Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Peiling 2e kamer 28.04.2013 Maurice de Hond – PvdA terug naar dieptepunt

PvdA diep in de put.

De partij van Diederik Samsom zal nog maar 18 zetels halen. De partij evenaart daarmee het dieptepunt dat de partij in maart bereikte. De sociaaldemocraten hebben momenteel 38 zetels in de Tweede Kamer.

Zetels

Coalitiegenoot VVD staat er ook niet goed voor in de peiling. De liberalen komen uit op 25 zetels, tegenover 41 in de Kamer. De partij staat nog maar 2 zetels achter op de PVV, die met 27 zetels virtueel de grootste partij is.

Het CDA is afgelopen week een virtuele zetel gestegen en komt uit op 15. GroenLinks steeg ook een zetel en is nu terug op 4, het zetelaantal sinds de verkiezingen.

Stem

Verder laat de peiling van De Hond weinig verschuivingen zien. D66 en ChristenUnie staan stabiel op respectievelijk 17 en 6 zetels. De Partij voor de Dieren zou bij verkiezingen 3 zetels halen en Ouderenpartij 50Plus 11.

Uit aanvullend onderzoek blijkt voorts dat bij de VVD nog maar 72 procent van de VVD-kiezers vorig jaar nog een kans op een stem geeft. Bij de PvdA is dat 65 procent.

De actuele Thermometer.

 Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Peilingen

Slechtste peiling voor PvdA sinds verkiezingen

Trouw 24.04.2013 Als er nu Tweede Kamerverkiezingen zouden zijn dan zou de PvdA uitkomen op 18 zetels. Dat is een evenaring van het slechtste peilingsresultaat sinds de verkiezingen van september. De sociaaldemocraten hebben nu 38 Kamerzetels.

PvdA zakt in peiling 

Telegraaf 28.04.2013 Als er nu Tweede Kamerverkiezingen zouden zijn dan zou de PvdA uitkomen op 18 zetels. Dat is een evenaring van het slechtste peilingresultaat sinds de verkiezingen van september. De sociaaldemocraten hebben nu 38 Kamerzetels.

PvdA terug naar dieptepunt in peiling Maurice de Hond

Elsevier 28.04.2013 De PvdA blijft er slecht voor staan in de peilingen van Maurice de Hond. Als er nu verkiezingen zouden zijn, zou de partij van Diederik Samsom 18 zetels halen. De partij evenaart daarmee het dieptepunt dat de partij in maart bereikte. Dat blijkt zondag uit de wekelijkse peiling van De Hond. De sociaaldemocraten hebben momenteel 38 zetels in de Tweede Kamer

Slechtste peilingsresultaat voor PvdA sinds verkiezingen

NU 28.04.2013 De PvdA zakt deze week weer 2 zetels terug naar 18, een evenaring van de laagste score sinds de verkiezingen, die al eerder in maart werd gehaald. De VVD gaat 1 zetel omhoog (25) en staat nu nog maar 2 zetels achter op de PVV. Dat blijkt uit de wekelijkse peiling van Maurice de Hond van Peil.nl.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Peilingen

april 28, 2013 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Peiling 2e kamer 28.04.2013 Maurice de Hond – PvdA terug naar dieptepunt

Fraude ex-SP Akansel Kaymaz gedeputeerde Gelderland

Mirzon Groep

De in Turkije geboren Akansel Kaymaz (43) uit het Gelderse Velp, jarenlang SP-Statenlid in Gelderland en in 2004 zelfs SP-kandidaat voor de Europese verkiezingen, stak het geld van 35 beleggers met zijn bedrijf Mirzon Groep in diverse Roemeense vastgoedprojecten en grond. Hij keerde zijn klanten echter nooit rente uit op hun investeringen, waarop de beleggers hun geld terugeisten.

De rechtbank Gelderland geeft hen daarin gelijk, en spreekt van ’onrechtmatig handelen’ en ’wanprestaties’. Kaymaz moet daarom de investeringen terugbetalen, inclusief wettelijke rente. meer nog meer

Ex-SP’er moet 3,5 miljoen betalen

Telegraaf 24.04.2013 Een prominent oud-lid van de Socialistische Partij (SP) moet 3,5 miljoen euro terugbetalen aan beleggers die hij had verleid om hun spaargeld te investeren in Roemenië. Dit heeft de rechtbank Gelderland bepaald. Inmiddels is door de gedupeerde beleggers beslag gelegd op vrijwel al zijn vastgoed in Nederland.

april 24, 2013 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , | 1 reactie

Rel bij de PvdA over strafbaar stellen illegalen

Uit een onderzoek van EenVandaag kwam woensdag naar voren dat tweederde van de PvdA-leden niets zien in de strafbaarstelling van illegaliteit. Meerdere prominenten zoals oud-partijleider Job Cohen en de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan ondertekenden al een petitie tegen het plan.

Te laat

Maar het verzet van de sociaaldemocraten komt een beetje laat. Strafbaarstelling van illegaliteit is in het Regeerakkoord opgenomen en dat akkoord werd nota bene goedgekeurd door de leden op een partijcongres.

Kamerlid Myrthe Hilkens spreekt zich deze week in Vrij Nederland ook uit tegen het plan. ‘Ik ga die maatregel in ieder geval níet verdedigen.’ In een interview met Vrij Nederland zegt Hilkens tegen de maatregel te zijn. ‘Laat ik het niet gaan rechtlullen. Het risico bestaat dat slachtoffers van mensenhandel nog onzichtbaarder worden.

Raadsel.

Even een raadseltje. Waar komt de volgende passage vandaan? ‘De maatschappij ontvangt alle vreemdelingen, die de weldaden der vrijheid vreedzaam wensen te genieten, in haar midden, en verleent hen alle zekerheid en bescherming.’ Ja, ik begrijp dat het even nodig is de ogen uit te wrijven, maar het staat er werkelijk, in de eerste echte Nederlandse grondwet. Doordat de wereld kleiner en grenzen relatiever worden, neemt het belang van de natiestaat af en groeit het belang van de rechten van het individu. Het strafbaar stellen van vreemdelingen zonder documenten – een betere aanduiding dan illegalen – is een middel dat in wezen deze nieuwe realiteit ontkent en de rechtskloof zal vergroten. Op dit moment zijn ruim 200 miljoen mensen buiten hun land van herkomst op weg naar andere bestemmingen. Dat aantal zal in de komende decennia naar verwachting verdubbelen tot een half miljard.

Om dit verschijnsel het hoofd te bieden is meer nodig dan de dommekracht waartoe VVD en PvdA in het regeerakkoord hebben besloten. Spiegeling aan de houding die spreekt uit onze eerste Grondwet kan nog altijd tot meer verlichte oplossingen inspireren.

Scherp oog.

In de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring van 1776 wordt het najagen van geluk gerekend tot de onvervreemdbare rechten van de mens. Maar in het Nederland van de afgelopen decennia heeft het woord ‘gelukzoeker’ een negatieve betekenis gekregen.

Het staat voor een vreemdeling die onder de valse vlag van vluchteling onze samenleving poogt binnen te dringen om hier van de welvaart te profiteren. De reactie op deze gelukzoekers is een politiek van afschrikking, waarvan het strafbaar stellen van illegaal verblijf nu het sluitstuk moet worden.

Het zegt veel over de defensieve houding die in de natie is binnengeslopen dat een oeroude menselijke drijfveer, zelfs een als onvervreemdbaar gekwalificeerd recht als lotsverbetering in een kwaad licht is komen te staan. Het maken van onderscheid naar motieven om huis en haard te verlaten en elders het geluk te zoeken, is een ontkenning van de menselijke realiteit, constateerde de rechtsgeleerde Hirsch Ballin (CDA)  onlangs in een lange, helaas onderbelicht gebleven, rede in Tilburg over de staat van de christen-democratie.

Als het uit menselijke oogpunt al niet aangaat onderscheid te maken naar migratiemotieven, een realiteit is dat de migratie sinds het einde van de verstarrende Koude Oorlog in 1989 wereldwijd snel is toegenomen. In 1970 waren 85 miljoen mensen onderweg, thans zijn dat er ruim 200 miljoen. De verwachting van de Internationale Organisatie voor Migratie is dat hun aantal tegen het midden van deze eeuw een half miljard zal bedragen. Dit effect van de globalisering kan niet worden getackeld met strafbaarstelling van illegaal verblijf, hoe groot de sociale schokken van deze verandering ook zijn.

Het congres van de PvdA voelde dus haarfijn aan dat het strafbaar stellen van illegaal verblijf een stap in de verkeerde richting is. Hirsch Ballin zei het in zijn Tilburgse rede zo: ‘Elke politieke partij ondermijnt zichzelf als zij haar principes geweld aan doet’.

Moties Politieke Ledenraad

PvdA door De Redactie op 11 mei 2013 – Zondag 12 mei vindt de Politieke Ledenraad plaats over de strafbaarstelling van illegaliteit. Hier zal onder meer worden gesproken over deze vier moties (pdf). lees verder »

Download de moties inclusief pre-adviezen (pdf) >
Download de moties inclusief pre-adviezen (html) >

Hoe ging de PvdA er in het vorige kabinet mee om ???

zie: Jacht op illegalen? Onder PvdA meer illegalen opgepakt

Wij leven in een land waarin generaliseren over de islam aan de orde van de dag is, waarin al bijna dertien jaar politici met een conservatieve agenda op het pluche zitten en waarin Wilders steeds minder radicaal klinkt omdat andere partijen zijn standpunten overnemen.

Er is een bloedige oorlog gaande in Syrië met miljoenen vluchtelingen als gevolg, en Nederland debatteert over de vraag of we dit jaar meer dan vijftig Syrische asielzoekers moeten opnemen. Vijftig. Ondertussen wil een linkse wethouder MOE-landers het land uitzetten als ze geen Nederlands spreken, komt minister Asscher met een participatiecontract, en stemt de PvdA voor strafbaarstelling van illegaliteit.

Te gek voor woorden toch ???

Vluchtelingen hebben geen keus. Ze komen onze kant op! Een ongenode gast is zelden welkom. Dat geldt ook voor oorlogsvluchtelingen. De UNHCR, de VN-afdeling die zich bezighoudt met vluchtelingen, zet kampen op, net buiten het oorlogsgebied. Dat is niet toereikend. Opvang elders is ook nodig. Maar in Nederland is een vluchteling een ongenode gast. Hij moet vertrekken zodra dat kan.

————- Ooit kregen zelfs NSB’ers een plek in de samenleving…………..

Zwitsers referendum – Wat de Zwitsers kunnen dat kunnen wij ook: immigratie beperken en uit de EU! Quotum voor immigranten. Fantastisch! Geert Wilders        ✔ @geertwilderspvv ja

Inwoners van Zwitserland hebben zondag in een referendum Referendum voor het invoeren van een maximum aantal arbeidsmigranten uit de Europese Unie (EU) gestemd. Daarmee gaan de Zwitsers in tegen het met Europa afgesproken vrij verkeer van personen.

Dat blijkt volgens de BBC uit de eerste resultaten van de stemming. Volgens de Zwitserse media wil een nipte meerderheid van 50,9 procent de massa-immigratie in het land aan banden leggen.

Duitsers en Italianen

Het referendum was aangevraagd door de nationalistische en conservatieve Zwitserse Volkspartij (SVP). De partij wil het aantal hoogopgeleide Duitsers, Oostenrijkers en Italianen dat in Zwitserland komt werken aan banden leggen.

Brussel niet blij

Na de bestaande quota voor lange verblijfsvergunningen en niet-EU-migranten gaat Zwitserland nu ook weer een maximum stellen aan het aantal EU-migranten. Dit gaat in tegen de afspraken die Zwitserland in 2008 met Brussel sloot over vrij verkeer van personen.

Gevolgen

In de verklaring zegt de Europese Commissie te zullen gaan onderzoeken wat voor gevolgen de verbreking van het verdrag tussen de EU en Zwitserland zal hebben.

Zondag werd duidelijk dat een nipte meerderheid van de Zwitsers quota wil voor het aantal arbeidsmigranten dat vanuit de EU naar Zwitserland mag afreizen voor werk. Veel hoger opgeleiden uit onder meer Duitsland en Italië komen op de hoge lonen in de Alpenstaat af.

De Europese Commissie sprak zich zondagavond negatief uit in een verklaring over de keuze van het Zwitserse volk. De EU gaat nu uitzoeken wat de consequenties zijn, zo is te lezen in een verklaring. De commissie schrijft  te gaan onderzoeken wat de uitkomst van het referendum betekent voor de verhoudingen tussen Brussel en Bern. „In deze context wordt ook de opstelling van de Federale Raad (het Zwitserse kabinet – red) met betrekking op het resultaat daarin meegenomen.”

EC baalt van Zwitsers ‘ja’

Telegraaf 09.02.2014 De Europese Commissie (EC) heeft teleurgesteld gereageerd op de uitkomst van het Zwitserse referendum. Volgens het dagelijks bestuur van de EU gaat de geplande immigratiebeperking „in tegen het principe van het vrije verkeer van personen tussen de EU en Zwitserland.”

De commissie schrijft in een verklaring te gaan onderzoeken wat de uitkomst van het referendum betekent voor de verhoudingen tussen Brussel en Bern. „In deze context wordt ook de opstelling van de Federale Raad (het Zwitserse kabinet – red) met betrekking op het resultaat daarin meegenomen.”

Gerelateerde artikelen

09-02: ‘Zwitsers voor beperkingen immigratie’

09-02: Referendum immigratie

EU reageert ‘teleurgesteld’ op uitslag Zwitsers referendum

Elsevier 09.02.2014 De Europese Unie (EU) is teleurgesteld vanwege de beslissing van het Zwitserse volk om arbeidsmigratie vanuit de EU te beperken. Volgens Brussel staat die beslissing lijnrecht op het vrije verkeer van personen. De Europese Commissie sprak zich zondagavond negatief uit in een verklaring over de keuze van het Zwitserse volk.

Gevolgen

In de verklaring zegt de Europese Commissie te zullen gaan onderzoeken wat voor gevolgen de verbreking van het verdrag tussen de EU en Zwitserland zal hebben.

Zondag werd duidelijk dat een nipte meerderheid van de Zwitsers quota wil voor het aantal arbeidsmigranten dat vanuit de EU naar Zwitserland mag afreizen voor werk. Veel hoger opgeleiden uit onder meer Duitsland en Italië komen op de hoge lonen in de Alpenstaat af.

Zwitsers kiezen voor beperken immigratie

Europese Commissie reageert teleurgesteld op uitkomst Zwitserse referendum

NU 09.02.2014 De bevolking van Zwitserland heeft in een referendum nipt gestemd voor het aan banden leggen van immigratie.  Dat bevestigde de Zwitserse vertegenwoordiging bij de Europese Unie zondag. 

Volgens de BBC stemde tussen de 50.5 en 51 procent van de Zwitsers voor de invoering van immigratiequota. Bijna alle stemmen zijn inmiddels geteld.

Gerelateerde artikelen:

Zwitsers stemmen voor nieuwe quota EU-arbeidsmigranten

Elsevier 09.02.2014 Inwoners van Zwitserland hebben zondag in een referendum voor het invoeren van een maximum aantal arbeidsmigranten uit de Europese Unie (EU) gestemd. Daarmee gaan de Zwitsers in tegen het met Europa afgesproken vrij verkeer van personen.

Dat blijkt uit de eerste resultaten van de stemming. Volgens Zwitserse media wil een nipte meerderheid van 50,9 procent de massa-immigratie in het land aan banden leggen.

Duitsers en Italianen

Het referendum was aangevraagd door de nationalistische en conservatieve Zwitserse Volkspartij (SVP). De partij wil het aantal hoogopgeleide Duitsers, Oostenrijkers en Italianen dat in Zwitserland komt werken aan banden leggen.

Brussel niet blij

Na de bestaande quota voor lange verblijfsvergunningen en niet-EU-migranten gaat Zwitserland nu ook weer een maximum stellen aan het aantal EU-migranten. Dit gaat in tegen de afspraken die Zwitserland in 2008 met Brussel sloot over vrij verkeer van personen.

‘Zwitsers voor beperkingen immigratie’

Telegraaf 09.02.2014 De bevolking van Zwitserland lijkt in een referendum nipt te hebben gestemd voor het aan banden leggen van immigratie. Volgens de BBC stemde tussen de 50.5 en 51 procent van de Zwitsers voor de invoering van immigratiequota. Bijna alle stemmen zijn inmiddels geteld.

Meerderheid Zwitsers wil immigratie inperken

VK 09.02.2014 Een meerderheid van de Zwitserse bevolking wil dat er een quotum wordt ingesteld voor het aantal migranten dat het land kan binnenkomen. Dat blijkt uit de uitslag van een referendum dat zondag werd gehouden.

De voorstanders van een immigratielimiet lijken met een nipt verschil te hebben gewonnen. Volgens de Zwitserse tv-zender SRF heeft 50,5 procent voor gestemd en 49,5 procent tegen. Vooral in de delen van Zwitserland waar Duits en Italiaans wordt gesproken was veel steun voor het immigrantenquotum.

VERWANT NIEUWS;

Zwitsers stemmen voor immigrantenquotum

NRC 09.02.2014 Een meerderheid van de Zwitserse bevolking heeft vandaag gestemd voor het instellen van een quotum voor het aantal migranten dat het land kan binnenkomen. Dat is de uitkomst van het referendum over de kwestie, meldt persbureau AP. Als het quotum wordt ingevoerd, kan dat de band met de Europese Unie ernstig schaden. 

VRIJ PERSONENVERKEER

Als Zwitserland quota op het aantal immigranten instelt, zet het zijn toegang tot de Europese interne markt op het spel, legde onze correspondent Caroline de Gruyter deze week uit in NRC Handelsblad (€).

De EU gaat uitzoeken wat de consequenties zijn, zo is te lezen in een verklaring.  LEES VERDER

Zwitserland stemt over quota migranten – kan relatie EU schaden

NRC 09.02.2014  Vandaag wordt in Zwitserland een referendum gehouden over de vraag of er weer quota voor immigranten moeten komen. Het kan de band met de EU ernstig schaden, aangezien de quota in strijd zijn met de afspraken met de EU.

Zwitserland heeft nu 8 miljoen inwoners. 23 procent van hen is niet in Zwitserland geboren. Elk jaar groeit de bevolking met 80.000 mensen, van wie driekwart EU-burgers. Als Zwitserland weer quota op het aantal immigranten instelt, zet het zijn toegang tot de Europese interne markt op het spel, legde onze correspondent Caroline de Gruyter deze week in Handelsblad uit (€). LEES VERDER

Zwitserland stemt over massa-immigratie

NU 09.02.2014 De Zwitsers stemmen zondag in een referendum over de vraag of de immigratie sterk aan banden moet worden gelegd. De initiatiefnemers van het referendum zijn van de nationalistische en conservatieve Zwitserse Volkspartij (SVP). Hun grootste zorg is niet de komst van berooide illegalen uit verre streken, maar de ”massa-immigratie” uit de Europese Unie. Een ‘ja’ zou de relaties met de EU zwaar kunnen beschadigen.

Referendum immigratie

Telegraaf 09.02.2014 De Zwitsers stemmen zondag in een referendum over de vraag of de immigratie sterk aan banden moet worden gelegd. De initiatiefnemers van het referendum zijn van de nationalistische en conservatieve Zwitserse Volkspartij (SVP). Hun grootste zorg is niet de komst van berooide illegalen uit verre streken, maar de „massa-immigratie” uit de Europese Unie.

VVD onder vuur wegens voorstel detentie asielzoekers

Trouw 30.01.2014 De VVD heeft zich de woede van de oppositie op de hals gehaald door voor te stellen uitgeprocedeerde asielzoekers die niet willen vertrekken, vaker op te sluiten. Het huidige beleid van het VVD-PvdA-kabinet is er juist op gericht om minder detentie toe te passen op asielzoekers, hielden de oppositiepartijen VVD-Tweede Kamerlid Malik Azmani vandaag voor.

VVD onder vuur

Telegraaf 30.01.2014 De VVD heeft zich de woede van de oppositie op de hals gehaald door voor te stellen uitgeprocedeerde asielzoekers die niet willen vertrekken, vaker op te sluiten. Het huidige beleid van het VVD-PvdA-kabinet is er juist op gericht om minder detentie toe te passen op asielzoekers, hielden de oppositiepartijen VVD-Tweede Kamerlid Malik Azmani donderdag voor.

VVD wil vreemdelingen vaker vastzetten

NU 30.01.2014 Vreemdelingen moeten vaker worden vastgezet om ervoor te zorgen dat zij terugkeren naar het land van herkomst. Daarvoor pleit VVD-Kamerlid Malik Azmani. Hij baseert zijn opvatting op een onderzoekvan het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), waaruit blijkt dat vreemdelingen vaker terugkeren bij herhaaldelijke detentie. Overigens neemt dit effect na de vierde keer hechtenis weer af. Donderdag debatteert de Tweede Kamer met Teeven over asielbeleid.

‘Humaner’

Teeven kwam vorig jaar met zijn voorstellen voor een “humaner” asielbeleid, naar aanleiding van de dood van de Russische asielzoeker Alexander Dolmatov. Het aantal cellen dat beschikbaar is voor asieldetentie wordt teruggebracht van ruim 2.000 naar 933 en gezinnen met kinderen worden zo snel mogelijk vanuit detentie overgeplaatst naar alternatieve opvang.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Vreemdelingendetentie Asielbeleid

Senaat Italië akkoord met afzwakking strafbaarheid illegaliteit

Elsevier 21.01.2014 Illegale immigranten zullen in Italië niet langer strafrechtelijk worden vervolgd. De Senaat is akkoord gegaan met een wetswijziging waarbij illegaliteit niet langer als misdrijf maar als ‘bestuursrechtelijke onrechtmatigheid’ wordt aangeduid. Het wetsvoorstel werd aangenomen met een ruime meerderheid van 182 voorstemmers tegen 16 tegenstanders.

Getouwtrek

Daarmee komt een einde aan dagenlang getouwtrek over de illegalenkwestie tussen linkse en rechtse partijen. De minister van Integratie Cécile Kyenge van de linkse Partito Democratico wil af van de strafbaarheid van illegaliteit omdat de wet in de praktijk niet zou werken. Coalitiepartner Nieuw Centrumrechts van vicepremier Angelino Alfano wil juist een stringent immigratiebeleid hanteren.

Nederland en Italië

Hoewel de landen verschillend zijn, moeten Nederlandse wetsschrijvers toch met bovenmatige interesse naar hun collega’s in Rome aan het kijken zijn. Waar Italië illegaliteit uit het strafrecht haalt, wil het Nederlandse kabinet illegaal verblijf juist in het strafrecht krijgen. In Nederland wordt illegaal verblijf een overtreding waar tegenover een gevangenisstraf van ten hoogste vier maanden of een geldboete van maximaal 3.900 euro staat. Het is een maatregel waarmee vooral coalitiepartner PvdA moeite heeft.

Dure procedures

In Italië wordt illegaliteit sinds 2002 aangeslagen als misdrijf op straffe van uitzetting. In de praktijk knijpen veel agenten daarom een oogje toe in gebieden waar illegale straatverkopers actief zijn. Met de wetswijziging hoopt Italië hetuitzetbeleid van illegalen te kunnen versoepelen.

Volg Servaas van der Laan op Twitter

zie ook;

De nieuwe oorlog tegen de horden vluchtelingen

Trouw 24.12.2013  Nederland stelt zich miezerig op tegen vluchtelingen uit Syrië. De geschiedenis heeft ons niets geleerd, verzucht Mient Jan Faber.

‘Raad van State: overheid mag illegalen wél op straat zetten’

Elsevier 19.12.2013 Staatssecretaris Fred Teeven (VVD, Asiel) mag illegalen die in Nederland blijven wél op straat zetten. Hoewel de Raad van Europa eerder oordeelde dat Nederland zorgplicht heeft voor illegalen, denkt de Raad van State daar anders over. Ingewijden zeggen tegen De Telegraaf dat een advies van die strekking staat in een nog niet gepubliceerd rapport van de Raad van State.

De Raad van Europa kwam in oktober met een niet-definitief oordeel dat Nederland zorgplicht houdt tegenover vreemdelingen, ook al zijn ze uitgeprocedeerd. Op dit moment belanden illegalen vaak op straat en krijgen ze onderdak van kerken en vrijwilligers.

Teeven zei in reactie van het oordeel dat hij het ‘buitengewoon onwenselijk‘ vindt. De ChristenUnie en PvdA in de Tweede Kamer grepen de uitspraak van de Raad van Europa aan, om aan te dringen op een ‘rechtvaardig asielbeleid’.

Rik Kuethe: Met het oog op rechtsgelijkheid moet illegaliteit als overtreding gelden

‘Overheid mag illegaal wel op straat zetten’›

NRC 19.12.2013 De overheid is niet verplicht om uitgeprocedeerde asielzoekers van eten, kleding en onderdak te voorzien. Dat staat in een nog niet gepubliceerd advies van de Raad van State aan staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven, schrijft De Telegraaf op basis van ingewijden. Teeven wil dat illegalen straks een boete tot maximaal 3900 euro kunnen krijgen. De boete wordt uitgedeeld als een illegaal wordt betrapt bij bijvoorbeeld een verkeerscontrole.

In het regeerakkoord is opgenomen dat illegaliteit straks strafbaar wordt gesteld. Vorige maand nog uitten diverse gemeenten nog kritiek op het voornemen.  Teeven houdt echter vast aan hetillegalenquotum voor criminele vreemdelingen of illegalen die zich aan het toezicht onttrekken. Uitgeprocedeerde asielzoekers verbleven in Nederland onder meer in tentenkampen, kraakpanden en vluchtkerken. In Amsterdam kregen ongeveer 75 asielzoekers van de gemeente onlangs onderdak in een voormalig huis van bewaring aan de Havenstraat. Ze mogen daar een half jaar blijven.

Geef staatlozen een verblijfsvergunning’

Trouw 05.12.2013 Vreemdelingen in Nederland die staatloos zijn en daardoor geen kant op kunnen, moeten een verblijfsvergunning krijgen. Pas dan krijgen ze de bescherming die ze verdienen. Om hoeveel vreemdelingen het gaat is niet met zekerheid te zeggen, maar het zouden er zomaar duizenden kunnen zijn.

Die aanbevelingen komen van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ), die gisteren op verzoek van staatssecretaris Teeven (VVD, veiligheid en justitie) een rapport (Open pdf) over staatloosheid publiceerde.

‘Als jij niet de juiste papieren hebt om hier te zijn, dan laten we je doodvallen’

Trouw 04.12.2013  ‘Het leven in de illegaliteit brengt risico’s met zich mee, waaronder gezondheidsrisico’s.’ Met andere woorden: als jij niet de juiste papieren hebt om hier te mogen zijn, dan laten we je letterlijk doodvallen.  Dankzij protesten van tienduizenden mensen mag Dennis blijven totdat zijn beroep op het kinderpardon is afgerond. Maar het is te gek voor woorden dat hij niet vanzelfsprekend onder dat kinderpardon valt.

Advies: verblijfsvergunning voor mensen zonder nationaliteit

Trouw 04.12.2013 Mensen die zonder nationaliteit in Nederland verblijven, moeten recht krijgen op een verblijfsvergunning. Belemmeringen bij de naturalisatie tot Nederlander moeten weggenomen worden en voor staatloze kinderen die in Nederland zijn geboren moet het makkelijker worden om aanspraak te maken op het Nederlanderschap. Download hier het advies van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken Open pdf (1,6 MB)

Rapport: staatlozen moeten een vergunning krijgen›

NRC 04.12.2013  Vreemdelingen die in Nederland wonen en in geen enkel land thuishoren, moeten hier een verblijfsvergunning krijgen. Het gaat om mensen die geen enkel land erkent als onderdaan. Dat adviseert de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) vandaag in haar rapport (pdfGeen land te bekennen.

PvdA laat afspraken ‘illegalenquotum’ toe 

NU 26.11.2013 De PvdA gaat staatssecretaris Fred Teeven (Justitie) niet oproepen om te stoppen met kwantitatieve afspraken over het oppakken van illegalen. Bekijk video – Dat blijkt dinsdag voorafgaand aan stemmingen in de Tweede Kamer. Eerder had de PvdA-ledenraad de fractie opgeroepen om te stoppen met het quotum. Dit was een voorwaarde voor de leden om in te kunnen stemmen met het voorstel voor de strafbaarstelling van illegaliteit. “Laat de politie gewoon haar werk doen door mensen die strafbare feiten plegen op te pakken; ongeacht de vraag of het gaat om Iraniërs, Hollanders of Friezen”, schrijft hij in een brief.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Strafbaarstelling illegaliteit Illegalenquotum

Ook in 2014 ‘illegalenquotum’

Telegraaf 21.11.2013 Staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) wil ook komend jaar 4000 vreemdelingen oppakken. Dat valt op te maken uit een brief aan de Kamer. Hij wil ook dan een ‘kwantitatieve afspraak’ met de politie over ‘4000 overdrachtsdossiers’ voor Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V).

Illegalenquotum blijft

Telegraaf 21.11.2013 Het illegalenquotum blijft bestaan. Voor volgend jaar wil staatssecretaris Teeven de politie opnieuw de doelstelling geven om 4000 vreemdelingen op te pakken.

Het illegalenquotum ligt al tijden onder vuur. De PvdA wilde er in 2014 geen omdat er niks over was afgesproken in het regeerakkoord. Teeven ziet een nieuw quotum als voortzetting van het beleid.

Staatssecretaris Teeven houdt vast aan illegalenquotum

Elsevier 21.11. 2013 Staatssecretaris Fred Teeven (VVD, Asiel) wil nieuwe afspraken met de politie over het arresteren van illegalen. Hij is daarover al in gesprek met de Nationale Politie. Als het aan Teeven ligt, is de doelstelling volgend jaar net als dit jaar 4.000 illegalen. Dat schrijft Teeven in reactie op vragen van VVD-Tweede Kamerlid Malik Azmani. De politie moet zich vooral richten op de arrestatie van criminele vreemdelingen.  De Kamer nam eerder dit jaar een motie aan om niet alleen ‘kwantitatieve doelstellingen‘ op te stellen. VVD’er Azmani zei woensdag tijdens de behandeling van de begroting van het ministerie van Veiligheid en Justitie dat door valse beloftes en het kinderpardon steeds minder uitgeprocedeerde asielzoekers terugkeren naar het land van herkomst.

Teeven wil opnieuw quotum illegalen

NU 21.11.2013 Staatssecretaris Fred Teeven (Justitie) wil opnieuw kwantitatieve afspraken maken met de politie om illegalen op te pakken.

Dat schrijft hij donderdag aan de Tweede Kamer.

Hij zegt hierover in gesprek te zijn met de Nationale Politie. Wat Teeven betreft worden er net als dit jaar vierduizend “overdrachtsdossiers” afgesproken.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Strafbaarstelling illegaliteit Asielbeleid

Teeven wil ook in 2014 ‘illegalenquotum’ voor politie

Trouw 21.11.2013  Staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) wil ook komend jaar 4000 vreemdelingen oppakken, zo valt op te maken uit een brief aan de Kamer. Hij wil ook dan een ‘kwantitatieve afspraak’ met de politie over ‘4000 overdrachtsdossiers’. Van dit ‘illegalenquotum’ wil een Kamermeerderheid, inclusief coalitiepartner PvdA, intussen af. Er werd ingestemd met een motie om ‘louter de kwantitatieve richtlijnen voor het aanhouden van uitgeprocedeerde vreemdelingen zonder strafrechtelijke antecedenten los te laten’.

Teeven houdt vast aan quotum, maar ‘alleen voor criminele illegalen’

NRC 21.11. 2013 Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven (VVD) houdt vast aan het illegalenquotum, de doelstellingen om jaarlijks 4000 illegalen op te pakken. Dat zei hij vanmiddag in de Tweede Kamer na vragen uit de Kamer.

Marit Maij (PvdA) benadrukte vanmiddag wel dat de politie alleen criminele vreemdelingen oppakt of illegalen die zich aan het toezicht onttrekken. Als de politie 3300 van hen oppakt, moet die vervolgens niet aan de slag gaan om zevenhonderd illegalen op te pakken die niet crimineel zijn, alleen maar om het streefcijfer te halen, aldus Maij. Teeven zegde dat toe. Lees verder

VVD: valse hoop en kinderpardon houden illegalen in Nederland

Elsevier 20.11.2013 Door valse beloftes en het kinderpardon keren steeds minder uitgezette asielzoekers terug naar huis. De VVD wil dat de politie een hogere prioriteit geeft aan de uitvoering van het vreemdelingenbeleid. Dat zei VVD-Kamerlid Malik Azmani woensdag tijdens de begrotingsbehandeling van Justitie.

Volgens het Kamerlid zorgen maatregelen als het kinderpardon ervoor dat illegalen ‘hoop en verwachtingen’ houden en langer blijven doorprocederen.

Omdat ook de politie niet actief wordt ingezet om vreemdelingen uit te zetten, blijven de terugkeercijfers dalen. Dat moet volgens de VVD veranderen.

VVD wil vasthouden aan illegalenquotum

Trouw 20.11.2013 Valse beloftes en dito hoop hebben net als het kinderpardon bijgedragen aan dalende terugkeercijfers onder vreemdelingen. Maar bij de politie zou uitvoering van het vreemdelingenbeleid ook weinig prioriteit hebben. Dat moet allebei veranderen, vindt de VVD in de Tweede Kamer.

Spekman geeft strijd niet op: illegalenwet moet menselijker

Elsevier 06.11.2013 Ondanks eerdere concessies om de nieuwe illegalenwet nog humaner te maken, is het partijbestuur van de PvdA nog altijd niet tevreden. Partijvoorzitter Hans Spekman wil meer basisrechten voor illegalen afdwingen, zoals onderwijs en medische zorg. Dat schrijft dagblad Trouw.

Dinsdagavond presenteerde Spekman een adviesrapport van een interne werkgroep die de gevolgen van strafbaarstelling van illegaliteit onderzocht.

 

PvdA’ers willen aanpassingen illegalenwet

Trouw 06.11.2013 Strafbaarstelling van illegaliteit kan de bestrijding van mensenhandel belemmeren. Dat is een van de conclusies uit een woensdag gepubliceerd adviesrapport van een PvdA-werkgroep, die voor de fractie de gevolgen van het voorgenomen beleid rond illegalen onderzocht.

PvdA-werkgroep: Illegalenwet moet menselijker

Trouw 06.11.2013 De PvdA moet het wetsvoorstel aanpassen dat illegaal verblijf in Nederland strafbaar stelt. Dat vindt partijvoorzitter Hans Spekman, die gisteren een adviesrapport aan de PvdA-fractie presenteerde over de humanitaire gevolgen van deze omstreden maatregel uit het regeerakkoord. Volgens Spekman is de wet zoals die nu op tafel ligt niet humaan genoeg en zijn basisrechten voor illegalen zoals onderwijs en medische zorg in gevaar.

Teeven niet blij met opmerking Raad van Europa over illegalen

Elsevier 01.11.2013 Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven (VVD) vindt het standpunt van de Raad van Europa over het Nederlandse asielbeleid ‘buitengewoon onwenselijk’. Teeven zegt dat hij nu echt niet opeens ‘iedereen te eten en te drinken gaat geven’. Donderdag meldde de NOS dat het Comité voor Sociale Rechten van de Raad van Europa zich negatief over het Nederlandse asielbeleid uitspreekt.

Aanzuigende werking

Ook verschillende politieke partijen grijpen de uitspraak aan om Teeven terecht te wijzen. De ChristenUnie wil dat Teeven ‘werk gaat maken van een rechtvaardig asielbeleid’ en PvdA-Kamerlid Marit Maij noemt de uitspraak ‘belangwekkend’.

zie ook;

Raad van Europa: Geef uitgeprocedeerde asielzoekers eten

Den HaagFM 31.10.2013 De overheid moet de uitgeprocedeerde asielzoekers, zoals die in de Vluchtkerk aan de Sportlaan, voorzien van eten, kleding en onderdak.

Dat zegt het Comité voor Sociale Rechten van de Raad van Europa na een klacht van de Protestantse Kerk in Nederland. …lees meer

PKN krijgt gelijk: Nederland mag asielzoeker niet op straat zetten

Trouw 31.10.2013 Nederland mag uitgeprocedeerde asielzoekers niet zo maar op straat zetten. Het huidige beleid schendt het Europees Sociaal Handvest, oordeelt een comité van de Raad van Europa.

De voorlopige uitspraak is een overwinning voor de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Die diende in februari met de Conference for European Churches een klacht in bij de Raad. De overheid moet alle mogelijke maatregelen nemen om aan hun basisbehoeften (voedsel, kleding en onderdak) te voldoen.

Hoewel de uitspraak voorlopig is, heeft ze wel direct gevolgen. Nieuwsuur meldt dat de overheid uitgeprocedeerden in ieder geval tot de definitieve uitspraak niet meer op straat mag zetten.

zie ook: NSB’ers kregen wél plek in de samenleving

‘Nederland mag asielzoekers niet op straat zetten’

Trouw 31.10.2013 Uitgeprocedeerde asielzoekers mogen niet meer zonder voorzieningen op straat worden gezet. VluchteningenWerk meldt donderdag dat het Europees Comité voor Sociale Rechten dat heeft besloten. Volgens VluchtelingenWerk betekent dit een einde aan de ‘vaak onmenselijke omstandigheden waarin uitgeprocedeerde asielzoekers in Nederland leven’.

‘Asielzoekers mogen niet meer op straat worden gezet’

NU 31.10.2013 Uitgeprocedeerde asielzoekers mogen niet meer zonder voorzieningen op straat worden gezet. VluchteningenWerk meldt donderdag dat het Europees Comité voor Sociale Rechten dat heeft besloten.  Bekijk video – Het gaat om een voorlopig en niet-bindend besluit. Volgens VluchtelingenWerkbetekent dit echter een einde aan de ”vaak onmenselijke omstandigheden waarin uitgeprocedeerde asielzoekers in Nederland leven”.

Gerelateerde artikelen:

Lees meer over;

Europa kraakt asielbeleid NL

Telegraaf 31.10.2013  Nog geen twee weken nadat de Raad van Europa de politiek in Den Haag op de vingers tikte over het vermeende racistische klimaat, ligt nu ons asielbeleid onder vuur. Het Comité voor Sociale Rechten van de Raad van Europa keurt het Nederlandse asielbeleid af. Uitgeprocedeerde asielzoekers mogen van Europa niet meer zonder voorzieningen op straat worden gezet.

lees ook: NSB’ers kregen plek in samenleving

Teeven: „Nu en nooit illegalenjacht“

Telegraaf 28.10.2013 De politie voert, nu en in de toekomst, geen ‘jacht’ op illegale vreemdelingen. Dat schrijft staatssecretaris Fred Teeven maandagavond aan de Tweede Kamer.

Teeven: nu en in toekomst geen jacht op illegalen

Trouw 28.10.2013 De politie voert, nu en in de toekomst, geen ‘jacht’ op illegale vreemdelingen. Dat schrijft staatssecretaris Fred Teeven maandagavond aan de Tweede Kamer.

De Kamer stemde recent tegen het hanteren van het zogenoemde illegalenquotum, het aantal illegalen dat de politie per jaar zou moeten aanhouden en wilde een brief hoe de bewindsman er gehoor aan zou geven. Teeven houdt nu vol dat de uitkomst van de stemming ondersteuning van zijn beleid betekent.

Politie zal nooit op ‘illegale vreemdelingen jagen’

NU 28.10.2013 De politie voert, nu en in de toekomst, geen ‘jacht’ op illegale vreemdelingen. Dat schrijft staatssecretaris Fred Teeven maandagavond aan de Tweede Kamer.

De Kamer stemde recent tegen het hanteren van het zogenoemde illegalenquotum, het aantal illegalen dat de politie per jaar zou moeten aanhouden en wilde een brief hoe de bewindsman er gehoor aan zou geven.

‘Europa moet asielzoekers eerlijker verdelen’

NU 22.10.2013 De lidstaten van de Europese Unie moeten samen de lasten van illegale migratie dragen. Dat heeft Thorbjørn Jagland, de voorzitter van de Raad van Europa, dinsdag gezegd.

Volgens hem ligt het probleem nu vooral bij de Zuid-Europese landen. Hij noemt het een ‘schande’ hoe Europa omgaat met het migrantenprobleem.

Meerderheid Tweede Kamer wil af van illegalenquotum

Handhaving quotum blijft achter

Trouw 17.10.2013 Het kabinet moet het ‘illegalenquotum’ afschaffen. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer wil dat. De ChristenUnie, PvdA, D66, SP, GroenLinks, Partij voor de Dieren en 50PLUS steunden een motie van ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind waarin het kabinet wordt opgeroepen ‘de kwantitatieve richtlijnen voor het aanhouden van uitgeprocedeerde vreemdelingen zonder strafrechtelijke antecedenten los te laten’. Dit wordt ook wel omschreven als het ‘illegalenquotum’.

Kamer wil af van ‘illegalenquotum’

NU 17.10.2013 Het kabinet moet het ‘illegalenquotum’ afschaffen. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer wil dat.

Volgens staatssecretaris Fred Teeven (Justitie) verandert er in de praktijk niet veel nu ChristenUnie, PvdA, D66, SP, GroenLinks, Partij voor de Dieren en 50PLUS donderdag een motie van ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind steunden waarin het kabinet wordt opgeroepen ”de kwantitatieve richtlijnen voor het aanhouden van uitgeprocedeerde vreemdelingen zonder strafrechtelijke antecedenten los te laten”. Dit wordt ook wel omschreven als het ‘illegalenquotum’.

Gerelateerde artikelen: 

Afschaffing illegalenquotum

Telegraaf 17.10.2013 Het kabinet moet het ‘illegalenquotum’ afschaffen. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer wil dat. Volgens staatssecretaris Fred Teeven (Justitie) verandert er in de praktijk niet veel nu ChristenUnie, PvdA, D66, SP, GroenLinks, Partij voor de Dieren en 50PLUS donderdag een motie van ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind steunden waarin het kabinet wordt opgeroepen „louter de kwantitatieve richtlijnen voor het aanhouden van uitgeprocedeerde vreemdelingen zonder strafrechtelijke antecedenten los te laten”. Dit wordt ook wel omschreven als het ‘illegalenquotum’.

Meerderheid Tweede Kamer wil af van illegalenquotum

Elsevier 17.10.2013 Als het aan een meerderheid in de Tweede Kamer ligt, verdwijnt de richtlijn voor het aanhouden van uitgeprocedeerde asielzoekers, ook wel het illegalenquotum genoemd. Regeringspartij PvdA hielp de motie van de ChristenUnie aan een meerderheid.

Kamer wil einde aan illegalenquotum – ’niet humaan’

NRC 17.10.2013 BinnenlandHet kabinet moet niet langer een quotum stellen voor het aantal illegalen dat wordt opgepakt die niet strafrechtelijk zijn veroordeeld. Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft vandaag ingestemd met een motie van de ChristenUnie over het zogenoemde illegalenquotum, zo meldt persdienst Novum. Lees verder

Lees meer;

13 SEP Kabinet maakt asielbeleid humaner – ‘grote verandering van beleid’ ›

22 MEI Kamer praat wéér over illegaliteit. Wat is stand van zaken in heikele kwestie? ›

16 MEI Rutte: VVD en PvdA vinden samen een oplossing voor illegaliteit ›

16 MEI VVD en PvdA in gesprek over vreemdelingenbeleid ›

12 MEI PvdA-leden blijven bezorgd over strafbaarheidstelling illegaliteit ›

PVV’er komt snel terug op dreigement: ‘Natuurlijk zijn we voor strafbaarstelling’

VK 14.10.2013 De PVV overwoog in de Eerste Kamer de strafbaarstelling van illegaliteit te saboteren. Dat zei PVV-senator Marcel de Graaff vandaag in De Telegraaf. De Eerste Kamerfractie van de PVV zou een crisis in het kabinet willen ontketenen. De Graaff komt echter na enkele uren in een tweet op zijn woorden terug. Later vanochtend twitterde De Graaff dat de Eerste Kamerfractie van de PVV ‘natuurlijk’ voor strafbaarstelling van illegaliteit zal stemmen. Hij kreeg direct een retweet van PVV-leider Geert Wilders.

