Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Over de Rooie vanwege het Schaliegas – deel 10 – nasleep

Ik heb het nu echt helemaal voor mekaar !!

Gaswinning in Groningen vanaf medio 2022 op nul

Niet in 2030, maar al in 2022 kan er volgens minister Wiebes worden gestopt met de gaswinning in Groningen. Het voornemen wordt met gejuich ontvangen door Groningers, lokale politici en belangenorganisaties.

Het Rijk sloot vorig jaar een deal met de twee oliemaatschappijen Shell en Exxon, die samen het Groningse gasveld exploiteren, over het beëindigen van de gaswinning in uiterlijk 2030. Die afspraken kosten de schatkist wel zo’n netto 1,7 miljard euro.

Echter, nu de gaskraan al over drie jaar dicht kan, moet de Staat daarbovenop welliswaar 90 miljoen euro extra overmaken om de misgelopen inkomsten van de twee energiereuzen te vergoeden.

Uit eerder onderzoek door de NOS, begin vorig jaar, bleek dat er nog volop mogelijkheden waren om de gaskraan in Groningen verder dicht te draaien, zonder dat de leveringszekerheid in gevaar zou komen. De Gasunie liet begin deze zomer weten toch mogelijkheden te zien om het veilige niveau van 12 miljard kuub dichterbij te brengen.

Op dezelfde dag stemde de Tweede Kamer over een motie, waarin het kabinet werd opgeroepen om zo snel mogelijk dat veilige niveau te halen. Dat nu wordt aangekondigd dat de gaswinning al binnen drie jaar helemaal naar nul kan, zal opnieuw verbazing wekken.

Al eerder verzuchtte de Groningse Commissaris van de Koning, René Paas, tegenover de NOS dat die leveringszekerheid “van elastiek” is. Want telkens bleek het mogelijk om minder gas te winnen, als de omstandigheden of de rechter daarom vroegen. En telkens bleek dat mensen en bedrijven niet in de kou kwamen te zitten.

AD 11.09.2019

Kortom

De gaswinning uit het Groningenveld daalt het komende gasjaar naar 11,8 miljard Nm3. Daarmee komt de winning onder het door Staatstoezicht op de Mijnen geadviseerde niveau van 12 miljard Nm3. Naar verwachting zal de gaswinning in Groningen vanaf medio 2022 op nul uitkomen.

Bij de maximale gaswinning van 12 miljard kubieke meter daalt het risico op aardbevingen in Groningen tot een aanvaardbaar niveau stelt het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). De grens werd gesteld na de zware beving begin 2018 bij Zeerijp.

Het dichtdraaien van de gaskraan © Ministerie van Economische Zaken

Strenge winter

De Tweede Kamer had het kabinet voor de zomer opgeroepen de gaswinning zo snel mogelijk onder dat niveau te brengen.

Wiebes benadrukt wel dat het in het geval van een strenge winter nodig kan zijn dat ook na 2022 nog gas moet worden gewonnen.

Het kabinet heeft besloten om in 2022 helemaal te stoppen met de gaswinning in Groningen. Alleen in een strenge winter gaat de gaskraan in Groningen dus nog een beetje open. Maar nu gebruiken nog vrijwel alle huizen in Nederland in alle winters het Groningengas. Hoe moet dat straks?

AD 12.09.2019

De gasopslag in Norg is een belangrijke schakel in het terugbrengen van de gaswinning

Voor de wijken die al wel de komende jaren helemaal van het gas af gaan, bestaan verschillende alternatieven. Op dit moment wordt in kaart gebracht welke andere verwarmingsbron voor welke wijk het meest geschikt is. In grote steden wordt vooral gekeken naar de ontwikkeling van warmtenetten.

De productie van meer pseudo-Groningengas leidt ertoe dat er minder gas uit Groningen gewonnen hoeft te worden. Naast een hogere inzet van stikstof heeft minister Wiebes ook besloten om de gasopslag Norg te vullen met pseudo-Groningengas waardoor er minder gas uit het Groningenveld nodig is. Ook wordt er meer pseudo-Groningengas naar Duitsland geëxporteerd.

De lagere winning en de inzet van gasopslag Norg hebben ook financiële gevolgen voor de aandeelhouders van NAM, Shell en ExxonMobil. In het vorig jaar gesloten Akkoord op Hoofdlijnen is afgesproken dat bij een substantiële wijziging van de gaswinning nieuwe afspraken worden gemaakt.

De gesprekken daarover zijn naar verwachting volgend voorjaar 2020 afgerond.

Dossier “Gaswinning Groningen”  AD

Dossier Gaswinning NU

Dossier; Gaswinning

Provincie Groningen; Nieuws

lees: Kamerbrief Gaswinningsniveau Groningen in 2019-2020 10.09.2019

lees: Bijlage 1 Advies GTS Finaal advies inzake maatregelen reductie Groningenproductie

lees: Bijlage 2 Advies GTS aanvullende analyse inzet stikstof boven het planmatige niveau

lees: Bijlage 3 SodM advies over veiligheidsimplicaties verdere verlaging van het gaswinningsniveau in het gasjaar 2019-2020

lees: Bijlage 4 Advies ACM 100 procent stikstofinzet

lees: Bijlage 5 Validatie DNV GL

lees: Bijlage 6 Definitief vaststellingsbesluit Groningen gasveld 2019-2020

lees: Bijlage 7 Definitief instemmingsbesluit gasopslag Norg

lees: Bijlage 8 Interim akkoord afbouw gaswinning Groningenveld

lees: Bijlage 9 SEO rapport Verlaging van gaswinning tot beneden het niveau van leveringszekerheid

lees: Kamerbrief Verkenning maatregelen om gaswinning Groningen te verlagen naar 12 miljard Nm3 in het gasjaar 2019-2020 17.06.2019

lees: Bijlage 1 Ontwerp vaststellingsbesluit Groningen gasveld 2019-2020

lees: Bijlage 2 Voorlopig advies over maatregelen om de Groningenproductie te reduceren 11.06.2019

lees: Kamerbrief Stuwmeerregeling Groningen 13.06.2019

lees: Kennisgeving Staatscourant instemmingsbesluit gaswinning Pieterzijl-Oost 12.06.2019

lees ook: Brief Eric Wiebes 03.06.2019

zie ook: Over de Rooie vanwege het Schaliegas – deel 9 – nasleep

zie ook: PvdA over de Rooie vanwege het Schaliegas – deel 8 – nasleep

zie ook: PvdA over de Rooie vanwege het Schaliegas – deel 7 – nasleep

zie ook: PvdA over de Rooie vanwege het Schaliegas – deel 6 – nasleep

zie ook: PvdA over de Rooie vanwege het Schaliegas – deel 5

zie ook: PvdA over de Rooie vanwege het Schaliegas – deel 4

zie ook: PvdA-leider Diederik Samsom over de Rooie vanwege het Schaliegas – deel 3

zie ook: PvdA-leider Diederik Samsom over de Rooie vanwege het Schaliegas – deel 2

zie ook: PvdA-leider Diederik Samsom over de Rooie vanwege het Schaliegas – deel 1

Wiebes: ‘In Groningen hadden we tien jaar eerder moeten ingrijpen’

NOS 14.09.2019 “De Groningse gaswinning is veel te lang doorgegaan, we hadden al tien jaar geleden moeten ingrijpen.” Dat zei minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat vanmiddag tijdens een talkshow in Amsterdam, die werd gehouden voorafgaand aan de opvoering van het toneelstuk GAS.

Ook maakte de minister duidelijk dat de Staat mogelijk nog veel meer dan 90 miljoen euro zal moeten betalen aan Shell en Exxon, als compensatie voor het stopzetten van de gasproductie.

“Het Rijk is hier natuurlijk te lang mee doorgegaan. Dat is niet één kabinet geweest, dat zijn we eigenlijk allemaal geweest. We hadden al tien jaar geleden moeten beginnen met ons te realiseren dat er iets serieus aan de hand was, en we hadden ons tien jaar eerder moeten realiseren dat je het niet aan de oliemaatschappijen kunt overlaten”, zei Wiebes. “We lieten een heel gebied trillen en toch viel het kwartje niet dat dit een publieke verantwoordelijkheid is.”

Onhoudbaar

Vooral het feit dat Groningers hun schade zelf met de NAM moesten regelen, vindt Wiebes achteraf een slechte zaak. “We hadden niet moeten zeggen: zoekt u het maar uit met de NAM, wat in feite de situatie was. Juridisch gezien klopte dat wel, maar maatschappelijk klopt dat niet.”

In de talkshow blikte de minister daarnaast terug op de periode die voorafging aan zijn besluit van deze week om al over drie jaar de gaswinning stop te zetten. Al bij zijn aantreden zag Wiebes de onhoudbaarheid van de situatie in, zegt hij.

“De erfenis aan het begin bemoedigde al niet. Wat we erfden was een schadeafhandeling die geheel stilstond. We hadden een enorme stapel met schademeldingen en er werd niets aan gedaan. De versterkingsoperatie, die echt nodig was, ging als een slak. En er stond in het regeerakkoord dat we nog eeuwig door zouden gaan met de gaswinning in Groningen.”

Wiebes noemde daarom de eerste maanden van zijn ministerschap een “flinke worsteling”. Uiteindelijk besloot hij dat er geen andere redelijke oplossing was dan de gaswinning beëindigen.

Contact kan warmer

Nog steeds is de minister overigens niet tevreden over de afhandeling van de schade. Tijdens dezelfde talkshow beklaagde de Groningse Yvonne Morsselt zich over de manier waarop mensen ook nu nog worden behandeld door schade-experts. Wiebes beaamde dat “het contact inderdaad een stuk warmer kan”.

Een ander probleem in Groningen vormt verder nog altijd de onverkoopbaarheid van huizen en de waardedaling daardoor. Oud-burgemeester Marijke van Beek van de voormalige gemeente Eemsmond (tegenwoordig Het Hogeland) pleitte bij de bijeenkomst voor een waardedalingsregeling voor mensen die hun huis niet kwijtraken.

Bekijk ook;

Kamer hekelt compensatie aan oliebedrijven

AD 12.09.2019 De Tweede Kamer is uiterst kritisch op de 90 miljoen euro die minister Eric Wiebes aan oliebedrijven Shell en Exxonmobil moet betalen om de gaswinning eerder te stoppen.

‘Schandalig’, zegt Sandra Beckerman (SP). Agnes Mulder van regeringspartij CDA vindt het ‘cynisch’. In een debat over de gaswinning in Groningen hekelen vrijwel alle partijen het bedrag dat de staat moet betalen aan de bedrijven om mogelijk al in 2022 te stoppen met de gaswinning.

PvdA-Kamerlid Henk Nijboer wil dat de Kamer de betaling aan de bedrijven blokkeert. De moederbedrijven van de Nederlandse Aardolie Maatschappij hebben volgens hem geen poot om op te staan.

Wiebes zei al eerder dat de betaling hem dwars zat. Maar hij is gebonden aan oude afspraken, benadrukt de minister. ,,Van sommige afspraken kan je later spijt hebben, maar het blijft wel een afspraak.’’ Het blijft ongemakkelijk, erkent Wiebes, maar de bewindspersoon vindt het belangrijker dat hij nu werk kan maken van het verder dichtdraaien van de gaskraan.

Onderhandelingen

De oppositie eist verder dat Wiebes openheid van zaken geeft over de onderhandelingen met Shell en Exxonmobil, die tot dit bedrag hebben geleid. Omdat het bedrag nog niet definitief is, wil Wiebes daar nog niet aan. Na afloop van de onderhandelingen zegt hij zich te willen verantwoorden aan de Kamer.

Het oordeel van de Tweede Kamer over het plan van Wiebes om de gaskraan nog sneller dicht te draaien, is wel overwegend positief. Nu Wiebes een aantal oplossingen heeft gevonden om de gaswinning sneller af te bouwen, moet de focus volgens de Kamer op de operaties liggen die het versterken van gebouwen en woningen in Groningen regelen.

Wiebes: compenseren NAM voelt fout, maar moet

Telegraaf 11.02.2019 Het zit verantwoordelijk minister Eric Wiebes dwars dat het Rijk nog eens 90 miljoen euro kwijt is aan oliemaatschappijen Shell en Exxon om eerder te kunnen stoppen met de gaswinning in Groningen. Maar het kan niet anders, meent hij.

Het Rijk sloot vorig jaar een deal met de twee energiereuzen, die samen het Groningse gasveld exploiteren, over het beëindigen van de gaswinning in uiterlijk 2030. Die afspraken kosten de schatkist netto 1,7 miljard euro. Nu de gaskraan al over drie jaar dicht kan, moet de Staat daarbovenop 90 miljoen euro overmaken om de misgelopen inkomsten te vergoeden.

„Het voelt heel verkeerd, voor mij ook”, zei Wiebes in de talkshow Jinek. Maar „we ontkomen er niet aan om dat te vergoeden. Het kan niet helemaal voor niks.” Als ze het niet eens zouden zijn geworden, was de gaswinning niet versneld teruggeschroefd, bracht Wiebes in herinnering. „En we hebben gezegd: het geld is hier niet beslissend.”

Wiebes: compenseren NAM voelt fout, maar moet

MSN 11.09.2019 Het zit verantwoordelijk minister Eric Wiebes dwars dat het Rijk nog eens 90 miljoen euro kwijt is aan oliemaatschappijen Shell en Exxon om eerder te kunnen stoppen met de gaswinning in Groningen. Maar het kan niet anders, meent hij.

Het Rijk sloot vorig jaar een deal met de twee energiereuzen, die samen het Groningse gasveld exploiteren, over het beëindigen van de gaswinning in uiterlijk 2030. Die afspraken kosten de schatkist netto 1,7 miljard euro. Nu de gaskraan al over drie jaar dicht kan, moet de Staat daarbovenop 90 miljoen euro overmaken om de misgelopen inkomsten te vergoeden.

“Het voelt heel verkeerd, voor mij ook”, zei Wiebes in de talkshow Jinek. Maar “we ontkomen er niet aan om dat te vergoeden. Het kan niet helemaal voor niks.” Als ze het niet eens zouden zijn geworden, was de gaswinning niet versneld teruggeschroefd, bracht Wiebes in herinnering. “En we hebben gezegd: het geld is hier niet beslissend.”

Gaswinning Groningen komend jaar onder 12 miljard Nm3

RO 10.09.2019 De gaswinning uit het Groningenveld daalt het komende gasjaar naar 11,8 miljard Nm3. Daarmee komt de winning onder het door Staatstoezicht op de Mijnen geadviseerde niveau van 12 miljard Nm3. Naar verwachting zal de gaswinning in Groningen vanaf medio 2022 op nul uitkomen.

Dat schrijft minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet neemt een aantal aanvullende maatregelen waardoor de gaswinning nog sneller daalt dan vorig jaar was voorzien.

Volgens netbeheerder Gasunie Transport Services (GTS) leidt dat ertoe dat de winning bij een gemiddelde temperatuur al medio 2022 nihil kan zijn. In het geval van een strenge winter kan het nodig zijn dat ook na 2022 nog gas moet worden gewonnen. Het gasveld wordt daarom pas op een later moment helemaal afgesloten.

Afgelopen zomer zijn aanvullende maatregelen uitgewerkt die het komende gasjaar (oktober 2019 tot oktober 2020) al zorgen voor een extra daling van de winning uit het Groningenveld. Hierbij speelt de inzet van stikstof een sleutelrol.

Door toevoeging van stikstof aan hoogcalorisch gas wordt laagcalorisch gas verkregen, dat ook wel pseudo-Groningengas wordt genoemd. De productie van meer pseudo-Groningengas leidt ertoe dat er minder gas uit Groningen gewonnen hoeft te worden.

Naast een hogere inzet van stikstof heeft minister Wiebes ook besloten om de gasopslag Norg te vullen met pseudo-Groningengas waardoor er minder gas uit het Groningenveld nodig is. Ook wordt er meer pseudo-Groningengas naar Duitsland geëxporteerd.

Met de extra maatregelen geeft het kabinet invulling aan de belofte om alles te doen om de gaswinning zo snel mogelijk te beëindigen. De versnelde afbouw en de aanvullende maatregelen brengen wel financiële consequenties met zich mee.

Zo leidt de verlaging naar 11,8 miljard Nm3 tot 400 miljoen euro minder aardgasbaten op de rijksbegroting komend jaar. De lagere winning en de inzet van gasopslag Norg hebben ook financiële gevolgen voor de aandeelhouders van NAM, Shell en ExxonMobil.

In het vorig jaar gesloten Akkoord op Hoofdlijnen is afgesproken dat bij een substantiële wijziging van de gaswinning nieuwe afspraken worden gemaakt.

De gesprekken daarover zijn naar verwachting volgend voorjaar afgerond. In afwachting daarvan is voor de kosten van gasopslag Norg en de lagere winning een voorlopig bedrag van 90 miljoen euro afgesproken dat later wordt verrekend. Met deze afspraak kan de gaswinning dalen naar 11,8 miljard Nm3.

Documenten;

Kamerbrief – Gaswinningsniveau Groningen in 2019-2020

Kamerstuk: Kamerbrief | 10-09-2019

Zie ook

Waarom kan de gaswinning in Groningen nu wel naar nul?

NOS 10.09.2019 Het blijkt nu toch mogelijk om de gaskraan in Groningen eerder dicht te draaien. In 2022 stopt de winning in Groningen, op mogelijk een enkele koude winter na. Komend gasjaar (2019-2020) duikt de winning volgens minister Wiebes onder de 12 miljard kuub, iets waar het Staatstoezicht op de Mijnen vanwege de veiligheid in Groningen in 2013 voor het eerst om vroeg.

Een jaar eerder, in 2012, werd Groningen getroffen door de zwaarste aardbeving als gevolg van de gaswinning. Een overzicht:

Video afspelen

Gaswinning Groningen: van goudmijn tot hoofdpijn

De laatste jaren is er door Groningers en veel politieke partijen voortdurend gevraagd of de winning sneller naar beneden kon. Het antwoord was vrijwel steeds hetzelfde: we kunnen niet zomaar minderen, want we kunnen mensen in binnen- en buitenland niet in de kou laten zitten. Niet alleen gebruiken vrijwel alle huizen in Nederland het gas uit Groningen, ook veel bedrijven en miljoenen mensen in landen als Duitsland en België zijn ervan afhankelijk.

De zogenoemde leveringszekerheid zou in het geding komen, als de winning te snel werd teruggebracht naar een veiliger en dus lager niveau. Waarom kan het nu dan toch wel?

90 miljoen

Om te beginnen heeft het kabinet nieuwe afspraken kunnen maken met Shell en Exxon, de eigenaren van het gas in Groningen. Kern van de afspraak is dat de gasopslag bij Norg niet meer wordt gebruikt om Groningengas in op te slaan voor piekperiodes. In plaats daarvan wordt buitenlands gas opgeslagen, zodat de hoeveelheid Groningengas sneller naar beneden kan. Deze afspraak kost 90 miljoen euro, blijkt uit de brief die minister Wiebes vandaag naar de Kamer stuurde.

Vanwege de historische samenwerking bij de gaswinning in Groningen, kan de Staat niet zomaar in zijn eentje besluiten nemen. Als de minister van Economische Zaken iets wil veranderen, moet hij in overleg met Shell en Exxon.

Wiebes zegt daarover: “Sinds eind mei hebben de minister van Financiën en ik intensief onderhandeld met Shell en ExxonMobil”. In een voorlopig akkoord zijn afspraken gemaakt over het gebruik van de gasopslag in Norg.

De gasopslag in Norg is een belangrijke schakel in het terugbrengen van de gaswinning ANP

Decennialang was de opdracht aan Shell en Exxon, die samenwerken in de NAM, juist om met het gas zoveel mogelijk geld te verdienen. Het grootste deel van de opbrengst ging direct naar de staatskas. Pas sinds enkele jaren mag er niet meer gas gewonnen worden dan voor de leveringszekerheid noodzakelijk is. Maar over welke hoeveelheid het dan precies ging, daarover bestond vaak onduidelijkheid.

Uit eerder onderzoek door de NOS, begin vorig jaar, bleek dat er nog volop mogelijkheden waren om de gaskraan in Groningen verder dicht te draaien, zonder dat de leveringszekerheid in gevaar zou komen. De Gasunie liet begin deze zomer weten toch mogelijkheden te zien om het veilige niveau van 12 miljard kuub dichterbij te brengen. Op dezelfde dag stemde de Tweede Kamer over een motie, waarin het kabinet werd opgeroepen om zo snel mogelijk dat veilige niveau te halen.

Dat nu wordt aangekondigd dat de gaswinning al binnen drie jaar helemaal naar nul kan, zal opnieuw verbazing wekken. Al eerder verzuchtte de Groningse Commissaris van de Koning, René Paas, tegenover de NOS dat die leveringszekerheid “van elastiek” is. Want telkens bleek het mogelijk om minder gas te winnen, als de omstandigheden of de rechter daarom vroegen. En telkens bleek dat mensen en bedrijven niet in de kou kwamen te zitten.

Geen minimum gewonnen

Opmerkelijk waren de opmerkingen van gasleverancier GasTerra, eerder deze zomer. Het bedrijf, waarin Shell, Exxon en de Nederlandse Staat samenwerken, is groothandelaar in aardgas en de enige afnemer van het Groningengas. Het bedrijf liet weten nooit de opdracht te hebben gekregen om zo min mogelijk gas te winnen, maar in plaats daarvan altijd onder een afgesproken maximum te zijn gebleven.

“Onder oud-minister Kamp kregen wij altijd te horen dat er een maximum-hoeveelheid Groningengas mocht worden gewonnen”, aldus een woordvoerder van GasTerra. “Wij moesten er dus samen met de producent voor zorgen dat we daar onder bleven zitten. Dat is een andere opdracht dan zo weinig mogelijk verkopen. Een productiemaximum is iets heel anders dan streven naar een minimum.”

Die opmerking wekte verontwaardiging bij sommige Kamerleden. Ze verweten het handelsbedrijf dat het niet zelf, op basis van vragen in de Tweede Kamer, de conclusie heeft getrokken minder gas te verkopen. In de Tweede Kamer zijn de afgelopen jaren meer dan duizend Kamervragen gesteld en ontelbaar veel debatten gevoerd over de gaswinning in Groningen.

Minister Wiebes verwees vandaag naar het kabinetsbesluit van maart vorig jaar: toen werd besloten om de gaskraan in 2030 helemaal te sluiten. “Ik heb ook gezegd dat ik alles op alles zet om alle mogelijkheden te benutten om die gaswinning zo snel mogelijk naar nul te krijgen. En dat is wat ik doe.”

Bekijk ook;

Blijdschap om versneld einde gaswinning, maar ook ‘Groningse nuchterheid’

NOS 10.09.2019 Niet in 2030, maar al in 2022 kan er volgens minister Wiebes worden gestopt met de gaswinning in Groningen. Het voornemen wordt met gejuich ontvangen door Groningers, lokale politici en belangenorganisaties – al zijn er ook bedenkingen:

Video afspelen

Groningers over beslissing Wiebes: ‘Eerst zien en dan geloven’

Voorzitter Derwin Schorren van de Groninger Bodem Beweging is vooral “hartstikke blij” en spreekt van een historische dag. “Al tientallen jaren wordt hier gas gewonnen, vanaf 1983 zijn hier bevingen, en de laatste jaren is hier een hoop ellende ontstaan door de bevingen en de manier waarop die worden afgehandeld.”

Aan de bevingen komt nu een einde, verwacht hij. “De gaskraan dichtdraaien zal betekenen dat de bevingen zullen stoppen en dat mensen weer opgelucht adem kunnen halen en kunnen nadenken over hun toekomst.”

‘Belangrijke stap gezet’

Bé Schollema, wethouder in Loppersum, waar in 2012 de zwaarste aardbeving ooit gemeten in Noord-Nederland heeft plaatsgevonden, is blij met het besluit. Al denkt hij niet dat de problemen snel zullen stoppen. “Wij merken hier dat ondanks dat hier al een tijd geen gas meer wordt gewonnen, de bevingen nog altijd plaatsvinden. Toch moet de gaswinning om het probleem definitief op te lossen wel naar nul en daarin is vandaag een belangrijke stap gezet.”

Ook wijst hij op de huidige problemen die er zijn met het versterken van huizen en het uitkeren van schadevergoedingen. “De problematiek achter de voordeuren in Loppersum wordt ook door het komende jaar de gaswinning al te verlagen niet anders. Ze zitten te wachten op versterking of schadeherstel, dat is iets wat in het hier en nu door een aannemer moet gebeuren.”

De Groningse gedeputeerde Tjeerd van Dekken noemt het een historisch besluit. “Het is een goed plan, maar het moet wel eerst nog worden uitgevoerd. We houden de vinger heel erg stevig aan de pols. Er hoort wel enige Groningse nuchterheid bij, we hebben ellende zat gehad.”

Minister Wiebes lichtte het besluit vanmiddag zo toe:

Video afspelen

Wiebes: gaswinning Groningen volgend jaar onder 12 miljard

Bekijk ook;

Groningers blij en voorzichtig na gasbesluit

Telegraaf 10.09.2019 In gasprovincie Groningen is dinsdag positief gereageerd op het nieuws vanuit Den Haag dat de gaskraan er vermoedelijk al in 2022 in plaats van 2030 helemaal dicht kan. Bovendien kan volgend jaar de winning onder de 12 miljard kuub komen. Dat sinds jaren veelbesproken volume wordt gezien als een voor de veiligheid ’aanvaardbaar’ niveau. „Goed nieuws, maar de versterking moet doorgaan”, stelt het provinciebestuur in een eerste reactie.

Gedeputeerde Henk Staghouwer (ChristenUnie) reageert op het oude provinciehuis aan het Martinikerkhof in Groningen positief. Hij benadrukt echter prompt dat gemaakte afspraken met Den Haag overeind blijven. „We zitten er bovenop. We zijn al hard aan het werk. Zekerheid voor de Groningers hoort erbij. De afspraken die gemaakt zijn over het versterken, daar houden we ze aan! De afspraken zijn leidend.”

’Blijf nuchter’

Ook gedeputeerde Tjeerd van Dekken (PvdA) stelt namens de provincie dat er nog veel werk te doen is voor het echt zover is. „Het naar nul gaan is goed nieuws, dit na alle druk dat te doen. Het is ook geadviseerd. Er is nog een hele pens werk te verrichten. Ik ben vandaag niet blij, het is geen euforische dag. Ik blijf nuchter. We zijn nog niet van de problemen af.”

Gedupeerde Ger Warink uit Loppersum is al jarenlang dag in dag uit bezig met de gevolgen van gaswinning. Zo raakte zijn woning- en winkelpand ernstig beschadigd. Warink laat het nieuws bezinken. Het klinkt allemaal goed, maar hoe gaat het in de praktijk? „Wat is het addertje onder het gras voor de Groningers? Kan het allemaal nu ineens wel?”, vraagt hij zich af. „Stopt de versterking in de regio dan ook? Want dat is immers niet meer nodig dan, zal de redenering zijn.”

Dat is een gevoelig punt in het gasgebied, waar duizenden panden schade leden. Groningers snakken naar vlot schadeherstel. Warink: „En waar komt straks het gas vandaan? Gaan we als Groningers nog meer betalen? Dan worden we twee keer gepakt. Mijn gaslasten zijn namelijk al gestegen door het afbouwen van de gaswinning hier.”

Belangenbehartiger voor Groningers Annemarie Heite uit Bedum noemt het nieuws ’fantastisch’. Ze weet echter dat gedupeerden zich zorgen blijven maken, juist over de toekomst van eerder gemaakte afspraken rondom afwikkelen van schade en herstel. „Daar krijg ik veel reacties over van bezorgde gedupeerden. Gaat de versterking nog door? We wachten maar af… Voor veel mensen betekent het weer onzekerheid, net zoals dat na eerdere grote besluiten ook ontstond. Wat doet dat met de mensen?”

Belangenvereniging Groninger Bodem Beweging (GBB) noemt de laatste berichten ’historisch’: „Meer dan zestig jaar is hier gas gewonnen. En de laatste jaren is er heel veel ellende door de bevingen. Natuurlijk zijn wij blij dat dit stopt.”

Bekijk ook:

Gaswinning Groningen onder 12 miljard kuub 

Bekijk ook:

NAM: versnelde afbouw niet verrassend 

Fractievoorzitter Bart van der Werf van Forum voor Democratie (FvD) in Provinciale Staten van Groningen was dinsdag verbaasd dat de ’datum zo naar voren getrokken is’. „Onze import moet natuurlijk flink omhoog. Maar er is voldoende aanbod uit het buitenland. Wij pleiten daar al langer voor. Aardgas is een zeer schone en betrouwbare bron van energie.”

Van der Werf: „We gaan er vanuit dat de aardbevingsproblematiek niet direct zal stoppen. Noch ontslaat deze stap van de regering het bieden van een solide oplossing voor de schade. „Tevens is de regering wat hem betreft „aan zet om de belachelijke belastingen te verlagen die we op onze energie betalen.”

Zijn ook in Groningen succesvol debuterende FvD stelde rondom de laatste verkiezingen als enige partij dat gaswinning door kon gaan. Dit onder voorwaarde dat Groningers ruimhartig gecompenseerd worden. „Het is natuurlijk vreselijk dat de Nederlandse regering bewust een rommel maakt van de schadeafhandeling. Nu gaan ze in blinde paniek ook nog eens de gaskraan vervroegd dichtdraaien, terwijl dat de aardbevingen helemaal niet zal stoppen”, benadrukt Forum dinsdag.

FvD zegt over het gas dat nu in de bodem blijft: „Ze laten een zeer schone voorraad energie liggen en geld waarmee we de Groningers kunnen helpen. Het lijkt erop alsof ze Groningen een dienst willen bewijzen met deze stap. Maar een fatsoenlijke compensatie voor de schade is voor de Groninger veel belangrijker.”

Bekijk meer van; gaswinning groningen nederlandse aardolie maatschappij (nam)

Als Gronings gas wegvalt, hoe verwarmen we dan straks onze huizen?

NOS 10.09.2019 Het kabinet heeft besloten om in 2022 helemaal te stoppen met de gaswinning in Groningen. Alleen in een strenge winter gaat de gaskraan in Groningen nog een beetje open. Maar nu gebruiken nog vrijwel alle huizen in Nederland in alle winters het Groningengas. Hoe moet dat straks?

Gas uit Groningen was lange tijd zo vanzelfsprekend als water uit de kraan. Maar de aardbevingen in Groningen en klimaatverandering hebben het gebruik van het gas als verwarmingsbron ter discussie gesteld. Veel gemeenten zijn nu al bezig met het maken van plannen om wijken van het aardgas af te halen. Uiterlijk eind 2021 komen de gemeenten met een Transitievisie Warmte, waarin staat hoe en op welke termijn dat moet gebeuren. In dat plan moeten ook alternatieven en de kosten voor huiseigenaren in kaart worden gebracht.

Ander gas

De grote meerderheid van de huizen in Nederland blijft nog langer gas gebruiken. In het Klimaatakkoord staat dat in 2030 de eerste anderhalf miljoen woningen van het gas af moeten zijn. Het grootste deel van de ruim 7,5 miljoen Nederlandse huizen blijft dus veel langer met gas verwarmd worden. Niet langer afkomstig uit Groningen, maar uit andere gasvelden.

Nederland heeft – op land en zee – nog honderden andere locaties waar gas wordt gewonnen. Die velden zijn veel kleiner dan het Groningse, want dat is nog altijd het grootste gasveld in de EU (toen het ontdekt werd was het zelfs het grootste van de wereld). Ook kan Nederland gas importeren, bijvoorbeeld uit Noorwegen. Maar zowel het buitenlandse gas als dat uit de kleine velden heeft een andere samenstelling dan het Groningengas.

Dat betekent dat het niet altijd meteen te gebruiken is voor de cv-ketel thuis. Sommige ketels kunnen ermee overweg; in andere gevallen zal het moeten worden gemengd met stikstof, waarna het ‘pseudo-Groningengas’ wordt genoemd. Dat mengen met stikstof gebeurt de afgelopen jaren al steeds meer, blijkt uit gegevens van de Gasunie. De hoeveelheid buitenlands gas die jaarlijks geschikt gemaakt kan worden voor huishoudens is gestegen van 4,8 miljard kuub in 2014 naar bijna 29 miljard kuub gas vorig jaar. Ook bouwt de Gasunie een nieuwe stikstoffabriek in Zuidbroek, die naar verwachting in 2022 klaar is.

Gasopslag Norg

In het nieuwe besluit van het kabinet speelt daarnaast de gasopslag in het Drentse Norg een belangrijke rol. “Om te borgen dat Norg met ingang van komend gasjaar al bijdraagt aan een verdere reductie en een zo snel mogelijke volledige beëindiging van de winning, (…) krijgt GasTerra de opdracht om Norg komend gasjaar te vullen met pseudo-Groningengas”, staat te lezen in de brief van minister Wiebes.

“Ervan uitgaande dat Norg structureel op deze wijze wordt ingezet, kan de gaswinning vanaf medio 2022 naar nagenoeg nul”, zo wordt gezegd. Alleen in een koude winter is dan mogelijk nog gas uit Groningen nodig. In de komende maanden gaat Wiebes bekijken wanneer het Groningenveld helemaal op slot kan.

De gasopslag in Norg is een belangrijke schakel in het terugbrengen van de gaswinning ANP

Voor de wijken die al wel de komende jaren helemaal van het gas af gaan, bestaan verschillende alternatieven. Op dit moment wordt in kaart gebracht welke andere verwarmingsbron voor welke wijk het meest geschikt is. In grote steden wordt vooral gekeken naar de ontwikkeling van warmtenetten.

In andere gebieden wordt gekeken naar alternatieven als een (hybride) warmtepomp, infraroodpanelen of geothermie. Ook kan in het bestaande gasnet gebruik worden gemaakt van groen gas (biogas), of waterstof. Op allerlei plekken in Nederland wordt met de verschillende alternatieven geëxperimenteerd.

Bekijk ook;

Gaswinning Groningen onder 12 miljard kuub

Telegraaf 10.09.2019 De gaswinning in Groningen duikt komend gasjaar onder de cruciale grens van 12 miljard kuub. Naar verwachting stopt de winning bijna helemaal vanaf 2022. Daarmee gaat het dichtdraaien van de gaskraan veel sneller dan gepland. Dat meldt minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat).

Het was de bedoeling dat in 2020 nog 16 miljard kuub gas uit de grond zou worden gehaald.

Afgelopen voorjaar, na een stevige aardbeving bij Westerwijtwerd, drongen het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en de Tweede Kamer aan op een nog snellere afbouw van de winning. De toezichthouder oordeelde dat 12 miljard kuub een ’aanvaardbaar niveau’ is.

Moeilijk

Minister Wiebes gaf aan dat het voor komend gasjaar, dat loopt van oktober 2019 tot oktober 2020, nog moeilijk zou worden om het winningsniveau onder de 12 miljard kuub te krijgen.

Door extra maatregelen kan het nu sneller. Zo gaat Nederland meer gas importeren en geschikt maken voor onze cv-ketels. Ook wil Wiebes meer gas opslaan in Norg voor een eventuele koude winter.

Eric Wiebes werd in Groningen met de nodige boosheid onthaald.

Eric Wiebes werd in Groningen met de nodige boosheid onthaald. Ⓒ ANP

De gaswinning in het Groningerveld kan door de extra maatregelen mogelijk al in 2022 helemaal stoppen. In de oorspronkelijke planning werd rekening gehouden met 2030. Aan de snellere afbouw van Gronings gas hangt wel een prijskaartje. De lagere opbrengst scheelt de staat vierhonderd miljoen euro aan inkomsten.

Cruciaal

De grens van 12 miljard kuub heeft een historische lading in Groningen. Al jaren pleiten actiegroepen en verschillende politieke partijen voor dit winningsniveau.

Het SodM adviseerde in 2018 na de beving in Zeerijp ook al om de winning terug te brengen tot deze cruciale grens, maar tot ieders verbazing kondigde minister Wiebes aan om de gaskraan in Groningen stapsgewijs helemaal dicht te draaien

Bekijk meer van; gas gaswinning groningen staatstoezicht op de mijnen (sodm)

Gaswinning Groningen stopt al in 2022 in plaats van 2030

AD 10.09.2019 Het kabinet wil de gaswinning in Groningen al medio 2022 stoppen, in plaats van uiterlijk 2030, waarvan eerst werd uitgegaan. Dat meldt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Verder wil minister Eric Wiebes (Economische Zaken) de winning voor het komende gasjaar al terugbrengen naar onder de veilig geachte grens van 12 miljard kuub, in plaats van 15,9 miljard kuub zoals in eerste instantie gedacht.

Lees ook;

Lees meer

Bij de maximale gaswinning van 12 miljard kubieke meter daalt het risico op aardbevingen in Groningen tot een aanvaardbaar niveau stelt het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). De grens werd gesteld na de zware beving begin 2018 bij Zeerijp.

Het dichtdraaien van de gaskraan © Ministerie van Economische Zaken

Strenge winter

De Tweede Kamer had het kabinet voor de zomer opgeroepen de gaswinning zo snel mogelijk onder dat niveau te brengen. Wiebes benadrukt wel dat het in het geval van een strenge winter nodig kan zijn dat ook na 2022 nog gas moet worden gewonnen.

Afgelopen zomer zijn aanvullende maatregelen uitgewerkt die het komende gasjaar, dat loopt van oktober 2019 tot oktober 2020) al zorgen voor een extra daling van de winning uit het Groningenveld. Hierbij speelt de inzet van stikstof een sleutelrol.

Door toevoeging van stikstof aan hoogcalorisch gas wordt laagcalorisch gas verkregen, dat ook wel pseudo-Groningengas wordt genoemd. Dit leidt ertoe dat er minder gas uit Groningen gewonnen hoeft te worden. Naast een hogere inzet van stikstof heeft minister Wiebes ook besloten om de gasopslag  te vullen met dit pseudo-Groningengas waardoor er minder gas uit het Groningenveld nodig is. Ook wordt er meer van deze gassoort naar Duitsland geëxporteerd.

Financiële consequenties

Wiebes: ,,Met de extra maatregelen geeft het kabinet invulling aan de belofte om alles te doen om de gaswinning zo snel mogelijk te beëindigen. De versnelde afbouw en de aanvullende maatregelen brengen wel financiële consequenties met zich mee.”

Zo leidt de verlaging naar 11,8 miljard kuub tot 400 miljoen euro minder aardgasbaten op de rijksbegroting komend jaar. De lagere winning en de inzet van gasopslag Norg hebben ook financiële gevolgen voor de aandeelhouders van NAM, Shell en ExxonMobil. Hoe hoog die zijn, wordt niet vermeld.

‘Hoe eerder hoe beter’

De provincie Groningen is blij met de plannen. ,,Hoe eerder hoe beter voor de veiligheid van de Groningers’’, reageert gedeputeerde Tjeerd van Dekken (Milieu). De provinciebestuurder noemt het een noodzakelijk besluit, maar benadrukt ook dat met het dichtdraaien van de gaskraan de problemen nog niet voorbij zijn. ,,We zitten hier nog in de ellende, veel mensen kampen met schade aan huizen en bedrijven. De versterkingsoperatie gaat door, dat blijft allemaal recht overeind’’, aldus Van Dekken.

Milieudefensie spreekt van ‘geweldig nieuws voor Groningers, zo lang het herstel van de schade eindelijk op gang komt’. De milieuorganisatie vindt dat ‘vervuilend gas niet past binnen een klimaatvriendelijke toekomst’.

Ook partijen in de Tweede Kamer reageren positief op het besluit van de regering. Wel houden Kamerleden een slag om de arm waar het de versterkingsoperatie en de afhandeling van schadeclaims betreft. Henk Nijboer van de PvdA noemt het ,,historisch nieuws. Topprioriteit voor de PvdA is nu dat mensen die al jaren lijden onder schade en procedures eindelijk fatsoenlijk worden geholpen.” Ook Agnes Mulder (CDA) benadrukt dat de ,,versterkingsoperatie en de schadeafhandeling prioriteit houden en op gang komen.”

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) is niet verrast over de beslissing. De wens om sneller af te bouwen was volgens de NAM door Wiebes al bij de publicatie van het ontwerpbesluit voor het komende gasjaar aangekondigd. De NAM produceert het Groningenveld in opdracht van de Staat. ,,Dit zullen we ook komend jaar op een verantwoordelijke en betrouwbare manier doen’’, aldus een woordvoerder.

Nu de gaswinning in Groningen wordt stopgezet, zoekt men naar een duurzame vervanging.

Gaswinning Groningen stopt al in 2022

NOS 10.09.2019 Het kabinet wil dat er veel eerder een eind komt aan de gaswinning in Groningen dan eerder was gepland. Minister Wiebes gaat nu uit van medio 2022. Eerder was nog sprake van 2030. Wiebes zegt verder dat de gaswinning volgend jaar al onder het ‘veilige niveau’ van 12 miljard kubieke meter komt, namelijk 11,8 miljard, in plaats van de eerder gedachte 15,9 miljard.

Er is al lange tijd discussie over het tempo waarin het kabinet de gaswinning in Groningen terugdringt. Onder druk van de aardbevingen in Groningen gaan er steeds meer stemmen op om eerder te stoppen.

De Tweede Kamer riep het kabinet vlak voor de zomervakantie op de winning zo snel mogelijk onder de 12 miljard kuub te brengen. Op dat niveau is het risico op aardbevingen volgens het Staatstoezicht op de Mijnen aanvaardbaar.

Wiebes liet een paar weken geleden doorschemeren dat het Groningse gas binnen heel korte tijd niet meer nodig zal zijn. Toen wilde hij nog niet zeggen wanneer de gaskraan definitief dichtgaat.

Video afspelen

Wiebes: gaswinning Groningen volgend jaar onder 12 miljard

Het kabinet heeft de afgelopen tijd aanvullende maatregelen genomen die het komende gasjaar (oktober 2019 – oktober 2020) al leiden tot een extra daling. Het gaat daarbij onder meer om de toevoeging van stikstof aan hoogcalorisch gas, waardoor laagcalorisch gas (‘pseudo-Groningengas’) wordt verkregen. De productie van dat laatste gas leidt ertoe dat er minder gas uit Groningen hoeft te worden gewonnen.

Wiebes heeft verder besloten de gasopslag in Norg te vullen met pseudo-Groningengas. Ook daardoor is minder gas uit het Groningenveld nodig. Volgens netbeheerder Gasunie leiden de maatregelen ertoe dat de winning bij een gemiddelde temperatuur al halverwege 2022 nul kan zijn. In het geval van een strenge winter kan het nodig zijn dat ook na 2022 nog gas kan worden gewonnen en daarom wordt het gasveld pas op een later moment helemaal afgesloten.

400 miljoen minder aardgasbaten

De lagere gaswinning en de overige maatregelen betekenen dat het kabinet komend jaar tot 400 miljoen euro minder aan aardgasbaten binnen krijgt.

Het besluit heeft ook financiële gevolgen voor Shell en ExxonMobil, de aandeelhouders van de Nederlandse Aardolie Maatschappij. Met die bedrijven worden nieuwe afspraken gemaakt. Vooralsnog is de oliemaatschappijen een bedrag van 90 miljoen euro toegezegd voor het gebruik van de ondergrondse gasopslag in Norg.

Van goudmijn tot hoofdpijn: een overzicht van zestig jaar gaswinning in Groningen:

Video afspelen

Gaswinning Groningen: van goudmijn tot hoofdpijn

Bekijk ook;

Wiebes: Gaswinning in Groningen stopt waarschijnlijk al in 2022

NU 10.09.2019 De gaswinning in Groningen wordt mogelijk al in 2022 beëindigd, in plaats van in 2030. Voor komend jaar wordt de gaswinning al verlaagd tot onder 12 miljard kuub (11,8 miljard), meldt minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) dinsdag.

Als er sprake is van een extreem koude winter, kan er ook na 2022 nog gas worden gewonnen, schrijft Wiebes in een brief aan de Tweede Kamer.

Gaswinning van 12 miljard kuub wordt over het algemeen als veilig gezien. De Tweede Kamer riep Wiebes voor de zomer op zo snel mogelijk onder dit niveau te komen, nadat toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) dit had geadviseerd.

De discussie rondom de gaswinning kwam weer op scherp te staan na de aardbeving met een magnitude van 3,4 in het Groningse Westerwijtwerd in mei.

Rutte: ‘Gaswinning Groningen is in nachtmerrie aan het eindigen’

Daling vooral te danken aan gebruik van stikstof

Wiebes liet weten dat het moeilijk zou worden om in het komende gasjaar, dat van oktober 2019 tot oktober 2020 loopt, onder de 12 miljard kuub te komen, maar heeft nu toch een manier gevonden.

Er is besloten om hoogcalorisch gas en stikstof te mengen waardoor laagcalorisch gas ontstaat. Laagcalorisch gas lijkt op het gas dat in Groningen wordt gewonnen, waardoor de productie daar omlaag kan.

De gaswinning in Groningen wordt verder gedrukt door in de gasopslag in het Drentse Norg laagcalorisch gas op te slaan en door dit type gas naar Duitsland te exporteren.

In de oorspronkelijke planning van maart 2018 zou er voor komend gasjaar ruim 17 miljard kuub worden gewonnen onder Groningen.

Zo ontstaan aardbevingen in Groningen

Lagere gaswinning van invloed op inkomsten overheid

Door de gaswinning komend gasjaar te verlagen naar 11,8 miljard kuub, loopt de overheid 400 miljoen euro aan gasinkomsten mis.

Ook moeten er aanvullende afspraken worden gemaakt over het extra gebruik van de gasopslag in Norg. Wiebes en minister Wopke Hoekstra (Financiën) overleggen hier sinds mei met eigenaren Shell en ExxonMobil (de twee aandeelhouders van de Nederlandse Aardolie Maatschappij, of NAM) over.

Er is vooralsnog afgesproken dat de Staat 90 miljoen euro aan de NAM vooruitbetaalt. Dat bedrag kan achteraf worden verrekend als er definitieve afspraken over de verdeling van de kosten zijn gemaakt. Wiebes verwacht die afspraken volgend jaar voorjaar te maken.

Omdat de de gaswinning de komende jaren waarschijnlijk ook lager uitvalt, komt de Gasunie in januari met een nieuwe raming. Wiebes zal op basis daarvan beslissen hoe het nieuwe afbouwschema eruitziet.

Lees meer over: Groningen  Politiek  Gaswinning Groningen  Binnenland

Advertenties

september 11, 2019 Posted by | aardbevingen, aardgaswinning, bevingen, Eric Wiebes, Gaswinning, Groningen, Klimaatakkoord, politiek, schaliegas, tweede kamer, veiligheid | , , , , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

De komst van de Parlementaire enquête over de gaswinning in Groningen

Enquête-tribunaal eindigt vaak in mineur

De linkse oppositie en Groningers hebben hoge verwachtingen van de parlementaire enquête naar de gaswinning, waartoe de Kamer dinsdag 05.03.2019 besloot. Het lanceren van een ‘tv-tribunaal’ heeft ook een politiek risico.

In het kort:

  • Kamer unaniem over parlementaire enquête gaswinning Groningen
  • Getuigen zijn verplicht op te dagen en staan onder ede
  • Enquête mag herstelwerkzaamheden niet hinderen
  • Groningen kampt al jaren met bevingen door gaswinning

Wanneer de parlementaire enquête naar de gaswinning in Groningen begint, moet nog blijken. Misschien volgend jaar, misschien later. Maar nu al geldt de beslissing van de Tweede Kamer om zo’n onderzoek te houden als een overwinning van GroenLinks en de PvdA. Ook moeten gedupeerde Groningers het instellen van een enquête – het zwaarste wapen in de democratie – als een genoegdoening ervaren.

Jesse Klaver ✔ @jesseklaver

https://twitter.com/jesseklaver/status/1102897677732319237

Jarenlang werd Groningen uitgebuit. Waarom is er niet eerder ingegrepen bij de gaswinning? Hoe kan het dat economische belangen zo lang boven mensen zijn gegaan?

Door @TomvanderLee komt er een parlementaire enquête hierover. Eindelijk antwoorden en gerechtigheid voor Groningen.

NU.nl ✔ @NUnl

Kamer grijpt naar zwaarste middel en start parlementaire enquête gaswinning Groningen: http://bit.ly/2HkEgwh

De meesterzet van GroenLinks en PvdA. Een enquête – en dan vooral een snoeihard enquêterapport waarin het beleid van zittende ministers ‘onaanvaardbaar’ wordt genoemd – is een ideaal middel om ministers en zelfs hele kabinetten ten val te brengen.

Dat gebeurde bijvoorbeeld in 2002, toen het kabinet-Kok II aftrad na een enquête over de militaire inzet in voormalig-Joegoslavië en het Srebrenica-drama. Sindsdien is dat niet meer voorgevallen, terwijl er toch meer enquêtes zijn geweest.

zie ook: De parlementaire enquêtecommissie Fyra 28.10.2015 – Eindrapport

en verder ook: Onderzoekscommissie verzelfstandiging (Privatisering) van overheidsdiensten – eindrapport

en ook nog: Parlementair onderzoek woningbouwcorporaties – Conclusie

en dan ook: Kredietcrisis – Kritiek aanpak onderzoek Enquêtecommissie De Wit

Telegraaf 06.03.2019

Parlementaire enquête Gronings gasdossier

Kortom, eindelijk komt er een parlementaire enquête naar de gaswinning en de bevingsschade in Groningen, verzuchten bewoners en belangengroepen. Er is blijdschap vanwege de inzet van dit zware politieke middel voor waarheidsvinding, maar het vertrouwen, dat de politiek juist wil herstellen met de enquête, blijft broos.

De Tweede Kamer gaat dus uiteindelijk onderzoeken hoe de overheid is omgegaan met de risico’s van de gaswinning in Groningen. Er werd al langer gesproken over een parlementaire enquête over het gasdossier, maar coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie verwierpen een vorig jaar ingediend voorstel. De tijd was toen nog niet rijp, vonden de partijen.

Het duurt nog wel even voordat die enquête kan beginnen, want de partijen in de Tweede Kamer willen wachten tot de versterking van Groningse huizen structureel op gang is gekomen.

Verantwoordelijk minister Eric Wiebes © ANP

Alle Tweede Kamerfracties hebben een motie van GroenLinks ondertekend waarin wordt uitgesproken dat de parlementaire enquête er moet komen. Zo’n enquête is het zwaarste onderzoeksmiddel dat het parlement heeft: getuigen worden onder ede verhoord en zijn strafbaar als ze niet meewerken of liegen.

Opvallend is dat óók de VVD – van minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat – de enquête steunt. De regeringspartij leverde vóór dit kabinet ook de minister die over de gaswinning in Groningen ging: Henk Kamp. Die hield vol dat afbouwen van de gaswinning niet kon zonder dat in Nederland een tekort aan gas zou ontstaan.

,,We hebben nu besloten de gaswinning stop te zetten, maar ik vind het heel begrijpelijk dat daar goed naar gekeken wordt’’, reageerde Wiebes na overleg met ambtgenoten in Brussel. ,,We hebben er heel veel baat bij gehad, maar de afgelopen tien jaar hebben we natuurlijk onvoldoende snel onder ogen gekregen dat het voor Groningers hele negatieve consequenties had’’, aldus de bewindsman. ,,Wat we misschien zullen leren uit die parlementaire enquête is dat een heleboel dingen uit de eindfase aan de late kant waren.’’

De enquête begint pas als de schadeafhandeling en versterking van huizen goed op orde zijn. ,,Daarna zal het me misschien een beetje in de weg zitten, maar ik vind waarheidsvinding ook belangrijk. Ik hoop dat het ook in Groningen helpt het vertrouwen weer te herstellen.’’

Lees ook;

Lees meer

Lees meer

Eerst versterking

De VVD wil, net als de andere partijen, dat de enquête pas begint als de versterking van meest risicovolle woningen in Groningen structureel op gang is gekomen. Een andere voorwaarde is dat de organisaties die de versterkingsoperatie en schadeafhandeling moeten regelen, ‘zijn opgericht, wettelijk verankerd en functioneren.’
,,Dat zou deze regeerperiode nog moeten kunnen’’, zegt GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee, indiener van de motie.

Terugblik

1959: Het gasveld in Groningen wordt ‘aangeboord’: Na de ontdekking van het gasveld in Groningen, wordt in 1959 voor het eerst gas gewonnen. Dit gebeurt op het erf bij een boer in Kolham. Twaalf jaar eerder is voor deze gaswinning de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) opgericht, een bedrijf van Shell en Esso (een dochterbedrijf van ExxonMobil).

Het gasveld onder Groningen behoort tot de grootste gasvelden ter wereld en het duurt na die ontdekking dan ook niet lang totdat de overheid de NAM stimuleert om het aardgas op te pompen. Zowel de Staat als de NAM profiteren van de miljardenopbrengst van het gas.

1986: De eerste aardbeving door gaswinning: Pas tientallen jaren later, in de tweede helft van de jaren tachtig, wordt de eerste aardbeving als gevolg van de gaswinning gemeten. Sinds de jaren negentig hebben inmiddels meer dan duizend aardbevingen plaatsgevonden. De meeste daarvan zijn licht, andere worden duidelijk gevoeld door de Groningers.

Het zit zo: het gas, dat slechts 3 kilometer onder de grond zit, wordt gewonnen uit een laag zandsteen. Omdat het gas uit de grond gehaald wordt, klinkt de zandsteenlaag in. Langs de breuken ontstaat een spanningsverschil, wat weer leidt tot verschuivingen: dit is een aardbeving.

2012: De zwaarste aardbeving ooit: De kritiek op de gaswinning zwelt al jaren aan, versterkt door de aardbevingen waarmee de Groningers te kampen hebben. Maar in 2012 bereikt de discussie een hoogtepunt. In de Groningse plaats Huizinge wordt op 16 augustus rond 22.30 uur de zwaarste aardbeving in de provincie ooit gemeten. Met een magnitude van 3.6 ontstaat er veel schade aan de panden. Ook voelen veel Groningers zich onveilig.

Het wordt vaak genoemd als een kantelpunt in de ‘gaswinningsoorlog’: politici scharen zich nu meer achter de Groningers, die al jaren ter sprake brachten dat ze zich niet gehoord voelden.

“Veiligheid Groningers werd onderschat.”, aldus Toenmalige minister Henk Kamp.

2015: Excuses van het kabinet: Opvallend genoeg duurt het nog drie jaar totdat de toenmalige minister van Economische Zaken Henk Kamp erkent dat het kabinet decennialang te weinig aandacht heeft gehad voor de veiligheid van de Groningers. De erkenning komt na een kritisch rapport met dezelfde conclusie van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV).

In datzelfde jaar wordt voor het eerst besloten dat de gaswinning in Groningen verminderd moet worden. In 2014 ging het nog om 42 miljard kuub per gasjaar, een jaar later is dit teruggebracht naar 24 miljard kuub.

2015: De Raad van State grijpt meerdere keren in: In hetzelfde jaar waarin het rapport van de OVV verschijnt, besluit de hoogste bestuursrechter van dit land ook in te grijpen. Na een beroep van verschillende partijen wordt de gaswinning bij aardbevingskern Loppersum voorlopig stilgelegd.

Het is zeker niet de enige belangrijke uitspraak die de Raad van State in het gasdossier heeft gedaan. Zo vernietigt de bestuursrechter meerdere keren de gasbesluiten van Kamp, onder meer omdat ze onvoldoende zijn onderbouwd.

Een van de vele protesten van de Groningers bij de Tweede Kamer. (Foto: ANP)

2017: NAM uit proces van schadeafhandeling: Een van de grootste hoofdzaken van het gaswinningsdossier is wel het proces van schadeafhandeling. Tot grote ergernis van de Groningers duurt het tot 31 maart 2017 totdat de NAM, die voor de gaswinning verantwoordelijk is, uit het proces van schadeafhandeling stapt. “De slager die zijn eigen vlees keurt”, werd door veel betrokkenen over de rol van de NAM gezegd.

2018: De gaswinning voor 2030 naar nul: Begin 2018 neemt het kabinet een langverwachte beslissing: de gaswinning wordt de komende jaren fors verminderd en moet voor 2030 stilgelegd zijn. Om dit te bereiken, zijn een tal van maatregelen nodig. Zo moeten bedrijven overstappen op een andere vorm van energie en wordt onderhandeld met landen die Gronings gas van ons kopen.

Rutte: ‘Stapsgewijze beëindiging gaswinning Groningen’

2018: NCG Hans Alders stapt op: Maar het hoofdpijndossier is hiermee nog niet opgelost. Hans Alders, die in 2015 begon als Nationaal Coördinator Groningen (NCG), stapt op uit onvrede over het proces van schadeafhandeling.

Hij heeft onder meer het idee dat er niet naar hem wordt geluisterd en stelt dat “het meest elementaire gevoel van vertrouwen ontbreekt”.

2019: Kamer nog ontevreden over schadeafhandeling: De opvolger van Kamp, minister Eric Wiebes, krijgt eerder dit jaar nog flinke kritiek van de Kamer vanwege het stroperige proces van de schadeafhandeling in Groningen. Veel inwoners van de provincie wachten nog steeds op versterkingsmaatregelen en vrezen voor een zware aardbeving.

Ook dit wordt genoemd in de motie voor de parlementaire enquête. De partijen willen pas dat deze enquête zal plaatsvinden als de schadeafhandeling op gang is gebracht, zodat de Groningers niet nóg langer hoeven te wachten.

Gaskraan wordt vanwege veiligheid uiteindelijk helemaal dichtgedraaid

Het kabinet besloot vorig jaar de gaswinning in Groningen uiterlijk in 2030 helemaal te stoppen vanwege de aardbevingen in het winningsgebied. Zo moet de veiligheid van de Groningers weer vooropstaan, liet het kabinet destijds weten.

Sindsdien zijn er veel ontwikkelingen op het gebied van herstel en versterkingen van de huizen. Bewoners hadden lang het gevoel dat zij werden tegengewerkt door de NAM, de organisatie van Shell en ExxonMobil die verantwoordelijk is voor de gaswinning in het gebied.

Inmiddels heeft het kabinet, onder aanvoering van minister Wiebes, de schadeafhandeling en herstelwerkzaamheden bij de NAM weggehaald. Voortaan ligt de regie bij de overheid. De kosten zijn voor de bedrijven, voornamelijk de NAM, die de schade ook veroorzaken.

Volgens het kabinet Rutte 3 is het stoppen met de gaswinning in Groningen de enige garantie voor de veiligheid van de inwoners van het getroffen gebied.

De plannen van het kabinet zijn ambitieus, de gaswinning in Groningen moet in oktober 2022 worden teruggebracht tot 12 miljard kuub. Dat werd eerder al geadviseerd door het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Daarna moet de gaswinning geleidelijk worden teruggebracht, uiteindelijk naar nul kuub.

Zie op deze overzichtspagina het dossier ‘Van het gas af’, waarin alle artikelen van Elsevier Weekblad over deze kwestie zijn verzameld.

Wanneer werd er aardgas gevonden in Groningen?

Hoe euforie over gasveld Groningen omsloeg in hoofdpijndossier NU 05.03.2019

En hoe leidt de gaswinning tot aardbevingen in Groningen?

NPO Focus maakte deze special over de geschiedenis van gaswinning in Groningen.

Lees ook: Hoezo wil de overheid gas in huis verbieden? 

Rapport Kinderombudsman Vaste grond gezocht 18.10.2017 

Dossier “Gaswinning Groningen”  AD

#VAN HET GAS AF  Elsevier

Dossier Gaswinning NU

Gaswinning Groningen NU

Dossier: van het gas af  Elsevier

Dossier: alles over aardbevingen

Aardbevingen Groningen

Rondje Groningen:

Alle kennis over aardbevingen met één muisklik te vinden

Bekijk verder ook;

zie: kamerbrief over de gaswinning uit het groningenveld 08.02.2019

zie: Brief Gasunie 31.01.2019

zie: Kamerbrief+afbouw+Groningen 03.12.2018

zie:  bijlage afbouw+gaswinning 12.11.2018

zie: Opslag_en_Scheidingsfaciliteiten_Delfzijl_Juni_2018

zie: NAM Crisisplan – april 2017

zie: Besluit Wob-verzoek inzake risico-rapporten tankenpark Delfzijl (NAM)

zie: Bijlage_9_Crisis_Managament_Plan_NAM_version_April_2017

zie: kamerbrief plan van aanpak versterking en betalingsovereenkomst nam 22.11.2018

zie: interim-betalingsovereenkomst versterken

zie: uitvoering moties en toezeggingen versterking groningen

zie: Definitief instemmingsbesluit Groningen gasveld 2018-2019 14.11.2018

zie: Instemmingsbesluit Groningen gasveld 2018-2019 14.11.2018

zie: NAM Productie Optimalisatie Studie Beoordeling en advies 14.11.2018

zie: veiligheid voorop en de bewoner centraal 13.11.2018

zie: Kamerbrief landelijke afwikkeling mijnbouwschade 09.10.2018

zie: kamerbrief over nationaal programma groningen 06.10.2018

zie: Startdocument Nationaal Programma Groningen 06.10.2018

zie: kamerbrief over ontwerp instemmingsbesluit gaswinning groningenveld 2018-2019 24.08.2018

zie: ontwerp instemmingsbesluit gaswinning groningenveld 2018-2019 24 .08.2018

zie: kamerbrief afhandeling van oude schademeldingen in groningen 05.07.2018

zie: Financiële_effecten_Akkoord_op_Hoofdlijnen_gaswinning_Groningen 03.07.2018

zie: kamerbrief Groningen 25.06.2018

zie: bijlage 1

zie: bijlage 2

zie: kamerbrief over voortgang maatregelen gaswinning 06.06.2018

zie: communicatie rond afhandeling schade cvw nam woningeigenaren 31.05.2018

zie: voortgangsrapportage afhandeling oude schadegevallen 31.05.2018

zie: Brief Hans Alders 30.05.2017

zie: kamerbrief over gaswinning uit kleine velden 30.05.2018

zie: Brief aan TK Verkenning Tcbb inzake afhandeling mijnbouwschade in Nederland 30.05.2018

zie: Verslag Tcbb verkenning afhandeling mijnbouwschade 30.05.2018

zie: Kamerbrief Versterkingsoperatie Groningen brief aan bestuurders 22 mei 2018

zie: Aardgasloze-nieuwbouw—Nulmeting-woningbouw-2018 23-04-2018

zie: kamerbrief over stand van zaken Schaliegas bij overleg met regiobestuurders Groningen 24.04.2018

zie: advies-gts-leveringszekerheid-middels-scenario-analyse

zie: gasopslag-en-stikstofconversiecapaciteit

zie: kamerbrief-over-gaswinning-groningen

En zie verder ook nog;

zie ook: PvdA over de Rooie vanwege het Schaliegas – deel 8 – nasleep

en zie ook: PvdA over de Rooie vanwege het Schaliegas – deel 7 – nasleep

zie dan ook: PvdA over de Rooie vanwege het Schaliegas – deel 6 – nasleep

zie ook nog: PvdA over de Rooie vanwege het Schaliegas – deel 5

zie dan ook: PvdA over de Rooie vanwege het Schaliegas – deel 4

zie verder ook: PvdA-leider Diederik Samsom over de Rooie vanwege het Schaliegas – deel 3

en zie dan ook nog: PvdA-leider Diederik Samsom over de Rooie vanwege het Schaliegas – deel 2

zie verder dan ook: PvdA-leider Diederik Samsom over de Rooie vanwege het Schaliegas – deel 1

Groningse gemeenten versterken 1588 woningen

BB 12.03.2019 Vier gemeenten in het Groningse aardbevingsgebied gaan 1588 woningen versterken. Het zijn de eerste woningen die onder de nieuwe versterkingsaanpak, door de gemeenten en niet onder regie van de NAM, worden aangepakt.

Advies

De gemeente hebben daarover afspraken gemaakt met de ministers Ollongren (BZK) en Wiebes (EZ) . Dat betekent dat een eerder afgegeven versterkingsadvies nu kan worden uitgevoerd. De meeste woningen zijn in het bezit van verschillende wooncorporaties. De Nationaal Coördinator Groningen ondersteunt de gemeenten bij de uitvoering.

Aanpak

In de nieuwe aanpak gaan de gemeenten de versterking uitvoeren, maar worden de bewoners betrokken met de manier waarop. Zo moet meer ruimte ontstaan voor lokaal maatwerk en inbreng en afstemming van bewoners, worden bewoners en woningeigenaren in een vroeger stadium betrokkenen en komt er eerder duidelijkheid over datgene waar ze recht op hebben.

Geld

Voor het uitvoeren van de versterkingsadviezen voor het hele gebied is in totaal 420 miljoen euro beschikbaar. Het geld komt van voor de helft van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Economische Zaken en Klimaat, de andere helft bij de NAM.

Gerelateerde artikelen;

Wiebes wil meer snelheid in versterking huizen in bevingsgebied Groningen

NU 11.03.2019 Minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) wil dat er meer capaciteit komt voor het beoordelen van inspectierapporten voor huizen in het Groningse aardbevingsgebied. Dat moet ervoor zorgen dat de woningen sneller worden versterkt, zei hij maandag na een bestuurlijk overleg in Groningen.

Na het overleg werd bekendgemaakt dat de versterking van 1.588 woningen, die al een uitgebreid versterkingsadvies hadden, nu ook echt kan worden uitgevoerd. Eerder stond de versterking van deze huizen nog op losse schroeven. De woningeigenaren krijgen nu groen licht om de adviezen daadwerkelijk uit te voeren.

In Groningen moeten ook nog zo’n vijftienduizend andere panden worden geïnspecteerd. Volgens de Groningse commissaris van de Koning René Paas is er op dit moment te weinig capaciteit voor het beoordelen van de inspectierapporten.

Er kunnen op dit moment vierduizend woningen per jaar worden geïnspecteerd. Tegelijkertijd kunnen ieder jaar maar duizend van die rapporten worden beoordeeld.

“Dat is te weinig en dat is niet acceptabel”, zegt Wiebes. “Het is onze ambitie om jaarlijks ook vierduizend rapporten te kunnen beoordelen. We kunnen de mensen in Groningen niet langer laten wachten.”

Meer dan 1 miljard voor Nationaal Programma Groningen

Tijdens het bestuurlijk overleg zijn ook afspraken gemaakt over het Nationaal Programma Groningen waarin de komende tien jaar meer dan 1 miljard euro beschikbaar is.

Elke aardbevingsgemeente krijgt nu alvast 15 miljoen euro voor het opzetten van lokale projecten. Ook de provincie Groningen krijgt alvast 15 miljoen euro. “De Groningers moeten zien dat ze ook echt iets in hun eigen straat of dorp terugkrijgen als compensatie voor alle ellende”, aldus Wiebes.

Kamerleden eerder ontevreden over vertraging

Kamerleden waren eerder erg ontevreden over de vertraagde versterkingsoperatie in Groningen. Wiebes liet eerder dit jaar nog weten dat hij niets zag in een ‘generaal pardon’ voor iedereen met schade door de aardbevingen.

Wiebes wil in mei duidelijk hebben wat er moet gebeuren om de capaciteit te verhogen.

Rutte: ‘Stapsgewijze beëindiging gaswinning Groningen’

Zie ook: Hoe euforie over gasveld Groningen omsloeg in hoofdpijndossier

Lees meer over: Gaswinning Groningen

Parlementaire enquête naar gaswinning Groningen

BB 05.03.2019 De Tweede Kamer gaat onderzoeken hoe de overheid is omgegaan met de risico’s van de gaswinning in Groningen. Alle partijen in de Kamer steunen het voorstel van GroenLinks voor een parlementaire enquête, het zwaarste onderzoeksinstrument dat het parlement ter beschikking heeft.

Overheid sloot ogen
De overheid sloot jarenlang de ogen voor de risico’s die kleven aan de gaswinning. Die veroorzaakte tal van aardbevingen in het winningsgebied, waardoor duizenden huizen en andere gebouwen beschadigd raakten. Pas vorig jaar besloot het kabinet op termijn helemaal te stoppen met het oppompen van gas in Groningen.

Schadeafhandeling

Kamerleden Tom van der Lee (GroenLinks) en Henk Nijboer (PvdA) stelden in december al voor een parlementaire enquête te houden over de gang van zaken. De coalitiepartijen hielden de boot toen nog af omdat zo’n diepgravend onderzoek de aandacht zou kunnen afleiden van de schadeafhandeling en de versterking van onveilige gebouwen in Groningen.

Onder ede

Van der Lee heeft het voorstel in overleg met de regeringspartijen aangepast. Pas als de schadeafhandeling en de versterking van de meest risicovolle woningen goed op gang zijn gekomen, zal de parlementaire enquête in gang worden gezet. Betrokkenen kunnen daarin verplicht en onder ede worden gehoord. (ANP)

Gerelateerde artikelen;

Hoe euforie over gasveld Groningen omsloeg in hoofdpijndossier

NU 05.03.2019 De Tweede Kamer heeft dinsdag aangekondigd een parlementaire enquête over de gaswinning in Groningen te houden. Deze enorme stap kenmerkt de zwaarte van het gaswinningsdossier van dit land. In vogelvlucht: hoe begon het allemaal en waar staan we nu?

1959: Het gasveld in Groningen wordt ‘aangeboord’: Na de ontdekking van het gasveld in Groningen, wordt in 1959 voor het eerst gas gewonnen. Dit gebeurt op het erf bij een boer in Kolham. Twaalf jaar eerder is voor deze gaswinning de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) opgericht, een bedrijf van Shell en Esso (een dochterbedrijf van ExxonMobil).

Het gasveld onder Groningen behoort tot de grootste gasvelden ter wereld en het duurt na die ontdekking dan ook niet lang totdat de overheid de NAM stimuleert om het aardgas op te pompen. Zowel de Staat als de NAM profiteren van de miljardenopbrengst van het gas.

1986: De eerste aardbeving door gaswinning: Pas tientallen jaren later, in de tweede helft van de jaren tachtig, wordt de eerste aardbeving als gevolg van de gaswinning gemeten. Sinds de jaren negentig hebben inmiddels meer dan duizend aardbevingen plaatsgevonden. De meeste daarvan zijn licht, andere worden duidelijk gevoeld door de Groningers.

Het zit zo: het gas, dat slechts 3 kilometer onder de grond zit, wordt gewonnen uit een laag zandsteen. Omdat het gas uit de grond gehaald wordt, klinkt de zandsteenlaag in. Langs de breuken ontstaat een spanningsverschil, wat weer leidt tot verschuivingen: dit is een aardbeving.

2012: De zwaarste aardbeving ooit: De kritiek op de gaswinning zwelt al jaren aan, versterkt door de aardbevingen waarmee de Groningers te kampen hebben. Maar in 2012 bereikt de discussie een hoogtepunt. In de Groningse plaats Huizinge wordt op 16 augustus rond 22.30 uur de zwaarste aardbeving in de provincie ooit gemeten. Met een magnitude van 3.6 ontstaat er veel schade aan de panden. Ook voelen veel Groningers zich onveilig.

Het wordt vaak genoemd als een kantelpunt in de ‘gaswinningsoorlog’: politici scharen zich nu meer achter de Groningers, die al jaren ter sprake brachten dat ze zich niet gehoord voelden.

“Veiligheid Groningers werd onderschat.”, aldus Toenmalige minister Henk Kamp.

2015: Excuses van het kabinet: Opvallend genoeg duurt het nog drie jaar totdat de toenmalige minister van Economische Zaken Henk Kamp erkent dat het kabinet decennialang te weinig aandacht heeft gehad voor de veiligheid van de Groningers. De erkenning komt na een kritisch rapport met dezelfde conclusie van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV).

In datzelfde jaar wordt voor het eerst besloten dat de gaswinning in Groningen verminderd moet worden. In 2014 ging het nog om 42 miljard kuub per gasjaar, een jaar later is dit teruggebracht naar 24 miljard kuub.

2015: De Raad van State grijpt meerdere keren in: In hetzelfde jaar waarin het rapport van de OVV verschijnt, besluit de hoogste bestuursrechter van dit land ook in te grijpen. Na een beroep van verschillende partijen wordt de gaswinning bij aardbevingskern Loppersum voorlopig stilgelegd.

Het is zeker niet de enige belangrijke uitspraak die de Raad van State in het gasdossier heeft gedaan. Zo vernietigt de bestuursrechter meerdere keren de gasbesluiten van Kamp, onder meer omdat ze onvoldoende zijn onderbouwd.

Een van de vele protesten van de Groningers bij de Tweede Kamer. (Foto: ANP)

2017: NAM uit proces van schadeafhandeling: Een van de grootste hoofdzaken van het gaswinningsdossier is wel het proces van schadeafhandeling. Tot grote ergernis van de Groningers duurt het tot 31 maart 2017 totdat de NAM, die voor de gaswinning verantwoordelijk is, uit het proces van schadeafhandeling stapt. “De slager die zijn eigen vlees keurt”, werd door veel betrokkenen over de rol van de NAM gezegd.

2018: De gaswinning voor 2030 naar nul: Begin 2018 neemt het kabinet een langverwachte beslissing: de gaswinning wordt de komende jaren fors verminderd en moet voor 2030 stilgelegd zijn. Om dit te bereiken, zijn een tal van maatregelen nodig. Zo moeten bedrijven overstappen op een andere vorm van energie en wordt onderhandeld met landen die Gronings gas van ons kopen.

Rutte: ‘Stapsgewijze beëindiging gaswinning Groningen’

2018: NCG Hans Alders stapt op: Maar het hoofdpijndossier is hiermee nog niet opgelost. Hans Alders, die in 2015 begon als Nationaal Coördinator Groningen (NCG), stapt op uit onvrede over het proces van schadeafhandeling.

Hij heeft onder meer het idee dat er niet naar hem wordt geluisterd en stelt dat “het meest elementaire gevoel van vertrouwen ontbreekt”.

2019: Kamer nog ontevreden over schadeafhandeling: De opvolger van Kamp, minister Eric Wiebes, krijgt eerder dit jaar nog flinke kritiek van de Kamer vanwege het stroperige proces van de schadeafhandeling in Groningen. Veel inwoners van de provincie wachten nog steeds op versterkingsmaatregelen en vrezen voor een zware aardbeving.

Ook dit wordt genoemd in de motie voor de parlementaire enquête. De partijen willen pas dat deze enquête zal plaatsvinden als de schadeafhandeling op gang is gebracht, zodat de Groningers niet nóg langer hoeven te wachten.

Zo ontstaan aardbevingen in Groningen

Lees meer over: Gaswinning Groningen

Gasberaad en GBB blij met parlementaire enquête

NU 05.03.2019 Zowel het Groninger Gasberaad als de Groninger Bodem Beweging (GBB) laat dinsdag weten blij te zijn met het besluit van de Tweede Kamer om een parlementaire enquête over de gaswinning te starten.

“Hier vragen we al tien jaar om”, laat Jelle van der Knoop van de GBB weten.

Beide organisaties laten weten dat ze het wel jammer vinden dat er vanwege de schadeafhandeling die eerst vorm moet krijgen nog wordt gewacht met de start van de enquête.

“Dat kan even duren, voor je het weet ben je weer een jaar verder”, aldus Van der Knoop. Susan Top van het Gasberaad voegt hieraan toe dat de “enquête had kunnen helpen om het geklooi te doorbreken”.

“Straks wordt er dan geconcludeerd dat dingen anders hadden gemoeten, maar daar hebben we dan niks meer aan. Dat geeft toch wel een minder blij gevoel.”

Getuigen onder ede verhoord

Het doel van de enquête, het zwaarste instrument van de Kamer, is om het vertrouwen van de gedupeerden te herstellen en om publiekelijk verantwoording af te leggen over de keuzes die door de betrokken personen, bedrijven en de overheid zijn gemaakt.

De getuigen die door de nog te vormen enquêtecommissie worden opgeroepen, moeten komen opdagen. Het is nog niet bekend wie dit zullen zijn. Een logische ‘speler’ zou de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) zijn. De woordvoerder laat aan NU.nl weten kennis te hebben genomen van het besluit van de Tweede Kamer.

Zie ook: Tweede Kamer start parlementaire enquête over gaswinning in Groningen

Lees meer over: Gaswinning Groningen

Wiebes noemt enquête ’begrijpelijk’

Telegraaf 05.03.2019 Minister Eric Wiebes (Economische Zaken) noemt het „begrijpelijk” dat de Tweede Kamer een parlementaire enquête wil houden over de gaswinning in Groningen.

„De gaswinning heeft grote gevolgen gehad voor de inwoners in het aardbevingsgebied. Gelet op de omvang en impact is het begrijpelijk dat de Tweede Kamer daar een enquête over wil houden”, reageert de VVD-bewindsman.

Wiebes hoopt dat het onderzoek een bijdrage kan leveren aan het herstel van vertrouwen onder gedupeerden in de noordelijke provincie. De enquête start naar verwachting op z’n vroegst eind 2020 of in 2021. De Tweede Kamer wil wachten tot Wiebes de versterkingsoperatie en schadeafhandeling op gang heeft. „Ik ben blij dat de Kamer de start van de enquête daarop wil afstemmen”, zegt de minister.

Wiebes heeft vlak na zijn aantreden al gezegd dat er rond Groningen sprake is van ’overheidsfalen van on-Nederlandse proporties.’

Bekijk ook:

Kamer wil parlementaire enquête gaswinning Groningen

Parlementaire enquête naar gaswinning Groningen

AD 05.03.2019 Er komt een parlementaire enquête naar de gaswinning in Groningen. Het duurt nog wel even voordat die enquête kan beginnen, want de partijen in de Tweede Kamer willen wachten tot de versterking van Groningse huizen structureel op gang is gekomen.

Verantwoordelijk minister Eric Wiebes © ANP

Alle Tweede Kamerfracties hebben vandaag een motie van GroenLinks ondertekend waarin wordt uitgesproken dat de parlementaire enquête er moet komen. Zo’n enquête is het zwaarste onderzoeksmiddel dat het parlement heeft: getuigen worden onder ede verhoord en zijn strafbaar als ze niet meewerken of liegen.

Opvallend is dat óók de VVD – van minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat – de enquête steunt. De regeringspartij leverde vóór dit kabinet ook de minister die over de gaswinning in Groningen ging: Henk Kamp. Die hield vol dat afbouwen van de gaswinning niet kon zonder dat in Nederland een tekort aan gas zou ontstaan.

,,We hebben nu besloten de gaswinning stop te zetten, maar ik vind het heel begrijpelijk dat daar goed naar gekeken wordt’’, reageerde Wiebes na overleg met ambtgenoten in Brussel. ,,We hebben er heel veel baat bij gehad, maar de afgelopen tien jaar hebben we natuurlijk onvoldoende snel onder ogen gekregen dat het voor Groningers hele negatieve consequenties had’’, aldus de bewindsman. ,,Wat we misschien zullen leren uit die parlementaire enquête is dat een heleboel dingen uit de eindfase aan de late kant waren.’’

De enquête begint pas als de schadeafhandeling en versterking van huizen goed op orde zijn. ,,Daarna zal het me misschien een beetje in de weg zitten, maar ik vind waarheidsvinding ook belangrijk. Ik hoop dat het ook in Groningen helpt het vertrouwen weer te herstellen.’’

Lees ook;

Lees meer

Lees meer

Eerst versterking

De VVD wil, net als de andere partijen, dat de enquête pas begint als de versterking van meest risicovolle woningen in Groningen structureel op gang is gekomen. Een andere voorwaarde is dat de organisaties die de versterkingsoperatie en schadeafhandeling moeten regelen, ‘zijn opgericht, wettelijk verankerd en functioneren.’
,,Dat zou deze regeerperiode nog moeten kunnen’’, zegt GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee, indiener van de motie.

Tom van der Lee @TomvanderLee

We zetten ’t zwaarste middel van de Tweede Kamer in om uit te zoeken wat er precies is gebeurd in Groningen met de gaswinning. Waarom zijn de risico’s van gaswinning zo onderschat & waarom waren we niet in staat er goed mee om te gaan? Dat wordt uitgezochthttps://eenvandaag.avrotros.nl/item/het-zwaarste-middel-wordt-ingezet-tweede-kamer-wil-parlementaire-enquete-groninger-gaswinning/ …

67   12:46 PM – Mar 5, 2019

Het zwaarste middel wordt ingezet: Tweede Kamer wil parlementaire enquête Groninger gaswinning

De hele Tweede Kamer wil dat er een parlementaire enquête komt over de gaswinning in Groningen. Over een motie van GroenLinks-Tweede Kamerlid Tom van der Lee wordt vanmiddag gestemd.

eenvandaag.avrotros.nl 50 people are talking about this

De SP heeft haar bedenkingen bij de vage formulering in de Kamermotie over de start van de enquête. Kamerlid Sandra Beckerman: ,,Wij zullen iedere motie mee tekenen die uiteindelijk leidt tot een parlementaire enquête, maar het is volstrekt onduidelijk voor ons wanneer die er echt komt. We blijven pushen in de Tweede Kamer op een snelle uitvoering van deze wens.’’

Van der Lee verwacht dat de organisaties eind dit jaar op poten staan. Ook denkt hij dat de versterking en schadeafhandeling dit jaar op gang kan komen. ,,Maar over wanneer de enquête precies kan starten, is discussie mogelijk’’, erkent Van der Lee. Voor het afwikkelen van schades en de versterking van huizen ligt namelijk geen planning vast. ,,Het gaat er vandaag om dat de héle Tweede Kamer uitspreekt dat die enquête er echt komt.’’

Onzekerheid

Het gaat er vandaag om dat de héle Tweede Kamer uitspreekt dat die enquête er echt komt, aldus Tom van der Lee, GroenLinks.

© ANP

Van der Lee: ,,Terwijl heel Nederland profijt heeft gehad van de opbrengst van de gaswinning, zitten veel Groningers nog dagelijks met schade of in nog niet versterkte huizen en leven velen van hen in grote onzekerheid. Het is belangrijk dat een eensgezinde Tweede Kamer nu over de komst van een parlementaire enquête zekerheid biedt. Er zal daarin publieke verantwoording worden afgelegd over keuzes die door betrokken personen, bedrijven en instanties zijn gemaakt.’’

Het wordt de 21ste parlementaire enquête in de Nederlandse geschiedenis. De laatste grote enquête liep van 2013 tot 2015 en ging over het debacle met de Fyra-trein.

De roep voor een parlementaire enquête over de gaswinning in Groningen is niet nieuw. Eerder vroegen onder meer de Partij voor de Dieren, de SP en de ChristenUnie hierom. Eind vorig jaar dienden GroenLinks en de PvdA een motie in voor een enquête, maar die werd aangehouden. Op verzoek van de coalitiepartijen is vervolgens onderhandeld om tot de motie te komen die vandaag wordt ingediend.

Kamer wil parlementaire enquête gaswinning Groningen

Telegraaf 05.03.2019 Er komt een parlementaire enquête naar de gaswinning in Groningen. De hele Tweede Kamer steunt een voorstel om het zwaarste politieke middel in te zetten. Naar verwachting start het onderzoek op z’n vroegst eind volgend jaar of in 2021.

Bijna alle partijen zijn het er al langer over eens dat er een enquête moet komen over de gevolgen van de gaswinning in de noordelijke provincies. Er was alleen nog discussie over op welk moment zo’n onderzoek naar de gevolgen van deze mijnbouwactiviteiten het best zou kunnen plaatsvinden.

De coalitie vond het in eerdere Kamerdebatten verstandiger om te wachten tot de huidige versterkingsoperatie van huizen in het bevingsgebied is afgerond, terwijl een deel van de oppositie liever morgen begint.

Compromis

Op initiatief van GroenLinks en PvdA is er een compromis gesloten tussen alle partijen: de enquête komt er zodra de versterkingsoperatie en schadeafhandeling goed op gang zijn gekomen. Door te wachten zullen ook de daden van huidig minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) onder de loep worden genomen. Het is nog niet duidelijk wanneer de openbare verhoren precies beginnen, maar naar verwachting begint het eind volgend jaar of in 2021.

De parlementaire enquête is het zwaarste middel dat het parlement kan inzetten. Getuigen die worden opgeroepen, bijvoorbeeld oud-ministers en directeuren van bedrijven die betrokken waren bij de gaswinning, zijn verplicht om te verschijnen. Deze mensen staan onder ede, dat betekent dat ze vervolgd kunnen worden voor meineed als later blijkt dat ze niet de waarheid hebben gesproken.

Vertrouwen

GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee noemt het belangrijk dat de Kamer voor de Groningers zekerheid biedt voor de komst van een enquête. „Er zal daarin publieke verantwoording worden afgelegd over keuzes die door betrokken personen, bedrijven en instanties zijn gemaakt.”

Ook VVD-Kamerlid Yesilgoz kijkt er op die manier naar: „Zo kunnen we leren van het verleden en verder bouwen aan het vertrouwen van Groningers.”

D66-Kamerlid Sienot spreekt van „een belangrijke stap” om het vertrouwen van de Groningers terug te krijgen. „Er zijn grove fouten gemaakt bij de gaswinning in Groningen. Dus we moeten dit in de volle openheid grondig onderzoeken.”

