Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Op weg naar kabinet Rutte 3 – deel 3

Doet ie of doet ie het niet ??

Doet ie het of doet ie het niet ??

De bel voor de volgende ronde

Onderhandelaars VVD, CDA, D66 en ChristenUnie praten verder – Informateur Gerrit Zalm en de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie komen op maandag 3 juli 2017 opnieuw twee keer bij elkaar. De gesprekken zijn in de Tweede Kamer, in de Stadhouderskamer. Op vrijdagochtend 30 juni spraken de informateur en de onderhandelaars met voorzitter Mariëtte Hamer van de Sociaal-Economische Raad. In de middag volgde een onderlinge vergadering.

De onderhandelaars zijn:

 • VVD: Mark Rutte en Halbe Zijlstra
 • CDA: Sybrand van Haersma Buma en Pieter Heerma
 • D66: Alexander Pechtold en Wouter Koolmees
 • ChristenUnie: Gert-Jan Segers en Carola Schouten

ELKE WERKDAG ONDERHANDELEN

Onder leiding van informateur Zalm gaan VVD, CDA, D66 en ChristenUnie de komende tijd elke werkdag onderhandelen, maar snelheid in de formatie is geen doel op zich. Dat zei informateur Zalm woensdagavond 28 juni tijdens een korte persconferentie in de Oude Zaal van de Tweede Kamer. Hij kondigde ook aan dat de Stadhouderskamer, in de Tweede Kamer, het centrum van de kabinetsformatie blijft. Wel zullen de onderhandelaars op maandag 10 en en dinsdag 11 juli ergens buiten Den Haag samenkomen.

02.07.2017

GESPREKKEN MET DESKUNDIGEN

Informateur Zalm en de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie spraken op donderdag 29 juni met president Klaas Knot van de Nederlandsche Bank, directeur Laura van Geest van het Centraal Planbureau, voorzitter Manon Leijten van de Studiegroep Begrotingsruimte en directeur Kim Putters van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

KIEZERS STERK VERDEELD OVER MOGELIJK CENTRUMRECHTS KABINET  – Aan de start van deze week vingen nieuwe onderhandelingen tussen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie aan. Uit de Politieke Barometer van deze week verwachten de meeste kiezers dat deze partijen er wel uit gaan komen en daarmee een volgend kabinet kunnen vormen. Echter nog niet alle kiezers zijn er gerust op dat een kabinet tussen deze partijen goed is voor Nederland.

Slechts 35% van de Nederlanders geeft aan tevreden te zijn als er een kabinet komt tussen deze partijen. Daarnaast kan een derde dat (nog) niet beoordelen en is nog eens een derde ontevreden met een dergelijk kabinet.

Tjeenk Willink: kabinet VVD, CDA, D66 en ChristenUnie onderzoeken – De Tweede Kamer debatteert op woensdag 28 juni 2017 om ongeveer 11.45 uur over het eindverslag van informateur Herman Tjeenk Willink en het vervolg van de kabinetsformatie.

Hij adviseert in zijn eindverslag dat een informateur van VVD-huize moet gaan onderzoeken of een kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie mogelijk is. Oud-minister Gerrit Zalm (VVD) is beschikbaar als nieuwe informateur. Tjeenk Willink overhandigde zijn eindverslag op dinsdag 27 juni aan Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib.

Op donderdagmiddag 16 juni had Tjeenk Willink een gesprek met fractievoorzitters Rutte, Buma en Pechtold. Eerder op de middag sprak hij afzonderlijk met D66-fractievoorzitter Pechtold over het vervolg van de formatie.

Informateur Herman Tjeenk Willink richt zich op een meerderheidskabinet waarvan in elk geval VVD, CDA en D66 deel uitmaken. Dat zei hij donderdagmiddag 15 juni 2017 in een persconferentie over de voortgang van de kabinetsformatie in de Oude Zaal van de Tweede Kamer. Tjeenk Willink heeft na gesprekken met fractievoorzitters Mark Rutte (VVD), Sybrand Buma (CDA) en Emile Roemer (SP) geconcludeerd dat het op ‘inhoudelijke gronden’ niet mogelijk is om een meerderheidskabinet te formeren met de PVV of de SP.

Op woensdag 15 maart 2017 ging Nederland naar de stembus. Kiezers bepaalden zo welke 150 Nederlanders namens hen vier jaar lang volksvertegenwoordiger mogen zijn. 28 partijen deden mee aan de verkiezingen. De Tweede Kamerleden controleren de regering en maken en beoordelen wetsvoorstellen.

Net als tijdens de eerste formatiepoging, klapte de tweede ronde toen bleek dat de afstand tussen de partijen op het gebied van migratie te groot is. Al snel bleek dat GroenLinks geen handtekening wilde zetten onder het voorstel van informateur Tjeenk Willink, omdat het plan niet de bescherming zou bieden aan oorlogsvluchtelingen waar ze recht op hebben, aldus Klaver.

Tja, en wat nu ???

Tja, en wat nu ???

Formatie geklapt: VVD, CDA en D66 boos om vluchtelingeneis van Klaver

Volgens een peiling van RTL snapt ruim 55 procent van de GroenLinkskiezers niet waarom Klaver de handdoek in de ring gooit. Ook de Volkskrant publiceerde een aantal woedende brieven, van kiezers die zich door Klaver bedrogen voelen.

Na het mislukken van de formatiegesprekken reageert zelfs de ngo Vluchtelingenwerk Nederland verrast over het gewicht van het thema migratie. In een interview met De Telegraaf vraagt adjunct-directeur Jasper Kuipers zich af waarom migratie het grote struikelblok is: ‘In Zuid-Europa, waar echt problemen zijn, lukt het politiek wel.’

Telegraaf 14.06.2017

Internationale verdragen

Dat eindvoorstel gaat over de vraag of de Europese Unie (EU) deals mag sluiten met andere landen waarbij ze geld ontvangen in ruil voor het opvangen van migranten, naar het voorbeeld van de Turkijedeal die in 2015 werd gesloten.

Vluchtelingenwerk vindt het prijzenswaardig van Tjeenk Willink dat hij vastlegt dat de afspraken alleen mogen worden gemaakt wanneer alle partijen zich aan de internationale verdragen houden. ‘Dat biedt ook mogelijkheden om Turkije aan te spreken op het niet nakomen van de mensenrechten. Zo gaan daar veel kinderen niet naar school,’ aldus Kuipers, die daarmee verwijst naar een uitspraak van Klaver, die hij eerder op de dag gebruikte om zijn starre houding te rechtvaardigen.

Ferme kritiek op Klaver

Klavers koppigheid kon ook vanuit de Tweede Kamer op flinke kritiek rekenen.  ‘Gesprekken liepen stuk op een punt waarover iedereen het eens is. De afspraken die de Europese Unie met Turkije heeft gemaakt zijn conform het internationaal recht, en bovendien effectief. Zelfs de meest linkse lidstaten van de Europese Unie zijn het hierover eens,’ zei premier Mark Rutte eerder op de dag.

Nu wenden de ogen zich weer langzaam tot de ChristenUnie. Die partij is weliswaar bereid te praten, maar dan moet er verandering in de houding van D66 komen. Gert-Jan Segers: ‘We kunnen niet eindeloos wachten op een nieuw kabinet.’ D66 wees een samenwerking met ChristenUnie eerder resoluut af, omdat de partijen op het gebied van medisch-ethische kwesties te zeer verschillen.

Ik krijg er hoofdpijn van !!!

Ik krijg er hoofdpijn van !!!

Lees ook;
Sybrand Buma: ‘Principiële ondergrens even onbegrijpelijk als ongelofelijk’

Weer mislukt

VVD en CDA hebben het natuurlijk ook aan zichzelf te wijten. Hadden ze de PVV vooraf níet uitgesloten, dan hadden ze Jesse Klaver (GroenLinks) onder druk kunnen zetten: ‘Blijf jij moeilijk doen over een rem op de massa-immigratie, dan wenden wij ons tot Wilders en dat wil jij zeker niet.’ Maar de leiders van de middenpartijen ontkenden pertinent die optie en doordat D66 feitelijk ook nog de ChristenUnie uitsluit, zit de formatie muurvast.

Pragmatisch zijn, is te moeilijk voor GroenLinks

GroenLinks wilde het onderste uit de kan. Volgens ‘verkenner’ Herman Tjeenk Willink was het verschil te overbruggen. Maar in plaats van pragmatisch te zijn, redeneerde Klaver teveel vanuit de eigen ideologische positie.

Volgens bronnen in de andere partijen boog hij voor de pro-immigratie-belangenorganisaties en actiegroepen, die in GroenLinks een flinke stem hebben. Klaver deed een beetje mee met de grote jongens over een nieuwe interpretatie van het Vluchtelingenverdrag maar eiste later toch weer dat grote aantallen vluchtelingen per vliegtuig naar Nederland werden overgebracht. Een onbegrijpelijke nederlagenstrategie.

De formatiegesprekken tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks zijn mislukt, meldde informateur Herman Tjeenk Willink maandagavond. Langzaam maar zeker komt toch ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers weer in beeld. Hoe denkt hij over het onderwerp waarover de partijen het niet eens werden?

Aanpassingen van Klaver

In eerste instantie leek het obstakel migratie te zijn overwonnen, maar GroenLinks-leider Jesse Klaver had nog wat aanpassingen. Daaronder viel onder meer zijn eis om 5.000 tot 25.000 extra vluchtelingen op te nemen in Nederland. De andere partijen gingen daar niet mee akkoord.

‘Libië-deal is onvermijdelijk’

Hoe kijkt de ChristenUnie naar dit soort deals? Voor de verkiezingen zei ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers duidelijk het ‘eens’ te zijn met de stelling ‘een Libië-deal is onvermijdelijk’ die het Nederlands Dagblad hem voorlegde. ‘Er moet in Noord-Afrika onder strikte voorwaarden opvang komen. Libië is een volstrekte chaos. We kunnen het niet aan hen overlaten hoe mensen worden opgevangen. De VN-vluchtelingenorganisatie moet daarbij betrokken zijn. Als goede en veilige opvang geregeld kan worden, is zo’n deal een optie.’

AD 14.06.2017

AD 14.06.2017

Gaat D66 in zee met ChristenUnie?

Na de eerste formatiepoging tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks, schoof Segers kort aan tafel met D66-leider Alexander Pechtold. De gesprekken liepen op niets uit, onder meer omdat Pechtold een lijst met eisen zou hebben gehad, waaraan Segers moest voldoen om een plekje te verdienen aan de formatietafel.

Segers zegt dinsdag dat de situatie ‘onveranderd’ is. Volgens de CU-leider heeft Pechtold de deur dichtgedaan. ‘Pas als hij van gedachten verandert, komen wij in beeld.’

AD 14.06.2017

AD 14.06.2017

D66 geeft aan dat de partij niet in een kabinet wil met de ChristenUnie. De partij hoopt dat de SP of de PvdA een einde maakt aan de blokkades die ze hebben opgeworpen, om aan te sluiten bij de VVD, CDA en D66.

Pechtold sluit echter nog niet uit dat de partijen in zee gaan met gedoogsteun van de ChristenUnie. Progressief D66 staat vooral op het gebied van medisch-ethische lijnrecht tegenover de ChristenUnie.

We komen er wel uit !!

We komen er wel uit !!

Lees verder: jonge D66’ers hadden vertrouwen in kabinet met CU

Toch zegt de voorzitter van jongerenvereniging de Jonge Democraten wel wat te zien in samenwerking met de ChristenUnie, op voorwaarde dat de stappen niet worden teruggedraaid die D66 heeft gemaakt op het gebied van bijvoorbeeld wietregulering en andere ethische kwesties.

zie ook: Op weg naar kabinet Rutte 3 – deel 2

zie ook: Op weg naar kabinet Rutte-3 – deel 1

zie ook: Uitslag 2e kamerverkiezing 15.03.2017 – VVD de grote winnaar

zie ook: Verkiezingen 2e Kamer 15.03.2017

zie ook: Op weg naar de 2e kamerverkiezingen in 2017 – deel 3

dossier “Kabinetsformatie”  AD

dossier formatie  Elsevier

KABINETSFORMATIE  VK

BLOG: Alles over de formatie  Telegraaf

Meer informatie over de kabinetsformatie van 2017 TK

Bekijk ook de rechtenvrije foto’s van de kabinetsformatie TK

Zie: verslag verkenner schippers 27.04.2017

Zie: Brief aan Voorzitter en TK van informateur Schippers 11.05.2017

Zie: Verslag  29.05.2017

Zie: Verslag 12.06.2017

Zie:  brief_tweede_kamer_van 12.06.2017

Zie:  eindverslag_informateur_tjeenk_willink_27_juni_2017

Terugblik;

AD 10.08.2017

AD 10.08.2017

 

09.08.2017

09.08.2017

’Uitruilen’ lijkt optie in formatie Telegraaf 09.08.2017

Partijen blijven worstelen met ‘principiële’ vraagstukken bij formatie NU 09.08.2017

Segers en Pechtold sluiten liever geen compromis  AD 09.08.2017

Pechtold: soms principes ‘uitruilen’ in plaats van ‘verwateren’ Elsevier 09.08.2017

Onderhandelaars zijn terug van het uitwaaien  Elsevier 09.08.2017

‘Kamer moet terug van reces’ Telegraaf 09.08.2017

Partijen hervatten overleg: doorgaan of stoppen  AD 09.08.2017

Het huiswerk van Zalm ligt op de formatietafel Trouw 09.08.2017

Informateur Zalm heeft skelet voor regeerakkoord klaar, partijen blijven terughoudend VK 09.08.2017

Vakantie voorbij: formatie hervat met heikele kwestie Elsevier 09.08.2017

Formatie door met zware dobber Telegraaf 09.08.2017

Nog geen zicht op einde kabinetsformatie NU 09.08.2017

Achtergrond: De formatie wordt hervat, hoe zijn de kaarten geschud? NU 09.08.2017

Gronings gas op tafel formatie  Telegraaf 09.08.2017

08.08.2017

08.08.2017

Gaswinning op agenda bij hervatting formatie AD 08.08.2017

‘Nieuw kabinet moet luisteren naar ondernemers: schaf DBA af’  Elsevier 08.08.2017

07.08.2017

07.08.2017

Frans Weisglas: Maak haast met formatie en houd ‘voltooid leven’ erbuiten VK 07.08.2017

Waarom die renovatie van het belastingstelsel zo moeilijk is  Trouw 07.08.2017

04.08.2017

04.08.2017

Formatie lijkt eindfase te naderen: sociale partners welkom als gesprekspartner VK 04.08.2017

Komt eindfase formatie in zicht? Het lijkt er wel op  Elsevier 04.08.2017

31.07.2017

03.08.2017

Sjaak van der Tak wil minister van land- en tuinbouw in nieuw kabinet OmroepWest 03.08.2017

 - Thierry Baudet op Instagram: "Ik laat mijn baard staan totdat er een nieuw kabinet is!

24.07.2017 – Thierry Baudet op Instagram: “Ik laat mijn baard staan totdat er een nieuw kabinet is!

Thierry Baudet laat baard staan tot er een nieuw kabinet is  Telegraaf 24.07.2017

Thierry Baudet begint een nieuwe challenge: ‘Laat je baard staan …  DDS 24.07.2017

Thierry Baudet laat een zomerbaardje staan, en geniet van nieuwe … Dagelijke Standaard 24.07.2017

NPO-boegbeeld steunt #ThierryChallenge van Thierry Baudet …  TPO 24.07.2017

Baudet laat zijn baard staan totdat er een nieuw kabinet is  DD 24.07.2017

GeenStijl: Vergeet ice buckets: hier is de #thierrychallenge  GeenStijl 24.07.2017

Thierry Baudet start challenge: laat baard staan tot nieuw kabinet  WNL 24.07.2017

Baudet laat baard staan tot nieuw kabinet Elsevier 25.07.2017

22.07.2017 - week 19

22.07.2017 – week 19

Kunnen de onderhandelaars zomaar met formatievakantie? NU 22.07.2017

In de droom van Gert-Jan Segers past geen compromis  VN 22.07.2017

AD 21.07.2017

AD 21.07.2017

FormatieVlog #18: onderhandelaars zijn elkaar zat en off the record  NOS 21.07.2017

AD 22.07.2017

AD 21.07.2017

Principiële pijn tart de formatie  AD 21.07.2017

AD 20.07.2017

AD 20.07.2017

Zalm praat koning bij Telegraaf 20.07.2017

Informateur Zalm praat de koning bij over formatie AD 20.07.2017

AD 20.07.2017

AD 20.07.2017

 

Een minister van klimaat? Liever niet! Trouw 20.07.2017

Kabinet Rutte-III laat op zich wachten AD 20.07.2017

19.07.2017-Dag 126 van de formatie

19.07.2017 – Dag 126 van de formatie

Ja, hier gaan we uitkomen, is de stemming op formatiedag 126 VK 19.07.2017

Het eindpunt van de formatie is nog niet in zicht Trouw 19.07.2017

Cruciale dag voordat vakantie formatie stillegt AD 19.07.2017

Onderhandelaars blijven hoopvol over goede afloop formatie NU 19.07.2017

Hoopvol formatiepauze in Telegraaf 19.07.2017

Laatste dag: politici kijken reikhalzend uit naar vakantie  Elsevier 19.07.2017

Laatste dag formeren voor vakantie Telegraaf 19.07.2017

Informateur Zalm hoopvol dat kabinet er na vakantie komt AD 19.07.2017

 

Als ‘de polder’ nu niets zegt, hebben ze na de formatie geen recht van spreken meer Trouw 19.07.2017

18.07.2017

18.07.2017

Formatie op weg naar ’knip’ Telegraaf 18.07.2017

Geen tropenrooster bij formatie Telegraaf 18.07.2017

Rutte heeft haast met formatie? Dat blijkt nergens uit  Elsevier 18.07.2017

CU-voorman Segers glashelder: Point of no return nog niet bereikt AD 18.07.2017

Twee C’s in één kabinet?  AD 18.07.2017

‘Pechtold en Buma botsen over klimaat’ bij formatie-onderhandelingen  Elsevier 18.07.2017

17.07.2017

17.07.2017

Pechtold: een productieve dag Telegraaf 17.07.2017

Productieve formatiedag: ‘Voor oktober hopelijk regeerakkoord’  Elsevier 17.07.2017

‘Financiële plaatje moet rond’  Telegraaf 17.07.2017

Partijen starten marathonsessie tijdens cruciale week in formatie AD 17.07.2017

Bijna vakantie. Op het nippertje een doorbraak in formatie?  Elsevier 17.07.2017

Laatste week formatie voor reces Telegraaf 17.07.2017

Lange dag aan de formatietafel  Telegraaf 17.07.2017

AD 16.07.2017

16.07.2017

Amper progressie in formatieonderhandelingen  AD 16.07.2017

14.07.2017 - Dag 122 van de formatie

14.07.2017 – Dag 122 van de formatie

Stap in formatie: CPB rekent volgende week eerste ‘houtskoolschetsen’ door VK 14.07.2017

Onderhandelaars praten maandag verder in Johan de Witthuis NU 14.07.2017

Weer naar Johan de Witthuis Telegraaf 14.07.2017

Onderhandelaars opnieuw naar Johan de Witthuis  Elsevier 14.07.2017

Formatiepartijen hebben geen haast: ‘Er zal nog wel wat tijd bijkomen’  Elsevier 14.07.2017

For­ma­tie­par­tij­en weer terug in vertrouwde Stad­hou­ders­ka­mer  AD 14.07.2017

Telegraaf 13.07.2017

Telegraaf 13.07.2017

‘Nieuwe kabinet moet start-ups stimuleren’  Telegraaf 13.07.2017

 AD 12.07.2017

AD 12.07.2017

Informateur Zalm praat koning bij over formatie  AD 12.07.2017

Zalm praat koning bij over formatie  Telegraaf 12.07.2017

AD 11.07.2017

AD 11.07.2017

Pechtold tempert verwachtingen: ‘We zijn er nog lang niet’ Elsevier 11.07.2017

Overzicht kabinetsformatie: CU laatste optie voor VVD, CDA en D66 NU 11.07.2017

Pechtold ziet nog weinig vooruitgang in formatiegesprekken NU 11.07.2017

Onderhandelingen onderbroken: ChristenUnie naar U2  Elsevier 11.07.2017

Partijen maken centimeters’ Telegraaf 11.07.2017

Pechtold: Partijen formatie maken centimeters AD 11.07.2017

Partijen vervolgen ‘informeel’ formeren op nieuwe locatie AD 11.07.2017

‘Informeel’ formeren gaat verder Telegraaf 11.07.2017

AD 10.07.2017

AD 10.07.2017

Informele formatiedag Telegraaf 10.07.2017

‘Pittige’ formatie even verder buiten het Binnenhof Parool 10.07.2017

Formatie op gymschoenen verder NOS 10.07.2017

Formeren op gympen Telegraaf 10.07.2017

Formatie verkast naar goedkoop adresje  AD 10.07.2017

Onderhandelaars kiezen voor ‘uitje’ elders in Den Haag  Elsevier 10.07.2017

Formatie om de hoek verder  Telegraaf 10.07.2017

Formatie even weg van het Binnenhof NOS 10.07.2017

Elsevier 09.07.2017

Elsevier 09.07.2017

Gênant, het snel willen regelen van ‘voltooid leven’-wet

Elsevier 09.07.2017  Over een paar dagen is het vier maanden geleden dat we naar de stembus gingen en een nieuwe volksvertegenwoordiging kozen. Sindsdien zijn de politieke kopstukken bezig geweest om op basis daarvan een nieuwe regeringscoalitie te smeden.

Het einde is nog niet in zicht, met nog een afgesproken vakantie voor de boeg. Als een nieuw kabinet op Prinsjesdag in de Ridderzaal zit, is dat al een hele prestatie.

Genoeg hebben van het leven

Een belangrijke factor bij deze slakkengang is het principiële meningsverschil over de ‘voltooid leven’-wet. Daar begint het misverstand, want er zijn er twéé van: de ene is ingediend in oktober door minister Edith Schippers (VVD, Volksgezondheid), de andere is een initiatiefwet van het Tweede Kamerlid Pia Dijkstra (D66).

Tussen beide wetsontwerpen zijn fijnzinnige verschillen, maar die laat ik voor wat ze zijn. Grofweg komt het in beide gevallen neer op zelfgekozen beëindiging van het leven van een mens die niet ziek is maar domweg genoeg heeft van het leven.

De hulp die daarbij door anderen wordt gegeven is momenteel strafbaar en aan een dergelijke zelfdoding wordt door de samenleving niet meegewerkt omdat er geen sprake is van zichtbare ellende. Anders dan bij euthanasie die (wettelijk) mag plaatshebben als sprake is van ‘ondraaglijk en uitzichtloos lijden’.

Voor euthanasie hebben we een Euthanasiewet, waarmee we in de wereld voorop lopen. Behalve het zojuist genoemde fundamentele verschil, zijn er nog andere verschillen. Er is in het ene geval wel een objectieve norm, in het andere niet en in het ene geval komt er iemand aan te pas die in het bezit is van een artsendiploma, in het andere geval is een ‘stervensbegeleider’ voldoende, wat dat ook moge zijn.

Afshin Ellian: eerst een volwaardig debat over ‘voltooid leven’, D66! >

Nieuw kroonjuweel

De ‘voltooid leven’-wet is een nieuw ‘kroonjuweel’ van D66. Voor nogal wat mensen kan de wereld niet meer fatsoenlijk draaien zonder die wet. Voor anderen is het niet veel meer dan ten dele een doublure van de Euthanasiewet en ten dele een overbodige wet gezien de bestaande praktijk. En voor weer anderen is het strijdig met hun religieuze beleving.

Zo lijkt het alsof de scheidslijnen duidelijk zijn, maar dat is allerminst het geval. Een adviescommissie, door de regering ingesteld met als voorzitter prof. Schnabel – een D66-er – sabelde de wet neer, de KNMG  -de beroepsgroep van artsen- wil er niets van weten. Het is nog vreemder. In gezelschappen stel ik geregeld dit onderwerp aan de orde en peil de meningen.

Die neigen steeds naar fifty-fifty, maar interessanter is dat de scheidslijnen niet duidelijk zijn. Mensen die in vrijwel alles dezelfde opvatting hebben, verschillen hier van opvatting en mensen die over vrijwel niets hetzelfde denken, zijn het hierin eens. In zo’n situatie moet je geen wet willen, maar de maatschappelijke ontwikkeling eerst zijn werk laten doen.

In een recent interview verwijst de oude staatsman Frits Korthals Altes (VVD) naar de wettelijke regeling van euthanasie en abortus, waarbij hij als minister betrokken was. Je moet bij dergelijke fundamentele levensvraagstukken niet te hard van stapel willen lopen, vindt hij. En: “De helft plus één is niet voldoende. Je moet draagvlak hebben.”

Trekken aan een dood paard

U zult mij niet horen zeggen dat materiële thema’s als salarisverhoging voor onderwijzers of versterking van onze krijgsmacht belangrijker zijn dan immateriële. Ze zijn beide even belangrijk en als ik moet kiezen vind ik immateriële zelfs belangrijker. Maar drammerig trekken aan een dood paard of netter gezegd: iets per se willen regelen dat daarvoor (nog) niet rijp is, is een beetje gênant.

En als je daarmee maanden vermorst terwijl de Noord-Koreaanse kernproeven dagelijks werk zijn, Donald Trump op vergelding hint, de G20-top nauwelijks iets heeft opgeleverd, een nieuwe crisis zich volgens deskundigen aankondigt en het IS-kalifaat zijn laatste uren beleeft, is dat haast (politiek) misdadig.

Als de Noord-Koreaanse langeafstandsraketten zijn geperfectioneerd en de jihadisten massaal terugkeren, hebben we allemaal een voltooid leven.

  Philip van Tijn is bestuurder, toezichthouder en adviseur. Schrijft geregeld voor elsevierweekblad.nl

08.07.2017

08.07.2017

De gekunstelde poging om links en rechts te verbinden  VN 08.07.2017

07.07.2017

AD 07.07.2017

Koning ook op vakantie op hoogte gehouden van formatie  AD 07.07.2017

Koning volgt formatie op vakantie  Telegraaf 07.07.2017

Restaurant formatie moet dicht Telegraaf 07.07.2017

Formatie even buiten Binnenhof Telegraaf 07.07.2017

Hoe werd Voltooid Leven zo groot in de formatie? Trouw 07.07.2017

AD 06.07.2017

AD 06.07.2017

De christelijke powervrouw van de formatietafel  AD 06.07.2017

Dijsselbloem voert druk op: Snel kabinet, anders drukt PvdA stempel op begroting AD 06.07.2017

Lastenverlichting? Zelfs VVD weigert beloftes te doen Elsevier 06.07.2017

Politici blijven deze zomer het liefst dichtbij huis  AD 06.07.2017

 

05.07.2017

05.07.2017

Politieke te­gen­stel­lin­gen zijn min of meer naar de achtergrond verdwenen Trouw 05.07.2017

Dijsselbloem speculeert niet over aftreden na Asschers eis  Elsevier 05.07.2017

Dijsselbloem wil niet speculeren over aftreden als minister NU 05.07.2017

Formatieoverleg volgende week in Haagse Johan de Witthuis NU 05.07.2017

Onderhandelaars kiezen voor ‘uitje’ elders in Den Haag  Elsevier 05.07.2017

Onderhandelaars op ‘uitje’ naar Haagse Johan de Witthuis AD 05.07.2017

Formatie in Johan de Witthuis nabij Binnenhof Telegraaf 05.07.2017

For­ma­tie­par­tij­en vragen opnieuw advies van Sociaal en Cultureel Planbureau AD 05.07.2017

Partijen zijn er ‘nog lang niet’ na overleg over cijfers  Elsevier 05.07.2017

Kamer ruziet over geld Telegraaf 05.07.2017

Dijsselbloem belooft koopkrachtreparatie voor 2018   NU 05.07.2017

Vakantie Kamerleden beknot door formatie  AD 05.07.2017

AD 04.07.2017

AD 04.07.2017

Onderhandelaars hebben weer advies nodig Parool 04.07.2017

Weer advies voor onderhandelaars Telegraaf 04.07.2017

Carola Schouten brengt nuchterheid en ervaring aan de formatietafel  Trouw 04.07.2017

‘Rutte, kijk eens naar Schiphol’ Telegraaf 04.07.2017

Grootste gevaar voor Rutte III is de coalitie zelf  AD 04.07.2017

Formatie vandaag weer verder Telegraaf 04.07.2017

AD 03.07.2017

AD 03.07.2017

Kabinet heeft geluk nodig  Telegraaf 03.07.2017

Cruciale week voor formerende partijen AD 03.07.2017

‘Hete’ euthanasiewet kan nog alles verpesten AD 03.07.2017

Moeilijke kwesties aan formatietafel  Telegraaf 03.07.2017

Kiezers D66 en CU volgen formatie met argusogen Trouw 03.07.2017

Kabinet heeft geluk nodig Telegraaf 03.07.2017

Cruciale week voor formerende partijen AD 03.07.2017

‘Hete’ euthanasiewet kan nog alles verpesten  AD 03.07.2017

Moeilijke kwesties aan formatietafel Telegraaf 03.07.2017

Voorwaarts mars! Telegraaf 03.07.2017

02.07.2017

02.07.2017

Met Kuyper tegen de heilige liberale koe Trouw 02.07.2017

De Haagse flipperkast waarin Zalm een coalitie moet zien te formeren  NRC 02.07.2017

01.07.2017

01.07.2017

Een onverklaarbaar optimisme heeft zich meester gemaakt van politiek Den Haag Trouw 01.07.2017

Zorgen COC nog niet weg na gesprek met formatieteam ChristenUnie NU 01.07.2017

Hoe zal het dit keer boteren tussen Gerrit Zalm en de christelijke partijen?  VN 01.07.2017

Pensioendeal uit zicht Telegraaf 01.07.2017

Asscher blijft als demissionair vicepremier PvdA-wensen binnenhalen NU 01.07.2017

AD 30.06.2017

AD 30.06.2017

Formatievlogs maken politiek weer hip  OmroepWest 30.06.2017

Formerende partijen bespreken direct ‘stevige materie’ NU 30.06.2017

Onderhandelaars bespreken ‘stevige materie’ Telegraaf 30.06.2017

Asscher zorgt voor spanning bij kabinet én formatiepartijen  Elsevier 30.06.2017

Asscher trekt nu zijn eigen plan Trouw 30.06.2017

Dijsselbloem: Asschers eisen zijn ‘volstrekt legitiem’  Elsevier 30.06.2017

Bussemaker houdt dreigement lerarensalarissen overeind VK 30.06.2017

Rutte: Kabinet was al gevallen als we niet door konden AD 30.06.2017

Formatie verder met SER-voorzitter Hamer NU 30.06.2017

SER-voorzitter Hamer naar Zalm Telegraaf 30.06.2017

GroenLinks offert de rechtsstaat op aan een ideaal dat al in 2015 achterhaald was  Trouw 30.06.2017

Je moet het maar durven: twee weken weg tijdens de formatie  VK 30.06.2017

AD 29.06.2017

AD 29.06.2017

Formatie vrijdag verder Telegraaf 29.06.2017

Formatiepartijen morgen om tafel met SER-voorzitter Hamer  AD 29.06.2017

Informateur Zalm wil volgende week medisch-ethische kwesties behandelen NU 29.06.2017

Zalm: Heikele onderwerpen volgende week al aan bod  Elsevier 29.06.2017

DNB waarschuwt onderhandelaars opnieuw voor extra uitgaven NU 29.06.2017

DNB-president Klaas Knot bracht een informeel bezoek aan informateur Gerrit Zalm om een update te geven over de stand van de Nederlandse economie.  Telegraaf 29.06.2017

Verdeeldheid over centrumrechts  Telegraaf 29.06.2017

Slechts derde van kiezers blij met centrumrechts kabinet  AD 29.06.2017

Nederland maakt zich meeste zorgen over integratie AD 29.06.2017

Vakantie tijdens formatie is schoffering van de kiezer  Elsevier 29.06.2017

Boodschap formatie: niet te veel uitgeven Telegraaf 29.06.2017

Formatiediscipline schuift Asschers voorstel over langer partnerverlof weer op lange baan VK 29.06.2017

Uitbreiding vaderschapsverlof toch weer op de lange baan  NU 29.06.2017

Formatiepartijen blokkeren uitbreiding verlof voor papa’s AD 29.06.2017

Gerrit Zalm is meester in het gunnen  AD 29.06.2017

AD 28.06.2017

AD 28.06.2017

Belangrijkste breuklijn door coalitie in wording loopt tussen D66 en CU, maar aan de secondanten zal het niet liggen VK 28.06.2017

Informateur Zalm wil volgende week medisch-ethische kwesties behandelen NU 28.04.2017

Zalm zet vaart achter formatie  Telegraaf 28.06.2017

D66 heeft gegokt en zwaar verloren Trouw 28.06.2017

Pechtold blijft maar treuren over afhaken Klaver  Elsevier 28.06.2017

Zalm: We willen inzoomen op de grote onderwerpen AD 28.06.2017

Tjeenk Willink: Formerende partijen moeten respect voor elkaar hebben  AD 28.06.2017

Informateur rondt eerste dag overleg af AD 28.06.2017

Het is officieel: Gerrit Zalm nieuwe informateur  AD 28.06.2017

Rutte wil ook steun linkse partijen bij vraagstukken als migratie en klimaat NU 28.06.2017

Partijleiders weer aan de bak  Telegraaf 28.06.2017

Premier Rutte heeft vertrouwen  Telegraaf 28.06.2017

AD 27.06.2017

AD 27.06.2017

Weg vrij voor Zalms coalitie AD 27.06.2017

Scheidend informateur Tjeenk Willink pleit voor brede steun bij lastige dossiers NU 27.06.2017

Vanavond eindverslag Tjeenk Willink AD 27.06.2017

Formatiebesprekingen mogelijk op geheime locatie AD 27.06.2017

AD 27.06.2017

AD 27.06.2017

 

D66- en CU-kiezers stug  Telegraaf 27.06.2017

ChristenUnie toont eerste teken van loyaliteit aan de coalitie in wording VK 27.06.2017

Bonussenbeleid mogelijke splijtzwam formatie Elsevier 27.06.2017

ChristenUnie laat afkeer van bonussen plotseling vallen Elsevier 27.06.2017

ChristenUnie stemt onverwacht tegen motie over strenge bonuswetgeving  AD 27.06.2017

Kamer: soepeler bonusregels bankiers mogelijk AD 27.06.2017

Tjeenk Willink geeft opvolger huiswerk mee AD 27.06.2017

26.06.2017

26.06.2017

Banvloek op PVV maakt de formatie erg spannend  Elsevier 26.06.2017

Zalm moet Rutte-III in elkaar sleutelen Trouw 26.06.2017

Gerrit Zalm volgt Tjeenk Willink op als informateur  NU 26.06.2017

Gerrit Zalm nieuwe informateur Telegraaf 26.06.2017

Gerrit Zalm wordt de nieuwe informateur  Trouw 26.06.2017

Gerrit Zalm volgt Tjeenk Willink op als informateur en moet Rutte III gaan smeden VK 26.06.2017

Gerrit Zalm (VVD) wordt de nieuwe informateur Elsevier 26.06.2017

Gerrit Zalm wordt nieuwe informateur  AD 26.06.2017

Gerrit Zalm wordt de nieuwe informateur Trouw 26.06.2017

Tjeenk Willink hoort ‘bekende standpunten’ van oppositie  NU 26.06.2017

Informateur Tjeenk Willink hoort bekende standpunten van oppositie AD 26.06.2017

Oppositie langs bij informateur Telegraaf 26.06.2017

Toekomstige oppositie bij informateur Telegraaf 26.06.2017

‘Informateur Tjeenk Willink houdt het voor gezien’  Elsevier 26.06.2017

‘Tjeenk Willink wil stoppen als informateur, Gerrit Zalm mogelijke opvolger’  NU 26.06.2017

Tjeenk Willink wil niet verder als informateur VK 26.06.2017

Tjeenk Willink wil stoppen als informateur AD 26.06.2017

Tjeenk Willink stopt ermee Telegraaf 26.06.2017

Partijleiders nog een keer langs informateur Tjeenk Willink, Wilders grote afwezige AD 26.06.2017

25.06.2019 

25.06.2019 

Het probleem is dat er zes, zeven partijen menen dat het Torentje binnen handbereik is Trouw 25.06.2017

Partijleiders nog een keer naar informateur  Telegraaf 25.06.2017

Informateur Tjeenk Willink ontvangt nogmaals alle partijleiders  NU 25.06.2017

AD 24.06.2017

AD 24.06.2017

Den Haag heeft geen formateur nodig, maar een tovenaar  VN 24.06.2017

De gesprekken over een nieuw klimaatbeleid beloven ingewikkeld te worden Trouw 24.06.2017

Slob (CU): ‘Pragmatische Pechtold kiest voor coalitie van lef’ Elsievier 24.06.2017

Roemer: VVD, CDA en D66 hebben zich verloofd AD 24.06.2017

SP moet ’hot’ worden  Telegraaf 24.06.2017

Welke strijd wordt het hevigst aan de onderhandeltafel?  VK 24.06.2017

Van de honderd dagen sinds de verkiezingen is er niet één verspild Trouw 24.06.2017

Formatiedag 100: na twee etentjes naar de volgende fase  NOS 24.06.2017

AD 23.06.2017

AD 23.06.2017

VVD, CDA, D66 en CU gaan woensdag onderhandelen  VK 23.06.2017

Partijen eindelijk bij elkaar: ‘Er moet wel een keer een kabinet komen’  Elsevier 23.06.2017

Motorblok gaat met CU onderhandelen  Telegraaf 23.06.2017

VVD, CDA en D66 gaan met ChristenUnie onderhandelen over kabinet  AD 23.06.2017

Nieuw hoofdstuk in ka­bi­nets­for­ma­tie begonnen Trouw 23.06.2017

Rutte 3 moet inzetten op digitaal, technologie en klimaat Telegraaf 23.06.2017

De formatieworsteling in zes ronden AD 23.06.2017

Wil een beweging iets bereiken, dan moet ze toch weer partij worden Trouw 23.06.2017

Tjeenk Willink levert perfect werk af  Trouw 23.06.2017

Deze hobbels staan VVD, CDA, D66 en ChristenUnie te wachten  NU 23.06.2017

AD 23.06.2017

AD 23.06.2017

 

VVD, CDA, D66 en CU zijn begonnen  Telegraaf 23.06.2017

VVD, CDA, D66 en ChristenUnie voor het eerst samen bij informateur  NU 23.06.2017

Leiders ‘motorblok’ en ChristenUnie samen bij informateur  AD 23.06.2017

Lang wachten op kabinet Telegraaf 23.06.2017

Na honderd dagen kunnen we vandaag starten! AD 23.06.2017

Gert-Jan Segers weigert het kleine broertje te zijn Trouw 23.06.2017

Alleen Tjeenk Willink krijgt de fractieleiders stil  Trouw 23.06.2017

Formeren zoals wij dat doen, is hopeloos verouderd  Trouw 23.06.2017

AD 22.06.2017

AD 22.06.2017

Brengt dit D66-wetsvoorstel formatie in gevaar?  Elsevier 22.06.2017

Pijnpunten formatie na weekend  Telegraaf 22.06.2017

VVD, CDA, D66 en ChristenUnie vrijdag naar Tjeenk Willink  Elsevier 22.06.2017

VVD, CDA, D66 en CU vrijdag naar informateur  NU 22.06.2017

VVD, CDA, D66 en Christenunie vrijdag naar informateur  AD 22.06.2017

VVD, CDA, D66 en CU vrijdag naar informateur  Telegraaf 22.06.2017

AD 22.06.2017

AD 22.06.2017

 

Achterban CU ziet D66 wel zitten Telegraaf 22.06.2017

Achterban ChristenUnie wil graag met D66 in zee  AD 22.06.2017

Het optimisme van Pechtold is ongeloofwaardig AD 22.06.2017

Rijsttafel klaart lucht tussen Segers en Pechtold: hoe verder?  Elsevier 22.06.2017

AD 21.06.2017

AD 21.06.2017

Doorbraak in formatie  AD 21.06.2017

Rutte: eerst even bellen Telegraaf 21.06.2017

Pechtold en Segers opgetogen over formatiediner: ‘Smaakt naar meer’  Elsevier 21.06.2017

De formatie: alle ingrediënten voor een voorspoedig vervolg zijn nu aanwezig

Na bijna 100 dagen gloort Rutte III  VK 21.06.2017

Schouten (CU) onderhandelt mee over nieuw kabinet  AD 21.06.2017

Etentje Pechtold en Segers Telegraaf 21.06.2017

Pechtold en Segers opnieuw in gesprek over nieuw kabinet Trouw 21.06.2017

Pechtold en Segers praten met elkaar tijdens diner  Elsevier 21.06.2017

D66 niet toe aan uitnodiging CU Telegraaf 21.06.2017

Alsnog formatiepoging VVD, CDA, D66 en ChristenUnie NU 21.06.2017

Kogel is door de kerk: CU aan tafel met VVD, CDA en D66 VK 21.06.2017

‘Motorblok’ van VVD, CDA en D66 gaat met ChristenUnie om tafel AD 21.06.2017

CU wil ’een faire kans’ Telegraaf 21.06.2017

Segers: ik wil wel, maar informateur moet checken of ik gewenst ben aan formatietafel  Elsevier 21.06.2017

Gert-Jan Segers is aan zet, zo navigeert hij  VK 21.06.2017

CU-leider Segers legt druk in formatieproces bij VVD, CDA en D66  NU 21.06.2017

Het is CU of nooit Telegraaf 21.06.2017

ChristenUnie-leider Segers wacht op uitnodiging van ‘motorblok’  AD 21.06.2017

ChristenUnie staat sterk na afhaken PvdA  AD 21.06.2017

Na ‘nee’ van Asscher zijn VVD, CDA en D66 aangewezen op Segers  Elsevier 21.06.2017

Voorman ChristenUnie woensdag naar informateur Tjeenk Willink   NU 21.06.2017

Leden op congres: Dat Asscher weigert te regeren, is prima  Trouw 21.06.2017

Formeren is een strijd om politieke prioriteiten en macht  Trouw 21.06.2017

20.06.2017

20.06.2017

Tjeenk Willink zet streep door Asscher; alleen de ChristenUnie blijft over  VK 20.06.2017

Gert-Jan, kom er maar in; de PvdA blijft nee zeggen tegen VVD, CDA en D66 VK 20.06.2017

Asscher zegt nee; weg vrij voor coalitie met ChristenUnie Trouw 20.06.2017

Asscher: ‘Drie letters voor de informateur: nee’  Elsevier 20.06.2017

Asscher is niet beschikbaar voor plek in kabinet met VVD, CDA en D66 NU 20.06.2017

Asscher zegt ‘njet’ tegen regeringsdeelname  AD 20.06.2017

’Kabinet moet links en rechts verbinden’ Telegraaf 20.06.2017

Is de PvdA klaar om te regeren na de grote verkiezingsnederlaag? VK 20.06.2017

Rutte: nieuw kabinet moet links en rechts verbinden  AD 20.06.2017

Segers voert druk op VVD, CDA en D66 op: ‘CU is geen tussengerecht’ Elsevier 20.06.2017

Deadline nodig voor ka­bi­nets­for­ma­tie Trouw 20.06.2017

19.06.2017

19.06.2017

’Duurdere tabak in regeerakkoord’ Telegraaf 19.06.2017

Zo’n ouderwets regeerakkoord kan echt niet meer Trouw 19.06.2017

PvdA-burgemeesters zetten Asscher onder druk  Elsevier 19.06.2017

PvdA-burgemeesters: we moeten meedoen met de formatie VK 19.06.2017

Sheila Sitalsing: meeregeren, waarom zou Asscher? Hij lijkt het prima naar zijn zin te hebben VK 19.06.2017

18.06.2017

18.06.2017

Asscher: ‘We gaan Rutte niet aan een meerderheid helpen’  Elsevier 18.06.2017

Formatie toont de tragiek van links  Trouw 18.06.2017

Roemer wil geloofwaardigheid behouden  Trouw 18.06.2017

AD 17.06.2017

AD 17.06.2017

Het wordt tijd dat Asscher zijn knopen telt Trouw 17.06.2017

Een formatierecord komt snel dichterbij Trouw 17.06.2017

‘In een coalitie met een meerderheid in beide Kamers zal achterdocht het cement zijn’ Trouw 17.06.2017

Meeregeren? Of niet? Tweespalt binnen de PvdA  AD 17.06.2017

Segers: ‘De informateur kan beter eerst met de PvdA gaan praten’  Trouw 17.06.2017

‘IK DOE HET NIET. PUNT’

Alleen zij kunnen VVD, CDA en D66 nog aan meerderheid helpen AD 17.06.2017

Alleen zij kunnen VVD, CDA en D66 nog aan meerderheid helpen  Trouw 17.06.2017

Rutte en Buma spelen de vermoorde onschuld  VN 17.06.2017

Segers bedankt voor formatie, kaatst de bal weer naar Asscher  Elsevier 17.06.2017

Het wordt tijd dat Asscher zijn knopen telt Trouw 17.06.2017

Telegraaf 16.06.2017

Telegraaf 16.06.2017

Zoek de overeenkomsten: welke partij vult het ‘motorblok’ het best aan?  VK 16.06.2017

VVD, CDA en D66 praten dinsdag verder NU 16.06.2017

Informateur praat dinsdag verder met ‘motorblok’  AD 16.06.2017

Telegraaf 16.06.2017

Telegraaf 16.06.2017

Pechtold zet deur op kier voor ChristenUnie  Elsevier 16.06.2017

Formatie: D66 moet minder dogmatisch denken  Elsevier 16.06.2017

 

Telegraaf 16.06.2017

Telegraaf 16.06.2017

Asscher bepleit migratiedeals Telegraaf 16.06.2017

Asscher hengelt echt niet naar plek aan formatietafel, zegt hij  Elsevier 16.06.2017

Waarom mengt Lodewijk Asscher zich met een opinie-artikel in het asieldebat? VK 16.06.2017

Telegraaf 16.06.2017

Telegraaf 16.06.2017

‘PvdA wél bereid vluchtelingen terug te sturen naar Noord-Afrika’ AD 16.06.2017

Is Asscher toch uit op regeringsdeelname?  Elsevier 16.06.2017

Telegraaf 16.06.2017

Telegraaf 16.06.2017

GroenLinks offert de rechtsstaat op aan een ideaal dat al in 2015 achterhaald was Trouw 16.06.2017

Twee opties Tjeenk Willink Telegraaf 16.06.2017

AD 16.06.2017

AD 15.06.2017

 

 

 

 

Tjeenk Willink sluit SP en PVV uit van kabinetsformatie Elsevier 15.06.2017

Rutte en Buma sluiten Wilders uit, zwart op wit VK 15.06.2017

AD 15.06.2017

AD 15.06.2017

Informateur Tjeenk Willink roept partijen op te bewegen NU 15.06.2017

Meerderheid blijft inzet Telegraaf 15.06.2017

SP buitenspel in formatie, Tjeenk Willink wil verder met ChristenUnie of PvdA VK 15.06.2017

Tjeenk Willink sluit SP en PVV uit van kabinetsformatie  Elsevier 15.06.2017

Leiders motorblok moeten elkaar weer zien te vinden AD 15.06.2017

Roemer vindt dat VVD en CDA elkaar los moeten laten NU 15.06.2017

Roemer wil VVD en CDA uit elkaar trekken Elsevier 15.06.2017

SP volhardt: Geen deelname aan kabinet met VVD  AD 15.06.2017

Roemer wil echt niet Telegraaf 15.06.2017

Informateur wil variant met CU óf PvdA onderzoeken  Trouw 15.06.2017

‘Het is slim dat Jesse Klaver wegblijft van de schuldvraag’  Trouw 15.06.2017

Klaver had tijdens formatie geen vertrouwen in halen doelen Parijs NU 15.06.2017

GroenLinks is nooit een echte groene partij geweest  Trouw 15.06.2017

Heel goed dat Klaver zijn rug recht heeft gehouden VK 15.06.2017

Drukte in de achterkamertjes  Telegraaf 15.06.2017

Klaver: ik ben niet teruggefloten door onzichtbare partijbazen  Elsevier 15.06.2017

Het was niet alleen migratie, zegt Klaver: ‘Op andere dossiers zag ik ook geen compromis doorschemeren’   VK 15.06.2017

Telegraaf 14.06.2017

Rutte baalt van mislukte formatie, en Roemer aan tafel bij Tjeenk Willink Elsevier 14.06.2017

Zoek de overeenkomsten: welke partij vult het ‘motorblok’ het best aan?  VK 14.06.2017

SP op gesprek bij informateur Telegraaf 14.06.2017

SP-leider Roemer morgen bij informateur op bezoek AD 14.06.2017

Rutte en Buma richten zich nu op kabinet met SP, PvdA of ChristenUnie NU 14.06.2017

Tjeenk Willink probeert formatie weer vlot te trekken AD 14.06.2017

VVD verwijt GL koudwatervrees Telegraaf 14.06.2017

LIVE: Jesse Klaver geeft tekst en uitleg aan achterban  AD 14.06.2017

Informateur opnieuw om tafel met Rutte en Buma  AD 14.06.2017

PvdA komt langs bij D66  Telegraaf 14.06.2017

Asscher houdt hoop op kabinetsdeelname levend AD 14.06.2017

Rutte vreest lange formatie en sluit nieuwe verkiezingen niet uit NU 14.06.2017

Rutte: zaak is ingewikkeld Telegraaf 14.06.2017

Jesse Klaver heeft de milieuliefhebbers bedonderd  Elsevier 14.06.2017

Informateur weer verder in Stadhouderskamer  Telegraaf 14.06.2017

Klaver kort gehouden’ Telegraaf 14.06.2017

Felle kritiek op uitleg Klaver over mislukken formatie NU 14.06.2017

Helaas heeft Jesse Klaver een verkeerde afweging gemaakt Trouw 14.06.2017

Waarom de Turkije-deal niet te kopiëren is in Noord-Afrika  Trouw 14.06.2017

Er wordt te gretig naar de wereldvreemde Klaver gewezen Trouw 14.06.2017

De informateur trekt, maar wie helpt?  Trouw 14.06.2017

Misschien moet er nu geen regeerakkoord komen, maar een regeeragenda VK 14.06.2017

AD 13.06.2017

AD 13.06.2017

Aanhang GroenLinks verbijsterd over manoeuvre Klaver  Elsevier 13.06.2017

Onbegrijpelijk: Jesse Klaver liet gouden kans liggen  Elsevier 13.06.2017

Schuift CU aan bij formatiegesprek? Dit zegt Segers over migratiedeals  Elsevier 13.06.2017

Advertenties

juni 14, 2017 Posted by | 2e kamer, 2e kamerverkiezingen 2017, CDA, CU-SGP, formatie, groenlinks, politiek, verkiezingen 2017, VVD, VVD-CDA-D66 | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 5 reacties

Met de begroting 2017 op weg naar kabinet Rutte-3

Nieuw kabinet

Het nieuwe kabinet zal allereerst moeten zorgen dat meer mensen in hun portemonnee gaan voelen dat het economisch beter gaat. Dat stelt vakbond FNV in een reactie op de jongste ramingen van het Centraal Planbureau (CPB).

Volgens het CPB stijgt de koopkracht de komende jaren nauwelijks, terwijl de economie verder groeit en het begrotingsoverschot oploopt. ,,Het geld is er, dus er staat een nieuw kabinet niets in de weg om te investeren in mensen en de kwaliteit van de samenleving’´, aldus FNV-voorzitter Han Busker.

Ook met het Nederlandse bedrijfsleven gaat het na jaren van crisis weer beter. ,,Nu zijn de gewone man en vrouw aan de beurt om te merken dat de economie aantrekt’´, vindt Busker. FNV pleit onder meer voor een betere aanpak van verdringing op de arbeidsmarkt en meer vaste banen in de publieke sector.

De overheid behaalde in 2016 een begrotingsoverschot van 2,9 miljard euro. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.

Het overschot betreft 0,4 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Een jaar eerder was er nog een tekort van 2,1 procent. De zogenoemde schuldquote van de overheid daalt sinds 2015 en kwam eind 2016 uit op 62,3 procent van het bbp.

De overheid behaalde voor het laatst een overschot in 2008. Het jaar daarop volgde door het uitbreken van de financiële crisis een tekort van 5,4 procent. Van 33,5 miljard euro tekort in 2009 ging de overheid naar 2,9 miljard euro overschot in 2016, constateerde het statistiekbureau.

Volgens het CBS bedroegen de inkomsten van de Nederlandse overheid vorig jaar 307 miljard euro, een stijging van meer dan 14 miljard euro ten opzichte van 2015. Dat is te danken aan hogere opbrengsten uit belastingen en sociale premies. Lagere aardgasbaten hadden juist een negatief effect van 3 miljard euro op de inkomsten van de overheid.

De overheidsuitgaven gingen vorig jaar met bijna 3 miljard euro omlaag tot ruim 304 miljard euro. Het statistiekbureau merkte daarbij op dat de afdrachten aan de Europese Unie vorig jaar bijna 4 miljard euro lager waren. Daarvan is 3 miljard euro eenmalig. De rentelasten namen af met bijna 1 miljard euro. Wel stegen de uitgaven aan lonen en salarissen van ambtenaren, evenals de lasten voor sociale uitkeringen.

De staatsschuld stond eind vorig jaar op 434 miljard euro, een afname met 7 miljard euro ten opzichte van een jaar eerder. Met een schuld van iets meer dan 62 procent van het bbp voldoet Nederland bijna aan de Europese norm die stelt dat een EU-lidstaat geen hogere schuld mag hebben dan 60 procent van het bbp. De cijfers die het CBS vrijdag heeft gepresenteerd, zullen ook aan de Europese Commissie worden gerapporteerd.

De gepubliceerde cijfers – het planbureau komt elk jaar in maart met een prognose over de economische ontwikkelingen voor de komende jaren – kunnen een vliegende start geven aan de onderhandelingen over een mogelijke coalitie tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks, die volgende week moeten beginnen.

Onderhandelingen

De onderhandelingen over de formatie van een nieuw kabinet gaan volgende week onder een uniek gunstig economisch gesternte van start. Nog nooit in de politieke geschiedenis na de oorlog kon een formatie rekening houden met een begrotingsoverschot in de volledige reguliere kabinetsperiode.

Volgens het vanmorgen door het Centraal Planbureau (CPB) gepubliceerd Centraal Economisch Plan zal de begroting tot en met 2021 een overschot laten zien, mocht tenminste een nieuw kabinet niet alles aan nieuw beleid gaan uitgeven. In 2021 zou het overschot uit kunnen komen op 11 miljard euro, 1,3 procent van de omvang van de totale economie.

Vorig jaar sloegen de rode cijfers om in zwarte. Minister Dijsselbloem van Financiën hield in 2016 onder de streep 2,9 miljard euro over, terwijl hij de Kamer vorige maand nog meldde 200 miljoen euro over te houden. De economie groeide in 2016 met 2,2 procent, ondanks dat er minder gas werd opgepompt in Groningen. Die reductie scheelde 0,2 procent groei.

Tegenover de gunstige financiële cijfers staat echter wel de waarschuwing van het planbureau dat Nederland rekening moet houden met de mogelijkheid dat de groei van de economie blijvend op een veel lager niveau uit zal komen. 3 procent groei, zoals in het verleden, zal niet meer voorkomen. Hooguit breidt de economie tot 2021 met gemiddeld 1,7 procent uit.

Regeersakkoord nieuw kabinet

Donderdag kwamen de lijsttrekkers van VVD, CDA, D66 en GroenLinks bijeen voor een formatiegesprek, onder toeziend oog van verkenner Edith Schippers. Kunnen de vier – zeer verschillende – partijen tot een Regeerakkoord komen?

Ook VVD-coryfee Frank de Grave heeft zijn partij opgeroepen prioriteit te geven aan het klimaatbeleid. Daar ontstaan direct problemen: volgens doorrekeningen van het Centraal Planbureau (CPB) zorgen alleen al de kilometer- en spitsheffing van GroenLinks voor een lastenverzwaring van 4 miljard euro, terwijl de VVD de lasten voor automobilisten juist wil verlagen met 200 miljoen euro.

De totale lastenverzwaring door de klimaatplannen van GroenLinks komt uit op 16,4 miljard euro. In de plannen van D66 kost het klimaatbeleid de belastingbetaler zo’n 9,5 miljard euro; als het aan de VVD ligt, geeft Nederland er maar 500 miljoen euro aan uit. Het CDA heeft de kosten van zijn klimaatplannen niet laten doorrekenen.

(De)nivellering?

Daarnaast willen CDA en VVD een einde maken aan het langdurige ‘nivelleringsfeestje’, terwijl het partijprogramma van GroenLinks door Klaver zelf ‘een groot aanvalsplan om ongelijkheid aan te pakken’ wordt genoemd. De partijen verschillen veel in hun ideeën over wie het meest moet profiteren van de economische groei nu de crisis voorbij is.

Als het aan de VVD en het CDA ligt, profiteren vooral werkenden en huishoudens met een middeninkomen. GroenLinks richt zich meer op de lage inkomens. Zo gaan uitkeringsontvangers er bij GroenLinks net zoveel op vooruit in koopkracht als werkenden (beiden 1,3 procent). Bij de VVD gaan werkenden erop vooruit en uitkeringsgerechtigden erop achteruit.

Ondernemers blijken helemaal niet zo laaiend over de winst van GroenLinks: ‘Plannen zijn doodsteek bedrijfsleven’

De partij van Klaver zal ook moeten inleveren bij de zorg: D66, CDA en VVD hebben aangegeven er niet nog meer in te willen investeren. GroenLinks vindt een toename van de zorgkosten minder een probleem.

zie ook:  Op weg naar kabinet Rutte-3

zie ook: Uitslag 2e kamerverkiezing 15.03.2017 – VVD de grote winnaar

zie ook: Verkiezingen 2e Kamer 15.03.2017

zie ook:  Kabinet Rutte 2 – miljoenennota versus rijksbegroting 2017

zie ook: Algemene Beschouwingen Miljoenennota Begroting 2017

zie ook: Kabinet Rutte 2 – Op weg naar de Begroting 2017

Nederland hoeft 80 miljoen minder aan EU af te dragen

NU 11.05.2017 Nederland kan een meevaller van zo’n 80 miljoen euro uit Brussel verwachten. Dat is wat Den Haag minder aan de Europese Unie hoeft af te dragen, omdat daar vorig jaar meer geld binnenkwam dan verwacht.

De EU ontving in 2016 1,7 miljard euro meer dan begroot, vooral door hogere inkomsten aan boetes en door rente op late betalingen. Dat meldt minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën donderdag aan de Tweede Kamer.

Brussel gaf vorig jaar ook 4,9 miljard euro minder uit dan in de begroting stond. Zo was er veel geld gereserveerd voor steun aan achtergebleven gebieden, maar het kwam bij de uitvoering tot vertragingen. De verwachting is dat dat geld de komende jaren alsnog wordt uitgegeven.

Lees meer over: Nederland EU

Meevaller uit Brussel voor schatkist

 

Telegraaf 11.05.2017 Nederland kan een meevaller van zo’n 80 miljoen euro uit Brussel verwachten. Dat is wat Den Haag minder aan de Europese Unie hoeft af te dragen, omdat daar vorig jaar meer geld binnenkwam dan verwacht.

De EU ontving in 2016 1,7 miljard euro meer dan begroot, vooral door hogere inkomsten aan boetes en door rente op late betalingen. Dat meldde minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën donderdag aan de Tweede Kamer.

Brussel gaf vorig jaar ook 4,9 miljard euro minder uit dan in de begroting stond. Zo was er veel geld gereserveerd voor steun aan achtergebleven gebieden, maar het kwam bij de uitvoering tot vertragingen. De verwachting is dat dat geld de komende jaren alsnog wordt uitgegeven.

‘Meevallers gebruiken voor verlaging staatsschuld’

Telegraaf 04.04.2017 Peiling DFT – De extra inkomsten voor de Nederlandse schatkist dankzij de aantrekkende economie moeten door het nieuwe kabinet worden besteed aan het verder terugbrengen van de staatsschuld.

Althans dat meent ruim een derde van de respondenten aan een poll van DFT.nl

Het Nederlandse kabinet heeft vorig jaar €4,3 miljard aan extra inkomsten gekregen doordat het economische klimaat in ons land zich beter heeft ontwikkeld dan verwacht.

De keus om de meevallers te gebruiken voor het verlagen van de staatsschuld is voor 35% van de respondenten de beste optie.

Het omlaag brengen van de BTW krijgt van 27% de voorkeur. Iets meer dan een kwart meent dat een verlaging van de AOW-leeftijd het meest voor de hand ligt.

Het opschroeven van de ontwikkelingshulp of een verhoging van de defensie-uitgaven is voor 3% respectievelijk 9% favoriet.

Pechtold noemt DNB-advies niet achterover te leunen ‘verstandig’

NU 31.03.2017 D66-leider Alexander Pechtold vindt het advies dat de president van De Nederlandse Bank (DNB) Klaas Knot voor het volgende kabinet heeft, om ondanks de economische groei toch op de centen te letten, “verstandig”.

“In Nederland zijn we altijd heel zuinig en zorgvuldig als het om geld gaat”, zei hij vrijdag na afloop van het gesprek dat de onderhandelaars van de VVD, CDA, D66 en GroenLinks hadden met de DNB, het Centraal Planbureau en de Studiegroep Begrotingsruimte.

VVD-leider Mark Rutte wilde niet reageren op het advies van de DNB. “U kunt ongeveer bedenken hoe een VVD’er daarover denkt, maar mij past enige terughoudendheid”, aldus Rutte die daaraan toevoegde dat alles wat hij in dit stadium hierover zegt, geïnterpreteerd zal worden in de context van de formatie.

Ook CDA-voorman Sybrand Buma en Jesse Klaver (GroenLinks) wilden niet ingaan op de inhoud van de gesprekken.

