Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018

De volgende gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op 21 maart 2018 !!!!!

Opinie op Zondag – Geerten Waling: ‘Lokaal wordt het helemaal’

VK 19.11.2017 Prikkelende opinies op een dag dat u er tijd voor heeft: de Volkskrant presenteert elke zondag een bijdrage van een vaste club auteurs. Nu is het de beurt aan historicus Geerten Waling.

Dat lokale democratie niet spannend zou zijn is een misvatting

De gemeenteraadsverkiezingen komen er weer aan. Daar staan we lang niet zo uitgebreid bij stil als bij Tweede Kamerverkiezingen. De opkomst is ook een stuk lager, sinds 1994 kwam die niet boven de zestig procent.

Maar dat lokale democratie niet spannend zou zijn is een misvatting, er gebeurt juist ongelofelijk veel in de Nederlandse gemeenten. Het zijn vooral de gemeenteraden die daarmee worden geconfronteerd: ingrijpende decentralisatie, fusies in het kader van de gemeentelijke herindeling, gemeenschappelijke regelingen met andere gemeenten die enorm lastig democratisch te controleren zijn, enzovoort.

Intussen rommelt het in de gemeenteraden: de voortgaande versplintering zorgt voor wankele coalities en de raadsvergaderingen worden er niet korter en gezelliger op.

Meer dan genoeg reden dus, zou je zeggen, om met spanning uit te kijken naar 21 maart 2018, de dag dat veruit de meeste van de 388 gemeenteraden opnieuw worden gekozen. Maar de landelijke media hebben moeite om er chocola van te maken. De gemeentepolitiek laat zich namelijk nauwelijks generaliseren in een nationaal plaatje.

Dat komt in belangrijke mate door de lokale politieke partijen: Hart voor X, Trots op Y, Z’s Burgerbelangen – u kent ze wel. In de afgelopen vier jaar behoorden ongeveer eenderde (!) van de raadszetels toe aan volksvertegenwoordigers die geen binding hadden met landelijke partijen.

Zulke lokale partijen komen vaak voort uit afsplitsingen, maar ook uit maatschappelijke belangenverenigingen of single-issue-bewegingen. En niet zelden zijn ze opgericht door prominente, actieve inwoners van een gemeente die het gevoel hebben dat zij hun lokale engagement niet (meer) kwijt kunnen bij een landelijke partij.

Wedergeboorte

Diepgaande politieke journalistiek op lokaal niveau is er nauwelijks meer – in de steden, laat staan in de plattelandsgemeenten

Lokale partijen zijn geen nieuw fenomeen. In de twintigste eeuw vierde de lokale partij hoogtij in het katholieke zuiden: Noord-Brabant en Limburg. Deze katholieke fracties verloren terrein aan het CDA en andere landelijke partijen, zodat het fenomeen ‘lokale partij’ eind jaren negentig bijna uitgestorven leek. Totdat zich eind jaren negentig een wonderbaarlijke wedergeboorte voordeed met de komst van de ‘Leefbaar’-partijen.

Die hadden onderling nog een bepaalde herkenbaarheid, maar inmiddels is het landschap van lokale partijen diffuser en kleurrijker dan ooit. Lokale partijen kunnen links of rechts zijn, elitair of populistisch, principieel of pragmatisch, gericht op één thema of met een allround verkiezingsprogramma…

Daar kunnen de media helemaal niets mee. Diepgaande politieke journalistiek op lokaal niveau is er nauwelijks meer – in de steden, laat staan in de plattelandsgemeenten. En landelijke of regionale journalisten krijgen maar moeilijk de vinger achter de positie van lokale partijen of achter de finesses van de vele verschillende politieke dossiers in gemeenten.

Daarom negeren zij de gemeenteraadsverkiezingen of maken zij deze kunstmatig tot een landelijk fenomeen. ‘Het CDA heeft gewonnen’, schrijven ze dan, of ‘de VVD verliest op platteland’ – dat soort onzin. Alle landelijke partijen doen daar gretig aan mee. Het is nog maar een kwestie van weken voor de kopstukken van de landelijke partijen weer met gelikte praatjes de campagnebussen en de verkiezingsdebatten in zullen gaan.

Misleidend

Juist lokale partijen lijken een nieuwe herkenbaarheid te bieden die landelijke partijen wellicht ontberen

Die landelijke kijk op lokale politiek is onterecht en bewust misleidend, want het gaat helemaal niet om Rutte, Pechtold of Asscher. De partij-ideologieën zijn landelijk al sterk verbleekt, maar voor de politieke dossiers die in gemeenteraden spelen hebben ze al helemaal geen zeggingskracht meer.

Dat zal bij de verkiezingen van 21 maart 2018 alleen maar duidelijker worden. Niet alleen zijn de lokale partijen aan het opstomen over de hele linie, maar ook verliezen landelijke partijen over het algemeen terrein in de gemeenten.

Het aanspreken van bestuurlijk en politiek talent, het werven van leden en het overtuigen van kiezers lukt steeds minder goed vanuit de campagneorganisatie van een landelijke partij. Dat is primair een probleem voor die partijen zelf: zij verliezen hun wortels in de samenleving en ook hun kweekvijvers voor talent drogen op.

Voor de lokale democratie hoeft het niet schadelijk te zijn. Juist lokale partijen lijken een nieuwe herkenbaarheid te bieden die landelijke partijen wellicht ontberen. Nu vormen ze al eenderde van de lokale volksvertegenwoordigingen en de rek is er voorlopig nog niet uit. Op 21 maart zien we of de kiezer daar ook zo over denkt.

Volg en lees meer over:  NEDERLAND   OPINIE OP ZONDAG   OPINIE   POLITIEK   GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

Tientallen gemeenten doen niet mee aan verkiezingen

NOS 30.10.2017 Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar gaan zo’n anderhalf miljoen mensen niet stemmen. Niet omdat ze dat niet willen, maar omdat hun gemeenten geen verkiezingen organiseren. Van de 388 gemeenten die er zijn in ons land, doen 55 gemeenten niet mee, blijkt uit een opgave van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dat heeft te maken met de gemeentelijke herindelingen.

Deze gemeenten doen niet mee met de verkiezingen

In Groningen, Friesland en Gelderland wordt in een aantal gemeenten volgende maand al gestemd. In Friesland verdwijnt onder meer Littenseradiel en ontstaat per 1 januari de nieuwe gemeente Waadhoeke. In Groningen ontstaat de gemeente Midden-Groningen en in Gelderland krijgt Zevenaar de gemeente Rijnwaarden erbij.

Ook de gemeenten die pas per 1 januari 2019 willen fuseren doen in maart niet mee. Zij wachten op de herindelingsverkiezingen in november 2018. Het gaat om 39 gemeenten, verspreid over het hele land. De wetsvoorstellen voor de voorgenomen herindelingen moeten voor eind van het jaar bij de Tweede Kamer ingediend zijn. Als dat lukt, slaan ze de verkiezingen in maart over.

Landgraaf-Heerlen

De situatie rond Heerlen en Landgraaf lijkt het meest onzeker. De provincie Limburg en Heerlen willen graag een fusie, maar Landgraaf verzet zich hevig. Eind november mogen de inwoners van Landgraaf zich in een referendum uitspreken over de herindeling. Het referendum is niet bindend en het is dan ook maar de vraag of een ‘nee’ de fusie nog gaat tegenhouden.

Ten slotte zijn er ook twee gemeenten die vrij recent een herindeling hebben ondergaan en daarom niet komen stemmen: Meierijstad en Edam-Volendam hebben besloten dat ze pas in 2022 weer meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen. Daar staat tegenover dat Gooise Meren, ontstaan op 1 januari 2016, volgend jaar wel weer naar de stembus gaat.

Referendum

De kans is groot dat op 21 maart ook het referendum over de aftapwet van de inlichtingendiensten wordt gehouden. De meeste gemeenten nemen dat mee in de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen. De 55 gemeenten die niet meedoen, zullen dan speciaal voor het referendum toch een aantal stembureaus moeten openen.

 

AD 26.08.2017

AD 26.08.2017


Massaal vertrek van wethouders

AD 08.05.2017 In aanloop naar de raadsverkiezingen van 2018 pakken gemeentebestuurders bij bosjes hun biezen. Alleen al in de Haagse regio stapten het laatste halfjaar acht wethouders en twee burgemeesters op. ,,Het is een trend.”

De acht vertrekkende wethouders uit de Haagse regio kozen er de laatste maanden nadrukkelijk zelf voor om hun bestuurstermijn niet af te maken. 

Wethouders uit Den Haag (Van Engelshoven, D66) en Westland (Weverling, VVD) zochten bijvoorbeeld hun heil in de landelijke politiek. En collega-wethouders uit Zoetermeer (Mariëtte van Leeuwen) en Westland (Mohamed el Mokaddem) maakten een vroege overstap naar het bedrijfsleven.

Onder druk

Twee bestuurders stapten onder druk op: In Leidschendam-Voorburg hield wethouder Rozenberg het in april voor gezien, nadat de politiek hem dreigde weg te stemmen vanwege onbehoorlijk bestuur. Drie maanden eerder ruimde burgemeester Hoekema van Wassenaar het veld, nadat hij het politieke vertrouwen kwijt was.

Werkgevers zitten niet te wachten op oud-politici. Zeker niet als je bedenkt dat hun gemiddelde leeftijd rond de 55 jaar ligt, aldus Ton Roerig (directeur landelijke Wethoudersvereniging).

Volgens directeur Ton Roerig van de landelijke Wethoudersvereniging is er sprake van een trend. Vooral wethouders die aan het einde van hun tweede termijn komen, haken steeds vaker voortijdig af om een andere baan aan te nemen. Sterker, de belangenvereniging keurt dat goed. ,,Wij zeggen: in het laatste jaar voor de verkiezingen is dat heel aanvaardbaar.’’

Dat heeft alles te maken met de matige arbeidskansen voor oud-wethouders. ,,Wij weten uit onderzoek dat zij niet in een gespreid bedje terecht komen. Werkgevers zitten niet te wachten op oud-politici. Zeker niet als je bedenkt dat hun gemiddelde leeftijd rond de 55 jaar ligt.’’

Twee termijnen

Die uittocht van gemeentebestuurders in deze regio heeft dus alles te maken met veranderende mores. Het wordt steeds minder als ‘onbehoorlijk’ gezien dat een wethouder z’n klus niet afmaakt, bevestigt Marcel Boogers, hoogleraar regionale en lokale overheden. ,,De politieke houdbaarheid van een wethouder is maximaal twee termijnen. Daarna is het gewoon op. Dan moet je bijtijds om je heen gaan kijken.”

En een jaartje eerder weg uit het stads- of dorpsbestuur is bovendien zo’n drama niet. ,,Natuurlijk verliezen gemeenten zo bestuurservaring’’, stelt Boogers. ,,Maar de laatste driekwart jaar voor de verkiezingen gebeurt er toch niks nieuws. En een nieuwe wethouder kan best op de winkel passen.’’

Haagse gemeenteraad

Haagse gemeenteraad

‘Als iedere vrouw nee zegt, verandert er dus nooit wat!’

AD 15.04.2017 Waar blijven de vrouwelijke lijsttrekkers? Twee dertigers uit de Haagse raad aan het woord. ,,Ik wil mijn dochter ook nog eens zien.”

Aisha Akhiat © Frank Jansen

SP-raadslid Aisha Akhiat (36) beschrijft graag haar worsteling. Want het besluit om niet voor het lijsttrekkerschap te gaan, ging gepaard met twijfel: ,,Maar”, zegt ze vrij snel na het begin van het telefoongesprek, ,,mag ik je zo even terugbellen? Mijn dochter zit er de hele tijd doorheen.”

Het populaire cartoonvarkentje Peppa Big biedt soelaas. Dochter Famke is het komende kwartier stil achter de tv, zodat Akhiat kan uitleggen waarom ze past voor het lijsttrekkerschap terwijl ze als eerstvolgende op de lijst wel in aanmerking zou komen: ,,Ik ben net een eigen bedrijf in de advocatuur begonnen en wil m’n dochtertje van anderhalf ook veel blijven zien.”

Ze heeft stevig gedubd, juist omdat er zo weinig vrouwen op politieke topposities zitten: ,,Als iedere vrouw die zo’n kans krijgt nee zegt, verandert er nooit wat. Het scheelt dat we met Hanne Drost ook een vrouw hoog op de lijst hebben.”

Strijd
De lijsttrekkersstrijd volgend jaar dreigt wederom een mannengevecht te worden. In 2014 deden bij de gevestigde partijen drie vrouwelijke lijsttrekkers mee. Ditmaal is er vooralsnog zicht op één, misschien twee vrouwen in de arena.

Terwijl voor veel mannen hun kandidatuur al vaststaat, is er bij de dames één zekerheid: Christine Teunissen van de PvdD. Zij noemt het treurig dat niet meer vrouwen vooraan staan: ,,Het is een verschijnsel van het begin van de twintigste eeuw, zou je zeggen.”

Het beperkt aantal vrouwen blijft een kwestie. Bij de landelijke verkiezingen vorige maand waren er maar een paar vrouwelijke aanvoerders. Uiteindelijk sleepte alleen Marianne Thieme zetels binnen.

De Haagse raadsnestor Jeltje van Nieuwenhoven (PvdA) baalt ervan: ,,Laat alle vrouwen zich melden!” Zelf peinst ze niet over het lijsttrekkerschap: ,,Ik ben 73, ik mag afbouwen. Andere vrouwen moeten aan de bak, haha.”

Mysterie
SP’er Akhiat noemt het gebrek aan vrouwen op topposities ‘het mysterie van deze tijd’. ,,Ik zie twee problemen: mannen krijgen niet de kansen die vrouwen krijgen, en andersom. Verlof voor vaders is nog steeds niet overal geaccepteerd, zoals carrière maken voor vrouwen ook niet overal normaal wordt gevonden. Daarom voel ik ook een verantwoordelijkheid om het plafond te doorbreken. Nu ik voor het gezinsleven kies, bevestig ik weer die vooroordelen: zie je nou wel, vrouwen kiezen voor de kinderen.”

De politiek is intensief. Als er iets speelt, moet je paraat zijn. Voor een moeder is dat vrij lastig te combineren, aldus Christine Teunissen.

Christine Teunissen © Frank Jansen

Teunissen (31, geen kinderen) herkent de twijfels van haar SP-collega. ,,Die kan ik me goed voorstellen. De politiek is intensief: het is niet van negen tot vijf. Als er iets speelt, moet je paraat zijn. Voor een moeder is dat vrij lastig te combineren.”

De wetten en regels rond verlof moeten anders, vinden ze. ,,Maar het is ook een cultuurding: kijk naar de ophef rond de papadag van Jesse Klaver. Dat zou vanzelfsprekend moeten zijn”, zegt Teunissen. Akhiat: ,,En bij mannen heet zo’n dag dan een papadag. Bij vrouwen is het echt geen mamadag. Een klein verschil, maar het zegt veel.”

Daarbij moeten vrouwen wat brutaler zijn: ,,Vrouwen zijn erg zelfkritisch. Mannen zijn sneller geneigd om te denken: ik doe het gewoon”, zegt Teunissen.

Akhiat: ,,Toen ik gevraagd werd voor de lijst in 2014 twijfelde ik: stel nou dat ik zwanger word? Maar kom op, alsof mannen dat ook doen. Nee, die denken gewoon: fuck it. Dus dat dacht ik toen ook. Het werkt!”