Bekijk meer van; gaswinning  groningen  parlementaire enquêtes

Parlementaire enquête naar Groningse gaswinning

NRC 05.03.2019 Er komt een parlementaire enquête naar de gaswinning in Groningen. Annemarie Heite is een van de vele gedupeerden. Haar strijd werd een voorbeeld van alles wat in de provincie gebeurde.

Eric Wiebes noemde het Groningse gasbeleid „overheidsfalen van on-Nederlandse proporties”. Nu komt er een enquête, het zwaarste instrument dat de Tweede Kamer heeft.

De Tweede Kamer gaat een parlementaire enquête houden naar de gaswinning in Groningen. Vanmiddag zal de Kamer hier unaniem mee instemmen. Een deel van de oppositie, onder leiding van GroenLinks, pleitte al langer voor de inzet van het zwaarste instrument van de Tweede Kamer, maar de coalitie hield een enquête tot nu toe steeds af. Nu zijn ook VVD, CDA, D66 en ChristenUnie voorstander van zo’n diepgravend onderzoek.

Wanneer dit zal plaatsvinden is nog niet bekend, maar dat zal op zijn vroegst in 2020 zijn. In ieder geval als de „fysieke versterking van de meest risicovolle woningen structureel op gang is gekomen, evenals het proces van schadeafhandeling”. Ook moeten eerst de uitvoeringsorganisaties – het Instituut Mijnbouwschade en het Instituut Versterkingsorganisatie – zijn opgericht en functioneren, zodat het onderzoek het schadeherstel niet vertraagt.

Volgens de dertien fracties in de Tweede Kamer zal een enquête „recht doen aan gedupeerden” en bijdragen aan „herstel van vertrouwen”, aangezien de betrokken personen, organisaties en instanties publieke verantwoording afleggen over de keuzes die zij hebben gemaakt. Naast „genoegdoening” moet de enquête ook leiden tot „lessen voor de toekomst”, zegt GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee.

De bewindspersoon die op dit moment verantwoordelijk is voor het Groningse gasdossier, Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat, VVD), sprak eerder van „overheidsfalen van on-Nederlandse proporties”. Daarmee doelde hij op het overheidsoptreden in Groningen van vóór zijn komst, oftewel: van zijn voorganger en partijgenoot Henk Kamp.

Een parlementaire enquête komt niet vaak voor, sinds 1983 is het instrument tien keer ingezet. Zo waren er enquêtes naar de aanschaf van de Fyra-treinen (2013), het stelsel van woningcorporaties (2013-2014) en naar het financieel stelsel (2011-2012).

Onder gedupeerde Groningers en betrokkenen wordt over het algemeen positief gereageerd op de parlementaire enquête. Zij zien hierin eindelijk erkenning. “Het is goed dat de beerput eindelijk opengaat en de Groningers antwoord op hun vragen krijgen”, zegt Susan Top van belangengroep Groninger Gasberaad. “De parlementaire enquête is goed voor het herstel van vertrouwen en de erkenning van de Groningers. Als één onderwerp geschikt is voor zo’n zwaar politiek middel, dan is het wel de gaswinning.”

Lees ook het profiel van de vrouw die het boegbeeld van de Groningse gedupeerden werd

Toch is Top ook kritisch op de motie waarmee de Tweede Kamer vandaag instemt. “Het is mosterd na de maaltijd”, zegt ze. “We vroegen er al jaren om.” Daarnaast is het onduidelijk wanneer de parlementaire enquête er komt.

Die kritiek deelt de Groningse SP-gedeputeerde Eelco Eikenaar. Hij noemt het “wrang” dat het minimaal een jaar en waarschijnlijk langer gaat duren voordat het onderzoek start. “We hebben de kennis nu nodig om de huidige problemen met chirurgische precisie op te lossen.” Hij doelt daarmee op twee stroef verlopende processen: het schadeherstel en de versterkingsoperatie, waarbij mogelijk 11.500 panden aangepakt moeten worden.

De uitkomst van de parlementaire enquête wordt in Groningen dan ook vooral gezien als mogelijke les voor de toekomst. “Het is geen wondermiddel voor de huidige problemen”, zegt commissaris van de Koning René Paas (CDA).

Hij verdedigt de motie, waarin staat dat er pas met de parlementaire enquête moet worden begonnen als “de fysieke versterking van de meest risicovolle woningen structureel op gang is gekomen, evenals het proces van schadeafhandeling”. Paas: “Het grootste belang voor Groningen is dat de versterkingsoperatie en het schadeherstel doorgang vinden.”

Gaswinning Groningen NRC

‘Eindelijk komt er een parlementaire enquête naar de gaswinning’

Bewoners en belangenorganisaties zijn blij, maar vinden dat de politiek te lang heeft gewacht. ‘Het is een domper dat dit vooruit wordt geschoven.’

NOS 05.03.2019 Eindelijk komt er een parlementaire enquête naar de gaswinning en de bevingsschade in Groningen, verzuchten bewoners en belangengroepen. Er is blijdschap vanwege de inzet van dit zware politieke middel voor waarheidsvinding, maar het vertrouwen, dat de politiek juist wil herstellen met de enquête, blijft broos. Dat blijkt uit een rondgang langs de betrokkenen.

Zij vragen zich vooral af waarom er met de enquête wordt gewacht tot het herstel van woningen en schadeafhandeling op gang is gekomen. Die liggen nu al tijden nagenoeg stil. De enquête begint daardoor op z’n vroegst in 2020, maar kan door eventuele tragere politieke besluitvorming tot later worden uitgesteld.

Minister Wiebes van Economische Zaken noemt het logisch dat de enquête er komt. “We hebben onvoldoende snel onder ogen gehad dat gaswinning voor Groningers hele negatieve gevolgen had”, zegt hij. Hij erkent dat de enquête laat is, “net als een heleboel dingen in de eindfase (van de gaswinning, red.) aan de late kant waren”. Toch vindt hij het belangrijk dat versterking en schadevergoeding eerst op orde is. “Dat heeft voorrang.”

‘Dubbel gevoel’

Precies vanwege alle vertraging heeft bewoner Klaasje Pen uit Overschild “een dubbel gevoel” over de aangekondigde enquête. Haar huis moet worden gesloopt omdat het onveilig is, net als veel andere huizen in het dorp. “Ik ben bang dat de enquête het hele proces van versterken en opnieuw bouwen vertraagt. Dat duurt nu al zo lang en we weten nog steeds niet wat er gaat gebeuren.”

Verslaggever Kysia Hekster peilde de meningen in Overschild, waar veel huizen zijn beschadigd door de bevingen:

Video afspelen

Bewoners aardbevingsgebied zijn vertrouwen in overheid kwijt

“Het is wel een domper dat het op de lange baan wordt geschoven”, zegt ook Derwin Schorren van bewonersorganisatie de Groninger Bodem Beweging. Het is altijd manana (morgen, red.) daar in Den Haag. Het moet zo snel mogelijk, want dan kun je er nog iets mee. Ik begrijp dat parlementaire enquêtes vaak zijn bedoeld als een evaluatie. Maar je kunt ook tussentijds evalueren.”

Het Groninger Gasberaad, de koepelorganisatie van betrokken maatschappelijke organisaties, staat er hetzelfde in: “Als de enquête pas begint als het hele proces achter de rug is, is dat mosterd na de maaltijd”, zegt Susanne Top. Zij is bovendien benieuwd welke vragen centraal zullen staan bij de enquête. Die vragen zijn nu nog vrij ruim geformuleerd. Zo moet het onderzoek duidelijk maken wie welke risico’s heeft genomen, hoe de schade is ontstaan, wat er anders had gekund en welke lessen er kunnen worden getrokken voor de toekomst.

Gaskraan wagenwijd open, hoe dan?

Een suggestie komt van bewoner Annemarie Heite uit Bedum. Zij hoopt dat oud-minister Kamp openheid van zaken moet geven, vertelt ze Nieuwsuur. “Hoe is het mogelijk dat hij nog in 2013 de gaskraan wagenwijd heeft opengezet. Daar moet een antwoord op komen.”

De VVD’er Jan Kamminga, die al sinds 2014 een prominente rol speelt in de overleggen tussen Economische Zaken, de NAM en de Groningers, wil verder terug in de tijd, naar het begin van de gaswinning: “De eerste afspraken tussen het Rijk en Shell en Exxon zijn nooit openbaar gemaakt. Die moeten nu ook boven tafel komen. De verhoudingen tussen het Rijk, de provincie en de NAM zijn nooit duidelijk geworden. Dat heeft voor veel maatschappelijke onrust gezorgd.”

Ook zijn de afspraken tussen de NAM en het schadeloket Centrum Veilig Wonen nooit openbaar gemaakt. De NAM zou zich te veel bemoeien met het centrum voor bevingsschade, ook nadat Wiebes had aangekondigd dat de NAM geen inspraak meer zou hebben. “Dat is altijd schimmig gebleven”, zegt Kamminga. “Dat hoort niet. Dat contract moet ook boven tafel komen. Er is veel te veel geheim gebleven.”

Opluchting

Kamminga hoopt dat de verplichte verklaringen onder ede, zoals een parlementaire enquête voorschrijft, de lucht klaren in Groningen. “Ook als er niets te verbergen is en ook als de NAM er niet als de grote boeman uitkomt, dan zal de opluchting onder de Groningse bevolking enorm zijn. Eindelijk weten we hoe het zat en hoe het zit. Eindelijk is er dan rust.”

In de onderstaande video reageren belangenverenigingen op de aangekondigde enquête. “Het is mosterd na de maaltijd.”

Video afspelen

‘De rol van de overheid kan niet onderbelicht blijven’

Bekijk ook

Parlementaire enquête naar gaswinning Groningen

‘Enquête naar gaswinning zal duidelijk maken of we zijn opgelicht’

Tweede Kamer start parlementaire enquête over gaswinning in Groningen

NU 05.03.2019 De voltallige Tweede Kamer wil een parlementaire enquête over de gaswinning in de provincie Groningen. Een voorstel van GroenLinks en PvdA werd dinsdagmiddag door alle partijen ondertekend en wordt later op de dag in stemming gebracht.

In het kort:

  • Kamer unaniem over parlementaire enquête gaswinning Groningen
  • Getuigen zijn verplicht op te dagen en staan onder ede
  • Enquête mag herstelwerkzaamheden niet hinderen
  • Groningen kampt al jaren met bevingen door gaswinning

Het doel van de parlementaire enquête, het zwaarste instrument van de Kamer, is om het vertrouwen van de gedupeerden te herstellen en om publiekelijk verantwoording af te leggen over de keuzes die door de betrokken personen, bedrijven en de overheid zijn gemaakt.

Omdat minister Eric Wiebes (Economische Zaken) over 2019 sprak als “het jaar van de uitvoering” voor wat betreft de herstel- en verstevigingswerkzaamheden, is het nu tijd om terug te blikken op wat er precies is gebeurd, vindt de Kamer.

De Kamer benadrukt dat de enquête niet mag leiden tot vertraging van de schade- en versterkingsoperatie waar momenteel aan wordt gewerkt. Ook mag het op geen enkele manier een negatief effect hebben op het tegengaan van de risico’s van aardbevingen.

Zie ook: Hoe euforie over gasveld Groningen omsloeg in hoofdpijndossier

Enquête pas van start na aantal voorwaarden

Voordat de parlementaire enquête van start gaat, moet er eerst aan twee voorwaarden worden voldaan. De onafhankelijke instanties die de schademeldingen beoordelen en de versterkingsoperaties uitvoeren, moeten een wettelijke basis krijgen en goed functioneren.

Daarnaast moet de versterking van de risicovolste woningen en het proces van de schadeafhandeling op gang zijn gekomen. Er is geen specifieke datum voor de gesprekken afgesproken.

De getuigen die door de nog te vormen enquêtecommissie worden opgeroepen, moeten komen opdagen. Wie dit zijn, wordt na de installatie van de commissie bekendgemaakt. De getuigen worden onder ede verhoord. Ze kunnen dus strafrechtelijk worden vervolgd als zij niet de waarheid spreken.

De gesprekken zijn openbaar en kunnen weken duren. In 2013 werd het middel voor het laatst ingezet voor de problemen bij woningcorporaties en voor het debacle met de hogesnelheidstrein de Fyra. Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn er elf parlementaire enquêtes gehouden.

Gaskraan wordt vanwege veiligheid helemaal dichtgedraaid

Het kabinet besloot vorig jaar de gaswinning in Groningen uiterlijk in 2030 helemaal te stoppen vanwege de aardbevingen in het winningsgebied. Zo moet de veiligheid van de Groningers weer vooropstaan, liet het kabinet destijds weten.

Sindsdien zijn er veel ontwikkelingen op het gebied van herstel en versterkingen van de huizen. Bewoners hadden lang het gevoel dat zij werden tegengewerkt door de NAM, de organisatie van Shell en ExxonMobil die verantwoordelijk is voor de gaswinning in het gebied.

Inmiddels heeft het kabinet, onder aanvoering van minister Wiebes, de schadeafhandeling en herstelwerkzaamheden bij de NAM weggehaald. Voortaan ligt de regie bij de overheid. De kosten zijn voor de bedrijven, voornamelijk de NAM, die de schade ook veroorzaken.

Zo ontstaan aardbevingen in Groningen

Nog veel onvrede onder gedupeerde Groningers

Maar nog steeds heerst er in Groningen en in de Kamer grote onvrede over het herstel. Het proces zou te traag op gang komen. Tijdens de debatten zat de publieke tribune van de plenaire zaal regelmatig vol met Groningers die hun onvrede over de gang van zaken uitten.

Er werd al langer gesproken over een parlementaire enquête over het gasdossier, maar coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie verwierpen een vorig jaar ingediend voorstel. De tijd was toen nog niet rijp, vonden de partijen.

Belangengroepen blij met actie van kabinet

Zowel het Groninger Gasberaad als de Groninger Bodem Beweging laat weten blij te zijn met de parlementaire enquête. Wel vinden ze het jammer dat er gewacht wordt omwille van het proces van schadeafhandeling.

De woordvoerder van de NAM meldt aan NU.nl dat hij kennis heeft genomen van het besluit van de Tweede Kamer. “Als de NAM wordt opgeroepen, zullen we verschijnen.”

Lees meer over: Politiek Gaswinning Groningen

Parlementaire enquête naar gaswinning Groningen

NOS 05.03.2019 De Tweede Kamer stelt een parlementaire enquête in naar de gaswinning in Groningen. De Kamer staat unaniem achter die wens. Wanneer de enquête precies wordt gehouden, is nog niet duidelijk, maar het gebeurt zeker pas op termijn, op zijn vroegst in 2020.

Volgens de Kamer is het goed voor het herstel van het vertrouwen van de Groningers in de politiek als er ook publiek verantwoording wordt afgelegd over keuzes die door personen, organisaties en instanties zijn gemaakt.

In de tekst van een door alle fracties ondertekende motie staat ook dat een enquête niet mag leiden tot vertraging in het herstel van de schade of in het tegengaan van risico’s op verdere bevingen en schade.

Video afspelen

Kamer wil enquête gaswinning

Parlementaire enquêtes komen relatief weinig voor. Ze gelden als een zwaar middel: getuigen zijn verplicht om te verschijnen en staan onder ede. De laatste enquête was tussen 2013 en 2016: de Kamer onderzocht toen het Fyra-debacle, de treinverbinding tussen Nederland en België.

GroenLinks en PvdA hadden eerder al een voorstel gedaan om een enquête naar de gaswinning te houden. Maar hun motie daarover werd aangehouden en na overleg met alle andere partijen is de tekst nu aangepast. Vertegenwoordigers van alle fracties hebben er hun handtekening onder gezet.

In de nieuwe motie staat onder meer dat de enquête begint als de “fysieke versterking van de meest risicovolle woningen structureel op gang is gekomen, evenals het proces van schadeafhandeling”. Verder moeten twee uitvoeringsorganisaties zijn opgericht en wettelijk verankerd. Die moeten al functioneren voordat het onderzoek van start gaat. Het gaat om het Instituut Mijnbouwschade en het Instituut Versterkingsorganisatie. De wetsvoorstellen waarin die instituten worden geregeld, worden waarschijnlijk later dit jaar bij de Kamer ingediend.

Initiatiefnemer Van der Lee van GroenLinks noemt het belangrijk dat een eensgezinde Tweede Kamer nu zekerheid biedt over de komst van een enquête. Het onderzoek moet duidelijk maken welke risico’s er zijn genomen, hoe de schade is ontstaan, wat er anders had gekund en welke lessen er kunnen worden getrokken voor de toekomst.

Wanneer werd er aardgas gevonden in Groningen? En hoe leidt de gaswinning tot aardbevingen in Groningen?
NPO Focus maakte deze special over de geschiedenis van gaswinning in Groningen.

maart 5, 2019 Posted by | 2e kamer, aardgaswinning, bevingen, Groningen, parlementaire enquêtecommissie, politiek, schaliegas, Staatssecretaris Eric Wiebes, tweede kamer, veiligheid | , , , , , , , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor De komst van de Parlementaire enquête over de gaswinning in Groningen

PvdA-leider Diederik Samsom over de Rooie vanwege het Schaliegas – deel 3

‘Aardbevingsschade’ groot voor PvdA in Groningen en Drenthe

De PvdA heeft een historisch dieptepunt gehaald bij de Proviniciale Statenverkiezingen in het Noorden. De partij halveerde naar zes zetels in Groningen, in Drenthe was het al niet veel beter met een val naar 7 zetels van 12. Nieuwkomer Groninger Belang won flink in het aardbevingsgebied. In de ‘landelijke’ provincies won het CDA, de VVD sleepte de randstadprovincies binnen.

SP haalt PvdA links in.

De PvdA houdt in de Groningse Staten 6 zetels over. Ook de VVD verliest; zij gaat van 6 naar 4 zetels. De SP wint er 2 en is met acht zetels de grootste partij. Het CDA blijft op 5, D66 gaat van 3 naar 4 zetels en de PVV van 3 naar 5. Groninger Belang is nieuwkomer en krijgt drie zetels.

PvdA wijt het verlies van zijn partij aan de gaswinning in zijn achterland. ‘Er is veel woede onder de kiezers,’ verklaart de gedeputeerde, ‘dat begrijp ik ook wel. Je ziet toch dat de partij met de regeringsverantwoordelijkheid de klappen krijgt. We merkten ook al bij het campagnevoeren dat we tegen de stroom in moesten zwemmen. Ondanks het feit dat we toch echt wel wat voor elkaar hebben gekregen in Den Haag vonden de Groningers het kennelijk ‘too little, too late.’

 

Alternatief ??!!

Alternatief ??!!

Groninger Belang
Iemand die op de uitslagenavond de glimlach maar moeilijk van het gezicht kan krijgen is Bram Schmaal van de gloednieuwe partij Groninger Belang. Deze samenwerking van maar liefst 10 fracties uit verschillende Groninger gemeenten kan zich vanuit het niets verheugen op drie plekken in de Provinciale Staten. ‘Ik denk dat we nu verschil echt kunnen gaan maken,’ zegt Schmaal die de winst voor een deel toeschrijft aan het strijdvaardige standpunt inzake de gaswinning door de NAM. Samen met een partijgenoot gaat de ambtenaar binnenkort drie van de 43 zetels bezetten. ‘Ik heb er heel veel zin in,’ aldus de lijsttrekker.

GRONINGEN KLEURT WEER ROOD. SP-ROOD DIT KEER.

Dat de PvdA in de door aardbevingen geteisterde provincie Groningen klappen zou krijgen, daar werd wel op gerekend. Toch valt het lijsttrekker en gedeputeerde William Moorlag zwaar dat hij het aantal zetels ziet halveren van 12 naar 6. Ook de VVD keldert: van 6 naar 4. Lachende derde is de SP, vanaf heden de grootste. ‘We gaan nu eindelijk besturen,’ glundert lijsttrekker Sandra Beckerman.

GERELATEERDE ARTIKELEN;19-03 Provinciale Statenverkiezingen 2015

Dit moet u weten over het Groningse gas en de bevingen  NU 

Dit moet u weten over het Groningse gas en de bevingen

zie ook: PvdA-leider Diederik Samsom over de Rooie vanwege het Schaliegas – deel 2

zie ook:  PvdA-leider Diederik Samsom over de Rooie vanwege het Schaliegas – deel 1

zie ook: VVD fronst de wenkbrauwen na uitspraken Samsom over schaliegas

zie ook: Onderzoek schaliegas gaat door

zie ook: PvdA sluit schaliegas uit

Zo kan het ook !!!!

Premier May: schaliegeld naar Britse burgers

AD 07.08.2016 Britse burgers kunnen wellicht duizenden ponden tegemoet zien als er in hun buurt naar schaliegas wordt geboord. Dat voorstel deed de nieuwe Britse premier Theresa May vandaag.

Haar oproep wordt gezien als een poging om de schalie-industrie in het land een zetje in de rug te geven. Die heeft zoveel last van lokale protesten dat het tot nu toe is gebleven bij een poging tot boren in de omgeving van Blackpool. Nadat die een aardschok veroorzaakte, werd ook die poging gestaakt.

De Britse overheid speculeerde al eerder over de oprichting van een met verdiensten uit schaliegas gevuld fonds, waaruit Britse gemeenten financieel konden putten.

May oppert nu om de lokale overheden over te slaan en het geld direct bij burgers te laten landen. ,,Op deze manier profiteren mensen persoonlijk van economische beslissingen, niet alleen instanties, en geven we hen de controle over hun levens terug.”

Oplopen
Persbureau Reuters meldt dat het bedrag volgens lokale media in sommige gebieden kan oplopen tot 13.000 pond, ruim 15.000 euro. Hoewel er dus nog weinig boringen plaatsvonden, wordt aangenomen dat er een substantiële hoeveelheid schaliegas in de Britse bodem zit.

Op dit moment zit er echter een moratorium op het zogenaamde fracken, net als in Nederland.

Verder;

PvdA verliest enorm in ‘rode’ noorden, PVV en SP sterk in Oost-Groningen

Elsevier 16.03.2017 De uitslag van de verkiezingen betekent het (voorlopig) einde van het noorden als sociaal-democratisch bolwerk. De PvdA leidt ook in Friesland, Groningen en Drenthe verpletterende verliezen. Toch weet de SP in het hart van het aardbevingsgebied – Loppersum – maar mondjesmaat te profiteren.

Wel domineren in Oost-Groningen de socialisten samen met de PVV die daar in bijna elke gemeente haar beste resultaat ooit neerzette.

Stemmen tellen op het stembureau Foto: Rob Ramaker/Elsevier

Aardbevingen als belangrijk campagnethema

‘Het is toch niet te geloven dat je in de rij moet staan?’ Hardop verbaasden bewoners van Loppersum zich woensdagavond over de rij stemmers die zich vanuit de raadskamer naar buiten slingerde. De opkomst was ook hier met ruim 82 procent flink hoger dan in 2012. In dat jaar had in het naburige Huizinge een aardbeving plaats met een kracht van 3,6. De start, zo bleek achteraf, van het protest tegen de door de gaswinning veroorzaakte bevingen en schade.

De aardbevingen waren een belangrijk campagnethema, zeker in Loppersum. Burgemeester Albert Rodenboog (CDA) ziet de impact hiervan zeker in de uitslag.Tegen de landelijke trend in groeit de SP hier met 4 procentpunten. ‘De SP heeft zich hier altijd sterk geprofileerd op het aardbevingsdossier.’ Toch is de invloed beperkt. De meeste kiezersbewegingen passen beter in het landelijke beeld. GroenLinks won fors, net als het CDA dat hier de grootste is geworden.

Veel kiezers in Loppersum bevestigden dat de bevingen meewogen in hun keuze. ‘Zeker weten,’ zegt Sander Eisinga (30), die de VVD verruilde voor D66. Hij hoorde hoe premier Mark Rutte bij Pauw & Jinek de schadeafhandeling ‘netjes’ noemde. ‘Daar denken wij anders over,’ zegt hij. Hij voelt het in ‘kopzorgen, tijd en in de portemonnee’. Eisinga verkocht zijn huis met 20 tot 25 procent verlies en kreeg slechts een deel gecompenseerd. Na de uitzending stuurde hij een mail naar de VVD, maar kreeg geen reactie. ‘Dat is prima, maar dan ben je deze stem kwijt.’

‘De kraan moet dicht’

Net als Eisinga ondervinden veel mensen die in de rij staan voor het gemeentehuis persoonlijk gevolgen van de bevingen. Ze hebben schade, hun huis moet bevingsbestendig worden gemaakt en in één geval zelfs nieuw worden gebouwd. ‘Dat kost erg veel tijd,’ zegt Anita Weistra (51). Om de scheuren in haar huis te laten repareren, kreeg ze te maken met bureaucratie, keuringen en contra-expertises. ‘Dat zijn we wel erg zat.’

Kiezers die de bevingen laten meewegen, doen dat elk op hun eigen manier. Meer mensen sloten net als Eisinga de VVD uit. Anderen stemmen voor een partij met ‘aandacht voor alternatieve energie’; dat wil zeggen: GroenLinks. Sommigen zien in de onrust een directe aanleiding PVV of SP te stemmen. Joyce Alders (27) verhuisde een jaar geleden vanuit Groningen naar Loppersum. Afgelopen zaterdag voelde ze voor het eerst een aardbeving. Het heeft haar letterlijk geschokt, en ze stemt PVV. ‘Er moet echt iets veranderen.’ Greetje Groen (58) stemt dit maal SP. Ze voelt mee met de mensen die psychologisch lijden onder de bevingen. ‘De kraan moet dicht.’

Lees ook: PvdA wil eenderde van aardgasopbrengst investeren in Groningen

De uitslag markeert het (voorlopig) einde van de provincie Groningen als rood bolwerk. De PvdA die hier traditioneel domineert, lijdt een onthutsend verlies.

In Loppersum hebben PVV en SP slechts licht geprofiteerd van de afstraffing van de PvdA. Maar in Oost-Groningen, een regio die kampt met bevolkingskrimp en hoge werkloosheid, beleven deze partijen een verdere opmars. In bijna alle gemeentes benaderden (SP) of verbeterden (PVV) ze hun beste score ooit. En in heel Oost-Groningen, behalve Stadskanaal, is één van beide de grootste.

  Rob Ramaker (1986) is sinds december 2016 redacteur Nederland.

Tags: ‘rode noorden’  aardbevingen  gaswinning  Oost-Groningen

PROTESTBORDEN TEGEN GASWINNING BIJ STEMBUREAUS

BB 15.03.2017 Bij vrijwel alle 406 stemlokalen in de provincie Groningen zijn in de nacht van dinsdag op woensdag borden geplaatst om het ongenoegen over de gaswinning kenbaar te maken. Een van de actievoerders, Stef Driessen, zei tegen RTV Noord dat kiezers worden opgeroepen de petitie ‘Laat Groningen Niet Zakken’ te tekenen.

Oproep om petitie te tekenen
Die petitie is een initiatief van cabaretier Freek de Jonge. Hij vraagt aandacht voor de Groningers die aardbevingsschade hebben geleden door het boren naar gas. Driessen hoopt dat door het plaatsen van de protestborden nog meer mensen de petitie gaan tekenen. Op de borden zijn de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) en een gestut huis afgebeeld. (ANP)

GERELATEERDE ARTIKELEN

Borden tegen gaswinning

Telegraaf 15.03.2017 Bij vrijwel alle 406 stemlokalen in de provincie Groningen zijn in de nacht van dinsdag op woensdag borden geplaatst om het ongenoegen over de gaswinning kenbaar te maken. Een van de actievoerders, Stef Driessen, zei tegen RTV Noord dat kiezers worden opgeroepen de petitie ‘Laat Groningen Niet Zakken’ te tekenen.

Die petitie is een initiatief van cabaretier Freek de Jonge. Hij vraagt aandacht voor de Groningers die aardbevingsschade hebben geleden door het boren naar gas. Driessen hoopt dat door het plaatsen van de protestborden nog meer mensen de petitie gaan tekenen. Op de borden zijn de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) en een gestut huis afgebeeld.

Lees alles over de verkiezingen in het LIVEBLOG Nederland naar de stembus

Aardbeving van 2,2 in Groningen

Telegraaf 11.03.2017 In het Groningse Zeerijp is zaterdagmiddag een aardbeving gevoeld. De schok had een kracht van 2,2. Dat heeft het KNMI gemeld.

De beving in Zeerijp was zwaarder dan de aardschokken die zich vrijwel dagelijks voordoen in het aardgaswinningsgebied in Groningen.

LEES MEER OVER; AARDBEVINGEN GRONINGEN NAM AARDGAS

Niet Rutte hoort aan Groningse schandpaal, maar PvdA-politici

Elsevier 10.03.2017 Mark Rutte (VVD) was uitgenodigd bij Pauw en Jinek en werd het slachtoffer van een hetze met voorbedachte rade. Een tribune vol boze Groningers legde hem het vuur na aan de schenen en de minister-president kreeg van de presentatoren nauwelijks gelegenheid tot weerwoord.

Nu is onze premier niet van suikergoed, maar het kan zelfs hem te veel worden, ook al bijt hij liever zijn tong af dan dat toe te geven.

Afshin Ellian schreef eerder deze week over dit ‘volksgericht’ en ik kan het daar alleen maar mee eens zijn. Politiek en rechtspraak hebben steeds minder plaats in het parlement en in de rechtszaal en steeds vaker in praatshows. Uit naam van de democratie.

Maar er is nóg een interessant aspect. Het is belachelijk om de premier van uitgerekend het eerste kabinet dat de grieven van de Groningers serieus heeft genomen, aan de schandpaal te nagelen.

PvdA heeft nooit een poot uitgestoken voor Groningen

De aardgaswinning begon ruim een halve eeuw geleden en de ellende (aardbevinkjes, verzakkingen, wanhoop) ruim een kwarteeuw geleden. In bijna al die jaren was de PvdA oppermachtig in de provincie en stad Groningen. Maar de leiders van de sociaaldemocratie hebben geen poot voor hun burgers en kiezers uitgestoken, uit angst hun partijgenoten in Den Haag voor de voeten te lopen en vooral uit angst voor hun eigen carrière. Ze zijn ook allemaal goed terecht gekomen.

Volgens onze bloggers
Afshin Ellian: ‘Politici kunnen volkstribunaal van Pauw en Jinek beter mijden’

Jacques Wallage, na 11 jaar burgemeesterschap van Groningen professor in iets onduidelijks, multi-commissaris en bestuurder van alles en nog wat. Marc Calon, 10 jaar gedeputeerde en daarna voorzitter van de koepel van woningcorporaties Aedes. Voor 3 dagen per week meer vangend dan zijn voorganger voor een volle werkweek ofwel € 200.000. Hans Alders, tien jaar Commissaris van de Koningin, maar met bijklussen het dubbele van zijn salaris vangend. En na zijn vertrek alle remmen los en nu meer dan 20 nevenfuncties. Daaronder Nationaal Coördinator Groningen, die gaat over aardbevingsschade en versterking panden. Het lijkt sterk op de pyromaan die tevens lid van de vrijwillige brandweer is.

Juist dit kabinet besefte dat de Groningers steun nodig hadden

Ik ben niet bezig met een nummertje PvdA bashen. Want de man die eindelijk aan de bel trok en met zijn natte vinger sprak over ‘minstens een miljard schadevergoeding’ was Alders’ opvolger, Max van den Berg, ooit de ayatollah van de PvdA. Zonder hem had het er nog steeds somber uitgezien voor de inwoners van het aardbevingsgebied.

Van den Bergs actie viel in Den Haag in vruchtbare aarde. Eindelijk ook een kabinet dat beseft dat je niet binnen ons Koninkrijk een wingewest kunt hebben dat opgezadeld wordt met de ellende, terwijl de rest profiteert. Want dat blijft de kern van het verhaal en de Groningers verdienen domweg onze steun in woord en daad.

Dat Pauw en Jinek het nuttig en nodig achten politici aan de schandpaal te nagelen is één ding. Dat ze daarvoor ook nog de verkeerde politicus nemen, is pas echt erg.

  Philip van Tijn  is bestuurder, toezichthouder en adviseur. Schrijft geregeld voor elsevier.nl

Tags: boze burgers  Eva Jinek  Groningen  Groningers  Jeroen Pauw  Mark Rutte  Pauw en Jinek  PvdA

Woningeigenaren starten nieuw proces tegen NAM om compensatie huizen

NU 09.03.2017 Woningeigenaren in Groningen willen in een proces de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) afdwingen meer compensatie te betalen aan mensen die hun huis hebben verkocht in Gronings aardbevingsgebied.

In samenwerking met GIC

Dit bevestigt hun advocaat Pieter Huitema aan NU.nl naar aanleiding van berichtgeving vanDagblad van het Noorden.

Woningeigenaren die hun huis in bevingsgebied van de hand hebben gedaan, komen momenteel al in aanmerking voor een compensatie van de NAM. “Maar deze vergoeding ligt substantieel lager dan de schatting van onze deskundigen”, legt Huitema uit.

“De NAM betaalt tot 3 procent van de woningwaarde. Onze cijfers zeggen dat dit eerder rond de 10 tot 15 procent moet zijn.”

NAM 

De NAM laat desgevraagd aan NU.nl weten dat waardedaling voor hen een belangrijk onderwerp is. “We hebben een pakket aan regelingen ontworpen die bewoners compenseert bij verkoop”, aldus het bedrijf. “Gemiddeld keren we daarbij tussen de 2 en 5 procent van de verkoopprijs uit.”

De woordvoerder stelt in 93 procent van de gevallen er met de bewoners uit te komen.

Hoger beroep

Er loopt nog een hoger beroep van de advocaat en de Stichting Waardevermindering door Aardbevingen Groningen (WAG) tegen de NAM betreffende de waardevermindering van huizen in Gronings aardbevingsgebied. “Het proces dat we nu starten, moet een precedent scheppen voor deze zaak.”

In het nieuwe proces vertegenwoordigt de advocaat vijf tot tien personen. Het dient naar verwachting over enkele maanden.

Immateriële schade

De rechtbank in Assen heeft de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) vorige weekaansprakelijk gesteld voor de immateriële schade van een aantal aardbevingsgedupeerden. Het gaat hierbij om lichamelijke klachten zoals hoofdpijn en psychische klachten zoals angst.

Huitema spande namens 127 Groningers de zaak aan. Voor een aantal van die zaken is de NAM aansprakelijk, is het oordeel.

De advocaat eist een schadevergoeding voor zijn cliënten. De hoogte hiervan moet via een vervolgprocedure bepaald worden. “Deze kan uiteenlopen van 3.000 tot 30.000 euro per persoon. Experts gaan hier nog naar kijken”, zegt Huitema.

Lees meer over: Groningen Gaswinning Groningen

Nieuwe zaak tegen NAM

Telegraaf 09.03.2017 Een groepje Groningse huiseigenaren, dat de afgelopen tijd zijn huis heeft verkocht, spant een nieuwe rechtszaak aan tegen de NAM.

Dat meldt RTV Noord donderdag. Inzet is de vergoeding die huizenbezitters kunnen krijgen voor de waardedaling van hun huis als gevolg van de gaswinning. Die is volgens de eigenaren veel te laag.

LEES MEER OVER; AARDBEVINGEN GRONINGEN NEDERLANDSE AARDOLIE MAATSCHAPPIJ

Kamp erkent onderschatting versterken huizen aardbevingsgebied

NU 08.03.2017 Minister Henk Kamp (Economische Zaken) heeft onderschat hoe ingewikkeld de versterking van huizen in het Groningse aardbevingsgebied is. Ook heeft het Rijk de veiligheidsrisico’s van de gaswinning voor de Groningers verkeerd ingeschat.

De minister erkende de tekortkomingen woensdagavond in het programma Dit is de Dag op NPO Radio 1. ”Wat allemaal bij die versterking komt kijken. Ik heb in eerste instantie niet voldoende ingeschat hoe complex dat is.”

Volgens Kamp heeft het kabinet-Rutte ”alles goed gedaan” bij de omgang met de problemen. ”Maar dat wil niet zeggen dat het genoeg is. We hebben het absoluut nog niet opgelost.”

Kamp snapt de boosheid van de Groningers, die onlangs nog zichtbaar werd in het tv-programmaPauw en Jinek. Woedende gedupeerden namen premier Mark Rutte op de korrel.

Volgens Kamp wist Rutte dat het ging gebeuren. Maar de bewindsman zei het niet ”mooi” te vinden hoe de premier is bejegend.

In 60 seconden: De gaswinning in Groningen

Lees meer over: Gaswinning Groningen

 Een huis in het Groningse Lageland raakte ernstig beschadigd door de aardbevingen en moest worden gesloopt.

‘Versterking huizen onderschat

Telegraaf 08.03.2017  Minister Henk Kamp (Economische Zaken) heeft onderschat hoe ingewikkeld de versterking van huizen in het Groningse aardbevingsgebied is. Ook heeft het Rijk de veiligheidsrisico’s van de gaswinning voor de Groningers verkeerd ingeschat.

De minister erkende de tekortkomingen woensdagavond in het programma Dit is de Dag op NPO Radio 1. ,,Wat allemaal bij die versterking komt kijken. Ik heb in eerste instantie niet voldoende ingeschat hoe complex dat is.”

Volgens Kamp heeft het kabinet-Rutte ,,alles goed gedaan” bij de omgang met de problemen. ,,Maar dat wil niet zeggen dat het genoeg is. We hebben het absoluut nog niet opgelost.”

Kamp snapt de boosheid van de Groningers, die onlangs nog zichtbaar werd in het tv-programma Pauw en Jinek. Woedende gedupeerden namen premier Mark Rutte op de korrel. Volgens Kamp wist Rutte dat het ging gebeuren. Maar de bewindsman zei het niet ,,mooi” te vinden hoe de premier is bejegend.

LEES MEER OVER; AARDBEVINGEN GRONINGEN HENK KAMP

Kan de gaskraan in Groningen eigenlijk wel dicht?

AD 08.03.2017 Nederland zit in de kou als we de gaskraan definitief dichtdraaien, reageerde premier Rutte maandagavond tijdens Pauw & Jinek op Groningers die hem live op tv uitjoelden. Heeft Rutte gelijk? Tien vragen over Groningen en de aardbevingen beantwoord.

Decennialang werd de relatie tussen de gaswinning door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (de combi van Shell, Exxon Mobil en de Staat die het gas wint) ontkend, zeker nu de bevingen pas vanaf de jaren ’90 begonnen op te vallen. Naarmate de schokken in kracht toenamen en steeds meer huizen schade opliepen, groeide de woede in Noord-Groningen. Inmiddels wonen al 100.000 mensen in een huis met bevingsschade, blijkt uit recent onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen, de GGD en de stad Groningen. Een kwart daarvan heeft meermaals schade gehad.

Hoeveel gas verbruikt Nederland en hoeveel daarvan komt uit Groningen opgepompt?
Jaarlijks verbruiken burgers en bedrijven zo’n 40 miljard kubieke meter gas. Het overgrote deel (viervijfde) kwam tot voor kort uit Groningen. Onder toenemende druk mag de NAM echter steeds minder uit de bodem halen, voor dit jaar heeft het Kabinet een plafond van 24 miljard m3 vastgesteld. Dat is ruim de helft minder dan enkele jaren terug (in 2013 werd nog 54 miljard kuub gewonnen). Groningers willen dat de winning echter nogmaals gehalveerd wordt of helemaal naar nul gaat.

Welk deel van Groningen heeft last van de bevingen?
Een aanzienlijk deel van de provincie, met name het Noord-Oosten. De grens loopt half door Groningen-stad en  vervolgens noordelijk door de dorpen Winsum en Bedum, de geboorteplaats van Arjen Robben, naar de Eemshaven. Ten zuiden van de stad liggen villaplaatsen Haren en Zuid-Laren boven het bevingsgebied en oostelijker Veendam en Winschoten. Meeste seismische activiteit was er in de buurt onder Loppersum, waar minister Kamp in 2014 tomaten naar zijn hoofd kreeg, Huizinge en Appingendam, die in het hart van het gebied gesitueerd zijn.

Hoeveel mensen wonen daar?
In totaal wonen er zo’n 150.000 mensen in het gebied, aldus het Sociaal Planbureau Groningen. Zij hebben sinds augustus 2013 bijna 75.000 schades gemeld bij de NAM, blijkt uit de najaarsrapportage van Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders. 61.531 claims zijn inmiddels afgehandeld. Een meerderheid kreeg uiteindelijk een vergoeding tussen de 3.000 en 25.000 euro. De NAM was daar al ruim een half miljard (520 miljoen) euro aan kwijt. Tot en met volgend jaar is er nog eens 250 miljoen nodig, zo moeten er nog een kleine tienduizend woningen preventief worden versterkt. Bij elkaar raakt het budget van een miljard euro voor de Groningse aardbevingsschade snel op.

Hoe erg is het?
Veel bewoners zijn zwaar geëmotioneerd, zeker nu de NAM jarenlang uiterst karig was met het vergoeden van de schade. Ingehuurde experts beweerden veelvuldig dat niet bewezen kon worden dat scheuren door de bevingen zijn veroorzaakt. Sinds vorig jaar is die bewijslast echter omgedraaid en moet de NAM aantonen dat schade niet door de aardbevingen komt. Bedoeling is dat de NAM op grotere afstand komt te staan van de schade-afwikkeling.

Daarnaast zijn huizen bijna een miljard euro minder waard geworden door de bevingen, blijkt uit research van de RUG. In Groningen gaat het om 5.000 euro per huis gemiddeld, maar in Slochteren wel 20.000 euro en in andere dorpen nog meer. Probleem is dat een deel van de regio ook krimpgebied is, wat de huizenmarkt nog gecompliceerder maakt.

Lees ook

NAM kan met vonnis gedupeerden de hand reiken

Lees meer

Daalt het aantal aardbevingen door de lagere gaswinning?
Er lijkt absoluut een relatie. 2016 was het rustigste jaar in een decennium en werden slechts 13 schokken boven de 1,3 op de Schaal van Richter genoteerd. Drie jaar geleden waren dat er nog 32. ,,Het lijkt er op dat de daling in seismiciteit samenhangt met de afname van de gaswinning de laatste jaren,” constateert het KNMI.   Toch zijn er geen garanties: zo waren er afgelopen maand rond Loppersum ineens weer zes kleine aardschokken. Bovendien wil de daling niet zeggen dat grote bevingen, die het meest schadelijk zijn, uitblijven.

Zwaarste tot nu toe was die van 3,6 op de Schaal van Richter bij Huizinge in augustus 2012. ,,Zware bevingen blijven zeker voorkomen,” vertelde KNMI-seismoloog Läslo Evers afgelopen september in een technische briefing aan de Tweede Kamer. Dat stelt ook toezichthouder Staatstoezichthouder op de Mijnen (SodM).   Eerder noemde Belgische seismoloog Manuel Sintubin het nieuwe vorig jaar door SodM vastgestelde gaswinningplafond van 24 miljard kuub niet wetenschappelijk onderbouwd en gebaseerd op ,,drijfzand.” Hij spreekt van schijnveiligheid richting de Groningers.

Is het mogelijk de gaskraan snel dicht te draaien?

Technisch is het goed te doen, ook dreigen er geen miljardenclaims voor de NAM en gashandelaar GasTerra: sinds 2012 worden er geen lange termijncontracten meer afgesloten met afnemers, schreef minister Kamp (EZ) vorig jaar aan de Tweede Kamer. Ook voor de schatkist is stoppen geen probleem: bedroegen de gasbaten vier jaar terug ruim 15 miljard euro per jaar, door het terugbrengen van de winning rekent het Kabinet voor 2017 op een kleine 3 miljard euro. Met de economie op volle stoom draait en de ene na de andere miljardenmeevaller voor minister Dijsselbloem, is dat op te vangen.

Waarom stoppen we dan niet?
Er is een probleem: Het Groninger gas is van bijzondere kwaliteit. Waar vrijwel al het aardgas, onder meer uit Rusland, ‘hoogcalorisch’ is, komt uit Groningen ‘L-gas’: laagcalorisch aardgas. Verschil is dat L-gas 14 procent stikstof en daarmee minder energie bevat.

Nu komt het en dat is waar premier Rutte op doelt: alle miljoenen cv-ketels in Nederland kunnen enkel laag calorisch gas uit Groningen aan. Pas vanaf dit jaar zijn nieuwe ketels verplicht ook geschikt voor hoogcalorisch gas. Alle cv-installaties snel vervangen kost ruim veertien miljard euro. En daar blijft het niet bij: 4 miljoen Duitse gezinnen en 2 miljoen huishoudens in Frankrijk en België gebruiken ook het L-gas uit Groningen. Inmiddels is afgesproken dat Duitsland vanaf 2020 over gaat naar hoogcalorisch gas en België en Frankrijk vanaf 2024. Tot dan toe moet gas naar onze buurlanden en Frankrijk.

Tom Poes verzin een list! Of gaat dat niet?
Hoogcalorisch gas kan laagcalorisch worden gemaakt door stikstof bij te mengen. De GasUnie heeft meerdere menginstallaties waar dat gebeurt. Plan was om nog zo’n fabriek bij te bouwen in het Groningse Zuidbroek, een investering van een half miljard euro. Dit najaar heeft minister Kamp de bouw echter op de lange baan geschoven. Volgens het Kabinet is de investering niet rendabel nu de behoefte aan Gronings gas vanaf 2020 snel afneemt doordat Duitsland, Frankrijk en België overgaan naar hoogcalorisch. Door de verduurzaming daalt de gasbehoefte jaarlijks sowieso met 1,13 procent, is in het Energieakkoord afgesproken. Dat zal straks nog sneller dalen. Zo heeft het Kabinet de plicht om nieuwe wijken op het gasnet aan te sluiten recent geschrapt.

Waar moeten we ons gas vandaan komen als Groningen dichtgaat?
Bijvoorbeeld uit Noorwegen of uit Rusland. Dat doen we al. In 2015 importeerden we voor het eerst bijna net zoveel gas als we verbruikten. Ook kunnen we sinds kort LNG – liquid natural gas, vloeibaar gemaakt gas –  vanuit heel de wereld importeren en opslaan in een nieuwe terminal op de Rotterdamse Maasvlakte. Daarna kan het weer vluchtig gemaakt worden.

De vraag is uiteraard hoe wenselijk met name de Rusland-optie is. Met Poetin die zich steeds agressiever opstelt en MH17 en Oekraïne nog vers in het geheugen willen Nederland en Europa juist minder afhankelijk worden van Rusland en Gazprom. Dat lukt trouwens niet, de werkelijkheid is weerbarstig. In 2016 exporteerde Gazprom een recordhoeveelheid van 180 miljard m3 gas naar Europa. De bouw van een tweede pijplijn – Nordstream 2 – door de Baltische Zee en de Oostzee naar Duitsland vordert ondertussen gestaag.

De Groningers kunnen het dichtdraaien dus vergeten?
Dat niet. Veel partijen bepleiten in hun verkiezingsprogramma’s de gaswinning verder terug te dringen. In het Noordelijke verkiezingsdebat medio februari zeiden op de VVD na alle uitgenodigde lijsttrekkers (CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA en 50PLUS) dat zij naar maximaal 12 miljard kuub per jaar willen komende Kabinetsperiode. Daarmee gingen sommigen verder dan hun eigen verkiezingsprogramma.

Wij zijn een modern koloniaal wingewest, zeggen boze Groningers. Is dat terecht?
Het is hoe je er tegenaan kijkt. Feit is dat het gigantische 2800 miljard kuub gas tellende Groninger-veld sinds de ontdekking in 1959 al een kleine 300 miljard euro (€265 miljard in de periode 1963-2013) heeft opgebracht. Dat geld ging naar heel Nederland. Onze sociale zekerheid is er mede door opgebouwd, jaarlijks konden Kabinetten er miljarden extra door besteden. Deels kwam dat geld in Groningen terecht. Verder ontvangen de Groningers al jaren een beetje korting – enkele tientjes per jaar per gezin – op hun gasrekening, de zogenaamde Noordenkorting.

In 2007 beloofde het toenmalige Kabinet verder de Noordelijke provincies miljarden in ruil voor het schrappen van de Zuiderzee-lijn. Het gaat onder meer naar de zuidelijke ringweg in Groningen, betere railverbindingen en andere knelpunten.

Waar het specifiek op de bevingen aankomt heeft Groningen ruim een miljard euro gekregen voor schadeherstel. Ook hebben het Rijk, de provincie en de NAM de Economic Board Groningen opgericht om het aardbevingsgebied economisch te versterken. De komende jaren is er 100 miljoen euro beschikbaar. Zo loopt er een pilot waarbij het gebied als eerste mag testen met 5G, de volgende generatie super snel mobiel internet.

Groningse woede tegen Rutte ijlt nog na: opzet of niet?

Elsevier 08.03.2017 De Groningse boosheid die premier Mark Rutte (VVD) ten deel viel in tv-programma Pauw & Jinek is nog altijd onderwerp van gesprek. Was het een opzetje dat al wekenlang werd voorbereid?

In De Telegraaf zegt Dick Kleijer van de Groninger Bodem Beweging ‘een paar weken van tevoren’ te zijn uitgenodigd door het tv-programma, dat tijdens deze campagne en tot aan de verkiezingen wordt uitgezonden.

In de val gelokt?

Kleijer was een van de vragenstellers die Rutte het vuur na aan de schenen legden over de gaswinning in Groningen en de aardbevingen die daarvan het gevolg zijn. ‘Ze (de redactie, red.) wilden weten of we een voorkeur hadden voor een lijsttrekker,’ zegt Kleijer. ‘Voor ons heeft het niet veel zin om te zitten bij een partij waarmee we het eens zijn. Daarom hebben we gevraagd om iemand die verantwoordelijk is voor de gaswinning en dat is de premier.’ Dat is overigens maar ten dele waar, aangezien de gaswinning al decennia loopt. Rutte is premier sinds 2010.

 Volgen  jo strolenberg @jostro45

Rutte krijgt horde woedende Groningers voor zijn kiezen in talkshow#Jinek#Pauw
Niet professioneel en onbehoorlijk van beide presentatoren  10:23 – 7 maart 2017

Vanwege alle bevingen en boosheid in het gebied is de gaswinning onder Ruttes leiding flink teruggeschroefd. Presentator Jeroen Pauw – die de gemoederen tijdens de uitzending met collega Eva Jinek niet tot bedaren bracht – zegt dat Rutte niet doelbewust ‘in de val is gelokt’. ‘Hij wist welke groep in het publiek zou zitten en had nog contact met minister (van Economische Zaken) Henk Kamp om zich erop voor te bereiden,’ zegt Pauw. In het AD zei de presentator gisteren nog dat het ‘op het randje van prettig was’. Volgens hem moet er ‘misschien vooraf nog iets beter worden uitgezocht hoe explosief die mensen zijn. Zoiets kan ook uit de hand lopen. Maar laten we het nou niet overdrijven.’

Rutte zou pas maandagmiddag rond 16.00 uur zijn ingelicht over het Groningse bezoek.

Groningen willen gaskraan helemaal dicht

Rutte lag maandagavond hevig onder vuur in de uitzending. De emotioneel reagerende Groningers willen dat de gaskraan volledig dichtgaat. Dat is onmogelijk, zei de premier. ‘Dan zit Nederland in de kou. Heel ons systeem is hierop ingericht, de kachels, de gasfornuizen.’ De groep Groningers nam er geen genoegen mee. ‘Mensen kunnen geen kant op, omdat ze hun huis niet kunnen verkopen,’ zei een meneer.

Rutte onder vuur in Pauw & Jinek - screenshot NPO1

Lees meer: Rutte hevig onder vuur door boze Groningers bij Pauw & Jinek 

Een van de aanwezigen zei dat ze het idee heeft dat Groningen als een ’koloniaal wingewest’ wordt behandeld. ‘We zijn mensen, maar we worden niet als mensen behandeld door de regering,’ zei een ander. Al snel werd er gejoeld en geschreeuwd en werden leuzen naar de premier geroepen. ‘Nee, nee, nee!’‘bullshit!’, ‘u bent premier-onwaardig’. Een aantal mensen hield vellen papier omhoog met de tekst ‘not my premier’.

Tom Reijner  Tom Reijner  (1986) werkt sinds augustus 2013 op de webredactie. Hij studeerde Politicologie en Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.

Tags:  gaswinning  Groningen  Pauw en Jinek

‘Rutte moest direct sorry zeggen’

Telegraaf 07.03.2017 PvdA-lijsttrekker Lodewijk Asscher uit felle kritiek op het optreden van VVD-voorman Mark Rutte bij Pauw & Jinek.

De premier kreeg maandag in het praatprogramma de volle laag van een buslading boze aardbevingsgedupeerden uit Groningen. „Hij had meteen sorry moeten zeggen. Mensen voelen zich genaaid”, zei Asscher dinsdagavond in Vara-programma De Wereld Draait Door. Daarmee viel hij zijn coalitiepartner snoeihard aan.

De PvdA-voorman schuwde het ook niet om zichzelf onder de loep te nemen. Hij zegt ’ontevreden’ te zijn over zijn eigen optreden tijdens het Carré-debat van afgelopen zondag. Hij hoorde andere lijsttrekkers dingen zeggen die hij zelf wel naar voren had willen brengen. „Maandagochtend stond ik niet vrolijk op”, likt de sociaaldemocraat zijn wonden.

http://content.tmgvideo.nl/embed/account=Kx1PKc/item=eBZJ78aRYg4z/player=LakMO-EKGMsh/embed.html

Vast in de peilingen

Ook in de laatste peilingen staat de PvdA er niet goed voor. De partij staat zo’n beetje geparkeerd op 12 zetels. In de Tweede Kamer hebben de sociaaldemocraten er momenteel 36.

Koplopers VVD en PVV staan in de peilingen op lichte winst, net als CDA. Er zit inmiddels een behoorlijk gat tussen opvolgers D66 en SP.

LEES MEER OVER  TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 2017 LODEWIJK ASSCHER MARK RUTTE

Rutte treft niet opnieuw Groninger

Telegraaf 07.03.2017 VVD-lijsttrekker Mark Rutte wordt komende vrijdag niet opnieuw geconfronteerd met een boze Groninger. Actualiteitenprogramma Nieuwsuur heeft vanwege de veelbesproken uitzending van Pauw & Jinek een bevingsgedupeerde afgezegd voor opnames met de premier.

http://content.tmgvideo.nl/embed/account=Kx1PKc/item=eBZJ78aRYg4z/player=LakMO-EKGMsh/embed.html

De Groningse Annemarie Heite, bekend van de documentaire De Stille Beving, was uitgenodigd door Nieuwsuur om de premier kritisch te bevragen over de gaswinning. Maar de redactie van het programma heeft de gast op eigen initiatief afgezegd.

’Herhaling’

„We vinden het minder gelukkig om binnen enkele dagen dezelfde confrontatie met dezelfde lijsttrekker te hebben. Het zou te veel herhaling zijn”, legt verslaggever Nynke de Zoeten uit. „Het heeft er niet mee te maken dat we het onderwerp niet belangrijk genoeg vinden.”

Nieuwsuur benadrukt dat er met de VVD „geen enkel” contact is geweest naar aanleiding van de veelbesproken uitzending van Pauw & Jinek. Premier Rutte kreeg daar maandagavond de volle laag van een buslading boze Groningers. Volgens De Zoeten heeft Heite begrip voor de situatie.

De VVD was naar eigen zeggen niet op de hoogte dat het onderwerp vrijdag zou langskomen.

http://content.tmgvideo.nl/embed/account=Kx1PKc/item=iRJBIo-DrdQz/player=LakMO-EKGMsh/embed.html

Lees ook: Rutte krijgt horde woedende Groningers voor zijn kiezen in talkshow

LEES MEER OVER  MARK RUTTE TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 2017

Woedende Groningers schreeuwen door Rutte heen bij Pauw en Jinek

AD 07.03.2017 Premier Mark Rutte kon maandagavond bij Pauw en Jinek nauwelijks zijn zinnen afmaken doordat toeschouwers hem in de rede vielen. In het publiek bij de talkshow zat een grote groep Groningers die woedend zijn op de VVD’er om het kabinetsbeleid rond de gaswinning in hun provincie.

‘De heer Rutte heeft ons zesenhalf jaar leeggezogen. En dat doet hij nog steeds. Hij wordt afgeschilderd als een positief politicus, een optimist. Maar weet je wat een optimist doet? Die lacht alles weg, dus hij lacht ook onze problemen weg’, aldus een boze man in het publiek. Rutte luisterde hoofdschuddend naar het boegeroep en de scheldpartijen: ‘Naaiers’. Een vrouw in het publiek hield een briefje omhoog #notmypremier.

Een vrouw in het publiek houdt een briefje omhoog met #notmypremier. © Screenshot Pauw en Jinek

Jeroen Pauw legde tussen het geschreeuw door uit dat het televisieprogramma ‘mensen uit de samenleving’ uitnodigt. ‘Vandaag zijn dat mensen uit Groningen die in het getroffen gebied wonen en daar gaan we nu even mee praten.’ Vervolgens hield Dick Kleijer uit Groningen een betoog waarom hij niet boos is maar ‘razend’. ‘Deze meneer Rutte hier aan tafel zei ‘we doen het wel netjes in Groningen.’ Is het netjes als er in zijn regeerperiode 76.000 schademeldingen zijn? Is het netjes als er honderd huizen afgebroken worden?’ Om stevig af te sluiten: ‘Het begrip netjes is aan enige inflatie onderhevig.’

Zowel Pauw als Eva Jinek moest een aantal keer ingrijpen om te zorgen dat het stil genoeg werd voor Ruttes weerwoord: ‘Gaswinning in Groningen is natuurlijk in de afgelopen vijf zes jaar van iets waar Groningen, Nederland trots op was veranderd in een nachtmerrie.’ En om de boze Groningers wat te sussen: ‘Ik snap volledig hoe verschrikkelijk het is wat jullie meemaken. Daar hoef je echt niet aan te twijfelen.’

Verontruste Groningers lopen mee in een fakkeloptocht door het centrum van de stad om hun stem te laten horen tegen de gaswinning in de provincie. © ANP

 Follow

Pauw    ✔@pauwnl

”We zijn mensen maar we worden niet behandeld als mensen door de regering.” #penj

11:50 PM – 6 Mar 2017

Rutte hevig onder vuur door Groningers bij Pauw en Jinek

Elsevier 07.03.2017 In het tv-programma Pauw & Jinek hebben boze burgers uit Groningen premier en VVD-lijsttrekker Mark Rutte uitgejoeld. Ze uitten hun onvrede over de gaswinning en de aardbevingen die daarvan het gevolg zijn.

De emotioneel reagerende Groningers willen dat de gaskraan volledig dichtgaat. Dat is onmogelijk, zei Rutte maandagavond aan tafel bij tv-programma Pauw & Jinek: ‘Dan zit Nederland in de kou. Heel ons systeem is hierop ingericht, de kachels, de gasfornuizen.’

   Volgen   Syp Wynia @sypwynia

Oef, de Groningse woede jegens Rutte bij Pauw en Jinek is zelden vertoond.

23:30 – 6 maart 2017
De gaswinning is al stap voor stap verminderd, zei Rutte. ‘Alle deskundigen zeggen dat dit veilig kan. Maar hiermee neem ik jullie probleem niet weg. Ik begrijp jullie grote zorgen voor duizend procent.’

De groep Groningers nam er geen genoegen mee. Volgens hen ging de winning eerst omhoog voordat deze werd gehalveerd. De aardbevingen hebben huizen ernstig beschadigd of verwoest, klonk het in de tv-studio. ‘Mensen kunnen geen kant op, omdat ze hun huis niet kunnen verkopen,’ zei een meneer. Een van de aanwezigen zei dat ze het idee heeft dat Groningen als een ’koloniaal wingewest’ wordt behandeld. ‘We zijn mensen maar we worden niet behandeld als mensen door de regering,’ zei een ander.

2015-04-14 19:42:25 LOPPERSUM - Een boortoren van de NAM op een productielocatie voor aardgas nabij het dorp ’t Zandt. De gaskraan in het gasveld onder Loppersum gaat per direct vrijwel helemaal dicht. Met dat besluit reageerde minister Henk Kamp van Economische Zaken op een uitspraak van de Raad van State. ANP VINCENT JANNINK

Volgens Elsevier
Geef geen miljarden ‘ereschuld’ aan Groningen, schrijft Gertjan van Schoonhoven

‘Not my premier’

Al snel werd er gejoeld en geschreeuwd en werden allerlei leuzen naar de premier geroepen. ‘Nee, nee, nee,’ ‘bullshit’, ‘u bent premier-onwaardig’. Een aantal mensen hield vellen papier omhoog met de tekst ‘not my premier’. Rutte liet zich niet van de wijs brengen. Hij had wel moeite met het formuleren van zijn antwoord, omdat de boze Groningers hem veelal niet lieten uitspreken.

   Volgen  wouke van scherrenbu   ✔@woukevscherrenb

pleit voor Rutte dat hij t lef had naar deze uitzending met louter critici en boze mensen te gaan #penj

23:59 – 6 maart 2017

We zijn ‘week in, week uit’ bezig de situatie te verbeteren, zei Rutte, tot ongeloof van het publiek. Maar ook dat hij ‘de ellende (van de Groningers, red.) hier vanavond niet kan wegnemen. Ik kan wel toezeggen dat we zo snel mogelijk de problemen willen oplossen.’ Volgens de VVD-lijsttrekker heeft het kabinet dat hij de afgelopen vier jaar leidde, wel het enorme belang onderschat van het verstevigen van de huizen in Groningen.

Tom Reijner   Tom Reijner  (1986) werkt sinds augustus 2013 op de webredactie. Hij studeerde Politicologie en Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.

Tags:  gaswinning Groningers Pauw & Jinek Pauw en Jinek Rutte

NAM moet onderzoek doen naar onrustige aardbodem bij Loppersum

NU 06.03.2017 De NAM moet van het Staatstoezicht op de Mijnen (SoDM) onderzoek gaan doen naar de recente toename van het aantal bevingen bij Loppersum. Deze zijn het afgelopen maand opvallend  toegenomen.

Deze plotselinge toename van de seismische activiteit in het gebied volgde op een jaar van relatieve rust.

Meer dan een jaar geleden werd de gaswinning rondom Loppersum helemaal stilgelegd, omdat juist daar veel bevingen waren. Het dichtdraaien van de gasputten leidde aanvankelijk tot een grote daling van het aantal bevingen.

Maar in de maand februari waren er in de omgeving van de Groningse plaats zes aardschokken met een kracht van tussen de 1.2 en 1.6 op de schaal van Richter.

Burgemeester

Burgemeester Albert Rodenboog van Loppersum beklaagde zich eerder al bij het SoDM over de toename in het aantal bevingen. Hij drong onlangs bij het staatstoezicht aan op meer onderzoek door de NAM.

Volgens een woordvoerder van het SoDM liep er bij de NAM al een onderzoek naar de seismische activiteit rondom Loppersum. “We hebben de NAM nu gevraagd om deze recente bevingen ook in dat onderzoek mee te nemen”, aldus de zegsman van het SoDM.

Het is niet bekend wanneer de resultaten van het onderzoek van de NAM worden gepubliceerd.

 In 60 seconden: De gaswinning in Groningen

Animatie door In60seconds

Door: GIC

Lees meer over: Gaswinning Groningen

Actie De Jonge voor Groningen

Telegraaf 04.03.2017 De politiek is nog altijd niet overtuigd van de urgentie van het aardbevingsprobleem in Groningen. Dat betoogt cabaretier Freek de Jonge zaterdag in een paginagrote advertentie in verschillende kranten. Hij roept mensen op zijn petitie ’Laat Groningen niet zakken’ te tekenen. Al bijna 90.000 mensen hebben hun handtekening gezet.

In de petitie pleit de geboren Groninger onder meer voor een ’scheiding van gas en staat’, het versneld stoppen van de gaswinning, ruimhartige compensatie van schade en het opstellen van een Deltaplan voor de provincie Groningen.

ZIE OOK: Freek de Jonge gaat breien voor Groningen

De Jonge verdiepte zich de afgelopen zes weken in de aardbevingsproblematiek veroorzaakt door de gaswinning. In januari hield hij een actieweek, waarin hij de kwestie besprak met bewoners, bestuurders, deskundigen en actiegroepen. „Dat heeft veel opgeleverd, maar niet voldoende. (..) De verkiezingen staan voor de deur. Vroeg of laat moeten we veranderen. Waarom niet nu?”, vraagt De Jonge zich af.

Afbeelding weergeven op Twitter     

Volgen    Willem van der Velde @VanderveldeW

#laatgroningennietzakken #destillebeving #cultureelerfgoed. Chapeau@freekjonge!

06:38 – 4 maart 2017

LEES MEER OVER;  AARDBEVINGEN GRONINGEN FREEK DE JONGEN PETITIES

Toch nu al op tv: documentaire die de Groningen-discussie wel eens zou kunnen veranderen

Uitzending toch nog op tijd voor de Tweede Kamerverkiezingen

VK 04.03.2017 De documentaire De stille beving geeft een huiveringwekkend beeld van de situatie in Groningen. Na een twitteractie is de uitzending vervroegd van april naar vanavond – op tijd voor de verkiezingen.

Het sidderen van de aarde, loze beloften, groeiende wanhoop, instortende monumentale boerderijen, de dood van de hartpatiënt en de bosuil die op een schuurzolder nestelde – de dramatische scènes kruipen onder de huid van de kijker, die eindelijk zelf kan doorgronden waarover Groningers in het bevingsgebied zich al jaren opwinden en waaronder ze lijden. Soms met echtscheiding en de dood tot gevolg.

Drie jaar geleden besloot documentairemaker Piet Hein van der Hoek (62, zelf geboren in Zoutkamp, Groningen, maar daar allang vertrokken) een film te maken over de aardbevingen die samenhangen met de gaswinning door de Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM). ‘Mij viel op dat de aandacht voor de bewoners kort na een grote beving snel weer verdween’, zegt Van der Hoek. ‘Iedereen is even in rep en roer. Maar wat die bevingen op termijn met mensen doen, zien we niet. Ik wilde met een klein verhaal over één gezin een groot probleem in beeld brengen.’

21 CAMERA’S

De boerderij van Albert en Annemarie tijdens de sloop. © Siese Veenstra

Van der Hoek pakte de zaken grondig aan, als een wetenschapper die de aanwezigheid van een poltergeist met objectieve middelen wil aantonen. De documentairemaker installeerde 21 videocamera’s (deels infrarood, voor nachtopnamen) in en rond de boerderij van het stel Albert en Annemarie en hun twee dochters in Bedum, en liet die 24 uur per dag, maand in maand uit registreren wat er gebeurde.

200 duizend uur werden vastgelegd. Van een bosuiltje fladderend in de schuur. Van de marter die over de balken rent. Van de wisselende seizoenen, regen, storm, sneeuw, en dan: een Boeddhabeeld dat schommelt op een tafel tussen vazen die zachtjes rinkelen, een wiegende kroonluchter en een bak water met rimpels. Een beving!

Zonder commentaar registreert Van der Hoek de gevolgen van bevingen die Groningen al jaren teisteren

Zonder commentaar registreert Van der Hoek de gevolgen, niet van deze ene aardschok, maar van de cumulatie van bevingen die Groningen al jaren teisteren: de scheuren in muren die breder zijn geworden, de nieuwe schade in de slaapkamer van de dochters, de stutten die worden geplaatst om instortingen te voorkomen.

Een vertegenwoordiger van de NAM komt op bezoek en zijn belofte dat het echtpaar schadeloos wordt gesteld en dat de narigheid ‘geen financiële consequenties moet hebben’ leidt tot emotionele, hoopvolle reacties. De NAM had er lucht van gekregen dat Annemarie ’s avonds te gast zou zijn bij RTL Late Night van Humberto Tan, bij wie ze vertelt dat haar gezin – in tegenstelling tot veel lotgenoten – de ellende achter zich kan laten.

LOOS GEBAAR

De boerderij van Albert en Annemarie in betere tijden. © Siese Veenstra

Later blijkt wat de belofte van de NAM waard is: niets. De angst, de onzekerheid, de woede en wanhoop groeien met de jaren. De camera legt het allemaal vast. Het spreken met gespleten tong door de NAM, het eindeloze geduld van Annemarie, totdat na weer een loos gebaar van de vertegenwoordiger ‘de maat finaal vol is’. ‘Jij bent met een grote honkbalknuppel gekomen. Je hebt m’n hele huis aan gort geslagen en het moet weer worden hersteld. Hoe dúrf je?’ Waarop de NAM-man klaagt: ‘Ik vind het wel heel persoonlijk worden.’ De scène werd, vertelt Van der Hoek, bij de vertoning in een stampvolle bioscoop in Groningen met een staande ovatie onthaald.

Vicepremier Lodewijk Asscher komt op werkbezoek. Hij hoort het verhaal aan van de buurman, wiens boerderij is gesloopt. Met zijn vrouw woont hij, zwaar hartpatiënt, bij een bevriend paar en wacht op een regeling met de NAM voor de bouw van een nieuw, bescheiden huis. Voordat de regeling is getroffen sterft de man, gebroken.

ONHEIL

De seizoenen verglijden, en weer komt er zo’n infraroodopname – die aankondiging van onheil. De uil fladdert, de marter gaat er piepend vandoor, het Boeddhabeeld wankelt en een enorme lading houtblokken valt met donderend geraas om. Nieuwe stutten, nieuwe strijd en tot slot de berusting in de nederlaag: ‘Gelijk hebben en gelijk krijgen zijn verschillende dingen’, zegt Albert.

Het gezin gaat akkoord met de sloop van de boerderij uit 1839, en krijgt er nieuwbouw voor terug. Als de sloop begint, vinden moeder en dochters het bosuiltje dood langs het pad. Ze begraven het in het bos en markeren het grafje met een kruis van takken – een mooie metafoor voor het leven dat met en uit de woning verdwijnt.

Die strijd is nog niet gestreden, maar één slag is binnen: de aanvankelijke uitzenddatum is vervroegd

  • Hoe de onzekerheid en de angst voor een grote klap – die volgens de NAM de eerste jaren niet gaat komen – de Groningers tot wanhoop drijven, maakt De stille beving hartverscheurend invoelbaar. Het zou de documentaire tot een machtig instrument kunnen maken in de strijd van de gedupeerden voor wat zij als gerechtigheid beschouwen.Die strijd is nog niet gestreden, maar één slag is binnen: de aanvankelijke uitzenddatum is vervroegd. Met luidruchtige steun van cabaretier Freek de Jonge en na een twitterbombardement door de Groningers heeft de zendercoördinator van de NTR de uitzending verschoven van april naar vanavond, ruim vóór de verkiezingen van 15 maart, waarvan de uitslag mogelijk medebepalend is voor de toekomst van de gaswinning.

Volg en lees meer over:  TELEVISIE   TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN   PROVINCIE GRONINGEN   NEDERLAND   AARDBEVINGEN IN GRONINGEN

Kamp bekijkt uitspraak NAM

Telegraaf 01.03.2017 Minister Henk Kamp (Economische Zaken) gaat de rechterlijke uitspraak over de aansprakelijkheid van de NAM bestuderen. Volgens de rechtbank in Assen is de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) ook aansprakelijk voor immateriële schade bij Groningers die wonen in het door aardbevingen getroffen gebied. De bevingen zijn het gevolg van de gaswinning.

http://content.tmgvideo.nl/embed/account=Kx1PKc/item=PbRIJOcLQd8T/player=LakMO-EKGMsh/embed.html

Ook de Staat was gedagvaard, maar die is volgens de rechtbank niet aansprakelijk en hoeft niet voor deze kosten op te draaien. De NAM is eigendom van Shell en Exxon, maar een groot deel van de opbrengst van de gaswinning in Groning gaat naar de Staat. Kamp wijst er woensdag in een reactie op dat het kabinet de gaskraan sinds 2012 steeds wat verder heeft dichtgedraaid om de kans op aardbevingen in Groningen te verkleinen. Het kabinet-Rutte II trad aan in 2012 en vergeleken met dat jaar is de gaswinning in Groningen gehalveerd.

ZIE OOK: NAM ook aansprakelijk voor immateriële schade door aardbevingen

Met het oog op de veiligheid van de Groningers en gesteund door onderzoeksresultaten is de gaswinning vanaf eind 2013 in stappen verminderd. „Daarbij is rekening gehouden met het belang van de leveringszekerheid. Immers, heel Nederland en delen van Duitsland, België en Frankrijk zijn afhankelijk van het gas uit het Groningenveld”, aldus de minister.

LEES MEER OVER; AARDBEVINGEN GRONINGEN HENK KAMP GASWINNING NAMSHELL EXXON

‘Doorbraak’ gedupeerden NAM

Telegraaf 01.03.2017 „Een absolute doorbraak voor de inwoners van het aardbevingsgebied.” Zo noemt advocaat Pieter Huitema woensdag het oordeel van de rechtbank in Assen dat de NAM ook aansprakelijk kan worden gesteld voor immateriële schade die bewoners in het door aardbevingen getroffen Groningen hebben.

http://content.tmgvideo.nl/embed/account=Kx1PKc/item=PbRIJOcLQd8T/player=LakMO-EKGMsh/embed.html

Huitema stapte namens 127 gedupeerde Groningers naar de rechter. Hij verwacht dat zo’n tachtig van hen na de uitspraak een schadeclaim kunnen indienen. „In theorie gaat het echter in het hele aardbevingsgebied om duizenden, misschien wel tienduizenden mensen die geestelijk lijden en met een doktersverklaring hun immateriële schade vergoed kunnen krijgen.”

Omdat de rechter heeft aangegeven dat dat het woongenot door de aardbevingen is aangetast, kunnen mensen volgens Huitema ook de rente op hun hypotheek terugvorderen.

De advocaat hoopt dat de NAM deze zaak niet gaat vertragen. „Hoe lang het duurt is afhankelijk van de NAM. Het zou de NAM sieren als ze een handreiking doen en met ons in gesprek gaan over een goede oplossing. Maar als ze in hoger beroep gaan kan het jaren duren voordat mensen hun schade vergoed krijgen.”

’Tien kilo afgevallen’

Aardbevingsgedupeerde Pieta Ettema uit Loppersum is blij met de uitspraak van de rechter. „De hele ellende vreet namelijk aan ons. We willen hier niet meer wonen, maar we zitten vast in ons huis. Niemand wil dat huis nu kopen” zegt ze. „We hebben veel spanning. Ik slaap slecht en thuis hebben we een kort lontje. Het vreet letterlijk aan me. Ik ben gewoon tien kilo afgevallen.”

Het is volgens Ettema dan ook goed dat er nu een uitspraak ligt. „We slaan een andere weg in en hopelijk komt daar iets moois uit. De reactie van de NAM is echter weinig hoopgevend. Het zou me niet verbazen als ze in hoger beroep gaan. Hoe blij we nu ook zijn met de uitspraak, je krijgt tegelijkertijd ook weer een tik door zo’n cynische reactie. Dat maakt het gewoon heel zwaar.”

Ettema wil vooral erkenning. „Natuurlijk wil je een vergoeding voor de schade, maar ik heb geen idee om hoeveel geld het dan gaat. Ik hoop vooral dat er nu het besef komt dat de problemen zo groot zijn dat het goed is om de gaskraan dicht te draaien. Want zolang er zoveel gas wordt gewonnen, blijven de angst en spanning.”

Eerste keer

Persrechter Jeff Biesma van de rechtbank Noord-Nederland sprak woensdag van een „ bijzondere uitspraak.” Volgens hem is het de eerste keer dat „een dergelijke vordering op zo’n grote schaal wordt toegewezen.”

De persrechter legde uit dat inwoners van het gebied waar als gevolg van de gaswinning aardbevingen voorkomen hun psychische leed wel moeten aantonen. Dat kan bijvoorbeeld met een doktersverklaring. Hij wees erop dat de uitspraak niet alleen van belang is voor de Groningers die de zaak aanspanden. Ook andere inwoners van het gebied kunnen met dit vonnis in de hand een procedure tegen de NAM aanspannen. Potentieel zijn dat volgens de persrechter duizenden mensen.

Mocht de NAM in beroep gaan, dan is onzeker of gedupeerden al eigen zaken kunnen beginnen. De NAM zou het gerechtshof kunnen vragen om opschorting van het vonnis van woensdag.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

De NAM draait al op voor zichtbare aardbevingsschade aan woningen en andere gebouwen. Een groep van 125 Groningers stapte naar de rechter om een principe-uitspraak te krijgen over de vraag of de NAM bovendien aansprakelijk is voor andere, niet tastbare schade. Zo hebben mensen lichamelijke en psychische klachten. Velen kampen met een burn-out, hebben last van angst of stress en maken zich zorgen over hun woning die minder waard is geworden.

RECHTBANK: NAM OOK AANSPRAKELIJK VOOR IMMATERIËLE SCHADE

BB 01.03.2017 De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM ) is ook aansprakelijk voor immateriële schade van een groep inwoners van het door aardbevingen getroffen Groningen. De rechtbank in Assen heeft woensdag bepaald dat de gaswinning door de NAM, verantwoordelijk voor de bevingen, het woongenot van de Groningers meer dan gewoon aantast. Volgens de rechtbank is sprake van ‘aantasting in de persoon’.

Niet tastbare schade

De NAM draait al op voor zichtbare aardbevingsschade aan woningen en andere gebouwen. Een groep van 125 Groningers stapte naar de rechter om een principe-uitspraak te krijgen over de vraag of de NAM bovendien aansprakelijk is voor andere, niet tastbare schade. Zo hebben mensen lichamelijke en psychische klachten. Velen kampen met een burn-out, hebben last van angst of stress en maken zich zorgen over hun woning die minder waard is geworden.

Staat niet aansprakelijk

Of mensen recht hebben op een schadevergoeding en de hoogte daarvan, moet in afzonderlijke rechtszaken worden vastgesteld. De Staat is wat de rechtbank betreft niet aansprakelijk. De rechtbank vindt dat de Staat onrechtmatig heeft gehandeld door na een relatief zware beving in 2012 de gaswinning niet terug te schroeven. Maar dat wil nog niet zeggen dat de Staat ook voor de kosten moet opdraaien. De NAM is vergunninghouder en daarom aansprakelijk.

Inbreuk op woongenot

De rechter vindt dat duidelijk is dat de aardbevingen ‘diep ingrijpen in levens’ en veel inwoners de situatie als ‘zeer belastend’ ervaren. De NAM maakte een onrechtmatige inbreuk op hun ongestoorde woongenot, aldus de rechtbank. (ANP)

GERELATEERDE ARTIKELEN;

 

NAM aansprakelijk gesteld voor psychisch leed na beving: ‘Dit is een doorbraak’

‘Hele gezinnen zijn kapotgemaakt. Nu moet NAM over de brug komen.’

VK 01.03.2017 De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) is aansprakelijk voor de immateriële schade die inwoners van het aardbevingsgebied in Groningen ervaren. Dat heeft de rechtbank in Assen woensdag bepaald.

127 eisers claimden psychisch leed door de bevingen, zoals angst, zorgen en aantasting van hun woongenot. ‘Er is niet alleen sprake van scheuren in huizen, maar ook van scheuren in de ziel’, aldus persrechter Biesma. Volgens de rechtbank heeft NAM onrechtmatig gehandeld. ‘Veel mensen ervaringen spanningen en gevoelens van onveiligheid. Dit overschrijdt de grenzen van wat maatschappelijk acceptabel is.’

‘Dit is een doorbraak’, zei advocaat Pieter Huitema namens de eisers. Hoe groot de financiële genoegdoening wordt, zal per geval moeten worden bepaald.  

‘Dit is een grote stap in de goede richting’, zegt Lambertus Janssens, een van de gedupeerden. ‘Eindelijk erkenning voor alle ellende’, reageert Martien Ettema uit Loppersum. ‘Hele gezinnen zijn kapotgemaakt. Nu moet NAM over de brug komen.’ De NAM zegt de uitspraak van de rechter eerst goed te willen besuderen.

Immateriële schade

De eisers hadden ook de staat aansprakelijk gesteld voor hun leed. De rechtbank stelt vast dat de staat onrechtmatig heeft gehandeld door tussen januari 2013 (toen een alarmerend advies van het Staatstoezicht op de Mijnen verscheen) en 2015 (toen de Raad van State de gaswinning terugschroefde) de gaskraan niet ver genoeg dicht te draaien. Omdat NAM als exploitant de verantwoordelijkheid draagt voor de gevolgen van de gaswinning, zijn de vorderingen op de staat afgewezen.

‘Het is belangrijk dat de staat eindelijk verwijtbaar gedrag wordt verweten’, zegt eiser Martien Ettema. ‘Dat hebben wij altijd gezegd en daar is nu erkenning voor. De recordwinning in 2013 was misdadig. Maar door deze uitspraak kan de staat zich blijven verschuilen achter de NAM. De minister laat NAM opdraaien voor alle sores, terwijl de overheid burgers moet beschermen en ontzorgen.’

Tevreden

Ook gedupeerde Elze Schollema (57) is tevreden met de uitspraak. Maar hij heeft er een hard hoofd in dat zijn geld wordt uitgekeerd. Als één voor één moet worden vastgesteld of er sprake is van psychische schade, dan gaat het jaren duren voor er geld wordt uitgekeerd. Bovendien heeft de NAM tot dusver maar weinig compassie getoond.”

“De ellende begon voor mij in 2012, toen mijn huis en bedrijf werd getroffen door een zware aardbeving. De materiële schade is inmiddels grotendeels door de NAM betaald, maar door psychische problemen heb ik mijn garagebedrijf in Usquert inmiddels moeten sluiten.”

Lees meer

Groningers claimen immateriële bevingsschade: ‘Het gaat in je lijf zitten’

Na rechtszaken over scheuren en waardedaling van hun huizen, voeren 127 Groningers nu een juridische strijd voor erkenning van geestelijk leed.

Volg en lees meer over:  ENERGIE  PROVINCIE GRONINGEN  AARDGAS  NEDERLAND  AARDBEVINGEN IN GRONINGEN

NAM aansprakelijk voor immateriële schade aardbevingen Groningen

NU 01.03.2017 De rechtbank in Assen heeft de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) aansprakelijk gesteld voor de immateriële schade van een aantal aardbevingsgedupeerden. Het gaat hierbij om lichamelijke klachten zoals hoofdpijn en psychische klachten zoals angst.

In samenwerking met GIC

De rechtbank heeft het vonnis woensdag bekendgemaakt.

Pieter Huitema, advocaat van de gedupeerden, spande namens 127 Groningers de zaak aan tegen de Nederlandse staat en de NAM. Voor een aantal van die zaken is de NAM aansprakelijk, is het oordeel. Volgens de rechtbank is echter onvoldoende grond om de staat aansprakelijk te stellen. “Ze bevinden zich niet in hetzelfde maatschappelijke verkeer”, verklaart de rechtbank.

Onrechtmatig

Wel wordt gesteld dat de staat onrechtmatig heeft gehandeld in de periode van januari 2013 tot november 2015, omdat ondanks kennis van de aardbevingen is nagelaten de gaswinning terug te schroeven. Volgens de rechtbank hebben de eisers echter niet onderbouwd dat zij geen schade hadden geleden wanneer de staat wel tot reductie was overgegaan.

Pieter Huitema, advocaat van de gedupeerden, eist een schadevergoeding voor zijn cliënten. De hoogte hiervan moet via een vervolgprocedure bepaald worden. “Deze kan uiteenlopen van 3.000 tot 30.000 euro per persoon. Experts gaan hier nog naar kijken”, zegt Huitema.

Schademeldingen

De rechtbank acht bewezen dat de aardbevingen het woongenot aantasten van bewoners in het Groningenveld, waar de frequentie van de bevingen hoger ligt.

“De NAM bagatelliseert de situatie”, aldus de rechtbank. “De bevingen hebben invloed op het leven van veel inwoners. Dit is ook te zien aan de grote hoeveelheid schademeldingen.”

NAM

De NAM heeft kennisgenomen van het vonnis, maar reageert woensdag nog niet inhoudelijk. “Voor ons is het belangrijk dat er duidelijkheid komt over de drempel voor vergoeding voor immateriële schade”, reageert een woordvoerder.

Het bedrijf zegt het oordeel van de rechtbank verder te willen bestuderen voor het met een statement komt, maar laat desgevraagd aan NU.nl weten zelf altijd gesteld te hebben aansprakelijk te zijn voor zowel materiële als immateriële schade als gevolg van de gaswinning.

Woongenot

De zaak is in februari 2014 door Huitema, van advocatenkantoor De Haan Advocaten, namens 127 Groningers aangespannen. De gedupeerden stellen dat de aardbevingen hun woongenot hebben aangetast en dat sprake is van geestelijk lijden. Een aantal van die personen is nu door de rechtbank in het gelijk gesteld.

“Bij sommige van mijn cliënten is de angst zo groot dat ze slechter functioneren. Ook spreken ze van hinder, omdat ze constant aannemers over de vloer krijgen in verband met de schade aan hun huis. Al deze klachten zijn samengevat onder de noemer immateriële schade”, aldus Huitema. “Het zou de NAM sieren als ze met ons in gesprek gaan.”

Onderzoek

De Rijksuniversiteit Groningen (RuG) waarschuwde in februari dat de gezondheid wordt aangetast van inwoners die meervoudige schade aan hun woning hebben geleden door aardbevingen. Dit hangt volgens de universiteit voor een deel samen met het gevoel van onveiligheid dat deze personen ervaren.