Geen grote uitgaven

Knot zei donderdag dat het volgend kabinet de extra miljarden die er beschikbaar zijn niet zomaar moet uitgeven.

Verstandiger zou zijn om een buffer op te bouwen zodat er bij een volgende economische crisis niet drastisch bezuinigd hoeft te worden. Ruimte voor grote uitgaven ziet hij dan ook niet.

Wel moet er een serieus klimaatbeleid komen en er moet werk gemaakt worden van de afbouw van de hypotheekrenteaftrek. Ook de verschillen tussen flex- en vast werk moeten de aandacht van een volgend kabinet krijgen.

De onderhandelaars spraken met de experts om inzicht te krijgen in de financieel-economische ruimte die zij hebben voor de komende vier jaar. Volgende week gaan de echte formatieonderhandelingen van start.

Zie ook: Vooruitblik op de formatie: Verschillen tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks

Lees meer over: Verkiezingen 2017

 President Klaas Knot van De Nederlandsche Bank staat de pers te woord op het Binnenhof.

Knot pleit voor stabieler beleid

Telegraaf 31.03.2017 De president van De Nederlandsche Bank Klaas Knot heeft bij onderhandelaars VVD, CDA, D66 en GroenLinks gepleit voor een stabieler financieel beleid.

Sinds de economie aantrekt is er meer financiële ruimte, maar Knot wil dat de partijen, die misschien wel samen in een kabinet stappen, voorzichtig zijn met spenderen. Verstandiger vindt hij het dat er nu een flinke buffer wordt opgebouwd. Hij hekelt het „hollen-of-stilstaan-karakter van de Nederlandse economie”, zei hij na afloop van een anderhalf uur durend gesprek aan het Binnenhof. „Het ging vooral om de begrotingsruimte”, liet hij weten.

Ook topvrouw Laura van Geest van het Centraal Planbureau en Manon Leijten van de Studiegroep Begrotingsruimte waren uitgenodigd voor het gesprek onder leiding van informateur Edith Schippers.

’Gaan hier ons voordeel mee doen’

De fractievoorzitters van VVD, CDA, D66 en GroenLinks lieten na afloop weinig los over de adviezen van de financiële kopstukken. „We gaan hier ons voordeel mee doen”, zei Sybrand Buma (CDA).

Ook VVD-leider Mark Rutte hield het vaag. Wel maakte hij op het zonnige Binnenhof tijd om met dagjesmensen op de foto te gaan. „U kent de regels, hè? Een selfie is tien euro, tenzij u de rest van uw leven op de VVD stemt”, grijnsde hij tegen een dame in een roze jasje.

LEES MEER OVER; KLAAS KNOT FORMATIE POLITIEK EDITH SCHIPPERSDE NEDERLANDSCHE BANK

Knot waarschuwt weer: temper over­heids­uit­ga­ven

AD 31.03.2017 President van De Nederlandsche Bank Klaas Knot heeft de onderhandelaars over een nieuw kabinet nog eens op het hart gedrukt het beschikbare extra geld niet meteen geheel uit te geven.

De economie had de afgelopen jaren helaas een ,,hollen-en-stilstaankarakter”. ,,Het zou een goede zaak zijn daaraan geen extra impuls te geven”, zei Knot na afloop van een gesprek vrijdag met VVD, CDA, D66 en GroenLinks onder leiding van informateur Edith Schippers.

Of de onderhandelaars de boodschap van de centralebankpresident ter harte nemen zal moeten blijken, zei Knot. De vier beoogde regeringspartners hebben vooral gesproken over hoeveel geld zij verstandig kunnen uitgeven, zei hij. Een andere wens van de centralebankpresident, een hervorming van het belastingstelsel, kwam nog niet ter tafel.

  >Tobias den Hartog @DenhartogT

Eensgezinde boodschap: het waren fijne gesprekken. #formatie   1:46 PM – 31 Mar 2017

Over de inhoud van het gesprek wilden de vier partijleiders na afloop weinig kwijt. Alexander Pechtold vond het een nuttige bijeenkomst en noemde het advies van Knot ,,verstandig”. ,,Het is heel belangrijk om je te laten bijpraten door mensen die goed zicht hebben op de overheidsfinanciën”, aldus de D66-voorman. ,,Goede gesprekken, hier gaan we ons voordeel mee doen”, zei Sybrand Buma (CDA) op weg naar buiten.

Premier en VVD-leider Mark Rutte gaf aan voorzichtig te willen zijn met commentaar op de gesprekken. ,,Een kabinetsformatie is ingewikkeld genoeg”, zei hij. ,,En alles wat ik zeg is in de context van de formatie.”

DNB-president Klaas Knot adviseert Nederlandse politici zich voor het nieuwe kabinet niet rijk te rekenen.

Knot: Financiële ruimte kabinet beperkt

Telegraaf 30.03.2017 De financiële armslag van het komende kabinet is veel kleiner dan veel politici nu denken. Het is aan te raden een stevige buffer op de begroting aan te houden om bij een volgende crisis bezuinigingen te voorkomen.

http://content.tmgvideo.nl/embed/account=Kx1PKc/item=1aZgdqvDBgcV/player=LakMO-EKGMsh/embed.html

Dat zegt president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) donderdag bij de presentatie van het jaarverslag.

”Het is zaak dat de overheid in gunstige economische tijden streeft naar een begrotingsoverschot”, aldus Knot. Hij mikt op een overschot op de begroting van 1% van het bruto binnenlands product (bbp).

Bezuiniging voorkomen

Volgens de laatste cijfers van het Centraal Planbureau kan een nieuwe kabinet in 2021 een begrotingsoverschot van 1,3% behalen. Daarmee blijft er voor de middellange termijn maximaal €2 miljard over aan extra geld.

“Er moet niet de indruk ontstaan dat geld tegen de plinten klotst”, licht Knot in een interview met De Financiële Telegraaf toe.

“De Nederlandse economie kent een hoge mate van hollen en stilstaan. Dat geldt helaas ook voor onze overheidsfinanciën. Als we willen voorkomen dat wij in een volgende recessie weer moeten bezuinigen, moeten we nu zorgen voor een begrotingsoverschot van zo’n 1%.”

Positief gestemd 

Knot is zeer positief over de stand van de Nederlandse economie. “De economische groei trekt duidelijk aan. Ook in vergelijking met veel andere Europese landen deed Nederland het in 2016 goed.”

De DNB-president wijst onder meer op de snel dalende werkloosheid. “Het tempo waarmee de werkloosheid daalt blijft ons maar positief verrassen. Voor een fenomeen als ‘baanloze groei’ is geen aanwijzing.”

DNB bepleit voor een komende kabinetsperiode hervormingen op het gebied van de arbeidsmarkt, huizenmarkt en pensioenen.

Lees hier alles over de kabinetsformatie

GERELATEERDE ARTIKELEN

DNB-baas Klaas Knot maant kabinet tot zuinigheid: ‘Geen nieuwe uitgaven’

VK 30.03.2017 Van DNB-directeur Klaas Knot hoeft het nieuwe kabinet niet te bezuinigen, maar blijft de hand wel op de knip. Dat zei Knot donderdag bij de presentatie van het jaarverslag van De Nederlandsche Bank. Als de nieuwe regeringspartijen deze boodschap ter harte nemen, betekent dat geen extra uitgaven in de komende kabinetsperiode.

De directeur van de centrale bank wil dat het kabinet streeft naar een structureel begrotingsoverschot van 1 procent. Het Centraal Planbureau liet vorige week vrijdag weten dat het begrotingsoverschot zonder aanvullend beleid naar die 1 procent kruipt. Knots pleidooi vloeit voort uit de grilligheid van de Nederlandse economie. Gaat het goed, dan gaat het heel goed. Gaat het slecht dan lopen de overheidstekorten hard op.

Een structureel overschot zorgt ervoor dat bij recessies forse bezuinigingen kunnen worden voorkomen, schrijft DNB in het jaarverslag: ‘een overschot van 1 procent van het bruto binnenlands product in economisch goede tijden is nodig om voldoende marge te hebben ten aanzien van de Europese 3%-norm voor het begrotingstekort.’ Die grilligheid is het gevolg van het huidige overheidsbeleid, dat in de ogen van Knot grondig moet worden herzien.

Sinds zijn aantreden als DNB-directeur in 2011 pleit Knot al voor een grondige renovatie van de economie. Huishoudens hebben hoge hypotheken en hoge pensioenvoorzieningen, maar nauwelijks vrij beschikbaar vermogen. Dat maakt dat huishoudens bij economisch ontij nauwelijks geld hebben om klappen op te vangen. Bovendien zijn zowel het pensioen als de hypotheek zeer vatbaar voor bewegingen op de financiële markten.

Minder hoge hypotheken

Knot pleit dan ook voor minder hoge hypotheken en minder hoge pensioenopbouw. Te bereiken door het verminderen van de fiscale voordelen van ons pensioenstelsel (dat volgens Knot over de houdbaarheidsdatum is). Huizenkopers mogen wat Knot betreft straks nog maar maximaal 90 procent van de waarde van de woning lenen (nu is dat nog 101 procent).

Niet alleen Den Haag krijgt advies van Knot, ook bij de Europese Centrale Bank in Frankfurt mag het roer om. ‘Door de oplopende inflatie is de rationale voor het ruime monetaire beleid weggevallen,’ zei Knot, die niet wilde aangeven met welk tempo de ECB het opkoopprogramma moet afbouwen.

De ECB koopt elke maand voor 60 tot 80 miljard euro obligaties op, om de rente in het eurogebied laag te houden. De lage rente moet inflatie, investeringen en economische groei aanwakkeren. Knot waarschuwde donderdag voor de bubbels die kunnen ontstaan als gevolg van de aanhoudend lage rente. Die bubbels vertalen zich in stijgende vastgoedprijzen en bedrijfsinvesteringen die bij een wat hogere rente niet rendabel zouden zijn.

Daarnaast werken de financiële markten niet meer disciplinerend, vindt Knot. Nogal wat Europese landen zien te weinig noodzaak om de overheidsbegroting op orde te brengen, omdat geld lenen door de lage rente nu nauwelijks geld kost.

Lees meer;

De Nederlandse economie blijft de komende jaren doorgroeien en het overschot op de rijksbegroting loopt op, zo blijkt uit nieuwe ramingen die het Centraal Planbureau (CPB) afgelopen vrijdag publiceerde. Of dat goed nieuws is voor de formatie? Vier vragen.

Intussen blijft Nederland wel onverminderd kwetsbaar voor een crisis: we sparen en lenen te veel.

Toen Klaas Knot in 2011 als president  aantrad, had zelfs De Nederlandsche Bank enige averij opgelopen van de financiële crisis. Sindsdien pleit hij al voor een renovatie van de economie.

Volg en lees meer over:   POLITIEK   KLAAS KNOT   ECONOMIE   NEDERLAND   DE NEDERLANDSCHE BANK (DNB)

Kopafbeelding cijfers CPB

Nu meer in de knip!

Telegraaf 25.03.2017  Het is hoog tijd dat de de koopkracht van de werkende Nederlander wordt hersteld. Die roep klinkt nu de schatkist de komende jaren wordt gespekt door miljarden euro’s aan begrotingsoverschotten.

Na jaren van tientallen miljarden aan lastenverzwaringen en bezuinigingen, heeft het nieuwe kabinet een rekening te vereffenen. Onder Rutte is in zes jaar tijd 47,4 miljard euro aan snij- en zaagwerk verricht. Maar nu staan de overheidsfinanciën er zo gunstig voor, dat het Centraal Planbureau dikke plussen op de begrotingen verwacht. Vooral de middengroepen waren de klos, zij moeten dus flink profiteren, vinden vakbonden en het bedrijfsleven.

Lees ook: ’Kom maar op met die centen’

Een formatie van vier jaar levert 11 miljard euro op

VK 24.03.2017 Het Centraal Planbureau kwam vanochtend met gunstige cijfers over de Nederlandse economie. Die groeit aardig, alleen blijft de koopkracht wat achter. Wel knapt de schatkist op en daalt de werkloosheid. Goed nieuws voor de formatie? Vier vragen.

Wat betekenen de CPB-cijfers voor de formatie?

Dat de economie groeit en het overschot op de begroting van het volgende kabinet fors is, maakt de formatie er niet eenvoudiger op. Natuurlijk is er meer geld. In het laatste kabinetsjaar, 2021, staat de begroting niet zoals in september vorig jaar nog gedacht 7 miljard euro in de plus, maar bijna 11 miljard. Dat voorspelt de economisch adviseur en rekenmeester van het kabinet, het Centraal Planbureau. Maar dat bedrag is de premie op nietsdoen.

Althans, zo rekent het CPB: hoe ziet de economie eruit als het beleid niet verandert? En beleid veranderen is nou net waarover vanaf volgende week VVD, CDA, D66 en GroenLinks gaan onderhandelen. Als die formatie vier jaar duurt, ja dan is er een begrotingsoverschot in 2021 van 1,3 procent van het bruto binnenlands product, zeg maar de omvang van de Nederlandse economie. Dan bedraagt de staatsschuld nog maar 46,6 procent van het bbp. Dan is de werkloosheid 4,7 procent van de beroepsbevolking. En dan is de koopkracht gestegen met een magere 0,2 procent.

Veel extra geld om uit te geven, dat maakt een formatie toch een peulenschil?

Fractievoorzitters Mark Rutte (VVD) verlaat de Tweede Kamer na een gesprek met Edith Schippers. © ANP

Niet in politiek Den Haag. Denk nog even aan eind 2015 toen het kabinet, nu demissionair, 5 miljard te verdelen had. Zou zo maar worden weggegeven omdat de eigenlijke bestemming, het versoepelen van de overgang naar een simpeler belastingstelsel, wegviel. In de jaren daarvoor werden miljarden bezuinigd, maar dat ging eenvoudiger dan het uitgeven van 5 miljard extra. Elke politieke partij kan wel de ‘drank en vrouwen’ bedenken waarnaar dat geld met de hoogst mogelijke prioriteit heen moet. Dat zal gedurende de formatie niet anders zijn.

VVD en CDA willen meer geld naar veiligheid en defensie, D66 wil meer voor onderwijs, en GroenLinks véél meer voor duurzaamheid. Tegelijk is het volgens CPB-directeur Laura van Geest onverstandig voor de betaling van die wensen enthousiast in te teren op het door haar voorspelde begrotingsoverschot. Niet alleen is die enorme plus toch nog te klein om alle wensen mee te betalen. Het is ook riskant omdat bijvoorbeeld door inflatie – die volgens het CPB sterker gaat stijgen – of door rente – die volgens het CPB flink kán gaan stijgen – een begrotingsevenwicht zomaar kan omslaan naar een tekort.

Kijk dus uit dat je niet zo veel geld uitgeeft, dat je later weer moet bezuinigen, aldus CPB-directeur Laura van Geest.

‘Kijk dus uit dat je niet zo veel geld uitgeeft, dat je later weer moet bezuinigen’, waarschuwt Van Geest. Bovendien kan ze wel wat andere posten bedenken waar ook geld naartoe moet. Het belastingstelsel moet nog steeds flink worden vereenvoudigd en dat is niet gratis. Hetzelfde geldt voor het dichten van de kloof tussen werknemers met een vast contract en met een flexibele arbeidsovereenkomst.

De arbeidsmarkt, de woningmarkt en de pensioenen, allemaal zaken waarvoor Van Geest aandacht gaat vragen zodra ze wordt uitgenodigd om aan de formatietafel een presentatie te geven over van de stand van de economie.

Hoe komen die economische cijfers eigenlijk zo gunstig?

Door de lage rente is het kabinet ook minder kwijt aan de financiering van de staatsschuld en hypotheekrenteaftrek.

In tegenstelling tot eerdere jaren, toen de economie vooral dreef op de export, komt de groei nu uit alle hoeken en gaten. Weliswaar is de uitvoer nog steeds het belangrijkst, maar dat ook consumenten meer zijn gaan uitgeven helpt de economie aan een groei van 2,1 procent dit jaar, 1,8 procent volgend jaar en 1,7 procent de jaren daarna.

Dat pakt ook gunstig uit voor de schatkist, want er komt meer aan btw binnen. Door de lage rente is het kabinet ook minder kwijt aan de financiering van de staatsschuld en hypotheekrenteaftrek. Met enige vertraging heeft de economische groei ook geleid tot een dalende werkloosheid naar 4,7 procent. Dat is weer gunstig als het gaat om het aantal uit te betalen werkloosheidsuitkeringen. Van Geest noemt de 4,7 procent een evenwichtsniveau.

Het grootste deel van de daling komt volgens haar op het conto van het huidige kabinet. ‘De daling van de werkloosheid van de laatste twee jaar is één keer eerder voorgekomen, maar toen groeide de economie met liefst 4 procent.’

Wat tegenvalt is de koopkracht. Het CPB voorspelt dat de burger de economische groei niet in gelijke mate voelt in de portemonnee, want de koopkracht stijgt bij nietsdoen met maar een paar tienden van procent. Dat zullen de onderhandelende partijen vermoedelijk aangrijpen om hun eigen plannen erdoor te drukken aan de formatietafel.

Waardoor blijft de koopkracht achter?

De lonen stijgen nauwelijks harder dan de prijzen. ‘De lonen lagen al vast voordat de inflatie ging stijgen’, legde Van Geest vanmorgen uit.

De inflatie stijgt dit en volgend jaar wat meer dan verwacht: 1,6 procent dit jaar en 1,4 procent in 2018. Tegelijk stijgen de lonen nauwelijks meer dan de prijzen. ‘De lonen lagen al vast voordat de inflatie ging stijgen’, legde Van Geest vanmorgen uit. Het inkomen stijgt maar een heel klein beetje meer dan het geld minder waard wordt met als gevolg een bescheiden plus voor de koopkracht. Nederland volgt met de inflatie de eurozone, zei Van Geest, en die is het afgelopen half jaar spectaculair gestegen door hogere energietarieven en hogere prijzen voor grondstoffen zoals met name olie.

Ten opzichte van vorig jaar daalt de koopkracht spectaculair. Dat komt door de 5 miljard die Rutte II heeft teruggegeven aan de burgers. Want uiteindelijk wisten alle partijen het daar op de valreep toch over eens te worden doordat bijna elke partij die nodig was voor een meerderheid in de Eerste Kamer iets kreeg waarmee zij bij de eigen achterban voor de dag kon komen. Een voorbode van de huidige formatie.

Volg en lees meer over:   ECONOMIE   NEDERLAND

CPB: Hoge groei voorbij

Telegraaf 24.03.2017 Hoewel de robuuste economische groei in Nederland aantrekt, waarschuwt het Centraal Planbureau dat er ook niet heel veel meer in het vat zit.

Het CPB schrijft in het vanochtend gepubliceerde Centraal Economisch Plan dat de vette jaren van voor de financiële crisis niet meer terugkomen. “Groeicijfers van 3,4 of zelfs 5% behoren tot het verleden. Lagere groei is het voorland, niet alleen voor Nederland, maar ook voor veel andere westerse landen. Dit is onder andere het gevolg van vergrijzing en afnemende productiviteitsgroei. Potentiële groei is mogelijk, maar weerbarstig”, zegt CPB-directeur Laura van Geest.

Vergrijzing

Dat is onder andere een gevolg van de vergrijzing. Daardoor krimpt de beroepsbevolking en op termijn de werkgelegenheid. Volgens het CPB zal de groei in de toekomst vooral moeten komen van een hogere arbeidsproductiviteit. Voor een stijging daarvan, zijn we vooral aangewezen op technologische vooruitgang.

Zonder een grote technologische doorbraak, blijft onze productiviteitsgroei steken op 1 tot 1,5% per jaar. “Niet niets, maar ook geen herleving van de tijden van weleer”, schrijft het CPB.

Recessies

Die lagere economische groei betekent dat we te maken krijgen met meer en langere recessies. Het duurt langer voordat we er na een economische dip weer bovenop zijn. Dat fenomeen is nu al te zien in de cijfers. In de jaren 80 duurde het slechts een jaar voordat de economie weer terug was op het oude niveau. Maar hoe lager de economische groei, hoe langer de herstelperiode.

GERELATEERDE ARTIKELEN

Flinke pot geld voor kabinet

Telegraaf 24.03.2017 Het nieuw te vormen kabinet heeft ruimschoots financiële spelingsruimte om alle plannen en ideeën te verwezenlijken. Volgens de nieuwste cijfers van het Centraal Planbureau zijn er de komende regeerperiode jaar na jaar fikse overschotten op de begroting.

Bij ongewijzigd beleid groeit de economie tot aan 2021 met gemiddeld 1,7 procent per jaar. Er wordt namelijk flink geëxporteerd en bedrijven gaan weer meer investeren. Ook consumeren huishoudens meer. Voor dit jaar wordt een groei van 2,1 procent verwacht.

De werkloosheid daalt ook een stuk sneller dan gedacht. Dit jaar al naar 4,9 procent en de rest van de periode naar 4,7 procent.

In 2021 overschot van 11 miljard

Die gunstige cijfers betekenen dat er tegen 2021 een overschot op de begroting te noteren is van 1,3 procent, dat komt neer op zo’n 11 miljard euro. Politieke partijen gingen bij het opstellen van hun verkiezingsprogramma’s nog uit van 7 miljard euro.

Dit jaar is er ook al sprake van een overschot van 0,5 procent en volgend jaar van 0,8. De plussen zijn te danken aan de extra belastinginkomsten bij de overheid en de lagere uitgaven aan werkloosheidsuitkeringen nu er meer mensen aan de bak komen. Wel dempen de teruglopende gasbaten de gunstige cijfers.

Door de overschotten ligt de staatsschuld in 2017 met 58,5 procent van het bruto binnenlands product voor het eerst sinds 2010 onder de Europese schuldnorm van 60 procent. In 2021 is die schuld zelfs gedaald naar 46,6 procent.

’Groei vlakt af’

Het Centraal Planbureau waarschuwt wel dat de Nederlandse economie de komende decennia op lagere economische groei kan rekenen dan voor de economische crisis. „Groeicijfers van 3, 4 en 5 procent horen tot het verleden”, stelt CPB-directeur Laura van Geest. Dat komt onder meer door de vergrijzing en afnemende productiviteitsgroei. „Potentiële groei stimuleren is mogelijk, maar weerbarstig”, waarschuwt ze.

De partijen VVD, CDA, D66 en GroenLinks die met elkaar aan de onderhandelingstafel gaan zitten, vinden allemaal dat er in meer of mindere mate voor lastenverlichting moet worden gekozen. Dat zou gevolgen kunnen hebben voor de overschotten en de staatsschuld omdat daarmee minder belastinginkomsten kunnen binnenkomen.

Van Geest waarschuwt dan ook om „niet in de val te trappen” dat het nieuwe kabinet flink veel geld gaat uitgeven omdat er nu begrotingsruimte ontstaat. „Ik constateer dat het geld bij iedereen in de zakken brandt. Maar het zou mooi zijn als de overheidsfinanciën nu eindelijk op orde zijn, om die ook op de lange termijn gezond te houden.”

FNV: geld voor koopkrachtverbetering is er

Telegraaf 24.03.2017 Het nieuwe kabinet zal allereerst moeten zorgen dat meer mensen in hun portemonnee gaan voelen dat het economisch beter gaat. Dat stelt vakbond FNV in een reactie op de jongste ramingen van het Centraal Planbureau (CPB).

Volgens het CPB stijgt de koopkracht de komende jaren nauwelijks, terwijl de economie verder groeit en het begrotingsoverschot oploopt. ,,Het geld is er, dus er staat een nieuw kabinet niets in de weg om te investeren in mensen en de kwaliteit van de samenleving’´, aldus FNV-voorzitter Han Busker.

Ook met het Nederlandse bedrijfsleven gaat het na jaren van crisis weer beter. ,,Nu zijn de gewone man en vrouw aan de beurt om te merken dat de economie aantrekt’´, vindt Busker. FNV pleit onder meer voor een betere aanpak van verdringing op de arbeidsmarkt en meer vaste banen in de publieke sector.

Inkomen huishoudens gestegen

Telegraaf 24.03.2017 Het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens is vorig jaar met 1,4 procent gestegen. Vooral de lonen van werknemers hebben aan de inkomensstijging bijgedragen. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.

Zowel de hoogte van de lonen nam toe, als het aantal werkenden. De hypotheekschuld is, ondanks een afname in het vierde kwartaal, in het afgelopen jaar toegenomen. De toename van het beschikbaar inkomen was kleiner dan in 2015.

Een belangrijke bron van de inkomensstijging, zo merkt het statistiekbureau op was het loon van werknemers. Dit nam in 2016 met 8,1 miljard euro toe, een groei van 3,2 procent. De cao-lonen lagen 1,9 procent hoger dan een jaar eerder, de grootste toename sinds 2009.

Hogere hypotheekschuld

Aan het eind van 2016 hadden huishoudens wel een hogere hypotheekschuld dan een jaar eerder. Aan het eind van het vierde kwartaal was de hypotheekschuld 664,4 miljard euro. ,,Per saldo namen huishoudens voor 8,1 miljard euro meer hypotheken op dan ze aflosten. Deze toename van de schuld heeft in de eerste drie kwartalen plaatsgevonden, in het vierde kwartaal werd er per saldo afgelost”, aldus het CBS.

Tegenover de hogere schuld stonden ook hogere spaartegoeden en andere deposito’s.

Groei economie 2016 hoger

Telegraaf 24.03.2017 De groei van de Nederlandse economie is in 2016 iets sterker uitgevallen dan eerder werd gedacht. Volgens een vrijdag gepubliceerde nieuwe raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bedroeg de groei 2,2 procent, terwijl bij een eerdere schatting 2,1 procent werd gemeld.

De sterkere vooruitgang is onder meer te danken aan een opwaartse bijstelling van de economische groei in het vierde kwartaal. Die is nu aangepast tot 2,5 procent op jaarbasis, van een eerder gemelde 2,3 procent. Op kwartaalbasis ging de Nederlandse economie in de laatste drie maanden van 2016 met 0,6 procent vooruit, 0,1 procentpunt hoger dan eerder werd aangenomen door het CBS.

De groei in het vierde kwartaal is volgens het statistiekbureau vooral te danken aan de export en de consumptie van huishoudens.

Meer banen

Het CBS liet verder weten dat het aantal banen van werknemers en zelfstandigen in het afgelopen kwartaal met 62.000 is toegenomen ten opzichte van de voorgaande periode. Bij de eerste berekening werd nog een stijging met 53.000 banen gemeld.

Volgens het CBS blijven de economische fundamenten positief. Het conjunctuurbeeld is deze maand verder verbeterd. Het vertrouwen van consumenten ligt op het hoogste niveau in bijna tien jaar en het producentenvertrouwen is het hoogst in ongeveer negen jaar.

GERELATEERDE ARTIKELEN

Groei economie in 2016 opwaarts bijgesteld

Telegraaf 24.03.2017 De groei van de Nederlandse economie is in 2016 iets sterker uitgevallen dan eerder werd gedacht. Volgens een vrijdag gepubliceerde nieuwe raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bedroeg de groei 2,2 procent, terwijl bij een eerdere schatting 2,1 procent werd gemeld.

De sterkere vooruitgang is onder meer te danken aan een opwaartse bijstelling van de economische groei in het vierde kwartaal. Die is nu aangepast tot 2,5 procent op jaarbasis, van een eerder gemelde 2,3 procent. Op kwartaalbasis ging de Nederlandse economie in de laatste drie maanden van 2016 met 0,6 procent vooruit, 0,1 procentpunt hoger dan eerder werd aangenomen door het CBS.

De groei in het vierde kwartaal is volgens het statistiekbureau vooral te danken aan de export en de consumptie van huishoudens.

Het CBS liet verder weten dat het aantal banen van werknemers en zelfstandigen in het afgelopen kwartaal met 62.000 is toegenomen ten opzichte van de voorgaande periode. Bij de eerste berekening werd nog een stijging met 53.000 banen gemeld.

Volgens het CBS blijven de economische fundamenten positief. Het conjunctuurbeeld is deze maand verder verbeterd. Het vertrouwen van consumenten ligt op het hoogste niveau in bijna tien jaar en het producentenvertrouwen is het hoogst in ongeveer negen jaar.

GERELATEERDE ARTIKELEN

Bijna 3 miljard begrotingsoverschot

Telegraaf 24.03.2017 De overheid behaalde in 2016 een begrotingsoverschot van 2,9 miljard euro. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.

Het overschot betreft 0,4 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Een jaar eerder was er nog een tekort van 2,1 procent. De zogenoemde schuldquote van de overheid daalt sinds 2015 en kwam eind 2016 uit op 62,3 procent van het bbp.

De overheid behaalde voor het laatst een overschot in 2008. Het jaar daarop volgde door het uitbreken van de financiële crisis een tekort van 5,4 procent. Van 33,5 miljard euro tekort in 2009 ging de overheid naar 2,9 miljard euro overschot in 2016, constateerde het statistiekbureau.

Volgens het CBS bedroegen de inkomsten van de Nederlandse overheid vorig jaar 307 miljard euro, een stijging van meer dan 14 miljard euro ten opzichte van 2015. Dat is te danken aan hogere opbrengsten uit belastingen en sociale premies. Lagere aardgasbaten hadden juist een negatief effect van 3 miljard euro op de inkomsten van de overheid.

De overheidsuitgaven gingen vorig jaar met bijna 3 miljard euro omlaag tot ruim 304 miljard euro. Het statistiekbureau merkte daarbij op dat de afdrachten aan de Europese Unie vorig jaar bijna 4 miljard euro lager waren. Daarvan is 3 miljard euro eenmalig. De rentelasten namen af met bijna 1 miljard euro. Wel stegen de uitgaven aan lonen en salarissen van ambtenaren, evenals de lasten voor sociale uitkeringen.

De staatsschuld stond eind vorig jaar op 434 miljard euro, een afname met 7 miljard euro ten opzichte van een jaar eerder. Met een schuld van iets meer dan 62 procent van het bbp voldoet Nederland bijna aan de Europese norm die stelt dat een EU-lidstaat geen hogere schuld mag hebben dan 60 procent van het bbp. De cijfers die het CBS vrijdag heeft gepresenteerd, zullen ook aan de Europese Commissie worden gerapporteerd.

Hoera, een overschot van 3 miljard. Uitgeven maar?

AD 24.03.2017 De economie draait als een lier en dat betekent dat de schatkist weer overloopt. Dit jaar komt er 3 miljard euro meer binnen dan er uitgaat, zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2021 is het begrotingsoverschot zelfs 11 miljard euro, berekent het Centraal Plan Bureau (CPB).

Nederlandse politici hebben altijd de neiging om meevallers direct uit te geven

Het kabinet heeft de uitgaven goed in de hand. De werkloosheid loopt fors terug, en dat scheelt behoorlijk aan uitkeringen. De lage rente bespaart de overheid nu 1 miljard aan rentebetaling op de staatsschuld.

Ook aan de inkomstenkant is het feest. Er komt meer loon- en inkomstenbelasting binnen, omdat meer mensen werken en de lonen wat stijgen. Door de lage rente is ook de hypotheekrenteaftrek lager, wat meer belasting oplevert. Omdat we meer consumeren, komt er ook meer btw binnen.

De bedrijven maken meer winst en betalen daarom meer winstbelasting. De inkomsten van het aardgas waren wel lager, omdat er in Groningen minder gas wordt opgepompt. Dat scheelde ruim een miljard aan inkomsten.

Kater

Kunnen we nu weer met een gerust gemoed het geld gaan uitgeven? Het lijkt er immers op dat de bomen weer tot in de hemel groeien. En na jaren van bezuinigen zijn er genoeg doelen te bedenken, die wel wat extra geld kunnen gebruiken. Nee, niet doen, waarschuwt het CPB. Nederlandse politici hebben altijd de neiging om meevallers direct uit te geven.

Daarmee wordt de economie over de kop gejaagd. En als de groei vervolgens terugvalt, moet er meteen extra worden bezuinigd. Dat zet de economie nog meer onder druk. Zorg daarom voor buffers als het goed gaat, dan kun je wat meer uitgeven als het slecht gaat. Zo voorkom je dat het feestje van de groei te wild wordt en de kater na afloop te heftig.

Er vallen in de formatie miljarden te verdelen

Trouw 24.03.2017 De onderhandelingen over een nieuw kabinet gaan volgende week onder een uniek gunstig economisch gesternte van start. Nog nooit in de politieke geschiedenis na de oorlog kon een formatie rekening houden met een begrotingsoverschot in de volledige reguliere kabinetsperiode.

Volgens het vanmorgen door het Centraal Planbureau (CPB) gepubliceerd Centraal Economisch Plan zal de begroting tot en met 2021 een overschot laten zien, mocht tenminste een nieuw kabinet niet alles aan nieuw beleid gaan uitgeven. In 2021 zou het overschot uit kunnen komen op 11 miljard euro, 1,3 procent van de omvang van de totale economie.

Vorig jaar sloegen de rode cijfers om in zwarte. Minister Dijsselbloem van Financiën hield in 2016 onder de streep 2,9 miljard euro over, terwijl hij de Kamer vorige maand nog meldde 200 miljoen euro over te houden. De economie groeide in 2016 met 2,2 procent, ondanks dat er minder gas werd opgepompt in Groningen. Die reductie scheelde 0,2 procent groei.

Tegenover de gunstige financiële cijfers staat echter wel de waarschuwing van het planbureau dat Nederland rekening moet houden met de mogelijkheid dat de groei van de economie blijvend op een veel lager niveau uit zal komen. 3 procent groei, zoals in het verleden, zal niet meer voorkomen. Hooguit breidt de economie tot 2021 met gemiddeld 1,7 procent uit.

De gepubliceerde cijfers – het planbureau komt elk jaar in maart met een prognose over de economische ontwikkelingen voor de komende jaren – kunnen een vliegende start geven aan de onderhandelingen over een mogelijke coalitie tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks, die volgende week moeten beginnen.

Directeur Laura van Geest van het planbureau gaf echter een schot voor de boeg. Zij wees erop dat Nederlanders er ‘erg goed in zijn om in goede tijden te veel uit te geven’. “Het zou leuk zijn om eens niet in die val te trappen”, aldus Van Geest.

Wensen

Er komt de komende jaren door de mogelijke overschotten geld vrij voor een aantal al langer in vrijwel de gehele politiek levende wensen. Daarbij staat een hervorming van het belastingstelsel voorop. Het vorige kabinet berekende dat er rond vijf miljard euro nodig is om dat stelsel te hervormen zonder dat bepaalde groepen er te veel in koopkracht op achteruit gaan.

Geld kan dus niet meer het probleem zijn, al hebben de vier partijen die nu gaan onderhandelen geheel verschillende wensen voor een belastingstelsel. Gemeenschappelijke wens is wel de lasten op arbeid te verlagen. Maar bijvoorbeeld GroenLinks wil dat vooral doen door milieuheffingen drastisch te verhogen.

In principe is er ook geld om één of meerdere kolencentrales extra te sluiten, de grote wens van D66 en GroenLinks.

Het planbureau verwacht de komende jaren een aanzienlijke stijging van de energieprijzen. Die zijn er voornamelijk verantwoordelijk voor dat de koopkracht bij de economische groei achterblijft.

Ook de werkloosheid zal minder afnemen dat op grond van de gunstige economische vooruitzichten verwacht zou mogen worden.

Het planbureau is onzeker over de werkgelegenheid en voorspelt in 2021 rond 450.000 werkzoekenden, honderdduizend minder dan nu. Veel is afhankelijk van de vraag of, nu er meer werk komt, zich ook meer mensen op de arbeidsmarkt zullen melden.

maart 25, 2017 Posted by | 2e kamer, 2e kamerverkiezingen 2017, begroting, begroting 2017, formatie, politiek, verkiezingen 2017, VVD, Zorg | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 3 reacties

Op weg naar kabinet Rutte-3

Formatie kabinet

Verkenner Edith Schippers (VVD) praat dinsdag verder met de partijleiders van VVD, CDA, D66 en GroenLinks over de vorming van een nieuwe regering. Een coalitie van dit viertal aan partijen werd door de meeste partijen aangeraden, waarbij VVD, CDA en D66 samen als motorblok gelden.

AD 21.03.2017

AD 21.03.2017

Schippers ontving maandag de gekozen lijsttrekkers van alle 13 politieke partijen om hun advies voor de kabinetsformatie aan te horen.

AD 21.03.2017

AD 21.03.2017

AD 21.03.2017

AD 21.03.2017

AD 21.03.2017

AD 21.03.2017

Motorblok

Een regeringscoalitie van dit viertal is door de meeste partijen aangeraden, waarbij VVD, CDA en D66 samen als motorblok of rompkabinet gelden.

Maar liefst 46 procent van de 639 sitebezoekers die de poll invulden is ervan overtuigd dat een uitbreiding van het zogenaamde ‘motorblok’ van VVD, CDA en D66 met de ChristenUnie de beste kans van slagen heeft. Een coalitie met GroenLinks maakt volgens 30 procent van de stemmers de meeste kans.

Lees ook

In tegenstelling tot Asscher wil Kuzu PvdA wel in kabinet

VVD-leider Mark Rutte wil graag in zee met CDA en D66, maar liet in het midden of GroenLinks of de ChristenUnie dit drietal aan een meerderheid zou moeten helpen. D66-voorman Alexander Pechtold koos wel ondubbelzinnig voor GroenLinks. CDA-leider Sybrand Buma sprak zich nog helemaal niet uit over de coalitie van zijn voorkeur, terwijl Jesse Klaver graag eerst nog zou onderzoeken of een christelijk-progressief kabinet mogelijk is.

AD 22.03.2017

AD 22.03.2017

Dat Schippers nu verder spreekt met de vier partijen wijst erop dat deze combinatie de eerste coalitie is die in aanmerking komt. De verkenner neemt voor de onderonsjes met de vier partijleiders ruim de tijd. Om 10.00 uur treedt als eerste haar partijgenoot Rutte aan, gevolgd door Buma, Pechtold en als laatste om 15.30 uur Klaver.

VVD, CDA, D66 en GroenLinks hebben in zowel de Eerste als de Tweede Kamer een meerderheid.

Dit zijn de voorkeuren van de partijen;

Wat willen de partijen precies? Een overzicht van de lijsttrekkers die met Schippers hebben gesproken.

 • Mark Rutte (VVD): een stabiele meerderheid

Mark Rutte hoopt op een coalitie die in de Tweede Kamer en de Eerste Kamer een meerderheid heeft. Zo hoopt hij ook een stabiele regering te vormen. Als het aan de demissionair premier ligt, werkt de VVD samen met het CDA en D66.
PVV, de grootste partij na de VVD, moet buiten de deur worden gehouden van Rutte

 • Jesse Klaver (GroenLinks): christelijk progressieve coalitie

Jesse Klaver, de grote winnaar van de verkiezingen, hoopt zonder de VVD te kunnen regeren. De wens van GroenLinks is een ‘christelijk progressieve’ coalitie. Dat zou betekenen dat bijvoorbeeld de ChristenUnie wordt betrokken. Naar verwachting is Klaver vooral enthousiast over de klimaatplannen van de partij van Gert-Jan Segers

AD 11.05.2017

AD 11.05.2017

 • Sybrand Buma (CDA): vruchtbare samenwerking met beide Kamers ….!!

Het nieuwe kabinet moet hoe dan ook een vruchtbare samenwerking hebben met de Eerste Kamer en de Tweede Kamer, zegt CDA-leider Sybrand Buma. De voorstellen van Klaver noemt hij ‘onlogisch’, en het lijkt erop dat het CDA vooral met de VVD wil regeren.
Buma pleit tevens voor een formateur van de VVD, ‘de partij die wellicht heeft verloren, maar toch de grootste partij is geworden’.
Het CDA schrijft in een brief aan Schippers dat het hoopt op een kabinet met een meerderheid.

 • Alexander Pechtold (D66): progressief midden

De formateur moet straks kijken naar de mogelijkheden voor een kabinet dat het progressieve midden vertegenwoordigt, vindt Alexander Pechtold. De D66-leider hoopt met GroenLinks, VVD en D66 te regeren, waarbij vooral Klaver en Rutte tot compromissen zullen worden gedwongen. ‘Ik weet niet hoe Klaver naar de VVD kijkt,’ geeft Pechtold toe. ‘Maar ik ga uit van wat ik wil.’
Alleen op die manier, met zowel GroenLinks als de VVD, wordt het progressieve midden volgens Pechtold ‘vanuit beide kanten’ ondersteund.

 • Geert Wilders (PVV): luisteren naar PVV-Kiezer

Ook Geert Wilders, de voorman van de PVV, schuift aan bij Schippers. Hij wordt door veel grote partijen uitgesloten, maar hoopt toch te zoeken naar regeringsmogelijkheden voor de PVV. In dat geval wil hij graag in zee met VVD, CDA, 50Plus, SGP en Forum voor Democratie.
De PVV-kiezer moet gehoord worden, stelt Wilders. ‘Het is onverkoopbaar en ondemocratisch als je bij voorbaat al 1,3 miljoen kiezers zou negeren.’

Formatie

In een honderden pagina’s tellend stuk sommen zij op waar een volgend kabinet op kan bezuinigen of extra geld aan kan uitgeven.

Het levert een uitgebreide menukaart (.pdf) op van maatregelen waaruit de partijen die onderhandelen over een regeerakkoord kunnen kiezen.

ombuigings-en-intensiveringslijst-2017

AD 21.03.2017

BLOG: Alles over de formatie  Telegraaf

Meer informatie over de kabinetsformatie van 2017

Bekijk ook de rechtenvrije foto’s van de kabinetsformatie

verslag_verkenner_schippers  27.03.2017

KABINETSFORMATIE  VK

Formatie Elsevier

zie ook: Fusie PvdA, GroenLinks, SP ??

zie ook: Uitslag 2e kamerverkiezing 15.03.2017 – VVD de grote winnaar

zie ook: Verkiezingen 2e Kamer 15.03.2017

zie ook: Op weg naar de 2e kamerverkiezingen in 2017 – deel 3

zie ook: Op weg naar de 2e kamerverkiezingen in 2017 – deel 2

zie ook: Op weg naar de 2e kamerverkiezingen in 2017 – deel 1

Verder;

Schippers over vastgelopen formatie: “Migratie was te hoge drempel”  Trouw 15.05.2017

Reacties mislukte formatie Telegraaf 15.05.2017

Immigratiekloof GroenLinks buitenspel in vorming van kabinet met VVD, CDA en D66  VK 15.05.2017

Partijleiders willen geen schuldige voor mislukken formatie aanwijzen NU 15.05.2017

Besprekingen formatie vastgelopen  Telegraaf 15.05.2017

Formatiepoging VVD, CDA, D66 en GroenLinks geklapt  NU 15.05.2017

Formatie VVD, CDA, D66 en GroenLinks stukgelopen op migratie  VK 15.05.2017

Partijen eensgezind: kloof niet te dichten Elsevier 15.05.2017

Liveblog mislukte formatie: migratie bleek struikelblok  AD 15.05.2017

Rutte reageert amper op GL-kritiek  Telegraaf 15.05.2017

Jong GroenLinks wil dat Klaver CDA uitsluit  Elsevier 15.05.2017

‘VVD heeft milieubeleid op de kaart gezet’  Elsevier 14.05.2017

‘Rutte is ’t probleem niet qua milieu’  AD 14.05.2017

Wiegel: ‘Spelen op de man’ Telegraaf 14.05.2017

‘Zet Buma drie dagen op Spitsbergen, misschien is dat wat hij nodig heeft’  VK 14.05.2017

‘Betrek PvdA bij de formatie’ Telegraaf 14.05.2017

De vijfentachtig Kamerleden weten redelijk te zwijgen Trouw 13.05.2017

‘VVD’ers beste milieuministers’ Telegraaf 13.05.2017

GroenLinks: beste milieuministers komen van VVD  Elsevier 13.05.2017

Zo bouwt Schippers aan haar vierpartijenkabinet  Trouw 13.05.2017

VVD-kiezers krijgen déjà-vu  Telegraaf 13.05.2017

Alleen slim kabinet kan nieuwe economie overleven  Telegraaf 12.05.2017

Keuze voor Klaver Telegraaf 12.05.2017

Zo denken partijen over immigratie  Elsevier 12.05.2017

Waarom Schippers zo schimmig doet over de formatie  AD 12.05.2017

Kleine dictator Wijffels is een komediant  Elsevier 12.05.2017

Overzicht kabinetsformatie: Van verkiezingsuitslag tot bordesfoto  NU 11.05.2017

Vaart in formatie Telegraaf 11.05.2017

‘Inzet kabinet voor zomer’ Telegraaf 11.05.2017

Schippers op koers: streven blijft voor de zomer kabinet te vormen  Trouw 11.05.2017

Schippers: onderhandelende partijen botsen over deze onderwerpen  Elsevier 11.05.2017

Partijen ‘botsen flink’ maar schrijven wel aan regeerakkoord  NU 11.05.2017

Na ‘klimaatlek’ CDA sluiten de rijen van de formatie weer  AD 11.05.2017

Formatie CDA geen probleem Telegraaf 11.05.2017

CDA: ‘Het hoeft niet altijd op GroenLinks-manier’  Elsevier 05.2017

GroenLinks gijzelt VVD  Telegraaf 11.05.2017

CDA’ers geven Buma een duwtje richting Klaver  Trouw 11.05.2017

Formatiepartners pareren kritiek Wijffels op ‘Nederlandse Trump’ Buma  VK 11.05.2017

CDA-coryfee gooit formatie open met aanval op Buma  VK 11.05.2017

CDA-prominent Wijffels haalt uit naar partijleider Buma  NU 11.05.2017

CDA-prominent Wijffels haalt uit naar partijleider Buma  NU 11.05.2017

Als De Telegraaf lawaai maakt Trouw 10.05.2017

Informateur stuurt Kamer brief over formatie  NU 10.05.2017

Schippers informeert Kamer, ondanks verzet  Elsevier 10.05.2017

Informateur komt Kamer tegemoet met brief over formatie  AD 10.05.2017

Onderhandelaars willen geen openheid geven over kabinetsformatie  NU 10.05.2017

Geen openheid voortgang formatie Telegraaf 10.05.2017

PVV wil brief over formatie  Telegraaf 10.05.2017

SP en PVV worden ongeduldig van formatiegesprekken  Elsevier 10.05.2017

Struikelt de formatie over verplichte weidegang voor koeien?  Trouw 10.05.2017

Stad vreest korting van miljoenen  AD 09.05.2017

Waarschijnlijk meer bewindslieden in nieuw kabinet AD 09.05.2017

Rutte: wij ploeteren voort  Telegraaf 08.05.2017

Formatienieuws: ‘We ploeteren voort’  Elsevier 08.05.2017

Schippers belooft ‘tempo’ in onderhandelingen AD 08.05.2017

Een lange traditie: hoe De Telegraaf zich mengt in kabinetsformaties  VN 06.05.2017

Gedram? Daar kan ze niet tegen   NRC 06.05.2017

Nieuw Kamerlid Ingrid van Engelshoven: ‘Ik zeg heel vaak ‘uh”  Trouw 05.05.2017

Ergernis over trage formatie neemt toe Telegraaf 05.05.2017

Waarom willen bedrijven zo graag een groen kabinet?  VK 04.05.2017

Informateur Schippers wil vaart maken met onderhandelingen NU 04.05.2017

Schippers wil meters gaan maken Telegraaf 04.05.2017

Schippers belooft hoger tempo in kabbelende formatie AD 04.05.2017

Buma: ‘Absoluut geen gesprekken over ministersposten’  Elsevier 04.05.2017

VVD, CDA, D66 en GroenLinks hervatten formatiegesprekken NU 03.05.2017

Mark Rutte morgen niet bij onderhandelingen AD 03.05.2017

Formatiebesprekingen verder: ‘We gaan weer serieus onderhandelen’ AD 03.05.2017

De formatie gaat verder, en kan geen enkele verrassing gebruiken  VK 03.05.2017

Topbestuurders vragen nieuw kabinet duurzaam ondernemen te belonen NU 03.05.2017

Topbestuurders vragen steun politiek bij duurzaam ondernemen  VK 03.04.2017

Formatie gaat verder  Telegraaf 02.05.2017

 Formatie gaat verder, knop moet om AD 02.05.2017

Gerdi Verbeet roept formerende partijen op: maak van 5 mei een nationale vrije dag VK 01.05.2017

Ministerie waarschuwt: wegen worden alleen maar drukker, stop niet met investeren in infrastructuur VK 01.05.2017

Gerdi Verbeet roept formerende partijen op: maak van 5 mei nou eens een nationale vrije dag VK 01.05.2017

Boven formatietafel neemt de bewolking toe Telegraaf 29.04.2017

Een lange traditie: hoe De Telegraaf zich mengt in kabinetsformaties  Telegraaf 29.04.2017

VVD en GroenLinks botsen over douchegedrag Buma  VK 28.04.2017

Dinsdag geen formatiegesprekken vanwege overlijden moeder Klaver   NU 28.04.2017

Formatienieuws: overleg ligt even stil na dood moeder Klaver  Elsevier 28.04.2017

Een beroep op het nieuwe kabinet om verstedelijking vaart en schwung te geven  VK 28.04.2017

Kabinet, verbeter positie van vrouw op arbeidsmarkt en geef vaders 12 weken ouderschapsverlof  VK 26.04.2017

De Stadhouderskamer is een succeslocatie voor formaties Trouw 26.04.2017

Dit wordt (vermoedelijk) het milieubeleid van de komende jaren  Elsevier 26.04.2017

Milieucommissies formatiepartijen schrijven gezamenlijk advies AD 26.04.2017

Nieuw kabinet zal burgers meer privacy-bewust moeten maken  Trouw 25.04.2017

Achterban van politieke partijen wil groen akkoord bij formatie  Trouw 25.04.2017

Groene partijleden: klimaatparagraaf regeerakkoord is klaar  VK 25.04.2017

Hoogleraren: zet alles op alles voor een groene economie  Trouw 24.04.2017

Brief 90 hoogleraren: ‘Maak Nederland koploper in de nieuwe, groene economie’  Trouw 24.04.2017

Deze 90 hoogleraren roepen het kabinet op Nederland groener te maken  Trouw 24.04.2017

Wc-eend-hoogleraren willen meer groene gekte en klimaathysterie  Elsevier 24.04.2017

Activistische hoogleraar Jan Rotmans: transitie naar duurzame economie gaat pijn doen  VK 24.04.2017

Partijen voelen zich tot elkaar veroordeeld tijdens deze formatie  AD 22.04.2017

Wordt rekeningrijden wéér een splijtzwam in de kabinetsformatie?  VN 22.04.2017

Correctief referendum door initiatiefnemers op de lange baan geschoven  Trouw 21.04.2017

Commentaar: er hangt te weinig enthousiasme rond formatie Rutte III  VK 21.04.2017

Formatie-update: Kantelpunt in formatiegesprekken? Eerst vakantie  NU 21.04.2017

Extra 340 miljoen naar ziekenhuizen Telegraaf 21.04.2017

Onderhandelaarsakkoord medisch-specialistische zorg 2018  RO 21.04.2017

Ziekenhuizen mogen honderden miljoenen extra besteden AD 21.04.2017

‘Het kan nog vreselijk misgaan’, maar de formatiegesprekken gaan door VK 20.04.2017

VVD, CDA, D66 en GroenLinks onderhandelen na reces verder NU 20.04.2017

Kabinetsformatie tot 1 mei in de koelkast Elsevier 20.04.2017

Formatie na vakantie verder Telegraaf 20.04.2017

Schippers over formatie: We zijn er nog lang niet  AD 20.04.2017

Financiële tegenslag formatie Telegraaf 20.04.2017

Hoe groen wil het CDA het land doorgeven? Trouw 20.04.2017

JOVD: ‘Mastodonten van 75+ aan het woord over GroenLinks’  Elsevier 20.04.2017

VVD’ers zeggen nee Telegraaf 20.04.2017

VVD-prominenten zien kabinet met GroenLinks echt niet zitten: ‘Dit is onhaalbaar’ Elsevier 20.04.2017

Ka­bi­nets­for­ma­tie vordert gestaag Trouw 20.04.2017

Pechtold ziet vooruitgang Telegraaf 20.04.2017

D66-leider Pechtold wil duidelijkheid over status formatie  NU 20.04.2016

Pechtold wil vandaag duidelijkheid: ‘Formatie soms wel heftig’ Elsevier 20.04.2017

Bert Wagendorp: formatiewatcher is moeilijkste beroep van Nederland  VK 20.04.2017

Formatiereces heeft geen diepere betekenis, zegt Rutte  Elsevier 20.04.2017

GroenLinks moet nog wennen aan nieuwe ‘rechtse vrienden’ VK 19.04.2017

Druk in formatiebesprekingen neemt toe: langzaam komt de Rubicon in zicht VK 19.04.2017

Rutte: geen week v/d waarheid Telegraaf 19.04.2017

Formatienieuws: week vrij heeft geen diepere betekenis, zegt Rutte Elsevier 19.04.2017

EEN DUURZAAM REGEERAKKOORD BB 18.04.2017

Druk groeit in formatiebesprekingen: compromissen liggen op tafel  VK 18.04.2017

Dijsselbloem bij de formatie Telegraaf 18.04.2017

Klaver terug aan formatietafel Telegraaf 17.04.2017

Klaver dinsdag weer aanwezig bij formatiegesprekken NU 17.04.2017

Wordt Rutte de derde liberale staatsman  Trouw 16.04.2017

Wordt er eigenlijk nog geformeerd? Trouw 15.04.2017

Schippers: zo nodig zomer door Telegraaf 15.04.2017

Het belang van die vreselijke radiostilte tijdens de formatie  VN 15.04.2017

Buma hoeft Ab Klink niet te bellen voor ministerspost  AD 15.04.2017

Waarom Klaver tóch het kabinet in wil AD 14.04.2017

Henk Kamp weet het zeker: het is nu menens met GroenLinks  VK 13.04.2017

Formatie: komende week spant het erom  AD 13.04.2017

Utrecht goed voorbeeld voor kabinet van VVD, CDA, D66 en GroenLinks AD 12.04.2017

Schippers: stevige formatie Telegraaf 12.04.2017

Schippers ziet ‘stevige onderhandelingen soms knetteren’ AD 12.04.2017

Donderdag geen formatiegesprekken vanwege afwezigheid Klaver NU 12.04.2017

Formatie tijdelijk opgeschort Telegraaf 12.04.2017

Formatie even op pauze: moeder Klaver met spoed opgenomen VK 12.04.2017

Formatieonderhandelingen met Klaver verschoven naar dinsdag AD 12.04.2017

Pijnlijke beginnersfout Bram van Ojik: formatiedocument gelekt AD 12.04.2017

Onthulling formatiedocument Telegraaf 12.04.2017

Formatienieuws: Klavers moeder ziek, en Van Ojik begaat blunder Elsevier 12.04.2017

Moeder Jesse Klaver in ziekenhuis, Van Ojik vervangt hem AD 12.04.2017

Formatie: meer geld voor Defensie Telegraaf 12.04.2017

Klaver niet bij formatie om moeder  Telegraaf 12.04.2017

Klaver weg van formatietafel Telegraaf 12.04.2017

‘Als het niet serieus was, dan was het allang geklapt’ Trouw 12.04.201

‘Heerlijke reus’ waakt bij formatie over CDA AD 12.04.2017

HERINDELING VAN ‘BOVENAF’ MOET IN DE BAN BB 12.04.2017

Maatschappelijke organisaties willen 100 miljoen voor nationale parken NU 12.04.2017

Pechtold: meer geld veiligheid Telegraaf 12.04.2017

Formatie kijkt naar veiligheid Telegraaf 11.04.2017

‘VVD en CDA zetten vol in op succes met GroenLinks’ AD 11.04.2017

Waarom de formatie nog wel even duurt AD 11.04.2017

Radiostilte tijdens formatie is goed teken: ‘Hoe meer lekken, hoe meer onwil’  VK 10.04.2017

Formatie door in de avonduren Telegraaf 10.04.2017

Is GroenLinks al volwassen genoeg om mee te besturen? Trouw 09.04.2017

Tijdens de formatie is het schipperen tussen openheid en vertrouwelijkheid  Trouw 08.04.2017

Partijen kleuren het altijd samen wel in Trouw 08.04.2017

Een beetje Trumpiaans denken kan geen kwaad bij de formatie VN 08.04.2017

Formeren-in-slakkengang past niet meer in wereld van Trump en Poetin VK 08.04.2017

Wat mag de Kamer nog wél bespreken? Trouw 07.04.2017

‘Nog geen enkel zicht op uitkomst in formatiegesprekken’  NU 07.04.2017

Papa-dag voor Klaver Telegraaf 07.04.2017

Formatie ligt stil op vrijdag, want Jesse Klaver wil papa-dag Elsevier 07.04.2017

Wat mag de Kamer nog wél bespreken? Trouw 07.04.2017

Schippers praat koning bij  Telegraaf 06.04.2017

‘Nog geen enkel zicht op uitkomst in formatiegesprekken’ NU 06.04.2017

Nieuw kabinet is nog ver weg Telegraaf 06.04.2017

Klaver: Het gaat de goede kant op Telegraaf 06.04.2017

Schippers: formatie ‘ingewikkeld proces’, kabinet nog ver weg Elsevier 06.04.2017

Schippers: Formatie duurt nog wel even  AD 06.04.2017

De secondant van nu is morgen de minister Trouw 05.04.2017

 Overzicht kabinetsformatie: van verkiezingsuitslag tot bordesfoto NU 05.04.2017

Hamer schuift aan bij informateur Telegraaf 05.04.2017

Formatiepartijen praten over de arbeidsmarkt  AD 05.04.2017

Tweede Kamer zet omstreden onderwerpen in de ijskast AD 05.04.2017

Dit kosten de plannen van CDA en GroenLinks met het eigen risico  Elsevier 04.04.2017

Klaver: over inhoud gesproken  Telegraaf 04.04.2017

Formatie: het gaat erom spannen  AD 04.04.2017

Ruim 150 organisaties willen duurzaam regeerakkoord NU 04.04.2017

Ruime keuze op formatiemenu: 750 voorstellen – maar haast is geboden VK 04.04.2017

Tada, daar is het klimaatkonijn Trouw 04.04.2017

Klimaat ‘urgent’ bij formatie  AD 03.04.2017

Planbureau benadrukt urgentie klimaatkwestie tijdens formatie NU 03.04.2017

Van Olympische Spelen tot incontinentieluiers: keuzes voor de formatie RTL 03.04.2017

De kloof is voelbaar: van ‘optimistisch’ tot ‘mislukt’ RTL 03.04.2017

Overleg over formatie dinsdagmiddag verder Telegraaf 03.04.2017

Formatie: alle adviezen zijn binnen AD 03.04.2017

Ruime keuze op formatie-menu: 750 voorstellen à 150 miljard – maar haast is geboden VK 03.04.2017

Planbureau benadrukt urgentie klimaatkwestie tijdens formatie  NU 03.04.2017

Pechtold hand in hand met Koolmees Telegraaf 03.04.2017

Schippers weet het nu al: dit gaat nog even duren Trouw 01.04.2017

Een groen-rechtse regering maakt nu meer kans dan in 2010 VN 01.04.2017

‘Groen’ akkoord opgesteld Telegraaf 31.03.2017

Prestige op het spel voor vier heren  AD 31.03.2017

Het religieuze fanatisme van GroenLinks is niet ongevaarlijk  Elsevier 31.03.2017

Onderhandelende partijen staan al met één been in coalitie VK 31.03.2017

Pechtold noemt DNB-advies niet achterover te leunen ‘verstandig’ NU 31.03.2017

Knot pleit voor stabieler beleid Telegraaf 31.03.2017

Knot waarschuwt weer: temper over­heids­uit­ga­ven AD 31.03.2017

DNB-baas Klaas Knot maant kabinet tot zuinigheid: ‘Geen nieuwe uitgaven’ VK 30.03.2017

 Nieuw kabinet kan volgens DNB niet achteroverleunen NU 30.03.2017

Wilders hekelt Rutte om coalitieonderhandelingen: ‘Volgende keer worden wij de grootste’ Elsevier 30.03.2017

CDA en D66: Tegenpolen die het goed met elkaar kunnen vinden Trouw 31.03.2017

Druk op informatiepartijen Telegraaf 29.03.2017

Onderhandelende partijen willen nog geen extra geld verpleeghuiszorg   NU 29.03.2017

Niet voor Pasen, maar wel voor de zomer een nieuw kabinet – daar zet de informateur op in VK 29.03.2017

Informateur Schippers streeft naar kabinet voor de zomer  Elsevier 29.03.2017

Formatie nu echt van start Telegraaf 29.03.2017

Rechts voert hoogste woord in nieuwe Kamer VK 29.03.2017

Klaver wil meer dan ‘scherpe randjes van rechts beleid halen’  Elsevier 29.03.2017

Schippers blijft demissionair minister Telegraaf 28.03.2017

Ook Rutte zet het klimaat op de agenda  Trouw 28.03.2017

Wilders haalt uit naar VVD over GroenLinks Telegraaf 28.03.2017

Kamer geeft groen licht voor onderhandelen over motorblok met opvoersetje AD 28.03.2017

Debat met verkenner: Kamer wijst Schippers aan als informateur  VK 28.03.2017

Rechts voert hoogste woord in nieuwe Kamer VK 28.03.2017

Schippers vol vertrouwen Telegraaf 28.03.2017

Wilders: ‘Klaver en zijn vriendjes gaan het Torentje kraken’ Elsevier 28.03.2017

Klaver: Doe niet mee om scherpe randjes eraf te halen  AD 28.03.2017

Klaver neemt geen genoegen met ‘een beetje minder rechts beleid’  NU 28.03.2017

Lobbyen voor een alinea in het coalitieakkoord Trouw 28.03.2017

Kamerdebat over verkenning Telegraaf 28.03.2017

AMBTENAREN: VVD, CDA, D66 EN CU MAAKT MEESTE KANS BB 27.03.2017

Dagkoersen: Klavers vermijdbaarheid maakt hem kwetsbaar VK 27.03.2017

Wie verzorgingsstaat wil beschermen, moet migratie stoppen  Elsevier 27.03.2017

Roemer laat deur op kier voor VVD Telegraaf 27.03.2017

SP laat deur op kier voor VVD: dit valt op in rapport Schippers Elsevier 27.03.2017