PVV toch voor strafbaarstelling illegaliteit

NU 14.10.2013 De PVV gaat in de Eerste Kamer toch voor de strafbaarstelling van illegaliteit stemmen.

Dat laat PVV-senator Marcel de Graaff maandag weten op Twitter. “Natuurlijk stemt de PVV Eerste Kamer-fractie voor strafbaarstelling illegaliteit”, schrijft hij. Eerder op de dag leek het nog dat de PVV-senatoren het plan zouden verwerpen. De partij van Geert Wilders is voorstander van de maatregel, maar hoopt door tegen te stemmen een crisis in het kabinet te ontketenen. Vooral bij de PvdA ligt het plan gevoelig. De Graaff zei in De Telegraaf dat het voor zijn partij belangrijker is het kabinet te dwarsbomen dan het voorstel te steunen.

PVV wilde kabinet dwarszitten met strafbaarheid illegaliteit

Elsevier 14.10.2013 De PVV dreigde maandag het kabinetsplan om illegaliteit strafbaar te stellen niet te steunen in de Eerste Kamer. PVV-senator Marcel de Graaff vindt het belangrijker het kabinet dwars te zitten.

Update 11:00 uur. Marcel de Graaff laat op Twitter weten dat de PVV ‘natuurlijk’ voor strafbaarstelling van illegaliteit stemt.

PVV stuurt aan op crisis

Telegraaf 14.10.2013 De strafbaarstelling van illegaliteit dreigt niet door te gaan. De PVV overweegt in de senaat tegen het voorstel te stemmen om daarmee een crisis in het kabinet te ontketenen. De PVV vindt het belangrijker om het kabinet dwars te zitten. ,,Het is voor ons belangrijker dat het kabinet gestopt wordt, zodat de werkloosheid niet blijft stijgen.”

PvdA

De maatregel leidde eerder dit jaar tot onrust binnen coalitiepartner PvdA. Fractieleider Diederik Samsom ging het land door om zijn partij te overtuigen dat het nodig was de VVD dit punt te gunnen.

VVD

In ruil voor steun zegde de VVD toe het asielbeleid ‘humaner‘ te maken, onder meer door het zogeheten buitenschuldcriterium te verruimen.

PVV dreigt strafbaarstelling illegaliteit te dwarsbomen

Elsevier 14.10.2013 De PVV dreigt het kabinetsplan om illegaliteit strafbaar te stellen niet te steunen in de Eerste Kamer. PVV-senator Marcel de Graaff vindt het belangrijker het kabinet dwars te zitten. Dat schrijft De Telegraaf. De strafbaarstelling van illegaliteit is een belangrijk puntvoor de VVD en voor staatssecretaris Fred Teeven(VVD, Justitie). Teeven rekent op steun van de PVV, aangezien die partij normaal gesproken geen kans voorbij laat gaan om vreemdelingen aan te pakken. ‘Als tegenstemmen betekent dat er crisis in het kabinet komt, dan stemmen wij tegen. Het is voor ons belangrijker dat het kabinet gestopt wordt’, aldus De Graaff.

Lees ook:

Teeven presenteert nieuw asielbeleid: wat verandert er?

De linkse elite heeft het land weer verkwanseld

Trouw 16.09.2013 Historicus Thierry Baudet waarschuwt in zijn nieuwste boek voor een ‘elite’ die Nederland zou verkwanselen. Twee generatiegenoten zouden niet weten waar hij op doelt. Waar zitten toch die beruchte multiculturalisten? De mensen die Nederland in de uitverkoop doen wegens hersenloze trouw aan de jaren zestig – waar zijn ze? Zitten ze bij de PvdA, waar minister Lodewijk Asscher zich steeds meer van een rechtse retoriek bedient? Bij de SP misschien, waar nota bene het idee ontstond voor een Nationaal Historisch Museum en waar solidariteit met de Nederlandse arbeider de socialistische ‘Internationale’ allang tot een vage herinnering heeft gemaakt?

Lees het volledige dossier »

SP verwijt PvdA ‘misleiding’ over asielbeleid

‘Plannen Teeven veranderen niets’

NU 16.09.2013 De PvdA maakt zich schuldig aan ‘pure misleiding’ door te stellen dat er in het nieuwe asielregime minder vreemdelingen zullen worden opgesloten. Dat zegt SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen tegen NU.nl. Volgens haar zijn de plannen van staatssecretaris Fred Teeven (Justitie) vooral een opsomming van zaken die al geregeld zijn. Uit cijfers van de Dienst Justitiële Inrichtingen blijkt echter dat het aantal vreemdelingen in bewaring al jaren daalt. In 2012 zaten er nog slechts 949 vreemdelingen vast. Dit zou blijken uit een opsomming van de Adviescommissie Vreemdelingenzaken (ACVZ) die aanbevelingen deed om de buitenschuldprocedure te verbeteren. Teeven nam veel van de aanbevelingen over.

Teeven maalt niet om PvdA

Telegraaf 14.09.2013 – VVD-staatssecretaris Fred Teeven van Justitie heeft bij aanpassingen van het vreemdelingenbeleid uitsluitend gekeken naar de effectiviteit van de maatregelen.  „Het gaat er mij niet om of ik een vinkje achter mijn naam krijg van de PvdA: humaner”, zegt hij in een interview met het AD.

Teeven: ‘Ik kan niet alle verwachtingen managen die Samsom wekt’ …

AD 14.09.2013 VVD-staatssecretaris Fred Teeven van Justitie heeft bij aanpassingen van het vreemdelingenbeleid uitsluitend gekeken naar de effectiviteit van de maatregelen. ‘Het gaat er mij niet om of ik een vinkje achter mijn naam krijg van de PvdA: humaner’, zegt hij in een interview met het AD.

Teeven zegt het vreemdelingenbeleid altijd al humaan te hebben gevonden. Door een verandering ervan kunnen er zoveel mogelijk uitgeprocedeerde asielzoekers zo snel mogelijk terug naar hun land van herkomst.Lees ook;

PvdA tevreden over asielbeleid

Telegraaf 13.09.2013  „De PvdA is tevreden met deze verbeteringen in het vreemdelingenbeleid”, zegt Tweede Kamerlid Marit Maij. De PvdA-fractie gaat de invulling van de verbeteringen wel op de voet volgen om te waarborgen dat de verbeteringen niet alleen op papier, maar ook in de praktijk zo snel mogelijk vorm krijgen, zegt ze.

Teeven presenteert nieuw asielbeleid: wat verandert er?

Elsevier 13.09.2013 Staatssecretaris Fred Teeven (VVD, Asiel) heeft vrijdag zijn nieuwe asielbeleid aangekondigd. Hij wil onder meer dat gezinnen met minderjarige kinderen alleen nog maar bij uitzondering in vreemdelingenbewaring worden geplaatst. Wat wil Teeven allemaal veranderen? Hier vindt u een lijst met belangrijke punten uit het nieuwe beleid op een rij.

‘Plan Teeven heeft twee kanten’

Telegraaf 13.09.2013 Het plan van staatssecretaris Fred Teeven (Justitie) heeft een aantal positieve, maar ook negatieve punten. Dat vindt Amnesty International. Directeur Eduard Nazarski had vooral gehoopt dat het plan om het asielbeleid aan te passen concreter en specifieker was.

Kabinet maakt asielbeleid humaner – ‘grote verandering van beleid’

NRC 13.09.2013 Het kabinet gaat het asielbeleid humaner maken door bijvoorbeeld vreemdelingen minder vaak op te sluiten. Dat heeft Rutte zojuist bevestigd in zijn wekelijkse persconferentie. Volgens Rutte waren de maatschappelijke weerstand en acties tegen het asielbeleid niet doorslaggevend om het beleid aan te passen: Lees verder

Gemengde reacties op nieuw asielbeleid Teeven

Trouw 13.09.2013 Het nieuwe asielbeleid van staatssecretaris Fred Teeven lokt gemenge reacties uit. ‘De PvdA is tevreden met de verbeteringen in het vreemdelingenbeleid’, zegt Tweede Kamerlid Marit Maij. ‘Zo wordt de vreemdelingendetentie verminderd, komt er meer ruimte voor alternatieven voor bewaring en wordt de medische zorg verbeterd. Het buitenschuldbeleid zal ook een stuk beter worden uitgevoerd.’

zie ook: Goedwillende asielzoekers krijgen meer ruimte, kwaadwillenden minder

Coalitie wijzigt beleid: minder asielzoekers achter de tralies

Lees ook Plannen humaner asielbeleid uitgelekt – 12/09/13

Lees ook Kabinet wil niet meer Syrische vluchtelingen – 11/09/13

Gemengde reacties op nieuw asielbeleid Teeven

Lees ook Teeven: Asielbeleid maximaal compromis PvdA en VVD – 13/09/13

Lees ook Teeven verwerpt conclusies Kinderombudsman over asielbeleid – 13/09/13

Lees ook Teeven: onderzoek Kinderombudsman niet of selectief onderbouwd – 06/06/13

Lees ook Kinderombudsman oordeelt hard over ‘onzorgvuldige’ handelwijze IND – 05/06/13


Teeven kondigt nieuw asielbeleid aan

Trouw 13.09.2013 Gezinnen met minderjarige kinderen komen alleen nog in vreemdelingenbewaring als ze zich eerder aan het toezicht hebben onttrokken. Hebben ze dat niet, dan komen ze terecht in een gezinslocatie met activiteiten die gericht zijn op terugkeer.

‘Meer steun vluchtelingen’

Telegraaf 29.08.2013  Partijen in de Tweede Kamer willen dat er meer steun wordt gegeven aan de miljoenen Syrische vluchtelingen. Dat bleek donderdag tijdens een spoeddebat in de Tweede Kamer over de ontwikkelingen in Syrië.

Gerelateerde artikelen;

29-08: Kamer steunt Syrië-beleid

29-08: ‘Geen recht op ingrijpen Syrië’

29-08: ‘Desnoods weken wachten’

29-08: Nederland niet gevraagd voor ingrijpen Syrië

Enkele honderden activisten No Border in Rotterdam

Trouw 10.08.2013 Enkele honderden mensen lopen zaterdagmiddag in het centrum van Rotterdam mee met een demonstratie tegen het Nederlandse vluchtelingenbeleid. Het protest is georganiseerd door het No Border Camp, een groep internationale asielactivisten die vorige week neerstreek in de Maasstad.

Demonstratie tegen vluchtelingenbeleid in Rotterdam

NU 10.08.2013 Enkele honderden mensen lopen zaterdagmiddag in het centrum van Rotterdam mee met een demonstratie tegen het Nederlandse vluchtelingenbeleid.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Vluchtelingenbeleid Asielebeleid No Border Rotterdam

Demonstratie  Rotterdam

Telegraaf 10.08.2013 Enkele honderden mensen liepen zaterdagmiddag in het centrum van Rotterdam mee met een demonstratie tegen het Nederlandse vluchtelingenbeleid. Het protest was georganiseerd door het No Border Camp, een groep internationale asielactivisten die vorige week neerstreek in de Maasstad.

‘Breda vangt gezin niet op’

Telegraaf 10.08.2013 De gemeente Breda voelt zich niet verantwoordelijk voor de opvang van drie uitgeprocedeerde Armeense asielzoekers die al weken door bossen bij Gilze en Breda zwerven.

Chronologie in de kwestie Renata

NU  08.08.2013 Hier volgt een overzicht van de gebeurtenissen (voor zover nu bekend) in de zaak rond Renata, het destijds 6-jarige meisje dat eind november Nederland werd uitgezet terwijl ze acute leukemie had.

Teeven laat uitzetting doodzieke Renata (6) onderzoeken

Trouw 08.08.2013 Er komt een onderzoek door twee inspectiediensten naar de medische behandeling van het 6-jarige Georgische meisje Renata. Het zieke meisje werd vorig jaar november met haar familie teruggestuurd naar Polen, terwijl niet werd opgemerkt dat ze leed aan acute leukemie.

Onderzoek naar uitzetting Georgisch meisje

‘Donkere wolken blijven hangen boven Teeven’

NU 08.08.2013 De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de Inspectie Veiligheid en Justitie (IV&J) stellen een onderzoek in naar de uitzetting van het 6-jarige Georgische meisje Renata.

Onderzoek naar uitzetting zesjarig meisje met leukemie

Elsevier 08.08.2013 De Inspectie voor de Gezondheidszorg doet onderzoek naar de uitzetting van een zesjarig meisje met leukemie in november. De inspectie werkt samen met de inspectie Veiligheid en Justitie. Uit het onderzoek moet blijken of bij de uitzetting van de zesjarige Renata uit Georgië ‘medisch juist is gehandeld’, schrijft staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven (VVD) donderdag aan de Kamer.

Inspectie en justitie onderzoeken uitzetting 6-jarige leukemiepatiënte

NRC 08.08.2013 De Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie Veiligheid en Justitie stellen een onderzoek in naar de uitzetting van het Georgische meisje Renata. Dat heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie donderdag bekendgemaakt. Lees verder

‘Ministerie komt afspraken met uitgezette hongerstakers niet na’

VK 08.08.2013 De Dienst Terugkeer en Vertrek van het ministerie van Justitie houdt zich niet aan afspraken die het met twee uitgezette mannen naar Guinee heeft gemaakt. Het ministerie zou de rechter hebben toegezegd de ernstig verzwakte mannen gedurende de eerste drie maanden na hun vertrek de juiste medische hulp te bieden, maar komt die afspraak niet na. Dat zeg advocaat Meindert Stelling van de uitgezette asielzoekers.

Lees ook Teeven laat uitzetting doodzieke Renata (6) onderzoeken – 08/08/13

Lees ook ‘Teeven leeft met Renata mee, maar verder is hij zeer afhoudend’ – 04/08/13

Bouwer uitzetcentrum Rotterdam bedreigd

RTVWEST 07.08.2013 Een van de bouwers van het uitzetcentrum op Rotterdam The Hague Aiport is bedreigd. Op het pand van projectontwikkelaar Van Omme & De Groot in Rotterdam zijn leuzen geklad. Lees verder

Op het pand zijn leuzen als ‘stop deportations’ en ‘life is not illegal’ gekalkt. Ook het pand van het Maritiem Museum in Rotterdam is beklad.

Kantoor bouwer Rotterdams uitzetcentrum beklad

NU 07.08.2013 Het kantoor van de Rotterdamse projectontwikkelaar Van Omme & De Groot is beklad met leuzen.

Dat is te zien op foto’s gepubliceerd doorRTV Rijnmond. Van Omme & De Groot was betrokken bij de bouw van een uitzetcentrum op Rotterdam Airport. Gezien de aard van de leuzen lijkt de actie daar tegen gericht.

 
PvdA wil opheldering over uitzetting ziek meisje

NU 05.08.2013 Coalitiepartij PvdA wil tekst en uitleg van staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven (VVD) over de uitzetting van een Georgisch meisje met acute leukemie.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: PvdA Fred Teeven

‘Teeven leeft met Renata mee, maar verder is hij zeer afhoudend’

Trouw 04.08.2013 Staatssecretaris Teeven ligt opnieuw onder vuur wegens de gebrekkige medische zorg voor een asielzoeker: waarom kreeg het ernstig zieke meisje Renata – inmiddels in Polen onder behandeling voor leukemie – in Nederland niet de juiste zorg, ook niet na herhaalde verzoeken? En waarom komt er maar geen einde aan dit soort berichten, ook niet na de dood van de Rus Dolmatov, de affaire die Teeven eerder in politiek zwaar weer bracht?

Lees ook Teeven weer onder vuur na betwiste uitzetting doodzieke Renata – 02/08/13

Lees ook Doodziek meisje (6) uitgezet naar Polen – 31/07/13

Asielbeleid: voor VVD én PvdA stapelen de dilemma’s zich op

Trouw 03.08.2013 Het was bij de start van het kabinet al moeilijk uit te leggen. De PvdA kreeg het lang gekoesterde generaal pardon voor kinderen. In ruil zou de VVD-wens om illegaal verblijf strafbaar te stellen in vervulling gaan. Bijna een jaar later is het asielbeleid voor VVD én PvdA een dossier geworden waarin geen van de partijen het nog goed kan doen.

‘Renata, word gauw beter en laten we duimen dat ook onze zieke samenleving zal genezen’

‘Thuis zullen ze me tot zelfmoord drijven’

Ministers: homorechten kennen geen grenzen

Uitgeprocedeerde hongerstakers uitgezet naar Guinee

Teeven zet twee hongerstakers op het vliegtuig naar Afrika

Fred Teeven over Tweede Kamerdebat Dolmatov -Video

Teeven komt er zelf achter dat asielbeleid anders moet

Het nieuwe inzicht van Fred Teeven

‘Buitenschuldbeleid asielzoekers niet verruimen’

NU 01.07.2013 De criteria voor het verlenen van verblijfsvergunningen aan asielzoekers die niet terug kunnen naar hun land van herkomst, hoeven niet te worden verruimd.  Dat zegt de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) maandag in een advies.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Buitenschuldbeleid Asielbeleid

Advies aan Teeven: verruiming regels verblijfsvergunning niet nodig›

NRC 01.07.2013  De verruiming van de regels voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning voor mensen die uit Nederland weg willen maar niet kunnen, is niet nodig. Dit adviseert de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) aan staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie, VVD) in een advies dat vanmiddag verschijnt: Waar een wil is, maar geen weg.

De verwachtingen rondom dit advies waren hooggespannen. PvdA-leider Diederik Samsom beloofde eerder zijn achterban een verruiming van de voorwaarden, in ruil voor de steun van zijn fractie aan het strafbaar stellen van illegaliteit.

Lees meer;

19 jun ‘Teeven komt PvdA tegemoet: wil illegalen niet meer opsluiten’ ›

29 mei Adviescommissie: vreemdelingen te snel en te lang opgesloten ›

22 mei Teeven past wetsvoorstel illegaliteit aan ›

22 mei PvdA houdt zich op de vlakte over versoepeling asielbeleid ›

22 mei Kamer praat wéér over illegaliteit. Wat is stand van zaken in heikele kwestie? › 

Advies aan Teeven: geen verruiming regels verblijfsvergunning

Elsevier 01.07.2013 Diederik Samsom beloofde eerder de regels voor een verblijfsvergunning te verruimen in ruil voor strafbaarstelling van illegaliteit

Het is niet nodig de regels te verruimen voor het alsnog toekennen van een verblijfsvergunning aan een kleine groep uitgeprocedeerde asielzoekers. Het betreft asielzoekers die niet de juiste papieren krijgen om terug te keren hun geboorteland.

Dat adviseert de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) in een rapport (PDF). Volgens de commissie is het voldoende om de bestaande regels preciezer toe te passen, schrijft NRC Handelsblad maandag.

Teeven komt er zelf achter dat asielbeleid anders moet

Trouw 20.06.2013 Nee, het komt heus niet door de linkse partijen, en al helemaal niet door coalitiepartner PvdA, dat staatssecretaris Teeven het detentiebeleid voor asielzoekers herziet. De VVD-bewindsman is er in de tijd dat hij verantwoordelijk is voor asielbeleid zelf achter gekomen dat het beleid anders moet, zo verklaarde hij gisteren in de Tweede Kamer.

‘Teeven komt PvdA tegemoet: wil illegalen niet meer opsluiten’›

NRC 19.06.2013 Asielzoekers moeten alleen nog worden opgesloten als ze agressief of crimineel zijn. Het niet hebben van een verblijfsvergunning mag daar geen reden meer toe zijn. Asielzoekers die zich niet misdragen moeten in een gevangenis met open deuren verblijven of zich regelmatig melden, zo staat volgens de Volkskrant in de toekomstvisie op het vreemdelingenbeleid van staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven.

Teeven over vreemdelingenbeleid: ‘Niet blijven hangen in dogma’s’

VK 19.06.2013 ‘Het heeft geen zin om te blijven hangen in dogma’s, we moeten openstaan voor wat echt effectief is.’ Dat zei staatssecretaris Fred Teeven van Asiel vandaag in de Tweede Kamer over het vreemdelingenbeleid. Hij is voornemens om criminele en agressieve asielzoekers te scheiden van andere uitgeprocedeerde vreemdelingen. Voor die laatste groep moet er een lichter regime komen.

Lees ook Alleen nog cel voor criminele en agressieve asielzoekers – 19/06/13

Vrijheid voor asielzoekers

Telegraaf 19.06.2013  Alleen criminele en aggresieve asielzoekers komen voortaan nog terecht in de cel. De andere asielzoekers verblijven in een gevangenis met open deuren of moeten zich regelmatig melden. Dat staat in de toekomstvisie vreemdelingenbewaring van staatssecretaris Fred Teeven van Justitie.

Het plan gaat nu naar de ministerraad, daarmee komt de VVD-staatssecretaris tegemoet aan de nadrukkelijke wens van coalitiepartner PvdA. Dat meldt de Volkskrant

Teeven: meer vrijheid voor brave asielzoekers

Elsevier 19.06.2013 Asielzoekers die zich gedragen worden getrakteerd op meer vrijheid. Alleen criminele en agressieve asielzoekers moeten in de toekomst nog worden opgesloten in een cel. Dat staat in een plan voor de vreemdelingenbewaring van staatssecretaris van Justitie Fred Teeven (VVD), schrijft De Volkskrant. Ook kan het betekenen dat de vreemdelingen alleen nog maar een meldingsplicht hebben. Coalitiepartner PvdA vindt dat inhumaan. Het plan van Teeven wordt dan ook gezien als een tegemoetkoming in de richting van de sociaaldemocraten.

zie ook;

‘Alleen nog cel voor criminele en agressieve asielzoekers’

NU 19.06.2013 Asielzoekers die niet crimineel of agressief zijn komen voortaan niet meer terecht in de gevangenis. Dat staat in de toekomstvisie op de vreemdelingenbewaring van staatssecretaris Fred Teeven. Voortaan komt er een onderscheid tussen een licht en een zwaar regime in de vreemdelingenbewaring.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Asielzoekers

zie ook: Ploumen: recordaantal vluchtelingen toont belang noodhulp

Zie ook: Teeven komt PvdA tegemoet: wil illegalen niet meer opsluiten’›

‘Rechtse’ evangelicalen in de bres voor illegale immigranten

Trouw 03.06.2013 Verschieten conservatieve Amerikaanse protestanten voorzichtig van kleur? Met een reclame-offensief pleit een handvol evangelicale groepen de komende maanden voor hervorming van de immigratiewetten. Als hun lobby slaagt, kunnen talloze immigranten eenvoudiger Amerikaans staatsburger worden. Een groep christelijke organisaties bepleit de versoepeling van de immigratiewetten deze week op landelijke en regionale televisie- en radiozenders. Kijkers en luisteraars worden eraan herinnerd dat ‘het evangelie ons christenen oproept tot barmhartigheid en gerechtigheid’ en dat de versoepeling neerkomt op ‘het respecteren van de door God geschonken menselijke waardigheid’.

NU.02.06.2013 Jan Pronk gelooft dat illegaliteit niet strafbaar wordt gesteld. “Ik heb goede hoop dat de Eerste Kamerfractie van de PvdA het weet tegen te houden”, zei hij zondag in Buitenhof. Waar die hoop op is gebaseerd, legde de coryfee niet uit.

Gerelateerde artikelen;

Oud-politici zouden voorbeeld moeten nemen aan Jan Pronk

Elsevier 29.05.2013 Na vijftig jaar verliet Jan Pronk de PvdA Door hun ongeloofwaardige houding beschadigen oud-politici het aanzien van de politiek bij de burgers. In dat opzicht is Jan Pronk, die zijn partij verliet, een buitengewoon oprecht politicus. De partij heeft zich steeds verder van de beginselen van de sociaaldemocratie verwijderd.’ Aldus sprak Jan Pronk. Pronk schrijft daarover: ‘Meer nog dan op het terrein van de sociaal economische politiek in eigen land, blijkt dat uit de houding ten aanzien van de ontwikkelingssamenwerking en het vreemdelingenbeleid.’

Is dat waar? Jan Pronk maakte deel uit van de Paarse kabinetten. In die periode begon, onder leiding van Job Cohen, het strenge vreemdelingenbeleid. Sinds wanneer denkt een minister dat een democratisch tot stand gekomen wet niet wordt uitgevoerd en gemodificeerd?

Onder Frits Bolkestein, VVD-leider tijdens Paars, begon het nieuwe vreemdelingenbeleid in Nederland. Nu klinkt hij als het geweten van de sociaal-democratie. Waar was dit geweten toen Wim Kok de AOW versoberde? Waar was Jan Pronk toen Wim Kok de ideologische veren afschudde? Dat afschudden van de ideologische veren betekende dat het sociaal-democratische beginsel van solidariteit niet als een dogma maar als een bewegende, of vloeibare gedachte werd gezien. Ook Dries van Agt is zo’n type. Het zijn politieke pyromanen. Sommige oud-politici radicaliseren na enige tijd. Als ze geen politieke verantwoordelijkheid meer dragen, gedragen ze zich als morele anarchisten die extreme uitganspunten propageren. Hans van den Broek was ooit minister van Buitenlandse zaken en buitenland-commissaris van de EU. In die periode was hij een uitgesproken atlantische, pro-Amerikaanse, pro-Israëlische politicus. Thans presenteert hij zich geregeld als een rabiate pro-Palestijnse, anti-Amerikaanse oud-politicus.

De grijze olifanten in de politiek brengen de politiek en de actieve politici in diskrediet. Door hun ongeloofwaardige houding beschadigen ze het aanzien van de politiek bij de burgers. Bovendien denken de grijze olifanten dat het volk aan een ongeneeslijke vorm van amnesia lijdt.

Oud-politici moeten het leven in stilte aanvaarden. De wereld gaat verder, ook zonder grijze olifanten.

Zo humaan zijn die opstandige PvdA-leden niet. Lees het commentaar van Arendo Joustra

Jan Pronk zegt lidmaatschap PvdA op – ‘mijn politieke thuis niet meer’›

NRC 28.05.2013 Voormalig PvdA-minister Jan Pronk heeft zijn lidmaatschap van de partij opgezegd. Dat schrijft hij vandaag op zijn eigen site in een lange afscheidsbrief. Pronk schrijft dat hij zich niet meer thuis voelt in de partij: “In plaats van traditie te koesteren, wordt afstand genomen. Beginselen worden verloochend. Daarom voel ik mij in de Partij van de Arbeid niet meer thuis en heb ik besloten dat huis te verlaten. Ik doe dat met heimwee, maar het is mijn politieke thuis niet meer. Ik ervaar de partij niet langer als sociaaldemocratisch.” Hij was boos op de samenwerking van de PvdA met de VVD en hekelde met name de strafbaarstelling van illegalen.

Teeven zoekt ‘oplossing’ wetsvoorstel illegaliteit

Elsevier 22.05.2013 Staatssecretaris Fred Teeven (VVD, Asiel) toont zich bereid om het wetsvoorstel over illegaliteit iets aan te passen. Hij gaat op zoek naar een ‘oplossing’ om de PvdA in een deel van haar bezwaren tegemoet te komen.

Dat zei Teeven woensdag aan het eind van het debat in de Tweede Kamer. Het is nog niet duidelijk om wat voor oplossing het gaat.

Quotum

Teeven zal er in ieder geval voor zorgen dat het bieden van hulp aan illegalen niet strafbaar wordt. De PvdA vindt niet dat dat strafbaar moet zijn. Op andere verzoeken van de sociaaldemocraten reageerde Teeven terughoudender.

Rik Kuethe: Met het oog op rechtsgelijkheid moet illegaliteit als overtreding gelden

Zo wil hij vasthouden aan een illegalenquotum voor de politie, dat hij zelf een ‘resultaatafspraak’ noemt. Daarover zijn al afspraken gemaakt met de politie, zegt Teeven. Agententen moeten zich vooral richten op criminele en overlastgevende illegalen.

Geen verdeeldheid kabinet in debat over vreemdelingenbeleid

Elsevier  22.05.2013 De oppositiepartijen in de Tweede Kamer probeerden woensdag tevergeefs verdeeldheid te creëren binnen het kabinet over het vreemdelingenbeleid. In het Kamerdebat over het vreemdelingenbeleid riepen enkele oppositiepartijen de PvdA op om het beleid te versoepelen. Aanleiding voor het debat is de eis van de PvdA-ledenraad anderhalve week geleden om het vreemdelingenbeleid humaner te maken. Dat gebeurde nadat er intern lang was gedebatteerd over de strafbaarstelling van illegaliteit, zoals in het Regeerakkoord met de VVD staat. De oppositie probeerde woensdag tevergeefs verdeeldheid te creëren tussen de coalitiepartijen. Regeringspartij VVD zegt dat het werkelijke debat pas komt, als Teeven zijn voorstellen presenteert.

ANP-23410292

Rutte: VVD en PvdA vinden samen een oplossing voor illegaliteit

NRC 16.05.2013 “We komen er vast uit” zei premier Mark Rutte vanavond over de strafbaarstelling van illegaliteit. De partijleider gaat ervan uit dat hij en PvdA samen een oplossing zullen vinden voor de onrust die rond het thema is ontstaan, maar wel…Lees verder

VVD en PvdA in gesprek over vreemdelingenbeleid›

NRC 16.05.2013 Coalitiepartners VVD en PvdA zijn in gesprek over het vreemdelingenbeleid en de extra beloften die de PvdA-fractie aan haar achterban heeft gedaan, om de steun van de partij voor de strafbaarstelling van illegaliteit te behouden. Dat meldt NRC Handelsblad vanmiddag.

Asielbeleid en vreemdelingendetentie liggen gevoelig binnen de coalitie. Het PvdA-congres keerde zich enkele weken geleden bijna unaniem tegen de strafbaarstelling van illegaliteit, die in het regeerakkoord is afgesproken met de VVD. Voor die partij staat die maatregel juist symbool voor een streng immigratiebeleid. Tot gisteravond was de officiële lijn van de VVD: we zien dit als interne PvdA-aangelegenheid, maar natuurlijk valt met ons te praten. Gisteravond zei VVD’er Teeven bij Pauw & Witteman dat hij afwacht waar beide fracties mee komen, en dat hij tot die tijd het regeerakkoord uitvoert. Niet alle PvdA'ers zijn voor de strafbaarstelling van illegaliteit

VVD en PvdA praten over strafbaarstelling illegalen

Elsevier 16.05.2013 Regeringspartijen VVD en PvdA gaan met elkaar in gesprek over de strafbaarstelling van illegaliteit. De PvdA heeft zich

PvdA en VVD onderhandelen over asielbeleid

NU 16.05.2013 Coalitiepartijen VVD en PvdA gaan over de aanpassing van het asielbeleid praten. De gesprekken starten in de komende dagen.

Praten over illegaliteit

Telegraaf 16.05.2013 VVD en PvdA gaan praten over strafbaarstelling van illegaliteit. Een VVD-woordvoerder heeft dat donderdag gezegd. Volgens hem heeft de PvdA zich bij de VVD gemeld om over het onderwerp te overleggen.

VVD en PvdA gaan toch praten over illegaliteit

Trouw 16.05.2013 VVD en PvdA gaan praten over strafbaarstelling van illegaliteit. Een VVD-woordvoerder heeft dat donderdag gezegd tegen persbureau ANP. Volgens hem heeft de PvdA zich bij de VVD gemeld om over het onderwerp te overleggen.

Samsoms boodschappenlijst is lang

Trouw 14.05.2013 De kou is uit de lucht, de gelederen binnen de PvdA zijn weer gesloten. Twee weken geleden nog zadelde het partijcongres Diederik Samsom op met de opdracht er alles aan te doen om de strafbaarstelling van illegaliteit uit het regeerakkoord te halen.

PVV keurt PvdA-motie illegalen af

NU 13.05.2013 De Partij voor de Vrijheid is fel tegen de voorwaarden die de Partij van de Arbeid heeft gesteld voor de strafbaarstelling van illegaliteit. De PVV is bang voor meer illegalen dankzij de motie. De partij wil een debat over het vreemdelingenbeleid om duidelijk te krijgen of de VVD de voorwaarden zal steunen.

“Zo ja, dan geeft de VVD werkelijk alles weg aan de PvdA om op het pluche te blijven”, aldus PVV fractievoorzitter Wilders en woordvoerder Asiel & Immigratie Sietse Fritsma in een verklaring.

Meer illegalen op straat door PvdA-motie

zondag 12 mei 2013 De PVV heeft met afschuw kennis genomen van het eisenpakket dat de PvdA op tafel legt in ruil voor het instemmen met het strafbaar stellen van illegaliteit. Zo moet onder meer het illegalenquotum van tafel en moet vreemdelingendetentie fors worden beperkt.

PVV fractievoorzitter Wilders en woordvoerder Asiel & Immigratie Sietse Fritsma reageren: “Met zulke eisen krijgen we juist meer illegalen op straat dan nu het geval is en minder terug naar de landen van herkomst”.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: PVV PvdA Illegaliteit

PvdA’er Terphuis op ramkoers: ‘Illegalenwet komt er niet’

Elsevier 13.05.2013 Een dag nadat de ledenraad van de PvdA een motie aannam die vrij baan geeft aan de strafbaarstelling van illegaliteit, gooit PvdA-lid Sander Terphuis de kont alweer tegen de krib. De Iraanse vluchteling zegt er alles aan te doen om de illegaliteitswet alsnog te dwarsbomen. Die wet komt er niet,’ zei Terphuis maandag stellig bij het EO-programmaDit is de Dag. Volgens de aanjager van het verzet tegen de strafbaarstelling van illegaliteit zal de PvdA nooit meewerken aan de wet.

Verzet

De uitspraken zijn opvallend, omdat de PvdA’er vorige week bij Pauw en Witteman nog toegaf dat hij zijn verzet zou staken en met een nieuwe motie zou instemmen waarin de strafbaarstelling niet meer zou worden opgenomen.

Ik sta achter Samsom: dit kabinet moet zijn werk kunnen doen

Elsevier 13.05.2013 Diederik Samsom heeft prima gehandeld. Hij wil het algemeen belang dienen dat vooral wordt gekleurd door economische vraagstukken. Voor borrelpraatjes over humaniteit is er de Pauw en Witteman-kroeg. Een paar dagen geleden namen Iraanse grensbewakers enkele Afghanen onder vuur die illegaal de Iraanse grens wilden oversteken. Daarbij kwamen tien Afghaanse burgers om het leven.

Terugkijken: Samsom verdedigt zijn standpunt tijdens extra ledenraad

NRC 12.05.2013 De PvdA was vanmiddag bijeen in Utrecht in een extra ledenraad naar aanleiding van de onrust rond de strafbaarstelling van illegaliteit. Diederik Samsom moest hier uitleggen waarom hij zijn eigen partijcongres trotseerde. De extra politieke ledenraad verwierp de motie die oproept de strafbaarstelling van illegaliteit te schrappen uit het regeerakkoord. De leden namen wel met grote meerderheid de motie aan van PvdA’er Terphuis die moet zorgen voor een humaner asielbeleid. Samsom schaarde zich ook achter deze motie. Lees verder

Steun voor Samsom

Telegraaf 12.05.2013 De Ledenraad van de PvdA heeft zich zondag achter partijleider Diederik Samsom geschaard. Een motie die Samsom en zijn Tweede Kamerfractie oproept het asielbeleid humaner te maken, kreeg steun van een grote meerderheid van de aanwezige leden. De motie was door Samsom aanbevolen.

Samsom krijgt rijen binnen PvdA gesloten

Deel fractie wil eerst voorwaarden motie illegaliteit gerealiseerd zienVideo

NU 12.05.2013 PvdA-leider Diederik Samsom hoeft niet terug naar de onderhandelingstafel om de illegalenkwestie met de VVD te bespreken. Dat heeft de ledenraad van de sociaaldemocraten zondag in een afgeladen Jaarsbeurshal in Utrecht geoordeeld.

Een motie die de fractie opriep om werk te maken van verbeteringen in de asielketen en de situatie voor illegalen werd met algemene stemmen aangenomen.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Strafbaarstelling illegaliteit PvdA

Steun voor Samsom op Ledenraad PvdA

Trouw 12.05.2013 De Ledenraad van de PvdA heeft zich zondag achter partijleider Diederik Samsom geschaard. Een motie die Samsom en zijn Tweede Kamerfractie oproept het asielbeleid humaner te maken, kreeg steun van een grote meerderheid van de aanwezige leden. De motie was door Samsom aanbevolen.

Lees ook: Peiling: PvdA’ers blijven achter leider Samsom staan – 11/05/13

PvdA-ledenraad steunt Samsom rond strafbare illegaliteit

Elsevier 12.05.2013 De ledenraad van de PvdA heeft zich zondag achter partijleider Diederik Samsom geschaard. Een motie die de Tweede Kamerfractie oproept het asielbeleid humaner te maken, kreeg steun van een grote meerderheid van de aanwezige leden. De motie was door Samsom aanbevolen.

De ledenraad vroeg niet om de omstreden strafbaarstelling van illegaliteit – opgenomen in het Regeerakkoord met de VVD – van tafel te halen. Het congres van de PvdA vroeg dat twee weken geleden wel.

Samsom zei toen dat hij aan die oproep onmogelijk kon voldoen. Op de Ledenraad in Utrecht bood Samsom excuses aan voor de manier waarop dat congres was verlopen en hij was omgegaan met de oproep van de overgrote meerderheid van het congres in Leeuwarden.

Ledenraad PvdA verwerpt motie strafbaarstelling illegaliteit›

NRC 12.05.2013  PvdA-leider Diederik Samsom hoeft niet terug naar de onderhandelingstafel met de VVD. De extra politieke ledenraad verwierp vanmiddag een motie die hem oproept de strafbaarstelling van illegaliteit te schrappen uit het regeerakkoord.

De leden namen wel met grote meerderheid een motie aan van PvdA-lid Sander Terphuis, die moet zorgen voor een humaner asielbeleid. Samsom schaarde zich ook achter deze motie.

Samsom: ‘Na afgelopen 15 jaar is vreemdelingenbeleid VVD-PvdA verbetering’

Trouw 12.05.2013 Tijdens een extra ledenraad verdedigt PvdA-leider Diederik Samsom het besluit om tegen de zin van het partijcongres in vast te houden aan de strafbaarstelling van illegaliteit. Die maatregel uit het regeerakkoord ligt zeer gevoelig bij de PvdA-achterban, maar Samsom blijft staan voor de afspraken die hij met coalitiepartner VVD heeft gemaakt.

Samsom moet nu zijn leiderschap laten zien

Trouw 12.05.2013 Zelden is zoveel politieke en bestuurlijke onmacht zichtbaar geworden als in deze dagen. Aan de ene kant is er een staatssecretaris, Teeven, die de bescherming van de welvaartsstaat nog verder wil opvoeren door illegaal verblijf strafbaar te stellen. Aan de andere kant verkeert een andere staatssecretaris, Weekers, politiek in het nauw omdat diezelfde welvaartsstaat zo lek blijkt te zijn als een mandje.

Zes PvdA-Kamerleden tegen afspraak illegaliteit Regeerakkoord

Elsevier 12.05.2013 Zes PvdA-Tweede Kamerleden zijn het oneens met de afspraak die de partij maakte met de VVD in het Regeerakkoord over het strafbaar stellen van illegaliteit. De zes Kamerleden blijken alleen akkoord te gaan met de strafbaarstelling als de motie van het Sander Terphuis volledig wordt uitgevoerd. De Tweede Kamerfractie vergaderde zondag voorafgaand aan de ledenraad. De Kamerleden die dwarsliggen zijn Arib, Hylkens, Kuzu, Ozturk, Mei Li Vos, en Ypma, meldt de NOS.

PvdA-leden blijven bezorgd over strafbaarheidstelling illegaliteit

NRC 12.05.2013 Terwijl sommige PvdA-leden zich bleven verzetten tegen de strafbaarstelling van illegaliteit, probeerde Samsom tijdens de extra politieke ledenraad opnieuw uit te leggen waarom hij het regeerakkoord niet kan openbreken, maar wel het asielbeleid wil veranderen en verbeteren.

Onder andere oud-minister Ella Vogelaar sprak van symboolpolitiek en zei niet te snappen waarom Samsom zo ‘halsstarrig’ vasthoudt aan deze afspraak met de VVD. Illegalen zullen zich daardoor nog meer opgejaagd voelen, voorspelde zij. Vogelaar oogstte hiermee een luid applaus, maar ook boegeroep volgens aanwezige politiek redacteur Thijs Niemantsverdriet.

De discussie tijdens de ledenraad spitste zich toe op de verschillende moties. De afdelingen Rotterdam en Den Haag beraden zich over hun motie. Deze laatste motie van de afdelingen Den Haag en Rotterdam is in lijn met de eerder door het congres aangenomen motie eind april.

Ook in de PvdA-fractie leven zorgen over de strafbaarstelling van illegaliteit, zo bleek tijdens een vergadering voorafgaand aan de extra politieke ledenraad in Utrecht. Een woordvoerder ontkent dat de fractie verdeeld is, zoals de NOS schrijft.

PvdA-ledenraad debatteert over strafbaarheid illegaliteit

Elsevier 12.05.2013 PvdA-partijleider Diederik Samsom gaat zondag in Utrecht weer met leden in discussie over de strafbaarstelling van illegaliteit. Tijdens de extra ledenraad wil Samsom verantwoording afleggen over de gang van zaken bij het congres eind april. Daar schaarde een meerderheid van de congresgangers zich achter een voorstel van Sander Terphuis, een voormalige Iraanse vluchteling, om illegaliteit niet strafbaar te stellen. Inmiddels ligt er een ander voorstel van Terphuis waardoor de Tweede Kamerfractie aan de slag moet voor een humaner asielbeleid waarin de menselijke maat terugkomt.

PvdA komt vanmiddag bijeen. 4 vragen over het gedoe binnen de partij

NRC 12.05.2013 De PvdA komt vanmiddag bijeen in een ingelaste partijbijeenkomst op initiatief van partijleider Samsom. Aanleiding is de motie tegen de strafbaarstelling van illegaliteit die het congres twee weken geleden aannam. Politiek redacteur Derk Stokmans beantwoordde dit weekend in NRC vier vragen over de onrust binnen de PvdA.

De partijtop is in lange tijd niet zo zenuwachtig geweest. De ledenraad is een poging om de onrust onder de achterban hanteerbaar te houden. Tekenend voor de onrust is het optreden van PvdA-lid Sander Terphuis vrijdagavond in Pauw & Witteman. Terphuis gaaf hier aan juist niet meer te zullen oproepen om tegen een afspraak uit het regeerakkoord te stemmen. Volgens Terphuis ‘omarmt’ het partijbestuur van de PvdA een nieuwe motie waarin juist niet wordt opgeroepen om tegen te stemmen.

Terphuis kreeg veel reacties vanuit zijn partij op deze uitspraken. In een blog heeft Terphuis vervolgens naar aanleiding van zijn televisieoptreden onderstreept wel te blijven strijden tegen de strafbaarheid van illegaliteit: “Naar aanleiding van mijn optreden bij Pauw en Witteman gisteren wil ik heel duidelijk zeggen dat mijn strijd tegen de strafbaarstelling van illegaal verblijf blijft doorgaan. Ik betreur het zeer dat sommige uitspraken van mij tijdens die uitzending ongelukkig waren en tot verwarring leidden. Sommige reacties op mijn uitspraken hebben mij diep geraakt. Ik heb absoluut niet willen zeggen, zelfs willen suggereren, dat het strafbaar stellen van illegaal verblijf onder bepaalde omstandigheden aanvaardbaar zou kunnen zijn.” Lees verder

PvdA-lid Terphuis blijft strijden: ‘illegaliteit nooit strafbaar’

NRC 12.05.2013 PvdA-lid Sander Terphuis zal vanmiddag op de ledenraad van de PvdA vóór een motie stemmen waarin staat dat illegaliteit nooit strafbaar mag worden, zo benadrukt hij in zijn blog.