Boudewijn Revis (VVD), Karsten Klein (CDA), Christine Teunissen (PvdD), Joris Wijsmuller (HSP), Robert van Asten (D66)

Wordt lijsttrekkersstrijd reünie? Amper verrassingen, amper vrouwen

AD 15.04.2017 Onder de beoogd lijsttrekkers die volgend jaar de Haagse arena ingaan, zijn vooral vertrouwde gezichten. Veel wethouders en fractieleiders gaan hun partij (opnieuw) aanvoeren. En er is pas van één vrouw zeker dat ze het wil doen: Christine Teunissen van de PvdD.

HSP-wethouder Joris Wijsmuller wil weer lijsttrekker worden. © Frank Jansen

Het lijst­trek­ker­schap is bij ons een open procedure, ja. Maar ik word het, aldus Richard de Mos.

Dat blijkt uit een rondgang van deze krant. Het lijsttrekkerschap van VVD-wethouder Boudewijn Revis wordt komende week officieel. HSP-veteraan Joris Wijsmuller wil ook de lokale verkiezingen in als aanvoerder: ,,Ik sta voor m’n zaak en ik wil er voor gaan. Richting de kiezer heb ik wel wat te verantwoorden.” Waarschijnlijk gaat wethouder Karsten Klein de strijd aan namens het CDA, voor D66 is fractieleider Robert van Asten tot dusver de enige gegadigde.

Oppositie
Richard de Mos wordt lijsttrekker van zijn Groep de Mos. Concurrentie komt er niet: ,,Het lijsttrekkerschap is bij ons een open procedure, ja. Maar ik word het. Haha.” Namens GroenLinks wil raadslid Arjen Kapteijns de kar trekken. ,,Landelijk zijn we bezig om een heel mooie beweging neer te zetten, dat gaan we in Den Haag ook doen.” Pieter Grinwis wil door voor CU/SGP, Christine Teunissen zal de Partij voor de Dieren aanvoeren. Voor de SP is Hanne Drost in beeld. Veel partijen moeten de voordracht nog formeel bevestigen.

Lees ook

Groen rechtse Haagse VVD: meesterzet of blunder?

Lees meer

Wie bij de PvdA?
Vraagtekens zijn er onder meer bij Islam Democraten, de PVV en de PvdA. Bij de sociaaldemocraten zijn twee potentiële kandidaten: nestor wethouder Rabin Baldewsingh overweegt nog een rondje mee te doen, fractieleider Martijn Balster wil waarschijnlijk ook. De twee gaan binnenkort uitmaken wie het gaat doen: een interne verkiezing, compleet met debatavonden en persoonlijke campagnes, ziet de partij niet zitten na beroerde lokale en landelijke ervaringen. Bij de PVV wordt talent Elias van Hees getipt als kanshebber nu Karen Gerbrands Kamerlid is geworden.

Vooralsnog heeft zich slechts één vrouw gemeld in de strijd. Waar blijven de vrouwelijke lijsttrekkers? Lees hier het interview met twee vrouwen uit de Haagse raad.

Geloof het of niet, maar het ver­kie­zings­cir­cus draait alweer

Trouw 10.04.2017 Partijleden krijgen amper kans om op adem te komen. Nu de verkiezingen voorbij zijn, richten de partijen zich alweer op de volgende ronde. ‘Jullie moeten allemaal dóór.’

Haar vraag begon formeel, alsof ze hem niet al best lang kent. “Beste Jesse”, vroeg de 28-jarige Janneke van der Heijden in januari aan haar partijleider van GroenLinks, tijdens zo’n beruchte GroenLinks-meetup. “Wat gebeurt er ná de verkiezingen op 15 maart? Vallen we dan in een zwart gat?”

Het antwoord was voor de bühne: zelf wist ze het al, want Janneke van der Heijden is campagneleider van GroenLinks in Utrecht. Twee weken eerder had ze de Utrechtse leden al voorbereid op de volgende fase: de gemeenteraadsverkiezingen.

Te midden van de enorme opwinding die het succes van Jesse Klaver op het Utrechtse partijkantoor teweegbracht, stuurde zij een oproep de wereld in voor een andere lijsttrekker: die voor de verkiezingen van 21 maart 2018. Een ‘strategische denker en doener’ moest het zijn.

“Jullie moeten allemaal dóór”, zei Jesse Klaver die avond via haar tot de vrijwilligers en de leden. “Je kunt misschien een weekje vrij nemen – dat doe ik zelf misschien ook – maar daarna moeten we met zijn allen gaan zorgen dat we overal in Nederland macht weten te vormen.”

Verkiezingscircus

Dat weekje werd bij GroenLinks in Utrecht twee weken, maar toen begon het hele verkiezingscircus opnieuw. Eind maart werden de namen van twee kandidaat-lijsttrekkers voor volgend jaar bekend. Komende week gaan ze voor het eerst met elkaar in debat. In Amsterdam ging het eerste team GroenLinks-vrijwilligers afgelopen weekeinde langs de deuren, in de K-buurt in de Bijlmer.

Het moge zo zijn dat kiezers in Nederland het even gehad hebben met verkiezingen, dat het nog even onduidelijk blijft van welke politieke kleur het volgende kabinet zal zijn – partijen zijn allang weer bezig met de volgende ronde.

Want GroenLinks is niet eens de eerste partij die zich al bezighoudt met de gemeenteraadsverkiezingen: de VVD in Utrecht koos zijn lijsttrekker doodleuk precies tijdens de landelijke verkiezingen, op 15 maart. Het Utrechtse VVD-bestuur droeg een week ervoor de huidige fractievoorzitter voor als lijsttrekker en benoemde hem twee weken later, op 21 maart. Zo heeft justitie-ambtenaar Dimitri Gilissen precies een jaar om nóg meer kiezers te overtuigen.

Blik naar voren

Ook is Utrecht niet de uitzondering. In Elburg en Harderwijk heeft de SGP bijvoorbeeld al een lijsttrekker, net als het CDA in Boxtel, D66 in Sliedrecht en GroenLinks in Ede. Zelfs de PvdA is op sommige plaatsen al zo ver. “De PvdA Nieuwegein richt haar blik naar voren”, schreef Johan Steen, bestuursvoorzitter van de PvdA Nieuwegein twee weken nadat de partij 29 zetels verloor bij de landelijke verkiezingen. Steen maakte bekend dat Hans Adriani, op dit moment PvdA-wethouder, de komende verkiezingen de lijst zal aanvoeren.

“We zijn er al een paar maanden mee bezig”, zegt Steen. “Ik zou het nog niet direct campagne noemen, maar de komende maanden beginnen we wel om aan kiezers en leden uit te leggen waar de PvdA voor staat. We willen vertellen wat onze verdienste is, dat is de afgelopen tijd niet altijd even goed duidelijk geworden.”

Nieuwegein is er vroeg bij, want het landelijk kantoor van de PvdA heeft ‘verkiezing lijsttrekker’ in een aan alle afdelingen gestuurd tijdpad medio juni gepland, al is er ruimte ingebouwd om dat eerder te doen. De eerste bijeenkomst van het lokale campagneteam staat in de agenda voor augustus.

Maar niet alles valt vanuit een landelijk partijkantoor te regisseren. Er zijn nu eenmaal mensen als Peter Maas Geesteranus uit de Ronde Venen. “Start campagne gemeenteraadsverkiezingen”, stond in zijn agenda voor 16 maart, de dag na de landelijke verkiezingen. De dag ervoor had zijn partij D66 zetels gewonnen.

De plaatselijke campagneleider schreef zijn leden een dankbaar bericht, waarin hij duidelijk maakte dat stilzitten niet aan de orde is: ‘Dank voor uw steun. We hebben uw stem volgend jaar ook nodig, en die van uw buurman of buurvrouw ook’.

Nieuwkomers Denk en FvD doen ook mee met gemeenteraadsverkiezingen

Ook 50plus stelt zich verkiesbaar in de gemeente

VK 24.03.2017  De nieuwe politieke partijen Denk en Forum voor Democratie draaien zich, amper een week na hun entree in de Tweede Kamer, al warm voor deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen. Dat de twee partijen meteen doordenderen is opvallend. 50Plus en PVV, hiervoor de twee laatste nieuwkomers in Den Haag, doen bij de verkiezingen op 21 maart 2018 ook pas voor het eerst grootschalig mee.

Met name Denk, dat zich met drie zetels overtuigend op het Binnenhof vestigde, heeft grote plannen. De partij van fractievoorzitter Tunahan Kuzu heeft al aangekondigd in tien gemeenten mee te gaan doen. Denk registreerde bovendien al webadressen in 41 van de 100 grootste gemeenten in Nederland. Het uiteindelijke aantal gemeenten waarin de partij zal strijden om raadszetels ligt daar vermoedelijk tussenin. De bij Turkse Nederlanders populaire partij zal vooral hopen op deelname in gemeenten in Zuid-Holland en in Amsterdam, waar het landelijk goed scoorde.

De deelname van 50Plus aan de gemeenteraadsverkiezingen is wellicht de grootste verrassing

Thierry Baudets Forum voor Democratie (FvD) is minder ver gevorderd dan Denk, maar heeft wel de ambitie volgend jaar ‘in zoveel mogelijk gemeenten’ mee te doen. Dat zegt FvD-voorzitter Paul Frentrop. ‘We zijn nog even aan het bijkomen van de Tweede Kamerverkiezingen, maar gaan zo snel mogelijk onze vrijwilligers bellen om ze te polsen voor functies in de gemeente.’

50Plus’ deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen is wellicht de grootste verrassing. Voorzitter Jan Nagel was lang wars van de ‘baantjeszoekers’ die op gemeenteraadsfuncties afkomen en liet zelfs in de statuten van de partij opnemen dat de gemeente verboden terrein was. Die beslissing draaide Nagel een jaar geleden terug, waardoor 50Plus in 2018 van de partij is. Mogelijk gaan diverse bestaande ouderenpartijen in de gemeente door onder de naam 50Plus. ‘De gesprekken lopen’, zegt Nagel.

Zetels die Denk zou hebben gehaald bij gemeenteraadsverkiezingen op basis van de Tweede Kamerverkiezingen van 2017

De 100 grootste gemeenten zijn onderzocht. Hieronder staan de 10 gemeenten waar Denk naar verhouding het beste heeft gescoord alsmede een webadres heeft geregistreerd.

Volg en lees meer over:   FORUM VOOR DEMOCRATIE   50PLUS   TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN   POLITIEK  DENK   POLITIEKE PARTIJEN   NEDERLAND

zie ook: Op weg naar 21 maart 2018 !!! Gemeente Den Haag

PvdD Partij voor de Dieren

Partij voor de Dieren doet in 19 gemeenten aan raadsverkiezingen mee

AD 23.10.2017 De Partij voor de Dieren doet in 2018 een gooi naar raadszetels in linkse grote steden. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart volgend jaar doet de partij van Marianne Thieme mee in zes extra steden.

We hopen in de gemeenten waar we al een raadslid hebben, minstens te verdubbelen, aldus Lieke Keller, directeur partijbureau PvdD.

Het gaat om Nijmegen, Almere, Alkmaar, Zaanstad, Tilburg en Heerlen. Dit jaar ook in twee gemeenten waar vervroegde gemeenteraadsverkiezingen zijn: Leeuwarden en Westerwolde.

Dat meldt Lieke Keller, directeur van het partijbureau van de Partij voor de Dieren. ,,We hopen in de gemeenten waar we al een raadslid hebben, minstens te verdubbelen.’’ Op dit moment zit de Partij voor de Dieren al in Den Haag, Arnhem, Groningen, Apeldoorn, Utrecht, Buren Amsterdam, Rotterdam, Gouda, Leiden, Vlagtwedde en Pijnacker-Nootdorp in de gemeenteraad.

De hoopvolle verwachting van Keller is gestoeld op het feit van de goede uitslag bij de Kamerverkiezingen van eerder dit jaar. Maar ook op het feit dat de peilingen stabiel hoger zijn. ,,We zitten steeds op zes, zeven zetels.’’

Afvallers

Keller heeft met de partijtop 25 gemeenten onderzocht, maar er zijn er zes afgevallen. ,,Je checkt ook of mensen al eens hebben samengewerkt, of er iemand lijsttrekker wil zijn. Als dat niet zo is, dan valt een gemeente af.”

Dan nog is er geen man overboord. ,,We zijn een snelgroeiende partij. Als de gemeenteraadsverkiezingen geen optie zijn in een bepaalde gemeente, dan kunnen we ze elders inzetten voor de partij,’’ aldus Keller.

50PLUS

Aftrap

50PLUS wil in 23 gemeenten meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Het gaat onder meer om Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Eindhoven en Maastricht.

Door de regionale besturen van de ouderenpartij waren in totaal ongeveer 50 gemeenten voorgedragen. Het bestuur heeft uiteindelijk over 23 een „voorlopig positief besluit genomen”. Relatief grote plaatsen waar de partij ook in de gemeenteraad wil zijn Assen, Almere, Apeldoorn, Nijmegen, Breda, Den Bosch en Tilburg.

zie ook: 50Plus – aftrap gemeenteraadsverkiezingen 21.03.2018

SP

Aftrap

De SP laat bij de komende gemeenteraadsverkiezingen dertien afdelingen niet meedoen. Dat is in de meerderheid van de gevallen gebeurd na overleg met die afdelingen. Daarentegen zijn er zijn zestien gemeenten waar inwoners voor het eerst op de SP kunnen stemmen.

zie ook: SP nu op weg naar 2018 en weer in een dip !

zie ook: SP – Aftrap gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018

zie ook: SP – Aftrap Haagse gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018

SP: 13 afdelingen doen niet mee met gemeenteraadsverkiezingen

NOS 06.10.2017 De SP laat bij de komende gemeenteraadsverkiezingen dertien afdelingen niet meedoen. Dat is in de meerderheid van de gevallen gebeurd na overleg met die afdelingen. Daarentegen zijn er zijn zestien gemeenten waar inwoners voor het eerst op de SP kunnen stemmen.

Vorige maand werd al bekend dat de SP-afdelingen in Rijswijk en Hoorn van het landelijk bestuur niet mogen meedoen. In beide gemeenten zit de SP nu nog in het college. Daar zijn nu onder meer de afdelingen Kampen en Diemen bij gekomen.

De meeste afdelingen hebben te horen gekregen dat ze niet mee mogen doen omdat ze niet actief genoeg zijn geweest met bijvoorbeeld flyeren op straat en huis-aan-huisacties. Ook zijn er afdelingen waarvan het partijbestuur vindt dat ze onvoldoende georganiseerd of te klein zijn.

Meer gemeenten

De SP benadrukt zelf dat de partij in een recordaantal van 121 gemeenten meedoet. “Ik ben er trots op dat het, samen met de duizenden vrijwilligers, weer is gelukt om verder te groeien, hoewel er door herindelingen minder gemeentes zijn”, zegt partijvoorzitter Meyer.

Nieuwe gemeenten waar de SP voor het eerst met een kandidatenlijst komt zijn onder meer Roermond, Apeldoorn, Emmen en Heerenveen.

BEKIJK OOK

SP-afdelingen Rijswijk en Hoorn mogen niet meedoen aan verkiezingen

Roemer: meeste SP-afdelingen mogen gewoon meedoen aan verkiezingen

SP-afdeling Oosterhout splitst zich af en gaat zelfstandig verder

VK 05.10.2017 De SP-afdeling in het Brabantse Oosterhout splitst zich af van de partij. De afdeling gaat onder een eigen naam, ‘in een nieuw jasje’, de gemeenteraadsverkiezingen van maart in, zo meldt ze op haar website. Het besluit volgt op de mededeling van het landelijk bestuur dat de afdeling niet aan de landelijke SP-criteria voor deelname aan de raadsverkiezingen voldoet.

