Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Hoe Geert Wilders PVV in 2012 de stekker eruit trok

Terugblik: de val van kabinet Rutte 1 in 2012. 

PVV-leider Geert Wilders trok de stekker uit het eerste kabinet-Rutte omdat toenmalig CDA-leider Maxime Verhagen hem beloften had gedaan die hij niet kon nakomen. Een bezuiniging van anderhalf miljard euro op Ontwikkelingssamenwerking bleek toch niet mogelijk en hierdoor stond Wilders met lege handen.

Verhagen had partijgenoot en staatssecretaris van Buitenlandse Zaken Ben Knapen laten uitrekenen hoeveel hij nog kon missen uit zijn budget voor Ontwikkelingssamenwerking. “Als we echt willen, kan er nog twee miljard vanaf”, zou Knapen op basis van een berekening van zijn ambtenaren tegen Verhagen hebben gezegd.

Verhagen en premier Mark Rutte (VVD) stelden hun gedoogpartner daarop gerust. In ruil voor zijn steun aan nieuwe miljardenbezuinigingen zou Wilders goede sier kunnen maken met een stevige bezuiniging op Ontwikkelingshulp. Wilders had ingezet op een bezuiniging van drie miljard.

TECHNISCHE EXERCITIE, GEEN REËLE MOGELIJKHEID

Toen Knapen vervolgens van Verhagen te horen kreeg dat hij inderdaad een tot anderhalf miljard euro moest bezuinigen, kwam hij volgens de krant in verzet. Het bedrag van twee miljard dat hij had doorgegeven had hij beschouwd als een technische exercitie en niet als een reële mogelijkheid. Knapen gaf aan dat hij zou aftreden als het daadwerkelijk tot zo’n bezuiniging kwam. Verhagen en Rutte waren volgens de krant stomverbaasd, maar Knapen kreeg steun van partijgenoten in het kabinet die zich net hadden voorgenomen dat zij zich feller zouden verzetten tegen de grillen van Wilders.

Verhagen vreesde volgens de krant daarom voor het uiteenvallen van het CDA als hij Knapen liet gaan. Daarom kreeg Wilders tijdens de onderhandelingen in het Catshuis te horen dat de bezuiniging op Ontwikkelingssamenwerking toch niet doorgaat. Hierdoor was er voor Wilders weinig te winnen met langer gedogen van het kabinet en brak hij de onderhandelingen na zeven weken plotseling af, terwijl er al een begrotingsakkoord in zicht was.

Dat blijkt uit een reconstructie die de Volkskrant maakte op basis van getuigenissen van elf betrokkenen.

De reconstructie geeft antwoord op de vraag waarom Wilders opeens de stekker uit een kabinet trok waar hij als gedoger met 24 zetels veel invloed op had.

Verzet van Knapen

Staatssecretaris Knapen speelt in het verhaal een opmerkelijke hoofdrol. Knapen was verantwoordelijk voor Ontwikkelingssamenwerking dat toen nog onder Buitenlandse Zaken viel.

Catshuis

Maar Knapen wist niet dat de vraag van Verhagen inzet was bij de onderhandelingen in het Catshuis. Wilders zou nieuwe miljardenbezuinigingen goedkeuren in ruil voor een flinke hap uit het budget voor Ontwikkelingssamenwerking waar hij goede sier mee kon maken bij zijn achterban.

Bemoeial Wilders

En Knapen heeft daarmee de steun van partijgenoten die het gedrag van Wilders zat zijn omdat die zich overal mee bemoeit. Naast de gedoogterreinen immigratie, veiligheid, ouderenzorg en financiën bemoeide Wilders zich ook met andere beleidsterreinen, waaronder Buitenlandse Zaken. Minister Gerd Leers voelde zich constant door Wilders onder drukgezet, zo blijkt uit zijn dagboek.

Verhagen wil geen breuk binnen het CDA veroorzaken die er met het opstappen van Knapen zou worden gecreëerd en weigert tegenover Wilders de bezuiniging op Ontwikkelingssamenwerking. De PVV-leider was daar zo boos over dat hij op het laatste moment het Catshuis verliet. De val van kabinet-Rutte I werd daarmee een feit.

zie ook: Onderhandelingen Catshuis 2012 – bel voor de laatste ronde

‘Crisis in het Catshuis’ – Video

Knapen niet bezorgd over ontwikkelingsbudget – Video

BEKIJK VOLLEDIGE FOTOSPECIAL

Tussenformatie Catshuis

Dossier Catshuisberaad

Drie weken Catshuis in beeld

Catshuis

Catshuisberaad – NRC

Chronologie Catshuisberaad

Een greep uit het principe-akkoord

DOSSIER Het mislukte beraad – Telegraaf

Catshuisberaad geklapt – VK

Catshuisoverleg geklapt – AD

Val kabinet-Rutte – NOS

Zie ook:

Geert Wilders PVV – De Stekker eruit ??

Geert Wilders PVV – het keffertje van Kabinet Rutte 1 ???

Ruth Peetoom CDA – de stekker uit kabinet Rutte 1 ?

Job Cohen PvdA – Geert Wilders PVV trek de stekker uit kabinet Rutte 1 – deel 2

Job Cohen PvdA – Geert Wilders PVV trek de stekker uit kabinet Rutte 1 – deel 1

Geert Wilders PVV Gedoogregering – gedoogrelatie versus open latrelatie

Wilders: We willen er uit komen – Video

Zie ook:

Verdere bezuinigingen en het krakende kabinet Rutte 1 – deel 3

Verdere bezuinigingen en het krakende kabinet Rutte 1 – deel 2

Verdere bezuinigingen en het krakende kabinet Rutte 1 – deel 1

Zie: Na de val van kabinet Rutte 1 op weg naar de 2e kamerverkiezingen 12.09.2012 – deel 2

Zie ook: Na de val van kabinet Rutte 1 op weg naar de 2e kamerverkiezingen 12.09.2012 – deel 1

Laat Wilders maar alleen marcheren

Trouw 21.08.2016 Op 21 april 2012 voltrok zich niet alleen een breuk in de coalitie van VVD, CDA en PVV, maar werd ook duidelijk dat de traditionele machten en de populistische tegenkrachten onmogelijk samen kunnen gaan. Dat was een leerzaam moment.

De veronderstelling dat de Republikeinse partij Trump, eenmaal presidentskandidaat, tot matiging konden brengen bleek een illusie 

Het geeft nog altijd inzicht in de ontwikkelingen in het politieke krachtenveld, hier en elders in de westerse wereld, in het bijzonder in Amerika.

Wat de gedoogcoalitie van begin af aan tot een onzekere en omstreden onderneming maakte, was dat alle drie de partners zichzelf geweld aandeden. VVD en CDA door als staatsdragende partijen in zee te gaan met een ondemocratische club die de rechtsstaat bedreigt, de PVV door als zelf benoemde stem van het volk gemene zaak te maken met de elite die zij verkettert.

Illusie
De deze zomer overleden oud-premier Piet de Jong had dat inzicht al meteen. Zoals een zeeman gewend is, vatte hij zijn oordeel over wat het CDA met Wilders moest doen op de bondigste wijze samen: ‘Laat die maar alleen marcheren’. De toenmalige CDA-top sloeg dat advies in de wind. Zij beoogde de PVV door opname in de macht in te kapselen en aldus onschadelijk te maken.

Dat was lang een beproefde methode voor de traditionele machten om zich van nieuwkomers (D66, DS’70, LPF) te ontdoen. Maar nu werkt die methode niet meer. Het CDA verkeek zich op de aard van de PVV, zoals de top van de Republikeinse partij zich de afgelopen maanden op Trump verkeek. De veronderstelling dat zij hem, eenmaal presidentskandidaat, tot matiging konden brengen bleek een illusie.

De aard van het populisme dat opgang maakt, is dat het zich aan God noch gebod stoort, geldende codes en gewoonten aan zijn laars lapt en naar de instituties van de democratische rechtsstaat een lange neus trekt. Daarom kon Wilders zich in 2012, op straffe van zelfverloochening, niet committeren aan bezuinigingen die het kabinet volgens afspraak in de Europese Unie, in zijn ogen ‘het ‘monster in Brussel’, moest doorvoeren. 

De Amerikaanse politiek is niet ineens met de komst van Trump gek geworden. Het gaat om een langer proces

Ongeleid projectiel

In het voorgaande heb ik bewust geschreven over de traditionele in plaats van de gevestigde machten. Een deel van de crisis in de politiek is nu juist dat de partijen die de democratie een eeuw lang hebben gedragen, niet langer gevestigd zijn. Gunstig of ongunstig, een gevolg is dat met de verzwakking van hun macht het binnenweefsel van ons bestel wordt aangetast, de codes en regels die de boel werkbaar houden, maar waaraan populisten zich niets gelegen laten liggen.

Sterker nog, dat binnenwerk is een dankbare prooi omdat het een politieke cultuur steunt die door een (groeiend) deel van de kiezers als verwerpelijk wordt gezien. Daarbij gaat het niet eens om apert kwalijke zaken als corruptie of vriendjespolitiek, maar om het prozaïsche handwerk als coalitievorming, onderhandelingen in de binnenkamer en het sluiten van compromissen.

In een intrigerende analyse in het maandblad The Atlantic wijst de journalist en schrijver Jonathan Rauch erop dat de Amerikaanse politiek niet ineens met de komst van Trump gek is geworden. Het gaat volgens hem om een langer proces waarbij de roep om openheid en duidelijkheid die in de jaren zestig ontstond, de partijmacht hebben teruggedrongen en daarmee ook het binnenwerk zodanig hebben aangetast, dat een ongeleid projectiel als Trump kon doorschieten.

Toenemende kwetsbaarheid
Het is natuurlijk gemakkelijk om de kaart direct om te draaien en te wijzen op het misbruik van partijmacht, het gebrek aan doorzichtigheid, de machinaties in de ‘achterkamertjes’, volgens het cliché altijd ‘rokerig’. Maar dat raakt niet het essentiële punt van Rauch, de toenemende kwetsbaarheid van het politieke stelsel voor indringers met een hoogst persoonlijke uitleg van vrijheid en democratie.

Hoewel lang als voordeel van het tweepartijenstelsel in Amerika gold dat het extreme figuren uitzeefde, lijkt dat nu niet meer op te gaan. De Republikeinse partij is althans niet in staat gebleken Trump af te stoppen. Alleen de kiezers kunnen dat nog doen, waardoor de theorie toch nog enige geldigheid behoudt.

De samenleving liet het establishment in de steek, niet andersom 

Schokbestendiger
Het Nederlandse stelsel is door de evenredige vertegenwoordiging flexibeler en schokbestendiger, zoals bleek na de breuk in april 2012. Direct schoten hulptroepen toe (D66, ChristenUnie, GroenLinks) om met de achtergebleven coalitiepartijen VVD en CDA een Lenteakkoord te sluiten. Ook dat was een leerzaam en tot op zekere hoogte geruststellend moment.

Maar ook hier blijft het een punt dat er met het terreinverlies van de traditionele partijen meer verloren gaat dan je op het eerste oog meent waar te nemen. Het is geen kwestie van behoudzucht scherper naar die gevolgen te kijken, want voor je het weet hebt je een duidelijkheid die de vrijheid noch de democratie dient. De conclusie van Rauch over de toestand in de Amerikaanse politiek is het overdenken waard: de samenleving heeft het establishment in de steek gelaten, niet andersom.

‘Wilders liet Rutte-1 vallen om gedoe in PVV’

Trouw 22.05.2014 PVV-leider Geert Wilders trok in april 2012 zijn gedoogsteun aan het toenmalige kabinet van VVD en CDA in om zo een einde te kunnen maken aan het gedoe rond dissidenten in zijn eigen PVV-fractie. Oud PVV’ers als Hero Brinkman, Louis Bontes en Richard de Mos stellen dat in de documentaire Wilders Wereld die AVROTROS zondagavond uitzendt.

Verwant nieuws;

‘Rutte-1 viel om gedoe PVV’

Telegraaf 22.05.2014 PVV-leider Geert Wilders trok in april 2012 zijn gedoogsteun aan het toenmalige kabinet van VVD en CDA in om zo een einde te kunnen maken aan het gedoe rond dissidenten in zijn eigen PVV-fractie. Oud PVV’ers als Hero Brinkman, Louis Bontes en Richard de Mos stellen dat in de documentaire Wilders Wereld die AVROTROS zondagavond uitzendt.

‘Wilders liet Rutte-I vallen om gedoe in PVV’

NU 22.05.2014 PVV-leider Geert Wilders trok in april 2012 zijn gedoogsteun aan het toenmalige kabinet van VVD en CDA in om zo een einde te kunnen maken aan het gedoe rond dissidenten in zijn eigen PVV-fractie.

Oud PVV’ers als Hero Brinkman, Louis Bontes en Richard de Mos stellen dat in de documentaire Wilders Wereld dieAvrotros zondagavond uitzendt.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Geert Wilders PVV

Maxime Verhagen voelt zich genaaid door Geert Wilders

RTVWEST 20.04.2014 Maxime Verhagen voelde zich genaaid toen Geert Wilders in 2012 de stekker uit het gedoogkabinet van CDA, VVD en PVV trok. Dit laat de oud-minister weten in WestBusiness presenteert: FRITS!.

Tijdens onderhandelingen tussen de partijen in het Catshuis besloot Wilders zich terug te trekken uit de gedoogcoalitie. Dit tot grote woede en frustatie van Verhagen die toentertijd vicepremier en minister van Economische Zaken was. Ook de ‘minder Marokkanen uitspraak‘ van Wilders maakt gevoelens van machteloosheid los bij Verhagen. ‘De serieuze politiek moet echt een antwoord geven op de zorgen van mensen in de samenleving. Lees verder

Gerelateerde artikelen;

Von der Dunk: ‘Mark Rutte is de premier die met elk briesje meebuigt’

VK 02.03.2014 Mark Rutte is op alle cruciale momenten een man zonder karakter gebleken – een Premier ohne Eigenschaften, die met elk briesje meebuigt, schrijft Thomas von der Dunk. ‘Voor de VVD zijn miljonairsrechten belangrijker dan mensenrechten.’

Beschikt een VVD-er over enig moreel besef? Wie de inhoud van het uitgebreide stuk in de Volkskrant-bijlage Vonk van vorige week zaterdag –‘Kruipen voor Wilders’ – tot zich laat doordringen, moet die vraag in ieder geval voor de ‘liberale’ leden van het kabinet-Rutte I ontkennend beantwoorden. En daarvan zijn er nogal wat doorgegaan naar Rutte-II.

‘Waar waren de journalisten die zeiden: Wilders en de SP hadden gelijk?’

VK 28.02.2014 Wilders en Roemer werden uitgejouwd en uitgelachen toen ze in verzet kwamen tegen de in Brussel afgesproken regel dat het begrotingstekort niet boven de 3 procent mag komen, schrijft Meindert Fennema. Terwijl ze, electoraal gezien, gelijk hadden.

En toen kwam er een soort zakenkabinet van Rutte en Samsom dat het begrotingstekort in 2014 liet oplopen tot 3,7 procent. Maar Nederland ging geen boete betalen.

De reconstructie die Jan Hoedeman en Remco Meijer maakten van de val van Rutte I is grotendeels gebaseerd op het dagboek van Gerd Leers (CDA) en interviews met Ben Knapen (CDA) en Uri Rosenthal (VVD). Een interessant stuk, maar sterk vanuit CDA-perspectief: Wilders is een enorme drammer die zich mede-eigenaar waande van het kabinet. De val van Rutte I lijkt te zijn veroorzaakt doordat Ben Knapen veel minder wilde bezuinigen op ontwikkelingshulp dan Wilders en de VVD. Wat niet ter sprake komt is dat de onderhandelingen van april 2012 bedoeld waren om het begrotingstekort van de Nederlandse overheid onder de in Brussel vastgestelde 3 procentnorm te houden. Wilders vond dat een dictaat van Brussel, waar hij zich niet aan gebonden achtte. Weet u nog hoe de PVV toen door pers en politiek werd uitgejouwd en beschuldigd van gebrek aan verantwoordelijkheid? Pechtold riep tegen Wilders: ‘U loopt weg.’ Vervolgens zou Pechtold zelf de gedoger worden van Rutte II.

Kabinet-Rutte I viel na misverstand CDA

Trouw 22.02.2014 Miscommunicatie en onenigheid in de CDA-top hebben begin 2012 de val van het eerste kabinet-Rutte ingeleid. Dat blijkt uit een reconstructie van de Volkskrant waaraan elf betrokkenen hun medewerking verleenden. Het verklaart waarom Wilders alsnog opbrak na zeven weken onderhandelen in het Catshuis.

‘Verzet CDA oorzaak val Rutte I’

NU 22.02.2014 De val van het kabinet Rutte I werd veroorzaakt door een misverstand binnen het CDA die daarna verzet bij partijgenoten tot gevolg had. Dat meldt de Volkskrant op basis van een reconstructie.

Kabinet viel na misverstand CDA

Telegraaf 22.02.2014 Miscommunicatie en onenigheid in de CDA-top hebben begin 2012 de val van het eerste kabinet-Rutte ingeleid. Daardoor kon partijleider Verhagen uiteindelijk niet leveren wat hij al aan PVV-leider Wilders had voorgespiegeld. Het verklaart waarom Wilders alsnog opbrak na 7 weken onderhandelen in het Catshuis.

‘Wilders beëindigde Rutte I om gebroken belofte CDA’

NRC 22.02.2014  PVV-leider Geert Wilders trok de stekker uit het eerste kabinet-Rutte omdat toenmalig CDA-leider Maxime Verhagen hem beloften had gedaan die hij niet kon nakomen. Een bezuiniging van anderhalf miljard euro op Ontwikkelingssamenwerking bleek toch niet mogelijk en hierdoor stond Wilders met lege handen, schrijft de Volkskrant vandaag in een reconstructie die is gebaseerd op gesprekken met elf betrokkenen. LEES VERDER

Misverstand rond Ben Knapen zorgde voor val kabinet-Rutte I

Elsevier 22.02.2014 Een misverstand tussen staatssecretaris van Buitenlandse Zaken Ben Knapen (CDA) en vicepremier Maxime Verhagen (CDA) over bezuinigingen op Ontwikkelingssamenwerking luidde in 2012 de val van kabinet-Rutte I in. Omdat Knapen niet akkoord ging met de bezuiniging, trok Geert Wilders de stekker eruit.

Dat blijkt uit een reconstructie die de Volkskrant maakte op basis van getuigenissen van elf betrokkenen.

Eerste kabinet-Rutte viel na verzet CDA’ers

VK 22.02.2014 Pijnlijke miscommunicatie en onenigheid binnen de CDA-top leidden begin 2012 de val van het eerste kabinet-Rutte in. Daardoor kon partijleider Verhagen uiteindelijk niet leveren wat hij al aan PVV-leider Wilders had voorgespiegeld. Het verklaart waarom Wilders alsnog opbrak na zeven weken onderhandelen in het Catshuis, met een begrotingsakkoord al in zicht.

Vandaag in Vonk, het zaterdagse achtergrond- en opiniekatern van de Volkskrant: een uitgebreide reconstructie van de val van het eerste kabinet-Rutte.

februari 22, 2014 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 3 reacties

CDA nog steeds in de steigers – deel 5

In de steigers.

Vrijwel nergens is het CDA nog de grootste partij. De VVD heeft, met een rechts verkiezingsprogram, de positie van het centrum-rechtse CDA overgenomen.

Hoe snel kan het gaan?

……  Waar de strijd om ‘de grootste’ meestal tussen CDA en PvdA ging, zijn de bordjes sinds het vertrek van Balkenende flink verhangen. Onder Rutte steeg de VVD in recordsnelheid tot een niveau waarop het CDA jarenlang opereerde, zo’n veertig Kamerzetels. Hoe groot zou deze partij wel niet zijn geweest als zich in de afgelopen jaren niet twee bewegingen (de PVV en de groep rond Rita Verdonk) hadden afgescheiden? En, hoe kan het dat de VVD plotseling zó groot is geworden?

Vanaf de jaren zestig zie je de confessionele partijen teruglopen. Dat leidde uiteindelijk tot de vorming van het CDA in 1980.  Hun programma bevat essentiële noties van de katholieke sociale leer, zoals rentmeesterschap, solidariteit, gespreide verantwoordelijkheid en publieke gerechtigheid. Ondanks de terugloop zou ik de christen-democratie niet dood willen verklaren.

Alle partijen zitten in een vergelijkbare situatie, de vaste aanhang is klein geworden, er zijn grote fluctuaties. Het aantal kerkelijke christenen is afgenomen. Maar er zijn nog wel veel cultuurchristenen, die christelijke waarden belangrijk vinden. Een christen-democratische partij zou voor hen een aansprekend programma kunnen ontwikkelen, met nadruk op de ‘communio’, de samenleving, het gezin, een correctie op doorgeslagen individualisme, nieuw evenwicht en cohesie.

Natuurlijk kunnen christenen ook in andere partijen opkomen voor hun waarden en normen. De verschillen tussen de politieke stromingen zijn ook niet zo groot, ze zijn alle geworteld in de Europese traditie van Griekse filosofie, Romeins recht, joods geloof en de christelijke traditie. En we hebben allemaal de ervaring van de twintigste eeuw, die geleerd heeft hoe gevaarlijk uitsluiting van mensen is, of dat nou is op basis van ‘ras’ (Hitler) of klasse (Stalin). Daarom heb ik grote moeite met de PVV. Uitsluiting van mensen druist in tegen de kern van de christelijke leer. Alle mensen zijn immers schepselen van één Vader.

bron: Gerard de Korte is bisschop van het bisdom Groningen-Leeuwarden.

Zie ook:

Aftrap verkiezingscampagne 12.09.2012 – CDA

CDA en de nieuwe Koers vanaf 2012

CDA nog steeds in de steigers – deel 4

CDA nog steeds in de steigers – deel 3

CDA nog steeds in de steigers !!!! deel 2

CDA nog steeds in de steigers !!!! deel 1 

PvdA kan nog heel wat leren van volkspartij CDA

VK 05.06.2015 PvdA en CDA moeten samenwerken om hun gezamenlijk erfgoed, de verzorgingsstaat, te redden.

De crisis van de verzorgingsstaat en de teloorgang van de volkspartijen, wie kan dat nog boeien? Toch is het belangrijk, want zonder solide politieke partijen kan geen democratie bestaan. René Cuperus constateert in zijn column van 1 juni dat CDA en PvdA hun neergang niet alleen te wijten hebben aan het sociologisch tij dat tegenzit (steeds minder kerkgangers en industriearbeiders), maar ook aan eigen fouten. Te lang zijn zij met de liberale hoofdstroom meegegaan, waardoor zij aan profiel hebben ingeboet en hun kiezers alle kanten zagen opschieten.

Daaraan zou ik toevoegen dat het vooral de sociaal-democraten zijn die hun kompas zijn kwijtgeraakt, en dat ze nog heel wat kunnen leren van de christen-democraten. Het kernprobleem is dat de sociaal-democratie zichzelf nog altijd als een progressieve beweging voor de toekomst ziet. Niets is minder waar. De hoogtijdagen van de PvdA liggen al meer dan een halve eeuw achter ons, toen er samen met de KVP in rooms-rode coalities een nationale verzorgingsstaat werd opgebouwd.

CDA-coryfee Elco Brinkman heeft geen behoefte meer om premier te worden

RTVWEST 01.03.2015 Mocht het CDA bij Tweede Kamerverkiezingen de grootste partij worden en een premier mogen leveren, dan hoeft de partij geen beroep te doen op Elco Brinkman. De CDA-coryfee laat in WestBusiness presenteert: FRITS! weten aan die functie geen behoefte meer te hebben.

Volgens Brinkman, momenteel fractievoorzitter van het CDA in de Eerste Kamer, is er in de politiek een tijd van komen en gaan. ‘Dit is de tijd van nieuwe mensen. Er is nog steeds behoefte aan vaste waarden en tradities, maar dan met jongere mensen. Nederland is geen land waar politici van 70 of 80 nog premier worden.’

De behoefte aan het hoogste politieke ambt is er dus niet meer bij de voormalig minister van Volksgezondheid. Toch draait hij nog graag een tijdje mee op het politieke toneel. ‘Op de achtergrond wil ik heus nog wel mee draaien. Ik heb nog een tijd te gaan in de Eerste Kamer, daar is nog veel werk te doen.’ … Lees verder

Wars van gedweeheid en lompe macht

Trouw 22.02.2015 Op het Binnenhof zijn mensen die een fijne politieke neus combineren met een scherp oog voor het staatsrecht en de parlementaire geschiedenis zeldzaam geworden. Joop van Rijswijk was zo iemand die verder kon kijken dan de waan van de dag. In 1969 begonnen als beleidsmedewerker en notulist van de AR-fractie groeide hij achter de schermen van het politieke toneel uit tot een fenomeen. Vorige week overleed hij op 76-jarige leeftijd.

Zijn bezwaar tegen het leiderschap van Balkenende was dat deze zich omringde met ja-knikkers en zich doof hield voor adviezen van 55-plussers.

Politici zijn passanten in Den Haag, mensen als Van Rijswijk zijn de blijvers, die door hun ervaring en kennis bijna onopgemerkt bijdragen aan het geheugen en het constitutioneel bewustzijn van het parlement. De vraag die hem vermoedelijk het meest is gesteld, was: ‘Joop, hoe zat het ook al weer?’ Dat kon slaan op een staatsrechtelijke kwestie maar ook op iets uit het verleden. Het antwoord kwam altijd prompt. Tal van politici klopten voor raad bij hem aan.

Ruth Peetoom blijft CDA-voorzitter

NU 16.02.2015 Partijvoorzitter Ruth Peetoom van het CDA maakt zich op voor een tweede termijn. Na haar voordracht door het partijbestuur hebben zich geen tegenkandidaten gemeld.

Daarmee is de voordracht definitief en zal Ruth Peetoom op het voorjaarscongres de partij op 11 april worden herkozen. Het CDA heeft dat maandag bekendgemaakt.

Ruth Peetoom is sinds april 2011 voorzitter van het CDA. Zij werd toen door de leden verkozen uit zes kandidaten.

Lees meer over: Ruth Peetoom

Peetoom blijft CDA-voorzitter

Telegraaf 16.02.2015 Partijvoorzitter Ruth Peetoom van het CDA maakt zich op voor een tweede termijn. Na haar voordracht door het partijbestuur hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. Daarmee is de voordracht definitief en zal Ruth Peetoom op het voorjaarscongres de partij op 11 april worden herkozen. Het CDA heeft dat maandag bekendgemaakt.

Het CDA anno 2014: harde taal in plaats van incoherent geklets

Elsevier 29.12.2014 Voorheen ging het bij het CDA vooral over de ‘waardengemeenschap’, al was niet helemaal duidelijk wat daarmee werd bedoeld. Onder leiding van Sybrand Buma kiest de partij steeds vaker voor stevige standpunten, onder meer inzake immigratie en islam.

Het CDA is bezig uit zijn as te herrijzen. De wederopstanding van de christen-democraten is een van de belangrijkste politieke feiten uit het jaar 2014.

Toetreding tot het kabinet-Rutte I bracht de partij aan de rand van de afgrond. Dat had te maken met de gedoogsteun van PVV aan dat kabinet. Er ontstond een soort een burgeroorlog in het CDA.

Beproeving

Het CDA moet uit deze wederopstanding niet de verkeerde conclusie trekken; de partijtop moet de herrijzenis niet als eenonherroepelijk politiek feit zien. De plaats van het CDA in de politieke arena zal nooit meer vanzelfsprekend zijn.

Die tijd van vanzelfsprekendheden is voorbij – wat overigens ook geldt voor VVD en PvdA. De drie middenpartijen zullen telkens weer worden beproefd door kiezers. De vraag rijst nu of het CDA aan het veranderen is.

Lees ook…

Sybrand Buma: kabinet kan over kleinigheid struikelen

Pim Fortuyn

Tijdens de paarse kabinetten (1994-2002), toen het CDA nog in de oppositie zat, probeerde de partij een rechtse koers te varen inzake immigratie. Kamerlid Joop Wijn was de spreekbuis van dat beleid.

Precies in deze lijn voerde het CDA in 2002 tijdens de campagne geen oppositie tegen Pim Fortuyn. Maar dat veranderde snel nadat het CDA aan de macht kwam.

In het Kerstnummer van weekblad Elsevier staat – naast talloze andere lezenswaardige stukken – een intrigerend interview met CDA-leider Sybrand Buma. Het interview trok geen aandacht in andere media, terwijl het interview met Buma het nieuws van de afgelopen weken had moeten zijn.

Het CDA van vroeger zou in geval van jihadisten over respect en tolerantie hebben gesproken, waarna ze hun pijlen vooral op islamcritici zouden richten – alsof Ayaan Hirsi Ali en Geert Wilders de reden zijn op grond waarvan IS is ontstaan.

Buma op zoek naar de kleine luyden ›

NRC 11.11.2014 Sybrand van Haersma Buma is het archetype van een bepaald soort Nederlands politiek leider. Grote golven van enthousiasme maakt hij niet los, en tot in zijn naaste CDA-omgeving zijn er mensen die hem niet zien als een inspirerende persoonlijkheid. In de peilingen stijgt het CDA nauwelijks uit boven het all time low van dertien zetels in de Tweede Kamer waarop de partij, al onder zijn leiding, in 2012 belandde. Hij scoort aanzienlijk minder goed in die peilingen dan die andere leider van een middelgrote oppositiepartij in het midden, Alexander Pechtold, of zijn concurrent op de rechter oppositieflank, Geert Wilders.

Maar wie de CDA-leider ziet optreden, in de Tweede Kamer, op tv of zoals afgelopen weekend op het congres van zijn partij in Alkmaar, denkt: hier staat iemand in de lift.

CDA blaakt weer van zelfvertrouwen

Trouw 10.11.2014 Nog maar twee jaar geleden tuimelde het CDA bij de Tweede Kamerverkiezingen naar een historisch dieptepunt van dertien zetels. De samenwerking met de PVV in het eerste kabinet Rutte was deze partij lelijk opgebroken en werd door de kiezer meedogenloos afgestraft. Hopeloos verdeeld en onzeker over de vraag waartoe christen-democraten eigenlijk nog op aarde zijn, kon de partij in de oppositiebankjes beginnen met het likken van de wonden.

Verwant nieuws;

Oud-premier Van Agt voorziet in tien jaar tijd einde CDA

NU 23.10.2014 Oud-premier Dries van Agt (CDA) houdt er rekening mee dat zijn partij over tien jaar niet meer bestaat.  Dat zegt Van Agt in het Demo, het blad van de Jonge Democraten, de jongerenafdeling van D66.

“Die bestaat wellicht niet meer in 2024”, zegt Van Agt over zijn partij, die volgens hem klein en minder relevant wordt. “Het ziet ernaar uit dat aan het christendom gelieerde partijen hun beste tijd hebben gehad.” Volgens Van Agt moet het CDA een voorbeeld nemen aan de Duitse CDU, die wél ‘miraculeus stoelvast en bestendig’ is.

Bij het CDA zitten ze niet op Camiel te wachten, ‘over 10 jaar kan ook nog’

VK 17.10.2014 Over zijn plotselinge vertrek uit de politiek in maart 2010 zijn nog altijd twee lezingen in omloop. De eerste, die hij zelf ook uitdraagt, is dat hij nooit officieel is gevraagd om Jan Peter Balkenende op te volgen als partijleider. Formeel is dat juist, want toenmalig partijvoorzitter Peter van Heeswijk heeft dat inderdaad nooit gedaan.

en ook:

Een glorieuze terugkeer als leider van het CDA is niet erg waarschijnlijk

Kamerlid, minister en tot gisteren Camiel for president

BEKIJK HELE LIJST

CDA: even geen vergezichten

Trouw 11.10.2014 CDA-leider Buma deed enkele stellige uitspraken over djihadisten, Poetin en kernenergie. Er zijn verkiezingen in aantocht. Is het CDA er klaar voor?

Volgens het CDA moet het initiatief niet komen van de overheid, maar staat ‘de samenleving’ centraal.

Eerst verkiezingen voor de gemeenteraad in onder meer Den Bosch en Alkmaar (19 november) en daarna op naar de strijd voor de Provinciale Staten en de Eerste Kamer. De christen-democraten hebben weer zin om te stemmen, vooral als dat gebeurt in de provincie. De partij lijkt te barsten van het zelfvertrouwen. Maar staat het CDA, vandaag 34 jaar geleden opgericht, er goed voor? Is de partij er weer bovenop na de val bij de Kamerverkiezingen, van 21 naar 13 zetels?

Peetoom wil CDA blijven voorzitten

Telegraaf 10.10.2014 Ruth Peetoom wil voorzitter van het CDA blijven. De predikant stelt zich herkiesbaar voor de functie, liet ze vrijdag via een tweet weten. „Ik ben opnieuw beschikbaar en heb er zin!” Ze is sinds april 2011 voorzitter van de christendemocratische partij.

Ruth Peetoom wil voorzitter CDA blijven

NU10.10.2014 Ruth Peetoom wil voorzitter van het CDA blijven. De predikant stelt zich herkiesbaar voor de functie, liet ze vrijdag via een tweet weten. “Ik ben opnieuw beschikbaar en heb er zin!” Ze is sinds april 2011 voorzitter van de christendemocratische partij.

Haar termijn loopt in april volgend jaar af. In januari draagt het partijbestuur een aantal kandidaten voor waarna CDA-leden over de voordracht mogen stemmen.

Gerelateerde artikelen

Lees meer over Ruth Peetoom CDA

‘Stel dat het CDA verdwijnt. Ik zal er geen traan om laten.’

Trouw 08.10.2014 Heeft de christelijke politiek nog toekomst? In hun nieuwe essaybundel houden historici Ewout Klei en Remco van Mulligen de drie christelijke partijen kritisch tegen het licht. Voor Trouw beschrijven ze van iedere partij de kansen en gevaren. Vandaag deel 1: het CDA.

  • Het CDA heeft altijd meer mensen willen aanspreken dan alleen christenen.

Het CDA zit in de maag met zijn christelijke grondslag. De partij wil die niet afschrijven, menen Klei en Van Mulligen. “Maar ze weet ook niet wat ze er wel mee aan moet.”

CDA’ers zouden er goed aan doen om de Franse filosoof Jacques Maritain (1882-1973) weer eens te lezen, vindt Van Mulligen. “Hij kan voor het CDA een belangrijke inspiratiebron worden. Maritain was katholiek en profileerde zich ook duidelijk op die manier. Maar tegelijk liet hij zien dat katholieke waarden universeel zijn. Dat je ze ook kunt uitdragen zonder expliciet te verwijzen naar het christendom.”

Het CDA zit tussen hamer en aambeeld

Trouw 13.07.2014 Zou het nog wat worden met het CDA? De opiniepeilingen laten enig herstel zien ten opzichte van de verkiezingen van 2012, maar voor een partij die kiest voor radicale oppositie tegen een impopulair kabinetsbeleid houdt het niet over. De stemmen die de coalitiepartijen verliezen komen vooral bij de protestpartijen PVV en SP terecht en bij de constructieve oppositiepartij D66.

Ernstiger is dat het CDA met beide keuzes zijn wezen geweld heeft aangedaan.

Deze gemoedsstemmingen onder de kiezers zijn relatief sinds verkiezingen in de laatste drie weken worden beslist, maar ze laten wel iets zien van de onmogelijke positie waarin de christen-democraten zich bevinden. Aan de coalitie willen ze geen steun geven, in de oppositie worden ze overstemd door luidruchtiger partijen.

Verwant nieuws;

Twentse boerin Annie zet CDA voor schut

AD 27.05.2014 Met een ongekend aantal van 110.000 stemmen stormt Annie Schreijer-Pierik voor het CDA het Europarlement in. De Twentse boerin zet alle criticasters die haar geen schijn van kans gaven, in hun hemd. ‘Slechts lijstduwer: dat gaat Annie niet doen.’

Van Haersma Buma: ‘Mogelijk lijstverbintenis CDA bij landelijke verkiezingen’Video

RTVWEST 05.06.2014 CDA voorman Sybrand van Haersma Buma noemt het een mogelijkheid dat zijn partij ook bij landelijke verkiezingen een lijstverbintenis aangaat. In Westbusiness presenteert: FRITS! reageert hij hiermee op de overwinning van zijn partij bij de Europese verkiezingen.

Twee weken geleden wist het CDA  dankzij een lijstverbintenis met de ChristenUnie en SGP de grootste Nederlandse partij in Europa te worden. Volgens de fractievoorzitter van het CDA zou een lijstverbintenis bij landelijke verkiezingen een optie zijn. Van Haersma Buma: ‘Bij de Europese Verkiezingen is de lijstverbintenis een traditie, omdat er altijd veel ruimte is voor een restzetel. Bij landelijke verkiezingen speelt dit een stuk minder. Maar wellicht kunnen we het een keer doen.’ … Lees verder

René Moerland: CDA redt het niet met de C van Comeback

NRC 03.06.2014 Als je peilt met wie van een andere partij een Tweede Kamerlid van de ChristenUnie wel eens praat over christelijke inspiratiebronnen in de politiek, is het antwoord PvdA, soms D66. De eerste partij omdat ze daar ook nogal met waarden en moraal bezig zijn de laatste jaren, de laatste omdat ze elkaar maar niet kunnen begrijpen. Maar de christen-democraten van het CDA? Nee, met hen eigenlijk nooit.

Wijffels gaat toch voor CDA

Trouw 22.05.2014 CDA-prominent Herman Wijffels stemt vandaag toch op het CDA. Hij liet vorige week doorschemeren dat hij D66 zou gaan stemmen bij de verkiezingen voor het Europees Parlement, aangezien het CDA volgens hem is ‘afgedreven naar een rechts-conservatieve partij’ en omdat hij wilde stemmen ‘tegen al dat eurosceptische gedoe’. Op die voorgenomen keuze is hij teruggekomen, zo liet hij aan het CDA weten.

Wijffels stemt toch op CDA

NU 22.05.2014 CDA-prominent Herman Wijffels stemt donderdag toch op het CDA. Hij liet vorige week doorschemeren dat hij D66 zou gaan stemmen bij de verkiezingen voor het Europees Parlement.

Het CDA is volgens hem is ”afgedreven naar een rechts-conservatieve partij”. Bovendien wilde hij stemmen ”tegen al dat eurosceptische gedoe”. Op die voorgenomen keuze is hij teruggekomen, zo liet hij aan het CDA weten.

Gerelateerde artikelen

Lees meer over: Herman Wijffels

Wijffels denkt nog eens goed na en besluit toch CDA te stemmen

Elsevier 22.05.2014 CDA’er Herman Wijffels stemt donderdag toch op zijn eigen partij, nadat hij vorige week kenbaar maakte dat hij D66 zou gaan stemmen bij de Europese parlementsverkiezingen.

Nu is hij op die eerdere keuze teruggekomen, liet hij het CDA weten. De partij is volgens een woordvoerder blij met het ‘positieve nieuws’. Woensdagavond riep hij de Nederlandse burger op juist nu te gaan stemmen voor het Europees parlement, omdat de Europese Unie zich volgens hem op een ‘kantelmoment’ bevindt. We zijn over het ‘dooie punt’ heen, zei hij.

zie ook;

CDA-prominent Wijffels gaat pro-EU stemmen op 22 mei

Het CDA moet af van politieke zombies als Herman Wijffels

Elsevier 18.05.2014 Partijprominent Herman Wijffels, daar is hij weer, verwijt het CDA rechts-conservatisme. Maar zelfs in het succesvolste land van Europa staan rechts-conservatieven aan het roer. Verkiezingscampagnes leveren altijd onthullingen op.

Zombies

In verkiezingstijd wordt de ontwikkeling van een politicus of een politieke partij duidelijk. Soms metamorfoseert iemand tot een politieke zombie.