Ze ervaren slapeloosheid en vermoeidheid, maar ook hartkloppingen en hoofdpijn, is te lezen in het onderzoek Gronings Perspectief, dat de RuG heeft uitgevoerd in opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen.

Motie

Diverse partijen in Den Haag zijn blij dat de NAM aansprakelijk kan worden gesteld. De VVD wilde niet inhoudelijk op het vonnis reageren.

Minister Henk Kamp (Economische Zaken) laat weten de rechterlijke uitspraak over de aansprakelijkheid van de NAM te gaan bestuderen.

In februari is een motie aangenomen waarin vrijwel alle fracties in de Tweede Kamer schreven dat de gaswinning in Groningen verder moet worden verlaagd, dat de NAM uit het proces van schadeafhandeling moet worden gehaald en dat er een uitkoopregeling moet komen voor iedereen die het gebied wil verlaten.

Gesprek 

De NAM heeft hierop desgevraagd aan NU.nl laten weten dat er al stappen zijn gezet in het verwijderen van hun rol in het proces van schadeafhandeling. “Onze directeur gaat graag met de politiek in gesprek over deze kwestie. Dit is echter geen blanco cheque.”

Vorig jaar stemde het kabinet in met de verlaging van de gasproductie in Groningen voor de komende vijf jaar van 27 naar 24 miljard kuub per jaar.

Lees meer over: Groningen Gaswinning Groningen

 Gaswinning in Loppersum (Groningen)

Extra rekening voor NAM

Telegraaf 01.03.2017 De rechtbank in Assen oordeelt dat de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) ook aansprakelijk is voor immateriële schade van een groep inwoners van het door aardbevingen getroffen Groningen. Volgens de rechter heeft de NAM onrechtmatig gehandeld. Het is nog niet duidelijk hoe hoog de vergoeding aan de Groningers zal zijn.

De rechter zei dat de gaswinning door de NAM het woongenot van de Groningers meer dan gewoon aantast. Volgens de rechtbank is sprake van „aantasting in de persoon.”

 

De NAM draait al op voor het vergoeden van zichtbare aardbevingsschade aan woningen en gebouwen. Een groep van 125 Groningers stapte naar de rechter om een principe-uitspraak te krijgen over de vraag of de NAM bovendien aansprakelijk is voor andere niet tastbare schade. Zo hebben mensen lichamelijke en psychische klachten. Velen kampen met een burn-out, hebben last van angst of stress en maken zich zorgen over hun woning die minder waard is geworden.

Of mensen recht hebben op een schadevergoeding, moet in afzonderlijke rechtszaken worden vastgesteld. De Staat is, wat de rechtbank betreft, niet aansprakelijk. De rechtbank vindt dat de Staat onrechtmatig heeft gehandeld door na een relatief zware beving in 2012 de gaswinning niet terug te schroeven. Maar dat wil nog niet zeggen dat de Staat ook voor de kosten moet opdraaien. De NAM is vergunninghouder en daarom aansprakelijk.

De rechter vindt dat duidelijk is dat de aardbevingen „diep ingrijpen in levens” en veel inwoners de situatie als „zeer belastend” ervaren. De NAM maakte een onrechtmatige inbreuk op hun ongestoorde woongenot, aldus de rechtbank.

Reactie NAM

De NAM reageert woensdag nog niet inhoudelijk op het vonnis van de rechtbank in Assen. Het bedrijf heeft kennisgenomen van de uitspraak.

Manager van het aardbevingenteam van de NAM Thijs Jurgens gaf wel aan dat hij zich afvraagt waar zo’n claim voor vergoeding van immateriële schade dan aan moet voldoen. „We zoeken duidelijkheid, gaan de uitspraak bestuderen en kijken dan wat we gaan doen”, aldus Jurgens.

Partijen positief over NAM-vonnis

Diverse partijen in Den Haag zijn blij dat de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) aansprakelijk kan worden gesteld voor immateriële schade door aardbevingen als gevolg van de gaswinning Groningen. Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber (CU) vindt het vonnis „een belangrijke erkenning van het leed dat de mensen in Groningen treft.” Volgens de rechter is de overheid niet aansprakelijk, maar Dik-Faber vindt dat de staat ook zijn verantwoordelijkheid moet nemen. „De ChristenUnie wil het winningsplan openbreken en de gaswinning de komende jaren omlaag brengen.”

Eric Smaling (SP) noemt het een „geweldige uitspraak voor de bewoners” en een „mokerslag voor de NAM en minister Kamp.” „Terecht dat de NAM aansprakelijk is voor de psychische schade die veel Groningers hebben opgelopen”, aldus Jan Vos van de PvdA. Volgens het Kamerlid „ondervinden Groningers hier dag in dag uit ellende van.” Ook Agnes Mulder van het CDA reageert optimistisch. „De NAM moet haar verantwoordelijkheid nemen, zich neerleggen bij de uitspraak en de Groningers gewoon tegemoetkomen.” De VVD wilde niet inhoudelijk op het vonnis reageren.

Tweets door ‎@SaskiaBelleman

ZIE OOK: ‘Doorbraak’ gedupeerden NAM

Duizenden ‘aardbevingsbewoners’ kunnen nu bij NAM om smartengeld vragen

AD 01.03.2017 De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) is verantwoordelijk voor immateriële schade van inwoners van het aardbevingsgebied en moet daarom een schadevergoeding betalen. Dat heeft de rechtbank in Assen vanmorgen besloten. Een gevolg van de uitspraak is dat dúizenden inwoners van het aardbevingsgebied nu bij de NAM om smartengeld kunnen vragen. ,,De weg is vrijgemaakt,” zegt advocaat Pieter Huitema. Minister Henk Kamp (Economische Zaken) gaat de uitspraak naar eigen zeggen ‘bestuderen’.

De zaak was aangespannen door 127 gedupeerden. De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) bagatelliseert volgens de rechter de impact die de aardbevingen hebben op bewoners in het gebied. Volgens de rechter beweert de NAM veel te gemakkelijk dat er sprake is van ‘normale hinder’ in het gebied. Volgens de rechter is sprake van een ‘ernstige inbreuk op ongestoord woongenot’.

Feestje

Advocaat Pieter Huitema van de gedupeerden spreekt van een doorbraak. Enkele gedupeerden zeiden meteen ‘een feestje te gaan vieren’. ,,De gedupeerden voelen zich eindelijk erkend,” zegt Huitema. ,,En laten we niet lacherig doen, sommigen hebben er echt zwaar onder geleden. Maar dit is een absolute doorbraak. Dit betekent dat duizenden mensen uit het aardbevingsgebied nu immateriële schade bij de NAM kunnen claimen. Ze kunnen zich melden via http://www.aardbevingen.nl .”

Volgens de advocaat kunnen bedragen variëren van 3000 tot 30.000 euro per persoon. Dat moet per persoon worden bekeken. Dat iemand in het aardbevingsgebied woont, betekent niet automatisch dat hij of zij recht heeft op smartengeld. Een gedupeerde moet wel aantonen dat zijn of haar woning geregeld is beschadigd door aardbevingen om depressies, huilbuien, slapeloze nachten en burn-outs geloofwaardig te maken. Voor ‘aantasting van het woongenot’ is zelfs geen doktersverklaring nodig. Wie claimt een echte depressie te hebben gekregen, heeft wel bewijs van een dokter nodig. Ook kunnen meerdere personen per woning immateriële schade claimen. Het gaat immers om persoonlijke schade. Het gaat zowel om huurders als kopers van een woning.

Nu beginnen

De NAM kan nog wel in hoger beroep. Toch heeft dat volgens Huitema geen schorsende werking. Met andere woorden: namens gedupeerden kan hij bijna per direct beginnen met het verzamelen en indienen van claims wegens immateriële schade.

De Nederlandse Staat was ook voor de rechter gedaagd, maar die hoeft niet te betalen voor immateriële schade. Al heeft de Staat volgens de rechter ook onrechtmatig gehandeld tussen 2013 en 2015, toch oordeelt de rechter dat de Staat niet aansprakelijk is voor immateriële schade. Dit komt omdat de gedupeerden onvoldoende aannemelijk hebben gemaakt dat zij geen schade zouden hebben geleden, als de Staat de gasproductie had beperkt.

De NAM is echter wél aansprakelijk omdat de schade die bewoners hebben, het gevolg zijn van de bedrijfsactiviteiten van de NAM. ,,Hier zijn we dus blij mee,” zegt Huitema. ,,De mensen kunnen nu gewoon naar de NAM.”

Unieke zaak

De behandeling van de rechtszaak diende in november. De eisers stelden dat door de aardbevingen hun leefgenot is aangetast: stress, slapeloosheid, huilbuien, depressies en angst. Daarom eisten ze een financiële vergoeding voor hun immateriële schade van de NAM en de Staat.

De NAM werd al eerder aansprakelijk gesteld voor materiële schade. Het bedrijf zei in november al niet te willen opdraaien voor immateriële schade omdat er bij lange na niet voldaan zou zijn aan de strenge eisen voor smartengeld. Ook de Staat stelde zich zo op.

Een van de gedupeerden verklaarde in november: ,,Op visite gaan in de omgeving of bij vrienden of familie doen we eigenlijk nooit meer. Het enige onderwerp is bevingsschade, de strijd met de NAM, de reparaties die na twee maanden alweer teniet zijn gedaan. Je bent geen prettig gezelschap.”

NAM aansprakelijk voor immateriële schade: wat betekent dit?

Elsevier 01.03.2017 De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) wordt aansprakelijk gesteld voor de immateriële schade die bewoners hebben geleden in het door aardbevingen getroffen gebied in Groningen. De aardbevingen zijn het gevolg van de gaswinning door de NAM, een dochterbedrijf van Shell.

De aardbevingen hebben geleid tot aantasting van het woongenot, angst, spanningen en stress bij een aantal bewoners. De NAM moet schadevergoeding betalen aan bewoners als die kunnen bewijzen dat ze schade hebben geleden. De schadevergoeding kan per geval verschillen.

PvdA wil fonds oprichten: eenderde van aardgasopbrengst naar Groningen

NAM kan proces vertragen

Zo’n 127 gedupeerde Groningers spanden een rechtszaak aan tegen de NAM. De uitspraak is ‘een absolute doorbraak voor de inwoners van het aardbevingsgebied’, zegt advocaat Pieter Huitema, die de slachtoffers bijstond. ‘In het gebied gaat het om duizenden, misschien wel tienduizenden mensen die geestelijk lijden en met een doktersverklaring hun immateriële schade vergoed kunnen krijgen.’

Huitema hoopt niet dat de NAM in hoger beroep gaat tegen de uitspraak. ‘Het zou de NAM sieren als ze een handreiking doet en met ons in gesprek gaat over een goede oplossing,’ aldus de advocaat. Gaat de NAM wel in hoger beroep, dan kan het proces nog jaren duren.

Mogelijk duizenden claims

De NAM wilde woensdag niet reageren op vragen van elsevier.nl. Het is nog onduidelijk of het bedrijf verdere stappen wil nemen. Manager Thijs Jurgens zegt dat er vooral veel onduidelijkheid is: het is onbekend aan welke eisen het bewijs moet voldoen om een claim goedgekeurd te krijgen en NAM geld te laten betalen aan de gedupeerde. ‘We zoeken duidelijkheid, gaan de uitspraak bestuderen en kijken dan wat we gaan doen,’ zegt Jurgens tegen het ANP.

Het is mogelijk dat duizenden Groningers een schadeclaim indienen: alle gedupeerden kunnen schadevergoeding vragen, niet alleen de 127 Groningers die naar de rechter zijn gestapt. Met bewijzen als een doktersverklaring kunnen zij de claim onderbouwen.

Bauke Schram  Bauke Schram  (1993) is sinds april 2016 online redacteur bij Elsevier

Tags: gasboringen  Groningen  NAM  Shell

Proces over bevingsschade NAM

Telegraaf 01.03.2017 De rechtbank in Assen beslist woensdag of Groningers ook niet-materiële schade die het gevolg is van aardbevingen vergoed kunnen krijgen. Zichtbare aardbevingsschade aan woningen en gebouwen kan worden gecompenseerd. 125 Groningers stapten naar de rechter omdat zij ook andere, niet-tastbare schade vergoed willen zien. Zij hebben daarom de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) en de Nederlandse Staat gedagvaard.

De aardbevingen in Groningen zijn het gevolg van de gaswinning door de NAM. De bevingen zorgen voor schade aan huizen, scholen en andere gebouwen en mensen voelen zich er onveilig door. Groningers hebben onder meer last van angst en stress en maken zich zorgen over hun woning die minder waard is geworden. Om de kans op zware aardbevingen te verminderen, heeft het kabinet de gaskraan sinds 2012 steeds wat verder dichtgedraaid.

Volg de rechtszaak hier live:

Tweets door ‎@SaskiaBelleman

Raad van State buigt zich in mei opnieuw over gaswinning Groningen

NU 24.02.2017 De Raad van State behandelt op maandag 22 mei opnieuw de beroepen tegen het gaswinningsbesluit van de minister van Economische Zaken, dat in september 2016 werd genomen. In januari werd na een spoedprocedure, aangespannen door omwonenden, door de raad al besloten dat de gaskraan niet verder dicht hoeft.

In samenwerking met GIC

Dit ging om een voorlopig oordeel. De afdeling bestuursrechtspraak zal zich in mei opnieuw over de beroepen tegen de gaswinning in Groningen buigen en een definitief besluit nemen, laat het via een persbericht weten.

In totaal zijn 22 ontvankelijke beroepschriften binnengekomen. Indieners zijn individuele burgers, maar ook de Groninger Bodembeweging en enkele milieuorganisaties.

Tegenstanders willen dat er minder dan 24 miljard kuub gas per jaar, waar minister Kamp van Economische Zaken in september tot besloot, wordt gewonnen in Groningen. De indieners van de beroepen stellen dat de gaswinning tot financiële en aanzienlijke veiligheidsrisico’s zou kunnen leiden.

De uitspraak van De Raad van State volgt naar verwachting enkele maanden na de rechtszaak.

Immateriële schade

De rechtbank Noord-Nederland doet woensdag 1 maart uitspraak in de rechtszaak tegen de Nederlandse Staat en de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), die door 127 mensen is aangespannen.

De gedupeerden zeggen te kampen met lichamelijke of psychische klachten als gevolg van de door gaswinning veroorzaakte aardbevingen en eisen hiervoor een financiële vergoeding.

De uitspraak begint om 10.00 uur.

Zie ook: Gezondheid inwoners aardbevingsgebied verder verslechterd

Motie

Een motie waarin vrijwel alle fracties in de Tweede Kamer schreven dat de gaswinning in Groningen verder moet worden verlaagd, dat de NAM uit het proces van schadeafhandeling moet worden gehaald en dat er een uitkoopregeling moet komen voor iedereen die het gebied wil verlaten, is dinsdag aangenomen.

De NAM heeft hierop desgewenst aan NU.nl laten weten dat er al stappen zijn gezet in het verwijderen van hun rol in het proces van schadeafhandeling. “Onze directeur gaat graag met de politiek in gesprek over deze kwestie. Dit is echter geen blanco cheque.”

In 60 seconden: De gaswinning in Groningen

Lees meer over: Gaswinning Groningen

Alders wil uitleg over weigering bevingspolis

Telegraaf 24.02.2017 Hans Alders, de Nationaal Coördinator Groningen (NCG), wil uitleg van verzekeringsmaatschappijen. Hij wil weten wat er waar is van berichten dat de Groningers geen rechtsbijstandverzekering af kunnen sluiten tegen schade door aardbevingen.

Het gaat onder andere om ARAG, Interpolis, Centraal Beheer, FBTO en Averó, aldus de NCG op de website.

De coördinator heeft signalen van bewoners dat er verzekeraars zijn die niet de schade niet dekken. Dat is volgens de coördinator anders dan eerdere informatie van verzekeraars die de NCG tot zijn beschikking had. Eerder zei de NCG nog dat bewoners van het aardbevingsgebied bij bovengenoemde verzekeraars een rechtsbijstandverzekering konden afsluiten. Hij deed dat ,,op basis van eerdere contacten met verzekeraars”.

RTV Noord vroeg dat na bij de betrokken verzekeraars en berichtte vrijdag dat bleek dat de verzekeraars Groningers vrijwel altijd weren uit de verzekering.

NAM ontkent generaal pardon voor aardbevingsschades

NU 21.02.2017 De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) overweegt geen generaal pardon om alle openstaande aardbevingsschades in één keer af te handelen, in tegenstelling tot wat RTV Noord dinsdag berichtte.

In samenwerking met GIC

“NAM herkent zich niet in artikelen die vanmiddag zijn verschenen en neemt afstand van deze berichtgeving”, laat de maatschappij in een statement weten.

Volgens een woordvoerder is de NAM druk in gesprek over het beter afhandelen van de aardbevingsschades, maar is er in geen geval sprake van een generaal pardon.

Een motie waarin vrijwel alle fracties in de Tweede Kamer schreven dat de gaswinning in Groningen verder moet worden verlaagd, dat de NAM uit het proces van schadeafhandeling moet worden gehaald en dat er een uitkoopregeling moet komen voor iedereen die het gebied wil verlaten is dinsdag aangenomen.

De NAM laat hierop desgewenst aan NU.nl weten dat er al stappen zijn gezet in het verwijderen van hun rol in het proces van schadeafhandeling. “Onze directeur gaat graag met de politiek in gesprek over deze kwestie. Dit is echter geen blanco cheque.”

Manifest

Woensdag bood een delegatie van Groningse bestuurders een manifest aan in de Tweede Kamer. René Paas, commissaris van de Koning in de provincie, riep de politiek op te stoppen met het “politieke gehakketak”.

“Breng de hoeveelheid aardgas die je wint naar beneden, haal NAM uit het systeem van de schadevergoedingen en investeer in Groningen”, aldus Paas.

Verlaging

Vorig jaar stemde het kabinet in met de verlaging van de gasproductie in Groningen voor de komende vijf jaar van 27 naar 24 miljard kuub per jaar.

De NAM, voluit de Nederlandse Aardolie Maatschappij, is opgericht door olieconcerns Shell en ExxonMobil om het Groningse gas te winnen en te exploiteren.

Lees meer over: Gaswinning Groningen

Generaal pardon NAM’

Telegraaf 21.02.2017 De NAM overweegt alle openstaande claims voor aardbevingsschades in één keer af te handelen, een soort generaal pardon. Het gaat om duizenden zaken. De NAM wil zo vertrouwen terugwinnen, meldt RTV Noord.

De NAM praat nog met instanties en overheden over de manier waarop het pardon moet worden uitgevoerd. “Als wij zo’n schone lei gestalte kunnen geven, doen we dat graag. We weten alleen nog niet hoe”, zegt directeur aardbevingen Thijs Jurgens tegen de regionale omroep.

NAM haalde in 2016 iets minder gas uit de bodem 

NU 15.02.2017 De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heeft vorig jaar weer iets minder aardgas uit de bodem gepompt. Het gaat om een daling van 3,24 procent ten opzichte van 2015.

In totaal bedroeg de productie 35,8 miljard kubieke meter, meldt de onderneming die in handen is van Shell en ExxonMobil woensdag.In 2015 won de NAM nog 37 miljard kubieke meter gas.

Het meeste aardgas komt uit de Groningse bodem: 27,6 miljard kubieke meter. Uit kleinere gasvelden op land haalde de NAM 5,5 miljard kuub, kleine gasvelden op zee waren goed voor 2,7 miljard kuub.

Dat de productie daalt, is in lijn met de verwachting. Voor het Groningse gasveld heeft minister Henk Kamp van Economische Zaken een productieplafond ingesteld om het risico op aardbevingen te verminderen. Dat wordt niet per kalenderjaar gemeten, maar per ‘gasjaar’, dat duurt van 1 oktober tot en met 30 september.

In 2015-2016 bleef de NAM net binnen het maximum van 27 miljard kubieke meter. In het huidige gasjaar mag maximaal 24 miljard kuub gas worden gewonnen. Voor veel Groningers gaat dat lang niet ver genoeg.

Duizenden Groningers lopen fakkeltocht tegen gaswinning

Lees meer over: NAM Gaswinning

Kamer eensgezind: gaswinning Groningen komende jaren verder omlaag

VK 15.02.2017 Zonder concreet te worden of exacte getallen te noemen, stuurt de voltallige Tweede Kamer aan op verdere vermindering van de gaswinning in Groningen. In een niet vaak vertoonde demonstratie van eensgezindheid namen coalitie en oppositie donderdag in een motie belangrijke wensen over die een verbond van Groningse organisaties en gemeenten eerder had opgesteld in een petitie.

De gezamenlijke politieke opvatting op het Binnenhof is nu dat er de komende jaren minder gas moet worden gewonnen dan het huidige kabinet van plan is, dat benadeelde huizenbezitters zich kunnen laten uitkopen en dat ‘alles in het werk moet worden gesteld om het vertrouwen van de Groningers terug te winnen’. Daarnaast stelt de motie van het PvdA-Kamerlid Vos dat de NAM, het bedrijf achter de gaswinning, geen rol meer mag hebben in besluiten over de afhandeling van de aardbevingsschade.

De eendracht kwam alleen tot stand omdat Vos geen concreet getal over de vermindering van de gaswinning in zijn motie zette. Daarover bestaat onenigheid. De VVD bijvoorbeeld benadrukte opnieuw dat het dichtdraaien van de gaskraan er niet toe mag leiden dat ‘mensen in de kou komen te zitten’.

De lijsttrekkers van de grote partijen spraken zich vorige week nagenoeg allemaal al uit voor vermindering van de gaswinning

Geleidelijk minderen

Hoe toeschietelijk lijsttrekkers ook zijn, het Gronings vertrouwen is weg

Politici – in Groningen hebben ze er weinig vertrouwen meer in. Dat ondervond ook Jesse Klaver (GroenLinks) toen hij zich mengde onder demonstranten. ‘Ik word net zo behandeld als Halbe Zijlstra van de VVD. De politiek is voor de mensen hier één pot nat.’

Namens het kabinet hield minister Kamp van Economische Zaken donderdag vast aan het eerdere kabinetsbesluit dat de NAM toestaat om de komende vijf jaar nog 24 miljard kuub gas per jaar uit de Groningse bodem te halen. Voor daarna voorziet hij een jaarlijkse vermindering van 2 miljard kuub per jaar. Sneller minderen wil hij ook niet, omdat hij vreest daarmee het aardbevingsrisico juist weer te vergroten. Wel beloofde hij de Kameruitspraak binnenkort in het kabinet te bespreken.

Groningse actievoerders en de milieubeweging willen nu al terug naar 12 miljard kuub per jaar. Voor een concreet politiek besluit daarover zullen zij waarschijnlijk moeten wachten op het regeerakkoord van een nieuw kabinet dat na de verkiezingen van 15 maart wordt geformeerd. De huidige Tweede Kamer is volgende week voor het laatst bijeen en gaat daarna met verkiezingsreces.

De lijsttrekkers van de grote partijen spraken zich vorige week tijdens een verkiezingsdebat in Groningen nagenoeg allemaal al uit voor vermindering van de gaswinning. De Groningse commissaris van de Koning, René Paas, herinnerde hen daar woensdag nog eens aan door hun met een groot gevolg van Groningers een petitie aan te bieden.

Volg en lees meer over:  POLITIEK   AARDBEVINGEN IN GRONINGEN   GRONINGEN   NEDERLAND

Nieuw kabinet moet minder gas winnen

Trouw 15.02.2017 Met de verkiezingen voor de deur doet de Tweede Kamer de door aardbevingen geplaagde Groningers opvallende beloftes: de gaskraan wordt verder dichtgedraaid.

Er moet een uitkoopregeling komen voor iedereen die het beefgebied wil verlaten. En de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) mag zich niet meer bemoeien met de schadeafwikkeling van de bewoners.

Niet eerder trok de Tweede Kamer zo gezamenlijk op om ‘het vertrouwen van de Groningers terug te winnen’ als vandaag tijdens een debat. D66’er Stientje van Veldhoven zei: “laten we politiek gehakketak voortaan voorkomen.”

Het Kamerdebat werd bijgewoond door tientallen bezorgde Groningers, onder wie de commissaris van de koning René Paas. Zij hadden een petitie meegenomen naar Den Haag getiteld ‘laat Groningen niet zakken’. Op dit moment staat de teller op meer dan 67.000 ondertekenaars.

 

Stientje van Veldhoven

De partijen in Den Haag zijn onder de indruk van het opgelaaide protest in het noorden, aangewakkerd door bekende Groningers als Arjen Lubach en Freek de Jonge. Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren zei richting haar collega-Kamerleden: “Goed dat er verkiezingen voor de deur staan. Dan gebeurt er eindelijk wat.”

De vraag is nu wát er precies gebeurt. De Kamermotie vertelt niet hoe ver de gaskraan moet worden dichtgedraaid. VVD-minister Henk Kamp (economische zaken) heeft deze kabinetsperiode de winning teruggebracht van 53 naar 24 miljard kuub gas per jaar. Minder vindt hij onverantwoord.

Kamp zal de oproep van de Kamer formeel nog in de ministerraad bespreken, maar de uitkomst laat zich raden. De boodschap van de partijen is in feite gericht aan het volgende kabinet. Tijdens de formatie kan de nieuwe coalitie straks niet om verlaging van de gaswinning heen. Diverse partijen willen terug naar 18 miljard kuub, anderen zelfs naar 12 en uiteindelijk nul. PvdA’er Jan Vos weigerde een getal te noemen: “Dan wordt het een soort gasbingo.” Daarmee schoof Vos het zo bekritiseerde politieke gehakketak vakkundig door naar de besloten formatietafel van het nieuwe kabinet.

Kamer eens over verder verlagen gaswinning Groningen

NU 15.02.2017 In de Tweede Kamer zijn vrijwel alle fracties het erover eens dat de gaswinning in Groningen verder moet worden verlaagd, dat de NAM uit het proces van schadeafhandeling moet worden gehaald en dat er een uitkoopregeling moet komen voor iedereen die het gebied wil verlaten.

Dat blijkt uit een motie over de gaswinning in Groningen die later op de dag door een meerderheid van de Kamer wordt ingediend, blijkt uit het debat hierover woensdagmiddag.

De partijen roepen het kabinet gezamenlijk op dat “alles in het werk moet worden gesteld om het vertrouwen van de Groningers terug te winnen”.

De NAM, voluit de Nederlandse Aardolie Maatschappij, is opgericht door olieconcerns Shell en ExxonMobil om het Groningse gas te winnen en te exploiteren.

Veiligheid

In de Kamer buitelen de Kamerleden over elkaar heen om te zeggen dat de veiligheid van de Groningers voorop moet staan.

De gaswinning moet naar beneden, alleen met hoeveel is de vraag. Sommige Kamerleden noemen het getal van 12 miljard kuub per jaar, maar er is geen gedegen onderzoek dat dit getal onderbouwt.

“Ik ga geen getallen noemen, dan krijg je een soort gasbingo”, zegt PvdA-Kamerlid Jan Vos. VVD’er André Bosman waarschuwt dat een te snelle verlaging van de gasproductie ook voor gevaar kan zorgen.

Ramp in slow motion

De oppositiepartijen manen het kabinet tot haast met het nemen van een beslissing. “In Groningen voltrekt zich een ramp in slow motion”, waarschuwt GroenLinks-Kamerlid Liesbeth van Tongeren. “Als de productie verder omlaag kan, gaan we dat doen”, belooft Stientje van Veldhoven van D66.

Volgens minister Henk Kamp (Economische Zaken) is de schadeafhandeling “met de beste bedoeling” opgezet. Maar ondanks die goede bedoelingen loopt de procedure vertraging op waardoor de kosten stijgen, zegt Kamp. De schadeafhandeling moet beter, aldus de bewindsman.

Manifest

Eerder op de dag bood een delegatie van Groningse bestuurders een manifest aan in de Tweede Kamer. René Paas, commissaris van de Koning in de provincie, riep de politiek op te stoppen met het “politieke gehakketak”.

“Breng de hoeveelheid aardgas die je wint naar beneden, haal NAM uit het systeem van de schadevergoedingen en investeer in Groningen”, aldus Paas.

Vorig jaar stemde het kabinet in met de verlaging van de gasproductie in Groningen voor de komende vijf jaar van 27 naar 24 miljard kuub per jaar.

Boter bij de vis

Alleen als Nederland te maken krijgt met een extreem koude winter en er meer gestookt moet worden, kan dit plafond worden verhoogd. Ieder jaar wordt opnieuw vastgesteld of deze hoeveelheid aangepast moet worden.

Daarnaast moet de bevingsschade beter worden afgehandeld, vinden de partijen. De NAM, die in het gebied verantwoordelijk is voor de gaswinning en de schade betaalt, moet zich hier niet langer mee bemoeien.

Milieudefensie noemt de stellingname van de meerderheid van de partijen een stap in de goede richting. “Maar het is nog geen boter bij de vis”, zegt Jorien de Lege, campagneleider energie van Milieudefensie. “We moeten echt terug naar 12 miljard kuub in 2020 om de toekomst van Groningen en het klimaat veilig te stellen.”

Waddenzee

Woensdag werd ook bekend dat er een einde komt aan de boringen in de Waddenzee. Gasbedrijf ENGIE E&P ziet af van verdere boringen. Hierdoor zullen er in het Waddengebied geen nieuwe mijnbouwinstallaties meer komen.

Bezwaren tegen de vergunning die ENGIE E&P had om te boren werden door de Raad van State ongegrond verklaard. De vergunning die het bedrijf had om te boren bleef geldig, maar volgens Kamp heeft ENGIE hem verzekerd dat ze geen gebruik gaan maken van de vergunning. “Een vergunning is geen verplichting”, aldus de minister.

Duizenden Groningers lopen fakkeltocht tegen gaswinning

Lees meer over: Gaswinning Groningen

Steun Kamer Groningers

Telegraaf 15.02.2917 De hele Tweede Kamer wil de gaskraan in Groningen verder terugdraaien. Dat lijkt een doorbraak, maar politieke partijen zijn het nog niet eens over met hoeveel kuub de winning moet worden teruggebracht.

Hoewel alle partijen een motie tekenen, vinden onder andere SP en ChristenUnie dat de Groningers recht hebben op meer duidelijkheid. De hele Kamer is het wel eens over twee meer concretere zaken. Het parlement wil namelijk dat minister Kamp (Economische Zaken) de NAM weghaalt uit het schadeproces en een uitkoopregeling instelt voor Groningers die het bevingsgebied willen verlaten.

De gaskraan wordt de komende jaren al teruggebracht tot 24 kuub. Alleen in koude winters mag er meer gewonnen worden.

Minister Kamp liet tijdens het debat over ’Groningen’ weten dat het kabinet al werkt aan een omslag waardoor we in Nederland in de toekomst veel minder gas gaan gebruiken.

„Na het jaar 2020 neemt de behoefte aan gas uit Groningen af met 2 miljard kuub per jaar tot 7 miljard kuub in 2029”, zegt de bewindsman. De gaskraan nu helemaal dichtdraaien is volgens de minister geen optie: „Heel Nederland en delen van Duitsland, België en Frankrijk komen dan in de kou te zitten.”

LEES MEER OVER; GRONINGEN TWEEDE KAMER GASWINNING NAM

VEH: Start met bieden van directe hulp aan slachtoffers gaswinning

NU 10.02.2017 Vereniging Eigen Huis (VEH) heeft Hans Alders, Nationaal Coördinator Groningen (NCG), vrijdag opgeroepen om zo snel mogelijk te starten met een experiment waarin gedupeerden van de gaswinning direct worden geholpen, om daarna pas de financiële afwikkeling te regelen.

In samenwerking met GIC

In december vorig jaar is de Eerste Kamer akkoord gegaan met de omkering van de bewijslast, wat inhoudt dat Groningers niet hoeven te bewijzen dat hun schade is ontstaan door de bevingen.

Volgens de VEH mist de omkering van de bewijslast echter een praktische werking. “Het is aan NAM om aan te tonen dat de schade niet het gevolg van gaswinning is. Maar omdat dit pas aan het eind van de hele kwestie plaatsvindt, namelijk als een rechtszaak wordt aangespannen, duurt het in de praktijk verschrikkelijk lang voordat een gedupeerde wordt geholpen.”

De vereniging ziet daarom mogelijkheden in het eerst afhandelen van de schade bij gedupeerden, om daarna pas te kijken wie voor de financiën moet opdraaien. “We roepen de coördinator op om dit kleinschalig uit te testen”, zegt de VEH. “De mogelijkheden van de omkering van de bewijslast zouden zo maximaal aan de gedupeerden van gaswinning ten goede kunnen komen.”

Onafhankelijke commissie

De NCG laat desgewenst aan NU.nl weten een commissie van onafhankelijke deskundigen samen te stellen die een schadeprotocol in het leven moet roepen. Nu is het nog de NAM die het protocol vaststelt.

Ook wil de coördinator het schadeproces voor bedragen onder de 1.000 euro vereenvoudigen. “Zo moet het voor de bewoner mogelijk worden om schade met de mobiele telefoon te fotograferen en aan het CVW te sturen. Bij erkenning kan de bewoner meteen over gaan tot schadeherstel.”

De NCG laat weten graag met VEH in gesprek te gaan over de suggesties die zij doen.

In 60 seconden: De gaswinning in Groningen

Fakkeltocht

Volgens de VEH zijn er nog talloze Groningers die vastzitten in de juridische rompslomp omtrent de afhandeling van schade geleden door gaswinning. Dinsdagavond liepen duizenden mensen ineen grote fakkeltocht door de Groningse binnenstad als protest tegen het beleid over de gaswinning in de noordelijke provincie.

Het was de eerste keer dat bestuurders en bewoners van buiten de stad meededen in een dergelijk protest. Volgens de organisatie liepen vrijwel alle Groningse burgemeesters mee.

Cabaretier en geboren Groninger Freek de Jonge overhandigde aan het einde van de tocht op het podium van de Vismarkt een manifest aan de Commissaris van de Koning in Groningen.

Duizenden demonstranten bij fakkeltocht Groningen

Lees meer over: 

Gaswinning Groningen

‘Minder gaswinning indien nodig’

Telegraaf 10.02.2017 Gaswinning in Groningen kan verder worden afgebouwd als dat nodig is. Dat heeft premier Rutte vrijdag gemeld tijdens de wekelijkse persconferentie.

Foto: ANP

Volgens de bewindsman hebben energie-experts de overheid geadviseerd de gaswinning in stappen terug te brengen. Als er nieuwe inzichten ontstaan of beschikbaar komen, dan zal het kabinet zijn mening aanpassen, aldus premier Rutte volgens persbureau Bloomberg.

Scheuren

Deze week volgden nieuwe protesten in Groningen tegen de boringen door de NAM, met energiebedrijven Shell en Exxon als grootaandeelhouders. Die boringen zorgen volgens bewoners voor talloze scheuren in woningen en bedrijfspanden.

De afhandeling van schade door de NAM zou onvoldoende zijn. Groningers hebben de NAM herhaaldelijk opgeroepenruimhartiger met de schade om te gaan.

Veel politieke partijen meldden Groningers dinsdagavond meer tegemoet te willen komen bij hun schadeclaims. Rutte gaf vrijdag aan serieus naar de klachten van de Groningers te kijken.

Gasvelden leeg

Het Nederlandse kabinet heeft eerder het programma voor boringen naar gas tot 2021 teruggeschroefd. De grote gasvelden in Nederland raken leeg.

Minister Kamp (Economische Zaken) bereidde Nederlanders in december voor op een toekomst zonder gas. Nederland kan dankzij meer energie van zonnecellen en windmolenparken met minder gas af, concludeerde Netbeheerder GasUnie Transport eerder.

In het manifest 'Laat Groningen niet zakken' opgesteld door nota bene Freek de Jonge wordt gepleit voor een betere schadevergoeding en minder bureaucratische rompslomp voor gedupeerden. De politiek heeft het moeilijk in Groningen. 'Ik probeer te stemmen, maar het is moeilijker, want het vertrouwen in de politiek is tot nul gedaald', zegt een demonstrerende dame.

PROTESTEN TEGEN AARDGASWINNING

BB 09.02.2017 Het eerste lijsttrekkersdebat voor de Tweede Kamerverkiezingen vond deze week plaats in Groningen. En vanzelfsprekend gaat het dan over de aardgaswinning, aardbevingen, de schade aan de huizen en de compensatie daarvoor. Lijsttrekkers van de oppositiepartijen buitelen over elkaar heen de aan de NAM beloofde 24 miljard m³ per jaar terug te draaien naar 12 miljard.

Vertrouwen is nul
In het manifest ‘Laat Groningen niet zakken’ opgesteld door nota bene Freek de Jonge wordt gepleit voor een betere schadevergoeding en minder bureaucratische rompslomp voor gedupeerden. De politiek heeft het moeilijk in Groningen. ‘Ik probeer te stemmen, maar het is moeilijker, want het vertrouwen in de politiek is tot nul gedaald’, zegt een demonstrerende dame.

Cocktail
De gewantrouwde politiek behandelde uitgerekend deze week ook de Structuurvisie Ondergrond (Strong) in de Tweede Kamer. Die visie probeert het cocktail van belangen en de zeer uiteenlopende ruimtelijke claims in de ondergrond in kaart te brengen. Ook daar speelt energie een belangrijke rol. Zaken als geothermie (warmte van de aarde benutten), warmte-koude-opslag, opslag van CO2 en niet te vergeten schaliegas (overigens tot 2023 taboe in Nederland) zijn prominente issues. De rol van aardgas is in de Structuurvisie Ondergrond van ondergeschikt belang. Alleen de kleine gasvelden kunnen nog een rol spelen in de ‘transitiefase naar een aardgasloos Nederland’ dat is voorzien vanaf 2050. Drinkwatergebieden hebben in de Structuurvisie overigens een belangrijkere rol dan energie. Anders gezegd overruled de bescherming van water de gaswinning.

Schrik
De schrik voor de effecten van de gaswinning in kleine velden zit er echter goed in. Liefst 61 gemeenten en 5 provincies hebben protest aangetekend tegen de exploitatie van kleine gasvelden (en overigens ook zoutlagen). Zo heeft de gemeenteraad van Assen een ‘motie van treurnis’ aangenomen tegen de voorgenomen winning van gas onder een woonwijk. De gemeente Woerden vernam uit de Structuurvisie dat een winningsbedrijf vergunning heeft om aardgas onder woningen te winnen.

De aardgaswinning loopt ten einde. Hoe rekent Nederland af met energiebron die het land schatrijk maakte vanaf de jaren ’60 ? Lees de coverstory in Binnenlands Bestuur nummer 3, 10 februari 2017. (inlog) Deze week deel 1. Gemeenten krijgen het steeds meer voor het zeggen in aardgasloos Nederland.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Teruglezen: ‘Als gas onder Den Haag had gezeten, was de kraan al dichtgedraaid’

Economie van Groningen

VK 08.02.2017 Zowel SP als D66 vinden dat er extra steun voor de economie aan Groningen moet komen. Waar bestaat die uit, is nu de vraag.
Jeroen Stans @JeroenStans

Roemer strooit met papiertjes, ‘de banenplannen van Asscher.’ Uit binnenval gehaald, leuk voor het beeld. Asscher staat ernaast, au #nldebat  3:30 PM – 8 Feb 2017

Pechtold is voorstander van een internationaal klimaatinstituut in Groningen. Roemer steunt dit. De SP-leider onderstreept dat als er banen zijn in het Noorden, deze niet moeten worden ingenomen door Bulgaren en Roemenen.

Kraan zou al dicht zijn’

Asscher zegt dat de gaskraan dichtgaat en dat de NAM eruit moet. ‘En de inwoners moeten weer toekomstperspectief krijgen.’ Buma reageert: ‘Als het gas onder Den Haag had gezeten, was de kraan allang dichtgegaan.  >Jeroen Stans @JeroenStans

Asscher zegt dat er volgend jaar wordt geëvalueerd. Naast me op de tribune schampert iemand ‘tis een lachtertje.’#gaswinning #nldebat

2:57 PM – 8 Feb 2017
Wat betreft Henk Krol komt er ‘als zijn partij groot genoeg wordt’ een parlementaire enquete naar de gaswinning in Groningen en ‘waar het allemaal mis is gegaan’.

Asscher tijdens het debat. © screenshot

Gaswinning

Nu een onderwerp dat enorm leeft in het noorden: de gaswinning. Zijlstra zegt dat de regering al veel heeft gedaan. ‘Maar we zijn zeker nog niet klaar.’

Jesse Klaver wil in vier jaar terug naar 12 miljard kuub gaswinning. Het gat in de schatkist moet worden betaald door de gaslasten te verhogen. Dat vindt Roemer ook. ‘Er wordt al jaren geknokt door de mensen in Groningen. Wij laten de mensen hier niet in de steek.’

Gaswinning

Het debat begint om half drie vanmiddag in het provinciehuis in Groningen. Er zijn zeven lijsttrekkers aanwezig, Halbe Zijlstra valt in voor Rutte en de PVV heeft niemand gestuurd. Onderwerpen waar over wordt gesproken zijn onder andere de gaswinning, vluchtelingen en de ontevreden kiezer.

View image on Twitter

 > Suzanne Stoppels @SuzanneStoppels

Goed en dan gaat het dus bijna beginnen. Laatste grapjes worden uitgewisseld voordat het ‘hard om hard’ gaat worden.#nldebat #rtvnoord  2:16 PM – 8 Feb 2017

Hoe toeschietelijk lijsttrekkers ook zijn, het Gronings vertrouwen is weg

VK 08.02.2017  in Groningen hebben ze er weinig vertrouwen meer in. Dat ondervond ook Jesse Klaver (GroenLinks) woensdag, toen hij zich met enkele collega’s voor aanvang van het lijsttrekkersdebat in het Provinciehuis buiten mengde onder demonstranten. ‘Ik word net zo behandeld als Halbe Zijlstra van de VVD. De politiek is voor de mensen hier één pot nat.’

Dat gebeurde op de dag na de indrukwekkende fakkeltocht door de Groningse binnenstad. ‘Meneer Rutte is hier nooit geweest’, klonk het toen honend. Even later kon de miskenning van de aardbevingsellende die veel Groningers ervaren niet pijnlijker worden geïllustreerd dan door woorden van de premier zelf, in de studio bij Eva Jinek. De schade-afhandeling is ‘hartstikke netjes’ geregeld, zei Rutte. Er gaat bovendien ‘heel veel geld’ naar Groningen.

Dat schoot in het verkeerde keelgat. Was de VVD-leider vergeten dat er voor bijna 300 miljard euro aan Gronings gas in de Haagse schatkist is verdwenen?

Fakkeloptocht door de binnenstad van Groningen © Harry Cock

Woensdag liet Rutte verstek gaan in het hol van de leeuw, tijdens de eerste echte krachtmeting van landelijke lijsttrekkers. Net als Geert Wilders. Ruttes vervanger Halbe Zijlstra mocht meteen puinruimen, na een aanval van Klaver. ‘Wat ik de premier kwalijk neem, is dat het lijkt alsof hij het niet serieus neemt.’ Zijlstra kon niet anders dan het voor zijn voorman opnemen. ‘Deze regering heeft heel veel gedaan. Maar we zijn er nog lang niet.’

Dat laatste was ook dinsdagavond de krachtige boodschap. Waar eerdere protestmarsen enkele honderden mensen op de been brachten, trokken nu duizenden betogers door Groningen.

Nieuw momentum, constateerde commissaris van de koning René Paas. Geïnspireerd door landelijke bekendheden als Freek de Jonge en Arjen Lubach – eindelijk erkenning – legden boze en bezorgde Groningers hernieuwd zelfbewustzijn aan de dag. Bovendien, zei Paas: ‘In de aanloop naar verkiezingen wordt alles vloeibaar.’

In de kou gezet

Nog geen dag later kreeg hij gelijk. De gaskraan verder dicht, de NAM weg uit de schade-afhandeling, geen gedoe over kleine schades: zelden waren lijsttrekkers zo toeschietelijk. Groningers zijn in de steek gelaten, uitgebuit, in de kou gezet, klonk het eensluidend.

Maar met de tienduizenden beschadigde huizen heeft ook het geloof in politiek in Groningen averij opgelopen. ‘Gescheurd vertrouwen’, stond er tijdens de fakkeltocht op het spandoek van een echtpaar uit Krewerd. ‘De stukadoor was nog niet klaar of we hadden alweer nieuwe scheuren. De overheid behandelt ons als tweederangs burgers. Ons toekomstperspectief is weg.’

Halvering van de gaswinning in de afgelopen kabinetsperiode – Zijlstra wees er fijntjes op – en minder zware aardbevingen hebben de onvrede niet getemperd. In Groningen redeneren ze: het winningsniveau was jarenlang veel te hoog. Terug naar 12 en uiteindelijk nul, met minder neemt men geen genoegen.

‘Er zijn minder zware bevingen, maar er komt nog heel veel ellende uit voort’,  zegt Derwin Schorren, voorzitter van de Groninger Bodem Beweging. ‘Politici hebben hier een ereschuld. Groningen heeft Nederland zestig jaar lang gediend. En dit krijgen we er voor terug.’ Onzekerheid over de toekomst overheerst, concludeerden onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen deze week. Gevoelens van onrecht ondermijnen gezondheid en veiligheidsgevoel.

Oud zeer blijft opspelen, zegt Stieneke van der Graaff, tien jaar Statenlid in Groningen namens de ChristenUnie en nu kandidaat-Kamerlid. In 2013, het jaar na de aardbeving bij Huizinge – de zwaarste tot nog toe – werd er een recordhoeveelheid gas gewonnen. ‘Dat zit heel diep.’

Centrum Veilig Wonen

Er is de afgelopen jaren veel in gang gezet. Maar daar merken Groningers nog te weinig van. Schade-afhandeling is overgedragen aan het Centrum Veilig Wonen, maar nog steeds in opdracht van de NAM. Van de belofte huizen te versterken komt nog weinig terecht. Net als van het openbreken van het gasgebouw, volgens de Onderzoeksraad voor Veiligheid een ‘gesloten bolwerk’ van Shell, Exxon, NAM en Staat, gericht op winst. ‘Anders dan onze huizen vertoont het gasgebouw nog weinig scheuren’, zegt Schorren.

‘Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. En de paarden hebben hier heel hard gelopen’, zei Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders bij zijn aantreden in 2015. Anderhalf jaar later moet ook hij erkennen dat de vertrouwenscrisis onverminderd diep is.

Alders ziet vooral heil in een soepelere schade-afhandeling. Het steggelen over een simpele scheur kost soms tienduizend euro aan experts, contra-experts en arbiters. Wat ook niet helpt: twee derde van de schademeldingen wordt inmiddels afgedaan als niet-aardbevingsgerelateerd. Bijna alle schademelders vragen een contra-expertise aan. Alders: ‘Als er geen structurele oplossing komt voor de moeizame schade-afhandeling blijft het vechten tegen de bierkaai.’

Ik denk dat de Groningers niet zitten te wachten op politiek gehakketak. Vertrouwen kan alleen hersteld worden door onze daden, aldus Lodewijk Asscher (PvdA).

NAM-directeur Gerald Schotman zei in zijn nieuwjaarstoespraak dat NAM bereid is uit de schade-afhandeling te stappen, ‘mits men niet verwacht dat we een blanco cheque gaan uitschrijven’. Daar moet nu een knoop over doorgehakt worden, vindt Alders: ‘Niemand heeft iets aan oneliners.’

De heren lijsttrekkers beloofden beterschap. ‘Ik denk dat de Groningers niet zitten te wachten op politiek gehakketak’, zei Lodewijk Asscher (PvdA). ‘Vertrouwen kan alleen hersteld worden door onze daden.’

Daden – de Groningers snakken ernaar. ‘Gelijk hebben we’, hield Freek de Jonge de betogers dinsdagavond op de Vismarkt voor. ‘Nu is het zaak dat we het krijgen.’

Wat hebben partijen voor Groningen in petto?

De meeste gevestigde partijen wijden in hun verkiezingsprogramma een paragraaf aan de gaswinningsproblematiek. Alleen de PVV en50PLUS maken er geen woord aan vuil.

De gaskraan
De komende vijf jaar mag de NAM 24 miljard kuub gas per jaar uit de Groningse bodem halen. SP, ChristenUnie en Partij voor de Dieren willen terug naar 12 miljard kuub, een plafond dat ooit door het Staatstoezicht op de Mijnen als veilig werd bestempeld.GroenLinks draaide bij: de 21 miljard kuub uit het verkiezingsprogramma werd 12. Andere partijen zijn minder concreet, zoals PvdA (‘zo snel mogelijk zo ver mogelijk terug’) enD66: ‘Groningen moeten mensen even veilig kunnen wonen als in de rest van Nederland.’

Schadeherstel
Schade als gevolg van gaswinning in Groningen moet worden gecompenseerd, vinden VVD en CDA. Maar dat is al een wettelijke plicht. Wat Groningers steekt, is dat schade wordt afgehandeld door het Centrum Veilig Wonen in opdracht van de NAM. De schade-veroorzaker bepaalt, is de klacht. PvdA, SP, D66 en ChristenUniewillen de verantwoordelijkheid voor schade-afhandeling weghalen bij de NAM en onder publieke verantwoordelijkheid brengen.

Compensatie
De PvdA wil een derde van de gasbaten in een investeringsfonds stoppen voor de noordelijke economie en duurzame energie. Ook het CDA wil Groningen ‘royaler laten delen’ in de gasbaten.ChristenUnie pleit voor een opkoopregeling voor mensen die vastzitten in een onverkoopbaar huis.

Volg en lees meer over:   AARDBEVINGEN IN GRONINGEN   POLITIEK   NEDERLAND   GRONINGEN

Freek de Jonge: ‘In Groningen voltrekt zich het grootste naoorlogse schandaal’

VK 08.02.2017 De actievoerder slaapt nog als hem een reactie wordt gevraagd op de Groningse fakkeltocht tegen gaswinning, waarin hij dinsdag voorop ging. ‘Het was een lange dag, ik ga hem nu niet wakker maken’, zegt zijn vrouw Hella. Het is 9.15 uur. De geboren Groninger Freek de Jonge is teruggekomen naar zijn provincie, omdat zich daar volgens hem ‘het grootste naoorlogse schandaal’ voltrekt.

Hij lijkt met zijn bijdrage aan de strijd tegen gasboringen de noorderlingen nieuw zelfbewustzijn te verschaffen. Niet eerder liepen zoveel – zo’n 5.000 – gedupeerden en sympathisanten door de Groningse straten.Boos over nog steeds te veel gasboringen, de aanhoudende aardbevingen en de krakkemikkige procedures bij het toekennen van schadevergoedingen. Maar de woede borrelt vooral op door het gebrek aan erkenning en het voortdurende wegkijken van de NAM, het Rijk, de rest van het land eigenlijk.

Lees ook:

Zo probeert Freek de Jonge zijn door gaswinning getroffen regio op te vrolijken

Duizenden Groningers de straat op tegen gaswinning: ‘Kamp is een ramp’

De Jonge zette hun woede op papier. ‘Vanuit de constatering dat Groningen lang genoeg is uitgebuit, dat er een onveilige situatie is ontstaan en dat de huidige structuren en instanties met hun paranoïde bureaucratie een flink aantal gedupeerden tot razernij heeft gedreven, plus het feit dat het hoog tijd wordt dat we de fossiele energie de rug toekeren, groeide de behoefte om te komen tot een oproep aan alle Nederlanders’, schrijft hij in zijn manifest en actieplan Laat Groningen niet zakken. Dinsdagavond overhandigde hij het aan de Groningse Commissaris van de Koning René Paas.

Zijn teksten worden emotioneler als hij poogt de media ertoe te bewegen meer met het dossier te doen. ‘Ik zit er vol van’, schrijft hij de hoofdredacteur van de Volkskrant in aanloop naar de fakkeltocht. ‘Ik heb gezien hoe weldenkende mensen murw gebeukt zijn door een systeem dat rücksichtslos de ingeslagen weg van de gaswinning volgt door mensen te vertellen dat hun schade ‘niet-bevinggerelateerd is’, dat klokkenluiders en actievoerders hinderlijk volgt en criminaliseert, dat cultureel erfgoed afschrijft, dat onderzoeken van onafhankelijke geologen negeert of ridiculiseert en een hele provincie waar ons land ruim 50 jaar welvaart aan dankt, afschrijft.’

‘Goedemorgen, Freek de Jonge.’ 

Het is 10.38 uur.

Zware dag gehad?

‘Ja, het was een zware dag. Met Groningse artiesten heb ik eerst een We are the world-achtig lied opgenomen. En natuurlijk die fakkeltocht met meer mensen dan bij de inauguratie van Trump – grapje.’

View image on Twitter

  freek de jonge @freekjonge

dit is de link naar de petitie voor groningen
nu al meer dan 5000 handtekeningenhttps://petities.nl/petitions/laat-groningen-niet-zakken?locale=nl …  1:05 PM – 8 Feb 2017

View image on Twitter

Pieter Hotse Smit @pieterhotsesmit

Duizenden Groningers demonstreren met hernieuwd zelfvertrouwen tegen gaswinning NAM: ‘Kamp is een ramp’http://s.vk.nl/t-a4459251/   9:32 PM – 7 Feb 2017

Wanneer besloot u zich actief achter de Groningers te scharen?

‘Wordt dit dan weer een stukje over mij?’

Groningers benadrukken zelf dat uw rol belangrijk is.

‘Ja, en op een bepaalde manier is het wel treurig dat een bekend gezicht nodig is. Maar als het zo moet, dan moet het. Het is te belangrijk om niet achter te gaan staan.

‘Aanvankelijk deed ik er ook lacherig over. Over Groningers die meer geld willen. De omslag kwam toen ik in de provincie mijn verkiezingsconference ging voorbereiden.Mensen zijn al jaren bezig met genoegdoening. Het probleem is echt heel erg groot. Alleen al in de stad Groningen gaat het om duizenden schademeldingen.

‘Vorige week bezweek weer een boerderij in de provincie. Je springt werkelijk uit je vel als je vervolgens te horen krijgt dat het door passerende tractoren komt. Want zo gaat het nog steeds.’

U vergelijkt Groningen met de Watersnoodramp uit 1953. Met alle respect voor de aardbevingslachtoffers: toen vielen ruim 1.800 doden.

‘Ik blijf dit een merkwaardig argument vinden. De prognoses bij een aardbeving van 4 op de schaal van Richter zijn niet mals. En dan staan we erbij te kijken met zijn allen. Het is waanzinnig om te eisen dat eerst 1.800 doden moeten vallen.

‘Daar komt bij dat we dit zelf hebben veroorzaakt. We hebben zestig jaar lang Groningen als een wingewest leeggezogen. Nu de provincie wegzakt, moeten we onze verantwoordelijkheid nemen.’

Wat moet er nu als eerste gebeuren?

Rutte zit duidelijk in een spagaat: zijn electoraat bestaat voor een groot deel uit aandeelhouders van Shell

‘We moeten nu eerst in sneltempo handtekeningen krijgen voor ons manifest. Hopelijk kunnen we nog voor de verkiezingen naar de Kamer met een handtekening of 100 duizend.

‘We moeten dit onderwerp depolitiseren, zei Lodewijk Asscher tegen mij. Goed plan, het wordt tijd dat alle partijen de omvang van het probleem erkennen. Ruttes lauwe reactie bij Jinek dinsdagavond – in de trant van: we doen al heel veel – baart me dan weer grote zorgen. Hij zit duidelijk in een spagaat: zijn electoraat bestaat voor een groot deel uit aandeelhouders van Shell.’

Wat weer een van de aandeelhouders van de aardoliemaatschappij NAM is.

‘Inderdaad. Het is ongelofelijk dat de schadeveroorzaker, de NAM (aandeelhouders Shell, Exxon Mobile en de Nederlandse staat), nog altijd betrokken is bij het opnemen van de schade en bij het toekennen van vergoedingen. Ook Economische Zaken gaat verre van vrijuit.

‘Alle onzinprocedures rond de schadevergoedingen moeten direct van tafel. Dat betekent dat de NAM zich niet langer bemoeit met de vaststelling van de schade en de daarmee samenhangende vergoeding. Groningers moeten ruim worden gecompenseerd voor alle schade sinds de boringen begonnen in 1959. Laat de NAM om te beginnen 5 miljard euro in een onafhankelijk fonds storten.’

Wat greep u het meest aan sinds u zich verdiept in dit dossier?

‘Dat de psychische nood hier zo ongelofelijk hoog is. De Rijksuniversiteit Groningen laat ook zien dat er sprake is van grote bevingstress onder gedupeerden. Kinderen gaan hier gewoon naar onveilige scholen. Dit doet wat met je. Bizar dat dit kan in Nederland.

‘Ik verwacht dan ook dat er uiteindelijk een parlementaire enquête komt over Groningen. Daar voltrekt zich op dit moment zo’n groot schandaal, dat generaties na ons zich zullen afvragen hoe het zo ver heeft kunnen komen.’

Volg en lees meer over:  AARDBEVINGEN IN GRONINGEN  CELEBRITIES  GRONINGEN   FREEK DE JONGE  BEKENDE NEDERLANDERS  PROVINCIE GRONINGEN

Asscher in lijsttrekkersdebat: Nederland heeft ereschuld aan Groningen

Trouw 08.02.2017 De confrontatie tussen de politieke leiders vond vandaag plaats op voor VVD en PvdA lastig terrein: het Provinciehuis in Groningen, midden in de regio waar bewoners slachtoffer zijn van aardbevingen. CDA-lijsttrekker Sybrand Buma zei: “De winning zou allang zijn gestopt als de gasbel onder Den Haag had gelegen.”

Die winning van het Groningen-gas is niet gestopt, maar ten opzichte van 2013 wel gehalveerd: van 53 miljard kuub in dat jaar naar inmiddels 27 miljard. En het VVD-PvdA-kabinet draait de kraan in 2017 weer iets dichter, naar 24 miljard kuub.

De lijsttrekkers waren nagenoeg eensgezind: de gaswinning moet nog verder naar beneden. PvdA-leider Lodewijk Asscher zei: “Nederland heeft een ereschuld aan Groningen. Elk jaar draaien we die kraan verder dicht.”

Die opmerking maakt Asscher kwetsbaar. Als vice-premier was hij de afgelopen vier jaar nauw betrokken bij de kabinetsbesluiten over het gas. Dus ook bij het plan van VVD-minister Henk Kamp (economische zaken) om de winning tot 2022 in principe vast te leggen op die 24 miljard kuub per jaar. Het logische verwijt van de oppositie: waarom nu pas, in het zicht van de verkiezingen, aandringen op minder gas?

Vervelend voor Asscher: hij was het enige kabinetslid bij het debat. Premier en VVD-lijsttrekker Mark Rutte moest zich verontschuldigen omdat hij in Den Haag de Poolse premier ontving. De andere grote afwezige was PVV-leider Geert Wilders, die de uitnodiging afsloeg en zijn campagne vooralsnog beperkt tot het versturen van Twitter-berichten.

Rutte wekte de irritatie van de Groningers

De irritatie van de Groningers richt zich nog meer op de VVD dan op de PvdA. Rutte zei dinsdagavond in het tv-programma ‘Jinek’ dat de situatie in het aardbevingsgebied ‘netjes’ geregeld is  en dat er al ‘heel veel geld’ naar de provincie gaat. Ook zei hij dat de bevingen ‘een aantal jaren geleden’ begon.

Rutte sprak over ‘een clubje mensen rond Alders’, doelend op de voormalig commissaris van de koningin in Groningen die het team leidt dat de bevingschade in Groningen moet herstellen. Onder andere Jesse Klaver, GroenLinks-lijsttrekker, zei dat het erop lijkt dat de VVD-leider de zorgen van Groningers niet serieus neemt. “Ik zag demonstranten met tranen in hun ogen. Er is nog lang niet genoeg gedaan.”

Tijdens de formatie van het nieuwe kabinet wordt de gaswinning ongetwijfeld onderwerp van discussie. Diverse partijen willen terug naar maximaal 12 miljard kuub per jaar, onlangs door het Staatstoezicht op de Mijnen genoemd als ‘veilige grens’. Alleen VVD-fractievoorzitter Zijlstra, in Groningen de vervanger van Rutte, verdedigde het kabinetsbesluit. Volgens hem betekent een limiet van 12 miljard dat er bij koude winters ineens extra gas gewonnen moet worden. Zulke plotse veranderingen vergroten het risico op aardschokken, aldus Zijlstra.

Wat ook opviel in het debat was het pleidooi van CDA-leider Buma om de hulp aan Marokko stop te zetten, zolang dat land weigert uitgeprocedeerde asielzoekers terug te nemen. Ook D66-voorman Alexander Pechtold vindt dat het Noord-Afrikaanse land steviger moet worden aangepakt. “We mogen hard zijn voor Marokko.”

Groningers in kern aard­be­vings­ge­bied voelen zich veiliger

AD 07.02.2017 Groningers in de kern van het aardbevingsgebied voelen zich veiliger, waarschijnlijk door de afname van gasbevingen in het gebied. Dat blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. Het gaat wel slechter met de psychische gesteldheid van mensen die kampen met daadwerkelijke schade.

Het aantal gasbevingen veroorzaakt door de gaswinning van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) is afgenomen, waarschijnlijk omdat de gaskraan iets is dichtgedraaid. Uit het onderzoek van de universiteit onder duizenden respondenten blijkt nu dat mensen in het gebied rond Sappemeer, Slochteren en Siddeburen zich minder onveilig zijn gaan voelen.

Psyche
De onderzoekers noemen het positief dat er minder bevingen zijn en dat veel Groningers zich daardoor veiliger voelen. Er is echter niet alleen maar goed nieuws. Uit het onderzoek blijkt ook dat de groep bewoners met complexe schades aangeven psychisch steeds meer in de knel te komen. Zij liggen wakker van alle kopzorgen rond de schadeafwikkeling en de vrees voor gasbevingen en ervaren stress, neerslachtigheid, vermoeidheid, irritatie en geheugen- en concentratieverlies.

De zorgen komen ook tot uiting in lichamelijke klachten, zoals buik- en maagklachten, spier- en gewrichtsklachten, hoofdpijn en hartkloppingen. De onderzoekers stellen voor concrete maatregelen te nemen om deze groep te ‘ontzorgen’.

Duizenden Groningers lopen fakkeltocht uit protest tegen gaswinning 

NU 97.02.2017 Duizenden mensen liepen dinsdagavond in een grote fakkeltocht door de Groningse binnenstad als protest tegen het beleid over de gaswinning in de noordelijke provincie.

In samenwerking met GIC

Deelnemers vertrokken na een kort woord van de voorzitter van de Groninger Bodem Beweging (GBB) en de Groningse burgemeester Peter den Oudsten even na 20.00 uur vanaf de Vismarkt in de provinciehoofdstad, waar de fakkeltocht ook eindigde.

Na afloop schatte de organisatie dat circa 4.500 mensen meeliepen.

Cabaretier en geboren Groninger Freek de Jonge overhandigde aan het einde van de tocht op het podium van de Vismarkt een manifest aan de Commissaris van de Koning in Groningen.

Geduld op

Dick Kleijer van de GBB zei aan het begin van de tocht tegen NU.nl dat de Vismarkt dinsdagavond geleidelijk volstroomde. De organisatie heeft gewacht tot alle demonstranten die mee wilden lopen zich op het plein verzameld hadden, voordat de tocht van start ging. “Er zijn meer mensen dan we ooit eerder gehad hebben”, aldus Kleijer.

Onder het motto: ‘Onze toekomst! Gas terug!’ wilden de actievoerders laten zien dat het geduld van de inwoners van Groningen op is.

Duizenden Groningers lopen fakkeltocht tegen gaswinning

Schade

Volgens veel Groningers heeft de gaswinning financiële schade en veiligheidsrisico’s tot gevolg. Als gevolg van de boringen vinden in de provincie ook regelmatig aardbevingen plaats.

De bevingen zorgen naast veel schade aan woningen voor een gevoel van onveiligheid onder de inwoners van Groningen.

Duizenden demonstranten bij fakkeltocht Groningen

Veel deelnemers

De opkomst van de fakkeltocht was groter dan gedacht. De Groninger Bodem Beweging (GBB), mede-organisator van de tocht, verdubbelde een dag voor de tocht het aantal fakkels nog naar drieduizend om alle deelnemers van een fakkel te kunnen voorzien.

Het is de eerste keer dat bestuurders en bewoners van buiten de stad meededen in een dergelijk protest. Volgens Kleijer liepen vrijwel alle Groningse burgemeesters mee.

Zie ook: In Beeld: De fakkeloptocht tegen gaswinning in Groningen

Lees meer over: Gaswinning Groningen Groningen

Fakkeloptocht Groningen tegen gaswinning

Telegraaf 07.02.2017 Duizenden mensen hebben zich dinsdagavond verzameld op de Vismarkt in het centrum van de stad Groningen. Zij lopen mee in een fakkeltocht door de stad. De actie is gericht tegen de aardgaswinning in de provincie. De tocht is georganiseerd door de Groninger Bodem Beweging en Milieudefensie.

Foto: GinoPress B.V.

Ook cabaretier Freek de Jonge, Groninger van geboorte, is van de partij. Hij wierp zich onlangs op als actievoerder tegen de problemen door de aardbevingen in het gebied. Die worden veroorzaakt door de aardgaswinning. Hij vergeleek deze problemen eerder met een ramp, vergelijkbaar met de watersnoodramp in 1953.

Met het protest willen de deelnemers zeggen dat het roer in Groningen om moet. ,,Onze huizen, onze cultuurhistorie, onze gezondheid, onze levens zelfs, staan op het spel”, staat te lezen op de website van de bodembeweging.

Duizenden Groningers de straat op tegen gaswinning: ‘Kamp is een ramp’

VK 07.02.2017 Raadsvergaderingen in de provincie zijn ervoor afgezegd, Freek de Jonge en Arjen Lubach zijn achter aardbevingsslachtoffers gaan staan en landelijke politici weten het hoge Noorden ineens te vinden. Met hernieuwd zelfvertrouwen zijn duizenden Groningers dinsdagavond met fakkels de straat op gegaan om te protesteren tegen de gasboringen in de provincie en het eindeloze gesteggel over schadevergoedingen.

 

JouwStad | Groningen  JouwStad | Groningen @JouwStad_eu

Indrukwekkende fakkeloptocht tegen gaswinninghttp://jouwstad.eu/indrukwekkende-fakkeloptocht-gaswinning/ …#Groningen #fakkeloptocht

9:43 PM – 7 Feb 2017

‘Het is een indrukwekkende opkomst’, zegt regioverslaggever van de Volkskrant Jurre van den Berg, die twee eerdere fakkeloptochten in het centrum van Groningen meemaakte. ‘De gaswinning is sinds de vorige tocht gehalveerd, maar het is niet genoeg. Ze willen nu eindelijk erkenning voor de grote problemen die gepaard gaan met de gaswinning van de NAM.’

De tocht is georganiseerd door de Groninger Bodem Beweging en Milieudefensie. ‘Onze huizen, onze cultuurhistorie, onze gezondheid, onze levens zelfs, staan op het spel’, staat te lezen op de website van de bodembeweging.

Behalve dat de gaswinning verder omlaag moet – van 24 miljard kubieke meter naar 12 -, eisen de demonstranten dat nu eindelijk de NAM niet langer betrokken is bij de afhandeling van de bevingsschade. Inmiddels is het Centrum Veilig Wonen hiervoor verantwoordelijk, maar nog altijd in opdracht van de schadeveroorzaker.

‘Vertrouwensbreuk is definitief’

Schade door de aardgaswinning van de NAM. © ANP

‘Dit gaat er hier niet in’, zegt Van den Berg. ‘Jarenlang ontkende de NAM verantwoordelijk te zijn voor de bevingen. Vervolgens bleef het bij pleisters plakken. Het wantrouwen uit het verleden is nooit meer hersteld. De vertrouwensbreuk is definitief.’

Nieuw zelfbewustzijn borrelt op in Groningers nu ze landelijk steeds meer erkenning krijgen voor hun problematiek. Arjen Lubach pleitte in zijn programma Zondag met Lubach (29 januari) voor een onafhankelijk schadebeoordelaar voor Groningen. Cabaretier Freek de Jonge, Groninger van geboorte, heeft zich onlangs opgeworpen als actievoerder en liep mee in de tocht. Hij vergeleek eerder de problemen door de bevingen met de watersnoodramp in 1953.

In aanloop naar de verkiezingen in maart wordt woensdag het eerste grote lijsstrekkersdebat in Groningen gehouden. Fractievoorzitters van enkele partijen lieten dinsdagavond al hun gezicht zien tijdens de fakkeltocht.

Veel vertrouwen hebben de Groningers niet in de politiek. ‘Kamp is een ramp, scanderen de duizenden betogers’, zegt Van den Berg. Ze houden de minister van Economische Zaken verantwoordelijk voor de traagheid waarmee de gaskraan in de afgelopen jaren dichter is gedraaid en dat de rechter er zelfs aan te pas moest komen. ‘Gelukkig is hij over vijf weken weg’, troosten de Groningers zichzelf.

Volg en lees meer over:  NEDERLAND  SHELL  AARDBEVINGEN IN GRONINGEN  BEDRIJVEN

Duizenden mensen bij Groningse fakkeloptocht tegen gaswinning

AD 07.02.2017 Duizenden mensen lopen vanavond mee in een fakkeloptocht in de stad Groningen. De actie is gericht tegen de aardgaswinning in de provincie. De tocht is georganiseerd door de Groninger Bodem Beweging en Milieudefensie.

Derwin Schorren van de Groninger Bodem Beweging sprak de menigte eerder op de avond toe toe. ,,We weten allemaal dat de versterking van onze huizen ontzettend traag verloopt. Dit betekent dat maximaal doorpompen, zonder verstevigen, een dodelijke combinatie kan zijn.” Na de toespraken loopt de stoet door de stad. Er worden leuzen geroepen als ‘Kamp is een ramp’ en protestliederen worden gezongen.

Watersnoodramp

Ook cabaretier Freek de Jonge, Groninger van geboorte, is van de partij. Hij wierp zich onlangs op als actievoerder tegen de problemen door de aardbevingen in het gebied. Die worden veroorzaakt door de aardgaswinning. Hij vergeleek deze problemen eerder met een ramp, vergelijkbaar met de watersnoodramp in 1953. Ook verschillende politici liepen mee in de tocht, waaronder SP-fractievoorzitter Emile Roemer en voorman Gert-Jan Segers van de ChristenUnie.

Met het protest willen de deelnemers zeggen dat het roer in Groningen om moet. ,,Onze huizen, onze cultuurhistorie, onze gezondheid, onze levens zelfs, staan op het spel”, staat te lezen op de website van de bodembeweging.

Het is de derde keer dat de fakkeloptocht wordt gehouden. 

Burgemeesters uit het aardbevingsgebied en Commissaris van de Koning René Paas lopen mee in een fakkeloptocht door het centrum van de stad. © ANP

De fakkeloptocht brengt duizenden verontruste Groningers op de been. © ANP

Deelnemers aan de tocht scandeerden leuzen en zongen protestliedjes. © ANP

View image on Twitter

 Follow  Peter Kwint @peterkwint

En we lopen. Met @emileroemer en @SandraBeckerman#fakkeloptocht#laatgroningennietzakken

8:23 PM – 7 Feb 2017 · Groningen, Nederland

 Follow

Sovia Kaem @Sovia_Kaem

Ondertussen in #Groningen bij de #fakkeloptocht

8:22 PM – 7 Feb 2017

View image on Twitter

 Follow  Jacqueline Nauta @JacNauta

Burgemeester Peter den Oudsten en Freek de Jonge aan kop van de#fakkeloptocht #Groningen

8:21 PM – 7 Feb 2017

Kritiek Kamp Raad van State

Telegraaf 06.02.2017 Minister Kamp van Economische Zaken heeft maandag kritiek te verduren gekregen van de Raad van State omtrent de gasopslag in Langelo, schrijft het Dagblad van het Noorden. Kamp en het Staatstoezicht op de Mijnen hebben de NAM toestemming verleend voor uitbreiding van de ondergrondse gasopslag in Langelo, maar deed niets met de twijfels van de onafhankelijke Technische Commissie Bodembevingen (TCBB).

„Dat is niet zomaar een commissie”, merkte de Raad van State op. De wijziging van het Opslagplan Norg werd door de gemeenten Noordenveld en Leek aangevochten. Zij vinden dat EZ eerst een onderzoek moet doen naar de kans op trillingen en bevingen.

Om dit element te tonen dient u cookies te accepteren voor de telegraaf. Dit kan in verschillende niveaus. Klik hier voor meer informatie.

LEES MEER OVER; RAAD VAN STATE HENK KAMP GASWINNING LANGELO NAM

Freek de Jonge, pastoraal cabaretier in aardbevingsland

Trouw 19.01.2017 Het aardbevingsleed is een schandaal van het formaat Watersnoodramp, zegt cabaretier Freek de Jonge. Deze week trekt hij door Groningen om te ijveren voor een aardbevingen-actieplan, dat hij morgen presenteert. ‘Moreel gezien kunnen we als land niet langer wegkijken.’

Recht onder de kansel van het Sint Pancratiuskerkje in het Groningse Godlinze spreekt domineeszoon Freek de Jonge (72). Gestoken in een zwart-witgeruit pak, met een kanariegeel pochet piepend uit het borstzakje, loopt hij energiek heen en weer. Zijn armen zwaaien door de lucht, de cabaretier is zodanig vol van wat hij vertelt, dat hij af en toe vergeet om de microfoon bij zijn mond te houden.

Deze week trekt hij samen met zijn vrouw Hella door het Groningse stad en ommeland om te spreken met betrokkenen van de aardbevingen die zijn land van herkomst plagen. Politici, wetenschappers en gedupeerden: iedereen brengen ze een bezoek.

Het koppel De Jonge hoopt verandering te brengen in de zich voortslepende gaswinningproblematiek.

Volkslied

De aankomende dagen ga ik, samen met anderen, een manifest opstellen, Cabaretier Freek de Jonge.

“We hebben als land vijftig jaar geprofiteerd van de Groningse warmte”, spreekt hij de mensen in de overvolle kerkbanken toe. “Nu is de tijd aangebroken dat we met z’n allen iets terugdoen. De aankomende dagen ga ik, samen met anderen, een manifest opstellen dat ik jullie aanstaande vrijdag tijdens de finale in theater de Oosterpoort in Groningen presenteer. Dat kunnen jullie ondertekenen, want dit kan zo niet langer.”

Plotseling onderbreekt De Jonge zijn betoog. Heel even is het stil. Dan opent de komiek zijn mond weer. “Ik was het even vergeten, maar eigenlijk wilde ik deze bijeenkomst beginnen met het Groningse volkslied.” En masse komen zijn toehoorders overeind. Althans, degenen die ondanks de drukte een zitplek wisten te bemachtigen en niet al rechtop stonden.

“Van Lauwerzee tot Dollard tou, van Drenthe tot aan ’t Wad.” Het schip van de koude kerk wordt gevuld met stemmen. Uit volle borst zingen de Groningers de drie coupletten, met jassen aan en shawls om.

Gezeur

Het deed me denken aan een zwarte kerkdienst in Amerika, aldus Freek de Jonge.

“Het deed me denken aan een zwarte kerkdienst in Amerika”, zegt De Jonge de volgende ochtend in Appingedam, van waaruit hij die dag bestuurders zal bezoeken. “Als dit nuchtere volk eenmaal loskomt, zie je een ouderwetse emotie. Dat ik dit heb mogen meemaken.

“Het zal niet het enige applaus zijn dat De Jonge deze week in ontvangst neemt. In Loppersum, Oldenzijl en Westernieland, het dorp waar zijn wieg stond: alle kerken die de cabaretier tijdens zijn tournee aandoet zijn uitverkocht. De opbrengst van deze avondbijeenkomsten, waarop De Jonge zijn dagelijkse tocht langs de betrokkenen samenvat met liedjes en met andere sprekers gaat naar de getroffenen door de aardbevingen.

“Het verdriet van Groningen is weggezakt in de rest van Nederland. We hebben genoeg van al het gezeur”, aldus De Jonge. “Datzelfde geldt voor de media en politiek, de Groningers krijgen het zelf niet meer over de bühne. Den Haag schuift de problematiek voor zich uit. Ook ikzelf keek lange tijd de andere kant op. Maar aan de enorme opkomst zie je hoe deze ramp de levens van de mensen beheerst.”

© Reyer Boxem. Freek de Jonge in de Sint Pancratiuskerk in Godlinze

Problematiek

Hij zei: We zitten hier vast in een onveilige gevangenis, aldus Freek de Jonge.

De ogen werden de komiek geopend tijdens de voorbereiding op zijn vijfde verkiezingsconference. In de opmars naar de gang naar de stembus in maart, peilde de Jonge de politieke stemming in Nederland. Op Twitter plaatste hij een bericht waarin hij zijn landgenoten met problemen of kwesties opriep contact met hem op te nemen.

“Zodoende ben ik in Rotterdam geweest, in Eemnes, in Olst. Ook kwam er een bericht uit Groningen. Naar aanleiding daarvan bezocht ik onder meer een man die een onuitwisbare indruk op me heeft gemaakt. Hij zei: ‘We zitten hier vast in een onveilige gevangenis.’ Groningers kunnen hun huizen niet verkopen, worden – als de schade al überhaupt vergoed wordt – met hun klachten van het kastje naar de muur gestuurd en zijn bang. En dat in deze tijd in dit land.

“Een schandaal formaat watersnoodramp, noemt hij de problematiek. De Jonge stoort zich vooral aan het achteroverleunen van de samenleving. “In dit onderwerp komt alles samen. Ten eerste onze onverschilligheid ten aanzien van de wereld, van de natuur.” Zijn wonderlijkste ontmoeting tot dusver was met een katholiek, gaat hij verder. “Op een of andere manier kwam het offer ter sprake. ‘De mens nam van de aarde en stelde God die gegeven had tevreden met een offer vanuit een diep besef dat je niet kunt blijven nemen zonder terug te geven.’ Dat is exact waar het nu om draait.

“Ook wil hij met zijn actie solidariteit stimuleren. “Je bent niet voor jezelf alleen op de wereld. Het leven is voor ieder individu ingewikkeld, wat maakt dat er weinig plaats is voor de ander. Toch moet je vanuit empathie inzien dat een ander het zwaarder heeft dan jij, in dit geval ook nog eens door je eigen gretigheid en consumptie. Vanuit die gedachte moet je handelen.”

Argentinië

De mensen moeten hier zo snel mogelijk veilig kunnen wonen, het liefst in hun eigen woning, aldus Freek de Jonge.

Zijn betoog doet denken aan 1977. Ook toen trok De Jonge, samen met zijn kompaan van cabaretgroep Neerlands Hoop, wijlen Bram Vermeulen, het land door. Ze wilden voorkomen dat het Nederlands voetbalelftal afreisde naar het WK in Argentinië, waar indertijd mensenrechten werden geschonden onder het bewind van leider Jorge Videla. Net als nu bedacht De Jonge ook toen een strijdlied, ‘Bloed aan de Paal’, en poogde Neerlands Hoop met handtekeningen politiek Den Haag te overreden actie te ondernemen.

“Ik heb een bepaalde positie mogen verwerven”, legt hij uit. “Die brengt een bepaalde verantwoordelijkheid met zich mee, vind ik. “Met dit soort acties betaal ik mijn succes terug, en het is extra mooi meegenomen als de mensen lol beleven aan mijn inzet. Ik ben een activist. Met mijn vrouw heb ik ook eens drie weken door het land gereisd om geld op te halen voor Mexico.”

Hoewel De Jonge veertig jaar geleden weinig steun kreeg vanuit de politiek, en de voetbalploeg toch naar Zuid-Amerika vertrok, kwam er door zijn actie wel aandacht voor de donkere kant van het WK. Wat hoopt hij met ‘Laat Groningen niet zakken’ te bereiken?”

Ik heb drie punten, die met elkaar samenhangen en stuk voor stuk enorm voor de hand liggen. De gaswinning moet in een hoog tempo worden teruggeschroefd. De mensen moeten hier zo snel mogelijk veilig kunnen wonen, het liefst in hun eigen woning. En tot slot wil ik dat er een toekomstplan komt voor Groningen op basis van een andere energievoorziening. Het is tijd voor transitie.”

Sceptisch

Met de tekst van het strijdlied in de hand staat hij in het voorste bankje van de Sint Pancratiuskerk

De manier waarop de cabaretier zijn doelen wil bereiken, heeft hij afgekeken bij schrijver Hugo Borst. “Hij heeft met zijn Ouderenzorgmanifest zo veel handtekeningen verzameld, dat de Kamer niet meer om de bejaarden heen kon. Dat ga ik ook proberen. Samen met de gedupeerden, actiegroepen en wetenschappers die ik deze week spreek, stel ik een verklaring op, die men op het internet kan ondertekenen.”

Of de actie van De Jonge concreet resultaat gaat opleveren, Jan Dijkhuis (59) vraagt het zich af. Met de tekst van het strijdlied in de hand, speciaal thuis uitgeprint voor vertrek, staat hij in het voorste bankje van de Sint Pancratiuskerk. Toch is hij sceptisch.

“Ik woon hier in Godlinze en heb ook scheurtjes in mijn huis. Niet zulke erge hoor, het is niets vergeleken bij sommige anderen. Maar de afgelopen acht jaar is de woning wel flink in waarde gedaald, en boorbedrijf Nam en de overheid doen niks. Al helemaal niet aan dit soort schade, die je niet met het blote oog kunt zien. Mijn vertrouwen is verdwenen.”

De Jong zelf zegt niet te malen over de afloop van zijn Groningse rondgang. “De uitslag van deze wedstrijd is oninteressant. Ik zie iets gebeuren en handel ernaar. Meer macht heb ik niet. Ik kan enkel pastoraal werk doen. De gemeenten in, mensen troosten en bemoedigen. Dat geeft me voldoening genoeg.”

© Reyer Boxem. Freek de Jonge speelt ‘wereld beroemd in Groningen’

Samen-gevoel

Met zijn bijeenkomsten bindt De Jonge ons in Groningen, aldus Sylvia van Erning.

Terwijl de komiek zijn laatste actiekreten predikt, verschijnt er op het gezicht van Sylvia van Erning (58) een voorzichtige lach. “Ik ben zo blij met de komst van meneer De Jonge, met deze avond.” Van Erning komt uit Wagenborgen, waar de aardbevingen diepe sporen hebben nagelaten. De schade aan haar huis is ingedeeld in de hoogste schaal.

“Dat maakt indruk. Niet alleen financieel heb ik het zwaar, maar vooral psychisch. De afgelopen jaren zijn de aardbevingen onder mijn huid gekropen, ze beheersen mijn leven. Ik ben alleen en kan nergens anders aan denken.

“Maar hun verdriet delen doen Groningers niet, legt Van Erning uit. “Niemand praat met elkaar over de aardbevingen. Zelfs niet wanneer je buren bent, het is een ingetogen volk. Ik heb de behoefte om het er onderling over te hebben. En vanavond is dat eindelijk gebeurd. Of het Westen nu in actie komt of niet, ik heb het ‘samen’-gevoel. Met zijn bijeenkomsten bindt De Jonge ons in Groningen.”

GASWINNING HOEFT NU NIET OMLAAG

BB 06.01.2017 De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) hoeft de gaswinning in Groningen nu niet verder te verminderen. De Raad van State ziet daarvoor momenteel geen aanleiding, in afwachting van een definitieve uitspraak later dit jaar.

Veel verzet
Tegen de gaswinning in Groningen bestaat veel verzet. De winning zorgt voor aardbevingen waardoor mensen zich onveilig voelen en huizen beschadigd raken.Het kabinet bepaalde in september dat de NAM per jaar niet meer dan 24 miljard kuub gas uit de Groningse bodem mag halen. Alleen in koude winters mag er meer gas (30 miljard kuub) worden gewonnen. Acht Groningers vinden dat te veel. Zij willen dat de gaswinning meteen wordt teruggebracht tot 12 miljard kuub gas en liever nog zien zij dat de gaswinning in Groningen helemaal stopt. Ze spanden daarom een spoedprocedure aan. Donderdag was de uitspraak.

Definitief oordeel
Later dit jaar volgt een definitief oordeel van de Raad van State over in totaal 25 bezwaarschriften die zijn ingediend tegen de gaswinning in Groningen. Onder meer de provincie Groningen, negentien Groningse gemeenten, de Groninger Bodembeweging en milieuorganisaties tekenden bewaar aan.

Eerder uitspraak Raad van State

Het is niet voor het eerst dat de Raad van State oordeelt over de gaswinning in Groningen. In november 2015 bepaalde de rechter dat de NAM voorlopig niet meer dan 27 miljard kuub gas per jaar naar boven mocht halen uit de Groningse bodem. (ANP)

GERELATEERDE ARTIKELEN;

‘Gaswinning Groningen hoeft nog niet verder omlaag’

NU 05.01.2017 De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) hoeft de gaswinning in Groningen nu niet verder te verminderen. De Raad van State bepaalde dat donderdag in een voorlopige uitspraak.

Het kabinet bepaalde in september dat de NAM per jaar niet meer dan 24 miljard kuub gas uit de Groningse bodem mag halen. Alleen in koude winters mag er meer gas (30 miljard kuub) worden gewonnen.

