Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Gerommel in de (semi)publieke sector – deel 2

Rommel.

Na discussies over misstanden bij onderwijsgigant Amarantis en woningcorporatie Vestia die het vertrouwen in de sector en het aanzien van de overheid hebben aangetast, pleit Buijink voor effectievere sturing. Die moet zorgen voor sterke organisaties die hoge kwaliteit leveren en verspilling voorkomen. Ook dient de rol van het parlement bij privatisering duidelijker te worden.

zie ook:  Gerommel in de (semi)publieke sectordeel 1

zie ook: Gedonder met topbestuurders in de zorg, het onderwijs, woningcorporaties en toezichthouders

zie ook: Ellende in het Haagse HagaZiekenhuis – voortgang

Lees ook verder in het NZa-dossier.

Klik door naar ons NZa-dossier.

Lees ook: 10 apr ‘NZa wilde verhaal klokkenluider in doofpot’

zie ook: De Commissie-Borstlap oordeelt over de NZA

zie ook: Onderzoekscommissie: NZa moet op de schop– 01/09/14

Lees meer over: NZa

zie ook: Marktwerking in de zorg is vooral een machtsstrijd tussen politici

Juichen

Betrokkenen bij de semipublieke debacles wijzen erop dat politiek en samenleving destijds juist stonden te juichen bij de projecten. Semipublieke instellingen moesten groter en goedkoper worden, en innovatief gaan werken om maatschappelijke problemen op te lossen. Daarbij werd vergeten te regelen wie het publieke belang van deze organisaties in het schemergebied tussen staat en markt in de gaten moest houden. Inmiddels is er een kentering gaande en zijn, na de strategische managers, de inhoud en de interne organisatie weer belangrijker geworden in zorg en onderwijs.

Maar volgens interim-bestuurder Gerard Erents, puinruimer bij Rochdale en Vestia, is het gevaar niet geweken. Hij verwijst naar de vluchtelingencrisis, waarbij de overheid snel tijdelijke sociale huurwoningen wil. Financieel is dat eigenlijk onverstandig, zegt Erents, maar toch is straks dat de corporatiedirecteur die de meeste tijdelijke huurwoningen kan neerzetten de held van de politiek. ‘Het geheugen van de politiek is kort, dan is de oude dynamiek snel weer terug.’

‘Eén op twintig publieke bestuurders ontspoorde bij invoering marktwerking’

VK 07.11.2015 Bij het invoeren van meer marktwerking in de (semi)publieke sector heeft ongeveer een op vijf ‘ondernemende bestuurders’ de afgelopen jaren de grenzen opgezocht. Een op de twintig (5 procent) van die bestuurders ontspoorde, doordat het toezicht gebrekkig was.

De cowboy-bestuurders geofferd

De schandalen bij semipublieke organisaties als Rochdale, Meavita en NS zijn eenvoudig te doorgronden: er zaten megalomane managers achter en falende toezichthouders met te veel bijbanen. Of is er toch meer aan de hand? Lees hier het verhaal uit de zaterdagkrant. (+)

Dat schat hoogleraar Rienk Goodijk, die al jarenlang onderzoek doet naar het bestuur in de semipublieke sector, vandaag in de Volkskrant naar aanleiding van de schandalen bij onder meer zorgmoloch Meavita, woningcorporatie Rochdale en de NS, met de Fyra.
Goodijk denkt op basis van zijn praktijkervaringen dat grofweg een derde van de semipublieke topfunctionarissen niet geschikt bleek om ‘ondernemend bestuurder’ te worden: ze konden alle veranderingen en de toenemende complexiteit niet aan en ruimden het veld of lieten zich overnemen. Ongeveer de helft wist de slag wel te maken en de resterende 20 procent zocht juist de grenzen op. Zo’n 5 procent ontspoorde echt doordat ze te veel ruimte kregen van het falende toezicht, aldus Goodijk, die donderdag zijn oratie houdt als bijzonder hoogleraar aan de VU.
De semipublieke schandalen zijn weer actueel nu de Ondernemingskamer deze week wanbeleid vaststelde bij Meavita. Toenmalig president-commissaris Loek Hermans, bekritiseerd om zijn vele bijbanen, stapte na de uitspraak op als fractievoorzitter van de VVD in de Eerste Kamer. Verder stond oud-topman Hubert Möllenkamp van de Amsterdamse woningcorporatie Rochdale voor de rechter. De ‘Maserati-man’ wordt verdacht van corruptie, vervalsing, witwassen en belastingfraude. Daarnaast bleek deze week dat een commercieel avontuur in Chili voormalig staatbedrijf De Koninklijke Munt in grote problemen heeft gebracht. Ook hier moet de staat reddend optreden.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Hoe laten de schandalen in de semipublieke sector zich verklaren?

Onbeperkt stapelen bijbanen vloert Loek Hermans

Verder:

Archieffoto

Voorzitter Haagse zorginstelling HWW definitief ontslagen

RTVWEST 13.06.2016 Voorzitter Lettie van Atteveld van de raad van bestuur van de Haagse thuiszorgorganisatie HWW Zorg is definitief ontslagen. De kantonrechter heeft maandag bepaald dat de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden. Volgens de rechter was er onder meer sprake van een verstoorde arbeidsverhouding.

Atteveld was ontslag aangezegd na meerdere aanvaringen met de Raad van  Bestuur van HVW zorg. De financiën van de organisatie zouden niet op orde zijn.

Ook zou Van Atteveld niet serieus hebben gereageerd op een kritisch rapport van de Inspectie van de Gezondheidszorg over HWW Zorg.

Ruwaard van Putten Ziekenhuis

In 2010 moest van Atteveld als bestuursvoorzitter stoppen bij het voormalige Ruwaard van Putten Ziekenhuis in Spijkenisse. Het slechte imago van het ziekenhuis en het ontbreken van steun van het ziekenhuispersoneel werden haar toen fataal.

Meer over dit onderwerp: HWW ZORG THUISZORG LETTIE VAN ATTEVELD

Voorzitter zorginstelling HWW definitief ontslagen

Den HaagFM  13.06.2016 Voorzitter Lettie van Atteveld van de Raad van Bestuur van de thuiszorgorganisatie Haagse Wijk en Woon Zorg (HWW) is definitief ontslagen. De kantonrechter heeft maandag bepaald dat de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden. Volgens de rechter was er onder meer sprake van een verstoorde arbeidsverhouding.

Atteveld was ontslag aangezegd na meerdere aanvaringen met de Raad van Bestuur van HVW. De financiën van de organisatie zouden niet op orde zijn. Ook zou Van Atteveld niet serieus hebben gereageerd op een kritisch rapport van de Inspectie van de Gezondheidszorg over HWW.

De voorzitter was al eerder op non-actief gezet door een zorginstelling. In 2010 moest van Atteveld als bestuursvoorzitter stoppen bij het Ruwaard van Putten Ziekenhuis in Spijkenisse. Het slechte imago van het ziekenhuis en het ontbreken van steun van het ziekenhuispersoneel werden haar toen fataal. …lees meer

Amphia Ziekenhuis onder verscherpt toezicht gesteld VK 25.05.2016

Amphia Ziekenhuis zes maanden onder verscherpt toezicht NU 25.05.2016

Amphia onder verscherpt toezicht Telegraaf 25.05.2016

Amphia Ziekenhuis onder verscherpt toezicht gesteld AD 25.05.2016

Babywisselzaak Amphia ziekenhuis voor de rechter AD 25.05.2016

‘Angst en intimidatie bij zorggroep Charim’ Telegraaf 26.04.2016

UMC Utrecht: ‘Nu meer meldingen’

Telegraaf 15.04.2016  Het onder verscherpt toezicht geplaatste UMC Utrecht zegt sinds enige tijd dubbel zoveel geneeskundige incidenten en calamiteiten te melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) als twee jaar geleden.

Dat stelt een woordvoerder van het universiteitsziekenhuis. ,,Ons beleid is nu: bij twijfel melden!” Precieze cijfers over de omvang van het aantal medische onvolkomenheden wil het ziekenhuis echter niet kwijt, ook al zegt het ’transparant(er)’ te willen zijn. Maar het zou volgens zegsman Paul Geurts gaan om ,,tientallen” extra rapportages.

Het Utrechtse academisch ziekenhuis wordt nu juist aangepakt door de IGZ, ómdat het sinds eind 2013 de inspectie doelbewust onwetend hield over zeker twee zeer ernstige calamiteiten. In beide gevallen stierven de patiënten. Het ging respectievelijk om een per abuis doorgesneden halsslagader en een slagaderlijke bloeding bij een neusoperatie in maart 2015. De drama’s werden eerst afgedaan als onfortuinlijke complicaties dan wel een ’natuurlijk overlijden’. Dat bleek onwaar.

’Definitieprobleem’

Volgens het UMC Utrecht was er te lang sprake van een definitieprobleem over ’wáár het medische incident ophoudt en de geneeskundige calamiteit begint’. ,,Vanwege die bestaande vaagheid is besloten ook de ’twijfelgevallen’ te melden, naast natuurlijk de overduidelijke meldingsplichtige calamiteiten.”

In kringen van de inspectie wordt met enige verbazing gereageerd op de plotseling nauwgezettere melding van ook de twijfelkwesties. ,,Dat dient altijd te gebeuren, het behoort dagelijks beleid te zijn.” Het ziekenhuis is per 6 april 2016 voor een periode van maximaal zes maanden onder verscherpt toezicht gesteld. Het UMC Utrecht beweert dat de uitgebreidere melding reeds is ingezet voordat de tumultueuze media-aandacht de losbrak op de afdelingen Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO) en Hoofd-Hals Chirurgische Oncologie.

Verscherpt toezicht UMC Utrecht: ‘Enorme knauw in vertrouwen’   VK 14.04.2016

UMC Utrecht onder verscherpt toezicht Trouw 14.04.2016

UMC Utrecht zes maanden onder verscherpt toezicht NU 14.04.2016

UMC Utrecht onder toezicht Telegraaf 14.04.2016

UMC Utrecht onder verscherpt toezicht AD 14.04.2016

Zorgwaakhonden starten onderzoek naar situatie Alliade  NU 14.05.2016

Meer onderzoek naar Alliade Telegraaf 14.04.2016

Van Rijn wil onderste steen boven bij frauduleus Alliade AD 14.04.2016

 

‘Directeuren thuiszorgstichting Alliade verrijkten zich voor miljoenen’

VK 11.04.2016 Twee directeuren van thuiszorgbedrijf Alliade zouden zichzelf voor miljoenen euro’s hebben verrijkt door namens Alliade bedrijven in te huren waarvan ze zelf eigenaar waren. Dat staat gelijk aan belangenverstrengeling, stelt RTL Nieuws op basis van eigen onderzoek.

Het in Heerenveen gevestigde Alliade is een landelijk actieve thuiszorgstichting die ongeveer zevenduizend cliënten bedient. Beide directeuren hielden er naast hun functie bij Alliade ook een serie zorgbedrijven op na, die opereerden onder een holding die ze ‘Freya Groep’ noemden. Bij Alliade waren zij in dienst, van de Freya Groep de eigenaren.

Opdrachten die Alliade kreeg van gemeenten voor bijvoorbeeld de verzorging van thuiszorgcliënten of verstandelijk beperkte jongeren, gaven de twee door aan hun eigen zorgbedrijven. Op die manier kwamen er jaarlijks tonnen aan extra omzet binnen bij de Freya Groep. In het topjaar 2014 ging het om in totaal 730 duizend euro, aldus RTL. Soms gebeurde het doorsluizen van opdrachten zonder dat de opdrachtgevers dit zelf wisten.

‘Geen belangenverstrengeling’

Volgens RTL zouden de directeuren bovendien namens Alliade loodgieters en schoonmakers hebben ingehuurd die vervolgens moesten werken voor hun eigen bedrijven. Ook zou Alliade jaarlijks bijna 200 duizend euro betalen aan de huur van kantoorruimte van de Freya Groep.

Alliade bevestigt tegenover RTL de constructies en de genoemde bedragen. Dat er sprake zou zijn van belangenverstrengeling weerspreekt het bedrijf. ‘In de berichtgeving van RTL Nieuws wordt een beeld geschetst van Alliade waarin we ons niet herkennen en dat in onze ogen geen recht doet aan de werkelijkheid’, aldus het thuiszorgbedrijf in een schriftelijke reactie. De daadwerkelijke reden van de constructies zou liggen in de noodzaak om de zorg ‘anders en veel efficiënter’ te organiseren.

Alliade heeft wel besloten een onafhankelijke partij onderzoek te laten doen naar de twee directeuren, van wie een inmiddels ex-directeur is, officieel om onrust bij cliënten en andere betrokkenen weg te nemen. VVD en PvdA willen dat ook het ministerie van VWS de zaak gaat onderzoeken.

artikelen ;

‘Directeuren thuiszorgstichting Alliade verrijkten zich voor miljoenen’

Verbod op zwijgcontract is pas het begin

Schippers wil zwijgcontract in zorg verbieden

Chirurg UMC Utrecht verdoezelde dodelijk ongeval

‘Wij hebben nooit iemand onder druk gezet’

Bekijk hele lijst

Volg en lees meer over: Mens & maatschappij Gezondheidszorg Nederland Criminaliteit Gezondheid Fraude

Zorggroep Alliade laat zichzelf onderzoeken Telegraaf 11.04.2016

‘Directeuren fraudeerden met miljoenen thuiszorginstelling’ AD 11.04.2016

Directeuren thuiszorg sjoemelen met… Telegraaf 11.04.2016

Chirurg UMC Utrecht verdoezelde dodelijk ongeval

VK 07.04.2016 Het UMC Utrecht is opnieuw in verlegenheid gebracht door een uitgelekte affaire op de kno-afdeling. Een al eerder in opspraak geraakte kno-arts heeft geprobeerd een dodelijke calamiteit op de operatietafel te verdoezelen. Een arts-assistent kreeg opdracht het overlijden van de patiënt te melden als een natuurlijke dood.

Dit stelt het tv-programma Zembla op basis van eigen onderzoek. De arts was vorige week weer aan het werk gegaan, maar het UMC heeft nu ijlings besloten dat de specialist alsnog geen operaties mag uitvoeren.

Het dodelijke incident ging om een ingreep bij een patiënt met een kleine tumor in de neus. Bij de kijkoperatie brak de kno-arts per ongeluk door de schedelbasis en raakte de hersenen, aldus Zembla. Door het hersenvocht dat daarbij vrijkwam, overleed de patiënt niet veel later.

Arts nog steeds aan het werk

Wij hebben het ziekenhuis laten weten dat we daarover graag waren ingelicht, aldus Woordvoerster Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Volgens zijn collega’s heeft de kno-arts een verklaring van natuurlijk overlijden laten opstellen door een arts-assistent. Toen dat uitkwam werd de fout in het verslag rechtgezet. Maar het lichaam was al vrijgegeven aan de familie, waardoor er geen onderzoek meer kon plaatsvinden.

De jongste onthulling betreft een zaak uit 2010. Het gaat om dezelfde arts die afgelopen november al in opspraak raakte door een Zembla-uitzending over misstanden op de kno-afdeling van UMC Utrecht. Toen ging het om zijn betrokkenheid bij twee dodelijke calamiteiten die door het ziekenhuis niet werden gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Als gevolg van de publiciteit werden de arts en zijn afdelingshoofd door het ziekenhuis ‘vrijgesteld van patiëntenzorg’.

Opmerkelijk is dat de medisch specialist vorige week weer aan het werk mocht in het UMC, terwijl er nog een onderzoek loopt. Het ziekenhuis passeerde hierbij de Inspectie, die de zaak hoog opneemt. Een woordvoerster van de IGZ: ‘Wij hebben het ziekenhuis laten weten dat we daarover graag waren ingelicht.’

Wij hebben de inspectie hierover geïnformeerd. Dat wil niet zeggen dat het precies is gegaan zoals Zembla schetst, aldus Monique Matze, woordvoerster van het UMC Utrecht.

De IGZ heeft een externe commissie ingesteld die de patiëntveiligheid op de kno-afdeling in het UMC Utrecht onderzoekt. Het is uitzonderlijk dat de inspectie daarvoor experts van buiten inschakelt. Deze commissie is gevraagd voor 1 juli met een rapport te komen.

‘We kennen deze casuïstiek’, zegt Monique Matze, woordvoerster van het UMC Utrecht in een reactie op de nieuwe zaak. ‘Wij hebben de inspectie hierover geïnformeerd. Dat wil niet zeggen dat het precies is gegaan zoals Zembla schetst. Maar zolang er inspectieonderzoek loopt, kunnen wij niet op deze zaak ingaan.’

Oordeel inspectie

In de tussentijd is het kno-afdelingshoofd uit zijn functie ontheven. ‘Dat had inderdaad eerder moeten gebeuren’, aldus de woordvoerster van UMC Utrecht. Pas nadat er commotie ontstond in de pers over de terugkeer van de kno-arts, is deze week alsnog besloten dat hij voorlopig niet als hoofdbehandelaar fungeert en geen operaties zal uitvoeren. Wel ziet hij patiënten op de polikliniek. ‘We wachten het oordeel van de inspectie af.’

Op de vraag of het dan niet voorbarig is dat de kno-arts alweer aan de slag is, antwoordt ze: ‘Deze arts heeft zijn werk onderbroken door alle druk die er was ontstaan. Door de commotie vorige week over zijn terugkeer, kan hij niet de concentratie op brengen die nodig is voor operaties. Dat wil niet zeggen dat hij verder niet in staat is zijn werk te doen.’ De Inspectie zegt dat dit een besluit is van het ziekenhuisbestuur ‘dat wij voor kennisgeving hebben aangenomen’.

Volgens zijn collega’s heeft de kno-arts een verklaring van natuurlijk overlijden laten opstellen door een arts-assistent. Toen dat uitkwam werd de fout in het verslag rechtgezet. Maar het lichaam was al vrijgegeven aan de familie, waardoor geen onderzoek meer kon plaatsvinden. ‘Deze man zou nooit meer een scalpel mogen vasthouden’, heeft een collega van de chirurg volgens Zembla verklaard.

Over de incidenten en het beleid in het UMC Utrecht zijn al diverse Kamervragen gesteld aan minister Schippers.

ZORG;

Verbod op zwijgcontract is pas het begin

Schippers wil zwijgcontract in zorg verbieden

Chirurg UMC Utrecht verdoezelde dodelijk ongeval

‘Wij hebben nooit iemand onder druk gezet’

‘Moeder overleden hockeyer tekende zwijgcontract na mediadruk op ziekenhuis’

BEKIJK HELE LIJST

Volg en lees meer over: GEZONDHEIDSZORG GEZONDHEID NEDERLAND

Kno-arts UMC weer op non-actief wegens misstand

’Artsen erkennen fouten niet uit angst claims en ontslag’

AD 07.04.2016 De vorig jaar in opspraak geraakte kno-chirurg van het UMC Utrecht blijkt ook in 2010 een operatie met dodelijke afloop te hebben uitgevoerd. Na onthullingen van tv-programma Zembla over twee andere dodelijke incidenten in 2013 en 2014 is de arts nu geschorst.

Als het UMC schoon schip wil maken kan het ook een daad stellen en zelf aangifte doen, aldus Yme Drost, letselschadejurist.

De chirurg was juist vorige week weer begonnen met zijn werkzaamheden in afwachting van het onderzoek van de inspectie, maar stopt donderdag per direct weer met opereren na de nieuwe onthulling van Zembla. Volgens het ziekenhuis kan de man zijn werk niet doen door de golf van negatieve publiciteit.

Juist het feit dat hij weer aan de slag ging terwijl het onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg IGZ) naar misstanden op zijn afdeling nog niet was afgerond, leidde tot veel ophef. In de uitzending van Zembla was sprake van een angstcultuur op de afdeling en medische missers die niet gemeld waren bij de inspectie.

Onderzoek
Het UMC bevestigt de eerdere incidenten bij de hoofd-hals oncologisch chirurgie-afdeling, maar wil niet ingaan op de afhandeling daarvan omdat die onderwerp van onderzoek is bij de inspectie. Volgens een woordvoerder zijn de casussen daar al in de zomer vorig jaar aangeleverd en maken ze deel uit van het grote inspectie-onderzoek. Volgens de woordvoerder waren de aangeleverde gegevens voor de inspectie geen aanleiding maatregelen te nemen tegen de chirurg. Bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg loopt nog altijd het onderzoek naar de kno-afdeling. Dat is naar verwachting tegen de zomer klaar.

Maatregelen

Een woordvoerder van de IGZ bevestigt dat ook de oudere voorvallen al sinds vorig jaar deel uitmaken van het onderzoek en geen aanleiding geven vooruitlopend op de uitkomsten maatregelen te nemen tegen de chirurg.

Letselschadespecialist Yme Drost ziet in de aanvankelijke melding van een natuurlijke dood bij de operatie in 2010 mogelijk valsheid in geschrifte waarvan nabestaanden, maar ook het ziekenhuis zelf aangifte kunnen doen bij het openbaar ministerie. ,,Als het UMC schoon schip wil maken kan het ook een daad stellen en zelf aangifte doen.”

Schrikken

Drost zegt niet te schrikken van het beeld rond het UMC en de kno-afdeling in het bijzonder. ,,Ik heb helaas met regelmaat te maken met artsen die fouten maken en die zaken onder de tafel vegen. Dat blijft doorgaan als wij onze ogen blijven sluiten voor het feit dat artsen dit soort dingen doen. Dat is een cynische constatering, de goeden niet te na gesproken.”

Volgens Drost heerst onder veel artsen de gedachte dat het erkennen van een fout hen werkloos maakt of tot grote schadeclaims leidt. ,,Er wordt geknoeid, in operatieverslagen staat vaak niet hoe de operatie is verlopen, maar hoe het had moeten gaan. Ze kunnen beter eerlijk zijn en met de gedupeerden in gesprek gaan, vaak komt het dan wel tot een oplossing.”

Drie doden

De op non-actief gezette chirurg veroorzaakte in 2010 een hersenbloeding tijdens een neusoperatie die de patiënt het leven kostte. Twee andere dodelijke incidenten die eerder bekend werden, speelden zich af in 2013 en 2014. In die gevallen werd per ongeluk een slagader geraakt. Het ziekenhuisneemt afstand van de berichtgeving van Zembla omdat die is gebaseerd op anonieme uitspraken en daarom niet controleerbaar zijn.

Lees ook.

Omstreden KNO-arts UMC Utrecht legt werk weer neer

AD 07.04.2016 De KNO-arts die vorige week zijn operaties in het UMC Utrecht hervatte, heeft dat werk weer neergelegd. Volgens het ziekenhuis kan de man zijn werk niet doen door de golf van publiciteit hierover. Vooral het feit dat hij weer aan de slag ging terwijl het onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg IGZ) was afgerond leidde tot veel onbegrip.

De arts legde in november vorig jaar ook al zijn werk als chirurg neer nadat de KNO-afdeling in opspraak kwam na een uitzending van Zembla waarin sprake was van een angstcultuur op de afdeling en medische missers die niet gemeld waren bij de inspectie. Het televisieprogramma onthult donderdag dat dezelfde chirurg ook in 2010 al betrokken was bij een operatie met dodelijke afloop.

Ook die calamiteit werd aanvankelijk niet gemeld bij de inspectie en afgedaan als een natuurlijke dood. Het UMC bevestigt de eerdere incidenten bij de hoofd-hals oncologisch chirurgie-afdeling, maar wil niet ingaan op de afhandeling daarvan omdat die onderwerp van onderzoek is bij de inspectie.

Geen aanleiding voor maatregelen
Volgens een woordvoerder zijn de casussen daar al in de zomer vorig jaar aangeleverd en maken ze deel uit van het grote inspectie-onderzoek. Volgens de woordvoerder waren de aangeleverde gegevens voor de inspectie geen aanleiding maatregelen te nemen tegen de chirurg.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg loopt nog altijd het onderzoek naar de KNO-afdeling. Dat is naar verwachting tegen de zomer klaar. Een woordvoerder van de IGZ bevestigt dat ook de oudere voorvallen al sinds vorig jaar deel uitmaken van het onderzoek en geen aanleiding geven vooruitlopend op de uitkomsten maatregelen te nemen tegen de chirurg.

GERELATEERD NIEUWS;

Omstreden kno-arts gaat toch niet opereren

Omstreden KNO-arts gaat weer aan het werk

KNO-arts UMC weer op non-actief wegens misstand

MEER OVER; UTRECHT UTRECHTPROVINCIE UTRECHT

Omstreden kno-arts gaat toch niet opereren

AD 07.04.2016 Een van de kno-artsen van het Universitair Medisch Centrum Utrecht die betrokken was bij twee dodelijke incidenten, zal voorlopig toch niet gaan opereren. Dat meldt het UMC op zijn website.

Vorige week werd bekend dat de arts zijn werk zou hervatten. Alle media-aandacht die daaop ontstond, leverde hem opnieuw veel druk op. Daarom besloot het ziekenhuis om hem voorlopig geen operaties te laten uitvoeren. Wel zal de arts patiënten poliklinisch behandelen.

Eind vorig jaar kwamen de problemen op de kno-afdeling in het nieuws na een uitzending van het televisieprogramma Zembla. Behalve dat het overlijden van twee patiënten op de operatietafel  niet was gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg, zou er ook sprake zijn van eenangstcultuur.

Lees ook

Zorgorganisatie verdacht van miljoenenfraude met PGB

AD 01.04.2016 De politie vermoedt dat de voormalige zorgorganisatie Fundament, Dragers in Zorg grootschalige fraude heeft gepleegd met pgb’s.

Omdat het Fundament ook hun bewindvoerder was, hebben de cliënten het geld nooit gezien en weten ze niet wat ermee gebeurd is, aldus Advocaat Arjan Boer.

Volgens advocaat Arjan Boer, die zo’n 70 voormalige cliënten van Fundament bijstaat, gaat het om een bedrag van 2 tot 2,5  miljoen euro.  De voormalige eigenaar ontkent fraude met klem en vindt dat zijn bedrijf om zeep is geholpen.

Afgelopen woensdag deed de politie invallen in een woning met kantoor in Amersfoort en een woning/kantoor aan de Battutalaan in Kanaleneiland. Er werden administratie, computers en gegevensdragers in beslag genomen.

Beheer
Fundament was gevestigd in ’t Goy in Houten en verleende zorg en begeleiding aan huis bij mensen met een verstandelijke beperking in de provincie Utrecht. Daarnaast bezat de organisatie zorgwoningen in Houten. Ook beheerde Fundament de pgb’s van cliënten.

Het zorgkantoor, dat de persoonsgebonden budgetten verstrekt, vermoedde enkele jaren geleden dat opgegeven zorg niet werd verleend. Ook zou de administratie niet kloppen. In 2014 nam het zorgkantoor een ingrijpende maatregel door de pgb’s van de kleine 100 cliënten van Fundament te stoppen.

De zorg  werd overgedragen aan Reinaerde. Fundament en enkele cliënten stapten naar de rechter om het stopzetten van de pgb’s terug te draaien, maar kregen ongelijk.

Het zorgkantoor  wilde daarna volgens wettelijke regels de pgb’s terugvorderen op de cliënten. Het gaat om duizenden tot tienduizenden euro’s per budgethouder, zegt advocaat Arjan Boer. ,,Dit zijn mensen met een IQ tussen de 40 en 70. Velen zijn analfabeet. Omdat het Fundament ook hun bewindvoerder was, hebben de cliënten het geld nooit gezien en weten ze niet wat ermee gebeurd is. Nadat duidelijk werd dat de budgetten niet goed besteed waren, werd het bij hen teruggevorderd.”

Vertrouwen 
Volgens Boer hebben de cliënten grote emotionele schade geleden. ,,Ze zijn vertrouwen kwijt in mensen die hen zouden moeten helpen.”

De voormalig mede-eigenaar van het Fundament ontkent fraude te hebben gepleegd en is boos op het zorgkantoor en de politie. ,,Er is tien jaar lang aantoonbaar goede zorg geleverd. Van fraude is geen sprake.” Hij wil niet met naam in de krant vanwege privacy van zijn familie.

De man zegt dat enkele ontevreden klanten het zorgkantoor hebben benaderd en dat hun verhaal ‘klakkeloos’ is aangenomen. ,,Ik heb aangeboden dat alles onderzocht mocht worden, maar daar is geen gebruik van gemaakt. Van het zorgkantoor kreeg ik geen antwoorden. Pas een paar weken geleden heb ik er voor het eerst een gesprek gehad.”

Volgens hem waren veel budgethouders jarenlang tevreden.  ,,Fraudeurs moeten worden aangepakt. Maar in dit geval heeft het zorgkantoor een professioneel zorgbedrijf ten onrechte om zeep geholpen en de budgethouders in de kou gezet.” Hij heeft staatssecretaris Van Rijn een brief gestuurd en gevraagd om een onafhankelijk onderzoek.

Bezorgd
Tweede Kamerleden uitten vorig  jaar grote bezorgdheid over het feit dat de bewindvoering over de pgb’s   en de zorg die daarvan betaald wordt, in één hand liggen. Inmiddels zijn er nieuwe, strengere regels die moeten voorkomen dat cliënten persoonlijk moeten opdraaien voor niet-geleverde zorg.

Woordvoerder Christine Rompa van Zorgkantoor Zilveren Kruis zegt dat de dossiers op dit moment opnieuw worden beoordeeld. Als blijkt dat de verstandelijk gehandicapten niets te verwijten is, hoeven ze er niet voor op te draaien.

Omstreden KNO-arts gaat weer aan het werk

AD 31.03.2016 Een van de kno-artsen van het Universitair Medisch Centrum Utrecht die betrokken was bij twee dodelijke incidenten gaat donderdag weer aan het werk in het ziekenhuis. Dat meldt het UMC Utrecht naar aanleiding van berichtgeving van het televisieprogramma Zembla.

Volgens het UMC is in overleg met de arts een reïntegratieplan opgesteld. ‘Het tijdelijk terugtreden van de arts was vooral omdat het hem aan rust en concentratie ontbrak, die nodig is voor het doen van complexe operaties. We zijn nu een aantal maanden verder en de betrokken arts is weer in staat om zijn werkzaamheden geleidelijk te hervatten. Het reïntegratieplan voorziet in die geleidelijkheid. De Inspectie voor de Gezondheidszorg is hierover geïnformeerd,’ schrijft het ziekenhuis in een verklaring.

Zembla besteedde eind vorig jaar ook aandacht aan de problemen bij de afdeling keel-, neus- en oorheelkunde van het UMC Utrecht. Behalve dat het overlijden van twee patiënten op de operatietafel  niet was gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg, zou er ook sprake zijn van eenangstcultuur.

VVD-Kamerlid Leendert de Lange zegt dat hij het onverstandig vindt dat de arts weer gaat opereren. Ook Henk van Gerven (SP) wil dat minister Schippers er een stokje voor steekt.

Lees ook;

Omstreden arts werkt weer

Telegraaf 31.03.2016 De kno-arts van het UMC Utrecht die betrokken was bij medische missers waarbij twee doden vielen, begint donderdag weer met opereren. Het UMC Utrecht heeft dit bevestigd tegen het VARA-programma ZEMBLA.

Het ziekenhuis had hem en het afdelingshoofd in november vorig jaar op non-actief gezet na een uitzending van het programma over misstanden op de afdeling. De Inspectie voor de Gezondheidszorg onderzoekt de verzwegen calamiteiten en de cultuur op de afdeling nog. Kamerleden en patiëntenorganisatie NPCF vinden het besluit van het ziekenhuis verkeerd.

Weggestuurde topvrouw HWW Zorg komt niet terug

AD 25.03.2016 De weggestuurde topvrouw Lettie van Atteveld van HWW Zorg heeft het kort geding tegen de Raad van Toezicht van de zorginstelling verloren. Ze eiste bij de rechter dat ze haar baan als bestuurder zou terugkrijgen.

De Raad van Toezicht stelde Van Atteveld in februari op non-actief en is ook al een ontslagprocedure tegen haar gestart. Vorige week stapte ze naar de rechter om die beslissingen ongedaan te maken.

Volgens haar advocaat was het totaal onduidelijk waarom Van Atteveld weg moest. HWW Zorg, dat is voortgekomen uit het failliet gegane Meavita, zou er financieel goed voor staan.

Kritisch rapport
De Raad van Toezicht bestreed dat tijdens het kort geding. Van Atteveld zou geld dat bestemd is voor huisvesting gebruiken voor de exploitatie van de zorginstelling. Dat zou op de langere termijn HWW Zorg in de problemen kunnen brengen. Verder zou Van Atteveld de Raad van Toezicht niet meteen op de hoogte gebracht hebben van een kritisch conceptrapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Die had vorig jaar november onderzoek gedaan in het verpleeghuis Houtwijk van HWW Zorg.

De kortgedingrechter vindt dat een goede samenwerking tussen Van Atteveld en haar Raad van toezicht door de conflicten niet meer mogelijk lijkt.

GERELATEERD NIEUWS;

Failliete zorginstelling moet vertrekpremie betalen

‘Burger weet niet waar hij aan toe is bij eigen bijdrage Wmo’

Medewerkers TSN Thuiszorg leggen werk neer

MEER OVER;

GEZONDHEIDSZORG ZUID-HOLLAND GEZONDHEID RECHTSZAKEN ‘S-GRAVENHAGE DEN HAAG

Klachtencommissie Florence: personeel maakte fouten bij verzorging bewoonster Loosduinse Hof

RTVWEST 25.03.2016  De klachtencommissie van zorginstelling Florence velt een hard oordeel over de verzorging van een 83-jarige bewoonster, die vorig jaar overleed in zorgcentrum Loosduinse Hof in Den Haag. Volgens dochter Magda overleed haar moeder door een opeenstapeling van fouten.

Magda diende na de dood van haar moeder een uitgebreide klacht in bij de klachtencommissie van het zorgcentrum. Ze was ontevreden over de wondverzorging, de pijnbestrijding en de voeding die haar bejaarde moeder kreeg. Verder klaagde ze over de hoeveelheid douchebeurten en de gebrekkige communicatie over haar moeders toestand.

De klachtencommissie geeft dochter Magda op meerdere punten gelijk. De 83-jarige mevrouw Landveld wilde geen brood meer eten, maar kreeg van het verzorgde personeel geen bijvoeding. Dochter Magda kocht dat zelf voor haar moeder. Volgens de klachtencommissie had het personeel proactiever moeten reageren en zelf alternatieve voeding moeten aanbieden.

Gebrek aan daadkracht

De klachtencommissie stelt ook dat de doorligwonden van de bejaarde bewoonster beter hadden moeten worden verzorgd. In het eindrapport schrijft de commissie dat ‘er sprake is geweest van een gebrek aan daadkrachtig handelen, onvoldoende afstemming en coördinatie’. Dochter Magda denkt dat haar moeder uiteindelijk is overleden aan bloedvergiftiging, vanwege de doorligwonden die te laat werden ontdekt.

Uiteindelijk komt de klachtencommissie met drie aanbevelingen voor zorgcentrum Loosduinse Hof. Er moet in bepaalde gevallen sneller een specialist worden ingeschakeld, er moet duidelijker worden bepaald waar zorgmedewerkers voor verantwoordelijk zijn en familie van bewoners moet twee keer per jaar worden bijgepraat.

Geschillencommissie

Dochter Magda is ‘positief verrast’ door het oordeel van de klachtencommissie. Toch laat ze het hier niet bij: ‘Niet alle klachten zijn gegrond verklaard, dus we stappen alsnog naar de Geschillencommissie.’

Florence laat aan Omroep West weten dat ze de aanbevelingen van de commissie zeer serieus neemt om herhaling in de toekomst te voorkomen. ‘We zullen kritischer gaan kijken of de zorg in een woonzorgcentrum nog toereikend is voor de zorgbehoefte van de cliënt of dat wellicht een verhuizing naar één van onze expertisecentra noodzakelijk is.’

Meer over dit onderwerp: Florence Zorg Den Haag Klacht

Haagse thuiszorgorganisatie HWW zet voorzitter Lettie van Atteveld aan de kant

RTVWEST 17.03.2016 Lettie van Atteveld is ontslagen door de Haagse thuiszorgorganisatie HWW Zorg. Van Atteveld was sinds 2011 voorzitter van de Raad van Bestuur. Van Atteveld, die eerder het Ruwaard van Putten Ziekenhuis leidde, is naar de rechter gestapt om haar ontslag aan te vechten.

Volgens vakblad Zorgvisie stuurde de Raad van Toezicht Van Atteveld de laan uit na meerdere aanvaringen. De Raad vindt dat er sprake was van een onhoudbare situatie, zo zouden de financiën van de organisatie niet op orde zijn. Ook zou Van Atteveld niet serieus hebben gereageerd op een kritisch rapport van de Inspectie van de Gezondheidszorg over HWW Zorg.

LEES OOK: HWW Zorg laat 3 ton aan zorggeld liggen, bewoners de dupe

Van Atteveld snapt niet waarom ze aan de kant is gezet. ‘Het is totaal onduidelijk waarom ze weg moet’, aldus haar advocaat. Volgens hem staat HWW Zorg er met een winst van drie miljoen over het boekjaar 2015 juist goed voor.

Ruwaard van Putten Ziekenhuis

In 2010 moest van Atteveld als bestuursvoorzitter stoppen bij het voormalige Ruwaard van Putten Ziekenhuis in Spijkenisse. Het slechte imago van het ziekenhuis en het ontbreken van steun van het ziekenhuispersoneel werden haar toen fataal.

Meer over dit onderwerp: Thuiszorg HWW Zorg Lettie van Atteveld

Cardioloog na fouten geschorst

Telegraaf 15.03.2016 Een cardioloog van het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel is voorwaardelijk geschorst voor de tijd van een jaar, met een proeftijd van twee jaar. Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag legt de arts de maatregel op na twee fatale fouten bij een meisje van vijftien jaar en een jongen van negentien.

De jongen en het meisje hadden levensbedreigende hartritmestoornissen, maar deze werden niet door de arts als acuut geïnterpreteerd. Zij hadden direct opgenomen en moeten worden, maar dit gebeurde niet. De jonge mensen zijn daarna plotseling overleden.

Het college legde vorig jaar al tuchtrechtelijke maatregelen op aan drie collega’s van de arts, die in hetzelfde ziekenhuis bij de behandeling van het meisje waren betrokken en onvoldoende kritisch de bevindingen van de cardioloog hadden gevolgd.

Heroïnewinst ‘Slotervaart’ was niet openbaar

AD 15.03.2016 Minister Edith Schippers (Zorg) heeft tegenover de Tweede Kamer de suggestie gewekt dat miljoenenwinsten die het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis maakte met de productie van heroïne openbaar beschikbare informatie was. Die informatie stond echter in een geheim jaarverslag, weet NRC Handelsblad na eigen onderzoek.

De geheime versie van het jaarverslag was alleen op het ministerie en binnen het ziekenhuis bekend. De minister antwoordde de Kamer echter tot tweemaal toe dat de omstreden winstuitkering gewoon in het jaarverslag staat. In de openbare gedeponeerde jaarrekening is een uitkering van winst die met de heroïne werd behaald niet gemeld. Volgens Slotervaart is het gangbaar om naast openbare verslagen te werken met geheime uitgebreidere jaarverslagen.

Lees ook;

Bestuursvoorzitter HWW sleept eigen zorginstelling voor de rechter

AD 12.03.2016 Bestuursvoorzitter Lettie van Atteveld van HWW Zorg daagt in een kort geding haar eigen zorginstelling voor de rechter. Ze is het er niet mee eens dat ze op non-actief is gesteld en eist onmiddellijk terugkeer tot haar werk.

Conclusie was dat het in het belang van HWW zorg het beste is om afscheid te nemen van de organisatie, aldus Woordvoerder HWW Zorg.

Van Atteveld zit sinds 22 februari thuis. Volgens een woordvoerder van HWW zorg is dat het gevolg van een besluit van de Raad van Toezicht na een ‘heel zorgvuldig proces’. Daarin zou ‘meermalen’ met de bestuursvoorzitter zijn gesproken. ,,Conclusie was dat het in het belang van HWW Zorg het beste is om afscheid te nemen van de organisatie.”

Meer wil de zegsman niet kwijt vanwege de privacy en omdat er een juridische procedure loopt. Ook de advocaat van Van Atteveld wil niets kwijt zolang de rechtszaak loopt.

Opvallend is dat zowel de cliëntenraad als de ondernemingsraad tegen het vertrek van de bestuursvoorzitter is. De Centrale Cliëntenraad laat weten ‘zeer tevreden’ te zijn over haar functioneren. ,,Ze heeft goede resultaten geboekt.”

Onder vuur
Nog maar vier jaar geleden, in 2012, lag Van Atteveld onder vuur van haar eigen personeelsleden. Ze stelden openlijk misstanden aan de kaak over een hoge werkdruk en als gevolg daarvan slechte zorg. ,,Ze reageert als een despoot, die alleenheerschappij wil,” tekende deze krant destijds op uit de mond van een oud-leidinggevende.

Twee leidinggevenden Middin mogen niet meer als zorgmanager werken bij Binnenklingen

RTVWEST 09.03.2016 Twee leidinggevenden van zorginstelling Middin in Den Haag mogen niet meer als zorgmanager werken. Dat staat in een brief die de organisatie woensdag intern verspreid heeft. Dat gebeurt naar aanleiding van misstanden die hebben plaatsgevonden in de vestiging Binnenklingen.

Eind vorig jaar werd al bekend dat twee medewerkers zich schuldig hebben gemaakt aan‘grensoverschrijdend gedrag’ en werden daarom geschorst. Een van die twee stopt per 1 mei, de ontslagprocedure van de ander loopt nog, zo valt in de brief te lezen.

LEES OOK: ‘Aangifte tegen directie zorginstelling Middin na misstanden’

De zorgmedewerkers hebben zich schuldig gemaakt aan ‘ruwe bejegening, zoals hardhandigheid en het gebruik van pijnprikkels, verbaal geweld en het pesten van cliënten’. Vader Henk Kruik deed eerder zijn verhaal bij Omroep West.

Registratie medewerkers waar aangifte tegen is gedaan

De organisatie heeft aangifte gedaan. De politie doet momenteel aanvullend onderzoek naar de zaak. Middin is aangesloten bij het waarschuwingsregister zorg en welzijn. In dit register worden medewerkers tegen wie aangifte is gedaan geregistreerd. Bovendien kan de inspectie voor de gezondheidszorg maatregelen nemen tegen de medewerkers om te voorkomen dat zij weer aan de slag gaan in de zorg.

Middin zegt een plan van aanpak te hebben gemaakt om verbeteringen ‘zo snel en goed mogelijk’ door te voeren. Zo gaat de zorginstelling dossiers aanleggen van haar medewerkers en wordt meer geïnvesteerd in opleiding en training.

LEES OOK: ‘Ze mogen nooit meer in de zorg werken’ Vader misbruikslachtoffer wil onderste steen boven krijgen

Meer over dit onderwerp: Midden Binnenklingen Den Haag MisbruikMishandeling

Curator wil miljoenen van zorgbestuurders Zonnehuizen

VK 09.03.2016 Bestuurders van de mede door wanbestuur ten onder gegane antroposofische zorginstelling Zonnehuizen worden persoonlijk aansprakelijk gesteld voor het faillissement eind 2011, als het aan curator Marie-José Cools ligt.

Cools wil voormalig directeur Frans Broekhuizen en een tiental voormalige leden van de raad van toezicht laten opdraaien voor het gat van zeker 10 miljoen euro. Zij verwacht deze zomer haar onderzoek te hebben afgerond, waarna het procederen kan beginnen.

Omdat Broekhuizen een miljoenenclaim boven het hoofd hangt die hij misschien niet kan betalen, wil de curator de destijds toegezegde vertrekpremie van 189 duizend euro nu niet aan hem uitkeren, betoogde haar advocaat Van Dalen dinsdag voor de rechtbank.

Broekhuizen had een kort geding aangespannen omdat hij vindt dat de curator hem zijn vertrekpremie hoe dan ook meteen moet uitbetalen. Eerder had de rechter hem gelijk gegeven op het punt dat hij een vordering heeft. Maar de curator wil de vertrekpremie verrekenen met de schadeclaim waarvan de hoogte nu nog niet bekend is.

Slecht bestuur

Honderden medewerkers zijn hun baan kwijt geraakt. Gehandicapte cliënten wisten niet waar zij aan toe waren

Zonnehuizen was een landelijke instelling voor geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en speciaal onderwijs met 2.300 medewerkers en duizenden cliënten, die de laatste jaren voor het faillissement stormachtig was gegroeid. Onder druk van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en zorgkantoor Agis moest Broekhuizen in het voorjaar van 2011 aftreden. Een half jaar later ging Zonnehuizen failliet, een van de grootste faillissementen uit de zorg van de afgelopen jaren.

Volgens de curator is er sprake geweest van slecht bestuur. De financiële processen waren niet onder controle en de kwaliteit van de zorg liep gevaar. De administratie was niet op orde. De risico’s van de aangegane fusies werden niet onderkend.

‘De curator heeft daarom redenen om aan te nemen dat Broekhuizen zijn taak als bestuurder onvoldoende heeft vervuld en dat hem een persoonlijk ernstig verwijt te maken valt, reden waarom zij hem aansprakelijk heeft gesteld voor de schade hierdoor geleden’, aldus haar advocaat. ‘Honderden medewerkers zijn hun baan kwijt geraakt. Gehandicapte cliënten wisten niet waar zij aan toe waren.’ Eerder werden bestuurders van het failliete Meavita persoonlijk aansprakelijk gesteld voor het faillissement van die zorginstelling.

Broekhuizen zelf zei tegen de rechter dat hij niet verantwoordelijk is voor het faillissement. ‘Toen ik vertrok was er een gat van 8,5 miljoen euro en lag er een herstelplan klaar. Als dat was uitgevoerd was Zonnehuizen niet ten onder gegaan. Mijn opvolgers hebben het verlies opgepompt.’

De rechter doet 23 maart uitspraak. LEES MEER

UMC Utrecht weer in opspraak na niet melden medische missers

VK 02.03.2016 Het Universitair Medisch Centrum Utrecht heeft opnieuw ernstige fouten gemaakt. Het televisieprogramma Zembla toonde woensdagavond dat minder ervaren chirurgen eind 2014 gekozen hebben voor goedkopere, volgens deskundigen minder effectieve methodes bij het plaatsen van hoorimplantaten bij dove kinderen. Van de negen operaties moeten er nu vijf over.

Ook heeft het ziekenhuis geen melding gedaan bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) van drie misgelopen operaties van zeer jonge kinderen met een zeldzame schedelafwijking. Na de operaties hadden de kinderen een scheef, asymmetrisch gezicht.

In november vorig jaar meldde Zembla dat het ziekenhuis ook eerder had verzuimd calamiteiten te melden bij de Inspectie. Het ging toen om twee operaties met dodelijke afloop door artsen op de afdeling keel-, neus- en oorheelkunde (kno). Volgens anonieme medisch specialisten zou op de kno-afdeling een ‘angstcultuur’ heersen en moesten artsen onder grote stress en tijdsdruk opereren. Het ziekenhuis heeft in januari het hoofd van de afdeling KNO en een chirurg ‘met verlof’ gestuurd.

Margriet Schneider, sinds november voorzitter van de raad van bestuur van het UMC Utrecht, trekt het boetekleed aan. ‘Er zijn fouten gemaakt, en elke fout is er één te veel. Voor patiënten is het vaak zwaar en verdrietig’. Het ziekenhuis heeft volgens haar de zaak van de gehoorimplantaten ‘uitgebreid onderzocht’ en het rapport naar de Inspectie gestuurd. ‘Over de misgelopen schedelcorrecties heeft de IGZ ons laten weten dat wij deze hadden moeten melden. Op aanwijzing van de Inspectie zijn we in juni 2015 definitief gestopt met deze ingrepen.’

Incidenten schedeloperaties niet gemeld

Het UMC Utrecht voerde schedeloperaties uit terwijl alleen Rotterdam en Nijmegen deze operaties mogen doen volgens de landelijke richtlijnen.

Ook heeft het ziekenhuis geen melding gedaan bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) van drie misgelopen operaties van zeer jonge kinderen met een zeldzame schedelafwijking. Na de operaties hadden de kinderen een scheef, asymmetrisch gezicht.  In november vorig jaar meldde Zembla dat het ziekenhuis ook eerder had verzuimd calamiteiten te melden bij de Inspectie.

Het ging toen om twee operaties met dodelijke afloop door artsen op de afdeling keel-, neus- en oorheelkunde (kno). Volgens anonieme medisch specialisten zou op de kno-afdeling een ‘angstcultuur’ heersen en moesten artsen onder grote stress en tijdsdruk opereren. Het ziekenhuis heeft in januari het hoofd van de afdeling KNO en een chirurg ‘met verlof’ gestuurd.

Diepgaand onderzoek

De Inspectie voor de Gezondheidszorg is eind vorig jaar een groot onderzoek begonnen naar de KNO-afdeling van het UMC Utrecht, na de eerste uitzending van Zembla. ‘Wij kijken daarin ook naar hoe het ziekenhuis wordt bestuurd en hoe er wordt omgegaan met calamiteiten’, zegt een woordvoerster van de Inspectie. Het is volgens haar uitzonderlijk dat hiervoor een externe onderzoekscommissie is aangesteld.

‘Met het grote, lopende onderzoek hebben we het toezicht al geïntensiveerd, onder meer door onaangekondigde bezoeken. We leggen verscherpt toezicht op als de Raad van Bestuur niet zou meewerken aan het onderzoek of noodzakelijke verbeteringen niet zou doorvoeren. Daar is op dit moment geen sprake van.’ De Patiëntenfederatie NPCF eist diepgaand onderzoek. Volgens de organisatie is dit het zoveelste bewijs dat het systeem met maximale vergoedingen per ziekenhuis niet werkt.

Schneider zegt namens de raad van bestuur dat het ziekenhuis als hard bezig is de organisatie te verbeteren. ‘Het is voor medewerkers nu gemakkelijker om mogelijke misstanden te melden. De richtlijnen zijn verduidelijkt, wanneer een incident bij de inspectie moet worden gemeld. Op de uitvoering ziet de raad van bestuur toe.’

ZORG;

UMC Utrecht weer in opspraak na niet melden medische missers

VS gooien jaarlijks drie miljard aan dure kankermedicijnen weg

3.350 medewerkers TSN Thuiszorg behouden hun werk

Amsterdams ziekenhuis mag op verzoek laten testen op Down

Buurtzorg Nederland redt vierduizend banen van TSN’ers

BEKIJK HELE LIJST

UMC Utrecht faalt weer

Telegraaf 02.03.2016 Een chirurg van het UMC Utrecht heeft schedeloperaties uitgevoerd bij drie baby’s, terwijl die volgens een landelijke richtlijn door gespecialiseerde centra gedaan moesten worden. Daarbij heeft de chirurg een techniek bij de operatie toegepast, die niet wordt voorgeschreven door de richtlijn. De operaties gingen niet goed, waardoor de baby’s opnieuw onder het mes moesten. Dit keer wel door het juiste centra: het Erasmus MC in Rotterdam.

Dat blijkt uit de correspondentie tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de betrokken ouders die in handen is van ZEMBLA. De IGZ heeft twee gevallen onderzocht en deze aangemerkt als calamiteiten. Het UMC Utrecht heeft nagelaten deze calamiteiten zelf te melden. De IGZ heeft het ziekenhuis opgedragen met deze behandeling te stoppen.

Vertrouwen

Volgens een woordvoerder van het Erasmus MC wist het UMC Utrecht af van de richtlijn. Hij laat ZEMBLA weten: “Alle specialisten zijn betrokken geweest bij de totstandkoming van de landelijke afspraken. De specialisten in Utrecht zijn volledig op de hoogte en van die afspraken en zijn er ook op gewezen.” Het UMC Utrecht laat weten dat de landelijke afspraken niet bindend waren.

Marcel Daniëls, voorzitter Raad Kwaliteit van de Federatie van Medisch Specialisten, zegt dat patiënten erop moeten kunnen vertrouwen dat behandelrichtlijnen worden nageleefd: “Als jij denkt dat je naar een centrum of dokter gaat waar je vertrouwen in hebt dat daar een ingreep gaat gebeuren, dan moet je er ook op kunnen vertrouwen dat die dokter de kennis en kunde met zich meebrengt zoals we met z’n allen in Nederland hebben afgesproken.”

Het UMC Utrecht meldde haar gemaakte fout niet. Hoogleraar Patiëntveiligheid Jan Klein, verbonden aan de TU Delft: “Als ziekenhuis heb je de plicht om te leren van je fouten. En in dat kader is het heel belangrijk dat je je eigen fouten onderzoekt en probeert om herhaling van fouten te voorkomen. Daarnaast heb je de plicht om de Inspectie te informeren.”

Woensdag werd ook via ZEMBLA bekend dat het UMC Utrecht een implantaat bij zeker vijf dove kinderen verkeerd geplaatst heeft. Vier van hen hebben een hersteloperatie gekregen, een vijfde corrigerende ingreep staat in de planning.

UMC Utrecht vaker in de fout

Trouw 02.03.2016  Het Universitair Medisch Centrum Utrecht heeft meer fouten gemaakt bij operaties. Het ging mis bij zeker vijf dove kinderen. Hun implantaat werd niet goed geplaatst. Vier van hen hebben een hersteloperatie gekregen, een vijfde corrigerende ingreep staat in de planning.

Onderzoeksprogramma Zembla meldt dat woensdag. Volgens de uitzending kregen ouders te horen dat een ervaren chirurg de operatie zou doen, maar werd de ingreep in werkelijkheid uitgevoerd door een minder ervaren arts. Bovendien zouden de ouders geen voorgesprek hebben gehad met de behandelend arts.

Het gaat om kinderen die een zogeheten cochleair implantaat moesten krijgen, een hulpmiddel waarmee ze beter konden horen. Die moet achter het oor worden aangebracht. Dat zou in het Erasmus MC in Rotterdam gebeuren, maar dat ziekenhuis had er geen geld voor. Daarom bood het UMCU aan de ingrepen over te nemen.

Het UMCU erkent in een reactie dat ‘dingen niet goed zijn gegaan bij operaties en rond de intake. Dat vinden wij natuurlijk ongelofelijk vervelend en naar voor de kinderen.’ Het ziekenhuis zegt dat de operaties zijn gebeurd ‘onder supervisie’ van een ervaren arts maar dat toezicht was niet voldoende. Volgens het UMCU zijn maatregelen op dit moment niet aan de orde, het ziekenhuis wacht een inspectie-onderzoek af.

Zembla besteedde eind vorig jaar ook aandacht aan de afdeling keel-, neus- en oorheelkunde (kno) van het UMCU. De afdeling zou twee dodelijke incidenten tijdens operaties hebben verzwegen. Ook zou er sprake zijn van een angstcultuur. Kort erna kwam naar buiten dat een andere afdeling een tumor bij een patiënt over het hoofd had gezien. De vrouw werd daardoor ongeneeslijk ziek.

Toezicht
Patiëntenfederatie NPCF eist dat de zaak tot op de bodem wordt uitgezocht. “Verschrikkelijk. Dit had nooit mogen gebeuren. Een patiënt die planbare zorg krijgt, moet altijd vooraf zijn gezien door de dokter die hem of haar opereert”, zegt Dianda Veldman, directeur van NPCF. Volgens haar is dit het zoveelste bewijs dat het systeem met maximale vergoedingen per ziekenhuis niet werkt. “Het geld voor de zorg moet de patiënt volgen. Het moet niet zo zijn dat de patiënt naar een ander ziekenhuis moet omdat in het eigen ziekenhuis het plafond van een behandeling is bereikt”, stelt Veldman.

VVD-Kamerlid Leendert de Lange wil dat het Universitair Medisch Centrum Utrecht onder verscherpt toezicht wordt geplaatst en van onder tot boven wordt doorgelicht.

Verwant nieuws

UMC Utrecht vaker in de fout

Telegraaf 02.03.2016 Het Universitair Medisch Centrum Utrecht heeft meer fouten gemaakt bij operaties. Het ging mis bij zeker vijf dove kinderen. Hun implantaat werd niet goed geplaatst. Vier van hen hebben een hersteloperatie gekregen, een vijfde corrigerende ingreep staat in de planning.

Onderzoeksprogramma Zembla meldt dat woensdag. Volgens de uitzending kregen ouders te horen dat een ervaren chirurg de operatie zou doen, maar werd de ingreep in werkelijkheid uitgevoerd door een minder ervaren arts. Bovendien zouden de ouders geen voorgesprek hebben gehad met de behandelend arts.

Het gaat om kinderen die een zogeheten cochleair implantaat moesten krijgen, een hulpmiddel waarmee ze beter konden horen. Die moet achter het oor worden aangebracht. Dat zou in het Erasmus MC in Rotterdam gebeuren, maar dat ziekenhuis had er geen geld voor. Daarom bood het UMCU aan de ingrepen over te nemen.

Het UMCU erkent in een reactie dat ,,dingen niet goed zijn gegaan bij operaties en rond de intake. Dat vinden wij natuurlijk ongelofelijk vervelend en naar voor de kinderen.” Het ziekenhuis zegt dat de operaties zijn gebeurd ,,onder supervisie” van een ervaren arts maar dat toezicht was niet voldoende. Volgens het UMCU zijn maatregelen op dit moment niet aan de orde, het ziekenhuis wacht een inspectie-onderzoek af.

Zembla besteedde eind vorig jaar ook aandacht aan de afdeling keel-, neus- en oorheelkunde (kno) van het UMCU. De afdeling zou twee dodelijke incidenten tijdens operaties hebben verzwegen. Ook zou er sprake zijn van een angstcultuur. Kort erna kwam naar buiten dat een andere afdeling een tumor bij een patiënt over het hoofd had gezien. De vrouw werd daardoor ongeneeslijk ziek.

Afdelingschef AMC stapt op

Telegraaf 23.02.2016 Het bestuur van het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam heeft de leiding van de kno-afdeling in zijn geheel vervangen. Dit in de hoop een einde te maken aan al jaren heersende spanningen daar.

Het afdelingshoofd van Keel-, Neus- en Oorheelkunde, prof. dr. Wytske Fokkens, heeft haar functie met onmiddellijke ingang neergelegd. Zij bleek niet in staat, na een periode van betrekkelijke rust, de opnieuw toeslaande neerwaartse spiraal in de relatie tussen staf en artsen-in-opleiding (aio’s) te beteugelen. Sterker nog, volgens huidige en oud-medewerkers was Fokkens daaraan deels debet. Ook de chef de clinique van de afdeling, dr. Erik van Spronsen, verlaat zijn post. Zijn functie is opgeheven.

Fokkens wordt gehandhaafd als hoogleraar en gaat zich meer richten op patiëntenzorg, Van Spronsen blijft aan als arts-otoloog. De Raad van Bestuur van AMC geef daarmee vorm aan naar verluid kritische adviezen van het organisatieadviesbureau Ernst & Young. Dat lichtte op verzoek van de ziekenhuisleiding de al sinds 2008 heersende spanningen door.

Het adviesbureau sprak in de voorbije maanden met 64 medewerkers en oud-medewerkers. Uit hun verklaringen kwam een beeld naar voren van pesterijen en uitbanning van medewerkers, scheldpartijen, bedreiging en manipulatie. Het kno-opleidingsklimaat raakte daardoor ernstig verstoord. Het nu verschenen rapport meldt dat er ’sprake was van een ongunstig en onveilig opleidingsklimaat’.

AMC-woordvoerder Frank van den Bosch zegt echter dat de patiëntveiligheid onder de personele spanningen nimmer in gevaar is geweest. Bovendien zou, aldus het AMC, een recente calamiteit rond een strottenhoofdingreep bij een pasgeboren baby geheel losstaan van de problemen op de kno-afdeling.

OM onderzoekt dood bewoonster zorginstelling Florence

Den HaagFM 05.02.2016 Het Openbaar Ministerie (OM) doet onderzoek naar een huisarts die een bewoonster van zorginstelling het Loosduinse Hof behandelde. De 83-jarige mevrouw Landveld overleed vorig jaar oktober in het verzorgingshuis van gezondheidsorganisatie Florence. Volgens haar dochter heeft de huisarts fouten gemaakt.

Dochter Magda Caffé deed aangifte tegen de huisarts. Ze zou zonder overleg de hartmedicatie van haar moeder hebben afgebouwd. In plaats daarvan kreeg mevrouw Landveld zware pijnstillers waar ze heftig op reageerde. Mevrouw Landveld overleed officieel aan hartfalen. Magda denkt dat haar moeder uiteindelijk is overleden aan bloedvergiftiging, vanwege de doorligwonden die te laat werden ontdekt. “De huisarts heeft wekelijks aan haar bed gestaan, maar die wonden nooit gezien,” zegt de dochter.

De PVV heeft kamervragen gesteld over de zorgverlening in het Loosduinse Hof. De klachtencommissie van zorginstelling Florence is eveneens met de zaak bezig. De nabestaanden van mevrouw Landveld hebben ook een klacht ingediend over de huisarts bij het medisch tuchtcollege.…lees meer

OM onderzoekt dood bewoonster zorginstelling Florence in Den Haag

RTVWEST 04.02.2016 Het Openbaar Ministerie (OM) doet onderzoek naar een huisarts die een bewoonster van zorginstelling het Loosduinse Hof in Den Haag behandelde. De 83-jarige mevrouw Landveld overleed vorig jaar oktober in het verzorgingshuis van gezondheidsorganisatie Florence. Volgens haar dochter heeft de huisarts fouten gemaakt.

Dochter Magda Caffé deed aangifte tegen de huisarts. Ze zou zonder overleg de hartmedicatie van haar moeder hebben afgebouwd. In plaats daarvan kreeg mevrouw Landveld zware pijnstillers waar ze heftig op reageerde.

Mevrouw Landveld overleed officieel aan hartfalen. Magda denkt dat haar moeder uiteindelijk is overleden aan bloedvergiftiging, vanwege de doorligwonden die te laat werden ontdekt. ‘De huisarts heeft wekelijks aan haar bed gestaan, maar die wonden nooit gezien,’ zegt Magda.

PVV stelt kamervragen

De PVV heeft kamervragen gesteld over de zorgverlening in het Loosduinse Hof in Den Haag. De klachtencommissie van zorginstelling Florence is eveneens met de zaak bezig. De nabestaanden van mevrouw Landveld hebben ook een klacht ingediend over de huisarts bij het medisch tuchtcollege.

Meer over dit onderwerp: Florence huisarts zorginstelling zorg PVV Openbaar Ministerie

PVV stelt Kamervragen over zorginstelling Loosduinse Hof in Den Haag

RTVWEST 01.02.2016 PVV-kamerlid Fleur Agema heeft kamervragen gesteld aan staatssecretaris Van Rijn over zorginstelling Loosduinse Hof in Den Haag. Mevrouw Landveld woonde jarenlang in de zorginstelling van Florence, maar overleed volgens haar dochter aan medische fouten die zijn gemaakt door de Florence en de huisarts.

Agema wil van de staatssecretaris weten of het klopt dat het Loosduinse Hof te weinig kennis, middelen en personeel heeft om zorg te leveren aan zieke ouderen. Ook vraagt het PVV-kamerlid zich af of ouderen die in een verzorgingshuis verblijven en achteruit gaan in hun gezondheid, niet beter naar een verpleeghuis kunnen worden overgeplaatst.

BEKIJK OOK: Klachtencommissie Florence hoort verhaal nabestaanden: ‘Mijn moeder wilde niet dood’

De Inspectie voor de Gezondheidszorg doet onderzoek naar het Haagse verzorgingshuis.

Meer over dit onderwerp: PVV Tweede Kamer Loosduinse Hof Den Haag

Zorgbobo’s zwijgen over bonnetjes

Telegraaf 01.02.2016 Zorgbestuurders wringen zich in allerlei bochten om maar niet hun declaraties openbaar te hoeven maken. De Tweede Kamer neemt daar geen genoegen mee.

Met name vanuit de ziekenhuisdirecties is er felle kritiek op het verzoek van RTL Nieuws om gedeclareerde studiereizen, diners en andere bonnetjes openbaar te maken. De bestuurders hebben de pech dat de coalitiepartijen VVD en PvdA zich ook ergeren aan de geheimzinnigheid. „Het lijkt wel of er iets te verbergen is”, zegt liberaal Kamerlid De Lange.

Een dozijn vertegenwoordigers van de zorgbobo’s moest daarom maandag in een hoorzitting in de Kamer uitleggen waarom ze geen openheid van zaken willen geven. De bestuurders namen de vlucht naar voren, door te stellen dat er aan een nieuwe code wordt gewerkt. Daarin wordt voor de totale raad van bestuur de omvang van de declaraties openbaar gemaakt, op het niveau van kostenposten, zoals reizen, eten en drinken of studiekosten. Dit moet dan in het jaarverslag van het ziekenhuis gebeuren.

„Als ik alle bonnen zonder context openbaar maak, worden mijn bestuurders loslopend wild. Ik moet opkomen voor hun privacy”, verdedigde president-commissaris Boele Staal van het St.-Antoniusziekenhuis in Nieuwegein het besluit dat alle ziekenhuisbestuurders samen namen om de declaraties geheim te houden. „En dit mag ook niet leiden tot extra regelgeving”, zei hij.

De coalitie denkt daar anders over. Zeker nadat directeur Yvonne van Rooy namens de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen woedend reageerde op de vraag van de SP of een fles wijn van 100 euro normaal is, net als op de vraag van de VVD hoe in de nieuwe code bijvoorbeeld 100.000 euro aan reiskosten verantwoord zou worden. „Voor wat voor instelling kan dat wel niet zijn”, brieste ze richting liberaal De Lange.

Hij zegt: „Voor een groot ziekenhuis is zo’n bedrag heel normaal.” De fles wijn van 100 euro kwam uit bonnetjes van bestuurders van universitaire ziekenhuizen, die wel publiek verantwoording moeten afleggen. Desondanks zei voorzitter Jacobien Geel van GGZ Nederland dat „dit soort voorbeelden tegenwerking van bestuurders tegen transparantie in de hand werken”.

De coalitie laat het er daarom ook niet bij zitten. Minister Schippers (Volksgezondheid) moet nog een standpunt innemen over de opstelling van de ziekenhuizen. Maar namens de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland heeft voorzitter Femke Halsema al laten uitzoeken dat de wet het Schippers toestaat om zélf alle declaraties op te eisen. „Wij hebben er dan ook geen enkele moeite mee om ze openbaar te maken”, zei ze.

Gerelateerde artikelen;

31-01: Bestuurders zorg met billen bloot

Dit kan u ook interesseren;

Zorgbestuurders met billen bloot

‘Bonnetjes moeten openbaar’

Telegraaf 01.02.2016  Zorgbestuurders kunnen via de wet gedwongen worden tot het afgeven van hun declaraties. Dat staat in een memo die hoogleraar recht en gezondheidsadvocaat Jaap Sijmons heeft gemaakt in opdracht van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland.

Minister Schippers (Volksgezondheid) heeft deze bevoegdheid, staat in het gelekte bericht dat ook is besproken in overleggen van zorgbestuurders. Dat betekent volgens PvdA-Kamerlid Bouwmeester ook dat deze kennis in de hoofden zit van de ziekenhuisdirecteuren die zich verweren tegen het openbaar maken van de bonnetjes.

In de Tweede Kamer vindt maandagmiddag een hoorzitting plaats waarin de zorgbobo’s moeten uitleggen waarom ze weigeren om hun declaraties openbaar te maken. RTL Nieuws heeft hier een verzoek naar gedaan. ,,Ridicuul”, noemde bestuursvoorzitter Ponsioen van het Wilhelminaziekenhuis in Assen dat.

Boele Staal, oud-bankiersvoorman en nu president-commissaris van het Antoniusziekenhuis in Nieuwegein, is dit in ieder geval niet van plan. ,,Er is al een stapeling van toezicht in het publieke domein. Mijn Raad van Bestuur wordt gecontroleerd door de raad van commissarissen, de ondernemingsraad en de cliëntenraad.”

De PvdA vindt dit maar een rare gedachte. ,,Wat maakt uw ziekenhuis zo uniek dat u daar geen verantwoording over hoeft af te leggen?”

Bestuurders zorg met billen bloot

Telegraaf 01.02.2016 Ziekenhuisdirecteuren en andere zorgbestuurders moeten maandag met de billen bloot over hun declaratiegedrag.

De Tweede Kamer wil dat de bestuurders uit zichzelf openheid geven over hun gedeclareerde etentjes, cursussen en hotelovernachtingen. De zorgsector staat tot nu toe stevig op de rem.

Coalitiepartijen VVD en PvdA zijn daar klaar mee. Het is de zorgbestuurders eerst achter de schermen gevraagd om alsnog hun declaratieadministratie openbaar te maken. Sommige instanties doen dat inmiddels ook, maar het gros blijft weigeren, zien VVD en PvdA. Vandaar dat ze nu in het openbaar tekst en uitleg willen. Dat gebeurt maandag tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer.

PvdA-Kamerlid Bouwmeester vindt het gedrag van de weigerende zorgdirecteuren onuitstaanbaar. „In heel veel sectoren is transparantie over declaraties inmiddels al de norm. De zorg is achtergebleven, zit nog een beetje in de jaren ’80 met hun reflex van ’vertrouw ons nou maar’.”

Volgens Bouwmeester is die tijd echter voorbij. Ze hoopt dat de sector dat ook inziet. „Want waar geen wil is, is een wet”, zegt ze dreigend.

Ook coalitiepartner VVD draait de koppige zorgbestuurders de duimschroeven aan. „Het lijkt wel of ze iets te verbergen hebben”, zegt Kamerlid De Lange. „Maar deze discussie gaat wel over publiek geld. Meer transparantie doet heus geen pijn.”

Dit kan u ook interesseren;

Zorgbobo’s zwijgen over bonnetjes

Zorg Prader-Willi Huis verbeterd

Telegraaf 29.01.2016 De zorg in het Prader-Willi Huis in het Friese dorp Mûnein (Moleneind) is sterk verbeterd. Het tehuis staat daarom niet meer onder toezicht, meldde de Inspectie voor de Gezondheidszorg vrijdag.

Het Prader-Willi Huis is een kleinschalige 24 uurswoonvorm voor mensen met het Prader-Willi syndroom. Dat is een aangeboren combinatie van onder andere spierzwakte, onbedwingbare eetlust en een aantal verschillende uiterlijke kenmerken. Het huis telt veertien bewoners, voornamelijk kinderen en tieners.