Schippers: Met GroenLinks proberen AD 27.03.2017

‘Schippers gaat door als enige informateur’ NU 27.03.2017

VVD, CDA, D66 en GroenLinks willen verder met Schippers Trouw 27.03.2017

Schippers wordt informateur Telegraaf 27.03.2017

Geen tweede informateur, Schippers blijft als enige de formatie leiden VK 27.03.2017

Schippers biedt verslag verkenning aan NU 27.03.2017

Schippers biedt rapport aan  Telegraaf 27.03.2017

Schippers biedt rapport aan Telegraaf 27.03.2017

Informateur Edith Schippers biedt rapport verkenning aan  AD 26.03.2017

Geen tweede informateur, Schippers blijft als enige de formatie leiden VK 27.03.2017

Rutte III steunt op hoogopgeleide kiezer, laagopgeleiden stemden oppositie VK 26.03.2017

Edith Schippers gaat door als enige informateur VK 26.03.2017

Denkend aan Holland zie ik Klaver regeren  Trouw 26.03.2017

Edith Schippers hoopte zelf al op een vrouw als informateur Trouw 26.03.2017

Edith Schippers wordt informateur  AD 26.03.2017

‘Edith Schippers gaat door als enige informateur’ NU 26.03.20217

Schippers door als informateur Telegraaf 26.03.2017

Voorkeur voor ChristenUnie  Telegraaf 26.03.2017

Kabinet met GroenLinks: meer innovatie en geen hogere belastingen Telegraaf 25.03.2017

Wilders wil nog steeds regeren, anders ‘guerrilla-oppositie’  Elsevier 25.03.2017

VVD, CDA, D66 en GroenLinks gaan onderhandelen over vormen coalitie NU 24.03.2017

Verkenning maandag afgerond  Telegraaf 24.03.2017

Rutte III? De jongeren van CDA en GroenLinks moeten het nog zien VK 24.03.2017

Jongeren CDA: Geen basisbeurs, geen kabinet AD 24.03.2017

Een formatie van vier jaar levert 11 miljard euro op VK 24.03.2017

Er vallen in de formatie miljarden te verdelen  Trouw 24.03.2017

GroenLinks huiverig voor PvdA-script Trouw 24.03.2017

Formatienieuws: deze onderhandelaars nemen de 4 partijen mee Elsevier 23.03.2017

Bij Rutte, Buma, Pechtold en Klaver domineren bedenkelijke gezichten en zuinige teksten VK 23.03.2017

Niemand heeft haast met Rutte III VK 23.03.2017

Kunnen VVD en GroenLinks genoeg water bij de wijn doen? Trouw 23.03.2017

Hierover zijn de partijen het oneens bij de formatiegesprekken  Elsevier 23.03.2017

Kabinetsformatie: onderhandeling ‘GroenRechts’ begint volgende week  Elsevier 23.03.2017

VVD, CDA, D66 en GroenLinks gaan onderhandelen over vormen coalitie  NU 23.03.2017

Acht onderhandelaars bij overleg Telegraaf 23.03.2017

Kamerleden snuffelen aan elkaar Telegraaf 23.03.2017

‘We zien je wel hoor, Lodewijk Asscher!’  AD 23.03.2017

Protest tegen uitsluiting PVV Telegraaf 23.03.2017

Haalbaarheid coalitie onder de loep Telegraaf 23.03.2017

Rutte als Kamerlid die premier Rutte aan de tand voelt? Het kan in demissionair kabinet VK 22.03.2017

Poker en patience ineen: formatiespel zet relaties tussen partijen op scherp  VK 22.03.2017

Onderzoek coalitie GroenLinks Telegraaf 22.03.2017

Wat wil Jesse Klaver precies? Het GroenLinks-programma in vijf punten Elsevier 22.03.2017

VVD-Jongeren willen graag een kabinet met GroenLinks Trouw 22.03.2017

Klaver vraagt zich af of gesprek met VVD, CDA en D66 zinvol is NU 22.03.2017

Wilders wil ‘werken aan herstel van vertrouwen’, VVD en CDA blijven PVV uitsluiten VK 22.03.2017

Formatienieuws: Rutte en Buma willen nog altijd niet met PVV praten Elsevier 22.03.2017

Wilders: PVV niet met VVD en CDA Telegraaf 22.03.2027

‘VVD en CDA willen niet met PVV om tafel’  NU 22.03.2017

Slechte rekenaar, die Geert Wilders Trouw 22.03.2017

Harde kritiek vertrekkend Kamerlid Elias: ‘VVD gaat gebukt onder ja en amen-cultuur’ VK 22.03.2017

Elias haalt uit: ‘Onder Rutte heerst bij VVD ja-knikkerscultuur’ Elsevier 22.03.2017

‘Regeren met Wilders werkt niet’ Telegraaf 22.03.2017

Formatienieuws: verkenner Schippers heeft meer tijd nodig Elsevier 21.03.2017

Verkenner Schippers heeft week extra nodig, spreekt nogmaals met Wilders VK 21.03.2017

Wilders weer langs Schippers Telegraaf  21.03.2017

Schippers wil week extra voor verkenning  NU 21.03.2017

Schippers wil week extra voor verkenning Telegraaf 21.03.2017

‘Verschillen met VVD megagroot’ Telegraaf 21.03.2017

Vijfpartijencoalitie? Dat wordt knokken! AD 21.03.2017

Wat zij bedoelen: ‘Ik ga dat f*cking kabinet in’ AD 21.03.2017

D66: coalitie GroenLinks optie Telegraaf 21.03.2017

Pechtold: regeren met GroenLinks is een serieuze optie AD 21.03.2017

GroenLinks nadrukkelijk in beeld voor nieuw kabinet Trouw 21.03.2017

‘Houd GroenLinks buiten de coalitie, omwille van de stabiliteit’ Trouw 21.03.2017

GroenLinks-jongeren waarschuwen Klaver: niet te snel regeren  AD 21.03.2017

Rutte laat weinig los over gesprek verkenner Telegraaf 21.03.2017

Dit zei Mark Rutte in 2008 over Groen Rechts  Elsevier 21.03.2017

 Schippers praat dinsdag door met VVD, CDA, D66 en GroenLinks NU 20.03.2017

In het hoofd van Geert Wilders zit Rutte IIIc AD 20.03.2017

Rutte wil CDA en D66 in nieuw kabinet  NU 20.03.2017

Met deze partijen praat Schippers verder over kabinetsvorming Elsevier 20.03.2017

Schippers praat dinsdag door met VVD, CDA, D66 en GroenLinks NU 20.03.2017

Formatienieuws: Thieme wil ‘klimaatkabinet’ met VVD Elsevier 20.03.2017

Wilders houdt vol: PVV wil regeren met VVD, zonder Rutte Elsevier 20.03.2017

Nog steeds hoopt Klaver VVD buiten coalitie te houden Elsevier 20.03.2017

Rutte wil CDA en D66 in nieuw kabinet  NU 20.03.2017

Rutte regeert liefst met CDA, D66 en een vierde  Telegraaf 20.03.2017

Schippers niet in nieuw kabinet Telegraaf 20.03.2017

In het hoofd van Geert Wilders zit Rutte IIIc AD 20.03.2017

Het ‘formatieflirten’ is begonnen in Den Haag Trouw 20.03.2017

Schippers begint verkenningsproces Telegraaf 20.03.2017

Sheila Sitalsing: ‘Advies’ vanuit VVD: niet te veel noten op je zang, Klaver VK 20.03.2017

Een centrum-groen kabinet? Gewoon. Doen.  Trouw 19.03.2017

Waarom we die ellenlange formatiefasen beter kunnen overslaan Elsevier 19.03.2017

Lange formatie fnuikt vertrouwen Trouw 19.03.2017

Senator: CDA ‘Wilders light’ Telegraaf 19.03.2017

CDA-senator noemt CDA ‘Wilders light’ AD 19.03.2017

Het klimaat wordt een sleutelkwestie in de formatie Trouw 18.03.2017

Weg naar Rutte III is er een vol hobbels Trouw 17.03.2017

Fractievoorzitters maandag langs bij Schippers   NU 17.03.2017

Fractieleiders maandag bij Schippers  Telegraaf 17.03.2017

Een versnipperd land, maar blauwer dan ooit Trouw 17.03.2017

Uitslagen per Haags stadsdeel: Van PVV tot DENK AD 17.03.2017

Schippers druk met formatie Telegraaf 16.03.2017

Teruglezen: Schippers verkenner formatie na lastige verkiezingsuitslag Elsevier 16.03.2017

Verkenner Schippers: weinig tijd, alles kan Telegraaf 16.03.2017

Edith Schippers (VVD) wordt verkenner van de nieuwe formatie AD 16.03.2017

VVD’er Edith Schippers gaat coalitiewensen verkennen VK 16.03.2017

Schippers gaat verkennen Telegraaf 16.03.2017

Dossier: formatie van start Telegraaf 16.03.2017

 

Schaakspel fracties begonnen Telegraaf 16.03.2017

Lijsttrekkers donderdagmiddag bijeen over formatie NU 16.03.2017

 

Achter de schermen van de formatie: dit is de volgende stap  Elsevier 16.03.2017

Chemie ontbreekt: hoe moet het verder tussen Rutte en Buma?  Elsevier 16.03.2017

Teruglezen: Schippers verkenner formatie na lastige verkiezingsuitslag  Elsevier 16.03.2017

 

 

 

 

Advertenties

maart 21, 2017 Posted by | 2e kamer, 2e kamerverkiezingen 2017, formatie, politiek, verkiezingen, verkiezingen 2017, VVD | , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 9 reacties

Peilingen 2e kamer 14.2.2016 Maurice de Hond – VVD 2 zetels omhoog door het Rutte-effect !!

Rutte-effect

Het optreden van premier Rutte tijdens het Eerste Correspondents’ Dinner in Nederland levert de VVD twee zetels op.

Dat wijst de laatste peiling uit van Maurice de Hond. Daarmee stijgt de partij in de peilingen naar 20. Overigens zou er dan nog steeds sprake zijn van een fors verlies: de VVD heeft op dit moment 41 zetels in de Tweede Kamer. PVV en CDA dalen 1 zetel (41 en 18).

PVV– en SP-kiezers hebben minder gekeken naar het Correspondents Dinner dan kiezers van de andere partijen. De grappenregen van Rutte kon de PVV en de SP kennelijk dus niet bekoren: aanhangers van die partijen gaven de premier het rapportcijfer 4,9.

VVD-kiezers geven het optreden van Premier Rutte een 8.3, PvdA en D66-kiezers rond de 7.5.

lees: Grappen makende premier levert VVD 2 zetels op Maurice de Hond

VVD stijgt twee zetels in de peiling

Grappen leveren zetels op

Telegraaf 14.02.2016 Het optreden van premier Rutte tijdens het Eerste Correspondents’ Dinner in Nederland levert de VVD twee zetels op. Het optreden van premier Rutte tijdens het Eerste Correspondents’ Dinner in Nederland levert de VVD twee zetels op.

Dat wijst de laatste peiling uit van Maurice de Hond. Daarmee stijgt de partij in de peilingen naar 20. Overigens zou er dan nog steeds sprake zijn van een fors verlies: de VVD heeft op dit moment 41 zetels in de Tweede Kamer. PVV en CDA dalen 1 zetel (41 en 18).

PVV- en SP-kiezers hebben minder gekeken naar het Correspondents Dinner dan kiezers van de andere partijen.

VVD-kiezers geven het optreden van Premier Rutte een 8.3, PvdA en D66-kiezers rond de 7.5 en kiezers van PVV en SP een 4.9.

Vertrouwen hoger

Het vertrouwen in Rutte is nu 0.4 procent hoger dan vorige maand. Die stijging ziet De Hond bij kiezers van vrijwel alle partijen. PVV-kiezers die gekeken hebben laten een stijging zien van 2.2 naar 3.4.

Een kwart van de kiezers heeft bedenkingen tegen een grappenmakende premier met applaudisserende journalisten. PVV-kiezers vinden dat het meest (rond de 40%).

Imago

De Hond trekt een vergelijking van het electoraal effect van het optreden van Rutte met de fameuze Oudejaarsconference van Wim Kan in 1976. In die door 7,4 miljoen mensen bekeken uitzending, 5 maanden voor de verkiezingen van 1977, werd Premier Den Uyl gepersifleerd door Wim Kan. Het leidde tot een zachter imago van Den Uyl. Vanaf dat moment kreeg de PvdA electoraal de wind in de rug en werd Den Uyl de grote winnaar.

Of dit optreden van Premier Rutte op de langere termijn tot eenzelfde effect zal leiden, is natuurlijk ongewis, zo reageert De Hond.

De Hond vermoedt wel dat een herhaling van Correspondents’ Dinner volgend jaar, een maand voor de verkiezingen, effect zal hebben op de campagne en de verkiezingsuitslag. Hij suggereert dat dan niet alleen de premier, maar ook andere lijsttrekkers hun komische talenten moeten kunnen tonen, om zo te komen tot een “gelijk speelveld”.

Gerelateerde artikelen;

11-02: Rutte zegt sorry tegen Slagter

11-02: Hoe werkt zelfspot eigenlijk?

11-02: Slagter relativeert liefde

11-02: Dinner trekt meeste kijkers

10-02: Rutte: ’Correspondents Dinner doodeng’

VVD wint zetels door grappenregen van Mark Rutte

AD 14.02.2016 Het optreden van premier Mark Rutte op het eerste Correspondents’ Dinner is goed gevallen bij kiezers. De VVD zou twee zetels winnen ten opzichte van de peiling van een week geleden en uitkomen op twintig. Dat heeft opiniepeiler Maurice de Hond zondag gemeld.

© anp.

Niet alleen de premier, maar ook andere lijsttrekkers moeten hun komische talenten kunnen tonen, om zo te komen tot een gelijk speelveld, aldus Maurice de Hond.

De twee zetels die de liberalen erbij zouden krijgen, komen vandaan bij de PVV en het CDA. Overigens zou er dan nog steeds sprake zijn van een fors verlies: de VVD heeft op dit moment 41 zetels in de Tweede Kamer.

De grappenregen van Rutte kon de PVV en de SP niet bekoren: aanhangers van die partijen gaven de premier het rapportcijfer 4,9. Bij de overige partijen scoorde hij een voldoende, tot zelfs een 8,3 bij zijn eigen VVD-achterban.

Het vertrouwen in de premier is door zijn optreden bij het Correspondent’s Dinner gestegen. Ten opzichte van een maand geleden hebben aanhangers van vrijwel alle partijen meer vertrouwen in Rutte. Alleen onder de CDA-achterban bleef het vertrouwen gelijk.

Gelijk speelveld
De Hond vermoedt dat een herhaling van Correspondents’ Dinner volgend jaar, een maand voor de verkiezingen, effect zal hebben op de campagne en de verkiezingsuitslag. Hij suggereert dat dan niet alleen de premier, maar ook andere lijsttrekkers hun komische talenten moeten kunnen tonen, om zo te komen tot een ,,gelijk speelveld”.

Het Correspondents’ diner is dit jaar voor het eerst overgenomen, naar Amerikaans model. Twan Huys, de presentator van Collegetour, is de initiatiefnemer van het diner.

Lees ook

‘VVD wint twee zetels na optreden Rutte in Correspondents’ Dinner’ 

NU 14.02.2016 De VVD lijkt na het optreden van premier Mark Rutte tijdens het Correspondents’ Dinner afgelopen week in populariteit te zijn gestegen.

De partij wint in een peiling van Maurice de Hond zondag twee zetels en stijgt daarmee van 18 naar 20. PVV (41) en CDA (18) leveren een zetel in.

Afgelopen woensdagavond keken 2,7 miljoen mensen naar het eerste Correspondents’ Dinner ooit gehouden in Nederland waar Rutte de parlementaire pers op de hak nam. Het idee is overgewaaid uit de Verenigde Staten.

VVD-kiezers geven het optreden van Rutte volgens De Hond het rapportcijfer 8,3. PvdA en D66-kiezers gaven de premier een 7,5 en kiezers van PVV en SP een 4,9.

Het vertrouwen in Rutte zou ook iets gestegen zijn met 0,4 procentpunt. Een kwart van de ondervraagden zegt bedenkingen te hebben bij een minister-president die grappen maakt.

Lees meer over: Correspondents’ Dinner VVD

Gerelateerde artikelen;

Mark Rutte was voor Correspondents’ Dinner in ‘totale paniek’

Correspondents’ Dinner trekt meeste kijkers

Rutte drijft spot met PvdA en zichzelf tijdens Correspondents’ Dinner

Rutte noemt Correspondents’ Dinner doodeng

Advertenties

februari 14, 2016 Posted by | 2e kamer, maurice de hond, peiling, peiling 14.02.2016, politiek, Rutte 2, VVD, VVD-PvdA | , , , , , , , , , , | 1 reactie

Onderzoek lekkage commissie Stiekem – Rapport

 

“Mission impossible”

Het is niet duidelijk welke van de fractievoorzitters uit de commissie-stiekem naar NRC heeft gelekt en er zijn geen gronden een of meer van hen te vervolgen. Dat stelt de Kamercommissie die hiernaar onderzoek deed. Geen van de politici zegt gelekt te hebben.

Met dit stuk begon de kwestie: NRC schreef begin 2014 wat er in vergaderingen van de commissie-stiekem was besproken. In die commissie praten de fractievoorzitters van de Tweede Kamer in het geheim over inlichtingendiensten.

“Stop de persen, mensen. Er wordt gelekt in Den Haag.” Hoe uit een kleinzielig conflictje een heus politiek schandaal werd geconstrueerd, beschrijft onze politiek redacteur Tom-Jan Meeus hier.

Haar eigen opdracht was een “mission impossible”, constateert de commissie die het onderzoek deed. Het is immers al twee jaar geleden. Dit zijn de leden van de onderzoekscommissie.

Onderzoek lek

Het onderzoek naar het lek in de Commissie-Stiekem van de Tweede Kamer is mislukt. Een onderzoek onder leiding van Kamerlid Carola Schouten (ChristenUnie ) heeft geen verdachte opgeleverd. De elf fractieleiders die samen de Commissie voor de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten vormen, hebben allen verklaard onschuldig te zijn.

Geen bekentenissen

Op 18 februari 2014 publiceerde NRC Handelsblad een artikel waaruit bleek dat ten minste een fractieleider uit de school had geklapt en details uit de strikt geheime vergadering van de ‘commissie stiekem’ in de krant had laten zetten.

Lees ook…

Reconstructie Stiekemgate: wie is het lek?

Stiekemgate vindt zijn oorsprong in een verhaal dat drie jaar geleden in Elsevier verscheen. In het verhaal werden fractievoorzitters beschreven die in de Commissie-Stiekem spraken over de toestand in Mali waar de Nederlander Sjaak Rijke was ontvoerd.

zie: Onderzoek lekkage commissie Stiekem gestart

zie ook: Ook PvdA-leider Diederik Samsom ontvangt een Rode kaart

en zie ook: Minister Plasterk PvdA ontving een rode kaart

zie ook: Dit moet u weten over het onderzoek naar de Commissie Stiekem 

 Lees het volledige verslag… hier.

Lekken Commissie Stiekem AD

Commissie Stiekem NU

AFLUISTERGATE  Elsevier

NSA Elsevier

NSA NRC

Reconstructie: Rel rond Plasterk NU

Vijf vragen geheime diensten NU

Achtergrond: Wat doet de NSO? NU

AFTAPDEBAT  Elsevier

AFTAPGATE Elsevier

AFLUISTEREN  Elsevier

RONALD PLASTERK Elsevier

Chaos bij OM door lek ‘Stiekem’

Telegraaf 18.01.2017 Het was chaos in de complete justitieketen toen onderzoek werd gedaan naar een lek uit de ’Commissie Stiekem’. Medewerkers van het Openbaar Ministerie wisten niet wat te doen en zaten maandenlang op hun handen.

Dat blijkt uit documenten die De Telegraaf via een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur heeft gekregen. Doordat er zo veel tijd tussen het lek en het daadwerkelijke onderzoek zat, werd dat onderzoek bemoeilijkt, oordeelde een parlementaire commissie later. De herinneringen van betrokkenen waren immers vervaagd.

In het justitieonderzoek werd gekeken welke fractievoorzitter of bewindspersoon geheime informatie had gelekt naar een journalist. Het onderzoek, dat door het Openbaar Ministerie de naam ’Veldbies’ kreeg, leidde uiteindelijk tot niets. Dat kwam mogelijk dus door de lange vertraging.

Vervolging wel mogelijk?

Uit de documenten komt naar voren dat aanvankelijk niet eens duidelijk was hoe en of een politicus of bewindspersoon vervolgd zou kunnen worden voor lekken van staatsgeheime informatie, dat juridisch gezien wordt als ambtsmisdrijf. Het wetenschappelijk bureau van het Openbaar Ministerie moest daar eerst een studie naar doen. Uiteindelijk legde het OM het onderzoek neer, omdat in de Grondwet is opgenomen dat de opdracht om vervolging van een Kamerlid bij een ambtsmisdrijf alleen door de regering of de Tweede Kamer kan worden gegeven. De Kamer was daarna aan zet, maar een speciale commissie vond geen verdachte en gaf geen opdracht tot vervolging.

ZIE OOK: Samsom: niet gelekt uit commissie-Stiekem

De aangifte van het schenden van de geheimhoudingsplicht werd op 13 maart 2014 gedaan door de voorzitter van de ’commissie stiekem’, VVD-fractievoorzitter Zijlstra. Tekenend voor het getreuzel: de eerste communicatie bij het OM over het onderwerp is pas van augustus.

Traag gereageerd door OM

Uit de geopenbaarde e-mails komt ook naar voren dat er traag gereageerd wordt door het Openbaar Ministerie. „De aangifte is al van maart 2014. Ik neem aan dat we in dat licht nog wel 3 weken het ambtsbericht kunnen vasthouden. Wat denk jij”, vraagt een medewerker van het Openbaar Ministerie in augustus aan de leiding van het OM. „Als er in de tussentijd vanuit het onderzoek niets naar ’buiten’ gaat, kan dat inderdaad wel”, is het antwoord van Gerrit van der Burg, die lid is van het college van procureurs-generaal. Uit andere mails blijkt dat er vakanties overheen gaan voor er geantwoord wordt en dat medewerkers elkaar op donderdag een fijn weekend wensen. Eveneens wordt duidelijk dat het wel vier maanden duurde voor het advies van het wetenschappelijk bureau van het OM werd doorgestuurd.

Ten tijde van het onderzoek werden fractievoorzitters die in de commissie zitting hebben ondervraagd. Naast fractievoorzitters die in september 2014 onderzocht werden, werd ook de griffier van de commissie onder de loep genomen, blijkt uit de stukken. Verder werd onderzocht of bewindspersonen (ministers of staatssecretarissen) ook strafrechtelijk vervolgd zouden kunnen worden.

Verkeerd voorgelicht

Het departement van minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) raakte ook betrokken bij het onderzoek, toen met topambtenaren Gerard Roes (voormalig directeur-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving) en zijn opvolger Arie IJzerman werd gesproken. De concepttekst voor het gesprek werd voor het gesprek plaatsvond al door Jan Watse Fokkens (voormalig procureur-generaal bij de Hoge Raad) met Herman Bolhaar gedeeld. Wat precies is besproken, is weggelakt, evenals grote delen van het onderzoek. In september was ’NN’ verdachte, hetgeen staat voor ’nomen nescio’, dat ’naam onbekend’ betekent. „Zodra het onderzoek een verdachte identificeert, komt er sowieso een nieuw beslismoment.” Bij vragen van De Telegraaf, die het onderzoek naar deze kwestie onthulde, werd eind 2015 informatie onthouden en de krant werd verkeerd voorgelicht, blijkt eveneens uit de stukken.

ZIE OOK: Stiekem moet stiekemer

De Telegraaf deed het verzoek om deze ambtelijke stukken in februari 2016. Ondanks herhaaldelijke verzoeken om spoedige afhandeling én een gegrond verklaard bezwaar, kwam het Openbaar Ministerie bijna een jaar na dato pas over de brug met de documenten. Een bron meldt dat het Openbaar Ministerie de documenten al eerder wilde publiceren, maar dat werd geblokkeerd doordat eerst toestemming van minister Van der Steur nodig was, hetgeen lang op zich liet wachten. Het ministerie van Veiligheid en Justitie zegt echter dat hier geen sprake van was. De minister kreeg volgens zijn woordvoerster de informatie pas in december van het OM, gaf toestemming voor openbaarmaking en was de laatste weken bezig met de vraag hoe dit ook aan de Kamer gemeld moest worden.

LEES MEER OVER; OPENBAAR MINISTERIE COMMISSIE STIEKEM WOB

Lek belemmert info aan Stiekem niet

Telegraaf 17.02.2016 Inlichtingendiensten voelen zich nog steeds vrij om informatie te delen die wordt besproken in de commissie-Stiekem, hoewel daaruit is gelekt. Dat zei minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk woensdag op ongeruste vragen uit de Kamer.

Recent onderzoek naar een verdachte van het lek leverde niets op. Het kan dus nog steeds dat er een verantwoordelijke in Stiekem zit.

Stiekem ofwel de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CIVD) bestaat uit fractievoorzitters van de Tweede Kamer. Ze moet de Nederlandse geheime diensten controleren. Dat gebeurt allemaal in het geheim vanwege de veiligheid. Zo geheim zelfs, dat niemand mag weten dat de bijeenkomsten worden gehouden. Plasterk vertelde dat hij er weleens één onder het woord ‘barbecue’ in zijn agenda had vermeld.

‘Commissie toetsing tappen advocaten niet onafhankelijk’ 

NU 17.02.2016 De Nederlandse advocaten vinden de commissie die toezicht moet gaan houden op het afluisteren van gesprekken tussen advocaten en hun cliënten, niet onafhankelijk.

Daarom voldoet deze tijdelijke commissie niet aan het oordeel van de rechter, concludeert de Nederlandse Orde van Advocaten.

De organisatie heeft de Tweede Kamer hier in een brief op gewezen. Woensdag overlegt de Kamer over de commissieregeling van de verantwoordelijke ministers Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) en Jeanine Hennis (Defensie).

In principe is deze vorm van afluisteren verboden, omdat communicatie tussen advocaten en hun cliënten vertrouwelijk is. Het mag alleen als het in het belang van de nationale veiligheid is, zoals bij terreurverdachten.

Commissie

De rechter heeft vorig jaar bepaald dat een onafhankelijke instantie moet toetsen of veiligheidsdiensten in bepaalde gevallen mogen afluisteren. Als daar niet snel een (tijdelijke) voorziening voor zou komen, moest de overheid er mee stoppen.

Een van de leden van de commissie is de huidige voorzitter van de toezichthouder op de inlichtingendiensten. ”De voorzitter vervult een dubbelrol. Vooraf geeft hij bindend advies of mag worden afgeluisterd. Achteraf behandelt hij in zijn andere rol als toezichthouder de klachten over het afluisteren, waarvoor hij eerder zelf toestemming heeft gegeven”, concludeert de orde. ”Deze werkwijze is dus niet onafhankelijk.”

De orde pleit ervoor dat rechters net als in het strafrecht in alle afluisteroperaties vooraf moeten beoordelen of justitie en de geheime diensten aan de slag mogen.

Lees meer over: Advocaten

Gerelateerde artikelen;

Advocaten bezorgd over afluisteren militairen door Defensie 

Orde van Advocaten onderzoekt financiële afspraak Cees Korvinus 

AIVD moet stoppen met afluisteren advocaten en cliënten

Tappen niet onafhankelijk

Telegraaf 17.02.2016 De Nederlandse advocaten vinden de commissie die toezicht moet gaan houden op het afluisteren van gesprekken tussen advocaten en hun cliënten, niet onafhankelijk. Daarom voldoet deze tijdelijke commissie niet, concludeert de Nederlandse Orde van Advocaten. In de Tweede Kamer hebben VVD, D66 en GroenLinks het er ook niet zo op.

In principe is deze vorm van afluisteren verboden, omdat communicatie tussen advocaten en hun cliënten vertrouwelijk is. Het mag alleen als het in het belang van de nationale veiligheid is, zoals bij terreurverdachten.

De rechter heeft vorig jaar bepaald dat een onafhankelijke instantie moet toetsen of veiligheidsdiensten in bepaalde gevallen mogen afluisteren. Als daar niet snel een (tijdelijke) voorziening voor zou komen, moest de overheid er mee stoppen.

Een van de leden van de tijdelijke commissie is de huidige voorzitter van de toezichthouder op de inlichtingendiensten. ,,De voorzitter vervult een dubbelrol. Vooraf geeft hij bindend advies of mag worden afgeluisterd. Achteraf behandelt hij in zijn andere rol als toezichthouder de klachten over het afluisteren, waarvoor hij eerder zelf toestemming heeft gegeven”, concludeert de orde. ,,Deze werkwijze is dus niet onafhankelijk.”

De kwestie kwam woensdag in de Kamer aan de orde tijdens een debat over onder meer inlichtingendiensten. Maar volgens minister van Binnenlandse Zaken Plasterk wordt de kwestie ,,heel groot” gemaakt: Er zijn veel belemmeringen voor het tappen, het komt amper voor en de tijdelijke regeling is ,,rechtens houdbaar.” Intussen wordt er aan een nieuwe, betere wet gewerkt. Het voorstel zou voor de zomer nog naar de Kamer moeten komen.

De orde pleit ervoor dat rechters net als in het strafrecht in alle afluisteroperaties vooraf moeten beoordelen of justitie en de geheime diensten aan de slag mogen. Daar heeft GroenLinks ook oren naar.

Gerelateerde artikelen;

11-02: Politie waarschuwt: we verliezen

04-11: Zorgen om meeluisteren MIVD

27-10: Plasterk bekijkt afluisteren

31-08: KPN kritisch over aftappen

Nieuwe wet moet vervolgen Kamerleden vereenvoudigen

NU 28.01.2016 Vrijwel de gehele Kamer is het erover eens dat de wet- en regelgeving voor ambtsdelicten gemoderniseerd moet worden. Voor 1 januari 2017 moet er daarom een wetsvoorstel liggen.

Deze oproep van de VVD aan de regering kon donderdag op steun van bijna de gehele Kamer rekenen. Een nieuwe wet is volgens de Kamer broodnodig en vraagt de regering met een voorbereidingstraject te komen. Dinsdag wordt over het VVD-voorstel gestemd.

De huidige wetgeving waarmee ministers, staatssecretarissen en Kamerleden voor ambtsdelicten kunnen worden vervolgd, blijkt in de praktijk onwerkbaar.

De Kamer debatteerde met de commissie die onderzoek deed naar het vermeende lekken uit de Commissie Stiekem dat als een ambtsmisdrijf wordt beschouwd.

In de Commissie Stiekem, die officieel Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CIVD) heet, laten fractievoorzitters zich bijpraten over inlichtingendiensten AIVD en MIVD. Alles wat daar wordt besproken is vertrouwelijk en mag onder geen beding naar buiten komen.

Een NRC-journalist leek in februari 2014 toch informatie uit de Commissie Stiekem in handen te hebben, waarop er aangifte werd gedaan.

Zie ook: Dit moet u weten over het onderzoek naar de Commissie Stiekem

Geen bewijs

De onderzoekscommissie, onder leiding van ChristenUnie-Kamerlid Carola Schouten, vond geen bewijs voor het lekken uit de Commissie Stiekem en kon zodoende geen opdracht tot vervolging geven. Volgens de Grondwet kan alleen de Tweede Kamer of de regering opdracht geven tot vervolging van een Kamerlid.

Schouten concludeerde in haar bevindingen dat de wetgeving, die deels stamt uit 1855, om volksvertegenwoordigers te kunnen vervolgen tegenstrijdig is en flink verouderd. Die conclusie werd al in 2010 getrokken in een andere zaak.

Een deel van de Kamer is gefrustreerd dat er geen verdachte uit het onderzoek naar voren is gekomen. Dat betekent mogelijk dat één of meerdere fractievoorzitters bewust hebben gelogen en daarmee zijn weggekomen.

“Ik heb hier nog nooit zo boos gestaan”, zegt SP’er Ronald van Raak. “Hier staat een gefrustreerd mens”, zei CDA-Kamerlid Mona Keijzer eerder deze week in de Kamer.

Openbaar

Een poging van de PVV om de belgegevens van de NRC-journalist die het contact met fractievoorzitters betreffen met de Kamer te delen, kreeg van geen enkele andere partij steun.

Dit tot frustratie van PVV-Kamerlid Sietse Fritsma. Volgens hem is de veiligheid van Nederland met het lekken te grabbel gegooid. Daarom moet een uitzondering worden gemaakt voor deze “unieke zaak”.

Maar Schouten liet weten dat alleen het feit dat er gebeld is met een journalist, iemand nog niet verdacht maakt. “Daarvoor moet je een belastende getuigenverklaring hebben, en die is er niet”, aldus Schouten.

Zie ook: Geen lek gevonden in Commissie Stiekem

Lees meer over: Commissie Stiekem

Gerelateerde artikelen;

Geen lek gevonden in Commissie Stiekem  

Dit moet u weten over het onderzoek naar de Commissie Stiekem 

Onderzoek naar Commissie Stiekem afgerond 

Schouten (CU) voorzitter onderzoekscommissie Stiekem 

‘Fractieleiders Tweede Kamer ondervraagd over lek commissie Stiekem’ 

Kamer tegen openbaarmaken namen mogelijk lek Stiekem

AD 28.01.2016 In de Tweede Kamer heerste donderdag verwarring. De Kamer debatteert over de uitkomsten van het onderzoek naar het lek in de geheime commissie-Stiekem. De PVV wilde een stemming houden over het openbaarmaken van de lijst met namen van fractievoorzitters die mogelijk gelekt zouden hebben. Nadat was uitgezocht of hier überhaupt over gestemd kon worden, stemde de grote meerderheid tegen.

Sprekerslijst 28 januari; Open pdf (134,6 kB)

De PVV diende tijdens het debat direct een hoofdelijke stemming in over het verzoek van de commissie om namen van de fractievoorzitters, die in beeld waren bij het OM als mogelijk lek, direct aan de Kamer te zenden. Zowel D66 als de SP vroegen zich daarop af of het mogelijk is om te stemmen over een voorstel dat in strijd is met de wet.

Daarop brak lichte onrust uit in de plenaire zaal, omdat niemand zeker leek te weten wat wettelijk mogelijk is. De SGP stelde voor om te stemmen over de vraag of hierover wel gestemd mag worden. Kamervoorzitter Arib stond dit toe en schorste het debat voor 15 minuten, om uit te zoeken of over het voorstel van de PVV gestemd kan en mag worden.
De stemming werd uiteindelijk gehouden. Op de PVV na stemde iedereen tegen het voorstel. Carola Schouten, leider van de commissie, reageerde opgelucht. ,,Ik ben blij dat we niet gedwongen worden om de wet te overtreden.”

Commissie Schouten
De Kamer debatteert over de resultaten van de onderzoekscommissie, onder leiding van Carola Schouten, die onderzoek deden naar het lek in de geheime commissie-Stiekem. De commissie stelde ruim een week geleden dat het lek niet gevonden was. Niemand van de verdachte fractievoorzitters bekende en ook niemand bleek volgens de commissie ook maar enigszins verdacht.

De commissie van Kamerleden sprak achter gesloten deuren met 19 betrokkenen. Zo probeerden de Kamerleden antwoord te krijgen op de vraag hoe het kon dat in februari in NRC Handelsblad geciteerd werd uit zeer vertrouwelijke vergaderingen van de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CIVD) – in de wandelgangen bekend als de commissie-Stiekem. Alleen fractievoorzitters mogen aanschuiven bij de geheime bijeenkomsten. Het lek moest dus in de politieke top gezocht worden.

De gehele Tweede Kamer moet nu nog besluiten of zij de conclusies van de onderzoekers overnemen of dat de zaak alsnog wordt doorverwezen naar de Hoge Raad.

Verslaggeefster Susanne Geuze volgt het debat; Tweets  Follow

Arib grijpt in: geen ‘fopcommissie’

Telegraaf 27.01.2016 Een term als ‘nepparlement’, gebezigd door Geert Wilders (PVV), zou ze niet slikken. Dat kondigde PvdA-Kamerlid Khadija Arib aan voor ze werd gekozen tot Kamervoorzitter. Woensdag maakte ze de belofte al waar. Ze riep Tunahan Kuzu (Groep Kuzu/Öztürk) tot de orde toen hij van een ‘fopcommissie’ sprak. Hij bedoelde de commissie-Schouten, die met verouderde wetgeving op zoek moest naar het lek in de Commissie Stiekem.

,,Het is geen fopcommissie”, hield Arib hem streng voor. Kuzu gaf, net als alle partijen, uiting aan zijn frustratie over de resultaten. Er is geen bewijs gevonden dat een fractievoorzitter uit de Tweede Kamer bewust heeft gelekt uit de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.

De Kamer wil de bestaande wetgeving aanpassen en meer en beter onderzoek. De PVV wil de namen van de politici van wie is vastgesteld dat ze hebben gebeld met een bepaalde journalist. Zij moeten uitleggen wat ze met hem bespraken. De Partij voor de Dieren wil dat Stiekem wordt opgedoekt. ,,Ze past niet in de parlementaire democratie.”

Donderdag reageert de commissie-Schouten.

Gerelateerde artikelen;

27-01: Arib grijpt in: geen ‘fopcommissie’ 

Onvrede over doofpot

Telegraaf 21.01.2016 In de Tweede Kamer gaan stemmen op om de wet te veranderen, nu het eigen onderzoek naar het lek uit de commissie Stiekem niets heeft opgeleverd. PvdA en D66 zijn ontevreden dat er niets terecht is gekomen van het opsporen van het Kamerlid dat een ambtsmisdrijf heeft gepleegd door uit te school te klappen. De onderzoeksopdracht en de eigen regels maakten dit onmogelijk.

Zo moest het onderzoek volgens regels uit 1855 worden uitgevoerd, die niet aansluiten op het parlementaire werk anno 2016. Ook bleek het onderzoek dat de Rijksrecherche in 2014 naar de kwestie uitvoerde, weinig voor te stellen. De Kamer had haar eigen onderzoekscommissie opgedragen om niet veel meer te doen dan dat onderzoek nog eens na te pluizen.

Nu onduidelijk blijft wie er over de schreef is gegaan, lijkt de Kamer haar eigen doofpot te hebben geschapen. Waar burgers justitie op hun dak krijgen als ze over de schreef gaan, blijven Kamerleden die een ambtsmisdrijf plegen niet opgespoord en daarmee ongestraft.

Lees ook: 

Wil Kamer het wel weten?
Lekken doorgaans om lekker te scoren

Gerelateerde artikelen

20-01: ‘Situatie ongemakkelijk’ 

20-01: Politici ’Stiekem’ gaan vrijuit

‘Situatie ongemakkelijk’

Telegraaf 20.01.2016 ,,We hebben te maken met een ongemakkelijke situatie”. Dat stelde de voorzitter van de Tweede Kamer, Khadija Arib, woensdag na de presentatie van een onderzoek naar een mogelijk ambtsmisdrijf door een fractievoorzitter. De onderzoekers slaagden er niet in de waarheid boven water te krijgen over het lekken van informatie uit de zogeheten Commissie Stiekem, officieel de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CIVD).

Het gaat om een situatie die geen winnaars kent en die ,,ongeacht de uitkomst, raakt aan het aanzien van de Tweede Kamer”, aldus Arib. Volgens de voorzitter is uit het onderzoek wel af te leiden dat de Kamer laat zien ,,dat zij schending van de geheimhouding niet accepteert”.

Politici ’Stiekem’ gaan vrijuit

Telegraaf 20.01.2016 Het onderzoek naar het lek uit de commissie-Stiekem heeft niets opgeleverd. Een onderzoeksteam onder leiding van ChristenUnie-parlementariër Carola Schouten raadt de Tweede Kamer aan vast te stellen dat er geen gronden zijn politici te gaan vervolgen, omdat ze geen duidelijke verdachte heeft kunnen vinden.

Schouten noemt het een ’mission impossible’ te achterhalen wie er in 2014 uit de school klapte over wat er besproken is in de geheime Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CIVD). In deze commissie-Stiekem worden fractieleiders periodiek bijgepraat door kabinet en de inlichtingendiensten over lopende operaties. Staatsgeheimen kunnen daarbij aan de orde komen. Lekken uit de commissie geldt als een ambtsmisdrijf.

Begin 2014 doken er in media details op over wat er in de commissie-Stiekem was besproken, nadat minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) onder vuur kwam te liggen over Nederlandse medewerking aan het verstrekken van 1, 8 miljoen telefoongegevens (metadata) aan de Amerikanen. De oppositie diende een motie van wantrouwen tegen hem in, omdat hij dit niet goed aan de Kamer zou hebben gemeld. Maar achter de schermen werd in verschillende media bericht da het kabinet deze informatie wel degelijk in de commissie-Stiekem zou hebben verteld. VVD-fractieleider Zijlstra deed daarop als voorzitter van de commissie-Stiekem aangifte wegens het scheden van de vertrouwelijkheid.

Naar nu blijkt heeft Justitie vervolgens zeer beperkt onderzoek gedaan naar de kwestie. Ze vergeleek de belgegevens van fractieleiders met het nummer van een NRC-journalist. Ook zijn er gesprekken gevoerd met fractievoorzitters. Omdat het om politici ging, zat het Openbaar Ministerie (OM) meteen met de kwestie in zijn maag. Het OM is namelijk niet bevoegd om het politici te vervolgen wegens het begaan van een ambtsmisdrijf. De zaak werd op de plank gelegd. „Vanaf november 2014 heeft het strafrechtelijk onderzoek de facto stilgelegen”, schrijft de commissie Schouten vandaag in haar rapport.

Pas toen De Telegraaf op 8 november bij de top van het OM aan de bel trok, werd justitie wakker. Hoewel het OM zich tegen deze krant van de domme hield over het bestaan van het onderzoek, blijkt het College van procureurs-generaal de volgende dag meteen te hebben besloten om de zaak over te dragen aan de Kamer. Op 10 november publiceerde De Telegraaf over de kwestie en vervolgens werd op 11 november door het OM erkend dat er een onderzoek had gelopen naar het lek en dat het zich niet bevoegd achtte om strafrechtelijk onderzoek te doen. Wel vermeldde het OM destijds dat één of meerdere leden van de commissie-Stiekem in beeld kwamen ten aanzie van het lek.

De onderzoekscommissie-Schouten beschikte over het dossier dat het OM over de kwestie had opgebouwd. De leden hebben dus kennis van de namen van de fractieleiders wier belgegevens zijn vergeleken met het nummer van de NRC-journalist. Ook weten ze wie er door de Rijksrecherche gehoord is. De commissie heeft ook zelf met de fractievoorzitters gesproken. Zij ontkenden categorisch dat ze met journalisten hebben gesproken over wat er in de commissie-Stiekem besproken is. Ook konden zich vaak moeilijk herinneren met wie ze begin 2014 precies contact hadden gehad en waarover die contacten gingen, omdat het al weer lang geleden is.

Schouten tekent aan dat de verschillende wetten die onderzoek en eventuele vervolging van Kamerleden, ministers en staatssecretarissen wegens het schenden van een ambtsmisdrijf faciliteren, verouderd, ontoereikend of tegenstrijdig zijn. Ze raadt de Kamer aan om de wetgeving hierover op orde te krijgen.

Het onderzoek naar het lek uit de commissie-Stiekem deed Den Haag op de grondvesten trillen. Mocht het onderzoek wel wat hebben opgeleverd, dan zou er een politicus kunnen worden vervolgd voor de Hoge Raad. Aan het Binnenhof wordt ook gevreesd dat veel Nederlanders zullen denken dat het niet-vervolgen van de (nog onbekende) schuldige de indruk wekt van een doofpot.

Stiekemgate: dit is de conclusie van commissie-Schouten

Elsevier 20.01.2016 De commissie-Schouten heeft woensdag het rapport over het lek in de Commissie-Stiekem gepubliceerd. Het rapport wijst geen schuldigen aan. Alle fractievoorzitters ontkennen te hebben gelekt.

Het onderzoek naar het lek in de Commissie-Stiekem van de Tweede Kamer is mislukt. Een onderzoek onder leiding van Kamerlid Carola Schouten (ChristenUnie) heeft geen verdachte opgeleverd. De elf fractieleiders die samen de Commissie voor de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten vormen, hebben allen verklaard onschuldig te zijn.

Geen bekentenissen

Op 18 februari 2014 publiceerde NRC Handelsblad een artikel waaruit bleek dat ten minste een fractieleider uit de school had geklapt en details uit de strikt geheime vergadering van de ‘commissie stiekem’ in de krant had laten zetten.

Er kwam een onderzoek door het Openbaar Ministerie, dat echter na 20 maanden vastliep. Daarna probeerde een speciale groep Kamerleden onder leiding van Schouten het lek te achterhalen.

Lees ook…

Met dit verhaal begon Stiekemgate

Geen bekentenissen

Schouten ondervroeg alle elf fractieleiders, maar niemand bekende en ‘veel betrokkenen hadden geen scherpe herinnering meer met welke journalist ze precies wat besproken hadden twee jaar geleden’.

De journalist van NRC werd ook benaderd, maar hij liet weten dat hij niet wilde meewerken en beriep zich op het journalistieke verschoningsrecht.

Schouten en haar medeonderzoekers concluderen dat ‘de besloten voorgesprekken geen bekentenissen opleverden, noch andere aanwijzingen voor een redelijk vermoeden van schuld’. In gewone mensentaal: we krijgen het deksel niet van de doofpot.

Schouten: ‘wij betreuren dat het niet mogelijk is gebleken de waarheid achter de schending van de geheimhouding te achterhalen.’

Kamerleden in beeld

Dat de commissie-Schouten niet in staat is gebleken een of meerdere schuldigen aan te wijzen is hoe dan ook teleurstellend. Het OM concludeerde eerder dat er Kamerleden ‘in beeld waren’.

Vragen hierover tijdens de persconferentie werden afwerend door commissievoorzitter Schouten beantwoord. ‘Die moet u aan het OM stellen,’ zei Schouten.

Openbaar

Geert Wilders (PVV) wil dat de namen van de fractievoorzitters die volgens het OM ‘in beeld waren’ openbaar worden gemaakt. Wilders: ‘Als er gelekt wordt uit de commissie Stiekem betekent dit dat buitenlandse inlichtingendiensten geen geheime info meer kunnen delen met de Nederlandse AIVD en MIVD. Dat is levensgevaarlijk voor Nederlandse militairen in missiegebieden en voor Nederland in het algemeen.’

Lees ook…

Reconstructie Stiekemgate: wie is het lek?

Stiekemgate vindt zijn oorsprong in een verhaal dat drie jaar geleden in Elsevier verscheen. In het verhaal werden fractievoorzitters beschreven die in de Commissie-Stiekem spraken over de toestand in Mali waar de Nederlander Sjaak Rijke was ontvoerd.

De elf fractievoorzitters waren woedend. Wie van hen was uit de school geklapt? Commissie-voorzitter Halbe Zijlstra (VVD) besloot toen dat als het nog een keer zou gebeuren er aangifte zou worden gedaan.

Volgens Elsevier…

Eric Vrijsen: Als ‘lek’ onbestraft blijft, is dat dodelijk voor aanzien parlement

Aangifte

Een jaar later, op 18 februari 2014, gebeurde het inderdaad nog een keer. Dit keer was het NRC Handelsblad dat een gedetailleerd verslag bracht van een vergadering in de Commissie-Stiekem. Zijlstra hield woord en deed aangifte.

Dit bleef aanvankelijk in de luwte totdat het Openbaar Ministerie de zaak op 11 november 2015 ‘teruggaf’ omdat het om een ambtsmisdrijf ging en dus door de Kamer zelf onderzocht moet worden. Hierop werd een onderzoek ingesteld onder leiding van ChristenUnie-Kamerlid Carola Schouten. Dit is het onderzoek dat woensdag werd gepresenteerd.

Eric Vrijsen (1957) volgt voor Elsevier sinds 1994 de Nederlandse politiek.

Tags; stiekemgate   commissie-stiekem commissie-schouten lek

zie ook;

19-1-2016 Reconstructie Stiekemgate: wie is het lek?

13-11-2015 Als het ‘lek’ blijft zwijgen, verdient hij een zware straf

12-11-2015 Als ‘lek’ onbestraft blijft, is dat dodelijk voor aanzien parlement

‘Lek’ van commissie-Stiekem niet gevonden

Trouw 20.01.2016 Het onderzoek naar ‘het lek’ in de commissie-Stiekem zit op een dood spoor. De commissie uit de Tweede Kamer die de afgelopen maanden de zaak heeft onderzocht heeft niets gevonden waarmee de Hoge Raad gevraagd kan worden om een of meerdere fractievoorzitters te vervolgen.

© Anp.

De onderzoekscommissie presenteert het rapport aan Kamervoorzitter Khadija Arib.

De commissie, onder voorzitterschap van ChristenUnie-Kamerlid Carola Schouten, stelt ook dat er onvoldoende bevoegdheden waren om iets te onderzoeken en dat de procedure om een eventueel lek boven water te krijgen is verouderd. Overigens hebben alle betrokkenen die zijn gehoord, onder wie de fractievoorzitters, verklaard dat zij niets hebben gezegd over wat er in de vertrouwelijke commissie-Stiekem wordt gewisseld.

“Er is tegen niemand een redelijk vermoeden van schuld vastgesteld”, aldus Schouten op een persconferentie. “Wel heeft een schending van de geheimhouding plaatsgevonden, maar het is niet gelukt vast te stellen wie dat heeft gedaan.”

Het was de eerste keer dat een dergelijke commissie werd ingesteld. Hoewel met negentien personen is gesproken, is volgens Schouten de procedure voor vervolging van Kamerleden ‘in de praktijk onbegaanbaar’. “Het was een mission impossible.” Het gevolg is dat de fractievoorzitter vrijuit gaan.

© anp.

Carola Schouten, voorzitter van de commissie die ‘het lek’ bij de commissie Stiekem onderzoekt.

Stiekemgate
De ‘stiekemgate’ sleept zich inmiddels bijna twee jaar voort. In het voorjaar van 2014 bleek dat de Nederlandse geheime dienst 1,8 miljoen Nederlandse telefoongesprekken had verzameld. Dat was op zich niet schokkend, wel het feit dat minister Ronald Plasterk (PvdA, Binnenlandse Zaken) een paar maanden eerder in Nieuwsuur had gezegd dat de Amerikanen daarvoor verantwoordelijk waren.

Het kwam Plasterk op een motie van wantrouwen te staan, omdat hij de kamer ‘onjuist had geïnformeerd’. Die werd uiteindelijk verworpen, maar de zaak kreeg een staartje toen bleek dat PvdA-fractievoorzitter Diederik Samsom boos was geworden over de motie. NRC Handelsblad meldde de reden: in de commissie Stiekem (normaal de Commissie voor de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten CIVD), waar fractievoorzitters vertrouwelijk worden geïnformeerd over het werk van de inlichtingendiensten, waren de tapgegevens wel al verduidelijkt.

Het artikel van NRC bevatte zoveel informatie, dat er vermoedens rezen: een fractievoorzitter had gelekt. Het OM werd ingeschakeld om onderzoek te doen, maar oordeelde na anderhalf jaar dat het niet bevoegd was om een Kamerlid te vervolgen. De Tweede Kamer moest dat zelf beslissen.

Een commissie onder leiding van ChristenUnie-Kamerlid Carola Schouten deed daarom de afgelopen acht weken onderzoek. Maar wat daarbij is gebeurd, wist niemand buiten de betrokkenen.

Wie de gegevens doorspeelde, is dus niet bekend. Schouten houdt momenteel een persconferentie. Lees het volledige verslag hier.

Verwant nieuws;

Geen lek gevonden in Commissie Stiekem 

NU 20.01.2016 De Commissie Schouten heeft geen aanwijzingen gevonden dat er door een of meer fractieleiders is gelekt uit de Commissie Stiekem. Feiten of omstandigheden die zouden leiden tot het met opzet breken van de geheimhoudingsplicht, zijn er niet.

De commissie “betreurt het dat het niet mogelijk is gebleken om de waarheid achter de schending van de geheimhouding van de CIVD te achterhalen”, staat in het woensdag gepubliceerde rapport. Geconcludeerd wordt dat er geen gronden zijn om tot vervolging over te gaan.

Lekken uit de Commissie Stiekem mag niet en geldt als een ambtsmisdrijf… 

In de Commissie Stiekem, die officieel de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CIVD) heet, laten fractieleiders zich bijpraten over staatsgeheimezaken die inlichtingendiensten AIVD of MIVD aangaan.

De onderzoekscommissie, onder leiding van ChristenUnie-Kamerlid Carola Schouten, deed onderzoek naar het vermeend doorsluizen van informatie uit de Commissie Stiekem aan NRC Handelsblad in februari 2014. CIVD-voorzitter Halbe Zijlstra (VVD) doet vervolgens aangifte.

‘Mission impossible’

Het onderzoeksteam, bestaande uit zeven Kamerleden, komt tot de conclusie dat op basis van de wet, die stamt uit 1855, de vervolging van politici “in de praktijk onbegaanbaar” en een “mission impossible” is. De onderzoekscommissie spreekt van een gedateerde wet die bovendien niet toepasbaar is.

De onduidelijke, gedateerde en tegenstrijdige wetgeving “bemoeilijkten het onderzoek”. Daarbij zijn de korte onderzoeksperiode van minder dan drie maanden, het ontbreken van “adequate opsporingsbevoegdheden” en het feit dat het OM het onderzoek zelf niet mocht afronden belangrijke redenen waarom de Commissie Schouten niet tot vervolging over gaat.

Doordat er zo’n lange periode tussen de aangifte en ondervraging zit, Schouten kreeg het dossier pas twintig maandan na de aangifte, was er geen sprake van een verrassing of confrontatie dat normaal gesproken in het voordeel van een opsporingsonderzoek werkt. Ook beschikte de commissie niet over de opsporingsbevoegdheden die het OM en de politie wel hebben, schrijft de commissie.

Geen lek gevonden in Commissie Stiekem

Ambtsmisdrijf

Het lekken uit de Commissie Stiekem is een ambtsmisdrijf. In dat geval kan alleen de Tweede Kamer of de koning de opdracht tot vervolging geven, daarom gaf het OM dit dossier uit handen.

Op het moment dat Schouten het onderzoek overnam, was er door het OM nog geen verdachte aangemerkt. Er kwam ook geen bekentenis naar aanleiding van de voorgesprekken die de Commissie-Schouten hield.

Hoewel de commissie wel concludeert dat er gelekt is, ontkennen alle ondervraagden dat zij gelekt hebben. Desalniettemin heeft Schouten geen reden om aan te nemen dat een van hen niet de waarheid heeft gesproken. “Ik sluit niet uit dat iemand anders heeft gelekt”, zei zij.

Moderniseren

De lacunes in de wet zijn echter al eerder bekritiseerd. In 2010 concludeerde de Commissie Prinsjesdagstukken ook al dat de wet voor de vervolging wegens ambtsmisdrijven niet meer van deze tijd is en aangepast moet worden. Schouten raadt dan ook aan de wet zo snel mogelijk te moderniseren.

Zij vindt niet dat politici nu vrij zijn om ambtsmisdrijven te plegen. “Het blijft een strafbaar feit”, zei ze in een toelichting op het rapport.

Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib kreeg het eerste rapport overhandigd en sprak van een “ongemakkelijke situatie”. De kwestie “raakt ongeacht de uitkomst het aanzien van de Tweede Kamer”, aldus Arib.

Oorsprong

De oorsprong van het onderzoek gaat terug tot 30 oktober 2013. Op die dag zegt minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) dat de Verenigde Staten (VS) verantwoordelijk zijn voor het verzamelen van 1,8 miljoen belgegevens. Dat is niet juist, blijkt achteraf. Nederland was daar zelf verantwoordelijk voor.

De politiek reageert zeer verontwaardigd, het lijkt erop dat Plasterk de Kamer verkeerd heeft geïnformeerd. De bewindsman overleeft ternauwernood een motie van wantrouwen.

Daarna schrijft NRC Handelsblad dat de fractievoorzitters wel degelijk op de hoogte waren wat betreft de belgegeven. Zij zijn hierover bijgepraat door de Commissie Stiekem. Die informatie kan alleen zijn verkregen doordat iemand dat heeft gelekt.

Zie ook: Dit moet u weten over het onderzoek naar de Commissie Stiekem

Lees meer over: Commissie Stiekem

Gerelateerde artikelen;

Dit moet u weten over het onderzoek naar de Commissie Stiekem 

Wordt er echt een fractieleider vervolgd vanwege lekken? 

Waarover gaat de affaire rond de commissie-Stiekem? 

Lek Commissie Stiekem niet gevonden

NOS 20.01.2016 De commissie die onderzoek heeft gedaan naar het lekken van informatie uit de Commissie Stiekem, heeft geen schuldige gevonden. Ze adviseert de Tweede Kamer daarom om niemand te laten vervolgen.

Dat er is gelekt, is wel duidelijk geworden. Volgens de commissie, onder leiding van Kamerlid Schouten (ChristenUnie), is “over een langere periode, bij herhaling” geheime informatie in de media terechtgekomen. Maar het was onmogelijk te achterhalen wie daar achter zitten.

Het bewust doorgeven van informatie uit de Commissie Stiekem is een ambtsmisdrijf. In die commissie krijgen fractievoorzitters uit de Tweede Kamer onder voorwaarde van strikte geheimhouding informatie over de inlichtingendiensten AIVD en MIVD.

Maximale gedaan 

De commissie-Schouten betreurt het dat de waarheid niet boven tafel is gekomen. Op de vraag of er mensen gelogen hebben, zegt voorzitter Schouten dat de onderzoekers het maximale hebben gedaan. Volgens haar zijn er geen redelijke vermoedens van schuld en is er ook geen reden om aan te nemen dat mensen de waarheid niet hebben gesproken.

De onderzoekers hadden nog geen drie maanden de tijd. Ze kregen de opdracht op 12 november, nadat het Openbaar Ministerie de zaak aan de Tweede Kamer had gegeven. Volgens het OM waren er één of meerdere verdachten in beeld, die mogelijk een ambtsmisdrijf hadden gepleegd.

De commissie-Schouten moest snel werken, omdat op 3 februari de deadline verloopt om de zaak over te dragen aan de procureur-generaal. Die zou de strafrechtelijke vervolging op zich moeten nemen.

De commissie stelt dat de tijd en de middelen voor een grondig onderzoek tekortschoten. De fractieleiders konden bijvoorbeeld niet onder ede worden gehoord.

Achter gesloten deuren

Er zijn vertrouwelijke gesprekken gevoerd met alle fractieleiders die in de periode tussen oktober 2013 en 13 maart 2014 in de Commissie Stiekem zaten, maar die hebben geen bekentenissen opgeleverd.

Het probleem was volgens de commissie onder meer dat de zaak te lang is blijven liggen. Veel fractieleiders bleken zich de exacte gang van zaken van twee jaar geleden niet meer te kunnen herinneren.

De hele kwestie begon in 2013, toen de Amerikaanse inlichtingendienst NSA 1,8 miljoen Nederlandse telefoongegevens bleek te hebben. Minister Plasterk zei eerst dat die niet van de Nederlandse inlichtingendiensten afkomstig waren, maar dat bleek niet waar te zijn.

Het lekken ging over een vergadering van de Commissie Stiekem op 12 december 2013. Volgens sommigen waren de fractievoorzitters in die vergadering op de hoogte gebracht van de onjuiste informatie die de minister gegeven had, volgens anderen was dat niet het geval.

BEKIJK OOK; Wie lekte uit de Commissie Stiekem?

Onderzoek naar lek Tweede Kamer levert niks op

VK 20.01.2016 Er is door fractievoorzitters vertrouwelijke informatie gelekt uit de geheime Commissie voor de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (CIVD), maar de daders gaan vrijuit. Een speciale onderzoekscommissie van zeven Kamerleden ziet ‘geen genoegzame gronden’ voor verdere vervolging door de Hoge Raad. Het rapport is vanochtend gepresenteerd.

Alle fractievoorzitters zijn gehoord door de commissie, maar allemaal ontkennen ze ‘Het Lek’ te zijn. ‘Zonder uitzondering heeft iedereen desgevraagd verklaard nooit mededelingen te hebben gedaan aan journalisten over wat in de CIVD is gewisseld’, staat in het rapport. ‘Berichten in de media laten zien dat wel sprake is van het schenden van de geheimhouding, maar de commissie is er niet in geslaagd te achterhalen hoe en door wie dat is gebeurd.’

Dat betekent niet automatisch dat één of meer fractievoorzitter de onwaarheid spreken, aldus commissievoorzitter Carola Schouten. ‘Daar hebben we geen aanwijzingen voor.’ Volgens Schouten is het ook mogelijk dat niet fractievoorzitters, maar ambtenaren zich schuldig maakten aan lekken. De commissie had niet de bevoegdheid om die te verhoren. De vingerwijzing naar ambtenaren is opmerkelijk, omdat het lekken juist plaats vond in een context van een politieke strijd tussen fractievoorzitters.

De commissie heeft amper nieuwe informatie boven water gehaald. Het politieonderzoek dat eerder was gedaan bood ook weinig aanknopingspunten, omdat er ‘geenszins een ‘panklaar’ dossier’ bleek te bestaan dat eenvoudig aan de Hoge Raad was over te dragen. ‘Er is ook geen sprake van een of meer verdachten’, aldus het onderzoeksrapport.

Veel meer dan vage aanwijzingen had de politie niet. Het Openbaar Ministerie staakte het onderzoek toen er op basis van enkele verhoren en de verzamelde telefoongegevens ‘één of meer fractievoorzitters’ in beeld kwamen.

Onderzoek pas na 20 maanden naar Kamer

De leden van de onderzoekscomissie: Bergkamp (D66), Van Nispen (SP), De Roon (PVV), Schouten (ChristenUnie), Harbers (VVD), Van Toorenburg (CDA), Recourt (PvdA). © ANP

Het duurde uiteindelijk 20 maanden voordat het OM constateerde niet bevoegd te zijn om een ambtsmisdrijf van een Tweede Kamerlid te vervolgen. Door een nooit opgeloste kronkel in de wet kan alleen de Tweede Kamer de opdracht tot vervolging geven.