De Oosterhoutse afdeling leverde de afgelopen jaren vier raadsleden en nam met een wethouder deel aan het gemeentebestuur. De lokale coalitie bestaat uit VVD, CDA, SP en de lokale partij Gemeentebelangen.

De SP-afdeling wil volgend jaar verantwoording afleggen aan de kiezer over het gevoerde beleid, maar stelt dat deze mogelijkheid is afgekapt door het partijbestuur. ‘De koers die de landelijke partij heeft ingezet betekent dat SP-stemmers in sommige gemeenten niet de kans krijgen om zich uit te spreken over het beleid van de afgelopen vier jaar. Die situatie doet zich helaas ook in Oosterhout voor.’

‘Geen fractie zonder actie’

De SP-fractie en het afdelingsbestuur hebben besloten daarom als lokale partij verder te gaan. Hoe dat ‘nieuwe jasje’ eruit gaat zien, is nog onduidelijk. ‘Binnenkort’ krijgen de lokale leden toelichting op een ingelaste vergadering.

Het landelijk bestuur hanteert strenge criteria voor deelname aan verkiezingen. ‘Geen fractie zonder actie’, luidt een SP-credo. Afdelingen die willen meedoen in maart moeten onder meer kunnen aantonen dat ze ‘geworteld zijn in de wijken’ en naast het raadswerk ook een substantieel deel van hun tijd op straat hebben doorgebracht.

Partijvoorzitter Ron Meyer benadrukte onlangs dat zijn partij dit jaar in ‘een record aantal gemeenten meedoet’

Eerder kregen de afdelingen Rijswijk en Hoorn al te horen dat ze hun raadstermijn konden afmaken, maar geen nieuwe gooi naar raadszetels mogen doen in 2018. Ook de afdeling Den Helder kreeg een nee uit het partijkantoor in Amersfoort. In de afgelopen tien jaar stapten meerdere Helderse SP’ers over naar lokale partijen. Ook in Leeuwarden verruilden SP’ers de eigen partij voor een lokaal links alternatief.

Partijvoorzitter Ron Meyer benadrukte onlangs dat zijn partij dit jaar in ‘een record aantal gemeenten meedoet’. ‘Alleen met genoeg actieve mensen kunnen we ons werk in wijken en in de raad goed doen’, zei hij in de Volkskrant. De landelijke aanpak leidt juist tot een ‘gestage groei’, stelde hij.

De SP telt bijna 160 afdelingen. Meyer verwacht dat de partij in circa 120 gemeenten zal meedoen. Een kleine twintig afdelingen zouden wel willen meedoen, maar niet aan de landelijke eisen voldoen of nog in afwachting zijn van een besluit van het partijbestuur.

Volg en lees meer over:  NOORD-BRABANT   NEDERLAND   POLITIEK

Groenlinks Amsterdam

GroenLinks presenteert ambitieus verkiezingsprogramma: ‘Voor Verandering!’

GL-Amstadam 14 september 2017 Vandaag presenteren we als eerste partij in de hoofdstad onze plannen voor de gemeenteraadsverkiezingen. In het verkiezingsprogramma ‘Voor Verandering!’ willen we een nieuwe koers inslaan en staan drie beloftes centraal: groeiende ongelijkheid terugdringen omdat alle Amsterdammers gelijke kansen verdienen. Racisme en discriminatie bestrijden omdat het niet zou mogen uitmaken waar je roots liggen. Radicale vergroening om de stad voor onszelf en onze kinderen leefbaar te houden.

Onze lijsttrekker Rutger Groot Wassink is verheugd met het programma: ‘Amsterdam staat op een keerpunt en snakt naar verandering. Modderen we voort, dan zetten ongelijkheid en polarisatie door, slibt de stad dicht met toeristen en auto’s en verliest de stad zijn ziel. Wij willen een radicaal sociale, groene en vrije stad. Verandering is noodzakelijk; meer dan ooit tevoren. De keuze bij de gemeenteraadsverkiezingen is helder: GroenLinks, of laten we het zo?’

In ons programma doen we veel vernieuwende voorstellen. Zo willen we de komende tien jaar 75.000 woningen bijbouwen, waarvan 10.000 studentenwoningen. Een gemeentelijke woningbouwcoöperatie moet de woningen betaalbaar houden. Ook komt er een collectieve ziektekostenverzekering met een laag eigen risico voor alle Amsterdammers. Met een nieuw schuldenbeleid worden schulden actiever aangepakt en desnoods opgekocht. De binnenstad wordt autovrij. In 2022 zijn 1 miljoen zonnepanelen gerealiseerd en de gemeente is in 2030 klimaatneutraal. De aangiftebereidheid van discriminatie wordt verhoogd en racisme zwaarder bestraft.

Het hele concept-verkiezingsprogramma staat hier. Op 4 november stemmen de GroenLinksleden over het definitieve programma tijdens het verkiezingscongres. Zij kunnen hier tot 1 oktober amendementen indienen.

Lees: Concept_verkiezingsprogramma_GroenLinks_Amsterdam_2018_2022

Meer lezen;

Concept-verkiezingsprogramma GroenLinks Amsterdam 2018-2022.pdf

Algemene Ledenvergadering 14 september 2017

1 september 2017 – Volgende week donderdag is het weer zover: onze Algemene Ledenvergadering! Er liggen belangrijke beslissingen op tafel. Wie worden onze toekomstige bestuursleden en gaan we meedoen aan de verkiezingen voor de nieuwe adviescommissies? Wil je er graag over meepraten? Kom dan donderdag 14 september. De deuren zijn open vanaf 19:30 uur en we beginnen om 20:00 uur in Podium Mozaïek!   Lees verder

GroenLinks Amsterdam wil ban op auto’s en Zwarte Piet

AD 14.09.2017 GroenLinks Amsterdam belooft de strijd aan te gaan met auto’s, steenkool en Zwarte Piet als de kiezers de partij volgend jaar groot maken. Dat blijkt uit het concept-verkiezingsprogramma, dat de partij vandaag presenteert in de gemeenteraad.

Tegelijk is het verkiezingsprogramma weinig concreet, om de vorming van een nieuw stadsbestuur niet te bemoeilijken.

Vooral op het gebied van verkeer stelt lijsttrekker Rutger Groot Wassink grote veranderingen voor. De binnenstad moet autovrij, parkeren wordt veel duurder, en grote doorgaande wegen als de Stadhouderskade worden het domein van fietsers en voetgangers.

Daarnaast wil GroenLinks de stad gebruiken om grote internationale problemen zoals de klimaatverandering en racisme te beïnvloeden. Bijvoorbeeld door een einde te maken aan de positie van de Amsterdamse haven als wereldmarktleider op het gebied van benzine- en kolenoverslag.

Of door schoolboeken hier te ‘dekoloniseren’ en Zwarte Piet de toegang tot de stad te ontzeggen. De problemen verdwijnen er niet mee, maar Amsterdam geeft het goede voorbeeld.

De grootste

GroenLinks heeft onder leiding van landelijk voorman Jesse Klaver de electorale wind in de rug. De partij haalde tijdens de laatste landelijke verkiezingen bijna 20 procent van de stemmen in Amsterdam, de verwachting is dat de GroenLinks bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 de grootste kan worden.

Opvallend is dat GroenLinks de drukte in de stad, een onderwerp waarop de partij bijna wekelijks kritiek heeft, vooral wil bestrijden met maatregelen die het huidige stads­bestuur al heeft voorbereid.

Want de verhuizing van de cruisehaven, de verhoging van de toeristenbelasting en maximaal dertig dagen Airbnb-verhuur per jaar zijn wensen waar nu ook al aan gewerkt wordt.

Verkeer in de stad

Nieuwe concrete ideeën komen vooral uit de verkeers- en vervoershoek van de partij. Door winkeliers te verplichten hun leveringen gezamenlijk te laten bezorgen, kan het vrachtverkeer in de stad gehalveerd worden, denkt GroenLinks. Vervoersbedrijven die hier niet aan meedoen zouden niet meer op de laad- en losplekken mogen komen.

Ook automobilisten worden niet langer ontzien. De hele binnenstad wordt autovrij, parkeertarieven gaan omhoog, 10.000 parkeervakken worden geschrapt. En langs de gehele Singelgracht moet hoofdweg S100 wijken voor een groene fiets- en wandelboulevard.

Ook moet de nieuwbouwambitie van 75.000 woningen, veel meer dan nu, verplicht circulair gebouwd worden met gebruikte materialen van gesloopte woningen.

Maar hoe hoog de parkeertarieven zullen stijgen en wanneer de kolenoverslag uit de haven verdwenen moet zijn; dat soort details laat GroenLinks in het programma onbeantwoord.

Als het op 21 maart 2018 ­inderdaad de grootste partij wordt, zal het in onderhandelingen met andere partijen concessies moeten doen. En iets toegeven aan een onderhandelingstafel is veel makkelijker als er geen exacte verkiezingsbeloften voor gebroken hoeven worden.

GroenLinks Amsterdam wil ban op auto’s en Zwarte Piet

Elsevier 14.09.2017 GroenLinks presenteert donderdag het concept-verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. In Voor verandering! staan een aantal drastische linkse maatregelen, zoals een verbod op auto’s in de binnenstad.

De lokale lijsttrekker Rutger Groot Wassink wil dat het centrum van Amsterdam autovrij wordt, zodat de ‘heerschappij van auto definitief verleden tijd is’.

De automobilist is de klos

Op die manier zitten volgens GroenLinks ‘voetgangers en fietsers elkaar niet langer in de weg’. De kades – belangrijke routes voor autoverkeer in de stad – moeten worden omgetoverd in ‘een groene fiets- en wandelboulevard’, meldt de Amsterdamse zender AT5.

Meer over politiek in Elsevier Weekblad: Rutte III, twee fundamenteel verschillende zielen

De gemotoriseerde wagen is het ultieme mikpunt: ‘De auto verliest gesubsidieerde privileges, zoals goedkoop parkeren en immens ruimtebeslag.’ De parkeertarieven moeten flink omhoog. Parkeren is nu al erg duur in de hoofdstad, maar GroenLinks wil dat de automobilist meer gaat betalen. Hoeveel is nog niet duidelijk.

Als de GroenLinks-plannen werkelijkheid worden, behoren tienduizend parkeervakken tot het verleden.

Zwarte Piet mag zich niet meer vertonen

GroenLinks wil dat Amsterdam ook het goede voorbeeld geeft op het gebied van klimaat en culturele tradities, zoals Zwarte Piet. De knecht van Sinterklaas is straks persona non grata, als het aan de linkse partij ligt. Schoolboeken dienen te worden ‘gedekoloniseerd’. Keti Koti, de nationale herdenking van de slavernij-afschaffing, moet een nationale feestdag worden.

Het kan zomaar zijn dat GroenLinks tijdens de raadsverkiezingen op 21 maart volgend jaar als grootste partij uit de bus komt in Amsterdam. De partij van Jesse Klaver is populair onder progressieve stedelingen en boekte tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in maart dit jaar een flinke verkiezingswinst, maar liet vervolgens de formatie in het honderd lopen. Uiteraard zal GroenLinks wel concessies moeten doen bij een eventuele nieuwe deelname aan het gemeentebestuur.

Afshin Ellian: ‘Het religieuze fanatisme van GroenLinks is niet ongevaarlijk’

  Tom Reijner (1986) werkt sinds augustus 2013 op de webredactie. Hij studeerde Politicologie en Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.

PvdA Utrecht

PvdA-kopstuk Spekman wordt toch geen lijsttrekker in Utrecht

AD 28.08.2017 Hans Spekman, nu nog voorzitter van de landelijke PvdA, wordt geen lijsttrekker tijdens de Utrechtse gemeenteraadsverkiezingen. Dat heeft hij via zijn woordvoerder laten weten.

Hij heeft als wethouder veel voor de stad betekend, Lou Repetur.

Een reden geeft hij niet. De laatste weken ging het gerucht dat het PvdA-kopstuk zich kandidaat zou stellen, nu hij in oktober stopt als voorzitter van de landelijke afdeling. De gemeenteraadsverkiezingen zijn in maart volgend jaar. De lokale afdeling zag dat ook wel zitten.

,,Hij heeft als wethouder veel voor de stad betekend. Zo kwam hij op voor mensen die aan de onderkant van samenleving zitten, zonder andere groepen tekort te doen. Hans zoekt naar manieren die de zwakkeren in de samenleving niet verder in de schaduw zet, maar ze op een waardige manier helpt. Hiervoor staat Hans voor mij symbool’’, zei Lou Repetur, oud-partijvoorzitter in Utrecht en partijlid, in het AD.

Nieuw bloed

Maar er was ook kritiek. Een poll onder AD-lezers leerde dat 80 procent van de ruim vierduizend respondenten vond dat de PvdA met de terugkeer van Spekman niets opschiet. Ook vooraanstaand PvdA-lid Broos Schnetz noemde het een zwaktebod om terug te keren naar het nest waar je ooit succesvol bent geweest. ,,De PvdA heeft nieuw profiel en nieuw bloed nodig.’’

Schnetz schat in dat Spekman, die wethouder is geweest in Utrecht, wel degelijk een terugkeer in de Utrechtse politiek heeft overwogen. ,,Toen het gerucht er was, heeft hij het niet ontkend. Als hij er niets voor voelde, had hij direct ‘nee’ moeten zeggen. Dat heeft hij niet gedaan. Hij heeft alle commotie op het proefballonnetje afgewacht. Dan kun je niets anders dan concluderen dat hij het heeft lopen afwegen.’’

Dat Spekman het niet doet, vindt Schnetz een verstandige keus. Afgelopen zaterdag stelde het Utrechtse raadslid Gadiza Bouazani (36) zich kandidaat. Of dat de reden is dat Spekman zich terugtrekt, is niet duidelijk. Bouazani is tot nu toe de enige gegadigde voor de post.

De deadline voor de aanmelding voor het lijsttrekkerschap van de PvdA is op 31 augustus.

Dibi gaat ook voor lijsttrekkerschap PvdA

AD 28.08.2017 PvdA-raadslid Bouchra Dibi wil net als haar fractiegenote Gadiza Bouazani lijsttrekker worden bij de gemeenteraadsverkiezingen, op 21 maart volgend jaar. Dibi heeft dat vanavond bekendgemaakt.

De leden van de Utrechtse PvdA-afdeling mogen kiezen wie uiteindelijk de lijst aanvoert. Op 22 november stellen de leden de kandidatenlijst vast. Overigens kunnen zich tot en met donderdag nog meer kandidaten voor het lijsttrekkerschap melden. Juist vandaag werd bekend dat vertrekkend partijvoorzitter Hans Spekman de lijst niet wil aanvoeren. Eerder was daar sprake van.

Verkiezingsresultaat

Nu Dibi zich naast Bouazani kandidaat stelt hebben de leden in elk geval iets te kiezen, onderstreept Dibi. Ze zegt niet bang te zijn voor een herhaling van het scenario van de landelijke lijsttrekkersverkiezing vorig jaar. Daarbij streden Diederik Samsom en Lodewijk Asscher met elkaar om het lijsttrekkerschap waarna de laatste een zeer teleurstellend verkiezingsresultaat voor de Tweede Kamer behaalde.