Het huis stond sinds juli onder toezicht. Verzorgers wisten niet goed hoe ze moesten zorgen voor mensen met het zeldzame syndroom. De patiënten kregen hun medicijnen van mensen die geen medicijnen mochten verstrekken. Slaapkamers gingen ’s nachts op slot en sommige bewoners droegen handschoenen die aan hun pyjama’s waren vastgetapet. Het tehuis is in september en december weer gecontroleerd en nu blijkt dat de kennis van de medewerkers is verbeterd, dat de dossiers zijn vooruitgegaan en dat het beleid voor vrijheidsbeperking op orde is.

ook:

Zorginstelling Pergamijn opnieuw in de fout

Verscherpt toezicht EMC Bosch en Duin opgeheven

Zwolse zorginstelling heeft zaakjes op orde

140 uur werkstraf voor oud-COA-baas Albayrak vanwege valsheid in geschrifte

RTVWEST 28.01.2016  Nurten Albayrak – voormalig baas van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) – is donderdag veroordeeld tot een werkstraf van 140 uur. Albayrak heeft zich schuldig gemaakt aan valsheid in geschrifte, omdat ze niet eerlijk heeft verklaard over het privégebruik van haar dienstauto, oordeelde de rechtbank in Den Haag. Twee weken geleden had de aanklager ook 140 uur werkstraf geëist.

De oud-COA-baas heeft haar secretaresse en chauffeur werkafspraken in haar agenda laten zetten om de schijn te wekken dat ze ergens zakelijk geweest was, terwijl dat niet het geval was. Volgens de rechtbank moesten deze afspraken dienen om leugens over het privégebruik van de dienstauto verhullen.

Albayrak werd in 2012 ontslagen door het COA. De civiele en kantonrechter in Den Haag hebben eerder al geoordeeld dat dat terecht was.

Meer over dit onderwerp:

Nurten Albayrak COA

Oud-COA-baas Albayrak veroordeeld tot werkstraf van 140 uur

VK 28.01.2016 Voormalig COA-topvrouw Nurten Albayrak heeft een werkstraf van 140 uur gekregen. Volgens de Haagse rechtbank maakte ze zich schuldig aan valsheid in geschrift. Albayrak heeft opdracht gegeven aan haar secretaresse en chauffeur om fictieve afspraken in haar agenda te zetten. Op deze manier probeerde ze ‘eerdere leugens’ over het privégebruik van haar dienstauto te maskeren en ‘in het weekend opgelopen verkeersboetes een zakelijk karakter te geven’.

Gesjoemel deed haar de das om

Ooit gold ze als een gevierde allochtone carrièrevrouw. Nu krijgt Nurten Albayrak een werkstraf van 140 uur opgelegd. Reden: gesjoemel met haar werkagenda (+).

De rechter verwijt het Albayrak (50) dat ze telkens de schuld bij anderen legt. Tijdens de zitting – twee weken eerder – zei de voormalige COA-topvrouw nog dat haar chauffeur en secretaresse op eigen houtje met de agenda hadden geknoeid.

De rechter gelooft dat niet en oordeelt dat Albayrak wel degelijk een motief had om in het najaar van 2011 haar agenda te wijzigen. ‘Uit mails en stukken blijkt dat zij vanaf 2011 telkens gecommuniceerd heeft dat ze geen privé gebruik maakte van haar dienst auto’, aldus de rechter. In praktijk gebruikte ze de dienstauto wel buiten werktijd. Ze kreeg bovendien een vergoeding voor de fiscale bijtelling van haar werkgever – 23.790 euro op jaarbasis.

Jarenlang stond Albayrak bekend als een gevierde allochtone carrièrevrouw die leiding gaf aan het COA, de organisatie die verantwoordelijk is voor de opvang van asielzoekers. In interviews omschreef ze zichzelf als een ‘dienend leider’. In september 2011 kantelde dat beeld na berichtgeving in het NOS Journaal. Daarin omschreven anonieme medewerkers Albayrak als een ‘zonnekoningin’ en hekelden ze haar hoge salaris en haar dienstauto, een ‘goudkleurige’ Mercedes. Kort daarna werd ze op non-actief gezet, en enkele maanden later – na onderzoek van de commissie-Scheltema – werd ze ontslagen.

Afgelopen augustus accepteerde Albayraks echtgenoot eveneens een werkstraf van 140 uur. Hij werd beschuldigd van het bedreigen van een getuige in de rechtszaak tegen zijn vrouw.

‘Waarom zou iedereen zo’n hekel aan u hebben gehad? Waarom moest juist uw hoofd op het hakblok? Uw secretaresse, uw chauffeur, de secretaris-generaal, de directeur-generaal. Volgens u hebben ze u allemaal vals beschuldigd en was u degene die haar werk goed deed’, vroeg de rechter twee weken geleden aan de gevallen carrièrevrouw. ‘Het was mijn hoofd of dat van de minister. Er was nou eenmaal al een beeld gecreëerd. Ik heb zeven jaar excellent gefunctioneerd als algemeen directeur van een uiterst complexe organisatie. Maar de minister had al in de media gezegd dat ik hem bedonderd had. En ook al klopte dat niet, mijn kop moest rollen’, antwoordde zij.

Sfeer verziekend

In augustus 2015 kreeg haar echtgenoot eveneens een werkstraf van 140 uur opgelegd….

Albayrak werd op 1 april 2012 op non-actief gezet en ontslagen door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers. De civiele-en kantonrechter in Den Haag hebben eerder al geoordeeld dat dat terecht was. Volgens medewerkers van de COA zou ze de sfeer verzieken en te veel geld verdienen. Bovendien zou ze niet luisteren naar mensen in het veld en zo geld verkwanselen.

Vorig jaar oordeelden twee rechters dat het COA Albayrak terecht had ontslagen. Volgens de civiele rechter en de kantonrechter in Den Haag was er daarom geen reden voor het toewijzen van een vergoeding voor het beëindigen van haar contract en immateriële schade voor Albayrak.

Werkstraf voor voormalig COA-baas Albayrak 

NU 28.01.2016 Voormalig COA-baas Nurten Albayrak is donderdag veroordeeld tot een werkstraf van 140 uur. Albayrak heeft zich schuldig gemaakt aan valsheid in geschrifte.

Albayrak heeft niet eerlijk verklaard over het privégebruik van haar dienstauto, oordeelde de rechtbank in Den Haag. Twee weken geleden had de aanklager ook 140 uur werkstraf geëist.

De voormalige baas van het COA heeft haar secretaresse en chauffeur werkafspraken in haar agenda laten zetten. Zo wekte ze de schijn dat ze ergens zakelijk geweest was, terwijl dat niet het geval was.

Volgens de rechtbank moesten deze afspraken dienen om leugens over het privégebruik van de dienstauto verhullen.

Albayrak werd in 2012 ontslagen door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers. De civiele en kantonrechter in Den Haag hebben eerder al geoordeeld dat dat terecht was.

Werkstraf voor oud-COA-baas Albayrak

AD 28.01.2016 Oud-COA-baas Nurten Albayrak is donderdag veroordeeld tot een werkstraf van 140 uur. Albayrak heeft zich schuldig gemaakt aan valsheid in geschrifte, omdat ze niet eerlijk heeft verklaard over het privégebruik van haar dienstauto, oordeelde de rechtbank in Den Haag.

Twee weken geleden had de aanklager ook 140 uur werkstraf geëist.
De oud-COA-baas heeft haar secretaresse en chauffeur werkafspraken in haar agenda laten zetten om de schijn te wekken dat ze ergens zakelijk geweest was, terwijl dat niet het geval was. Volgens de rechtbank moesten deze afspraken dienen om leugens over het privégebruik van de dienstauto te verhullen.

Albayrak werd in 2012 ontslagen door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers. De civiele en kantonrechter in Den Haag hebben eerder al geoordeeld dat dat terecht was.

Lees ook;

Werkstraf voor oud-COA-baas Albayrak

Telegraaf 28.01.2016 Oud-COA-baas Nurten Albayrak is donderdag veroordeeld tot een werkstraf van 140 uur. Albayrak heeft zich schuldig gemaakt aan valsheid in geschrifte, omdat ze niet eerlijk heeft verklaard over het privégebruik van haar dienstauto, oordeelde de rechtbank in Den Haag.

Twee weken geleden had de aanklager ook 140 uur werkstraf geëist….

De oud-COA-baas heeft haar secretaresse en chauffeur werkafspraken in haar agenda laten zetten om de schijn te wekken dat ze ergens zakelijk geweest was, terwijl dat niet het geval was. Volgens de rechtbank moesten deze afspraken dienen om leugens over het privégebruik van de dienstauto verhullen.

Albayrak werd in 2012 ontslagen door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers. De civiele en kantonrechter in Den Haag hebben eerder al geoordeeld dat dat terecht was.

Dit kan u ook interesseren;

OM eist werkstraf tegen Albayrak

Omstreden COA-baas voor de rechter

Mogelijk weer gesjoemel bij ziekenhuis

Telegraaf 27.01.2016  Een ziekenhuis heeft mogelijk gesjoemeld. De instelling zou te hoge kosten voor medicijnen hebben opgegeven en dus ten onrechte te veel geld hebben gekregen. Dat zegt de waakhond, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), die woensdag een onderzoek is begonnen. De toezichthouder noemt de naam van het ziekenhuis niet.

Het is het vijfde ziekenhuis in een jaar tijd dat mogelijk heeft gerommeld met declaraties. Eerder begon de NZa onderzoeken naar zowel het HagaZiekenhuis als het Medisch Centrum Haaglanden in Den Haag, het VieCurie Medisch Centrum in Venlo en het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis in Vlissingen.

Als het ziekenhuis inderdaad foute declaraties heeft ingediend, kan de NZa een boete of een last onder dwangsom opleggen of een zogeheten aanwijzing geven.

Zorginstelling weer in de fout

Telegraaf 26.01.2016 De Limburgse zorginstelling Pergamijn is opnieuw onder verscherpt toezicht gesteld door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Volgens de inspectie zijn er structurele tekortkomingen op het gebied van huisvesting, deskundigheid van medewerkers en de zorg voor verstandelijk gehandicapte patiënten.

Het verscherpt toezicht geldt voor een periode van zes maanden. ,,Een zorgelijke situatie, met hoge risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg voor de cliënten”, zo typeert de IGZ een instelling in Echt. De IGZ constateerde tijdens een controle onder meer dat tien patiënten waren vastgebonden met beruchte onrustbanden, ook wel bekend als de ‘Zweedse band’. Door het verkeerde gebruik van deze banden zijn er in het verleden bij Nederlandse zorginstellingen meerdere patiënten overleden.

In 2012 trof de inspectie ook al allerlei tekortkomingen aan bij Pergamijn. Zo werden patiënten met een verstandelijke beperking langdurig afgezonderd. Een viertal zat het grootste deel van de dag opgesloten op hun kamer en had nauwelijks contact met de buitenwereld. Ook bleek de begeleiding van andere patiënten met een hoog zorgrisico nog te wensen over te laten.

De IGZ riep Pergamijn meermaals op in te grijpen, maar dat gebeurde pas veel later. Pergamijn biedt behandeling en begeleiding aan mensen met een verstandelijke beperking in Midden-Limburg, Westelijke Mijnstreek, Parkstad (Oostelijk Zuid-Limburg) en Heuvelland.

Eis: 140 uur werkstraf voor oud-COA-baas Nurten Albayrak

RTVWEST 14.01.2016 De aanklager heeft donderdag 140 uur werkstraf geëist tegen oud-COA-baas Nurten Albayrak. Justitie verdenkt haar ervan dat ze valse afspraken in haar agenda heeft laten zetten en daarmee valsheid in geschrifte heeft gepleegd.

De zaak draait om het gebruik van haar dienstauto en boetes die ze kreeg toen ze in privétijd met die auto reed. Ze zou door haar secretaresse en chauffeur werkafspraken in haar agenda hebben laten zetten om de schijn te wekken dat ze ergens zakelijk geweest was, terwijl dat niet zo was, stelt het Openbaar Ministerie (OM).

Albayrak zou contractueel afgesproken hebben dat ze haar auto alleen zakelijk zou gebruiken. Op die manier zou ze geen compensatie meer ontvangen voor fiscale bijtelling en zou haar salaris onder de balkenendenorm blijven.

Niet-bestaande afspraken
Door niet-bestaande afspraken in haar agenda te laten zetten, wilde ze volgens de aanklager verdoezelen dat ze de auto toch privé gebruikte. Albayrak zelf heeft verklaard dat ze niets wist van valse afspraken die in haar agenda werden gezet.

Albayrak werd op 1 april 2012 op non-actief gezet en ontslagen door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers. De civiele en kantonrechter in Den Haag hebben eerder al geoordeeld dat dat terecht was.

Meer over dit onderwerp: COA , Nurten Albayrak , werkstraf

OM eist werkstraf tegen oud-COA-baas Albayrak voor fraude

VK 14.01.2016 De aanklager heeft donderdag 140 uur werkstraf geëist tegen oud-COA-baas Nurten Albayrak. Justitie verdenkt haar ervan dat ze valse afspraken in haar agenda heeft laten zetten en daarmee valsheid in geschrifte heeft gepleegd.

De zaak draait om het gebruik van haar dienstauto en boetes die ze kreeg toen ze in privétijd met die auto reed. Ze zou door haar secretaresse en chauffeur werkafspraken in haar agenda hebben laten zetten om de schijn te wekken dat ze ergens zakelijk geweest was, terwijl dat niet zo was, stelt het OM.

Albayrak zou contractueel afgesproken hebben dat ze haar auto alleen zakelijk zou gebruiken. Op die manier zou ze geen compensatie meer ontvangen voor fiscale bijtelling en zou haar salaris onder de balkenendenorm blijven. Door niet-bestaande afspraken in haar agenda te laten zetten, wilde ze volgens de aanklager verdoezelen dat ze de auto toch privé gebruikte. Albayrak zelf heeft verklaard dat ze niets wist van valse afspraken die in haar agenda werden gezet.

Sfeer verziekend

Albayrak werd op 1 april 2012 op non-actief gezet en ontslagen door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers. De civiele-en kantonrechter in Den Haag hebben eerder al geoordeeld dat dat terecht was. Volgens medewerkers van de COA zou ze de sfeer verzieken en te veel geld verdienen. Bovendien zou ze niet luisteren naar mensen in het veld en zo geld verkwanselen.

Vorig jaar oordeelden twee rechters dat het COA Albayrak terecht had ontslagen. Volgens de civiele rechter en de kantonrechter in Den Haag was er daarom geen reden voor het toewijzen van een vergoeding voor het beëindigen van haar contract en immateriële schade voor Albayrak.

In augustus 2015 kreeg haar echtgenoot een werkstraf van 140 uur. Het OM besloot hem te vervolgen voor het bedreigen van een getuige in de rechtszaak over het ontslag van zijn omstreden vrouw.

Werkstraf geëist tegen voormalig COA-baas Albayrak.

NU 14.01.2016 Het OM heeft donderdag 140 uur werkstraf geëist tegen voormalig COA-baas Nurten Albayrak. Justitie verdenkt haar ervan dat ze valse afspraken in haar agenda heeft laten zetten en daarmee valsheid in geschrifte heeft gepleegd.

De zaak draait om het gebruik van haar dienstauto en boetes die ze kreeg toen ze in privétijd met die auto reed. Ze zou door haar secretaresse en chauffeur werkafspraken in haar agenda hebben laten zetten om de schijn te wekken dat ze ergens zakelijk geweest was, terwijl dat niet zo was, stelt het OM.

Albayrak zou contractueel afgesproken hebben dat ze haar auto alleen zakelijk zou gebruiken. Op die manier zou ze geen compensatie meer ontvangen voor fiscale bijtelling en zou haar salaris onder de balkenendenorm blijven.

Door niet-bestaande afspraken in haar agenda te laten zetten, wilde ze volgens de aanklager verdoezelen dat ze de auto toch privé gebruikte. Albayrak zelf heeft verklaard dat ze niets wist van valse afspraken die in haar agenda werden gezet.

Albayrak werd op 1 april 2012 op non-actief gezet en ontslagen door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers. De civiele en kantonrechter in Den Haag hebben eerder al geoordeeld dat dat terecht was.

Lees meer over: COA Nurten Albayrak

OM eist werkstraf tegen Albayrak

Telegraaf 14.01.2016  Nurten Albayrak, de gevallen directeur van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers heeft zich nog lang niet neergelegd bij haar publieke afgang. Ze voerde al een reeks juridische procedures om haar ontslag aan te vechten, en ook vandaag in de rechtbank van Den Haag toonde ze zich onverminderd strijdbaar.

Albayrak hoorde 140 uur werkstraf tegen zich eisen wegens valsheid in geschrifte, maar ontkent in alle toonaarden. Ze is het slachtoffer geworden van een samenzwering, betoogde ze. ,,Het was mijn hoofd eraf, of dat van de minister. Het mijne was makkelijker.”

Nurten Albayrak zou haar secretaresse en chauffeur opdracht hebben gegeven om achteraf haar digitale agenda aan te passen. Op dagen dat zij de dienstauto privé gebruikte en bekeuringen opliep, moesten er werkafspraken worden genoteerd. Op die manier hoefde zij de boetes niet zelf te betalen, maar deed het COA dat.

De negen afspraken in de agenda hebben inderdaad nooit plaatsgehad, zo gaf Albayrak toe. ,,Alleen heb ik nooit opdracht gegeven om die te noteren.” Waarmee ze haar ex-secretaresse en ex-chauffeur in feite neerzette als leugenaars en plegers van meineed.

In de rechtszaal verklaarde Albayrak dat zij tot september 2011 onbeperkt privé gebruik mocht maken van de dienstauto. ,,Al ga je er mee naar de maan, hij is van jou”, zou baas Loek Hermans hebben gezegd.

Het COA compenseerde vanaf 2007 de fiscale bijtelling. Volgens Albayrak was de afspraak dat die compensatie vanaf september 2011, na haar herbenoeming, zou komen te vervallen. Dat was noodzakelijk om ervoor te zorgen dat haar salaris zou stroken met de Balkenendenorm, die bepaalt dat openbare bestuurders niet meer dan 130 procent van een ministerssalaris mogen verdienen. Ze zou vanaf dat moment ook privé geen gebruik meer maken van de dienstauto.

Daar ging het mis, zegt Albayrak. Een en ander werd nooit geformaliseerd, terwijl in allerlei mails wel steeds werd geschreven dat altijd louter het zakelijk gebruik van de dienstauto was toegestaan. ,,Bewijzen van het tegendeel zijn achteraf gefabriceerd”, beweert Albayrak. ,,Je kunt me alleen verwijten dat ik mijn werkgever niet genoeg achter de vodden heb gezeten. Ik heb mezelf ongelooflijk tekort gedaan door uit te gaan van vertrouwen.”

Waarom ze zelf tegenover de commissie Scheltema die onderzoek deed naar beschuldigingen dat ze tiranniek leiding gaf verklaarde dat ze de auto nooit privé gebruikte, was niet zo gek, vond Albayrak. ,,Ik heb niet goed geluisterd door de spanning. De commissie was mijn laatste strohalm om rehabilitatie te krijgen. Ik dacht dat de vragen alleen gingen over de nieuwe situatie, na september 2011. Het is een misverstand. Ik had nimmer de intentie om te liegen.”

De af en toe door emoties overmande Albayrak zei tegen de rechtbank dat ze tot op de dag van vandaag moeite heeft met haar ontslag. ,,Ik heb niks verkeerd gedaan. Ik moet al viereneenhalf jaar gissen om te begrijpen wat hier is gebeurd. Mensen prezen me eerst de hemel in, en van de ene op de andere dag was het over.”

Albayrak zit nu werkloos thuis en heeft schulden door de hele affaire, zegt ze. ,,Ik kan niet eens meer caissiére bij Albert Heijn worden.”

OM eist werkstraf tegen Albayrak

AD 14.01.2016 De aanklager heeft donderdag 140 uur werkstraf geëist tegen oud-COA-baas Nurten Albayrak. Justitie verdenkt haar ervan dat ze valse afspraken in haar agenda heeft laten zetten en daarmee valsheid in geschrifte heeft gepleegd.

De zaak draait om het gebruik van haar dienstauto en boetes die ze kreeg toen ze in privétijd met die auto reed. Ze zou door haar secretaresse en chauffeur werkafspraken in haar agenda hebben laten zetten om de schijn te wekken dat ze ergens zakelijk geweest was, terwijl dat niet zo was, stelt het OM.

Albayrak zou contractueel afgesproken hebben dat ze haar auto alleen zakelijk zou gebruiken. Op die manier zou ze geen compensatie meer ontvangen voor fiscale bijtelling en zou haar salaris onder de balkenendenorm blijven. Door niet-bestaande afspraken in haar agenda te laten zetten, wilde ze volgens de aanklager verdoezelen dat ze de auto toch privé gebruikte.

Albayrak zelf heeft verklaard dat ze niets wist van valse afspraken die in haar agenda werden gezet. Albayrak werd op 1 april 2012 op non-actief gezet en ontslagen door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers. De civiele en kantonrechter in Den Haag hebben eerder al geoordeeld dat dat terecht was.

Omstreden COA-baas voor de rechter

Telegraaf 14.01.2016 Nurten Albayrak (50), de ex-directeur van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) die in 2012 in opspraak raakte en werd ontslagen, moet zich vandaag in de rechtbank van Den Haag verantwoorden wegens valsheid in geschrifte.

Volgens het Openbaar Ministerie liet zij in september 2011 acht werkbezoeken en een lunchafspraak in haar digitale agenda noteren, die in werkelijkheid niet plaatsvonden. Dat deed ze om het privégebruik van haar dienstauto achteraf te verhullen. Haar directiesecretaresse en chauffeur maakte zij medeplichtig aan het bedrog door misbruik te maken van haar positie, zegt het OM. Zo liet ze onder meer afspraken noteren in de digitale agenda rondom tijdstippen in het weekeinde waarin verkeersovertredingen waren begaan met de dienstauto.

Op de valsheid in geschrifte die ze pleegde, staat een maximum gevangenisstraf van zes jaar, maar dat wordt in de praktijk niet snel opgelegd.

De val van directeur Nurten Albayrak werd in september 2011 ingeluid door personeelsleden van het COA die uit de school klapten over het ‘schrikbewind’ dat Albayrak zou voeren en de volledig verziekte werksfeer bij het COA. Ook zou ze zichzelf een jaarsalaris hebben toegekend dat de balkenendenorm ver te boven ging: 273.000 euro. Toenmalig minister Gerd Leers zette haar op non-actief omdat Albayrak hem verkeerd zou hebben geïnformeerd over de kwestie.

Albayrak, nichtje van voormalig PvdA-Kamerlid Nebahat Albayrak, ging strijdend ten onder. Ze vocht zo ongeveer iedere voor haar nadelige beslissing aan, maar moest uiteindelijk het onderspit delven. De nekslag vormde het zeer negatieve rapport dat een commissie onder leiding van oud-staatssecretaris Scheltema in april 2012 presenteerde. Haar functioneren als directeur had geleid tot een gevoel van sociale onveiligheid en een cultuur van verdeel en heers binnen het COA, aldus de commissie. Albayrak was dominant, stond niet open voor kritiek en gaf bewust onjuiste informatie over haar salaris en het privégebruik van de dienstauto. Albayrak wees alle conclusies van de commissie van de hand. Ze kon niet voorkomen dat ze werd ontslagen.

De strafzaak tegen de ex-COA-directeur is live te volgen via onze verslaggeefster Saskia Belleman; Tweets door @SaskiaBelleman

Arts stopt als hoofd omstreden kno-afdeling UMC Utrecht 

NU 11.01.2016 Het afdelingshoofd van de omstreden kno-afdeling van het UMC Utrecht, Wilko Grolman, legt zijn leidinggevende taken definitief neer.

De hoogleraar otologie (oorheelkunde) blijft wel verbonden aan het ziekenhuis, onder meer als wetenschappelijk onderzoeker. Dat werd maandag bekend.

Eind november werd al bekend dat twee omstreden kno-artsen van het Utrechtse ziekenhuis voorlopig geen operaties meer zouden uitvoeren.

Het UMC raakte vorig jaar in opspraak nadat het programma Zemblamisstanden op de afdeling keel-, neus- en oorheelkunde aan het licht had gebracht. Op de afdeling zou een angstcultuur heersen. Ook zouden er medische missers zijn gemaakt waardoor twee patiënten zijn overleden.

Lees meer over: UMC Utrecht

Gerelateerde artikelen;

Externe commissie onderzoekt UMC Utrecht

Omstreden kno-artsen UMC Utrecht opereren niet meer

Kno-artsen UMC Utrecht ‘met verlof’ gestuurd

‘UMC Utrecht verzwijgt twee dodelijke incidenten op KNO-afdeling’

Omstreden kno-arts UMC weg als leidinggevende

AD 11.01.2016 Het voormalig hoofd van de KNO-afdeling van het UMC Utrecht keert niet terug in zijn leidinggevende functie. Hij was daarvan in novemberontheven na een uiterst kritische uitzending van Zembla over zijn functioneren.

Daarin schetsten voormalig collega’s en anonieme medewerkers van de afdeling het beeld dat sprake was van een angstcultuur. Ook was hetoverlijden van twee patiënten niet gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Nu blijkt dat ook artsen in opleiding geen vertrouwen hebben in de man. Het ziekenhuisbestuur concludeert nu dat behoefte is aan een ander type leiderschap waarbij verbinding centraal staat.

De hoogleraar oorheelkunde gaat zich concentreren op onderzoek en behandeling van patiënten. Vooral op het terrein van oorimplantaten verrichtte hij baanbrekend werk.

Lees ook;

Arts stopt als hoofd kno-afdeling UMC

Telegraaf 11.01.2016 Het afdelingshoofd van de omstreden kno-afdeling van het UMC Utrecht, Wilko Grolman, legt zijn leidinggevende taken definitief neer. De hoogleraar otologie (oorheelkunde) blijft wel verbonden aan het ziekenhuis, onder meer als wetenschappelijk onderzoeker. Dat werd maandag bekend.

Eind november werd al bekend dat twee omstreden kno-artsen van het Utrechtse ziekenhuis voorlopig geen operaties meer zouden uitvoeren. Het UMC raakte vorig jaar in opspraak nadat het programma Zembla misstanden op de afdeling keel-, neus- en oorheelkunde aan het licht had gebracht. Op de afdeling zou een angstcultuur heersen. Ook zouden er medische missers zijn gemaakt waardoor twee patiënten zijn overleden.

Gerelateerde artikelen;

14-12: Extern onderzoek UMC Utrecht

30-11: Geen kno-artsen UMC Utrecht

27-11: Kamers UMC Utrecht weer open

20-11: ‘Record smartengeld UMCU’

‘AMC meldt incident kno-arts niet bij Inspectie’  

NU 02.01.2016 Het AMC in Amsterdam heeft anderhalf jaar geleden een ernstig incident na een operatie niet bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gemeld.

De NOS is in het bezit van het calamiteitenonderzoek van het AMC.

Bij een operatie in de keel van een drie maanden oude baby zou verkeerde hechtdraad zijn gebruikt. De baby moest worden geopereerd omdat hij problemen had met ademhalen. Toen de hechtingen loslieten moest de wond opnieuw worden gehecht.

Maar de situatie van de baby verslechterde. Er zat een scheurtje in zijn strottenklepje en moest acuut opnieuw geopereerd worden. Als gevolg van de complicaties moest de baby maandenlang per sonde worden gevoed. Hij kan nu weer gepureerd voedsel eten.

Verkeerde diagnose

Volgens het onderzoek waar de NOS uit citeert, is in eerste instantie ook een verkeerde diagnose gesteld en had de baby helemaal niet geopereerd hoeven worden.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) bevestigt dat de zaak in onderzoek is. Het AMC stelt in een reactie aan de NOS dat het om een complicatie ging en niet om een calamiteit. Complicaties hoeven niet bij IGZ gemeld te worden.

Het is het tweede incident in korte tijd op de kno-afdeling van een ziekenhuis. Onlangs kwam naar buiten dat het UMC in Utrecht onlangs heeft verzuimd tweesterfgevallen tijdens operaties van een kno-arts te melden.

Lees meer over: AMC Inspectie voor de Gezondheidszorg

Gerelateerde artikelen;

Deel AMC enige tijd afgesloten wegens verwarde vrouw

‘UMC Utrecht verzwijgt twee dodelijke incidenten op KNO-afdeling’

‘IGZ grijpt steeds vaker in’

AMC meldde medische calamiteit bij babyoperatie niet aan inspectie

VK 02.01.2016 Het Amsterdamse ziekenhuis AMC heeft anderhalf jaar geleden een medische calamiteit niet bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gemeld. Dat blijkt uit gegevens in handen van de NOS. Na het UMC Utrecht is het weer een ziekenhuis dat in de fout zou zijn gegaan.

Ook UMC Utrecht meldde twee zaken niet

In november vorig jaar bleek dat het UMC Utrecht twee operaties met dodelijke afloop door KNO-artsen niet als calamiteit heeft gemeld bij de IGZ, terwijl dat waarschijnlijk wel had gemoeten.Volgens anonieme medisch specialisten zou op de KNO-afdeling een ‘angstcultuur’ heersen.

De zaak betreft een operatie van een pasgeboren baby met ademhalingsproblemen. Tijdens de behandeling heeft een KNO-arts het strottenhoofd iets verruimd en het strottenklepje opgetrokken, een ongebruikelijke ingreep. Naderhand ging het mis toen een hechting losliet. Er was een verkeerd hechtdraad gebruikt, zo bleek.

Volgens het AMC was in de zaak sprake van een complicatie en niet van een calamiteit. Medische complicaties, die nu eenmaal kunnen voorvallen, hoeven niet gemeld te worden, in tegenstelling tot calamiteiten. Nadat de IGZ om meer informatie had gevraagd is door een interne commissie van het AMC een onderzoek verricht waar zes tekortkomingen en tien verbeterpunten werden genoemd. Naast het gebruiken van het verkeerde hechtdraad blijkt ook dat er geen echte harde reden was om de operatie uit te voeren. Het IGZ bevestigt aan de NOS dat de zaak wordt onderzocht.

Destijds is het geval beoordeeld als complicatie en niet als calamiteit en hoefden wij het dus niet te melden, aldus Reactie AMC.

Gepureerd voedsel

De baby heeft de medische problemen als gevolg van de misgelopen operatie overleefd, maar meerdere operationele ingrepen waren daarvoor nodig. Na de constatering dat een hechting had losgelaten, is de wond acuut opnieuw gehecht. Dat bleek niet toereikend. Vervolgens is bij een operatie een deel van het strottenklepje verwijderd. Hierdoor heeft de baby lange tijd voedsel toegediend gekregen via een sonde. Nu eet hij gepureerd voedsel.

‘Hij kokhalsde alleen maar, hoestte en spuugde vervolgens reactief daarop’, vertelt de vader van de baby tegen de NOS. ‘Het was voor mijn vrouw en mij een vreselijke tijd.’

AMC betreurt uitkomst

In een reactie zegt het AMC dat er sprake is geweest ‘van een ernstige ongewenste uitkomst, die wij vanzelfsprekend betreuren, maar die destijds is beoordeeld als complicatie en niet als calamiteit en die wij dus niet hoefden te melden’. Eerder stapten de ouders van de baby naar de klachtencommissie van het AMC, maar die verklaarde hun klacht grotendeels ongegrond.

ZORG;

AMC meldde medische calamiteit bij babyoperatie niet aan inspectie

De speciale zorgtaxi? Die kan in de garage blijven staan

‘Het pamperen van mensen betekent dat je ze uitsluit’

Chaos, ongelijkheid, twijfel, maar geen grote ongelukken

Moet het ziekenfonds terug?

BEKIJK HELE LIJST

AMC verzweeg calamiteit

Telegraaf 02.01.215 Het AMC in Amsterdam heeft anderhalf jaar geleden een medische calamiteit niet bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gemeld. Dat blijkt uit gegevens in handen van de NOS.

Na het UMC Utrecht is het weer een ziekenhuis dat in de fout zou zijn gegaan. Volgens het AMC was in de zaak, een operatie aan de strottenklep van een drie maanden oude baby, sprake van een complicatie en niet van een calamiteit. Complicaties hoeven niet gemeld te worden. Nadat de IGZ om meer informatie had gevraagd is door een interne commissie van het AMC een onderzoek verricht waar 6 tekortkomingen en 10 verbeterpunten werden genoemd. Het IGZ bevestigt aan de NOS dat de zaak in onderzoek is.

AMC had problemen na operatie moeten melden

NOS 01.01.2016 Het Amsterdamse ziekenhuis AMC had de problemen die ontstonden na de operatie van een drie maanden oude baby meteen moeten melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Dat zegt Martin Buijsen, hoogleraar recht en gezondheid.

“Elke gebeurtenis die onverwacht of onvoorzien is, moet gemeld worden”, aldus Buijsen. Het AMC deed dat niet, omdat er sprake zou zijn van een complicatie. Die hoeven niet aangekaart te worden.

Maar het onderscheid tussen een complicatie en een calamiteit is soms erg arbitrair, zegt Buijsen. “En bij twijfel zouden incidenten altijd gemeld moeten worden. Beter een keer te veel dan een keer te weinig naar de IGZ.”

Fouten

Dat het AMC niet naar de inspectie is gestapt is volgens Buijsen, die zitting heeft in een aantal raden van toezicht van ziekenhuizen, niet uitzonderlijk. “Er lopen altijd wel een paar dossiers met calamiteiten. Harde cijfers zijn er niet, maar uit een onderzoek van een aantal jaar geleden blijkt bijvoorbeeld dat 20 procent van de ziekenhuizen die incidenten niet meldt in het jaarverslag. Dat moet wel.”

Het zijn volgens hem allemaal indicaties dat er in ziekenhuizen niet over fouten wordt gesproken. “Een incident dat ernstige gevolgen heeft voor patiënten dient altijd gemeld te worden. Na onderzoek kan alsnog blijken dat het om een complicatie gaat, maar dan is het in ieder geval goed onderzocht.”

Rangen en standen

Ziekenhuizen zijn volgens Buijsen vaak bang voor reputatieschade of aansprakelijkheid. Daarbij is het moeilijk om artsen aan te spreken op fouten. “Er heerst nog steeds een cultuur van rangen en standen. De gesprekscultuur is niet helemaal optimaal.”

Het is aan het ziekenhuisbestuur om daar iets aan te doen, vindt Buijsen. Verder zou er in de opleiding van artsen en verpleegkundigen meer aandacht moeten komen voor gesprekken over mogelijke fouten en moet de IGZ boetes opleggen aan ziekenhuizen die calamiteiten niet melden.

Van excuses dat een melding te veel gedoe zou zijn, wil Buijsen niets weten. “Dat is helemaal niet zo bewerkelijk. Dan moet je vervolgens goed onderzoek doen, maar dat mag je na een ernstig incident ook verwachten.”

BEKIJK OOK;

Ook AMC meldde medische calamiteit niet

UMCG leerde van affaire rond baby Jelmer

Ook; 

IGZ stelt externe commissie UMC Utrecht in

14 dec 2015

Hoofd KNO-afdeling UMC Utrecht na ZEMBLA-uitzending ‘met verlof’

23 nov 2015

‘UMC betaalt meer dan half miljoen voor medische misser’

20 nov 2015

‘Recordschadevergoeding voor medische misser’

20 nov 2015

SP pleit voor tijdelijke sluiting KNO-afdeling UMC

18 nov 2015

Psychologenpraktijk Ichthus uit Katwijk fraudeert voor honderdduizenden euro’s

RTVWEST 27.12.2015 Psychologenpraktijk Ichthus uit Katwijk heeft voor meer dan 200 uur gedeclareerd bij zorgverzekeraars, op naam van een psychiater die deze uren nooit heeft gemaakt. Dat meldt de NOS na een onderzoek van PriceWaterhouseCoopers (PWC).

De psychiater in kwestie heeft veel van de patiënten zelfs nog nooit heeft gezien, zo zegt hij zelf. Hij werkte als freelancer maar een beperkt aantal uren voor de Katwijkse praktijk. Maar in de dossiers werd hij, zonder dat de psychiater het wist, opgevoerd als behandelaar van honderden patiënten.

De psychiater laat aan de NOS weten geschokt te zijn. ‘Ichthus lijkt honderdduizenden euro’s te hebben gedeclareerd door mijn naam te misbruiken voor het stellen van diagnoses en voor behandelingen waar ik niets van weet. Ik ben daar echt van geschrokken. Mijn angst is dat er bijvoorbeeld uit een behandeling waar ik niet verantwoordelijk voor ben een suïcide voortkomt. En dat er dan mijn kant op wordt gekeken, terwijl ik nog nooit van de patiënt in kwestie heb gehoord.’

Stappen ondernemen
De praktijk uit Katwijk declareerde de behandelingen bij de verzekeraars via de grotere ggz-instelling Lelie Zorggroep. Eerder deze maand werd bekend dat de Lelie Zorggroep voor 187.000 euro verkeerd heeft gedeclareerd. Dat bedrag wordt terugbetaald.
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de NOS laten weten geen verdere maatregelen te nemen tegen de Lelie Zorggroep, omdat zij snel reageerden op de foutieve declaraties. De NZa wil niet zeggen of er maatregelen tegen de Katwijkse praktijk worden genomen.

Reacties
Ook de eigenaar van de psychologenpraktijk wilde niet reageren. Hij erkent in het rapport van PWC dat er administratief zaken zijn misgegaan, maar zegt dat het niet aan hem ligt. Volgens de eigenaar zou de Lelie Zorggroep hem hebben opgedragen de psychiater in bepaalde dossiers te schrijven, zodat die uren gedeclareerd konden worden.
De Lelie Zorggroep wil niet op deze specifieke zaak ingaan. Maar in algemeenheid: ‘we zullen nooit iemand vragen een werkwijze te hanteren die in strijd is met de regels.’

Meer over dit onderwerp: Ichtus Katwijk NOS Fraude GGZPsycholoog

Cliëntenraad Middin is ‘diep getroffen’

AD 23.12.2015 De lokale cliëntenraad van Middin is ‘diep getroffen’ door de misstanden bij de zorgorganisatie. Dat laat het orgaan weten in een brief aan de redactie van deze krant. ,,Helaas is het in een aantal woningen, zo blijkt, de afgelopen jaren behoorlijk misgegaan”, aldus de raad, die namens de bewoners spreekt (vaak via de ouders of een andere betrokkene).

,,Dat heeft ons diep getroffen. Er zijn dus blijkbaar ook medewerkers die zich enorm misdragen. Zoiets is onvergeeflijk en mag niet gebeuren.” De brief is een reactie op een artikel in deze krant van afgelopen vrijdag, waarin een familielid van een ex-bewoner zijn beklag doet. De raad zegt zich te ‘verbazen over de woordkeus, de suggesties en de bij het artikel geplaatste foto’s’.

Het familielid stelt dat ‘de beerput open moet’. Hierin herkent de cliëntenraad zich niet. Volgens het orgaan bekijkt Middin nu of andere medewerkers en leidinggevenden van de locatie Binnenklingen op de hoogte waren van de misstanden, aldus de cliëntenraad. ,,In dat kader zijn passende maatregelen beloofd. Hierbij zijn voor zover wij kunnen beoordelen geen pogingen gedaan om zaken goed te praten, of te versluieren.”

Wel leeft de raad mee met de getroffen cliënten en hun familie. ,,Wij begrijpen uiteraard de boosheid van de betrokken ouders en vertegenwoordigers.” De raad heeft zich in het artikel ‘ook geërgerd aan de diskwalificatie van de medewerkers in de zorg’. ,,Dat verdienen zij beslist niet. Bijna altijd ervaren wij de warmte die men naar onze familieleden uitstraalt. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat men altijd goed handelt, maar in elk geval vanuit betrokkenheid.”

Onacceptabel gedrag
In november bleek dat twee medewerkers van een beschermde woongroep voor verstandelijk beperkten op non-actief waren gezet vanwege ‘onacceptabel gedrag’. Uit onderzoek bleek dat het ging om pesten en mishandeling. De medewerkers zijn inmiddels ontslagen.

Lees ook;

Cardiologen Ruwaard van Putten Ziekenhuis mogen blijven werken

NU 22.12.2015 Drie cardiologen van het voormalige Ruwaard van Putten Ziekenhuis in Spijkenisse mogen als arts blijven werken.

Ze krijgen geen beroepsverbod. Ze hebben dinsdag ook in hoger beroep een berisping gekregen van het Centraal Tuchtcollege, de hoogste tuchtrechter voor medische zaken in Nederland.

De cardiologen werden vorig jaar nog door het Regionaal Tuchtcollege berispt. Op de afdeling cardiologie in Spijkenisse stierven bovengemiddeld veel patiënten, zo werd in 2010 bekend.

Volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) kwam dat door chaos. Dossiers werden niet goed bijgehouden, de artsen lieten de kliniek over aan een assistent en vaak was het onduidelijk welke arts verantwoordelijk was voor welke patiënt.

Hoger beroep

De cardiologen gaven iedereen de schuld, behalve zichzelf, aldus de inspectie. Toen het tuchtcollege de berisping oplegde ging de inspectie in hoger beroep.

Vanwege de problemen wilde de IGZ dat de drie artsen een beroepsverbod zouden krijgen. Daarvoor moeten ze uit het zogeheten BIG-register worden geschrapt.

Lees meer over: Ruwaard van Putten Ziekenhuis

Gerelateerde artikelen;

Minister handelde juist bij sluiting Ruwaard van Putten  

Inspectie in beroep tegen berisping cardiologen voormalig Ruwaard 

Inspectie wil schrapping cardiologen Ruwaard 

Schippers moet schorsing cardiologen beter motiveren 

Cardiologen Ruwaard berispt

Telegraaf 22.12.2015 Drie cardiologen van het voormalige Ruwaard van Putten Ziekenhuis in Spijkenisse mogen als arts blijven werken. Ze krijgen geen beroepsverbod. Ze hebben dinsdag ook in hoger beroep een berisping gekregen van het Centraal Tuchtcollege.

De drie werkten voor de afdeling cardiologie in Spijkenisse. Daar stierven bovengemiddeld veel patiënten, kwam in 2010 naar buiten. Volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) kwam dat door chaos. Daarom eiste de dienst een beroepsverbod. Daarvoor zouden ze uit het zogeheten BIG-register moeten worden geschrapt.

Het Regionaal Tuchtcollege hield het vorig jaar bij een waarschuwing. De chaos was wel bewezen, maar de gevolgen voor de patiënten niet, zeiden de tuchtrechters. Daarom ging de IGZ in beroep, maar de hoogste tuchtrechter bevestigde de straf dinsdag.

“Ze moesten opereren binnen een ziekenhuis waar de zaken ook niet echt heel goed georganiseerd waren. De klachten waren wel ernstig, maar niet zo dat je direct kon zeggen dat de patiëntenbelangen zijn geschonden”, aldus het Centraal Tuchtcollege. Bovendien zijn er “nogal wat persoonlijke consequenties” geweest voor de artsen, omdat hun namen naar buiten zijn gekomen en “op die manier zijn ze ook al voor een deel gestraft”. Wel verdienen de cardiologen een berisping “voor de slechte organisatie van de maatschap en de daardoor verleende zorg”.

Gerelateerde artikelen;

12-08: Sluiting cardiologie mocht

02-04: ‘Hartchirurgie verbeterd’

Lees meer over; centraal tuchtcollege voor de gezondheidszorg

Cardiologen horen straf

Telegraaf 22.12.2015  Mogen drie cardiologen van het voormalige Ruwaard van Putten Ziekenhuis in Spijkenisse ooit nog als arts werken? Dat beslist het Centraal Tuchtcollege dinsdag. Het college is de hoogste tuchtrechter voor medische zaken in Nederland.

Op de afdeling cardiologie in Spijkenisse stierven bovengemiddeld veel patiënten. Volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) kwam dat door chaos. Dossiers werden niet goed bijgehouden, de artsen lieten de kliniek over aan een assistent en vaak was het onduidelijk welke arts verantwoordelijk was voor welke patiënt. De cardiologen gaven iedereen de schuld, behalve zichzelf, aldus de inspectie.

Vanwege de problemen wilde de IGZ dat de drie artsen een beroepsverbod zouden krijgen. Daarvoor moeten ze uit het zogeheten BIG-register worden geschrapt. Het Regionaal Tuchtcollege hield het vorig jaar bij een berisping. De chaos was wel bewezen, maar de gevolgen voor de patiënten niet, zeiden de tuchtrechters. Daarom ging de IGZ in beroep.

Zorginstelling Driezorg op orde

Telegraaf 21.12.2015 De zorg bij Stichting Driezorg in Zwolle is weer in orde. De instelling staat niet meer onder toezicht. De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft dat maandag laten weten.

Stichting Driezorg biedt ouderenzorg op elf locaties in Zwolle en omgeving. Er wonen ongeveer 1600 dementerende cliënten en er werken zo’n 1200 mensen. Een van de vestigingen stond tussen december 2013 en juni 2014 onder toezicht. De IGZ eiste daarom verbeteringen bij het moederbedrijf. Toen de inspecteurs ook bij een andere vestiging problemen zagen, kwam heel Driezorg onder toezicht.

Volgens de IGZ wist Driezorg niet goed hoe het moest omgaan met demente mensen. Ook waren er problemen met de dossiers van cliënten. Inmiddels heeft Driezorg genoeg verbeteringen doorgevoerd.

Gerelateerde artikelen;

05-02: Driezorg onder toezicht

Zorgbobo kreeg fortuin te veel

Telegraaf 20.12.2015 Een bestuurder van de noodlijdende zorginstelling Saxenburgh Groep in Overijssel heeft ruim 88.165 euro te veel uitbetaald gekregen.

Dat meldt RTL Z zondag op basis van een lijst van bestuurders in de (semi-)publieke sector die boven de norm van de Wet normering topinkomens (WNT) verdienen. De bestuurder, wiens identiteit onbekend is, heeft het geld terug moeten betalen.

Volgens de zender viel de betaling niet onder een overgangsregeling. Saxenburgh Groep boekte vorig jaar een verlies van 1,8 miljoen op een omzet van ruim 112 miljoen euro. Als gevolg van financiële problemen moest Saxenburgh de afgelopen jaren 375 medewerkers ontslaan.

‘Aangifte tegen directie zorginstelling Middin na misstanden’

RTVWEST 18.12.2015 Familieleden van gehandicapte bewoners van zorginstelling Middin gaan aangifte doen tegen de directie. De familieleden houden de directie verantwoordelijk voor de misstanden bij zorglocatie Binnenklingen in Kijkduin.

In een onafhankelijk onderzoek dat eerder deze maand werd gepubliceerd kwam naar voren dat twee medewerkers van de zorginstelling zich schuldig hebben gemaakt aan ‘grensoverschrijdend gedrag’. Het onderzoek was ingesteld nadat een collega aan de bel trok.

LEES OOK: ‘Grensoverschrijdend gedrag’ door medewerkers Middin, concludeert onafhankelijk onderzoek
De medewerkers zouden zich schulden hebben gemaakt aan ‘ruwe bejegening, zoals hardhandigheid en het gebruik van pijnprikkels, verbaal geweld en het pesten van cliënten’. De vader van een van de patiënten bij Middin deed eerder zijn verhaal bij Omroep West.

‘Onderzoek niet genoeg’
Een aantal ouders neemt geen genoegen met het onderzoek. ‘We gaan ze gewoon aanklagen. We zijn het helemaal zat met die lui,’ zegt Henk Kruik over de Middin-directie. Kruiks zoon is één van de bewoners die onder verantwoordelijkheid viel van de hardhandige medewerkers.

Ook Albert van der Pluym Dekker, wiens zus in Binnenklingen heeft gewoond, wil openheid van de directie. Hij heeft een klacht ingediend bij de klachtencommissie van Middin tegen de directie en het bestuur, en wil ook aangifte doen bij de politie.

Meer over dit onderwerp:

Middin Misstanden Kijkduin ZorginstellingOnderzoek

‘Aangifte tegen directie zorginstelling Middin’

Den HaagFM 18.12.2015 Familieleden van gehandicapte bewoners van zorginstelling Middin gaan aangifte doen tegen de directie. De familieleden houden de directie verantwoordelijk voor de misstanden bij zorglocatie Binnenklingen in Kijkduin.

In een onafhankelijk onderzoek dat eerder deze maand is gepubliceerd staat dat twee medewerkers van de zorginstelling zich schuldig hebben gemaakt aan ‘grensoverschrijdend gedrag‘, zoals “ruwe bejegening, hardhandigheid en het gebruik van pijnprikkels, verbaal geweld en het pesten van cliënten”.

Een aantal ouders neemt geen genoegen met het onderzoek. “We gaan ze gewoon aanklagen. We zijn het helemaal zat met die lui,” zegt Henk Kruik over de Middin-directie. Kruiks zoon is één van de bewoners die onder verantwoordelijkheid viel van de hardhandige medewerkers. De zorginstelling heeft de betrokken medewerkers ontslagen en aangifte gedaan bij de politie. …lees meer

Aangifte tegen zorginstelling Middin na misstanden

AD 18.12.2015 Familieleden van gehandicapten doen aangifte tegen de directie van zorginstelling Middin. Zij houden het management verantwoordelijk voor de ernstige misstanden, die onlangs aan het licht kwamen bij locatie Binnenklingen in Kijkduin. Cliënten zijn daar jarenlang mishandeld en getreiterd.

Iedereen die verantwoordelijk is, moet strafrechtelijk worden vervolgd, aldus Albert van der Pluym Dekker.

Binnen broeide het jarenlang bij Binnenklingen, maar ‘van buiten’ ligt het complex er vredig bij. Het is een beschut dorpje, met lage gebouwtjes rond een binnentuin met geitjes, op loopafstand van het Kijkduinse strand. Bewoners schuifelen vrolijk in groepjes voorbij, één of meer begeleiders in hun kielzog. Een oudere man, voorovergebogen, maakt een ommetje. Een jonge vrouw begeleidt hem. Over de misstanden kan ze niets zeggen. ,,Ik ben hier net begonnen als stagiair. Alles wat ik weet, heb ik uit de media. Maar hier word je niet blij van.”

Voor Albert van der Pluym Dekker is dat een understatement. Hij kookt van woede. Gisteren diende hij bij de klachtencommissie van Middin een klacht in tegen de directie en het bestuur. Vanmiddag gaat hij ook aangifte doen bij het politiebureau. Hij wil dat álle verantwoordelijken voor de mishandelingen strafrechtelijk worden vervolgd. De Delftenaar zal bovendien niet eerder rusten, voordat hij precies weet wat er met zijn zus is gebeurd.

Zij woonde in de Haagse instelling in de periode dat twee medewerkers hun boekje ver te buiten gingen. De (zwaar) gehandicapte bewoners zijn jarenlang door hen gepijnigd, gepest en uitgescholden. Leidinggevenden wisten ervan, maar deden (te) weinig.

Informatiebriefje
,,Er ligt een uitgebreid rapport over de misstanden, maar Middin stuurt alleen een informatiebriefje rond,” zegt Van der Pluym Dekker. ,,Bovendien moest ik de kwestie uit de media vernemen. Schandalig, zeker gezien de historie die wij hebben met de instelling. In 2002 is mijn zus seksueel misbruikt door een medebewoner. Dan verwacht je nu toch dat de directie alles doet om de bezorgdheid van haar familie weg te nemen.” Met de informatie die Middin tot nu toe heeft vrijgegeven, kan Van der Pluym Dekker niet vaststellen of zijn zus onder de slachtoffers was. ,,Ook al woonde ze in een ander gebouwtje op het complex, die bewuste medewerkers hadden ook toegang tot háár kamer.”

Hij eist volledige openheid van de directie. ,,Deze beerput móet open.” Daarvoor boort bij ook zijn contacten in de landelijke politiek aan. ,,Ik wil dat er onderzoek wordt gedaan naar de situatie in álle gehandicapteninstellingen in Nederland. Ik kan me niet voorstellen dat dit alleen bij Binnenklingen gebeurt. Ik heb vanwege mijn zus al zoveel instellingen van binnen gezien. Personeelsleden zijn vaak niet geschikt voor de baan. Ik ken er veel die dit werk niet doen uit liefde, maar uit narcistische overwegingen; ‘Kijk mij nou goed zijn voor die gehandicapten’.”

Lees ook

Externe commissie onderzoekt UMC Utrecht

NU 14.12.2015 De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft een externe commissie ingesteld ter ondersteuning van een lopend onderzoek naar mogelijke misstanden bij het UMC Utrecht.

Jan Willem Leer, voormalig hoogleraar en hoofd van de afdeling radiotherapie aan het Radboudumc, is aangesteld als voorzitter, maakte de IGZ maandag bekend.

De inspectie kondigde begin november een onderzoek aan naar de patiëntveiligheid en het bestuur, naar aanleiding van twee calamiteiten en klachten over een angstcultuur op de kno-afdeling van het Utrechtse ziekenhuis. Aanleiding was het tv-programma Zembla waar de misstanden aan het licht kwamen.

De externe commissie moet onder meer onderzoeken of er sprake is van verhoogde risico’s voor de patiëntveiligheid op de afdeling kno. Daarnaast wordt de invloed van de bestuurscultuur op de kwaliteit en de veiligheid van de zorg onderzocht.

Het UMC liet begin november weten zelf ook een onderzoek te laten doen door een onafhankelijke, externe commissie. De IGZ noemde deze beslissing van het bestuur hoogst ongebruikelijk.

Lees meer over: UMC Utrecht

Gerelateerde artikelen;

Omstreden kno-artsen UMC Utrecht opereren niet meer

Kno-artsen UMC Utrecht ‘met verlof’ gestuurd

UMC Utrecht sluit twee operatiekamers door infectiegevaar

UMC Utrecht stelt onderzoek in naar klachten angstcultuur

Extern onderzoek UMC Utrecht

Telegraaf 14.12.2015 De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft een externe commissie ingesteld ter ondersteuning van een lopend onderzoek naar mogelijke misstanden bij het UMC Utrecht. Jan Willem Leer, voormalig hoogleraar en hoofd van de afdeling radiotherapie aan het Radboudumc, is aangesteld als voorzitter, maakte de IGZ maandag bekend.

De inspectie kondigde begin november een onderzoek aan naar de patiëntveiligheid en het bestuur, naar aanleiding van twee calamiteiten en klachten over een angstcultuur op de kno-afdeling van het Utrechtse ziekenhuis. Aanleiding was het tv-programma Zembla waar de misstanden aan het licht kwamen.

De externe commissie moet onder meer onderzoeken of er sprake is van verhoogde risico’s voor de patiëntveiligheid op de afdeling kno. Daarnaast wordt de invloed van de bestuurscultuur op de kwaliteit en de veiligheid van de zorg onderzocht.

Het UMC liet begin november weten zelf ook een onderzoek te laten doen door een onafhankelijke, externe commissie. De IGZ noemde deze beslissing van het bestuur hoogst ongebruikelijk.

Gerelateerde artikelen;

30-11: Geen kno-artsen UMC Utrecht

23-11: Kno-artsen UMC ‘met verlof’

20-11: ‘Record smartengeld UMCU’

OM dagvaardt twee ex-bestuurders Achmea

Telegraaf 09.12.2015 Het Openbaar Ministerie wil een voormalig directeur van Achmea Health Centers (AHC) en een oud-directievoorzitter van de Achmea-tak Zorg en Gezondheid vervolgen. Zij worden verdacht van belastingfraude of het faciliteren van onrechtmatigheden.

De toenmalig directeur van AHC zou een eenmalige bonus hebben gekregen vanwege zijn rol in de uitbouw van de fitnesscentra. Het OM verdenkt hem ervan dat hij heeft geprobeerd de loonbelasting te omzeilen door de bonus als huur te laten uitbetalen. Hij zou daarvoor onder meer de huur en de contractduur van meerdere panden hebben aangepast.

Het plan om op deze wijze de loonbelasting te omzeilen werd vervolgens goedgekeurd door de oud-directievoorzitter van de Achmea-tak Zorg en Gezondheid. Die hield het in ieder geval niet tegen. Daarmee is volgens het OM sprake van valsheid in geschrifte.

Lees meer over; zorgverzekeraars achmea dagvaarding

Slotervaartziekenhuis lost lening van 4,6 miljoen euro af

AD 07.12.2015 Het Slotervaartziekenhuis heeft een lening van 4,6 miljoen euro aan de gemeente Amsterdam afgelost, waarmee een punt is gezet achter een jaren slepende kwestie, schrijft Het Parool. Dit blijkt uit de jaarrekening over 2014. Ook beschikt het ziekenhuis met ingang van maandag niet meer over een volwaardige afdeling kindergeneeskunde.

De lening bedroeg oorspronkelijk 10 miljoen gulden. De gemeente Amsterdam verstrekte de lening in 1997 toen het ziekenhuis zelfstandig werd. Voor die tijd was het ziekenhuis een gemeentelijke instelling.
De lening is de afgelopen periode een bron van conflict geweest. Vooral toen Aysel Erbudak directeur was van het ziekenhuis, van 2006 tot 2013, was dit het geval. Zij vond de rente van zes procent te hoog en schortte op eigen houtje de afbetaling op, schrijft de Amsterdamse krant. Amsterdam daagde het ziekenhuis voor de rechter en kreeg in verschillende instanties gelijk, maar Erbudak hield aan.
Toen het ziekenhuis eind 2013 aan de MC Groep werd verkocht, werd door de toenmalige wethouder van Financién, Peter Hilhorst, op een nieuwe afbetalingsregeling aangedrongen. Het ziekenhuis heeft versneld aan deze regeling voldaan.

Kindergeneeskunde
Het MC Slotervaart, zoals het ziekenhuis sinds juni officieel heet, verwijst kinderen voor opname voortaan door naar het VUmc, waarmee het ook gaat samenwerken op het gebied van verloskunde, gynaecologie, cardiologie en chirurgie. De polikliniek kindergeneeskunde van het Slotervaart blijft wel open, met ruimere openingstijden en twee keer zoveel spreekuren als voorheen, aldus Het Parool.
Er wordt vermoed dat de sluiting van een volwardige afdeling kindergeneeskunde een nieuwe stap is in het streven van de MC Groep om verlieslijdende delen af te stoten.

Heroïne 
Het ziekenhuis kwam eerder dit jaar in het nieuws vanwege het wel of niet verdoezelen van opbrengsten van de productie van medicinale heroïne. Het ziekenhuis ontkent dit. Dat er geen ruchtbaarheid aan is gegeven, komt voort uit veiligheidsoverwegingen, zei het ziekenhuis eerder.

Lees ook;

Weer verlies Slotervaartziekenhuis

Telegraaf 04.12.2015 Het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis heeft vorig jaar een verlies van 1,4 miljoen euro geleden. Het is het derde achtereenvolgende jaar dat het ziekenhuis rode cijfers schrijft, meldt RTL Z.

Het voortbestaan van het Slotervaartziekenhuis blijft onzeker. Het werd in 2006 overgenomen door investeerders Jan Schram en Aysel Erbudak en kwam in 2013 in handen van zorgondernemer Loek Winter. In 2014 daalde de omzet met bijna 28 procent.

Ziekenhuizen werken samen

Telegraaf 04.12.2015 De Amsterdamse ziekenhuizen VUmc en MC Slotervaart willen samenwerken op het gebied van verloskunde, gynaecologie, kindergeneeskunde, cardiologie en chirurgie. Er worden momenteel verkennende gesprekken gevoerd, hebben de ziekenhuizen laten weten.

,,Hoe de samenwerking er precies uit komt te zien is onderwerp van gesprek tussen de raad van bestuur van VUmc en de directie van Slotervaart, in afstemming met de betrokken afdelingen”, staat in een schriftelijke toelichting.

De twee ziekenhuizen werken al jaren samen op diverse gebieden.

Omstreden kno-artsen UMC Utrecht opereren niet meer

NU 01.12.2015 Twee omstreden kno-artsen van het ziekenhuis UMC Utrecht voeren voorlopig geen operaties meer uit. Ze waren vorige week al met verlof gegaan.

Nu zijn ze ook “vrijgesteld van patiëntenzorg”, meldt het ziekenhuis maandag. De artsen geven wel colleges aan studenten en krijgen ook gewoon hun salaris.

Het gaat om het hoofd van de afdeling keel-, neus- en oorheelkunde en een chirurg. Volgens het UMC hebben ze door alle commotie niet de rust die ze nodig hebben voor complexe operaties.

Het programma Zembla had onlangs een bericht over misstanden op de afdeling. Anonieme bronnen klaagden over een angstcultuur op de afdeling. Bovendien zou de chirurg tot twee keer toe een slagader hebben doorgesneden.

Geen natuurlijke dood

Beide patiënten overleden. In een van de dossiers stond dat de lijkschouwer een natuurlijke dood had geconstateerd, maar de lijkschouwer zegt dat het stoffelijk overschot helemaal niet is onderzocht.

De sterfgevallen hadden moeten worden gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg, maar dat gebeurde pas onlangs. De inspectie doet nu onderzoek naar het UMC. Volgens het UMC zijn er geen schikkingen betaald aan nabestaanden en lopen daar ook geen onderhandelingen over.

Lees meer over: UMC Utrecht

Gerelateerde artikelen;

Kno-artsen UMC Utrecht ‘met verlof’ gestuurd 

‘UMC Utrecht betaalt record aan smartengeld na ernstige medische fout’  

UMC Utrecht sluit twee operatiekamers door infectiegevaar

‘UMC Utrecht verzwijgt twee dodelijke incidenten op KNO-afdeling’

EMC Bosch en Duin dicht

Telegraaf 01.12.2015 De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft het verscherpt toezicht bij kliniek voor plastische chirurgie EMC Bosch en Duin opgeheven. De instelling biedt geen zorg meer.

In april 2015 stelde de inspectie EMC Bosch en Duin onder verscherpt toezicht. Tijdens de periode van het verscherpt toezicht heeft de bestuurder maandelijks voortgangsrapportages opgesteld.

Faillissement

De inspectie heeft meerdere onaangekondigde bezoeken gebracht. Tijdens het onaangekondigde bezoek van 14 oktober 2015 bleek dat er geen operatieve ingrepen meer werden uitgevoerd. De inspectie werd gemeld dat een dag eerder officieel het faillissement was uitgesproken.

“Nu in en door EMC Bosch en Duin geen zorg meer wordt geleverd houdt het verscherpt toezicht feitelijk op en kan het worden opgeheven”, aldus de inspectie.

EMC Bosch en Duin is een gespecialiseerde kliniek op het gebied van plastische chirurgie, huidverbetering en leefstijladvies.

Gerelateerde artikelen;

29-04: Verscherpt toezicht kliniek EMC

Zaakjes op orde ziekenhuis

Telegraaf 01.12.2015  Het Diakonessenhuis in Utrecht heeft zijn problemen verholpen en staat daarom niet meer onder toezicht. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft dat dinsdag gemeld. Het ziekenhuis werd sinds november vorig jaar extra in de gaten gehouden.

Het Diakonessenhuis wil een cultuurverandering in het hospitaal doorvoeren.

De inspectie had vorig jaar geconcludeerd dat het Diakonessenhuis niet genoeg leerde van medische fouten en dat het bestuur dat niet snel genoeg kon verbeteren. Bovendien gingen het bestuur en de medisch specialisten niet goed met elkaar om. Inmiddels heeft het ziekenhuis enkele nieuwe bestuurders.

Kno-artsen UMC Utrecht mogen niet meer opereren

AD 30.11.2015 Twee omstreden kno-artsen van het ziekenhuis UMC Utrecht voeren voorlopig geen operaties meer uit. Ze waren vorige week al met verlof gegaan en nu zijn ze ook ,,vrijgesteld van patiëntenzorg”, meldde het ziekenhuis maandag. De artsen geven wel colleges aan studenten en krijgen ook gewoon hun salaris.

Het gaat om het hoofd van de afdeling keel-, neus- en oorheelkunde en een chirurg. ,,Door de media-aandacht en de commotie die is ontstaan – en die beide artsen uiteraard persoonlijk enorm heeft geraakt – ontbreekt het hen aan rust om de concentratie op te brengen die nodig is voor het doen van complexe operaties,” stelt het UMC in een verklaring.

Het programma Zembla had onlangs een bericht over misstanden op de afdeling. Anonieme bronnen klaagden over een angstcultuur op de afdeling. Bovendien zou de chirurg tot twee keer toe een slagader hebben doorgesneden. Beide patiënten overleden. In een van de dossiers stond dat de lijkschouwer een natuurlijke dood had geconstateerd, maar de lijkschouwer zegt dat het stoffelijk overschot helemaal niet is onderzocht.

De sterfgevallen hadden moeten worden gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg, maar dat gebeurde pas onlangs. De inspectie doet nu onderzoek naar het UMC. Volgens het UMC zijn er geen schikkingen betaald aan nabestaanden en lopen daar ook geen onderhandelingen over.

Lees ook

Omstreden kno-artsen UMC Utrecht opereren niet meer

NU 30.11.2015 Twee omstreden kno-artsen van het ziekenhuis UMC Utrecht voeren voorlopig geen operaties meer uit. Ze waren vorige week al met verlof gegaan.

Nu zijn ze ook “vrijgesteld van patiëntenzorg”, meldt het ziekenhuis maandag. De artsen geven wel colleges aan studenten en krijgen ook gewoon hun salaris.

Het gaat om het hoofd van de afdeling keel-, neus- en oorheelkunde en een chirurg. Volgens het UMC hebben ze door alle commotie niet de rust die ze nodig hebben voor complexe operaties.

Het programma Zembla had onlangs een bericht over misstanden op de afdeling. Anonieme bronnen klaagden over een angstcultuur op de afdeling. Bovendien zou de chirurg tot twee keer toe een slagader hebben doorgesneden.

Geen natuurlijke dood

Beide patiënten overleden. In een van de dossiers stond dat de lijkschouwer een natuurlijke dood had geconstateerd, maar de lijkschouwer zegt dat het stoffelijk overschot helemaal niet is onderzocht.

De sterfgevallen hadden moeten worden gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg, maar dat gebeurde pas onlangs. De inspectie doet nu onderzoek naar het UMC. Volgens het UMC zijn er geen schikkingen betaald aan nabestaanden en lopen daar ook geen onderhandelingen over.

Lees meer over: UMC Utrecht

Gerelateerde artikelen;

Kno-artsen UMC Utrecht ‘met verlof’ gestuurd 

‘UMC Utrecht betaalt record aan smartengeld na ernstige medische fout’  

UMC Utrecht sluit twee operatiekamers door infectiegevaar

‘UMC Utrecht verzwijgt twee dodelijke incidenten op KNO-afdeling’

Geen kno-artsen UMC Utrecht

Telegraaf 30.11.2015 Twee omstreden kno-artsen van het ziekenhuis UMC Utrecht voeren voorlopig geen operaties meer uit. Ze waren vorige week al met verlof gegaan en nu zijn ze ook “vrijgesteld van patiëntenzorg”, meldde het ziekenhuis maandag. De artsen geven wel colleges aan studenten en krijgen ook gewoon hun salaris.

Het gaat om het hoofd van de afdeling keel-, neus- en oorheelkunde en een chirurg. Volgens het UMC hebben ze door alle commotie niet de rust die ze nodig hebben voor complexe operaties.

Het programma Zembla had onlangs een bericht over misstanden op de afdeling. Anonieme bronnen klaagden over een angstcultuur op de afdeling. Bovendien zou de chirurg tot twee keer toe een slagader hebben doorgesneden. Beide patiënten overleden. In een van de dossiers stond dat de lijkschouwer een natuurlijke dood had geconstateerd, maar de lijkschouwer zegt dat het stoffelijk overschot helemaal niet is onderzocht.

De sterfgevallen hadden moeten worden gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg, maar dat gebeurde pas onlangs. De inspectie doet nu onderzoek naar het UMC. Volgens het UMC zijn er geen schikkingen betaald aan nabestaanden en lopen daar ook geen onderhandelingen over.

Lees meer over; umc utrecht kno

Omstreden kno-artsen UMC Utrecht ‘met verlof’

Trouw 23.11.2015  Twee omstreden KNO-artsen van het ziekenhuis UMC Utrecht zijn ‘met verlof’. Dat heeft het universitaire centrum maandag gezegd na een bericht van Zembla. Het programma had onlangs een bericht over misstanden op de afdeling.

Het gaat om het afdelingshoofd en een chirurg. Volgens het UMC blijven de twee in dienst. “Ze hebben het een en ander voor hun kiezen gehad. Je wilt dat ze daar ook van herstellen. Als ze terugkomen van hun verlof, pakken ze hun normale werk weer op”, aldus een woordvoerder.

Anonieme bronnen klaagden tegen Zembla over een angstcultuur op de afdeling Keel-, Neus- en Oorheelkunde. Bovendien zou de chirurg tijdens een operatie per ongeluk een halsslagader hebben doorgesneden, waardoor de patiënt later overleed.

De misstanden in het ziekenhuis waren bovendien te laat gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Het onderzoek dat daarop volgde, strandde omdat niemand voorbeelden wilde geven.

Verwant nieuws;

Kno-artsen UMC Utrecht ‘met verlof’ gestuurd 

NU 23.11.2015 Twee omstreden kno-artsen van het ziekenhuis UMC Utrecht zijn ”met verlof”.

Dat heeft het universitaire centrum maandag gezegd na een bericht van Zembla. Het programma had onlangs een bericht over misstanden op de afdeling.

Het gaat om het afdelingshoofd en een chirurg. Volgens het UMC blijven de twee in dienst. ”Ze hebben het een en ander voor hun kiezen gehad. Je wilt dat ze daar ook van herstellen. Als ze terugkomen van hun verlof, pakken ze hun normale werk weer op”, aldus een woordvoerder.

Anonieme bronnen klaagden tegen Zembla over een angstcultuur op de afdeling keel-, neus- en oorheelkunde. Bovendien zou de chirurg tijdens een operatie per ongeluk een halsslagader hebben doorgesneden, waardoor de patiënt later overleed.

Lees meer over: UMC Utrecht

Gerelateerde artikelen;

SP pleit voor tijdelijke sluiting KNO-afdeling UMC 

UMC Utrecht stelt onderzoek in naar klachten angstcultuurupdate: 22:13

‘UMC Utrecht verzwijgt twee dodelijke incidenten op KNO-afdeling’ update: 19:54

Kno-artsen UMC ‘met verlof’

Telegraaf 23.11.2015 Twee omstreden kno-artsen van het ziekenhuis UMC Utrecht zijn ‘met verlof’. Dat heeft het universitaire centrum maandag gezegd na een bericht van Zembla. Het programma had onlangs een bericht over misstanden op de afdeling.

Het gaat om het afdelingshoofd en een chirurg. Volgens het UMC blijven de twee in dienst. “Ze hebben het een en ander voor hun kiezen gehad. Je wilt dat ze daar ook van herstellen. Als ze terugkomen van hun verlof, pakken ze hun normale werk weer op”, aldus een woordvoerder.

Anonieme bronnen klaagden tegen Zembla over een angstcultuur op de afdeling keel-, neus- en oorheelkunde. Bovendien zou de chirurg tijdens een operatie per ongeluk een halsslagader hebben doorgesneden, waardoor de patiënt later overleed.