Terphuis gaf vrijdagavond in het televisieprogramma Pauw & Witteman nog aan juist niet meer te zullen oproepen om tegen een afspraak uit het regeerakkoord te stemmen. Het PvdA-lid zei dat het bestuur een nieuwe motie ‘omarmt’ waarin juist niet wordt opgeroepen om tegen te stemmen. Vandaag schrijft hij zijn uitspraken te betreuren.

Terphuis: strijd tegen strafbaarstelling illegaliteit gaat door

VK 12.05.2013 Ook in de nieuwe motie die PvdA’er Sander Terphuis vandaag op de PvdA-ledenraad gaat voorleggen, staat dat illegaal verblijf niet strafbaar gesteld mag worden. Maar de eis het regeerakkoord open te breken, is van tafel. Het PvdA-lid benadrukte vanochtend op Twitter dat hij op de ledenraad voor een motie zal stemmen tegen de strafbaarheid van illegaliteit, nadat het idee was ontstaan dat hij onder druk van de partij zijn koers had gewijzigd. In een blog op zijn website stelt Terphuis dat hij betreurt dat zijn uitspraken gisteren bij Pauw en Witteman tot verwarring hebben geleid. ‘Ik heb absoluut niet willen zeggen, zelfs willen suggereren, dat het strafbaar stellen van illegaal verblijf onder bepaalde omstandigheden aanvaardbaar zou kunnen zijn’, aldus Terphuis. ‘Ik staak mijn strijd tegen het strafbaar stellen van illegaal verblijf niet. Zeker niet.’

Zijn nieuwe motie bevat zeven punten om ‘het asielbeleid stap voor stap humaner te maken’, waaronder de oproep sneller te erkennen dat een asielzoeker buiten zijn eigen schuld niet terug kan naar zijn land van herkomst.

Lees ook PvdA-bestuur ‘omarmt’ nieuwe motie illegaliteit – 10/05/13

Terphuis blijft tegen strafbaarstelling illegaliteit

NU 12.05.2013 In zijn nieuwe motie blijft PvdA’er Sander Terphuis tegen de strafbaarstelling van illegaliteit. Daarnaast geeft hij een aantal verbeterpunten voor een ‘humaner vreemdelingenbeleid’. Wel is zijn eis het regeerakkoord te verbreken niet meer aanwezig.  Dat schrijft Terphuis op zijn weblog.

“Naar aanleiding van mijn optreden bij Pauw en Witteman gisteren wil ik heel duidelijk zeggen dat mijn strijd tegen de strafbaarstelling van illegaal verblijf blijft doorgaan,” schrijft hij.

Verbeterpunten

In zijn nieuwe motie (.pdf), pleit Terphuis voor enkele verbeterpunten om ‘het asielbeleid stap voor stap humaner te maken’, met als belangrijkste punt dat illegaal verblijf niet mag worden aangemerkt als een misdrijf.

Verder noemt hij als belangrijk punt dat hulpverlening aan ongedocumenteerde vreemdelingen nooit strafbaar mag zijn, een punt dat PvdA-leider Diederik Samom eerder verdedigde in De Wereld Draait Door.

Congres

Zondag 12 mei vindt de Politieke Ledenraad plaats over de strafbaarstelling van illegaliteit. Hier zal onder meer worden gesproken over deze vier moties (pdf).

Zaterdag bleek uit een opiniepeiling van EenVandaag dat 71 procent van de leden het voortbestaan van het huidige kabinet – zeker in deze tijd van crisis – belangrijker vindt, dan het intrekken van een wetsvoorstel dat illegaliteit strafbaar stelt.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Sander Terphuis Illegalen

Haagse illegalen voeren actie bij PvdA-overleg in Utrecht

RTVWEST 12.05.2013 DEN HAAG – Enkele tientallen uitgeprocedeerde vluchtelingen die in de Sacramentskerk in Den Haag wonen, voeren zondag actie voor de Jaarbeurs in Utrecht. Daar wordt een extra ledenraad van de PvdA gehouden over het al of niet strafbaar stellen van illegaliteit. Begin mei voerden de Haagse vluchtelingen ook al actie bij het PvdA-overleg in Den HaagLees verder

Gerelateerde artikelen;

Haagse vluchtelingen bij PvdA-ledenraad

Den HaagFM 12.05.2013 Enkele tientallen uitgeprocedeerde vluchtelingen die in de Sacramentskerk in Den Haag verblijven, hebben zondag actie ge…lees meer

‘Via de partijcongressen regeert de middelmaat’

VK 11.05.2013 Een handjevol actieve partijleden breekt regeerakkoorden open, loopt de eigen Kamerleden voor de voeten en negeert de wensen van de meerderheid. Allemaal op eigen gezag, vindt Ed Sinke. Het zit in de genen van de PvdA om groepen in de maatschappij tot slachtoffer te verklaren. Wat er mis is, met het strafbaar stellen van het illegaal verblijven in Nederland, is onduidelijk. Ga als Europeaan naar een land buiten de EU en je krijgt in de meeste gevallen een maximaal toegestane verblijfsduur. Overschrijd je die, dan heb je de wet overtreden. Geen punt, vooral als het de Verenigde Staten betreft, dan kijkt helemaal niemand er van op.

‘Afspraak is afspraak maar maak voor strafbaar stellen illegaliteit een uitzondering’

VK 11.05.2013 De regering doet er verstandig aan de strafbaarheid van illegaliteit te schrappen uit het regeerakkoord, schrijft PvdA-lid May-May Meijer. ‘En de VVD dient hier niet teveel tegenover te stellen.’  Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ronald Plasterk stelt terecht dat de PvdA er geen voorstander van is dat een ieder zich vrijelijk in Nederland kan vestigen. Je mag in Nederland verblijven als je wordt toegelaten, en anders is je verblijf in strijd met de wet – en illegaal – en moet je in principe vertrekken. Tot zover ben ik het met hem eens.

Samsom zet zijn partij flink onder druk over illegaliteit

Trouw 11.05.2013 Hoewel strafbaarstelling van illegaal verblijf zich uitstekend leent voor een emotioneel debat, ging het er de afgelopen week tijdens PvdA-bijeenkomsten in Eindhoven, Groningen en Den Haag opmerkelijk kalm en beheerst aan toe.

Politiek leider Samsom kreeg rustig de tijd kritische vragen te beantwoorden en uit te leggen waarom hij weigert met de VVD de onderhandelingen over die strafbaarstelling te heropenen. Of hij voldoende overtuigend is geweest, zal morgen blijken in Utrecht, waar de PvdA een extra politieke ledenraad houdt. Maar vaststaat dat Samsom de druk op zijn leden deze week maximaal heeft opgevoerd.

‘Zo humaan zijn die opstandige PvdA-leden niet’

Elsevier 11.05.2013 Voor de meeste Nederlanders is het volstrekt logisch dat illegaal verblijf in Nederland strafbaar moet zijn. Natuurlijk zijn mensen nooit illegaal, maar hun aanwezigheid kan dat wel zijn. Dat weet iedereen die weleens de grens oversteekt. Vandaar dat die hele discussie in de PvdA een sterk provinciaal karakter heeft. Het is het zoveelste bewijs dat blijkbaar ook linkse burgers hun onderbuik kunnen laten spreken.

Dat hun opstelling de rechtstaat ondermijnt, deert de PvdA-opposanten blijkbaar niet.

PvdA-leden: Onderhandel met VVD

Telegraaf 11.05.2013 Een meerderheid van de PvdA-leden (54%) wil dat Diederik Samsom gaat onderhandelen met de VVD om de strafbaarstelling van illegalen uit het regeerakkoord te halen. Dit blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 1000 leden van de Partij van de Arbeid. Ruim een derde (38%) is het met Samsom eens dat er beter niet onderhandeld kan worden over deze maatregel.

Gerelateerde artikelen;

11-05: Nieuwe motie illegalen PvdA

08-05: Kritische vragen voor Samsom 

08-05: Zijlstra: akkoord staat

08-05: Dijsselbloem wijst bod af

08-05: Illegalen bespreekbaar

Trouw 11.05.2013  63 procent vind dat de partij zich moet houden aan de eerder gemaakte afspraken uit het regeerakkoord. Opmerkelijk genoeg vindt een meerderheid (54 procent) van de ondervraagden ook dat Samsom moet gaan onderhandelen om de maatregel uit het regeerakkoord te halen. 38 procent is tegen nieuwe onderhandelingen.

Verwant nieuws;

VK 11.05.2013 De meeste PvdA-leden (71 procent) vinden het voortbestaan van het huidige kabinet – zeker in deze tijd van crisis – belangrijker dan het intrekken van een wetsvoorstel dat illegaliteit strafbaar stelt. Dat komt naar voren uit onderzoek van EenVandaag onder 1000 leden van de Partij van de Arbeid.

Lees ook ‘Via de partijcongressen regeert de middelmaat’ – 11/05/13

Lees ook ‘Afspraak is afspraak maar maak voor strafbaar stellen illegaliteit een uitzondering’ – 11/05/13

Lees ook PvdA-bestuur ‘omarmt’ nieuwe motie illegaliteit – 10/05/13

PvdA’ers blijven achter leider Samsom staan

NU 11.05.2013 De meeste PvdA-leden (71 procent) vinden het voortbestaan van het huidige kabinet – zeker in deze tijd van crisis – belangrijker dan het intrekken van een wetsvoorstel dat illegaliteit strafbaar stelt. Ook vindt 63 procent dat de partij zich moet houden aan de eerder gemaakte afspraken uit het regeerakkoord. Dat komt naar voren uit onderzoek van EenVandaag onder 1000 leden van de Partij van de Arbeid.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Pvda Diederik Samsom Illegaliteit

Samsom verwacht akkoord PvdA-fractie over illegaliteit

Elsevier 11.05.2013 PvdA-leider Diederik Samsom verwacht dat zijn Tweede Kamerfractie voor de strafbaarstelling van illegaliteit zal stemmen. De kabinetsplannen voor het asielbeleid zijn in het Regeerakkoord alleen maar humaner geworden. Dat zegt Samsom zaterdag in NRC Handelsblad. ‘De fractie was tijdens de formatie al voor.’

Samsom verwacht akkoord hele PvdA-fractie over illegalen

NRC 11.05.2013 Partijleider Diederik Samsom van de PvdA verwacht dat zijn hele fractie voor strafbaarstelling van illegaliteit zal stemmen. Dat zegt hij vandaag in een interview met NRC Handelsblad. “De fractie was tijdens de formatie al voor.” De kabinetsplannen voor het asielbeleid zijn volgens hem sinds het regeerakkoord alleen maar humaner geworden. Samsom ziet ook niet in “hoe je tegen jezelf kunt stemmen”. Eerder deze week zeiden ook PvdA-ministers Asscher en Dijsselbloem al dat zij niet opnieuw met de VVD wilden onderhandelen, ondanks bereidheid daartoe van hun coalitiepartner. Het partijcongres van de PvdA eiste twee weken geleden van de eigen fractie dat die de strafbaarstelling van illegaliteit, een “inhumane maatregel”, zou tegenhouden in de Tweede Kamer.

PvdA-lid Sander Terphuis zei gisteravond in Pauw en Witteman dat hij niet dezelfde motie zal indienen als tijdens het partijcongres twee weken geleden.

PvdA-bestuur ‘omarmt’ nieuwe motie illegaliteit

Trouw 11.05.2013 Het bestuur van de Partij van de Arbeid ‘omarmt’ een nieuwe motie waarin in elk geval niet wordt opgeroepen tegen een afspraak uit het regeerakkoord te stemmen. Dat zei PvdA-lid Sander Terphuis, een van de opstellers van de motie, vanavond in Pauw & Witteman. De nieuwe motie, waarvan de inhoud nog niet openbaar is, zal zondag worden ingediend.

PvdA ‘omarmt’ nieuwe motie strafbaar illegaliteit

NU 11.05.2013 Het bestuur van de Partij van de Arbeid bekijkt een nieuwe motie waarin wordt opgeroepen niet tegen een afspraak uit het regeerakkoord te stemmen om illiegaliteit strafbaar te stellen. Dat zei PvdA-lid Sander Terphuis, vanavond in Pauw & Witteman. Terphuis is een van de opstellers van de motie tegen de strafbaarstelling van illegaliteit.

Gerelateerde artikelen

Lees meer over: Sander Terphuis PVDA Illegaliteit

PvdA-bestuur omarmt nieuwe motie over strafbaarstelling illegaliteit

NRC 11.05.2013 Video – Het bestuur van de Partij van de Arbeid ‘omarmt’ een nieuwe motie waarin juist niet wordt opgeroepen om tegen een afspraak uit het regeerakkoord te stemmen. Dat heeft PvdA-lid Sander Terphuis vanavond in Pauw & Witteman gezegd.

PvdA-leider Diederik Samsom is de afgelopen week druk bezig geweest om meer begrip te kweken bij zijn achterban voor zijn weigering de strafbaarstelling van illegaliteit te blokkeren. De strafbaarstelling is een afspraak die de partij met de VVD maakte in het regeerakkoord, maar binnen de PvdA bestaat weerstand tegen de afspraak.

Nieuwe motie illegalen PvdA

Telegraaf 11.05.2013 De PvdA hoeft zich niet meer in te spannen om een wetsvoorstel van tafel te krijgen dat illegaliteit strafbaar stelt. Wel moet de partij zich inzetten voor een menselijker asielbeleid.

Gerelateerde artikelen;

03-05: Samsom met VVD om de tafel

28-04: PvdA: extra ledenraad illegaliteit

27-04: ‘Mogelijk extra congres PvdA’

27-04: Samsom zet illegalenwet door

27-04: PvdA-congres tegen wet

PvdA’er Terphuis staakt verzet strafbaarheid illegaliteit

Elsevier 11.05.2013 PvdA-fractievoorzitter Diederik Samsom hoeft er niet meer ‘alles aan te doen’ om de strafbaarheid van illegaliteit uit het Regeerakkoord te krijgen. De motie waarin dit is opgenomen, zal worden aangepast. Dat gaf indiener van de motie, Sander Terphuis vrijdagavond schoorvoetend toe bij Pauw & Witteman. De partijtop heeft de nieuwe motie ‘omarmd’, zo liet Terphuis weten.

De opvallende koerswijziging van de blinde Iraanse vluchteling ging niet van harte. Hij zei nog altijd fel tegen de maatregel te zijn, maar gaf ook toe dat de kwestie voor veel verdeeldheid binnen de partij heeft gezorgd.

Arnon Grunberg: ‘Wie Wilders kan gedogen, kan ook illegalen gedogen’

VK 10.05.2013 Over illegalen komt minister Plasterk niet verder dan clichés, schrijft Arnon Grunberg in zijn dagelijkse ‘Voetnoot’ in de Volkskrant. Als columnist van de Volkskrant blonk de heer Plasterk uit in het zo min mogelijk zeggen met zo veel mogelijk woorden. Daarom was zijn ministerschap een zegen, althans voor de lezers van deze krant. Maandag mocht minister Plasterk in de Volkskrant schrijven over illegaliteit.

MEER OVER;

Vluchtelingen protesteren bij PvdA-bijeenkomst in Den Haag

RTVWEST 09.05.2013 DEN HAAG – Zo’n dertig uitgeprocedeerde asielzoekers voerden donderdagavond in Den Haag actie voor de Anton Philipszaal waar een ledenbijeenkomst van de PvdA was. De vluchtelingen zaten eerder in tenten op de Koekamp en wonen nu in de Sacramentskerk in de Vogelwijk. Ze protesteerden tegen het strafbaar stellen van illegaliteit. Ook vinden de asielzoekers het niet kunnen dat de overheid hen op straat heeft gezet. Lees verder

Gerelateerde artikelen;

Asielzoekers protesteren bij PvdA-bijeenkomst

Trouw 09.05.2013 Zo’n dertig uitgeprocedeerde asielzoekers voeren donderdagavond in Den Haag actie voor de Anton Philipszaal waar een ledenbijeenkomst van de PvdA plaatsvindt. De vluchtelingen, die eerder in een tentenkamp op de Koekamp zaten in Den Haag, protesteren tegen ‘het strafbaar stellen van illegaliteit’.

Meer over;

Protest vluchtelingen bij PvdA-bijeenkomst

Actie tegen strafbaar stellen van illegaliteit

NU 09.05.2013 Zo’n 30 uitgeprocedeerde asielzoekers voeren donderdagavond in Den Haag actie voor de Anton Philipszaal waar een ledenbijeenkomst van de PvdA plaatsvindt.  De vluchtelingen, die eerder in een tentenkamp op de Koekamp zaten in Den Haag, protesteren tegen ”het strafbaar stellen van illegaliteit”.

Ook vinden de asielzoekers, die tegenwoordig in een gekraakte kerk wonen, het niet kunnen dat de Nederlandse overheid hen ”op straat heeft gezet”.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: PvdA Illegaliteit

Protest vluchtelingen bij PvdA

Telegraaf  09.05.2013 Zo’n 30 uitgeprocedeerde asielzoekers voeren donderdagavond in Den Haag actie voor de Anton Philipszaal waar een ledenbijeenkomst van de PvdA plaatsvindt. De vluchtelingen, die eerder in een tentenkamp op de Koekamp zaten in Den Haag, protesteren tegen „het strafbaar stellen van illegaliteit”.

VVD is stuurloos in illegalenkwestie, Samsom weet wat hij wil

Elsevier 09.05.2013 PvdA-leider Diederik Samsom zei vorig jaar dat hij VVD-dominantie in het kabinet zou voorkomen. Dat is niet nodig. De illegalenkwestie laat zien dat de VVD stuurloos is. Dat had ze nou net níet moeten zeggen! VVD-minister Edith Schippers van Volksgezondheid en anonieme VVD-toppers bepleitten gisteren een nieuwe illegalen-deal met de PvdA, want: ‘Dit land kan niet elk anderhalf jaar verkiezingen hebben.’

Het kabinet floot Schippers meteen terug. VVD- en PvdA-ministerszwoeren trouw aan de afspraken uit het Regeerakkoord. Zóveel eendracht, dan gaat ‘dit land’ ook weer twijfelen.

Het is de vraag of de multiculti’s in de PvdA dit slikken, maar – anders dan de VVD-top – weet Samsom in deze kwestie tenminste wat hij wil.

Elsevier 08.05.2013 Hij ging het nog een keer uitleggen. Diederik Samsom, de gekwelde leider van de PvdA, zat bij Pauw & Witteman op onnavolgbare wijze het strafbaar stellen van illegaliteit te verdedigen. Hij zei ook dat PvdA-afdelingen zich konden melden, als ze het niet snapten. Diederik komt naar u toe, deze zomer. Het is wrijven in de vlek (zoals Jack de Vries, de voormalige spindoctor van Balkenende het zou noemen). Daar is de PvdA goed in.

Ze laten het onderwerp in de lucht hangen en laten hun eigen leden er op schieten. Dat dit schadelijk is, hebben ze zelf niet door. Dit verklaart ook waarom het CDA altijd voor de VVD kiest en alleen als het echt niet anders kan voor de PvdA. De liberalen willen op de troon zitten. Die willen sturen. De macht. En daar hebben ze alles voor over. Toen Hans Wiegel in 1977 met Dries van Agt een kabinet in elkaar timmerde, gaf hij alles weg aan het CDA. Als ik maar vicepremier wordt, schijnt hij gezegd te hebben.

Samsom trekt door het land om zich te laten uitschelden door verontwaardigde PvdA’ers. ‘Ik leg het nog één keer uit.’ Dat is hartstikke nobel, maar wat schiet je ermee op? Kun je niet beter je nederlaag accepteren en verdergaan? Dat is regeren.

Nee. Een PvdA’er kan dat niet. Die blijft net zolang uitleggen, tot er geen lid meer over is.

Lees ook;

PvdA-leider Samsom onder vuur op ledenbijeenkomst. De PvdA-fractie in de Tweede Kamer wordt verweten mee te doen aan de ‘verrechtsing van de politiek’

Over strafbaarstelling illegaliteit

Over strafbaarstelling illegaliteit

door Hans Spekman op 8 mei 2013  Foto Flickr / PvdA – Dit weekend vierde ik met mijn gezin een paar dagen vakantie op de Paasheuvel in Vierhouten. Een plek waar de sociaaldemocratie geworteld is en waar ik op de vierde mei de bijzondere dodenherdenking van de Arbeiders Jeugdcentrale bij mocht wonen. Na afloop van deze bijeenkomst werd ik aangesproken door enkele partijgenoten. Over de strafbaarstelling van illegaliteit. Hoe ik nou dacht over deze maatregel. lees verder »

Kritische vragen voor Samsom in Groningen

Trouw 08.05.2013 Na Eindhoven (dinsdag) heeft PvdA-leider Diederik Samsom woensdagavond in Groningen zijn keuze uitgelegd om akkoord te gaan met de totale set afspraken met de VVD over het asielbeleid. In de Puddingfabriek werden de standpunten uitgewisseld en kreeg Samsom de nodige kritische vragen.

Kritische vragen voor Samsom in Groningen

PvdA-leider legt keuze strafbaar stellen illegaliteit nogmaals toe

NU 08.05.2013 Na Eindhoven (dinsdag) heeft PvdA-leider Diederik Samsom woensdagavond in Groningen zijn keuze uitgelegd om akkoord te gaan met de totale set afspraken met de VVD over het asielbeleid.  In de Puddingfabriek werden de standpunten uitgewisseld en kreeg Samsom de nodige kritische vragen.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: PvdA Illegaliteit

Kritische vragen voor Samsom

Telegraaf 08.05.2013 Na Eindhoven (dinsdag) heeft PvdA-leider Diederik Samsom woensdagavond in Groningen zijn keuze uitgelegd om akkoord te gaan met de totale set afspraken met de VVD over het asielbeleid. In de Puddingfabriek werden de standpunten uitgewisseld en kreeg Samsom de nodige kritische vragen.

Dijsselbloem wijst bod af

Telegraaf 08.05.2013  PvdA-minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) vindt het geen goed idee om met de VVD opnieuw te gaan onderhandelen over het strafbaar stellen van illegaliteit. Volgens Dijsselbloem zijn in het regeerakkoord zorgvuldige afspraken gemaakt, met plussen en minnen voor beide partijen. Dijsselbloem vreest dat nieuwe onderhandelingen ten koste gaan van de winstpunten voor de PvdA.

PvdA-minister wijst bod VVD over illegalen af

Trouw 08.05.2013 PvdA-minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) vindt het geen goed idee om met de VVD opnieuw te gaan onderhandelen over het strafbaar stellen van illegaliteit.

Dijsselbloem wijst bod VVD over illegalen af

NU 08.05.2013 PvdA-minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) vindt het geen goed idee om met de VVD opnieuw te gaan onderhandelen over het strafbaar stellen van illegaliteit. Volgens Dijsselbloem zijn in het regeerakkoord zorgvuldige afspraken gemaakt, met plussen en minnen voor beide partijen. Dijsselbloem vreest dat nieuwe onderhandelingen ten koste gaan van de winstpunten voor de PvdA. Woensdag liet de VVD doorschemeren wel te willen praten over de zaak. ”Deze kwestie is ons geen kabinetscrisis waard”, zei een bron binnen de partij.

Dijselbloem onderstreepte overigens dat hij niet op de hoogte is van een aanbod van de VVD om opnieuw te praten.

VVD-minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Edith Schippers stelde woensdagochtend tegenover de NOS dat PvdA en VVD met deze coalitie uitersten moeten verbinden.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Illegalen Strafbaarstelling illegaliteit PvdA VVD

Dijsselbloem: opnieuw onderhandelen illegaliteit geen goed idee

Trouw 08.05.2013 PvdA-minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) vindt het geen goed idee om met de VVD opnieuw te gaan onderhandelen over het strafbaar stellen van illegaliteit. Volgens Dijsselbloem zijn in het regeerakkoord zorgvuldige afspraken gemaakt, met plussen en minnen voor beide partijen. Dijsselbloem vreest dat nieuwe onderhandelingen ten koste gaan van de winstpunten voor de PvdA.

PvdA-ministers scharen zich achter afspraak illegaliteit

VK 06.05.2013 PvdA-minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) vindt het geen goed idee om met de VVD opnieuw te gaan onderhandelen over het strafbaar stellen van illegaliteit. ‘Het is beter voor de stabiliteit van het kabinet om vast te houden aan het regeerakkoord’, aldus Dijsselbloem.

Dijsselbloem: opnieuw onderhandelen illegaliteit niet verstandig

Elsevier 08.05.2013 Het is geen goed idee als VVD en PvdA opnieuw gaan onderhandelen over de strafbaarstelling van illegaliteit. Nieuwe onderhandelingen zouden ten koste kunnen gaan van de winstpunten voor de PvdA. Minister Jeroen Dijsselbloem (PvdA, Financiën) zegt woensdag na afloop van de ministerraad dat het Regeerakkoord zorgvuldig is samengesteld en bestaat uit plussen en minnen voor beide partijen.

Kabinetscrisis

Bronnen binnen de VVD meldden woensdag dat het voor de liberalen bespreekbaar zou zijn als de PvdA opnieuw wil onderhandelen over de strafbaarstelling van illegaliteit.

Marcel Duyvestijn: Een PvdA’er blijft uitleggen, tot er geen leden meer over zijn

Zijlstra: regeerakkoord staat, maar Samsom kan bellen

Trouw 08.05.2013 De afspraak in het regeerakkoord over het strafbaar stellen van illegaliteit staat voor de VVD. Maar als PvdA-leider Diederik Samsom belt om erover te praten, zullen de liberalen de hoorn niet op de haak gooien.

‘Afspraak strafbaar stellen illegaliteit staat’

NU 08.05.2013 De afspraak in het regeerakkoord over het strafbaar stellen van illegaliteit staat voor de VVD.  Maar als PvdA-leider Diederik Samsom belt om erover te praten, zullen de liberalen de hoorn niet op de haak gooien.

Asscher: afspraken uitvoeren

Telegraaf 08.05.2013  Vicepremier Lodewijk Asscher sluit niet uit dat het regeerakkoord wordt aangepast over de strafbaarstelling van illegaliteit, maar wil er ook niet op vooruitlopen. „Het kabinet voert het regeerakkoord uit. Dat zijn wij verplicht”, zei Asscher (PvdA) woensdag na de ministerraad. Hij zat die voor wegens afwezigheid van premier Mark Rutte.

Asscher houdt vast aan afspraak strafbaarstelling illegaliteit

NRC 08.05.2013 Vicepremier Asscher wil niet ingaan op ‘bronnen en speculaties’ dat de VVD alsnog bereid zou zijn de strafbaarstelling van illegaliteit op te geven, zo zei hij vanmiddag op de persconferentie na de ministerraad. “Wij hebben als taak om het regeerakkoord uit te voeren.” Eerder vandaag meldde NRC dat de VVD in het uiterste geval bereid is om de strafbaarstelling van illegaliteit, een heet hangijzer tussen de twee coalitiepartijen, op te geven om zo een kabinetscrisis te voorkomen.

Asscher wilde niet de link leggen met de eerdere aanpassing, toen het om de inkomensafhankelijke zorgpremie gingLees verder 

Zijlstra: akkoord staat

Telegraaf 08.05.2013   De afspraak in het regeerakkoord over het strafbaar stellen van illegaliteit staat voor de VVD. Maar als PvdA-leider Diederik Samsom belt om erover te praten, zullen de liberalen de hoorn niet op de haak gooien.

‘Illegalenkwestie bespreekbaar voor VVD’

NU 08.05.2013 Het strafbaar stellen van illegaliteit is bespreekbaar voor de VVD. Mocht PvdA-leider Diederik Samsom dat willen ”dan valt erover te praten”, aldus VVD-kringen. ”Deze kwestie is ons geen kabinetscrisis waard.” Het PvdA-congres steunde vorige maand met grote meerderheid een motie tegen de strafbaarheid van illegaliteit. Samsom wil echter vasthouden aan de maatregel, omdat die in het regeerakkoord is afgesproken.

Illegalenkwestie voor VVD ‘bespreekbaar’

Trouw 08.05.2013 Het strafbaar stellen van illegaliteit is bespreekbaar voor de VVD. Mocht PvdA-leider Diederik Samsom dat willen ‘dan valt erover te praten’, dat meldt persbureau ANP op basis van ‘VVD-kringen’. ‘Deze kwestie is ons geen kabinetscrisis waard.’

‘Illegaliteitskwestie is bespreekbaar voor VVD’

Elsevier 08.05.2013 De VVD wil geen kabinetscrisis over de strafbaarstelling van illegaliteit. Als PvdA-leider Diederik Samsom over de kwestie wil praten, staat de VVD daarvoor open. Regeringspartijen VVD en PvdA hebben in het Regeerakkoord afgesproken dat illegaliteit strafbaar wordt. PvdA-leden hebben tijdens het congres in april een motie aangenomen waarin staat dat de partij tegen de strafbaarstelling van illegalen moet stemmen.

Eric Vrijsen: Rutte moet Samsom vanaf nu niets meer ‘gunnen’

Illegalen bespreekbaar

Telegraaf 08.05.2013  Het strafbaar stellen van illegaliteit is bespreekbaar voor de VVD. Mocht PvdA-leider Diederik Samsom dat willen „dan valt erover te praten”, aldus VVD-kringen. „Deze kwestie is ons geen kabinetscrisis waard.”

VVD: strafbaarstelling illegaliteit is ons geen kabinetscrisis waard

NRC 08.05.2013 De VVD is in uiterste instantie bereid de strafbaarstelling van illegaliteit op te geven om zo een kabinetscrisis te voorkomen. Dat bevestigen bronnen rond de VVD aan NRC Handelsblad. PvdA-leider Samsom staat in eigen partij onder zware druk de maatregel van tafel te krijgen. Samsom heeft de maatregel steeds verdedigd als noodzakelijke concessie aan de VVD, hoewel hij gisteravond liet doorschemeren dat hij mogelijk toch opnieuw over de kwestie wil praten.

PvdA-leider Samsom onder vuur op ledenbijeenkomst

Elsevier 07.05.2013 PvdA-leider Diederik Samsom is dinsdag opnieuw onder vuur komen liggen tijdens een eerste ledenbijeenkomst van de PvdA in Eindhoven over het strafbaar stellen van illegaliteit. De PvdA-fractie in de Tweede Kamer wordt verweten mee te doen aan de ‘verrechtsing van de politiek’.

Kritiek en begrip voor Samsom tijdens ledenbijeenkomst PvdA

NRC 07.05.2013  PvdA-partijleider Diederik Samsom en de achterban van de partij zijn het vanavond nog niet eens geworden over de strafbaarstelling van illegaliteit. Dat bleek vanavond in Eindhoven tijdens de eerste van drie ledenbijeenkomsten, ter voorbereiding op een extra politieke ledenraad van 12 mei. Samsom liet eerder weten niet van plan te zijn de wens van de partijleden uit te voeren. Onder meer nummer twee op de lijst Jetta Klijnsma sprak zich stevig uit tegen de opstelling van de partijleider. “Of je laat het congres vallen, of je laat het kabinet vallen”, zei zij tijdens een 1-meiviering. Later liet zij weten wel achter het regeerakkoord te staan.

Samsom verdedigt compromis asielbeleid

Telegraaf 07.05.2013 PvdA-leider Diederik Samsom heeft dinsdagavond ontkend dat de uitkomst van een serie ledenbijeenkomsten en een extra ledenraad over de strafbaarheid van illegaliteit al vaststaat. „De uitkomst staat nog niet vast. Het is echt een open gesprek”, reageerde hij op vragen op de eerste bijeenkomst in Eindhoven.

Samsom verdedigt compromis asielbeleid

NU 07.05.2013 PvdA-leider Diederik Samsom heeft dinsdagavond ontkend dat de uitkomst van een serie ledenbijeenkomsten en een extra ledenraad over de strafbaarheid van illegaliteit al vaststaat.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: PvdA Diederik Samsom

Samsom verdedigt compromis asielbeleid

Trouw 07.05.2013 PvdA-leider Diederik Samsom heeft dinsdagavond ontkend dat de uitkomst van een serie ledenbijeenkomsten en een extra ledenraad over de strafbaarheid van illegaliteit al vaststaat. ‘De uitkomst staat nog niet vast. Het is echt een open gesprek’, reageerde hij op vragen op de eerste bijeenkomst in Eindhoven.

 VERWANT NIEUWS;

door Ronald Plasterk op 7 mei 2013 Foto PvdA – Als we het in de PvdA erover eens zijn dat toegang tot ons land niet onbeperkt is, en dat er dus door de wet grenzen worden gesteld aan wie hier mag verblijven, dan is de vervolgvraag hoe we op een humane manier omgaan met mensen die buiten die grenzen vallen. Dat moet altijd zijn met respect, in redelijkheid, met matiging, met verstand en met gevoel. Daarover moet het debat gaan. Daar kunnen we verschil maken. Dan doe je wat voor mensen, en daar moet de PvdA zich op richten. Dat schrijf ik in een opiniestuk in de Volkskrant.  lees verder »

Plasterk: ‘Illegaliteit is een principezaak, strafbaarheid is dat niet’

VK 07.05.2013   De strafbaarstelling van illegaliteit zegt niets over de vraag hoe streng of humaan het beleid is, schrijft Ronald Plasterk. In deze meidagen moet ik altijd denken aan mijn vader die in 1939 als 11-jarige asielzoeker met de trein naar Nederland kwam, met aan de ene hand zijn broertje van 9, en in de andere een koffer met spulletjes.

‘Samsom, breek je afspraak en wees een draaikont’

VK 06.05.2013 De PvdA is in het verleden vaak beschuldigd van draaikonterij. Maar deze keer is het breken van een afspraak zeer terecht, schrijft publicist Rutger Schuil. ‘Nee tegen het strafbaar maken van illegaliteit is de enige waardige optie.’

Lees ook Bussemaker heeft alle vertrouwen in Samsom: ‘Het komt goed’ – 05/05/13

Lees ook Terphuis: ‘Samsom, praat snel met VVD’ – 03/05/13

Ledental PvdA stabiel

Telegraaf 06.05.2013 De discussie over het strafbaar stellen van illegaliteit houdt de gemoederen binnen de PvdA bezig, maar heeft er niet toe geleid dat veel leden hun lidmaatschap opzegden. Een zegsman van de partij meldde maandag dat het ledental van de PvdA stabiel is rond de 54.400.

Samengaan van PvdA en CDA nog niet zo gek

Trouw 05.05.2013 In de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring van 1776 wordt het najagen van geluk gerekend tot de onvervreemdbare rechten van de mens. Maar in het Nederland van de afgelopen decennia heeft het woord ‘gelukzoeker’ een negatieve betekenis gekregen.

Bussemaker heeft alle vertrouwen in Samsom: ‘Het komt goed’

Trouw 05.05.2013 Minister van Onderwijs Jet Bussemaker (PvdA) heeft er alle vertrouwen in dat PvdA-leider Diederik Samsom de leden weet te overtuigen het wetsvoorstel voor strafbaarstelling voor illegalen te accepteren. Bussemaker staat volledig achter Samsom, laat ze weten bij het WNL-programma Jinek op Zondag.

Meeste Nederlanders voor strafbaarstelling illegaliteit

Elsevier 05.05.2013 Het grootste deel van de Nederlandse kiezers is blij met het kabinetsplan om illegalen wettelijk strafbaar te maken. Ruim 60 procent is voorstander van het plan. Dat blijkt zondag uit een enquête van Maurice de Hond. Het verzet is het grootst bij regeringspartij PvdA. Van de helft (50 procent) van de PvdA-kiezers mag de regering de plannen in de kast houden. Maar 43 procent van de PvdA’ers wil wel graag dat illegaliteit strafbaar wordt gesteld.

Onder de PvdA-leden is de laatste tijd wroeging opgekomen over het besluit om in te stemmen met het Regeerakkoord waarin de strafbaarstelling van illegaliteit is opgenomen.

05-05-2013: Amper verschuivingen. Grote verdeeldheid onder PvdA-kiezers over strafbaarheid illegaliteit. (laatste peiling)

PvdA verdeeld over strafbaarheid illegaliteit

Weinig verschuivingen in stemgedrag Nederlandse kiezers

NU 05.05.2013 Binnen de PvdA van Diederik Samsom heerst grote verdeeldheid over de kabinetsplannen om illegaliteit strafbaar te maken. Dat blijkt uit een enquête van Maurice de Hond. Van de PvdA-leden is 43 procent voor het strafbaar stellen van illegaliteit, 50 procent is tegen. De overige 7 procent weet het nog niet.

In het regeerakkoord staat dat het strafbaar moet worden om illegaal in Nederland te zijn. Het PvdA-congres heeft zich daar vorig weekeinde tegen uitgesproken.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: PvdA Illegaliteit Politieke peilingen

Terphuis: ‘Samsom, praat snel met VVD’

Trouw 03.05.2013 Partijleider Diederik Samsom van de PvdA moet komende week met coalitiepartner VVD om de tafel om te praten over de strafbaarstelling van illegaliteit zoals die in het regeerakkoord staat. Dat vindt Sander Terphuis, die vorige week het PvdA-partijcongres achter zich kreeg in zijn verzet tegen die strafbaarstelling.

‘Samsom moet snel met VVD gaan praten’

NU 03.05.2013 Partijleider Diederik Samsom van de PvdA moet komende week met coalitiepartner VVD om de tafel om te praten over de strafbaarstelling van illegaliteit zoals die in het regeerakkoord staat.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Illegaliteit PvdA

Samsom met VVD om de tafel

Telegraaf 03.05.2013  Partijleider Diederik Samsom van de PvdA moet komende week met coalitiepartner VVD om de tafel om te praten over de strafbaarstelling van illegaliteit zoals die in het regeerakkoord staat. Dat vindt Sander Terphuis, die vorige week het PvdA-partijcongres achter zich kreeg in zijn verzet tegen die strafbaarstelling.

‘Sjuul Paradijs heeft meer macht dan PvdA-congres’

VK 03.05.2013 De vertrouwensrelatie tussen de PvdA-achterban en Samsom heeft een gigantische dreun gekregen door het verschil in mening over de strafbaarstelling van illegaliteit, stelt Hendrik Noten, stagiair bij de Wiardi Beckman Stichting. ‘Blijkbaar is de invloed van hoofdredacteur Sjuul Paradijs van De Telegraaf op dit kabinetsbeleid groter dan die van de PvdA-leden.’

Lees ook Samsom blijft vechten voor strafbaarstelling illegaliteit – 02/05/13

Lees ook Extra ledenraad PvdA over illegaliteit – 28/04/13

ANP

‘Discussie illegaliteit probleem PvdA’

NU 02.05.2013 De discussie over de strafbaarstelling van illegaliteit is ”op dit moment” een intern probleem van de PvdA, niet van het kabinet. Dat zei partijleider Diederik Samsom in het programma Pauw & Witteman woensdag. Hij heeft de kwestie dan ook niet besproken met premier Mark Rutte.

Samsom blijft vechten voor strafbaarstelling illegaliteit

Trouw 02.05.2013  PvdA-leider Diederik Samsom blijft vechten voor de afspraak om illegaliteit strafbaar te stellen, ondanks de problemen die dit in de partij veroorzaakt. Wel treedt hij in overleg met de verschillende afdelingen van de partij, waarbij hij niets uitsluit. ‘Anders ga je het gesprek niet aan’, zei hij woensdagavond in Pauw en Witteman.

Samsom over illegaliteit: afspraak is afspraak

Elsevier 02.05.2013 PvdA-leider Diederik Samsom benadrukte woensdag dat hij de strafbaarstelling van illegaliteit wil doorzetten. Het ‘systeem’ wordt er beter van en ‘afspraak is afspraak’. Dat zei Samsom woensdag in VARA-programma Pauw & Witteman. De PvdA’er zei ook dat de afspraken die de partij hierover heeft gemaakt in het Regeerakkoord, vorig jaar ook aan het congres zijn voorgelegd.

Haagse Jetta dreigt met kabinetscrisis

Den HaagFM 02.05.2013 De Haagse oud-wethouder Jetta Klijnsma van de PvdA, die nu staatssecretaris van Sociale Zaken is, dreigt met een kabinet…lees meer

Klijnsma: ‘Strafbaarstelling illegalen fundamentele kwestie’ 

Trouw 02.05.2013 Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken vindt dat de PvdA opnieuw in gesprek moet met de VVD over het strafbaarstellen van illegaliteit. Dat zei ze gisteren op een 1-meiviering in het Groningse Aduard. RTV-Noord was daarbij en sprak met de staatssecretaris. De afspraak uit het regeerakkoord zou de negen PvdA-bewindslieden ‘zwaar op de maag’ liggen.

Klijnsma keert zich tegen standpunt illegaliteit Samsom

Trouw 02.05.2013 De strafbaarstelling van illegaliteit is voor de PvdA een vlek waarin het stevig blijft wrijven. Op het moment dat fractievoorzitter Diederik Samsom gisteravond de illegaliteitmaatregel bij Pauw & Witteman verdedigde, riep staatssecretaris Jetta Klijnsma op tot nieuwe afspraken over deze ‘fundamentele zaak’.

“Of je laat het congres vallen, of je laat het kabinet vallen,” stelde Klijnsmavolgens RTV Noord tijdens een 1-meiviering in het Groningse Aduard.

‘Samsom te stevig over illegaliteit’

NU 02.05.2013 “Je laat of het PvdA-congres of het kabinet vallen met het strafbaarstellen van illegaliteit.” Dat zei PvdA-staatssecretaris Jetta Klijnsma bij RTV Noord. De achterban van de PvdA heeft het niet op die strafbaarstelling, al staat die wel in het regeerakkoord met de VVD. Toch wil Samsom niet tornen aan het voorstel. “Afspraak is afspraak”, zo herhaalde hij gisteravond in P & W. Ook benadrukte Samsom dat het congres eerder al had ingestemd met het regeerakkoord, inclusief de strafbaarstelling.

PvdA-staatssecretaris verzet zich tegen Diederik Samsom

Elsevier 02.05.2013 PvdA-staatssecretaris Jetta Klijnsma keert zich tegen PvdA-leider Diederik Samsom door op te roepen nieuwe afspraken te maken over de strafbaarstelling van illegaliteit. Samsom heeft al verschillende keren gezegd de afspraak in het Regeerakkoord niet opnieuw ter discussie te willen stellen. Klijnsma zei woensdag tijdens een 1 mei-viering in het Groningse Aduard, meldt RTV Noord. Samsom benadrukte woensdagavond in Pauw en Witteman, bijna tegelijkertijd met de oproep van Klijnsma, dat hij de strafbaarstelling van illegaliteit wil doorzetten. Het ‘systeem’ wordt er beter van en ‘afspraak is afspraak’.

Klijnsma tegen Samsom in

Telegraaf 02.05.2013  Staatssecretaris Jetta Klijnsma blijft “achter het regeerakkoord staan.” Dat laat ze weten in reactie op de commotie die ontstond na haar uitspraken over het strafbaar stellen van illegaliteit. Ze zegt met haar opmerking slechts te hebben willen aangeven dat het vanwege de discussie binnen de PvdA goed is dat er een extra ledenraad over dit onderwerp is uitgeschreven.

Klijnsma (PvdA) kritisch over Samsoms aanpak van illegaliteit

NRC 02.05.2013  Staatssecretaris Jette Klijnsma (Sociale Zaken) heeft gisteren kritiek geuit op de manier waarop PvdA-leider Diederik Samsom de onrust in zijn partij over de strafbaarstelling van illegaliteit heeft aangepakt. Ze vindt dat het een kwestie is “die je niet zomaar kunt wegpoetsen”.

Intern probleem PvdA

Telegraaf 02.05.2013 De discussie over de strafbaarstelling van illegaliteit is „op dit moment” een intern probleem van de PvdA, niet van het kabinet. Dat zei partijleider Diederik Samsom in het programma Pauw & Witteman woensdag. Hij heeft de kwestie dan ook niet besproken met premier Mark Rutte.

Samsom te kort door de bocht

Telegraaf 02.05.2013 Eerste Kamerlid Ruud Koole van de PvdA is tegen het strafbaarstellen van illegaliteit. Dat zei de oud-partijvoorzitter woensdag in het actualiteitenprogramma Nieuwsuur.