,,Onze ideeën zijn grotendeels dezelfde, we zijn tenslotte van dezelfde partij, maar het gaat om de accenten die je legt’’, aldus Dibi. Mijn kracht ligt bij het verbinden van mensen. Ik ben een mensenmens en ik ken de stad goed en ben bekend in de stad. Ik kom in Sterrenwijk en Overvecht. We weten allemaal hoe de PvdA er voor staat. Ik wil het vertrouwen van de inwoners terugwinnen.’’

CDA

Statenlid Verkoelen (CDA) na vertrek: ‘Dit speelt al anderhalf jaar’

OmroepWest 25.08.2017 Vrijdag werd ze per direct uit de fractie van het CDA in de Provinciale Staten van Zuid-Holland gezet: voormalig vice-fractievoorzitter Ellen Verkoelen. Toch zat ze vrijdagmiddag in de tram bij de speciale uitzending van Studio Haagsche Bluf met presentator Tjeerd Spoor. Verkoelen is uit de fractie gezet omdat ze politiek actief zou zijn geworden voor de partij 50PLUS. ‘Dit speelt al anderhalf jaar’, aldus Verkoelen, die haar overstapt ontkende tijdens de uitzending. ‘Het zijn geruchten, maar die overstap heb ik niet gemaakt.’

Verkoelen zou volgens het CDA politiek actief zijn geworden voor 50PLUS in aanloop naar de Rotterdamse gemeenteraadsverkiezingen, in maart volgend jaar. ‘Uiteraard is het gewoon jammer dat ze kiest voor een andere partij’, zei fractievoorzitter Meindert Stolk eerder al. ‘Al een tijdje ging het gerucht rond dat ze voor een andere partij actief was. Dat vinden wij als fractie buitengewoon onwenselijk.’

Maar Verkoelen ontkent vrijdag dat haar overgang naar de partij in kannen en kruiken is. Volgens haar zijn het geruchten. ‘Zeker is dit nog niet’, zegt Verkoelen. ‘Die overstap heb ik niet gemaakt. Maar, ik sympathiseer wel met 50PLUS. Ze zijn interessant, want het is een nieuwe partij.’

Samenwerken
Wel zegt Verkoelen vrijdag dat ze min of meer gedwongen is. ‘Je moet de vraag stellen waarom ik mij met dit soort dingen bezig ben gaan houden’, legt ze uit. ‘Ik ben zo’n politicus die met iedereen wil en moet kunnen samenwerken. Maar nu ben ik vrij, dus kan ik dan gaan doen.’

Volgens de voormalige vice-voorzitter past 50PLUS wel in haar straatje. ‘Zij zijn wel echt de nieuwe vorm van politiek. De politiek is aan het veranderen en daar ben ik blij om. We moeten niet alleen maar met de gevestigde partijen in zee, ondanks dat ik daar zelfs ook bijzat.’

Meer over dit onderwerp: ELLEN VERKOELEN CDA PROVINCIALE STATENZUID-HOLLAND

Denk NL

zie ook Denk NL – Aftrap gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018

Denk wil in raad Amsterdam

Telegraaf 22.06.2017 Denk gaat in elk geval in Amsterdam meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen die volgend jaar worden gehouden. De partij liet dat donderdagavond weten. Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in maart dit jaar boekte de beweging, die veel nadruk legt op de positie van mensen met een migratieachtergrond, succes in de hoofdstad.

Met 28.000 stemmen, 6,9 procent van het totaal, werd Denk er groter dan de PVV en de SP. In het stadsdeel Nieuw-West kreeg Denk zelfs de meeste stemmen van alle partijen. Fractievoorzitter Tunahan Kuzu droomt al van vijf zetels in de Amsterdamse raad en een plaats aan tafel bij de onderhandelingen voor een nieuw stadsbestuur.

Mogelijke concurrentie Sylvana Simons

De kans bestaat dat Denk concurrentie krijgt van Artikel 1, de partij van Sylvana Simons die korte tijd bij Denk betrokken was maar teleurgesteld vertrok. Simons heeft eerder gezegd dat haar partij in de hoofdstad wil meedoen. Onduidelijk is nog onder welke naam dat zal gebeuren, want Artikel 1 moet zijn naam wijzigen van de rechter aangezien die al in gebruik was door een antidiscriminatiebureau.

De gemeenteraadsverkiezingen zijn op 21 maart 2018.

LEES MEER OVER; GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENK AMSTERDAMSYLVANA SIMONS ARTIKEL 1


Denk gaat voor vijf zetels in Amsterdam

AD 22.06.2017 Denk gaat in elk geval in Amsterdam meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen die volgend jaar worden gehouden. De partij liet dat vanavond weten. Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in maart dit jaar boekte de beweging, die veel nadruk legt op de positie van mensen met een migratieachtergrond, succes in de hoofdstad.

Met 28.000 stemmen, 6,9 procent van het totaal, werd Denk er groter dan de PVV en de SP. In het stadsdeel Nieuw-West kreeg Denk zelfs de meeste stemmen van alle partijen. Fractievoorzitter Tunahan Kuzu droomt al van vijf zetels in de Amsterdamse raad en een plaats aan tafel bij de onderhandelingen voor een nieuw stadsbestuur.

,,Tijdens de verkiezingen voor de Tweede Kamer zagen wij in Amsterdam dat de kiezer erg enthousiast werd van het geluid van DENK”, aldus voorman Kuzu. ,,Er is op een fantastische wijze enthousiast campagne gevoerd en dit resulteerde in een historische uitslag. De gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam zie ik daarom ook met veel vertrouwen tegemoet.”

Sylvana

De kans bestaat dat Denk concurrentie krijgt van Artikel 1, de partij van Sylvana Simons die korte tijd bij Denk betrokken was maar teleurgesteld vertrok. Simons heeft eerder gezegd dat haar partij in de hoofdstad wil meedoen. Onduidelijk is nog onder welke naam dat zal gebeuren, want Artikel 1 moet zijn naam wijzigen van de rechter aangezien die al in gebruik was door een antidiscriminatiebureau.

De gemeenteraadsverkiezingen zijn op 21 maart 2018.

Onafhankelijk Rijswijk 

AD 16.09.2017

AD 16.09.2017

 

Onafhankelijk Rijswijk rekent snel op nieuwe lijsttrekker

AD 17.09.2017 Onafhankelijk Rijswijk (OR) verwacht binnen een paar weken weer een nieuwe lijsttrekker te presteren. De lokale partij dacht in Nicky de Haaij een opvolger van veteraan Dick Jense te hebben gevonden, maar hij gaf deze week aan van de functie te moeten afzien.

De Haaij verhuist binnenkort met zijn gezin naar Den Haag en mag dan niet in een andere gemeente raadslid zijn.

Volgens de voorzitter van Onafhankelijk Rijswijk, Dick Jense jr., zit zijn partij nu niet met de handen in het haar. ,,Het is vervelend dat het zo loopt”, zegt hij. ,,Maar we hebben van de vorige zoektocht meerdere warme contacten overgehouden. Ik ga er vanuit dat die een nieuwe lijsttrekker zullen opleveren.”

Jense jr. zegt niet verbolgen te zijn over het vertrek van De Haaij. ,,Hoe kan ik iemand iets verwijten die voor zijn welzijn van zijn gezin kiest? Het is wel enorm jammer dat wij het sluitstuk in zijn afwegingen zijn.”

De Haaij werd twee maanden geleden als nieuwe lijsttrekker gepresenteerd. Hij was aanvankelijk lid van de VVD-fractie, maar vertrok vanwege een verschil van mening met zijn partijgenoten over de renovatie van het oude stadhuis in Rijswijk.

Jonge garde

Het huidige gemeenteraadslid Dick Jense (68) zal in ieder geval niet wederom lijsttrekker worden. Hij vindt het ‘tijd voor de jonge garde’. Jense blijft bij de komende verkiezingen in maart wel kandidaat voor de raad. De voormalige wethouder stond in 1986 aan de wieg van Onafhankelijk Rijswijk, dat op haar hoogtepunt in 1998 twaalf zetels had. Dat zijn er nu nog maar twee, Jense zelf en Wim Dijkhuizen, een andere oudgediende. ,,Ik maak me geen zorgen om mijn opvolging”, aldus Jense sr.

Voorzitter Jense jr. zegt dat de partij nog steeds springlevend is en hoopt in de nieuwe gemeenteraad op een stijging. ,,Drie zetels zou niet gek zijn, vier heel mooi.”

Naast de al bestaande lokale partijen krijgt Onafhankelijk Rijswijk tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart ook nog concurrentie van de nieuwe partijen Wij, van de huidige wethouder Björn Lugthart, en Rijswijks Belang van roerganger Marc Weterings.

Rijswijks Belang

Haags icoon wil Rijswijkse politiek in

AD 30.05.2017 Nel Kames, icoon van de Haagse Markt met haar bloemenkraam, wil de Rijswijkse politiek in. Ze introduceert zich als ‘kandidaat-raadslid’ voor Rijswijks Belang.

Een Haags icoon in Rijswijk?
,,Ik woon sinds september in Rijswijk. Maar ik kom nog elke dag in Den Haag, hoor!”

Meteen daar de politiek in?
,,Ik was in Den Haag altijd actief voor Groep de Mos. Maar toen ik in Rijswijk ging wonen, kon dat niet meer. Marc Weterings, oprichter van Rijswijks Belang die volgend jaar aan de gemeenteraadsverkiezingen mee wil doen, kende mij nog van Groep de Mos en dacht: ‘Die wil ik er wel bij hebben’.”

Kent u Rijswijk al zo goed?
,,Je loopt gewoon tegen situaties aan. Ik heb nu als kandidaat-raadslid ingesproken over de leegstand in winkelcentrum In de Bogaard. Wij hebben begrepen dat de gemeente Rijswijk geen leegstandsverordening heeft. Met zo’n verordening kan een gemeente leegstand eenvoudiger aanpakken en ook de eigenaar beboeten die het pand leeg laat staan.”

Heeft u de handen niet vol aan de bloemen op de Haagse Markt?
,,Mijn man zegt altijd dat als ik het niet druk heb, ik wel drukte ga zoeken. Met de bloemen wil ik het wel rustiger aan gaan doen. Ik word in augustus 61 en dan wil ik nog twee jaar knallen en dan toch iets minder gaan werken.”

Wat motiveert u voor de politiek?
,,Er is altijd gedoe met de gemeente. Daar ben ik altijd mee bezig. Ik ben trouwens begonnen bij Trots op Nederland van Rita Verdonk.”

Bent u bekend genoeg in Rijswijk als stemmentrekker?
,,Toen ik bij Groep de Mos in Den Haag actief was, zeiden mensen uit Rijswijk dat ze het zo jammer vonden dat ze niet op mij konden stemmen. Die kans hebben ze nu.”

WIJ Rijswijk

De macht is aan de Rijswijkers

AD 11.09.2017 Inwoners gaan meebeslíssen, niet alleen meepraten. Dat is de ambitie van Wij, de nieuwe beweging rond wethouder Björn Lugthart. ,,Het denken bij inwoners, raad en ambtenaren moet om.”

De macht aan de inwoners. Dat is de kern van de boodschap van de politieke beweging Wij rond wethouder Björn Lugthart. De SP’er die uit de partij is gezet omdat hij weigerde zijn opgave inkomstenbelasting te laten zien aan de partij en sindsdien partijloos het Rijswijkse coalitieakkoord uitvoert.

Daarnaast stoomt hij met de hem bekende gedrevenheid volle kracht vooruit naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Als het aan Lugthart en zijn enthousiaste aanhang van inwoners, ondernemers, jonge professionals, welzijnswerkers, huisartsen, buurtvaders en andere betrokkenen uit de samenleving ligt, gaan de gemeenteraad en ambtenaren op een ‘omgekeerde’ manier functioneren. Aangestuurd door inwoners die zelf met initiatieven komen en daarover vervolgens ook zelf beslissen. Gefaciliteerd door ambtenaren op basis van hun kennis over wet- en regelgeving en financiën. ,,Die kaders liggen van te voren vast”, zegt Lugthart.

Speeltuin

Als voorbeeld wordt de wijk De Strijp genoemd waar ‘iets’ gaat veranderen. ,,We vormen dan een dialooggroep van betrokkenen die bepaalt waaraan behoefte is”, zegt Marja Pelzer van Wij. ,,Dat is een totaal andere benadering dan de huidige, waarin het gemeentebestuur of gemeenteraad met een voorstel komt dat er een speeltuin gaat komen.” Het plan wordt daarna zo uitgewerkt dat de bewoners er ook zelf over kunnen beslissen. ,,De samenleving wordt niet gemaakt in de raadzaal, maar in de buurten en wijken.”

Lugthart erkent dat het ook een andere inzet van inwoners vraagt. ,,De tijd waarin je nu op Facebook je mening zit te geven, kan je ook positief gebruiken in meedenken. Heel veel mensen willen dat ook als ze merken dat niet anderen de besluiten nemen.”

Volgens Lugthart gaat het niet om ‘scheve stoeptegels, pizza’s, paardenwei en pontje’. ,,Maar wel om de grote thema’s. Niet over coalitie en oppositie, links of rechts, oudgedienden en nieuwelingen in de politiek. Wij kijkt naar de inhoud en vanuit positiviteit naar wat de Rijswijkers zelf willen.”

De tijd waarin je je mening geeft op Facebook gebruiken om mee te beslissen, aldus Björn Lugthart.


Rijswijkse wethouder begint partij

AD 31.05.2017 De Rijswijkse wethouder Björn Lugthart, voorheen SP, wil met de beweging Wij meedoen aan de verkiezingen. ,,Wij gaan uit van het positieve.”

Björn Lugthart, wethouder sociale zaken, zorg en volksgezondheid, is blij dat hij niet langer geheimzinnig hoeft te doen over de beweging, waarmee hij volgend jaar aan de verkiezingen voor de gemeenteraad wil meedoen. ,,Het is duidelijk dat er zoveel mensen aan mee willen doen dat we ermee naar buiten kunnen”, zegt Lugthart.

AD 31.05.2017

AD 31.05.2017

Wij heet de brede beweging waarin Lugthart samenwerkt met een gevarieerd palet aan Rijswijkers. ,,Ondernemers, fysiotherapeuten, artsen, mensen die werken met mensen met een beperking, mensen met een Marokkaanse achtergrond. Een brede beweging die de passie voor Rijswijk deelt en uit wil gaan van het positieve.”

Inkomstenbelasting
Lugthart werd eind vorig jaar uit de SP gezet, omdat hij weigerde zijn opgave in­kom­sten­be­las­ting te laten zien aan de partij. ,,Ik heb altijd salaris afgedragen aan de partij zoals afgesproken, maar mijn opgave inkomstenbelasting stuur ik naar de overheid en niet naar de partij”, zegt Lugthart, die sindsdien partijloos in het gemeentebestuur van Rijswijk zit. Hij houdt zich daarin aan de afspraken die de coalitie heeft afgesproken.

,,Nadat mij mijn lidmaatschap van de SP was ontnomen door de partijleiding heb ik met meer partijen gesproken om me eventueel bij hen aan te sluiten. Maar bij geen van de lokale partijen vind ik het algemeen belang van de Rijswijkers voldoende terug. Landelijke partijen vind ik onvoldoende oplossingen bieden voor de lokale problematiek, daarvoor heb je lokale mensen nodig.” Als Wij meedoet zijn er zes lokale partijen in Rijwijk. ,,De discussie ontstaat nu of dat er te veel zijn. Maar uiteindelijk bepaalt de kiezer dat”, zegt Lugthart.