Acht Groningers vinden dat te veel. Zij willen dat de gaswinning meteen wordt teruggebracht tot 12 miljard kuub gas en liever nog zien zij dat de gaswinning in Groningen helemaal stopt. Ze spanden daarom een spoedprocedure aan.

Volgens de Groningers leidt de gaswinning tot financiële schade en aanzienlijke veiligheidsrisico’s. Bovendien hebben de aardbevingen geleid tot een groot gevoel van onveiligheid onder de inwoners van de provincie Groningen.

In 60 seconden: De gaswinning in Groningen

Animatie door In60seconds

Aardbevingen

In zijn oordeel neemt de rechter onder meer mee dat de gasproductie sinds 2015 al werd teruggebracht en dat er sinds november 2015 geen zware aardbevingen meer zijn geweest in het gebied. Helemaal stoppen met de gaswinning heeft “verstrekkende gevolgen voor huishoudens, instellingen en bedrijven in Nederland en omliggende landen”, aldus de rechter.

De Raad van State deed donderdag een voorlopige uitspraak. Volgens de rechter is meer onderzoek nodig om tot een definitief oordeel te komen over de in totaal 25 bezwaren die werden ingediend tegen het besluit van het kabinet. Onder meer de provincie Groningen, negentien Groningse gemeenten, de Groninger Bodembeweging en milieuorganisaties tekenden bezwaar aan. In mei of juni wordt een nieuwe hoorzitting verwacht.

Lees meer over: Gaswinning Groningen

Gaswinning hoeft niet omlaag

Telegraaf 05.01.2017  De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) hoeft de gaswinning in Groningen nu niet verder te verminderen. De Raad van State ziet geen aanleiding om de gaswinning verder omlaag te brengen, in afwachting van een definitieve uitspraak later dit jaar.

Het kabinet bepaalde in september dat de NAM per jaar niet meer dan 24 miljard kuub gas uit de Groningse bodem mag halen. Alleen in koude winters mag er meer gas (30 miljard kuub) worden gewonnen.

Acht Groningers vinden dat te veel. Zij willen dat de gaswinning meteen wordt teruggebracht tot 12 miljard kuub gas en liever nog zien zij dat de gaswinning in Groningen helemaal stopt. Ze spanden daarom een spoedprocedure aan. Donderdag was de uitspraak.

LEES MEER OVER;  GRONINGEN GASWINNING RAAD VAN STATE

Raad van State: gaswinning hoeft niet verder omlaag

AD 05.01.2017 De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) hoeft de gaswinning in Groningen nu niet verder te verminderen. De Raad van State ziet geen aanleiding om de gaswinning verder omlaag te brengen, in afwachting van een definitieve uitspraak later dit jaar.

Het kabinet bepaalde in september dat de NAM per jaar niet meer dan 24 miljard kuub gas uit de Groningse bodem mag halen. Alleen in koude winters mag er meer gas (30 miljard kuub) worden gewonnen. Acht Groningers vinden dat te veel. Zij willen dat de gaswinning meteen wordt teruggebracht tot 12 miljard kuub gas en liever nog zien zij dat de gaswinning in Groningen helemaal stopt.

Spoedprocedure
Ze spanden daarom een spoedprocedure aan. Vandaag was de uitspraak. Later dit jaar volgt een definitief oordeel van de Raad van State over in totaal 25 bezwaarschriften die zijn ingediend tegen de gaswinning in Groningen. Onder meer de provincie Groningen, negentien Groningse gemeenten, de Groninger Bodembeweging en milieuorganisaties tekenden bewaar aan.

Het is niet voor het eerst dat de Raad van State oordeelt over de gaswinning in Groningen. In november 2015 bepaalde de rechter dat de NAM voorlopig niet meer dan 27 miljard kuub gas per jaar naar boven mocht halen uit de Groningse bodem.

Raad van State: gaswinning hoeft niet omlaag

Trouw 05.01.2017  De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) hoeft de gaswinning in Groningen nu niet verder te verminderen. De Raad van State ziet daarvoor momenteel geen aanleiding, in afwachting van een definitieve uitspraak later dit jaar.

Tegen de gaswinning in Groningen bestaat veel verzet. De winning zorgt voor aardbevingen waardoor mensen zich onveilig voelen en huizen beschadigd raken.

Het kabinet bepaalde in september dat de NAM per jaar niet meer dan 24 miljard kuub gas uit de Groningse bodem mag halen. Alleen in koude winters mag er meer gas (30 miljard kuub) worden gewonnen.

Acht Groningers vinden dat te veel. Zij willen dat de gaswinning meteen wordt teruggebracht tot 12 miljard kuub gas en liever nog zien zij dat de gaswinning in Groningen helemaal stopt. Ze spanden daarom een spoedprocedure aan, die dus vandaag tot deze voorlopige uitspraak leidde.

Definitief

Later dit jaar volgt een definitief oordeel van de Raad van State over in totaal 25 bezwaarschriften die zijn ingediend tegen de gaswinning in Groningen. Onder meer de provincie Groningen, negentien Groningse gemeenten, de Groninger Bodembeweging en milieuorganisaties tekenden bewaar aan.

Het is niet voor het eerst dat de Raad van State oordeelt over de gaswinning in Groningen. In november 2015 bepaalde de rechter dat de NAM voorlopig niet meer dan 27 miljard kuub gas per jaar naar boven mocht halen uit de Groningse bodem.

Verwant nieuws;

Nuttige links;

Meer over; Aardbevingen in Groningen Aardgas  Provincie Groningen  Fossiele brandstoffen  Energie

Beloning advocaten onder de loep

Telegraaf 29.12.2016 De eventuele beloning voor advocaten voor het succesvol verhalen van de aardbevingsschade in Groningen ligt onder vuur. De deken van de Orde van Advocaten in Noord-Nederland heeft bij de Raad van Discipline een klacht ingediend wegens de succesafhankelijke beloningsstructuur die door een betrokken advocatenkantoor wordt gehanteerd.

Het zogenoemde dekenbezwaar tegen de beloningsconstructie wordt in de loop van januari behandeld. Bij de claimstichting Waardevermindering door Aardbevingsschade Groningen (WAG) van het advocatenkantoor hebben zich duizenden gedupeerden aangesloten. Zij betalen eenmalig 100 euro en bij succes nog eens 5 tot 10 procent van de schadevergoeding.

Volgens deken Rob Geene is die constructie in strijd met de geldende regels voor de advocatuur. Daarin staat dat advocaten geen financieel belang mogen hebben bij de uitkomst van een juridisch geschil. Bovendien meldt artikel 25 van de gedragscode dat een advocaat ,,alle omstandigheden in aanmerking genomen een redelijk salaris in rekening mag brengen”. Het staat een advocaat echter niet vrij bij het behalen van een bepaald gevolg salaris in rekening te brengen, aldus de regels.

De klacht betreft het advocatenkantoor De Haan, dat de claimstichting WAG in mei 2013 speciaal in het leven riep om collectief tegen de NAM te procederen.

Geene stelt dat binnen de beroepsgroep veel discussie is over de wijze van beloning bij collectieve claims. Hij verwacht dat de zaak ook in hoger beroep bij het Hof van Discipline van de advocatenorde aan de orde zal komen, waardoor uiteindelijk meer duidelijkheid komt over de reikwijdte van de beroepsregels en de mate van beloningen.

Het advocatenkantoor kon donderdag nog niet reageren op de klacht.

Orde van Advocaten dient klacht in tegen ‘aard­be­vings­ad­vo­ca­ten’

AD 29.12.2016 De eventuele beloning voor advocaten voor het succesvol verhalen van de aardbevingsschade in Groningen ligt onder vuur. De deken van de Orde van Advocaten in Noord-Nederland heeft bij de Raad van Discipline een klacht ingediend, omdat het geld belangrijker zou zijn dan het belang van de cliënten. Dat gaat tegen de gedragscode van advocaten in.

De klacht is aan het adres van advocatenkantoor De Haan, dat de claimstichting  Waardevermindering door Aardbevingsschade Groningen (WAG) in mei 2013 speciaal in het leven riep om collectief tegen de NAM te procederen.

Het zogenoemde dekenbezwaar tegen de beloningsconstructie wordt in de loop van januari behandeld. Bij de WAG van het advocatenkantoor hebben zich duizenden gedupeerden aangesloten. Zij betalen eenmalig 100 euro en bij succes nog eens vijf tot tien procent van de schadevergoeding.

Tegen de regels

Die constructie is volgens deken Rob Geene in strijd met de geldende regels voor de advocatuur. Advocaten mogen volgens die regels geen belang hebben bij de uitkomst van een juridisch geschil, wat in dit geval dus wel zo zou zijn. Daarnaast meldt artikel 25 van de gedragscode dat een advocaat ,,alle omstandigheden in aanmerking genomen een redelijk salaris in rekening mag brengen”. Maar een advocaat mag bij het behalen van een bepaald gevolg niet zomaar salaris in rekening brengen.

Binnen de beroepsgroep is er veel discussie over de wijze van beloning bij collectieve claims, stelt Geene. Hij verwacht dan ook dat deze zaak in hoger beroep komt bij het Hof van Discipline van de advocatenorde. Daardoor komt er uiteindelijk meer duidelijkheid over de reikwijdte van de beroepsregels en de mate van beloningen.

Het advocatenkantoor kon vandaag nog niet reageren op de klacht.

Dertig jaar gasbevingen

Telegraaf 26.12.2016 Het is maandag precies dertig jaar geleden dat de grond in het Noorden voor het eerst trilde door de gaswinning. De aardbeving was op tweede kerstdag 1986 om 8.48 uur en duurde 50 seconden.

„Je denkt eerst dat er iets zwaars voorbijrijdt, maar op tweede kerstdag is dat een beetje vreemd”, zo blikt Trijni van der Sluis terug tegen RTV Drenthe. Trijni is de weduwe van geograaf en PvdA-Statenlid Meent van der Sluis. Hij legde als eerste een verband tussen de gaswinning en de aardbevingen.

De NAM noemde het toen nog flauwekul en verwees zijn idee „naar het rijk der fabelen.” Ook het KNMI was het nog niet met hem eens.

LEES MEER OVER; AARDBEVINGEN GRONINGEN

Versnelde inspectie 22.000 huizen in aardbevingsgebied Groningen

NU 23.12.2016 Zo’n 22.000 woningen en 1.500 andere gebouwen in de kern van het Groninger aarbevingsgebied worden de komende vijf jaar versneld geïnspecteerd op aardbevingsbestendigheid.

De inspectie wordt de komende vijf jaar alleen uitgevoerd in dit gebied, zodat de meest kwetsbare woningen zo snel mogelijk kunnen worden versterkt.

Het kabinet gaf de Nationaal Coördinator Groningen, Hans Alders, vrijdag groen licht voor de versnelde, gerichte inspectie, schrijft de NOS.

Die wordt uitgevoerd in het gebied rond Loppersum, waar de kans op zwaardere aardbevingen door gaswinning het grootst is.

Dit jaar werden 1.400 panden geïnspecteerd. Die moeten allemaal worden verstevigd om aardbevingsbestendiger te worden. Dat is zo’n grote klus, dat Alders zich voor het vervolg beperkt tot een specifiek gebied.

Haast

Bij de versteviging van gebouwen in het risicogebied is haast geboden, omdat de huidige beperking van de gasproductie volgens onder andere gaswinningsbedrijf NAM maar tijdelijk effectief zal zijn.

Ondanks die beperking blijft de provincie Groningen kampen met aardbevingen, die wel minder krachtig zijn dan voorheen.

In Groningen heerst al jaren grote onvrede over de gevaren van gaswinning. De NAM en de Groningse bevolking verschillen op tal van punten van mening over de aanpak van de problemen. Zo zijn zij het niet eens over het aantal huizen dat moet worden versterkt en de termijn waarop dat moet gebeuren.

Duidelijkheid

Hans Alders werd aangesteld namens twaalf Groninger gemeenten, provincie en Rijk om duidelijkheid te scheppen in de gecompliceerde en controversiële kwestie.

In zijn meerjarenplan constateert Alders dat Groningse gedupeerden zeer ontevreden zijn over de betrokkenheid van de NAM bij de afhandeling van schade. Hij wil daarom de bevoegdheid om zelf meer de regie te kunnen nemen.

“Zo niet, dan is het de vraag of er daadwerkelijk voortgang kan worden geboekt en vertrouwen terug kan worden gewonnen”, zegt Alders.

Een beloofd wetsvoorstel hierover van minister Kamp (Economische Zaken) laat nog op zich wachten.

Zie ook: Dit moet u weten over het Groningse gas en de bevingen

Lees meer over: Nederland Groningen

Het aantal bevingen nam de laatste jaren steeds toe, maar die trend is volgens het CBS na 1 maart vorig jaar gekeerd. Sindsdien trilt de aarde er weer ongeveer even vaak als gemiddeld in de periode tussen 2002 en 2016.

MINDER BEVINGEN DOOR MINDER GASWINNING

BB 20.12.2016 Dat Groningen afgelopen jaar minder door aardbevingen is getroffen is hoogstwaarschijnlijk te danken aan het terugbrengen en evenwichtiger spreiden van de gaswinning. Die conclusies durft het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) aan na onderzoek van het Centraal Bureau van de Statistiek.

Trend gekeerd
Het aantal bevingen nam de laatste jaren steeds toe, maar die trend is volgens het CBS na 1 maart vorig jaar gekeerd. Sindsdien trilt de aarde er weer ongeveer even vaak als gemiddeld in de periode tussen 2002 en 2016. Loppersum, een van de zwaarst getroffen gebieden, is zelfs nog veel minder vaak opgeschrikt. Het CBS schrijft dat goede nieuws toe aan het terugschroeven van de gaswinning in de afgelopen anderhalf jaar. In Loppersum werd die zelfs geheel stilgelegd. Ook de kleinere pieken en dalen in de gaswinning zorgen ervoor dat de bodem minder beweegt, maakt het CBS op uit de cijfers. (ANP)

zie ook: Beving gevoeld.nl

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Uiterlijk in 2035 draait de gemeente Groningen de laatste gasleiding dicht, zo kondigt het gemeentebestuur aan in het actieplan ‘Groningen aardgasloos in 2035’.

UITGEREKEND GRONINGEN WIL SNEL VAN HET GAS AF

BB 13.12.2016 Je kunt er een lange neus in zien naar de NAM en de aardgaswinning waar de Groningers hun buik van vol hebben: uiterlijk in 2035 draait de gemeente Groningen de laatste gasleiding dicht, zo kondigt het gemeentebestuur aan in het actieplan ‘Groningen aardgasloos in 2035’.

Amsterdam voorbij

Met die ambitie streeft Groningen Amsterdam voorbij. Die gemeente maakte onlangs bekend te streven naar aardgasloos in 2050. De Energieagenda die minister Henk Kamp (Economische Zaken) vorige week presenteerde biedt gemeenten ruimte om van aardgas af te stappen. Kamp wil de wettelijke aansluitplicht voor gas afschaffen en gemeenten de bevoegdheid geven om zelf de keuze te maken voor een lokale energievoorziening.

Aardwarmte en groengas

Groningen maakt nu nog geen definitieve keuze, maar zet in het actieplan de belangrijke alternatieve warmtebronnen op een rij. De gemeente verwacht vooral gebruik te gaan maken van aardwarmte (geothermie), slimme warmtenetten, warmte-koudeopslag (WKO), warmtepompen, groengas en waterstofgas.

Buurt betrekken

Welke techniek wanneer in welke gevallen zal worden gekozen, is afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden. Wethouder Mattias Gijsbertsen zegt daarover: ‘Dat betekent dus dat buurtbewoners actief betrokken zullen worden bij aanpassingen aan de warmte-infrastructuur. Alle genoemde technieken en alternatieve warmtebronnen zijn het stadium van experimenteren voorbij. Er blijft altijd iets te kiezen.’ In alle gevallen is vergaande isolatie van nieuwe en bestaande woningen een eerste vereiste, zo meldt de gemeente.

Economisch profiteren

De aardgasloos-ambitie sluit aan bij het voornemen dat Groningen eerder al bekend maakte, om in 2035 energieneutraal te zijn. Door voorop te lopen in deze ontwikkeling zal Groningen ook economisch profiteren, hoopt de gemeente.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Geld voor zaken Groningen

Telegraaf 08.12.2016 Slachtoffers van aardbevingsschade in Groningen kunnen voortaan hulp krijgen om naar de rechter te stappen. De Tweede Kamer stelde donderdag 200.000 euro beschikbaar voor een proefprocessenfonds. Daaruit kunnen deskundigen en advocaten worden betaald.

De coördinator voor herstel van de bevingsschade door gaswinning, Hans Alders, kiest welke zaken voor een bijdrage in aanmerking komen. Bewonersorganisaties dienen hem daarbij van advies.

GroenLinks-Kamerlid Liesbeth van Tongeren, die samen met Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren het proefprocessenfonds bepleitte, spreekt van ontzettend mooi nieuws. ,,Het enige wat de Groningers tot dusverre soelaas heeft geboden, zijn uitspraken van de rechter”, aldus Van Tongeren. Maar velen van hen wisten volgens haar de weg naar de rechter tot dusver niet te vinden.

LEES MEER OVER; AARDBEVINGEN GRONINGEN GASWINNING

Hulp voor getroffen huizen Gronings aard­be­vings­ge­bied

AD 08.12.2016 Slachtoffers van aardbevingsschade in Groningen kunnen voortaan hulp krijgen om naar de rechter te stappen. De Tweede Kamer stelde vandaag 200.000 euro beschikbaar voor een proefprocessenfonds. Daaruit kunnen deskundigen en advocaten worden betaald.

De coördinator voor herstel van de bevingsschade door gaswinning, Hans Alders, kiest welke zaken voor een bijdrage in aanmerking komen. Bewonersorganisaties geven hem daarbij van advies.

Mooi nieuws
GroenLinks-Kamerlid Liesbeth van Tongeren, die samen met Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren het proefprocessenfonds bepleitte, spreekt van ontzettend mooi nieuws. ,,Het enige wat de Groningers tot dusverre soelaas heeft geboden, zijn uitspraken van de rechter”, aldus Van Tongeren. Maar velen van hen wisten volgens haar de weg naar de rechter tot dusver niet te vinden.

Uit inspecties die Hans Alders eerder dit jaar liet uitvoeren blijkt dat de meeste huizen in het bevingsgebiedeen zware beving niet goed zouden kunnen doorstaan. Volgens Dagblad van het Noorden liet minister Kamp (Economische Zaken) dinsdagavond weten dat hij in 2017 nog eens 5000 woningen wil laten inspecteren.

De Nam en het land der fabelen

Trouw 07.12.2016 Als tienjarige jongen stond Herman de Muinck er met zijn neus bovenop toen in het land van boer Boon een boortoren werd geplaatst. Er zou mogelijk olie in de grond zitten, en dat precies op de plek waar het gezin woonde dat in dienst was van de boer; hun huis, waar de jonge Herman drie keer per week kwam om brood te bezorgen, ging tegen de vlakte.

Het was misschien nog tot daaraan toe geweest, als de waarheid niet jarenlang was genegeerd en verzwegen

Het liet een diepe indruk op hem achter, en in de loop van de jaren ging De Muinck beseffen dat wat daar in een weiland bij Slochteren in 1959 gebeurde, een voorteken was van wat de Groningers te wachten stond. Er zat geen olie in de grond, maar gas, en er ging niet zomaar één huis tegen de vlakte, maar een heel gebied moest bloeden. Het was misschien nog tot daaraan toe geweest, als de waarheid niet jarenlang was genegeerd en verzwegen.

Nadat ik vorige week op deze plaats had geschreven over Trump en het bedrog van Exxon – de oliemaatschappij hield eigen kennis over het broeikaseffect lang verborgen en verzette zich tegen klimaatverdragen – stuurde De Muinck me een mail. “Eigenlijk is hetzelfde in Nederland gaande,” schreef hij, wijzend op het gedrag van de Nam – eigendom van Exxon en Shell – rond de gaswinning. “Ook bij de Nam zijn wetenschappers in dienst (geweest), die de leidinggevenden en bestuurders hebben gewezen op de nadelige effecten van de gaswinning. Maar deze waarschuwingen werden bij de Nam en het ministerie van economische zaken onder het tapijt geveegd, want het geld moest wel blijven binnenstromen.”

Dorpsgek

De Groningers wonen in het land van gekonkel om het gewin, met dank aan de Nam

Ik belde De Muinck op om wat meer te horen – het was niet voor het eerst dat een lezer uit het Noorden me attendeerde op het harde spel dat de Nam speelde, mogelijk zat er een column in. De Muinck vertelde me dat hij de gaswinning altijd was blijven volgen, hij sprak met de boeren in het gebied, maakte dia’s en hield lezingen over zijn bevindingen, die langzaam maar zeker steeds minder vrolijk stemden.

In 1963 waarschuwde ingenieur W. Meiborg (bijgenaamd ‘Willem Beton’) al dat er bodemverzakkingen dreigden – de Nam zette hem weg als een dorpsgek, maar startte wel eigen onderzoek. Dat wees uit dat het nog erger was dan Meiborg vreesde, maar het werd stil gehouden, totdat een zekere Jan Terlouw het in 1972 aan de orde stelde in de Tweede Kamer.

Met het aardbevingsgevaar ging het net zo. Toen geograaf Meent van der Sluis daar in 1986 over begon, reageerde de Nam resoluut: “Flauwekul. Wij verwijzen dit beslist naar het land der fabelen.” En dat is dus inderdaad het land waar de Groningers in wonen, het land van gekonkel om het gewin, waar Shell en Exxon vertrouwelijke deals sluiten met de overheid, buiten het parlement om, en tot vorig jaar in Den Haag bleven ageren tegen een lagere gaswinning. Herman de Muinck begrijpt nog steeds niet hoe het heeft kunnen gebeuren – en zijn vraag reikt volgens mij verder dan deze kwestie. “Hoe bestaat het dat de mensen aan de top van zulke bedrijven dit doen, wetend welke schade ze aanrichten?”

Verwant nieuws;

Alle 1450 door de Nationaal Coördinator Groningen geïnspecteerde woningen en gebouwen in het Groningse aardbevingsgebied moeten worden versterkt. Dat liet coördinator Hans Alders woensdag weten.

ALLE 1450 BEOORDEELDE GRONINGSE PANDEN MOETEN VERSTERKT

BB 08.12.2016 Alle 1450 door de Nationaal Coördinator Groningen geïnspecteerde woningen en gebouwen in het Groningse aardbevingsgebied moeten worden versterkt. Dat liet coördinator Hans Alders woensdag weten.

Opmerkelijk
Alders is afgelopen jaar begonnen met het inspecteren van woningen. Dit jaar ging het om de eerste 1000 woningen en ongeveer 450 andere gebouwen in de kern van het bevingsgebied. ‘Nu blijkt dat we nagenoeg al die woningen en gebouwen moeten gaan versterken. Dat is een opmerkelijke en ingrijpende conclusie’, zegt hij. Alders inspecteerde eerst vooral woningen in Loppersum, ’t Zandt, Overschild en Ten Post. Bij het versterken gaat het bijvoorbeeld om het aanpassen van funderingen, het aanbrengen van extra verbindingsconstructies en het verstevigen van vloeren.

Versterkingsplan
Binnen drie maanden na het afronden van een inspectie moet er een versterkingsplan zijn, dat dan wordt besproken met de eigenaren. ‘We willen dan zo snel mogelijk aan de slag, maar je moet ook goed kijken naar wat een dorp kan hebben. Je wilt voorzieningen in stand houden en je kunt niet in één keer een dorp op z’n kop zetten’, aldus Alders.

Kosten

Er waren geen acute gevallen van woningen die meteen moesten worden versterkt omdat die te onveilig zouden zijn. Alders kan nog niets zeggen over de kosten van de versterkingsoperatie. In totaal worden er tot 2021 zo’n 22.000 woningen geïnspecteerd.

Enorme impact

‘Dit krijgt een enorme impact’, zegt de Groningse gedeputeerde Eelco Eikenaar (SP) . ‘Sommige mensen moeten straks hun huis tijdelijk uit. Het is nogal wat dat alle woningen moeten worden versterkt. Niemand kan nu nog de suggestie wekken dat het hier wel meevalt.’ Het Groninger Gasberaad, waarin maatschappelijke organisaties en bewoners zich hebben verenigd, spreekt van een forse klap. ‘We hielden er rekening mee dat de versterkingsopgave ingrijpend zou zijn, maar de gevolgen van deze conclusie zijn nauwelijks te overzien.’ (ANP)

GERELATEERDE ARTIKELEN;

RELEVANTE PARLEMENTAIRE DOSSIERS;

Alle 1.450 geïnspecteerde woningen in kern Gronings bevingsgebied moeten versterkt

VK 07.12.2016 De eerste 1.450 geïnspecteerde huizen in de kern van het Groningse bevingsgebied moeten allemaal worden versterkt. Dit heeft Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders de betreffende huiseigenaren vandaag per brief laten weten.

Alders spreekt van ‘een vergaande conclusie’ en ‘een immense opgave’. Van acuut onveilige situaties is volgens de Nationaal Coördinator echter geen sprake. In mei is begonnen met het inspecteren van de 1.450 huizen in Loppersum, ’t Zand, Appingedam, Ten Post en Overschild.

Op basis van de inspectierapporten van de eerste vijfhonderd woningen is duidelijk geworden dat in alle gevallen maatregelen nodig zijn om aan de huidige veiligheidsnorm te voldoen. Dat is ‘zeer waarschijnlijk’ ook de conclusie voor de huizen waarvan het rapport er nog niet is.

In de meeste gevallen gaat het om het verstijven van vloeren, het verbeteren van verbindingsconstructies tussen muren en verdiepingen en het aanpassen van funderingen. Bewoners zullen in veel gevallen tijdelijk hun huis uit moeten. Wanneer de huizen daadwerkelijk versterkt zullen zijn, durft Alders niet te zeggen.

Honderden miljoenen euro’s

We kunnen wel zeggen: we gaan een heel dorp aanpakken. Maar waar laat je alle dorpsbewoners dan?, aldus Hans Alders.

‘Dit is het topje van de ijsberg’, reageert Susan Top van het Groninger Gasberaad. ‘De gevolgen van deze conclusie zijn nauwelijks te overzien.’

Binnen drie maanden zullen de eerste vijfhonderd huiseigenaren een ‘versterkingsplan’ ontvangen. De specifieke maatregelen die per huis nodig zijn, zijn mede afhankelijk van de ligging van het huis in het bevingsgebied, de mogelijke grondversnelling aldaar en de bodemsamenstelling.

In totaal staan er in de kern van het bevingsgebied 22 duizend panden. Op de betekenis van de eerste inspectieronde voor al deze huizen wil Alders niet vooruit lopen. Ook over de kosten wil hij niet speculeren, maar het zal om honderden miljoenen euro’s gaan. Als exploitant van het Groninger gasveld draait de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) op voor de kosten, al gaan de uitgaven indirect ten koste van de staatskas.

Volgend jaar zullen de volgende vijfduizend huizen worden geïnspecteerd. Alders kreeg de afgelopen tijd kritiek op het tempo van de versterkingsoperatie. Hij zegt de zorg te begrijpen, maar geen beloftes te willen doen die hij niet waar kan maken. ‘We kunnen wel zeggen: we gaan een heel dorp aanpakken. Maar waar laat je alle dorpsbewoners dan?’

Volg en lees meer over:  PROVINCIE GRONINGEN  NEDERLAND  GRONINGEN  AARDBEVINGEN IN GRONINGEN

Versterking nodig voor 1450 Groningse huizen

Trouw 07.12.2016 Alle 1450 door de Nationaal Coördinator Groningen geïnspecteerde woningen en gebouwen in het Groningse aardbevingsgebied moeten worden versterkt. Dat liet coördinator Hans Alders vandaag weten.

Alders begon in 2016 de inspectie van de panden. In totaal worden tot 2021 zo’n 22.000 woningen op schade gecontroleerd. Dit jaar ging het om de eerste 1000 woningen en ongeveer 450 andere gebouwen in de kern van het bevingsgebied. “Nu blijkt dat we nagenoeg al die woningen en gebouwen moeten gaan versterken. Dat is een opmerkelijke en ingrijpende conclusie”, zegt hij. “Ik schrik hiervan.”

Alders inspecteerde eerst vooral woningen in Loppersum, ’t Zandt, Overschild, Appingedam en Ten Post. Bij het versterken, gaat het bijvoorbeeld om het aanpassen van funderingen, het aanbrengen van extra verbindingsconstructies en het verstevigen van vloeren. De betrokken huiseigenaren zijn inmiddels geïnformeerd.

Versterkingsplan

Binnen drie maanden na het afronden van een inspectie moet er een versterkingsplan zijn. Dat wordt dan besproken met de eigenaren. Alders: “We willen dan zo snel mogelijk aan de slag, maar je moet ook goed kijken naar wat een dorp kan hebben. Je wilt voorzieningen in stand houden en je kunt niet in één keer een dorp op z’n kop zetten.”

Er waren geen acute gevallen van woningen die meteen verstrekt moesten worden omdat die te onveilig zouden zijn. Wel zijn ‘in een handjevol gevallen’ direct maatregelen getroffen’, meldt RTV Noord. Alders kan nog niets zeggen over de kosten van de versterkingsoperatie.

Impact

“Dit krijgt een enorme impact”, zegt de Groningse gedeputeerde Eelco Eikenaar (SP). “Sommige mensen moeten straks hun huis tijdelijk uit. Het is nogal wat dat alle woningen moeten worden versterkt. Niemand kan nu nog de suggestie wekken dat het hier wel meevalt.”

Het Groninger Gasberaad, waarin maatschappelijke organisaties en bewoners zich hebben verenigd, spreekt van een forse klap. “We hielden er rekening mee dat de versterkingsopgave ingrijpend zou zijn, maar de gevolgen van deze conclusie zijn nauwelijks te overzien.”

Verwant nieuws;

Meer over; Aardbevingen in Groningen

AARDBEVINGSGEBIED

‘1450 Groningse panden moeten worden versterkt’

AD 07.12.2016 Alle 1450 door de Nationaal Coördinator Groningen geïnspecteerde woningen en gebouwen in het Groningse aardbevingsgebied moeten worden versterkt. Dat heeft coördinator Hans Alders vandaag laten weten.

© anp

Niemand kan nu nog de suggestie wekken dat het hier wel meevalt, aldus Eelco Eikenaar, gedeputeerde (SP).

Alders is afgelopen jaar begonnen met het inspecteren van woningen. Dit jaar ging het om de eerste 1000 woningen en ongeveer 450 andere gebouwen in de kern van het bevingsgebied. ,,Nu blijkt dat we nagenoeg al die woningen en gebouwen moeten gaan versterken. Dat is een opmerkelijke en ingrijpende conclusie.”

Alders inspecteerde eerst vooral woningen in Loppersum, ’t Zandt, Overschild en Ten Post. Bij het versterken gaat het bijvoorbeeld om het aanpassen van funderingen, het aanbrengen van extra verbindingsconstructies en het verstevigen van vloeren.

Binnen drie maanden na het afronden van een inspectie moet er een versterkingsplan zijn, dat dan wordt besproken met de eigenaren. ,,We willen dan zo snel mogelijk aan de slag, maar je moet ook goed kijken naar wat een dorp kan hebben. Je wilt voorzieningen in stand houden en je kunt niet in één keer een dorp op z’n kop zetten”, aldus Alders.

Geen acute gevallen
Er waren geen acute gevallen van woningen die meteen moesten worden versterkt omdat die te onveilig zouden zijn. Alders kan nog niets zeggen over de kosten van de versterkingsoperatie. In totaal worden er tot 2021 zo’n 22.000 woningen geïnspecteerd.

,,Dit krijgt een enorme impact”, zegt de Groningse gedeputeerde Eelco Eikenaar (SP). ,,Sommige mensen moeten straks hun huis tijdelijk uit. Het is nogal wat dat alle woningen moeten worden versterkt. Niemand kan nu nog de suggestie wekken dat het hier wel meevalt.”

Het Groninger Gasberaad, waarin maatschappelijke organisaties en bewoners zich hebben verenigd, spreekt van een forse klap. ,,We hielden er rekening mee dat de versterkingsopgave ingrijpend zou zijn, maar de gevolgen van deze conclusie zijn nauwelijks te overzien.”

Lees ook

Bewoners van Zuideinde eisen vergoeding voor scheuren

Lees meer

De gevolgen van deze conclusie zijn nauwelijks te overzien, aldus Groninger Gasberaad.

© Robin Utrecht

Kamp: NL in 2050 aardgasvrij Telegraaf 07.12.2016

PvdA: agenda Kamp ambitieloos Telegraaf 07.12.2016

Kamer en milieuclubs: energieagenda Kamp te mager VK 07.12.2016

Milieuclubs: Energieplan Kamp te mager Trouw 07.12.2016

Milieuclubs: energieplan Kamp te mager Telegraaf 07.12.2016

Partijen reageren kritisch op energieagenda Kamp NU 07.12.2016

Gasaansluiting niet meer verplicht Telegraaf 07.12.2016

Minister Kamp moet schaliegasvergunning opnieuw beoordelen

NU 01.12.2016 Het Britse schaliegasbedrijf Cuadrilla wil overleg met minister Henk Kamp (Economische Zaken) naar aanleiding van een uitspraak van de rechtbank in Rotterdam donderdag. De rechter bepaalde dat de minister ten onrechte heeft geweigerd om de vergunning te verlengen die Cuadrilla had om in Nederland op zoek te gaan naar schaliegas.

Er was volgens de rechter geen reden om verlenging van de vergunning te weigeren en de minister moet zijn besluit daarom heroverwegen.

Cuadrilla wil met de minister om tafel om te praten over zijn idee voor een eventuele onderzoeksboring in opdracht van de regering die meer informatie moet opleveren over de hoeveelheid schaliegas in de diepe ondergrond én de mogelijke gevaren van winning. ”We bieden onze expertise aan en willen constructief meedenken”, zei directeur Frank de Boer donderdag.

Opgetogen

De Boer reageerde opgetogen op de uitspraak van de rechtbank in Rotterdam. ”We proberen al jaren om boringen naar schaliegas op verantwoorde wijze mogelijk te maken in Nederland. Het is een moeizaam traject geweest en dan is deze uitkomst goed voor je rechtvaardigheidsgevoel”, zei hij.

Winning van schaliegas is omstreden omdat er schade aan het milieu en de bodem door kan ontstaan. Een meerderheid van de Tweede Kamer bepaalde eerder dit jaar dat er de komende zeven jaar geen schaliegas wordt gewonnen.

Kamp

Minister Kamp laat weten dat hij nog even tijd nodig heeft om goed te bepalen wat de uitspraak van donderdag betekent. ”Vast staat wel dat ook deze uitspraak niets af doet aan het beleid dat tot 2023 geen commerciële boringen naar schaliegas zijn toegestaan.”

Lees meer over: Schaliegas Henk Kamp

 Henk Kamp

‘Kamp kijk naar schaliegas’

Telegraaf 01.12.2016 Het Britse schaliegasbedrijf Cuadrilla wil overleg met minister Henk Kamp (Economische Zaken) naar aanleiding van een uitspraak van de rechtbank in Rotterdam donderdag. De rechter bepaalde dat de minister ten onrechte heeft geweigerd om de vergunning te verlengen die Cuadrilla had om in Nederland op zoek te gaan naar schaliegas.

Er was volgens de rechter geen reden om verlenging van de vergunning te weigeren en de minister moet zijn besluit daarom heroverwegen. Cuadrilla wil met de minister om tafel om te praten over zijn idee voor een eventuele onderzoeksboring in opdracht van de regering die meer informatie moet opleveren over de hoeveelheid schaliegas in de diepe ondergrond én de mogelijke gevaren van winning. ,,We bieden onze expertise aan en willen constructief meedenken”, zei directeur Frank de Boer donderdag.

De Boer reageerde opgetogen op de uitspraak van de rechtbank in Rotterdam. ,,We proberen al jaren om boringen naar schaliegas op verantwoorde wijze mogelijk te maken in Nederland. Het is een moeizaam traject geweest en dan is deze uitkomst goed voor je rechtvaardigheidsgevoel”, zei hij.

Winning van schaliegas is omstreden omdat er schade aan het milieu en de bodem door kan ontstaan. Een meerderheid van de Tweede Kamer bepaalde eerder dit jaar dat er de komende zeven jaar geen schaliegas wordt gewonnen.

Minister Kamp laat weten dat hij nog even tijd nodig heeft om goed te bepalen wat de uitspraak van donderdag betekent. ,,Vast staat wel dat ook deze uitspraak niets af doet aan het beleid dat tot 2023 geen commerciële boringen naar schaliegas zijn toegestaan.”

Groningers claimen immateriële bevingsschade: ‘Het gaat in je lijf zitten’

VK 22.11.2016 Na rechtszaken over scheuren en waardedaling van hun huizen, voeren 127 Groningers nu een juridische strijd voor erkenning van geestelijk leed. ‘We voelen ons gegijzeld.’

Al twintig jaar wonen Pieta en Martien Ettema in Loppersum. Hun door aardbevingen beschadigde rijksmonument staat sinds 2012 te koop. ‘Maar er komt sinds de zware beving bij Huizinge in augustus 2012 niemand meer kijken’, verzicht Pieta Ettema. Een verstevingsoperatie wacht nog. Voor de opkoopregeling kwamen ze om voor hen onduidelijke redenen niet in aanmerking. ‘We voelen ons gegijzeld.’

De aardbevingen beheersen nu al vier jaar hun leven. Verjaardagsvisitie? Het gaat altijd over scheuren en gezeur met de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). Het gevolg: ‘Heel veel stress en slapeloze nachten.’ Pieta is tien kilo afgevallen. ‘Het gaat in je lijf zitten.’

Opkroppen

Dinsdag begon een nieuw hoofdstuk in de juridische strijd rond de gevolgen van de gaswinning in Groningen. In de rechtbank van Assen claimden 127 Groningers bij de NAM en de Staat een vergoeding voor geleden immateriële schade als gevolg van de aardbevingsproblematiek.

‘Het topje van de ijsberg’, meent Martien Ettema, actief in de Groninger Bodembeweging. Veel boze en gedeprimeerde Groningers kroppen hun gevoelens op, denkt hij. Of ze zijn niet kapitaalkrachtig genoeg om te procederen. Een rechtsbijstandverzekering zit er in het bevingsgebied niet meer in. ‘We krijgen ze huilend aan de lijn. Er wordt gezegd dat er veel aan de problemen gedaan wordt. Maar het zijn spiegeltjes en kraaltjes. Heel veel mensen zijn in ellenlange procedures verwikkeld. Mensen zitten diep in de shit.’

Mensen hebben door toedoen van de NAM en de Staat niet het leven kunnen leiden dat ze dat hadden gewild, aldus Pieter Huitema, advocaat.

Ziektebeeld

Hoogstens zou het servies een keertje rammelen (+)

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid concludeert in zijn rapport over de gaswinning in Groningen dat op de veiligheid nooit erg is gelet. Hoe het gevaar van aardschokken lang werd ontkend en, toen dat echt niet meer kon, gebagatelliseerd.

‘Aardbevingen leiden niet alleen tot fysieke schade, zoals scheuren in muren en verzakkingen, maar ook tot psychisch letsel’, zegt advocaat Pieter Huitema, die de gedupeerden bijstaat. ‘Dit is een onderbelichte kant van de aardbevingsproblematiek, maar minstens zo belangrijk.’

De NAM heeft volgens Huitema het woongenot van de gedupeerden aangetast. ‘Mensen zitten er psychisch helemaal doorheen. Ze hebben last van slaapproblemen, stress, zijn bang dat hun woning instort. Ze hebben door toedoen van de NAM en de Staat niet het leven kunnen leiden dat ze dat hadden gewild. Die schade moet ook vergoed worden.’

De NAM erkende ter zitting in principe aansprakelijk te zijn voor alle schade als gevolg van gaswinning, fysiek én psychisch. Maar voor smartengeld gelden ‘hoge drempels’, aldus de advocaat van het bedrijf.  Een arts moet een in de psychiatrie erkend ziektebeeld vaststellen. En zulke medische rapporten heeft NAM nog niet gezien.

Onderlinge verschillen

Ik had me er op voorbereid, maar het grijpt me toch aan als je de advocaat van de Staat hoort beweren dat alles op alles wordt gezet, aldus Pieta Ettema.

Bedragen kwamen dinsdag nog niet aan de orde. In eerste instantie is het de eisers te doen om een principe-uitspraak over de aansprakelijkheid voor immateriële schade. In mogelijke vervolgzaken moet op basis van de verschillende persoonlijke omstandigheden de hoogte van individuele schadevergoedingen worden vastgesteld.

De onderlinge verschillen tussen de gedupeerden zijn echter te groot zijn voor één rechtszaak, vindt de NAM. Het bedrijf vreest dat bij een algemene toewijzing van de claim de rechtbank ‘overspoeld’ zal worden door veelal kansloze individuele procedures.

De gedupeerden stellen naast de NAM ook de Staat aansprakelijk. Die laat het volgens hen na de Groningers te beschermen en adequate voorzorgsmaatregelen te treffen, zoals zou moeten volgens het Europees Vedrag voor de Rechten van de Mens. De overheid kende volgens de eisers de risico’s van de aardbevingen, maar heeft lange tijd onvoldoende opgetreden. Dat zou onder andere blijken uit het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, dat vorig jaar verscheen.

Sinds 2013 zijn er echter allerlei maatregelen getroffen, reageerde de landsadvocaat, waaronder forse productievermindering. ‘De Staat heeft er alles aan gedaan en blijft doen wat in zijn vermogen ligt om schade te voorkomen en, als door bevingen toch schade is ontstaan, dat die wordt vergoed.’

Pieta Ettema kreeg er de rillingen van. ‘Ik had me er op voorbereid, maar het grijpt me toch aan als je de advocaat van de Staat hoort beweren dat alles op alles wordt gezet. Daar word ik zo boos van, zo moedeloos.’

De uitspraak is over veertien weken.

Volg en lees meer over:  NEDERLAND  AARDBEVINGEN IN GRONINGEN

Moeten Nam en Staat betalen voor depressies en slapeloosheid?

Trouw 22.11.2016 Moeten de Nederlandse Aardolie Maatschappij (Nam) en de Staat psychische schade van inwoners van het Groninger aardbevingsgebied vergoeden? Ja, zeggen de 127 bewoners die deze partijen aansprakelijk stellen. Nee, zeggen Nam en Staat zelf. Vandaag stonden ze tegenover elkaar voor de rechtbank in Assen.

Negentien jaar woonde Lambertus Janssens in zijn huis in Appingedam. Toen de woning anderhalf jaar geleden onbewoonbaar werd verklaard, was het vijfde en jongste kind een jaar. “Je wil niet moeten nadenken wie je als eerste gaat redden als er een grote klap komt”, vertelde Janssens in een documentaire van Brandpunt, die vandaag werd vertoond in de rechtszaal.

Janssens kwam in een burn-out terecht. Zijn bedrijf ging op de fles. Hij moest veertien uur per nacht slapen en had nergens energie voor. Nu werkt hij heel voorzichtig weer halve dagen, maar als hij een bekertje vasthoudt, trillen zijn handen.

Zoals Janssens zijn er velen, zegt advocaat Pieter Huitema, die de bewoners bijstaat. Velen die slecht slapen, stressgerelateerde klachten hebben, korte lontjes, depressies en die constante zorg: houdt dit ooit op en zo ja, wanneer?

Vragen waarop niemand het antwoord weet, zegt de raadsman. In een twee uur durend pleidooi vertelt hij de rechters dat er grootouders zijn die hun kleinkinderen niet meer durven laten logeren en andersom, ouders die vrezen dat hun kind niet veilig is op school. Een kind schrijft boos en verdrietig te zijn om zijn huis uit te moeten ”omdat een of andere stommerd zo nodig gas moet boren.”

Smartengeld

Huitema zet in op immateriële schade én vermogensschade: huiseigenaren betalen hypotheekrente, maar krijgen niet waar ze voor betalen, namelijk woongenot. Dat is een aantasting van het woongenot én van de persoon, zegt hij, en dus moeten Nam en Staat betalen. Want: zij hadden schade, en dus het veroorzaakte leed, kunnen voorkomen en hebben dat nagelaten.

Niets daarvan, zeggen die. Volgens landsadvocaat Karlijn Teuben doet de Staat er alles aan om de Groningers zo goed mogelijk te beschermen en is van onrechtmatig handelen dus geen sprake. Bovendien kan smartengeld wegens geestelijk letsel of aantasting in de persoon alleen worden toegewezen als aan strenge eisen is voldaan, en in dit geval is dat niet zo, zegt zij.

Ook volgens de Nam hebben de inwoners geen recht op een schadevergoeding, zéker niet als collectief. Als de rechtbank al vorderingen toewijst, stelt raadsman Jan de Bie Leuveling Tjeenk, dan moeten die wel heel grondig individueel onderzocht worden.

Het voelt, zegt Janssens na afloop van de zitting, alsof iemand een deuk in zijn auto heeft geschopt. “En vervolgens komt hij terug – wanneer weet niemand – om er nóg een deuk in te trappen, en nóg een en nóg een. En hij vergoedt de schade niet.”

Hij was zenuwachtig, zegt hij. “Je belandt in een wereld waarin je niet opereert. Ik verwacht er niets van. Maar ik wilde dat de rechter zou weten met welke problemen wij kampen. Daar ging het me om.” De rechter doet over veertien weken uitspraak.

Verwant nieuws;

Meer over; Aardbevingen in Groningen

Stad Groningen veel vaker getroffen door gasbevingen

AD 22.11.2016 De stad Groningen is veel vaker getroffen door gasbevingen dan tot nu toe officieel op papier staat. Het KNMI heeft elf gasbevingen in de 200.000 inwoners tellende stad ten onrechte toegewezen aan buurgemeenten.

De stad Groningen grenst aan de noordkant met enkele grote en dichtbevolkte stadswijken aan het gaswinningsgebied. Door een wat ongelukkig systeem van het KNMI zijn elf gasbevingen ten onrechte toegeschreven aan buurgemeenten, vaak het twee kilometer noordelijker gelegen dorp Garmerwolde. In werkelijkheid vonden de bevingen echter wel degelijk plaats in de stadswijken.

De kwestie ligt gevoelig omdat de stad Groningen lange tijd nooit echt gezien werd als aardbevingsgebied. Burgemeester Peter den Oudsten liet zich zelfs ooit een keer ontvallen dat er wat hem betreft maar één gasbeving in de stad is gevoeld. Schades in de stad Groningen werden lange tijd ook voor het overgrote deel afgewezen.

KNMI
Het KNMI erkent desgevraagd de foutieve toekenning van de plaatsnamen. Mondiaal gezien is het namelijk gebruikelijk om de dorpskern die het dichtst bij de beving ligt, te noemen. De getroffen stadswijken in Groningen liggen qua afstand inderdaad dichter bij het centrum van Garmerwolde dan de binnenstad, maar vallen toch echt binnen de stadsgrens.

Volgens een woordvoerder van het KNMI gaat het systeem binnenkort veranderen en zal worden overgestapt op het benoemen naar gemeentegrenzen. ,,We lanceren de nieuwe naamgeving op 1 december van dit jaar. Dan zal een beving Groningen-Stad worden genoemd en niet Garmerwolde. We realiseren ons dat we dit anders moeten doen.”

De nu nog foutief geplaatste bevingen zullen dan ook aan de stad worden toegeschreven. Volgens het KNMI worden in de dreigingsanalyses en de rapportages wel de exacte lokaties van de bevingen gebruikt. ,,We gaan daar uit van de locaties en niet van de naam.”

‘Groningers verdienen smartengeld door bevingen’

AD 22.11.2016 Zijn de Staat en de NAM aansprakelijk voor psychisch leed van de slachtoffers van de gasbevingen in de provincie Groningen? Over die vraag buigt de rechtbank in Assen zich vandaag. Ruim 100 gedupeerden eisen een vergoeding voor de emotionele schade die zij claimen te hebben opgelopen door de gaswinning.

 

 NAM @NAMbv

Echter, deze eisers hebben tot op heden nog geen verklaring van bevoegd medicus (bv psychiater) overlegd, dus kunnen wij niet honoreren.  9:32 AM – 22 Nov 2016

Volgens de bewoners van het aardbevingsgebied is hun woongenot aangetast en hebben ze als gevolg van hun angsten voor instorting van hun huizen allerlei psychische klachten. Gedupeerden kampen met slaapproblemen, stress en zorgen over de schade aan hun huizen.

Staat
Volgens de advocaten van de slachtoffers is niet alleen de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) verantwoordelijk voor het leed, maar ook de Staat. Die had tijdig in moeten grijpen om de veiligheid van de bewoners te waarborgen. De NAM stelt in een reactie dat alleen psychische klachten die door een arts zijn vastgesteld in aanmerking kunnen komen voor vergoeding. Bovendien is het bedrijf volgens hun advocaat niet contractueel gehouden aan het verschaffen van woongenot.

In eerste instantie draait de rechtszaak nog niet om een concreet schadebedrag voor de gedupeerden. De rechtbank moet namelijk eerst vaststellen of de NAM en de Staat daadwerkelijk moeten worden veroordeeld tot de betaling van smartengeld. Pas daarna kan in een verdere procedure worden bepaald hoe groot die schade precies is per individu.

Advocaten
Gedupeerden worden bijgestaan door het advocatenkantoor De Haan uit Groningen. Het kantoor vraagt een fee van 10% als het tot een schadebedrag komt. Bovendien moeten deelnemers zelf de kosten van een deskundige betalen als die nodig mocht zijn voor het bepalen van een schadebedrag.

Lees ook

Twee kleine aardbevingen in Groningen

Lees meer

‘NAM heeft meer invloed op besluitvorming gaswinning Groningen’

NU 17.11.2016 Gasbedrijf NAM heeft veel meer invloed gehad op het besluit over de maximale gaswinning in Groningen voor de komende jaren dan tot nu toe bekend was.

Dat blijkt volgens Milieudefensie uit correspondentie tussen de NAM en het ministerie van Economische Zaken. Milieudefensie heeft de stukken opgevraagd via een Wob-procedure.

De NAM is eigendom van onder meer Shell. Een woordvoerder van Milieudefensie zegt dat nu blijkt dat Shell en het ministerie “werkelijk alles met elkaar afstemmen, van beleidsstukken, beantwoording van Kamervragen tot aan het opstellen van Kamerbrieven en mediareacties”.

De organisatie vermoedde voor het Wob-verzoek al dat de NAM veel meer invloed heeft gehad op de totstandkoming van het nieuwe conceptwinningsbesluit dan wenselijk is.

Uit de documenten blijkt verder volgens Milieudefensie dat het ministerie de NAM regelmatig vroeg om input op beleidsstukken. De gezamenlijk geformuleerde standpunten werden vervolgens gepresenteerd als die van het ministerie, zonder de bemoeienis van de NAM/Shell te benoemen.

In 60 seconden: De gaswinning in Groningen

Regels

Een woordvoerster van de NAM zegt dat er “absoluut geen geheime afspraken of wat dan ook bestaan tussen wie of welke organisatie dan ook.”

“Wij hebben tweehonderd velden in Nederland te opereren, we houden ons daarbij aan alle regels, dus we hebben daarover op elk niveau operationeel overleg, met provincie, gemeente, veel andere partijen en ja, ook het ministerie. Dat doen we heel transparant en dat is duidelijk terug te lezen in de Wob-stukken.”

Zie ook: Dit moet u weten over het Groningse gas en de bevingen

Lees meer over: NAM Gaswinning Groningen

Gerelateerde artikelen;

RUG onderzoekt hoe Groningers aardbevingen ervaren

Aardbeving bij Groningse Hellum

NAM en EZ ‘zeer close’

Telegraaf 17.11.2016 Gasbedrijf NAM heeft veel meer invloed gehad op het besluit over de maximale gaswinning in Groningen voor de komende jaren dan tot nu toe bekend was. Dat blijkt volgens Milieudefensie uit correspondentie tussen de NAM en het ministerie van Economische Zaken. Milieudefensie heeft de stukken opgevraagd via een Wob-procedure.

De NAM is eigendom van onder meer Shell. Een woordvoerder van Milieudefensie zegt dat nu blijkt dat Shell en het ministerie „werkelijk alles met elkaar afstemmen, van beleidsstukken, beantwoording van Kamervragen tot aan het opstellen van Kamerbrieven en mediareacties.”

De organisatie vermoedde voor het Wob-verzoek al dat de NAM veel meer invloed heeft gehad op de totstandkoming van het nieuwe conceptwinningsbesluit dan wenselijk is.

’Geen geheime afspraken’

Uit de documenten blijkt verder volgens Milieudefensie dat het ministerie de NAM regelmatig vroeg om input op beleidsstukken. De gezamenlijk geformuleerde standpunten werden vervolgens gepresenteerd als die van het ministerie, zonder de bemoeienis van de NAM/Shell te benoemen.

Een woordvoerster van de NAM zegt dat er „absoluut geen geheime afspraken of wat dan ook bestaan tussen wie of welke organisatie dan ook.” „Wij hebben tweehonderd velden in Nederland te opereren, we houden ons daarbij aan alle regels, dus we hebben daarover op elk niveau operationeel overleg, met provincie, gemeente, veel andere partijen en ja, ook het ministerie. Dat doen we heel transparant en dat is duidelijk terug te lezen in de Wob-stukken.”

‘Erg nauwe banden NAM en EZ bij gasbesluit’

AD 17.11.2016 Gasbedrijf NAM heeft veel meer invloed gehad op het besluit over de maximale gaswinning in Groningen voor de komende jaren dan tot nu toe bekend was. Dat blijkt volgens Milieudefensie uit correspondentie tussen de NAM en het ministerie van Economische Zaken. Milieudefensie heeft de stukken opgevraagd via een Wob-procedure.

De NAM is eigendom van onder meer Shell. Een woordvoerder van Milieudefensie zegt dat nu blijkt dat Shell en het ministerie ,,werkelijk alles met elkaar afstemmen, van beleidsstukken, beantwoording van Kamervragen tot aan het opstellen van Kamerbrieven en mediareacties”. De organisatie vermoedde voor het Wob-verzoek al dat de NAM veel meer invloed heeft gehad op de totstandkoming van het nieuwe conceptwinningsbesluit dan wenselijk is.

Uit de documenten blijkt verder volgens Milieudefensie dat het ministerie de NAM regelmatig vroeg om input op beleidsstukken. De gezamenlijk geformuleerde standpunten werden vervolgens gepresenteerd als die van het ministerie, zonder de bemoeienis van de NAM/Shell te benoemen. Een woordvoerster van de NAM zegt dat er ,,absoluut geen geheime afspraken of wat dan ook bestaan tussen wie of welke organisatie dan ook”.

,,Wij hebben tweehonderd velden in Nederland te opereren, we houden ons daarbij aan alle regels, dus we hebben daarover op elk niveau operationeel overleg, met provincie, gemeente, veel andere partijen en ja, ook het ministerie. Dat doen we heel transparant en dat is duidelijk terug te lezen in de Wob-stukken.”

Lees ook

NAM schrapt twee keer zo veel banen als gedacht

Lees meer

Een derde uitgaven voor herstel aardbevingsschade naar proceskosten

NU 16.11.2016 Een steeds groter gedeelte van de kosten voor de schadeafhandeling van de door aardbevingen aangetaste huizen in Groningen gaat naar de proceskosten.

Het aandeel van de uitgaven die voor schadecompensatie of schadeherstel bestemd zijn, daalt, zo blijkt woensdag uit een Kamerbrief van minister van Economische Zaken Henk Kamp.

Volgens de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) komt dit onder meer door een toename van het aantal meldingen van kleine schades.

De NAM heeft van augustus 2012 tot en met augustus 2016 in totaal 431,6 miljoen euro besteed aan schade als gevolg van bevingen. Hiervan is 294,6 miljoen euro uitgegeven aan directe kosten voor schadecompensatie of -herstel en 137 miljoen euro aan het proces van schadeafhandeling, zoals kosten voor inspecties, experts en rapportages.

Dat betekent dat 68 procent van de uitgaven besteed is aan schadecompensatie en -afhandeling. Dit percentage loopt wel terug. Tot en met 2014 ging nog 73 procent naar de directe kosten, in 2015 en 2016 nam dit af naar respectievelijk 66 procent en 64 procent.

Dezelfde procedure

Kamp heeft gegevens opgevraagd bij de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). Die heeft laten weten dat de veranderende verhouding tussen de kosten voor schadeherstel en overige kosten deels toe te schrijven is aan het toegenomen aantal meldingen van relatief kleine schades. Deze doorlopen dezelfde procedure als meldingen van grotere schades, waardoor de proceskosten in verhouding toenemen.

“Daarnaast is het denkbaar dat de recente toename van het aandeel C-schades hierin een rol speelt”, schrijft Kamp. C-schades zijn schades die niet direct in verband kunnen worden gebracht met aardbevingen.

De NAM heeft van augustus 2012 tot en met augustus 2016 in totaal 431,6 miljoen euro besteed aan schade als gevolg van bevingen. Hiervan is 294,6 miljoen euro uitgegeven aan directe kosten voor schadecompensatie- of herstel en 137 miljoen euro aan het proces van schadeafhandeling, zoals kosten voor inspecties en rapportages.

Dat betekent dat 68 procent van de uitgaven besteed is aan schadecompensatie en -afhandeling. Dit percentage loopt wel terug.  Tot en met 2014 ging nog 73 procent naar de directe kosten, in 2015 en 2016 nam dit af naar respectievelijk 66 procent en 64 procent.

De Volkskrant schreef in oktober op basis van een kwartaalrapportage van Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders dat slechts 10 procent van het geld dat beschikbaar is voor het afhandelen van de aardbevingsschade wordt besteed aan het daadwerkelijk herstellen van die schade. De rest zou worden uitgegeven aan inspecties, experts en rapportages.

Ruimte voor verbetering

“Dit neemt niet weg dat er ruimte kan zijn voor verbetering van de procedure, met name bij de afhandeling van relatief kleine schades”, stelt Kamp. “Indien daarover een geschil ontstaat, leidt de inschakeling van contra-expertise en Arbiter er snel toe dat de kosten van de procedure het bedrag overschrijden dat gemoeid zou zijn met schadeherstel.”

De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) zal eind dit jaar voorstellen doen om het proces voor het afhandelen van relatief kleine schades te vereenvoudigen.

Lees meer over: Groningen

Nationaal Coördinator Alders gaat versterking Groningse huizen versnellen

NU 03.11.2016 Het inspecteren en versterken van woningen in het aardbevingsgebied in Groningen moet sneller. Daarom komt er een catalogus met versterkingsmaatregelen voor verschillende woningtypen, zodat niet bij iedere woning opnieuw het wiel moet worden uitgevonden. Dat maakte de Nationaal Coördinator Groningen, Hans Alders, woensdag bekend

In de kern van het aardbevingsgebied staan ongeveer 22.000 woningen. Veel zijn van hetzelfde type en vergelijkbaar qua bouw. Die woningen moeten uiterlijk in 2021 zijn geïnspecteerd, maar in het eerste jaar zijn nog maar 1450 woningen aan een inspectie onderworpen.

”We moeten dus haast maken”, zei Alders, die zich als coördinator bezighoudt met de versterking van woningen. ”Vanaf nu moeten we jaarlijks zeker 5000 inspecties uitvoeren om ons doel te halen. In 2017 gaan we aan de slag in achttien verschillende plaatsen.”

Inspecteur

Om het proces te versnellen, zal bij inspecties worden gekeken in hoeverre de woning overeenkomt met de ‘cataloguswoning’ en welke specifieke versterkingsmaatregelen nodig zijn. Alle woningen krijgen dus bezoek van een inspecteur.

”Je weet namelijk niet wat de eigenaar met een woning heeft gedaan. Er hoeft nu niet van elke woning een uitvoerig 3D-model gemaakt te worden”, aldus Alders. Tot nu toe waren inspecteurs per woning al snel zes maanden of langer bezig.

Alders wil ook de aanpak van de schades verbeteren. Nu nog wordt het schadeprotocol door de NAM zelf opgesteld, maar dat moet anders. Onafhankelijke deskundigen gaan het protocol opstellen en daar moet de NAM zich dan aan houden. Eerder al liet Alders weten dat het afhandelen van kleinere schades simpeler moet worden, door bijvoorbeeld foto’s te accepteren in plaats van het sturen van een inspecteur.

Lees meer over: Groningen

90 procent schadevergoedingen Groningen gaat naar experts

Slechts 10 procent daadwerkelijk gebruikt voor herstel

VK 28.10.2016 Van het geld voor het afhandelen van aardbevingsschade in Groningen wordt 10 procent daadwerkelijk besteed aan het herstellen van scheuren. Het meeste gaat op aan inspecties, experts, rapportages, contra-expertises en arbiters. Mede vanwege die hoge kosten kunnen eenvoudige schades vanaf volgend jaar per app worden afgehandeld.

De laatste drie maanden gaf de NAM 22,8 miljoen euro uit aan het afhandelen van 3.379 schadegevallen, blijkt uit de laatste kwartaalrapportage van Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders. Het gemiddelde schadebedrag was 656 euro. Slechts 2,2 miljoen euro, nog geen 10 procent van de totale kosten, wordt besteed aan herstelwerkzaamheden. Oftewel: het afhandelen van een gemiddelde schade van 656 euro kost gemiddeld 6.090 euro.

‘Onvoorstelbaar’, zegt Susan Top van belangenbehartigingsorganisatie Groninger Gasberaad. Zij spreekt van een ‘schadecircus’. ‘Dan hebben het nog niet eens over de psychische belasting van de aardbevingen. Waar zijn we in vredesnaam mee bezig?’

Het Centrum Veilig Wonen (CVW), dat namens de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) schades als gevolg van gaswinning afhandelt, onderkent het probleem. ‘Er zijn procedures die maanden duren, veel geld kosten en waarbij de emoties hoog oplopen’, zegt woordvoerder Arjen van de Leur.

Het afhandelen van een gemiddelde schade van 656 euro kost gemiddeld 6.090 euro

Bij erkende bevingsschade wordt gemiddeld zo’n 1.500 euro uitgekeerd. Nu er minder bevingen zijn, worden schades vaker afgedaan als niet-aardbevingsgerelateerd. Daardoor neemt het aantal contra-expertises toe en stijgen de proceskosten. Van de Leur: ‘We schieten er niets mee op als we alleen geld uitgeven aan experts.’

Het CVW wil de schadeafhandeling daarom vereenvoudigen. Vanaf volgend jaar kunnen mensen eenvoudige schades melden via een app. Een foto maakt inspectie overbodig en versnelt het proces, hoopt het CVW. Ook moet het aantal contra-expertises afnemen, zegt Van de Leur. ‘Door snel te handelen, denken wij de maatschappelijke acceptatie van ons werk te vergroten.’

De vereenvoudiging gaat het Groninger Gasberaad niet ver genoeg. ‘Het moet afgelopen zijn met de eindeloze discussie over oorzaken en gevolgen’, zegt Susan Top. ‘Niemand maakt moedwillig scheuren in zijn huis.’

Het Gasberaad voelt zich gesteund door recente uitspraken van de aardbevingsarbiters die Alders sinds dit jaar ingeschakelt bij onenigheid over een contra-expertise. In meerdere gevallen hebben deze rechters bepaald dat de NAM bij redelijke vermoedens aansprakelijk is voor schade, ook als dat niet bewezen kan worden.

Het afhandelen van 75 duizend Groningse schadeclaims die sinds augustus 2013 zijn ingediend, heeft tot nu toe 520 miljoen euro gekost. Gemiddeld uitgekeerde schadebedragen zijn niet over de hele periode beschikbaar. Onder politieke druk is er nu wel inzage in de kosten.

Volg en lees meer over:  NEDERLAND  AARDBEVINGEN IN GRONINGEN

‘Meeste geld voor bevingsschade Groningen op aan inspecties’ 

NU 28.10.2016 Het geld dat beschikbaar is voor het afhandelen van de aardbevingsschade in Groningen wordt grotendeels uitgegeven aan inspecties, experts en rapportages.

Maar 10 procent van het bedrag wordt uitgegeven aan het herstellen van schade, zo schrijft de Volkskrant vrijdag.

Er is in totaal in de laatste drie maanden 2,2 miljoen euro besteed aan de herstelwerkzaamheden, die gemiddeld 6.090 euro kostte. Maar 656 euro wordt daadwerkelijk uitgegeven aan het herstellen van schade, de rest gaat op aan de inspecties, experts, rapportages, contra-expertise en arbiters.

In totaal werd er 22,8 miljoen euro uitgegeven aan het afhandelen van 3.379 schadegevallen, blijkt uit de laatste kwartaalrapportage van Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders blijkt dat de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM)

Vanwege die hoge kosten van al het nodige werk naast het daadwerkelijke herstellen wordt het volgend jaar mogelijk om eenvoudige schades via een app af te handelen.

Volgens het Centrum Veilig Wonen (CVW), dat de schades als gevolg van gaswinning namens het NAM afhandelt, zijn er “procedures die maanden duren, veel geld kosten en waar de emoties hoog oplopen”.

Erkend

Er wordt gemiddeld 1.500 euro uitgekeerd als er sprake is van erkende bevingsschade. Volgens het CVW worden schades die nu gemeld worden afgedaan als niet-aardbevingsgerelateerd omdat er minder aardbevingen zijn. Dat zorgt voor een hoger aantal contra-expertises en stijgende proceskosten.

Het CVW pleit voor een vereenvoudiging van het proces om de schade af te handelen. Volgend jaar moet er een app komen waar schade gemeld kan worden en waarmee het proces versneld kan worden.

Overzicht: Gaswinning Groningen

Totaal

Sinds augustus 2013 heeft het afhandelen van 75.000 schadeclaims uit Groningen 520 miljoen euro gekost. Eerder werd al bekend dat NAM in totaal meer dan 1 miljard euro heeft uitgegevenaan schadeherstel, versteviging, preventie en onderzoek in het Groningse aardbevingsgebied.

Zeker 160 miljoen euro is gebruikt voor de waardevermeerderingsregeling. Daarmee konden huiseigenaren van beschadigde woningen energiebesparende maatregelen nemen.

In totaal is er 316,7 miljoen euro besteed aan veiligheid en preventieve versterking in de provincie. Ook zijn 61 huizen opgekocht door de NAM. Om de economie te verbeteren in het gebied werd 39 miljoen euro uitgetrokken en aan de leefbaarheid werd 10 miljoen euro gespendeerd.

Lees meer over: Groningen Aardbeving Groningen

‘NAM HEEFT TE VEEL INVLOED OP SCHADEAFWIKKELING’

BB 24.10.2016 De invloed van de Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) op het schadeafhandelingsproces na aardbevingen als gevolg van de gaswinning is nog veel te groot. Het vertrouwen van Groningers in een eerlijke afhandeling is daardoor erg laag, constateert de Onafhankelijke Raadsman Gaswinning, Leendert Klaassen, in een halfjaarrapportage die maandag is gepubliceerd.

Mandaat
‘Naar mijn mening is het terugdringen van de invloed van NAM op het schadeafhandelingsproces de enige manier om (de schijn van) belangenverstrengeling tegen te gaan’, aldus Klaassen. De Raadsman wil dat de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) een prominentere rol gaat spelen. Die zal dan wel meer mandaat moeten krijgen van het kabinet dan nu het geval is. De Onafhankelijke Raadsman Gaswinning fungeert als een soort ombudsman en is benoemd door minister Henk Kamp van Economische Zaken.

Meer klachten
In 2016 steeg het aantal klachten licht ten opzichte van 2015. In de eerste zeven maanden van dit jaar kwamen 174 klachten binnen, tegen 150 in dezelfde periode vorig jaar. Opvallend noemt de Raadsman het groeiend aantal klachten over de beoordeling van de schade. De indruk bestaat dat schades anders of strenger worden beoordeeld dan voorheen.

Impact op welzijn
Klaassen constateert niet voor het eerst dat er ook meer aandacht moet komen voor de gezondheidseffecten van de bevingen. ‘Ik constateer wederom dat de gaswinning een grote impact heeft op het welzijn van de Groningers.’ Het voorkomen van schade moet een grotere rol krijgen en ‘kleine schades zouden bovendien op een veel snellere en effectievere manier moeten worden afgewikkeld.’ (ANP)

GERELATEERDE ARTIKELEN;

RELEVANTE PARLEMENTAIRE DOSSIERS

‘Invloed NAM moet kleiner’

Telegraaf 24.10.2016 De invloed van de Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) op het schadeafhandelingsproces na aardbevingen als gevolg van de gaswinning is nog veel te groot. Het vertrouwen van Groningers in een eerlijke afhandeling is daardoor erg laag, constateert de Onafhankelijke Raadsman Gaswinning, Leendert Klaassen, in een halfjaarrapportage die maandag is gepubliceerd.

„Naar mijn mening is het terugdringen van de invloed van NAM op het schadeafhandelingsproces de enige manier om (de schijn van) belangenverstrengeling tegen te gaan”, aldus Klaassen. De Raadsman wil dat de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) een prominentere rol gaat spelen. Die zal dan wel meer mandaat moeten krijgen van het kabinet dan nu het geval is.

De Onafhankelijke Raadsman Gaswinning fungeert als een soort ombudsman en is benoemd door minister Henk Kamp van Economische Zaken.

In 2016 steeg het aantal klachten licht ten opzichte van 2015. In de eerste zeven maanden van dit jaar kwamen 174 klachten binnen, tegen 150 in dezelfde periode vorig jaar. Opvallend noemt de Raadsman het groeiend aantal klachten over de beoordeling van de schade. De indruk bestaat dat schades anders of strenger worden beoordeeld dan voorheen.

Klaassen constateert niet voor het eerst dat er ook meer aandacht moet komen voor de gezondheidseffecten van de bevingen. „Ik constateer wederom dat de gaswinning een grote impact heeft op het welzijn van de Groningers.” Het voorkomen van schade moet een grotere rol krijgen en „kleine schades zouden bovendien op een veel snellere en effectievere manier moeten worden afgewikkeld.”

Kosten aardbevingen Groningen opgelopen tot ruim 1 miljard euro

VK 22.10.2016 De kosten van de aardbevingen in Groningen zijn opgelopen tot ruim 1 miljard euro. Dat is veel meer dan oorspronkelijk gedacht. Het gaat om uitgaven aan schadeherstel, compensatie, het preventief versterken van huizen en onderzoek naar de impact van de gaswinning door de Nederlandse Aardolie Maatschappij.

Een inwoner van Loppersum plaatst ijzeren pennen in zijn woning na een aardbeving in het noorden van de provincie Groningen. © anp

De nieuwe cijfers staan in de vrijdag verschenen kwartaalrapportage van Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders. De rekening is nagenoeg volledig betaald door de NAM. De grootste kostenpost is het herstel van bevingsschade: 520 miljoen euro. Sinds augustus 2013 zijn er in totaal 74.797 schadeclaims ingediend. Daarvan zijn er 61.531 afgehandeld. De kosten lopen flink uit de pas bij eerdere inschattingen.

Zo werden in 2014, toen het eerste compensatieakkoord werd gesloten – het befaamde ‘miljard van Max’ van den Berg – de kosten voor schadeherstel tot en met 2018 geraamd op 250 miljoen. Met nog twee jaar te gaan is dat geschatte budget dus al ruimschoots overschreden.

Dit is opvallend, aangezien de gaswinning sinds 2013 is gehalveerd en het aantal (zware) aardbevingen in Groningen is afgenomen. Dat het aantal schademeldingen toch is blijven oplopen, is mogelijk te wijten aan de brede maatschappelijke onderkenning van de bevingsproblematiek. NAM draait als exploitant van het Groningenveld zonder begrenzing op voor de kosten voor herstel en versterken.

Op conto van de staat

Een scheur in de muur van een woning aan het Kerkepad. © ANP

Tweederde van de rekening komt echter indirect op het conto van de Nederlandse staat, vanwege misgelopen inkomsten uit de Maatschap Groningen. Zo’n 90 procent van de gasbaten uit Groningen vloeien richting schatkist. Niet alleen vanwege de nog af te handelen claims zullen de kosten zeker verder oplopen. Zo staat de preventieve versterkingsoperatie, die tot dusver 316 miljoen heeft gekost, nog in de kinderschoenen.

Alders wil van huis tot huis bekijken welke maatregelen nodig zijn. Er zijn pas 383 huizen grondig geïnspecteerd en 190 bouwkundig versterkt volgens de geldende normen. Sinds begin dit jaar was het 65 keer nodig een noodmaatregel te treffen. NAM heeft tot dusver 61 huizen opgekocht. Daarvan zijn er twaalf gesloopt. Acht woningen worden gebruikt voor het testen van versterkingstechnieken.

De woningmarkt lijdt ondertussen nog steeds onder de bevingen. Huizen in het risicogebied staan gemiddeld anderhalf jaar te koop, 4,5 maanden langer dan woningen in vergelijkbare (krimp)gebieden. Dat concludeert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in een tevens vrijdag gepubliceerd onderzoek.

De verkoopprijzen zijn het afgelopen jaar weliswaar ook in het bevingsgebied licht gestegen, maar minder dan elders. Van een massale uittocht uit het bevingsgebied is geen sprake.

Volg en lees meer over:  GRONINGEN  AARDBEVINGEN IN GRONINGEN  PROVINCIE GRONINGEN

NAM spendeert ruim 1 miljard euro in aardbevingsgebied 

NU 22.10.2016 De NAM heeft in totaal meer dan 1 miljard euro uitgegeven aan schadeherstel, versteviging, preventie en onderzoek in het Groningse aardbevingsgebied.

Dat schrijft het Dablad van het Noorden (op basis van het kwartaalonderzoek van Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders.

Ruim 520 miljoen euro ging naar de afhandeling van schade. In totaal zijn er bijna 75.000 schademeldingen gemaakt. Zeker 160 miljoen euro is gebruikt voor de waardevermeerderingsregeling. Daarmee konden huiseigenaren van beschadigde woningen energiebesparende maatregelen nemen.

In totaal is er 316,7 miljoen euro besteed aan veiligheid en preventieve versterking in de provincie. Ook zijn 61 huizen opgekocht door de NAM. Om de economie te verbeteren in het gebied werd 39 miljoen euro uitgetrokken en aan de leefbaarheid werd 10 miljoen euro gespendeerd.

In 60 seconden: De gaswinning in Groningen

Animatie door In60seconds

Lees meer over: Groningen NAM

Miljard uitgegeven aan aardbevingsschade

Telegraaf 22.10.2016 Er is 1,1 miljard euro uitgegeven aan schadeherstel, versteviging, preventie en onderzoek in het gebied in Groningen waar aardbevingen plaatsvinden. Dat staat in een rapport van de Nationaal Coördinator Groningen.

Het bedrag van 1,1 miljard euro is betaald door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). Daarvan ging het leeuwendeel naar schadeherstel, ruim 520 miljoen euro. In totaal zijn er tot dusver iets minder dan 75.000 schademeldingen gedaan. In eerste instantie werd geschat dat het schadeherstel een kwart miljard euro zou kosten.

PvdA wil eenderde van aardgasopbrengst naar Groningen

Elsevier 21.10.2016 De sociaaleconomische structuur van de regio Groningen moet worden versterkt met de opbrengsten van aardgaswinning, vindt de PvdA. In het verkiezingsprogramma van de partij staat dat eenderde van de aardgasopbrengsten direct naar Groningen moeten.

Helemaal geen aardbevingen meer in Groningen? Het kan!

Omdat de regio zou kampen met de negatieve gevolgen van de aardgaswinning, moet die er ook van kunnen profiteren. Henk Nijboer, Kamerlid van de PvdA, bevestigt aanRTV Noord dat de partij honderden miljoenen euro’s naar Groningen wil sturen.

Aardgasfonds

Het plan is om een aardgasfonds op te richten, om het geld vervolgens in Groningse projecten en infrastructuur te steken – voor zeker tien jaar. De economie in het aardbevingsgebied moet worden versterkt. Nijboer zegt dat ‘er moet worden geïnvesteerd om het leefbaar te houden’.

‘De PvdA is in de afgelopen jaren, soms ook terecht, verweten dat we wat achteraan liepen bij de aardbevingsdiscussie. Nu willen we echt voorop lopen,’ aldus Nijboer. Het zou niet gaan om een valse verkiezingsbelofte of een goedmakertje voor het verleden: de PvdA legde zich vaak neer bij de besluiten van minister Henk Kamp van economische zaken.

Materiële schade

Uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen en blijkt dat zeker 100.000 materiële schade hebben opgelopen door de aardbevingen die door gaswinning zouden zijn veroorzaakt. Groningers in het aardbevingsgebied doen er dan ook ruim vier maanden langer over dan gemiddeld om hun huis te verkopen.

Toch gaat het zeker niet slecht met de Groningse huizenmarkt: in het laatste kwartaal stegen de huizenprijzen bijna 7 procent, meldt het CBS op vrijdag. In het aardbevingsgebied ging de gemiddelde prijs van een woning met 2,4 procent omhoog ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Bauke Schram (1993) is sinds april 2016 online redacteur bij Elsevier

Tags: aardbevingen aardgas Groningen PvdA

Huizen aardbevingsgebied moeilijk te verkopen

Telegraaf 21.10.2016  Woningen in het aardbevingsgebied in Groningen zijn sinds de aardbeving bij Huizinge in 2012 (met een kracht van 3,6) steeds minder makkelijk te verkopen. Ook staan ze veel langer te koop. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.

Eind juni stonden in gemeenten binnen het aardbevingsgebied woningen in doorsnee 566 dagen te koop. Dat is ruim 4,5 maand langer dan in vergelijkbare gemeenten net buiten het gebied.

De verkoopprijzen trekken net als elders in het land aan. De prijzen van verkochte woningen in het aardbevingsgebied stegen het afgelopen jaar met 2,4 procent, tegen 3,4 procent in de gebieden eromheen. Wel is het recente herstel op de nationale woningmarkt in het bevingsgebied later begonnen.

Van een grote leegloop uit het aardbevingsgebied is overigens geen sprake, maar bewoners van het aardbevingsgebied die van plan zijn te verhuizen, willen wel veel vaker hun gemeente verlaten dan in een ’normale’ woningmarkt gebruikelijk is.

Het onderzoek werd verricht in opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen.

LEES MEER OVER; AARDBEVINGSGEBIEDEN AARDBEVINGENNEDERLANDSE AARDOLIE MAATSCHAPPIJ HUIZENPRIJZEN CBS

Huizen aard­be­vings­ge­bied Groningen moeilijk te verkopen

AD 21.10.2016 Woningen in het aardbevingsgebied in Groningen zijn sinds de aardbeving bij Huizinge in 2012 (met een kracht van 3,6) steeds minder makkelijk te verkopen. Ook staan ze veel langer te koop. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.

 

Eind juni stonden in gemeenten binnen het aardbevingsgebied woningen in doorsnee 566 dagen te koop. Dat is ruim 4,5 maand langer dan in vergelijkbare gemeenten net buiten het gebied.

De verkoopprijzen trekken net als elders in het land aan. De prijzen van verkochte woningen in het aardbevingsgebied stegen het afgelopen jaar met 2,4 procent, tegen 3,4 procent in de gebieden eromheen. Wel is het recente herstel op de nationale woningmarkt in het bevingsgebied later begonnen.

Leegloop
Van een grote leegloop uit het aardbevingsgebied is overigens geen sprake, maar bewoners van het aardbevingsgebied die van plan zijn te verhuizen, willen wel veel vaker hun gemeente verlaten dan in een ‘normale’ woningmarkt gebruikelijk is.Het onderzoek werd verricht in opdracht van de Nationaal

Coördinator Groningen.

PROVINCIE NAAR RAAD VAN STATE OM GASWINNING

BB 12.10.2016 De provincie Groningen stapt naar de Raad van State om het gaswinningsbesluit van de regering aan te vechten. Minister Henk kamp (Economische Zaken) maakte op 23 september bekend dat er jaarlijks 24 miljard kubieke meter gas mag worden gewonnen, in strenge winters oplopend tot 27 miljard kuub. Het besluit geldt voor vijf jaar en dat vindt de provincie te lang.

Veiligheid inwoners

‘In vijf jaar kan er van alles gebeuren. De provincie wil dat de gaswinning de komende jaren verder omlaag gaat.’ De veiligheid van de inwoners is een factor die in het gaswinningsbesluit meegewogen moet worden. Daar wordt aan gewerkt maar niet snel genoeg, aldus de provincie.

Evaluatiemoment

Een evaluatiemoment zoals de PvdA heeft voorgesteld is onvoldoende, vindt SP-gedeputeerde Eelco Eikenaar. ‘We weten onvoldoende wat zo’n evaluatiemoment inhoudt. Bovendien hebben wij als regio formeel geen positie hierin. Wij willen dat de veiligheid van de Groningers maximaal wordt gewaarborgd en volgens mij vraagt dat om een gaswinningsniveau wat de komende jaren naar beneden gaat.’ (ANP)

Provincie Groningen naar Raad van State om gaswinningsbesluit

NU 12.10.2016 De provincie Groningen stapt naar de Raad van State om het gaswinningsbesluit van de regering aan te vechten. Het gaswinningsbesluit is door het kabinet gemaakt voor een periode van vijf jaar en dat vindt de provincie te lang.

“In vijf jaar kan er van alles gebeuren. De provincie wil dat de gaswinning de komende jaren verder omlaag gaat”, zo motiveert Groningen de gang naar de Raad van State.

Minister Henk kamp (Economische Zaken) maakte op 23 september bekend dat er jaarlijks 24 miljard kubieke meter gas mag worden gewonnen, in strenge winters oplopend tot 27 miljard kuub.

De veiligheid van de inwoners is een factor die in het gaswinningsbesluit meegewogen moet worden. Daar wordt aan gewerkt, maar niet snel genoeg, meent de provincie.

Een evaluatiemoment zoals de PvdA heeft voorgesteld is onvoldoende, vindt SP-gedeputeerde Eelco Eikenaar. “We weten onvoldoende wat zo’n evaluatiemoment inhoudt. Bovendien hebben wij als regio formeel geen positie hierin. Wij willen dat de veiligheid van de Groningers maximaal wordt gewaarborgd en volgens mij vraagt dat om een gaswinningsniveau wat de komende jaren naar beneden gaat.”

Lees meer over: Gaswinning Groningen

Groningen naar RvS om gas

Telegraaf 12.10.2016 De provincie Groningen stapt naar de Raad van State om het gaswinningsbesluit van de regering aan te vechten. Minister Henk kamp (Economische Zaken) maakte op 23 september bekend dat er jaarlijks 24 miljard kubieke meter gas mag worden gewonnen, in strenge winters oplopend tot 27 miljard kuub. Het besluit geldt voor vijf jaar en dat vindt de provincie te lang.

„In vijf jaar kan er van alles gebeuren. De provincie wil dat de gaswinning de komende jaren verder omlaag gaat.” De veiligheid van de inwoners is een factor die in het gaswinningsbesluit meegewogen moet worden. Daar wordt aan gewerkt maar niet snel genoeg, aldus de provincie.

Een evaluatiemoment zoals de PvdA heeft voorgesteld is onvoldoende, vindt SP-gedeputeerde Eelco Eikenaar. „We weten onvoldoende wat zo’n evaluatiemoment inhoudt. Bovendien hebben wij als regio formeel geen positie hierin. Wij willen dat de veiligheid van de Groningers maximaal wordt gewaarborgd en volgens mij vraagt dat om een gaswinningsniveau wat de komende jaren naar beneden gaat.”

Groningers: stop gaswinning

Telegraaf 05.10.2016  Vier op de vijf Groningers wil dat de gaswinning stopt. Ze ervaren de gevolgen van de gaswinning als onrechtvaardig. Dat blijkt volgens RTV Noord uit het tweede deel van het onderzoek Gronings Perspectief van de Rijksuniversiteit Groningen.

Opvallend was dat ook niet-getroffen Groningers willen dat de gaswinning in hun provincie aan banden wordt gelegd.

Met name de schadevergoedingen worden als onrechtvaardig gezien. Wel geven veel mensen aan dat door inspecties en versterking van hun huizen hun gevoel van veiligheid toeneemt. Ook betere informatievoorziening zou daarbij kunnen helpen.

Afwikkelaars van bevingsschade Groningen belaagd en bedreigd

AD 26.09.2016 Het personeel van het Centrum Veilig Wonen (CVW) in Groningen is met enige regelmaat slachtoffer van belaging en soms zelfs bedreiging. Ook buiten werkuren om krijgen medewerkers te maken met boze en ontevreden Groningers. Het CVW regelt sinds anderhalf jaar de afwikkeling van schade aan huizen door de gaswinning in het gebied.

Er zitten mensen bij die ons personeel bedreigen, intimideren of proberen onze beslissingen in een andere richting te drukken, aldus Arjen van de Leur, Centrum Veilig Wonen.

Volgens het CVW krijgen de medewerkers het regelmatig behoorlijk te verduren. Ontevreden slachtoffers van de gasbevingen komen zelfs na kantoortijd verhaal halen en dat gaat er niet altijd even beschaafd aan toe. Er is inmiddels een aantal keren aangifte gedaan van bedreiging.