De commissie uit kritiek op het gedraal van het OM. Schouten zegt niet te weten waarom het zo lang heeft geduurd. ‘Dat moet u aan het OM vragen.’ Opmerkelijk is dat ook het ministerie van Veiligheid en Justitie al langer op de hoogte was van het onderzoek naar ‘Het Lek’. Onduidelijk is welke rol dat departement heeft gespeeld.

Door de lange ‘doorlooptijd’ van het onderzoek werd het nog moeilijker om de waarheid te achterhalen. Fractievoorzitters konden zich beroepen op een slecht geheugen. ‘Veel betrokkenen hadden geen scherpe herinnering meer met welke journalist ze precies wat besproken hadden twee jaar geleden.’

Het onderzoek ging ook gebukt onder de verouderde wetgeving. De commissie onder leiding van voorzitter Carola Schouten (ChristenUnie) had geen ‘adequate opsporingsbevoegdheden’. Bovendien moest het onderzoek binnen drie maanden worden afgerond, omdat de aangifte anders zou vervallen.

De commissie doet de aanbeveling dat de wetgeving snel wordt ‘gemoderniseerd’ zodat voortaan justitie kan beslissen of een Kamerlid moet worden vervolgd.

View image on Twitter – Raoul du Pré @raouldupre

De managementsamenvatting: iemand liegt, maar we laten het verder zo. #lek

11:34 AM – 20 Jan 2016

Geen happy end

Alle negen fractievoorzitters die in de commissie Stiekem zitten, kunnen opgelucht ademhalen, maar van een happy end is geen sprake. Vast lijkt te staan dat één of meer politieke kopstukken niet de waarheid spreekt over het lekken van vertrouwelijke informatie. Het enige wat overeind is gebleven, is de journalistieke bronbescherming.

De Tweede Kamer zal nog moeten debatteren over het rapport, maar de verwachting is dat de conclusies gewoon worden overgenomen…

Daarmee komt er een einde aan één van de langstlopende ruzies op het Binnenhof. Centraal stond daarin de positie van minister van Binnenlandse Zaken, Ronald Plasterk, die in 2014 in Nieuwsuur suggereerde dat de Amerikanen hier massaal telefoongegevens aftapten. Daar bleek niets van te kloppen. Het waren de Nederlandse inlichtingendiensten zelf.

Plasterk versus de Kamer

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken. © ANP

Toen dat uitkwam, kreeg de PvdA-minister een motie van wantrouwen aan zijn broek. Volgens een groot deel van de oppositie had hij de Tweede Kamer nooit ingelicht over zijn fout. Vooral PvdA-leider Diederik Samsom reageerde woedend. Hij suggereerde dat het kabinet de fout wél had rechtgezet in de commissie Stiekem.

Volgens de onderzoekscommissie ontstond er daarna ‘een kettingreactie van ‘duwen en terugduwen van de beeldvorming’ rond het dossier van de 1,8 miljoen metadata’. Het meest gedetailleerd was een artikel in NRC Handelsblad vol vertrouwelijke informatie uit de commissie Stiekem en gebaseerd op meerdere vertrouwelijke bronnen. Ook de Telegraaf, Nieuwsuur en de Volkskrant kwamen met details uit de geheime inlichtingencommissie. Toch bestaat er volgens de commissie Schouten ‘geen cultuur van lekken’. Waar dat oordeel op is gebaseerd blijft onduidelijk, want in het rapport worden meerdere voorvallen van lekken opgevoerd.

Uiteindelijk leidde dat er toe dat de fractievoorzitters gezamenlijk besloten om aangifte te doen bij de politie. Bijna twee jaar later is nu duidelijk dat de daders vrijuit gaan.

Onderzoek: Lek Commissie Stiekem niet gevonden

AD 20.01.2016 Het lek is niet gevonden. Niemand heeft bekend. Niemand bleek ook maar een beetje verdacht. Dat zegt de onderzoekscommissie van de Tweede Kamer die onderzoek deed naar wie er in 2014 geheime informatie lekte naar de media. De commissie presenteert woensdagmorgen haar rapport aan de Tweede Kamer.

Lees hier het volledige rapport; Open pdf (730,2 kB)

Berichten in de media laten zien dat wel sprake is van het schenden van de geheimhouding, maar de commissie is er niet in geslaagd te achterhalen hoe en door wie dat is gebeurd

Commissie Schouten

Voorzitter Carola Schouten van de commissie Stiekem overhandigt het verslag aan de Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib © anp.

De Kamer laat zien dat zij schending van de geheimhouding niet accepteert, aldus Khadija Arib…

Fractievoorzitters kunnen nu opgelucht ademhalen; zij hoeven niet te vrezen voor vervolging. De onderzoekscommissie noemde hun kleine drie maanden durende onderzoek een ‘mission impossible’. De procedure om politici te vervolgen is  in de praktijk ‘onbegaanbaar’, concludeert zij in het eindverslag. De wet moet worden aangepast. Daarvoor werd in 2010 ook al gepleit, maar die aanbeveling is nooit uitgevoerd.

De commissie van Kamerleden onder leiding van Carola Schouten (ChristenUnie) sprak achter gesloten deuren met 19 betrokkenen. Zo probeerden de Kamerleden antwoord te krijgen op de vraag hoe het kon dat in februari in NRC Handelsblad geciteerd werd uit zeer vertrouwelijke vergaderingen van de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CIVD) – in de wandelgangen bekend als de commissie-Stiekem. Alleen fractievoorzitters mogen aanschuiven bij de geheime bijeenkomsten. Het lek moest dus in de politieke top gezocht worden.

Uit de gelekte informatie moest blijken dat minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken de Kamer in vertrouwelijkheid had bijgepraat over 1,8 miljoen telefoontjes die onze eigen inlichtingendiensten hadden verzameld. Diezelfde Kamer zei later dat Plasterk dit niet duidelijk had gezegd en dat het parlement onvolledig geïnformeerd was.

Aangifte
In maart 2014 werd aangifte gedaan van lekken, een ambtsmisdrijf, en na 20 maanden concludeerde het Openbaar Ministerie niet bevoegd te zijn om onderzoek te doen naar zo’n ambtsmisdrijf. Er waren toen al wel ‘een of meerdere’ fractievoorzitters in beeld.

De Kamercommissie kreeg op verzoek van het OM twee versies van diens eerdere onderzoek: een geanonimiseerde versie en eentje waarin wel alle namen leesbaar waren. Die is in een verzegelde doos gestopt en zou alleen worden opengemaakt als de commissie niet verder kwam met de gecensureerde versie. De verzegelde doos moest uiteindelijk open, zo staat in het rapport.

Niet voldoende
Toch was dat niet voldoende. De commissie concludeert dat haar werk bemoeilijkt werd door de lange tijd die verstreken is tussen het vermeende strafbare feit en hun eigen onderzoek. Van de mensen die de commissie sprak, wist niet iedereen zich exact te herinneren ‘met welke journalist wat precies besproken’ was.

De commissie sprak niet alleen met fractievoorzitters, maar ook met rechtsgeleerden, Plasterk, juristen en de griffier van de CIVD. De NRC- journalist die het verhaal schreef, wilde overigens niet met de commissie spreken.

‘Geen cultuur van lekken’ 
Wel concluderen de onderzoekers dat er geen ‘cultuur van lekken’ bestaat rond de commissie-Stiekem. Sterker: iedereen erkent en respecteert het belang van de vertrouwelijkheid. Het lek uit 2014 is dan ook ‘specifiek en uniek’, concludeert de commissie-Schouten.

De commissie, wier onderzoek 10.000 euro kostte, betreurt het dat ‘niet mogelijk is gebleken om de waarheid achter de schending van de geheimhouding van de CIVD te achterhalen’. Om in de toekomst wel effectief onderzoek te doen naar schending van geheimhouding, moet de wet op de schop.

De leden van de Commissie Stiekem met (vlnr.) Sybrand Buma, Alexander Pechtold, Emile Roemer, Arie Slob, Kees van der Staaij (2de rij) Sybrand Buma, Bram van Ojik, Diederik Samsom, Marianne Thieme en Geert Wilders © anp.

Tweede Kamer
De gehele Tweede Kamer heeft in de kwestie het laatste woord. Zij moet nog besluiten of zij de conclusies van de onderzoekers overnemen of dat de zaak alsnog wordt doorverwezen naar de Hoge Raad. Uiterlijk 3 februari debatteert de Kamer daar nog over.

Lees ook

Geen vervolging voor lekken uit commissie-stiekem

NRC 20.01.2016 Geen van de fractievoorzitters uit de Tweede Kamer wordt vervolgd vanwege lekken uit de ‘commissie-stiekem’. De onderzoekscommissie van de Tweede Kamer die onderzoek deed naar het lekken uit die commissie heeft geen gronden voor vervolging gevonden. Dat maakte ze woensdagochtend bekend.

Er is gelekt uit die commissie-stiekem, waarin de fractievoorzitters vertrouwelijk spreken over het werk van de inlichtingendiensten, maar de onderzoekers hebben „geen feiten of omstandigheden aangetroffen die leiden tot een redelijk vermoeden van schuld” van één van de fractievoorzitters.

Onderwerp van onderzoek was het lekken naar NRC uit twee vergaderingen van de commissie-stiekem. Onderwerp van gesprek lag destijds politiek heel gevoelig: de vraag was of minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken, PvdA) de Tweede Kamer wel of niet had geïnformeerd over zijn onjuiste uitspraken over het verzamelen van 1,8 miljoen telefoondata.

Commissie sprak alle fractievoorzitters

De onderzoekscommissie, onder voorzitterschap van Tweede Kamerlid Carola Schouten (ChristenUnie), heeft met alle politici die destijds in de commissie-stiekem zaten gesproken. „Zonder uitzondering” hebben alle fractievoorzitters verklaard nooit mededeling te hebben gedaan aan journalisten over de inhoud van wat in de commissie is gewisseld.

Alle fractievoorzitters hadden destijds veel contact met journalisten, zowel met NRC als met andere media, constateert de commissie. Bij de gesprekken met de fractievoorzitters „speelde het de commissie parten” dat hun vragen over contacten gingen die zich twee jaar geleden afspeelden.

Schond het ‘lek’ in commissie-stiekem staatsbelang?

NRC 20.01.2016 Vandaag komt de Kamercommissie die onderzoek deed naar het schenden van de geheimhouding van de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (‘commissie-stiekem’) met haar bevindingen. De crux kan vandaag zomaar dit zinnetje uit de wet, die stamt uit april 1855, blijken te zijn: „De Tweede Kamer toetst de aangeklaagde feiten aan het recht, de billijkheid, de zedelijkheid en het staatsbelang.”

Want of werkelijk sprake was van schenden van het belang van de staat bij het lekken uit de commissie-stiekem, dat betwijfelen de meeste politici in de wandelgangen. Woensdag komt de commissie die in opdracht van de Tweede Kamer onderzoek deed naar het schenden van de geheimhouding van die commissie-stiekem met haar bevindingen.

Waar gaat dit ook alweer om: in maart 2014 deed de voorzitter van die commissie, VVD’er Halbe Zijlstra, aangifte van het schenden van de geheimhoudplicht. NRC schreef namelijk op 18 februari 2014 wat er in twee vergaderingen van die commissie was besproken, die van 12 december 2013 en 5 februari 2014. In die commissie bespreken de fractievoorzitters van de Tweede Kamer in vertrouwen het werk van de inlichtingendiensten.

WAT IS DE COMMISSIE- STIEKEM?

De officiële naam van de commissie-stiekem is Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.

In die commissie worden de fractievoorzitters van de Tweede Kamer in beslotenheid geïnformeerd over het werk van de inlichtingendiensten.

Het onderwerp van gesprek lag destijds politiek supergevoelig: de vraag was of minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken, PvdA) de Tweede Kamer wel of niet had geïnformeerd over zijn onjuiste uitspraken over het verzamelen van telefoondata.

Zijlstra’s aangifte kwam in november vorig jaar terug bij de Tweede Kamer. W ant het Openbaar Ministerie besloot – na achttien maanden en pas nadat via De Telegraaf was uitgelekt dát zulk onderzoek liep – dat het hier mogelijk om een ambtsmisdrijf van een of meer Tweede Kamerleden ging. Dat valt buiten de onderzoeksbevoegdheden van het OM.

„Eén of meer leden” van de commissie-stiekem waren volgens het OM „in beeld” gekomen. Het dossier ging richting het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer, dat besloot een onderzoekscommissie in te stellen. Die commissie had als opdracht om te onderzoeken of er „genoegzame gronden tot vervolging” bestaan en dus zijn er vandaag grofweg drie uitkomsten mogelijk.

1. Vervolging moet

Hoogleraar staatsrecht Wim Voermans was bang dat de onderzoekscommissie aan het „huisdokteren zou slaan” en het enquêterecht zou gebruiken om zelf hun fractievoorzitters onder ede te horen. „Verdachten hebben in Nederland rechten, die hadden bij zulke verhoren onder druk gestaan. Maar het lijkt erop dat ze daarvan zijn weggebleven. Dat is winst.”

Het dossier van het Openbaar Ministerie moet „vlees op de botten hebben”, zegt Voermans, wil de commissie adviseren om tot vervolging over te gaan. „Als daarin staat wie er met NRC heeft gebeld en dát het in die gesprekken over de belgegevens van Plasterk is gegaan, ja, dan spreek je over een delict. Alles minder dan dat lijkt me onvoldoende.” Het OM had „belgegevens onderzocht” van meerdere leden van de commissie-stiekem, maar zegt dat er geen telefoons zijn getapt.

Als de commissie tot verdere vervolging adviseert, kan het niet anders dan dat de naam of namen van de verdachten naar buiten komen en dat die schade oplopen. De zaak zou bij de Hoge Raad dienen en volgens een woordvoerder van de Hoge Raad zijn de regels zo dat die zittingen in het openbaar plaatsvinden. En het besluit tot vervolging moet volgens de wet ook „een nauwkeurige aanduiding van de feiten bevatten waarop de beschuldiging rust”. De Tweede Kamer kan dus geen vage opdracht aan de Hoge Raad doorsturen.

2. Geen vervolging

De commissie kan het dossier van het Openbaar Ministerie te dun vinden. Tot nu toe is nooit helder geworden wat het OM precies bedoelt met de opmerking dat één of meer leden „in beeld zijn” gekomen. In beeld zijn is toch iets wezenlijk anders dan verdacht zijn. Of de commissie kan oordelen dat de feiten, getoetst aan „het recht, billijkheid, zedelijkheid en het staatsbelang” zoals dus in de wet staat, niet zwaar genoeg wegen voor vervolging.

Richting NRC was de commissie in elk geval realistisch. De redacteur die het stuk in 2014 schreef, ontving op 23 december vorig jaar een briefje van commissievoorzitter Carola Schouten (ChristenUnie). Het bevat niet meer dan vijf zinnen, met als kern dit: „Bent u bereid uw bronnen prijs te geven ten behoeve van het onderzoek van de commissie? De commissie is zich bewust van het feit dat u een verschoningsrecht heeft.” Daarop beroept hij zich dus ook.

Als de commissie adviseert om niet tot vervolging over te gaan, is de publieke opinie het grootste risico: kijk, daar in Den Haag houden ze elkaar weer eens de hand boven het hoofd. Maar zulke ergernis kan ook weer snel wegzakken.

3. Geen duidelijk verhaal

Geen waarschijnlijke optie, maar het is theoretisch natuurlijk mogelijk dat de onderzoekscommissie onderling zódanig van mening verschilt, dat haar verslag geen concrete aanbeveling bevat. Dan moet de Tweede Kamer daar alsnog over beslissen, in het debat dat hoe dan ook over dit verslag komt. Dat besluit moet er uiterlijk 3 februari liggen, anders vervalt de aanklacht automatisch.

Waarschijnlijker is dat het verslag wel degelijk zo’n advies bevat en dat de rest van de Tweede Kamer dat overneemt. De commissie bestond uit leden van de zeven grootste fracties. Al hielden die zich gisteren stil. Eén van hen wilde nog net dit erover zeggen: „We hebben de wet, we hebben de opdracht van de Tweede Kamer en we hebben ons best gedaan.”

zie ook:

Afluisterzaak al in december besproken in ‘commissie-stiekem’

Stiekemgate en de ontmaskering van een hele politieke generatie

Wie lekte uit de Commissie Stiekem?

NOS 20.01.2016 De onderzoekscommissie die bekeek wie informatie heeft gelekt uit de zogenoemde Commissie Stiekem, brengt vandaag verslag uit aan de Tweede Kamer. De grote vraag is wie er heeft gelekt. De presentatie wordt vanaf 11.30 uur live uitgezonden op NPO Politiek.

Hoe zat het ook alweer? 

Minister Plasterk meldde in oktober 2013 in verschillende media dat de Amerikaanse inlichtingendienst NSA 1,8 miljoen Nederlandse telefoongegevens had afgetapt. Dat was buiten de AIVD en MIVD om gegaan, zei hij. De minister van Binnenlandse Zaken hield ook in een debat met de Tweede Kamer vol: de gegevens zijn niet afkomstig van de Nederlandse inlichtingendiensten.

Maar dat bleek een paar weken later wel degelijk het geval te zijn. De AIVD en de MIVD concludeerden zelf dat de 1,8 miljoen gegevens afkomstig waren van de NSO (Nationale Signal Intelligence Organisatie), die onder meer een afluisterstation in het Friese Burum heeft. De NSO tapte de gegevens af ten behoeve van de Nederlandse inlichtingendiensten.

Maar dat bleek een paar weken later wel degelijk het geval te zijn. De AIVD en de MIVD concludeerden zelf dat de 1,8 miljoen gegevens afkomstig waren van de NSO (Nationale Signal Intelligence Organisatie), die onder meer een afluisterstation in het Friese Burum heeft. De NSO tapte de gegevens af ten behoeve van de Nederlandse inlichtingendiensten.

Plasterk had het dus mis, maar maakte dat niet onmiddellijk openbaar. Wel was er op 12 december 2013 een bijeenkomst van de Commissie Stiekem. Daar is kennelijk iets over de kwestie gezegd, maar niet op zo’n manier dat alle aanwezige fractievoorzitters het idee hadden dat ze waren bijgepraat over de gang van zaken.

Wat is de Commissie Stiekem? 

Die commissie heet eigenlijk de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CIVD), maar wordt bijna nooit zo genoemd. Er zitten alleen fractievoorzitters uit de Tweede Kamer in. De informatie die zij krijgen, is in het belang van de veiligheid strikt geheim. Ze mogen die niet delen met hun fractiegenoten en niet gebruiken in een Kamerdebat. Om die reden wordt weleens geopperd om de commissie maar op te heffen. Wat heeft een politicus immers aan informatie, die hij niet kan gebruiken? Maar het alternatief is dat niemand meer iets te horen krijgt over het geheime werk van de inlichtingendiensten.

In de Commissie Stiekem zitten de fractieleiders van VVD, PvdA, SP, CDA, PVV, D66, ChristenUnie, GroenLinks en SGP. Fractieleider Thieme van de Partij voor de Dieren gaat om principiële redenen niet naar de vergaderingen van de commissie.

Twee maanden later, in februari 2014, stuurden Plasterk (en zijn collega Hennis van Defensie) een korte brief naar de Kamer. Daarin stond dat niet de VS, maar Nederland zelf de 1,8 miljoen gegevens had afgeluisterd.

Er volgde een debat in de Tweede Kamer. D66-leider Pechtold diende een motie van wantrouwen tegen Plasterk in. Die kreeg veel steun uit de oppositie, maar haalde geen meerderheid.

De motie van wantrouwen..

De Kamer, 

“gehoord de beraadslaging, overwegende dat de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in weerwil van de adviezen van de minister van Defensie en de AIVD naar buiten is getreden met onjuiste infomatie over de inlichtingendiensten;

overwegende dat hij de Kamer niet heeft geïnformeerd nadat voor hem duidelijk was geworden dat de informatie die hij eerder naar buiten had gebracht onjuist en onvolledig was; 

Zegt het vertrouwen op in de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

en gaat over tot de orde van de dag.”

Pechtold, Roemer, Van Ojik, Thieme, Van Haersma Buma, Klein, Wilders, Bontes

Er ontstond een conflict in de Commissie Stiekem. PvdA-leider Samsom zou woedend zijn geweest over de motie van wantrouwen tegen PvdA-minister Plasterk. Want hoezo was de Kamer niet geïnformeerd? Dat zou impliceren dat de Kamer ook niet vertrouwelijk was bijgepraat, in de Commissie Stiekem. En of dat wel of niet zo is, moet dus geheim blijven.

Op 18 februari 2014 schreef NRC Handelsblad wat er in twee bijeenkomsten van de Commissie Stiekem was besproken over de kwestie. Die informatie kon alleen maar afkomstig zijn van mensen die erbij waren. Dit bracht VVD-fractieleider Zijlstra ertoe op 13 maart 2014 aangifte te doen van lekken naar de media.

Een jaar later kwam het Openbaar Ministerie tot de conclusie dat er mogelijk sprake was van “een ambtsmisdrijf”, want dat is het lekken uit de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten namelijk. Het OM mag dit niet verder onderzoeken en droeg de zaak over aan de Tweede Kamer.

Wat gebeurt er nu? 

Op 18 november 2015 ging de Tweede Kamercommissie-Schouten aan de slag. In de commissie zitten alleen ‘gewone’ Kamerleden, geen fractievoorzitters. Het zijn naast voorzittter Schouten (ChristenUnie): Bergkamp (D66), Van Nispen (SP), De Roon (PVV), Harbers (VVD), Van Toorenburg (CDA) en Recourt (PvdA).

Zij brengen vandaag advies uit aan de Tweede Kamer. Die besluit vervolgens om de zaak eventueel aan te brengen bij de procureur-generaal, die tot vervolging overgaat. De Hoge Raad zelf spreekt zo nodig een veroordeling uit.

Welk kopstuk lekte er uit de commissie-Stiekem?

Lekken Commissie Stiekem

AD 20.01.2016 De onvervalste ‘whodunit’ aan het Binnenhof krijgt woensdagochtend een ontknoping, als duidelijk moet worden welke fractievoorzitter in de Tweede Kamer in 2014 geheime informatie lekte naar de media. De onderzoekscommissie die zich stortte op deze detective presenteert om 11.30 uur haar rapport aan de Tweede Kamer. Het ‘misdrijf’ in vijf delen.

Het Misdrijf

Een Lek. Het doorspelen van (nog geheime) informatie is geen zeldzaamheid aan het Binnenhof, maar nu ging het misschien nét te ver. Toen NRC Handelsblad 2 jaar geleden citeerde uit de zeer geheime Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CIVD), de zogenoemde commissie-Stiekem, moest er wel gelekt zijn naar die krant.

Die CIVD-vergadering gaat over geheime diensten als de AIVD, dus zelfs lekgrage politici hadden beter moeten weten. Niemand anders dan de fractievoorzitters mag bij deze besprekingen aanschuiven; met zulke Grote Namen was een echte ‘whodunit’ in Den Haag geboren, eentje die iedereen pijn deed.

De Verdachten & het Motief

De verdachten zijn A-categorie: louter partijkopstukken. Was het misschien VVD’er Halbe Zijlstra? D66-leider Alexander Pechtold? Of CDA-baas Sybrand Buma? Hun commentaar respectievelijk: ‘Ik was het niet’, ‘Geen commentaar’ en ‘Ik zeg niets’. Zelfs de brave ChristenUnie-leider Arie Slob kreeg de schijnwerpers op zich. Was het niet verdacht dat hij juist nu afscheid nam?

Veel vingers wezen ook – niet onderbouwd – naar PvdA-leider Diederik Samsom. Met de gelekte informatie werd namelijk ‘zijn’ PvdA-minister Ronald Plasterk geholpen, nadat die het parlement door een blundertje verkeerd had geïnformeerd.

In de wandelgangen zouden echter meer medewerkers van fractievoorzitters dezelfde informatie hebben gelekt. Dat maakt Samsom minder verdacht. Bovendien schreef NRC dat het ‘bronnen’ had. Meervoud dus. Of er achter Het Lek één kwade genius zat, valt dus te betwijfelen.

De leden van de Commissie Stiekem met (vlnr.) Sybrand Buma, Alexander Pechtold, Emile Roemer, Arie Slob, Kees van der Staaij (2de rij) Sybrand Buma, Bram van Ojik, Diederik Samsom, Marianne Thieme en Geert Wilders. © anp.

De ‘Slachtoffers’

In formele zin is het slachtoffer natuurlijk ‘de vertrouwelijkheid’ van de CIVD. Maar met het unieke speurwerk naar Het Lek is geen enkele betrokkene persoonlijk gediend. Plots zijn er negen fractievoorzitters verdacht van onfris gelispel in wandelgangen. Dat wil niemand in de politiek aangewreven krijgen.

Toen de crisis in november een kookpunt bereikte, greep het bestuur van de Tweede Kamer naar een beproefd recept: een onderzoekscommissie. Daarmee is tijd gekocht én, zo hoopt men, kan er woensdag met wat meer geloofwaardigheid worden gesteld dat het lek niet achterhaald kan worden.

De Rechercheurs

Het Openbaar Ministerie was aanvankelijk lekker op weg. Het had ‘enkele personen’ (lees: fractievoorzitters) gehoord en belgegevens onderzocht. Maar de vreugde over de voortgang was van korte duur: de beroepsspeurders kwamen er plots achter dat ze ‘niet bevoegd‘ waren om strafrechtelijk onderzoek naar Kamerleden te doen bij een ambtsmisdrijf.

Twee heren in regenjassen (‘geen commentaar’) maakten de intrige compleet door achter gesloten deuren verslag uit te brengen aan toenmalig Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg.

Het parlement kreeg het mapje met processen-verbaal een dag later keurig netjes terug. In een kast werd een 150 jaar oude wet gevonden: het parlement moest zelf op zoek naar de mol.

Iedere fractie schoof een Kamerlid naar voren. Waarmee de verdachten eigenlijk hun eigen rechters selecteerden. Het vertrouwen in onder meer oud-rechter Jeroen Recourt (PvdA), mr. Madeleine van Toorenburg (CDA) en oud-officier van justitie Raymond de Roon (PVV) is niettemin groot, lieten diezelfde verdachte fractievoorzitters kortaf weten.

De onderzoekscommissie die het lek bekeek. Van links naar rechts: Michiel van Nispen, Madeleine van Toorenburg, Carola Schouten (voorzitter), Raymond de Roon, Vera Bergkamp, Jeroen Recourt en Mark Harbers. © anp.

Een veroordeling?

De commissie heeft in stilte gewerkt, dus alles wat woensdag gepresenteerd wordt, is interessant. Formeel is alleen bekeken of er ‘genoegzame gronden’ voor vervolging zijn. Het kan dus met een sisser aflopen, zoals ‘we hebben geen aanwijzingen voor lekken gevonden’. Maar het kan ook zijn dat er genoeg bewijs is om de procureur-generaal van de Hoge Raad opdracht te geven tot vervolging. In feite begint dan pas het strafrechtelijke onderzoek.

Het is daarom de vraag of de onderzoeksgroep met een naam komt. Aan het Binnenhof weet iedereen hoe ernstig de kleinste vingerwijzing naar een fractievoorzitter zou zijn. Iedere verdenking zou een politieke carrière knakken.

Lees ook;

Presentatie ‘Stiekem’-onderzoek

Telegraaf 20.01.2016 De uitkomst van een onderzoek naar het lek bij een belangrijke commissie van het parlement, de zogenoemde Commissie Stiekem, wordt woensdag gepresenteerd. Dat gebeurt om 11.30 uur in de Tweede Kamer.

De onderzoekers bogen zich over het schenden van de geheimhouding in de Commissie Stiekem, die officieel de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CIVD) heet. In deze commissie worden de fractievoorzitters bijgepraat over de werkzaamheden van deze diensten. Dat gebeurt onder voorwaarde van strikte geheimhouding.

Maar in 2014 werd er gelekt en CIVD-voorzitter Halbe Zijlstra deed aangifte. Eind vorig jaar gaf de Tweede Kamer opdracht aan een team Kamerleden de affaire uit te zoeken. Het gaat er vooral om of een collega-Kamerlid moet worden vervolgd wegens lekken.

De gelekte informatie ging over minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken. Door het lek werd duidelijk dat hij de CIVD nieuwe info had verstrekt over een afluisterschandaal, maar niet de hele Kamer.

Gerelateerde artikelen;

19-01: Onderzoek Commissie Stiekem klaar

Kamer rondt onderzoek af naar lek commissie-Stiekem

VK 19.01.2016 De Kamercommissie die onderzoekt doet naar het lekken uit de ‘commissie-Stiekem’ presenteert morgen haar resultaten. De tijdelijke commissie deed de afgelopen twee maanden onderzoek naar de vraag of er grond is om een fractievoorzitter te vervolgen voor een ambtsmisdrijf.

Lek commissie-stiekem

De wet op basis waarvan de Kamer onderzoek gaat doen naar het lek van de commissie stiekem, is ruim 150 jaar oud. Dat is te merken ook. Zes vragen over de Onderzoekscommissie (+).

Het onderzoek naar het lek rijt oude wonden open. Lees hier de analyse van Frank Hendrickx (+).

De leden van de onderzoekscommissie aangesteld door de Kamer. © ANP

In maart 2014 deed VVD-fractieleider Halbe Zijlstra aangifte van lekken uit de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CIVD), ook wel de ‘commissie-Stiekem’. In deze commissie worden fractieleiders op gezette tijden in vertrouwen bijgepraat over het doen en laten van de AIVD. Zijlstra deed als voorzitter van de CIVD aangifte op aandringen van andere commissieleden. De commissieleden vermoedden dat een maand eerder was gelekt naar NRC Handelsblad. De krant publiceerde in februari een stuk waarin werd geciteerd uit vertrouwelijke notulen.

Afgelopen najaar droeg de Rijksrecherche het onderzoek over aan de Tweede Kamer. Een of meer fractievoorzitters waren ‘in beeld’ die mogelijk hadden gelekt. Omdat sprake zou zijn van een ambtsmisdrijf werd het onderzoek aan de Tweede Kamer gegeven. De wet schrijft voor dat de Kamer zelf moet onderzoeken of er gronden zijn om de Hoge Raad te vragen tot vervolging over te gaan.

Het presidium, het dagelijks bestuur van de Kamer, volgde de letter van de wet en stelde een onderzoekscommissie in. Zeven fracties vaardigden een lid af. Deze commissie heeft de afgelopen twee maanden in het grootste geheim het materiaal van de Rijksrecherche bestudeerd en zich beraad op een vervolgstap. Alle deelnemers hielden gedurende het onderzoek stijf hun kaken op elkaar. Zelfs over de procedure werd geen mededelingen gedaan.

Dinsdag kwam het bericht dat de commissie morgen al haar bevindingen presenteert, twee weken eerder dan de wettelijke deadline. Journalisten kunnen het rapport woensdag onder embargo anderhalf uur voor de presentatie inzien. Om 11.30 uur overhandigt commissievoorzitter Carola Schouten (ChristenUnie) het verslag aan Kamervoorzitter Khadija Arib.

Vooralsnog is over de inhoud niks bekend. Mogelijk maakt de commissie bekend dat een fractievoorzitter zal worden vervolgd, maar de kans is ook aanwezig dat de commissie oordeelt dat er te weinig gronden zijn voor vervolging en de zaak met een sisser afloopt.

Onderzoek Commissie Stiekem klaar

Telegraaf 19.01.2016 Het onderzoek naar het lek bij een belangrijke commissie van het parlement, de zogenoemde Commissie Stiekem, is klaar. Het onderzoeksteam presenteert woensdag zijn bevindingen.

De onderzoekers bogen zich over het schenden van de geheimhouding in de commissie, die officieel de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CIVD) heet. In deze Commissie Stiekem worden de fractievoorzitters bijgepraat over de werkzaamheden van deze diensten. Dat gebeurt onder voorwaarde van strikte geheimhouding.

Maar in 2014 werd er gelekt en CIVD-voorzitter Halbe Zijlstra deed aangifte. Eind vorig jaar gaf de Tweede Kamer opdracht aan een team Kamerleden de affaire uit te zoeken. Het gaat er vooral om of een collega-Kamerlid moet worden vervolgd wegens lekken. De gelekte informatie ging over minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken.

Onderzoek naar Commissie Stiekem afgerond

NU 19.01.2016 Het onderzoek naar het lek bij een belangrijke commissie van het parlement, de zogenoemde Commissie Stiekem, is klaar. Het onderzoeksteam presenteert woensdag 11.30 uur zijn bevindingen.

De onderzoekers bogen zich over het schenden van de geheimhouding in de commissie, die officieel de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CIVD) heet.

In deze Commissie Stiekem worden de fractievoorzitters van de gekozen partijen bijgepraat over de werkzaamheden van deze diensten. Dat gebeurt onder voorwaarde van strikte geheimhouding.

Maar in 2014 werd er gelekt en CIVD-voorzitter Halbe Zijlstra (VVD) deed aangifte. Eind vorig jaar gaf de Tweede Kamer opdracht aan een team Kamerleden, onder voorzitterschap van ChristenUnie-Kamerlid Carola Schouten, de affaire uit te zoeken. Het gaat er vooral om of een collega-Kamerlid moet worden vervolgd wegens lekken. De gelekte informatie ging over minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken.

Schouten hield haar lippen stijf op elkaar op de vraag of de naam bekend wordt gemaakt als er is gelekt . “Morgen komt alles naar buiten”, wilde de ChristenUnie-politica alleen kwijt.

Zie ook: Wordt er echt een fractieleider vervolgd vanwege lekken?

Lees meer over: Commissie Stiekem

Gerelateerde artikelen;

Jihadisme en cyberdreiging blijven prioriteit AIVD 

Schouten (CU) voorzitter onderzoekscommissie Stiekem 

Onderzoekscommissie Stiekem is rond  

Ook Harbers (VVD) onderzoekt lek Commissie Stiekem 

‘Hervorm de commissie inlichtingen’

VK 19.01.2016 De Parijse aanslagen geven de tragikomische thriller rondom de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CIVD) een dwingender karakter. De gebeurtenissen in Parijs en Brussel en de uitdijende bevoegdheden van de diensten lijken ver voor te lopen op de parlementaire controle op die diensten. De jacht op ‘Het Lek’ is symptomatisch voor de tanende kwaliteit van de parlementaire controle op onze geheime diensten. Terwijl de whodunnit zich de komende tijd zal ontvouwen en de journalistiek natuurlijk vooral dáárin geïnteresseerd is, heeft de kwestie een belangrijkere vraag opgeworpen: werkt de parlementaire controle nog?

CIVD-voorzitter Zijlstra (VVD) deed in 2014 aangifte bij het OM van het lekken van staatsgeheimen. Het OM constateerde mogelijk een ambtsmisdrijf, maar gaf het onderzoek over aan het Kamerpresidium. Dat stelde een speciale Kamercommissie in, die momenteel het onderzoek naar de gang van zaken uitvoert. Wij van WC-eend adviseren WC-eend, dus.

Met hun politieke ‘vechtpartij’ in de CIVD hebben kabinet en oppositie een bom onder dit gremium gelegd. Want als dit soort politiek via de publiciteit wordt uitgevochten, hoe kunnen burgers dan nog geloven dat er over belangrijke thema’s wél een volwassen gesprek plaatsvindt? ‘Het Lek’ is symptoom van een disfunctionerende CIVD.

Tijd voor verbetering

Al sinds de oprichting spelen gebrek aan politieke affiniteit, lage vergaderfrequentie, absentie en tijdgebrek de commissie parten. In de jaren zestig werd de bemoeienis intensiever, maar de commissie hield zich vooral met klachten bezig. Het is tijd voor verbetering. Twee voorstellen.

Ten eerste: doorbreek de ‘geheimhoudingsreflex’. Nodeloze geheimzinnigheid is schadelijk voor het vertrouwen in de parlementaire controle. PvdA-fractievoorzitter Samsom verklaarde publiekelijk dat de CIVD ‘te geheim, te onbeholpen en te krampachtig’ opereerde en pleitte voor een ‘ontspannener’ omgang. Dat die nog op zich laat wachten, bleek wel toen Cees Wiebes onlangs vroeg om de notulen van de commissie (1952-1989) in te zien. Een kafkaëske afwijzing volgde, ‘omdat het CIVD-archief niet openbaar is’. Met zo’n cirkelredenering blijft natuurlijk altijd alles geheim. In plaats van ‘gesloten, tenzij’ moet het uitgangspunt ‘openbaar, mits’ zijn.

Ten tweede: wijs de fractievoorzitters een ondersteunende staf toe. Zonder staf blijven politici afhankelijk van de informatie die diensten en ministers aanleveren. Ze worden passief voorgelicht en houden nauwelijks actief toezicht.

Versoepel de geheimhoudingsreflex

‘Het Lek’ biedt de kans om de CIVD te hervormen. Effectief inlichtingenwerk en adequaat toezicht bijten elkaar niet: vertrouwen in het inlichtingenwerk vertaalt zich in politiek vertrouwen en steun. De fractievoorzitters lieten in 2014 een rapport over de CIVD opstellen, Naar een sterker functionerende CIVD. Dat rapport ligt nu al ruim een jaar stof te happen. Pak de draad weer op: versoepel de geheimhoudingsreflex en zorg voor voldoende ondersteuning.

Advertenties

januari 20, 2016 Posted by | 1e kamer, 2e kamer, Commissie-Stiekem, politiek, PvdA, Rutte 2, VVD, VVD-PvdA | , , , , , , , , , , , | 2 reacties

Kabinet Rutte II – Begroting 2015 versus bezuinigingen op weg van een warme zomer naar een heet najaar

Naheffing EU

Helaas kondigde het nieuwe begrotingsjaar een flinke tegenvaller aan. Nederland moet waarschijnlijk zo’n 642 miljoen euro betalen !!!!   En Groot-Brittannië moet 2,1 miljard euro betalen. Vandaar dat ze woest zijn over de naheffing. Ook andere EU-landen krijgen geld terug. De Europees Commissaris Jacek Dominik wees erop dat de naheffing is berekend aan de hand van cijfers die de landen zelf hebben ingeleverd.

Kortom, we moeten dus dik 643 miljoen euro extra betalen aan de Europese Unie. Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) hoopte nog op clementie van Brussel. De ambtenaren op Financiën waren al op de hoogte, maar premier Mark Rutte (VVD) werd pas tijdens de topontmoeting van de Europese leiders in Brussel geïnformeerd over de zogeheten naheffing.

Signaal

Eurocommissaris Jacek Dominik (Begrotingszaken) zei dat de ophef over de naheffingen hem had verrast. Volgens hem zijn de lidstaten op 17 oktober 2014 op de hoogte gesteld van de naheffingen. Hij zei ook dat geen enkel lidstaat bezwaar had gemaakt.

Nasleep naheffing

Het kabinet heeft woensdag 22.07.2015 alsnog een aantal vertrouwelijke documenten vrijgegeven over de Europese naheffing van 642 miljoen euro. Eerder weigerde minister Jeroen Dijsselbloem om de stukken te openbaren. Hij deed dat toch nadat de Europese Commissie de documenten vrijgaf na een wob-verzoek van De Telegraaf. Hij stuurde de stukken woensdag naar de Tweede Kamer.

Na druk van De Telegraaf gaf de Europese Commissie  de documenten uiteindelijk vrij over de naheffing van zo’n 643 miljoen euro die Nederland vorig jaar vanuit Brussel kreeg opgelegd. De documenten bevestigen wat ambtenaren allang wisten namelijk dat Nederland honderden miljoenen moest bijbetalen .

Drie dagen na de herverkiezing van Dijsselbloem als voorzitter van de eurogroep ging er vanuit zijn departement een bericht met een opmerkelijke inhoud naar de Europese Commissie. De strekking: “Bij de behandeling van het bezwaar van De Telegraaf over het achterhouden van documenten over de naheffing moest Brussel maar een ’eigen afweging’ maken”.

Met die brief van 16 juli 2015 hees het team van Dijsselbloem de witte vlag: de Commissie maakte woensdag 22.07.2015 na een maandenlange procedure alsnog de documenten openbaar van correspondentie tussen Den Haag en het hoofdkwartier van de Europese Unie over de rekening van 643 miljoen euro die Nederland kreeg nadat het nationaal inkomen was bijgesteld. Dat steeg, omdat het Centraal Bureau voor de Statistiek verfijndere methoden gebruikt om de omvang van de economie vast te stellen. Zo komt sinds kort de belastingaangifte van elk bedrijf binnen bij het CBS en is er ook meer zicht op de omzet van zzp’ers.

Dat de Europese Commissie de documenten openbaart, brengt de PvdA-minister in een lastig parket. Telkens als deze krant of de Tweede Kamer vroeg om correspondentie tussen Brussel en Den Haag over de naheffing, zei Dijsselbloem dat hij de gevraagde stukken wel geheim móest houden omdat Brussel dat van hem verlangde. Nu is het juist Brussel dat de documenten openbaart. Begin deze maand tikte de Europese Commissie de PvdA-bewindsman al op de vingers door hem te manen tot meer openheid.

Uit de dus nu gepubliceerde documenten blijkt dat Nederland al op 17 oktober 2014  uit Brussel kreeg meegedeeld dat de naheffing eraan zat te komen.

Op 24 oktober 2014 deed Dijsselbloem nog alsof hij door een lijk in de kast was overvallen. In een brief legt Dijsselbloem nu omstandig uit dat de verbazing niet zo zeer school in de naheffing op zichzelf, maar om de hoogte van het bedrag. „Onze verbazing kwam voort uit het feit dat de omvang van deze naheffing niet was verwacht en op dat moment ook niet kon worden onderbouwd.”. 

Twee dagen eerder echter ontving Nederland al berekeningen van de naheffing. Een dag later noemt een ambtenaar van Buitenlandse Zaken het precieze bedrag: 643 miljoen. De dag erop veinsde Dijsselbloem verbazing.

En toch herhaalt minister Dijsselbloem woensdag nog maar eens dat hij uiterst verbaasd was over de hoogte van de naheffing en het ontbreken van de onderbouwing daarvan. Nadat de onderbouwing was geleverd en de berekening bleek te kloppen, heeft de Nederlandse regering alles betaald, aldus de minister.

Geheim

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt is echter nog niet tevreden, aangezien nog niet alle relevante stukken geleverd zijn. ‘Het is opmerkelijk dat door de Europese Commissie deze stukken nu openbaar worden, terwijl minister Dijsselbloem ze aan de Tweede Kamer bij herhaling weigerde’.

Volgens hem ontbreken er nog bepaalde stukken, waaronder de aankondigingsbrief over de naheffing van de Europese Commissie en het Nederlandse verzoek tot geheimhouding. Het kabinet weigerde de documenten eerder vrij te geven en gaf als reden op dat ‘de correspondentie tussen Den Haag en Brussel vertrouwelijk moet blijven’. Ook de Europese Commissie gaf eerder niet thuis aan verzoeken tot openbaring, maar zou er toch bij de Nederlandse regering op aan hebben gedrongen de documenten te openbaren. Uiteindelijk heeft de Commissie ze zelf dus vrijgegeven.

Groei

De Nederlandse economie is het eerste kwartaal van 2015 met 0,6 procent gegroeid ten opzichte van het laatste kwartaal van 2014.  De groei valt 0,2 procent hoger uit dan eerder was berekend.Bij de eerste berekening, gepubliceerd op 13 mei, was de groei 0,4 procent. Het beeld van de economie is niet gewijzigd. De groei wordt steeds breder gedragen: zowel de investeringen als de consumptie en de export leveren een positieve bijdrage.

Werkloosheid
De werkloosheid zal in 2016 zakken van 7 procent naar 6,7 procent van de beroepsbevolking, hetzelfde percentage als in juni. In de praktijk is het goed mogelijk dat de werkeloosheid nog verder zal dalen als gevolg van de lastenverlaging van Wiebes.

Het economisch herstel zet verder door. Dit jaar groeit de Nederlandse economie met 2 procent, volgend jaar met 2,4 procent. Dat blijkt uit tussentijdse cijfers van het Centraal Planbureau (CPB).

Bekijk de kerntabel van het CPB

pdf (191.1 kB)

Het begrotingstekort loopt intussen minder snel terug dan gedacht. In juni werd voor 2016 nog uitgegaan van een tekort van -0,8 procent. Dat wordt in de huidige raming geschat op -1,5 procent. Dit komt onder meer door teruglopende aardgasbaten.

Binnenkort begint het kabinet met het vaststellen van de begroting voor komend jaar, die met Prinsjesdag officieel zal worden gepresenteerd. Het goede economische nieuws betekent waarschijnlijk dat de overheid meer belastinginkomsten zal ontvangen.

Vertrouwen consument

Precies twee jaar geleden ontving Rutte II nog een 3,7 als rapportcijfer voor het gevoerde economisch beleid. Het vertrouwen in de eigen portemonnee stond toen ook op een dieptepunt, om vervolgens vrijwel continu te verbeteren.

Het vertrouwen in de economie is wel gedaald. Na vier maanden van groeiend optimisme kijken consumenten nu wel negatiever tegen de economie aan.

Een kwart ziet de Griekse situatie als het  belangrijkste probleem voor onze economie op de korte termijn. Volgens 18% van de consumenten is de situatie in Griekenland ook op de lange termijn het grootste probleem voor de economie.

Hiermee is Griekenland na de vergrijzing de belangrijkste zorg. Het akkoord dat onlangs werd gesloten tussen Griekenland en zijn schuldeisers heeft de zorgen niet weggenomen.

Ook het ING Economisch Bureau meent dat de Griekse situatie de Nederlandse economie kan beïnvloeden. Het feit dat consumenten zich zorgen maken kan de economie volgens haar een knauw geven. Zij gaan dan immers minder uitgeven.

Vrijdag 31.07.2015 cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het conjunctuurbeeld is sinds de zomer van 2013 continu verbeterd. In het voorjaar van 2014 ging de verbetering wat langzamer, maar vanaf mei van dit jaar lijkt de opgaande lijn te versnellen. In vergelijking met het eerste kwartaal van 2014 was de omvang van de Nederlandse economie dit kwartaal 2,5 procent groter. Vooral de export, de investeringen en de consumptie van huishoudens groeide flink.

Het vertrouwen van consumenten en van ondernemers in de industrie viel deze maand wel iets terug. Hun vertrouwen blijft echter boven het langjarig gemiddelde.

De Nederlandse consument is deze maand (20.08.2015) weer een stukje positiever dan vorige maand en heeft in juni weer meer uitgegeven ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag openbaar maakte.

De stijging van de bestedingen kwam vooral doordat consumenten meer uitgeven aan woninginrichting en huishoudelijke apparaten. Ook is flink meer geld naar de aanschaf van personenauto’s gegaan. De consumptiecijfers zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen en veranderingen in de samenstelling van de koopdagen.

STEMMING VERBETERD

Dan heeft het CBS ook de stemming onder de consumenten gemeten. Het consumentenvertrouwen steeg met twee punten naar zes en is daarmee terug op het niveau van juni, toen het hoogste niveau in 8 jaar werd bereikt. In juli daalde dat iets.

WERKLOOSHEID DAALT

Vandaag maakt CBS ook bekend dat de werkloosheid in juli is afgenomen. Het aantal werklozen daalde in juli naar 603 duizend. In de afgelopen drie maanden nam de werkloosheid met 22 duizend af. Het aantal werkenden is in deze periode met 14 duizend toegenomen. De werkloosheid kwam hiermee in juli uit op 6,8 procent van de beroepsbevolking.

Begrotingsjaar 2015

Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem heeft op 16.09.2014 in de Tweede Kamer de Miljoenennota 2015 aangeboden, met daarin de plannen van het kabinet voor het komende jaar. Wat zijn de belangrijkste maatregelen die in de Miljoenennota staan? Een beknopt overzicht.

Lees ook: Kabinet Rutte II – Begroting 2015 versus bezuinigingen op weg naar een heet voorjaar 2015 – deel 2

lees ook: Kabinet Rutte II – Begroting 2015 versus bezuinigingen op weg naar een heet voorjaar 2015 – deel 1

En ook: Gedonder in de Zorg door bezuinigingen – deel 3

lees ook: Kabinet Rutte II – verdere bezuinigingen versus een heet najaar 2014 – deel 1

zie verder ook: Kabinet Rutte II – verdere bezuinigingen versus een heet voorjaar 2014 – deel 4

zie ook: Kabinet Rutte II – verdere bezuinigingen versus een heet voorjaar 2014 deel 3

zie ook: Kabinet Rutte II – verdere bezuinigingen versus een heet voorjaar 2014 deel 2

zie ook: Kabinet Rutte II – verdere bezuinigingen versus een heet voorjaar 2014 deel 1

Begroting

 

ANALYSE

Komt het nog wel goed met ons?

Telegraaf 23.08.2015 Premier Rutte moet niet op zijn handen gaan zitten tot aan de verkiezingen, betoogt DFT-columnist Martin Visser. ‘Ik vrees dat we denken wel zo’n beetje klaar te zijn met de economie.’

De Nederlandse economie herstelt op alle fronten, zo zei Visser gisteren tijdens het Nationale Sail Debat voor ondernemers, mede georganiseerd door de Financiële Telegraaf. Maar de werkloosheid daalt tergend langzaam.

En ondertussen moeten we ons voorbereiden op grote veranderingen zoals flexibilisering, vergrijzing en hevige concurrentie in de wereld. Zijn we daar wel klaar voor? Visser stoft de begrippen ‘kenniseconomie’ en ‘levenlang leren’ af.

Hieronder de bijdrage van Martin Visser tijdens het Sail Debat:

“U kent ongetwijfeld Kees de Kort. En u bent het vast met mij eens dat dat niet bepaald het lachebekje onder de economische commentatoren is. Met hem zat ik eens in een discussiepanel. Dat was een wonderlijk ervaring. Ik dacht van mezelf altijd dat ik kritisch en scherp was, soms misschien een beetje nors of streng, zoals journalisten dat kunnen zijn. Maar naast Kees de Kort in dat panel was ik ineens het zonnetje in huis.

Nederland kan veel beter

Telegraaf 22.08.2015 De Nederlandse economie groeit weer. Maar om ook op de lange termijn echt welvarender te worden zou nog veel dan nu de nadruk op innovatie, slim onderwijs en het stimuleren van internationale handel moeten liggen.

Die oproep klonk gisteren uit zowel het bedrijfsleven als uit de kennissector tijdens het door DFT en Sail georganiseerde ondernemersdebat in het Scheepvaartmuseum.

Vlak om de hoek van de aangemeerde tall-ships maakte premier Rutte voor een volle zaal met ondernemers duidelijk dat Nederland internationaal goed op de kaart staat voor een nieuwe Gouden Eeuw. ,,Ik zie geen enkel obstakel waarom dat niet zou kunnen”, aldus de minister-president.

Rutte 2 moet de eindsprint inzetten

Telegraaf 22.08.2015 Rutte 2 moet met de wind in de zeilen en een optimistisch gestemd Nederland op Prinsjesdag de eindsprint inzetten. We verwachten dat het kabinet de rit zal uitzitten en daardoor nog genoeg tijd heeft om maatregelen te treffen die tot een versterking van de structuur van de Nederlandse economie leiden. Het daarbij om het stimuleren van het MKB en smart industry, hogere uitgaven voor innovaties, onderwijs en onderzoek. Daarnaast moet haast worden gemaakt met een effectieve aanpak van de werkloosheid onder ouderen en onderwijs dat zich richt op de toekomst die gekenmerkt wordt door digitaal en nieuwe technologie. We vinden ook dat bestaande Energie Akkoord onvoldoende effectief is en daarom moet worden aangepast.

In de aanloop naar Prinsjesdag zien we dat de politieke partijen nu al wat aan het oefenen zijn voor het debat over de Miljoenennota 2016. In vergelijking met voorgaande jaren zullen de regeringspartijen VVD en PvdA zich daarover minder zorgen maken. Ze kunnen pronken met een Nederlandse economie die dit jaar met 2% en in 2016 met 2,4% zal groeien. Bovendien neemt de werkloosheid af en daalt het overheidstekort tot 1,5%. Daarnaast komt Rutte 2 met een door veel kiezers gevraagde lastenverlichting van ongeveer 5 miljard euro.

‘Coalitie verdeelt 750 miljoen aan meevallers’

NRC 20.08.2015 Het kabinet heeft voor het komende jaar 750 miljoen euro extra te besteden. Dat meldt RTL Nieuws op basis van documenten die het programma in handen heeft. Volgens RTL Nieuws mogen de coalitiepartijen van het kabinet zelf bepalen waar het geld naartoe gaat.

Zo zou de PvdA vooral geld uitgeven aan de zorg. Vaders krijgen langer ouderschapsverlof: Nu krijgen vaders twee dagen vrij en dat wordt vanaf 2017 vijf dagen. De verlenging van het verlof zou 75 miljoen per jaar gaan kosten.

MEER GELD VOOR VERPLEEGHUIZEN

Verpleeghuizen krijgen jaarlijks 133 miljoen extra om de zorg te verbeteren. Iedere oudere krijgt verder per jaar duizend euro om te besteden aan dagactiviteiten, zoals bingo of muziek maken.

Bij de VVD is al duidelijk dat zij het grootste deel van het geld willen besteden aan Defensie. Ook was er al bekend dat er een belastingverlaging komt van vijf miljard euro. LEES VERDER

CBS: consumenten zijn positiever en geven meer uit›

NRC 20.08.2015 De Nederlandse consument is deze maand weer een stukje positiever dan vorige maand en heeft in juni weer meer uitgegeven ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag openbaar maakte.

De stijging van de bestedingen kwam vooral doordat consumenten meer uitgeven aan woninginrichting en huishoudelijke apparaten. Ook is flink meer geld naar de aanschaf van personenauto’s gegaan. De consumptiecijfers zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen en veranderingen in de samenstelling van de koopdagen.

STEMMING VERBETERD

Dan heeft het CBS ook de stemming onder de consumenten gemeten. Het consumentenvertrouwen steeg met twee punten naar zes en is daarmee terug op het niveau van juni, toen het hoogste niveau in 8 jaar werd bereikt. In juli daalde dat iets.

WERKLOOSHEID DAALT

Vandaag maakt CBS ook bekend dat de werkloosheid in juli is afgenomen. Het aantal werklozen daalde in juli naar 603 duizend. In de afgelopen drie maanden nam de werkloosheid met 22 duizend af. Het aantal werkenden is in deze periode met 14 duizend toegenomen. De werkloosheid kwam hiermee in juli uit op 6,8 procent van de beroepsbevolking.

Het hebben van een baan speelt een grote rol bij de koopbereidheid van consumenten.

Lees ook op NRCQ: We hebben meer vertrouwen in de economie, maar geven we ook geld uit?.

Nederlandse consument ziet zonzijde

Telegraaf 20.08.2015  De Nederlandse consument ziet het steeds zonniger in. Het consumentenvertrouwen is in juli opnieuw gestegen. En de hoopvolle stemming vertaalt zich ook in meer uitgaven.

Dat blijkt uit diverse cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek donderdag naar buiten heeft gebracht. Ook de werkloosheid is in juli verder gedaald.

Vooral aan woninginrichting en huishoudelijke apparaten als wasmachines is meer geld gespendeerd. Dat hangt volgens het CBS dan weer samen met de opleving in de huizenmarkt.

Werkloosheid daalt

Ook op de arbeidsmarkt zet het herstel verder door. Het CBS telde vorige maand 603.000 werklozen. Dat waren er 22.000 minder dan een kwartaal eerder. De werkloosheid kwam daarmee uit op 6,8% van de beroepsbevolking, tegen 6,9% in juni. In juli vorig jaar had 7,3% van de beroepsbevolking geen betaalde baan.

Kabinet houdt jaarlijkse ‘heidag’

Telegraaf 17.08.2015  Voor het politieke vergaderseizoen weer echt begint, komen ministers en staatssecretarissen dinsdag bijeen op een traditionele ‘heidag’. De bewindslieden verzamelen zich bij de Beatrixkazerne in Den Haag om in informele sfeer en omgeving vooruit te blikken naar het komende politieke seizoen.

Hoewel de agendapunten niet bekend zijn, zal de overheidsbegroting voor volgend jaar waarschijnlijk wel aan de orde komen, net als andere onderwerpen die het komende politieke seizoen zullen spelen. Anders dan vorig jaar kunnen de regeringspartijen VVD en PvdA niet meer rekenen op de steun van de voorheen bevriende oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP.

Vorig jaar verzamelden de ministers en staatssecretarissen zich op uitnodiging van minister Henk kamp (Economische Zaken) in Diepenveen (Overijssel), maar daarvoor vond het informele overleg dat ook is bedoeld om de onderlinge sfeer goed te houden, altijd plaats op het Catshuis.

Economische herstel? PVV’ers vertrouwen het niet

Elsevier 16.08.2015 Het gaat weer wat beter met de economie, maar het zijn vooral PVV-kiezers die daar weinig vertrouwen in hebben. Aanhangers van D66 zijn daarentegen een stuk positiever.

Uit een peiling van Maurice de Hond blijkt zondag dat het consumentenvertrouwen van PVV’ers uitkomt op min 44 en dat van D66-stemmers op plus 36. Ook aanhangers van de VVD en GroenLinks zijn positief (beide plus 27).

Dieptepunt

Het consumentenvertrouwen onder alle respondenten samen komt uit op 8. Dat is positief als je bedenkt dat het consumentenvertrouwen op het dieptepunt in 2012 uitkwam op min 40.

VVD-kiezers denken dat de regering heeft bijgedragen aan het herstel van de economie. Van de ondervraagde VVD’ers is 39 procent positief over de bijdrage van de regering. Van de achterban van PVV en SP vindt respectievelijk 2 en 4 procent dat regering heeft bijgedragen aan het herstel.

Van de PVV- en SP-kiezers zegt 73 en 78 procent dat de regering amper iets heeft gedaan voor herstel van de economie.

MeevallersEn waaraan zou de regering eventuele meevallers moeten uitgeven? VVD’ers vinden dat de lasten op arbeid omlaag moeten, de PvdA’ers, SP’ers en PVV’ers zien graag dat het hoge btw-tarief teruggaat naar 19 procent.

Aanhangers van de VVD en het CDA zouden ook willen dat er meer geld gaat naar defensie. Het verder verlagen van het begrotingstekort is voor 32 procent van de D66-stemmers en 29 procent van de CDA-stemmers belangrijk.

Uit de Voorjaarsnota die minister Jeroen Dijsselbloem (PvdA, Financiën) in juni naar de Tweede Kamer stuurde, bleek dat het begrotingstekort en de staatsschuld dit jaar lager uitvallen dan verwacht. Belangrijke oorzaak zijn gunstige economische ontwikkelingen. Het kabinet zou de meevallers vooral willen gebruiken om de lasten op arbeid te verlagen.

Economisch herstel? PVV'ers vertrouwen het niet

Shari Deira

Shari Deira (1986) werkt sinds maart 2011 op de webredactie.

Tags; Economische groei Meevallers Begrotingstekort

zie ook;

‘PVV-stemmer heeft minste vertrouwen in de economie’ – NU 16.08.2015

16-08-2015: Groot verschil in beleving economische groei naar stemgedrag – Maurice de Hond

PVV’er meest wantrouwend

Telegraaf 16.08.2015 Het consumentenvertrouwen is onder PVV-stemmers het laagst en onder D66-kiezers het hoogst, heeft Maurice de Hond de afgelopen week gepeild. Hij meldt zondag dat het vertrouwen in de economie onder PVV’ers op min 44 uitkomt, dat van D66’ers op plus 36.

De scores van alle partijen bij elkaar genomen, staat het consumentenvertrouwen nu op 8. Op het dieptepunt in 2012 was dat min 40.

Volgens de VVD-kiezers heeft de regering in sterke mate bijgedragen aan het herstel van de economie; 39 procent van de ondervraagde VVD’ers zegt dat. Van de PVV’ers is slechts 2 procent het daarmee eens en van de SP-kiezers 4 procent. 78 procent van de PVV-stemmers en 73 procent van de SP’ers vindt juist dat de regering daar amper toe heeft bijgedragen.

Op de vraag van De Hond hoe de regering moet omgaan met „de verbeterde economie en ruimere begrotingsmogelijkheden”, zeggen VVD-, PVV- en PvdA-kiezers: verlaag de belasting op werk en verlaag de BTW. CDA-kiezers willen dat meer geld uitgeven wordt aan defensie en dat de belasting op werk wordt verlaagd. D66’ers vinden ook het verlagen van belasting op werk belangrijk en er zou meer uitgegeven moeten worden aan onderwijs. GroenLinks-kiezers zeggen: meer uitgeven aan vluchtelingen en aan onderwijs. 50PLUS-kiezers willen verlaging van de BTW en minder belastingen voor ouderen.

Minister Dijsselbloem ziet geen ruimte voor extra begrotingswensen 

NU 14.08.2015 Het kabinet heeft ”niet ineens extra ruimte” om meer geld uit te geven, bovenop de beloofde 5 miljard euro voor lastenverlichting.

Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën zei dat vrijdag voor de wekelijkse ministerraad.

Hij wees er op dat het overheidstekort nog altijd verder terug moet worden gedrongen. ”Het kabinet wil de lasten fors verlagen en we mikken nu op 5 miljard om de lasten op arbeid te verlagen. Dat gaat lukken, maar mensen die denken dat er nog veel meer goed nieuws aankomt met extra uitgaven moet ik teleurstellen.”

Wel gaat het kabinet deze maand kijken naar maatregelen om de koopkrachtdaling van sommige groepen in de samenleving te repareren. Zo gaan ondanks de aantrekkende economische groei gepensioneerden en mensen met een uitkering er volgend jaar op achteruit. Vicepremier Lodewijk Asscher zei woensdag al dat daar iets aan gedaan moet worden.