VVD

Op lokaal niveau wordt de VVD een groene partij

Trouw 30.05.2017 In 2012 was het nog niet in het programma te vinden, maar dat zal de volgende keer anders zijn bij de VVD: duurzaamheid.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar zou ook de VVD een groene partij moeten zijn. Plaatselijke VVD-afdelingen zouden bijvoorbeeld in hun verkiezingsprogramma moeten zetten hoeveel duurzame ambities in 2022 gerealiseerd zullen zijn.

Dat hoopt in ieder geval ‘liberaal groen’, een netwerk van VVD’ers dat zich bezighoudt met milieu en duurzaamheid. Gisteravond hield het netwerk een laatste vergadering over een lijst van suggesties voor lokale VVD-verkiezingsprogramma’s. Die kunnen wat hun betreft wel wat ambitieuzer dan voorheen.

De VVD komt wat betreft energie en klimaat ver. In het landelijk verkiezingsprogramma van 2012 werd er met geen woord over gerept. In het programma waar de partij de meest recente verkiezingen mee in ging was er weliswaar een hoofdstuk aan gewijd, maar dat betekende een minder grote omslag dan gehoopt.

‘De vervuiler betaalt’

Op het congres waar het programma werd vastgesteld wist een klimaatsceptisch VVD-lid een cruciale zin over klimaatverandering weer het verkiezingsprogramma uit te fietsen, waardoor het verband tussen CO2-uitstoot en de stijgende zeespiegel niet werd genoemd.

“We willen de gemeenteraadsfracties ontzorgen”, zegt Cees Eenhoorn, duo-raadslid uit Amsterdam en lid van het netwerk. De gisteren aangenomen programmasuggesties kunnen lokale afdelingen zien als ‘input’.

Maar het is meer dan dat: de zinnen uit de groene programmasuggesties kunnen zó worden overgenomen door VVD-afdelingen die naar de juiste woorden zoeken. Wel is het zaak dat de lokale VVD-ers het klimaatprobleem erkennen: de 26 voorstellen gaan uit van het principe ‘We erkennen het probleem en gaan de uitdaging aan’. “Voor de liberale politiek is het een topprioriteit”, stelt het document zelfs.

Een ander principe voor de groene liberalen is dat van ‘de vervuiler betaalt’. Gemeentelijke VVD-afdelingen zouden bijvoorbeeld de zin ‘omdat de VVD vindt dat de vervuiler betaalt, wil de VVD de rioleringsheffing koppelen aan het waterverbruik’ in hun verkiezingsprogramma kunnen opnemen. Verdere voorstellen gaan over energieneutrale nieuwbouw, zonnepanelen op platte daken van sportzalen, doorgaande fietsroutes en emissieloze bevoorrading van winkels.

De meeste van deze voorstellen staan niet in het landelijke verkiezingsprogramma, maar zijn er ook niet mee in tegenspraak. Op één punt wijkt ‘liberaal groen’ van de landelijke lijn af. De VVD zegt landelijk ‘tegen energiesubsidies’ te zijn, maar dat kan volgens de groene liberalen plaatselijk genuanceerder liggen: ‘marktrijpe en opschaalbare initiatieven kunnen wel rekenen op implementatiesteun’.

Lees ook: Twijfel zaaien tegen de klimaatgekkies. Hoe klimaatsceptici een zin over duurzaamheid uit het VVD-programma geschrapt kregen.


Melanie Schultz wordt lijstduwer VVD in Leiden

AD 18.05.2017 Melanie Schultz van Haegen komt in haar woonplaats Leiden voor de VVD op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen, die worden gehouden in maart 2018.

Dat bevestigt Schultz desgevraagd tegen AD.nl. Volgens de minister van Infrastructuur en Milieu gaat het om een ‘puur symbolische’ actie, ze wordt lijstduwer. ,,Voorgaande jaren heb ik het nooit gedaan omdat ik ook in de ministerraad zat. Maar nu kan het wel. Soort steunbetuiging”, laat ze weten.

Frederik Zevenbergen, fractievoorzitter voor de liberalen in Leiden, zegt ‘zeer verheugd’ te zijn over de bereidheid van Melanie Schultz om lijstduwer te worden. Ze komt dan op laatste plaats, nummer 30, op de kieslijst terecht. Momenteel heeft de VVD 5 zetels in de Leidse gemeenteraad.

Volgens Zevenbergen is het belangrijk dat iemand als Schultz, die verbonden is met de sleutelstad, deze symbolische stap zet. ,,Melanie heeft in het verleden al in de gemeenteraad gezeten voor ons en is wethouder geweest. Ze is een goed klankbord bij kwesties die spelen in Leiden.”

De leden van de VVD in Leiden hebben gisteravond de lijst met namen vastgesteld. Later worden de posities op de lijst bepaald, na gesprekken met de kandidaten.

D66

Nieuwe D66-lijsttrekker R’dam

Telegraaf 22.06.2017 Na een internetverkiezing onder alle leden heeft D66 in Rotterdam donderdagavond Said Kasmi aangewezen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. Hij versloeg in die stemmenstrijd in drie stemrondes drie andere kandidaten, onder wie in de laatste stemronde de huidige fractievoorzitter Samuel Schampers.

Kasmi kreeg daarin 60 procent van de 525 uitgebrachte stemmen. Ongeveer de helft van de circa 1100 lokale partijleden deed mee aan de verkiezing. Kasmi (41) is interimdirecteur van het landelijk partijbureau van D66 en van 2015 tot en met 2016 landelijk bestuurslid van die partij. Daarnaast is hij lid van Provinciale Staten in Zuid-Holland. Eerder was hij bestuurder in de deelgemeente Rotterdam-Centrum.

In deze raadsperiode bezet D66 zes van de 45 raadszetels in de Rotterdamse raad en maakt de partij deel uit van de coalitie.

LEES MEER OVER; GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN D66 ROTTERDAM SAID KASMI

Fractie Amsterdam vindt D66 niet links genoeg

Elsevier 13.05.2017 Als het aan de D66-afdeling in Amsterdam ligt, moet de koers van de partij socialer en barmhartiger. Dat zeggen drie kandidaat-lijsttrekkers vandaag in een interview met NRC.

De drie kandidaten spreken hun twijfels uit over de actuele koers van de partij. D66 moet naar links, is de consensus.

De fractie in Amsterdam heeft een nieuwe lijsttrekker nodig. De vorige leider van D66 in Amsterdam, Jan Paternotte, kwam hoog op de lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart dit jaar en is nu verkozen als Kamerlid in Den Haag.  Hij leidde de Amsterdamse afdeling van D66 naar een grote overwinning in de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. De partij haalde veertien zetels: een record. Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog werd de PvdA verslagen in de hoofdstad. De vraag is of D66 daar opnieuw in zal slagen. De komende gemeenteraadsverkiezingen zijn in het voorjaar van 2018.

Volgens de eerste kandidaat voor het lijsttrekkerschap, D66-wethouder Abdeluheb Choho, moet de koers behoorlijk naar links. D66 zou zijn doorgeschoten naar een rechts-liberale koers. Choho pleit voor een sociaal-liberaal beleid, waar ‘het om mensen gaat en niet om cijfers’. Fractievoorzitter en medekandidaat Reinier van Dantzig is het met hem eens: ‘D66 moet eerst sociaal zijn, dan liberaal. Het mag allemaal best barmhartiger.’ Raadslid Dehlia Timman, de derde kandidaat, zegt: ‘Ach, het is toch weer: kansen voor iedereen.’ Timman wil zich meer onderscheiden op onderwijs en gelijke kansen.

Lijsttrekkersverkiezing

Een lijsttrekkersverkiezing met drie kandidaten die het onderling voornamelijk eens zijn, dat was bij de Partij van de Arbeid geen succes. Afgelopen najaar namen Diederik Samsom en Lodewijk Asscher het tegen elkaar op in een lijsttrekkersverkiezing. De bedoeling was dat dit tot nieuw elan zou leiden, maar het werd een fiasco. Mede omdat beiden weinig met elkaar van mening verschilden. Voor D66 Amsterdam is het te hopen dat ze dit scenario vermijden.

De verkiezing is op 29 mei.

Art 1

Lijsttrekker Sylvana Simons behaalde geen zetel bij de Tweede Kamerverkiezingen, maar ze hoopt met haar partij Artikel 1 zetels te winnen bij de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam.

SYLVANA GAAT VOOR GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

BB 03.05.2017 Sylvana Simons haalde bij de Tweede Kamerverkiezingen geen zetel, maar ze probeert met haar partij Artikel 1 volgend jaar in de gemeenteraad van Amsterdam te komen.  ‘We hebben genoeg reden om met Artikel 1 zeker in Amsterdam mee te gaan doen”, zegt Simons tegen De Telegraaf. ‘De uitslag van de laatste verkiezingen geeft aan dat er in Amsterdam behoefte is aan het geluid van Artikel 1.’

Stemmen uit Zuidoost
In de hoofdstad kreeg de partij tijdens de Tweede Kamerverkiezingen ruim 11.400 stemmen, veelal uit Zuidoost. Tijdens de komende ledenvergadering van haar partij wordt er over het voornemen besloten, maar Simons zelf heeft nog geen plannen om naar Amsterdam te verhuizen, aldus de krant. Een obstakel lijkt Simons’ woonplaats te zijn. Ze woont in de naburige gemeente Ouder-Amstel en kan daarom niet op de kieslijst van de gemeente Amsterdam gezet worden.

Niet zelf
Het is dan ook nog lang niet zeker of Sylvana Simons zelf raadslid wil worden bij voldoende stemmen.

‘Ik woon al jaren in Ouder-Amstel en dat is gevoelsmatig Amsterdam. De vraag is ook of ik überhaupt geschikt ben voor de gemeentepolitiek. Als je in de gemeenteraad wilt meedoen, heb je iemand nodig die heel goed is ingevoerd op gemeentelijk niveau. De leden gaan hier tijdens de eerstkomende ledenvergadering halverwege mei over stemmen,’ zegt ze tegen De Telegraaf.

Marcouch

Simons zegt als gezicht van de partij wel mee te gaan helpen met de campagne in de hoofdstad, als de plannen doorgaan. Bij de PvdA gonsde eerder de naam van oud-Kamerlid Ahmed Marcouch nog rond als mogelijk nieuwe lijsttrekker. Hij liet gisteren aan De Telegraaf weten zich toch niet te kandideren.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Forum voor Democratie FVD

Aaf Brandt Corstius: Annabel Nanninga in de politiek, ik kijk ernaar uit

VK 23.10.2017 Ik had al een tijd niet op de Twitter van Annabel Nanninga gekeken, want de Twitter van Annabel Nanninga is de reden dat ik überhaupt bijna nooit op Twitter kijk. Het gaat er niet eens om of ik het met haar eens of oneens ben: ik vind dat ze lelijk schrijft. Die toon hebben haar vele vrienden op Twitter ook, en ik lees niet graag lelijke zinnen. Of kinderachtige zinnen. Of: lelijke zinnen die door kinderen geformuleerd lijken te zijn.

Een voorbeeld uit de afgelopen paar dagen. Jan Roos wilde het in de zeventigduizendste minikwestie rondom Nanninga voor haar opnemen – ze kreeg deze week op straat ruzie met een moslim en filmde dat – en hij twittert dan: ‘En blijf met je gore poten/bek van @ANanninga af.’ Dat retweet zij en zet erbij: ‘JA! Wat hij zegt!’

Tja, het is pakkend. Maar het is ook heel erg schoolplein.

    Annabel Nanninga  ✔@ANanninga

ANNABEL NANNINGA – Waarom ik lijsttrekker voor Forum voor Democratie Amsterdam ben http://politiek.tpo.nl/column/annabel-nanninga-waarom-lijsttrekker-forum-democratie-amsterdam-werd/ … via @TPOnl 6:58 AM – Oct 22, 2017

Waarom ik lijsttrekker voor Forum voor Democratie Amsterdam ben

Idealen, democratische waarden en een scheutje Amsterdamse branie

Maar goed, nu moest ik op haar Twitter kijken, want ik wilde weten waarom ze de gemeentepolitiek in wil voor de partij van Thierry Baudet Tegenwoordig Met Baard.

Daar waren een paar redenen voor, maakte ik op uit het stuk dat ze erover geschreven had. Reden 1: ze had na de vakantie geen zin om aan het werk te gaan. Reden 2: ze had al jaren meningen opgeschreven, en hoewel ze daar een ‘gestage stroom aan berichten van allerlei mensen’ over had ontvangen, wilde ze nu iets doen in plaats van iets vinden. Reden 3: cynisme en defaitisme hapten naar haar enkels. Reden 4: Thierry Baudet belde haar op met de tekst: ‘We gaan even lunchen.’

Dat laatste lijkt me reden om het land uit te vluchten, maar ze ging met hem lunchen, want hij belde op het goede moment, namelijk toen ze net had opgemerkt dat cynisme en defaitisme naar haar enkels hapten en haar post-vakantiedip te wijten was aan het feit dat ze iets wilde doen in plaats van iets vinden.

In de ronkende taal die nu al zo duidelijk bij het Forum voor Democratie hoort, schreef ze hoe ze graag vingers op zere plekken legt en doorduwt, maar hoe ze toch óók heel graag eens een rotte plek wil uitsnijden of een koele hand op een kwetsuur wil leggen.

Dit alles was een omslachtige manier om te zeggen dat ze in de Amsterdamse gemeentepolitiek wil.

  Annabel Nanninga  ✔@ANanninga

Dus gisteren wandelden mijn vriend en ik naar huis na een fuifje een paar straten verderop. Agressieve kansenparel kwam even schelden.

10:08 AM – Oct 20, 2017

Ik scrolde iets verder terug in haar tijdlijn en zag het filmpje van haar ruzie op straat in Amsterdam met die Marokkaanse man. Zij filmde hem, hij filmde haar. Ze hadden allebei een iPhone in de hand en riepen naar elkaar met monden vol eten – het was laat op de avond, bij een snackbar.

Hij riep: ‘Ik wil met jou in gesprek (…) praat nu dan, vieze hoer!’ En zij riep: ‘Ik ben jou geen verantwoording verschuldigd op dit moment!’

Kortom, iets om naar uit te kijken.

Volg en lees meer over:  NEDERLAND   OPINIE   FORUM VOOR DEMOCRATIE   POLITIEK   AAF BRANDT CORSTIUS   POLITIEKE PARTIJEN

Annabel Nanninga: ‘We gaan het Raqqa van de social justice warriors heroveren’

Elsevier 23.10.2017 Opiniemaker Annabel Nanninga stopte dit weekend als journalist bij ThePostOnline, om de Forum van Democratie in Amsterdam naar de gemeenteraadsverkiezingen te leiden. Nanninga’s overstap naar Forum voor Democratie kwam niet als een totale omslag.

‘Destijds, toen Theo van Gogh werd doodgeschoten, heb ik in één keer een politieke ommezwaai gemaakt. Nu is het een voortzetting van wat ik al vond, maar dan met andere middelen.’

‘Mijn lijsttrekkerschap voor Forum voor Democratie in Amsterdam kun je meer zien als een omslag in aanpak. Dat vond ik nodig. Voor mijn gevoel was het niet langer genoeg om alleen dingen die fout gaan aan te kaarten met stukjes, en om misstanden te benoemen. Ik wilde echt wat doen. De drive om iedere dag stukjes te schrijven was weg – niet omdat ik niet van werken hou, maar dit was niet langer bevredigend.’