Emoties
Volgens directiesecretaris Arjan van de Leur is er begrip voor de emoties van mensen, maar is er wel een grens. ,,Wij worden met enige regelmaat geconfronteerd met mensen die het niet eens zijn met onze beslissing over de afwikkeling van de schade. Een substantieel deel is het niet met ons eens, dat is ook niet zo’n probleem, die mensen bieden we een contra-expertise aan. Maar er zitten ook mensen bij die ons personeel bedreigen, intimideren of proberen onze beslissingen in een andere richting te drukken. Dat vinden wij heel vervelend.”

Volgens Van de Leur blijft het niet alleen bij wat boosheid. ,,We praten hier over grievende opmerkingen en zelfs persoonlijke bedreigingen. De rode draad hier is de emotie die dan de overhand krijgt.”

Lees ook

Shell maakt excuses voor schade door gaswinning

Lees meer

Protest tegen de gaswinning © anp

Verjaardagen
Veel medewerkers wonen zelf in het aardbevingsgebied. Zij worden ook na kantoortijd geconfronteerd met hun beladen werk. Op verjaardagen en in de supermarkt krijgen zij te maken met ontevreden klanten die soms luidkeels hun ongenoegen uiten. ,,Mensen werken hier met hart en passie. Ze zijn trots op hun werk. Maar het is wel erg vervelend dat ze in hun privétijd ook nog eens met al die emoties geconfronteerd worden.”

Bijeenkomst
Het CVW neemt de klachten van de medewerkers serieus en heeft onlangs een bijeenkomst georganiseerd waar werknemers vrijelijk konden spreken over de problemen. ,,Wij willen het bespreekbaar maken. Onze oudere medewerkers kunnen wat dat betreft met hun levenservaring van betekenis zijn voor de jongeren. Als het echt persoonlijk is of als er vernielingen plaatsvinden, dan gaan we naar de politie. Dat hebben we nu al een aantal keren gedaan. Er is ook een keer een toegangsverbod uitgereikt voor ons pand voor een jaar. Wat dat betreft is er voor ons echt een grens aan wat we accepteren.”

Actievoerders protesteren bij NAM tegen gaswinning Groningen 

NU 24.09.2016 Vanuit verschillende plaatsen in Groningen en Drenthe zijn zaterdag protestoptochten op weg gegaan naar het hoofdkantoor van de NAM in Assen om te protesteren tegen de gaswinning die leidt tot aardbevingen.

Enkele honderden actievoerders waren per tractoren, auto’s, motoren en per fiets naar Assen gegaan.

Eenmaal daar werd er gesprongen en harde muziek gedraaid om het NAM-hoofdkwartier te laten trillen als wijze van protest.

“Het was een geslaagde actie”, laat Derwin Schorren van de Groninger Bodem Beweging weten aan NU.nl. Er waren mensen van “alle leeftijden en uit meerdere provincies aanwezig”. Vooral de “eensgezindheid” noemt Schorren als belangrijk punt.

Ook Nettie Klompsma van Coalitie Gasverzet Groningen is tevreden over de opkomst en noemt de sfeer “fantastisch”. “Met deze actie is kenbaar gemaakt dat het genomen gasbesluit onvoldoende is”, aldus Klompsma. Volgens haar is de provincie Groningen buitenspel gezet.

Actievoerders protesteren bij NAM in Assen

Lees meer over: Gaswinning Groningen

Protestoptocht naar NAM

Telegraaf 24.09.2016 Een paar honderd mensen hebben zaterdagmiddag bij het hoofdkantoor van de NAM in Assen geprotesteerd tegen de gaswinning die leidt tot aardbevingen. Vanuit verschillende plaatsen in Groningen en Drenthe lopend, met de fiets, de auto, de tractor of de motor waren ze naar de Drentse hoofdstad gekomen.

De groepen kwamen rond 14.00 uur aan bij het hoofdkantoor aan de Schepersmaat. Daar gingen de actievoerders al springend en met behulp van trilplaten proberen een lokale aardbeving op te wekken. De demonstranten wilden zo de NAM laten voelen wat veel Groningers al jaren meemaken. Een kleine twee uur later was het protest weer afgelopen.

,,Wij hebben een heldere boodschap aan de NAM: Stop de gaswinning, betaal alle schade en pak je biezen”, aldus Nettie Klompsma van de Coalitie Gasverzet Groningen. Deze coalitie is een bundeling van Milieudefensie en enkele Groningse protestgroepen.

Woensdag protesteerde al een groep Groningers bij een gaswinningslocatie van de NAM in Hoogezand-Sappemeer. Ze klommen over een hek en rolden een spandoek uit met de tekst ‘Samen gas terug’.

Springen tegen gaswinning Groningen

AD 24.09.2016 Een paar honderd mensen hebben vanmiddag bij het hoofdkantoor van de NAM in Assen geprotesteerd tegen de gaswinning die leidt tot aardbevingen. Vanuit verschillende plaatsen in Groningen en Drenthe lopend, met de fiets, de auto, de tractor of de motor waren ze naar de Drentse hoofdstad gekomen.

© ANP

De groepen kwamen rond 14.00 uur aan bij het hoofdkantoor aan de Schepersmaat. Daar gingen de actievoerders al springend en met behulp van trilplaten proberen een lokale aardbeving op te wekken. De demonstranten wilden zo de NAM laten voelen wat veel Groningers al jaren meemaken. Een kleine twee uur later was het protest weer afgelopen.

,,Wij hebben een heldere boodschap aan de NAM: Stop de gaswinning, betaal alle schade en pak je biezen”, aldus Nettie Klompsma van de Coalitie Gasverzet Groningen. Deze coalitie is een bundeling van Milieudefensie en enkele Groningse protestgroepen.

Woensdag protesteerde al een groep Groningers bij een gaswinningslocatie van de NAM in Hoogezand-Sappemeer. Ze klommen over een hek en rolden een spandoek uit met de tekst ‘Samen gas terug’.

© ANP

Kabinet akkoord met 24 miljard kuub gas

Trouw 23.09.2016 De ministerraad is akkoord gegaan om tot en met 2021 jaarlijks hooguit 24 miljard kuub gas uit de Groningse bodem te halen. Alleen in koude winters mag van dit cijfer worden afgeweken. Dat maakte het kabinet vandaag bekend.

Er wordt elk jaar gekeken of de productie moet worden aangepast, bijvoorbeeld omdat de omstandigheden veranderen of er nieuwe kennis is. Een gelijkmatige gaswinning moet de kans op aardbevingen zo klein mogelijk houden. Het kabinet gaat bij dit besluit af op adviezen van onder meer toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).

Premier Mark Rutte gaf aan dat de veiligheid leidend is geweest bij deze stap.  Dit besluit is een nieuwe stap van het kabinet om verder te werken aan de veiligheid van de Groningers en aan het herstel van het vertrouwen.” Ook wordt de afhandeling verbeterd van schade die Groningers door de aardbevingen hebben, meldt minister Henk Kamp (Economische Zaken).

Tegen de gaswinning is veel verzet. Groningers voelen zich onveilig, want de gaswinning zorgt voor aardbevingen in het gebied waardoor huizen, scholen en andere gebouwen beschadigd raken. Vanwege de veiligheid van de Groningers is de gaswinning sinds 2012 gehalveerd, constateerde Rutte. Tot oktober 2016 mag de NAM 27 miljard kuub gas uit de grond halen.

Nuttige links

Wat zijn de gevaren van schaliegas, waar liggen de kansen en wie zijn voor of tegen? Een overzicht van meningen, discussies en achtergronden vindt u in ons dossier schaliegas.

Meer over Provincie Groningen Fossiele brandstoffen Energie

Kabinet stemt officieel in met verlaging gasproductie Groningen

NU 23.09.2016 Het kabinet stemt in met de verlaging van de gasproductie in Groningen voor de komende vijf jaar van 27 naar 24 miljard kuub per jaar. Dat besluit is vrijdag genomen in de ministerraad.

In juni maakte minister Henk Kamp (Economische Zaken) al bekend de gasproductie te willen verlagen naar 24 miljard kuub. Tot oktober 2016 mag de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) 27 miljard kuub gas uit de grond halen. De verlaging moet leiden tot minder bevingen in Groningen die er zijn als gevolg van de gaswinning.

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) stelde al in eerdere adviezen dat door een verlaagde winning het aantal bevingen in Groningen significant is afgenomen. Het kabinet neemt dit advies, zoals gebruikelijk, nu over.

De verlaging heeft als doel om de “veiligheid in Groningen te vergroten en de schade te verminderen”, aldus het kabinet in een verklaring.

Er kan van het maximum worden afgeweken als er sprake is van een zeer koude winter en er extra gas nodig is voor de verwarming. Eerder zei Kamp al toe dat er ieder jaar wordt gekeken of de productie verder kan worden verlaagd.

Zie ookDit moet u weten over het Groningse gas en de bevingen

Nieuw besluit

In 2021 wordt er een nieuw winningsbesluit genomen. Dat betekent dat de NAM, een samenwerking tussen Shell en Exxon Mobil en verantwoordelijk voor de opsporing en winning van gas en aardolie in Nederland, voor 1 oktober 2020 een nieuw winningsplan moet indienen.

De productie van 24 miljard kuub is een halvering ten opzichte van 2012. “Daarnaast wordt de schadeafhandeling verder verbeterd, de benodigde versterking van gebouwen uitgevoerd en de maatregelen ter versterking van de regio voortgezet”, aldus Kamp in een verklaring.

Gaswinning Groningen

Bron: NAM– © NU.nl

Lees meer over: Gaswinning Groningen Groningen

Kabinet akkoord met 24 miljard kuub gas

Telegraaf 23.09.2016 De ministerraad is akkoord gegaan om tot en met 2021 jaarlijks hooguit 24 miljard kuub gas uit de Groningse bodem te halen. Alleen in koude winters mag van dit cijfer worden afgeweken. Dat maakte het kabinet vrijdag bekend.

Er wordt elk jaar gekeken of de productie moet worden aangepast, bijvoorbeeld omdat de omstandigheden veranderen of er nieuwe kennis is. Het streven is naar een zo vlak mogelijke winning om de kans op aardbeving zo klein mogelijk te houden.

LEES MEER OVER MARK RUTTE KABINET GRONINGEN AARDBEVING GAS

GERELATEERDE ARTIKELEN

Gronings gasakkoord: jaarlijks 24 miljard kuub

AD 23.09.2016 De ministerraad is akkoord gegaan om tot en met 2021 jaarlijks hooguit 24 miljard kuub gas uit de Groningse bodem te halen. Alleen in koude winters mag van dit cijfer worden afgeweken. Dat maakte het kabinet vandaag bekend.

Er wordt elk jaar gekeken of de productie moet worden aangepast, bijvoorbeeld omdat de omstandigheden veranderen of er nieuwe kennis is. Een gelijkmatige gaswinning moet de kans op aardbevingen zo klein mogelijk houden. Het kabinet gaat bij dit besluit af op adviezen van onder meer toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).

Premier Mark Rutte gaf aan dat de veiligheid leidend is geweest bij deze stap. ,,Dit besluit is een nieuwe stap van het kabinet om verder te werken aan de veiligheid van de Groningers en aan het herstel van het vertrouwen.” Ook wordt de afhandeling verbeterd van schade die Groningers door de aardbevingen hebben, meldt minister Henk Kamp (Economische Zaken).

Tegen de gaswinning is veel verzet. Groningers voelen zich onveilig, want de gaswinning zorgt voor aardbevingen in het gebied waardoor huizen, scholen en andere gebouwen beschadigd raken. Vanwege de veiligheid van de Groningers is de gaswinning sinds 2012 gehalveerd, constateerde Rutte. Tot oktober 2016 mag de NAM 27 miljard kuub gas uit de grond halen.

Instemmingsbesluit Groningen: vergroten veiligheid en verminderen schade

RO 23.09.2016 De ministerraad heeft op voorstel van minister Kamp van Economische Zaken besloten over het definitief instemmingsbesluit gaswinning uit het Groningenveld. Met dit besluit wordt het winningsniveau voor de komende jaren vastgesteld en neemt het kabinet extra maatregelen om de veiligheid in Groningen te vergroten en de schade te verminderen.

 © Hollandse Hoogte, foto: Anjo de Haan

Kern besluit

De komende vijf jaar wordt de gaswinning uit het Groningenveld beperkt tot 24 miljard kubieke meter per jaar. Enkel in koude winters en voor zover strikt noodzakelijk mag extra gas worden geproduceerd. Er wordt gestreefd naar een zo vlak mogelijke winning met zo min mogelijk fluctuaties. In 2021 komt er een nieuw instemmingsbesluit.

Bij een jaarlijks ijkmoment kan blijken dat nieuw verworven kennis of verandering van feiten en omstandigheden, aanleiding geven om aanpassing van het instemmingsbesluit te overwegen. Het inspectieprogramma van de Nationaal Coördinator Groningen wordt onverminderd voortgezet.

Het kabinet baseert dit instemmingsbesluit op adviezen van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), de Mijnraad, de Technische Commissie Bodembeweging, en de analyse van GTS. Daarnaast is rekening gehouden met adviezen van provincies, gemeenten en waterschappen, zienswijzen die zijn ingediend en het overleg met de Tweede Kamer.

Minister Kamp: “Voor het kabinet is de veiligheid van de inwoners van Groningen leidend bij het nemen van besluiten over de gaswinning. De aanpak van het kabinet was er de afgelopen jaren op gericht om de veiligheidsrisico’s en de schade voor de Groningers zoveel mogelijk te beperken. Inmiddels is het aantal bevingen en de zwaarte ervan significant gedaald.

Met dit besluit verminderen we de gaswinning tot 24 miljard kubieke meter: een halvering sinds 2012. Daarnaast wordt de schadeafhandeling verder verbeterd, de benodigde versterking van gebouwen uitgevoerd en de maatregelen ter versterking van de regio voortgezet. Het kabinet werkt zo aan het herstel van vertrouwen van Groningers.”

Zienswijzen en inspraak leiden tot aanpassingen

Naast de inbreng van diverse adviesorganen en experts, zijn ook de inbreng van gemeenten, provincies en de zienswijzen van betrokken mensen en organisaties meegenomen in het definitieve instemmingsbesluit over de gaswinning in Groningen voor de komende vijf jaar. In totaal werden 5530 zienswijzen ingediend, waarvan 252 unieke zienswijzen en 29 reacties van overheden.

Op basis van de zienswijzen en inbrengen, is het conceptbesluit verder aangescherpt. Zo zijn de rollen en verantwoordelijkheden die worden toegeschreven aan de verschillende partijen en de opleverdata van rapporten verduidelijkt.

Vervolg

Met de regio zal de komende maanden worden overlegd over hun betrokkenheid bij de jaarlijkse ijkmomenten. Vast staat dat NAM voor 1 oktober 2020 een nieuw winningsplan moet indienen, zodat per 1 oktober 2021 een nieuw besluit kan ingaan.

Het definitieve instemmingsbesluit over gaswinning in Groningen met daarbij een reactie op de zienswijzen ligt vanaf 30 september 2016 zes weken ter inzage. Tegen het definitieve instemmingsbesluit kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State.

Documenten

Kamerbrief Definitief instemmingsbesluit gaswinning Groningen

Kamerstuk: Kamerbrief | 23-09-2016

Zie ook

Actievoerders dringen terrein NAM binnen voor protest

AD 21.09.2016 Een twintigtal actievoerders is vanmiddag om 14.00 uur het terrein van een gaswinningslocatie van de NAM in Hoogezand-Sappemeer binnengedrongen. Ze klommen over een hek en rolden een spandoek uit met de tekst ‘Samen gas terug’.

© ANP

Rond 17.00 uur greep de politie en haalde de actievoerders van het terrein af. Ze werden niet aangehouden. De groep bestond uit Groningers en leden van Milieudefensie. Ze vinden dat de gaswinning in Groningen moet stoppen ‘zodat het aardbevingsrisico afneemt en Nederland zo snel mogelijk fossielvrij wordt “.

Opnieuw teleurgesteld
,,De Groningers zijn na de debatten opnieuw teleurgesteld”, aldus Marlijn Dingshoff van Milieudefensie tegen Dagblad van het Noorden. ,,Er is meer nodig dan braaf laten weten dat we het er niet mee eens zijn. We laten ons niet klakkeloos buitenspel zetten.” De protesten zijn, volgens Dingshoff, ‘altijd geweldloos’.

,,In Nederland heeft iedereen het recht om te demonstreren en zijn stem te laten horen”, zegt NAM-woordvoerder Sander van Rootselaar. Hij heeft begrip voor de Groningers, maar maakt zich wel zorgen over de veiligheid op de plek van het protest. ,,Het is een industrieterrein waar gas wordt gewonnen. Het is gevaarlijk om daar zomaar rond te lopen.”

TWITTER MARIOOMISKOVIC

  Follow  Mario Miskovic @marioomiskovic

Milieudefensie demonstreert in Sappemeer tegen het gasbesluit.#rtvnoord

2:23 PM – 21 Sep 2016

Coalitie Gasverzet
Zaterdag vindt bij het hoofdkantoor van de NAM in Assen een protestactie plaats op initiatief van de Coalitie Gasverzet Groningen, een bundeling van Milieudefensie en enkele Groningse protestgroepen. De demonstranten gaan er massaal springen, om ‘zo een aardbeving te veroorzaken en de NAM te laten voelen wat veel Groningers al jaren meemaken”.

Actievoerders protesteren op terrein NAM tegen gaswinning 

NU 21.09.2016 Een twintigtal actievoerders is woensdagmiddag om 14.00 uur het terrein van een gaswinningslocatie van de NAM in Hoogezand-Sappemeer binnengedrongen.

Ze klommen over een hek en rolden een spandoek uit met de tekst ‘Samen gas terug’.

Rond 17.00 uur greep de politie en haalde de actievoerders van het terrein af. Ze werden niet aangehouden. De groep bestond uit Groningers en leden van Milieudefensie.

Ze vinden dat de gaswinning in Groningen moet stoppen “zodat het aardbevingsrisico afneemt en Nederland zo snel mogelijk fossielvrij wordt”.

Massaal springen

Zaterdag vindt bij het hoofdkantoor van de NAM in Assen een protestactie plaats op initiatief van de Coalitie Gasverzet Groningen, een bundeling van Milieudefensie en enkele Groningse protestgroepen.

De demonstranten gaan er massaal springen, om “zo een aardbeving te veroorzaken en de NAM te laten voelen wat veel Groningers al jaren meemaken”.

Actievoerders protesteren op terrein NAM tegen gaswinning

Lees meer over: Gaswinning Groningen

Nog zeker 17 jaar eigen aardgas

Telegraaf 16.09.2016 Gelet op het huidige gaswinningstempo zal Nederland nog zeker zeventien jaar kunnen beschikken over eigen gas. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag op basis van de huidige gasvoorraden in Nederland.

Sinds de ontdekking van het aardgasveld in Groningen in 1959 is in Nederland ruim 3582 miljard kubieke meter aardgas gewonnen. De aardgasreserve bedroeg vorig jaar nog 940 miljard kubieke meter. Daarmee is volgens het CBS bijna 80 procent van de aardgasreserve gebruikt.

Door nieuwe berekeningen steeg de Nederlandse gasvoorraad vorig jaar echter met 8 miljard kubieke meter, ondanks de winning van 52 miljard kuub. Dat de voorraad steeg kwam voor een deel doordat er nieuwe gasreserves ontdekt zijn, maar vooral door nieuwe berekeningen. Daarin wordt alleen het gas meegenomen waarvan het technisch mogelijk is om te winnen waarbij dat ook nog rendabel is. Wisselingen in de gasprijzen en technologische ontwikkelingen hebben logischerwijs invloed op de reserves.

Vanwege aardbevingen heeft het kabinet besloten de winning uit het Groningse gasveld verder terug te schroeven. Momenteel ligt er een ontwerpbesluit om de gaswinning daar te verlagen tot 24 miljard kuub. Alleen in koude winters zou de productie eventueel mogen worden opgeschroefd. Groningen is goed voor circa 75 procent van de Nederlandse aardgasreserve.

Door het ook technisch mogelijk te maken dat buitenlands gas geschikt wordt voor Nederlandse huishoudens kan de productie mogelijk nog verder naar beneden. Daardoor kan Nederland mogelijk nog langer dan zeventien jaar met zijn aardgasreserves doen.

De overheidsinkomsten uit gas zijn de laatste jaren flinke afgenomen. In 2013 was nog 9 procent van de overheidsinkomsten, ruim 15 miljard euro afkomstig van aardgasbaten. Dit daalde vorig jaar naar 3 procent oftewel ruim 5 miljard euro.

Ook huurders bevingsschade

Telegraaf 15.09.2016 Huurders in het aardbevingsgebied in Groningen vinden dat er te weinig aandacht is voor hen, omdat alle aandacht uitgaat naar woningbezitters.

De Woonbond en de Stichting HuurdersPlatform Aardbevingen Groningen trekken daarover aan de bel in een brief aan minister Henk Kamp (Economische Zaken).

Ze erkennen dat eigenaren financiële risico’s lopen en dus terecht worden gecompenseerd in geval van schade. Huurders hebben die financiële risico’s niet, maar lijden wel onder de ellende van aardbevingen. Toch wordt hun schade – aan bijvoorbeeld wandbekleding of vloerbedekking – vaak niet in behandeling genomen. De briefschrijvers pleiten daarom voor meer gelijkheid.

WA bezoekt gedupeerden

Telegraaf 14.09.2016  Koning Willem-Alexander heeft woensdagmiddag een ontmoeting gehad met gedupeerden van de aardbevingen in Noordoost-Groningen als gevolg van de gaswinning, meldde de Rijksvoorlichtingsdienst.

In het historische Dorpshuis in Leermens (gemeente Loppersum) sprak de koning met inwoners uit Noordoost-Groningen en vertegenwoordigers van organisaties over onder meer het versterken van woningen.

Het uit 1908 daterende Dorpshuis is sinds 1972 een ontmoetingsplek voor de dorpsbewoners. Door de bevingen in 2012 en 2014 is het pand ernstig beschadigd en in januari onbruikbaar verklaard. Sinds begin dit jaar wordt het pand hersteld en aardbevingsbestendig gemaakt.

Het is sinds april 2013 de vierde keer dat de koning de regio bezocht.

Koning bezoekt gedupeerden van aardbevingen Groningen

AD 14.09.2016 Koning Willem-Alexander heeft vanmiddag een ontmoeting gehad met gedupeerden van de aardbevingen in Noordoost-Groningen als gevolg van de gaswinning, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.

Koning Willem Alexander bracht ook een bezoek aan multicultureel centrum De Gaveborg in het Groningse Oostwold © ANP

In het historische Dorpshuis in Leermens (gemeente Loppersum) sprak de koning met inwoners uit Noordoost-Groningen en vertegenwoordigers van organisaties over onder meer het versterken van woningen.

Onbruikbaar
Het uit 1908 daterende Dorpshuis is sinds 1972 een ontmoetingsplek voor de dorpsbewoners. Door de bevingen in 2012 en 2014 is het pand ernstig beschadigd en in januari onbruikbaar verklaard.

Sinds begin dit jaar wordt het pand hersteld en aardbevingsbestendig gemaakt. Het is sinds april 2013 de vierde keer dat de koning de regio bezocht

Kraan dicht
Sinds april 2015 zijn de gasputten in Loppersum gesloten. Was de plaats eerder het vaakst aan de beurt bij bevingen, nu zijn de plaatsen Hoogezand-Sappemeer en Slochteren dat.

Uit cijfers van het KNMI bleek dat het aantal bevingen in de eerste helft van het jaar, zowel in aantal als in kracht, is afgenomen. Volgens minister Kamp is de daling toe te schrijven aan het terugdraaien van de gaskraan. KNMI acht die conclusie voorbarig.

‘Beoordeel aardbevingsschade onafhankelijk’

Trouw 14.09.2016 De afhandeling van aardbevingsschade in Groningen moet onafhankelijker. Dat plan zal woensdag in de Tweede Kamer ter sprake komen tijdens een debat over de gaswinning.

D66-Tweede Kamerlid Stientje van Veldhoven vindt het niet goed dat de afhandeling gebeurt door het Centrum Veilig Wonen (CVW) in opdracht van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). Ze wil dat het CVW onafhankelijk wordt van de NAM en onder de Nationaal Coördinator Groningen wordt geplaatst.

“Vertrouwen in de experts die bij je thuis komen om de bevingsschade op te nemen, is cruciaal. Het is ook vreemd dat het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het oppompen van het gas en de aardbevingen veroorzaakt, ook bepaalt of jij de schade aan je huis vergoed krijgt.”

Partijen in de Tweede Kamer, waaronder PvdA, SP, ChristenUnie, CDA en ook D66, hebben eerder gevraagd om het CVW onafhankelijker te maken van de NAM.

Vorig jaar nam het aantal klachten over de afhandeling van de aardbevingsschade sterk toe. De Onafhankelijke Raadsman Gaswinning, een soort ombudsman, zag het aantal klachten ten opzichte van 2014 met de helft toenemen tot 267. De klachten gingen over de NAM, maar ook over het CVW.

Verwant nieuws;

‘Beoordeel schade onafhankelijk’

Telegraaf 14.09.2016 De afhandeling van aardbevingsschade in Groningen moet onafhankelijker. Dat plan zal woensdag in de Tweede Kamer ter sprake komen tijdens een debat over de gaswinning.

D66-Tweede Kamerlid Stientje van Veldhoven vindt het niet goed dat de afhandeling gebeurt door het Centrum Veilig Wonen (CVW) in opdracht van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). Ze wil dat het CVW onafhankelijk wordt van de NAM en onder de Nationaal Coördinator Groningen wordt geplaatst.

,,Vertrouwen in de experts die bij je thuis komen om de bevingsschade op te nemen, is cruciaal. Het is ook vreemd dat het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het oppompen van het gas en de aardbevingen veroorzaakt, ook bepaalt of jij de schade aan je huis vergoed krijgt.”

Kamer wil jaarlijks kijken naar verlagen gaswinning Groningen

NU 14.09.2016 De Tweede Kamer wil samen met het kabinet ieder jaar herzien of de gaswinning in Groningen naar beneden kan worden bijgesteld.

Dat blijkt woensdag tijdens het debat met de Kamer en minister Henk Kamp van Economische Zaken over het gaswinningsbesluit

De wens aan het adres van Kamp kwam van de PvdA. De partij kreeg daarbij steun van de SP, CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks en de Partij voor de Dieren. De partijen zijn goed voor een ruime Kamermeerderheid.

Kamp wijst erop dat deze mogelijkheid al in de gewijzigde Mijnbouwwet is opgenomen die is aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer moet hier nog mee instemmen.

Advies

Kamp houdt wel vast aan het advies van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) om de komende vijf jaar de gaswinning in Groningen te beperken tot 24 miljard kubieke meter gas per jaar om de bevingen in het gebied te verminderen. Er mag maximaal 6 miljard kuub bij komen als er sprake is van een zeer koude winter.

Vorig jaar werd er nog 30 miljard kubieke meter gas gewonnen in het gebied. Voor 2021 moet een nieuw besluit worden genomen over de gaswinning.

In de Kamer steunen regeringspartijen VVD en PvdA het advies van SodM zoals Kamp dat wil overnemen. De oppositiepartijen dringen er bij de bewindsman juist op aan om de gaswinning niet voor een periode van vijf jaar vast te leggen.

SodM concludeert dat de seismische activiteiten in het gebied afnemen als er minder gas wordt geproduceerd. Kamp: “Hoeveel minder weten we niet, daar is volgend jaar meer informatie over”. Zo is volgens hem nog niet precies te zeggen wat de invloed van het verder dichtdraaien van de gaskraan is.

Gaswinning Groningen

Bron: NAM– © NU.nl

Schadeafhandeling

De wens van de Kamer om de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), verantwoordelijk voor de opsporing en winning van gas en aardolie in Nederland, weg te halen bij de schadeafhandeling als gevolg van de bevingen in het gebied, ziet Kamp niet zitten.

Tot weerzin van de bewoners wordt de schadeafhandeling gedaan door het Centrum Veilig Wonen, onderdeel van de NAM. Zij willen dat De Nationaal Coördinator Groningen hier een rol in krijgt.

“Ik merk dat er eerst negatief wordt gesproken over de NAM. Daarna komt het Centrum Veilig Wonen en wordt er gezegd dat die het ook niet goed doen. Als we nu de Nationaal Coördinator Groningen inschakelen ben ik bang dat mensen daar ook negatief over worden”, aldus Kamp.

Afname

Kamp wijst erop dat het aantal sterke bevingen, met een van minimaal 1,5 op de schaal van Richter, ten opzichte van 2012 sterk is gedaald. In dat jaar waren dat er 29, dit jaar zijn er tot nu toe acht gemeten. Volgens de SP zegt dit getal niets, omdat de totale seismische activiteit in het gebied juist toegenomen.

Dinsdag schreef Kamp te verwachten dat de behoefte aan aardgas uit Groningen na 2020 snel zal afnemen. Daarna kan de gaswinning in stappen worden afgebouwd naar ongeveer 7 miljard kubieke meter in 2029.

Zie ook: Dit moet u weten over het Groningse gas en de bevingen

Lees meer over: Gaswinning Groningen Groningen

Gerelateerde artikelen;

Kamer wil schadeafhandeling bevingen weghalen bij NAM 

Kamp verwacht flinke afname vraag naar Gronings gas 

Ook Shell biedt Groningers excuses aan voor bevingsschade 

‘Zeker 100.000 mensen in Groningen lijden door aardbevingsschade’  

Aardbeving met kracht van 2,1 gemeten nabij Groningse Hellum 

Kamp: Ieder jaar kijken naar gas

Telegraaf 14.09.2016 Minister Henk Kamp (Economische Zaken) is bereid elk jaar te bekijken of gaswinning in Groningen nog verder omlaag kan. Kamp zei dat woensdag in het debat met de Tweede Kamer over de gaswinning die in Groningen voor aardbevingen zorgt.

Kamp wilde aanvankelijk pas na twee jaar bezien of de gaskraan in Groningen verder zou kunnen worden dichtgedraaid, maar woensdag kwam hij daarop terug. De minister gaat de Kamer nu elk jaar informeren over de laatste ontwikkelingen. Hij komt daarmee tegemoet aan Jan Vos van coalitiepartij PvdA, die hier al in 2017 over wil praten. Vos hoopt dat er volgend jaar al nieuwe inzichten zijn waardoor de gaswinning verder kan worden verminderd.

Het kabinet bepaalde eind juni dat de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) de komende vijf jaar hooguit 24 miljard kuub gas per jaar uit de Groningse bodem mag halen. Door vlakke gaswinning moet het aantal aardbevingen verminderen. Oppositiepartijen willen dat de gaskraan snel verder dichtgaat. Maar Kamp houdt vast aan de 24 miljard kuub, de hoeveelheid die is vastgesteld op advies van toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen.

Kamp gaat verder met de nationaal coördinator Groningen bezien hoe de schadeafhandeling kan worden verbeterd. De Kamer is bezorgd over de schadeafhandeling waarover veel gedupeerde Groningers klagen. Het is goed te kijken of de positie van nationaal coördinator Hans Alders versterkt kan worden zodat het Centrum Veilig Wonen (CVW) goed zijn werk kan doen, aldus de minister. Het CVW handelt de aardbevingsschade af in opdracht van de NAM. Partijen dringen er al langer op aan om het CVW onafhankelijker te maken.

Kamer wil schadeafhandeling bevingen weghalen bij NAM

NU 14.09.2016 De Tweede Kamer wil dat de beoordeling van bevingsschade aan woningen wordt weggehaald bij het bedrijf dat de bevingen veroorzaakt.

Tot nu toe wordt de schadeafhandeling tot weerzin van de bewoners gedaan door het Centrum Veilig Wonen, onderdeel van gaswinningsbedrijf NAM.

“De NAM heeft een eigen handboek aardbevingen, een eigen protocol voor schaderegistratie en zelf verzonnen typen schade. Het slaat nergens op”, aldus SP-Kamerlid Eric Smaling tegen NU.nl.

Tegenover de NOS zeggen ook PvdA en CDA dat het anders moet. “Als je schade hebt veroorzaakt, heb je er belang bij de rekening laag te houden. Daarom moet de taxateur onafhankelijk worden van de NAM”, zegt PvdA-Kamerlid Jan Vos. “We zullen vastleggen dat de protocollen waar die taxateurs mee werken door de Nationaal Coördinator Groningen worden opgesteld en niet meer door de NAM.”

D66 is het daarmee eens. “Vertrouwen in de experts die bij je thuis komen om de bevingsschade op te nemen, is cruciaal. Dat vertrouwen is er bij de mensen nu te vaak niet”, aldus Kamerlid Stientje van Veldhoven.

CDA-Kamerlid Agnes Mulder stelt ook dat de NAM eigen criteria hanteert en dat “het niet zo kan zijn dat daardoor veel schade niet wordt goedgekeurd en de mensen met de rotzooi blijven zitten.”

Gaswinning

Minister Henk Kamp (Economische Zaken) heeft al laten weten open te staan voor aanpassingen aan het schadeprotocol. Dinsdag zei hij te verwachten dat de behoefte aan aardgas uit Groningen na 2020 snel zal afnemen.

Tot 2020 moet jaarlijks nog 24 miljard kubieke meter gas gewonnen worden om de levering van gas te kunnen garanderen. Daarna kan de gaswinning in stappen worden afgebouwd naar ongeveer 7 miljard kubieke meter in 2029, schrijft hij in een brief aan de Kamer.

Woensdag debatteert de Tweede Kamer met Kamp over de gaswinning.

Zie ook: Dit moet u weten over het Groningse gas en de bevingen

Lees meer over: Gaswinning Groningen

Kamp verwacht flinke afname vraag naar Gronings gas 

Gaswinning kan in stappen worden afgebouwd naar 7 miljard kuub in 2029

NU 13.09.2016 Minister Henk Kamp van Economische Zaken verwacht dat de behoefte aan aardgas uit Groningen na 2020 snel zal afnemen.

Tot 2020 moet jaarlijks nog 24 miljard kubieke meter gas gewonnen worden om de levering van gas te kunnen garanderen. Daarna kan de gaswinning in stappen worden afgebouwd naar ongeveer 7 miljard kubieke meter in 2029, schrijft hij in een brief aan de Kamer.

De vraag neemt met name af doordat omringende landen door aanpassingen minder afhankelijk worden van het laagcalorisch aardgas uit Groningen. Zo starten Frankrijk en België eerder met de ombouw naar hoogcalorisch gas uit andere gebieden.

De calorische waarde zegt iets over de hoeveelheid energie in een kubieke meter aardgas. Bij hoogcalorisch gas is er minder gas nodig om dezelfde hoeveelheid warmte te krijgen. Gasapparatuur die geschikt is voor laagcalorisch gas, moet aangepast worden om hoogcalorisch gas te kunnen verwerken.

Woensdag licht Kamp zijn eerder genomen besluit over de gaswinning in Groningen toe in de Tweede Kamer. Hij vindt dat de NAM tot 2021 jaarlijks 24 miljard kubieke meter gas mag winnen. Er is volgens hem overigens ruimte om meer gas te winnen als een winter kouder is dan gemiddeld.

Raad van State

Vorig jaar kreeg Kamp nog een tik op de vingers van de Raad van State. Die oordeelde dat de maximale winning van gas uit Groningen in het gasjaar 2015-2016 verder omlaag moest dan de minister aanvankelijk wilde.

Aanvankelijk ging Kamp uit van maximaal 39,4 miljard kubieke meter. Later verlaagde hij dit naar 33 miljard kubieke meter. De Raad van State vond dat het naar maximaal 27 miljard kubieke meter moest.

Zie ook: Dit moet u weten over het Groningse gas en de bevingen

Lees meer over: Gaswinning Groningen

Eerdere berichten

Kamp verwacht flinke afname vraag naar Gronings gas 

‘Zeker 100.000 mensen in Groningen lijden door aardbevingsschade’  

Asscher sluit convenant met Groningen voor woningversterking  

Asscher brengt bezoek aan aardbevingsgebied Groningen 

Kamp verlaagt gaswinning Groningen tot 24 miljard kuub update: 17:35

Landelijk meldpunt voor schade door mijnbouw en gas 

‘Deze week besluit over gaswinning Groningen’  

Lawaaiprotest tegen gaswinning in Groningen bij provinciehuis 

Kabinet trekt 290 miljoen uit voor scholen in bevingsgebied  

Provincie Groningen wil parlementaire enquête over gaswinning  

‘Ministerie maakte geheime afspraken over gaswinning Groningen’  

NAM wil komend jaar opnieuw 27 miljard kuub gas oppompen  

Terugschroeven gaswinning drukt resultaten staatsgasbedrijf 

Kamer houdt vast aan daling gaswinning 

Groningen wil extra geld van kabinet voor aardbevingsgebied  

Laad meer artikelen 

‘Minder vraag naar Groningen-gas’

AD 13.09.2016 De behoefte aan aardgas uit Groningen zal na 2020 snel afnemen. Dat schrijft minister Kamp van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer, bericht het FD dinsdag.

De komende vijf jaar moet volgens de minister zeker 24 miljard kubieke meter gas geproduceerd worden, maar daarna kan de productie fors afgebouwd worden. In 2029 is nog maar behoefte aan 7 miljard kubieke meter gas. België, Frankrijk en Duitsland verminderen hun afhankelijkheid van laagcalorisch gas namelijk.

Kamp stelt de bouw van een menginstallatie om geïmporteerd hoogcalorisch gas om te zetten naar laagcalorisch gas uit. Een nieuw kabinet mag daarover beslissen.

De gasboringen in Groningen zijn al jaren omstreden. Het winnen van gas onder de grond zorgt voor gasbevingen die schade veroorzaken aan panden en huizen. De NAM is verantwoordelijk voor die schade en moet deze vergoeden. Groningers vrezen niet alleen schade aan hun huizen, maar zijn ook bang voor fysieke problemen als de bevingen sterker worden.

Ook Shell zegt sorry tegen Groningers

VK 08.09.2016 ‘Ook wij erkennen helemaal dat de Groningers natuurlijk het overgrote deel van de lasten hebben gekregen van de gaswinning, waar we in Nederland onze welvaart aan te danken hebben gehad. Het spijt me. Sorry.’

Met die woorden van Shell-topvrouw Marjan van Loon moesten de Groningers het gisteren doen, tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer. ExxonMobil-topman Rolf de Jong viel haar later bij. Shell en ExxonMobil zijn aandeelhouders van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), de exploitant van het Groningerveld. Minister Kamp neemt binnenkort een definitief besluit over de hoeveelheid gas die de komende jaren gewonnen mag worden.

Van Loon is niet de eerste die sorry zegt voor de bevingsellende. Eerder kwamen verantwoordelijk minister Kamp (VVD) van Economische Zaken en NAM-topman Gerald Schotman met woorden van gelijke strekking.

Minister Henk Kamp van Economische Zaken. © ANP

Hun nederigheid stuitte echter vooral op scepsis. ‘Wat hebben we in Groningen aan woorden? We willen geen woorden. We willen daden’, reageerde Dick Kleijer van de Groninger Bodem Beweging toen.

Ook het ‘sorry’ van Shell bracht de gemoederen in Groningen niet tot bedaren. Integendeel; actievoerders van de Groninger Bodem Beweging bezetten donderdag in Appingedam het kantoor van het Centrum Veilig Wonen, dat namens de NAM de aardbevingsschade afhandelt.

De bezetters eisten een einde aan de ‘zee aan c-schades’, schades die volgens inspecteurs niet aan bevingen te wijten zijn en niet vergoed worden. Ook willen de actievoerders dat de schadeafhandeling en het versterken van huizen volledig onafhankelijk wordt van de NAM. Dat is op dit moment wettelijk onmogelijk, omdat de gasexploitant als veroorzaker aansprakelijk is.

In de Tweede Kamer kwam Van Loon ook terug op de lobbynotitie van de oliegigant die eerder dit jaar uitlekte. Daarin werd volgens sommige Kamerleden de suggestie gewekt dat het verstevigen van huizen in het geding komt als de gaskraan verder dichtgaat. Van Loon zei dat ze het ‘betreurt’ dat die indruk was ontstaan.

Volg en lees meer over:  ECONOMIE  PROVINCIE GRONINGEN  MENS & MAATSCHAPPIJ

Ook Shell biedt Groningers excuses aan voor bevingsschade

NU 08.09.2016 In navolging van de NAM eerder dit jaar zeggen oliebedrijven Shell en ExxonMobil nu ook sorry tegen de Groningers die hebben geleden onder de aardbevingsschade als gevolg van de gaswinning in het gebied.

Marjan van Loon, president-directeur Shell Nederland, en Rolf de Jong, president upstream van ExxonMobil, deden hun spijtbetuiging donderdag in de Tweede Kamer.

“We zien dat de Groningers de meeste tol hebben betaald voor de gaswinning waar wij met zijn allen heel veel welvaart van hebben gehad. Dat betreuren wij en daar zeg ik vandaag sorry voor”, aldus Van Loon.

De Jong sloot zich hierbij aan. GroenLinks-Kamerlid Liesbeth van Tongeren had gevraagd om de excuses.

Shell is samen met ExxonMobil aandeelhouder van de NAM. De organisatie houdt zich bezig met de opsporing en winning van gas en aardolie in Nederland.

Veiligheid op één

Van Loon zei tegen radiozender BNR dat veiligheid bij Shell altijd op één staat. Dat lijkt in contrast te staan met de bevindingen van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) van begin vorig jaar.

De OVV oordeelde dat de veiligheid van inwoners van de provincie Groningen tot 2013 geen rol speelde bij de besluitvorming over de winning van aardgas in hun provincie.

Volgens de OVV is niet zorgvuldig omgegaan met de veiligheid van inwoners van de provincie. De veiligheidsrisico’s die de winning met zich meebracht zagen de betrokken partijen als “verwaarloosbaar”.

Lobby

Shell en ExxonMobil zijn naar de Tweede Kamer geroepen om uitleg te geven over de lobby-strategie. Er was irritatie ontstaan over de inhoud van een brief die Shell in april had verstuurd naar politieke partijen.

Daarin staat dat het verder terugschroeven van de gaswinning in Groningen zo’n 100 miljard euro zal kosten. “Hiermee dreigt ook de economische basis onder het Plan-Alders te worden weggehaald”, schreef het bedrijf.

In dat plan van Hans Alders, de Nationaal Coördinator Groningen, staat dat bewoners gecompenseerd moeten worden voor de aardbevingsschade als gevolg van de gaswinning. Partijen vatten dit standpunt op als dreigement dat Shell zich hier minder voor zou inzetten zodra de gaswinning wordt teruggeschroefd, maar die suggestie is volgens Shell “volstrekt onjuist”.

“Ik betreur het dat ten onrechte de indruk is ontstaan dat Shell een link zou leggen tussen productievolume en onze bereidheid als aandeelhouder om bij te dragen aan een vergoeding van de schade”, zei Van Loon in een statement.

“De schade wordt vergoed, daar hoef je niet aan te twijfelen”, zei de Shell-topvrouw later in de Kamer. Ook De Jong van ExxonMobil benadrukt dit standpunt. “Wij lopen niet weg voor onze verantwoordelijkheid.”

Economie

Shell wijst er in een brief op dat de gasindustrie in de provincie Groningen goed is voor 5.400 directe en indirecte arbeidsplaatsen.

Ook schrijft het olie- en gasconcern dat volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de economie in 2015 met 5,5 procent is gekrompen als direct gevolg van het terugschroeven van de gaswinning. Daarmee was Groningen vorig jaar de enige provincie zonder economische groei.

Lees meer over: Shell Gaswinning Groningen ExxonMobil

Gerelateerde artikelen;

‘Zeker 100.000 mensen in Groningen lijden door aardbevingsschade’  

Aardbeving met kracht van 2,1 gemeten nabij Groningse Hellum 

Directeur Shell pleit voor inzetten gasbaten in duurzame opwekking 

‘Door NAM vastgestelde grenzen bevingsgebied Groningen kloppen niet’  

Shell zegt sorry tegen Groningen

Telegraaf 08.09.2016 Shell en Exxonmobil hebben voor het eerst excuses aangeboden voor de aardbevingen in Groningen.

De bevingen in Groningen worden veroorzaakt door gaswinning. Shell en Exxonmobil zijn aandeelhouders van de NAM.

„Wij erkennen dat de Groningers last hebben gehad. Het spijt me. Sorry”, zei president-directeur Marjan van Loon van Shell Nederland tijdens een hoorzitting over gaswinning in de Tweede Kamer. De directeur van Exxonmobil sloot zich daarbij aan.

NAM-topman Gerard Schotman, die vorig jaar voor het eerst ‘sorry’ zei, heeft toegezegd dat zijn bedrijf „op zo’n groot mogelijke afstand moet komen te staan” bij het uitdelen van schadevergoedingen.

Dat is een belangrijke boodschap voor gedupeerde Groningers, die dringen al langer aan op meer onafhankelijkheid. Schotman plaatste wel een kanttekening: „Ik begrijp de zorgen over de invloed van de NAM, maar we kunnen niet helemaal op afstand komen te staan.”

De NAM vreest dat er anders ‘blanco cheques’ worden uitgeschreven. Schotman: „Niet alle schade in Groningen is veroorzaakt door gaswinning.”

Shell maakt excuses voor schade door gaswinning

AD 08.09.2016 Shell en Exxonmobil hebben voor het eerst excuses aangeboden voor de aardbevingen in Groningen.

De bevingen in Groningen worden veroorzaakt door gaswinning. Shell en Exxonmobil zijn aandeelhouders van de NAM.

„Wij erkennen dat de Groningers last hebben gehad. Het spijt me. Sorry”, zei president-directeur Marjan van Loon van Shell Nederland tijdens een hoorzitting over gaswinning in de Tweede Kamer. De directeur van Exxonmobil sloot zich daarbij aan.

NAM-topman Gerard Schotman, die vorig jaar voor het eerst ‘sorry’ zei, heeft toegezegd dat zijn bedrijf „op zo’n groot mogelijke afstand moet komen te staan” bij het uitdelen van schadevergoedingen.

Dat is een belangrijke boodschap voor gedupeerde Groningers, die dringen al langer aan op meer onafhankelijkheid. Schotman plaatste wel een kanttekening: „Ik begrijp de zorgen over de invloed van de NAM, maar we kunnen niet helemaal op afstand komen te staan.”

De NAM vreest dat er anders ‘blanco cheques’ worden uitgeschreven. Schotman: „Niet alle schade in Groningen is veroorzaakt door gaswinning.”

Compensatie gasbeving daalt ook neer in stad Groningen

AD 07.09.2016 De rechter heeft voor het eerst besloten om een gedupeerde van de gasbevingen in de stad Groningen te compenseren. De uitspraak van de speciale arbiter aardbevingsschade heeft mogelijk verstrekkende gevolgen omdat de stad met 200.000 inwoners tot nu toe buiten het officiële aardbevingsgebied viel en dus ook niet kon rekenen op een schadevergoeding.

Onder omstandigheden is het gerechtvaardigd om een bewijsvermoeden te hanteren, aldus Arbiter aardbevingsschade.

Verreweg de meeste claims uit de hoofdstad van de provincie Groningen werden tot nu toe door de NAM terzijde geschoven. Gedupeerden kunnen echter sinds mei bezwaar maken bij de arbiter aardbevingszaken. Hoewel ook deze rechter meent dat er in deze specifieke zaak uit de stad Groningen geen hard bewijs is voor het verband tussen de gasbevingen en de schade, meent hij desondanks dat het vermoeden zo sterk is dat een vergoeding op zijn plaats is. In het vonnis valt te lezen dat het ‘onder omstandigheden gerechtvaardigd is om een bewijsvermoeden te hanteren’.

Schade
Het slachtoffer uit de stad Groningen heeft naar eigen zeggen achtduizend euro schade aan zijn huis. Het gaat onder meer om scheuren in de gevel. Volgens de rechter kan deze schade ontstaan zijn door de beving in Garmerwolde op 30 september 2014. Die had een kracht van 2.8 op de schaal van Richter. De NAM moet dan ook van de rechter in redelijkheid een deel van het bedrag uitkeren. Het gaat niet om het volledige bedrag omdat een deel van de schade kan zijn ontstaan toen de bewoner nog niet in het huis woonde.

De stad Groningen ligt normaal gesproken buiten het aardbevingsgebied omdat de gasbevingen tegen gevolge van de gaswinning noordelijker plaatsvinden. Grotere bevingen in de provincie hebben echter ook in de stad gevolgen gehad. Zo zijn er panden van de universiteit beschadigd en waarschuwde het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) al voor de risico’s van schade aan gevoelige medische apparatuur. Een 20-jarige student uit de stad Groningen diende een schadeclaim in omdat hij door een vallende steen werd geraakt. Hij stond op het balkon van zijn woning toen een deel van het balkon boven hem naar beneden kwam. Hij liep een hersenschudding op.

Provincie
Het aantal mensen in de provincie Groningen dat woont in een huis met schade die is erkend als aardbevingsschade, is inmiddels opgelopen tot 100.000. Dat blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen, de GGD en de gemeente Groningen. Een kwart van de gedupeerden heeft meer dan één keer schade gehad.

Op maandag 2 mei 2016 zijn vier arbiters aardbevingsschade gestart. Op 1 juni 2016 kwam daar een vijfde bij. Deze arbiters zijn allemaal oud-rechter en zijn voor deze functie voorgedragen door de voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak. De rechters hebben inmiddels 39 zaken uit de provincie bekeken, waarvan ze in 34 gevallen hebben geoordeeld dat er een recht op schadevergoeding is.

Lees ook

Oppositie wil gaskraan verder dichtdraaien

Lees meer

© anp

PvdA tornt aan nieuw gasplan

Telegraaf 05.09.2016 Coalitiepartij PvdA knaagt opnieuw aan een aardgasplan van minister Kamp (Economische Zaken). De VVD-minister wil het gasbedrijf NAM toestaan om de komende vijf jaar 24 miljard kuub gas per jaar in Groningen op te pompen. De PvdA vindt die periode van vijf jaar te lang.

Kamerlid Jan Vos laat weten dat hij eist dat er over een jaar al een evaluatie komt van het gasplan, zodat bekeken kan worden of de hoeveelheid op te pompen aardgas niet alsnog verder omlaag moet.

Minister Kamp heeft de gaswinning in Groningen al ettelijke malen verlaagd. In 2014 werd voor het eerst besloten om de hoeveelheid fors te beperken naar 42,5 miljard kuub vanwege hevige aardbevingen in het gebied. Daarna werd de hoeveelheid na nader onderzoek nog een aantal keren verder naar beneden geschroefd. Inmiddels eist het kabinet dat de NAM nog maar maximaal 24 miljard kuub gas oppompt. Alleen in extreem koude winters mag dat ietsje meer zijn.

In coalitiekringen valt te beluisteren dat er zorgen zijn over gemiste inkomsten als de gaskraan nóg verder dicht gaat. Shell, een van de eigenaren van de NAM, heeft namelijk laten weten vanwege alle kabinetsbeperkingen nog maar amper brood te zien in de gaswinning in Groningen. Voor de staatskas zou dat een ramp betekenen. De gaswinning levert het Rijk ieder jaar vele miljarden euro’s op aan gasbaten. In 2014 kon er dankzij de gasproductie 10 miljard euro de schatkist instromen.


‘Zeker 100.000 mensen in Groningen lijden door aardbevingsschade’

NU 06.09.2016 Zeker 100.000 Groningers wonen in een huis dat is beschadigd door aardbevingen als gevolg van de gaswinning in de provincie.

Dat blijkt volgens de NOS uit een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen, de GGD en de gemeente Groningen. Een kwart van de gedupeerden heeft meerdere malen schade gemeld.

De onderzoekers hebben de gegevens van de NAM over schademeldingen gecombineerd met cijfers van het CBS en het Kadaster. Eerder bleek al uit het onderzoek dat schade kan leiden tot gezondheidsklachten bij de gedupeerden.

Er zijn sinds 2012 ongeveer 70.000 schademeldingen gedaan. Hiervan zijn er 55.000 afgehandeld. De overige 15.000 zijn in verschillende stadia vanafhandeling.

Meer schade

Ook voelen veel Groningers zich in hun eigen huis niet veilig meer.

In Nederland zegt 85 procent van de bewoners zich thuis veilig te voelen. In het Groningse aardbevingsgebied geldt dat voor slechts 6 op de 10 ondervraagden. Van de mensen waarvan het huis vaker werd getroffen door een beving, voelt iets meer dan een op de drie zich nog thuis veilig.

De onderzoekers stellen dat er naar verwachting veel huizen in de provincie Groningen zijn waar de schade nog niet is ontdekt. Bovendien zijn volgens de wetenschappers ook veel huizen getroffen buiten het gebied dat is aangemerkt als ‘bevingszone’. Het gaat dan bijvoorbeeld om woningen in Oldambt, Zuidhorn, Haren en Veendam.

De gaswinning in Groningen

http://media.nu.nl/m/m1oxp77aksj2_wd1280.jpg/in-60-seconden-de-gaswinning-in-groningen

Animatie door in60seconds

Hoorzittingen

De schade door de gaswinningen in Groningen staat de komende maand hoog op de Haagse agenda. Maandag bezoekt een delegatie van de Tweede Kamer het gebied; later deze maand volgen een hoorzitting en een Kamerdebat. Diverse actiegroepen uit Groningen hebben aangekondigd actie te gaan voeren rond deze bijeenkomsten.

Eerder dit jaar werd bekend dat de hoeveelheid gas die uit de Groningse bodem mag worden gehaald, opnieuw wordt verminderd. De NAM mag daardoor nog jaarlijks hooguit 24 miljard kuub uit de Groningse bodem halen. Milieudefensie en de Groninger Bodem Beweging vinden dat het terugschroeven van de gaswinning niet ver genoeg gaat.

Door het terugschroeven van de gaswinning komt er volgens minister Henk Kamp (Economische Zaken) in 2017 wel 345 tot 360 miljoen euro minder in de staatskas.

Zie ook: Dit moet u weten over het Groningse gas en de bevingen

Lees meer over: Gaswinning Groningen

Gerelateerde artikelen;

Aardbeving met kracht van 2,1 gemeten nabij Groningse Hellum 

Directeur Shell pleit voor inzetten gasbaten in duurzame opwekking 

NAM stopt samenwerking met schadevaststellingsbedrijf 

‘Door NAM vastgestelde grenzen bevingsgebied Groningen kloppen niet’  

Eerdere berichten

‘Zeker 100.000 mensen in Groningen lijden door aardbevingsschade’  

Asscher sluit convenant met Groningen voor woningversterking  

Asscher brengt bezoek aan aardbevingsgebied Groningen 

Kamp verlaagt gaswinning Groningen tot 24 miljard kuub update: 17:35

Landelijk meldpunt voor schade door mijnbouw en gas 

‘Deze week besluit over gaswinning Groningen’  

Lawaaiprotest tegen gaswinning in Groningen bij provinciehuis 

Kabinet trekt 290 miljoen uit voor scholen in bevingsgebied  

Provincie Groningen wil parlementaire enquête over gaswinning  

‘Ministerie maakte geheime afspraken over gaswinning Groningen’  

NAM wil komend jaar opnieuw 27 miljard kuub gas oppompen  

Terugschroeven gaswinning drukt resultaten staatsgasbedrijf 

Kamer houdt vast aan daling gaswinning 

Groningen wil extra geld van kabinet voor aardbevingsgebied  

Woningen bevingsgebied Groningen staan veel langer te koop  

Laad meer artikelen 

Aantal mensen met aard­be­vings­scha­de in Groningen loopt op

AD 04.09.2016 Het aantal mensen dat in Groningen woont in een huis met schade als gevolg van aardbevingen is opgelopen tot 100.000. Dat blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen, de GGD en de gemeente Groningen. Zo meldt de NOS.

Na de aardbeving in het noorden van Groningen zijn er tientallen meldingen van schade in en om het huis gemeld. De bewoners claimen ook last te hebben van onder meer burn-outs door de beving. © ANP

25.000 van hen hebben meer dan één keer schade gehad. Met onderzoek proberen de deskundigen en gemeente in kaart te brengen wat de effecten van de aardbevingen zijn op de bevolking. Eerder bleek dat schade kan leiden tot gezondheidsklachten, vooral bij mensen die vaker te maken hebben gehad met aardbevingsschade. Bovendien voelen zij zich in hun eigen huis vaak niet veilig meer.

Buiten het Groningse aardbevingsgebied voelt 85 procent van de mensen zich thuis veilig. Binnen dat gebied is dat percentage 60 bij de mensen die één keer getroffen zijn. Van de mensen die vaker schade hebben gehad, voelt slechts 38 procent zich thuis nog op zijn gemak.

Helft
De coördinator van het onderzoek, hoogleraar Tom Postmes van de Rijksuniversiteit Groningen, zegt tegen de NOS dat er ook veel mensen zijn bij wie de schade niet wordt erkend. In de stad Groningen geldt dat voor meer dan de helft van de meldingen.

Het onderzoek komt op een moment dat het gasdossier wederom hoog op de politieke agenda staat. Morgen bezoekt een delegatie Tweede Kamerleden Groningen, donderdag is er een hoorzitting in Den Haag en later deze maand volgen nog een Kamerdebat en een nieuw gaswinningsbesluit van het kabinet. In Groningen zijn door meerdere organisaties acties aangekondigd.

In het Groningse aardbevingsgebied moeten 170.000 woningen en andere gebouwen zoals scholen worden verstevigd. Dat blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Van Rossum dat is uitgevoerd in opdracht van de provincie Groningen. © ANP

‘Niet zoveel mogelijk Gronings gas oppompen’

Telegraaf 02.09.2016 Nederland doet er niet verstandig aan de gaskraan in Groningen zo lang mogelijk open te houden. Dit meent de meerderheid van de bezoekers van DFT, zo blijkt uit een peiling waarop bijna duizendmaal gestemd is. Ze gaan daarmee in tegen de wens van Shell.

Shell meent dat het volop oppompen van Groningse gas bijdraagt aan een soepele overgang naar schonere energie. 57% van de respondenten is het hier niet mee eens. Ze vinden (38%) juist dat Nederland nu al veel meer in duurzame energie moet investeren en vrezen (19%) daarnaast voor extra schade aan huizen.

De voorstanders van extra Gronings gas willen allereerst (23%) dat Nederland minder afhankelijk wordt van Russisch gas. Daarnaast (20%) stellen ze dat ons land de opbrengst hard nodig heeft.

Aardbeving met kracht van 2,1 gemeten nabij Groningse Hellum

NU 02.09.2016 In de omgeving van de Groningse plaats Hellum is vrijdagmiddag een aardbeving geweest met een Magnitude van 2,1. Dat meldt de seismologische dienst van het KNMI.

Het epicentrum van de beving was bij Hellum, nabij Slochteren. De beving vond plaats op een diepte van drie kilometer en werd rond 16.00 uur geregistreerd.

Een jaar geleden was bij Hellum ook al een beving, al was deze toen zwaarder. Toen had de beving een Magnitude van 3,1.

In Groningen zijn de laatste jaren veel aardbevingen als gevolg van gaswinning door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM).

Lees meer over: Gaswinning Groningen Hellum

Gerelateerde artikelen;

Directeur Shell pleit voor inzetten gasbaten in duurzame opwekking 

Kamp verlaagt gaswinning Groningen tot 24 miljard kuub

Aardbeving in gaswinningsgebied

Telegraaf 02.09.2016 In de omgeving van de Groningse plaats Hellum is vrijdagmiddag een aardbeving geweest met een kracht van 2,1. Dat meldt de seismologische dienst van het KNMI.

Het epicentrum van de beving was bij Hellum, nabij Slochteren, op een diepte van 3 kilometer. Een jaar geleden was bij Hellum ook een beving; die had een kracht van 3,1.

In Groningen zijn de laatste jaren veel aardbevingen door de gaswinning van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). Tegen de gaswinning is veel verzet. Groningers voelen zich onveilig door de bevingen.

Aardbeving in Gronings gas­win­nings­ge­bied

AD 02.09.2016 In de omgeving van de Groningse plaats Hellum is vanmiddag een aardbeving geweest met een kracht van 2,1. Dat meldt de seismologische dienst van het KNMI.

Het epicentrum van de beving was bij Hellum, nabij Slochteren, op een diepte van 3 kilometer. Een jaar geleden was bij Hellum ook een beving; die had een kracht van 3,1.

In Groningen zijn de laatste jaren veel aardbevingen door de gaswinning van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). Tegen de gaswinning is veel verzet. Groningers voelen zich onveilig door de bevingen.

‘Shell: aardgasbaten moeten terugvloeien naar Groningen’

VK 01.09.2016 Er moet meer geld dat met de gaswinning in Groningen wordt verdiend, terugvloeien naar de provincie. De miljarden kunnen in de economie geinvestereerd worden, zo stelt Marjan van Loon, president-directeur Shell Nederland in het Financieele Dagblad.

Ze pleit ervoor om de gaswinning in Groningen zo lang mogelijk door te laten gaan. ‘Nederland kan nog vele miljarden aan de aardgasbaten verdienen. Voorwaarde is wel dat dit veilig gebeurt en op de steun van de mensen in Groningen kan rekenen.’

Volg en lees meer over:  AARDBEVINGEN IN GRONINGEN  GRONINGEN  NEDERLAND  BEDRIJVEN  SHELL  PROVINCIE GRONINGEN

‘Shell: aardgasbaten moeten terugvloeien naar Groningen’

Trouw 01.09.2016 Er moet meer geld dat met de gaswinning in Groningen wordt verdiend, terugvloeien naar de provincie. De miljarden kunnen in de economie geinvestereerd worden, zo stelt Marjan van Loon, president-directeur Shell Nederland in het Financieele Dagblad.

Ze pleit ervoor om de gaswinning in Groningen zo lang mogelijk door te laten gaan. ‘Nederland kan nog vele miljarden aan de aardgasbaten verdienen. Voorwaarde is wel dat dit veilig gebeurt en op de steun van de mensen in Groningen kan rekenen.’

Internet voor aardbevingsgebied

Telegraaf 01.09.2016 De bewoners van het aardbevingsgebied in de provincie Groningen krijgen zo snel mogelijk de beschikking over snel internet. De provincie Groningen en andere partners leggen daarvoor 40 miljoen euro aan subsidie en leningen op tafel.

De negen gemeenten in het aardbevingsgebied komen als eerste aan de beurt, zo is de bedoeling. Met de subsidie kunnen Groningers zonder breedbandverbinding straks ook beschikken over snel internet. Het is de bedoeling dat eind 2018 de circa 14.000 adressen zijn ontsloten, die nu nog met een trage verbinding te maken hebben.

Volgens de provincie komt het nog vaak voor dat ondernemers worden beperkt in hun werkzaamheden of dat scholieren hun huiswerk niet kunnen maken omdat het internet te traag is. Het kost ongeveer 57 miljoen euro om die gebieden te ontsluiten. Voor telecomaanbieders of bewonersinitiatieven is het zonder subsidie niet rendabel in het buitengebied breedbandinternet aan te leggen. Als dat eenmaal is gebeurd, zou Groningen volgens de Economic Board Groningen, de Nationaal Coördinator Groningen en het provinciebestuur de eerste provincie zijn waar alle inwoners snel internet gebruiken.

De Groninger Bodem Beweging is gematigd enthousiast, maar benadrukt dat het plan staat of valt met de haast die wordt gemaakt met de uitvoering. Volgens Dick Kleijer van de actiegroep past de subsidie in het plan ,,om te proberen dit gebied tenminste nog enig economisch perspectief te bieden”. Kleijer zegt dat een spoedige komst van snel internet noodzakelijk is om het aardbevingsgebied te revitaliseren zodat bedrijven zich er weer willen vestigen.

Snel internet voor Gronings aard­be­vings­ge­bied

AD 01.09.2016 De bewoners van het aardbevingsgebied in de provincie Groningen krijgen zo snel mogelijk de beschikking over snel internet. De provincie Groningen en andere partners leggen daarvoor 40 miljoen euro aan subsidie en leningen op tafel.

De negen gemeenten in het aardbevingsgebied komen als eerste aan de beurt, zo is de bedoeling. Met de subsidie kunnen Groningers zonder breedbandverbinding straks ook beschikken over snel internet.

Het is de bedoeling dat eind 2018 de circa 14.000 adressen zijn ontsloten, die nu nog met een trage verbinding te maken hebben. Volgens de provincie komt het nog vaak voor dat ondernemers worden beperkt in hun werkzaamheden of dat scholieren hun huiswerk niet kunnen maken omdat het internet te traag is. Het kost ongeveer 57 miljoen euro om die gebieden te ontsluiten.

Voor telecomaanbieders of bewonersinitiatieven is het zonder subsidie niet rendabel in het buitengebied breedbandinternet aan te leggen.

PVDA EN CDA VERBAASD OVER BESLUIT NAM

BB  24.08.2016 PvdA en CDA willen opheldering over het besluit van de Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) om de relatie met een onafhankelijk contra-expertisebureau te verbreken. Beide partijen hebben woensdag Kamervragen over de kwestie gesteld aan minister Henk Kamp (Economische Zaken).

ONDERMAATS

DE NAM KONDIGDE EEN DAG EERDER AAN NIET LANGER MET VERGNES EXPERTISE UIT LEEK SAMEN TE WILLEN WERKEN. VOLGENS DE NAM ZIJN DE RAPPORTEN VAN HET BUREAU ONDERMAATS, MAAR VERGNES EXPERTISE STELT DAT DE OLIEMAATSCHAPPIJ DIT ARGUMENT SLECHTS GEBRUIKT OM DE WENS TE VERHULLEN ZO WEINIG MOGELIJK SCHADE TE BETALEN.

Contra-expertise
Groningers met vermoedelijke aardbevingsschade aan hun pand kunnen een contra-expertisebureau inschakelen op kosten van de NAM als ze het niet eens zijn met een eerder vastgesteld schadebedrag. ANP)

GERELATEERDE ARTIKELEN;

PvdA en CDA willen uitleg NAM

Telegraaf 24.08.2016 PvdA en CDA willen opheldering over het besluit van de Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) om de relatie met een onafhankelijk contra-expertisebureau te verbreken. Beide partijen hebben woensdag Kamervragen over de kwestie gesteld aan minister Henk Kamp (Economische Zaken).

De NAM kondigde een dag eerder aan niet langer met Vergnes Expertise uit Leek samen te willen werken. Volgens de NAM zijn de rapporten van het bureau ondermaats, maar Vergnes Expertise stelt dat de oliemaatschappij dit argument slechts gebruikt om de wens te verhullen zo weinig mogelijk schade te betalen.

Groningers met vermoedelijke aardbevingsschade aan hun pand kunnen een contra-expertisebureau inschakelen op kosten van de NAM als ze het niet eens zijn met een eerder vastgesteld schadebedrag.

NAM stopt samenwerking met schadevaststellingsbedrijf

NU 23.08.2016 De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heeft het vertrouwen opgezegd in contra-expertisebureau Vergnes Expertise uit Leek. Volgens de NAM zijn de rapporten van het bureau dat de schadevaststelling doet voor de NAM niet goed onderbouwd.

Groningers met aardbevingsschade die het bureau toch nog willen inschakelen krijgen de kosten daarvoor vanaf 1 september niet meer van de NAM vergoed.

De NAM zegt dat al vorig jaar door ingeschakelde deskundigen is vastgesteld dat de rapporten van Vergnes kwalitatief onvoldoende waren. “Een steekhoudende onderbouwing van de schade-oorzaken ontbreekt. Bovendien blijkt regelmatig sprake te zijn van kopieerwerk van (delen van) schaderapporten.” Een verbetertraject bracht niet de juiste veranderingen.

De NAM stelt dat tussenkomst van het bureau leidde tot hoge en soms onrealistische verwachtingen bij de schademelder. Met als gevolg mogelijke vertraging in het schadedossier, klachten en frustratie. Een prijskaartje hangen aan schade door het werk van het bureau, vindt een woordvoerder van de NAM “lastig”. Lopende procedures waarvoor Vergnes al was ingeschakeld, worden afgerond.

Zelfgekozen expert

Bij Groningers die schade aan hun panden hebben, vermoedelijk door aardbevingen, komt altijd een eerste expert langs. Als bewoners het niet eens zijn met de hoogte van het vastgestelde schadebedrag kunnen ze een zelfgekozen contra-expert inschakelen op kosten van de NAM.

Lees meer over: Gaswinning Groningen

Gerelateerde artikelen;

‘Door NAM vastgestelde grenzen bevingsgebied Groningen kloppen niet’  

Asscher sluit convenant met Groningen voor woningversterking  

Kamp verlaagt gaswinning Groningen tot 24 miljard kuub

TU Delft kraakt onderzoek van NAM over schade na bevingen

‘Schademeldingen particulieren moeten apart worden onderzocht’

VK 22.08.2016  De gebiedsgrens die de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) aanhoudt voor erkenning van aardbevingsschade in Groningen is te stellig en niet goed onderbouwd. Dat concluderen onderzoekers van de TU Delft. Schademeldingen van buiten het door de NAM aangehouden bevingsgebied moeten daarom alsnog in behandeling worden genomen.

Vorig jaar concludeerde Arcadis in een onderzoek in opdracht van de NAM nog dat de kans ‘verwaarloosbaar’ is dat schade aan huizen buiten de zogeheten ‘schadecontour’ aan aardbevingen te wijten is. De NAM, wettelijk verplicht schade als gevolg van gaswinning te vergoeden, liet meldingen uit het buitengebied tot dusver daarom onbehandeld.

Huiseigenaren die menen bevingsschade te hebben in plaatsen als Zuidhorn, Woldendorp, Veendam en Finsterwolde bleven met lege handen achter. Sinds er minder gas rond Loppersum gewonnen mag worden en de NAM meer produceert in het zuidelijk deel van het Groningse gasreservoir, komen er bovendien meer meldingen uit Noord-Drentse plaatsen als De Groeve en Zuidlaren.

Ongeschikte methode

De kans dat schade die aan de gaswinning te wijten is door toeval over het hoofd wordt gezien, is daardoor te groot, aldus Onderzoekers van de TU Delft.

Volgens de onderzoekers van de TU Delft is de steekproef die Arcadis nam te klein om aardbevingen als oorzaak voor scheuren in het buitengebied stelselmatig uit te sluiten. ‘De kans dat schade die aan de gaswinning te wijten is door toeval over het hoofd wordt gezien, is daardoor te groot.’ Ook is de door Arcadis gehanteerde methode volgens de onderzoekers niet geschikt schadegevallen te beoordelen waarbij meerdere factoren een rol spelen.

Nationaal Coördinator Hans Alders, die de TU Delft mede namens de NAM om de second opinion vroeg, concludeert dat de schadecontourlijn ‘niet houdbaar’ is. Hij vindt dat alle huidige en toekomstige schademeldingen individueel moeten worden onderzocht, ongeacht hun locatie. ‘De bewoners hebben lang moeten wachten op de inspectie. Zij moeten nu een duidelijk antwoord krijgen op de oorzaak van de schade aan hun woning.’ Vooralsnog gaat het om 1.800 gevallen, op een totaal van meer dan 50 duizend schademeldingen in Groningen.

Mogelijke oorzaken

Er is schade en daarvan wil iedereen weten hoe dat komt, aldus Thijs Jurgens, Directeur Groningen Aardbevingen van de NAM.

De NAM laat in een reactie weten dat het Centrum Veilig Wonen, dat namens de NAM schade afhandelt, schademeldingen aan de rand van het bevingsgebied per september alsnog gaat inspecteren. Er wordt daarbij niet alleen beoordeeld of de schade is veroorzaakt door aardbevingen, maar er wordt ook aandacht besteed aan het vaststellen van andere mogelijke oorzaken. Thijs Jurgens, Directeur Groningen Aardbevingen van de NAM: ‘Er is schade en daarvan wil iedereen weten hoe dat komt.’

Het Groninger Gasberaad, de Groninger Bodembeweging en Noord-Drentse bestuurders reageren verheugd op de bevindingen van de TU Delft en de conclusies van Alders. Tim Preger van Arcadis verwijst naar de reactie van opdrachtgever NAM. Wel benadrukt hij dat de onderzoekers van de TU Delft naast hun kritiek concluderen dat Arcadis ‘objectief, navolgbaar en inzichtelijk’ te werk is gegaan. ‘Meer onderzoek is natuurlijk altijd beter.’

Volg en lees meer over:  NEDERLAND  AARDBEVINGEN IN GRONINGEN

‘Door NAM vastgestelde grenzen bevingsgebied Groningen kloppen niet’ 

NU 22.08.2016  De gebiedsgrens die de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) aanhoudt voor erkenning van aardbevingsschade is te strikt. Dat concluderen onderzoekers van de TU Delft, schrijft de Volkskrant.

Arcadishet bedrijf dat in opdracht van de NAM de schademeldingen onderzocht, stelde eerder dat de schades in een randgebied niet toegeschreven konden worden aan de bevingen. Maar volgens de onderzoekers van de TU Delft was de steekproef van Arcadis te klein en de onderzoeksmethode te beperkt.

Schademeldingen van buiten het door de NAM aangehouden bevingsgebied moeten daarom alsnog in behandeling worden genomen, zo wordt geadviseerd door de Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders naar aanleiding van het onderzoek. Ook wil hij individueel onderzoek naar alle nieuwe meldingen.

De NAM, die schade door gaswinning wettelijk gezien moet vergoeden, liet meldingen uit de randgebieden als Zuidhorn, Woldendorp en Veendam tot dusver onbehandeld. Mensen zeggen daar echter ook schade te ondervinden.

In 60 seconden: De gaswinning in Groningen

Opnieuw bekijken

De NAM laat in een reactie aan de Volkskrant weten dat het Centrum Veilig Wonen namens de NAM alsnog gaat kijken naar de meldingen. Er wordt dan zo breed mogelijk gekeken naar de meldingen. Ook andere oorzaken van schade worden daarin meegenomen.

Lees meer over: 

Gaswinning Groningen NAM

Eerdere berichten;

NAM stopt samenwerking met schadevaststellingsbedrijf 

MILIEUDEFENSIE: 5000 BEZWAREN GASWINNING

BB 11.08.2016  Ruim 5000 Nederlanders maken via Milieudefensie bezwaar tegen het conceptbesluit van minister Henk Kamp over de gaswinning in Groningen. Meer dan de helft van de bezwaren komt van niet-Groningers, maakte de milieuorganisatie bekend.

Tot en met donderdag kunnen bezwaren tegen het gasbesluit worden ingediend bij Kamps ministerie van Economische Zaken. De minister wil dat de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) de komende vijf jaar de gaswinning uit de Groningse bodem beperkt tot hooguit 24 miljard kuub gas per jaar. Dat moet een gunstig effect hebben op het aantal aardbevingen door de winning.

Milieudefensie stelt echter dat de gaskraan verder dicht moet en vindt 12 miljard kuub een veilig niveau, waarbij de gaslevering niet in gevaar komt. (ANP)

GERELATEERDE ARTIKELEN;

5000 bezwaren tegen gaswinning

Telegraaf 11.08.2016 Ruim 5000 Nederlanders maken via Milieudefensie bezwaar tegen het conceptbesluit van minister Henk Kamp over de gaswinning in Groningen. Meer dan de helft van de bezwaren komt van niet-Groningers, maakte de milieuorganisatie bekend. Tot en met donderdag kunnen bezwaren tegen het gasbesluit worden ingediend bij Kamps ministerie van Economische Zaken.

De minister wil dat de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) de komende vijf jaar de gaswinning uit de Groningse bodem beperkt tot hooguit 24 miljard kuub gas per jaar. Dat moet een gunstig effect hebben op het aantal aardbevingen door de winning.

Milieudefensie stelt echter dat de gaskraan verder dicht moet en vindt 12 miljard kuub een veilig niveau, waarbij de gaslevering niet in gevaar komt.

LEES MEER OVER; AARDBEVINGEN GRONINGEN HENK KAMP GASWINNINGMILIEUDEFENSIE

Donder NAM uit het systeem’

Telegraaf 06.08.2016 De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) moet zich niet langer bemoeien met de schadeafhandeling in het Groningse aardbevingsgebied. Daarvoor pleit het Groningse provinciebestuur bij monde van gedeputeerde Eelco Eikenaar zaterdag in NRC.

Het SP-lid vindt dit een verkiezingsthema. ,,Donder de NAM uit het systeem’’, zegt Eikenaar. ,,Minister Kamp wil hier niet aan, maar zijn opvolger hopelijk wel. Het is hoog tijd dat we de wet veranderen.’’

Nu melden gedupeerde Groningers hun schade bij een uitvoeringsorganisatie van de NAM, dat bepaalt of de schade wordt vergoed. Als het aan Eikenaar ligt komt er een schadefonds waarin de gaswinner, verantwoordelijk voor de bevingen, elk jaar een bijdrage stort. Vervolgens bepaalt de overheid welke schades worden vergoed en welke huizen versterkt.

ONDERZOEK NAAR TOENAME C-SCHADES GRONINGEN

BB 29.07.2016 De Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders gaat onderzoek doen naar de oorzaak van de sterke toename van het aantal C-schades (niet door bevingen veroorzaakt) in het Groningse aardbevingsgebied. Tweederde van de aangemelde schades wordt aangemerkt als “C-schades” en die worden niet vergoed.

Uitgestelde schade

De kwartaalrapportage van Alders laat zien dat van de ruim 4000 schaderapporten in het tweede kwartaal 2385 keer alleen C-schade is geconstateerd. Nu het aantal en de kracht van de aardbevingen door de verminderde gaswinning is afgenomen, kan de toename van het aantal C-schades liggen aan “uitgestelde schade”, aldus een Belgische expert in het Dagblad van het Noorden. Dat is een zogenoemd na-ijleffect van beweging in de bodem.

Zee van C-schades

De actiegroep Groninger Bodem Beweging (GBB) spreekt in dezelfde krant over een “zee van C-schades”. Secretaris Dick Kleijer denkt dat taxateurs zoveel mogelijk schades proberen af te wijzen en zo het probleem willen minimaliseren. De beweging wil ook graag weten wat de oorzaak is van de stijging. Een gesprek hierover met Centrum Veilig Wonen (CVW) heeft niets opgeleverd. Ook NAM-directeur Gerald Schotman riep onlangs op tot onderzoek naar het aantal C-schades. Hij kent de oorzaak niet, maar het grote aantal C-schades zou tot frustratie leiden en geen vertrouwen wekken bij mensen.

Schadelijder labelt niet

Volgens de GBB wast de NAM hiermee zijn handen in onschuld, aangezien hij zelf “de ellende” veroorzaakt. ‘Sinds wanneer kan iemand een C-schade melden?’, schrijft Kleijer op de GBB-site. ‘Er is geen enkele burger in dit gebied die zijn schade meldt als een C-schade. De schadelijder meldt schade. Niet meer en niet minder. De schadeveroorzaker NAM eigent zich het recht toe om een schade te labelen en niet de schadelijder.” Schadetaxateurs van het CVW zouden zich bij hun beoordelingen door instructies van de NAM laten leiden.

Oorzaak eerst vaststellen

Om te kunnen vaststellen of het toegenomen aantal C-schades daadwerkelijk een probleem is, moet eerst de oorzaak bekend zijn, aldus een woordvoerder van de Nationaal Coördinator Groningen. ‘De toename kan allerlei oorzaken hebben. De beoordelaars stellen er meer vast of meer mensen melden zich. Dat moeten we uitzoeken.’ Het onderzoek zal vanaf september plaatsvinden vanuit de NCG. Of met andere betrokken partijen al concrete stappen zijn afgesproken is de woordvoerder niet bekend.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Schade tast woongenot niet aan

Telegraaf 15.07.2016  Inwoners van de provincie Groningen zijn tevreden over hun woonomgeving, ook degenen die wonen in een gebied waar aardgas wordt gewonnen en geregeld aardbevingen voorkomen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen dat vrijdag is gepubliceerd.

Meer dan 80 procent van de ondervraagden geeft aan tevreden of zeer tevreden te zijn met de woonomgeving. Dat geldt ook voor mensen die eens of meermalen schade hebben ondervonden door aardbevingen. Mensen zeggen vooral te genieten van hun huis, de rust, het ‘Groninger zijn’ en de goede voorzieningen.

Op de vraag wat er beter zou kunnen, antwoordt een op de vijf respondenten graag meer voorzieningen te willen, zoals supermarkten of speeltuinen. Vermindering van de gaswinning werd door gemiddeld 7 procent genoemd, waarbij bewoners van het gaswinningsgebied in Noordoost-Groningen dat antwoord vaker geven dan andere Groningers.

Gezondheid

In een eerste tussenrapportage eind april bleek dat aardbevingsschade wel invloed heeft op de gezondheid. Groningers die ermee te maken krijgen, melden vaker klachten als buik- of maagpijn, hoofdpijn, slapeloosheid en concentratieproblemen. Ook voelen mensen die verschillende malen bevingsschade hebben geleden zich minder veilig.

Voor het onderzoek hebben 3927 mensen uit alle 23 Groningse gemeenten een vragenlijst ingevuld. De onderzoekers spreken van voldoende representativiteit qua leeftijd, opleidingsniveau en geografische spreiding.

DUIZENDEN EXTRA BANEN DOOR AARDBEVINGEN

BB 12.07.2016 Het versterken en bevingsbestendig bouwen van huizen en gebouwen in Groningen moet banen opleveren voor de Groningers. Dat wil minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die hoopt dat de enorme operatie kan leiden tot duizenden banen. De minister tekende maandag in Groningen een overeenkomst met onder meer de provincie, gemeenten, de NAM, het Centrum Veilig Wonen, de Nationaal Coördinator Groningen en het onderwijs.

Werk door Groningers
In de intentieverklaring staat dat alle partijen zich gaan inzetten om de werkzaamheden te laten uitvoeren door Groningers. ,,Er moet hier ontzettend veel gebeuren en het zou slecht zijn als dat uiteindelijk wordt gedaan door arbeidsmigranten, zoals eerder wel in de Eemshaven het geval was”, zei Asscher.

Duizenden banen
Volgens de minister zijn er veel ,,regeltjes”, maar kun je door samen te werken er voor zorgen dat het werk zoveel mogelijk in de provincie terechtkomt. ,,Dat moet gewoon”, aldus Asscher. ,,Als je alleen al ziet dat er hier 65 nieuwe scholen worden gebouwd, dan kan het voor de Groningers uiteindelijk over een langere periode gaan om duizenden banen en een economische impuls van honderden miljoenen”, aldus de minister. ,,Als alle partijen zich daar maximaal voor inzetten, dan halen we tenminste nog één positief ding uit alle ellende”, zei hij. (ANP)

Woningversterking moet banen opleveren in Groningen

Trouw 11.07.2016 Het versterken en bevingsbestendig bouwen van huizen en gebouwen in Groningen moet banen opleveren voor de Groningers. Dat wil minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die hoopt dat de enorme operatie kan leiden tot duizenden banen.

De minister tekende maandag in Groningen een overeenkomst met onder meer de provincie, gemeenten, de NAM, het Centrum Veilig Wonen, de Nationaal Coördinator Groningen en het onderwijs. In de intentieverklaring staat dat alle partijen zich gaan inzetten om de werkzaamheden te laten uitvoeren door Groningers.

“Er moet hier ontzettend veel gebeuren en het zou slecht zijn als dat uiteindelijk wordt gedaan door arbeidsmigranten, zoals eerder wel in de Eemshaven het geval was”, zei Asscher.

Volgens de minister zijn er veel ‘regeltjes’, maar kun je door samen te werken er voor zorgen dat het werk zoveel mogelijk in de provincie terechtkomt. “Dat moet gewoon”, aldus Asscher.

“Als je alleen al ziet dat er hier 65 nieuwe scholen worden gebouwd, dan kan het voor de Groningers uiteindelijk over een langere periode gaan om duizenden banen en een economische impuls van honderden miljoenen”, aldus de minister. “Als alle partijen zich daar maximaal voor inzetten, dan halen we tenminste nog één positief ding uit alle ellende”, zei hij.

Verwant nieuws;

Meer over; Aardbevingen in Groningen Economie

Asscher sluit convenant met Groningen voor woningversterking

NU 11.07.2016 Minister Lodewijk Asscher hoopt met een grote versterkingsoperatie van Groningse huizen en gebouwen duizenden nieuwe banen in de provincie te creëren. Hij sloot hierover maandag een overeenkomst tijdens een bezoek aan het gebied.

Asscher keek onder meer bij een verzakte boerderij in Bedum, bij woningen in Appingedam die worden versterkt en bij een school in Loppersum, een plaats waar veel bevingen zijn.

In Groningen zijn de laatste jaren veel aardbevingen door de gaswinning van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). Tegen de gaswinning is veel verzet. Groningers voelen zich onveilig door de bevingen.

Onlangs werd bekend dat de hoeveelheid gas die uit de Groningse bodem mag worden gehaald, opnieuw wordt verminderd.

Terugschroeven

De NAM mag daardoor nog jaarlijks hooguit 24 miljard kuub uit de Groningse bodem halen. Milieudefensie en de Groninger Bodem Beweging vinden dat het terugschroeven van de gaswinning niet ver genoeg gaat.