Onwaarschijnlijke zaken zijn de wereld nog niet uit. Sterker nog: ze worden steeds normaler. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft, schrijft elsevier.nl, al sinds 2011 een strijdplan klaarliggen voor een eventuele zombieaanval.

Elsevier.nl melde dat CDA-prominent Herman Wijffels pro-Europese Unie gaat stemmen. Dat is niet erg onverwacht; we schrikken er niet van.

Topman

Wijffels was ooit topman van Rabobank – geen onomstreden bank meer. Daarna kwam hij in opstand tegen zijn eigen partij het CDA, toen die partij toetrad tot het kabinet-Rutte I. Dat wil zeggen: hij kwam in Hilversum in opstand, en niet in zijn partij.

Integer

Het is kennelijk beneden zijn waardigheid om de leden van het CDA te overtuigen van zijn opvattingen. Ik zei toen dat zulke politici het CDA beschadigen. De partij interesseert ze niet. Verwar mensen als Wijffels niet met integere CDA’ers als Ernst Hirsch Ballin. Hij is een integere politicus, over hem had ik het niet.

Wijffels is van mening dat het CDA zijn relevantie heeft verloren. Waarom en hoe, dat legt hij niet uit. Maar uit zijn woorden kan ik opmaken dat het met de Europese Unie te maken heeft. Herman Wijffels gaat bij de Europese verkiezingen niet op zijn eigen partij stemmen. Hij stapt van het CDA over naar D66. Een vreemde overgang is dat niet.

Afgedreven

‘Het CDA is afgedreven naar een rechts-conservatieve partij. Daarom is het steeds minder relevant geworden met ideeën voor de toekomst van het land,’ beweert Wijffels.

Weblog Afshin Ellian

De eerwraak van Wijffels en de grijze olifanten

Prominente CDA’er Herman Wijffels wil D66 stemmen

Trouw 15.05.2014 CDA-prominent Herman Wijffels stemt volgende week bij de Europese verkiezingen zo goed als zeker op D66. Dat zei hij vandaag in een gesprek met BNR Nieuwsradio.

Volgens Wijffels is het CDA de laatste 10 à 15 jaar ‘afgedreven naar een rechts conservatieve partij’ en is de partij ‘steeds minder relevant geworden’ met ideeën voor de toekomst van het land. Het CDA heeft zijn natuurlijke positie in het midden van het politieke veld in belangrijke mate ontruimd en D66 neemt dat over, aldus Wijffels. D66 zegt volgens hem gewoon heel duidelijk dat we in een wereld leven ‘die helemaal met elkaar verbonden is’ en dat we niet alles kunnen oplossen binnen de landsgrenzen.

HERMAN WIJFFELS

CDA-prominent Wijffels gaat pro-EU stemmen op 22 mei

Elsevier 15.05.2014 CDA-prominent en voormalig Rabobank-topman Herman Wijffels gaat volgende week donderdag bij de Europese Verkiezingen niet op zijn eigen partij stemmen. De CDA’er stapt over naar het pro-Europese D66. Dat zegt Wijffels donderdag tegen BNR Nieuwsradio.

Euforie

Wijffels, die hoogleraar duurzaamheid en maatschappelijke verandering aan de Universiteit Utrecht is, liet zich ook uit over de misplaatste ‘euforie’ rond het einde van de crisis. ‘Ik heb de euforie over “de crisis is voorbij” de laatste week overdreven gevonden. Wij zijn er nog lang niet doorheen. We zitten in een langjarige economische slump. Ik denk dat het nog jaren zo blijft gaan.’

CDA’er Wijffels stemt op D66

NU 15.05.2014 CDA-prominent Herman Wijffels stemt volgende week bij de Europese verkiezingen zo goed als zeker op D66.  Dat zei hij donderdag in een gesprek met BNR. Volgens Wijffels is het CDA de laatste tien à vijftien jaar ”afgedreven naar een rechts conservatieve partij” en is de partij ”steeds minder relevant geworden” met ideeën voor de toekomst van het land.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Herman Wijffels

Liefde PvdA en CDA is slecht voor het land

Trouw 11.05.2014 Het moois dat opbloeit tussen CDA en PvdA wil hij niet verstoren, betoogt Patrick van Schie, directeur van de Teldersstichting. Maar een coalitie van CDA en PvdA lijkt hem niks.

Indien tussen twee partijen iets moois opbloeit, dient een derde zich daarbuiten te houden

Er bloeit liefde voor het CDA op in het wetenschappelijk instituut van de PvdA. Liever samen regeren met het CDA dan met de VVD, luidde de hartekreet van René Cuperus en Bert Ummelen op 12 april in deze krant. Het vreemde aan deze liefdesverklaring was alleen wel dat het verlangen niet uitgaat naar het CDA van Buma maar naar een CDA ‘van de dominees’. En die dominees, zo voegen de auteurs zelf toe, zijn de afgelopen decennia ‘vrijwel helemaal’ uit het CDA verdwenen.

Verwant nieuws

PvdA en CDA doen hetzelfde, maar verschillen hemelsbreed

Trouw 23.04.2014 De overeenkomsten tussen de pogingen in de PvdA en het CDA tot herideologisering zijn frappant. Binnen de wetenschappelijke bureaus van de twee partijen woedt een interessant debat over de vraag wat nu eigenlijk de kernwaarden zijn van respectievelijk de sociaal-democratie en de christen-democratie. Zelfs het woordgebruik is deels identiek.

Vorige week verscheen een bundel opstellen van het Wetenschappelijk Instituut van het CDA (‘CDA ontleed’) met een inleiding van de samenstellers onder de titel ‘De christen-democratische agenda van waarde’.

Waar doet deze titel aan denken? Juist, aan het grote sociaaldemocratische vernieuwingsproject, dat directeur Monika Sie van de Wiardi Beckman Stichting ooit startte onder de paraplu-titel ‘Van waarde’.

o   Lees ook: ‘Sla geen alarm over democratie’ – 17/04/14

o   Lees ook: Het oude bestel past niet meer bij de tijd – 16/03/14

VVD verwijt CDA kiezersbedrog om automobilist

NU 08.12.2013 Het CDA pleegt kiezersbedrog door te stellen dat het kabinet in acht maanden tijd 8 miljard bezuinigt op infrastructuur. Dat verwijt VVD-Kamerlid Ton Elias zijn CDA-collega Sander de Rouwe in een duointerview op NU.nl. De CDA’er baseert zijn stelling op de uitwerking van minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) in februari van het lente-akkoord en het herziene regeerakkoord. Deze kwam uit 6,4 miljard korting op het budget.

Gerelateerde artikelen

Lees meer over Infrastructuur

CDA neemt middenveld op de korrel

Trouw  05.12.2013 Het CDA en het maatschappelijk middenveld, dat was altijd twee handen op één buik. Nu neemt de partij voorzichtig enige afstand van de woningbouwcorporaties, scholen, zorginstellingen waarmee het zulke hechte banden heeft. Waarom doet het CDA dit?

Gisteren kreeg CDA-leider Sybrand Buma het eerste exemplaar van ‘Het CDA en de maatschappelijke onderneming, het nieuwste rapport van het wetenschappelijk instituut van het CDA. De fractie komt begin volgend jaar met concrete voorstellen, zei Buma, gebaseerd op deze studie.

‘Meer rechten voor actieve burgers’

Trouw 04.12.2013 Het Wetenschappelijk Instituut van het CDA wil lokale gemeenschappen via een wet zeggenschap geven over maatschappelijke keuzes die woningbouwcorporaties, scholen en zorginstellingen maken. Door mee te praten, kunnen mensen weer het gevoel krijgen dat die instituten, die hun voorouders honderd jaar geleden hebben opgericht, ‘van hen’ zijn. De denktank van het CDA vindt ook dat actieve burgers die zelf initiatieven nemen, veel meer ruimte en rechten moeten krijgen.

Sjaak van der Tak: CDA moet weer bestuurderspartij worden

RTVWEST 01.12.2013  Video –  DEN HAAG – Burgemeester Sjaak van der Tak van Westland vindt dat zijn partij, het CDA, zich weer moet presenteren als bestuurderspartij. Dat zegt hij in WestBusiness presenteert: FRITS!Lees verder

‘CDA moet zijn EU-traditie niet verloochenen’

NU 20.11.2013 Het CDA moet als het om Europa gaat niet gaan lijken op populistische partijen die van de EU af willen.

Die oproep deed Jaap de Hoop Scheffer woensdag. Volgend jaar mei zijn er verkiezingen voor het Europese Parlement.

De christendemocratische oud-minister van Buitenlandse Zaken en voormalige secretaris-generaal van de NAVO vindt dat het CDA niet ”in de namaak moet gaan”. Volgens hem kan de partij haar Europese traditie van decennia ook niet voor de kiezer verloochenen.

Gerelateerde artikelen

Lees meer over: Europees Parlement CDA Jaap de Hoop Scheffer

Het wordt hoog tijd dat Buma de agenda van het CDA verbreedt

Trouw 06.11.2013 Tussen de wijze waarop het CDA in de Haagse politiek oppositie voert tegen het tweede kabinet-Rutte en de meer ideologische discussie in de partij zelf, lijkt een behoorlijke tegenstelling te bestaan.

Voorlopig geen steun CDA

Telegraaf 04.11.2013 Het CDA heeft lang zat de kastanjes uit het vuur gehaald, dus laat de andere partijen zichzelf maar eens pijnigen voor het landsbelang. Zo kan het CDA weer op krachten komen. Dat was de teneur op het CDA-congres, waar de achterban zich schaarde achter de harde oppositierol van CDA-leider Buma.

Buma: geen compromis

Telegraaf 02.11.2013 Het nieuwe CDA gaat geen compromissen sluiten „om het compromis”. CDA-leider Sybrand Buma betoogde dat zaterdag op een congres van zijn partij in Leeuwarden.

Achterban D66 en CDA steunen keuzes voor en tegen begrotingsakkoord

Trouw 02.11.2013 CDA-leider Sybrand Buma verdedigde op het partijcongres in Leeuwarden zaterdag waarom zijn partij niet mee deed aan het Herfstakkoord voor de begroting voor 2014. D66-leider Alexander Pechtold legde zijn aanhang in Utrecht juist uit waarom zijn partij wél met de coalitie in zee ging. Beide politiek leiders kregen volmondig de steun van hun achterban.

‘Nieuwe moraal CDA’

Telegraaf 02.11.2013  Het CDA moet pal gaan staan voor een ‘nieuwe moraal’. Vijftig meer en minder prominente CDA’ers roepen hun partijgenoten op zich in te zetten voor een fatsoenlijke samenleving waarin iedereen meedoet, zo staat zaterdag te lezen in een ingezonden stuk op ThePostOnline.

CDA: polder  vernieuwen

Telegraaf 02.11.2013  Het CDA vindt dat de polder zich moet vernieuwen. Werkgevers en werknemers kijken volgens de christendemocraten nu te vaak naar hun eigen belang in plaats van naar het algemeen belang. Tijdens een partijcongres in Leeuwarden werd zaterdag dan ook een voorstel van jongerentak CDJA aangenomen om de polder op te roepen tot verandering.

CDA: polder nog te veel gericht op eigenbelang

Trouw 02.11.2013  Het CDA vindt dat de polder zich moet vernieuwen. Werkgevers en werknemers kijken volgens de christendemocraten nu te vaak naar hun eigen belang in plaats van naar het algemeen belang. Tijdens een partijcongres in Leeuwarden werd zaterdag dan ook een voorstel van jongerentak CDJA aangenomen om de polder op te roepen tot verandering…

‘CDA moet pal staan na discussie over Zwarte Piet’

Trouw 02.11.2013 Het CDA moet pal gaan staan voor een ‘nieuwe moraal’. Vijftig meer en minder prominente CDA’ers roepen hun partijgenoten op zich in te zetten voor een fatsoenlijke samenleving waarin iedereen meedoet, zo staat vandaag te lezen in een ingezonden stuk op ThePostOnline.

Geen compromis om het compromis, is leidraad van ‘het nieuwe CDA’

VK 02.11.2013 Het nieuwe CDA gaat geen compromissen sluiten ‘om het compromis’. CDA-leider Sybrand Buma betoogde dat zaterdag op een congres van zijn partij in Leeuwarden.

CDA’ers klagen: ‘Buma heeft de macht gegrepen’

AD 31.10.2013  Het CDA is te rechts, klagen partijleden. Nog geen jaar geleden koos het CDA voor een middenkoers, maar daar komt weinig van terecht. De linkse partijvoorzitter Ruth Peetoom is al tijden onzichtbaar. ‘Sybrand Buma zet de koers uit, Peetoom heeft niets meer te vertellen,’ klinkt het aan de vooravond van het CDA-congres van zaterdag.

‘CDA’ers kritisch over te rechtse koers Van Haersma Buma’

Elsevier 31.10.2013Enkele CDA-prominenten zijn niet tevreden over de koers van hun partij onder fractieleider Sybrand van Haersma Buma. Kritische CDA’ers vinden Buma te rechts en horen te weinig van partijvoorzitter Ruth Peetoom. Ingewijden zeggen donderdag in het AD dat Peetoom te lief is voor de harde politiek, waardoor Van Haersma Buma de macht heeft kunnen grijpen. Peetoom trad twee jaar geleden aan als partijvoorzitter van de christendemocraten. Zij lanceerde met het strategisch beraad de nieuwe koers van de partij: het radicale midden. Voorzitter Arend Jansen van de CDA-werkgroep voor uitkeringsgerechtigden snapt niet dat Buma zich heeft uitgesproken tegen nivelleren. Oud-Tweede Kamerlid en CDA-prominent Hans Gualthérie van Weezel zei vorig jaar inElsevier dat Peetoom medeverantwoordelijk is voor de slechte verkiezingsuitslag van de partij.

zie ook;

Buma: precies akkoord dat het CDA niet wilde

Trouw 16.10.2013 De wijzigingen die D66, ChristenUnie en SGP hebben binnengehaald in de onderhandelingen met het kabinet, gaan volgens het CDA in de goede richting, maar het zijn wel druppels op een gloeiende plaat. CDA-leider Sybrand Buma stelde woensdag vast ‘dat het kabinet nu met gedoogsteun gewoon doorgaat op de ingeslagen weg’.

René Moerland:De minder geliefde oppositiepartij

NRC 16.10.2013 En nu, CDA? De christen-democraten lijken in het machtsspel van de laatste weken de grote verliezer. Zo’n kwetsbaar kabinet, dat absoluut steun nodig had van partijen uit de oppositie, en dat zich juist met de traditionele bestuurlijke middenpartij CDA in één klap had kunnen verzekeren van een meerderheid in de Eerste Kamer. Dat bood toch kansen. CDA-leider Buma zette hoog in: hij wilde wel, als het kabinet maar de koers verlegde. Mee met het CDA: lastenverlichting, kleinere overheid, een hoger tekort desnoods, in ruil voor meer banen.

Het CDA neemt geen afscheid van de polder, maar twijfelt terecht

Trouw 09.10.2013 Het CDA verloochent zijn eigen kernwaarden. De partij van het maatschappelijk middenveld, van de zelforganisatie van burgers in maatschappelijke verbanden, zou de oorlog hebben verklaard aan de overlegeconomie. Partijleider Sybrand van Haersma Buma deed hoogstpersoonlijk een poging de dijken die zijn voorgangers opwierpen door te steken en de polder onder water te laten lopen. Commentatoren en columnisten kwamen nauwelijks over hun verbazing en, soms, verontwaardiging heen.

CDA: partijbelang mag ook een beetje tellen

Trouw 05.10.2013 September was een topmaand voor het CDA, zoveel nieuwe leden in één maand kreeg de partij er de afgelopen drie jaar niet eerder bij. Dat het CDA de oppositierol kiest, wordt kennelijk gewaardeerd, maar niet overal wordt begrepen dat de fractie nu uit de onderhandelingen met het kabinet is gestapt.

Oud krediet biedt CDA kansen voor toekomst

Trouw 23.06.2013 Is er nog toekomst voor het CDA? Voor wat ze waard zijn bevestigen de peilingen dat de christen-democraten niet geknipt zijn voor het voeren van oppositie. Van de ruim twintig zetels die de coalitiepartijen VVD en PvdA verliezen, komt er niet één bij het CDA terecht.

Waar is Buma’s christelijk-historische bloed?

Trouw  03.06.2013 Van buitenaf lijken de oude bloedgroepen er in het CDA niet veel meer toe te doen. Zelfs toen de partij tijdens de vorige kabinetsperiode was gespleten over het al dan niet kunnen aanvaarden van de gedoogsteun van de PVV, werd de indruk dat het standpunt samenhing met de scheidslijn tussen katholiek en gereformeerd, vervaagd door het optreden enerzijds van de katholieke moralist Hirsch Ballin en anderzijds van de antirevolutionaire realist Donner.

Buma: geen steun CDA bij nieuwe belastingverhogingen

Elsevier 01.06.2013 Het CDA hoopt door in te zetten op minder overheidsbemoeienis de weg terug omhoog te vinden. Het is een van de belangrijkste punten die CDA-leider Sybrand van Haersma Buma zaterdag besprak tijdens het voorjaarscongres. De principes moeten ook op lokaal niveau houvast bieden in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar. Er zijn veel oude CDA-punten terug te vinden in de beginselen.

Afshin Ellian: Vaag geklets over de moraal door het CDA

CDA:  Lijsttrekker kiezen

Telegraaf 01.06.2013 Het CDA heeft zaterdag definitief besloten de lijsttrekker voor de verkiezingen van de Tweede Kamer en het Europees Parlement altijd te gaan kiezen. Een resolutie hiertoe werd op het voorjaarscongres van de partij in Den Bosch aangenomen.

CDA gaat altijd lijsttrekker kiezen

Parool 01.06.2013 Vorig jaar waren er voor het eerst lijsttrekkersverkiezingen bij het CDA. Sybrand van Haersma Buma won die strijd met 51 procent van de stemmen. De partij keek na afloop hier zeer tevreden op terug.

CDA gaat altijd lijsttrekker kiezen

VK 01.06.2013 Het CDA heeft zaterdag definitief besloten de lijsttrekker voor de verkiezingen van de Tweede Kamer en het Europees Parlement altijd te gaan kiezen. Een resolutie hiertoe werd op het voorjaarscongres van de partij in Den Bosch aangenomen.

CDA-leider haalt uit naar kabinet: Rutte-II heeft geen verhaal

NRC 01.06.2013  Het kabinet heeft geen verhaal, inspireert niet, en is bloedeloos. Met die stevige kritiek op Rutte-II kwam CDA-fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma vanmiddag tijdens zijn toespraak op het partijcongres in Den Bosch. Een aantal CDA-prominenten zijn vandaag in NRC Handelsblad  kritisch over het opereren van de CDA-Tweede Kamerfractie. Het “scherpe profiel” wordt gewaardeerd, maar “de bredere maatschappijvisie ontbreekt”, zegt bijvoorbeeld oud-minister van Defensie Hans Hillen. Lees verder

CDA-prominenten over fractie: bredere maatschappijvisie ontbreekt›

NRC 01.06.2013  Prominente CDA’ers maken zich zorgen over de oppositiestrategie van hun partij. Het “scherpe profiel” wordt gewaardeerd, maar “de bredere maatschappijvisie ontbreekt”, zegt oud-minister van Defensie Hans Hillen vandaag in NRC Handelsblad. Wim van de Camp, delegatieleider van de Europese delegatie van de partij, zegt dat fractieleider Sybrand van Haersma Buma en de andere twaalf fractieleden nog “zoekende” zijn naar “de juiste toonhoogte”.   Vandaag houdt het CDA in Den Bosch een partijcongres waarop het de trouwe leden perspectief moet bieden op een langetermijnvisie voor de partij. Het CDA profiteert in de peilingen niet van het harde geluid en de afkalvende waardering voor het kabinet.

CDA zet in op minder overheid

Trouw 01.06.2013 Minder overheidsbemoeienis. Dat is het belangrijkste principe waarmee het CDA de weg terug omhoog hoopt te vinden, zei partijleider Sybrand van Haersma Buma op het voorjaarscongres van de christendemocraten zaterdag in Den Bosch.

‘Het gaat om de samenleving, niet om de overheid’, aldus Buma. Hij presenteerde in totaal zeven principes die voor het CDA ‘dragend’ zijn. Deze beginselen moeten ook op lokaal niveau houvast bieden in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar.

‘Het CDA wil dat het initiatief bij de burgers komt te liggen’

Trouw 01.06.2013  Marktwerking noch een allesomvattende overheid hebben Nederland uit het slop gehaald. Het CDA wil dat het initiatief bij burgers komt te liggen, stelt Sybrand Buma. Nederland verkeert in een diepe crisis. In de eerste plaats in een economische crisis, maar ook sociaal en politiek zitten we in een diep dal.

Het vertrouwen in de toekomst is laag en we maken ons zorgen over de toekomst van onze kinderen. Het CDA zal krachtiger dan ooit pleiten voor meer samenleving en minder overheid. En we doen dat op basis van wederkerigheid. Want je kunt alleen meer van de samenleving vragen als je ook minder belasting heft. Een kleinere overheid is pas mogelijk als je mensen meer vrijheid durft te gunnen. En een groter beroep op de gezamenlijke verantwoordelijkheid van mensen gaat niet zonder het geven van vertrouwen. Maar het kabinet gaat aan dit fundamentele principe voorbij: voor wat hoort wat. VVD en PvdA nemen wel, maar geven niets. Het CDA kiest een andere weg: de samenleving, niet de overheid.

CDA wil minder bemoeienis overheid

Buma presenteert tijdens congres principes die voor partij ‘dragend’ zijn

NU 01.06.2013 Het CDA zal de komende tijd zwaar inzetten op minder overheidsbemoeienis. De partij hoopt op die manier de weg terug omhoog te vinden.

CDA  wil minder overheid

Telegraaf 01.06.2013  Minder overheidsbemoeienis. Dat is het belangrijkste principe waarmee het CDA de weg terug omhoog hoopt te vinden, zei partijleider Sybrand van Haersma Buma op het voorjaarscongres van de christendemocraten zaterdag in Den Bosch.

zie ook: Ombudsman vindt bureaucratie grootste probleem

CDA bijeen in Den Bosch

Telegraaf 31.05.2013 In Den Bosch komt het CDA zaterdag bijeen voor het voorjaarscongres. De oppositiepartij met 13 zetels in de Tweede Kamer wordt sinds een jaar geleid door Sybrand van Haersma Buma. Hij wil duidelijk laten zien waar de partij voor staat en voert stevig oppositie tegen het kabinet van VVD en PvdA.

Ruth Peetoom: CDA moet niet evangeliseren

Elsevier 04.04.2013 CDA-voorzitter Ruth Peetoom wil het religieuze karakter van haar partij niet al te sterk benadrukken. In een interview met Elsevier noemt ze het CDA ‘een volkspartij die staat voor het algemeen belang en zorgt voor gewone mensen’.

Wouter Bos: ‘Strategie CDA heeft hoog populistisch gehalte’

VK 21.03.2013 Het gaat niet goed bij het CDA, schrijft Wouter Bos in zijn column. ‘Je zou denken dat er in het CDA nagedacht wordt over de vraag of de gekozen oppositiestrategie de juiste is. Deze strategie kenmerkt zich door een hoog populistisch gehalte.’

Wouter Bos: CDA vaart populistische koers

Trouw 21.03.2013  Oud-PvdA-leider en -informateur Wouter Bos vindt dat het CDA een populistische koers vaart. De oppositiestrategie van de christendemocraten ‘kenmerkt zich door een hoog populistisch gehalte’, schrijft hij donderdag in zijn column in de Volkskrant.

Bos: CDA populistisch

Telegraaf 21.03.2013 Oud-PvdA-leider en -informateur Wouter Bos vindt dat het CDA een populistische koers vaart. De oppositiestrategie van de christendemocraten „kenmerkt zich door een hoog populistisch gehalte”, schrijft hij donderdag in zijn column in de Volkskrant.

‘CDA vaart populistische koers’

NU 21.03.2013 Oud-PvdA-leider en -informateur Wouter Bos vindt dat het CDA een populistische koers vaart. De oppositiestrategie van de christendemocraten ”kenmerkt zich door een hoog populistisch gehalte’’, schrijft hij donderdag in zijn column in de Volkskrant. Het CDA stelt zich volgens Bos ”nadrukkelijk oppositioneel en niet-bestuurlijk’’ op. Ook wijst de partij vrijwel alle grote hervormingen, zoals van de woningmarkt, af.

Wouter Bos baalt van populistische koers bij CDA

Elsevier 21.03.2013 Wouter Bos, oud-PvdA-leider en informateur van dit kabinet, vindt dat het gemarginaliseerde CDA een ‘ongepaste populistische koers’ is gaan varen. Met die ‘niet-bestuurlijke’ houding is het CDA niet bepaald een interessante steunpartij voor dit kabinet. Dat schrijft Bos donderdag in zijn column in de Volkskrant.

Rapport over moslims in CDA mag papierbak in

Trouw 19.03.2013 Het CDA was de eerste partij met een niet-westerse nieuwkomer als Tweede Kamerlid, gedeputeerde en burgemeester. Een werkgroep onder leiding van oud-minister Ben Bot adviseert het CDA om nadrukkelijker kiezers en nieuwe leden te gaan werven onder moslims in de grote steden (Trouw, 6 maart).

CDA moet mikken op oudere kiezers

Trouw 07.03.2013 De bakens moeten echt worden verzet. Anders dreigt opnieuw een historische verkiezingsnederlaag, schrijft Ibrahim Wijbenga, CDA-raadslid in Eindhoven. Historisch gezien heeft het CDA een band met vijftigplussers. De partij scoorde decennialang goed bij deze kiezersgroep. Traditie en confessionele gebondenheid speelden hierbij een grote rol. Veel oudere kiezers groeiden op in een verzuilde samenleving waar het CDA traditiegetrouw hun partij was. Maar ook het ‘middenbeleid’ van de partij sprak hen aan. Het CDA stond voor een behoudende koers die noch links, noch rechts was en ervoor zorgde dat de partij altijd een vanzelfsprekende regeringspartner was.

‘CDA moet pijlen op moslims richten’

NU 06.03.2013 Het CDA moet zich bij het werven van kiezers en leden meer richten op moslims in grote steden. Als CDA-politici zich meer verdiepen in hun problemen valt onder deze moslims veel draagvlak te winnen, adviseert de werkgroep CDA & Islam volgens Trouw in een rapport.

‘CDA moet zich op moslims richten’

Telegraaf 06.03.2013 CDA moet nadrukkelijker kiezers en nieuwe leden gaan werven onder moslims in de grote steden. Dat adviseert de werkgroep CDA & Islam.

‘CDA moet zich meer richten op stedelijke moslims’

Elsevier 06.03.2013 Het CDA zou nadrukkelijker kiezers en nieuwe leden moeten gaan werven onder moslims in grote steden. De partij kan het draagvlak onder die groep verbeteren als traditionele CDA-politici zich meer verdiepen in hun problemen.

Dat adviseert de werkgroep CDA & Islam in een rapport, meldt dagblad Trouw woensdag. De christendemocraten zouden vaker een ombudsfunctie kunnen vervullen. De werkgroep zegt dat moslims die al tientallen jaren het CDA opzochten, een volwaardige positie in de partij moeten behouden. Er zouden echter nog meer moslims bij kunnen. Het gebrek aan aanhang in de steden wordt ook veroorzaakt doordat het CDA vervreemd is geraakt van de grote stad.

Weblog Afshin Ellian: Vaag geklets over de moraal door het CDA

zie ook;

Het was een goede week voor het CDA, maar de weg terug is nog lang

Trouw 10.02.2013 Het was in politiek Den Haag de week van het CDA. De christen-democraten kregen de afgelopen dagen eindelijk wat profiel als oppositiepartij, terwijl tegelijkertijd duidelijk werd dat oppositie voor het CDA niet onmiddellijk hoeft te betekenen dat er geen invloed is op het uiteindelijke beleid.

‘CDA moet in sneltreinvaart veranderen’

Trouw 06.02.2013 Het CDA moet in sneltreinvaart veranderen, vinden vier afdelingen van de partij uit Noord-Brabant en Limburg. In een manifest stellen ze dat het CDA ‘minder beginselpartij” en ‘meer partij van de regio’s’ moet worden.

‘CDA moet snel veranderen’

Telegraaf 06.02.2013 Het CDA moet in sneltreinvaart veranderen, vinden vier afdelingen van de partij uit Noord-Brabant en Limburg. In een manifest stellen ze dat het CDA „minder beginselpartij” en „meer partij van de regio’s” moet worden.

Volstrekt oneens als het gaat om korten zorg

Trouw 11.01.2013 Zij heet Mona Keijzer, lid van de Tweede Kamer namens oppositiepartij CDA. Hij heet Otwin van Dijk, Tweede Kamerlid namens regeringspartij PvdA. Beiden voeren ze het woord op het gebied van de langdurige zorg, de AWBZ, de volksverzekering tegen onverzekerbare risico’s. Beiden waren in een eerder leven wethouder, hij in Doetinchem, zij in Purmerend.

Zie ook: CPB-rapport is politiek brisante kost

Zie ook: Planbureau legt de politiek terecht een duivels dilemma voor rond de zorgkosten

Thomas von der Dunk: Het valse kerstgezang van het CDA

VK 06.01.2013 Zal het CDA onder leiding van Haersma Buma nu weer wel zuiver en op één toonhoogte leren zingen? De voortekenen voor ‘het nieuwe CDA’ zijn niet onverdeeld gunstig, schrijft Thomas von der Dunk in zijn wekelijkse column voor Volkskrant.nl.

CDA’er Mirjam Sterk: ‘We zijn door een PVV-bril bekeken’

VK 31.12.2012 Na tien jaar in de Tweede Kamer verliet CDA’er Mirjam Sterk (39) dit jaar de politiek. In een interview met Volkskrant.nl kijkt ze terug op een voor het CDA roerige periode. ‘De fractie die er nu zit, is best netjes vernieuwd. Maar als je naar de totale lijst kijkt, hadden er wel meer herkenbare gezichten op gekund.’

Lubbers: Verhagen sloot alternatief voor PVV uit

Elsevier 23.12.2012 Voormalig CDA-leider Maxime Verhagen weigerde bij de formatie van het kabinet-Rutte I te kijken naar alternatieven voor de samenwerking met PVV. Een coalitie met VVD, GroenLinks, D66 en ChristenUnie werd geweigerd door de CDA-top. Dat gebeurde nadat Ernst Hirsch Ballin en Ab Klink waren afgehaakt, zegt oud-premier Ruud Lubbers zondag in televisieprogramma Buitenhof. Hij was in 2010 informateur.

‘Verhagen sloot andere coalitie uit’

NU 23.12.2012 AMSTERDAM – Toenmalig partijleider van het CDA Maxime Verhagen weigerde in 2010 alternatieven te onderzoeken toen er bezwaren rezen tegen een coalitie met gedoogsteun van de PVV.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Maxime Verhagen

‘Partijtop CDA weigerde Kunduz-coalitie, wilde gedoogpartner PVV’

NRC 23.12.2012 Toenmalig partijleider van het CDA Maxime Verhagen weigerde in 2010 alternatieven te onderzoeken toen er bezwaren rezen tegen een coalitie met gedoogsteun van de PVV. Dat zei toenmalig informateur en partijgenoot Ruud Lubbers vanmiddag in BuitenhofLees verder›

Kathleen Ferrier: ‘Verhagen schuift ons de zwartepiet toe’

Trouw 21.12.2012 Oud-CDA-Kamerlid Kathleen Ferrier vindt dat oud-CDA leider Maxime Verhagen haar en haar collega Ad Koppejan de schuld geeft van de ‘foute keuze’ om een gedoogconstructie met de PVV aan te gaan in het vorige kabinet. Dat meldt de NOS. Ferrier reageert op een interview met Verhagen, dat morgen in de Volkskrant staat.

Ferrier: Jammer dat Verhagen verantwoordelijkheid bij anderen neerlegt

NRC 21.12.2012  Ex-CDA-Kamerlid Kathleen Ferrier zei vandaag tegen NOS dat zij en haar collega Ad Koppejan de schuld krijgen van een foute keuze van de vroegere CDA-voorman Verhagen. Dat zegt ze in reactie op een gesprek van Verhagen met de Volkskrant.

Verhagen: gedoogconstructie was inschattingsfout

Trouw 21.12.2012 De vroegere CDA-voorman Maxime Verhagen erkent een inschattingsfout te hebben gemaakt toen hij er in oktober 2010 voor koos samen te gaan werken met de PVV van Geert Wilders. Hij zegt zich te hebben verkeken op het effect daarvan voor het CDA. ‘Ik heb verkeerd ingeschat dat de gedoogconstructie zou worden uitgelegd als één regering met de PVV’, stelt hij in een gesprek met de Volkskrant.

Verhagen: ‘inschattingsfout’ om met PVV in zee te gaan

VK 21.12.2012  De oud-CDA-voorman onderschatte het effect van het verbond met de PVV. Voor hem was er een groot verschil tussen meeregeren of gedogen. ‘Anders zou ik er niet aan zijn begonnen.’. Voormalig CDA-aanvoerder Maxime Verhagen maakte een inschattingsfout toen hij in 2010 koos voor samenwerking met Geert Wilders, vindt hij zelf. Hij verkeek zich op het effect voor het CDA. ‘Ik heb verkeerd ingeschat dat de gedoogconstructie zou worden uitgelegd als één regering met de PVV.’

Samenwerking PVV ging tegen gevoel Verhagen in

NU 21.12.2012 Voormalig CDA-voorman Maxime Verhagen geeft toe dat zijn partij een inschattingsfout maakte door in 2010 een samenwerking aan te gaan met de PVV.

Verhagen: inschattingsfout

Telegraaf 21.12.2012 De vroegere CDA-voorman Maxime Verhagen erkent een inschattingsfout te hebben gemaakt toen hij er in oktober 2010 voor koos samen te gaan werken met de PVV van Geert Wilders. Hij zegt zich te hebben verkeken op het effect daarvan voor het CDA.

Verhagen heeft spijt van samenwerking met PVV

Elsevier 21.12.2012 Voormalig CDA-minister Maxime Verhagen zegt een inschattingsfout te hebben gemaakt door met de PVV als gedoogpartij te regeren. Wel wijst hij erop dat oud-CDA-Kamerleden Ad Koppejan en Kathleen Ferrier de kans hebben gekregen niet met de partij van Geert Wilders in zee gaan. ‘Ik heb verkeerd ingeschat dat de gedoogconstructie zou worden uitgelegd als één regering met de PVV,’ zegt Verhagen in een interview met de Volkskrant.

Buma valt aan, wie volgt?

Trouw  24.11.2012 Het CDA werpt zich op als serieuze gegadigde voor het oppositieleiderschap. Zijn fractievoorzitter vliegt er vol in en haalt uit naar links en rechts. Het regeerakkoord van VVD en PvdA is opengebroken en herzien. Het tweede kabinet-Rutte kan aan de slag, op basis van afspraken die het resultaat zijn en blijven van een uitruil van plannen en posities. Die uitruil en de afwezigheid van werkelijk doordachte inhoudelijke compromissen zullen vaker uiterst pijnlijk gaan knellen, maar voor het moment is er even rust. De nieuwe regering regeert.

CDA-leider Buma vertelt niet het hele verhaal over nivelleren

Trouw 21.11.2012 Het CDA moet zich een nieuwe plek verwerven in de Nederlandse politiek. De partij is van de middelgrote partijen een van de kleinere geworden en regeringsverantwoordelijkheid is vooralsnog zeer ver weg. Waar zich de ideale positie van het CDA bevindt, is voorlopig een nauwelijks te beantwoorden vraag. De partij verloor veel aanhang aan de VVD, zeker, en dat zou er wellicht voor pleiten vooral op economisch terrein te kiezen voor de meer behoudende flank van de nationale politiek.

Zie: Buma: alles doen om plannen voor nivellering te stoppen

Buma: kabinet krijgt vertrouwen niet zomaar terug

Elsevier 13.11.2012  Dat zegt Wiegel dinsdag in reactie op het aangepaste Regeerakkoord. Hij heeft zich de afgelopen weken hevig verzet tegen de invoering van de inkomensafhankelijke zorgpremie. Dat zegt CDA-leider Sybrand van Haersma Buma dinsdag in De Telegraaf. Volgens Buma zijn de partijen de kiezers vergeten.

De Jager: geen partijleider omdat ik verschillen moest uitvergroten

NRC 03.11.2012 Jan Kees de Jager weigerde partijleider van het CDA te worden omdat hij “geen verhaal kan houden dat haaks staat op mijn overtuigingen”. Volgens De Jager moet de leider van het CDA “verschillen uitvergroten” en dat wilde hij niet. “Het is zeer de vraag of ik het CDA een dienst had bewezen als ik tegen mijn gevoel in partijleider was geworden. Ik was niet gelukkig geworden in die rol.”

v. Bijsterveldt wil Peetoom helpen

NOS 03.11.2012 Oud-CDA-voorzitter en demissionair minister Marja van Bijsterveldt biedt partijvoorzitter Ruth Peetoom aan om te helpen bij het versterken van de eenheid binnen het CDA. Van Bijsterveldt zegt in een interview in het Nederlands Dagblad dat zij toch een van de gezichten van de partij is en dat adel verplicht.

‘Van Bijsterveldt wil land in voor CDA’

NU 02.11.2012 AMSTERDAM – Oud-voorzitter van het CDA Marja van Bijsterveldt wil de huidige voorzitter van haar partij helpen bij het werken aan eenheid in het CDA. De afzwaaiend minister van Onderwijs heeft CDA-voorzitter Ruth Peetoom aangeboden de komende tijd het land in te gaan, zegt Van Bijsterveldt zaterdag in het Nederlands Dagblad.

Lees meer over: CDA Marja van Bijsterveldt

De open wond van het CDA ettert gewoon door

Trouw 02.11.2012 De commissie-Rombouts vatte de oorzaken van het verkiezingsverlies van het CDA samen in een drieslag: ‘onduidelijkheid, onenigheid en onbekendheid’. Het was onduidelijk waar het CDA voor staat, er was onenigheid binnen de partij en de lijsttrekker en CDA-kandidaten waren te onbekend.

CDA’ers ‘weemoedig’ over vertrek uit Den Haag

Trouw 02.11.2012 De ministers en staatssecretarissen die niet terugkomen in het nieuwe kabinet, zijn vrijdag met weemoed aan hun laatste ministerraad begonnen. ‘Het is jammer dat het voorbij is’, vatte minister Maxime Verhagen van Economische Zaken samen.

‘Het CDA moet niet te christelijk doen’

Trouw 29.10.2012 Als het CDA ooit weer groot wil worden, dan moet het zich niet gaan opstellen als een getuigenispartij. De christelijke C moet ‘minder geprononceerd’ naar buiten worden gebracht. CDA-prominent Ton Rombouts, die de afgelopen weken de oorzaken onderzocht van de zware verkiezingsnederlaag in september, heeft dat zijn partijgenoten voorgehouden op het congres van afgelopen weekeinde. De christelijke achtergrond van het CDA mag niet worden verloochend, voegde hij er onmiddellijk aan toe en de C uit de partijnaam hoeft niet weg.

Meer over

De Jager: ‘Veranderen van politieke partij doe je niet zomaar even’

VK 28.10.2012 CDA-minister Jan Kees de Jager heeft niet overwogen om van politieke partij te veranderen om op die manier alsnog in aanmerking te komen voor een post in het nieuwe kabinet van PvdA en VVD. De alom gewaardeerde minister van Financiën, die momenteel zijn laatste dagen beleeft als bewindsman, zei dat vanmiddag tijdens het ‘afscheidsinterview’ in het tv-programma Buitenhof.

Lees ook Jan Kees de Jager stapt over naar het bedrijfsleven – 26/10/12

De Jager geen partijleider

Telegraaf 28.10.2012 Minister Jan Kees de Jager van Financiën vindt zichzelf niet de juiste persoon voor het politiek leiderschap van een partij. Daarom heeft hij niet meegedaan aan de lijsttrekkersverkiezing van het CDA, hoewel hem wel was gevraagd dat te doen. De Jager zei dat zondag in het tv-programma Buitenhof.