Gerelateerde artikelen;

06-11: Extern onderzoek UMC Utrecht

Schippers: sinds 2012 geen winstuitkering van heroïne Slotervaart

VK 20.11.2015 Winst die het Slotervaart Ziekenhuis in Amsterdam maakt met de productie van medicinale heroïne, wordt sinds 2012 niet meer uitgekeerd. Er is twee keer dividend uitbetaald, maar daarmee is gestopt op aandringen van het ministerie van Volksgezondheid waarvoor de drugs worden geproduceerd.

De suggestie dat het Slotervaart Ziekenhuis winst heeft gemaakt met de productie van medicinale heroïne en deze zou hebben uitgekeerd, geeft een vertekend beeld. Minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn. Edith Schippers. © ANP

Dat schrijven minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn van VWS vrijdag aan de Kamer. Eerder deze maand ontstond ophef over de kwestie nadat in een boek was gemeld dat het ziekenhuis grote winst zou maken op de productie van heroïne en dit stil zou hebben gehouden.

Heroïneproductie

Vorige week kwam in het nieuws dat het Slotervaartziekenhuis jarenlang miljoenen euro’s verdiende met de productie van heroïne. De drug werd door een dochterbedrijf van het ziekenhuis geproduceerd in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. De heroïne werd gebruikt voor drugsverslaafden die het onder begeleiding van hulpverleners krijgen toegediend.

‘Geen winstuitkering voor Slotervaart Ziekenhuis door productie heroïne’

NU 20.11.2015 Winst die het Slotervaart Ziekenhuis in Amsterdam maakt met de productie van medicinale heroïne, wordt sinds 2012 niet meer uitgekeerd.

Het dochterbedrijf dat de drugs produceert heeft twee keer dividend uitbetaald aan Slotervaart Participaties BV, maar is daarmee gestopt op aandringen van het ministerie van Volksgezondheid waarvoor de drugs worden geproduceerd.

Dat schrijven minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn van VWS vrijdag aan de Kamer. Eerder deze maand ontstond ophef over de kwestie nadat in een boek was gemeld dat het ziekenhuis grote winst zou maken op de productie van heroïne en dit stil zou hebben gehouden.

”De suggestie dat het Slotervaart Ziekenhuis winst heeft gemaakt met de productie van medicinale heroïne en deze zou hebben uitgekeerd, geeft een vertekend beeld”, aldus de bewindslieden. VWS geeft jaarlijks 3 miljoen uit voor de heroïne.

Zie ook: Ziekenhuis Slotervaart maakt miljoenenwinst met productie heroïne

Lees meer over: Slotervaart Ziekenhuis

IGZ: instelling moet stoppen

Telegraaf 20.11.2015  Een zorginstelling in het Gelderse Lunteren moet onmiddellijk stoppen met haar werkzaamheden. Als LunterenZorg dat niet doet, volgt een boete, meldde de Inspectie voor de Gezondheidszorg vrijdag.

LunterenZorg heeft dezelfde eigenaar als instelling Zorgbruurs uit Groesbeek. Die had in september een tik op de vingers gekregen van de inspectie. Zorgbruurs gaf de gehandicapte cliënten niet de intensieve zorg die ze nodig hadden. Zo bleek een vrouw met haar kind in een caravan te wonen. Daarom moest Zorgbruurs binnen vier weken stoppen met werken en alle cliënten overdragen aan een andere zorgaanbieder.

De instelling in Lunteren had dezelfde problemen. Zo was er ’s nachts geen begeleiding, in noodgevallen waren verzorgers alleen telefonisch bereikbaar. Zorgbruurs en LunterenZorg mogen pas weer cliënten aannemen als de inspectie vindt dat de problemen zijn verholpen.

‘Excuses na medische fout doen kankerpatiënte goed’

AD 20.11.2015 Dat het ziekenhuis UMC Utrecht openlijk toegeeft dat het heeft gefaald en excuses aanbiedt, heeft Adrienne Cullen (55) goed gedaan. Ze is terminaal ziek, omdat het ziekenhuis haar baarmoederhalskanker over het hoofd zag. ,,Uit de verklaring van vrijdagochtend blijkt heel veel menselijkheid. Daar is mijn cliënte door geraakt”, zei haar advocaat August Van vrijdag. Cullen heeft de hoogste letselschadevergoeding in de Nederlandse geschiedenis gekregen. Het UMC Utrecht heeft in totaal 545.000 euro overgemaakt. Daarvan is ongeveer 350.000 euro bedoeld voor haar immateriële schade. Haar echtgenoot kreeg 192.000, omdat haar inkomen wegvalt als ze overlijdt.

Pas twee jaar later kwam de uitslag bij toeval boven water. Ze werd alsnog behandeld, maar een paar maanden geleden bleek dat de tumor was uitgezaaid en dat ze nog maar kort te leven heeft. ,,Ik ga niet dood aan kanker, ik sterf aan medische nalatigheid”, zegt Cullen vrijdag in een interview met het NRC. Ze is ook boos dat het ziekenhuis zo weinig van zich heeft laten horen.

‘UMC Utrecht betaalt record aan smartengeld na ernstige medische fout’

NU 20.11.2015 Het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC) betaalt een schadevergoeding van 350.000 euro aan een vrouw die slachtoffer is geworden van een ernstig medische fout. Het gaat om het hoogste bedrag aan smartengeld dat ooit in Nederland is betaald. Dat meldt NRC Next vrijdag.

De medische fout werd door het ziekenhuis ruim twee jaar te laat gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), blijkt uit onderzoek van de krant.

Het UMC Utrecht heeft in totaal 545.000 euro overgemaakt. Daarvan is ongeveer 350.000 euro bedoeld voor haar immateriële schade. Haar echtgenoot kreeg 192.000, omdat haar inkomen wegvalt als ze overlijdt.

Onderzoekscommissie

Eerder meldde het onderzoeksprogramma Zembla al dat er vaker medische fouten in het Utrechtse ziekenhuis bij de KNO-afdeling zijn achtergehouden voor de inspectie. Het UMC Utrecht heeft daarop een onderzoekscommissie ingesteld. De zaak Cullen wordt daar nu in meegenomen.

Als oorzaak van de fout noemt het UMC Utrecht onder andere de overgang van papieren naar digitale patiëntendossiers. Er zouden inmiddels maatregelen genomen zijn om herhaling te voorkomen. Behandelaars krijgen nu automatisch een digitale melding bij nieuwe diagnostische uitslagen.

Zie ook: ‘UMC Utrecht verzwijgt twee dodelijke incidenten op KNO-afdeling’

Lees meer over: UMC Utrecht

IGZ: PrivaZorg deels op orde

Telegraaf 18.11.2015 De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft het verscherpt toezicht op twee steunpunten van thuiszorginstelling PrivaZorg AWBZ opgeheven. Er zijn op deze locaties, in Houten en Amersfoort, geen structurele tekortkomingen meer in de zorg. Bij PrivaZorg Rivierenland is het toezicht verlengd, hier gaan de verbeteringen nog te langzaam.

De inspectie stelde de instelling eind april 2015 onder verscherpt toezicht. De beschikbaarheid en inzet van deskundig en bekwaam personeel was niet goed geregeld, de dossiervoering bleek niet op orde en er waren er tekortkomingen op het gebied van medicatieveiligheid.

Hertoetsing

Begin oktober bracht de inspectie hertoetsbezoeken aan de verschillende locaties om te kijken of er voldoende verbeteringen waren doorgevoerd. Bij PrivaZorg Eemland in Amersfoort en PrivaZorg Utrecht in Houten bleek dit het geval. Dat gold niet voor het steunpunt PrivaZorg Rivierenland in Maurik.

De inspectie verlengt haar verscherpt toezicht voor dit steunpunt daarom met zes maanden.

Gerelateerde artikelen;

06-05: PrivaZorg onder toezicht

Verpleeghuis onder toezicht

Telegraaf 17.11.2015 Het Rotterdamse verpleeghuis Akropolis is voor zes maanden onder verscherpt toezicht gesteld, wegens “structurele tekortkomingen” in de zorg. Daarnaast worden verbeteringen te langzaam doorgevoerd, meldt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) dinsdag.

Akropolis, onderdeel van Stichting Humanitas, biedt complexe zorg voor kwetsbare oudere patiënten. In het verpleeghuis verblijven ongeveer 300 mensen.

De IGZ constateerde tijdens controles bij de instelling dat er aanhoudende problemen waren met de kwaliteit en veiligheid van zorg. Zo waren dossiers van patiënten niet in orde en ontbrak het aan deskundigheid bij de medewerkers. Daarnaast zaten er gevaarlijke kranen in het verpleeghuis, waardoor een bewoner zich eerder dit jaar had verbrand.

“Akropolis moet de komende periode structurele maatregelen nemen om de zorg verder te verbeteren en de inspectie hierover informeren”, aldus de IGZ.

Ziekenhuis Slotervaart ontkent verdoezelen winst productie heroïne

NU 11.11.2015 Het MC Slotervaart (voorheen Slotervaartziekenhuis) in Amsterdam ontkent dat de miljoenenwinst die is gemaakt met de productie en distributie van heroïne is verzwegen.

Het geld is bovendien ten goede gekomen aan onderzoek en gezondheidszorg, aldus het ziekenhuis woensdag in een verklaring.

De heroïne werd door een dochterbedrijf, Di-AcetylM, van het ziekenhuis gemaakt in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid (VWS) en is bestemd voor drugsverslaafden die het onder begeleiding door een hulpverlener krijgen toegediend.

Jaarlijks ontvangt de zogenoemde heroïne-bv van VWS 3 miljoen euro als vergoeding voor zijn werkzaamheden, meer dan 1 miljoen daarvan is winst.

In het boek De kraak van het Slotervaartziekenhuis – en de avonturen van Aysel Erbudak van twee journalisten van Het Parool en NRC Handelsblad staat dat de winst naar het eigen vermogen van het ziekenhuis ging.

Het ministerie van Volksgezondheid wilde woensdag nog geen inhoudelijk commentaar geven. De Tweede Kamer wil wel een debat over de kwestie.

Zie ook: Ziekenhuis Slotervaart maakt miljoenenwinst met productie heroïne

Lees meer over: Slotervaartziekenhuis Amsterdam

Gerelateerde artikelen;

Slotervaartziekenhuis verandert naam in MC Slotervaart 

Ex-topvrouw Slotervaartziekenhuis failliet verklaard 

Notaris ziekenhuis Slotervaart krijgt waarschuwing na aandelenuitgifte 

Slotervaartziekenhuis ontkent verdoezelen van winst productie heroïne 

NU 11.11.2015 Het MC Slotervaart (voorheen Slotervaartziekenhuis) in Amsterdam ontkent dat de miljoenenwinst die is gemaakt met de productie en distributie van heroïne is verzwegen.

Het geld is bovendien ten goede gekomen aan onderzoek en gezondheidszorg, aldus het ziekenhuis woensdag in een verklaring.

De heroïne werd door een dochterbedrijf, Di-AcetylM, van het ziekenhuis gemaakt in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid (VWS) en is bestemd voor drugsverslaafden die het onder begeleiding door een hulpverlener krijgen toegediend.

Jaarlijks ontvangt de zogenoemde heroïne-bv van VWS 3 miljoen euro als vergoeding voor zijn werkzaamheden, meer dan 1 miljoen daarvan is winst.

In het boek De kraak van het Slotervaartziekenhuis – en de avonturen van Aysel Erbudak van twee journalisten van Het Parool en NRC Handelsblad staat de winst naar het eigen vermogen van het ziekenhuis ging.

Lees meer over: MC Sloterdijk

Ziekenhuis reageert op heroïne

Telegraaf 11.11.2015  Het Slotervaart-ziekenhuis ontkent dat opbrengsten van de productie van medicinale heroïne zijn verdoezeld. Dat er geen ruchtbaarheid aan gegeven is komt voort uit veiligheidsoverwegingen. “Bovendien komt het geld rechtstreeks ten goede aan onderzoek en de gezondheidszorg”, liet het ziekenhuis woensdag weten, naar aanleiding van berichtgeving van Het Parool en NRC Handelsblad op basis van het boek De Kraak van het Slotervaartziekenhuis.

De heroïneproductie door een dochterbedrijf van het ziekenhuis is volgens Slotervaart een rechtstreeks gevolg van een politiek besluit. “Een besluit dat een belangrijk maatschappelijk doel dient in het kader van de verslavingszorg.”

Volgens het ziekenhuis is de bv die zich bezighield met de heroïneproductie niet expliciet en onder een andere naam in de jaarverslagen verwerkt. “Bekendheid van locatie en betrokken personen bij deze productie kan namelijk leiden tot uitlokking van criminele activiteiten gericht op deze locaties en personen”, meldt het MC Slotervaart, voorheen Slotervaartziekenhuis.

De Tweede Kamer besloot in 2004 om de behandeling van heroïneverslaafden met heroïne als geneesmiddel toe te staan en de harddrug als geneesmiddel te registreren. Na een Europese aanbesteding vanuit het ministerie van Volksgezondheid ging de opdracht uiteindelijk naar Di-AcetylM, de heroïne bv van het Slotervaart. Het contract met het ministerie liep van juli 2006 tot juni 2015.

Ziekenhuis Slotervaart verdient miljoenen aan heroïne

Elsevier 11.11.2015 Het Amsterdamse ziekenhuis MC Slotervaart verdient al jaren miljoenen aan de productie en doorverkoop van heroïne.

Het Amsterdamse ziekenhuis MC Slotervaart verdient al jaren miljoenen aan heroïneproductie. De overheid vroeg het ziekenhuis om heroïne te produceren voor verslaafden, die het onder begeleiding van hulpverleners in afkickcentra gebruiken.

Dat maakten journalisten Bas Soetenhorst en Jeroen Wester vandaag bekend. Vrijdag verschijnt hun boek De Kraak van het Slotervaartziekenhuis – en de avonturen van Aysel Erbudak, waarover Het Parool en NRC berichten.

Een dochterbedrijf van het ziekenhuis – ‘de heroïne-bv’ – zou de heroïne produceren in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid voor drie miljoen euro per jaar. Jaarlijks maakt de bv daarop meer dan één miljoen euro winst, die doorstroomt naar MC Slotervaart en een kwart is van zijn totale vermogen.

Winst

Opmerkelijk aan de winstmarge van 30 procent is dat deze niet is vermeld in jaarrekeningen van het ziekenhuis. Volgens de accountant van het ziekenhuis KPMG was die melding niet nodig: het zou voldoende zijn om MC Slotervaart te noemen als houdstermaatschappij van heroïne-bv.

Het is ziekenhuizen verboden om winst uit te keren, maar de heroïne-bv keerde wel winst uit aan een andere bv. Eigenaar van die bv is dezelfde als de bestuurder van heroïne-bv: Jos Beijnen. Hij weigerde commentaar te geven.

Beste ziekenhuizen

Jaarlijks vergelijkt Elsevier alle ziekenhuizenin Nederland. Waar staat MC Slotervaart? >

Het ministerie onderzocht in 2010 of de heroïneprijs niet te hoog was, maar verlaagde de prijs pas in 2013 met 22 procent. Voor die prijsverlaging maakte heroïne-bv nog meer winst, met medeweten van het ministerie.

Reacties

Een woordvoerder van het ziekenhuis gaf aan in de loop van woensdagmiddag met een reactie te komen. CDA-Kamerlid Hanke Bruins Slot vindt het ‘bizar dat winst wordt gemaakt op een medische voorziening’.

Ex-bestuursvoorzitter van het ziekenhuis Aysel Erbudak zei: ‘Als journalisten daarover schrijven, zal het wel waar zijn.’ Zij werd in 2013 ontslagen, nadat ze was geschorst omdat ze te weinig overlegde met andere bestuurders. Na die schorsing bleek dat Erbudak het ziekenhuis ‘aanzienlijke bedragen‘ afhandig had gemaakt. Zo zou ze het ziekenhuis € 61.535 aan eigen facturen hebben laten betalen.

Het ministerie levert de heroïne aan afkickcentra, waar hulpverleners kleine hoeveelheden heroïne toedienen aan de drugsgebruikers om de verslaving af te bouwen.

Ziekenhuis Slotervaart verdient miljoenen aan heroïne

Liz Zoetekouw

Liz Zoetekouw (1994) werkt sinds september 2015 op de online redactie van Elsevier.

Tags: mc slotervaart slotervaartziekenhuis aysel erbudak heroïne ziekenhuis

Amsterdams ziekenhuis maakte miljoenen winst op heroïne

VK 11.11.2015 Het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis heeft jarenlang miljoenen euro’s verdiend met de productie van heroïne. De drug werd door een dochterbedrijf van het ziekenhuis geproduceerd in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. De heroïne werd gebruikt voor drugsverslaafden die het onder begeleiding van hulpverleners krijgen toegediend.

Ik ken de afspraken met VWS niet, aldus voormalig bestuursvoorzitter Aysel Erbudak

De heroïne-inkomsten van het ziekenhuis worden beschreven door journalisten Bas Soetenhorst (Het Parool) en Jeroen Wester (NRC Handelsblad) in het boek ‘De kraak van het Slotervaartziekenhuis en de avonturen van Aysel Erbudak’, dat vandaag verschijnt. Volgens hen heeft het ministerie jarenlang te veel betaald voor de productie.

Het Slotervaartziekenhuis zegt dat de heroïneproductie een rechtstreeks gevolg is van een politiek besluit. ‘Een besluit dat een belangrijk maatschappelijk doel dient in het kader van de verslavingszorg.’ Verslaafden zouden daardoor niet meer afhankelijk zijn van het criminele circuit. De winst ging volgens het ziekenhuis naar onderzoek en naar de gezondheidszorg.

‘Slotervaart-ziekenhuis verdiende miljoenen aan heroïne’

Trouw 11.11.2015 Het Slotervaart-ziekenhuis in Amsterdam heeft grote winsten gemaakt op het produceren van heroïne in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. De drugs waren bestemd voor drugsverslaafden die het onder begeleiding van hulpverleners kregen toegediend. De inkomsten zijn stilgehouden.

Dat schrijven de Het Parool en NRC Handelsblad op basis van het boek De Kraak van het Slotervaartziekenhuis, dat is geschreven door journalisten van de kranten.

Een dochterbedrijf van het ziekenhuis maakt de heroïne in opdracht van het ministerie. Volgens de kranten was van iedere 3 miljoen euro die het jaarlijks als vergoeding kreeg een miljoen euro winst.

Een woordvoerder van het ziekenhuis kon woensdagmiddag nog geen inhoudelijk commentaar geven. “Wij komen in de loop van de middag met een reactie.”

Verwant nieuws;

Ziekenhuis Slotervaart maakt miljoenenwinst met productie heroïne

NU 11.11.2015 Het MC Slotervaart (voorheen Slotervaartziekenhuis) in Amsterdam maakt al jaren miljoenenwinst met de productie en distributie van heroïne. De inkomsten ervan zijn al die tijd verzwegen.

Dat concluderen twee journalisten van Het Parool en NRC Handelsblad in het boek De kraak van het Slotervaartziekenhuis – en de avonturen van Aysel Erbudak dat vrijdag verschijnt.

De heroïne wordt door een dochterbedrijf van het ziekenhuis gemaakt in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid (VWS) en is bestemd voor drugsverslaafden die het onder begeleiding door een hulpverlener krijgen toegediend.

Jaarlijks ontvangt de zogenoemde heroïne-bv van VWS 3 miljoen euro als vergoeding voor zijn werkzaamheden, meer dan 1 miljoen daarvan is winst. Die winst ging naar het eigen vermogen van het ziekenhuis en tot 2013 verdiende het Slotervaartziekenhuis op die manier een kwart van z’n eigen vermogen aan heroïne.

Lees meer over: Slotervaartziekenhuis Amsterdam

Gerelateerde artikelen;

Slotervaartziekenhuis verandert naam in MC Slotervaart 

Ex-topvrouw Slotervaartziekenhuis failliet verklaard 

Notaris ziekenhuis Slotervaart krijgt waarschuwing na aandelenuitgifte 

Slotervaartziekenhuis verdoezelde heroïnegeld

AD 11.11.2015 Het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis verzwijgt dat het jarenlang miljoenen winst maakte met legale productie van heroïne. Dat melden de NRC en Het Parool.

Het Ministerie van Volksgezondheid besteedde de productie en distributie van de drug uit aan een besloten vennootschap die onder het ziekenhuis viel. De winst van deze dochteronderneming staat echter niet als zodanig vermeld in financiële rapporten. Dit zou volgens accountant KPMG niet nodig zijn geweest, omdat de houdstermaatschappij staat vermeld in de financiële rapportage. De heroïne-bv zou echter ook winst hebben uitgekeerd aan een andere bv van ziekenhuisapotheker en bestuurder Jos Beijnen. Het is ziekenhuizen verboden winst uit te keren.

Ziekenhuis verdient miljoenen aan heroïne

Telegraaf 11.11.2015 Het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis verdoezelt dat het al jaren miljoenen winst maakt met productie van heroïne. Een dochterbedrijf van het ziekenhuis maakt de heroïne in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

at blijkt uit het boek De kraak van het Slotervaartziekenhuis en de avonturen van Aysel Erbudak van journalisten Bas Soetenhorst en Jeroen Wester. De drugs zijn bedoeld voor verslaafden die het onder begeleiding van zorgverleners krijgen toegediend.

Winstmarge

De winst van de heroïneprodcutie bedraagt jaarlijks een miljoen euro. Dat is een winstmarge van maar liefst dertig procent- vergelijkbaar met de winst die Apple maakt op de iPhone.

De inkomsten staan echter niet als zodanig vermeld in financiële rapporten van het Slotervaartziekenhuis. Dit zou volgens accountant KPMG niet nodig zijn geweest, omdat de houdstermaatschappij staat vermeld in de financiële rapportage. De heroïne-bv zou echter ook winst hebben uitgekeerd aan een andere bv van ziekenhuisapotheker en bestuurder Jos Beijnen. Het is ziekenhuizen verboden winst uit te keren.

Een woordvoerder van het ziekenhuis kon woensdagmiddag nog geen inhoudelijk commentaar geven. ,,Wij komen in de loop van de middag met een reactie”.

Minister handelde juist bij sluiting Ruwaard van Putten

NU 12.08.2015 De sluiting van de afdeling cardiologie van het Ruwaard van Putten Ziekenhuis in november 2012 was terecht. De minister heeft met de sluiting juist gehandeld, omdat de veiligheid van patiënten niet gegarandeerd was.

Dat meldt de Raad van State woensdag. De minister heeft het bevel voor de sluiting wel te laat gegeven, zegt de hoogste bestuursrechter in zijn uitspraak.

De cardiologen van het ziekenhuis, dat inmiddels is Spijkenisse Medisch Centrum heet, waren naar de Raad van State gestapt omdat zij vonden dat de afdeling nooit gesloten had mogen worden.

Volgens hen waren er alleen administratieve problemen en bestond geen gevaar voor patiënten.

lees ook: Sluiting cardiologie mocht  – Telegraaf 12.08.2015

Hermes Huis blijft onder toezicht

Telegraaf 31.07.2015 De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft het verscherpt toezicht op Stichting Hermes Huis in Bosch en Duin met vier maanden verlengd. Er zijn wel verbeteringen aangebracht, maar het tempo waarmee deze worden doorgevoerd is onvoldoende om het verscherpt toezicht op te heffen.

Overleg, medicatieveiligheid en dossiers zijn beter in orde, maar er is nog steeds te veel ziekteverzuim. Ook is nog niet voldoende zichtbaar dat de uitvoering van vrijheidsbeperkende maatregelen is verbeterd, aldus de IGZ.

In het Hermes Huis krijgen twaalf bewoners met een verstandelijke beperking verzorging en begeleiding op antroposofische basis. De inspectie stelde de stichting eind vorig jaar onder verscherpt toezicht omdat cliënten risico zouden lopen op gezondheidsschade, de cliëntdossiers niet op orde waren en de dagbestedingsactiviteiten niet genoeg toegesneden waren op de wensen en behoeften van cliënten.

De inspectie sprak toen ook van een „dramatische personeelsbezetting tijdens de zomerperiode” en van tekortkomingen bij het nachtelijk toezicht.

Schud de consument in de patiënt wakker

Trouw 24.07.2015 Voer vaste prijzen in en laat patiënten direct zelf betalen voor bijvoorbeeld bloedonderzoek, recept of polibezoek, betogen Eric van der Hijden en Douwe Lycklama.

Als patiënt weet je niet wie of welke instelling geselecteerd is en kost het vaak moeite dat te achterhalen

Als consument heb je geen instructie nodig om iets te kopen. Wil je korting op je kopje koffie, dan neem je je klantenkaart mee. Heb je een kortingsbon op internet besteld, dan gaat die mee naar het pretpark. Extra bagage in het vliegtuig, betaal je vooraf per kilo. Intuïtief weten we hoe transacties en hoe financiële prikkels werken.

Ook in de zorg zijn er dagelijks honderdduizenden transacties: bij een huisartsconsult, afhalen van medicijnen of bloedonderzoek. We ‘betalen’ op vertoon van ons verzekeringspasje, de nota gaat naar de zorgverzekeraar. Om kosten te verlagen, werkt die verzekeraar ook steeds meer met financiële prikkels. Dan heet het de budgetpolis, het verplichte eigen risico en niet-gecontracteerde zorg. Het doel is ‘zorggedrag’ te beïnvloeden. Maar werkt het ook?

Verwant nieuws;

Kwaliteit Stichting Driezorg nog niet op orde

NU 15.07.2015 De kwaliteit van de zorg bij de elf instellingen van Stichting Driezorg in Zwolle is weliswaar iets verbeterd, maar nog steeds niet goed genoeg. De stichting blijft daarom de komende zes maanden onder verscherpt toezicht staan van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

Begin dit jaar kwam de stichting onder verscherpt toezicht wegens ernstige tekortkomingen in de kwaliteit van de zorg en problemen met het bestuur.

Er is de laatste maanden volgens de IGZ hard gewerkt om de zorg te verbeteren en het bestuur heeft ”voortvarend” verbeteringen uitgevoerd. Toch was nog volgens de inspectie nog te veel beleid in ontwikkeling en niet doorgevoerd.

ACM verbiedt ziekenhuisfusie

Telegraaf 15.07.2015 Het Albert Schweitzerziekenhuis in Dordrecht en de Rivas Zorggroep met een ziekenhuis Gorinchem mogen niet fuseren. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) geeft geen toestemming voor de fusie omdat dit prijzen en kwaliteit niet ten goede zou komen. Het is voor het eerst bij tientallen fusieverzoeken dat de mededingingswaakhond een samensmelting niet goedkeurt.den haag

Volgens ACM-bestuurder Anita Vegter zijn de twee ziekenhuizen elkaars grootste concurrent. “De fusie zou zorgen voor onvoldoende concurrentiedruk. Patiënten zouden minder keus krijgen en verzekeraars zouden minder tegenwicht kunnen bieden bij onderhandelingen over contracten.”

Mededingingsautoriteit verbiedt voor het eerst fusie tussen ziekenhuizen›

NRC 15.07.2015 De voorgenomen fusie tussen het Albert Schweitzer Ziekenhuis en Riva Zorggroep mag van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) niet doorgaan. Het is de eerste keer dat de ACM een fusie tussen ziekenhuizen verbiedt.

Volgens de mededingsautoriteit heeft een fusie tussen Rivas (Gorinchem) en het Schweitzer Ziekenhuis (Dordrecht) negatieve gevolgen voor de patiënten. De concurrentiedruk zou bij een samengaan minder worden, wat kan leiden tot “hogere prijzen, minder kwaliteit en minder innovatie”, zo schrijft de ACM.

Daarnaast denkt de ACM dat bij een fusie van de twee partijen de nieuwe instelling moeilijker te disciplineren zal zijn voor de verzekeraars. Daarnaast nemen de alternatieven om scherp in te kopen bij een fusie af.

HELFT FUSIES HADDEN NIET GEMOGEN

Het besluit van de ACM is opmerkelijk omdat niet eerder een fusie tussen twee ziekenhuizen werd verboden. In april dit jaar stuurde de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een brief aan de Tweede Kamer waarin forse kritiek werd geleverd op fusies tussen ziekenhuizen die in de afgelopen paar jaar plaats hebben gevonden. Volgens de NZa hadden zeker de helft van die fusies niet mogen doorgaan. De toezichthouder sprak de vrees uit dat de fusies de komende jaren tot prijsstijgingen gaan leiden.

Lees meer;

2014 Verzekeraars verzetten zich tegen ziekenhuisfusies › ECONOMIE

17 APR NZa: te veel fusies ziekenhuizen

17 APR Ziekenhuisfusies hadden moeten worden verboden, vindt de NZa

17 APR Zorg over zorg in ziekenhuizen

17 APR NZa: meer dan helft ziekenhuisfusies had moeten worden verboden

OM: drie verdachten fraude pgb’s gearresteerd

VK 14.07.2015 Drie verdachten van een miljoenenfraude met zorggeld (persoonsgebonden budgetten) zijn dinsdag aangehouden. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM). Voorlopig wordt het buitgemaakte bedrag geschat op minimaal 2 miljoen euro. Omdat het onderzoek nog loopt, kan dit bedrag nog toenemen, laat justitie weten.

De Inspectie SZW heeft ook tien woningen en bedrijfspanden in Rotterdam, Schiedam en Roosendaal doorzocht. Daarbij zijn onder meer vier auto’s en vuurwapens en munitie in beslag genomen. Ook is er beslag gelegd op bankrekeningen.

‘Het onderzoek richt zich op drie zorgbureaus’, zegt het OM. De zorgbureaus leverden vermoedelijk minder zorg dan werd aangegeven of zij leverden geen zorg.

Drie arrestaties om miljoenenfraude zorggeld

NU 14.07.2015 Drie verdachten van een miljoenenfraude met zorggeld (persoonsgebonden budgetten) zijn dinsdag aangehouden.  Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM).

Het buitgemaakte bedrag wordt voorlopig geschat op minimaal 2 miljoen euro. Omdat het onderzoek nog loopt, kan dit bedrag nog toenemen, laat justitie weten.

De Inspectie SZW heeft ook tien woningen en bedrijfspanden in Rotterdam, Schiedam en Roosendaal doorzocht. Daarbij zijn onder meer vier auto’s en vuurwapens en munitie in beslag genomen. Ook is er beslag gelegd op bankrekeningen.

”Het onderzoek richt zich op drie zorgbureaus”, zegt het OM. De zorgbureaus leverden vermoedelijk minder zorg dan werd aangegeven of zij leverden geen zorg.

Drie arrestaties om miljoenenfraude persoonsgebonden budgetten

NRC 14.07.2015 Opsporingsambtenaren hebben vandaag drie verdachten aangehouden van miljoenenfraude met zorggeld. De personen hebben naar schatting 2 miljoen euro verdiend aan fraude met Persoonsgebonden Budgetten, schrijft het Openbaar Ministerie (OM). Dat bedrag kan hoger uitvallen, aangezien het onderzoek nog niet is afgerond.

In verband met de zaak heeft de inspectie SZW van het Nederlandse ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) tien woningen en bedrijfspanden in Rotterdam, Schiedam en Roosendaal doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op bankrekeningen en op vier auto’s. Bij de doorzoekingen zijn ook vuurwapens en munitie aangetroffen. LEES VERDER

Lees meer;

15 JUL Drie arrestaties om miljoenenfraude

24 MRT Onderzoek naar fraude met pgb’s na problemen ›

6 JUN SVB genoodzaakt dubieuze zorgclubs te betalen

2014 Vrouw fraudeert voor 2 ton met pgb’s

2012 Fraude met pgb’s kost tientallen miljoenen – Van Rijn kondigt scherpere aanpak aan ›

Drie arrestaties in onderzoek miljoenenfraude zorggeld

AD 14.07.2015 Drie verdachten van miljoenenfraude met persoonsgebonden budgetten zijn dinsdag gearresteerd. Met de fraude met zorggelden zou zeker twee miljoen euro gemoeid zijn, meldt het Openbaar Ministerie. Omdat het onderzoek nog loopt, kan dit bedrag oplopen.

In het onderzoek zijn tien woningen en bedrijfspanden in Rotterdam, Schiedam en Roosendaal doorzocht. Daarbij zijn onder meer vuurwapens en munitie gevonden. Ook is er beslag gelegd op bankrekeningen en vier auto’s.

Aangifte
De zaak kwam aan het rollen na aangifte van een zorgverzekeraar. Het onderzoek richt zich op drie zorgbureaus. Die zouden hebben gefraudeerd door minder of geen zorg te leveren dan waar ze geld voor kregen. Ook zou er zijn gesjoemeld met indicaties. Verder waren er nepcontracten met Turkse zorgverleners, die daardoor met hun partner naar Nederland konden komen.

Megafraude met zorggeld

Telegraaf 14.07.2015  Drie verdachten van een miljoenenfraude met zorggeld (persoonsgebonden budgetten) zijn dinsdag aangehouden. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM). Het buitgemaakte bedrag wordt voorlopig geschat op minimaal 2 miljoen euro. Omdat het onderzoek nog loopt, kan dit bedrag nog toenemen, laat justitie weten.

De Inspectie SZW heeft ook tien woningen en bedrijfspanden in Rotterdam, Schiedam en Roosendaal doorzocht. Daarbij zijn onder meer vier auto’s en vuurwapens en munitie in beslag genomen. Ook is er beslag gelegd op bankrekeningen.

„Het onderzoek richt zich op drie zorgbureaus”, zegt het OM. De zorgbureaus leverden vermoedelijk minder zorg dan werd aangegeven of zij leverden geen zorg.

Miljoenen buitgemaakt met pgb-geld bij fraude

AD 14.07.2015 Drie verdachten van miljoenenfraude met persoonsgebonden budgetten zijn dinsdag gearresteerd. Met de fraude met zorggelden zou zeker twee miljoen euro gemoeid zijn, meldt het Openbaar Ministerie. Omdat het onderzoek nog loopt, kan dit bedrag oplopen.

In het onderzoek zijn tien woningen en bedrijfspanden in Rotterdam, Schiedam en Roosendaal doorzocht. Daarbij zijn onder meer vuurwapens en munitie gevonden. Ook is er beslag gelegd op bankrekeningen en vier auto’s.

De drie verdachten zijn twee vrouwen (40 en 34 jaar) en een man (39) uit Schiedam. Ze zouden hulp hebben gekregen van medewerkers van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), dat vaststelt hoeveel zorg iemand nodig heeft. Op basis van deze foute indicaties zouden persoonsgebonden budgetten (pgb’s) zijn uitgekeerd die te hoog waren of waar iemand helemaal geen recht op had. Met het geld werd dan ook te weinig of helemaal geen zorg betaald, zo stelt het OM. Verder zouden Turkse zorgverleners een fictief arbeidscontract hebben gekregen, zodat zij en hun partner naar Nederland konden komen.

Zorg is declaratieparadijs

Telegraaf 07.07.2015 Bestuurders van academische ziekenhuizen declareren ver boven de afgesproken norm. Dat meldt RTL Nieuws dinsdag op basis van eigen onderzoek. Op de bonnetjes van bestuurders van de acht universitair medische centra staan onder meer dure wijnen, overnachtingen in sterrenhotels en snoepreisjes. Zo huurde een bestuurder van het Erasmus MC in Rotterdam een privévliegtuig om bij een afspraak te komen en betaalde het UMC Groningen een reis naar Suriname inclusief dolfijnentrip en meerdaagse excursie.

Ook opvallend is een declaratie in het VUmc. Dat ziekenhuis betaalde sneeuwkettingen voor de wintersportvakantie van bestuurder Wouter Bos. Volgens VUmc, die later reageerde, horen de sneeuwkettingen bij het leasecontract.

Samen declareerden de ziekenhuisbestuurders in 2013 en 2014 meer dan 17.500 euro aan alcoholische dranken. Het Leids UMC had de grootste drankrekening met 4100 euro in twee jaar tijd.

 Klik hier voor alle opvallende declaraties.

Gerelateerde artikelen;

15-06: Bussemaker naar universiteiten

15-06: Bestuur uni omzeilt declaraties

12-02: Onderzoek naar controle declaraties

11-02: VVD-Kamerlid declareerde teveel

24-12: Rehabilitatie klokkenluider

11-12: Ziekenhuizen in de fout

26-09: Directeur NZa weg na rapport

Declaraties ziekenhuisbestuurders: snoepreisjes en dure wijnen

Elsevier 07.07.2015 Dure flessen wijn, hotels en sterrenrestaurants: bestuurders van academische ziekenhuizen houden zich niet altijd aan de regels voor declaraties. De soberheid die voor ministers zo gewenst is, geldt niet voor ziekenhuisbestuurders.

Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws naar de declaraties van bestuurders van acht universitair medische centra in Nederland.

Wintersport

Een van de declaraties die opvalt, is die van sneeuwkettingen(pdf) die VUmc-bestuurder Wouter Bos nodig had voor zijn wintersportvakantie. Het ziekenhuis betaalde 119,25 euro voor de sneeuwkettingen van de oud-PvdA-minister. De declaratie zou het gevolg zijn van een fout in het leasecontract van Bos,meldt het ziekenhuis.

Verder is het VUmc sober als het gaat om declareren, in vergelijking met de andere ziekenhuizen, concludeert RTL. In twee jaar tijd heeft het ziekenhuis amper 200 euro gedeclareerd voor alcohol.

Dolfijnentour

Een bestuurder van het UMC Groningen mocht tijdens zijn verblijf in Suriname op kosten van het ziekenhuis een citytour maken door Paramaribo, een dolfijnentour en een trip naar het binnenland. Deze ‘studiereis’ kostte 1.189 euro, zonder de vliegreis. De bestuurder in kwestie was in Suriname voor een congres en nam deel aan een vergadering.

Een andere opvallende declaratie van het UMC Groningen. Tijdens een diner met dertien personen werden tien flessen wijn, negen amsterdammertjes bier, drie glazen wijn en vijftien jonge Jenever gedronken. De wijn kostte 30 euro per fles.

Drank

Bij het LUMC in Leiden lusten de bestuurders ook wel een glaasje. Het ziekenhuis heeft met 4.100 euro de grootste drankrekening over twee jaar.

In Utrecht werd met 120 euro voor een fles Priorat, de duurste fles wijn gedeclareerd. Het UMC Utrecht is bovendien ook erg goed voor gasten. Zeven buitenlandse gasten kregen een diner aangeboden in Bridges, een sterrenrestaurant in Amsterdam. Kosten hiervoor waren 839,50. Volgens het ziekenhuis waren bij het diner geen afgevaardigden van het UMC Utrecht aanwezig.

De dertig ziekenhuisbestuurders declareerden vorig jaar en het jaar daarvoor samen meer dan 17.500 euro aan alcoholische dranken.

zie ook;

Streep door proefschrift

Telegraaf 30.06.2015 Een proefschrift van een promovendus van de Erasmus Universiteit in Rotterdam die vorig jaar was berispt wegens plagiaat, wordt uit de universiteitsbibliotheek verwijderd. De vrouw is er niet in geslaagd alsnog wetenschappelijk verantwoord werk af te leveren, liet de universiteit dinsdag weten.

De vrouw kreeg een nieuwe kans omdat niet bleek „dat het om plagiaat gaat met de intentie deze overgenomen teksten tot eigen teksten te maken”. Ze had nu het plagiaat wel verwijderd, maar het werk voldeed niet. Haar is gevraagd afstand te doen van haar doctorsgraad.

De begeleidende promotor heeft gefaald, stelt de universiteit verder. In de andere proefschriften die hij toen begeleidde is geen plagiaat gevonden. De promotor mag geen promovendi meer begeleiden of in promotiecommissies zitten. Hij heeft de pensioenleeftijd bereikt en werkt er niet meer.

Gerelateerde artikelen;

12-06: Promovendus pleegde plagiaat

Erasmus Universiteit in Rotterdam vraagt psycholoog doctorsbul terug›

NRC 30.06.2015 De Erasmus Universiteit in Rotterdam (EUR) wil dat psycholoog Ans van Ass afstand doet van haar doctorstitel en verwijdert haar proefschrift uit de bibliotheek. Haar gepensioneerde promotor Teun Hardjono mag geen promovendi meer begeleiden en geen afscheidsrede houden. De universiteit geeft het ministerie de promotiepremie van 90.000 euro terug. Deze maatregelen heeft de EURvandaag bekendgemaakt.

De universiteit berispte Van Ass vorig jaar vanwege plagiaat, na een klacht van de Nijmeegse socioloog Floor Basten. Van Ass bleek in haar proefschrift over leiderschap zeventien pagina’s te hebben overgeschreven van andere auteurs.

Lees meer;

30 JUN Erasmus Universiteit vraagt psycholoog doctorsbul terug

2014 Psycholoog moet proefschrift aanpassen

2014 Plagiaat promovenda Erasmus

2014 Proefschrift promovenda afgekeurd

2012 Delfts kopieerwerk

 Zorgdirecteur moet terugbetalen

Telegraaf 01.07.2015 Ex-topman Theo van Kroonenburg van de Helmondse zorginstelling Atlant moet bijna een ton aan onterecht ontvangen ontslagvergoeding terugbetalen.

Dat heeft de Centrale Raad van Beroep bepaald, meldt RTL Nieuws woensdag. De instelling en de ex-directeur hebben hun hoger beroep tegen terugbetaling verloren.

Van Kroonenburg moest in 2013 vertrekken na een conflict, wat in totaal bijna een miljoen euro kostte, meldde RTL in oktober. Atlant is een reïntegratiebedrijf met sociale werkplaatsen in Helmond en omstreken. Het bedrijf zegt over de terugbetaling „in gesprek te gaan” met Van Kroonenburg.

Huidig directeur René Walenberg benadrukt dat de uitspraak gevolgen heeft voor veel organisaties en bestuurders.„ Dit vonnis kan landelijk veel discussie opleveren.”

‘Overheid moet zelf dure medicijnen inkopen’

VK 30.06.2015 De overheid moet zelf dure medicijnen gaan inkopen, het liefst samen met andere Europese landen. Zo kunnen de prijzen van deze medicijnen, die vaak tienduizenden euro’s per jaar per patiënt kosten, in de hand worden gehouden. Een andere manier kan zijn verzekeraars en ziekenhuizen te laten samenwerken bij de inkoop van die medicijnen.

Volgens de NZa worden de hoge prijzen van de medicijnen veroorzaakt door het patentrecht van de medicijnfabrikanten.

Dit zijn de belangrijkste adviezen van de Nederlandse Zorgautoriteit aan minister Schippers van Volksgezondheid. De NZa stelt dat er een ‘reële kans’ is dat de toegankelijkheid van deze dure medicijnen ‘onder druk komt te staan’.

MEER ZORG;

Kamer wil duidelijkheid over schadevergoeding pgb-houders

Kabinet en zorg in actie tegen antibiotica-resistentie

Artsen beledigen patiënt onder narcose: 445 duizend euro schadevergoeding

BEKIJK HET HELE DOSSIER

NZa: beschikbaarheid dure medicijnen in gevaar›

NRC 29.06.2015 De beschikbaarheid van dure medicijnen dreigt voor patiënten in de knel te komen, omdat de Nederlandse samenleving de kosten ervoor steeds moeilijker kan opbrengen. Dit schrijft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in een onderzoek naar de toegankelijkheid en betaalbaarheid van medicijnen in de specialistische zorg.

Minister Schippers (Zorg, VVD) heeft het rapport aangevraagd nadat vorig jaar zomer grote zorgen waren ontstaan over de mogelijkheid om patiënten dure kankermedicatie toe te dienen. KWF Kankerbestrijding publiceerde destijds een rapport waarin oncologen pleitten voor een kostenplafond bij kankerbehandelingen, omdat de medicatie te duur dreigde te worden. Volgens de KWF-onderzoekers moet het stoppen met een behandeling geen taboe meer zijn als de duur van de levensverlenging niet opweegt tegen de kosten. LEES VERDER›

Lees meer;

29 JUN Beschikbaarheid dure medicijnen in gevaar

29 JUN De dure medicijnen worden onbetaalbaar

2014 Het NZa-dossier: wanorde bij de toezichthouder ›

2014 Ziekenhuis wil tweedehands medicijn voor kanker opnieuw voorschrijven ›

2000 Onbereikbare geneesmiddelen

Onderzoek baarmoederhalskanker verdeelt pathologen

NRC 25.06.2015 De komst van het nieuwe bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker zorgt voor verdeeldheid onder Nederlandse pathologen. Ruim tachtig pathologen pleiten “met klem” voor een onafhankelijke commissie die de totstandkoming van het nieuwe bevolkingsonderzoek tegen het licht houdt en onderzoekt op mogelijke belangenverstrengeling.

Dit schrijven ze in een brief aan het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVVP), die in handen is van NRC.  LEES VERDER

Lees meer;

25 JUN Nieuw bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker en zaak-Meijer splijtenpathologen

23 JUN Chris Meijer (VUmc) onder druk opgestapt als lid van Gezondheidsraad ›

24 JUN Hoogleraar was vorige week al opgestapt, weten we nu

20 JUN Onderzoek naar kanker stilgelegd wegens verzwegen belangen Meijer ›

20 JUN Onderzoek naar kanker stilgelegd wegens verzwegen belangen Meijer

Ruim de helft van de vrouwen laat een uitstrijkje maken›
NRC 25.06.2015 Meer dan de helft van de vrouwen van 16 jaar of ouder heeft in de afgelopen 5 jaar een uitstrijkje laten maken. Bijna 4 op de tien vrouwen liet in de afgelopen 2 jaar een mammografie uitvoeren. Dit blijkt uit onderzoek van CBS dat in 2014 is uitgevoerd.

Vrouwen tussen de dertig en zestig jaar krijgen eens in de vijf jaar een uitnodiging voor het laten maken van een cervixuitstrijkje in het kader van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Ruim 78 procent van de vrouwen in deze leeftijd heeft een uitstrijkje laten maken. Bijna 9 procent heeft dit nog nooit laten doen.

ONDERZOEK NAAR KANKER STILGELEGD

Vorige week werd een groot wetenschappelijk onderzoek onder 30.000 vrouwen in de aanloop naar het nieuwe bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker per direct stilgelegd. Aanleiding hiervoor zijn verzwegen zakelijke belangen van emeritus hoogleraar pathologie Chris Meijer (VUmc) bij dat bevolkingsonderzoek, die NRC eerder onthulde. Meijer is inmiddels onder druk opgestapt als lid van de Gezondheidsraad, het belangrijkste adviesorgaan op het gebied van zorg van het kabinet. Zijn werkgever VUmc onderzoekt momenteel Meijers zakelijke belangen. Tot dat onderzoek is afgerond, ligt de studie stil.

Lees hier het hele verhaal: De geheime belangen van een briljant medicus (€)

Lees meer

25 JUN De helft van de vrouwen heeft de laatste vijf jaar een uitstrijkje laten maken

20 JUN Onderzoek naar kanker stilgelegd wegens verzwegen belangen Meijer ›

24 JUN Hoogleraar was vorige week al opgestapt, weten we nu

20 JUN Onderzoek naar kanker stilgelegd wegens verzwegen belangen Meijer

23 JUN Chris Meijer (VUmc) onder druk opgestapt als lid van Gezondheidsraad ›

Schippers komt met aanvalsplan antibiotica-resistentie

AD 25.06.2015 Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) heeft met onder meer huisartsen en ziekenhuizen afspraken gemaakt om problemen aan te pakken die ontstaan doordat steeds meer bacteriën ongevoelig worden voor antibiotica. Over vijf jaar moet de hoeveelheid verkeerd voorgeschreven antibiotica zijn gehalveerd.

Ook het aantal te vermijden infecties in de hele zorg moet dan flink zijn verminderd. Verder is meer onderzoek nodig naar nieuwe antibiotica en alternatieven daarvoor.

Dat staat in het plan dat het kabinet donderdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Schippers wijst er al langer op dat steeds meer bacteriën ongevoelig worden voor antibiotica, waardoor ziektes als blaasontsteking die nu eenvoudig zijn te behandelen weer levensbedreigend kunnen worden. Om beter te weten hoe resistent geworden bacteriën zich via voedsel naar de mens verspreiden, kondigt het kabinet extra onderzoek aan.

Kabinet wil meer onderzoek naar antibiotica-resistentie›

NRC 25.06.2015 Minister Schippers van Volksgezondheid heeft met ziekenhuizen en huisartsen afspraken gemaakt om problemen aan te pakken die ontstaan doordat steeds meer bacteriën resistent zijn tegen antibiotica. Er wordt nog te vaak verkeerde antibiotica voorgeschreven en er vinden in de zorg volgens de minister nog te veel infecties plaats.

Over vijf jaar moet het aantal foutief voorgeschreven antibioticakuren gehalveerd zijn en moet ook het aantal infecties in ziekenhuizen flink zijn teruggebracht. Dat staat in het planvan de minister, dat vandaag naar de Tweede Kamer is verstuurd.

Lees meer;

VANDAAG Antibioticagebruik daalt, maar resistentie bouwt op

9 MRT Resistente bacterie doodt in arme landen

1998 Opnamestop wegens resistente bacterie

2010 Kippenvlees vol met resistente bacteriën

2010 ‘Er is echt wat aan de hand met de kip’

Los problemen rond duurste geneesmiddelen structureel op

VK 23.06.2015 Pijnlijke keuzes over dure medicijnen moeten niet op het niveau van ziekenhuizen worden gemaakt. Een helder afwegingskader biedt uitkomst. Dure geneesmiddelen staan volop in de aandacht. Onlangs werd bericht dat 80 procent van de ziekenhuizen geld tekort komt voor deze geneesmiddelen. Omdat niet alle kosten van deze dure geneesmiddelen worden vergoed, ontstaan belangrijke problemen bij de optimale behandeling van vaak ernstig zieke patiënten. Wij betogen dat deze keuzen niet op het niveau van een ziekenhuis moeten worden gemaakt en geven een beter alternatief.

Omstreden hoogleraar VUmc weg bij Gezondheidsraad

NU 23.06.2015 Professor Chris Meijer stapt op als lid van de Gezondheidsraad. De hoogleraar raakte in opspraak vanwege vermeende belangenverstrengeling rond het nieuwe bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Dat meldt NRC Handelsblad.

Meijer zou de drijvende kracht zijn achter dit vernieuwde bevolkingsonderzoek maar hij meldde niet dat hij ook zakelijke belangen had bij het onderzoek.

Het VUmc, waar Meijer werkt als hoogleraar en klinisch patholoog, kondigde eerder onderzoek aan naar de kwestie.

Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) wil dat deskundigen die banden hebben met een industrie of belangen hebben bij een onderwerp voortaan niet meer worden betrokken bij een advies van de Gezondheidsraad. Iemand kan dan wel als deskundige worden geraadpleegd, maar heeft geen vaste adviserende rol meer. Schippers schrijft dinsdag aan de Tweede Kamer dat zij zo belangenverstrengeling wil voorkomen.

Lees meer over: Chris Meijer

Gerelateerde artikelen;

Groot onderzoek naar kanker stilgelegd wegens belangen hoogleraar VUmc 

‘Hoogleraar VUmc verzweeg zakelijke belangen rondom bevolkingsonderzoek’ 

Omstreden professor Meijer weg bij Gezondheidsraad

AD 23.06.2015 Professor Chris Meijer stapt op als lid van de Gezondheidsraad. De hoogleraar raakte in opspraak vanwege vermeende belangenverstrengeling rond het nieuwe bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Meijer zou de drijvende kracht zijn achter dit vernieuwde bevolkingsonderzoek maar hij meldde niet dat hij ook zakelijke belangen had bij het onderzoek.

Het VUmc waar Meijer werkt als hoogleraar en klinisch psycholoog, kondigde eerder onderzoek aan naar de kwestie. Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) wil dat deskundigen die banden hebben met een industrie of belangen hebben bij een onderwerp voortaan niet meer worden betrokken bij een advies van de Gezondheidsraad. Iemand kan dan wel als deskundige worden geraadpleegd maar heeft geen vaste adviserende rol meer.

Lees ook;

Omstreden Meijer stapt op

Telegraaf 23.06.2015  Professor Chris Meijer stapt op als lid van de Gezondheidsraad. De hoogleraar raakte in opspraak vanwege vermeende belangenverstrengeling rond het nieuwe bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Meijer zou de drijvende kracht zijn achter dit vernieuwde bevolkingsonderzoek maar hij meldde niet dat hij ook zakelijke belangen had bij het onderzoek.

Het VUmc waar Meijer werkt als hoogleraar en klinisch psycholoog, kondigde eerder onderzoek aan naar de kwestie. Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) wil dat deskundigen die banden hebben met een industrie of belangen hebben bij een onderwerp voortaan niet meer worden betrokken bij een advies van de Gezondheidsraad. Iemand kan dan wel als deskundige worden geraadpleegd maar heeft geen vaste adviserende rol meer. Schippers schrijft dinsdag aan de Tweede Kamer dat zij zo belangenverstrengeling wil voorkomen.

Chris Meijer (VUmc) onder druk opgestapt als lid Gezondheidsraad›

NRC 23.06.2015 Emeritus hoogleraar pathologie Chris Meijer (VUmc) is onder druk opgestapt als lid van de Gezondheidsraad, het belangrijkste adviesorgaan op het gebied van zorg van het kabinet. Meijer deed dit afgelopen vrijdag na een gesprek met de voorzitter van de raad. Dat blijkt uit een brief die minister Schippers van Volksgezondheid (VVD) vanmiddag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Meijer was adviseur van de commissie Bestrijding Baarmoederhalskanker van de Gezondheidsraad. Die adviseerde de minister in 2011 over te stappen op een nieuw bevolkingsonderzoek voor baarmoederhalskanker. Uit onderzoek van NRC bleek dat hij meerdere zakelijke belangen had die hij voor de raad verzweeg. Schippers wil nu dat de raad haar adviseurs op grotere afstand zet bij de totstandkoming van adviezen. Ze noemt het “cruciaal” dat “slordigheden of onvoldoende transparantie geen kans krijgen door strikte procedures”.

AANBESTEDING OPGESTART

Een vorige week door Schippers stopgezette aanbesteding in aanloop naar het nieuwe bevolkingsonderzoek dat in april 2016 moet ingaan, wordt nu weer opgestart. Het gaat om de gunning van een virustest voor dat bevolkingsonderzoek. Een lucratieve klus waarvoor Meijer ook een van de gegadigden is met Self-Screen, één van zijn bedrijven. Schippers schrijft dat “verdere vertraging kan leiden tot afbreken van het huidige traject, waarna het hele proces opnieuw opgestart moet worden”. Dat vindt ze “niet verantwoord”.

Een grote wetenschappelijke studie die voortvloeide uit het advies van de Gezondheidsraadwerd vorige week stilgelegd om Meijers handelswijze, wordt voorlopig niet opnieuw opgestart. De in opspraak geraakte hoogleraar is een van de mensen die de studie onder 30.000 vrouwen leidt. Zijn werkgever VUmc onderzoekt momenteel Meijers zakelijke belangen. Tot dat onderzoek is afgerond, ligt de studie stil.  LEES VERDER›

Lees meer;

VANDAAG Hoogleraar was vorige week al opgestapt, weten we nu

20 JUN Onderzoek naar kanker stilgelegd wegens verzwegen belangen Meijer ›

20 JUN Onderzoek naar kanker stilgelegd wegens verzwegen belangen Meijer

20 JUN Kankeronderzoek is stilgelegd

17 JUN Minister legt aanbesteding stil na verzwegen belangen hoogleraar ›

Groot onderzoek naar kanker stilgelegd wegens belangen hoogleraar VUmc

NU 20.06.2015 Een groot onderzoek naar baarmoederhalskanker is vrijdag per direct stilgelegd. Dit vanwege de verzwegen zakelijke belangen van hoogleraar pathologie Chris Meijer van het VUmc. Dat bevestigen de onderzoekers en minister Schippers van volksgezondheid aan het NRC.

Het onderzoek onder 30.000 vrouwen is voor onbepaalde tijd stopgezet. Wetenschappers “betreuren de ontstane commotie” over hun onderzoek.

Lees meer over: VUmc Chris MeijerBaarmoederhalskanker

Gerelateerde artikelen;

Aanbesteding bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker is stilgelegd 

‘Hoogleraar VUmc verzweeg zakelijke belangen rondom bevolkingsonderzoek’ 

Vaccin tegen baarmoederhalskanker werkt mogelijk al na één prik 

Onderzoek naar kanker stilgelegd wegens verzwegen belangen Meijer›

NRC 20.06.2015 Een groot wetenschappelijk onderzoek onder 30.000 vrouwen in de aanloop naar het nieuwe bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker, is gisteren per direct stilgelegd. Dat bevestigen de onderzoekers en minister Schippers van Volksgezondheid (VVD) aan NRC Handelsblad. Aanleiding hiervoor zijn verzwegen zakelijke belangen van emeritus hoogleraar pathologie Chris Meijer (VUmc) bij dat bevolkingsonderzoek, dat NRC vorige week onthulde. Het onderzoek dat nu voor onbepaalde tijd is gestopt, staat mede onder zijn leiding. In een schriftelijke verklaring stellen de wetenschappers “de ontstane commotie” over hun onderzoek “te betreuren”.

ZAKELIJKE BELANGEN

Eerder deze week legde minister Schippers al een aanbesteding voor het nieuwe bevolkingsonderzoek voor onbepaalde tijd stil. Ook dit gebeurde vanwege de verzwegen belangen. Self-Screen, weer een ander bedrijf van Meijer, doet mee aan die aanbesteding.

Lees meer;

20 JUN Onderzoek naar kanker stilgelegd wegens verzwegen belangen Meijer

20 JUN Kankeronderzoek is stilgelegd

17 JUN Minister legt aanbesteding stil na verzwegen belangen hoogleraar

15 JUN Minister Schippers wil onderzoek naar kwestie Chris Meijer

17 JUN Minister legt aanbesteding stil na verzwegen belangen hoogleraar ›

Rinette Zorg weer op orde

Telegraaf 18.06.2015 Zorginstelling Rinette Zorg in Best heeft de kwaliteit van de geleverde zorg weer op orde. Dat heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) donderdag gemeld. De instelling werd eind vorig jaar voor zes maanden onder verscherpt toezicht geplaatst, omdat er structurele tekortkomingen waren en het doorvoeren van verbeteringen veel te traag ging.

Het verscherpt toezicht is nu opgeheven omdat de Brabantse instelling volgens de IGZ onder meer veiliger met medicatie omgaat en duidelijke regels heeft om te bepalen welke cliënten wel en niet zorg kunnen ontvangen. Ook zijn er afspraken gemaakt met andere thuiszorgorganisaties voor de overdracht van cliënten.

Rinette Zorg biedt persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding. Ongeveer veertig mensen ontvangen verpleging of persoonlijke verzorging van de instelling. Ook wordt hulp bij het huishouden geboden.

Gerelateerde artikelen;

16-12: Rinette Zorg onder toezicht

Frauduleuze bestuurder wordt straks harder aangepakt

NU 17.06.2015 Malafide bestuurders van bedrijven worden straks harder en effectiever aangepakt. Zo komen in het strafrecht meer mogelijkheden om fraudeurs te vervolgen, ook als een bedrijf nog niet daadwerkelijk failliet is. Bovendien kan een bestuursverbod worden opgelegd aan betrokkenen zodat zij maximaal vijf jaar lang geen rechtspersoon meer mogen besturen.

De Tweede Kamer steunt twee wetsvoorstellen daartoe van minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie), bleek woensdag tijdens een debat over faillissementsfraude.

Lees meer over: Fraude

Harde aanpak bestuurders

Telegraaf 17.06.2015 Een malafide bestuurder van een bedrijf wordt harder en effectiever aangepakt. Zo komen in het strafrecht meer mogelijkheden om fraudeurs te vervolgen, ook als een bedrijf nog niet daadwerkelijk failliet is. Bovendien kan een bestuursverbod worden opgelegd aan betrokkenen zodat zij maximaal vijf jaar lang geen ‘rechtspersoon’ meer mogen besturen.

De Tweede Kamer steunt twee wetsvoorstellen daartoe van minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie), bleek woensdag tijdens een debat over faillissementsfraude. De partijen willen de witteboordencriminaliteit graag beter kunnen bestrijden. Ze wezen erop dat faillissementen niet alleen schadelijk zijn voor de economie maar ook voor veel mensen die hun baan kwijtraken. Als er fraude in het spel is, is dat extra schadelijk en pijnlijk, vinden ze.

 

Onderzoek naar declaraties voor dure medicijnen bij Medisch Centrum Haaglanden

RTVWEST 16.06.2015 Het Medisch Centrum Haaglanden in Den Haag heeft mogelijk te hoge kosten voor dure medicijnen gedeclareerd. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) doet onderzoek en duikt dinsdag en woensdag in de administratie van het ziekenhuis.

Het opgeven van te hoge kosten voor dure medicijnen leidt tot onnodig hogere zorgkosten, die de consument vervolgens moet betalen in de premie voor de zorgverzekering en via de belastingen. De NZa heeft niet de indruk dat dit sectorbreed speelt.

De NZa zegt aanwijzingen te hebben voor fraude en gaat die onderzoeken. Dat onderzoek is gericht op de jaren 2012 en 2013.  Het MCH heeft in een reactie laten weten dat het zich niet herkent in de aanleiding tot het onderzoek. ‘Maar we verlenen hieraan uiteraard alle medewerking.’

Toezichthouder in de zorg

De NZa is toezichthouder in de zorg en kan een onderzoek starten wanneer het fraude vermoedt. Heeft het ziekenhuis inderdaad onjuiste informatie gegeven, dan kan de NZa handhaven. Bijvoorbeeld door een aanwijzing te geven, of een last onder dwangsom of boete op te leggen.

Ook kan de NZa de informatie doorgeven aan andere toezichthouders zoals de Inspectie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW), de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) of het Openbaar Ministerie (OM).  Lees verder

gerelateerde artikelen;

Declaraties voor dure medicijnen bij MCH onderzocht

Den HaagFM 16.06.2015 Het Medisch Centrum Haaglanden (MCH) heeft mogelijk te hoge kosten voor dure medicijnen gedeclareerd. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) onderzoekt dinsdag en woensdag de administratie van het ziekenhuis.

Het opgeven van te hoge kosten voor dure medicijnen leidt tot onnodig hogere zorgkosten, die de consument vervolgens moet betalen in de premie voor de zorgverzekering en via de belastingen. De NZa heeft niet de indruk dat dit sectorbreed speelt en zegt de aanwijzingen die ze voor fraude hebben te onderzoeken. Dat onderzoek is gericht op de jaren 2012 en 2013.

Het MCH laat in een reactie weten zich niet te herkennen in de aanleiding tot het onderzoek. “Maar we verlenen hieraan uiteraard alle medewerking.” …lees meer

Ziekenuis Haaglanden in vizier NZa

Telegraaf 16.06.2015 De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaat de administratie van ziekenhuis Medisch Centrum Haaglanden (MCH) in Den Haag doorlichten. Aanleiding voor het onderzoek zijn aanwijzingen dat de instelling mogelijk te hoge kosten voor dure medicijnen heeft opgegeven. Dat maakte de NZa dinsdag bekend.

„De NZa onderzoekt de juistheid van de informatie van het ziekenhuis om na te gaan of de vermoedens terecht zijn of niet. Het opgeven van te hoge kosten voor dure medicijnen leidt tot onnodig hogere zorgkosten, die de consument vervolgens moet betalen in zijn premie voor de zorgverzekering en via de belastingen”, stelt de toezichthouder. De zorg aan patiënten kan volgens de NZa tijdens het onderzoek gewoon doorgaan.

Als blijkt dat het ziekenhuis inderdaad onjuiste informatie heeft gegeven kan de NZa een aanwijzing geven, of een last onder dwangsom of boete opleggen. Ook kan de zorgwaakhond de informatie doorgeven aan andere toezichthouders zoals de Inspectie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW), de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) of het Openbaar Ministerie (OM).

„MCH herkent zich niet in de aanleiding tot dit onderzoek, maar verleent hieraan uiteraard alle medewerking”, laat het ziekenhuis weten.

‘Ziekenhuis verbiedt kankerkuur’

Telegraaf 16.06.2015 De raad van bestuur van een Nederlands ziekenhuis verbiedt artsen vanwege de hoge kosten reguliere kankermedicijnen te verstrekken. Dat zegt een oncoloog die anoniem wil blijven dinsdag in Nieuwsuur.

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en de zorgverzekeraars stellen volgens de nieuwsrubriek dat alle kankerpatiënten in elk ziekenhuis een reguliere behandeling krijgen.

Afgelopen weekend bleek dat kankerpatiënten om financiële redenen niet altijd de beste behandeling krijgen Zo krijgt de helft van de darmkankerpatiënten het dure geneesmiddel Avastin niet. AMC-hoogleraar Kees Punt wijst erop dat artsen een zorgplicht hebben en patiënten reguliere medicijnen moeten geven, ook als ze duur zijn. Hij zegt dat een krap ziekenhuisbudget geen reden kan zijn om patiënten goedgekeurde kankermedicatie te onthouden.

‘Kankerpatiënten krijgen dure medicijnen niet altijd’

NRC 16.06.2015 Kankerpatiënten krijgen niet altijd of niet direct de beste behandeling omdat deze te duur is. Dat blijkt uit onderzoek van hoogleraar Interne Geneeskunde van het Amsterdams Medisch Centrum (AMC) Kees Punt, dat vanavond in Nieuwsuur wordt besproken. De raad van bestuur van één Nederlands ziekenhuis verbiedt het artsen zelfs om diverse dure kankermedicijnen voor te schrijven, omdat deze te duur zijn.

De helft van de darmkankerpatiënten krijgt het geneesmiddel Avastin niet, omdat dit te duur is. De kosten bedragen zo’n 5.000 per maand en worden gemiddeld voor een periode van negen maanden voorgeschreven. Kees Punt reageert verbolgen op de gang van zaken. Hij wijst erop dat artsen een zorgplicht hebben en patiënten ongeacht de kosten reguliere medicijnen moeten geven. Eerder deze week beklaagde hij zich in een ingezonden brief in NRC Handelsblad al over de kwestie. LEES VERDER

Lees meer;

11 JUN ‘Vergoed alle dure medicijnen’

11 JUN ‘80 procent ziekenhuizen komt geld tekort voor dure medicijnen’ ›

13 JUN Gebeurt allang: kankerpatiënten krijgen vaak geen dure medicijnen

2005 Ziekenhuis verbiedt dure medicijnen ›

2005 Postcodezorg moet tot het verleden gaan behoren

7 ton boete ggz-instelling

Telegraaf 16.06.2015 Ggz-instelling Stichting Altrecht in Den Dolder heeft een boete van 700.000 euro gekregen omdat het de administratie niet op orde had en verkeerd declareerde. Het gaat om de periode tussen 2009 en 2013. Dat heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) dinsdag laten weten.

Uit dat onderzoek, dat begin vorig jaar begon, blijkt onder meer dat Altrecht mogelijk voor ruim 10 miljoen euro aan onjuiste uren heeft geregistreerd. Ook werden diagnoses die niet onder de basisverzekering vielen aangepast, zodat zij toch vergoed konden worden.

De instelling heeft zelf na uitvoerig onderzoek maatregelen genomen om in het vervolg correct te declareren. Ook heeft Altrecht met verzekeraars afspraken gemaakt om het teveel gedeclareerde terug te betalen.

Volgens een woordvoerder van de NZa is er geen sprake van fraude. „Bij Altrecht is er verkeerd gedeclareerd en de administratie is slordig uitgevoerd. Maar dat is iets anders dan doelbewust sjoemelen.”

Altrecht is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg, waar mensen met psychiatrische ziekten terechtkunnen voor specialistische hulpverlening.

Gerelateerde artikelen

19-12: Psychiatrisch centrum ontruimd

10-02: Onderzoek declaraties Altrecht

12-09: Strukton sluit overeenkomst met Altrecht GGZ

‘Boodschappen doen met de dienstauto is nu ondenkbaar’

Trouw 16.06.2015 Gek eigenlijk, dacht bestuurskundige Patrick Overeem. Gek dat wat eerst in Nederland wel kon, op een ander moment volstrekt ontoelaatbaar is. Dat ministers vroeger gewoon met hun dienstauto naar Albert Heijn konden. ‘Natuurlijk’, dachten de mensen, ‘hoe moesten ze anders boodschappen doen?’ Overeem: “Ondenkbaar, nu.”

Toen opeens moest Verheijen zeggen dat een dergelijke uitgave ‘niet past bij de sobere levensstijl die van een bestuurder verwacht wordt. In Duitsland en Frankrijk lachen ze daarom

Overeem, universitair docent, houdt zich bij de Universiteit Leiden bezig met ethische kwesties. Vandaag presenteert hij met zijn collega Toon Kerkhoff een ‘database corruptieschandalen’ op een bijeenkomst in Den Haag. Tientallen zaken verzamelden ze, vooral van integriteitskwesties waarbij opeens de normen veranderd bleken.

Verwant nieuws;

VVD WIL DECLARATIEGEDRAG BESTUURDERS ONDERZOEKEN

BB 16.06.2015 De VVD wil dat het declaratiegedrag van bestuurders in de publieke sector onderzocht wordt. Dat meldt VVD-Kamerlid Pieter Duisenberg aan NU.nl. 

Onder de loep

De PvdA steunt het voorstel, dat gedaan werd door Duisenberg. Hij wil weten of en hoe declaratienormen worden gehandhaafd. Duisenberg gaf aan dat OCT, VWS, Wonen en Rijksdienst hun publieke diensten onder de loep moeten nemen. De politicus kwam met het voorstel nadat RTL Nieuws aantoonde dat universiteitsbesturen buitensporige bedragen declarareren aan business class-reizen en auto’s met chauffeur.

Duisenberg vindt de declaraties van de universiteitsbesturen ongepast: ‘Dit is niet uit te leggen. Nu is het onderwijs, maar ook in andere publieke sectoren als zorg, woningcorporaties, cultuur en media zijn geregeld vragen geweest over declaraties’, constateert Duitsenberg. ‘Declaraties zijn niet verboden, maar gepaste soberheid met publiek geld is geboden.’

GERELATEERDE ARTIKELEN;

“Dit is niet uit te leggen”, aldus Duisenberg, die er op wijst dat hij een aantal jaar geleden dit probleem al aan de kaak had gesteld.

“Nu is het onderwijs, maar ook in andere publieke sectoren als zorg, woningcorporaties, cultuur en media zijn geregeld vragen geweest over declaraties”, constateert hij.

“Declaraties zijn niet verboden, maar gepaste soberheid met publiek geld is geboden.”