Eerder in Elsevier Weekblad; De methode-Baudet: eendagsvlieg of blijvertje?

‘Een andere motivatie om de politiek in te gaan was de totaal mislukte aanpak van radicale jongeren in Amsterdam. In 2013 schreef ik al over Saadia A.-T., toen nog voor GeenStijl. Destijds was al duidelijk dat daar een netwerk van vrienden de dienst uitmaakte. Een jongerenwerker had gewoon sympathie voor IS, en die kon ongestoord zijn gang gaan. Dit gaat wel over mensenlevens. De gemeente zou niet alleen de betrokkenen tot de orde moeten roepen, maar ook drie of vier stappen terug moeten gaan, en kijken waar het precies fout is gegaan, en wat beter kan. Interne kritiek ontbreekt. Dat moet anders.’

Hoe is toen het contact ontstaan met Forum voor Democratie?

‘Het gevoel dat ik iets anders wilde sudderde al langer, en toen belde Thierry Baudet. We zijn al enige tijd met elkaar bevriend, en ik volgde Forum voor Democratie sinds de opkomst al met belangstelling. Maar het initiatief ligt bij Baudet.’

Maar jullie verschillen ook van mening, eerder noemde je jezelf een aanhanger van Drees. Baudet is conservatiever.

‘Ik ben natuurlijk geen kloon van Baudet. Maar in de basis ben ik voor een sociaal vangnet. Overigens is mijn afscheidscolumn voor TPO niet bedoeld als programma. Die is puur persoonlijk. Ik voelde dat ik de lezers verantwoording schuldig was, en wilde uitleggen waarom ik tot mijn besluit ben gekomen.’

Is er meer bekend over een programma?

‘We werken op dit moment aan een verkiezingsprogramma, maar we hebben wel al een aantal speerpunten. Amsterdammers moeten hun eigen burgemeester kunnen kiezen, de erfpacht moet worden afgeschaft. We komen met een programma waar heel veel Amsterdammers wat voor zullen voelen.’

Volgens Nanninga zal Forum voor Democratie hoge ogen gooien. ‘Zes zetels,’ hoopt ze te halen. ‘In Amsterdam is er niet echt een rechtsere partij dan D66, zelfs de VVD is een variant op de PvdA. In dat opzicht valt er weer iets te kiezen. Daarom is het een aanvulling op de democratie. We gaan het Raqqa van de social justice warriors heroveren.’

  Berend Sommer (1990) is online redacteur bij Elsevier Weekblad. Hij studeerde geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Zijn debuut Duchamp verscheen in juni 2017 bij Uitgeverij Prometheus.

COLUMNISTE NANNINGA LIJSTTREKKER FORUM VOOR DEMOCRATIE

BB 22.10.2017 ThePostOnline-columnist en journalist Annabel Nanninga wordt lijsttrekker voor Forum voor Democratie (FvD) in Amsterdam. Zij zal de lijst aanvoeren voor de gemeenteraadsverkiezingen in de hoofdstad op woensdag 21 maart. Dat schrijft zij vandaag in haar laatste column als redacteur van TPO.

Aan de kaak
Nanninga werd gevraagd door FvD-leider Thierry Baudet, zo schrijft ze. ‘Het moment is daar. Politiek aanpakken wat ik als opiniemaker zo vaak aan de kaak stelde.’ Over zijn Amsterdamse lijsttrekker zegt FvD-leider Thierry Baudet tegen TPO: ‘Ik ben al jaren fan van Annabel Nanninga. Ze heeft een zeer scherp oog voor wat er misgaat in Nederland en hoe het beter kan en moet. Dat zij nu Forum voor Democratie komt versterken, is als een droom die uitkomt.’

Minimaal zes zetels 

Publicist Yernaz Ramautarsing en voormalig Tweede Kamerlid voor de VVD Anton van Schijndel staan als tweede en derde op de lijst van FvD in Amsterdam. De partij verwacht bij de raadsverkiezingen minimaal zes zetels te behalen, zo staat op de website van de partij. Amsterdam is de enige gemeente waar FvD zelfstandig meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen. In Rotterdam ondersteunt de partij de campagne van Leefbaar Rotterdam. (ANP)

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Columniste Nanninga lijsttrekker Forum voor Democratie in Amsterdam

NOS 22.10.2017 Columniste Annabel Nanninga wordt lijsttrekker voor het Forum voor Democratie bij de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam. Ze heeft dat bekendgemaakt in haar column op The Post Online. Vanwege haar nieuwe politieke ambitie is het meteen haar laatste bijdrage aan de site.

Nanninga werd benaderd door partijleider Thierry Baudet en kon niet weigeren, schrijft ze. “Het moment is daar. Politiek aanpakken wat ik als opiniemaker zo vaak aan de kaak stelde.” Ze wil dat naar eigen zeggen doen met “idealen, democratische waarden en een scheutje Amsterdamse branie”.

Baudet is blij met de lijsttrekker. “Ik ben al jaren fan van Annabel Nanninga”, zegt hij tegen The Post Online. “Ze heeft een zeer scherp oog voor wat er misgaat in Nederland en hoe het beter kan en moet.”

Oud-VVD’er

Op plaats twee van de FvD-lijst in Amsterdam staat publicist Yernaz Ramautarsing, op plek drie oud-VVD-Kamerlid Anton van Schijndel.

Amsterdam is de enige gemeente waar het Forum voor Democratie op 21 maart meedoet met de verkiezingen. Wel ondersteunt de partij de campagne van Leefbaar Rotterdam in Rotterdam.

BEKIJK OOK;

FvD en Leefbaar Rotterdam presenteren samen ‘krachtvoer voor liberalen’

Forum voor Democratie en Leefbaar Rotterdam bundelen krachten

Annabel Nanninga wordt lijsttrekker Forum voor Democratie Amsterdam

VK 22.10.2017 ThePostOnline-columnist en journalist Annabel Nanninga wordt lijsttrekker voor Forum voor Democratie (FvD) in Amsterdam. Nanninga zal de lijst aanvoeren voor de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 21 maart. Dat schrijft zij zondag in haar laatste column als redacteur van TPO.

Wat gebeurt er als je tegenpolen Annabel Nanninga en Jan Terlouw bij elkaar zet?

Ze nam een homoseksuele asielzoeker in huis maar noemt bootvluchtelingen dobbernegers. In juli had Annabel Nanninga een twistgesprek met D66-coryfee Jan Terlouw, in Nanninga’s ogen een Gutmensch die met zijn touwtje uit de brievenbus-verhaal een ideaalbeeld schetste. Lees het interview hier terug.

Nanninga schrijft in haar laatste column dat zij is gevraagd door FvD-leider Thierry Baudet. ‘Het moment is daar. Politiek aanpakken wat ik als opiniemaker zo vaak aan de kaak stelde.’

Publicist Yernaz Ramautarsing en voormalig VVD-kamerlid Anton van Schijndel staan als tweede en derde op de lijst van FvD in Amsterdam. Bij de gemeenteraadsverkiezingen verwacht de politie portij minimaal zes zetels te halen, melden ze op hun website.

Momenteel is de stad Amsterdam de enige gemeente waar FvD zelfstandig lokaal meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen. De partij is in Rotterdam een samenwerking aangegaan met Leefbaar Rotterdam. Die alliantie moet lokaal een buffer vormen tegen de PVV, die in Rotterdam voor het eerst meedoet aan de raadsverkiezingen. FvD is met twee zetels vertegenwoordigd in de Tweede Kamer.

Volg en lees meer over:  FORUM VOOR DEMOCRATIE   POLITIEKE PARTIJEN   POLITIEK   NEDERLAND

Annabel Nanninga lijsttrekker FvD Amsterdam

AD 22.10.2017 ThePostOnline-columnist en journalist Annabel Nanninga wordt lijsttrekker voor Forum voor Democratie (FvD) in Amsterdam. Zij zal de lijst aanvoeren voor de gemeenteraadsverkiezingen in de hoofdstad op woensdag 21 maart. Dat schrijft zij zondag in haar laatste column als redacteur van TPO.

Over zijn Amsterdamse lijsttrekker zegt FvD-leider Thierry Baudet tegen TPO: ,,Ik ben al jaren fan van Annabel Nanninga. Ze heeft een zeer scherp oog voor wat er misgaat in Nederland en hoe het beter kan en moet. Dat zij nu Forum voor Democratie komt versterken, is als een droom die uitkomt.”

Publicist Yernaz Ramautarsing en voormalig Tweede Kamerlid voor de VVD Anton van Schijndel staan als tweede en derde op de lijst van FvD in Amsterdam. De partij verwacht bij de raadsverkiezingen minimaal zes zetels te behalen, zo staat op de website van de partij.

Columnist Annabel Nanninga wordt FvD-lijsttrekker in Amsterdam

Elsevier 22.10.2017 Journalist Annabel Nanninga wordt lijsttrekker voor Forum voor Democratie (FvD) in Amsterdam. Ze zal de lijst aanvoeren voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart.

In haar laatste column op ThePostOnline licht ze haar beslissing toe. Nanninga, bekend om haar felle mening over met name de islam, schrijft dat er een gevoel van zinloosheid in haar werk als journalist en opiniemaker is geslopen. Forum voor Democratie-voorman Thierry Baudet zou haar op exact het juiste moment hebben gebeld.

‘Amsterdamse branie’

‘Het moment is daar. Politiek aanpakken wat ik als opiniemaker zo vaak aan de kaak stelde. En dat kan zonder partij-drone met meel in de mond te worden, we zijn de PvdA niet immers. Dat kan prima op idealen, democratische waarden en een scheutje Amsterdamse branie,’ aldus Nanninga.

Eerder in Elsevier Weekblad

De methode-Baudet: eendagsvlieg of blijvertje?

Publicist Yernaz Ramautarsing en voormalig VVD-Tweede Kamerlid Anton van Schijndel staan op plek twee en drie van de FvD-lijst in Amsterdam.

Baudet zelf zegt over zijn nieuwe Amsterdamse lijsttrekker tegenover TPO: ‘Ik ben al jaren fan van Annabel Nanninga. Ze heeft een zeer scherp oog voor wat er misgaat in Nederland en hoe het beter kan en moet. Dat zij nu Forum voor Democratie komt versterken, is als een droom die uitkomt.’ De partij verwacht bij de raadsverkiezingen minimaal zes zetels te behalen, zo staat op de website van de partij.

Erfpacht, huizen, en burgemeester

Wat betreft de standpunten in Amsterdam, wil Forum voor Democratie zich daar onder meer inzetten voor het afschaffen van de erfpacht, ‘betaalbare woningen’ voor middenklassers, en een direct gekozen burgemeester.

Amsterdam is, op dit moment, de enige gemeente waar de partij zelfstandig lokaal meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen. In Rotterdam is de partij een samenwerking aangegaan met Leefbaar Rotterdam. Die alliantie moet lokaal een buffer vormen tegen de PVV, die in Rotterdam voor het eerst meedoet aan de raadsverkiezingen.

   Elif Isitman (1987) is sinds oktober 2014 online redacteur bij Elsevier Weekblad.

 

Kritiek op verbond met ‘seksistische’ Baudet

AD 23.06.2017 De Rotterdamse PvdA-fractie noemde het ‘onbegrijpelijk en onacceptabel’ dat Leefbaar-partijleider Joost Eerdmans met Baudet handenschuddend op de foto gaat, aangezien hij als wethouder verantwoordelijk is voor de gemeentelijke aanpak van straatintimidatie. Zo worden er boetes in het vooruitzicht gesteld voor mannen die vrouwen onheus bejegenen.

Baudet stelde evenwel een paar jaar geleden nog dat vrouwen graag ‘overheerst en overmand’ willen worden. ,,En als ze nee zegt, moet je gewoon nog even aandringen.’’ PvdA-raadslid Marco Heijmen eiste dat Eerdmans openlijk afstand doet van deze uitspraken. ,,Dit maakt de Rotterdamse aanpak volstrekt ongeloofwaardig.’’

Dit viel verkeerd bij Leefbaar-raadslid Tanya Hoogwerf. Zij noemde het overmeesterd willen worden ‘een gangbare seksuele fantasie bij vrouwen’. ,,Hebben deze vrouwen geen recht op bescherming? Deze uitspraken worden uit de context gehaald en er wordt een politiek spelletje gespeeld. Dit gaat niet om de inhoud.’’

Leefbaar is een vrouw­vrien­de­lij­ke partij, aldus Joost Eerdmans.

Volgens de islamitische partij Nida praat Leefbaar de uitspraken enkel goed omdat ze niet zijn gedaan door een allochtoon. ,,U koppelt intimidatie aan etniciteit. Nu worden deze seksistische uitspraken gedaan door een blanke man. Neem dan ook afstand!’’ aldus Nourdin El Ouali. Ook de ChristenUnie-SGP verweet Leefbaar Rotterdam ‘een dubbele moraal’.

Wethouder Eerdmans zei dat hij ‘de vrouwen van Rotterdam beschermt’. ,,Maar ik kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor een Kamerlid die uitspraken doet op eigen titel. Leefbaar is een vrouwvriendelijke partij.’’

 Joost Eerdmans (l.) en Thierry Baudet.

Leefbaar voor alliantie met FvD

Telegraaf 20.06.2017 De lokale partij Leefbaar Rotterdam, de grootste partij in de gemeenteraad, heeft zich dinsdagavond unaniem geschaard achter een alliantie met de landelijke partij Forum voor Democratie (FvD).

Die stap in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 werd door alle aanwezigen op een extra ledenvergadering van Leefbaar Rotterdam in Zalencentrum Lommerrijk ondersteund. Lijsttrekkers Joost Eerdmans (Leefbaar) en Thierry Baudet (FvD) namen daartoe eerder deze maand het initiatief.

De samenwerking tussen de beide partijen moet lokaal een buffer vormen tegen de PVV, die in Rotterdam voor het eerst meedoet aan de raadsverkiezingen. Forum voor Democratie gaat in Rotterdam de samenwerking aan met Leefbaar. In Amsterdam doet de partij, met twee zetels vertegenwoordigd in de Tweede Kamer, volgend jaar wel zelfstandig lokaal mee.

LEES MEER OVER

LEEFBAAR ROTTERDAM FORUM VOOR DEMOCRATIEJOOST EERDMANS THIERRY BAUDET POLITIEK

FvD bij raadsverkiezingen alleen in Amsterdam, elders zoekt Baudet naar allianties 

In Rotterdam werkt de partij samen met Leefbaar Rotterdam

VK 14.06.2017 Forum voor Democratie (FvD) doet volgend jaar alleen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam. Vlak na de Kamerverkiezingen in maart liet de partij nog weten in ‘zoveel mogelijk gemeenten’ te willen meedoen. In andere gemeenten gaat het proberen politieke allianties te sluiten. In Rotterdam is dat al gelukt.

Daar heeft het gisteren een verbond gesloten met Leefbaar Rotterdam van Joost Eerdmans. Forum voor Democratie zal Leefbaar Rotterdam steunen bij de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. In ruil daarvoor zal Leefbaar Rotterdam de partij van partijleider Thierry Baudet steunen bij de Provinciale Statenverkiezingen van 2019.

Een concreet plan over de invulling van de samenwerking ligt er nog niet, zegt een woordvoerder van Leefbaar Rotterdam. ‘Forum voor Democratie kan ons in Rotterdam bijvoorbeeld helpen met het uitdelen van flyers en het plakken van posters tijdens de verkiezingscampagne. Of we delen tweets en Facebookberichten van elkaar. We zullen elkaars achterban in ieder geval enthousiasmeren om voor elkaar in actie te komen.’