Asscher tekende maandag in Groningen een overeenkomst met onder meer de provincie, gemeenten, de NAM, het Centrum Veilig Wonen, de Nationaal Coördinator Groningen en het onderwijs. In de intentieverklaring staat dat alle partijen zich gaan inzetten om de versterkingswerkzaamheden te laten uitvoeren door Groningers.

“Er moet hier ontzettend veel gebeuren en het zou slecht zijn als dat uiteindelijk wordt gedaan door arbeidsmigranten, zoals eerder wel in de Eemshaven het geval was”, zei Asscher.

Asscher brengt bezoek aan door gaswinning getroffen gebied Groningen

Regeltjes

Volgens de minister zijn er veel “regeltjes”, maar kun je door samen te werken er voor zorgen dat het werk zoveel mogelijk in de provincie terechtkomt. “Dat moet gewoon”, aldus Asscher.

“Als je alleen al ziet dat er hier 65 nieuwe scholen worden gebouwd, dan kan het voor de Groningers uiteindelijk over een langere periode gaan om duizenden banen en een economische impuls van honderden miljoenen”, aldus de minister. “Als alle partijen zich daar maximaal voor inzetten, dan halen we tenminste nog één positief ding uit alle ellende.”

Zie ook: Dit moet u weten over het Groningse gas en de bevingen

Lees meer over: Gaswinning Groningen

Gerelateerde artikelen;

Asscher brengt bezoek aan aardbevingsgebied Groningen 

Kamp verlaagt gaswinning Groningen tot 24 miljard kuub update: 17:35

‘Deze week besluit over gaswinning Groningen’  

Eerdere berichten

Asscher sluit convenant met Groningen voor woningversterking  

Asscher brengt bezoek aan aardbevingsgebied Groningen 

Kamp verlaagt gaswinning Groningen tot 24 miljard kuub update: 17:35

Landelijk meldpunt voor schade door mijnbouw en gas 

‘Deze week besluit over gaswinning Groningen’  

Lawaaiprotest tegen gaswinning in Groningen bij provinciehuis 

Kabinet trekt 290 miljoen uit voor scholen in bevingsgebied  

Provincie Groningen wil parlementaire enquête over gaswinning  

‘Ministerie maakte geheime afspraken over gaswinning Groningen’  

NAM wil komend jaar opnieuw 27 miljard kuub gas oppompen  

Terugschroeven gaswinning drukt resultaten staatsgasbedrijf 

Kamer houdt vast aan daling gaswinning 

Groningen wil extra geld van kabinet voor aardbevingsgebied  

Woningen bevingsgebied Groningen staan veel langer te koop  

Meer klachten over afhandeling bevingsschade Groningen 

Laad meer artikelen 

Asscher naar gasregio Groningen

Telegraaf 07.07.2016 Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) gaat maandag op bezoek in het aardbevingsgebied in Groningen. Daar zal hij zich laten informeren over de herbouw- en versterkingswerkzaamheden. Dat liet zijn ministerie donderdag weten.

De minister zal onder meer gaan kijken bij een verzakte boerderij in Bedum, bij woningen in Appingedam die worden versterkt en bij een school in Loppersum, een plaats waar veel bevingen zijn. Asscher tekent ook een intentieverklaring over het neerzetten van gebouwen die aardbevingen kunnen weerstaan.

In Groningen zijn de laatste jaren veel aardbevingen door de gaswinning van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). Tegen de gaswinning is veel verzet. Groningers voelen zich onveilig door de bevingen.

Onlangs werd bekend dat de hoeveelheid gas die uit de Groningse bodem mag worden gehaald, opnieuw wordt verminderd. De NAM mag daardoor nog jaarlijks hooguit 24 miljard kuub uit de Groningse bodem halen. Milieudefensie en de Groninger Bodem Beweging vinden dat het terugschroeven van de gaswinning niet ver genoeg gaat.

Door het terugschroeven van de gaswinning komt er volgens minister Henk Kamp (Economische Zaken) in 2017 wel 345 tot 360 miljoen euro minder in de staatskas.

NAM moet bewijs gasschade weerleggen

VK 29.06.2016 De bewijslast voor schade door gaswinning en de daardoor veroorzaakte aardbevingen in Groningen wordt omgekeerd. Groningers hoeven niet meer te bewijzen dat de schade aan hun huizen komt door gaswinning.

Omgekeerd moet de NAM, het bedrijf dat het gas wint, aantonen dat die schade niets met gaswinning te maken heeft. Dit moet voor getroffen Groningers de drempel verlagen om naar de rechter te stappen. De Tweede Kamer is unaniem voor een wetswijziging die deze ‘omkering van de bewijslast’ regelt, zo bleek woensdag. Ook de VVD, die altijd tegen was, gaat nu akkoord. ‘Omdat dit tot een betere situatie kan leiden voor mensen die schade lijden’, zei VVD-Kamerlid Bosman.

Omkering van bewijslast

In de landen rondom Nederland ligt de bewijslast al bij de mijnbouwbedrijven. Verantwoordelijk minister Kamp van Economische Zaken kan het amendement van een Kamermeerderheid niet naast zich neerleggen, maar moet het in de wet opnemen. ‘Die omkering van de bewijslast komt er.’ Hij gaat nu het gebied vaststellen waar die zal gelden.

Het criterium daarvoor komt van de Raad van State, zo legde Kamp uit. De hoogste regeringsadviseur vindt dat er alleen sprake kan zijn van omkering van de bewijslast als er veel schadegevallen zijn in een bepaald gebied. Alleen dan is het aannemelijk dat alle schade dezelfde oorzaak heeft. ‘In Groningen geldt dat’, zei Kamp, ‘in andere gebieden, Friesland en Limburg bijvoorbeeld, geldt dat niet. Die zijn onvergelijkbaar met Groningen.’

Minister Henk Kamp van Economische Zaken geeft een toelichting op het besluit rond gaswinning in Groningen. © ANP

De minister wil daarom de omkering van de bewijslast alleen laten gelden in een gebied rondom de gaswinningsplaatsen in Groningen. De oppositie in de Kamer wil echter dat het voor alle mijnbouwschade in heel Nederland geldt. Het gaat dan om kleine gasvelden die liggen buiten de Groningse gasbel – ooit de grootste ter wereld – en Limburg waar de vroegere steenkolenwinning voor verzakking kan zorgen. Volgens Kamp is hierbij echter niet voldaan aan het ‘veel gevallen-criterium’ van de Raad van State.

De bewijslast van gaswinningschade verleggen van gedupeerde naar veroorzaker is een initiatief van PvdA en de Partij voor de Dieren. Wat PvdA-Kamerlid Jan Vos betreft moet Kamp er een ruime definitie voor hanteren: ‘Alle schade door gaswinning.’ Kamp legt zich daar op voorhand niet op vast. ‘Het gebied wordt bepaald door het aantal schadegevallen. Dat moeten er veel zijn.’

Tegenstander

Van de 66 duizend schadegevallen is niet één bij de rechter terecht gekomen, aldus Henk Kamp.

Kamp is altijd fel tegenstander van het omkeren van de bewijslast geweest. Ook woensdag maakte hij duidelijk dit met tegenzin in de wet op te nemen. Wat hem betreft is de schadeafhandeling zo geregeld dat slachtoffers niet naar de rechter hoeven te stappen. ‘Van de 66 duizend schadegevallen is niet één bij de rechter terecht gekomen’, zei Kamp. ‘Dus omkering van de bewijslast is niet nodig.’ Bovendien, zo impliceerde de bewindsman, niet alle Groningse schadegevallen komen door gaswinning. ‘Want het aantal aardbevingen is gedaald, maar het aantal schademeldingen is gestegen.’

Volg en lees meer over: POLITIEK  MILIEU  ENERGIE  FOSSIELE BRANDSTOFFEN  NATUUR & MILIEU  NEDERLAND

Meerderheid Kamer tegen gaswinning in Waddenzee

NU 29.06.2016 Een meerderheid in de Tweede Kamer wil geen gasboringen meer toestaan in de Waddenzee en op de Waddeneilanden en omliggende natuurgebieden. Maar vlak buiten die natuurgebieden moet dat van PvdA’er Jan Vos wel kunnen.

Vos zei dat woensdag in een Kamerdebat over aanpassing van de door minister Henk Kamp (Economische Zaken) voorgestelde Mijnbouwwet.

Die wet wil de Kamer zo aanpassen dat gasboringen bij Schiermonnikoog en Terschelling onmogelijk worden, onder meer door beter te kijken naar mogelijke gevolgen voor mens, natuur en milieu.

Vos: ”Je mag niet naar gas boren in de Waddenzee, op de Waddeneilanden mogen geen nieuwe boorinstallaties worden gebouwd en er mag niet meer worden geboord in natuurgebieden aan de Noordzeekant van de eilanden. Maar daarbuiten mag dat wel. Als zo’n veld doorloopt onder de eilanden, dan kan het zijn dat het gas zo via de boorinstallatie naar boven wordt gehaald.’’

Natuurgebied

D66 wil in geen enkel natuurgebied dat onderdeel is van het zogeheten Natura 2000-netwerk gaswinning toestaan. Maar dat gaat de PvdA te ver, omdat er volgens Vos voorlopig nog wel olie en gas nodig zijn. Ook D66 sluit niet uit dat er eventueel onder natuurgebieden moet kunnen worden geboord.

De Kamer verzet zich al geruime tijd tegen mogelijke proefboringen bij de Wadden. Kamp liet eerder weten dat hij de vergunning voor twee proefboringen bij Schiermonnikoog niet meer kan tegenhouden, omdat alle procedures nu al zijn afgerond.

Het debat werd gevolgd door verontruste bewoners van Terschelling en Schiermonnikoog, die ook protesteerden voor het Kamergebouw.

Video: Zingende monniken protesteren tegen gasboring Waddenzee

Lees meer over: Waddenzee Gaswinning

Kamer blokkeert gaswinning Waddenzee

AD 29.06.2016 De Tweede Kamer zet een streep door toekomstige plannen om gas te winnen in het gehele Waddengebied. PvdA-Kamerlid Jan Vos dreigt zelfs met een wettelijk verbod op mijnbouwactiviteiten in en rond de Waddenzee.

Fossiele energie is geen vies woord. 94 procent van de samenleving draait erop, aldus Minister Henk Kamp.

De Kamer sprak zich al twee keer uit tegen proefboringen bij Terschelling en Schiermonnikoog, maar minister Henk Kamp van Economische Zaken houdt vol dat de vergunningsregels zijn gevolgd. In zijn ogen is Nederland ‘geen bananenrepubliek’, die voortdurend gedurende een vergunningstraject de spelregels verandert.

Een Kamermeerderheid negeert het standpunt van de Kamp en wil een moratorium op gaswinning in het Waddengebied forceren. Volgens Vos moet het Waddengebied, inclusief de eilanden, het Natura 2000-gebied en het Unesco Werelderfgoed aangewezen worden als het terrein waar geen mijnbouwinstallaties geplaatst mogen worden.

Een aantal groene partijen wil elke vorm van boring in elk natuurgebied verbieden, maar zover wil de PvdA niet gaan. ,,Wij zijn geen voorstander van het plaatsen van boorplatforms in natuurgebied, maar ik wil niet alles dichtregelen”, zei Vos vanmiddag in het debat over de mijnbouwwet.

Geen vies woord
Kamp stak zijn chagrijn niet onder stoelen of banken. Volgens hem heeft de Kamer zich tot dusver tegen elke boring in een kleiner gasveld verzet, terwijl Nederland nog helemaal niet zonder gas en andere fossiele energie kan. ,,Fossiele energie is geen vies woord. 94 procent van de samenleving draait erop. Zonder hebben we geen elektra, geen auto’s, kunnen we niet koken en hebben we geen verwarming. En juist gas is de minst belastende, meest milieuvriendelijke fossiele energiebron.”

Kamp is de wispelturigheid van de Kamer ten aanzien van de Wadden beu. Zo staat er op Ameland allang een boorinstallatie die op het eiland nooit voor beroering zorgt en staan er vlak uit die kust nog eens twee installaties. Wat hem betreft spreken Kamer en kabinet ‘een nieuwe lijn af waar we ons aan gaan houden’. Bewoners, mijnbouwbedrijven en andere betrokkenen krijgen dan rechtszekerheid, stelt Kamp.

Nodig
Kamp benadrukt dat ook de mensen op Schiermonnikoog gas nodig hebben. Hij ontkent dat de eilandbewoners geen enkele stem zouden hebben. Kamp: ,,De hele procedure duurt nog tien jaar. In die periode kan nog zeven keer een zienswijze of bezwaar ingediend worden. Daarnaast is er nog de Raad van State. Laten we nou niet doen of de inwoners van Schiermonnikoog iets door de strot krijgen geduwd.”

Lees ook

Kamp over de Wadden: we moeten wel gas leveren

Lees meer

Zonder fossiele energie hebben we geen elektra, geen auto’s, kunnen we niet koken en hebben we geen verwarming, aldus Minister Henk Kamp

Streep door gaswinning in Waddenzee

Telegraaf 29.06.2016 Een meerderheid in de Tweede Kamer wil geen gasboringen meer toestaan in de Waddenzee en op de Waddeneilanden en omliggende natuurgebieden. Maar vlak buiten die natuurgebieden moet dat van PvdA’er Jan Vos wel kunnen.

Vos zei dat woensdag in een Kamerdebat over aanpassing van de door minister Henk Kamp (Economische Zaken) voorgestelde Mijnbouwwet. Die wet wil de Kamer zo aanpassen dat gasboringen bij Schiermonnikoog en Terschelling onmogelijk worden.

Vos: ,,Je mag niet naar gas boren in de Waddenzee, op de Waddeneilanden mogen geen nieuwe boorinstallaties worden gebouwd en er mag niet meer worden geboord in natuurgebieden aan de Noordzeekant van de eilanden. Maar daarbuiten mag dat wel. Als zo’n veld doorloopt onder de eilanden, dan kan het zijn dat het gas zo via de boorinstallatie naar boven wordt gehaald.’’

LEES MEER OVER; AARDBEVINGEN TWEEDE KAMER GRONINGEN HENK KAMP

‘Minder bevingen in gasgebied Groningen’

VK 25.06.2016  Het afgelopen halfjaar zijn de aardbevingen in Groningen afgenomen, zowel in aantal als in kracht. Dat blijkt uit cijfers van het KNMI, schrijft Trouw zaterdag.

In de eerste zes maanden van vorig jaar sloeg de seismograaf twaalf keer uit naar 1,5 en hoger op de schaal van Richter. In dezelfde periode in 2016 waren er zes bevingen van 1,5 of hoger.

Wel verplaatsen de bevingen zich. Vorig jaar was Loppersum het vaakst aan de beurt; nu vinden de meeste bevingen plaats bij Hoogezand-Sappemeer en Slochteren. Loppersum was eerder het zwaartepunt van de gasboringen, maar sinds april 2015 zijn alle gasputten daar gesloten.

Volgens minister Kamp (Economische Zaken) komt het dalende aantal bevingen door het terugdraaien van de gaskraan. Het KNMI vindt die conclusie te voorbarig.

Volg en lees meer over:  AARDBEVINGEN IN GRONINGEN   MILIEU   ENERGIE  FOSSIELE BRANDSTOFFEN  AARDGAS  NATUUR & MILIEU  NEDERLAND

‘Minder bevingen in gasgebied Groningen’

Trouw 25.06.2016   Het afgelopen halfjaar zijn de aardbevingen in Groningen afgenomen, zowel in aantal als in kracht. Dat blijkt uit cijfers van het KNMI, schrijft Trouw zaterdag.

In de eerste zes maanden van vorig jaar sloeg de seismograaf twaalf keer uit naar 1,5 en hoger op de schaal van Richter. In dezelfde periode in 2016 waren er zes bevingen van 1,5 of hoger.

Wel verplaatsen de bevingen zich. Vorig jaar was Loppersum het vaakst aan de beurt; nu vinden de meeste bevingen plaats bij Hoogezand-Sappemeer en Slochteren. Loppersum was eerder het zwaartepunt van de gasboringen, maar sinds april 2015 zijn alle gasputten daar gesloten.

Volgens minister Kamp (Economische Zaken) komt het dalende aantal bevingen door het terugdraaien van de gaskraan. Het KNMI vindt die conclusie te voorbarig.

DOSSIER

Gaswinning

Lees het volledige dossier »

Nuttige links;

Meer over; Aardbevingen in Groningen Energie Fossiele brandstoffen Aardgas

‘Minder bevingen in gasgebied Groningen’

AD 25.06.2016 Het afgelopen halfjaar zijn de aardbevingen in Groningen afgenomen, zowel in aantal als in kracht. Dat blijkt uit cijfers van het KNMI, schrijft Trouw zaterdag.

In de eerste zes maanden van vorig jaar sloeg de seismograaf twaalf keer uit naar 1,5 en hoger op de schaal van Richter. In dezelfde periode in 2016 waren er zes bevingen van 1,5 of hoger.

Wel verplaatsen de bevingen zich. Vorig jaar was Loppersum het vaakst aan de beurt; nu vinden de meeste bevingen plaats bij Hoogezand-Sappemeer en Slochteren. Loppersum was eerder het zwaartepunt van de gasboringen, maar sinds april 2015 zijn alle gasputten daar gesloten.

Volgens minister Kamp (Economische Zaken) komt het dalende aantal bevingen door het terugdraaien van de gaskraan. Het KNMI vindt die conclusie te voorbarig.

Lees ook;

Kamp: komende vijf jaar minder gas uit Groningen

Lees meer

Eén meldpunt voor schade mijnbouw en gas

Trouw 24.06.2016   Nederlanders die schade hebben geleden door bijvoorbeeld gas-, olie- of zoutwinning kunnen vanaf volgend jaar terecht bij één landelijk informatie- en meldpunt. Dat heeft minister Henk Kamp (economische zaken) vandaag bekendgemaakt.

Bij het aanspreekpunt kunnen burgers en bedrijven informatie krijgen over de mijnbouwactiviteiten. Ook worden ze in contact gebracht met de juiste instanties en wordt toegezien op de afhandeling van de klacht. Het meldpunt moet voorkomen dat mensen van het kastje naar de muur worden gestuurd.

Een vergelijkbaar loket bestaat al in Groningen, waar schade aan gebouwen is ontstaan door aardbevingen door gaswinning. Het landelijke meldpunt moet vanaf 1 januari starten.

Verwant nieuws;

Landelijk meldpunt voor schade door mijnbouw en gas

NU 24.06.2016 Nederlanders die schade hebben geleden door bijvoorbeeld gas-, olie- of zoutwinning kunnen vanaf volgend jaar terecht bij één landelijk informatie- en meldpunt. Dat heeft minister Henk Kamp (Economische Zaken) vrijdag bekendgemaakt.

Bij het aanspreekpunt kunnen burgers en bedrijven informatie krijgen over de mijnbouwactiviteiten. Ook worden ze in contact gebracht met de juiste instanties en wordt toegezien op de afhandeling van de klacht. Het moet voorkomen dat mensen van het kastje naar de muur worden gestuurd.

Een vergelijkbaar loket bestaat al in Groningen, waar schade aan gebouwen is ontstaan door aardbevingen door gaswinning. Het landelijke meldpunt moet vanaf 1 januari starten.

Lees meer over: Gaswinning

Gerelateerde artikelen;

‘Gaswinning uit kleine velden staat onder druk’ 

Gaswinning Groningen verder omlaag naar 27 miljard kuub

Minister Kamp wil gas uit Noordzee winnen

MINDER GAS UIT GRONINGER BODEM

BB 24.06.2016 De gaswinning in Groningen wordt opnieuw verminderd. De komende vijf jaar mag de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) per jaar hooguit 24 miljard kuub gas uit de Groningse bodem halen.

360 miljoen
Minister Henk Kamp (Economische Zaken) heeft dat vrijdag bekendgemaakt. Door het beperken van de gaswinning komt er in 2017 tussen de 345 en 360 miljoen euro minder in de staatskas, aldus de minister. Kamp volgt het advies van onder meer toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), die de grens voor de komende jaren bij 24 miljard kuub legt. Dat moet een gunstig effect hebben op het aantal aardbevingen door de winning. Na twee jaar wordt bekeken of er aanleiding is om het productieplafond aan te passen. Alleen in lange, koude winters die volgens Kamp eens in de vijftig jaar voorkomen, mag er extra gas worden opgepompt om huizen en bedrijven te verwarmen. De grens hiervoor ligt bij 6 miljard kuub.

Overwinning

Gedeputeerde Eelco Eikenaar (SP) noemt het omlaag bijstellen van de hoeveelheid gas die gewonnen wordt een ‘overwinning voor de Groningers’. Wel had hij gehoopt op een beter toekomstperspectief. ‘Met dit niveau van gaswinning blijft er risico op aardbevingen die zorgen voor schade. Dat leidt nog steeds tot veel onrust in de Groningse samenleving. Ik denk ook echt dat meer perspectief mogelijk was geweest als de minister z’n stinkende best had gedaan om te verduurzamen en in te zetten op het bewerken van buitenlands gas. Dan had de gaskraan volgend jaar weer verder dicht gekund en dat zijn de stappen die we moeten nemen. De enige zekerheid die we nu hebben is dat minder gaswinning zorgt voor minder bevingen.’

Opgelucht
Burgemeester Albert Rodenboog van ‘aardbevinggemeente’ Loppersum is opgelucht dat in zijn gemeente, waar nu niet meer gewonnen wordt, de kraan ook de komende jaren dicht blijft.: ‘In Loppersum weten we als geen ander dat een verlaging werkt. In januari 2014 werd de gaswinning hier stilgelegd en sindsdien zijn er in onze gemeente geen zware bevingen meer geweest. Wij zijn als gemeente het bewijs dat verlaging werkt. Ik had wel verwacht dat Kamp de gasproductie nog verder zou verlagen dan die 24 miljard. Nee, ik wil niet zeggen op welke hoeveelheid ik had gehoopt.”

54 miljard kuub gas
Tegen de gaswinning is veel verzet. Groningers voelen zich onveilig, want de gaswinning zorgt voor aardbevingen in het gebied waardoor huizen, scholen en andere gebouwen beschadigd raken. Vanwege de veiligheid van de Groningers verminderde Kamp de afgelopen jaren de gaswinning in Groningen. Tot oktober 2016 mag de NAM 27 miljard kuub gas uit de grond halen, een jaar eerder was 30 miljard kuub nog het maximum terwijl in 2013 nog bijna 54 miljard kuub gas werd gewonnen.

‘Het vaststellen van dit nieuwe, lagere productieniveau sluit aan bij de aanpak van de afgelopen jaren om de veiligheidsrisico’s en de schade voor de Groningers zoveel mogelijk te beperken’, aldus Kamp. (ANP)

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Gaswinning Groningen verlaagd tot 24 miljard kubieke meter

RO 24.06.2016 De gaswinning uit het Groningenveld wordt de komende vijf jaar beperkt tot 24 miljard kubieke meter per jaar. Er wordt gestreefd naar een zo vlak mogelijke winning met zo min mogelijk fluctuaties. Enkel in koude winters en indien strikt noodzakelijk mag extra gas worden geproduceerd. Dit is de kern van het ontwerpbesluit gaswinning Groningen dat minister Henk Kamp van Economische Zaken vandaag presenteerde. Het kabinet volgt hiermee de adviezen van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), Gasunie Transport Services (GTS), Technische commissie bodembeweging (Tcbb), de Mijnraad, provincies, gemeenten en waterschappen.

Minister Kamp: ‘We hebben besloten de gaskraan verder dicht te draaien naar 24 miljard kubieke meter per jaar. Het vaststellen van dit nieuwe, lagere productieniveau sluit aan bij de aanpak van de afgelopen jaren om de veiligheidsrisico’s en de schade voor de Groningers zoveel mogelijk te beperken. Deze aanpak werkt: het aantal bevingen en de zwaarte ervan is significant gedaald. Met dit besluit is de gaswinning sinds het aantreden van het kabinet in 2012 gehalveerd. In combinatie met het uitvoeren van de benodigde versterking van gebouwen, hopen we zo bij te dragen aan het herstel van vertrouwen van Groningers en een verhoogd gevoel van veiligheid.”

Advies SodM: gelijkmatige winning uit oogpunt van veiligheid

SodM geeft in haar advies aan dat door eerdere ingrepen in de gaswinning, het aantal aardbevingen en de zwaarte ervan significant is afgenomen. SodM verwacht dat door het productieniveau te verlagen naar 24 miljard kubieke meter per jaar en het vermijden van schommelingen in de gaswinning, het aantal aardbevingen zal afnemen. Een verdere verlaging van het productieniveau acht SodM onverstandig, omdat dan in koude winters de kans op schommelingen en daarmee de kans op aardbevingen juist zou toenemen.

Advies GTS: 24 miljard voldoende uit oogpunt van leveringszekerheid

Landelijke netbeheerder GTS stelt dat bij een productieniveau van 24 miljard kubieke meter per jaar, de leveringszekerheid voor Nederland in een gemiddeld jaar is gedekt. In het geval van een koudere winter dient wel maximaal 6 miljard kubieke meter aan extra gas te worden geproduceerd bovenop de stabiele productie uit het Groningenveld. Additionele productie wordt alleen toegestaan in die mate dat het jaar kouder is dan een gemiddeld jaar. De kans dat deze extra capaciteit volledig in moet worden gezet zal gering zijn.

Advies Mijnraad: looptijd winningsbesluit vijf jaar

In lijn met het advies van de Mijnraad, kiest het kabinet voor een termijn van vijf jaar voor de looptijd van het instemmingsbesluit. Met deze termijn is het goed mogelijk de effecten van de voorgenomen vlakke winning op 24 miljard te meten. Wel wordt een ijkmoment na twee jaar ingebouwd waarop bekeken kan worden of ontwikkelingen zoals nieuwverworven kennis, aanleiding geven om het productieniveau aan te passen. De looptijd van vijf jaar betekent dat er vóór 1 oktober 2021 een nieuw gaswinningsbesluit moet liggen. Vanwege het zorgvuldige proces dat moet worden doorlopen om te komen tot een nieuw instemmingsbesluit, waaronder advisering door decentrale overheden op het winningsplan, verzoekt het kabinet NAM over vier jaar een nieuw winningsplan in te dienen.

Aanpak aardbevingsproblematiek

Het daadkrachtig aanpakken van de problemen in het aardbevingsgebied in Groningen blijft voor het kabinet van het grootste belang. Het kabinet heeft dan ook besloten dat het inspectieprogramma van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) onverkort wordt voortgezet. Nadat op basis van dit programma duidelijk is geworden hoeveel huizen en gebouwen daadwerkelijk moeten worden versterkt, zullen deze aardbevingsbestendig én duurzamer worden gemaakt.

Inspraak

Het kabinet heeft de inspraak voor burgers en lokale overheden bij besluiten rondom gas- en oliewinning verbeterd en het onafhankelijke toezicht bij mijnbouwactiviteiten versterkt, in lijn met het advies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Zodoende was de afgelopen weken de regio in de gelegenheid zich over het winningsplan van NAM uit te spreken. Nu het ontwerpbesluit van het kabinet bekend is gemaakt, kan vanaf begin juli voor een periode van zes weken iedereen door het indienen van een zienswijze op dit besluit en de onderliggende stukken reageren. De zienswijzen worden betrokken bij het definitieve gaswinningsbesluit dat vóór 1 oktober 2016 klaar moet zijn.

Documenten

Kamerbrief ontwerp-instemmingsbesluit gaswinning Groningen

Kamerstuk: Kamerbrief | 24-06-2016

Zie ook

Kamp verlaagt gaswinning Groningen komende vijf jaar verder 

VK 24.06.2016 De komende vijf jaar wordt nog minder Gronings gas gewonnen dan nu. Nu ligt die productie op 27 miljard kubieke meter. Het wordt 24 miljard kuub, zo besloot minister Kamp van Economische Zaken vrijdag. De 24 miljard wordt een minimum: bij koude winters kan de winning iets hoger zijn. Volgens Kamp zou een winning van 27 miljard genoeg moeten zijn om 90 procent van de koude winters op te vangen. Een keer in de vijftig jaar is het zo koud dat 30 miljard

Volgens Kamp scheelt de verlaging van 27 naar 24 miljard de schatkist 345 á 360 miljoen euro. Dat is minder dan eerder berekend: een miljard kuub minder kostte de schatkist tot dusverre 160 miljoen. Nu is de vuistregel dat een miljard kuub 115 á 120 miljoen euro scheelt. Dat komt volgens Kamp omdat hij uitgaat van een lagere gasprijs van 14 cent per kuub.

Over twee jaar volgt een ‘ijkmoment’, legde de bewindsman uit. Dan wordt bezien of de gaswinning verder omlaag kan. Kamp zei dat de 24 miljard kuub nodig is om te leveringscontracten met de afnemers van het gas na te leven. Hij benadrukte dat de drijvende kracht achter zijn besluit de gaswinning verder te verlagen de veiligheid van de Groningse bevolking is. ‘Het beperken van de gevolgen voor de Groningse samenleving, dat is het doel.’

Kamp legde uit dat naast minder winning ook gelijkmatiger gaswinning ervoor kan zorgen dat het risico op aardbevingen minder wordt. ‘Vermijd fluctuaties in de gaswinning, waaronder seizoensfluctuaties, zoveel mogelijk’, is dan ook het advies van toezichthouder SodM waarop Kamp zijn besluit baseert. ‘Toch noodzakelijke wisselingen, vanwege onderhoud of plotseling intredende koude, dienen zo beheerst mogelijk plaats te vinden.’

De SodM schrijft dat door de mindere gaswinning van de afgelopen jaren – in 2013 was die nog 54 miljard kuub, het dubbele van dit jaar – het risico op aardbevingen significant is afgenomen. ‘In 2015 waren er 8 aardbevingen’, zei Kamp, ‘dit jaar tot nu toe één.’

Volg en lees meer over:  AARDGAS  FOSSIELE BRANDSTOFFEN  MILIEU  PROVINCIE GRONINGEN  ENERGIE  NATUUR & MILIEU

Kamp kiest voor minder gas uit Groningen

Trouw 24.06.2016 De gaswinning in Groningen wordt opnieuw verminderd. De komende vijf jaar mag de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) per jaar hooguit 24 miljard kuub gas uit de Groningse bodem halen.

Er wordt opnieuw Russische roulette met de Groningers gespeeld, aldus Dick Kleijer, Groninger Bodem Beweging.

Minister Henk Kamp (economische zaken) heeft dat vrijdag bekendgemaakt. Door het beperken van de gaswinning komt er in 2017 tussen de 345 en 360 miljoen euro minder in de staatskas, aldus Kamp.

Hij volgt het advies van onder meer toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), die de grens voor de komende jaren bij 24 miljard kuub legt. Dat moet een gunstig effect hebben op het aantal aardbevingen in de regio. Na twee jaar wordt bekeken of er aanleiding is om het productieplafond aan te passen. Alleen in lange, koude winters – die volgens Kamp maar eens in de vijftig jaar voorkomen – mag er extra gas worden opgepompt om huizen en bedrijven te verwarmen. De grens hiervoor ligt bij 6 miljard kuub.

“Het vaststellen van dit nieuwe, lagere productieniveau sluit aan bij de aanpak van de afgelopen jaren om de veiligheidsrisico’s en de schade voor de Groningers zoveel mogelijk te beperken”, aldus Kamp.

‘Succesvol beleid teniet gedaan’
Maar ook met dit nieuwe besluit gebeurt dat nog te weinig, vindt de
Groninger Bodem Beweging. “Er wordt opnieuw Russische roulette met de Groningers gespeeld”, aldus Dick Kleijer van de organisatie. “Het bleek dat het terugbrengen van de gaswinning succesvol was en wat doet Kamp? Die houdt het op 24 miljard kuub. Daarmee wordt het succesvolle beleid dat in gang was gezet, waarbij de gaskraan steeds verder werd dichtgedraaid, teniet gedaan. Wat ons betreft was de volgende stap 21 miljard kuub geweest.”

Ook Milieudefensie is niet tevreden met het besluit. “We hebben eerder gesteld dat de overheid de gaswinning zou moeten afbouwen naar 12 miljard kuub in 2020”, zegt Ike Teuling. “Uiteindelijk zouden in 2030 we op het staken van de gaswinning moeten uitkomen. Milieudefensie roept daarom de Groningers en alle Nederlanders op bezwaar in te dienen tegen dit besluit.”

Verwant nieuws;

Minister Kamp verlaagt gaswinning Groningen tot 24 miljard kuub

NU 24.06.2016 De grens voor de winning van gas in Groningen wordt naar beneden bijgesteld. In de komende vijf jaar mag de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) jaarlijks 24 miljard kuub gas oppompen uit de Groningse bodem.

Minister Henk Kamp van Economische Zaken heeft het besluit hierover vrijdag bekendgemaakt. Momenteel mag de NAM nog 27 miljard kuub uit de Groningse bodem halen.

Eerder werd al gespeculeerd over een nieuwe winningsgrens van 24 miljard kuub naar aanleiding van een documenten van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Daarin wordt gesteld dat door een verlaagde winning het aantal bevingen in Groningen significant is afgenomen. Het is gebruikelijk dat het kabinet het advies van SodM overneemt.

Het bijstellen van de hoogte van de gaswinning sluit volgens de minister aan bij de aanpak om de veiligheidsrisico’s in Groningen verder terug te dringen. Kamp redeneert dat deze aanpak werkt gezien de dalingen van het aantal bevingen.

Wel is er in het besluit opgenomen dat er in koude winters en wanneer dit strikt noodzakelijk is, meer gas opgepomt mag worden.

‘Gevoel van veiligheid’

Met het nieuwe besluit hoopt het kabinet bij te dragen aan het herstel van vertrouwen bij de Groningers. Ook moet het besluit bijdragen aan een groter gevoel van veiligheid voor mensen in de regio.

Afgelopen week was Kamp op bezoek in Groningen om daar te praten over de gaswinning voor komend jaar. Kamp zei toen al dat de gesprekken goed waren verlopen en dat in de afgelopen periode veel goeds is gebeurd.Eerder dit jaar had de minister ook al gezegd dat een verhoging van de gasproductie in Groningen in de komende tijd niet aannemelijk is.

Ook coalitiepartijen VVD en PvdA wilden geen uitbreiding van de gaswinning. 

In 60 seconden: De gaswinning in Groningen

Animatie door In60seconds

Verlies

Het verder verlagen van de gaswinning heeft een verder verlies aan inkomsten voor de schatkist tot gevolg. Voor 2017 komt dit verlies uit tussen de 345 miljoen en 360 miljoen euro. Deze verliezen zijn zowel het gevolg van een lagere winning als van de gedaalde gasprijs.

De NAM maakte in april bekend dit jaar opnieuw 27 miljard kuub gas uit de Groningse bodem te willen halen. Ook zag de NAM mogelijkheden voor het verhogen van de gaswinning tot 33 miljard kuub.

De NAM stelde dat uit studies blijkt dat er ook met een productie van 33 miljard kuub voldaan kan worden aan de door de overheid gestelde norm voor veiligheid.

De nieuwe winningsgrens voor het gas uit Groningen geldt vanaf 1 oktober.

Reacties

Verschillende organisaties hebben gereageerd op het gaswinningsbesluit. VVD en PvdA zijn blij dat de gaskraan nog verder wordt dichtgedraaid. Ook oppositiepartij GroenLinks is tevreden dat er minder gas wordt gewonnen, maar hamert erop dat er verder moet worden gewerkt aan het vertrouwen bij de Groningers.

Milieudefensie stelt dat een niveau van 12 miljard kuub veilig is voor de Groningers en is dus ontevreden over het besluit van Kamp. “Milieudefensie roept daarom de Groningers en alle Nederlanders op bezwaar in te dienen tegen dit gasbesluit.”

De Groningers Bodembeweging (GBB) zegt in een reactie dat politieke en financiële belangen de boventoon voeren bij dit besluit. “We laten het hier niet bij zitten en stappen desnoods naar de Raad van State”, aldus de GBB.

De NAM laat weten de onderliggende stukken en rapporten die de basis vormen voor het ontwerpbesluit te zullen bestuderen.

Lees meer over: Gaswinning Groningen

Gerelateerde artikelen;

Kabinet trekt 290 miljoen uit voor scholen in bevingsgebied  

Provincie Groningen wil parlementaire enquête over gaswinning  

‘Ministerie maakte geheime afspraken over gaswinning Groningen’  

NAM wil komend jaar opnieuw 27 miljard kuub gas oppompen  

Eerdere berichten

Minister Kamp verlaagt gaswinning Groningen tot 24 miljard kuub  update: 17:35

Landelijk meldpunt voor schade door mijnbouw en gas 

‘Deze week besluit over gaswinning Groningen’  

Lawaaiprotest tegen gaswinning in Groningen bij provinciehuis 

Kabinet trekt 290 miljoen uit voor scholen in bevingsgebied  

Provincie Groningen wil parlementaire enquête over gaswinning  

‘Ministerie maakte geheime afspraken over gaswinning Groningen’  

NAM wil komend jaar opnieuw 27 miljard kuub gas oppompen  

Terugschroeven gaswinning drukt resultaten staatsgasbedrijf 

Kamer houdt vast aan daling gaswinning 

Groningen wil extra geld van kabinet voor aardbevingsgebied  

Woningen bevingsgebied Groningen staan veel langer te koop  

Meer klachten over afhandeling bevingsschade Groningen 

‘Huizen bevingsgebied Groningen 954 miljoen minder waard’  

Tientallen schademeldingen na aardbeving Groningen 

Laad meer artikelen 

Kamp volgt advies gaswinning

Telegraaf 24.06.2016  De gaswinning in Groningen wordt opnieuw verminderd. De komende vijf jaar mag de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) per jaar hooguit 24 miljard kuub gas uit de Groningse bodem halen.

Minister Henk Kamp (Economische Zaken) heeft dat vrijdag bekendgemaakt. Door het beperken van de gaswinning komt er in 2017 tussen de 345 en 360 miljoen euro minder in de staatskas, aldus de minister.

Kamp volgt het advies van onder meer toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), die de grens voor de komende jaren bij 24 miljard kuub legt. Dat moet een gunstig effect hebben op het aantal aardbevingen door de winning. Na twee jaar wordt bekeken of er aanleiding is om het productieplafond aan te passen. Alleen in lange, koude winters die volgens Kamp eens in de vijftig jaar voorkomen, mag er extra gas worden opgepompt om huizen en bedrijven te verwarmen. De grens hiervoor ligt bij 6 miljard kuub.

Verzet Groningers

Tegen de gaswinning is veel verzet. Groningers voelen zich onveilig, want de gaswinning zorgt voor aardbevingen in het gebied waardoor huizen, scholen en andere gebouwen beschadigd raken. Vanwege de veiligheid van de Groningers verminderde Kamp de afgelopen jaren de gaswinning in Groningen. Tot oktober 2016 mag de NAM 27 miljard kuub gas uit de grond halen, een jaar eerder was 30 miljard kuub nog het maximum terwijl in 2013 nog bijna 54 miljard kuub gas werd gewonnen.

,,Het vaststellen van dit nieuwe, lagere productieniveau sluit aan bij de aanpak van de afgelopen jaren om de veiligheidsrisico’s en de schade voor de Groningers zoveel mogelijk te beperken’’, aldus Kamp.

Kamp: komende vijf jaar minder gas uit Groningen

AD 24.06.2016 De gaswinning in Groningen wordt opnieuw verminderd. De komende vijf jaar mag de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) per jaar hooguit 24 miljard kuub gas uit de Groningse bodem halen.

Minister Henk Kamp (Economische Zaken) heeft dat vrijdag bekendgemaakt. Kamp volgt het advies van onder meer toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), die de grens voor de komende jaren bij 24 miljard kuub legt. Nu mag de NAM 27 miljard kuub gas winnen in Groningen.

Door minder gas te winnen en tegelijkertijd de productie zo stabiel mogelijk te houden, wordt de kans op aardbevingen in Groningen zoveel mogelijk teruggebracht. Het Staatstoezicht op de Mijnen heeft daar voldoende bewijs voor gevonden, zegt Kamp. De schade voor de schatkist bedraagt volgens de minister in 2017 345 tot 360 miljoen euro.

Alleen in (zeer) koude jaren mag de NAM meer gas worden gewonnen, tot maximaal 30 miljard kuub. In de helft van het aantal jaren is 24 miljard kuub gas voldoende om te zorgen dat in heel Nederland de kachels kunnen branden. Daarnaast zal in negen op de tien winters een productie van 27 miljard kuub genoeg zijn. Alleen bij zeer strenge winters, die gemiddeld eens per vijftig jaar voorkomen, zal het volgens Kamp nodig zijn om 30 miljard kuub gas te winnen.

Russisch roulette

Ik vind dat de minster de gaskraan ook de komende jaren verder dicht had moeten draaien, aldus Eelco Eikenaar.

De SP is tevreden met het besluit, zo laat gedeputeerde Eelco Eikenaar weten. ,,De verlaging van de gaswinning naar 24 miljard kuub is opnieuw een overwinning voor de Groningers. Op zich ben ik daar blij mee. Het is ook goed dat er een langjarig besluit is genomen, alleen had ik gehoopt op een beter perspectief. Ik vind dat de minster de gaskraan ook de komende jaren verder dicht had moeten draaien. Met dit niveau van gaswinning blijft er risico op aardbevingen die zorgen voor schade. Dat leidt nog steeds tot veel onrust in de Groningse samenleving.”

De burgemeester van Loppersum, Albert Rodenboog, is opgelucht dat de gaskraan daar de komende vijf jaar dicht blijft. ,,In Loppersum weten we als geen ander dat een verlaging werkt. In januari 2014 werd de gaswinning hier stilgelegd en sindsdien zijn er in onze gemeente geen zware bevingen meer geweest. Wij zijn als gemeente het bewijs dat verlaging werkt. Ik had wel verwacht dat Kamp de gasproductie nog verder zou verlagen dan die 24 miljard.”

De Groninger Bodem Beweging vindt 24 miljard kuub ook nog te weinig, vertelt Dick Kleijer. ,,Er wordt opnieuw Russische roulette met de Groningers gespeeld. Het bleek dat het terugbrengen van de gaswinning succesvol was en wat doet Kamp? Die houdt het op 24 miljard kuub. Daarmee wordt het succesvolle beleid dat in gang was gezet, waarbij de gaskraan steeds verder werd dichtgedraaid, teniet gedaan.” Kleijer had liever een verlaging naar 21 miljard kuub gezien. ,,De politieke en financiële belangen staan nog altijd voorop. We laten het hier niet bij zitten en stappen desnoods naar de Raad van State.”

NAM

Dit ontwerpbesluit geeft een stuk duidelijkheid en stabiliteit, aldus NAM.

Door een ondergrens te introduceren van 24 miljard kubieke meter aardgas per jaar geeft Kamp zekerheid aan de oliebedrijven Shell en Esso, die samen aandeelhouder zijn van de NAM. Zij weten nu vijf jaar lang waar ze aan toe zijn en worden niet geconfronteerd met verdere verlaging van de productie, die in vijf jaar tijd is gehalveerd.

NAM zegt zelf het besluit een goede stap in het proces richting het definitieve besluit te vinden. ,,Dit ontwerpbesluit geeft een stuk duidelijkheid en stabiliteit. Het aangekondigde ontwerpbesluit is een onderdeel van een langdurend en zorgvuldig proces. Ook NAM zal de onderliggende stukken en rapporten die de basis vormen voor het ontwerpbesluit bestuderen.”

Bovendien kan ook de schatkist rekenen op stabiele inkomsten, ook al zijn de gasprijzen de afgelopen tijd behoorlijk gedaald. Kamp benadrukt dat die zekerheid een bijkomstig effect is: de veiligheid en de beperking van de schade hebben volgens hem voorop gestaan bij het besluit om schommelingen in de productie tegen te gaan. ,,We hebben niet gestuurd op de stabilisatie van de aardgasbaten.”

Tweede Kamer

We blijven de ontwikkelingen nauwlettend volgen en zullen ingrijpen als dat nodig is, aldus Jan Vos.

Ook in de Tweede Kamer wordt er gereageerd op het dichtdraaien van de gaskraan. ,,Het is een goed besluit. Het geeft duidelijkheid aan de Groningers over een langere periode. Het belangrijkst is dat wordt vastgehouden aan de daling van de gaswinning”, zegt André Bosman (VVD). Jan Vos (PvdA) vindt dat het kabinet een stap in de goede richting zet. ,,Minder winnen is minder bevingen en meer veiligheid. We blijven de ontwikkelingen nauwlettend volgen en zullen ingrijpen als dat nodig is.”

Liesbeth van Tongeren van GroenLinks laat weten net als Vos blij te zijn met het besluit ,,Maar het vertrouwen van de Groningse bevolking in overheid en mijnbouwbedrijven is hiermee nog niet hersteld. Shell en Exxon moeten accepteren dat de gaskraan nog veel sneller verder dichtgaat, want de toezichthouder ziet dat minder gaswinning minder aardbevingen betekent. Zorgen dat Groningers weer normaal kunnen leven in een schadevrij huis moet ieders topprioriteit hebben.” Agnes Mulder (CDA), is het gedeeltelijk met Van Tongeren eens. ,,Het CDA vindt het verstandig dat minister Kamp het advies van Staatstoezicht op de Mijnen nu wel overneemt. Maar er is nog veel werk te verrichten als het gaat om het vertrouwen en veiligheid van Groningers.”

‘Mis visie’
De ChristenUnie mist een visie op de toekomst, zegt Kamerlid Carla Dik-Faber. ,,Te lang is beweerd dat het niet zou kunnen, dat de gaswinning niet terug kon naar 24 miljard kubieke meter of minder. Dat verhaal kan nu definitief naar Fabeltjesland. We zien het daarom als een stap in de goede richting. In het belang van de veiligheid van de Groningers zijn we hier dus positief over. Nu we zover zijn, moeten we echter ook verder durven kijken en plannen maken voor een stapsgewijze afbouw naar 12 miljard. In die zin kiest het kabinet voor stilstand: 24 miljard voor de komende vijf jaar is geen duurzaam plan.”

Stientje van Veldhoven (D66) zegt niet blij te zijn met het maximum van 30 miljard kuub. ,,Dat is méér dan wat het SodM als maximum adviseert de komende jaren. Wat D66 betreft wordt de winningshoeveelheid bovendien vastgesteld voor twee jaar in plaats van voor vijf jaar zoals de minister wil. Daarmee weten de Groningers dat na twee jaar opnieuw wordt onderzocht wat voor Groningen een veilige hoeveelheid gas is om te winnen. Als bovendien tussentijds blijkt dat het voor de veiligheid van de Groningers nodig is om de hoeveelheid gas die wordt gewonnen te verlagen, dan moeten we dat doen.”

Over twee jaar komt er een evaluatie of het langjarige gasbesluit inderdaad zorgt voor minder aardbevingen of dat dit besluit wellicht heroverwogen moet worden. Daarnaast wil Kamp gaan bekijken of van aardgas afhankelijke industrieën en energiecentrales omgebouwd kunnen worden zodat zij kunnen draaien op aardgas dat niet uit het Groningenveld afkomstig is.

Advies aan kabinet: nog minder gas uit Groningen

Nieuw rapport toezichthouder vrijdag naar Kamer

VK 23.06.2016 De gaswinning in Groningen moet de komende jaren verder worden teruggeschroefd naar 24 miljard kubieke meter. Volgens bronnen in Den Haag staat dit in een rapport van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), dat het kabinet vrijdag bespreekt en naar de Kamer stuurt.

Het SodM heeft op verzoek van verantwoordelijk minister Kamp van Economische Zaken (VVD) onderzocht wat het effect is van minder gaswinning op het risico op aardbevingen. De Raad van State bepaalde eerder dat de winning niet meer mocht zijn dan 27 miljard kuub gas per jaar. In 2013 werd nog het dubbele uit de Groninger bodem gehaald. De positieve effecten van die gehalveerde gaswinning op het aardbevingsrisico zouden volgens het SodM sinds 2014 ‘spectaculair’ zijn en gunstiger dan verwacht.

De miljarden die de staat aan het Groningse gas verdient, worden snel minder: van ruim 12 miljard in 2013 naar ruim 4 miljard dit jaar. Als vuistregel hanteert het kabinet een opbrengst van 160 miljoen euro per miljard kuub. De verdere verlaging van de door de Raad van State verplichte 27 miljard naar 24 miljard, zou volgend jaar neerkomen op bijna een half miljard euro minder inkomsten voor minister Dijsselbloem van Financiën (PvdA).

Leveringszekerheid

Ik balanceer tussen veiligheid en leveringszekerheid, aldus Minister Kamp.

Zijn partij juicht elke daling van de Groningse gaswinning toe, zegt PvdA-Kamerlid Jan Vos. De gaswinning moet zich aanpassen aan de veiligheid in Groningen, stelt D66-Kamerlid Stientje van Veldhoven. Minister Kamp wil ook uitstralen dat het hem niet primair om geld, maar om veiligheid gaat. Alleen: Nederland heeft zich in langjarige contracten verplicht tot gaslevering aan buitenlandse afnemers. ‘Ik balanceer tussen veiligheid en leveringszekerheid’, zegt Kamp steeds.

Tot voor kort ging het in politiek Den Haag alleen over de inkomsten van het gas. Ministers van Financiën hebben de gasbaten van in totaal circa 200 miljard euro nodig gehad om hun tekorten niet te zeer te laten oplopen. In achtereenvolgende begrotingen staan steeds kleinere bedragen aan gasinkomsten. Tussentijds moet Dijsselbloem de begrote bedragen naar beneden bijstellen, omdat er in werkelijkheid nog minder binnenkomt.

Onvoldoende energie

Gas is de schoonste fossiele brandstof om de overgang naar hernieuwbare energievoorziening te ondersteunen

Wetenschappers menen dat het slimmer is zo veel mogelijk gas nu in de grond te laten zitten, omdat de vraag ernaar in de toekomst zal exploderen. Dat komt omdat gas de schoonste fossiele brandstof is om de overgang naar hernieuwbare energievoorziening te ondersteunen. Gas kan met minder schadelijke uitstoot worden ingezet als zon en wind tijdelijk onvoldoende energie opleveren.

Naast het in 1959 ontdekte gasveld onder Slochteren, de grootste gasbel in Europa en goed voor 70 procent van de Nederlandse gaswinning, zijn er nog tal van zogenoemde kleine velden. Onder de Waddenzee zijn veel van zulke kleine velden, samen goed voor ruwweg 200 miljard kuub. De winning daarvan stuit op stevige bezwaren van omwonenden en de milieubeweging. Een meerderheid van de Kamer is nu tegen een proefboring naar gas bij Schiermonnikoog.

Volg en lees meer over:  AARDGAS  ECONOMIE  POLITIEK  AARDBEVINGEN IN GRONINGEN  NEDERLAND

Nieuw gasbesluit Groningen

Telegraaf 23.06.2016 Groningers wachten in spanning af of de gaswinning in hun provincie verder omlaaggaat. Minister Henk Kamp (Economische Zaken) maakt waarschijnlijk vrijdag bekend hoeveel gas de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) vanaf oktober uit de Groningse bodem mag halen. Vooruitlopend op dat besluit sprak de minister dinsdag al met bestuurders en bewoners.

Tegen de gaswinning is veel protest, want die zorgt voor aardbevingen waardoor huizen, scholen en andere gebouwen beschadigd raken. Over de manier waarop de zaken rond de aardbevingsschade worden afgehandeld, wordt gemord. De gaswinning houdt de gemoederen ook buiten Groningen bezig. De Tweede Kamer volgt de ontwikkelingen op de voet en drong er herhaaldelijk op aan om minder gas naar boven te halen. Dat gebeurde onder meer nadat de Onderzoeksraad voor Veiligheid tot de conclusie was gekomen dat er bij de gaswinning nauwelijks oog was geweest voor de veiligheid van de Groningers. Sinds 1963 profiteert heel Nederland van de voordelen van de gaswinning, maar alleen in Groningen hebben ze de lasten, erkende Kamp al.

Toen de NAM eerder dit jaar aangaf dat het heel goed 33,5 miljard kuub gas naar boven zou kunnen halen, maakte de Kamer prompt duidelijk dat het niet de bedoeling was dat de gaskraan weer verder opengaat. De gaswinning moet echt naar beneden, was de boodschap van partijen die zich afvroegen of alle onrust over de gaswinning de afgelopen jaren wel was doorgedrongen tot de NAM. Kamp gaf bij die gelegenheid al aan dat het hem niet waarschijnlijk leek dat de gaswinning weer omhooggaat. De veiligheid van de Groningers moet voorop staan, is zijn boodschap.

De minister draaide de afgelopen jaren al flink aan de gaskraan. Tot oktober mag er 27 miljard kuub gas worden gewonnen; in 2013 was het nog 54 miljard kuub. Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft geadviseerd de komende jaren niet meer dan 24 miljard kuub Gronings gas te winnen.

‘Deze week besluit over gaswinning Groningen’

NU 21.06.2016 Het kabinet neemt vrijdag waarschijnlijk een besluit over de gaswinning in Groningen. Dat zei minister Henk Kamp dinsdagavond in Groningen na overleg op het provinciehuis met bestuurders en maatschappelijke organisaties.

Verdere details over een eventueel besluit werden niet bekendgemaakt.

Minister Kamp van Economische Zaken zei wel dat de gesprekken dinsdag in Groningen in goede sfeer waren verlopen en dat er al veel goeds is gebeurd in het gebied waar gas wordt gewonnen. Hij doelde dan onder meer op het werk van Hans Alders, de Nationaal Coördinator Groningen en het Centrum Veilig Wonen.

Voor het provinciehuis protesteerden dinsdagavond ruim honderd Groningers met veel lawaai tegen de gaswinning in hun provincie. Het protest was georganiseerd door de Coalitie Gasverzet Groningen, een samenwerking van bestaande actie- en belangengroepen.

Gaswinning Groningen

Bron: NAM– © NU.nl/Jerry Vermanen

24 miljard kuub

Volgens De Telegraaf oordeelt de Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) dat de winning moet worden teruggeschroefd naar maximaal 24 miljard kuub per jaar. De adviezen van de SodM worden vaak overgenomen door het kabinet,

Deze limiet is volgens de SodM nodig om de dreiging van aardbevingen verder te beperken, zo valt volgens de krant te lezen in het advies aan het kabinet.

“Het ingrijpen in de gasproductie vanaf 2014 heeft een duidelijk effect gehad op de mate van seismiciteit. De seismiciteit is na de ingrepen in de productie sterker afgenomen dan voorafgaand aan de maatregelen voorspeld was.”

Volgens de SodM is het dan ook niet eens met de NAM. Het winningsbedrijf vindt dat er 27 miljard kuub gewonnen moet kunnen worden.

“De NAM heeft de mate waarin schade acceptabel wordt gevonden overschat”, aldus de SodM.

In 60 seconden: De gaswinning in Groningen

Animatie door in60seconds.nl

Lees meer over: Gaswinning Groningen

Gerelateerde artikelen;

Kabinet trekt 290 miljoen uit voor scholen in bevingsgebied  

Provincie Groningen wil parlementaire enquête over gaswinning  

‘Ministerie maakte geheime afspraken over gaswinning Groningen’  

Eerdere berichten

‘Deze week besluit over gaswinning Groningen’  

Lawaaiprotest tegen gaswinning in Groningen bij provinciehuis 

Kabinet trekt 290 miljoen uit voor scholen in bevingsgebied  

Provincie Groningen wil parlementaire enquête over gaswinning  

‘Ministerie maakte geheime afspraken over gaswinning Groningen’  

NAM wil komend jaar opnieuw 27 miljard kuub gas oppompen  

Terugschroeven gaswinning drukt resultaten staatsgasbedrijf 

Kamer houdt vast aan daling gaswinning 

Groningen wil extra geld van kabinet voor aardbevingsgebied  

Woningen bevingsgebied Groningen staan veel langer te koop  

Meer klachten over afhandeling bevingsschade Groningen 

‘Huizen bevingsgebied Groningen 954 miljoen minder waard’  

Tientallen schademeldingen na aardbeving Groningen 

Aardbeving met kracht van 2,5 in Groningen  

‘NAM laat Rijksmonumenten met aardbevingsschade herstellen’  

Laad meer artikelen 

Lawaaiprotest tegen gaswinning in Groningen bij provinciehuis 

Minister Henk Kamp aanwezig voor overleg over gaswinning in Groningen

NU 21.06.2016 Een groep Groningers protesteert dinsdagavond met veel lawaai bij het provinciehuis in Groningen tegen gaswinning in hun provincie.

Het protest is georganiseerd door de Coalitie Gasverzet Groningen. Dat is een samenwerking van bestaande actie- en belangengroepen.

Minister Henk Kamp van Economische Zaken overlegt dinsdagavond in het provinciehuis met bestuurders en maatschappelijke organisaties over de gaswinning in de provincie.

Lees meer over: Gaswinning Groningen

Gaswinning: 24 miljard kuub

Telegraaf 21.06.2016  De aardgaswinning in Groningen mag de aankomende jaren niet hoger zijn dan 24 miljard kuub. Dat concludeert het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) na extra onderzoek naar de aardbevingen in het gebied.

Voor aardgasbedrijf NAM zijn de bevindingen een domper. Zelf had het bedrijf voorgesteld om 27 miljard kuub gas te gaan winnen. In hele koude winters moest het zelfs kunnen worden opgeschroefd naar 33 miljard kuub.

Na extra studies van TNO, TU Delft, KNMI en CBS concludeert het SodM dat dit onverstandig is. Beter is het om terug te gaan naar 24 miljard kuub. Pas als blijkt dat er veilig meer kan worden gewonnen kan deze hoeveelheid eventueel weer omhoog. Ook is het belangrijk om fluctuaties in de winning zo veel mogelijk te voorkomen.

Sterk verminderd

Het kabinet heeft de gaswinning in Groningen in de afgelopen jaren sterk verminderd. SodM stelt na de nieuwe studies vast dat dit zeer gunstige gevolgen heeft gehad voor de bevingen in Groningen. „Het ingrijpen in de gasproductie vanaf 2014 heeft een duidelijk effect gehad op de mate van seismiciteit”, schrijft de toezichthouder in het officiële advies aan het kabinet. „De seismiciteit is na de ingrepen in de productie sterker afgenomen dan voorafgaand aan de maatregelen voorspeld was.”

Het SodM vindt dat de NAM in haar eigen berekeningen voor een verantwoorde winning voldoende oog heeft gehad voor de veiligheid van Groningers. Het bedrijf schiet echter tekort als het gaat om de kans op schade aan huizen als gevolg van de boringen. „De NAM heeft de mate waarin schade acceptabel wordt gevonden overschat”, luidt de harde conclusie.

Alles overziend concludeert SodM dat de risicoberekeningen van de NAM „geen solide basis vormen” voor het „vaststellen van een verantwoord winningsniveau”. Uit voorzorg adviseert de toezichthouder nu om voorlopig niet meer dan 27 miljard kuub per jaar omhoog te halen. „Bij dit winningsniveau blijkt seismische activiteit significant afgenomen te zijn.”

De verwachting is dat het kabinet het advies van SodM over zal nemen. Zoals het er nu naar uitziet wordt daar aanstaande vrijdag een definitief besluit over genomen.

Eerder lekte al uit dat het kabinet de gaswinning waarschijnlijk verder gaat beperken. Toen werd gerept van een productiemaximum van 25 miljard kuub. Uit het uitgelekte stuk blijkt dit dus 24 miljard kuub te zijn.

GERELATEERDE ARTIKELEN

KAMER WIL GEEN GASBORINGEN BIJ SCHIERMONNIKOOG

BB 21.06.2016 De proefboringen naar gas bij Schiermonnikoog moeten worden afgeblazen. Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft zich daar dinsdag voor uitgesproken.

Natuurgebieden
PvdA, GroenLinks, SP, D66, ChristenUnie, 50PLUS, Partij voor de Dieren en de fracties Van Vliet en Klein willen niet dat er in natuurgebieden naar gas wordt gespeurd. Om die reden keerde de Kamer zich eerder ook al tegen mogelijke gasboringen bij Terschelling. Waarom zou je toestemming geven voor een proefboring terwijl je weet dat de Kamer daar nooit gaswinning gaat toestaan, vraagt onder meer de PvdA zich af.

Rommelgas
Voor Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) is het ook duidelijk: ‘Als we wisten dat er op grote schaal goed gas zat dan zou dat helaas al lang aangeboord zijn. Bij Schiermonnikoog zoeken ze naar de laatste restjes “rommelgas”. Daar moet je die mooie Waddeneilanden niet voor overhoop halen.’

Bananenrepubliek
Minister Henk Kamp (Economische Zaken) stelde eerder dat hij de vergunning voor de proefboring niet kon weigeren. Hij benadrukte dat het ‘hier geen bananenrepubliek is’ en dat hij dus de procedures moet volgen. Kamp gaf ook aan dat het nog helemaal geen uitgemaakte zaak is dat er ook inderdaad gas gewonnen gaat worden bij Schiermonnikoog. Hij vindt het dan ook niet correct dat Kamerleden zich steeds in een vroeg stadium al tegen gasboringen keren.

Minder afhankelijk
De kleine gasvelden zijn volgens de minister onder meer belangrijk omdat ze ervoor zorgen dat Nederland minder afhankelijk is van buitenlands gas. (ANP)

GERELATEERDE ARTIKELEN

Kamer wil geen gasboringen bij Schiermonnikoog

Trouw 21.06.2016 De proefboringen naar gas bij Schiermonnikoog moeten worden afgeblazen. Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft zich daar vandaag voor uitgesproken.

Bij Schiermonnikoog zoeken ze naar de laatste restjes ‘rommelgas’. Daar moet je die mooie Waddeneilanden niet voor overhoop halen, aldus Liesbeth van Tongeren, GroenLinks.

PvdA, GroenLinks, SP, D66, ChristenUnie, 50PLUS, Partij voor de Dieren en de fracties Van Vliet en Klein willen niet dat er in natuurgebieden naar gas wordt gespeurd. Om die reden keerde de Kamer zich eerder ook al tegen mogelijke gasboringen bij Terschelling. Waarom zou je toestemming geven voor een proefboring terwijl je weet dat de Kamer daar nooit gaswinning gaat toestaan, vraagt onder meer de PvdA zich af.

“Als we wisten dat er op grote schaal goed gas zat dan zou dat helaas al lang aangeboord zijn”, zei Liesbeth van Tongeren (GroenLinks). “Bij Schiermonnikoog zoeken ze naar de laatste restjes ‘rommelgas’. Daar moet je die mooie Waddeneilanden niet voor overhoop halen.”

Bananenrepubliek
Minister Henk Kamp (economische zaken) stelde eerder dat hij de vergunning voor de proefboring niet kon weigeren. Hij benadrukte dat het ‘hier geen bananenrepubliek is’ en dat hij dus de procedures moet volgen.

De vergunning is in 2013 gegeven aan het Franse energiebedrijf Engie. Vorige week herinnerde Kamp de Kamer eraan dat niemand daar destijds bezwaar tegen maakte. Nu, drie jaar later, heeft Engie alle procedures doorlopen om twee andere, vereiste vergunningen te kunnen krijgen. In de winter van 2017/2018 is de eerste proefboring, in een beschermd natuurgebied vlak boven het eiland. De tweede boring volgt een jaar later, een paar kilometer verder naar het noorden. Volgens de minister is de hinder beperkt, mede doordat de activiteiten buiten het toeristenseizoen plaatsvinden.

Geen uitgemaakte zaak
Kamp gaf ook aan dat het nog helemaal geen uitgemaakte zaak is dat er ook inderdaad gas gewonnen gaat worden bij Schiermonnikoog. Hij vindt het dan ook niet correct dat Kamerleden zich steeds in een vroeg stadium al tegen gasboringen keren.

De kleine gasvelden zijn volgens de minister onder meer belangrijk omdat ze ervoor zorgen dat Nederland minder afhankelijk is van buitenlands gas.

Verwant nieuws

Nuttige links

‘Geen gasboring Schiermonnikoog’

Telegraaf 21.06.2016 De proefboringen naar gas bij Schiermonnikoog moeten worden afgeblazen. Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft zich daar dinsdag voor uitgesproken.

PvdA, GroenLinks, SP, D66, ChristenUnie, 50PLUS, Partij voor de Dieren en de fracties Van Vliet en Klein willen niet dat er in natuurgebieden naar gas wordt gespeurd. Om die reden keerde de Kamer zich eerder ook al tegen mogelijke gasboringen bij Terschelling. Waarom zou je toestemming geven voor een proefboring terwijl je weet dat de Kamer daar nooit gaswinning gaat toestaan, vraagt onder meer de PvdA zich af.

Voor Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) is het ook duidelijk: ,,Als we wisten dat er op grote schaal goed gas zat dan zou dat helaas al lang aangeboord zijn. Bij Schiermonnikoog zoeken ze naar de laatste restjes ‘rommelgas’. Daar moet je die mooie Waddeneilanden niet voor overhoop halen.”

Minister Henk Kamp (Economische Zaken) stelde eerder dat hij de vergunning voor de proefboring niet kon weigeren. Hij benadrukte dat het ,,hier geen bananenrepubliek is’’ en dat hij dus de procedures moet volgen. Kamp gaf ook aan dat het nog helemaal geen uitgemaakte zaak is dat er ook inderdaad gas gewonnen gaat worden bij Schiermonnikoog. Hij vindt het dan ook niet correct dat Kamerleden zich steeds in een vroeg stadium al tegen gasboringen keren.

De kleine gasvelden zijn volgens de minister onder meer belangrijk omdat ze ervoor zorgen dat Nederland minder afhankelijk is van buitenlands gas.

Zwartboek over bevingsschade

Telegraaf 16.06.2016 Groningers die vinden dat zij niet goed worden geholpen bij het herstellen van schade aan hun huizen die is ontstaan door de aardbevingen, kunnen hun verhaal kwijt bij de PvdA. De Tweede Kamerleden Jan Vos en Tjeerd van Dekken willen deze verhalen bundelen in een zwartboek dat na de zomer wordt aangeboden aan het kabinet.

Vos en Van Dekken denken dat veel Groningers nog ’een ellendige tijd’ te wachten staat omdat er in het aardbevingsgebied nu eenmaal veel gebouwen schade hebben die hersteld moet worden. De PvdA gaat de schadeafhandeling goed in de gaten houden, kondigen de Kamerleden aan.

De Tweede Kamer debatteert donderdag met minister Henk Kamp (Economische Zaken) over de woningen in Groningen die minder waard zijn geworden door de aardbevingen die het gevolg zijn van de gaswinning in het gebied.

Opnieuw stuit Kamp op een opstandige Kamer

Trouw 16.06.2016  De proefboringen naar gas bij Schiermonnikoog gaan door volgens plan. Minister Henk Kamp (VVD, economische zaken) weigert de vergunningen die hij heeft afgegeven aan het Franse energiebedrijf Engie in te trekken.

De samenwerking met de PvdA is niet meer zo goed als die in het begin was, aldus Henk Kamp eerder over de PvdA.

De kwestie Schiermonnikoog zorgt voor de zoveelste botsing tussen Kamp en de Tweede Kamer. Onder aanvoering van coalitiepartij PvdA heeft de VVD-minister diverse plannen moeten bijstellen en zelfs moeten terugtrekken. Tot onvrede van Kamp keerden de sociaaldemocraten zich tijdens deze regeerperiode tegen gaswinning bij Terschelling, tegen schaliegas en tegen gaswinning uit nog onbekende velden op de Noordzee.

Begin dit jaar liet Kamp zich tijdens een interview ontvallen dat ‘de samenwerking met de PvdA niet meer zo goed is als die in het begin was’. Vandaag werd dat opnieuw duidelijk toen PvdA-Kamerlid Jan Vos zich in een debat uitsprak tegen gasboringen bij Schiermonnikoog. Komende dinsdag zal blijken dat een Kamermeerderheid het met Vos eens is.

Bananenrepubliek

Gas uit kleine velden op zee vermindert de buitenlandse afhankelijkheid.

Kamp staat bekend als een rechtlijnige minister, iemand die hecht aan afspraken en procedures. Tijdens een Kamerdebat over de proefboringen bij Schiermonnikoog zei hij vanmorgen: “Er is in wetten vastgelegd hoe ik met vergunningsaanvragen om moet gaan. Dat komt omdat het hier geen bananenrepubliek is.”

Het bedrijf Engie kreeg in 2013 een zogeheten opsporingsvergunning van de minister met het oog op mogelijke proefboringen. Kamp herinnerde de Kamer er aan dat niemand daar destijds bezwaar tegen maakte. Nu, drie jaar later, heeft Engie alle procedures doorlopen om twee andere, vereiste vergunningen te kunnen krijgen. In de winter van 2017/2018 is de eerste proefboring, in een beschermd natuurgebied vlak boven het eiland. De tweede boring volgt een jaar later, een paar kilometer verder naar het noorden. Volgens de minister is de hinder beperkt, mede doordat de activiteiten buiten het toeristenseizoen plaatsvinden.

Kamp deed in het debat een uiterste poging de Kamer ervan te overtuigen dat gaswinning bij Schiermonnikoog van belang is. Nu de kraan bij het Groningse Slochteren steeds verder dicht gaat, moet de staat op zoek naar alternatieven. “Gas uit kleine velden op zee vermindert de buitenlandse afhankelijkheid”, zei de minister. Zonder het land bij naam te noemen, doelde Kamp onder andere op Rusland, waar de Kamer liefst geen zaken mee wil doen.

Duizenden banen

Gaswinning in Nederland levert volgens de minister vierduizend directe banen op, twaalf duizend indirecte en jaarlijks vele miljarden euro’s voor de staatskas. Kamp hekelt de ‘negatieve uitspraken’ over gas uit de kleine velden: “Ik denk dat dit niet in het belang van het land is.”

Wat de Kamer stoort, is dat Kamp deze proefboringen nu toestaat, terwijl over twee weken de nieuwe mijnbouwwet wordt besproken. Deze wet maakt gaswinning bij de Waddenzee aanzienlijk moeilijker. Mochten de proefboringen succesvol zijn en Engie daadwerkelijk gas wil winnen bij Schiermonnikoog, zal het bedrijf een nieuwe vergunning nodig hebben. Tegen die tijd is de nieuwe mijnbouwwet van kracht.

Wat heeft het nu voor zin, vroeg PvdA’er Vos zich af, “om een Frans bedrijf hier gas naar boven te laten halen  bij een proefboring als we de winning dadelijk niet gaan toestaan? Dat gaat natuurlijk gebeuren.”

Als dinsdag blijkt dat een Kamermeerderheid zich officieel tegen Kamp keert, moet blijken of de minister voet bij stuk houdt. En hoe zwaar de Kamer daar in dat geval aan tilt.

Kamp blijft bij proefboringen Schiermonnikoog 

Kamer verzet zich tegen proefboringen

NU 16.06.2016 De twee tijdelijke proefboringen naar gas bij Schiermonnikoog gaan gewoon door. Maar het is volgens minister Henk Kamp (Economische Zaken) nog lang niet zeker dat er bij Schiermonnikoog inderdaad gas gewonnen gaat worden.

“Het kan heel goed zijn dat als er gas zit, dat we het dan toch niet gaat doen. Maar het is geen goede zaak om daar nu al op vooruit te lopen”, stelde de minister donderdag in de Tweede Kamer.

Kamp hield Kamerleden voor dat het niet goed is “om iedere keer als er nu een klein veld aan de orde is ‘nee’ te zeggen”.

De Kamer verzet zich tegen proefboringen bij Schiermonnikoog en keerde zich eerder tegen mogelijke gasboringen bij Terschelling omdat het niet de bedoeling is dat er in natuur naar gas wordt geboord.

Zie ook: Kamermeerderheid tegen proefboringen Schiermonnikoog

Bananenrepubliek 

Kamp benadrukt dat hij zich echt aan de procedures houdt, aanvragen zorgvuldig beoordeelt en geen trucjes uithaalt. “Wij hebben in wetten vastgelegd hoe ik met vergunningsaanvragen moet omgaan en dat is omdat het hier geen bananenrepubliek is.” PvdA’er Jan Vos vindt het maar raar. “Hoezo geef je toestemming voor een proefboring terwijl je weet dat we de gaswinning daar nooit gaan toestaan.”

De kleine gasvelden zijn volgens Kamp om verschillende redenen belangrijk. Ze zijn goed voor vierduizend directe arbeidsplaatsen, leveren de overheid elk jaar ruim 1 miljard euro op en zorgen ervoor dat Nederland minder afhankelijk is van gas uit het buitenland.

De risico’s van gaswinning in kleine velden zijn niet te vergelijken met die in Groningen waar aardbevingen nu voor schade en onrust zorgen, aldus de minister.

Reactie

Schiermonnikoog reageert strijdvaardig op Kamp. ”Zo kennen we ijzeren Henk. We laten alles juridisch uitplooien en zullen alles uit de kast halen om de proefboringen te verhinderen”, aldus wethouder Jan Dijkstra.

Lees meer over: Gaswinning Schiermonnikoog

Gerelateerde artikelen+

Kamermeerderheid tegen proefboringen Schiermonnikoog 

Minister Kamp heeft geen bezwaren tegen proefgasboringen Schiermonnikoog 

‘Geen bananenrepubliek’

Telegraaf 16.06.2016 Minister Kamp (Economische Zaken) weigert een stokje te steken voor proefboringen bij Schiermonnikoog. „Het is hier geen bananenrepubliek”, wierp hij de Tweede Kamer voor de voeten. Dit tot grote ergernis van de PvdA die wil dat de VVD-bewindsman onmiddellijk van de boringen afziet.

Volgens Kamp staat het energiebedrijf Engie vrij om op twee plekken bij het Waddeneiland te kijken of er gas te vinden is. Het bedrijf heeft daarvoor een vergunning aangevraagd. De minister heeft de vergunning afgegeven, na de wetten die daarvoor gelden getoetst te hebben.

Volgens de VVD-bewindsman is daarmee de kous af. „We hebben wetten die vastleggen hoe je met vergunningen omgaat. Het is hier namelijk geen bananenrepubliek”, sneerde hij in de richting van PvdA en GroenLinks.

Extra belangrijk

Kamp wees op het belang van kleine gasvelden, zoals die wellicht ook bij Schiermonnikoog te vinden zijn. Ze zijn extra belangrijk geworden nu er in Groningen vanwege aardbevingen steeds minder gas gewonnen mag worden.

Volgens de minister zorgen de kleine velden voor veel werk, één tot twee miljard euro in de staatskas en is het oppompen van gas in kleine velden minder gevaarlijk dan in het grote veld in Groningen. „Iedere keer bijna automatisch ’nee’ zeggen tegen kleine velden, is geen goede zaak”, hield hij de Tweede Kamer voor. „Ik denk dat dat niet in het belang van het land is.”

Natuurgebied

Ondanks het verzet van de minister houdt de PvdA voet bij stuk. Kamerlid Jan Vos wil geen proefboringen bij Schier, omdat het om een natuurgebied gaat. Volgens hem is een proefboring bovendien nutteloos. Hij gaat ervan uit dat, mocht er gas gevonden worden, energiebedrijf Engie nooit een winningsvergunning zal krijgen. Zo’n winningsvergunning wordt namelijk getoetst aan de mijnbouwwet en daarvan is een strengere versie op komst. Hierdoor moet er bij gaswinning meer rekening worden gehouden met natuur.

Minister Kamp vindt het te vroeg om nu al op de rem te gaan staan. „Het is niet verstandig als de Tweede Kamer nu al, haaks op wetten, gaat besluiten: dat gaan we niet doen”, hield hij de parlementariërs voor.

Aanstaande dinsdag wordt de knoop doorgehakt. Dan stemt de Kamer over de PvdA-motie die de proefboringen dwarsboomt.

Kamp: Proefboringen Schiermonnikoog gaan gewoon door

AD 16.06.2016 De twee tijdelijke proefboringen naar gas bij Schiermonnikoog gaan gewoon door. Maar het is volgens minister Henk Kamp van Economische Zaken nog lang niet zeker dat er bij Schiermonnikoog inderdaad gas gewonnen gaat worden. De boringen roepen veel protest op. Ook een meerderheid van de Kamer lijkt tegen de plannen.

Het kan heel goed zijn dat als er gas zit, dat we het dan toch niet gaat doen. Maar het is geen goede zaak om daar nu al op vooruit te lopen, aldus Henk Kamp, economische zaken.

,,Het kan heel goed zijn dat als er gas zit, dat we het dan toch niet gaat doen. Maar het is geen goede zaak om daar nu al op vooruit te lopen”, zei Kamp vandaag in de Tweede Kamer. Hij hield Kamerleden voor dat het niet goed is ,,om iedere keer als er nu een klein veld aan de orde is ‘nee’ te zeggen”.

Kamp benadrukt dat hij zich echt aan de procedures houdt, aanvragen zorgvuldig beoordeelt en geen trucjes uithaalt. ,,Wij hebben in wetten vastgelegd hoe ik met vergunningsaanvragen moet omgaan en dat is omdat het hier geen bananenrepubliek is.” PvdA’er Jan Vos vindt het maar raar. ,,Hoezo geef je toestemming voor een proefboring terwijl je weet dat we de gaswinning daar nooit gaan toestaan.”

Voordelen
De kleine gasvelden zijn volgens Kamp om verschillende redenen belangrijk. Ze zijn goed voor 4000 directe arbeidsplaatsen, leveren de overheid elk jaar ruim 1 miljard euro op en zorgen ervoor dat Nederland minder afhankelijk is van gas uit het buitenland. De risico’s van gaswinning in kleine velden zijn niet te vergelijken met die in Groningen waar aardbevingen nu voor schade en onrust zorgen, aldus de minister.

Regeringspartij PvdA liet gisteren weten tegen proefboringen naar gas ten noorden van Schiermonnikoog te zijn. Daarmee lijkt een meerderheid van de Tweede Kamer tegen het het plan. ,,Wij willen niet dat er in natuur naar gas wordt geboord”, zei Vos. Hij dient vandaag samen met GroenLinks een motie in waarin de Kamer zich tegen de boringen uitspreekt.

Lees ook

‘Terschelling blijft tenminste een goed bewaard geheim’

Lees meer

Kamp moet gasplan bijstellen

Telegraaf 15.06.2016 De Raad van State kraakt een voorstel van minister Kamp (Economische Zaken) dat ervoor zorgt dat de verkoop van reguliere gasfornuizen op de schop gaat.

De VVD-bewindsman wil dat er vanaf 2017 alleen nog maar gastoestellen worden verkocht die geschikt zijn voor meerdere soorten gas. De Nederlandse kooktoestellen kunnen op dit moment alleen maar Gronings gas verbranden.

Aangezien er in Groningen vanwege aardbevingen steeds minder gas wordt opgepompt, wil het kabinet dat consumenten stukje bij beetje overstappen op gasfornuizen die ook buitenlands gas kunnen verbranden.

De Raad van State is echter kritisch op het plan. Dat er straks wordt overgestapt op buitenlands gas is nog niet zeker, concluderen de adviseurs. In dat licht is het plan van minister Kamp dus niet proportioneel en evenredig. Het gasvoorstel moet in de prullenbak, vindt de Raad van State, tenzij het kabinet beter onderbouwt waarom het nodig is.

Kamermeerderheid tegen proefboringen Schiermonnikoog

NU 15.06.2016 Regeringspartij PvdA is tegen proefboringen naar gas ten noorden van Schiermonnikoog. Daarmee lijkt een meerderheid van de Tweede Kamer tegen het het plan.

“Wij willen niet dat er in natuur naar gas wordt geboord”, zei Jan Vos van de PvdA woensdag. Hij dient donderdag samen met GroenLinks een motie in waarin de Kamer zich tegen de boringen uitspreekt.

Minister Henk Kamp (Economische Zaken) liet begin deze maand weten geen bezwaar te hebben tegen twee tijdelijke proefboringen. Het Franse energiebedrijf ENGIE wil de eerste boring in de winter van 2017/2018 laten plaatsvinden. Dat gebeurt deels in beschermd natuurgebied. De tweede proefboring moet de winter daarop plaatsvinden.

Een meerderheid van de Kamer keerde zich vorig jaar ook al tegen mogelijke gasboringen bij Terschelling. Ook op Schiermonnikoog is verzet tegen de proefboringen.

Vos vindt het een ‘rare gang van zaken’ dat Kamp nu geen bezwaar heeft tegen een proef bij Schiermonnikoog. Volgens de PvdA’er is het juridisch wel degelijk mogelijk om winning hier te stoppen.

Lees meer over: Schiermonnikoog Henk Kamp

Tweede Kamer keert zich tegen nieuwe gasboringen Waddenzee

VK 15.06.2016 Minister Kamp zette Schiermonnikoog buitenspel met zijn toestemming voor gasboringen bij het eiland. De gemeente mag geen protest aantekenen. Dat doet de Tweede Kamer donderdag wel.

Een meerderheid van de Tweede Kamer keert zich tegen proefboringen naar gas bij Schiermonnikoog. Woensdag sprak ook regeringspartij PvdA zich uit tegen de omstreden boringen in deels beschermd natuurgebied, waarvoor minister Kamp (Economische Zaken) begin deze maand toestemming had verleend. SP, CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks en de Partij voor de Dieren spraken zich al uit tegen de boringen. De PvdA en GroenLinks dienen vandaag een motie in waarin ze Kamp oproepen een stokje te steken voor de boringen.

Minister Kamp schreef twee weken geleden aan de Kamer dat hij geen bezwaar heeft tegen twee proefboringen ten noorden van Schiermonnikoog door het Franse Engie. Het grootste nutsbedrijf ter wereld wil in de winter van 2017-2018 op zoek naar gas op 5,4 kilometer uit de kust van het Waddeneiland. Engie hoopt daar de aanwezigheid van economisch winbaar gas aan te tonen. Als de missie slaagt, volgt de winter daarop een tweede proefboring op 7,2 kilometer uit de kust van Schiermonnikoog.

Het verzet tegen de boringen is groot, net als eerder in het geval van Terschelling, waar plannen voor proefboringen door Kamp na felle protesten in de ijskast zijn gezet. Meer dan tienduizend mensen ondertekenden een petitie tegen de proefboringen bij Schiermonnikoog. De gemeente van het 928 inwoners tellende eiland wil de boringen voorkomen, maar weet zich buitenspel gezet door minister Kamp, die de proefboringen laat vallen onder de zogeheten Crisis- en herstelwet. Daardoor kunnen gemeenten, in tegenstelling tot burgers, geen beroep aantekenen tegen Kamps plannen.

Kamp: geen andere keus

Onze regering heeft daar met het volle verstand afgesproken dat we de temperatuurstijging willen beperken tot 1,5 graden Celsius. Dan kun je het niet maken om marginale gasvelden aan te gaan boren, aldus Liesbeth van Tongeren.

Minister Henk Kamp. © anp

Tegenstanders vrezen voor horizonvervuiling, aantasting van een mooi natuurgebied en negatieve gevolgen voor het toerisme, ook al vinden de boringen dan plaats buiten het toeristenseizoen. Volgens Kamerlid Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) druisen de boringen in tegen de eind vorig jaar op de klimaattop in Parijs gemaakte afspraken. ‘Onze regering heeft daar met het volle verstand afgesproken dat we de temperatuurstijging willen beperken tot 1,5 graden Celsius.

Dan kun je het niet maken om marginale gasvelden aan te gaan boren.’ Het gaat bovendien om moeilijk bereikbaar gas van slechte kwaliteit, zegt Van Tongeren. ‘Kamp is als de roker die zijn laatste restjes shag bij elkaar sprokkelt om nog een sigaret van te kunnen draaien, terwijl hij beter helemaal kan stoppen met roken.’

Minister Kamp zegt geen andere keus te hebben gehad dan toestemming te geven voor de boringen. De voorloper van Engie kreeg al in 2013 een opsporingsvergunning om ten noorden van Schiermonnikoog naar gas te zoeken. Tegen deze vergunning kon beroep worden aangetekend, maar omdat niemand daar gebruik van maakte, werd de vergunning onherroepelijk, aldus Economische Zaken. Kamp kon de toestemming naar eigen zeggen niet langer uitstellen.

Mijnbouwwet

Een Kamermeerderheid wil de Mijnbouwwet veranderen om gemakkelijker vergunningen voor gaswinning te kunnen weigeren. Kamp zegde eerder toe de vergunningsaanvraag voor gasboringen bij Terschelling voorlopig niet in behandeling te nemen zolang de nieuwe wet nog geen feit is. Maar de vergunningsaanvraag voor Schiermonnikoog is al drie jaar oud en valt dus onder de huidige Mijnbouwwet, zegt Kamp, tot woede van de Kamer. Kamp voorkwam eerder wel met tegenzin boringen naar schaliegas, hoewel de vergunningen toen ook al waren verleend.

Het ministerie van Economische Zaken benadrukt dat van daadwerkelijke gaswinning nog geen sprake is. Als Engie gas vindt, moet het bedrijf eerst opnieuw een vergunning indienen om het gas te mogen winnen. Die eventuele vergunningsaanvraag zal wel onder de nieuwe Mijnbouwwet vallen.

Volg en lees meer over:  ECONOMIE  NEDERLAND

Kamer tegen gasboringen bij Schiermonnikoog

Trouw 15.06.2016 Regeringspartij PvdA is tegen proefboringen naar gas ten noorden van Schiermonnikoog. Daarmee lijkt een meerderheid van de Tweede Kamer tegen het het plan.