Lees meer over: Begroting

‘Geen ruimte voor wensen’– Telegraaf 14.08.2015

Kabinet weer bijeen – Telegraaf 14.08.2015

Wilders dreigt met motie van wantrouwen – Telegraaf 13.08.2015

Economische groei geremd door dichtdraaien gaskraan – Trouw 14.08.2015

Dichtdraaien gaskraan remt economie – Telegraaf 14.08.2015

CBS: Economisch beeld positief, groei zet door – Telegraaf 14.08.2015

CPB: economie groeit 2,4 procent in 2016

VK 11.08.2015 Het economisch herstel zet verder door. Dit jaar groeit de Nederlandse economie met 2 procent, volgend jaar met 2,4 procent. Dat blijkt uit tussentijdse cijfers van het Centraal Planbureau (CPB).

Bekijk de kerntabel van het CPB

pdf (191.1 kB)

Het CPB publiceerde dinsdag een voorlopige raming, vooruitlopend op de Macro-Economische Verkenning (MEV) die het planbureau jaarlijks in september publiceert op Prinsjesdag. Het gaat goed met Nederland, blijkt ook weer uit de laatste cijfers. De economie groeit boven verwachting, zelfs ondanks lagere gasopbrengsten door het kabinetsbesluit om de Groningse gaswinning terug te schroeven.

Begrotingstekort 1,5 procent bbp
De 5 miljard die het kabinet uittrekt voor lastenverlichting is terug te zien in het overheidstekort (het negatieve jaarlijkse verschil tussen de inkomsten en uitgaven) dat iets hoger uitvalt dan in de CPB-voorspelling van juni. Toen ging het CPB nog uit van een tekort van 0,8 procent van het binnenlands product. Na Wiebes’ cadeau van 5 miljard euro aan werkende Nederlanders komt het tekort uit op 1,5 procent van het bbp in 2016. Ook de lagere gasopbrengsten hebben een negatief effect op het tekort. Het geraamde percentage is alsnog ruim onder het Europees maximum van 3 procent bbp.

Tweede Kamer reageert verheugd op sterkere economische groei

NU 11.08.2015 In de Tweede Kamer hebben partijen verheugd gereageerd dat de dinsdag gepubliceerde CPB-raming die aangeeft dat de economie verder aantrekt.

D66 roept het kabinet op de gunstige omstandigheden te benutten voor hervormingen en ”het dak te repareren als de zon schijnt”.

Wouter Koolmees (D66) wil vooral belastinghervorming, maar daar konden diverse partijen het voor de zomer niet over eens worden.

Volgens Mark Harbers (VVD) zit de economie ”nog verder in de lift dan we al dachten’’ en is het herstel op alle fronten zichtbaar.

PvdA’er Henk Nijboer is blij met de gunstige raming, maar hij vraagt het kabinet wel rekening te houden met de inkomens van ouderen die onder druk staan. Arnold Merkies (SP) betreurt het dat de laagste inkomens niet profiteren van de groei, maar erop achteruitgaan.

Zie ook: CPB positiever over groei Nederlandse economie

“Natuurlijk is het goed om te zien dat de Nederlandse economie opkrabbelt. Helaas biedt die groei ook in 2016 geen uitkomst voor de ruim 600 duizend Nederlandse werklozen. Weliswaar daalt de werkloosheid heel licht, maar het lijkt wel alsof het kabinet hen vergeten is en voorlopig alleen prioriteit geeft aan de eigen staatskas”, zegt FNV-bestuurder Leo Hartveld.

Zie ook: ‘Koopkracht werkenden stijgt volgend jaar het hardst’

Lees meer over: CPB

Economie herstelt sneller dan gedacht

Trouw 11.08.2015 Het gaat goed met de Nederlandse economie. Dit jaar groeit die met 2 procent, in 2016 zelfs met 2,4 procent, blijkt uit de jongste ramingen van het Centraal Planbureau.

Kerngegevenstabel plus koopkrachttabel concept Macro Economische Verkenning 2013-2016
Open pdf (191,1 kB)

Het CPB houdt bij de voorspellingen rekening met de lastenverlichting van 5 miljard die het kabinet voor de zomer aankondigde. Staatssecretaris Eric Wiebes van financiën moet hiervoor nog wel op zoek naar steun van een deel van de oppositie.

Als gevolg van het cadeau van Wiebes valt het overheidstekort in 2016 iets hoger uit dan eerder gedacht. In juni ging het CPB nog uit van een tekort van 0,8 procent van het binnenlands product. Nu is dat 1,5 procent van het bbp.

Ook de lagere gasopbrengsten door het besluit van de regering om de Groningse gaswinning terug te schroeven hebben een negatief effect op het tekort. Het percentage is alsnog ruim onder het Europees maximum van 3 procent.

Werkloosheid
De werkloosheid zal in 2016 zakken van 7 procent naar 6,7 procent van de beroepsbevolking, hetzelfde percentage als in juni. In de praktijk is het goed mogelijk dat de werkeloosheid nog verder zal dalen als gevolg van de lastenverlaging van Wiebes.

De maatregelen van het kabinet zijn vooral gericht op werkenden. Vooral midden- en hogere inkomens gaan er daarom flink op vooruit. Hun koopkracht groeit in 2016 naar verwachting met 2,1 procent. Uitkeringsgerechtigden leveren 0,3 procent in, gepensioneerden zelfs 1,1 procent.

Verwant nieuws;

Zonnige vooruitzichten economie

Telegraaf 11.08.2015  Het kabinet krijgt de wind in de zeilen bij het vaststellen van de komende begroting. Het Centraal Planbureau (CPB) presenteert vandaag zonnige vooruitzichten over de ontwikkelingen van de economie.

Vergeleken met de vorige raming uit juni, gaat het inmiddels nog iets beter met Nederland. De groei trekt komend jaar aan met 2,4 procent. In juni ging het CPB nog uit van 2,1 procent.

Oorzaak is onder meer het effect van de vijf miljard aan lastenverlichting die de coalitie voor de zomer heeft aangekondigd.

Het begrotingstekort loopt intussen minder snel terug dan gedacht. In juni werd voor 2016 nog uitgegaan van een tekort van -0,8 procent. Dat wordt in de huidige raming geschat op -1,5 procent. Dit komt onder meer door teruglopende aardgasbaten.

Volgende week begint het kabinet met het vaststellen van de begroting voor komend jaar, die met Prinsjesdag officieel zal worden gepresenteerd. Het goede economische nieuws betekent waarschijnlijk dat de overheid meer belastinginkomsten zal ontvangen.

CPB: economie groeit volgend jaar harder dan verwacht

NRC 11.08.2015 Het economisch herstel in Nederland houdt aan, ondanks de lagere gasproductie. Mede door de lastenverlichting van het kabinet groeit de economie volgend jaar zelfs sneller dan eerder verwacht.

Dat voorspelt het Centraal Planbureau (CPB) in een vanmiddag gepubliceerde raming. Op basis van deze cijfers maakt het kabinet op Prinsjesdag zijn begroting voor 2016.

De Nederlandse economie zal dit jaar met 2 procent groeien en volgend jaar 2,4 procent, zo voorspelt het CPB. Daarmee stelt het CPB een eerdere prognose van juni bij, althans wat betreft de verwachting voor 2016. In de juniprognose ging het planbureau nog uit van groei van het bruto binnenlands product (bbp) van 2 procent dit jaar en van 2,1 procent volgend jaar. De Nederlandsche Bank (DNB) voorspelde in juni 2 procent groei in 2015 en 1,8 procent in 2016. LEES VERDER

Lees meer;

VANDAAG In 2016: groei hoger dan verwacht

VANDAAG Economie groeit, maar kabinet moet toch voorzichtig blijven

VANDAAG Alleen gepensioneerde profiteert niet van herstel

2014 Nederlandse economie groeit weer, maar Europa hapert

10 JUN CPB: Nederlandse economie groeit dit jaar met 2 procent ›

Alle sectoren gaan met sprongen vooruit

Economie overtreft alle verwachtingen

Telegraaf 11.08.2015 De Nederlandse economie herstelt steeds krachtiger. Vrijwel alle sectoren van de economie groeien de komende kwartalen gestaag door. Vooral de bouw zet zijn klim uit het dal onverwacht sterk voort.

Ook dienstverleners zoals uitzendbureaus en bedrijven in de industrie presteren aanzienlijk beter, concludeert ABN Amro voor dit en volgend jaar. „We zijn inderdaad positiever geworden”, zegt macro-econoom Nico Klene van de bank over het rapport dat vanochtend verschijnt. „Vrijwel alle signalen staan momenteel op groen: de Nederlandse export, investeringen en uitgaven door consumenten stijgen.”

Dik 2% groei

Voor het huidige en volgend jaar rekent de bank op een groei van de hele economie met respectievelijk 2,3 en 2,2 procent in vergelijking met het jaar ervoor. De rekenmeesters van het Centraal Planbureau, dat vanochtend zijn ramingen voor meerdere jaren bekendmaakt, gingen voor dezelfde jaren tot nu toe uit van 2 procent toename voor de hele Nederlandse economie.

„Maar de huizenmarkt trekt momenteel erg aan. Het vertrouwen onder consumenten om weer geld uit te geven en een hypotheek te nemen is zienderogen teruggekomen”, zegt ABN Amro-econoom Klene over de vooruitblik in cijfers. Voor dit jaar verwacht de bank dat de bouw met 7 procent groeit tegenover dezelfde twaalf maanden vorig jaar.

Nederland is niet gebaat bij bezuinigingen op ontwikkelingshulp

VK 07.08.2015 De forse bezuinigingen op ontwikkelingsorganisaties zijn niet in het Nederlandse belang. Vergeleken met de wereldhandelsstromen is de officiële ontwikkelingshulp van overheden een druppel op een gloeiende plaat

De forse bezuinigingen op Nederlandse ontwikkelingsorganisaties gaan volgens minister Ploumen een nieuw tijdperk inluiden, waarin grote wereldproblemen worden opgelost door lobby, handel en investeringen in en door het bedrijfsleven. ‘Traditionele’ investeringen in sectoren als gezondheidszorg en onderwijs zijn volgens Ploumen geen prioriteit meer voor Nederland. Maar wie gaat er investeren in landen in oorlog, waar geen infrastructuur is en waar basisbehoeften als voedsel, schoon drinkwater en veiligheid totaal ontbreken?

De wereld is sterk veranderd en het Nederlandse beleid voor ontwikkelingssamenwerking dus ook, aldus Ploumen. In de Volkskrant (5 augustus) zegt de minister dat ‘het belang van officiële ontwikkelingshulp voor ontwikkeling is afgenomen’ en dat ‘het begrip ontwikkelingshulp uiteindelijk zal verdwijnen’.

Inflatie blijft gelijk op 1 procent

Trouw 06.08.2015 De inflatie in Nederland is juli onveranderd gebleven op 1 procent. Vooral duurdere vliegtickets en vakantieaccommodaties stuwden de stijging van het prijspeil. Minder sterk toegenomen woonlasten haalden het cijfer juist naar beneden. Dat maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag bekend.

De woninghuren worden jaarlijks in juli verhoogd. Dit jaar zijn ze gemiddeld met 2,3 procent gestegen. In juli vorig jaar stegen de huren met 4,4 procent veel harder.

De prijsstijging voor consumenten in Nederland ligt al bijna twee jaar ver onder de 2 procent. Op basis van de Europese meetmethode, die afwijkt van die van het CBS, bedroeg de inflatie in juli 0,8 procent. Dat was hoger dan in juni, toen de het prijspeil volgens deze maatstaf met 0,5 procent steeg.

Hulporganisaties moeten veel personeel ontslaan

Den HaagFM 05.08.2015 De vier grootste hulporganisaties van ons land, waarvan er drie gevestigd zijn in Den Haag, moeten een kwart tot de helft van hun personeel ontslaan.

Oxfam Novib (gevestigd aan de Mauritskade), Cordaid (Lutherse Burgwal), Hivos (Raamweg) en de Utrechtse organisatie Icco verliezen tachtig procent van hun overheidssubsidies. Ze gaan terug van circa vijftig miljoen euro per jaar naar zeven tot tien miljoen euro. Oxfam Novib houdt nog 15,6 miljoen over.

De hulporganisaties trekken zich daarom terug uit landen als Soedan, Zimbabwe, Zuid-Afrika, Rwanda en Bangladesh. Op de kantoren van de de drie Haagse organisaties verdwijnen bij elkaar ongeveer 200 banen. …lees meer

Geldkraan hulpclubs dicht

Telegraaf 05.08.2015 Bij de vier grootste organisaties voor ontwikkelingshulp wordt een kwart tot de helft van het personeel ontslagen. Door bezuinigingen raken Oxfam Novib, Cordaid, Hivos en Icco vanaf januari 80 procent van hun overheidssubsidie kwijt.

Dat schrijft de Volkskrant. De vier organisaties staken al hun activiteiten in onder meer Zuid-Afrika, Rwanda en Bangladesh. Minister Ploumen wil naar andere vormen van ontwikkelingshulp, waarbij bedrijven een grotere rol spelen en overheden een kleinere.

‘Ontslagen bij vier grootste hulporganisaties’›

NRC 05.08.2015 Bij de vier grootste organisaties voor ontwikkelingshulp wordt een kwart tot de helft van het personeel ontslagen. Door bezuinigingen raken Oxfam Novib, Cordaid, Hivos en Icco vanaf januari 80 procent van hun overheidssubsidie kwijt, schrijft de Volkskrant.

De vier organisaties staken al hun activiteiten in onder meer Zuid-Afrika, Rwanda en Bangladesh. Minister Ploumen wil naar andere vormen van ontwikkelingshulp, waarbij bedrijven een grotere rol spelen en overheden een kleinere.

“Het is kapitaalvernietiging”, reageert Edwin Huizing, directeur van Hivos, tegenover de Volkskrant, dat 50 van de 145 medewerkers moet ontslaan op het Nederlandse kantoor. Bij OxfamNovib vertrekken in Nederland bij benadering 75 van de 325 medewerkers, bij Cordaid 69 van de 250 en bij Icco zelfs 175 van de 350 personeelsleden. Huizing: “Ons werk verdwijnt deels. Voor zover het blijft bestaan, raakt het versplinterd.”

De kabinetten Rutte-I en Rutte-II bezuinigden de afgelopen jaren op ontwikkelingssamenwerking. Het kabinet Rutte-I verlaagde het budget voor ontwikkelingssamenwerking van 0,8 procent van het Bruto Nationaal Product (BNP) naar 0,7 procent van het BNP. Rutte-II bezuinigt in totaal 750 miljoen euro per jaar vanaf 2014 en structureel 1 miljard euro vanaf 2017. In de periode 2011-2015 ontvingen 67 Nederlandse ontwikkelingsorganisaties in totaal 1,9 miljard euro aan subsidies.

Lees meer;

5:00 Dit schrijven andere media vandaag

2013 Door extra omroepbezuinigingen wordt Nederland 3 ‘radio met plaatjes’ ›

2013 ‘Je kunt ons maar één keer in het hart raken’

2013 Meer buitenlandse tv-series bij NPO

2013 Kamer terug van reces. Deze 4 heikele kwesties wachten het parlement ›

Forse ontslagronde bij grootste hulporganisaties

VK 05.08.2015 De vier grootste Nederlandse organisaties voor ontwikkelingshulp ontslaan een kwart tot de helft van hun personeel. Het viertal Oxfam Novib, Cordaid, Hivos en Icco trekt zich terug uit landen als Zuid-Afrika, Rwanda en Bangladesh.

De Grote Vier zijn op zoek naar een nieuw verhaal

Het kabinet draait de geldkraan voor de vier grootste ontwikkelingsorganisaties, ooit oppermachtig, dicht. Wat betekent dat? Lees het hier.

De ontslagronde is het gevolg van bezuinigingen die minister Ploumen (Handel en ontwikkelingssamenwerking, PvdA) eerder dit jaar doorvoerde. De organisaties leveren vanaf 1 januari volgend jaar meer dan 80 procent van hun structurele overheidssubsidie in. Ze gaan terug van circa 50 miljoen euro per jaar nu naar 7- tot 10 miljoen euro straks. Alleen OxfamNovib houdt meer over: 15,6 miljoen euro.

Hivos, Icco, OxfamNovib en Cordaid gelden in de ontwikkelingshulp sinds jaar en dag als de vier ‘medefinancieringsorganisaties’: particuliere organisaties die door het Rijk zijn aangewezen om subsidie te verdelen en projecten aan te sturen in derdewereldlanden. In Den Haag is men al jaren bezig om dit decennia oude stelsel open te breken. De bezuinigingen waarmee dit gepaard gaat, noemen de vier organisaties disproportioneel.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Help ontwikkelingslanden door belastingontwijking aan te pakken

Geen VN-orgaan tegen belastingontwijking

Rijke mensen vinden altijd wel manieren om hun hebberigheid te bevredigen

Nederlandse economie al twee jaar in de lift

VK 31.07.2015 De export, investeringen en de consumptie van huishoudens zijn de afgelopen maand gestegen en zorgden ervoor dat ook in juli het economisch herstel doorzet. Dit blijkt vrijdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het conjunctuurbeeld is sinds de zomer van 2013 continu verbeterd. In het voorjaar van 2014 ging de verbetering wat langzamer, maar vanaf mei van dit jaar lijkt de opgaande lijn te versnellen. In vergelijking met het eerste kwartaal van 2014 was de omvang van de Nederlandse economie dit kwartaal 2,5 procent groter. Vooral de export, de investeringen en de consumptie van huishoudens groeide flink.

Het vertrouwen van consumenten en van ondernemers in de industrie viel deze maand wel iets terug. Hun vertrouwen blijft echter boven het langjarig gemiddelde.

Positieve bijdrage van consumenten

Economische groei breder gedragen

Telegraaf 31.07.2015 Het economisch herstel heeft zich in juli verder doorgezet. Dat bleek vrijdag uit de zogenoemde conjunctuurklok van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Vanaf de zomer van 2013 tot het voorjaar van 2014 verbeterde de conjunctuur continu, daarna ging de verbetering echter stapsgewijs. Sinds mei lijkt de opgaande lijn te versnellen.

De economische groei wordt ook steeds breder gedragen, constateerde het statistiekbureau eerder al. Investeringen, consumptie en de export leveren allen een positieve bijdrage.

Het vertrouwen van consumenten en van ondernemers in de industrie viel deze maand wel iets terug. Maar hun stemming blijft positief.

De bezettingsgraad van de machines en installaties is volgens het CBS bij aanvang van het derde kwartaal uitgekomen op ruim 82 procent. Dat is het hoogste percentage sinds het uitbreken van de crisis eind 2008.

Lees meer over; cbs economie nederland consumptie

Consumenten minder somber over kabinetsbeleid

Telegraaf 29.07.2015  Het kabinet krijgt van consumenten nog altijd een onvoldoende voor het gevoerde economisch beleid. Maar het rapportcijfer is de afgelopen twee jaar wel opgelopen tot inmiddels een 4,6. Volgens ING, die het onderzoek uitvoerde, hangt dit waarschijnlijk samen met het positievere oordeel van consumenten over hun eigen financiële situatie.

Precies twee jaar geleden ontving Rutte II nog een 3,7 als rapportcijfer voor het gevoerde economisch beleid. Het vertrouwen in de eigen portemonnee stond toen ook op een dieptepunt, om vervolgens vrijwel continu te verbeteren.

Het vertrouwen in de economie is wel gedaald. Na vier maanden van groeiend optimisme kijken consumenten nu wel negatiever tegen de economie aan.

Een kwart ziet de Griekse situatie als het  belangrijkste probleem voor onze economie op de korte termijn. Volgens 18% van de consumenten is de situatie in Griekenland ook op de lange termijn het grootste probleem voor de economie.

Hiermee is Griekenland na de vergrijzing de belangrijkste zorg. Het akkoord dat onlangs werd gesloten tussen Griekenland en zijn schuldeisers heeft de zorgen niet weggenomen.

Ook het ING Economisch Bureau meent dat de Griekse situatie de Nederlandse economie kan beïnvloeden. Het feit dat consumenten zich zorgen maken kan de economie volgens haar een knauw geven. Zij gaan dan immers minder uitgeven.

Dijsselbloem staat in z’n hemd

Telegraaf 22.07.2015 Minister Dijsselbloem (Financiën) blijkt geen enkel juridisch argument te hebben om tegen te houden dat De Telegraaf inzage krijgt in correspondentie met de Europese Commissie over een naheffing van 643 miljoen euro. Dat is te lezen in een nieuw besluit van de Commissie in de zaak, die deze krant naar de rechter in Luxemburg bracht.

Klik hier om te downloaden: WILLEMS – 2014-5061 – revised.pdf.pdf

Drie dagen na de herverkiezing van Dijsselbloem als voorzitter van de eurogroep ging er vanuit zijn departement een bericht met een opmerkelijke inhoud naar de Europese Commissie. De strekking: bij de behandeling van het bezwaar van De Telegraaf over het achterhouden van documenten over de naheffing moest Brussel maar een ’eigen afweging’ maken.

Met die brief van 16 juli hees het team van Dijsselbloem de witte vlag: de Commissie maakte woensdag na een maandenlange procedure alsnog de documenten openbaar van correspondentie tussen Den Haag en het hoofdkwartier van de Europese Unie over de rekening van 643 miljoen euro die Nederland kreeg nadat het nationaal inkomen was bijgesteld. Dat steeg, omdat het Centraal Bureau voor de Statistiek verfijndere methoden gebruikt om de omvang van de economie vast te stellen. Zo komt sinds kort de belastingaangifte van elk bedrijf binnen bij het CBS en is er ook meer zicht op de omzet van zzp’ers.

Gerelateerde artikelen;

22-07: Stukken EU-naheffing vrij

20-07: ‘Betalen bonus NS voorbarig’

Stukken Europese naheffing nu toch openbaar

Elsevier 22.07.2015 Het kabinet heeft woensdag alsnog een aantal vertrouwelijke documenten vrijgegeven over de Europese naheffing van 642 miljoen euro. Eerder weigerde minister Jeroen Dijsselbloem om de stukken te openbaren.

Hij deed dat toch nadat de Europese Commissie de documenten vrijgaf na een wob-verzoek van De Telegraaf. Hij stuurde de stukken woensdag naar de Tweede Kamer.

De krant stapte eind maart naar de Europese rechter in Luxemburg  en wilde weten wat het kabinet precies wist over de naheffing en wanneer. Ook was er de vraag of het kabinet heeft geprobeerd aan de heffing te ontkomen of te onderhandelen over de hoogte ervan.

Toneelstukje

In de Kamer wilde vooral het CDA dat ook de correspondentie tussen het kabinet en de Europese Commissie openbaar zou worden. De partij verweet Dijsselbloem eerder dat hij een toneelstukje opvoerde toen hij verbaasd en boos reageerde op de naheffing, waar hij toen al een week van op de hoogte was. Uit de stukken blijkt dat de details van de naheffing al bekend waren bij de regering.

Dijsselbloem herhaalt woensdag nog eens dat hij verbaasd was over de hoogte van de naheffing en het ontbreken van de onderbouwing daarvan. Nadat de onderbouwing was geleverd en de berekening bleek te kloppen, heeft de Nederlandse regering alles betaald, aldus de minister.

Geheim

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt is echter nog niet tevreden, aangezien nog niet alle relevante stukken geleverd zijn. ‘Het is opmerkelijk dat door de Europese Commissie deze stukken nu openbaar worden, terwijl minister Dijsselbloem ze aan de Tweede Kamer bij herhaling weigerde’.

Volgens hem ontbreken er nog bepaalde stukken, waaronder de aankondigingsbrief over de naheffing van de Europese Commissie en het Nederlandse verzoek tot geheimhouding. Het kabinet weigerde de documenten eerder vrij te geven en gaf als reden op dat ‘de correspondentie tussen Den Haag en Brussel vertrouwelijk moet blijven’. Ook de Europese Commissie gaf eerder niet thuis aan verzoeken tot openbaring, maar zou er toch bij de Nederlandse regering op aan hebben gedrongen de documenten te openbaren. Uiteindelijk heeft de Commissie ze zelf dus vrijgegeven.

Tags; naheffing  jeroen dijsselbloem pieter omtzigt cda europese naheffing 642 miljoen wob

zie ook;

Stukken over EU-naheffing toch openbaar 

NU 22.07.2015 Het kabinet heeft woensdag alsnog vertrouwelijke documenten vrijgegeven over de naheffing van ruim 600 miljoen euro die Nederland vorig jaar van de Europese Commissie kreeg.

Minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) stuurde de stukken naar de Tweede Kamer. Hij deed dat nadat de Europese Commissie de papieren vrijgaf na een wob-verzoek van De Telegraaf.

De krant wilde onder meer weten wat het kabinet wanneer wist over de naheffing en of is geprobeerd aan de heffing te ontkomen of over de hoogte ervan te onderhandelen. In de Kamer wilde vooral het CDA dat ook de correspondentie tussen het kabinet en de Europese Commissie openbaar zou worden.

De partij verweet Dijsselbloem eerder dat die een toneelstukje opvoerde toen hij verbaasd en boos reageerde op het nieuws van de naheffing. De minister wist daar toen al dagen van.

Lees meer over: Naheffing EU

Gerelateerde artikelen;

Nederland heeft volgens Financiën geen hogere Europese naheffing betaald 

Dit moet u weten over de nieuwe mogelijke EU-naheffing 

Debat in Senaat over naheffing in januari  

Stukken EU-naheffing vrij

Telegraaf 22.07.2015 Na druk van De Telegraaf geeft de Europese Commissie documenten vrij over de naheffing van zo’n 643 miljoen euro die Nederland vorig jaar vanuit Brussel kreeg opgelegd. De documenten bevestigen dat ambtenaren allang wisten dat Nederland honderden miljoenen moest bijbetalen toen minister Dijsselbloem (Financiën) voor de tv-camera’s nog verbazing veinsde.

Dat Europese Commissie de documenten openbaart, brengt de PvdA-minister in een lastig parket. Telkens als deze krant of de Tweede Kamer vroeg om correspondentie tussen Brussel en Haag over de naheffing tussen, zei Dijsselbloem dat hij de gevraagde stukken wel geheim móest houden omdat Brussel dat van hem verlangde. Nu is het juist Brussel dat de documenten openbaart. Begin deze maand tikte de Europese Commissie de PvdA-bewindsman al op de vingers door hem te manen tot meer openheid.

Gerelateerde artikelen;

24-06: Weer Europese naheffing

02-06: Mak kabinet gaf geen kik

26-05: Naheffing veel hoger

24-05: Braafste van de klas

Stukken over EU-naheffing openbaar. Kabinet kende hoge bedrag

NRC 22.07.2015 Het kabinet heeft vandaag vertrouwelijke documenten vrijgegeven over de naheffing van 643 miljoen euro die Nederland vorig jaar kreeg van de Europese Commissie. Dat meldt persbureau ANP.

Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem stuurde de stukken naar de Tweede Kamer. De Europese Commissie gaf de papieren vrij na een wob-verzoek van De Telegraaf.

WANNEER WIST HET KABINET VAN DAT BEDRAG?

De krant wilde onder meer weten wat het kabinet wist over de naheffing en wanneer ze precies op de hoogte waren van die informatie. Ook wilde De Telegraaf weten of is geprobeerd aan de heffing te ontkomen of over de hoogte ervan te onderhandelen. LEES VERDER

Lees ook:’Naheffing 642 mln, Rutte ontstemd‘ (€).

Lees meer;

2014 Naheffingen van EU hoeven pas in september 2015 te zijn afbetaald ›

2014 Dijsselbloem wil uitstel naheffing – ‘niet van plan rente te betalen’ ›

2014 Eurocommissaris: lidstaten op 17 oktober op de hoogte van naheffing ›

2014 Dijsselbloem: Brussel moet landen met naheffing tegemoetkomen ›

29 APR Nederland wacht nieuwe Europese naheffing van mogelijk 200 miljoen ›

Advertenties

juli 22, 2015 Posted by | 2e kamer, begroting, EU, euro, europa, europese parlement, naheffing, politiek, PvdA, VVD | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 5 reacties

VVD – de nasleep na de overwinning op 12.09.2012 – deel 2

VVD Griek

Gedonder met de Grieken !!!

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2012 liet Rutte overduidelijk blijken dat hij helemaal klaar was met het noodlijdende Griekenland. “Genoeg is genoeg”, zei hij tijdens de campagne. Het land hoefde niet bij hem aan te kloppen voor een nieuwe lening. “Als Griekenland belt voor een derde steunpakket, dan ben ik daar tegen.”

Genoeg is dus toch nog niet genoeg. De premier geeft de breuk met zijn ferme campagnetaal over steun aan de Grieken nu eerlijk toe: ‘Dit is niet leuk. Een slechte zaak.’

De premier heeft inmiddels een geschiedenis van gebroken verkiezingsbeloftes, met als bekendste de duizend euro belastingverlaging voor werkenden uit 2012.

Premier Mark Rutte (VVD) erkent in Brussel dat hij met het nieuwe steunprogramma voor Griekenland een verkiezingsbelofte breekt. ‘Dat vind ik niet leuk, en een slechte zaak’, aldus Mark Rutte

Griekenland Debat 19.08.2015

Debat 19.08.2015

Tijdens de verkiezingscampagne zei Rutte dat er geen cent meer naar de Grieken zou gaan. Maar NU zal Nederland notabene 5,7 procent bijdragen aan het nieuwe reddingspakket voor het noodlijdende Zuid-Europese land.

Slecht

‘Als dit doorgaat, als dat programma er komt, dan kan ik die verkiezingsbelofte niet houden,’ zegt Rutte. ‘Want dan gaat er extra geld naar Griekenland. Zo simpel is het.’

Rutte zegt dat hij niet heeft kunnen voorzien dat het zo zou lopen. ‘Griekenland was op weg naar groei en het op orde brengen van overheidsfinanciën. Ik denk niet dat iemand had kunnen vermoeden dat de Griekse economie er zo slecht aan toe was.’ Bovendien zijn de Griekse politieke omstandigheden ‘dramatisch’ gewijzigd.

Ook had Rutte het over verzachtende omstandigheden voor het breken van zijn verkiezingsbelofte. Het nieuwe akkoord zal de Nederlandse begroting niet raken en het kabinet hoeft hierdoor niet extra te bezuinigen.

De premier sprak over ‘een verschrikkelijke grote som geld’ die de Grieken nodig hebben. Griekenland moet er alles aan doen om de schuld naar beneden te krijgen.

Is een Grexit met het nieuwe akkoord van de baan? Premier Rutte wil een vertrek van Griekenland uit de eurozone nog niet helemaal uitsluiten. ‘Ik doe daar geen voorspelling over.’ Hij wil eerst zien dat de Griekse politiek zich schaart achter de voorwaarden van de geldschieters.

Al eerder was er het gedoe over de Nivellering.

VVD probeerde onrust over nivellering in te dammen De VVD kan niet ingaan op voorstellen die pas op Prinsjesdag worden gepresenteerd aan de Tweede Kamer. Nederlanders kunnen er vanuit gaan dat ‘de voorstellen niet verder nivellerend mogen zijn dan in het Regeerakkoord is afgesproken’. Dat schreef de partij op haar website.

De VVD reageerde daarmee op de onrust onder VVD-aanhangers, die boos reageerden op de website van de partij, naar aanleiding van kabinetsplannen om de algemene heffingskorting voor hogere inkomens af te schaffen. Inmiddels zijn er al veel reacties binnengekomen op de site. Het begon met enige tientallen.

lees ook onrust over nivellering

zie ook:  VVD – de nasleep na de overwinning op 12.09.2012  deel 1

zie ook: Kabinet Rutte II – De kwestie Griekenland – deel 4 EXIT ???

Verder:

Rutte beslist snel VVD-toekomst

Telegraaf 12.08.2016 Mark Rutte beslist op korte termijn of hij zich opnieuw beschikbaar stelt als lijsttrekker van de VVD bij de verkiezingen in maart 2017. ,,Eind augustus, begin september ga ik een besluit nemen”, zei Rutte vrijdag.

Hij gaf aan dat hij nog volop nadenkt over zijn politieke toekomst. Welke zaken daarbij een rol spelen, houdt Rutte voor zich. ,,Ik neem een besluit over mijn eigen toekomst, voor zover ik daar over ga. Het is een drietrapsraket. Eerst moet ik zelf besluiten of ik weer beschikbaar ben als lijsttrekker voor mijn partij. Dan moet de partij besluiten of ze dat een goed idee vindt. En dan komen natuurlijk nog de verkiezingen van 15 maart wanneer Nederland er iets van gaat vinden.”

Bij de verkiezingen van 2006, 2010 en 2012 voerde Rutte de lijst met VVD-kandidaten aan. Sinds 2010 is hij minister-president.

Ook de VVD waagt zich nu aan normen en waarden

Trouw 20.06.2016 Minister Henk Kamp van economische zaken ziet in Hengelo hoe Nederland veranderd is. Lang was dat een stad waar PvdA en CDA het voor het zeggen hadden, nu hoopt iedereen er op Wilders. Eigen schuld, zegt Kamp, ook die van de VVD.

Als je hier komt en je gebruikt onze vrijheden om je tegen ons te keren, dan moeten we zeggen: dat willen we niet, aldus Tamara van Ark, vicefractievoorzitter VVD.

“We zijn onzorgvuldig geweest door dat immigratieproces op gang te laten blijven zonder te onderkennen dat dat hele grote risico’s met zich meedraagt”, zei Kamp zaterdag op een VVD-dag over waarden.

Het is een voor liberalen onwennig terrein, maar nu het erop lijkt dat de verkiezingen erom zullen draaien, waagt ook die partij zich aan waarden en normen. “Ik haat die woorden. Ik zeg altijd maar: de dingen die wij belangrijk vinden”, zegt Tamara van Ark, vicefractievoorzitter van de VVD en campagneleider bij de komende verkiezingen.

Ze zijn bijeen gekomen, leden en niet-leden, het mocht allebei, in Nijkerk, hotel ‘Hart van Holland’. Behalve Van Ark en Kamp zijn er Kamerleden, senatoren, de partijvoorzitter. Van Ark: “Ons land verandert. Er zijn veranderingen die goed zijn – ik kreeg op mijn achttiende een naaimand cadeau maar daar hoef ik bij mijn dochter echt niet aan te komen. Maar er zijn ook veranderingen die niet goed zijn. Dat een homo niet meer hand in hand met zijn man en kinderen naar de kermis in Tilburg durft, dat is niet goed.”

Daarom wil ze met de VVD praten over wat liberalen drijft. Het thema kwam al eerder bovendrijven, toen partijleider Rutte wees op de grote dikke ik’s die de samenleving verpesten en toen hij vertelde over de waarden die hij meekreeg van zijn ouders. Fractievoorzitter Zijlstra wees al op het belang van vrijheden. Ook wat betreft Van Ark maakt de VVD die dingen nu wat meer expliciet. “Omdat we er niet meteen wetten van willen maken, blijft het bij ons altijd wat onderbelicht. Maar ook wij maken onze keuzes op basis van waarden.”

Bevochten vrijheden
Volgens Van Ark staat Nederland ‘op een splitsing in de samenleving’. Nederland ‘is uniek en moet uniek blijven’, zegt partijvoorzitter Henry Keizer. Daarom vechten de liberalen om hun bevochten vrijheden. Van Ark: “Als je hier komt en je gebruikt onze vrijheden om je tegen ons te keren, dan moeten we zeggen: dat willen we niet.”

Minister-president Mark Rutte was er niet bij. Die stond op dezelfde dag in Amsterdam, waar hij sprak met de jonge socialisten, PvdA-jongeren. Maar hij sprak over precies hetzelfde. “De discussie gaat nu niet over economische thema’s, maar over het verlies van waarden. Een zorg van veel mensen is: doen we er genoeg aan om de waarden waarop Nederland is gebouwd vast te houden?”

Rutte legt een groot deel van de schuld bij zichzelf. “Er is een diepe ontevredenheid, dat zie je aan de opkomst van de SP en PVV. In mijn overtuiging zijn die ontstaan dankzij de PvdA, het CDA en de VVD. We hebben hun dominantie zelf veroorzaakt door grote maatschappelijke zorgen niet te benoemen.”

“Tientallen jaren”, zei Rutte, “is het niet mogelijk geweest om te praten over de grote veranderingen in de samenleving. Over waarden als gelijkheid van man en vrouw. De vraag of wij ons wel realiseren wat er gebeurt, speelt bij veel mensen. Dan krijg je onvrede, angsten, zorgen.”

Verwant nieuws;

Minister Schippers geen kandidaat voor Kamer VK 01.06.2016

Minister Schippers geen kandidaat voor Kamer  Trouw 01.06.2016

Minister Schippers niet op de VVD-kieslijst voor Tweede Kamer  NU 01.06.2016

Schippers geen kandidaat Kamer  Telegraaf 01.06.2016

Wie gaat er voor VVD naar de Tweede Kamer?  AD 25.05.2016

Politieke leiders spreken klare taal Trouw 22.05.2016

VVD-top wil Rutte opnieuw als lijsttrekker  AD 22.05.2016

Samsom: uitspraken Zijlstra onverstandig Trouw  21.05.2016

Samsom: uitspraken Zijlstra over vluchtelingen onverstandig  AD 22.05.2016

VVD: Maximaal 15.000 vluchtelingen per jaar Trouw 21.05.2016

Rutte wil ‘verkrampt’ Nederland weer ‘gaaf maken’
Elsevier 20.05.2016 Er is veel verkramping in de Nederlandse maatschappij, onder meer door terreurdreiging, de grote instroom migranten en voortdurende economische onzekerheid. Het is aan politici om de mensen weer perspectief te bieden.

Dat zei premier Mark Rutte vrijdagavond op de eerste dag van het VVD-partijcongres in Leeuwarden. Hij zette tijdens zijn speech de oorzaken van Nederlandse verkramping uit, waaronder problemen op de arbeidsmarkt. Volgens Rutte zijn veel ondernemers bang om nieuwe arbeidskrachten in dienst te nemen.

Echt commitment, echt vakmanschap, dat is er op alle niveaus.
Rutte presenteerde de VVD als een volkspartij

Ook sprak hij over verkramping als gevolg van de migratiecrisis. ‘We konden niet doorgaan ieder jaar 60.000 vluchtelingen op te nemen. Mensen maken zich zorgen of hun buurt wel hun buurt blijft, hun samenleving wel hun samenleving, of Nederland wel Nederland blijft,’ aldus Rutte. ‘Nederland moet volgens Rutte ‘nooit meer terugvallen in de naïviteit van de multiculturele samenleving uit de jaren 80 en 90 en denken dat het op een of ander manier wel zal mengen. Dat werkt dus niet.’

Perspectief bieden
De premier zei ondanks de problemen vertrouwen te hebben in de toekomst. Hij riep zijn partijleden op om de handen uit de mouwen te steken om van Nederland ‘het gaafste land van de wereld’ te maken. ‘Het is onze taak om de mensen perspectief te bieden.’

Net als vorig jaar, toen Rutte de ‘dikke-ik mentaliteit’ van veel Nederlanders bekritiseerde, had hij speciale aandacht voor de manier waarop mensen volgens zijn liberale waarden met elkaar om moeten gaan. ‘Kijk niet neer op anderen, leerde ik van mijn vader. Kijk altijd naar de dag van morgen, leerde ik van mijn moeder.’

Veel losse flodders, weinig inhoud: wat er misgaat bij de VVD

Premier Rutte wilde niets kwijt over zijn rol bij de parlementsverkiezingen van volgend jaar. Het is nog niet bekend of Rutte zich opnieuw verkiesbaar stelt. ‘Ik was eigenlijk van plan om maar vier jaar in de politiek te blijven, maar na tien jaar sta ik hier nog steeds.’ Eind augustus zal hij zijn keuze bekendmaken.

Emile Kossen (1992) is sinds september 2015 online redacteur bij Elsevier. Portefeuilles/interesses Verenigde Staten Latijns-Amerika Politiek Media

Tags: Mark Rutte migratie VVD

Rutte op VVD-congres: het land moet uit de kramp  VK 20.05.2016

Rutte vindt dat Nederland ‘uit de verkramping’ moet komen  NU 20.05.2016

Rutte wil ‘verkramping’ van Nederland te lijf  Trouw 20.05.2016

 

Neppérus (VVD) keert niet terug in Kamer Trouw 05.04.2016

Neppérus (VVD) keert na de verkiezingen niet meer terug in Kamer  NU 05.04.2016

Neppérus (65, VVD) uit Kamer Telegraaf 05.04.2016

VVD’er Helma ‘tonic’ Neppérus keert niet terug in Kamer AD 05.04.2016

‘VVD leeft eigen regels over transparantie niet na’

AD 22.07.2015 De VVD heeft de eigen nieuwe regels voor financiële transparantie niet nageleefd. Vorig jaar kondigde de partij aan alle giften boven de 4500 euro aan lokale afdelingen bekend te maken, maar in het jaarverslag over 2014 is er niets over te vinden. Dat schrijft NRC Handelsbladwoensdag.

De krant ontdekte bij navraag dat de VVD minimaal een kwart miljoen euro aan lokale donaties binnenharkte. Het ging om donaties bij de afdelingen in onder meer Rotterdam, Utrecht, Assen, Noordwijk, Venlo en Amsterdam.

Het partijbureau kan niet garanderen dat het nu alle giften heeft opgespoord. Mogelijk zijn er nog meer grote bedragen gedoneerd. In het jaarverslag van de partij is een grote post ‘diverse baten organen’ opgenomen, goed voor ruim 1,5 miljoen euro. Hieronder blijken ook de giften aan de lokale afdelingen te vallen.

GERELATEERD NIEUWS;

VVD worstelt met gebroken Griekenlandbelofte Rutte

Arno Visser nieuwe president Algemene Rekenkamer

Kamerhumor: VVD’ers leggen boter op hoofd van Den Uyl

MEER OVER: VVD   POLITIEK

VVD verzweeg lokale giften

Telegraaf 22.07.2015 De VVD leeft de eigen nieuwe regels voor financiële transparantie niet na. Vorig jaar kondigde de partij aan alle giften boven de 4500 euro aan lokale afdelingen bekend te maken, maar in het jaarverslag over 2014 is er niets over te vinden.

NRC Handelsblad ontdekte bij navraag dat de VVD minimaal een kwart miljoen euro aan lokale donaties binnenharkte. Het partijbureau kan niet garanderen dat het nu alle giften heeft opgespoord. Mogelijk zijn er nog meer grote bedragen gedoneerd.

De VVD in Rotterdam ontving bijvoorbeeld 75.000 euro van de Stichting Rotterdamse Bedrijven. De Amsterdamse afdeling kreeg 102.839 euro van de Stichting Steunfonds VVD Amsterdam en 10.000 euro van het technologiebedrijf Nijkerk Holding.

VVD leeft eigen regels voor financiële transparantie niet na›

NRC 22.07.2015 De VVD heeft de eigen nieuwe regels voor financiële transparantie niet nageleefd. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen kondigde de partij vorig jaar aan giften boven de 4.500 euro aan lokale afdelingen bekend te maken. Maar in het jaarverslag over 2014 is er niets over te vinden. Bij navraag blijkt echter dat de VVD minimaal een kwart miljoen euro aan dergelijke lokale donaties heeft ontvangen.

Zo ontving de VVD in Rotterdam 75.000 euro van de Stichting Rotterdamse Bedrijven. Volgens een woordvoerder van het VVD-partijbureau leidde deze stichting „al jaren een sluimerend bestaan” en is bij opheffing besloten het bedrag in één keer aan de Rotterdamse afdeling van de VVD te doneren.

LEES MEER;

VANDAAG VVD schendt nog eigen regels giften

2014 Voor 1.000 euro eten met Rutte

2014 Clubs van 100 bieden toegang totVVD-politici

2013 Integriteitschendingen schaden beeld VVD

2014 VVD komt met strengere regels voordonaties ›

VVD zwijgt, kabinet kan verder met de Grieken

Trouw 16.07.2015 PvdA en D66 in de Tweede Kamer steunen de afspraken die maandagnacht werden gemaakt met de Grieken. De VVD geeft geen groen licht, maar houdt uitwerking van de regeling ook niet tegen. Daarmee kunnen premier Mark Rutte en minister Jeroen Dijsselbloem (financiën) verder in Europa.

De regeringsleiders van de euro-landen spraken af dat Griekenland de komende drie jaar ruim 80 miljard euro kan lenen in ruil voor hervormingen van de economie en privatiseringen. De komende weken wordt dit pakket in een definitieve overeenkomst gegoten; er wordt gesproken over de details en de uitvoering. Daarover kan de Kamer zich later opnieuw buigen.

‘Geen cent meer’
Pikant was gisteren in het debat over de Griekenland-deal de positie van de VVD. De partij heeft zich eerder uitgesproken tegen verdere steun aan Griekenland. Mark Rutte zei drie jaar geleden als VVD-lijsttrekker dat er geen cent meer naar de Grieken mag en erkende maandagochtend dat hij een verkiezingsbelofte breekt. Maar de VVD-fractie in de Tweede Kamer wil die conclusie pas trekken als er een definitief uitgewerkt akkoord ligt.

Andere partijen probeerden de VVD een standpunt te ontlokken. D66-voorman Alexander Pechtold: “Het is een afleidingsmanoeuvre, het zijn politieke stuiptrekkingen. De premier zegt dat er een geloofwaardig pakket ligt. U kunt niet de hele zomer een façade ophouden. Wat is het oordeel van de VVD?”  Mark Harbers, VVD-woordvoerder: “Ik maak een afweging aan het einde. Er kan in een maand heel wat veranderen. Het is zelfs niet uitgesloten dat de Grieken alsnog uit de euro gaan.”

Verwant nieuws;

VVD-kiezers ontstemd

Telegraaf 16.07.2015 Veel VVD-stemmers vinden het niet kunnen dat premier Rutte zijn verkiezingsbelofte om geen nieuw geld aan Griekenland te geven heeft gebroken. Dat blijkt uit onderzoek door EenVandaag onder 20.000 mensen,  onder wie 4000 VVD-stemmers. Bijna de helft (44%) van de VVD-kiezers vindt dit niet acceptabel. De geloofwaardigheid van de premier is in hun ogen aangetast. ‘Hij spreekt wel harde taal over de Grieken maar geeft ze uiteindelijk toch geld’, is een veelgehoorde mening. De andere helft van de VVD-achterban (52%) heeft wel begrip voor de draai die de premier in het belang van Europa maakte.

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over het nieuwe steunpakket voor Griekenland. De verwachting is dat ons parlement het akkoord zal goedkeuren. Maar de deelnemers aan het onderzoek zijn verdeeld over deze kwestie. 44 Procent van alle ondervraagden is voor goedkeuring. Voorstanders van het akkoord zijn vooral te vinden in de achterban van PvdA (57%), CDA (62%) en D66 (74%). Daarentegen vindt 48 procent dat Nederland het pakket niet moet goedkeuren. Vooral PVV- (84%) en SP-kiezers  (59%) zijn deze mening toegedaan. De achterban van regeringspartij VVD is gespleten: 45 procent van de VVD-kiezers uit het onderzoek is voor goedkeuring, 48 procent is tegen. Ook de kiezers van GroenLinks en de ChristenUnie zijn verdeeld.

Gerelateerde artikelen;

16-07: Het gesprek van de dag

16-07: Kamer spreekt over Griekenland

‘Meerderheid VVD-kiezers begrijpt Grieks besluit premier Rutte  

NU 16.07.2015 Volgens een peiling van het EenVandaag Opiniepanel heeft meer dan de helft (52 procent) van de VVD-kiezers er begrip voor dat premier en VVD-leider Mark Rutte opnieuw heeft ingestemd met een steunpakket voor Griekenland.

44 procent van de VVD-stemmers vindt de stap van hun partijleider onacceptabel.

Na het overeenkomen van een pakket waarbij er opnieuw geld naar de Grieken gaat, was Rutte de eerste om te zeggen dat hij een verkiezingsbelofte breekt. 

In de verkiezingscampagne van 2012 beloofde hij dat er wat hem betreft geen cent meer naar de Grieken zou gaan. Een derde steunpakket was uitgesloten, zei Rutte destijds. De Tweede Kamer debatteert donderdagmiddag over Griekenland.

Uit de enquete blijkt verder dat 48 procent van de ondervraagde liberalen vindt dat het steunpakket niet moet worden goedgekeurd, terwijl 45 procent van de VVD-kiezers wel voor goedkeuring is. D

Van alle ondervraagden zijn er iets meer tegenstanders (48 procent) dan voorstanders (44 procent) van steun voor het pakket. Vooral kiezers van de PvdA, CDA en D66 vinden dat het kabinet de hulp moet goedkeuren.

Ruim driekwart (78 procent) van alle ondervraagden vindt dat na dit derde steunpakket er geen geld meer richting Athene moet gaan. Het Opiniepanel peilde de stemming onder twintigduizend mensen, onder wie vierduizend VVD-stemmers.

Lees meer over: Griekenland

Liveblog Griekenland: Rutte baalt van breken verkiezingsbelofte

NU 16.07.2015 De leiders van de eurozone hebben een akkoord bereikt over een derde steunpakket aan Griekenland. Dat betekent dat premier Markt Rutte zijn verkiezingsbelofte uit 2012 heeft gebroken. “Daar baal ik van”, zei de premier.

Het parlement in Athene heeft inmiddels ook ingestemd met het akkoord, de Tweede Kamer debatteert daar op dit moment over. De Europese Centrale Bank heeft besloten om de noodleningen te verhogen.

Klik hier voor de mobiele versie

Gerelateerde artikelen;

Grieken de straat op om te demonstreren tegen Europese Unie 

Griekse banken blijven week dicht  update: 03:30

Markten gaan turbulente week tegemoet 

‘Restricties bij Griekse banken noodzakelijk’  

Eerdere berichten

Wat gebeurt er als Griekenland uit de euro stapt?  

Rutte mag de gebroken belofte komen uitleggen

Trouw 14.07.2015 Genoeg is dus toch nog niet genoeg. De premier geeft de breuk met zijn ferme campagnetaal over steun aan de Grieken nu eerlijk toe: ‘Dit is niet leuk. Een slechte zaak.’

De premier heeft inmiddels een geschiedenis van gebroken verkiezingsbeloftes, met als bekendste de duizend euro belastingverlaging voor werkenden uit 2012

Mark Rutte was er gisterochtend duidelijk over. Na een lange nacht onderhandelen over het lot van Griekenland, zei de minister-president: “In de kern breek in mijn verkiezingsbelofte.”

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2012 liet Rutte overduidelijk blijken dat hij helemaal klaar was met het noodlijdende Griekenland. “Genoeg is genoeg”, zei hij tijdens de campagne. Het land hoefde niet bij hem aan te kloppen voor een nieuwe lening. “Als Griekenland belt voor een derde steunpakket, dan ben ik daar tegen.”

Rutte: in kern lever ik verkiezingsbelofte in

Telegraaf 13.07.2015 Premier Mark Rutte erkent dat hij zich niet aan zijn verkiezingsbelofte houdt als het reddingsprogramma voor Griekenland doorgaat. Hij had beloofd dat er geen geld meer naar de Grieken zou gaan. „In de kern lever ik mijn verkiezingsbelofte in”, zei Rutte maandag na een speciale eurotop in Brussel waar de noodlijdende Grieken onderhandelingen over een pakket maatregelen van ruim 80 miljard euro zijn beloofd.

Rutte geeft toe verkiezingsbelofte te breken – NU 13.07.2015

Rutte: in kern lever ik verkiezingsbelofte in – VK 13.07.2015

Rutte geeft toe: verkiezingsbelofte wordt gebroken

Elsevier 13.07.2015 Premier Mark Rutte (VVD) erkent in Brussel dat hij met het nieuwe steunprogramma voor Griekenland een verkiezingsbelofte breekt. ‘Dat vind ik niet leuk, en een slechte zaak.’

Tijdens de verkiezingscampagne zei Rutte dat er geen cent meer naar de Grieken zou gaan. Maar Nederland zal 5,7 procent bijdragen aan het nieuwe reddingspakket voor het noodlijdende Zuid-Europese land.

Slecht

‘Als dit doorgaat, als dat programma er komt, dan kan ik die verkiezingsbelofte niet houden,’ zegt Rutte. ‘Want dan gaat er extra geld naar Griekenland. Zo simpel is het.’

Rutte zegt dat hij niet heeft kunnen voorzien dat het zo zou lopen. ‘Griekenland was op weg naar groei en het op orde brengen van overheidsfinanciën. Ik denk niet dat iemand had kunnen vermoeden dat de Griekse economie er zo slecht aan toe was.’ Bovendien zijn de Griekse politieke omstandigheden ‘dramatisch’ gewijzigd.

Ook had Rutte het over verzachtende omstandigheden voor het breken van zijn verkiezingsbelofte. Het nieuwe akkoord zal de Nederlandse begroting niet raken en het kabinet hoeft hierdoor niet extra te bezuinigen.

De premier sprak over ‘een verschrikkelijke grote som geld’ die de Grieken nodig hebben. Griekenland moet er alles aan doen om de schuld naar beneden te krijgen.

Is een Grexit met het nieuwe akkoord van de baan? Premier Rutte wil een vertrek van Griekenland uit de eurozone nog niet helemaal uitsluiten. ‘Ik doe daar geen voorspelling over.’ Hij wil eerst zien dat de Griekse politiek zich schaart achter de voorwaarden van de geldschieters.

Vertrouwen

Het vertrouwen in de Griekse regering is de afgelopen periode gedaald naar een dieptepunt. ‘Er is weinig vertrouwen in de regering, omdat deze schade heeft toegebracht aan de economie,’ zegt Rutte. Maar er worden strikte voorwaarden gesteld.

‘Er moet iedere keer, voor elke betaling, noodzakelijke maatregelen worden genomen.’ Daarover zei IMF-topvrouw Christine Lagarde dat het akkoord ‘een stap in de richting van vertrouwen’ is.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel zegt dat de Griekse regering verantwoordelijkheid moet nemen en het vertrouwen van andere landen van de eurozone moet zien te herwinnen.

zie ook;

Liveblog: Griekse deal valt niet overal goedTelegraaf 13.07.2015

 

Advertenties

juli 14, 2015 Posted by | 2e kamer, euro, Griekenland, politiek, privatisering | , , , , , , , , , , | 2 reacties

Rel bij de PvdA over strafbaar stellen illegalen – meer gedonder deel 6

Eigen regio

De VVD-fractie stelde zondag voor om de grenzen van Europa te sluiten voor asielzoekers en mensen alleen nog in de eigen regio op te vangen. Voor de liberalen is de huidige gang van zaken onhoudbaar en een groot risico voor de veiligheid NOS . Dat staat in een beleidsnotitie van de VVD.

Het is nu namelijk ‘niet te voorkomen dat ook terroristen hun weg naar Europa weten te vinden, zei Tweede Kamerlid Malik Azmani. We lopen een groot risico, als we de huidige aanpak niet veranderen, vindt hij. De terreur van Islamitische Staat – die zich de laatste tijd ook steeds meer laat gelden in Noord-Afrika – jaagt mensen in de handen van de smokkelaars.

‘Bommetje onder coalitie’

De VVD’er ontkent dat het asielplan bewust is gelanceerd om een ‘bommetje onder de coalitie’ te plaatsen. Zijn partij wil zich gewoon aan het regeerakkoord houden, stelt Zijlstra: ,,Daar staat dit niet in, maar we zullen doorgaan om te proberen partijen in brede zin te overtuigen van het feit dat dit een betere oplossing is.”

Geert Wilders noemt het asielplan na de uitspraken van Zijlstra een ‘losse flodder’: ,,VVD buigt opnieuw voor PvdA. Waardeloos. Net als belofte 1000 euro voor iedereen.”

Kritiek

Coalitiegenoot PvdA ziet niets in het plan, dat, in de woorden van Tweede Kamerlid Attje Kuiken, werd afgedaan als ‘onaanvaardbaar’. Volgens haar moet Nederland ‘een veilige haven blijven voor vluchtelingen die vanwege oorlog, afkomst, geaardheid of politieke overtuiging hun land uit worden gejaagd’. Kortom de VVD op ramkoers met PvdA

Ook uit de rest van de Kamer klonk kritiek, met uitzondering van de PVV, die het plan  ‘Geweldig’ noemde. Kritische geluiden waren ook te horen bij de liberalen zelf. ‘Sluiten van de grens voor asielzoekers is in strijd met internationale verdragen. Plan VVD dus onuitvoerbaar. En humanitair onwenselijk,’ zegt oud-Kamervoorzitter Frans Weisglas.

Regeerakkoord

Het regeerakkoord is leidend als het om migratie gaat. Het vluchtelingenplan van de VVD zal dan ook niet door het kabinet worden overgenomen. ‘Als ik zo door mijn oogharen kijk dan geeft het regeerakkoord geen ruimte om het plan over te nemen,’ zei premier Mark Rutte (VVD) dinsdag in de Tweede Kamer.

Eerder op de dag was ook de nieuwe staatssecretaris van Justitie,Klaas Dijkhoff (VVD) terughoudend. ‘Het is nu geen onderdeel van het kabinetsbeleid. En het is niet mijn verantwoordelijkheid als staatssecretaris om vooruit te lopen nu nog discussie moet plaatsvinden tussen politieke partijen,’ zei hij.

Hoe ging de PvdA er in het vorige kabinet mee om ??? 

—>>> Jacht op illegalen? Onder PvdA meer illegalen opgepakt

zie ook: Rel bij de PvdA over strafbaar stellen illegalen – deel 5 – meer gedonder

zie ook: Rel bij de PvdA over strafbaar stellen illegalen – deel 4 – gedonder

zie ook: Rel bij de PvdA over strafbaar stellen illegalen – deel 3 – Einde ?

zie ook: Rel bij de PvdA over strafbaar stellen illegalen – deel 2

zie ook: Rel bij de PvdA over strafbaar stellen illegalen – deel 1

’Bed, bad en brood hoeft niet’

Telegraaf 15.04.2015 Nederland hoeft geen afgewezen asielzoekers en andere illegalen op te vangen. Volgens een conceptuitspraak zal het Comité van Ministers van de Raad van Europa vandaag oordelen dat het niet over het vraagstuk van ’bed, bad, brood’ gaat, weten Haagse bronnen. Deze verrassende wending zorgt voor koortsachtig coalitieoverleg aan het Binnenhof.

In de coalitie werd niet meer gerekend op een oordeel dat zo in het straatje van de VVD past. De PvdA wilde juist wel ’bed, bad, brood’ geven aan illegalen en wil nu het liefst alsnog het punt binnenhalen dat al binnen leek.

Er wordt nu naarstig gezocht naar aanknopingspunten in de uitspraak, die volstaat met allerlei overwegingen, om toch een vorm van opvang voor illegalen te rechtvaardigen. Dat lijkt echter lastig voor de liberalen, met zo’n uitspraak in de achterzak. Waarschijnlijk pas als de uitspraak definitief naar buiten komt, inclusief alle details, zal de coalitie een knoop doorhakken. De Raad van Europa oordeelde eerder juist dat Nederland opvang moet bieden.

Gerelateerde artikelen

09-04: Vluchtgarage maandag ontruimd

07-04: Vluchtgarage nog niet ontruimd

01-04: A’dam doet beroep op buren

31-03: Vluchtgarage mag ontruimd

18-03: Woon- en leefgeld illegalen

07-03: ‘Neem een asielzoeker in huis’

Asielzoekers slapen in krakersbolwerk

VK 14.04.2015 Een groep van ongeveer zeventig uitgeprocedeerde asielzoekers brengt de nacht door in het krakersbolwerk Vrankrijk in de Amsterdamse Spuistraat. Ze werden daartoe door de krakers uitgenodigd, zei woordvoerder Pieter Smit van de actiegroep ‘Wij zijn hier’ vanavond. Deze actiegroep ondersteunt de uitgeprocedeerde asielzoekers.

Asielzoekers weigeren nachtopvang

Nu de Vluchtgarage is ontruimd, zwerft in Amsterdam opnieuw een groep uitgeprocedeerde asielzoekers rond. Ze weigeren nachtopvang omdat ze bij elkaar willen blijven. Lees hier waarom.

De groep werd gisteren na een rechterlijk vonnis uit de Vluchtgarage gezet.  Zij brachten de nacht door in een provisorisch tentenkamp in de Pijp. Dat tentenkamp werd op last van de politie ongeveer opgebroken. Daarbij werden tien tenten in beslag genomen.

Asielzoekers in Vrankrijk

Telegraaf 14.04.2015  Een groep van ongeveer zeventig uitgeprocedeerde asielzoekers brengt de nacht van dinsdag op woensdag door in het krakersbolwerk Vrankrijk in de Amsterdamse Spuistraat. Ze werden daartoe door de krakers uitgenodigd, zei woordvoerder Pieter Smit van de actiegroep ‘Wij zijn hier’ dinsdagavond. Deze actiegroep ondersteunt de uitgeprocedeerde asielzoekers.

„En er was ook niks anders beschikbaar”, aldus Smit over dat nieuwe onderdak.

De groep werd maandag na een rechterlijk vonnis uit de Vluchtgarage gezet. De nacht van maandag op dinsdag brachten zij door in een provisorisch tentenkamp in de Pijp. Op last van de politie moesten ze daar het bouwterrein na een nacht alweer verlaten.

Gerelateerde artikelen;

14-04: Vaker voorrang bij huisvesting

14-04: Tentenkamp asielzoekers weg

14-04: Rochdale wil vluchtelingen opvangen

13-04: De zwerftocht van asielzoekers

Asielzoekers ruimen tenten Amsterdamse Pijp op na aandringen politie

NU 14.04.2015  De gemeente in Amsterdam heeft de asielzoekers laten weten dat zij hun tentenkamp op een bouwterrein in de Pijp moeten ontruimen. Na aandringen van de politie hebben de vluchtelingen hun tenten opgeruimd. De politie heeft enkele tenten in beslag genomen en het terrein verlaten.

De gemeente stelde dat de vluchtelingen op een publiek toegankelijk terrein zijn neergestreken, maar dat “het opzetten van tenten en slapen in de openbare ruimte niet is toegestaan”.

Marjan Sax, woordvoerster van de vluchtelingen, zegt tegen NU.nl dat er overlegd wordt wat te doen en waar de vluchtelingen heen moeten. De vluchtelingen roepen mensen intussen op naar het terrein te komen om solidariteit te tonen.

