Werken in de volkshuisvesting, het onderwijs en de zorg brengt een ‘morele verantwoordelijkheid’ met zich mee, maar bij incidenten de afgelopen jaren ontbrak het bestuurders en toezichthouders aan een ‘moreel kompas’,  schrijft minister van Economische Zaken Henk Kamp (VVD) woensdag in een brief aan de Tweede Kamer, waarin hij de commissie voor ‘maatschappelijk verantwoord bestuur’ aankondigt.

Helder signaal

Oud-GroenLinks-leider Halsema wordt in de commissie bijgestaan door Doekle Terpstra (bestuursvoorzitter Hogeschool InHolland), schrijver Maxim Februari en consultant Marco van Kalleveen. Voor 1 oktober van dit jaar wil minister Kamp het advies van de commissie ontvangen.

Halsema en haar collega’s moeten niet alleen gedragsregels opstellen voor behoorlijk bestuur, ook is het de bedoeling dat de leden het kabinet adviseren over hoe die regels ‘daadwerkelijk gaan leven’ en wat ‘de rol van de overheid’ hierin zou moeten zijn, schrijft de minister. Hij wil daarmee een helder signaal afgeven aan bestuurders van organisaties die met publiek geld worden betaald.

Schandalen

Halsema leidde eerder al het onderzoek naar een van die ‘incidenten’, namelijk de misstanden bij scholenkoepel Amarantis, die in financiële problemen kwam, terwijl de bestuurders er een ‘ongepast’ royale leefstijl op na hielden.

Een ander schandaal in de semipublieke sector was de ondergang van woningcorporatie Vestia, dat een miljardentekort opliep door beleggingen in derivaten, een soort verzekeringen tegen rentestijging. Vestia zou jarenlangfinanciële cijfers hebben achtergehouden voor het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW), dat garant staat voor de redding van de corporatie.