Kamer wil onderzoek naar declaratiegedrag publieke sector

NU 16.06.2015 Dat laat VVD-Kamerlid Pieter Duisenberg weten aan NU.nl. De PvdA steunt zijn voorstel. Duisenberg wil dat in ieder geval de ministeries van OCW, VWS en Wonen en Rijksdienst naar hun onderliggende publieke en semi-publieke diensten gaan kijken. Ook wil hij weten of en hoe declaratienormen worden gehandhaafd.

Duisenberg komt met dit voorstel nadat RTL Nieuws maandag onthulde dat bij diverse universiteitsbesturen buitensporig werd gedeclareerd aan business class-reizen en auto’s met chauffeur.

Binnenkort debatteert de Kamer over het declaratiegedrag van de onderwijsbestuurders.

Zie ook: ‘Bestuurders universiteiten omzeilen regels voor declaraties’

Lees meer over: Declaraties

‘Alle bonnetjes moeten boven tafel komen’, LSVb geschokt door declaraties universiteiten

RTVWEST 16.05.2015 De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) is geschokt door de zeer hoge declaraties van bestuurders van universiteiten, waaronder de Universiteit Leiden en de TU Delft. De Onderwijsinspectie moet onderzoek doen, vindt de LSVb. ‘Alle bonnetjes moeten boven water komen en worden beoordeeld.’

RTL Nieuws bracht maandag een onderzoek naar buiten waaruit onder meer duidelijk werd dat de TU in Delft per jaar 180.000 euro uitgeeft voor twee dienstauto’s met chauffeur. Bij de Leidse universiteit werden twee businessclassvluchten en zeven dure overnachtingen ontdekt. Lees verder

gerelateerde artikelen;

RTL Nieuws: Bestuurders TU Delft en Universiteit Leiden sjoemelen met declaratieregels

RTVWEST 15.06.2015 Bestuurders van universiteiten omzeilen regelmatig declaratieregels en geven veel geld uit aan auto’s met chauffeur. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws, die de opgevoerde onkosten onderzocht. Zo betaalt de TU Delft per jaar 180.000 euro voor twee dienstauto’s met chauffeur.

In 2012 is het bestuur van de TU volgens RTL Nieuws op de vingers getikt door de inspectie en het ministerie wegens ‘niet sober’ declareren. Er zijn volgens de universiteit maatregelen genomen, maar niet genoeg, zo blijkt uit het onderzoek. Bestuurders overnachten in te dure hotels, waar alleen mondeling toestemming voor is gegeven door de raad van toezicht. Ook zijn er zestien vluchten gevonden waarbij business class gevlogen is, terwijl dit alleen bij uitzondering mag.

De TU Delft heeft twee Mercedessen E350, inclusief chauffeurs, brandstof en onderhoud, voor de universiteitsbestuurders ter beschikking. Deze kosten 180.000 euro per jaar. De universiteit zegt de dienstauto’s te zullen heroverwegen. Lees verder

gerelateerde artikelen;

‘Universiteitsbestuurders omzeilen declaratieregels’›

NRC 15.06.2015 Universiteitsbestuurders omzeilen regelmatig declaratieregels en geven forse bedragen uit aan bijvoorbeeld auto’s. Dat meldtRTL Nieuws op basis van onderzoek naar declaraties van universiteitsbestuurders uit 2013 en 2014.

Zo bekeek RTL Nieuws het jaarverslag van de Universiteit Utrecht over 2013, waarin een declaratie van 2.734 euro wordt opgegeven. Maar uit opgevraagde bonnetjes bleek dat het bestuur voor duizenden euro’s aan reizen maakt. Bij de Universiteit Leiden mogen bestuurders alleen business class reizen bij hoge uitzondering en met schriftelijke toestemming, maar bestuurders van die universiteit zouden zich daar niet aan houden, zo wijst het onderzoek uit.

De Vereniging van Universiteiten (VSNU) heeft geen reden aan te nemen dat universiteitsbestuurders de fout in gaan. De regels verschillen per universiteit, zegt de VSNU tegen persdienst ANP: “Een bedrag kan wellicht hoog lijken, maar dat betekent nog niet dat het in strijd is met de richtlijnen. We gaan er natuurlijk van uit dat daar waar richtlijnen gelden de universiteiten zich eraan houden. Dat de regels per universiteit verschillen, maakt reageren op specifieke gevallen moeilijk.”

Lees meer;

2012 Patjepeeërs besturen het hoger onderwijs

1998 Universiteiten zoeken ‘suikeroom’

2009 Alfa’s betalen voor toename beta’s

1995 Boekhouders in toga

2005 Universiteiten botsen met Rutte na brandbrief ›

Onderzoek naar verdwenen zorggeld

Telegraaf 13.06.2015 De Drentse zorginstelling Senior Assist laat forensisch onderzoek doen naar de handel en wandel van de twee ex-managers Pieter Leeflang en Bertie van Musscher. De geliefden zouden „jarenlang en stelselmatig” geld aan thuiszorg hebben onttrokken.

De twee zijn vorige maand weggestuurd. De directie erkent dat er ’substantiële’ bedragen zouden zijn ontvreemd. Het exacte bedrag moet uit het onderzoek naar voren komen.

Geruchten dat het om tonnen verdwenen zorggeld gaat wil de directie bevestigen noch ontkennen. Wel is „het sterke vermoeden gerezen dat er gelden op meerdere wijzen en via diverse constructies zijn onttrokken”. Saillant is dat twee toezichthouders, politiefunctionaris Poppe Kloen en Uilko Hofste , hun commissariaat hebben neergelegd. Volgens de directeur omdat zij ter verantwoording waren geroepen, volgens Kloen wegens ’privéredenen’.

Gerelateerde artikelen;

09-05: Zorginstelling mist veel geld

09-05: Zorginstelling ‘beroofd’

Ex-topman Medisch Centrum Haaglanden kreeg kwart miljoen doorbetaald na vertrek

RTVWEST 11.06.2015 Ex-topman van het Medisch Centrum Haaglanden Willem Geerlings is door het ziekenhuis nog tien maanden na zijn vertrek doorbetaald. Dat kostte het ziekenhuis in Den Haag ruim een kwart miljoen euro.

‘Door de fusie in 2014 met het Bronovo ziekenhuis is Geerlings gestopt als bestuursvoorzitter van het MCH. Bij zijn vertrek zijn afspraken gemaakt waaronder dat Geerlings nog zo aanblijven als adviseur’, vertelt een woordvoerder van het MCH in reactie op berichtgeving van RTL Nieuws.

Ook dit jaar krijgt de ex-topman, die volgens het ziekenhuis onder meer adviezen geeft over de kwaliteit van de zorg, nog zijn volledige salaris inclusief premies doorbetaald, tot aankomende maandag dan gaat hij met pensioen.

gerelateerde artikelen;

Ex-topman MCH kreeg kwart miljoen doorbetaald na vertrek

Den HaagFM 11.06.2015 Ex-topman van het Medisch Centrum Haaglanden Willem Geerlings is door het ziekenhuis nog tien maanden na zijn vertrek doorbetaald. Dat kostte het ziekenhuis ruim een kwart miljoen euro.

“Door de fusie in 2014 met het Bronovo ziekenhuis is Geerlings gestopt als bestuursvoorzitter van het MCH. Bij zijn vertrek zijn afspraken gemaakt waaronder dat Geerlings nog zo aanblijven als adviseur”, vertelt een woordvoerder van het MCH in reactie op berichtgeving van RTL Nieuws.

Ook dit jaar krijgt de ex-topman, die volgens het ziekenhuis onder meer adviezen geeft over de kwaliteit van de zorg, nog zijn volledige salaris inclusief premies doorbetaald, tot aankomende maandag dan gaat hij met pensioen. …lees meer

Ex-topman doorbetaald

Telegraaf 11.06.2015 Ex-topman bij het Medisch Centrum Haaglanden Willem Geerlings is door het ziekenhuis nog tien maanden na zijn vertrek doorbetaald. Dat kostte het ziekenhuis in Den Haag ruim een kwart miljoen euro.

Dat meldt RTL Nieuws donderdag na onderzoek. Geerlings legde in augustus zijn functie als bestuursvoorzitter neer. Nog tot het einde van het jaar werd hij echter doorbetaald als adviseur. Hij streek daarbij zijn oude voorzitterssalaris op. Ook dit jaar krijgt de ex-topman, die volgens het ziekenhuis onder meer adviezen geeft over de kwaliteit van de zorg, nog zijn volledige salaris inclusief premies doorbetaald, tot aankomende maandag.

Gerelateerde artikelen;

11-06: ‘Ontsla foute zorgbestuurder’

19-07: Top moet inleveren

Weer gouden handdruk VUmc

Telegraaf 09.06.2015 Het VU Medisch Centrum blijkt opnieuw een flinke afkoopsom te hebben moeten betalen. Een vertrekkend medisch specialist kreeg ruim een kwart miljoen euro mee. Dat meldt RTL Nieuws op basis van de onlangs gedeponeerde jaarstukken van het Amsterdamse academisch ziekenhuis.

De arts ontving bij zijn vertrek in april vorig jaar 283.951 euro. Om welke arts of welk specialisme het gaat en waarom de specialist weg moest, is nog onbekend. Vorige week werd bekend dat het ziekenhuis ruim 217 duizend euro meegaf aan de laatst zittende bestuurder uit het crisisjaar 2012. Zijn collega-bestuurders Elmer Mulder en Wouter van Ewijk ontvingen destijds bij hun ontslag ruim een half miljoen euro.

Gerelateerde artikelen;

30-05: Gouden handdruk VUmc

Huize Valckenbosch heeft zorg weer op orde

NU 03.06.2015 De problemen in verzorgingshuis Huize Valckenbosch in Zeist zijn opgelost. De instelling was vorig jaar zomer onder verscherpt toezicht geplaatst omdat de kwaliteit van de zorg te wensen overliet, maar dat is nu opgelost. Dat meldt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) woensdag.

De IGZ greep vorig jaar juli in, omdat er onder meer niet op de juiste manier werd omgegaan met de medicatie en de verstrekking daarvan aan de cliënten. Bij een nieuwe controle afgelopen maart waren de problemen nog steeds niet voldoende opgelost, maar inmiddels zijn volgens de inspectie de gewenste verbeteringen wel doorgevoerd.

Lees meer over: Zeist

Gerelateerde artikelen;

Afkoopsom van topman van noodlijdende Langeland Ziekenhuis in Zoetermeer tonnen hoger dan gedacht

RTVWEST 03.06.2015 De ontslagen bestuursvoorzitter Paul Ansems van het noodlijdende Langeland Ziekenhuis in Zoetermeer heeft bijna een half miljoen euro meegekregen. Dat schrijft RTL Nieuws woensdag. En dat is veel meer dan tot nu toe bekend is geweest.

Paul Ansems werd in 2011 ontslagen, nadat het Zoetermeerse Langeland Ziekenhuis onder zijn leiding bijna failliet was gegaan. Uit twee vonnissen die dinsdag openbaar werden, blijkt dat het Langeland Ziekenhuis Ansems ook nog het volledige jaar 2012 heeft moeten doorbetalen.

Ook kreeg hij in dat jaar nog eens pensioenpremies en verschillende financiële extraatjes. Daardoor liep de vertrekregeling uiteindelijk op tot bijna een half miljoen euro. Lees verder

gerelateerde artikelen;

 

Afkoopsom nog hoger

Telegraaf 03.06.2015 De ontslagen bestuursvoorzitter Paul Ansems van het noodlijdende Langeland Ziekenhuis in Zoetermeer heeft bijna een half miljoen euro meegekregen.

Dat schrijft RTL Nieuws woensdag. Dat zijn enkele tonnen meer dan tot nu toe bekend was. Ansems werd in 2011 ontslagen, eind 2013 bleek uit de jaarstukken dat hij een halfjaar door was betaald en een ontslagpremie had ontvangen.

Uit vonnissen die dinsdag bekendwerden bleek dat Ansems ook heel 2012 doorbetaald is waardoor de vertrekregeling flink duurder was.

Gerelateerde artikelen;

19-03: Overname LangeLand mag

18-09: ‘LangeLand overnemen mag’

28-05: LangeLand Ziekenhuis gered

20-03: ‘LangeLand niet overgenomen’

27-02: Streep door overname ziekenhuis

‘Oud-zorgtopman ontving al 370.000 euro wachtgeld’

AD 31.05.2015 De in 2011 opgestapte bestuursvoorzitter van de Ommelander Ziekenhuis Groep (OZG) heeft sindsdien ruim 370.000 euro aan wachtgeld ontvangen, meldt RTL Nieuws. Jan Cooijmans zei destijds geen wachtgeld nodig te hebben omdat hij genoeg zou verdienen met nieuwe klussen. Dat blijkt dus niet het geval.

De wachtgeldregeling werd pas een jaar na het vertrek van Cooijmans bekend. Het Groningse ziekenhuis heeft vestigingen in Delfzijl en Winschoten.

Lees ook;

‘Tonnen wachtgeld voor oud-zorgtopman’

NU 31.05.2015 De in 2011 opgestapte bestuursvoorzitter van de Ommelander Ziekenhuis Groep (OZG) heeft sindsdien ruim 370.000 euro aan wachtgeld ontvangen. Dat meldt RTL Nieuws zondag na eigen onderzoek.

Cooijmans nam in 2011 zelf ontslag bij het Groningse ziekenhuis. Een jaar later werd bekend dat hij alsnog aanspraak kon maken op een riant bedrag aan wachtgeld.

Jan Cooijmans zei destijds geen wachtgeld nodig te hebben omdat hij genoeg zou verdienen met nieuwe klussen. Dat blijkt dus niet het geval. In augustus vorig jaar liep de wachtgeldregeling voor Cooijmans af. De teller stond toen op 370.419 euro.

Lees meer over: Jan Cooijmans

370 mille wachtgeld voor oud-zorgtopman

Telegraaf 31.05.2015 De in 2011 opgestapte bestuursvoorzitter van de Ommelander Ziekenhuis Groep (OZG) heeft sindsdien ruim 370.000 euro aan wachtgeld ontvangen. Dat meldt RTL Nieuws zondag na eigen onderzoek. Jan Cooijmans zei destijds geen wachtgeld nodig te hebben omdat hij genoeg zou verdienen met nieuwe klussen. Dat blijkt dus niet het geval.

De wachtgeldregeling werd pas een jaar na het vertrek van Cooijmans bekend. Het Groningse ziekenhuis heeft vestigingen in Delfzijl en Winschoten.

Eerste boete ooit voor Nederlandse ggz-instelling

VK 27.05.2015 De Nederlandse Zorgautoriteit heeft voor het eerst een boete opgelegd aan een instelling in de geestelijke gezondheidszorg. De inmiddels opgeheven Stichting More moet 115 duizend euro betalen omdat drie jaar lang zorg werd gedeclareerd die nooit werd geleverd.

De  NZa bestudeerde 41 declaraties van de ggz-instelling uit de periode 2010-2012. Zeven patiëntendossiers werden helemaal uitgediept. Alleen al daaruit bleek dat de stichting, die zich vooral richtte op Turkse cliënten, voor zeker 71 duizend euro onterecht declareerde.

‘Zo werd een cliënt op papier behandeld voor angstaanvallen en depressie terwijl het in werkelijkheid ging om pedagogische begeleiding, dat niet onder de ggz-zorg valt.’ Daarnaast ontbraken verwijsbrieven en bleek de administratie een chaos. ‘De meeste dossiers waren incompleet. Het totale fraudebedrag ligt waarschijnlijk hoger’, aldus een woordvoerder.

MEER ZORG;

Geef psychiatrische patiënten weer de juiste zorg

‘Gezondheidsraad niet onafhankelijk’

Meevaller in de zorg van 2 miljard euro

BEKIJK HET HELE DOSSIER

Boete voor zorginstelling

Telegraaf 27.05.2015 De Rotterdamse ggz-instelling Stichting More moet een boete van 115.000 euro betalen. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de boete opgelegd omdat More onder meer zorg declareerde die niet geleverd was en informatie voor de NZa achterhield. Dit gebeurde tussen 2010 en 2012.

De ggz-instelling is inmiddels opgeheven, aldus de NZa, vandaar dat ze de boete ook oplegt aan de voormalig bestuurster. Zij was in die periode de enige die beslissingen nam over de bedrijfsvoering. De NZa kwam de kwestie op het spoor door een tip van een zorgverzekeraar.

Ex-topvrouw Slotervaartziekenhuis failliet

Trouw 19.05.2015 Ex-bestuursvoorzitter Aysel Erbudak van het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis is vandaag door de rechtbank in Amsterdam persoonlijk failliet verklaard. Dat bevestigde een woordvoerder van de rechtbank.

Het faillissement is uitgesproken op verzoek van het Slotervaartziekenhuis. Erbudak moet het ziekenhuis nog 1,7 miljoen euro terugbetalen.

Door het bankroet kan Erbudak niet meer over haar privévermogen beschikken. De door de rechtbank benoemde curator gaat nu onder meer uitzoeken wat de verhaalsmogelijkheden van de schuldeisers zijn.

Ontslagen

Erbudak werd in maart 2103 wegens conflicten ontslagen. In januari van dit jaar besliste de rechter dat zij het Slotervaartziekenhuis 1,7 miljoen euro moet terugbetalen. Het gaat om geld dat zij volgens de rechter ‘onrechtmatig aan het ziekenhuis heeft onttrokken’.

Ex-topvrouw Slotervaartziekenhuis failliet verklaard

NU 19.05.2015 Ex-bestuursvoorzitter Aysel Erbudak van het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis is dinsdag door de rechtbank in Amsterdam persoonlijk failliet verklaard. Dat bevestigt een woordvoerder van de rechtbank na berichtgeving door Het Parool.

Het faillissement is uitgesproken op verzoek van het Slotervaartziekenhuis. Erbudak moet het ziekenhuis nog 1,7 miljoen euro terugbetalen.

Lees meer over: Aysel Erbudak Slotervaartziekenhuis

Gerelateerde artikelen;

Ex-topvrouw Slotervaart failliet

Telegraaf  19.05.2015 Ex-bestuursvoorzitter Aysel Erbudak van het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis is dinsdag door de rechtbank in Amsterdam persoonlijk failliet verklaard. Dat bevestigde een woordvoerder van de rechtbank na berichtgeving door Het Parool.

Het faillissement is uitgesproken op verzoek van het Slotervaartziekenhuis. Erbudak moet het ziekenhuis nog 1,7 miljoen euro terugbetalen.

Door het bankroet kan Erudak niet meer over haar privévermogen beschikken. De door de rechtbank benoemde curator gaat nu onder meer uitzoeken wat de verhaalsmogelijkheden van de schuldeisers zijn.

Oud-directeur Slotervaartziekenhuis Erbudak failliet

Parool 19.05.2015 Aysel Erbudak, de oud-directeur van het Slotervaartziekenhuis, is vandaag persoonlijk failliet verklaard.

Ik beloof dat ik een comeback maak waarbij de successen die ik in het Slotervaartziekenhuis heb behaald, zullen verbleken, aldus Aysel Erbudak.

Het faillissement is uitgesproken op verzoek van het Amsterdamse ziekenhuis. Dat krijgt nog 1,7 miljoen euro van de begin 2013 ontslagen bestuursvoorzitter.

Erbudak ontbrak vanmorgen bij de zitting en had evenmin een advocaat gestuurd. Volgens advocaat Mark Elkhuizen, die het Slotervaartziekenhuis vertegenwoordigt, wordt morgen de naam van de curator bekendgemaakt. Deze krijgt volgens Elkhuizen verregaande bevoegdheden om voor de schuldeisers ‘de verhaalsmogelijkheden in kaart te brengen’. Door het faillissement kan ze niet bij haar privé vermogen in Nederland, met uitzondering van geld voor ‘primaire levensbehoeften’.

Geen sprake van wanbeleid bij Slotervaartziekenhuis

NU 14.05.2015 Er is geen sprake geweest van wanbeleid bij het Slotervaartziekenhuis toen door de uitgifte van nieuwe aandelen de familie van oud-bestuursvoorzitter Aysel Erbudak en haar kinderen als minderheidsaandeelhouders buiten spel werden gezet. Dat oordeelde de Ondernemingskamer van het gerechtshof woensdag.

Met een omstreden aandelenuitgifte wist de meerderheidsaandeelhouder, de familie Schram, het eigendom over het Slotervaartziekenhuis naar zich toe te trekken door voor 5 miljoen euro aan nieuwe aandelen uit te geven. Het belang van de minderheidsaandeelhouders verwaterde daardoor tot praktisch nul.

Volgens de Ondernemerskamer was het begrijpelijk dat het bestuur van het ziekenhuis dacht dat de uitgifte van aandelen een wezenlijke bijdrage kon leveren aan de oplossing van de crisis waarin het ziekenhuis zich bevond.

Geen wanbeleid bij Slotervaartziekenhuis›

NRC 13.05.2015 In de ruzie tussen aandeelhouders van het Slotervaartziekenhuis is er bij de moedermaatschappijen van het ziekenhuis geen wanbeleid gepleegd. De schorsing door de rechter van Pim Schram, een van de betrokken bestuurders, wordt per direct opgeheven. De tijdelijk door de rechter aangestelde bewindvoerder legt zijn taken neer.

Lees ook: Twee jaar geleden werd Aysel Erbudak ontslagen als directeur van het Slotervaartziekenhuis. Van de rechter moet ze het ziekenhuis 1,7 miljoen terugbetalen. „Er was niks geregeld. Ik heb het over mezelf afgeroepen.” Lees hier het NRC-interview met Erbudak terug uit februari van dit jaar.

Lees meer;

12 FEB Rechter: notaris van ziekenhuis Slotervaart was partijdig

21 JAN Erbudak moet Slotervaartziekenhuis 1,7 miljoen terugbetalen › BINNENLAND

2013 Slotervaartziekenhuis alsnog verkocht aan zorgondernemer Winter › BINNENLAND

11 FEB Rechter: notaris Slotervaartziekenhuis was partijdig

3 FEB ‘Geld bij Slotervaartziekenhuis liep altijd door elkaar heen’

Zorginstelling ‘beroofd’

Telegraaf 09.05.2015 De Drentse zorginstelling Senior Assist verdenkt twee managers van „jarenlang en stelselmatig onttrekken van geld” dat bedoeld was voor thuiszorg. Het duo is inmiddels op straat gezet.

De directie van Senior Assist bevestigt noch ontkent geruchten dat er tonnen zouden zijn verduisterd door de managers Pieter L. en Bertie van M., die ook als elkaars geliefden door het leven gaan. Wel wil directeur Frenk Melis kwijt dat het om substantiële bedragen gaat. Dat onderzoek is nog steeds niet afgerond, zegt Melis.

Schippers streng voor nieuwe zorgaanbieders

VK 07.05.2015 Het toezicht op nieuwe zorgorganisaties wordt verscherpt. Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) kondigt donderdag strengere regels aan, waaronder een meldplicht zodat exact duidelijk is wanneer een aanbieder daadwerkelijk zorg gaat verlenen.

De minister wil een betrouwbare, landelijke registratie waardoor de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) beter toezicht op nieuwe zorgaanbieders kan houden. Daarbij moet onder meer worden gelet of de te leveren zorg aan alle voorwaarden voor goede kwaliteit voldoet maar ook of een behandelaar een beroepsverbod heeft. Nu geldt alleen voor bepaalde zorgaanbieders, bijvoorbeeld voor ziekenhuizen en zelfstandige klinieken, een registratieplicht.

Schippers streng voor nieuwe zorgaanbieders

NU 07.05.2015 Het toezicht op nieuwe zorgorganisaties wordt verscherpt. Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) kondigt donderdag strengere regels aan, waaronder een meldplicht zodat exact duidelijk is wanneer een aanbieder daadwerkelijk zorg gaat verlenen.

De minister wil een betrouwbare, landelijke registratie waardoor de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) beter toezicht op nieuwe zorgaanbieders kan houden.

Daarbij moet onder meer worden gelet of de te leveren zorg aan alle voorwaarden voor goede kwaliteit voldoet maar ook of een behandelaar een beroepsverbod heeft.

Lees meer over: Minister Schippers Zorgaanbieders

Schippers streng voor zorgaanbieders

Telegraaf 07.05.2015 Het toezicht op nieuwe zorgorganisaties wordt verscherpt. Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) kondigt donderdag strengere regels aan, waaronder een meldplicht zodat exact duidelijk is wanneer een aanbieder daadwerkelijk zorg gaat verlenen.

De minister wil een betrouwbare, landelijke registratie waardoor de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) beter toezicht op nieuwe zorgaanbieders kan houden.

Arts liet dementerende patiënten onnodig pijn lijden

AD 07.05.2015 Een arts in een instelling voor dementen in Venray heeft zonder overleg met de familie medicijnen van zijn patiënten aangepast en stopgezet. Daardoor werden ze onrustig, agressief of leden onnodig pijn. De instelling laat onderzoek doen naar de misstanden en angstcultuur op de verpleegafdeling.

Veel cliënten en families durven geen klacht in te dienen of andere stappen te nemen.

Een klacht en meldingen van familieleden van cliënten over medische misstanden en het wangedrag van een arts zijn aanleiding voor het onderzoek op de afdeling Ouderen van geestelijke zorginstelling Vincent van Gogh. Daar worden ouderen met dementie in combinatie met zware gedragsproblemen behandeld. In Nederland zijn slechts drie van zulke afdelingen.

Stichting Diaphora verbeterd

Telegraaf 06.05.2015 De kwaliteit van de zorg bij Stichting Diaphora Zorgverlening in Velp is dusdanig verbeterd, dat de organisatie niet langer onder verscherpt toezicht staat. Er zijn geen structurele tekortkomingen meer in de zorg, meldt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) woensdag. Stichting Diaphora levert zorg aan mensen met dementie op de locatie Villa Saesveldt in Velp.

September vorig jaar melde de IGZ dat er structurele tekortkomingen waren bij de organisatie. De problemen zaten vooral in het niet naleven van wet- en regelgeving en normen en richtlijnen. De medewerkers hadden volgens de IGZ te weinig kennis en vaardigheden en het bestuur toonde een gebrek aan verbeterkracht, sturing en toezicht.

In de afgelopen maanden zijn er voldoende verbeteringen doorgevoerd, vindt de Inspectie. De IGZ blijft de vorderingen wel volgen.

PrivaZorg onder toezicht

Telegraaf 06.05.2015 De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft thuiszorginstelling PrivaZorg AWBZ onder verscherpt toezicht gesteld wegens problemen met de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Dat maakte de inspectie woensdag bekend.

Het verscherpt toezicht geldt voor de instellingen PrivaZorg Eemland in Amersfoort, PrivaZorg Rivierenland in Maurik en PrivaZorg Utrecht in Houten. Volgens de inspectie zijn er bij die instellingen „structurele tekortkomingen” en worden verbeteringen te langzaam doorgevoerd. Zo wordt er onvoldoende bekwaam personeel ingezet en zijn er problemen met de medicatieveiligheid en dossiervoering.

Advertenties

mei 7, 2015 Posted by | 2e kamer, politiek, topinkomens, wet normering topinkomens | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 9 reacties

Femke Halsema GL – verdere adviezen Commissie behoorlijk gedrag

Kom maar bij Pappie !!!!!

Kom maar bij Pappie !!!!!

Uitslag.

De commissie laakt de ‘tunnelvisie, ijdelheid, misplaatst CEO-gedrag en vriendjespolitiek’ van bestuurders van woningcorporaties, onderwijsinstellingen en zorginstellingen.

Dit stelt een commissie onder voorzitterschap van voormalig GroenLinks-leider Femke Halsema in een vandaag verschenen rapport.

De Commissie Behoorlijk Gedrag bepleit een cultuuromslag en herstel van drie grote weeffouten in de structuur van de semipublieke sector. Zo is de publieke taak ondergesneeuwd geraakt door ‘schaalvergroting, deregulering en de intrede van de bedrijfsmatige overheid’.

Daarnaast wordt in de sturing en de controle wel gelet op de financiële prestaties, maar nauwelijks op kwaliteit. Als laatste constateert de commissie dat de verantwoordelijkheden tussen het bestuur, de toezichthouders en de politiek onduidelijk zijn.

Zie: Femke Halsema – Een ‘code voor behoorlijk bestuur in de ‘semipublieke sector

Lees hier het rapport, het feitenonderzoek en het deelonderzoek naar de problemen bij Amarantis ……en nog Meer

Dossier Zelfverrijking Amarantis VK …………en hier het rapport van de commissie die onder leiding van Femke Halsema (GroenLinks) onderzoek deed naar het gedrag van de top van Amarantis.

zie ook: Femke Halsema Groenlinks – voortgang onderzoek onderwijsinstelling Amarantis

zie ook: Femke Halsema Groenlinks – verder onderzoek onderwijsinstelling Amarantis

En ook: Onderzoek onderwijsinstelling Amarantis

Maar ook bij de woningcorporaties is zo het een en ander mis gegaan en ook daar wordt onderzoek gedaan…

Zie ook; Het Toezicht op Vestia en andere woningcorporaties wordt aangepakt

En ook: Niet alleen Vestia en HaagWonen maken er een zootje van

ook: Het gedonder met Vestia gaat gewoon verder !!!!

en: Vestia-gate ???

zie: Parlementaire onderzoek – enquête naar misstanden bij woningcorporaties

en: Parlementaire onderzoek – enquête naar misstanden bij woningcorporaties – deel 2

En verder: Onderzoekscommissie verzelfstandiging (Privatisering) van overheidsdiensten – eindrapport

Zie: Onderzoekscommissie verzelfstandiging (Privatisering) van overheidsdiensten

Zie ook: Privatisering – het eerste parlementair onderzoek in de Senaat.

Voorheen overheidstaken lopen tegen problemen !!!!! Kortom groot Gerommel in de (semi)publieke sector !!!!

Kabinet verlaagt balkenendenorm voor publieke sector

VK 01.07.2014 Managers in de publieke sector (onder meer onderwijs, zorg, woningcorporaties) mogen in de toekomst niet meer verdienen dan een minister. Het kabinet verlaagt deze zogeheten balkenendenorm van 130 procent van een ministersalaris naar 100 procent. Het wetsvoorstel moet nog worden goedgekeurd door Tweede en Eerste Kamer.

Topinkomens publieke sector verder verlaagd

RO 01.07.2014 De regering heeft het wetsvoorstel voor verlaging van de norm voor topinkomens in de publieke en semipublieke sector naar 100% van het ministerssalaris ingediend bij de Tweede Kamer. Nu mogen de topfunctionarissen nog 130% van een ministerssalaris verdienen. De wet moet op 1 januari 2015 ingevoerd worden. De ministerraad stemde hiermee in op voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Documenten en publicaties;

Wetsvoorstel verlaging bezoldigingsmaximum WNT  Kamerstuk | 01-07-2014

Nader rapport voorstel van wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT  Kamerstuk | 01-07-2014

Memorie van Toelichting Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT  Kamerstuk | 01-07-2014

Advies Raad van State inzake voorstel van wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT Kamerstuk | 01-07-2014

Perverse prikkels

NRC 15.09.2013  Hoe krijg je bestuurders in de semipublieke sector – zorg, onderwijs, volkshuisvesting – weer tot verantwoordelijk gedrag? Tegen Een lastig gesprek, het deze week uitgebrachte advies van de speciaal daartoe ingestelde Commissie Behoorlijk Bestuur, valt eigenlijk maar één bezwaar in te brengen. Het is een rapport. Lees verder

Halsema kostte €21.000

Telegraaf 13.09.2013  Het onderzoek van de commissie-Halsema naar behoorlijk bestuur in de semi-publieke sector heeft de belastingbetaler ruim 21.000 euro gekost. De aanbevelingen werden lauw ontvangen, omdat nogal wat open deuren zijn ingetrapt door de oud-fractievoorzitter van GroenLinks en haar drie commissieleden.

Gedragscodes lossen uitwassen in publieke sector niet op

BB 11.09.2013 Gedragscodes waaraan bestuurders in de semipublieke sector moeten voldoen, kunnen helpen om wangedrag tegen te gaan, maar mogen niet dienen als simpele bezweringsformules. Lijstjes van wat wel en niet mag, doen geen recht aan de ingewikkelde en vaak bureaucratische structuur bij de semioverheid. Een andere cultuur en opzet van de sector zijn noodzakelijk.

Gerelateerde artikelen:

Kom maar bij Pappie !!!!!
Immoreel gedrag bestuurder niet uit te bannen met code, denkt commissie-Halsema

VK 11.09.2013 Grote weeffouten in het systeem van de semipublieke sector hebben geleid tot kwaliteitsdaling in de publieke dienstverlening en vormden een bron voor immoreel gedrag van bestuurders. Dat concludeert een commissie onder leiding van voormalig GroenLinks-leider Femke Halsema. De taak van de commissie, aangesteld door het kabinet, was om een gedragscode te ontwerpen voor bestuurders van woningcorporaties, zorg- en onderwijsinstellingen. Dit naar aanleiding van wanbestuur en zelfverrijking bij de grootste woningbouwvereniging van Nederland, Vestia, en bij de destijds grootste scholenkoepel, Amarantis.

Lees ook Femke Halsema gaat gedragscode opstellen – 15/05/13

Advies commissie-Halsema ‘vrij overbodig, niets nieuws’

Trouw 11.09.2013 De adviezen van de commissie-Halsema die wanbeleid van besturen moeten voorkomen, zijn woensdag niet bij alle betrokken organisaties even goed ontvangen. De commissie pleit voor een cultuuromslag, waarbij bestuursleden uit de semipublieke sector elkaar en belanghebbenden in een ‘lastig gesprek’ op hun gedrag wijzen. Dat moet bestuursschandalen zoals bij woningcorporatie Vestia, hogeschool Inholland en Amarantis tegengaan.

Advies Halsema ‘onnut’

Telegraaf 11.09.2013 De adviezen van de commissie-Halsema die wanbeleid van besturen moeten voorkomen, zijn woensdag niet bij alle betrokken organisaties even goed ontvangen. De commissie pleit voor een cultuuromslag, waarbij bestuursleden uit de semipublieke sector elkaar en belanghebbenden in een ‘lastig gesprek’ op hun gedrag wijzen. Dat moet bestuursschandalen zoals bij woningcorporatie Vestia, hogeschool Inholland en Amarantis tegengaan.

‘Gedragscode niet genoeg’

Telegraaf 11.09.2013  Gedragscodes waaraan bestuurders in de semipublieke sector moeten voldoen, kunnen helpen om wangedrag tegen te gaan, maar mogen niet dienen als simpele bezweringsformules. Lijstjes van wat wel en niet mag, doen geen recht aan de ingewikkelde en vaak bureaucratische structuur bij de semioverheid. Een andere cultuur en opzet van de sector zijn noodzakelijk.

Halsema: semipublieke sector moet op de schop

NRC 11.09.2013 Bestuurders en toezichthouders in de semipublieke sector moeten zich beter realiseren dat zij een publieke taak hebben. Dat stelt een commissie onder voorzitterschap van voormalig GroenLinks-leider Femke Halsema in een vandaag verschenen rapport.  De Commissie Behoorlijk Gedrag bepleit een cultuuromslag en herstel van drie grote weeffouten in de structuur van de semipublieke sector. Lees verder

Documenten en publicaties;

Een lastig gesprek – Advies Commissie Behoorlijk Bestuur – Rapport | 11-09-2013

Een onafhankelijke commissie heeft een gedragscode opgesteld voor behoorlijk bestuur en toezicht in de semipublieke sector. – Publicatie | 11-09-2013

Notitie van de toezichthoudende verenigingen NVTZ, NVOI, VTW en NVTK – Publicatie | 11-09-2013

Werkplan Commissie Maatschappelijk verantwoord bestuur en toezicht in semipublieke sectoren – Besluit | 14-06-2013

september 11, 2013 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , | 2 reacties

Femke Halsema – Een ‘code voor behoorlijk bestuur in de ‘semipublieke sector

Gerommel in de (semi)publieke sector

Bij de onderwijsgroep Amarantis, die dit jaar werd opgesplitst vanwege financiële problemen, zijn aanwijzingen gevonden voor zelfverrijking, belangenverstrengeling en financiële onregelmatigheden van bestuurders en hun adviseurs. Het toezicht schoot op alle niveaus tekort, zo concludeert de commissie. Amarantis biedt onderwijs aan meer dan 30.000 leerlingen. De onderwijsgroep vertegenwoordigt meer dan 60 scholen en opleidingen en er werken in totaal zo’n 3.300 medewerkers.

Lees hier het rapport, het feitenonderzoek en het deelonderzoek naar de problemen bij Amarantis ……en nog Meer

Dosssier Zelfverrijking Amarantis VK

…………en hier het rapport van de commissie die onder leiding van Femke Halsema (GroenLinks) onderzoek deed naar het gedrag van de top van Amarantis.

zie ook: Femke Halsema Groenlinks – voortgang onderzoek onderwijsinstelling Amarantis

zie ook: Femke Halsema Groenlinks – verder onderzoek onderwijsinstelling Amarantis

En ook: Onderzoek onderwijsinstelling Amarantis

Maar ook bij de woningcorporaties is zo het een en ander mis gegaan en ook daar wordt onderzoek gedaan.

Zie ook; Het Toezicht op Vestia en andere woningcorporaties wordt aangepakt

En ook: Niet alleen Vestia en HaagWonen maken er een zootje van

ook: Het gedonder met Vestia gaat gewoon verder !!!!

en: Vestia-gate ???

zie: Parlementaire onderzoek – enquête naar misstanden bij woningcorporaties

En verder: Onderzoekscommissie verzelfstandiging (Privatisering) van overheidsdiensten – eindrapport

Zie: Onderzoekscommissie verzelfstandiging (Privatisering) van overheidsdiensten

Zie ook: Privatisering – het eerste parlementair onderzoek in de Senaat.

Voorheen overheidstaken lopen tegen problemen !!!!! Kortom groot Gerommel in de (semi)publieke sector !!!!

Kabinet Rutte II wil daarom een ‘ gedragscode voor behoorlijk bestuur’ om misstanden in de semipublieke sector te voorkomen. Dit naar aanleiding van wanbestuur en zelfverrijking bij de grootste woningbouwvereniging van Nederland, Vestia, en bij de destijds grootste scholenkoepel, Amarantis. ‘In een aantal gevallen lijkt het bestuurders en toezichthouders te hebben ontbroken aan een moreel kompas’, schrijft minister van Economische Zaken, Henk Kamp (VVD) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

‘Voorkomen moet worden dat bestuurders elkaars salaris bepalen’

VK 07.06.2014 Een inkomen voor topmensen van 52 keer het salaris van de minst verdienende is immoreel, schrijft oud-rector Philip Polderman. ‘Als rector van een school met 180 betaalde krachten en 1800 leerlingen verdiende ik vóór mijn pensionering netto nog geen 2,5 keer zoveel als de conciërges.’

In de beschouwingen over de toegenomen inkomensongelijkheid is sprake van ‘schadelijke gevolgen voor de economie’, ‘sociale vergelijkingsangst’, ‘depressies’, ‘burnouts’, maar niemand heeft het over de morele kant van deze kwestie. Niemand constateert dat een inkomen voor topmensen van gemiddeld 52 keer het salaris van de minst verdienende absurd, immoreel, abject en zelfs pervers is en geen enkele relatie meer heeft met de ‘verantwoordelijkheden’ of de ‘enorme kwaliteit’ van de topmanager. Men gaat een waardeoordeel uit de weg.

Ranglijst: Dit zijn de grootverdieners in de ouderenzorg

Trouw 05.06.2014 Chris Marsman heeft de twijfelachtige eer bovenaan de lijst met veelverdieners in de ouderenzorg te staan. De vorig jaar ontslagen topman van de Friese zorginstelling de Kwadrantgroep mocht vorig jaar ruim een half miljoen euro bijschrijven. Het salaris van Marsman was ‘slechts’ 118.650 euro, maar door onder meer zijn ontslagvergoeding van 369.689 euro kwam hij ruim boven de vijf ton uit.

Vakbond Abvakabo FNV publiceerde vandaag de ranglijst (pdf) met 50 grootverdieners in de zorg. Het is ‘een knipoog naar de Quote 500’, zegt de vakbond. ‘Verzorgingshuizen sluiten, ouderen moeten verhuizen en zorgmedewerkers verliezen hun baan vanwege de bezuinigingen in de ouderenzorg. Echter, in de top van de zorg wordt níet bezuinigd’, concludeert Abvakabo FNV.

Nog meer geld naar zorgbobo’s

Telegraaf 05.06.2014 De topinkomens in de ouderenzorg zijn in 2013 flink gestegen. De vijftig bestuurders in die tak die het meest verdienen, kregen samen ruim 19 procent meer dan de vijftig grootverdieners in 2012. Dat meldt Abvakabo FNV donderdag.

De vakbond maakte voor het vierde jaar op rij de Actiz 50, een lijst met grootverdieners in de ouderenzorg. Bovenaan staat Chris Marsman van de Kwadrantgroep in Drachten. Hij kreeg in 2013 ruim een half miljoen euro zonder één dag te werken. Het grootste deel van zijn bezoldiging (350.000 euro) was een ontslagvergoeding, stelt Abvakabo FNV.

Gerelateerde artikelen;

05-06: 2500 banen bij Espria op de tocht

‘Dertig zorgbestuurders verdienen meer dan de premier’›

NRC 05.06.2014 De topinkomens in de ouderenzorg zijn in 2013 flink gestegen. De 50 bestuurders in die tak die het meest verdienen, kregen samen ruim 19 procent meer dan de 50 grootverdieners in 2012. Dat meldt Abvakabo FNV vandaag.

EEN QUOTE-LIJST VAN ‘TEVEELVERDIENERS’ IN DE ZORG

De vakbond maakte voor het vierde jaar op rij de Actiz 50, een lijst met grootverdieners in de ouderenzorg. De bestuurders staan met foto, naam en het bedrag dat zij kregen in de lijst. Bovenaan staat Chris Marsman van de Kwadrantgroep in Drachten. Hij kreeg in 2013 ruim een half miljoen euro. Het grootste deel daarvan (350.000 euro) was een ontslagvergoeding, stelt Abvakabo FNV.

Sinds 1 januari 2013 geldt de Wet normering topinkomens, waardoor bestuurders maximaal 130 procent van een ministerssalaris kunnen verdienen. Bestuurders die al in functie waren en meer dan die norm verdienen, kunnen hun salaris maximaal vier jaar houden, daarna wordt het in stappen afgebouwd.

1. Chris Marsman, Kwadrantgroep

Bruto beloning: € 118.650

Ontslagvergoeding: € 369.689

Totaal bezoldiging: € 507.673

2. Wim Schimmel, Inovum

Bruto beloning € 151.383

Ontslagvergoeding: € 207.000

Totaal bezoldiging: € 385.742

3. Robert Jan Paas, Stichting Beukenstein voor verpleging en verzorging

Bruto beloning € 131.575

Ontslagvergoeding: € 125.000

Totaal bezoldiging: € 351.834

4. Marco Meerdink, Espria en Woonzorg Nederland (woningcorporatie)

Bruto beloning € 279.862

Totaal bezoldiging: € 322.786

5. Jan Meijer, Carint Reggeland

Bruto beloning: € 133.446

Ontslagvergoeding: € 166.010

Totaal bezoldiging: € 320.985

6. Anton Zuure, Espria en Woonzorg Nederland (woningcorporatie)

Bruto beloning € 239.508

Totaal bezoldiging: € 318.980

7. Eelco Damen, Cordaan

Bruto beloning € 260.515

Totaal bezoldiging: € 307.064

8. Ton Overbeek, Careyn Holding BV

Bruto beloning € 244.378

Totaal bezoldiging: € 297.593

9. Erik Strating, Laurens

Bruto beloning: € 62.298

Ontslagvergoeding: € 222.013

Totaal bezoldiging: € 285.621

10. Atty Atzema, Omring

Bruto beloning € 180.307

Ontslagvergoeding: € 71.367

Totaal bezoldiging: € 280.386

‘Ruim dertig bestuurders in zorg verdienen meer dan Rutte’

Elsevier 05.06.2014 De topinkomens in de ouderenzorg zijn in 2013 flink gestegen. De vijftig bestuurders in die zorgtak die het meest verdienen, kregen samen ruim 19 procent meer dan de vijftig grootverdieners in 2012.

Dat blijkt uit Actiz Top50, een onderzoek van de vakbond Abvakabo FNV. De Actiz 50 is een lijst met grootverdieners in de ouderenzorg.

Vergoeding

Bovenaan staat Chris Marsman van de Kwadrantgroep in Drachten. Hij kreeg in 2013 ruim 500.000 euro. Maar daarbij hoort wel een kanttekening. Het grootste deel van het ontvangen geld van Marsman, zo’n 350.000 euro, bestond uit een ontslagvergoeding. Dat geldt voor meer bestuurders: de salarissen van de top 10 zijn voor een groot deel opgebouwd uit  eenmalige bedragen.

Binnen enkele jaren zullen er geen bestuurders meer zijn met een inkomen boven de gestelde norm, meldt de organisatie op haar website. Het rapport bevat volgens ActiZ ‘feitelijke onjuistheden‘.

Norm

Sinds 1 januari 2013 geldt de Wet normering topinkomens, waardoor bestuurders maximaal 130 procent van een ministerssalaris kunnen verdienen.

zie ook;

http://static3.trouw.nl/static/photo/2014/16/8/7/20140605073520/media_xl_2296147.jpg
Inkomen van zorgbestuurders flink gestegen

Trouw 05.06.2014 De topinkomens in de ouderenzorg zijn in 2013 flink gestegen. De 50 bestuurders in die tak die het meest verdienen, kregen samen ruim 19 procent meer dan de 50 grootverdieners in 2012. Dat meldt Abvakabo FNV vandaag.

Hoe de consultants het onderwijsbestuur in hun greep kregen

VK 01.06.2013 Bij zeker twee schaalvergrotingsdebacles in het onderwijs was de afgelopen jaren hetzelfde adviesbureau betrokken: CBE Group.  Zij leerden bestuurders van de scholenkoepels Amarantis en BOOR hoe ze hun school als een bedrijf moesten runnen, en dat ze zich daarbij niet te veel aan moesten te trekken van het onderwijzend personeel.

Halsema gaat gedragscode semipublieke sector opstellen

BB 14.05.2013 Een commissie onder leiding van Femke Halsema gaat een gedragscode opstellen voor ,,behoorlijk bestuur in de semipublieke sector”. Dat staat in een brief die minister Henk Kamp (Economische Zaken) woensdag aan de Tweede Kamer stuurt.

Maatschappelijk verantwoord handelen
De commissie gaat ook het kabinet adviseren hoe er gesproken kan worden over maatschappelijk verantwoord handelen in deze sector, waarin bijvoorbeeld woningcorporaties en onderwijsinstellingen zich bewegen. ,,Een gebrek aan vertrouwen belemmert het functioneren van de semipublieke sector. Het is daarom goed dat er een gedragscode komt”, aldus Kamp. Hij hoopt dat door de gedragscode instellingen zelf gaan nadenken hoe dat vertrouwen hersteld kan worden.

Gerelateerde artikelen;

Femke Halsema gaat gedragscode opstellen

VK 15.05.2013 Voormalig GroenLinks-leider Femke Halsema gaat een afspraak uit het regeerakkoord van VVD en PvdA uitvoeren. Halsema (47) leidt de door het kabinet beloofde commissie die een gedragscode op gaat stellen voor woningcorporaties, zorg- en onderwijsinstellingen. Rutte II wil die ‘code voor behoorlijk bestuur’ om misstanden in de semipublieke sector te voorkomen. Dit naar aanleiding van wanbestuur en zelfverrijking bij de grootste woningbouwvereniging van Nederland, Vestia, en bij de destijds grootste scholenkoepel, Amarantis.

Verwant nieuws

Top failliete scholenkoepel Amarantis leefde als zonnekoningen – 14/02/13

Nieuwe klus Femke Halsema

Telegraaf  15.05.2013 Een commissie onder leiding van Femke Halsema gaat een gedragscode opstellen voor ,,behoorlijk bestuur in de semipublieke sector”. Dat staat in een brief die minister Henk Kamp (Economische Zaken) woensdag aan de Tweede Kamer stuurt.

Halsema gaat werken aan gedragscode

NU 15.05.2013 Een commissie onder leiding van Femke Halsema gaat een gedragscode opstellen voor ”behoorlijk bestuur in de semipublieke sector”. Dat staat in een brief die minister Henk Kamp (Economische Zaken) woensdag aan de Tweede Kamer stuurt.

Halsema gaat gedragscode voor behoorlijk gedrag opstellen

Elsevier 15.05.2013 Femke Halsema wordt de voorzitter van de commissie die een gedragscode gaat opstellen voor woningcorporaties, onderwijs- en zorginstellingen. Het kabinet wil met die code misstanden in de semipublieke sector voorkomen.

Werken in de volkshuisvesting, het onderwijs en de zorg brengt een ‘morele verantwoordelijkheid’ met zich mee, maar bij incidenten de afgelopen jaren ontbrak het bestuurders en toezichthouders aan een ‘moreel kompas’,  schrijft minister van Economische Zaken Henk Kamp (VVD) woensdag in een brief aan de Tweede Kamer, waarin hij de commissie voor ‘maatschappelijk verantwoord bestuur’ aankondigt.

Helder signaal

Oud-GroenLinks-leider Halsema wordt in de commissie bijgestaan door Doekle Terpstra (bestuursvoorzitter Hogeschool InHolland), schrijver Maxim Februari en consultant Marco van Kalleveen. Voor 1 oktober van dit jaar wil minister Kamp het advies van de commissie ontvangen.

Halsema en haar collega’s moeten niet alleen gedragsregels opstellen voor behoorlijk bestuur, ook is het de bedoeling dat de leden het kabinet adviseren over hoe die regels ‘daadwerkelijk gaan leven’ en wat ‘de rol van de overheid’ hierin zou moeten zijn, schrijft de minister. Hij wil daarmee een helder signaal afgeven aan bestuurders van organisaties die met publiek geld worden betaald.

Schandalen

Halsema leidde eerder al het onderzoek naar een van die ‘incidenten’, namelijk de misstanden bij scholenkoepel Amarantis, die in financiële problemen kwam, terwijl de bestuurders er een ‘ongepast’ royale leefstijl op na hielden.

Een ander schandaal in de semipublieke sector was de ondergang van woningcorporatie Vestia, dat een miljardentekort opliep door beleggingen in derivaten, een soort verzekeringen tegen rentestijging. Vestia zou jarenlangfinanciële cijfers hebben achtergehouden voor het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW), dat garant staat voor de redding van de corporatie.

Tags

zie ook;

mei 16, 2013 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , | 7 reacties

Femke Halsema Groenlinks – voortgang onderzoek onderwijsinstelling Amarantis

Minister Jet Bussemaker (OCW) heeft een deel van het dossier Amarantis overgedragen aan het Openbaar Ministerie. Dat schrijft ze aan de Tweede Kamer in een reactie op het vervolgonderzoek ‘‘Niet onwettig, wel onwenselijk” van de Commissie Onderzoek Financiële Problematiek Amarantis.

De commissie concludeert verder dat bij zeven van de acht onderzochte signalen geen sprake is van een vermoeden van strafbare feiten. Bij één signaal, een betaling van € 210.000, heeft de commissie dit op basis van het haar beschikbare onderzoeksmateriaal niet kunnen vaststellen omdat ze niet beschikt over voldoende bevoegdheden om dit volledig uit te zoeken. Dit is voor minister Bussemaker aanleiding om dit dossier over te dragen aan het Openbaar Ministerie.

Deze conclusie is opmerkelijk. In een concept-rapport in handen van De Volkskrant staat nog dat de schoolbestuurders zich schuldig zouden hebben gemaakt aan zelfverrijking. Maar volgens de krant zijn die belastende passages uit de eindversie van het rapport gehaald.

https://i1.wp.com/static0.volkskrant.nl/static/photo/2012/11/7/12/20121203121505/media_xl_1444752.jpg

Bij de onderwijsgroep, die dit jaar werd opgesplitst vanwege financiële problemen, zijn aanwijzingen gevonden voor zelfverrijking, belangenverstrengeling en financiële onregelmatigheden van bestuurders en hun adviseurs.  Het toezicht op Amarantis schoot op alle niveaus tekort, zo concludeert de commissie.  Amarantis biedt onderwijs aan meer dan 30.000 leerlingen. De onderwijsgroep vertegenwoordigt meer dan 60 scholen en opleidingen en er werken in totaal zo’n 3.300 medewerkers.

Lees hier het rapport, het feitenonderzoek en het deelonderzoek naar de problemen bij Amarantis

  ……en nog Meer  Dosssier Zelfverrijking Amarantis VK

…………en hier  het rapport van de commissie die onder leiding van Femke Halsema (GroenLinks) onderzoek deed naar het gedrag van de top van Amarantis.

zie ook: Femke Halsema Groenlinks – verder onderzoek onderwijsinstelling Amarantis

Voorzitter Fontys weg 

Telegraaf 15.03.2013 Bestuursvoorzitter Marcel Wintels van Fontys Hogescholen stapt op. De 49-jarige bestuurder, die afgelopen jaar de doodzieke onderwijskolos Amarantis reorganiseerde en ontmantelde, vertrekt aan het einde van het jaar.

Gerelateerde artikelen;

01-12: Ook vakbond boos op Amarantis

01-12: Zelfverrijking top Amarantis

30-11: Amarantis benieuwd naar onderzoek

06-06: Wintels wil niet op CDA-lijst

Wie valt wat te verwijten bij Amarantis?

Trouw 14.02.2013 ‘Bloem van de onsterfelijkheid’, ofwel Amarant. De naam van scholenkolos Amarantis is een afgeleide daarvan. Na meerdere fusies werd Amarantis zo’n 7 jaar geleden een enorme onderwijsinstelling met tienduizenden leerlingen. En een verlies van 92 miljoen euro, zo werd vorig jaar pijnlijk duidelijk.

Politiek wil nog een Amarantis voorkomen

Trouw 14.02.2013 Er moeten snel maatregelen worden genomen om te voorkomen dat bestuurders in het onderwijs zich nogmaals zo schandalig gedragen als bij de omgevallen onderwijskolos Amarantis. Dat stellen D66 en PVV donderdag in reactie op het rapport van de commissie-Halsema.

Niet nog een Amarantis

Telegraaf 14.02.2013 Er moeten snel maatregelen worden genomen om te voorkomen dat bestuurders in het onderwijs zich nogmaals zo schandalig gedragen als bij de omgevallen onderwijskolos Amarantis. Dat stellen D66 en PVV donderdag in reactie op het rapport van de commissie-Halsema.

‘Eed voor bestuurders in onderwijs’

Trouw 14.02.2013 De kans is groot dat onderwijsbestuurders in de toekomst een eed moeten afleggen. Daarin beloven ze zich zo goed mogelijk te gedragen. Een bestuurder zou die eed op het moment van de benoeming af moeten leggen.

‘Eed voor schoolbestuur’

Telegraaf 14.02.2013 De kans is groot dat onderwijsbestuurders in de toekomst een eed moeten afleggen. Daarin beloven ze zich zo goed mogelijk te gedragen. Een bestuurder zou die eed op het moment van de benoeming af moeten leggen.

toga aan een kapstok

Bussemaker draagt deel dossier Amarantis over aan Openbaar Ministerie

RO 14.02.2013 Minister Jet Bussemaker (OCW) heeft een deel van het dossier Amarantis overgedragen aan het Openbaar Ministerie. Dat schrijft ze vandaag aan de Tweede Kamer in een reactie op het vervolgonderzoek ‘‘Niet onwettig, wel onwenselijk” van de Commissie Onderzoek Financiële Problematiek Amarantis. De commissie concludeert dat bij zeven van de acht onderzochte signalen geen sprake is van een vermoeden van strafbare feiten. Bij één signaal, een betaling van € 210.000, heeft de commissie dit op basis van het haar beschikbare onderzoeksmateriaal niet kunnen vaststellen omdat ze niet beschikt over voldoende bevoegdheden om dit volledig uit te zoeken. Dit is voor minister Bussemaker aanleiding om dit dossier over te dragen aan het Openbaar Ministerie.

‘Justitie aan zet bij Amarantis’

Trouw 14.02.2013  Justitie moet beoordelen of bij de inmiddels omgevallen onderwijskolos Amarantis sprake is geweest van vriendjespolitiek en fraude. Minister Jet Bussemaker van Onderwijs droeg donderdag een dossier over aan het Openbaar Ministerie dat in die richting wijst.

Bussemaker: justitie aan zet

Telegraaf 14.02.2013  Justitie moet beoordelen of bij de inmiddels omgevallen onderwijskolos Amarantis sprake is geweest van vriendjespolitiek en fraude. Minister Jet Bussemaker van Onderwijs droeg donderdag een dossier over aan het Openbaar Ministerie dat in die richting wijst.

ANP-21647615

Minister zet justitie op Amarantis en wil eed voor onderwijsbestuurders

NRC 14.02.2013 Het Openbaar Ministerie moet “de onderste steen boven krijgen” rondom mogelijke misstanden bij de omgevallen scholengroep Amarantis. Minister van Onderwijs Jet Bussemaker (PvdA) wil dat justitie doorgaat daar waar de bevoegdheden van de commissie-Halsema ophielden. Het gaat om een betaling van 210.000 euro aan een bouwbedrijf die mogelijk strafbaar is. Bussemaker gaat op advies van de commissie, die vandaag haar rapport presenteerde, met het onderwijsveld praten over de invoering van zo’n eed.

Bestuur Amarantis declareerde royaal maar binnen de wet

Elsevier 14.02.2013 De bestuurders en adviseurs van de failliete scholenkoepel Amarantis hielden er een ‘ongepast’ royale levensstijl op na, maar overtraden de wet niet. Mogelijk pleegden ze in een enkel geval een strafbaar feit, maar dat moet nog worden onderzocht. Dat blijkt uit het rapport van de commissie die onder leiding van Femke Halsema (GroenLinks) onderzoek deed naar het gedrag van de top van Amarantis.

De conclusie is opmerkelijk. In een concept-rapport in handen van De Volkskrant staat nog dat de schoolbestuurders zich schuldig zouden hebben gemaakt aan zelfverrijking. Maar volgens de krant zijn die belastende passages uit de eindversie van het rapport gehaald.

Bestuur Amarantis nét niet over de schreef

Trouw 14.02.2013 Het voormalig bestuur van de inmiddels omgevallen scholengemeenschap Amarantis heeft waarschijnlijk de wet niet overtreden. Maar netjes was het handelen van de bestuurders zeker niet, concludeert de onderzoekscommissie onder leiding van oud-GroenLinks voorzitter Femke Halsema donderdag. Over één dossier kon de commissie nog geen uitsluitsel geven.

Bestuur nét niet over de schreef

Telegraaf 14.02.2013  Het voormalig bestuur van de inmiddels omgevallen scholengemeenschap Amarantis heeft waarschijnlijk de wet niet overtreden. Maar netjes was het handelen van de bestuurders zeker niet, concludeert de onderzoekscommissie onder leiding van oud-GroenLinks voorzitter Femke Halsema donderdag. Over één dossier kon de commissie nog geen uitsluitsel geven.

Gerelateerde artikelen;

14-02: Bussemaker: justitie aan zet

11-12: ‘Jaarrekening scholen scherper’

06-12: Nog geen aangifte Amarantis

05-12: ‘Amarantis zaak van recherche’

05-12: VVD: accountant Amarantis mild beoordeeld

04-12: Vrees uitbraak ‘Amarantitis’

04-12: Topman Amarantis boos

Bestuur Amarantis ‘nét niet’ over de schreef

NU 14.02.2013  DEN HAAG – Het voormalig bestuur van de inmiddels omgevallen scholengemeenschap Amarantis heeft waarschijnlijk de wet niet overtreden.  Bekijk video – Maar netjes was het handelen van de bestuurders zeker niet, concludeert de onderzoekscommissie onder leiding van oud-GroenLinks voorzitter Femke Halsema donderdag. Over één dossier kon de commissie nog geen uitsluitsel geven.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Amarantis

Commissie-Halsema mild voor voormalig bestuurders Amarantis

 NRC 14.02.2013 De oud-bestuurders van de scholengroep Amarantis, die vorig jaar werd opgesplitst vanwege grote financiële problemen, hebben geen wetten overtreden. Wel was hun gedrag ongepast, stelt een rapport van een commissie onder leiding van voormalig GroenLinks-leider Femke Halsema. Volgens de commissie gaat het om marktconforme prijzen. Hij overwoog eerder juridische stappen omdat het maar schadelijk zou zijn voor zijn reputatie dat hij genoemd werd in verband met mogelijke zelfverrijking. Bij eerder onderzoek naar de ondergang van Amarantis was gebleken dat mogelijk sprake was van ‘onregelmatigheden’.

februari 15, 2013 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , | 9 reacties

Gerommel in de (semi)publieke sector

Rommel.

Na discussies over misstanden bij onderwijsgigant Amarantis en woningcorporatie Vestia die het vertrouwen in de sector en het aanzien van de overheid hebben aangetast, pleit Buijink voor effectievere sturing. Die moet zorgen voor sterke organisaties die hoge kwaliteit leveren en verspilling voorkomen. Ook dient de rol van het parlement bij privatisering duidelijker te worden.

Sinds 1 januari is de nieuwe Wet Normering Topinkomens van kracht voor functionarissen in de publieke en semipublieke sector. Volgens de NVZD was een wettelijk maximum niet nodig, omdat de branche zelf al een zogeheten ‘Beloningscode’ had ingesteld.

zie ook: Gedonder met topbestuurders in de zorg, het onderwijs, woningcorporaties en toezichthouders

Balkenendenorm

De rechtbank vindt dat zorgbestuurders die nu méér verdienen dan het nieuwe maximum, voldoende tegemoet worden gekomen omdat de nieuwe wet een overgangsregeling bevat. Vakbond Abvakabo FNV is blij met de uitspraak. De bond vindt dat belastinggeld voor de zorg aan de zorg moet worden besteed en niet aan ‘buitensporige salarissen van directeuren’.

zie ook: Ellende in het Haagse HagaZiekenhuis – voortgang

Lees ook verder in het NZa-dossier.

Klik door naar ons NZa-dossier.

Lees ook: 10 apr ‘NZa wilde verhaal klokkenluider in doofpot’

zie ook:  De Commissie-Borstlap oordeelt over de NZA

zie ook: Onderzoekscommissie: NZa moet op de schop– 01/09/14

Marktwerking in de zorg is vooral een machtsstrijd tussen politici

Elsevier 29.01.2015 Is een markt met vier spelers een markt? De zorgmarkt is gewoon een oligopolie – als het al geen kartel is. En het spel wordt niet gespeeld in ziekenhuizen of bij de zorgverzekeraars, maar op het Binnenhof.

Tot de eeuwwisseling probeerde de overheid de uitgaven voor de gezondheidszorg in toom te houden door het zorgaanbod te beperken. Het gevolg: lange wachtlijsten, die steeds meer ergernis wekten. Daarop werd besloten de teugels te laten vieren.

Alle remmen gingen los. Sommige delen van de zorgsector – de jeugdzorg en de psychische zorg, bijvoorbeeld – verdubbelden binnen tien jaar.

Lees ook…

Wouter Bos: zorgstelsel is eerder stalinisme dan marktwerking – Elsevier sprak met de voormalig minister en PvdA-leider

Het idee achter die Zorgverzekeringswet heette ‘marktwerking’ en de verzekeraars zouden daarvan de motor vormen. De zorgverzekeraars zouden onderling concurreren om hun klanten de beste zorg tegen de laagste prijs te bezorgen.

Dat hadden de zorgverzekeraars mooi geregeld. VVD’er Hans Wiegel was zeventien jaar de voorzitter van de samenwerkende zorgverzekeraars. Hij had vaak aan het bureau van achtereenvolgende ministers en staatssecretarissen gestaan met de belofte dat zijn bazen, de zorgverzekeraars, dolgraag wilden concurreren om Nederland betaalbare en goede zorg te bieden.

De enige echte markt in de zorg is een belangenmarkt. Geen wonder dat zorgverzekeraars en zorgaanbieders overal politici aan een touwtje hebben, tot in de Eerste Kamer toe. André Rouvoet (ChristenUnie) is als opvolger van Wiegel voorzitter van de zorgverzekeraars. Zijn bestuurslid Roger van Boxtel, ook bestuursvoorzitter van zorgverzekeraar Menzis, is senator voor D66. CDA’er Ab Klink zit in de directie van VGZ.

zie ook;

19 dec 2014 Val kabinet afgewend, onvrede over ‘list’ zorgwet

18 dec 2014 #Kerstcrisis: inderdaad is meer zicht op verzekeraars gewenst

23 dec 2014 Wat heeft VVD opeens tegen lagere topinkomens publieke sector?

Wouter Bos: zorgstelsel is eerder stalinisme dan marktwerking

Elsevier 18.06.2014 Het is grappig dat de liberale minister van Volksgezondheid Edith Schippers (VVD) het ene kartelakkoord na het andere sluit. ‘Dit is eerder stalinisme dan marktwerking.’ Dat zegt voormalig minister van Financiën en huidig VUmc-bestuursvoorzitter Wouter Bos (PvdA) deze week in Elsevier.

Verder:

Tweede Kamer wil uitleg over vacature NZa-voorzitter

NU 29.01.2015 De Tweede Kamer wil opheldering over de vacature voor een nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). In de vacature staat onder meer dat de kandidaat ervaring moet hebben bij minimaal twee ministeries.

Veel partijen zijn daarover verbaasd, omdat vorig jaar uit onderzoek juist bleek dat er een grote verwevenheid is tussen de NZa en ministeries.

ChristenUnie-leider Arie Slob, die van een blunder van formaat sprak, vroeg daarom donderdag een debat aan met minister Edith Schippers van Volksgezondheid. Daarvoor bleek onvoldoende steun, maar een meerderheid wilde wel dat Schippers eerst in een brief tekst en uitleg geeft.

Lees meer over: NZa

Gerelateerde artikelen;

Kamer wil uitleg over vacature NZa-voorzitter 

VK 29.01.2015 De Tweede Kamer wil opheldering over de vacature voor een nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Daarin staat onder meer dat de kandidaat ervaring moet hebben bij minimaal twee ministeries.

Veel partijen zijn daarover verbaasd, omdat vorig jaar uit onderzoek juist bleek dat er een te grote verwevenheid is tussen de NZa en ministeries. ChristenUnie-leider Arie Slob, die van een blunder van formaat sprak, vroeg daarom een debat aan met minister Edith Schippers (Volksgezondheid). Daarvoor bleek onvoldoende steun, maar een meerderheid wilde wel dat Schippers eerst in een brief tekst en uitleg geeft.

Kamer eist uitleg vacature NZa

Telegraaf 29.01.2015 De Tweede Kamer wil opheldering over de vacature voor een nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Daarin staat onder meer dat de kandidaat ervaring moet hebben bij minimaal twee ministeries.

Veel partijen zijn daarover verbaasd, omdat vorig jaar uit onderzoek juist bleek dat er een te grote verwevenheid is tussen de NZa en ministeries. ChristenUnie-leider Arie Slob, die van een blunder van formaat sprak, vroeg daarom donderdag een debat aan met minister Edith Schippers (Volksgezondheid). Daarvoor bleek onvoldoende steun, maar een meerderheid wilde wel dat Schippers eerst in een brief tekst en uitleg geeft.

NZa wil meer onderzoek naar zorgfraude

NU 12.12.2014 Er moet meer onderzoek komen naar mogelijke fraude in de zorg. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar onregelmatigheden in de zorg, maar er valt niet met zekerheid te zeggen of er bij de gevonden afwijkingen ook echt sprake is van overtredingen.

Dat is volgens de zorgautoriteit pas vast te stellen na nader onderzoek van bijvoorbeeld de verzekeraars, NZa of het Openbaar Ministerie (OM).

Het onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, is vrijdag naar buiten gebracht. In de zorg gaat jaarlijks zo’n 90 miljard euro om. In 2012 werd er voor ruim 800 miljoen euro aan onregelmatigheden opgespoord.

Lees meer over: NZa

Gerelateerde artikelen;

NZa: meer onderzoek nodig naar…

Telegraaf 12.12.2014 Er moet meer onderzoek komen naar mogelijke fraude in de zorg. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar onregelmatigheden in de zorg, maar er valt niet met zekerheid te zeggen of er bij de gevonden afwijkingen ook echt sprake is van overtredingen.

Zorgfraude

Dat is volgens de zorgautoriteit pas vast te stellen na nader onderzoek van bijvoorbeeld de verzekeraars, NZa of het Openbaar Ministerie (OM). Het onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, is vrijdag naar buiten gebracht, toen ook bekend werd dat de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) was langsgeweest bij het VU Medisch Centrum (VUmc) in Amsterdam en het Amphia Ziekenhuis in Breda voor een onderzoek naar de zorgregistratie in verband met declaratiefraude.

Meer onderzoek fraude zorg’

Telegraaf 12.12.2014  Er moet meer onderzoek komen naar mogelijke fraude in de zorg. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar onregelmatigheden in de zorg, maar er valt niet met zekerheid te zeggen of er bij de gevonden afwijkingen ook echt sprake is van overtredingen. Dat is volgens de zorgautoriteit pas vast te stellen na nader onderzoek van bijvoorbeeld de verzekeraars, NZa of het Openbaar Ministerie (OM). Het onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, is vrijdag naar buiten gebracht.

Bos: geen fraude in VUmc

Telegraaf 12.12.2014   Wouter Bos heeft alle vertrouwen in het personeel van het VU Medisch Centrum (VUmc) in Amsterdam, waar vrijdag een inval werd gedaan door de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) om een aantal verdachte declaraties. Hij gaat er vanuit dat er fouten zijn gemaakt, maar niet met opzet.

Dat zegt hij tegen RTL. VU-directeur Wouter Bos: “In dit ziekenhuis werkt niemand die beter wordt van frauderen. We gaan uit van een fout, maar niet van enige opzet.”

Gerelateerde artikelen;

12-12: NZa: meer onderzoek nodig naar zorgfraude

12-12: Fraudecontrole bij ziekenhuizen

Fraudecontrole bij VUmc

Telegraaf 12.12.2014  De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) is vrijdag langsgeweest bij het VU Medisch Centrum (VUmc) in Amsterdam en het Amphia Ziekenhuis in Breda voor een onderzoek naar de zorgregistratie. De ziekenhuizen hebben dat vrijdag gezegd. Een woordvoerster van het Openbaar Ministerie laat weten dat het gaat om een onderzoek naar vermoedelijke declaratiefraude.

Bij het VUmc richtte het onderzoek zich op de administratie van de afdeling kindergeneeskunde. Dat liet het medisch centrum vrijdag weten. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vermoedde in 2012 al dat er ,,onregelmatigheden” zaten in de registratie en declaratie van medische behandelingen op deze afdeling.