Zie ook: Overzicht: De zwerftocht van asielzoekers door Amsterdam

Stuur foto’s van dit nieuws op naar NUfoto of stuur ze in via WhatsAppvideo’s kunnen naar video@NU.nl

Lees meer over: Vluchtgarage Amsterdam

Gerelateerde artikelen;

Tentenkamp asielzoekers weg

Telegraaf 14.04.2015  Bij het opbreken van het tentenkamp van de uitgeprocedeerde asielzoekers in de Amsterdamse Pijp heeft de politie ongeveer tien tenten in beslag genomen. Dit hebben woordvoerders van de gemeente en de actiegroep ‘Wij zijn hier’ gezegd. De politie heeft het bouwterrein na de ontruiming weer verlaten. De zeventig asielzoekers beschikken nog over vijf tenten, inclusief een grote, die ze zelf hebben afgebroken. De groep is afkomstig uit de maandag ontruimde Vluchtgarage in Amsterdam. Na een demonstratie in het stadhuis sloegen ze maandagavond hun tentenkamp op bij de Tolstraat.

Gerelateerde artikelen;

14-04: Asielzoekers worden wakker op bouwterrein

14-04: Asielzoekers kamperen in de Pijp

13-04: De zwerftocht van asielzoekers

Tentenkamp uitgeprocedeerde asielzoekers ontruimd

NRC 14.04.2015 Het tentenkamp in Amsterdam-Zuidvan een deel van de groep uitgeprocedeerde asielzoekers die in de Vluchtgarage verbleef, wordt ontruimd door de politie. De asielzoekers zelf mogen wél blijven, tot vanavond 23:00 uur, omdat demonstreren in Amsterdam “bijkans heilig” is “binnen de kaders van de wet”, aldus de gemeente.

VLUCHTGARAGE GISTEREN VERLATEN

De asielzoekers hebben de Vluchtgarage, waar zij in oktober 2013 introkken, gisterenverlaten. De politie was daarbij aanwezig. Eind maart oordeelde de rechter dat de Vluchtgarage elk moment ontruimd mag worden. Burgemeester Van der Laan liet vorige week weten dat hij het pand inderdaad laat ontruimen. LEES VERDER

Lees meer;

14 APR Deel vluchtelingen Amsterdam slaapt in tenten ›

14 APR Weg uit de Bijlmer, nu in de Pijp

9 APR Bewoners Vluchtgarage moeten spullen pakken ›

13 APR Asielzoekers verlaten Vluchtgarage Amsterdam, vandaag ontruimd ›

Kerken: kabinet laat vluchtelingen nog steeds in de kou staan

Trouw 14.04.2015 Het kabinet schiet bij de opvang van vluchtelingen nog steeds ernstig tekort. Beloften van verbetering zijn nog niet nagekomen, stelt de Raad van Kerken in een brief aan minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) en zijn staatssecretaris Klaas Dijkhoff.

Volgens de Raad zet Nederland nog steeds vluchtelingen uit naar onveilige landen. Wie van oorlogsmisdaden verdacht wordt, zou nauwelijks de kans krijgen om te bewijzen dat hij onschuldig is. Ook de opvang van asielzoekers in detentiecentra geeft volgens de Raad geen pas. “Uitgeprocedeerde vluchtelingen krijgen dezelfde behandeling als criminelen”, meent ze.

Water en stroom voor tentenkamp asielzoekers

Trouw 14.04.2015   In het tentenkamp van de groep uitgeprocedeerde asielzoekers in De Pijp in Amsterdam komt zo snel mogelijk een drinkwatervoorziening en elektriciteit voor verlichting. Dit heeft een woordvoerder van de groep laten weten na de eerste nacht. De groep, afkomstig uit de Vluchtgarage, heeft gisteravond een provisorisch tentenkamp opgeslagen op een bouwterrein.

Volgens de woordvoerder hebben sommige asielzoekers buiten in de open lucht geslapen, omdat er te weinig ruimte was in de grote tent en de vijftien kleine tenten. De ongeveer zeventig asielzoekers in het tentenkamp beslissen vandaag of ze opnieuw gaan demonstreren.

Meer over;

Water en stroom voor kamp asielzoekers de Pijp

VK 14.04.2015 In het tentenkamp van de groep uitgeprocedeerde asielzoekers in de Pijp in Amsterdam komt zo snel mogelijk een drinkwatervoorziening en elektriciteit voor verlichting. Dit heeft een woordvoerder van de groep vandaag laten weten na de eerste nacht. Volgens hem hebben sommige van de asielzoekers buiten in de open lucht geslapen, omdat er te weinig ruimte was in de grote tent en de vijftien kleine tenten die gisteravond zijn opgezet nadat de Vluchtgarage was ontruimd.

Asielzoekers weigeren nachtopvang

Nu de Vluchtgarage is ontruimd, zwerft in Amsterdam opnieuw een groep uitgeprocedeerde asielzoekers rond. Ze weigeren nachtopvang omdat ze bij elkaar willen blijven. Lees hier waarom.

GERELATEERDE ARTIKELEN

Liever op straat slapen dan bed, bad en brood

Water en stroom voor tentenkamp asielzoekers

Asielzoekers Vluchtgarage hebben stadhuis verlaten

Rochdale wil vluchtelingen opvangen

Telegraaf 14.04.2015 Woningcorporatie Rochdale is bereid vluchtelingen zonder verblijfsvergunning tijdelijk te huisvesten. Dat zegt bestuursvoorzitter van de Amsterdamse corporatie René Grotendorst dinsdag tegen BNR. Het gaat alleen om noodgevallen die de gemeente moet aanwijzen.

Grotendorst doelt in eerste instantie op de uitgeprocedeerden uit de Amsterdamse Vluchtgarage. “We mogen ze eigenlijk niet huisvesten, maar als de gemeente zegt dat we iets moeten en mogen doen, dan doen we dat in noodgevallen wel.”

Asielzoekers worden wakker op bouwterrein

Telegraaf 14.04.2015  Een groep uitgeprocedeerde asielzoekers afkomstig uit de Vluchtgarage heeft de nacht doorgebracht op een bouwterrein in de Pijp in Amsterdam. De vluchtelingen krijgen zo snel mogelijk drinkwater en elektriciteit, laat een woordvoerder van de gemeente weten.

De asielzoekers sloegen maandagavond een provisorisch tentenkamp op in de buurt van de Tolstraat in het stadsdeel Zuid. Op het terrein zijn verschillende felgekleurde tentjes te zien. Op de braakliggende grond heeft ruim zestig man overnacht. Er worden dinsdag nog meer tenten opgezet. De asielzoekers blijven op het terrein overnachten ‘totdat er een oplossing is’.

Asielzoekers Vluchtgarage slaan tentenkamp op in Amsterdamse Pijp

NU 14.04.2015 De groep uitgeprocedeerde asielzoekers afkomstig uit de Vluchtgarage heeft maandagavond een provisorisch tentenkamp opgeslagen op een bouwterrein in de Pijp in het stadsdeel Zuid in Amsterdam.

De asielzoekers streken neer in de buurt van de Tolstraat. Daar zijn een grote tent en een stuk of vijf kleine tenten opgezet, aldus Marjan Sax, woordvoerster namens de vluchtelingen.

Een groot deel van de asielzoekers brengt daar de nacht door. En klein gedeelte is naar de nachtelijke opvang van de gemeente gegaan.

De asielzoekers weigeren na hun uitzetting uit de Vluchtgarage gebruik te maken van de gemeentelijke bed-, bad- en broodvoorziening, die maandagmiddag alsnog nadrukkelijk door de gemeente is aangeboden.

Zie ook: Overzicht: De zwerftocht van asielzoekers door Amsterdam

Stuur foto’s van dit nieuws op naar NUfoto of stuur ze in via WhatsAppvideo’s kunnen naar video@NU.nl

Lees meer over: Amsterdam Vluchtgarage

Gerelateerde artikelen;

Asielzoekers kamperen in de Pijp

Telegraaf 14.04.2015  De groep uitgeprocedeerde asielzoekers afkomstig uit de Vluchtgarage heeft maandagavond een provisorisch tentenkamp opgeslagen op een bouwterrein in de Pijp in het stadsdeel Zuid in Amsterdam.

De asielzoekers streken neer in de buurt van de Tolstraat. Daar zijn een grote tent en een stuk of vijf kleine tenten opgezet, aldus Marjan Saks, woordvoerster namens de vluchtelingen. Een groot deel van de asielzoekers brengt daar de nacht door. En klein gedeelte is naar de nachtelijke opvang van de gemeente gegaan.

Gerelateerde artikelen;

14-04: Asielzoekers kamperen in de Pijp

13-04: Vluchtelingen verlaten Stopera

13-04: Weer demonstratie UvA

13-04: Geen gesprek met asielzoekers

13-04: De zwerftocht van asielzoekers

13-04: Vluchtelingen bezetten Stopera

13-04: Grimmige sfeer na ontruiming

13-04: Ontruiming Vluchtgarage nu feit

Deel vluchtelingen Amsterdam slaapt in tenten›

NRC 14.04.2015 Een deel van de groep uitgeprocedeerde asielzoekers afkomstig uit de Vluchtgarage hebben de nacht doorgebracht in een provisorisch tentenkamp in Amsterdam. Dat meldt persbureau ANP.

Een deel van de asielzoekers sliep op de grond in de open lucht, omdat er te weinig tenten beschikbaar waren. Een paar mensen zijn naar de nachtelijke opvang van de gemeente gegaan.

De asielzoekers streken neer in de buurt van de Tolstraat, op een bouwterrein in de Pijp in het stadsdeel Zuid in Amsterdam. Daar zijn een grote tent en een stuk of vijf kleine tenten opgezet, zegt Marjan Saks tegen ANP. Hoe lang ze op het bouwterrein kunnen blijven, is volgens Saks van de steungroep ‘Wij Zijn Hier’ nog de vraag. De asielzoekers proberen in ieder geval zo snel mogelijk water en elektriciteit aan te leggen.

De meeste asielzoekers weigeren na hun vertrek gisteren uit de Vluchtgarage in de Bijlmer gebruik te maken van de gemeentelijke bed-, bad- en broodvoorziening. Die werd gisteren nog nadrukkelijk door de gemeente onder de aandacht gebracht.

Lees meer;

14 APR Tentenkamp uitgeprocedeerde asielzoekers ontruimd ›

2013 De herfststorm van minuut tot minuut: veel schade, chaos op het spoor ›

14 APR Weg uit de Bijlmer, nu in de Pijp

9 APR Bewoners Vluchtgarage moeten spullen pakken ›

13 APR Asielzoekers verlaten Vluchtgarage Amsterdam, vandaag ontruimd ›

Asielzoekers Vluchtgarage slaan tenten op in de Pijp

AD 14.03.2015 De groep uitgeprocedeerde asielzoekers afkomstig uit de Vluchtgarage heeft maandagavond een provisorisch tentenkamp opgeslagen op een bouwterrein in de Pijp in het stadsdeel Zuid in Amsterdam.

De asielzoekers streken neer in de buurt van de Tolstraat. Daar zijn een grote tent en een stuk of vijf kleine tenten opgezet, aldus Marjan Saks, woordvoerster namens de vluchtelingen. Een groot deel van de asielzoekers brengt daar de nacht door. En klein gedeelte is naar de nachtelijke opvang van de gemeente gegaan.

Asielzoekers Vluchtgarage slapen uit protest op straat

AD 13.04.2015 Een groep van rond de honderd uitgeprocedeerde asielzoekers uit de Vluchtgarage verblijft voorlopig zowel overdag als ’s nachts op straat in Amsterdam. Daarmee wil de groep volgens haar woordvoerster het probleem van uitgeprocedeerde asielzoekers in de hoofdstad zichtbaar maken.

De naar schatting honderd vluchtelingen maken bewust geen gebruik van de gemeentelijke bed-, bad- en broodvoorziening. ,,Want daar kunnen ze alleen slapen. Overdag moeten ze toch weer de straat op”, aldus de woordvoerster vanavond. ,,Die locaties bieden alleen een schijnoplossing.”

De groep vond daarna onderdak in een gekraakte kerk in Amsterdam-West. De asielzoekers brachten in deze zogenoemde Vluchtkerk de winter door. Uiteindelijk vertrokken ze er eind mei 2013 om te verhuizen naar een leegstaand kantorencomplex in Amsterdam-West.

In november 2013 bood de gemeente Amsterdam de groep, inmiddels gegroeid tot zo’n 160 mensen, onderdak in een voormalige gevangenis. Burgemeester Eberhard van der Laan en toenmalig staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) spraken af dat ze hier tot 1 juni 2014 konden blijven. De vluchtelingen stemden hiermee in, maar wilden vervolgens niet weg. De gemeente stapte daarom naar de rechter om hun vertrek uit de Vluchthaven af te dwingen. Zij moesten het pand per 1 juli leeg opleveren, maar vertrokken uiteindelijk op 10 juli.

Lees ook;

Heibel na ontruiming Vluchtgarage: wat ging eraan vooraf?

Elsevier 13.04.2015  Ongeveer honderdtwintig uitgeprocedeerde vluchtelingen hebben maandagochtend de gekraakte parkeergarage in Amsterdam Zuidoost verlaten. De groep loopt nu door Amsterdam, en dat verloopt niet zonder problemen.

De groep is maandag aan het begin van de middag het Amsterdamse stadhuis binnengegaan. Daar zijn ze gaan zitten in de gangen. ‘We zijn dakloos. We kunnen nergens heen. We willen met de burgemeester praten’, zei een van hen tegen AT5.
Eerder werden drie mensen gearresteerd en een agent is lichtgewond geraakt. Inmiddels trekt de groep met onbekende bestemming over straat. De politie observeert hen.

De asielzoekers – die zich hebben verenigd onder de naam ‘Wij zijn hier’ – moesten van burgemeester Eberhard van der Laan (PvdA) uit het pand.

Oproer

Volgens Het Parool worden leuzen gescandeerd als ‘We are here’ en ‘We are not criminal’. Enkele bussen van de Mobiele Eenheid (ME) zijn aanwezig. De groep van voornamelijk mannen zegt niet te weten waar ze heen kan.

Volgens Elsevier;

René van Rijckevorsel: Door volstrekt verkeerde signalen heeft asielbeleid aanzuigende werking

Bed-bad-brood

De groep uitgeprocedeerde asielzoekers zette in 2012 met behulp van vrijwilligers de campagne ‘Wij zijn hier’ op om aandacht te krijgen voor hun situatie en begonnen hun tocht langs verschillende locaties in Amsterdam. De nachtopvang (bed-bad-brood) die de gemeente beschikbaar stelt, is volgens hen geen oplossing.

zie ook;

14 jan Actiefilm in vluchtgarage: een spoedcursus van asielzoekers

30 mrt VVD ten onrechte afgebrand over opvang asielzoekers in regio

23 mrt Asielplan VVD stuit op massaal verzet

Overzicht: De zwerftocht van asielzoekers door Amsterdam

NU 13.04.2015 Een groep van rond de honderd uitgeprocedeerde asielzoekers heeft maandagochtend de gekraakte parkeergarage in Amsterdam Zuidoost verlaten. Ze moesten eruit van burgemeester Eberhard van der Laan.

De groep heeft – in wisselende samenstelling – al een lange zwerftocht achter de rug.

Hieronder een kort overzicht:

Een groep van ongeveer veertig uitgeprocedeerde asielzoekers streek in september 2012 neer in een tentenkamp in Amsterdam-Osdorp. Het aantal bewoners groeide snel aan tot ongeveer 130. In november dat jaar werd het tentenkamp opgedoekt.

De groep vond daarna onderdak in een gekraakte kerk in Amsterdam-West. De asielzoekers mochten in deze zogenoemde Vluchtkerk de winter doorbrengen. Uiteindelijk bleven ze er tot eind mei 2013.

Lees meer over: Amsterdam Vluchtgarage

De zwerftocht van asielzoekers

Telegraaf 13.04.2015  Een groep van rond de honderd uitgeprocedeerde asielzoekers heeft maandagochtend de gekraakte parkeergarage in Amsterdam-Zuidoost verlaten. Het hof had bepaald dat ze eruit moeten. De groep heeft – in wisselende samenstelling – al een lange zwerftocht achter de rug. Hieronder een kort overzicht.

Een groep van ongeveer veertig uitgeprocedeerde asielzoekers streek in september 2012 neer in een tentenkamp in Amsterdam-Osdorp. Het aantal bewoners groeide snel tot ongeveer 130. In november dat jaar werd het tentenkamp opgedoekt.

De groep vond daarna onderdak in een gekraakte kerk in Amsterdam-West. De asielzoekers brachten in deze zogenoemde Vluchtkerk de winter door. Uiteindelijk vertrokken ze er eind mei 2013 om te verhuizen naar een leegstaand kantorencomplex in Amsterdam-West.

Gerelateerde artikelen

13-04: Vluchtelingen bezetten Stopera

13-04: Grimmige sfeer na ontruiming

13-04: Ontruiming Vluchtgarage nu feit

Geen gesprek Van der Laan met asielzoekers ondanks bezetting

NU 13.04.2015 De Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan was maandagmiddag niet in de gelegenheid om in het stadhuis te praten met asielzoekers die daar een sit-in hielden.

De vluchtelingen, eerder maandag vertrokken uit de Vluchtgarage, wilden de burgemeester spreken.

Maar volgens een gemeentewoordvoerder had Van der Laan een afspraak buiten de stad. ”De mensen kunnen naar de bed-, bad- en broodopvang. Daar kunnen ze een tramkaartje voor krijgen. Eventueel mogen ze ook hun spullen ergens opslaan. Maar ze moeten hier eind van de middag wel weg.”

Zie ook: Overzicht: De zwerftocht van asielzoekers door Amsterdam

Stuur foto’s van dit nieuws op naar NUfoto of stuur ze in via WhatsAppvideo’s kunnen naar video@NU.nl

Lees meer over: Amsterdam Vluchtgarage

Gerelateerde artikelen;

Asielzoekers Vluchtgarage hebben stadhuis verlaten

Trouw 13.04.2015 De vluchtelingen die vanmiddag het stadhuis kort bezet hielden, zijn op last van de politie vertrokken. Ze wilden graag in gesprek met burgemeester Eberhad van der Laan om te praten over hun situatie. Waar de asielzoekers nu naartoe gaan, is niet bekend.

Maar volgens een gemeentewoordvoerder heeft Van der Laan een afspraak buiten de stad. ‘De mensen kunnen naar de bed-, bad- en broodopvang. Daar kunnen ze een tramkaartje voor krijgen. Eventueel mogen ze ook hun spullen ergens opslaan. Maar ze moeten hier eind van de middag wel weg.’

Asielzoekers verlaten Vluchtgarage Amsterdam, vandaag ontruimd›

NRC 13.04.2015 Een grote groep asielzoekers is vanochtend vertrokken uit de Vluchtgarage in Amsterdam-Zuidoost. Dat meldt persbureau ANP. De politie is daarbij aanwezig.

Vannacht was de laatste nacht van de asielzoekers in de parkeergarage, die zij in oktober 2013 kraakten.

Nadat de groep asielzoekers de Vluchtgarage hadden verlaten, gingen zij midden op de Bijlmerdreef zitten, een doorgaande weg. Er ontstond een kleine vechtpartij, bevestigt een woordvoerder van Politie Amsterdam. Rond 10.15 uur zijn er drie mannen aangehouden. Een van die mannen heeft een agent geslagen, een ander dreigde met een mes. Om 10.18 uur was de weg weer vrij.

Eind maart oordeelde de rechter dat de Vluchtgarage elk moment ontruimd mag worden. Burgemeester Eberhard van der Laan liet vorige week weten dat hij het pand inderdaad laat ontruimen.

Lees meer;

9 APR Bewoners Vluchtgarage moeten spullen pakken ›

28 MRT Vluchtgarage even ontruimd na brand ›

31 MRT Vluchtgarage mag elk moment worden ontruimd ›

14 JAN ‘Vluchtgarage’ Amsterdam wordt ontruimd – actiegroep spant kort geding aan ›

2014 Vluchtkerk, vluchtflat, vluchthaven. En nu?

Vluchtelingen verlaten Stopera

Telegraaf 13.04.2015 Een grote groep uitgeprocedeerde asielzoekers heeft maandagmiddag enige uren lang een sit-in gehouden in de Stopera in Amsterdam. Tegen 16.00 uur hebben ze het stadhuis verlaten, bevestigde een woordvoerder van de gemeente.

De ongeveer vijftig mensen waren komen lopen vanaf de Vluchtgarage in Zuid-Oost. Dat gekraakte pand hadden ze maandag verlaten. Daarna waren er wat opstootjes en zijn drie mannen gearresteerd.

Geen gesprek met asielzoekers

Telegraaf 13.04.2015 De Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan is maandagmiddag niet in de gelegenheid om in het stadhuis te praten met asielzoekers die daar een sit-in houden. De vluchtelingen, eerder maandag vertrokken uit de Vluchtgarage, willen de burgemeester spreken.

Maar volgens een gemeentewoordvoerder heeft Van der Laan een afspraak buiten de stad. „De mensen kunnen naar de bed-, bad- en broodopvang. Daar kunnen ze een tramkaartje voor krijgen. Eventueel mogen ze ook hun spullen ergens opslaan. Maar ze moeten hier eind van de middag wel weg.”

Gerelateerde artikelen;

13-04: De zwerftocht van asielzoekers

13-04: Vluchtelingen bezetten Stopera

13-04: Grimmige sfeer na ontruiming

13-04: Ontruiming Vluchtgarage nu feit

09-04: Vluchtgarage maandag ontruimd

Vluchtelingen bezetten Stopera

Telegraaf 13.04.2015 Een grote groep uitgeprocedeerde asielzoekers is maandag begin van de middag de Stopera in Amsterdam binnengelopen. Daar zijn ze – met spandoeken – gaan zitten in de gangen. In totaal doen ongeveer vijftig mensen mee aan de sit-in, inclusief sympathisanten.

„We zijn dakloos. We kunnen nergens heen. We willen met de burgemeester praten”, zei een van hen tegen AT5. De gemeente kon nog niet meteen reageren. In de Stopera zit het stadhuis, dat overdag gewoon toegankelijk is.

Gerelateerde artikelen;

13-04: 11.00 – Grote bende in Vluchtgarage

13-04: Grimmige sfeer na ontruiming

13-04: Ontruiming Vluchtgarage nu feit

Na het leven in de garage nu weer het leven op straat

Trouw 13.04.2015 Of er mensen waren die hen aan grote tassen en koffers konden helpen, vroegen de bewoners van de Vluchtgarage een paar weken terug via Facebook. Want na anderhalf jaar bivakkeren in die leegstaande parkeergarage verzamel je toch flink wat spullen, merkten ze. “En nou gaan we de straat maar weer op”, zegt Eric Dimule.

Lange tijd was er geen warm water, de elektriciteitsvoorziening haperde. Veel mannen dronken. Er braken vechtpartijen uit.

In december 2013 trok de inmiddels 24-jarige Congolees met zo’n 120 andere mannen in de Amsterdamse parkeergarage. Vandaag wordt de garage ontruimd. Ze zullen zich niet verzetten, zegt Dimule. “Ik weet nog niet waar we heen gaan, en waar ik morgenavond slaap.”

Verwant nieuws;

Grimmige sfeer bij asielzoekers na vrijwillig verlaten Vluchtgarage

NU 13.04.2015 Het vrijwillige vertrek van de asielzoekers uit de Amsterdamse Vluchtgarage heeft een grimmig staartje gekregen. Een aantal vluchtelingen is woedend op de politie na arrestaties die werden verricht. Ook willen ze de burgemeester spreken.

De politie zegt drie verdachten aan te hebben gehouden bij de Vluchtgarage. “Eén man sloeg met een stok, één zwaaide met een mes en een ander verwondde een agent licht”, aldus de politie.

Nadat de hele groep asielzoekers de Vluchtgarage had verlaten, ging een grote groep even verderop midden op de Bijlmerdreef zitten, een doorgaande weg. Daar werd de openbare orde korte tijd verstoord.

Zie ook: Overzicht: De zwerftocht van asielzoekers door Amsterdam

Stuur foto’s van dit nieuws op naar NUfoto of stuur ze in via WhatsApp,video’s kunnen naar video@NU.nl

Lees meer over: Vluchtgarage Amsterdam

Gerelateerde artikelen;

Grimmige sfeer na ontruiming

Telegraaf 13.04.2015 Het vertrek van de asielzoekers uit de Amsterdamse Vluchtgarage heeft een grimmig staartje gekregen. De politie heeft in totaal drie mannen aangehouden. Een agent raakte lichtgewond. Een aantal vluchtelingen was na de eerste aanhouding woedend op de politie en zocht de confrontatie. Agenten hielden een man aan omdat die met een stok om zich heen had geslagen. Een tweede zwaaide met een mes. Bij diens aanhouding bemoeide een ander zich ermee. Hij sloeg een agent tegen het hoofd. Die raakte lichtgewond. Ook hij is opgepakt.

Gerelateerde artikelen;

13-04: 11.00 – Grote bende in Vluchtgarage

13-04: Asielzoekers op de vuist

13-04: Ontruiming Vluchtgarage nu feit

Ontruiming Vluchtgarage nu feit

Telegraaf 13.04.2015  Het lijkt erop dat maandagochtend alle asielzoekers zijn vertrokken uit de Vluchtgarage in Amsterdam Zuidoost. Even na 09.00 uur kwam de grootste groep naar buiten, eerder al voorafgegaan door enkelingen. De politie is aanwezig en zette hekken om het pand. De politie is aanwezig om toe te zien op een ordentelijk verloop. Aanvankelijk gingen vanmorgen een aantal bewoners elkaar te lijf met stokken en stukken hout. Maar inmiddels is de grimmige sfeer omgeslagen in een vreedzaam protest, waarbij door de asielzoekers die zich buiten hebben verzameld liederen worden gezongen.

Vandaag komt er een eind aan hun verblijf in de gekraakte parkeergarage. Burgemeester Eberhard van der Laan laat het pand ontruimen. De groep zoekt geen nieuwe kraaklocatie.

Na het leven in de garage nu weer het leven op straat

Trouw 13.04.2015 Of er mensen waren die hen aan grote tassen en koffers konden helpen, vroegen de bewoners van de Vluchtgarage een paar weken terug via Facebook. Want na anderhalf jaar bivakkeren in die leegstaande parkeergarage verzamel je toch flink wat spullen, merkten ze. “En nou gaan we de straat maar weer op”, zegt Eric Dimule.

Lange tijd was er geen warm water, de elektriciteitsvoorziening haperde. Veel mannen dronken. Er braken vechtpartijen uit.

In december 2013 trok de inmiddels 24-jarige Congolees met zo’n 120 andere mannen in de Amsterdamse parkeergarage. Vandaag wordt de garage ontruimd. Ze zullen zich niet verzetten, zegt Dimule. “Ik weet nog niet waar we heen gaan, en waar ik morgenavond slaap.”

Eerste asielzoekers verlaten de Vluchtgarage in Amsterdam

NU 13.04.2015 De eerste asielzoekers zijn maandagochtend bepakt en bezakt vertrokken uit de Vluchtgarage in Amsterdam Zuidoost.

De politie is aanwezig. Vrijwilligers helpen de asielzoekers hun spullen bij elkaar te zoeken.

Maandag komt er een eind aan hun verblijf in de gekraakte parkeergarage. Burgemeester Eberhard van der Laan laat het pand om 09.00 uur ontruimen.

Stuur foto’s van dit nieuws op naar NUfoto of stuur ze in via WhatsApp,video’s kunnen naar video@NU.nl

Lees meer over: 

Vluchtgarage Amsterdam

Asielzoekers verlaten Vluchtgarage

Trouw 13.04.2015 Na de aanhouding van een demonstrant door de politie was er korte tijd sprake van een opstootje. De demonstrant zou een mes hebben gehad. Maar volgens de asielzoekers had de man niets verkeerd gedaan. Bij een tweede arrestatie werd pepperspray gebruikt. Op dit moment zijn er twee mensen opgepakt.

Volgens volkskrantverslaggever Harmen Bockma is er sprake van een opgefokte sfeer. ‘De ontruimde asielzoekers lopen nu op straat, achtervolgd door de ME. De groep loopt vermoedelijk in een mars naar de Stopera.’ Het kruispunt op de Bijlmerdreef werd korte tijd bezet door de vluchtelingen.

Meer over;

Te weinig huizen voor asielzoekers die blijven

AD 13.04.2015 In de meeste gemeenten in de regio Utrecht staan veel te weinig sociale huurwoningen voor de grote groep voormalige asielzoekers, die nu een definitieve verblijfsvergunning hebben. Dat blijkt uit een rondgang van deze krant.

De achterstanden variëren van enkele tientallen tot vijfhonderd asielzoekers die op woonruimte wachten. Veenendaal en Utrechtse Heuvelrug zijn uitzonderingen, die wel kunnen voldoen aan het door het rijk opgelegde quotum.

Wethouders in de andere gemeenten zijn druk bezig met het zoeken van oplossingen. Houten (achterstand: 29) spreekt met woningcorporaties en zorgorganisaties voor de begeleiding. Ook Zeist (achterstand: 19) onderzoekt de mogelijkheden naar het plaatsen van meer individuele mensen in één woning met begeleiding. Daarmee kan de gemeente eerder voldoen aan de taakstelling.

Asielzoekers in oud NAM-kantoor

Telegraaf 10.04.2015 In het voormalig hoofdkantoor van de Nederlandse aardolie Maatschappij (NAM) in Assen komt een asielzoekerscentrum voor duizend vluchtelingen. Dat meldde de gemeente Assen vrijdag. De eerste asielzoekers worden aan het eind van het jaar verwacht.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) wilde aanvankelijk 1500 asielzoekers in het kantorenpand huisvesten, maar dat vindt de gemeente Assen te veel. Er is nu een overeenkomst gesloten voor duizend mensen over een periode van vijf jaar, met de mogelijkheid die met nog eens vijf jaar te verlengen.

De NAM liet eind jaren tachtig, naast het oude complex aan de Schepersmaat, een nieuw hoofdkantoor bouwen. Het voormalige hoofdkantoor stond al enige tijd leeg.

KiesKatwijk tegen komst permanent asielzoekerscentrum

RTVWEST 09.04.2015 De gemeenteraadsfractie KiesKatwijk wil niet dat er een permanent asielzoekerscentrum in Katwijk komt. De fractie vindt dat de gemeente stelselmatig in de steek wordt gelaten door hogere overheden. Daarom zou ze nu niet de lasten van een permanent asielzoekerscentrum moeten hoeven dragen.

Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) heeft Katwijk gevraagd permanent asielzoekers te gaan opvangen. Katwijk telt momenteel al twee tijdelijke azc’s bij de 1e Mientlaan. In totaal verblijven daar zo’n 1.200 vluchtelingen.

KiesKatwijk is er ook niet over te spreken dat de burgemeester en wethouders vervolgens op eigen houtje onderzoek naar geschikte locaties laten uitvoeren. De fractie heeft het onderwerp op de agenda van de gemeenteraadsvergadering van donderdagavond laten zetten. Lees verder

gerelateerde artikelen;

Vluchtgarage maandag ontruimd

Telegraaf 09.04.2015 Amsterdam gaat de zogeheten Vluchtgarage in het zuidoosten van de stad maandag ontruimen. Dat heeft burgemeester Eberhard van der Laan donderdag gezegd tegen de gemeenteraad.

De burgemeester verklaarde dat alle uitgeprocedeerde asielzoekers in het pand terechtkunnen in een ‘bed-, bad- en broodvoorziening’ van de gemeente. De huidige opvang telt 135 plaatsen. Daarvan zijn er al ongeveer zestig in gebruik en in de Vluchtgarage verblijven zo’n 120 mensen. Volgens de burgemeester is er overleg met andere gemeenten als meer vluchtelingen zich aanmelden. „Dat overleg verloopt goed. Iedereen zal opvang kunnen krijgen.”

Gerelateerde artikelen;

07-04: Vluchtgarage nog niet ontruimd

01-04: A’dam doet beroep op buren

31-03: Vluchtgarage mag ontruimd

Bewoners Vluchtgarage moeten spullen pakken

NRC 09.04.2015  De Vluchtgarage in Amsterdam wordt maandagochtend om 9:00 uur ontruimd, dat heeft burgemeester Van der Laan vandaag in de raadsvergadering bekendgemaakt.

De bewoners hebben vandaag een brief ontvangen van de burgemeester waarin ze gevraagd wordt hun spullen te pakken en de Vluchtgarage te verlaten. Via de GGD kunnen de uitgeprocedeerde asielzoekers zich inschrijven voor de Bed- Bad- en Broodvoorzieningen van de gemeente.

Eind maart oordeelde de rechter dat de Vluchtgarage elk moment ontruimd mag worden. Het pand is sinds oktober 2013 gekraakt door een groep van zo’n honderd uitgeprocedeerde asielzoekers. LEES VERDER

Vluchtgarage wordt maandag ontruimd

NU 08.04.2015 De Vluchtgarage in Amsterdam wordt maandagochtend ontruimd. Dat meldt een woordvoerder van de asielzoekers, Marjan Sax.

Sax zegt woensdag bericht te hebben ontvangen dat de ontruiming van de Vluchtgarage maandagochtend 13 april vanaf 09.00 uur zal plaatsvinden. “We weten nog niet wat we gaan doen”, aldus Sax tegenover NU.nl. “We kijken al langer uit naar een oplossing, maar die is er nog niet. Het scheelt dat we nu concreet weten wanneer de Vluchtgarage wordt ontruimd.”

Lees meer over: Amsterdam Vluchtgarage

Vluchtgarage nog niet ontruimd

Telegraaf 07.04.2015 De groep uitgeprocedeerde asielzoekers die verblijft in de zogeheten Vluchtgarage in Amsterdam-Zuidoost, heeft het pand dinsdagmiddag nog niet verlaten. Het gerechtshof in de hoofdstad oordeelde vorige week dat de gekraakte parkeergarage vanaf woensdag mag worden ontruimd. Of dat ook die dag gaat gebeuren, kon een woordvoerder van de gemeente niet zeggen.

„Officieel moeten ze er einde van de dag uit zijn en op enig moment zal het pand worden ontruimd”, vertelde de zegsman. „We hopen dat ze het vonnis van de rechter zullen respecteren.”

Een woordvoerster van de asielzoekers zei dinsdag niet te weten wanneer ze vertrekken en of ze blijven tot het moment van ontruiming. „Ze zijn er nu in elk geval nog niet uit.”

Gerelateerde artikelen;

01-04: A’dam doet beroep op buren

31-03: Vluchtgarage mag ontruimd

28-03: Vluchtgarage ontruimd na brand

25-02: Gevecht tegen vonnis vluchtgarage

Containerdorp vluchtelingen

Telegraaf 04.04.2015 Amsterdam werkt samen met de woningcorporaties aan een containerdorp voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Het dorp moet plaats bieden aan 200 tot 250 containerwoningen voor statushouders. Dat zegt Egbert de Vries, directeur van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) in een interview met Het Parool.

Amsterdam heeft een achterstand bij het huisvesten van mensen met een verblijfsstatus en hoopt dat op deze manier de achterstand deels wordt weggewerkt.

Het aantal asielzoekers blijft maar dalen

Trouw 02.04.2015 De instroom van asielzoekers naar Nederland blijft maar zakken: in februari kwamen 740 migranten het land binnen om een asielverzoek in te dienen. Terwijl de vluchtelingenstroom toch echt niet is opgedroogd: andere landen hebben juist te maken met stijgingen en het lijkt erop dat het totaal aantal asielzoekers dat Europa bereikt min of meer gelijk blijft.

In februari: 740 asielzoekers. Een half jaar gelden: vier keer zoveel. De Nederlandse cijfers zijn afkomstig van Eurostat, het statistisch bureau van de Europese Unie.

De druk op de opvanglocaties is ondanks de dalende instroom nog steeds stevig. Dat komt vooral doordat het erg veel moeite kost om erkende vluchtelingen aan een woning te helpen. Er verblijven momenteel bijna 23.000 mensen in azc’s. Maar van die groep heeft bijna 60 procent al een verblijfsvergunning. Zij wachten op een woning, elders in het land.

Verwant nieuws;

Meer over:  Migratie  Vluchtelingen

Asielzoekerscentrum Barlo gaat weer open

NU 02.04.2015 Het asielzoekerscentrum Groot Deunk in Barlo, in de Achterhoekse gemeente Aalten, gaat weer open. Dat hebben burgemeester en wethouders van Aalten donderdag besloten.

De heropening gebeurt op verzoek van het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers).

Dat heeft grote behoefte aan extra opvangcapaciteit door de toestroom van nieuwe asielzoekers, een groei van het aantal asielzoekers met een verblijfsvergunning en een vertraagde uitstroom naar gemeenten.

Lees meer over: Asielzoekers Barlo

Gerelateerde artikelen;

AZC Barlo gaat weer open

Telegraaf 02.04.2015 Het asielzoekerscentrum Groot Deunk in Barlo, in de Achterhoekse gemeente Aalten, gaat weer open. Dat hebben burgemeester en wethouders van Aalten donderdag besloten.

De heropening gebeurt op verzoek van het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers). Dat heeft grote behoefte aan extra opvangcapaciteit door de toestroom van nieuwe asielzoekers, een groei van het aantal asielzoekers met een verblijfsvergunning en een vertraagde uitstroom naar gemeenten.

Het nu nog leegstaande azc gaat maximaal 300 asielzoekers huisvesten.

AMSTERDAM DOET BEROEP OP BUURGEMEENTEN VOOR OPVANG

BB 01.04.2015 De gemeente Amsterdam doet een beroep op buurgemeenten voor de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers die na de aanstaande ontruiming van de Vluchtgarage op straat staan. De hoofdstad stelt opvangplaatsen beschikbaar (bed, bad en brood), maar daar is nu plaats voor 75 mensen, terwijl de groep in de Vluchtgarage bestaat uit zo’n 120 man. Dat meldde burgemeester Eberhard van der Laan woensdag aan de gemeenteraad.

75 bed, bad, brood-plekken
Amsterdam heeft op verschillende nachtopvanglocaties ruimte voor in totaal 135 mensen. Ongeveer zestig mensen maken op dit moment al gebruik van de opvang. ‘We gaan niet over het eerder afgesproken aantal plekken heen’, zei Van der Laan. ‘We willen geen aanzuigende werking. De 76e die zich bij bed, bad, brood meldt, wordt met een treinkaartje doorverwezen naar een opvang in een van de gemeentes waar we afspraken mee hebben.’

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Asielzoekers moeten de Vluchtgarage nu toch echt verlaten

Trouw 01.04.2015 De Amsterdamse Vluchtgarage mag worden ontruimd. De 120 afgewezen asielzoekers in de gekraakte parkeergarage krijgen een week de tijd om het pand te verlaten. Dat heeft het Amsterdamse gerechtshof vandaag bepaald. Dat is niet alleen maar slecht nieuws voor de asielzoekers, vindt hun advocaat.

Beetje bij beetje wordt de opvang humaner.

Sinds een paar maanden kunnen afgewezen asielzoekers in Amsterdam ’s nachts terecht op een opvangplek waar ze bovendien een avondmaaltijd en een ontbijt krijgen en onder de douche kunnen. Dat is voldoende, vindt het Amsterdamse hof. En daarom kan de parkeergarage worden ontruimd.

Parkeergarage gekraakt
De groep vreemdelingen trok in december 2013 in de Amsterdamse parkeergarage. Ze hadden daarvoor al een tijd door de stad gezworven. Recht op opvang waren ze lang daarvoor al verloren. Terugkeren naar hun landen van herkomst willen of kunnen de vreemdelingen niet. De omstandigheden in de parkeergarage zijn niet al te best. Lange tijd waren er problemen met de water- en elektriciteitsvoorzieningen. Vorig jaar zomeroverleed een van de bewoners na een uit de hand gelopen ruzie.

Verwant nieuws;

Opvang asielzoekers puilt uit door tekort woningen

VK 01.04.2015 Asielzoekerscentra puilen uit met vluchtelingen die recht hebben op een woning maar die niet krijgen. Van de 25 duizend bewoners van Nederlandse asielzoekerscentra wacht meer dan de helft op een huis van de gemeente. De gemeenten zeggen dat ze niet genoeg vrijgekomen huurwoningen hebben om aan de vraag te voldoen.

Mohamad wacht al maanden op een huis

Veel gemeenten slagen er niet in om voldoende asielzoekers te huisvesten. De Syriër Mohamad Ahmad wacht al maanden op een huis.

Er zijn nu 13 duizend vluchtelingen met een verblijfsvergunning die op een huis wachten, blijkt uit cijfers van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Het Rijk heeft alle gemeenten verplicht, op grond van hun inwoneraantal, een percentage van hen onderdak te bieden. In het komende half jaar komen er nog eens ongeveer 13 duizend woningzoekende vluchtelingen bij. Mogelijk valt dit aantal hoger uit omdat veel Syrische vluchtelingen bezig zijn met gezinshereniging.

Asielzoekers wachten op huizen

Telegraaf 01.04.2015 Het aantal vluchtelingen in asielzoekerszoekerscentra dat wacht op een woning in een gemeente zal dit jaar verder toenemen. Daar gaat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) van uit.

Momenteel wachten bijna 13.000 vluchtelingen in asielzoekerscentra op een woning. „Dat zal naar verwachting meer worden”, aldus een woordvoerder van het COA naar aanleiding van een bericht in de Volkskrant woensdag.

Volgens gemeenten komen er niet genoeg huurwoningen vrij om aan de vraag te voldoen. Het is volgens de woordvoerder een „enorme opgave” voor de gemeenten. Die krijgen elk halfjaar een taakstelling opgelegd om een bepaald aantal vluchtelingen te huisvesten.

Asielplan VVD krijgt weinig gehoor in Tweede Kamer

VK 26.03.2015 De VVD kreeg de aandacht, maar de PvdA krijgt een ruimer asielbeleid. Zo staan de zaken ervoor na een week debat over het VVD-plan om de grenzen te sluiten.

De PvdA wil dat er weer een reddingsdienst op de Middellandse Zee komt voor asielzoekers die de oversteek naar Europa wagen. De kustwacht is er niet alleen ‘voor grensbewaking, maar ook om mensen te redden en hulp te bieden’, zei PvdA-Kamerlid Attje Kuiken. Daarmee lijkt er een meerderheid in de Tweede Kamer te zijn voor het uitbreiden van de missie in de Middellandse Zee.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Grootste deel Kamer kraakt VVD-asielplan

Rutte: kabinet neemt asielplan VVD niet over

VVD-vluchtelingenplan is te weinig realistisch5

Grootste deel Tweede Kamer kraakt VVD-asielplan

NU 26.03.2015 De Tweede Kamer heeft donderdagavond de vloer aangeveegd met een asielplan van regeringspartij VVD. De pijlen richtten zich vooral op het idee om de buitengrenzen van Europa te sluiten voor asielzoekers.

Wat D66 betreft kan het ”onrealistische plan” waarvan ”een deel is gestolen uit de snoepwinkel van de PVV” beter meteen de prullenbak in. De SP noemde het ”een nogal hitsige oproep” naar de PVV-achterban.

Maar hoewel de PVV de grenzen ook wil sluiten, viel de partij hard uit. “Volksverlakkerij, wanstaltig en laf”, sprak PVV-Kamerlid Sietse Fritsma. Hij hekelde vooral dat de VVD een dag later al boog voor coalitiegenoot PvdA. Want die ziet het plan ook niet zitten.

Lees meer over: VVD Asielzoekers

Gerelateerde artikelen;

Grootste deel Kamer kraakt VVD-asielplan

Trouw 26.03.2015 De Tweede Kamer heeft vanavond de vloer aangeveegd met een asielplan van regeringspartij VVD. De pijlen richtten zich vooral op het idee om de buitengrenzen van Europa te sluiten voor asielzoekers.

Wat D66 betreft kan het ‘onrealistische plan’ waarvan ‘een deel is gestolen uit de snoepwinkel van de PVV’ beter meteen de prullenbak in. De SP noemde het ‘een nogal hitsige lokroep’ naar de PVV-achterban.

Maar hoewel de PVV de grenzen ook wil sluiten, viel de partij hard uit. ‘Volksverlakkerij, wanstaltig en laf’, sprak PVV-Kamerlid Sietse Fritsma. Hij hekelde vooral dat de VVD een dag later al boog voor coalitiegenoot PvdA. Want die ziet het plan ook niet zitten.

Van D66 mocht het „onrealistische plan” waarvan „een deel is gestolen uit de snoepwinkel van de PVV” meteen de prullenbak in. De SP noemde het „een nogal hitsige lokroep” naar de PVV-achterban. De PVV hekelde vooral dat de VVD een dag later al boog voor coalitiegenoot PvdA. „Wanstaltig en laf”, vond PVV-Kamerlid Sietse Fritsma.

PvdA en de rest van de oppositie benadrukten dat Europa altijd een veilige haven moet blijven voor degenen die dat nodig hebben. „We willen wel inzetten op een steviger aanpak van mensensmokkel, wat een miljardenbusiness is geworden”, zei PvdA-Kamerlid Attje Kuiken.

Kamer kraakt VVD-asielplan

Telegraaf 26.03.2015  De VVD heeft donderdagavond amper bijval gekregen voor het plan om de buitengrenzen van Europa te sluiten voor asielzoekers. Het idee werkte juist averechts. De meeste partijen veegden de vloer aan met het plan en spraken zich er krachtig voor uit om vluchtelingen op te blijven vangen.

De conclusie van het debat is dat de ballon van de VVD is lekgeprikt, zo verwoordde het CDA het ongenoegen. De oppositie wilde het debat om duidelijk te krijgen waar de grootste regeringspartij en het kabinet staan met hun asielbeleid.

VVD-Tweede Kamerlid Malik Azmani kreeg veel hoon over zich heen, zowel van de tegenstanders als de enige voorstanders PVV en Groep Bontes/Van Klaveren.

Gerelateerde artikelen;

24-03: Asielplan VVD ligt in prullenbak

24-03: ‘Aanzet tot politieke discussie’

23-03: ‘Asielplan nu niet uitvoeren’

23-03: ‘Eigen beleid VVD onderuit’

23-03: ‘Asielplan geen oplossing’

Meerderheid Kamer verwerpt ‘onrealistisch’ asielplan VVD

NRC 26.03.2015 De Tweede Kamer heeft vanavond de vloer aangeveegd met een asielplan van regeringspartij VVD. De fracties waren vooral kritisch over het idee om de buitengrenzen van Europa te sluiten voor asielzoekers.

Wat D66 betreft kan het “onrealistische plan” waarvan “een deel is gestolen uit de snoepwinkel van de PVV” beter meteen de prullenbak in. De SP noemde het “een nogal hitsige oproep” naar de PVV-achterban.  LEES VERDER

‘Nederlandse asielbeleid uitnodigend voor terroristen’

NU 26.03.2015 De helft van de Nederlanders vindt Nederland te uitnodigend voor terroristen. Dat blijkt uit een peiling van Ipsos.

Maar liefst 52 procent blijkt het eens met de stelling dat terroristen door het huidige asielbeleid te makkelijk hun weg vinden naar Nederland.

Zo’n tweederde van de Nederlanders wil dat internationale afspraken over de opvang van vluchtelingen worden gerespecteerd, maar daarvan vindt slechts 22 procent dat het internationale vluchtelingenverdrag gerespecteerd moet worden en dus vluchtelingen opgevangen moeten blijven worden.

Lees meer over: Asielbeleid Asielzoekers

Gerelateerde artikelen;

Sluit de asielcentra en help armsten in de regio

VK 25.03.2015 Met opvang in de regio kun je meer vluchtelingen helpen en schaad je de mensensmokkelsyndicaten.

Wat doe je als vreemdelingen berooid, ziek en hongerig op je deur kloppen, achtervolgd door allerlei vijanden? Juist, je laat ze binnen, geeft ze eten en onderdak en dan zie je verder. Dat geldt nog sterker voor de vluchtelingen, die voor veel geld een plaatsje hebben gekocht op een onzeewaardig bootje en vervolgens midden op zee dreigen te verdrinken. Asielzoekers help je, punt uit. De afgelopen decennia is echter wel duidelijk geworden dat het overgrote deel van de vluchtelingen West-Europa wil binnenkomen vanwege een heel assortiment aan redenen en niet alleen om te ontkomen aan vervolging.

VVD-plan is zuiver populisme

VK 25.03.2015  De VVD vindt het tijd dat Europa ophoudt met het opvangen van vluchtelingen uit andere regio’s. Het worden er te veel. Bovendien gaan duizenden mensen dood in hun poging Europa te bereiken. Als ze hier niet welkom zijn, hoeven ze die reis niet meer te wagen. En het uitgespaarde geld kan besteed worden aan opvang in de regio. Dit is populisme van het zuiverste soort omdat dit plan om diverse redenen niet uitvoerbaar is. En dat zullen ze bij de VVD ook best weten.

Bezwaren

Verreweg de meeste vluchtelingen uit het Midden-Oosten en Afrika blijven ook nu al in de regio. Vaak leven zij al jaren, en soms generaties lang, in een vluchtelingenkamp

Allereerst zijn er fikse juridische obstakels. De EU-lidstaten zijn partij in het Vluchtelingenverdrag. Uit dat verdrag volgt dat eenieder het recht heeft asiel te vragen en dat een vreemdeling niet mag worden teruggestuurd naar een onveilige situatie. Ook in de Europese wetten zijn deze uitgangspunten vastgelegd. Dat zijn geen vrijblijvende afspraken. Ook het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (dat de lidstaten van de Raad van Europa bindt) biedt vreemdelingen bescherming. Dit alles zou moeten worden opgezegd, met alle consequenties van dien voor de overige internationale afspraken die in Europa gemaakt zijn.

MEER;

Rutte: kabinet neemt asielplan VVD niet over

VVD-Kamerlid René Leegte stapt op om nevenfunctie

Het Fort Europa-idee gaat Brussel te ver

Rutte: kabinet neemt asielplan VVD niet over

VK 24.03.2015 Als het om migratie gaat is het regeerakkoord leidend en het nieuwe asielplan van de VVD zal dan ook niet door het kabinet worden overgenomen. Dat maakte premier Mark Rutte vandaag duidelijk in de Tweede Kamer.

‘Als ik zo door mijn oogharen kijk dan geeft het regeerakkoord geen ruimte om het plan over te nemen’, zei Rutte. Hij ziet het voorstel van de liberale fractie als een nuttige bijdrage van de grootste regeringspartij aan de discussie over migratie. Volgens de premier voert Nederland een ‘restrictief, maar rechtvaardig’ asielbeleid.

De VVD stelde zondag voor om om de grenzen van Europa te sluiten voor asielzoekers en mensen alleen nog in de eigen regio op te vangen. Het plan werd door de overgrote meerderheid van de partijen in de Tweede Kamer naar de prullenbak verwezen.

Rutte ziet door zijn ‘oogharen’ geen ruimte voor asielplan

Elsevier 24.03.2015 Het regeerakkoord is leidend als het om migratie gaat. Het vluchtelingenplan van de VVD zal dan ook niet door het kabinet worden overgenomen.

‘Als ik zo door mijn oogharen kijk dan geeft het regeerakkoord geen ruimte om het plan over te nemen,’ zei premier Mark Rutte(VVD) dinsdag in de Tweede Kamer.

Volgens Elsevier;

René van Rijckevorsel: VVD-plan is een stuk humaner dan het huidige asielbeleid

Eerder op de dag was ook de nieuwe staatssecretaris van Justitie,Klaas Dijkhoff (VVD) terughoudend. ‘Het is nu geen onderdeel van het kabinetsbeleid. En het is niet mijn verantwoordelijkheid als staatssecretaris om vooruit te lopen nu nog discussie moet plaatsvinden tussen politieke partijen,’ zei hij.

Eigen regio

De VVD-fractie stelde zondag voor om de grenzen van Europa te sluiten voor asielzoekers en mensen alleen nog in de eigen regio op te vangen. Voor de liberalen is de huidige gang van zaken onhoudbaar en een groot risico voor de veiligheid.

Het is nu namelijk ‘niet te voorkomen dat ook terroristen hun weg naar Europa weten te vinden, zei Tweede Kamerlid Malik Azmani. We lopen een groot risico, als we de huidige aanpak niet veranderen, vindt hij. De terreur van Islamitische Staat – die zich de laatste tijd ook steeds meer laat gelden in Noord-Afrika – jaagt mensen in de handen van de smokkelaars.

Kritiek

Coalitiegenoot PvdA ziet niets in het plan, dat, in de woorden van Tweede Kamerlid Attje Kuiken, werd afgedaan als ‘onaanvaardbaar’. Volgens haar moet Nederland ‘een veilige haven blijven voor vluchtelingen die vanwege oorlog, afkomst, geaardheid of politieke overtuiging hun land uit worden gejaagd’.

Ook uit de rest van de Kamer klonk kritiek, met uitzondering van de PVV, die het plan ‘Geweldig’ noemde. Kritische geluiden waren ook te horen bij de liberalen zelf. ‘Sluiten van de grens voor asielzoekers is in strijd met internationale verdragen. Plan VVD dus onuitvoerbaar. En humanitair onwenselijk,’ zegt oud-Kamervoorzitter Frans Weisglas.

Rutte: regeerakkoord leidend voor migratiezaken

NRC 24.03.2015 Als het om migratie gaat, is het regeerakkoord leidend. Dat zei premier Mark Rutte vandaag in de Tweede Kamer, meldt persbureau ANP. Het nieuwe VVD-standpunt over asiel zal dan ook niet door het kabinet worden overgenomen, zo zei de premier.

Volgens Rutte moet het plan worden gezien als nuttige bijdrage aan de discussie over migratie. Hij zei: “Als ik zo door mijn oogharen kijk dan geeft het regeerakkoord geen ruimte om het plan over te nemen.”  LEES VERDER

Asielplan VVD ligt in prullenbak

Telegraaf 24.03.2015 Het nieuwe asielplan van de VVD wordt niet overgenomen door het kabinet. Dat houdt zich aan de afspraken over migratie in het regeerakkoord. Dat maakte premier Mark Rutte dinsdag duidelijk in de Tweede Kamer.

,,Als ik zo door mijn oogharen kijk dan geeft het regeerakkoord geen ruimte om het plan over te nemen”, zei Rutte. Hij ziet het voorstel van de liberale fractie als een nuttige bijdrage van de grootste regeringspartij aan de discussie over migratie.

Staatssecretaris Dijkhoff omarmt VVD-voorstel sluiten grenzen niet

NU 24.03.2015 De nieuwe staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Justitie) wil zich niet voor of tegen het VVD-voorstel om de Europese grenzen te sluiten voor asielzoekers uitspreken.

“Het is nu geen onderdeel van het kabinetsbeleid. En het is niet mijn verantwoordelijkheid als staatssecretaris om vooruit te lopen nu nog discussie moet plaatsvinden tussen politieke partijen”, aldus Dijkhoff dinsdag.

“Ik heb nu niet gehoord dat er een meerderheid in de Kamer is. Dat is aan de politiek om elkaar te overtuigen. Maar ieder voorstel waar een meerderheid voor is en wij als kabinet ons in kunnen vinden voeren we uit.”

Teeven

Ook de voorganger van Dijkhoff, Fred Teeven, maakte zich onlangszorgen over de asielinstroom en wilde de opvang concentreren in de regio.

Dijkhoff over asielplan

Lees meer over: Asielzoekers VVD

Gerelateerde artikelen;

‘Aanzet tot politieke discussie’

Telegraaf 24.03.2015  De nieuwe staatssecretaris Klaas Dijkhoff van Veiligheid en Justitie wil niet vooruitlopen op een VVD-plan om alleen nog Europese vluchtelingen asiel te bieden in Europa. Dat liet de VVD’er dinsdag blijken in de Tweede Kamer, waar hij zijn debuut maakte in ‘vak K’.

Dijkhoff noemde het plan „de aanzet tot een politieke discussie”. Als kersverse staatssecretaris heeft hij er nog niks mee van doen gehad en hij heeft er als liberaal Kamerlid, wat hij tot en met donderdag nog was, „geen letter van getypt”.

Hij benadrukte dat hij nu als bewindspersoon de verantwoordelijkheid heeft om het beleid van het kabinet uit te voeren. „Als het plan een meerderheid in de Tweede Kamer haalt, dan moet het kabinet ermee aan de slag. Maar ik heb geen meerderheid gehoord.”

VVD-vluchtelingenplan is te weinig realistisch

VK 24.03.2015 Het VVD-plan is te weinig realistisch om bij te dragen aan de oplossing van het vluchtelingenprobleem.

De VVD wil, bij monde van het Kamerlid Malik Azmani, de buitengrenzen van de EU sluiten voor niet-Europese asielzoekers. Daarmee is ze de PVV, die wil dat Nederland zijn grenzen eenzijdig sluit, dicht genaderd. Dat geeft te denken. Een regeringspartij die zich laat voorstaan op haar realiteitszin plaatst zich met haar asielplan, dat nota bene gedegen zou zijn voorbereid, buiten de politieke en volkenrechtelijke orde. Noch in Nederland, noch in Europa is er parlementair draagvlak voor te vinden. Het plan zou, om beleid te worden, opzegging van internationale verdragen vereisen.

GroenLinks presenteert sociaal vluchtelingenplan in antwoord op VVD

GL 24.03.2015 In reactie op het voorstel van de VVD om de Europese grenzen te sluiten voor vluchtelingen, komt GroenLinks met eigen plannen om te voorkomen dat vluchtelingen sterven, doordat zij op de Middellandse Zee verdrinken. Eén van de voorstellen is dat het mogelijk moet worden voor vluchtelingen om bij een Nederlandse ambassade asiel aan te vragen.

VVD-plan
De VVD kreeg veel kritiek op hun plan om de Europese grenzen volledig te sluiten voor asielzoekers, onder meer van GroenLinks.

GroenLinks-Tweede Kamerlid Linda Voortman zegt daarover: “Bootvluchtelingen worden door de VVD weggezet als gelukszoekers of potentiële terroristen. De minimale inzet die Nederland momenteel hanteert, wanneer het gaat om de opvang van vluchtelingen,  zou volgens de VVD leiden tot ontwrichting van de samenleving. Het feit dat 97% van de Syrische vluchtelingen nu al onder erbarmelijke omstandigheden wordt opgevangen in lekkende tenten in de buurlanden, wordt voor het gemak even vergeten door de VVD. Hun plannen zijn juist koren op de molen voor mensensmokkelaars die hun prijzen omhoog kunnen gooien.”

Een alternatief plan
GroenLinks geeft vandaag gehoor aan de oproep van de VVD aan partijen die kritisch op het plan hebben gereageerd om met eigen voorstellen te komen. De partij stelt voor om asielaanvragen bij ambassades mogelijk te maken, meer reddingsmaterieel in te zetten in de Middellandse Zee en de instroom van vluchtelingen eerlijker te verdelen over Europese landen. Daarnaast wil GroenLinks net als de VVD investeren in opvang in de regio, maar dan zonder het dreigement van sluitende grenzen. Tot slot wil de partij de oorzaak van de migratiestroom aanpakken door meer te investeren in diplomatie, ontwikkelingssamenwerking en het wegnemen van handelsbarrières, die economische groei in zwakke regio’s tegenhouden.

Voortman: “In tegenstelling tot die van de VVD werken onze plannen wél om te voorkomen dat vluchtelingen in gammele bootjes de zee oversteken, steeds vaker met de dood tot gevolg. Met de voorstellen van GroenLinks worden zowel de acute problemen met de instroom, als de structurele oorzaak van de toegenomen aantallen vluchtelingen aangepakt.”

Steun
Dinsdag vraagt Voortman een debat aan over deze kwestie. Zij wijst erop dat met steun van de PvdA  er een meerderheid in de Tweede Kamer zou zijn voor voorstellen om het asielbeleid humaner te maken.

Voortman: “Wanneer je hart hebt voor mensen die huis en haard ontvluchten, is niets doen geen optie. Het is nu aan de PvdA om te kiezen: het rechtse, niet-humane voorstel van de VVD, of de sociale voorstellen van GroenLinks.” 

Lees hier de vijf voorstellen voor een sociaal vluchtelingenbeleid.

Meer lezen;

GroenLinks presenteert sociaal vluchtelingenplan in antwoord op VVD

 ‘Asielplan nu niet uitvoeren’

Telegraaf 23.03.2015 De kans is klein dat het huidige Kabinet het omstreden asielplan van de VVD gaat uitvoeren, omdat coalitiepartner PvdA mordicus tegen is.

Dat heeft VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra gezegd in gesprek met het RTL Nieuws. Zijlstra zei: ,,Ik heb van de PvdA begrepen dat ze wat minder enthousiast zijn over dit plan, dus als we dit voor elkaar willen krijgen zullen we die meerderheid wel moeten hebben. Maar ik ben ervan overtuigd, dat als het nu niet lukt, het op termijn zeker aan de orde zal zijn.”

‘Bommetje onder coalitie’

De VVD’er ontkent dat het asielplan bewust is gelanceerd om een ‘bommetje onder de coalitie’ te plaatsen. Zijn partij wil zich gewoon aan het regeerakkoord houden, stelt Zijlstra: ,,Daar staat dit niet in, maar we zullen doorgaan om te proberen partijen in brede zin te overtuigen van het feit dat dit een betere oplossing is.”

Geert Wilders noemt het asielplan na de uitspraken van Zijlstra een ‘losse flodder’: ,,VVD buigt opnieuw voor PvdA. Waardeloos. Net als belofte 1000 euro voor iedereen.”

Gerelateerde artikelen;

23-03: ‘Eigen beleid VVD onderuit’

23-03: ‘Asielplan geen oplossing’

23-03: Kritiek VVD-plan asielzoekers

22-03: VVD: grenzen EU dicht

Alleen PVV steunt nieuw asielplan VVD

VK 23.03.2015 De VVD staat in de Tweede Kamer vrijwel alleen met het nieuwe asielplan van de fractie. Alleen de PVV heeft steun uitgesproken. Nadat het plan gisteren al was afgewezen door coalitiegenoot PvdA en de meeste oppositiepartijen, haalde ook het CDA het vandaag onderuit.