PvdA-senator tegen strafbaarheid illegaliteit

NU 02.05.2013 Eerste Kamerlid Ruud Koole van de PvdA is tegen het strafbaarstellen van illegaliteit. Dat zei de oud-partijvoorzitter woensdag in het actualiteitenprogramma Nieuwsuur. ”Het algemene principe dat illegaliteit in alle gevallen altijd strafbaar is, dat is een principe dat ik afwijs”, zei Koole. De senator wilde niet zeggen of hij tegen de wet zal stemmen als die in de Eerste Kamer komt. ”Ik moet zien wat in die wet komt.”

Elsevier 29.04.2013 PvdA-leider Diederik Samsom kan de weerstand van enkele honderden multiculti’s breken. Er is geen opstand gaande onder honderdduizenden kiezers, zoals in de VVD het geval was met de inkomensafhankelijke zorgpremie. Diederik Samsom, vorig jaar redder van de PvdA, scoorde op het partijcongres in Leeuwarden geen ovationeel applaus, maar boe-geroep. Toch hield hij – wijselijk – zijn poot stijf: ‘Afspraak is afspraak.‘ In de kabinetsformatie gunden VVD en PvdA elkaar beurtelings overwinningen. Het verbod op illegaal verblijf was iets dat Samsom de VVD gunde. De PvdA fiatteerde toen, ook per congres, regeringsdeelname en kan nu niet terugkrabbelen omdat ‘er op illegalen zal worden gejaagd’.

Zie ook:

De lieve vrede met de VVD mag heel wat kosten

Trouw 29.04.2013 Het PvdA-congres heeft Diederik Samsom zaterdag een gevoelige tik uitgedeeld. De afspraak die hij met de VVD in het regeerakkoord maakte om illegaal verblijf strafbaar te stellen, moet van het congres van tafel. Samsom moet heronderhandelen met de VVD. Maar dat weigert hij.

Het rommelt binnen PvdA

Telegraaf 28.04.2013   Het rommelt binnen de PvdA-fractie. Een groep Kamerleden is verontwaardigd over hoe Diederik Samsom zonder pardon de wens van het partijcongres naast zich neer heeft gelegd. De groep eist dat er opnieuw over het regeerakkoord wordt onderhandeld.

Gerelateerde artikelen

28-04:  PvdA: extra ledenraad illegaliteit

Oranjes drukten helden van de democratie weg

Trouw 27.04.2013 Het is dus wel degelijk van betekenis welk verhaal van de geschiedenis wordt verteld, omdat met de accenten ook de gewichten van natiestaat en individu verschuiven. In dat licht komt het boek ‘De eerste honderdvijftig jaar’ van Joop van den Berg en wijlen Jan Vis op een gunstig moment. Deze eminente kenners van de politieke geschiedenis en het staatsrecht beschrijven vanuit nieuwe ooghoeken de parlementaire geschiedenis van Nederland. Het bijzondere is dat zij, anders dan in de standaardwerken gebruikelijk, als beginpunt 1 maart 1796 hebben genomen, de dag waarop het eerste gekozen parlement, de Nationale vergadering, voor het eerst bijeenkwam onder voorzitterschap van Pieter Paulus.

Strafbaarstelling van illegaal verblijf had coalitieakkoord nooit mogen halen

Trouw 27.04.2013 Tijdens de formatie van het tweede kabinet Rutte werd ook rond asielzoekers een ruil gemaakt: de VVD kreeg de strafbaarstelling van illegaal verblijf en de PvdA in ruil daarvoor het kinderpardon. Geven en nemen. Het is een normaal proces bij de vorming van een coalitie. Maar in dit geval gaat het om een ruil die mensen betreft. En dat maakt het handjeklap beschamend.

Lees ook: Spekman: ‘strafbaar stellen illegalen in strijd met afspraken mensenhandel’ – 27/04/13

Lees ook: Vluchtelingen demonstreren bij PvdA-congres – 27/04/13

Lees ook: PvdA-Kamerlid Hilkens gaat strafbaar stellen illegalen ‘niet verdedigen’ – 24/04/13

Partijgenoten prijzen handelen Samsom op congres

NU 28.04.2013 PvdA-leider Diederik Samsom heeft zaterdag op het partijcongres laten zien dat een pijnlijke inhoud en eerlijkheid ook samen kunnen gaan, wat niet gemakkelijk is.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: PvdA

Extra ledenraad PvdA over illegaliteit

Trouw 28.04.2013 Op verzoek van partijleider Diederik Samsom houdt de PvdA op 12 mei een ingelaste politieke ledenraad. Dat maakte de partij zondag bekend. Aanleiding is de discussie in de partij over strafbaarstelling van de illegaliteit. Samsom wil ‘verantwoording afleggen’ voor zijn besluit om de leden op dit onderwerp niet tegemoet te komen.

PvdA: extra ledenraad illegaliteit

Telegraaf 28.04.2013 Op verzoek van partijleider Diederik Samsom houdt de PvdA op 12 mei een ingelaste politieke ledenraad. Dat maakte de partij zondag bekend. Aanleiding is de discussie in de partij over strafbaarstelling van de illegaliteit.

Gerelateerde artikelen

27-04: ‘Mogelijk extra congres PvdA’

27-04: Samsom zet illegalenwet door

27-04: PvdA-congres tegen wet

27-04: Veel steun voor illegalen

24-04: Opstand in PvdA over illegalen

Extra ledenraad PvdA over illegaliteit

‘Ik heb geconstateerd dat er behoefte is aan meer tijd en ruimte’

NU 28.04.2013 Op verzoek van partijleider Diederik Samsom houdt de PvdA op 12 mei een ingelaste politieke ledenraad. Dat maakte de partij zondag bekend. Aanleiding is de discussie in de partij over strafbaarstelling van de illegaliteit.

Gerelateerde artikelen

Lees meer over: PvdA Illegaliteit

‘Mogelijk extra congres PvdA’

Telegraaf 27.04.2013 Sander Terphuis, de initiatiefnemer van een petitie binnen de PvdA tegen het strafbaar stellen van illegaliteit, sluit niet uit dat hij zal proberen voldoende steun te krijgen voor een extra partijcongres over dit onderwerp. Dat zei hij zaterdag in Nieuwsuur.

Gerelateerde artikelen

27-04: Samsom zet illegalenwet door

27-04: PvdA-congres tegen wet

27-04: Veel steun voor illegalen

27-04: Motie PvdA-top ‘onvoldoende’

Terphuis sluit extra partijcongres over illegalenmotie niet uit

Trouw 27.04.2013 Sander Terphuis, de initiatiefnemer van een petitie binnen de PvdA tegen het strafbaar stellen van illegaliteit, sluit niet uit dat hij zal proberen voldoende steun te krijgen voor een extra partijcongres over dit onderwerp. Dat zei hij zaterdag in Nieuwsuur.

Terphuis sluit extra partijcongres PvdA niet uit

Initiatiefnemer van petitie wil eerst besluit Tweede Kamerfractie afwachten

NU 27.04.2013 Sander Terphuis, de initiatiefnemer van een petitie binnen de PvdA tegen het strafbaar stellen van illegaliteit, sluit niet uit dat hij zal proberen voldoende steun te krijgen voor een extra partijcongres over dit onderwerp.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: PvdA Sander Terphuis

SP en PVV willen opheldering over vergunning asielzoeker

Trouw 27.04.2013 SP en PVV willen opheldering van staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie over het geven van een verblijfsvergunning aan een 21-jarige afgewezen asielzoeker uit Kameroen. Het radioprogramma Argos meldde zaterdag dat de man in dorststaking was gegaan tegen de afwijzing.

Boos om ‘chantage’ Teeven

Telegraaf 27.04.2013 SP en PVV willen opheldering van staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie over het geven van een verblijfsvergunning aan een 21-jarige afgewezen asielzoeker uit Kameroen.

Gerelateerde artikelen;

26-04: Teeven gaf dorststaker asiel

SP en PVV willen opheldering over asielzoeker

NU 27.04.2013 SP en PVV willen opheldering van staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie over het geven van een verblijfsvergunning aan een 21-jarige afgewezen asielzoeker uit Kameroen. Het radioprogramma Argos meldde zaterdag dat de man in dorststaking was gegaan tegen de afwijzing. Normaliter wordt nooit toegegeven aan dit pressiemiddel, maar Teeven zou een uitzondering hebben gemaakt omdat het hier om een zogenoemd schrijnend geval ging.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Fred Teeven

Samsom zet illegalenwet door

Telegraaf 27.04.2013  PvdA-leider Diederik Samsom kan niet voldoen aan de oproep van een overweldigende meerderheid van het PvdA-congres om zich tegen het strafbaarstellen van illegaliteit te keren. In zijn speech zei Samsom dat ook hij tegen de strafbaarstelling is en dat ook hem die pijn doet. Maar terugkomen op afspraken met de VVD kan een negatief resultaat kan hebben voor de andere – goede – afspraken die ook zijn gemaakt over een humaner vreemdelingenbeleid. Juist die afspraken verbeteren het leven van vreemdelingen, bijvoorbeeld door aanpassingen in de vreemdelingenbewaring, zei Samsom.

Gerelateerde artikelen;

27-04: PvdA-congres tegen wet

27-04: Veel steun voor illegalen

27-04: Motie PvdA-top ‘onvoldoende’

27-04: Demonstratie bij PvdA-congres

Samsom wijst illegalenmotie PvdA-congres af

Trouw 27.04.2013 Pvda-leider Diederik Samsom legt een motie van het PvdA-congres tegen strafbaarstelling van illegaliteit naast zich neer. Dat zei hij in zijn afsluitende speech op het partijcongres dat vandaag plaatsvond in Leeuwarden. Een meerderheid van de leden wil dat de afspraak met de VVD wordt herzien, maar Samsom zegt zijn woord aan de coalitiepartner niet te willen breken.

Samsom gaat woord niet breken – ‘niet tornen aan strafbaarstelling’

NRC 27.04.2013 PvdA-leider Diederik Samsom gaat niet tornen aan de afspraak die hij met coalitiepartner VVD maakte over de strafbaarstelling van illegaliteit. Dat zei hij vandaag in zijn toespraak op het PvdA-congres in Leeuwarden, meldt persbureau Novum.

Daar sprak eerder een ruime meerderheid van de partijleden zich uit tegen het voornemenvan het kabinet. Samson refereerde aan het eerdere congres waarop werd ingestemd met het regeerakkoord. Lees verder

PvdA-congres steunt motie tegen strafbaarstelling illegaliteit

Trouw 27.04.2013 Pvda-leider Diederik Samsom legt een motie van het PvdA-congres tegen strafbaarstelling van illegaliteit naast zich neer. Dat zei hij in zijn afsluitende speech op het partijcongres dat vandaag plaatsvond in Leeuwarden. Een meerderheid van de leden wil dat de afspraak met de VVD wordt herzien, maar Samsom zegt zijn woord aan de coalitiepartner niet te willen breken.

ANP

PvdA-congres wil stoppen met strafbaarheid illegaliteit

Partijleider Samsom legt oproep naast zich neer

NU 27.04.2013 Het PvdA-congres heeft de partijleiding opgeroepen om de voorgenomen strafbaarstelling van illegaliteit uit het regeerakkoord te schrappen. Een motie werd zaterdagmiddag op het congres in Leeuwarden door een overgrote meerderheid aangenomen. Partijleider Diederik Samsom zei geen gehoor te kunnen geven aan de oproep van het congres.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Strafbaarstelling illegaliteit PvdA

PvdA-congres wijst voorgenomen strafbaarstelling illegaliteit af

NRC 27.04.2013 Het PvdA-congres in Leeuwarden heeft de partijleiding vandaag opgeroepen de door het kabinet voorgenomen strafbaarstelling van illegaliteit uit het regeerakkoord te schrappen. Een motie daartoe werd vanmiddag door een overgrote meerderheid aangenomen, terwijl buiten de poorten van het congres actie tegen het voornemen van het kabinet werd gevoerd. Lees verder

PvdA-congres tegen wet

Telegraaf 27.04.2013  Het PvdA-congres heeft zich zaterdag – zeer tegen de zin van de partijtop in – uitgesproken tegen de strafbaarstelling van illegaliteit, die is afgesproken in het regeerakkoord van VVD en PvdA. Het congres stemde voor een motie van de vroegere Iraanse vluchteling Sander Terphuis die stelde dat strafbaarstelling van illegaliteit leidt tot een inhumaan vreemdelingenbeleid. De motie riep partijleider Diederik Samsom en de Tweede Kamerfractie van de PvdA op om alles te doen om te zorgen dat een wet voor de strafbaarstelling van illegaliteit niet wordt aangenomen in de Tweede Kamer.

Gerelateerde artikelen;

27-04: Veel steun voor illegalen

27-04: Motie PvdA-top ‘onvoldoende’

27-04: Bom onder illegalenwet

PvdA-leden veranderen koers: nu opeens tegen Regeerakkoord

Elsevier 27.04.2013 Een half jaar nadat de leden van de Partij van de Arbeid instemden met het Regeerakkoord, komen ze nu op hun mening terug. Een overgrote meerderheid van de PvdA-leden steunde zaterdag een motie om de in het akkoord opgenomen strafbaarstelling van illegaliteit te voorkomen. De Iraanse initiatiefnemer Sander Terphuis kreeg ruime steun van zijn partijgenoten. De visueel gehandicapte Iraniër kreeg bovendien nog een applaus op de koop toe. Maar de rebelse partijleden waren zaterdag in Leeuwarden niet te stoppen. Fractieleider Diederik Samsom moet er nu alles aan doen het plan bij VVD-ministers uit het hoofd te praten.

Maar Samsom liet zaterdagochtend al weten dat hier geen sprake van is. ‘De VVD heeft al genoeg concessies gedaan,’ zei Samsom. Het ‘verzet van Leeuwarden’ is dan ook vooral symbolisch. De strafbaarstelling van illegaliteit gaat er komen.

Veel steun voor illegalen

Telegraaf 27.04.2013 Het partijcongres heeft Sander Terphuis met een staande ovatie aangemoedigd in zijn strijd tegen de strafbaarstelling van illegaliteit. Het congres in Leeuwarden stemt later zaterdag over een motie van Terphuis, die zelf in de jaren negentig naar Nederland vluchtte en hier op een onderduikadres enige maanden in de illegaliteit verbleef.

Folkert Jensma: niet-uitzetbare vluchteling is niet rechteloos

NRC 27.04.2013 Niet-uitzetbaren zijn een groep die klem zit tussen de definitieve weigering van Nederland en het niet willen of kunnen terugkeren. Tegelijk vormen ze een levende ingebrekestelling van de rechtsstaat. Die belooft iedereen gelijkheid, rechtvaardigheid en rechtszekerheid, stelt Folkert Jensma. Deze groep zit klem tussen de definitieve weigering van Nederland en het niet willen of kunnen terugkeren. Ze vormen een groep dakloze, rechteloze zwervers, zonder perspectief, vaak met gezondheidsproblemen. Politiek worden ze weggekeken. Tegelijk vormen ze een levende ingebrekestelling van de rechtsstaat. Die belooft iedereen gelijkheid, rechtvaardigheid en rechtszekerheid.

Spijkerboer onderzoekt in zijn rede of het juridisch te rechtvaardigen valt dat deze groep zo fundamenteel rechteloos is geworden. De facto ongelijk aan vrijwel iedereen die in Nederland verder aanwezig is. Lees verder

Spekman op PvdA-congres : aan de kant bereik je geen idealen

Trouw 27.04.2013 Met aan de kant staan bereik je als politieke partij geen idealen. PvdA-partijvoorzitter Hans Spekman zei dat zaterdag op het partijcongres in Leeuwarden, waar de partij onder meer spreekt over de omstreden strafbaarstelling van illegaal verblijf.

‘Teeven heeft buit al binnen: hulp aan illegalen wordt hoe dan ook strafbaar’

VK 27.04.2013 Hoe de PvdA ook haar best zal doen: hulp aan illegalen wordt strafbaar. Precies zoals staatssecretaris Teeven wil, schrijft Steven de Winter. Fred Teeven heeft de buit al binnen als het PvdA-congres nog moet beginnen: illegaal verblijf wordt een overtreding voor first offenders, voor recidivisten een misdrijf en hulpverleners worden medeplegers. Precies zoals Teeven het van meet af aan heeft gewild. Zijn tegenstanders heeft de staatssecretaris behendig om de tuin geleid. Twee zinnen uit het regeerakkoord: ‘Illegaal verblijf wordt strafbaar gesteld. Daarbij zijn particulieren en particuliere organisaties die individuele hulp bieden niet strafbaar.’. Aanvankelijk goedgekeurd door de PvdA-leden, maar vandaag in Leeuwarden moeten de twee zinnen alsnog worden uitgegumd.

Brief aan een levende dode: ik leef in een rechtsstaat

Elsevier 27.04.2013 Je voorspelling is uitgekomen: ik heb mezelf opnieuw in de problemen gebracht. Maar wees niet bang, ik leef in een veilig en democratisch land.

Weblog Afshin Ellian: Ik, banneling, begraaf de dierbaren in mijn hoofd

Motie PvdA-top over illegaliteit onvoldoende

Trouw 27.04.2013 Een voorstel van de PvdA-top om een werkgroep in te stellen die onderzoekt of de strafbaarstelling van illegaliteit niet in strijd is met afspraken om mensenhandel te bestrijden, is ‘onvoldoende’. De initiatiefnemer van alle protesten binnen de PvdA tegen de strafbaarstelling, Sander Terphuis, zei dat zaterdagochtend op het PvdA-congres tegen het ANP.

Motie PvdA-top ‘onvoldoende’

Telegraaf 27.04.2013  Een voorstel van de PvdA-top om een werkgroep in te stellen die onderzoekt of de strafbaarstelling van illegaliteit niet in strijd is met afspraken om mensenhandel te bestrijden, is „onvoldoende”. De initiatiefnemer van alle protesten binnen de PvdA tegen de strafbaarstelling, Sander Terphuis, zei dat zaterdagochtend op het PvdA-congres tegen het ANP. „Dat ze dit uit de hoge hoed toveren, geeft wel aan dat de partijtop begrip heeft voor de onrust in de partij”, zegt Terphuis. Maar voldoende is het voor hem niet. „Dit blijft een kwestie van principes. Het partijbestuur probeert zich te ontworstelen aan de eigen moraal door de maatregel iets minder ernstig te maken. Maar dit raakt aan ons geweten, dus kom op, stap naar de VVD om dit uit het regeerakkoord te halen.”

PvdA-bestuur stelt nieuwe voorwaarden straffen illegalen

VK 27.04.2013 PvdA-voorzitter Hans Spekman stelt nieuwe voorwaarden aan het strafbaar stellen van illegaal verblijf in Nederland. Die afspraak uit het regeerakkoord moet van Spekman onderzocht worden door een werkgroep en vergeleken worden met een andere afsrpaak uit het regeerakkoord, over het intensiever bestrijden van mensenhandel. Spekman zegt dat vandaag in Trouw. De Partij van de Arbeid congresseert vandaag, zullen er moties ingediend worden tegen het strafbaar stellen van illegaliteit. PvdA-leider Samsom zegt vandaag in de Volkskrant te blijven bij de afspraak uit het akkoord tussen VVD en PvdA. Spekman is overigens ook tegen het schenden van de afspraak. ‘We hebben een afspraak en daar houden we ons aan.’

Trouw 27.04.2013 PvdA-partijvoorzitter Hans Spekman stelt nieuwe voorwaarden aan het strafbaar stellen van illegaal verblijf in Nederland. Een werkgroep uit de PvdA moet van Spekman gaan onderzoeken of deze afspraak in het regeerakkoord niet in strijd is met een andere afspraak, namelijk  om mensenhandel intensiever te gaan bestrijden. Is dat het geval dan moet de strafbaarstelling worden ingetrokken, zo zegt  hij vandaag in een vraaggesprek met Trouw.

Spekman wil onderzoek illegaliteit

In PvdA is verdeeldheid over strafbaarstelling

NU 27.04.2013 Een PvdA-werkgroep moet onderzoeken of strafbaarstelling van illegaliteit niet in strijd is met de afspraak om de mensenhandel intensiever te gaan bestrijden. Dat zegt PvdA-voorzitter Hans Spekman zaterdag in Trouw.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Hans Spekman PvdA Illegalen

Spekman wil onderzoek naar strafbaar stellen illegalen

VK 27.04.2013 Een werkgroep uit de PvdA moet van Spekman gaan onderzoeken of deze afspraak in het regeerakkoord niet in strijd is met een andere afspraak, namelijk  om mensenhandel intensiever te gaan bestrijden. Is dat het geval dan moet de strafbaarstelling worden ingetrokken, zo zegt  hij vandaag in een vraaggesprek met Trouw.

Haagse asielzoekers protesteren bij PvdA-congres Leeuwarden

RTVWEST 27.04.2013 DEN HAAG – Vluchtelingen uit de Sacramentskerk in Den Haag voeren actie bij het PvdA-congres in Leeuwarden. Op de stoep voor het congrescentrum liggen tientallen uitgeprocedeerde vluchtelingen op matjes en slaapzakken. De PvdA praat zaterdag over het strafbaar stellen van illegaliteit. PvdA-raadlid Marieke Bolle uit Den Haag pleitte onlangs voor een generaal pardon. Partijvoorzitter Hans Spekman wil een onderzoek laten doen naar het strafbaar stellen van illegalen.

Gekraakte kerk

De asielzoekers verblijven als maanden in de gekraakte Sacramentskerk op de Sportlaan in de Haagse Vogelwijk. Daarvoor bivakkeerden zij in tentjes op de Koekamp bij het Malieveld, maar moesten daar op last van de rechter vertrekken.   Lees verder

gerelateerde artikelen;

Asielzoekers protesteren bij PvdA-congres

Den HaagFM 27.04.2013 De uitgeprocedeerde asielzoekers die al maanden in de gekraakte Sacramentskerk aan de Sportlaan verblijven, hebben zater…lees meer

Illegalen protesteren in slaapzakken bij PvdA-congres

Elsevier 27.04.2013 Tientallen vluchtelingen protesteren zaterdagochtend voor de ingang van het Expo WTC-gebouw waar de PvdA een partijcongres houdt. De illegalen demonstreren hun protest door in slaapzakken voor de hoofdingang te liggen. ‘Waar zijn jullie principes?’ en ‘Vluchten doe je niet voor de lol,’ is te lezen op de spandoeken die de protestvoerders bij zich dragen. De illegalen grijpen het PvdA-congres aan om de publiciteit te zoeken omdat daar zaterdag de strafbaarstelling van illegaliteit wordt besproken. In het Regeerakkoord hebben de VVD en de PvdA met elkaar afgesproken dat het kabinet uitgewezen illegalen wettelijk strafbaar gaat stellen. Dit plan is niet populair onder de sociaaldemocraten, maar in ruil kregen zij onder anderen het bij de VVD omstreden kinderpardon. Fractievoorzitter Diederik Samsom heeft zaterdag aangekondigd dat het plan sowieso doorgaat.

Demonstratie bij PvdA-congres

Telegraaf 27.04.2013 Zo’n 70 vluchtelingen demonstreren zaterdag in Leeuwarden voor het Expo WTC-gebouw waar de PvdA een congres houdt. De demonstranten liggen in slaapzakken voor de hoofdingang van het gebouw.

Vluchtelingen demonstreren bij PvdA-congres

Trouw 27.04.2013 De vluchtelingen demonstreren omdat ze naar eigen zeggen door de overheid op straat zijn gezet. ‘Totaal rechteloos, zonder huis, zonder zorg, zonder enig vooruitzicht op menswaardig bestaan’, zeggen ze in een verklaring. PvdA-voorzitter Hans Spekman kwam zaterdag nog even naar buiten om de boodschap van de vluchtelingen aan te horen.

Vluchtelingen demonstreren bij PvdA-congres

AD 27.04.2013  Zo’n 70 vluchtelingen demonstreren zaterdag in Leeuwarden voor het Expo WTC-gebouw waar de PvdA een congres houdt. De demonstranten liggen in slaapzakken voor de hoofdingang van het gebouw.

Lees ook;

ANP

Vluchtelingen demonstreren bij PvdA-congres

NU 27.04.2013 Ongeveer zeventig vluchtelingen demonstreren zaterdag in Leeuwarden voor het Expo WTC-gebouw waar de PvdA een congres houdt. De demonstranten liggen in slaapzakken voor de hoofdingang van het gebouw.

Gerelateerde artikelen

Lees meer over: PvdA

Illegaliteit twistpunt op PvdA-congres

Telegraaf 27.04.2013  Het strafbaar stellen van illegaliteit lijkt het belangrijkste twistpunt te worden op een PvdA-congres dat zaterdag in Leeuwarden plaatsvindt. PvdA en VVD hebben afgesproken dat dat gaat gebeuren, maar veel PvdA-leden zijn mordicus tegen. Op het congres komt een motie van diverse afdelingen aan de orde waarin de maatregel „overbodig en disproportioneel” wordt genoemd. De PvdA zou moeten zorgen dat hij weer van tafel gaat.

Strafbaarstelling illegaliteit heikel punt op PvdA-congres

NRC 27.04.2013 De PvdA komt vandaag in Leeuwarden bijeen voor een ledencongres. Het meest beladen punt dat wordt besproken is de strafbaarstelling van illegaliteit. De afgelopen weken hebben meerdere sociaaldemocraten zich uitgesproken tegen dat voorstel uit het regeerakkoord, maar de partijtop lijkt niet van plan te zwichten voor de druk. Lees verder

Samsom blijft bij strafbaar stellen van illegaliteit

VK 27.04.2013 PvdA-leider Diederik Samsom waarschuwt zijn achterban dat hij niet van plan is met de VVD te gaan onderhandelen over het strafbaar stellen van illegaliteit. De VVD heeft in zijn ogen genoeg concessies gedaan. Er staat voor de PvdA bovendien heel veel tegenover, stelt hij. ‘De achterban moet uiteraard zelf bepalen wat de prioriteiten zijn, maar ik ken de mijne.’

Samsom: strafbaarstelling illegaliteit gaat gewoon door

Elsevier 27.04.2013 De PvdA-achterban kan zich zaterdag op het congres in Leeuwarden uitspreken tegen de strafbaarstelling van illegaliteit, maar dat zal de uitvoering van het kabinetsplan niet veranderen. De VVD heeft voldoende concessies gedaan. Met die woorden maakt PvdA-fractieleider Diederik Samsom zaterdag inDe Volkskrant zijn partijleden duidelijk dat hij niet zit te wachten op de rebellie binnen zijn partij. Ondanks dat de partijleden hun fiat gaven bij het ondersteunen van het Regeerakkoord, verzet een deel van de PvdA-achterban zich tegen het plan, omdat het in zou gaan tegen de grondbeginselen van de PvdA

Abdelkader Benali: ‘Wij groeiden op, mijn oom bleef illegaal’

VK 27.04.2013 Vandaag houdt de Partij van de Arbeid congres in Leeuwarden, waar het strafbaar stellen van illegaliteit een belangrijk en verdeeldheid zaaiend onderwerp is. Lange tijd wist schrijver Abdelkader Benali niet beter of elk Marokkaans gezin had wel een ‘illi’ thuis op de bank. ‘Op school vertelde ik niet dat ik ’s ochtends met hem had zitten praten over voetbal. Mijn oom bestond niet.’

‘PvdA’ers, mensen die niemand tot last zijn, horen niet in de cel’

VK 26.04.2013 Straf is voor mensen die misdaden begaan, niet voor mensen die alleen maar leven, ook al doen zij dat op een ongewenste locatie, stelt Aissa Zanzen, voorzitter van het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders. ‘PvdA-congresgangers, morgen kunnen jullie dat recht zetten op het congres. Steun de ingediende motie tegen strafbaarstelling van illegaliteit.’

Lees ook Sheila Sitalsing: ‘Straks staat het geweten van de PvdA oog in oog met de ontgoochelden’ – 24/04/13

Lees ook Opstand binnen PvdA losgebarsten over illegalen – 24/04/13

Sander Terphuis: ‘Samsom heeft een probleem als hij vasthoudt aan straf illegalen’

VK 26.04.2013 De afgelopen weken groeide het verzet binnen de PvdA tegen het straffen van illegalen. Uw petitie is onder meer ondertekend door Jan Pronk en Hedy d’Ancona, oud-Kamervoorzitter Jeltje van Nieuwenhoven en de raadsfracties in Amsterdam en Rotterdam. Wat gaat er morgen op het congres gebeuren?

Lees ook Opstand binnen PvdA losgebarsten over illegalen – 24/04/13

Terphuis over illegalen

VK 26.04.2013 PvdA-leider Diederik Samsom en partijvoorzitter Hans Spekman hebben deze week allebei op eigen initiatief een gesprek gehad met Sander Terphuis over zijn petitie tegen het kabinetsplan om illegaliteit strafbaar te stellen. Dat zegt Terphuis in een interview met Volkskrant.nl.

De petitie van PvdA-lid en jurist Terphuis tegen het wetsvoorstel om illegaliteit strafbaar te maken is inmiddels ondertekend door onder anderen de oud-ministers Jan Pronk en Hedy d’Ancona, oud-Kamervoorzitter Jeltje van Nieuwenhoven, voormalig partijleider Job Cohen en de raadsfracties in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Maastricht.

VERWANT NIEUWS:

Nieuwe wet illegalen laat PvdA zweten

Trouw 25.04.2013 Hoeveel druk van binnenuit kan de PvdA nog verdragen? De onrust binnen de partij over de dreigende strafbaarstelling van illegaal verblijf groeit per dag. Afdeling na afdeling keert zich openlijk tegen de omstreden passage uit het regeerakkoord.

PvdA-Kamerlid Hilkens gaat strafbaar stellen illegalen ‘niet verdedigen’

Trouw 24.04.2013 Het verzet in de PvdA tegen de maatregel om illegalen strafbaar te stellen groeit. Kamerlid Myrthe Hilkens spreekt zich deze week in Vrij Nederland ook uit tegen het plan. ‘Ik ga die maatregel in ieder geval níet verdedigen.’ In een interview met Vrij Nederland zegt Hilkens tegen de maatregel te zijn. ‘Laat ik het niet gaan rechtlullen. Het risico bestaat dat slachtoffers van mensenhandel nog onzichtbaarder worden.

‘Kom afspraken na om illegalen op te sluiten’

Trouw 24.04.2013 VVD-staatssecretaris Fred Teeven roept de PvdA op niet terug te komen op de afspraak in het regeerakkoord over strafbaarstelling van illegaliteit. Dat deed hij in een interview met de komende editie van het tijdschrift Wordt Vervolgd van Amnesty International dat vrijdag verschijnt, meldt dagblad Trouw.

Beroering PvdA-achterban

Telegraaf 24.04.2013 Twee derde van de PvdA-leden is tegen het kabinetsplan om illegaliteit strafbaar te stellen. Dit blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 936 leden van de PvdA. De strafbaarstelling van illegaliteit is opgenomen in het regeerakkoord van VVD en PvdA en de partijtop van de sociaaldemocraten wil vasthouden aan die afspraak. Eerder stemde het congres er ook mee in.

PvdA-leden tegen strafbaar maken illegaliteit

Trouw 24.04.2013 Twee derde van de PvdA-leden is tegen het kabinetsplan om illegaliteit strafbaar te stellen. Dit blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 936 leden van de PvdA.

Verzet in PvdA over strafbaar maken illegaliteit

NU 24.04.2013 In de PvdA-achterban is verzet tegen de afspraak in het regeerakkoord om illegaal verblijf in Nederland strafbaar te stellen. Dit blijkt uit onderzoek van EenVandaagonder 936 leden van de PvdA.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: PvdA Illegalen

PvdA verzet zich tegen strafbaarstelling illegaliteit

Elsevier 24.04.2013 De achterban van de PvdA is niet blij met het kabinetsplan om illegaliteit strafbaar te stellen. Het grootste deel van de PvdA-leden wil van het plan af. Uit een onderzoek van EenVandaag kwam woensdag naar voren dat tweederde van de PvdA-leden niets zien in de strafbaarstelling van illegaliteit. Meerdere prominenten zoals oud-partijleider Job Cohen en de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan ondertekenden al een petitie tegen het plan.

Te laat

Maar het verzet van de sociaaldemocraten komt een beetje laat. Strafbaarstelling van illegaliteit is in het Regeerakkoord opgenomen en dat akkoord werd nota bene goedgekeurd door de leden op een partijcongres.

zie ook;

Oproep in PvdA om strafbaarstelling illegalen: ‘breek regeerakkoord open’

NRC 24.04.2013 Een reeks partijafdelingen en prominenten van de PvdA komt in opstand tegen het kabinetsplan om illegaal verblijf in Nederland strafbaar te stellen. Zij vragen partijleider Diederik Samsom het regeerakkoord open te breken, schrijft de Volkskrant vandaag.

Opstand binnen PvdA losgebarsten over illegalen

VK 24.04.2013 In de PvdA kraait het oproer tegen het kabinetsplan om illegaal verblijf in Nederland strafbaar te stellen. Een reeks partijafdelingen en -prominenten vraagt PvdA-leider Samsom het regeerakkoord open te breken, de koers bij te stellen en het fundamentele partijbeginsel van ‘het recht op een fatsoenlijk bestaan’ in ere te herstellen.

Opstand in PvdA over illegalen

Telegraaf 24.04.2013 In de PvdA kraait het oproer tegen het kabinetsplan om illegaal verblijf in Nederland strafbaar te stellen. Een reeks partijafdelingen en -prominenten vraagt PvdA-leider Diederik Samsom het regeerakkoord open te breken, de koers bij te stellen en het fundamentele partijbeginsel van ,,het recht op een fatsoenlijk bestaan” in ere te herstellen.

Aantal illegalen onbekend

Telegraaf 24.04.2013 PvdA en VVD willen illegaliteit strafbaar stellen, maar eigenlijk weet niemand precies hoeveel mensen zonder verblijfsvergunning in Nederland verblijven en wie dat zijn.

Twijfels over veranderingen vreemdelingenbeleid zijn terecht

Trouw 20.04.2013 Er is al veel langer van alles mis bij de detentie van uitgeprocedeerde asielzoekers die wachten op uitzetting, maar – het is cynisch maar het moet worden vastgesteld – er was een zelfmoord voor nodig om staatssecretaris Teeven van justitie zover te krijgen dat hij een alomvattend onderzoek gelast naar vermeende gebrekkige gezondheidszorg, problemen met automatisering en overijverige ambtenaren.

Verder:

Vluchtelingenprotest Haagse Hofvijver 19.06.2013

‘Niemand is illegaal’

De demonstranten uitten leuzen als ‘niemand is illegaal’ en hadden spandoeken opgehangen. Die zijn inmiddels met de tenten verwijderd.

De uitgeprocedeerde asielzoekers zitten al sinds januari in de gekraakte Haagse kerk, die nu Vluchthuis wordt genoemd. Het protest is daar echter niet zichtbaar en dus gaan ze nu kamperen op het eilandje naast de Tweede Kamer.  Daarvoor voerden ze actie voor een recht op bestaan in een tentenkamp op de Koekamp bij het Malieveld.

Politie haalt actievoerders van Haagse Hofvijver

RTVWEST 19.06.2013 DEN HAAG – De protestactie op het eilandje in de Hofvijver is beëindigd. Vier actievoerders zijn woensdagmorgen door de politie aangehouden. Lees verder

Politie haalt actievoerders van eilandje Hofvijver

Den HaagFM 19.06.2013 De politie heeft de demonstranten van het eilandje op de Hofvijver gehaald. Agenten voeren met een bootje naar het eilan…lees meer

Politie ontruimt Hofvijver van kamperende vluchtelingen

Trouw 19.06.2013 Het tentenkampje dat woensdagochtend werd opgebouwd op een eilandje in de Haagse Hofvijver, is niet veel later door de politie ontruimd. Dat meldt de politie.  Sympathisanten van de vluchtelingen die in het Haagse Vluchthuis wonen, begonnen met het bouwen van een tentenkamp op een eilandje in de Hofvijver, maar daar stak de politie een stokje voor.

Vluchtelingen kamperen op de Hofvijver in Den Haag

RTVWEST 19.06.2013 DEN HAAG – De vluchtelingen uit de Sacramentskerk in Den Haag gaan uit protest kamperen op het eilandje in de Hofvijfer. Op die manier willen de uitgeprocedeerde asielzoekers hun protestactie beter onder de aandacht brengen. Lees verder

Gerelateerde artikelen;

Eiland in hofvijver bezet door asielzoekers

Regio15 19.06.2013 Den Haag – Vier uitgeprocedeerde asielzoekers hebben vandaag op het eilandje in de Hofvijver gedemonstreerd. De vier wonen normaliter in de Sacramentskerk in Den Haag, die sinds januari jongstleden is gekraakt. Met deze actie probeerden zij meer aandacht voor hun zaak te krijgen.

Woensdagochtend zijn zij begonnen met het bouwen van een tentenkamp op het eiland.

Omdat demonstraties op die locatie niet toegestaan zijn, zijn zij uiteindelijk door leden van het Parate Peloton van het eiland gehaald. Deze ontruiming verliep rustig.

Deze actievoerders verbleven vóór januari in het tentenkamp op het Koekamp, totdat deze ook werd ontruimd. Lees meer…

Video: Maurice Schotman

Vluchtelingenprotest op eilandje Hofvijver

Den HaagFM 19.06.2013 Sympathisanten van de vluchtelingen die in de Sacramentskerk aan de Sportlaan verblijven, zijn een tentenkamp aan het bo…lees meer

‘Tentenkamp’ op eilandje Hofvijver

NU 19.06.2013 Een handjevol demonstranten heeft woensdagochtend in Den Haag twee tenten op het eilandje in de Hofvijver bij de Tweede Kamer opgezet. In een verklaring spreken zij van het begin van een nieuw tentenkamp voor vluchtelingen.

april 24, 2013 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 26 reacties

Gedonder met wethouder Mirjam de Rijk GroenLinks Utrecht

Declaraties

Eind vorig jaar ontstond er ophef over de declaraties van Co Verdaas (PvdA) gedurende zijn tijd als gedeputeerde van de provincie Gelderland. Verdaas stapte uiteindelijk op als staatssecretaris en zou de discutabele declaraties terugbetalen. Zie ook: Ex-Staatssecretaris C. Verdaas PvdA rommelt met Euro’s

Dan is het nu de beurt aan Mirjam de Rijk GroenLinks

De Rijk zegt dat bij de gemeente Utrecht bekend was dat haar gezin niet zou verhuizen naar Utrecht vanwege haar baan. De gemeente heeft haar dan ook verzekerd dat de kosten zouden worden vergoed. Op basis van welke bepaling de kosten zijn vergoed, kan de gemeente niet zeggen. ‘We hebben dat goed uitgezocht. De regeling deugt wat ons betreft. Mirjam de Rijk woont in Utrecht en is hier ook vaak de hele week,’ zegt haar woordvoerder.

Reiskosten

Uit declaratiegegevens blijkt dat De Rijk vaak ’s avonds naar Amsterdam afreist en de volgende ochtend teruggaat naar Utrecht.  De VVD vindt niet dat de belastingbetaler moet opdraaien voor deze kosten. Andere collegeleden declareerden voor enkele tientjes aan reiskosten en reisden, in tegenstelling tot De Rijk, tweede klas.

GroenLinks-wethouder Utrecht onder vuur vanwege twitterbericht

Elsevier 21.06.2013 De Utrechtse wethouder Mirjam de Rijk (GroenLinks) ligt onder vuur omdat ze een blij twitterbericht de wereld heeft ingestuurd over het voortbestaan van het Tropenmuseum in Amsterdam. Eerder kwam ze in opspraak om declaraties van ritten van en naar Amsterdam, terwijl ze een huis heeft in Utrecht en daarvoor een verhuisvergoeding kreeg.

Wethouder Utrecht betaalt reiskosten terug

BB 26.04.2013 De Utrechtse wethouder van economische zaken Mirjam de Rijk gaat haar te veel ontvangen reiskostenvergoeding terugbetalen. Dat meldde een gemeentewoordvoerder donderdagmiddag. De Rijk heeft sinds november 2011 ten onrechte de vergoeding ontvangen voor haar wekelijkse treinreizen tussen Amsterdam en Utrecht.

Gerelateerde artikelen;

Wethouder betaalt vergoeding terug

Telegraaf 25.04.2013 De Utrechtse wethouder van economische zaken Mirjam de Rijk gaat haar te veel ontvangen reiskostenvergoeding terugbetalen. Dat meldde een gemeentewoordvoerder donderdagmiddag. De Rijk heeft sinds november 2011 ten onrechte de vergoeding ontvangen voor haar wekelijkse treinreizen tussen Amsterdam en Utrecht.

Gerelateerde artikelen;

24-04: Dubieuze reiskosten wethouder Utrecht

Ophef over declaraties reiskosten GroenLinks-wethouder

Elsevier 24.04.2013 GroenLinks-wethouder Mirjam de Rijk (Financiën, Milieu) gaf vorig jaar ongeveer 1.400 euro uit aan eerste klas-treinkaartjes om te pendelen tussen haar twee huizen in Amsterdam en Utrecht. De gemeente beschouwt de reis als woon-werkverkeer. De VVD in Utrecht eist opheldering over de kwestie maar de gemeente en De Rijk zeggen dat het gaat om een geoorloofde regeling,

Dubieuze reiskosten wethouder Utrecht

Telegraaf 24.04.2013 De Utrechtse GroenLinks-wethouder Mirjam de Rijk (Financiën, Milieu) reist steevast op kosten van de belastingbetaler tussen haar twee woningen in Utrecht en Amsterdam.

april 24, 2013 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , | 1 reactie

Geert Wilders PVV heeft een nieuwe strijdmakker

Marine Le Pen, voorzitster van de Franse partij Front National.

Marine Le Pen, voorzitster van de Franse partij Front National.

© afp. Marine Le Pen bij aankomst voor de Tweede Kamer

© afp. Marine Le Pen bij aankomst voor de Tweede Kamer

Waarom wil Wilders met Le Pen samenwerken?

VK 09.11.2013 Het bezoek dat Marine Le Pen, partijvoorzitter van het Franse Front National (FN), dinsdag aan de PVV-fractie brengt, staat in het teken van Europese samenwerking tussen nationalistische en extreem-rechtse partijen. Doel is een krachtige fractie in het Europees Parlement te vormen.

Dit blijkt uit gesprekken met betrokkenen in Frankrijk en Nederland. Fractievorming heeft een groot praktisch belang: fracties genieten belangrijke voordelen in het Europees Parlement. Ze kunnen amendementen indienen en voorzitters van commissies leveren, ze hebben invloed op de agenda, krijgen extra spreektijd en meer ondersteuning.

In de peilingen is zowel de PVV als het FN in eigen land de grootste partij. 

Lees ook Wilders noemt opstelling Van Miltenburg bij bezoek Le Pen ‘kleinzielig en laf’ – 08/11/13

Wilders noemt opstelling Van Miltenburg bij bezoek Le Pen ‘kleinzielig en laf’

Trouw 08.11.2013 Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg weigert partijleider Marine Le Pen van het Franse Front National in de Tweede Kamer te begroeten. Dat meldde PVV-leider Wilders vrijdag via Twitter. Volgens een woordvoerder van de Kamervoorzitter is er niets bijzonders aan de hand. De PVV-leider noemt de opstelling van Van Miltenburg ‘kleinzielig en laf’.

Geen begroeting Le Pen

Telegraaf 08.11.2013 Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg weigert partijleider Marine Le Pen van het Franse Front National in de Tweede Kamer te begroeten. Van Miltenburg heeft dat laten weten aan PVV-leider Geert Wilders, zo meldde Wilders vrijdag via Twitter.

Wilders: ‘Kamervoorzitter weigert Marine Le Pen te begroeten’

Elsevier 08.11.2013 Voorzitter van de Tweede Kamer Anoucka van Miltenburg weigert partijleider Marine Le Pen van het Franse Front National volgende week in de Kamer te begroeten. Van Miltenburg liet hem dat weten, meldt de PVV-leider vrijdag via Twitter. Hij noemt de opstelling van de Kamervoorzitter ‘kleinzielig en laf’.