FIOD bezoekt twee ziekenhuizen om mogelijke fraude

NU 12.12.2014 De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) is vrijdag langs geweest bij het VU Medisch Centrum (VUmc) in Amsterdam en het Amphia Ziekenhuis in Breda voor een onderzoek naar de zorgregistratie. De ziekenhuizen hebben dat vrijdag gezegd.

Bij het VUmc richtte het onderzoek zich op de administratie van de afdeling kindergeneeskunde. Dat liet het medisch centrum vrijdag weten.

Lees meer over: VUmc Amsterdam

Gerelateerde artikelen;

Personeel VUmc moet fors bezuinigen 25-09-14

Fiscale opsporingsdienst bezoekt VUmc om mogelijke fraude

NRC 12.12.2014 De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst is vandaag bij het VU Medisch Centrum geweest voor een onderzoek naar de administratie van de afdeling kindergeneeskunde. In 2012 vermoedde de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) al onregelmatigheden in de registratie en declaratie van medische behandelingen bij deze afdeling, schrijft het medisch centrum.

Uit onderzoek naar de rekeningen van ziekenhuizen blijkt dat deze in 2012 en 2013 voor 276 miljoen euro aan verkeerde declaraties hebben gestuurd. 1,2 procent van de omzet werd niet correct gedeclareerd. Er wordt overlegd hoe dat geld terug moet naar de zorgverzekeraars, meldde minister Schippers (Volksgezondheid, VVD) gisteren. In dat onderzoek is geen fraude vastgesteld. De fouten zijn het gevolg van de ingewikkelde declaratieregels. LEES VERDER

Lees meer;

VANDAAG Invallen bij twee ziekenhuizen

11 DEC Weg vrij voor goedkeuring jaarrekening ziekenhuizen ›

10 APR Het NZa-dossier: wanorde bij de toezichthouder ›

17 APR NZa verzweeg alarmerende verliezen bij ziekenhuizen ›

11 FEB Miljoenenboete voor St. Antonius Ziekenhuis om foute declaraties ›

Verder:

Verscherpt toezicht kliniek EMC

Telegraaf 29.04.2015 De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft de kliniek voor plastische chirurgie EMC Bosch en Duin voor zes maanden onder verscherpt toezicht gesteld. De inspectie heeft onvoldoende vertrouwen in het handelen van de directie, maakte ze woensdag bekend.

De inspectie stelde tijdens bezoeken in het afgelopen jaar verschillende tekortkomingen vast, onder meer op het gebied van infectiepreventie, medische technologie, medicatieveiligheid en dossiervoering. De IGZ vindt dat hierdoor een risico bestaat voor de veiligheid van patiënten.

Ziekenhuis beter door kritiek

Telegraaf 18.04.2015 Alleen maar door naar elkaars aanpak en behandeluitkomsten te kijken, hebben zes grote Nederlandse opleidingsziekenhuizen de zorg voor hun patiënten met longkanker en prostaatkanker enigszins kunnen verbeteren.

Dat blijkt uit een zelfreflectie van deze medische centra binnen de landelijke ziekenhuisketen Santeon. Een van de verschillen die tot uitdrukking kwam, is, dat een patiënt met longkanker in een palliatief traject in het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven gemiddeld iets langer leeft (tot honderd dagen) dan in het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht/Nieuwegein.

‘Ziekenhuisfusies leiden tot flinke prijsstijgingen’

VK 17.04.2015 De ziekenhuisfusies van de laatste jaren kunnen leiden tot flinke prijsstijgingen in de zorg en slechtere bereikbaarheid van ziekenhuizen in de regio. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) houdt bij de meeste fuserende ziekenhuizen rekening met een prijsstijging van meer dan 5 procent.

De toezichthouder heeft een visie gepubliceerd over de versterking van het zorgstelsel, naar aanleiding van een discussie in de Tweede Kamer vandaag over de zorgplannen van minister Schippers.

Doordat de macht van de ziekenhuizen op de markt door fusies groter wordt, gaan ze hogere prijzen vragen aan de zorgverzekeraars. Die worden vervolgens doorberekend aan het het publiek, dat hogere premies moet betalen. De NZa vindt dat de prijsstijging niet meer mag zijn dan 5 procent. Volgens dit criterium hadden acht van de dertien ziekenhuisfusies van de laatste jaren niet goedgekeurd mogen worden.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Maak ziekenhuizen slanker en slimmer

Minister Schippers: stop de ziekenhuisfusies

Zorgteam RAZ onder toezicht

Telegraaf 03.04.2015 Een thuiszorgteam van zorginstelling RAZ staat de komende zes maanden onder verscherpt toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). De zorg is niet op orde en het lukt de zorgaanbieder niet om dit te verbeteren. Dat maakte IGZ vrijdag bekend.

Het team werkt voor het verzorgingshuis European Care Residence (ECR) Sibelius in Oss. Daar hebben cliënten een zelfstandige woonruimte en kunnen ze hulp en zorg krijgen als dat nodig is. Maar volgens de inspectie hebben medewerkers onvoldoende kennis en is er niet genoeg aandacht om de zorg blijvend te verbeteren. Hierdoor zijn er risico’s voor de cliënten die thuiszorg krijgen.

Ziekenhuizen mogen samengaan

Telegraaf 03.04.2015 Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) mag het streekziekenhuis Ommelander Ziekenhuis Groep (OZG) overnemen. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) vrijdag bekendgemaakt.

Door de overname verandert er weinig in de concurrentie tussen de ziekenhuizen in de regio, concludeert de ACM. Voor de zorgverzekeraars zijn er voldoende alternatieven in de omgeving, zoals het Martini Ziekenhuis in Groningen, het ziekenhuis van de Treant Zorggroep in Stadskanaal en de ziekenhuizen in Assen en Drachten.

Falende topman krijgt 2 ton mee

Telegraaf 02.04.2015  Ex-topman Paul Rademacher van zorginstelling ZorgSaam in Terneuzen krijgt een afkoopsom van ruim 238.000 euro.

Rademacher werd in september ontslagen omdat hij niet daadkrachtig genoeg bezuinigde. Hij liet ZorgSaam achter met een verlies van 25 miljoen euro en daardoor ontslag voor vierhonderd werknemers.

Gerelateerde artikelen;

16-02: ZorgSaam moet veld ruimen

Doorstart zorggroep Pasana

Telegraaf 01.04.2015  De vorig jaar failliet verklaarde Friese zorggroep Pasana maakt een doorstart. Alle tien verpleeg- en verzorgingshuizen worden overgenomen door de zorgorganisaties ZuidOostZorg en KwadrantGroep. Dat maakten de curatoren woensdag bekend. Met de overname is de ouderenzorg in Noordoost-Friesland voor de langere termijn gegarandeerd. Ook de werkgelegenheid blijft voor een ,,overgroot deel” behouden. In totaal werken meer dan duizend mensen in vaste dienst bij de zorginstelling.

Ziekenhuisfusie mag doorgaan

Den HaagFM 19.03.2015 Het Zoetermeerse LangeLand Ziekenhuis heeft toestemming gehad om te fuseren met de Reinier Haga Groep, dat nu nog het HagaZiekenhuis uit Den Haag en het Reinier de Graaf Gasthuis uit Delft omvat.

Eind maart vorig jaar werd al een intentieovereenkomst gesloten tussen de ziekenhuizen. Het was lange tijd onzeker of de fusie zou worden goedgekeurd door de Autoriteit Consument en Markt, die toezicht houdt op fusies tussen bedrijven in Nederland. Het bestuur van het ziekenhuis spreekt van een “historisch moment”, na een lange periode van onzekerheid.

Al jaren gaat het niet goed met het Zoetermeerse ziekenhuis. Onlangs nog werd duidelijk dat het LangeLand flinke financiële problemen heeft. Het kreeg toen al een onbekend geldbedrag van de Reinier Haga Groep. …lees meer

Overname LangeLand mag

Telegraaf 19.03.2015 Het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer mag worden overgenomen door de Reinier Haga Groep, waartoe het Haagse HagaZiekenhuis en het Reinier de Graaf Ziekenhuis in Delft behoren. Dit heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) donderdag bekendgemaakt. ACM vindt dat er met de aanwezigheid van omliggende ziekenhuizen voldoende concurrentie is.

Het is de bedoeling dat het noodlijdende LangeLand Ziekenhuis een zelfstandig basisziekenhuis blijft met een spoedeisende hulp. Het LangeLand leed de afgelopen jaren miljoenen euro’s verlies.

Gerelateerde artikelen;

18-09: ‘LangeLand overnemen mag’

27-02: Streep door overname ziekenhuis

RISICO’S FRAUDE IN DE ZORG GEMEENTEN ONDER DE LOEP

BB 19.03.2015 De risico’s voor fraude en oneigenlijk gebruik in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) en de jeugdzorg worden komend jaar in kaart gebracht. De gemeenten Schiedam, Gorinchem en Cromstrijen en de Drechtsteden nemen hierin het voortouw. De resultaten van het project moeten bruikbaar zijn voor alle gemeenten.

Naast een handreiking voor gemeenten hoe fraude kan worden voorkomen, zullen er ook aanbevelingen worden gedaan voor de opzet en organisatie van toezicht en handhaving. Maart volgend jaar moeten de projectresultaten beschikbaar zijn.

Van Rijn lost laatste problemen met pgb’s op

Trouw 03.03.2015 Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) heeft afspraken gemaakt met brancheorganisaties om de resterende problemen rond de uitbetaling van persoonsgebonden budgetten voor specifieke zorg op te lossen. Dat heeft zijn ministerie vandaag bekendgemaakt.

Per Saldo, de belangenorganisatie voor mensen met een pgb, en de Branchevereniging Kleinschalige zorg (BVKZ) hebben de knelpunten in kaart gebracht en samen met Van Rijn een plan van aanpak opgesteld. Zo gaan de belangenclubs onder meer met de Sociale Verzekeringsbank (SVB) fouten bij gemeenten, zorgkantoren en de SVB opsporen.

Van Rijn maakt afspraken om laatste problemen pgb’s op te lossen

NU 03.03.2015  Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) heeft afspraken gemaakt met brancheorganisaties om de resterende problemen rond de uitbetaling van persoonsgebonden budgetten voor specifieke zorg op te lossen. Dat heeft zijn ministerie dinsdag bekendgemaakt.

Per Saldo, de belangenorganisatie voor mensen met een pgb, en de Branchevereniging Kleinschalige zorg (BVKZ) hebben de knelpunten in kaart gebracht en samen met Van Rijn een plan van aanpak opgesteld.

Zo gaan de belangenclubs onder meer met de Sociale Verzekeringsbank (SVB) fouten bij gemeenten, zorgkantoren en de SVB opsporen.

Lees meer over: pgb’s Martin van Rijn

Gerelateerde artikelen;

Van Rijn lost laatste problemen met…

Telegraaf 03.03.2015 Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) heeft afspraken gemaakt met brancheorganisaties om de resterende problemen rond de uitbetaling van persoonsgebonden budgetten voor specifieke zorg op te lossen. Dat heeft zijn ministerie dinsdag bekendgemaakt.

Per Saldo, de belangenorganisatie voor mensen met een pgb, en de Branchevereniging Kleinschalige zorg (BVKZ) hebben de knelpunten in kaart gebracht en samen met Van Rijn een plan van aanpak opgesteld. Zo gaan de belangenclubs onder meer met de Sociale Verzekeringsbank (SVB) fouten bij gemeenten, zorgkantoren en de SVB opsporen.

Gerelateerde artikelen;

24-02: ‘Problemen pgb niet voorbij’

‘Duizenden pgb-declaraties nog niet uitbetaald’›

NRC 25.02.2015 Zo’n 24.000 declaraties van mensen met een persoonsgebonden budget (pgb) zijn nog niet uitbetaald. Dat schreef staatssecretaris Martin van Rijn gisteravond aan de Tweede Kamer.

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) verwacht op basis van de tot dusver verwerkte zorgovereenkomsten nog circa 44.000 declaraties te ontvangen. Volgens de SVB wordt nu 99 procent van de declaraties binnen vijf tot tien werkdagen betaald. Bij de 1 procent waar dat nog niet lukt, ontbreekt bijvoorbeeld een rekeningnummer, waardoor de SVB het geld niet kan overmaken.

Lees meer;

5 FEB Sorry, sorry, het wordt beter, zegt Van Rijn

3 FEB Ingreep voor oplossen probleem zorgdeclaraties

4 FEB Van Rijn biedt excuses aan om problemen met persoonsgebonden budget › 

3 FEB Staatssecretaris Van Rijn: iedereen met pgb kan nu declareren ›

29 JAN Kabinet wil fraude met pgb’s tegengaan door vaker te controleren ›

‘Problemen betaling pgb’s nog niet voorbij’

Trouw 24.02.2015 De problemen rond de uitbetaling van persoonsgebonden budgetten voor specifieke zorg zijn nog niet voorbij. Staatssecretaris Martin van Rijn schrijft dat vandaag aan de Tweede Kamer.

Sinds de afhandeling van declaraties binnen het persoonsgebonden budget begin januari werd overgenomen door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) zijn er problemen. Er waren achterstanden in de uitbetaling van declaraties, maar die zijn al wel grotendeels ingelopen. Problemen zijn er wel met nog niet verwerkte e-mails. Ook komen er op een speciaal telefoonnummer 6000 telefoontjes per dag binnen.

‘Problemen rond betaling pgb’s nog niet voorbij’

NU 24.02.2015 De problemen rond de uitbetaling van persoonsgebonden budgetten voor specifieke zorg zijn nog niet voorbij. Staatssecretaris Martin van Rijn schrijft dat dinsdag aan de Tweede Kamer.

Sinds de afhandeling van declaraties binnen het persoonsgebonden budget begin januari werd overgenomen door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) zijn er problemen.

Er waren achterstanden in de uitbetaling van declaraties, maar die zijn al wel grotendeels ingelopen. Problemen zijn er nog wel met niet verwerkte e-mails. Ook komen er op een speciaal telefoonnummer zesduizend telefoontjes per dag binnen.

Lees meer over: Martin van Rijn Pgb

Gerelateerde artikelen;

Zeeuwse reumatologen overhoop met ziekenhuis

NU 20.02.2015  Een pas opgericht Zeeuws reumacentrum heeft een kort geding aangespannen tegen het Admiraal de Ruyterziekenhuis in dezelfde provincie.

Reumatologen in het centrum, genaamd Reumazorg Zuid-West Nederland, werkten voorheen in het ziekenhuis. Via de rechter proberen ze af te dwingen dat het ziekenhuis hun een kopie geeft van zo’n 1500 patiëntendossiers.

Lees meer over: 

Admiraal de RuyterziekenhuisMiddelburg

Onderzoek inspectie na moord door GGZ-cliënt

NU 20.02.2015 De Inspectie voor de Gezondheidszorg doet nader onderzoek bij de GGZ-instelling Reinier van Arkel in Den Bosch omdat een doorgedraaide man vorig jaar de straat op werd gestuurd en daarna waarschijnlijk vrijwel meteen een moord pleegde.

Een woordvoerster van de inspectie heeft dat vrijdag bevestigd. Bronnen melden dat het onderzoek zich vooral richt op naleving van de procedures, maar de inspectie gaat daar niet op in.

 Lees meer over: Reinier van Arkel GGZ

Gerelateerde artikelen;

Ook man oud-COA-directeur Albayrak wordt vervolgd

AD 19.02.2015 De ontslagen oud-directeur van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), Nurten Albayrak, wordt vervolgd voor valsheid in geschrifte. Haar man moet zich later dit jaar ook voor de strafrechter verantwoorden; hij wordt beschuldigd van het beïnvloeden van een getuige door bedreiging. Persofficier van justitie Wouter Bos bevestigt dit in reactie op berichtgeving hierover door de NOS.

Lees ook;

Oud-COA-directeur Albayrak en man voor strafrechter

Trouw 19.02.2015 De ontslagen oud-directeur van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), Nurten Albayrak, wordt vervolgd voor valsheid in geschrifte. Haar man moet zich later dit jaar ook voor de strafrechter verantwoorden; hij wordt beschuldigd van het beïnvloeden van een getuige door bedreiging.

Persofficier van justitie Wouter Bos bevestigt dit in reactie op berichtgeving hierover door de NOS. Albayrak wordt ervan verdacht dat zij haar secretaresse en chauffeur heeft gevraagd om afspraken in haar elektronische agenda te veranderen om het privégebruik van haar dienstauto te verhullen.

Verwant nieuws;

Oud-COA-directeur Nurten Albayrak en echtgenoot vervolgd

NU 19.02.2015 De ontslagen oud-directeur van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), Nurten Albayrak, wordt vervolgd voor valsheid in geschrifte.

Haar man moet zich later dit jaar ook voor de strafrechter verantwoorden; hij wordt beschuldigd van het beïnvloeden van een getuige door bedreiging. Persofficier van justitie Wouter Bos bevestigt dit in reactie op berichtgeving hierover door de NOS.

Lees meer over: Nurten Albayrak

Gerelateerde artikelen

Albayrak en man vervolgd

Telegraaf 19.02.2015 De ontslagen oud-directeur van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), Nurten Albayrak, wordt vervolgd voor valsheid in geschrifte. Haar man moet zich later dit jaar ook voor de strafrechter verantwoorden; hij wordt beschuldigd van het beïnvloeden van een getuige door bedreiging.

Oud-COA-directeur Albayrak en man vervolgd

NRC 19.02.2015 De ontslagen oud-directeur van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), Nurten Albayrak, wordt vervolgd voor valsheid in geschrifte. Ook haar man moet zich voor de strafrechter verantwoorden, bevestigt een persofficier van justitie tegenover persbureau ANP. De man van Albayrak wordt verdacht van het beïnvloeden van een getuige door bedreiging.

Albayrak kwam in opspraak na een reportage van de NOS in september 2011. Daarin werd gesproken van “een angstcultuur” bij het COA. Anonieme klokkenluiders noemden hun algemeen directeur Albayrak “een despoot” en “geboren manipulator”. De commissie-Scheltema bevestigde dit beeld in grote lijnen. LEES VERDER

Lees meer;

VANDAAG Echtgenoot Albayrak wordt nu ook vervolgd

2014 Ontslag voormalig COA-baas Albayrak terecht › CARRIÈRE

2014 Rechter: COA mocht directeur Nurten Albayrak wegsturen

2012 Albayrak weg, Hermans beschadigd, Leers veilig

2012 Commissie: niet gelogen over salaris, maar wel over dienstauto

ICT-chaos kost ziekenhuis Den Bosch 24 miljoen euro

VK 18.02.2015 Het Jeroen Bosch ziekenhuis in Den Bosch heeft een schade opgelopen van 24 miljoen euro door een volkomen mislukt automatiseringsproject. Van die schade kan het hooguit 1,5 miljoen verhalen op het Portugese softwarebedrijf Alert, dat in gebreke bleef. In het contract uit 2008 staat dat dit bedrag de maximale schadevergoeding is.

Het ziekenhuis werkt nog grotendeels met de systemen van voor 2008.

Het Portugese bedrijf Alert zou de beide bestelde systemen leveren voordat het ziekenhuis in 2011 zou verhuizen naar een nieuw gebouw. Uiteindelijk heeft Alert volgens de woordvoerder echter helemaal niets geleverd. Het ziekenhuis werkt nog grotendeels met de systemen van voor 2008. Het heeft mensen moeten inhuren om de administratieve rompslomp beter te lijf te kunnen.

ICT-debacle kost ziekenhuis 24 miljoen

NU 18.02.2015 De schade die het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) heeft geleden door de mislukte invoering van het elektronisch patiëntendossier is opgelopen tot ruim 24 miljoen euro.

Maar vanwege een afspraak in het contract met de leverancier hoeft het Bossche ziekenhuis niet te rekenen op meer dan 1,5 miljoen euro schadevergoeding.

In totaal vier ziekenhuizen ruziën met het Portugese softwarebedrijf Alert over de mislukking van het softwareproject. Het gaat behalve het Jeroen Bosch Ziekenhuis om het TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg, Bernhoven in Uden en het Atrium MC in Zuid-Limburg.

Lees meer over: Jeroen Bosch Ziekenhuis

Ziekenhuizen in Gouda en Zoetermeer hebben grote financiële problemen

RTVWEST 18.02.2015 Het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda en het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer staan er financieel erg slecht voor. Ze bungelen onderaan een lijst die accountant BDO heeft opgesteld op basis van financiële prestaties van ziekenhuizen in Nederland.

Het Groene Hart krijgt als rapportcijfer een 3 en het LangeLand Ziekenhuis een 2,5. 1 op de 5 ziekenhuizen zit met geldproblemen, stelt BDO. Het gaat vooral om relatief kleine ziekenhuizen. Het is de vraag of deze instellingen dit jaar het hoofd boven water kunnen houden. Lees verder

Gerelateerde artikelen;

Onvoldoendes voor ziekenhuizen

Telegraaf 18.02.2015 Door scherpe contractering,  moeizame financiering en slecht bestuur hebben tientallen ziekenhuizen het moeilijk. Faillissementen lijken niet uit te kunnen blijven. Welk ziekenhuis staat er goed voor op basis van de meest recente jaarrekeningen?

Klik hieronder om te downloaden:

Accountantskantoor BDO presenteert in haar jaarlijkse Benchmark Ziekenhuizen de stresstest van instellingen op basis van de meest recente jaarrekeningen, die van 2013. Ziekenhuzien presenteerden die pas eind 2014. Uit de analyse van BDO blijkt dat ziekenhuizen ook in tijden met veel veranderende regels iets beter weten te presteren.

Twentse zorginstelling verliest kort geding tegen Van Rijn

NU 17.02.2015 Zorgorganisatie MEE Twente heeft al het personeel moeten ontslaan, maar staatssecretaris Martin van Rijn van VWS hoeft niet voor die kosten op te draaien. Dat is de uitkomst van het kort geding dat MEE Twente tegen de staatssecretaris had aangespannen.

De organisatie, voor steun aan mensen met een beperking, vond dat Van Rijn de kosten op zich moest nemen die het ontslag van MEE-personeel met zich meebrengt, of het probleem als verantwoordelijke voor het beleid in ieder geval op een andere manier moet oplossen.

Lees meer over: MEE Twente Martin van Rijn

Gerelateerde artikelen;

MEE Twente verliest kort geding

Telegraaf 17.02.2015 Zorgorganisatie MEE Twente heeft al het personeel moeten ontslaan, maar staatssecretaris Martin van Rijn van VWS hoeft niet voor die kosten op te draaien. Dat is de uitkomst van het kort geding dat MEE Twente tegen de staatssecretaris had aangespannen.

De organisatie, voor steun aan mensen met een beperking, vond dat Van Rijn de kosten op zich moest nemen die het ontslag van MEE-personeel met zich meebrengt, of het probleem als verantwoordelijke voor het beleid in ieder geval op een andere manier moet oplossen. Volgens MEE Twente zouden daar zelfs afspraken over zijn gemaakt. De kortgedingrechter vindt echter dat niet blijkt dat de staatssecretaris een toezegging heeft gedaan aan MEE Twente. De vordering is daarom dinsdag afgewezen.

Van Rijn: achterstand bij pgb’s is weggewerkt

Trouw 17.02.2015 De achterstand die eerder was opgelopen met persoonsgebonden budgetten (pgb’s), is weggewerkt. Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) heeft dat aan de Tweede Kamer geschreven. Eerder meldde Van Rijn dat er een achterstand was van circa 57.000 zorgovereenkomsten. Die zijn nu verwerkt, zo heeft de Sociale Verzekeringsbank (SVB) aan de bewindsman laten weten.

De SVB is sinds begin dit jaar verantwoordelijk voor de pgb’s en uitbetalingen aan zorgverleners. Die overgang ging gepaard met veel vertragingen. Eind januari ontstond er grote onrust over de pgb’s omdat veel budgethouders nog niet wisten of ze zorg konden declareren. Ze hadden nog geen groen licht van de SVB voor de contracten met hun zorgverleners.

ZorgSaam moet veld ruimen

Telegraaf 16.02.2015  De volledige raad van toezicht van de noodlijdende zorginstelling ZorgSaam moet het veld ruimen. Binnen de instelling is „onvoldoende draagvlak” voor de raad. De voorzitter heeft zijn functie en lidmaatschap al beëindigd. De andere leden gaan dat binnenkort doen, is maandag bekendgemaakt.

Momenteel loopt er een extern onderzoek naar het functioneren van de raad van toezicht, in verband met de ontstane financiële situatie. Op de resultaten wordt door de leden dus niet gewacht.

Rechter: notaris Slotervaartziekenhuis was partijdig

NRC 11.02.2015 De notaris die een omstreden transactie bij het Slotervaartziekenhuis goedkeurde, is daarvoor op zijn vingers getikt door de tuchtrechter. Niek Zaman, partner van kantoor Loyens & Loeff en hoogleraar notarieel recht, heeft “niet gehandeld als een zorgvuldig en onafhankelijk notaris”, zo heeft de Kamer voor het Notariaat van het ressort Den Haag vanmiddag geoordeeld. Zaman is een vooraanstaand notaris en auteur van diverse boeken over ondernemingsrecht.

De uitspraak is een overwinning voor de familie Erbudak die een machtsstrijd om het ziekenhuis voerde met een andere eigenaar. Twee jaar geleden werd de familie van voormalig ziekenhuisdirecteur Aysel Erbudak als aandeelhouder buitenspel gezet. Dat gebeurde met een truc waarbij de statuten van het ziekenhuis werden gewijzigd en de eigendom van het ziekenhuis wijzigde zonder dat de kleinere aandeelhouders daarvan op de hoogte waren. De oorspronkelijke eigenaar, met de familie Erbudak als indirecte aandeelhouder, zag zijn belang in het ziekenhuis door een uitgifte van nieuwe aandelen in één keer van 100 procent eigendom verwateren tot 0,36 procent.

Erbudak zelf is in 2013 als bestuursvoorzitter ontslagen. Zij werd onlangs veroordeeld tot het terugbetalen van 1,7 miljoen euro aan het ziekenhuis, omdat zij het ziekenhuis liet betalen voor privé-uitgaven van haar. Justitie onderzoekt daarnaast of strafrechtelijke vervolging van Erbudak voor onder meer valsheid in geschrifte, mogelijk is. MEER OP NRC Q

Lees ook: ‘Geld bij Slotervaartziekenhuis liep altijd door elkaar heen’

Stichting Driezorg onder verscherpt toezicht gesteld

NU 05.02.2015 De zorg in elf instellingen van Stichting Driezorg in Zwolle schiet ernstig tekort. Daarom is de instelling onder verscherpt toezicht gesteld van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

Stichting Driezorg biedt ouderenzorg op elf locaties in de regio Zwolle. Er wonen ongeveer zestienhonderd cliënten en er werken zo’n twaalfhonderd mensen.

Lees meer over: Stichting Driezorg Salland

Driezorg onder toezicht

Telegraaf 05.02.2015 De zorg in de elf instellingen van Stichting Driezorg in Zwolle schiet ernstig tekort. Ook is er geen vertrouwen in het bestuur om verbeteringen door te voeren. Daarom is de instelling onder verscherpt toezicht gesteld van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

Stichting Driezorg biedt ouderenzorg op elf locaties in de regio Zwolle. Er wonen ongeveer 1600 cliënten en er werken zo’n 1200 mensen.

Verscherpt toezicht Jeugdzorg

Telegraaf 05.02.2015  Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant is onder verscherpt toezicht geplaatst. Twee inspecties constateren dat de uitvoering van de kinderbescherming en jeugdreclassering niet op orde is. Bureau Jeugdzorg heeft dat donderdag zelf bekendgemaakt.

Interim-directeur Durk Kooistra laat weten dat het werk tijdens het verscherpt toezicht doorgaat. „De kwaliteit van het werk en de veiligheid van kinderen zijn voldoende gewaarborgd. Voldoende is echter niet goed genoeg. Wij zijn hard bezig met verbeteringen”, reageerde hij.

PVV wil meldplicht bij zorgfraude

Telegraaf 05.02.2015 De PVV wil dat zorgverleners die fraude signaleren verplicht worden dat te melden. Tweede Kamerlid Reinette Klever zal dat donderdag voorstellen in een Kamerdebat.

Volgens haar wordt al jaren grootscheeps gefraudeerd in de zorg. Klever wijst op internationale onderzoeken hiernaar en de ervaringen met de pgb-fraude. Gemiddeld wordt voor 7 procent gefraudeerd, dat is in totaal 5 miljard euro, aldus het Kamerlid.

Gerelateerde artikelen;

02-02: Erbudak gaat in beroep 

01-02: Met stofkam door pgb

21-01: Erbudak moet terugbetalen

12-12: Bos: geen fraude in VUmc

12-12: NZa: meer onderzoek nodig naar zorgfraude

VAN RIJN ZET VAART ACHTER OPLOSSEN PGB-PROBLEMEN

BB 04.02.2015 Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) heeft excuses gemaakt voor de onrust die is ontstaan door problemen met de uitbetaling van het persoonsgebonden budget, pgb. Door problemen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) hebben veel zorgverleners in januari geen salaris gezien.

Excuses
CDA, SP, PVV, GroenLinks, ChristenUnie en 50PLUS wilden dat de bewindsman excuses zou maken voor de ontstane chaos rond de uitbetaling van het pgb, waarmee mensen zelf hun zorg kunnen regelen. Tot januari kregen ze dat zorggeld op hun eigen rekening overgemaakt. In de nieuwe opzet gaan de aanvragen voor pgb’s via de gemeente of zorgverzekeraar, die de aanvraag indient bij de SVB. Na goedkeuring betaalt die het bedrag uit aan de zorgverleners.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Teruglezen pgb-debat: ‘Declaraties moeten binnen tien dagen betaald’

VK 04.02.2015 Tienduizenden zorgverleners die zorg leveren aan pgb-houders wachten nog op hun loon van januari. De Sociale Verzekeringsbank (SVB), de instantie die het verkeer tussen budgethouders en zorgverleners moet regelen, blijkt daar niet toe in staat. Door de poging van het kabinet om fraude met persoonsgebonden budgetten tegen te gaan, is het complexe radarwerk van 160 duizend pgb-houders vastgelopen. De Tweede Kamer debatteerde vandaag erover met staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid. De Volkskrant deed live verslag. Lees het hieronder terug.

Ombudsman onderzoekt perikelen pgb

NU 04.02.2015 De Nationale ombudsman gaat onderzoek doen naar de problemen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) rond het persoonsgebonden budget (pgb).

Een groot aantal zorgverleners heeft in januari geen geld ontvangen van de SVB als gevolg van een nieuw systeem. Onacceptabel, vindt de ombudsman.

Tot eind vorig jaar betaalden de budgethouders de zorgverlener uit hun pgb. Dat systeem is aangepast om fraude tegen te gaan. Sinds 1 januari regelt de SVB de uitbetaling van de zorgverleners. De verandering heeft echter geleid tot administratieve problemen. Veel mensen hebben hun geld nog niet ontvangen.

Lees meer over: Persoonsgebonden budget

Gerelateerde artikelen;

Van Rijn biedt excuses aan voor pgb-problemen

NU 04.02.2015 Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) heeft excuses gemaakt voor de onrust die is ontstaan door problemen met de uitbetaling van het persoonsgebonden budget, pgb. Dat zei hij woensdag tijdens het Kamerdebat over de problemen rond pgb’s.

Als gevolg van een systeemwijziging in de uitbetaling van het pgb heeft een groot aantal zorgverleners in januari geen geld ontvangen van de Sociale verzekeringsbank (SVB).

Tien dagen

Eerder zei de staatssecretaris dat de problemen over tien dagen opgelost moeten zijn. Maar hij begrijpt dat mensen met een pgb nu zeggen: eerst zien dan geloven.

Ook de Kamer volgt de ontwikkelingen op de voet. “Als het over tien dagen niet is geregeld dan staan we hier weer”, aldus Carla Dik (ChristenUnie).

Lees meer over: Zorg PGB

Gerelateerde artikelen;

Van Rijn biedt excuses aan om problemen met persoonsgebonden budget

NRC 04.02.2015 Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid heeft excuses aangeboden voor de onrust rond de uitbetaling van het persoonsgebonden budget (pgb). Door problemen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) kregen veel zorgverleners in januari geen salaris.

Voorheen kregen zorgverleners het zorggeld op hun eigen rekening overgemaakt, maar sinds januari gaan pgb-aanvragen via de gemeente of zorgverzekeraar. Zij dienen de aanvraag in bij de SVB, die het bedrag normaal gesproken na goedkeuring aan zorgverleners moet uitbetalen. LEES VERDER

Excuses Van Rijn om onrust pgb

Telegraaf 04.02.2015 Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) heeft excuses gemaakt voor de onrust die is ontstaan door problemen met de uitbetaling van het persoonsgebonden budget, pgb. Door problemen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) hebben veel zorgverleners in januari geen salaris gezien.

CDA, SP, PVV, GroenLinks, ChristenUnie en 50PLUS wilden dat de bewindsman excuses zou maken voor de ontstane chaos rond de uitbetaling van het pgb, waarmee mensen zelf hun zorg kunnen regelen. Tot januari kregen ze dat zorggeld op hun eigen rekening overgemaakt. In de nieuwe opzet gaan de aanvragen voor pgb’s via de gemeente of zorgverzekeraar, die de aanvraag indient bij de SVB. Na goedkeuring betaalt die het bedrag uit aan de zorgverleners.

Staatssecretaris poogt pgb-chaos te bezweren

VK 03.02.2015 Iedereen met een persoonsgebonden budget (pgb) kan declaraties over de zorgverlening in januari opsturen naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dat geldt ook voor budgethouders die nog niets hebben gehoord van de SVB of nog geen definitief akkoord hebben gekregen op ingestuurde aanvragen.

Zo’n vijftienduizend zorgverleners hebben nog geen salaris gekregen

Dat schrijft staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) maandagavond in een brief aan de Tweede Kamer. Hij reageert daarmee op de chaos die is ontstaan sinds de betalingen voor pgb-houders per 1 januari via de SVB lopen. Daardoor hebben duizenden zorgverleners eind vorige maand geen salaris ontvangen.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

#pgbalarm: hoe Twitter de pgb-chaos aan de kaak stelde

Kabinet voert fraudebestrijding pgb’s op

Tienduizenden pgb’s niet uitbetaald

‘Laatste kans’ nieuw pgb-systeem

Telegraaf 03.02.2015  Alle pgb-zorgverleners moeten uiterlijk eind deze week hun maandloon voor januari binnen hebben. Alle andere declaraties en facturen die deze week binnenkomen moeten voor het eind van volgende week betaald zijn. Is dat niet zo, dan heeft het nieuw ingevoerde systeem gefaald. Dat vindt belangenorganisatie voor mensen met een pgb (persoonsgebonden budget) Per Saldo. De organisatie zal er dan op aandringen dat het systeem, dat vanaf 1 januari is ingevoerd, wordt teruggedraaid.

‘Pgb-houders krijgen snel hun geld’

Trouw 03.02.2015 Iedereen met een persoonsgebonden budget (pgb) voor het inkopen van zorg kan nu bij de Sociale Verzekeringsbank declareren over januari. De SVB gaat de komende dagen extra hard aan de slag om de achterstanden weg te werken.

Staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid heeft dat gisteravond laten weten. De afgelopen dagen ontstond er grote onrust onder tienduizenden mensen met een pgb omdat ze hun zorggeld niet kregen van de SVB. Daardoor konden ze de zorgverleners niet betalen voor het in januari verrichte werk. De SVB is sinds dit jaar voor het eerst verantwoordelijk voor het uitbetalen van de budgetten.

Iedereen met pgb kan volgens Van Rijn nu declareren

NU 03.02.2015 Iedereen met een persoonsgebonden budget (pgb) voor het inkopen van zorg kan nu bij de Sociale Verzekeringsbank declareren over januari. De SVB gaat de komende dagen extra hard aan de slag om de achterstanden weg te werken.

Staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid heeft dat maandagavond laten weten. De afgelopen dagen ontstond er grote onrust onder tienduizenden mensen met een pgb omdat ze hun zorggeld niet kregen van de SVB.

Lees meer over: PGB Persoonsgebonden Budget

Gerelateerde artikelen;

Staatssecretaris Van Rijn: iedereen met pgb kan nu declareren›

NRC 03.02.2015 Iedereen met een persoonsgebonden budget (pgb) voor het inkopen van zorg kan nu bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) declareren over januari. Staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid (PvdA) heeft dat maandagavond laten weten. De SVB gaat de komende dagen extra hard aan de slag om de achterstanden weg te werken.

De afgelopen dagen ontstond er grote onrust onder tienduizenden mensen met een pgb omdat ze hun zorggeld niet kregen van de SVB. Daardoor konden ze de zorgverleners niet betalen voor het in januari verrichte werk. De SVB is sinds dit jaar verantwoordelijk voor het uitbetalen van de budgetten.

Lees meer;

13 JAN Zeventig gemeenten missen zorgdeadline

2014 Schippers: ondanks sneuvelen Zorgwet is pgb gegarandeerd › 

2004 Zelf kiezen van zorg levert heel veel papierwerk op › 

2011 Help uw medemens vaker, zegt het kabinet

2003 Huur je schoonmoeder in!

Pgb? Nu declareren

Telegraaf 02.02.2015 Iedereen met een persoonsgebonden budget (pgb) voor het inkopen van specifieke zorg kan nu bij de Sociale Verzekeringsbank declareren over januari. De SVB gaat de komende dagen extra hard aan de slag om de achterstanden weg te werken.

Staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid heeft dat maandagavond laten weten. De afgelopen dagen ontstond er grote onrust onder tienduizenden mensen met een pgb omdat ze hun zorggeld niet kregen van de SVB. Daardoor konden ze de zorgverleners niet betalen voor het in januari verrichte werk. De SVB is sinds dit jaar verantwoordelijk voor het uitbetalen van de budgetten.

‘Geld bij Slotervaartziekenhuis liep altijd door elkaar heen’

NRC 03.02.2015 In het Slotervaartziekenhuis liep het geld van het ziekenhuis, van de vennootschappen van vastgoedondernemer Jan Schram en van toenmalig directeur en aandeelhouder Aysel Erbudakallemaal door elkaar. Dat was jarenlang de manier van werken waardoor rechters nu denken dat Erbudak zich ten koste van het ziekenhuis heeft verrijkt. Dat zegt de voormalig bestuursvoorzitter in een interview dat Het Parool en NRC met haar hielden.

Erbudak moet inmiddels meer dan 4 miljoen euro terugbetalen aan het ziekenhuis en een andere betrokken voormalige werkgever, een bedrag dat ze niet zegt te hebben. Het openbaar ministerie onderzoekt oplichting en valsheid in geschrifte. MEER OP NRC Q

Hoger beroep ex-topvrouw Slotervaartziekenhuis tegen betalen 1,7 miljoen

NU 02.02.2015 Ex-bestuursvoorzitter Aysel Erbudak van het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank dat ze ruim 1,7 miljoen euro moet terugbetalen.

De rechter bepaalde eind januari dat ze daartoe verplicht is; volgens de rechtbank gaat het om geld dat zij tijdens haar bestuursvoorzitterschap onrechtmatig aan het ziekenhuis heeft onttrokken.

Erbudak zei maandagavond in het tv-programma Nieuwsuur het geld niet te hebben én ze ontkent dat ze zich het geld persoonlijk heeft toegeëigend.

Lees meer over: Aysel Erbudak SlotervaartziekenhuisAmsterdam

Gerelateerde artikelen

Erbudak in beroep tegen terugbetaling 1,7 miljoen

Trouw 02.02.2015 Ex-bestuursvoorzitter Aysel Erbudak van het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank dat ze ruim 1,7 miljoen euro moet terugbetalen. De rechter bepaalde eind januari dat ze daartoe verplicht is; volgens de rechtbank heeft Erbudak het geld tijdens haar bestuursvoorzitterschap onrechtmatig aan het ziekenhuis onttrokken.

Erbudak zei vanavond in het tv-programma Nieuwsuur het geld niet te hebben én ze ontkent dat ze zich het geld persoonlijk heeft toegeëigend. Erbudak werd in maart 2013 wegens conflicten ontslagen, volgens haar om valse redenen. Zij startte een proces tegen het ziekenhuis waarin zij schadevergoeding en achterstallig salaris van 1,9 miljoen euro eiste. Die vordering wees de rechtbank af.

Erbudak in beroep tegen betalen 1,7 miljoen aan Slotervaartziekenhuis›

NRC 02.02.2015  Ex-bestuursvoorzitter Aysel Erbudak van het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank dat ze ruim 1,7 miljoen euro moet terugbetalen.

De rechter bepaalde eind januari dat ze daartoe verplicht is; volgens de rechtbank gaat het om geld dat zij tijdens haar bestuursvoorzitterschap onrechtmatig aan het ziekenhuis heeft onttrokken.

Lees meer;

5:00 Dit melden andere media vandaag

8:58 ‘Geld bij Slotervaartziekenhuis liep altijd door elkaar heen’

2014 Erbudak van Slotervaartziekenhuis maakte ten onrechte 2,5 ton over › BINNENLAND

22 JAN Ex-directeur Erbudak moet ziekenhuis betalen

21 JAN Erbudak moet Slotervaartziekenhuis 1,7 miljoen terugbetalen › BINNENLAND

Erbudak gaat in beroep

Telegraaf 02.02.2015  Ex-bestuursvoorzitter Aysel Erbudak van het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank dat ze ruim 1,7 miljoen euro moet terugbetalen. De rechter bepaalde eind januari dat ze daartoe verplicht is; volgens de rechtbank gaat het om geld dat zij tijdens haar bestuursvoorzitterschap onrechtmatig aan het ziekenhuis heeft onttrokken.

Gerelateerde artikelen;

21-01: Erbudak moet terugbetalen

08-11: Zorgfraude voor rechter

05-11: Erbudak moet ziekenhuis terugbetalen

29-05: Onderzoek naar Erbudak

14-03: 137 banen weg bij ziekenhuis

Tienduizenden pgb’s niet uitbetaald

VK 02.02.2015 Er is veel onrust onder zorgverleners over de chaotische betaling van de persoonsgebonden budgetten (pgb’s). De Sociale Verzekeringsbank (SVB) zou een groot deel van de 250 duizend pgb’s nog niet hebben uitbetaald. Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid stuurt hierover vandaag een brief naar de Tweede Kamer.

De SVB is sinds januari verantwoordelijk voor het uitbetalen van de budgetten waarmee mensen zorg kunnen inkopen, maar loopt achter met de administratie. Hierdoor zijn tienduizenden zorgverleners niet betaald voor het in januari verrichte werk.

MEER ZORG;

#pgbalarm: hoe Twitter de pgb-chaos aan de kaak stelde

Mede-uitvinder anticonceptiepil overleden

Oplossing in de maak tussen VGZ en weigerartsen

BEKIJK HET HELE DOSSIER

‘GROTE PROBLEMEN RONDOM UITBETALEN PGB’

BB 31.01.2015 Er is veel onrust over de chaotische uitbetaling – en het uitblijven daarvan – van pgb zorgverleners door de SVB. Hoe groot de problemen rondom 250 duizend betalingen zijn, is nog onduidelijk maar volgens de belangenvereniging van mensen met een pgb Per Saldo is het probleem ’veel groter dan gedacht’. Staatssecretaris Van Rijn stuurt maandag een brief naar de Kamer.

Trending

Per Saldo zegt samen met de Sociale Verzekeringsbank druk doende te zijn de problemen zo snel mogelijk op te lossen. Ondertussen is het onderwerp #pgbalarm trending op twitter. CDA en D66 vragen al langer om een Kamerdebat en hopen dat het volgende week zover komt. Kamerleden trokken de afgelopen tijd al vaker aan de bel getrokken, maar tot een Kamerdebat kwam het nog niet. SP-Kamerlid Renske Leijten zegt nu dat haar mailbox volstroomt met verhalen van mensen die geen geld hebben gekregen. CDA-Kamerlid Mona Keijzer vindt dat de omvang van de doelgroep onderschat is, dat voor de omschakeling niet genoeg tijd is uitgetrokken en dat de ICT van de SVB niet op orde was ‘En nu zitten budgethouders met gebakken peren’, twitter ze.

Te laat

Sinds dit jaar gebeurt de uitbetaling van persoonsgebonden budgetten (pgb) niet meer aan de cliënt, maar aan de Sociale Verzekeringsbank. Die moet vervolgens de zorgverleners uitbetalen. Dit om fraude tegen te gaan. Gemeenten en zorgontvangers moesten voor 1 januari de benodigde gegevens bij de SVB melden. Maar zowel veel zorgaanvragers als veel gemeenten waren te laat met het aanleveren van die gegevens. Begin december had 10 procent van de zorgontvangers zich nog niet gemeld bij de SVB met zijn zorgovereenkomst. De toekenningsberichten van 68 gemeenten waren begin januari nog niet binnen. Over de reden van de te late inlevering of over de vraag of inmiddels alle gegevens wel naar de SVB gestuurd zijn, laat de VNG zich niet uit.

Noodscenario

Om te voorkomen dat tienduizenden mensen niet uitbetaald kregen, stelde de SVB op voorspraak van het ministerie van VWS half januari een noodscenario in werking. Daar waar de gegevens nog niet volledig binnen waren of de toekenningsberichten van gemeenten ontbraken, zou de SVB toch tot uitbetaling overgaan. De verantwoording zou achteraf plaatsvinden.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Met stofkam door pgb

Telegraaf 01.02.2015 Er moet een diepgravend onderzoek komen naar een groep van vele duizenden mensen die afzag van de aanvraag van een persoonsgebonden budget (pgb) voor zorggeld.

Deze mensen deden een aanvraag, maar lieten niets meer van zich horen nadat de regels om een pgb te krijgen, waren aangescherpt. Dat vindt coalitiepartij VVD, die hier komende week om zal vragen in een groot debat over zorgfraude.

Gerelateerde artikelen;

31-01: Versobering en wachtlijsten bij wijkverpleging

30-01: ‘Banen voor de zwakkeren’

30-01: ‘Ga eindelijk eens regeren’

29-01: ‘Verziekte mentaliteit’

29-01: Massale fraude met pgb’s

22-01: ‘Mogelijk miljoenenfraude’ 

‘Maak voor een heldere keuze nog maar twee zorgpolissen’

Trouw 29.01.2015 GroenLinks wil een einde maken aan de wirwar van zorgpolissen. In de toekomst moet er volgens deze partij per zorgverzekeraar slechts keuze zijn uit twee mogelijkheden: de naturapolis, waarbij alleen gecontracteerde zorg volledig wordt vergoed, of de restitutiepolis, die de verzekerde het recht geeft op volledige vergoeding van alle zorg. Bij beide varianten zou het mogelijk moeten zijn een meerjarenpolis af te sluiten.

Ook mensen die goed ingevoerd zijn in de zorg, komen er niet uit. Er is een wirwar aan mogelijkheden.

GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet zal dit vandaag voorstellen tijdens een Kamerdebat over de regierol van de verzekeraars. Daarover organiseerde Ellemeet vorige week in de Kamer een hoorzitting

GroenLinks wil aantal zorgpolissen beperken

NU 29.01.2015 GroenLinks wil het aantal polissen per zorgverzekeraar beperken. De goedkope budgetpolis moet verdwijnen. Tweede Kamerlid Corinne Ellemeet zal dat donderdag voorstellen in een debat met minister Edith Schippers van Volksgezondheid.

Ze wil zo de macht van zorgverzekeraars aan banden leggen. Volgens Ellemeet is er nu “geen echte keuzevrijheid maar schijnkeuzevrijheid voor de verzekerde. Mensen zien door de bomen het bos niet meer en worden door zorgverzekeraars gelokt met cadeautjes en misleidende informatie.”

‘Zorgpolissen beperken

Telegraaf 29.01.2015 GroenLinks wil het aantal polissen per zorgverzekeraar beperken. De goedkope budgetpolis moet verdwijnen. Tweede Kamerlid Corinne Ellemeet zal dat donderdag voorstellen in een debat met minister Edith Schippers (Volksgezondheid). Ze wil zo de macht van zorgverzekeraars aan banden leggen.

Volgens Ellemeet is er nu „geen echte keuzevrijheid maar schijnkeuzevrijheid voor de verzekerde. Mensen zien door de bomen het bos niet meer en worden door zorgverzekeraars gelokt met cadeautjes en misleidende informatie.

MEER HUISBEZOEK TEGEN PGB-FRAUDE

BB 29.01.2015 Om fraude met zorggeld aan te pakken wil staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) dat medewerkers van het zorgkantoor vaker langsgaan bij mensen met een persoonsgebonden budget (pgb). Voor meer huisbezoeken is 5 miljoen euro beschikbaar.

GERELATEERDE ARTIKELEN

Fraude.

Bij een fraudecontrole is gebleken dat er op grote schaal wordt gefraudeerd met persoonsgebonden budgetten (pgb).

Dertigduizend Nederlanders met een pgb kregen de afgelopen twee jaar een huisbezoek van controleurs. In 7 procent van de gevallen werd er vermoedelijk gefraudeerd, meldt De Telegraaf. Staatssecretaris Martin van Rijn (PvdA, Volksgezondheid) zal dit vandaag bekendmaken.

In veel gevallen was er ook sprake van slechte zorg, zoals verwaarlozing van patiënten. Vaak waren de verdachten bemiddelingsbureaus of zorgverleners die patiënten helpen. Om fraude te voorkomen wil Van Rijn dat medewerkers van zorgkantoren vaker langsgaan bij patiënten met een pgb. Jaarlijks wordt er zo’n 2,5 miljard euro aan pgb’s verstrekt.

Huisbezoek belangrijker in bestrijding fraude pgb

RO 29.01.2015 Huisbezoeken aan zowel bestaande als nieuwe houders van een persoonsgebondenbudget (pgb) worden belangrijker in de bestrijding van fraude met het pgb. Tevens krijgen de bezoeken een grotere rol in de voorlichting van budgethouders.

Voor de huisbezoeken is de komende jaren 5 miljoen euro beschikbaar. Dat schrijft staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) vandaag aan de Tweede Kamer. ‘Huisbezoeken hebben hun nut bewezen. We gaan ermee door en schakelen een tandje bij.’

Zie ook;

Van Rijn wil meer huisbezoek tegen pgb-fraude

NU 29.01.2015 Om fraude met zorggeld aan te pakken wil staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) dat medewerkers van het zorgkantoor vaker langsgaan bij mensen met een persoonsgebonden budget (pgb).

Voor meer huisbezoeken is 5 miljoen euro beschikbaar. Een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid bevestigt donderdag berichtgeving daarover in De Telegraaf.

Er zou “op grote schaal gesjoemeld” worden met de pgb voor het inkopen van zorg. Bij een van de grootste fraudecontroles ooit lijkt er in een op de veertien gevallen iets niet in de haak.

Lees meer over: Pgb Fraude

Gerelateerde artikelen

Massale fraude met pgb’s

Telegraaf 29.01.2015 Bij een van de grootste fraudecontroles in de Nederlandse geschiedenis is gebleken dat op grote schaal wordt gesjoemeld met persoonsgebonden budgetten voor het inkopen van zorg. In één op de veertien gevallen lijkt er sprake van fraude.

Van Rijn wil meer huisbezoek tegen pgb-fraude

NU 29.01.2015 Om fraude met zorggeld aan te pakken wil staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) dat medewerkers van het zorgkantoor vaker langsgaan bij mensen met een persoonsgebonden budget (pgb).

Voor meer huisbezoeken is 5 miljoen euro beschikbaar. Een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid bevestigt donderdag berichtgeving daarover in De Telegraaf.

Er zou “op grote schaal gesjoemeld” worden met de pgb voor het inkopen van zorg. Bij een van de grootste fraudecontroles ooit lijkt er in een op de veertien gevallen iets niet in de haak.

Lees meer over: Pgb Fraude

Gerelateerde artikelen;

Kabinet wil fraude met pgb’s tegengaan door vaker te controleren

NRC 29.01.2015 Mensen met een persoonsgebonden budget (pgb) moeten in de toekomst vaker worden gecontroleerd, om te kijken of ze wel recht hebben op geld uit de zorgpot. Het kabinet trekt per jaar 5 miljoen euro uit om extra controles te bekostigen. Dat schrijft staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid vandaag aan de Tweede Kamer.

Volgens Van Rijn hebben de huisbezoeken van de afgelopen jaren “hun nut bewezen” in de strijd tegen pgb-fraude. “We gaan ermee door en schakelen een tandje bij”, zo laat hij weten. Sinds 2012 hebben medewerkers van zorgkantoren ongeveer 30.000 huisbezoeken afgelegd. Bij 2100 bezoeken was mogelijk sprake van fraude. LEES VERDER

Lees meer;

13 JAN Zeventig gemeenten missen zorgdeadline

2014 Schippers: ondanks sneuvelen Zorgwet is pgb gegarandeerd › BINNENLAND

2003 Huur je schoonmoeder in!

2010 Het eigen budget werd kostenpost

2011 Kabinet grijpt fors in bij persoonsgebonden budget ›

Ondernemer verleende maandenlang zorg zonder toezicht

NRC 26.01.2015 Het is nog altijd mogelijk een zorginstelling te beginnen zonder gepast overheidstoezicht. De in december gesloten Almeerse thuiszorgorganisatie TCC Zorg kon maandenlang thuiszorg en verpleging verlenen zonder toezicht door de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Twee jaar geleden beloofde minister Schippers (Zorg) dat iedere nieuwe zorgonderneming binnen vier weken na de start gecontroleerd zou worden door de inspectie. TCC kwam daar echter eenvoudig onderuit, door te verzwijgen dat het al zorg verleende. Pas toen de inspectie signalen ontving van (oud-)medewerkers over slechte zorg, kwam het er achter dat TCC al was gestart met thuiszorg.  LEES VERDER

Riant salaris onderwijsbobo’s

Telegraaf 24.01.2015 De voorzitters van de werkgeversverenigingen MBO-raad, Vereniging Hogescholen en VSNU verdienden in 2013 meer dan een ministersalaris van 178 duizend euro.

Hier wordt de pensioenbijdrage en onkostenvergoeding opgeteld, zo staat in de jaarrekeningen over 2013 en aanvullende informatie die de Algemene Onderwijsbond in het Onderwijsblad bekend maakt.

PGB-frauder Nieuwegein heeft enorm strafblad

AD 24.01.2015 Ondanks zijn strafblad heeft Nieuwegeiner Marinus Koetzier (51) twee jaar de beschikking gehad over de zorgbudgetten van tientallen cliënten. Achmea Zorgkantoor, die de persoonsgebonden budgetten (pgb’s) verstrekte, wist niets van zijn verleden en ging met zijn bedrijf Me-Care in zee.

Toen bleek dat rekeningen die Me-Care indien niet klopten en de zorginstelling declaraties niet kon verantwoorden, startte Achmea een onderzoek en stopte zomer vorig jaar de betaling van de persoonsgebonden budgetten van de cliënten, jongeren met psychische of verslavings-problemenen ouderen met fysieke beperkingen.

Sionsberg 2.0 maandag open

Telegraaf 23.01.2015 Voormalig ziekenhuis De Sionsberg in Dokkum is officieel doorgestart en wordt medisch centrum Sionsberg 2.0, maakten de curatoren en nieuwe eigenaren vrijdag bekend. Maandag gaat het centrum in de nieuwe vorm open, meldde curator Hans Silvius.

De Sionsberg 2.0 is geen ‘klassiek’ ziekenhuis meer: de bedden zijn verdwenen. Als patiënten langer zorg nodig hebben, moeten ze naar Leeuwarden of Drachten.In het medisch centrum kunnen mensen terecht voor de huisarts, poliklinische en dagbehandelingen op gebied van cardiologie, neurologie, longgeneeskunde, dermatologie, chirurgie, interne geneeskunde, urologie, gyneacologie en kaakchirurgie. Voor oogheelkunde, orthopedie en KNO kunnen patiënten niet in Dokkum terecht, maar de Sionsberg 2.0 verzorgt wel de voor- en nazorg, zodat niet al te veel heen en weer gereisd hoeft te worden.

Gerelateerde artikelen;

06-01: Ziekenhuis Sionsberg toch gered

05-01: De Sionsberg blijft open

24-12: ‘Goede kans op doorstart De Sionsberg’

15-12: ‘De Sionsberg kan verder’

10-12: ‘Curator Sionsberg aan zet’

10-12: Artsen blij met plan doorstart

MOGELIJK VOOR MILJOENEN MET PGB’S GEFRAUDEERD

BB 22.01.2015 Zorginstelling Me Care uit Nieuwegein heeft mogelijk voor 2 miljoen euro gefraudeerd met pgb’s (persoonsgebonden budget) van cliënten. Zorgverzekeraar Achmea heeft donderdag berichtgeving daarover van RTV Utrecht bevestigd.

Oud-cliënten moeten terugbetalen

Een woordvoerster van Achmea meldt dat er momenteel een vermoeden van fraude is door de instelling die zich bezighield met onder meer probleemjongeren. De zorginstelling had namens 46 cliënten pgb’s aangevraagd, maar dit geld zou niet goed besteed zijn. De oud-cliënten van de zorginstelling moeten de pgb’s nu terugbetalen aan het zorgkantoor, liet de zegsvrouw weten. De omroep meldt dat de gemeente Nieuwegein al sinds 2012 op de hoogte was van de onregelmatigheden.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Achmea: Miljoenenfraude met pgb’s in Nieuwegein

AD 22.01.2015 De inmiddels opgedoekte zorginstelling Me-Care in Nieuwegein wordt verdacht van een miljoenenfraude met budgetten die aan haar cliënten waren toegekend. Enkele tientallen Nieuwegeiners zijn daarvan de dupe. Zij moeten soms 10.000 tot 15.000 euro aan verstrekte persoonsgebonden budgetten (pgb’s) terugbetalen. In één geval gaat het zelfs om 80.000 euro.

,,Schrijnend natuurlijk,” aldus mr. E. Osinga. Hij treedt op namens ongeveer dertig voormalige zorgcliënten van Me-Care. ,,We hebben het hier over kwetsbare mensen, die het natuurlijk nooit gaat lukken dit soort bedragen op te hoesten. Goede zorg is wat zij nodig hadden, maar zij dreigen er door dit alles vooral een heel zware financiële zorg bij te krijgen.”

‘Mogelijk miljoenenfraude’

Telegraaf 22.01.2015 orginstelling Me Care uit Nieuwegein heeft mogelijk voor 2 miljoen euro gefraudeerd met pgb’s (persoonsgebonden budget) van cliënten. Zorgverzekeraar Achmea heeft donderdag berichtgeving daarover van RTV Utrecht bevestigd.

Volgens een woordvoerster van Achmea is er momenteel een vermoeden van fraude door de instelling die zich bezighield met onder meer probleemjongeren. De zorginstelling had namens 46 cliënten pgb’s aangevraagd, maar dit geld zou niet goed besteed zijn. De oud-cliënten van de zorginstelling moeten de pgb’s nu terugbetalen aan het zorgkantoor, liet de zegsvrouw weten. Volgens haar loopt er een onderzoek door het Openbaar Ministerie (OM) naar de zaak.

Mensen die zorg nodig hebben kunnen aanspraak maken op een persoonsgebonden budget. Zij kunnen de aanvraag hiervan aan een instelling overlaten.

Hardere aanpak onbehoorlijk bestuur en wanbeleid

RO 22.01.2015 Minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn (beiden VWS) willen een hardere aanpak van onbehoorlijk bestuur en wanbeleid in de zorg. Dit schrijven zij vandaag aan de Tweede Kamer. Ondanks dat bestuurders en toezichthouders in de zorg al een belangrijke professionaliseringslag hebben gemaakt, blijkt uit verschillende incidenten dat slecht bestuur en onvoldoende intern toezicht op een zorgaanbieder gevolgen kunnen hebben voor de kwaliteit, veiligheid en continuïteit van de zorg. Om de kwaliteit van het bestuur en intern toezicht te verbeteren, komt er onder meer een verplichte accreditatie en registratie van zorgbestuurders.

Documenten en publicaties: Aanbiedingsbrief verslag schriftelijk overleg over brief Goed Bestuur in de zorg

Kabinet gaat slechte zorgbestuurder harder aanpakken

NU 22.01.2015 Het kabinet neemt maatregelen om te voorkomen dat zorgbestuurders er een potje van kunnen maken. Onbehoorlijk bestuur en wanbeleid bij zorginstellingen worden harder aangepakt.

Een verplichte registratie en accreditatie van zorgbestuurders moet leiden tot beter toezicht en betere kwaliteit van bestuurders.

Dat schrijven minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn (beiden van Volksgezondheid) donderdag aan de Tweede Kamer.

Woensdag werd bekend dat ex-topvrouw Aysel Erbudak van het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis ruim 1,7 miljoen euro moet terugbetalen. Het gaat om geld dat zij tijdens haar bestuursvoorzitterschap op onrechtmatige wijze aan het ziekenhuis heeft onttrokken.

Lees meer over: Zorg

Slechte zorgbestuurder harder aanpakken

Telegraaf 22.01.2015 Het kabinet neemt maatregelen om te voorkomen dat zorgbestuurders er een potje van kunnen maken. Onbehoorlijk bestuur en wanbeleid bij zorginstellingen worden harder aangepakt. Een verplichte registratie en accreditatie van zorgbestuurders moet leiden tot beter toezicht en betere kwaliteit van bestuurders.

Dat schrijven minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn (beiden van Volksgezondheid) donderdag aan de Tweede Kamer. Ze komen in actie na diverse incidenten waaruit volgens hen blijkt dat „slecht bestuur en onvoldoende intern toezicht gevolgen kunnen hebben voor de kwaliteit, veiligheid en continuïteit van de zorg”.

‘Kat-en-muisspel’ rond claim Slotervaartziekenhuis

VK 21.01.2015 Aysel Erbudak, voormalig bestuursvoorzitter van het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis moet 1,7 miljoen euro terugbetalen aan haar voormalige werkgever. Maar of ze dat ook doet is zeer de vraag. Zij heeft haar vennootschap Meromi Participaties ontbonden, en blijkt zelf geëmigreerd naar Turkije.

Het vonnis lijkt een demasqué van Erbudak.

De advocaat van het ziekenhuis, Mark Elkhuizen, noemt het een ‘kat-en-muisspelletje’ dat door Erbudak wordt gespeeld. Hij ontdekte de opheffing van Erbudaks bv en haar emigratie toen hij in het kader van andere procedures beslag wilde leggen op haar bezittingen, haar inkomsten en haar vorderingen. Nu ze in Turkije woont, wordt beslag leggen een stuk ingewikkelder. Volgens Elkhuizen is in Nederland alleen haar woning terug te vinden. ‘Maar daar rust een hypotheek op, dus daar hebben we niets aan’, zegt hij.

Omstreden ex-topvrouw Erbudak moet 1,7 miljoen terugbetalen

Parool 21.01.2015 Ex-bestuursvoorzitter Aysel Erbudak van het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis moet ruim 1,7 miljoen euro terugbetalen. Het gaat om geld dat zij tijdens haar bestuursvoorzitterschap onrechtmatig aan het ziekenhuis heeft onttrokken. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam vandaag bepaald. Erbudak overweegt in hoger beroep te gaan.

Erbudak werd in maart 2013 wegens conflicten ontslagen, volgens haar om valse redenen. Zij startte een proces tegen het ziekenhuis waarin zij schadevergoeding en achterstallig salaris van 1,9 miljoen euro eiste. Die vordering wijst de rechtbank af.

Omstreden ex-topvrouw Erbudak moet 1,7 miljoen terugbetalen

Trouw 21.01.2015 Ex-bestuursvoorzitter Aysel Erbudak van het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis moet ruim 1,7 miljoen euro terugbetalen. Het gaat om geld dat zij tijdens haar bestuursvoorzitterschap onrechtmatig aan het ziekenhuis heeft onttrokken. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam vandaag bepaald. Erbudak overweegt in hoger beroep te gaan.

Erbudak werd in maart 2013 wegens conflicten ontslagen, volgens haar om valse redenen. Zij startte een proces tegen het ziekenhuis waarin zij schadevergoeding en achterstallig salaris van 1,9 miljoen euro eiste. Die vordering wijst de rechtbank af.

Ex-topvrouw Slotervaartziekenhuis Erbudak moet 1,7 miljoen betalen

NU 21.01.2015 Ex-topvrouw Aysel Erbudak van het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis moet ruim 1,7 miljoen euro terugbetalen.

Het gaat om geld dat zij tijdens haar bestuursvoorzitterschap op onrechtmatige wijze aan het ziekenhuis heeft onttrokken. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam woensdag bepaald.

Erbudak werd in maart 2013 vanwege conflicten ontslagen. Volgens haar was het ontslag om valse redenen gegeven, waarop zij een procedure tegen het ziekenhuis aanspande. Zij eiste een schadevergoeding en achterstallig salaris van 1,9 miljoen euro. Die vordering wijst de rechtbank af.

Lees meer over: Aysel Erbudak

Gerelateerde artikelen;

Erbudak moet terugbetalen

Telegraaf 21.01.2015 Ex-topvrouw Aysel Erbudak van het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis moet ruim 1,7 miljoen euro terugbetalen. Het gaat om geld dat zij tijdens haar bestuursvoorzitterschap op onrechtmatige wijze aan het ziekenhuis heeft onttrokken. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam woensdag bepaald.

Erbudak werd in maart 2013 wegens conflicten ontslagen, volgens haar om valse redenen. Zij startte een proces tegen het ziekenhuis waarin zij schadevergoeding en achterstallig salaris van 1,9 miljoen euro eiste. Die vordering wijst de rechtbank af.

Gerelateerde artikelen;

29-05: Onderzoek naar Erbudak

14-03: 137 banen weg bij ziekenhuis

14-03: Erbudak begint weer zaak tegen Slotervaart

02-01: Verkoop Slotervaartziekenhuis rond

20-12: Verkoop Slotervaartziekenhuis kan doorgaan

18-12: ‘Slotervaartziekenhuis op rand faillissement’

13-12: Samenwerking ziekenhuizen

13-12: Erbudak legt beslag op Slotervaartziekenhuis

18-11: Loek Winter wil Slotervaartziekenhuis kopen

Ex-topvrouw Erbudak moet Slotervaart 1,7 miljoen betalen

Elsevier 21.01.2015 Ex-bestuursvoorzitter van het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis Aysel Erbudak moet ruim 1,7 miljoen euro terugbetalen. Het gaat hierbij om geld dat zij tijdens haar bestuursvoorzitterschap op onrechtmatige wijze aan het ziekenhuis heeft onttrokken.

Dat heeft de Rechtbank Amsterdam woensdag bepaald. Erbudak (46) werd in maart 2013 vanwege ‘conflicten’ ontslagen. Volgens haarzelf was het ontslag ongegrond, waarop zij een procedure tegen het ziekenhuis aanspande. Ze eiste daarbij een schadevergoeding en achterstallig salaris van 1,9 miljoen euro. Dit wees de rechtbank af.

Pearl Jam

Volgens de rechtbank zijn er na de schorsing van de omstreden zakenvrouw ‘ernstige zaken’ aan het licht gekomen die haar ontslag rechtvaardigden. Zij werd in februari 2013 geschorst omdat ze met verzekeraar Achmea over de zorginkoop onderhandelde zonder dit met andere bestuurders te bespreken. Vervolgens werd volgens de rechtbank bekend dat zij het ziekenhuis ‘aanzienlijke bedragen’ afhandig had gemaakt ten gunste van zichzelf, haar vennootschappen en haar kinderen. Zo zou de zakenvrouw € 61.535 aan facturen door het ziekenhuis hebben laten betalen, onder meer voor vliegtickets, chauffeursdiensten en tickets voor een concert van Pearl Jam.

Hotel

Zo heeft zij op eigen initiatief, zonder overleg met de andere bestuursleden en aandeelhouders, 1 miljoen euro uit de kas van het Slotervaartziekenhuis gehaald en aan investeringsmaatschappij Simed betaald in verband met de aankoop van grond voor een hotel en resort in Turkije.

Ook betalingen voor investeringen van privéondernemingMeromi Participaties met geld van het ziekenhuis werd door de rechtbank onrechtmatig geacht. Een onderzoek van de Ondernemingskamer van de Rechtbank Amsterdam legde e-mailverkeer tussen Erbudak en haar toenmalige zakenpartner Jan Schram bloot.

Zij had in 2008 plannen om met ziekenhuisbouwbedrijf Simed een ziekenhuis te bouwen in de Turkse kustplaats Altinoluk en vroeg Schram om tien miljoen euro. Toen Schram niet thuis gaf, betaalde Simed 200.000 euro aan Erbudak en gaf haar daarbovenop een bankgarantie van 800.000 euro.

Niet geleverde goederen

In ruil daarvoor regelde Erbudak dat Simed het Slotervaart ziekenhuis twee facturen kon sturen voor goederen die nooit geleverd werden. De niet geleverde goederen ter waarde van een miljoen euro staan sinds 2009 op de jaarrekening van het ziekenhuis met een afschrijvingstermijn van tien jaar.

Erbudak moet Slotervaartziekenhuis 1,7 miljoen terugbetalen

NRC  21.01.2015 Ex-topvrouw Aysel Erbudak van het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis moet ruim 1,7 miljoen euro terugbetalen. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam vandaag bepaald.

Het gaat om geld dat zij tijdens haar bestuursvoorzitterschap in de periode van 2006-2013 op onrechtmatige wijze aan het ziekenhuis heeft onttrokken. Erbudak was één van de aandeelhouders van het Slotervaart, dat destijds in handen was van particulieren. Toen investeerder Jan Schram in 2012 overleed, namen de spanningen tussen Erbudak en de erfgenamen van Schram toe. LEES VERDER

Lees meer;

2014 Erbudak van Slotervaartziekenhuis maakte ten onrechte 2,5 ton over › 

2014 ‘OM vermoedt fraude door topvrouw Slotervaartziekenhuis’ › 

2014 Bedrijf van Erbudak moet Slotervaart 2,5 ton terugbetalen

2014 Relaties waren ‘compleet verzuurd’

2013 Slotervaartziekenhuis beschuldigt Erbudak van zelfverrijking › 

Rode Kruis Ziekenhuis gered door overname

Zorgbaas en artsen samen aan het roer

Telegraaf 10.01.2015 Het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk stond een paar jaar geleden nog op omvallen, maar er kan weer geïnvesteerd worden. Het ziekenhuis is eigendom geworden van zorgondernemer Marius Touwen en specialisten die in het ziekenhuis werken.

Marius Touwen, succesvol in arbodiensten, voegt met het RKZ nu ook een ziekenhuis toe aan zijn portefeuille zorgondernemingen. Onder zijn koepel Zorg van de Zaak (€135 miljoen omzet) vallen naast arbodiensten ook organisaties voor loopbaancoaching, schuldhulpverlening en sinds kort verslavingszorg.