Interview Theo Hiddema

Samen met Thierry Baudet, eveneens goed gecoiffeerd, vormt hij de illustere tweemansfractie van Forum voor Democratie (FVD). Theo Hiddema, strafpleiter en Kamerlid in verwondering, over zijn nieuwe werkomgeving en de mores van de politiek. ‘Baudet kan pedant en wijsneuzerig zijn.’

Wethouder Joost Eerdmans en burgemeester Ahmed Aboutaleb in het stadhuis tijdens een debat in de Rotterdamse gemeenteraad © ANP

Leefbaar Rotterdam en Forum voor Democratie willen beiden minder zeggenschap vanuit Den Haag, minder bureaucratie en lagere belastingen. Ook pleiten de partijen voor onder meer een direct gekozen burgemeester, gemeentelijke referenda over belangrijke onderwerpen en een harde aanpak van overlast en criminaliteit. De samenwerking met FvD moet nog worden goedgekeurd. De alliantieverklaring wordt op 20 juni voorgelegd aan de partijleden van Leefbaar.

De erfgenamen van de Lijst Pim Fortuyn, de LPF, zien Thierry Baudet als diens ‘opvolger’. Voormalig LPF-voorzitter Peter Langendam zei onlangs dat hij in Thierry Baudet de eerlijkheid van Fortuyn herkent. Ook oud-fractievoorzitter Mat Herben wees Baudet als opvolger van Fortuyn aan. Geert Wilders is onder oud-LPF’ers minder populair.

De LPF hield officieel per 1 januari 2008 op te bestaan. Oud LPF-Tweede Kamerlid, Joost Eerdmans, sloot zich aan bij Leefbaar Rotterdam en werd uiteindelijk lijsttrekker én wethouder. Leefbaar Rotterdam is met veertien zetels de grootste partij in de Rotterdamse gemeenteraad.

PVV

   Geert Wilders ✔@geertwilderspvv

Zo zo samen tegen Wilders.
De angst regeert bij Eerdmans!

Maar het zal niet helpen: de PVV gaat Rotterdam veroveren! #PVV#Rotterdamhttps://twitter.com/wouterdewinther/status/874863589689110528 …

7:48 AM – 14 Jun 2017

Twitter Ads info and privacy

De opvallende alliantie tussen Leefbaar en FvD heeft volgende beide partijen niets te maken met het besluit van de PVV om ook in Rotterdam mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Joost Eerdmans, lijsttrekker van Leefbaar Rotterdam, snapt niet waarom die partij überhaupt meedoet in Rotterdam. Eerdmans: ‘Ik zou zeggen: kies een andere stad waar veel meer te doen is.’

Geert Wilders, lijsttrekker van de PVV, reageerde vanochtend met een tweet op het nieuws: ‘De angst regeert bij Eerdmans! Maar het zal niet helpen: de PVV gaat Rotterdam veroveren!’ Zo’n 15 procent van de Rotterdammers stemde bij de landelijke verkiezingen van afgelopen maart op de PVV. Momenteel zit die partij alleen in de gemeenteraden van Den Haag en Almere. Volgend jaar wil de PVV in zestig gemeenten meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Meer over Forum voor Democratie;

Is Forum voor Democratie een extreem-rechtse partij?
Uitspraken uit de boezem van Forum voor Democratie wekken argwaan. Hoe ver leunt de partij van Thierry Baudet naar rechts?

Baudet en Wilders missen Fortuyn’s charisma
Pim Fortuyn, die vandaag precies vijftien jaar geleden werd vermoord, is de vader van het hedendaagse populisme. Wilders en Baudet zijn in hoge mate schatplichtig aan hem.

Baudet en Frentrop: referenda zijn juist goed voor de democratie
Lees hier een opiniestuk dat Thierry Baudet en Paul Frentrop schreven over referenda.

Volg en lees meer over:  FORUM VOOR DEMOCRATIE   POLITIEK   POLITIEKE PARTIJEN   NEDERLAND

 Thierry Baudet en Joost Eerdmans trekken samen ten strijde.

Verbond tegen Wilders

Telegraaf 14.06.2017  Leefbaar Rotterdam en Forum voor Democratie sluiten een verbond tegen de PVV. De partijen gaan elkaar helpen bij campagnes.

Leefbaar Rotterdam is de eerste lokale partij waarmee Forum samenwerkt. Volgens fractieleider Baudet zullen er meer van zulke allianties volgen. Zijn partij doet bij de gemeenteraadsverkiezingen alleen onder eigen naam mee in Amsterdam. Leefbaar en Forum willen dat gemeenten meer te zeggen krijgen, bijvoorbeeld via referenda en een gekozen burgemeester.

Lees verder: Elitair en volks zij aan zij: Thierry Baudet en Joost Eerdmans bundelen de krachten

Forum en Leefbaar Rotterdam slaan de handen ineen

Elsevier 14.06.2017 Forum voor Democratie van aanvoerder Thierry Baudet en Leefbaar Rotterdam van Joost Eerdmans slaan de handen ineen. De twee partijen op rechts zullen elkaar tijdens campagnes ondersteunen. Dat laten Baudet en Eerdmans woensdag weten in De Telegraaf .

Alliantiemodel

Met dit alliantiemodel bundelen we de krachten,’ zegt Baudet. Volgens hem delen beide partijen dezelfde uitgangspunten en heeft Forum honderden leden in Rotterdam. ‘Die kunnen allemaal Leefbaar Rotterdam versterken,’ zegt hij.

Meer nieuws, elke dag in je inbox? Meld je aan voor onze nieuwsbrief >>

Het gaat hier niet om een reactie op het besluit van Geert Wilders om mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2018, zegt Eerdmans. Wilders doet een gooi naar raadszetels in onder meer Rotterdam, maakte zijn partij de PVV bekend in april dit jaar.

Versnippering op rechts

‘Ik geloof niet in versnippering op rechts,’ zegt Eerdmans, ‘ik geloof in samenwerking.’ Maar de Leefbaar Rotterdam-voorman begrijpt niet helemaal waarom Wilders in Rotterdam wil meedoen: ‘Ik zou zeggen: kies een andere stad waar veel meer te doen is.’

Forum voor Democratie, dat ook met andere lokale partijen wil samenwerken, doet volgend jaar alleen in Amsterdam mee aan de raadsverkiezingen. Tijdens het debat van dinsdag over de mislukte onderhandelingen tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks riep Baudet op om de PVV niet langer ‘kinderachtig’ uit te sluiten.

Tom Reijner (1986) werkt sinds augustus 2013 op de webredactie. Hij studeerde Politicologie en Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.


Leefbaar Rotterdam en Forum voor Democratie slaan handen ineen

AD 14.06.2017 Leefbaar Rotterdam en Forum voor Democratie slaan de handen ineen. De lokale en de landelijke partij gaan elkaar helpen bij verkiezingscampagnes. Dat hebben lijsttrekkers Joost Eerdmans (Leefbaar) en Thierry Baudet (Forum) vandaag bekendgemaakt in dagblad De Telegraaf.

,,Met dit alliantiemodel bundelen we de krachten’’, zegt Baudet. Volgens hem delen beide partijen dezelfde uitgangspunten en heeft Forum honderden leden in Rotterdam. ,,Die kunnen allemaal Leefbaar Rotterdam versterken’’, stelt hij.

> Geert Wilders  ✔@geertwilderspvv

Zo zo samen tegen Wilders.
De angst regeert bij Eerdmans!

Maar het zal niet helpen: de PVV gaat Rotterdam veroveren! #PVV #Rotterdamhttps://twitter.com/wouterdewinther/status/874863589689110528 …

7:48 AM – 14 Jun 2017

Twitter Ads info and privacy

Forum voor Democratie belandde in maart vanuit het niets met twee zetels in de Tweede Kamer. Baudet liet onlangs in het tv-programma van Harry Mens al weten op zoek te zijn naar strategische partners op lokaal niveau.

Eerdmans laat weten dat de samenwerking geen reactie is op het besluit van de PVV om mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 in Rotterdam. ,,Ik geloof niet in versnippering op rechts, ik geloof in samenwerking.’’

   >Thierry Baudet  ✔@thierrybaudet

Idiote kop in @telegraaf. Lees het stuk: wij willen juist samenwerken, óók met @geertwilderspvv#fvdhttp://www.telegraaf.nl/t/28384746 

Photo published for Verbond tegen Wilders

8:16 AM – 14 Jun 2017  Verbond tegen Wilders

Leefbaar Rotterdam en Forum voor Democratie sluiten een verbond tegen de PVV. De partijen gaan elkaar helpen bij campagnes.

telegraaf.nl

Eerdmans had anderhalf jaar geleden een – via Twitter uitgelekt – onderhoud met PVV-leider Geert Wilders in een Rotterdams café-restaurant. Wilders noemde zijn partij later ‘te soft’. Eerdmans bestrijdt dat en zegt opnieuw niet te begrijpen waarom de PVV in Rotterdam wil meedoen. ,,Ik zou zeggen: kies een andere stad waar veel meer te doen is.’’

PVV-leider Geert Wilders laat via Twitter weten niet onder de indruk te zijn van de samenwerking. ,,Het zal niet helpen: de PVV gaat Rotterdam veroveren!”

Forum voor Democratie gaat samenwerken met Leefbaar Rotterdam

Trouw 14.06.2017 Forum voor Democratie zelf noemt het een ‘eerste grote doorbraak’, Leefbaar Rotterdam spreekt van een ‘zakelijk bondgenootschap’: de twee partijen gaan samenwerken in de campagnes voor de raadsverkiezingen van volgend jaar en de Statenverkiezingen in 2019.

De partij van Thierry Baudet zegt honderden leden in Rotterdam te hebben die zich in de aanloop naar de raadsverkiezingen willen inzetten voor de campagne van Leefbaar, plus een uitgebreid netwerk via sociale media. In ruil daarvoor zal Leefbaar Rotterdam een jaar later Forum voor Democratie steunen in de campagne voor de Statenverkiezingen.

Voor Forum voor Democratie is dit een eerste stap in een nieuwe strategie. In andere gemeenten wil de partij de komende tijd soortgelijke allianties sluiten. Ze zegt met twaalf andere lokale partijen in gesprek te zijn.

Alleen in Amsterdam doet Forum voor Democratie onder eigen naam mee aan de raadsverkiezingen. De hoofdstad is volgens de partij het ‘hoofdkwartier van het partijkartel’ dat het wil bestrijden. Bij de Kamerverkiezingen van maart jongstleden haalde ze in Amsterdam 1,2 procent van de stemmen. Dat percentage ligt onder de landelijke score (1,8 procent), maar bij de raadsverkiezingen zou daarmee een zetel in het vizier komen.

In Rotterdam deed Forum voor Democratie het bij de Kamerverkiezingen beter, met 1,8 procent van de stemmen, maar toch mikt de partij hier niet op een eigen raadszetel, om ‘versnippering op rechts’ voorkomen. Behalve Leefbaar Rotterdam doet in 2018 voor het eerst ook de PVV mee in Rotterdam, terwijl er in Amsterdam rechts van de VVD geen andere partijen meedoen.

Elitair imago

De combinatie van Forum voor Democratie met zijn elitaire imago en het volkse Leefbaar Rotterdam ligt niet in alle opzichten voor de hand. Leefbaar kan de steun van Forum goed gebruiken in de slag met de PVV om de rechtse Rotterdammer, maar Leefbaar-voorzitter Robert Simons benadrukt het zakelijke karakter van de deal. “Wij zijn een brede volkspartij van en voor Rotterdammers en zullen dat ook altijd blijven.”

Tegelijkertijd zien de twee partijen genoeg inhoudelijke raakvlakken. Ze willen beide de invloed van ‘Den Haag’ op de lokale politiek verminderen en ze zijn voorstander van een gekozen burgemeester en lokale referenda over belangrijke beslissingen. Ook zijn ze het eens over de noodzaak om ‘Nederlandse waarden’ te beschermen en criminaliteit hard aan te pakken.

Samen met Leefbaar Rotterdam gaat Baudet de strijd met PVV aan

In Amsterdam staat FvD wel alleen op het biljet

VK 14.06.2017 ‘Nederland gaat nog veel van ons horen’, sprak Thierry Baudet na de Tweede Kamerverkiezingen drie maanden geleden. Met de wind in de zeilen en twee zetels op zak zag de voorman van Forum voor Democratie kansen bij de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Ook lokaal moet het ‘partijkartel’ immers worden doorbroken.

Die praktijk blijkt weerbarstiger dan gedacht. Alleen Amsterdammers kunnen in maart op de partij stemmen, maakte Baudet donderdag bekend. Geen Forum voor Democratie dus in Almelo, waar de partij tijdens de verkiezingscampagne aankondigde af te rekenen met de ‘structurele werkloosheid en armoede’ in de stad. Het blijkt te moeilijk om voldoende sterke kandidaten te vinden die de idealen van de jonge partij kunnen vertegenwoordigen op lokaal niveau. ‘Je wilt niet de verkeerde mensen in huis halen’, licht Baudet toe.

Vrijages

In plaats daarvan kiest FvD ervoor zittende partijen te steunen die zich hebben bewezen op lokaal niveau. Welke vrijages er nog meer gaande zijn is onbekend, maar donderdag onthulde Baudet de eerste alliantie: in Rotterdam gaan FvD’ers volgend jaar langs de deuren om Leefbaar in het zadel te houden als de grootste partij in de gemeente (drie wethouders, veertien raadsleden).

Baudet biedt Leefbaar-voorman Joost Eerdmans de steun van ‘ons enorme sociale-medianetwerk’ aan. ‘En we hebben honderden actieve leden in Rotterdam die campagne kunnen voeren.’ Als wederdienst voert Leefbaar Rotterdam bij de Provinciale Statenverkiezingen van 2019 campagne voor Forum voor Democratie.

PVV

Sørensen heeft zich van de PVV afgekeerd en schuift Baudet naar voren als de nieuwe Fortuyn

Baudet zal hopen dat de achterban van Leefbaar door deze samenwerking voor hem kiest. Andersom geldt hetzelfde voor Eerdmans. Meer dan het uitruilen van vrijwilligers schuilt de kracht van hun pact in het vertrouwen dat de twee politici in elkaar uitspreken.

Samen hopen ze de aanval van de PVV af te slaan. De partij van Geert Wilders heeft zich voorgenomen om in Rotterdam en ongeveer zestig andere gemeenten aan de gemeenteraadsverkiezingen mee te doen. Op eigen houtje. ‘Wilders is niet zo van het samenwerken’, zegt politiek historicus Koen Vossen, verbonden aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Volgens Vossen hebben Leefbaar en de PVV in het verleden meerdere keren met elkaar geflirt, zonder resultaat. ‘In 2004 leek het erop dat ze zouden samenwerken, Eerdmans en Wilders zijn ook later nog wel uit eten geweest. Uiteindelijk is Ronald Sørensen de enige verbindende factor geweest.’ De oprichter van Leefbaar Rotterdam zat voor die partij in de gemeenteraad en later namens de PVV in de Eerste Kamer. Inmiddels heeft Sørensen zich van de PVV afgekeerd en schuift hij Baudet naar voren als de nieuwe Fortuyn.

  Geert Wilders   ✔@geertwilderspvv

Zo zo samen tegen Wilders.
De angst regeert bij Eerdmans!