Campagne

Wilders kondigde eerder aan met Le Pen op campagne te willen gaan ‘voor herstel [van] nationale soevereiniteit ten koste van [de] EU en tegen massa-immigratie’, in het kader van de Europese verkiezingen op 22 mei 2014.

De PVV meldde donderdag dat beide politici woensdag een gezamenlijke persconferentie in Den Haag zullen geven.

Le Pen hekelt kleding gijzelaars

Telegraaf 02.11.2013 In Frankrijk is een rel ontstaan over het uiterlijk van vier Fransen die jarenlang als gijzelaar door strijdgroepen in de Sahara zijn vastgehouden. De nationalistische politica Marine Le Pen zei zich volgens de BBC „ongemakkelijk” te voelen bij de kleding en baarden van de mannen, die volgens haar een „symbool zijn van hun gevangenschap”.

Gerelateerde artikelen;

30-10: Geen losgeld voor gijzelaars

29-10: Franse gijzelaars vrij

Franse politica hekelt kleding vrijgelaten gijzelaars

NU 01.11.2013 In Frankrijk is een rel ontstaan over het uiterlijk van vier Fransen die jarenlang als gijzelaar door strijdgroepen in de Sahara zijn vastgehouden.  De nationalistische politica Marine Le Pen zei zich volgens de BBC ”ongemakkelijk” te voelen bij de kleding en baarden van de mannen, die volgens haar een ”symbool zijn van hun gevangenschap”.

Gerelateerde artikelen:

Lees meer over: Marine Le Pen Frankrijk Niger

zie ook: ‘Vrijlating Fransen ongunstig voor ontvoerde Nederlander Sjaak Rijke’ 

Marine Le Pen: Zouden de gijzelaars geradicaliseerd zijn?

Trouw 31.10.2013 Leider van extreemrechtse partij Front National vindt vrijgelaten gijzelaars verdacht omdat ze een baard dragen. Vier Fransen die in 2010 door Al-Qaida werden ontvoerd in de woestijn in Niger zijn vrijgelaten. Vrijwel iedereen in Frankrijk was blij. Alleen Marine Le Pen, de leider van Front National, vond de vrijgelaten mannen er maar verdacht uitzien omdat ze een lang gewaad, een baard en een hoofddoek droegen. De gijzelaars gaven haar een ongemakkelijk gevoel, aldus Le Pen. Ze vroeg zich af of ze geradicaliseerd zijn tijdens hun gevangenschap in Afrika. In de Amerikaanse tv-serie Homeland is dit een plotlijn. De extreem-rechtse Le Pen maakte haar opmerkingen tijdens een uitzending van het radioprogramma Europe 1.

René Moerland: Wilders en Le Pen: tegengestelde wegen

NRC 30.10.2013 Over twee weken komt Marine Le Pen, de leider van de Franse nationaal-populistische partij Front National, naar Den Haag. Een bezoek om naar uit te kijken voor Geert Wilders: even geen gedoe over geld, partijdemocratie en weer een PVV-Kamerlid met een eigen wil en afwegingen. Wilders kondigde via Twitter aan dat hij op 13 november samen met Le Pen “op campagne” gaat “voor herstel nationale soevereiniteit ten koste van EU en tegen massa-immigratie!” Zo heeft hij het graag: niet praten over het functioneren van zijn eenmanszaak, maar over zijn beloftes. Lees verder

Actie bij bezoek Le Pen aan Den Haag

Den HaagFM 29.10.2013 Op woensdag 13 november komt Marine Le Pen van de Franse extreem-rechtse partij Front National naar Den Haag. De Anti-Fas…lees meer

Le Pen naar Nederland voor overleg met PVV

Trouw 19.10.2013 De Franse ultranationalistische politica Marine Le Pen komt 13 november naar Nederland om met PVV-leider Geert Wilders te praten over een gezamenlijke campagne tegen de Europese Unie en over immigratie. Dat heeft Wilders zaterdag via Twitter laten weten.

Le Pen naar Nederland voor overleg met PVV

NU 19.10.2013 De Franse ultranationalistische politica Marine Le Pen komt 13 november naar Nederland om met PVV-leider Geert Wilders te praten over een gezamenlijke campagne tegen de Europese Unie en over immigratie. Dat heeft Wilders zaterdag via Twitter laten weten.

Le Pen naar Nederland

Telegraaf 19.10.2013  De Franse ultranationalistische politica Marine Le Pen komt 13 november naar Nederland om met PVV-leider Geert Wilders te praten over een gezamenlijke campagne tegen de Europese Unie en over immigratie. Dat heeft Wilders zaterdag via Twitter laten weten.

Gerelateerde artikelen

14-10: Wilders samenwerken Le Pen

14-09: ‘Met Wilders op campagne’

Wilders haalt Marine Le Pen naar Tweede Kamer

Trouw 15.10.2013 PVV-leider Geert Wilders en Front National-partijleider Marine Le Pen zijn van plan samen te gaan werken in hun gevecht tegen de Europese Unie. In november komt Le Pen naar Nederland om daarover verder te praten.

Wilders heeft Le Pen uitgenodigd voor een ontmoeting in de Tweede Kamer, zegt de Front National-leider maandagavond in Nieuwsuur. Wilders zocht in april een eerste toenadering tot het Franse Front National (FN). De PVV-leider zoekt bondgenoten die kritisch tegenover de Europese Unie staan.

Le Pen wil met Wilders op campagne

Trouw 14.09.2013 De Franse ultranationalistische politica Marine Le Pen wil samen met PVV-leider Geert Wilders campagne gaan voeren voor de Europese verkiezingen van volgend jaar. De leidster van het Front National oppert het gezamenlijk optrekken in een interview met NRC Handelsblad van zaterdag.

Marine Le Pen wil EU-campagne met Wilders

NU 14.09.2013 De leider van het uiterst rechtse Front National in Frankrijk Marine Le Pen wil bij de Europese verkiezingen van volgend jaar samen optrekken met PVV-leider Geert Wilders.

“Het is belangrijk dat de kiezer ziet dat we niet alleen staan, dat in alle EU-landen vergelijkbare patriottische bewegingen actief zijn”, zegt Marine Le Pen zaterdag in een interview in NRC Handelsblad. Wilders zegt in een interview in De Telegraaf ook dat straks een blok moet worden gevormd dat kritisch tegen Europa is en kritisch tegen migratie. Hij heeft Le Pen gesproken en stelt dat zij een gematigdere koers vaart dan haar vader. “Haar koers wordt zelfs door rabbijnen gesteund.”

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Geert Wilders PVV

‘Met Wilders op campagne’

Telegraaf 14.09.2013  De Franse ultranationalistische politica Marine Le Pen wil samen met PVV-leider Geert Wilders campagne gaan voeren voor de Europese verkiezingen van volgend jaar. De leidster van het Front National oppert het gezamenlijk optrekken in een interview met NRC Handelsblad van zaterdag.

Marine Le Pen wil Wilders helpen bij campagne Europese verkiezingen›

NRC 14.09.2013 De voormalige Franse presidentskandidaat Marine Le Pen biedt aan om PVV-voorman Geert Wilders te helpen bij de Nederlandse campagnes voor de Europese verkiezingen van volgend jaar. Dat aanbod doet ze vandaag in een interview met NRC Handelsblad.

Lees meer;

28 JUN Ophef in PVV – raadslid ‘kotst’ op ‘gek’ Filip DeWinter ›

2012 Spoedoverleg over crisis UMP – partij van Sarkozy is ernstig verdeeld ›

2012 Marine Le Pen is geen fan van Madonna ›

2012 Tweede ronde Franse parlementsverkiezingen: het wordt links, maar hoe links? ›

2012 Eerste verkiezingsronde resulteert in meerderheid Hollande ›

Wilders wil extreem-rechtste coalitie in Europa

NU 27.04.2013 Geert Wilders wil in het Europees parlement de krachten bundelen met partijen als het Front National en het Vlaams Belang, die vaak als extreem-rechts worden bestempeld. De PVV-leider gaat de komende maanden gesprekken voeren met circa tien anti-europartijen. Dat zegt Wilders in een interview met het AD.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Geert Wilders Marine le Pen

Wilders wil Europees blok met Front National en Vlaams Belang

Trouw 27.04.2013 PVV-leider Wilders wil in het Europees parlement de krachten bundelen met het Franse Front National en het Vlaams Belang. Wilders gaat de komende maanden gesprekken voeren met die en andere anti-europartijen, zegt Wilders in het AD.

Wilders wil front met Le Pen

Telegraaf 27.04.2013 Geert Wilders wil in het Europees Parlement de krachten bundelen met partijen als Front National en Vlaams Belang, die vaak als extreem-rechts worden bestempeld. Komende maandag gaat de PVV-leider gesprekken voeren met circa tien anti-europapartijen. Dat zegt Wilders in een interview met het AD.

Wilders vormt front met Le Pen

AD 27.04.2013 Geert Wilders wil in het Europees parlement de krachten bundelen met partijen als het Front National en het Vlaams Belang, die vaak als extreem-rechts worden bestempeld. De PVV-leider gaat de komende maanden gesprekken voeren met circa tien anti-europartijen. Dat zegt Wilders in een interview met het AD.

Lees ook

Wilders wil samenwerken met Marine Le Pen

Trouw 22.04.2013 PVV-leider Geert Wilders wil bekijken of hij kan samenwerken met Marine Le Pen, voorzitster van de Franse partij Front National. Wilders lunchte maandag met Le Pen in Parijs. ‘Indrukwekkende vrouw. Heb haar uitgenodigd naar NL te komen’, twitterde hij daarna.

Wilders wil samenwerken met Marine Le Pen

NU 22.04.2013 PVV-leider Geert Wilders wil bekijken of hij kan samenwerken met Marine Le Pen, voorzitster van de Franse partij Front National. Wilders lunchte maandag met Le Pen in Parijs. ”Indrukwekkende vrouw. Heb haar uitgenodigd naar NL te komen”, twitterde hij daarna.

Wilders wil samenwerken Le Pen

Telegraaf 22.04.2013 PVV-leider Geert Wilders wil bekijken of hij kan samenwerken met Marine Le Pen, voorzitster van de Franse partij Front National. Wilders lunchte maandag met Le Pen in Parijs. „Indrukwekkende vrouw. Heb haar uitgenodigd naar NL te komen”, twitterde hij daarna.

LEES OOK

april 22, 2013 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , | 13 reacties

Peiling 2e kamer 21.04.2013 Maurice de Hond – PVV 1e plaats, VVD 2e plaats en SP 3e plaats

Peil 21.04.2013

PVV weer de grootste.

De VVD stijgt naar 24 zetels. De PVV zou als er vandaag verkiezingen worden gehouden, de grootste partij zijn met 27 zetels.

Regeringspartij PvdA verliest een zetel ten opzichte van de peiling van vorige week en staat op 20 virtuele zetels. De PvdA heeft op dit moment 38 zetels in de Tweede Kamer. De SP is de derde partij van Nederland in de peiling van De Hond met 21 zetels, 2 minder dan vorige week.

Dat blijkt zondag uit de wekelijkse peiling van Maurice de Hond.

De actuele Thermometer.

VVD stijgt drie zetels in peiling, PVV blijft grootste

Elsevier 21.04.2013 De VVD stijgt in de laatste peiling van Maurice de Hond drie zetels ten opzichte van vorige week en komt daarmee uit op 24 zetels. De PVV zou als er vandaag verkiezingen worden gehouden, de grootste partij zijn met 27 zetels. Dat blijkt zondag uit de wekelijkse peiling van Maurice de Hond. Regeringspartij PvdA verliest een zetel ten opzichte van de peiling van vorige week en staat op 20 virtuele zetels. De PvdA heeft op dit moment 38 zetels in de Tweede Kamer.

De SP is de derde partij van Nederland in de peiling van De Hond met 21 zetels, 2 minder dan vorige week.

Zie ook:

Verhouding tussen VVD en PvdA begint langzaam te kenteren

Trouw 20.04.2013 Het voordeel van de twijfel is voor Fred Teeven niet genoeg. Na een lang debat over de dood van een asielzoeker in een Nederlandse cel, vol spijtbetuiging en toezeggingen, vroeg de staatssecretaris donderdagavond iets terug van de Kamer.

april 21, 2013 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Peiling 2e kamer 21.04.2013 Maurice de Hond – PVV 1e plaats, VVD 2e plaats en SP 3e plaats

Kabinet Rutte II – verdere bezuinigingen versus een heet voorjaar 2013 – deel 6

ramingen van het Centraal Planbureau (CPB)

Dit zijn de nieuwe bezuinigingsvoorstellen

De belangrijkste cijfers op een rij

Onlangs presenteerde premier Rutte na de ministerraad het aanvullende bezuinigingspakket voor 2014. ‘Ik realiseer me dat achter die cijfers mensen schuil gaan die hun baan verliezen, maar we moeten nu koers houden en zorgen dat Nederland uit de crisis komt’, aldus Rutte. De 4,3 miljard aan extra bezuinigingen en lastenverzwaringen op een rijtje ›

Kamerbrief van minister Timmermans Open Word-document (.docx)(69,2 kB)

De lenteprognose van de Europese Commissie Open pdf (6,1 MB) De vandaag verschenen voorjaarsprognose. De lenteprognose voor economische groei. In de definitieve versie van de Brusselse aanbevelingen aangaande het terugdringen van het Nederlandse begrotingstekort staat dat Nederland ‘aanvullende consolidatiemaatregelen’ (jargon voor bezuinigingen) moet nemen van ‘ten minste 1 procent van het binnenlands product’. Zie hier het papieren document met de doorgestreepte 1,2 procent Open jpeg (2,4 MB)

Zie ook: Kabinet Rutte II – verdere bezuinigingen versus een heet voorjaar 2013 – deel 5

Kabinet Rutte II – verdere bezuinigingen versus een heet voorjaar 2013 – deel 4

Kabinet Rutte II – verdere bezuinigingen versus een heet voorjaar 2013 – deel 3

Kabinet Rutte II – verdere bezuinigingen versus een heet voorjaar 2013 – deel 2

Kabinet Rutte II – verdere bezuinigingen versus een heet voorjaar 2013 – deel 1

Martin Bosma PVV en de bezuinigingen

Kabinet Rutte II – verdere bezuinigingen Lenteakkoord versus Herfstakkoord

Het krakende kabinet Rutte 1 versus het Lente-akkoord – deel 2

Het krakende kabinet Rutte 1 versus het Lente-akkoord – deel 1

Voorjaarsnota 2013 – Verantwoordingsdebat

Voorjaarsnota 2013: Economie drukt verwachtingen tekort en schuld

OR 24.05.2013 Als gevolg van de tegenvallende economie zijn het begrotingstekort en de overheidsschuld het afgelopen half jaar verslechterd. Op basis van actuele ramingen komt het tekort over 2013 naar verwachting uit op 3,3% van het bruto binnenlands product (bbp). De bijstelling van het tekort is toe te schrijven aan de belastinginkomsten, die over de hele linie lager uitvallen. Aan de uitgavenkant van de begroting worden tegenvallers opgevangen door meevallers en extra maatregelen (geen inflatiecorrectie voor ministeries), waardoor het uitgavenplafond niet wordt overschreden. Dat zijn de voornaamste conclusies uit de Voorjaarsnota 2013, met daarin een overzicht van de ontwikkeling van de inkomsten en uitgaven. De ministerraad heeft op voorstel van minister Dijsselbloem van Financiën ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer.. Lees meer

Zie ook;

Voorjaarsnota: minder belastinginkomsten leiden tot miljardentegenvaller kabinet›

NRC 24.05.2013  Door de tegenvallende economie en een extra afdracht aan Brussel zijn het begrotingstekort en de overheidsschuld groter dan een half jaar geleden werd verwacht. Dat blijkt uit de Voorjaarsnota waarmee het kabinet vandaag heeft ingestemd.

Verantwoordingsdebat – ‘Ik ben en blijf optimistisch’

VK 16.05.2013 Het kabinet-Rutte II legde vandaag verantwoording af over het jaar 2012. Een transitiejaar, waarin Rutte I viel, het Lenteakkoord werd gesloten en de verkiezingen leidden tot Rutte II. Verantwoordingsdag is de tegenhanger van Prinsjesdag. Wordt in september vooruit gekeken, vandaag blikten kabinet en Kamer terug. Volkskrant.nl deed live verslag.

Lees ook VVD en PvdA willen ‘toeslagenfabriek’ aanpakken – 16/05/13

Lees ook Gehaktdag in de Kamer, maar wie gaat het vlees snijden? – 16/05/13

Gehaktdag in de Kamer, maar wie gaat het vlees snijden?

VK 16.05.2013 De agenda van de Kamer is vandaag vrijwel leeggeruimd voor één evenement: het verantwoordingsdebat 2012. Daarin moet de regering zich verantwoorden voor het beleid en het beheer van de staatskas van afgelopen jaar. Maar welke partij hielp de regering vorig jaar eigenlijk niet een handje?

Een belangrijke dag die toch geruisloos voorbij zal gaan

Trouw 15.05.2013 Het is vandaag weer feest in de politiek. Verantwoordingsdag. U keek er natuurlijk al reikhalzend naar uit. Het is immers al weer ruim vier maanden geleden dat de boeken over 2012 gesloten werden en we zijn uiteraard allemaal benieuwd wat al dat beleid en al die uitgegeven miljarden vorig jaar hebben opgeleverd.

De derde woensdag in mei, vandaag dus, is de dag dat die nieuwsgierigheid bevredigd wordt. Een mooie traditie. De essentie van democratische politiek, verantwoording afleggen, geconcentreerd op één dag. Het zal bruisen in Den Haag, de media hebben te weinig zendtijd of papier om dit hoogtepunt een beetje verantwoord te verslaan.

Verantwoordingsdag: staatsschuld stijgt per dag 67 miljoen euro

Elsevier 15.05.2013 Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) biedt woensdag op Verantwoordingsdag het Financieel Jaarverslag van het Rijk over 2012 aan, donderdag volgt het Verantwoordingsdebat. Lees hieronder een overzicht van de belangrijkste cijfers.

Bezuiniging;

Werkgevers keren zich tegen nieuwe bezuinigingen

Trouw 10.06.2013 De ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland willen dat het kabinet in Brussel gaat vertellen dat het terugdringen van het overheidskort zo snel niet kan. ‘De werkgevers vinden dat de Nederlandse overheidsfinanciën op orde moeten zijn en er stevig moet worden hervormd, maar ze vinden ook dat de economie weer op gang moet komen. Door wéér nieuwe belastingverhogingen dreigt het omgekeerde’, aldus hun woordvoerder maandag.

Oproep werkgevers: begrotingstekort langzamer terugdringen

Elsevier 10.06.2013 Als het aan werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland ligt, gaat het kabinet langzamer bezuinigen. Ondernemers vinden dat de overheidsfinanciën op orde moeten komen, maar de economie moet eerst op gang komen. De organisaties reageren hiermee op de cijfers die De Nederlandsche Bank (DNB) maandag presenteerde.

Werkgevers willen meer tijd voor terugdringen tekort

NU 10.06.2013  De werkgevers vinden dat het kabinet aan Brussel moet vragen om meer tijd om het begrotingstekort onder de drie procent te brengen. Dit laten de werkgeversverenigingen VNO-NCW en MKB-Nederland maandag weten aan NU.nl.

Oppositie ziet in DNB-cijfers bevestiging van eigen gelijk

Elsevier 10.06.2013 De oppositie in de Tweede Kamer ziet in de tegenvallende cijfers over het oplopende begrotingstekort en de daardoor noodzakelijke extra bezuinigingen, het bewijs voor het falende beleid van het kabinet.

De Nederlandsche Bank (DNB) maakte maandag bekend dat het kabinet, wil het volgend jaar voldoen aan de Europese norm van een maximaal begrotingstekort van 3 procent, tussen de 6 en 8 miljard aan extra bezuinigingen en lastenverzwaringen moet doorvoeren.

Oppositie pleit voor investeringen in plaats van bezuinigingen

NU 10.06.2013 De oppositiepartijen willen dat het kabinet snel met een voorstel komt om het begrotingstekort omlaag te brengen. Zij pleiten voor investeringen in plaats van bezuinigingen. De Nederlandsche Bank voorspelt dat er volgend jaar 6 tot 8 miljard euro bezuinigd moet worden om het begrotingstekort terug te dringen. De oppositiepartijen zijn niet blij met de begrote bezuinigingen en de economische krimp van 0,8 procent.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Begrotingstekort

‘Overheid kan niet verder gaan met lasten verzwaren’

NU 10.06.2013 De overheid kan niet verder gaan met de lasten verzwaren van burgers om zo onder het begrotingstekort van drie procent uit te komen. “Daar kun je niet eindeloos mee doorgaan, dan druk je de consumptie echt weg.”  Dit zegt directeur Job Swank van De Nederlandsche Bank (DNB) tegenover NU.nl in een toelichting op de economische vooruitzichten van Nederland. Lees ook: DNB voorziet bezuinigingen tot 8 miljard

DNB voorziet bezuinigingen tot 8 miljard

Nederlandse economie krimpt dit jaar met 0,8 procent

NU 10.06.2013 Om het begrotingstekort terug te dringen zijn er volgend jaar bezuinigingen nodig van 6 tot 8 miljard euro. De Nederlandse economie krimpt dit jaar met 0,8 procent bovendien harder dan eerder voorzien.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Nederlandse economie Begrotingstekort

DNB: tekort volgend jaar naar 3,9 procent

Trouw 10.06.2013 Het begrotingstekort loopt volgend jaar op tot 3,9 procent. Ook in 2015 blijft het tekort met 3,4 procent boven de EU-norm van 3 procent. Dat voorspelt De Nederlandsche Bank (DNB) in zijn nieuwste halfjaarlijkse economische rapportage.

Het tekort stijgt niet alleen als gevolg van de slechte economische ontwikkelingen, maar ook doordat de overheid structureel meer geld uitgeeft dan er binnenkomt. Daardoor is de Europese limiet op het begrotingstekort ‘buiten beeld’ geraakt, aldus DNB-directeur Job Swank in een toelichting.

DNB: tot 8 miljard euro extra bezuinigingen nodig

Elsevier 10.06.2013 Om het begrotingstekort van Nederland aan de Europese normen te laten voldoen, zijn voor 6 tot 8 miljard euro extra bezuinigingen nodig. De Nederlandse economie krimpt dit jaar met 0,8 %, in 2014 is een bescheiden groei van 0,5% te verwachten.

Dat berekent De Nederlandsche Bank (DNB). Het kabinet neemt pas in augustus besluiten over nieuwe bezuinigingen. Alleen met 6 tot 8 miljard euro bezuinigingen voldoet Nederland in 2014 aan de Europese norm van een maximaal begrotingstekort van 3,0% van het bruto binnenlands product (bbp), schrijft DNB.

DNB: nog meer bezuinigen

Telegraaf 10.06.2013 AMSTERDAM – Er moet volgend jaar tussen 6 en €8 miljard extra bezuinigd worden om het begrotingstekort terug te dringen tot de maximale 3%. Dat zegt De Nederlandse Bank (DNB) vandaag in de jongste editie van de halfjaarlijkse Economisch Ontwikkelingen en Vooruitzichten.

Huizenmarkt: 1,3 miljoen hypotheken onder water

Elsevier 10.06.2013 Ongeveer 1,3 miljoen huishoudens in Nederland hadden eind vorig jaar een hypotheek waarvan de waarde hoger was dan die van hun huis. Het totale tekort bedroeg ongeveer 65 miljard euro. Dat blijkt maandag uit cijfers van De Nederlandsche Bank (DNB). Volgens de toezichthouder gaat het vooral om Nederlanders die de afgelopen tien jaar een huis hebben gekocht en nog niet veel hebben afgelost of gespaard.

DNB: 65 miljard aan onderwaarde op hypotheken

1,3 miljoen huizenbezitters staan ’onder water’

VK 10.06.2013 Ongeveer 1,3 miljoen huishoudens hadden eind vorig jaar een hypotheek waarvan de waarde hoger was dan die van hun woning. Hun totale tekort bedroeg circa 65 miljard euro, meldde De Nederlandsche Bank (DNB) maandag.

Lees ook DNB: tekort volgend jaar naar 3,9 procent – 10/06/13

Van Rijn en Per Saldo bekijken criteria pgb

Trouw 10.06.2013 Op aandringen van de Tweede Kamer gaat staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) kijken of ook mensen die minder dan 10 uur begeleiding nodig hebben toch gebruik kunnen gaan maken van een persoonsgebonden budget (pgb).

Van Rijn noemt hervormingen zorg noodzakelijk

NU 10.06.2013 De hervorming van de langdurige zorg is noodzakelijk. Dat zei staatssecretaris van Volksgezondheid Martin van Rijn (PvdA) maandag tijdens de behandeling van zijn bezuinigingsvoorstellen in de Tweede Kamer.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Zorg

Staatssecretaris Van Rijn: hervormingen zorg onvermijdelijk

NRC 10.06.2013 De hervorming van de langdurige zorg is noodzakelijk. Dat zei staatssecretaris van Volksgezondheid Martin van Rijn (PvdA) vandaag tijdens de behandeling van zijn bezuinigingsvoorstellen in de Tweede Kamer, meldt persbureau Novum. De oppositie is kritisch. Lees verder

Veel vragen over langdurige zorg in Tweede Kamer

NU 10.06.2013 De plannen van staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) om de langdurige zorg (AWBZ) te hervormen, roepen veel vragen op in de Tweede Kamer.  Dat bleek maandag tijdens het Kamerdebat over de voorstellen waarmee Van Rijn een einde wil maken aan de stijgende kosten in de langdurige zorg.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: AWBZ Langdurige zorg Martin van Rijn

Oppositie vol vragen over langdurige zorg

Trouw 10.06.2013 De plannen van staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) om de langdurige zorg (AWBZ) te hervormen, roepen veel vragen op in de Tweede Kamer.

Vragen oppositie over zorg

Telegraaf 10.06.2013 De plannen van staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) om de langdurige zorg (AWBZ) te hervormen, roepen veel vragen op in de Tweede Kamer.

Werkgevers: hervorming leidt tot massaontslag in langdurige zorg›

NRC 10.06.2013  De voorgenomen hervorming in de langdurige zorg zal de omzet van verpleeg- en verzorgingshuizen doen halveren, wat massaontslag en faillissementen zal veroorzaken. Dat meldt zorgwerkgeversorganisatie Actiz vanochtend in de Volkskrant. Staatssecretaris Martin van Rijn (PvdA) verdedigt de hervorming vandaag in de Kamer.

Lees meer;

7 jun Vijftig topbestuurders ouderenzorg verdienen boven balkenendenorm ›

23 mei Ontslaggolf bij Achterhoekse thuiszorg ›

20 apr Kabinet doet nieuw voorstel in onderhandelingen thuiszorg ›

19 apr Thuiszorg wil vrijwillig op de nullijn zitten ›

5 apr De kwestie: moet mijn werkgever de vaccinatie vergoeden? ›

‘In zorg dreigt massaontslag’

Telegraaf 10.06.2013 De geplande hervorming van de langdurige zorg leidt waarschijnlijk tot massaontslag bij de verpleeg- en verzorgingstehuizen. Dat zegt zorgwerkgeversorganisatie Actiz in De Volkskrant. Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) verdedigt de plannen vandaag in de Tweede Kamer.

‘In zorg dreigt massaontslag’

Trouw 10.06.2013 De geplande hervorming van de langdurige zorg leidt waarschijnlijk tot massaontslag bij de verpleeg- en verzorgingstehuizen. Dat zegt zorgwerkgeversorganisatie Actiz in De Volkskrant. Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) verdedigt de plannen vandaag in de Tweede Kamer.

Uitspraak Zijlstra werpt schaduw over zorgdebat

Trouw 10.06.2013 Vandaag overlegt de Tweede Kamer met staatssecretaris van Rijn van volksgezondheid over de hervorming van de langdurige zorg. Maar de dreigende nieuwe bezuinigingsronde werpt een schaduw over het overleg.

Van Rijn kan waarschijnlijk rekenen op steun van D66, ChristenUnie en SGP, samen met regeringspartijen PvdA en VVD voldoende voor een meerderheid, ook in de Eerste Kamer. Tenzij de partijen van gedachte veranderen door de bezuinigingen waarover VVD-leider Halbe Zijlstra onlangs sprak.

‘Kabinet gaat niet tornen aan WW’

Samsom wil sociaal akkoord niet op het spel zetten

NU 09.06.2013 Het kabinet gaat niet tornen aan de WW want dat zou het einde van het sociaal akkoord betekenen. Dat liet PvdA-leider Diederik Samsom zondag in het tv-programma Buitenhof weten. De PvdA-leider kijkt verder tevreden naar de sociaaleconomische koers van het kabinet. Met het sociaal akkoord en het zorgakkoord worden veranderingen doorgevoerd die door de PvdA waren voorgesteld, zei hij. ”Dus de richting op dit moment is de juiste.” Hij erkende dat de resultaten nog geboekt moeten worden, maar op dat vlak werkt de economie niet mee, constateert Samsom.

Samsom: we gaan niet tornen aan WW

Trouw 09.06.2013 Het kabinet gaat niet tornen aan de WW want dat zou het einde van het sociaal akkoord betekenen. Dat liet PvdA-leider Diederik Samsom zondag in het tv-programma Buitenhof weten.

‘En dat is Halbe Zijlstra ook met ons eens’, voegde hij eraan toe. Zijlstra is de VVD-fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Die zei vorige week in Het Financieele Dagblad vooral op zorg, uitkeringen en toeslagen te willen bezuinigen als extra besparingen voor 2014 nodig zijn.

Samsom: niet tornen aan WW

Telegraaf 09.06.2013 Het kabinet gaat niet tornen aan de WW want dat zou het einde van het sociaal akkoord betekenen. Dat liet PvdA-leider Diederik Samsom zondag in het tv-programma Buitenhof weten.

PvdA-leider Samsom: Sociaal Akkoord niet op het spel zetten

Elsevier 09.06.2013 Coalitiepartijen VVD en PvdA zullen niet tornen aan de werkloosheidsuitkering WW want dat zou het einde van het Sociaal Akkoord betekenen. ‘En dat is Halbe Zijlstra ook met ons eens.’ Dat zei PvdA-leider Diederik Samsom zondag in VPRO-programma Buitenhof. VVD-fractieleider Zijlstra zei deze week dat het kabinet moet bezuinigen op zorg, uitkeringen en toeslagen.

FNV-voorzitter Ton Heerts waarschuwde zaterdag in het radioprogramma TROS Kamerbreed dat het Sociaal Akkoord van tafel is als het kabinet toch gaat bezuinigen op de WW. Samsom wil het akkoord niet op het spel zetten. VVD en PvdA moeten het eens worden over zo’n 6 miljard euro aan ombuigingen.

Syp Wynia: Kabinet-Rutte II geeft iedereen inspraak en eindigt met extra lasten

Samsom: we gaan het sociaal akkoord niet op het spel zetten

NRC 09.06.2013 De PvdA wil niet praten over eventuele bezuinigingen op werkloosheidsuitkeringen. PvdA-fractievoorzitter Diederik Samsom wil het pas gesloten sociaal akkoord daarvoor niet op het spel zetten. Dat zei hij vanmiddag in Buitenhof in een reactie op uitspraken van VVD-fractieleider Halbe Zijlstra van vrijdag. Lees verder

Ruim 5000 zorgmedewerkers bij manifestatie

Trouw 08.06.2013 De manifestatie in Amsterdam tegen bezuinigingen in de zorg heeft zaterdag ruim 5000 medewerkers uit de zorg getrokken. Dat meldde een woordvoerster van organisator Abvakabo FNV.  De deelnemers zijn boos over de plannen die de regering heeft met de zorg. Onder het motto ‘handen thuis, Rutte!’ demonstreren ze tegen de ‘afbraakplannen’ van het kabinet Rutte.

Protest tegen kaalslag

Telegraaf 08.06.2013 De manifestatie in Amsterdam tegen bezuinigingen in de zorg heeft zaterdag ruim 5000 medewerkers uit de zorg getrokken. Dat meldde een woordvoerster van organisator Abvakabo FNV.

Protest tegen afbraak in de zorg

Telegraaf 08.06.2013 Zorgmedewerkers houden zaterdag een manifestatie in het Oosterpark in Amsterdam. Ze zijn boos over de plannen die de regering heeft met de zorg. Onder het motto „handen thuis, Rutte!” demonstreren ze tegen de „afbraakplannen” van het kabinet Rutte.

‘Snijden in WW is einde akkoord’

Telegraaf 08.06.2013  Mocht het kabinet volgend jaar toch bezuinigen op de WW, dan is het sociaal akkoord van tafel. FNV-voorzitter Ton Heerts zei dat zaterdag in het radioprogramma TROS Kamerbreed. Hij reageerde op uitspraken van VVD-fractieleider Halbe Zijlstra.

Franse president Hollande: crisis eurozone voorbij

Elsevier 08.06.2013 De crisis in de eurozone is over het diepste punt heen. De gevaren zijn geweken en de muntunie maakt zich op voor economische groei. Met die woorden probeerde de Franse president François Hollande in het Japanse Tokyo een groep investeerders te paaien.

‘Wat u hier in Japan moet begrijpen is dat de crisis in Europa voorbij is,’ vertelde de Socialist zijn Japanse toehoorders.

FNV: snijden in WW is einde sociaal akkoord

Trouw 08.06.2013 Mocht het kabinet volgend jaar toch bezuinigen op de WW, dan is het sociaal akkoord van tafel. FNV-voorzitter Ton Heerts zei dat zaterdag in het radioprogramma TROS Kamerbreed. Hij reageerde op uitspraken van VVD-fractieleider Halbe Zijlstra.

Hollande: crisis in eurozone is voorbij

Trouw 08.06.2013 De crisis in de eurozone is voorbij. Dat heeft de Franse president François Hollande tijdens zijn bezoek aan Tokio gezegd.  Hollande probeert Aziatische investeerders ervan te overtuigen dat het ergste voorbij is. ‘Wat u hier in Japan moet begrijpen is dat de crisis in Europa voorbij is’, hield hij zijn gehoor voor. Hij riep op tot samenwerking tussen Frankrijk en Japan om nieuwe deuren te openen voor economische groei.

Hollande: eurocrisis is voorbij, maar groeimaatregelen blijven nodig›

NRC 08.06.2013 De eurocrisis is voorbij. Dat heeft de Franse president Francois Hollande vanochtend gezegd tijdens zijn bezoek aan Japan. Hollande stelde dat de crisis Europa sterker heeft gemaakt en geleid heeft tot een verdere integratie van het beleid in de verschillende landen.

‘Bezuiniging Nederlands onderwijs in buitenland: wil de echte verliezer opstaan?’

VK 07.06.2013 De intrekking van de subsidie aan de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland laat zien dat de regering Nederlanders in het buitenland als last blijft zien, schrijft Eelco Keij. ‘Meertalige en internationaal georiënteerde kinderen zullen de Nederlandse maatschappij links laten liggen.’

Lees ook:  200 miljoen korting op onderwijssubsidies ‘pijnlijk’ – 30/05/13

Asscher reageert niet

Telegraaf 07.06.2013  Het kabinet gaat niet reageren op uitlatingen van VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra, die deze week zei dat er bij nieuwe bezuinigingen gesneden moet worden op zorg en sociale zekerheid en dat onderwijs, infrastructuur en veiligheid moeten worden ontzien.

‘Investeren in economie’

Telegraaf 07.06.2013 Het kabinet moet zorgen voor investeringen in de economie als er voor komend jaar extra bezuinigd moet worden. Dat eist regeringspartij PvdA. De sociaaldemocraten willen dat er zo geld vrijkomt voor het midden- en kleinbedrijf en de bouw.

Lees meer in De Telegraaf van vandaag.

Rehn: rapport IMF ‘oneerlijk’

Telegraaf 07.06.2013 Europees Commissaris Olli Rehn heeft vrijdag zelf uitgehaald naar de manier waarop het Internationaal Monetair Fonds (IMF) de Europese Unie de fouten rond de redding van Griekenland in de schoenen heeft geschoven. De commissaris reageerde op het kritische rapport dat het IMF eerder deze week publiceerde.

‘ECB kan mogelijke verbetering afwachten’

Telegraaf 07.06.2013  De Europese Centrale Bank (ECB) ziet mogelijk af van het inzetten van aanvullende stimuleringsmaatregelen als duidelijk wordt dat in de tweede helft van het jaar de economie tekenen van herstel vertoont. Dat zei ECB-bestuurder Ewald Nowotny vrijdag. Lees verder

Zie ook:

‘ECB kan mogelijke verbetering afwachten’

NU 07.06.2013 De Europese Centrale Bank (ECB) ziet mogelijk af van het inzetten van aanvullende stimuleringsmaatregelen als duidelijk wordt dat in de tweede helft van het jaar de economie tekenen van herstel vertoont.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: ECB

Teeven vindt geld om bezuinigingen te verzachten

Trouw 06.06.2013  Staatssecretaris Fred Teeven heeft in eigen huis geld gevonden om de aanpassingen aan zijn bezuinigingsplan voor de gevangenissen betalen. Geen enkele afdeling van zijn ministerie, noch een daaraan verbonden dienst, krijgt nog langer prijscompensatie voor aankopen. Ze moeten maar efficiënter worden met hetzelfde geld. Daarmee kan 69 miljoen worden bespaard.

Teeven komt snel met aangepast gevangenisplan

Trouw 06.06.2013 Staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) is bereid zijn plannen voor de bezuinigingen op het gevangeniswezen aan te passen. Hij denkt voor 1 juli met een aangepast plan te kunnen komen, liet hij de Tweede Kamer donderdag weten.

Zijlstra: extra bezuinigen op zorg, toeslagen en uitkeringen

Elsevier 06.06.2013 Het kabinet van VVD en PvdA moet bij bezuinigingen onderwijs en infrastructuur ontzien en juist extra bezuinigen op zorg, uitkeringen en toeslagen. Dat zegt VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra donderdag. Zijlstra doet zijn uitspraken in een vraaggesprek met Het Financieele Dagblad.

Zijlstra: VVD houdt zich aan sociaal akkoord

Trouw 06.06.2013 De VVD zal zich bij de komende bezuinigingen houden aan het sociaal akkoord dat het kabinet met werkgevers en vakbonden heeft gesloten. Daarin zijn onder meer ingrepen in WW en ontslagrecht uitgesteld. ‘We houden ons aan onze afspraken’, zei fractieleider Halbe Zijlstra donderdag. Hij liet verder weten te verwachten er met coalitiepartner PvdA uit te komen.

‘Zijlstra: bezuinigen op uitkeringen, zorg en toeslagen’ – PvdA kritisch›

NRC 06.06.2013  Het kabinet moet in eerste instantie extra bezuinigen op zorgkosten, uitkeringen en toeslagen. Onderwijs, infrastructuur en veiligheid moeten in nieuwe bezuinigingsplannen worden ontzien, zegt VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra vandaag in Het Financieele Dagblad.

De presentatie van de jaarcijfers was uitgesteld vanwege de nationalisatie van de bank en verzekeraar. SNS Reaal werd 1 februari genationaliseerd door minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem. Daarbij werden alle houders van aandelen en achtergestelde obligaties en leningen onteigend.

Weinig bijval in Kamer voor bezuinigingspleidooi Zijlstra

Trouw 06.06.2013 Het pleidooi van VVD-fractieleider Halbe Zijlstra om volgend jaar vooral te bezuinigen op zorg, uitkeringen en toeslagen heeft weinig bijval opgeleverd van andere fracties in de Tweede Kamer.

Weinig steun in Kamer voor bezuinigingsplannen VVD

Elsevier 06.06.2013 Het pleidooi van VVD-fractieleider Halbe Zijlstra om volgend jaar vooral te bezuinigen op zorg, uitkeringen en toeslagen heeft weinig bijval opgeleverd van andere fracties in de Tweede Kamer.

Weinig bijval voor VVD

Telegraaf 06.06.2013 Het pleidooi van VVD-fractieleider Halbe Zijlstra om volgend jaar vooral te bezuinigen op zorg, uitkeringen en toeslagen heeft weinig bijval opgeleverd van andere fracties in de Tweede Kamer.

‘VVD houdt zich aan sociaal akkoord’

NU 06.06.2013 De VVD zal zich bij de komende bezuinigingen houden aan het sociaal akkoord dat het kabinet met werkgevers en vakbonden heeft gesloten. Daarin zijn onder meer ingrepen in WW en ontslagrecht uitgesteld.

zie: Zijlstra wil niet snijden in onderwijs en infrastructuur

Samsom terughoudend over pleidooi Zijlstra

NU 06.06.2013 PvdA-leider Diederik Samsom heeft donderdag terughoudend gereageerd op het pleidooi van VVD-fractievoorzitter Halbe Zijstra om in 2014 vooral te bezuinigingen op zorg, uitkeringen en toeslagen.

Samsom terughoudend

Telegraaf 06.06.2013 PvdA-leider Diederik Samsom heeft donderdag terughoudend gereageerd op het pleidooi van VVD-fractievoorzitter Halbe Zijstra om in 2014 vooral te bezuinigingen op zorg, uitkeringen en toeslagen. „Ik ken de voorkeur van de VVD. De PvdA geeft prioriteit aan het vinden van een gezamenlijk en breed gedragen antwoord op de crisis, waardoor mensen weer aan het werk komen”, zegt de PvdA-leider.

Zijlstra: niet snijden in onderwijs en infrastructuur

Trouw 05.06.2013 Het kabinet van VVD en PvdA moet bij bezuinigingen onderwijs en infrastructuur ontzien. Dat zegt VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra in een vraaggesprek met Het Financieele Dagblad dat donderdag wordt gepubliceerd.

ECB: ‘Economisch herstel in zicht, hervormingen noodzakelijk’

Trouw 06.06.2013 De Europese Centrale Bank (ECB) heeft zijn verwachtingen voor de economische groei in de eurozone in 2014 iets verhoogd. De krimp valt dit jaar echter iets sterker uit dan eerder gedacht en de risico’s voor de euro-economie blijven groot. Dat liet ECB-president Mario Draghi donderdag weten.

Kamer krijgt geen informatie over bezuinigingen AIVD

NU 05.06.2013 Minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) wil geen informatie geven over de precieze invulling van de bezuinigingen op de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD).

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: AIVD

Nieuw bezuinigingsplan: werkverlof voor gedetineerden

Elsevier 05.06.2013 Gedetineerden zouden overdag buiten aan het werk moeten worden gezet. Op die manier kan er in de daluren op personeelskosten worden bezuinigd. Dat zegt Harry Versteeg, voorzitter van de Vereniging van Directeuren van Penitentiaire Inrichtingen (VDPI) dinsdagavond in Nieuwsuur.

‘Alternatief voor bajesplan’

Telegraaf 05.06.2013  Staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) kijkt op dit moment serieus naar alternatieven voor zijn geplande bezuinigingen op de gevangenissen. Hij zei dat woensdag in een vooruitblik op het Kamerdebat van donderdag.

CPB: staatsschuld moet terug naar 60 procent

Trouw 05.06.2013 De omvang van de Nederlandse overheidsschuld is nog aanvaardbaar, maar moet omlaag. Dat stelt het Centraal Planbureau (CPB) woensdag in een rapport. De staatsschuld steeg sinds het begin van de economische crisis in 2007 van 45 procent naar 71 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dat was logisch en nodig om de schokken van de crisis enigszins op te vangen, maar zo’n stijging moet tijdelijk zijn en is aan grenzen gebonden, aldus het CPB.

CPB vindt Nederlandse staatsschuld riskant hoog

Elsevier 05.06.2013 De Nederlandse staatsschuld is te hoog. De overheid heeft hierdoor amper ruimte om tegenvallers op te vangen zonder de economie te schaden, staat in een beleidsnotitie van het Centraal Planbureau (CPB). Dat schrijft Het Financieele Dagblad woensdag. Volgend jaar komt de staatsschuld uit op ongeveer 75 procent van het bruto binnenlands product (bbp). De Nederlandse staatsschuld is op dit moment 426 miljard euro.