Ascensio Zorg in Hilversum dicht

Telegraaf 07.01.2015 Ascensio Zorg in Hilversum is dicht. De zorginstelling behandelt geen cliënten meer, is woensdag naar buiten gebracht. De instelling heeft november vorig jaar op advies van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) van de staatssecretaris van Volksgezondheid een aanwijzing gekregen, omdat de zorg heel veel te wensen overliet. Een aanwijzing van de staatssecretaris is een zware maatregel.

Zorginstelling Hilversum dicht na aanwijzing staatssecretaris Van Rijn

NRC 07.01.2015 Ascensio Zorg in Hilversum sluit definitief haar deuren. De zorgaanbieder heeft volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) al haar cliënten overgedragen aan andere zorginstellingen, maar volgens RTV Noord-Holland zijn nog niet alle bewoners weg.

In november vorig jaar besloot staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid, op advies van IGZ, dat Ascensio Zorg binnen vier weken de zorg moest staken en al haar cliënten moest overdragen aan andere instellingen.

RTV Noord-Holland meldde afgelopen maandag dat er nog steeds bewoners in de panden van Ascensio Zorg wonen waar ze driehonderdvijftig euro huur voor moeten betalen. Dit bevestigd eigenaar Jerrel Gilliot.

STRUCTUREEL ONVOLDOENDE

Volgens de Inspectie voldeed de Hilversumse zorginstelling structureel niet aan de wettelijke eisen en voorwaarden om verantwoorde zorg te kunnen leveren. Ascensio kreeg in 2012 al een zogenoemde aanwijzing van de staatsecretaris van Volksgezondheid en in 2013 stelde de IGZ verscherpt toezicht in.

Daarnaast kwam vorig jaar kwam naar buiten dat bewoners de buurt terroriseerden. Een buurtbewoner liet toen weten aan RTV Noord-Holland

De Sionsberg kan verder met deel personeel

Trouw 05.01.2015 Het failliete ziekenhuis De Sionsberg in Dokkum wordt overgenomen door drie nieuwe investeerders: zorginstelling ZuidOostZorg in Drachten, DC Klinieken en Cardiologie Centra Nederland (CCN). Het ziekenhuis kan daardoor in afgeslankte vorm openblijven.

Dat meldden de curatoren van het ziekenhuis maandag. Volgens hen kunnen met het nieuwe plan 80 tot 100 van de oorspronkelijke 260 arbeidsplaatsen in De Sionsberg behouden blijven. Dat is een belangrijke overweging geweest om hiervoor te kiezen, aldus de curatoren. ‘Het is plan is innovatief, krachtig en haalbaar.’

De Sionsberg blijft open

Telegraaf 05.01.2015 Het failliete ziekenhuis De Sionsberg in Dokkum wordt overgenomen door drie nieuwe investeerders: zorginstelling ZuidOostZorg in Drachten, DC Klinieken en Cardiologie Centra Nederland (CCN). Het ziekenhuis kan daardoor in afgeslankte vorm openblijven.

Dat meldden de curatoren van het ziekenhuis maandag. Volgens hen kunnen met het nieuwe plan 80 tot 100 van de oorspronkelijke 260 arbeidsplaatsen in De Sionsberg behouden blijven. Dat is een belangrijke overweging geweest om hiervoor te kiezen, aldus de curatoren. ,,Het is plan is innovatief, krachtig en haalbaar.”

Curator bevestigt: ziekenhuis Dokkum maakt doorstart›

NRC 05.01.2015 Het failliete ziekenhuis De Sionsberg in Dokkum blijft toch bestaan. De curatoren en zorgverzekeraar De Friesland hebben hierover een akkoord bereikt, maakte curator Hans Silvius vandaag bekend.

Het ziekenhuis komt in handen van zorginstelling ZuidOostZorg uit Drachten. Die zal vanuit De Sionsberg thuiszorg, ouderenzorg en specialistische zorg gaan verzorgen. Ook komt er een huisartsenpraktijk. ZuidOostZorg werkt daarbij samen met DC Klinieken en Cardiologie Centra Nederland.

Zorgverzekeraar De Friesland heeft beloofd zorg bij het centrum te gaan inkopen. De directeur van De Friesland, Diana Monissen, had het nieuws vanochtend al bekendgemaakt tijdens haar nieuwsjaarsspeech voor het personeel van de zorgverzekeraar. Omrop Fryslân had die speech in handen gekregen.

SCHULDEN

Het ziekenhuis werd in november failliet verklaard, nadat er al jaren sprake was van financiële problemen door wegblijvende patiënten. Het ziekenhuis had een schuld van 40 miljoen euro.

Curator Silvius liet eind vorige maand weten dat er twee serieuze kandidaten over waren om het ziekenhuis over te nemen. Hij sprak toen over een “redelijke kans” dat de doorstart zou slagen.

Lees meer;

5 JAN Fries’ ziekenhuis Sionsberg maakt doorstart: meer dan helft van banen verdwijnt › CARRIÈRE

5 JAN Ziekenhuis De Sionsberg in Dokkum maakt doorstart

2014 ‘Twee kandidaten voor doorstart ziekenhuis De Sionsberg’ › CARRIÈRE

2014 Schippers: curator moet doorstart Sionsberg beoordelen › CARRIÈRE

2014 En toen was het ziekenhuis failliet

Reorganisatie bij SMC

Telegraaf 29.12.2014  Spijkenisse Medisch Centrum (SMC), het voormalige Ruwaard van Putten Ziekenhuis, gaat reorganiseren. Het is nog niet duidelijk hoeveel medewerkers blijven en hoeveel er weg moeten. Voor 15 januari geeft het ziekenhuis duidelijkheid over de reorganisatie, meldde het SMC maandag.

Opnieuw tientallen banen geschrapt bij ‘Ruwaard van Putten’›

NRC 29.12.2014  Er verdwijnen opnieuw banen bij het voormalige Ruwaard van Putten-ziekenhuis, nu het Spijkenisse Medisch Centrum (SMC) geheten. Het gaat om “tientallen” banen, zegt directeur Martin Verveer tegen RTV Rijnmond. Voor 15 januari maakt de directie het specifieke aantal ontslagen bekend.

“BESTAANSRECHT BLIJFT BEHOUDEN”

In het ziekenhuis werken nu nog ongeveer 400 mensen. Er wordt niet uitgesloten dat er gedwongen ontslagen moeten vallen. Het zou kunnen dat er ook specialismen verdwijnen. Ondanks dat vindt directeur Verveer dat het ziekenhuis zijn bestaansrecht behoudt, onder andere omdat het ziekenhuis een “regionale functie” heeft.

PROBLEMEN BIJ RUWAARD

Het SMC is de opvolger van het failliete Ruwaard van Putten. Dat ziekenhuis kwam in de problemen door een hoog sterftecijfer op de afdeling cardiologie. De Inspectie voor de Gezondheidszorg concludeerde vorig jaar dat het onder andere mis is gegaan bij de dossiervoering, overdracht van informatie, behandelingen, toezicht op assistenten en er werd ook niet volgens protocollen gehandeld. De afdeling cardiologie was toen al gesloten. Drie cardiologen zijn in oktober berispt door het tuchtcollege.

Lees meer;

12:22 ‘Tientallen ontslagen bij Spijkenisse Medisch Centrum’ ›

2013 Volgende week meer duidelijk voor personeel Ruwaard van Putten Ziekenhuis ›

2013 Zorg in Ruwaard van Putten Ziekenhuis onder de maat ›

2013 Drie ziekenhuizen nemen failliete Ruwaard van Putten over ›

2012 In opspraak geraakt Ruwaard Ziekenhuis niet meer zelfstandig ›

Diakonessenhuis onder verscherpt toezicht

AD 25.12.2014 De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) houdt nog zeker vijf maanden verscherpt toezicht op kwaliteit en veiligheid in het Diakonessenhuis. Hier worden weliswaar sinds enkele maanden verbeteringen doorgevoerd, maar die gaan de inspectie niet snel genoeg.

Overhoop

Afgelopen zomer bleek dat bestuur en specialisten al jaren met elkaar overhoop lagen over calamiteiten en veiligheidsprotocollen. Voor de IGZ was dat aanleiding om de afgelopen maanden nader onderzoek in te stellen. ,,Als de kwaliteit van zorg en veiligheid weer op orde is, laten we los. Daar staan geen vaste termijnen voor,” zei toen woordvoerder Wilbert Ransz.

Lees ook

Zorginstelling TCC moet werk staken op last van inspectie

NU 24.12.2014 Thuiszorgorganisatie TCC Zorg moet op bevel van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) onmiddellijk alle zorg aan cliënten staken en het werk overdragen aan een andere zorgaanbieder.

TCC levert volgens de inspectie geen verantwoorde zorg en is een acuut gevaar voor de cliënten, staat in het bevel van de IGZ.

In een rapport beschrijft de IGZ dat medewerkers van de zorgverlener onbevoegd risicovolle handelingen uitvoeren, zoals injecteren, blaasspoelen en het geven van een klysma, zonder daarvoor bekwaam of bevoegd te zijn.

Lees meer over: TCC Zorg

Curator geeft doorstart De Sionsberg ‘redelijke kans’

NU 24.12.2014 Er zijn twee ”serieuze en gerenommeerde” kandidaten voor de overname van het failliete ziekenhuis De Sionsberg in Dokkum. Die gaan de komende weken hun plannen nader uitwerken.

De polikliniek van het ziekenhuis kan daarom de komende tijd open blijven. Volgens curator Hans Silvius is er ”een redelijke kans” dat De Sionsberg medio januari een doorstart kan maken, zo zei hij woensdag.

Bij de curatoren hadden zich tien gegadigden voor overname gemeld. Die lijst is teruggebracht tot twee. Het is nog niet bekend wie dat zijn.

Lees meer over: De Sionsberg

Gerelateerde artikelen;

NZa rehabiliteert klokkenluider Gotlieb

Telegraaf 24.12.2014 Arthur Gotlieb is gerehabiliteerd door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De negatieve werkbeoordeling die voor de beleidsmedewerker in januari mede aanleiding was een einde aan zijn leven te maken, is vernietigd.

Dat meldt NRC Handelsblad. De direct verantwoordelijke unitmanager voor de onvoldoende beoordeling vertrekt bij de NZa. Eerder deed zijn leidinggevende, de directeur van de afdeling, dat al.

Gerelateerde artikelen

26-09: Directeur NZa weg na rapport

10-09: Schippers belooft bezem door NZa

09-09: Schippers wil herstel gezag NZa

09-09: ‘NZa heeft het niet goed gedaan’

09-09: ‘Vinger aan de pols bij NZa’

09-09: ’Invloed op NZa moet beteugeld’

05-09: Bezwaar NZa in boekvorm

02-09: Takenpakket NZa onder de loep

02-09: ‘Bestuur NZa moet anders’

NZa rehabiliteert klokkenluider Arthur Gotlieb

NRC 24.12.2014 Arthur Gotlieb is postuum gerehabiliteerd door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De negatieve werkbeoordeling die voor de beleidsmedewerker in januari mede aanleiding was een einde aan zijn leven te maken, is vernietigd.

De direct verantwoordelijke unitmanager van de onvoldoende beoordeling vertrekt bij deNZa. Dat gebeurde eerder met zijn leidinggevende, de directeur van de afdeling. In juni stapte de raad van bestuur op na publicaties over zijn reis- en declaratiegedrag. “Het was een rotjaar”, zegt Ruys in een uitgebreid interview (€) met NRC Handelsblad. Toen hij een half jaar geleden begon, was de NZa een aangeslagen organisatie. “We zaten in een tredmolen van emoties. Het gezag van en het vertrouwen in de NZa was weg door alle gebeurtenissen.”

Een onderzoekscommissie concludeerde in augustus dat Gotlieb werd verwaarloosd, genegeerd en uitgesloten. Voor het personeelsbeleid had de commissie geen goed woord voor over. Ook bemoeide het ministerie van VWS zich te veel met de NZa.

Lees ook in NRC Handelsblad: Er was hier veel verdriet, en boosheid (€), een uitgebreid interview met Maarten Ruys. LEES VERDER

Lees meer;

VANDAAG NZa rehabiliteert klokkenluider Arthur Gotlieb

VANDAAG Er was hier veel verdriet, en boosheid

9 SEP Twee leidinggevenden van NZa op non-actief ›

10 APR Het NZa-dossier: wanorde bij de toezichthouder ›

26 SEP NZa-managers van Arthur Gotlieb verliezen baan ›

‘Goede kans op doorstart De Sionsberg’

Telegraaf 24.12.2014  Er zijn twee „serieuze en gerenommeerde” kandidaten voor de overname van het failliete ziekenhuis De Sionsberg in Dokkum. Die gaan de komende weken hun plannen nader uitwerken. De polikliniek van het ziekenhuis kan daarom de komende tijd open blijven. Volgens curator Hans Silvius is er „een redelijke kans” dat De Sionsberg medio januari een doorstart kan maken, zo zei hij woensdag.

Gerelateerde artikelen;

15-12: ‘De Sionsberg kan verder’

10-12: ‘Curator Sionsberg aan zet’

10-12: Artsen blij met plan doorstart

03-12: De Sionsberg blijft open

‘Goede kans op doorstart failliet ziekenhuis’

AD 24.12.2014 Er zijn twee ,,serieuze en gerenommeerde” kandidaten voor de overname van het failliete ziekenhuis De Sionsberg in Dokkum. Die gaan de komende weken hun plannen nader uitwerken. De polikliniek van het ziekenhuis kan daarom de komende tijd open blijven.

Het is nog niet bekend wie dat zijn. Wel meldt Silvius dat het gaat om kandidaten ,,die bekend zijn met de exploitatie van gezondheidscentra”. In de overnameplannen is het in ieder geval de bedoeling dat het ziekenhuis nauw gaat samenwerken met lokale huisartsen en het verpleeghuis in Dokkum.

Lees ook

Ontslagen Brabantse thuiszorgers willen hulp van curator

NU 23.12.2014 Medewerkers van de failliete huishoudhulporganisatie van de West-Brabantse zorginstelling Thebe voeren volgende week actie.

Ze verzamelen zich op 30 december op het hoofdkantoor in Breda. Daar eisen ze hulp van de curatoren. Ze willen hun baan behouden met hetzelfde salaris.

”Alle cliënten leven nog en moeten gewoon verzorgd worden. Werknemers zijn ook schuldeisers, ze eisen werk”, aldus onderhandelaar Karim Skalli van Abvakabo FNV.

De thuiszorgers besloten dinsdagavond tot actie op een bijeenkomst in Tilburg. Daar waren minder dan 100 mensen op af gekomen, terwijl ongeveer 1.950 medewerkers hun baan verliezen. De opkomst was dus niet groot, erkent Skalli. ”Als we iets willen bereiken, moeten we massa hebben. Mensen hebben niets te verliezen en kunnen alleen maar winnen.”

Lees meer over: Thebe Thuiszorg

Gerelateerde artikelen;

Faillissement zorginstelling Thebe

Telegraaf 18.12.2014 De huishoudhulporganisatie van de West-Brabantse zorginstelling Thebe is donderdag failliet verklaard. Ongeveer 1950 medewerkers (vooral huishoudhulpen) verliezen hun baan.

Het faillissement is aangevraagd door Thebe zelf. Volgens Thebe ligt de oorzaak bij de bezuinigingen op de huishoudelijke hulp. Gemeenten kiezen zelf bij wie ze de zorg inkopen. De vraag ligt lager dan verwacht en de prijzen ook. Het personeel van Thebe is relatief duur. Het verlies van de huishoudelijke hulp werd al een tijd gecompenseerd met andere inkomsten van het bedrijf, maar dat is niet langer verantwoord, staat in een verklaring. De thuiszorg, kraamzorg en verpleeghuiszorg van Thebe hebben geen last van het faillissement.

Honderden banen weg bij Brabantse zorgorganisatie

NRC 18.12.2014  Ongeveer 1.950 medewerkers bij de Brabantse zorginstelling Thebe verliezen waarschijnlijk hun baan. De organisatie heeft vandaag faillissement aangevraagd voor de eigen huishoudhulptak. De kraamzorg-, verpleeghuiszorg en thuiszorgdivisies van Thebe blijven buiten schot.

Het bedrijf, met hoofdkantoor in Breda, legt de oorzaak bij de bezuinigingen op de huishoudelijke hulp. Gemeenten kiezen zelf bij wie ze de zorg inkopen. De vraag ligt lager dan verwacht en de prijzen ook terwijl het personeel van Thebe relatief duur is, zo meldt het in een persbericht. LEES VERDER

Rinette Zorg onder toezicht

Telegraaf 16.12.2014 Zorginstelling Rinette Zorg in Best staat de komende zes maanden onder verscherpt toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Er zijn structurele tekortkomingen in de geleverde zorg en ook het doorvoeren van verbeteringen gaat veel te langzaam. Dat heeft de IGZ dinsdag gemeld.

Nieuwe baas Radboudumc

Telegraaf 16.12.2014 Leon van Halder wordt de nieuwe bestuursvoorzitter van het Radboudumc. Dat maakte het academisch medisch centrum dinsdag bekend.

Van Halder (1955) werkt momenteel bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport als secretaris-generaal. Eerder was hij er directeur-generaal Curatieve Zorg. Voordat hij bij VWS kwam, werkte hij bij verschillende ministeries, waaronder het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Binnenlandse Zaken.

‘De Sionsberg kan verder’

Telegraaf 15.12.2014 Het failliete ziekenhuis De Sionsberg in Dokkum kan een doorstart maken, maar wel in afgeslankte vorm. Van de oorspronkelijke 260 werknemers kunnen zo’n 80 aan het werk blijven. Het aanbod zal minder zijn dan vóór het faillissement, maar de ziekenzorg in Noordoost-Friesland kan in ieder geval voor een deel overeind blijven.

‘Curator Sionsberg aan zet’

Telegraaf 10.12.2014  Minister Edith Schippers van Volksgezondheid hoopt dat ziekenhuis De Sionsberg in Dokkum een doorstart kan maken. Maar ze kan als minister niet beoordelen of dat mogelijk is. Dat moet de curator doen, zei ze woensdag in een debat in de Tweede Kamer.

Er liggen plannen, onder meer van de medisch specialisten, om het ziekenhuis in afgeslankte vorm voort te zetten. „Als er goede levensvatbare plannen zijn, gaan die het gewoon redden daar. De zorgverzekeraar wil dat ook”, zei Schippers. De curator onderzoekt in overleg met andere partijen de mogelijkheden van een doorstart. „We moeten niet de illusie geven dat wij dat hier vanuit Den Haag wel kunnen regelen”, aldus de minister.

Ziekenhuis Dokkum kan voorlopig open blijven

NU 03.12.2014 Ziekenhuis De Sionsberg in Dokkum kan voorlopig medische zorg blijven bieden aan de inwoners van Noordoost-Friesland. Dat heeft de curator van het failliete ziekenhuis de medewerkers en medische staf laten weten. Niet alle zorg kan meer worden verleend. Zo blijven bijvoorbeeld de operatiekamers gesloten.

Het ziekenhuis moest dicht nadat Zorggroep Pasana, waaronder de Sionsberg viel, eind november failliet werd verklaard. Pasana bouwde de zorg in de aanloop naar het faillissement al versneld af. Patiënten werden toen doorverwezen naar hun huisarts of naar ziekenhuizen in Drachten of Leeuwarden.

Lees meer over: Ziekenhuis Dokkum De Sionsberg

Gerelateerde artikelen;

De Sionsberg blijft open

Telegraaf 03.12.2014 Ziekenhuis De Sionsberg in Dokkum kan voorlopig medische zorg blijven bieden aan de inwoners van Noordoost-Friesland. Dat heeft de curator van het failliete ziekenhuis de medewerkers en medische staf laten weten. Niet alle zorg kan meer worden verleend. Zo blijven bijvoorbeeld de operatiekamers gesloten.

Het ziekenhuis moest dicht nadat Zorggroep Pasana, waaronder de Sionsberg viel, vorige week failliet werd verklaard. Pasana bouwde de zorg in de aanloop naar het faillissement al versneld af. Patiënten werden toen doorverwezen naar hun huisarts of naar ziekenhuizen in Drachten of Leeuwarden.

Gerelateerde artikelen;

03-12: Protest tegen sluiting ziekenhuis

01-12: ‘Koenders, neem stelling’

01-12: Minder voorzieningen platteland onvermijdelijk

29-11: Vlaggen halfstok om ziekenhuis

28-11: ‘Zorg Friesland niet in gevaar’

28-11: Zorggroep Pasana failliet

28-11: Kort geding staf De Sionsberg

28-11: Vlag halfstok voor ziekenhuis

27-11: De Sionsberg voorlopig open

26-11: Ziekenhuis De Sionsberg failliet

25-11: Dreiging ziekenhuisacties

25-11: De Sionsberg in problemen

Ziekenhuis Dokkum blijft voorlopig open

NRC 03.12.2014 Het noodlijdende ziekenhuis De Sionsberg in het Friese Dokkum blijft voorlopig open. De curator van het failliete ziekenhuis heeft aan medewerkers en medische staf laten weten dat zij bepaalde medische zorg kunnen blijven leveren, meldt persbureau ANP.

Voorzitter van de medische staf Jan Leendert Brouwer liet vandaag ook weten dat het leveren van zorg doorgaat, “zij het met enkele beperkingen”. Zo blijven de operatiekamers gesloten.

Het ziekenhuis moest eind vorige week dicht nadat Zorggroep Pasana, waar de Sionsberg onder viel, failliet werd verklaard. Toen was al duidelijk dat de 250 werknemers onbetaald poliklinische behandelingen en medisch onderzoek zouden blijven doen. LEES VERDER

Lees ook: Protest tegen sluiting ziekenhuis Dokkum

Lees meer;

VANDAAG Ziekenhuis De Sionsberg in Dokkum blijft voorlopig open

VANDAAG Ziekenhuis in Dokkum blijft voorlopig open

3 DEC Protest tegen sluiting ziekenhuis Dokkum › 

25 NOV ‘Ziekenhuis De Sionsberg in Dokkum sluit waarschijnlijk’ ›

26 NOV Ziekenhuis Dokkum gaat mogelijk sluiten

Protest tegen sluiting ziekenhuis

Telegraaf 03.12.2014  Honderden mensen hebben zich woensdagmiddag in het centrum van het Friese Dokkum verzameld om te protesteren tegen de sluiting van het ziekenhuis De Sionsberg. Het ziekenhuis moet dicht na het faillissement van Zorggroep Pasana, waaronder De Sionsberg valt.

Gerelateerde artikelen;

28-11: ‘Zorg Friesland niet in gevaar’

28-11: Zorggroep Pasana failliet

28-11: Vlag halfstok voor ziekenhuis

27-11: De Sionsberg voorlopig open

26-11: Ziekenhuis De Sionsberg failliet

Een speelplaats van een kinderdagverblijf van de failliet verklaarde kinderopvangorganisatie Estro.

Topmannen van failliet Estro storten bonus terug na ophef›

NRC 28.11.2014 De bestuurders van kinderopvangbedrijf Estro hebben de bonussen teruggestort, die ze vlak voor het faillissement kregen uitgekeerd. Dat blijkt uit het tweede faillissementsverslag van de curator, dat vandaag is gepubliceerd.

Bestuursvoorzitter Jean-Pierre Bienfait en financieel directeur Kris Geysels van Estro ontvingen in april een bonus van respectievelijk 41.000 euro en 33.000 euro over vorig jaar. In juni ontving Bienfait nog een bonus van 25.000 euro.

De bonussen leidden tot politieke ophef. Kamerleden wilden dat de bonussen zouden worden teruggevorderd. Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken, PvdA) liet weten dat de curator de bonussen zou kunnen terugvorderen als die “inderdaad onrechtmatig zijn geweest”. De minister noemde het “laakbaar” dat “de top van een bedrijf zichzelf rijkelijk beloont vlak voor een faillissement”.

Estro maakte na faillissement direct een doorstart onder de naam Smallsteps. Bestuurders Bienfait en Geysels bleven aan. Duizend van de 3.600 werknemers verloren hun baan.

Lees ook: Hoe het grootste crèchebedrijf van Nederland in het geheim werd overgenomen

‘Zorg Friesland niet in gevaar’

Telegraaf 28.11.2014  De continuïteit van de zorg in het noordoosten van Friesland komt door het faillissement van Zorggroep Pasana niet in gevaar. Minister Edith Schippers schreef dat vrijdag aan de Tweede Kamer, vlak voor het faillissement van Pasana vrijdagmiddag werd uitgesproken. Als gevolg daarvan moet ziekenhuis De Sionsberg in Dokkum de deuren sluiten.

Zorggroep Pasana failliet

Telegraaf 28.11.2014 De rechtbank in Leeuwarden heeft vrijdag Zorggroep Pasana failliet verklaard. Daarmee valt het doek voor het ziekenhuis De Sionsberg in Dokkum en zeven zorgcentra en verpleeghuizen in Noordoost-Friesland. Zo’n 1660 mensen komen op straat te staan.

Voor de ouderenzorg (1400 werknemers) ziet Pasana nog mogelijkheden voor een doorstart, maar De Sionsberg moet de deuren definitief sluiten. Zo’n 260 medewerkers van het ziekenhuis verliezen hun baan. De rechtbank heeft een curator benoemd die het faillissement verder afhandelt.

Gerelateerde artikelen;

28-11: Kort geding staf De Sionsberg

28-11: Vlag halfstok voor ziekenhuis

28-11: Personeel in de bres voor De Sionsberg

27-11: De Sionsberg voorlopig open

Kort geding staf De Sionsberg

Telegraaf 28.11.2014 De medische staf van De Sionsberg in Dokkum spant een kort geding aan tegen de directie van het ziekenhuis. De specialisten willen zo voorkomen dat het ziekenhuis de deuren moet sluiten voordat een curator heeft gekeken naar hun plan voor een doorstart. Ook vinden ze het vreemd dat medische apparatuur wordt weggehaald terwijl er nog geen faillissement is uitgesproken.

Vlag halfstok voor ziekenhuis

Telegraaf 28.11.2014 Inwoners van Noordoost-Friesland hebben vrijdag massaal gehoor gegeven aan de oproep om de vlag halfstok te hangen uit protest tegen de sluiting van ziekenhuis De Sionsberg in Dokkum. Vooral in het stadje zelf is de Nederlandse of Friese vlag overal te zien. In enkele gevallen hangen hele straten vol.

Gerelateerde artikelen;

27-11: De Sionsberg voorlopig open

26-11: Ziekenhuis De Sionsberg failliet

25-11: Dreiging ziekenhuisacties

25-11: De Sionsberg in problemen

04-10: ‘Ziekenhuis niet seniorvriendelijk’

23-05: Ziekenhuis ontslaat een derde

Personeel De Sionsberg houdt failliet ziekenhuis open

Trouw 27.11.2014 Het ziekenhuis De Sionsberg in Dokkum blijft voorlopig open. Alle medewerkers die ontslagen worden vanwege het faillissement van Zorggroep Pasana, blijven voorlopig onbetaald hun werk doen. Dat meldt Jan Leendert Brouwer, voorzitter van de medische staf van het ziekenhuis, vandaag.

De medische staf heeft een brief gestuurd aan het personeel met de oproep om De Sionsberg draaiende te houden. Bijna alle medewerkers hebben daar gehoor aan gegeven, aldus Brouwer. Volgens hem gaat het om ruim 200 mensen. Zo blijft de poli gewoon open. Operaties worden voorlopig niet gedaan. ,,Tot de curator komt, gaan we niet verder afschalen”, zei hij.

Personeel De Sionsberg houdt ziekenhuis open

NU 27.11.2014 Het ziekenhuis De Sionsberg in Dokkum blijft voorlopig open. Alle medewerkers die ontslagen worden vanwege het faillissement van Zorggroep Pasana, blijven voorlopig onbetaald hun werk doen. Dat meldt Jan Leendert Brouwer, voorzitter van de medische staf van het ziekenhuis, donderdag.

De medische staf heeft een brief gestuurd aan het personeel met de oproep om De Sionsberg draaiende te houden. Bijna alle medewerkers hebben daar gehoor aan gegeven, aldus Brouwer. Volgens hem gaat het om ruim 200 mensen. Zo blijft de poli gewoon open. Operaties worden voorlopig niet gedaan.”Tot de curator komt, gaan we niet verder afschalen”, zei hij.

Lees meer over: De Sionsberg

Gerelateerde artikelen;

De Sionsberg voorlopig open

Telegraaf 27.11.2014 Het ziekenhuis De Sionsberg in Dokkum blijft voorlopig open. Alle medewerkers die ontslagen worden vanwege het faillissement van Zorggroep Pasana, blijven voorlopig onbetaald hun werk doen. Dat meldt Jan Leendert Brouwer, voorzitter van de medische staf van het ziekenhuis, donderdag.

Privacy patiënten Groene Hart Ziekenhuis op het spel door verouderde software

RTVWEST 27.11.2014 Het Groene Hart Ziekenhuis heeft na een onderzoek van het College bescherming persoonsgegevens (CBP) maatregelen genomen om patiëntgegevens beter te beveiligen. Het ziekenhuis heeft locaties in Gouda, Schoonhoven en Nieuwerkerk aan den IJssel.

Het CBP deed onderzoek naar aanleiding van een beveiligingslek bij het GHZ, waardoor in 2012 de patiëntendossiers van 47 mensen op straat kwamen te liggen. Het netwerk van het Groene Hart Ziekenhuis was kwetsbaar omdat het draaide op software, zoals Windows 2000 en Windows XP, die niet meer werd bijgewerkt op gaten in de beveiliging. Hierdoor is er een groter risico dat medische persoonsgegevens worden gestolen, vernietigd of gewijzigd. Ook was medische apparatuur aangesloten op dat netwerk. Lees verder

gerelateerde artikelen;

Groene Hart Ziekenhuis overtreedt wet met verouderde software

NU 27.11.2014  Het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda had lang de beveiliging van computersystemen niet op orde, en overtrad daarmee de wet. Die conclusie trekt het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) in een rapport dat donderdag verschijnt.

Systemen waren zo verouderd dat ze niet meer te onderhouden zijn, antivirussoftware was soms niet in gebruik en alles draaide op één netwerk. Een hacker die zou inbreken zou dan ook bij alle gevoelige medische gegevens kunnen komen.

De toezichthouder heeft onderzoek gedaan naar de beveiliging van het ziekenhuis vanaf april 2013 tot 2014. Inmiddels is de informatiebeveiliging beter op orde.

Het CBP startte het onderzoek nadat het Groene Hart Ziekenhuis in oktober 2012 in opspraak kwam toen NU.nl onthulde dat het ziekenhuis ernstig tekort schoot in de beveiliging.

Windows 2000 is sinds 2005 End of Life (niet meer actief bijgehouden) en wordt sinds juli 2010 al niet meer ondersteund. Ook Windows XP wordt sinds dit jaar niet meer bijgewerkt, waardoor kwaadwillenden onbelemmerde toegang hebben tot het systeem, zo waarschuwdeMicrosoft eerder.

Lees meer over: Groene Hart Ziekenhuis Gouda

Gerelateerde artikelen

Zorgaanbieder Hilversum gaat verder ondanks verbod

Trouw 26.11.2014 Zorgaanbieder Ascensio Zorg in Hilversum lijkt niet van plan de deuren te sluiten, zoals staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid de organisatie vorige week opdroeg. Op Ascensio’s oude adres is nu ‘Infinitus Zorg’ gevestigd, met dezelfde directie.

Infinitus Zorg biedt net als Ascensio ondersteuning aan jongeren van achttien jaar en ouder die niet zelfstandig kunnen wonen.

De staatssecretaris besloot eerder Ascensio te laten sluiten naar aanleiding van een rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), die een vernietigend oordeel over de instelling vestigde.

Ziekenhuis De Sionsberg failliet

Telegraaf 26.11.2014  Ziekenhuis De Sionsberg in Dokkum is failliet. Het ziekenhuis kan niet meer aan  haar financiële verplichtingen kan voldoen. De Stichting Zorggroep Pasana, waar het Friese ziekenhuis onder valt, gaat het faillissement van de gehele Zorggroep Pasana aanvragen. Dat is woensdag bekendgemaakt.

„De faillissementsaanvraag blijkt de enige overgebleven optie”, staat in een schriftelijke verklaring. Er moet wel een doorstart komen van de ouderenzorg. „Stichting Zorggroep Pasana realiseert zich dat een faillissement van de zorggroep een grote impact zal hebben op de patiënten, bewoners, medewerkers en de omgeving en betreurt het dan ook ten zeerste”, meldt de organisatie.

Gerelateerde artikelen;

25-11: Dreiging ziekenhuisacties

25-11: De Sionsberg in probleme

De Sionsberg - Foto: Omrop Fryslân

Ziekenhuis De Sionsberg in Dokkum is failliet›

NRC 26.11.2014 Ziekenhuis De Sionsberg in Dokkum gaat deze week dicht. Stichting Zorggroep Pasana, waar De Sionsberg onder valt, vraagt vandaag het faillissement aan. De instelling zal deze week nog de deuren sluiten, zo meldt Omrop Fryslân.

Door het faillissement raken 260 medewerkers hun baan kwijt. Patiënten worden ondergebracht bij andere ziekenhuizen. Wat er met het ziekenhuis zelf gebeurt, is nog niet duidelijk.

Lees meer;

27 NOV Het einde van een uitgekleed ziekenhuis

27 NOV Als ’t moet, kauwen ze hier je eten voor je

25 NOV ‘Ziekenhuis De Sionsberg in Dokkum sluit waarschijnlijk’ ›

26 NOV Ziekenhuis Dokkum gaat mogelijk sluiten

26 NOV Ziekenhuis in Dokkum vraagt faillissement aan, deels doorstart

De Sionsberg in problemen

Telegraaf 25.11.2014  Ziekenhuis De Sionsberg in Dokkum heeft een patiëntenstop ingesteld, omdat de kwaliteit van de zorg in het ziekenhuis niet meer kan worden gegarandeerd. Er wordt ernstig rekening gehouden met een faillissement. Dat meldden diverse Friese media.

Een woordvoerder van het ziekenhuis, onderdeel van Zorggroep Pasana en ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten, kan niet inhoudelijk reageren en verwijst naar een persconferentie woensdagochtend. Daar moet meer duidelijkheid komen over de toekomst van het ziekenhuis, zei ze dinsdag.

Gerelateerde artikelen;

23-05: Ziekenhuis ontslaat een derde

09-05: De Sionsberg boos

17-01: Spoedhulp nét voldoende

Fries ziekenhuis De Sionsberg in grote problemen

NU 25.11.2014 Ziekenhuis De Sionsberg in Dokkum heeft een patiëntenstop ingesteld, omdat de kwaliteit van de zorg in het ziekenhuis niet meer kan worden gegarandeerd. Dat melden diverse Friese media.

Een woordvoerder van het ziekenhuis, onderdeel van Zorggroep Pasana en ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten, kan niet inhoudelijk reageren en verwijst naar een persconferentie woensdagochtend. Daar moet meer duidelijkheid komen over de toekomst van het ziekenhuis, zei ze dinsdag.

Lees meer over: De Sionsberg Dokkum

Gerelateerde artikelen

‘Ziekenhuis De Sionsberg in Dokkum sluit waarschijnlijk’

NRC 25.11.2014 Ziekenhuis De Sionsberg in Dokkum gaat waarschijnlijk sluiten. Dat is gemeld tijdens een personeelsbijeenkomst, schrijft Omrop Fryslân.

Gisteren werd al bekend dat het ziekenhuis een patiëntenstop heeft ingesteld omdat het de kwaliteit van de zorg niet meer kon garanderen. Er wordt ook niet meer geopereerd in De Sionsberg. Huisartsen en ambulancediensten moeten patiënten vanaf vandaag bij andere ziekenhuizen onderbrengen.

Zorggroep Pasana, eigenaar van het ziekenhuis, heeft een schuld van 40 miljoen euro en daarom zou een faillissement onafwendbaar zijn. Pasana heeft al langere tijd financiële problemen (€). Vorig jaar werd duidelijk dat eenderde van het personeel zou worden ontslagen.

LEES VERDER

Lees meer over de situatie bij het ziekenhuis in Dokkum in het artikel uit NRC Handelsblad: “Ziekenhuis Dokkum legt meeste activiteiten stil“. (€)

Lees meer

VANDAAG Ziekenhuis Dokkum legt meeste activiteiten stil

2 APR Directeur armlastig ziekenhuis vertrekt met kwart miljoen euro

2008 Verlies lijden op eerste hulp

2008 Tien bevallingen per week is te weinig

2010 Twee ziekenhuizen van ‘slechte’ lijst CZ

‘Alarmbellen moesten afgaan’

Telegraaf 18.11.2014 Alarmbellen hadden moeten gaan rinkelen, maar dat gebeurde niet en dat vindt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) niet kunnen. Dat bleek dinsdag tijdens de behandeling van de zaak in hoger beroep tegen een verpleegkundige, die eind december 2012 niet adequaat reageerde op een alarmtelefoontje van een cliënte. Die overleed enkele dagen na dat telefoontje.

De 82-jarige vrouw, die zelfstandig woonde en nooit om hulp vroeg, belde op 20 december met een alarmnummer met de mededeling dat ze klem zat onder de bank. Een aantal telefoontjes later kwam de melding terecht bij de verpleegkundige die de eerstverantwoordelijke hulpverleenster was voor de vrouw.

Ascensio Zorg moet dicht

Telegraaf 18.11.2014  De zorgverlening van Ascensio Zorg in Hilversum laat zo veel te wensen over, dat de zorgaanbieder binnen vier weken alle zorg moet staken en de bewoners moet overdragen aan een andere zorgaanbieder. Op advies van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft de staatssecretaris van Volksgezondheid de instelling een aanwijzing gegeven. Dat is een zware maatregel.

Gerelateerde artikelen;

11-01: Cliëntstop bij Ascensio Zorg

Inspectie: zorgcentrum weer oké

Telegraaf 11.11.2014 Zorgcentrum Clara Feyoena Heem in Hardenberg staat niet langer onder verscherpt toezicht. De stichting werd een jaar geleden door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) onder verscherpt toezicht gesteld. Dat duurt meestal een halfjaar, maar in mei waren de zaken nog niet in orde en werd het toezicht verlengd.

Gerelateerde artikelen;

13-05: Zorgcentrum Harderberg nog niet in orde

11-11: Zorgcentrum onder toezicht

Maatregel voor zorgvilla

Telegraaf 06.11.2014 De zorg in Zorgvilla Ridderspoor in Nuth laat zo veel te wensen over, dat op advies van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) door de staatssecretaris van Volksgezondheid een aanwijzing is gegeven.

De kwaliteit van de zorg moet binnen 6 weken verbeteren. Dat heeft de IGZ donderdag laten weten. Een aanwijzing van het ministerie is een van de zwaardere maatregelen die kunnen worden opgelegd.

Erbudak moet ziekenhuis terugbetalen

Telegraaf 05.11.2014 Oud-bestuurder van het Slotervaartziekenhuis Aysel Erbudak moet het Amsterdamse ziekenhuis en oud-aandeelhouders terugbetalen.

Ze gebruikte 2,5 ton van het ziekenhuis om een bedrijf – haar privé-bv – in de online zorg over te nemen. Het OM verdenkt Erbudak er ook van dat geld uit de kas te hebben gebruikt voor een mislukte grondaankoop in Turkije.

Gerelateerde artikelen;

29-05: Onderzoek naar Erbudak

14-03: Erbudak begint weer zaak tegen Slotervaart

Erbudak van Slotervaartziekenhuis maakte ten onrechte 2,5 ton over›

NRC 05.11.2014 Aysel Erbudak, de voormalige bestuursvoorzitter van het Slotervaartziekenhuis, heeft in 2011 en 2012 namens het ziekenhuis ten onrechte 2,5 ton overgemaakt aan een bevriend bedrijf.

Volgens de rechter bestaat er “geen rechtsgrond” voor de investering die het ziekenhuis deed ten behoeve van een privé-bv van de toenmalige bestuursvoorzitter. De vennootschap, waarvan Erbudak bestuurder en aandeelhouder is, moet het bedrag (2,5 ton) terugbetalen, aldus de rechter.

Lees meer;

VANDAAG Bedrijf van Erbudak moet Slotervaart 2,5 ton terugbetalen

2013 Rechter grijpt in bij Slotervaartziekenhuis ›

29 MEI ‘OM vermoedt fraude door topvrouw Slotervaartziekenhuis’ ›

2013 Slotervaartziekenhuis beschuldigt Erbudak van zelfverrijking ›

2013 ING forceert overname Slotervaartziekenhuis ›

PvdA en VVD willen openbare klachtenlijst artsen en bestuurders

VK 30.10.2014 Alle klachten over artsen en zorginstellingen moeten door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) op een centraal punt worden gebundeld en voor patiënten toegankelijk worden gemaakt. Dat heeft PvdA-Kamerlid Lea Bouwmeester tegen Nu.nl gezegd. Zij zal er vandaag tijdens een overleg in de Tweede Kamer op aandringen. Coalitiepartner VVD kan zich in het idee vinden.

PvdA en VVD willen openbare lijst falende artsen en bestuurders

NU 30.10.2014  Klachten, berispingen of schorsingen van falende artsen en medische missers bij zorginstellingen zouden op een centraal punt gebundeld moeten worden en toegankelijk moeten zijn voor (toekomstige) patiënten.

PvdA-Kamerlid Lea Bouwmeester zal daar donderdag tijdens een overleg in de Tweede Kamer bij minister Edith Schippers (Volksgezondheid) op aandringen, zegt zij tegenover NU.nl.

“Patiënten hebben het recht om te weten met welke dokter zij te maken hebben. Die informatie moet beschikbaar zijn voor iedereen”, aldus Bouwmeester. Zij wil patiënten de mogelijkheid bieden inzicht te krijgen in de prestaties van artsen en zorginstellingen.

Lees meer over: Artsen Zorg Ruwaard van PuttenErnst Jansen Steur Borstendokter

Gerelateerde artikelen;

HagaZiekenhuis in Den Haag in de top 3 van Elsevieronderzoek ‘De beste ziekenhuizen’

RTVWEST 29.10.2014 Het Hagaziekenhuis in Den Haag scoort hoog in het onderzoek ‘De beste ziekenhuizen’ van het tijdschrift Elsevier. In de top 3 van ziekenhuizen met de beste resultaten, voor het jaar 2014, staan het HagaZiekenhuis aan de Leyweg, het Vlietland Ziekenhuis in Schiedam en het Spaarne Ziekenhuis in Hoofddorp.

Elsevier zet alle resultaten van 2010 tot en met 2014 op rij. Het HagaZiekenhuis is het enige ziekenhuis uit de regio dat hoog scoort in het Elsevieronderzoek. Het Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk behaalde de hoogste eindscore van alle ziekenhuizen over de onderzochte vijf jaar.  … Lees verder

Haga Ziekenhuis in Top 3 ‘Beste ziekenhuizen’

Den HaagFM 29.10.2014 Het HagaZiekenhuis scoort hoog in het onderzoek ‘De beste ziekenhuizen’ van het tijdschrift Elsevier.

In de Top 3 van ziekenhuizen met de beste resultaten voor het jaar 2014 staan het HagaZiekenhuis aan de Leyweg, het Vlietland Ziekenhuis in Schiedam en het Spaarne Ziekenhuis in Hoofddorp. Elsevier zet alle resultaten van 2010 tot en met 2014 op rij. Het HagaZiekenhuis is het enige ziekenhuis uit de regio dat hoog scoort in het Elsevieronderzoek. …lees meer

Ziekenhuis St Jansdal beste ziekenhuis in afgelopen vijf jaar

Elsevier 29.10.2014 Optimale dienstverlening, veilige medische zorg: het jaarlijks onderzoek ‘De beste ziekenhuizen’ van Elsevier zet alle resultaten van 2010 tot en met 2014 op rij.

Zestien Nederlandse ziekenhuizen leverden de afgelopen vijf jaar een bovengemiddelde prestatie in Elseviers onderzoek De beste ziekenhuizen.

Eindscore

Het Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk behaalde gemeten over de jaren 2010 tot en met 2014 de hoogste eindscore van alle ziekenhuizen.

Hoe scoort uw ziekenhuis in het onderzoek van Elsevier? Op de nieuwe pagina van De beste ziekenhuizen zijn oordelen en scores voor alle ziekenhuizen te vinden, aangevuld met onder meer sterftecijfers. Naar de pagina >

Met ondersteuning van bureau SiRM beoordeelde Elsevier 91 Nederlandse ziekenhuizen op 515 punten.

St. Jansdal beste ziekenhuis

Telegraaf 29.10.2014 Ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk is het beste ziekenhuis van Nederland, zo blijkt uit een inventarisatie van tijdschrift Elsevier. Het Harderwijkse ziekenhuis is het enige in Nederland dat de afgelopen 5 jaar de hoogste scores haalt in de jaarlijkse ranglijst. „St. Jansdal is veilig, nauwgezet, de medische zorg is up to date, de organisatie is solide en patiënten worden optimaal begeleid en voorgelicht”, aldus Elsevier.

Gerelateerde artikelen;

26-02: Geen fusie ziekenhuizen

16-07: Ic St Jansdal weer open

17-08: Operatiestop ziekenhuis Harderwijk

Inspectie in beroep om cardiologen Ruwaard-ziekenhuis

Trouw 29.10.2014 De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gaat in beroep tegen de beslissing van de tuchtrechter over drie cardiologen van het voormalige Ruwaard van Putten Ziekenhuis in Spijkenisse. De IGZ liet dat vandaag weten. De inspectie vindt de berisping die de rechter oplegde geen goede straf, en wil dat het drietal een beroepsverbod krijgt.

Verwant nieuws;

Beroep tegen berisping cardiologen

Telegraaf 29.10.2014 De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is het niet eens met de beslissing van de tuchtrechter over drie cardiologen van het voormalige Ruwaard van Putten Ziekenhuis in Spijkenisse. De IGZ liet woensdag weten dat zij de berisping die de rechter oplegde, geen goede straf vindt en in beroep gaat bij het Centraal Tuchtcollege. De inspectie betoogde eerder dat het drietal een beroepsverbod zou moeten krijgen.

Gerelateerde artikelen;

28-10: Cardiologen Ruwaard berispt

Inspectie in beroep tegen berisping cardiologen voormalig Ruwaard

NU 29.10.2014 De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is het niet eens met de beslissing van de tuchtrechter over drie cardiologen van het voormalige Ruwaard van Putten Ziekenhuis in Spijkenisse.

De IGZ laat woensdag weten dat zij de berisping die de rechter dinsdag oplegde, geen goede straf vindt en in beroep gaat bij het Centraal Tuchtcollege.

De inspectie wil dat de drie artsen worden geschrapt uit het BIG-register voor zorgverleners en daarmee een beroepsverbod krijgen.

Lees meer over: Ruwaard van Putten

Gerelateerde artikelen;

Inspectie in beroep om cardiologen Ruwaard-ziekenhuis

AD 29.10.2014 De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gaat in beroep tegen de beslissing van de tuchtrechter over drie cardiologen van het voormalige Ruwaard van Putten Ziekenhuis in Spijkenisse. De IGZ liet dat vandaag weten. De inspectie vindt de berisping die de rechter oplegde geen goede straf, en wil dat het drietal een beroepsverbod krijgt.

Lees ook

Geen beroepsverbod cardiologen ‘zuur voor de zorg’

AD 28.10.2014 Het is zuur voor de nabestaanden en zuur voor de zorg dat de cardiologen van het voormalige Ruwaard Van Putten Ziekenhuis weg komen met een berisping. Dat vindt Robert Boersma, directeur van Zorgbelang Zuid-Holland, dat de belangen behartigt van patiënten en ten tijde van het gedoe rond de hartafdeling van het ziekenhuis ook een meldpunt had.

Boersma vindt het verbazingwekkend dat het de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) niet gelukt is de artsen geschrapt te krijgen uit het artsenregister. ‘Het lag er zo dik bovenop dat daar van alles mis was. Het is raar dat als de inspectie wil dat deze cardiologen nooit meer kunnen werken, dat niet lukt’, vindt Boersma.

GERELATEERD NIEUWS;

Cardiologen Ruwaard ziekenhuis krijgen geen beroepsverbod

Trouw 28.10.2014 Drie cardiologen van het voormalige Ruwaard van Putten Ziekenhuis in Spijkenisse zijn berispt door het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Den Haag. Het college vindt onder meer dat de maatschap van de cardiologen niet goed georganiseerd was en dat de dossiers niet goed werden bijgehouden.

Cardiologen Ruwaard berispt

Telegraaf 28.10.2014 Drie cardiologen van het voormalige Ruwaard van Putten Ziekenhuis in Spijkenisse hebben een berisping gekregen van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Den Haag. Dat vindt onder meer dat de maatschap van de cardiologen niet goed georganiseerd was en dat de dossiers niet goed werden bijgehouden.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg had begin vorige maand gepleit voor een beroepsverbod voor de drie artsen, maar zo ver wil het tuchtcollege niet gaan. Volgens de tuchtrechter is niet duidelijk of de zeer matige organisatie van de maatschap medische gevolgen heeft gehad voor de patiënten.

Gerelateerde artikelen;

27-10: Roerige tijden voormalig Ruwaard

02-09: ‘Schrap cardiologen Ruwaard’

31-07: ‘Cardiologen terecht non-actief’

14-07: ‘Zorg na faillissement goed’

Cardiologen Ruwaard van Putten berispt door tuchtrechter›

NRC 28.10.2014 De drie cardiologen van het Ruwaard van Putten Ziekenhuis in Spijkenisse, bij wie tientallen hartpatiënten mogelijk onnodig stierven, worden berispt door de tuchtrechter. Ze worden niet uit hun ambt gezet, zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg aan de tuchtrechter had gevraagd.

Dit blijkt uit de uitspraak, vanmiddag, van het Haagse tuchtcollege in de zaak die de inspectie had aangespannen. Omdat de Inspectie geen individuele dossiers van patiënten heeft voorgelegd aan de tuchtrechter, kan die rechter niet beoordelen of “de zeer matige organisatie van de maatschap medische gevolgen heeft gehad voor de patiënten.”

Lees meer;

VANDAAG Ruwaard van putten Cardiologen berispt door tuchtrechter

2012 ‘Patiënten Spijkenisse overleden na verkeerde diagnoses’ ›

2012 Aangifte tegen cardioloog ziekenhuis Spijkenisse ›

2012 100 meldingen over cardiologie Spijkenisse

2013 Cardiologen Ruwaard moeten voor tuchtrechter verschijnen ›

Tuchtrechter berispt cardiologen voormalig Ruwaard

NU 28.10.2014 Drie cardiologen van het voormalige Ruwaard van Putten Ziekenhuis in Spijkenisse hebben een berisping gekregen van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Den Haag. Bekijk hier de video – Het tuchtcollege vindt onder meer dat de maatschap van de cardiologen niet goed georganiseerd was en dat de dossiers niet goed werden bijgehouden.

Vaak was onduidelijk welke cardioloog voor welke patiënt verantwoordelijk was. Dat kwam de continuïteit van de zorg niet ten goede.  De patiëntenorganisatie vraagt zich af of het de cardiologen persoonlijk is aan te rekenen wat er fout is gegaan, of dat het gaat om fouten als gevolg van de hele keten van de zorg bij Ruwaard.

De inspectie wil nog niet inhoudelijk reageren en zegt de uitspraak te bestuderen. Zowel de artsen als de IGZ kunnen nog in hoger beroep.

Lees meer over: Ruwaard van Putten

Gerelateerde artikelen;

Roerige tijden voormalig Ruwaard

Telegraaf 27.10.2014  Drie cardiologen van het voormalige Ruwaard van Putten Ziekenhuis in Spijkenisse horen dinsdag of ze als cardioloog mogen blijven werken. Als het aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) ligt, worden ze geschrapt uit het artsenregister. De tuchtrechter doet dinsdag uitspraak. Een beknopt overzicht van de gebeurtenissen rond het ziekenhuis tot nog toe.

November 2012: De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) laat de afdeling cardiologie van het Ruwaard van Putten sluiten en zet vier cardiologen op non-actief. Aanleiding is een bovengemiddeld hoog aantal doden (51) op de afdeling in 2010. De rest van het ziekenhuis komt onder verscherpt toezicht te staan.

Verzekeraars verzetten zich tegen ziekenhuisfusies›

NRC 25.10.2014 Zorgverzekeraars klagen bij de kartelautoriteit dat ziekenhuizen door recente fusies zo groot worden, dat ze ongestraft de prijzen kunnen opdrijven. Dat meldt NRC Handelsblad vandaag. De klinieken zijn door de aanhoudende fusiegolf zo belangrijk geworden dat ze niet in de steek gelaten kunnen worden, wat de reden van hun problemen ook is.

Lees meer in het achtergrondverhaal ‘De nieuwe koningen in de zorg’ in NRC Weekend.

Lees meer;

25 OKT Verzekeraars verzetten zich tegen ziekenhuisfusies

25 OKT De nieuwe koningen in de zorg

23 MEI Verzekeraar zorgt goed voor zichzelf

1 MRT Gemeenten bieden steeds vaker noodhulp aan lokaal ziekenhuis ›

2013 ‘Onderhandelingen zorginkoop staan op springen’ ›

Meeste klachten patiënten bij OLVG-ziekenhuis Amsterdam

NU 22.10.2014 De klachtencommissie van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam heeft vorig jaar 64 klachten van patiënten gegrond verklaard.

Dat komt neer op 3 klachten per 10.000 behandelingen. In totaal werden 213.256 dag- en poliklinische behandelingen uitgevoerd. Daarmee scoort dit ziekenhuis het slechtst, blijkt uit cijfers van het NVZ Kwaliteitsvenster.

In het NVZ Kwaliteitsvenster zijn gegevens opgenomen over tien onderwerpen die iets reflecteren van de kwaliteit van een ziekenhuis. Op dit moment hebben 84 ziekenhuizen gegevens over een of meerdere onderwerpen vrijgegeven.

Arbeidsinspectie bekijkt ambulancezorg Amsterdam

Trouw 22.10.2014 De Inspectie SZW, de voormalige Arbeidsinspectie, bekijkt de situatie bij de ambulancezorg in Amsterdam nadat vakbond Abvakabo FNV vorige week aan de alarmbel trok. Dat zei een woordvoerder vandaag. De Inspectie voert gesprekken met betrokkenen en besluit daarna of er een officieel onderzoek wordt ingesteld.

Abvakabo FNV diende vorige week een lijvig rapport in bij de inspectie over de arbeidsomstandigheden bij de ambulancezorg in de hoofdstad. Medewerkers klagen over de hoge werkdruk, verouderd materiaal en langere aanrijtijden. Dit zou gevolgen hebben voor de veiligheid en het herstel van patiënten.

Inspectie bekijkt ambulances

Telegraaf 22.10.2014 De Inspectie SZW (de voormalige Arbeidsinspectie) bekijkt de situatie bij de ambulancezorg in Amsterdam na een rapport van vakbond Abvakabo FNV. Dat zei een woordvoerder woensdag. De Inspectie voert gesprekken met betrokkenen en besluit daarna of er een officieel onderzoek wordt ingesteld.

Inspectie bekijkt ambulancezorg Amsterdam

NU 22.10.2014 De Inspectie SZW (de voormalige Arbeidsinspectie) bekijkt de situatie bij de ambulancezorg in Amsterdam na een rapport van vakbond Abvakabo FNV. Dat zei een woordvoerder woensdag.

Dat zei een woordvoerder woensdag. De Inspectie voert gesprekken met betrokkenen en besluit daarna of er een officieel onderzoek wordt ingesteld.

Abvakabo FNV trok vorige week bij de Inspectie aan de bel over de arbeidsomstandigheden bij de ambulancezorg in de hoofdstad. Medewerkers klagen over de hoge werkdruk, verouderd materiaal en langere aanrijtijden.

Omstreden steun voor Groningse ziekenhuizen›

NRC 22.10.2014 De provincie Groningen schiet ziekenhuizen uit Delfzijl en Winschoten (de Ommelander Ziekenhuisgroep) met 10 miljoen euro te hulp. De steun is nodig omdat de organisatie zijn financiële problemen niet zelfstandig op kan lossen. Zorgverzekeraars hebben een omzetgarantie gegeven voor de komende tien jaar, een unicum.

De reddingsoperatie heeft het Martini Ziekenhuis uit Groningen ertoe aangezet een klacht in te dienen bij de mededingingsautoriteiten. Als “buurman en concurrent” wil het Martini weten of hier sprake is van marktverstoring. De Autoriteit Consument & Markt (ACM, de nieuwe naam van de NMa) zal dit moeten uitzoeken.

Lees meer;

VANDAAG Een ‘kunststukje’ in de zorg dat naar verkapte staatssteun riekt

VANDAAG Marktwerking zorg Omstreden steun voor ziekenhuis

5 JUN Dit is de lijst met de 81 onderzochte ziekenhuizen ›

5 JUN Ziekenhuizen opereren te weinig

1995 Einde opnamestop Martini Ziekenhuis

Malafide ondernemers zien in zorgboerderij goudmijn

Telegraaf 17.10.2014  Nederland beleeft een explosie in het aantal zorgboerderijen. Veel kleine ondernemers zien in het aanbieden van zorg in het groen en de vrije natuur mogelijkheden tot grof geld verdienen.

Het liefst werven ze cliënten met een hoge zorgindicatie, want die hebben jaarlijks een persoonsgebonden budget (pgb) te besteden van tussen de 50.000 en 70.000 euro. Waren er in 2005 nog 591 zorgboerderijen, het afgelopen jaar telde ons land er al 1502.

Aan die opmars van zorgboerderijen zal geen einde komen zolang de pgb-budgetten zo enorm hoog zijn en er zo makkelijk aan te komen is. Dat stelt een aantal oud-medewerkers van diverse zorgboerderijen.

Ontslag na fraude VGZ

Telegraaf 16.10.2014 Zorgverzekeraar VGZ heeft deze week een medewerker op staande voet ontslagen wegens fraude. Om hoeveel geld en om wie het gaat, wil VGZ in het belang van het onderzoek niet zeggen. Verzekerden zouden geen schade hebben ondervonden van de fraude.

Verpleeghuis Altingerhof niet meer onder verscherpt toezicht

Trouw 13.10.2014 Verpleeghuis Altingerhof in het Drentse Beilen staat niet langer onder verscherpt toezicht. Volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is de kwaliteit van zorg er sterk verbeterd sinds de instelling november vorig jaar onder verscherpt toezicht werd gesteld.

Volgens de inspectie voldoet de instelling nog niet aan alle normen, maar is er wel sprake van positieve veranderingen. De medicatieveiligheid lijkt op orde en de medewerkers zijn enthousiast en voelen zich weer serieus genomen. Waar nodig krijgen medewerkers inmiddels opleiding en coaching.

Toezicht Altingerhof opgeheven

Telegraaf 13.10.2014 Verpleeghuis Altingerhof in het Drentse Beilen staat niet langer onder verscherpt toezicht. Volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is de kwaliteit van zorg er sterk verbeterd sinds de instelling november vorig jaar onder verscherpt toezicht werd gesteld. Dat gebeurde onder meer omdat de aanwezigheid en deskundigheid van artsen ontoereikend was, medewerkers onvoldoende opgeleid waren om te werken met cliënten met gedragsproblemen, en omdat de medicatieveiligheid niet op orde was.

Gerelateerde artikelen;

12-11: Verpleeghuis onder toezicht

Frauderende directeur weg bij CDA Rijnwaarden

Trouw 09.10.2014 Voorzitter Will ten Westeneind van het CDA in Rijnwaarden (Gelderland) heeft die partij verlaten. Dat besluit nam hij gisteravond, nadat eerder die dag bekend was geworden dat hij zich als directeur van de zorggroep Diafaan jarenlang stiekem bonussen had gegeven. Het CDA heeft vandaag alle gegevens van de ex-voorzitter van de site verwijderd en beraadt zich op de situatie.

Frauderende directeur weg bij CDA Rijnwaarden

VK 09.10.2014 Voorzitter Will ten Westeneind van het CDA in Rijnwaarden (Gelderland) heeft die partij verlaten. Dat besluit nam hij gisteravond, nadat eerder die dag bekend was geworden dat hij zich als directeur van de zorggroep Diafaan jarenlang stiekem bonussen had gegeven. Het CDA heeft vandaag alle gegevens van de ex-voorzitter van de site verwijderd en beraadt zich op de situatie.

Frauderende directeur uit CDA

Telegraaf 09.10.2014 Voorzitter Will ten Westeneind van het CDA in Rijnwaarden (Gelderland) heeft die partij verlaten. Dat besluit nam hij woensdagavond, nadat eerder die dag bekend was geworden dat hij zich als directeur van de zorggroep Diafaan jarenlang stiekem bonussen had gegeven. Het CDA heeft donderdag alle gegevens van de ex-voorzitter van de site verwijderd en beraadt zich op de situatie.

Gerelateerde artikelen: Zorgbobo gaf zichzelf bonussen

Zorgbobo gaf zichzelf bonussen

Telegraaf 08.10.2014 Een bobo van de Gelderse zorginstelling Diafaan blijkt zichzelf jarenlang onterecht bonussen te hebben uitgekeerd. Directeur Will ten Westeneind liet zichzelf in het geheim tienduizenden euro’s uitkeren. In de jaarverslagen noteerde hij ondertussen met droge ogen dat hij nul euro bonus ontving.

Toen Diafaan de fraude ontdekte, is Ten Westeneind afgelopen mei ontslagen. Terecht, oordeelde de kantonrechter in Arnhem. Opvallend genoeg moet de zoginstelling hem nog wel een ontslagvergoeding van 45.000 euro betalen omdat de Raad van toezicht zelf ook steken heeft laten vallen rond de uitbetaling van de bonussen.

Rechter: ontslag voormalig COA-baas Nurten Albayrak is terecht

RTVWEST 08.10.2014 Het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) in Rijswijk heeft voormalig directeur Nurten Albayrak op 1 april 2012 terecht op non-actief gezet en later ontslagen. Dat hebben de civiele rechter en kantonrechter in Den Haag woensdag geoordeeld.

Er is volgens de rechters dan ook geen reden voor het toewijzen van een vergoeding voor het beëindigen van haar contact en de immateriële schade die Albayrak leed.

De rechters vinden dat het COA voldoende bewijs heeft geleverd dat Albayrak op drie punten in strijd met de eisen van integriteit heeft gehandeld. Zo loog ze tegen de minister en diens medewerkers, gebruikte ze haar dienstauto privé en verhulde ze dat ook ‘ondergeschikten’ privé gebruikmaakten van haar dienstauto. Lees verder

gerelateerde artikelen;

Ontslag voormalig COA-baas Albayrak terecht

Trouw 08.10.2014 Het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) heeft zijn voormalig directeur Nurten Albayrak op 1 april 2012 terecht op non-actief gezet en later ontslagen. Dat hebben de civiele rechter en kantonrechter in Den Haag woensdag geoordeeld. Er is dan ook geen reden voor het toewijzen van een vergoeding voor het beëindigen van haar contact en immateriële schade voor Albayrak.

Beide rechters vinden dat het COA voldoende bewijs heeft geleverd dat Albayrak op drie punten in strijd heeft gehandeld met de eisen van integriteit. Ze heeft gelogen tegen de minister en diens medewerkers, ze heeft haar dienstauto benut voor privégebruik en ze heeft verhuld dat ook ‘ondergeschikten’ privé gebruikmaakten van haar dienstauto.

Verwant nieuws;

Ontslag oud-COA-baas terecht

Telegraaf 08.10.2014 Het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) heeft zijn voormalig directeur Nurten Albayrak op 1 april 2012 terecht op non-actief gezet en later ontslagen. Dat hebben de civiele rechter en kantonrechter in Den Haag woensdag geoordeeld. Er is dan ook geen reden voor het toewijzen van een vergoeding voor het beëindigen van haar contact en immateriële schade voor Albayrak.

Ontslag voormalig COA-baas Albayrak was terecht

NU 08.10.2014 Het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) heeft zijn voormalig directeur Nurten Albayrak op 1 april 2012 terecht op non-actief gezet en later ontslagen. Ze heeft geen recht op een ontslagvergoeding.

Dat hebben de civiele rechter en kantonrechter in Den Haag woensdag geoordeeld. Er is dan ook geen reden voor het toewijzen van een vergoeding voor het beëindigen van haar contact en immateriële schade voor Albayrak.

Beide rechters vinden dat het COA voldoende bewijs heeft geleverd dat Albayrak op drie punten in strijd heeft gehandeld met de eisen van integriteit. Zo heeft ze gelogen over het privégebruik van haar auto.

Gerelateerde artikelen

Lees meer over Nurten Albayrak Centraal Orgaan Asielzoekers

VUmc moet bezuinigingen

Telegraaf 25.09.2014 Het VUmc in Amsterdam moet fors bezuinigen en dat zal naar verwachting consequenties hebben voor het personeel. Topman Wouter Bos heeft alle medewerkers van het academische ziekenhuis daar deze week in een brief over geïnformeerd.

‘Schrap cardiologen Ruwaard’

Telegraaf 02.09.2014 Drie cardiologen van het voormalige Ruwaard van Putten Ziekenhuis in Spijkenisse mogen nooit meer aan het werk als cardioloog als het aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) ligt. De Inspectie wil dat de artsen worden doorgehaald in het BIG-register, waar alle zorgverleners in geregistreerd staan. Dat bleek dinsdag tijdens de behandeling van een tuchtzaak die de IGZ heeft aangespannen tegen de cardiologen.

Gerelateerde artikelen

31-07: ‘Cardiologen terecht non-actief’

14-07: ‘Zorg na faillissement goed’

13-02: Salomonsoordeel claims Ruwaard

03-12: ‘Conclusies Ruwaard zorgelijk’

Inspectie wil schrapping cardiologen Ruwaard

NU 02.09.2014 Drie cardiologen van het voormalige Ruwaard van Putten Ziekenhuis in Spijkenisse mogen nooit meer aan het werk als cardioloog als het aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) ligt. De Inspectie wil dat de artsen worden doorgehaald in het BIG-register, waar alle zorgverleners in geregistreerd staan.

Dat bleek dinsdag tijdens de behandeling van een tuchtzaak die de IGZ heeft aangespannen tegen de cardiologen.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Ruwaard van Putten Ziekenhuis

‘Ab Klink liet Kamer buiten deal met ziekenhuis’

NU 01.09.2014 Toenmalig minister Ab Klink van Volksgezondheid heeft de Tweede Kamer in 2009 ten onrechte niet ingelicht over een financiële toezegging aan het Erasmus Medisch Centrum (EMC) in Rotterdam. Ook is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) destijds ten onrechte niet betrokken bij de besluitvorming over deze regeling.

Dat heeft huidig minister Edith Schippers maandagavond aan de Tweede Kamer geschreven. De afspraak met het EMC over een ruimere garantieregeling voor kapitaallasten werd gemaakt in verband met de voorgenomen nieuwbouw bij het academisch ziekenhuis.

Brieven

Aanleiding van de brief is berichtgeving van Zembla op maandag. Het onderzoeksprogramma is in bezit van brieven van het ministerie en interne stukken van de NZa. Op 11 mei 2009 zou VWS in een brief een toezegging van honderd miljoen euro hebben gedaan aan het ziekenhuis zonder medeweten van de Tweede Kamer.

Schippers had de Kamer dinsdag willen informeren over deze zaak, bij de presentatie van een officieel onderzoeksrapport over het interne functioneren van de NZa.

Lees meer over NZa

NZa nu zelf onder vuur

Telegraaf 01.09.2014 Het interne functioneren van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) staat ter discussie. Dinsdag komt het officiele onderzoeksrapport hierover naar buiten, maar maandag lekte het een en ander al uit.

De organisatie NZa moet toezicht houden op het gedrag van zorgverzekeraars en zorgaanbieders, en stelt regels op het gebied van tarieven, prestaties en budgetten. Zo houdt de zorgautoriteit in de gaten of de zorg betaalbaar en toegankelijk is, en of zorgaanbieders en zorgverzekeraars voldoende inzicht geven in onder meer de kwaliteit van de zorg. Zelf ziet de NZa zichzelf graag als ‘beschermengel’ voor de belangen van de patiënt.

Gerelateerde artikelen;

01-09: Bewogen jaar voor NZa

01-09: ‘NZa moet op de schop’

01-09: D66 wil debat over NZA

07-08: Fusie Haagse ziekenhuizen mag

29-07: Overname ziekenhuis nabij

09-07: Verdubbeling zorgklachten NZa

Bewogen jaar voor NZa

Telegraaf 01.09.2014 De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) moet drastisch op de schop. Dat is de conclusie van de commissie-Borstlap naar het interne functioneren van de zorgwaakhond. Het rapport wordt dinsdag officieel naar buiten gebracht, maar delen kwamen maandag al in de openbaarheid. Een beknopt overzicht van de kwesties waar de NZa de afgelopen maanden mee te maken had:

Gerelateerde artikelen;

01-09: NZa nu zelf onder vuur

01-09: ‘NZa moet op de schop’

01-09: D66 wil debat over NZA

01-07: Kamer wil rapport Antonius

01-07: ‘NZa mocht zelf beslissen over Sint Antonius’

Onderzoekscommissie: NZa moet op de schop

Trouw 01.09.2014 De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) moet flink op de schop. De taken van de organisatie moeten gesplitst worden en de relatie met het ministerie van Volksgezondheid is ongezond te noemen. Dat staat in het uitgelekte rapport van de commissie-Borstlap over het intern functioneren van de toezichthouder van de zorgmarkt. Het rapport wordt morgen gepubliceerd, NRC Handelsblad en NOS schrijven er vandaag over. De commissie wil niet reageren op het uitgelekte bericht.

‘NZa moet flink op de schop’

NU 01.09.2014 De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) moet flink op de schop. De taken van de organisatie moeten gesplitst worden en de relatie met het ministerie van Volksgezondheid is ongezond te noemen.

Dat staat in het uitgelekte rapport van de commissie-Borstlap over het intern functioneren van de toezichthouder van de zorgmarkt.

Ook ChristenUnie-leider Arie Slob vindt dat er snel een debat moet komen over het rapport. Hij laat dat op Twitter weten. Slob is benieuwd naar de reactie van Schippers op het rapport. “Toezicht moet betrouwbaar zijn.”

Lees meer over NZa

‘NZa moet op de schop’

Telegraaf 01.09.2014 De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) moet flink op de schop. De taken van de organisatie moeten gesplitst worden en de relatie met het ministerie van Volksgezondheid is ongezond te noemen. Dat staat in het uitgelekte rapport van de commissie-Borstlap over het intern functioneren van de toezichthouder van de zorgmarkt. Het rapport wordt dinsdag gepubliceerd, NRC Handelsblad en NOS schrijven er maandag over. De commissie wil niet reageren op het uitgelekte bericht.