In het plan pleit de VVD-fractie ervoor om de grenzen van Europa te sluiten voor asielzoekers en mensen alleen nog in de eigen regio op te vangen. Dat moet een einde maken aan de praktijken van mensensmokkelaars en de duizenden die bij een overtocht van Afrika naar Europa verdrinken in de Middellandse Zee.

Europa op slot?

De scherpste opinies op een rij: ‘VVD-plan is populisme op zijn slechtst.’

Regeerakkoord

Binnen de coalitie werd vandaag relaxed gereageerd op speculaties dat het plan een bom onder de samenwerking tussen VVD en PvdA zou zijn. VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra ontkende dat bij BNR. ‘Wij zijn gebonden aan het regeerakkoord. Dus we kunnen het kabinet niet dwingen iets te accepteren wat niet in het regeerakkoord staat. Maar de PvdA kan mij niet dwingen te stoppen met nadenken.’

De VVD hoopt op de langere termijn steun te krijgen voor het plan, de liberalen zien dat er nu in de Kamer veel te weinig steun voor is. Zijlstra zei dat het asielplan al langer klaar lag maar dat hij niet wilde dat het ‘een dingetje’ zou worden in de afgelopen verkiezingscampagne. Daarom is het pas afgelopen zondag naar buiten gebracht.

Tegenover RTL Nieuws ontkende Zijlstra dat het plan de coalitie op losse schroeven zet. De VVD-fractieleider zei ervan overtuigd te zijn dat op termijn een meerderheid voor het plan mogelijk moet zijn.

Europa op slot? ‘VVD-plan is populisme op zijn slechtst’

VK 23.03.2015 De VVD wil de grenzen van Europa sluiten voor niet-Europese vluchtelingen. Waarom komt de VVD (nu) met dit plan en is het haalbaar? De scherpste opinies op een rij.

Maarten den Heijer, verbonden aan de UvA en gespecialiseerd in vluchtelingenrecht

‘Wij vinden dit geweldig nieuws, omdat de asielzoekersstroom moet worden stopgezet. Voor de VVD is dit een forse koerswijziging, want onze eerdere moties om het vluchtelingenverdrag op te zeggen hebben ze niet gesteund. Maar als de VVD nu dezelfde mening is toegedaan als de PVV is dat positief. Hoe meer mensen en partijen onze standpunten delen, hoe beter het is.

‘De nieuwe VVD-migratienota van Kamerlid Malik Azmani komt op mij over als een slecht bachelor-essay. Neem het voorstel om vluchtelingen vooral in de eigen regio opvang te bieden. Dat gebeurt al, voor ongeveer 85 procent, blijkt uit cijfers van de UNHCR.

De VVD zoekt stemmen maar is geen serieuze politiek aan het bedrijven. Op de lange termijn zie ik hier alleen maar verliezers.

Leo Lucassen, directeur van het Instituut voor Sociale Geschiedenis en hoogleraar migratie

‘Het relaas van de VVD is op allerlei punten ongeloofwaardig. Ten eerste moeten we ons goed realiseren dat heel veel mensen helemaal niet naar Europa komen, maar worden opgevangen in buurlanden. Dat laat de VVD voor het gemak even weg. Daarnaast gaat het, als je puur naar Nederland kijkt, helemaal niet om zulke grote aantallen. Uit cijfers van het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) blijkt dat het aantal vluchtelingen in asielzoekerscentra nu nog maar een derde is van het aantal in het jaar 2000.

‘Grenzen sluiten’ van VVD klinkt als profilerende proefballon

Trouw 23.03.2015 De Provinciale Statenverkiezingen zijn koud achter de rug of de VVD speelt zichzelf in de kijker met het nieuwe partijstandpunt om de grenzen te sluiten voor vluchtelingen van buiten de Europese Unie.

VVD-fractiewoordvoerder en Kamerlid Malik Azmani: “De almaar stijgende toestroom van vluchtelingen zorgt voor ontwrichting van de samenleving: het draagvlak voor opvang neemt af, het zet onze sociale voorzieningen onder druk en we weten niet wie we binnenhalen: een echte vluchteling, een gelukszoeker of een terrorist”. Hij pleit voor meer opvang in de regio. VluchtelingenWerk noemde het plan ‘een niet-realistische oplossing voor niet-bestaande problemen’.

Coalitiepartner PvdA reageerde bijna verontwaardigd. De partij is het principieel oneens met de VVD en wees erop dat het nieuwe partijstandpunt ook geen steun zal krijgen van de Tweede Kamer of binnen Europa. We vroegen aan Bart Zuidervaart, chef van de politieke redactie van Trouw, waarom de VVD dan nu dan opeens met dit nieuwe standpunt naar voren komt.

‘Eigen beleid VVD onderuit’

Telegraaf 23.03.2015  Het plan van de VVD om in Europa alleen Europese vreemdelingen op te vangen, is volgens CDA-leider Sybrand Buma „een motie van wantrouwen tegen het eigen kabinetsbeleid.” Dat zei hij maandag.

De VVD wil mensen alleen binnen hun eigen regio in veiligheid brengen. Dat voorkomt ook dat ze op weg naar Europa verdrinken. Het liberale Kamerlid Malik Azmani maakte zondag een storm van kritiek los met dit voorstel.

„Al twee jaar lang vraagt het CDA aandacht voor de toegenomen asielaanvragen uit Afrika, Syrië en Irak. Hierbij is gepleit voor betere opvang in de regio, scherpere controles van de buitengrenzen en is het voorstel gedaan een ontheemdenstatus ofwel tijdelijke verblijfsvergunning toe te kennen aan vluchtelingen die naar Nederland komen. Op al deze voorstellen gaf toenmalig staatssecretaris Teeven aan dat dit niet nodig was”, aldus Buma.

Gerelateerde artikelen;

23-03: ‘Asielplan geen oplossing’

VVD-plan is humaner dan huidig asielbeleid

Elsevier 23.03.2015 De reacties op VVD-plan doen denken aan de manier waarop ideeën van Frits Bolkestein en Pim Fortuynwerden verketterd. Maar de VVD snapt het: Europa bezwijkt onder vluchtelingenstroom

Op Twitter hadden D66, GroenLinks en de ChristenUnie hun schrille commentaar meteen klaar: ‘Bah bah bah’ (Alexander Pechtold van D66).

De VVD publiceerde zondagavond een plan van Kamerlid Malik Azmani om het razendsnel groeiende aantal asielzoekers in te tomen.

De meeste reacties doen denken aan de manier waarop eerder de ideeën van onder anderen Frits Bolkestein en Pim Fortuyn over immigratie werden verketterd – ideeën die inmiddels algemeen zijn aanvaard.

Lees ook…

VVD en PvdA in botsing over vluchtelingenplan

Lees ook…

Afshin Ellian: Bewaak de grenzen van Fort Europa omwille van onze vrijheid

‘Asielplan VVD biedt geen ultieme oplossing terrorisme’

NU 23.03.2015 Het asielplan van de VVD is geen ultieme oplossing om het gevaar van terrorisme in te dammen. Dat concludeert terrorismedeskundige Jelle van Buuren van de Universiteit Leiden.

Er zijn geen harde signalen en geen cijfers openbaar dat terreurorganisaties als IS terroristen in de vluchtelingenstroom meesturen om zo in Europa te komen.

Van Buuren reageert hiermee op een van de argumenten van Tweede Kamerlid Malik Azmani (VVD) om de toestroom van asielzoekers naar de EU in te dammen. De VVD’er vindt dat vluchtelingen in de regio moeten worden opgevangen.

Lees meer over: Asielzoekers

Gerelateerde artikelen;

‘Asielplan geen oplossing’

Telegraaf 23.03.2015 Het asielplan van de VVD is geen ultieme oplossing om het gevaar van terrorisme in te dammen. Dat concludeert terrorismedeskundige Jelle van Buuren van de Universiteit Leiden. Er zijn geen harde signalen en geen cijfers openbaar dat terreurorganisaties als IS terroristen in de vluchtelingenstroom meesturen om zo in Europa te komen.

Van Buuren reageert hiermee op een van de argumenten van Tweede Kamerlid Malik Azmani (VVD) om de toestroom van asielzoekers naar de EU in te dammen. De VVD’er vindt dat vluchtelingen in de regio moeten worden opgevangen.

Asielplan VVD stuit op massaal verzet

Elsevier 23.03.2015 Het plan van de VVD om geen asielzoekers meer in Nederland toe te laten, wordt kritisch ontvangen. Alleen de PVV vindt het asielplan ‘geweldig’.

‘Asielzoekers moeten opgevangen worden in de eigen regio,’ zei VVD-Kamerlid Malik Azmani zondag naar aanleiding van een beleidsnotitie binnen zijn partij.

De PVV wil het plan het liefst vandaag nog uitvoeren. ‘Geweldig: geen asielopvang meer hier. Nu snel de PvdA lozen!’ jubelde Geert Wilders op Twitter.

Kritiek

Maar bij de PVV-leider stoppen ook direct de positieve reacties op het voorstel. Coalitiepartner PvdA gruwelt van het plan. ‘Asielplan VVD is volstrekt onaanvaardbaar. Druist in tegen de internationale solidariteit en de barmhartigheid waar wij voor staan. Het is bovendien in strijd met vele internationale verdragen. Dit gaan we niet doen dus,’ schrijft PvdA-leider Diederik Samsom op Facebook.

PvdA-Kamerlid Attje Kuiken, die asiel en migratie in haar portefeuille heeft, vindt het plan eveneens onaanvaardbaar. ‘Nederland is veilige haven voor mensen die vanwege oorlog, afkomst, geaardheid/politiek hun land zijn ontvlucht. EU afsluiten is onaanvaardbaar,’ schrijft ze op Twitter.

Kabinetsgedoger D66 is ook niet te spreken over het plan. ‘Bah bah bah! VVD gaat ruzie zoeken over rug asielzoekers. Nieuw belastingstelsel is kennelijk te moeilijk, dus crisissfeer scheppen…’ zegt D66-leider Alexander Pechtold.

Volgens VluchtelingenWerk wordt van de Syrische vluchtelingen bijvoorbeeld al 97 procent opgevangen in de regio, zoals Jordanië, Libanon en Turkije. De rest komt naar Europa. ‘En dat kleine aantal mensen moeten we bescherming blijven bieden. Als je de grenzen nu dichtdoet, dan gaan ze juist nóg meer moeite doen om hier te komen, nemen ze nóg meer risico’s, en rekenen mensensmokkelaars nóg hogere prijzen.’

Kritiek VVD-plan asielzoekers

Telegraaf 23.03.2015 Het VVD-plan om de asielstroom naar Europa in te dammen, is zondagavond kritisch ontvangen door andere politieke partijen. Alleen PVV-leider Geert Wilders noemt het voorstel van Malik Azmani „geweldig’. Wilders stelt: „Hopelijk geen loze belofte. Ik stel voor snel de PvdA lozen en met ons uitvoeren!” PvdA, D66, GroenLinks, ChristenUnie en de groep Bontes/Van Klaveren zijn kritisch in hun eerste reacties.

Gerelateerde artikelen;

22-03: ‘Plan VVD niet realistisch’

22-03: VVD: grenzen EU dicht

VVD met nieuw asielbeleid op ramkoers met PvdA

VK 22.03.2015 Binnen een week na de afstraffing bij de provinciale verkiezingen koerst de VVD aan op een directe confrontatie met coalitiepartner PvdA over het asielbeleid. De liberalen willen volledig stoppen met asielopvang van niet-Europese vluchtelingen in Europa. Het kabinet moet zich daarvoor gaan inspannen. Voor de PvdA is dit onaanvaardbaar: de VVD zal moeten inbinden, laat die fractie weten.

De VVD maakte het nieuwe partijstandpunt zondagavond openbaar. Volgens bronnen in de coalitie is er de afgelopen tijd naarstig aan gewerkt, in eerste instantie in overleg met de PvdA. Toen bleek dat de coalitie het hierover niet eens zal worden, heeft de VVD besloten haar eigen weg te kiezen. Bronnen in de PvdA reageerden zondagavond vooral verbaasd: zij wijzen erop dat het plan sowieso kansloos is, omdat er ook buiten de PvdA om geen Tweede Kamermeerderheid voor te vinden zal zijn. De sociaal-democraten vragen zich daarom vooral af hoe hard de VVD dit wil gaan spelen.

Column Sheila Sitalsing over het voorstel

‘Ik zie twee mogelijkheden. 1. De VVD wil na de jongste verkiezingsoverwinning zo snel mogelijk de PvdA lozen en nieuwe verkiezingen voor de Tweede Kamer uitschrijven. 2. Goena goena bestaat.’

‘Plan VVD niet realistisch’

Telegraaf 22.03.2015  Een niet-realistische oplossing voor niet-bestaande problemen. Dat vindt VluchtelingenWerk van het voorstel van de VVD om een einde te maken aan de stroom van asielzoekers naar Europa. „Opvang in de regio gebeurt al jaren. En ontwrichting in de samenleving, dat herkennen wij echt niet. Mensen vinden de ellende die vluchtelingen meemaken, over het algemeen juist erg”, zegt een woordvoerster.

Gerelateerde artikelen;

22-03: VVD: grenzen EU dicht

Uitge­pro­ce­de­erde asiel­zoe­kers in A’dam…

VVD: Alleen asiel voor Europese vluchteling

Trouw 22.03.2015 Het VVD-plan om de asielstroom naar Europa in te dammen, is vanavond kritisch ontvangen door andere politieke partijen. Alleen PVV-leider Geert Wilders noemt het voorstel van Malik Azmani ‘geweldig’. PvdA, D66, GroenLinks, ChristenUnie en de groep Bontes/Van Klaveren zijn kritisch in hun eerste reacties.

Azmani stelt vandaag dat hij in principe alleen Europese vluchtelingen asiel wil bieden in Europa. ‘Door in de regio voldoende veilige opvang te creëren, maken we asielaanvragen in Europa overbodig’.

De huidige aanpak noemt de VVD’er onhoudbaar en een groot risico voor de veiligheid. ‘De terreur van IS’ jaagt mensen in de handen van de smokkelaars. Omdat die daar grof aan verdienen wordt zo bijgedragen aan de financiering van de gewapende strijd tegen het westen, meent Azmani.

Meer over;

VVD wil de Europese buitengrenzen sluiten voor asielzoekers

NU 22.03.2015 De VVD wil het Europese asielbeleid afschaffen en de grenzen sluiten. Vluchtelingen moeten voortaan een veilige opvang krijgen in hun eigen regio.

Daar moeten ze ook een bestaan voor langere tijd kunnen opbouwen, eventueel met Europese hulp, staat in een interne beleidsnotitie van de VVD, dat meldt de NOS.

In Nederland en de andere Europese landen kunnen ze dan niet meer terecht voor opvang en onderdak. “Met die boodschap moet de nieuwe staatssecretaris van Asielzaken naar Brussel”, zegt VVD-Kamerlid Azmani over zijn notitie.

Lees meer over: Asielzoekers

VVD: grenzen EU dicht

Telegraaf 22.03.2015 De VVD wil dat er een einde komt aan de stroom van asielzoekers naar Europa. Volgens Tweede Kamerlid Malik Azmani is het nu „niet te voorkomen dat ook terroristen hun weg naar Europa weten te vinden”. Azmani stelt zondag dat hij in principe alleen Europese vluchtelingen asiel wil bieden in Europa. Azmani: „Door in de regio voldoende veilige opvang te creëren, maken we asielaanvragen in Europa overbodig”.

Attje Kuiken van coalitiepartij PvdA ziet niets in het plan. „Nederland moet een veilige haven blijven voor vluchtelingen die vanwege oorlog, afkomst, geaardheid of politieke overtuiging hun land uit worden gejaagd. Natuurlijk moeten we streven naar een gezamenlijk asielbeleid dat smokkelaars de pas afsnijdt, maar Europa afsluiten voor vluchtelingen is voor de PvdA onaanvaardbaar.”

VVD en PvdA in botsing over vluchtelingenplan

Elsevier 22.03.2015 De VVD wil dat er een einde komt aan de stroom van vluchtelingen naar Europa. Voor de liberalen is de huidige gang van zaken onhoudbaar en een groot risico voor de veiligheid. Maar de PvdA noemt de ideeën van de coalitiegenoot ‘onaanvaardbaar’.

Het is nu namelijk ‘niet te voorkomen dat ook terroristen hun weg naar Europa weten te vinden,’ zegt Tweede Kamerlid Malik Azmani naar aanleiding van een interne beleidsnotitie van de VVD.

Hij wil in principe alleen vluchtelingen uit Europa asiel aanbieden in Europa. ‘Door in de regio voldoende veilige opvang te creëren, maken we asielaanvragen in Europa overbodig.’

Volgens onze bloggers;

Afshin Ellian: Bewaak de grenzen van Fort Europa omwille van onze vrijheid

Onaanvaardbaar

Maar coalitiepartij PvdA ziet helemaal niets in het plan en noemt het zelfs ‘onaanvaardbaar’ en ‘niet reëel. Volgens Kamerlid Attje Kuiken ‘moet Nederland een veilige haven blijven voor vluchtelingen die vanwege oorlog, afkomst, geaardheid of politieke overtuiging hun land uit worden gejaagd.’

Het voorgestelde beleid maakt geen onderdeel uit van het regeerakkoord tussen VVD en PvdA. De sociaaldemocraten kennen het plan, maar zijn niet bereid mee te werken aan uitvoering ervan, schrijft de NOS.

VVD wil vluchtelingen van buiten EU weren, PvdA: ‘onaanvaardbaar’

NRC 22.03.2015 De VVD wil dat het Europese asielbeleid op de schop gaat. De grenzen moeten dicht voor vluchtelingen van buiten de Europese Unie. Zij zouden moeten worden opgevangen in hun eigen regio. Dat staat in een beleidsnotitie van de VVD.

Alleen voor vluchtelingen van binnen Europa zou plaats zijn. Voor de opvang van alle anderen wil de VVD eventueel Europese hulp regelen aan de gastlanden. De coalitiepartij wil verder dat het opvangen van vluchtelingen door landen in de eigen regio tot een criterium wordt gemaakt voor het ontvangen van ontwikkelingshulp. Ook handelsovereenkomsten, verdragen en visaverstrekking zouden gekoppeld worden aan medewerking aan het door VVD voorgestelde asielbeleid.

In 2013 waren er wereldwijd 51,2 miljoen ontheemden. Dat is meer dan ooit sinds 1989, toen de organisatie aantallen ging meten. Turkije is door de toestroom van vluchtelingen uit Syrië, waar een opstand uitmondde in een burgeroorlog, het land dat de meeste vluchtelingen opvangt. In Turkije zitten 1,62 miljoen vluchtelingen. In Pakistan, het land waar na Turkije de meeste vluchtelingen zijn, worden ongeveer 1,6 miljoen vluchtelingen opgevangen. LEES VERDER

Advertenties

maart 24, 2015 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 4 reacties

Peiling 2e kamer 11.05.2014 Maurice de Hond – PvdA 10 zetels

Peil 11.05.2014

PvdA zakt, geen animo voor Mark Rutte

De PvdA zakt in de peilingen nog verder weg. De PvdA zakt deze week met 2 zetels terug naar 10De partij van Samsom en Spekman houdt in het nieuwste onderzoek van Maurice de Hond nog maar 10 zetels over.

De VVD doet het een stuk beter in de peiling van De Hond. De liberalen pakken 2 zetels winst en naderen daardoor met 22 zetels D66 (25 zetels) en de PVV (24 zetels). Het CDA stijgt 2 zetels en komt daarmee met 21 zetels op gelijke hoogte met de SP, dat 1 zetel inlevert.

Minder dan 7 procent van de Nederlanders geeft nu aan nog PvdA te willen stemmen.

Slechts 19 procent van de Nederlanders wil Mark Rutte na de volgende verkiezingen terug als premier. Alleen bij de VVD-aanhang zelf is dat percentage met 49 procent nog bijna de helft.

Peil1

De actuele Thermometer.

Weinig animo voor opnieuw een rondje premier Rutte

Trouw 11.05.2014 Slechts 19 procent van de Nederlanders wil Mark Rutte na de volgende verkiezingen terug als premier. Zes procent heeft echt ‘veel vertrouwen’ in hem. Dat valt althans op te maken uit de peiling van Maurice de Hond. Alleen bij de VVD-aanhang zelf is dat percentage met 49 procent nog bijna de helft. 64 procent van allen vindt dat Rutte de ene keer dit en de andere keer iets totaal anders zegt.

Verwant nieuws;

Rutte weinig populair

Telegraaf 11.05.2014 Slechts 19 procent van de Nederlanders wil Mark Rutte na de volgende verkiezingen terug als premier. Dat valt althans op te maken uit de peiling van Maurice de Hond. Alleen bij de VVD-aanhang zelf is dat percentage met 49 procent nog bijna de helft.

PvdA zakt verder weg

Telegraaf 11.05.2014 De PvdA zakt in de peilingen nog verder weg. De partij van Samsom en Spekman houdt in het nieuwste onderzoek van Maurice de Hond nog maar 10 zetels over.

Dat is een verlies van 2 zetels. Het betekent dat minder dan 7 procent (!) van de Nederlanders bij verkiezingen op de sociaaldemocraten zou stemmen.

Gerelateerde artikelen:

10-05: Onrust in VVD over kinderpardon

09-05: Ook Van der Laan voor pardon

09-05: Burgervaders: ruimer pardon

09-05: ‘Kinderpardon niet aangepast’

08-05: ‘Verruiming kinderpardon’

08-05: Tiener snapt niets van uitzetting

Advertenties

mei 11, 2014 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , | Plaats een reactie

Mark Rutte VVD – Het vertrouwen in de Euro

Europees Vertrouwen.

Mark Rutte VVD –  Het vertrouwen in de Euro – Rutte heeft de Kamer via zijn brief gemeld dat het kabinet nooit daadwerkelijk een euro-exit heeft overwogen. Van Rompuy kan het zich allemaal niet meer zo precies herinneren.

De Kamercommissie Europese Zaken vroeg om opheldering over de zaak.  De PVV en SP wilden dat de Kamerleden terugkwamen van het meireces, maar daarvoor was geen Kamermeerderheid. De woordvoerster van de Tweede Kamer heeft dat laten weten.

Mark Rutte kan soms ongenadig uit zijn slof schieten. Zo stond Herman Van Rompuy perplex bij een uitbarsting van de premier op 5 juni 2012 in het Catshuis. Premier Rutte zou volgens de Volkskrant twee jaar geleden EU-president Herman Van Rompuy hebben gedreigd met een Nederlands vertrek uit de eurozone als de Belg door zou gaan met een verdere machtsuitbreiding van de Europese Unie.

Het was – aldus zo bleek achteraf – een onbesuisde actie. Het verbaast dan ook niet dat de premier niet aan het incident  herinnerd wil worden, al heeft de Tweede Kamer terecht om opheldering gevraagd. Ook Van Rompuy zelf zou de kwestie het liefst willen vergeten.

Het dreigement was even grof als ongeloofwaardig. Uit de euro stappen was in 2012 net zo min als nu een serieuze optie. Het zou zowel Nederland als de Europese Unie in een diepe crisis hebben gestort. Ook aan zijn eigen partij was een ‘Nexit’ moeilijk uit te leggen geweest; de VVD heeft de euro vanaf de ondertekening van het Verdrag van Maastricht in 1992 altijd door dik en dun gesteund.

Vergeleken met de bankenunie, laat staan met de utopie van een politieke unie, waren Van Rompuys voorstellen in het kader van een economische unie tamelijk bescheiden

Rest de vraag wat Van Rompuy op 5 juni 2012 eigenlijk in het Catshuis voor snode plannen ter tafel bracht. Hij werkte op dat moment aan een ‘blauwdruk’ met vier pijlers: een bankenunie, een politieke unie, een begrotingsunie en een economische unie. Het ging op die onzalige junidag om het laatste: Van Rompuy wilde dat de eurolanden verplicht zouden worden hun economische hervormingen (opengooien van markten, pensioenen, hypotheekrenteaftrek, flexibilisering van de arbeidsmarkt) in een contract met de Europese Unie vast te leggen. Er zou ook een fonds komen om eurolanden die pijnlijke maatregelen moesten nemen, te faciliteren. Rutte zag in dat fonds een beslissende stap naar een ‘transferunie’. Dat was geen goede taxatie.

London EU-exit

Londense bankenlobby waarschuwt voor gevolgen EU-exit – Elsevier 28.04.2014 Een vertrek uit de Europese Unie (EU) zou desastreuze gevolgen hebben voor de financiële wereld in Londen. Daarmee zou het de Britse economie ‘isoleren’. Dat is de conclusie van een rapport van TheCityUK, een lobbygroep van de Londense financiële wereld.

Geen droomscenario

De lobbygroep liet de kosten doorrekenen van een Brits vertrek uit de Europese Unie en de eurozone. Het resultaat is alles behalve een droomscenario te noemen. Zo zullen de prijzen stijgen waardoor er minder Britse producten worden afgenomen. Ook zal de werkloosheid toenemen en wordt het lichte economisch herstel van de afgelopen maanden in één klap tenietgedaan. Al met al zal een exit vele honderden miljarden euro’s gaan kosten.

Met het rapport probeert de Londense banken en -zakenwereld de discussie over een EU-exit in Groot-Brittannië te sturen. De Britse premier David Cameron heeft beloofd dat de Britten in 2017 per referendum over een exit mogen stemmen, indien zijn Conservatieve partij volgend jaar de verkiezingen wint.

Kortom‘Het Verenigd Koninkrijk is (net als Nederland) beter af binnen de EU’ !!

Geert Wilders

Ook Geert Wilders PVV deed al eens een onderzoek.  En hij was blij met EU-rapport: “Het is gunstig voor Nederland om de Europese Unie te verlaten“. Het bureau Capital Economics concludeert dit in een onderzoek dat het heeft uitgevoerd in opdracht van de PVV.

Het onderzoeksbureau zegt dat een vertrek uit de EU Nederland een kans biedt om de welvaart te laten toenemen in een mate die alleen  lang geleden kon worden bereikt. De groei is mogelijk omdat regels en verplichtingen van de EU wegvallen, zo zeggen de onderzoekers. Nederland zou vrijer handelsbetrekkingen kunnen aangaan met andere landen. Enkele belangrijke conclusies uit het rapport (lees hier, pdf).

Syp Wynia: ‘De vraag is of Nederland ooit pro-Europa was’

Nederlanders hebben zich nooit erg geïnteresseerd voor Europa. Deze relatie verslechterde vanaf het moment dat Nederland meer aan Brussel ging betalen en tegelijkertijd minder invloed in Europa kreeg. De Nederlandse animo voor de Europese Verkiezingen staat intussen op een dieptepunt.

Dat zegt Elsevier-redacteur en -columnist Syp Wynia in een interview met BNR-nieuwsradio, naar aanleiding van zijn nieuwste boek boek Vervlogen visioenen. In deze bundel zijn de beste stukken verzameld die Wynia sinds 1997 in Elsevier heeft gepubliceerd over de Europese eenwording en de rol van Nederland daarin.

Nettobetaler

Wynia stelde in de uitzending de vraag of ‘Nederland überhaupt ooit wel pro-Europa is geweest’. Volgens de redacteur hebben Nederlanders nooit een innige band gehad met Europa en interesseerde het grote publiek zich simpelweg niet voor Brussel. Deze onverschilligheid verdween op het moment dat Nederland de grootste nettobetaler werd, er meer bevoegdheden naar Brussel gingen en de Unie naar het oosten uitbreidde.

Verkiezingen

Wynia denkt dat euro-sceptische stemming indirect van invloed kan zijn op de sfeer in Brussel. Euro-tegenstanders binnen het Europees Parlement organiseren zich nu beter dan vroeger. Een ‘anti-Europese’verkiezingsuitslag op 22 mei zal daarom veel staatshoofden aan het schrikken brengen en leiden tot een sceptischere houding naar Europa.

Mark Rutte over EU-top: we zijn er nog lang nietVideo

zie ook: Wouter Bos PvdA – Referendum houden over de euro en Europa

zie ook: Het vertrouwen in de Euro

zie ook: Geert Wilders PVV – Weg uit de eurozone en weg met de Euro

Zie ook: Geert Wilders PVV – De Euro en de terugkeer van de Gulden ? deel 2

Zie ook: Geert Wilders PVV – De Euro en de terugkeer van de Gulden ? deel 1

Zie ook: Geert Wilders PVV – De Gulden middenweg versus Ping-Ping foetsie

‘Dijsselbloem blijft voorzitter Eurogroep’

AD 08.09.2017 Demissionair minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem maakt zijn termijn als voorzitter van de Eurogroep af. Dat zeggen bronnen in Brussel en Den Haag tegen Het Financieele Dagblad.

De verwachting is dat Dijsselbloem, ook als hij vermoedelijk in oktober wordt afgelost, de groep van ministers zal blijven leiden tot januari 2018.

Dat hij zijn termijn zou kunnen volmaken wordt gezien als blijk van waardering. Dijsselbloem leidde de Eurogroep vijf jaar lang door Griekse stormen en ingrijpende bankenhervormingen.

Dijsselbloem wilde vandaag na de ministerraad niet bevestigen of hij voorzitter blijft. Hij zei wel dat hij graag zijn termijn van 2,5 jaar afmaakt. Die loopt dan af. ,,Het is altijd mijn intentie geweest om de termijn af te maken. We gaan het zien.”

Trage formatie

Dijsselbloem zei ook dat hij vindt dat de kabinetsformatie te lang duurt. Ietwat cynisch betwijfelde hij zelfs of er in januari al een nieuw kabinet zit. Hij vindt het langzame tempo van de formatie ,,echt in toenemende mate problematisch” worden, zei hij na de ministerraad. ,,Als u me dit in maart had gezegd, had ik u niet geloofd.” Dijsselbloem vindt dat de formerende partijen ,,moeten afronden”. Hij toonde zich ,,chagrijnig” over het trage proces.

Dijsselbloem geeft nog geen uitsluitsel over rol als Eurogroepvoorzitter

NU 08.09.2017 PvdA-minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën wil nog niet zeggen of hij tot januari voorzitter blijft van de Eurogroep, al is hij wel van plan om zijn termijn af te maken.

“Het is altijd mijn intentie geweest om de termijn af te maken. We gaan het zien”, zei hij vrijdag na afloop van de ministerraad.

Ingewijden bevestigen dat de grote eurolanden willen dat de PvdA-minister zijn klus afmaakt, ook als er voor die tijd een nieuw kabinet zit. De PvdA zal daar geen deel van uitmaken.

Volgens bronnen zijn er “positieve signalen”, al is er nog geen definitieve duidelijkheid. Dijsselbloem heeft een termijn van 2,5 jaar die nog loopt tot januari volgend jaar. Het is geen verplichting dat de Eurogroepvoorzitter minister van Financiën is, al is dat wel gebruikelijk.

De Eurogroep is het overlegorgaan van de landen die de euro hanteren. Daar maken negentien landen deel van uit.

Lees meer over: Jeroen Dijsselbloem Eurogroep

‘Dijsselbloem blijft voorzitter eurogroep’

Telegraaf 08.09.2017  PvdA-minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën blijft zo goed als zeker tot januari voorzitter van de eurogroep. Ingewijden bevestigen dat de grote eurolanden willen dat de PvdA-minister zijn termijn afmaakt, ook als er voor die tijd een nieuw kabinet zit. De PvdA zal daar geen deel van uitmaken.

Volgens bronnen zijn er ,,positieve signalen”, al is er nog geen definitieve duidelijkheid. Dijsselbloem zelf wilde vrijdag nog niet bevestigen dat hij tot januari in functie blijft bij de eurogroep, het overlegorgaan van de landen die de euro hanteren. Daarvan maken negentien landen deel uit.

Dijsselbloem heeft een termijn van 2,5 jaar tot januari. ,,Het is altijd mijn intentie geweest om de termijn af te maken. We gaan het zien”, zei hij vrijdag. Het is geen verplichting dat de eurogroepvoorzitter minister van Financiën is, al is dat wel gebruikelijk.

Dijsselbloem zei ook dat hij vindt dat de kabinetsformatie te lang duurt. Ietwat cynisch betwijfelde hij zelfs of er in januari al een nieuw kabinet zit. Hij vindt het langzame tempo van de formatie ,,echt in toenemende mate problematisch” worden, zei hij na de ministerraad. ,,Als u me dit in maart had gezegd, had ik u niet geloofd.” Dijsselbloem vindt dat de formerende partijen ,,moeten afronden”. Hij toonde zich ,,chagrijnig” over het trage proces.

Rutte ‘trots en teleurgesteld’ na EU-voorzitterschap

Trouw 05.07.2016 Trots en teleurgesteld: zo omschreef premier Mark Rutte vanochtend zijn gevoelens over het Nederlandse EU-voorzitterschap van de afgelopen zes maanden. Hij legde hierover verantwoording af in het Europees Parlement in Straatsburg.

Zelfs als we deze scheiding perfect oplossen, zijn onze problemen niet verdwenen, Mark Rutte.

Rutte zei dat hij trots is op de ‘concrete resultaten’ die het afgelopen halfjaar zijn behaald, maar teleurgesteld over de ‘schokgolf’ van het Brexitbesluit. “Dit creëert een groot probleem. We zijn op onontgonnen terrein. En zelfs als we deze scheiding perfect oplossen, zijn onze problemen niet verdwenen.”

De premier doelde hiermee op het brede euroscepticisme in Europa. Hij stelde daar tegenover dat Europese samenwerking resultaten kan opleveren die individuele lidstaten nooit alleen zouden kunnen bereiken. Als duidelijkste voorbeeld noemde Rutte de migratiedeal met Turkije, maar ook de strijd tegen terrorisme en de Europese interne markt. De afspraken over de voltooiing hiervan zijn erg belangrijk, zei Rutte.

Vorige week eindigde het Nederlandse EU-voorzitterschap. De unie ligt er totaal anders bij dan een half jaar geleden. In hoeverre had Nederland daar invloed op? Lees hier de terugblik van Brussel-correspondent Christoph Schmidt.

Minder bureaucratie
De Brexit is echter reden om niet blind naar meer politieke integratie en een federaler Europa te streven. “Dat zou een ontkenning zijn van het sentiment dat nu bij veel Europeanen leeft. Het debat moet nu gaan over minder bureaucratie en regelgeving.”

Voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker sprak van een ‘uitstekende prestatie, waardoor veel wetgeving op het juiste spoor is gezet’.

De Nederlandse Europarlementariërs Paul Tang (PvdA) en Esther de Lange (CDA) toonden zich overwegend positief. Dennis de Jong (SP) was kritisch over Ruttes ‘fixatie’ op het marktdenken. Olaf Stuger (PVV) wees op de ‘onttakeling’ van de EU die is ingezet door de Brexit en het Oekraïne-referendum in Nederland.

Europa is inderdaad meer dan alleen een markt, zei Rutte. “Maar die is wel een motor om welvaart en banen te brengen.” Op kritische opmerkingen over de migratiedeal met Turkije zei Rutte dat zonder die afspraken nog steeds honderd mensen per maand op zee zouden omkomen.

Verwant nieuws

Meer over; Europese Unie Mark Rutte Politiek

Rutte is trots en teleurgesteld over Europees voorzitterschap 

NU 05.07.2016 Premier Mark Rutte sprak dinsdag het Europees Parlement in Straatsburg toe om verantwoording af te leggen over het Nederlandse EU-voorzitterschap van de afgelopen zes maanden. Hij zei trots en teleurgesteld te zijn.

Rutte toonde zich trots op de “concrete resultaten” die het afgelopen halfjaar zijn behaald. Maar het Britse Brexitbesluit stelde hem teleur. Hij beschreef dat als een “schokgolf”.

“Dit creëert een groot probleem. We zijn op onontgonnen terrein. En zelfs als we deze scheiding perfect oplossen, zijn onze problemen niet verdwenen.”

De premier doelde hiermee op het brede euroscepticisme in Europa. Hij stelde daar tegenover dat Europese samenwerking resultaten kan opleveren die individuele lidstaten nooit alleen zouden kunnen bereiken.

Video: Rutte: ‘Brexit creëert een groot probleem’

Turkije

Als “duidelijkste” voorbeeld hiervan noemde Rutte de afspraken met Turkije over migratie, maar ook de strijd tegen terrorisme en de Europese interne markt. De afspraken over de “voltooiing” hiervan zijn erg belangrijk, betoogde Rutte.

De Brexit is echter reden om niet “blind” naar meer politieke integratie en een federaler Europa te streven. “Want dat zou een ontkenning zijn van het sentiment dat nu bij veel Europeanen leeft. Het debat moet nu gaan over minder bureaucratie en regelgeving.”

Nieuwsuur

Tijdens een interview met Nieuwsuur maandagavond reflecteerde de premier ook al op het voorzitterschap, maar stond hij ook stil bij de Brexit.

Volgens hem lijkt de hele Brexit “een spelletje” te zijn geworden, omdat steeds meer sleutelfiguren zijn afgetreden. Het vertrek van UKIP-leider Nigel Farage, de grootste voorvechter van de Brexit, noemde hij “schandalig”.

Rutte in Straatsburg

‘Niet ontevreden’

Tijdens zijn wekelijkse persconferentie afgelopen vrijdag zei de premier “al met al niet ontevreden” te zijn over het Nederlandse voorzitterschap. Niet alles is gelukt, maar er is volgens hem veel om met “enige tevredenheid” op terug te kijken.

De premier stelde toen dat Nederland als voorzitter weinig kon doen aan de Britse Brexit.

Het doel was om “concrete resultaten” te boeken. “Pragmatisch en dat is in een aantal gevallen ook gelukt”, aldus de premier. Hij noemde naast het terugdringen van de migratie vanuit Turkije als voorbeeld ook een akkoord over het uitwisselen van passagiersgegevens in de luchtvaart in de strijd tegen terrorisme.

De besluitvaardigheid en de goede voorbereiding van het Nederlandse voorzitterschap werden gewaardeerd door de andere EU-lidstaten, merkte Rutte. 

Beperkt

Nederland was vanaf januari een halfjaar de voorzitter van de Europese Unie. De voorzitter leidt de vergaderingen van de Raad van de Europese Unie, ook wel bekend als de Raad van Ministers. Daarin zitten alle ministers van de lidstaten, de raad controleert samen met het Europees Parlement de wetten van de Europese Commissie.

Ook stelt de voorzitter de agenda van de Raad samen. Daarmee kan het prioriteiten stellen en zijn stempel op het beleid drukken. De overleggen tussen de regeringsleiders en staatshoofden van de EU-landen staan wel onder leiding van EU-president Donald Tusk.

Slowakije nam vrijdag de voorzittershamer over.

Lees meer over: Mark Rutte Europees ParlementEuropese Unie

Dijsselbloem verwacht EU-akkoord belastingen en depositogarantie 

NU 14.06.2016 Minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) denkt deze week het zes maanden Nederlandse EU-voorzitterschap te kunnen afsluiten met een akkoord over maatregelen tegen belastingontduiking van multinationals en een Europees stelsel voor depositogarantie.

Hij zei dit dinsdag in het Europees Parlement in Brussel waar hij de resultaten van een halfjaar onderhandelingen kwam verantwoorden.

Op een vraag of hij het eens is met zijn Duitse collega Wolfgang Schäuble dat het Verenigd Koninkrijk geen toegang tot de interne markt meer moet krijgen als de Britten volgende week voor uittreding kiezen, antwoordde Dijsselbloem dat dreigen ”geen goede benadering” is. Hij hield een pleidooi voor Europese samenwerking en zei dat problemen met zaken als immigratie met een Brexit niet weggaan.

”Voor mij is het zelfs niet genoeg als het Verenigd Koninkrijk gewoon lid blijft. Ik zou graag zien dat het weer in de voorhoede zit bij het ontwerpen, veranderen en verbeteren van de EU. Dat was ooit zo, maar het Verenigd Koninkrijk is steeds passiever en defensiever geworden. Ik zou graag een offensief Brits lidmaatschap zien.”

Vooruitgang

Volgens Dijsselbloem is het afgelopen halfjaar veel vooruitgang in de ”ambitieuze agenda” geboekt, ”in een klimaat van economisch herstel dat geleidelijk doorzet maar minder afhankelijk zou moeten worden van externe factoren als lage olieprijzen”. Ook is de werkloosheid nog te hoog in Europa.

De bewindsman verwacht dat de EU-ministers van Financiën vrijdag de laatste hand kunnen leggen aan de wetsvoorstellen die een einde moeten maken aan agressief ‘fiscaal shoppen’ van bedrijven die in meerdere EU-landen actief zijn.

Belasting zou voortaan moeten worden betaald in het land waar de winst wordt gemaakt.

Dijsselbloem bezorgd over aanpak grotere EU-landen

Telegraaf 14.06.2016 Eurogroep-voorzitter Jeroen Dijsselbloem heeft de Europese Commissie zijn bezorgdheid laten weten dat de Commissie met meerdere maten meet als het gaat om het bewaken van het stabiliteitspact.

“In de Europese ministerraad bespeur ik bezorgdheid dat sommige grote landen meer mogen dan kleinere. De Commissie heeft Spanje en Portugal onlangs nog toegestaan langer te doen over tekortreductie, Frankrijk heeft ook al jaren uitstel. De Commissie moet de bewaker zijn van het pact, maar het blijft alleen geloofwaardig als we er met z’n allen voor zorgen dat de regels ook worden toegepast.”

Dat zei Dijsselbloem vanmorgen in debat met het Europarlement in Brussel terugkijkend op zes maanden Nederlands voorzitterschap van de EU. Komende vrijdag denkt hij die zes maanden af te kunnen sluiten met een akkoord tegen belastingontduiking door multinationals. Dijsselbloem zei dat er veel vooruitgang was geboekt, met name op het gebied van de Europese bankenunie en de veiligheid van banken.

Wat het komende Britse referendum betreft zei hij dat het heel onverstandig is om kiezers te willen vertellen wat ze moeten stemmen of ze in een richting te duwen. “Ik wil alleen de Britten wijzen op de enorme voordelen die ze nu hebben door in de Unie te zitten.”

Juncker en Rutte willen dat Europese markt versterkt wordt

NU 13.06.2016 De Europese binnenmarkt, het vrije verkeer en de vrije handel tussen de EU-lidstaten onderling moet een extra duw in de rug krijgen, schrijven premier Mark Rutte en de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker maandag.

De Europese leiders moeten afspreken om over alle plannen en voorstellen die er liggen, uiterlijk eind 2018 overeenstemming te bereiken, schrijven Rutte en Juncker in een gezamenlijk stuk in meerdere Europese kranten, waaronder Het Financieele Dagblad.

Daarnaast zouden volgens het tweetal de leiders op hun jaarlijkse top in juni steeds de stand van zaken moeten opmaken en toezien op de voortgang. “Er staat ons veel te doen in korte tijd. Maar we mogen Europa en de inwoners van Europa niet laten wachten.”

Het duo vindt het belangrijk om “meer uit de Europese interne markt” te halen. Zij verwachten daardoor economische groei en fors meer banen.

“Het kan en moet beter.” Zij willen hun ideeën op de komende top eind juni in Brussel aan de andere leiders voorleggen.

Digitale economie

Rutte en Juncker vinden het onder meer belangrijk om de digitale economie snel van het slot te halen. “We zijn er in geslaagd om offline de grenzen te slechten. Dan is het onacceptabel dat ze online weer in het scherm oppoppen als mensen een buitenlandse webshop bezoeken. Consumenten moeten in de EU overal en op elk apparaat toegang hebben tot elke dienst.”

Een ander voorbeeld dat Rutte en Juncker noemen is dat “de torenhoge internationale posttarieven veel retailers tegenhouden om hun vleugels uit te slaan.”

“Een klein pakket versturen naar het buitenland kan vijf keer duurder zijn dan naar het binnenland. Ook dat moet veranderen”, aldus Rutte en Juncker.

Lees meer over: Mark Rutte Jean-Claude Juncker

Brexit, begin van einde van de EU?

Telegraaf 14.06.2016 Europarlementariër Marietje Schaake, opiniemaker Thierry Baudet en René Cuperus van PvdA-denktank WBS kruisen de degens in DFT Debat over een dreigende Brexit. “We kunnen ons een Brexit niet veroorloven.”

Lees meer in het bijbehorende artikel

ZIE OOK:

VIDEO: Brexit, begin van einde van de EU?

‘Doemverhaal Brexit is flauwekul!’

Telegraaf 14.06.2016 De politiek bepaalt hoe groot de economische schade is van een Brexit, betoogt Martin Visser in DFT Visser Vindt. Presentatie: Maarten Steendam.

IMG_1208

Dijsselbloem zet nationale democratie op een zijspoor

VK 24.07.2015 In zijn programma voor de Eurogroep pleit Jeroen Dijsselbloem voor Brusselse planbureaus die de nationale politiek mogen vertellen wat wel en niet mag.

Schrijver Milan Kundera onderscheidde twee typen provincialisme. Het grote-landen-provincialisme bestaat eruit dat men weinig oog heeft voor wat van buiten komt, het eigene is genoeg. Het provincialisme van een klein land daarentegen, gaat juist uit van een grote waardering voor de buitenwereld. Een wereld die desalniettemin gezien wordt als vreemd en onbereikbaar. Vandaar de neiging van een kleine natie om haar belangrijke figuren te omhelzen, want deze verschaffen haar trots en houvast.

Kundera had het over schrijvers, maar ook voor politici gaat het op. 

De herverkiezing van Jeroen Dijsselbloem tot Eurogroepvoorzitter leidde tot trotse reacties in de vaderlandse pers. ‘Geduldig als een os’, kopte de Volkskrant. De reportage in deze krant over de benoeming repte met nauwelijks ingehouden enthousiasme over ‘de dominantie van Holland’ en ging vergezeld van een reusachtige foto van een koel kijkende Dijsselbloem die hoog uittorende boven zijn Europese collega-politici.

Meer invloed

Ons wordt verteld dat de benoeming van Dijsselbloem ons meer invloed geeft over Brussel. Het omgekeerde lijkt het geval te zijn: het is Brussel dat aan invloed wint.

En aan wie legt de Eurogroep eigenlijk verantwoording af? Het is een informele club met een schimmige organisatiestructuur, waar niet eens publieke notulen worden genomen. Zoals Max van Weezel al concludeerde inVrij Nederland, kunnen de nationale parlementen weliswaar vooraf vragen stellen over de voornemens waarmee hun eigen minister van Financiën naar Brussel gaat, zij hebben echter geen enkele inzage in wat er in de achterkamertjes besloten wordt. De parlementen dreigen zo buitenspel te worden gezet. De Raad van State waarschuwde al in 2013 dat de sterk toegenomen informele Europese coördinatie een inperking van de democratie tot gevolg kan hebben.

Dat negeren omdat onze minister naast de groten van Europa staat, is van een provincialisme dat in geen enkel Europees land thuishoort.

Rutte blij met herverkiezing

Telegraaf 13.07.2015 Premier Mark Rutte is blij met de herverkiezing van minister Jeroen Dijsselbloem als voorzitter van de eurogroep. De herverkiezing komt voor Rutte niet als een verrassing.

„Onder voorzitterschap van Jeroen Dijsselbloem functioneert de eurogroep uitstekend. De afgelopen maanden heeft hij zich ook intensief ingespannen om tot een oplossing te komen voor de problemen rond Griekenland”, aldus Rutte, die stelt: „Hij is de juiste man op de juiste plaats”.

Gerelateerde artikelen;

13-07: Dijsselbloem blijft ‘Mr. Euro’

13-07: Dijsselbloem: ik maak kans

13-07: ‘Herbenoeming Dijsselbloem’

Dijsselbloem wil liever opbouwen dan branden blussen

Trouw 13.07.2015 Minister Jeroen Dijsselbloem krijgt een nieuwe termijn van 2,5 jaar als voorzitter van de eurogroep. Dat maakte Luxemburg dat het roulerende voorzitterschap van de EU houdt, via Twitter bekend. Dijsselbloem versloeg de enige andere tegenkandidaat, de Spanjaard Luis de Guindos.

Waarnemend voorzitter Luxemburg wilde desgevraagd niet bekend maken wat de stemverhouding was. De stemming was geheim, waarna Luxemburg meldde dat er een meerderheid voor Dijsselbloem was en vroeg of de overige landen de beslissing unaniem konden steunen. Dat was het geval. In eerste instantie zal in ieder geval de Spaanse stem naar de eigen kandidaat zal zijn gegaan, maar ook Duitsland had van te voren aangekondigd op De Guindos te stemmen.

Geen verrassing
“Het was een grotere verrassing geweest als Dijsselbloem niet was herkozen”, licht Trouw correspondent Christoph Schmidt toe. Ook de minister zelf dacht van te voren een goede kans te maken. Op basis van diplomatieke bronnen schatte een krant enkele weken geleden dat de verhouding zou liggen op 11 stemmen voor Dijsselbloem en 8 voor De Guindos. “Maar het zou kunnen dat door Dijsselbloems optreden bij de Griekse onderhandelingen die verhouding nog wat is opgeschoven ten gunste van de minister”, aldus Schmidt.

Verwant nieuws;

Eurogroep kiest Dijsselbloem opnieuw als voorzitter

VK 13.07.2015 Minister Dijsselbloem van Financiën is maandagavond herkozen als voorzitter van de Eurogroep. In een vertrouwelijke stemming kreeg Dijsselbloem de steun van 12 collega’s, zijn enige concurrent, de Spaanse minister De Guindos, kon rekenen op 7 stemmen.

Winst en verlies in de Brusselse marathon

Na zeventien uur onderhandelen was er dan toch een akkoord over een nieuwe noodlening voor Griekenland. De balans opgemaakt van de hoofdrolspelers in de langste en vermoedelijk belangrijkste eurotop in de nog jonge geschiedenis van de eenheidsmunt. Lees hier een artikel van Brussel-correspondent Marc Peeperkorn.

Europees Commissaris Moscovici (Economische en Financiële Zaken) prees Dijsselbloem voor de ‘intelligente, precieze, kalme en efficiënte’ manier waarop hij afgelopen tweeënhalf jaar de Eurogroep heeft geleid. Zijn tweede termijn loopt tot eind 2017.

De Guindos feliciteerde Dijsselbloem na afloop. De Spanjaard uitte de afgelopen maanden in besloten kring harde kritiek op zijn concurrent. Die zou solistisch optreden en de vaak tumultueuze en gespannen vergaderingen over Griekenland laten ontsporen. De Guindos liet maandag na afloop weten dat de stemuitslag 10-9 was geweest, een nipte overwinning dus voor Dijsselbloem. Nauw betrokkenen bevestigen echter dat het om 12 tegen 7 stemmen ging.

Hoe Dijsselbloem Eurogroep-voorzitter werd

‘Moeten we doen’, zegt premier Rutte begin december over de mogelijkheid dat minister Dijsselbloem voorzitter kan worden van de Eurogroep. Maandagavond 21 januari 2013 was het zover. Lees hier de reconstructie van een topbenoeming.

Dijsselbloem blijft voorzitter van de eurogroep

Elsevier 13.07.2015 Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) krijgt een tweede termijn als voorzitter van de eurogroep. Hij versloeg zijn Spaanse rivaal Luis de Guindos. Dijsselbloem werd maandag herkozen tijdens een vergadering over Griekenland van de eurogroep in Brussel.

Spaanse rivaal

De Nederlandse minister, die de functie de afgelopen twee jaar bekleedde, moest zich tijdens de vergadering weer even ‘voorstellen’ en zijn plannen uiteenzetten voor een volgende termijn.

Voor de Spaanse minister van Financiën volgde hetzelfde ritueel. Hierna werd tot stemming overgegaan waarbij Dijsselbloem werd herkozen.

Nieuwe teleurstelling

Voor Spanje betekent de herverkiezing van Dijsselbloem een nieuwe teleurstelling. Het land stemde 2,5 jaar geleden als enige tegen Dijsselbloem omdat het vindt dat het te weinig hoge functies bekleedde in Brussel.

Met de benoeming van Alexander Italianer wist Nederland onlangs weer een topfunctie binnen te slepen bij de Europese Commissie waardoor Spanje wederom achter het net viste.

Sociaaldemocraten

De verkiezing had eigenlijk al eerder plaats moeten hebben, maar Spanje vroeg om uitstel vanwege de crisis in Griekenland. Het land had zo langer de tijd om de kunnen lobbyen voor De Guindos.

Spanje had waarschijnlijk de steun van Duitsland, maar Dijsselbloem had de sociaaldemocratische ministers op zijn hand. Zij roemen hem vanwege zijn houding tijdens de Griekse crisis.

I thank my colleagues for their support and cooperation and look forward to a second term as President of the #Eurogroup

— Jeroen Dijsselbloem (@J_Dijsselbloem) 13 juli 2015

Griekse crisis

Dijsselbloem werd begin 2013 benoemd tot Eurogroep-voorzitter voor een periode van 2,5 jaar. Zijn termijn loopt op 21 juli af. Direct in het begin van zijn termijn moest Dijsselbloem direct aan de bak doordat Cyprus failliet dreigde te gaan.

Dijsselbloem liet rekeninghouders meebetalen aan het overeindhouden van de Cypriotische banken. Dit zorgde voor gemompel in grote eurolanden als Frankrijk en Duitsland. Sindsdien werd er aan zijn stoelpoten gezaagd. Maar de Griekse crisis werkte in het voordeel van de Nederlander. Veel landen leek het niet verstandig om op dit moment van voorzitter te veranderen.

 zie ook

Live – Dijsselbloem herkozen als voorzitter eurogroep

Trouw 13.07.2015 Minister Jeroen Dijsselbloem behoudt zijn Europese bijbaan. Hij is herkozen als de voorzitter van het overleg tussen de ministers van Financiën van de eurolanden, verenigd in de eurogroep. Hij krijgt een nieuwe termijn van 2,5 jaar, dat maakte Luxemburg dat het roulerende voorzitterschap van de EU houdt, via Twitter bekend. Dijsselbloem versloeg de enige andere tegenkandidaat, de Spanjaard Luis de Guindos. Dijsselbloem was als voorzitter ook nauw betrokken bij de onderhandelingen met Griekenland.

Dijsselbloem herkozen als voorzitter Eurogroep

NU 13.07.2015 Minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) is maandag herkozen als voorzitter van de Eurogroep. Dijsselbloem is daarmee nog 2,5 jaar voorzitter van de vergadering van ministers van Financiën van de negentien eurolanden. In een verklaringvan de Eurogroep staat dat Dijsselbloem unaniem is herkozen.

Maandag dichtte Dijsselbloem zichzelf al goede kans toe opnieuw te worden gekozen. Hij nam het op tegen de Spaanse minister van Financiën Luis de Guindos.

Op Twitter bedankt hij al zijn collega’s voor hun steun en samenwerking. “Ik kijk uit naar mijn  tweede termijn als voorzitter van de Eurogroep.”

Stemverhouding

Spanje stond destijds bij de eerste uitverkiezing van Dijsselbloem niet achter diens kandidatuur. Het land, de vierde economie van de eurozone, voelt zich onderbedeeld als het gaat om hoge Brusselse banen. Nu heeft het land dus wel gekozen voor Dijsselbloem.

Dijsselbloem werd maandag door EU-president Donald Tusk geroemd om zijn aandeel in de onderhandelingen met Griekenland.

Rutte

Premier Mark Rutte is blij met de herverkiezing van Dijsselbloem. De herverkiezing komt voor Rutte niet als een verrassing.

”Onder voorzitterschap van Jeroen Dijsselbloem functioneert de eurogroep uitstekend. De afgelopen maanden heeft hij zich ook intensief ingespannen om tot een oplossing te komen voor de problemen rond Griekenland”, aldus Rutte, die stelt: ”Hij is de juiste man op de juiste plaats”.

Zie ook: Profiel: Jeroen Dijsselbloem

Lees meer over: Jeroen Dijsselbloem

Gerelateerde artikelen;

‘Afspraak over nieuwe Eurogroepvoorzitter’ 

Kandidaat-leiders Eurogroep solliciteren 

‘Zeer binnenkort besluit over beursgang ABN’ 

Dijsselbloem: Ik maak kans

Telegraaf 13.07.2015 Minister Jeroen Dijsselbloem denkt goede papieren te hebben herkozen te worden als voorzitter van de eurogroep. Voor zover de andere ministers van Financiën van de negentien eurolanden zich maandagmiddag in de kaarten lieten kijken, lijkt er zich inderdaad een meerderheid uit te tekenen voor herbenoeming van Dijsselbloem.

De Slowaakse minister Peter Kazimir geeft zijn stem in ieder geval aan Dijsselbloem. „Ik houd van zijn stijl. Het is een aardige kerel.” Volgens Kazimir heeft Dijsselbloem de eurogroep zeer goed door de Griekse crisis geleid.

De Finse minister Alexander Stubb wilde geen voorkeur uitspreken. Hij had het over twee heel goede kandidaten. „Europa zal winnen, bij wie dan ook.” Zondag nog roemde hij de manier waarop Dijsselbloem de discussie over Griekenland leidde.

‘Herbenoeming Dijsselbloem’

Telegraaf 13.07.2015 Jeroen Dijsselbloem is vrijwel zeker van een tweede termijn als voorzitter van de eurogroep. Dat concludeert het AD na een rondgang langs alle negentien leden.

Spanje hoopt maandag met steun van de Duitse bondskanselier Angela Merkel Dijsselbloem van de troon te stoten en een eigen kandidaat benoemd te krijgen, maar die krijgt niet genoeg steun. Merkel sprak zich vorig jaar al uit voor de Spanjaard Luis de Guindos, maar zou zich nu zelf afvragen of een vervanging van Dijsselbloem op dit moment van crisis wel verstandig is.

‘Meerderheid EU-lidstaten voor herbenoeming van Dijsselbloem’›

NRC 13.07.2015 Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) kan vandaag waarschijnlijk rekenen op een tweede termijn als voorzitter van de eurogroep. Dat concludeert het AD na een rondgang langs alle negentien leden. Dijsselbloem heeft als enige uitdager zijn Spaanse ambtsgenoot, Luis de Guindos.

Laatstgenoemde hoopt vandaag met de steun van Berlijn gekozen te worden als voorzitter. De positie van bondskanselier Angela Merkel is onduidelijk. Vorig jaar sprak ze steun uit voor de Spanjaard, maar inmiddels zou ze zich afvragen of het vervangen van Dijsselbloem op dit moment wel een verstandige beslissing is. Als eurogroep-voorzitter is de Nederlander de laatste weken volop bezig met het bezweren van de Griekse crisis.

Lees meer

14 JUL Degelijk, streng en van de juiste kleur

14 JUL Hoe Dijsselbloem het tóch weer werd

14 JUL Hoe Dijsselbloem het tóch weer werd

13 JUL Dijsselbloem herkozen als eurogroepvoorzitter ›

18 JUN Haagse lobby voor ‘Mr. Euro’ wankelt

Ook in Brussel: blijft Dijsselbloem voorzitter eurogroep?

Elsevier 13.07.2015 Terwijl in Brussel vooral wordt gesproken over Griekenland, is er nog iets anders aan de hand. Minister Jeroen Dijsselbloem (PvdA, Financiën) is nu 2,5 jaar voorzitter van de eurogroep, en maandag wordt de voorzitter gekozen voor de komende periode.

Dijsselbloem heeft zich met steun van het kabinet opnieuw verkiesbaar gesteld. Zijn tegenkandidaat is de Spanjaard Luis de Guindos.

Plannen

Dijsselbloem en De Guindos moeten zich maandag tijdens een vergadering mondeling voorstellen en kort hun plannen uiteenzetten. Het is de verwachting dat beide kandidaten vasthouden aan hun kandidatuur.

Als uit het vooroverleg duidelijk wordt dat er een meerderheid is voor een van de twee kandidaten, volgt er geen formele verkiezing. Mocht het zo zijn dat de verhoudingen dichter bij elkaar liggen, komt er een geheime stemming.

De vergadering van de eurogroep begint om 15.00 uur. Luxemburg leidt de vergadering, omdat dat land deze tweede helft van jaar voorzitter van de Europese Unie is.

Topfunctie

Het voorzitterschap van Dijsselbloem loopt 21 juli officieel ten einde. Spanje was 2,5 jaar geleden het enige land dat niet instemde met de kandidatuur van de PvdA-minister, omdat het land vond dat het te weinig hoge functies in Brussel bekleedde.

Dat geluid klinkt in de Spaanse kranten nog steeds. In commentaren wijzen kranten erop dat het kleine Nederland met de benoeming van Alexander Italianer als hoogste ambtenaar bij de Europese Commissie, weer een topfunctie binnensleepte en Spanje als vierde economie van Europa weer achter het net viste.

Lobbyen

Eigenlijk zou er tijdens de vorige reguliere vergadering al worden gestemd over de voorzitter, maar de verkiezing werd op verzoek van Spanje uitgesteld. Officieel zodat de eurogroep zich kon richten op Griekenland, maar eigenlijk wilden de Spanjaarden langer de tijd krijgen om te kunnen lobbyen voor De Guindos.

De Spanjaard zou kunnen rekenen op steun van Duitsland, en enkele christendemocratische ministers. Dijsselbloem heeft de steun van sociaaldemocratische ministers in de eurogroep. Hij wordt geroemd vanwege zijn aanpak van de Griekse crisis.

Diezelfde crisis zou nog weleens in het voordeel kunnen zijn voor Dijsselbloem. Het lijkt ongewenst om tijdens de onderhandelingen over Griekenland te wijzigen van voorzitter.

 • Kabinet rekent op voldoende steun voor Dijsselbloem
 • Dijsselbloem blijft voorzitter van de eurogroep
 • ‘Eurogroep is orkest en Schäuble is de dirigent’
 Tags

zie ook;

‘Dijsselbloem kan rekenen op herbenoeming eurogroep’

AD 13.07.2015 Jeroen Dijsselbloem maakt maandagmiddag grote kans op een tweede termijn als voorzitter van de eurogroep. Spanje denkt met Duitse steun Dijsselbloem van zijn troon te stoten maar uit een rondgang van het AD langs alle negentien leden blijkt dat Dijsselbloem zeer waarschijnlijk de meeste steun geniet.