CDA belooft beterschap

Telegraaf 27.10.2012 Het CDA moet de eenheid herstellen en weer een duidelijke smoel krijgen. Dat was de conclusie zaterdag van het najaarscongres van de partij. Partijvoorzitter Ruth Peetoom en partijleider Sybrand van Haersma Buma beloofden hier hard aan te gaan werken. En de leden schaarden zich achter hen.

Buma wil CDA met sociaal hart

Telegraaf 27.10.2012  Sybrand van Haersma Buma wil werken aan een nieuw CDA met een sociaal hart. Dat zei hij zaterdag aan het einde van het najaarscongres van de partij in Rotterdam.

Gerelateerde artikelen

27-10:‘Rake analyse Rombouts’

27-10:Onenigheid tartte CDA

16-10:CDA-bestuur kritisch

07-10:Lijsttrekkers faalden

05-10:Kritiek op partijbestuur GroenLinks

02-10:Hillen: sfeer is goed

02-10:Debat over deelakkoord 

02-10:‘Opstappen CDA’ers mogelijk’

01-10:‘Lenteakkoord blijft grotendeels’

Buma wil nieuw CDA met sociaal hart

‘Keuze om met PVV in zee te gaan in 2010 heeft diepe wonden geslagen’

NU 27.10.2012 ROTTERDAM – Sybrand van Haersma Buma wil werken aan een nieuw CDA met een sociaal hart. Dat zei hij zaterdag aan het einde van het najaarscongres van de partij in Rotterdam.

Gerelateerde artikelen;

Buma wil nieuw CDA met sociaal hart

Trouw 26.10.2012 Sybrand van Haersma Buma wil werken aan een nieuw CDA met een sociaal hart. Dat zei hij vandaag aan het einde van het najaarscongres van de partij in Rotterdam. Hij wil een moeilijke periode afsluiten en de kloof die binnen de partij is ontstaan weer dichten. De keuze om met de PVV in zee te gaan in 2010 heeft ‘diepe wonden’ geslagen in het CDA, zei hij.

Sybrand van Haersma Buma wil CDA met ‘sociaal hart’

Elsevier 27.10.2012 CDA-leider Sybrand van Haersma Buma wil werken aan een nieuw CDA met een ‘sociaal hart’. Dat zei hij zaterdag aan het einde van het najaarscongres van de partij in Rotterdam. Op het congres presenteerde de commissie-Rombouts de resultaten van het onderzoeknaar de verkiezingsnederlaag van de partij.

Zie ook: Onderzoek? Oorzaak falen CDA is allang duidelijk

Buma haalt uit naar VVD en PvdA op dag van bezinning CDA

NRC 27.10.2012  Met het komende kabinet van VVD en PvdA is de middenklasse de klos. Dat heeft CDA-leider Sybrand van Haersma Buma zaterdag gezegd in een toespraak op het congres van zijn partij in Rotterdam. Lees verder›

Buma: rake analyse Rombouts

Trouw 26.10.2012 CDA-fractieleider Sybrand Van Haersma Buma is het eens met de analyse van het rapport-Rombouts waarin de oorzaken van de verkiezingsnederlaag worden onderzocht. De evaluatie werd zaterdag op het najaarscongres van de partij in Rotterdam gepresenteerd.

‘Rake analyse Rombouts’

Telegraaf 27.10.2012 CDA-fractieleider Sybrand Van Haersma Buma is het eens met de analyse van het rapport-Rombouts waarin de oorzaken van de verkiezingsnederlaag worden onderzocht. De evaluatie werd zaterdag op het najaarscongres van de partij in Rotterdam gepresenteerd.

Buma en Peetoom: rake analyse van nederlaag – ‘C-opmerking ligt gevoelig’

NRC 27.10.2012  “Een rake analyse.” Dat is de eerste reactie van CDA-partijvoorzitter Ruth Peetoom op het rapport van de partijcommissie die onderzoek heeft gedaan naar de verkiezingsnederlaag van afgelopen september. Ze spreekt van een “grote opdracht”. Lijsttrekker Sybrand Buma zegt het gevoel te hebben dat de commissie “raak heeft geschoten” met de analyse van de nederlaag, meldt persbureau Novum.

Buma: Samenwerking met PVV sloeg diepe wonden

RTL 27.10.2012 Sybrand van Haersma Buma hoopt dat het CDA de moeilijke periode kan afsluiten en de kloof binnen de partij kan dichten. Dat zei hij na afloop van het najaarscongres van het CDA, waarop de nederlaag van de partij centraal stond. Hij omarmt daarmee het rapport van de commissie-Rombouts die de verkiezingsnederlaag onderzocht. Die concludeerde dat onduidelijke standpunten, een nauwelijks bekende lijsttrekker en onderlinge wrijvingen de oorzaak zijn van het enorme verlies van het CDA bij de verkiezingen.

CDA trekt boetekleed aan

 NOS 27.10.2012  video, audio Het CDA heeft het forse verlies bij de laatste verkiezingen helemaal aan zichzelf te wijten. Dat concludeert de commissie-Rombouts die de nederlaag heeft onderzocht. Hij maakte zijn harde conclusies tijdens het CDA-congres bekend.aan zichzelf te wijten, zegt de commissie-Rombouts.

Bekijk ook…

CDA trekt boetekleed aan: ‘We waren niet duidelijk’

Trouw 26.10.2012 Het verlies van het CDA bij de laatste verkiezingen was vooral het gevolg van onduidelijkheid waar de partij voor staat en onenigheid binnen de gelederen. Dat concludeert de commissie-Rombouts die haar bevindingen zaterdag presenteerde op het najaarscongres van de christendemocraten in Rotterdam.

Onenigheid en onduidelijkheid tartte CDA

NU 27.10.2012 ROTTERDAM – Het verlies van het CDA bij de laatste verkiezingen was vooral het gevolg van onduidelijkheid waar de partij voor staat en onenigheid binnen de gelederen.

Gerelateerde artikelen;

Onenigheid tartte CDA

Telegraaf 27.10.2012  De zevenkoppige evaluatiecommisie onder leiding van burgemeester Ton Rombouts van Den Bosch ziet ook in de onbekendheid van lijsttrekker Sybrand van Haersma Buma en de andere kandidaten een oorzaak van de terugval van 21 naar 13 zetels. Maar de verklaring van de nederlaag kan hierin „niet primair gezocht” worden.

‘Onenigheid en onduidelijkheid oorzaak nederlaag CDA’

Elsevier 27.10.2012  Het verlies van het CDA bij de laatste verkiezingen was vooral het gevolg van onduidelijkheid waar de partij voor staat en onenigheid binnen de gelederen. Dat concludeert de commissie-Rombouts die haar bevindingen zaterdag presenteerde op het najaarscongres van de christendemocraten in Rotterdam.

Zie ook: CDA laat commissie verkiezingsnederlaag analyseren

Hard oordeel over verlies CDA – ‘onduidelijkheid en onenigheid’

NRC 27.10.2012  Onduidelijkheid, onenigheid en onbekendheid. Dat zijn de factoren die de laatste verkiezingsnederlaag van het CDA hebben veroorzaakt, zegt een commissie die de nederlaag van de partij heeft onderzocht.

Lijsttrekker Sybrand van Haersma Buma was niet bekend genoeg, en ook op de rest van de kandidatenlijst stonden te weinig bekende gezichten. “Zij hebben hun best gedaan, maar zij konden het tij niet meer keren”, aldus de commissie.

CDA-congres bespreekt nederlaag

NOS 27.10.2012  video, audio CDA-leden bespreken tijdens hun najaarscongres in Rotterdam de oorzaken van het stemmenverlies bij de verkiezingen van afgelopen september. De christendemocraten gingen toen van 21 naar 13 zetels in de Tweede Kamer. De commissie keek onder meer naar de lijsttrekkerverkiezingen (een primeur voor het CDA), de samenstelling van de kandidatenlijst en de aanpak van de campagne.

Bekijk ook…

CDA over nederlaag

Telegraaf 27.10.2012  Het CDA bespreekt zaterdag tijdens zijn najaarscongres in De Doelen in Rotterdam de nederlaag bij de verkiezingen op 12 september. De christendemocratische partij ging toen van 21 naar 13 zetels in de Tweede Kamer.

Rol CDA elders in Nederland juist verre van uitgespeeld

VK 26.10.2012 De afmars van de christen-democraten in de Haagse politiek houdt geen gelijke tred met de terugloop van hun rol in bestuurlijk Nederland. ‘Het CDA heeft een lange traditie. Dat gaat niet zomaar weg.’

‘CDA is bestuurlijk niet uitgespeeld’

Trouw 26.10.2012 Zaterdag evalueert het CDA haar verkiezingsnederlaag op het partijcongres in Rotterdam. Bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen viel het aantal zetels terug van 21 naar 13, een historisch dieptepunt. Dat schrijft de Volkskrant.

CDA-bestuur kritisch

Telegraaf 16.10.2012 CDA-bestuurders vinden het programma waarmee hun partij de verkiezingsstrijd aanging weinig aantrekkelijk. Dat blijkt uit een dinsdag gepubliceerd representatief onderzoek van OverheidinNederland.nl met NRC Handelsblad.

CDA-bestuurders kritisch over programma

NU 16.10.2012 DEN HAAG – CDA-bestuurders vinden het programma waarmee hun partij de verkiezingsstrijd aanging weinig aantrekkelijk.  Dat blijkt uit een dinsdag gepubliceerd representatief onderzoek van OverheidinNederland.nl met NRC Handelsblad.

Gerelateerde artikelen;

25/09/2012 Rombouts onderzoekt verlies van CDA

21/09/2012 ‘Geen ideologische leegte bij CDA’

CDA-bestuurders kritisch over programma en lijsttrekker

Elsevier 16.10.2012  CDA-bestuurders vinden het verkiezingsprogramma waarmee hun partij de stembusstrijd van 12 september aanging, niet erg aantrekkelijk. Slechts 34 procent van de CDA-bestuurders zeggen de aantrekkingskracht van het verkiezingsprogramma positief te vinden. Dat blijkt uit een onderzoek onder 2.600 gekozen en benoemde bestuurders van het Europees Parlement, Eerste en Tweede Kamer en regionale en lokale bestuursorganen doorOverheidinNederland.nl en NRC Handelsblad.

Zie ookCDA laat commissie verkiezingsnederlaag analyseren

CDA-bestuurders zeer kritisch over eigen verkiezingscampagne

NRC 16.10.2012 CDA-bestuurders zijn uitermate kritisch over de verkiezingscampagne van hun partij. 28 procent vindt dat partijleider Sybrand van Haersma Buma voor de kiezer niet aantrekkelijk is, 46 procent vult ‘neutraal’ in. Slechts 25 procent noemde zijn electorale aantrekkingskracht goed of zeer goed. Dat blijkt uit een representatief onderzoek onder ruim 12.000 gekozen en benoemde bestuurders – van gemeenteraadsleden en burgemeesters tot gedeputeerden en Europarlementariërs – van OverheidinNederland.nl samen met NRC Handelsblad.

Zelfhulp voor depressieve CDA’ers

Trouw 09.10.2012 Zelfhulp, het woord doet me onwillekeurig denken aan iets wat mensen buiten het gezichtsveld van de buren plegen te doen, maar uiteraard weet ik ook wel dat het slaat op die miljardenbusiness van boekjes die jou voorschrijven hoe jij jezelf kan – of nee, moet – helpen om “gelukkiger” te worden. Nu is er een hele nieuwe serie verschenen onder verantwoordelijkheid van Alain de Botton, de stijlvolle Zwitserse denker.

‘Onverantwoord voor CDA om te gaan zitten navelstaren in de oppositie’

VK 09.10.2012 Voor het CDA is het onverantwoord in de oppositie te gaan toezien hoe het land wordt gesmoord onder een paarse deken. Een van de meest vormende gebeurtenissen in de geschiedenis van de totstandkoming van de christen-democratie in Nederland is het volkspetitionnement van 1878. Dat petitionnement was een buitenparlementaire actie waarmee duizenden antirevolutionairen protesterend duidelijk wilden maken dat zij als bevolkingsgroep niet in het parlement werden gerepresenteerd.

Lees ook ‘Perspectief voor het CDA ligt op rechts’ – 29/09/12

Lees ook CDA-commissie buigt zich over verkiezingsnederlaag – 17/09/12

Haagse CDA’ers op zoek naar nieuwe functies

Elsevier 04.10.2012 Tweede Kamerleden en bewindslieden van het CDA zijn naarstig op zoek naar een nieuwe baan. Nu de Tweede Kamerfractie uit slechts dertien personen bestaat en de kans op meeregeren daardoor klein is, zoeken de CDA’ers een goed heenkomen. Volgens De Telegraaf is vooral de functie van commissaris van de Koningin in Zeeland gewild. Carla Peijs (CDA) vertrekt daar dit voorjaar als commissaris van de Koningin.

CDA hoeft de ‘C’ niet te schrappen om politieke invloed te behouden

Trouw 03.10.2012  We zullen onze herkomst nooit onder stoelen of banken steken. Stelde CDA-partijvoorzitter Ruth Peetoom vorige week in een vraaggesprek met deze krant. Het woord christelijk zal wat haar betreft nooit uit de naam van haar partij geschrapt worden.

Van CDA-bolwerk tot rafelrand van het Binnenhof

Trouw 03.10.2012 Het ‘bedrijfsverzamelgebouw’ wordt het inmiddels spottend genoemd: de fraaie vleugel in het Tweede Kamercomplex waar ooit de tientallen Kamerleden van het CDA en hun medewerkers gang na gang, verdieping na verdieping achter hun bureaus zaten.

Binnenkort moet dit voormalige ministerie van justitie, dat in 1992 bij het Kamergebouw werd getrokken, plaats gaan bieden aan liefst vier kleine en middelgrote fracties. Het gekrompen CDA deelde deze oude afdeling in neorenaissancestijl de afgelopen jaren al met D66 en GroenLinks.

CDA kan met Kuyper sterke comeback maken

Trouw 30.09.2012 Het drama van de jongste Kamerverkiezingen is natuurlijk toch het grote verlies van de christen-democratische stroming: in de negentiende eeuw ontstaan uit verzet tegen liberale bevrijdingsdwang, in de twintigste eeuw dominant in de Nederlandse politiek, lange tijd zelfs beschikkend over een absolute meerderheid, aan het begin van deze eeuw gemarginaliseerd, teruggeworpen op slechts dertien zetels.

‘Perspectief voor het CDA ligt op rechts’

VK 29.09.2012  Een ruk naar links met een nadruk op christelijke waarden is historisch gezien een tegennatuurlijke koers voor het CDA, schrijft Coos Huijsen. Na wéér een verkiezingsnederlaag is het CDA opnieuw naarstig op zoek naar mogelijkheden tot overleving. Hierbij wordt nogal eens voorbijgegaan aan oorsprong en aard van het beestje. Een ruk naar links met een nadruk op christelijke waarden, zou historisch gezien volstrekt tegennatuurlijk zijn. De christelijke of confessionele politiek, waaruit het CDA voortkomt, is juist ooit begonnen als een antimodernisme.

Christelijke politiek valt of staat niet met het CDA

Trouw 28.09.2012 rominent CDA’er Doekle Terpstra beleed afgelopen weekeinde in deze krant zijn geloof in de christen-democratie, juist nu deze haar oude machtspositie definitief verloren lijkt te hebben

Onder de kop ‘Ik geloof in christelijke politiek’ schreef Terpstra dat de christen-democratie een gezonde toekomst tegemoet gaat, omdat ‘christen-democraten het verhaal hebben waar de samenleving naar op zoek is’.

Lees ook: Peetoom: C van CDA zit ons echt niet in de weg – 28/09/12

Lees ook: ‘CDA is niet langer een machtspartij’ – 28/09/12

Peetoom: C van CDA zit ons echt niet in de weg

Trouw 28.09.2012 De C in CDA staat voor CDA-partijvoorzitter Ruth Peetoom niet ter discussie. Maar de letter verwijst tegenwoordig toch vooral naar de herkomst van het CDA, dat inmiddels breder is.

“We zijn een partij van waarden en van een echte samenleving. Van het algemeen belang boven het eigen belang stellen. Christenen, maar ook anderen die zich door die idealen aangesproken voelen zijn welkom”, aldus Peetoom in een vraaggesprek met Trouw.

‘CDA is niet langer een machtspartij’

Trouw 28.09.2012 CDA-voorzitter Ruth Peetoom verwerkte de nieuwe verkiezingsnederlaag, van 21 naar dertien Kamerzetels, de afgelopen weken in vergaderingen, een heidag met haar partijbestuur en in talloze gesprekken met de achterban. “Natuurlijk is men teleurgesteld”, zegt ze. “Het is niet niks. Tegelijk is er een sfeer in de partij dat we aan het werk moeten.”

‘CDA-voorzitter Ruth Peetoom is politieke amateur’

Elsevier 26.09.2012  Partijvoorzitter Ruth Peetoom is medeverantwoordelijk voor de slechte verkiezingsuitslag van het CDA. Dat zegt oud-Tweede Kamerlid en CDA-prominent Hans Gualthérie van Weezel in een interview in weekblad Elsevier.  Van Weezel hekelt ook Camiel Eurlings die voor de ‘politieke luwte en het geld heeft gekozen’ en hij vraagt zich af waar Mona Keijzer haar hoge plek op de kandidatenlijst aan verdiende. Van Weezel kritiseert verder de CDA’ers die na de keuze voor gedoogpartner PVV kritiek bleven spuien.

Zie ook: CDA kiest Ruth Peetoom als nieuwe voorzitter

Rombouts onderzoekt verlies van CDA

Trouw 25.09.2012 Burgemeester Ton Rombouts van Den Bosch is een van de zeven leden van de commissie die zich buigt over de nederlaag van het CDA tijdens de Tweede kerverkizingen.

Rombouts onderzoekt verlies van CDA

NU 25.09.2012 DEN HAAG – Burgemeester Ton Rombouts van Den Bosch is een van de zeven leden van de commissie die zich buigt over de nederlaag van het CDA tijdens de Tweede Kamerverkiezingen.  Dat maakte de partij dinsdag bekend. De christendemocraten verloren op 12 september acht zetels en hebben er nu 13 zetels over. Bij de vorige verkiezingen in 2010 werd de partij al gehalveerd.

Gerelateerde artikelen

21/09/2012 ‘Geen ideologische leegte bij CDA’

17/09/2012 CDA-commissie buigt zich over nederlaag

Ik geloof in christelijke politiek

Trouw 22.08.2012 Zetelverlies van het CDA is vervelend, maar zeker niet de genadeslag. De samenleving is op zoek naar het nieuwe verhaal. De christen-democraten hebben het.

Heeft de confessionele politiek afgedaan?

Trouw 21.09.2012 Het spectaculaire zetelverlies van het CDA bij de verkiezingen roept veel vragen op. Wat verklaart de teruggang van de christen-democraten? Is er nog toekomst voor die partij? En waarom handhaaft de Duitse zusterpartij CDU/CSU zich wel?

De VVD rukt op in de leegte die het CDA achterlaat

Trouw 21.09.2012 Nederland kan wel wat meer VVD gebruiken, adverteerden de liberalen. En Nederland kreeg wat meer VVD. Wat heet. Nederland kleurde blauw, daar waar het tot voor kort nog het groen van de christen-democraten liet zien. Vrijwel nergens is het CDA nog de grootste partij. De VVD heeft, met een rechts verkiezingsprogram, de positie van het centrum-rechtse CDA overgenomen. Voor de tweede keer in successie, waardoor het zeer wel definitief kan zijn. Temeer daar de christen-democraten nog niet eens een derde van het aantal stemmen van de liberalen wisten te behalen.

‘Geen ideologische leegte bij CDA’

NU 21.09.2012 AMSTERDAM – Maxime Verhagen (CDA) ziet geen ‘ideologische leegte’ bij zijn partij. Dat zei de vicepremier vrijdag in een reactie op een column van het woensdag afgezwaaide Kamerlid en ‘dissident’ Ad Koppejan. “Ik ben het niet met hem eens.”

Gerelateerde artikelen

17/09/2012 CDA-commissie buigt zich over nederlaag

31/08/2012 Verhagen blijft hoopvol voor CDA

Vertrekkend Kamerlid Koppejan: ‘CDA is van zichzelf vervreemd’

VK 21.09.2012 Het Zeeuws Kamerlid Ad Koppejan dat twee dagen geleden afzwaaide, uit in zijn laatste blogupdate stevige kritiek op zijn partij CDA. ‘De verkiezingsnederlaag heeft te maken met de identiteitscrisis waarin de christendemocratie sinds enkele jaren in verzeild is geraakt. Het is, simpel gezegd, niet een-twee-drie duidelijk waar het CDA voor staat. Het is die ideologische leegte die de partij opbreekt.’

CDA’er Koppejan: ideologische leegte breekt partij op

Elsevier 21.09.2012  Voormalig CDA-Kamerlid Ad Koppejan zegt dat de verkiezingsnederlagen van het CDA het gevolg zijn van de ideologische leegte van de partij. Toetreden in een kabinet dat werd gedoogd door ‘Wilders’ populisten’ heeft het CDA geen goed gedaan.

Zie ook:

CDA onderzoekt nederlaag

Oorzaak is al duidelijk

‘Binnen CDA is geen sprake van verzoening’

Trouw 21.09.2012 De twee forse verkiezingsnederlagen van het CDA in twee jaar tijd bewijzen dat de partij in een diepe crisis verkeert. “Het is de ideologische leegte die de partij opbreekt”, concludeert CDA-politicus Ad Koppejan die woensdag vertrok uit de Tweede Kamer.

Op zijn website maakt hij de balans op na de ongelukkige periode in de gedoogcoalitie met de PVV. Koppejan was samen met de eveneens vertrokken Kathleen Ferrier tegen deze samenwerking, net als een derde van de achterban.

Onderzoek? Oorzaak falen CDA is allang duidelijk

Elsevier 20.09.2012 Opnieuw laat het CDA een commissie een verkiezingsdebacle bestuderen. Het wordt tijd dat de partij de werkelijke oorzaken van de nederlaag durft te benoemen.Het CDA wanhoopt. Nog een paar verkiezingen en en de laatste CDA’er kan het licht uitdoen. Vorige week kwam de nieuwe fractie bijeen. ‘Het moet afgelopen zijn met de mastodonten als Wijffels, Aantjes en Hirsch Ballin,’ werd er geroepen. ‘We dumpen ze in de Hofvijver.’

CDA deelt tegen wil en dank in malaise van liberaal christendom

Trouw 18.09.2012 Om het verdere terreinverlies van het CDA bij de verkiezingen te verklaren, moet de blik worden gericht op de natuurlijke achterban van de christen-democratie: katholieken en protestanten die tot de hoofdstroom behoren. Het CDA krijgt vanouds ook steun van orthodoxere protestanten, maar niet in de mate zoals vroeger bijvoorbeeld de ARP. Met de oprichting van kleinere christelijke partijen als SGP (1918) en GPV (1948) kwam er voor orthodoxere protestanten een alternatief. Dat had een eerste karakterverandering tot gevolg, al zagen de voorlopers van het CDA zich hierdoor tegelijkertijd genoodzaakt het eigen profiel te bewaken.

CDA laat commissie verkiezingsnederlaag analyseren

Elsevier 17.09.2012  Een partijcommissie gaat onderzoek doen naar de nederlaag van het CDA bij de Tweede Kamerverkiezingen. De precieze opdracht en de samenstelling van de commissie worden volgende week bepaald.

CDA-commissie buigt zich over verkiezingsnederlaag

Trouw 18.09.2012 Een partijcommissie gaat onderzoek doen naar de nederlaag van het CDA bij de Tweede Kamerverkiezingen. De precieze opdracht en de samenstelling van de commissie worden volgende week bepaald.

Het CDA-partijbestuur heeft dat maandagavond besloten tijdens een beraad in Utrecht over de verkiezingsuitslag van vorige week. Het CDA verloor daarbij 8 van de 21 zetels.

Teloorgang CDA geen reden voor gejuich

Trouw 15.09.2012 Is het de liberalen en sociaal-democraten na een halve eeuw dan eindelijk gelukt het christelijke midden te vermalen? 28 zetels is het CDA bij de laatste twee Kamerverkiezingen kwijtgeraakt. Over langere tijd genomen is het beeld nog dramatischer. Van de 76 zetels die de christen-democraten in 1963 haalden, zijn er slechts dertien over. De teruggang lijkt niet meer te stuiten en het ziet ernaaruit dat het driestromenland Nederland verandert in een tweestromenland. Dat zal gevolgen hebben voor het politieke leven.

‘De tien geboden liggen in splinters op de fractiekamervloer van het CDA’

VK 14.09.2012 De enorme nederlaag van het CDA ligt niet aan Wilders en ook niet aan de tweestrijd tussen het Rutte en Samsom, meent Jan Bennink. ‘Het merk is op drift als de Ark van Noach omdat God niet meer mee mag doen van spindokters met paarse broeken en moeilijke brillen.’

Gedeukt CDA niet meteen oppositie in

Trouw 14.09.2012 De dag na opnieuw een historische nederlaag was het knopen tellen in het CDA. Waar bevindt de partij zich, nu ze is uitgekleed tot een dieptepunt van dertien Kamerzetels?  De slag is hard. Toch is daarmee niet al het optimisme weggevaagd uit de nieuwe Kamerfractie, het partijbestuur en het jongere deel van de achterban dat de brandstof moet leveren voor de al ingezette partijvernieuwing.

‘CDA kan niet zinnig meeregeren met paar zetels’

NU 11.09.2012   Het CDA zal een coalitie van VVD en PvdA niet bij voorbaat aan een meerderheid helpen. Dat zegt oud-lijsttrekker en fractievoorzitter van het CDA in de Eerste Kamer Elco Brinkman.  Bekijk video

september 21, 2012 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 8 reacties

Weer gedonder bij de Provinciale staten Limburg – PVV uit de Coalitie gedonderd – deel 2

Nieuwe coalitie VVD-CDA-PvdA.

Nadat de PVV uit de coalitie was gedonderd werd ook de fractievoorzitter van de PVV-fractie  bij groot vuil gezet.

De Limburgse coalitie van PVV, CDA en VVD kwam eind april ten val toen het CDA het vertrouwen opzegde in de PVV. De partijen kwamen hard met elkaar in aanvaring tijdens een spoeddebat over het bezoek van de Turkse president Abdullah Gül aan Limburg.

De drie partijen presenteren hun onderhandelingsresultaat maandagmiddag. Aanvankelijk werd ook met GroenLinks gepraat, maar de VVD wilde deze partij niet in de coalitie betrekken. CDA, VVD en PvdA hebben een meerderheid van één zetel.

De VVD wilde ook niet met de SP onderhandelen. De PvdA wilde juist graag een andere linkse partij bij de samenwerking betrekken. Fractievoorzitter Bert Kersten zei een flink eisenpakket op tafel te kunnen leggen, omdat CDA en VVD ‘anderhalf jaar hebben verprutst met de PVV.’

Bronnen melden eerder al aan Limburgse media dat het nieuwe akkoord niet veel zal afwijken van het akkoord van de gesneuvelde coalitie. Wel zou een aanzienlijk deel van het veiligheidsbeleid, waar de PVV voor had geijverd, worden geschrapt en aangepast.

Schoffering
De Limburgse PVV viel uiteen omdat de twee gedeputeerden van de partij besloten een lunch met Gül en koningin Beatrix na aanvankelijke weigering toch bij te wonen. De Statenleden van de partij wilden het bezoek van de Turkse leider boycotten.

Na alle ophef wilde het CDA niet meer samenwerken met de PVV. De partij vond dat de PVV’ers Limburg hebben geschaad door de Turkse leider te schofferen.

PVV-fractievoorzitter Laurence Stassen heeft vorige week bekendgemaakt haar fractievoorzitterschap neer te leggen. Ze heeft het te druk met haar werk in het Europees Parlement, waar ze delegatieleider wordt.

De PVV had de ‘kwestie Gül’ pragmatisch moeten bekijken. De partij is te veel bezig met politieke symboliek, waardoor andere partijen de PVV er schade mee kunnen berokkenen. Lees ook het commentaar van Eric Vrijsen: PVV te veel bezig met politieke symboliek

Lees de weblog van Afshin Ellian: Tragedie in het politieke theater van de PVV

Zie ook: Weer gedonder bij de Provinciale staten Limburg – PVV uit de Coalitie gedonderd – deel 1

Gedonder met PVV-Statenlid Cor Bosman in Limburg

PVV provincie Limburg – Dubbelfunctie’s statenleden PVV

Jelle Hiemstra Statenfractie PVV Friesland – stapt op

Geen dienstauto voor Gedeputeerden PVV Limburg

Coalitie in Limburg gevallenVideo

PVV Limburg grote taxigebruiker

Telegraaf 13.06.2013 Limburgse PVV-gedeputeerden hebben in twee jaar tijd ruim 16.000 euro aan taxiritten gedeclareerd. Antoine Janssen en Theo Krebber blijken de grootverbruikers te zijn die het provinciale bestuur van Limburg eerder in opspraak brachten.

Zes gedeputeerden in Limburg

BB 29.06.2012 Limburg heeft een nieuw college van gedeputeerde staten (GS) en bestaat nu uit zes bestuurders. Dat is er een meer dan voor de breuk met de PVV.

Deputés

De VVD krijgt er in het nieuwe college een gedeputeerde bij. De nieuwe coalitiepartij PvdA krijgt twee gedeputeerden. De drie coalitiepartijen CDA, VVD en PvdA leveren daarmee elk twee deputés, zoals ze in Limburg worden genoemd. Tot nieuwe gedeputeerden werden benoemd Erik Koppe voor de VVD, en Bert Kersten en Peter van Dijk voor de PvdA. De zittende gedeputeerden Mark Verheijen (VVD), Noël Lebens (CDA) en Patrick van den Broeck (CDA) bleven aan.

Nipt

De nieuwe coalitie heeft één stem meerderheid in de Staten, maar wordt gesteund door de tweemansfractie 50Plus en de Onafhankelijke Statenfractie Limburg van het uit de PVV opgestapte statenlid Harm Uringa.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Nieuw college Gedeputeerde Staten Limburg geïnstalleerd

VK 29.06.2012 Limburg heeft sinds vandaag een nieuw college van gedeputeerde staten (GS). De Limburgse Staten kozen drie nieuwe gedeputeerden. Tot nieuwe gedeputeerden werden benoemd Erik Koppe voor de VVD, en Bert Kersten en Peter van Dijk voor de PvdA. De zittende gedeputeerden Mark Verheijen (VVD), Noël Lebens (CDA) en Patrick van den Broeck (CDA) bleven aan.

Nieuw college Gedeputeerde Staten Limburg geïnstalleerd

AD 29.06.2012 Limburg heeft sinds vandaag een nieuw college van gedeputeerde staten (GS). De Limburgse Staten kozen drie nieuwe gedeputeerden. Dat was nodig na het vertrek van de PVV uit de coalitie. De VVD krijgt er in het nieuwe college een gedeputeerde bij. De nieuwe coalitiepartij PvdA krijgt twee gedeputeerden.

Nieuw college GS Limburg

Telegraaf 29.06.2012 Limburg heeft sinds vrijdag een nieuwe college van gedeputeerde staten (GS). De Limburgse Staten kozen drie nieuwe gedeputeerden. Dat was nodig na het vertrek van de PVV uit de coalitie. De VVD krijgt er in het nieuwe college een gedeputeerde bij. De nieuwe coalitiepartij PvdA krijgt twee gedeputeerden.

Van Rey niet in college

Telegraaf 22.06.2012 De Roermondse wethouder Jos van Rey wordt definitief geen gedeputeerde voor de VVD binnen het nieuwe Limburgse college van Gedeputeerde Staten. De drie coalitiepartijen CDA, VVD en PvdA bereikten daarover vrijdag een akkoord. VVD-fractievoorzitter Erik Koppe wordt in plaats van Van Rey gedeputeerde.

Coalitievorming in Limburg ‘heel lastig’

NU 19.06.2012 De gesprekken tussen de drie beoogde coalitiepartijen CDA, VVD en PvdA in Limburg verlopen moeizaam. De coalitie leek al rond, de handtekeningen waren al gezet. Totdat de VVD de omstreden Roermondse wethouder Jos van Rey als nieuwe gedeputeerde naar voren schoof.

Bedenktijd voor beoogde coalitie Limburg

Trouw 14.06.2012 CDA, VVD en PvdA in Limburg hebben vandaag tijdens spoedoverleg in Roosteren bedenktijd afgesproken. Eerder op de dag had het CDA een veto uitgesproken over de kandidatuur van de Roermondse wethouder Jos van Rey als nieuwe gedeputeerde voor de VVD. Dat zei voorzitter Bert Kersten van de PvdA-fractie vandaag na afloop van het beraad.

Spoedoverleg beoogde coalitie Limburg om Van Rey

Elsevier 14.06.2012 De beoogde coalitiepartijen CDA, VVD en PvdA van de Limburgse Staten houden donderdagavond een spoedoverleg over de Roermondse wethouder Jos van Rey (VVD).

Het CDA sprak donderdag een veto uit over de kandidatuur van wethouder Van Rey, omdat de partij vraagtekens heeft bij de integriteit van de VVD’er.

Van Rey werd door een onderzoekscommissie vrijgepleit van belangenverstrengeling. De wethouder had voor 30.000 euro een aandeel in een vastgoedproject waarover hij als wethouder kon beslissen.

Zie ook: Onderzoekers nemen Jos van Rey weinig kwalijk

Spoedoverleg beoogde coalitie Limburg na veto CDA

Trouw 14.06.2012 De beoogde coalitiepartijen CDA, VVD en PvdA in de Limburgse Staten voeren vanavond spoedoverleg. Het CDA sprak eerder vandaag een veto uit over de kandidatuur van de Roermondse wethouder Jos van Rey als nieuwe gedeputeerde voor de VVD.

Spoedoverleg beoogde coalitie Limburg

NU 14.06.2012 MAASTRICHT – CDA, VVD en PvdA in Limburg hebben donderdag tijdens spoedoverleg in Roosteren bedenktijd afgesproken. Eerder op de dag had het CDA een veto uitgesproken over de kandidatuur van de Roermondse wethouder Jos van Rey als nieuwe gedeputeerde voor de VVD. Dat zei voorzitter Bert Kersten van de PvdA-fractie donderdag na afloop van het beraad.

Gerelateerde artikelen; 04/06/2012 Coalitie van CDA, VVD en PvdA in Limburg

CDA verzet zich tegen Jos van Rey als VVD-gedeputeerde

Elsevier 14.06.2012 Het CDA in Limburg wil niet dat wethouder Jos van Rey van Roermond gedeputeerde wordt voor de VVD. Er zouden rond zijn persoon te veel vragen hangen over integriteit.

Het college van CDA, VVD en PvdA zou vrijdag nieuwe gedeputeerden kiezen, maar het CDA wil dit uitstellen.

Van Rey werd eerder door een onderzoekscommissie vrijgepleit van belangenverstrengeling. De wethouder had voor 30.000 euro een aandeel in bezit in een vastgoedproject waar hij als wethouder over kon beslissen.

Dagblad De Limburger beschuldigde de wethouder van vriendjespolitiek, omdat hij bevriend is met projectontwikkelaar Piet van Pol. Van belangenverstrengeling isvolgens de onderzoekers echter geen sprake, wel heeft Van Rey die schijn gewekt.

CDA Limburg wil omstreden VVD’er Van Rey niet als gedeputeerde

VK 14.06.2012 De beoogde coalitiepartijen CDA, VVD en PvdA in de Limburgse Staten voeren vanavond spoedoverleg. Het CDA sprak eerder vandaag een veto uit over de kandidatuur van de Roermondse wethouder Jos van Rey als nieuwe gedeputeerde voor de VVD.

In een brief aan de VVD-fractie schrijft het CDA ‘dat rondom de persoon van de heer Van Rey veel vragen hangen rondom zijn eigen integriteit’. De liberalen reageerden als door een wesp gestoken. ‘Wij nemen met kracht afstand van de kwalificaties zoals die Jos van Rey in de brief van het CDA worden toegedicht.’

CDA Limburg wil Van Rey niet

Telegraaf 14.06.2012 Het CDA in Limburg wil niet dat VVD’er Jos van Rey gedeputeerde wordt. In een brief aan de VVD-fractie schrijft het CDA donderdag „dat rondom de persoon van de heer Van Rey veel vragen hangen rondom zijn eigen integriteit”.

CDA Limburg wil omstreden VVD’er Van Rey niet als gedeputeerde

Parool 14.06.2012 Het CDA in Limburg wil niet dat VVD’er Jos van Rey gedeputeerde wordt. In een brief aan de VVD-fractie schrijft het CDA vandaag ‘dat rondom de persoon van de heer Van Rey veel vragen hangen rondom zijn eigen integriteit’.

Morgen bespreken de Limburgse Staten het nieuwe coalitieprogramma van CDA, VVD en PvdA. Tijdens de vergadering zouden ook de nieuwe gedeputeerden gekozen worden. Maar het CDA vindt dat vrijdag geen volledig nieuw college van Gedeputeerde Staten (GS) kan worden geïnstalleerd.

Lees ook: Omstreden VVD’er Van Rey gedeputeerde in Limburg (08-06-12)

Omstreden VVD’er Van Rey gedeputeerde in Limburg

Parool 08.06.2012 Van Rey werd eerder dit jaar verweten dat hij de schijn van belangenverstrengeling heeft gewekt door zijn vriendschap met de Roermondse bouwmagnaat Piet van Pol. De gemeenteraad van Roermond handhaafde hem desondanks als wethouder. Voor de VVD Limburg speelt het verwijt volgens fractievoorzitter Erik Koppe geen rol. Van Rey krijgt de portefeuille financiën en wegen.

VVD’er Van Rey gedeputeerde

Telegraaf 08.06.2012 De Limburgse Statenfractie van de VVD heeft de Roermondse wethouder en senator Jos van Rey voorgedragen als nieuwe gedeputeerde. Dat maakte de VVD vrijdag bekend. De Venlose VVD-wethouder Twan Beurskens is aangewezen om vanaf september VVD-gedeputeerde Mark Verheijen op te volgen. Verheijen kreeg een verkiesbare plek voor de Tweede Kamer en vertrekt hoogstwaarschijnlijk naar Den Haag .

CDA, VVD en PvdA akkoord over vorming coalitie in Limburg

NRC 04.06.2012 CDA, VVD en PvdA gaan in Limburg een nieuwe coalitie vormen. Dat heeft CDA-formateur Martijn van Helvert meegedeeld. De drie partijen geven vanmiddag om 14.00 uur in het provinciehuis een toelichting op het bereikte resultaat.

Bronnen melden eerder al aan Limburgse media dat het nieuwe akkoord niet veel zal afwijken van het akkoord van de gesneuvelde coalitie. Wel zou een aanzienlijk deel van het veiligheidsbeleid, waar de PVV voor had geijverd, worden geschrapt en aangepast. Lees verder›

Coalitie van CDA, VVD en PvdA in Limburg

AD 04.06.2012 CDA, VVD en PvdA in de Limburgse Staten gaan samen een coalitie vormen. Zij presenteren hun onderhandelingsresultaat maandagmiddag, maakte de provincie Limburg bekend. De onderhandelingen over een nieuwe coalitie waren nodig na de val van de oude coalitie van PVV, CDA en VVD.

PvdA vervangt PVV in coalitie Limburgse Staten

Elsevier 04.06.2012 CDA, VVD en PvdA gaan een coalitie vormen in de Provinciale Staten van Limburg. CDA en VVD zaten eerder in een coalitie met de PVV, maar na een rel rond het bezoek van de Turkse president Abdullah Gül mislukte deze samenwerking.