Plasterk erkent zorgen gemeenten over bezuinigingen

NU 05.06.2013 Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken erkent de zorgen die gemeenten hebben over bezuinigingen en herindeling. Dat zei hij woensdag op het VNG-congres in Zwolle.  Bekijk video – ”We staan aan de vooravond van de grootste verandering van het binnenlands bestuur in lange tijd”, aldus Plasterk.

Kans op sociale onrust door crisis in Europa het grootst

NRC 04.06.2013 De kans op sociale onrust in Europa is groter dan waar ook ter wereld. Dat schrijft de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) in haar jaarlijkse World of Work-rapport. Lees verder

‘Welkom in de nieuwe werkelijkheid, waar crisis de normaliteit is’

VK 03.06.2013 Zet de rellen in de banlieus van Parijs, het oproer in Londen, de opstootjes in Athene én Zweden achter elkaar en je ziet een patroon, schrijft filosoof en schrijver Govert Derix. ‘Politici zijn steeds minder bij machte honing om de mond van de massa’s te smeren.’

Bezuinigingen kosten AIVD 200 banen

Trouw  03.06.2013 Bij de geheime dienst AIVD verdwijnen de komende jaren zeker 200 van de 1500 voltijdbanen. Dat is het gevolg van miljoenenbezuinigingen. De AIVD gaat onder meer bezuinigen op de ict, de inzet op rechts-, links- en dierenextremisme en de aanwezigheid in het buitenland.

Verwant nieuws

‘Stel bezuiniging op AIVD uit’ – 21/05/13

Plasterk: bezuinigingen op AIVD schaden nationale veiligheid – 23/04/13

‘Nationale veiligheid niet ter discussie’

‘Stel bezuiniging op AIVD uit’

Informatie AIVD voorkwam aanslag van al-Qaeda

Nederland kwetsbaar voor Russische spionage

200 banen weg bij AIVD door bezuinigingen

NU 03.06.2013 Bij de geheime dienst AIVD verdwijnen de komende jaren zeker 200 van de 1500 voltijdbanen. Dat is het gevolg van miljoenenbezuinigingen. De AIVD gaat onder meer bezuinigen op de ICT, de inzet op rechts-, links- en dierenextremisme en de aanwezigheid in het buitenland.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over; AIVD

Bezuinigingen kosten AIVD 200 banen

Telegraaf  03.06.2013 Bij de geheime dienst AIVD verdwijnen de komende jaren zeker 200 van de 1500 voltijdbanen. Dat is het gevolg van miljoenenbezuinigingen. De AIVD gaat onder meer bezuinigen op de ict, de inzet op rechts-, links- en dierenextremisme en de aanwezigheid in het buitenland.

Gerelateerde artikelen;

23-04:  ‘Bezuinigingen raken veiligheid’

23-04:  AIVD kan potentiële dreigingen niet aan

AIVD verliest tweehonderd banen door bezuinigingen

NRC 03.06.2013 Bij de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst verdwijnen de komende jaren zeker tweehonderd banen als gevolg van de bezuinigingen. Dat schrijft minister Plasterk van Binnenlandse Zaken in een brief naar de Kamer vandaag. Plasterk sprak eerder al van “zeer forse” en “zeer pijnlijke” bezuinigingen, die onherroepelijk gevolgen zullen hebben voor de nationale veiligheid. Vorige maand werd al duidelijk dat de AIVD door het geldgebrek ook zal snijden in bepaalde onderzoeken naar terrorisme en minder aandacht gaat geven aan rechts-extremisme, antifascisten en extreme dierenrechtenactivisten.  Lees verder

Lees meer;

25 apr  Ex-AIVD’ers hekelen bezuiniging op de dienst – ‘ten koste van veiligheid’ ›

23 apr Plasterk: ‘bezuinigingen AIVD raken veiligheid, het is niet anders’ ›

23 apr ‘AIVD stopt bepaalde onderzoeken wegens geldgebrek’ ›

17 apr ‘AIVD voorkwam aanslag van Al-Qaedaterroristen in Europa’ ›

27 feb ‘Ex-Provo Van Duijn krijgt weer nul op rekest – AIVD wijst onderzoek af’ ›

Tweehonderd banen verdwijnen bij geheime dienst AIVD

Elsevier 03.06.2013 Bij de geheime dienst AIVD verdwijnen de komende jaren zeker tweehonderd van de vijftienhonderd voltijdbanen. De AIVD gaat bezuinigen op de inzet op rechts-, links- en dierenextremisme, op de aanwezigheid in het buitenland en op de ict. Dat schrijft verantwoordelijk minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk (PvdA) maandag in een brief aan de Tweede Kamer. Daarom wordt de komende jaren fors gesneden in de organisatie, met name in staf- en ondersteuningsfuncties, en wordt bezuinigd op dienstverlening en advies op het gebied van informatiebeveiliging.

Lees het commentaar Domme bezuinigingen op AIVD exemplarisch voor onmachtig kabinet van Eric Vrijsen

zie ook;

CBS: economisch beeld blijft slecht

Telegraaf 31.05.2013 De vooruitzichten voor de Nederlandse economie zijn de afgelopen tijd niet verbeterd. Het conjunctuurbeeld ging in mei per saldo niet vooruit, waardoor er nog steeds sprake is van laagconjunctuur. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.  Lees verder

Zie ook:

• OESO somber over Nederlandse economie

Verhoging belasting onvermijdelijk

Telegraaf 31.05.2013 De extra bezuinigingen die regeringspartijen VVD en PvdA voor komend jaar moeten bedenken, zullen voor een groter deel uit lastenverzwaring bestaan dan het kabinet nu uitdraagt. Dat zeggen bronnen binnen de coalitie tegen NRC Handelsblad.

‘Belastingverhogingen nodig bij extra ombuigingen’

Elsevier 01.06.2013 De extra ombuigingen die het kabinet voor volgend jaar moet doorvoeren, zullen voor een groter deel bestaan uit lastenverzwaringen dan VVD en PvdA nu uitdragen. Bronnen binnen de coalitie zeggen tegen NRC Handelsblad dat premier Mark Rutte (VVD) de kritiek binnen zijn partij voor wil zijn.

Belastingverhoging ‘onvermijdelijk’ bij extra bezuinigingen kabinet›

NRC 01.06.2013  De extra bezuinigingen die regeringspartijen VVD en PvdA voor komend jaar moeten bedenken, zullen voor een groter deel uit lastenverzwaringen bestaan dan het kabinet nu uitdraagt. Dat zeggen bronnen binnen de coalitie tegen NRC Handelsblad. Deze week kreeg Nederland van de Europese Commissie de aanbeveling om 6 miljard extra te bezuinigen om het begrotingstekort tot maximaal 3 procent te beperken. De Commissie noemde het eerdere voornemen van Nederland om 4,3 miljard om te buigen “hoe dan ook ontoereikend”.

Rutte legt eis Rehn naast zich neer: ‘3 procent al genoeg hard werk’

VK 31.05.2013  Het kabinet wil het advies van de Europese Commissie om het begrotingstekort in 2014 terug te brengen naar 2,8 procent niet opvolgen. Premier Mark Rutte zei dat vrijdag na de wekelijkse ministerraad. Volgens Rutte komt Nederland met de gevraagde bezuiniging van 6 miljard uit op exact 3 procent begrotingstekort en niet op 2,8. Hij begrijpt de ‘tegenstrijdige’ aanbevelingen van de commissie niet en wil uitleg.

Rutte: advies Rehn inhoudelijk tegenstrijdig

Trouw 31.05.2013 Het advies van eurocommissaris Olli Rehn (Economische Zaken) lijkt ‘inhoudelijk tegenstrijdig’. Premier Mark Rutte zei dat vrijdag na de wekelijkse ministerraad. Het kabinet gaat Rehn om uitleg vragen.

‘Advies Rehn tegenstrijdig’

Telegraaf 31.05.2013 Het advies van eurocommissaris Olli Rehn (Economische Zaken) lijkt „inhoudelijk tegenstrijdig”. Premier Mark Rutte zei dat vrijdag na de wekelijkse ministerraad. Het kabinet gaat Rehn om uitleg vragen. Rehn adviseert Nederland 6 miljard euro extra te bezuinigen in 2014, ten minste 1 procent van het bruto binnenlands product. Dat begrijpt Rutte, maar hij begrijpt niet waarom Rehn Nederland vraagt om het begrotingstekort naar 2,8 procent terug te brengen.

Rutte wil niet naar 2,8 procent

Voorstel eurocommissaris Rehn niet haalbaar

NU 31.05.2013 Minister-president Mark Rutte wil het begrotingstekort niet naar 2,8 procent terugdringen. Een tekort van 3 procent “is al hard werken genoeg”.  Bekijk video – Daarmee reageerde Rutte in een persconferentie op het voorstel van eurocommissaris Rehn. Die adviseert Nederland 6 miljard euro extra te bezuinigen en het begrotingstekort terug te dringen naar 2,8 procent.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Begrotingstekort

Rutte: we willen niet mee met begrotingsnorm van 2,8 procent

NRC 31.05.2013 Premier Mark Rutte zegt dat het kabinet zich in 2014 niet wil gaan houden aan de door de Europese Commissie voorgestelde begrotingsnorm van 2,8 procent. Hij zegt niet mee te zullen gaan in wat hij een ‘veiligheidsmarge’ noemt en gaat eurocommissaris Olli Rehn om uitleg vragen. De norm waarop het kabinet zich gaat richten, blijft de Europese norm van 3 procent. Dat zei Rutte vanmiddag tijdens zijn wekelijkse persconferentie na afloop van de ministerraad. Lees verder

Bezuinigingen gevangenissen kosten juist half miljard euro’›

NRC 30.05.2013 De bezuinigingen op gevangenissen, tbs-klinieken en jeugdinrichtingen kosten de samenleving honderden miljoenen euro extra. Dat staat in een onderzoek dat acht gemeenten naar de plannen hebben laten uitvoeren, dat vanmorgen bekend werd. De betrokken gemeenten en de provincie Noord-Holland lieten onderzoeksbureau De Strategie Compagnie een second opinion-onderzoek uitvoeren naar Teevens plannen voor 340 miljoen euro aan bezuinigingen in het gevangeniswezen.

OCW verlegt subsidiestroom

RO 20.05.2013 Het kabinet maakt vanaf 2015 €200 miljoen vrij uit de OCW-begroting om te kunnen herinvesteren in onderwijs en onderzoek. Het geld komt uit subsidies die niet direct bijdragen aan het primaire onderwijsproces en subsidies voor activiteiten die geen prioriteit (meer) hebben. Dat schrijven minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker in een brief aan de Tweede Kamer. Ze voeren daarmee een maatregel uit het regeerakkoord uit.

Download “Kamerbrief invulling subsidietaakstelling onderwijs en onderzoek”

PDF document | 21 pagina’s | 268 KB

Kamerstuk: Kamerbrief | 30-05-2013

Kabinet snijdt fors in onderwijssubsidies

Minder geld voor internationalisering en ict

NU 30.05.2013 Het kabinet bezuinigt honderden miljoenen op subsidies in het onderwijs. Onder meer de studentenorganisaties en het godsdienstonderwijs moeten het met minder geld doen. Dat staat in een brief die minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs donderdag naar de Kamer hebben gestuurd.

De kortingen moeten vanaf 2015 structureel 200 miljoen opleveren. Het kabinet is voornemens dit geld te investeren in de kwaliteit van het onderwijs.

Kabinet schrapt 200 miljoen aan onderwijssubsidies›

NRC  30.05.2013 Het kabinet schrapt 200 miljoen euro aan onderwijssubsidies. Ontzien worden daarbij subsidies die ten goede komen aan de kwaliteit van leraren, bevordering van het techniekonderwijs en praktijkgericht onderzoek in het hbo. Dat schrijven minister Bussemaker (Onderwijs, PvdA) en staatssecretaris Dekker (Onderwijs, VVD) in een brief (hier in pdf-vorm) die vanmiddag aan de Tweede Kamer wordt gestuurd. Voor 2014 is een bezuiniging van 100 miljoen euro ingeboekt. In 2015 moet het volledige bedrag van 200 miljoen euro zijn bezuinigd, op een totaal van 470 miljoen.

‘Subsidiekortingen zijn pijnlijk’

Telegraaf 30.05.2013  De kortingen op onderwijssubsidies die minister Jet Bussemaker van Onderwijs donderdag heeft aangekondigd komen hard aan bij verschillende onderwijsorganisaties. De Vereniging van Universiteiten (VSNU) noemt de subsidiekortingen van 200 miljoen euro „pijnlijk”.

Rutte: ‘We maken al sinds 1815 een begroting in augustus’

Trouw 29.05.2013 Premier Mark Rutte is niet geschrokken van de aanbevelingen de Europese Commissie over volgend jaar. ‘De commissie raamde eerder al dat het tekort uitkomt op 3,6 procent’, zei hij woensdag. ‘Dat betekent dat we ongeveer 6 miljard moeten bezuinigen. Maar we besluiten in augustus over aanvullende maatregelen op basis van de nieuwe raming van het Centraal Planbureau. We maken al sinds 1815 in dit land een begroting in augustus.’

Brussel hoopte eigenlijk op Nederlandse bezuinigingen van 7,2 miljard

VK 29.05.2013 Niet ‘ten minste’ 6 miljard, maar ‘circa’ 7,2 miljard euro zou Nederland volgend jaar moeten bezuinigen, was in eerste instantie het oordeel van de ambtenaren van de Europese Commissie. Journalisten in Brussel kregen een geprinte versie van het commissierapport met daarin de doorgestreepte oude aanbeveling. Online publiceerde de Europese Commissie een gekuiste versie waarin de verbetering niet meer zichtbaar is.

In de definitieve versie van de Brusselse aanbevelingen aangaande het terugdringen van het Nederlandse begrotingstekort staat dat Nederland ‘aanvullende consolidatiemaatregelen’ (jargon voor bezuinigingen) moet nemen van ‘ten minste 1 procent van het binnenlands product’. Zie hier het papieren document met de doorgestreepte 1,2 procent Open jpeg (2,4 MB)

Reacties op Brussel: coalitie is niet verrast door extra bezuinigingen

Trouw 29.05.2013 De Europese Commissie concludeert in haar jaarlijkse beleidsadvies aan het kabinet dat Nederland voor ten minste 6 miljard aan aanvullende maatregelen moet nemen om het begrotingstekort in 2014 onder de 3 procent te krijgen. Lees hier de belangrijkste politieke reacties.

‘Haast maken met hervormingen’

NU 29.05.2013 Oppositiepartijen D66 en het CDA willen dat het kabinet haast maakt met hervormingen. De partijen reageren op de aanbevelingen van de Europese Commissie.

Barroso: Europa moet vaart maken met hervormingen

VK 29.05.2013 Europa kan sterker uit de crisis komen, maar dan zullen de regeringen van de lidstaten vaart moeten maken met hervormingen. Op de korte termijn zijn maatregelen nodig om de werkloosheid, en vooral de jeugdwerkloosheid, te bestrijden. Dat zei de president van de Europese Commissie Jose Manuel Barroso vandaag.

Brussel geeft Nederland jaar uitstel – miljarden extra bezuinigingen nodig›

NRC 29.05.2013 Nederland krijgt van Brussel een jaar extra de tijd om het begrotingstekort terug te dringen tot onder de 3 procent. Dat staat in de beoordeling van de Europese begrotingsplannen die de Europese Commissie vanmiddag presenteerde. De Commissie adviseert Nederland volgend jaar miljarden extra te bezuinigen. . Lees verder›

‘Brussel neemt veiligheidsmarge’

Telegraaf 29.05.2013 Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën denkt dat de Europese Commissie Nederland een „bepaalde veiligheidsmarge” oplegt door te eisen dat het begrotingstekort in 2014 op niet meer dan 2,8 procent staat. De afspraak in het begrotingspact is namelijk dat het tekort naar maximaal 3 procent moet.

EU: Nederland moet extra bezuinigen

Telegraaf 29.05.2013 Nederland moet extra bezuinigen, met name in 2014 om het begrotingstekort terug te dringen tot onder de Europese limiet van 3 procent. Nederland krijgt 1 jaar extra de tijd om het begrotingstekort af te bouwen. Dat had eigenlijk al dit jaar moeten gebeuren.

Gerelateerde artikelen;

29-05:  ‘Brussel neemt veiligheidsmarge’

29-05:  België ontsnapt aan boete

29-05:  null

28-05:  Bezuiniging aanstaande

24-05:  Kabinet haalt 8,3 miljard minder belasting op

Brussel houdt Nederland aan bezuinigingen

NU 29.05.2013 Brussel houdt Nederland aan de afspraak om in 2014 te voldoen aan de begrotingsregels. Dit betekent dat Nederland nog dit jaar zal moeten bezuinigen om aan deze afspraak te voldoen.

Brussel: Nederland moet extra bezuinigen

Elsevier 29.05.2013 Nederland moet van de Europese Commissie nog circa 6 miljard euro extra bezuinigen. Eurocommissaris Olli Rehn (Economische Zaken) wil dat het Nederlands begrotingstekort in 2014 uitkomt op 2,8 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Om aan die norm te voldoen, moet Nederland circa 6 miljard euro bezuinigen. Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) ging dinsdag al uit van dit bedrag. Eerder had het kabinet bij het sluiten van het Sociaal Akkoord meer dan 4 miljard euro aan bezuinigingen in de ijskast gezet.

zie ook:

Dijsselbloem hoort Brusselse eis van 2,8 procent ‘voor het eerst’

Trouw 29.05.2013 Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën denkt dat de Europese Commissie Nederland een ‘bepaalde veiligheidsmarge’ oplegt door te eisen dat het begrotingstekort in 2014 op niet meer dan 2,8 procent staat. De afspraak in het begrotingspact is namelijk dat het tekort naar maximaal 3 procent moet.

Dijsselbloem hoort eis 2,8 procent ‘voor het eerst’, maar is niet verrast›

NRC 29.05.2013 Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem zegt dat hij “voor het eerst” hoort over de eis van de Europese Commissie dat het Nederlandse begrotingstekort in 2014 teruggedrongen moet worden tot 2,8 procent, meldt persbureau Novum. Hij is daarentegen niet verrast en noemt de extra 0,2 procent een ‘veiligheidsmarge’.

Vandaag werd bekend dat Nederland een jaar uitstel krijgt om het tekort terug te dringen tot onder de Europese norm van 3 procent. De Europese Commissie adviseert Nederland miljarden extra te bezuinigen.

Kabinet blijft strijden tegen extra EU-claim

Trouw 29.05.2013 Het kabinet blijft zich verzetten tegen de extra bijdrage van waarschijnlijk een half miljard euro die Nederland aan Brussel moet betalen om een gat op de EU-begroting te dichten. Premier Mark Rutte heeft dat woensdag gezegd in de Tweede Kamer bij een terugblik op de EU-top van vorige week. Een ruime meerderheid van de Kamer wil de extra bijdrage van tafel hebben.

‘Nederland is een Europees zorgenkindje geworden’

Trouw 29.05.2013 Nederland krijgt vandaag harde woorden te horen uit Brussel, verwacht Europarlementariër Corien Wortmann-Kool. In een rapport van de Europese Commissie krijgt Nederland, net als andere EU-landen, aanwijzingen over de eigen economie. ‘De ironie is dat iedereen in Nederland de nieuwe regels prees. Totdat ze Nederland zelf raakten.’

Rutte: Er moet iets gebeuren

Elsevier 28.05.2013 In navolging van minister Dijsselbloem zegt nu ook premier Rutte dat Nederland afkoerst op nieuwe extra bezuinigingen. ,,Het ziet er naar uit dat je rekening moet houden dat er toch iets moet gebeuren.”

Samsom houdt vast aan begrotingsregel van 3 procent

‘Ambitie is de 3 procent handhaven’

NU 28.05.2013 PvdA-leider Diederik Samsom houdt vast aan de afspraak dat het overheidstekort in de begroting voor volgend jaar niet boven de 3 procent uitkomt. Hij zei dat dinsdag in een toelichting op opmerkingen eerder op de dag.

Gerelateerde artikelen:

Lees meer over: Diederik Samsom Bezuinigingen Sociaal akkoord

Plan Teeven wassen neus

Telegraaf 28.05.2013 De bezuinigingen van staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) op het gevangeniswezen leveren nog jaren niets op. De eerste euro’s gaan pas in 2026 richting de staatskas

‘Gat van 1 miljard in gevangenisplan Teeven’

Trouw 28.05.2013 In het bezuinigingsplan van staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) voor het gevangeniswezen is een gat geslopen van bijna 1 miljard euro. Dat blijkt dinsdag uit een zogenoemd ‘second opiniononderzoek’ dat enkele gemeenten en provincies hebben laten doen. Het plan van Teeven om met de sluiting van 26 gevangenissen 340 miljoen euro te besparen, heeft volgens de analyse niet het gewenste effect.

Dijsselbloem houdt serieus rekening met extra miljardenbezuinigingen

Trouw 28.05.2013 Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën houdt er serieus rekening mee dat het kabinet miljarden extra moet bezuinigen om volgend jaar aan de Europese begrotingsregels te kunnen voldoen. In augustus wordt daar pas een beslissing over genomen, maar volgens de minister ‘hoef je geen whizzkid te zijn om te zien dat de economische problemen de laatste weken eerder groter dan kleiner zijn geworden’.

Dat zei Dijsselbloem dinsdag in het wekelijkse gesprek met RTLZ.

Dijsselbloem: economische problemen groter

Telegraaf 28.05.2013 Nederland moet de broekriem mogelijk nóg strakker aantrekken, voorspelt minister Dijsselbloem van Financien. Extra bezuinigingen zijn onontkoombaar als de economische cijfers zo ernstig achterblijven, meent Dijsselbloem.

Gerelateerde artikelen:

Bezuiniging aanstaande

Telegraaf 28.05.2013 Nederland moet de broekriem mogelijk nóg strakker aantrekken, voorspelt minister Dijsselbloem van Financien. Extra bezuinigingen zijn onontkoombaar als de economische cijfers zo ernstig achterblijven, meent Dijsselbloem.

Dijsselbloem verwacht miljarden extra te bezuinigen

Elsevier 28.05.2013 Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën (PvdA) verwacht miljarden euro’s extra te moeten bezuinigen. Eerder werden bezuinigingen nog uitgesteld toen het kabinet een Sociaal Akkoord sloot met de werkgevers en werknemers. ‘Je hoeft geen whizzkid te zijn om te zien dat de economische problemen de laatste weken eerder groter dan kleiner zijn geworden,’ zegt Dijsselbloem dinsdag tegen RTLZ. Volgens dat programma zouden VVD en PvdA in gesprek zijn met de oppositie over nieuwe bezuinigingen voor een bedrag tot 6 miljard euro.

zie ook;

PvdA: bezuiniging publieke omroep verzachten met tv-taks

Elsevier 28.05.2013 Als het aan regeringspartij PvdA ligt, moeten aanbieders van televisiepakketten een heffing betalen voor programma’s van de publieke omroep. De sociaal-democraten willen zo de bezuinigingen op het publieke bestel verzachten. Met een heffing van 8 euro op elke aansluiting wil de PvdA zo’n 60 miljoen euro binnenhalen per jaar, meldt De Telegraaf dinsdag.

Uitweg

Zo kan de extra bezuiniging van 100 miljoen euro op de publieke omroep met ongeveer de helft worden verzacht. PvdA-Kamerlid Martijn van Dam spreekt van een uitweg in de coalitieafspraken.

zie ook;

PvdA wil tv-taks

Telegraaf 28.05.2013 De bezuinigingen op de publieke omroep moeten verzacht worden door de kabelbedrijven en andere aanbieders van televisiepakketten een heffing op te leggen. Coalitiepartij PvdA zoekt steun bij de oppositiepartijen voor zo’n ’tv-taks’. Dit onderwerp wordt ook besproken in Telegraaf TV Nieuws.

‘PvdA wil tv-taks voor kabelaars’

Trouw 28.05.2013 De bezuinigingen bij de publieke omroep moeten verzacht worden door de kabelbedrijven en andere aanbieders van televisiepaketten een heffing op te leggen. Coalitiepartij PvdA zoekt steun bij de oppositiepartijen voor zo’n ‘tv-taks’.

Van Baalen tegen extra lastenverzwaring in 2014

NU 27.05.2013 De extra bezuinigingen voor 2014 moeten nu al worden voorbereid en mogen geen extra lastenverzwaring betekenen voor burgers. Dat zegt VVD-delegatieleider in het Europees Parlement Hans van Baalen tegen NU.nl.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Bezuinigingen Hans van Baalen

Dijsselbloem: economisch beeld voor 2013 verslechterd

VK 24.05.2013 Het kabinet heeft dit jaar te maken met een aantal forse tegenvallers in de belastinginkomsten. Het begrotingstekort voor 2013 loopt op tot 3,3 procent, gelijk aan wat het Centraal Planbureau in maart raamde. Wel is sinds maart het ‘beeld verslechterd’, aldus Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën in een reactie na de ministerraad.

Lees ook Voor eerst in jaren meevaller op zorguitgaven – 24/05/13

Kabinet haalt 8,3 miljard minder belasting op

Trouw 24.05.2013 Het kabinet heeft dit jaar te maken met een aantal forse tegenvallers in de belastinginkomsten die optellen tot 8,3 miljard euro. Het gaat onder meer om de winstbelasting (2 miljard lager), de inkomstenbelasting (2,4 miljard) en de btw (2,1 miljard minder).

Miljardentegenvaller kabinet: minder belastinginkomsten

Elsevier 24.05.2013 Het kabinet heeft dit jaar te maken met een flinke financiële tegenvaller. Naar verwachting komen de belasting- en premieontvangsten 8,3 miljard euro lager uit dan van te voren werd gedacht.

Ruim 8 miljard minder belasting opgehaald

NU 24.05.2013 Het kabinet heeft dit jaar te maken met een aantal forse tegenvallers in de belastinginkomsten en premieontvangsten van in totaal 8,3 miljard euro.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Belastinginkomsten Voorjaarsnota

‘Openbaar Ministerie moet 110 miljoen euro bezuinigen’

Trouw 24.05.2013 Minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie wil dat het Openbaar Ministerie (OM) 110 miljoen gaat bezuinigen, bijna een kwart van z’n totale budget. Dat blijkt uit vertrouwelijke stukken die Nieuwsuur in handen heeft.

‘Openbaar Ministerie moet 110 miljoen euro bezuinigen’

NRC 24.05.2013  Het budget van het Openbaar Ministerie gaat met 110 miljoen euro naar beneden, dat is bijna een kwart van het totaalbedrag dat het OM nu te besteden heeft. Dat blijkt uit vertrouwelijke stukken die Nieuwsuur in handen heeft. Lees verder

Bezuiniging rijk berust op wensdenken

BB 16.05.2013 De Algemene Rekenkamer twijfelt sterk aan de haalbaarheid van de bezuinigingen op de ministeries. Minister Stef Blok van Rijksdienst denkt dat deze besparingen zich ‘gewoon zullen voordoen’. De rekenkamer noemt dit ‘wensdenken’.

Stresstest voor overheidsfinanciën
Het kabinet maakt niet duidelijk of een bezuiniging van 8 miljard in 2012 ook echt gehaald is. Met de inkrimping van de rijksoverheid schiet het nog niet erg op. Omdat de risico’s voor de overheid flink zijn toegenomen, moet er een stresstest voor de overheidsfinanciën komen.

Gerelateerde artikelen;

Waarom heeft de Europese Unie dit jaar plots 11 miljard euro extra nodig?

VK 15.05.2013 De Europese Commissie wil 11,2 miljard euro extra van de lidstaten voor de EU-begroting van 2013. Dinsdag stemden de ministers van Financiën van de EU-landen in met een eerste tranche van 7,3 miljard. Voor Nederland betekent dat een extra rekening van zeker 350 miljoen euro. Waarom heeft ‘Brussel’ plots miljarden extra nodig? Vier vragen en antwoorden.

Lees ook Timmermans legt zich niet neer bij extra geld naar EU – 15/05/13

Lees ook EU-ministers Financiën stemmen in met aanvullen begroting – 14/05/13

Baas rekenkamer: ‘Kans dat alle bezuinigingen gehaald worden niet zo groot’

VK 15.05.2013 Van 17 besparingsprojecten bij de Rijksoverheid die de Rekenkamer onderzocht ontbrak bij de helft een plan van aanpak. Voor in totaal 426 miljoen euro is nog geen onderbouwing gevonden. Volgens minister Blok (Rijksdienst) komt het ‘gewoon’ goed. De president van de Rekenkamer, Saskia Stuiveling, vraagt hier aandacht voor. ‘Wij hebben geen document op grond waarvan wij het vertrouwen van de minister snappen.’

Lees ook Rekenkamer: niet duidelijk of bezuiniging gehaald is – 15/05/13

Lees ook Rekenkamer: Belastingdienst doet stinkende best met toeslagen – 15/05/13

Rekenkamer: niet duidelijk of bezuiniging gehaald is

Trouw 15.05.2013 Het kabinet maakt niet duidelijk of een bezuiniging van 8 miljard in 2012 ook echt gehaald is. Met de inkrimping van de Rijksoverheid schiet het nog niet erg op. Omdat de risico’s voor de overheid flink zijn toegenomen, moet er een stresstest voor de overheidsfinanciën komen. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer in het rapport over het jaarverslag van het Rijk. In een reactie stelt minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem dat het kabinet met de besparingen op koers ligt.

Dijsselbloem legt zich neer bij extra geld Brussel

NU 15.05.2013 Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) legt zich neer bij het extra geld dat Nederland dit jaar moet bijdragen aan de begroting van de Europese Unie. De minister benadrukt dat Nederland de afgelopen jaren ook fikse meevallers heeft gehad bij de Europese begroting. Dat zegt de minister woensdag tegen RTLZ.

Dijsselbloem: bodem bereikt

Telegraaf  15.05.2013 De nieuwe cijfers van het CBS laten zien dat de krimp van de Nederlandse economie veel kleiner is dan in het vorige kwartaal. De bodem is bereikt, in de tweede helft van het jaar volgt naar verwachting herstel. Dijsselbloem zei dat woensdag bij RTL Z. Hij reageerde op CBS-cijfers waaruit blijkt dat de economie in de eerste 3 maanden van dit jaar met 0,1 procent is gekrompen.

Dijsselbloem: kleinere krimp, bodem bereikt

Trouw 15.05.2013 De nieuwe cijfers van het CBS laten zien dat de krimp van de Nederlandse economie veel kleiner is dan in het vorige kwartaal. De bodem is bereikt, in de tweede helft van het jaar volgt naar verwachting herstel. Dijsselbloem zei dat woensdag bij RTL Z. Hij reageerde op CBS-cijfers waaruit blijkt dat de economie in de eerste 3 maanden van dit jaar met 0,1 procent is gekrompen.

Dijsselbloem: extra geld aan Brusselse begroting zijn we kwijt›

NRC 15.05.2013 Er is niks meer te doen aan het feit dat Nederland 350 tot 500 miljoen euro extra moet betalen aan het dichten van het gat in de Europese begroting. Dat zei minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) vanmiddag. In de Kamer is kritiek op de extra bijdrage die Nederland moet betalen.

Dijsselbloem maakte de “forse tegenvaller” voor Nederland gisteravond na overleg met zijn collega’s in Brussel bekend.

Kamp ziet economie stabiliseren – oppositie kritisch over kabinetsbeleid›

NRC 15.05.2013 De economie is aan het stabiliseren. Dat stelde minister van Economische Zaken Henk Kamp (VVD) vanochtend in reactie op de krimpcijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De economie kromp met 0,1 procent in het eerste kwartaal, fors minder dan in de voorgaande twee kwartalen.

VVD-fractieleider Zijlstra in NRC: verzorgingsstaat is onhoudbaar›

NRC 15.05.2013 Nederland loopt vast als de doorgeslagen verzorgingsstaat in stand wordt gehouden. Dat schrijft VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra vandaag in een opiniestuk in NRC Handelsblad.

Volgens Zijlstra krijgen te veel mensen kind-, huur- of zorgtoeslagen of andere vergoedingen, en te vaak krijgen instellingen en bedrijven miljarden aan subsidies en garantstellingen. De rol van de overheid in de samenleving is “doorgeslagen”. Dit “opgeblazen systeem” is onhoudbaar, vindt Zijlstra.

Extra bijdrage aan EU ‘onverteerbaar’ voor VVD

Trouw 15.05.2013 Het is Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de Scandinavische landen gisteren niet gelukt een extra bijdrage aan de Europese begroting te blokkeren. Dat kost Nederland 350 tot 500 miljoen euro. “Onverteerbaar”, vindt de VVD.

Gisteren stemden de ministers van Financiën van de Europese Unie in met 7,3 miljard euro extra voor de EU-pot. Een bedrag dat later dit jaar kan oplopen tot ruim 11 miljard. Het gat in de begroting komt niet als een verrassing. Al jaren halen landen meer geld uit de Europese potten dan er in gaat. Telkens wordt dat tekort doorgeschoven naar een volgend jaar.

VVD vindt extra bijdrage EU-budget ‘onverteerbaar’

NU 15.05.2013 De VVD noemt het onverteerbaar dat Nederland nog zeker 350 miljoen euro extra moet bijdragen aan de Europese begroting van dit jaar. Dat zei VVD-Kamerlid Mark Verheijen woensdag in een debat met minister Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken.

VVD: extra bijdrage EU-begroting is onverteerbaar Elsevier 15.05.2013

Timmermans legt zich niet neer bij extra geld naar EU

Trouw 15.05.2013 De VVD noemt het onverteerbaar dat Nederland nog zeker 350 miljoen euro extra moet bijdragen aan de Europese begroting van dit jaar. Dat zei VVD-Kamerlid Mark Verheijen woensdag in een debat met minister Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken.

Timmermans boos om extra geld voor EU – ‘slecht werk commissie’›

NRC 15.05.2013 Minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans (PvdA) is boos op de Europese Commissie. Nederland moet nog minstens 350 miljoen euro extra bijdragen aan de Europese begroting van dit jaar. Timmermans deed in een debat met de Tweede Kamer geen moeite om zijn irritatie te verbloemen.

Nederland blijft in recessie

Telegraaf 15.05.2013 VIDEO De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal met 0,1% gekrompen. Voor het derde opeenvolgende kwartaal was onze economische groei negatief en daarmee blijft ons land in recessie Dat maakte het CBS vanochtend bekend.

Nederland nog altijd in recessie – recordwerkloosheid stijgt verder›

NRC 15.05.2013 Nederland zit nog steeds in een recessie. De economie is in het eerste kwartaal bescheiden gekrompen met 0,1 procent. Dat meldt het CBS.

Werkloosheid loopt op tot 650.000  Elsevier 15.05.2013

De Rijksoverheid heeft in totaal 7 miljoen euro weten te bezuinigen op mensen en spullen. Het gaat om ambtenaren, dienstauto's, beveiliging en andere goederen en diensten.

Rijk heeft minder geld besteed aan mensen en spullen

BB 13.05.2013 De rijksoverheid heeft over 2012 de tering wat verder naar de nering gezet. Er werd minder gespendeerd aan menskracht en spullen. Dat blijkt uit de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk die minister Stef Blok (Rijksdienst) maandag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Rijk besteedde minder aan mensen en spullen

NU 13.05.2013 De rijksoverheid heeft over 2012 minder gespendeerd aan menskracht en spullen. Dat blijkt uit de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk die minister Stef Blok (Rijksdienst) maandag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Rijksoverheid in 2012 goedkoper en kleiner (met video)

RO 13.05.2013 Video– De Rijksoverheid is in 2012 opnieuw goedkoper en kleiner geworden. Dat blijkt uit de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk die minister Blok (Wonen en Rijksdienst) aan de Tweede Kamer heeft gezonden. Het slimmer en efficiënter inrichten van de bedrijfsvoering van het Rijk heeft effect.

Publicatie
Download de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2012 (pdf)

Documenten en publicaties

Kamerbrief bij Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2012

Brief van minister Blok (Wonen en Rijksdienst) aan de Tweede Kamer bij de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2012.  Kamerstuk | 13-05-2013

Rijk bezuinigt op mensen en spullen

Telegraaf 13.05.2013 De rijksoverheid heeft over 2012 de tering wat verder naar de nering gezet. Er werd minder gespendeerd aan menskracht en spullen. Dat blijkt uit de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk die minister Stef Blok (Rijksdienst) maandag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Minder ambtenaren werkzaam bij Rijk

Trouw 13.05.2013 De rijksoverheid heeft over 2012 de tering wat verder naar de nering gezet. Er werd minder gespendeerd aan menskracht en spullen. Dat blijkt uit de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk die minister Stef Blok (Rijksdienst) maandag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Lesje in staatsrecht helpt tegen afbraak van essentiële taken

Trouw 10.05.2013 De rijksoverheid heeft over 2012 de tering wat verder naar de nering gezet. Er werd minder gespendeerd aan menskracht en spullen. Dat blijkt uit de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk die minister Stef Blok (Rijksdienst) maandag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Brief aan Diederik Samson

Telegraaf 12.05.2013

Geachte heer Samson/Beste Diederik,

Moed kun je de Partij van de Arbeid niet ontzeggen. Dat was jaren geleden al zo toen premier Kok aankondigde dat de beurskoersen op irreële niveaus waren beland. Het leverde hem veel hoon op, maar hij had wel gelijk. En was het niet de PvdA die als eerste grote partij de hypotheekrenteaftrek bespreekbaar probeerde te maken?

In deze traditie van moed en waarheid past ook jouw speech, Diederik, die je enige tijd geleden hield voor je Vlaamse collega’s van de SP.A. Hierin spreek je over ‘de nieuwe realiteit. Een realiteit waarin de bekende groeicijfers […] van 2 of 3% per jaar definitief achter ons liggen. […] Over publieke voorzieningen die, ingesteld op financiering vanuit 2% economische groei, nu moeten worden heringericht omdat die groei niet terugkeert.’

IMF: schulden drukken op Nederlandse economie

Trouw 11.05.2013  De ontwikkeling van de Nederlandse economie zal nog een behoorlijke tijd worden beperkt door de hoge schulden van huishoudens, de problemen van banken en de malaise op de huizenmarkt. Dat stelt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in een vrijdag gepubliceerd onderzoeksrapport over Nederland.

Rechters kritisch op enkelbanden in bezuinigingsplan Teeven

NRC 10.05.2013 Strafrechters zijn tegen het plan van staatssecretaris van Justitie Fred Teeven om veroordeelden hun straf met een elektronische enkelband thuis uit te laten zitten. De Raad voor de Rechtspraak verwijt de staatssecretaris, in een advies dat vanochtend openbaar werd, op de stoel van de rechter plaats te nemen door te bepalen wat voor straf zij moeten opleggen.

 zie ook:

Rechters waarschuwen Teeven voor enkelbanden

‘Rechter gaat over enkelband’

Rechters willen zeggenschap over ‘enkelband’

Rechters willen zeggenschap over ‘enkelband’

Rechters wijzen Teeven terecht om plan enkelband

‘Door idee Mark Rutte groei van ruim 1 procent’

Trouw 08.05.2013 Een idee van premier Mark Rutte kan leiden tot een permanente economische groei van ruim 1 procent in de Europese Unie. Dat stelt de denktank Open Europe woensdag.

‘Spanning door bezuiniging’

Telegraaf 08.05.2013 De spanningen tussen gevangenen en bewaarders kunnen oplopen als de bezuinigingen in de gevangeniswereld niet goed worden uitgevoerd. Het aantal klachten over gevangenissen en hun personeel zou dan weer kunnen stijgen.

Gerelateerde artikelen;

02-05: Second opinion gevangenis

25-04: ‘Teeven, toon ballen’

25-04: Teeven: praten over bezuinigingen

25-04: Overleg met oppositie

25-04: Protest personeel gevangenissen

Verantwoordingsdag 2013: Dalend tekort ondanks tegenvallende economie

RO 08.05.2013 Het jaar 2012 werd voor een belangrijk deel overschaduwd door tegenvallende ontwikkelingen zoals economische krimp, oplopende werkloosheid en aanhoudende onrust in zowel de eurozone als de financiële sector. Toch kende 2012 ook positieve elementen. Voor het derde jaar op rij is sprake van een daling van het begrotingstekort en in Europees verband zijn belangrijke stappen gezet die bijdragen aan stabiliteit van de muntunie. Dat blijkt uit het Financieel Jaarverslag van het Rijk 2012 (FJR), waarin het kabinet rapporteert over de economische, budgettaire en politieke ontwikkelingen in 2012.

Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem zal het FJR en alle andere Verantwoordingsstukken op Verantwoordingsdag (woensdag 15 mei) officieel aanbieden aan de Tweede Kamer. De dag erna volgt het Verantwoordingsdebat.  Het Financieel Jaarverslag van het Rijk, de departementale jaarverslagen en alle andere Verantwoordingsstukken zijn te vinden op de nieuwe app ‘Rijksfinanciën’ (alleen voor tablets) en via de websites www.rijksoverheid.nl/financieeljaarverslagrijk en www.rijksbegroting.nl.    Lees meer

U kunt hier het persbericht van verantwoordingsdag 2013 downloaden (PDF, 116 KB).

Documenten en publicaties;

Financieel Jaarverslag van het Rijk 2012 – Het Financieel Jaarverslag van het Rijk (FJR) 2012 blikt terug op het begrotingsbeleid dat het kabinet heeft gevoerd in 2012. Jaarverslag | 08-05-2013

Verantwoordingsbrief 2012 – In de Verantwoordingsbrief 2012 legt de minister-president namens het kabinet verantwoording af aan de Tweede Kamer over het jaar 2012.  Kamerstuk | 08-05-2013

Belastingtegenvaller van ruim 11 miljard in 2012

VK 08.05.2013 Door de economische malaise heeft het Rijk vorig jaar veel minder belasting kunnen ophalen dan verwacht. Het begrotingstekort is mede daardoor in 2012 uitgekomen op 4,1 procent, oftewel 24 miljard euro. Dat blijkt uit het financiële jaarverslag dat het Rijk woensdag publiceerde.

Nederland op een na welvarendste EU-land

Elsevier 08.05.2013 Binnen de Europese Unie (EU) staat Nederland op de tweede plaats in de lijst welvarendste landen. Nederlanders zijn per hoofd van de bevolking ruim 30 procent welvarender dan de gemiddelde EU-inwoner. Luxemburg is het welvarendst. Dat blijkt dinsdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Zie ook: Flinke belastingtegenvaller Rijk door krimpende economie

Nederland moet mogelijk half miljard bijleggen op EU-begroting

Trouw 07.05.2013 Nederland zal moeten bijleggen op de Europese begroting van dit jaar. Het is de bedoeling dat de ministers van Financiën van de 27 EU-lidstaten volgende week instemmen met 7,3 miljard euro extra. Later dit jaar moet dan nog de knoop worden doorgehakt over het resterende tekort van 3,9 miljard. Voor Nederland zou het in totaal om ruim een half miljard euro extra kunnen gaan.

Nederland moet bijpassen aan EU-begroting

Telegraaf 07.05.2013  Nederland zal moeten bijpassen aan de Europese begroting van dit jaar. Het is de bedoeling dat de ministers van Financiën van de 27 EU-lidstaten volgende week instemmen met 7,3 miljard euro extra. Later dit jaar moet dan nog de knoop worden doorgehakt over het resterende tekort van 3,9 miljard. Voor Nederland zou het in totaal om ruim een half miljard euro extra kunnen gaan.

Brussel: Nederland moet mogelijk half miljard euro bijleggen

Elsevier 07.05.2013 Nederland moet bijbetalen voor de Europese begroting van dit jaar. Het zou om ruim een half miljard euro extra kunnen gaan. Dat maakte de Europese Commissie dinsdag bekend. Het geld is nodig om rekeningen te betalen van Europese steun aan projecten in de lidstaten. Nog 3,9 miljard

De Europese Commissie had eind maart al bekendgemaakt 11,2 miljard euro meer nodig te hebben. Over de eerste 7,3 miljard euro daarvan zijn de ministers van Financiën van de lidstaten het nu eens geworden.