D66 wil debat over NZA

Telegraaf 01.09.2014 D66 wil snel een debat met minister Edith Schippers (VWS) over een rapport over de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit). Volgens het rapport zou de relatie tussen het ministerie van Schippers en de NZa ‘ongezond’ zijn. Er zou sprake zijn van ‘inmenging’ van het ministerie in de werkzaamheden van de NZa.

De conclusies van dit rapport van de commissie-Borstlap lekten maandag uit via NOS en NRC Handelsblad. Een van de taken van de NZa is het toezicht houden op de zorgaanbieders en de zorgverzekeraars.

Gerelateerde artikelen;

29-07: Overname ziekenhuis nabij

10-07: ’Eén loket voor zorgklachten’

09-07: Verdubbeling zorgklachten NZa

01-07: Kamer wil rapport Antonius

01-07: ‘NZa mocht zelf beslissen over Sint Antonius’

Het NZa-dossier: wanorde bij de toezichthouder›

NRC 01.09.2014 De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) moet worden opgesplitst. Ook werd de kritische medewerker Arthur Gotlieb verwaarloosd. De commissie-Borstlap oordeelt hard in haar rapport over de werkwijze van de NZa. De afgelopen maanden publiceerde NRC Handelsblad over de zorgautoriteit. Wat ging er ook al weer vooraf aan dit rapport? Een overzicht.

Rapport: splits zorgautoriteit, kritische medewerker verwaarloosd›

NRC 01.09.2014 De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) moet opgesplitst worden. De dubbele taak van de organisatie, het opstellen van regels én het controleren van ziekenhuizen en zorgverzekeraars, dient te verdwijnen. Bovendien moet het management en het personeelsbeleid sterk verbeterd worden. Dat adviseert de commissie-Borstlap in een hard rapport over de toezichthouder die de zorgmarkt van jaarlijks 90 miljard euro bewaakt.

De commissie heeft ook kritiek op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), dat zich te veel bemoeit met het werk van het onafhankelijk bestuursorgaan NZa. De relatie tussen ministerie en NZa is toe aan een “forse onderhoudsbeurt”. Borstlap deed onderzoek in opdracht van minister Schippers (Zorg, VVD) en presenteert morgen zijn conclusies. Het NOS-journaal en NRC hebben belangrijke delen van het commissierapport in handen.  LEES VERDER›

Vakbonden slaan alarm over angstcultuur Catharina Ziekenhuis

VK 29.08.2014 De angstcultuur in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven neemt ‘ongezonde vormen’ aan. Onder artsen en verpleegkundigen heerst een hoge mate van onvrede en binnen het ziekenhuis wordt slecht en verkeerd gecommuniceerd.

·                            Download de brandbrief van de vakbonden Open pdf (91,8 kB)

Dat stellen vier vakbonden namens het personeel in een brandbrief aan de raad van toezicht van het ziekenhuis. De vakbonden slaan alarm nadat het Catharina Ziekenhuis geheime filmopnamen maakte van het eigen personeel en daar bovendien over loog. Met de opnamen wilde het ziekenhuis aantonen dat sommige artsen en verpleegkundigen zich niet aan de hygiëneregels houden.

Abvakabo FNV naar rechter om overname Estro

Trouw 19.08.2014 De vakbond Abvakabo FNV begint een juridische procedure tegen de nieuwe eigenaar van kinderopvangorganisatie Estro. Dat bedrijf ging begin juli failliet, maar maakte meteen een doorstart. Volgens de bond is daarbij misbruik gemaakt van het faillissementsrecht, om zo op goedkope wijze werknemers te kunnen ontslaan.

Door het faillissement van Estro moesten 130 kinderopvanglocaties worden gesloten en verloren ongeveer 1000 mensen hun baan. De resterende 250 filialen en 2600 werknemers maakten meteen een naadloze doorstart – een zogeheten ‘flitsfaillissement’ – onder de naam van de nieuwe eigenaar, Smallsteps.

Abvakabo FNV naar rechter om doorstart Estro

NRC 18.08.2014 Abvakabo FNV heeft definitief besloten de nieuwe eigenaar van het recentelijk doorgestarte kinderopvangbedrijf Estro voor de rechter te slepen. De vakbond vindt dat het Britse concern, Smallsteps, een zogeheten flitsfaillissement heeft gebruikt om op goedkope wijze een deel van zijn personeel op straat te zetten.

De bond meent dat bij de doorstart van Estro sprake was van een ‘overgang van onderneming’. In zo’n geval had Smallsteps alle 3600 medewerkers moeten overnemen, met behoud van arbeidsvoorwaarden en opgebouwde rechten, zo stelt Abvakabo. Bij de doorstart begin juli werd slechts twee derde van het personeel overgenomen. LEES VERDER

‘Bejaarde vrouw mishandeld’

Telegraaf 07.08.2014 Zorginstelling tante Louise-Vivensis heeft een werknemer van het woonzorgcentrum Onze Stede in Steenbergen de wacht aan gezegd. De man wordt ervan verdacht een hoogbejaarde bewoonster van de instelling te hebben mishandeld. „Ontslag op staande voet is nog niet zo eenvoudig, deze man heeft de organisatie inmiddels verlaten”, zegt een woordvoerder tegen BN/De Stem.

Zak geld voor ziekenhuisbobo

Telegraaf 05.08.2014 Een oud-bestuurslid van de Ommelander Ziekenhuis Groep (OZG) in Groningen heeft vorig jaar 132.591 euro aan wachtgeld in zijn zak gestoken. De vrijwillig opgestapte ‘topman’ beloofde bij zijn aftreden nog geen gebruik te maken van de regeling.

‘Cardiologen Ruwaard van Putten terecht op non-actief’

Trouw 31.07.2014 Het is terecht dat de cardiologen van het in 2012 in opspraak geraakte Ruwaard van Putten Ziekenhuis in Spijkenisse hun werk tijdelijk moesten neerleggen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft het patiëntenbelang zwaarder laten wegen dan het belang van de vier cardiologen die op non-actief werden gezet en dat is de juiste beslissing geweest, oordeelde de rechter vandaag.

Verwant nieuws

Cardiologen terecht non-actief

Telegraaf 31.07.2014 Het is terecht dat de cardiologen van het in 2012 in opspraak geraakte Ruwaard van Putten Ziekenhuis in Spijkenisse hun werk tijdelijk moesten neerleggen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft het patiëntenbelang zwaarder laten wegen dan het belang van de vier cardiologen die op non-actief werden gezet en dat is de juiste beslissing geweest, oordeelde de rechter donderdag. De zaak was aangespannen door de cardiologen tegen de inspecteur en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Schippers moet schorsing cardiologen beter motiveren

NU 31.07.2014 Minister van Volksgezondheid Edith Schippers moet een nieuw besluit nemen over de verlengde schorsing van drie cardiologen van het Ruwaard van Putten Ziekenhuis in 2012. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam donderdag bepaald.

De rechters kwamen tot dat oordeel, omdat de minister destijds geen duidelijkheid heeft verschaft over de duur van de schorsing en de mogelijkheid voor de cardiologen om in de toekomst weer aan de slag te gaan.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Ruwaard van Putten Ziekenhuis

Overname ziekenhuis nabij

Telegraaf 29.07.2014  Arbodienstverlener Zorg van de Zaak mag het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk overnemen. Dat heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) dinsdag laten weten. Onderdeel van het ziekenhuis is het bekende Brandwondencentrum Beverwijk.

Verzorgings- en verpleeghuis onder verscherpt toezicht

Trouw 28.07.2014 Verzorgingshuis Huize Valckenbosch in Zeist en verpleeghuis Leendert Meeshuis in Bilthoven zijn onder verscherpt toezicht gesteld door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). In beide huizen, die deel uitmaken van dezelfde stichting, zouden er structurele tekortkomingen zijn in de zorg.

Tehuizen onder toezicht

Telegraaf 28.07.2014  Verzorgingshuis Huize Valckenbosch in Zeist en verpleeghuis Leendert Meeshuis in Bilthoven zijn onder verscherpt toezicht gesteld door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). In beide huizen, die deel uitmaken van dezelfde stichting, zouden er structurele tekortkomingen zijn in de zorg.

Verzorgings- en verpleeghuis onder toezicht

NU 28.07.2014 Verzorgingshuis Huize Valckenbosch in Zeist en verpleeghuis Leendert Meeshuis in Bilthoven zijn onder verscherpt toezicht gesteld door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

Verzorgings- en verpleeghuis onder toezichtFoto:  Thinkstock

In beide huizen, die deel uitmaken van dezelfde stichting, zouden er structurele tekortkomingen zijn in de zorg.

In het Leendert Meeshuis ontbreekt het volgens de inspectie aan urgentiebesef bij het doorvoeren van noodzakelijke verbeteringen. Medewerkers hebben een tekort aan inzicht en overzicht en de leiding van het tehuis moet meer werk maken van het verbeteren van de kennis en vaardigheden van het personeel, stelt de inspectie.

Delfts kinderdagverblijf Het Koraal maakt doorstart na faillisement Estro

RTVWEST 28.07.2014 DELFT – Kinderopvang Het Koraal in Delft maakt een doorstart en gaat vanaf 1 augustus verder onder de naam Bam!. Twee Delftse ondernemers nemen Het Koraal over van de failliete kinderopvangorganisatie Estro. Lees verder

Gerelateerde artikelen

Hoger beroep ex-neuroloog Jansen Steur in september

Trouw 21.07.2014  Het hoger beroep in de strafzaak tegen ex-neuroloog Ernst Jansen dient na de zomer. De eerste zitting is op 24 september bij het gerechtshof in Arnhem. Het gaat om een zogeheten regiezitting, hierin komen de onderzoekswensen van beide partijen aan bod.

Verwant nieuws;

Ernst Jansen Steur

Hoger beroep Ernst Jansen in september

Telegraaf 21.07.2014 Het hoger beroep in de strafzaak tegen ex-neuroloog Ernst Jansen dient na de zomer. De eerste zitting is op 24 september bij het gerechtshof in Arnhem. Het gaat om een zogeheten regiezitting, hierin komen de onderzoekswensen van beide partijen aan bod.

Gerelateerde artikelen;

18-04: ‘Leed ook te danken aan IGZ’

18-03: MST wordt niet vervolgd voor fouten neuroloog

11-02: Opluchting slachtoffers Jansen

11-02: Drie jaar cel voor Ernst Jansen Steur

11-02: Jansen schuldig aan dood

Hoger beroep ex-neuroloog Jansen in september

NU 21.07.2014 Het hoger beroep in de strafzaak tegen ex-neuroloog Ernst Jansen Steur dient na de zomer. De eerste zitting is op 24 september bij het gerechtshof in Arnhem. Het gaat om een zogeheten regiezitting, hierin komen de onderzoekswensen van beide partijen aan bod.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Ernst Jansen Steur

‘Topinkomens publieke sector ver boven norm’

Trouw 19.07.2014 Veel topbestuurders in de zorg, het onderwijs en bij woningcorporaties en toezichthouders verdienen nog altijd fors meer dan de huidige balkenendenorm van 230.000 euro. Er zal dus fors ingeleverd moeten worden als de normering van topinkomens volgend jaar verder wordt aangescherpt. Dit blijkt uit een vandaag gepubliceerd onderzoek vande Volkskrant.

Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank (DNB), was in 2013 goed voor een brutoloon van 422.573 euro (inclusief pensioen en onkosten). Ook andere DNB-bestuurders prijken hoog op de lijst van topinkomens die krant heeft samengesteld. Paul Riemens van de Luchtverkeersleiding verdiende 363.109 euro, Theodor Kockelkoren van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) 335.116 euro, en Willem Geerlings van het Medisch Centrum Haaglanden 309.696 euro.

Top van publieke sector moet fors salaris inleveren

VK 19.07.2014 De top van de (semi)publieke sector moet de komende jaren zwaar inleveren. Terwijl het kabinet het salarisplafond per 1 januari verder wil verlagen naar een ministerssalaris van 169 duizend euro, verdienen veel bestuurders in de zorg, het onderwijs en bij corporaties en toezichthouders nu nog meer dan de huidige ‘balkenendenorm’ van 230 duizend euro.

Dit blijkt uit onderzoek van de Volkskrant naar de beloning in de jaarverslagen van 119 (semi)publieke bedrijven en instellingen. Vooral bij de financiële toezichthouders DNB en AFM liggen de beloningen nog ver boven de norm. Acht van de tien bestuurders in de toptien van het Volkskrant-onderzoek werken bij De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten. DNB-president Klaas Knot is met een brutosalaris van 422.573 euro (inclusief pensioen en onkosten) de best verdienende bestuurder in de semipublieke sector.

MEER OVER;

o   Topsalarissen

o   Economie

o   Politiek

o   Topsalarissen

o   Kabinet-Rutte II

Top moet inleveren

Telegraaf 19.07.2014 Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank (DNB), was in 2013 goed voor een brutoloon van 422.573 euro (inclusief pensioen en onkosten). Ook andere DNB-bestuurders prijken hoog op de lijst van topinkomens die krant heeft samengesteld. Paul Riemens van de Luchtverkeersleiding verdiende 363.109 euro, Theodor Kockelkoren van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) 335.116 euro, en Willem Geerlings van het Medisch Centrum Haaglanden 309.696 euro.

Het kabinet wil het salarisplafond in de (semi)publieke sector per 1 januari volgend jaar juist verder verlagen naar een ministerssalaris van circa 169.000 euro. Het nieuwe maximum geldt voor nieuwe bestuurders. Voor huidige bestuurders die boven de norm zitten, gaat een overgangsperiode gelden. Zij moeten hun salaris komende jaren stapsgewijs minderen tot de norm.

Bestuurders publieke sector verdienen nog altijd flink boven norm

NRC 19.07.2014  Veel topbestuurders in de zorg, het onderwijs en bij de woningcorporaties verdienen nog altijd fors meer dan de huidige ‘balkenendenorm’ van 230 duizend euro. Dat meldt de Volkskrant vandaag op basis van een onderzoek naar de beloning in de jaarverslagen van 119 (semi)publieke bedrijven en instellingen. Bekijk een langere lijst op de site van De Volkskrant.  LEES VERDER

TOPSALARIS

Diakonessenhuis: patiëntveiligheid gewaarborgd

NRC 20.07.12014 De veiligheid van patiënten van het Diakonessenhuis was en is gegarandeerd. Dat meldt het Utrechtse ziekenhuis zelf naar aanleiding van het conflict tussen de medisch specialisten en de directie.

Het conflict kwam gisteren aan het licht nadat de NOS een rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in handen kreeg en op haar site publiceerde. Het Diakonessenhuis laat nu weten drie ‘verbetermaatregelen’ uit te voeren: een nieuwe gedragscode, een cultuurveranderingsprogramma en een onafhankelijk onderzoek naar het lerend vermogen van de organisatie. LEES VERDER

Lees meer;

19 JUL Ruzie artsen en directie Utrechts Diakonessenhuis›

1 MRT ‘Neparts uit Huissen trok jarenlang spoor van ellende’›

18 MRT  Inspectie eist inzage in dossiers zonder toestemming van patiënt›

2013 Huisarts overschreed dosis morfine ruim – familie woedend op inspectie›

2013 Teruglezen: het enige interview met neuroloog J. S. over zijn ondergang›

Top publieke sector moet toezien hoe salaris wordt gekort

Elsevier 19.07.2014 DNB-directeur Klaas Knot zit het verst boven de balkenendenorm. Bestuurders in het onderwijs, de zorg en bij woningcorporaties verdienen vaak meer dan de balkenendenorm van 230.000 euro. Met de kabinetsplannen om de norm verder te verlagen zal de top van de publieke sector flink moeten gaan inleveren.

Uit onderzoek van de Volkskrant naar de topbeloningen bij 119 bedrijven in de (semi) publieke sector blijkt dat veel salarissen een stuk hoger liggen dan de huidige norm van 230.000 euro.

Toezichthouders

De Volkskrant heeft een lijst gepubliceerd met de topinkomens van toezichthouders en bestuurders bij woningcorporaties, in het onderwijs en in de zorg op een rij.

Vooral de bazen bij financiële toezichthouders De Nederlandsche Bank(DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) zullen vanaf januari flink wat salaris moeten inleveren.  In de toptien van de lijst komen acht inkomens voor van bestuurders werkzaam bij DNB of AFM.

Afbouwen

De president van DNB Klaas Knot zal er het meest op achteruit gaan: hij verdient momenteel 422.573 euro. Daarnaast belonen vooral zorginstellingen te veel; twintig van de 25 instellingen keerden salarissen uit boven de norm.

Vestia

Opvallend is dat de bestuursvoorzitter van woningcorporatie Vestia Arjan Schakenbos in het onderzoek als meest bescheiden topbestuurder uit de bus komt. Hij verdiende vorig jaar 123.886 euro en zit dus ruim onder de toekomstige norm.

Zijn voorganger Erik Staal haalde meer dan een half miljoen euro binnen en kreeg bij zijn vertrek een premie van 3,5 miljoen. Hij kwam later ten val en moest voor de Parlementaire Enquêtecommissie verschijnen om zich te verantwoorden over onder meer het speculeren met derivaten.

zie ook;

Zorgen over veiligheid ziekenhuis

Telegraaf 19.07.2014 De directie van het Diakonessenhuis in Utrecht is bezorgd over de veiligheid van patiënten. De reden daarvoor is het gedrag van de artsen. De ziekenhuisleiding heeft in mei dit jaar een brief naar de Inspectie voor de Gezondheidszorg gestuurd om de problemen aan te kaarten.

Ruzie artsen en directie Utrechts Diakonessenhuis›

NRC 19.07.2014  De medisch specialisten en de directie van het Diakonessenhuis in Utrecht liggen met elkaar overhoop over de veiligheid van patiënten. De inspectie eist maatregelen. Dat meldt de NOS. De afgelopen twee jaar zouden zo’n 25 tot 30 calamiteiten zijn gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

VOOR 1 AUGUSTUS PLAN VAN AANPAK

De directie stapte in mei naar de inspectie. De inspectie concludeerde op 10 juli in een rapport – dat de NOS in handen heeft gekregen – dat het melden, onderzoeken en analyseren van incidenten niet voldoet. De directie krijgt het niet voor elkaar om de artsen incidenten te laten melden. Het ontbreekt volgens de inspectie aan reflectie en lerend vermogen. De raad van bestuur moet voor 1 augustus een plan van aanpak indienen en daarna elke maand rapporteren.

Lees meer;

2013 IGZ doet aangifte na gelekte lijst medische missers›

2013 Pakistaans meisje Malala is uit het ziekenhuis ontslagen›

2012 ‘VUmc treft eerste maatregel: klokkenluidende arts ontslagen’›

2012 ‘Medisch specialist moet meebetalen aan opleiding’ – 13.500 euro per jaar›

2012 ‘Baby’s met open rug hebben nauwelijks pijn’›

Zorgen over veiligheid Diakonessenhuis Utrecht

NU 19.07.2014 De directie van het Diakonessenhuis in Utrecht is bezorgd over de veiligheid van patiënten. De reden daarvoor is het gedrag van de artsen.

De ziekenhuisleiding heeft in mei dit jaar een brief naar de Inspectie voor de Gezondheidszorg gestuurd om de problemen aan te kaarten.

Dat blijkt uit een rapport van de IGZ die de NOS zaterdag naar buiten heeft gebracht. Het tussenrapport komt voort uit een onderzoek dat de inspectie heeft ingesteld naar aanleiding van de brief van de directie.

Woede om gouden handdruk manager

Telegraaf 17.07.2014 De ontslagvergoeding voor een manager van de sociale werkplaats in Amersfoort heeft in de lokale SP voor verontwaardiging gezorgd.

De medewerker van het Regionaal Sociaal Werkvoorzieningschap Amersfoort kreeg na zijn ontslag bijna 300.000 euro mee zonder dat de wethouders van de deelnemende gemeenten er vanaf wisten, meldt RTV Utrecht.

Bestuurder wordt goedkoper, verontwaardiging werpt vruchten af

Trouw 16.07.2014 De loonkosten van tijdelijke bestuurders van zorginstellingen zijn sinds 2008 gedaald, blijkt uit de jaarverslagen. Trouw bracht de loonkosten en het type aanstelling van tijdelijke bestuurders in de zorg in kaart naar aanleiding van ophef over de tarieven van interim-bestuurders.

Het lijkt erop dat de publieke verontwaardiging over topbeloningen effect heeft.

Kostten tijdelijk aangestelde en externe bestuurders in 2008 nog gemiddeld zestienduizend euro per maand, in 2012 was dat gedaald naar dertienduizend euro. Een daling van bijna twintig procent. De salarissen van vaste bestuurders blijven daarentegen redelijk stabiel. Die daalden sinds 2008 met ruim zevenhonderd euro naar gemiddeld 11.600 euro in 2012.

Kinderopvang Kwintsheul maakt doorstart na faillisement van Estro

RTVWEST 16.07.2014 ’S-GRAVENZANDE – Kinderopvang Stichting Okidoki uit ’s-Gravenzande neemt een van de kinderdagverblijven van het failliete Estro over. Het gaat om kinderopvang De Leeuwerik in Kwintsheul. Kinderopvangorganisatie Estro werd vorige week failliet verklaard. Snel daarna kwam er een doorstart, maar niet alle kinderdagverblijven gaan door onder de paraplu van nieuwe eigenaar Smallsteps. Voor een aantal  kinderdagverblijven in de regio is de toekomst onduidelijk. Dit geldt dus niet meer voor De Leeuwerik. Het kinderdagverblijf gaat samenwerken met peuteropvang Drie Turven Hoog en basisschool Andreashof van Stichting Okidoki.  Lees verder

Gerelateerde artikelen;

‘Zorg na faillissement goed’

Telegraaf 14.07.2014 De zorg in het Ruwaard van Putten Ziekenhuis vlak na het faillissement is ondanks de risico’s goed verlopen. Na het faillissement werd het ziekenhuis overgenomen en ging het verder als het Spijkenisse Medisch Centrum.

Volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) was het risico dat er iets mis zou gaan vlak na de overname groot. Dat kwam door de onzekerheid bij het personeel over hun toekomst, onduidelijkheden over taken en verantwoordelijkheden en een verschuiving van welke zorg er wel en niet geboden zou worden in de toekomst. Vanwege deze risico’s heeft de inspectie het eerste half jaar na het faillissement intensiever toezicht gehouden.

Gerelateerde artikelen;

10-01: Kort geding tegen verzekeraar

04-12: Ruwaard van Putten ’waar rampscenario’

03-12: ‘Rapporten dieptepunt’

03-12: ‘Conclusies Ruwaard zorgelijk’

‘Zorg Ruwaard van Putten na faillissement goed’

NU 14.07.2014 De zorg in het Ruwaard van Putten Ziekenhuis vlak na het faillissement is ondanks de risico’s goed verlopen. Na het faillissement werd het ziekenhuis overgenomen en ging het verder als het Spijkenisse Medisch Centrum.

Volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) was het risico dat er iets mis zou gaan vlak na de overname groot. Dat kwam door de onzekerheid bij het personeel over hun toekomst, onduidelijkheden over taken en verantwoordelijkheden en een verschuiving van welke zorg er wel en niet geboden zou worden in de toekomst.
Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Ruwaard van Putten Ziekenhuis

‘Failliet kinderdagverblijf Estro heeft schuld van 100 miljoen’

Trouw 12.07.2014 Het failliete kinderopvangbedrijf Estro heeft een schuld van zo’n 100 miljoen euro. De grootste verliezer is ING, maar ook ABN AMRO en enkele buitenlandse banken krijgen nog geld van het bedrijf, meldt NRC Q.

De banken verloren eerder al miljoenen aan Estro. In 2010 leenden ze 250 miljoen euro aan de kinderopvangorganisatie die toen nog Catalpa heette. Dat geld werd gebruikt voor de financiering van de overname door investeringsmaatschappij Providence Equity. Ook de nieuwe eigenaar financierde 250 miljoen.

Estro heeft miljoenenschuld

Telegraaf 12.07.2014 Het failliete kinderopvangbedrijf Estro heeft een schuld van zo’n 100 miljoen euro. De grootste verliezer is ING, maar ook ABN AMRO en enkele buitenlandse banken krijgen nog geld van het bedrijf

De banken verloren eerder al miljoenen aan Estro. In 2010 leenden ze 250 miljoen euro aan de kinderopvangorganisatie die toen nog Catalpa heette. Dat geld werd gebruikt voor de financiering van de overname door investeringsmaatschappij Providence Equity. Ook de nieuwe eigenaar financierde 250 miljoen. Dat meldt NRC Q.

Gerelateerde artikelen;

09-07: Asscher: hoop oplossing Estro

08-07: Ondernemers nemen heft in handen

05-07: Estro definitief failliet

05-07: Doorstart voor kinderopvang

04-07: ‘Overheidsmiljoenen terug naar kinderopvang’

363 aanvragen vergoeding misbruik…

Telegraaf 10.07.2014 Het Schadefonds Geweldsmisdrijven, dat geld uitkeert aan slachtoffers van geweld, heeft tot en met 1 mei dit jaar 363 aanvragen ontvangen van slachtoffers van seksueel misbruik in jeugdzorginstellingen en pleeggezinnen. Deze slachtoffers kunnen sinds september vorig jaar aanspraak maken op het fonds.

Gerelateerde artikelen;

26-05: Amper aangiften na misbruik

17-03: Schadefonds keert 12,7 mln uit

19-12: Vergoeding seksueel misbruik

19-03: 14 miljoen voor slachtoffers

12-03: Nog geen beroep op schadefonds

363 aanvragen van vergoeding voor misbruik jeugdzorg

NU 10.07.2014 Het Schadefonds Geweldsmisdrijven, dat geld uitkeert aan slachtoffers van geweld, heeft tot en met 1 mei dit jaar 363 aanvragen ontvangen van slachtoffers van seksueel misbruik in jeugdzorginstellingen en pleeggezinnen. Deze slachtoffers kunnen sinds september vorig jaar aanspraak maken op het fonds.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Jeugdzorg Pleeggezinnen Misbruik

Zowel failliet als doorstart van Estro lijkt zorgvuldig voorbereid›

NRC 10.07.2014 De eigenaren van kinderopvanggigant Estro hebben de Europese Commissie al maanden voor het faillissement toestemming gevraagd om het bedrijf over te nemen – terwijl ze op dat moment al eigenaar wáren. Op 15 april vroegen investeringsmaatschappijen KKR en HIG toestemming om Estro over te nemen. Sinds 2012 is Estro in handen van KKR en Bayside Capital, een onderdeel van HIG. Op 16 mei keurde de Europese Commissie hun aanvraag goedBesluit Europese Commissie over Estro

Afgelopen zaterdag ging Estro, het grootste kinderopvangbedrijf van Nederland, failliet. Maandag volgde het bericht dat HIG een groot deel van Estro voortzet onder de naam Smallsteps. HIG zet zo’n 250 van de 350 oude Estro-vestigingen voort.

Topsalaris bestuur Sanquin

Telegraaf 09.07.2014 Bij bloedbank Sanquin worden de bestuurders nog steeds beter betaald dan de norm die voor dit soort organisaties is vastgesteld. Dit blijkt uit het jaarverslag van Sanquin, de organisatie die bloed en plasma van vrijwillige donors inzamelt en daarna het bloed en bloedproducten verkoopt aan de medische wereld.

Gerelateerde artikelen

12-08: Ex-baas Sanquin krijgt salaris tot pensioen

07-07: ‘Rijk van ons bloed’

01-07: Weer ophef om loon Sanquin-top

Verdubbeling aantal zorgklachten bij de NZa

Trouw 09.07.2014 Bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) komen steeds meer meldingen binnen van mogelijke misstanden in de zorg. Het afgelopen jaar werden er 2247 zaken gemeld, dat is een verdubbeling ten opzichte van 2012.

Verreweg de meeste klachten gaan over mogelijke ‘upcoding’, ofwel het meer berekenen voor een prestatie dan op basis van de geleverde zorg terecht is. Ook kwamen er de nodige meldingen over zorg die niet geleverd was maar wel werd gedeclareerd en onjuiste benamingen op de declaraties.

Verwant nieuws;

Verdubbeling zorgklachten NZa

Telegraaf 09.07.2014 Bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) komen steeds meer meldingen binnen van mogelijke misstanden in de zorg. Het afgelopen jaar werden er 2247 zaken gemeld, dat is een verdubbeling ten opzichte van 2012. Verreweg de meeste klachten gaan over mogelijke ‘upcoding’, ofwel het meer berekenen voor een prestatie dan op basis van de geleverde zorg terecht is.

Gerelateerd;

Ouderenbond ANBO opent ook zorgmeldpunt23/04

Meer klachten zorgverzekeraar16/04

Medisch dossier onbereikbaar voor patiënt14/02

Aantal meldingen over misstanden in de zorg verdubbeld

NU 09.07.2014 Bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) komen steeds meer meldingen binnen van mogelijke misstanden in de zorg. Het afgelopen jaar werden er 2247 zaken gemeld, dat is een verdubbeling ten opzichte van 2012.

Verreweg de meeste klachten gaan over mogelijke ‘upcoding’, ofwel het meer berekenen voor een prestatie dan op basis van de geleverde zorg terecht is. Ook kwamen er de nodige meldingen over zorg die niet geleverd was maar wel werd gedeclareerd en onjuiste benamingen op de declaraties.

Lees meer over Nederlandse Zorgautoriteit

Asscher: goede hoop voor oplossing kinderopvang Estro

Trouw 09.07.2014 Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken heeft ‘goede hoop’ dat ook voor het deel van het failliete kinderopvangbedrijf Estro dat geen doorstart maakt, snel een oplossing komt. Asscher heeft dat vandaag aan de Tweede Kamer geschreven.

Estro, een van de grootste kinderopvangorganisaties in Nederland, is zaterdag failliet verklaard. Ongeveer tweede derde van de vestigingen maakt onder de naam Smallsteps een doorstart.

Verwant nieuws

Faillissement van crèchebedrijf Estro is zorgvuldig voorbereide operatie

Trouw 09.07.2014 Het faillissement van crèchebedrijf Estro onder een stille bewindvoerder met een snelle doorstart als resultaat, lijkt een zorgvuldig voorbereide operatie. Ruim een maand voor het bankroet op 5 juli heeft de top van Estro het hoofdkantoor op papier verplaatst van Amersfoort naar Amsterdam, blijkt uit onderzoek van Het Financieele Dagblad.

Meer over;

Asscher: hoop oplossing Estro

Telegraaf 09.07.2014 Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken heeft „goede hoop” dat ook voor het deel van het failliete kinderopvangbedrijf Estro dat geen doorstart maakt, snel een oplossing komt. Asscher heeft dat woensdag aan de Tweede Kamer geschreven.

Estro, een van de grootste kinderopvangorganisaties in Nederland, is zaterdag failliet verklaard. Ongeveer tweede derde van de vestigingen maakt onder de naam Smallsteps een doorstart. Maar Asscher heeft van de curator begrepen dat er ook voor de 102 locaties die niet doorgaan onder deze naam voldoende belangstelling bestaat.

Asscher heeft ‘goede hoop’ voor oplossing Estro

NU 09.07.2014 Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken heeft ‘goede hoop’ dat ook voor het deel van het failliete kinderopvangbedrijf Estro dat geen doorstart maakt, snel een oplossing komt. Asscher heeft dat woensdag aan de Tweede Kamer geschreven.

Estro, een van de grootste kinderopvangorganisaties in Nederland, is zaterdag failliet verklaard. Ongeveer tweederde van de vestigingen maakt onder de naam Smallsteps een doorstart. Maar Asscher heeft van de curator begrepen dat er ook voor de 102 locaties die niet doorgaan onder deze naam voldoende belangstelling bestaat.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Estro Lodewijk Asscher

IGZ: Zorgorganisatie Wassenaar heeft kwaliteit sterk verbeterd

Trouw 09.07.2014 De particuliere zorgorganisatie Kruseman Aretz Zorgvilla’s in Wassenaar heeft z’n zaken weer op orde. Dat blijkt uit het definitieve rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

De IGZ tikte Kruseman Aretz Zorgvilla’s begin dit jaar op de vingers, omdat er het nodige mis was op het gebied van veiligheid van de 24 bewoners – ouderen met lichamelijke en psychische problemen. Ook het medicatiebeleid en de scholing van het personeel waren niet op orde.

Nu, een half jaar later, is de kwaliteit sterk verbeterd. De organisatie voerde verbeteringen door, waardoor de bestuurder en de medewerkers bewuster bezig zijn met het bieden van veilige en verantwoorde zorg, stelt de IGZ. En dat heeft een positieve invloed op de dagelijkse zorgpraktijk.  Lees verder

Orde terug in zorgorganisatie

Telegraaf 09.07.2014 De particuliere zorgorganisatie Kruseman Aretz Zorgvilla’s in Wassenaar heeft de zaakjes weer op orde. Begin dit jaar kwam de instelling, waar 24 ouderen wonen met lichamelijke of psychische problemen, onder verscherpt toezicht te staan van de Inspectie voor de Gezondheidszorg omdat de zorg ondermaats was. Nu, een half jaar later, is de kwaliteit sterk verbeterd. Dat meldt de IGZ woensdag.

Gerelateerde artikelen;

10-02: Zorgorganisatie Wassenaar onder toezicht IGZ

Voorwaardelijke celstraf voor pleegmoeder De Loot

Vrouw mishandelde kinderen in christelijk gezinshuis De Loot

NU 08.07.2014 Pleegmoeder Wilma E. heeft een voorwaardelijke celstraf van drie maanden gekregen voor de mishandeling van pleegkinderen in christelijk gezinshuis De Loot in Nieuwleusen.

Gerelateerde artikelen

Lees meer over Wilma E. De Loot

‘Overheid moet regie van de kinderopvang terugpakken’

VK 07.07.2014  Het failliet van Estro bewijst dat private investeerders in de kinderopvang te veel ruimte hebben gekregen, schrijft Xander van Uffelen. De ondergang van Estro is veroorzaakt door een giftige cocktail van geldbeluste private investeerders en een zwabberend overheidsbeleid met kinderopvangsubsidies.

Vlak voor de zomervakantie zijn duizenden ouders in grote onzekerheid of hun kind na de vakantie nog wel een plek heeft bij de kinderopvang. Vele honderden werknemers weten niet of ze na 1 augustus nog een baan hebben. De grootste kinderopvangorganisatie Estro vroeg vrijdag faillissement aan, wist met een snelle doorstart weliswaar 250 vestigingen open te houden, maar heeft voor zo’n 130 vestigingen nog geen oplossing bedacht. Voor deze locaties dreigt sluiting.

VERWANT NIEUWS;

Ex-manager krijgt 3,4 ton

Telegraaf  07.07.2014 De Isala-klinieken in Zwolle hebben een manager na zijn ontslag een vergoeding van 3,4 ton moeten betalen. Dat meldt RTL Z.

Volgens de nieuwszender had de ziekenhuismanager een jaarinkomen van 167.000 euro. Waarom hij is ontslagen is niet bekend, maar volgens RTL was er sprake van buitengewone omstandigheden. Volgens de reguliere kantonrechtersformule zou een ontslagvergoeding namelijk hooguit anderhalve ton moeten zijn.

Kennemer Gasthuis: 4 ton salaris is terecht

Trouw 03.07.2014 Het Kennemer Gasthuis staat achter de beloning van 382.400 euro exclusief btw die vorig jaar is betaald aan interim-adviseur Maarten van der Vorst. Over het bedrag ontstond de nodige ophef, onder meer omdat het ziekenhuis in 2012 een verlies leed van een miljoen euro en een paar honderd mensen moest ontslaan. De bestuurder werkt momenteel niet meer bij het ziekenhuis.

Kennemer Gasthuis: 4 ton salaris is terecht

Telegraaf 02.07.2014 Het Kennemer Gasthuis staat achter de beloning van 382.400 euro exclusief btw die vorig jaar is betaald aan interim-adviseur Maarten van der Vorst. Over het bedrag ontstond de nodige ophef, onder meer omdat het ziekenhuis in 2012 een verlies leed van bijna een miljoen euro en een paar honderd mensen moest ontslaan.

Gerelateerde artikelen

02-07: Vier ton voor fop-adviseur

Kamer verbaasd over hoge beloning bestuurder

VK 02.07.2014 De Tweede Kamer wil uitleg van minister Edith Schippers van Volksgezondheid over het bericht dat een ziekenhuis een interim-bestuurder bijna 4 ton betaalde.

RTL Nieuws meldde vandaag dat het Kennemer Gasthuis een truc uithaalde om de man te kunnen aanstellen voor deze hoge beloning. De Wet Normering Topinkomens geldt sinds 2013 en die stelt dat bestuurders hooguit 230.474 euro mogen verdienen.

VERWANT NIEUWS

Vier ton voor fop-adviseur

Telegraaf 02.07.2014 Het Kennemer Gasthuis betaalde vorig jaar bijna vier ton aan interim-adviseur Maarten van der Vorst. Dat blijkt uit onderzoek door RTL Nieuws. Het Haarlemse ziekenhuis haalde daarbij een truc uit om de wet te omzeilen, die excessieve beloningen moet voorkomen.

Kabinet verlaagt balkenendenorm voor publieke sector

VK 01.07.2014 Managers in de publieke sector (onder meer onderwijs, zorg, woningcorporaties) mogen in de toekomst niet meer verdienen dan een minister. Het kabinet verlaagt deze zogeheten balkenendenorm van 130 procent van een ministersalaris naar 100 procent. Het wetsvoorstel moet nog worden goedgekeurd door Tweede en Eerste Kamer.

Topinkomens publieke sector verder verlaagd

RO 01.07.2014 De regering heeft het wetsvoorstel voor verlaging van de norm voor topinkomens in de publieke en semipublieke sector naar 100% van het ministerssalaris ingediend bij de Tweede Kamer. Nu mogen de topfunctionarissen nog 130% van een ministerssalaris verdienen. De wet moet op 1 januari 2015 ingevoerd worden. De ministerraad stemde hiermee in op voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Documenten en publicaties;

Wetsvoorstel verlaging bezoldigingsmaximum WNT  Kamerstuk | 01-07-2014

Nader rapport voorstel van wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT  Kamerstuk | 01-07-2014

Memorie van Toelichting Wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT  Kamerstuk | 01-07-2014

Advies Raad van State inzake voorstel van wet verlaging bezoldigingsmaximum WNT Kamerstuk | 01-07-2014

Ziekenhuis mag van Kamer winst uitkeren

Telegraaf 01.07.2014 Ziekenhuizen mogen winst gaan uitkeren aan investeerders als pensioenfondsen. Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft dinsdagmiddag ingestemd met het wetsvoorstel hiervoor van minister Edith Schippers (Volksgezondheid).

Kamer wil NZa-rapport over Sint Antonius Ziekenhuis inzien

Trouw 01.07.2014 De Tweede Kamer wil het rapport inzien dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) opstelde over de boete voor het Sint Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. Het ziekenhuis kreeg een hoge boete voor foute declaraties die in de miljoenen liepen.

Verwant nieuws;

Kamer wil rapport Antonius

Telegraaf 01.07.2014 De Tweede Kamer wil het rapport inzien dat de Nederlandse Zorgautoriteit NZa opstelde over de boete voor het Sint Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. Het ziekenhuis kreeg een hoge boete voor foute declaraties die in de miljoenen liepen.

Gerelateerde artikelen

01-07: ‘NZa mocht zelf beslissen over Sint Antonius’

Kamer wil NZa-rapport over Sint Antonius Ziekenhuis inzien

NU 01.07.2014 Na alle ophef over een hoge boete voor het Sint Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein worden de werkafspraken tussen de Nederlandse Zorgautoriteit NZa en het Openbaar Ministerie (OM) aangepast.

Na alle ophef over een hoge boete voor het Sint Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein worden de werkafspraken tussen de Nederlandse Zorgautoriteit NZa en het Openbaar Ministerie (OM) aangepast. Daarmee moet nieuwe onduidelijkheid over de aanpak van dit soort zaken worden voorkomen.

Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) zegde dat dinsdag toe in een verhit Kamerdebat over de manier waarop de toezichthouder de boete van 2,5 miljoen oplegde zonder afstemming met het OM. Omdat de NZa al een boete oplegde, kan het OM er geen zaak meer van maken.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Nederlandse Zorgautoriteit Edith Schippers

Kamer eist opheldering over handelen NZa in fraudezaak›

NRC 01.07.2014 De Tweede Kamer eist vanavond opheldering van minister van Volksgezondheid Edith Schippers (VVD) over de grote fraudezaak in het Sint Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein, schrijft persbureau Novum. Het ziekenhuis declareerde zo’n 25 miljoen euro verkeerd, het vijfvoudige van zijn jaarwinst, maar het ziekenhuis is daar niet strafrechtelijk voor vervolgd; de NZa deed de zaak af met een boete. De Kamer wil weten hoe dat kan.

Lees het stuk van Wester en Niemantsverdriet vandaag uit NRC Handelsblad (€): Tweede Kamer twijfelt aan aanpak van onjuiste declaraties in de zorg

Lees meer;

VANDAAG Fraudezaak Kamer eist opheldering NZa

1 JUL Tweede Kamer twijfelt aan aanpak van onjuiste declaraties in de zorg

10 APR Het NZa-dossier: wanorde bij de toezichthouder›

27 FEB Academisch ziekenhuis Rotterdam weigert sterftecijfers te geven›

15 JAN Kamerdebat over winstuitkering ziekenhuizen op valreep uitgesteld›

‘NZa mocht zelf beslissen over Sint…

Telegraaf 01.07.2014  De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) mocht „eigenstandig“ beslissen het Sint Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein een boete op te leggen voor foute declaraties die in de miljoenen liepen. De NZa mocht ook zelf besluiten de zaak niet voor te leggen aan het Openbaar Ministerie.

Gerelateerde artikelen;

01-07: ‘Meer info over NZa-boete’

01-07: Schippers vol vertrouwen over NZa-debat

01-07: NZa negeerde protocol

‘NZa hield zich niet aan protocollen bij ziekenhuisfraude’

VK 01.07.2014 De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de fraudezaak van het St. Antonius-ziekenhuis niet volgens de geldende regels voorgelegd aan het Openbaar Ministerie (OM). Dat blijkt uit antwoorden van ministers Schippers (VWS) en Opstelten (Justitie), meldt RTL Nieuws.

Volgens de ministers komt dit door een ‘in de praktijk gegroeide werkwijze’ waarin Justitie niet meer altijd het laatste woord heeft over de aanpak van strafbare feiten. De bewindslieden suggereerden vorige week nog dat de affaire in goed overleg met het OM was besproken. Nu erkennen zij dat het plan van de NZa om een boete op te leggen niet is aangemeld, zoals is voorgeschreven.

‘Meer info over NZa-boete’

Telegraaf 01.07.2014 Als alles bij de boete voor het Sint Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein volgens het boekje is gegaan, waarom gaan het Openbaar Ministerie (OM) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) dan rollebollend over straat. Het CDA heeft net als andere partijen in de Tweede Kamer dinsdag veel vragen over de ophef die is ontstaan rond de boete die het Sint Antonius kreeg voor foute declaraties.

Na alle ophef over een hoge boete voor het Sint Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein worden de werkafspraken tussen de Nederlandse Zorgautoriteit NZa en het Openbaar Ministerie (OM) aangepast. Daarmee moet nieuwe onduidelijkheid over de aanpak van dit soort zaken worden voorkomen.

Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) zegde dat dinsdag toe in een verhit Kamerdebat over de manier waarop de toezichthouder de boete van 2,5 miljoen oplegde zonder afstemming met het OM. Omdat de NZa al een boete oplegde, kan het OM er geen zaak meer van maken.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Nederlandse Zorgautoriteit Edith Schippers

Kamer eist opheldering over handelen NZa in fraudezaak›

NRC 01.07.2014 De Tweede Kamer eist vanavond opheldering van minister van Volksgezondheid Edith Schippers (VVD) over de grote fraudezaak in het Sint Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein, schrijft persbureau Novum. Het ziekenhuis declareerde zo’n 25 miljoen euro verkeerd, het vijfvoudige van zijn jaarwinst, maar het ziekenhuis is daar niet strafrechtelijk voor vervolgd; de NZa deed de zaak af met een boete. De Kamer wil weten hoe dat kan.

Lees het stuk van Wester en Niemantsverdriet vandaag uit NRC Handelsblad (€): Tweede Kamer twijfelt aan aanpak van onjuiste declaraties in de zorg

Lees meer;

VANDAAG Fraudezaak Kamer eist opheldering NZa

1 JUL Tweede Kamer twijfelt aan aanpak van onjuiste declaraties in de zorg

10 APR Het NZa-dossier: wanorde bij de toezichthouder›

27 FEB Academisch ziekenhuis Rotterdam weigert sterftecijfers te geven›

15 JAN Kamerdebat over winstuitkering ziekenhuizen op valreep uitgesteld›

‘NZa mocht zelf beslissen over Sint…

Telegraaf 01.07.2014  De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) mocht „eigenstandig“ beslissen het Sint Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein een boete op te leggen voor foute declaraties die in de miljoenen liepen. De NZa mocht ook zelf besluiten de zaak niet voor te leggen aan het Openbaar Ministerie.

Gerelateerde artikelen

01-07: ‘Meer info over NZa-boete’

01-07: Schippers vol vertrouwen over NZa-debat

01-07: NZa negeerde protocol

‘NZa hield zich niet aan protocollen bij ziekenhuisfraude’

VK 01.07.2014 De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de fraudezaak van het St. Antonius-ziekenhuis niet volgens de geldende regels voorgelegd aan het Openbaar Ministerie (OM). Dat blijkt uit antwoorden van ministers Schippers (VWS) en Opstelten (Justitie), meldt RTL Nieuws.

Volgens de ministers komt dit door een ‘in de praktijk gegroeide werkwijze’ waarin Justitie niet meer altijd het laatste woord heeft over de aanpak van strafbare feiten. De bewindslieden suggereerden vorige week nog dat de affaire in goed overleg met het OM was besproken. Nu erkennen zij dat het plan van de NZa om een boete op te leggen niet is aangemeld, zoals is voorgeschreven.

‘Meer info over NZa-boete’

Telegraaf 01.07.2014 Als alles bij de boete voor het Sint Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein volgens het boekje is gegaan, waarom gaan het Openbaar Ministerie (OM) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) dan rollebollend over straat. Het CDA heeft net als andere partijen in de Tweede Kamer dinsdag veel vragen over de ophef die is ontstaan rond de boete die het Sint Antonius kreeg voor foute declaraties.

’Maak een einde aan gesjoemel in de zorg’

Telegraaf 30.06.2014 De Tweede Kamer praat morgen over de verkeerde manier van declareren door het St.-Antoniusziekenhuis. Ruim elf jaar geleden werd de toezichthouder al gewaarschuwd voor dit…

‘Kans op winst maken in de zorg; wat schieten we daar mee op?’

VK 30.06.2014 De kans op winst moet investeerders naar de zorg lokken, maar wezenlijke twijfels overheersen, schrijft Raoul du Pré in het commentaar van de Volkskrant. Tegenstanders vrezen dat ziekenhuizen de eigen investeerders hinderlijk achter zich aan krijgen en vooral worden aangemoedigd om geld te verdienen, in plaats van optimale zorg te verlenen.

Voor minister Schippers is het een logische oplossing voor een evident probleem. Ziekenhuizen hebben moeite om voldoende kapitaal aan te trekken. In de politiek is alles immers gericht op beheersing van de zorgkosten, terwijl banken de zorg geen aantrekkelijke markt vinden. Er dreigt, kortom, een geldtekort. Schippers’ oplossing: hef het verbod op om winst uit te keren in de zorg, zodat grote geldschieters er brood in gaan zien.

o    Lees ook Ziekenhuizen mogen winst uitkeren aan investeerders – 27/06/14

o    Lees ook Oppositie ziet niets in winstuitkeringen voor ziekenhuizen – 24/06/14

IGZ onderzoekt douchedode

Telegraaf 28.06.2014 De Inspectie voor de Gezondheidszorg onderzoekt een incident in een verpleeghuis in Rotterdam waar een 86-jarige bewoner brandwonden opliep door een te hete douche. Hij overleed afgelopen week in het ziekenhuis. „Wij hebben de melding met spoed in behandeling genomen”, zei een woordvoerder van de IGZ zaterdag. Over de inhoud daarvan doet de inspectie geen mededelingen.

Gerelateerde artikelen;

27-06: OM onderzoekt ‘douchedood’ bejaarde niet

27-06: Man (86) overlijdt na douche

86-jarige man overlijdt na hete douche in verzorgingstehuis

NU 28.06.2014 In Rotterdam is een 86-jarige bewoner van een verzorgingstehuis overleden door een te hete douche. De man, die na een beroerte was opgenomen in het tehuis, werd maandag door een stagiaire op een douchebrancard onder de douche gezet. De stagiaire zou volgens nabestaanden van het slachtoffer een kapotte thermostaatkraan hebben opengedraaid, en even zijn weggelopen.

De kleindochter van de man zette foto’s van de brandwonden die haar grootvader opliep op Facebook. Zij schrijft daarbij dat een stagiaire per ongeluk de hete kraan opendraaide en wegliep om hulp te zoeken bij het wassen van de man.

Onderzoek naar revalidatiecentrum om dood patiënt na hete douche

Elsevier 28.06.2014 Een 86-jarige patiënt in het Rotterdamse revalidatiecentrum Antonius IJsselmonde is vrijdag overleden nadat hij eerder die week een kokendhete douche over zich heen had gekregen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) onderzoekt de zaak. ‘Wij hebben de melding met spoed in behandeling genomen’, zei een woordvoerder van de IGZ zaterdag.

Kleindochter

De zaak werd aan het rollen gebracht door een kleindochter die foto’s van de man op haar Facebookprofiel plaatste. Op de foto’s waren ernstige brandwonden te zien die de man moet hebben opgelopen door de veel te hete douche.

Volgens de kleindochter is haar opa, die in het Antonius IJsselmonde was opgenomen na een beroerte, door een stagiair onder de douche gezet. Toen de stagiair zag dat het water veel te heet was, liep de leerling weg om hulp te halen.

IGZ onderzoekt dood na brandwonden in douche

Trouw 28.06.2014  De Inspectie voor de Gezondheidszorg onderzoekt een incident in een verpleeghuis in Rotterdam waar een 86-jarige bewoner brandwonden opliep door een te hete douche. Hij overleed afgelopen week in het ziekenhuis.

‘Wij hebben de melding met spoed in behandeling genomen’, zegt een woordvoerder van de IGZ. Over de inhoud daarvan doet de inspectie geen mededelingen.

Hete kraan
De kleindochter van de man zette foto’s van de brandwonden die haar opa opliep op Facebook. Zij vertelt daarbij dat een stagiaire per ongeluk de hete kraan opendraaide en wegliep om hulp te zoeken bij het wassen van de man.

IGZ onderzoekt met ‘spoed’ overlijden man na hete douche

NRC 28.06.2014 De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gaat met spoed onderzoek doen naar een incident in een verpleeghuis in Rotterdam. Een 86-jarige man liep daar tweedegraads brandwonden op nadat een stagiair hem onder een kokendhete douche had gezet. De bejaarde man overleed donderdagnacht.

Een woordvoerder van de inspectie vanochtend tegen persbureau Novum:

“We hebben het nodig gevonden om deze melding met spoed in behandeling te nemen. Maar snelheid en zorgvuldigheid gaan bij ons hand in hand. Het is daarom nog moeilijk te voorspellen wanneer we met resultaten komen.” Zorgorganisatie Laurens spreekt namens verpleeghuis Antonius IJsselmonde van een“tragisch incident”.

NABESTAANDEN: GROVE NALATIGHEID

De nabestaanden van de Rotterdammer verwijten het verpleeghuis Antonius IJsselmonde grove nalatigheid. De schoondochter van het slachtoffer denkt dat hij is overleden als gevolg van uitdroging, zo meldde het AD gisteren. De familie zette de foto’s van de brandwonden eerder deze week op Facebook. LEES VERDER

Ziekenhuizen mogen winst uitkeren aan investeerders

VK 27.06.2014 Na jarenlange discussie zetten kabinet en Tweede Kamer het licht op groen in een politiek beladen dossier: ziekenhuizen mogen winst gaan maken en die uitkeren aan investeerders, zoals pensioenfondsen.

De regeringspartijen VVD en PvdA, gesteund door D66, hebben het wetsvoorstel van minister Edith Schippers van Volksgezondheid gisteren aan een meerderheid in de Tweede Kamer geholpen.

Ziekenhuizen mogen winst uitkeren aan investeerders

NU 27.06.2014 Ziekenhuizen mogen winst gaan maken en die uitkeren aan investeerders. Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft donderdagavond ingestemd met een wetsvoorstel van minister van Volksgezondheid Edith Schippers daarvoor. Dat schrijft de Volkskrant vrijdag.

Onder meer de SP, GroenLinks en ChristenUnie zijn tegen, omdat ze vinden dat geld voor de zorg ook echt aan zorg moet worden besteed.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Ziekenhuizen Zorg Edith Schippers

‘Meerderheid Kamer stemt in met winstuitkering door ziekenhuizen’›

NRC 27.06.2014 Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel waarmee het voor ziekenhuizen mogelijk wordt winst te gaan maken en die uit te keren aan investeerders, meldt de Volkskrant vandaag. Het plan stuitte in januari nog op breed verzet. De vraag is wederom of het voorstel niet zal sneuvelen in de Eerste Kamer. De SP, GroenLinks en Christenunie zijn tegen, iets wat in januari ook al bleek toen het nog slechts over plannen van het kabinet ging. Ze verzetten zich tegen het voorstel omdat ze vinden dat geld voor de zorg ook daadwerkelijk aan zorg besteed dient te worden. D66 en VVD zijn al tijden voorstander, terwijl PvdA, PVV en CDA door de jaren heen hebben geschipperd. PVV en CDA zijn nu tegen.

Lees meer;

1 MRT Sterftecijfers ziekenhuizen openbaar. Wat heb je als patiënt aan deze info?›

2 MRT Elf ziekenhuizen weigeren sterftecijfers openbaar te maken›

15 JAN Breed verzet tegen winstuitkering door ziekenhuis›

22 APR Schippers: schrappen cijfers door NZa na kritiek van ambtenaren›

15 JAN Kamerdebat over winstuitkering ziekenhuizen op valreep uitgesteld›

Geen sprake van opzet bij Sint Antonius

Telegraaf 26.06.2014 Bij het Sint Antoniusziekenhuis in Nieuwegein, dat een boete van een half miljoen euro kreeg wegens stelselmatig verkeerd declareren van niet-geleverde zorg, is nooit sprake van opzet geweest. Dat heeft de zorgwaakhond NZa volgens minister Schippers (Volksgezondheid) gezegd in een overleg met het Openbaar Ministerie. Het OM klaagt dat het vanwege zelfstandig handelen van de NZa niet meer naar strafbare feiten kan speuren.

Gerelateerde artikelen;

24-06: NZa: fraude door ziekenhuis

23-06: Ophef om onderzoek zorgfraude

Jongetje Oss terecht uit huis gehaald

Telegraaf 26.06.2014 Het 6-jarige jongetje uit Oss dat twee weken geleden bekend werd omdat zijn moeder filmde dat hij uit huis werd geplaatst, is terecht bij haar weggehaald. Het gevaar was aanwezig dat de moeder met hem naar het buitenland zou vluchten, oordeelt de rechtbank in Den Bosch donderdag. De rechter heeft bepaald dat het jongetje het komende half jaar in een jeugdzorginstelling blijft wonen.

Gerelateerde artikelen;

18-06: Medewerkers Jeugdzorg bedreigd

18-06: ‘Moeder Hans overschreed grens’

17-06: BJZ dreigt met aangifte moeder Hans

16-06: Uit huis om vechtscheiding

Nza verdenkt ziekenhuis van declaratiefraude

Trouw 24.06.2014 De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vermoedt fraude met declaraties door een ziekenhuis. De zorgautoriteit heeft de zaak voorgelegd aan het Openbaar Ministerie. Dat liet de NZa vandaag weten.

De autoriteit heeft 21 ziekenhuizen om opheldering gevraagd.

De zorgautoriteit houdt toezicht op het declaratiegedrag van ziekenhuizen. Naar aanleiding van meldingen van mogelijk onjuiste ziekenhuisnota’s heeft de autoriteit 21 ziekenhuizen om opheldering gevraagd. Meestal ging het om declaraties van keel-, neus- en oorartsen.

Bij een van de ziekenhuizen is er mogelijk opzet in het spel, zegt de NZa. Welk ziekenhuis dat is, maakt de zorgwaakhond niet bekend.

NZa: fraude door ziekenhuis

Telegraaf 24.06.2014 De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vermoedt fraude met declaraties door een ziekenhuis. De zorgautoriteit heeft de zaak voorgelegd aan het Openbaar Ministerie. Dat liet de NZa dinsdag weten. De zorgautoriteit houdt toezicht op het declaratiegedrag van ziekenhuizen. Naar aanleiding van meldingen van mogelijk onjuiste ziekenhuisnota’s heeft de autoriteit 21 ziekenhuizen om opheldering gevraagd. Meestal ging het om declaraties van keel-, neus- en oorartsen.

Gerelateerde artikelen

21-06: Rel om megafraude in zorg

21-06: OM gepasseerd bij fraude

19-06: ‘Gesprke met NZa over reizen’

Oppositie ziet niets in winstuitkeringen voor ziekenhuizen

Trouw 24.06.2014 Oppositiepartijen in de Tweede Kamer zien niets in het plan van minister Edith Schippers (Volksgezondheid) om het ook voor ziekenhuizen mogelijk te maken de gemaakte winst uit te betalen aan investeerders.

Met dit voorstel schiet de marktwerking in de zorg echt te ver door.

CDA, GroenLinks en ChristenUnie vinden dat geld voor de zorg ook echt aan zorg moet worden besteed en niet aan winst of beleggingen. Linda Voortman (GroenLinks): ‘Met dit voorstel schiet de marktwerking in de zorg echt te ver door. Ook SP en PVV vinden het geen goed idee.

‘Ziekenhuis geen winst uitkeren’

Telegraaf 24.06.2014 Oppositiepartijen in de Tweede Kamer zien niets in het plan van minister Edith Schippers (Volksgezondheid) om het ook voor ziekenhuizen mogelijk te maken de gemaakte winst uit te betalen aan investeerders.

‘Pleegmoeder moest weigeren’

Telegraaf 24.06.2014  Pleegmoeder Wilma E. van christelijk gezinshuis De Loot in Nieuwleusen had moeten weigeren toen er te veel kinderen aan haar zorg werden toevertrouwd. Om die reden is ze strafrechtelijk verantwoordelijk voor de mishandeling van drie kinderen, zei de officier van justitie dinsdag.

Gerelateerde artikelen

04-12: Toezicht WSG opgeheven

30-10: Terebint blij met vervolging

09-10: Vervolging oud-pleegmoeder

OM: ‘Geen overmacht voor pleegmoeder De Loot’

Trouw  24.06.2014 Pleegmoeder Wilma E. van christelijk gezinshuis De Loot in Nieuwleusen (Overijssel) had moeten weigeren toen er te veel kinderen aan haar zorg werden toevertrouwd. Om die reden is ze strafrechtelijk verantwoordelijk voor de mishandeling van drie kinderen, zegt de officier van justitie vandaag in de rechtbank.

‘Pleegmoeder De Loot had nee moeten zeggen’

NU 24.06.2014 Pleegmoeder Wilma E. van christelijk gezinshuis De Loot in Nieuwleusen had moeten weigeren toen er te veel kinderen aan haar zorg werden toevertrouwd.

Om die reden is ze strafrechtelijk verantwoordelijk voor de mishandeling van drie kinderen, zei de officier van justitie dinsdag. Tegen de 73-jarige Wilma E. is in de rechtbank in Zwolle 9 maanden cel voorwaardelijk geëist.

Gerelateerde artikelen

Lees meer overDe Loot

Ruys voorlopig voorzitter NZa

Telegraaf 23.06.2014  Maarten Ruys (59) is maandag door minister Edith Schippers (Volksgezondheid) benoemd als interim-voorzitter van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Dat heeft het ministerie van VWS bekendgemaakt.

Maarten Ruys benoemd tot interim-voorzitter NZa

NU 23.06.2014 Maarten Ruys (59) is maandag door minister Edith Schippers (Volksgezondheid) benoemd als interim-voorzitter van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Dat heeft het ministerie van VWS bekendgemaakt.

Ruys vult een van de plaatsen op die vrijkwamen nadat de twee leden van Raad van Bestuur van de NZa vorige week waren opgestapt. Dat deden ze na ophef die ontstond door berichtgeving in NRC Handelsblad over door derden betaalde (dienst)reizen.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Nederlandse Zorgautoriteit

Maarten Ruys tijdelijk voorzitter bij NZa

NRC 23.06.2014 Maarten Ruys (59) is vandaag benoemd tot interim-voorzitter bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Diens benoeming volgt op het aftreden van de Raad van Bestuur, nadat NRC Handelsblad vorige week berichtte over het royale declaratiegedrag van de NZa-top.

Dat meldt het ministerie van VWS vandaag. Ruys’ aanstelling loopt tot 1 januari 2015, tenzij er iemand anders wordt gevonden om de organisatie te leiden. Tot mei was hij nog gemeentesecretaris bij de gemeente Groningen. Eerder was hij al secretaris-generaal bij het ministerie van Sociale Zaken.

BEDRIJVEN BETAALDEN DIENSTREIZEN

Leden van de raad van bestuur van de NZa werden vorige week door minister Schippers (VWS) uit hun functie ontheven nadat er ophef was ontstaan over het declaratiegedrag van de NZa-top. Zo bleek dat driekwart van de dienstreizen die voormalig bestuursvoorzitter maakte, werden bekostigd door bedrijven waarvoor de NZa de controleur of opdrachtgever is. LEES VERDER

Lees meer;

10 APR Het NZa-dossier: wanorde bij de toezichthouder›

17 JUN De NZa zorgt goed voor zichzelf›

18 JUN Declaratiegedrag NZa-top vertrekt na onthullingen

13 APR Schippers: bestuur NZa kan voorlopig aanblijven›

17 JUN Top Nederlandse Zorgautoriteit treedt af na ophef over declaratiegedrag›

‘NZa passeerde justitie in onderzoek zorgfraude’

NRC 21.06.2014 De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft het Openbaar Ministerie gepasseerd bij een onderzoek naar potentiële fraude in het Sint Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. Dat meldt RTL Nieuws zaterdag na eigen onderzoek. De NZa besloot de zaak af te doen met een bestuurlijke boete waardoor strafrechtelijke vervolging onmogelijk is gemaakt.

Kamerleden van CDA, D66, PVV en SP zijn boos. In hun ogen is dit het zoveelste signaal dat de beloofde aanpak van de zorgfraude niet van de grond komt. Zij vragen de minister van Volksgezondheid Edith Schippers (VVD) en haar collega-minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten (VVD) om opheldering.

SP-Kamerlid Renske Leijten tegen RTL: “Hier is sprake van toedekken en vriendjespolitiek. De grote jongens worden niet vervolgd. Het wordt op een akkoordje gegooid.” LEES VERDER

Lees meer;

10 APR Het NZa-dossier: wanorde bij de toezichthouder›

10 APR Wanorde bij NZa: medische gegevens onveilig, klokkenluider genegeerd›

17 JUN De NZa zorgt goed voor zichzelf›

17 JUN Top Nederlandse Zorgautoriteit treedt af na ophef over declaratiegedrag›

13 APR Schippers: bestuur NZa kan voorlopig aanblijven›

Rel om megafraude in zorg

Telegraaf 21.06.2014 Diverse partijen in de Tweede Kamer eisen opheldering van het kabinet over het besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) om het Openbaar Ministerie niet te betrekken bij een onderzoek naar een potentiële megafraude van het Sint Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. Doordat de NZa de zaak zelf afhandelde en het ziekenhuis een boete van 2,5 miljoen euro oplegde, is een strafzaak onmogelijk geworden, zo meldde RTL Nieuws zaterdag.

Topvrouw zorginstelling Pieter van Foreest krijgt 3 ton mee

RTVWEST 19.06.2014 Ex-topvrouw Thérèse van den Hurk van ouderenorganisatie Pieter van Foreest kreeg bij haar vertrek 3 ton mee. Dat heeft RTL Z berekend op basis van het jaarverslag van de zorginstelling uit Delft en het Westland.

Bestuursvoorzitter Van den Hurk moest vorig jaar weg nadat er geklaagd was over ‘dictatoriaal leiderschap’. Het personeel klaagde over een slechte werksfeer, een angstcultuur en dictatoriaal gedrag van leidinggevenden. De toezichthouders ontsloegen Van den Hurk, ‘na een verschil van inzicht over het te voeren beleid’. Lees verder

Gerelateerde artikelen;

Drie ton voor omstreden bobo

Telegraaf 19.06.2014 De noodlijdende zorginstelling Pieter van Foreest in ‘s-Gravenzande heeft haar omstreden ex-topvrouw Thérèse van den Hurk een afkoopsom betaald van ruim driehonderdduizend euro. Van den Hurk vertrok vorig jaar noodgedwongen bij de organisatie na klachten over ‘dictoriaal leiderschap’. Dat blijkt uit het onlangs verschenen jaarverslag van de zorginstelling.

Verscherpt toezicht ouderencentra…

Telegraaf 19.06.2014  De zorg bij twee ouderenzorgcentra in Leeuwarden en Amsterdam is zodanig verbeterd dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft besloten het verscherpte toezicht op de instellingen op te heffen. Dat heeft de IGZ donderdag laten weten.

Beide instellingen stonden sinds december onder toezicht van de inspectie. Bij zorgcentrum Erasmushiem in Leeuwarden waren onder meer cliëntdossiers niet in orde en sloten de deskundigheid en kennis van medewerkers onvoldoende aan op de aanwezige cliënten.

Gerelateerde artikelen;

12-12: Extra toezicht ouderenzorgcentra

12-12: Onveilige zorg ouderencentra

‘Gesprke met NZa over reizen’

Telegraaf 19.06.2014  De nieuwe top van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) krijgt een gesprek met minister Edith Schippers (Volksgezondheid) over dienstreizen. Schippers zei dat donderdag in de Tweede Kamer, die meer wilde weten over het vertrek van de dinsdag opgestapte NZa-bestuursleden.

Gerelateerde artikelen;

18-06: NZa-voorman blijft plakken

17-06: Omstreden NZa-baas stapt op

NZa-voorman blijft plakken

Telegraaf 18.06.2014  Bestuursvoorzitter Theo Langejan van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), die gisteren onder grote politieke druk opstapte, blijft nog een jaar tegen hetzelfde salaris werken voor het Rijk. Zijn eveneens vertrekkende collega Eitel Homan blijft tot oktober in dienst, als zijn contract afloopt.

Dat heeft minister Schippers (Volksgezondheid) besloten nadat de bestuurders ’discussie na publicaties in de media’ als reden gebruikten om hun ontslag in te dienen. De top van de NZa ligt al een jaar onder vuur, eerst door de onthullingen in De Telegraaf over de zorgreisjes. Later door de forse kritiek van Arthur Gotlieb, de NZa-medewerker die zichzelf in januari van het leven beroofde na een jarenlang slepend conflict met zijn leidinggevenden.

‘De reputatie van de NZa heeft een dieptepunt bereikt’

VK 18.06.2014 De NZa moest toezien op een markt waarvan de regels tijdens het spel steeds veranderden, schrijft Carlijne Vos in het commentaar van de Volkskrant. Deze politieke bemoeienis illustreert meteen in welke benarde positie de toezichthouder sinds haar oprichting verkeert

Het bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is dinsdag opgestapt na alle ophef die was ontstaan over reizen die betaald waren door partijen waarop de NZa juist moet toezien – onafhankelijk.

Bobo VUmc gouden handdruk

Telegraaf  17.06.2014 Het VU Medisch Centrum in Amsterdam heeft een oud-bestuurder bijna een half miljoen euro meegegeven bij zijn ontslag. Wouter van Ewijk stak 494.000 euro in zijn zak bij zijn vertrek vorig jaar juli. Dat bedrag bestaat uit acht maanden doorbetaald salaris en een riante vertrekregeling, blijkt uit onderzoek van RTL Z.

Ontslagen VUmc-bestuurder kreeg ‘stiekem’ half miljoen mee

Elsevier 17.06.2014 De ontslagen bestuurder van het VU medisch centrum, Wouter van Ewijk, heeft ‘stiekem’ een half miljoen euro meegekregen. Van Ewijk kreeg acht maanden doorbetaald waardoor de vertrekregeling niet hoefde te worden vermeld in het jaarverslag over 2012. Dat meldt RTL Nieuws dinsdag.

Affaires

Na een hoop gerommel bij het ziekenhuis stapte zowel bestuursvoorzitter Elmer Mulder als Van Ewijk op. Mulder kreeg een half miljoen euro mee bij zijn vertrek. Dit werd vermeld in het jaarverslag en de lijst van afkoopsommen aan ziekenhuisbestuurders van vakblad Medisch Contact.

Stiekem

De vertrekregeling van Van Ewijk werd nergens vermeld. Toch kreeg ook Van Ewijk 494.000 euro mee doordat hij acht maanden salaris en premies kreeg doorbetaald.

Dit werd omschreven als ‘vergoeding van te derven inkomsten over meerdere jaren’. Binnen negen maanden ging Van Ewijk alweer aan de slag als bestuursvoorzitter van zorginstelling De Forensische Zorgspecialisten.

De NZa zorgt goed voor zichzelf

NRC 17.06.2014 De top van de NZa is vanochtend afgetreden. Aanleiding is de berichtgeving in NRC Handelsblad dat driekwart van de dienstreizen van NZa-voorzitter Langejan wordt betaald door bedrijven waarvoor de NZa controleur of opdrachtgever is. Lees hier het achtergrondverhaal uit NRC van afgelopen weekend terug.

Raad van Bestuur NZa treedt terug

RO 17.06.2014 De Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft minister Edith Schippers (VWS) vandaag laten weten in het belang van de NZa per direct terug te treden. De bestuursleden hebben hun functies ter beschikking gesteld. Minister Schippers respecteert hun beslissing en heeft beide bestuursleden uit hun functie ontheven. Zij zal zo spoedig mogelijk een interim-voorzitter van de NZa benoemen. Schippers heeft de Tweede Kamer hierover vandaag geïnformeerd.

Documenten en publicaties;

Kamerbrief over terugtreden Raad van Bestuur NZa

Kamerstuk | 17-06-2014

NZa-top treedt terug na ophef over reiskosten

VK 17.06.2014 De twee leden van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hebben hun functie ter beschikking gesteld, volgens een eigen verklaring ‘in het belang van de NZa’. Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) respecteert dat besluit en heeft het tweetal uit zijn functie ontheven, meldt het ministerie van VWS. De NZA moet als toezichthouder boven alle twijfel verheven zijn. Hopelijk leidt dit tot een cultuuromslag.