Zie ook:

Coalitie van CDA, VVD en PvdA in Limburg

VK 04.06.2012 CDA, VVD en PvdA in de Limburgse Staten gaan samen een coalitie vormen. Zij presenteren hun onderhandelingsresultaat maandagmiddag, maakte de provincie Limburg bekend.

CDA, VVD en PvdA in Limburg

Telegraaf 04.06.2012 CDA, VVD en PvdA in de Limburgse Staten gaan samen een coalitie vormen. Zij presenteren hun onderhandelingsresultaat maandagmiddag, maakte de provincie Limburg bekend.

CDA, VVD en PvdA vormen coalitie in Limburg

Metro 04.06.2012 CDA, VVD en PvdA gaan in Limburg een nieuwe coalitie vormen. Dat heeft CDA-formateur Martijn van Helvert maandag gezegd. De drie partijen geven maandagmiddag in het provinciehuis een toelichting op het bereikte resultaat.

Coalitie van CDA, VVD en PvdA in Limburg

NU 04.06.2012 CDA, VVD en PvdA in de Limburgse Staten gaan samen een coalitie vormen. Zij presenteren hun onderhandelingsresultaat maandagmiddag.

Gerelateerde artikelen;

juni 4, 2012 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 reactie

Boerkaverbod weer de kast in ??

Boerkaverbod weer de kast in ??

De PVV kon mede dankzij de samenwerking met het CDA belangrijke punten binnenslepen op het gebied van integratie, immigratie en buitenlands beleid. Na de val van het kabinet en het uiteenvallen van de gedoogconstructie laat vooral het CDA er geen misverstand over bestaan: de PVV kan stokpaardjes op de buik schrijven.

Boerkaverbod.

Het verbod op de Burka is een plan uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte. Na Frankrijk en België zou Nederland het derde Europese land worden waar een boerkaverbod van kracht is. In Frankrijk trad het in april in werking. Daar riskeren vrouwen een boete van 150 euro. Mannen die hun vrouw verplichten gezichtsbedekking te dragen, kunnen gestraft worden met een geldboete van 30.000 euro en twee jaar gevangenisstraf.

Daar is niks raars aan, bleek uit de woorden van Donner: ‘Je mag ook niet geheel ontkleed over straat. ‘Gezichtsbedekkende kleding als de boerka past niet in Nederland. ‘Het staat haaks op de wijze waarop wij in de publieke ruimte met elkaar omgaan: herkenbaar en aanspreekbaar.’ Dat zei minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken.

Boete

Mensen die op straat een boerka, een bivakmuts of een integraalhelm dragen, kunnen inmiddels een boete tegemoet zien. Het kabinet heeft namelijk onlangs ingestemd met een verbod op gezichtsbedekkende kleding.

Zie ook:  Het Boerkaverbod nu ook in Nederland – deel 2

Het verbod op de Burka en de Integratienota van kabinet VVD-CDA-PVV

CDA pakt wilders terug

Metro 03.05.2012 De PVV kon mede dankzij de samenwerking met het CDA belangrijke punten binnenslepen op het gebied van integratie, immigratie en buitenlands beleid. Na de val van het kabinet en het uiteenvallen van de gedoogconstructie laat vooral het CDA er geen misverstand over bestaan: de PVV kan stokpaardjes op de buik schrijven. Dit zijn een aantal punten waarop het CDA terugkrabbelt van steun aan PVV-idealen.

Als een blad aan de boom…

Trouw 03.05.2012 ‘Van onvoorstelbaar groot belang’, zo kwalificeerde minister Liesbeth Spies het door het kabinet gewenste boerkaverbod. Nu, amper twee maanden later, blijkt dat immense belang relatief. De kandidaat-lijsttrekker voor het CDA zal er ‘geen traan om laten’ als de Tweede Kamer besluit het boerkaverbod naar de prullenbak te verwijzen, stelde ze gisteren in de Volkskrant. En dat is opvallend, aangezien het verbod op gelaatsbedekkende kleding niet alleen een PVV-wens is die in het gedoogakkoord staat, maar ook prijkt onder het kopje ‘standpunten’ op de website van het CDA.

CDA-kiezers kritisch over draai

Metro 03.05.2012 Twee derde van de CDA-kiezers vindt het ongeloofwaardig dat demissionair minister van Binnenlandse Zaken Liesbeth Spies (CDA) opeens tegen het boerkaverbod is. 57 procent van de achterban van de christendemocraten wil dat het verbod op de boerka alsnog doorgaat. Dat blijkt uit een peiling van Maurice de Hond.

Peiling: Meeste CDA-kiezers willen wel verbod op burqa

Elsevier 03.05.2012 Een meerderheid van 57 procent van de CDA-kiezers wil dat het dragen van de allesverhullende burqa in Nederland wordt verboden. Verantwoordelijk demissionair minister Liesbeth Spies (CDA, Binnenlandse Zaken) zei woensdag dat het verbod wat haar betreft de prullenbak in kan.

Maurice de Hond heeft een peiling gehouden over de veranderde standpunten van het CDA. Naast het burqaverbod staat de partij ook niet meer achter het standpunt dat het hebben van een dubbele nationaliteit moet worden verboden.

Zoals je na een verbroken verhouding plotseling alles wat je ooit zo in iemand aantrok, verafschuwt – hoe heb je ooit van die bleke benen kunnen houden, of van die baard, of van dat kale plekje op zijn kruin – zo keert nu kandidaatlijsttrekker voor het CDA Liesbeth Spies zich tegen haar oude makker, de PVV. Lees ook de weblog Vrouw van de Wereld: De verbluffende lenigheid van Liesbeth Spies

CDA-kiezers teleurgesteld in minister Spies

NU 03.05.2012 Minister van Binnenlandse Zaken Liesbeth Spies (CDA) heeft zich niet populair gemaakt bij de CDA-kiezers nu zij zich niet meer inzet voor het boerkaverbod. Dat blijkt uit een peiling van Maurice de Hond.

Spies gaf onlangs in een interview met De Volkskrant aan ‘er geen traan om te laten’ als het boerkaverbod niet door zou gaan na het afhaken van de PVV uit de gedoogcoalitie. “Door de kabinetsval staat er niets meer tegenover.”

Lees meer over dit onderwerp;

PvdA tegen Spies: schrap verbod boerka en dubbele nationaliteit

VK 02.05.2012 De PvdA vraagt demissionair minister Spies van Binnenlandse Zaken de wetsvoorstellen voor het boerkaverbod en het verbieden van de dubbele nationaliteit zelf van tafel te halen. Kamerlid Martijn van Dam stelt Kamervragen naar aanleiding van een interview met Spies in de Volkskrant waarin ze zegt ‘geen traan te laten’ om de voorstellen nu het kabinet gevallen is.

Spies denkt dat de voorstellen nu van tafel zijn, zegt ze in het interview. ‘De Tweede Kamer wil de dubbele nationaliteit in de prullenbak doen. Als dat ook met het boerkaverbod gebeurt, zal ik daar geen traan om laten. In de politiek doe je soms je eigen standpunten geweld aan omdat er andere zaken tegenover staan.’

De worsteling van het CDA met boerka en dubbele nationaliteit

VK 02.05.2012 Het boerkaverbod en het verbod op dubbele nationaliteiten, twee speerpunten van de PVV, maar ook standpunten van het CDA. Nu de christendemocraten niet meer regeren met gedoogsteun van Wilders, beraadt het CDA zich op deze gevoelige punten.

De demissionaire minister Spies van Binnenlandse Zaken zei vandaag in de Volkskrant ‘geen traan te zullen laten’ als de voorstellen tot verbieden van dubbele nationaliteiten en het boerkaverbod van tafel gaan.

Spies verdedigt boerkaverbod niet langer – geen trek in PVV-plan

NRC 02.05.2012 Demissionair minister van Binnenlandse Zaken Liesbeth Spies (CDA) gaat zich niet meer inspannen om het boerkaverbod en het verbod op de dubbele nationaliteit door de Tweede Kamer te krijgen. Ze heeft geen trek meer om deze PVV-plannen te verdedigen. Dat zegt Spies, sinds gisteren kandidaat voor het lijsttrekkerschap van het CDA, vandaag in de Volkskrant.

Spies nu tegen burqaverbod en voor dubbele nationaliteit

Elsevier 02.05.2012 Demissionair minister van Binnenlandse Zaken Liesbeth Spies (CDA) verwacht dat het door haar voorbereide burqaverbod en het verbod op de dubbele nationaliteit van tafel gaan. Spies zegt er geen traan om te laten als de Tweede Kamer tegen de PVV-plannen stemt. Dat zegt Spies tegen de Volkskrant.

Twee maanden geleden verdedigde ze het verbod op de dubbele nationaliteit nog fel. Spies zei in maart dat het kabinetsplan om nog maar één nationaliteit te mogen hebben ‘helderheid verschaft omtrent de rechten en verplichtingen die tussen staat en individu bestaan’.

Spies zal boerkaverbod niet meer verdedigen

Trouw 02.05.2012 Minister van Binnenlandse Zaken Liesbeth Spies vindt dat het door haar voorbereide boerkaverbod van tafel kan, net als het voorgestelde verbod op een dubbele nationaliteit. Nu het kabinet is gevallen zal ze er ,,geen traan om laten” als de Tweede Kamer het PVV-plan in de prullenbak doet. ,,Door de kabinetsval staat er niets meer tegenover”, zegt ze woensdag in een interview met De Volkskrant.

Boerkaverbod in de prullenbak

Spits 02.05.2012 Als het aan Minister van Binnenlandse Zaken Liesbeth Speis ligt, wordt het boerkaverbod van tafel geveegd. Spies zal er “geen traan om laten” om het PVV-plan in te trekken. “Door de kabinetsval staat er niets meer tegenover”, aldus de politica in een interview met De Volkskrant.

Boerkaverbod hoeft niet meer voor Spies

NU 02.05.2012 Minister van Binnenlandse Zaken Liesbeth Spies vindt dat het door haar voorbereide boerkaverbod van tafel kan, net als het voorgestelde verbod op een dubbele nationaliteit. Nu het kabinet is gevallen zal ze er ”geen traan om laten” als de Tweede Kamer het PVV-plan in de prullenbak doet. ”Door de kabinetsval staat er niets meer tegenover”, zegt ze woensdag in een interview met De Volkskrant

Achtergrond:

Het Boerkaverbod nu ook in Nederland – deel 2

Het Boerkaverbod nu ook in Nederlanddeel 1

Van Hoofddoekjes, Burka’s en kruizen deel 3

Van Hoofddoekjes, Burka’s en kruizen deel 2

Van Hoofddoekjes, Burka’s en kruizen deel 1

Het verbod op de Burka en de Integratienota van kabinet VVD-CDA-PVV

Van Boerkapolitie en Caviapolitie – Korpschef Bernard Welten heeft het gedaan

mei 8, 2012 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 7 reacties

Verdere bezuinigingen en het krakende kabinet Rutte 1 – deel 3

Steun zoeken voor de begroting voor volgend jaar

Het Catshuisoverleg is definitief mislukt. PVV-leider Wilders forceerde een breuk. Wat nu? Het is vrijwel zeker dat er na de zomer nieuwe verkiezingen komen.

Het demissionaire kabinet zal op zoek moeten gaan voor steun voor de plannen om het begrotingstekort terug te dringen. Dat kunnen de plannen zijn die vandaag op tafel lagen in het Catshuis, maar er kan ook nog behoorlijk aan geschaafd worden om die steun te krijgen.

Ja, het is beroerd dat ingrijpende hervormingen nu wellicht later tot stand komen. De PvdA zal het waarschijnlijk niet aandurven om vlak voor de verkiezingen stevige maatregelen te onderschrijven als ze niet zelf de regierol heeft.

Ongevaarlijke rol in oppositie

Maar op iets langere termijn is het mislukte overleg een ‘blessing in disguise’ voor de Nederlandse economie. De rol van Geert Wilders lijkt namelijk definitief uitgespeeld. Ongeacht de verkiezingsuitslag straks. Want geen partij zal meer met hem willen samenwerken. Dat dwingt Geert Wilders tot een ongevaarlijke oppositierol. (Wie weet houdt hij de Nederlandse politiek dan voor gezien, in ruil voor een rustiger bestaan bij een denktank van Amerikaanse geestverwanten bijvoorbeeld, Hirsi Ali achterna.)

Dinsdag houdt de Tweede Kamer een debat over de situatie. Als het kabinet straks demissionair is zal er ook gesproken moeten worden over de kabinetsvoorstellen die nog kunnen worden behandeld. Daarnaast moet er steun worden gezocht voor de begroting voor volgend jaar. Die moet in september klaar zijn.

Zie ook: 

Dit zijn de maatregelen uit het akkoord van de vijf partijen

Onderhandelingen Catshuis 2012 – bel voor de laatste ronde

Verdere bezuinigingen en het krakende kabinet Rutte 1 – deel 2

Verdere bezuinigingen en het krakende kabinet Rutte 1 – deel 1

De zoektocht naar miljarden

Schuldencrisis

‘We wilden de PvdA er wel bij hebben’

Trouw 27.04.2012 Bij het zogenoemde ‘wandelgangenakkoord’ is de PvdA niet betrokken. Maar volgens Alexander Pechtold (D66), Jolande Sap (GroenLinks) en Arie Slob (GroenLinks) hebben ze de partij niet vanaf het begin genegeerd. Sap: ‘PvdA gaf alleen aan wat ze niet wilden.’ Slob: ‘Op een gegeven moment moesten we gewoon door.’

Sap wil graag een zo progressief mogelijke coalitie vormen na de verkiezingen. ‘Als de verkiezingsuitslag het toelaat, zou ik graag de VVD of het CDA willen wippen voor de PvdA ‘ .

Btw-verhoging gaat al per 1 oktober in – Rutte lovend over akkoord

NRC 27.04.2012 De verhoging van het btw-tarief van 19 naar 21 procent gaat al op 1 oktober in. Dat maakte minister De Jager van Financiën vanmiddag na de ministerraad bekend. Premier Rutte prees op zijn wekelijkse persconferentie het gisteren door vijf partijen gesloten akkoord over de begroting van volgend jaar. Lees verder›

De Jager: veel steun voor begrotingsakkoord

Parool 27.04.2012 Minister Jan Kees de Jager van Financiën ziet volop steun voor het begrotingsakkoord dat het kabinet heeft gesloten met de fracties van VVD, CDA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie.

  15:58 Rutte: signaal aan markten

  15:39 ‘Veel steun voor akkoord’

  15:31 ‘PvdA-kiezer achter akkoord’

  15:26 ‘Blij met terugdraaien pgb’

  15:20 Kamp praat sociale partners bij

‘Doodzonde als SP en PVV akkoord terugdraaien’

PvdA niet meteen bij plan betrokken

NU 27.04.2012  DEN HAAG – Volgens fractievoorzitter Arie Slob (ChristenUnie) zou het ‘doodzonde’ zijn als de PVV en de SP na de verkiezingen het bereikte noodpakket terugdraaien.

De Jager ziet veel steun voor akkoord

NU 27.04.2012  DEN HAAG – Minister Jan Kees de Jager van Financiën ziet volop steun voor het begrotingsakkoord dat het kabinet heeft gesloten met de fracties van VVD, CDA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie. De Jager sprak vrijdag na de wekelijkse ministerraad van ”toenemende steun in de samenleving” en positieve reacties van de financiële markten, van economen en van wetenschappers.

Lees meer over dit onderwerp;

PvdA-kiezers steunen akkoord, kritisch over Samsom

Elsevier 27.04.2012 PvdA-kiezers zijn kritisch over het optreden van fractieleider Diederik Samsom rond het akkoord dat vijf partijen donderdag sloten over de begroting. De PvdA steunt het akkoord niet en de helft van de PvdA-kiezers (49 procent) vindt dit een verkeerde keuze. Dat blijkt uit een opiniepeiling van EenVandaag.

Twee op de drie PvdA-kiezers (65 procent) zeggen het akkoord tussen VVD, CDA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie te steunen.

Zie ook:

PvdA’er Asscher omarmt akkoord wel

Parool 27.04.2012 Wethouder Lodewijk Asscher (PvdA), die het kabinet de afgelopen anderhalf jaar steeds onder vuur nam, is ingenomen met het akkoord. ‘Er zitten belangrijke punten in die heel positief zijn voor Amsterdam.’
Zijn grootste bezwaren zijn met de …

Asscher steunt bezuinigingsakkoord wel

NU 27.04.2012 De Amsterdamse wethouder Lodewijk Asscher (PvdA) is ingenomen met het noodpakket waarmee de Tweede Kamer-fracties van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie akkoord zijn gegaan.

‘Nieuw kabinet zichtbaar’

Spits 27.04.2012 De ochtendkranten zijn over het algemeen erg in hun nopjes over het bezuinigingspakket dat VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie gisteren in elkaar hebben geknutseld. Ze zien zelfs al de eerste contouren van een nieuw kabinet zichtbaar worden, en er is nog niet eens gestemd! Nrc.next spreekt zelfs van “Paars-Plus-zonder-PvdA”.

Vijf Kamerfracties verdienen alle lof voor uniek en moedig begrotingsakkoord

Trouw 27.04.2012 De Tweede Kamer heeft zich de afgelopen twee dagen van haar beste zijde getoond. De onverantwoordelijke opstelling van de PVV afgelopen weekeinde is daarmee volledig naar de achtergrond gedrongen. Het stemt tot grote tevredenheid dat er nog wel partijen zijn die verantwoordelijkheid willen nemen en willen bijdragen aan een pakket maatregelen dat de overheidsfinanciën in het gareel moet krijgen en, op termijn, de economie weer groeikansen geeft.

Tweede Kamer stemt vlot in met bezuinigingsakkoord

Elsevier 27.04.2012 De Tweede Kamer heeft sneller dan verwacht het debat afgerond over het bezuinigingsakkoord van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie. Een meerderheid steunt de gemaakte plannen waarover de partijen intensief hebben onderhandeld met minister Jan Kees de Jager (CDA, Financiën).

Het debat is nog voor middernacht afgerond, bericht de NOS. Premier Mark Rutte (VVD) zegt dat de partijen de afgelopen dagen een ‘unieke prestatie’ hebben geleverd.

Controversieel
Rutte zei aan het eind van het debat dat het kabinet wil proberen de omstreden nieuwe bijstandswet toch in aangepaste vorm door de Kamer te loodsen. Het gaat om de Wet werken naar vermogen, die de bijstand samenvoegt met regelingen voor sociale werkplaatsen en de Wajong.

‘Nieuwe’ oppositie zet vraagtekens bij houdbaarheid bezuinigingspakket

NRC 27.04.2012 Gisteravond debatteerde de Tweede Kamer over het bezuinigingspakket van de ‘Kunduz-coalitie’ van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie. Dat minister De Jager met dit pakket naar Brussel kan was voor aanvang al duidelijk. De PvdA en de SP probeerden tijdens het debat vooral vraagtekens te zetten over de houdbaarheid van het pakket.

‘We doen weer normaal, man!’ De ochtendkranten over het akkoord

NRC 27.04.2012  “Ineens kan het wel”, kopt de Volkskrant. “Unieke uitweg uit de crisis”, schrijft Trouw. De Telegraaf laat weten: “Iedereen betaalt mee.”. Het AD heeft het over een “Historisch akkoord.” En nrc.next stelt: “We doen weer normaal, man!” De ochtendkranten over het gisteren gesloten bezuinigingsakkoord. Lees verder›

Peper: enorme kans gemist

Telegraaf 27.04.2012 De PvdA heeft een enorme kans laten liggen bij de onderhandelingen over de bezuinigingen. Dat zei PvdA-prominent Bram Peper vrijdag.

Kunduz-akkoord zet PvdA voorlopig buitenspel

Trouw  27.04.2012  Het bezuinigingsakkoord heeft een diepe kloof geslagen in de verhoudingen tussen de oppositiepartijen PvdA enerzijds en D66, GroenLinks en ChristenUnie anderzijds. Binnen de PvdA-gelederen klonken gisteren stemmen dat de fractie door D66 strategisch buiten de gelegenheidscoalitie is gehouden.

 
‘Nieuwe’ oppositie zet vraagtekens bij houdbaarheid bezuinigingspakket

NRC 26.04.2012 Vanavond debatteerde de Tweede Kamer over het bezuinigingspakket van de ‘Kunduz-coalitie’ van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie. Dat minister De Jager met dit pakket naar Brussel kan was voor aanvang al duidelijk. De PvdA en de SP probeerden tijdens het debat vooral vraagtekens te zetten over de houdbaarheid van het pakket.

Kleine fracties zijn trots op akkoord

Trouw 27.04.2012 Vooral de kleinere fracties van ChristenUnie, GroenLinks en D66 waren gisteravond maar wat trots op hun historische vijfpartijenakkoord voor crisisbestrijding.

“Het is een mooie dag. We kunnen nu laten zien dat de politiek in staat is een crisis te doorbreken”, zei GroenLinks-fractieleider Jolande Sap voordat ze samen met VVD, CDA, D66 en ChristenUnie de laatste details ging regelen voor de brief aan Brussel, die Den Haag nu nog net op tijd kan versturen.

Vijf Kamerfracties verdienen alle lof voor uniek en moedig begrotingsakkoord

Trouw 27.04.2012 De Tweede Kamer heeft zich de afgelopen twee dagen van haar beste zijde getoond. De onverantwoordelijke opstelling van de PVV afgelopen weekeinde is daarmee volledig naar de achtergrond gedrongen. Het stemt tot grote tevredenheid dat er nog wel partijen zijn die verantwoordelijkheid willen nemen en willen bijdragen aan een pakket maatregelen dat de overheidsfinanciën in het gareel moet krijgen en, op termijn, de economie weer groeikansen geeft.

CDA, VVD, ChristenUnie, D66 en GroenLinks akkoord over begroting

Trouw 26.04.2012 CDA, VVD, ChristenUnie, D66 en GroenLinks hebben een akkoord bereikt over de begroting voor 2013. De vijf partijen uit de ‘Kunduz-coalitie’ zouden het begrotingstekort hebben beperkt tot de vereiste 3 procent. Daarmee is er een Kamermeerderheid en kan minister Jan Kees de Jager van Financiën de plannen morgen naar de Europese Commissie in Brussel sturen.

Dit zijn de maatregelen uit het akkoord van de vijf partijen

PvdA en SP nemen GroenLinks onder vuur over houdbaarheidsdatum akkoord

SGP blij met akkoord

Pechtold en Van der Staaij botsen om desinteresse voor SGP

Roemer kan niet instemmen met akkoord

Wilders over akkoord: mooi voor shag rokende milieuactivist

Rutte noemt akkoord fantastisch resultaat

Ambtenaren over akkoord: ‘dramatisch’, Natuurmonumenten tevreden

AOW-leeftijd in 2019 op 66 jaar

Samsom: akkoord doet Nederland te kort

Bezuinigingspakket bekend – ‘flinke hervormingen, pijnlijk voor VVD’

NRC 26.04.2012 Het bezuinigingspakket waar de fracties van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie het vanavond over eens werden zorgt ervoor dat het begrotingstekort volgend jaar precies op drie procent uitkomt. Lees verder›

Kamermeerderheid akkoord met pakket

Spits 26.04.2012 Niet verwacht, toch gekomen: een bezuinigingspakket. Wat met de PVV in zeven weken niet lukte, kregen de regeringspartijen met de oppositie partijen wel voor elkaar. De meerderheid van de Tweede Kamer steunt het bezuinigingspakket waarover de fractievoorzitters van regeringspartijen VVD en CDA en oppositiepartijen D66, GroenLinks en de ChristenUnie vandaag de hele dag over hebben gebabbeld. GroenLinks kwam als laatste over de brug.

FNV voorspelt heftige verkiezingscampagne

NU 26.04.2012 AMSTERDAM – FNV-voorzitter Agnes Jongerius verwacht een hele heftige verkiezingscampagne voor 12 september.

SP en PvdA openen aanval op Sap

NU 26.04.2012  DEN HAAG – PvdA-leider Diederik Samsom en SP-leider Emile Roemer hebben donderdagavond in de Tweede Kamer stevig uitgehaald naar Jolande Sap (GroenLinks).

AOW-leeftijd in 2019 op 66 jaar

NU 26.04.2012  DEN HAAG – De AOW-leeftijd gaat volgend jaar met 1 maand omhoog. Daarna stijgt hij in stappen, tot in 2019 de pensioengerechtigde leeftijd 66 jaar is. 

De punten uit het crisisakkoord

NU 26.04.2012  Een overzicht van de belangrijkste punten uit het akkoord over de begroting voor 2013 door VVD, CDA, D66, GroenLinks, ChristenUnie.

PvdA en SP hekelen GroenLinks vanwege steun aan akkoord

Geert Wilders: Henk en Ingrid wordt een poot uitgedraaid

Premier Rutte: Akkoord is een fantastisch resultaat

‘Nederland is niet verlamd’

Telegraaf 26.04.2012 Dat vijf fracties het in twee dagen eens zijn geworden over een begrotingsakkoord voor 2013 „is een teken van leiderschap in moeilijke tijden”. Dat zei minister Jan Kees de Jager van Financiën donderdag.

Uniek begrotingsakkoord

Telegraaf 26.04.2012 Het kabinet en de regeringspartijen VVD en CDA hebben in twee politiek gezien krankzinnige dagen met de oppositiepartijen D66, GroenLinks en de ChristenUnie een akkoord gesloten over bezuinigingen en hervormingen in 2013. Minister Jan Kees de Jager van Financiën koppelde als verkenner de vijf partijen aan elkaar en kreeg in nog geen 30 uur voor elkaar waar VVD en CDA met gedoogpartij PVV in 7 weken overleg in het Catshuis niet in waren geslaagd.

Debat weer uur uitgesteld

Telegraaf 26.04.2012 Het debat over de miljardenbezuinigingen is donderdag opnieuw uitgesteld op verzoek van een aantal fracties. Het debat begint nu om 20.30 uur, zo heeft de griffie van de Tweede Kamer gemeld.

SGP wacht brief De Jager af

Telegraaf 26.04.2012 De SGP kan nog niet instemmen met het akkoord dat de regeringspartijen VVD en CDA hebben gesloten met D66, GroenLinks en ChristenUnie. De kleinste christelijke partij wil eerst de brief van minister Jan Kees de Jager (Financiën) en het debat afwachten. „Ik moet nog zien wat er uitkomt”, zei fractieleider Kees van der Staaij van de SGP donderdag.

Kamerdebat om 19.30 verder

Telegraaf 26.04.2012 Het Tweede Kamerdebat over miljardenbezuinigingen wordt uitgesteld tot 19.30 uur vanavond. Dat is nodig omdat de vijf fracties VVD, CDA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie nog met minister Jan Kees de Jager van Financiën overleggen. Aan de hand van dat overleg zal het kabinet nog een brief aan de Kamer schrijven.

Kamerdebat bezuinigingen uitgesteld – ‘uitzicht op akkoord’

NRC 26.04.2012 Het Kamerdebat over het bezuinigingspakket voor de begroting van volgend jaar is uitgesteld tot half acht vanavond. Dat heeft de Kamer vanmiddag besloten. Het uitstel lijkt er op te duiden dat de onderhandelende partijen in Den Haag denken binnen een paar uur tot een akkoord te kunnen komen. Lees verder›

Brussel: Nederlands akkoord bemoedigend

Trouw 26.04.2012 De Europese Commissie noemt het hoopgevend dat CDA, VVD, GroenLinks, ChristenUnie en D66 overeenstemming hebben bereikt over een begrotingsplan. ‘Het is bemoedigend te zien dat de meeste politieke partijen de noodzaak inzien om de Nederlandse begrotingssituatie op een duurzame manier aan te pakken’, aldus een woordvoerder van Europees Commissaris Olli Rehn (Monetaire zaken en de euro).

Fracties CDA, VVD, D66 en CU akkoord met deal

Parool 26.04.2012 De fracties van CDA, VVD, ChristenUnie en D66 zijn akkoord met de afspraken die het kabinet en de fractievoorzitters van de vijf partijen uit de ‘Kunduz-coalitie’ vanmiddag hebben gemaakt. Het wachten is nog op de goedkeuring van de fractie van GroenLinks.

Fracties akkoord

AOW-leeftijd gaat omhoog

Sap: “PvdA is te laat”

Samsom: Nee tegen akkoord

De Jager: akkoord in zicht

Akkoord over begroting in zicht

Metro 26.04.2012 VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie hebben afspraken gemaakt om een begroting op te stellen voor 2013. Hierin wordt hoogstwaarschijnlijk voldaan aan de Europese eis om het begrotingstekort niet boven de drie procent te laten uitkomen. Dat zei minister van Financiën Jan Kees de Jager (CDA) donderdagmiddag.

Dit zijn de maatregelen uit het akkoord van de vijf partijen

VK 26.04.2012  De inhoud van het akkoord is nu zo goed als bekend. Dit zijn de maatregelen. Het begrotingstekort wordt teruggebracht naar 3 procent, in totaal wordt er zo’n 14 miljard bezuinigd.

Het hoge btw-tarief gaat met 2 procent omhoog naar 21 procent. Het reiskostenforfait wordt aangepakt, dit moet zo’n 1,2 miljard euro opleveren. Volgend jaar geldt de nullijn voor ambtenaren, zij krijgen er dus geen salaris bij. Een uitzondering wordt er gemaakt voor mensen in de zorg en mensen met een uitkering.

Nog weinig bekend over inhoud akkoord (maar dit al wel)

Parool 26.04.2012 Over de inhoud van het akkoord dat de partijen VVD, CDA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie vanmiddag bereikten, was nog weinig bekend. Maar er komt steeds meer naar buiten.

Volgens Stef Blok, fractievoorzitter van de VVD staan er in het akkoord naast lastenverzwaringen – zo gaat het hoge BTW-tarief met 2 procent omhoog naar 21 procent – ook grote hervormingen.

Pechtold en Slob: akoord is rond

Fracties CDA, VVD, D66 en CU akkoord met deal

Parool 26.04.2012 De fracties van CDA, VVD en D66 zijn akkoord met de afspraken die het kabinet en de fractievoorzitters van de vijf partijen uit de ‘Kunduz-coalitie’ vanmiddag hebben gemaakt.

CDA-fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma zei donderdag. ‘Ik heb mijn fractie bijgepraat en ik kan terug met een akkoord van de CDA-fractie op wat er tot nu toe besproken is.’ Volgens Van Haersma Buma is gebleken dat ‘onder druk alles vloeibaar wordt’.

Fracties VVD, CDA, D66 en CU akkoord – GroenLinks nog in beraad

NRC 26.04.2012 De fracties van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben vanmiddag ingestemd met het bezuinigingspakket dat het kabinet vanmiddag met vijf fractievoorzitters overeen is gekomen. Alleen de GroenLinks-fractie discussieerde rond half zes nog over het vanmiddag overeengekomen pakket. Lees verder›

VVD, CDA, D66, GroenLinks en CU bereiken akkoord

Parool 26.04.2012 De vijf partijen die sinds gisteren onderhandelden over een begroting voor 2013 hebben vanmiddag een akkoord bereikt. De fractievoorzitters van VVD, CDA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie bespreken de uitkomsten nu met hun fracties. Pechtold en …

‘Akkoord over noodpakket’

NU 26.04.2012 De onderhandelaars van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie hebben een akkoord over een noodpakket.  Dat zeiden de onderhandelaars na een urenlang overleg tussen minister Jan Kees de Jager (Financiën) en de betrokken partijen op de fractiekamer van D66.

De Jager stuurt nog voor het debat donderdagavond de punten waarover een akkoord is bereikt naar de Tweede Kamer in een zogeheten stabiliteitsprogrammabrief

Principe-akkoord over begroting

NRC 26.04.2012  VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie zijn met het kabinet een principe-akkoord overeengekomen over de begroting van volgend jaar. Dat hebben de fractievoorzitters van D66, GroenLinks en ChristenUnie vanmiddag gezegd in de Tweede Kamer. Lees verder›

‘Kunduz-coalitie’ akkoord over miljardenbezuinigingen

Elsevier 26.04.2012 De fractieleiders van VVD, CDA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie en minister Jan Kees de Jager (CDA, Financiën) hebben een voorlopig akkoord bereikt over miljardenbezuinigingen.

Zie ook:

PvdA bezuinigt meer dan GL, minder dan D66

Metro 26.04.2012 De PvdA bezuinigt de komende jaren meer dan GroenLinks, maar minder dan D66. Dat blijkt uit de doorrekeningen van de crisismaatregelen van de partijen door het Centraal Planbureau (CPB) die donderdag zijn gepubliceerd. De grootste oppositiepartij bezuinigt volgend jaar 9,1 miljard en dat bedrag loopt in 2015 op tot 12,7 miljard. GroenLinks snijdt in 2013 acht miljard en in 2015 twaalf miljard. D66 bezuinigt het meest: de partij van Alexander Pechtold snijdt volgend jaar twaalf miljard en komt in 2015 uit op zeventien miljard.

ChristenUnie is volgens CPB kampioen bezuinigen

VK 26.04.2012 De ChristenUnie wil van alle partijen het meest bezuinigen. De partij wil in drie jaar tijd 44,6 miljard bezuinigen. In het Catshuis kwamen de onderhandelaars tot een totaalbedrag van 39,7 miljard. Dat blijkt uit de doorrekeningen van het Centraal Planbureau (CPB).

Lees ook Nog weinig bekend over inhoud akkoord (maar dit al wel) – 26/04/12

Lees ook Fracties bespreken akkoord nu eerst intern – 26/04/12

CPB rekent plannen door

CPB rekent plannen PvdA, D66, GroenLinks door

NU 26.04.2012 DEN HAAG – Het Centraal Planbureau (CPB) heeft donderdag de doorrekening van de bezuinigingsplannen die PvdA, GroenLinks en D66 eerder indienden gepubliceerd.

Lees meer ver dit onderwerp;

PVV wil btw verlagen en AOW op 65 houden

NU 26.04.2012 DEN HAAG – De PVV wil volgend jaar het hoge btw-tarief verlagen van 19 naar 18 procent. Dat is goed voor de koopkracht van burgers en bedrijven, liet de partij donderdag weten. Ook wil ze een aantal voornemens uit het regeerakkoord terugdraaien, zoals het verhogen van de AOW-leeftijd van 65 naar 66 jaar in 2020. Het overheidstekort komt in de PVV-voorstellen volgend jaar uit op 4 procent.

Lees meer over dit onderwerp;

Koortsachtig Haags overleg gaat door – PVV doet eigen voorstellen

NRC 26.04.2012  De fractievoorzitters van de coalitie- en oppositiepartijen in de Kamer overleggen sinds elf uur vanochtend weer onderling en met minister De Jager van Financiën over een bezuinigingspakket dat de begroting van volgend jaar op orde moet brengen. De PVV deed vanochtend eigen voorstellen. Lees verder›

Premier Rutte: Geen gelopen race

Telegraaf 26.04.2012 Premier Mark Rutte zou het ‘geweldig’ vinden als de partijen erin slagen een akkoord te bereiken over de bezuinigingen. “Het is geen gelopen race”, zei hij.

De Jager en Samsom om tafel

Overleg verder zonder PvdA

Samsom sluit zich niet aan bij bezuinigingsdeal

Kunduz-coalitie praat verder zonder PvdA

Parool 26.04.2012 D66, GroenLinks en ChristenUnie overleggen vanmiddag verder met VVD, CDA en minister Jan Kees de Jager van Financiën over een begrotingsakkoord voor 2013. De PvdA zit er niet bij. Die partij is volgens een woordvoerder niet uitgenodigd, …

PvdA niet uitgenodigd voor begrotingsonderhandelingen

Elsevier 26.04.2012 Ondanks de bereidheid van PvdA-leider Diederik Samsom om ‘te bewegen’, gaan de onderhandelingen over het terugdringen van het begrotingstekort voor volgend jaar verder zonder die partij. 

D66, GroenLinks en ChristenUnie overleggen donderdagmiddag verder met VVD, CDA en minister van Financiën Jan Kees de Jager (CDA) over een begrotingsakkoord voor 2013.

Zie ook:

De Jager praat vanochtend verder met partijen na ‘constructief’ begin

NRC 26.04.2012 Jan Kees de Jager praat vanochtend verder met D66, ChristenUnie, GroenLinks, CDA en VVD in een poging gauw overeenstemming te bereiken over een nieuws bezuinigingsplan. De demissionair minister van Financiën noemde vannacht de gesprekken die gister al plaatsvonden “constructief”.

Gisteravond laat kwam naar buiten dat de partijen “het zo goed als eens” zouden zijn. Maar deze geluiden leken iets te voorbarig toen andere berichten over een dwarsliggende VVD en “nog veel geschuif met budgetten” verschenen. Met PvdA-leider Diederik Samsom had De Jager gisteren al een goed gesprek. De demissionair minister riep gisteren voor de tweede keer op een dag de partijen D66, GroenLinks en de ChristenUnie bij elkaar over een nieuw bezuinigingspakket. Het gesprek is onderdeel van zijn ronde langs de partijen.

De Jager maakte een ronde langs de financieel specialisten van alle fracties om te polsen welke bezuinigingen op een Kamermeerderheid kunnen rekenen. Hij sprak eerder gisteren tegelijk met de zogenoemde Kunduz-coalitie op de burelen van D66.

VVD en CDA overleggen met kabinet

Telegraaf 26.04.2012 VVD-fractieleider Stef Blok en CDA-fractieleider Sybrand van Haersma Buma zijn donderdagochtend aangeschoven bij minister Jan Kees de Jager van Financiën op diens departement. Ze praten daar over de miljardenbezuinigingen waarover nog deze week een knoop moet worden doorgehakt.

Fracties bespreken akkoord nu eerst intern

VK 26.04.2012 De vijf fractieleiders die vanmiddag een akkoord hebben bereikt over de begroting van 2013 gaan nu intern over de uitkomst praten. De VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie werden het vanmiddag met minister De Jager eens over een pakket aan maatregelen. Ze gaan nu ieder met hun fractieleden om de tafel om het akkoord te beoordelen.

Weer koortsachtig oppositie-overleg over bezuinigingen

Trouw 26.04.2012 De fractievoorzitters van GroenLinks, D66 en de ChristenUnie en de PvdA zijn vanochtend opnieuw bijeengekomen voor overleg. GroenLinksleider Jolande Sap, Alexander Pechtold (D66) en Arie Slob (ChristenUnie) proberen PvdA-fractieleider Diederik Samsom over te halen om mee te doen met mogelijke bezuinigingen. Ze zijn bijeen gekomen op de kamer van Sap.

Opnieuw breed overleg oppositie

NU 26.04.2012 De fractievoorzitters van GroenLinks, D66, de ChristenUnie en de PvdA zijn donderdagochtend opnieuw bijeengekomen voor overleg. GroenLinksleider Jolande Sap, Alexander Pechtold (D66) en Arie Slob (ChristenUnie) probeerden PvdA-fractieleider Diederik Samsom over te halen om mee te doen met mogelijke bezuinigingen.

Lees meer over dit onderwerp:

Next checkt: ‘Bij te hoog tekort is de boete tot 1,2 miljard euro per jaar’

NRC 26.04.2012 Hoe stevig moet Nederland bezuinigen om de oplopende staatsschuld terug te dringen? Het is de belangrijkste vraag die momenteel leeft in de Tweede Kamer. Volgens Rutte kunnen we niet anders dan ons aan de EU-norm houden. Anders “krijgen wij een boete opgelegd die oploopt tot 1,2 miljard per jaar”, zei hij. Is dat zo? Lees verder›

PvdA bereid te bewegen  

Telegraaf 26.04.2012 PvdA-leider Diederik Samsom is „bereid te bewegen” om met andere partijen afspraken te maken over het terugdringen van het begrotingstekort voor volgend jaar. Hij zei dat donderdag na overleg met de fractieleiders Jolande Sap (GroenLinks), Arie Slob (ChristenUnie) en Alexander Pechtold (D66). Samsom onderstreepte „dat het wel op een eerlijke manier moet”. Er moet sprake zijn van eerlijk delen en de zwakke groepen in de samenleving mogen niet de dupe worden.