“Wij willen niet dat er in natuur naar gas wordt geboord”, zei Jan Vos van de PvdA woensdag. Hij dient donderdag samen met GroenLinks een motie in waarin de Kamer zich tegen de boringen uitspreekt.

Minister Henk Kamp (Economische Zaken) liet begin deze maand weten geen bezwaar te hebben tegen de tijdelijke proefboringen. Het bedrijf ENGIE wil de eerste boring in de winter van 2017/2018 laten plaatsvinden. Dat gebeurt deels in beschermd natuurgebied. Als deze boring een succes is wil de onderneming in de winter daarop een tweede boring uitvoeren.

Terschelling
Een meerderheid van de Kamer keerde zich vorig jaar ook al tegen mogelijke gasboringen bij Terschelling, omdat dit niet zou passen binnen de regels voor milieu- en natuurbescherming. Ook eilandbewoners en milieuorganisaties verzetten zich tegen de plannen voor gaswinning hier. De gemeente Schiermonnikoog betreurde toen dat de Kamer zich ook niet uitsprak tegen gaswinning bij Schiermonnikoog en in de rest van het Waddengebied.

Vos vindt het een rare gang van zaken dat Kamp nu geen bezwaar heeft tegen een proef bij Schiermonnikoog. Volgens de PvdA’er is het juridisch wel degelijk mogelijk om deze proefboringen te stoppen.

Aanpassing Mijnbouwwet
De Kamer behandelt mogelijk binnenkort een aanpassing van de Mijnbouwwet waardoor vaker een vergunning voor gaswinning kan worden geweigerd. Kamp wacht besluitvorming over boren bij Terschelling af tot deze wet door de Kamer is. De procedure voor proefboringen bij Schiermonnikoog is na drie jaar ongeveer afgerond en zijn niet gebaseerd deze Mijnbouwwet, aldus Kamp. Daarom heeft hij geen bezwaren tegen de proefboringen bij dit eiland.

DOSSIER  Gaswinning  Lees het volledige dossier »

Verwant nieuws

Nuttige links;

Meer over; Aardgas Politiek Friesland Fossiele brandstoffen Schiermonnikoog Energie

Kamer tegen gasboringen bij Schiermonnikoog

Telegraaf 15.06.2016 Regeringspartij PvdA is tegen proefboringen naar gas ten noorden van Schiermonnikoog. Daarmee lijkt een meerderheid van de Tweede Kamer tegen het het plan.

,,Wij willen niet dat er in natuur naar gas wordt geboord”, zei Jan Vos van de PvdA woensdag. Hij dient donderdag samen met GroenLinks een motie in waarin de Kamer zich tegen de boringen uitspreekt.

Minister Henk Kamp (Economische Zaken) liet begin deze maand weten geen bezwaar te hebben tegen twee tijdelijke proefboringen. Het Franse energiebedrijf ENGIE wil de eerste boring in de winter van 2017/2018 laten plaatsvinden. Dat gebeurt deels in beschermd natuurgebied. De tweede proefboring moet de winter daarop plaatsvinden.

Een meerderheid van de Kamer keerde zich vorig jaar ook al tegen mogelijke gasboringen bij Terschelling. Ook op Schiermonnikoog is verzet tegen de proefboringen.

Vos vindt het een ,,rare gang van zaken” dat Kamp nu geen bezwaar heeft tegen een proef bij Schiermonnikoog. Volgens de PvdA’er is het juridisch wel degelijk mogelijk om winning hier te stoppen.

Tweede Kamer tegen proefboringen naar gas bij Schiermonnikoog

VK 15.06.2016 Regeringspartij PvdA is tegen proefboringen naar gas ten noorden van Schiermonnikoog. Daarmee lijkt een meerderheid van de Tweede Kamer tegen het het plan. ‘Wij willen niet dat er in natuur naar gas wordt geboord’, zegt Jan Vos van de PvdA woensdag. Het Tweede Kamerlid dient donderdag samen met GroenLinks een motie in waarin de Kamer zich tegen de boringen uitspreekt.

Minister Henk Kamp (Economische Zaken) liet begin deze maand weten geen bezwaar te hebben tegen twee proefboringen. Het Franse energiebedrijf ENGIE wil de eerste boring in de winter van 2017 op 2018 laten plaatsvinden. Dat gebeurt deels in een beschermd Natura 2000-natuurgebied. De tweede proefboring moet de winter daarop plaatsvinden.

Een meerderheid van de Kamer keerde zich vorig jaar ook al tegen mogelijke gasboringen bij Terschelling. Ook op Schiermonnikoog zelf is verzet tegen de proefboringen.

‘Rare gang van zaken’

Gas bij Terschelling

Waarom zouden ze op Terschelling olie- en gasbedrijf Tulip Oil vertrouwen? Kijk wat er in Groningen is gebeurd, zeggen ze op het eiland. (+)

Vos vindt het een ‘rare gang van zaken’ dat Kamp nu geen bezwaar heeft tegen een proef bij Schiermonnikoog. Volgens de PvdA’er is het juridisch wel degelijk mogelijk om gaswinning hier te stoppen.

In de nieuwe Mijnbouwwet staat dat vergunningen geweigerd mogen worden als het om natuurgebieden gaat. Kamp heeft die wet echter nog niet ingevoerd. Volgende week spreekt de minister in de Kamer over de proefboringen bij Schiermonnikoog.

Volg en lees meer over:  AARDGAS  FRIESLAND  FOSSIELE BRANDSTOFFEN  SCHIERMONNIKOOG  NEDERLAND  MILIEU  SCHIERMONNIKOOG  ENERGIE  NATUUR & MILIEU

Meerderheid Kamer is tegen gasboringen Schiermonnikoog

AD 15.06.2016 Regeringspartij PvdA is tegen proefboringen naar gas ten noorden van Schiermonnikoog. Daarmee lijkt een meerderheid van de Tweede Kamer tegen het het plan.

,,Wij willen niet dat er in natuur naar gas wordt geboord”, zei Jan Vos van de PvdA vanmorgen. Hij dient morgen samen met GroenLinks een motie in waarin de Kamer zich tegen de boringen uitspreekt.

Minister Henk Kamp (Economische Zaken) liet begin deze maand weten geen bezwaar te hebben tegen de tijdelijke proefboringen. Het bedrijf ENGIE wil de eerste boring in de winter van 2017/2018 laten plaatsvinden. Dat gebeurt deels in beschermd natuurgebied.

Een meerderheid van de Kamer keerde zich vorig jaar ook al tegen mogelijke gasboringen bij Terschelling. Vos vindt het een ,,rare gang van zaken” dat Kamp nu geen bezwaar heeft tegen een proef bij Schiermonnikoog. Volgens de PvdA’er is het juridisch wel degelijk mogelijk om deze proefboringen te stoppen.

Gaswinning opnieuw omlaag

Telegraaf 14.06.2016 De gaswinning in Groningen gaat waarschijnlijk nog verder omlaag. Dat melden bronnen aan De Telegraaf.

Aardgasbedrijf NAM heeft het kabinet recent voorgesteld om voortaan 27 miljard kuub te gaan winnen: maximaal 33 miljard kuub in hele koude winters. Het Staatstoezicht op de Mijnen is daar echter kritisch over. Volgens hun onderzoekers is dat nog steeds te veel. Bronnen melden dat de hoeveelheid waarschijnlijk eerder uitkomt op maximaal 25 miljard kuub.

Aardbevingen in Groningen bewogen het kabinet al eerder om de gaswinning in Groningen terug te schroeven. Inmiddels lijkt het in een vrije val beland.

De productie werd in 2014 beperkt tot 42,5 miljard kuub. Begin 2015 ging het verder omlaag naar maximaal 39,4 miljard kuub en in juni van dat jaar werd dat 30. De Raad van State bepaalde vervolgens in 2016 dat de gaswinning maximaal 27 miljard kuub mocht zijn. Daar wordt nu dus opnieuw aan getornd.

De Ministerraad moet het definitieve besluit nog nemen. Dat wordt over een kleine twee weken verwacht.

’Trucje Kamp’ bij boring Schiermonnikoog

Telegraaf 14.06.2016 Minister Henk Kamp van Economische Zaken heeft een trucje uitgehaald toen hij het Franse bedrijf Engie toestond proefboringen naar gas te verrichten in een natuurgebied boven Schiermonnikoog. Hij schaarde de boring onder de Crisis- en herstelwet zodat lagere overheden geen bezwaar kunnen maken, stelt wethouder Jan Dijkstra van Schiermonnikoog dinsdag in de Leeuwarder Courant.

De gemeente kwam daar pas kort geleden achter en riep de hulp van de Waddenvereniging in om te kijken of de vergunning wel deugdelijk is. Juristen van die organisatie hebben meer ervaring met dit soort zaken. Volgens Dijkstra misbruikt Kamp de Crisiswet ,,om iedereen monddood” te maken, zegt hij tegen de krant.

Bijna 12.000 handtekeningen tegen boringen…

Telegraaf 12.06.2016 Bijna 12.000 mensen hebben een online petitie getekend tegen gasboringen bij Schiermonnikoog. Dat meldt Omroep Friesland zondag. Onlangs gaf minister Kamp van Economische Zaken een bedrijf toestemming voor twee proefboringen in de buurt van het eiland.

MILJOENEN IN BEVINGSBESTENDIGE DIJK GRONINGEN

BB 10.06.2016 De zeedijk tussen Eemshaven en Delfzijl gaat de komende jaren voor 180 miljoen euro op de schop. De dijk wordt niet alleen hoger en breder. Ook wordt rekening gehouden met de bodemdaling en aardbevingen die zich in het gebied voordoen door de gaswinning.

Kosten
Het waterschap Noorderzijlvest maakte vrijdag bekend dat de financiering voor de dijkversterking rond is. De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) en de Commissie Bodemdaling nemen samen ruim een kwart van de kosten voor hun rekening. De dijk, die bijna 12 kilometer lang is, wordt gemiddeld 50 centimeter hoger en 10 tot 15 meter breder. Bij Delfzijl wordt hij het meest verhoogd: 2 meter. Het werk begint eind dit jaar en over drie jaar, eind 2019, is de klus klaar. 

1000 kilometer aan dijken

In heel Nederland moet de komende jaren ruim 1000 kilometer aan dijken langs kust, rivieren en meren onder handen worden genomen wegens de klimaatverandering en de stijging van de zeespiegel.

Hiervoor is 7,4 miljard euro beschikbaar via het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma. Uit deze pot gaat nu ook geld naar het Groningse project.

Waterschap gaat internationaal 

Vanwege de specifieke aardbevingsproblematiek heeft het waterschap Noorderzijlvest ook zijn licht opgestoken in landen als Japan, Nieuw-Zeeland en de VS, vertelt locodijkgraaf Eisse Luitjens, die blij is dat er nu overeenstemming is. Bij de Groningse zeedijkversterking zal onder meer de ondergrond worden gestabiliseerd met een damwand om onverwachte trillingen in de bodem op te vangen.

Het waterschap, de provincie Groningen en de gemeente Delfzijl betalen ook mee aan het project. (ANP)

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Miljoenen in bevingsbestendige dijk Groningen

NU 10.06.2016 De zeedijk tussen Eemshaven en Delfzijl gaat de komende jaren voor 180 miljoen euro op de schop. De dijk wordt niet alleen hoger en breder. Ook wordt rekening gehouden met de bodemdaling en aardbevingen die zich in het gebied voordoen door de gaswinning.

Het waterschap Noorderzijlvest maakte vrijdag bekend dat de financiering voor de dijkversterking rond is. De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) en de Commissie Bodemdaling nemen samen ruim een kwart van de kosten voor hun rekening.

De dijk, die bijna 12 kilometer lang is, wordt gemiddeld 50 centimeter hoger en 10 tot 15 meter breder. Bij Delfzijl wordt hij het meest verhoogd: 2 meter. Het werk begint eind dit jaar en over drie jaar, eind 2019, is de klus klaar.

In heel Nederland moet de komende jaren ruim 1000 kilometer aan dijken langs kust, rivieren en meren onder handen worden genomen wegens de klimaatverandering en de stijging van de zeespiegel.

Hiervoor is 7,4 miljard euro beschikbaar via het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma. Uit deze pot gaat nu ook geld naar het Groningse project.

Vanwege de specifieke aardbevingsproblematiek heeft het waterschap Noorderzijlvest ook zijn licht opgestoken in landen als Japan, Nieuw-Zeeland en de VS, vertelt locodijkgraaf Eisse Luitjens, die blij is dat er nu overeenstemming is. Bij de Groningse zeedijkversterking zal onder meer de ondergrond worden gestabiliseerd met een damwand om onverwachte trillingen in de bodem op te vangen.

Het waterschap, de provincie Groningen en de gemeente Delfzijl betalen ook mee aan het project.

Lees meer over: Groningen Aardbeving

Gerelateerde artikelen;

Groningse talkshow over aardbevingen en stadsnatuur 

RUG onderzoekt hoe Groningers aardbevingen ervaren 

Miljoenen voor dijk Groningen

Telegraaf 10.06.2016 De zeedijk tussen Eemshaven en Delfzijl gaat de komende jaren voor 180 miljoen euro op de schop. De dijk wordt niet alleen hoger en breder. Ook wordt rekening gehouden met de bodemdaling en aardbevingen die zich in het gebied voordoen door de gaswinning.

Het waterschap Noorderzijlvest maakte vrijdag bekend dat de financiering voor de dijkversterking rond is. De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) en de Commissie Bodemdaling nemen samen ruim een kwart van de kosten voor hun rekening.

De dijk, die bijna 12 kilometer lang is, wordt gemiddeld 50 centimeter hoger en 10 tot 15 meter breder. Bij Delfzijl wordt hij het meest verhoogd: 2 meter. Het werk begint eind dit jaar en over drie jaar, eind 2019, is de klus klaar.

In heel Nederland moet de komende jaren ruim 1000 kilometer aan dijken langs kust, rivieren en meren onder handen worden genomen wegens de klimaatverandering en de stijging van de zeespiegel.

Aardbevingsproblematiek

Hiervoor is 7,4 miljard euro beschikbaar via het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma. Uit deze pot gaat nu ook geld naar het Groningse project.

Vanwege de specifieke aardbevingsproblematiek heeft het waterschap Noorderzijlvest ook zijn licht opgestoken in landen als Japan, Nieuw-Zeeland en de VS, vertelt locodijkgraaf Eisse Luitjens, die blij is dat er nu overeenstemming is. Bij de Groningse zeedijkversterking zal onder meer de ondergrond worden gestabiliseerd met een damwand om onverwachte trillingen in de bodem op te vangen.

Het waterschap, de provincie Groningen en de gemeente Delfzijl betalen ook mee aan het project.

 

Miljoenen naar Groningen voor be­vings­be­sten­di­ge dijk

AD 10.06.2016 De zeedijk tussen Eemshaven en Delfzijl gaat de komende jaren voor 180 miljoen euro op de schop. De dijk wordt niet alleen hoger en breder. Ook wordt rekening gehouden met de bodemdaling en aardbevingen die zich in het gebied voordoen door de gaswinning.

Het waterschap Noorderzijlvest maakte vrijdag bekend dat de financiering voor de dijkversterking rond is. De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) en de Commissie Bodemdaling nemen samen ruim een kwart van de kosten voor hun rekening.

De dijk, die bijna 12 kilometer lang is, wordt gemiddeld 50 centimeter hoger en 10 tot 15 meter breder. Bij Delfzijl wordt hij het meest verhoogd: 2 meter. Het werk begint eind dit jaar en over drie jaar, eind 2019, is de klus klaar.

1000 kilometer
In heel Nederland moet de komende jaren ruim 1000 kilometer aan dijken langs kust, rivieren en meren onder handen worden genomen wegens de klimaatverandering en de stijging van de zeespiegel.
Hiervoor is 7,4 miljard euro beschikbaar via het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma. Uit deze pot gaat nu ook geld naar het Groningse project.

Vanwege de specifieke aardbevingsproblematiek heeft het waterschap Noorderzijlvest ook zijn licht opgestoken in landen als Japan, Nieuw-Zeeland en de VS, vertelt locodijkgraaf Eisse Luitjens, die blij is dat er nu overeenstemming is. Bij de Groningse zeedijkversterking zal onder meer de ondergrond worden gestabiliseerd met een damwand om onverwachte trillingen in de bodem op te vangen.

Het waterschap, de provincie Groningen en de gemeente Delfzijl betalen ook mee aan het project.

Ruim 290 miljoen voor scholen in aardbevingsgebied

RO 06.06.2016 Er komt 290,5 miljoen euro beschikbaar voor de versterking en nieuwbouw van  scholen in het aardbevingsgebied in Groningen. Dit maakten minister Henk Kamp van Economische Zaken (EZ), minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker beiden van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) vandaag bekend. Dit is grotendeels een extra investering bovenop de eerder beschikbaar gestelde middelen voor de aanpak van de aardbevingsproblematiek en om de veiligheid, leefbaarheid en bedrijvigheid in Groningen te vergroten. In de Voorjaarsnota 2016 zit 284 miljoen euro en uit de bestuursakkoorden van 2014 en 2015 kwam eerder ruim 1,2 miljard euro beschikbaar.

Minister Kamp: “Het daadkrachtig aanpakken van de problemen in het aardbevingsgebied in Groningen blijft voor het kabinet van het grootste belang. Dat betekent dat duizenden woningen en gebouwen aardbevingsbestendig én duurzamer worden gemaakt. Scholen hebben prioriteit en worden niet alleen versterkt, maar direct ook toekomstbestendig gemaakt. Deze aanpak past bij de brede inzet van het kabinet: perspectief bieden aan de regio.”

Sterke en toekomstbestendige scholen

Op verzoek van het kabinet heeft de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) geïnventariseerd hoeveel middelen de komende jaren nodig zijn om schoolgebouwen niet alleen te versterken, maar ook toekomstbestendig te maken. Minister Bussemaker: “Het is van het grootste belang dat we gezamenlijk onze schouders onder de toekomst van Groningen zetten en zorgen voor schoolgebouwen waar leerlingen en studenten nu en in de toekomst goed onderwijs kunnen volgen.”

Scholen in de regio hebben niet alleen te maken met de gevolgen van gaswinning maar kampen ook met de gevolgen van bevolkingskrimp en ontgroening.  Uit de inventarisatie van de NCG komt naar voren dat 101 scholen bouwkundig versterkt moeten worden. In samenspraak met schoolbesturen, gemeenten, NAM en de ministeries van EZ en OCW wordt ingezet op het versterken van 41 scholen. Daarnaast worden zestig schoolgebouwen aan de onderwijsfunctie onttrokken. Hiervoor in de plaats komen 29 nieuwe schoolgebouwen, waar soms één school komt en in andere gevallen meerdere scholen samen gaan onder één nieuw dak.

Staatssecretaris Dekker: “Groningen staat niet voor één maar twee grote uitdagingen. Behalve met de aardbevingsschade heeft de regio ook te kampen met de gevolgen van krimp. Laten we daarom van de nood een deugd maken en nu niet doen alsof het  alleen om het dichtsmeren van scheuren in de schoolmuren gaat, maar zorgen voor goede nieuwe schoolgebouwen. Zodat de Groningse kinderen in veilige en moderne schoolgebouwen zitten die weer decennia meekunnen.”

De kosten hiervan zijn 290,5 miljoen euro. Aangezien het scholenprogramma primair is ingegeven door de aardbevingsproblematiek, zal NAM 172,5 miljoen euro in het scholenprogramma investeren. De negen betrokken gemeenten dragen gezamenlijk 44,5 miljoen euro bij en staan onder meer garant voor eventuele extra kosten met betrekking tot oude gebouwen. Door het Rijk wordt 73,5 miljoen euro geïnvesteerd: 50 miljoen euro door het ministerie van OCW en 23,5 miljoen euro door het ministerie van EZ.

Versterken en verduurzamen Groningen

Bij de Voorjaarsnota maakte het kabinet vorige week bekend 284 miljoen euro beschikbaar te stellen voor het werkprogramma van de NCG. Dit gebeurt via de begroting van het ministerie van EZ, waarvan 244 miljoen euro wordt gedekt uit de aardgasbaten. Dit bedrag wordt in de periode 2016 tot en met 2024 ingezet voor een combinatie van verduurzaming en versterking van woningen en gebouwen via een gebiedsgerichte aanpak, het bieden van compensatie voor de overlast van de schade, voor het werkbudget van de NCG en voor het verbeteren van de woningmarkt en de economie. Dit is in lijn met de motie Bosman c.s.. De NCG kijkt de komende tijd samen met de regio naar de precieze invulling van de besteding van de gelden voor verduurzaming en versterking.

Zie ook;

Documenten;

Kamerbrief Financiering meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen

 

Kabinet trekt 290 miljoen uit voor scholen in bevingsgebied.

NU 06.06.2016 Het kabinet trekt 290,5 miljoen euro uit om scholen in het aardbevingsgebied in Groningen te versterken.

Het gaat om “grotendeels een extra investering”, schrijven minister Henk Kamp (Economische Zaken) en minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) maandag aan de Tweede Kamer.

De Nationaal Coördinator Groningen (NCG), Hans Alders, heeft uitgezocht dat 101 scholen de komende jaren geld nodig hebben voor versterking.

Na overleg is besloten om 41 scholen te versterken. Zestig scholen gaan dicht. Hiervoor komen 29 nieuwe scholen in de plaats.

Toekomstbestendig

“Scholen hebben prioriteit en worden niet alleen versterkt, maar direct ook toekomstbestendig gemaakt. Deze aanpak past bij de brede inzet van het kabinet: perspectief bieden aan de regio”, aldus Kamp.

Het geld komt voor een groot deel van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), die 172,5 miljoen bijdraagt. De negen betrokken gemeenten leggen 44,5 miljoen op tafel. Bussemaker legt er 50 miljoen bij en Kamp 23,5 miljoen euro.

Genegeerd

De negatieve gevolgen van de aardgaswinning in Groningen zijn decennia genegeerd. De afgelopen jaren is hier verandering in gekomen.

Het huidige kabinet heeft inmiddels 1,2 miljard euro vrijgemaakt voor het getroffen gebied. Bij de presentatie van de Voorjaarsnota vorige maand werd bekend dat er tot 2024 nog eens 284 miljoen extra naar het gebied gaat voor verduurzaming en versterking.

Lees meer over: Aardbevingen Groningen Gaswinning Groningen

Eerdere berichten;

Kabinet trekt 290 miljoen uit voor scholen in bevingsgebied  

Provincie Groningen wil parlementaire enquête over gaswinning  

‘Ministerie maakte geheime afspraken over gaswinning Groningen’  

NAM wil komend jaar opnieuw 27 miljard kuub gas oppompen  

Terugschroeven gaswinning drukt resultaten staatsgasbedrijf 

Kamer houdt vast aan daling gaswinning 

Groningen wil extra geld van kabinet voor aardbevingsgebied  

Woningen bevingsgebied Groningen staan veel langer te koop  

Meer klachten over afhandeling bevingsschade Groningen 

‘Huizen bevingsgebied Groningen 954 miljoen minder waard’  

Tientallen schademeldingen na aardbeving Groningen 

Aardbeving met kracht van 2,5 in Groningen  

‘NAM laat Rijksmonumenten met aardbevingsschade herstellen’  

Bodembeweging Groningen dient klacht in tegen NAM 

Tweede Kamer unaniem voor behoud waardevermeerderingsregeling 

Laad meer artikelen 

Miljoenen voor Groningse scholen

Telegraaf 06.06.2016 Het kabinet trekt 290,5 miljoen euro uit om scholen in het aardbevingsgebied in Groningen te versterken. Het gaat om “grotendeels een extra investering”, schrijven minister Henk Kamp (Economische Zaken) en minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) maandag aan de Tweede Kamer.

De Nationaal Coördinator Groningen (NCG), Hans Alders, heeft uitgezocht dat 101 scholen de komende jaren geld nodig hebben voor versterking. Na overleg is besloten om 41 scholen te versterken. Zestig scholen gaan dicht. Hiervoor komen 29 nieuwe scholen in de plaats. In sommige gevallen worden meerdere scholen ondergebracht in één nieuw gebouw. Groningen heeft ook te maken met bevolkingskrimp waardoor minder scholen nodig zijn.

“Scholen hebben prioriteit en worden niet alleen versterkt, maar direct ook toekomstbestendig gemaakt. Deze aanpak past bij de brede inzet van het kabinet: perspectief bieden aan de regio”, aldus Kamp.

Het geld komt voor een groot deel van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), die 172,5 miljoen bijdraagt. De negen betrokken gemeenten leggen 44,5 miljoen op tafel. Bussemaker legt er 50 miljoen bij en Kamp 23,5 miljoen euro.

De negatieve gevolgen van de aardgaswinning in Groningen zijn decennia genegeerd. De afgelopen jaren is hier verandering in gekomen. Het huidige kabinet heeft inmiddels 1,2 miljard euro vrijgemaakt voor het getroffen gebied. Bij de presentatie van de Voorjaarsnota vorige maand werd bekend dat er tot 2024 nog eens 284 miljoen extra naar het gebied gaat voor verduurzaming en versterking.

Groningse scholen voor 291 miljoen aard­be­vings­be­sten­dig gemaakt

AD 06.06.2016 Het kabinet trekt 291 miljoen euro uit om scholen in het aardbevingsgebied in Groningen te versterken. Het gaat grotendeels om een extra investering, schrijven minister Henk Kamp (Economische Zaken) en minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) maandag aan de Tweede Kamer.

De Nationaal Coördinator Groningen (NCG), Hans Alders, heeft uitgezocht dat 101 scholen de komende jaren geld nodig hebben voor versterking. Na overleg is besloten om 41 scholen te versterken. Zestig scholen gaan dicht. Hiervoor komen 29 nieuwe scholen in de plaats.

Vorig jaar moesten 350 leerlingen in Loppersum naar een noodgebouw verhuizen omdat hun eigen scholen niet aardbevingbestendig bleken te zijn. ,,Scholen hebben prioriteit en worden niet alleen versterkt, maar direct ook toekomstbestendig gemaakt. Deze aanpak past bij de brede inzet van het kabinet: perspectief bieden aan de regio”, aldus Kamp.

Geld van NAM

Het geld komt voor een groot deel van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), die 172,5 miljoen bijdraagt. De negen betrokken gemeenten leggen 44,5 miljoen op tafel. Bussemaker legt er 50 miljoen bij en Kamp 23,5 miljoen euro.

De negatieve gevolgen van de aardgaswinning in Groningen zijn decennia genegeerd. De afgelopen jaren is hier verandering in gekomen. Het huidige kabinet heeft inmiddels 1,2 miljard euro vrijgemaakt voor het getroffen gebied. Bij de presentatie van de Voorjaarsnota vorige maand werd bekend dat er tot 2024 nog eens 284 miljoen extra naar het gebied gaat voor verduurzaming en versterking.

Groningse scholen voor 291 miljoen aardbevingsbestendig gemaakt

VK 06.06.2016 Het kabinet trekt 291 miljoen euro uit om scholen in het aardbevingsgebied in Groningen te versterken. Het gaat grotendeels om een extra investering, schrijven minister Henk Kamp (Economische Zaken) en minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) maandag aan de Tweede Kamer.

De Nationaal Coördinator Groningen (NCG), Hans Alders, heeft uitgezocht dat 101 scholen de komende jaren geld nodig hebben voor versterking. Na overleg is besloten om 41 scholen te versterken. Zestig scholen gaan dicht. Hiervoor komen 29 nieuwe scholen in de plaats.

Vorig jaar moesten 350 leerlingen in Loppersum naar een noodgebouw verhuizen omdat hun eigen scholen niet aardbevingbestendig bleken te zijn. ,,Scholen hebben prioriteit en worden niet alleen versterkt, maar direct ook toekomstbestendig gemaakt. Deze aanpak past bij de brede inzet van het kabinet: perspectief bieden aan de regio”, aldus Kamp.

Geld van NAM

Het geld komt voor een groot deel van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), die 172,5 miljoen bijdraagt. De negen betrokken gemeenten leggen 44,5 miljoen op tafel. Bussemaker legt er 50 miljoen bij en Kamp 23,5 miljoen euro.

De negatieve gevolgen van de aardgaswinning in Groningen zijn decennia genegeerd. De afgelopen jaren is hier verandering in gekomen. Het huidige kabinet heeft inmiddels 1,2 miljard euro vrijgemaakt voor het getroffen gebied. Bij de presentatie van de Voorjaarsnota vorige maand werd bekend dat er tot 2024 nog eens 284 miljoen extra naar het gebied gaat voor verduurzaming en versterking.

Volg en lees meer over:  AARDBEVINGEN IN GRONINGEN  PROVINCIE GRONINGEN

Groningse scholen voor 291 miljoen aardbevingsbestendig gemaakt

Trouw 06.06.2016 Het kabinet trekt 291 miljoen euro uit om scholen in het aardbevingsgebied in Groningen te versterken. Het gaat grotendeels om een extra investering, schrijven minister Henk Kamp (Economische Zaken) en minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) maandag aan de Tweede Kamer.

De Nationaal Coördinator Groningen (NCG), Hans Alders, heeft uitgezocht dat 101 scholen de komende jaren geld nodig hebben voor versterking. Na overleg is besloten om 41 scholen te versterken. Zestig scholen gaan dicht. Hiervoor komen 29 nieuwe scholen in de plaats.

Vorig jaar moesten 350 leerlingen in Loppersum naar een noodgebouw verhuizen omdat hun eigen scholen niet aardbevingbestendig bleken te zijn. ,,Scholen hebben prioriteit en worden niet alleen versterkt, maar direct ook toekomstbestendig gemaakt. Deze aanpak past bij de brede inzet van het kabinet: perspectief bieden aan de regio”, aldus Kamp.

Geld van NAM

Het geld komt voor een groot deel van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), die 172,5 miljoen bijdraagt. De negen betrokken gemeenten leggen 44,5 miljoen op tafel. Bussemaker legt er 50 miljoen bij en Kamp 23,5 miljoen euro.

De negatieve gevolgen van de aardgaswinning in Groningen zijn decennia genegeerd. De afgelopen jaren is hier verandering in gekomen. Het huidige kabinet heeft inmiddels 1,2 miljard euro vrijgemaakt voor het getroffen gebied. Bij de presentatie van de Voorjaarsnota vorige maand werd bekend dat er tot 2024 nog eens 284 miljoen extra naar het gebied gaat voor verduurzaming en versterking.

GRONINGEN WIL PARLEMENTAIRE ENQUÊTE GASWINNING

BB 02.06.2016 Provinciale Staten van Groningen roepen de Tweede Kamer op een parlementaire enquête te houden naar de gaswinning. Dit meldt RTV Noord.

Prioriteit
Een ruime meerderheid van de Statenleden steunden de motie, die werd ingediend door de Partij voor de Dieren. De partijen in de Staten tekenden er wel bij aan dat zo’n enquête niet ten koste mag gaan van het herstelprogramma. Het verlagen van de gaswinning en het oplossen van de huidige problemen zou prioriteit moeten blijven.

Initiatief
De enige partij in de Staten die tegen de motie stemde was de VVD. De partij verklaarde niet tegen een parlementaire enquête te zijn, maar het initiatief daartoe zou genomen moeten worden door de Kamerleden en niet door Statenleden.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

RELEVANTE PARLEMENTAIRE DOSSIERS; Wet bewijsvermoeden gaswinning Groningen

Provincie Groningen wil parlementaire enquête over gaswinning NU 02.06.2016

Geen bezwaar proefgasboringen Schiermonnikoog Trouw 02.06.2016

Minister Kamp heeft geen bezwaren tegen proefgasboringen Schiermonnikoog NU 02.06.2016

Groningers halen neus op voor opkoopregeling VK 02.06.2016

Honderden inspecties vertragen herstel woningen AD 01.06.2016

Uitgekochte Groninger nu dakloos Telegraaf 31.05.2016

PROVINCIE GRONINGEN KEERT ZICH TEGEN WINNINGSPLAN NAM

BB 25.05.2016 Het college van gedeputeerde staten van de provincie Groningen vindt dat de minister van Economische Zaken niet moet instemmen met het gaswinningsplan van de NAM. De veiligheid van de inwoners zou in het plan te weinig worden gegarandeerd en er zou te weinig rekening worden gehouden met negatieve maatschappelijke effecten.

Voorkomen van schade
Het college stelt in een reactie op het winningsplan Gaswinning Groningen Gasveld 2016 van de NAM dat de veiligheid van de inwoners en het voorkomen van schade het belangrijkste uitgangspunt zou moeten zijn. Economische aspecten zouden daaraan ongeschikt moeten zijn. ‘Wie de veiligheid echt vooropstelt, streeft naar minimalisatie van de gasproductie, omdat onweersproken vaststaat dat alleen op die manier aardbevingen zo veel als mogelijk voorkomen kunnen worden met als doel de veiligheid te waarborgen en schade te beperken,’ aldus GS.

Niet te voorkomen
De provincie heeft vooral kritiek op het feit dat de NAM het begrip ‘schade’ vooral definieert als ernstige schade aan gebouwen. ‘Het betreft ook psychosociale schade van inwoners, economische schade van de regio en reputatieschade’, stellen GS in de reactie.  Ook heeft GS kritiek op het feit dat NAM in het winningsplan schrijft dat schade niet te voorkomen is. ‘NAM bepaalt daarmee zelf welk niveau van acceptatie daarbij aan de orde is. Er wordt geen aandacht geschonken aan maatregelen om schade door bodembeweging te voorkomen dan wel te beperken, terwijl dit een voorschrift in de Mijnbouwwet is,’ aldus GS.

Vooral technisch
Er lopen momenteel diverse studies naar de vraag wat er nodig is voor een veilige gaswinning in Groningen. GS vindt het vreemd dat vrijwel al die studies worden georganiseerd door de NAM.  ‘Een onafhankelijke validatie ontbreekt’.  Het college constateert dat NAM in haar winningsplan nauwelijks oog heeft gehad voor de effecten van veiligheidsbeleving, de schadebeperking en het welzijn van inwoners. Volgens GS Groningen is kent de rapportage vooral een technische invalshoek. Daarmee zou de rapportage voorbij gaan aan de maatschappelijke impact en de maatschappelijke acceptatie, stelt het college.

RELEVANTE PARLEMENTAIRE DOSSIERS;

GERELATEERDE ARTIKELEN;

‘Kamp moet niet instemmen met plan’ Telegraaf 24.05.2016

Kabinet vult potje voor schokschade Telegraaf 24.05.2016

‘Ministerie maakte geheime afspraken over gaswinning Groningen’ NU 13.05.2016

‘Nederland kan prominent gasland blijven’ Telegraaf 03.05.2016

NAM treft geheime schikkingen met gedupeerden Telegraaf 30.04.2016

Groningers met aardbevingsschade hebben vaker psychische problemen VK 29.04.2016

‘Groningers met meer schade door aardbevingen vaker ziek’ Trouw 29.04.2016

‘Schade houdt Groninger wakker’ Telegraaf 29.04.2016

Meer gezondheidsklachten Groningers door bevingen AD 29.04.2016

Helaas creëert Shell nog steeds eigen waarheden VK 28.04.2016

NAM komt beloftes na Telegraaf 25.04.2016

Kamer stoort zich aan koers NAM Trouw 20.04.2016

Kamer stoort zich aan NAM Telegraaf 20.04.2016

Kamer stoort zich aan plan NAM voor extra gaswinning AD 20.04.2016

Meer gas uit Groningen? Kleine kans Trouw 19.04.2016

NAM wil komend jaar opnieuw 27 miljard kuub gas oppompen 

‘Om de rust in Groningen te bewaren, zetten we in op handhaving van het productieniveau’ NU 19.04.2016

NAM wil evenveel gas boren Telegraaf 19.04.2016

NAM wil evenveel gas boren AD 19.04.2016

Nederland wint een kwart minder aardgas Trouw 19.04.2016

Afdracht staatsgasbedrijf daalt €2,8 miljard Telegraaf  18.04.2016

Kamer houdt vast aan daling gaswinning NU 18.04.2016

Kamer houdt vast aan daling gaswinning Trouw 18.04.2016

Kamer houdt vast aan daling gaswinning Telegraaf 18.04.2016

Kamer houdt vast aan daling gaswinning AD 18.04.2016

GRONINGEN WIL EXTRA GELD VOOR AARDBEVINGSGEBIED

BB 12.04.2016 Het kabinet moet in de komende voorjaarsnota extra geld vrijmaken voor het aardbevingsgebied in Groningen. Dat is nodig om de provincie Groningen weer perspectief te geven. Dat staat in een brief van de provincie Groningen en twaalf Groningse gemeenten van maandag aan het kabinet.

Nationale verantwoordelijkheid

Zij vinden dat het beschikbaar stellen van extra geld een nationale verantwoordelijkheid is. De provincie en de gemeenten vinden het geld een ‘absolute voorwaarde om de Nationaal Coördinator Groningen van voldoende slagkracht te voorzien.’ Alleen met dat extra geld kan het opgestelde meerjarenprogramma voor het aardbevingsgebied gezamenlijk worden uitgevoerd, zo stellen de partijen.

Scepsis
De brief is geschreven omdat de provincie en de gemeenten merken dat onder de Groningers scepsis is over de bereidheid van het Rijk en de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) om mee te werken aan oplossingen. De provincie en de twaalf gemeenten vinden dat aan het meerjarenprogramma consequent uitvoering moet worden gegeven. Alleen als dat gebeurt, en er zichtbare resulaten worden geboekt, kan het vertrouwen van de Groningers worden teruggewonnen.

Twaalf gemeenten

De twaalf gemeenten die de brief samen met de provincie Groningen stuurden, zijn: Appingedam, Bedum, Delfzijl, Eemsmond, Groningen, Hoogezand-Sappemeer, Loppersum, De Marne, Menterwolde, Slochteren, Ten Boer en Winsum. (ANP)

Groningen wil extra geld aardbevingsgebied Trouw 11.04.2016

Groningen wil extra geld van kabinet voor aardbevingsgebied NU 11.04.2016

Groningen wil extra geld aardbevingsgebied Telegraaf 11.04.2016

Groningen eist extra geld voor aardbevingsgebied AD 11.04.2016

Woningen bevingsgebied Groningen staan veel langer te koop NU 04.04.2016

Huizen bevingsgebied lastig te verkopen Telegraaf 04.04.2016

Huizen in Gronings aardbevingsgebied langer te koop Telegraaf 04.04.2016

‘Gevaar Groningen groter’ Telegraaf 04.04.2016

Eigen Huis niet blij met opkoopregeling Groningen

AD 25.03.2016 De Vereniging Eigen Huis (VEH) is niet te spreken over de proef met een opkoopregeling voor moeilijk verkoopbare huizen in het aardbevingsgebied in Groningen. ,,We hadden de regeling liever wat breder gezien”, zegt woordvoerster Manon van Essen van VEH vrijdag.

Wij vinden dat er ook een regeling moet zijn voor de ‘gewone’ Groninger, aldus Manon van Essen, VEH.

De regeling is bedoeld voor huizen die minimaal een jaar te koop staan en waarvan de eigenaar een dringende, sociaal-economische reden heeft om te verhuizen. Maar voor die nijpende gevallen bestaat al een speciale commissie, de Commissie Bijzondere Situaties. ,,Wij vinden dat er ook een regeling moet zijn voor de ‘gewone’ Groninger, die zich nu gevangen voelt in zijn eigen huis en er graag weg wil, maar die geen dwingende reden heeft om te verhuizen”, aldus Van Essen.

Tweede bezwaarpunt van VEH is dat Alders niet aangeeft wat er gebeurt als de proef met de opkoopregeling afloopt. ,,We missen perspectief. Wat gaat er gebeuren als de proef slaagt?”, vraagt Van Essen zich af.

Ongeveer vijftig huizen
De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heeft voor de regeling, die 2 mei ingaat, 10 miljoen euro beschikbaar gesteld. Daarvan kunnen rond de vijftig huizen worden opgekocht. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de Nationaal Coördinator Groningen, Hans Alders. Incidenteel kocht de NAM al woningen op na advies van de Commissie Bijzondere Situaties.

De aankoop zal zijn tegen 95 procent van de taxatieprijs. Is een bewoner het niet eens met de taxatie, dan volgt een tweede taxatie en eventueel een derde. Twee derde van het beschikbare budget is voor woningen tot twee ton en de rest voor boven die prijs. Na aankoop verkoopt de NAM de woningen weer door. De opbrengsten kunnen dan opnieuw worden gebruikt voor de regeling.

GERELATEERD NIEUWS;

NAM koopt huizen op in bevingsgebied Groningen

Groningers schrikken wakker van aardbeving

MEER OVER; PROVINCIE GRONINGEN

Groningen: regeling huizen

Telegraaf 25.03.2016 De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) gaat in het aardbevingsgebied in de provincie Groningen huizen opkopen die langdurig te koop staan. Bij de regeling gaat het in eerste instantie om een proef met ongeveer vijftig woningen.

Om in aanmerking te komen moet een huis minimaal een jaar te koop staan en daarbij wordt gekeken naar maatschappelijke factoren. Het gaat dan bijvoorbeeld om eigenaren die een indicatie hebben voor het verpleeghuis of iemand die een baan in Zeeland heeft gekregen en de woning niet kwijtraakt.

De NAM heeft voor de regeling, die 2 mei ingaat, 10 miljoen euro beschikbaar gesteld. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de Nationaal Coördinator Groningen. Incidenteel kocht de NAM al woningen op in schrijnende situaties na advies van de Commissie Bijzondere Situaties.

De aankoop zal zijn tegen 95 procent van de taxatieprijs. Is een bewoner het niet eens met de taxatie, dan volgt een tweede taxatie en eventueel een derde. Twee derde van het beschikbare budget is voor woningen tot twee ton en de rest voor boven die prijs.

Na aankoop verkoopt de NAM de woningen weer door. De opbrengsten kunnen dan opnieuw worden gebruikt voor de regeling. De NAM hoopt dat er een prikkel vanuit gaat voor de woningmarkt in Groningen, iets wat statistiekbureau CBS in de gaten gaat houden.

Meer klachten over afhandeling bevingsschade

NU 23.03.2016 Meer mensen hebben afgelopen jaar geklaagd over de afhandeling van aardbevingsschade in de provincie Groningen. De Onafhankelijke Raadsman Gaswinning, een soort ombudsman, zag het aantal klachten ten opzichte van 2014 met de helft toenemen tot 267.

”De belofte om schade overal op te nemen is veelal niet nagekomen”, stelt de raadsman, Leendert Klaassen, in het woensdag verschenen jaarverslag. Ook constateert hij dat de sociaal-maatschappelijke gevolgen van de aardbevingsschade groter worden.

De meeste klachten gaan over de afhandeling van schadeclaims door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). Maar ook het aantal klachten over het Centrum Veilig Wonen (CVW), dat de afhandeling van de NAM heeft overgenomen, nam toe.

De raadsman is sinds april 2013 het centrale meldpunt voor dit soort klachten over de gevolgen van gaswinning in Groningen.

Lees meer over: Gaswinning Groningen

Gerelateerde artikelen;

‘Huizen bevingsgebied Groningen 954 miljoen minder waard’  

Tientallen schademeldingen na aardbeving Groningen 

Aardbeving met kracht van 2,5 in Groningen  

Eerdere berichten

Meer klachten over afhandeling bevingsschade Groningen 

‘Huizen bevingsgebied Groningen 954 miljoen minder waard’

Tientallen schademeldingen na aardbeving Groningen 

Aardbeving met kracht van 2,5 in Groningen

‘NAM laat Rijksmonumenten met aardbevingsschade herstellen’

Bodembeweging Groningen dient klacht in tegen NAM 

Tweede Kamer unaniem voor behoud waardevermeerderingsregeling 

Kamer geïrriteerd over export Gronings gas

PvdA wil sneller af van export Gronings gas  

Boeren willen compensatie voor gaswinning Groningen 

‘Leefbaarheid van aardbevingsgebied in Groningen verslechterd’ 

Ook schadevergoeding bij storing door aardbeving 

Honderden Groningers bij fakkeltocht tegen gasbesluit 

Burgemeester Rodenboog doet beroep op morele plicht 

Gaswinning NAM blijft in 2015 binnen afspraken 

Laad meer artikelen 

HUIZEN BEVEIlLIGINGSGEBIED MILJARD MINDER WAARD

BB 12.03.2016 Ruim 180.000 woningen in de provincie Groningen zijn minder waard geworden door de aardbevingen die in dat gebied worden veroorzaakt door gaswinning. Het gaat daarbij om een schadepost van minimaal 954 miljoen euro. Dat blijkt uit een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen.

EFFECT VAN AARDBEVING

HET ONDERZOEK, DAT VRIJDAG WERD GEPUBLICEERD DOOR NRC, IS GEBASEERD OP EEN MODEL DAT RECENT DOOR DE VRIJE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM WERD ONTWIKKELD. HIERMEE KUNNEN VOOR KLEINE GEBIEDEN, ZOALS WIJKEN EN DORPEN, DE VERSCHILLEN IN EFFECT VAN AARDBEVINGEN OP DE WONINGPRIJZEN IN KAART WORDEN GEBRACHT. DE TOTALE WAARDEDALING VAN 954 MILJOEN KOMT VOOR HET GROOTSTE DEEL VOOR REKENING VAN DE NEGEN ‘ERKENDE’ GEMEENTEN MET AARDBEVINGSPROBLEMATIEK. DIT VARIEERT VAN 118 MILJOEN EURO IN SLOCHTEREN TOT 29 MILJOEN EURO IN DE MARNE.

Stad Groningen
De onderzoekers noemen het opvallend dat ook sprake is van aanzienlijk waardeverlies in gemeenten die buiten de regeling vallen van de NAM om waardevermindering te compenseren. Zo gaat het in de stad Groningen om 111 miljoen euro en in Hoogezand-Sappemeer om 90 miljoen. ‘De gemiddelde waardedaling per woning over het gehele gebied is 5000 euro’, zo luidt een van de de conclusies. ‘Dat is 3 procent van de woningwaarde. Maar de waardedaling varieert sterk per gebied, met als hoogste bedrag op gemeenteniveau 20.000 euro in Slochteren, in enkele kleine kernen zoals Toornwerd, Sint Annen en Thesinge loopt het op tot rond 26.000 euro per woning.’

Rechtszaak
Groningse huiseigenaren, verenigd in de stichting Waardevermindering door Aardbevingen Groningen (WAG), berekenden eerder dat er sprake is van een waardevermindering van 1 miljard euro. Zij gingen daarbij echter uit van 100.000 huizen, terwijl de universiteit in Groningen uitgaat van 180.000 huizen. De stichting won vorig jaar een rechtszaak van de NAM met als inzet dat de onderneming de waardedaling van de huizen al moest vergoeden voordat een woning verkocht werd. De WAG won de zaak maar de NAM ging later in hoger beroep. (ANP)

GERELATEERDE ARTIKELEN

‘Huizen bevingsgebied 954 miljoen minder waard’

VK 11.03.2016 Ruim 180.000 woningen in de provincie Groningen zijn minder waard geworden door de aardbevingen die in dat gebied worden veroorzaakt door gaswinning. Het gaat daarbij om een schadepost van minimaal 954 miljoen euro. Dat blijkt uit een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen.

Het onderzoek, dat vrijdag werd gepubliceerd door NRC, is gebaseerd op een model dat recent door de Vrije Universiteit van Amsterdam werd ontwikkeld. Hiermee kunnen voor kleine gebieden, zoals wijken en dorpen, de verschillen in effect van aardbevingen op de woningprijzen in kaart worden gebracht. De totale waardedaling van 954 miljoen komt voor het grootste deel voor rekening van de negen ‘erkende’ gemeenten met aardbevingsproblematiek. Dit varieert van 118 miljoen euro in Slochteren tot 29 miljoen euro in De Marne.

Buiten de regeling

De onderzoekers noemen het opvallend dat ook sprake is van aanzienlijk waardeverlies in gemeenten die buiten de regeling vallen van de NAM om waardevermindering te compenseren. Zo gaat het in de stad Groningen om 111 miljoen euro en in Hoogezand-Sappemeer om 90 miljoen.

‘De gemiddelde waardedaling per woning over het gehele gebied is 5000 euro’, zo luidt een van de de conclusies. ‘Dat is 3 procent van de woningwaarde. Maar de waardedaling varieert sterk per gebied, met als hoogste bedrag op gemeenteniveau 20.000 euro in Slochteren, in enkele kleine kernen zoals Toornwerd, Sint Annen en Thesinge loopt het op tot rond 26.000 euro per woning.’

‘Huizen bevingsgebied 954 miljoen minder waard’

Trouw 11.03.2016 Ruim 180.000 woningen in de provincie Groningen zijn minder waard geworden door de aardbevingen die in dat gebied worden veroorzaakt door gaswinning. Het gaat daarbij om een schadepost van minimaal 954 miljoen euro. Dat blijkt uit een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen.

Het onderzoek, dat vandaag werd gepubliceerd door NRC, is gebaseerd op een model dat recent door de Vrije Universiteit van Amsterdam werd ontwikkeld. Hiermee kunnen voor kleine gebieden, zoals wijken en dorpen, de verschillen in effect van aardbevingen op de woningprijzen in kaart worden gebracht. De totale waardedaling van 954 miljoen komt voor het grootste deel voor rekening van de negen ‘erkende’ gemeenten met aardbevingsproblematiek. Dit varieert van 118 miljoen euro in Slochteren tot 29 miljoen euro in De Marne.

De onderzoekers noemen het opvallend dat ook sprake is van aanzienlijk waardeverlies in gemeenten die buiten de regeling vallen van de NAM om waardevermindering te compenseren. Zo gaat het in de stad Groningen om 111 miljoen euro en in Hoogezand-Sappemeer om 90 miljoen.

“De gemiddelde waardedaling per woning over het gehele gebied is 5000 euro”, zo luidt een van de de conclusies. “Dat is 3 procent van de woningwaarde. Maar de waardedaling varieert sterk per gebied, met als hoogste bedrag op gemeenteniveau 20.000 euro in Slochteren, in enkele kleine kernen zoals Toornwerd, Sint Annen en Thesinge loopt het op tot rond 26.000 euro per woning.”

Meer over;

‘Huizen bevingsgebied Groningen 954 miljoen minder waard’

NU 11.03.2016 Ruim 180.000 woningen in de provincie Groningen zijn minder waard geworden door de aardbevingen die in dat gebied worden veroorzaakt door gaswinning.

Het gaat daarbij om een schadepost van minimaal 954 miljoen euro. Dat blijkt uit een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen.

Het onderzoek, dat vrijdag werd gepubliceerd door NRC, is gebaseerd op een model dat recent door de Vrije Universiteit van Amsterdam werd ontwikkeld. Hiermee kunnen voor kleine gebieden, zoals wijken en dorpen, de verschillen in effect van aardbevingen op de woningprijzen in kaart worden gebracht.

De totale waardedaling van 954 miljoen komt voor het grootste deel voor rekening van de negen ‘erkende’ gemeenten met aardbevingsproblematiek. Dit varieert van 118 miljoen euro in Slochteren tot 29 miljoen euro in De Marne.

Compenseren

De onderzoekers noemen het opvallend dat ook sprake is van aanzienlijk waardeverlies in gemeenten die buiten de regeling vallen van de NAM om waardevermindering te compenseren. Zo gaat het in de stad Groningen om 111 miljoen euro en in Hoogezand-Sappemeer om 90 miljoen.

”De gemiddelde waardedaling per woning over het gehele gebied is 5000 euro”, zo luidt een van de de conclusies. ”Dat is 3 procent van de woningwaarde. Maar de waardedaling varieert sterk per gebied, met als hoogste bedrag op gemeenteniveau 20.000 euro in Slochteren, in enkele kleine kernen zoals Toornwerd, Sint Annen en Thesinge loopt het op tot rond 26.000 euro per woning.”

1 miljard

Groningse huiseigenaren, verenigd in de stichting Waardevermindering door Aardbevingen Groningen (WAG), berekenden eerder dat er sprake is van een waardevermindering van 1 miljard euro. Zij gingen daarbij echter uit van 100.000 huizen, terwijl de universiteit in Groningen uitgaat van 180.000 huizen.

De stichting won vorig jaar een rechtszaak van de NAM met als inzet dat de onderneming de waardedaling van de huizen al moest vergoeden voordat een woning verkocht werd. De WAG won de zaak maar de NAM ging later in hoger beroep.

Lees meer over: Gaswinning Groningen

Eerdere berichten

‘Huizen bevingsgebied Groningen 954 miljoen minder waard’  

Tientallen schademeldingen na aardbeving Groningen 

Aardbeving met kracht van 2,5 in Groningen  

‘NAM laat Rijksmonumenten met aardbevingsschade herstellen’  

Bodembeweging Groningen dient klacht in tegen NAM 

Tweede Kamer unaniem voor behoud waardevermeerderingsregeling 

Kamer geïrriteerd over export Gronings gas  

PvdA wil sneller af van export Gronings gas  

Boeren willen compensatie voor gaswinning Groningen 

‘Leefbaarheid van aardbevingsgebied in Groningen verslechterd’ 

Ook schadevergoeding bij storing door aardbeving 

Honderden Groningers bij fakkeltocht tegen gasbesluit 

Burgemeester Rodenboog doet beroep op morele plicht 

Gaswinning NAM blijft in 2015 binnen afspraken 

NAM koopt 39 panden met aardbevingsschade op 

Laad meer artikelen 

‘€954 miljoen schade Groningen’

Telegraaf 11.03.2016 Ruim 180.000 woningen in de provincie Groningen zijn minder waard geworden door de aardbevingen die in dat gebied worden veroorzaakt door gaswinning. Het gaat daarbij om een schadepost van minimaal 954 miljoen euro. Dat blijkt uit een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen.

Het onderzoek, dat vrijdag werd gepubliceerd door NRC, is gebaseerd op een model dat recent door de Vrije Universiteit van Amsterdam werd ontwikkeld. Hiermee kunnen voor kleine gebieden, zoals wijken en dorpen, de verschillen in effect van aardbevingen op de woningprijzen in kaart worden gebracht. De totale waardedaling van 954 miljoen komt voor het grootste deel voor rekening van de negen ‘erkende’ gemeenten met aardbevingsproblematiek. Dit varieert van 118 miljoen euro in Slochteren tot 29 miljoen euro in De Marne.

De onderzoekers noemen het opvallend dat ook sprake is van aanzienlijk waardeverlies in gemeenten die buiten de regeling vallen van de NAM om waardevermindering te compenseren. Zo gaat het in de stad Groningen om 111 miljoen euro en in Hoogezand-Sappemeer om 90 miljoen.

,,De gemiddelde waardedaling per woning over het gehele gebied is 5000 euro”, zo luidt een van de de conclusies. ,,Dat is 3 procent van de woningwaarde. Maar de waardedaling varieert sterk per gebied, met als hoogste bedrag op gemeenteniveau 20.000 euro in Slochteren, in enkele kleine kernen zoals Toornwerd, Sint Annen en Thesinge loopt het op tot rond 26.000 euro per woning.”

Groningse huiseigenaren, verenigd in de stichting Waardevermindering door Aardbevingen Groningen (WAG), berekenden eerder dat er sprake is van een waardevermindering van 1 miljard euro. Zij gingen daarbij echter uit van 100.000 huizen, terwijl de universiteit in Groningen uitgaat van 180.000 huizen. De stichting won vorig jaar een rechtszaak van de NAM met als inzet dat de onderneming de waardedaling van de huizen al moest vergoeden voordat een woning verkocht werd. De WAG won de zaak maar de NAM ging later in hoger beroep.

‘Huizen bevingsgebied 954 miljoen minder waard’

AD 11.03.2016 Ruim 180.000 woningen in de provincie Groningen zijn minder waard geworden door de aardbevingen die in dat gebied worden veroorzaakt door gaswinning. Het gaat daarbij om een schadepost van minimaal 954 miljoen euro. Dat blijkt uit een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen.

© anp.

Het onderzoek, dat vrijdag werd gepubliceerd door NRC, is gebaseerd op een model dat recent door de Vrije Universiteit van Amsterdam werd ontwikkeld. Hiermee kunnen voor kleine gebieden, zoals wijken en dorpen, de verschillen in effect van aardbevingen op de woningprijzen in kaart worden gebracht.

De totale waardedaling van 954 miljoen komt voor het grootste deel voor rekening van de 9 ‘erkende’ gemeenten met aardbevingsproblematiek. Dit varieert van 118 miljoen euro in Slochteren tot 29 miljoen euro in De Marne.

NAM
De onderzoekers noemen het opvallend dat ook sprake is van aanzienlijk waardeverlies in gemeenten die buiten de regeling vallen van de NAM om waardevermindering te compenseren. Zo gaat het in de stad Groningen om 111 miljoen euro en in Hoogezand-Sappemeer om 90 miljoen.

Groningse huiseigenaren, verenigd in de stichting Waardevermindering door Aardbevingen Groningen (WAG), berekenden eerder dat er sprake is van een waardevermindering van 1 miljard euro. Zij gingen daarbij echter uit van 100.000 huizen, terwijl de universiteit in Groningen uitgaat van 180.000 huizen. De stichting won vorig jaar een rechtszaak van de NAM met als inzet dat de onderneming de waardedaling van de huizen al moest vergoeden voordat een woning verkocht werd. De WAG won de zaak maar de NAM ging later in hoger beroep.

Lees ook;

Kamer: Tot en met 2023 geen schaliegas

Trouw 08.03.2016 Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat er de komende zeven jaar geen schaliegas wordt gewonnen. Zolang de afspraken van het energieakkoord gelden, mag er van PvdA, PVV, D66, CDA, SP, Partij voor de Dieren, GroenLinks, ChristenUnie, SGP en 50-PLUS niet naar schaliegas worden geboord.

Het energieakkoord geldt tot en met 2023. Een van de afspraken die werkgevers, vakbeweging, natuur- en milieuorganisaties en de overheid in het energieakkoord maakten, is dat 16 procent van alle energie in 2023 duurzaam moet zijn.

Stientje van Veldhoven (D66) vindt dat de Kamer dinsdag een belangrijk signaal heeft gegeven dat Nederland inzet op de overgang naar schone energie. Zij is blij dat ook regeringspartij PvdA zich achter het voorstel van zeven oppositiepartijen schaarde. Het plan kwam uit de koker van D66, CDA, SP, Partij voor de Dieren, PVV, GroenLinks en ChristenUnie.

Geen opsporing
Het kabinet besloot eerder al deze kabinetsperiode geen schaliegas te winnen. Ook is de komende vijf jaar geen commerciële opsporing en winning van het gas toegestaan. Het winnen van schaliegas is omstreden omdat er schade aan het milieu en de bodem door kan ontstaan.

Milieudefensie is verheugd over het besluit. ‘Hiermee neemt de Tweede Kamer een serieuze stap richting het onvermijdelijke afscheid van deze omstreden en overbodige vorm van fossiele energie’, aldus de organisatie in een reactie. ‘Milieudefensie is, na jarenlang campagnevoeren voor een verbod, blij met dit besluit en roept de Kamer nu op om ook door te pakken.’

Verwant nieuws;

Nuttige links; Wat zijn de gevaren van schaliegas, waar liggen de kansen en wie zijn voor of tegen? Een overzicht van meningen, discussies en achtergronden vindt u in ons dossier schaliegas.

Kamer tegen winning schaliegas tot en met 2023

NU 08.03.2016  Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat er de komende zeven jaar geen schaliegas wordt gewonnen. Zolang de afspraken van het energieakkoord gelden, mag er van PvdA, PVV, D66, CDA, SP, Partij voor de Dieren, GroenLinks, ChristenUnie, SGP en 50-PLUS niet naar schaliegas worden geboord.

Het energieakkoord geldt tot en met 2023. Een van de afspraken die werkgevers, vakbeweging, natuur- en milieuorganisaties en de overheid in het energieakkoord maakten, is dat 16 procent van alle energie in 2023 duurzaam moet zijn.

Stientje van Veldhoven (D66) vindt dat de Kamer dinsdag een belangrijk signaal heeft gegeven dat Nederland inzet op de overgang naar schone energie. Zij is blij dat ook regeringspartij PvdA zich achter het voorstel van zeven oppositiepartijen schaarde. Het plan kwam uit de koker van D66, CDA, SP, Partij voor de Dieren, PVV, GroenLinks en ChristenUnie.

Het kabinet besloot eerder al deze kabinetsperiode geen schaliegas te winnen. Ook is de komende vijf jaar geen commerciële opsporing en winning van het gas toegestaan. Het winnen van schaliegas is omstreden omdat er schade aan het milieu en de bodem door kan ontstaan.

Verheugd

Milieudefensie is verheugd over het besluit. ”Hiermee neemt de Tweede Kamer een serieuze stap richting het onvermijdelijke afscheid van deze omstreden en overbodige vorm van fossiele energie”, aldus de organisatie in een reactie.

”Milieudefensie is, na jarenlang campagnevoeren voor een verbod, blij met dit besluit en roept de Kamer nu op om ook door te pakken.”

Lees meer over: Schaliegas

Gerelateerde artikelen;

Komende vijf jaar geen boringen naar schaliegas  

Bijna driekwart gemeenten is tegen boringen naar schaliegas 

Nog geen duidelijkheid over proefboringen schaliegas 

Kamer steunt motie Samsom tegen schaliegas 

Weer rem op schaliegas

Telegraaf 08.03.2016 Opnieuw zet de Tweede Kamer de handrem op het winnen van schaliegas. Tot het jaar 2023 mag er niet commercieel gewonnen worden.

D66 kreeg hiervoor steun van de Tweede Kamer. Coalitiepartij PvdA zei eerder nog niet geneigd te zijn om het voorstel te steunen, maar ging dinsdagmiddag alsnog door de pomp.

Wel mag er in het jaar 2018 een wetenschappelijke proefboring worden gedaan. Maar ook al zou die zeer succesvol zijn, dan wil de Tweede Kamer dat er pas vijf jaar later echt schaliegas kan worden gewonnen.

De VVD stemde tegen de motie. Kamerlid Bosman vindt het raar dat de Tweede Kamer zich nu al uitspreekt tegen schaliegas. Hij stelt dat de rekening pas kan worden opgemaakt, nadat er proefboringen zijn gedaan. „Pas dan weet je of er schaliegas aanwezig is, of het veilig naar boven kan worden gehaald en of het rendabel is”, stelt hij. „Deze motie is er eentje voor de bühne.”

‘Tot 2023 geen schaliegas’

Telegraaf 08.03.2016 Oppositiepartijen in de Tweede Kamer willen dat er de komende zeven jaar geen schaliegas wordt gewonnen. D66, CDA, SP, Partij voor de Dieren, PVV, GroenLinks en ChristenUnie willen niet dat er naar schaliegas wordt geboord zolang de afspraken van het energieakkoord gelden.

Het energieakkoord geldt tot en met 2023. Een van de afspraken die werkgevers, vakbeweging, natuur- en milieuorganisaties en de overheid in het energieakkoord maakten, is dat 16 procent van alle energie in 2023 duurzaam moet zijn.

Het kabinet besloot eerder al dat het deze kabinetsperiode geen gas uit schalie(gesteente) wordt gewonnen. Commerciële opsporing en winning van schaliegas mag de komende vijf jaar niet in Nederland. Het winnen van schaliegas is omstreden omdat er schade aan het milieu en de bodem door kan ontstaan.

Dinsdagmiddag stemt de Kamer over het voorstel van de zeven oppositiepartijen.

Tientallen schademeldingen na aardbeving Groningen

NU 26.02.2016 Bij het Centrum Veilig Wonen zijn tot vrijdagmiddag 118 schademeldingen binnengekomen na de aardbeving van donderdagavond in Groningen.

De meldingen gaan vooral over scheuren in binnen- en of buitengevels en beschadigingen binnenshuis.

Laat op de avond, rond 23.30 uur, vond de aardbeving plaats in Groningen. De beving had een kracht van 2,4 Magnitude. Zowel het KNMI als regionale media kregen veel meldingen. Het epicentrum lag volgens het KNMI bij Froombosch, op een diepte van 3 kilometer.

De meldingen die binnenkomen bij het CVW zijn afkomstig uit Froombosch en omliggende plaatsen zoals Hoogezand-Sappemeer, Slochteren, Scharmer en Harkstede. Volgens het centrum is de aardbeving een gevolg van de gaswinning.

Lees meer over: Gaswinning Groningen Groningen

Gerelateerde artikelen;

Aardbeving met kracht van 2,5 in Groningen

Aardbeving met kracht van 2,5 in Groningen

NU 26.02.2016 In de omgeving van het Groningse dorp Froombosch is donderdagavond een aardbeving gevoeld. Dat meldt het KNMI.

Volgens de eerste meetgegevens van het KNMI had de beving een kracht van 2,5. “Dat komt vaker voor, maar het is absoluut iets dat mensen voelen”, lichtte seismoloog Läslo Evers toe.

Zowel het KNMI als regionale media kregen veel meldingen binnen. RTV Noordkreeg veel telefoontjes uit de omgeving van Hoogezand-Sappemeer en Slochteren, de belangrijkste plek voor gaswinning in Nederland.

Het epicentrum lag volgens het KNMI precies tussen die twee plaatsen in, bij Froombosch, op een diepte van drie kilometer.

Gaswinning is de oorzaak van de vele aardbevingen in de provincie. Of de beving schade heeft veroorzaakt, is nog onbekend.

Bekijk een animatie over de gaswinning:

Lees meer over: Groningen Gaswinning Groningen

Gerelateerde artikelen;

‘NAM laat Rijksmonumenten met aardbevingsschade herstellen’

Bodembeweging Groningen dient klacht in tegen NAM

Tweede Kamer unaniem voor behoud waardevermeerderingsregeling

Eerdere berichten

Tientallen schademeldingen na aardbeving Groningen 

Aardbeving met kracht van 2,5 in Groningen

‘NAM laat Rijksmonumenten met aardbevingsschade herstellen’

Bodembeweging Groningen dient klacht in tegen NAM

Tweede Kamer unaniem voor behoud waardevermeerderingsregeling

Kamer geïrriteerd over export Gronings gas

PvdA wil sneller af van export Gronings gas

Boeren willen compensatie voor gaswinning Groningen

‘Leefbaarheid van aardbevingsgebied in Groningen verslechterd’

Ook schadevergoeding bij storing door aardbeving

Honderden Groningers bij fakkeltocht tegen gasbesluit

Burgemeester Rodenboog doet beroep op morele plicht

Gaswinning NAM blijft in 2015 binnen afspraken

NAM koopt 39 panden met aardbevingsschade op

Gronings dorp Ten Post getroffen door lichte aardbeving

Laad meer artikelen 

Aardbeving Groningen

Telegraaf 26.02.2016 In Groningen heeft zich donderdagavond laat een aardbeving voorgedaan. Volgens de eerste meetgegevens van het KNMI had de beving een kracht van 2,5. ,,Dat komt vaker voor, maar het is absoluut iets dat mensen voelen”, lichtte seismoloog Läslo Evers toe.

Zowel het KNMI als regionale media kregen veel meldingen binnen. RTV Noord kreeg veel telefoontjes uit de omgeving van Hoogezand-Sappemeer en Slochteren, de belangrijkste plek voor gaswinning in Nederland. Het epicentrum lag volgens het KNMI precies tussen die twee plaatsen in, bij Froombosch, op een diepte van 3 kilometer.

Gaswinning is de oorzaak van de vele aardbevingen in de provincie. Of de beving schade heeft veroorzaakt, is nog onbekend. Evers houdt dat wel voor mogelijk. Vanaf kracht 2 is een aardbeving voelbaar.

Diverse inwoners van het gebied deden meteen verslag op sociale media. ,,Raar geluid blijkt geen inbraak maar aardbeving”, twitterde Joop Kremer. Geert Tepper meldde dat ,,de paaseitjes behoorlijk trilden in de schaal op tafel”. ,,Ik dacht even dat ze uitkwamen.” Niet iedereen deed er luchtig over. ,,Dit was een aardbeving waardoor ik dacht ik wil hier weg!”, schreef Jenny Steenhuis.

Dat idee leeft onder meer Groningers. Afgelopen week bleek nog uit een uitgebreid onderzoek van onder meer de TU Delft dat veel inwoners van het aardbevingsgebied zich onveilig voelen, last hebben van psychische problemen en hun vertrouwen in de overheid kwijt zijn. In 15.000 huishoudens heerst volgens de studie ,,een onveilig gevoel”. De onderzoekers spraken van ,,zeer schokkende resultaten”.

Dit kan u ook interesseren;

‘Leefbaarheid aardbevingsgebied…

Groningers schrikken wakker van aardbeving

Trouw 26.02.2016 In de provincie Groningen is donderdagavond een aardbeving geweest. Volgens de eerste meetgegevens van het KNMI had de beving een kracht van 2,5. ‘Dat komt vaker voor, maar het is absoluut iets dat mensen voelen’, aldus seismoloog Läslo Evers tegen het ANP.

Zowel het KNMI als regionale media kregen veel meldingen binnen. RTV Noord kreeg veel telefoontjes uit de omgeving van Hoogezand-Sappemeer en Slochteren, de belangrijkste plek voor gaswinning in Nederland. Het epicentrum lag volgens het KNMI precies tussen die twee plaatsen in, bij Froombosch, op een diepte van 3 kilometer.

Volgens RTV Noord kregen bewoners het aardig te verduren. Veel mensen schrokken wakker en waren door de regionale zender overdonderd door de kracht ervan. Gaswinning is de oorzaak van de vele aardbevingen in de provincie. Of de beving schade heeft veroorzaakt, is nog onbekend. Evers houdt dat wel voor mogelijk.

Afgelopen week bleek nog uit een uitgebreid onderzoek van onder meer de TU Delft dat veel inwoners van het aardbevingsgebied zich onveilig voelen, last hebben van psychische problemen en hun vertrouwen in de overheid kwijt zijn. In 15.000 huishoudens heerst volgens de studie ‘een onveilig gevoel’. De onderzoekers spraken van ‘zeer schokkende resultaten’.

Meer over; Provincie Groningen Natuurrampen Rampen en Ongevallen Aardbevingen

Groningers schrikken wakker van aardbeving

AD 26.02.2016 In de provincie Groningen is donderdagavond een aardbeving geweest. Volgens de eerste meetgegevens van het KNMI had de beving een kracht van 2,5. ‘Dat komt vaker voor, maar het is absoluut iets dat mensen voelen’, aldus seismoloog Läslo Evers tegen het ANP.

Zowel het KNMI als regionale media kregen veel meldingen binnen. RTV Noord kreeg veel telefoontjes uit de omgeving van Hoogezand-Sappemeer en Slochteren, de belangrijkste plek voor gaswinning in Nederland. Het epicentrum lag volgens het KNMI precies tussen die twee plaatsen in, bij Froombosch, op een diepte van 3 kilometer.

Volgens RTV Noord kregen bewoners het aardig te verduren. Veel mensen schrokken wakker en waren door de regionale zender overdonderd door de kracht ervan. Gaswinning is de oorzaak van de vele aardbevingen in de provincie. Of de beving schade heeft veroorzaakt, is nog onbekend. Evers houdt dat wel voor mogelijk.

Afgelopen week bleek nog uit een uitgebreid onderzoek van onder meer de TU Delft dat veel inwoners van het aardbevingsgebied zich onveilig voelen, last hebben van psychische problemen en hun vertrouwen in de overheid kwijt zijn. In 15.000 huishoudens heerst volgens de studie ‘een onveilig gevoel’. De onderzoekers spraken van ‘zeer schokkende resultaten’.

‘NAM laat Rijksmonumenten met aardbevingsschade herstellen’

NU 04.02.2016 De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), die verantwoordelijk is voor de gaswinning in Groningen, heeft natuurbeheerorganisatie Het Groninger Landschap gevraagd vier beschadigde Rijksmonumenten te herstellen.

Het gaat volgens de NOS om een bijzondere molenaarswoning in Westerwijtwerd en boerderijen in Stedum, Onderdendam en Huizinge.

De panden zijn zwaar beschadigd door de bevingen als gevolg van de gaswinning in de provincie Groningen.

De kosten voor het herstel van de schade worden betaald door de NAM. Vermoedelijk gaat de maatschappij in de toekomst nog meer beschadigde panden met cultuurhistorische waarde overdragen aan Het Groninger Landschap of andere provinciale monumentenorganisaties.

Aanklacht

Protestcollectief De Groninger Bodem Beweging (GBB) heeft donderdag een klacht ingediend bij het gerechtshof met als doel strafvervolging van de NAM.

De GBB hoopt dat het hof door de klacht het Openbaar Ministerie (OM) de opdracht geeft om de NAM alsnog voor de strafrechter te brengen. Eerder besloot het OM om het bedrijf niet te vervolgen voor het veroorzaken van levensgevaar voor inwoners van het Groningse aardbevingsgebied.

Zie ook: Dit moet u weten over het Groningse gas en de bevingen

Lees meer over: Gaswinning Groningen

Gerelateerde artikelen;

Bodembeweging Groningen dient klacht in tegen NAM 

Tweede Kamer unaniem voor behoud waardevermeerderingsregeling 

PvdA wil sneller af van export Gronings gas  

Boeren willen compensatie voor gaswinning Groningen 

Eerdere berichten

Bodembeweging Groningen dient klacht in tegen NAM

NU 04.02.2016 De Groninger Bodem Beweging (GBB) heeft donderdag een klacht ingediend bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, met als doel strafvervolging van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM).

De GBB hoopt dat het hof door de klacht het Openbaar Ministerie (OM) de opdracht geeft om de NAM alsnog voor de strafrechter te brengen.

Eerder besloot het OM om het bedrijf niet te vervolgen voor het veroorzaken van levensgevaar voor inwoners van het Groningse aardbevingsgebied.

De GBB deed in september aangifte tegen de NAM. In december bleek dat het OM de zaak niet voor de rechter wilde brengen. Nu zijn de advocaten Gerard Spong en Emile van Reydt namens de GBB naar het gerechtshof gestapt. Desnoods gaan ze nog naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

De GBB vindt dat de NAM “de veiligheid van de bewoners in het gaswinningsgebied willens en wetens bedreigt door op een onverantwoord risicovolle wijze gas te winnen.”

Lees meer over: Gaswinning Groningen

Gerelateerde artikelen;

Tweede Kamer unaniem voor behoud waardevermeerderingsregeling 

Boeren willen compensatie voor gaswinning Groningen 

‘Leefbaarheid van aardbevingsgebied in Groningen verslechterd’ 

GBB dient klacht in tegen NAM

Telegraaf 04.02.2016 De Groninger Bodem Beweging (GBB) heeft donderdag een klacht ingediend bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, met als doel strafvervolging van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM).

De GBB hoopt dat het hof door de klacht het Openbaar Ministerie (OM) de opdracht geeft om de NAM alsnog voor de strafrechter te brengen. Eerder besloot het OM om het bedrijf niet te vervolgen voor het veroorzaken van levensgevaar voor inwoners van het Groningse aardbevingsgebied.

De GBB deed in september aangifte tegen de NAM. In december bleek dat het OM de zaak niet voor de rechter wilde brengen. Nu zijn de advocaten Gerard Spong en Emile van Reydt namens de GBB naar het gerechtshof gestapt. Desnoods gaan ze nog naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

De GBB vindt dat de NAM ,,de veiligheid van de bewoners in het gaswinningsgebied willens en wetens bedreigt door op een onverantwoord risicovolle wijze gas te winnen.”

Groningse actiegroep eist strafvervolging gasreus NAM

AD 04.02.2016 De Groninger Bodem Beweging (GBB) heeft donderdag een klacht ingediend bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, met als doel strafvervolging van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM).

De GBB hoopt dat het hof door de klacht het Openbaar Ministerie (OM) de opdracht geeft om de NAM alsnog voor de strafrechter te brengen. Eerder besloot het OM om het bedrijf niet te vervolgen voor het veroorzaken van levensgevaar voor inwoners van het Groningse aardbevingsgebied omdat er geen aanwijzingen zijn voor strafbare feiten.

Aangifte
De GBB deed in september aangifte tegen de NAM. In december bleek dat het OM de zaak niet voor de rechter wilde brengen. Nu zijn de advocaten Gerard Spong en Emile van Reydt namens de GBB naar het gerechtshof gestapt. Desnoods gaan ze nog naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

De GBB vindt dat de NAM ,,de veiligheid van de bewoners in het gaswinningsgebied willens en wetens bedreigt door op een onverantwoord risicovolle wijze gas te winnen.”

‘Meer banen weg door bezuinigingen NAM’

Telegraaf 28.01.2016 Door de bezuinigingsmaatregelen die de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) doorvoert gaan waarschijnlijk meer banen verloren, dan vorig jaar gemeld. Dat verwacht topman Gerald Schotman van het gaswinningsbedrijf.

,,De werkelijkheid past zich aan’’, zei hij donderdag op een persbijeenkomst in Amsterdam, zonder concrete cijfers te noemen. De NAM is bezig met snijden in de kosten vanwege de productiebeperkingen in Groningen, waar de gaswinning voor aardbevingsgevaar zorgt. Het kabinet draaide de gaskraan onlangs weer verder dicht. Ook de sterk gedaalde gas- en olieprijzen spelen bij de bezuinigingen een rol.

Het concern ging er in september nog van uit dat er voor eind 2016 ruim 1800 van 6000 banen verdwijnen bij bedrijven waar de NAM werk aan uitbesteedt. Bij de NAM zelf zouden ongeveer 190 van de 2250 arbeidsplaatsen worden geschrapt.

Ingenieursbedrijf

Bij het gaswinningsbedrijf wordt inmiddels ook nagedacht over hoe de onderneming er over een aantal jaar uit moet zien. ,,Ik zie ons geen zonnepanelen- of windmolenbedrijf worden. Maar dat de NAM over vijftien jaar niet meer voor 99 procent een gasbedrijf is, is een ding dat zeker is’’, aldus Schotman.

Hij beschouwt de NAM als een ,,heel groot ingenieursbedrijf’’. De onderneming kan volgens hem ook een heel relevant bedrijf zijn als er minder gas uit Groningen wordt gehaald.

Biogas

De topman ziet bijvoorbeeld kansen met betrekking tot het opslaan van biogas. En de kennis en expertise van de onderneming op het gebied van boren naar gas kan ook gebruikt worden bij het doen van boringen voor het halen van energie uit aardwarmte.

De NAM, gedeeld eigendom van oliegiganten Shell en ExxonMobil, heeft ook veel ervaring bij het doen van onderhoud van productieplatformen in de Noordzee, benadrukt Schotman. Die ervaring kan volgens hem eveneens worden ingezet bij het onderhouden van windmolens op zee.

‘Meer banen weg door bezuinigingen NAM’

AD 28.01.2016 Door de bezuinigingsmaatregelen die de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) doorvoert gaan waarschijnlijk meer banen verloren, dan vorig jaar gemeld. Dat verwacht topman Gerald Schotman van het gaswinningsbedrijf.

,,De werkelijkheid past zich aan”, zei hij donderdag op een persbijeenkomst in Amsterdam, zonder concrete cijfers te noemen. De NAM is bezig met snijden in de kosten vanwege de productiebeperkingen in Groningen, waar de gaswinning voor aardbevingsgevaar zorgt. Het kabinet draaide de gaskraan onlangs weer verder dicht. Ook de sterk gedaalde gas- en olieprijzen spelen bij de bezuinigingen een rol.

Het concern ging er in september nog van uit dat er voor eind 2016 ruim 1800 van 6000 banen verdwijnen bij bedrijven waar de NAM werk aan uitbesteedt. Bij de NAM zelf zouden ongeveer 190 van de 2250 arbeidsplaatsen worden geschrapt.

Bij het gaswinningsbedrijf wordt inmiddels ook nagedacht over hoe de onderneming er over een aantal jaar uit moet zien. ,,Ik zie ons geen zonnepanelen- of windmolenbedrijf worden. Maar dat de NAM over vijftien jaar niet meer voor 99 procent een gasbedrijf is, is een ding dat zeker is”, aldus Schotman.

Hij beschouwt de NAM als een ,,heel groot ingenieursbedrijf”. De onderneming kan volgens hem ook een heel relevant bedrijf zijn als er minder gas uit Groningen wordt gehaald.

Biogas
De topman ziet bijvoorbeeld kansen met betrekking tot het opslaan van biogas. En de kennis en expertise van de onderneming op het gebied van boren naar gas kan ook gebruikt worden bij het doen van boringen voor het halen van energie uit aardwarmte.

De NAM, gedeeld eigendom van oliegiganten Shell en ExxonMobil, heeft ook veel ervaring bij het doen van onderhoud van productieplatformen in de Noordzee, benadrukt Schotman. Die ervaring kan volgens hem eveneens worden ingezet bij het onderhouden van windmolens op zee.

Lees ook;

PvdA: export van Gronings gas sneller afbouwen

VK 26.01.2016 ‘Zet gasbel in bij de overgang naar duurzame energie’ De PvdA wil de export van Gronings gas zo snel mogelijk afbouwen naar nul. Het gewonnen gas moet voortaan in Nederland blijven, zegt PvdA-Kamerlid Jan Vos. Daarmee ontstaat een strategische gasreserve om te gebruiken als ‘motor en reservebatterij’.

©

De resterende opbrengst van het gas moet van de PvdA de ‘motor’ zijn achter de ontwikkeling van groene technologie, liefst in een ‘cleantech campus’ bij de Rijksuniversiteit Groningen. De gasvoorraad vormt wat Vos betreft ook een ‘reservebatterij’, omdat wind en zon niet voor een continue energiestroom kunnen zorgen.

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de toekomst van het Groningse gas. Dit jaar wordt 27 miljard kuub gas gewonnen, eenderde van wat in het piekjaar 1976 naar boven werd gehaald en de helft van de gaswinning in 2013. De vermindering is een reactie op de aardbevingsschade die veel Groningers hebben geleden. Pas laat besefte ‘Den Haag’ dat de veiligheid van de mensen die op de gasbel wonen in het geding kwam door de gaswinning.

Om het bevingsrisico nog meer te verkleinen wil minister Kamp van Economische Zaken de gaswinning verder omlaag brengen, aangespoord door een grote meerderheid in de Tweede Kamer. Wat een fors deel van die Kamer betreft is Kamp niet ambitieus genoeg. ‘Hij zou het terugschroeven van de gaswinning, bedoeld om het aardbevingsrisico te verminderen, veel meer moeten zien als kans om naar een volledig duurzame energievoorziening over te gaan’, zegt PvdA’er Vos.

De bewindsman werpt tegen dat langlopende contracten met België, Frankrijk en Duitsland tot gaslevering en dus -winning verplichten. Vanaf 2020 wordt de export naar Duitsland afgebouwd, in 2024 die naar België en Frankrijk. ‘Dat kan veel eerder’, stelt Vos. ‘Het kabinet moet daarover in overleg treden met die landen.’

Dat de gaswinning verder naar beneden moet, daarover bestaat grote overeenstemming, aldus D66-Kamerlid Stientje van Veldhoven.

André Faaij, hoogleraar energiesysteemanalyse in Groningen, is het met de kern van het PvdA-voorstel eens. ‘Dit is hoognodig om veel sneller dan tot nu toe de transitie naar volledig duurzame energievoorziening in te zetten.’ Nu is een ‘teleurstellende’ 5,6 procent van de gebruikte energie hernieuwbaar. Faaij plaatst wel de kanttekening dat het afbouwen van de Groningse gasexport niet moet betekenen dat de ‘buitenlandse klanten’ overstappen op kolen.

De afgelopen jaren heeft de PvdA steeds een sleutelrol gespeeld in de debatten over het verder toedraaien van de gaskraan. Zodra de partij niet langer optrok met coalitiegenoot VVD, was er een Kamermeerderheid voor verlaging van de gaswinning.

Of er ook een meerderheid is voor het plan om de gasexport sneller dan afgesproken naar nul af te bouwen en het Gronings gas voortaan strategisch in te zetten, moet vandaag blijken in het Kamerdebat. Volgens D66-Kamerlid Stientje van Veldhoven zal het lastig worden de leveringscontracten open te breken. ‘Dat de gaswinning verder naar beneden moet, daarover bestaat grote overeenstemming.’ Minder Gronings gas stimuleert volgens Van Veldhoven de transitie naar hernieuwbare energie en energiezuinigheid.

Onomkeerbaar

Een nieuw kabinet, met daarin mogelijk VVD en CDA, is waarschijnlijk nog minder ambitieus dan Kamp nu, aldus PvdA-Kamerlid Jan Vos.

Vos’ voorstel houdt volgens hem in dat op termijn jaarlijks circa 20 miljard kuub wordt gewonnen – een niveau dat op een Kamermeerderheid kan rekenen. ‘Een nieuw kabinet, met daarin mogelijk VVD en CDA, is waarschijnlijk nog minder ambitieus dan Kamp nu’, voorspelt Vos. Hij wil daarom afdwingen dat het huidige kabinet onomkeerbare maatregelen treft ‘voor de transitie van fossiele naar duurzame energie’. ‘Denemarken en Uruguay zijn er bijvoorbeeld in korte tijd in geslaagd.’