Koorddansen blijft nodig voor Rutte II

Trouw 04.05.2013 Op het ministerie van financiën hadden ze er al op gerekend: Nederland staat geen Europese boete te wachten nu het begrotingstekort voor de vijfde keer op rij boven de 3 procent dreigt uit te komen. Daarmee eindigt het goede nieuws. De noodzaak voor het kabinet om steun te vinden voor bezuinigingen en lastenverzwaringen voor volgend jaar groeit snel en dat wordt nog een hele balanceeract.

Waarom houdt Europa toch zo vast aan die 3 procent?

Trouw 04.05.2013 De meeste Nederlandse economen zijn tegen, zo bleek maandag uit een enquête. Nobelprijswinnaar Paul Krugman is tegen, al jaren, voor wie het ontgaan mocht zijn. De meeste grote industrielanden buiten Europa zijn tegen. Net als het IMF en eigenlijk ook steeds meer landen binnen Europa tegen zijn.

Lees ook: Een alternatieve visie op de Eurocrisis – 27/01/12

Nederlandse economie na alle akkoorden geen steek verder

Elsevier 04.05.2013 De Europese Commissie drukte de Nederlandse overheid en de sociale partners, werkgevers en werknemers, gisteren met de neus op de harde feiten: een jaar lang akkoorden sluiten heeft voor de gezondheid van de overheidsfinanciën niets uitgehaald.  Waar economen eerder uitgingen van een begrotingstekort van zo’n 3,3 tot 3,4 procent in 2013, voorziet eurocommissaris voor economie Olli Rehn nu een tekort van 3,6 procent in zowel 2013 als 2014.

Voor Nederland was de boodschap van Rehn gisteren opvallend kordaat. In 2013 krijgen we respijt, maar in 2014 moet het tekort lager zijn dan 3 procent, was de boodschap.

Herstel economie EU langzamer

Telegraaf 03.05.2013 Het herstel van de economie in de Europese Unie gaat langzamer dan gedacht. Ook over de economie in de eurozone zijn de vooruitzichten iets somberder geworden. In 2014 moet het herstel momentum krijgen en positief worden.

Pak banken op Amerikaanse wijze aan (Video)

Telegraaf 03.05.2013 MET VIDEO Het herstel van de economie in de Europese Unie gaat langzamer dan gedacht. Ook over de economie in de eurozone zijn de vooruitzichten iets somberder…

Zie ook:

Europese Centrale Bank dwingt ons tot flink consumeren

Elsevier 03.05.2013 Premier Mark Rutte (VVD) mag zich in de handen wrijven. De Europese Centrale Bank verlaagde gisteren haar belangrijkste rentetarief van 0,75 naar 0,5 procent – het laagste niveau sinds de invoering van de euro. De ECB verlaagt de rente om de nog steeds erg zwakke economie van de eurozone aan te zwengelen. Door de rente te verlagen, maakt de ECB sparen nog onaantrekkelijker, en lenen aantrekkelijker.

Rehn gunt Nederland meer tijd voor tekort

Telegraaf 03.05.2013 Nederland krijgt een jaar langer de tijd om het begrotingstekort onder de EU-norm van 3 procent terug te dringen. Die aanbeveling deed Europees Commissaris Olli Rehn vrijdag… Fout! De hyperlinkverwijzing is ongeldig.

Rehn gunt Nederland meer tijd voor begrotingstekort

Trouw 03.05.2013 Nederland krijgt een jaar langer de tijd om het begrotingstekort onder de EU-norm van 3 procent terug te dringen. Die aanbevelig deed Europees Commissaris Olli Rehn vrijdag tijdens een persconferentie. De EU-lidstaten moeten hier formeel hun goedkeuring aan geven.

Nederland krijgt extra jaar voor halen 3-procentsnorm

Elsevier 03.05.2013 Het begrotingstekort van Nederland neemt dit jaar niet verder af en blijft op 3,6 procent. Eurocommissaris Olli Rehn geeft Nederland een jaar langer de tijd om toch aan de Europese norm van een maximaal tekort van 3 procent te voldoen.  Dat zegt vicevoorzitter van de Europese Commissie Olli Rehn vandaag bij de presentatie van de lenteprognose voor economische groei.

Nederland krijgt waarschijnlijk jaar extra voor begrotingstekort

NRC 03.05.2013 Het ziet ernaar uit dat Nederland een jaar extra de tijd krijgt om het begrotingstekort onder de 3 procent te krijgen. Daar zinspeelde Eurocommissaris Olli Rehn vanochtend op tijdens de presentatie van de voorjaarsprognose. De Nederlandse economie zal dit jaar sterker krimpen dan verwacht. Die verwachting spreekt de Europese Commissie uit in de vandaag verschenen voorjaarsprognose. De Europese Commissie verwacht nu 0,8 procent krimp in 2013 in plaats van 0,6 procent.

Sterkere krimp economie

Telegraaf 03.05.2013  De Nederlandse economie zal dit jaar nog sterker krimpen dan eerder gedacht. Consumenten geven niets of nauwelijks iets uit door onder meer de onzekerheid op de huizenmarkt. Alleen de export is sterk, waardoor de Nederlandse economie naar verwachting langzaam weer zal aantrekken.

Nederlandse economie krimpt sterker dan gedacht

Trouw 03.05.2013 De Nederlandse economie zal dit jaar nog sterker krimpen dan eerder gedacht. Consumenten geven niets of nauwelijks iets uit door onder meer de onzekerheid op de huizenmarkt. Alleen de export is sterk, waardoor de Nederlandse economie naar verwachting langzaam weer zal aantrekken. Deze verwachting sprak de Europese Commissie vrijdag uit in de zogeheten lenteprognoses voor economische groei. Over de hele linie is Brussel pessimistischer geworden over de Nederlandse economie dan twee maanden geleden. De lenteprognose van de Europese Commissie Open pdf (6,1 MB)

Meer over:

Bezuinigen en de economie stimuleren kan wel degelijk samen gaan

Trouw 02.05.2013 Het sociaal akkoord van vorige maand is een mooie stap vooruit, zeker voor de hervorming van het ontslagrecht en de WW. Het is inhoudelijk echt vernieuwend: in heel Europa is het thema ‘van werk naar werk’ nog nergens zo omvattend opgepakt. Ook bijzonder is dat het ruimte schept voor een nieuwe vakbeweging als verantwoordelijke partner.

Hoge staatsschuld wellicht niet zo erg

Trouw 19.04.2013 Een zeer invloedrijke Amerikaanse studie over het negatieve effect van een hoge overheidsschuld op economische groei blijkt niet te kloppen. Beleidsmakers en politici over de hele wereld, inclusief die in Nederland, verwezen veelvuldig naar het onderzoek om zware bezuinigingen te verdedigen.

Verder:

Het sociaal akkoord: een eerste stap, maar we zijn er nog lang niet

Trouw 01.05.2013 Na de grote euforie rond het onlangs ondertekende sociaal akkoord is het tijd om de balans op te maken. Het akkoord weerspiegelt het hernieuwd vertrouwen tussen werkgevers en werknemers, maar biedt de 8 procent werklozen binnen de beroepsbevolking weinig hoop.

Kabinet moet nu zelfs polderen over Prinsjesdagstukken

Trouw 26.04.2013 Er doemt weer een akkoord op tussen kabinet en oppositiepartijen. Minister Dijsselbloem van financiën gaat druk in overleg met de Kamer om alvast draagvlak te krijgen voor verdere bezuinigingen – voor als deze zomer blijkt dat die nodig zijn.

Brusseldebat – Dijsselbloem na meireces weer langs oppositie

VK 25.04.2013 Vóór 1 mei stuurt het kabinet een pakket aan bezuinigingen en hervormingen naar de Europese Commissie in Brussel. Volgend jaar geldt weer de 3-procentsnorm voor het begrotingstekort, maar in de polder is afgesproken dat bezuinigingen van tafel zijn. Hoe redt het kabinet zich uit die spagaat? Vandaag debatteerde de Kamer met het kabinet over die vraag. Volkskrant.nl deed live verslag.

Het kabinet moet een middenweg zoeken tussen bezuinigingen en hervormingen, en afspraken in Den Haag en in de polder. Zonder steun in eigen land geen stabiel kabinet, zonder goedkeuring van Brussel reputatieschade en sancties in Europa. Vandaag debatteert de Kamer over het pakket dat het kabinet één dezer dagen naar Brussel stuurt. Daarin zijn het sociaal akkoord en het zorgakkoord meegenomen.

Dijsselbloem: akkoorden of niet, alle mogelijke bezuinigingen zijn bespreekbaar

NRC 25.04.2013 Het kabinet is bereid om alle mogelijke bezuinigingsmaatregelen met de oppositie te bespreken, ook die zijn vastgelegd in het sociaal akkoord, het zorgakkoord en het woonakkoord, zo stelt minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem vanmiddag in de Tweede Kamer.

Overleg met oppositie

Telegraaf 25.04.2013  Het kabinet is bereid nu al met de oppositiepartijen te overleggen over de bezuinigingen voor 2014. Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën heeft dat donderdag in de Tweede Kamer gezegd.

Gerelateerde artikelen;

25-04: Protest personeel gevangenissen

23-04: ‘Praten over bezuinigingen’

Kabinet bereid tot overleg met Kamer over bezuinigingen

NU 25.04.2013 Het kabinet heeft de oppositiepartijen toegezegd nog voor de zomer samen te willen kijken naar hoe bezuinigingen voor 2014, mochten deze nodig zijn, ingevuld kunnen worden. Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën stelde dit met elkaar te willen ‘verkennen’, zo heeft hij donderdag in een debat met de Tweede Kamer gezegd. Deze verkenningen kunnen vervolgens leiden tot onderhandelingen. Het kabinet publiceerde woensdagavond het pakket aan maatregelen aan Brussel, waarin duidelijk wordt hoe ons land de economie wil hervormen en wil voldoen aan de afspraak om het begrotingstekort in 2014 onder de 3 procent te krijgen.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Begroting

Ex-AIVD’ers hekelen bezuiniging op de dienst – ‘ten koste van veiligheid’

 NRC 25.04.2013  Twee oud-directeuren van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) hekelen de harde bezuiniging van PvdA en VVD op de dienst. “Ik heb het regeerakkoord op dat punt niet begrepen. De opstellers ervan hebben net als minister Plasterk geen argumenten, maar slechts het mantra dat er is afgesproken dat er wordt bezuinigd”, zegt oud-directeur Arthur Docters van Leeuwen tegenover NRC Handelsblad.

Teeven: praten over bezuinigingen

Telegraaf 25.04.2013 Het duurde even voordat Fred Teeven boven het gejoel en het schrille gefluit van duizenden boze gevangenismedewerkers uitkwam. Maar toen hij hen donderdag tijdens een grote demonstratie in Den Haag kon toespreken, zei de staatssecretaris van Justitie dat hij wil praten over hoe zijn miljoenenbezuinigingen worden ingevuld. Teeven zei dat hij wil dat „iedereen meedoet met de invulling” van de bezuiniging en dat er tot 1 juli nog niks wordt doorgevoerd.

Protest personeel gevangenissen

Telegraaf 25.04.2013 Duizenden medewerkers van gevangenissen en justitiële inrichtingen hebben zich donderdag rond 12 uur verzameld op het Malieveld in Den Haag. Ze protesteren tegen het plan van staatssecretaris Fred Teeven (Justitie) om te bezuinigen op het gevangeniswezen. Abvakabo FNV schat het aantal actievoerders op 3500 tot 4000, ze komen uit het hele land.

Boos gevangenispersoneel bijeen in Den Haag

NU 25.04.2013 Fred Teeven, staatssecretaris van Justitie, zei donderdag tijdens een grote demonstratie in Den Haag dat hij wil praten over hoe zijn miljoenenbezuinigingen worden ingevuld. Teeven zei dat hij wil dat ”iedereen meedoet met de invulling” van de bezuiniging en dat er tot 1 juli nog niks wordt doorgevoerd.

 Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Gevangenissen

Oppositie vindt ontwerpbegroting boterzacht

Trouw 24.04.2013 De oppositiepartijen CDA, D66 en ChristenUnie hebben woensdag zeer kritisch gereageerd op de ontwerpbegroting voor 2014 die het kabinet naar Brussel wil sturen. Tweede Kamerlid Eddy van Hijum van het CDA noemt het pakket ‘boterzacht’, omdat het een gat bevat van ruim 1 miljard euro. Zijn D66-collega Wouter Koolmees spreekt van ‘een ongedekte cheque’ en ‘een bende in de begroting’. ‘Moeilijke maatregelen worden almaar vooruitgeschoven. Dit is zwak leiderschap van premier Mark Rutte’, vindt Koolmees.

Oppositie noemt ontwerpbegroting boterzacht

NU 24.04.2013 De oppositiepartijen CDA en D66 hebben woensdag zeer kritisch gereageerd op de ontwerpbegroting voor 2014 die het kabinet naar Brussel wil sturen. Tweede Kamerlid Eddy van Hijum van het CDA noemt het pakket ”boterzacht”, omdat het een gat bevat van ruim 1 miljard euro.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Ontwerpbegroting Begroting

Zorgakkoord ook naar Brussel

Telegraaf 24.04.2013 Het kabinet heeft niet alleen het sociaal akkoord, maar ook het zorgakkoord kunnen verwerken in de jaarlijkse brief over de overheidsfinanciën aan de Europese Commissie. Minister Jeroen Dijsselbloem heeft het zogeheten stabiliteitsprogramma 2013 woensdag naar de Tweede Kamer gestuurd.

Gerelateerde artikelen;

24-04: Nullijn in zorg van tafel

24-04: Zorgplannen sterk afgezwakt

24-04: Wel deal met andere bonden

24-04: Van Rijn naar Kamer om akkoord

24-04: Zorgakkoord van de baan

Wat er is afgesproken in het zorgakkoord

Trouw 24.04.2013 Werkgevers, werknemers en het kabinet maakten woensdag afspraken over hervormingen in vooral de langdurige zorg. De belangrijkste afspraken op een rijtje.

Lees ook: ‘Zorgakkoord is vooralsnog een akkoord vol vraagtekens’ – 24/04/13

Lees ook: Nullijn in zorg definitief van tafel – 24/04/13

Lees ook: Zorgakkoord bereikt, alleen Abvakabo wijst akkoord af – 24/04/13

Dit staat er in het vandaag gesloten zorgakkoord

VK 24.04.2013 Twee weken na het sociaal akkoord is het kabinet met werkgevers en werknemers ook tot een zorgakkoord gekomen. De grootste vakbond Abvakabo FNV wijst het akkoord af, andere vakbonden stemmen er wel mee in. De sociale partners onderhandelden de afgelopen maanden met minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn over bezuinigingen en hervormingen in de zorg.  Brief van Schippers aan de Tweede Kamer. Zie; Open pdf (349,5 kB)

VERWANT NIEUWS;

Schippers: hervormingen zorg gaan door – loonmatiging zorgpersoneel›

NRC 24.04.2013 De hervormingen in de zorg zoals die zijn afgesproken in het regeerakkoord gaan door. Dat zei minister van Volksgezondheid Edith Schippers (VVD) vandaag tijdens de presentatie van het zorgakkoord. Schippers zei ‘trots’ en ‘heel blij’ te zijn met het zorgakkoord. Daarin wordt in totaal voor 1,1 miljard euro geschoven in de zorgbegroting.

Oppositie onthoudt zich nog van steun zorgakkoord

NU 24.04.2013 Oppositiepartijen in de Tweede Kamer zijn vooralsnog niet bereid het zorgakkoord te steunen dat woensdag is gepresenteerd.  Dat bleek tijdens het debat dat de Tweede Kamer woensdagavond hield over het gesloten akkoord tussen werkgevers, werknemers en het kabinet over de toekomst van de langdurige zorg.

In de oppositie leeft vooral de vraag waarom het kabinet er niet in is geslaagd om ook de handtekening van de Abvakabo, de grootste werknemersbond in de zorg, onder het akkoord te krijgen waardoor volledig draagvlak voor de plannen ontbreekt.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Zorgakkoord

‘Zorgakkoord is vooralsnog een akkoord vol vraagtekens’

Trouw 24.04.2013 Het kabinet is tot een zorgakkoord gekomen. Minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn presenteerden vanmiddag het akkoord. Lees hier de reacties uit de politiek.

Kritiek op zorgakkoord

Telegraaf 24.04.2013 Veel partijen hebben zich woensdagavond kritisch uitgelaten over het zorgakkoord dat het kabinet woensdag sloot met werkgevers en werknemers in de zorg. Tweede Kamerlid Renske Leijten (SP) stelde dat „de boekhoudstaatssecretaris” Martin van Rijn (Volksgezondheid) winst heeft geboekt: „de bezuingingen staan recht overeind, alleen de rekening is verplaatst.”

Akkoord over hervormingen in de zorg gepresenteerd

NU 24.04.2013 Het kabinet is met werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers tot een akkoord gekomen over de toekomst van de langdurige zorg. Een deel van de voorgenomen bezuinigingen wordt verzacht.   Bekijk video – Woensdagmiddag presenteerden minister Edith Schippers van Volksgezondheid en staatssecretaris Martin van Rijn samen met de bonden de nieuwe plannen. De grootste werknemersvakbond binnen de publieke sector, Abvakabo, is echter niet akkoord gegaan met het akkoord.  Eerder stelde de oppositie zich nog zeer sceptisch op, met name als het ging om de bezuinigingen op de huishoudelijke zorg. Samen met het eerder gesloten sociaal akkoord wordt het zorgakkoord evenals het in maart opgestelde bezuinigingspakket ter beoordeling opgestuurd naar Brussel door minister Dijsselbloem van Financiën.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Zorgakkoord

Zorgplannen sterk afgezwakt

Telegraaf 24.04.2013 De helft van de bezuinigingen op de thuishulp wordt teruggedraaid. Bovendien is er een jaar uitstel voor de bezuinigingen op de dagbesteding, persoonlijke verzorging en de thuishulp. De bezuiniging om verstandelijk gehandicapten meer thuis te laten wonen gaat niet door.

Gerelateerde artikelen;

24-04: Wel deal met andere bonden

24-04: Van Rijn naar Kamer om akkoord

24-04: Zorgakkoord van de baan

Abvakabo wijst zorgakkoord af

NU 24.04.2013 Vakbond Abvakabo FNV wijst het voorstel waarmee staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) de bezuinigingen in de thuiszorg wil verzachten, af.  Dat heeft de bond woensdag laten weten.  Abvakabo mist de politieke wil bij het kabinet om te komen tot een zorgakkoord met draagvlak.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Zorgakkoord FNV Abvakabo

Kabinet sluit zorgakkoord zonder Abvakabo

Trouw 24.04.2013 Het kabinet heeft woensdag een akkoord gesloten met de zorgsector over de hervormingen en besparingen in de zorg. Maar de grootste vakbond, Abvakabo FNV, doet niet mee. De Abvakabo kan zich niet vinden in de bezuinigingen in de thuiszorg. Volgens de bond zullen zo’n 50.000 werknemers daar nu hun baan kwijtraken.

Kabinet sluit zorgakkoord, maar zonder grootste vakbond Abvakabo

NRC 24.04.2013 Kabinet, werkgevers en sociale partners hebben een akkoord gesloten over bezuinigingen en hervormingen in de zorg. Het akkoord wordt vanmiddag gepresenteerd, maar de grootste vakbond die aan tafel zat, Abvakabo FNV, heeft er geen handtekening onder gezet.

Schippers: nullijn in zorg is echt van tafel

Trouw 24.04.2013 Op aandringen van de Tweede Kamer heeft minister Edith Schippers (Volksgezondheid) woensdag herhaald dat de nullijn voor personeel in de zorg van tafel is. ‘Als we nu loonafspraken maken, komen we niet in augustus weer met een nullijn’, was de boodschap van de bewindsvrouw.

Nullijn in zorg definitief van tafel

Trouw 24.04.2013 De nullijn in de zorg is definitief van tafel. Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) heeft dat woensdag aan de Tweede Kamer laten weten. Schippers stuurde de Kamer een brief over het zorgakkoord dat kabinet en zorgsector woensdagochtend hebben gesloten. Het kabinet had eerder aangekondigd dat de salarissen van medewerkers in de zorg vanaf volgend jaar bevroren zouden worden. In het sociaal akkoord dat het kabinet eerder sloot met werkgevers en vakbonden werd dit voornemen voorlopig in de ijskast gezet, en nu gaat het helemaal niet meer door.

Nullijn in zorg van tafel

Telegraaf 24.04.2013 De nullijn in de zorg is definitief van tafel. Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) heeft dat woensdag aan de Tweede Kamer laten weten. Schippers stuurde de Kamer een brief over het zorgakkoord dat kabinet en zorgsector woensdagochtend hebben gesloten. Het kabinet had eerder aangekondigd dat de salarissen van medewerkers in de zorg vanaf volgend jaar bevroren zouden worden. In het sociaal akkoord dat het kabinet eerder sloot met werkgevers en vakbonden werd dit voornemen voorlopig in de ijskast gezet, en nu gaat het helemaal niet meer door.

Kabinet bereikt zorgakkoord: nullijn definitief van tafel

Elsevier 24.04.2013 Het kabinet heeft woensdag een akkoord bereikt met werkgeversorganisaties over hervormingen in de zorgsector. Minister Edith Schippers (VVD, Volksgezondheid) gaat nu voor 1,1 miljard euro schuiven op haar begroting. Schippers is naar eigen zeggen trots en blij met het zorgakkoord. ‘Ik kan me niet herinneren dat er ooit zo’n breed akkoord is gesloten.’

Nullijn

De nullijn voor werknemers in de zorg is met het akkoord van tafel. Het kabinet bereikte hier eerder al overeenstemming over met de sociale partners. Toen werd de nullijn echter alleen uitgesteld tot 2016 maar nu gaat de maatregel helemaal niet meer door.

Vakbond Abvakabo FNV weigerde het zorgakkoord woensdag te ondertekenen.

zie ook;

 12 apr Veel kritische reacties op ‘Uitstelakkoord’ kabinet

Kamer buigt zich over zorgakkoord

Trouw 24.04.2013 De Tweede Kamer buigt zich woensdagavond over het zorgakkoord. De Kamerleden besloten de agenda om te gooien om het met staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) over het akkoord te hebben. De bonden – Abvakabo FNV uitgezonderd – tekenen dat akkoord woensdagmiddag.

Van Rijn naar Kamer om akkoord

Telegraaf 24.04.2013 Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) informeert de Tweede Kamer woensdagochtend over de gesprekken van het kabinet met werkgevers en werknemers in de zorg. De grootste vakbond, Abvakabo FNV, liet woensdag weten dat het geen handtekening zet onder een eventueel zorgakkoord.

Gerelateerde artikelen;

24-04: Zorgakkoord van de baan

23-04: Heerts wil door als voorzitter FNV

23-04: Gesprek over zorg voortgezet

Zorgakkoord van de baan

Telegraaf 24.04.2013 Vakbond Abvakabo FNV wijst het voorstel waarmee staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) de bezuinigingen in de thuiszorg wil verzachten, af. Dat heeft de bond woensdag laten weten.

‘Domme bezuinigingen op AIVD exemplarisch voor onmachtig kabinet’

Elsevier 24.04.2013 Als een uitgedunde AIVD straks een aanslag niet kan voorkomen, is de maatschappelijke schade veel groter dan de voorgenomen bezuiniging. Iedereen snapt dat de economie baat heeft bij veiligheid en bescherming. Het budget van de geheime dienst ging de afgelopen jaren vier keer over de kop. De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) mocht ruim tien jaar geleden amper 50 miljoen uitgeven, maar spendeert nu ruim 200 miljoen.

‘Praten over bezuinigingen’

Telegraaf 23.04.2013 Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën wil graag de komende tijd met oppositiepartijen praten over hun alternatieven voor het bezuinigingspakket dat het kabinet voorlopig in de ijskast heeft gezet. Wat Dijsselbloem betreft leiden zijn gesprekken met de oppositie tot een „pakket in potlood”.

Dijsselbloem wil bezuinigingen ‘in potlood’

Trouw 23.04.2013 Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën wil graag de komende tijd met oppositiepartijen praten over hun alternatieven voor het bezuinigingspakket dat het kabinet voorlopig in de ijskast heeft gezet. Wat Dijsselbloem betreft leidden zijn gesprekken met de oppositie tot een ‘pakket in potlood’. Hij zei dat dinsdag bij RTLZ.

Dijsselbloem wil bezuinigingen ‘in potlood’

NU 23.04.2013 Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën wil graag de komende tijd met oppositiepartijen praten over hun alternatieven voor het bezuinigingspakket dat het kabinet voorlopig in de ijskast heeft gezet.  Wat Dijsselbloem betreft leiden zijn gesprekken met de oppositie tot een ”pakket in potlood”. Hij zei dat dinsdag bij RTLZ.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Jeroen Dijsselbloem Sociaal Akkoord

CBS: huishoudens geven opnieuw minder uit

NRC 23.04.2013 Huishoudens gaven in februari weer minder uit dan dezelfde maand in 2012. In deze maand is 2,2 procent minder aan goederen en diensten besteed dan vorig jaar, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanochtend. De bestedingen liggen hiermee iets hoger dan in januari, toen consumenten 2,3 procent minder uitgaven.

‘Opheldering over zorgakkoord’

Telegraaf 23.04.2013 De Tweede Kamer wil van het kabinet voor woensdagmiddag per brief opheldering over de onderhandelingen tussen kabinet en sociale partners over de zorgsector. SP-Kamerlid Renske Leijten drong daar dinsdag op aan en kreeg steun van andere fracties. Mogelijk houdt de Kamer deze week nog een debat over het onderwerp.

Gerelateerde artikelen

22-04: Toenadering plannen thuiszorg

21-04: Massale omscholing zorg

20-04: ‘Verantwoord hervormen’

20-04: Overleg thuiszorg verder

20-04: FNV voor sociaal akkoord

20-04: FNV wil  zorgakkoord

20-04: Bod   beperkt banenverlies

20-04: FNV-bonden akkoord

20-04: Nieuw voorstel thuiszorg

20-04: Dupuis: niet koppelen

20-04: Senioren vrezen Abvakabo

20-04: Oproep aan kabinet

Kamer wil opheldering over zorgakkoord

Trouw 23.04.2013 De Tweede Kamer wil voor woensdagmiddag per brief opheldering over de onderhandelingen tussen kabinet en sociale partners over de zorgsector. SP-Kamerlid Renske Leijten drong daar dinsdag op aan en kreeg steun van andere fracties. Mogelijk houdt de Kamer deze week nog een debat over het onderwerp.

Onderhandelingen over zorgakkoord voortgezet

Trouw 23.04.2013 De onderhandelingen over een zorgakkoord zijn dinsdagavond na enkele uren weer stopgezet. Woensdag wordt er verder gepraat. Betrokkenen hebben dat meegedeeld. Zaterdag werden de gesprekken opgeschort omdat de standpunten ver uiteen lagen. Abvakabo had het kabinet een ultimatum gesteld, maar daar ging staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid niet op in. Hij legde zelf een tegenbod op tafel.

‘Bezuinigingen raken veiligheid’

Telegraaf 23.04.2013 De bezuinigingen bij de geheime dienst AIVD zijn zeer pijnlijk en hebben gevolgen voor de veiligheid. Dat erkende minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken dinsdag bij de presentatie van het jaarverslag over 2012 van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. „Het raakt aan de veiligheid, daar ontkom je niet aan, maar je moet keuzes maken.”

‘Bezuinigingen AIVD raken aan staatsveiligheid’

Effect 50 miljoen minder volgens Plasterk ‘onvermijdelijk’

NU 23.04.2013 De bezuinigingen op de AIVD zullen een effect hebben op de staatsveiligheid. Dat zegt minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) dinsdag.

Plasterk: bezuinigingen AIVD raken staatsveiligheid

Elsevier 23.04.2013 Bezuinigingen bij de geheime dienst AIVD zijn zeer pijnlijk en hebben gevolgen voor de veiligheid. Door de bezuinigingen kan de dienst minder doen aan bijvoorbeeld advisering over informatiebeveiliging. ‘Het raakt aan de veiligheid, daar ontkom je niet aan, maar je moet keuzes maken,’ zegt minister Ronald Plasterk (PvdA, Binnenlandse Zaken) in het jaarverslag van de AIVD.

Plasterk: ‘bezuinigingen AIVD raken veiligheid, het is niet anders’

NRC 23.04.2013 De miljoenenbezuinigingen op de AIVD zullen gevolgen hebben voor de nationale veiligheid. Dat zei minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk (PvdA) vandaag tijdens het wekelijkse vragenuurtje in de Tweede Kamer.  Plasterk verzekerde dat de bezuinigingen niets zouden betekenen voor acute activiteiten, zoals de “jihadistische uitreizigers“, omdat ze pas van kracht worden in 2018. De minister verwacht dat de AIVD selectiever onderzoek gaat doen; er moet minder aandacht zijn voor rechts- en linksextremisme en meer voor jihaditische bedreigingen. Er wordt ook bezuinigd op de juridische dienst en kunnen er minder landen in de gaten worden gehouden. De Telegraaf meldde vanochtend dat onder andere onderzoek naar de Koerdische beweging PKK op een laag pitje wordt gezet. Lees verder 

AIVD kan potentiële dreigingen niet aan

Telegraaf 23.04.2013 Geheime dienst AIVD gaat bepaalde terrorismeonderzoeken staken uit geldgebrek. Onderzoek naar de activiteiten in Nederland van de gewelddadige Koerdische afscheidingsbeweging PKK worden op een laag pitje gezet, andere vormen van separatistisch terrorisme worden zelfs helemaal gestaakt.

Gerelateerde artikelen;

17-04: ‘Geen contact Rus en AIVD’

17-04:  AIVD verijdelde complot

16-04: ‘Geen bewijs ronselen voor jihad’

21-03: AIVD: ‘doden’ illustreren risico’s

31-10: ‘AIVD wordt tweederangs’

‘AIVD stopt bepaalde onderzoeken wegens geldgebrek’

NRC 23.04.2013  De Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) gaat bepaalde onderzoeken naar terrorisme staken uit geldgebrek. Zo wordt onder andere onderzoek naar de Koerdische beweging PKK op een laag pitje gezet,meldt De Telegraaf vandaag.

‘Geheime dienst AIVD wordt gedecimeerd’

NU 23.04.2013 Nederland doekt zijn internationale spionagenetwerken grotendeels op. Dat voorziet althans AIVD-watcher Roger Vleugels.  Bekijk video – Dat is het gevolg van de draconische bezuinigingen van 70 miljoen euro die de Algemene Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (AIVD) in opdracht van het kabinet moet doorvoeren.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: AIVD

‘Geen ruzie AIVD en Plasterk’

Telegraaf 23.04.2013  De AIVD zegt dat er geen ruzie is tussen minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) en AIVD-topman Rob Bertholee. De dienst reageert daarmee op een interview met AIVD-kenner Roger Vleugels bij NU.nl. Daarin zegt Vleugels dat er ‘oorlog’ bestaat over de bezuinigingen van 70 miljoen euro bij de geheime dienst, 35 procent van het budget.

Gerelateerde artikelen;

23-04: ‘Bezuinigingen raken veiligheid’

23-04: AIVD kan potentiële dreigingen niet aan

AIVD-watcher ziet ‘oorlog’ rond geheime dienst

Trouw 23.04.2013 Rond de AIVD woedt een ‘oorlog’ tussen minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) en het diensthoofd Rob Bertholee. Dat zegt Roger Vleugels, AIVD-watcher en expert op het gebied van veiligheidsdiensten, op de website NU.nl.

Brussel verwacht meer dan voetnoot over sociaal akkoord

NU 23.04.2013 De Europese Commissie verwacht meer dan een voetnoot over de afspraken van het sociaal akkoord in het pakket van maatregelen dat eind april naar Brussel wordt gestuurd over de Nederlandse begroting. Dat blijkt dinsdag uit woorden van Andy Klom, directeur van de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Nederland.

Barroso: grens aan bezuinigingsbeleid is bereikt

Trouw 23.04.2013 De Europese eenheidsgedachte erodeert onder druk van teruglopende welvaart en oprukkende armoede, zien ook Jose Manuel Barroso en Herman van Rompuy. Waarvoor alle begrip. Toch blijven de Europese leiders koersvast, al lieten zij wel ruimte voor een minder dwingende bezuinigingen.

Er zijn grenzen aan het bezuinigingsbeleid, zei de voorzitter van de Europese commissie Barroso gisteren tijdens een bezoek aan Europese denktanks in Brussel.

Nibud: Percentage Nederlanders dat bezuinigt nog nooit zo hoog

Trouw 22.04.2013 Vorig jaar heeft 70 procent van de Nederlandse huishoudens bezuinigd. Ze houden vooral de hand op de knip bij uitgaven aan luxe goederen (bijvoorbeeld tv’s en computers), etentjes en kleding. Dat blijkt uit onderzoek van voorlichtingsorganisatie Nibud, dat maandag is gepubliceerd.

Schulden in crisislanden blijven toenemen

Trouw 22.04.2013 De staatsschuld van Nederland bedraagt 71,2 procent van het BBP. Daarmee is ons land een Europese middenmoter. Iets dat ook geldt voor het begrotingstekort, dat vorig jaar daalde van 4,5 naar 4,1 procent.

Begrotingstekort eurozone omlaag

Trouw 22.04.2013 Het begrotingstekort van de eurozone is aan het einde van 2012 uitgekomen op 3,7 procent, tegen 4,2 procent een jaar eerder. Voor de gehele Europese Unie werd een tekort gemeten van 4 procent, tegen 4,4 procent in 2011. Dat maakte het Europese statistiekbureau Eurostat maandag bekend.

Maandag niet verder gesproken over thuiszorg

Trouw 22.04.2013  Kabinet en Abvakabo FNV hebben maandag niet verder gesproken over de op handen zijnde bezuinigingen in de thuiszorg. De vakbond verzet zich tegen de kabinetsplannen waardoor 100.000 banen in de thuiszorg zouden vervallen, maar na veel en lang praten lijken beide partijen toch nader tot elkaar te komen….

Toenadering plannen thuiszorg

Telegraaf 22.04.2013  Kabinet en Abvakabo FNV hebben maandag niet verder gesproken over de op handen zijnde bezuinigingen in de thuiszorg. De vakbond verzet zich tegen de kabinetsplannen waardoor 100.000 banen in de thuiszorg zouden vervallen, maar na veel en lang praten lijken beide partijen toch nader tot elkaar te komen.

Mantelzorgers zwaar belast

Telegraaf 22.04.2013 Ruim 1,5 miljoen Nederlanders geven mantelzorg en zo’n 220.000 van hen voelt zich tamelijk zwaar tot zwaar belast door deze zorg voor een naaste. Dat blijkt uit een landelijke gezondheidsmonitor die is gehouden door GGD’en, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Europa blijft zorgenkind op voorjaarsbijeenkomst IMF

Trouw 21.04.2013 Voordat de wereldeconomie opnieuw op volle toeren kan draaien, moet nog heel wat werk worden verzet. Dat is de boodschap die in Washington weerklonk op de traditionele voorjaarsbijeenkomst van het Internationaal Monetair Fonds. Europa blijft het voornaamste zorgenkind.

Bas Heijne: Polderen

NRC 21.04.2013 Twee fijne Hollandse democratische fenomenen – polderen en dualisme – worden door dit kabinet ingezet als een krampachtige vorm van lijfsbehoud. Dat geeft niet alleen een nare smaak. Het kan ook niet goed gaan, betoogt Bas Heijne. De bezuinigen zijn, kortom, van de baan, zodat ze in september alsnog kunnen doorgaan. De vakbond roept dat nieuwe bezuinigingen van de baan zijn. De VVD beweert dat ze, wanneer de economie deze zomer geen grote sprong voorwaarts maakt, toch echt gewoon doorgaan. De PvdA vraagt aan andere partijen of die misschien alvast ideeën hebben, in het kader van het broodnodige draagvlak. In die partij is men voor de drieprocentnorm, maar eigenlijk dus niet.

Voorzitter Abvakabo mist het sociale gezicht van de PvdA

NRC 21.04.2013 Voorzitter van vakbond Abvakabo FNV Corrie van Brenk mist het sociale gezicht van de PvdA. Dat zei de vakbondsvrouw, zelf ook PvdA-lid, vanmiddag in het televisieprogramma Buitenhof. Het gaat in haar ogen steeds over geld, niet over mensen. De Abvakabo onderhandelt op het moment met PvdA-staatssecretaris Martin van Rijn over een zorgakkoord. Abvakabo heeft naar eigen zeggen alternatieven aangedragen, onder meer in de vorm van een overbrugging. Van Brenk wees erop dat de zorgverzekeraars 1,4 miljard euro winst hebben gemaakt. De eisen die De Nederlandsche Bank aan hun buffers stelt zouden wel omlaag kunnen. Volgens Van Brenk gaat het om zorggeld dat niet naar de burgers is gegaan.

IMF beoordeelt wereldeconomie somber: focus op groei en banen

 NRC 21.04.2013  Landen moeten hun aandacht richten op economische groei en het creëren van banen, schrijft het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in de slotverklaring van haar voorjaarsvergadering. De lidstaten van het IMF zijn nog steeds niet erg positief over de wereldeconomie.

Keulemans: ‘Waarom het consumentenvertrouwen niet te vertrouwen is’

VK 21.04.2013 Het consumentenvertrouwen lijkt wat op te veren, maar Maarten Keulemans moet het nog zien. ‘Ik zie een verontrustende trend: het op en neer te gaan van het consumentenvertrouwen valt precies samen met de hoeveelheid blogs die ik post. ‘ Tussen alle sombere berichten over Griekenland, de oplopende werkloosheid en de stagnerende huizenmarkt was er in elk geval één lichtpuntje: consumenten blijken ‘beduidend minder somber’ over de economie dan een paar maanden geleden.

Sterker nog, signaleerde het CBS vrijdag, al twee maanden zijn we ‘minder negatief’ dan de voorliggende maand. Het consumentenvertrouwen is nog wel erg laag, er is in elk geval sprake van een ‘verrassende opleving van het vertrouwen’, zo vernam ik.

IMF beoordeelt wereldeconomie somber: focus op groei en banen

NRC 21.04.2013 Landen moeten hun aandacht richten op economische groei en het creëren van banen, schrijft het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in de slotverklaring van haar voorjaarsvergadering. De lidstaten van het IMF zijn nog steeds niet erg positief over de wereldeconomie. lees verder

Lees meer:

10 apr Brussel: neem de tijd voor huizenmarkthervormingen ›

2012 IMF wil meer actie tegen crisis – Rehn heeft lof voor eurolanden ›

Dijsselbloem: voor 2014 worden er geen concessies meer gedaan

VK 20.04.2013 ‘Er zijn mensen die nog altijd denken dat we te kampen hebben met een dip in de economie. Dat we dat over enige tijd wel weer goed maken door inhaalgroei. Zo is het niet. We zullen de tijden van een groei van 3 procent niet terugkrijgen.’ Ondanks zijn drukke programma in Washington had minister en eurogroepvoorzitter Jeroen Dijsselbloem vrijdag kennis genomen van  de kritiek van CPB-directeur Coen Teulings die de limiet van 3 procent wil loslaten. Wat hij ervan dacht? ‘Moet ik dat weer zeggen.’

Lees ook Teulings: verlaat 3 procent, schrap extra bezuinigingen – 19/04/13

Lees ook Paul Krugman: ‘Hoe kan een beleidsmaker denken dat prominente economen allemaal fout zitten?’ – 03/04/13

DNB: geen betere economische vooruitzichten

Elsevier 20.04.2013 De vooruitzichten van de economische groei worden voorlopig niet beter. Volgens president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) moeten we eerder uitgaan van een ‘kleine neerwaartse aanpassing’. Scheidend directeur Coen Teulings van het Centraal Planbureau zegt zaterdag in een interview met het AD dat het kabinet er te makkelijk vanuit gaat dat de economie de komende maanden zal aantrekken.

‘Verantwoord hervormen’

Telegraaf 20.04.2013  Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) vindt dat hij zaterdag een redelijk voorstel heeft gedaan in de onderhandelingen met Abvakabo FNV over de toekomst van de thuiszorg. Hij wacht nu op een reactie van de vakbond om verder te praten.

Gerelateerde artikelen;

20-04: Overleg thuiszorg verder

20-04: FNV voor sociaal akkoord

20-04: FNV wil  zorgakkoord

20-04: Bod   beperkt banenverlies

20-04: FNV-bonden akkoord

20-04: Nieuw voorstel thuiszorg

20-04: Dupuis: niet koppelen

20-04: Senioren vrezen Abvakabo

20-04: Oproep aan kabinet

Oud-minister Ruding kraakt Sociaal Akkoord kabinet

Elsevier 20.04.2013 Met het Sociaal Akkoord maakt het kabinet zijn hervormingsagenda niet waar, constateerde oud-minister van Financiën en oud-topbankier Onno Ruding (CDA) vrijdag op het Grip Op Je Vermogen-congres in Utrecht. Ruding hamert op het belang van structurele hervormingen: minder ontslagbescherming leidt tot een flexibeler arbeidsmarkt en zo tot meer economische groei. Ruding vindt het bijzonder kwalijk dat het overleg met de sociale partners er ook in resulteerde dat de extra bezuinigingen van 4 miljard euro worden uitgesteld. ‘Over de begroting hebben de vakbonden niets te zeggen.’

Alle FNV-bonden stemmen in met sociaal akkoord

VK 20.04.2013 Alle 18 FNV-bonden, dus ook de kritische Abvakako, hebben zaterdag tijdens hun Federatieraad in Utrecht unaniem voor het sociaal akkoord gestemd dat FNV-voorzitter Ton Heerts anderhalve week geleden sloot met het kabinet en de werkgevers.

Lees ook Heerts sms’t Rutte: ‘Als julllie echt de vlam in de pan willen, moeten jullie zo doorgaan.’ – 20/04/13

FNV wil komende week nog een zorgakkoord

Trouw 20.04.2013 Alle 18 bonden van de FNV hebben zaterdag ingestemd met het sociaal akkoord dat kabinet, vakbonden en werkgevers anderhalve week geleden sloten. Daarnaast werd besloten de onderhandelingen met het kabinet en de werkgevers over een zorgakkoord te verlengen. Ook dit weekeinde wordt verder onderhandeld.

Meer over;

Overleg thuiszorg verder

Telegraaf 20.04.2013 Vakbond Abvakabo wil de komende dagen verder praten met het kabinet over de bezuinigingsplannen voor de thuiszorg. De bond laat weten dat de partijen zaterdag opnieuw hebben gesproken en elkaar wel zijn genaderd, maar nog niet genoeg om een akkoord te kunnen sluiten.

Gerelateerde artikelen;

20-04: FNV voor sociaal akkoord

20-04: FNV wil  zorgakkoord

20-04: Bod   beperkt banenverlies

20-04: FNV-bonden akkoord

20-04: Nieuw voorstel thuiszorg

20-04: Dupuis: niet koppelen

20-04: Senioren vrezen Abvakabo

20-04: Oproep aan kabinet

Overleg bezuinigingen thuiszorg gaat verder

NU 20.04.2013 Vakbond Abvakabo wil de komende dagen verder praten met het kabinet over de bezuinigingsplannen voor de thuiszorg.  De bond laat weten dat de partijen zaterdag opnieuw hebben gesproken en elkaar zijn genaderd, maar nog niet genoeg om een akkoord te kunnen sluiten.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Thuiszorg

Nieuw voorstel thuiszorg

Telegraaf 20.04.2013 Het kabinet heeft zaterdag een nieuw voorstel gedaan over de bezuinigingen op de thuiszorg. Over de inhoud daarvan wil staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) geen mededelingen doen om „het proces” niet te verstoren, meldt zijn woordvoerster. Abvakabo noemt het nieuwe voorstel vooralsnog onvoldoende maar stelt nog wel te overleggen met het kabinet. Een eerdere deadline van de bond aan het kabinet liep af om 12.00.