‘Grens 3 procent geen taboe’

Samsom: ‘3 procent is voor PvdA geen totempaal’

Trouw 26.04.2012 PvdA-leider Diederik Samsom is ‘bereid te bewegen’ om met andere partijen afspraken te maken over het terugdringen van het begrotingstekort voor volgend jaar. Hij zei dat vandaag na overleg met de fractieleiders Jolande Sap (GroenLinks), Arie Slob (ChristenUnie) en Alexander Pechtold (D66). Samsom onderstreepte ‘dat het wel op een eerlijke manier moet’. Er moet sprake zijn van eerlijk delen en de zwakke groepen in de samenleving mogen niet de dupe worden.

Samsom: 3 procent geen ‘totempaal’

Telegraaf 26.04.2012  Het terugdringen van het begrotingstekort tot 3 procent moet geen “totempaal” worden. Dat zegt PvdA-leider Diederik Samsom. Samsom laat in het Radio 1 Journaal donderdagochtend verder weten dat zijn partij ernaar streeft de 3 procent te halen. Hij zegt niet te kunnen voorspellen in welk jaar dat echter mogelijk is.

Samsom vindt drie procent niet heilig

Metro 26.04.2012 PvdA-leider Diederik Samsom wil niet dat Nederland koste wat kost vasthoudt aan het terugdringen van het begrotingstekort tot drie procent. Hij vindt dat dat ‘geen totempaal’ moet worden, zei hij donderdagochtend tegen Radio 1. Woensdag zei Samsom al genoegen te nemen met 3,6 procent.

De Jager: Constructieve gesprekken over bezuinigingen

Elsevier 26.04.2012 Minister Jan Kees de Jager (CDA, Financiën) praat donderdag verder met fractievoorzitters van VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie over een mogelijk alternatief bezuinigingspakket. De Jager zegt dat hij ‘goede constructieve gesprekken’ heeft gehad.

Zie ook:

‘Constructief’ overleg Den Haag vandaag verder

Trouw 26.04.2012 De fractievoorzitters van VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie en minister Jan Kees de Jager (Financiën) praten vanochtend verder over een mogelijk alternatief bezuinigingspakket. De Jager zei vannacht dat hij ‘goede constructieve gesprekken’ heeft gehad met de partijen.

De Jager: gesprekken ‘constructief’

Spits 26.04.2012 Demissionair minister Jan Kees de Jager heeft afgelopen nacht gemeld dat er “goede constructie gesprekken” zijn geweest met VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie over een mogelijk alternatief bezuinigingspakker.

Liveblog – Samsom over CU, D66 en GroenLinks: ‘Dat moeten we nog zien’

VK 26.04.2012 De zoektocht naar nieuwe miljardenbezuinigingen gaat vandaag verder, nadat afgelopen weekend het Catshuisoverleg mislukte. Het kabinet moet steun vinden bij uiteenlopende partijen voor uiteenlopende maatregelen, om uiteindelijk een voorstel aan Brussel te kunnen doen dat voldoet aan de afspraken die in Europa zijn gemaakt. Volg alle ontwikkelingen via ons liveblog.

Weekers en De Jager om tafel met fractievoorzitters

Trouw 25.04.2012 De fractievoorzitters van VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie zijn vanavond om tafel gegaan met demissionair minister van Financiën Jan Kees de Jager en Staatssecretaris Frans Weekers. Ze zijn bijeen in de kamer van D66-leider Alexander Pechtold.

De Jager: nog geen conclusies getrokken

Trouw 25.04.2012 Minister Jan Kees de Jager van Financiën heeft vandaag goede, verkennende gesprekken gevoerd met verschillende fracties in de Tweede Kamer om te bekijken over welke miljardenbezuinigingen en hervormingen het kabinet het met de Kamer eens kan worden. Maar ‘conclusies zijn nog niet getrokken’.

Stemming belasting uitgesteld

Kamer stemt pas na meireces over bankenbelasting

Parool 26.04.2012 De Tweede Kamer stelt een stemming over de bankenbelasting op verzoek van het kabinet uit. Een meerderheid in de Kamer wil die belasting verdrievoudigen, zodat die 1 miljard euro zou gaan opleveren.

Weekers wil uitstel stemming bankenbelasting

Trouw 25.04.2012  Staatssecretaris Frans Weekers (Financiën) vraagt de Tweede Kamer ‘met klem’ de stemmingen over de bankenbelasting uit te stellen.

Een meerderheid in de Kamer wil de bankenbelasting verdrievoudigen zodat die 1 miljard euro oplevert. Weekers noemde dat eerder erg gortig.

Jongerius waarschuwt

Jongerius waarschuwt tegen snelle bezuigingen

Parool 26.04.2012 Voorzitter Agnes Jongerius van de FNV heeft donderdag de partijen die onderhandelen over een begrotingsakkoord, gewaarschuwd niet te snel en te drastisch te bezuinigen. Ze heeft hen ook op het hart gedrukt het pensioenakkoord dat het kabinet …

Debat over bezuinigingen donderdagmiddag

Trouw 25.04.2012 Volgens de Europese begrotingsregels moet Nederland in 2013 het overheidstekort weer op maximaal 3 procent hebben gebracht. Daarvoor zijn bezuinigingen nodig van tussen de 13 en 14 miljard euro. Lukt dat niet, dan kan de Europese Commissie Nederland een boete opleggen van ruim 1 miljard euro. Minister Jan Kees de Jager van Financiën is daarover vandaag de hele dag in overleg met verschillende Kamerfracties. Hij zal vanavond een voorstel sturen naar de Kamer.

Morgen debat over bezuinigingen

Telegraaf 25.04.2012 De Tweede Kamer debatteert donderdagmiddag vanaf 15 uur over een pakket aan bezuinigingen en hervormingen dat het kabinet op 30 april naar de Europese Commissie in Brussel moet sturen.

Samsom in DWDD: ‘Ik bén bereid te bewegen’

Parool 25.04.2012 PvdA-leider Diederik Samsom is bereid om te bewegen, om het samen met andere partijen eens te worden over de begroting voor 2013. ‘Ik gá helpen. Ik bén bereid te bewegen’, zei hij vanavond in het programma De Wereld Draait Door. Hij weigerde echter te zeggen op welke punten hij bereid is tot concessies.

Kredietbeoordelaar Fitch negatief over politieke crisis in Nederland

Trouw 25.04.2012 De politieke crisis vergroot de kans dat het begrotingstekort van Nederland volgend jaar niet aan de Europese normen voldoet. Dat vooruitzicht kan druk zetten op de kredietwaardigheid van Nederland, zo waarschuwde kredietbeoordelaar Fitch vandaag.

Het ratingbureau gaat er vooralsnog vanuit dat Nederland het tekort volgend jaar terugdringt tot 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Het uiteenvallen van het kabinet maakt die doelstelling echter lastiger. Als duidelijk wordt dat het doel van 3 procent onhaalbaar wordt, dan neemt de druk op de AAA-rating van Nederland toe, waarschuwde Fitch.

‘8 mld snijden, 3 mld stimuleren’

Telegeraaf 25.04.2012  De SP wil volgend jaar 8 miljard euro bezuinigen en daarnaast 3 miljard euro investeren om de economie aan te jagen. SP-leider Emile Roemer zal dat donderdag in het bezuinigingsdebat in de Kamer voorstellen.  De besparing moet komen uit het snijden in de kosten voor het UWV door werkgevers mee te laten betalen aan de uitvoeringskosten van de WW. Verder wil de SP snijden in het defensiebudget en de prestatiebeloning in het onderwijs schrappen. Ook wordt een forse besparing gehaald door de premies voor de ziektekostenverzekering inkomensafhankelijk te maken. De zorgtoeslag kan in de plannen van de SP dan worden afgeschaft.

‘Minder snijden in hulp en zorg’

Telegraaf 25.04.2012 De SGP kan zich vinden in een groot deel van de bezuinigingen die VVD, CDA en PVV hadden bedacht tijdens het Catshuisberaad. Maar de gezondheidszorg en vooral ontwikkelingshulp wil de kleinste christelijke partij meer ontzien. Dat heeft SGP-Tweede Kamerlid Elbert Dijkgraaf woensdagavond laten weten in de aanloop naar het Tweede Kamerdebat donderdag.

SP: bezuiniging passend onderwijs schrappen

Telegraaf 25.04.2012  DEN HAAG –  De SP hoopt donderdag tijdens het debat over de begroting in één klap de bezuiniging op het passend onderwijs van tafel te krijgen. „Deze bezuiniging van 300 miljoen staat al ingeboekt in de begroting van 2013 en verder en dat willen we ongedaan maken”, aldus Tweede Kamerlid Jasper van Dijk van de SP.

De Jager: constructieve houding bij oppositie

Trouw 25.04.2012 Minister Jan Kees de Jager van Financiën bemerkt een ‘constructieve houding’ bij oppositiepartijen waarmee hij overlegt over mogelijke miljardenbezuinigingen en hervormingen. Dat zei hij vandaag na een overleg met PvdA-leider Diederik Samsom. De Jager loopt al de hele dag rondes in het Tweede Kamergebouw om van verschillende fracties te horen wat hun wensen zijn.

‘Oppositie constructief’

Telegraaf 25.04.2012 Minister Jan Kees de Jager van Financiën bemerkt een „constructieve houding” bij oppositiepartijen waarmee hij overlegt over mogelijke bezuinigingen en hervormingen. Dat zei hij woensdag na een overleg met PvdA-leider Diederik Samsom.

Helft Nederlanders steunt begrotingsnorm Europese Unie

Elsevier 25.04.2012 Een minderheid van de Nederlandse kiezers (43 procent) vindt dat Nederland zich niet aan de Europese begrotingsnorm van 3 procent moet houden. De helft van de Nederlanders is van mening dat dit wel moet. Dit blijkt uit onderzoek van het televisieprogramma EenVandaag.

Zie ook:

Verdeeld over begrotingsnorm

Telegraaf 25.04.2012 De helft van de kiezers (50 procent) vindt dat Nederland zich aan de Europese begrotingsnorm van 3 procent moet houden. Dat blijkt uit onderzoek van het televisieprogramma EenVandaag. 43 procent is van mening dat Nederland niet aan die EU-norm hoeft te voldoen.

Overleg over basisbegroting

Telegraaf 25.04.2012 De fractieleiders van de PvdA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie hebben woensdag met elkaar overlegd over de maatregelen die volgens hen nodig zijn om een basisbegroting te kunnen maken voor volgend jaar. Op de kamer van PvdA-fractievoorzitter Diederik Samsom kwamen volgens betrokkenen alleen financiële kwesties aan de orde.

De Jager spreekt met D66, GroenLinks en ChristenUnie

NU 25.04.2012 In de Tweede Kamer wordt woensdag op allerlei niveaus driftig overlegd over het samenstellen van een financieel noodpakket.

De Jager opnieuw in gesprek met GroenLinks, D66 en ChristenUnie

NRC 25.04.2012 Demissionair minister van Financiën Jan Kees de Jager heeft voor de tweede keer vandaag met de partijen D66, GroenLinks en de ChristenUnie gesproken over een nieuw bezuinigingspakket. Het gesprek is onderdeel van zijn ronde langs de partijen. Hij keerde ruim een uur eerder terug na een naar eigen zeggen “constructief” gesprek met PvdA-leider Samsom. Lees verder›

De Jager spreekt met D66, GroenLinks en ChristenUnie

NU 25.04.2012 In de Tweede Kamer wordt woensdag op allerlei niveaus driftig overlegd over het samenstellen van een financieel noodpakket. Bekijk video – Demissionair minister van Financiën Jan Kees de Jager heeft vanmiddag overlegd met de fractievoorzitters en hun secondanten van D66, GroenLinks en de ChristenUnie. Later woensdag komen ze weer bij elkaar,

ChristenUnie, D66 en GroenLinks onderhandelen als één blok

VK 25.04.2012 ChristenUnie, D66 en GroenLinks hebben gezamenlijk met minister Jan Kees de Jager (CDA) van Financiën overlegd over de begroting voor 2013. Het gaat vooral over noodmaatregelen om het tekort tot 3 procent terug te dringen. Bij ongewijzigd beleid loopt het tekort op tot 4,6 procent.

Het overleg vond plaats in de fractiezaal van D66. Door de ligging boven de fractiekamer van het CDA deden de taferelen met wachtende journalisten voor de deur sterk denken aan september 2010. Toen vergaderde de CDA-fractie dagenlang achter ‘de Deur’.

Wilders: voorstel grove schande

Telegraaf 25.04.2012 ,,Een grove schande. Er moeten minder miljarden naar de EU, niet meer.” Dat laat PVV-leider Geert Wilders weten in een reactie op het voorstel van de Europese Commissie om de EU-begroting volgend jaar met bijna 7 procent te verhogen.

EU wil 6,8 procent meer geld voor 2013, De Jager is tegen

Trouw 25.04.2012 De Europese Commissie wil meer geld voor 2013. Het dagelijks bestuur van de Europese Unie wil dat de begroting voor volgend jaar met 6,8 procent stijgt ten opzichte van dit jaar. Dat maakte voorzitter José Manuel Barroso vandaag bekend. Minister Jan Kees de Jager liet in een eerste reactie weten het voorgestelde percentage te hoog te vinden.

De Jager tegen EU-voorstel

Telegraaf 25.04.2012 Nederland zal niet instemmen met een verhoging van de EU-begroting volgend jaar met bijna 7 procent. „Dat is een veel te hoog percentage, dat is niet denkbaar”, zei minister Jan Kees de Jager (Financiën) woensdag in een eerste reactie op het voorstel van de Europese Commissie.

De Jager en Kamer fel tegen verhoging EU-begroting

Elsevier 25.04.2012 Minister Jan Kees de Jager (CDA, Financiën) gaat niet akkoord met de aangekondigde verhoging van de EU-begroting met bijna 7 procent. De Jager noemt het voorstel ‘niet denkbaar’. Dat zegt de CDA-minister woensdag in reactie op het voorstel van de Europese Commissie.

Veel te hoog
José Manuel Barroso, voorzitter van de Europese Commissie, maakte eerder vandaag bekend dat de begroting voor volgend jaar met 6,8 procent stijgt ten opzichte van dit jaar. Het bericht kwam niet onverwacht: analisten gingen uit van 8 procent.

Zie ook:

De Jager tegen voorstel hogere EU-begroting

NU 25.04.2012 DEN HAAG – Nederland zal niet instemmen met een verhoging van de EU-begroting volgend jaar met bijna 7 procent. ”Dat is een veel te hoog percentage, dat is niet denkbaar”, zei minister Jan Kees de Jager (Financiën) woensdag in een eerste reactie op het voorstel van de Europese Commissie.

Kamerleden winden zich op over het voorstel van Brussel. ”Een grove schande. Er moeten minder miljarden naar de EU, niet meer”, liet PVV-leider Geert Wilders weten.

Wat kunnen zij nog doen?

Spits 25.04.2012 Nu het kabinet is gevallen, is de vraag in hoeverre de Tweede Kamer een begroting voor 2013 kan maken. Rutte en Verhagen willen een plan waar Brussel ook tevreden mee is, maar de vooruitzichten daarvoor zijn somber.

De Jager polst fracties over miljardenbezuinigingen

NRC 25.04.2012 Demissionair minister Jan Kees de Jager van Financiën maakt vandaag een ronde langs de financieel specialisten van alle fracties om te polsen welke bezuinigingen op een Kamermeerderheid kunnen rekenen. Dat bevestigen Haagse bronnen aan NRC Handelsblad.

De Jager vraagt hulp oppositie bij extra bezuinigingen

Elsevier 25.04.2012 Demissionair minister Jan Kees de Jager (CDA) van Financiën heeft contact gezocht met de fractieleiders van oppositiepartijen. De Jager wil bekijken voor welke bezuinigingen hij een meerderheid kan vinden.  ChristenUnie-leider Arie Slob zei dinsdagavond bij Pauw & Witteman dat hij al is gebeld door De Jager.

Uit een rondgang van BNR Nieuwsradio blijkt dat De Jager onder meer heeft gesproken met fractievoorzitters van de PvdA en D66. Vandaag praat De Jager met alle partijen in de Tweede Kamer en hoopt hij een meerderheid te vinden voor bezuinigingen en hervormingen.

Zie ook:

Bankenbelasting waarschijnlijk naar 1 miljard

Trouw 25.04.2012 Het ziet er naar uit dat de bankenbelasting wordt verdrievoudigd en de schatkist jaarlijks 1 miljard euro gaat opleveren. De linkse oppositie en de PVV zijn het daar over eens geworden.

Rabobank: bankenbelasting is onaanvaardbaar

Trouw 25.04.2012 Bestuursvoorzitter Piet Moerland van de Rabobank Groep heeft een dringend beroep gedaan op de politiek om de bankenbelasting niet in voeren. Volgens hem zal die ‘de economie en het broodnodige economisch herstel ernstige schade berokkenen’.

‘Begrotingsdiscipline noodzakelijk voor alle eurolanden’

Trouw 25.04.2012 De noodzaak om begrotingsdiscipline toe te passen, geldt voor alle landen van de eurozone. Begrotingsdiscipline, prijsstabiliteit en groei zijn de elementen om de wereld te laten zien dat de eurozone een geloofwaardige muntunie is.

PVV samen met linkse oppositie voor hogere bankenbelasting

Elsevier 25.04.2012 De PVV steunt, nu het kabinet-Rutte is gevallen, een voorstel van de PvdA en GroenLinks voor een fors hogere bankentaks. De partij is bereid om banken voor 1 miljard euro te belasten. Dat schrijft het Financieele Dagblad woensdag.

Kamermeerderheid
Het kabinet heeft een voorstel ingediend om de banken voor 300 miljoen euro te belasten. Omdat de PVV toen nog deel uitmaakte van het kabinet, leek de steun voor dat voorstel gegarandeerd door een meerderheid in de Tweede Kamer.

De Jager polst fracties voor crisispakket

Kamer ontvangt woensdag ‘menu’ bezuinigingsopties

NU 25.04.2012 DEN HAAG – Demissionair minister van Financiën Jan Kees de Jager polst verschillende fracties om meerderheden te vinden voor verschillende bezuinigingen. Bronnen uit het ministerie van Financiën bevestigen dit aan NU.nl, nadat Arie Slob van de ChristenUnie hier dinsdagavond uitspraken over deed in het tv-programma Pauw en Witteman.

Volgens Slob was hij al benaderd door De Jager. Ook Hero Brinkman, die onlangs afscheid nam van de PVV, stelde dat De Jager de verschillende mogelijkheden gaat inventariseren.

Kabinet wil steun van links

Telegraaf 25.04.2012 Een nullijn voor overheidssalarissen en een btw-verhoging liggen alsnog in het verschiet. Deze twee ingrepen zullen waarschijnlijk deel uitmaken van een nieuw bezuinigingspakket, dat het kabinet in overleg met de Kamer probeert te bereiken.

Nederlandse rente verbetert, onrust over crisis lijkt geweken

VK 25.04.2012 De Nederlandse positie op de financiële markten is vanochtend verder verbeterd. De grootste onrust onder beleggers over de politieke crisis lijkt voorlopig geweken, nu het renteverschil tussen Duitse en Nederlandse obligaties is teruggelopen tot het niveau van voor het weekeinde.

Het rendement op Nederlandse 10-jaarsobligaties lag vandaag even na 9.00 uur met 2,3 procent 58 basispunten (0,58 procentpunt) hoger dan dat op de veilig geachte Duitse staatsleningen. Dat niveau is vergelijkbaar met dat van donderdag, toen de regerings- en gedoogpartijen nog onderhandelden over de bezuinigingen.

Liveblog – wachten op de brief van Rutte en De Jager

VK 25.04.2012 Opnieuw is het een spannende dag in Den Haag. En opnieuw is de vraag: kunnen de partijen in de Kamer een beetje tot elkaar komen? Alvast een opsteker: de Nederlandse positie op de financiële markten is vanochtend verder verbeterd. Het rendement op Nederlandse 10-jaarsobligaties lag even na 9.00 uur met 2,3 procent 58 basispunten (0,58 procentpunt) hoger dan dat op de veilig geachte Duitse staatsleningen. Dat niveau is vergelijkbaar met een week geleden, toen de regerings-en gedoogpartijen nog onderhandelden over de bezuinigingen. Maandag liep het renteverschil op tot bijna 80 punten.

De Jager polst fracties over miljardenbezuinigingen

NRC 25.04.2012 Demissionair minister Jan Kees de Jager van Financiën maakt vandaag een ronde langs de financieel specialisten van alle fracties om te polsen welke bezuinigingen op een Kamermeerderheid kunnen rekenen. Dat bevestigen Haagse bronnen aan NRC HandelsbladLees verder›

De Jager gaat inventariseren

Telegraaf 24.04.2012 Demissionair minister van Financiën Jan Kees de Jager gaat een ronde maken langs de fractievoorzitters om te kijken voor welke bezuinigingen en hervormingen een meerderheid te vinden is. Arie Slob van de ChristenUnie zei dat dinsdagavond in het tv-programma Pauw en Witteman.

Kamer is nog niet eens

Telegraaf 24.04.2012 Partijen in de Tweede Kamer zijn het er over eens dat er snel maatregelen genomen moeten worden om de economische crisis het hoofd te bieden en de overheidsfinanciën op orde te brengen. Maar in een debat over de val van het kabinet tekenden zich dinsdag nog geen meerderheden af voor specifieke bezuinigingen.

Pechtold wil aantal maatregelen terugdraaien

Metro 24.04.2012 D66 wil het demissionaire kabinet pas te hulp schieten als een aantal maatregelen worden teruggedraaid. Alexander Pechtold wil dat de bezuinigingen op passend onderwijs, het persoonsgebonden budget, de BTW-verhoging op cultuur en de verhoging van de griffierechten worden geschrapt. Dan pas wil hij praten over steun aan delen van het Catshuisakkoord.

Pechtold noemt eis 3-procent uitgangspunt, ‘schulden doorschuiven is niet sociaal’

VK 24.04.2012 Alexander Pechtold van D66 is zeer kritisch over de, met name linkse, partijen die het begrotingstekort op korte termijn niet willen terugbrengen tot 3 procent ‘Andere partijen vinden het blijkbaar sociaal om schulden door te schuiven.’

Geen ruimte om af te wijken van 3-procentnorm’

Parool 24.04.2012 Nederland heeft geen goede reden om zich niet te houden aan de eisen van het stabiliteitspact en om uitzondering te vragen van de 3-procenteis. Dat stelt demissionair premier Mark Rutte tijdens het Kamerdebat over de kabinetscrisis.

Kabinet stuurt bezuinigingsplannen naar Kamer

Parool 24.04.2012 Het kabinet zal vanavond of morgenochtend voorstellen naar de Tweede Kamer sturen over bezuinigingen en hervormingen. Volgens premier Mark Rutte is dat document een ‘startstuk’ voor een debat donderdag met de Kamer.

Na het debat zal het kabinet hoe dan ook voor 30 april een stuk naar de Europese Commissie in Brussel sturen. Die kan Nederland een boete van 1,2 miljard euro geven als Nederland niet voldoet aan de Europese eis dat het begrotingstekort in 2013 weer op maximaal 3 procent zit.

Kamer somber over snelle aanpak crisis

NU 24.04.2012 Een meerderheid in de Tweede Kamer wil wel snel crisismaatregelen doorvoeren, maar vraagt zich tegelijkertijd sterk af of daar meerderheden voor te vinden zijn.

‘Wilders eindigt als erelid van de PvdA’

AD 24/04/12 De PvdA, SP en PVV willen de schuldencrisis uitkomen, door extra schulden te maken. Dat stelt CDA-fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma tijdens het Kamerdebat over de kabinetscrisis. De CDA’er benadrukt het belang van strenge bezuinigingen. ‘Zeven weken leek de PVV daarin mee te gaan.’ Met het weglopen uit de onderhandelingen eindigt Wilders, ‘de grote bestrijder van Job Cohen, als erelid van de PvdA’, aldus Van Haersma Buma.

Rutte wil met Kamer praten over bezuinigingen die nodig zijn

NRC 24.04.2012 Premier Mark Rutte betreurt dat zijn kabinet er niet in is geslaagd een akkoord te bereiken. Het ontslag noemde hij “onvermijdelijk”. Rutte hoopt dat de Kamer met het kabinet wil praten over de bezuinigingen die nodig zijn. Lees verder›

Mogelijke meerderheid in Kamer voor bezuinigingsplannen

Elsevier 24.04.2012 De bezuinigingen en hervormingen die in het Catshuis op een rijtje zijn gezet, kunnen mogelijk alsnog worden doorgevoerd met hulp van D66, GroenLinks en de ChristenUnie. De zogenoemde ‘Kunduz-coalitie’ lijkt bereid het Nederlandse huishoudboekje op orde te brengen. Dat schrijft De Telegraaf dinsdag.

Steun Kunduz
De samenwerking tussen de partijen is vernoemd naar de coalitie die de missie in Kunduz steunde. Omdat de PVV tegen de missie was, moesten VVD en CDA op zoek naar een andere meerderheid in de Tweede Kamer.

Zie ook:

Kunduz-coalitie maakt kans

Telegraaf 24.04.2012 Ingrijpende bezuinigingen en hervormingen kunnen alsnog worden doorgevoerd met steun van de zogenaamde Kunduz-coalitie. Nu de politieke samenwerking met de PVV is geklapt, blijken D66, GroenLinks en de ChristenUnie bereid over hun schaduw heen te stappen.

Rutte en Kamer in debat

Telegraaf 24.04.2012 De Tweede Kamer gaat dinsdag met premier Mark Rutte in debat over de politieke crisis die is ontstaan na de val van het minderheidskabinet van VVD en CDA. Dat verloor de meerderheid in de Kamer toen PVV-leider Geert Wilders zaterdag zijn gedoogsteun introk. Hij kon niet leven met de gevolgen van de bezuinigingen die hij in het Catshuis met VVD en CDA besproken had.

Spanning stijgt: Den Haag in afwachting van debat

Elsevier 24.04.2012  De Tweede Kamer debatteert dinsdag met premier Mark Rutte (VVD) over de val van zijn kabinet. Onder meer de verkiezingsdatum en punten waarop Nederland kan bezuinigen, worden tijdens het debat besproken.

Kamer debatteert over gevolgen val kabinet

Metro 24.04.2012 De Tweede Kamer debatteert dinsdag met demissionair premier Mark Rutte (VVD) over de val van zijn minderheidsregering. Tijdens het debat moet duidelijk worden wanneer de verkiezingen worden gehouden en of de Kamer bereid is om in de tussentijd mee te werken aan bezuinigingen. Het debat begint om 14.00 uur met een verklaring van Rutte.

De kosten van het klappen

Spits 24.04.2012 De AEX zakte gisteren even onder de 300 punten. De psychologische grens, zo luidt het cliché. Uiteindelijk sloot de beurs 2,6 procent lager dan voor het klappen van het Catshuisberaad, op 301,27 punten. Niet alleen op de Amsterdamse beurs was er slecht economisch nieuws. Als de Nederlandse staat nu geld leent, en dat doet zij want de staatsschuld blijft oplopen, moet er meer rente betaald worden. Oftewel: geldschieters hebben er iets minder vertrouwen in dat Nederland (op tijd) terug betaalt en willen meer rente.

Kredietbureau Moody’s: Kabinetscrisis slecht voor rating

Elsevier 24.04.2012 De val van het kabinet-Rutte en het uitblijven van een bezuinigingsakkoord kunnen negatief uitpakken voor het kredietoordeel. Dat meldt de Amerikaanse kredietbeoordelaar Moody’s.

Schuldenlast
Hoewel Moody’s verwacht dat het voor de rest van 2012 onrustig blijft aan het politieke front in Nederland, staat het land er momenteel nog ‘relatief sterk’ voor. Moody’s wees daarbij op de verhouding tussen de schuldenlast en het bruto binnenlands product (bbp).

Zie ook:

Moody’s waarschuwt Nederland – kredietstatus onder druk

NRC 24.04.2012 De val van het kabinet heeft een negatief effect op de Nederlandse kredietwaardigheid. “Deze ontwikkeling geeft onzekerheid over het toekomstige beleid van Nederland”, waarschuwt kredietbeoordelaar Moody’s in een rapport (pdf) dat door de NOS online is gezet. Als de overheid zich minder aantrekt van de begrotingsdiscipline, kan de kredietwaardigheid onder druk komen te staan, waarschuwt de kredietbeoordelaar. De ontwikkelingen in Nederland kunnen volgens Moody’s ook een negatief effect hebben op de rest van de eurozone.

De crisisaanpak kan niet wachten tot nieuwe verkiezingen. Er moet een compromis komen, over de polarisatie heen. Bijna eensgezind vindt het linkse kamp dat Rutte te veel bezuinigde en te weinig hervormde. Dat is waar: het pakket dat zaterdag uit het Catshuis kwam, liet de arbeidsmarkt ongemoeid. De aanpak van de woningmarkt is mager. En daar ligt ook de uitweg. Iets minder hard bezuinigen in 2013 en serieuzer hervormen op de lange termijn is dé manier om alsnog eensgezind op te treden en Nederlands financiële geloofwaardigheid te redden.

Onmacht heeft de Nederlandse politiek in een stevige houdgreep genomen. De vrijwel onwerkbare verkiezingsuitslag van 2010, de emoties van de daaropvolgende formatie en de volstrekte onberekenbaarheid van PVV-leider Wilders kwamen zaterdag in het Catshuis, na anderhalf jaar uitstel, alsnog samen in een giftige cocktail die de val van het kabinet-Rutte inluidt.

‘Laten de ware politieke leiders opstaan’

VK 23.04.2012  Nederlands financiële geloofwaardigheid kan slechts gered als links en rechts nu over hun schaduw heen springen. Dat betoogt politiek redacteur van de Volkskrant Raoul du Pré.

‘Eerst bezuinigen, dan pas verkiezingen’

Telegraaf 23.04.2012 Eerst maar enkele bezuinigingen doorvoeren en dan pas naar de stembus. Nu premier Mark Rutte het ontslag van zijn kabinet heeft aangeboden, zouden VVD, CDA en de oppositiepartijen nog wel afspraken moeten maken over bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek en geld voor ontwikkelingshulp.

De politiek kan niet met maatregelen wachten tot na de verkiezingen

Trouw 23.04.2012  Nederland zou opgelucht adem kunnen halen als de crisis niet te ernstig was. Toch kan er wel wat goeds komen uit de beslissing van de PVV de steun aan de minderheidscoalitie van VVD en CDA in te trekken.

 
Pechtold bereid tot ingrijpende maatregelen

Trouw 23.04.2012 D66-leider Alexander Pechtold is bereid ingrijpende maatregelen te steunen die het mogelijk moeten maken dat de Kamer het met het minderheidskabinet van VVD en CDA voor 1 juni eens wordt over een volwaardige begroting voor 2013.

Pechtold wil uiterlijk 1 juni noodpakket

NU 23.04.2012 DEN HAAG – D66-leider Alexander Pechtold wil dat de Tweede Kamer uiterlijk 1 juni een akkoord sluit over een begroting voor 2013.  Hij wil dat ‘links en rechts’ hun taboes op hervormingen laten varen en stelt voor begin september verkiezingen te organiseren. “De eerste prioriteit moet nu voor alle partijen zijn om een stevige begroting voor 2013 voor te bereiden, waarmee we aan iedereen het signaal geven dat de politiek niet op z’n handen zit”, aldus Pechtold.

Oppositie wil ‘nieuwe bijstand’ blokkeren

NU 23.04.2012 DEN HAAG – Nu premier Mark Rutte het ontslag van zijn kabinet heeft aangeboden, ruiken partijen in de Tweede Kamer hun kans om kabinetsplannen stil te leggen.

‘Er was ruimte verbetering koopkracht’

NU 23.04.2012 DEN HAAG – Na doorrekening van het CPB, bestond er nog ruimte in het Catshuis-pakket voor verbetering van de koopkrachtcijfers in 2013. Dat stelt premier Rutte in zijn ontslagbrief aan de Koningin.

Negatieve stemming op beurzen na val kabinet-Rutte

Elsevier 23.04.2012 De rente op tienjarige Nederlandse staatsobligaties is maandag opgelopen. Beleggers zijn negatief over de val van het kabinet en het uitstellen van crisismaatregelen. De rente liep maandag op van ongeveer 2,3 procent op vrijdag tot 2,43 procent. Het verschil met de Duitse staatsrente is nu 0,78 procent, het hoogste niveau van dit jaar. Onzekerheid over hoe Nederland het begrotingstekort gaat terugdringen, zorgt voor de negatieve stemming op de financiële markten.

De AEX-index verloor vandaag 2,6 procent en zakte zelfs even onder de 300-punten-grens, al komt dat niet alleen door de val van het kabinet. De MidKap-index voor het middensegment verloor 3 procent.

Rente op Nederlandse staatsobligaties loopt op

Elsevier 23.04.2012 Beleggers hebben maandag negatief gereageerd op het mislukken van de onderhandelingen in het Catshuis. De rente op 10-jarige staatsobligaties liep op, een indicatie dat het duurder wordt voor Nederland om geld te lenen.

De rente op Nederlandse 10-jarige leningen liep op tot 2,41 procent. Vrijdag stond de rente op ongeveer 2,3 procent. Het verschil met de rente op Duitse obligaties klom tot bijna 74 basispunten (0,74 procent). Dat is ruimschoots het hoogste niveau van dit jaar

Zie ook:

De Jager: met Kamer praten over maatregelen

Trouw 23.04.2012 ‘ ‘We zullen de financiële markt en de Nederlanders laten zien dat we ook nu een degelijk financieel beleid kunnen voeren.’ Die boodschap gaf minister Jan Kees de Jager (Financiën) vandaag af na de bijzondere ministerraad na het mislukken van het Catshuisoverleg.

De Jager wil markten geruststellen

NU 23.04.2012 DEN HAAG – Minister Jan Kees de Jager (Financiën) hoopt dat de financiële markten inzien dat Nederland een solide land is en blijft. Hij zei dat maandag tegen NU.nl na afloop van de ingelaste ministerraad, naar aanleiding van de ontstane kabinetscrisis. Volgens hem heeft Nederland ook in het verleden laten zien solide begrotingsbeleid te voeren.

Wat er ook gebeurt, aan de Brusselse 3 procent valt niet te ontkomen

VK 23.04.2012  Welke regering Nederland ook krijgt, zij zal het begrotingstekort in 2013 tot maximaal 3 procent moeten terugdringen. Weigert ze dat of blokkeert de Tweede Kamer de bezuinigingen, dan legt eurocommissaris Rehn (Economische Zaken) een boete tot 1,2 miljard euro op.

Vakbeweging wil pijnlijke plannen in koelkast

Parool 23.04.2012 De vakcentrales FNV, CNV en MHP roepen de politiek op om een aantal pijnlijke kabinetsplannen in de koelkast te zetten. Daarbij gaat het onder meer om bezuinigingen op het passend onderwijs, de bijstand, sociale werkplaatsen en de Ziektewet.

‘Nu premier Mark Rutte het ontslag van zijn kabinet heeft aangeboden, moet een pas op de plaats worden gemaakt bij plannen die zo veel mensen raken’, aldus FNV-voorzitter Agnes Jongerius vandaag.

Oppositie wil al beladen onderwerpen in ijskast zetten

Elsevier 22.04.2012 Of de regering haar ontslag gaat aanbieden, moet nog worden besloten, maar de eerste oppositiepartij heeft al een verzoek ingediend een onderwerp niet te behandelen voor er nieuwe verkiezingen zijn geweest.

Het is voorbij met de gedoogconstructie. Wat nu?

NRC 22.04.2012 Het Catshuisoverleg is mislukt en PVV-leider Geert Wilders heeft zijn gedoogsteun ingetrokken. Wat gaat er nu gebeuren?  

Opinie Arend van den Berg: exit Geert Wilders is heel goed nieuws

Z24 21.04.2012 De mislukking van het Catshuisoverleg is goed nieuws voor de Nederlandse economie: Geert Wilders kan niet langer een destructieve rol vervullen, meent Z24’s Arend van den Berg

Lonken naar oppositie

Telegraaf 22.04.2012 De regeringspartijen VVD en CDA hopen op samenwerking met de oppositiefracties nu PVV-leider Geert Wilders de gedoogcoalitie heeft opgeblazen.

Hoewel de politieke situatie nieuwe verkiezingen onvermijdelijk maakt, zal het kabinet toch eerst een begroting voor 2013 aan Brussel moeten voorleggen die voldoet aan de EU-normen. VVD-fractieleider Stef Blok en zijn CDA-collega Sybrand van Haersma Buma riepen in het weekeinde de PvdA en andere oppositiefracties op „over hun schaduw heen te springen”.

Oppositie wil al beladen onderwerpen in ijskast zetten

Elsevier 22.04.2012 Of de regering haar ontslag gaat aanbieden, moet nog worden besloten, maar de eerste oppositiepartij heeft al een verzoek ingediend een onderwerp niet te behandelen voor er nieuwe verkiezingen zijn geweest.

GroenLinks wil dat het debat over een sociaal leenstelsel voor studenten controversieel wordt verklaard. Dit betekent dat een kabinet dat niet kan steunen op een Kamermeerderheid geen beslissingen over het onderwerp mag nemen.

Zie ook:

CDA zoekt oppositie op – Video

Telegraaf 22.04.2012 CDA-fractieleider Sybrand van Haersma Buma wil dat het minderheidskabinet de samenwerking zoekt met de oppositie om samen een begroting voor 2013 op te stellen.

CDA wil met bezuinigingspakket naar Kamer

Metro 22.04.2012 Het CDA wil met de oppositie onderhandelen om in ieder geval delen van het Catshuisakkoord overeind te houden. “We zullen het moeten combineren met voorstellen van de oppositie”, zei CDA-fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma zaterdagavond in Nieuwsuur.

Van Haersma Buma (CDA) wil zaken doen met oppositie

NRC 21.04.2012 CDA-fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma wil een deel van het Catshuisakkoord overeind houden en zaken doen met de oppositie. Dat zei hij vanavond in het tv-programma Nieuwsuur.

VVD, CDA en PVV waren het in de afgelopen zeven weken in principe eens geworden over een bezuinigingspakket van 14,2 miljard euro. Van Haersma Buma wil de voorstellen uit dit akkoord combineren met de plannen van de oppositie. Hij ziet aanknopingspunten om overeenstemming te bereiken op onderwerpen als hervormingen in de woningmarkt, het eerder verhogen van de AOW-leeftijd en het halveren van de bezuinigingen op passend onderwijs.

‘Nederland verliest triple A-status door kabinetscrisis’

Parool 22.04.2012 De mislukte onderhandelingen in het Catshuis kosten Nederland aanzien op de financiële markten. Dat zeiden vooraanstaande economen vandaag tegen het ANP.

‘Tekort van 3 procent gaat niet lukken’

Spits 22.04.2012 De kans lijkt klein dat CDA en VVD in de Tweede Kamer voldoende steun vinden voor maatregelen die in 2013 het begrotingstekort onder de EU-limiet van 3 procent brengen.

Tekort van 3 procent lijkt niet haalbaar

NU 22.04.2012 DEN HAAG – De kans lijkt klein dat CDA en VVD in de Tweede Kamer voldoende steun vinden voor maatregelen die in 2013 het begrotingstekort onder de EU-limiet van 3 procent brengen. De fractieleiders Stef Blok (VVD) en Sybrand van Haersma Buma (CDA) zeiden zaterdag in het tv-programma Nieuwsuur te hopen dat ze zaken kunnen doen met de oppositie nu de PVV uit de gedoogcoalitie is gestapt.

Maar PvdA-leider Diederik Samsom herhaalde dat zijn partij het niet nodig vindt om volgend jaar al aan de EU-eis te voldoen. Ook de SP heeft diverse malen laten blijken dat niet te willen.