Volgens Faaij is gas heel geschikt om de overgang naar hernieuwbare energievoorziening te ondersteunen. ‘De schadelijke uitstoot is veel lager dan bij kolen en gas is flexibel in te zetten als bijvoorbeeld zon en wind tijdelijk onvoldoende energie opleveren. Daardoor zorgt het voor energiezekerheid.’

Faaij benadrukt dat als de Groningse gasvoorraad strategisch wordt ingezet het op lange termijn weleens veel voordeliger voor de schatkist zou kunnen zijn om het gas in de bodem te laten zitten. ‘Wat stuitend is’, vindt Faaij, ‘is dat de ministeries van Economische Zaken en van Financiën achterwege laten om een goede kosten-batenanalyse te maken van hoe ons gas zo veel mogelijk oplevert voor de BV Nederland.’

PvdA wil sneller af van export Gronings gas

NU 26.01.2016 Coalitiepartij PvdA wil de export van gas afbouwen, zodat het gas als ‘reservebatterij’ kan dienen naast duurzame energie uit zon en wind. Dat zegt PvdA-Kamerlid Jan Vos dinsdag in de Volkskrant, zo bevestigt hij aan NU.nl.

Ook moet de opbrengst van het gas de ‘motor’ vormen achter de ontwikkeling van groene technologie.

Door de aardbevingen zag minister Henk Kamp (Economische Zaken) zich al gedwongen om de winning drastisch terug te schroeven. Wel zou hij zijn verbonden aan exportcontracten, bijvoorbeeld met Frankrijk en België tot 2024.

Kans

Volgens Vos moet Kamp echter in gesprek met die landen om de export sneller af te bouwen. “Dat kan veel eerder”, aldus Vos.

“Hij zou het terugschroeven van de gaswinning, bedoeld om het aardbevingsrisico te verminderen, veel meer moeten zien als kans om naar een volledig duurzame energievoorziening over te gaan”, stelt Vos, die onomkeerbare stappen wil zetten om te voorkomen dat een volgende coalitie de ambitie terugschroeft.

Zorgvuldigheid

VVD-Kamerlid Andre Bosman laat aan NU.nl weten “de zorgvuldigheid te missen” in het plan van Vos. “Hij is aan het voorsorteren op een rol in de oppositie en wil het daarom nu snel regelen”, aldus Bosman.

“Het is een makkelijk verhaal om te zeggen dat de export omlaag kan. Achter die contracten zitten honderdduizenden huishoudens die afhankelijk zijn van dat gas.”

Volgens de VVD’er is het van belang de winning en de export verantwoord terug te dringen in de transitie naar duurzame energie “om te voorkomen dat het middel erger is dan de kwaal”.

Dinsdag debatteert de Tweede Kamer over de gaswinning in Groningen.

Zie ook: Dit moet u weten over het Groningse gas en de bevingen

Lees meer over: Gaswinning Groningen PvdA

Eerdere berichten

Kamer geïrriteerd over export Gronings gas  

PvdA wil sneller af van export Gronings gas  

Boeren willen compensatie voor gaswinning Groningen 

‘Leefbaarheid van aardbevingsgebied in Groningen verslechterd’ 

Ook schadevergoeding bij storing door aardbeving 

Honderden Groningers bij fakkeltocht tegen gasbesluit 

Burgemeester Rodenboog doet beroep op morele plicht 

Gaswinning NAM blijft in 2015 binnen afspraken 

NAM koopt 39 panden met aardbevingsschade op 

Gronings dorp Ten Post getroffen door lichte aardbeving 

Prijs woning aardbevingsgebied blijft achter 

Gaswinning Groningen verder omlaag naar 27 miljard kuub

Dichtdraaien gaskraan raakt Groningen harder dan eerder gedacht  

Bodembeweging Groningen wil alsnog vervolging NAM 

‘Gebouwen in stad zijn aardbevingsbestendig’ 

Laad meer artikelen 

PvdA: staak export gas

Telegraaf 26.01.2016 De PvdA wil de export van Gronings gas stopzetten. Het gas moet in Nederland blijven en zo een strategische gasreserve vormen om te gebruiken voor de overgang naar duurzame energie, zegt Kamerlid Jan Vos.

De resterende opbrengst moet volgens de PvdA’er de “motor” zijn achter de ontwikkeling van groene technologie, maar ook als “reservebatterij” dienen omdat wind en zonnestroom niet voor een continue energiestroom kunnen zorgen. Dat zegt hij vandaag in de Volkskrant.

Gasdebat: Kamer vindt Kamp te weinig ambitieus

VK 26.01.2016 Minister Kamp van Economische Zaken moet van de Tweede Kamer beter zijn best doen om de gaswinning in Groningen én de Nederlandse gasexport te verlagen. Maar Kamp voelt daar weinig voor. Dat blijkt dinsdagavond tijdens het Kamerdebat over de Groningse gaskwestie.

Aardbevingen door de gaswinning zijn verantwoordelijk voor veel schade aan huizen in Groningen. © anp

Zou PvdA-Kamerlid Jan Vos vriendelijk zijn tegen de PVV, dan weet hij zich verzekerd van een Kamermeerderheid voor zijn voorstel om de export van Gronings gas naar nul af te bouwen. Maar Vos wil niet vriendelijk zijn tegen de PVV, naar zijn smaak een partij die racistische taal uitslaat. ‘Moties van de PVV steun ik al helemaal niet.’ In een PVV-motie, alleen gesteund door de Partij van de Dieren en GroenLinks, stond een jaar geleden hetzelfde als wat Vos nu bepleit: zo snel mogelijk stoppen met het exporteren van Gronings gas.

Dat de PvdA daar nu mee komt heeft met de verkiezingen te maken, weet Vos’ tegenstrever, VVD-Kamerlid André Bosman. ‘Hij is aan het voorsorteren op een rol in de oppositie en wil het daarom nu snel regelen’, zei Bosman tegen nu.nl.

De gaswinning verder afbouwen en de Groningers veel meer voor de aardbevingsschade compenseren, dat wil het grootste deel van de Tweede Kamer. Dinsdagavond is er weer een Kamerdebat met minister Kamp van Economische Zaken over het Groninger gas. Dit keer over het door de Raad van State ingegeven besluit van Kamp om de gaswinning te verlagen tot 27 miljard kubieke meter.

Niet meer fluctueren

© ANP

© ANP

De Kamer wil die hoeveelheid verder verlagen, maar Kamp voelt daar niet voor. Dat kost de schatkist nóg meer miljarden euro’s, zei hij ‘hoewel ik dat argument zelden gebruik’. De minister wil de winning de komende jaren tussen de 23 en 31 miljard houden, dus rond de 27 miljard. Niet meer fluctueren is volgens de bewindsman goed voor de stabiliteit van de bodem. Veel partijen willen flexibel gas winnen afhankelijk van de intensiteit van de winter. Ook geen goed idee, vindt Kamp.

Hetzelfde geldt voor het voorstel van PvdA’er Vos om de gasexport zo snel mogelijk af te bouwen. ‘Dat doen we al zo snel mogelijk’, zegt Kamp. Hij is met afnemers België, Duitsland en Frankrijk gaan praten en kon de Kamer de toezegging doen dat tussen 2020 en 2030 de export naar nul zal worden gebracht.

Veel te weinig ambitieus, vindt de Kamer die Kamp nadrukkelijk oproept beter zijn best te doen de export sneller te verlagen en daarmee de gaswinning. PvdA en PVV zijn het daarover roerend eens. Maar steunt de PVV een motie daarover van de PvdA, nu blijkt dat de PvdA principieel geen moties van de PVV steunt? Dat blijkt als de Kamer over de exportafbouw stemt.

Kamer geïrriteerd over export Gronings gas 

NU 26.01.2016 De Tweede Kamer is niet te spreken over de langlopende exportcontracten van het Groningse gas naar landen als Duitsland, België en Frankrijk.

Door die contracten is Nederland verplicht om een deel van het gas uit Groningen aan deze landen te leveren. Het zal nog jaren duren voordat Nederland van die contracten af is en de gasproductie daardoor verder kan verlagen.

Minister Henk Kamp (Economische Zaken) zei dinsdag tijdens een debat in de Kamer dat deze landen afhankelijk zijn van het Groningse gas. “Het gaat niet om de contracten, het gaat om de mensen in België, Duitsland en Frankrijk die afhankelijk zijn van ons gas.”

De apparatuur in deze huishoudens is, net als de huishoudens in Nederland, enkel geschikt voor het zogenoemde laagcalorische gas dat afkomstig is uit Groningen.

Kamp zei dat Duitsland, België en Frankrijk in 2020 beginnen met een transitie van de gasinfrastructuur zodat de huishoudens aangesloten worden op buitenlands gas (hoogcalorisch). Verwacht wordt dat zij rond 2030 klaar zijn voor hoogcalorisch gas.

Irritatie

“Dat duurt veel te lang”, zei PvdA-Kamerlid Jan Vos. Hij wees de minister erop dat het hele Nederlandse gasnetwerk in 1959 binnen tien jaar was aangelegd. “In deze tijd, de tijd van iPhones, moet dat sneller kunnen.” Het CDA verweet de minister dat hij zich meer zorgen maakt om Duitsers die een warme maaltijd op tafel kunnen zetten, dan om de veiligheid van de Groningers.

Maar volgens de minister heeft Nederland ook de verantwoordelijkheid om de buurlanden niet in de kou te laten. “Laten we de mensen in Duitsland net zo netjes behandelen als onze eigen mensen”, zei hij.

De reden dat de omschakeling zo lang duurt is dat het gaat om een grootschalige operatie, aldus de minister. Hij heeft geen aanwijzingen dat het proces versneld kan worden.

Middels een motie wil de Kamer de minister er toch toe dwingen dat onafhankelijk onderzoek uit te voeren.

Gasbesluit

Kamp besloot in december vorig jaar om de gaswinning in 2016 terug te schroeven naar maximaal 27 miljard kuub. Kamp stelde eerder nog voor de gaswinning te maximeren op 30 miljard, maar werd door de Raad van State teruggefloten. Die oordeelde dat er maximaal 27 miljard mag worden gewonnen.

De bewindsman zag zich eerder vorig jaar genoodzaakt de gaswinning drastisch in te perken. Na aanhoudende aardbevingen en protesten uit Groningen en de Tweede Kamer werd de gaswinning van 53 miljard kuub in 2013 naar 30 miljard in 2015 terug gebracht.

Zie ook: Dit moet u weten over het Groningse gas en de bevingen

Lees meer over: Gaswinning Groningen

Gerelateerde artikelen+

Boeren willen compensatie voor gaswinning Groningen 

Oppositie wil gaskraan verder dichtdraaien

AD 26.01.2016 Meerdere politieke partijen willen de gaskraan in de provincie Groningen nog verder dichtdraaien. Zij menen dat de afgesproken 27 miljard kuub nog steeds grote risico’s geeft op schade door gasbevingen.

Verschillende partijen tonen zich tijdens het gasdebat dinsdagmiddag  kritisch op het beleid van de verantwoordelijke minister Henk Kamp van Economische zaken. De SP wil terug naar twaalf miljard kubieke meter. De ChristenUnie denkt daar precies zo over. Volgens kamerlid Carla Dik (ChristenUnie) is het begrip veiligheid ‘holle retoriek als de gaskraan niet verder wordt dichtgedraaid’.

Minder
Ook de Partij voor de Dieren en GroenLinks menen dat er minder gas uit de grond dient te worden gehaald. ,,Nederland moet alles op alles zetten om die gaskraan verder dicht te draaien”, aldus Liesbeth van Tongeren van GroenLinks.

De VVD schaart zich achter de eigen minister en meent dat de teruggang naar 27 miljard kuub afdoende is. De PvdA stelt zich voorlopig op het standpunt dat de gaswinning op termijn terug kan naar 20 miljard kuub. Daarvoor moet de export van gas wel stoppen. Hierdoor kan het gas voor de binnenlandse markt worden gebruikt.

Lees ook

Geld voor aardbevingsregeling

Telegraaf 25.01.2016  Het Rijk moet de portemonnee trekken om een regeling voor Groningers met aardbevingsschade in stand te houden.

Dat vindt een Kamermeerderheid van onder andere PvdA, SP en D66. De aardbevingsregeling zou eigenlijk aankomende maand geschrapt worden, maar volgens de politici werkt hij goed en kan het voorzetten ervan een oppepper geven aan het vertrouwen van de Groningers in de Rijksoverheid.

De regeling houdt in dat Groningers met aardbevingsschade een premie kunnen krijgen voor vergroenende verbouwingen, zoals het aanleggen van vloerisolatie of het plaatsen van zonnepanelen op hun dak. Morgen wordt er in de Tweede Kamer over het plan gedebatteerd. Mocht minister Kamp (Economische Zaken) groen licht geven voor het voorzetten van de waardevermeerderingsregeling, zoals die officieel heet, dan gaat dat het Rijk naar schatting 50 miljoen euro kosten.

Boeren willen compensatie voor gaswinning Groningen

NU 25.01.2016 Een groep boeren in Groningen wil gecompenseerd worden voor de gaswinning in Groningen.

Volgens RTV Noord gaat het om een groep van twintig boeren die graag zouden zien dat de Mijnbouwwet uit 2003 wordt aangepast. Hierin staat dat boeren verplicht zijn de winning van delfstoffen op hun grondgebied kosteloos toe te staan.

De vereniging Rechtskundig Bureau voor de Landbouwer roept boeren op zich aan te sluiten bij een nieuw op te richten stichting. Tot nu toe hebben zich zo’n twintig agrariërs aangemeld. Ze denken dat uiteindelijk tachtig boeren zich bij de stichting zullen aansluiten.

De redenen voor de compensatie zijn de negatieve gevolgen van de gaswinning. “We hebben te maken met bevingen, bodemdaling en met imagoschade die aanzienlijk is. Dus alle reden om deze vraag voor te leggen”, aldus Albrechtus Tebbens Torringa, lid van de vereniging.

In eerste instantie wordt er gekeken of er overeenstemming kan worden bereikt met het ministerie van Economische Zaken. Als dit niet lukt, stapt de stichting naar de rechter.

 http://media.nu.nl/m/m1oxlegal2ef_std320.jpg

Zie ook: Dit moet u weten over het Groningse gas en de bevingen

Lees meer over: Groningen Gaswinning Groningen

Gerelateerde artikelen

‘Leefbaarheid van aardbevingsgebied in Groningen verslechterd’ 

Ook schadevergoeding bij storing door aardbeving 

Boeren willen compensatie voor gaswinning

AD 25.01.2016 Boeren willen compensatie voor de gaswinning onder hun grond en stappen naar de rechter, bericht RTV Noord. Dat doen ze na een oproep van de Vereniging Rechtskundig Bureau voor de Landbouwer.

In de Mijnbouwwet uit 2003 staat dat boeren verplicht zijn de winning van delfstoffen in de diepe ondergrond van hun perceel te gedogen. Volgens verenigingslid Albrechtus Tebbens Torringa was het idee in 2003 dat de gaswinning weinig gevolgen zou hebben voor grondeigenaren. ,,We hebben te maken met bevingen, bodemdaling en met imagoschade die aanzienlijk is. Dus alle reden om deze vraag voor te leggen.”

Lees ook

Boeren in geweer tegen gaswinning

Telegraaf 25.01.2016 Na de Groningse bewoners komen nu ook de boeren in het gebied in het geweer tegen de gaswinning. Volgens de wet zijn boeren verplicht om de winning van gas op hun grond toe te staan, maar ze zijn het hier niet mee eens en willen compensatie.

De Vereniging Rechtskundig Bureau voor de Landbouwer wil een stichting oprichten zodat de boeren dit gezamenlijk kunnen afdwingen. ,,We hopen dat zoveel mogelijk boeren zich willen aansluiten, zodat we een stichting op kunnen zetten”, zegt Liesbeth Holtz-Russel, een van de advocaten die de vereniging bijstaan. Er hebben zich nu zo’n twintig boeren aangemeld. ,,We denken dat er zo’n honderd boeren nodig zijn om een stichting op te kunnen zetten.”

Als de stichting er is, willen de boeren in overleg met het ministerie van Economische Zaken om afspraken over compensatie te maken. ,,Als dat niet lukt, behoort het tot de mogelijkheden om met de stichting naar de rechter te stappen.”

‘Leefbaarheid aardbevingsgebied Groningen blijft verslechteren’

VK 21.01.2016 Vele bewoners in het aardbevingsgebied in Groningen voelen zich onveilig, kampen met psychische problemen en hebben weinig tot geen vertrouwen in de overheid. De woningmarkt functioneert dramatisch en de leefbaarheid is verslechterd. Dat zijn enkele conclusies van het Woningmarktonderzoek, uitgevoerd door de faculteit Bouwkunde van TU Delft in samenwerking met CMO STAMM.

Risico’s gaswinning genegeerd

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) concludeerde vorig jaar dat de veiligheidsrisico’s lange tijd niet zijn onderkend. Correspondent in Noord-Nederland Jurre van den Berg reconstrueerde ruim 55 jaar gaswinning in Groningen.

Voorzitter Geert-Jan ten Brink spreekt van ‘zeer schokkende’ resultaten. De onderzoekers adviseren om een onafhankelijke commissie in te stellen die de leefbaarheid en de woningmarkt in het aardbevingsgebied moet gaan volgen. Het onderzoek is aangeboden aan de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en gaat over het gebied Appingedam, Bedum, De Marne, Delfzijl, Eemsmond, Loppersum, Slochteren, Ten Boer en Winsum.

Onveilig gevoel
Volgens het onderzoek heerst er in ruim 15.000 huishoudens een onveilig gevoel. Dat is ongeveer een derde van het totaal aantal huishoudens. De leefbaarheid is sinds de sterke aardbeving in Huizinge van augustus 2012 – met een kracht van 3,6 op de schaal van Richter de krachtigste aardbeving ooit in Groningen – sterk achteruit gegaan. In dat jaar was de tevredenheid met de woonomgeving vergelijkbaar met de rest van Nederland. Drie jaar later is die tevredenheid in het aardbevingsgebied sterk gedaald. Het is zelfs het slechtst scorende gebied van Nederland.

De aardbevingen in het gebied worden veroorzaakt door de gaswinning van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). Het gaat om ongeveer vijftig bevingen per jaar. De inwoners van het gebied hebben er geen vertrouwen in dat de overheid en de NAM de problemen goed aanpakken. ‘Het gevoel heerst dat de overheid de kant van de NAM kiest en geen volledige verantwoordelijkheid neemt’, blijkt uit het onderzoek.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde eind vorig jaar ook al dat woningen in het gebied moeilijker te verkopen zijn en dat de prijzen van koopwoningen achterblijven bij die van huizen in vergelijkbaar gebied in de omgeving.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Meldingen van ‘beving’ in omgeving Hoogezand

Gaswinning Groningen: het jaar dat alles anders werd?

Kabinet schroeft gaswinning volgend jaar verder terug

‘Leefbaarheid van aardbevingsgebied in Groningen verslechterd’ 

NU 21.01.2016 Vele bewoners in het aardbevingsgebied in Groningen voelen zich onveilig, kampen met psychische problemen en hebben weinig tot geen vertrouwen in de overheid. De woningmarkt functioneert dramatisch en de leefbaarheid is verslechterd.

Dat zijn de eindconclusies en adviezen van het Woningmarktonderzoek, een breed onderzoek naar verschillende aspecten van de woningmarkt uitgevoerd door de faculteit Bouwkunde van TU Delft in samenwerking met CMO STAMM.

Voorzitter Geert-Jan ten Brink spreekt van “zeer schokkende” resultaten. De onderzoekers adviseren om een onafhankelijke commissie in te stellen die de leefbaarheid en de woningmarkt in het aardbevingsgebied moet gaan volgen. Het onderzoek is aangeboden aan de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en gaat over het gebied Appingedam, Bedum, De Marne, Delfzijl, Eemsmond, Loppersum, Slochteren, Ten Boer en Winsum.

Volgens het onderzoek heerst er in ruim vijftienduizend huishoudens een onveilig gevoel. Dat is ongeveer een derde van het totaal aantal huishoudens. De leefbaarheid is sinds de sterke aardbeving in Huizinge van augustus 2012, met een magnitude van 3,6 de krachtigste aardbeving ooit in Groningen, sterk achteruit gegaan.

In dat jaar was de tevredenheid met de woonomgeving vergelijkbaar met de rest van Nederland. Drie jaar later is die tevredenheid in het aardbevingsgebied sterk gedaald. Het is zelfs het slechtst scorende gebied van Nederland.

Gaswinning

De aardbevingen in het gebied worden veroorzaakt door de gaswinning van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). Het gaat om ongeveer vijftig bevingen per jaar.

De inwoners van het gebied hebben er geen vertrouwen in dat de overheid en de NAM de problemen goed aanpakken. “Het gevoel heerst dat de overheid de kant van de NAM kiest en geen volledige verantwoordelijkheid neemt”, blijkt uit het onderzoek.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde eind vorig jaar ook al dat woningen in het gebied moeilijker te verkopen zijn en dat de prijzen van koopwoningen achterblijven bij die van huizen in vergelijkbaar gebied in de omgeving.

Zie ook: Dit moet u weten over het Groningse gas en de bevingen

Lees meer over: Gaswinning Groningen

Gerelateerde artikelen

Honderden Groningers bij fakkeltocht tegen gasbesluit 

Burgemeester Rodenboog doet beroep op morele plicht 

Gaswinning NAM blijft in 2015 binnen afspraken 

‘Leefbaarheid GR verslechterd’

Telegraaf 21.01.2016 Vele bewoners in het aardbevingsgebied in Groningen voelen zich onveilig, kampen met psychische problemen en hebben weinig tot geen vertrouwen in de overheid. De woningmarkt functioneert dramatisch en de leefbaarheid is verslechterd. Dat zijn de eindconclusies en adviezen van het Woningmarktonderzoek, een breed onderzoek naar verschillende aspecten van de woningmarkt uitgevoerd door de faculteit Bouwkunde van TU Delft in samenwerking met CMO STAMM.

Voorzitter Geert-Jan ten Brink spreekt van ,,zeer schokkende’’ resultaten. De onderzoekers adviseren om een onafhankelijke commissie in te stellen die de leefbaarheid en de woningmarkt in het aardbevingsgebied moet gaan volgen. Het onderzoek is aangeboden aan de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en gaat over het gebied Appingedam, Bedum, De Marne, Delfzijl, Eemsmond, Loppersum, Slochteren, Ten Boer en Winsum.

Volgens het onderzoek heerst er in ruim 15.000 huishoudens een onveilig gevoel. Dat is ongeveer een derde van het totaal aantal huishoudens. De leefbaarheid is sinds de sterke aardbeving in Huizinge van augustus 2012 – met een kracht van 3,6 op de schaal van Richter de krachtigste aardbeving ooit in Groningen – sterk achteruit gegaan. In dat jaar was de tevredenheid met de woonomgeving vergelijkbaar met de rest van Nederland. Drie jaar later is die tevredenheid in het aardbevingsgebied sterk gedaald. Het is zelfs het slechtst scorende gebied van Nederland.

De aardbevingen in het gebied worden veroorzaakt door de gaswinning van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). Het gaat om ongeveer vijftig bevingen per jaar. De inwoners van het gebied hebben er geen vertrouwen in dat de overheid en de NAM de problemen goed aanpakken. ,,Het gevoel heerst dat de overheid de kant van de NAM kiest en geen volledige verantwoordelijkheid neemt”, blijkt uit het onderzoek.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde eind vorig jaar ook al dat woningen in het gebied moeilijker te verkopen zijn en dat de prijzen van koopwoningen achterblijven bij die van huizen in vergelijkbaar gebied in de omgeving.

Meldingen van aardbeving in omgeving Hoogezand

Telegraaf 18.01.2016 Via de aardbevingsapp van RTV Noord zijn maandagavond rond 22.25 uur zeker honderd meldingen binnengekomen van een aardbeving.

De meldingen komen onder meer uit de omgeving van Hoogezand, Slochteren en Harkstede, meldt de regionale omroep. Bewoners schrijven op Twitter dat ze de grond voelden trillen en een rommelend geluid hoorden.

cadoc.nl @cadocpuntnl

Zojuist weer een #aardbeving in de omgeving van Slochteren? Ramen trillen, trillingen door het huis, onweerachtig geluid… 22:27 – 18 januari 2016

Opnieuw fakkeltocht tegen gaswinning in Groningen

AD 15.01.2016 Ontevreden Groningers hebben vrijdagavond opnieuw een fakkeltocht tegen de gaswinning in hun provincie gehouden. Honderden mensen liepen mee in het protest. De demonstranten willen dat de gaskraan verder of zelfs helemaal dichtgaat, schrijft RTV Noord.

In de optocht liepen ook enkele Kamerleden mee, onder wie Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) en Eric Smaling (SP). Ook meerdere Groningse bestuurders waren erbij. De Kamerleden zullen in gesprek gaan met gedupeerde inwoners.

Milieudefensie en de Groninger Bodem Beweging (GBB) gebruiken de komst van de politici om opnieuw aandacht te vragen voor de schade als gevolg van de aardbevingen door de gaswinning. De organisaties zijn ontevreden over de eerder aangekondigde vermindering van de gaswinning tot 37 miljard m3 per jaar. Zij vinden dit veel te weinig.

Volgens de organisatie is ‘de veiligheid van Groningen met dit winningsplan nog steeds ondergeschikt aan de inkomsten van de NAM en de staatskas met onacceptabele risico’s voor de Groningers als gevolg’. De Tweede Kamer debatteert dinsdag 26 januari over het gasbesluit.

‘Veiligheid moet voorop staan’
Tijdens de optocht waren er enkele sprekers, onder wie Annemarie Heite uit Bedum, zelf gedupeerde en uitgegroeid tot boegbeeld van het verzet in het aardbevingsgebied. ,,Onze waakhond Staatstoezicht op de Mijnen heeft al in 2013 de noodklok geluid in Den Haag en aangegeven dat 12 miljard kuub de bovengrens moet zijn”, zei Heite. ,,Onze overheid is primair verantwoordelijk voor onze veiligheid. Dat moet vooropstaan, niet de leveringsgaranties bij de gascontracten. Herstel ons vertrouwen en draai de gaskraan veel verder dicht.”

Het is niet de eerste keer dat burgers met fakkels door de binnenstad van Groningen lopen. Tijdens een eerdere edities bleken honderden mensen mee te lopen om hun ongenoegen te uiten.

NAM koopt 39 panden met aardbevingsschade op

NU 30.12.2015 De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heeft tot nu toe in het aardbevingsgebied 39 panden opgekocht.

Acht van die huizen zijn inmiddels gesloopt, zo meldt RTV Noord. Voor de meeste panden wordt een nieuwe bestemming gezocht. Acht panden doen nu dienst als testwoning. Bij vijftien van de bijna veertig panden was sprake van complexe schade.

In totaal heeft de NAM elf bewoners uitgekocht. Dat gebeurde op verzoek van de Commissie Bijzondere Situaties.

De NAM is inmiddels ook eigenaar van vier monumenten, waaronder een monumentale woning in ’t Zandt. Het is nog niet bekend welke invulling deze panden krijgen.

Lees meer over: Gaswinning Groningen Groningen

Gerelateerde artikelen;

Gronings dorp Ten Post getroffen door lichte aardbeving

Gaswinning Groningen verder omlaag naar 27 miljard kuub

Dichtdraaien gaskraan raakt Groningen harder dan eerder gedacht

Bodembeweging Groningen wil alsnog vervolging NAM

Lichte aardbeving bij Ten Post

Telegraaf 25.12.2015 Het Groningse dorp Ten Post, in de gemeente Ten Boer, is vrijdagochtend getroffen door een lichte aardbeving. De trilling had een kracht van 1,3. Dat meldt het KNMI. Of er schade is, is niet bekend. De bevingen in het gebied zijn te wijten aan gaswinning.

Dit kan u ook interesseren;

De stad Groningen is veilig bij een aardbeving

Dijsselbloem: nieuw gasbesluit kost schatkist 1,5…

Prijs woning aardbevingsgebied blijft achter

Gronings dorp Ten Post getroffen door lichte aardbeving

NU 25.12.2015 Het Groningse dorp Ten Post, in de gemeente Ten Boer, is vrijdagochtend getroffen door een lichte aardbeving. De trilling had een kracht van 1,3. Dat meldt het KNMI. Of er schade is, is niet bekend. De bevingen in het gebied zijn te wijten aan gaswinning.

Lees meer over: Gaswinning Groningen Ten Post

Gerelateerde artikelen;

Gaswinning Groningen verder omlaag naar 27 miljard kuub

Dichtdraaien gaskraan raakt Groningen harder dan eerder gedacht

Bodembeweging Groningen wil alsnog vervolging NAM 

Weer minder gaswinning, maar Groningen blijft ontevreden

Trouw 19.12.2015 Er komt minder en minder gas uit Groningen, maar in welk tempo de winning precies wordt gereduceerd, daarover geeft minister Henk Kamp van economische zaken nog geen duidelijkheid. Uiterlijk in september 2016 komt hij daarop terug. Groningen is ontevreden.

Dit is nog lang niet genoeg. Wij zijn pas tevreden als wij kunnen concluderen dat iedere Groninger veilig woont, aldus Dick Kleijer, de Groninger Bodem Beweging.

Voor de korte termijn besloot het kabinet gisteren de winning van gas tot oktober terug te schroeven naar 27 miljard kubieke meter. Kamp wilde aanvankelijk de grens leggen bij 33 miljard, om burgers en bedrijven te bedienen en ook buitenlandse contracten na te komen. Maar de Raad van State, de hoogste bestuursrechter, haalde daar vier weken geleden een streep door. Volgens de raad was de minister ten onrechte uitgegaan van een koude winter.

De Groninger Bodem Beweging had gehoopt op een verdere reductie, zei Dick Kleijer van die organisatie tegen RTV Noord. Ook de provincie vindt het besluit van Kamp onvoldoende. Gedeputeerde Eelco Eikenaar (SP): “Dit is nog lang niet genoeg. Wij zijn pas tevreden als wij kunnen concluderen dat iedere Groninger veilig woont.”

Mee- en tegenvallers
Dat er minder gas wordt gewonnen, scheelt de staat 1,5 miljard euro aan inkomsten, zei minister Jeroen Dijsselbloem van financiën gisteren. Ten dele hield het kabinet daar al rekening mee. In het voorjaar worden mee- en tegenvallers opnieuw gewogen. Kamp wijst erop dat de inkomsten behalve door lagere gaswinning ook dalen door de lagere olieprijs. Volgend jaar levert het Groningse gas 3,75 miljard op, terwijl een paar jaar geleden nog gedacht werd aan 10 miljard euro.

Volgens Kamp staat de veiligheid van burgers voorop. Het risico op aardbevingen moet afnemen. “Dat zit inmiddels wel bij iedereen tussen de oren.” Maar de kachel moet ook blijven branden. De komende jaren wil Kamp de afhankelijkheid van Gronings gas verminderen door stikstof te mengen met buitenlands gas (zodat de kwaliteit gelijk is aan Gronings gas) en door minder te exporteren. Dan kan de winning terug naar 18 tot 24 miljard kuub.

Verwant nieuws

Nuttige links;

Meer over; Provincie Groningen Energie Fossiele brandstoffen Aardgas

Aardbevingen en woningprijs

Telegraaf 18.12.2015 Woningen in het aardbevingsgebied in Groningen zijn moeilijker te verkopen en de prijzen van koopwoningen blijven achter bij die van huizen in vergelijkbaar gebied in de omgeving. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag. Onderzoek van het CBS bevestigt hiermee wat velen al wisten of vreesden.

Het tweede kwartaal van dit jaar daalden de prijzen van bestaande koopwoningen met 2,4 procent, in vergelijking met het derde kwartaal van 2012. In augustus vond toen bij het dorp Huizinge de grootste beving (3,6 op de schaal van Richter) tot nu toe plaats. Wie zijn huis in het risicogebied verkocht in het tweede kwartaal van 2015, heeft gemiddeld vijftig dagen langer op een koper moeten wachten dan iemand die zijn huis daarbuiten verkocht.

Een huis wordt gemiddeld voor 90 procent van de vraagprijs verkocht in het risicogebied, tegen 92 procent in vergelijkbaar gebied. Daar werd het verschil tussen de vraagprijs en de verkoopprijs sinds 2012 kleiner, maar in door bevingen getroffen gebied niet.

Het onderzoek werd verricht in opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen. In hoeverre recente bevingen de woningmarkt verder beïnvloeden kan volgens het CBS nog niet worden gezegd.

Bijna de helft van alle koopwoningen in het risicogebied heeft of had aardbevingsschade.

Zie ook: Nieuw gasbesluit kost schatkist 1,5 mrd

Beperken van gaswinning kost schatkist 1,5 miljard Trouw 18.12.2015

Terugschroeven gaswinning kost schatkist 1,5 miljard AD 18.12.2015

Gasbesluit kost 1,5 mrd Telegraaf 18.12.2015

Kabinet schroeft gaswinning volgend jaar verder terug VK 18.12.2015

Gaswinning Groningen verder omlaag naar 27 miljard kuub NU 18.12.2015

Gaswinning Groningen 27 miljard kubieke meter

RO 18.12.2015 De gaswinning uit het Groningenveld wordt in het gasjaar 2015/2016 beperkt tot 27 miljard kubieke meter gas. Het kabinet heeft besloten om de voorlopige voorziening die de Raad van State heeft getroffen voor het gasjaar 2015/2016 in stand te houden. Daarnaast wordt de komende jaren intensief gewerkt aan het verder verminderen van de afhankelijkheid van het gas uit Groningen. Vóór oktober 2016 wordt een besluit genomen over de langere termijn van de gaswinning. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan het verder vergroten van de veiligheid en leefbaarheid van Groningen en het versterken van het economisch perspectief, waarbij de Nationaal Coördinator Groningen de regie heeft.

Dit heeft het kabinet vandaag besloten op basis van het advies van toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), nieuwe onderzoeken, het meerjarenprogramma van de Nationaal Coördinator Groningen en na overleg met gemeenten en Provincie.

Minister Henk Kamp van Economische Zaken: “Bij het nemen van dit besluit is voor het kabinet de veiligheid van de inwoners van Groningen leidend. Daarnaast dient rekening gehouden te worden met het belang van leveringszekerheid voor miljoenen huishoudens en bedrijven in binnen- en buitenland die afhankelijk zijn van het gas uit Groningen. We draaien de gaskraan nu verder dicht en nemen de maatregelen die nodig zijn om in de toekomst minder afhankelijk te zijn van Gronings gas voor onze energievoorziening.”

Advies SodM

Het kabinet baseert haar besluit mede op het advies van het Staatstoezicht op de Mijnen. Deze raadt in haar laatste advies sterke schommelingen in de gaswinning af, omdat dit meer en mogelijk zwaardere aardbevingen zou kunnen veroorzaken. Het advies is om een stabiel niveau van gaswinning vast te stellen. Daarom wordt de gaswinning nu teruggebracht tot 27 miljard kubieke meter, met ruimte voor meer productie als dat nodig is om de leveringszekerheid te waarborgen, bijvoorbeeld in een koude winter. Op deze manier wordt de gaswinning uit Groningen zo ver als momenteel haalbaar is verminderd en worden sterke schommelingen voorkomen.

Vermindering afhankelijkheid Groningen

De komende jaren wordt op verschillende manieren gewerkt aan het verminderen van de afhankelijkheid van het gas uit Groningen. Zo wijst Kamp op de bouw van een nieuwe stikstofinstallatie waardoor vanaf 2020 meer gas uit het buitenland geschikt kan worden gemaakt voor gebruik door Nederlandse huishoudens. “Er zal dan 5 tot 7 miljard m3 minder gas uit het Groningenveld nodig zijn om aan de leveringszekerheid te voldoen, wat de mogelijkheid geeft om in 2020 de gaswinning uit Groningen te laten dalen naar een niveau tussen de 18 en 24 miljard kubieke meter.”

Daarnaast wijst de bewindsman erop dat de Nederlandse energievoorziening de komende jaren wezenlijk gaat veranderen. “Nederlandse huizen en bedrijven zullen in de toekomst minder door gas en meer door duurzame warmte worden verwarmd. Ook door energiebesparing zal de vraag naar gas verminderen. Verder worden vanaf 2017 in Nederland alleen nog cv-ketels en gasfornuizen verkocht die verschillende soorten gas (gas uit Groningen, kleine velden en uit het buitenland) aan kunnen. Ook Duitsland, België en Frankrijk treffen vergelijkbare voorbereidingen. Op deze wijze zorgen we er samen voor dat veiligheid voor Groningen en leveringszekerheid voor alle burgers en bedrijven hand in hand gaan.”

Veiligheid, leefbaarheid, bedrijvigheid

Naast het verminderen van de gaswinning, wordt hard gewerkt om de veiligheid, leefbaarheid en het economisch perspectief van Groningen te vergroten. Op basis van zijn meerjarenprogramma zal de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders samen met de regio en haar inwoners dit proces bespoedigen. Begonnen wordt met het versterken van de gebouwen in de kern van het aardbevingsgebied in Loppersum en in delen van Slochteren, Ten Boer, Appingedam en Eemsmond. Bij het versterken en verduurzamen van woningen wordt een nieuwe bouwnorm toegepast. Op basis van inspecties zal de komende tijd duidelijk worden hoeveel gebouwen er in Groningen precies versterkt moeten worden. Experts uit de bouwwereld schatten in dat het aantal te versterken gebouwen voor de komende vijf jaar tussen de 9.000 en 10.000 gebouwen zal komen te liggen.

De schadeafhandeling en geschillenbeslechting worden verbeterd. Vanaf 1 januari 2016 gaan nieuwe complexe schadeafhandelingen over van NAM naar de NCG. Reguliere schademeldingen worden net als nu afgehandeld door het Centrum Veilig Wonen. Er komt een onafhankelijke arbiter die een uitspraak doet die bindend is voor de NAM. Bovenop bestaande maatregelen komen er aanvullende maatregelen om de woningmarkt in Groningen te ondersteunen, zoals een instrument voor het financieren van achterstallig onderhoud.

Documenten;

Kamerbrief Gaswinning Groningen en meerjarenprogramma NCG

Hierbij treft u de Kamerbrief Kamerbrief Gaswinning Groningen en meerjarenprogramma NCG. 

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-12-2015

Zie ook;

OM gaat NAM niet vervolgen, Bodem Beweging zet door VK 15.12.2015

Bodembeweging Groningen wil alsnog vervolging NAM  NU 15.12.2015

Bodembeweging wil alsnog vervolging NAM Telegraaf 15.12.2015

GBB stapt naar gerechtshof  Telegraaf 15.12.2015

Eerste 23 huizen Groningen verstevigd in pilot

AD 13.12.2015 Drie jaar na de zwaarste aardbeving in Groningen is een begin gemaakt met het verstevigen van kwetsbare huizen. Het gaat om woningen die mogelijk instorten bij zwaardere aardbevingen als gevolg van de gaswinning.

De eerste 23 huizen moeten voor kerst klaar zijn. Dat meldt de NOS. Het gaat niet alleen om een steviger huis maar de bewoners krijgen ook een nieuwe kookplaat en pannen.

Proef
In totaal worden in deze proef 150 panden onder handen genomen, waarbij wordt onderzocht wat de beste manier is om huizen snel te versterken. Het is nog onduidelijk hoeveel huizen er in totaal aardbevingsbestendig moeten worden gemaakt. Dat hangt ook af van de hoeveelheid gas die minister Kamp volgend jaar zal laten winnen.

Minder 
Volgens schattingen zouden eerst 50.000 tot 150.000 huizen verstevigd moeten worden. Dat zullen er volgens de Nederlandse Aardolie Maatschappij echter niet zo veel zijn. Het risicogebied blijkt kleiner en de huizen zijn sterker dan aangenomen werd.

Minister Henk Kamp gaat dinsdag naar Groningen met enkele andere ministers. Dan wordt het meerjarenplan van de Nationaal Coördinator Groningen besproken.

Aardbevingsles
Deze week werd bekend dat basisschoolleerlingen in Groningenaardbevingsles krijgen. De Veiligheidsregio Groningen werkt aan een lespakket. In het voorjaar van 2016 wil de veiligheidsregio beginnen met een training over de lessen.

Lees ook;

Groningen ‘aardbevingproof’

Telegraaf 09.12.2015 Stadjers kunnen opgelucht ademhalen: Groningse scholen, gebouwen en andere openbare ruimten zijn veilig als de stad wordt getroffen door een aardbeving. Dat blijkt uit een grootschalige inventarisatie door de gemeente Groningen, zo meldt RTV Noord.

In slechts één geval was het nodig om in actie te komen: het poortje bij een school moest worden gestut. Mogelijk zijn er nog wel extra maatregelen nodig op de langere termijn. Dat zal moeten blijken uit een vervolgonderzoek op basis van nieuwe normen. Ook gebouwen in de Groningse binnenstad zullen nader worden onderzocht.

Voor het onderzoek is gekeken naar gebouwen zoals de Martinikerk, sportcentrum Kardinge en scholen.

Groningse kinderen krijgen aardbevingsles

Trouw 09.12.2015 Leerlingen van Groningse basisscholen in het aardbevingsgebied krijgen vanaf volgend jaar aardbevingslessen. De Veiligheidsregio Groningen werkt aan een lespakket over de impact en het ontstaan van bevingen door de aardgaswinning.

De lessen voor de jongere groepen gaan over wat ze voor, tijdens en na een aardbeving moeten doen en hoe ze een aardbeving kunnen verwerken. De lessen voor de bovenbouw gaan meer in op de techniek achter de gaswinning en het ontstaan van bevingen en hoe je je eigen kamer zo veilig mogelijk kan inrichten zodat er tijdens een beving niets gebeurt.

Bevingsgebied
Scholen in het bevingsgebied hadden al lange tijd behoefte aan zo’n lespakket. In de negen bevinggemeenten zijn ongeveer 150 basisscholen. “Sommige aardrijkskundelessen zijn echter ook interessant voor scholen die net buiten het bevingsgebied vallen”, aldus een woordvoerster van de Veiligheidsregio. Uiteindelijk komen er voor de verschillende groepen 27 multimediale lessen, die los of in een serie kunnen worden gedoceerd.

De Veiligheidsregio denkt dat de eerste leraren in het voorjaar van 2016 kunnen beginnen met een training over de lessen. Het pakket wordt ontwikkeld door de GGD, de Rijksuniversiteit Groningen, de Nederlandse Aardoliemaatschappij NAM en Klassewijzer.

Verwant nieuws;

Aardbevingsles voor Groningse kinderen

AD 09.12.2015 Leerlingen van basisscholen in het Groningse aardbevingsgebied krijgen vanaf volgend jaar zogenaamde ‘aardbevingslessen’. De Veiligheidsregio Groningen werkt aan een lespakket over de impact en het ontstaan van bevingen door de aardgaswinning.

De lessen worden opgesplitst in twee groepen: één voor de bovenbouw en één voor de onderbouw. De lessen voor de jongere groepen gaan over wat ze voor, tijdens en na een aardbeving moeten doen en hoe ze een aardbeving kunnen verwerken.
De lessen voor de bovenbouw gaan meer in op de techniek achter de gaswinning en het ontstaan van bevingen. Ook wordt uitgelegd hoe je je eigen kamer zo veilig mogelijk kan inrichten zodat er tijdens een beving niets gebeurt.

Voorjaar
Scholen in het bevingsgebied hadden al lange tijd behoefte aan zo’n lespakket. In de negen bevinggemeenten zijn ongeveer 150 basisscholen. ,,Sommige aardrijkskundelessen zijn echter ook interessant voor scholen die net buiten het bevingsgebied vallen”, aldus een woordvoerster van de Veiligheidsregio.

Uiteindelijk komen er voor de verschillende groepen 27 multimediale lessen, die los of in een serie kunnen worden gedoceerd.
De Veiligheidsregio denkt dat de eerste leraren in het voorjaar van 2016 kunnen beginnen met een training over de lessen. Het pakket wordt ontwikkeld door de GGD, de Rijksuniversiteit Groningen, de Nederlandse Aardoliemaatschappij NAM en Klassewijzer.

Lees ook;

Gasbesluit Groningen pas over half jaar

Telegraaf 09.12.2015  Het kabinet zal pas over een half jaar een nieuw besluit nemen over de gaswinning in Groningen. Minister Kamp (Economische Zaken) had aangekondigd dat dit nog deze maand zou gebeuren, maar door een recente uitspraak van de Raad van State wordt dit voorlopig opgeschort.

Dat melden bronnen aan De Telegraaf. De Raad van State oordeelde vorige maand dat het kabinet de gaswinning voor het jaar 2015-2016 flink moet terugschroeven van 33 naar 27 miljard kuub Gronings gas. Minister Kamp (Economische Zaken) zal binnenkort aankondigen dat hij zich daarbij neer zal leggen, zo wordt gemeld. Door de uitspraak van de Raad van State van november moet een eerder winningsplan van aardgasmaatschappij NAM namelijk worden vernietigd. Vervolgens zal er een ander winningsplan moeten worden gemaakt en volgens betrokkenen vertraagt dat nieuwe besluitvorming. Pas rond de zomer wordt een nieuw kabinetsplan verwacht.

Het is nog niet zeker of de gaswinning op termijn op het lagere niveau van 27 miljard kuub zal blijven. Onduidelijk is namelijk of dat de veiligheid van Groningers wel ten goede komt. Het kabinet doet daar nog nader onderzoek naar. Twee opties worden daarbij bekeken. De eerste optie is om relatief veel Gronings gas naar boven halen, zodat er in geval van een barre winter niet plots een grote hoeveelheid extra gas uit de Groningse putten naar boven gehaald hoeft te worden. De tweede optie is om als basis een kleinere hoeveelheid Gronings gas te nemen, maar juist wel met grotere pieken, mochten winters bijzonder guur uitpakken. Het onderzoek moet uitwijzen wat veiliger is: veel maar stabiel winnen, of weinig maar met pieken.

Veel schade niet door bevingen

Telegraaf 03.12.2015 Schade aan woningen buiten de zogenaamde schadecontourlijn in Groningen is veelal niet veroorzaakt door aardbevingen.

Dat schrijft het Dagblad van het Noorden op basis van een onderzoek van Arcadis. Het bureau bekeek tientallen schademeldingen uit onder meer Oldambt, Zuidhorn en Veendam op verzoek van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM).

De onderzoekers vonden echter veelal andere redenen voor de schade. De belangrijkste daarvan zijn constructiefouten, overbelasting door gebruik en natuurlijke zetting van de grond. Volgens Arcadis zijn de bevingen te zwak om in de genoemde plaatsen schade aan te richten.

Meer aardgas ingevoerd door Gronings ‘plafond’

Trouw 02.12.2015 Voor het eerst sinds het begin van de gaswinning in Nederland wordt per maand gemiddeld meer aardgas ingevoerd dan uitgevoerd. Dat is het geval sinds mei van dit jaar. Met meer dan 3,5 miljard kuub was de invoer in september hoger dan ooit.

Die verschuiving hangt samen met het ‘productieplafond’ van Gronings aardgas, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag. Vanwege de risico’s op aardbevingen werd begin 2014 besloten om de maximale gaswinning in het noorden van het land terug te schroeven.

Gas uit Noorwegen
In 2013 werd nog bijna 54 miljard kubieke meter aan Gronings gas gewonnen, maar een jaar later was dit noodgedwongen gedaald, tot 42,5 miljard kuub. Voor 2015-2016 is het plafond nog verder verlaagd, tot 27 miljard kubieke meter per jaar.

Ter vervanging van de brandstof uit Groningen wordt meer gas ingevoerd. Dat komt vooral uit Noorwegen. Tot voor kort werd het ingevoerde gas met name gebruikt door elektriciteitscentrales en grote industriële bedrijven. De laatste maanden wordt er echter steeds meer gas ingevoerd voor ruimteverwarming voor onder meer huishoudens en kleinere bedrijven.

Verwant nieuws

Nuttige links;

Kamp ziet af van hoger beroep in Wob-zaak gaswinning  

NU 30.11.2015 Minister Henk Kamp (Economische Zaken) tekent geen hoger beroep aan tegen de uitspraak van de rechter in een Wob-procedure over de Groningse gaswinning.  Dat meldt RTV Noord.

Eerder meldde de minister wel in hoger beroep te gaan. De Wob-procedure is aangespannen door  actiegroep de Groninger Bodem Beweging (GBB).

De rechter bepaalde dat de bewindsman diverse documenten, waarop hij zijn eerdere gasbesluit heeft gebaseerd, openbaar moet maken. Kamp ging hier in eerste instantie niet mee akkoord omdat er volgens hem zwaarwegende bezwaren waren om de papieren niet vrij te geven.

Hij laat nu volgens RTV Noord in een brief de bodembeweging weten dat “bij nader onderzoek is gebleken dat niet alle op het ministerie aanwezige stukken zijn betrokken bij mijn eerdere besluitvorming”. Kamp voegt er aan toe “dat erg te betreuren”.

Nieuwe beslissing

De bewindsman kondigt aan binnen twee weken een nieuwe beslissing te nemen. “Waarbij ik de uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland in acht zal nemen”, verzekert hij de bodembeweging.

Bij een Wob-procedure (Wet openbaarheid van bestuur) moet de overheid documenten openbaar maken, tenzij er grote bezwaren zijn. Het gaat in dit geval onder meer om de communicatie tussen Economische Zaken, de NAM, het Staatstoezicht op de Mijnen, de Technische commissie bodembeweging, TNO, het KNMI en GasTerra.

Niet alleen de GGB trekt gegevens van Kamp in twijfel. Ook de Vereniging Eigen Huis zette eerder vraagtekens bij cijfers van Kamp over de gevolgen van de gasboringen in de noordelijke provincie.

Zie ook: Dit moet u weten over het Groningse gas en de bevingen

Lees meer over: Gaswinning Groningen Henk Kamp

Gerelateerde artikelen;

Raad van State brengt gaswinning Groningen verder terug 

‘Aardbevingsgebied Groningen veiliger dan gedacht’  

Bewijslast schade aardbevingen Groningen omgekeerd 

VEH laakt ‘onjuiste cijfers’ Kamp over aardbevingsschade 

Meer regels voor winnen olie en gas

Telegraaf 27.11.2015  Het winnen van olie en gas in ons land wordt aan meer voorwaarden verbonden. Dat is een gevolg van de problemen bij de gaswinning in Groningen. Dat heeft minister Henk Kamp (Economische Zaken) vrijdag aan de Kamer geschreven.

In het wetsvoorstel staan expliciete redenen om de vergunning in te trekken, aan te passen of te weigeren als de veiligheid een risico loopt. Ook is de inspraak van burgers en lokale overheden verbeterd en wordt de positie van de onafhankelijke dienst Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) versterkt.

Hiermee neemt Kamp de aanbevelingen over van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) die eerder onderzoek deed naar de gaswinning in Groningen. De OVV stelde vast dat tot 2013 niet zorgvuldig met de veiligheid van Groningers is omgesprongen.

“Veiligheid van burgers staat centraal bij de winning van olie, gas en andere mijnbouwactiviteiten en gaat bij de besluiten hierover nu ook formeel zwaarder wegen”, aldus Kamp in een verklaring.

Een boortoren van de NAM.

‘NAM wil info geheimhouden’

Telegraaf 19.11.2015 Aardolie Maatschappij (NAM) oefent druk uit om geheime documenten uit de openbaarheid te houden. Dat zegt advocate Marcella Spithoff, meldt RTV Noord donderdag.

Uit de documenten die de NAM zou willen verdoezelen, blijkt volgens Spithoff dat de Staat een veel groter belang heeft bij gaswinning in Groningen dan voorheen werd aangenomen. Een briefwisseling tussen het ministerie van Justitie en het ministerie van Economische Zaken zou bewijzen dat Nederland mede-exploitant was van het gasveld in Groningen.

Volgens Spithoff heeft de NAM haar advocatenkantoor, dat een man uit Zijldijk bijstond in een kort geding tegen de Staat, verzocht de brief te vernietigen. NAM ontkent druk te hebben uitgeoefend op de raadslieden.

Gerelateerde artikelen;

18-11: NAM reageert niet

18-11: Gaskraan moet verder dicht

‘GASKRAAN MOET VERDER DICHT’ VINDT RAAD VAN STATE

BB 18.11.2015 Minister Henk Kamp van Economische Zaken moet de gaskraan verder dichtdraaien. De Nederlandse Aardolie Maatschappij NAM mag tot oktober 2016 maar 27 miljard kuub aardgas winnen in Groningen. Dat heeft de Raad van State woensdag besloten in een zaak rond tientallen bezwaren van onder meer gemeenten, belangengroepen en particulieren.

Koude winter
Eerder nog besloot Kamp dat er in die periode 33 miljard kuub mag worden gewonnen. Hij mag alleen terugkeren naar dat niveau als we te maken krijgen met een heel koude winter. aldus de Raad van State. Aardgaswinning veroorzaakt aardbevingen in het gebied.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

‘Mogelijk tegenvaller 1 miljard op gasbaten’

NU 18.11.2015 Het kabinet moet rekening houden met een tegenvaller voor de schatkist van ongeveer 1 miljard euro als de gaskraan in Groningen verder dichtgaat, zoals de Raad van State woensdag heeft bepaald.

Bronnen op het Binnenhof bevestigen berichtgeving daarover door Het Financieele Dagblad.

Als gebeurt wat de Raad van State wil, wordt er volgend jaar geen 33 maar maximaal 27 miljard kuub gas gewonnen. De gasbaten dalen dan volgend jaar met 1 miljard euro ten opzichte van de begroting voor 2016. Ook op de lopende begroting van dit jaar dreigt een tegenvaller, van ruim 500 miljoen euro.

Een meerderheid in de Tweede Kamer eiste begin oktober dat de gaskraan in Groningen substantieel verder dicht gaat. Een motie, ingediend door ChristenUnie, D66, SP en GroenLinks, kreeg met steun van onder meer regeringspartij de PvdA een meerderheid. De motie stelt dat het kabinet lagere gasinkomsten volgend jaar niet moet compenseren met nieuwe bezuinigingen. Het begrotingstekort mag er door oplopen, vinden de voorstemmers.

Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën had de motie in een Kamerdebat ontraden, omdat het kabinet pas in december een besluit wil nemen over het eventueel verder dichtdraaien van de gaskraan. Dijsselbloem zei begin oktober al wel dat de gaswinning ”heel snel” gaat aflopen ”naar een heel laag peil in Nederland”.

Zie ook: Raad van State brengt gaswinning Groningen verder terug

Lees meer over: Gasbaten

NAM reageert niet

Telegraaf 18.11.2015 De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) wil niet reageren op de uitspraak van de Raad van State, die woensdagochtend bepaalde dat de gaskraan verder moet worden dichtgedraaid. Dat blijkt uit een schriftelijke reactie van de NAM.

De NAM meldt dat ze onlangs een aantal resultaten van onderzoek heeft gepubliceerd, waaruit blijkt dat het aardbevingsgebied eigenlijk veiliger is dan eerder werd aangenomen. Die onderzoeken zijn onderdeel van het nieuwe winningsplan van 2016, die de minister zal gebruiken bij een nieuw gasbesluit.

De NAM zegt de komende tijd nauw te blijven samenwerken met de Nationaal Coördinator Groningen en andere betrokken partijen.

De Raad van State veegde woensdag het vorige gasbesluit van minister Kamp van tafel, waarbij het winningsplafond op 33 miljard kuub aardgas per jaar lag.

Gerelateerde artikelen;

18-11: Kamp houdt ‘terdege rekening’ met gasvonnis

18-11: ‘Tegenvaller 1 miljard’

18-11: Gaskraan moet verder dicht

Kamp houdt ‘terdege rekening’ met gasvonnis

Telegraaf 18.11.2015 Het kabinet gaat “terdege rekening houden” met de uitspraak van de Raad van State dat de gaswinning in Groningen moet worden teruggebracht naar 27 miljard kubieke meter. Dat zei minister Henk Kamp woensdag in een reactie.

De uitspraak betreft de gaswinning in de periode van 1 oktober jongstleden tot 30 september volgend jaar, aldus Kamp. Hierover moet het kabinet nog een besluit nemen en dat doen we aan het eind van het jaar, voegde de VVD-bewindsman eraan toe.

Dat besluit zal volgens hem genomen worden op basis van twee bijna afgeronde onderzoeken naar de gaswinning, een advies van het Staatstoezicht op de Mijnen en de uitspraak woensdag van de Raad van State. Kamp weet nu nog niet hoeveel gas er precies volgend jaar in Groningen wordt gewonnen.

Bij de besluitvorming “stuurt” de minister niet op de inkomsten. “Het eerste belang dat ik wil behartigen is de veiligheid van de Groningers.”

Gerelateerde artikelen;

18-11: ‘Tegenvaller 1 miljard’

18-11: Gaskraan moet verder dicht

Raad van State brengt gaswinning Groningen verder terug

NU 18.11.2015 De gaswinning in de provincie Groningen wordt komend jaar voorlopig teruggebracht tot maximaal 27 miljard kuub per jaar. De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) moet de gaswinning uit het Groningenveld daarmee opnieuw verder terugbrengen. Dat heeft de Raad van State woensdag bepaald.

Een overschrijding tot maximaal 33 miljard kubieke meter is alleen toegestaan als in het gasjaar 2015-2016 sprake is van een relatief koud jaar. Ook mag voorlopig nog steeds geen gas worden gewonnen in en rond Loppersum.

De Raad van State draait de gaskraan in Groningen daarmee nog verder dicht dan minister Henk Kamp (Economische Zaken) dit jaar al aankondigde. In februari liet Kamp weten dat in 2015 39,4 miljard kubieke meter gas mocht worden geboord, 3,1 miljard kuub minder dan aanvankelijk was gepland. In juni bracht hij dit nog verder terug tot 33 miljard over het hele jaar.

Als gevolg van het besluit moet het kabinet rekening houden met een tegenvaller voor de schatkist van ongeveer 1 miljard euro, zo bevestigen bronnen op het Binnenhof na berichtgeving daarover door Het Financieele Dagblad.

Zie ook: Dit moet u weten over het Groningse gas en de bevingen

Zie ook: ‘Mogelijk tegenvaller 1 miljard op gasbaten’

Volgend jaar wordt geen 33 maar maximaal 27 miljard kuub gewonnen

Lees meer over: Gaswinning Groningen

Gerelateerde artikelen;

‘Aardbevingsgebied Groningen veiliger dan gedacht’

Bewijslast schade aardbevingen Groningen omgekeerd

VEH laakt ‘onjuiste cijfers’ Kamp over aardbevingsschade

Kamp moet gaskraan verder dichtdraaien

Trouw 18.11.2015 De gaskraan in Groningen moet verder dicht, oordeelt de Raad van State. De Nederlandse Aardolie Maatschappij (Nam) mag tot oktober 2016 maar 27 miljard kuub winnen, in plaats van de 33 miljard waar minister Kamp eerder toe besloot. Alleen als het een heel koud jaar wordt, mag de kraan verder open.

Het doet ons goed dat de Raad van State bevestigt wat wij al jaren roepen: er wordt te weinig rekening gehouden met de veiligheid van de Groningers, aldus Dick Kleijer, Groninger Bodembeweging.

Dat besloot de hoogste bestuursrechter vandaag in een zaak rond tientallen bezwaren van onder meer inwoners en gemeenten. Daarnaast mag er nog steeds geen gas worden gewonnen in en rond Loppersum, een van de zwaarst getroffen dorpen in Groningen.

Tegen het besluit van Kamp waren bezwaren binnengekomen van 41 partijen: politieke partijen, gemeenten in het aarbevingsgebied, de provincie Groningen, waterschappen, milieuorganisaties en particulieren. Volgens hen wordt er te veel gas gewonnen, wat aardbevingen veroorzaakt en de veiligheid aantast.

Volgens Carla Dik-Faber, Tweede Kamerlid ChristenUnie, maakt het besluit van de Raad van State pijnlijk duidelijk dat de gaswinning nog steeds ‘onverantwoord hoog’ is. “Het is teleurstellend dat de minister het vernietigende oordeel van de Raad van State nodig heeft om de veiligheid van de Groningers voorop te zetten.”

Volgend jaar wordt geen 33 maar maximaal 27 miljard kuub gewonnen

Raad van State: gaskraan Groningen nog verder dicht

VK 18.11.2015 Niet 30-, maar 27 miljard kubieke meter gas mag de NAM jaarlijks uit de Groningse bodem halen. Volgens de Raad van State is dat voldoende.

Minister Henk Kamp van Economische Zaken. © ANP

Enkele weken geleden presenteerde Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders het 274 pagina’s dikke ‘concept-Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen’. Hij staat voor een hels karwei.

De gaskraan in Groningen moet nog verder dicht. Dat heeft de Raad van State woensdag bepaald. De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) mag voorlopig maximaal 27miljard kubieke meter gas per jaar uit de Groningse bodem halen. Alleen bij een extreem koude winter mag die limiet worden overschreden.

Vorig jaar werd nog 42,4 miljard kuub gas gewonnen. In juni besloot minister Henk Kamp (VVD) van Economische Zaken de winning terug te schroeven naar 30 miljard kuub, in plaats van de eerder voorgenomen 39,4 miljard kuub. Volgens de minister staat daarmee de veiligheid van de Groningers voorop. Uit de gasopslag bij Norg zou eenmalig 3 miljard kuub worden opgepompt.

Zowel Kamps oorspronkelijke als het gewijzigde besluit zijn nu door de Raad van State vernietigd. De minister heeft volgens de hoogste bestuursrechter niet goed gemotiveerd waarom hij meer gas wil winnen dan strikt noodzakelijk is. Kamp gaat in zijn besluit uit van een koud jaar, terwijl met normale temperaturen 27 miljard kuub volstaat.

‘Hoewel de minister een groot belang mocht hechten aan de leveringszekerheid, heeft hij een hoger winningsniveau toegestaan dan gemiddeld genomen nodig is’, aldus de uitspraak. Verdere vermindering van de gaswinning leidt volgens de Raad van State tot minder aardbevingen en dus een veiliger Groningen. Anders dan de minister stelt, lopen inwoners van het bevingsgebied nu meer risico dan mensen die in rivierdelta’s met overstromingsgevaar wonen.

Gaskraan moet verder dicht

Telegraaf 18.11.2015 De gaskraan in Groningen moet wederom dichter worden gedraaid. Dat blijkt woensdagmorgen uit een voor de gasprovincie belangrijke uitspraak van de Raad van State in Den Haag.

Er was na eerdere besluiten vanuit gegaan dat in het jaar 2015/2016 door de NAM 33 miljard kubieke meter gas gewonnen zou mogen worden. De Raad van State stelt woensdag in een voorlopige voorziening echter dat 27 miljard kubieke meter gas voldoende moet zijn om in een jaar met een gewone winter leveringszekerheid te bieden.

,,Met de 33 miljard kuub werd uitgegaan van een strengere winter en dat zorgt voor te veel gaswinning’’, redeneert de RVS. Minister Kamp moet nu met een nieuw besluit komen voor de periode 2015/2016.

Vanuit Groningen was een sterke reductie tot zelfs het helemaal staken geëist van de sinds tientallen jaren miljarden euro’s opleverende gaswinning. Zover komt het dus niet, tot teleurstelling van onder meer actiebeweging Groningen Centraal!.

De Groninger Bodem Beweging (GBB) spreekt in een eerste reactie van een ‘historisch moment’.

Acceptabel

Talloze burgers, gemeenten, waterschappen en de provincie Groningen waren eerder dit jaar naar de RVS gestapt. Zij wilden weten in hoeverre de gaswinning op het huidige peil nog langer acceptabel is.

Op het bureau van de Raad van State belandden in deze procedure zeker veertig bezwaren tegen het zogenoemde gasbesluit van minister Kamp. Dat besluit geeft aan hoeveel gas er gewonnen mag worden in een jaar.

De gaswinning leverde de laatste halve eeuw honderden miljarden euro’s op voor de Nederlandse schatkist. Verzet tegen de exploitatie door de NAM was beperkt. Met name de laatste drie jaar bleek uit nieuw onderzoek dat er niet alleen gevaar dreigde voor alle denkbare gebouwen door aardbevingen, maar dat ook burgers in hun eigen huis risico liepen.

Gerelateerde artikelen;

18-11: NAM reageert niet

Lees meer over; aardbevingen groningen gaskraan gas raad van state

NAM: bevingsgebied Groningen veiliger dan gedacht

Trouw 16.11.2015 Het aardbevingsgebied in Groningen is veiliger dan eerder werd aangenomen. Ook is het gebied waar de bevingen zorgen voor veiligheidsrisico’s kleiner geworden. Dat blijkt uit eigen onderzoeken van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), die in opdracht van minister Kamp zijn uitgevoerd, in samenwerking met onder meer de TU Delft en TNO.

De NAM liet onder meer op tweehonderd plekken kijken naar het effect van het type ondergrond op de dreiging van de bevingen als gevolg van de aardgaswinning. Ook onderzochten ze de sterkte van zestig verschillende typen woningen en gebouwen in Groningen.

Zo werd in een bevingscentrum in Italië een typisch Gronings huis op een grote trilplaat gezet om te kijken hoe dat zich houdt onder een beving met een kracht van 5,0.

Bij het huidige gasproductieniveau moeten volgens de NAM in de komende vijf jaar zeker 5000 woningen en gebouwen versterkt worden, die nu nog niet aan de strengste risiconormen voldoen.

‘Aardbevingsgebied Groningen veiliger dan gedacht’

NU 16.11.2015 Het aardbevingsgebied in Groningen is veiliger dan eerder werd aangenomen. Ook is het gebied waar de bevingen zorgen voor veiligheidsrisico’s kleiner geworden.

Dat blijkt uit eigen onderzoeken van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), die in opdracht van minister Kamp zijn uitgevoerd, in samenwerking met onder meer de TU Delft en TNO.

De NAM liet onder meer op tweehonderd plekken kijken naar het effect van het type ondergrond op de dreiging van de bevingen als gevolg van de aardgaswinning. Ook onderzochten ze de sterkte van zestig verschillende typen woningen en gebouwen in Groningen.

Zo werd in een bevingscentrum in Italië een typisch Gronings huis op een grote trilplaat gezet om te kijken hoe dat zich houdt onder een beving met een kracht van 5,0.

Versterkt

Bij het huidige gasproductieniveau moeten volgens de NAM in de komende vijf jaar zeker 5.000 woningen en gebouwen versterkt worden, die nu nog niet aan de strengste risiconormen voldoen. “Het kan echter zijn dat in individuele gevallen een woning zwakker of sterker is dan de overige woningen van dat type”, zegt NAM-woordvoerder Sander van Rootselaar.

“Het aantal te versterken woningen kan daardoor nog hoger uitkomen. We hebben wat dat betreft al een goed beeld en veel van die zwakkere gebouwen zijn veiliggesteld door het plaatsen van stutten.”

Onzekerheden

De NAM laat verder ook weten dat het aan de Nationaal Coördinator Groningen, Hans Alders, is om de versterkingsoperatie verder te leiden. Volgens NAM-directeur Gerald Schotman hebben ze nu veel meer gegevens en zijn daarom de onzekerheden kleiner geworden.

Nog voor het einde van het jaar maakt minister Kamp bekend hoeveel gas de NAM volgend jaar mag winnen.

Lees meer over: Groningen Gaswinning Groningen

Gerelateerde artikelen;

Bewijslast schade aardbevingen Groningen omgekeerd 

VEH laakt ‘onjuiste cijfers’ Kamp over aardbevingsschade 

Raad van State besluit 18 november over gaskraan Groningen 

‘NAM heeft geen schuld aan scheuren huizen Twente’ 

NAM: ‘Bevingsgebied veiliger dan gedacht’

Telegraaf 16.11.2015 Het aardbevingsgebied in Groningen is veiliger dan eerder werd aangenomen. Ook is het gebied waar de bevingen zorgen voor veiligheidsrisico’s kleiner geworden. Dat blijkt uit eigen onderzoeken van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), die in opdracht van minister Kamp zijn uitgevoerd, in samenwerking met onder meer de TU Delft en TNO.

De NAM liet onder meer op tweehonderd plekken kijken naar het effect van het type ondergrond op de dreiging van de bevingen als gevolg van de aardgaswinning. Ook onderzochten ze de sterkte van zestig verschillende typen woningen en gebouwen in Groningen. Zo werd in een bevingscentrum in Italië een typisch Gronings huis op een grote trilplaat gezet om te kijken hoe dat zich houdt onder een beving met een kracht van 5,0.

Bij het huidige gasproductieniveau moeten volgens de NAM in de komende vijf jaar zeker 5000 woningen en gebouwen versterkt worden, die nu nog niet aan de strengste risiconormen voldoen. “Het kan echter zijn dat in individuele gevallen een woning zwakker of sterker is dan de overige woningen van dat type”, zegt NAM-woordvoerder Sander van Rootselaar. “Het aantal te versterken woningen kan daardoor nog hoger uitkomen. We hebben wat dat betreft al een goed beeld en veel van die zwakkere gebouwen zijn veiliggesteld door het plaatsen van stutten.”

De NAM laat verder ook weten dat het aan de Nationaal Coördinator Groningen, Hans Alders, is om de versterkingsoperatie verder te leiden. Volgens NAM-directeur Gerald Schotman hebben ze nu veel meer gegevens en zijn daarom de onzekerheden kleiner geworden. Nog voor het einde van het jaar maakt minister Kamp bekend hoeveel gas de NAM volgend jaar mag winnen.

NAM niet blij met omkeren bewijs

Telegraaf 16.11.2015 De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) is niet blij met de omkering van de bewijslast in het aardbevingsgebied. “Dat heeft niet onze voorkeur, integendeel”, stelt het gasconcern maandag in een reactie. Volgens de NAM valt de omkering van de bewijslast moeilijk te rijmen met de voorstellen van de Nationaal Coördinator Groningen om de schadeafhandeling zoveel mogelijk uit het juridische traject weg te houden en de bewoners te “ontzorgen”.

De aardoliemaatschappij laat weten dat de brief van Kamp echter duidelijk is en dat ze het verdere proces afwachten. De NAM gaat de wetswijziging bestuderen en waar nodig de schadeafhandeling aanpassen.

De Groningse gedeputeerde Eelco Eikenaar (SP) is wel blij met de toezegging van Kamp. “De Groningers komen hiermee een stuk sterker te staan bij de schadeafhandeling en dat is positief”, zegt hij maandag in een reactie. “Ze zullen dit zien als een erkenning van de problemen.”

De Nationaal Coördinator Groningen stelde eerder deze maand voor om een onafhankelijke arbiter aan te stellen die schadeclaims kan beoordelen voordat de stap naar de rechter moet worden gemaakt. “We moeten ervoor zorgen dat de schadeafhandeling wegblijft van de rechtszaal en dat we dan de omkering van de bewijslast niet eens nodig hebben”, zegt Eikenaar. “Als de NAM zich makkelijker opstelt, dan hebben ze er helemaal geen last van.”

KAMP AKKOORD MET OMKEREN BEWIJSLAST AARDBEVINGEN

BB 16.11.2015 Groningers hoeven straks niet meer zelf te bewijzen in een rechtszaak dat schade aan hun huis is veroorzaakt door gaswinning. Minister Henk Kamp (Economische Zaken) maakt dat begin volgend jaar via een wetswijziging mogelijk.

Grote gevolgen
De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) moet dan aantonen dat schade niet het gevolg is van aardbevingen die het gevolg zijn van de gaswinning. Dat heeft de bewindsman maandag aan de Tweede Kamer geschreven. Hij volgt daarmee de wens van de Kamer die zich eerder uitsprak voor het omkeren van de bewijslast. Kamp zag daar eerder niet de voordelen van. Hij vroeg advies aan de Raad van State omdat ‘het mogelijk grote gevolgen in Groningen’ heeft, zei hij in mei.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Kamp alsnog akkoord met omkeren bewijslast Groningen

VK 16.11.2015 Groningers hoeven straks niet meer zelf te bewijzen in een rechtszaak dat schade aan hun huis is veroorzaakt door gaswinning. Minister Henk Kamp van Economische Zaken heeft zich na aanvankelijk verzet, alsnog geschaard achter een wetswijziging van de Tweede Kamer met deze strekking.

Minister Henk Kamp van Economische Zaken troost een inwoner van Loppersum tijdens een bezoek aan Groningen in april. © anp

De bewijslast ligt naar verwachting vanaf volgend jaar bij de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). Die moet straks aantonen dat schade aan huizen niet het gevolg is van aardbevingen die optraden door boringen naar gas. Dat heeft de bewindsman maandag aan de Tweede Kamer geschreven. Hij volgt daarmee alsnog een door de Kamer aangenomen amendement waarin het omkeren van de bewijslast is geregeld.

Kamp verzette zich daar eerder tegen. Ook premier Rutte was kritisch. Nadat de Tweede Kamer de omkering van de bewijslast had aangenomen, vroeg Kamp advies aan de Raad van State omdat ‘het mogelijk grote gevolgen in Groningen’ heeft, zei hij in mei. Het is uitzonderlijk dat het hoogste adviesorgaan van het kabinet zich over amendementen buigt. Dat doet het normaal gesproken alleen over wetsvoorstellen.

Kamp akkoord met omkeren bewijslast Groningen

Trouw 16.11.2015 Groningers hoeven straks niet meer zelf te bewijzen in een rechtszaak dat schade aan hun huis is veroorzaakt door gaswinning. Minister van economische zaken Henk Kamp maakt dat begin volgend jaar via een wetswijziging mogelijk. De Nederlandse Aardolie Maatschappij (Nam) is niet blij met de wijziging.

Volgens de wetswijziging moet de Nam in het vervolg aantonen dat schade niet het gevolg is van de aardbevingen die veroorzaakt worden door de gaswinning. Dat heeft de bewindsman maandag aan de Tweede Kamer geschreven. Hij volgt daarmee de wens van de Kamer die zich eerder uitsprak voor het omkeren van de bewijslast.

Kamp zag daar eerder niet de voordelen van. Hij vroeg advies aan de Raad van State omdat “het mogelijk grote gevolgen in Groningen” heeft, zei hij in mei. De Raad van State kwam in oktober met dat advies waarin ze schreef dat het in de Kamer aangenomen amendement verbetering behoeft. Dat gaat Kamp doen in een wetsaanpassing waarover de Kamer zich begin volgend jaar kan uitspreken.

De Nam is niet blij met de omkering van de bewijslast in het aardbevingsgebied. “Dat heeft niet onze voorkeur, integendeel”, stelt het concern in een reactie. Volgens de Nam valt de omkering van de bewijslast moeilijk te rijmen met de voorstellen van de Nationaal Coördinator Groningen om de schadeafhandeling zoveel mogelijk uit het juridische traject weg te houden en de bewoners te “ontzorgen”.

Verwant nieuws;

Nuttige links;

Akkoord over omkeren bewijslast

Telegraaf 16.11.2015 Groningers hoeven straks niet meer zelf te bewijzen in een rechtszaak dat schade aan hun huis is veroorzaakt door gaswinning. Minister Henk Kamp (Economische Zaken) maakt dat begin volgend jaar via een wetswijziging mogelijk.

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) moet dan aantonen dat schade niet het gevolg is van aardbevingen die het gevolg zijn van de gaswinning. Dat heeft de bewindsman maandag aan de Tweede Kamer geschreven. Hij volgt daarmee de wens van de Kamer die zich eerder uitsprak voor het omkeren van de bewijslast.

Kamp zag daar eerder niet de voordelen van. Hij vroeg advies aan de Raad van State omdat “het mogelijk grote gevolgen in Groningen” heeft, zei hij in mei. De Raad van State kwam in oktober met dat advies waarin ze schreef dat het in de Kamer aangenomen amendement verbetering behoeft. Dat gaat Kamp doen in een wetsaanpassing waarover de Kamer zich begin volgend jaar kan uitspreken.

Een belangrijke verbetering in de afhandeling van de schade hoopt de minister ook te bereiken door de aanstelling van een onafhankelijke arbiter. “Ik verwacht dat dit de Groningers direct helpt en dat hierdoor de stap naar de rechter minder snel gemaakt zal hoeven worden. Als een schade correct en vlot wordt afgehandeld, hoeft de omkering van de bewijslast in de rechtszaal niet te worden ingezet.”

Eind april nam de Kamer een motie van PvdA en Partij voor de Dieren aan waarin werd gevraagd om omkering van de bewijslast. Ze kregen steun van SP, PVV, CDA, D66, ChristenUnie en SGP. De Kamer meent dat door het omkeren van de bewijslast schadezaken sneller kunnen worden afgehandeld.

Bewijslast schade aardbevingen Groningen omgekeerd

 NU 16.11.2015 De bewijslast van schade die is ontstaan door aardbevingen in Groningen wordt omgedraaid. De NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij) moet voortaan aantonen dat er geen sprake is van schade door gaswinning. Dat heeft minister Henk Kamp van Economische Zaken maandagochtend aan de Kamer geschreven.

Op deze manier kan de aardbevingsschade die wordt opgelopen in Groningen sneller en beter worden afgehandeld. Tot dusver moesten gedupeerden nog bewijzen dat schade aan hun woning is ontstaan door een beving.

Kamp zag eerder niet de voordelen van omkering in. Hij vroeg advies aan de Raad van State omdat “het mogelijk grote gevolgen in Groningen” heeft, zei hij in mei. De Raad van State kwam in oktober met dat advies, waarin stond dat het in de Kamer aangenomen amendement verbetering behoeft. Dat gaat Kamp doen in een wetsaanpassing waarover de Kamer zich begin volgend jaar kan uitspreken.

Lees meer over: Gaswinning Groningen

Gerelateerde artikelen;

Waddenvereniging wil dat Kamp NAM dwingt rapport af te maken

‘NAM heeft geen schuld aan scheuren huizen Twente’

Meer klachten afhandeling aardbevingsschade

Alders geschokt door woede

Telegraaf 14.11.2015 Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders is enorm geschrokken van de woede bij de Groningers over schade, onveiligheid en de onzekerheid bij de gaswinning en de aardbevingen. “Ik dacht dat ik wel wat situaties kende waarin het vertrouwen verloren was gegaan. Maar het heeft hier een vorm aan genomen die je niet vaak tegenkomt.”

Dat zegt hij in het Dagblad van het Noorden. Alders erkent dat Groningen de gaswinning en de bevingen meer dan zat is. Op zijn inventariseringsronde door de provincie liepen de emoties vaak hoog op. “Groningers kunnen heel goed in stilte boos zijn. Maar hier werd het gewoon keihard in je gezicht gezegd.” Alders vindt dat de Haagse politiek extra geld op tafel moet leggen om Groningen sociaal en economisch een oppepper te geven. Hij noemt dat een “erezaak”.

Gerelateerde artikelen;

04-11: Zuinige reacties op plan Groningen

04-11: ‘Hoe minder NAM, hoe beter’

04-11: ‘Eerste stap naar herstel vertrouwen’

04-11: NAM blij met voorstellen Alders

04-11: Milieudefensie: gaskraan dicht

04-11: Arbiter voor geschillen bevingen

Raad van State besluit 18 november over gaskraan Groningen

NU 13.11.2015 De Raad van State beslist woensdag 18 november of de gaskraan in Groningen verder of volledig moet worden dichtgedraaid. Dat meldt RTV Noord.

De raad buigt zich dan over de 41 beroepsschriften die tegen het gasbesluit van minister Henk Kamp (Economische Zaken) zijn ingediend. De bezwaren komen van diverse belanghebbenden, zoals inwoners van het aardbevingsgebied, gemeentebesturen, de provincie Groningen en waterschappen.

De Raad van State heeft zich in het voorjaar in een korte procedure ook al uitgesproken over de gaswinning. Toen besliste het adviesorgaan dat in en rond Loppersum voorlopig alleen gas mag worden gewonnen als dat op andere locaties niet meer mogelijk is en als dat vanuit een oogpunt van leveringszekerheid noodzakelijk is.

De Tweede Kamer besloot onlangs al dat de gaswinning in Groningen fors moet worden verminderd. Een motie van de ChristenUnie, waarin staat dat de gaswinning uit het oogpunt van de veiligheid van de Groningers ‘substantieel’ omlaag moet, werd door een ruimte meerderheid van de kamer aangenomen.

Tegen

Alleen de VVD en SGP waren tegen. Minister Henk Kamp (Economische Zaken) meldde eerder ook al dat er vanaf 2016 minder vraag is naar gas uit Groningen. Dit komt doordat er meer duurzame energie wordt gebruikt en meer energie wordt bespaard.

Het kabinet beslist in december of de gaskraan in Groningen verder dichtgaat. Gewacht wordt nog op verschillende onderzoeken naar een verantwoord en veilig niveau van gaswinning. Op basis daarvan hakt Kamp een knoop door. Hij bekijkt daarbij of er meer gas uit kleinere gasvelden en uit het buitenland kan worden gehaald.

Zie ook: Raad van State wil voorlopig geen gaswinning in Loppersum

Lees meer over: Gaswinning Groningen

Gerelateerde artikelen;

Waddenvereniging wil dat Kamp NAM dwingt rapport af te maken

Wisselende reacties op plan Groningen

Arbiter voor geschillen over bevingsschade in Groningen

‘NAM heeft geen schuld aan scheuren huizen Twente’

VEH laakt ‘onjuiste cijfers’ Kamp over aardbevingsschade

NU 13.11.2015 De Vereniging Eigen Huis (VEH) zet grote vraagtekens bij de juistheid van de cijfers die minister Henk Kamp (Economische Zaken) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd over de aardbevingsschade in Groningen. Dat laat VEH aan NU.nl weten.

Het aantal schadegevallen dat is afgehandeld door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), zou volgens de VEH veel hoger liggen.

Uit eigen onderzoek onder 5.700 leden blijkt dat 226 eigenwoningbezitters in het Groningse bevingsgebied aangeven dat hun schade nog niet is opgelost. Dat is flink meer dan de 58 gevallen die de NAM in oktober meldde.

VEH roept de politiek nu op met de werkelijke cijfers te komen en dat het “gegoochel met cijfers” moet stoppen. De Kamerleden zouden volgens de organisatie “onjuist en onvolledig” door Kamp zijn ingelicht wat betreft de cijfers.

VEH beticht de NAM ervan een eigen definitie te hanteren van wanneer de schade bij huizen is opgelost en er zouden dossiers, tegen de wil van huiseigenaren in, eenzijdig worden gesloten. Kamp wilde niet reageren op het bericht.

Lees meer over: 

VEH Gaswinning Groningen Henk Kamp

Gerelateerde artikelen;

Raad van State besluit 18 november over gaskraan Groningen

Waddenvereniging wil dat Kamp NAM dwingt rapport af te maken

Wisselende reacties op plan Groningen

Arbiter voor geschillen over bevingsschade in Groningen

‘NAM heeft geen schuld aan scheuren huizen Twente’

‘Cijfers NAM over hulp niet juist’

Telegraaf 13.11.2015 Het aantal gevallen van aardbevingsschade in Groningen dat de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) zegt te hebben afgehandeld, klopt niet. De NAM geeft een veel te rooskleurig beeld. Dat meldt Vereniging Eigen Huis na een peiling onder ruim 5700 leden die in het bevingsgebied wonen.

“De NAM goochelt met de aantallen door een geheel eigen definitie te hanteren van complexe schades en het herstel ervan”, aldus de vereniging vrijdag. De Tweede Kamer moet snel de werkelijke cijfers krijgen over het aantal Groningers dat wacht op de afwikkeling van de aardbevingsschade aan hun woning. Volgens Eigen Huis sluit de aardgasproducent eenzijdig veel lopende schadedossiers of worden ze doorgeschoven naar het Centrum Veilig Wonen (CVW).

Het CVW regelt niet alleen het herstel van schade, maar richt zich ook op het duurzamer en veiliger maken van woningen en andere gebouwen. Bij het centrum moeten sinds 1 januari alle aardbevingsschades gemeld worden. Eerdere meldingen blijven de verantwoordelijkheid van de NAM.

Uit de peiling blijkt dat bij 226 Groningse woningbezitters de schade niet is opgelost door de NAM. Volgens cijfers die minister van Economische Zaken Henk Kamp naar de Kamer heeft gezonden, wachten er nog ‘maar’ 58 huishoudens op afhandeling van hun zaak. Zo’n 10 procent van de Groningse huizenbezitters is lid van de vereniging. Eigen Huis verwacht dat het werkelijke aantal onopgeloste schades daarom nog veel groter is.

‘Cijfers NAM over hulp na beving niet juist’

Trouw 14.11.2015 Het aantal gevallen van aardbevingsschade in Groningen dat de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) zegt te hebben afgehandeld, klopt niet. De NAM geeft een veel te rooskleurig beeld. Dat meldt Vereniging Eigen Huis na een peiling onder ruim 5700 leden die in het bevingsgebied wonen.

“De NAM goochelt met de aantallen door een geheel eigen definitie te hanteren van complexe schades en het herstel ervan”, aldus de vereniging vrijdag. De Tweede Kamer moet snel de werkelijke cijfers krijgen over het aantal Groningers dat wacht op de afwikkeling van de aardbevingsschade aan hun woning.

Volgens Eigen Huis sluit de aardgasproducent eenzijdig veel lopende schadedossiers of worden ze doorgeschoven naar het Centrum Veilig Wonen (CVW). Het CVW regelt niet alleen het h