Dijsselbloem is de beste man voor de job, aldus De Letse woordvoerder Berzins.

Voor zover de andere ministers van Financiën van de negentien eurolanden zich maandagmiddag in de kaarten lieten kijken, lijkt er zich inderdaad een meerderheid uit te tekenen voor herbenoeming van Dijsselbloem.

De Nederlander, die de functie al 2,5 jaar combineert met zijn ministerschap, neemt het op tegen de Spaanse collega Luis de Guindos. Dijsselbloem zelf zei voorafgaand aan de vergadering op de vraag of hij kans maakt: ,,Ja!’

GERELATEERD NIEUWS;

Rutte ziet voldoende steun tweede termijn Dijsselbloem

‘Deal gemaakt over nieuwe eurogroepvoorzitter’

‘Eurozone heeft eigen minister van Financiën nodig’

Rutte ziet voldoende steun voor nieuwe Eurogroep-termijn Dijsselbloem

NU 26.06.2015  Minister Jeroen Dijsselbloem heeft goede kansen op een tweede termijn als voorzitter van het overleg tussen de ministers van Financiën van de eurolanden (de eurogroep). Dat zei premier Mark Rutte vrijdag in Brussel na afloop van een tweedaagse top met andere regeringsleiders en staatshoofden van de EU.

Op 21 juli loopt de termijn van Dijsselbloem af. Hij heeft zich kandidaat gesteld voor een herbenoeming, maar ook de Spanjaard Luis De Guindos aast op de baan. Op de eurogroep-vergadering op 13 juli kiezen de negentien eurolanden hun (nieuwe) voorzitter voor 2,5 jaar.

Op de vraag of er voldoende steun is bij de andere eurolanden voor de herbenoeming van Dijsselbloem, zei Rutte: ”Mijn indruk is dat Dijsselbloem gerust kan gaan slapen. Maar je weet maar nooit.”

Lees meer over: Eurogroep Jeroen Dijsselbloem

Gerelateerde artikelen;

‘Afspraak over nieuwe Eurogroepvoorzitter’ 

Verkiezing Eurogroepvoorzitter is uitgesteld 

Dijsselbloem pleit voor uitstel verkiezing Eurogroep 

Dijsselbloem: verkiezing eurogroep later – deal Griekenland onzeker

NRC 17.06.2015  Als het aan minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën, PvdA) ligt, gaan de verkiezingen voor de nieuwe voorzitter van de eurogroep morgen niet door. Dijsselbloem stelt voor om de stemronde te verplaatsen naar juli, omdat “alle aandacht naar Griekenland moet gaan”. Dat meldde de huidige voorzitter van de eurogroep zojuist op Twitter. Spanje en Nederland zijn als enige nog in de race voor het leveren van de nieuwe voorzitter van de eurogroep. Voor Spanje dingt minister van financiën Luis de Guindos mee naar de post, terwijl Dijsselbloem uit is op herverkiezing. De Nederlandse minister stond de afgelopen tweeënhalf jaar aan het hoofd van de eurogroep.  LEES VERDER

Motivatiebrief aan andere EU-landen

Dijsselbloem: Eurozone staat er beter voor

Telegraaf 16.06.2015 Ministers Jeroen Dijsselbloem en Luis de Guindos, de twee kandidaten die de leiding willen hebben over het overleg tussen de ministers van Financiën van de negentien eurolanden, hebben hun collega’s geschreven. In een ‘motivatiebrief’ stellen ze zich voor en geven aan wat hun prioriteiten zijn als zij eurogroepvoorzitter worden.

Dinsdag verliep de deadline voor de aanmelding van kandidaten. Donderdag kiezen de ministers van Financiën in principe een nieuwe voorzitter voor een termijn van 2,5 jaar.

Dijsselbloem, de huidige voorzitter van de eurogroep, wijst eerst op alles wat onder zijn leiding al is bereikt. „De eurozone staat er beter voor“ schrijft hij.

Hij wijst onder meer op de succesvolle afronding van de steunprogramma’s voor Spanje, Ierland en Portugal en de rol van de eurozone bij de vorming van de Europese bankenunie.

lees ook: Verkiezing euro-voorman uitgesteld

Dit kan u ook interesseren;

Damrak herstelt van angst om Grexit

Dijsselbloem nog eens twee jaar mister Euro

Frankrijk steunt Dijsselbloem

‘Dijsselbloem uitstekende kandidaat’

Verkiezing euro-voorman uitgesteld

Telegraaf 17.06.2015 De verkiezing van de voorzitter van het overleg van de ministers van Financiën van de eurolanden (de eurogroep) wordt uitgesteld. Huidig eurogroep-voorzitter Jeroen Dijsselbloem zal tijdens het overleg donderdag in Luxemburg voorstellen de verkiezing te verschuiven. Gezien zijn rol betekent dit dat de verkiezing donderdag niet zal plaatsvinden. Bronnen in Brussel zeggen dat de verkiezing al van de agenda is gehaald.

Woensdag twitterde Dijsselbloem het voornemen het punt van de agenda te halen. „Griekenland vereist alle aandacht. Bovendien moet de verkiezing niet leiden tot een debat over procedures”, vervolgde de tweet van Dijsselbloem.

ZIE OOK:

Dijsselbloem: Eurozone staat er beter voor

Dijsselbloem zoekt steun voor verlenging voorzitterschap

VK 30.05.2015 Officeel gaat eurogroepvoorzitter Jeroen Dijsselbloem volgende week naar Duitsland, Frankrijk en Italië om te praten over Griekenland. Maar hij zal zeker ook gaan pleiten voor verlenging van zijn voorzitterschap van de eurogroep die medio juli afloopt.

Spanje wil dat zijn minister Luis de Guindos van Economische Zaken voorzitter van de eurogroep wordt. Madrid gaat ervan uit de steun van Duitsland te hebben. Dijsselbloem leidt de eurogroep sinds januari 2013.

Koenders wil site EU besluiten

Telegraaf 21.04.2015 Europa moet een website krijgen waarop burgers op een eenvoudige manier zien hoe Europese besluiten tot stand komen. Dit platform kan de kloof tussen Europese besluitvorming en de burger verkleinen.

Dat stelde minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) dinsdag in Luxemburg. Samen met vijf collega’s wil hij transparantie over besluitvorming hoger op de Europese agenda. „Open de zwarte doos en doe het licht aan”, stelde de bewindsman.

Mensen willen toegang tot informatie, ze willen weten hoe besluiten tot stand komen en wat de laatste stand van zaken bij een bepaalde kwestie is, aldus Koenders. Volgens hem zien vele burgers Europese besluitvorming als een ver-van-mijn-bed show.

De minister pleit voor een „helder en gebruiksvriendelijk platform“ waarop iedereen kan zien in welk stadium Europese besluitvorming zich bevindt. Veel burgers zouden zich niet betrokken voelen omdat inzicht in het proces nu veel specialistische kennis vergt.

Brussel, maak je borst maar nat: hier is de Europese Politico

NRC 21.04.2015  Om middernacht is Politico.eu online gegaan, de Europese variant van de bekende Amerikaanse politieke website Politico. De site wil verslaggeving over de EU weer sexy maken. Een eerste indruk van de nieuwe site: een interview over de Europese economie met Jean-Claude Juncker, maar ook een bericht over Junckers nierstenen.

IN WASHINGTON HEEFT POLITICO DE BOEL FLINK OPGESCHUD

Politico, wat was dat ook alweer? Politico.com begon in 2007 als een website en een magazine exclusief gericht op Amerikaanse politiek. Oprichters John Harris en Jim Vandehei, voormalig medewerkers van The Washington Post, wilden de politieke verslaggeving in Washington opschudden. De site brengt serieuze verslaggeving over politiek en beleid, maar is ook niet vies van roddel en achterklap.

Politico werd aanvankelijk sceptisch ontvangen, maar groeide al snel uit tot een concurrent van The Washington Post. Door de snelle berichtgeving van Politico veranderde bovendien de dynamiek tussen politiek en media, en de manier waarop in Washington de politieke agenda tot stand komt. Inmiddels is Politico een begrip in de VS. De redactie in de VS telt 250 man, gisteren werd bekend dat Politico de redactie in de komende vier jaarwil uitbreiden tot vijfhonderd mensen.

Andere Brusselse publicaties, zoals EU Observer en Euractiv, kampen met geldgebrek en missen sexy uitstraling. De website Presseurop, met vertaalde stukken van EU-correspondenten, sloot in 2013 de deuren toen de Europese Commissie de subsidie stopzette. European Voice, de dominante publicatie over de EU, was “een beetje de schoolkrant van Brussel, met droge aandacht voor elk amendement”, aldus ex-Europarlementariër Michiel van Hulten (PvdA) in een artikel over de komst van de Europese Politico in NRC Handelsblad. European Voice is overgenomen door Politico, het webadres linkt door.

Het openingsstuk van de site is een interview met voorzitter Jean-Claude Juncker van de Europese Commissie over Europese economie. Die keuze voor Juncker, en niet bijvoorbeeld voor Merkel of Tusk, is veelzeggend, zegt Alonso: “Dat geeft wel aan waar zij het zwaartepunt van de EU zien. Het zal wennen zijn voor EU-leiders die liever niet teveel in de schaduw van Brussel worden gesteld.”

Inhoudelijk heeft Politico vooralsnog geen grote klapper. Juncker zegt in het interview een vertrek van Griekenland uit de eurozone (‘Grexit’) “voor 100 procent” uit te sluiten. Niet erg opmerkelijk, zegt Alonso. Dat Juncker Griekenland tegen elke prijs binnenboord wil houden, was bekend.

Wél opmerkelijk vindt hij de eerste roddel op de site, over de nierstenen die Juncker helse pijnen bezorgen. Alonso: “Dat soort verhalen gaan we vast nog veel meer zien, want Politico heeft volop roddels beloofd.”  LEES VERDER

Prestigestrijd rond eurogroep barst los

Trouw 17.04.2015 Jeroen Dijsselbloem voelt zich als eurogroepvoorzitter als een vis in het water. Hij wil die rol graag nog een termijn vervullen. Maar er is een kaper op de kust, uit Spanje. De opvolgingsstrijd barst de komende maanden los. Waarschijnlijk hakken de ministers op de eurogroep-bijeenkomsten van 18 juni of 13 juli de knoop door.

Als Jeroen Dijsselbloem glimlacht, kan dat een heleboel dingen betekenen. In dit specifieke geval (de eurogroep-persconferentie van 9 maart) en bij zijn antwoord op deze specifieke vraag (of hij het toekomstige voorzitterschap van de eurogroep nog heeft besproken met zijn grootste concurrent voor deze post, de Spaanse minister Luis de Guindos) is het een glimlach waarin 55 procent zelfverzekerdheid en 45 procent ongemak schuilgaat. “Nee, ik heb het er niet over gehad met mijn Spaanse collega. Met geen enkele collega, trouwens.”

Verwant nieuws;

Dijsselbloem wil door als leider eurogroep

VK 09.03.2015 Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem wil een tweede termijn als voorzitter van de eurogroep. ‘Ik wil ermee doorgaan. Zoals het er nu voor staat, ga ik mij weer kandidaat stellen’, zei de PvdA’er in de Rode Hoed bij de Volkskrant op Zondag.

Dijsselbloem is sinds 21 januari 2013 voorzitter van de eurogroep, het invloedrijke gezelschap van de negentien Europese ministers van Financiën van de eurolanden. In hun maandelijkse vergaderingen in Brussel bespreken en coördineren zij hun economisch en begrotingsbeleid om stabiliteit in de eurozone te bevorderen. Ook beslissen zij over eventuele noodleningen voor eurolanden in zwaar weer, zoals Griekenland. Dijsselbloems huidige termijn loopt af op 21 juli.

Dijsselbloem wil door

Telegraaf 09.03.2015 Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem wil een tweede termijn als voorzitter van de eurogroep. „Ik wil ermee doorgaan. Zoals het er nu voor staat, ga ik mij weer kandidaat stellen.” Dat zegt de PvdA’er tegen de Volkskrant.

Dijsselbloem is sinds 21 januari 2013 voorzitter van de eurogroep, het invloedrijke gezelschap van de negentien Europese ministers van Financiën van de eurolanden. In hun maandelijkse vergaderingen in Brussel bespreken en coördineren zij hun economisch en begrotingsbeleid om stabiliteit in de eurozone te bevorderen. Ook beslissen zij over eventuele noodleningen voor eurolanden in zwaar weer, zoals Griekenland. Dijsselbloems huidige termijn loopt af op 21 juli.

Hoe Draghi’s ramkoers kloof in eurozone kan verdiepen

Elsevier 04.01.2015 Openlijke onrust in het hart van de eurozone. ECB-voorzitter Mario Draghi wil de geldpers aanzetten.

Traditionele partijen populistisch? Het is te gek voor woorden

Elsevier 29.12.2014 Het is te gek voor woorden dat Nederlandse partijen die beseffen dat de Europese Unie niet op de oude weg voort kan, nu van Jean-Claude Juncker de mantel krijgen uitgeveegd.

Zo zo, dus PvdA, CDA en VVD hebben het verkeerd. Ze hollen te hard achter de populisten aan met hun kritiek op de Europese Unie, zei voorzitter van de Europese Commissie  Jean-Claude Juncker tegen de Volkskrant.

Lees ook…

VVD niet eens met ‘opgeheven vingertje’ van Jean-Claude Juncker

Bemoeien

Van Juncker valt het tegen. Hij is in de aanloop van zijn troonsbestijging namelijk tot het besef gekomen dat de Europese Unie terug moet naar de kern en zich niet met alle aspecten van het leven van de EU-burger moet bemoeien. Dat besef heeft hij gekregen door de aanhoudende kritiek in die lidstaten waar felle politieke debatten plaatshebben zoals Nederland.

Lidstaten met partijen die beseffen dat de Unie niet op de oude weg voort kan en nu door Juncker de mantel krijgen uitgeveegd. Te gek voor woorden. Het bewijst dat Juncker het toch nog niet helemaal snapt. Het is juist goed dat grote partijen hun achterban serieus nemen. Alleen op die manier kan de steven – hopelijk – tijdig worden gewend.

VVD niet eens met ‘opgeheven vingertje’ van Juncker

Elsevier 29.12.2014 De kritiek van voorzitter Jean-Claude Juncker van de Europese Commissie is bij de VVD niet in goede aarde gevallen. De partij spreekt van een ‘opgeheven vingertje om nationale politici de les te lezen’. ‘Hij moet kritiek niet verwarren met euroscepsis.’

VVD-Kamerlid Mark Verheijen reageert daarmee op de boodschap van Juncker. Juncker zei dat de groeiende kritiek op de Europese Unie (EU) niet het succes van eurosceptische partijen is, maar een nederlaag van traditionele partijen die niet durven opkomen voor hun Europese idealen.

Belofte

‘Ik geloof niet dat middenpartijen achter eurosceptici zijn aangelopen,’ zegt Verheijen tegen De Telegraaf. ‘Deze partijen reageren juist op wat er is misgegaan in Brussel en volgens mij maakt Juncker die analyse zelf ook.’

PvdA en CDA hebben niet gereageerd op de woorden van Juncker. D66-leider Alexander Pechtold vindt wel dat Juncker gelijk heeft. ‘Ik snap al jaren niet wat de drie oude partijen met Europa willen. Rutte belooft “geen geld naar de Grieken”, maar breekt die belofte net zo hard.’

Pechtold vindt dat ‘het gemakzuchtige nee’ van partijen als de PVV een beter weerwoord verdient. ‘Er is geen touw aan vast te knopen. Mensen zien dat,’ zegt Pechtold tegen de krant.

Minister Bert Koenders (PvdA, Buitenlandse Zaken) heeft laten weten zich niet aangesproken te voelen door de kritiek van Juncker. ‘Dit kabinet hervormt, daar zijn moedige besluiten voor nodig. Dat kwalificeer ik niet als achter de populisten aanlopen.’

Kritiek Juncker in verkeerde keelgat…

Telegraaf 29.12.2014 De voorzitter van de Europese Commissie, Juncker, moet niet met een ’opgeheven vingertje’ naar politici in Nederland wijzen. Dat stelt de VVD in reactie op kritiek van Juncker, die de VVD, PvdA en CDA verwijt populistische partijen te imiteren.

Maar dat schiet de VVD in het verkeerde keelgat. „Een opgeheven vingertje om nationale politici de les te lezen, werkt niet. Hij (Juncker, red.) moet kritiek niet verwarren met euroscepsis”, aldus het liberale Kamerlid Verheijen.

Juncker: imiteren van populisten leidt tot chaos

VK 27.12.2014 Landen in Europa worden onbestuurbaar omdat traditionele politieke groeperingen als VVD, PvdA en CDA populistische partijen imiteren. Dat zegt Jean-Claude Juncker, de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie, vandaag in een vraaggesprek met de Volkskrant.

Volgens Juncker geeft de gevestigde politieke orde, ‘aangevallen en opgejut door burgers en media’, steeds meer ruimte aan de onvrede bij de kiezers over de politiek. ‘In alle landen zijn mensen negatief over politiek en politici, de boosheid richt zich niet exclusief op Brussel. Populistische en eurosceptische partijen zijn niet de oorzaak van dit probleem, ze hebben succes omdat ze erop reageren.’

Juncker vindt dat VVD, PvdA en CDA populistische partijen imiteren

NU 27.12.2014 Traditionele politieke groeperingen in Nederland, zoals de VVD, PvdA en het CDA, moeten de populistische partijen niet imiteren. Dat doen ze wel, en daardoor worden Europese landen onbestuurbaar.

Die kritiek uit de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, in een gesprek met de Volkskrant.

Volgens Juncker geeft de gevestigde orde, opgejut door media en burgers, de onvrede bij de kiezer over politiek en politici steeds meer ruimte. Populistische partijen worden te veel geïmiteerd, aldus Juncker.

Lees meer over: Jean-Claude Juncker

Gerelateerde artikelen;

Juncker: imiteer populistische partijen…

Telegraaf 27.12.2014 Traditionele politieke groeperingen in Nederland, zoals de VVD, PvdA en het CDA, moeten de populistische partijen niet imiteren. Dat doen ze wel, en daardoor worden Europese landen onbestuurbaar.

Die kritiek uit de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, in een gesprek met de Volkskrant. Volgens Juncker geeft de gevestigde orde, opgejut door media en burgers, de onvrede bij de kiezer over politiek en politici steeds meer ruimte. Populistische partijen worden te veel geïmiteerd, aldus Juncker. „Weet u wat het resultaat daarvan is?

Juncker: traditionele politiek laat zich gijzelen door populisten

Elsevier 27.12.2014  De groeiende kritiek op de Europese Unie (EU) is niet het succes van de eurosceptische populisten, maar een nederlaag voor de traditionele partijen die niet op durven te komen voor hun Europese idealen. Dat zegt de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, in de Volkskrant.

Imitatie van populisten

Volgens de Luxemburger hebben de eurosceptische partijen niet alleen succes omdat ze de onvrede onder burgers benoemen. Ze hebben succes omdat traditionele partijen reageren op de populisten.

Nederland

Juncker doelt in zijn kritiek ook op Nederland: ‘Ik herinner me heel goed jullie referendum in 2005 over de Europese Grondwet. PvdA, CDA, VVD, ze weigerden campagne voor de Grondwet te voeren, uit angst geassocieerd te worden met de EU. En toen ging het fout. Het “nee” tegen de Grondwet was niet het succes van de populisten maar de schuld van de traditionele partijen. Ik zat die avond in deze kamer met Commissievoorzitter Barroso, belde mijn goede vriend Jan Peter Balkenende en zei: “Gefeliciteerd! Je hebt gewonnen!” Omdat de Nederlandse regering geen vinger had uitgestoken. Omdat ze halfhartig meeboog met de kritiek van de tegenstanders.’

zie ook

25 jun Jammer dat Le Pen en Wilders niet slaagden in hun missie

12 mei Nederlandse liberalen, blijf kritisch over voortdenderende Europese trein

24 dec 2013 Brusselse banencarrousel: wie krijgt welke topfunctie?

Consumentenvertrouwen eurozone fractie hoger

Telegraaf 23.10.2014 Het consumentenvertrouwen in de eurozone is in oktober een fractie gestegen ten opzichte van september. Dat blijkt uit voorlopige cijfers die de Europese Commissie donderdag naar buiten bracht.

De vertrouwensindex steeg van min 11,4 in september tot min 11,1 deze maand. Economen dachten dat consumenten pessimistischer zouden zijn en voorzagen in doorsnee een stand van min 12,0.

Economische groei eurozone trekt licht aan

Telegraaf 23.10.2014 De economische groei in de eurozone is deze maand licht aangetrokken ten opzichte van september. Dat stelde onderzoeksbureau Markit donderdag op basis van een eerste raming.

De inkoopmanagersindex voor de economie van de eurozone verbeterde deze maand van 52 naar 52,2. Die toename was onverwacht, economen voorspelden gemiddeld een afname tot 51,5. Een stand hoger dan 50 wijst op groei.

Vooral de prestaties van de industrie vielen mee, onder meer dankzij een sterke verbetering in Duitsland. De graadmeter voor de industrie ging van 50,3 naar 50,7, waar door economen werd gerekend op een afname tot 49,9. De groei van de dienstensector was in oktober even sterk als in de voorgaande maand.

ZIE OOK:

‘Franse economie gaat achteruit’

Britse winkelverkopen dalen

Rutte praat volgende week met Cameron en Merkel in Zweden

Trouw 28.05.2014 Premier Mark Rutte overlegt maandag en dinsdag in Zweden met zijn collega’s uit Duitsland, Groot-Brittannië en Zweden over de Europese Unie. De Duitse bondskanselier Angela Merkel, de Britse premier David Cameron en Rutte zijn uitgenodigd door de Zweedse premier Fredrik Reinfeldt.

Meer over

o  Mark Rutte

o  Kabinet-Rutte II

o  Angela Merkel

o  David Cameron

o  Politiek

‘Brussel moet zich bezinnen over waar de EU zich wel en niet mee bemoeit’

VK 27.05.2014 De verkiezingsuitslag noopt de politieke klasse in elk land actief steun te zoeken voor het Europese project, schrijft Hans Wansink in het commentaar van de Volkskrant. ‘De euroscepsis komt van alle kanten.’

Het was meer een referendum over het Europese project als zodanig dan een uitkomst van politieke strijd over de koers.

De Europese verkiezingen van 22 tot en met 25 mei waren voor de kiezers uit 28 lidstaten de eerste mogelijkheid om een oordeel te geven over de manier waarop de Europese leiders hebben gereageerd op de crisis van de euro. Dat oordeel was niet mals; de emotionele afkeer van ‘Brussel’ kwam nog nooit zo sterk tot uitdrukking. Zo waren de verkiezingen, zoals de Britse krant The Guardian schreef, meer een referendum over het Europese project als zodanig dan een uitkomst van politieke strijd over de koers.

Samsom: banen scheppen voorop

Telegraaf 27.05.2014  Voor de sociaaldemocratische partijen in de EU moet het scheppen van banen en het aanjagen van de economische groei voorop staan in de komende 5 jaar. Het gesprek over wie de topposities in Brussel moet gaan vervullen, moet zo kort mogelijk duren.

Rutte: Samsom had gelijk met ‘stevige reactie’

Trouw 27.05.2014 PvdA-leider Diederik Samsom had gelijk toen hij vorige week ‘stevig’ reageerde op het prioriteitenlijstje van premier Mark Rutte voor de Europese Unie. Rutte zei dat zelf in een Kamerdebat vandaag.

Rutte presenteerde vorige week in een interview met De Persdienst zijn vijf prioriteiten waarop de nieuwe Europese Commissie zich wat hem betreft de komende 5 jaar moet richten. Samsom reageerde daar fel op; hij miste vooral een duidelijk pleidooi voor banen.

Volgens Rutte stond het allemaal goed in het interview, maar viel het een en ander weg in de berichtgeving erna. ‘Terecht dat hij daar aandacht voor vroeg. Ik begrijp ook het gedoe erover op de dag voor de verkiezingen’, zei Rutte nu.

Verwant nieuws;

Rutte: eerst taken EU bepalen, dan…

Telegraaf 27.05.2014  De Europese Unie moet eerst bepalen wat de Europese Commissie de komende jaren gaat doen. Daarna pas kan er worden gesproken over de vraag wie de meest geschikte voorzitter van de commissie is. Dat zei minister-president Mark Rutte dinsdag in Brussel, kort voor overleg met de regeringsleiders en staatshoofden van de 28 EU-landen.

Gerelateerde artikelen

27-05: ‘Niet dralen met stoelendans’

27-05: ‘Landen dragen EU-president voor’

27-05: Juncker zoekt steun

Rutte: uitslag Europese verkiezingen steunbetuiging voor meer focus EU-beleid

NRC 27.05.2014 Premier Mark Rutte (VVD) zorgde vorige week voor nogal wat opschuddingtoen hij met een ‘lijstje’ kwam met prioriteiten voor de Europese Unie. Vandaag zegt hij in een eerste reactie op de uitslag van de verkiezingen voor het Europees Parlement een steunbetuiging te zien voor dit pleidooi voor meer focus in het beleid. Hij zei dat na afloop van een debat in de Tweede Kamer.  LEES VERDER

Ergernis Rutte om ‘hijgerigheid’ Pechtold 

NU 27.05.2014 Premier Mark Rutte stoort zich aan de ‘hijgerigheid’ van D66-leider Alexander Pechtold om het debat over de focuspunten van de Europese Unie te versmallen tot Haagse ‘small politics’.

Dat zei hij dinsdag tijdens een debat naar aanleiding van een interview van de premier met de Persdienst vorige week.

“Het valt mij tegen dat de heer Pechtold dit debat beperkt tot een Haags ding van afgelopen woensdag”, aldus Rutte. Volgens hem zou het debat moeten gaan over de koers van de Europese Unie voor de komende jaren.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Europese Unie Mark Rutte

VVD ziet geen schisma in kabinetsvisie op EU

NU 27.05.2014 Premier Mark Rutte stoort zich aan de ‘hijgerigheid’ van D66-leider Alexander Pechtold om het debat over de focuspunten van de Europese Unie te versmallen tot Haagse ‘small politics’.

Dat zei hij dinsdag tijdens een debat naar aanleiding van een interview van de premier met de Persdienst vorige week. Pechtold: “Het verwijt van hijgerigheid past de premier niet”. Volgens de D66-leider is het aan de premier zelf te wijten dat hij dinsdag in de Kamer verantwoording moet afleggen.

“Dit was niet nodig geweest als de premier niet had weggedoken, als PvdA-leider Diederik Samsom hem niet in de flank had aangevalen en als hij het parlement niet had geschoffeerd”, aldus Pechtold.

Inkt

Dat kwam hem op hoongelach te staan van vrijwel de hele oppositie. SP’er Harry van Bommel schamperde dat de beloftes van Rutte slechts houdbaar zijn tot de inkt droog is.

GroenLinks-Kamerlid Jesse Klaver sprak van een “bedrijfsongeval” in de coalitie. Volgens de oppositie is Rutte teruggefloten en is er van de belofte van Rutte om de taken van de EU te beperken weinig meer over.

Gerelateerde artikelen

Lees meer over; Europese Unie Mark Rutte

Kabinetsbrandje om Europa

Trouw 22.05.2014 Premier Rutte heeft gisteren onder grote politieke druk zijn standpunt over Europa moeten bijstellen. Door verdeeldheid tussen de VVD-premier en PvdA-minister Timmermans van buitenlandse zaken dreigde een uitslaande brand, de dag voor de Europese verkiezingen. Binnen de VVD is men ongelukkig met het optreden van de eigen voorman, het wordt een ‘ernstig bedrijfsongeluk’ genoemd.

Rutte stuurt nieuwe EU-brief; ‘teruggefloten door PvdA’

Trouw 22.05.2014 De oppositie in de Tweede Kamer meent dat premier Mark Rutte is teruggefloten door de PvdA over diens prioriteitenlijstje voor de Europese Unie de komende 5 jaar. De Kamer concludeert dat na een nieuwe brief van de premier. Een debat erover wordt nu dinsdagochtend gehouden.

Kabinet licht Europastandpunt toe in nieuwe brief

NU 22.05.2014 Premier Mark Rutte en minister Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken schrijven dat woensdag in een brief aan de Tweede kamer. Die opgave “is in het bijzonder urgent gelet op de hoge (jeugd-) werkloosheid in een aantal lidstaten”, aldus het kabinet.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Mark Rutte

Oppositie flink boos over ‘briefje’ van Rutte

NU 22.05.2014 De oppositiepartijen in de Tweede Kamer zijn behoorlijk pissig over het ‘briefje’ dat premier Mark Rutte woensdag stuurde over zijn prioriteiten voor de Europese Commissie de komende 5 jaar. D66-leider Alexander Pechtold noemde de korte brief van Rutte ”een schoffering” van de Kamer.

Volgens Pechtold is Rutte ”keihard teruggefloten” door minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans. De oppositiepartijen willen nu alsnog een uitgebreide brief van Rutte en Timmermans, die begin van de avond binnen moet zijn.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over; Mark Rutte Europa Verkiezingen EU

Rutte: lijstje met EU-prioriteiten past bij staande kabinetsbeleid›

NRC 22.05.2014  Het lijstje met EU-prioriteiten dat VVD-premier Rutte vanochtend in een interview presenteerde past binnen het staande kabinetsbeleid. Dat hebben premier Rutte en minister Timmermans van Buitenlandse Zaken (PvdA) vanavond geschreven aan de Tweede Kamer. “Alle genoemde onderwerpen behoren tot de staande kabinetsinzet ten aanzien van Europa”. De voltallige oppositie was verbaasd over de openhartigheid van de premier in het interview en drong aan op het vanavond nog houden van een debat over Ruttes prioriteitenlijst. Coalitiepartijen VVD en PvdA blokkeerden zo’n debat echter, waarna de oppositie een uitgebreide brief van Rutte eiste waarin hij zou uitleggen of hij ook namens de PvdA had gesproken. In de brief van vanavond benadrukken Rutte en Timmermans dat het kabinet in Europa veel meer prioriteiten heeft dan hij in het interview met de regionale kranten noemde.

Tweede Kamer eist uitleg Rutte om uitspraken over taken EU

Elsevier 21.05.2014 De premier zei woensdag tegen de kranten van De Persdienst dat de Europese Unie zich tot maximaal vijf taken moet beperken. Dat komt hem op flinke kritiek in de Tweede Kamer te staan.

De Kamer wil schriftelijke uitleg en een debat over de uitspraken. Premier Rutte zei woensdag dat de EU zich alleen zou moeten richten op een sterkere interne markt, minder regels, meer vrijhandel, één energiemarkt en de aanpak van misstanden op de gezamenlijke arbeidsmarkt.

Piketpalen

Deze prioriteitenlijst wil hij voorleggen aan Europese regeringsleiders tijdens een diner volgende week. Formeel worden tijdens dit diner in Brussel alleen de uitslagen van de Europese verkiezingen besproken, maar Rutte wil ‘meteen zaken doen,’ zegt hij in de kranten van De Persdienst.

Kritiek

De uitspraken over het takenpakket van de EU kwamen de premier op felle kritiek te staan van oppositiepartijen als CDA, D66 en GroenLinks. Ook PvdA-leider Diederik Samsom haalde uit naar de premier en noemde zijn lijst ‘onbegrijpelijk’.

Reactie

De Kamer wil ook weten wat de minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans (PvdA) van de plannen van Rutte vindt. Timmermans pleitte woensdag nog voor meer ruimte voor de Hoge Vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid om namens de 28 lidstaten te handelen.

zie ook

Waarom Ruttes Europese collega’s toch niet naar hem zullen luisteren

Trouw 21.05.2014 Als het aan premier Rutte ligt gaat de Europese Unie zich de komende vijf jaar steeds minder bemoeien met de regelgeving van haar lidstaten. De unie moet zich beperken tot vijf kerntaken, vindt de minister-president. Zullen zijn Europese collega’s gehoor geven? Waarschijnlijk niet, verwacht onze Brussel-correspondent Christoph Schmidt.

Een sterkere interne markt, minder regels, meer vrijhandel, één energiemarkt en aanpak van de misstanden op de gezamenlijke arbeidsmarkt. Dat zijn de vijf taken waar de Europese Commissie zich volgens Rutte op moet concentreren. De minister-president ageert daarmee tegen de vermeende bemoeizucht van de commissie van de afgelopen vijf jaar. “De EU moet weer terug naar de kern”, zei hij vanochtend in een aantal regionale kranten.

Maar dat Rutte dat wilde is al veel langer bekend. Vorig jaar alpresenteerde Nederland een uitgebreide lijst met actiepunten voor de Europese Unie. Waarom laat de premier dan juist nadrukkelijk nu vallen dat Europa terug naar de kern moet? “Het lijkt op een onderdeel van zijn verkiezingscampagne. Meestal zegt Rutte niet van tevoren wat hij gaat bespreken met zijn Europese collega’s”, zegt Schmidt.

Samsom haalt uit naar Rutte: ‘Onbegrijpelijke lijst taken’

VK 21.05.2014 PvdA-leider Diederik Samsom heeft hard uitgehaald naar premier Mark Rutte, die vindt dat Europa zich moet beperken en zich moet richten op vijf belangrijke taken. Samsom spreekt in een reactie van ‘een onbegrijpelijke lijst’ van Rutte. Ook D66 en het CDA hebben kritiek op de premier.

Samsom haalt uit naar Rutte

Trouw 21.05.2014 PvdA-leider Diederik Samsom haalt hard uit naar premier Mark Rutte, die vindt dat Europa zich moet beperken en zich moet richten op vijf belangrijke taken. Samsom spreekt in een reactie tegenover het ANP van ‘een onbegrijpelijke lijst’ van Rutte.

Samsom: ‘De eerste, tweede en derde prioriteit zou meer werk, goed werk en eerlijk werk moeten zijn. Daarvoor moet Europa zich juist niet beperken tot alleen maar meer markt. Europa moet juist ook weer durven investeren. Bijvoorbeeld in een nieuwe energievoorziening.

Premier Rutte in het nauw om uitspraken over vijf taken EU

Elsevier 21.05.2014 De premier zei woensdag tegen de kranten van De Persdienst dat de Europese Unie zich tot maximaal vijf taken moet beperken. Dat komt hem op flinke kritiek in de Tweede Kamer te staan.

De Kamer wil schriftelijke uitleg en een debat over de uitspraken. Premier Rutte zei woensdag dat de EU zich alleen zou moeten richten op een sterkere interne markt, minder regels, meer vrijhandel, één energiemarkt en de aanpak van misstanden op de gezamenlijke arbeidsmarkt.

Formeel worden tijdens dit diner in Brussel alleen de uitslagen van de Europese verkiezingen besproken, maar Rutte wil ‘meteen zaken doen,’ zegt hij in de kranten van De Persdienst.

Kritiek

De uitspraken over het takenpakket van de EU kwamen de premier op felle kritiek te staan van oppositiepartijen als CDA, D66 en GroenLinks. Ook PvdA-leider Diederik Samsom haalde uit naar de premier en noemde zijn lijst ‘onbegrijpelijk’.

Reactie

De Kamer wil ook weten wat de minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans (PvdA) van de plannen van Rutte vindt. Timmermans pleitte woensdag nog voor meer ruimte voor de Hoge Vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid om namens de 28 lidstaten te handelen.

Rutte wil maximaal vijf taken voor Brussel

Telegraaf 21.05.2014  Premier Mark Rutte wil zo snel mogelijk na de Europese verkiezingen met zijn collega regeringsleiders in discussie over een beperking van de taken voor ‘Brussel’. Hij wil zijn ‘prioriteitenagenda’ volgende week dinsdag bespreken tijdens het diner waar de staatshoofden en regeringsleiders praten over de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie.

Rutte wil maximaal vijf taken voor Brussel

Trouw 21.05.2014 Premier Mark Rutte wil zo snel mogelijk na de Europese verkiezingen met zijn collega regeringsleiders in discussie over een beperking van de taken voor ‘Brussel’. Hij wil zijn ‘prioriteitenagenda’ volgende week dinsdag bespreken tijdens het diner waar de staatshoofden en regeringsleiders praten over de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie.

‘Desnoods Rutte op gulden’

Telegraaf 12.05.2014  ”Zelfs al staat het hoofd van de premier op de biljetten, als de gulden maar terugkomt.” Met die boodschap bij het aanbieden van 315 duizend handtekeningen van Nederlanders die voor afscheid van de euro zijn trapte PVV-leider Wilders gisteren als laatste de campagne af voor de Europese verkiezingen.

‘Ruttes dreigement was even grof als ongeloofwaardig’

VK 01.05.2014  Het dreigement van Rutte aan het adres van Van Rompuy om uit de euro te stappen was even grof als loos, schrijft Hans Wansink in het commentaar van de Volkskrant.

Mark Rutte kan soms ongenadig uit zijn slof schieten. Zo stond Herman Van Rompuy perplex bij een uitbarsting van de premier op 5 juni 2012 in het Catshuis. De president van de Europese Unie kreeg van Rutte het dreigement naar de oren geslingerd dat Nederland uit de eurozone zou stappen als Van Rompuy zijn plannen tot verdere integratie niet zou inslikken.

Kamer niet terug van reces om eurodreigement Rutte

Trouw 01.05.2014 De Kamercommissie voor Financiën komt niet bijeen om te praten over het dreigement dat premier Mark Rutte twee jaar terug zou hebben geuit om de eurozone te verlaten. Voor het verzoek van de PVV de commissie hiervoor te laten terugkeren van reces blijkt geen meerderheid. Een woordvoerster van de Tweede Kamer heeft dat vandaag laten weten.

Kamer niet bijeen over ‘eurodreigement’ Rutte

NU 01.05.2014 De Kamercommissie voor Financiën komt niet bijeen om te praten over het dreigement dat premier Mark Rutte twee jaar terug zou hebben geuit om de eurozone te verlaten. Voor het verzoek van de PVV de commissie hiervoor te laten terugkeren van reces blijkt geen meerderheid. Een woordvoerster van de Tweede Kamer heeft dat donderdag laten weten.

Geen debat eurodreigement

Telegraaf 01.05.2014  De Kamercommissie voor Financiën komt niet bijeen om te praten over het dreigement dat premier Mark Rutte twee jaar terug zou hebben geuit om de eurozone te verlaten. Voor het verzoek van de PVV de commissie hiervoor te laten terugkeren van reces blijkt geen meerderheid. Een woordvoerster van de Tweede Kamer heeft dat donderdag laten weten.

Tweede Kamer breekt reces niet af voor eurodreigement Rutte

Elsevier 01.05.2014 De Tweede Kamercommissie voor Financiën keert niet terug van reces voor een debat over het dreigement van premier Mark Rutte (VVD) over een Nederlands vertrek uit de eurozone. Voor het verzoek om bijeen te komen, is geen meerderheid. Dat meldt een woordvoerder van de Tweede Kamer donderdag.

Dreigement

Premier Rutte zou volgens de Volkskrant twee jaar geleden EU-president Herman Van Rompuy hebben gedreigd met een Nederlands vertrek uit de eurozone als de Belg door zou gaan met een verdere machtsuitbreiding van de Europese Unie.

Rutte reageerde woensdag direct door te stellen dat het kabinet een vertrek uit de eurozone nooit heeft overwogen. ‘Het kabinet was er tegen het pad op te gaan richting een transfer-Unie met bijbehorende instrumenten, zoals door sommige lidstaten bepleit. Dat zou niet in het Nederlands belang zijn. Deze boodschap is in stevige termen aan de heer Van Rompuy meegedeeld tijdens de ontmoeting in het Catshuis,’ schreef de premier.

Rutte ontkent dat hij met een euro-exit heeft gedreigd. Van Rompuy zegt het zich allemaal niet meer goed te kunnen herinneren. Hoe het ook zij, een voortijdig debat over de kwestie komt er in ieder geval niet.

Er is gewoonweg geen verenigd Europa

Trouw 30.04.2014 U kunt op 22 mei stemmen op de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie. Althans, er is een kansje. Een miniem kansje. U bent niet alleen bij die verkiezingen; honderden miljoenen kiezers in andere Europese landen doen ook een poging de commissievoorzitter aan te wijzen.

In Nederland zal de belangstelling niet noemenswaardig groeien, zelfs niet nu de verkiezingen een referendum voor of tegen Europa worden

Maar toch, mocht dit gaan werken, dan heeft u als kiezer meer rechtstreekse invloed op de persoon van de ‘regeringsleider’ dan u op nationaal niveau heeft. In de Haagse politiek blijft het tobben met dit soort rechtstreekse invloed van de kiezer.

o  Lees ook: ‘Wij zijn echt geen Mickey-Mouse parlement’ – 06/04/14

o  Lees ook: Wie neemt Barroso’s machtige zetel over? – 06/03/14

o  Lees ook: Wachten tot de roeiboot kapseist – 27/01/14

EU-commissaris: uitbreiding Unie leverde Nederland al 11 miljard op

Trouw 30.04.2014 De grote uitbreiding van de Europese Unie in 2004 heeft Nederland al 11 miljard euro opgeleverd. Dat benadrukte Europees commissaris Stefan Füle (Uitbreiding) vandaag in Brussel.

Hij sprak aan de vooravond van de 10e verjaardag van de grootste uitbreiding van de unie tot nu toe, met de toetreding van 10 landen op 1 mei 2004.

Uitbreiding EU 11 miljard waard

Telegraaf 30.04.2014 De grote uitbreiding van de Europese Unie in 2004 heeft Nederland al 11 miljard euro opgeleverd. Dat benadrukte Europees commissaris Stefan Füle (Uitbreiding) woensdag in Brussel. Hij sprak aan de vooravond van de 10e verjaardag van de grootste uitbreiding van de unie tot nu toe, met de toetreding van 10 landen op 1 mei 2004.

Bezigde Rutte verkiezingsretoriek toen hij dreigde de euro te verlaten?

VK 30.04.2014 D66-leider Alexander Pechtold noemde het vandaag ‘onverstandig dat Rutte in een driftige bui zulke verkiezingsretoriek bezigt’. Maar waarom dreigde Rutte in juni 2012 met een euro-exit?

Het is 5 juni 2012 als Herman Van Rompuy demissionair-premier Rutte bezoekt. De EU-president werkt druk aan een ‘masterplan’ dat de Europese Unie door de eurocrisis moet slepen. Het dreigende faillissement van lidstaat Griekenland hangt als een zwaard van Damocles boven de eurozone.

o   Lees ook Rutte ontkent dreigement exit eurozone niet – 30/04/14

o   Lees ook Geagiteerde Rutte dreigde in 2012 uit euro te stappen – 30/04/14

‘kattebelletje Rutte onvoldoende’

Telegraaf 30.04.2014  PVV-leider Geert Wilders is niet overtuigd door de brief van premier Mark Rutte waarin die ontkent dat hij tegenover EU-president Herman Van Rompuy heeft gedreigd met een exit uit de eurozone. In een reactie spreekt Wilders van „mistige teksten”.

Gerelateerde artikelen

30-04: Rutte reageert op uitspraak

30-04: Kamer wil uitleg uitspraak Rutte

Rutte reageert op uitspraak

Telegraaf 30.04.2014 Het kabinet heeft nooit overwogen uit de eurozone te stappen. Premier Mark Rutte heeft dat woensdag aan de Tweede Kamer geschreven.

Die had om opheldering gevraagd naar aanleiding van een bericht in de Volkskrant van woensdag. Daarin staat dat Rutte in juni 2012 tegenover EU-president Herman Van Rompuy zou hebben gedreigd dat Nederland de eurozone zou verlaten als Van Rompuy zou vasthouden aan plannen om de EU-lidstaten te binden aan contracten over economische hervormingen.

Rutte ontkent dreigement exit eurozone niet

VK 30.04.2014 Premier Rutte ontkent niet dat hij in een gesprek met EU-president Herman Van Rompuy heeft gedreigd uit de eurozone te stappen. Wel zegt hij dat het kabinet dit ‘nooit heeft overwogen’. De premier heeft dit vandaag in een brief aan de Tweede Kamer geschreven.

·                            De brief van premier Rutte Open pdf (156,1 kB)

Deze boodschap is in stevige termen aan de heer Van Rompuy meegedeeld tijdens de ontmoeting in het Catshuis

De Kamer had vandaag op initiatief van GroenLinks-Kamerlid Jesse Klaver om een brief gevraagd na het bericht in de Volkskrant van vandaag dat Rutte in juni 2012 bij Van Rompuy had gedreigd uit de eurozone te stappen als die zijn plannen voor verdere Europese eenwording zou doorzetten.

VERWANT NIEUWS

Premier Mark Rutte: uittreding eurozone nooit overwogen

Elsevier 30.04.2014 Premier Mark Rutte (VVD) heeft gehoor gegeven aan het verzoek van de Kamercommissie Europese Zaken over het vermeende dreigement dat Nederland uit de euro zou stappen. Rutte zegt dat het kabinet een exit uit de eurozone nooit heeft overwogen.

Tijdens een ontmoeting in het Catshuis heeft Rutte ‘in stevige termen’ duidelijk gemaakt dat hij het niet eens was met de plannen van voorzitter Herman Van Rompuy van de Europese Raad, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

Dieptepunt

Op 5 juni 2012 ‘tijdens het dieptepunt van de crisis in de eurozone’ spraken Rutte en Van Rompuy elkaar in het Catshuis. Rutte heeft toen gezegd dat het kabinet tegen een transferunie was ‘met de bijbehorende instrumenten, zoals door sommige lidstaten bepleit’.

Brief

De Kamercommissie Europese Zaken vroeg woensdag om opheldering over de zaak. PVV en SP wilden dat Kamerleden terugkwamen van het meireces, maar daarvoor was geen Kamermeerderheid.

Commentaar

Carla Joosten in 2012 over de transferunie:Naar transferunie dankzij Zuid-Europese chantage

‘Kabinet heeft uittreding eurozone nooit overwogen’

Rutte geeft opheldering in brief aan Tweede Kamer

NU 30.04.2014 Het kabinet heeft nooit overwogen uit de eurozone te stappen. Premier Mark Rutte heeft dat woensdag aan de Tweede Kamer geschreven. Die had om opheldering gevraagd nadat bekend werd dat Rutte in 2012 zou hebbengedreigd de eurozone te verlaten.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Mark Rutte Eurozone

Rutte: kabinet overwoog nooit vertrek uit eurozone

NRC 30.04.2014 Het kabinet heeft nooit overwogen uit de eurozone te stappen, schrijft premier Mark Rutte in een Kamerbrief naar aanleiding van de berichten over opmerkingen die hij in 2012 tegenover EU-president Herman van Rompuy zou hebben gemaakt.

Volgens Rutte heeft de ontmoeting met Van Rompuy, waarover de Volkskrant vandaag schreef, plaatsgevonden “tijdens het dieptepunt van de crisis in de eurozone”. Ze bespraken zorgen over “de verstrengeling tussen de overheid en financiële instellingen in diverse lidstaten”.

KRITIEK VANUIT POLITIEK

De berichtgeving over Ruttes opmerkingen hebben in ieder geval wel tot kritiek vanuit de oppositie geleid. PVV-leider Geert Wilders zei vandaag een Kamerdebat te willen. GroenLinks-Kamerlid Jesse Klaver wilde dat Rutte voor morgen 12.00 uur met opheldering zou komen via een brief, een voorstel waarbij CDA-Kamerlid Eddy Hijum zich aansloot. LEES VERDER

EUROZONE

Tweede Kamer wil uitleg van Rutte over dreigement eurozone

Elsevier  30.04.2014 De Tweede Kamer wil uitleg over uitspraken van premier Mark Rutte (VVD) over de eurozone. Rutte zou tegen voorzitter Herman Van Rompuy van de Europese Raad hebben gedreigd met een Nederlands vertrek uit de eurozone.

PVV en SP wilden deze week met Rutte in debat over dit onderwerp, maar een Kamermeerderheid voelde er weinig voor om het meireces hiervoor te onderbreken.

Plannen

Van Rompuy en verschillende andere betrokkenen zeggen woensdag in de Volkskrant dat Rutte in 2012 dreigde om uit de euro te stappen. De premier was het niet eens met plannen van Van Rompuy, die wilde dat lidstaten strikte afspraken met Brussel zouden maken over hervormingen.

Rutte zei in reactie op de aantijgingen van Van Rompuy dat een dreigement om uit de eurozone te gaan, nooit aan de orde is geweest. Wel heeft hij Van Rompuy in ‘zeer stevige bewoordingen’ duidelijk gemaakt dat hij de plannen voor een verregaande Europese eenwording met een veto zou blokkeren.

Kritiek op Ruttes dreiging euro-exit: ‘Geen leiderschap’

VK 30.04.2014 Oppositiepartijen in de Tweede Kamer hebben kritiek geuit op de uitspraken die premier Mark Rutte in juni 2012 deed tegenover EU-president Herman Van Rompuy. Rutte dreigde uit de eurozone te stappen als Van Rompuy vasthield aan zijn plannen voor dwingende lidstaatcontracten. Coalitiepartijen VVD en PvdA voelen er niets voor de Kamer terug te roepen van reces, zoals PVV en SP hebben gevraagd.

VERWANT NIEUWS;

Kamer wil uitleg Rutte over ‘eurodreigement’

Trouw 30.04.2014 De Tweede Kamer heeft premier Mark Rutte vandaag schriftelijk om opheldering gevraagd over uitspraken die hij in juni 2012 zou hebben gedaan tegenover EU-president Herman Van Rompuy. Rutte zou volgens de Volkskrant in een gesprek hebben gedreigd dat Nederland uit de eurozone zou stappen als Van Rompuy verder zou gaan met zijn dwingende contracten voor lidstaten.

Kamer wil uitleg uitspraak Rutte

Telegraaf 30.04.2014 De Tweede Kamer heeft premier Mark Rutte woensdag schriftelijk om opheldering gevraagd over uitspraken die hij in juni 2012 zou hebben gedaan tegenover EU-president Herman Van Rompuy. Rutte zou volgens de Volkskrant in een gesprek hebben gedreigd dat Nederland uit de eurozone zou stappen als Van Rompuy verder zou gaan met zijn dwingende contracten voor lidstaten.

Kamer wil uitleg Rutte over ‘eurodreigement’

Premier moet mogelijke uitspraken over verlaten van eurozone verklaren

NU 30.04.2014 De Tweede Kamer heeft premier Mark Rutte woensdag schriftelijk om opheldering gevraagd voor uitspraken die hij in juni 2012 zou hebben gedaan tegenover EU-president Herman Van Rompuy.  Die had om opheldering gevraagd nadat bekend werd dat Rutte in 2012 zou hebben gedreigd de eurozone te verlaten.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Mark Rutte Eurozone

Kritiek op uitspraken Rutte

Telegraaf 30.04.2014 Oppositiepartijen als D66 en GroenLinks in de Tweede Kamer hebben kritiek op uitspraken die premier Mark Rutte in juni 2012 gedaan zou hebben tegenover EU-president Herman Van Rompuy. Rutte zou in een gesprek hebben gedreigd dat Nederland uit de eurozone zou stappen als Van Rompuy verder zou gaan met zijn dwingende contracten voor lidstaten.

Gerelateerde artikelen;

30-04: ‘Haal Kamer terug van reces’

30-04: ‘Rutte dreigde met vertrek’

‘Haal Kamer terug van reces’

Telegraaf 30.04.2014  PVV-leider Geert Wilders wil de Tweede Kamer terugroepen van het meireces voor een debat met premier Mark Rutte. Aanleiding is het bericht in de Volkskrant woensdag dat Rutte in juni 2012 tegenover EU-president Herman Van Rompuy gedreigd zou hebben dat Nederland de eurozone zou verlaten.

Gerelateerde artikelen

30-04:  ‘Rutte dreigde met vertrek’

Kritiek vanuit politiek op opmerkingen Rutte over eurozone

NRC 30.04.2014 Verschillende oppositiepartijen hebben kritiek op opmerkingen van premier Rutte over de eurozone die hij in gesprek met EU-president Herman van Rompuy in 2012 gemaakt zou hebben. Hij zou onder andere gedreigd hebben met het verlaten van de eurozone. SP en PVV willen de Kamer terug van reces, GroenLinks wil voor morgenmiddag een brief van Rutte.

Vanochtend meldde de Volkskrant op basis van gesprekken met Van Rompuy zelf en andere betrokkenen dat Rutte met het verlaten dreigde als de EU-president vast zou houden aan zijn plannen voor de eurozone. Hij nuanceerde dit nog wel enigszins in de krant door te zeggen dat hij zich niet meer kon herinneren “dat het zo sterk was”. Rutte zelf zei dat de euro opgeven nooit aan de orde is geweest, dat hij slechts in sterke bewoordingen zou hebben willen duidelijk maken de plannen desnoods met een veto te torpederen. Volgens de NOS wil ook de SP dat de Kamer terugkomt van het meireces. SP’er Harry van Bommel schreef vandaag op Twitter dat Rutte “zijn dreigement had moeten doorzetten”.

RUTTE ZEGT NEE TEGEN ALLES

Nieuw is de houding van Rutte niet. Toenmalig EU-correspondent Caroline de Gruyterschreef in 2012 in NRC Handelsblad (€) al dat Rutte in Brussel ‘nee’ zegt tegen alles.  LEES VERDER

Lees meer;

18:10 Rutte: kabinet overwoog nooit vertrek uit eurozone›

7:57 ‘Van Rompuy: Rutte dreigde met vertrek uit euro’›

VANDAAG Rutte dreigde met euro-exit, zegt EU-chef Van Rompuy›

2013 CPB: Collectief pensioen benadeelt jongeren – ‘zeer explosief rapport’›

2013 Timmermans belt Turkse collega, maar hoeft niet naar Ankara›

‘Rutte dreigde met vertrek uit eurozone’

NU 30.04.2014 Mark Rutte heeft in 2012 gedreigd de eurozone te verlaten. De premier zou dat tijdens een overleg in het Catshuis hebben gezegd tegen EU-president Herman Van Rompuy.  Dat zeggen diverse betrokkenen en Van Rompuy zelf tegen de Volkskrant.

Rutte was het niet eens met plannen van Van Rompuy, die wilde dat lidstaten strikte afspraken met Brussel zouden maken over noodzakelijke economische hervormingen. De landen die zich hielden aan die contracten, zouden worden beloond.

Gerelateerde artikelen

Lees meer over: Mark Rutte Herman Van Rompuy Euro

‘Rutte dreigde met vertrek’

Telegraaf 30.04.2014  Mark Rutte heeft volgens de Volkskrant in 2012 gedreigd de eurozone te verlaten. De premier zou dat tijdens een overleg in het Catshuis hebben gezegd tegen EU-president Herman Van Rompuy, zeggen diverse betrokkenen, maar Rutte en de Rijksvoorlichtingsdienst stellen dat het dreigement de euro op te geven nooit aan de orde is geweest. Volgens de RVD ging het wel om een „stevig gesprek”.

LEES OOK;

Geagiteerde Rutte dreigde in 2012 uit euro te stappen

VK 30.04.2014 Het verzet van premier Mark Rutte tegen verdere Europese eenwording is feller geweest dan tot nu toe bekend. In een gesprek met EU-president Herman Van Rompuy dreigde Rutte in 2012 uit de eurozone te stappen als Van Rompuy vasthield aan zijn plannen daarvoor, zeggen verscheidene betrokkenen.

‘Rutte dreigde met vertrek uit eurozone’

Trouw 30.04.2014 Mark Rutte heeft in 2012 gedreigd de eurozone te verlaten. De premier zou dat tijdens een overleg in het Catshuis hebben gezegd tegen EU-president Herman Van Rompuy, zeggen diverse betrokkenen en de Belg zelf tegen de Volkskrant.

Rutte was het niet eens met plannen van Van Rompuy, die wilde dat lidstaten strikte afspraken met Brussel zouden maken over noodzakelijke economische hervormingen. De landen die zich hielden aan die contracten, zouden worden beloond. Rutte was hier sterk tegen en reageerde volgens betrokkenen fel: ‘Als het zo gaat gebeuren, stapt Nederland uit de eurozone.’

‘Van Rompuy: Rutte dreigde met vertrek uit euro’›

NRC 30.04.2014  Premier Rutte dreigde in 2012 in een gesprek met EU-president Herman van Rompuy uit de euro te stappen als hij vasthield aan zijn plannen voor de eurozone. Dat zeggen Van Rompuy zelf en enkele andere betrokkenen vandaag in de Volkskrant. Wel nuanceert Van Rompuy in het interview met de krant dat hij zich niet meer kan herinneren “dat het zo sterk was”.

RUTTE ZEGT ‘NEE’ TEGEN ALLES

In juni 2012 meldde NRC Handelsblad op basis van vertrouwelijke gesprekken met hoge ambtenaren en politici in Brussel dat Rutte ‘nee’ zegt tegen alles. Eén van de bronnen tegen de krant. Lees verder in het stuk uit 2012 van onze toenmalige correspondent in Brussel, Caroline de Gruyter: ‘Mark Rutte zegt nee tegen alles’

Lees meer;

18:10 Rutte: kabinet overwoog nooit vertrek uit eurozone›

13:08 Kritiek vanuit politiek op opmerkingen Rutte over eurozone›

5:00 Zowel de euro als de oudere werknemer mag gewoon blijven›

VANDAAG Rutte dreigde met euro-exit, zegt EU-chef Van Rompuy›

2013 Het leeft wel, die Europese Unie›

‘Premier Rutte dreigde in 2012 met vertrek uit eurozone’

Elsevier 30.04.2014 Premier Mark Rutte (VVD) heeft in 2012 gedreigd de eurozone te verlaten. De premier zou dat tijdens een overleg in het Catshuis hebben gezegd tegen voorzitter van de Europese Raad Herman Van Rompuy. Dat zeggen de Belg en verschillende betrokkenen tegen de Volkskrant, die daar woensdag over schrijft.

Fel

Rutte was het niet eens met plannen van Van Rompuy, die wilde dat lidstaten strikte afspraken met Brussel zouden maken over noodzakelijke economische hervormingen. De landen die zich hielden aan die contracten, zouden worden beloond.

Aanwezigen typeren de uitspraken van Rutte volgens de Volkskrant als ‘verkiezingskoorts’ richting de Tweede Kamerverkiezingen van 2012. De angst voor de PVV speelde daarbij een grote rol. ‘Rutte voelde de zuigkracht van Wilders,’ zegt iemand die aan tafel zat toen de premier in razernij ontstak.

Volgens Elsevier

Carla Joosten: Wij willen geen Belgisch Europa, Van Rompuy!

zie ook;

29 dec 2012 VVD: Van Rompuy creëert mist om eigen plan door te drukken

18 sep 2013 Rutte is ervan overtuigd dat hij tot meerderheden komt

11 mei 2012 Mark Rutte: Geen spijt van beslissingen in Catshuis

René Moerland: Op reis durven politici grote visies wel aan

NRC 30.04.2014 Zelfs VVD-leider en premier Rutte, die niet van vergezichten houdt, kwam bij geestverwanten, in het Verenigd Koninkrijk en in Duitsland, tot iets van een kerngedachte. Die bleek er samengevat uit te bestaan dat eigenbelang leidend moet zijn in het denken over internationale orde. Rutte beschouwt de Europese Unie als niet meer dan „een van de internationale organisaties” waar Nederland lid van is om dat eigenbelang na te streven. Noem het maar geen visie – Rutte gaat een stuk verder dan de VVD van begin deze eeuw, die genoegen nam met het boekhoudersliberalisme van Gerrit Zalm.

Knallende kurken in Brussel, maar teleurstelling in Den Haag

Elsevier 29.04.2014 De Europese Unie was maandagavond trending topic op Twitter. Dat kwam door het debat in Maastricht met de vier kandidaten voor het voorzitterschap van de Europese Commissie: een primeur. Het werd zowaar een vlot debat. In Brussel knalden de kurken. Dat is een reden tot zorg voor Den Haag waar de regering advies vroeg aan de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV). De adviseurs houden het simpel en oordelen dat Haagse politici hun leven moeten beteren en niet meer moeten doen alsof ze niks met Europa hebben te maken.

Invloed

In ’t Veld vindt wel dat de burger meer rechtstreekse invloed op het Europees bestuur moet krijgen en  bepleit ook meer betrokkenheid van de nationale parlementen. ‘Maar dan moet je wel naar Brussel komen als we daar alle vijfenveertig Kamers uit de lidstaten uitnodigen, zoals laatst over toezicht op politieorganisatie Europol. Maar dan komen ze niet,’ zegt In ’t Veld.

Omgekeerd wil de Tweede Kamer niet alleen Nederlandse maar ook buitenlandse europarlementariërs geregeld naar Den Haag roepen als die met een onderwerp bezig zijn dat het Binnenhof interesseert. Eens zien hoe het verkeer tussen Den Haag en Brussel zich ontwikkelt.

Londense bankenlobby waarschuwt voor gevolgen EU-exit

Elsevier 28.04.2014 Een vertrek uit de Europese Unie (EU) zou desastreuze gevolgen hebben voor de financiële wereld in Londen. Daarmee zou het de Britse economie ‘isoleren’. Dat is de conclusie van een rapport van TheCityUK, een lobbygroep van de Londense financiële wereld.

Geen droomscenario

De lobbygroep liet de kosten doorrekenen van een Brits vertrek uit de Europese Unie en de eurozone. Het resultaat is alles behalve een droomscenario te noemen. Zo zullen de prijzen stijgen waardoor er minder Britse producten worden afgenomen. Ook zal de werkloosheid toenemen en wordt het lichte economisch herstel van de afgelopen maanden in één klap tenietgedaan. Al met al zal een exit vele honderden miljarden euro’s gaan kosten.

Met het rapport probeert de Londense banken en -zakenwereld de discussie over een EU-exit in Groot-Brittannië te sturen. De Britse premier David Cameron heeft beloofd dat de Britten in 2017 per referendum over een exit mogen stemmen, indien zijn Conservatieve partij volgend jaar de verkiezingen wint.

Advertenties

mei 2, 2014 Posted by | 2e kamer, EU, europa, europese parlement, politiek | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 6 reacties