Tekort 3% lijkt onhaalbaar

Telegraaf 21.04.2012 De kans lijkt klein dat CDA en VVD in de Tweede Kamer voldoende steun vinden voor maatregelen die in 2013 het begrotingstekort onder de EU-limiet van 3 procent brengen.

april 22, 2012 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 3 reacties

Onderhandelingen Catshuis 2012 – bel voor de laatste ronde

‘Crisis in het Catshuis’Video

Knapen niet bezorgd over ontwikkelingsbudgetVideo

BEKIJK VOLLEDIGE FOTOSPECIAL

Tussenformatie Catshuis

Dossier Catshuisberaad

Drie weken Catshuis in beeld

Catshuis

Zie ook:

Verdere bezuinigingen en het krakende kabinet Rutte 1 – deel 3

Verdere bezuinigingen en het krakende kabinet Rutte 1 – deel 2

Verdere bezuinigingen en het krakende kabinet Rutte 1 – deel 1

Video:

CatshuisberaadNRC

Chronologie Catshuisberaad

Een greep uit het principe-akkoord

DOSSIER Het mislukte beraad Telegraaf

Catshuisberaad geklaptVK

Catshuisoverleg geklaptAD

Val kabinet-Rutte – NOS

 lees het artikel Mislukken van Catshuisberaad in beeld

Mislukken van Catshuisberaad in beeld

Rutte moest wel opstappen

Trouw 02.06.2012  Tweede Kamer-voorzitter Gerdi Verbeet, doorgaans een toonbeeld van neutraliteit, ventileerde deze week opvallend haar ongenoegen over de gang van zaken rond het uiteenvallen van de gedoogcoalitie. Mark Rutte had als premier van een minderheidskabinet niet zo snel na het mislukken van het Catshuis-beraad, eind april, de Kamer mogen ontbinden en verkiezingen uitschrijven.

Veel gelobbyd bij Catshuisberaad

NOS 30.05.2012 Tijdens de Catshuisbesprekingen tussen VVD, CDA en PVV zijn de onderhandelaars door enkele tientallen organisaties en individuele personen bestookt met suggesties om de gewenste bezuinigingen te realiseren. Anderen hebben juist geprobeerd ongewenste plannen van tafel te krijgen.

Uit antwoorden op een WOB-verzoek van de NOS blijkt dat de onderhandelaars van VVD, CDA en PVV in totaal 24 brieven hebben gekregen met voorstellen, vaak namens meerdere ondertekenaars.

Bekijk ook…

Mark Rutte: Geen spijt van beslissingen in Catshuis

Elsevier 11.05.2012  Terugkijkend op de zeven weken die demissionair premier Mark Rutte (VVD) met CDA en PVV heeft onderhandeld, zou hij geen zaken anders hebben willen aanpakken. ‘We hadden echt niet kunnen voorzien dat dit niet zou lukken.’

Dat heeft Rutte gezegd tijdens de laatste uitzending van Pauw en Witteman van het seizoen.

‘We hadden over elke komma onderhandeld. Ik had echt niet kunnen weten dat een partij op het laatste moment naar het akkoord zou kijken en zou zeggen: “nee, toch maar niet”,’ zei Rutte over het mislukken van het Catshuisberaad.

Zie ook:

Terugkijken: premier Mark Rutte schoof aan bij Pauw & Witteman

NRC 12.05.2012 Zelfs al ben je Mr. Tefal en lach je alles makkelijk weg, moet je campagne voeren met het oog op de nieuwe verkiezingen. En dus zat de minister-president gisteravond bij ‘s lands grootste talkshow. Lees verder›

Hier is zeven weken over onderhandeld in het Catshuis ›

NRC 23.04.2012 Als het Catshuis-overleg niet was geklapt, waren dit de gemaakte afspraken geweest.

Het demissionaire kabinet zal op zoek moeten gaan voor steun voor de plannen om het begrotingstekort terug te dringen. Dat kunnen de plannen zijn die vandaag op tafel lagen in het Catshuis, maar er kan ook nog behoorlijk aan geschaafd worden om die steun te krijgen.

Steun zoeken voor de begroting voor volgend jaar

Dinsdag houdt de Tweede Kamer een debat over de situatie. Als het kabinet straks demissionair is zal er ook gesproken moeten worden over de kabinetsvoorstellen die nog kunnen worden behandeld. Daarnaast moet er steun worden gezocht voor de begroting voor volgend jaar. Die moet in september klaar zijn.

Het is voorbij met de gedoogconstructie. Wat nu?

NRC 22.04.2012 Het Catshuisoverleg is mislukt en PVV-leider Geert Wilders heeft zijn gedoogsteun ingetrokken. Wat gaat er nu gebeuren? Het Catshuisoverleg is definitief mislukt. PVV-leider Wilders forceerde een breuk. Wat nu? Het is vrijwel zeker dat er na de zomer nieuwe verkiezingen komen.

Ja, het is beroerd dat ingrijpende hervormingen nu wellicht later tot stand komen. De PvdA zal het waarschijnlijk niet aandurven om vlak voor de verkiezingen stevige maatregelen te onderschrijven als ze niet zelf de regierol heeft.

Ongevaarlijke rol in oppositie

Maar op iets langere termijn is het mislukte overleg een ‘blessing in disguise’ voor de Nederlandse economie. De rol van Geert Wilders lijkt namelijk definitief uitgespeeld. Ongeacht de verkiezingsuitslag straks. Want geen partij zal meer met hem willen samenwerken. Dat dwingt Geert Wilders tot een ongevaarlijke oppositierol. (Wie weet houdt hij de Nederlandse politiek dan voor gezien, in ruil voor een rustiger bestaan bij een denktank van Amerikaanse geestverwanten bijvoorbeeld, Hirsi Ali achterna.)

Opinie Arend van den Berg: exit Geert Wilders is heel goed nieuws

Z24 21.04.2012 De mislukking van het Catshuisoverleg is goed nieuws voor de Nederlandse economie: Geert Wilders kan niet langer een destructieve rol vervullen, meent Z24’s Arend van den Berg

PVV’ers dreigden uit fractie te stappen bij akkoord’

Elsevier 22.04.2012 Vijf Kamerleden van de PVV hebben gedreigd de fractie te verlaten als partijleider Geert Wilders akkoord was gegaan met de bezuinigingen, omdat de sociale gevolgen te groot zouden zijn. Dat meldt weblog De Dagelijkse Standaard. Er zouden minstens vijf Kamerleden niet akkoord hebben willen gaan met bezuinigingen op de sociale zekerheid.

VVD-fractievoorzitter Stef Blok weet de breuk in de coalitie zaterdagavond aan gebrek aan coherentie en LPF-toestanden binnen de PVV. Volgens CDA-fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma was Wilders nerveus sinds Hero Brinkman de PVV verliet.

Rommelen
Brinkman kondigde twee weken geleden aan dat meer PVV’ers de fractie zouden verlaten en dat het zou rommelen binnen de fractie. Het Kamerlid stapte op 20 maart uit de partij, waardoor de coalitie niet langer automatisch een meerderheid had.

Zie ook:

Wilders: Zo snel mogelijk verkiezingen

Alles over de uitdagingen voor de gedoogcoalitie VVD, CDA en PVV

Buitenlandse media: Nederland was streng, maar zit nu zelf met crisis

Frans Weisglas: ‘Met genoegen schrijf ik over het einde van dit wangedrocht’

Thomas von der Dunk: ‘Heeft Turkije Wilders ten val gebracht?’

Wilders staat voor de keuze: macht of Pietje Bell

De doorberekening van het CPB – wat zeggen al die cijfertjes?

NRC 21.04.2012  Het Centraal Planbureau publiceerde vandaag online zijn doorberekening van het Catshuispakket: een document met vijf tabellen vol cijfertjes. Maar wat betekenen die cijfers precies? NRC-redacteur Erik van der Walle legt uit. Lees verder›

VVD, PVV en CDA waren het eens over bezuinigingen van 14,2 miljard

NRC 21.04.2012 Mark Rutte, Maxime Verhagen en Geert Wilders waren het in het Catshuis in principe eens over een bezuinigingspakket van 14,2 miljard euro. Onder meer zou de AOW-leeftijd al in 2015 worden verhoogd naar 66 jaar. Lees verder›

Waar waren VVD, CDA en PVV het wél over eens?

Elsevier 21.04.2012 VVD, CDA en PVV zijn niet tot een akkoord gekomen over extra miljardenbezuinigingen. Vlak voordat de onderhandelingen klapten, hadden de partijen al overeenstemming bereikt over een aantal punten.

Het Centraal Planbureau heeft inmiddels de doorrekening (pdf) van de plannen gepubliceerd. Waar waren premier Mark Rutte (VVD), vicepremier Maxime Verhagen (CDA) en Geert Wilders (PVV) het wel over eens?

Volgens RTL Nieuws hadden de drie partijen een akkoord bereikt over het verhogen van de AOW-leeftijd. Deze zou in 2015 al op 66 jaar uitkomen.

PVV-leider Geert Wilders tekende in 2010 voor financiële degelijkheid. Dan moet hij nu niet doen alsof hij zich verzet tegen ‘de zweep van Brussel’

Commentaar Eric Vrijsen: Geloofwaardigheid van Wilders is nu weg

Dit waren de plannen in het Catshuis (twv 14,2 miljard)

Parool 21.04.2012 VVD, CDA en PVV waren het voordat PVV-leider Geert Wilders de finale onderhandelingen staakte, in principe eens over een bezuinigingspakket van 14,2 miljard euro. Dat had het begrotingstekort van Nederland in 2013 teruggebracht naar 2,8 procent, …

PVV loopt weg voor verantwoordelijkheid Video

Telegraaf 21.04.2012 De PVV is weggelopen voor haar verantwoordelijkheid. De gedoogpartij heeft de rechtse coalitie opgeblazen omdat Wilders en de zijnen niet konden leven met miljardenbezuinigingen, die nodig zijn om de overheidsfinanciën op orde te krijgen.

Wilders trok vandaag tot verbijstering van VVD en CDA op het allerlaatste moment aan de noodrem bij het Catshuisberaad. De PVV-leider beweert dat met name de koopkrachtplaatjes voor aow’ers onverteerbaar zijn voor zijn partij. Dat zou vooral de schuld zijn van Brussel, dat eisen had gesteld aan het terugdringen van het Nederlandse begrotingstekort.

 Zie:

‘Verkiezingen slecht idee’

Blok (VVD): kiezer aan zet

14 miljard euro bezuinigen

Kans op verkiezingen

Slecht voor Nederland

Tweets: Catshuisberaad

‘Wilders stelt teleur’

Chronologie Catshuisberaad

Totaalpakket was onaanvaardbaar

Wilders: Pakket was onacceptabel

Verhagen: In de steek gelaten

Jongerius: blij

Wilders reageert kwartier later

Rutte: Het ontbrak de PVV aan wil

Slob: eerst crisispakket

Thieme: PvdD is klaar

Samsom: verkiezingen

Pechtold wil hervormingen

Sap: goed nieuws

‘Nu verkiezingen’

Roemer wil verkiezingen

Wilders reageert ook

Verklaring om 16.15 uur

Beraad mislukt

Beraad weer van start

Rutte legt schuld mislukken Catshuisoverleg bij PVV

Parool 21.04.2012 ‘De politieke wil ontbrak bij de PVV, daarom staan we met lege handen’. Dat heeft premier Mark Rutte gezegd op een persconferentie in het Catshuis. Volgens Rutte heeft de PVV daarmee de afspraken die anderhalf jaar geleden tussen VVD, CDA en PVV zijn gemaakt geschonden, aldus de premier. Ook bij tegenwind zou er immers worden samengewerkt, zei hij.

Rutte en Verhagen leggen schuld bij PVV

NU 21.04.2012 Premier Mark Rutte en vicepremier Maxime Verhagen leggen de schuld van het mislukken van het Catshuisberaad beide bij PVV-leider Geert Wilders.

Volg hier ons LIVE-blog over de politieke crisis

Volg Twitterberichten over dit nieuws via NUlive

Lees meer over dit onderwerp:

Rutte: wil ontbrak bij WildersVideo

NOS 21.04.2012 Premier Rutte en vicepremier Verhagen leggen de schuld van het mislukken van het Catshuisberaad bij PVV-leider Wilders. Nieuwe verkiezingen zijn een voor de hand liggend scenario, zei premier Rutte op een persconferentie. Het kabinet gaat zich nu beraden, zei Rutte, die al contact heeft gehad met de koningin.

Zie ook

Rutte: verkiezingen liggen voor de hand

Metro 21.04.2012 Verkiezingen liggen voor de hand nu de onderhandelingen in het Catshuis zijn mislukt. Dat zei premier Mark Rutte (VVD) op een persconferentie. Rutte heeft koningin Beatrix ingelicht over de ontstane situatie. Maandag wordt een ministerraad gehouden, waarna Rutte met de koningin gaat praten.

PvdA wil verkiezingen in september

Metro 21.04.2012 Als het kabinet door het mislukken van de onderhandelingen in het Catshuis uit elkaar valt, moeten in september verkiezingen worden gehouden voor de Tweede Kamer. Dat zei de nieuwe PvdA-leider Diederik Samsom zaterdag.

Reacties mislukken Catshuisoverleg

Metro 21.04.2012 Nu de onderhandelingen tussen VVD, CDA en PVV zijn geklapt, is het aan de kiezer om de richting aan te geven. Dat heeft SP-leider Emile Roemer zaterdag gezegd in een eerste reactie op het nieuws dat de onderhandelingen in het Catshuis zijn mislukt.

Persconferentie Rutte en Verhagen bij Catshuis

Metro 21.04.2012 Premier Mark Rutte (VVD) en vicepremier Maxime Verhagen (CDA) geven om 16.15 uur een persconferentie bij het Catshuis. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.

LIVE: Rutte en Verhagen geven Wilders schuld breuk

NRC 21.04.2012 Het Catshuisoverleg is definitief mislukt. PVV-leider Wilders is vanmiddag rond half drie vertrokken bij het Catshuis, terwijl de onderhandelingen pas om één uur weer waren begonnen. Zijn nieuwe verkiezingen nodig? Op nrc.nl houden we een liveblog bij over de laatste ontwikkelingen.

‘Onderhandelingen Catshuis mislukt’

Metro 21.04.2012 De onderhandelingen op het Catshuis zijn mislukt. Dat meldt RTL Nieuws zaterdag op basis van bronnen. Al duidelijk was dat PVV-leider Geert Wilders het Catshuis zaterdagmiddag na slechts anderhalf uur onderhandelen heeft verlaten, maar vooralsnog was onduidelijk wat dat betekende.

LIVE: Catshuis overleg geklapt

Metro 21.04.2012 “Nieuwe verkiezingen liggen voor de hand nu.” – Premier Rutte en “Het is niet gelukt….en dan houdt het op.” Volg hier het laatste nieuws!

Nu: extra uitzending RTL Nieuws live

Zie ook:

Wilders: Totaalpakket is onacceptabel

Verkiezingen liggen voor de hand

Oppositie ziet kansen liggen

Samsom: mogelijk verkiezingen in september

Rutte en Verhagen leggen de schuld bij Wilders

Roemer en Sap kijken uit naar verkiezingen

Tijdlijn van zeven weken in het Catshuis

SP-leider Roemer wil verkiezingen

Reacties op mislukken Catshuisberaad

Hoofdrolspelers reageren om 16:15 uur

Catshuisberaad geklapt – Wilders trekt zich terug

Trouw 21.04.2012 Het coalitieoverleg over aanvullende bezuinigingen van zo’n 14 miljard euro is stukgelopen. PVV-leider Geert Wilders verliet zaterdagmiddag het Catshuis. Hij concludeerde hij, na overleg met zijn fractie, de afspraken niet voor zijn rekening te willen nemen. Premier Mark Rutte en vicepremier Maxime Verhagen haalden hard uit naar Wilders. De gedoogconstructie is na vandaag verleden tijd.

Lees ook: Chronologie van zeven weken Catshuisberaad – 21/04/12

‘Catshuisberaad mislukt’

NU 21.04.2012 Het beraad in het Catshuis is mislukt. Het is de drie partijen niet gelukt om met gemeenschappelijke plannen te komen.

Koopkrachteffecten

De NOS meldde dat PVV-leider Geert Wilders even voor half drie per auto is vertrokken bij het Catshuis. Volgens bronnen trok hij hij de koopkrachteffecten niet zou trekken.

Een bron in het Catshuis zou hebben gezegd dat de onderhandelaars vandaag hadden moeten tekenen en maandag hadden willen terugkoppelen naar fracties. Dat zou betekenen dat Wilders op het laatste moment is teruggeschrokken. De PVV-voorman zou na overleg met zijn fractie de afspraken niet voor zijn rekening kunnen nemen. Op videobeelden van de NOS is te zien hoe Wilders het overleg verlaat.

Minister-president Rutte en vice-premier Verhagen zullen om 16.15 uur een korte verklaring afleggen bij het Catshuis, zo meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Het zou gaan om een koopkrachtverlies van 1procent voor de lagere inkomens.

SP-leider Emile Roemer laat aan de NOS weten dat de kamerleden snel moeten worden ingelicht nu het overleg in het Catshuis is geklapt. ” Wilders is al een keer weggelopen, even afwachten wat er nu gebeurt.” Wat hem betreft komen er snel verkiezingen.

D66-leider Alexander Pechtold laat bij monde van zijn persvoorlichter weten: “Als Rutte, Wilders en Verhagen er niet uitkomen, moet de Kamer in aanloop naar verkiezingen haar verantwoordelijkheid nemen en een hervormingsakkoord smeden.

Liveblog NU.nl over de mislukte onderhandelingen in het Catshuis

Volg de berichten op Twitter over dit onderwerp via NUlive

Lees meer over dit onderwerp;

Wilders verlaat Catshuis

Metro 21.04.2012 PVV-leider Geert Wilders heeft zaterdag het overleg op het Catshuis verlaten. De onderhandelingen waren zaterdag slechts anderhalf uur aan de gang, toen Wilders uit het Catshuis kwam, in zijn auto stapte en wegreed. Of sprake is van problemen in de onderhandelingen over verdere bezuinigingen tussen VVD, CDA en PVV is onduidelijk.

Catshuis gaat doorrrrr…

Spits 21.04.2012 De heren en dames van VVD, CDA en PVV zijn vanmiddag rond 1 uur weer rond de tafel gaan zitten in het Catshuis. Ze proberen een plan van bezuinigingen van rond de 14 miljard euro te ontwerpen, die ervoor moet zorgen dat het begrotingstekort volgend jaar onder de EU-limiet van 3 procent daalt.

Laatste nieuws;

Jongerius blij met mislukken Catshuis

Wilders: ‘Pakket was onaanvaardbaar’

‘PVV schrok op laatste moment terug’

LIVE: Binnenkort verkiezingen?!

Beraad in Catshuis weer van start

NU 21.04.2012 De onderhandelaars van VVD, CDA en PVV zijn zaterdag even na 13 uur in het Catshuis begonnen aan wat volgens ingewijden een bijzonder spannende dag beloofd te worden.

Catshuisonderhandelaars weer bijeen – ‘tijd dringt, spanning stijgt’

NRC 21.04.2012 Sinds één uur vanmiddag wordt er in het Catshuis weer onderhandeld over nieuwe miljardenbezuinigingen. Het is voor het eerst dat VVD, PVV en CDA in het weekend verder praten over de ingrepen. De tijd dringt en de afgelopen dagen liepen de spanningen in de coalitie lopen op.

De onderhandelaars waren gisteravond van ongeveer zeven uur tot tien uur bij elkaar om te praten over de doorrekening die het Centraal Planbureau van hun bezuinigingspakket maakte.

Onderhandelaars in Catshuis staan voor laatste ronde

Trouw 21.04.2012  Met de rapportcijfers van het Centraal Planbureau op schoot, zijn de Catshuisonderhandelaars gisteravond aan tafel geschoven voor wat zij beschouwen als de finale ronde voor hun grote crisisbestrijdingsplan.

Hoe lastig de laatste fase van de zoektocht naar tien tot vijftien miljard aan bezuinigingen nog is, bleef onduidelijk; er werd gisteravond wel ernstig rekening mee gehouden dat er vandaag verder moet worden vergaderd.

Onderhandelaars vervolgen Catshuisberaad in het weekend

Elsevier 20.04.2012 VVD, CDA en PVV hebben vrijdagavond voor het eerst met eigen ogen gezien wat de effecten zijn van het pakket aan bezuinigingsmaatregelen en hervormingen waarover ze het een week geleden in principe eens waren geworden. De zes onderhandelaars van de drie partijen kregen vrijdagmiddag de doorrekening van het pakket door het Centraal Planbureau (CPB).

Zie ook:

Catshuisberaad over CPB-berekening gaat morgen verder

NRC 20.04.2012 De onderhandelaars in het Catshuis hebben het gesprek voor vandaag even na tienen afgerond. Morgenmiddag om 13.00 uur gaan ze verder. Dat meldt De Telegraaf. Nog niet eerder in de zeven weken dat het Catshuisberaad nu voortduurt, kwamen de zes onderhandelaars van VVD, CDA en PVV bij elkaar in het weekend. Om 19.00 uur vanavond, een uur later dan gepland, begonnen de gesprekken naar aanleiding van de CPB-berekeningen. Lees verder›

Zaterdag verder in Catshuis

Telegraaf 20.04.2012 Het Catshuisberaad is vrijdag even na tien uur beëindigd. De onderhandelaars praten zaterdagmiddag om één uur verder. Het wordt de eerste keer dat de VVD, het CDA en de PVV in het weekend over de miljardenbezuinigingen spreken.

Catshuisoverleg over cijfers CPB gaat morgen verder

Trouw 20.04.2012 De onderhandelaars van VVD, CDA en PVV bogen zich vanavond vanaf 19:15 uur voor het eerst in een gezamenlijke sessie over de doorrekening door het CPB van de bezuinigingsplannen, die de onderhandelaars vorige week bij de rekenmeesters hadden ingeleverd.

Catshuisoverleg zaterdag verder

NU 20.04.2012 Het Catshuisoverleg tussen VVD, CDA en PVV gaat zaterdag om 13 uur verder. Voor vrijdagavond is het afgelopen. De partijen hebben zich voor het eerst gebogen over de doorrekeningen van het Centraal Planbureau (CPB) van de maatregelen en hervormingen die ze hebben bedacht om de komende jaren miljarden extra te kunnen bezuinigen. Na ruim drie uur werd het Catshuisoverleg stopgezet.

Lees meer over dit onderwerp:

Hervatting Catshuisberaad

Telegraaf 20.04.2012 Het Catshuisoverleg over de berekeningen van het Centraal Planbureau is vrijdagavond rond 19.15 uur begonnen. De onderhandelaars van VVD, CDA en PVV buigen zich voor het eerst in een gezamenlijke sessie over de doorrekening door het CPB van de bezuinigingsplannen, die de onderhandelaars vorige week bij de rekenmeesters hadden ingeleverd.

Hervatting Catshuisberaad

Telegraaf 20.04.2012 Het Catshuisoverleg over de berekeningen van het Centraal Planbureau is vrijdagavond rond 19.15 uur begonnen. De onderhandelaars van VVD, CDA en PVV buigen zich voor het eerst in een gezamenlijke sessie over de doorrekening door het CPB van de bezuinigingsplannen, die de onderhandelaars vorige week bij de rekenmeesters hadden ingeleverd.

Catshuisoverleg over cijfers CPB begonnen

Parool 20.04.2012 Het Catshuisoverleg over de berekeningen van het Centraal Planbureau is vanavond rond 19:15 uur begonnen. Dat was ruim een uur later dan gepland.

De onderhandelaars van VVD, CDA en PVV buigen zich voor het eerst in een gezamenlijke sessie over de doorrekening door het CPB van de bezuinigingsplannen, die de onderhandelaars vorige week bij de rekenmeesters hadden ingeleverd.

CPB levert doorberekeningen af bij Catshuis; vanaf 18.00 uur overleg

NRC 20.04.2012 Het Centraal Planbureau heeft de bezuinigingsmaatregelen van VVD, CDA en PVV doorgerekend en de resultaten vanmiddag voorgelegd aan de onderhandelaars. Dat meldt de NOS. Als men er zich in kan vinden, zou er begin volgende week een akkoord kunnen zijn. Lees verder›

‘Cijfers CPB voorgelegd aan Catshuis’

NU 20.04.2012 AMSTERDAM – Het Centraal Planbureau (CPB) heeft de doorrekening van het pakket maatregelen van VVD, CDA en PVV voorgelegd aan de onderhandelaars in het Catshuis. Dat melden ingewijden aan de NOS, a ldus de omroep. De onderhandelaars van VVD, CDA en PVV zijn vrijdagavond om 19.15 uur weer bij elkaar gekomen.

Lees meer over dit onderwerp;

Catshuis over CPB uur later

Telegraaf  20.04.2012 Het Catshuisoverleg over de berekeningen van het Centraal Planbureau begint vrijdagavond waarschijnlijk een uur later. Dat bevestigen bronnen rond het overleg.

Spanning naar hoogtepunt

Telegraaf 20.04.2012 Na 7 weken onderhandelen in het Catshuis zal de spanning vrijdag rond de gesprekken tussen VVD, CDA en PVV hoog oplopen. Op tafel liggen vrijdagmiddag de door het Centraal Planbureau (CPB) uitgerekende effecten van de gekozen miljardenbezuinigingen en hervormingen.

‘Nederland nog jaren in crisis’

Telegraaf 20.04.2012 Nederlandse burgers en ondernemers zullen nog jaren rekening moeten houden met magere economische tijden. Die verwachting spreekt president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) vrijdag uit in een gesprek met De Telegraaf. Uiteindelijk zal de eurocrisis overwonnen worden. Volgens Knot heeft de Nederlandse economie een flinke knauw gekregen. Er is geen andere optie dan de tering naar de nering te zetten, zo weet hij. ,,Dat kost tijd en zet een rem op de bestedingen”, aldus de centrale bankier.

‘Nog jaren crisis in Nederland’

Spits 20.04.2012 We zijn hier met zijn allen nog jarenlang de Sjaak door de economische crisis en we moeten net zo lang rekening houden met magere economische tijden. Die verwachting spreekt president Klaas Knot van De Nederlandse Bank (DNB), in net iets andere verwoording, vandaag uit in een gesprek met De Telegraaf.

Terecht zegt Klaas Knot: Bezuinigen, en wel nu!

Elsevier 20.04.2012 De president van De Nederlandsche Bank is misschien nog net op tijd met zijn advies aan het Catshuis. De economie moet snel op orde, groei komt later wel. ‘We kunnen er niet op rekenen dat we met groei uit de problemen komen,’ waarschuwt Klaas Knot vanochtend in De Telegraaf. ‘Als er sprake is van schuld, zal die echt moeten worden teruggebracht.’ Of zijn boodschap nog op tijd komt om op het laatste moment invloed uit te oefenen op de onderhandelingen in het Catshuis is de vraag.

‘Nederland nog jaren in crisis’

AD 20.04.2012 Nederlandse burgers en ondernemers zullen nog jaren rekening moeten houden met magere economische tijden. Die verwachting spreekt president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) vandaag uit in een gesprek met De Telegraaf. Uiteindelijk zal de eurocrisis overwonnen worden.

PKN aan Catshuis: bezuinig niet op ontwikkelingshulp

Trouw 20.04.2012 Het kabinet moet niet nog meer bezuinigen op ontwikkelingshulp. Voorstellen daartoe zijn ‘onverantwoord’, vindt de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Het overlegorgaan schaarde zich gisteren met een overgrote meerderheid achter die motie.

‘Nederland behoort tot een van de rijkste landen ter wereld’, stelt de kerk. ‘Christus kwam in de wereld om te dienen en om zich te ontfermen over degenen die in nood waren.’ De synode roept het dagelijkse bestuur van de kerk op het standpunt onder de aandacht te brengen bij (christelijke) politieke partijen.

‘Plannen fataal voor huizenmarkt’

Telegraaf 20.04.2012 De vermeende plannen van de onderhandelaars in het Catshuis om huiseigenaren te dwingen binnen 30 jaar af te lossen, zouden dramatische gevolgen hebben voor de huizenmarkt. Dat heeft het Verbond van Verzekeraars (VvV) vrijdag gezegd.

‘Catshuis-plannen fataal voor huizenmarkt’

NU 20.04.2012 De vermeende plannen van de onderhandelaars in het Catshuis om huiseigenaren te dwingen binnen 30 jaar af te lossen, zouden dramatische gevolgen hebben voor de huizenmarkt.

Vanavond moment van de waarheid in het Catshuis

VK 20.04.2012 Vanavond om 18.00 uur komen de onderhandelaars van VVD, CDA en PVV weer bij elkaar in het Catshuis. Het wordt een spannende vergadering, waarin de financiële consequenties van de conceptplannen duidelijk worden. Als de cijfers goed vallen is er wellicht maandag een definitief akkoord.

Onderhandelingen Catshuis vrijdagavond verder

VK 20.04.2012 De onderhandelaars van VVD, CDA en PVV zetten vrijdagavond hun onderhandelingen in het Catshuis voort. Dat is vanavond bekendgemaakt. Morgen liggen de door het Centraal Planbureau (CPB) uitgerekende effecten van de gekozen miljardenbezuinigingen en hervormingen op tafel.

Verhagen neemt Rutte beet

Telegraaf 19.04.2012 Dat de heren onderhandelars in het Catshuis door de schier eindeloze gesprekken inmiddels aardig ‘gaar’ zijn, blijkt ook wel uit het feit dat de meligheid toeslaat. Bij Maxime Verhagen bijvoorbeeld, die de fiets van Mark Rutte stiekem op slot zet. Het resultaat: verwarring en hilariteit alom.

Gerelateerde artikelen;

19-04: Catshuis vrijdagavond verder

19-04: CPB-cijfers vrijdag naar Catshuis

19-04: Rutte is ‘gaar’ van Catshuisberaad

Oud-premier Kok (PvdA): Strak bezuinigen onvermijdelijk

Elsevier 19.04.2012 De problemen met de Nederlandse overheidsfinanciën zoals die in het Catshuis op tafel liggen vormen maar ‘een slap aftreksel’ van de ‘gigantische problemen’ waarmee landen als Griekenland, Portugal, Spanje en Italië te maken hebben.

Zie ook:

‘VVD eist begrotingstekort van maximaal 3 procent’

Elsevier 19.04.2012 Regeringspartij VVD eist dat het begrotingstekort volgend jaar niet uitkomt boven de 3 procent. Dat is volgens de regels van de Europese Unie voor het begrotingstekort van eurolanden. Ook minister Jan Kees de Jager (CDA, Financiën) zou dit als eis stellen voor een eindakkoord.

Dat melden bronnen binnen de VVD aan RTL Nieuws. Eerder weigerden partijen zich uit te spreken over de Europese regels.

Blindstaren
De onderhandelaars van VVD, CDA en PVV hebben volgens ingewijden al een ‘totaalpakket’ aan bezuinigingen naar het Centraal Planbureau (CPB) gestuurd. De berekeningen van het CPB moeten duidelijk maken of de bezuinigingen genoeg opleveren om het begrotingstekort terug te dringen.

Voorafgaand aan de bezuinigingen benadrukte vooral PVV-leider Geert Wilders dat hij geen ‘cijferfetisjist’ is als het gaat om de Europese norm.

Zie ook:

CPB stuurt doorrekeningen vrijdag naar Catshuis

Elsevier 19.04.2012 Het Centraal Planbureau (CPB) levert de doorrekening van de bezuinigingsmaatregelen van VVD, CDA en PVV vrijdag aan bij de onderhandelaars in het Catshuis. Donderdag lukt niet meer. Volgens bronnen dicht bij het Catshuis hebben de onderhandelaars dat donderdag te horen gekregen van het CPB.

Zie ook: VVD, PVV en CDA beginnen lastige onderhandelingen

‘CPB-cijfers morgen naar het Catshuis’

Parool 19.04.2012 Het Centraal Planbureau (CPB) levert de doorrekening van het pakket maatregelen van VVD, CDA en PVV morgen aan bij de onderhandelaars in het Catshuis. Vandaag lukt dat niet meer. De onderhandelaars hebben dat van het CPB te horen gekregen, meldden bronnen vandaag.

‘CPB-cijfers morgen naar het Catshuis’

VK 19.04.2012 Het Centraal Planbureau (CPB) levert de doorrekening van het pakket maatregelen van VVD, CDA en PVV morgen aan bij de onderhandelaars in het Catshuis. Vandaag lukt dat niet meer. De onderhandelaars hebben dat van het CPB te horen gekregen, meldden bronnen vandaag.

CPB-cijfers vrijdag naar Catshuis

Telegraaf 19.04.2012 Het Centraal Planbureau (CPB) levert de doorrekening van het pakket maatregelen van VVD, CDA en PVV vrijdag aan bij de onderhandelaars in het Catshuis. Donderdag lukt niet meer. De onderhandelaars hebben dat van het CPB te horen gekregen, meldden bronnen donderdag.

‘CPB-cijfers vrijdag naar Catshuis’

NU 19.04.2012 DEN HAAG – Het Centraal Planbureau (CPB) levert de doorrekening van het pakket maatregelen van VVD, CDA en PVV vrijdag aan bij de onderhandelaars in het Catshuis.

Mark Rutte is ‘behoorlijk gaar’ van lang Catshuisberaad

Elsevier 19.04.2012 Premier Mark Rutte (VVD) heeft het gehad met de onderhandelingen over nieuwe bezuinigingen, die nu al bijna zeven weken voortslepen. ‘Ik ben er behoorlijk gaar van,’ liet de minister-president zich ontvallen.  Rutte zei dat tijdens een bijeenkomst in het kader van de Week van de Ondernemers.

Sinds 5 maart onderhandelen Rutte, VVD-fractievoorzitter Stef Blok, PVV-leider Geert Wilders en Kamerlid Fleur Agema met CDA’ers Maxime Verhagen en Sybrand van Haersma Buma over 12 tot 16 miljard aan extra bezuinigingen.

Rutte is ‘gaar’ van Catshuisberaad

Telegraaf 19.04.2012 Premier Mark Rutte en de onderhandelaars zijn „behoorlijk gaar” van het Catshuisberaad. Dat zei de premier donderdag tijdens een bijeenkomst in het kader van de Week van de Ondernemer in Utrecht.

Rutte is ‘gaar’ van onderhandelingen Catshuis

VK 19.04.2012 Premier Mark Rutte en de andere onderhandelaars zijn ‘behoorlijk gaar’ van het Catshuisberaad. Dat zei de premier vandaag tijdens een bijeenkomst in het kader van de Week van de Ondernemer in Utrecht.

Rutte is ‘gaar’ van lange duur Catshuisberaad

NU 19.04.2012 Premier Mark Rutte en de onderhandelaars zijn ”behoorlijk gaar” van het Catshuisberaad. Dat zei de premier donderdag tijdens een bijeenkomst in het kader van de Week van de Ondernemer in Utrecht.

Lees meer over dit onderwerp;

‘Probleem NL slap aftreksel’

Telegraaf 19.04.2012 De problemen met de Nederlandse overheidsfinanciën zoals die in het Catshuis op tafel liggen vormen maar „een slap aftreksel” van de „gigantische problemen” waarmee landen als Griekenland, Portugal, Spanje en Italië te maken hebben.

Slob: ‘Er gaat een gedrocht uit het Catshuis komen’

VK 19.04.2012  Vandaag presenteerde de ChristenUnie haar eigen alternatieve plan voor de miljardenbezuinigingen. Fractieleider Slob heeft geen geduld meer met premier Rutte; hij vraagt voor volgende week wéér een debat aan. ‘We zijn maandenlang op afstand gehouden.’

ChristenUnie: geen pretpakket

Telegraaf 19.04.2012  „Geen pretpakket, maar een wenkend perspectief.” Zo noemt fractievoorzitter van de ChristenUnie Arie Slob de eigen aanpak van de crisis, die donderdag wordt gepresenteerd.

ChristenUnie lanceert zevenklapper

Metro 19.04.2012 De ChristenUnie heeft donderdag zeven hervormingsvoorstellen gepresenteerd om de crisis het hoofd te bieden. De partij wil onder meer de woning- en arbeidsmarkt en de zorgsector op de schop nemen. Op milieuvervuilende activiteiten en mobiliteit moet meer belasting worden geheven. Ook moet de btw omhoog.

Eigen aanpak ChristenUnie: begrotingstekort komt uit op 3 procent

AD 19.04.2012 ‘Geen pretpakket, maar een wenkend perspectief.’ Zo noemt fractievoorzitter van de ChristenUnie Arie Slob de eigen aanpak van de crisis. De partij denkt met haar plannen in 2013 op een begrotingstekort van 3,0 procent uit te komen en in 2015 tussen de 0 en 1 procent. Structureel leveren de plannen een saldoverbetering van 20 tot 23 miljard op, schat de ChristenUnie..

CU komt met eigen lijst van kortingsvoorstellen voor de Kamer

Trouw 19.04.2012  ‘Geen pretpakket, maar een wenkend perspectief.’ Zo noemt fractievoorzitter van de ChristenUnie Arie Slob de eigen aanpak van de crisis, die vandaag werd gepresenteerd.

De partij denkt met haar plannen in 2013 op een begrotingstekort van 3,0 procent uit te komen en in 2015 tussen de 0 en 1 procent. Structureel leveren de plannen een saldoverbetering van 20 tot 23 miljard op, schat de ChristenUnie.

ChristenUnie komt met ‘wenkend perspectief’

NU 19.04.2012 ”Geen pretpakket, maar een wenkend perspectief.” Zo noemt fractievoorzitter van de ChristenUnie Arie Slob de eigen aanpak van de crisis, die donderdag wordt gepresenteerd.

‘VVD eist begrotingstekort van maximaal 3 procent’
Elsevier 19.04.2012 Dat melden bronnen binnen de VVD aan RTL Nieuws. Eerder weigerden partijen zich uit te spreken over de Europese regels.

Blindstaren
De onderhandelaars van VVD, CDA en PVV hebben volgens ingewijden al een ‘totaalpakket’ aan bezuinigingen naar het Centraal Planbureau (CPB) gestuurd. De berekeningen van het CPB moeten duidelijk maken of de bezuinigingen genoeg opleveren om het begrotingstekort terug te dringen. Lees meer

Al zeven weken onderhandelen VVD, CDA en PVV over nieuwe bezuinigingen. Het is tijd om de pijnlijke beslissingen te nemen en een duurzaam plan voor de toekomst te presenteren

Commentaar van Eric Vrijsen: Kom op Catshuis, tijd om knopen door te hakken

‘Catshuisakkoord begin volgende week gepresenteerd’

VK 19.04.2012 De coalitie wil komende maandag of dinsdag naar buiten komen met het Catshuisakkoord. Dat melden Haagse bronnen vandaag aan het FD.

Vandaag krijgen de onderhandelaars van VVD, CDA en PVV van het Centraal Planbureau (CPB) te horen of de bezuinigingen die ze de afgelopen weken met elkaar overeen zijn gekomen uiteindelijk genoeg geld opleveren om het begrotingstekort, zo meldt de NOS.

Kom op Catshuis, tijd om knopen door te hakken

Elsevier 18.04.2012 Al zeven weken onderhandelen VVD, CDA en PVV over nieuwe bezuinigingen. Het is tijd om de pijnlijke beslissingen te nemen en een duurzaam plan voor de toekomst te presenteren

Zeven weken zitten ze al vast in het Catshuis en zo langzamerhand is het welletjes. Mark Rutte (VVD), Geert Wilders (PVV), Maxime Verhagen (CDA) en hun secondanten hebben de bezuinigingspuzzel nog altijd niet klaar.

Kennelijk laten ze het Centraal Planbureau nu toch rekenwerk doen. De uitkomst laat zich raden: de diverse maatregelen leveren te weinig op. Dieper snijden is nodig.

‘CPB stuurt doorberekeningen morgen naar Catshuis’

NRC 18.04.2012 Morgen krijgen de onderhandelaars in het Catshuis de doorgerekende voorstellen van het Centraal Planbureau (CPB) onder ogen. Dat melden bronnen aan de NOS.

‘CPB stuurt cijfers morgen naar het Catshuis’

Parool 18.04.2012 Het Centraal Planbureau (CPB) heeft de plannen van de onderhandelaars in het Catshuis doorberekend en laat hen morgen weten of de bezuinigingsmaatregelen voldoende geld opleveren. Dat meldt de NOS.

Catshuis wacht op CPB

Telegraaf 18.04.2012 De onderhandelaars van VVD, CDA en PVV in het Catshuis zijn in afwachting van cruciale berekeningen van het Centraal Planbureau (CPB). Eind vorige week is al een pakket met maatregelen naar de rekenmeesters van het kabinet gestuurd, meldden bronnen woensdag aan het ANP.

‘Pas na Catshuis stemmen’

Telegraaf 18.04.2012 GroenLinks, PvdA, ChristenUnie en de SP willen dat de stemming over de Wet werken naar vermogen (WWNV) wordt uitgesteld tot nadat het Catshuisoverleg is afgerond en behandeld in de Tweede Kamer. GroenLinks-Kamerlid Jesse Klaver stelde dat woensdag voor in het Kamerdebat over de wet van staatssecretaris Paul de Krom van Sociale Zaken.

‘Doorberekeningen CPB donderdag naar Catshuis’

Metro 18.04.2012 Vrijdag zouden de onderhandelaars van VVD, CDA en PVV het onderling eens zijn geworden over de voorlopige plannen. Vervolgens kreeg het CPB de opdracht de plannen door te rekenen.

Catshuis wacht op berekeningen CPB

NU 18.04.2012 De onderhandelaars van VVD, CDA en PVV in het Catshuis zijn in afwachting van cruciale berekeningen van het Centraal Planbureau (CPB).

april 20, 2012 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 3 reacties

Weer gedonder bij de Provinciale staten Limburg – PVV uit de Coalitie gedonderd

Weg met de PVV in Limburg.

De enigste provincie met de PVV in de coalitie heeft ze buiten spel gezet. Deze keer was de aanleiding van het gedonder het staatsbezoek van de Turkse president Abdullah Gül.  PVV statenleden Antoine Janssen en Theo Krebber waren deze keer de gebeten hond.

Zie: Van Geert Wilders PVV en Turks Fruit – deel 5.

Het CDA vond dat de PVV de koningin en de Turkse president Gül geschoffeerd en beledigd heeft en daarmee het coalitieakkoord geschonden heeft. De Limburgse PvdA heeft uiteindelijk een motie van wantrouwen ingediendtegen twee PVV-gedeputeerden hetgeen ontaardde in een spoed-debat over PVV-rel Limburg.

Dagblad De Limburger meldt dat de PVV volgens het CDA het coalitieakkoord op drie punten heeft geschonden: door het imago van Limburg te schaden, internationale betrekkingen in gevaar te brengen en handelspartners niet te respecteren.

Reacties

  • PVV-leider Wilders twittert: Coalitie Limburg geklapt door CDA. Onnodig. Oude regentenpolitiek CDA herleeft.
  • CDA-fractieleider Martijn van Helvert: ‘Het vertrouwen voor deze coalitie is weg. Als dit de nieuwe politiek is, went het CDA daar niet aan.’
  • PVV-fractieleider Laurence Stassen: Het mag nooit meer gebeuren dat PVV-geduteerden naar zo’n staatsbezoek gaan. ‘Het spijt me dat het CDA dit doet, met name omdat Limburg en de Limburgers hier enorm mee worden geschaad.’
  • CDA-vicepremier Maxime Verhagen betreurt het dat er ‘vanwege de verstoorde persoonlijke verhoudingen een einde is gekomen aan de coalitie in Limburg’. Volgens Verhagen blijven de CDA-onderhandelaars in het Catshuis zich ‘concentreren op een goed pakket maatregelen voor de aanpak van de crisis

Lees de weblog van Afshin Ellian: Tragedie in het politieke theater van de PVV

Maar er was dus al eerder gedonder bij de PVV in Limburg.

Gedonder met PVV-Statenlid Cor Bosman in Limburg

PVV provincie Limburg – Dubbelfunctie’s statenleden PVV

Jelle Hiemstra Statenfractie PVV Friesland – stapt op

Geen dienstauto voor Gedeputeerden PVV Limburg

Coalitie in Limburg gevallenVideo

Stassen weg als leider PVV-Limburg

Telegraaf 02.06.2012 Dat maakte Stassen zaterdag bekend. Zij zegt zich meer op haar werk als Europarlementariër te willen richten. Ze blijft wel lid van de Statenfractie. „Door de crisis in Europa ligt de focus meer op Brussel”, zei Laurence Stassen zaterdag in een toelichting. „Ik kan daardoor niet garanderen als fractievoorzitter in de Staten altijd bereikbaar en beschikbaar te zijn.”

Laurence Stassen weg als PVV-leider in Limburg

Elsevier 02.06.2012 Laurence Stassen heeft per direct het fractievoorzitterschap van de PVV in de Limburgse Staten neergelegd en overgedragen aan vicefractievoorzitter Michael Heemels. Dat heeft Stassen zaterdag bekendgemaakt

Problemen
‘Daar de problemen in de Europese Unie het afgelopen jaar significant zijn toegenomen ontkom ik er niet aan om mijn focus meer op Brussel te gaan richten,’ zegt Stassen.

ZIE OOK:

Stassen niet meer leider PVV Limburg

Spits 02.06.2012 Het leiderschap is overgedragen aan vicefractievoorzitter Michael Heemels. Stassen had eerder dit jaar een felle woordenwisseling met CDA-fractievoorzitter Martijn van Helvert, wat leidde tot een breuk van de coalitie PVV-CDA-VVD in Limburg.

Stassen niet langer leider PVV-Limburg

VK 02.06.2012   Laurence Stassen heeft het fractievoorzitterschap van de PVV in de Limburgse Staten neergelegd en overgedragen aan vicefractievoorzitter Michael Heemels. Dat maakte Stassen vanochtend bekend.

Stassen niet langer leider PVV-Limburg

AD 02.06.2012  Zij zegt zich meer op haar werk als Europarlementariër te willen richten. Ze blijft wel lid van de Statenfractie. ‘Door de crisis in Europa ligt de focus meer op Brussel’, zei Laurence Stassen vandaag in een toelichting. ‘Ik kan daardoor niet garanderen als fractievoorzitter in de Staten altijd bereikbaar en beschikbaar te zijn.’

Stassen weg als leider PVV Limburg

NU 02.06.2012 ECHT – Laurence Stassen heeft het fractievoorzitterschap van de PVV in de Limburgse Staten neergelegd en overgedragen aan vicefractievoorzitter Michael Heemels. Dat maakte Stassen zaterdag bekend. Zij zegt zich meer op haar werk als Europarlementariër te willen richten. Ze blijft wel lid van de Statenfractie.

Gerelateerde artikelen;

‘Coalitie Limburg zo goed als rond’

BB 30.05.2012 Volgens voorzitter Ricardo Offermans van VVD Limburg hebben VVD, PvdA en CDA een akkoord bereikt over de nieuwe coalitie van Gedeputeerde Staten in Limburg. De formateur vindt echter dat Offermans voor zijn beurt praat.

CDA, VVD en PvdA Limburg weer om tafel

Trouw 25.05.2012 De onderhandelaars van de Limburgse statenfracties van CDA, PvdA en VVD praten vrijdagmiddag weer met elkaar over het vormen van een nieuwe coalitie. Maar de PvdA stelt harde eisen, liet fractievoorzitter Bert Kersten vrijdag na afloop van beraad met de PvdA achterban weten.

Partijen Limburg om tafel

Telegraaf 25.05.2012 De onderhandelaars van de Limburgse statenfracties van CDA, PvdA en VVD praten dinsdag verder over de vorming van een nieuwe coalitie in Limburg. De PvdA heeft vrijdagmiddag harde eisen gesteld voor deelname aan een coalitie met CDA en VVD.

PvdA Limburg twijfelt

Telegraaf 24.05.2012 De Limburgse statenfractie van de PvdA beslist vrijdag of ze samen met CDA en VVD een coalitie in de Limburgse Provinciale Staten wil vormen. De PvdA wil het liefst de SP bij zo’n coalitie betrekken, maar CDA en VVD voelen daar niets voor.

PvdA twijfelt over coalitie Limburg

NU 24.05.2012 MAASTRICHT – De Limburgse statenfractie van de PvdA beslist vrijdag of ze samen met CDA en VVD een coalitie in de Limburgse Provinciale Staten wil vormen. De PvdA wil het liefst de SP bij zo’n coalitie betrekken, maar CDA en VVD voelen daar niets voor. Dat zei PvdA-fractievoorzitter Bert Kersten donderdagavond na overleg met formateur Martijn van Helvert (CDA).

Gerelateerde artikelen;

Coalitieonderhandelingen Limburg afgebroken

VK 23.05.2012 De onderhandelingen tussen de Limburgse statenfracties van CDA, VVD, PvdA en GroenLinks over een nieuw provinciebestuur zijn woensdag afgebroken. Dat maakte formateur Martijn van Helvert (CDA) woensdagavond bekend.

Gesprekken Limburg gestopt

Telegraaf 23.05.2012 De onderhandelingen tussen de Limburgse statenfracties van CDA, VVD, PvdA en GroenLinks over een nieuw provinciebestuur zijn woensdag afgebroken. Dat maakte formateur Martijn van Helvert (CDA) woensdagavond bekend.  De VVD besloot niet verder te praten omdat de liberalen geen vertrouwen hebben in een brede coalitie met GroenLinks. Van Helvert betreurt dat de partijen niet tot een akkoord zijn gekomen, en zal donderdag met CDA, VVD en PvdA gaan praten hoe verder.

Bestuur blij met vertrek PVV

Telegraaf 10.05.2012 Limburgse bestuurders zijn blij dat er een einde is gekomen aan de provinciale coalitie met daarin de PVV. 70 procent van alle gemeente- en provinciebestuurders vindt het een goede zaak dat het CDA de stekker uit de samenwerking heeft getrokken. Dat schrijft De Limburger donderdag.

Limburgers blij met vertrek PVV

Spits 10.05.2012 Limburgse bestuurders zijn blij dat er een einde is gekomen aan de provinciale coalitie met daarin de PVV. Dat schrijft De Limburger vandaag naar aanleiding van een onderzoek van www.OverheidinNederland.nl.

CDA Limburg praat met VVD, PvdA en GL

Spits 07.05.2012 Het CDA in de Limburgse Provinciale Staten gaat deze week praten met VVD, PvdA en GroenLinks over een nieuwe coalitie. De fractie besloot een gisteren gegeven advies van informateur Frans Wilms te volgen. Dat maakte fractievoorzitter Martijn van Helvert van het CDA Limburg vandaag bekend.

CDA Limburg praat deze week met VVD, PvdA en GroenLinks

Parool 06.05.2012 Het CDA in de Limburgse Provinciale Staten gaat deze week praten met VVD, PvdA en GroenLinks over een nieuwe coalitie. De fractie besloot een zaterdag gegeven advies van informateur Frans Wilms te volgen. Dat maakte fractievoorzitter Martijn van Helvert van het CDA Limburg vandaag bekend.

Verkenningen CDA Limburg

Telegraaf 06.05.2012 Het CDA in de Limburgse Provinciale Staten gaat deze week praten met VVD, PvdA en GroenLinks over een nieuwe coalitie. De fractie besloot een zaterdag gegeven advies van informateur Frans Wilms te volgen. Dat maakte fractievoorzitter Martijn van Helvert van het CDA Limburg zondag bekend.

CDA Limburg praat met VVD, PvdA en GL

Spits 06.05.2012 Het CDA in de Limburgse Provinciale Staten gaat deze week praten met VVD, PvdA en GroenLinks over een nieuwe coalitie. De fractie besloot een gisteren gegeven advies van informateur Frans Wilms te volgen. Dat maakte fractievoorzitter Martijn van Helvert van het CDA Limburg vandaag bekend.

CDA Limburg praat met VVD, PvdA en GroenLinks

NU 06.05.2012 MAASTRICHT – Het CDA in de Limburgse Provinciale Staten gaat deze week praten met VVD, PvdA en GroenLinks over een nieuwe coalitie.

Limburg praat deze week met VVD, PvdA en GroenLinks

AD 06.05.2012 Het CDA in de Limburgse Provinciale Staten gaat deze week praten met VVD, PvdA en GroenLinks over een nieuwe coalitie. De fractie besloot een zaterdag gegeven advies van informateur Frans Wilms te volgen. Dat maakte fractievoorzitter Martijn van Helvert van het CDA Limburg vandaag bekend.

CDA-PvdA-VVD-GL als advies voor Limburgse coalitie

NU 05.05.2012 MAASTRICHT (ANP) -Een nieuwe coalitie in Provinciale Staten van Limburg zou het beste kunnen bestaan uit CDA, VVD, PvdA en GroenLinks.

 
Advies Limburgse coalitie: CDA-PvdA-VVD-GL

Parool 04.05.2012 Een nieuwe coalitie in Provinciale Staten van Limburg zou het beste kunnen bestaan uit CDA, VVD, PvdA en GroenLinks. Deze coalitie zou kunnen bogen op een comfortabele meerderheid in de Staten. Dat bleek uit het advies dat informateur Frans Wilms vanochtend uitbracht tijdens een bijeenkomst van fractievoorzitters van de Limburgse Staten in Maastricht.

Limburg: CDA-PvdA-VVD-GL

Telegraaf 04.05.2012 Een nieuwe coalitie in Provinciale Staten van Limburg zou het beste kunnen bestaan uit CDA, VVD, PvdA en GroenLinks. Deze coalitie zou kunnen bogen op een comfortabele meerderheid in de Staten. Dat bleek uit het advies dat informateur Frans Wilms zaterdagochtend uitbracht tijdens een bijeenkomst van fractievoorzitters van de Limburgse Staten in Maastricht.

CDA-PvdA-VVD-GL als advies voor Limburgse coalitie

NU 04.05.2012 MAASTRICHT (ANP) -Een nieuwe coalitie in Provinciale Staten van Limburg zou het beste kunnen bestaan uit CDA, VVD, PvdA en GroenLinks.

Lees meer over dit onderwerp;

De begaafde machtspoliticus Geert Wilders is geïsoleerd geraakt in politiek Den Haag maar ook in Nederland, door zijn macht niet aan te wenden ten behoeve van het algemeen belang. Zijn eens zo goede politieke kompas is hij kwijt en zijn beeld vervaagt zoals op de foto in de Volkskrant. Nu nadert zijn houdbaarheid als politicus het einde en wordt het tijd om hem als burgemeester van Venlo te benoemen.

‘Het is tijd Geert Wilders tot burgemeester van Venlo te benoemen’

VK 02.05.2012 Geert Wilders is buitengewoon ambitieus en getalenteerd, zegt Rochus van der Weg, maar hij wendt die kwaliteiten niet aan om iets voor elkaar te krijgen. Zijn rol als politicus zal daarom vanzelf verdampen.

PVV doet niet mee aan informatieronde in Staten Limburg

VK 01.05.2012 ‘De PVV-fractie is zeer teleurgesteld dat het CDA eenzijdig een breuk in de coalitie heeft geforceerd. De Limburgse kiezers zijn hierdoor de grote verliezers geworden. Uit de arrogante houding van het CDA kan iedereen slechts één conclusie trekken: CDA Limburg doet het met iedereen, zolang de regenten maar op het pluche mogen blijven zitten’, schrijft Stassen onder meer.

PVV doet niet mee aan informatieronde in Staten Limburg

Trouw 01.05.2012 De PVV in Limburg heeft bedankt voor een gesprek met informateur Frans Wilms. Fractievoorzitter Laurence Stassen heeft geen zin om mee te doen aan het schouwspel dat in scene is gezet door het CDA, schrijft ze vandaag in een brief aan hem.

PVV doet niet mee aan informatieronde Limburg

Telegraaf 01.05.2012 De PVV in Limburg heeft bedankt voor een gesprek met informateur Frans Wilms. Fractievoorzitter Laurence Stassen heeft geen zin om mee te doen aan het schouwspel dat in scene is gezet door het CDA, schrijft ze dinsdag in een brief aan hem.

PVV boycot informateur Limburg

NU 01.05.2012 De PVV doet niet mee aan de informatieronde die moet leiden tot een nieuwe provinciebestuur in Limburg. Fractievoorzitter Laurence Stassen heeft informateur Frans Wilms dinsdag laten weten dat zij ‘geen enkele behoefte heeft aan een persoonlijk gesprek’. Als reden hiervoor geeft ze dat Wilms is aangesteld door het CDA, waarmee de PVV tot 20 april een college vormde.

CDA Limburg benoemt informateur

VK 27.04.2012 Het CDA in Limburg stelt vandaag een informateur aan die volgende week een verkennende ronde maakt langs de politieke partijen in de Limburgse Provinciale Staten. Het CDA neemt als grootste fractie het voortouw in het zoeken naar een nieuwe coalitie nadat de oude coalitie van CDA, PVV en VVD vorige week vrijdag viel.

PVV’ster Laurence Stassen kwaad om kritiek

VK 21.04.2012 De Limburgse PVV-fractieleider Laurence Stassen is kwaad op CDA-Europarlementariër Corien Wortmann. Die noemde Stassen eerder vandaag in het radioprogramma Tros Kamerbreed een ‘starre tante’, die zich als ‘een kleine dictator” zou gedragen en niet vaak aanwezig zou zijn in het Europarlement, waar Stassen voor de PVV ook in zit. Volgens Stassen raken deze opmerkingen kant noch wal.

Stassen kwaad om kritiek

Telegraaf 21.04.2012 De Limburgse PVV-fractieleider Laurence Stassen is kwaad op CDA-Europarlementariër Corien Wortmann. Die noemde Stassen zaterdag in het radioprogramma Tros Kamerbreed een „starre tante”, die zich als „een kleine dictator” zou gedragen en niet vaak aanwezig zou zijn in het Europarlement, waar Stassen voor de PVV ook in zit. Volgens Stassen raken deze opmerkingen kant noch wal.

VVD Limburg wil verder met CDA en PvdA

AD 21.04.2012 De VVD in Limburg wil binnen tien dagen een nieuwe coalitie nadat gisteren een eind kwam aan de samenwerking tussen CDA, PVV en VVD. De Limburgse gedeputeerde Mark Verheijen zei vandaag het meest te zien in een coalitie van CDA, VVD en PvdA.

VVD Limburg wil verder met CDA en PvdA

Trouw 21.04.2012  ‘We hebben behoefte aan een stabiel bestuur’, benadrukte Verheijen. Een lijmpoging met de PVV heeft volgens hem geen zin meer. Een coalitie van middenpartijen kan snel tot stand komen, denkt Verheijen, die tevens politiek leider van de VVD in Limburg is. ‘De coalitie is gevallen, tijd dat Limburg nu snel weer opstaat’, zei Verheijen.

VVD Limburg wil verder

Telegraaf  21.04.2012 De VVD in Limburg wil binnen tien dagen een nieuwe coalitie nadat vrijdag een eind kwam aan de samenwerking tussen CDA, PVV en VVD. De Limburgse gedeputeerde Mark Verheijen zei zaterdag het meest te zien in een coalitie van CDA, VVD en PvdA.

VVD Limburg wil verder met CDA en PvdA

Parool 21.04.2012 De VVD in Limburg wil binnen tien dagen een nieuwe coalitie nadat gisteren een eind kwam aan de samenwerking tussen CDA, PVV en VVD. De Limburgse gedeputeerde Mark Verheijen zei vandaag het meest te zien in een coalitie van CDA, VVD en PvdA.

VVD Limburg wil verder met CDA en PvdA

NU 21.04.2012 VENLO – De VVD in Limburg wil binnen tien dagen een nieuwe coalitie nadat vrijdag een eind kwam aan de samenwerking tussen CDA, PVV en VVD.  De Limburgse gedeputeerde Mark Verheijen zei zaterdag het meest te zien in een coalitie van CDA, VVD en PvdA.

Een lijmpoging met de PVV heeft volgens hem geen zin meer. Een coalitie van middenpartijen kan snel tot stand komen, denkt Verheijen, die tevens politiek leider van de VVD in Limburg is.

Lees meer over dit onderwerp;

Stassen een starre tante Video

CDA-Europarlementariër: Stassen is een kleine dictator

Elsevier 21.04.2012 PVV-fractievoorzitter in Limburg Laurence Stassen gedraagt zich als ‘een kleine dictator’ die ‘wel eens een lesje politiek handwerk van Wilders mag hebben’. Dat zegt CDA-Europarlementariër Corien Wortmann zaterdag naar aanleiding van het uiteenvallen van de Limburgse coalitie.

Wortmann kent Stassen uit het Europees Parlement, want ook daar is Stassen lid. Wortmann zegt in het radioprogramma Tros Kamerbreed dat Stassen niet vaak aanwezig is in het Europees Parlement.

‘PVV-fractieleider Limburg is starre tante en kleine dictator’

Trouw 21.04.2012 De Limburgse PVV-fractieleider Laurence Stassen is een ‘starre tante’, die ‘wel eens een lesje politiek handwerk van Wilders mag hebben’. Dat heeft CDA-Europarlementariër Corien Wortmann vandaag gezegd in het radioprogramma Tros Kamerbreed.

Strassen „kleine dictator”

Telegraaf 21.04.2012 De Limburgse PVV-fractieleider Laurence Stassen is een „starre tante”, die „wel eens een lesje politiek handwerk van Wilders mag hebben”. CDA-Europarlementariër Corien Wortmann heeft dat zaterdag gezegd in het radioprogramma Tros Kamerbreed. Stassen speelde vrijdag een belangrijke rol bij de val van de coalitie van PVV, CDA en VVD in Limburg.

Stassen (PVV) is ‘een kleine dictator’

Spits 21.04.2012 Hoorde u dat? Dat was het geluid van gegooide modder. Limburgse PVV-fractieleider Laurence Stassen gedraagt zich als “een kleine dictator”, zo luidt het oordeel van CDA-Europarlementariër Corien Wortmann. Gisteren viel de coalitie PVV, CDA en VVD in Limburg, en Stassen speelde daarbij een belangrijke rol.

Ruzie in Limburg, dialoog in Den Haag

Spits 21.04.2012 Dat Geert Wilders nu zwakker staat is erg fijn, maar het kabinet wil orde op zaken stellen. Zo luidt de analyse van het NRC Handelsblad. De krant opent met het bericht dat de verhouding tussen CDA en PVV vandaag een erg ambivalent karakter aanneemt.

‘Wilders’ behendigheid houdt op bij de grens’

VK 20.04.2012  Over de grens zet Wilders het algemeen belang op het spel. Zelfs in eigen kring ontmoet hij daarbij nu weerstand, schrijft Raoul du Pré. Vooropgesteld: Geert Wilders is een uiterst behendig machtspoliticus. Het doel (maximale invloed) heiligt de middelen: het overboord gooien van zijn programma, het gedogen van fractieleden die zich misdragen. Wilders kent zijn Machiavelli.

PVV-perikelen Limburg bewijzen nog maar eens politiek nut gedoogconstructie

VK 20.04.2012 De Limburgse coalitie van CDA, PVV en VVD is gevallen. De houding van de PVV ten opzichte van het staatsbezoek van de Turkse president Gül ging het CDA te ver; ‘het vertrouwen is weg’, aldus fractievoorzitter Martijn van Helvert. Het incident laat zien waarom de keuze voor een gedoogconstructie op nationaal niveau politiek gezien een verstandige was.

‘Betreur crisis Limburg’

Telegraaf 20.04.2012 CDA-vicepremier Maxime Verhagen betreurt in een reactie dat er „vanwege de verstoorde persoonlijke verhoudingen een einde is gekomen aan de coalitie in Limburg”.

Al langer onrust in PVV Limburg

Telegraaf 20.04.2012 De Limburgse coalitie sneuvelde vrijdag na een conflict tussen het CDA en de PVV. Het was de voorgaande periode al vaker onrustig rond de PVV-fractie in Limburg.

Wilders: val Limburgse coalitie te wijten aan oude regentenpolitiek CDA

Parool 20.04.2012 De val van de coalitie in de Limburgse Staten is ‘onnodig’ en te wijten aan de ‘oude regentenpolitiek’ van het CDA. Dat twitterde PVV-leider Geert Wilders vanmiddag.

Wilders: val Limburgse coalitie te wijten aan oude regentenpolitiek CDA

VK 20.04.2012Limburg was de enige provincie in Nederland waar de partij van Wilders een plek in het bestuur wist te veroveren. De partij leverde twee gedeputeerden, Antoine Janssen en Theo Krebber. De PVV vormde samen met het CDA en de VVD de coalitie in de zuidelijke provincie.

Lees ook ‘Wilders’ behendigheid houdt op bij de grens’ – 20/04/12

Lees ook CDA laat Limburgse coalitie vallen om gedrag PVV – 20/04/12

‘Oude regentenpolitiek CDA’

Telegraaf 20.04.2012 PVV-leider Geert Wilders stelt dat „oude regentenpolitiek” bij het CDA herleeft en dat dat de oorzaak is van het klappen van de coalitie in Limburg. De val van de coalitie van CDA, PVV en VVD was volgens hem „onnodig”, meldt hij in een tweet.

Nieuwste conflict rond PVV

Telegraaf 20.04.2012 Het bezoek van de Turkse president Abdullah Gül aan Nederland zorgde vrijdag voor een definitieve breuk in de Limburgse coalitie van CDA, PVV en VVD. Het CDA vindt dat de PVV de koningin en Gül geschoffeerd en beledigd heeft en daarmee het coalitieakkoord schond.

Coalitie Limburg gevallen; CDA zegt vertrouwen in PVV op

Elsevier 20.04.2012 De coalitie van CDA, PVV en VVD in de Provinciale Staten in Limburg is vrijdag gevallen. Het CDA heeft geen vertrouwen meer in de PVV vanwege het optreden van de partij tijdens het bezoek van de Turkse president Abdullah Gül.

Dagblad De Limburger meldt dat de PVV volgens het CDA het coalitieakkoord op drie punten heeft geschonden: door het imago van Limburg te schaden, internationale betrekkingen in gevaar te brengen en handelspartners niet te respecteren.

Reacties

  • PVV-leider Wilders twittert: Coalitie Limburg geklapt door CDA. Onnodig. Oude regentenpolitiek CDA herleeft.
  • CDA-fractieleider Martijn van Helvert: ‘Het vertrouwen voor deze coalitie is weg. Als dit de nieuwe politiek is, went het CDA daar niet aan.’
  • PVV-fractieleider Laurence Stassen: Het mag nooit meer gebeuren dat PVV-geduteerden naar zo’n staatsbezoek gaan. ‘Het spijt me dat het CDA dit doet, met name omdat Limburg en de Limburgers hier enorm mee worden geschaad.’
  • CDA-vicepremier Maxime Verhagen betreurt het dat er ‘vanwege de verstoorde persoonlijke verhoudingen een einde is gekomen aan de coalitie in Limburg’. Volgens Verhagen blijven de CDA-onderhandelaars in het Catshuis zich ‘concentreren op een goed pakket maatregelen voor de aanpak van de crisis

Lees de weblog van Afshin Ellian: Tragedie in het politieke theater van de PVV

Zie ook:

Statencoalitie in Limburg gevallen – CDA zegt vertrouwen in PVV op

NRC 20.04.2012 De coalitie in Limburg is gevallen. Het CDA heeft het vertrouwen in coalitiepartner PVV opgezegd, zo meldt de Limburgse zender L1. De partijen kwamen vanmiddag hard met elkaar in aanvaring tijdens een spoeddebat over de volgens de PvdA ‘onfatsoenlijke’ ontvangst van de Turkse president Abdullah Gül aan Limburg. De Limburgse PvdA diende vandaag een motie van wantrouwen in tegen twee PVV-gedeputeerden.

CDA laat Limburgse coalitie vallen om opstelling PVV

VK 20.04.2012  Het vertrouwen werd vandaag opgezegd tijdens een spoeddebat over de schoffering bij de Provinciale Staten. Er vielen harde woorden tussen CDA en PVV. ‘Het vertrouwen in de coalitie is weg’, zei voorzitter Martijn van Helvert van de CDA-Statenfractie. Volgens de partij heeft de PVV gezorgd voor imagoschade voor Limburg en zijn internationale handelsbetrekkingen in gevaar gebracht. Dat zou in strijd zijn met het coalitieakkoord.

Lees ook Gül: vriendschap Nederland en Turkije niet geschaad door PVV – 18/04/12

Lees ook PVV niet bij lunch met president Gül in Limburg. Of toch wel – 18/04/12

Coalitie Limburg gevallen

Telegraaf 20.04.2012 De coalitie van CDA, PVV en VVD in Limburg is gevallen. Het CDA trok de stekker er vrijdag uit. „Het vertrouwen in de coalitie is weg”, zei voorzitter Martijn van Helvert van de CDA-Statenfractie na een stekelig debat, waarin harde woorden tussen CDA en PVV vielen. Het CDA vindt dat de PVV koningin Beatrix en de Turkse president Abdullah Gül geschoffeerd en beledigd heeft en daarmee het coalitieakkoord geschonden heeft.

College van Provinciale Staten in Limburg is gevallen

Metro 20.04.2012 De coalitie in Limburg is gevallen na de CDA het vertrouwen in de coalitiepartner PVV heeft opgezegd. Eerder op de dag diende de PvdA een motie van wantrouwen in tegen twee PVV’ers na aanleiding van het bezoek van de Turkse president Abdullah Gül aan Limburg en de reactie van de PVV op dit bezoek.

CDA Limburg breekt coalitie om PVV

Spits 20.04.2012 De Limburgse coalitie van CDA, PVV en VVD is gevallen. De PvdA diende een motie van wantrouwen tegen beide gedeputeerden in, maar trok deze in toen het CDA zich uit de coalitie terugtrok. De motie werd ingediend, omdat PVV-gedeputeerden Krebber en Janssen de Turkse president Abdullah Gül schoffeerden, door een lunch met de hoogwaardigheidsbekleder af te slaan.

Coalitie Limburg gevallen

NU 20.04.2012 De coalitie in Limburg is gevallen na een motie van wantrouwen tegen twee PVV’ers over het bezoek van de Turkse president Abdullah Gül. Het CDA vindt dat de PVV de koningin en de Turkse president Gül geschoffeerd en beledigd heeft en daarmee het coalitieakkoord geschonden heeft.

Motie

De PvdA diende vrijdagmiddag om die reden een motie in tegen de PVV. De partij vindt dat de PVV het imago van Limburg ernstig heeft geschaad door eerst te zeggen dat ze niet bij een lunch met de Turkse president Abdullah Gül wilden zijn en later van gedachten veranderden.

Motie van wantrouwen tegen Limburgse PVV’ers – statencoalitie wankelt

NRC 20.04.2012 De Limburgse PvdA heeft een motie van wantrouwen ingediend tegen twee PVV-gedeputeerden. De partij vindt dat ze het imago van Limburg ernstig hebben geschaad door eerst te zeggen dat ze niet bij een lunch met de Turkse president Abdullah Gül wilden zijn en later van gedachten veranderden.

Coalitiepartners zijn relletjes binnen PVV-Limburg zat

Elsevier 18.04.2012 De VVD en het CDA in Limburg vinden dat het afgelopen moet zijn met de relletjes bij coalitiegenoot PVV. Er is onenigheid in de partij over de deelname van de twee gedeputeerden aan een lunch met de Turkse president Abdullah Gül en de Koningin.

CDA en VVD zijn blij dat de twee gedeputeerden de lunch toch zullen bijwonen. De partijen vinden dat de bestuurders het belang van Limburg zwaarder moeten laten wegen dan de kritiek uit de partij, meldt de Limburgse zender L1.

Spoeddebat
Oppositiepartijen PvdA en SP hebben naar aanleiding van de PVV-rel een spoeddebat in de Provinciale Staten aangevraagd.

Zie ook:

Debat over PVV-rel Limburg

Telegraaf 18.04.2012 CDA en VVD in de Limburgse staten zijn niet te spreken over de houding van coalitiegenoot PVV rond het bezoek aan Maastricht van de Turkse president Gül donderdag. De Statenfractie van de PVV haalde dinsdagavond fel uit naar de eigen gedeputeerden Antoine Janssen en Theo Krebber, omdat die aanschuiven bij een lunch met de Turkse president in het gouvernement donderdag. De PVV eist dat beide gedeputeerden daar weg blijven, maar ze gaan toch.

Limburg debatteert over PVV

Metro 18.04.2012 De PvdA en de SP in Limburg vinden dat twee PVV-gedeputeerden de provincie te kijk hebben gezet toen ze aankondigden donderdag niet aanwezig te zijn bij een lunch met Turkse president Abdullah Gül en koningin Beatrix. Vrijdag houden De Provinciale Staten in Limburg hierover een spoeddebat.

PvdA en SP Limburg willen debat over PVV-rel

NU 18.04.2012 CDA en VVD in de Limburgse staten zijn niet te spreken over de houding van coalitiegenoot PVV rond het bezoek aan Maastricht van de Turkse president Gül donderdag.

De Statenfractie van de PVV haalde dinsdagavond fel uit naar de eigen gedeputeerden Antoine Janssen en Theo Krebber, omdat die aanschuiven bij een lunch met de Turkse president in het gouvernement donderdag.

Rel binnen PVV Limburg om Turks bezoek

Spits 18.04.2012 De PVV-Limburg heeft vanavond fel uitgehaald naar de eigen PVV-gedeputeerden Antoine Janssen en Theo Krebber. De PVV-Limburg is ziedend, omdat Krebber en Janssen donderdag toch deelnemen aan een lunch op het gouvernement in Maastricht met de Turkse president Abdullah Gül.

Rel binnen PVV Limburg over lunch met president Gül

Elsevier 18.04.2012 Binnen de PVV in Limburg is onenigheid ontstaan over twee gedeputeerden die deelnemen aan een lunch in het provinciehuis in Maastricht met de Turkse president Abdullah Gül. PVV-fractievoorzitter in Limburg Laurence Stassen hoopt dat de twee tot inkeer komen.

Gedeputeerden Antoine Janssen en Theo Krebber van de PVV zullen ‘ongeacht de consequenties’ aanwezig zijn bij de lunch met Gül.

Zie ook:

PVV niet bij lunch met president Gül in Limburg. Of toch wel

Trouw 18.04.2012 De Turkse president Gül bezoekt Limburg morgen, maar bij de lunch met koningin Beatrix en leden van Gedeputeerde Staten zouden de twee PVV-gedeputeerden niet aanwezig zijn. Zouden, want nu gaan ze toch. Tot ongenoegen van de PVV-Statenfractie.

Onenigheid in PVV over bezoek Turkse president aan Limburg

Trouw 18.04.2012 Binnen Gedeputeerde Staten van Limburg is gisteren ‘grote onenigheid’ ontstaan over de ontvangst van de Turkse president Abdullah Gül, die de provincie donderdag in het gezelschap van koningin Beatrix zal bezoeken.

Dat schrijft De Limburger. De twee PVV-gedeputeerden meldden zich aanvankelijk af voor het bezoek, naar verluidt onder druk van PVV-leider Geert Wilders. Inmiddels hebben de twee aangegeven toch bij het bezoek aanwezig te zullen zijn.

Ruzie binnen Limburgse PVV over lunch met Turkse president Gül

NRC 18.04.2012 Binnen de PVV in Limburg bestaat onenigheid over de ontvangst van de Turkse president Abdullah Gül. De twee PVV-gedeputeerden hebben besloten dat zij morgen toch aanwezig zijn bij de lunch met koningin Beatrix en de Turkse president. Fractievoorzitter Laurence Stassen vindt dit ‘onbegrijpelijk’.

“Na alles wat de heer Gül heeft gezegd over de PVV en Geert Wilders, is de aanwezigheid van onze gedeputeerden onbegrijpelijk. Na zulke uitspraken over onze partij is deelname aan een gezamenlijke lunch wat de PVV-fractie betreft uitgesloten.” – Laurence Stassen.

Ruzie in PVV Limburg over Gül

Telegraaf 17.04.2012 De PVV-Limburg heeft dinsdagavond fel uitgehaald naar de eigen PVV-gedeputeerden Antoine Janssen en Theo Krebber. De PVV-Limburg is ziedend, omdat Krebber en Janssen donderdag toch deelnemen aan een lunch op het gouvernement in Maastricht met de Turkse president Abdullah Gül.

En verder:

Provinciale staten Limburg – Coalitie VVD, CDA en PVV rond

Provinciale staten Limburg – Coalitie PVV, CDA en VVD bijna rond – deel 2

Provinciale staten Limburg – Coalitie PVV, CDA en VVD bijna rond – deel 1

Provinciale verkiezing 02.03.2011 Limburg – PVV Winnaar

Weinig kans PVV in provinciale colleges

Provinciale verkiezing 02.03.2011 – CDA Limburg verdeeld over PVV

Provinciale verkiezing 02.03.2011 – Enquête NRC, Statenleden kritisch tegenover PVV

Provinciale verkiezingen 02.03.2011 – Kans samenwerking PvdA-PVV Zuid Holland tot Limburg minimaal

Provinciale verkiezingen 02.03.2011 – PVV doet in alle provincies mee

En zie ook:

Tussenstand Coalitievorming Provinciale Staten 2011

Provinciale verkiezing 02.03.2011 – Uitslag

Provinciale verkiezingen 02.03.2011 – Bel voor de laatste ronde

Provinciale verkiezingen 02.03.2011 – Kandidatenlijsten stromen binnen de campagne barst los

De campagne voor de Statenverkiezingen komt eraan

april 20, 2012 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 4 reacties

Van Geert Wilders PVV en Turks Fruit – deel 5

Turkije en Geert Wilders hebben al langer weinig met elkaar op.

Wilders zei maanden geleden al dat Gül wat hem betreft niet welkom is. In 2010 besloot Turkije een delegatie Kamerleden, onder wie Wilders, niet te ontvangen. Een Turkse woordvoerder zei toen over Wilders dat “zo’n fascist en racist niet alleen in Turkije, maar ook in veel andere Europese hoofdsteden niet welkom is.”

De verhoudingen tussen Wilders en Turkije zijn al jaren slecht. Vorig jaar noemde de PVV-leider de Turkse premier een  ‘mafkees’. Eerder al in 2009  beschuldigde de Turkse regering Wilders van racisme.

Erdogan doelde op de opkomst van de PVV en steun die de partij van Geert Wilders biedt aan het kabinet-Rutte. Wilders is al jaren fel tegenstander van een eventuele toetreding van Turkije tot de Europese Unie.

‘Als je de Europese geschiedenis ziet als een christelijke club, dan hoort Turkije er niet bij. Maar als je Europa bekijkt met zijn hele geschiedenis, economie, geografie en politieke achtergrond, dan is Turkije zeker een deel van Europa.’, aldus president Abdallah Gül.

Erdogan: radicalisme is schadelijkVideo

Zie: Van Geert Wilders PVV en Turks Fruit – deel 4

Zie ook: Van Geert Wilders en Turks Fruit – deel 3

en: Van Geert Wilders en Turks Fruit – deel 2

en: Van Geert Wilders en Turks Fruit – deel 1

Beatrix ontvangt president Gül van Turkijefoto’s

Beatrix ‘heel erg blij’ in Turkije te zijn

Parool 13.06.2012 Koningin Beatrix is vandaag met open armen ontvangen in Turkije. ‘Het is een eer u hier te mogen ontvangen’, zei president Abdullah Gül in een korte toespraak bij een diner ter ere van de vorstin in het presidentieel paleis in Ankara.

Lees ook: Koningin Beatrix aangekomen in Ankara (13-06-12)

Lees ook: Koningin Beatrix bezoekt Turkije opnieuw (11-06-12)

Beatrix blij in Turkije te zijn

Telegraaf 13.06.2012 Koningin Beatrix is woensdag met open armen ontvangen in Turkije. „Het is een eer u hier te mogen ontvangen”, zei president Abdullah Gül in een korte toespraak bij een diner ter ere van de vorstin in het presidentieel paleis in Ankara.

Vliegtuig met koningin Beatrix cirkelt rond boven Ankara

Trouw 13.06.2012 Het regeringstoestel met aan boord koningin Beatrix heeft vanmiddag enige tijd rondjes moeten vliegen rond de Turkse hoofdstad Ankara. Dit omdat vliegveld Esenboga eerst een vlucht met aan boord premier Recep Tayyip Erdogan moest afhandelen.

Pas toen hij met zijn gevolg was aangekomen en naar de stad was vertrokken, kon alles in gereedheid worden gebracht voor de verwelkoming van het Nederlandse gezelschap. De koningin liep door de wachttijd overigens nauwelijks vertraging op.

Beatrix moet wachten

Telegraaf 13.06.2012 Het regeringstoestel met aan boord koningin Beatrix heeft woensdagmiddag enige tijd langer in de lucht moeten blijven boven de Turkse hoofdstad Ankara. Dit omdat vliegveld Esenboga eerst een vlucht met aan boord premier Recep Tayyip Erdogan moest afhandelen. Pas toen hij met zijn gevolg was aangekomen en naar de stad was vertrokken, kon alles in gereedheid worden gebracht voor de verwelkoming van het Nederlandse gezelschap. De koningin liep door de wachttijd overigens nauwelijks vertraging op.

Beatrix In Ankara

Telegraaf 13.06.2012  Koningin Beatrix is woensdagmiddag op het vliegveld van Ankara aangekomen voor een tweedaags bezoek aan Turkije. Op de luchthaven werd de vorstin onder andere verwelkomd door de gouverneur en de burgemeester van Ankara.

Koningin Beatrix brengt bezoek aan Turkse president Gül

Elsevier 13.06.2012 Koningin Beatrix reist woensdagmiddag voor de tweede keer in vijf jaar tijd naar Turkije. Na het staatsbezoek van 2007 volgt nu een bezoek in het kader van de viering van 400 jaar diplomatieke betrekkingen. Eerder dit jaar was de Turkse president Abdullah Gül met zijn vrouw al in Nederlandvoor – in zijn geval wel – een staatsbezoek.

Diner bij Gül
De koningin werkt tijdens haar verblijf een kort programma af, met na aankomst in Ankara een ontvangst en diner bij president Gül.

Het bezoek van president Gül in april leidde in de provincie Limburg tot de val van het provinciebestuur. De PVV weigerde aanvankelijk aanwezig te zijn bij een bijeenkomst met de president en Beatrix. Daardoor lieten coalitiegenoten CDA en VVD de partij vallen.

Wilders twitterde in april voorafgaand voorafgaand aan het staatsbezoek van president Abdullah Gül: ‘Turkse humor:christen-pester, koerden-mepper, hamas-vriend en islamist Gül klaagt over tolerantie’. Dat kwam hem op veel kritiek te staan.

Zie ook:

Koningin naar Ankara

Telegraaf 13.06.2012 Koningin Beatrix zit vanavond tijdens de wedstrijd Nederland-Duitsland aan een officieel diner in het presidentieel paleis in de Turkse hoofdstad Ankara. Woensdagmiddag begint de Koningin haar bezoek aan het overwegend islamitische land om de diplomatieke betrekkingen te onderstrepen die Nederland al 400 jaar met de Turken onderhoudt.

Beatrix naar Turkije na tumultueus staatsbezoek president Gül in april

NRC 13.06.2012 Na het enigszins rumoerig verlopen bezoek van Abdullah Gül aan Nederland in april, bezoekt koningin Beatrix de Turkse president vandaag in Ankara. Ze vertrekt voor een driedaags bezoek in het kader van vierhonderd jaar diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Turkije.

Toen Gül in april naar Nederland kwam ontstond er heibel rondom uitspraken van Geert Wilders. De PVV-leider zei eerst dat de Turkse president niet welkom was. Later maakte hij hem ook nog uit voor onder meer christen-pester en islamist.

De uitspraken van Wilders leidden tot grote onrust binnen de partij. Een Drents lid stapte op en in Limburg ontstond tweespalt toen een door de PVV-fractie geboycotte lunch met Gül en Beatrix toch werd bijgewoond door twee PVV’ers.

Beatrix gaat na haar diner met Gül door naar Istanbul waar ze morgen in gesprek gaat met studenten en een voorstelling van het Nederlands Dans Theater bijwoont. Vrijdag keert ze huiswaarts, aldus de NOS. Lees verder

Koningin bezoekt Turkije

Telegraaf 11.06.2012 Koningin Beatrix begint woensdag in Ankara aan een tweedaags bezoek aan Turkije. Het is in feite een verjaardagsvisite. De aanleiding is de viering van 400 jaar diplomatieke relaties met de Turken.

Koningin Beatrix bezoekt Turkije opnieuw

Parool 11.06.2012 oningin Beatrix begint woensdag in Ankara aan een tweedaags bezoek aan Turkije. Het is in feite een verjaardagsvisite. De aanleiding is de viering van 400 jaar diplomatieke relaties met de Turken.

Het uitstapje naar Ankara en Istanbul is het antwoord op het staatsbezoek van de Turkse president Abdullah Gül aan Nederland in april. Voor de koningin is het haar tweede bezoek aan Turkije in 5 jaar tijd, hetgeen het belang onderstreept dat Den Haag hecht aan goede betrekkingen.

Koningin Beatrix na PVV weer naar Turken

Spits 11.06.2012 Koningin Beatrix, die eerder vol lof sprak over Turkije omdat het land een inspiratie en voorbeeld is, gaat opnieuw naar Turkije. Woensdag begint het tweedaagse bezoek in het Turkse Ankara.

De aanleiding is de viering van de 400 jaar diplomatieke relaties met de Turken. De reis naar Turkije is een gevolg van het door de PVV als omstreden bestempelde staatsbezoek van de Turkse president Abdullah Gül aan Nederland afgelopen april.

President Turkije sluit staatsbezoek af

NU 19.04.2012  MAASTRICHT – De Turkse president Abdullah Gül heeft donderdagmiddag zijn staatsbezoek aan Nederland afgesloten.

Lees meer over dit onderwerp;

Gemiste kans kabinet bij staatsbezoek Turkse president Gül

Trouw 19.04.2012 Het kabinet heeft deze dagen alles uit de kast getrokken voor het bezoek van de Turkse president Gül en zijn vrouw in het kader van vierhonderd jaar Turks-Nederlandse diplomatieke betrekkingen. Ze krijgen een staatsbanket van de koningin aangeboden, een muzikaal optreden, ze openen een Turks paviljoen op de Floriade in Venlo en brengen een bezoek aan het Nederlandse parlement. Kortom, er lijkt veel belang te worden gehecht aan de boodschap die ze willen uitdragen: Turkije is economisch belangrijk voor Nederland.

‘Turkije lid van de EU? Vergeet het maar’

VK 19.04.2012  Scheiding van particuliere opvattingen van individuele burgers en officiële opvattingen van de collectieve staat: Nederlanders durven die niet altijd te verdedigen. Daarom hebben we het ook vast vierhonderd jaar met de Turken volgehouden zonder één onderlinge oorlog uit te hoeven vechten, schrijft Thomas von der Dunk.

Meerderheid vindt uitspraken Wilders over Gül fout

Metro 19.04.2012 Ruim driekwart van de Nederlanders vindt de uitspraken van PVV-leider Geert Wilders over de Turkse president Abdullah Gül ongepast. Dat blijkt donderdag uit een peiling van Maurice de Hond over het bezoek aan Nederland van Gül.

Hoeveel kan Gül verdragen aan beledigingen?

Trouw 18.04.2012  “Ik zie geen klippen”, zegt minister Uri Rosenthal. “Nederland heeft er geen last van, want de relatie met Turkije is hecht”.  De minister van buitenlandse zaken is luttele minuten eerder in de arena van het parlement opnieuw geconfronteerd met beledigende taal van een PVV-Kamerlid over de Turkse president Abdullah Gül. ‘Sultan Gül van Constantinopel, sneerde PVV-woorvoerder Wim Kortenoeven gisteren over de man die op staatsbezoek is in Nederland en die vandaag langskomt in het Torentje van premier Rutte.

Gül: Wilders niet schadelijk voor vriendschap

RTVWEST 18.04.2012 DEN HAAG – De uitspraken van PVV-leider Geert Wilders zal de ‘goede vriendschap’ tussen Nederland en Turkije ‘ niet in de weg staan’. Dat heeft de Turkse president Gül woensdag gezegd in Den Haag tijdens een gezamenlijke persconferentie met premier Rutte.  Lees verder

Gül: vriendschap Nederland en Turkije niet geschaad door PVV

Trouw 18.04.2012 De uitspraken van PVV-leider Geert Wilders zullen de ‘goede vriendschap’ tussen Nederland en Turkije ‘niet in de weg staan’. Dat zei de Turkse president Abdullah Gül vandaag tijdens een gezamenlijke persconferentie met premier Mark Rutte in Den Haag.

Gül: Vriendschap met Nederland blijft, ondanks Wilders

Elsevier 18.04.2012 De uitspraken van PVV-leider Geert Wilders zullen de ‘goede vriendschap’ tussen Nederland en Turkije ‘niet in de weg staan’. Dat heeft de Turkse president Abdullah Gül woensdag gezegd tijdens een persconferentie met premier Mark Rutte (VVD) in Den Haag. De president meent dat ‘extremistisch gedachtengoed niet veel sympathie zal krijgen’ in de gevestigde orde.

‘Vriendschap niet geschaad’

Telegraaf 18.04.2012 De uitspraken van PVV-leider Geert Wilders zullen de „goede vriendschap” tussen Nederland en Turkije „ niet in de weg staan”. Dat zei de Turkse president Abdullah Gül woensdag tijdens een gezamenlijke persconferentie met premier Mark Rutte in Den Haag.

Gül ziet vriendschap niet geschaad door PVV

NU 18.04.2012 De uitspraken van PVV-leider Geert Wilders zal de ”goede vriendschap” tussen Nederland en Turkije ” niet in de weg staan”. Bekijk video

Dat zei de Turkse president Abdullah Gül woensdag tijdens een gezamenlijke persconferentie met premier Mark Rutte in Den Haag.

Coalitiepartners zijn relletjes binnen PVV-Limburg zat

Elsevier 18.04.2012 De VVD en het CDA in Limburg vinden dat het afgelopen moet zijn met de relletjes bij coalitiegenoot PVV. Er is onenigheid in de partij over de deelname van de twee gedeputeerden aan een lunch met de Turkse president Abdullah Gül en de Koningin.

 CDA en VVD zijn blij dat de twee gedeputeerden de lunch toch zullen bijwonen. De partijen vinden dat de bestuurders het belang van Limburg zwaarder moeten laten wegen dan de kritiek uit de partij, meldt de Limburgse zender L1.

Spoeddebat
Oppositiepartijen PvdA en SP hebben naar aanleiding van de PVV-rel een spoeddebat in de Provinciale Staten aangevraagd.

Zie ook:

Debat over PVV-rel Limburg

Telegraaf 18.04.2012 CDA en VVD in de Limburgse staten zijn niet te spreken over de houding van coalitiegenoot PVV rond het bezoek aan Maastricht van de Turkse president Gül donderdag. De Statenfractie van de PVV haalde dinsdagavond fel uit naar de eigen gedeputeerden Antoine Janssen en Theo Krebber, omdat die aanschuiven bij een lunch met de Turkse president in het gouvernement donderdag. De PVV eist dat beide gedeputeerden daar weg blijven, maar ze gaan toch.

Limburg debatteert over PVV

Metro 18.04.2012 De PvdA en de SP in Limburg vinden dat twee PVV-gedeputeerden de provincie te kijk hebben gezet toen ze aankondigden donderdag niet aanwezig te zijn bij een lunch met Turkse president Abdullah Gül en koningin Beatrix. Vrijdag houden De Provinciale Staten in Limburg hierover een spoeddebat.

PvdA en SP Limburg willen debat over PVV-rel

NU 18.04.2012 CDA en VVD in de Limburgse staten zijn niet te spreken over de houding van coalitiegenoot PVV rond het bezoek aan Maastricht van de Turkse president Gül donderdag.

De Statenfractie van de PVV haalde dinsdagavond fel uit naar de eigen gedeputeerden Antoine Janssen en Theo Krebber, omdat die aanschuiven bij een lunch met de Turkse president in het gouvernement donderdag.

Rel binnen PVV Limburg om Turks bezoek

Spits 18.04.2012 De PVV-Limburg heeft vanavond fel uitgehaald naar de eigen PVV-gedeputeerden Antoine Janssen en Theo Krebber. De PVV-Limburg is ziedend, omdat Krebber en Janssen donderdag toch deelnemen aan een lunch op het gouvernement in Maastricht met de Turkse president Abdullah Gül.

Rel binnen PVV Limburg over lunch met president Gül

Elsevier 18.04.2012 Binnen de PVV in Limburg is onenigheid ontstaan over twee gedeputeerden die deelnemen aan een lunch in het provinciehuis in Maastricht met de Turkse president Abdullah Gül. PVV-fractievoorzitter in Limburg Laurence Stassen hoopt dat de twee tot inkeer komen.

Gedeputeerden Antoine Janssen en Theo Krebber van de PVV zullen ‘ongeacht de consequenties’ aanwezig zijn bij de lunch met Gül.

Zie ook:

PVV niet bij lunch met president Gül in Limburg. Of toch wel

Trouw 18.04.2012 De Turkse president Gül bezoekt Limburg morgen, maar bij de lunch met koningin Beatrix en leden van Gedeputeerde Staten zouden de twee PVV-gedeputeerden niet aanwezig zijn. Zouden, want nu gaan ze toch. Tot ongenoegen van de PVV-Statenfractie.

Onenigheid in PVV over bezoek Turkse president aan Limburg

Trouw 18.04.2012 Binnen Gedeputeerde Staten van Limburg is gisteren ‘grote onenigheid’ ontstaan over de ontvangst van de Turkse president Abdullah Gül, die de provincie donderdag in het gezelschap van koningin Beatrix zal bezoeken.

Dat schrijft De Limburger. De twee PVV-gedeputeerden meldden zich aanvankelijk af voor het bezoek, naar verluidt onder druk van PVV-leider Geert Wilders. Inmiddels hebben de twee aangegeven toch bij het bezoek aanwezig te zullen zijn.

Ruzie binnen Limburgse PVV over lunch met Turkse president Gül

NRC 18.04.2012 Binnen de PVV in Limburg bestaat onenigheid over de ontvangst van de Turkse president Abdullah Gül. De twee PVV-gedeputeerden hebben besloten dat zij morgen toch aanwezig zijn bij de lunch met koningin Beatrix en de Turkse president. Fractievoorzitter Laurence Stassen vindt dit ‘onbegrijpelijk’.

“Na alles wat de heer Gül heeft gezegd over de PVV en Geert Wilders, is de aanwezigheid van onze gedeputeerden onbegrijpelijk. Na zulke uitspraken over onze partij is deelname aan een gezamenlijke lunch wat de PVV-fractie betreft uitgesloten.” – Laurence Stassen.

Ruzie in PVV Limburg over Gül

Telegraaf 17.04.2012 De PVV-Limburg heeft dinsdagavond fel uitgehaald naar de eigen PVV-gedeputeerden Antoine Janssen en Theo Krebber. De PVV-Limburg is ziedend, omdat Krebber en Janssen donderdag toch deelnemen aan een lunch op het gouvernement in Maastricht met de Turkse president Abdullah Gül.

‘Zelfs als Wilders’ naam niet wordt genoemd, hangt zijn schaduw boven bezoek Gül’

VK 17.04.2012  Het staatsbezoek van de Turkse president Gül herinnert ten overvloede aan de ongemakken van de gedoogconstructie, schrijft Sander van Walsum.

De schaduw van Wilders hangt boven het staatsbezoek – zelfs als zijn naam nooit zal worden genoemd. Zijn nabijheid tot de regeringsmacht brengt dit met zich mee. Aan het feit dat Gül donderdag Wilders’ thuisstad Venlo aandoet, kan al een – naar believen in te vullen – symbolische betekenis worden toegekend. Net als aan alle dingen die de komende dagen wel of juist niet zullen worden gezegd. In alles – een gebaar van de koningin of een terloopse opmerking van premier Rutte – zal een standpuntbepaling tegenover Wilders kunnen worden gelezen.

‘Uitspraak Wilders over Turkse president niet fraai’

Elsevier 17.04.2012 Minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal (VVD) vindt de uitspraken van PVV-leider Geert Wilders over de Turkse president Abdullah Gül ‘weinig fraai en weinig gastvrij’. De minister zei dinsdag in de Tweede Kamer ‘deze woorden zelf niet in de mond te zullen nemen’.

 Wilders twitterde voorafgaand aan het staatsbezoek van deze week: ‘Turkse humor: christen-pester, koerden-mepper, hamas-vriend en islamist Gül klaagt over tolerantie’.

Gül had Wilders daarvoor in interviews een islamofoob genoemd.

Rosenthal: Uitspraken van Wilders zijn weinig fraai

VK 17.04.2012 Minister Uri Rosenthal (Buitenlandse Zaken) vindt de uitspraken van PVV-leider Geert Wilders over de Turkse president Gül ‘weinig fraai en weinig gastvrij’. De minister zei dinsdag in de Tweede Kamer ‘deze woorden zelf niet in de mond te zullen nemen’.

Rosenthal: Uitspraken Wilders over Turkse president ‘weinig fraai’

VK 17.04.2012 Minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal vindt de uitspraken van PVV-leider Geert Wilders over de Turkse president Abdullah Gül ‘weinig fraai’ en ‘weinig gastvrij’. Dat zei hij vandaag tijdens het Vragenuurtje in de Tweede Kamer.

‘Uitspraken Wilders niet fraai

Telegraaf 17.04.2012 Minister Uri Rosenthal (Buitenlandse Zaken) vindt de uitspraken van PVV-leider Geert Wilders over de Turkse president Abdullah Gül „weinig fraai en weinig gastvrij”. De minister zei dinsdag in de Tweede Kamer „deze woorden zelf niet in de mond te zullen nemen”.

‘Uitspraken Wilders over Gül weinig fraai en gastvrij’

NU 17.04.2012 Minister Uri Rosenthal (Buitenlandse Zaken) vindt de uitspraken van Wilders over de Turkse president Abdullah Gül ‘weinig fraai en gastvrij’.

Dat stelt hij dinsdag in reactie op vragen van PvdA-Kamerlid Frans Timmermans.

“Ik zou deze woorden niet in de mond nemen, maar de verantwoordelijkheid voor deze woorden ligt bij Wilders”, aldus Rosenthal, die Gül een bevriend staatshoofd noemde.

Gül gaat terug in de tijd

Telegraaf 17.04.2012 President Abdullah Gül dook dinsdagmiddag in de eeuwenoude band tussen Turkije en Nederland. In het Amsterdam Museum in de hoofdstad opende de Turkse president de tentoonstelling De Kamer van de Levantse Handel. De expositie toont een impressie van dit kantoor dat kooplieden in1665 inhet Amsterdamse stadhuis inrichtten voor de handel met het machtige Ottomaanse Rijk.

Hollandse allochtonen in Turkijevideo

NOS 16.04.2012 Morgen begint de Turkse president Gul aan zijn staatsbezoek aan Nederland. Turkije en Nederland onderhouden al vier eeuwen lang diplomatieke betrekkingen. Correspondent Bram Vermeulen ging langs bij de oudste nazaat van de familie Dutilh, de allereerste Hollanders in Turkije. Lees meer

‘Gül niet geloofwaardig zolang hij de Armeense genocide niet erkent’

VK 15.04.2012 Geert Wilders vindt dat de Turkse president Gül thuis moet blijven omdat hij een Christen-pester en Koerden-mepper zou zijn. De pot verwijt de ketel, vindt Ferdows Kazemi. ‘Gül pest Christenen en mept Koerden. Wilders pest moslims en MOE-landers.’ De Turkse president Gül vindt, in een interview in de Volkskrant, de opmars van islamofobie gevaarlijk. En Wilders vindt, in een tweet, die uitspraak ‘Turkse humor’.

Ongeloofwaardig
Beide heren hebben gelijk en beide heren komen ongelooflijk ongeloofwaardig over. Uit de mond van de Turkse president woorden te horen die op mensenrechten betrekking hebben klinkt hilarisch. Die mag je uiteraard humor noemen. En woorden met soortgelijke inhoud klinken net zo hilarisch uit de mond van Wilders. Gelukkig hebben beide heren humor.

Lees ook Wilders over president Turkije: ‘Koerden-mepper en christen-pester’ – 14/04/12

Lees ook Turkse president Gül: de opmars van islamofobie is gevaarlijk – 14/04/12

Cultuur uit Turkije

Telegraaf 15.04.2012 De cultuur uit Turkije staat dit jaar meer in de schijnwerpers dan ooit. In Nederland worden rond de 80 activiteiten, optredens en tentoonstellingen georganiseerd om de cultuur van de Euraziatische republiek onder de aandacht te brengen. Van traditionele muziek en dans tot moderne kunst en design. De Turkse ambassade is druk doende om de 400 jaar viering te promoten, ook bij de 400.000 Turkse Nederlanders die hier wonen. Talloze musea en festivals zijn ingesprongen op het 400-jarige jubileum. Nederlanders kunnen het hele land doorkruisen om iets van Turkije op te snuiven.

Turkse president Gül: Europese islamofobie is gevaarlijk

Elsevier 14.04.2012 Tijdens zijn bezoek aan Nederland heeft de Turkse president Abdullah Gül gewaarschuwd voor de opmars van ‘islamofobie’. ‘Ik vind dat gevaarlijk.’

‘Vijandigheid tegen een bepaald ras of een bepaalde religie en xenofobie zijn ziekten die tot zeer slechte gevolgen kunnen leiden,’ zegt hij in een interview met de Volkskrant. ‘Kijk naar wat er in Europa is gebeurd in de Tweede Wereldoorlog.’

Viering
Gül is deze week in het land voor de viering van vierhonderd jaar diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Turkije.

Hij zegt de ‘islamofobie’ te zien als zelfontkenning van Europa, ‘want het is een continent dat gebaseerd is op pluralisme. En dat van oudsher ook trots is op dat pluralisme. Het is triest de huidige achteruitgang te zien.’

‘Gül is hypocriet’
Volgens hem gebruiken Europese politici angst voor de islam om stemmen te trekken. ‘Maar ze spelen daarmee een gevaarlijk spel.’

Zie ook:

President Turkije: ideeën Wilders leggen basis voor discriminatie

NRC 14.04.2012 PVV-leider Geert Wilders is een islamofoob en verkondigt een extreem geluid dat radicalen voedt. “Dat legt de basis voor etnische en religieuze discriminatie, die we de vorige eeuw al eens hebben meegemaakt”, zegt de president van Turkije Abdullah Gül aan de vooravond van zijn bezoek aan Nederland vanochtend in De Telegraaf.

Turkse president Gül: de opmars van islamofobie is gevaarlijk

VK 14.04.2012  De Turkse president Gül vergelijkt de xenofobie in Europa met de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog. ‘Het is triest de huidige achteruitgang te zien.’  

Lees ook Wilders over president Turkije: ‘Koerden-mepper en christen-pester’ – 14/04/12

Lees ook 400-jarige relatie met Turkije wordt gevierd, maar dat zal spanningen niet wegnemen – 13/04/12

Lees ook ‘Rutte moet met Gül mensenrechten bespreken’ – 13/04/12

Wilders over president Turkije: ‘Koerden-mepper en christen-pester’

Parool 14.04.2012 Geert Wilders is niet onder de indruk van de uitspraken van de Turkse president Abdullah Gül. ‘Turkse humor: christen-pester, koerden-mepper, hamas-vriend en islamist Gül klaagt over tolerantie’, liet hij vandaag in een reactie weten.

Wilders over president Turkije: ‘Koerden-mepper en christen-pester’

VK 14.04.2012 Wilders is niet onder de indruk van de uitspraken van de Turkse president Abdullah Gül. ‘Turkse humor: christen-pester, koerden-mepper, hamas-vriend en islamist Gül klaagt over tolerantie’, liet hij vandaag in een reactie weten.

Wilders haalt hard uit naar president Turkije

Telegraaf 14.04.2012 Geert Wilders is niet onder de indruk van de uitspraken van de Turkse president Abdullah Gül. „Turkse humor: christen-pester, koerden-mepper, hamas-vriend en islamist Gül klaagt over tolerantie”, liet hij zaterdag in een reactie weten.

Trouw 14.04.2012 De Turkse president Abdullah Gül vindt Geert Wilders een islamofoob. De PVV-leider ‘verkondigt een extreem geluid, dat radicalen voedt’, zegt Gül zaterdag in een interview met de Telegraaf.

Lees ook: Wilders over president Turkije: ‘Koerden-mepper en christen-pester’ – 14/04/12

Turkije valt Wilders aan

Telegraaf 14.04.2012 De Turkse president Abdullah Gül haalt vlak voor zijn staatsbezoek aan Nederland hard uit naar PVV-leider Geert Wilders.  Hij beschuldigt hem in De Telegraaf van het aanzetten tot vreemdelingenhaat.„Wilders is een islamofoob en verkondigt een extreem geluid dat radicalen voedt.

Wilders ‘islamofoob’

Spits 14.04.2012 Gül zei in een interview met NRC Handelsblad, dat ook vandaag is gepubliceerd, dat Wilders dit jaar wel welkom is. “Waarom niet. Natuurlijk is hij welkom. Dan zal hij de werkelijkheid hier zien. En dan zal hij zien dat hij subjectief is”, aldus Gül. De Turkse president zei verder te begrijpen dat Wilders niet namens de hele politiek in Nederland spreekt. Premier Mark Rutte heeft altijd gesteld dat de samenwerking van de VVD en het CDA met gedoogpartner PVV goed uit te leggen is in het buitenland.

President Turkije haalt uit naar Wilders

Metro 14.04.2012 Hij betitelt het beleid van Wilders als ‘vreemdelingenhaat voor eigen politiek gewin, niets meer en minder’. In heel Europa ontstaat hierdoor volgens hem een negatief klimaat van wij tegen zij.

De aanval van de Turkse president is Wilders niet ontgaan. “Christenpester, Koerdenmepper, Hamasvriend en islamist Gül klaagt over intolerantie”, constateert hij op Twitter. “Turkse humor.”

President Turkije haalt uit naar Wilders

NU 14.04.2012 PVV-leider niet onder indruk van uitspraken.  PVV-leider Geert Wilders is een islamofoob en verkondigt een extreem geluid dat radicalen voedt. “Dat legt de basis voor etnische religieuze discriminatie, die we de vorige eeuw al eens hebben meegemaakt”, zegt de president van Turkije Abdullah Gül aan de vooravond van zijn bezoek aan Nederland zaterdag in De Telegraaf.

Tulpen uit Turkije

Telegraaf 14.04.2012 De Turkse president Abdullah Gül, die Nederland komende week bezoekt, bekleedt zijn ambt sinds 2007. Hij won toen na drie stemrondes in het parlement als kandidaat van de islamitische Partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (AKP) de verkiezingen. De eerste keer zaten de militairen hem nog dwars, maar na de derde ronde lag de weg naar het presidentschap voor hem open.

400-jarige relatie met Turkije wordt gevierd, maar dat zal spanningen niet wegnemen

VK 13.04.2012 Volgende week brengt de Turkse president Abdullah Gül een 3-daags staatsbezoek aan Nederland. Het is de officiële aftrap van de viering van 400 jaar diplomatieke banden tussen Nederland en Turkije. Vooral de economische banden tussen beide landen zijn ijzersterk. Op politiek gebied gaat het minder soepel.

april 14, 2012 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 7 reacties

Peilingen 2e kamer 08.04.2012 Maurice de Hond – PvdA gestegen naar 23 zetels

PvdA gestegen.

De PvdA wint opnieuw twee zetels en komt daarmee uit op 23.

De PVV daarentegen levert twee zetels in komt daarmee op de laagste score (19) sinds de Tweede Kamerverkiezingen in 2010.

De SP daalt 1 zetel, net als de ChristenUnie. Sinds de PvdA weer aan het terugkomen is, is de SP 4 zetels gedaald en staat nu op 29 zetels.

Het CDA en VVD zijn ten opzichte van vorige week juist een zetel gestegen.

De actuele Thermometer.

PVV op laagste punt in peiling sinds verkiezingen

Elsevier 08.04.2012 Als er nu verkiezingen zouden zijn, krijgt de PVV negentien zetels. Dat is twee minder dan vorige week en het laagste niveau sinds de Tweede Kamerverkiezingen in juni 2010.

Dat blijkt uit de peiling van Maurice de Hond. De opiniepeiler voorspelt grote verschuivingen als bekend wordt gemaakt waar VVD, CDA en PVV miljarden op zullen bezuinigen en wat de partijen hebben binnengehaald.

Winst is er deze week voor de VVD, die van 31 naar 32 zetels stijgt. Ook het CDA wint een zetel en stijgt naar 14. Volgens de geruchten uit het Catshuis lukt het de regeringspartijen flinke hervormingen door te voeren, waar gedoogpartner PVV zich eerder tegen verzette. Zou zou er fors worden bezuinigd op de ww en gaat de verhoging van de AOW-leeftijd mogelijk eerder in.

Herstel PvdA
De PvdA wint eveneens. Sinds fractievoorzitter Job Cohen werd vervangen voor Diederik Samsom is de partij negen zetels gestegen. Deze week is de winst twee zetels, de partij staat op 23. De blunders van het inmiddels opgestapte Kamerlid John Leerdam hebben dus geen effect op de peilingen.

De SP verliest een zetel en komt uit op 29. Sinds het beter gaat met de PvdA is de socialistische partij vier zetels kwijtgeraakt en D66 twee. De ChristenUnie staat deze week op 5 zetels, een minder dan vorige week.

Zie ook:

Winst PvdA, verlies PVV

Telegraaf 08.04.2012  De afgelopen weken hebben zowel binnen de links als de rechts politieke partijen interne verschuivingen plaats gevonden en dat is goed te zien als de uitslag van de wekelijkse politieke barometer van Maurice de Hond vergeleken wordt met de uitslag van 7 weken geleden. De PVV is deze week 2 zetels gedaald naar 19, de laagste score sinds de verkiezingen van 2010 en daarmee 5 zetels lager dan 7 weken geleden. VVD en CDA zijn beiden 1 zetel gestegen.

PVV daalt verder in peiling

Parool 08.04.2012 De PVV zou, als er nu verkiezingen zouden worden gehouden, 19 zetels halen, 2 minder nog dan wanneer ze vorige week waren geweest. De partij haalde er bij de laatste verkiezingen 24.

PVV daalt verder in peiling

VK 08.04.2012 Dat blijkt uit een peiling van Maurice de Hond. De PvdA zou 23 halen, 2 meer dan vorige week, maar nog altijd 7 minder dan bij de laatste verkiezingen.

http://static1.ad.nl/static/photo/2012/15/16/12/20120408110933/media_xll_1171707.jpg

PVV daalt verder in peiling

AD 08.04.2012  De PVV zou, als er nu verkiezingen zouden worden gehouden, 19 zetels halen, 2 minder nog dan wanneer ze vorige week waren geweest. De partij haalde er bij de laatste verkiezingen 24.

Dat blijkt uit een peiling van Maurice de Hond. De PvdA zou 23 halen, 2 meer dan vorige week, maar nog altijd 7 minder dan bij de laatste verkiezingen.

Herstel PvdA zet door in peiling

NU 08.04.2012 – Het herstel van de PvdA blijft ook deze week doorgaan. De partij van leider Diederik Samsom wint opnieuw twee zetels en komt daarmee uit op 23.

Dat blijkt uit de laatste peiling van Maurice de Hond.

PVV in de min, PvdA in de plus

Spits 08.04.2012 Maurice de Hond heeft vandaag weer zijn wekelijkse peilingscijfertjes gepubliceerd. De grootste veranderingen ten opzichte van vorige week zijn de +2 van de PvdA (dat echter nog steeds op een verlies van 7 zetels staat ten opzichte van de laatste verkiezingen) en de -2 van de PVV (dat daardoor op -5 staat).

april 8, 2012 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Peilingen 2e kamer 08.04.2012 Maurice de Hond – PvdA gestegen naar 23 zetels

Geert Wilders PVV – Geen gedonder in de tent – deel 7

Zo verklaarde parlementair historicus Peter van der Heiden van de Radboud Universiteit in Nijmegen donderdag het ‘afbrokkelen’ van de PVV. „Het is ook een kwestie van: als er één schaap over de dam is, volgen er meer. Kamerlid Hero Brinkman heeft laten zien dat opstappen bij de PVV niet meteen betekent dat je een paria wordt en nu durven provinciale PVV’ers ook van zich te laten horen.”

‘Hakken werkt tegen Wilders’

Telegraaf 19.04.2012 „Voortdurend hakken op alles en iedereen en geen enkel compromis willen sluiten, gaat tegen Wilders werken. De PVV-fractieleden in de lokale en provinciale politiek krijgen er genoeg van om als kleine jongens aan zijn leiband te lopen.”

Verder:

Zeeuws PVV-Statenlid weg vanwege salaris medewerker

Elsevier 16.05.2012 Het hele budget van de Zeeuwse PVV-fractie gaat op aan het salaris van de stiefdochter van fractievoorzitter Peter van Dijk, zegt Statenlid Ruud Muste. Hij verlaat de fractie.

Volgens Muste gaat al het geld van de partij, 18.000 euro per jaar, naar de stiefdochter van Van Dijk die als medewerker voor de partij actief is. De fractie zou hier niet mee hebben ingestemd en ook niet over zijn ingelicht.

De voormalig PVV’er gaat alleen verder onder de naam Helder Zeeland. Muste is niet het eerste statenlid van de PVV dat de partij verlaat. Ook in Noord-Holland, Drenthe, Limburg, Noord-Brabant en Friesland verloor de partij Statenleden die uit onvrede voor zichzelf begonnen.

‘Al het Zeeuwse PVV-geld naar medewerkster’

Trouw 16.05.2012 De stiefdochter van de Zeeuwse PVV-fractievoorzitter Peter van Dijk krijgt voor haar werk als fractiemedewerker zo’n riant salaris, dat Statenlid Ruud Muste niet meer genoeg krijgt om zijn werk te doen. Muste stapt daarom uit de PVV-fractie, zo liet hij woensdag per brief weten.

Zeeuwse PVV’er stapt op

Telegraaf 16.05.2012 stiefdochter van de Zeeuwse PVV-fractievoorzitter Peter van Dijk krijgt voor haar werk als fractiemedewerker zo’n riant salaris, dat Statenlid Ruud Muste niet meer genoeg krijgt om zijn werk te doen. Muste stapt daarom uit de PVV-fractie, zo liet hij woensdag per brief weten.

Statenlid verlaat PVV uit ‘schaamte voor uitspraken Wilders’

Hero Brinkman: het rommelt in de PVV achter de schermen

NRC 08.04.2012 Het rommelt in de PVV achter de schermen. Dat zei Hero Brinkman vanochtend in het televisieprogramma Eva Jinek op Zondag. Brinkman verwacht dat meer PVV’ers zich de komende tijd zullen uitspreken en “zich proberen los te worstelen” uit de partij.

Brinkman: Ook andere PVV’ers gaan zich los worstelen

Trouw 08.04.2012 Hero Brinkman verwacht dat ook andere PVV’ers zich los zullen worstelen. ‘Voor de buitenwereld lijkt de partijdiscipline groot, maar ik weet dat intern het een en ander rommelt. Daar zijn dingen gaande, achter de schermen. Ik verwacht dat mensen zich binnenkort gaan uiten en zich gaan proberen los te worstelen’, zei de afvallige PVV’er in het televisieprogramma Eva Jinek op zondag.

Brinkman: Ook andere PVV’ers gaan zich los worstelen

Vertrek Hero BrinkmanAD 08.04.2012 Hero Brinkman verwacht dat ook andere PVV’ers zich los zullen worstelen. ‘Voor de buitenwereld lijkt de partijdiscipline groot. Brinkman benadrukte dat hij niet met modder wil gooien naar zijn oude partij, maar herhaalde tegelijkertijd dat ‘het onacceptabel is wat Geert doet’ en dat de PVV volgens ‘een pervers systeem’ opereert. ‘Maar ik ben niet boos en ik koester geen wrok’, aldus Brinkman. 

Dubbel gevoel – Brinkman zei verder dat het ‘rommelt’ binnen de PVV. De politicus heeft nog altijd een dubbel gevoel over zijn vertrek: ”Teleurstelling en opluchting, maar de teleurstelling weegt zwaarder. Zes jaar poets je niet zomaar weg.”

Hero Brinkman wil zich richten op ouderen en Antillen

NU 08.04.2012 Voormalig PVV-lid Hero Brinkman wil zich in zijn toekomstige politieke werk onder meer gaan toeleggen op ouderen.

Brinkman: ‘De PVV is gewoon een soort Stasi’

VK 26.03.2012 De PVV is volgens de deze week opgestapte Hero Brinkman zo gesloten, dat je de partij bijna kunt vergelijken met de Stasi, de voormalige Oost-Duitse binnenlandse veiligheidsdienst. Brinkman deed zijn uitspraken in het televisieprogramma Brandpunt.

Zie: ‘Kennis Brinkman over PVV bom onder kabinet’

Zie: Hero Brinkman op eigen benen

en ook: 

NRC 18.04.2012 Het Drentse Statenlid Frans van Rhee stapt uit de PVV, zo meldt de NOS vanmiddag. In een verklaring laat Van Rhee weten dat hij zich schaamt voor het landelijke beleid van de partij.

Drents Statenlid PVV schaamt zich en stapt op

Trouw 18.04.2012 Het Drentse Statenlid Frans van Rhee stapt uit de PVV en gaat verder als eenmansfractie Groep Van Rhee. In een verklaring die vandaag door de provincie Drenthe naar buiten werd gebracht, zegt hij dat hij zich steeds meer schaamt voor de uitspraken en het beleid van de landelijke PVV.

Statenlid stapt uit PVV

Telegraaf  18.04.2012 Het Drentse Statenlid Frans van Rhee stapt uit de PVV en gaat verder als eenmansfractie Groep Van Rhee. In een verklaring die woensdag door de provincie Drenthe naar buiten werd gebracht, zegt hij dat hij zich steeds meer schaamt voor de uitspraken en het beleid van de landelijke PVV.

PVV-Statenlid stapt ‘uit schaamte’ op

Spits 18.04.2012 Opnieuw raakt de PVV een Statenlid kwijt. Frans van Rhee stapt uit de partij in Drenthe en gaat verder als eenmansfractie Groep Van Rhee. Saillant: de Drent werd nog geen maand geleden beëdigd.

In een verklaring die vandaag door de provincie Drenthe naar buiten werd gebracht, zegt hij dat hij zich steeds meer schaamt voor de uitspraken en het beleid van de landelijke PVV.

Zie ook:

Geert Wilders PVV – Geen gedonder in de tent – deel 6

Gedonder bij de PVV in Den Haag

Geert Wilders PVV – Partijdemocratie, agressieve en sjoemelende kamerleden – versus Gedoogsteun 

Van Gedoogsteun, Minderheidskabinet en Gatenkaas.

Hero Brinkman PVV – Een zuipschuit maar zeker geen drankorgel

Hero Brinkman van de PVV slaat weer door 

Geert Wilders PVV – Geen gedonder in de tent – deel 5

Geert Wilders PVV – Geen gedonder in de tent deel 4

Geert Wilders PVV – Geen gedonder in de tent deel 3

Geert Wilders PVV – Geen gedonder in de tent ! – deel 2

Geert Wilders PVV – Geen gedonder in de tent !!!!!deel 1

april 8, 2012 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 12 reacties