Gerelateerde artikelen

20-04: Senioren vrezen Abvakabo

20-04: Oproep aan kabinet

19-04: Zorgoverleg gestaakt

Kabinet doet nieuw voorstel in onderhandelingen thuiszorg

NRC 20.04.2013  Het kabinet heeft de sociale partners een nieuw voorstel gedaan over de bezuinigingen op de thuiszorg. Dat heeft een woordvoerder van staatssecretaris Van Rijn (Volkgezondheid, PvdA) gezegd. Abvakabo FNV deed gisteren een tegenvoorstel dat masaal banenverlies in de thuiszorg moet voorkomen.

Oproep aan kabinet

Telegraaf 20.04.2013 Abvakabo-voorzitter Corrie van Brenk heeft zaterdag een laatste oproep gedaan op het kabinet om het laatste bod van de bond voor behoud van 65.000 banen in de thuiszorg over te nemen. „Dit is echt een ultiem bod waarbij wij de redelijkheid zelve zijn”, zei Van Brenk op Radio-1. Ze riep het kabinet op om over de eigen schaduw heen te stappen en de thuiszorg te redden.

Gerelateerde artikelen;

19-04: Zorgoverleg gestaakt

19-04: Nog geen akkoord thuiszorg

19-04: FNV Bondgenoten steunt sociaal akkoord

19-04: ‘Minder banen weg in thuiszorg’

18-04: ‘Banen in thuiszorg voor vrijwillige nullijn’

16-04: Abvakabo nog niet achter akkoord

Abvakabo stelt kabinet ultimatum over zorg

VK 20.04.2013 Kabinet, werkgevers en vakbonden zijn er vrijdagavond niet in geslaagd een zorgakkoord te sluiten. De FNV-bond Abvakabo heeft een ‘eindbod’ op tafel gelegd. Reageert het kabinet niet voor zaterdag 12.00 uur, dan zal de bond ’s middags waarschijnlijk tegen het sociaal akkoord stemmen dat met kabinet en werkgevers is gesloten.

Lees ook Onderhandelingen over zorg afgebroken – 19/04/13

Onderhandelingen over zorg afgebroken

Trouw 20.04.2013 Kabinet, werkgevers en vakbonden zijn er vrijdagavond niet in geslaagd een zorgakkoord te sluiten. Een woordvoerder van minister Edith Schippers van Volksgezondheid heeft dat gezegd. Wanneer het gesprek verder gaat is onbekend.

Heerts sms’t Rutte: ‘Als jullie echt de vlam in de pan willen, moeten jullie zo doorgaan.’

VK 20.04.2013 Een sms-bericht van FNV-voorzitter Ton Heerts aan premier Rutte en werkgeversvoorzitter Bernard Wientjes brak op donderdag 28 februari de onderhandelingen over het sociaal akkoord open. Heerts reageerde op de aankondiging van 4,3 miljard euro aan nieuwe bezuinigingen. Dit blijkt uit een reconstructie, vandaag in de Volkskrant, van het precaire proces dat vorige week leidde tot het sociaal akkoord tussen kabinet, vakbeweging en werkgevers. Het volgende essentiële zetje kwam van buiten, in maart, toen stakende medewerkers de distributiecentra van Albert Heijn platlegden.

Lees ook FNV-bonden stemmen in met reorganisatie – 17/04/13

Lees ook ‘Ik kan flink boos worden, maar Wientjes ook. En Rutte en Asscher net zo goed.’ – 12/04/13

Teulings: verlaat 3 procent, schrap extra bezuinigingen

VK 19.04.2013 De komende drie jaar moet het kabinet het oorspronkelijke bezuinigingsprogramma voortzetten zonder op de Brusselse eis van 3 procent te letten. Ook extra bezuinigingen horen daar niet bij, zoals het pakket van 4,3 miljard euro dat het kabinet tot augustus in de ijskast heeft gezet.

Lees ook Zorgonderhandelingen: wat ligt er op tafel? – 19/04/13

Lees ook ‘Met het Brusselse vertrouwen in Nederland zit het wel goed’ – 19/04/13

Teulings: Minder bezuinigen

Telegraaf 19.04.2013 Het kabinet moet de EU-begrotingslimiet van 3 procent laten varen en volgend jaar niet extra bezuinigen. Scheidend directeur Coen Teulings van het Centraal Planbureau zegt dat vrijdag in een interview op de website van de Volkskrant.

Consumentenvertrouwen stijgt opnieuw iets

Trouw 19.04.2013 Het consumentenvertrouwen in Nederland is deze maand opnieuw iets verbeterd, maar is nog altijd erg laag. Dat maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag bekend.

Verwant nieuws;

Consument iets minder pessimistisch over economie

Elsevier 19.04.2013 Consumenten waren in april minder negatief over de economie dan de periode daarvoor. De stemming was ook in maart iets minder somber, maar de kleine opleving volgt op een historisch dieptepunt. Dat blijkt vrijdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek(CBS). Het consumentenvertrouwen is nog altijd erg laag. Nederlanders waren in april minder pessimistisch over het algemeen economisch klimaat voor het komende jaar. Ook over het afgelopen jaar waren ze minder negatief, meldt het CBS. Donderdag publiceerde het CBS zorgwekkende werkloosheidscijfers. Van de beroepsbevolking zit 8,1 procent zonder werk.

zie ook

Consumenten iets minder pessimistisch – vertrouwen blijft laag

NRC 19.04.2013 Zou Rutte’s oproep om te stoppen met somberen nu al geholpen hebben? Consumenten zijn in april iets meer koopgraag en minder somber dan in maart: het consumentenvertrouwen stijgt met 6 punten en komt uit op -35, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek vanmorgen.

Lees meer;

18 APR Werkloosheid verder gestegen tot ruim acht procent ›

21 MRT Huizenprijzen 8 procent lager dan een jaar eerder – huizen net zo duur als in 2003 ›

21 MRT Voor het eerst sinds 1984 meer dan 600.000 werklozen ›

22 FEB Kwart meer huiseigenaren hebben een hypotheekachterstand ›

21 FEBHuizenprijzen dalen met 10 procent – huizen net zo duur als in 2003 ›

Lagarde: ECB heeft nog bewegingsruimte

Trouw 19.04.2013 De Europese Centrale Bank (ECB) heeft nog bewegingsruimte om de crisis in de eurozone verder aan te pakken en de groei te stimuleren. Dat heeft de directeur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), Christine Lagarde, donderdag gezegd in een interview met financieel persbureau Bloomberg.

Gevangenispersoneel voert 25 april landelijk actie tegen bezuinigingen

NRC 18.04.2013 Het personeel van gevangenissen voert volgende week donderdag actie tegen de bezuinigingen in het gevangeniswezen. De gesprekken tussen de bonden en de Dienst Justitiële Inrichtingen zijn vandaag op niets uitgelopen, maakt Abvakabo FNV bekend namens de drie gevangenisbonden. Lees verder

Landelijke staking gevangenispersoneel

NU 18.04.2013 Het gevangenispersoneel en medewerkers van andere justitiële inrichtingen gaan donderdag 25 april een landelijke staking houden.  Ze trekken dan naar Den Haag om actie te voeren tegen de omvangrijke bezuinigingen van staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie, kondigde de vakbond Abvakabo FNV donderdag aan.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Gevangenissen Fred Teeven

‘Bezuinigingen gevangenissen gaan ten koste van veiligheid’

Elsevier 18.04.2013 Het is geen goed idee om meer gevangen hun straf thuis te laten uitzitten met een enkelband, zoals staatssecretaris van JustitieFred Teeven (VVD) wil. Gevangenisdirecteuren waarschuwen donderdag dat het ten koste gaat van de veiligheid op straat. Vakbond Abvakabo wil dat staatssecretaris Teeven zijn bezuinigingsplannen intrekt.

‘En wat nu als er helemaal geen groei meer komt?’

VK 17.04.2013 Nog veel zorgwekkender dan de verkrampte vrolijkheid van premier Rutte, is het gevaar dat de economische groei op korte termijn helemaal niet terugkeert, schrijft politicoloog en schrijver Gerhard Hormann. ‘Want hoe groot is de kans nou eigenlijk écht dat vanaf 1 januari 2016 alles weer bij het oude is?’

Lees ook Kabinet hoopt op 1 procent meer groei – 15/04/13

Teruglezen: debat sociaal akkoord – ‘Ik ben volstrekt ontspannen over begroting’

VK 17.04.2013 Vandaag debatteerde de Tweede Kamer met onder meer minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) en premier Rutte over het sociaal akkoord. Volkskrant.nl volgde het debat live. In het debat over het sociaal akkoord ging het weinig over de inhoud van het sociaal akkoord, maar vooral over de vraag of de extra bezuinigingen in 2014 nu wel of niet van de baan zijn. Ook was er veel aandacht (kritiek) op de oproep van Rutte om meer te consumeren en zo te werken aan het herstel van de economie.

Lees ook Oppositie wil sociaal akkoord toch laten doorrekenen – 12/04/13

Lees ook Kabinet sluit akkoord met sociale partners – 11/04/13

Lees ook De belangrijkste punten uit het sociaal akkoord – 11/04/13

Coalitie wil met oppositie in overleg over bezuinigingen

Kabinet verantwoordt zich over sociaal akkoord

NU 17.04.2013 PvdA-leider Diederik Samsom en VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra staan er voor open om komende tijd met de oppositie te praten over mogelijke bezuinigingen voor 2014. Lees hier ons LIVEBLOG over het debat (gesloten) – Zij zeiden dat woensdag, in antwoord op vragen van ChristenUnie-leider Arie Slob, tijdens het debat over het vorige week tussen sociale partners en kabinet gesloten sociaal akkoord.

Dijsselbloem wil met oppositie ‘verkennen’

Trouw  17.04.2013 Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën is bereid al voor de zomer met oppositiepartijen te verkennen welke alternatieven zij hebben voor de bezuinigingen die mogelijk toch nog nodig zijn voor volgend jaar. Hij zei dat woensdag in het Kamerdebat over het sociaal akkoord.

Dijsselbloem wil ‘verkennen’

Telegraaf 17.04.2013  Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën is bereid al voor de zomer met oppositiepartijen te verkennen welke alternatieven zij hebben voor de bezuinigingen die mogelijk toch nog nodig zijn voor volgend jaar. Hij zei dat woensdag in het Kamerdebat over het sociaal akkoord.

Kabinet wil nog niet praten over pakket 2014; oppositie ‘verbijsterd’

Trouw 17.04.2013 Het kabinet wil niet nu al samen met de oppositie de extra bezuinigingen invullen die volgend jaar mogelijk nodig zijn om het overheidstekort onder de EU-limiet van 3 procent te krijgen. Een motie van D66, CDA, ChristenUnie en SGP is door premier Mark Rutte ontraden.

Niemand gelooft in schrappen geparkeerde bezuiniging

Trouw 17.04.2013 De bezuinigingen van 4,3 miljard zijn weliswaar tijdelijk geparkeerd, in het debat over het sociaal akkoord staat de begroting voor 2014 in het middelpunt van de belangstelling.

Pakket 2014 niet nu al invullen

Telegraaf 17.04.2013 DEN HAAG Het kabinet wil niet nu al samen met de oppositie de extra bezuinigingen invullen die volgend jaar mogelijk nodig zijn om het overheidstekort onder de EU-limiet van 3 procent te krijgen. Een motie van D66, CDA, ChristenUnie en SGP is door premier Mark Rutte ontraden.

Oppositie eist snel duidelijkheid over 2014

VK 17.04.2013 De oppositiefracties in de Tweede Kamer willen van het kabinet snel duidelijkheid over de bezuinigingen voor volgend jaar. Dat bleek woensdag bij een debat over het sociaal akkoord met premier Mark Rutte en enkele andere ministers.

Lees ook Sociale partners: bezuinigingen echt van tafel – 16/04/13

Pechtold en Slob verbijsterd over Rutte

NU 17.04.2013 Fractieleiders Alexander Pechtold (D66) en Arie Slob (ChristenUnie) zijn ”verbijsterd” dat premier Mark Rutte hun motie ontraadde om nog voor de zomer met de oppositie te praten over het aanvullend bezuinigingspakket voor volgend jaar.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Sociaal Akkoord

Pechtold en Slob verbijsterd

Telegraaf 17.04.2013 De fractieleiders Alexander Pechtold (D66) en Arie Slob (ChristenUnie) zijn „verbijsterd” dat premier Mark Rutte hun motie ontraadde om nog voor de zomer met de oppositie te praten over het aanvullend bezuinigingspakket voor volgend jaar. Slob spreekt van „het weigeren van een uitgestoken hand”. Volgens Pechtold zijn kabinet en oppositie nu in een „soort niemandsland beland”.

Oppositie wil voor zomer besluit over extra bezuinigingen – coalitie wil alleen praten

NRC 17.04.2013 Wordt er in het najaar toch extra bezuinigd of niet? Het hele pakket kan mogelijk weer op tafel komen als de economie niet aantrekt, zo werd vandaag duidelijk bij het debat over het sociaal akkoord. Of het akkoord ook daadwerkelijk op steun kan rekenen van de oppositie werd nog niet duidelijk. Lees verder

Samsom sluit niet uit dat bezuinigingspakket alsnog op tafel komt

NRC 17.04.2013  PvdA-leider Samsom sluit niet uit dat het bezuinigingspakket toch weer op tafel komt. Dat zei hij tijdens het Kamerdebat over het sociaal akkoord. Hij zorgde voor grote verwarring in de Kamer door open te staan voor onderhandelingen over bezuinigingen.

VVD: kans op geen bezuinigingen niet groot

Telegraaf 17.04.2013 VVD-fractieleider Halbe Zijlstra noemt de kans niet groot dat extra bezuinigingen volgend jaar achterwege kunnen blijven. Hij verwacht dat het kabinet daar in augustus alsnog toe zal moeten besluiten. Hij sluit zelfs niet uit dat er meer bezuinigd moet worden dan de 4,3 miljard euro die het kabinet eerder noemde, zei hij woensdag in het debat over het sociaal akkoord in de Tweede Kamer.

VVD: kans op geen bezuinigingen niet groot

Trouw 17.04.2013 VVD-fractieleider Halbe Zijlstra noemt de kans niet groot dat extra bezuinigingen volgend jaar achterwege kunnen blijven. Hij verwacht dat het kabinet daar in augustus alsnog toe zal moeten besluiten. Hij sluit zelfs niet uit dat er meer bezuinigd moet worden dan de 4,3 miljard euro die het kabinet eerder noemde, zei hij woensdag in het debat over het sociaal akkoord in de Tweede Kamer.

VVD acht kans op bezuinigingen groot

NU 17.04.2013 VVD-fractieleider Halbe Zijlstra noemt de kans niet groot dat extra bezuinigingen volgend jaar achterwege kunnen blijven. Hij verwacht dat het kabinet daar in augustus alsnog toe zal moeten besluiten.

FNV en VNO-NCW wachten bezuinigingsplannen af

Trouw 17.04.2013 De sociale partners FNV/de nieuwe vakbeweging en VNO-NCW schrikken niet van de uitspraken over mogelijke bezuinigingen van de leiders van de regeringsfracties PvdA en VVD in het debat over het sociaal akkoord.

CU wil duidelijkheid

Telegraaf 17.04.2013  Er moet snel duidelijkheid komen over het extra bezuinigingspakket voor 2014. Fractieleider Arie Slob van de ChristenUnie heeft het kabinet woensdag in het debat over het sociaal akkoord opgeroepen op korte termijn afspraken daarover te maken met de oppositiefracties. Zijn partij is bereid tot overleg.

Samsom: bezuinigingspakket komt mogelijk terug

Trouw  17.04.2013 Als de economie niet aantrekt en het geraamde begrotingstekort voor 2014 niet daalt onder de 3 procent, ‘herleeft’ het opgeschorte bezuinigingspakket van ruim 4 miljard euro geheel of gedeeltelijk. PvdA-leider Diederik Samsom zei dat woensdag in het Kamerdebat over het sociaal akkoord.

‘Pakket bezuinigingen terug’

Telegraaf 17.04.2013 Als de economie niet aantrekt en het geraamde begrotingstekort voor 2014 niet daalt onder de 3 procent, „herleeft” het opgeschorte bezuinigingspakket van ruim 4 miljard euro geheel of gedeeltelijk. PvdA-leider Diederik Samsom zei dat woensdag in het Kamerdebat over het sociaal akkoord.

Rutte: uitstel hervormingen betekent geen afstel

Elsevier 17.04.2013 In het Sociaal Akkoord mogen bezuinigingen en hervormingen zijn uitgesteld, toch maakt het kabinet haast met de behandeling ervan. Met die schijnbare tegenstelling probeerde premier Mark Rutte (VVD) woensdag een mokkende oppositie gerust te stellen. De premier verdedigde woensdag de plannen in het Sociaal Akkoord in de Tweede Kamer.

De oppositie gaf de liberale premier er flink van langs omdat het uitstellen van de bezuinigingen en hervormingen uit het Regeerakkoord veel onduidelijkheid veroorzaakt.

‘Tempo met hervormingen’

Telegraaf 17.04.2013  In het sociaal akkoord mag dan een aantal hervormingen zijn uitgesteld, het kabinet blijft haast maken met de behandeling ervan. In het najaar liggen de plannen voor een andere opzet van onder meer WW en ontslagrecht in de Tweede Kamer. Premier Mark Rutte zei dat woensdag in het debat over het sociaal akkoord.

VVD-prominenten positief over sociaal akkoord

NRC 17.04.2013 Oud-VVD-leiders Hans Wiegel en Ed Nijpels zijn opmerkelijk positief over de afspraken die premier Rutte vorige week met de vakbeweging en werkgevers maakte. “Prima dat het akkoord er is”, zegt Wiegel. Hij prijst het dat het kabinet ruimte heeft gecreëerd “om in augustus een eigen afweging over bezuinigingen in 2014 te maken”. Het kabinet heeft met de sociale partners afgesproken dat een extra bezuinigingspakket van 4,3 miljard euro voorlopig van tafel is. Mocht in augustus blijken dat de economie onvoldoende groeit, dan worden er “aanvullende maatregelen” gemomen. Wiegel verwacht in dat geval dat Rutte kiest voor snijden in de overheid in plaats van hogere lasten.

Buma belooft ‘open kijk’

Telegraaf 17.04.2013 CDA-leider Sybrand Buma heeft veel kritiek op premier Mark Rutte, maar hij belooft met zijn fractie open te kijken naar de inhoud van het akkoord dat het kabinet vorige week sloot met werkgevers en werknemers. Hij zei dat dinsdag in het Kamerdebat over het sociaal akkoord.

Oppositie kritisch over Sociaal Akkoord: ‘Heeft Rutte spacecake op?’

Elsevier 17.04.2013 Het kabinet krijgt woensdag veel kritiek over zich heen tijdens het Kamerdebat over het Sociaal Akkoord. D66-leider Alexander Pechtold haalde uit naar het ‘jojobeleid’ en volgens PVV-leider Geert Wilders houdt premier Mark Rutte (VVD) Nederlanders ‘straal voor de gek’. De oppositiepartijen zijn vooral niet te spreken over de onduidelijkheid over extra bezuinigingen en de oproep van Rutte om geld uit te geven.

Herstellen

Het kabinet was van plan volgend jaar extra te bezuinigen en lasten te verzwaren maar de maatregelen zijn met de komst van het Sociaal Akkoord van tafel. Als de economie voor augustus onvoldoende aantrekt, voert het kabinet de extra bezuinigingen en lastenverzwaringen alsnog door.

“Rutte ongeloofwaardig”

Telegraaf 17.04.2013  PVV-leider Geert Wilders vroeg zich woensdag af of premier Mark Rutte wellicht paddo’s of spacecake had gegeten toen hij mensen opriep om de economie te stimuleren. Rutte deed die oproep nadat het sociaal akkoord was gesloten.

Pechtold: jojobeleid

Telegraaf 17.04.2013  D66-leider Alexander Pechtold heeft woensdag uitgehaald naar het ‘jojobeleid’ rond het sociaal akkoord. Daarin staat dat dat de extra bezuinigingen van 4,3 miljard voor 2014 van tafel zijn. Maar volgens VVD-fractieleider Halbe Zijlstra en minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën zijn de bezuinigingen allerminst van de baan, constateerde de D66-leider woensdag in het debat over het sociaal akkoord.

Oppositie: te vroeg voor oordeel over sociaal akkoord – “jojo-beleid”

NRC 17.04.2013  De oppositie heeft het debat in de Kamer over het sociaal akkoord vandaag kritisch afgetrapt. De partijen hebben er niet veel vertrouwen in. Ook vinden ze het nog te vroeg voor een goed oordeel over het akkoord.

D66-leider Alexander Pechtold vindt dat er nog veel te veel onduidelijkheden zijn en hekelde het “gejojo” van het kabinet. Zo wees Pechtold erop dat FNV-voorman Ton Heerts heeft gezegd dat de extra miljardenbezuinigingen van tafel zijn, maar dat is tegengesproken door VVD-fractieleider Halbe Zijlstra.

Zijlstra was ‘not amused’ met matige informatie over sociaal akkoord

NRC 17.04.2013 Fractieleider van de VVD Halbe Zijlstra voelde zich vorige week door premier Mark Rutte al matig geïnformeerd over de voortgang van het sociaal akkoord. Toen hij pas donderdagavond, tijdens het laatste overleg van kabinet en sociale partners, de tekst onder ogen kreeg waarmee de Tweede Kamer over het akkoord zou worden ingelicht, was hij not amused, staat vandaag in nrc.next.

LIVEBLOG: Kamerdebat over sociaal akkoord

NU 17.04.2013 In de Tweede Kamer wordt woensdag gedebatteerd over het sociaal akkoord, dat vorige week werd gesloten tussen kabinet en sociale partners. NU.nl houdt u middels dit liveblog op de hoogte.

Hoofdpunten uit het sociaal akkoord

Vijf vragen over het sociaal akkoord

Door: NU.nl

Gerelateerde artikelen;

Debat Kamer over akkoord

Telegraaf 17.04.2013 De Tweede Kamer debatteert woensdag met premier Mark Rutte en de ministers Lodewijk Asscher (Sociale Zaken), Jeroen Dijsselbloem (Financiën) en Henk Kamp (Economische Zaken) over het sociaal akkoord dat het kabinet vorige week na weken onderhandelen sloot met werkgevers en vakbonden.

‘Rutte zette fractie klem met sociaal akkoord’

VK 17.04.2013 De VVD-fractie voelde zich voor het blok gezet om het sociaal akkoord te tekenen. Het stak de Kamerleden dat ze niet betrokken waren bij de totstandkoming van het akkoord, maar zich donderdag wel in een vloek en een zucht achter de plannen moesten scharen, zo meldt De Telegraaf.

Rutte zette fractie klem

Telegraaf 17.04.2013 De VVD-fractie voelde zich voor het blok gezet om het sociaal akkoord te accepteren. „Het was tekenen bij het kruisje of naar de Koningin”, vertelt een betrokkene over de goedkeuring van de plannen die hun partijleider Rutte met werkgevers en werknemers had afgesproken.

‘VVD-fractie onder druk om sociaal akkoord te accepteren’

Elsevier 17.04.2013 De Tweede Kamerfractie van regeringspartij VVD voelde zich voor het blok gezet om in te stemmen met het sociaal akkoord. ‘Het was tekenen bij het kruisje of naar de Koningin.’ Dat zegt een betrokkene woensdag in De Telegraaf. VVD-Kamerleden zijn niet te spreken over de gang van zaken rond het akkoord tussen het kabinet en de sociale partners.

Afwijzing

Het stak Kamerleden dat ze niet werden betrokken bij het overleg maar wel het akkoord snel moesten goedkeuren. De fractie was vooral verrast door het schrappen van de extra bezuinigingen die het kabinet vorige maand nog omschreef als noodzakelijk.

Roemer: ‘Het beleid schuift op richting SP’

VK 17.04.2013 Een antilichaam? Emile Roemer, leider van de Socialistische Partij, spuwt het woord uit. In die typering, vrijdag in de Volkskrant, herkent hij zich he-le-maal niet. ‘Dit is een partij moedwillig in een hoek zetten.’ De SP mag ooit zijn begonnen als tegenpartij, de nee-fase is ze al jaren ontgroeid, vindt Roemer. Dat zal hij vandaag laten blijken ook, in het Kamerdebat over het sociaal akkoord. Want met een aantal onderdelen uit het akkoord is de SP-leider gewoon ‘hartstikke blij’.

Roemer: woorden Rutte loos

Telegraaf 17.04.2013 Premier Mark Rutte wil het vertrouwen in de economie herstellen, maar komt niet verder dan „loze woorden en onnozele oproepen om auto’s te kopen en naar het café te gaan. Dat is een regelrechte aanfluiting.”

Roemer uit kritiek op Rutte

Telegraaf 16.04.2013 SP-leider Emile Roemer heeft dinsdag scherpe kritiek geuit op premier Mark Rutte. Die neemt volgens de SP-voorman de problemen van mensen en bedrijven niet serieus met zijn oproep in de economie te investeren.

Gehaaide reactie Rutte

Telegraaf 17.04.2013  PVV-leider Geert Wilders vroeg zich woensdag af of premier Mark Rutte wellicht paddo’s of spacecake had gegeten toen hij mensen opriep om de economie te stimuleren. “Wat kost dat nou, zo’n flink stuk spacecake?’, vroeg Wilders. ‘Dat weet u beter dan ik, aan uw haar te zien’, antwoordde Rutte meteen.

‘Rutte neemt problemen niet serieus’

NU 16.04.2013 Premier Mark Rutte neemt met zijn oproep om in de economie te investeren de problemen van mensen bedrijven niet serieus. Dat zegt SP-leider Emile Roemer in een interview met NU.nl.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Emile Roemer Sociaal Akkoord

‘Optimisme Rutte werkt averechts’

NU 16.04.2013 Met het sociaal akkoord beweegt het kabinet in de richting van de SP, maar bij partijleider Emile Roemer overheerst de boosheid over het in stand blijven van bezuinigingen. U moet tevreden zijn. Flexwerkers krijgen meer zekerheid, de beperking van de WW-duur en versoepeling ontslagrecht worden uitgesteld, de nullijn in de zorg gaat niet door. “In sommige dingen is het akkoord in de richting van de SP opgeschoven. De maatregelen tegen flexwerk zijn voor 95 procent het voorstel van ons Kamerlid Paul Ulenbelt.”

Help Rutte en koop!

Trouw 16.04.2013 Koop een nieuw huis en samen verslaan we de crisis, is de boodschap van premier Rutte na het sluiten van het sociaal akkoord. Het is maar de vraag of ons leven er echt beter van wordt als we allemaal meer gaan kopen, schrijft Wijnand Duyvendak.

GroenLinks: ‘Onduidelijkheid over kabinetsbeleid duurt voort’

Trouw 16.04.2013 De onduidelijkheid over het kabinetsbeleid duurt voort na het sociaal akkoord. Pas in juni worden de effecten op de werkgelegenheid doorgerekend door het Centraal Planbureau. En pas in september krijgen de werknemers in de zorg zekerheid over hun salarissen, want dan pas beslist het kabinet of de nullijn in deze sector er al dan niet komt.

Van Haersma Buma uit stevige kritiek op Rutte

Elsevier 16.04.2013 CDA-leider Sybrand van Haersma Buma is niet te spreken over het optreden van premier Mark Rutte (VVD) na de presentatie van het sociaal akkoord. De ‘tsjakka-premier’ schuift burgers de crisis in de schoenen. ‘Het is bijna een afgedwongen blijheid,’ zegt Van Haersma Buma in een interview met De Telegraaf.

Vertrouwen

Als er de komende maanden niet genoeg auto’s, huizen en kleren worden gekocht, krijgt de burger de rekening gepresenteerd met miljardenbezuinigingen. ‘Dat moet je niet doen als je het vertrouwen wilt herstellen,’ zegt de christen-democraat.

CDA: enige dat ontbreekt aan Rutte is tsjakka

Trouw 16.04.2013 Premier Mark Rutte is een ‘tsjakka-premier’. Volgens CDA-leider Sybrand Buma is het goed dat er een sociaal akkoord ligt, maar de oproep om meer geld uit te geven, is hem in het verkeerde keelgat geschoten.

Buma haalt uit naar Rutte

Telegraaf 16.04.2013  Premier Rutte schuift de burger de crisis in de schoenen. Als er de komende maanden niet voldoende auto’s, huizen en kleren worden gekocht, krijgt de burger de rekening gepresenteerd met miljardenbezuinigingen.

Schippers: 3 procent is voor mij de norm

Trouw 16.04.2013 Een begrotingstekort van maximaal 3 procent is ook voor minister Edith Schippers (Volksgezondheid) ‘de norm’. Ze schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer, nadat D66-leider Alexander Pechtold had gevraagd om een toelichting op een interview dat Schippers aan het AD had gegeven. In dat interview relativeerde ze de begrotingsnorm van 3 procent. ‘Ik ben niet de politiek ingegaan voor die 3 procent’, zei ze zaterdag in het AD. ‘We moeten het land klaarmaken voor de toekomst.

Dijsselbloem: 3 procent staat buiten kijf

VK 16.04.2013 Een groei van de economie van 1 procent, waardoor extra bezuinigingen niet meer nodig zijn, zou ‘heel optimistisch zijn’, aldus minister Dijsselbloem (Financiën). Tegelijk zei hij te hopen ‘dat het sociaal akkoord een groot economisch effect zal hebben’. Nederland zal hoe dan ook vasthouden aan de Europese drieprocentsnorm, aldus de minister. Dijsselbloem deed zijn uitspraken in een interview met RTL Z.

Gevraagd naar de opmerkingen van FNV-voorzitter Ton Heerts, die dinsdag meldde dat de bezuinigingen van tafel zijn, zei de minister dat dit de mening is van Heerts, maar geen kabinetsbeleid.

Dijsselbloem: begrotingstekort 2014 blijft maximaal 3 procent

Elsevier 16.04.2013 Het ‘staat buiten kijf’ dat het kabinet er in augustus voor gaat zorgen dat het begrotingstekort in 2014 op maximaal 3 procent uitkomt. ‘Als het nodig is, komen de bezuinigingsmaatregelen meteen weer terug op tafel,’ zei minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) dinsdag.

‘3 procent staat buiten kijf’

Telegraaf 16.04.2013 Het „staat buiten kijf” dat het kabinet er in augustus voor gaat zorgen dat het begrotingstekort in 2014 op maximaal 3 procent uitkomt. „Daar committeren wij ons aan”, zei minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën dinsdag bij RTL Z.

Heerts: bezuinigingen voor 2014 echt van tafel

Elsevier 16.04.2013 De samenstellers van het vorige week gesloten akkoord lijken een wedstrijdje touwtrekken te spelen over de bezuinigingen voor 2014. Terwijl de VVD premature vreugde over geschrapte bezuinigingen probeert te onderdrukken, jubelt vakbond FNV er vrolijk op los. ‘Het pakket is écht van tafel,’ zei FNV-voorman Ton Heerts dinsdagochtend over de bezuingingen in het akkoord in een gesprek met de Tweede Kamer.

Heerts: bezuinigingspakket voor ons van tafel

Telegraaf 16.04.2013  De extra bezuinigingen van 4,3 miljard euro en de plannen voor de nullijn voor personeel in de zorg zijn wat betreft Ton Heerts van tafel. Heerts stelde dinsdagochtend in reactie op vragen uit de Tweede Kamer over het sociaal akkoord: „Ja, voor ons is dat pakket van tafel.”

Heerts: bezuinigingspakket 2014 is van tafel – ‘interpretatie van FNV’

NRC 16.04.2013  De bezuinigingen voor 2014 die het kabinet in gedachten had, zijn wel degelijk van de baan. Dat heeft FNV-voorzitter Ton Heerts vanochtend onderstreept in een gesprek met de Tweede Kamer over het vorige week gesloten sociaal akkoord.

Sociale partners: bezuinigingen echt van tafel

Trouw 16.04.2013 De extra bezuinigingen van 4,3 miljard euro en de plannen voor de nullijn voor personeel in de zorg zijn wat betreft Ton Heerts van tafel. Heerts stelde dinsdagochtend in reactie op vragen uit de Tweede Kamer: ‘Ja, voor ons is dat pakket van tafel.’

Bezuinigingen voor FNV van tafel

NU 16.04.2013 Volgens Ton Heerts (FNV) is het bezuinigingspakket van 4,3 miljard euro van tafel. Er zijn tussen de sociale partners geen afspraken gemaakt over het scenario waarin bezuinigingen in augustus toch aan de orde zijn.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Sociaal akkoord

Dekker houdt vast aan bezuiniging op omroepen

Trouw 16.04.2013 Staatssecretaris Sander Dekker (Media) houdt vast aan de extra bezuiniging van 100 miljoen euro op de publieke omroep vanaf het jaar 2016. Hij wil geen concessies doen om oppositiepartijen tegemoet te komen.

Dekker houdt vast aan bezuiniging op omroepen

Geen concessies om oppositiepartijen tegemoet te komen

NU 16.04.2013 Staatssecretaris Sander Dekker (Media) houdt vast aan de extra bezuiniging van 100 miljoen euro op de publieke omroep vanaf het jaar 2016. Hij wil geen concessies doen om oppositiepartijen tegemoet te komen.

Gerelateerde artikelen

Lees meer over: Sander Dekker Publieke omroep

Bezuiniging op omroepen blijft

Telegraaf 16.04.2013  De nieuwe bezuiniging van 100 miljoen euro op de publieke omroep is de volgende paragraaf uit het regeerakkoord die op de helling gaat. De PvdA wil die korting niet alleen met steun van de PVV door het parlement loodsen, terwijl dat wel de enige partij is die daar tot nu toe voor te porren was.

Oppositie: extra bezuiniging publieke omroep van tafel

 Trouw 16.04.2013 De extra bezuiniging van 100 miljoen euro op de publieke omroep die in het regeerakkoord is afgesproken, moet van tafel. Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers van de ChristenUnie heeft dat maandagavond gezegd. Volgens hem zijn de meeste andere oppositiepartijen het met hem eens.

‘Bezuiniging omroep van tafel’

Telegraaf 16.04.2013 De extra bezuiniging van 100 miljoen euro op de publieke omroep die in het regeerakkoord is afgesproken, moet van tafel. Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers van de ChristenUnie heeft dat maandagavond gezegd. Volgens hem zijn de meeste andere oppositiepartijen het met hem eens.

Extra bezuinigingen omroep nog onzeker

NU 16.04.2013 Het is nog onzeker of het kabinet een meerderheid in de Eerste Kamer weet te vinden voor de geplande nieuwe bezuinigingen op de publieke omroep. De PvdA voelt er niet voor het plan aangenomen te krijgen met steun van alleen de PVV, bleek dinsdagavond tijdens een debat in de Tweede Kamer.

Asscher: ongelukkig uitgelaten

Telegraaf 16.04.2013 Lodewijk Asscher vindt dat hij zich ongelukkig heeft uitgelaten over het akkoord dat het kabinet vorige week sloot met vakbeweging en werkgevers. „Ik heb een klassieke fout gemaakt door de woorden van een vragensteller te herhalen: in beton gegoten. Dat had ik niet moeten doen”, zegt de minister van Sociale Zaken dinsdag in een interview in De Volkskrant.

Asscher: uitspraak ‘in beton gegoten’ was klassieke fout

VK 16.04.2013 De afspraken die het kabinet vorige week met de sociale partners maakte zijn afspraken op hoofdlijnen. ‘Het vergt nog veel uitwerking’, zegt minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag in de Volkskrant. Minister Asscher zegt in het interview verder dat de hervorming van de WW, zoals vorige week afgesproken, het begin is van een nieuw stelsel. In 2020 moeten vakbeweging en werkgevers weer voornamelijk zelf verantwoordelijk zijn voor de uitkeringen aan werklozen.

Morgen debatteert de Kamer over het vorige week gesloten sociaal akkoord. Vandaag in de Volkskrant: ‘Ik ben opgevoed in het besef dat we in dit land de moeilijkste besluiten samen nemen.’

Asscher vindt uitspraak ‘in beton gegoten’ klassieke fout

NU 16.04.2013 Lodewijk Asscher vindt dat hij zich ongelukkig heeft uitgelaten over het akkoord dat het kabinet vorige week sloot met vakbeweging en werkgevers. ”Ik heb een klassieke fout gemaakt door de woorden van een vragensteller te herhalen: in beton gegoten. Dat had ik niet moeten doen”, zegt de minister van Sociale Zaken dinsdag in een interview in de Volkskrant.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Sociaal akkoord Lodewijk Asscher

Kabinet hoopt op 1 procent meer groei

Trouw 15.04.2013 De Nederlandse economie moet over de periode 2013-2014 met 1 procent extra groeien wil het kabinet kunnen afzien van de eerder geplande bezuinigingen voor 2014. Dat blijkt uit antwoorden van minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken op vragen uit de Tweede Kamer over het sociaal akkoord.

april 20, 2013 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 4 reacties

Parlementaire onderzoek – enquête naar misstanden bij woningcorporaties

Parlementair onderzoek woningcorporaties.

Voormalig pief van de BVD en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) Arthur Docters van Leeuwen wil dat de politiek eens flink gaat sleutelen aan de manier waarop woningcorporaties op dit moment functioneren. Hij noemt het een doodziek systeem en zegt: “Dit kan niet goed gaan kijk alleen al naar de Vestia-gate !!! ”.

CDA klaagt over boekhoudtruc derivaten

NU 19.04.2013 Het CDA is ontevreden over een truc waardoor overheden rentederivaten buiten hun boekhouding kunnen houden. Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt zegt dat er door de boekhoudtruc geen goed toezicht op de zogenoemde renteswaps gehouden kan worden. Maar als de rente daalt, komen deze swaps ‘onder water’ te staan. En in sommige gevallen moet er dan onderpand worden gestort. Vestia raakte in de problemen, omdat de corporatie onvoldoende onderpand had.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Derivaten Vestia Pieter Omtzigt Ronald Plasterk

PVV'er Van Vliet

Onderzoek:

De tijdelijke commissie moet een plan maken voor de parlementaire enquête die de Tweede Kamer wil houden naar aanleiding van de misstanden bij de corporaties. Aandachtspunt is o.a. Intern en extern Toezicht op de corporaties verscherpen.  

Democratie, dat is de beste controle -Goed toezicht en controle in de semipublieke sector lijken een fundamenteel probleem. In het verleden zijn betrokken amateurbestuurders in onderwijs, gezondheidszorg en bij woningcorporaties terzijde geschoven: het moest ‘professioneler’.

Voorheen overheidstaken lopen tegen problemen;

Zie ook; Het Toezicht op Vestia en andere woningcorporaties wordt aangepakt En ook: Niet alleen Vestia en HaagWonen maken er een zootje van ook: Het gedonder met Vestia gaat gewoon verder !!!! en: Vestia-gate ??? En: Renovatie ‘Vergeten Driehoek’ Haagse Schilderswijk ?? En ook: Onderzoek onderwijsinstelling Amarantis  en; Gerommel in de (semi)publieke sector

En verder: Onderzoekscommissie verzelfstandiging (Privatisering) van overheidsdiensten – eindrapport  Zie: Onderzoekscommissie verzelfstandiging (Privatisering) van overheidsdiensten  Zie ook: Privatisering – het eerste parlementair onderzoek in de Senaat.

 PVV’er leidt voor eerst enquête

Telegraaf 16.04.2013  PVV-Kamerlid Roland van Vliet is dinsdag gekozen tot voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek gaat doen naar woningcorporaties. De commissie koos Ed Groot (PvdA) tot ondervoorzitter.

Van Vliet eerste PVV’er die parlementaire enquête leidt

Trouw 16.04.2013 Roland van Vliet is sinds dinsdag de eerste PVV’er die een parlementaire onderzoeks- of enquêtecommissie leidt. Hij gaat de komende anderhalf jaar leiding geven aan de enquête naar misstanden bij woningcorporaties.

PVV’er Van Vliet leidt enquête

Telegraaf 16.04.2013 PVV-Kamerlid Roland van Vliet is dinsdag gekozen tot voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek gaat doen naar woningcorporaties. De commissie koos Ed Groot (PvdA) tot ondervoorzitter.

Enquête woningcorporaties kan beginnen

Trouw 16.04.2013 Het stelsel van woningcorporaties wordt onderwerp van een parlementaire enquête. De Tweede Kamer heeft dinsdag ingestemd met het ‘plan van aanpak’ dat een voorbereidende commissie had opgesteld. De commissie kiest dinsdag eerst een voorzitter en kan dan aan de slag. Voorzitter wordt waarschijnlijk PVV’er Roland van Vliet. Hij wordt dan de eerste PVV’er die een parlementaire enquête- of onderzoekscommissie voorzit.

Enquête kan beginnen

Telegraaf 16.04.2013  Het stelsel van woningcorporaties wordt onderwerp van een parlementaire enquête. De Tweede Kamer heeft dinsdag ingestemd met het ‘plan van aanpak’ dat een voorbereidende commissie had opgesteld.

Parlementaire enquête woningcorporaties kan beginnen

NU 16.04.2013 Roland van Vliet is sinds dinsdag de eerste PVV’er die een parlementaire onderzoeks- of enquêtecommissie leidt. Hij gaat de komende anderhalf jaar leiding geven aan de enquête naar misstanden bij woningcorporaties.

De in het Limburgse Susteren geboren Limburger Van Vliet (43) studeerde fiscaal recht aan de Rijksuniversiteit Limburg in Maastricht. Na zijn studie was hij onder meer belastingadviseur bij Ernst & Young, bedrijfsfiscalist en internationaal private banker bij Van Lanschot.

Gerelateerde artikelen

Lees meer over: Woningcorporaties

PVV’er Van Vliet zit commissie woningcorporaties voor

Trouw 05.12.2012 Roland van Vliet, Tweede Kamerlid voor de PVV, wordt voorzitter van de tijdelijke commissie Woningcorporaties. Dat heeft deze commissie woensdag besloten tijdens haar oprichtingsvergadering.

april 20, 2013 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , | 17 reacties

Peiling 2e kamer 14.04.2013 Maurice de Hond – PVV de grootste

PVV de grootste.

In de enquête verliest de VVD weer twee zetels. De partij zakt naar 21 zetels. Dat is een evenaring van het slechtste peilingresultaat sinds de verkiezingen van september. Toen won de VVD 41 zetels. De PvdA blijft bij De Hond op 21 zetels staan. De sociaaldemocraten hebben nu 38 Kamerzetels.

De PVV blijft virtueel de grootste partij. De partij van Geert Wilders heeft 15 mensen in de Tweede Kamer en stijgt in de enquête van De Hond van 26 naar 27 zetels. De SP blijft op 23 zetels staan, D66 stijgt van 16 naar 17.

De actuele Thermometer.

Coalitie profiteert niet

Telegraaf 14.04.2013 De kiezers zijn niet al te enthousiast over het sociaal akkoord dat donderdag werd gesloten. Minder dan de helft (45 procent) is positief, terwijl 17 procent negatief is. Vier op de tien kiezers is neutraal of weet het nog niet. Dat blijkt uit de peiling die Maurice de Hond zondag naar buiten bracht.

Coalitie profiteert niet van sociaal akkoord

NU 14.04.2013 De reacties van kiezers op het sociaal akkoord zijn in de peilingen over het algemeen positief. Ze zijn positief over het feit dat het akkoord gesloten is en over belangrijkste afspraken. De regeringspartijen VVD en PvdA kunnen hier echter niet van profiteren.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Peiling Maurice de Hond

Peiling: Coalitie profiteert niet van sociaal akkoord

Trouw 14.04.2014 De kiezers zijn niet al te enthousiast over het sociaal akkoord dat donderdag werd gesloten. Minder dan de helft (45 procent) is positief, terwijl 17 procent negatief is. Vier op de tien kiezers is neutraal of weet het nog niet. Dat blijkt uit de peiling die Maurice de Hond zondag naar buiten bracht.

april 14, 2013 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Peiling 2e kamer 14.04.2013 Maurice de Hond – PVV de grootste