De bestuurders, Theo Langejan en Eitel Homan, hebben hun besluit genomen vanwege alle ophef die er is ontstaan over kosten van (dienst)reizen door het NZa-bestuur. Beiden geven aan afstand te nemen van berichtgeving dat reizen regelmatig werden betaald door organisaties of bedrijven waarop de NZa toezicht houdt of die van de zorgautoriteit opdrachten krijgen.

Schippers betreurt terugtreden

Schippers geeft in een brief aan de Tweede Kamer aan dat ze het betreurt ‘dat de Raad van Bestuur als direct gevolg van de berichtgeving zich genoodzaakt voelt terug te treden’. Ze schrijft dat Langejan zich gaat oriënteren op een nieuwe functie en tijdelijk (voor maximaal een jaar) aan de slag gaat bij de algemene bestuursdienst. Homan blijft op haar verzoek aan tot er een interim-voorzitter is gevonden.

Omstreden NZa-baas stapt op

Telegraaf 17.06.2014 Topman Theo Langejan van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is opgestapt nadat er ophef is ontstaan over de kosten van zijn dienstreizen. Ook bestuurslid Eitel Homan treedt terug. Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) respecteert het besluit en heeft het tweetal uit hun functie ontheven, meldt het ministerie van VWS dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer.  Kamerbrief Schippers over aftreden.pdf.pdf

Top NZa treedt terug

Trouw 17.06.2014 De bestuursleden van de Raad van Bestuur van Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hebben hun functie in het belang van de NZa’ ter beschikking gesteld. Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) respecteert dat besluit en heeft het tweetal uit hun functie ontheven, meldt het ministerie van VWS.

Top Nederlandse Zorgautoriteit treedt terug

NU 17.06.2014 De bestuursleden van de Raad van Bestuur van Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hebben hun functie “in het belang van de NZa” ter beschikking gesteld.

Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) respecteert dat besluit en heeft het tweetal uit hun functie ontheven, meldt het ministerie van VWS dinsdag. Ze wil zo snel mogelijk een interim-voorzitter benoemen.

Beiden zeggen overigens wel dat ze afstand nemen vanberichtgeving in NRC Handelsblad dat reizen regelmatig werden betaald door organisaties of bedrijven waar de NZa toezicht op moet houden of die opdrachten krijgen van de zorgautoriteit.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: NZa Theo Langejan Eitel Homan

NZa-bestuur treedt af vanwege duister declaratiegedrag

Elsevier 17.06.2014 Twee bestuursleden van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) leggen hun functie neer ‘in het belang van de NZa’. Aanleiding hiervoor is de ophef die is ontstaan over kosten van (dienst)reizen van de NZa.

Minister Edith Schippers (VVD, Volksgezondheid) respecteert het besluit van Theo Langejan en Eitel Homan en heeft de twee uit hun functie ontheven.

Vergoedingen

Zaterdag meldde NRC Handelsblad dat Langejan sinds zijn aantreden in 2010 22 buitenlandse dienstreizen heeft gemaakt, waarvan driekwart is betaald door bedrijven en organisaties die onder toezicht staan van de NZa of opdrachten krijgen van de NZa.

‘Ik betreur het dat de Raad van Bestuur als direct gevolg van de berichtgeving zich genoodzaakt voelt terug te treden,’ schrijft Schippers ineen brief aan de Tweede Kamer. ‘Ik dank de Raad van Bestuur voor zijn inzet de afgelopen jaren.’

Aanleiding voor dat onderzoek was de zelfmoord van een NZa-medewerker, die een dossier naliet van misstanden bij de toezichthouder.

Top Nederlandse Zorgautoriteit treedt af na ophef over declaratiegedrag›

NRC 17.06.2014 De twee leden van de raad van bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zijn afgetreden, meldt minister van Volksgezondheid en Milieu Edith Schippers (VVD) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Dit weekend maakte NRC Handelsblad bekend dat driekwart van de dienstreizen van de bestuursvoorzitter Theo Langejan van de NZa werd betaald door bedrijven en organisaties die onder toezicht van de NZa staan of opdrachten krijgen van de NZa.

Schippers schrijft nu over het ontslag:

“De leden van de Raad van Bestuur zijn tot deze conclusie gekomen gezien de discussie die is ontstaan naar aanleiding van de recente berichtgeving in diverse media omtrent de bestuurskosten van de NZa. Zij hebben hierbij overigens aangegeven afstand te nemen van de in de media gedane aantijgingen. Ik respecteer hun conclusie en onthef beiden uit hun functie.”

De minister wil zo snel mogelijk een interim-voorzitter benoemen. GroenLinks, SP en PVV eisten gisteren al het vertrek van voorzitter Langejan en bestuurslid Eitel Homan.

NZA VERZWEEG OOK ALARMERENDE VERLIEZEN BIJ ZIEKENHUIZEN

De NZa kwam onder vuur te liggen na onthullingen van NRC Handelsblad dat De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) eind vorig jaar alarmerende verliezen bij ziekenhuizen had verzwegen. In een rapport, dat minister Schippers van Zorg vlak voor Kerst naar de Tweede Kamer stuurde, schrapte de toezichthouder op het allerlaatste moment de belangrijkste conclusie: dat bijna vier op de tien ziekenhuizen in 2012 verlies leden.  LEES VERDER›

Kabinet belooft duidelijkheid over ontslagen zorg

NU 17.06.2014 Het kabinet stuurt voor de zomer een brief naar de Tweede Kamer met daarin een inschatting hoeveel ontslagen in de zorg zullen vallen.

Dat zegde minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher dinsdag toe tijdens het wekelijkse vragenuur in de Tweede Kamer. Reden is de onduidelijkheid over het aantal ontslagen dat de bezuinigingen in de zorg veroorzaakt.

Gerelateerde artikelen

Lees meer over: Zorg

Zorg klem met financiën

Telegraaf 16.06.2014 Zorginstellingen hebben grote moeite om de financiering voor noodzakelijke investeringen rond te krijgen. Dat blijkt uit een enquête van brancheorganisatie Actiz.

Vooral strenge eisen bij banken gooien nogal eens roet in het eten. 20 procent van de instellingen in de steekproef zegt plannen uit te hebben gesteld of zelfs helemaal afgeblazen te hebben vanwege strenge financieringseisen van banken. Ook leegstand zorgt voor problemen, zegt een woordvoerder van Actiz.

Tweede Kamer: de NZa heeft gezagsproblemen

NRC 16.06.2015 In de Tweede Kamer wordt getwijfeld aan het functioneren van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Dat gebeurt op het moment dat de Kamer op het punt staat zorgverzekeraars meer macht te geven bij de inkoop van zorg en de NZa de cruciale rol krijgt te voorkomen dat dit tot machtsmisbruik leidt.

De onthullingen afgelopen weekeinde, onder meer over het veelvuldig op kosten van bedrijven reizen door bestuursvoorzitter Theo Langejan van de NZa, komen op een ongelukkig moment. Woensdag staat het debat gepland over het inperken van de vrije artsenkeuze, een beleidswijziging die de coalitiepartijen met D66, ChristenUnie en SGP overeenkwamen. LEES VERDER

Lees meer;

VANDAAG Tweede Kamer: NZa heeft gezagsprobleem

10 APR Wanorde bij NZa: medische gegevens onveilig, klokkenluider genegeerd›

10 APR Het NZa-dossier: wanorde bij de toezichthouder›

9 APR Onderzoek naar functioneren NZa na zelfmoord medewerker›

22 APR Schippers: schrappen cijfers door NZa na kritiek van ambtenaren›

Van Rijn verwacht minder ontslagen in zorg dan werkgeversorganisatie›

NRC 15.06.2014 Door de hervorming van de langdurige zorg verdwijnen veel minder banen dan de 66 duizend waarvoor de werkgevers vrezen. Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Martin van Rijn (PvdA) verwacht dat er volgend jaar slechts zestienduizend voltijds arbeidsplaatsen minder zijn dan in 2013.

Werkgeversorganisatie Actiz gaat volgens hem uit van verouderde cijfers.

Lees meer;

30 MEI Hulpbehoevende ouderen naar huis gestuurd – Van Rijn erkent fouten›BINNENLAND

5 MRT Wijkverpleging komt in basispakket ziektekostenverzekering›BINNENLAND

29 JAN Staatssecretaris Van Rijn komt gemeenten tegemoet›BINNENLAND

17 APR Abvakabo niet blij met zorgakkoord: onder sociaal aanvaardbaar niveau›ECONOMIE

2013 Werkgevers: hervorming leidt tot massaontslag in langdurige zorg›BINNENLAND

‘100.000 extra banen geschrapt in zorg’

Telegraaf 15.06.2014  Duizenden, mogelijk zelfs tienduizenden banen staan op de tocht in verzorgingshuizen, verpleeghuizen en in de thuiszorg. Ingevoerde bezuinigingen van 2,5 miljard euro op de zorg hebben de afgelopen maanden al gezorgd voor 11.000 ontslagen, maar het ergste moet nog komen. Daarvoor waarschuwt brancheorganisatie ActiZ zondag.

‘Weer massaontslag in de zorg: 55.000 banen in gevaar’

Trouw 15.06.2014 ActiZ, de werkgeversorganisatie in de zorg, verwacht dat er volgend jaar in totaal zo’n 55.000 mensen hun baan verliezen. De grote ontslaggolf zal plaatsvinden in verzorgingshuizen, verpleeghuizen en in de thuiszorg. Volgens ActiZ zijn vanwege de bezuinigingen van 2,5 miljard euro de afgelopen maanden al 11.000 ontslagen aangekondigd, maar de grote bulk moet nog komen.

‘Het gaat veelal om banen in de huishoudelijke zorg, maar ook andere banen. Als een verzorgingshuis gaat sluiten zijn ook de kok en de tuinman niet meer nodig, helaas,’ zo laat directeur Aad Koster van ActiZ weten aan de NOS.

Verwant nieuws;

‘Zet topman NZa op non-actief’

Trouw 14.06.2014 GroenLinks en SP in de Tweede Kamer vinden dat de topman van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Theo Langejan, uit zijn functie moet worden gezet. In elk geval zolang nog onderzoek loopt naar de NZa. De partijen melden dat vandaag in reactie op een publicatie in NRC Handelsblad over buitenlandse dienstreizen van de voorzitter van de Raad van Bestuur bij de NZa.

Volgens de krant zijn regelmatig reizen betaald door organisaties of bedrijven waar de NZa toezicht op moet houden of die opdrachten krijgen van de zorgautoriteit. ‘Je moet van alle smetten vrij zijn als toezichthouder. De geloofwaardigheid als ‘streng toezichthouder’ is weg’, vindt Renske Leijten (SP).

Verwant nieuws;

‘Zet topman NZa op non-actief’

Telegraaf  14.06.2014 GroenLinks en SP in de Tweede Kamer vinden dat de topman van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) uit zijn functie moet worden gezet. In elk geval zolang nog onderzoek loopt naar de NZa. De partijen melden dat zaterdag in reactie op een publicatie in NRC Handelsblad over buitenlandse dienstreizen van de voorzitter van de Raad van Bestuur bij de NZa.

Gerelateerde artikelen;

14-06: Bedrijven betalen reizen NZa-topman

‘Stel topman NZa op non-actief’

NU 14.06.2014 GroenLinks en SP in de Tweede Kamer vinden dat de topman van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) uit zijn functie moet worden gezet. In elk geval zolang nog onderzoek loopt naar de NZa.

De partijen melden dat zaterdag in reactie op een publicatie in NRC Handelsblad over buitenlandse dienstreizen van de voorzitter van de Raad van Bestuur bij de NZa.

Volgens de krant zijn regelmatig reizen betaald door organisaties of bedrijven waar de NZa toezicht op moet houden of die opdrachten krijgen van de zorgautoriteit.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Nederlandse Zorgautoriteit

Bedrijven betalen dienstreizen NZa-topman

NU 14.06.2014 Driekwart van de dienstreizen die bestuursvoorzitter Theo Langejan van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) maakt, wordt betaald door bedrijven waarvoor de NZa controleur of opdrachtgever is. Dat blijkt uit onderzoek van NRC Handelsblad.

Langejan maakte 22 reizen sinds zijn aantreden vier jaar geleden. Het merendeel is betaald door bedrijven en organisaties die onder toezicht staan van de NZa of opdrachten krijgen van de toezichthouder.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: NZa Theo Langejan

Dienstreizen van topman NZa betaald door bedrijven›

NRC 14.06.2014 Theo Langejan, de bestuursvoorzitter van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft sinds zijn aantreden vier jaar geleden 22 buitenlandse dienstreizen gemaakt. Driekwart daarvan is betaald door bedrijven en organisaties die onder toezicht van de NZa staan of opdrachten krijgen van de NZa. Dat blijkt uit onderzoek van NRC.

Het reisgedrag van Langejan staat op gespannen voet met de eigen integriteitscode en de Rijksregeling voor bezoldiging van bestuursorganen als de NZa. Die verbieden dat bestuurders van de NZa “in hun ambt vergoedingen van derden” aannemen. De NZa stelt desondanks dat het vertoonde gedrag “niet verboden” is, want er zou geen sprake zijn van “vergoedingen”.  LEES VERDER›

Lees ‘De NZa zorgt voor zichzelf’ (€) of koop de digitale editie van NRC Weekend.

Politiek tumult na kritiek ouderenzorg

Trouw 13.06.2014 In de Tweede Kamer is geschrokken gereageerd op een rapport van de Inspectie over de kwaliteit van de ouderenzorg. Daaruit blijkt dat in meer dan de helft van de verpleeg- en verzorgingshuizen niet permanent personeel aanwezig is dat over voldoende kennis en vaardigheden beschikt om te voorzien in de zorgbehoefte van de bewoners. Doordat ouderen langer thuis blijven wonen, heeft de groep in de instellingen steeds complexere zorg nodig. Dus dat probleem zal groter worden.

Actiz heeft tijd nodig

Telegraaf 12.06.2014 Actiz erkent in een reactie op het IGZ-rapport dat „het verandervermogen van een aantal bestuurders” nog achterblijft en dat het op een aantal punten beter moet en kan. Maar met alle veranderingen in de langdurige zorg („de grootste verandering in de zorg sinds 1960“) hebben de bestuurders in de zorginstellingen nogal wat op hun bordje. En dus is tijd nodig, aldus de brancheorganisatie.

Gerelateerde artikelen;

12-06: ‘Ouderenzorg moet beter’

12-06: Rode Kruis helpt ouderen

Tweede Kamer eist verbetering kwaliteit ouderenzorg

Trouw 12.06.2014 Partijen in de Tweede Kamer vinden dat de kwaliteit in de ouderenzorg omhoog moet. Ze reageren op de bevindingen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) die concludeert dat de zorg aan ouderen in instellingen beter kan. SP, PVV, D66 en CDA willen snel een debat met verantwoordelijk staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid).

Van Rijn stuurde vandaag het IGZ-rapport naar de Kamer, waaruit blijkt dat personeel wel gemotiveerd is maar te weinig tijd heeft om iemand echt persoonlijke aandacht te geven. Ouderen worden nog vaak beperkt in hun vrijheid en in meer dan de helft van de 400 zorgorganisaties die de IGZ bezocht, bleken kennis en vaardigheden van de medewerkers niet te passen bij de zorg die ouderen nodig hebben. Dat probleem wordt alleen maar groter. Omdat ouderen liefst zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen en pas naar een zorginstelling gaan als ze het thuis niet meer redden, wordt die zorgvraag alleen maar ingewikkelder.

‘Ouderenzorg moet beter’

Telegraaf 12.06.2014 Partijen in de Tweede Kamer vinden dat de kwaliteit in de ouderenzorg omhoog moet. Ze reageren op de bevindingen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) die concludeert dat de zorg aan ouderen in instellingen beter kan. SP, PVV en D66 willen snel een debat met verantwoordelijk staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid).

‘Voorkomen moet worden dat bestuurders elkaars salaris bepalen’

VK 07.06.2014 Een inkomen voor topmensen van 52 keer het salaris van de minst verdienende is immoreel, schrijft oud-rector Philip Polderman. ‘Als rector van een school met 180 betaalde krachten en 1800 leerlingen verdiende ik vóór mijn pensionering netto nog geen 2,5 keer zoveel als de conciërges.’

In de beschouwingen over de toegenomen inkomensongelijkheid is sprake van ‘schadelijke gevolgen voor de economie’, ‘sociale vergelijkingsangst’, ‘depressies’, ‘burnouts’, maar niemand heeft het over de morele kant van deze kwestie. Niemand constateert dat een inkomen voor topmensen van gemiddeld 52 keer het salaris van de minst verdienende absurd, immoreel, abject en zelfs pervers is en geen enkele relatie meer heeft met de ‘verantwoordelijkheden’ of de ‘enorme kwaliteit’ van de topmanager. Men gaat een waardeoordeel uit de weg.

Ranglijst: Dit zijn de grootverdieners in de ouderenzorg

Trouw 05.06.2014 Chris Marsman heeft de twijfelachtige eer bovenaan de lijst met veelverdieners in de ouderenzorg te staan. De vorig jaar ontslagen topman van de Friese zorginstelling de Kwadrantgroep mocht vorig jaar ruim een half miljoen euro bijschrijven. Het salaris van Marsman was ‘slechts’ 118.650 euro, maar door onder meer zijn ontslagvergoeding van 369.689 euro kwam hij ruim boven de vijf ton uit.

Vakbond Abvakabo FNV publiceerde vandaag de ranglijst (pdf) met 50 grootverdieners in de zorg. Het is ‘een knipoog naar de Quote 500’, zegt de vakbond. ‘Verzorgingshuizen sluiten, ouderen moeten verhuizen en zorgmedewerkers verliezen hun baan vanwege de bezuinigingen in de ouderenzorg. Echter, in de top van de zorg wordt níet bezuinigd’, concludeert Abvakabo FNV.

Nog meer geld naar zorgbobo’s

Telegraaf 05.06.2014 De topinkomens in de ouderenzorg zijn in 2013 flink gestegen. De vijftig bestuurders in die tak die het meest verdienen, kregen samen ruim 19 procent meer dan de vijftig grootverdieners in 2012. Dat meldt Abvakabo FNV donderdag.

De vakbond maakte voor het vierde jaar op rij de Actiz 50, een lijst met grootverdieners in de ouderenzorg. Bovenaan staat Chris Marsman van de Kwadrantgroep in Drachten. Hij kreeg in 2013 ruim een half miljoen euro zonder één dag te werken. Het grootste deel van zijn bezoldiging (350.000 euro) was een ontslagvergoeding, stelt Abvakabo FNV.

Gerelateerde artikelen;

05-06: 2500 banen bij Espria op de tocht

‘Dertig zorgbestuurders verdienen meer dan de premier’›

NRC 05.06.2014 De topinkomens in de ouderenzorg zijn in 2013 flink gestegen. De 50 bestuurders in die tak die het meest verdienen, kregen samen ruim 19 procent meer dan de 50 grootverdieners in 2012. Dat meldt Abvakabo FNV vandaag.

EEN QUOTE-LIJST VAN ‘TEVEELVERDIENERS’ IN DE ZORG

De vakbond maakte voor het vierde jaar op rij de Actiz 50, een lijst met grootverdieners in de ouderenzorg. De bestuurders staan met foto, naam en het bedrag dat zij kregen in de lijst. Bovenaan staat Chris Marsman van de Kwadrantgroep in Drachten. Hij kreeg in 2013 ruim een half miljoen euro. Het grootste deel daarvan (350.000 euro) was een ontslagvergoeding, stelt Abvakabo FNV.

Sinds 1 januari 2013 geldt de Wet normering topinkomens, waardoor bestuurders maximaal 130 procent van een ministerssalaris kunnen verdienen. Bestuurders die al in functie waren en meer dan die norm verdienen, kunnen hun salaris maximaal vier jaar houden, daarna wordt het in stappen afgebouwd.

1. Chris Marsman, Kwadrantgroep

Bruto beloning: € 118.650

Ontslagvergoeding: € 369.689

Totaal bezoldiging: € 507.673

2. Wim Schimmel, Inovum

Bruto beloning € 151.383

Ontslagvergoeding: € 207.000

Totaal bezoldiging: € 385.742

3. Robert Jan Paas, Stichting Beukenstein voor verpleging en verzorging

Bruto beloning € 131.575

Ontslagvergoeding: € 125.000

Totaal bezoldiging: € 351.834

4. Marco Meerdink, Espria en Woonzorg Nederland (woningcorporatie)

Bruto beloning € 279.862

Totaal bezoldiging: € 322.786

5. Jan Meijer, Carint Reggeland

Bruto beloning: € 133.446

Ontslagvergoeding: € 166.010

Totaal bezoldiging: € 320.985

6. Anton Zuure, Espria en Woonzorg Nederland (woningcorporatie)

Bruto beloning € 239.508

Totaal bezoldiging: € 318.980

7. Eelco Damen, Cordaan

Bruto beloning € 260.515

Totaal bezoldiging: € 307.064

8. Ton Overbeek, Careyn Holding BV

Bruto beloning € 244.378

Totaal bezoldiging: € 297.593

9. Erik Strating, Laurens

Bruto beloning: € 62.298

Ontslagvergoeding: € 222.013

Totaal bezoldiging: € 285.621

10. Atty Atzema, Omring

Bruto beloning € 180.307

Ontslagvergoeding: € 71.367

Totaal bezoldiging: € 280.386

‘Ruim dertig bestuurders in zorg verdienen meer dan Rutte’

Elsevier 05.06.2014 De topinkomens in de ouderenzorg zijn in 2013 flink gestegen. De vijftig bestuurders in die zorgtak die het meest verdienen, kregen samen ruim 19 procent meer dan de vijftig grootverdieners in 2012.

Dat blijkt uit Actiz Top50, een onderzoek van de vakbond Abvakabo FNV. De Actiz 50 is een lijst met grootverdieners in de ouderenzorg.

Vergoeding

Bovenaan staat Chris Marsman van de Kwadrantgroep in Drachten. Hij kreeg in 2013 ruim 500.000 euro. Maar daarbij hoort wel een kanttekening. Het grootste deel van het ontvangen geld van Marsman, zo’n 350.000 euro, bestond uit een ontslagvergoeding. Dat geldt voor meer bestuurders: de salarissen van de top 10 zijn voor een groot deel opgebouwd uit  eenmalige bedragen.

Binnen enkele jaren zullen er geen bestuurders meer zijn met een inkomen boven de gestelde norm, meldt de organisatie op haar website. Het rapport bevat volgens ActiZ ‘feitelijke onjuistheden‘.

Norm

Sinds 1 januari 2013 geldt de Wet normering topinkomens, waardoor bestuurders maximaal 130 procent van een ministerssalaris kunnen verdienen.

zie ook;

Inkomen van zorgbestuurders flink gestegen

Trouw 05.06.2014 De topinkomens in de ouderenzorg zijn in 2013 flink gestegen. De 50 bestuurders in die tak die het meest verdienen, kregen samen ruim 19 procent meer dan de 50 grootverdieners in 2012. Dat meldt Abvakabo FNV vandaag.

‘Topman werd slapend rijk’

Telegraaf 04.06.2014  Loek Hermans werd als toezichthouder van Meavita „slapend rijk”. Dat zei de advocaat van Abvakabo FNV woensdag bij de Ondernemingskamer in Amsterdam. De vakbond verwijt de toenmalige voorzitter van de raad van toezicht van Meavita dat hij heeft nagelaten in te grijpen bij de zorginstelling terwijl er op bestuurlijk niveau veel misging. Het zorgbedrijf ging in 2009 failliet. Volgens Abvakabo FNV was er sprake van wanbeleid.

‘Onderzoek Meavita rammelt’

Telegraaf 03.06.2014  Loek Hermans is kritisch over het onderzoek naar het faillissement van zorgconcern Meavita. Daarin werd vorig jaar geconcludeerd dat er sprake was van wanbeleid bij het bedrijf, waar Hermans voorzitter van de raad van commissarissen was. Dat meldt Nieuwsuur dinsdag. Het onderzoek werd gedaan in opdracht van de Ondernemingskamer, in een zaak die was aangespannen door vakbond Abvakabo FNV.

Gerelateerde artikelen;

29-05: ‘Werknemers liepen tonnen mis’

22-08: Wanbeleid bij Meavita

Geld voor zorg gebruikt voor huur Thomashuizen

RTVWEST 31.05.2014 Thomashuizen met onder meer vestigingen in Zoetermeer, Delft, Gouda en Lisse gebruiken geld dat is bestemd voor zorg om de huur van hun panden te betalen. Dit blijkt uit de begroting van de Thomashuizen die in het bezit is van de Volkskrant.

Thomashuizen heeft in heel Nederland 120 locaties waar verstandelijk gehandicapten wonen. Ze kunnen met een persoonsgebonden budget (pgb) zelf zorg inkopen. Dit geld moet gebruikt worden voor de zorg en mag niet gebruikt worden voor huur of levensonderhoud. Lees verder

gerelateerde artikelen;

Thomashuizen gebruiken pgb-geld voor huur

Trouw 31.05.2014 De Thomashuizen, zo’n 120 woonvoorzieningen voor verstandelijk gehandicapten, gebruiken geld dat bestemd is voor zorg om de huur van hun kapitale panden te betalen.

Dat meldt de Volkskrant zaterdag op basis van de begroting van de organisatie, gesprekken met oud-ondernemers en vertrouwelijke notulen van vergaderingen. Twee derde van de huur, 95.000 euro per jaar, zou gefinancierd worden met geld van het persoonsgebonden budget (pgb).

Pgb gebruikt voor huur

Telegraaf 31.05.2014 De Thomashuizen, woonvoorzieningen voor verstandelijk gehandicapten met 120 locaties, gebruiken geld dat bestemd is voor zorg om de huur van hun kapitale panden te betalen.

Thomashuizen gebruiken pgb-geld voor huur

NU 31.05.2014 De Thomashuizen, woonvoorzieningen voor verstandelijk gehandicapten, gebruiken geld dat bestemd is voor zorg, om de huur van hun panden mee te betalen.

Dat meldt de Volkskrant zaterdag op basis van de begroting van de organisatie, gesprekken met oud-ondernemers en vertrouwelijke notulen.

‘Zorginstelling Thomashuizen betaalt huur van zorggeld’›

NRC 31.05.2014  De Thomashuizen, een franchise zorginstelling met 120 locaties voor verstandelijk gehandicapten, gebruikt geld dat bestemd is voor zorg om de huur van hun panden te betalen. Dat schrijft de Volkskrant vandaag onder meer op grond van de begroting van een instelling die in bezit is van de krant. Betrokkenen zeggen in de krant dat dit ten koste gaat van de zorg.

‘OM vermoedt fraude door topvrouw Slotervaartziekenhuis’

NRC 29.05.2014  Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een onderzoek ingesteld naar de financiën van Aysel Erbudak. De voormalig bestuurder van het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam wordt verdacht van het indienen van valse facturen. Dat meldt de NOS.

GUCCI-SPULLEN

Eind maart schreef NRC-redacteur Jeroen Wester al over de problemen bij het Slotervaartziekenhuis. Uit een onderzoek van Willem Jan van Andel voor het gerechtshof in Amsterdam bleek toen al dat er sprake was van een aantal privé-transacties die niet in het belang van het ziekenhuis waren.

Nadat onderhandelingen met zorgverzekeraar Achmea om een nieuw zorgcontract in februari 2013 mislukten, werd Erbudak geschorst. Ook werd zij als als aandeelhouder buitenspel gezet. Dit resulteerde in een rechtszaak van Erbudak tegen de erfgenamen van Schram over het eigendom van het ziekenhuis. Inmiddels is het Slotervaartziekenhuis in handen van zorgondernemer Loek Winter.   LEES VERDER

Lees meer

29 MRT Slotervaart Veel gerommel door bestuur ziekenhuis

28 MRT Slotervaartziekenhuis financieel benadeeld door oud-bestuursvoorzitter›

2013 ING forceert overname Slotervaartziekenhuis›

2013 Slotervaartziekenhuis alsnog verkocht aan zorgondernemer Winter›

2013 ‘Slotervaart-soap’ nadert ontknoping

‘OM onderzoekt fraude Slotervaartziekenhuis’

Trouw 29.05.2014 Het OM doet onderzoek naar de oud-bestuurster van het Slotervaartziekenhuis, Aysel Erbudak. Zij wordt verdacht van zorgfraude. Dat schrijft de NOS op basis van een onderzoek van de ondernemingskamer van het Amsterdamse gerechtshof en aanvullende stukken.

De omstreden voormalig bestuursvoorzitter zou 1 miljoen euro zorggeld hebben onttrokken aan het ziekenhuis. Het OM verdenkt Erbudak ervan dat geld uit de kas te hebben gebruikt voor een mislukte grondaankoop in Turkije. De FIOD onderzoekt de zaak.

Onderzoek naar Erbudak

Telegraaf 29.05.2014 Het Openbaar Ministerie (OM) doet onderzoek naar de oud-bestuurster van het Slotervaartziekenhuis, Aysel Erbudak. Zij wordt verdacht van zorgfraude, schrijft de NOS die in het bezit is van een onderzoek van de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam en aanvullende stukken.

Gerelateerde artikelen

14-03: 137 banen weg bij ziekenhuis

13-12: Samenwerking ziekenhuizen

10-07: Fors verlies Slotervaart

05-07: ‘Alles nog open’ in Slotervaart

04-07: ING bezorgd over toekomst Slotervaart

‘OM onderzoekt fraude Slotervaartziekenhuis’

NU 29.05.2014 Het Openbaar Ministerie (OM) doet onderzoek naar de oud-bestuurster van het Slotervaartziekenhuis, Aysel Erbudak.

Zij wordt verdacht van zorgfraude, schrijft de NOS die in het bezit is van een onderzoek van de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam en aanvullende stukken.

Gerelateerde artikelen

Lees meer over: Slotervaartziekenhuis Aysel Erbudak Zorgfraude

‘OM onderzoekt fraude Slotervaartziekenhuis’

AD 29.05.2014 Het OM doet onderzoek naar de oud-bestuurster van het Slotervaartziekenhuis, Aysel Erbudak. Zij wordt verdacht van zorgfraude. Dat schrijft de NOS op basis van een onderzoek van de ondernemingskamer van het Amsterdamse gerechtshof en aanvullende stukken. De omstreden voormalig bestuursvoorzitter zou 1 miljoen euro zorggeld hebben onttrokken aan het ziekenhuis. Het OM verdenkt Erbudak ervan dat geld uit de kas te hebben gebruikt voor een mislukte grondaankoop in Turkije. De FIOD onderzoekt de zaak.

Het OM wil het bericht noch ontkennen, noch bevestigen en wil alleen kwijt dat ‘een 47-jarige vrouw wordt verdacht van het indienen van foutieve facturen in 2008 namens een bedrijf’.

‘Werknemers Meavita liepen tonnen mis’

RTVWEST 29.05.2014 Medewerkers van thuiszorgorganisatie Meavita zijn samen enkele tonnen misgelopen door het faillissement van hun werkgever in 2009. Dat heeft vakbond Abvakabo FNV donderdag gemeld.

De vakbond krijgt naar eigen zeggen nog steeds meldingen binnen van oud-medewerkers van de organisatie die bijvoorbeeld geen ontslagvergoeding meekregen of konden fluiten naar opgebouwde vakantiedagen en vergoedingen voor onkosten en overwerk.

In augustus vorig jaar bleek uit onderzoek in opdracht van de Ondernemingskamer in Amsterdam dat ereen hoop mis was bij Meavita, een van de grootste thuiszorginstellingen van Nederland. De vakbond wil de toenmalige bestuurders en de toezichthouders van het bedrijf aansprakelijk stellen voor de financiële schade als gevolg van het faillissement. Volgende week komt de zaak voor de rechter.

Gerelateerde artikelen+

Verscherpt toezicht gestopt

Telegraaf 26.05.2014 Het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis in Zeeland staat niet meer onder verscherpt toezicht. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft dat maandag laten weten.

Gerelateerde artikelen

10-01: Zeeuws ziekenhuis blijft onder toezicht

16-07: Zeeuws Ziekenhuis positief

15-07: Verscherpt toezicht ADRZ

Verscherpt toezicht Zeeuws ziekenhuis gestopt

NU 26.05.2014 Het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis in Zeeland staat niet meer onder verscherpt toezicht. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft dat maandag laten weten.  In juli vorig jaar stelde de inspectie het ziekenhuis voor zes maanden onder verscherpt toezicht vanwege de achterblijvende invoering van het veiligheidsmanagementsysteem.

Gerelateerde artikelen

Lees meer over: Admiraal de Ruyter Ziekenhuis

‘Weer dode door Zweedse band’

Telegraaf 24.05.2014  De Zweedse band, waarmee onrustige patiënten worden vastgesnoerd in bed of stoel, heeft mogelijk een nieuw dodelijk slachtoffer geëist. Het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam onderzoekt de dood van een patiënte, die op bed was vastgesnoerd met de band. Dat meldt het AD.

Onderzoek naar dood vastgesnoerde patiënt Maasstad

NU 24.05.2014 Het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam onderzoekt de dood van een patiënt die op bed was vastgebonden met een zogeheten Zweedse band.

Omdat haar doodsoorzaak onduidelijk is wil het ziekenhuis weten of de omstreden ‘onrustband’, die eerder al levens eiste door verkeerd gebruik, er iets mee te maken heeft.

Artsen snijden nog te vaak in verkeerde been

Trouw 23.05.2014 Een operatie aan het verkeerde been, het inbrengen van een lens met de verkeerde sterkte of het onbedoeld achterblijven van gazen of operatiematerialen. In operatiekamers van Nederlandse ziekenhuizen gaan tijdens operaties nog te vaak dingen mis. Dat blijkt uit een rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) dat vrijdag is gepubliceerd.

Artsen maken nog te veel fouten bij operaties

NU 23.05.2014 In operatiekamers van Nederlandse ziekenhuizen gaan tijdens operaties nog te vaak dingen mis. Dat blijkt uit een rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) dat vrijdag is gepubliceerd.  De IGZ bezocht vorig jaar negentien ziekenhuizen die eerder in de fout waren gegaan. Bij zes daarvan stelde de inspectie meerdere belangrijke tekortkomingen vast.

OM in beroep tegen vrijspraak maagchirurg Emmen

NU 20.05.2014 Het Openbaar Ministerie (OM) gaat in beroep tegen de vrijspraak van maagchirurg Nick R. van het Scheper Ziekenhuis in Emmen. De rechter had vorige week dinsdag R. vrijgesproken van mishandeling en het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. Hij voerde tussen 2006 en 2009 maagverkleiningsoperaties uit, waarbij veel patiënten complicaties opliepen en enkelen overleden.

Verzwegen

Het OM is van mening dat er wel opzet in het spel is, omdat R. tijdens en na de operatie is verteld dat er een gaasje ontbreekt. Dit zou hij hebben verzwegen in het operatieverslag. Ook vond hij het na deze informatie niet nodig om een röntgenfoto te maken. Het OM vindt daarom dat er wel strafbaar is gehandeld en gaat daarom in hoger beroep.

Lees meer over Maagchirurg Scheper Ziekenhuis

Medisch Spectrum Twente niet langer onder toezicht

NU 19.05.2014 Het verscherpte toezicht op het Medisch Spectrum Twente (MST) is opgeheven. Het Enschedese ziekenhuis heeft het veiligheidsbeleid weer op orde. Dat heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) maandag bekendgemaakt.

Het toezicht werd in november ingesteld omdat het veiligheidsmanagementsysteem van het MST niet voldeed. In het afgelopen halfjaar heeft het ziekenhuis gewerkt aan verbeteringen. Zo werden op verschillende niveaus goede maatregelen genomen, stelt de IGZ. Met het veiligheidsmanagementsysteem signaleren ziekenhuizen continu mogelijke risico’s voor patiënten.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Medisch Spectrum Twente

Twijfel over dood bejaarde

Telegraaf 19.05.2014  Twijfels over de dood van een 91-jarige vrouw in zorgcentrum De Taling in Den Bosch blijven ook na een onderzoek door de Inspectie voor de Gezondheidszorg bestaan. De oorzaak van het overlijden is niet gevonden en cruciale vragen blijven onbeantwoord, staat in het onderzoek.

Twijfel over dood vrouw in tehuis blijft

NU 19.05.2014 Twijfels over de dood van een 91-jarige vrouw in zorgcentrum De Taling in Den Bosch blijven ook na een onderzoek door de Inspectie voor de Gezondheidszorg bestaan. Bekijk video – De oorzaak van het overlijden is niet gevonden en cruciale vragen blijven onbeantwoord, staat in het onderzoek.

Dood onmogelijk door val

Telegraaf 19.05.2014 De 91-jarige M.O. Snijders-Herpers, die mei vorig jaar in een plas bloed en met gebroken ledematen werd gevonden in haar aanleunwoning in Den Bosch en later stierf, is niet overleden door een val uit haar bed, zoals zorgorganisatie Van Neynselgroep beweerde.

„De letsels kunnen volgens pathologisch onderzoek niet zijn ontstaan door een simpele val uit bed”, aldus een vertrouwelijk onderzoeksrapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, dat deze week is afgerond en in handen is van De Telegraaf. Justitie is nog altijd bezig met onderzoek naar de mysterieuze dood van de bejaarde.

Gerelateerde artikelen

16-09: Zorgcentrum: vrouw niet mishandeld

11-07: ‘Thuishulp gebruikte geweld’

Zorgcentrum Harderberg nog niet in orde

Telegraaf 13.05.2014 Zorgcentrum Clara Feyoena Heem in Hardenberg heeft de zaakjes nog steeds niet op orde. Een half jaar geleden greep de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) al in, omdat er onverantwoorde zorg werd geleverd.

Gerelateerde artikelen;

11-11: Zorgcentrum onder toezicht

Vrijspraak voor maagchirurg

Telegraaf 13.05.2014 Voormalig maagchirurg Nick R. van het Scheper Ziekenhuis is door de rechtbank in Assen vrijgesproken van mishandeling met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg. Het Openbaar Ministerie (OM) had vier weken geleden een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden geëist tegen de chirurg.

Nick R. voerde tussen 2006 en 2009 maagverkleiningsoperaties uit in het Emmer ziekenhuis. Hij werd in 2009 ontslagen toen bleek dat relatief veel patiënten complicaties hadden opgelopen of waren overleden. Zeventien patiënten en nabestaanden deden aangifte tegen de chirurg.

Gerelateerde artikelen;

15-04: Oud-patiënten bij zaak chirurg

13-04: Maagchirurg toch voor rechter

Omstreden maagchirurg ziekenhuis Emmen vrijgesproken

NU 13.05.2014 Maagchirurg Nick R. van het Scheper Ziekenhuis in Emmen is dinsdag vrijgesproken van mishandeling en het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. Die uitspraak deed de rechtbank Noord-Nederland. Het Openbaar Ministerie (OM) had eerder drie maanden voorwaardelijk geëist tegen R.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Maagchirurg Nick R.  Emmen Scheper Ziekenhuis

Vrijspraak voor maagchirurg na wondgaasje in buikholte

Trouw 13.05.2014 Voormalig maagchirurg Nick R. van het Scheper Ziekenhuis is door de rechtbank in Assen vrijgesproken van mishandeling met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg. Het Openbaar Ministerie (OM) had vier weken geleden een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden geëist tegen de chirurg.

Nick R. voerde tussen 2006 en 2009 maagverkleiningsoperaties uit in het Emmer ziekenhuis. Hij werd in 2009 ontslagen toen bleek dat relatief veel patiënten complicaties hadden opgelopen of waren overleden. Zeventien patiënten en nabestaanden deden aangifte tegen de chirurg.

Verwant nieuws;

Vrijspraak voor maagchirurg die wondgaasje in buik achterliet

 NRC 13.05.2014 De rechtbank in Assen heeft de voormalig maagchirurg Nick R. vrijgesproken van het toebrengen van lichamelijk letsel. Hij had in 2009 na een operatie een wondgaasje achtergelaten in de buikholte van een patiënte. Tegen R. was drie maanden voorwaardelijke celstraf geëist. Tegen R. werd na het ontslag zeventien keer aangifte gedaan. Zes van die aangiftes werden ingediend door nabestaanden van overleden patiënten. Alleen de zaak van het wondgaasje bleef uiteindelijk over; de overige aangiftes werden geseponeerd door het OM wegens gebrek aan bewijs. Er is vier jaar onderzoek gedaan naar R.LEES VERDER

Lees meer

15 APR Voorwaardelijke straf geëist tegen maagchirurg Nick R.›

Acht ton voor bestuurder zorgverzekeraar VGZ›

NRC 13.05.2014 Zorgverzekeraar VGZ (Univé, Zekur) was vorig jaar acht ton kwijt aan de bestuursvoorzitter Rob Hillebrand. De bestuurder, die eind juni van dit jaar vanwege gezondheidsredenen uit dienst zal treden, krijgt 330.000 euro vertrekpremie boven op zijn beloning van 472.000 euro.

De beloning is aanzienlijk hoger dan het wettelijke plafond van drie ton dat per 1 januari 2013 is ingegaan, maar volgens VGZ zijn de afspraken hierover al eerder gemaakt. Hillebrand valt “onder het overgangsregime”. De vertrekbonus moet nog worden uitgekeerd, maar de zorgverzekeraar heeft die vorig jaar als last verantwoord.

Dat blijkt uit het jaarverslag dat de verzekeraar heeft gepubliceerd. Zorgverzekeraars werken met geld dat burgers voor een groot deel verplicht afdragen. Het is verplicht om in Nederland een zorgverzekering af te sluiten. Daarnaast wordt verplicht zorgpremie afgedragen via de werkgever.

Aangifte tegen thuiszorgclub

Telegraaf 13.05.2014  Zorgverzekeraar Achmea heeft aangifte gedaan tegen de failliete Amsterdamse thuiszorgorganisatie Diakonie. Achmea wil via de curator 5,4 miljoen euro terugvorderen. Dat meldt de EO woensdag in de uitzending van Dit is de dag Onderzoek. Een woordvoerster van Achmea bevestigde dinsdag het bericht.

Kamer krijgt dossier NZa

Telegraaf 09.05.2014 Het dossier dat een interne klokkenluider van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) samenstelde over vermeende misstanden bij deze organisatie, zal vertrouwelijk met de Tweede Kamer worden gedeeld. Dat heeft minister Edith Schippers (Volksgezondheid, VVD) vrijdag aan de Kamer laten weten.

Tweede Kamer krijgt dossier vermeende misstanden NZa

NU 09.05.2014 Het dossier dat een interne klokkenluider van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) samenstelde over vermeende misstanden bij deze organisatie, zal vertrouwelijk met de Tweede Kamer worden gedeeld.  Dat heeft minister Edith Schippers (Volksgezondheid, VVD) vrijdag aan de Kamer laten weten.

Het honderden pagina’s tellende dossier maakt deel uit van een bezwaarschrift tegen zijn werkbeoordeling dat Arthur Gotlieb indiende bij de NZa.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer overNZa Arthur Gotlieb

Schippers vordert dossier klokkenluider bij NZa›

NRC 09.05.2014 Minister Schippers (Volksgezondheid, VVD) heeft alle documenten en bestanden die de overleden klokkenluider Arthur Gotlieb verzamelde bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gevorderd. Hieronder bevinden zich vertrouwelijke klachten van patiënten over artsen, niet-geanonimiseerde interne correspondentie, informatie uit persoonlijke agenda’s van NZa-medewerkers en interne notulen. LEES VERDER›

Juridische missers bij Cato-zorg Bezuidenhout

RTVWEST 08.05.2014  De Haagse zorginstelling Cato heeft grote steken laten vallen bij het opzetten van gesloten psychiatrische afdelingen in verzorgingscentrum Bezuidenhout. De patiënten zijn ruim een jaar behandeld, zonder dat artsen en verpleegkundigen wisten welke patiënten wel en niet gedwongen waren opgenomen. Bovendien was er geen onafhankelijke arts om gedwongen behandelingen te controleren. Dit meldt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).Lees verder

Gerelateerde artikelen;

Inspectie komt met hard oordeel over verpleeghuis Bezuidenhout

RTVWEST 03.05.2014 De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft de Haagse zorginstelling Cato hard op de vingers getikt voor misstanden in woonzorgcentrum Bezuidenhout. Bij een controle in december 2013 voldeden de verpleegafdelingen op tal van punten niet aan de gestelde eisen. ‘Dit geeft een risico op onverantwoorde zorg en gezondheidsschade voor de patiënten’, waarschuwt de Inspectie in het rapport dat onlangs naar buiten is gebracht. Onlangs kwam het andere verzorgingstehuis van Cato, het Carel van den Oeverhuis in Escamp, in opspraak na het overlijden van een hoogbejaarde bewoonster.

Volgens familie is deze vrouw begin januari een ‘mensonwaardige’ dood gestorven door fouten van Cato tijdens de stervensbegeleiding. De nabestaanden spraken tegenover Omroep West ook van ondeskundig personeel en fouten bij de medicatie. Naar deze klachten heeft de Inspectiedienst een apart onderzoek ingesteld. Dit onderzoek loopt nog…. Lees verder

Gerelateerde artikelen;

ZorginstellingCatohardopdevingersgetiktdoorinspectie

Den HaagFM 03.05.2014 De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft zorginstelling Cato hard op de vingers getikt voor misstanden in woonzorgcentrum Bezuidenhout.

In de instelling was tijdens het onderzoek in december was sprake van ondeskundig personeel, een gebrekkige controle op de medicatie, verkeerde dagbesteding en onvolledige cliëntendossiers. In totaal voldeed Cato niet aan 26 van de 58 gestelde normen. “Dit geeft een risico op onverantwoorde zorg en gezondheidsschade voor de patiënten”, waarschuwt de Inspectie in het rapport. …lees meer

Salaris bestuurders hbo bekend

Telegraaf 25.04.2014 Zeven hbo-bestuurders hebben in 2013 meer verdiend dan 198.279 euro en vallen daarmee boven de norm die het ministerie van Onderwijs heeft gesteld aan de inkomens van deze bestuurders. Dat blijkt uit een lijst van de inkomens die de Vereniging Hogescholen vrijdag heeft gepubliceerd.

Nog zeven bestuurders hbo-scholen boven salarisnorm

Elsevier 25.04.2014 Zeven bestuurders van hbo-scholen verdienen nog boven de vastgestelde fatsoensnorm van 198.279 euro. Minister van Onderwijs Jet Bussemaker (PvdA) blijft een moreel appel op de bestuurders doen.

Dat blijkt uit een lijst van de inkomens die de Vereniging Hogescholenvrijdag heeft gepubliceerd. Rüpp en andere grootverdieners hebben een salaris van voor de invoering van de Wet Normering Topinkomens. Bussemaker doet een moreel appel op de bestuurders en vraagt ze zelf salaris in te leveren. Dat gebeurt mondjesmaat. In 2011 verdienden nog dertien hbo-bestuurders boven de norm.

Kamer wil uitleg Schippers over ‘onder druk zetten’ NZa

Trouw 24.04.2014 De Tweede Kamer wil zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen over de rol van minister Edith Schippers (Volksgezondheid) bij het toekennen van extra geld aan het Oogziekenhuis in Rotterdam.

NRC en NOS melden vandaag dat Schippers in 2012 in deze zaak tegen een besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zou zijn ingegaan, aangezien de toezichthouder het verzoek van het ziekenhuis voor extra geld al had afgewezen.

 ‘Duidelijkheid over Schippers’

Telegraaf 24.04.2014  De Tweede Kamer wil zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen over de rol van minister Edith Schippers (Volksgezondheid) bij het toekennen van extra geld aan het Oogziekenhuis in Rotterdam. NRC en NOS melden donderdag dat Schippers in 2012 in deze zaak tegen een besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zou zijn ingegaan, aangezien de toezichthouder het verzoek van het ziekenhuis voor extra geld al had afgewezen.

Kamer wil duidelijkheid over rol Schippers

NU 24.04.2014 De Tweede Kamer wil zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen over de rol van minister Edith Schippers (Volksgezondheid) bij het toekennen van extra geld aan het Oogziekenhuis in Rotterdam.

Kamer wil binnen één week opheldering van Schippers over NZa

NRC 24.04.2014  De Tweede Kamer wil binnen één week opheldering van minister Schippers (Zorg, VVD) over de gang van zaken rond extra geld voor het Oogziekenhuis Rotterdam. Uit het dossier van Arthur Gotlieb, de overleden medewerker van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), blijkt hoe de minister in 2012 de NZa onder druk gezet heeft om het ziekenhuis meer subsidie te geven. LEES VERDER

Schippers zette NZa onder druk om Oogziekenhuis extra subsidie te geven›

NRC 24.04.2014 Minister Edith Schippers (Volksgezondheid, VVD) heeft in 2012 druk uitgeoefend op de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) om het Oogziekenhuis Rotterdam extra subsidie te geven. Dat is in strijd met haar eigen regels. Die zeggen dat het ministerie “zich niet mag bemoeien met de taakuitvoering [van de NZa] voor zover het individuele gevallen betreft”. LEES VERDER›

Bekijk hier ons volledige NZa-nieuwsdossier en lees hier het uitgebreidere achtergrondverhaal van vandaag.

Schippers: schrappen cijfers door NZa na kritiek van ambtenaren

NRC  22.04.2014  Het schrappen van cijfers over alarmerende verliezen bij ziekenhuizen door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is vorig jaar gebeurd na kritiek van ambtenaren van het ministerie van VWS. Dat schrijft minister Schippers (Zorg, VVD) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

ZIEKENHUIZEN ZOUDEN ZONDER COMPENSATIE VERLIES LIJDEN

Uit het dossier van NZa-medewerker Arthur Gotlieb blijkt echter dat NZa-beleidsmedewerkers de verliescijfers juist wel in de marktscan wilden. In een vergadering met de raad van bestuur zou NZa-voorzitter Theo Langejan persoonlijk hebben ingegrepen. Hij wilde “niet met slecht nieuws naar buiten”, zo noteerde klokkenluider Gotlieb in zijn dossier waarover NRC Handelsblad beschikt. Gotlieb stelde een lijvig dossier samen over misstanden binnen de toezichthouder. Begin dit jaar pleegde hij zelfmoord. LEES VERDER

Meer over de misstanden bij de NZa in ons dossier.

Lees meer;

VANDAAG Schippers: NZa paste cijfers ziekenhuizen aan na kritiek›

18 APR kort›

17 APR Schippers: ik wist niet dat NZa belangrijke conclusie schrapte›

17 APR NZa verzweeg alarmerende verliezen bij ziekenhuizen›

17 APR NZa schrapte alarmerende cijfers›

‘Oma stierf mensonwaardige dood door fouten Cato Den Haag’

RTVWEST 21.04.2014 Zorginstelling Cato in Den Haag heeft fouten gemaakt bij de stervensbegeleiding van een bejaarde bewoonster. Hierdoor is zij ‘een mensonwaardige dood gestorven’, zegt de familie van de vrouw. De bejaarde dame, oma Pijpers, was bewoonster van het Carel van den Oeverhuis in Den Haag…. Lees verder\

gerelateerde artikelen

“MensonwaardigedoodinCarelvandenOeverhuis”

Den HaagFM 21.04.2014 Zorginstelling Cato in Den Haag heeft fouten gemaakt bij de stervensbegeleiding van een bejaarde bewoonster. Hierdoor is zij “een mensonwaardige dood gestorven”, zegt de familie van de vrouw. De bejaarde dame, oma Pijpers, was bewoonster van het Carel van den Oeverhuis aan de Schrijnwerkersgaarde,…lees meer

‘Verwijt inspecteurs niet’

Telegraaf 18.04.2014  Drie inspecteurs van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) valt tuchtrechtelijk niets te verwijten als het gaat om het toezicht op de omstreden neuroloog Ernst Jansen. „Ze hebben zichzelf ook afgevraagd of ze het leed van de patiënten konden voorkomen. Het antwoord daarop is nee.” Dat zei hun advocate vrijdag tijdens een zitting van het regionaal tuchtcollege in Zwolle.

‘Inspecteurs toezicht Jansen Steur valt niets te verwijten’

NU 18.04.2014 Drie inspecteurs van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) valt tuchtrechtelijk niets te verwijten als het gaat om het toezicht op de omstreden neuroloog Ernst Jansen.

“Ze hebben zichzelf ook afgevraagd of ze het leed van de patiënten konden voorkomen. Het antwoord daarop is nee.” Dat zei hun advocate vrijdag tijdens een zitting van het regionaal tuchtcollege in Zwolle

Leed ook te danken aan IGZ

Telegraaf 18.04.2014 Drie inspecteurs van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) ondernamen ondanks vele verontrustende signalen over neuroloog Ernst Jansen geen actie tegen de omstreden arts. „Het vele leed van de zeker honderd slachtoffers is mede te danken aan het niet-optreden van deze inspecteurs.” Dat heeft letselschade-expert Yme Drost vrijdag gezegd in de rechtbank in Zwolle.

Gerelateerde artikelen;

19-03: OM stelt patiënten Jansen Steur teleur

11-02: Jansen ‘waarschijnlijk’ in beroep

11-02: Jansen schuldig aan dood

11-02: Drukte bij uitspraak Jansen

06-02: De zaak tegen ex-neuroloog

Schippers: ik wist niet dat NZa belangrijke conclusie schrapte

NRC 17.04.2014  Minister Schippers van Volksgezondheid wist niet dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) alarmerende verliezen bij ziekenhuizen verzweeg in het laatste rapport dat de toezichthouder haar bezorgde – en dat zij vervolgens doorstuurde naar de Tweede Kamer. Dat zei ze vandaag na afloop van de ministerraad.

Eerder vandaag meldde NRC Handelsblad dat in het NZa-rapport dat Schippers vlak voor Kerst naar de Tweede Kamer stuurde, cruciale informatie ontbrak: de conclusie dat vier op de tien ziekenhuizen in 2012 verliezen leden.

Schippers wist dat niet, omdat ze geen eerdere versies van het rapport inzag. Zij wist naar eigen zeggen niets van de verliezen bij ziekenhuizen en stelt dat ze “uitgaat van het rapport van de NZa” en dat dan “doorstuurt naar de Tweede Kamer”, zei ze voor de camera van de NOS. Volgens Schippers heeft de toezichthouder haar niets verteld, en haar ambtenaren ook niet.

De NZa wil zelf niet reageren op de berichtgeving van vandaag en het externe onderzoek naar het functioneren, dat eind vorige week aangekondigd werd, afwachten.  LEES VERDER

Meer over de misstanden bij de NZa in ons dossier.

NZa verzweeg alarmerende verliezen bij ziekenhuizen›

NRC 17.04.2014  De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft eind vorig jaar alarmerende verliezen bij ziekenhuizen verzwegen. In een rapport, dat minister Schippers van Zorg vlak voor Kerst naar de Tweede Kamer stuurde, schrapte de toezichthouder op het allerlaatste moment de belangrijkste conclusie: dat bijna vier op de tien ziekenhuizen in 2012 verlies leden. Alle hieraan verbonden berekeningen en tabellen (zie hieronder) verdwenen eveneens uit het rapport. LEES VERDER›

Lees vanmiddag in de krant het achtergrondartikel ‘Toezichthouder steekt kop in het zand’.

Lees ook verder in ons NZa-dossier

3 maanden voorwaardelijk chirurg

Telegraaf 15.04.2014 Justitie heeft dinsdag een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden geëist tegen voormalig maagchirurg Nick R. van het Scheper Ziekenhuis in Emmen wegens mishandeling met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg. R. heeft volgens de officier van justitie bij een maagverkleiningsoperatie zeer onzorgvuldig gehandeld waardoor een patiënte ernstig ziek werd.

Gerelateerde artikelen;

15-04: Maagchirurg wist van verloren gaas

15-04: Oud-patiënten bij zaak chirurg

13-04: Maagchirurg toch voor rechter

28-03: Voormalig arts voor rechter

Voorwaardelijke straf geëist tegen maagchirurg Nick R.

NRC 15.04.2014  Tegen maagchirurg Nick R., die werkte in het Scheper Ziekenhuis in Emmen, eist het Openbaar Ministerie drie maanden voorwaardelijke celstraf, meldt persbureau Novum. R. staat terecht omdat hij na een operatie in 2009 wondgaas in het lichaam van een patiënt had achtergelaten, waardoor de vrouw doodziek werd.  LEES VERDER

Lees meer over de zaak in NRC Handelsblad van vandaag: ‘De chirurg liet een gaasje in de patiënt achter’. 

Lees meer;

15 APR De chirurg liet een gaasje in de patiënt achter›

2013 Zes doden, maar vervolging om een gaasje›

2013 kort›

2013 Kortkolom binnenland›

2013 Omstreden maagchirurg ontloopt deel aanklachten›

Maagchirurg en team wisten van verloren gaas

Trouw 15.04.2014  Het operatieteam van het Scheper Ziekenhuis in Emmen wist dat na een maagverkleiningsoperatie bij een vrouw in 2009 een wondgaasje zoek was. Een van de assistenten waarschuwde voormalig maagchirurg Nick R. daarvoor. Die was er echter van overtuigd dat het gaasje niet in het lichaam van zijn patiënte was achtergebleven ‘maar ergens anders’.

Verwant nieuws;

Maagchirurg wist van verloren gaas

Telegraaf 15.04.2014 Het operatieteam van het Scheper Ziekenhuis in Emmen wist dat na een maagverkleiningsoperatie bij een vrouw in 2009 een wondgaasje zoek was. Een van de assistenten waarschuwde voormalig maagchirurg Nick R. daarvoor. Die was er echter van overtuigd dat het gaasje niet in het lichaam van zijn patiënte was achtergebleven „maar ergens anders”.

Gerelateerde artikelen;

15-04: Oud-patiënten bij zaak chirurg

13-04: Maagchirurg toch voor rechter

28-03: Voormalig arts voor rechter

Oud-patiënten bij zaak chirurg

Telegraaf 15.04.2014  Veel oud-patiënten en nabestaanden van overleden patiënten volgen dinsdag in de rechtbank in Assen de rechtszaak tegen voormalig maagchirurg Nick R. van het Scheper Ziekenhuis in Emmen. Justitie beschuldigt R. van mishandeling met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg. De rechtbank heeft de publieke tribune gemaand niet steeds allerlei misbaar te maken als R. aan het woord is. „Dat leidt af.”

Gerelateerde artikelen

13-04: Maagchirurg toch voor rechter

28-03: Voormalig arts voor rechter

Grote fouten bij kankerbehandeling ziekenhuis Twente

NU 09.04.2014 In het ziekenhuis Medisch Spectrum Twente (MST) zijn grote fouten gemaakt bij de behandeling van vrouwen met schaamlipkanker. Hierdoor hebben zeven vrouwen complicaties opgelopen, bij hen keerde de ziekte terug. Drie vrouwen zijn overleden.

Bestuursvoorzitter Bas Leerink zegt tegen de krant Tubantia dat ”niet met zekerheid” te zeggen is of de sterfgevallen het directe gevolg zijn van de behandeling.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Medisch Spectrum Twente

Twentse ziekenhuizen maakten behandelingsfouten kankerpatiënten

NRC 09.04.2014 Er zijn door ziekenhuizen in de regio Twente in de periode 2000-2012 fouten gemaakt bij de behandeling van patiënten met schaamlipkanker. Dat meldt het Medisch Contact vandaag. Deze fouten vielen op doordat het aantal terugkerende patiënten na ondergaan van de ‘schildwachtklierprocedure’ veel groter was dan verwacht. In een reactie op de publicatie van het Medisch Contact zegt Medisch Spectrum Twente: “Alle patiënten die deze behandeling hebben ondergaan, zijn inmiddels persoonlijk geïnformeerd en worden begeleid door het ziekenhuis.

Vanaf oktober 2012 is de behandeling in Twente niet meer uitgevoerd en zijn patiënten met schaamlipkanker voor deze behandeling doorverwezen naar het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Ook voor overige oncologische zorg werken we samen met het UMCG in Groningen. Hiermee zijn kwaliteit en veiligheid voor de patiënt gegarandeerd.”  LEES VERDER

Grote verschillen in aantal operaties in ziekenhuizen›

 NRC 09.04.2014 Er zijn grote verschillen in het aantal operaties dat ziekenhuizen uitvoeren, ook al is hetzelfde aantal diagnoses gesteld voor patiënten met dezelfde klachten. Dat blijkt uit een uitgebreid onderzoek naar ‘praktijkvariatie’ dat Zorgverzekeraars Nederland vanmiddag naar buiten brengt.

Niet eerder werden ziekenhuizen met naam en toenaam genoemd in een onderzoek naar het aantal door hen uitgevoerde operaties.

Lees meer

12:32 Operaties in Nederland in kaart gebracht›

VANDAAG Zorgverzekeraars: aantal operaties verschilt flink›

VANDAAG In een Gelderse rug gaat minder vaak het mes›

27 JAN Herniaoperaties Patiëntenclub: wij willen weten welk ziekenhuis overbehandelt›

2013 ‘Jaarlijks 25.000 onnodige operaties’›

Vernietigend rapport over fraudepraktijk artsen›

NRC 06.04.2014 Medisch specialisten hebben niet de neiging elkaar onderling te corrigeren voor fout declaratiegedrag. De opbrengsten van verkeerde declaraties van medische verrichtingen worden als hoog ervaren terwijl de pakkans en sancties door deskundigen laag worden ingeschat. Er is onvoldoende aandacht voor aanpak van een niet-integere declaratiecultuur onder specialisten.

Dat blijkt uit een vertrouwelijke analyse door het ministerie van Volksgezondheid die RTL Nieuws heeft gepubliceerd. Het gaat om een concept van een rapport door een werkgroep die fraude in de ziekenhuiszorg onderzocht.

Lees meer;

2013 ‘Opleidingsplekken voor medisch specialisten moet met 20 procent omlaag’›

2013 ‘Conflicten tussen medisch specialisten zijn goed te vermijden’›

2013 Verscherpt toezicht op VUmc opgeheven›

2013 NRC-enquête onder economen: specialist moet in loondienst›

2012 Burgemeester Lingewaard stapt op wegens onterecht declareren›

Ziekenhuizen in problemen

Telegraaf 05.04.2014 Ziekenhuizen hebben grote moeite om aan geld te komen. Ook als het gaat om noodzakelijke vervanging van hun verouderde operatiekamers. Dat is volgens NRC Handelsblad een direct gevolg van onduidelijke regelgeving en onzekerheid over declareren in de zorg. Veel bankloketten blijven voor ziekenhuizen gesloten.

Ziekenhuis heeft trucs nodig om nog aan geld te komen›

NRC 05.04.2014 Ziekenhuizen hebben grote moeite om aan geld te komen, ook als het gaat om noodzakelijke vervanging van hun verouderde operatiekamers. Dat is een direct gevolg van de onduidelijke regelgeving en onzekerheid over te declareren zorg, zeggen verschillende ziekenhuizen vandaag in NRC Handelsblad.

Artsen niet onder de indruk van fraudeaanpak

NU 04.04.2014 Medisch specialisten denken dat de kans klein is dat fraude met declaraties ontdekt wordt. Ze zijn bovendien niet erg onder de indruk van de aanpak van fraude.  Dat staat in een risicoanalyse die minister Edith Schippers (Volksgezondheid) op verzoek van de Tweede Kamer heeft uitgevoerd. Het conceptrapport is in handen van RTL Nieuws.

Lees meer over: Fraude Edith Schippers

‘Deals Erbudak niet in belang Slotervaart’

Trouw 28.03.2014 Voormalig directeur en minderheidsaandeelhouder Aysel Erbudak heeft in haar tijd als bestuursvoorzitter van het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam transacties gesloten waarvan niet is gebleken dat deze in het belang waren van het ziekenhuis.

Dat staat in een onderzoek in opdracht van de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam, dat vrijdag is gepubliceerd.

Verwant nieuws;

Slotervaartziekenhuis financieel benadeeld door oud-bestuursvoorzitter›

 NRC 28.03.2014 Het Slotervaartziekenhuis is de afgelopen jaren verschillende malen financieel benadeeld door toenmalig bestuursvoorzitter Aysel Erbudak. Zij deed privé-transacties die niet in het belang van het ziekenhuis waren.Dat schrijft onderzoeker Willem Jan van Andel die in opdracht van het gerechtshof de gang van zaken bij het Amsterdamse ziekenhuis onderzocht.

Erbudak werd medio vorig jaar ontslagen en ook als aandeelhouder buitenspel gezet nadat grootaandeelhouder Jan Schram overleed. Maar de manier waarop zij en haar kinderen als aandeelhouders werden kaltgestellt krijgt wel veel kritiek van de onderzoeker. Dat werd volgens Van Andel “zonder open vizier” gedaan en gebeurde met argumenten die “niet valide” waren.

Het onderzoeksrapport is hier te lezen.

Lees meer;

VANDAAG Slotervaart Veel gerommel door bestuur ziekenhuis›

2013 ING forceert overname Slotervaartziekenhuis›

2013 Slotervaartziekenhuis alsnog verkocht aan zorgondernemer Winter›

2013 ‘Slotervaart-soap’ nadert ontknoping›

2013 Slotervaart-deal voorrechter›

TOPINKOMENS VOLGEND JAAR AL NAAR BENEDEN

BB 07.03.2014 Topinkomens in de publieke en semipublieke sector moeten al per 1 januari worden teruggebracht naar de hoogte van een ministerssalaris. Het kabinet heeft het wetsvoorstel dat dat regelt naar de Raad van State gestuurd, zei minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken vrijdag.

130 procent

Nu ligt de limiet nog op 130 procent van een ministerssalaris. Vanaf 1 januari wordt het maximumsalaris voor bestuurders in de (semi-) publieke sector 144.108 euro. Dat kan met onkosten en pensioenbijdrage oplopen tot een inkomen van 177.410 euro. Volgens Plasterk is dat nog altijd een ,,knap en fatsoenlijk salaris”. Hij is er niet bang voor dat goede bestuurders zich vanwege het salaris massaal afwenden van de (semi-) publieke sector. ,,Er zal eens een enkeling naar Wall Street vertrekken. Wie wil, moet dat doen.”

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Kabinet legt topsalarissen in publieke sector aan banden

Elsevier 07.03.2014 Topambtenaren in de (semi)publieke sector mogen vanaf 2015 niet meer verdienen dan een ministerssalaris. Het wetsvoorstel van minister Ronald Plasterk (PvdA, Binnenlandse Zaken) hiertoe wordt ter advies naar de Raad van State gestuurd.

Plasterk heeft dat vrijdag bekendgemaakt na afloop van de ministerraad. Het advies van de Raad van State wordt openbaar als het voorstel naar de Tweede Kamer gaat.

Salaris

Vanaf 1 januari wordt het maximumsalaris in (semi)publieke sector144.108 euro. Plus onkosten en pensioenbijdrage komt dat neer op 177.410 euro. Volgens Plasterk is dat nog steeds een ‘knap en fatsoenlijk’ salaris.

Overgangsregeling

Het maximum geldt alleen voor nieuwe bestuurders. Voor bestuurders die nu meer verdienen dan een minister, is een overgangsregeling van vier jaar. In die periode gaan zij stap voor stap terug naar het nieuwe maximum.

Kabinet wil toezicht in semipublieke sectoren verbeteren

RO 13.11.2013 Er komen duidelijke regels over de positie en taken van interne toezichthouders van stichtingen en verenigingen. Zo weten commissarissen en leden van raden van toezicht in semipublieke sectoren straks beter wat er van hen verwacht wordt – en dus ook waarop zij kunnen worden afgerekend. Dit maakt het eenvoudiger toezichthouders die slecht presteren aansprakelijk te stellen of zelfs te ontslaan.

Documenten en publicaties

Kamerbrief Aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders in semipublieke sectoren – Brief | 13-11-2013

Opstelten: slechte toezichthouder aanpakken

Trouw 13.11.2013 Slecht presterende toezichthouders van scholen, ziekenhuizen en woningcorporaties kunnen voortaan aansprakelijk worden gesteld of ontslagen. Minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) kondigde woensdag aan dat hij het bestuur en het toezicht in deze sector wil versterken.

Opstelten: falende toezichthouder eenvoudiger ontslaan›

NRC 13.11.2013 Het moet eenvoudiger worden slecht presterende toezichthouders bij semipublieke instellingen als ziekenhuizen en woningcorporaties te ontslaan. Het moet ook makkelijker worden hen aansprakelijk te stellen. Dat schrijft minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten (VVD) in een brief die vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

‘Toezichthouders schaars door nieuwe regels’

NU 01.11.2013 Familiebedrijven en semipublieke instellingen kunnen moeilijker toezichthouders vinden. Nieuwe wettelijke spelregels verbieden commissarissen zich aan meer dan vijf bedrijven te verbinden, waardoor zwaargewichten moeten kiezen en vaak de voorkeur geven aan de beter betalende beursfondsen. Dat schrijft het Financieele Dagblad donderdag.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Toezichthouders Beursfondsen

Verder:

Zorg van ‘Het Hof’ weer op orde

Telegraaf 03.03.2014 Stichting Het Hof in Ingen (Gelderland) heeft de zorg weer op orde en hoeft daarom niet meer onder verscherpt toezicht te staan van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). De stichting, die 24-uurszorg levert aan kinderen, werd afgelopen zomer op de vingers getikt vanwege structurele tekortkomingen in de zorgverlening.

Elf ziekenhuizen weigeren sterftecijfers te publiceren

VK 02.03.2014 Elf ziekenhuizen hebben hun sterftecijfers nog niet gepubliceerd, ondanks het aflopen van de deadline daarvoor. Het ziekenhuis met gemiddeld de hoogste sterftecijfers is het Amstelland Ziekenhuis in Amstelveen. Het Martini Ziekenhuis in Groningen heeft relatief gezien de minste sterfgevallen.

Dat blijkt uit een inventarisatie van NRC Handelsblad. De Ziekenhuisgroep Twente is een van de ziekenhuizen die de sterftecijfers niet gepubliceerd heeft. Volgens de NRC doen ze dat uit principe niet. Het Medisch Centrum Haaglanden heeft uitstel gekregen, omdat het meedoet aan een pilot met een andere berekening.

Foto:  Thinkstock

Sterftecijfers elf ziekenhuizen niet gepubliceerd

NU 02.03.2014 Elf ziekenhuizen hebben hun sterftecijfers nog niet gepubliceerd, ondanks het aflopen van de deadline daarvoor. Het ziekenhuis met gemiddeld de hoogste sterftecijfers is het Amstelland Ziekenhuis in Amstelveen. Het Martini Ziekenhuis in Groningen heeft relatief gezien de minste sterfgevallen. Dat blijkt uit een inventarisatie van NRC Handelsblad.

Gerelateerde artikelen

Lees meer overZiekenhuizen Ste