Maar het zal niet helpen: de PVV gaat Rotterdam veroveren! #PVV#Rotterdamhttps://twitter.com/wouterdewinther/status/874863589689110528 …

7:48 AM – 14 Jun 2017

Baudet ontkent dat er sprake is van een verbond tegen de PVV. ‘We willen alleen niet afbreken wat Pim Fortuyn in Rotterdam heeft opgebouwd.’ De PVV is volgens hem van harte welkom om zich eveneens achter Leefbaar Rotterdam te scharen, al is die uitnodiging niet aan Wilders besteed. ‘Zo zo, samen tegen Wilders’, reageerde de PVV-leider donderdagochtend in een tweet met de slotwoorden: ‘De PVV gaat Rotterdam veroveren!’

Vossen, auteur van twee boeken over Wilders, denkt niet dat de samenwerking op de rechterflank de PVV-leider zorgen baart. ‘Bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart was de PVV de tweede partij na de VVD. Leefbaar deed toen weliswaar niet mee, maar toch. Al vind ik het wel een interessante combinatie: het elan van Baudet, samen met de bestuurlijke ervaring van Leefbaar.’ Vossen wijst ook op de risico’s: wat als Leefbaar wordt afgerekend op problemen die in Rotterdam ontstaan? Wat als Baudet en collega-Kamerlid Theo Hiddema mot krijgen met Leefbaar?

Amsterdam

Als het zelfverklaarde ‘vlaggenschip van de renaissancevloot’ belooft Forum voor Democratie lokale partijen een duwtje in de rug bij de gemeenteraadsverkiezingen. Baudet noemt zijn partij ‘het lijntje naar Den Haag’ voor lokale partijen die meer gedaan willen krijgen. ‘Bijvoorbeeld als ze protesten willen organiseren tegen AZC’s (asielzoekerscentra, red.). Als we elkaar helpen, kunnen we in korte tijd een enorm netwerk opbouwen.’

Dat FvD het wel aandurft om in Amsterdam op het stembiljet te staan noemt hij een bewuste keuze. Volgens hem is de stad met alle maatschappelijke organisaties die er zijn gevestigd, ‘het hoofdkwartier van het kartel’. Een capabele rechtse partij ziet hij er niet, ook omdat de Amsterdamse VVD volgens hem veel te links is geworden. ‘Er is veel werk aan de winkel in Amsterdam. Dus daar pakken we het zelf op.’

Volg en lees meer over:  PVV   POLITIEK   POLITIEKE PARTIJEN  LEEFBAAR ROTTERDAM   FORUM VOOR DEMOCRATIE   NEDERLAND  GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

Verbond tussen Forum en Leefbaar Rotterdam

NU 14.06.2017 De landelijke partij Forum voor Democratie en de lokale partij Leefbaar Rotterdam slaan de handen ineen en gaan elkaar helpen bij campagnes. Dat maken de lijsttrekkers Thierry Baudet en Joost Eerdmans bekend in De Telegraaf van woensdag.

“Met dit alliantiemodel bundelen we de krachten”, zegt Baudet. Volgens hem delen beide partijen dezelfde uitgangspunten en heeft Forum honderden leden in Rotterdam. “Die kunnen allemaal Leefbaar Rotterdam versterken”, stelt hij.

Eerdmans van Leefbaar Rotterdam laat weten dat de samenwerking geen reactie is op het besluit van de PVV om mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. “Ik geloof niet in versnippering op rechts, ik geloof in samenwerking.”

Wel zegt Eerdmans niet goed te begrijpen waarom de PVV in Rotterdam wil meedoen. ”Ik zou zeggen: kies een andere stad waar veel meer te doen is.” Forum voor Democratie, dat ook met andere lokale partijen wil samenwerken, doet volgend jaar lokaal alleen mee in Amsterdam.

Zie ook: Forum voor Democratie wil in gemeenteraden

Lees meer over: Forum voor DemocratieLeefbaar Rotterdam

Forum voor Democratie wil in gemeenteraden

NU 21.03.2017 Forum voor Democratie, dat vanuit het niets twee zetels won bij de verkiezingen, wil ook in gemeenteraden komen. De partij van Thierry Baudet is van plan mee te doen aan de lokale verkiezingen van 21 maart volgend jaar in een aantal nog te bepalen gemeenten.

Dat maakte de FVD dinsdag bekend. ”Nederland gaat nog veel van ons horen”, aldus fractievoorzitter Baudet in een verklaring.

Het partijbestuur gaat nu op een ”rustige en gecontroleerde” manier de organisatie verder uitbouwen met onder meer provinciale afdelingen, een wetenschappelijk instituut en een jongerenafdeling.

In verband met zijn beëdiging als Kamerlid donderdag zal Baudet aftreden als voorzitter van het bestuur van FVD. Paul Frentrop, nu lid van de raad van advies, is benoemd als tijdelijk opvolger. In het najaar houdt de FVD een congres.

Lees meer over: Forum voor Democratie

Baudet wil in gemeenteraden

Telegraaf 21.03.2017 Forum voor Democratie (FVD), dat vanuit het niets twee zetels won bij de verkiezingen, wil ook in gemeenteraden komen. De partij van Thierry Baudet is dan ook van plan mee te doen aan de lokale verkiezingen van 21 maart volgend jaar in een aantal nog te bepalen gemeenten.

Dat maakte de FVD dinsdag bekend. „Nederland gaat nog veel van ons horen”, aldus fractievoorzitter Baudet in een verklaring. Het partijbestuur gaat nu op een „rustige en gecontroleerde” manier de organisatie verder uitbouwen met onder meer provinciale afdelingen, een wetenschappelijk instituut en een jongerenafdeling.

In verband met zijn beëdiging als Kamerlid donderdag zal Baudet aftreden als voorzitter van het bestuur van FVD. Paul Frentrop, nu lid van de raad van advies, is benoemd als tijdelijk opvolger. In het najaar houdt de FVD een congres.

LEES MEER OVER; TWEEDE KAMER THIERRY BAUDET FVD FORUM VOOR DEMOCRATIE

 PVV 

MP Geert Wilders.

video

zie ook: Geert Wilders PVV – Aftrap gemeenteraadsverkiezingen 2018

lees ook: Geert Wilders PVV – oproep nieuwe gemeenteraadsleden

Wilders presenteert drie vrouwen met migrantenachtergrond op lijst Purmerend

VK 19.07.2017 PVV-leider Geert Wilders heeft voor de gemeenteraadsverkiezingen in Purmerend gekozen voor drie vrouwelijke kandidaten met een migrantenachtergrond. Dat valt op, omdat de huidige gemeenteraad van Purmerend voor bijna tachtig procent bestaat uit witte mannen van middelbare leeftijd die de VVD, PvdA, CDA, D66 en de Stadspartij vertegenwoordigen. De overige raadsleden zijn witte vrouwen.

View image on Twitter

   Geert Wilders   ✔@geertwilderspvv

Drie topkandidaten voor de nieuwe fractie van de PVV in Purmerend!

Succes Shirley, Zayhira en Nicole!

3:08 PM – 18 Jul 2017

Twitter Ads info and privacy

Wilders twitterde een foto van het drietal gisteren rond met de kop ‘Drie topkandidaten’. Sindsdien is een levendige discussie op internet ontstaan waarin vooral PVV-aanhangers benadrukken dat ‘linkse mensen wel verbaasd zullen zijn’ dat ook mensen met een migrantenachtergrond blijkbaar thuishoren bij de PVV.

‘Nu al meer getinte fractieleden dan de hele SP en GroenLinks bij elkaar’, twittert bijvoorbeeld B. Van Nederland, die volgens zijn twitterprofiel ‘de islam en zijn helpers haat’. Ook de sites van de rechtse omroepPowned en de rechtse opiniesite The Post Online benadrukken dat de keuze van Wilders diverser en kleurrijker is dan die van alle andere partijen in de gemeenteraad van Purmerend.

Alleen voornamen bekend

18 Jul  Geert Wilders   ✔@geertwilderspvv

Drie topkandidaten voor de nieuwe fractie van de PVV in Purmerend!

Succes Shirley, Zayhira en Nicole! pic.twitter.com/6pMeCj6dLN

  B.van Nederland 🇳🇱 @mijzelf01

@Wil22338306 nu al meer ‘getinte’ fractieleden dan het hele GroenLinks en SP bij elkaar…

5:31 PM – 18 Jul 2017

Van de drie PVV kandidaat-gemeenteraadsleden zijn alleen de voornamen bekendgemaakt: Shirley, Zayhira en Nicole. Op de foto zijn drie jonge dames te zien met een Afrikaans, Aziatisch en een gemixt uiterlijk. Van Zayhira is bekend dat zij eerder actief was voor de Stadspartij van Purmerend.  Ze zou op haar vijfde uit Curaçao naar Nederland zijn gekomen.

De PVV-Statenfractie van Noord-Holland, die onder meer de kandidaten voor de gemeenteraad in Purmerend selecteert, wil verder geen toelichting geven over de achtergrond en kwaliteiten van de vrouwen en waarom de keuze op hen is gevallen. De woordvoerder van Wilders is vooralsnog onbereikbaar voor commentaar.

Achterban overwegend positief

   18 Jul  >Geert Wilders   ✔@geertwilderspvv

Drie topkandidaten voor de nieuwe fractie van de PVV in Purmerend!

Succes Shirley, Zayhira en Nicole! pic.twitter.com/6pMeCj6dLN

   John Crusade @Crusader_NL

Succes dames. Goed om ook mensen met een kleurtje bij de PVV te zien. Het gaat inderdaad niet om de kleur maar om wat je wilt met NL.  5:33 PM – 18 Jul 2017

De achterban van de PVV, die doorgaans geen blad voor de mond neemt op Twitter, reageert overwegend positief op de keuze voor het drietal. ‘Ik vind dit top’, schrijft de een. ‘Succes dames. Goed om ook mensen met een kleurtje bij de PVV te zien. Het gaat inderdaad niet om de kleur, maar om wat je wilt met NL.’

De PVV wil tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 meedoen in zestig gemeenten. Het lokale nieuwsplatform ‘Regio Purmerend`peilde dat de partij in die stad negen zetels zou kunnen behalen bij de volgende verkiezingen. Op dit moment is de PVV alleen nog in de steden Den Haag en Almere vertegenwoordigd.

Volg en lees meer over:  NOORD-HOLLAND   GEERT WILDERS   PVV   NEDERLAND   POLITIEKE PARTIJEN  POLITIEK

PVV;

Wilders presenteert drie vrouwen met migrantenachtergrond op lijst Purmerend

Wilders protesteert tegen benoeming van Marcouch in ‘Arnhemmistan’

Selectie gemeenteraadsleden PVV in volle gang

Commentaar: leiderschapsmodel Wilders zal kraken door lokale uitbreiding PVV

BEKIJK HELE LIJST

Geert Wilders maakt lokale start in Rucphen NOS 13.04.2017

Wilders wil kandidaat-raadsleden werven: ‘Brabant weer van ons’ Elsevier 13.04.2017

Deelname PVV vergroot polarisatie Rotterdamse politiek Trouw 03.04.2017

PVV wil in zeven gemeenten meedoen aan gemeenteraadsverkiezingen 2018 VK 01.04.2017

PVV wil ook meedoen aan gemeenteraadsverkiezingen Rotterdam NU 01.04.2017

Wilders wil meedoen in R’dam Telegraaf 01.04.2017

In Rotterdam wil PVV strijd aangaan met DENK  Elsevier 01.04.2017

PVV wil meedoen in Twente Telegraaf 31.03.2017

PVV wil meedoen aan gemeenteraadsverkiezingen in Urk en Twente

NU 31.03.2017 De PVV wil volgend jaar in Urk en de Twentse gemeenten Enschede, Almelo en Twenterand meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen.

PVV-leider Geert Wilders heeft dat vrijdag bevestigd na berichtgeving door de krant Tubantia.

“We hebben inderdaad de wens en intentie daar mee te doen en als we voldoende kandidaten hebben gaan we er ook meedoen”, aldus Wilders.

Langzaam wordt zo duidelijk in welke plaatsen de partij van Wilders wil proberen in de gemeenteraad te komen. In december zei Wilders al dat de PVV in 2018 in zoveel mogelijk gemeenten mee wil gaan doen. De PVV zit momenteel alleen in Den Haag en Almere in de gemeenteraad.

Lees meer over: PVV Geert Wilders

Liberale Volkspartij Roermond (LVR) 

Voor corruptie veroordeelde Van Rey gaat weer voor raadszetel Roermond

NU 30.03.2017 Jos van Rey is in 2018 opnieuw verkiesbaar voor de gemeenteraad van Roermond. De wegens corruptie veroordeelde 71-jarige politicus is lijstduwer voor de tienkoppige fractie van de Liberale Volkspartij Roermond (LVR). Hij verwacht met voorkeurstemmen terug te keren in de gemeenteraad.

Tegen van Rey loopt een hoger beroep na een veroordeling wegens corruptie. Eerder veroordeelde de rechtbank hem tot een taakstraf van 240 uur.

Van Rey geeft zichzelf desondanks goede kansen voor de verkiezingen. Voor de Midden-Limburgse regionale omroep TVellef zei hij donderdagavond dat er in oktober een boek over hem uit komt. “Dat zal helderheid brengen”, zei hij.

De LVR werd in 2013 opgericht nadat de VVD zich afkeerde van Van Rey. De LVR zit als enige partij in de oppositie in Roermond. De andere partijen willen niet met Van Rey in een coalitie zitten. Lijsttrekker voor de komende verkiezingen voor de LVR is fractievoorzitter Dré Peters.

Zie ook: Meerderheid raad Roermond wil dat raadslid Jos van Rey vertrekt

Lees meer over: Jos van Rey Roermond

Jos van Rey terug in politiek

Telegraaf 30.03.2017  Jos van Rey is in 2018 opnieuw verkiesbaar voor de gemeenteraad van Roermond. De wegens corruptie veroordeelde 71-jarige politicus is lijstduwer voor de tienkoppige fractie van de Liberale Volkspartij Roermond (LVR). Hij verwacht met voorkeurstemmen terug te keren in de gemeenteraad.

Tegen van Rey loopt een hoger beroep na een veroordeling wegens corruptie. Eerder veroordeelde de rechtbank hem tot een taakstraf van 240 uur. Van Rey geeft zichzelf desondanks goede kansen voor de verkiezingen. Voor de Midden-Limburgse regionale omroep TVellef zei hij donderdagavond dat er in oktober een boek over hem uit komt. ,,Dat zal helderheid brengen’’, zei hij.

De LVR werd in 2013 opgericht nadat de VVD zich afkeerde van Van Rey. De LVR zit als enige partij in de oppositie in Roermond. De andere partijen willen niet met Van Rey in een coalitie zitten. Lijsttrekker voor de komende verkiezingen voor de LVR is fractievoorzitter Dré Peters.

Van Rey is veroordeeld voor corruptie en enkele andere zaken, maar toont geen enkele inkeer, vonden zeven coalitiepartijen uit de gemeenteraad van Roermond vorig jaar september. Zij eisten zijn vertrek.

De AVROTROS en producent Pieter Kuijpers maken eendriedelige tv-serie over de voor corruptie veroordeelde politicus. De serie, die naar verwachting volgend jaar op tv is te zien, is gebaseerd op het boek El Rey, Van Jager Tot Prooi.

LEES MEER OVER; JOS VAN REY ROERMOND

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Advertenties
%d bloggers liken dit: