Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Religie in de 21e eeuw

Toename ongelovingen

Religie lijkt definitief haar greep op de Nederlandse samenleving te verliezen. Voor de eerste keer ooit zijn er meer ’ongelovige’ dan religieuze Nederlanders, meldt het CBS.

Telegraaf 23.10.2018

De Rooms-Katholieke Kerk is de grootste daler. „Mensen willen niet horen bij een club die wordt geassocieerd met misstanden zoals kindermisbruik.”

De kerk loopt leeg, de moskee (nog) niet

Voor het eerst noemt de helft van de Nederlanders zich ongelovig. Alleen het aantal moslims neemt nog toe. ,,Maar ook onder hen zie je een tweedeling.”

AD 24.11.2018

Het was het moment waarvan je wist dat het zou komen gaan: de ontkerkelijking van Nederland heeft het punt bereikt dat een meerderheid van de Nederlanders (51 procent) zichzelf ongelovig noemt.

AD 17.11.2018

Dat blijkt uit een rapport van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek). Maar er is één godsdienst waarop die afkalving, op het eerste oog, geen vat heeft: de islam. Het aantal Nederlanders dat zich moslim noemt, is de afgelopen jaren juist gestegen. Een trend die politiek beladen is, de PVV spreekt al jaren over de ‘islamisering van Nederland’.

Behandel schandaalkerken als criminele organisaties

Justitie moet veel harder optreden tegen seksueel misbruik in de kerk. Want religieuze tolerantie is mooi, maar gerechtigheid en compassie voor slachtoffers zijn veel belangrijker.

Telegraaf 16.11.2018

De Rooms-Katholieke Kerk als ‘criminele organisatie’ laten vervolgen.

Advocaat Jan Boone gaat een nieuwe poging doen om de Rooms-Katholieke Kerk als ‘criminele organisatie’ te laten vervolgen. Hij wil zelfs een poging doen om de Paus voor het hekje te krijgen.

AD 20.11.2018

Wat hebben religies toch met seks?

Met de regelmaat van de klok lezen we berichten over kindermisbruik in de katholieke kerk, boeddhistische lama’s die hun handen niet kunnen thuishouden, seksuele wantoestanden in islamitische gemeenschappen, pervers gedoe in spirituele groepen in de categorie new age en ook in protestantse kringen worden af en toe de grenzen van het betamelijke ver overschreden.

Duizenden slachtoffers van religieus seksueel geweld staan in de kou; een grootschalige aanpak blijft uit. Het wordt tijd dat we de ‘schandaalkerken’ gaan behandelen als criminele organisaties.

AD 26.09.2018

Religieuze obsessie met seksualiteit is voedingsbodem voor misbruik

Natuurlijk kun je zeggen dat seksueel misbruik in de hele samenleving voorkomt, maar dat is wel erg gemakzuchtig. De aantallen en de omvang van de schandalen liegen er niet om. Steeds gaat het om machtsrelaties, van geestelijken met volgelingen of zelfs kinderen. En niet alleen de aard, maar ook de wortels van het misbruik liggen in die religies zelf.

orgel

Het kerkbezoek in Nederland daalt.

De invloed van het Christelijke geloof in Nederland neemt in haar totaliteit af in de maatschappij.  Met name katholieken gaan minder naar de kerk. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceerde.
Afname van regelmatige kerk- en moskeegangers tussen 2010 en 2013, per gemeente.

Van de totale bevolking is 5 procent islamiet. Dat komt neer op 825 duizend mensen. Zo’n 95 procent van hen is van niet-westerse afkomst. De Marokkanen vormen met 296 duizend islamieten de grootste groep, op de voet gevolgd door de Turken met 285 duizend islamieten.

Telegraaf 22.10.2018

AD 22.10.2018

AD 20.09.2018

In diezelfde periode groeit de Islam van 3 naar zo’n 5% van de totale bevolking in ons kikkerlandje, maar het aantal moslimgangers daalt juist. Voor het eerst meer moslims dan katholieken in Den Haag

AD 23.10.2018

AD 23.10.2018

Eén en ander valt te lezen in het rapport ‘Religie aan het begin van de 21ste eeuw‘ (CBS). Vergelijkbaar verder

De religiositeit onder Nederlanders van Turkse en Marokkaanse afkomst is de afgelopen jaren toegenomen. Ze bidden vaker, de vrouwen dragen vaker een hoofddoek en de moskee wordt vaker bezocht.

Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

De_beleving_van_moslims_in_Nederland_definitief

Vpl_Moslims_in_Nederland_rec

Van de Marokkaanse moslims bidt volgens het onderzoek 78 procent vijf maal per dag, bij de Turkse moslims is dit 33 procent. Bij de Turkse moslims is het moskeebezoek toegenomen. Ongeveer 40 procent van beide groepen bezoekt tenminste wekelijks een moskee.

Van de Marokkaanse moslims bidt volgens het onderzoek 78 procent vijf maal per dag, bij de Turkse moslims is dit 33 procent. Bij de Turkse moslims is het moskeebezoek toegenomen. Ongeveer 40 procent van beide groepen bezoekt tenminste wekelijks een moskee.

Hoe zal de islam zich in Nederland ontwikkelen? Lees er alles over in onze speciale editie Islam in Nederland

Marokkaanse vrouwen dragen vaker hoofddoek

Marokkaanse moslima’s dragen steeds vaker een hoofddoek. Zo zegt 78 procent er een te dragen, tegen 64 procent tien jaar geleden. Ook bij jongeren en de tweede generatie is een toename te zien. Bij Turkse moslima’s is deze toename er niet.

Zeven van de acht Marokkaanse moslims vasten alle dagen tijdens de ramadan. Bij Turkse moslims geldt dat voor iets meer dan de helft. Een zeer groot deel van de moslims eet vrijwel altijd halal.

Weinig seculiere moslims

Onder Turkse Nederlanders is in de periode 2006-2015 een lichte toename in het deel dat niet-gelovig is, onder Marokkaanse Nederlanders niet. Het aandeel moslims is bij Turkse Nederlanders afgenomen (van 93 naar 86 procent), maar niet bij Marokkaanse Nederlanders. Van hen beschouwen 94 van de 100 zich moslim. Vooral hoger opgeleide en tweede generatie Turkse Nederlanders noemen zich relatief vaak niet-moslim.

Op basis van hun religieus gedrag, opvattingen en identificatie zijn volgens het rapport vijf groepen moslims te onderscheiden:

  • Voor seculiere moslims heeft het geloof weinig betekenis en wordt het geloof nauwelijks gepraktiseerd.
  • Voor culturele moslims is het geloof wel belangrijk, maar uit zich dit niet in het praktiseren van de rituele gedragingen zoals bidden of moskeebezoek.
  • Selectieve moslims nemen regelmatig deel aan de sociale en rituele praktijken, maar niet zeer frequent.
  • Het geloof neemt voor de vrome, private moslims een zeer belangrijke plaats in en zij bidden bijvoorbeeld veel en de voedselvoorschriften worden nauw gevolgd. Hun religiositeit wordt wel hoofdzakelijk in de privé-situatie beleden, een moskee wordt amper bezocht.
  • Strikt praktiserende moslims zijn zeer actief in de rituele (bidden, moskeebezoek) en culturele (halal eten, ramadan) praktijk. Ook zijn zij het sterkste van mening dat moslims moeten leven volgens de regels van de islam.

De twee meest gelovige groepen, de vrome en strikt praktiserende moslims, vormen samen 84 procent van de Marokkaanse moslims. Bij de Turkse moslims is dit minder dan de helft (45 procent). Er zijn weinig seculiere moslims (7 procent bij de Turken en 2 procent bij de Marokkanen).

lees: de strijd in de laatste der dagen

Zie ook: De Polarisatie ook in Nederland neemt toe !!

Zie ook: Populisme versus de opkomst van onvrede en onrust

Zie ook: De Tijdgeest van de 21e eeuw genaamd het Populisme

Zie ook: IS versus Beeldenstorm 21e eeuw

Lees ook: Meerderheid in moslimwereld wil democratie – verdeeldheid over sharia – 01/05/13

lees ook: Moslimleider wil twee keer zoveel Franse moskeeën

zie ook: Geert Wilders PVV – De strijd tegen de Moskee – deel 2

zie ook: Geert Wilders PVV – De strijd tegen de Moskeedeel 1

zie ook: De dreiging der Kruistochten in de 21e eeuw

lees: Meerderheid in Eerste Kamer voor burqaverbod

zie ook: Van Hoofddoekjes, Burka’s, kruizen en Boerkini’s – deel 9 – nasleep

zie ook: Van Hoofddoekjes, Burka’s, kruizen en Boerkini’s – deel 8

zie ook:  Van Hoofddoekjes, Burka’s, kruizen en Boerkini’s – deel 7

zie ook: Van Hoofddoekjes, Burka’s, kruizen en Boerkini’s – deel 6

zie ook: Van Hoofddoekjes, Burka’s en kruizen – deel 5

zie ook: Van Hoofddoekjes, Burka’s en kruizen – deel 4

zie ook: Van Hoofddoekjes, Burka’s en kruizen deel 3

zie ook: Van Hoofddoekjes, Burka’s en kruizen deel 2

zie ook: Van Hoofddoekjes, Burka’s en kruizen deel 1

zie ook: Geert Wilders PVV versus de Paus – Islamisering versus Secularisering – deel 3

zie ook: Geert Wilders PVV versus de Paus – Islamisering versus Secularisering – deel 2

zie ook: Geert Wilders PVV versus de Paus – Islamisering versus Secularisering – deel 1

zie ook: Geert Wilders PVV – Islamisering versus Secularisering – deel 3

Zie ook: Geert Wilders, Islam versus Biblebelt – deel 2

Zie ook: Geert Wilders, Islam versus Biblebelt

Zie ook: De SGP en politiek in de 21e eeuw – deel 3

Zie ook: De SGP en politiek in de 21e eeuw – deel 2

Zie ook: SGP en de politiek in de 21e Eeuw ?? – deel 1

Zie ook: SGP en de Vrouwen ongelijkheid in de 21e eeuw

Zie ook: Gemeenteraadsverkiezingen 2010 – Vrouwelijk Raadslid in Staphorst

Oproep: kerkverlaters gezocht

Voor een artikel in de Telegraaf zoekt de redactie mensen die in het afgelopen jaar afscheid hebben genomen van de kerk. Wilt u toelichten waarom u zich heeft uitgeschreven?

Telegraaf 20.10.2018

En heeft u tijd om op de foto te gaan? Neem dan contact op met verslaggever Eva Gabeler via e.gabeler@telegraaf.nl.

Laat in de e-mail uw telefoonnummer achter en een korte omschrijving van de reden(en) waarom u de kerk heeft verlaten.

In de meest bezochte kerk klinken geen preken, maar worden boeken verkocht

Pas de nummer 3 van de lijst heeft wel een religieuze functie. !!

NOS 07.01.2019 De Dominicanenkerk in Maastricht was vorig jaar de meest bezochte kerk in Nederland. 750.000 mensen namen er een kijkje, meldt Hart voor Monumenten van het Restauratiefonds. Het gotische gebouw heeft echter al decennialang geen religieuze functie meer; sinds ruim 10 jaar zit er een boekhandel in.

Ook nummer 2 op de lijst – de Broerenkerk in Zwolle – is geen officiële kerk meer. Het pand werd in 1982 door de gemeente overgenomen en sinds 2005 worden ook hier boeken verkocht. Vorig jaar waren er ruim 600.000 bezoekers.

Pas de derde plek op de lijst van meest bezochte kerken heeft wél een religieuze functie: de Domkerk in Utrecht. In deze kerk, die vroeger vastzat aan de Domtoren, worden nog altijd kerkdiensten gehouden. 400.000 mensen bezochten de Domkerk vorig jaar.

Bookshop made in heaven

De in 1294 gewijde Maastrichtse Dominicanenkerk heeft in de loop der jaren vele functies gehad. Van een kerk op het terrein van een klooster, tot postkantoor, feestlocatie en zelfs fietsenstalling. Na een renovatie in 2005 en 2006 trok een boekenwinkel in het pand. Het resultaat werd door de Britse krant The Guardian omschreven als “a bookshop made in heaven”. CNN noemde het pand “een van de coolste boekwinkels ter wereld”.

Door de ontkerkelijking in Nederland – gemiddeld haken 267 mensen per dag af – staan steeds meer kerkgebouwen leeg. De verwachting is dat tot 2030 ongeveer duizend kerkgebouwen leeg komen te staan.

Bekijk ook;

Volop alternatieven voor het slopen van leegstaande kerken

‘Monumentenstatus redt kerken juist niet na leegloop’

Hoe God (bijna) verdween uit Nederland

D66 en ChristenUnie samen op de bres voor kerkgebouwen

SCP constateert dat ontkerkelijking in hoog tempo doorzet

NU 19.12.2018 Nederland ontkerkelijkt in een hoog tempo en de teruggang van het christelijk geloof blijft doorzetten, maar jongeren binnen de protestantse kerken blijken juist gemotiveerder in het zoeken naar houvast in het geloof.

Dat stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) vast in het woensdag verschenen rapport Christenen in Nederland: diversiteit en verandering.

“Over de hele linie boeten de kerken in aan gezag, bindingskracht en populariteit”, zo staat in het rapport. Vooral katholieke kerken hebben te maken met een tanende populariteit.

In het rapport wordt verder opgemerkt dat de circa miljoen christenmigranten een steeds belangrijkere geloofsgroep vormen.

Kerken spelen grote rol bij integratie migranten

Hun migrantenkerken spelen een belangrijke rol bij de integratie, zoals bij taallessen en ondersteuning bij sollicitaties. De migrantenkerken zijn een diverse verzameling van gelovigen uit onder meer de Noorse, Zweedse en Molukse kerk, expats, arbeidsmigranten uit Oost-Europa en vluchtelingen uit Azië en Afrika.

De aanwas bij de kerken die nog wel groeien schiet volgens het SCP “ten enenmale tekort om de leegloop bij de grote en vrijzinnige kerken te compenseren”.

Nog maar één op drie Nederlanders is gelovig

Hoewel de Nederlandse bevolking tussen 1970 en 2010 met 28 procent groeide, nam het aantal Nederlanders dat stond ingeschreven bij een kerkgenootschap met een derde af.

In 2002 beschouwde 43 procent zich als lid van een religieuze gemeenschap, in 2016 was dit nog maar 31 procent.

De afstand tussen de christelijke kerken en een groot deel van de bevolking wordt ook groter; drie kwart van de Nederlanders geeft aan dat de kerken weinig of niet aansluiten bij de eigen visie op de zin van het leven.

Veel Nederlanders hebben geen vertrouwen in kerken

Twee derde zegt weinig of geen vertrouwen te hebben in de kerken of religieuze organisaties. In vergelijking met andere Europese landen zijn Nederlanders vaker voorstander van een strikte scheiding tussen kerk en staat.

Jonge kerkleden tussen de zeventien en dertig jaar oud zijn echter steeds vaker betrokken bij kerk en geloof. Dat geldt vooral voor de protestantse kerkjeugd. Zij omschrijven zichzelf vaker als uitgesproken gelovig en geloven zonder enige restrictie in God, de Bijbel en een leven na de dood.

Lees meer over: Religie

Ontkerkelijking zet door, amper vertrouwen in religieuze organisaties

Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat het vertrouwen in kerken afneemt.

NOS 19.12.2018 De ontkerkelijking in Nederland zet door. Een nog altijd groeiend aantal mensen beschouwt zich niet als lid van een christelijke gemeenschap. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), dat vandaag is gepubliceerd.

Driekwart van de Nederlanders zegt dat kerken weinig of niet aansluiten bij hun visie op de zin van het leven, blijkt uit het onderzoek. Twee van de drie mensen hebben weinig tot geen vertrouwen in kerken of religieuze organisaties.

De daling doet zich voor in de meeste kerken, met uitzondering van een aantal orthodox-protestantse kerken. De grootste daling is te zien in de rooms-katholieke kerk, die de laatste jaren ook geteisterd wordt door schandalen. De afgelopen 35 jaar is het aantal Nederlanders dat zich tot die kerk rekent, gekelderd van 28 naar 9 procent. Het aantal protestanten halveerde ruimschoots, van 18 naar 6 procent.

Migrantenkerken

Tegenover die daling staat dat jonge kerkleden juist gemotiveerder zijn. Volgens het SCP typeren ze zichzelf vaker als uitgesproken gelovig. Ze geloven zonder enig voorbehoud in God, de Bijbel en een leven na de dood.

Een voorbeeld van een snelgroeiende kerk is de Mozaiëk0318 in Veenendaal. Muziek speelt daar een grote rol en dat is te zien in deze reportage van Nieuwsuur van vorige week:

Video afspelen

Op bezoek bij Mozaiëk0318

Ook wonen er in Nederland ongeveer 1 miljoen christenmigranten, die zo een belangrijke christelijke geloofsgemeenschap vormen. Migrantenkerken helpen bij de integratie van deze groep, bijvoorbeeld met taallessen en hulp bij sollicitaties.

267 mensen per dag

Mensen die zich betrokken voelen bij een vorm van christendom zijn inmiddels een kleine minderheid onder de Nederlandse bevolking aan het worden, zegt SCP-onderzoeker Joep de Hart. “Gemiddeld zo’n 267 mensen haken per dag af, dat zijn er jaarlijks zo’n 100.000. Dat is een stad met de omvang van bijvoorbeeld Delft. In dit tempo hou je dat niet lang meer vol.”

De vraag is of mensen die de kerk achter zich laten, zich nog wel christen voelen. “Er wordt nog wel eens optimistisch gedaan over de mogelijkheid dat het christelijk geloof gewoon verder doorgaat, maar dan buiten een kerkelijke context” zegt De Hart. “Tot op zekere hoogte is dat ook wel zo. Maar uit onderzoek blijkt dat het op den duur moeilijk is het geloof als christelijk geloof overeind te houden als je nooit meer in een kerk komt.”

Kraters in de samenleving

Volgens De Hart is de ontkerkelijking merkbaar in de samenleving. “Daar moeten we niet te luchtig over doen. Het blijkt uit tal van onderzoeken dat kerkse mensen veel actiever zijn op het gebied van vrijwilligerswerk, mantelzorg en donaties aan goede doelen. Dat zijn allemaal plaatsen waar kraters in de samenleving worden geslagen als de kerken zouden verdwijnen. Zover is het nog niet, maar het is wel een proces waarnaar wij op weg naartoe zijn. We zullen ons er op moeten gaan bezinnen wie dat op termijn gaat overnemen.”

Ontkerkelijking doet zich ook voor in andere delen van noordwest Europa, zoals Duitsland, Engeland en Frankrijk. “Heel lang is gedacht dat Europa hierin een soort voorhoede zou zijn en dat de rest van de wereld dan zou volgen”, zegt De Hart. “Maar het tegendeel is waar. Wij zijn juist de grote uitzondering. In Afrika, het Verre Oosten is religie echt booming.”

Kerken maken zich volgens De Hart dan ook zorgen. “De een heeft meer hoop dan de ander, dat is een goede christelijke eigenschap. Daarnaast worden allerlei initiatieven ontplooid om het tij te keren. Maar ontkerkelijking is een gegeven waarmee kerkleiders al decennia lang vertrouwd zijn. Kerken worden leger en grijzer. En niemand heeft eigenlijk een oplossing bij de hand.”

Moslims

Het onderzoek naar Christenen in Nederland is een tweede studie van het SCP naar religie en spiritualiteit. In mei verscheen een onderzoek naar de religieuze beleving van moslims in Nederland.

Het derde deel gaat over niet kerkelijk gebonden vormen van spiritualiteit en moet nog verschijnen.

Bekijk ook;

Deze kerk stroomt wél vol: ‘We lijken happy clappy, maar zijn heel orthodox’

Steeds meer Nederlandse moslims houden zich vast aan hun geloof

Haagse moderne kerk niet getroffen door dalende aantal gelovigen

Den HaagFM 22.10.2018 Nederland is sinds 2017 voor eerst overwegend niet religieus meer. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau van Statistiek (CBS) maandag publiceerde. “Dat is verdrietig nieuws, maar gelukkig nemen de aantallen bij onze kerk alleen maar toe”, vertelt woordvoerder Hannah Sas van City Life Church op Den Haag FM.

De Haagse kerk noemt zichzelf “modern christelijk, wat nog het dichts bij evangelisch ligt.” De daling in religieuze mensen is een trend die al jaren bestaat. “We zagen het al aankomen, maar we zijn blij dat dit niet het geval is bij onze kerk.” Volgens Sas zijn er verschillende redenen waarom de City Life Church (CLC) blijft groeien. “Ik denk dat we als kerk op een praktische manier omgaan met het geloof dagelijks leven, en niet alleen op zondag.” Ook al staat geloof op nummer één binnen de kerk, is het daarnaast belangrijk om een gemeenschap te zijn. “Hier ontstaan vriendschappen die heel belangrijk zijn om samen de reis mee te maken over wat jouw geloof inhoudt. Een kerk is een gebouw, de mensen maken het geloof.”

De bijeenkomsten van de CLC zijn laagdrempelig volgens Sas. “Je hoeft helemaal geen ervaring te hebben met geloof. Proef gewoon de sfeer en misschien krijg je wel een nieuw beeld van de kerk.” Kijk voor meer informatie over de Haagse geloofgemeenschap op de website clcdenhaag.nl.

Voor het eerst zijn niet-religieuze mensen in Nederland in de meerderheid

NU 22.10.2018 Meer dan de helft van alle Nederlanders is niet bij een religieuze groep aangesloten. Dat is voor het eerst, blijkt maandag uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

​In 2016 noemde de helft van de Nederlanders zich religieus. Vier jaar daarvoor rekende 54 procent zich tot een religieuze groepering en een minderheid dus niet.

Volgens het CBS is bijna een kwart van de Nederlanders rooms-katholiek. Een op de zeven is protestant en een op de twintig is moslim. De resterende 6 procent rekent zichzelf tot de andere geloven, zoals het jodendom, boeddhisme en hindoeïsme.

Meer dan drie kwart van alle Nederlanders gaat zelden of helemaal nooit naar een kerk, moskee, synagoge of tempel. Vooral katholieken keren de mis de rug toe. Gereformeerden gaan het vaakst naar een gebedshuis. Onder protestanten en moslims is het bezoek aan gebedshuizen stabiel.

Uit het onderzoek blijkt verder dat ouderen geloviger zijn dan jongeren en daarnaast dat vrouwen meer bezig zijn met religie dan mannen.

Lees meer over: Religie

Helft Nederlanders gelooft niet meer in god

AD 22.10.2018 Voor het eerst is meer dan de helft van de Nederlanders niet gelovig. Vooral onder katholieken en hervormden gaat de uitstroom razendsnel.

In 2012 was nog iets meer dan de helft (54 procent) van de Nederlanders religieus. Nu is dat nog maar 49 procent, blijkt uit onderzoek van het CBS dat vandaag verschijnt. Alleen al in 2017 daalde het aantal katholieken en het aantal hervormden met twee procent.

Het aantal moslims steeg licht, met bijna een half procent. Katholieken waren in 2017 nog altijd de grootste groep gelovigen met 24 procent, gevolgd door protestanten met 15 procent. Zes procent is hervormd en vijf procent moslim.

Het aantal gelovigen dat daadwerkelijk een kerkdienst of gebed bezoekt loopt ook terug. Slechts 16 procent van de bevolking gaat nog minstens één keer per maand naar de kerk. Een zeer kleine minderheid (3 procent) gaat elke week.

Bijna de helft van de moslims gaat naar de moskee. Bij katholieken is dat slechts 16 procent. © BD / Peter van Huijkelom

Opvallend is het grote verschil in kerkelijke beleving tussen de verschillende godsdiensten. De grootste groep gelovigen, de katholieken, gaat het minst vaak naar de kerk. Slechts veertien procent van de katholieken komt weleens in de kerk. Bij hervormden is dat ruim twee keer zoveel. Van de moslims in ons land gaat bijna de helft naar de moskee.

De daling van het aantal gelovigen zal zich nog wel even voortzetten, voorspelt socioloog Tanja Traag van het CBS. Vooral onder ouderen is het geloof nog sterk: de helft van de ouderen boven de 75 jaar gaat nog geregeld naar de kerk. Traag: ,,Die grote groep ouderen zal de komende decennia komen te overlijden. Maar dan zou de ondergrens in zicht kunnen komen. In bijna alle andere leeftijdsgroepen zien we dat zeker 40 procent van de Nederlanders nog steeds gelooft. Alleen bij jongeren tussen 18 en 25 jaar is dat lager.

Half-empty church

Voor het eerst meeste Nederlanders niet religieus

NOS 22.10.2018 Voor het eerst rekent een meerderheid van de Nederlandse bevolking zich niet tot een religieuze groepering, staat in een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Volgens de jongste cijfers, uit 2017, zegt 49,3 procent tot een religieuze groepering te horen, in 2012 was het 54 procent.

De rooms-katholieken vormen met 24 procent vorig jaar nog steeds de grootste groepering, 6 procent van de Nederlanders noemt zich hervormd, 6 procent rekent zich tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en 3 procent is gereformeerd. Opvallend is dat hervormden en gereformeerden zijn samengegaan in de PKN, maar dat veel leden daarvan zich nog steeds hervormd noemen.

5 procent van de Nederlanders beschouwt zichzelf als moslim en 6 procent geeft aan tot een andere religieuze groep te behoren, zoals het jodendom of het boeddhisme.

Kerkbezoek

Het kerkbezoek daalt nog steeds, maar die daling gaat minder hard dan sinds de jaren zeventig gebruikelijk was. Ruim driekwart van de bevolking gaat zelden of nooit naar een religieuze dienst. 10 procent gaat wekelijks.

Alleen bij de katholieken daalt het kerkbezoek nog. Van hen ging vorig jaar nog maar 17 procent regelmatig naar de kerk. Bij protestanten en moslims is het bezoek aan kerk en moskee sinds 2012 niet afgenomen.

Gereformeerden vaakst naar de kerk

Van de PKN’ers gaat 60 procent geregeld naar de kerk. De gereformeerden zijn de trouwste kerkbezoekers, van hen gaat 70 procent regelmatig. Van de moslims brengt 42 procent minstens een keer per maand een bezoek aan een moskee.

Godsdienst blijkt vooral een zaak van lager opgeleiden en ouderen. Van de 75-plussers is 71 procent godsdienstig en bezoekt 34 procent geregeld een dienst. Het minst religieus is de groep van 18 tot 25 jaar. Daarvan acht 32,8 procent zich aan een religie verbonden, terwijl 12,6 procent regelmatig een religieuze dienst bezoekt.

Van de academici is 37 procent religieus en gaat 12 procent regelmatig naar een religieuze dienst. Bij mensen met alleen basisonderwijs zijn die percentages 64 en 20.

Nieuw wijkgebouw Amadeus opent haar deuren na grote verbouwing

Den HaagFM 01.10.2018 Het verbouwde wijkgebouw ‘Amadeus’ naast de Bethelkerk is maandag geopend voor de buurtbewoners. “Iedereen is welkom om een kijkje te nemen en een kopje koffie te komen drinken in ons vernieuwde wijkgebouw”, vertelt voorzitter Irene Sjerp van het comité Bethel Blijft op Den Haag FM.

De Bethelkerk in de Componistenbuurt dreigde gesloopt te worden. Het comité wist dat te voorkomen door een financieel haalbaar plan te maken waarmee het gebouw kan blijven staan. “We zijn daarom ook zo trots om vandaag al mensen te mogen verwelkomen in het nieuwe wijkcentrum.”

Tachtig vrijwilligers en een aannemer hebben de afgelopen maanden hard gewerkt aan de verbouwing van de kerk en de buurtcentrum ernaast. “Het is prachtig geworden, alles glimt en blinkt je tegemoet wanneer je binnenkomt.” Vanaf 1 oktober beginnen in wijkgebouw Amadeus al activiteiten die de buurt dichter bij elkaar kunnen brengen. “Van een praatje maken tot een computercursus.”

De officiële opening zal op zaterdag 13 oktober vanaf 15.00 uur plaats vinden waarbij wethouder Rachid Gueraoui aanwezig zal zijn. “De wethouder hijst dan de vlag met daarop ons Amadeus-logo. Ook willen we het oude geluid van de we klokken weer laten horen op dat moment.”

Gerelateerd;

Groep de Mos: “Maak van Bethelkerk gemeentelijk monument” 22 juni 2017

Wijkgebouw beschadigd door vuurwerk 11 november 2011

Veel steun uit de wijk voor behoud Bethelkerk 16 juni 2017

Je koopt al een kerk voor de prijs van een rijtjeshuis, maar wat doe je ermee?

AD 01.10.2018 Wie koopt de kerk? In steeds meer plaatsen rijst die vraag. In Waalwijk wacht de Sint Clemenskerk op een nieuwe eigenaar.

Diaken Anton van Diessen heeft er zojuist nog een uitvaartdienst verzorgd. ,,Het weer liet het nog net toe.” Straks, als het kouder wordt, is de Sint Clemenskerk niet te gebruiken. De verwarming is kapot. Nu nog geld in een reparatie steken, zou zonde zijn

Lees ook;

Onderzoeker: Over 10 jaar is 90 procent van de Brabantse kerken gesloten

Lees meer

De Clemenskerk in Baardwijk staat immers te koop. Tot verdriet van Van Diessen en al die parochianen die er gedoopt zijn, trouwden, of hun geliefde moesten begraven. Maar tegen de macht van het getal maken gevoelens van nostalgie nu eenmaal geen schijn van kans.

De Clemenskerk kan niet openblijven voor 40 parochianen die de wekelijkse zondagsdienst willen bijwonen. Zij werden al eerder naar één van de andere twee Waalwijkse kerken van dezelfde parochie verwezen. ,,Ik had liever een kerk willen bouwen dan een kerk sluiten”, zegt Van Diessen. ,,Maar mensen geloven niet meer zo hard in God.” Om financieel gezond te blijven, heeft de parochie geen keuze.

De prijs van een rijtjeshuis

Prachtig is hij ontegenzeglijk, de neogotische Clemenskerk, gebouwd in 1896. En dat voor de prijs van een rijtjeshuis: 250.000 euro – al is dat een flauwe vergelijking als je alleen al aan onderhoudskosten denkt. Overigens zijn ook de pastorie en het wijkgebouw te koop. Het volledige ensemble inclusief kerk en tuin heeft een vraagprijs van 750.000 euro, aldus de brochure van Reliplan, een makelaar die gespecialiseerd is in kerken en maatschappelijk vastgoed.

Reliplan-eigenaar Maarten van der Meijde ziet veel belangstelling voor kerken, bij instellingen maar óók bij commerciële partijen. ,,Kerkgebouwen zijn uniek, daar zijn er geen dertien van in een dozijn. Sommige bedrijven willen zich daarmee associëren. Verder ligt religieus vastgoed vaak centraal in een dorp of stad, dat is voor commerciële partijen interessant.” Ook ligt er vaak veel grond rond de kerk, ideaal voor parkeergelegenheid.

Omgedoopte kerken

Diaken van Diessen hoeft in Waalwijk niet ver te kijken om te zien hoe andere kerken al werden herbestemd. De Waalwijkse Mariakerk werd in 2012 omgetoverd in appartementen. In de Bossche Heilige Hartenkerk komen stadsvilla’s. De Pauluskerk in Oss werd het domein van creatievelingen en ondernemers. In Esbeek wordt de Adrianuskerk verbouwd tot basisschool, peuterspeelzaal en kinderopvang. De Heilig Hartkerk in Boxtel wordt een lunchroom met woningen.

In Den Haag werd een protestantse kerk zelfs een moskee, maar het bisdom Den Bosch ziet dat met zijn kerken niet zo snel gebeuren. Het kan leven met ingebruikname door andere christenen, maar ombouwen tot moskee is een brug te ver. Ook mag een herbestemming niet in strijd zijn met de goede zeden, zoals bijvoorbeeld een casino.

Verder;

Orthodox protestantse kerk

Nashville verklaring

Enkele honderden orthodox-protestantse predikanten en prominenten hebben hun handtekening gezet onder de Nashville-verklaring, een Amerikaans document dat zich stevig uitspreekt tegen homoseksualiteit en betoogt dat ‘God het huwelijk heeft bedoeld als een levenslange verbondsrelatie tussen één man en één vrouw’.

AD 08.01.2019

Bijbelgetrouwe christenen ervaren dat zij leven in een historische overgangssituatie. Terwijl de westerse cultuur in toenemende mate postchristelijk is geworden, is zij bezig om op ingrijpende wijze een nieuwe invulling te geven aan wat het betekent mens te zijn. Over het geheel genomen ziet de geest van onze eeuw niet langer de schoonheid van Gods bedoeling met het mensenleven en verblijdt zij zich daar ook niet meer in.

Menigeen ontkent dat God mensen heeft geschapen tot Zijn eer en dat Zijn goede doeleinden voor ons ook betrekking hebben op ons persoonlijke en lichamelijke ontwerp als mannelijk en vrouwelijk. Het is inmiddels gemeengoed ervan uit te gaan dat het menselijke zelfverstaan als mannelijk en vrouwelijk geen deel vormt van Gods mooie plan, maar dat deze veeleer een uiting is van iemands eigen autonome voorkeur.

AD 08.01.2019

Op deze wijze wordt de weg tot volle en blijvende vreugde middels Gods goede ontwerp voor Zijn schepselen vervangen door het pad van kortzichtige alternatieven die vroeg of laat het menselijk leven ruïneren en God onteren.

Deze seculiere geest van onze eeuw brengt een grote uitdaging mee voor de christelijke kerk. Zal de kerk van de Heere Jezus Christus haar Bijbelse overtuiging, duidelijkheid en moed verliezen en opgaan in de tijdgeest?

AD 08.01.2019

Of zal zij vasthouden aan het Woord van het leven, moed putten bij Jezus vandaan en zonder schaamte Zijn weg verkondigen als de weg des levens?

Zal ze, dwars tegen de cultuur in, haar heldere getuigenis bewaren en dit getuigenis doen horen aan een wereld die langs een hellend vlak op weg lijkt naar de ondergang?

Schriftgedeelten

De volgende Schriftgedeelten in de Bijbel kunt u erop na lezen:

Gen. 1:26-28; 2:15-25; 3:1-24; Ex. 20:14; 20:17; Lev. 18:22; 20:13; Deut. 5:18, 21; 22:5; Richt. 19:22; 2 Sam. 11:1-12:15; Job 31:1; Ps. 51:1-19; Spr. 5:1-23; 6:20-35; 7:1-27; Jes. 59:1; Mal. 2:14; Matt. 5:27–30; 19:4-6, 8-9, 12; Hand. 15:20, 29; Rom. 1:26–27; 1:32; 1 Kor. 6:9–11, 18-20; 7:1-7; 2 Kor. 5:17; Gal. 5:24; Ef. 4:15, 20–24; 5:31–32; Kol. 3:5; 1 Thess. 4:3-8; 1 Tim. 1:9–10, 15; 2 Tim. 2:22; Titus 2:11-12; Heb. 13:4; Jak. 1:14–15; 1 Pet. 2:11; Judas 7.

Deze Schriftgedeelten maken geen deel uit van het originele document, maar zijn later als referentie toegevoegd.

Naschrift

Met de Nederlandse versie van de Nashvilleverklaring willen wij onverkort belijden wat Gods Woord ons verklaart en onverkort ontkennen wat tegen Gods Woord in gaat. Tegelijk voelen wij ons gedrongen de verklaring van een naschrift te voorzien, gericht op de pastorale praktijk.

Juist in het licht van deze principiële stellingname past ons belijdenis van schuld. Als christenen in Nederland hebben wij in dezen niet altijd duidelijk en publiek, en zeker niet met één mond gesproken, en zijn daarom mede-oorzaak van de verwarring in de samenleving. Ook hebben wij onze principes niet altijd met het voorbeeld van ons leven versierd.

Christelijke huwelijken toonden vaak niet het beeld van de manier waarop Christus omgaat met Zijn bruid. Kerkelijk leidinggevenden zijn soms helaas mede-verantwoordelijk geweest voor de praktijk of het toedekken van (seksueel) misbruik. Principiële stellingnames hebben niet zelden geresulteerd in machtsmisbruik jegens hen die een homoseksuele gerichtheid kennen. De pastorale zorg naar deze gemeenteleden in nood is te vaak onder de maat geweest.

Dit geeft ons een des te grotere verantwoordelijkheid voor pastorale nabijheid en zorg. Wij hebben de mond van een profeet nodig, maar ook het hart van een herder. Zij die bij zichzelf een homoseksuele gerichtheid herkennen of worstelen met hun geslachtelijkheid, mogen weten in de christelijke gemeente een volwaardige plaats te hebben.

Niemand kan zich immers laten voorstaan op iets goeds van zichzelf, maar allen moeten leven van genade. Ieders hart kent van nature een zondige gerichtheid en ieder mens kent zondige verlangens, die zich ook op seksueel gebied uiten. Strijden tegen de zonde betekent daarom altijd zelfverloochening. Dat is een gave van Gods genade. Ten diepste is ze slechts mogelijk vanuit Christus en door de Heilige Geest. Jezus Christus is gekomen niet om rechtvaardigen maar om zondaren te roepen tot bekering en hen zalig te maken.

Dat bepaalt het christenleven. Hierin wordt beleefd, dat onze identiteit niet ligt in onze seksualiteit, maar in onze verhouding tot Christus. Dit in de wetenschap dat hier op aarde het leven naar Gods Woord en in gemeenschap met Hem de grootste vreugde geeft, maar ook dat dit altijd ten dele zal zijn. De volle overwinning over onze zondige oude natuur is weggelegd voor straks, als alle ware gelovigen eeuwig met Christus zullen zijn. Dan zijn zij met lichaam en ziel geheel aan Hem gewijd en zal Hij zijn alles en in allen.

lees: nashville-statement with scripture

lees: nashville-verklaring nederlands definitieve versie met naschrift

ChristenUnie neemt afstand van antihomopamflet

AD 07.01.2018 Gert-Jan Segers, partijleider van de ChristenUnie, kan zich niet vinden in een antihomopamflet dat is ondertekend door zo‘n 250 predikers en andere orthodoxe christenen.

Ik zie ook niet hoe homo’s – binnen en buiten de kerk – met deze verklaring geholpen worden, aldus Gert-Jan Segers.

Segers schrijft in een verklaring op Facebook: ,,Ik heb de Nashville-verklaring niet ondertekend omdat ik bang ben dat het gesprek over geloof en homoseksualiteit niet is gediend met deze Verklaring. Ik zie ook niet hoe homo’s – binnen en buiten de kerk – met deze verklaring geholpen worden.’’

De leider van de ChristenUnie vindt het gesprek over geloof en homoseksualiteit ‘belangrijk’. ,,Het raakt mensen en moet daarom – wat je opvatting ook is – respectvol en open gevoerd worden.’’

Het manifest is een Nederlandse vertaling van het Amerikaanse Nashville Statement. Die verklaring gaat over Bijbelse Mannelijkheid en Vrouwelijkheid. In de verklaring staat onder meer dat goede christenen homoseksualiteit altijd dienen af te wijzen. Het zou in strijd zijn met ‘Gods heilige bedoelingen wanneer mensen zichzelf bewust zien en positioneren als personen met een homoseksuele of transgenderidentiteit.’

Lees ook;

Lees meer

Lees meer

Welkom

Segers stelt dat Jezus’ eerste boodschap voor deze wereld is dat iedereen welkom is bij Hem. ,,Wie je ook bent. Ik hoop dat wij als christenen in onze samenleving niet allereerst een opgeheven vinger laten zien, maar vooral een luisterend oor en een helpende hand.’’

Overigens neemt Segers desgevraagd niet expliciet afstand van Orlando Bottenbley, voormalig lijstduwer voor de ChristenUnie. Bottenbley tekende de verklaring wél en heeft die handtekening volgens de initiatiefnemers vooralsnog onder het stuk laten staan. Segers daarover: ,,Het staat iedereen vrij zijn eigen opvattingen te ventileren.’’

Woede

De SGP heeft er nooit een geheim van gemaakt te staan voor de Bijbelse noties over huwelijk, gezin en seksuali­teit, aldus Kees van der Staaij, SGP.

In politiek Den Haag, maar ook op sociale media, is met verbazing en afkeuring gereageerd op de verklaring tegen homoseksualiteit die inmiddels door honderden protestantse predikanten en voorgangers is ondertekend. Ook minister van Engelshoven (Emancipatie) sprak haar ongenoegen uit en noemt het op Twitter ‘stappen terug in de tijd’. ‘We hebben nog een lange weg te gaan. Emancipatie is nog lang niet af.’

Een van de ondertekenaars is SGP-voorman Kees van der Staaij. Hij laat in reactie op alle ophef weten nog altijd achter het manifest te staan. ,,De SGP heeft er nooit een geheim van gemaakt te staan voor de Bijbelse noties over huwelijk, gezin en seksualiteit. In lijn daarmee heb ik aangegeven dat ik me kan vinden in de strekking van de Nashville-verklaring.’’

Aangifte

De ambassadeur van de Gay Pride, Francis van Broekhuizen, heeft aangifte gedaan tegen Van der Staaij. ,,Dat hele pamflet is een oproep van toch weer discrimineren van lhbti’ers’’, aldus operazangeres Van Broekhuizen tegen NPO Radio 4. ,,Ik voelde mij echt gekwetst en heel verdrietig. Je gaat terug in de tijd. Als ambassadeur van de pride heb ik hiermee een signaal willen afgeven.’’

Ook kinderboeken- en scenarioschrijfster Lizzy Koppe-van Pelt uit Woudrichem heeft aangifte gedaan bij het College van de Mensenrechten om de verklaring. ,,Ik begrijp niet hoe het kan dat een Nederlandse politiek leider artikel 1 van onze Grondwet (Gelijke behandeling en discriminatieverbod, red.) overtreedt. Ik heb bij het College van de Mensenrechten aangifte gedaan van discriminatie’’, aldus Koppe-van Pelt, die ‘boos, bang en verdrietig’ is.

Spijt

Dominee Wilco Veltkamp, een van de ondertekenaars van de verklaring, heeft spijt en heeft zijn naam inmiddels teruggetrokken, meldt het Noordhollands Dagblad. ,,Ik heb de ondertekening teruggenomen en heb er spijt van dat de dingen zo gelopen zijn’’, zegt hij.

Een van de Nederlandse initiatiefnemers, dominee Van Reenen, laat aan deze krant weten dat er inmiddels ‘een handvol’ handtekeningen onder het pamflet is weggehaald, vanwege ‘de gevoeligheid die het oproept’. Daar staat volgens hem tegenover dat er ook weer nieuwe handtekeningen bij zijn gekomen.

Van der Staaij blijft achter antihomopamflet staan

AD 07.01.2019 SGP-leider Kees van der Staaij blijft, ondanks felle kritiek, achter een antihomopamflet staan. Dat schrijft hij vanmorgen op de website van de christelijke politieke partij.

De SGP heeft er nooit een geheim van gemaakt te staan voor de Bijbelse noties over huwelijk, gezin en seksuali­teit, aldus Kees van der Staaij.

Van der Staaij: ,,De SGP heeft er nooit een geheim van gemaakt te staan voor de Bijbelse noties over huwelijk, gezin en seksualiteit. In lijn daarmee heb ik aangegeven dat ik me kan vinden in de strekking van de Nashville-verklaring.”

Volgens de SGP-leider geeft het pamflet ‘de klassiek-christelijke noties weer over relaties en seksualiteit’. ,,Deze noties worden over grenzen van kerken en landen gedeeld.”

  Ingrid van Engelshoven

@ivanengelshoven

De NL versie van #NashvilleVerklaring maakt helaas één ding heel duidelijk. Dit zijn stappen terug in de tijd. We hebben nog een lange weg te gaan. Emancipatie is nog lang niet af. 1,152 9:54 PM – Jan 6, 2019

715 people are talking about this

In politiek Den Haag, maar ook op sociale media, is met verbazing en afkeuring gereageerd op de verklaring tegen homoseksualiteit die door honderden protestantse predikanten en voorgangers is ondertekend.

Naast Kees van der Staaij tekende SGP-senator Diederik van Dijk. Minister Ingrid van Engelshoven (Emancipatie) sprak op Twitter van ‘stappen terug in de tijd’ en ‘nog een lange weg te gaan’.

In de zogenoemde Nashville-verklaring – met als ondertitel ‘Een gezamenlijke verklaring over Bijbelse seksualiteit’ – staat onder meer dat goede christenen homoseksualiteit altijd dienen af te wijzen. Het zou in strijd zijn met ‘Gods heilige bedoelingen wanneer mensen zichzelf bewust zien en positioneren als personen met een homoseksuele of transgenderidentiteit.’

Lees ook;

Lees meer

Genezing

Ook stelt de verklaring dat ‘God het huwelijk heeft bedoeld als een levenslange verbondsrelatie tussen één man en één vrouw’; geen homohuwelijk dus. Verder zou genezing van homoseksualiteit mogelijk zijn: ,,De genade Gods stelt een volgeling van Jezus in staat om zondige verlangens te doden en te leven op een wijze die de Heere waardig is.”

Van der Staaij voegt nog wel toe dat in de Nederlandse versie terecht de grote verantwoordelijkheid wordt benadrukt voor ‘een zorgvuldige omgang met mensen die indringende vragen hebben bij hun seksuele gerichtheid en geslacht’. Dat noemt hij een ‘essentiële’ toevoeging.

De kritiek is desondanks niet mals. ,,Ik ken u als een kundige collega’’, richt D66-Kamerlid Rutger Schonis zich op Twitter rechtstreeks tot de SGP’er. ,,Daarom valt uw steun voor de Nashville-verklaring mij zo vies van u tegen. U ontkent hiermee het bestaan van een fundamenteel grondrecht voor vele duizenden Nederlanders.’’

Walgelijk

CDA-partijvoorzitter en voormalig predikant Ruth Peetoom twittert: ,,Waar liefde is en zorg voor elkaar, daar is God.” Fractievoorzitter Henk Krol (50PLUS): ,,Als God bestaat, hoop ik maar dat hij niet gelukkig is met volgelingen van dat soort”. Kamerlid Femke Merel van Kooten van de Partij voor de Dieren is verbijsterd: ,,Hoe walgelijk en intens verdrietig. Om je kapot te schamen.”

Dilan Yeşilgöz van de VVD richt haar pijlen op de Vrije Universiteit, waarvan meerdere docenten de verklaring, die vier pagina’s telt, hebben ondertekend. ,,Ik zou graag trots zijn op mijn universiteit. Maar met docenten die deze belachelijke verklaring ondertekenen, wordt dat bijzonder lastig.’’

Astrid Oosenbrug van belangenorganisatie COC spreekt van een ,,schadelijk document voor orthodox-protestante LHBT’ers en een onbarmhartige en ongevoelige actie van de ondertekenaars”. Op sociale media verwijzen mensen naar artikel 1 van de Nederlandse Grondwet, waarin discriminatie ,,op welke grond dan ook niet is toegestaan”.

Aangifte

Kinderboeken- en scenarioschrijfster Lizzy Koppe-van Pelt uit Woudrichem heeft aangifte gedaan bij het College van de Mensenrechten om de verklaring. ,,Ik begrijp niet hoe het kan dat een Nederlandse politiek leider artikel 1 van onze Grondwet (Gelijke behandeling en discriminatieverbod, red.) overtreedt. Ik heb bij het College van de Mensenrechten aangifte gedaan van discriminatie’’, aldus Koppe-van Pelt, die ‘boos, bang en verdrietig’ is.

De ambassadeur van de Gay Pride, Francis van Broekhuizen, heeft aangifte gedaan tegen Van der Staaij. ,,Dat hele pamflet is een oproep van toch weer discrimineren van lhbti’ers’’, aldus operazangeres Van Broekhuizen tegen NPO Radio 4. ,,Ik voelde mij echt gekwetst en heel verdrietig. Je gaat terug in de tijd. Als ambassadeur van de pride heb ik hiermee een signaal willen afgeven.’’

Strafbaar?
In deze zaak draait het om de vraag of de teksten vallen onder het strafbare groepsbeledigring of (aanzetten tot) discriminatie. In beide gevallen moet een rechter toetsen aan drie criteria:

– Zijn de woorden beledigend/discriminerend?
– Neemt de context het beledigende/discriminerende karakter weg?
– Is de uitlating onnodig grievend?

De context speelt hier een grote rol. Vrijheid van meningsuiting is niet onbeperkt, maar kent een grote vrijheid toe aan teksten die vallen onder het maatschappelijk debat of iemands geloofsovertuiging. Rechters staan uitlatingen gedaan vanuit een bepaalde geloofsovertuiging dan ook toe, ook wanneer die uitlatingen andere groepen binnen de samenleving mogelijk kunnen kwetsen, choqueren of verontrusten. Het gegeven dat de opstellers van het pamflet dicht bij de Bijbel blijven, doet sterk vermoeden dat er een succesvol beroep kan worden gedaan op de vrijheid van meningsuiting.

Van der Staaij over omstreden homomanifest: ‘Eens met strekking’

RTL 07.01.2019 Kees van der Staaij, SGP-leider in de Tweede Kamer, lijkt verbaasd over de ophef die is ontstaan over zijn naam onder de omstreden Nashvilleverklaring. “De SGP heeft er nooit een geheim van gemaakt te staan voor de bijbelse noties over huwelijk, gezin en seksualiteit.”

In de zogenoemde Nashvilleverklaring – met als ondertitel ‘een gezamenlijke verklaring over bijbelse seksualiteit’ – staat onder meer dat goede christenen homoseksualiteit altijd dienen af te wijzen. Ook wordt gesuggereerd dat daar genezing voor mogelijk is.

Op sociale media wordt boos gereageerd op het manifest. Omdat de gelovigen in het manifest homoseksuele relaties afwijzen, noemen critici het een ‘homohaatmanifest’.

Klassiek-christelijke noties

Van der Staaij is van mening dat de Nashvilleverklaring de ‘klassiek-christelijke noties’ weergeeft over relaties en seksualiteit. Hij zegt zich te kunnen vinden in de strekking van het manifest. “Deze noties worden over grenzen van kerken en landen gedeeld”, aldus Van der Staaij in een verklaring op de site van de SGP.

Van der Staaij noemt het nawoord in de Nederlandse versie (pdf) ‘bijzonder waardevol’. Dat gaat onder meer in op het toedekken van seksueel misbruik door de kerk en mensen met een ‘afwijkende’ seksualiteit. “Zij mogen weten in de christelijke gemeente een volwaardige plaats te hebben.”

De Nashvilleverklaring is een Nederlandse vertaling van het Amerikaanse Nashville Statement. In de verklaring staat hoe christenen moeten omgaan met het geloof, maar ook met zaken als het huwelijk en seks.

© ANP XTRA / Lex van Lieshout

Orthodox anti-homo-manifest krijgt kritiek van politici en protestanten

Trouw 06.01.2019 Het debat over homo’s en religie lijkt te verharden door ruime steun aan een erg behoudende mening.

Homoseksualiteit was, zacht gezegd, altijd al een zwaar beladen onderwerp in de orthodoxe hoek van het protestantisme, maar daar is dit weekeinde nog eens een flinke schep bovenop gedaan. Alles wijst erop dat het debat over homoseksualiteit in protestants Nederland verder verhardt en polariseert.

Enkele honderden orthodox-protestantse predikanten en prominenten hebben hun handtekening gezet onder de Nashville-verklaring, een Amerikaans document dat zich stevig uitspreekt tegen homoseksualiteit en betoogt dat ‘God het huwelijk heeft bedoeld als een levenslange verbondsrelatie tussen één man en één vrouw’.

Nu is het geen verrassing dat er door velen in het orthodoxe protestantisme zo wordt gedacht. Maar terwijl er in grote delen van protestants-christelijk Nederland sprake is van een soms langzame maar wel zekere emancipatie van homoseksuelen, bevat de Nashville-verklaring teksten die het tegenovergestelde lijken te beogen.

Terug de kast in

In de verklaring staat onder meer: ‘Wij bevestigen dat ons zelfverstaan als mannelijk of vrouwelijk bepaald moet worden door Gods heilige bedoelingen in schepping en verlossing, zoals Hij die openbaart in de Bijbel. Wij ontkennen dat het in overeenstemming met deze heilige bedoelingen is wanneer mensen zichzelf bewust willen zien en positioneren als personen met een homoseksuele of transgenderidentiteit.’

Waar in het orthodox-protestantisme over homoseksualiteit vaak werd gezegd ‘Je mag het wel zijn, maar je mag het niet in de praktijk brengen’, wijst die laatste zin in een heel andere richting: terug de kast in. Elders in de tekst wordt impliciet gesuggereerd dat homo’s en transgenders kunnen genezen van hun geaardheid.

Het zou zomaar kunnen dat de lijst met ondertekenaars nog langer wordt: de tekst is dit weekend toegestuurd aan nog eens honderden predikanten

Op sociale media reageerden veel predikanten en theologen dit weekeinde uitgesproken negatief op de verklaring. Ook Theoloog des Vaderlands Stefan Paas weigert te ondertekenen: “Publieke stoerdoenerij ten koste van kwetsbare mensen”, stelde hij op Twitter. En predikant en EO-voorzitter Willem Smouter: “Ik wil zo duidelijk mogelijk zeggen: geloof dit niet! Wat je identiteit ook is, man of vrouw, jood of heiden, homo of hetero, je bent welkom in Gods huis.”

‘Belachelijke verklaring’

Ook in politiek Den Haag is met afkeuring gereageerd. Dat heeft alles te maken met twee van de ondertekenaars: SGP-leider Kees van der Staaij en SGP-senator Diederik van Dijk. “U ontkent hiermee het bestaan van een fundamenteel grondrecht voor vele duizenden Nederlanders”, richtte D66-Kamerlid Rutger Schonis zich op Twitter tot Van der Staaij.

Ook CDA-partijvoorzitter en predikant Ruth Peetom reageerde kritisch: “Waar liefde is en zorg voor elkaar, daar is God. Zo geloven en kerk zijn is voor mij helder belijden. De Nashville-verklaring staat daar haaks op. Voor mij en vele anderen.” VVD-Kamerlid Dilan Yesilgöz richt zich op de Vrije Universiteit. Meerdere VU-docenten hebben de verklaring ondertekend. Yesilgöz: “Ik zou graag trots zijn op mijn universiteit. Maar met docenten die deze belachelijke verklaring ondertekenen, wordt dat bijzonder lastig.”

De vraag is welke predikanten uit de behoudende vleugel van de PKN hun handtekening zullen zetten.

Tot nu toe is de in het Nederlands vertaalde verklaring zo’n 250 keer ondertekend. De ondertekenaars, allemaal mannen, komen onder andere uit kerkgenootschappen als de Hersteld Hervormde Kerk, de Gereformeerde Gemeenten en de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

Het zou zomaar kunnen dat de lijst met ondertekenaars nog langer wordt: de tekst is toegestuurd aan honderden predikanten. Daarmee maken de initiatiefnemers het onderwerp nog meer tot sjibbolet: de verklaring niet ondertekenen kan immers ook als een statement worden beschouwd.

PKN betreurt verklaring

Een paar maanden geleden is in de PKN uitgebreid over homoseksualiteit gediscussieerd. Het PKN-bestuur boog zich over de vraag of het onderscheid dat in die kerk wordt gemaakt tussen homo- en heterohuwelijk moest worden opgeheven. Dat gebeurde uiteindelijk niet. Tot onvrede van de progressievere vleugel van de brede PKN. ‘Wij staan voor een open kerk waarin geen onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende relatievormen’, schreven honderden predikanten uit die hoek van de kerk in een open brief.

Onder de ondertekenaars van de Nashville-verklaring zijn zo’n dertig PKN’ers. Hun handtekening is opvallend omdat de verklaring stelt dat maar op één manier over homoseksualiteit kan worden gedacht. Een van de kenmerken van de PKN is juist dat over allerlei zaken verschillend wordt gedacht, zeker over homoseksualiteit. PKN-voorman René de Reuver betreurt het dat de Nashville-verklaring naar Nederland is overgewaaid, liet hij gisteravond weten. Hij noemt de tekst ‘theologisch eenzijdig en pastoraal onverantwoord’. De tekst helpt volgens hem het gesprek in kerkelijke gemeenten over gender, seksualiteit en het al dan niet kerkelijk zegenen van homoseksuele relaties niet verder.

Geen waardeoordeel

“Dit gesprek is sowieso niet gediend met verklaringen en statements over en weer, maar komt alleen verder als het op een veilige manier wordt gevoerd op de plek waar het thuishoort, namelijk in de gemeente. Het kan alleen in een open houding waarin ruimte is voor ieder om zich uit te spreken en te worden gehoord.”

De Reuver wijst op de synodevergadering van november: toen heeft de synode ‘uitgesproken dat in de kerk van Jezus Christus ieder mens als beelddrager van de Schepper, aangeraakt door de liefde van Christus, van harte welkom is en zich thuis mag voelen’. De PKN-voorman stelt dat de synode toen, ‘in tegenstelling tot de verklaring van Nashville’, heeft uitgesproken dat de kerk ‘een waardeoordeel uitspreekt over de seksuele geaardheid van haar leden noch over het huwelijk of andere levensverbintenissen’. Die terughoudendheid is volgens hem ‘noodzakelijk voor een veilig en open gesprek over seksualiteit en gender in de gemeenten’.

Nashville Statement

Het Nashville Statement werd in de zomer van 2017 opgesteld door zo’n 150 Amerikaanse conservatieve evangelische voormannen en werd sindsdien door zo’n 22.000 anderen ondertekend. De verklaring komt voort uit The Council on Biblical Manhood and Womanhood, een organisatie die zich inzet voor ‘de verspreiding van wat de Bijbel leert over de verschillen tussen man en vrouw’. De verspreiding van dat denken is volgens de CBMW ‘essentieel voor het gehoorzamen van de Schrift en voor de gezondheid van gezin en kerk’. Onder de 150 opstellers van het Nashville Statement zijn prominente theologen als John Piper en James Packer.

De initiatiefnemers voor de Nederlandse vertaling van het Nashville Statement zijn Arjan Baan en Piet de Vries. Baan is evangelist en directeur van de stichting Heart Cry. Die stichting, aldus haar website, wil ‘dat de naam van Jezus in Nederland in al zijn rijkdom verheerlijkt wordt’. En: ‘We verlangen naar voortdurende persoonlijke en nationale herleving van gelovigen en onderscheidingsvermogen om niet meegevoerd te worden door de geest van de tijd’. De Vries is docent aan de predikantenopleiding van de Hersteld Hervormde Kerk.

Lees ook:  

PKN stelt het homohuwelijk niet gelijk uit angst voor scheuring door nieuwe debatten

Homohuwelijken houden een status aparte binnen de PKN. Op papier dan; lokale kerken zijn vrij om te doen wat ze willen.

‘Als de PKN homo’s veroordeelt, wat zegt dat dan over ons?’

Het domineespaar Theo Pieter de Jong en Maarten Diepenbroek is in de kerk getrouwd. Het wikt en weegt de voorstellen voor het homohuwelijk waarover het bestuur van de Protestantse Kerk in Nederland heeft beslist.

‘Homohaat­ma­ni­fest’ radicale christenen wekt woede

AD 06.01.2018 Al ruim 200 predikanten, voorgangers en prominenten van de orthodox-protestantse kerk in Nederland hebben een manifest ondertekend tegen homoseksualiteit. Onder hen SGP-boegbeeld Kees van der Staaij en partijgenoot en senator Diederik van Dijk. De ondertekenaars en hun Nashvilleverklaring krijgen felle kritiek.

Het manifest is een Nederlandse vertaling van het Amerikaanse Nashville Statement. Die verklaring gaat over Bijbelse Mannelijkheid en Vrouwelijkheid. Ze werd in augustus 2017 in Nashville (Tennessee) gelanceerd door de gelijknamige Raad.  Ruim 20.000 evangelische leiders, theologen en activisten in de Verenigde Staten ondertekenden de verklaring.

Protest

De Nashvilleverklaring bevestigt de traditionele christelijke leer over seksuele ethiek en gender, spreekt zich uit tegen homoseksualiteit en betoogt dat ‘God het huwelijk heeft bedoeld als een levenslange verbondsrelatie tussen één man en één vrouw’.

Ook de Nederlandse vertaling is letterlijk en figuurlijk een statement tegen de huidige samenleving. ‘De geest van onze eeuw ziet niet langer de schoonheid van Gods bedoeling met het mensenleven. Bijbelgetrouwe christenen ervaren dat zij leven in een historische overgangssituatie. Terwijl de westerse cultuur in toenemende mate postchristelijk is geworden, zijn zij bezig om op ingrijpende wijze een nieuwe invulling te geven aan wat het betekent mens te zijn.’

Met de Nederlandse versie van de Nashvilleverklaring willen de ondertekenaar ‘onverkort belijden wat Gods Woord ons verklaart en onverkort ontkennen wat tegen Gods Woord in gaat.’

Ondertekenaars

Wie de vertaling al ondertekenden, maakt de Nederlandse werkgroep van de Nashvilleverklaring pas bekend als de termijn voor ondertekening is afgelopen. Daarna zullen de namen van de eerste ondertekenaars gepubliceerd worden op de website, belooft ze.

Volgens dagblad Trouw  werd de Nederlandse versie al zo’n 250 keer ondertekend. In tegenstelling tot in Amerika – waar ook vrouwen ondertekenden – zijn het in Nederland louter mannen. Ze komen volgens de krant uit onder andere de Hersteld Hervormde Kerk, de Gereformeerde Gemeenten, de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

Naast SGP-leider en Kamerlid Kees van der Staaij en partijgenoot Diederik van Dijk (Eerste Kamer) zette ook voormalig lijstduwer van de ChristenUnie en prominent baptisten-predikant Orlando Bottenbley zijn handtekening onder de verklaring. Het manifest krijgt ook de steun van landelijk voorzitter Willem Pos van de SGP-Jongeren.

  Willem Pos @WillemPos

Die #NashvilleVerklaring verdient onze volle steun. Een heldere onderbouwing van een standpunt dat weliswaar weerstand oproept, maar ook vraagt om een helder belijden. Daarom: goed dat deze verklaring er is.

RD Opinie @refdagopinie

Gezamenlijke verklaring over Bijbelse seksualiteit http://dlvr.it/Qvzqqj

https://pbs.twimg.com/media/DwGEfnbUcAAB0xq?format=jpg&name=medium

Kritiek

De Nashvilleverklaring en haar ondertekenaars krijgen felle kritiek op sociale media. ‘De NL versie van #NashvilleVerklaring maakt helaas één ding heel duidelijk. Dit zijn stappen terug in de tijd. We hebben nog een lange weg te gaan. Emancipatie is nog lang niet af’, schrijft minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) op Twitter.

‘Waar liefde is en zorg voor elkaar, daar is God. Zo geloven en kerk zijn is voor mij #helderbelijden. De #NashvilleVerklaring staat daar haaks op. Voor mij en vele anderen’, reageert CDA-partijvoorzitter Ruth Peetoom.

‘Wat een ongelofelijk lange lijst Achterlijke predikanten heb je in Nederland. #NashvilleVerklaring’, tweet Barbara Barend.

Voormalig D66-Kamerlid Boris van der Ham, nu voorzitter van het Humanistisch verbond, schrijft: ‘Wat een naargeestige visie op de mens en de liefde in die #nashvilleverklaring. Als voorzittter van het @humanverbond trek ik graag op met iedereen die ook zich verzet tegen dit soort kortzichtigheid.’

Van der Staaij

Ook de ondertekenaars krijgen er flink van langs. SGP-voorman Kees van der Staaij is een favoriet mikpunt. ‘Veel mensen vragen of het niet weer eens tijd wordt voor een kopje koffie met @keesvdstaaij vanwege de #NashvilleVerklaring. Nou nee. Ik kan deze onzin zó niet serieus nemen, evenmin als islam-gedreven of andere homohaat. Jullie betekenen niks. Liefde is alles. #lovewins’, schrijft Claudia de Breij.

,,Ik ken u als een kundige collega’’, richt D66-Kamerlid Rutger Schonis zich op Twitter rechtstreeks tot de SGP’er. ,,Daarom valt uw steun voor de Nashville-verklaring mij zo vies van u tegen. U ontkent hiermee het bestaan van een fundamenteel grondrecht voor vele duizenden Nederlanders.’’

Kamerlid Femke Merel van Kooten van de Partij voor de Dieren is verbijsterd. ,,Hoe kun je geloven dat God mensen buitensluit vanwege hun liefde (liefde!) voor een ander’’, twittert zij. ,,Hoe walgelijk en intens verdrietig. Om je kapot te schamen.’’

Dilan Yeşilgöz van de VVD richt haar pijlen op de Vrije Universiteit, waarvan meerdere docenten de verklaring hebben ondertekend. ,,Ik zou graag trots zijn op mijn universiteit. Maar met docenten die deze belachelijke verklaring ondertekenen, wordt dat bijzonder lastig.’’

Astrid Oosenbrug, voorzitter van belangenorganisatie COC, noemt de ‘Nashville-verklaring’ een ,,schadelijk document voor orthodox-protestante LHBT’ers en een onbarmhartige en ongevoelige actie van de ondertekenaars”. Met deze verklaring worden mensen die lesbisch, homoseksueel, biseksueel of transgender zijn, terug de kast in gestuurd, vindt zij.

Rutte

Sommige Twitteraars richten zich tot of verwijzen naar premier Rutte. ‘Tsja, ik geloof niet dat Rutte III straks na de #PS2019 steun voor coalitie in Eerste Kamer gaat vragen aan #SGP Positie #Groenlinks sterker’, reageert politiek verslaggever Jan Hoedeman van het AD.

‘@MinPres Wij leven in NL, waar plaats is voor mooie en minder mooie gebruiken, verschillende opvattingen, afkomst en seksuele voorkeur dat is ons recht! U zei dat recht te zullen beschermen. Nou Mark begin er dan NU mee.Sta op en neem stelling! #NashvilleVerklaring’

‘In Nederland is geen plaats voor mensen die onze fundamentele waarden en (homo)rechten niet erkennen.’ Aldus Mark Rutte in zijn open brief aan alle Nederlanders. Nou, ondertekenaars van de #NashvilleVerklaring … Toedeloe, he!’

Veertien artikelen

De Nashvilleverklaring bestaat uit veertien artikelen over het huwelijk en over seksualiteit. Seks buiten het huwelijk, seks tussen mensen van hetzelfde geslacht en ook transmensen wordt gezien als in strijd met de wil van hun god. Homoseksualiteit is volgens de verklaring zelfs te genezen.

‘WIJ BEVESTIGEN dat het zondig is om homoseksuele onreinheid of transgenderisme goed te keuren. Wie deze wel goedkeurt wijkt fundamenteel af van de standvastigheid die van christenen verwacht mag worden en van het getuigenis waartoe zij geroepen zijn’

‘WIJ ONTKENNEN dat de goedkeuring van homoseksuele onreinheid of transgenderisme een moreel neutrale zaak is, waarover getrouwe christenen onderling van mening mogen verschillen.’

‘WIJ ONTKENNEN dat het in overeenstemming met deze heilige bedoelingen is wanneer mensen zichzelf bewust willen zien en positioneren als personen met een homoseksuele of transgenderidentiteit.’

‘WIJ BEVESTIGEN dat de genade van God in Christus zowel vergeving als levensveranderende kracht geeft, en dat deze vergeving en kracht een volgeling van Jezus in staat stellen om zondige verlangens te doden en te leven op een wijze die de Heere waardig is.

  Ingrid van Engelshoven

✔ @ivanengelshoven

De NL versie van #NashvilleVerklaring maakt helaas één ding heel duidelijk. Dit zijn stappen terug in de tijd. We hebben nog een lange weg te gaan. Emancipatie is nog lang niet af. 241 9:54 PM – Jan 6, 2019

126 people are talking about this

  Claudia de Breij

✔ @claudiadebreij

Veel mensen vragen of het niet weer eens tijd wordt voor een kopje koffie met @keesvdstaaij vanwege de #NashvilleVerklaring. Nou nee. Ik kan deze onzin zó niet serieus nemen, evenmin als islam-gedreven of andere homohaat. Jullie betekenen niks. Liefde is alles. #lovewins 1,973 8:08 PM – Jan 6, 2019

362 people are talking about this

  Alexandra Beekers @AlexandraB66

Een tweede kamerlid die een verklaring tekent die indruist tegen de grondwet en tegen de universele verklaring voor de rechten van de mens, hoort niet thuis in ons parlement -> @keesvdstaaij #NashvilleVerklaring 553   10:37 AM – Jan 6, 2019 361 people are talking about this

  Jos Swartjes @JosSwartjes_SP

..@keesvdstaaij steekt door tekenen #NashvilleVerklaring middelvinger omhoog richting onze grondwet, dit is een kamerlid onwaardige handeling. 18   6:17 PM – Jan 6, 2019

See Jos Swartjes ’s other Tweets

Sander Terphuis @Terphuis

Zeer geschokt van wat er in #NashvilleVerklaring staat. In artikel 12 staat zelfs inmpliciet dat homo’s en transgenders kunnen genezen van hun geaardheid. Deze verkaring druist in tegen fundamentele rechten van de mens, tegen NLse Grondwet, tegen onze rechtsstaat. #MENSENRECHTEN  41

6:04 PM – Jan 6, 2019 36 people are talking about this

‘Homohaatmanifest’ wekt afschuw op sociale media

RTL 06.01.2019 Op sociale media wordt boos gereageerd op een manifest van een groep Nederlandse christenen. Predikanten en prominenten van de orthodox-protestantse kerk beschrijven in het manifest dat het huwelijk bedoeld is als een ‘levenslange verbondsrelatie tussen één man en één vrouw’.

Het manifest is een Nederlandse vertaling van het Amerikaanse Nashville Statement. In deze verklaring staat hoe christenen moeten omgaan met zaken als het geloof, maar ook het huwelijk en seks.

Homohaatmanifest

De gelovigen wijzen in het manifest homoseksuele relaties en ‘transgenderisme’ af. Critici noemen het daarom een ‘homohaatmanifest’.

“Wat een naargeestige visie op de mens en de liefde”, twittert oud-D66-Kamerlid Boris van der Ham. “Ik weet niet wat ik lees”, schrijft een ander.

14 artikelen

Het manifest bestaat uit 14 artikelen. Veel mensen vallen over het eerste artikel in de verklaring:

WIJ BEVESTIGEN dat God het huwelijk heeft bedoeld als een levenslange verbondsrelatie tussen één man en één vrouw, waarbinnen seksualiteit een plaats heeft en waaruit kinderen kunnen voortkomen. Het doel van het huwelijk is de verbondsliefde tussen Christus en Zijn bruid, de Kerk, zichtbaar te maken. WIJ ONTKENNEN dat God het huwelijk heeft bedoeld als een homoseksuele, polygame of polyamoreuze relatie. Wij ontkennen ook dat het huwelijk een louter menselijk contract is in plaats van een verbond gesloten voor God.

Over ‘transgenderisme’ meldt het manifest het volgende:

WIJ BEVESTIGEN dat het zondig is om homoseksuele onreinheid of transgenderisme goed te keuren. Wie deze wel goedkeurt wijkt fundamenteel af van de standvastigheid die van christenen verwacht mag worden en van het getuigenis waartoe zij geroepen zijn. WIJ ONTKENNEN dat de goedkeuring van homoseksuele onreinheid of transgenderisme een moreel neutrale zaak is, waarover getrouwe christenen onderling van mening mogen verschillen.

Kees van der Staaij

Onder de ondertekenaars ook Tweede Kamerlid Kees van der Staaij. Veel mensen reageren met afschuw op de SGP-voorman. “Een Tweede Kamerlid dat een verklaring tekent die indruist tegen de grondwet en tegen de universele verklaring voor de rechten van de mens, hoort niet thuis in ons parlement”, klinkt het.

Cabaretière Claudia de Breij twittert: “Veel mensen vragen of het niet weer eens tijd wordt voor een kopje koffie met Kees van der Staaij vanwege de NashvilleVerklaring. Nou nee. Ik kan deze onzin zó niet serieus nemen, evenmin als islam-gedreven of andere homohaat. Jullie betekenen niks. Liefde is alles.”

Kees van der Staaij is de meest bekende ondertekenaar van het manifest.

Ⓒ ANP

Honderden predikanten: goedkeuren homoseksualiteit is zondig

Telegraaf 06.01.2019 Een pamflet dat duidelijk maakt dat het huwelijk tussen een man en vrouw hoort te zijn en het goedkeuren van homoseksualiteit zondig is, is ondertekend door honderden orthodox-protestantse predikanten, voorgangers en politici, onder wie SGP-voorman Kees van der Staaij.

Het document is een Nederlandse versie van de Nashville-verklaring, die werd gelanceerd in de Verenigde Staten. Het geldt volgens de ondertekenaars als gids over de omgang met homoseksualiteit in de huidige tijd.

De opstellers spreken van een ’historische’ overgangssituatie. „Terwijl de westerse cultuur in toenemende mate postchristelijk is geworden, is zij bezig om op ingrijpende wijze een nieuwe invulling te geven aan wat het betekent mens te zijn.”

’Dit polariseert debat’

Vooral artikel 10 is stellig en pikant. Terwijl er de laatste tijd meer tolerantie voor homoseksualiteit komt binnen de kerk, wordt in dit document stellig beschreven dat het ’zondig is om homoseksuele onreinheid of transgenderisme goed te keuren’.

Dagblad Trouw, van christelijke signatuur, stelt dat het document ’het debat over homoseksualiteit in protestants Nederland verder verhardt en polariseert’.

Verschil homo en homoseksualiteit

De verklaring maakt overigens onderscheid tussen homo’s en homoseksualiteit. Dat laatste is slecht, de mensen zelf hebben wel een plaats in de kerk, aldus de predikanten. „Zij die bij zichzelf een homoseksuele gerichtheid herkennen of worstelen met hun geslachtelijkheid, mogen weten in de christelijke gemeente een volwaardige plaats te hebben.”

Minister Ingrid van Engelshoven heeft in een tweet gereageerd op de Nashville-verklaring. „Emancipatie is nog lang niet af”, stelt ze. „Dit zijn stappen terug in de tijd. We hebben nog een lange weg te gaan.”

Kees van der Staaij is een van de eerste ondertekenaars van de verklaring ANP

Honderden orthodox-protestantse predikanten ondertekenen anti-lhbti-pamflet

Ook SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij zette zijn handtekening onder de zogenoemde Nashville-verklaring.

NOS 06.01.2019 Honderden orthodox-protestantse predikanten, voorgangers en politici hebben hun handtekening gezet onder een tekst die zich stevig uitspreekt tegen homoseksualiteit en transgenders. In het pamflet wordt beschreven dat “God het huwelijk heeft bedoeld als een levenslange verbondsrelatie tussen één man en één vrouw.”

Naast voornamelijk voorgangers is de verklaring ook ondertekend door SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij. Vanwege de zondagsrust was hij niet bereikbaar voor commentaar. SGP-senator Diederik van Dijk en voormalig lijstduwer van de ChristenUnie Orlando Bottenbley tekenden ook.

Volgens Trouw komen de 250 mannelijke ondertekenaars uit onder andere de Hersteld Hervormde Kerk, de Gereformeerde Gemeenten en de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

Het gaat om de Nederlandse vertaling van de Nashville-verklaring, een document dat in 2017 werd opgesteld in de Verenigde Staten. Daarin staat beschreven hoe christenen moeten omgaan met het geloof, het huwelijk en seksualiteit.

De toon in de Nederlandse versie, met de titel Een gezamenlijke verklaring over Bijbelse seksualiteit, is sterk anti-lhbti. In artikel 10 van het document staat bijvoorbeeld: “Wij bevestigen dat het zondig is om homoseksuele onreinheid of transgenderisme goed te keuren.”

De volledige Nashville-verklaring kun je hier lezen.

Dominee Rinie van Reenen uit Oldebroek, van de hersteld-hervormde stroming binnen de protestantse kerk, is een van de predikanten die de verklaring ondertekenden. Hij zegt tegen het Nederlands Dagblad dat het pamflet veel steun krijgt. “Het is niet maar een enkeling die dit vindt. Het is een interkerkelijk en wereldwijd statement.”

De verklaring komt op een moment dat er juist sprake was van enige emancipatie van homoseksuelen binnen de protestantse kerk. Eind november vorig jaar schreven honderden predikanten en kerkelijk werkers een open brief waarin ze stelden dat het homohuwelijk in hun kerk geen enkel probleem was. Dagblad Trouw schrijft dat door de Nederlandse Nashville-verklaring “het debat over homoseksualiteit in protestants Nederland verder verhardt en polariseert”.

De discussie over homo’s doet helemaal niet ter zake, vinden de schrijvers van die verklaring. Zij stellen dat homoseksualiteit niet iets is waarover christenen onderling van mening mogen verschillen. Ook staat erin dat homoseksuelen en transgenders van hun geaardheid kunnen genezen.

Op sociale media krijgt het pamflet bijval, maar vooral heel veel kritiek. Verschillende predikanten en andere prominente protestanten zeggen het nooit te zullen ondertekenen. Bij de tegenstanders zitten ook mensen uit de kerkgemeenschappen die deels voor de verklaring zijn.

Een van de tegenstanders van het pamflet is Willem Smouter, predikant in Apeldoorn en voorzitter bij de EO. Hij schrijft op Twitter: “Ik wil zo duidelijk mogelijk zeggen: geloof dit niet! Wat je identiteit ook is, man of vrouw, Jood of heiden, homo of hetero, je bent welkom in Gods huis.”

Vele anderen laten op Twitter weten dat ze boos zijn, onder wie een raadslid van GroenLinks in Alkmaar:

  Maaike Kardinaal

@RozeKardinaal

Honderden predikanten die zich uitspreken tegen mijn huwelijk. Al 16 jaar getrouwd met mijn mooie en lieve vrouw. Ik kan mij gewoon niet voorstellen dat een liefdevolle God daar tegen kan zijn. Alleen kribbige oude eenzame mannen. #nashvilleverklaring #liefdeisliefde https://t.co/MuO0ebaphs

De Nederlandse vertaling van de Nashville-verklaring is gemaakt door evangelist Arjan Baan en Piet de Vries van de Hersteld Hervormde Kerk. De verklaring is gisteren verder verspreid onder protestantse predikanten en voorgangers.

Honderden protestantse predikanten ondertekenen antihomopamflet

NU 06.01.2019 Honderden protestantse predikanten en voorgangers hebben zich met het ondertekenen van de zogeheten Nashville-verklaring uitgesproken tegen lhbt’ers. Ze betogen dat het huwelijk alleen bedoeld is als verbond tussen één man en één vrouw.

De Nashville-verklaring is in 2017 in Amerika opgesteld, het pamflet waar nu de handtekeningen onder zijn gezet is een vertaling hiervan.

In de Nashville-verklaring staat onder meer te lezen dat goede christenen homoseksualiteit altijd dienen af te wijzen. Ook wordt gesuggereerd dat daar genezing voor mogelijk is.

“Wij ontkennen dat de goedkeuring van homoseksuele onreinheid of transgenderisme een moreel neutrale zaak is, waarover getrouwe christenen onderling van mening mogen verschillen”, zo is te lezen.

Overigens is de verklaring alleen ondertekend door mannen.

SGP-leider Van der Staaij heeft ondertekend

Een van de ondertekenaars  is SGP-leider in de Tweede Kamer Kees van der Staaij, net als senator Diederik van Dijk van diezelfde partij. Dit zorgt voor veel kritiek in Den Haag.

“Ik ken u als een kundige collega”, richt D66-Kamerlid Rutger Schonis zich op Twitter rechtstreeks tot SGP’er Van der Staaij. “Daarom valt uw steun voor de Nashville-verklaring mij zo vies van u tegen. U ontkent hiermee het bestaan van een fundamenteel grondrecht voor vele duizenden Nederlanders.”

Ook CDA-partijvoorzitter en voormalig predikant Ruth Peetoom is erg kritisch. “Waar liefde is en zorg voor elkaar, daar is God”, twittert zij. “Zo geloven en kerk zijn is voor mij helder belijden. De Nashville-verklaring staat daar haaks op. Voor mij en vele anderen.”

Minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) stelt dat de Nashville-verklaring een stap terug in de tijd is.

De NL versie van #NashvilleVerklaring maakt helaas één ding heel duidelijk. Dit zijn stappen terug in de tijd. We hebben nog een lange weg te gaan. Emancipatie is nog lang niet af.

Avatar

  Auteur

ivanengelshoven

COC vindt de verklaring schadelijk

Astrid Oosenbrug, voorzitter van belangenorganisatie COC, noemt de ‘Nashville-verklaring’ een “schadelijk document voor orthodox-protestante LHBT’ers en een onbarmhartige en ongevoelige actie van de ondertekenaars”.

Met deze verklaring worden mensen die lesbisch, homoseksueel, biseksueel of transgender zijn, terug de kast in gestuurd, vindt zij.

Lees meer over: Binnenland

AD 27.12.2018

Eastern Lightning, Kerk Almachtige God

Eastern Lightning (东方闪电 Dōngfāng Shǎndiàn), in het Nederlandstalig gebied bekend onder Kerk van de Almachtige God of Kerk Almachtige God, is een Chinese religieuze organisatie welke in 1991 is ontstaan. Aanhangers noemen zichzelf eerder lid van “de kerk van de almachtige” (Chinees 全能神教会 Quánnéng Shén Jiàohuì).

Ontstaan

In 1989 en daarna was er een opleving binnen de christenen van de onafhankelijke Huiskerk in China, waarbij een jonge vrouw, Yang Xiangbin (geboren 1973), regelmatig de diensten bezocht en de incarnatie van Jezus zou zijn (M. Introvigne, “Sinicization” of Religion and Xie Jiao in China: The Case of the Church of Almighty God, p. 9). Onder degenen die haar accepteerden was de voorganger Zhao Weishan waarvan algemeen wordt aangenomen dat hij in 1991 de sekte oprichtte. De benaming Eastern Lightning is afkomstig van Mattheüs 24:27Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten, en schijnt tot het westen, alzo zal ook de toekomst van den Zoon des mensen wezen” en wordt als onderbouwing gebruikt dat Jezus in China terugkomt en deze vrouw is.

Binnen China behoren religieuze groeperingen te worden erkend door de regering. De Kerk van de Almachtige God is niet erkend en wordt als xie jiao (= criminele religieuze sekte) bezien en wordt om die reden vervolgd (PierLuigi Zoccatelli, “Anti-Cult Campaigns in China and the Case of The Church of Almighty God: An Introduction” in The Journal of CESNUR, Volume 2, Issue 1, January—February 2018, p. 6).

Hun religie kunnen we opvatten als een vorm van syncretisme tussen het christendom en een aversie tegen het atheïsme welke door de communistische Chinese regering wordt voorgestaan. Dit kenmerkt zich dat ze het christendom en de Bijbel niet afwijzen, maar daarop voortborduren.

Jezus Christus

Zij leren dat Christus gereïncarneerd is in een 30-jarige Chinese vrouw die Yang Xiangbin heet (Ryan Turner, What is Eastern Lightning?; CNN, 3 feb. 2015; Trouw, 3 feb. 2015). Hoewel ze hierover in hun geschriften zelden schrijven, benadrukken zij wel dat “De Kerk van Almachtige God is tot stand gekomen vanwege de verschijning en het werk van de vleesgeworden Almachtige God van de laatste dagen.” (KingdomSalvation.org, Hoe is De Kerk van Almachtige God tot stand gekomen?). Zij stellen dat God in een nieuwe vorm is teruggekeerd en dat net als “Tweeduizend jaar geleden, toen Jezus vlees werd, werd Hij vervolgd en gearresteerd door de Romeinse overheid en het Joodse geloof. Tenslotte werd Hij gekruisigd.

Sinds God in de laatste dagen in China terugkeerde in het vlees om het werk van het oordeel te verrichten, is Hij wreed vervolgd en opgejaagd door de CCP. [=Chinese regering]” (KingdomSalvation.org, De oorsprong en ontwikkeling van De Kerk van Almachtige God). Verder wordt gesteld dat, in tegenstelling tot wat in Handelingen 1:11 staat, Jezus “is niet afgedaald onder degenen die zozeer naar zijn terugkeer hebben verlangd en Hij is niet rijdend op een witte wolk aan alle mensen verschenen. Hij is al aangekomen, maar de mens kent Hem niet en weet niet van Zijn komst.

De mens kijkt slechts tevergeefs naar Hem uit, niet vermoedend dat Hij al op een witte wolk is afgedaald (de witte wolk die Zijn Geest, Zijn woorden en Zijn gezindheid in al haar aspecten en alles wat Hij is) en Hij is nu onder een groep mensen die Hij in de laatste dagen tot overwinnaars zal maken.” (KingdomSalvation.org, De Redder is al teruggekeerd op een ‘witte wolk’).

Ook is het vreemd dat deze Yang Xiangbin, met als bijnaam Deng van Zhengzhou, pas vanaf 2012 door deze aanhangers wordt ontkend (E. Dunn, Lightning from the East…, p. 71-72) en de naam van hun websites werd verwijderd, hoewel ze niet ontkennen dat Jezus een vrouw is die nu is teruggekomen.

Ook stellen zij dat het verlossingswerk van Jezus alleen voor een vorig tijdperk voldoende was, maar dat we nu in een nieuw tijdperk leven: “De Kerk van Almachtige God houdt vast aan de nieuwe naam van God in het Tijdperk van het Koninkrijk en aanvaardt het nieuwe werk dat wordt uitgevoerd door God in de laatste dagen, terwijl het Christendom vasthoudt aan de naam van God in het Tijdperk van Genade en het oude werk dat God in de vorige tijdperken heeft verricht, aanneemt.” (KingdomSalvation.org, Wat is het verschil tussen Christendom en De Kerk van Almachtige God?).

Bijbel

Zij geloven dat de hele Bijbel door God is geïnspireerd, maar geschreven door mensen. Met de komst van een nieuw tijdperk is daar nu ook het boek “Het Woord verschijnt in het vlees” bijgekomen, waarin een aantal vragen over de heilige geschiedenis, theologie, ethiek en spiritualiteit worden behandeld en welke als normatief door de beweging wordt beschouwd. Of zoals zij het stellen zijn hun heilige geschriften “het Oude Testament, het Nieuwe Testament en de Bijbel van het Tijdperk van het Koninkrijk” (KingdomSalvation.org, De leerstellingen van De Kerk van Almachtige God; H. Folk, Protestant Continuities in The Church of Almighty God” in The Journal of CESNUR, p. 62).

De Grote Rode Draak

De grote rode draak uit Openbaring 12 wordt door hen gezien als een slechte demoon die tegenover God staat en God vervolgt. Volgens hen is de Chinese regering de personificatie van deze draak (H. Folk, Protestant Continuities in The Church of Almighty God” in The Journal of CESNURp. 67).

Dwaallering

Dat deze groepering een dwaallering is blijkt uit een aantal zaken. Als eerste hebben ze om hun ideologie te onderbouwen een nieuw boek toegevoegd aan de Bijbel. Hierin betogen ze dat niet iedereen Jezus heeft zien terugkomen, terwijl we in Mattheus 16:27 en 24:30 lezen dat het voor iedereen duidelijk zal zijn.

Als we hun bewijstekst in Mattheüs 24:27Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten, en schijnt tot het westen, alzo zal ook de toekomst van den Zoon des mensen wezen” in context lezen dan zien we dat het juist een waarschuwing is tegen valse profeten, in vers 23 lezen we namelijk “Alsdan, zo iemand tot ulieden zal zeggen: Ziet, hier is de Christus, of daar, gelooft het niet.” wat in vers 26 nog eens wordt herhaald.

In 2002 zijn er geruchten dat de sekte 34 vooraanstaande leden van het ondergrondse Chinese Gospel Genootschap zou hebben ontvoerd (China for Jesus, Report from China Gospel Fellowship of the April 16 Kidnapping by the Eastern Lightning Cult; D. Aikman, p. 72). Hier is echter geen gefundeerde bewijsvoering van gevonden (D. Aikman, p. 72).

Op 24 augustus 2013 werd het jongetje Guo Xiaobin ontvoerd en zijn ogen uitgestoken. De Chinese regering meende eerst dat het om orgaanhandelaren ging en daarna dat er een connectie was met de Kerk van de Almachtige God. Later bleek dat deze beschuldigingen foutief waren en dat het de tante van het jongetje was geweest (Holly Folk, ““Cult Crimes” and Fake News: Eye-Gouging in Shanxi” in The Journal of CESNUR, Vol. 1, Iss. 2, November–December 2017, p. 96–109).

In augustus 2014 werden vijf leden van de Kerk van de Almachtige God in Yantai, Shandong, berecht voor de moord op een 37-jarige vrouw in een restaurant – de vrouw werd doodgeslagen omdat ze weigerde lid te worden van hun groep. Deze moord kwam bekend te staan als de ‘Zhaoyuan McDonald’s cult murder‘ (CNN, 3 feb. 2015); M. Introvigne, ““Cruel Killing, Brutal Killing, Kill the Beast”: Investigating the 2014 McDonald’s “Cult Murder” in Zhaoyuan” in The Journal of CESNUR, vol. 1, n. 1, September-October 2017, p. 61-73). Hoewel diverse onderzoekers denken dat deze moord door voormalige aanhangers van deze sekte, of zelfs door helemaal geen aanhangers van deze sekte is gepleegd (M. Introvigne, ibid., p. 63; Tribunale Ordinario di Perugia, N. 5417/2017R.G.).

Volgens officiële Chinese cijfers hebben ze 4 miljoen aanhangers in China, hoewel andere bronnen hier vraagtekens bij zetten. Sinds de Zhaoyuan McDonald’s moord in 2014 is de vervolging op hen door de Chinese overheid geïntensiveerd en zijn velen gevlucht naar Zuid-Korea, Verenigde Staten, Europa en andere landen (CenSAMM, Church of Almighty God), vanwaaruit ze hun zendingsmissie voortzetten. Hoewel hun zendingsmethodieken zeer agressief zijn (zie hieronder), zijn er tot nu toe geen harde bewijzen gevonden dat de sekte mensen ontvoert of vermoord.

Dat is een fatale fout. Deze groep vertrouwt zijn meest capabele en goed opgeleide medewerkers toe aan de missie van Duitsland en heel Europa. De christenen die deze zendelingen in hun vriendenlijst en / of groep houden, ondersteunen hun werk.”; Der Bibelleser, Kirche des Allmächtigen Gottes). Diverse moderators van deze fora proberen om die reden zoveel mogelijk deze aanhangers tegen te houden (blokkeren) om zo de andere leden te beschermen tegen deze ongewenste en agressieve propaganda.

Sinds halverwege 2018 is geconstateerd dat veel aanhangers van hen als “slapers” zich bevinden op de diverse fora. Deze reageren weinig, maar kijken wel wat er gebeurd op reacties van aanhangers van deze sekte, met als gevolg dat moderators geblokt worden (ie. dat deze niet meer hen kunnen zien).

Ook worden Facebook-pagina’s die voor hun sekte waarschuwen veelvuldig gerapporteerd bij Facebook in de hoop dat op die manier zo’n pagina wordt opgeheven door Facebook. Ook op onze eigen Facebook-pagina wordt sinds oktober 2018 het geplaatste artikel veelvuldig gerapporteerd door deze sekte. De sekte komt in de belangstelling nadat enkele media als een dominee (Facebook, Sebastiaan Van Wessem) en Groot Nieuws Radio (GNR, 27 september 2018) er aandacht aan besteden.

Externe links;

Chinese ‘sekte’ vestigt zich in Nederland | Binnenland | AD.nl

Afbeeldingen van kag china yang xiangbin

Meer afbeeldingen voor kag china yang xiangbin

Church of Almighty God | CenSAMM

The Church of Almighty God – dimarzio.info

Persecuting the Church of Almighty God as “Xie jiao” in China …

Inside China’s most radical cult – Telegraph

Aantekeningen bij de Bijbel: Eastern Lightning, Kerk Almachtige God

Eastern Lightning: Kidnapping, murder and a female Christ – CNN

https://www.cnn.com/2014/06/06/world/asia/china-eastern-lightning…/index.html

圣诞节平安夜荷媒大篇幅质疑全能神教— 荷兰最权威的中文新闻平台 …

6 cult members stand trial in Central China|Society|chinadaily.com.cn

eastern lightning

kerk van de almachtige god

Vorige 1 2 3 4 Volgende

 

Rains of Blessingskerk

Kerkleider Orlando B. is op Curaçao in hoger beroep veroordeeld tot veertien jaar cel voor het seksueel misbruiken van drie tienermeisjes en vier jonge vrouwen. Ook mag de 54-jarige B. negentien jaar de functie van kerkleider niet uitoefenen.

De voormalig leider van de Rains of Blessingskerk werd vorig jaar juli veroordeeld tot negen jaar cel en een functieverbod van veertien jaar. Tegen de uitspraak ging B. in beroep. Het OM vond de opgelegde celstraf te laag, en ging ook in hoger beroep.

Veertien jaar cel voor Curaçaose ‘apostel’ wegens seksueel misbruik

NU 18.10.2018 De Curaçaose kerkleider Orlando B. is donderdag in hoger beroep veroordeeld tot veertien jaar gevangenisstraf. Volgens de rechter is bewezen dat de 54-jarige B. meerdere vrouwen en ook minderjarigen gedurende een lange periode seksueel heeft misbruikt.

Ook mag B. van de rechter negentien jaar lang de functie van kerkleider niet uitoefenen. In eerste aanleg was de zelfverklaarde apostel nog veroordeeld tot negen jaar cel en een functieverbod van veertien jaar.

De aanklager had twaalf jaar tegen hem geëist. Maar volgens het hof is een hogere straf hier op zijn plaats, gezien de aard van de feiten. Verschillende slachtoffers werden door B. gedrogeerd alvorens hij hen misbruikte. Ook gebruikte hij regelmatig veel geweld.

B. noemt zichzelf een slachtoffer van een complot. Andere kerken zouden mensen hebben aangezet valse verklaringen te doen, aldus de kerkleider.

Naar aanleiding van een geluidsopname van een slachtoffer, die tijdens de rechtszitting werd gebruikt, zei B. dat hij in dat specifieke geval “een religieuze fout” had gemaakt.

B. was oprichter en leider van de Rains of Blessingskerk, een kerkgenootschap dat zowel op Curaçao als in Nederland actief is.

Hij zou ook in Nederland slachtoffers hebben gemaakt. Uit onder meer Amsterdam, Den Haag en Tilburg zijn meerdere meldingen over misbruik binnengekomen. Dat B. een minderjarig meisje in een Rotterdams hotel heeft misbruikt, is bewezen.

Lees meer over: Misdaad curacao

Pastor Curaçao krijgt hogere straf voor ontucht en verkrachting

NOS 18.10.2018 Kerkleider Orlando B. is op Curaçao in hoger beroep veroordeeld tot veertien jaar cel voor het seksueel misbruiken van drie tienermeisjes en vier jonge vrouwen. Ook mag de 54-jarige B. negentien jaar de functie van kerkleider niet uitoefenen.

Het OM had in hoger beroep twaalf jaar tegen hem geëist. Het hof heeft “gezien de aard van de feiten” besloten de zelfverklaarde apostel een hogere straf te geven.

De voormalig leider van de Rains of Blessingskerk werd vorig jaar juli veroordeeld tot negen jaar cel en een functieverbod van veertien jaar. Tegen de uitspraak ging B. in beroep. Het OM vond de opgelegde celstraf te laag, en ging ook in hoger beroep.

Volgens correspondent Dick Drayer zegt B. dat sprake is van een complot tegen hem. “B. ziet zichzelf als een slachtoffer van een complot door ex-kerkleden. Zo hebben andere kerken volgens hem mensen aangezet om valse verklaringen te doen. Ook legt hij de schuld van het misbruik bij de slachtoffers”, vertelt Drayer. “Dat rekent het hof de pastor zwaar aan.”

Duiveluitdrijving

B. drogeerde zijn slachtoffers en verkrachtte hen onder de noemer van duiveluitdrijving. Hij vertelde hun dat ze bezeten waren door demonen en dat hij die wakker zou maken als ze over het misbruik zouden vertellen. Een van de slachtoffers raakte vijf keer zwanger, waarna B. de abortussen betaalde. Het misbruik duurde jaren. Zijn jongste slachtoffer was 11 jaar oud.

Bekijk ook;

Taboedoorbrekend protest op Curaçao tegen seksueel misbruik

‘De aanranding door Orlando B. begon toen mijn zusje 9 was’

Pastor Curaçao krijgt 9 jaar cel voor ontucht en verkrachting

Hindoeisme

Indiase agenten weren demonstranten bij de Sabarimala-tempel AFP

Fel protest bij Indiase tempel nu ‘onreine’ vrouwen binnen mogen

NOS 17.10.2018 Bij een hindoetempel in het zuiden van India weerhouden honderden demonstranten vrouwen ervan het heiligdom binnen te gaan. Voor het eerst in eeuwen mogen vrouwen van alle leeftijden de tempel in, maar orthodoxe hindoes verzetten zich fel hiertegen.

Eeuwenlang was de Sabarimala-tempel in de zuidelijke deelstaat Kerala verboden voor vrouwen tussen de 10 en 50 jaar. Vorige maand besliste het Indiase Hooggerechtshof dat alle vrouwen voortaan de tempel binnen mogen. Sindsdien protesteren duizenden conservatieve hindoes, mannen én vrouwen, tegen dit besluit.

Gedwongen terugkeer

Vandaag opende het hindoeïstische heiligdom voor het eerst sinds het besluit van het Hooggerechtshof zijn deuren. Hordes actievoerders blokkeerdende weg naar de tempel, om zo de vrouwen toegang te weigeren. Auto’s en bussen werden gecontroleerd op vrouwelijke passagiers, die vervolgens gedwongen werden rechtsomkeert te maken. Honderden agenten zijn ingezet om de vrouwelijke gelovigen te beschermen tegen de actievoerders.

Onrein

De Indiase wet ziet goden als rechtspersonen. Ayyappa, de godheid waar de tempel aan gewijd is, is volgens de traditie strikt celibatair. Volgens de orthodoxe hindoes worden de rechten van Ayyappa geschonden nu vruchtbare en menstruerende vrouwen de tempel mogen betreden. Sommige hindoes zien menstruerende vrouwen als onrein.

De Sabarimala-tempel is een van de belangrijkste pelgrimsoorden voor hindoes en trekt jaarlijks miljoenen gelovigen.

 

Misbruik sekte Spatz

We moesten Spatz aanbidden, werden uitgehongerd en ondergingen fysiek geweld. Meisjes getuigden over seksueel misbruik door Spatz.”

Sektelei­der die kinderen zou hebben gemarteld en misbruikt na 20 jaar vrijuit

AD 19.09.2018 Er lagen 170 aanklachten, variërend van valsheid in geschrifte tot seksueel misbruik, marteling en opsluiting van kinderen. En toch sprak het hof van beroep van de rechtbank in Brussel de voormalig Belgisch sekteleider Robert Spatz (73) dinsdag vrij, na liefst twintig jaar onderzoek.

De reden: vormfouten. Zo werden niet alle verdachten verhoord in het bijzijn van een advocaat, werd er informatie uit het dossier gelekt, bleek een expert bevooroordeeld en mochten twintig getuigen hun verhaal doen zonder dat de verdediging vragen kon stellen, somt Quentin Wouters, de advocaat van Spatz op in de Belgische krant De Standaard.

Spatz was tv-reparateur, tot hij na een reis door India in 1972 besloot om een Belgische tak van de boeddhistische gemeenschap OKC op te richten. Zijn volgelingen moesten hem Lama Kunzang noemen. Naast de sekte had Spatz ook onder meer een yogacentrum en winkels en restaurants in biologisch voedsel, waarmee hij een fortuin vergaarde.

Met die inkomsten financierde de sekteleider de aankoop van plezierjachten, auto’s en villa’s in Spanje, Portugal, Tahiti en aan de Côte d’Azur. In Zuid-Frankrijk had hij een kasteel op een heuvel, waar hij woonde met zestig kinderen, die veelal door hun ouders moesten worden afgestaan.

Fysiek geweld

,,Het domein lijkt idyllisch, maar is het allerminst’” zegt Ricardo Mendes, een van de slachtoffers in De Standaard. ,,We moesten Spatz aanbidden, werden uitgehongerd en ondergingen fysiek geweld. Meisjes getuigden over seksueel misbruik door Spatz.”

België heeft een naam als het gaat over de trage afhandeling van rechtszaken, maar het proces tegen Spatz springt er toch wel uit. Al in 1996, in de tijd dat in België nog met de frank werd betaald, werd het onderzoek opgestart. Eerst ging het vooral nog om fraude. Maar eenmaal volwassen voegden ook 21 kinderen zich bij het proces.

De slachtoffers zijn teleurgesteld in het feit dat Spatz de dans nu ontspringt. Maar Mendes begrijpt het wel. ,,Belangrijke mensen – de financieel expert, maar ook de vorige aanklager – raakten te betrokken. Ze hoorden onze verhalen en beeldden zich al die kinderen in. Ze werden bijna activistisch.’’

Spatz woont sinds 2005 in Spanje. Volgens zijn advocaat heeft hij inmiddels afstand genomen van OKC, dat nog altijd bestaat.

Spanning Moslims en Christenen

55 doden na rellen tussen moslims en christenen in Nigeria

NU 21.10.2018 Bij rellen tussen moslims en christenen in de Nigeriaanse stad Kasuwan Magani zijn zaterdag 55 mensen om het leven gekomen. De politie in de Midden-Nigeriaanse staat Kaduna laat aan de BBC weten dat 22 mensen zijn aangehouden na de rellen.

Groepen christelijke en islamitische jongeren raakten slaags na een ruzie tussen kruiwagendragers op de markt van Kasuwan Magani. Er is nu een avondklok ingesteld, om nieuwe rellen te voorkomen.

In Nigeria komt religieus geweld vaker voor. De woordvoerder van president Muhammadu Buhari liet weten dat Buhari bedroefd is door het geweld. “Geen enkel geloof rechtvaardigt het recht om het leven van iemand anders te ontnemen.”

According to the President, “No culture and religion support the disregard for the sanctity of life,” adding that “peaceful coexistence is necessary for the progress of any society and its wellbeing.”

Avatar

Auteur

GarShehu

Moment van plaatsen

17:24 – 20 oktober 2018

Lees meer over: Nigeria

Tientallen doden bij rellen tussen moslims en christenen in Nigeria

NOS 21.10.2018 Bij rellen tussen moslims en christenen in de Nigeriaanse deelstaat Kaduna zijn zeker 55 mensen omgekomen. Zeker 22 mensen zijn gearresteerd, meldt politie volgens de BBC.

De rellen tussen christen- en moslimjongeren braken uit op een markt in de plaats Kasuwa Magina, waar een meningsverschil was ontstaan tussen marktkooplieden.

De politie heeft een avondklok ingesteld naar aanleiding van het geweld. In Nigeria zijn geregeld uitbraken van sektarisch geweld.

President Buhari liet via een woordvoerder weten zich zorgen te maken over het geweld. “Geen enkele cultuur of religie rechtvaardigt het veronachtzamen van het respect voor het leven.” De president heeft de leiders van de gemeenschappen opgeroepen tot tolerantie.

Zeker 22 mensen zijn gearresteerd. Het geweld brak uit na een meningsverschil tussen marktkooplieden.

Tientallen doden bij rellen tussen moslims en christenen in Nigeria

AD 21.10.2018 Bij rellen tussen moslims en christenen in de Nigeriaanse stad Kasuwan Magani zijn 55 mensen om het leven gekomen. De politie heeft 22 mensen aangehouden, zo meldt de BBC.

De Nigeriaanse president Muhammadu Buhari heeft het geweld veroordeeld. ,,Het frequente bloedvergieten dat het gevolg is van misverstanden die vreedzaam opgelost zouden kunnen kunnen worden, is onrustwekkend”, klinkt het in een persbericht van de president. ,,Geen enkele cultuur of religie kan de minachting voor het heilige karakter van een mensenleven rechtvaardigen.”

Donderdag brak er geweld uit tussen Hausa en Adara, respectievelijk moslims en christenen, als gevolg van een ruzie op de markt van Kasuwan Magani, in de staat Kaduna, in het noorden van Nigeria. In eerste instantie was er sprake van twee doden. De politie zou de situatie snel onder controle gekregen hebben.

Wraakacties

Maar volgens lokale bronnen voerden Adara-jongeren vervolgens wraakacties uit tegen de moslimgemeenschap. Ze staken hun huizen in brand. ,,De meeste doden vielen bij die tweede aanval, die de Hausa-gemeenschap heeft verrast”, zei Muhammadu Bala, een inwoner van een van de in brand gestoken huizen.

De gouverneur van Kaduna heeft tot nader order een avondklok ingesteld in de stad, om nieuwe rellen te voorkomen.

Misbruik Moslims en meer;

AD 09.11.2018

 

De afschuwelijke correlatie tussen moslim-immigratie van mannen en …

Hoe de islam ons kan helpen tegen seksueel misbruik – Nieuwskoerier

Opnieuw groot misbruikschandaal in Groot-Britannië, moslimdaders …

Seksueel geweld wortelt in islamitische cultuur | De Volkskrant

Niet vanzelfsprekend. Visies op hoe kinderen uit moslimgezinnen …

Islam – Iedereen is anders – Iedereenisanders.nl

Waarom islam geen verklarende factor voor seksueel geweld is …

Pharos – Regionaal

GKV Evangelie & Moslims – GKV

De huichelarij van Tariq Ramadan veroorzaakt een crisis binnen de …

Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende

Misbruik JW

AD 09.06.2018

Slachtoffers van seksueel misbruik binnen de gesloten geloofsgemeenschap treden de laatste tijd naar buiten. De Jehova’s Getuigen weigeren in gesprek te gaan met de stichting waarin slachtoffers zich hebben verenigd. Daar hebben al zeker 276 mensen melding gemaakt van misbruik.

Slachtoffers van seksueel misbruik bij de Jehova’s Getuigen houden vaak een trauma over aan de heimelijke afhandeling van hun zaak. Het kerkgenootschap heeft zijn ‘eigen rechtssysteem’. Jehova’s willen de zaken niet voor een gewone rechtbank brengen.

Dat maakt het genootschap een ‘paradijs voor pedofielen’, meldt dagblad Trouwvandaag op basis van eigen onderzoek. Het interne rechtssysteem wordt als superieur gezien, dat staat boven de ‘wereldse autoriteiten’, net zoals de sharia bij sommige moslims. Jehova’s handelen de zaken binnenskamers af.

Intern behandeld

Leden en ex-leden die in de jaren tachtig en negentig te maken hadden met misbruik vertellen aan Trouw hoe ‘daders de hand boven het hoofd wordt gehouden’. Bij misbruikzaken treedt een mannelijke ouderling op als rechter. Intern komt het bijna nooit tot een veroordeling, en in veel gevallen heeft het misbruik nauwelijks gevolgen voor de dader.

Volgens de Jehova’s Getuigen zijn er twee getuigen nodig om een zaak hard te maken. De omstreden Twee Getuigen-regel en andere ‘wetten’ komen rechtstreeks uit Amerika, waar het hoofdkwartier zit van het internationale kerkgenootschap.

Geen straf, maar restricties

‘Misbruik wordt opgelost door de eerste beste boer die ouderling is, die er nul verstand van heeft,’ zegt een slachtoffer. Als een zaak toch tot een veroordeling leidt, is de straf mild.

Daders mogen bijvoorbeeld niet meer hardop voorgaan in gebed of ouderling worden. Als de dader spijt betuigt, gaat hij meestal vrijuit, en geniet hij de bescherming van het genootschap.

Twee jaar geleden deed Australië op grote schaal onderzoek naar seksueel misbruik door Jehova’s Getuigen. De Australische tak zou zeker duizend gevallen van seksueel misbruik in de doofpot hebben gestopt.

Bij een onlangs ingesteld meldpunt voor slachtoffers van seksueel misbruik binnen de gemeenschap van de Jehovah’s Getuigen, zijn inmiddels al tachtig meldingen binnen gekomen.

Een van de oprichters van het meldpunt, Frank Huiting, bevestigt donderdag berichtgeving hierover in Trouw.

De Stichting Reclaimed Voices, zoals de organisatie heet, bestaat nu ruim een maand. In die periode kwamen vijftig verhalen binnen van mensen die misbruikt zijn binnen de geloofsgemeenschap. Nog eens dertig meldingen kwamen binnen via Trouw, dat de afgelopen maanden berichtte over de kwestie.

NOS  28.12.2017

Telegraaf 28.12.2017

NU 28.12.2017

‘Jehova’s moeten zelf onderzoek willen’  Trouw 24.07.2017

Brede roep om onderzoek naar Jehovah’s Getuigen  Trouw 22.07.2017

Jehova’s genootschap is ‘paradijs voor pedo’s’  AD 21.07.2017

Kinderen Jehovah’s slecht beschermd tegen misbruik Trouw 21.07.2017

Hoe Jehovah’s Getuigen omgaan met seksueel misbruik De Morgen 21.07.2017

‘Een paradijs voor pedofielen’ Trouw 22.07.2017

Meer voor jehovah misbruik

Jehova’s onderzocht: houden ze misbruik onder de pet? 

Miljoenenboete Jehovah’s Getuigen voor verzwijgen misbruik

Kinderen Jehovah’s slecht beschermd tegen misbruik

Jehovah’s Getuigen: in de snelkookpan van wetenschap en … 

Jehovah’s Getuigen Over Kindermisbruik

Ervaring van vrouw die als kind misbruikt is: Jehovah heeft me geholpen

Jehovah’s Getuigen Over Kindermisbruik

Seksueel misbruik van kinderen binnen de organisatie van Jehovah’s …

Hoe Jehovah’s Getuigen omgaan met seksueel misbruik:

Zoekopdrachten gerelateerd aan misbruik

kindermisbruik jehovah’s getuigen nos

jehovah’s getuigen rechtszaak rusland

jehova getuigen aan deur zwanger

trouw jehovah’s getuigen rusland

jehova getuigen regels

geert wilders jehova getuigen

jehova getuigen kleding

Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende

© Kwennie Cheng

Overheid laat onderzoeken hoe Jehovah’s Getuigen omgaan met misbruik

Trouw 14.01.2019 Minister voor rechtsbescherming Sander Dekker geeft het WODC, kenniscentrum van het ministerie van justitie, opdracht om te onderzoeken hoe Jehovah’s Getuigen omgaan met seksueel misbruik. Het is voor het eerst dat de overheid onderzoek laat doen naar misbruik bij een religieuze groepering.

Universiteit Utrecht onderzoekt houding Jehovah’s Getuigen na misbruik

NU 14.01.2019 De Universiteit Utrecht gaat onafhankelijk onderzoek doen naar seksueel misbruik binnen het kerkgenootschap Jehovah’s Getuigen. Het onderzoek richt zich op hoe er binnen de kerk wordt omgegaan met misbruik.

Ook wordt onderzocht in hoeverre die houding invloed heeft op de bereidheid van slachtoffers om aangifte te doen. De onderzoekers willen met betrokkenen praten, onder wie leden van het bestuur van Jehovah’s Getuigen, schrijft Dekker maandag aan de Tweede Kamer.

Het kerkgenootschap laat in een reactie aan NU.nl weten mee te willen werken aan het onderzoek. “Hoewel wij nog onbekend zijn met de details van het onderzoek, zijn we graag bereid om ons standpunt ten aanzien van onze religieuze overtuiging toe te lichten”, zegt een woordvoerder van Jehovah’s Getuigen.

“Ook willen we onze inspanningen met betrekking tot de bescherming van kinderen aan de commissie uitleggen.”

In de zomer al aangedrongen op onderzoek

De Tweede Kamer had voor de zomer aangedrongen op een onafhankelijk onderzoek, naar aanleiding van onthullingen over seksueel misbruik door dagblad Trouw.

Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) vroeg het kerkgenootschap in eerste instantie zelf een onafhankelijk onderzoek in te stellen, maar daar voelde de gemeenschap niets voor.

De universiteit hoopt het onderzoek in het najaar 2019 af te hebben.

Het Openbaar Ministerie (OM) besloot in augustus 2018 een strafrechtelijk onderzoek in te stellen naar het misbruik binnen de organisatie. Vorig jaar zijn meerdere meldingen over misbruik door leden van de kerk binnengekomen.

Eind december deed de politie een inval bij het kerkgenootschap om bewijsmateriaal te verzamelen.

Al langer bezorgdheid over afhandeling misstanden

Kamerleden uitten vorig jaar ook zorgen over de interne rechtspraak van gesloten geloofsgemeenschappen. Attje Kuiken (PvdA) en Michiel van Nispen (SP) wilden weten of er aanwijzingen zijn dat bepaalde groepen ernstige misdrijven niet melden bij de politie, maar enkel de interne procedures volgen.

Dekker deed navraag bij Slachtofferhulp Nederland en de organisatie Sektesignaal. Slachtofferhulp zei dat de meeste slachtoffers met wie zij spreekt niet met ontmoediging te maken hebben gehad.

Sektesignaal kan “niet zeggen of enkel het bestaan van interne rechtscolleges negatief werkt op de aangiftebereidheid van slachtoffers”, aldus Dekker.

Mede daarom wordt momenteel ook gekeken of een meldplicht voor seksueel misbruik haalbaar en wenselijk is. “Een aangifteplicht in geval van seksueel misbruik zou een middel kunnen zijn om de geslotenheid te doorbreken”, schrijft de minister.

Dit staat verder los van het onderzoek van de Universiteit Utrecht.

Lees meer over: Binnenland

Universiteit Utrecht onderzoekt seksueel misbruik Jehova’s

NOS 14.01.2019 De Universiteit Utrecht gaat onafhankelijk onderzoek doen naar seksueel misbruik bij de Jehova’s Getuigen. Dat schrijft minister Dekker in een brief aan de Tweede Kamer. Het doel van het onderzoek is om duidelijk te krijgen hoe binnen de geloofsgemeenschap om wordt gegaan met seksueel misbruik en de aangiftebereidheid van slachtoffers.

De Tweede Kamer heeft vorige zomer aangedrongen op een onafhankelijk onderzoek. Dagblad Trouw deed in de zomer van 2017 onthullingen over het seksueel misbruik binnen de geloofsgemeenschap. Minister Dekker heeft de Jehova’s eerst gevraagd om zelf onderzoek te doen, maar dat wilde de gemeenschap niet.

De onderzoekers gaan praten met Jehova’s Getuigen en ex-Jehova’s Getuigen om ervaringen te verzamelen. Daarnaast gaan ze praten met het bestuur en de stichting Reclaimed Voices. Deze stichting steunt misbruikslachtoffers van de Jehova’s Getuigen.

De Universiteit Utrecht verwacht dat het onderzoek in het najaar 2019 af is.

Dagblad Trouw deed in 2017 onderzoek naar het seksueel misbruik binnen de Jehova’s Getuigen. De krant voerde gesprekken met Jehova’s Getuigen, ex-leden en misbruikslachtoffers. Uit het onderzoek blijkt dat de afhandeling van seksueel misbruik veelal binnenkamers gebeurt en slachtoffers geen hulp krijgen. Na de onthullingen stroomden er meer meldingen binnen.

Vorige zomer werd bekend dat het Openbaar Ministerie negen aangiftes onderzoekt en afgelopen maand deed het OM meerdere invallen bij Jehova’s Getuigen. Het onderzoek van het OM staat los van het onderzoek van de Universiteit van Utrecht.

Meldplicht

Kamerleden maken zich ook zorgen over de interne rechtspraak van de gesloten gemeenschap. De vraag is of het doen van aangifte ontmoedigd wordt. Slachtofferhulp Nederland en de organisatie Sektesignaal zeggen hier geen aanwijzingen van te hebben. Daarom is minister Dekker aan het kijken of een meldplicht voor seksueel misbruik wenselijk en haalbaar is.

Bekijk ook;

Invallen bij zeven panden in misbruikzaak rond Jehovah’s Getuigen

Op aandringen van de Tweede Kamer stelt minister Dekker een onafhankelijk onderzoek in naar het seksueel misbruik binnen de geloofsgemeenschap.

Universiteit onderzoekt misbruik bij Jehova’s Getuigen

Telegraaf 14.01.2019 De Universiteit Utrecht gaat onafhankelijk onderzoek doen naar seksueel misbruik bij de Jehova’s getuigen. Doel van het onderzoek is om helder te krijgen hoe de geloofsgemeenschap omgaat met misbruik in eigen kring, en wat voor invloed dat heeft op de bereidheid van slachtoffers om aangifte te doen.

De Tweede Kamer had voor de zomer aangedrongen op een onafhankelijk onderzoek. Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) vroeg de Jehova’s in eerste instantie zelf een onafhankelijk onderzoek in te stellen, maar daar voelde de gemeenschap niets voor.

De onderzoekers willen met betrokkenen praten, waaronder het bestuur van de Jehova’s getuigen, schrijft Dekker maandag aan de Tweede Kamer. De universiteit hoopt het onderzoek in het najaar af te hebben.

Hadassah Wiersma werd als 7-jarig meisje betast door haar oom en moest naakt bij hem in bed kruipen. Ⓒ SERGE LIGTENBERG

Eind vorig jaar schreef De Telegraaf al over, volgens slachtoffers, grootschalig misbruik in de gemeenschap. Hadassah Wiersma vertelde dat ze het jammer vond dat de gemeenschap als geheel buiten schot bleef, terwijl het OM wel individuele gevallen onderzocht.

Bekijk ook:

’Jehova’s Getuigen, een paradijs voor pedofielen’

Ontmoediging

Kamerleden uitten vorig jaar ook zorgen over de interne rechtspraak van gesloten geloofsgemeenschappen. Attje Kuiken (PvdA) en Michiel van Nispen (SP) wilden weten of er aanwijzingen zijn dat bepaalde groepen ernstige misdrijven niet melden bij de politie, maar enkel de interne procedures volgen.

Dekker deed navraag bij Slachtofferhulp Nederland en de organisatie Sektesignaal. Slachtofferhulp zei dat de meeste slachtoffers met wie zij spreekt niet met ontmoediging te maken hebben gehad. Sektesignaal kan „niet zeggen of enkel het bestaan van interne rechtscolleges negatief werkt op de aangiftebereidheid van slachtoffers”, aldus Dekker.

Meldplicht

Mede daarom wordt momenteel ook gekeken of een meldplicht voor seksueel misbruik haalbaar en wenselijk is. „Een aangifteplicht in geval van seksueel misbruik zou een middel kunnen zijn om de geslotenheid te doorbreken”, schrijft de minister. Dit staat verder los van het onderzoek van de Universiteit Utrecht.

Bekijk meer van; universiteiten jehova’s getuigen

Universiteit Utrecht onderzoekt misbruik binnen Jehovah’s Getuigen

AD 14.01.2019 De Universiteit Utrecht gaat onafhankelijk onderzoek doen naar seksueel misbruik bij de Jehovah’s Getuigen. Doel van het onderzoek is om helder te krijgen hoe de geloofsgemeenschap omgaat met misbruik in eigen kring, en wat voor invloed dat heeft op de bereidheid van slachtoffers om aangifte te doen.

Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) riep slachtoffers van misbruik vorig jaar op aangifte te doen, zodat het Openbaar Ministerie (OM) een onderzoek zou kunnen instellen. Diverse slachtoffers gaven gehoor aan de oproep en traden naar voren. Een aantal van hen beticht de organisatie ervan het misbruik te hebben toegedekt.

Momenteel lopen er negen zaken tegen oud-leden van de Getuigen. Vijf aangiften kwamen binnen via Stichting Reclaimed Voices, welke opkomt voor seksueel misbruikten binnen geloofsgemeenschappen zoals de Jehovah’s Getuigen. De andere zaken kwamen bij het OM binnen als losse aangiftes. De zaken worden afzonderlijk door justitie behandeld.

Invallen

In december deed de politie een inval in het hoofdkwartier van de Nederlandse Jehovah’s Getuigen in Emmen. Ook werden twee zogenaamde Koninkrijkszalen en vier woningen doorzocht. Een woordvoerder van het OM benadrukte destijds dat er geen strafrechtelijk onderzoek loopt naar de geloofsgemeenschap zelf.

De Tweede Kamer had voor de zomer aangedrongen op een onafhankelijk onderzoek, naar aanleiding van onthullingen over seksueel misbruik door dagblad Trouw. Dekker vroeg de Jehovah’s Getuigen in eerste instantie zelf een onafhankelijk onderzoek in te stellen, maar daar voelde de gemeenschap tot teleurstelling van de minister niets voor.

Kamerleden uitten vorig jaar ook zorgen over de interne rechtspraak van gesloten geloofsgemeenschappen. De onderzoekers willen nu met betrokkenen praten, waaronder het bestuur van de Jehovah’s Getuigen, schrijft Dekker vandaag aan de Tweede Kamer. De universiteit hoopt het onderzoek in het najaar af te hebben.

Invallen bij drie panden Jehova’s Getuigen in onderzoek naar misbruik

NU 06.12.2018 De politie heeft vorige maand invallen gedaan in drie gebouwen van Jehova’s Getuigen vanwege een onderzoek naar seksueel misbruik binnen de geloofsgemeenschap.

Volgens RTL Nieuws gaat het om invallen in het hoofdkantoor in Emmen en twee kerkgebouwen. Daarnaast zijn er vier woningen doorzocht. Het doel van de invallen op 19 november was het vinden van documenten over interne rechtszaken.

Het Openbaar Ministerie (OM) behandelt negen aangiftes van mensen die stellen misbruikt te zijn door leden of oud-leden van het kerkgenootschap.

De Jehova’s Getuigen berechten misbruikers intern. Van die processen worden verslagen gemaakt. Na het bericht van RTL Nieuws laat het OM weten dat de doorzoeking was bedoeld om stukken over die “interne rechtsgang” in beslag te nemen. Of er daadwerkelijk stukken in beslag zijn genomen, kan het OM vanwege het onderzoek niet zeggen.

Bestuur wilde geen onafhankelijk onderzoek instellen

In augustus liet minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker weten dat justitie een strafrechtelijk onderzoek was begonnen naar seksueel misbruik binnen de geloofsgemeenschap. Vijf mensen zouden aangifte hebben gedaan van seksueel misbruik.

Het bestuur van de Jehova’s Getuigen liet eerder dit jaar aan de minister weten geen onafhankelijk onderzoek in te stellen, ondanks verzoeken van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Aangiften kwamen binnen via stichting

Via de Stichting Reclaimed Voices waren vijf aangiften binnengekomen. Daarnaast kwamen er nog vier losse klachten binnen. De zaken worden individueel beoordeeld door verschillende parketten, liet Dekker destijds weten.

Eerder dit jaar werd duidelijk dat het bestuur van Jehova’s Getuigen niet wilde meewerken aan een strafrechtelijk onderzoek naar een incident binnen de eigen gemeenschap.

Het bestuur weigerde een document vrij te geven waarin een man het seksueel misbruik van zijn nichtje zou bekennen. Doordat er genoeg bewijs was, werd de man alsnog veroordeeld.

Lees meer over: Binnenland

Invallen bij zeven panden in misbruikzaak rond Jehovah’s Getuigen

NOS 06.12.2018 De politie heeft vorige maand bij zeven panden invallen gedaan in het kader van het onderzoek naar seksueel misbruik binnen Jehovah’s Getuigen. Dat bevestigt het OM na berichtgeving van RTL Nieuws.

De invallen vonden onder meer plaats in Emmen, in het hoofdkantoor van Jehovah’s Getuigen. Daarnaast werden twee gemeenschapsgebouwen – oftewel zogenoemde koninkrijkszalen – en vier woningen van de geloofsgemeenschap doorzocht.

Agenten waren op zoek naar documenten van interne ‘rechtszaken’.

Interne rechtszaken

Jehovah’s Getuigen heeft een intern systeem om zaken als misbruik te behandelen. Een klacht komt bij een speciale commissie terecht, waarna een procedure wordt gestart die niet openbaar is.

Eventuele daders worden door het genootschap berecht en niet aangegeven bij de politie. Verslagen van zaken worden niet met justitie gedeeld.

Begin augustus weigerde Jehovah’s Getuigen nog een document af te staan aan het OM waarin de bekentenis van een dader zou staan in een kindermisbruikzaak.

‘Juridisch bijzonder’

Met name de twee invallen in de koninkrijkszalen, waar leden van Jehovah’s Getuigen samenkomen voor bijeenkomsten, zijn “juridisch bijzonder”, zegt hoogleraar sanctierecht Henny Sackers, verbonden aan de Radboud Universiteit.

“Justitie is van oudsher namelijk terughoudend om kerken binnen te stormen en wettelijk is bepaald dat de politie bijvoorbeeld ook niet zomaar een kerk in mag als er een samenkomst is.”

Justitie is van oudsher terughoudend om kerken binnen te stormen, aldus Henny Sackers, hoogleraar sanctierecht.

Dat zijn volgens Sackers alleen wel bepalingen die stammen uit een tijd toen de Tweede Kamer nog grotendeels confessioneel was samengesteld en er minder organisaties waren die zich religieus noemden.

“Nu is er een grote diversiteit aan organisaties die om religieuze redenen menen boven de wet te staan”, zegt Sackers.

Hoogleraar kerkgeschiedenis Paul van Geest (Universiteit van Tilburg) vindt de invallen om die reden daarom minder bijzonder. “We hebben een volledige scheiding van kerk en staat. Dus de staat bekijkt elke kerk als een genootschap en als daar iets niet in de haak is, wordt dat aangepakt.”

‘Noodzakelijk voor onderzoek’

Het OM doet op dit moment onderzoek naar negen aangiftes die het kreeg van seksueel misbruik binnen de geloofsgemeenschap.

“In een aantal zaken bestond het vermoeden dat er informatie over de interne rechtsgang in deze zaken aanwezig is in dossiers die zich bevonden in deze panden”, aldus het OM over de invallen van vorige maand. Die informatie is volgens het OM “noodzakelijk” in het strafrechtelijk onderzoek.

Het is onduidelijk of de gezochte documenten bij de invallen ook zijn aangetroffen. Het OM doet verder geen mededelingen over de zaak.

Bekijk ook;

Misbruik bij Jehovah’s: ‘Ze behandelen ons, de slachtoffers, als daders’

Openbaar Ministerie doet onderzoek naar misbruik Jehovah’s

Hele Tweede Kamer wil misbruikonderzoek Jehovah’s getuigen

De politie was op zoek naar documenten van interne rechtszaken. Onder meer het hoofdkantoor van de geloofsgemeenschap werd doorzocht.

Inval bij hoofdkantoor Jehovah’s Getuigen

Telegraaf 06.12.2018 Het Openbaar Ministerie heeft een paar weken geleden een inval gedaan bij het hoofdkantoor van de Jehovah’s Getuigen in Emmen en bij twee kerkgebouwen van de gemeenschap. Ook vier woningen zijn doorzocht.

Waar de doorzochte kerkgebouwen en woningen zijn gevestigd, wil het OM niet zeggen.

Justitie doet onderzoek naar seksueel misbruik binnen de Jehovah-gemeenschap. Het kerkgenootschap zou dat misbruik intern hebben afgehandeld en er vervolgens over hebben gezwegen.

Na een bericht van RTL Nieuws laat het Openbaar Ministerie weten dat de doorzoeking was bedoeld om stukken over die „interne rechtsgang” in beslag te nemen. Of er daadwerkelijk stukken in beslag zijn genomen, kan het OM echter niet zeggen.

Volgens het OM lopen er op dit moment negen misbruikzaken rond de geloofsgemeenschap. Over de inhoud wil justitie niets zeggen. Er loopt geen onderzoek naar de gehele Christelijke Gemeente van Jehovah’s Getuigen, zoals het kerkgenootschap voluit heet.

Bekijk meer van; openbaar ministerie (om) jehova’s getuigen  misbruikschandalen

Invallen bij Jehova’s in onderzoek naar seksueel misbruik

AD 06.12.2018 De politie heeft een inval gedaan in het hoofdkantoor van de Jehova’s getuigen in Emmen. Ook doorzochten agenten twee kerken en vier woningen. Dit  naar aanleiding van het onderzoek wat loopt naar seksueel misbruik binnen de geloofsgemeenschap.

De invallen vonden plaats op 19 november. De politie zocht naar dossiers die van belang zijn in het onderzoek naar diverse zaken van seksueel misbruik door (oud)leden van de geloofsgemeenschap. Naast een doorzoeking in het hoofdkantoor is er ook in vier woningen en in twee kerken van de geloofsgemeenschap gezocht. Dat laat het Openbaar Ministerie (OM) weten.

Op dit moment lopen er negen zaken waarbij (oud-)leden van de geloofsgemeenschap als verdachte betrokken zijn. Vijf zaken kwamen binnen via Stichting Reclaimed Voices. Die stichting komt op voor kinderen die seksueel misbruikt worden of daar het risico op lopen binnen gesloten geloofsgemeenschappen zoals de Jehova’s getuigen. De andere vier zaken kwamen binnen bij het OM als losse aangiftes.

De laatste tijd maanden zijn er meerdere slachtoffers van seksueel misbruik bij de Jehova’s Getuigen naar buiten getreden. Sommigen betichtten de geloofsgemeenschap ervan het misbruik te hebben toegedekt.

Openbaar Ministerie onderzoekt seksueel misbruik bij Jehovah’s Getuigen

NU 16.08.2018 Het Openbaar Ministerie (OM) is een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar seksueel misbruik bij de geloofsgemeenschap Jehovah’s Getuigen. Dat schrijft minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) in een brief aan de Tweede Kamer. Hij laat weten dat vijf mensen aangifte van seksueel misbruik hebben gedaan. Die aangiften komen uit verschillende regio’s in het land.

“Bij het OM zijn de aangiften zorgvuldig in behandeling genomen door gespecialiseerde zedenofficieren in de regio’s”, schrijft de minister. Eerder riep hij slachtoffers op aangifte te doen, zodat het OM een onderzoek zou kunnen instellen.

De Jehova’s getuigen stellen zelf geen onafhankelijk onderzoek naar het misbruik in, hoewel het ministerie van Justitie en Veiligheid daar meerdere keren op had aangedrongen. Het bestuur liet in mei weten geen grond voor het instellen van een onderzoek te zien.

Geen onderzoek naar gemeenschap zelf

Een woordvoerder van het OM benadrukt dat er geen strafrechtelijk onderzoek loopt naar de geloofsgemeenschap zelf.

“Er zijn in het voorjaar vijf aangiften binnenkomen via Stichting Reclaimed Voices van misbruik binnen de jehova’s-gemeenschap. Daarnaast zijn er nog vier losse aangiften binnengekomen. Al deze zaken worden individueel beoordeeld door verschillende parketten.”

Omdat de onderzoeken nog niet zijn afgerond, kan het OM niet nader op de aangiften ingaan, aldus de woordvoerder.

Laatste tijd meerdere slachtoffers naar buiten getreden

De laatste tijd zijn meerdere slachtoffers van seksueel misbruik bij Jehovah’s Getuigen naar buiten getreden. Sommigen betichtten de geloofsgemeenschap ervan het misbruik toegedekt te hebben.

Begin augustus werd bekend dat het kerkgenootschap niet mee wilde werken aan een strafrechtelijk onderzoek naar een incident binnen de eigen gemeenschap. Een lid weigerde een document vrij te geven waarin een man het seksueel misbruik van zijn nichtje zou bekennen. Doordat er genoeg bewijs was, werd de man alsnog veroordeeld.

Lees meer over: Misdaad in Nederland

Openbaar Ministerie doet onderzoek naar misbruik Jehovah’s

NOS 16.08.2018 Het Openbaar Ministerie doet onderzoek naar negen gevallen van seksueel geweld binnen het kerkgenootschap Jehovah’s Getuigen, meldt minister Dekker van Rechtsbescherming in een brief aan de Tweede Kamer.

Het onderzoek richt zich op de specifieke aangiften die gedaan zijn en dus niet op de hele geloofsgemeenschap van Jehovah’s Getuigen, zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie.

Het gaat om vijf aangiften die binnengekomen zijn via Reclaimed Voices, een stichting die opkomt voor belangen van slachtoffers. Daarnaast zijn er vier aangiften buiten de stichting om gedaan. Ook daar wordt onderzoek naar gedaan. Het OM kan verder niet inhoudelijk op de aangiften ingaan.

Zorgvuldig

Volgens Dekker zijn de aangiften “zorgvuldig in behandeling genomen door gespecialiseerde zedenofficieren” in verschillende regio’s.

Enkele slachtoffers van het misbruik binnen de kerk zijn inmiddels met hun verhaal naar buiten gekomen. Bovendien riep minister Dekker slachtoffers van misbruik eerder op om aangifte te doen.

Onderzoek geweigerd

Vorige maand riepen alle partijen in de Tweede Kamer op tot een onderzoek naar het seksueel misbruik binnen het kerkgenootschap. De Kamer wilde dat omdat het bestuur van de Jehovah’s Getuigen weigerde het seksueel misbruik binnen de kerk te onderzoeken.

Volgens de leiding heeft Jehovah’s Getuigen de laatste jaren zelf al maatregelen genomen om kinderen te beschermen en er zou een gering aantal slachtoffers zich hebben gemeld.

Dat laatste argument wringt met cijfers van Reclaimed Voices, Daar kwamen 276 meldingen binnen van misbruik. Ook bij Trouw, dat regelmatig heeft geschreven over het misbruik, kwamen meldingen binnen.

Toedekken

“Er zijn in onze optiek aanleidingen om ervan uit te gaan dat er zaken binnen de hele gemeenschap niet goed zijn, waardoor slachtoffers benadeeld worden. Denk aan het toedekken van misbruik”, vertelt Raymond Hintjes van Reclaimed Voices op NPO Radio 1. “Of dat ouderlingen er wel van weten, maar het niet melden. We weten niet wat de uitkomsten van het onderzoek zijn. Slachtoffers gaan wat dat betreft dus een onzekere tijd tegemoet.”

Volgens Hintjes is het logisch dat er zoveel meldingen zijn binnengekomen, maar zo weinig aangiftes. “Jehovah’s die het melden zijn bang om hun familierelaties op het spel te zetten. Een grote groep weigert nog altijd te spreken.”

In Nederland zijn zo’n 30.000 mensen lid van de Jehovah’s Getuigen. De gemeenschap is erg gesloten. NOS op 3 maakte eerder deze korte documentaire over Rick, die de gemeenschap verliet en daardoor het contact verloor met zijn familie:

‘ v:shapes=”_x0000_i1025″>

Kijken in de gesloten wereld van Jehovah’s Getuigen

BEKIJK OOK

Hele Tweede Kamer wil misbruikonderzoek Jehovah’s getuigen

Zelf doen Jehovah’s Getuigen hun deur ook niet echt open

Teleurstelling bij minister na afwijzing misbruik-onderzoek door Jehovah’s Getuigen

Onderzoek OM naar misbruik Jehova’s Getuigen

AD 16.08.2018 Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar seksueel misbruik bij de geloofsgemeenschap van Jehova’s Getuigen. Dat schrijft minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) in een brief aan de Tweede Kamer.

Dekker laat weten dat vijf mensen aangifte hebben gedaan van seksueel misbruik. Die aangiften komen uit verschillende regio’s in het land. ,,Bij het het OM zijn de aangiften zorgvuldig in behandeling genomen door gespecialiseerde zedenofficieren in de regio’s”, schrijft de minister.

Lees ook

Dekker teleurgesteld: Jehova’s willen geen onafhankelijk onderzoek misbruik

Lees meer

Slachtoffers seksueel misbruik Jehova’s Getuigen willen onderzoek

Lees meer

Kamer wil onderzoek naar misbruik bij Jehova’s

Lees meer

Eerder riep hij slachtoffers op aangifte te doen, zodat het OM een onderzoek zou kunnen instellen.

De laatste tijd zijn meerdere slachtoffers van seksueel misbruik bij de Jehova’s Getuigen naar buiten getreden. Sommigen betichtten de geloofsgemeenschap ervan het misbruik te hebben toegedekt.

Tot teleurstelling van Dekker stelden de Jehova’s Getuigen zelf geen onafhankelijk onderzoek in naar het misbruik.

Een woordvoerder van het OM benadrukt dat er geen strafrechtelijk onderzoek loopt naar de geloofsgemeenschap zelf. ,,Er zijn in het voorjaar vijf aangiften binnenkomen via Stichting Reclaimed Voices van misbruik binnen de jehova’s-gemeenschap. Daarnaast zijn er nog vier losse aangiften binnengekomen. Al deze zaken worden individueel beoordeeld door verschillende parketten.”

Omdat de onderzoeken nog niet zijn afgerond, kan het OM niet nader op de aangiften ingaan, aldus de woordvoerder.

Hadassah Wiersma werd jarenlang misbruikt door haar oom en tante NOS

Misbruik bij Jehovah’s: ‘Ze behandelen ons, de slachtoffers, als daders’

NOS 16.08.2018 Dertig jaar geleden deed Hadassah Wiersma voor het eerst aangifte tegen familieleden vanwege seksueel misbruik. Haar oom en tante, die lid zijn van het kerkgenootschap Jehovah’s Getuigen, werden nooit vervolgd omdat er te weinig bewijs was. Een paar jaar later probeerde ze het opnieuw, maar weer zonder succes.

Nu is Wiersma hoopvoller, want het Openbaar Ministerie gaat negen gevallen van seksueel geweld binnen het kerkgenootschap onderzoeken. Wiersma is één van die negen. “Eerder stond ik er alleen voor. We hebben nu een grotere groep om ons heen. Als groep hopen we hetzelfde doel te bereiken dat ik dertig jaar geleden als individuutje wilde bereiken”, zegt Wiersma.

Bekijk in de video hieronder het verhaal van Hadassah:

Video afspelen

Slachtoffer Hadassah: daders krijgen vrij spel om door te gaan.

Toen Wiersma 8 jaar oud was, moest ze regelmatig bij haar oom en tante in één bed slapen. “Zonder kleren aan. Bijna tien jaar lang heb ik incest meegemaakt.”

Maar dat was niet het enige. Wiersma’s oom wilde graag foto’s van haar maken. “Op dat moment was ik 13, dus ik dacht: ‘leuk, ik ga op de foto als fotomodel’. En het begon ook leuk, ik heb drie foto’s van mijn oom gekregen, maar op die foto’s is de nette aangeklede versie te zien.”

Want de fotoshoot was op een warme zomerdag. Wiersma moest van haar oom haar kleding uitdoen. “Hij zei: ‘het is wel warm hè? Ook met al die lampen.’ Dus zo begonnen de leuke foto’s te veranderen in naaktfoto’s.”

Dit zijn de drie foto’s die Hadassah Wiersma kreeg van haar oom NOS

Zelf heeft Wiersma de naaktfoto’s nooit gezien. “Hij vond me te jong. Als ik oud genoeg was, zou hij me ze laten zien. De ouderlingen van het geloof en een ex-jeugdvriendje hebben de foto’s wel gezien.” Later besefte Wiersma pas dat het om pornografische foto’s ging. “Ik ben toen jarenlang bang geweest dat de foto’s ergens zouden opduiken. Ik keek in kiosken of ik mijn foto’s tegenkwam in boekjes of tijdschriften.”

Onderzoek naar geloofsgemeenschap

Hoewel Wiersma blij is dat het OM nu de negen aangiften gaat onderzoeken, blijft ze ook gematigd positief. “Het onderzoek richt zich op de individuele aangiften. Die worden dus onderzocht en niet de geloofsgemeenschap Jehova’s Getuigen als organisatie.” Wiersma had dat graag anders gezien. “Nadat ons individuele onderzoek is afgerond, komt mogelijk pas een onderzoek naar de geloofsgemeenschap. Daar gaat dus nog een hele tijd overheen.”

Bij de eerdere twee aangiften van Wiersma heeft ze de ouderlingen die haar naaktfoto’s hebben gezien gevraagd om te getuigen. Beide keren zijn ze niet komen opdagen. “Dat is de manier waarop de Jehova’s hiermee omgaan: het onder het tapijt schuiven, het niet serieus nemen. Ze behandelen ons, de slachtoffers, meer als daders. Ik ben zelfs uit de geloofsorganisatie gezet, zodat ze hun vingers er niet meer aan hoeven te branden. Daardoor krijgen de daders vrij spel om door te gaan.”

Mijn daders lopen nog altijd rond en andere kinderen mogen daar geen slachtoffer van worden, aldus Hadassah Wiersma.

De angst van Wiersma is dat haar naaktfoto’s nog altijd ergens rondzwerven. “Mijn oom en tante zijn nog altijd lid van de geloofsgemeenschap. Ik wil dan ook dat er een grondig onderzoek komt naar waar die foto’s nu zijn gebleven en dat ze vernietigd worden. Alleen daarom al kunnen ze aangeklaagd worden. Het is gewoon kinderpornografie wat daar heeft plaatsgevonden.”

Verder hoopt Wiersma vooral dat meer slachtoffers zich gaan melden. “We hebben op dit moment zo’n 300 meldingen binnen, maar ik weet zeker dat het er veel meer zijn. Ik hoop dat ze de kracht krijgen om naar buiten te komen met hun verhaal. Mijn daders lopen nog altijd rond en andere kinderen mogen daar geen slachtoffer van worden.”

BEKIJK OOK

Openbaar Ministerie doet onderzoek naar misbruik Jehovah’s

Jehovah’s Getuigen: ‘geen bezwaar’ tegen aangiftes misbruik

Over de drempel: voor Ricks Jehovah-ouders is hij hun zoon niet meer

Kamer wil onderzoek naar misbruik onder Jehova’s getuigen

NU 03.07.2018 De Tweede Kamer wil een onderzoek naar seksueel misbruik onder Jehova’s getuigen. Alle fracties schaarden zich dinsdag achter een voorstel van Michiel van Nispen (SP). Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) zei eerder al “niet onwelwillend” tegenover zo’n onderzoek te staan.

Dekker hoopte aanvankelijk dat de Jehova’s getuigen zelf de bezem door hun eigen organisatie zouden halen. Maar zij stelden een onderzoek naar misbruik van voornamelijk kinderen niet nodig te vinden, omdat zich maar een paar slachtoffers hebben gemeld.

Reclaimed Voices, het meldpunt voor slachtoffers van misbruik onder Jehova’s getuigen, stelde in mei echter een kleine driehonderd meldingen te hebben ontvangen.

Van Nispen roept de regering op onderzoek te doen naar ervaringen van mensen die deel hebben uitgemaakt van de geloofsgemeenschap. Ook wil hij dat er wordt gekeken naar buitenlandse onderzoeken naar seksueel misbruik onder Jehova’s getuigen.

Zie ook: Jehova’s Getuigen laten misbruik niet onafhankelijk onderzoeken

Lees meer over: Jehova’s Getuigen

Hele Tweede Kamer wil misbruikonderzoek Jehovah’s getuigen

NOS 03.07.2018 Alle politieke partijen in de Tweede Kamer willen dat de overheid onderzoek doet naar seksueel misbruik in de gemeenschap van Jehovah’s Getuigen. Dit omdat het bestuur van de religieuze groep weigert mee te werken.

De Kamer vermoedt dat door de gesloten cultuur van de Jehovah’s Getuigen veel binnenskamers blijft en slachtoffers geen aangifte durven te doen. En daardoor lopen nog steeds kinderen gevaar, zegt de Kamer.

De Kamer wil dat er via de verklaringen van slachtoffers en andere betrokkenen onderzoek wordt gedaan naar “het mogelijk onderliggende patroon, de gebruikte (kerk)regels, gebruiken en structuren binnen de gemeenschap en de invloed die dit heeft op de aangiftebereidheid van deze personen”.

Niet dwingen

Ook wil de Kamer een analyse van de onderzoeken naar seksueel misbruik in gemeenschappen van Jehovah’s getuigen in andere landen. Meer is er juridisch niet mogelijk omdat de overheid het bestuur niet kan dwingen om mee te werken, heeft minister Dekker voor Rechtsbescherming al eerder uitgezocht.

Dekker was in gesprek gegaan met het bestuur nadat bij het nieuwe meldpunt voor seksueel misbruik ReclaimedVoices tientallen meldingen waren binnengekomen. Inmiddels zijn dat er bijna 300. Maar het bestuur houdt vol dat het maar om weinig mensen gaat en dat de organisatie zelf voldoende maatregelen heeft genomen.

  Reclaimed Voices

@ReclaimedVoices

Motion on investigation into Child sexual abuse within Jehovah’s Witnesses is unanimously accepted by Dutch parliament. https://t.co/BwVn37Dbe3

BEKIJK OOK

‘Jehovah’s Getuigen houden bewijs van kindermisbruik achter’

Misbruikte Jehovagetuigen voelen zich niet gehoord

Kamer wil onderzoek naar misbruik bij Jehova’s

AD 03.07.2018 De Tweede Kamer wil een onderzoek naar seksueel misbruik bij de Jehova’s getuigen. Alle fracties schaarden zich dinsdag achter een voorstel van Michiel van Nispen van de SP. Minister Sander Dekker van Rechtsbescherming gaf eerder al aan ,,niet onwelwillend” te staan tegenover zo’n onderzoek.

Dekker hoopte aanvankelijk dat de Jehova’s zelf de bezem door hun eigen organisatie zouden halen. De Jehova’s gaven aan een onderzoek naar misbruik van voornamelijk kinderen niet nodig te vinden, omdat zich maar een paar slachtoffers zouden hebben gemeld. Reclaimed Voices, het meldpunt voor slachtoffers van misbruik bij de Jehova’s, gaf in mei echter aan een kleine driehonderd meldingen te hebben ontvangen.

Van Dijk roept de regering op onderzoek te doen naar ervaringen van mensen die deel hebben uitgemaakt van de geloofsgemeenschap. Ook wil hij dat wordt gekeken naar onderzoeken die in het buitenland zijn gedaan naar seksueel misbruik bij de Jehova’s getuigen.

Honderden meldingen, maar: Jehova’s vinden misbruikonderzoek niet nodig

Telegraaf 02.06.2018 Bijna 280 klachten van seksueel misbruik binnen de gesloten gemeenschap van de Jehova’s getuigen zijn er binnengekomen bij de speciaal daartoe opgerichte stichting van slachtoffers, Reclaimed Voices. De stichting gaat al deze meldingen, verjaard en recent, nu voorleggen aan het Openbaar Ministerie. „Bovendien heeft een aantal slachtoffers nu alsnog aangifte gedaan bij de politie”, zegt Frank Huiting namens de stichting. Een van die slachtoffers is Marianne, nu 54. „Het misbruik begon net voordat ik 13 werd. Ouderling Drikus dwong me de bobbel in zijn broek te strelen.”

Basisschool wil geen homorol in eindmusical vanwege geloof leerling

NOS 30.05.2018 Een basisschooldirecteur uit Hengelo heeft besloten dat er geen homorollen in de eindmusical van groep 8 mogen komen. De directeur van de Anninksschool vertelde aan de krant Tubantia dat hij bang was dat een leerling die Jehovah’s getuige is anders niet mee zou doen.

Volgens het oorspronkelijke script moesten een meisje en jongen een stel spelen. Maar de leerlingen van de montessorischool bedachten tijdens een repetitie dat een homostel leuker zou zijn. Zonder problemen werden twee jongens gevonden die de rollen wilden spelen. Toen directeur Ben de Vlugt daarover hoorde, dacht hij dat het plan problemen zou opleveren voor de Jehovah’s getuige.

“Ik weet hoe mensen van dit geloof hierover denken”, zei De Vlugt tegen Tubantia. “Je mag wel homo zijn, maar je mag het niet praktiseren. Ik achtte dus de kans zeer groot dat het bewuste meisje niet meer mee zou mogen doen met de musical, als we dit er in zouden laten.”

Alle kinderen aanwezig

De Vlugt vindt dat alle kinderen aanwezig moeten zijn bij de eindmusical, waarbij leerlingen uit groep 8 afscheid nemen van hun tijd op de basisschool. “Ik wil niemand uitsluiten van dit eindfeest en dat gebeurt wel als we die rollen zo op het toneel brengen.”

De directeur heeft de beslissing niet overlegd met de ouders van de gelovige leerling. Volgens hem zou dat niet geholpen hebben. Wel sprak hij met de musical-cast. Hij zei ontzettend trots te zijn dat de leerlingen de homorollen op eigen initiatief in de musical brachten. “Maar ik heb ook uitgelegd dat er in Nederland mensen zijn die daar anders over denken en dat ik ook die mening wil respecteren.”

Geen homostel in eindmusical basisschool Hengelo om Jehovah’s getuige

NU 30.05.2018 De Anninkschool in Hengelo heeft besloten om geen homorollen toe te laten in de eindmusical. De directeur van de basisschool was bang dat een leerling die Jehovah’s getuige is anders niet mee zou doen. Dit vertelt directeur Ben de Vlugt tegen Tubantia.

In het oorspronkelijke script van de musical zou er een stel zijn, gespeeld door een jongen en een meisje. Tijdens de repetitie bedachten leerlingen van de basisschool dat het misschien leuker zou zijn als het om een homostel zou gaan. Voor het homostel werden moeiteloos twee jongens gevonden.

De directeur van de montessorischool besloot na het horen hiervan er meteen een stokje door te steken. “Ik weet hoe mensen van dit geloof hierover denken”, zegt De Vlugt, “Je mag wel homo zijn, maar je mag het niet praktiseren.”

Uit angst dat een leerling uit de Jehova gemeenschap niet mee zou willen doen, werd er toch gekozen voor de eerste versie van het script.

Door het oorspronkelijke script te gebruiken, hoopte de directeur de musical toegankelijk te houden voor alle leerlingen van groep 8. “Ik wil niemand uitsluiten van dit eindfeest”, vervolgt De Vlugt, “Dat gebeurt wel als we die rollen zo op het toneel brengen.”

Samenspraak

De Vlugt heeft dit in samenspraak gedaan met de musical-cast, maar niet met de ouders. Enkele ouders uitten hun onvrede over het besluit via Twitter, deze ouders zijn gebeld.

“Ik het verhaal uitgelegd. Ook zij begrepen het, al waren ook zij het er niet mee eens. Als er nog meer ouders zijn die hier problemen mee hebben dan ga ik graag met ze in gesprek”, sluit De Vlugt af.

Lees meer over: Hengelo

Dekker wil belastingvoordeel Jehova’s toetsen

Telegraaf 23.05.2018 Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) is bereid te onderzoeken of de belastingvoordelen die de Jehova’s Getuigen genieten kunnen worden ingetrokken, als reactie op de berichten van seksueel misbruik. Tegelijkertijd twijfelt de bewindspersoon of het intrekken van de zogenoemde ANBI-status standhoudt bij de rechter.

Deze week werd bekend dat de Jehova’s Getuigen niet bereid zijn een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar kindermisbruik binnen hun eigen gelederen. Ze vinden dat niet nodig omdat zich maar een paar slachtoffers hebben gemeld, liet Dekker dinsdag weten. Ook zouden ze zelf al maatregelen hebben genomen.

De uitzonderingspositie bij de Belastingdienst is bedoeld voor Algemeen nut beogende instellingen (ANBI), maar Kamerlid Madeleine van Toorenburg (CDA) vraagt zich af of de Jehova’s Getuigen nog wel binnen deze categorie vallen. ,,Als je een instelling van algemeen nut bent, maar niet bereid bent te kijken hoe je kinderen kan beschermen, welk nut heb je dan?”

Begrip

Dekker toonde begrip voor de breed gedeelde ergernis in de Kamer over de opstelling van de Jehova’s. ,,Ik begrijp dat punt, ik wil ernaar kijken.” Tegelijkertijd benadrukte hij dat de ,,Jehova’s zullen zeggen dat er geen veroordeling is geweest. En het laatste dat ik ze gun is een zaak die wij vervolgens verliezen. Je moet van tevoren goed weten of je in je recht staat.”

Van Toorenburg begreep de kanttekeningen die Dekker plaatste, maar ,,wil de minister toch aanmoedigen die strijd aan te gaan”.

 

Minister wil belasting­voor­deel Jehova’s toetsen na vermeend seksueel misbruik

AD 23.05.2018 Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) gaat onderzoeken of de belastingvoordelen die de Jehova’s Getuigen genieten kunnen worden ingetrokken. Het gaat om een mogelijke reactie op de berichten van seksueel misbruik binnen de gesloten gemeenschap.

De Jehova’s zullen zeggen dat er geen veroorde­ling is geweest. En het laatste dat ik ze gun is een zaak die wij vervolgens verliezen

Minister Dekker

De Jehova’s Getuigen maken gebruik van een uitzonderingspositie bij de Belastingdienst voor Algemeen nut beogende instellingen (ANBI). CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg vroeg zich vandaag openlijk af of die belastingvoordelen nog wel gerechtvaardigd zijn, nu de geloofsgemeenschap weigert onafhankelijk onderzoek te laten doen naar misbruik van met name kinderen binnen de eigen gelederen. ,,Als je een instelling van algemeen nut bent, maar niet bereid bent te kijken hoe je kinderen kan beschermen, welk nut heb je dan?”, aldus Van Toorenburg. Haar ergernis blijkt breed gedeeld in de Kamer.

Dekker toont begrip voor de oproep, maar tempert wel de verwachtingen. ,,De Jehova’s zullen zeggen dat er geen veroordeling is geweest. En het laatste dat ik ze gun is een zaak die wij vervolgens verliezen. Je moet van tevoren goed weten of je in je recht staat.”

Van Toorenburg begrijpt de kanttekeningen van Dekker, maar wil hem desondanks ‘toch aanmoedigen die strijd aan te gaan’.

Geen onderzoek

Dekker liet gisteren weten dat de Jehova’s Getuigen ondanks verwoede pogingen van zijn kant niet bereid zijn een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar kindermisbruik. Ze vinden dat niet nodig omdat zich maar een paar slachtoffers hebben gemeld. Bovendien zouden ze zelf al maatregelen hebben genomen. De ‘teleurgestelde’ minister zegt de gemeenschap niet te kunnen dwingen.

De bewindsman gaat ook onderzoeken of hij kerken en andere organisaties kan verplichten voortaan aangifte te doen als ze weten van kindermisbruik in hun kring. Hij wil voorkomen dat ze misbruikzaken binnenskamers afhandelen.

Slachtoffers van seksueel misbruik binnen de gesloten geloofsgemeenschap treden de laatste tijd naar buiten. De Jehova’s Getuigen weigeren in gesprek te gaan met de stichting waarin slachtoffers zich hebben verenigd. Daar hebben al zeker 276 mensen melding gemaakt van misbruik.

Geen onafhankelijk misbruikonderzoek Jehova’s

Telegraaf 22.05.2018 De Jehova’s Getuigen stellen geen onafhankelijk onderzoek in naar seksueel misbruik van vooral kinderen binnen hun geloofsgemeenschap. Ze vinden dat niet nodig omdat zich maar een paar slachtoffers hebben gemeld, laat een teleurgestelde minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) weten. Ook zouden ze al maatregelen hebben genomen om kinderen beter te beschermen.

Slachtoffers van seksueel misbruik binnen de gesloten geloofsgemeenschap treden de laatste tijd naar buiten. Sommigen betichten de Jehova’s Getuigen ervan het misbruik te hebben toegedekt.

Dekker heeft de kerk ,,meermaals” erop gewezen dat onafhankelijk onderzoek geboden is, zoals eerder ook onder andere de rooms-katholieke kerk inzag. Zo’n onderzoek zou slachtoffers over de drempel kunnen helpen om naar de politie of naar hulpverleners te stappen. Bovendien voelen zij zich dan gehoord en erkend. Maar Dekker kan de gemeenschap niet verplichten zich aan een onafhankelijk onderzoek te onderwerpen, schrijft hij aan de Tweede Kamer.

De minister riep slachtoffers eerder al op aangifte te doen bij de politie, zodat het Openbaar Ministerie een onderzoek kan instellen. Hij is blij dat zich inmiddels minstens een handvol van hen hebben gemeld. Daardoor hoeft het OM zich ook niet langer het hoofd te breken of het uit eigen beweging onderzoek moet doen.

Dekker gaat onderzoeken of hij kerken en andere organisaties kan en wil verplichten voortaan aangifte te doen als ze weten van kindermisbruik in hun kring. Hij wil voorkomen dat ze misbruikzaken binnenskamers afhandelen.

De minister vindt het verder ,,teleurstellend” dat de Jehova’s Getuigen niet in gesprek willen met de stichting waarin slachtoffers zich hebben verenigd. Bij die stichting hebben honderden mensen melding gemaakt van misbruik.

Teleurstelling bij minister na afwijzing misbruik-onderzoek door Jehovah’s Getuigen

NOS 22.05.2018 Minister Dekker voor Rechtsbescherming is teleurgesteld dat het bestuur van de Jehovah’s Getuigen weigert onafhankelijk onderzoek te laten doen na beschuldigingen van kindermisbruik.

In een brief aan de Kamer schrijft de minister dat het bestuur hem heeft laten weten daarvoor geen reden te zien. De leiding van de Jehovah’s Getuigen zegt dat een gering aantal mensen zich heeft gemeld met beschuldigingen en dat organisatie zelf de afgelopen jaren al maatregelen getroffen om kinderen te beschermen.

De minister laat weten dat hij geen mogelijkheden heeft om de Jehovah’s Getuigen te verplichten mee te werken aan een onderzoek naar de aard en omvang van seksueel misbruik binnen die gemeenschap.

Aangifte

Minister Dekker laat wel nagaan of het mogelijk en wenselijk is om de aangifteplicht te verruimen bij gevallen van seksueel misbruik bij kinderen. Hij vindt dat in zijn algemeenheid moet worden voorkomen dat zedendelicten alleen intern worden opgelost door organisaties. De verruiming van de aangifteplicht zou kunnen betekenen dat organisaties verplicht zijn kindermisbruik te melden bij de politie.

Eind vorig jaar kwamen binnen korte tijd na de oprichting van een meldpuntvoor seksueel misbruik binnen de Jehovah’s Getuigen tientallen meldingen binnen. Ook bij dagblad Trouw, dat geregeld heeft geschreven over misbruik binnen die kring, kwamen meldingen binnen.

BEKIJK OOK;

Misbruikte Jehovagetuigen voelen zich niet gehoord

Jehovah’s Getuigen dragen misbruikverslagen niet over aan justitie

80 meldingen van misbruik binnen Jehovah’s Getuigen

‘Tientallen meldingen van seksueel misbruik bij Jehova’s Getuigen’

 

Dekker teleurge­steld: Jehova’s willen geen onafhanke­lijk onderzoek misbruik

AD 22.05.2018 De Jehova’s Getuigen stellen geen onafhankelijk onderzoek in naar seksueel misbruik van vooral kinderen binnen hun gemeenschap. Ze vinden dat niet nodig omdat zich maar een paar slachtoffers hebben gemeld, laat een teleurgestelde minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) weten. Ook zouden ze al maatregelen hebben genomen om kinderen beter te beschermen.

Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker (VVD) op het Binnenhof. © ANP

Slachtoffers van seksueel misbruik binnen de gesloten geloofsgemeenschap treden de laatste tijd naar buiten. Sommigen betichten de Jehova’s Getuigen ervan het misbruik te hebben toegedekt.

Dekker heeft de kerk er ‘meermaals’ op gewezen dat onafhankelijk onderzoek geboden is, zoals eerder ook onder andere de rooms-katholieke kerk inzag. Zo’n onderzoek zou slachtoffers over de drempel kunnen helpen om naar de politie of naar hulpverleners te stappen. Bovendien voelen zij zich dan gehoord en erkend. Maar Dekker kan de gemeenschap niet verplichten zich aan een onafhankelijk onderzoek te onderwerpen, schrijft hij aan de Tweede Kamer.

De minister riep slachtoffers eerder al op aangifte te doen bij de politie, zodat het Openbaar Ministerie een onderzoek kan instellen. Hij is blij dat zich inmiddels minstens een handvol van hen hebben gemeld. Daardoor hoeft het OM zich ook niet langer het hoofd te breken of het uit eigen beweging onderzoek moet doen.

Onderzoek

Dekker gaat onderzoeken of hij kerken en andere organisaties kan verplichten voortaan aangifte te doen als ze weten van kindermisbruik in hun kring. Hij wil voorkomen dat ze misbruikzaken binnenskamers afhandelen.

De minister vindt het verder ‘teleurstellend’ dat de Jehova’s Getuigen niet in gesprek willen met de stichting waarin slachtoffers zich hebben verenigd. Bij die stichting hebben honderden mensen melding gemaakt van misbruik.

Jehova’s Getuigen laten misbruik niet onafhankelijk onderzoeken

NU 22.05.2018 Het bestuur van de gemeenschap van Jehova’s Getuigen gaat geen onafhankelijk onderzoek doen naar seksueel misbruik binnen hun gemeenschap. Het ministerie van Justitie en Veiligheid had daar meerdere keren op aangedrongen.

Minister van Rechtsbescherming Sander Dekker schrijft dinsdag aan de Tweede Kamer dat het bestuur van de Jehova’s Getuigen op 9 mei per brief heeft laten weten geen grond te zien voor het instellen van onafhankelijk onderzoek naar de aard en de omvang van seksueel misbruik.

Volgens Dekker is het bestuur van mening dat er de afgelopen jaren al maatregelen zijn getroffen die de bescherming van kinderen moeten bevorderen. Het bestuur heeft ook laten weten door een gering aantal mensen te zijn benaderd met beschuldigingen van kindermisbruik.

Eerder deze maand werd bekend dat het aantal meldingen van misbruik bij de Jehova’s Getuigen is gestegen tot 267. Dat meldde stichting Reclaimed Voices, dat vorig jaar is opgericht na publicaties in Trouw over seksueel misbruik binnen de gemeenschap.

Erkenning

De minister noemt de reactie van het bestuur teleurstellend. “Juist een onafhankelijk onderzoek kan vaststellen of het beleid van de Jehova’s Getuigen er in de praktijk toe leidt dat slachtoffers zich ondersteund voelen en naar politie of hulpverlening stappen”, aldus Dekker. “Door het afwijzen van een onafhankelijk onderzoek gaat het bestuur van de Jehova’s Getuigen ook voorbij aan het belang van erkenning voor slachtoffers.”

Dekker schrijft dat hij geen mogelijkheid heeft om de Jehova’s Getuigen te verplichten mee te werken aan een dergelijk onderzoek. Het Openbaar Ministerie heeft wel de mogelijkheid om een strafrechtelijk onderzoek te beginnen. De VVD’er wijst slachtoffers op de mogelijkheid de strafrechtelijke route te volgen.

Dekker vindt het ook “teleurstellend” dat de Jehova’s Getuigen niet in gesprek willen met de stichting waarin slachtoffers zich hebben verenigd.

Zie ook: Meer meldingen van seksueel misbruik bij Jehova’s Getuigen

Lees meer over: Jehova’s Getuigen

Bijna 300 meldingen van misbruik, maar Jehova’s Getuigen wil niet in gesprek

Kerkgenootschap herkent zich niet in aantallen

VK 03.05.2018 Een nieuw opgerichte stichting voor misbruik binnen de gemeenschap van Nederlandse Jehova’s Getuigen kreeg binnen een half jaar bijna driehonderd meldingen binnen. Het bestuur van de Jehova’s weigert vooralsnog met de stichting in gesprek te gaan en handelt zaken liever af via een intern rechtssysteem.

‘Wij vragen ons ernstig af of u het probleem rond seksueel misbruik binnen uw gemeenschap wel serieus neemt (…) Er ontstaat bij ons de indruk dat u contact met ons uit de weg gaat’, schrijft Reclaimed Voices in een open brief aan het bestuur van Jehova’s Getuigen. De stichting is vorig jaar opgericht na berichtgeving van Trouw over seksueel misbruik bij de Jehova’s Getuigen. Sindsdien kwamen er volgens de stichting 276 meldingen binnen. Een aantal dat de Jehova’s getuigen zelf overigens tegenspreekt.

‘De slachtoffers zijn boos en gefrustreerd dat het zo lang duurt voordat er een reactie komt’, zegt voorzitter Raymond Hintjes van Reclaimed Voices. ‘In gesprekken met het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft minister Sander Dekker bij het bestuur op aangedrongen het gesprek aan te gaan, maar daaraan wordt geen gehoor gegeven.’

‘Persoonlijke aandacht’

‘Als de dader ontkent wordt er geen actie ondernomen, tenzij er een tweede melding is van misbruik’, aldus Raymond Hintjes, Reclaimed Voices.

De meeste meldingen zijn afkomstig van mensen die niet langer Jehova’s Getuige zijn. ‘Voor mensen binnen de gemeenschap is de drempel om contact met ons op te nemen hoog. Er rust een taboe op. De organisatie ontraadt contact met ex-leden. Het is een gesloten gemeenschap waar je de vuile was niet buiten hangt.’

‘Er mag geen misverstand over bestaan dat wij graag bereid zijn om met individuele slachtoffers te spreken en hen de persoonlijke aandacht te geven die zij nodig hebben’, laat een woordvoerder van de Jehova’s getuigen in een schriftelijke reactie weten. ‘Dat is vele malen productiever dan communicatie middels open brieven in de media, zoals de stichting kennelijk voorstaat. Rechtstreekse communicatie heeft onze absolute voorkeur.’

De organisatie herkent zich niet in het aantal van 276 meldingen, ‘gelet op het aantal meldingen van seksueel kindermisbruik dat wij in de loop van de afgelopen tientallen jaren hebben ontvangen’. Dit ‘relatief geringe aantal’ meldingen is mede te danken aan artikelen op de website van Jehova’s getuigen, stelt de woordvoerder. Daarin wordt ‘gewaarschuwd voor de gevaren waaraan kinderen blootgesteld kunnen worden’.

De Jehova’s Getuigen lieten eind november aan RTV Noord weten ‘onder voorwaarden’ in gesprek te willen met de stichting. Een woordvoerder stelde destijds dat ‘dit soort uitwassen zich helaas voordoet in onze maatschappij, en dit verhaal laat zien dat kindermisbruik helaas ook bij ons voorkomt’. Reclaimed Voices schreef toen een open brief om opheldering te vragen over deze voorwaarden. Als reactie kregen ze alleen een ontvangstbevestiging.

Eigen rechtssysteem

Jehova’s getuigen maakt gebruik van een intern rechtssysteem. Ouderlingen onderzoeken meldingen van misbruik in de gemeenschap. Er vindt vervolgens een gesprek plaats met de vermeende dader. Hintjes: ‘Als de dader bekent, is er een interne zaak waarbij wordt vastgesteld of hij lid mag blijven of niet. Als hij ontkent wordt er geen actie ondernomen, tenzij er een tweede melding is van misbruik.’ Hintjes stelt dat de autoriteiten niet worden geïnformeerd door de organisatie. ‘Slachtoffers hebben wel het recht om naar de politie te gaan, maar de drempel is hoog vanwege de gesloten gemeenschap.’

De woordvoerder van Jehova’s getuigen benadrukt dat de organisatie niet schuwt om middelen als excommunicatie en levenslange ontheffing in te zetten tegen daders. Hij verwijst ook naar een document met het ‘Bijbels standpunt’ van de Jehova’s getuigen over kindermisbruik. Daarin staat onder meer dat de autoriteiten verantwoordelijk zijn voor het aanpakken van zulke misdrijven. ‘De ouderlingen nemen kindermisbruikers nooit tegen de bevoegde autoriteiten in bescherming.’

Vanwege het interne rechtssysteem houdt Jehova’s getuigen dossiers bij over de aard van het misbruik, wie erbij betrokken is en of de persoon in kwestie heeft bekend of niet. Dertien personen hebben deze dossiers zonder succes opgevraagd, vier mensen hebben aangifte gedaan tegen de organisatie. Dat lijkt weinig. Hintjes: ‘Maar toen het misbruik in de katholieke kerk naar buiten kwam, zijn er ook veel klachten en maar enkele aangiften binnengekomen.’

Vorm van erkenning

‘Het gaat om een maatschappelijk probleem. Slachtoffers zouden graag zien dat er een vorm van erkenning komt’, aldus Raymond Hintjes.

Hintjes wijst er ook op dat het misbruik relatief lang geleden heeft plaatsgevonden. ‘De meeste slachtoffers zijn de 40 al gepasseerd. De dader kan al overleden zijn of het slachtoffer wil de situatie niet weer oprakelen en heeft het wellicht al achter zich gelaten. Ook denken ze dat de zaak al is verjaard.’

De woordvoerder van Jehova’s getuigen zei destijds dat de organisatie geen statistieken bijhoudt van het aantal meldingen van misbruik. ‘Maar het komt slechts incidenteel voor.’ Hintjes denkt echter niet dat het om incidenten gaat. ‘Er spelen soortgelijke situaties bij de Jehova’s getuigen in andere delen van de wereld, zoals Australië.

Het gaat om een maatschappelijk probleem, dat de organisatie grotendeels intern probeert op te lossen. Slachtoffers zouden graag zien dat er een vorm van erkenning komt. Dat wordt toegegeven dat er een probleem is en dat deze organisatie daar excuses voor maakt. En daarnaast laat zien bereid te zijn de situatie zodanig te veranderen dat er een veilig klimaat voor kinderen ontstaat.’

Reclaimed Voices gaat vrijdag bij het ministerie van Justitie en Veiligheid pleiten voor een onafhankelijk onderzoek. ‘En idealiter hopen we dat we alsnog in gesprek kunnen raken met het bestuur van de Jehova’s getuigen’.

Volg en lees meer over:  ZEDENDELICTEN   NEDERLAND   AANRANDING   RELIGIE   MENS & MAATSCHAPPIJ

276 meldingen van misbruik bij Jehova’s getuigen, organisatie herkent zich niet in dit aantal

VK 02.05.2018 Jehova’s getuigen wil niet in gesprek met de stichting die het misbruik onderzocht. Het kerkgenootschap handelt zaken liever af met een intern rechtssysteem.

Een nieuw opgerichte stichting voor misbruik binnen de gemeenschap van Nederlandse Jehova’s getuigen kreeg binnen een half jaar bijna driehonderd meldingen binnen. Het bestuur van de Jehova’s weigert vooralsnog met de slachtoffers in gesprek te gaan.

‘Wij vragen ons ernstig af of u het probleem rond seksueel misbruik binnen uw gemeenschap wel serieus neemt […] Er ontstaat bij ons de indruk dat u contact met ons uit de weg gaat’, schrijft Reclaimed Voices in een open brief aan het bestuur van Jehova’s getuigen. De stichting is vorig jaar opgericht na berichtgeving van Trouw over seksueel misbruik bij de Jehova’s getuigen. Sindsdien kwamen er volgens de stichting 276 meldingen binnen. Een aantal dat de Jehova’s getuigen zelf overigens tegenspreken.

‘De slachtoffers zijn boos en gefrustreerd dat het zo lang duurt voordat er een reactie komt’, zegt voorzitter Raymond Hintjes van Reclaimed Voices. ‘In gesprekken met het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft minister Sander Dekker er bij het bestuur op aangedrongen het gesprek aan te gaan, maar daar wordt geen gehoor aan gegeven.’

De meeste meldingen zijn afkomstig van mensen die niet langer Jehova’s getuige zijn. ‘Voor mensen binnen de gemeenschap is de drempel om contact met ons op te nemen hoog. Er rust een taboe op. De organisatie ontraadt contact met ex-leden. Het is een gesloten gemeenschap waar je de vuile was niet buiten hangt.’

‘Er mag geen misverstand over bestaan dat wij graag bereid zijn om met individuele slachtoffers te spreken en hen de persoonlijke aandacht te geven die zij nodig hebben’, laat een woordvoerder van de Jehova’s getuigen in een schriftelijke reactie weten. ‘Dat is vele malen productiever dan communicatie middels open brieven in de media, zoals de stichting kennelijk voorstaat. Rechtstreekse communicatie heeft onze absolute voorkeur.’

De organisatie herkent zich niet in het aantal van 276 meldingen, ‘gelet op het aantal meldingen van seksueel kindermisbruik dat wij in de loop van de afgelopen tientallen jaren hebben ontvangen’. Dit ‘relatief geringe aantal’ meldingen is mede te danken aan artikelen op de website van Jehova’s getuigen, stelt de woordvoerder. Daarin wordt ‘gewaarschuwd voor de gevaren waaraan kinderen blootgesteld kunnen worden’.

De Jehova’s getuigen lieten eind november aan RTV Noord weten ‘onder voorwaarden’ in gesprek te willen met de stichting. Een woordvoerder stelde destijds dat ‘dit soort uitwassen zich helaas voordoet in onze maatschappij, en dit verhaal laat zien dat kindermisbruik helaas ook bij ons voorkomt’. Reclaimed Voices schreef toen een open brief om opheldering te vragen over deze voorwaarden. Als reactie kregen ze alleen een ontvangstbevestiging.

Eigen rechtssysteem 

Jehova’s getuigen maakt gebruik van een intern rechtssysteem. Ouderlingen onderzoeken meldingen van misbruik in de gemeenschap. Er vindt vervolgens een gesprek plaats met de vermeende dader. Hintjes: ‘Als de dader bekent, is er een interne zaak waarbij wordt vastgesteld of hij lid mag blijven of niet. Als hij ontkent wordt er geen actie ondernomen, tenzij er een tweede melding is van misbruik.’ Hintjes stelt dat de autoriteiten niet worden geïnformeerd door de organisatie. ‘Slachtoffers hebben wel het recht om naar de politie te gaan, maar de drempel is hoog vanwege de gesloten gemeenschap.’

De woordvoerder van Jehova’s getuigen benadrukt dat de organisatie niet schuwt om middelen als excommunicatie en levenslange ontheffing in te zetten tegen daders. Hij verwijst ook naar een document met het ‘Bijbels standpunt’ van de Jehova’s getuigen over kindermisbruik. Daarin staat onder meer dat de autoriteiten verantwoordelijk zijn voor het aanpakken van zulke misdrijven. ‘De ouderlingen nemen kindermisbruikers nooit tegen de bevoegde autoriteiten in bescherming.’

Vanwege het interne rechtssysteem houdt Jehova’s getuigen dossiers bij over de aard van het misbruik, wie erbij betrokken is en of de persoon in kwestie heeft bekend of niet. Dertien personen hebben deze dossiers zonder succes opgevraagd, vier mensen hebben aangifte gedaan tegen de organisatie. Dat lijkt weinig. Hintjes: ‘Maar toen het misbruik in de katholieke kerk naar buiten kwam, zijn er ook veel klachten en maar enkele aangiften binnengekomen.’

Foto Tijmen Snelderwaard

Hintjes wijst er ook op dat het misbruik relatief lang geleden heeft plaatsgevonden. ‘De meeste slachtoffers zijn de 40 al gepasseerd. De dader kan al overleden zijn of het slachtoffer wil de situatie niet weer oprakelen en heeft het wellicht al achter zich gelaten. Ook denken ze dat de zaak al is verjaard.’

De woordvoerder van Jehova’s getuigen zei destijds dat de organisatie geen statistieken bijhoudt van het aantal meldingen van misbruik. ‘Maar het komt slechts incidenteel voor.’ Hintjes denkt echter niet dat het om incidenten gaat. ‘Er spelen soortgelijke situaties bij de Jehova’s getuigen in andere delen van de wereld, zoals Australië.

Het gaat om een maatschappelijk probleem, dat de organisatie grotendeels intern probeert op te lossen. Slachtoffers zouden graag zien dat er een vorm van erkenning komt. Dat wordt toegegeven dat er een probleem is en dat deze organisatie daar excuses voor maakt. En daarnaast laat zien bereid te zijn de situatie zodanig te veranderen dat er een veilig klimaat voor kinderen ontstaat.’

Reclaimed Voices gaat vrijdag bij het ministerie van Justitie en Veiligheid pleiten voor een onafhankelijk onderzoek. ‘En idealiter hopen we dat we alsnog in gesprek kunnen raken met het bestuur van de Jehova’s getuigen’.

MEER OVER; MISDAAD, RECHT EN JUSTITIE  MISDAAD  GEWELD  SEKSUELE MISHANDELING

Jehova’s Getuigen weigeren te reageren op kindermisbruik binnen kerk

NU 02.05.2018 De Jehova’s Getuigen weigeren woensdag te reageren op verzoeken om verheldering over vermeend kindermisbruik binnen de kerk. Het kerkgenootschap zegt zich niet te herkennen in het aantal misbruikgevallen dat door een stichting van oud-leden is gemeld, maar laat in het midden om hoeveel gevallen het dan wel gaat.

Op de vraag van NU.nl of de Jehova’s Getuigen bereid zijn in gesprek te gaan met de stichting, Reclaimed Voices, volgde woensdagmiddag een verzoek van een woordvoerder van het kerkgenootschap om die vraag “anders te formuleren”. Gevraagd hoe deze kon worden gesteld op een manier die tot beantwoording zou leiden, moest de woordvoerder het antwoord schuldig blijven.

De Jehova’s Getuigen weigeren ook toe te lichten hoeveel misbruikgevallen er binnen de kerk bekend zijn. Ook over het aantal leden dat is geëxcommuniceerd of uit het kerkgenootschap is gezet wegens kindermisbruik worden geen uitspraken gedaan.

Eerder maakte het bestuur van de Jehova’s Getuigen al bekend graag met individuele slachtoffers te willen spreken. De kerk keurt de manier van communciatie van Reclaimed Voices – via een open brief in de media – af.

Minister voor rechtsbescherming Sander Dekker heeft het bestuur van de Jehova’s Getuigen opgedragen in gesprek te gaan met de slachtoffers die zich bij de stichting hebben gemeld.

Stichting Reclaimed Voices liet woensdag aan dagblad Trouw weten dat het aantal meldingen van misbruik is gestegen tot 276. De stichting werd vorig jaar opgericht na publicaties in die krant over seksueel misbruik bij de Jehova’s Getuigen. In de eerste maand na de oprichting kwamen er vijftig meldingen binnen bij Reclaimed Voices en dertig bij Trouw.

Betreurenswaardig

Voorzitter Raymond Hintjes van de stichting Reclaimed Voices laat in een reactie aan NU.nl weten dat er in eerste instantie niet is gekozen om de brief openbaar te maken. “We hebben deze eerst rechtstreeks per aangetekende post verstuurd naar Jehova’s Getuigen.”

“We hebben uiteindelijk gekozen voor openheid en transparantie en dit was ook de enige manier om een reactie los te krijgen van Jehova’s Getuigen. Al is die reactie eigenlijk nog steeds niet inhoudelijk”, stelt Hintjes vast.

Derde partij

Reclaimed Voices vindt het een betreurenswaardige gang van zaken. Beide partijen hebben met het Openbaar Ministerie gesprekken gevoerd over een onafhankelijk onderzoek naar de kwestie. “Maar dan reageert Jehova’s Getuigen louter via onze advocaat en wordt er geklaagd dat er een derde partij in het spel is”, zegt Hintjes. “Maar er is helemaal geen derde partij.”

“Wij zijn de enige partij met wie ze te maken hebben en wij hebben het verzoek gekregen van de slachtoffers om namens hen op te treden.”

Het valt Hintjes vooral op dat Jehova’s Getuigen niet wil erkennen dat er sprake is van een probleem. “Ze zijn vooral bezig met het in twijfel trekken van de geloofwaardigheid van de meldingen over misbruik. Maar als ze zich niet herkennen in het aantal meldingen is dat des te meer reden om een onderzoek in te stellen naar óf er een probleem is en zo ja, wat de omvang dan is.”

In de steek

De slachtoffers die zich in de stichting hebben verenigd voelen zich in de steek gelaten door het bestuur van het kerkgenootschap. In een open brief schrijven zij dat ze nog steeds niet zijn uitgenodigd voor een gesprek, ondanks het verzoek dat zij daar een half jaar geleden toe indienden en de toenmalige toezegging van het bestuur dat het daartoe bereid was.

Uit onderzoek dat Trouw vorig jaar deed naar het interne rechtssysteem van het kerkgenootschap bleek dat slachtoffers die melding van misbruik maken het risico lopen uit de Jehova’s Getuigen te worden gezet wegens het verspreiden van ‘laster of smaad’ over andere leden.

Voor een veroordeling voor kindermisbruik binnen de kerk zijn altijd twee getuigen nodig. Bovendien worden ‘berouwvolle kindermisbruikers’ niet uit de kerk gezet, hoewel hun wel restricties wordt opgelegd, zo blijkt uit een intern document van de kerk.

Zie ook: Meer meldingen van seksueel misbruik bij Jehova’s Getuigen

Lees meer over: Jehova’s Getuigen 

Meer misbruikgevallen bij Jehovah’s

Telegraaf 02.05.2018     Het aantal meldingen van seksueel misbruik bij de Jehovah’s Getuigen is gestegen tot 276. Maar de religieuze organisatie gaat nog steeds niet in gesprek met slachtoffers. Frank Huiting van het vorig jaar opgerichte meldpunt voor slachtoffers bevestigt berichtgeving hierover in dagblad Trouw.

De meldingen bij de Stichting Reclaimed Voices komen vooral van mensen die nu volwassen zijn, maar vertellen over hun ervaringen uit hun jeugd. Vaak hebben zij afscheid genomen van de geloofsgemeenschap. ,,Voor hen is de drempel lager om melding te doen van hetgeen ze is overkomen”, aldus Huiting, die in zijn jeugd zelf slachtoffer was van misbruik bij de Jehovah’s Getuigen.

Inmiddels zijn ook vier aangiftes van misbruik gedaan bij het Openbaar Ministerie, zegt Huiting. ,,Die zijn tweeledig, zowel gericht tegen de plegers, maar ook tegen de organisatie.” Huiting verwacht dat meer aangiftes zullen volgen.

Het hoofdbestuur van de Jehovah’s Getuigen gaat niet goed om met meldingen van misstanden, vindt hij. ,,Zaken worden intern opgelost. Veel blijft verzwegen. Eventuele sancties leggen ze zelf op, maar openbaar maken ze zaken nooit.” Huiting roept daarom op tot een onafhankelijk onderzoek naar de misstanden bij de gemeenschap.

Inmiddels bemoeit minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming zich ook met de zaak. Die riep de Jehovah’s Getuigen op een intern onderzoek te doen naar seksueel misbruik, net zoals de katholieke kerk dat eerder heeft gedaan. Huiting heeft de indruk dat het ministerie de zaak serieus oppakt.

Misbruikte Jehovagetuigen voelen zich niet gehoord

NOS 02.05.2018 Slachtoffers van misbruik binnen de Jehovah’s Getuigen vinden dat het bestuur van het kerkgenootschap hen niet serieus neemt. In een open brief schrijven ze dat ze nog steeds niet zijn uitgenodigd, terwijl het bestuur in november al had beloofd met hen in gesprek te gaan.

Inmiddels is het aantal misbruikmeldingen bij de stichting Reclaimed Voices opgelopen tot 276. Het meldpunt werd vorig jaar opgericht door slachtoffers die zich niet serieus genomen voelden.

Uit de weg

“We krijgen de indruk dat u contact met ons uit de weg gaat”, schrijven de slachtoffers. “Dit heeft een groot effect op de slachtoffers die eindelijk naar buiten durfden te treden met hun verhaal”, zegt Frank Huiting van de stichting. Hij is zelf in zijn jeugd door een lid van de Jehovah’s Getuigen misbruikt. Vorig jaar zomer deed hij zijn verhaal, eerst anoniem in Trouw, later vertelde hij erover zonder zijn naam achterwege te laten.

Jehovah’s Getuigen hebben een eigen rechtssysteem dat zaken als seksueel misbruik behandelt. Volgens de slachtoffers wordt daardoor de drempel om misbruik te melden hoger, omdat die procedures niet openbaar zijn en dus niet te controleren valt of daders mogelijk de hand boven het hoofd wordt gehouden.

Binnen twee weken reactie

De stichting wil dat het bestuur binnen twee weken reageert op de oproep.

Minister Dekker voor Rechtsbescherming heeft slachtoffers binnen de Jehovah’s Getuigen opgeroepen naar de politie te stappen. Hij heeft ook het bestuur opgedragen om in gesprek te gaan met de slachtoffers die zich bij het meldpunt hebben gemeld.

BEKIJK OOK;

Jehovah’s Getuigen dragen misbruikverslagen niet over aan justitie

80 meldingen van misbruik binnen Jehovah’s Getuigen

‘Jehova’s blijven slachtoffers seksueel misbruik negeren’

AD 02.05.2018 Slachtoffers van seksueel misbruik bij de Jehovah’s Getuigen zijn boos op het bestuur van de religieuze organisatie. Dat wil, ondanks een belofte daartoe, niet met hen in gesprek over het misbruik. Inmiddels zijn er 276 meldingen, zo meldt Trouw.

In een open brief aan het bestuur verwijten de slachtoffers het hoofdkantoor in Emmen dat zij nog steeds niet zijn uitgenodigd, hoewel zij een half jaar lang verzoeken hebben ingediend om hun verhaal te mogen doen.

Volgens Frank Huiting, zelf als misbruikslachtoffer actief voor de stichting Reclaimed Voices heeft de weigering ‘groot effect op de slachtoffers die eindelijk naar buiten durfden te treden met hun verhaal.’ Hij wil dat de slachtoffers zo snel mogelijk worden gehoord.

Ook minister voor rechtsbescherming Sander Dekker heeft het bestuur van de Jehovah’s Getuigen opgedragen in gesprek te gaan met de slachtoffers die zich via Reclaimed Voices blijven melden.

Intern rechtssysteem

De slachtoffers maken zich volgens Trouw ook zorgen over documentatie van misbruikzaken waarover de religieuze organisatie beschikt. Omdat misbruik via een intern rechtssysteem wordt afhandelen, bewaart de organisatie informatie over slachtoffers en daders. Een aantal slachtoffers heeft die documenten opgevraagd, maar tot op heden niet gekregen. Contact over deze documenten moet via een advocaat.

‘Er ontstaat bij ons de indruk dat u contact met ons uit de weg gaat’, schrijven slachtoffers in de open brief. ‘Wij maken ons hierover ernstig zorgen. Is deze handelwijze een indicatie voor hoe u misbruikslachtoffers die niet langer bij uw geloofsgemeenschap horen zult behandelen?’

Meer meldingen van seksueel misbruik bij Jehova’s Getuigen

NU 02.05.2018 Het aantal meldingen van misbruik bij de Jehova’s Getuigen is gestegen tot 267, zo laat de stichting Reclaimed Voices woensdag weten aan dagblad Trouw.

De stichting Reclaimed Voices is vorig jaar opgericht na publicaties in Trouwover seksueel misbruik bij de Jehova’s Getuigen. De eerste maand na de oprichting kwamen er vijftig meldingen binnen bij de stichting en nog eens dertig via Trouw.

Trouw schrijft woensdag verder dat de slachtoffers van seksueel misbruik bij de Jehova’s Getuigen zich bedonderd voelen door het bestuur van de organisatie.

In een open brief aan het bestuur schrijven de slachtoffers dat ze nog steeds niet zijn uitgenodigd voor een gesprek, ondanks dat zij een halfjaar geleden een verzoek daarvoor hebben ingediend. Het bestuur had toegezegd het gesprek aan te willen gaan.

Teleurstelling

Frank Huiting van Reclaimed Voices zegt tegen Trouw dat dit een groot effect heeft op de slachtoffers die met hun verhaal naar buiten zijn getreden. “Zij zijn boos, weten al tijden niet waar ze aan toe zijn en voelen teleurstelling over het hele proces. Het komt erop neer dat we nog steeds niet gehoord worden”, aldus Huiting tegen de krant.

Ook minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming heeft het bestuur van de Jehova’s Getuigen opgedragen om het gesprek aan te gaan met de slachtoffers.

De Jehova’s Getuigen zijn door NU.nl benaderd voor een reactie, maar een woordvoerder weigerde antwoord te geven op de vraag of het kerkgenootschap bereid is in gesprek te gaan met Reclaimed Voices. De kerk zegt zich niet te herkennen in het aantal gevallen van kindermisbruik dat door die stichting is geteld, maar doet ook geen uitspraken over wat dan het correcte aantal zou zijn of over het aantal mensen dat is geëxcomuniceerd of uit de Jehova’s Getuigen is gezet wegens kindermisbruik.

Lees meer over: Jehova’s Getuigen

Minister: geef misbruik Jehovah’s getuigen aan

Telegraaf 09.02.2018  Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) roept slachtoffers van seksueel misbruik binnen de Jehovah-gemeenschap op naar de politie te stappen. „De beste start van een onderzoek is een aangifte bij de politie”, stelt Dekker.

De Jehovah’s Getuigen zijn in opspraak omdat de kerkelijke gemeenschap volgens RTL Nieuws seksueel misbruik en de interne afhandeling daarvan binnenskamers hield. Slachtoffers zijn bang dat bewijsmateriaal verloren gaat en willen dat het Openbaar Ministerie (OM) dat opvraagt. Maar justitie komt vooralsnog niet zelf in actie. Het OM roept slachtoffers op zich te melden, zodat het vervolgens een onderzoek kan instellen.

BEKIJK OOK:

’Jehovah’s Getuigen houden info kindermisbruik geheim’

Dekker wil over de houding van het OM geen oordeel vellen, omdat dat „aan het OM zelf is” en „de politiek het OM niet aanstuurt.” Hij verzekert dat justitie en politie alles doen om slachtoffers over de drempel te helpen om aangifte te doen.

Geen aangifte ontvangen

Het uitgangspunt van de politie en Openbaar Ministerie (OM) in zedenzaken is dat slachtoffers zélf bepalen of ze al dan niet aangifte doen van misbruik, stelt het OM. „Het OM wil een slachtoffer niet tegen zijn zin betrekken in een strafrechtelijke procedure, omdat dat opnieuw beschadigend kan zijn.”

De politie en het OM hebben in de kwestie waar RTL Nieuws over bericht geen aangifte ontvangen. Het kan voorkomen dat een slachtoffer van seksueel misbruik geen aangifte wil doen, maar dat er wel concrete aanwijzingen zijn dat er sprake is van een strafbaar feit. In zo’n geval overlegt de politie met het OM over de vraag of ambtshalve onderzoek kan en moet worden gedaan.

‘Jehovah’s Getuigen Nederland houdt interne rechtszaken over kindermisbruik onder de pet’

VK 09.02.2018 Jehovah’s Getuigen Nederland houdt verslagen van interne rechtszaken over kindermisbruik onder de pet. Dit stelt RTL Nieuws. Slachtoffers vrezen dat de organisatie de documenten zal vernietigen.

Slachtoffermeldpunt Reclaimed Voiceswil dat Jehovah’s Getuigen Nederland de documenten overdraagt aan het Openbaar Ministerie (OM). De organisatie weigert dat en stelt dat slachtoffers vrij zijn om aangifte te doen bij de politie.

Jehova’s handelen beschuldigingen van seksueel misbruik van minderjarigen zelf af, via een eigen rechtbank. Die oordeelt over het algemeen mild: de zwaarste straf is uitsluiting uit de kerk. Kwesties worden zelden gemeld bij de politie.

Volgens RTL Nieuws bewaart de organisatie de verslagen van ‘tientallen en mogelijk honderden’ interne rechtszaken over seksueel misbruik in de archieven. De dossiers zouden ook bekentenissen van daders bevatten.

Vooralsnog ziet het OM geen reden om de documenten op te eisen, omdat er ‘geen concrete aanwijzingen voor strafbare feiten’ zijn, aldus landelijk officier Eva Kwakman tegen RTL Nieuws, ‘en dat betekent dat wij geen wettelijke basis hebben om opsporingshandelingen te verrichten.’ Inmiddels hebben 180 mensen bij Reclaimed Voices een melding gedaan dat ze als kind seksueel misbruikt zijn binnen Jehovah’s Getuigen.

Volg en lees meer over:  RELIGIE   NEDERLAND

Jehova’s Getuigen dragen misbruikverslagen niet over aan justitie

NOS 09.02.2018 De Jehova’s Getuigen zijn niet van plan om vrijwillig de verslagen over mogelijk misbruik binnen de geloofsgemeenschap over te dragen aan justitie. Volgens een woordvoerder is het aan het slachtoffer om aangifte te doen en heeft de organisatie daar geen leidende rol in. “Wij roepen leden niet op om geen aangifte te doen.”

Gisteren werden de Jehova’s ervan beschuldigd dat ze jarenlang verslagen van beschuldigingen van seksueel kindermisbruik hebben achtergehouden. Slachtoffers zijn nu bang dat verslagen in de archieven van de Jehova’s Getuigen worden vernietigd en er dus bewijsmateriaal verloren gaat.

Sinds een paar maanden is er een meldpunt waar slachtoffers zich kunnen melden en daar zijn al meer dan tweehonderd gevallen gemeld. Raymond Hintjes is van de stichting die opkomt voor de belangen van slachtoffers. Hij zei gisteren dat er aangiftes gaan volgen. Hij wil dan ook dat het OM de verslagen opeist, voor het te laat is.

Intern systeem

De Jehova’s Getuigen hebben een intern systeem om zaken als misbruik te behandelen. Een klacht komt bij een speciale commissie terecht. Een woordvoerder zou deze commissies niet willen kwalificeren als rechtbanken. “De verslagen zijn voor de interne organisatie en we gebruiken die om een veilige organisatie te zijn voor onze jonge leden.”

En verder: “wij dragen de verslagen niet over aan politie of justitie omdat we vinden dat het slachtoffer leidend is. Wettelijk zijn we daartoe ook niet verplicht en iedere jurist zal ons daarin gelijk geven.”

BEKIJK OOK;

‘Jehovah’s Getuigen houden bewijs van kindermisbruik achter’

80 meldingen van misbruik binnen Jehovah’s Getuigen

‘Jehovah’s Getuigen moeten niet meer zwijgen over seksueel misbruik’

‘Jehovah’s Getuigen houden bewijs van kindermisbruik achter’

NOS 08.02.2018 De organisatie Jehovah’s Getuigen in Nederland heeft jarenlang verslagen van beschuldigingen van seksueel kindermisbruik achtergehouden. Dat meldt RTL Nieuws. Slachtoffers vrezen dat de verslagen worden vernietigd en dat daarmee bewijsmateriaal verloren gaat.

De Jehovah’s Getuigen hebben een eigen soort rechtbanken, commissies met ‘ouderlingen’ binnen het genootschap. Zij vellen een oordeel over misstappen die leden van de beweging plegen. Het zijn geen zware straffen: de maximale straf is verbanning.

Volgens RTL liggen er tientallen of mogelijk honderden verslagen van interne rechtszaken in de archieven van Jehova’s Getuigen. Die bestaan uit zaken van Jehova’s Getuigen die beschuldigd worden van seksueel misbruik, met details of zelfs bekentenissen. Maar de documenten worden niet gedeeld met de politie. Dat is niet het beleid van de gemeenschap.

Geen aangifte

Het Openbaar Ministerie heeft nog geen onderzoek lopen naar het misbruik, omdat er geen aangiftes zijn gedaan. In een verklaring zegt het Openbaar Ministerie dat slachtoffers van misbruik zelf bepalen of ze aangifte doen. “Mochten die aangiftes op een later moment volgen, dan zullen politie en OM die in behandeling nemen.” Volgens de Jehovah’s Getuigen zijn slachtoffers van misbruik “vrij” om aangifte te doen.

Raymond Hintjes van de stichting Reclaimed Voices, die opkomt voor de belangen van slachtoffers, zegt dat inmiddels zo’n 220 meldingen van misbruik zijn binnengekomen. “We hebben vorige week met het OM gesproken en aangekondigd dat er aangiftes volgen, binnen nu en een week of twee”, zegt hij. Volgens Hintjes gaat het om zeker vijf aangiftes. “We hopen dat het OM door dit verhaal alsnog in beweging komt.”

Hintjes zegt dat het voor veel slachtoffers lastig is om aangifte te doen. “De vraag is of zij een heel proces willen ingaan, terwijl zij het voor zichzelf hebben afgesloten.” De vrees dat verslagen worden vernietigd is gebaseerd op ervaringen bij andere Jehova’s-afdelingen in de wereld, stelt Hintjes. “Dat is op verschillende plekken gebeurd, bijvoorbeeld in Australië, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten.”

‘Extra probleem’

De advocaat van de slachtoffers, Nico Meijering, roept via RTL Nieuws de Jehova’s op om de documenten alsnog te overhandigen aan het OM. “Laat het niet zo ver komen dat ze ook nog eens zo dom zijn om bewijsmateriaal te gaan vernietigen. Dan hebben ze een extra probleem aan de broek.”

BEKIJK OOK;

80 meldingen van misbruik binnen Jehovah’s Getuigen

‘Tientallen meldingen van seksueel misbruik bij Jehova’s Getuigen’

‘Jehovah’s Getuigen moeten niet meer zwijgen over seksueel misbruik’

’Jehovah’s Getuigen houden info kindermisbruik geheim’

Telegraaf 08.02.2018 Jehovah’s Getuigen Nederland heeft jarenlang verslagen van beschuldigingen van seksueel kindermisbruik achtergehouden. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Slachtoffers hebben nu grote angst dat de documenten vernietigd worden en mogelijk bewijsmateriaal verloren gaat.

Ze roepen de Jehovah’s Getuigen op om de verslagen per direct te overhandigen aan het Openbaar Ministerie. Justitie weigert de papieren op te eisen, meldt RTL.

Verslagen van tientallen en mogelijk honderden interne rechtszaken tegen Jehovah’s die beschuldigd zijn van seksueel kindermisbruik zijn achtergehouden. Met details van de zaak en soms zelfs bekentenissen van daders.

OM

Twee weken geleden meldde de zender dat Jehovah’s zaken rond kindermisbruik binnen de kerk zelf afhandelen. Ze hebben namelijk hun eigen ’rechtbanken’: commissies die bestaan uit zogenoemde ouderlingen, leidinggevenden binnen de kerk.

De politie en het OM hebben in deze kwestie geen aangifte(n) ontvangen, meldt het OM. Niet van individuele slachtoffers of van de stichting Reclaimed Voices. Mochten die aangiftes op een later moment volgen, dan zullen politie en OM die in behandeling nemen.

Jehovah’s Getuigen hield verslagen kindermisbruik jarenlang geheim

AD 08.02.2018 Jehovah’s Getuigen Nederland heeft jarenlang verslagen van beschuldigingen van seksueel kindermisbruik achtergehouden. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Slachtoffers hebben nu grote angst dat de documenten vernietigd worden en mogelijk bewijsmateriaal verloren gaat.

De slachtoffers roepen de Jehovah’s Getuigen op om de verslagen per direct te overhandigen aan het Openbaar Ministerie. Justitie zou tot dusver weigeren de papieren op te eisen. Het OM verklaart dat zij nog ‘geen wettelijke basis hebben om opsporingshandelingen te verrichten’.

Lees ook;

80 meldingen van misbruik binnen gemeenschap van Jehovah’s Getuigen

Lees meer

Verslagen

Verslagen van tientallen en mogelijk honderden interne rechtszaken tegen Jehovah’s die beschuldigd zijn van seksueel kindermisbruik zijn al die tijd achtergehouden. Daarin staan details van de zaak en soms zelfs bekentenissen van daders.

Hoogleraar strafrecht Henny Sackers laakt de houding van het OM. “Dat het Openbaar Ministerie kennelijk tot op dit moment in een passieve rol blijft, is moeilijk te begrijpen”.

Jehova’s Getuigen ‘paradijs voor pedofielen’

Elsevier 21.07.2017 Slachtoffers van seksueel misbruik bij de Jehova’s Getuigen houden vaak een trauma over aan de heimelijke afhandeling van hun zaak. Het kerkgenootschap heeft zijn ‘eigen rechtssysteem’. Jehova’s willen de zaken niet voor een gewone rechtbank brengen.

Dat maakt het genootschap een ‘paradijs voor pedofielen’, meldt dagblad Trouw vandaag op basis van eigen onderzoek. Het interne rechtssysteem wordt als superieur gezien, dat staat boven de ‘wereldse autoriteiten’, net zoals de sharia bij sommige moslims. Jehova’s handelen de zaken binnenskamers af.

Lees meer – pedo-netwerk schokt Noorwegen: ook politici verdacht

Intern behandeld

Leden en ex-leden die in de jaren tachtig en negentig te maken hadden met misbruik vertellen aan Trouw hoe ‘daders de hand boven het hoofd wordt gehouden’. Bij misbruikzaken treedt een mannelijke ouderling op als rechter. Intern komt het bijna nooit tot een veroordeling, en in veel gevallen heeft het misbruik nauwelijks gevolgen voor de dader.

Volgens de Jehova’s Getuigen zijn er twee getuigen nodig om een zaak hard te maken. De omstreden Twee Getuigen-regel en andere ‘wetten’ komen rechtstreeks uit Amerika, waar het hoofdkwartier zit van het internationale kerkgenootschap.

Geen straf, maar restricties

‘Misbruik wordt opgelost door de eerste beste boer die ouderling is, die er nul verstand van heeft,’ zegt een slachtoffer. Als een zaak toch tot een veroordeling leidt, is de straf mild.

Daders mogen bijvoorbeeld niet meer hardop voorgaan in gebed of ouderling worden. Als de dader spijt betuigt, gaat hij meestal vrijuit, en geniet hij de bescherming van het genootschap.

Twee jaar geleden deed Australië op grote schaal onderzoek naar seksueel misbruik door Jehova’s Getuigen. De Australische tak zou zeker duizend gevallen van seksueel misbruik in de doofpot hebben gestopt.

  Bauke Schram (1993) is sinds april 2016 online redacteur bij Elsevier Weekblad.

 

Misbruik Boeddhistische monniken

© Jeroen Murré

Veilige plek

Iedere plek waar boeddhistische studie en beoefening wordt aangeboden, moet een veilige plek zijn, aldus Michael Ritman, Boeddhistische Unie Nederland- voorzitter.

Namkha Rinpoche (‘rinpoche’ is een Tibetaanse religieuze eretitel en betekent ‘de kostbare’), die getrouwd is en kinderen heeft, kwam begin deze eeuw vanuit Nepal naar Zwitserland. Zijn organisatie Rigdzin heeft afdelingen in een zestal landen. In Nederland beoefenen enkele tientallen mensen het Tibetaans boeddhisme bij Rigdzin. Een voormalig bestuurslid van Rigdzin Nederland bevestigt tegenover de Volkskrant dat ‘vrouwen onder druk werden gezet seks te hebben met Namkha Rinpoche’. Hij verliet de organisatie in 2015 vanwege Namkha’s gedrag en een teveel aan ritualistische praktijken. Hem zijn vier gevallen bekend van vrouwen die om seks werden verzocht, twee vrouwen zouden hebben geweigerd.

Het huidige bestuur van Rigdzin Nederland reageerde niet op verzoeken om een reactie. De Boeddhistische Unie Nederland (BUN), waarbij ruim veertig boeddhistische verenigingen zijn aangesloten – waaronder Rigdzin – meldt in een reactie ‘in contact te zijn getreden met het bestuur van Rigdzin om te praten over de situatie in Nederland en te onderzoeken of er maatregelen nodig zijn’. BUN-voorzitter Michael Ritman: ‘Iedere plek waar boeddhistische studie en beoefening wordt aangeboden, moet een veilige plek zijn.’

Misbruik sinds de jaren 70

AD 14.09.2018

Uit verklaringen van Amerikaanse, Australische en Europese slachtoffers viel een omvangrijk seksueel misbruik te reconstrueren dat zich al vanaf de jaren zeventig had afgespeeld

Verhalen over seksueel misbruik door Namkha Rinpoche circuleren al sinds 2004. In dat jaar schreef Benti Banach, kenner van het Himalaya-gebied en journalist bij De Limburger, een bezorgde brief aan de staf van de dalai lama. Reeds in Nepal waren Banach van diverse vrouwen verhalen ter ore gekomen over seksuele diensten die Namkha van hen had geëist, plus grote geldsommen.

De aantijgingen tegen Namkha komen nadat vorig jaar de beroemde Tibetaanse geestelijke Sogyal Rinpoche (70) – bekend van het miljoenen malen verkochte boek Het Tibetaanse boek van leven en sterven – in opspraak raakte. Uit verklaringen van Amerikaanse, Australische en Europese slachtoffers viel een omvangrijk seksueel misbruik te reconstrueren dat zich al vanaf de jaren zeventig had afgespeeld. Sogyal leidde tot zijn aftreden in augustus jongstleden het Tibetaans-boeddhistische centrum Rigpa, dat in Nederland vele honderden leden heeft. Een maand voor hij terugtrad, had de dalai lama verklaard dat Sogyal Rinpoche zich ‘te schande’ heeft gemaakt.

Onafhankelijk onderzoek nodig

Vaak gaat het om vrouwen die door leed dat ze hebben meegemaakt extra kwetsbaar zijn, aldus Rob Hogendoorn, jurist en journalist van het online platform Open Boeddhisme.

‘Dit soort leraren zijn als handelsreizigers’, zegt Rob Hogendoorn, jurist en journalist van het online platform Open Boeddhisme. ‘Overal waar ze komen, gebeuren dezelfde dingen. Ook tussen hun slachtoffers zie je overeenkomsten. Vaak gaat het om vrouwen die door leed dat ze hebben meegemaakt extra kwetsbaar zijn.’ Het is de combinatie van die kwetsbaarheid en het psychologische overwicht van de leraren die vaak jarenlang misbruik in de hand werkt, zegt Hogendoorn. Vaak hebben slachtoffers een geïdealiseerd beeld van boeddhistische meesters, die immers doceren dat lijden voortvloeit uit verlangen. Op lustgedreven gedrag van zulke leraren anticiperen ze geenszins.

Rob Hogendoorn pleit voor onafhankelijk onderzoek naar misbruik binnen boeddhistische organisaties. ‘Het Centraal Bureau voor Statistiek maakt melding van ruim 50 duizend praktiserende boeddhisten in Nederland. En daar komen nog honderdduizenden sympathisanten bij.’

Geweld en seksueel misbruik: boeddhisten zijn niet zo zen als we denken in het Westen

De Tibetaanse meester met zijn ‘geheime praktijk’
De ontvankelijkheid van westerse leerlingen voor het Tibetaans boeddhisme zet ook de deur open voor misbruik, zo blijkt uit de aanklacht tegen een geestelijke. De kritische volger: ‘Mensen vragen me: hoort dit erbij in Himalajagebied?’

Nee, boeddhisten zijn geen nobele wijzen
De Rohingya worden verjaagd uit Myanmar, een populaire geestelijke blijkt een seksueel roofdier: zo zen als westerlingen denken zijn boeddhisten niet. En mediteren doen ze ook al nauwelijks. (+)

Dalai lama over misbruik: ik weet het al sinds de jaren 90

NOS 15.09.2018 De dalai lama zegt dat hij allang op de hoogte was van verhalen over seksueel misbruik door boeddhistische leraren. “Ik wist deze dingen al. Niks nieuws”, antwoordde hij op de vraag van de NOS wat hij heeft geleerd van zijn gesprek met vier slachtoffers van gisteren. Vervolgvragen en andere vragen over het onderwerp mochten op een korte persbijeenkomst in de Nieuwe Kerk in Amsterdam niet worden gesteld.

Kijk hier voor de vraag over het misbruik op de persbijeenkomst:

Video afspelen

‘Deze mensen geven niet om de boeddhistische leer’

De boeddhistische leider zegt dat hij beschuldigingen besprak op een bijeenkomst met westerse boeddhisten in 1993. “Ik denk dat dat hoogstwaarschijnlijk over Sogyal Rinpoche ging.” Dat is een van de bekendste en meest omstreden boeddhistische leraren. Volgens de vier slachtoffers had de dalai lama overigens gisteren gezegd dat hij door hun gesprek nu een aanleiding heeft om er iets mee te doen.

Tientallen slachtoffers

Verder herhaalde de geestelijk leider dat zelfdiscipline belangrijk is voor leraren en dat slachtoffers hun verhalen publiek moeten maken. “Dan zouden leraren bezorgd worden over het feit dat ze te schande worden gemaakt.” Tientallen slachtoffers zijn de afgelopen jaren naar buiten getreden met klachten over leraren.

Het kantoor van de dalai lama krijgt al sinds in ieder geval 1992 brieven van misbruikslachtoffers. De geestelijk leider heeft in de waarschuwingen over Sogyal in elk geval geen aanleiding gezien om afstand tot hem te bewaren.

Teleurstelling

Oane Bijlsma, ex-volgeling van Sogyal Rinpoche en initiatiefnemer van het gesprek met de de dalai lama, is teleurgesteld. “We zijn er al mee naar buiten getreden, hoe moeilijk dat ook is vanwege onder meer de schaamte.”

Bijlsma vindt het tijd dat “de belangen van slachtoffers voor politieke belangen en relaties tussen de dalai lama en leraren” gaan. “De dalai lama heeft Sogyal weliswaar publiekelijk laten vallen, maar het is afwachten of er nu ook werkelijk iets verandert.”

Ook is zij verbaasd over het antwoord dat de geestelijke het allemaal al wist. “Hij wist gisteren bijvoorbeeld duidelijk niets over OKC.” Dat is een Belgische boeddhistische sekte waarbinnen een van de vier slachtoffers, Ricardo Mendes, is geboren. Mendes zegt dat hij gisteren meerdere keren aan de geestelijk leider vertelde dat OKC foto’s van de dalai lama als legitimering gebruikt.

De dalai lama bevestigde dat hij het probleem in november zal bespreken op een bijeenkomst met boeddhistische leraren in zijn Indiase woonplaats Dharamsala.

Heeft u informatie over misbruik in boeddhistische kring? Stuur een e-mail naar anna.mees@nos.nl en/of bas.de.vries@nos.nl. Als wij publiceren, doen we dat alleen met uw expliciete toestemming.

Bekijk ook

Misbruikslachtoffers spreken dalai lama en zijn blij met toezegging

Onderzoeker over boeddhist: Sogyal Rinpoche misbruikte leerlingen ernstig

‘De dalai lama beschermt nu bijna misbruikers’

Misbruikslachtoffers spreken dalai lama en zijn blij met toezegging

NOS 14.09.2018 Slachtoffers van seksueel misbruik hebben in Rotterdam zo’n half uur met de dalai lama gesproken. Voor zover bekend is het voor het eerst dat hij slachtoffers van misbruik door boeddhistische geestelijken ontmoet.

De dalai lama heeft toegezegd dat hij het wijdverbreide misbruikprobleem gaat bespreken op een grote bijeenkomst met boeddhistische leraren in zijn Indiase woonplaats Dharamsala. Dat zegt de initiatiefnemer van de bijeenkomst, Oane Bijlsma.

Zij is verheugd met die toezegging en noemt de bijeenkomst “best moeizaam, maar zeker de moeite waard”. Het kantoor van de dalai lama heeft nog niet gereageerd op de bijeenkomst of zich uitgelaten over de toezegging.

Zelfdiscipline

“Hij begon met dingen die hij altijd zegt, zoals dat het beoefenen van zelfdiscipline belangrijk is voor boeddhisten. En dat de leraren over wie we het hadden, die zelfdiscipline niet hebben maar erop moeten trainen.”

In het begin wilde de dalai lama vooral zelf praten en het kostte moeite daardoorheen te breken, zegt Bijlsma. “Later zei hij dat we een zaadje geplant hadden en dat hij nu materiaal heeft om iets mee te doen.”

Video afspelen

Slachtoffer na gesprek met dalai lama: ‘Ik denk dat het te schokkend voor hem was’

“Ik vind het jammer dat ik niet heb gehoord dat de dalai lama het erg vindt wat ons is overkomen”, zegt Chris, een andere Nederlandse vrouw. “Terwijl boeddhisten het juist altijd over compassie hebben.”

Niet bij machte

Lotgenoot Cecile zegt: “Ik kon wel aan hem zien dat hij het erg vond.” Ze heeft de naam van haar ex-leraar, bij wie ze twee jaar geleden wegging, een paar keer genoemd. “Zodat ik zeker wist dat hij het hoorde. Dat vind ik belangrijk, omdat de leraar nog actief is.” Als reactie kreeg de vrouw te horen dat leraren eerlijk moeten zijn. “En hij zei dat hij niet bij machte is om het probleem aan te pakken, maar dat hij graag wil dat wij daaraan bijdragen, bijvoorbeeld door onze verhalen online te zetten.”

De dalai lama in gesprek met de slachtoffers MARLIES BOSCH | STICHTING BEZOEK ZIJNE HEILIGHEID DALAI LAMA

In 2015 kwamen veel beschuldigingen aan het adres van boeddhistische monniken en leraren in Nederland. Ze zouden zich de afgelopen decennia schuldig hebben gemaakt aan seksueel misbruik van leerlingen, zowel mannen als vrouwen. Volgens Bijlsma noemde de dalai lama een speciale bijeenkomst met wetenschappers over dit onderwerp vandaag in Rotterdam een “zeer interessant idee”.

De slachtoffers willen graag dat de dalai lama zijn positie gebruikt om te benadrukken dat leraren die misbruik plegen niet boven de wet staan. “Hij zei daarop dat hij al eerder heeft gezegd dat ‘slechte lama’s’ publiekelijk moeten worden bekritiseerd.”

Sekte

Ricardo Mendes is geboren in de Belgische boeddhistische sekte Ogyen Kunzang Chöling (OKC) en heeft daar het grootste deel van zijn leven doorgebracht. “Dat is weer heel anders dan dat als je als volwassene bewust voor een bepaalde gemeenschap kiest. Ik heb aangetoond dat onze zaak anders is, omdat die over kinderen gaat.” Een Belgische rechter komt binnenkort met een beslissing over deze zaak.

Ricardo en Oane met het boekje dat ze overhandigd hebben ANNA MEES / NOS

De vier hebben de dalai lama allerlei papieren overhandigd. Het belangrijkste: een boekje met uitgeschreven getuigenissen van hen en acht anderen, uit allerlei landen en ex-volgelingen van allerlei leraren. “For the Dalai Lama’s eyes only” staat erop. Ook gaven ze prints van een groot deel van de ruim 1300 handtekeningen van hun petitie. En recente rapporten over misbruik binnen twee van de grootste boeddhistische organisaties, die ook actief zijn in Nederland, Rigpa en Shambhala.

Heeft u informatie over misbruik in boeddhistische kring? Stuur een e-mail naar anna.mees@nos.nlen/of bas.de.vries@nos.nl. Als wij publiceren, doen we dat alleen met uw expliciete toestemming.

BEKIJK OOK

Misbruikslachtoffers willen dalai lama spreken in Nederland

‘De dalai lama beschermt nu bijna misbruikers’

Onderzoeker over boeddhist: Sogyal Rinpoche misbruikte leerlingen ernstig

Gesprek misbruikslachtoffers en dalai lama ‘moeizaam, maar de moeite’

NOS 14.09.2018 Slachtoffers van seksueel misbruik hebben zojuist kort met de dalai lama gesproken. Voor zover bekend is het voor het eerst dat de boeddhistisch leider slachtoffers over misbruikt spreekt.

Het ging “best moeizaam,” zegt initiatiefnemer Oane Bijlsma, “maar het was zeker de moeite waard.”

De dalai lama heeft toegezegd dat hij aandacht aan het wijdverspreide probleem gaat besteden in zijn Indiase woonplaats Dharmsala. Een speciale bijeenkomst met wetenschappers over dit onderwerp lijkt hem een “zeer interessant idee”, zegt Bijlsma.

De slachtoffers willen graag dat hij zijn positie gebruikt om te benadrukken dat leraren die misbruik plegen niet boven de wet staan. “Hij zei daarop dat hij al eerder heeft gezegd dat ‘slechte lama’s’ publiekelijk moeten worden bekritiseerd.”

BEKIJK OOK

Misbruikslachtoffers willen dalai lama spreken in Nederland

‘De dalai lama beschermt nu bijna misbruikers’

Onderzoeker over boeddhist: Sogyal Rinpoche misbruikte leerlingen ernstig

Onderzoeker over boeddhist: Sogyal Rinpoche misbruikte leerlingen ernstig

NOS 13.09.2018 Slachtoffers van seksueel misbruik door boeddhistische leraren ontmoetenmorgen de dalai lama en geven hem een boekje met hun getuigenissen. Daarin staan meerdere verhalen van ex-volgelingen van de Tibetaanse boeddhist Sogyal Lakar, met de koosnaam Sogyal Rinpoche (“de kostbare”). Hij wordt sinds 1992 beschuldigd van allerlei vormen van misbruik van zijn leerlingen.

De Franse justitie onderzoekt de zaak en heeft een rechtshulpverzoek aan Nederland gedaan om hier slachtoffers te horen. Na zes jaar onderzoek door de Franse gendarmerie ligt het dossier sinds begin dit jaar op het bureau van de officier van justitie van Montpellier. Volgens Franse media doet de aanklager een justitieel vooronderzoek. Aan de NOS heeft hij laten weten dat hij “momenteel niet over deze zaak communiceert”.

Los van het Franse onderzoek heeft Sogyals internationale organisatie Rigpa een Brits advocatenkantoor ingehuurd om beschuldigingen te onderzoeken. Dit gebeurde nadat acht (ex-)volgelingen vorig jaar in een brief hadden geschreven dat ze schoon genoeg hadden van Sogyals misdragingen. De lama heeft sommige van zijn leerlingen “ernstig fysiek, seksueel en emotioneel” misbruikt, constateerde de ingehuurde firma Lewis Silkin vorige week.

In een verklaring schrijven verschillende internationale Rigpa-besturen dat ze “diepe spijt hebben en hun excuses aanbieden voor de ervaren pijn door vroegere en huidige leden”.

Sogyal heeft de bestseller Het Tibetaanse boek van leven en sterven op zijn naam staan en is na de dalai lama de bekendste boeddhist ter wereld. Zijn hoofdkwartier Lérab Ling in Zuid-Frankrijk werd in 2008 door de dalai lama geopend. Rigpa heeft zo’n 130 centra in 40 landen. Vanaf begin jaren 80 tot vorig jaar reisde Sogyal met zijn gevolg de wereld over om retraites te geven. In Nederland heeft de organisatie 350 leden en centra in Groningen en Amsterdam. Sogyal gaf hier voor het laatst een retraite in 2017.

Sogyal is zeker niet de enige beschuldigde leraar. Volgens onderzoeker Rob Hogendoorn zijn 20 van de 45 aangesloten organisaties van de Boeddhistische Unie Nederland (BUN) in opspraak geraakt wegens beschuldigingen van seksueel misbruik door de geestelijk leider(s).

Oane Bijlsma, initiatiefnemer van het verzoek de dalai lama te ontmoeten, is in opdracht van de Franse autoriteiten door de Amsterdamse zedenpolitie gehoord. “Ze wilden van alles weten. Het verhoor heeft 5,5 uur geduurd”, zegt ze. Vanaf halverwege 2011 was Bijlsma een klein jaar vrijwilliger bij Rigpa. Ze zegt dat Sogyal allerlei seksuele toespelingen maakte. Zo kwam hij op een avond naar haar toe met in zijn hand een afbeelding van een godheid met een enorme erectie.

“Hij pakte mijn achterhoofd vast, drukte de afbeelding in mijn gezicht en zei: kijk, kijk! Daarna begon hij smakelijk te lachen.” Vanwege onder meer deze ervaring vertrok Bijlsma bij Rigpa. Anderen kwamen er veel slechter vanaf, vertellen ex-leerlingen.

Sogyal en een paar van de vrouwen uit zijn ‘inner circle’ zo’n 10 jaar geleden EIGEN FOTO

Overtuigend bewijs dat hij meerdere volgelingen gebruikte als stootzak om zijn eigen frustraties en woede te ventileren, aldus Onderzoeker Karen Baxter.

Uit het rapport van het Britse advocatenkantoor blijkt dat meerdere mensen uit de groep die het dichtst bij Sogyal stonden – zijn ‘inner circle’ – dagelijks werden geslagen, sommigen tot bloedens toe. “Ik heb overtuigend bewijs gehoord dat hij meerdere volgelingen gebruikte als stootzak om zijn eigen frustraties en woede te ventileren”, schrijft onderzoeker Karen Baxter. Daarnaast vond ze bewijs dat Sogyal iemand bewusteloos heeft geslagen en iemand een hersenschudding opliep.

Sogyal gebruikte zijn positie om jonge vrouwen te “dwingen, intimideren en manipuleren om hem seksuele gunsten te verlenen”. Ook werden ze aan andere lama’s die langskwamen, aangeboden voor seksuele diensten, constateert Baxter.

Dit waren allemaal lessen op hun pad naar verlichting, hield hun goeroe hun voor. Verlichting is het ultieme doel van boeddhisten. Volledig toegewijde leerlingen zouden verlichting zelfs binnen één mensenleven kunnen bereiken. Het ruilmiddel was volledige gehoorzaamheid. Toonden leerlingen die niet, dan werd gedreigd dat de leraar-leerlingband (“samaya”) zou worden verbroken en bijvoorbeeld hun familie allerlei slechts zou overkomen.

Depressie en hallucinaties

Getuigen vertellen in het Britse rapport dat Sogyals gedragingen bij hen leidden tot posttraumatische stress, angst, depressie, chronische slapeloosheid, hallucinaties en suïcidale gedachten. Baxter concludeert dat Sogyal zijn studenten zo ver liet gaan, dat ze “aan de rand van een emotionele inzinking” zaten.

Leerlingen die intern misstanden meldden, kregen ‘Rigpa Therapy’, genoemd naar zijn organisatie. Volgens getuigen vertelde een ‘behandelaar’ze dat de oorzaak van hun problemen familierelaties waren, en niet datgene wat Sogyal deed. Op Rigpa kwamen veel kwetsbare vrouwen af, soms getraumatiseerd vanwege eerder seksueel geweld.

Hooggeplaatsten binnen Rigpa zijn er niet in geslaagd de kwesties aan te kaarten, waardoor ze anderen risico lieten lopen, aldus Onderzoeker Karen Baxter.

Niet alleen Sogyal zelf valt iets te verwijten, schrijft advocaat Baxter. Andere hooggeplaatsten binnen de organisatie wisten van in ieder geval een paar van deze zaken af. “Ze zijn er niet in geslaagd die aan te kaarten, waardoor ze anderen risico lieten lopen.”

Drie van de internationale bestuurders, die al tientallen jaren tot Sogyals trouwste volgelingen behoren, stappen naar aanleiding van het rapport op. In Nederland wordt sinds vorig jaar “toegewerkt naar een nieuw bestuur”, laat voorzitter Wim Marseille weten. De secretaris, de Groningse advocaat Daan Meerburg, treedt na 23 jaar “binnen afzienbare tijd” terug. De organisatie is vorig jaar begonnen een “transformatieproces op gang te brengen dat herhaling helpt voorkomen”. Zo trok Sogyal zich terug als “spiritueel directeur”. Hij is op retraite in Azië en in behandeling voor darmkanker, schrijft Marseille.

Aan autoriteiten melden

In hun verklaring schrijven de Rigpa-besturen dat ze “volledige verantwoordelijkheid nemen om te garanderen dat Rigpa een veilige omgeving voor iedereen biedt”. De besturen zeggen niet of ze concreet iets met de aanbevelingen in het rapport gaan doen. Op vragen van de NOS hierover kwam geen antwoord.

Twee van die aanbevelingen aan Rigpa zijn om “stappen te nemen zich zo volledig van Sogyal te distantiëren” en hem geen contact meer te laten hebben met leerlingen. Ook moeten de bestuurders van Rigpa in verschillende landen overwegen in hoeverre ze verplicht zijn “alle in het rapport genoemde zaken te melden aan rechtshandhavingsinstanties of relevante regelgevers”. Over dit laatste wordt in de verklaring van Rigpa met geen woord gerept.

Heeft u informatie over misbruik (in boeddhistische kring)? Stuur een e-mail naar anna.mees@nos.nlen/of bas.de.vries@nos.nl. Wij gaan uiterst vertrouwelijk met uw bericht om.

BEKIJK OOK

Seksueel misbruik bij boeddhisten in Nederland

Dalai lama ontmoet misbruikslachtoffers in Nederland

‘De dalai lama beschermt nu bijna misbruikers’

Dalai Lama ontmoet misbruik­slacht­of­fers in Nederland

AD 13.09.2018 De Dalai Lama ontmoet vrijdag in Nederland slachtoffers van seksueel misbruik door boeddhistische leraren. Dat meldt de stichting die het bezoek van de Dalai Lama organiseert.

Twaalf misbruikslachtoffers, onder wie drie uit Nederland, deden eerder een dringend beroep op de Dalai Lama om met ze in gesprek te gaan. Hij heeft hier nu gehoor aan gegeven. Voor zover bekend heeft de geestelijk leider van het Tibetaanse volk nooit eerder om de tafel gezeten met slachtoffers.

,,Zijne Heiligheid de Dalai Lama was bedroefd om te horen over het seksuele misbruik dat leerlingen hebben geleden door boeddhistische leraren”, schrijft zijn secretaris,  in een mail aan Nederlandse slachtoffers die de NOS in handen heeft. De secretaris schrijft ook dat de Dalai Lama ‘constant zulk onverantwoordelijk en onethisch gedrag heeft afgekeurd’.

Petitie

Volgens een woordvoerder is niet bekend hoeveel slachtoffers hij zal ontmoeten. Ze krijgen ook kort de tijd om hun uitgeschreven getuigenissen en een petitie aan te bieden. De Dalai Lama verblijft van 14 tot en met 17 september in Nederland en zal onder meer een lezing geven in Rotterdam.

Dalai Lama ontmoet vrijdag misbruikslachtoffers in Nederland

NU 13.09.2018 De Dalai Lama ontmoet vrijdag in Nederland slachtoffers van seksueel misbruik door boeddhistische leraren. De stichting die het bezoek organiseert, heeft dit bevestigd naar aanleiding van een bericht van de NOS.

Twaalf misbruikslachtoffers, van wie drie uit Nederland, deden eerder een dringend beroep op de Dalai Lama om met ze om de tafel te gaan. Hij heeft hier nu gehoor aan gegeven.

Voor zover bekend heeft de geestelijk leider van het Tibetaanse volk nooit eerder om de tafel gezeten met slachtoffers.

Volgens een woordvoerder is niet bekend hoeveel slachtoffers hij zal ontmoeten. Ze krijgen ook kort de tijd om hun uitgeschreven getuigenissen en een petitie aan te bieden.

De Dalai Lama verblijft van 14 tot en met 17 september in Nederland en zal onder meer een lezing geven in Rotterdam.

Lees meer over: dalai lama

Dalai Lama ontmoet misbruikslachtoffers

Telegraaf 13.09.2018 De Dalai Lama ontmoet vrijdag in Nederland slachtoffers van seksueel misbruik door boeddhistische leraren. De stichting die het bezoek van de Dalai Lamai organiseert heeft dit bevestigd naar aanleiding van een bericht van de NOS.

Twaalf misbruikslachtoffers, waarvan drie uit Nederland, deden eerder een dringend beroep op hem om met ze om tafel te gaan. Hij heeft hier nu gehoor aan gegeven. Voor zover bekend heeft de geestelijk leider van het Tibetaanse volk nooit eerder om de tafel gezeten met slachtoffers.

Volgens een woordvoerder is niet bekend hoeveel slachtoffers hij zal ontmoeten. Ze krijgen ook korte de tijd om hun uitgeschreven getuigenissen en een petitie aan te bieden.

De Dalai Lama verblijft van 14 tot en met 17 september in Nederland en zal onder meer een lezing geven in Rotterdam.

LEES MEER OVER slachtoffers

Dalai lama ontmoet misbruikslachtoffers in Nederland

NOS 13.09.2018 De dalai lama heeft morgen in Nederland een ontmoeting met slachtoffers van seksueel misbruik door boeddhistische leraren. Daarmee geeft hij gehoor aan het dringende beroep dat twaalf slachtoffers op hem deden. Voor zover bekend is het de eerste keer dat de dalai lama met misbruikslachtoffers om de tafel gaat.

“Zijne Heiligheid de dalai lama was bedroefd om te horen over het seksuele misbruik dat leerlingen hebben geleden door boeddhistische leraren”, schrijft zijn secretaris Tseten Samdup Chhoekyapa in een mail aan Nederlandse slachtoffers.

De secretaris schrijft ook dat de dalai lama “constant zulk onverantwoordelijk en onethisch gedrag heeft afgekeurd”. Ook heeft hij leerlingen eerder aangeraden om leraren te waarschuwen dat “zulk wangedrag intolerabel was en moest stoppen”. Werkten die waarschuwingen niet, dan zouden studenten het gedrag publiek moeten maken en de “dader met naam en toenaam bekritiseren”.

De slachtoffers krijgen morgenmiddag kort de tijd om hun uitgeschreven getuigenissen en een petitie aan te bieden. Drie van hen komen uit Nederland. De leraren over wie hun getuigenissen gaan, waren of zijn in meerdere landen actief. De petitie is sinds maandag zo’n 850 keer ondertekend.

Wetenschappers

De initiatiefnemers zijn blij dat ze morgen worden ontvangen door de dalai lama. “Ik vind het geweldig en ben erg blij dat de dalai lama dit toezegt”, zegt Oane Bijlsma. “Uit zijn mail sprak ook echt zijn zorg. Over het misbruik door boeddhistische leraren zijn al lang vrij serieuze dingen bekend. We zijn benieuwd of en hoe de dalai lama ervoor kan zorgen dat hij die leraren niet steunt.”

“Ik hoop dat we in grote lijnen kunnen bespreken wat er aan de hand was”, zegt slachtoffer Cecile, die niet met haar achternaam in de media wil komen. “Ik had het al wel gemeld bij het bureau van de dalai lama, maar ik weet niet of dat ooit is aangekomen.” Cecile zegt dat haar leraar haar tot drie keer toe seksueel heeft misbruikt.

‘Zachtjes wegbewegen’

Bij eerdere beschuldigingen was het advies van een medewerker van de dalai lama om in dit soort kwesties niet te veel lawaai te maken. “Als we ons ongemakkelijk voelen bij een leraar, is het het beste om enige afstand te nemen. En het is ook goed om niet te scherp of verdelend met andere leerlingen te praten, maar zachtjes weg te bewegen.”

De dalai lama begint zijn bezoek aan Nederland zaterdagochtend met een ‘dialoog’ in de Nieuwe Kerk in Amsterdam over ‘compassie en technologie’. Ook opent hij daar de tentoonstelling ‘Het leven van Boeddha’.

Zondagochtend houdt hij een lezing in Rotterdam Ahoy. Daar sluit de dalai lama maandagochtend af met een boeddhistische les.

BEKIJK OOK

Misbruikslachtoffers willen dalai lama spreken in Nederland

‘De dalai lama beschermt nu bijna misbruikers’

Zelfs de dalai lama worstelt met thema seksueel misbruik

Seksueel misbruik bij boeddhisten in Nederland

Misbruikslachtoffers willen dalai lama spreken in Nederland

NOS 10.09.2018  Slachtoffers van seksueel misbruik door boeddhistische leraren en monniken doen een dringend beroep op de dalai lama. Zij vragen om een ontmoeting tijdens zijn bezoek aan Nederland van komend weekeinde. De vrouwen willen hem uitgeschreven getuigenissen aanbieden van twaalf slachtoffers uit tien landen. Drie van hen komen uit Nederland. Ook willen ze hem een petitie overhandigen.

Voor zover bekend heeft de geestelijk leider van het Tibetaanse volk nooit eerder om de tafel gezeten met slachtoffers. Zijn kantoor in India heeft nog niet gereageerd op het verzoek, dat vrijdag naar hem is gestuurd.

Voorzitter Paula de Wijs van de stichting die het Nederlandse bezoek organiseert, zegt dat alleen dat kantoor kan beslissen over het programma van de 83-jarige dalai lama. “Maar als ons om advies wordt gevraagd, zal ik zeggen dat het mij goed lijkt om deze ontmoeting mogelijk te maken. Het is natuurlijk vreselijk wat slachtoffers van seksueel misbruik hebben meegemaakt. Als een ontmoeting met de dalai lama hen helpt, dan kan ik daar uiteraard nooit tegen zijn.”

Carla Bruni

De afgelopen jaren kwam een reeks prominente boeddhisten in opspraak na beschuldigingen van seksueel wangedrag. De bekendste van hen was de Tibetaan Sogyal Rinpoche. Hij is de co-auteur van het ‘Het Tibetaanse boek van leven en sterven’, waarvan wereldwijd miljoenen exemplaren zijn verkocht. Ruim een jaar geleden trad Sogyal terug nadat acht volgelingen hem in een open brief hadden beschuldigd van fysiek, emotioneel en seksueel misbruik van leerlingen. Een onafhankelijke onderzoeker bevestigde de aantijgingen vorige week.

De dalai lama weigerde tot voor kort afstand te nemen van Sogyal Rinpoche, hoewel hij al sinds de vroege jaren 90 weet dat die herhaaldelijk is beschuldigd van ernstig seksueel misbruik en mishandelingen.

Tien jaar geleden was de dalai lama eregast bij de plechtige opening van een tempel van Sogyal in Zuid-Frankrijk, samen met de toenmalige Franse presidentsvrouw Carla Bruni. Pas na de aanklacht van de groep leerlingen vorig jaar veranderde hij van koers door te zeggen dat Sogyal “zich te schande heeft gemaakt”.

Imago

De twaalf getuigenissen die voor de dalai lama zijn opgesteld, gaan over vijf boeddhistische leraren. Volgens de Nederlandse Cecile (achternaam bij de redactie bekend), een van de slachtoffers die het gesprek heeft aangevraagd, beseft de dalai lama onvoldoende hoe boeddhistische leraren hem gebruiken om een imago van betrouwbaarheid op te bouwen.

“Als hij iemand vereert met een bezoek en behandelt als een vriend, dan denken velen dat die leraar dan waarschijnlijk ook door en door deugt. Dat blijkt geregeld niet te kloppen. Niet alleen bij Sogyal, maar ook bij mijn leraar. Het wordt echt tijd dat de dalai lama zich er bewust van wordt hoe hij mensen naar deze verkeerde leiders trekt. En dat hij zijn invloed vanaf nu juist ten goede gaat aanwenden.”

De dalai lama met de omstreden Sogyal Rinpoche (uiterst links) in 2008 YOUTUBE

De dalai lama begint zijn bezoek aan Nederland zaterdagochtend met een ‘dialoog’ in de Nieuwe Kerk in Amsterdam over ‘compassie en technologie’. Zondagochtend houdt hij een lezing in Rotterdam Ahoy, die wordt ingeleid met een gesprek met Richard Gere. Die acteur is voorzitter van mensenrechtenorganisatie ‘International Campaign for Tibet’. De dalai lama sluit af met een boeddhistische les op maandagochtend, ook in Ahoy.

De meeste boeddhistische groeperingen in Nederland zijn aangesloten bij de Boeddhistische Unie Nederland (BUN). Volgens Rob Hogendoorn, die misbruik in boeddhistische kring onderzoekt, zijn 20 van de 45 leden in opspraak geraakt wegens beschuldigingen van seksueel misbruik door de geestelijk leider(s). Een paar voorbeelden:

Rigpa

Oprichter Sogyal Lakar, met de koosnaam Sogyal Rinpoche, is sinds de jaren 90 door tientallen leerlingen beschuldigd van allerlei vormen van misbruik. Een door Rigpa ingehuurd Brits advocatenkantoor bevestigde afgelopen week dat meerdere studenten door hem “ernstig fysiek, emotioneel en seksueel” zijn misbruikt.

Shambhala

De beschuldigingen tegen leraren gaan terug tot 1983, blijkt uit een recent rapport. Shambhala-hoofd Ösel Rangdröl Mukpo, die Sakyong Mipham wordt genoemd, zou onder meer vrijwilligers hebben gebruikt “voor zijn eigen seksuele bevrediging”. Mipham trad in juli af, nadat negen Shambhala-managers al waren opgestapt.

Rigdzin

Een Zwitserse vrouw heeft een strafklacht tegen oprichter Namkha Rinpoche ingediend wegens “omvangrijk seksueel misbruik”, schreef de Volkskrant begin dit jaar. Een voormalig bestuurslid van de Nederlandse tak bevestigde tegenover de krant dat “vrouwen onder druk werden gezet seks te hebben met Namkha Rinpoche”.

BEKIJK OOK

Seksueel misbruik bij boeddhisten in Nederland

Dalai lama komt weer naar Nederland

Zelfs de dalai lama worstelt met thema seksueel misbruik

Boeddhisti­sche Indiase monnik verdacht van ontucht met jongetjes

AD 02.09.2018 De Indiase politie heeft een boeddhistische monnik gearresteerd in de UNESCO-werelderfgoedplaats Bodh Gaya. De 55-jarige man zou ontucht hebben gepleegd met 15 minderjarige jongens in een meditatiecentrum waar hij de scepter zwaaide.

Bhante Shanghpriya Sujoy zit momenteel vast. Jongens die in het meditatiecentrum woonden hadden geklaagd dat ze werden geslagen, misbruikt en werden gedwongen om naakt te dansen. Dat meldt de politie. De jongens, die tussen de zes en twaalf jaar oud zijn, werden door Bhante Shanghpriya Sujoy weggehaald bij hun arme families in het noordoosten van het land. Als ze weigerden te dansen of zich verzetten tegen het misbruik, werden ze zonder voedsel of water opgesloten.

Bodh Gaya trekt tienduizenden pilgrims per jaar.

Tibetaans-boeddhistische leraar Namkha Rinpoche aangeklaagd: ‘Vrouwen onder druk gezet om seks met hem te hebben’

VK 20.02.2018 Een Zwitserse vrouw heeft een strafaanklacht ingediend tegen de Tibetaans-boeddhistische leraar Namkha Rinpoche (51) wegens omvangrijk seksueel misbruik. Dat bevestigt de vrouw tegenover de Volkskrant. Ook in andere Europese landen is de lama in opspraak geraakt.

Op de Facebookpagina Open Buddhism traden de afgelopen weken een Franse en twee Spaanse vrouwen met verhalen over misbruik naar buiten. Een Nederlandse vrouw vertelde op 9 februari aan Het Boeddhistisch Dagblad over seksuele intimidatie door deze leraar.

Veilige plek

Iedere plek waar boeddhistische studie en beoefening wordt aangeboden, moet een veilige plek zijn, aldus Michael Ritman, Boeddhistische Unie Nederland- voorzitter.

Namkha Rinpoche (‘rinpoche’ is een Tibetaanse religieuze eretitel en betekent ‘de kostbare’), die getrouwd is en kinderen heeft, kwam begin deze eeuw vanuit Nepal naar Zwitserland. Zijn organisatie Rigdzin heeft afdelingen in een zestal landen. In Nederland beoefenen enkele tientallen mensen het Tibetaans boeddhisme bij Rigdzin. Een voormalig bestuurslid van Rigdzin Nederland bevestigt tegenover de Volkskrant dat ‘vrouwen onder druk werden gezet seks te hebben met Namkha Rinpoche’. Hij verliet de organisatie in 2015 vanwege Namkha’s gedrag en een teveel aan ritualistische praktijken. Hem zijn vier gevallen bekend van vrouwen die om seks werden verzocht, twee vrouwen zouden hebben geweigerd.

Het huidige bestuur van Rigdzin Nederland reageerde niet op verzoeken om een reactie. De Boeddhistische Unie Nederland (BUN), waarbij ruim veertig boeddhistische verenigingen zijn aangesloten – waaronder Rigdzin – meldt in een reactie ‘in contact te zijn getreden met het bestuur van Rigdzin om te praten over de situatie in Nederland en te onderzoeken of er maatregelen nodig zijn’. BUN-voorzitter Michael Ritman: ‘Iedere plek waar boeddhistische studie en beoefening wordt aangeboden, moet een veilige plek zijn.’

Misbruik sinds de jaren 70

Uit verklaringen van Amerikaanse, Australische en Europese slachtoffers viel een omvangrijk seksueel misbruik te reconstrueren dat zich al vanaf de jaren zeventig had afgespeeld

Verhalen over seksueel misbruik door Namkha Rinpoche circuleren al sinds 2004. In dat jaar schreef Benti Banach, kenner van het Himalaya-gebied en journalist bij De Limburger, een bezorgde brief aan de staf van de dalai lama. Reeds in Nepal waren Banach van diverse vrouwen verhalen ter ore gekomen over seksuele diensten die Namkha van hen had geëist, plus grote geldsommen.

De aantijgingen tegen Namkha komen nadat vorig jaar de beroemde Tibetaanse geestelijke Sogyal Rinpoche (70) – bekend van het miljoenen malen verkochte boek Het Tibetaanse boek van leven en sterven – in opspraak raakte. Uit verklaringen van Amerikaanse, Australische en Europese slachtoffers viel een omvangrijk seksueel misbruik te reconstrueren dat zich al vanaf de jaren zeventig had afgespeeld. Sogyal leidde tot zijn aftreden in augustus jongstleden het Tibetaans-boeddhistische centrum Rigpa, dat in Nederland vele honderden leden heeft. Een maand voor hij terugtrad, had de dalai lama verklaard dat Sogyal Rinpoche zich ‘te schande’ heeft gemaakt.

© Jeroen Murré

Onafhankelijk onderzoek nodig

Vaak gaat het om vrouwen die door leed dat ze hebben meegemaakt extra kwetsbaar zijn, aldus Rob Hogendoorn, jurist en journalist van het online platform Open Boeddhisme.

‘Dit soort leraren zijn als handelsreizigers’, zegt Rob Hogendoorn, jurist en journalist van het online platform Open Boeddhisme. ‘Overal waar ze komen, gebeuren dezelfde dingen. Ook tussen hun slachtoffers zie je overeenkomsten. Vaak gaat het om vrouwen die door leed dat ze hebben meegemaakt extra kwetsbaar zijn.’ Het is de combinatie van die kwetsbaarheid en het psychologische overwicht van de leraren die vaak jarenlang misbruik in de hand werkt, zegt Hogendoorn. Vaak hebben slachtoffers een geïdealiseerd beeld van boeddhistische meesters, die immers doceren dat lijden voortvloeit uit verlangen. Op lustgedreven gedrag van zulke leraren anticiperen ze geenszins.

Rob Hogendoorn pleit voor onafhankelijk onderzoek naar misbruik binnen boeddhistische organisaties. ‘Het Centraal Bureau voor Statistiek maakt melding van ruim 50 duizend praktiserende boeddhisten in Nederland. En daar komen nog honderdduizenden sympathisanten bij.’

Geweld en seksueel misbruik: boeddhisten zijn niet zo zen als we denken in het Westen

De Tibetaanse meester met zijn ‘geheime praktijk’
De ontvankelijkheid van westerse leerlingen voor het Tibetaans boeddhisme zet ook de deur open voor misbruik, zo blijkt uit de aanklacht tegen een geestelijke. De kritische volger: ‘Mensen vragen me: hoort dit erbij in Himalajagebied?’

Nee, boeddhisten zijn geen nobele wijzen
De Rohingya worden verjaagd uit Myanmar, een populaire geestelijke blijkt een seksueel roofdier: zo zen als westerlingen denken zijn boeddhisten niet. En mediteren doen ze ook al nauwelijks. (+)

Volg en lees meer over:  NEDERLAND   RELIGIE   BOEDDHISME   BUITENLAND   MENS & MAATSCHAPPIJ

Geweld en seksueel misbruik: boeddhisten zijn niet zo zen als we denken in het Westen

Nee, boeddhisten zijn geen nobele wijzen

VK 08.01.2018 De Rohingya worden verjaagd uit Myanmar, een populaire geestelijke blijkt een seksueel roofdier: zo zen als westerlingen denken zijn boeddhisten niet. En mediteren doen ze ook al nauwelijks.

Stel dat het in Myanmar andersom was geweest: dat boeddhisten slachtoffer waren geworden van moslims. Dan was menig boeddhabeeld in een vinexwijk recentelijk niet stilletjes naar een minder prominent plekje verhuisd. Bezitters van boeddhabeelden hadden komende vrijdag zonder knagend gevoel dat ‘er iets niet klopt’ aan de Maand van de Spiritualiteit kunnen beginnen. Geert Wilders had de zoveelste schanddaad van de islamitische ideologie veroordeeld.

Helaas: in Myanmar zien we geweld van de in het Westen meest geïdealiseerde religie – beoefenaars spreken vaak liever van ‘levenshouding’ of ‘geesteswetenschap’ – tégen de meest gedemoniseerde. Meer dan zeshonderdduizend leden van een islamitische minderheidsbevolking werden tot nog toe door leden van een boeddhistische meerderheidsbevolking verdreven. Het dodental is de tienduizend ruim gepasseerd. Honderden dorpen zijn in brand gestoken.

Noem dat een bron van fors ongemak in westerse landen. Daar heb je volop mensen die de laatste kwart eeuw ‘iets’ of ‘veel’ met het boeddhisme kregen. In Nederland noemen tienduizenden mensen zich tegenwoordig boeddhist, bij honderdduizenden anderen is er sprake van affiniteit. In bijna elke Nederlandse straat zie je boeddhabeelden. De Boeddha siert ook maandelijks de covers van Happinez en andersoortige ‘mindstyle’-glossies.

Boeddhistisch geweld wordt niet slechter gedocumenteerd dan ander geweld. Het boeddhistische koninkrijkje Bhutan schopte het met zijn term Bruto Nationaal Geluk tot internationaal ‘knuffelland’ – tegelijk verdreef het Nepalese hindoes, op nagenoeg dezelfde schaal als Myanmar nu Bengalese moslims verdrijft. Het hoofdstuk over geweld in het boeddhisme is een der langste uit De oude Boeddha in een nieuwe wereld van Paul van der Velde, hoogleraar Aziatische religies. Toch kon je tot het begin van de Rohingyacrisis veelvuldig horen dat boeddhisme geweld net zo uitdooft als water vuur – een these die is gepopulariseerd door de veelbewonderde Franse boeddhistische monnik Matthieu Ricard.

Kerken waren ooit onaantastbaar; nu zijn mensen in het Westen nogal eens geneigd boeddhistische meesters onaantastbaar te vinden, aldus Rob Hogendoorn, jurist en journalist, runt de website Open Boeddhisme.

Kritiek op moslimsorganisaties

Moslimorganisaties krijgen vaak het verwijt dat ze moslimgeweld onvoldoende veroordelen – boeddhistische organisaties, en dat zijn er in Europa en de VS heel wat, kregen dat verwijt in de Rohingyacrisis niet. Het aantal reacties hield niet over. Cognitieve dissonantie speelde mensen parten, mag je aannemen: boeddhisme maakt mensen geweldloos, maar in Myanmar zien we geweldloze mensen geweld plegen.

’s Werelds bekendste boeddhistische leider, de veertiende dalai lama, riep collega-Nobelprijswinnaar Aung San Suu Kyi in september op het geweld te stoppen. Kort daarvoor had de dalai lama zich al moeten uitspreken over een andersoortige ongemakkelijke waarheid. Al jaren circuleerden berichten over seksueel misbruik van boeddhistische leraren in westerse landen. In het jaar van #MeToo barstte de bom.

De Maand van de Spiritualiteit 2018 wordt de eerste waarin géén duizenden exemplaren zullen worden verkocht van Het Tibetaanse boek van leven en sterven. Dit werk maakte van de Tibetaanse geestelijke Sogyal Rinpoche (Sogyal ‘de Kostbare’) wereldwijd een superster. De omvang van het tot nog toe bekende seksueel misbruik waaraan hij zich schuldig maakte, doet nauwelijks onder voor dat van Harvey Weinstein – en Weinstein onderwees niet dat lust illusoir is. ‘Sogyal Rinpoche, mijn goede vriend, heeft zichzelf te schande gemaakt’, verklaarde de dalai lama in juli.

Dit geval staat geenszins op zichzelf. ‘Wat we tot nog toe weten, is het topje van de ijsberg’, zegt jurist en journalist Rob Hogendoorn. Hij opereert in Maasland vanuit een kamer met boeken tot aan het plafond en twee kleine boeddhabeeldjes. Maar liefst 21 misbruikzaken worden door zijn website Open Boeddhisme onderzocht. Hogendoorn noemt zich ‘boeddhist tegen wil en dank’ – ‘de essentie van boeddhisme is illusies doorprikken’ – maar wordt door sommigen in het Nederlandse boeddhistische wereldje vanwege zijn kritische benadering veeleer gezien als ‘anti-boeddhist’. Regelmatig krijgt hij van boze mensen het predicaat ‘Mara’, de duivelse godheid die trachtte te verhinderen dat Gautama Boeddha verlicht raakte.

Boosheid van mensen die getraind zijn in het laten verdampen van boosheid heeft iets paradoxaals. ‘Mensen worden ontzettend kwaad als je ze hun illusies afneemt’, zegt Hogendoorn. Hun boosheid is vaak extra groot omdat hij, nu ja, meestal een kennisvoorsprong heeft. Als jurist bestudeerde hij in de vroege jaren negentig in het noorden van India het Tibetaanse recht. ‘Ik leerde de Tibetaanse boeddhistische gemeenschap in ballingschap kennen zoals die echt is, ontmoette de dalai lama en andere geestelijken. Ik kwam terug in het Westen en zag hoe mensen de meest vergaande idealen op die Tibetanen projecteerden.’

De omvang van het tot nog toe bekende seksueel misbruik waaraan de Tibetaanse geestelijke Sogyal Rinpoche (Sogyal ‘de Kostbare’) zich schuldig maakte, doet nauwelijks onder voor dat van Harvey Weinstein. ‘Sogyal Rinpoche, mijn goede vriend, heeft zichzelf te schande gemaakt’, verklaarde de dalai lama in juli. © EPA

Nobele wijzen zijn ook maar mensen

Bij optredens van lama’s zag je mensen massaal in katzwijm vallen. Sogyal Rinpoche verkocht miljoenen boeken. De ene na de andere Hollywoodfilm schetste een beeld van Tibet als een verloren paradijs. Jean-Jacques Rousseau kwam in de 18de eeuw ‘nobele wilden’ op het spoor, Hogendoorn zag hoe horden westerlingen in Tibetanen ‘nobele wijzen’ herkenden. ‘Maar als je niet weet wie je voor je hebt, zit je eigenlijk gewoon tegen jezelf te kletsen. Mensen kunnen jaren langs elkaar heen praten zonder elkaar door te hebben.’

Nobele wijzen zijn ook maar mensen, weet de boeddhist-tegen-wil-en-dank. ‘Ze laten zich leiden door dezelfde drijfveren en belangen als niet-boeddhisten.’ Jazeker: ‘Oók door aanzien, macht, geld en seks’. Helaas: als mensen alom bewonderd worden duurt het lang voor bewonderaars misstanden naar buiten durven brengen. In zaken van seksueel misbruik zag Hogendoorn vaak cognitieve dissonantie bij slachtoffers en omstanders: ik wil niet dat het zo is en dus is het niet zo. Ooit waren kerken onaantastbaar, in de 21ste eeuw hebben westerse mensen nogal eens de neiging boeddhistische meesters onaantastbaar te vinden.

5 procent

5 procent hooguit, waarschijnlijk niet meer dan 1 à 2 procent: een kleine minderheid van de boeddhistische monniken mediteert, zegt de Amerikaanse meditatieleraar Alan Wallace. Wat ze doen als ze niet mediteren? Het huishouden, werken op het land – er is altijd genoeg te doen.

Hoe meer je weet over de reëel bestaande boeddhistische wereld in Oost-Azië, hoe minder verbaasd je bent over minder fraais dat boeddhisten kunnen doen – dat is een wet die zich bijna kan meten met die van de zwaartekracht. Op de gang van de zeventiende verdieping van het Erasmusgebouw van de Nijmeegse universiteit kondigen forse boeddhabeelden uit diverse Aziatische landen van meters afstand de kamer aan van Paul van der Velde, hoogleraar hindoeïsme en boeddhisme. Zo groot is Van der Veldes beeldenverzameling dat die al lang niet meer in een, twee of drie kamers past.

Met die beelden beginnen vaak de disputen die Nederlands grootste kenner van het boeddhisme heeft met Nederlandse ‘belevers’ van het boeddhisme. Westerse mensen op het pad van de Boeddha zien die beeldencultus als een verwording van waar het in het boeddhisme ‘werkelijk om gaat’. In de biotoop van Boeddha’s leer is het geen verwording, maar de kern. Weinigen die dáár mediteren; het draait om riten en beeldenverering. Ook heel belangrijk: relieken. Van der Velde herinnert zich het ongemak van Nederlandse boeddhisten toen die oog in oog stonden met de devotie van Tibetanen bij een overgekomen reliek. Relieken associëren westerse mensen met het katholicisme, niet met een wetenschap van de geest.

Komeetachtige opkomst van het boeddhisme

Extra ongemakkelijke kennis die Van der Velde verspreidt: om relieken van de Boeddha zijn door de eeuwen heen flink wat oorlogen gevoerd – de zoektocht naar relieken was vaak de legitimatie voor strijd. ‘De leringen van de Boeddha waren historisch gezien nooit aanleiding om géén geweld te gebruiken. Zodra mensen volledig voor één waarheid kiezen, gaat de tolerantie eruit en sluipt geweld erin, dat is overal hetzelfde.’

Van der Velde traceert de oorsprong van het geïdealiseerde beeld van het boeddhisme in de 19de-eeuwse westerse theosofie. Theosofen zagen Tibetanen altijd glimlachen en hun ogen glanzen van wijsheid. Deze onthechte oosterse mens contrasteerde aangenaam met de gejaagde westerse mens. We vinden er sporen van terug in het werk van Couperus, Van Eeden en Henriëtte Roland Holst. Een kleine halve eeuw geleden was dezelfde theosofische romantiek in trek bij toen jonge babyboomers, op zoek naar alternatieven voor hun gejaagde, bekrompen en materialistische samenleving.

De leringen van de Boeddha waren historisch gezien nooit aanleiding om géén geweld te gebruiken, aldus Paul van der Velde, hoogleraar Aziatische religies.

Van een specifieke belangstelling voor het boeddhisme was destijds evenwel geen sprake, dat is iets veel recenters. Tot een jaar of 25 geleden werd er vooral een beroep op hem gedaan vanwege zijn expertise inzake hindoeïsme, vertelt Paul van der Velde. Vanaf het midden van de jaren negentig ‘nam het boeddhisme alles over’. Tegenwoordig wordt deze hoogleraar bedolven onder uitnodigingen van clubs en genootschappen die er zomaar van uitgaan dat hij zélf boeddhist is en vaak teleurgesteld zijn als ze horen dat hij er ‘alleen maar veel van afweet’. Noem dat iets typisch dat Nederlandse islamologen nooit overkomt.

Je kunt de komeetachtige opkomst van het boeddhisme in de westerse wereld verbinden met de stijging van de ster van de dalai lama na diens bekroning met de Nobelprijs, met Seven Years in Tibet en andere Hollywoodkrakers, met de golf aan beroemdheden die ‘iets’ met het boeddhisme kregen, van Brad Pitt tot Tiger Woods, van Richard Gere tot Tina Turner. Maar we doen het fenomeen tekort door het als romantisch of oriëntalistisch af te doen, of als Hollywoodspiritualiteit.

Dat toepassingen van het boeddhisme heilzaam kunnen zijn bij diverse vormen van psychisch lijden, is inmiddels veelvuldig aangetoond. Moleculair bioloog Jon Kabat-Zinn, grondlegger van de mindfulness, was een van de pioniers op het vlak van de stressreductie en baseerde zich grotendeels op het werk van de Vietnamese zenmonnik Thich Nhat Hanh. In Nederland verrichtte Ria Kloppenborg, tot haar overlijden in 2003 hoogleraar Aziatische religies in Utrecht, intensief onderzoek naar boeddhisme en psychotherapie, en zag dat veel psychologische inzichten uit het boeddhisme direct bruikbaar zijn.

Het knappe van boeddhistische leraren en monniken die naar het Westen kwamen, zegt Paul van der Velde, was dat ze zagen waar behoefte aan was. Ze legden de vinger op de goede plek: waar lijdt zo’n moderne westerse samenleving aan? ‘Die monniken kúnnen iets, dat is duidelijk.’ Van der Velde verbindt het onder meer met de Tibetaanse handelsgeest. ‘Handelaars stellen zich de vraag: waar is een markt voor? In het verlengde daarvan ligt de vraag: wat hebben wij die westerse mensen te bieden?’ Waar grote behoefte aan bleek: aan meditatie- en contemplatietechnieken, aan hulp bij omgang met stress en overprikkeling die uit het moderne leven voortvloeien.

Matthieu Ricard: Frans boeddhistisch monnik, bestsellerauteur, door Amerikaanse neurowetenschappers die uitzonderlijk veel gammagolven in zijn brein waarnamen uitgeroepen tot ‘gelukkigste man ter wereld’. © AFP

Noem het een heuglijk feit dat een toenemend aantal westerse mensen bij toepassingen van het boeddhisme baat heeft. Het is evenzeer een feit dat de contemplatieve traditie waaruit die toepassingen voortkomen binnen het boeddhisme even marginaal was als de contemplatieve traditie binnen het christendom. Zo is het grote misverstand ontstaan dat er in boeddhistische landen wordt gemediteerd – door onthechte mensen die nooit oorlogen voeren.

In werkelijkheid is ‘meditatieboeddhisme’ bij uitstek westers. Paul van der Velde herinnert zich een typisch voorval toen hij Nederlanders rondleidde in Bhutan. Een psycholoog uit die groep wilde van deze Nederlandse hoogleraar niet aannemen dat de monniken niet mediteren. Op een gegeven moment vertelde de lokale gids: ‘We hebben projecten voor verslaafde jongeren. We behandelen die met meditatie. Daarvoor laten we speciaal meditatieleraren uit Europa overkomen.’

Rob Hogendoorn van Open Boeddhisme bestudeert al jaren het grensgebied tussen boeddhisme en wetenschap. In Nederland interviewde hij de bekende Amerikaanse meditatieleraar Alan Wallace, die langdurig in Tibetaanse kloosters verbleef, voor een publiek dat goeddeels bestond uit ‘boeddhafielen’. Die begonnen te steigeren toen Hogendoorn stelde dat maar een kleine minderheid van de boeddhistische monniken mediteert. Maar Wallace bevestigde het: ‘Niet meer dan 5 procent, maar waarschijnlijk niet meer dan 1 à 2 procent.’ Vanuit de zaal kwam de vraag: ‘Wat doen ze dan als ze niet mediteren?’ Nou ja, het huishouden, werken op het land, er is altijd genoeg te doen.

Misverstanden zijn één ding – problematischer wordt het als mensen idealen op boeddhisten gaan projecteren of zich overgeven aan adoratie. Paul van der Velde mag het fenomeen regelmatig aan den lijve ondervinden. Voordat hij boeddhafiele mensen vertelt dat hij zelf geen boeddhist is, behandelen ze hem vaak als een halve heilige. Een teleurgestelde vrouw riep een keer: ‘Wat jammer dat u het boeddhisme niet zo kunt uitdragen als Matthieu Ricard!’

Romantiseren

Matthieu Ricard: Frans boeddhistisch monnik, bestsellerauteur, door Amerikaanse neurowetenschappers die uitzonderlijk veel gammagolven in zijn brein waarnamen uitgeroepen tot ‘gelukkigste man ter wereld’. Ricard werd al veel bewonderd voor hij dat predicaat kreeg, maar heeft sindsdien weinig minder dan een godenstatus. In Franse talkshows wordt hem geen kritische vraag meer gesteld. Over de vergaande adoratie die Ricard ten deel valt in zijn klooster in Nepal schreef de Nederlandse kunsthistorica Mariëlle Hageman het ontnuchterende boek Overal boeddha’s en hoe ik geen verlichting bereikte.

Matthieu Ricard is een Europeaan. Rob Hogendoorn weet dat adoratie nog verder kan gaan ‘als de nobele wijze uit Azië zelf komt’. ‘Omgekeerd racisme’, noemt hij dat. Zulke verering viel bijvoorbeeld de in opspraak geraakte Sogyal Rinpoche ten deel. Die gold als onaantastbaar. Op plekken waar hij wordt verafgood, wordt ook weggekeken. Hogendoorn vermoedt dat het seksueel misbruik van Sogyal jaren eerder naar buiten was gekomen als hij geen iconische status als Tibetaan had genoten.

Ooit had je fellow travellers die naar Cuba reisden, zich in een socialistisch paradijs waanden en geen kwaad woord wilden horen over Fidel Castro. Er zijn overeenkomsten met contemporaine westerse reizigers die in boeddhistische landen spirituele paradijzen ontwaren. Wie het Tijgersnest-klooster in Bhutan bezoekt, ziet dezelfde extase bij toeristen als in Santa Clara op Cuba bij het mausoleum van Che Guevara.

Nog verder dan het idealiseren van bijvoorbeeld Bhutan gaat die van ‘het verloren paradijs’ Tibet. Paul van der Velde weet dat er geen enkele geschiedenis zo wordt geromantiseerd als de Tibetaanse, die van de Cubaanse revolutie wellicht uitgezonderd. Op een beeldscherm toont hij foto’s uit het Tibet van de vroege 20ste eeuw – er was horigheid, er was repressie, er werden oorlogen gevoerd. Het was een ander Tibet dan dat van Hollywood, dat van Seven Years in Tibet, Cry of the Snow Lion of Little Buddha. In die laatste film, van Bernardo Bertolucci, trad Sogyal Rinpoche op als acteur. Zijn carrière eindigde in 2017 op dezelfde wijze als die van Kevin Spacey.

Boeddhist-tegen-wil-dank Rob Hogendoorn zegt het zo: ‘Boeddhisten hebben net zoveel baat bij openheid en transparantie als niet-boeddhisten.’

De Rohingya-kwestie in woord en beeld;

Paus loopt op eieren in islamitisch Bangladesh
Paus Franciscus is na het boeddhistische Myanmar nu in het islamitische Bangladesh. Hij zal in dit land met een kleine katholieke minderheid uiterst behoedzaam moeten opereren. En de Rohingya-kwestie is slechts bijzaak. (+)

Deze radicale monnik legt uit waarom de paus het woord ‘Rohingya’ maar beter niet in de mond kan nemen
Het geweld tegen moslims in Myanmar? Allemaal de schuld van de Rohingya zelf, zegt Ashin Ottama Thiri. Hij is prominent lid van de groep boeddhistische monniken die álle islamieten het land uit wil hebben, wat de bezoekende paus er ook van vindt. (+)

In Bangladesh blijven Rohingya-vluchtelingen komen
Maanden na het begin van de exodus uit Myanmar komen er nog elke dag Rohingya-vluchtelingen Bangladesh binnen. Het zijn er nu bij elkaar 640.000, in overvolle opvangkampen. ‘Ik ben mijn hele leven al op de vlucht.’ Lees hier het verslag van journalist Ben van Raaij. (+)

En bekijk hier alle foto’s van Daniel Rosenthal, die met Van Raaij afreisde naar Bangladesh.

‘Een sleets cliché van een vluchtelingencrisis’
De rubriek Beeldvormers onderzoekt hoe een foto onze kijk op de werkelijkheid bepaalt. Deze week: de Rohingya-vluchtelingen van kamp Balukali. (+)

Verdreven Rohingya over hun erbarmelijke vlucht: ‘Zwakke mensen moesten we achterlaten’
Bangladesh vangt meer dan 400 duizend verdreven Rohingya uit Myanmar op. Die zijn wanhopig. ‘Ik denk niet dat we ooit nog kunnen terugkeren.’

In beeld
Dit zijn de Rohingya-vluchtelingen in Bangladesh: angstig, hongerig, haveloos.

Volg en lees meer over:  RELIGIE   BOEDDHISME   BUITENLAND

Door de meesters van de zwijgzaamheid wordt misbruik niet gemeld

Trouw 05.12.2016 Anderhalf jaar geleden kwamen de eerste verhalen over seksueel misbruik onder Nederlandse boeddhisten naar buiten. Sindsdien zijn er tientallen verhalen bijgekomen. Wat is er aan de hand?

Hij zou hen hebben behandeld als bedienden, en daar hoorden ook seksuele diensten bij

Op 16 november stond een groep vrouwen te protesteren tegen de komst naar Nederland van Sogyal Rinpoche, schrijver van de bestseller ‘Tibetaans boek voor leven en sterven’. De boeddhist wordt beschuldigd van misbruik. In Frankrijk loopt strafrechtelijk onderzoek tegen hem, op YouTube vertellen verschillende vrouwen door hem misbruikt te zijn. Hij zou hen hebben behandeld als bedienden, en daar hoorden ook seksuele diensten bij.

Met een Amerikaans slachtoffer is een schikking getroffen, waarmee een proces is afgewend. Enkele vrouwen hebben de dalai lama gevraagd Sogyal Rinpoche tot de orde te roepen, maar die blijft hem openlijk steunen. Ook Sogyals Nederlandse Rigpa-organisatie laat hem niet vallen.

Het geval staat niet op zich, zo bleek ruim een jaar geleden, op 23 juni 2015, toen Hans Voerknecht op Radio 5 vertelde welke vrijheden de Thaise monnik Mettavihari zich in Nederland permitteerde. Tijdens groepsmeditaties vergreep die zich openlijk aan jongemannen: “Er was een ligmeditatie in een ruimte met een man of twintig. Op een gegeven moment knoopte hij mijn broek open en trok me af. Waar anderen bij waren.”

Sinds vorig jaar zijn er tientallen verhalen van slachtoffers bijgekomen. Onderzoeksjournalist Rob Hogendoorn, gespecialiseerd in Nederlands boeddhisme, is al een tijdlang bezig het misbruik zoveel mogelijk te documenteren met getuigenverklaringen. Inmiddels heeft hij informatie van vijftig (al dan niet vermeende) misbruikslachtoffers verzameld. Er zou sprake zijn van zestien plegers, allemaal geestelijk leiders van boeddhistische gemeenschappen, van wie er ten minste vijf jarenlang hun gang konden gaan.

Tot nu toe zijn er bij waarnemers zoals Hogendoorn 25 slachtoffers van deze monnik bekend. De jongste was twaalf jaar – een jongetje die hij van de straat de tempel binnen had gelokt

Zoals gewoonlijk bij seksueel misbruikzaken is de aangiftebereidheid laag; justitie heeft nog niet tot vervolging kunnen overgaan. Toch blijft het lastig te begrijpen dat juist deze slachtoffers, vaak hoogopgeleide babyboomers, zo laat en aarzelend reageerden.

Dat deze praktijken in alle openheid konden plaatsvinden zonder dat de daders iets hoefden te vrezen, toont in elk geval dat het misbruik verweven is met de boeddhistische gemeenschap, denkt Hogendoorn. Mettavihari heeft een belangrijk deel van de tegenwoordige meditatieleraren in de vipassana-richting uitgekozen en opgeleid. De meesten moeten volgens Hogendoorn van het misbruik geweten hebben. Dankzij hun zwijgzaamheid zou Mettavihari decennialang zijn gang hebben kunnen gaan.

Het misbruik van de in 2007 overleden Mettavihari kwam pas vorig jaar naar buiten. Tot nu toe zijn er bij waarnemers zoals Hogendoorn 25 slachtoffers van deze monnik bekend. De jongste was twaalf jaar – een jongetje die hij van de straat de tempel binnen had gelokt – aldus het inmiddels volwassen slachtoffer dat zich vorig jaar bij de NOS meldde. Er is in Waalwijk rond 1980 voor zover bekend slechts eenmaal een melding bij de politie gedaan, maar dat leidde tot niets. Nu Mettavihari overleden is, is juridische vereffening uitgesloten.

Rest de vraag hoe volgelingen jarenlang loyaal konden blijven aan hun misbruik plegende leraar. Eén van hen, meditatieleraar Frits Koster schrijft daarover op zijn website: “We keken enorm op tegen deze bijzonder charismatische leraar. Dat hij blijk gaf van telepathische vermogens riep nog meer ontzag, vertrouwen en bewondering op. Door dit alles was het moeilijk ‘nee’ zeggen als hij seksuele toenadering zocht. Daarnaast kon hij op subtiele manieren kritische leerlingen belachelijk maken.” Koster is zelf ook slachtoffer geweest.

© Merlin Daleman.

Tantrische rituelen

We zijn gaan geloven dat leraren hele diepe en wijze boodschappen hebben. Zij lijken alles overstegen te zijn en kunnen zich lam drinken, rare financiële capriolen uithalen, aldus Frits Koster, meditatieleraar.

Zelf beweerde Mettavihari soms dat seks met leerlingen onderdeel uitmaakte van zogenaamde tantrische rituelen, vertelt Koster. “Dit alles om leerlingen tot inzicht te brengen en hen te confronteren met de beperkt oordelende geest. Een leerling laat pas diepgang zien als hij dergelijk gedrag normaal is gaan vinden en vertederd over de vrijheid van zijn leraar kan praten.”

Mettavihari werd vereerd, en die verering maakte dat volgelingen ook aanwijzingen voor banden van de meester met criminelen negeerden. Onderzoek van voorzitter Toine van Beek van de tempel in Waalwijk laat zien dat Mettavihari omging met Marokkaanse criminelen. Hij zou hebben gegokt met het geld van de gemeenschap, en volgens het kadaster was hij in Amsterdam-Noord eigenaar van een ‘massagesalon’, een bordeel.

Koster: “We zijn gaan geloven dat leraren hele diepe en wijze boodschappen hebben. Zij lijken alles overstegen te zijn en kunnen zich lam drinken, rare financiële capriolen uithalen, dure auto’s kopen.” Koster is een van de veertien leraren die door Mettavihari zijn gewijd. In een door de monnik verzonnen ritueel verbond hij de veertien getrouwen met zijn persoon, en daarmee met de Boeddha.

En met het misbruik, vermoedt Hogendoorn. “Mettavihari heeft hen op een voetstuk gezet, en zij Mettavihari.” De groep is inmiddels vanwege controversen over de aanpak van de misbruikkwestie verdeeld geraakt. Ank Schravendeel, meditatietrainer, dacht een half jaar na over de vraag wat de gevolgen voor haarzelf moeten zijn. Ze legde uiteindelijk aan haar gemeenschap verantwoording af. Een opname daarvan is online terug te vinden: “Het feit dat wij ooit door Mettavihari zijn aangewezen heeft geen grond meer, daar kunnen we niets meer aan ontlenen, we zijn onze licentie kwijt.” Haar leraarstoel gaf zij niet op.

Zijn opvolger Ösel Tendzin wist dat hij hiv-besmet was, maar had toch seks met mannelijke volgelingen, zonder hen dat te vertellen.

© Merlin Daleman.

In een communiqué van de door Mettavihari benoemde leraren staat dat ‘Mettavihari briljant kon lesgeven en begeleiden’. De groep distantieert zich van Mettavihari’s opvatting dat wie op hoog niveau mediteert zich niet meer gebonden hoeft te weten aan ‘lekenregels’. Sommige leraren, zoals Jotika Hermsen van meditatiegroep Sangha Metta, blijven Mettavihari ‘Eerwaarde’ noemen. Tijdens meditaties buigen ze voor zijn foto.

Leerling Els Ott, die Sangha Metta vroeg een foto van Mettavihari bij retraites weg te halen, kreeg als antwoord dat besloten was dit niet te doen. “Mettavihari had volgens hen ook veel goeds gedaan, dus wilden ze hem ‘niet uit de geschiedenis wegschrijven’.”

Het misbruik is niet alleen verweven met de vipassana-richting in Nederland. Ook aan andere boeddhistische richtingen, zoals het (westers-)Tibetaans boeddhisme, kleven misbruikaffaires, aldus Hogendoorn. Zo hebben de Shambhala-centra een verleden van seksschandalen. Over oprichter Chögyam Trungpa gaan verhalen van alcoholisme en seksuele uitspattingen. Zijn opvolger Ösel Tendzin wist dat hij hiv-besmet was, maar had toch seks met mannelijke volgelingen, zonder hen dat te vertellen. Dat erkent de organisatie op haar website. Tendzin stierf in 1990 aan aids.

Uit de geschiedenis van de Shambhala-centra lijkt Chögyam Tendzin inmiddels weggeschreven, maar naast het altaar van de vestiging in Leiden hangt nog wel zijn portret.

Terwijl zenboeddhisten in Japan bijna niet doen aan wat wij meditatie noemen, doen we in Nederland alsof zen gelijk staat aan mediteren, aldus Henk Blezer, boeddholoog aan de Vrije Universiteit.

Volgens Henk Blezer, boeddholoog aan de Vrije Universiteit, bestaat er ‘een patroon van blinde vlekken’ in boeddhistisch Nederland, al denkt Blezer niet dat misbruik in het boeddhisme meer voorkomt dan elders in de samenleving. Maar hij ziet in het Nederlands boeddhisme wel factoren die seksueel misbruik en ander bandeloos gedrag in de hand werken.

Dat het misbruik zo lang kon duren terwijl iedereen zijn mond hield, komt volgens Blezer mede doordat de leraren ‘collectief geprojecteerde maskers’ dragen. “De smetteloze, schaduwloze meester is een ideaaltype dat velen dierbaar is. Ze zijn van zo’n groot belang dat mensen decennialang kunnen leven met de tegenstrijdige praktijk voordat ze uiteindelijk de bom laten barsten.”

Blezer denkt ook dat mediteren misbruik in de hand kan werken. “Meditatie is in traditioneel boeddhisme iets wat maar weinigen doen, ook omdat het de geestelijke gezondheid zou kunnen schaden. Op onze moderne manier gezegd: omdat het mensen labiel en depressief zou kunnen maken. Het traditioneel boeddhistische principe dat je het zelf moet zien los te laten, kan in sommige gevallen zelfs leiden tot zelfdoding. Maar terwijl zenboeddhisten in Japan bijna niet doen aan wat wij meditatie noemen, doen we in Nederland alsof zen gelijk staat aan mediteren.”

© Merlin Daleman.

Persoonsverheerlijking

Meditatie maakt naar zichzelf zoekende leerlingen kwetsbaar, terwijl leraren in hun streven naar bevrijding grenzen uit het oog dreigen te verliezen, aldus Henk Blezer, boeddholoog aan de Vrije Universiteit.

“Door meditatie uit het lood geslagen kunnen zowel leerling als leraar een risicofactor worden. Het maakt naar zichzelf zoekende leerlingen kwetsbaar, terwijl leraren in hun streven naar bevrijding grenzen uit het oog dreigen te verliezen. Ze gaan zichzelf zien als de maat der dingen en nodigen hun leerlingen uit tot persoonsverheerlijking.”

In Azië was meditatie dan ook hoogstens onderdeel van een breed pakket aan rituelen en studie, legt Blezer uit. “En als het gedrag van een hooggeplaatste als misbruik werd gezien, was er een systeem van strakke sociale controle en sancties. In het geïndividualiseerde Westen gaat iedereen zijn gang, dus ook de meditatieleraar.”

Tussen het oosterse ideaal van zelfloosheid en het westerse van zelfverwerkelijking zit volgens Blezer een spanning die nog niet goed doordacht is. Oosterse traditionele boeddhisten zoeken idealiter ontsnapping aan het leven door de bevrijding van alle banden met het wereldse bestaan, door ‘de illusie van een zelf’ op te geven. Terwijl het in het westerse boeddhisme juist draait om het omarmen van het leven door zelfverwerkelijking. Dat kan de docenten een verkeerd idee geven van vrijheid.

Het zou zomaar kunnen dat bij ons het boeddhisme vorm gaat krijgen vanuit onverwachte plekken zoals tuincentra, aldus Henk Blezer,boeddholoog aan de Vrije Universiteit.

Dat Nederlandse boeddhisten nog niet goed hebben uitgedacht hoe ze met zulke spanningen omgaan, verbaast Blezer overigens niet: “In China duurde het ook eeuwen voordat het boeddhisme geworteld was. En dat was niet zozeer dankzij de elite van hoogopgeleide boeddhisten met hun theoretische discussies, maar vooral dankzij de populaire cultuur die het boeddhisme op haar eigen manier uitvond. Het zou zomaar kunnen dat bij ons het boeddhisme vorm gaat krijgen vanuit onverwachte plekken zoals tuincentra, en niet vanuit boeddhistische meditatiecentra.”

Veel Nederlandse boeddhistische organisaties hebben inmiddels ethische codes op hun websites gezet. Het Meldpunt Kinderporno heeft zelfs een onafhankelijk meldpunt boeddhisme ingesteld en de Boeddhistische Unie Nederland, de Bun, heeft daar duizend euro aan bijgedragen. Bun-voorzitter en Rigpa-lid Michael Ritman denkt dat de gedane inspanningen genoeg zijn. Hij spreekt van incidenten. “Er spelen nu geen zaken meer.” De demonstratie tegen de komst van Sogyal Rinpoche laat in elk geval zien dat de slachtoffers van misbruik hun stem durven laten horen.

Verwant nieuws;

Meer over; Religie Criminaliteit Boeddhisme

Meldpunt misbruik boeddhisten geopend

Trouw 02.11.2015 Slachtoffers van seksueel misbruik in de boeddhistische gemeenschap kunnen vanaf maandag terecht bij een speciaal meldpunt. De directeur van de stichting die het meldpunt beheert, Arda Gerkens, vertelde er maandag over bij de NOS-radio.

Het meldpunt is opgericht na onder meer vermeend misbruik door een Thaise monnik van de boeddhistische tempel Buddharama in Waalwijk. De in 2007 overleden monnik Mettavihari zou mensen hebben misbruikt.

De NOS meldde in mei dit jaar dat boeddhistische monniken en leraren de afgelopen decennia in Nederland leerlingen misbruikten. In enkele gevallen waren de slachtoffers minderjarig. De omroep sprak met meerdere slachtoffers.

Het is niet duidelijk hoeveel Nederlandse boeddhisten er zijn. Het gaat om een relatief kleine gemeenschap. Volgens de NOS zijn er in ons land ongeveer 50.000 tot 65.000.

Er zijn in Nederland al een aantal andere meldpunten met betrekking tot misbruik. ‘Wat wij zien is dat mensen die iets te melden hebben over misbruik, dat willen doen vanuit hun boeddhistische achtergrond. En onze mensen zijn inmiddels bekend met de boeddhistische wereld”, stelt Gerkens.

Verwant nieuws;

Meldpunt voor boeddhistische slachtoffers seksueel misbruik

NU 02.11.2015 Slachtoffers van seksueel misbruik in de boeddhistische gemeenschap kunnen zich vanaf maandag melden bij een onafhankelijk meldpunt op internet. Dat meldt de NOS.

Het meldpunt is opgericht na onder meer vermeend misbruik door een Thaise monnik van de boeddhistische tempel Buddharama in Waalwijk. De in 2007 overleden monnik Mettavihari zou mensen hebben misbruikt.

Het meldpunt is opgezet zodat slachtoffers een plek hebben ”om hun verhaal te doen”, aldus directeur Ada Gerkens van de stichting tegen NOS. ”Aan de hand van de meldingen die binnenkomen, zullen wij de aard en de omvang van het probleem in kaart brengen.”

Het meldpunt is opgezet door dezelfde stichting die ook het Meldpunt Kinderporno op Internet beheert.

Lees meer over: Seksueel misbruik Boeddhisme

Boeddhisten-meldpunt open

Telegraaf 02.11.2015 Slachtoffers van seksueel misbruik in de boeddhistische gemeenschap kunnen vanaf maandag terecht bij een speciaal meldpunt. De directeur van de stichting die het meldpunt beheert, Arda Gerkens, vertelde er maandag over bij de NOS-radio.

Het meldpunt is opgericht na onder meer vermeend misbruik door een Thaise monnik van de boeddhistische tempel Buddharama in Waalwijk. De in 2007 overleden monnik Mettavihari zou mensen hebben misbruikt.

De NOS meldde in mei dit jaar dat boeddhistische monniken en leraren de afgelopen decennia in Nederland leerlingen misbruikten. In enkele gevallen waren de slachtoffers minderjarig. De omroep sprak met meerdere slachtoffers.

Het is niet duidelijk hoeveel Nederlandse boeddhisten er zijn. Het gaat om een relatief kleine gemeenschap. Volgens de NOS zijn er in ons land ongeveer 50.000 tot 65.000.

Er zijn in Nederland al een aantal andere meldpunten met betrekking tot misbruik. “Wat wij zien is dat mensen die iets te melden hebben over misbruik, dat willen doen vanuit hun boeddhistische achtergrond. En onze mensen zijn inmiddels bekend met de boeddhistische wereld”, stelt Gerkens.

Lees meer over: misbruik boeddhisme

Nieuw meldpunt voor misbruik boeddhisten

AD 02.11.2015 Er is sinds maandag op internet een onafhankelijk meldpunt voor slachtoffers van seksueel misbruik binnen de boeddhistische gemeenschap. Dat meldt de NOS.

Het digitale meldpunt is opgericht door de stichting die ook het Meldpunt Kinderporno op Internet beheert.
Het meldpunt is opgericht na onder meer vermeend misbruik door een Thaise monnik van de boeddhistische tempel Buddharama in Waalwijk. De in 2007 overleden monnik Mettavihari zou mensen hebben misbruikt.
Het is bedoeld om slachtoffers een plek te bieden ,,om hun verhaal te doen”, zegt directeur Ada Gerkens van de stichting. ,,Aan de hand van de meldingen die binnenkomen, zullen wij de aard en de omvang van het probleem in kaart brengen.”

Excuses voor slachtoffers misbruik boeddhistische tempel Waalwijk

NU 02.06.2015 Boeddhistische tempel Buddharama in Waalwijk heeft de slachtoffers van seksueel misbruik dinsdag excuses aangeboden.

In een open brief betuigt huidig voorzitter Toine van Beek namens de tempel spijt ”voor de misdragingen van Mettavihari”, de monnik die vanaf de jaren zeventig volgelingen misbruikte in Waalwijk en elders in Nederland.

Nadat het misbruik onlangs via de NOS naar buiten kwam, meldden zich in totaal 21 slachtoffers.

Meldpunt

Inmiddels heeft Buddharama een online meldpunt geopend. Slachtoffers kunnen via de site van de tempel in contact komen met een onafhankelijke vertrouwenspersoon.

Lees meer over: Buddharama Waalwijk

Excuses voor misbruik in tempel

Telegraaf 02.06.2015 Boeddhistische tempel Buddharama in Waalwijk heeft de slachtoffers van seksueel misbruik dinsdag excuses aangeboden. In een open brief betuigt huidig voorzitter Toine van Beek namens de tempel spijt „voor de misdragingen van Mettavihari”, de monnik die vanaf de jaren zeventig volgelingen misbruikte in Waalwijk en elders in Nederland.

Nadat het misbruik onlangs via de NOS naar buiten kwam, meldden zich in totaal 21 slachtoffers. Mettavihari werd begin jaren tachtig weggestuurd uit Waalwijk, nadat een minderjarige jongen uit de buurt van de tempel bij de politie had gemeld dat hij was misbruikt. Van een zaak tegen de monnik kwam het echter niet. In 2007 is hij overleden.

Gerelateerde artikelen;

29-05: Tempel wil slachtoffers bijstaan

Tempel wil misbruikslachtoffers boeddhistische monnik bijstaan

NU 29.05.2015 De boeddhistische tempel in Waalwijk wil mensen die seksueel zijn misbruikt door een Thaise monnik graag bijstaan. Hoe dat precies vorm moet krijgen, hangt af van de wensen van de slachtoffers.

Dat vertelde voorzitter van tempel Buddharama Toine van Beek vrijdagavond. De tempel heeft een vertrouwenspersoon van buitenaf aangesteld bij wie slachtoffers terechtkunnen.

”Ik heb zelf ook met slachtoffers gesproken. Er zijn er die bijvoorbeeld graag een groepsgesprek willen”, aldus Van Beek. Sinds het misbruik zondag bekend werd gemaakt door de NOS, hebben zich 21 mensen gemeld die zeggen dat ze door de in 2007 overleden monnik Mettavihari zijn misbruikt.

Lees meer over: Boeddhisme

Gerelateerde artikelen;

Tempel wil slachtoffers bijstaan

Telegraaf 29.05.2015  De boeddhistische tempel in Waalwijk wil mensen die seksueel zijn misbruikt door een Thaise monnik graag bijstaan. Hoe dat precies vorm moet krijgen, hangt af van de wensen van de slachtoffers, vertelde voorzitter van tempel Buddharama Toine van Beek vrijdagavond. De tempel heeft een vertrouwenspersoon van buitenaf aangesteld bij wie slachtoffers terechtkunnen.

„Ik heb zelf ook met slachtoffers gesproken. Er zijn er die bijvoorbeeld graag een groepsgesprek willen”, aldus Van Beek. Sinds het misbruik zondag bekend werd gemaakt door de NOS, hebben zich 21 mensen gemeld die zeggen dat ze door de in 2007 overleden monnik Mettavihari zijn misbruikt.

Gerelateerde artikelen;

28-05: ‘Meer misbruik door monnik’

26-05: Omvangrijk misbruik door boeddhisten

24-05: ‘Misbruik bij boeddhisten’

‘Misbruikzaak rond monnik Mettavihari breidt zich uit’

VK 28.05.2015 De affaire rond het seksueel misbruik door de boeddhistische monnik Mettavihari breidt zich uit. De volgelingen van de in 2007 overleden Thaise monnik spreken van zeker 21 misbruikgevallen, meldt de NOS. De omroep bracht de zaak afgelopen week aan het licht na interviews met meerdere slachtoffers. Eén van hen, een man die graag anoniem wilde blijven, vertelde dat het tempelbestuur berustend reageerde, toen hij hen inlichtte over een nare ervaring die hij had gehad met Mettavihari. ‘Ik durf te zeggen dat hij dit met tientallen Nederlanders heeft gedaan’, aldus de man.

Bijeenkomsten
Voorzitter Toine van Beek van de huidige tempel in Waalwijk heeft geschrokken gereageerd op de beschuldigingen. De tempel organiseert op verzoek van twee slachtoffers tenminste een of twee bijeenkomsten, zodat zij ervaringen uit kunnen wisselen met lotgenoten.

Een belangrijke boeddhistische lerarengroep in de Vipassanatraditie, die ook door Mettavihari bedreven werd, is naar aanleiding van de beschuldigingen uit elkaar gevallen. Dat schrijft het Boeddhistisch Dagblad. De leraren konden het niet eens worden over het noemen van de naam van Mettavihari in verband met seksueel misbruik.

‘Meer misbruik door monnik’

Telegraaf 28.05.2015 De affaire rond het seksueel misbruik door de boeddhistische monnik Mettavihari breidt zich uit. De volgelingen van de in 2007 overleden Thaise monnik spreken van zeker 21 misbruikgevallen.

Dat meldt de NOS donderdag. Niet alleen in Waalwijk maakte Mettavihari slachtoffers, maar ook in tal van andere plaatsen in Nederland, aldus de omroep. Het ging in bijna alle gevallen om volwassen vrouwen. Voorzitter Toine van Beek van de huidige tempel in Waalwijk reageert geschrokken.

Gerelateerde artikelen;

24-05: ‘Misbruik bij boeddhisten’

Misbruikzaak boeddhistische monnik breidt zich uit

AD 28.05.2015 De affaire rond het seksueel misbruik door de boeddhistische monnik Mettavihari breidt zich uit. De volgelingen van de in 2007 overleden Thaise monnik spreken van zeker 21 misbruikgevallen. Dat meldt de NOS vandaag.

Niet alleen in Waalwijk maakte Mettavihari slachtoffers, maar ook in tal van andere plaatsen in Nederland, aldus de omroep. Het ging in bijna alle gevallen om volwassen vrouwen. Voorzitter Toine van Beek van de huidige tempel in Waalwijk reageert geschrokken.

Lees ook;

‘Seksueel misbruik bij boeddhisten in Nederland’

AD 24.05.2015 Boeddhistische monniken en leraren misbruikten de afgelopen decennia in Nederland leerlingen. In enkele gevallen waren de slachtoffers minderjarig. Dat meldt de NOS vandaag. De omroep sprak met meerdere slachtoffers.

Je moet het vroeg stoppen, anders gebeuren er steeds gekkere dingen, aldus Slachtoffer Patrick Franssen

De afgelopen maanden sprak de NOS, in samenwerking met boeddhisme-kenner Rob Hogendoorn, onder meer met drie slachtoffers van een Thaise monnik die na zijn komst naar Nederland in de jaren zeventig zeker twintig jaar lang jonge mannen misbruikte of pogingen daartoe deed.

MEER OVER: BOEDDHISME RELIGIE

‘Misbruik bij boeddhisten in Nederland’

VK 24.05.2015 Boeddhistische monniken en leraren misbruikten de afgelopen decennia in Nederland leerlingen. In enkele gevallen waren de slachtoffers minderjarig. Dat meldt de NOS vandaag. De omroep sprak met meerdere slachtoffers.

De afgelopen maanden sprak de NOS, in samenwerking met boeddhisme-kenner Rob Hogendoorn, onder meer met drie slachtoffers van een Thaise monnik die na zijn komst naar Nederland in de jaren zeventig zeker twintig jaar lang jonge mannen misbruikte of pogingen daartoe deed. Deze Mettavihari moest volgens betrokkenen begin jaren tachtig uit zijn tempel in Waalwijk vertrekken. Aanleiding zou een melding bij de politie zijn geweest over het lastigvallen van een minderjarige.

‘Misbruik bij boeddhisten in Nederland’

Trouw 24.05.2015 Boeddhistische monniken en leraren misbruikten de afgelopen decennia in Nederland leerlingen. In enkele gevallen waren de slachtoffers minderjarig. Dat meldt de NOS. De omroep sprak met meerdere slachtoffers.

De afgelopen maanden sprak de NOS, in samenwerking met boeddhisme-kenner Rob Hogendoorn, onder meer met drie slachtoffers van een Thaise monnik die na zijn komst naar Nederland in de jaren zeventig zeker twintig jaar lang jonge mannen misbruikte of pogingen daartoe deed.

Deze Mettavihari moest volgens betrokkenen begin jaren tachtig uit zijn tempel in Waalwijk vertrekken. Aanleiding zou een melding bij de politie zijn geweest over het lastigvallen van een minderjarige.

‘Misbruik aan het licht binnen boeddhistische gemeenschap’

NU 24.05.2015  Boeddhistische monniken en leraren misbruikten de afgelopen decennia in Nederland leerlingen. In enkele gevallen waren de slachtoffers minderjarig.  Dat meldt de NOS zondag. De omroep sprak met meerdere slachtoffers.

De afgelopen maanden sprak de NOS, in samenwerking met boeddhisme-kenner Rob Hogendoorn, onder meer met drie slachtoffers van een Thaise monnik die na zijn komst naar Nederland in de jaren zeventig zeker twintig jaar lang jonge mannen misbruikte of pogingen daartoe deed.

Deze Mettavihari moest volgens betrokkenen begin jaren tachtig uit zijn tempel in Waalwijk vertrekken. Aanleiding zou een melding bij de politie zijn geweest over het lastigvallen van een minderjarige.

Eerder in mei besloot een aantal van Mettavihari’s volgelingen zijn”herhaald grensoverschrijdend gedrag” na tientallen jaren zwijgen naar buiten te brengen.

Lees meer over: Boeddhisme

‘Boeddhistische monniken en leraren misbruiken volgelingen’›

NRC 24.05.2015  Boeddhistische monniken en leraren misbruikten de afgelopen decennia in Nederland leerlingen. In enkele gevallen waren de slachtoffers minderjarig. Dat meldt de NOS vandaag. De omroep sprak met meerdere slachtoffers.

De afgelopen maanden sprak de NOS, in samenwerking met boeddhisme-kenner Rob Hogendoorn, onder meer met drie slachtoffers van een Thaise monnik die na zijn komst naar Nederland in de jaren zeventig zeker twintig jaar lang jonge mannen misbruikte of pogingen daartoe deed. Hij moest volgens betrokkenen begin jaren tachtig uit zijn tempel in Waalwijk vertrekken. Aanleiding zou een melding bij de politie zijn geweest over het lastigvallen van een minderjarige.

‘Misbruik bij boeddhisten’

Telegraaf  24.05.2015 Boeddhistische monniken en leraren misbruikten de afgelopen decennia in Nederland leerlingen. In enkele gevallen waren de slachtoffers minderjarig. Dat meldt de NOS zondag. De omroep sprak met meerdere slachtoffers.

De afgelopen maanden sprak de NOS, in samenwerking met boeddhisme-kenner Rob Hogendoorn, onder meer met drie slachtoffers van een Thaise monnik die na zijn komst naar Nederland in de jaren zeventig zeker twintig jaar lang jonge mannen misbruikte of pogingen daartoe deed. Deze Mettavihari moest volgens betrokkenen begin jaren tachtig uit zijn tempel in Waalwijk vertrekken. Aanleiding zou een melding bij de politie zijn geweest over het lastigvallen van een minderjarige.

Misbruik kwam volgens het onderzoek van de NOS ook voor in onder meer Middelburg en Makkinga.

Misbruik Rooms-Katholieke Kerk

Seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk kreeg sinds eind twintigste eeuw veel aandacht in de media.

AD 25.09.2018

Dit na tal van onthullingen van seksueel misbruik van minderjarigen door priesters en andere religieuzen.

Het misbruik speelde zich vooral af in de jaren vijftig tot en met de jaren tachtig van de twintigste eeuw, maar kwam pas decennia later in volle omvang naar buiten. Sommige van de seksuele misbruiken kwamen voor het gerecht, andere werden door de kerkelijke overheid intern geregeld, soms toegedekt of door betrokkenen afgekocht.

AD 15.09.2018

Het probleem waren niet alleen de gevallen van seksueel misbruik zelf, maar ook de gebrekkige wijze waarop de autoriteiten binnen de Rooms-Katholieke Kerk met het seksueel misbruik omgingen.

Commissie Deetman

Alle gerelateerde stukken, documenten en correspondentie rondom het eerste onderzoek van de voormalige Onderzoekscommissie.

De Onderzoekscommissie deed van medio 2010 tot december 2011 onafhankelijk onderzoek in Nederland naar seksueel misbruik van minderjarigen in de Rooms-Katholieke Kerk van 1945 tot 2010.

Samenstelling

De Onderzoekscommissie bestond uit Wim Deetman (voorzitter), Pieter Kalbfleisch, Marit Monteiro, Gerard de Vries, Harald Merckelbach en Nel Draijer.

Klankbordgroep

De Onderzoekscommissie is ondersteund door een klankbordgroep, van vertegenwoordigers van verschillende disciplines. Deze klankbordgroep fungeerde als deskundige leescommissie en zag toe op de onafhankelijkheid en de kwaliteit van het onderzoek. De klankbordgroep bestond uit James Kennedy, Ybo Buruma, Marc Groenhuijsen, Jaap Smit, Nelleke Nicolai en Kees Schuyt.

 Nederlandstalig

Samenvatting Eindrapport
Rapport Seksueel Misbruik Minderjarigen RKK deel 1
Rapport Seksueel Misbruik Minderjarigen RKK deel 2
Second Opinion van het TNS-NIPO onderzoek (hoofdstuk 3 van het rapport)
Eerste (periodieke) monitoringsrapportage (september 2012)

Engelstalig, English

Summary Final Report
Final Report Introduction & Chapters
Final Report Essays
Final Report Extended Version
Final Report Appendix 

Vervolgonderzoek

Op deze pagina vindt u alle gerelateerde stukken, documenten en correspondentie rondom het tweede onderzoek van de voormalige Onderzoekscommissie.

Het onafhankelijk onderzoek naar seksueel misbruik van en fysiek en psychisch geweld jegens minderjarige vrouwen in de Rooms-Katholieke Kerk van 1945 tot heden is uitgevoerd onder leiding van drs. W.J. Deetman. Op 31 augustus 2012 presenteerde drs. W.J. Deetman het Voorstel voor onderzoek naar seksueel misbruik en fysiek en psychisch geweld jegens van minderjarige vrouwen in de Rooms-Katholieke Kerk van 1945 tot heden. Het voorstel sluit aan op het onderzoek Seksueel misbruik van minderjarigen in de Rooms-Katholieke Kerk, waarvan de voormalige commissie Deetman eerder haar eindrapport presenteerde.

Onderzoeksorganisatie

Het onderzoek naar seksueel misbruik en geweld jegens minderjarige vrouwen binnen de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland bouwt deels voort op het eindrapport van de voormalige Onderzoekscommissie en kent op hoofdlijnen eenzelfde aanpak. Hierom is gekozen voor een efficiënte samenstelling van de onderzoeksorganisatie die bestaat uit een klein kernteam van onderzoekers betrokken bij het eerste onderzoek, onder leiding van drs. W.J. Deetman. Oud- commissieleden van de voormalige Onderzoekscommissie treden op als referent.

De onderzoeksorganisatie wordt ondersteund door een klankbordgroep van vertegenwoordigers van verschillende disciplines. Deze klankbordgroep fungeert als deskundige leescommissie en ziet toe op de onafhankelijkheid en de kwaliteit van het onderzoek. Deze klankbordgroep bestond uit Stefan Bogaerts, Willy van Berlo en Renee Kool.

Persberichten

Persberichten over het tweede onderzoek zijn te vinden via deze link.

Eindrapport

Het eindrapport ‘Seksueel misbruik van en geweld tegen meisjes in de Rooms-Katholieke Kerk’ van de Onderzoekscommissie is uitgebracht in een handelseditie (ISBN 978 946 003 5944) en is via onderstaande link te downloaden.

Eindrapport
Persbericht over Eindrapport

28-9-2012_Monitorrapportage-Deetman

250313_Deetman_onderzoek_persbericht_15

260313Feitenoverzicht

260313Feitenoverzicht

Deetman-adviseert-speciale-mediation-voor-geweld-tegen-vrouwen-in-RK-Kerk

Samenvatting_eindrapport_Nederlandstalig

Second-Opinion-van-het-TNS-NIPO-onderzoek

Seksueel-misbruik-minderjarigen_RKK_Deetman-deel-2

Seksueel-misbruik-minderjarigen-RKK_Deetman-deel-1

Wim_Deetman-Misbruik_meisjes_in_rk-kerk-def

lees ook: eindrapport onderzoekscommissie 09.10.2018 OKKN

lees ook: Verklaring bij presentatie 09.10.2018 OKKN

Reglement_R-K_Meldpunt_Grensoverschrijdend_Gedrag

Code_of_pastoral_conduct_2018_The_Netherlands_ENGLISH

FormantecedentsENG

FormulierantecedantenNL

Gedragscode_Pastoraat_2018

Gedragscode-Pastoraat-2018

Protocolantecedenten NL

Protocolantecedents ENG

Misbruikrapport Pennsylvania USA – Interim Redacted Report and Responses

Misbruik kerk

Meer nieuws over misbruik kerk

TROUW Misbruik rk kerk

Nieuws over Misbruik in de kerk – AD.nl

misbruik kerk verhalen

misbruik katholieke kerk paus

misbruik protestantse kerk

misbruik binnen

misbruik kerk nederland

misbruik rk kerk

seksueel misbruik kerk

misbruik kerk nrc

04-05: Aartsbisschop dient ontslag in

30-04: Meldpunt misbruik kerk dicht

23-04: Aartsbisschop moet betalen

21-04: Veroordeelde bisschop stapt op

01-04: Branden bij ‘pedokerken’

Vorig 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende

 

Bij het voormalige opvanghuis werden vermoedelijk 796 kinderen stilletjes begraven EPA

Ierland wil honderden kinderlijkjes uit massagraf herbegraven

Op het terrein van een voormalig opvanghuis voor ongehuwde moeders werden vermoedelijk 796 baby’s en jonge kinderen illegaal begraven.

NOS 29.12.2018 De Ierse regering heeft besloten om honderden babylijkjes op te laten graven op het terrein van een voormalig opvanghuis voor ongehuwde moeders bij het plaatsje Tuam, in het westen van Ierland.

Onderzoek moet meer duidelijkheid geven over misstanden in de katholieke instelling. Ook moeten de kinderen alsnog een waardige begrafenis krijgen.

Het massagraf werd in maart 2017 ontdekt. Er zijn al wat lijkjes opgegraven, maar voor het grote graafwerk is een wetswijziging nodig. De Ierse regering hoopt dat het parlement daar snel mee instemt, zodat het graafwerk in de tweede helft van volgend jaar kan beginnen.

Op het terrein van het katholieke opvanghuis werden vermoedelijk 796 kinderen begraven. Er is wel vastgelegd dat ze overleden zijn, maar niet waar de lichamen zijn gebleven. Waarschijnlijk zijn de kinderen daar illegaal begraven, mogelijk zonder dat de rest van de familie werd geïnformeerd.

Uit eerste onderzoek is gebleken dat het vooral gaat om kinderen tot twee of drie jaar oud, onder wie ook te vroeg geboren baby’s. Deskundigen vermoeden dat veel lijkjes dateren uit de jaren 50.

Fatsoenlijke begrafenis

“We weten niet precies wat ons allemaal te wachten staat, maar we zijn ervan overtuigd dat we dit moeten doen”, zegt de Ierse premier Varadkar. “We graven de resten op en geven de kinderen de fatsoenlijke begrafenis die ze eerder niet gekregen hebben.”

Het opvanghuis bij Tuam werd van 1925 tot 1961 gerund door de katholieke kerk. Het had een opmerkelijk hoog sterftecijfer, maar er is nooit opgehelderd waardoor dat kwam. Vermoedelijk speelde ondervoeding een rol.

Er waren in de vorige eeuw tien van zulke huizen in Ierland, waar in totaal zo’n 35.000 vrouwen zijn opgevangen. Niet alleen bij Tuam liggen kinderen begraven, ook drie andere opvanghuizen zouden een kindermassagraf hebben.

Honderden babylijkjes in Ierland opgegraven

Telegraaf 29.12.2018 Honderden babylijkjes bij een voormalig opvanghuis voor ongehuwde moeders in Ierland worden opgegraven. Dat heeft de Ierse regering besloten, zo meldt Sky News. De opgraving moet helderheid verschaffen of er sprake was van grootschalig misbruik in dit katholieke opvanghuis en maakt deel uit van het onderzoek naar seksueel misbruik in de katholieke kerk.

In de graven liggen 796 stoffelijke overschotten. Het zijn baby’s, al dan niet te vroeg geboren, kinderen tot 2 à 3 jaar, maar ook volwassen vrouwen. De lijkjes zijn gevonden in ondergrondse kamers en opslagruimtes die zijn onderzocht bij het complex in Tuam. Dit ’Mother and Baby Home’ in county Galway werd in de periode 1925-1961 gerund door ’Bon Secours’-zusters.

Een beperkt aantal lijkjes is al opgegraven, maar om alle stoffelijk overschotten op te graven is een wetswijziging nodig. Die verwacht de regering in de eerste helft van 2019 door te voeren.

De onderzoekers gaan zich onder meer richten op de hoge sterftecijfers, medische proeven die op de kinderen zouden zijn uitgevoerd en de adoptie- en begrafenispraktijken in de tehuizen. Volgens schattingen verbleven in totaal circa 35.000 vrouwen in de tien tehuizen die door religieuze ordes in Ierland werden beheerd.

Bekijk meer van; ierland opgravingen

Honderden babylijk­jes in Ierland opgegraven

AD 29.12.2018 Honderden babylijkjes bij een voormalig opvanghuis voor ongehuwde moeders in Ierland worden opgegraven. Dat heeft de Ierse regering besloten, meldt Sky News. De opgraving moet helderheid verschaffen of er sprake was van grootschalig misbruik in dit katholieke opvanghuis en maakt deel uit van het onderzoek naar seksueel misbruik in de katholieke kerk.

In de graven liggen 796 stoffelijke overschotten. Het zijn baby’s, al dan niet te vroeg geboren, kinderen tot 2 à 3 jaar, maar ook volwassen vrouwen. De lijken zijn gevonden in ondergrondse kamers en opslagruimtes die zijn onderzocht bij het complex in Tuam. Dit ‘Mother and Baby Home’ in county Galway werd in de periode 1925-1961 gerund door ‘Bon Secours’-zusters.

Wetswijziging

Een beperkt aantal lijkjes is al opgegraven, maar om alle stoffelijk overschotten op te graven is een wetswijziging nodig. Die verwacht de regering in de eerste helft van 2019 door te voeren.

De onderzoekers gaan zich onder meer richten op de hoge sterftecijfers, medische proeven die op de kinderen zouden zijn uitgevoerd en de adoptie- en begrafenispraktijken in de tehuizen. Volgens schattingen verbleven in totaal circa 35.000 vrouwen in de tien tehuizen die door religieuze ordes in Ierland werden beheerd.

Priester op non-actief vanwege ‘grensoverschrijdend gedrag’

Vorige week al lieten de bisdommen weten dat sinds het onderzoek van de commissie-Deetman één voorgenomen benoeming is geblokkeerd om dezelfde reden.

NOS 21.12.2018 De Rooms-Katholieke Kerk heeft onlangs een priester op non-actief gezet vanwege een melding van grensoverschrijdend gedrag ten opzichte van een meerderjarige.

Dat antwoordt de kerk op vragen van de NOS. Vorige week al lieten de bisdommen weten dat sinds het onderzoek van de commissie-Deetman, eind 2011, één voorgenomen benoeming is geblokkeerd om dezelfde reden.

De ontslagen priester “wordt begeleid”, zegt een woordvoerder van de kerk. Of die begeleider een psycholoog is of iemand anders en hoe ernstig de overschrijding van de grens was, wil de woordvoerder niet zeggen. Wel is duidelijk dat de kwestie is gemeld aan het Vaticaan.

Het Vaticaan moet nu beoordelen wat er verder moet gebeuren. Meer informatie wil de kerk niet geven omdat anders te “herleidbaar” zou zijn om welke persoon het gaat.

Beweging

De NOS onderzocht vorige week de maatregelen die de Rooms-Katholieke Kerk ‘sinds Deetman’ nam om herhaling van de schandalen rond seksueel misbruik van vooral minderjarigen te voorkomen. Daaruit bleek onder meer dat er bij het ‘Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag RKK’ sinds de oprichting 3,5 jaar geleden 46 meldingen zijn binnengekomen. Acht daarvan hadden betrekking op seksueel grensoverschrijdend gedrag in de afgelopen zeven jaar. Ook daar ging het in alle gevallen om meerderjarigen.

Twee kwesties hadden betrekking op één en dezelfde religieuze beweging die niet rechtstreeks onder het kerkelijk gezag in Nederland valt. Ook daar wil de kerk niet meer over vertellen.

Eerder deze week ontving de paus Deetman om te praten over seksueel misbruik. Aanleiding voor de audiëntie was een grote bijeenkomst eind februari in Rome, waar alle voorzitters van de bisschoppenconferenties ter wereld naartoe komen.

Bekijk ook;

Paus spreekt met Deetman over seksueel misbruik

Bisschop blokkeerde benoeming vanwege melding van seksueel misbruik

Priesteropleiding ontkomt niet meer aan nadrukkelijk bespreken seksueel misbruik

Kerk VS hield identiteit honderden ontucht plegende priesters geheim

NU 20.12.2018 De katholieke kerk in de Amerikaanse staat Illinois heeft de namen van zeker vijfhonderd priesters die van seksueel misbruik beschuldigd zijn achtergehouden.

Ook zijn veel meldingen van misbruik niet behoorlijk onderzocht door de kerk. Dat concludeert de hoofdaanklager van de staat, Lisa Medigan, die sinds augustus onderzoek heeft gedaan naar misbruik binnen de kerk.

De kerk, die zegt alle informatie over misbruik met de autoriteiten te delen, had zelf de namen van 185 priesters bekendgemaakt. Deze zijn niet meegeteld door Madigan.

“Door ervoor te kiezen om aantijgingen niet zorgvuldig te onderzoeken, heeft de katholieke kerk gefaald in haar morele verplichting om voor overlevenden, parochieleden en het publiek volledige rekenschap af te leggen over alle seksueel onacceptabele gedragingen waarbij priesters zijn betrokken in Illinois”, aldus de aanklager.

Madigan begon haar onderzoek, nadat een soortgelijk onderzoek in de staat Pennsylvania had uitgewezen dat de kerk daar duizenden gevallen van seksueel misbruik onder het tapijt had geveegd.

Lees meer over: Verenigde Staten  misbruik katholieke kerk  Buitenland

Katholieke kerk Illinois zweeg over 500 misbruikbeschuldigingen

NOS 20.12.2018 De Rooms-Katholieke Kerk in Illinois heeft zo’n 500 beschuldigingen van misbruik niet openbaar gemaakt. Veel van die zaken zijn daardoor niet goed onderzocht, meent de openbaar aanklager van de Amerikaanse staat.

De aanklager begon in augustus een onderzoek naar de werkwijze binnen de kerk naar aanleiding van berichten over een grote doofpot in de staat . Dat bleek ook in Illinois te zijn gebeurd: slechts 185 zaken werden gemeld bij de autoriteiten.

“Doordat zaken niet werden onderzocht kon de katholieke kerk ook niet weten of het gedrag van beschuldigde priesters werd genegeerd of zelfs verdoezeld door leidinggevenden”, meent aanklager Lisa Madigan. “De kerk had de morele verplichting slachtoffers, gelovigen en het publiek een volledig overzicht te geven, maar faalde daarin.”

Spijt

De aartsbisschop van Chicago zegt in een reactie dat de kerk sinds 2002 alle beschuldigingen van kindermisbruik deelt met de autoriteiten. Eerder gebeurde dat niet met zaken waarbij de beschuldigde was overleden of ontslag had genomen, of als er niet genoeg bewijs was gevonden voor de aantijgingen.

“Ik wil opnieuw onze diepe spijt betuigen dat we niet hebben opgetreden tegen seksueel misbruik door priesters”, zei de hoogste katholieke vertegenwoordiger in de staat. Hij noemde het een zwarte bladzijde in de geschiedenis van de kerk.

Meer toezicht

Na de onthullingen in Pennsylvania hebben 36 van de 197 bisdommen in de VS overzichten gepubliceerd van beschuldigingen. Volgens Madigan bewijst de situatie in Illinois dat daarbij bemoeienis van buitenaf nodig is.

“De katholieke kerk kan niet zelf het toezicht uitoefenen”, waarschuwt ze. “Beschuldigingen van kindermisbruik, zelfs al zijn ze jaren oud, kunnen niet worden afgedaan als een interne privézaak.”

Doordat zaken niet werden onderzocht kon het gedrag van beschuldigde priesters genegeerd of zelfs verdoezeld worden, zegt de openbaar aanklager.

Kerk VS hield 500 namen ontuchtplegers achter

Telegraaf 20.12.2018 De katholieke kerk in de Amerikaanse staat Illinois heeft de namen achtergehouden van zeker vijfhonderd priesters die beschuldigd zijn van seksueel misbruik. Ook zijn veel meldingen van misbruik niet behoorlijk onderzocht door de kerk. Dit concludeert de hoofdaanklager van de staat, Lisa Medigan, die sinds augustus onderzoek heeft gedaan naar misbruik in de kerk.

De kerk, die zegt alle informatie over misbruik met de autoriteiten te delen, had zelf de namen van 185 priesters bekendgemaakt. Deze zijn niet meegeteld door Madigan. „Door ervoor te kiezen om aantijgingen niet zorgvuldig te onderzoeken, heeft de katholieke kerk gefaald in haar morele verplichting om voor overlevenden, parochieleden en het publiek volledige rekenschap af te leggen over alle seksueel onacceptabele gedragingen waarbij priesters zijn betrokken in Illinois”, aldus de aanklager.

Madigan begon haar onderzoek, nadat een soortgelijk onderzoek in de staat Pennsylvania had uitgewezen dat de kerk daar duizenden gevallen van seksueel misbruik onder het tapijt had geveegd.

Bekijk meer van; kerken priesters chicago

Paus spreekt met Deetman over seksueel misbruik

NOS 19.12.2018 Paus Franciscus heeft in het Vaticaan Wim Deetman ontvangen, voorzitter van de commissie die de misbruikschandalen met minderjarigen in de Nederlandse Rooms-Katholieke Kerk onderzocht. Aanleiding voor de audiëntie is een grote bijeenkomst eind februari in Rome, waar alle voorzitters van de bisschoppenconferenties ter wereld naartoe komen. Ook meerdere experts en slachtoffers van misbruik komen aan het woord.

Namens de Nederlandse kerk zal bisschop Van den Hende van Rotterdam op die top aanwezig zijn. Van den Hende was vanmorgen ook aanwezig bij het gesprek van drie kwartier tussen Deetman en paus Franciscus.

Deetman liet na afloop weten dat het gesprek vooral ging over “opzet, aanpak en uitkomst” van zijn onderzoek, dat zeven jaar geleden werd gepresenteerd. Andrea Vreede, Vaticaancorrespondent van de NOS, zegt dat de uitnodiging voor de audiëntie onder meer bedoeld was als blijk van erkentelijkheid voor het uitvoerige onderzoek dat de protestant Deetman op verzoek van de Nederlandse kerk heeft gedaan.

Hooggespannen verwachtingen

“Maar de timing van de ontmoeting is natuurlijk vooral interessant met het oog op de top over misbruik, die onder enorme druk staat”, zegt Vreede. “In veel westerse landen, zoals de Verenigde Staten, Duitsland en Ierland, maar bijvoorbeeld ook in Chili zijn de verwachtingen hoog gespannen. Commentatoren in Duitsland en de VS noemen dit de ultieme lakmoesproef voor het pausschap van Franciscus.”

“Zij spreken van een crisis in de westerse Rooms-Katholieke Kerk die, en dat is niet eens zo vergezocht, vergelijkbaar is met de impact destijds van de Reformatie. Het einde van de christelijke kerk in West-Europa. Ik had graag meegeluisterd tijdens die drie kwartier met Deetman.”

Een van de heikele punten, zegt Andrea Vreede, is hoe de kerk moet omgaan met misbruikzaken uit het verre verleden. Het onderzoek van Deetman bestreek de complete periode sinds de Tweede Wereldoorlog.

“Het misbruik van nu lijkt in landen als Nederland, Duitsland en Ierland voortvarend te worden aangepakt, maar hoe ver terug moet de kerk rekenschap afleggen? Franciscus lijkt echt wakker geschud door de schandalen in Chili. Maar hoe ver gaat hij daar in? In de Italiaanse kerk bijvoorbeeld is de beerput nog altijd stijf gesloten.”

Bekijk ook;

Bisschop blokkeerde benoeming vanwege melding van seksueel misbruik

Media Australië mogen niets melden over ‘grootste verhaal van het land’

Paus zet twee van misbruik beschuldigde bisschoppen uit ambt in Chili

Priesteropleiding ontkomt niet meer aan nadrukkelijk bespreken seksueel misbruik

Bij het grootseminarie Rolduc zijn ze strenger geworden na misbruikschandalen in de kerk. Zo moeten priesters-in-wording bijvoorbeeld een VOG overleggen.

NOS 15.12.2018 “Een pijnlijke wond” en “absoluut niet mijn favoriete onderwerp”. Zo noemt Lambert Hendriks de misbruikschandalen in de Rooms-Katholieke Kerk. Hij is rector van het grootseminarie Rolduc in Zuid-Limburg, een van de katholieke instellingen die aan de slag zijn gegaan met aanbevelingen van de commissie-Deetman om herhaling van seksueel misbruik en ongewenst gedrag te voorkomen. Priesters in wording praten op Rolduc tegenwoordig over seksueel overschrijdend gedrag en voor iedereen is er ‘navorming’.

De NOS deed onderzoek naar de de concrete uitkomsten van het preventiebeleid dat de Nederlandse bisdommen, ordes en congregaties na ‘Deetman’ hebben ontwikkeld. Daaruit bleek onder meer dat de benoeming van een rooms-katholieke priester recentelijk niet is doorgegaan vanwege het risico van seksueel misbruik.

Hendriks (40) is te jong om de kerk te kennen van de tijd dat er nog katholieke internaten waren, waar het leeuwendeel van het misbruik plaatsvond. “Ik vind het nog steeds onvoorstelbaar dat dit heeft kunnen plaatsvinden.” Aandacht voor de risico’s van seksueel overschrijdend gedrag is er wel altijd al geweest in de priesteropleidingen in Nederland. Bijvoorbeeld in die van Hendriks zelf, bij het grootseminarie Rolduc. Hij werd daar in 2001 gewijd tot diaken – nu is hij er dus rector.

Beeld van de ‘jonge weduwe’

“In de jaren 90 kregen wij als studenten altijd het beeld voorgeschoteld van de ‘jonge weduwe’ als risicofactor”, vertelt Hendriks. “Maar dat was toen nog nadrukkelijk een beeld, een abstractie. Iets wat heel ver van de kerk en van jouw dagelijkse praktijk leek te staan.”

Voor de huidige generatie studenten ligt dat uiteraard heel anders, aldus Hendriks. Sinds alle schandalen in de Rooms-Katholieke Kerk naar buiten kwamen, is het voor iedereen juist uiterst concreet wat er allemaal fout kan gaan als je niet zorgvuldig omgaat met het thema.

Hendriks: “We besteden meer en intensiever aandacht aan de risico’s van seksueel overschrijdend gedrag. Niet alleen tijdens de opleiding. Na de wijding is er nog enkele jaren ‘navorming’. Dat betekent intervisie, begeleiding. Inclusief gesprekken met een psycholoog. En de studenten hebben al op Rolduc een spirituaal, een geestelijk leidsman.”

Ook is er altijd een verklaring omtrent het gedrag (VOG) nodig, zegt de rector:

Video afspelen

‘Er is nu altijd een verklaring omtrent het gedrag nodig’

De werkkamer annex woonappartement van Hendriks is gevestigd in het 900 jaar oude complex van Rolduc, aan de rand van Kerkrade. Wie hier door de poort loopt, begrijpt meteen waarom Rolduc op de Unesco-lijst staat van honderd belangrijkste monumenten in Nederland. Het is qua oppervlakte zelfs het grootste van al die nationale monumenten. Alles in dit abdijcomplex ademt een rijk rooms verleden.

Om dat complex betaalbaar te houden, is er tegenwoordig een hotel met 160 kamers in gevestigd. Het grootseminarie bevindt zich in een vleugel. De hotelkeuken verzorgt de maaltijden. “Niet à la carte uiteraard, maar bijvoorbeeld boerenkool met worst”, lacht Hendriks. Even wennen voor de priesterstudenten, want op twee na komen die uit landen als India, Sri Lanka, Italië, Spanje en Polen. Het is de realiteit van de kerk anno 2018, waarin niet veel jonge mannen meer kiezen voor het priesterschap.

Hendriks begrijpt hoe belangrijk het is om open te zijn over wat er onder zijn verantwoordelijkheid gebeurt, om herhaling van het genoemde leed te voorkomen. “En daarbij ligt de lat hoog”, zo bezweert hij. “Zoals in de hele opleiding. Wij leveren geen priesters af die onvoldoende fouten hebben gemaakt om afgewezen te worden. Het is het andersom, het moet een positieve afweging zijn: iemand heeft in zijn zes jaar laten zien dat hij uitermate geschikt is om het ambt te gaan beoefenen.”

Slechts kwart priesterstudenten komt uit Nederland

92 priesterstudenten tellen de Nederlandse priesteropleidingen op dit moment. Van hen komt slechts ruim een kwart uit Nederland: 26. In het bisdom Roermond is inmiddels een tiental buitenlandse priesters aan de slag. De ervaringen zijn positief, volgens het bisdom zelf. Voordat zij hun opleiding op Rolduc beginnen, krijgen zij eerst een intensieve training van een jaar waarin zij de taal en de Nederlandse gewoonten leren.

“Die eis stellen niet alleen wij, maar ook de andere opleidingen. Twee keer per jaar komen wij als rectoren bij elkaar. Iedereen is en blijft verantwoordelijk voor de inhoud van zijn eigen studieprogramma, maar in die bijeenkomsten is heel veel gesproken over ‘Deetman’ en wat dat onderzoek praktisch voor ons betekent. Het is niet zo dat wij de criteria hebben aangepast omdat minder mensen voor het ambt kiezen.”

Voor de duidelijkheid: seksualiteit blijft in de kerk een “sacraal onderwerp”, benadrukt de rector. Het is dus niet zo dat er bij de koffieautomaat in Rolduc over wordt gesproken. Of dat er tijdens de lessen van studenten wordt verlangd dat zij iets over hun eigen seksualiteit delen met de groep.

Celibaat

Maar de docenten stellen het eens zo beladen onderwerp in de kerk volgens hem dus wel degelijk veelvuldig aan de orde. Om enkele voorbeelden te noemen: de vijftig studenten in Rolduc krijgen tijdens hun opleiding een studieweek over het celibaat. Zij krijgen onderwijs over de praktische betekenis van de gedragscode die de kerk ‘na Deetman’ heeft ontwikkeld. Over de risico’s in een pastorale relatie en de duidelijke grenzen die moeten worden aangehouden in het contact met parochianen.

Hendriks: “We vertellen ze dat een gelijkwaardige relatie in het pastoraat niet bestaat. Jij als priester moet altijd de grenzen bewaken. Zoiets als ‘wederzijdse toestemming’ bestaat per definitie niet.”

Uit de studiegids van de bisdommen Utrecht, Breda en Rotterdam:

Als pastor maken mensen je deelgenoot van hun persoonlijke ervaringen, van wat hen ten diepste beweegt of verlamt. Dit kan tot bijzondere momenten van intimiteit leiden, die de pareltjes in je werk zijn. Intimiteit in een pastorale relatie kan echter ook leiden tot een te grote nabijheid in de vorm van lichamelijk en seksueel contact. Hierin spelen eigen verlangens van de pastor al dan niet bewust een grote rol. Ontsporingen op dit gebied kunnen ernstige gevolgen hebben.”

Een fase eerder, in de toelating van studenten, zijn de eisen ook al streng. Kandidaten moeten een VOG overleggen of een variant daarop, als zij niet uit Nederland komen. Ook krijgen zij een assessment, een beoordeling. Bij de Nederlandse studenten geeft Hendriks zelf die opdracht.

“Bij bijvoorbeeld Indiërs is dat moeilijker, maar besef dat wij hier een vrij gesloten leefgemeenschap vormen. Na zes jaar weet ik echt wel wat voor vlees ik in de kuip heb. Als studenten twijfelachtige opvattingen hebben, dan komt dat naar boven. Gelukkig heb ik dat tot op heden niet aan de hand gehad.”

Bekijk ook;

Bisschop blokkeerde benoeming vanwege melding van seksueel misbruik

Bisschop blokkeerde benoeming vanwege melding van seksueel misbruik

Zeven jaar na het onderzoek van de commissie-Deetman over de misbruikschandalen probeert de Rooms-Katholieke Kerk herhaling te voorkomen.

NOS 15.12.2018 De benoeming van een rooms-katholieke priester is recentelijk niet doorgegaan vanwege het risico van seksueel misbruik. Uit antecedentenonderzoek bleek dat er enkele decennia geleden tegen de priester een melding van seksueel overschrijdend gedrag was gedaan. Daarom zag de betrokken bisschop – de kerk wil niet zeggen om wie het ging – van de benoeming op een andere plek af.

Het is één van de concrete uitkomsten van het preventiebeleid dat de Nederlandse bisdommen, ordes en congregaties na de verschijning van het rapport van de commissie-Deetman hebben ontwikkeld.

Doel is herhaling van de misbruikschandalen uit het verleden te voorkomen. De NOS deed onderzoek naar de resultaten van dit beleid. Morgen is het exact zeven jaar geleden dat Deetman zijn bevindingen presenteerde.

Vergeten

Sinds 2014 wordt er bij benoemingen binnen de Rooms-Katholieke Kerk van kandidaten onder meer verlangd dat zij een Verklaring omtrent gedrag (VOG) overleggen. Een VOG krijg je alleen als je de laatste vier jaar geen strafbare feiten hebt gepleegd; voor zedendelicten geldt een onbeperkte termijn.

Al langer gold de verplichting van een antecedentenonderzoek. De bisschop of hogere overste die verantwoordelijk is voor de benoeming moet controleren of er zich in het verleden geen zaken hebben afgespeeld die benoeming in de weg staan. Daarbij gaat het met name om seksueel misbruik.

Ordes

Sinds verschijning van het rapport van de commissie-Deetman zijn in de zeven Nederlandse bisdommen 103 van die onderzoeken gedaan. In één geval ging er volgens informatie van de bisdommen zelf dus een streep door een benoeming, in een ander geval werd de aanstelling uitgesteld omdat bleek dat de verplichting van dat het onderzoek over het hoofd was gezien. Dat laatste antecedentenonderzoek wordt nu alsnog gedaan en is nog niet afgerond.

Voor benoemingen bij de ordes, congregaties en abdijen in Nederland zijn geen cijfers bekend. 189 van hen zijn weliswaar aangesloten bij de Konferentie Nederlandse Religieuzen. Maar deze KNR opereert als koepelorganisatie, niet als centraal gezag dat zaken kan afdwingen.

Willen de religieuze instituten aangesloten blijven bij de KNR, dan zijn ze wel verplicht het preventiebeleid en de geldende gedragscode van de Nederlandse kerkprovincie te onderschrijven. De naleving daarvan wordt dus niet centraal gecontroleerd.

Meerderjarigen

Naast dit alles startte de kerk 3,5 jaar geleden een ‘Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag RKK’. Daar zijn sindsdien 46 meldingen binnengekomen. Acht daarvan hadden betrekking op seksueel grensoverschrijdend gedrag dat heeft plaatsgevonden na verschijning van het rapport van de commissie-Deetman.

Het meldpunt benadrukt dat het in al die acht gevallen ging om meldingen van misbruik van meerderjarigen, niet van kinderen. Niet altijd leidden de meldingen tot formele klachten. In drie gevallen lopen de zaken nog.

Twee kwesties die zijn aangekaart bij het meldpunt hadden betrekking op één en dezelfde religieuze beweging die niet is aangesloten bij de KNR en ook niet valt onder het gezag van een bisdom. Een hulpbisschop heeft vorig jaar wel actie ondernomen tegen deze beweging: hij heeft de kwestie gemeld bij het Vaticaan.

Daarnaast nam hij contact op met de Nederlandse politie. De naam van deze beweging willen meldpunt noch de bisdommen prijsgeven. “De bisschop van het bisdom waar deze beweging is gevestigd is op de hoogte en volgt de beweging”, stelt een KNR-woordvoerder.

‘Bemoedigend’

Hoogleraar kerkgeschiedenis Paul van Geest van de Universiteit Tilburg vindt het over het algemeen positief hoe de kerk in deze kwesties heeft geopereerd. “Zowel bij de geschrapte benoeming als bij de meldingen over de religieuze beweging is het volgens mij precies gegaan zoals het de commissie-Deetman voor ogen stond.

In dat laatste geval is niet alleen geprobeerd de zaak intern op te lossen, maar zijn ook de wereldlijke autoriteiten op de hoogte gebracht. Als hoogleraar kerkgeschiedenis, de geschiedenis van de kerk kennende, zeg ik: dat is bemoedigend. De Nederlandse bisschoppen hebben onder kardinaal Eijk hun bestuurlijke verantwoordelijkheid genomen. Dat is een uitstekende zaak.”

Steeds minder priesters en kerkgangers

Volgens de jongste cijfers van het onderzoekscentrum Kaski van de Radboud Universiteit in Nijmegen is het aantal beroepskrachten in de bisdommen de laatste vijf jaar met 16 procent gedaald. Van 1398 in 2013 ging het naar naar 1178 vorig jaar. Ruim 650 van hen zijn priester.

Die gestage daling past bij de (nog sterkere) terugloop van het aantal mensen dat daadwerkelijk een kerkdienst bezoekt. Eind 2017 waren er in de Rooms-Katholieke Kerk 158.000 kerkgangers. In 2013 bezochten nog 214.000 mensen diensten. Veel meer mensen in Nederland noemen zich katholiek: 3,8 miljoen. Hun aantal daalt met 55.000 per jaar.

De bisdommen wijzen erop dat de opleidingen eveneens zijn aangescherpt sinds ‘Deetman’. Zo wordt er een assessment gedaan bij de toelating van nieuwe priesterstudenten. Bij de meeste studenten is dat wel lastig, omdat tegenwoordig meer dan driekwart afkomstig is uit het buitenland: van India en Sri Lanka tot Zuid-Europa en Latijns-Amerika.

Varianten op de VOG’s zijn er echter wel in de meeste landen, zegt rector Lambert Hendriks van grootseminarie Rolduc, met vijftig studenten de grootste priesteropleiding van het land. “En de opleiding hier is betrekkelijk intensief en lang: zes jaar.

Na die tijd in deze betrekkelijk kleine leefgemeenschap weet ik echt wel wat voor vlees ik in de kuip heb. In de lessen op Rolduc wordt veel aandacht besteed aan zaken als het celibaat en de praktische betekenis van de gedragscode. Maar ook in de jaren na de priesterwijding is er aandacht voor intervisie, inclusief gesprekken met een psycholoog.”

Bekijk ook;

De gedragscode van de Rooms-Katholieke Kerk

Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag RKK

Formulier van het antecedentenonderzoek in de Rooms-Katholieke Kerk

Media Australië mogen niets melden over ‘grootste verhaal van het land’

NOS 13.12.2018 Kardinaal Pell, de derde man van het Vaticaan, is in Australië vermoedelijk schuldig bevonden voor misbruik van twee misdienaren. Of dat echt zo is weten we niet, want Australische media worden rond de rechtszaak gecensureerd.

“Alles aan dit proces, dus ook de aanklachten, worden geheimgehouden”, zegt correspondent Robert Portier in het NOS Radio 1 Journaal. “Dat komt door een publicatieverbod dat de rechter aan Australische media opgelegd heeft.”

“Er lopen namelijk twee zaken tegen Pell. Beide hebben ze te maken met het misbruik van kinderen, en de rechter wil niet dat de twee verschillende jury’s door publiciteit van de andere zaak beïnvloed worden”, zegt Portier. Deze zaak zou gaan om misbruik van twee misdienaren. Die zou hij achter in een kathedraal gedwongen hebben tot orale seks.

‘Grootste verhaal’

“Je kunt je voorstellen dat Australische media bepaald niet gelukkig zijn met het publicatieverbod. ‘Dit is het grootste verhaal van het land’, schreeuwde een gefrustreerde Daily Telegraph daarom op de voorpagina”, zegt Portier. Ook de Herald Sun kwam in opstand en maakte driekwart van de voorpagina zwart met daarboven groot het woord: ‘gecensureerd’.

  Andrew

@MrAndrewD

The forth most popular phrase on Twitter is George Pell, yet there’s nothing in newspapers….

Veel Australiërs zijn door het verbod op publicatie daarom aangewezen op sociale media. “Het is natuurlijk een beetje een rare discussie, omdat je in 2018 via alle mogelijke kanalen achter dat nieuws kan komen.” Nieuwsmedia buiten Australië vallen niet onder het verbod en publiceren wel mondjesmaat over de zaak. “In Australië was de kardinaal bovendien trending op alle sociale media. Daarom weten Australiërs er wel degelijk iets van”, zegt Portier.

De zaak wordt op de voet gevolgd doordat Pell zo’n hoge positie in de katholieke kerk heeft. “Hij is aartsbisschop in Melbourne geweest en is kardinaal. Hoger kan het niet en hij hoorde eigenlijk bij de top drie binnen de katholieke kerk”, zegt hoogleraar kerkgeschiedenis Paul van Geest. “Hij was een soort van minister van Economische Zaken bij de hervormingen in Vaticaanstad en liep daardoor ontzettend in het oog.”

Pell wordt volgens de hoogleraar al sinds de jaren 90 beticht van seksueel misbruik, nog voor hij bisschop was. “En toen het misbruik binnen de katholieke kerk begon op te spelen is zijn naam steeds genoemd. Toch werd hij daarbij ontzien, omdat hij zo hoog in de katholieke kerk zat.”

De kardinaal heeft de beschuldigingen altijd met kracht ontkend. Op 19 januari 2019 hoort hij wat zijn straf is.

Bekijk ook;

Australische bisschop in hoger beroep vrijgesproken van toedekken misbruik

Schaamte en verdriet: wie doet iets tegen het misbruik in de kerk?

Kardinaal George Pell wordt beschuldigd van het misbruiken van twee jongens in de jaren 90.

Australië is muisstil over kindermis­bruik door kardinaal, en dit is waarom

AD 13.12.2018 Kardinaal George Pell, een zeer invloedrijke man in het Vaticaan, is in Australië vermoedelijk schuldig bevonden voor misbruik van twee misdienaren. Helemaal zeker is dat niet: de Australische media mogen er niet over publiceren.

De voorpagina van de Herald Sun, een krant uit Melbourne in de staat Victoria, is zwart vandaag, met in grote letters CENSORED – gecensureerd. ,,De wereld leest een zeer belangrijk verhaal dat relevant is voor Victorianen”, staat erbij. ,,Maar de Herald Sun is het verboden om details over deze zaak naar buiten te brengen. Maar geloof ons: het is een verhaal dat u zou moeten lezen.”.

Lees ook;

Lees meer

Lees meer

Lees meer

Lees meer

Lees meer

Het is dan ook een zaak met nogal wat impact. Kardinaal George Pell, tot gisteren de derde man in het Vaticaan, is volgens de Amerikaanse site The Daily Beast dinsdag veroordeeld voor het seksueel misbruiken van twee koorknapen in Australië eind jaren negentig, toen hij aartsbisschop van Sydney en Melbourne was. Er loopt nog een andere zaak tegen hem: Pell zou eerder misbruik in de doofpot hebben gestopt.

Andrew @MrAndrewD

The forth most popular phrase on Twitter is George Pell, yet there’s nothing in newspapers….

7   12:17 AM – Dec 13, 2018 See Andrew’s other Tweets

De veroordeling in de misdienaarzaak vond plaats achter gesloten deuren, zoals er al bijna anderhalf jaar een oorverdovende stilte is rond Pell. In juni 2017 werd hij aangeklaagd voor seksueel misbruik en de gevallen kardinaal vloog direct vanuit Rome naar zijn thuisland ‘om zijn naam te zuiveren’. In de rechtszaken die volgden, oordeelde de rechter dat de Australische media niet over de zaak mogen berichten, om beïnvloeding van de jury te voorkomen.

Publicatieverbod

Dit soort publicatieverboden komen vaker voor in Australië, maar in het digitale tijdperk blijkt het moeilijk vol te houden. Zo is de kardinaal trending op alle sociale media in Australië. The Daily Telegraph in Sydney vecht dan ook het verbod aan, en schrijft dat het een nogal archaïsche kijk op persvrijheid is in een wereld die digitaal met elkaar verbonden is.

Een topman van het Vaticaan die is veroor­deeld voor een verschrik­ke­lij­ke daad. Dat is groot, groot nieuws, aldus Noah Shachtman .

Buitenlandse media storten zich ook op de zaak, maar letten wel op. Zo is The Daily Beast zich ervan bewust dat ze vanwege hun bericht wel eens vervolgd kunnen worden. ,,Maar toch, er is een topman van het Vaticaan die is veroordeeld voor een verschrikkelijke daad. Dat is groot, groot nieuws”, zegt hoofdredacteur Noah Shachtman tegen The Washington Post. Om de Australische rechters tegemoet te komen, zorgt hij wel dat het artikel een ‘geoblock’ heeft, zodat het vanuit Down Under moeilijker te lezen is.

Paus Franciscus zei eerder dit jaar dat hij pas uitspraken doet over Pell nadat de rechtszaak is afgerond. Omdat de kardinaal hoogstwaarschijnlijk in beroep gaat, blijft de paus nog zwijgen. Gisteren heeft hij wel Pell en nog een ander lid van de Raad van Kardinalen geschorst vanwege de beschuldigingen.

De kardinaal heeft de beschuldigingen altijd met kracht ontkend. Op 19 januari hoort hij zijn straf.

Paus ontslaat kardinalen vanwege misbruik

Telegraaf 12.12.2018 Paus Franciscus heeft twee leden van de Raad van Kardinalen de wacht aangezegd omdat ze van seksueel misbruik worden beschuldigd. Het gaat om de Australiër George Pell en de Chileen Javier Errázuriz Ossa.

In de raad, de C9, zitten de naaste adviseurs van de kerkvorst. De twee weggestuurde kardinalen ontkennen de beschuldigingen.

Het Vaticaan liet woensdag na afloop van het beraad van de C9 weten dat ook de Congolees Laurent Monsengwo Pasinya de raad verlaat. Hij had eerder zijn ontslag ingediend.

Bekijk meer van; paus vaticaanstad george pell javier errázuriz ossa

Paus stuurt kardinalen weg vanwege misbruik

AD 12.12.2018 Paus Franciscus heeft vandaag  twee leden van de Raad van Kardinalen geschorst omdat ze van seksueel misbruik worden beschuldigd.

In de raad, de C9, zitten de naaste adviseurs van de kerkvorst. Ze hebben veel te zeggen. Het gaat om de Australiër George Pell en de Chileen Javier Errázuriz. Ze staan op non-actief tot hun proces. De twee weggestuurde kardinalen ontkennen de beschuldigingen.

Lees ook;

U2-voorman Bono ontmoet paus en praat over misbruik

Lees meer

Lees meer

Het Vaticaan liet na afloop van het beraad van de C9 weten dat ook de Congolees Laurent Monsengwo Pasinya de raad verlaat. Hij had eerder zijn ontslag ingediend.

De adviesraad gaat voorlopig verder met zes kardinalen.

Australische oud-aartsbisschop vrijgesproken van verzwijgen misbruik

NU 06.12.2018 De voormalige aartsbisschop Philip Wilson uit Australië is donderdag in hoger beroep vrijgesproken. Hij werd eerder dit jaar veroordeeld tot een jaar celstraf voor het verzwijgen van kindermisbruik.

Het hof in Sydney oordeelt dat er niet genoeg bewijs is in de zaak. De 78-jarige Wilson heeft altijd ontkend dat hij van het misbruik af wist.

De oud-aartsbisschop van Adelaide was volgens de aanklagers op de hoogte van het misbruik door priester James Fletcher, die negen jongens seksueel misbruikt had en hiervoor in 2004 veroordeeld werd tot 7,5 jaar cel. Hij overleed twee jaar later in de gevangenis.

Twee slachtoffers zouden Wilson, die op dat moment assistent-priester was, in 1976 over het misbruik verteld hebben. De lagere rechtbank oordeelde in mei dat hij de priester heeft geholpen om de gebeurtenissen stil te houden. De voormalige kerkelijke leider mocht de celstraf vanwege gezondheidsproblemen bij zijn zus uitzitten.

Wilson legde zijn functie als aartsbisschop onder druk neer. Hij was de hoogste katholieke geestelijke ter wereld die veroordeeld werd rond het misbruikschandaal binnen de katholieke kerk.

Lees meer over: Australië Buitenland

 

Philip Wilson was de hoogste katholieke geestelijke in de recente geschiedenis die voor zo’n vergrijp was gestraft.

Australische bisschop in hoger beroep vrijgesproken van toedekken misbruik

NOS 06.12.2018 De Australische oud-aartsbisschop Philip Wilson is in hoger beroep vrijgesproken. Afgelopen juli werd hij veroordeeld tot een gevangenisstraf omdat hij seksueel misbruik van kinderen had verzwegen. Wilson moest een jaar de cel in, maar mocht zijn straf thuis uitzitten vanwege zijn slechte gezondheid.

De zaak draait om twee jonge misdienaars die in de jaren 70 werden misbruikt door priester James Fletcher. De jongens meldden dat naar eigen zeggen aan Wilson, maar die stapte niet naar de politie.

Philip Wilson, die volgens de verdediging aan een vorm van alzheimer lijdt, zegt dat hij zich het gesprek niet kan herinneren. Fletcher werd in 2004 schuldig bevonden aan negen gevallen van seksueel misbruik en moest acht jaar de gevangenis in.

Doofpot

Afgelopen juli oordeelde de rechter nog dat de slachtoffers “geen belang of motief hadden om het gesprek te verzinnen of mensen te misleiden”. Omdat Wilson de zaak in de doofpot had gestopt, kreeg hij celstraf opgelegd. Daarmee was hij de hoogste katholieke in de recente geschiedenis die voor zo’n vergrijp is gestraft.

Maar in het hoger beroep oordeelt het hof nu dat de aanklager niet voldoende kan bewijzen dat Wilson er vanaf wist. Ook is er geen bewijsmateriaal. Volgens het hof maakte de bisschop een uitstekende indruk in de rechtszaal. “De rechter vond dat hij eerlijk en consistent was, terwijl de getuige tegen hem juist veel minder duidelijk was”, zegt correspondent Robert Portier.

Bullshit

De uitspraak werd bijgewoond door misbruikslachtoffers, die verbijsterd en in tranen waren na de vrijspraak. Een van de misbruikte misdienaars, Peter Creigh, zat ook in de zaal. “Hij kon zijn emoties niet in bedwang houden toen de bisschop werd vrijgesproken. ‘Wat een bullshit!’, riep hij vanaf de publieke tribune”, zegt Portier.

De aanklager gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak. De kerk zegt kennis te hebben genomen van het vonnis en beraadt zich op de gevolgen.

Demonstranten buiten de rechtbank, juli 2018 epa

De Rooms-Katholieke Kerk ligt zwaar onder vuur in Australië, nadat een onderzoekscommissie onthulde dat tussen 1950 en 2010 zo’n 2400 Australische priesters zich aan schuldig maakten aan seksueel misbruik. Dat is 7 procent van het totale aantal katholieke priesters.

Wilson legde afgelopen mei zijn functie als aartsbisschop van Adelaide neer onder druk van toenmalig premier Turnbull, maar bleef wel bisschop van de Rooms-Katholieke Kerk. Ook loopt er in Australië een proces tegen kardinaal George Pell, de derde man van het Vaticaan. Deze hooggeplaatste geestelijke zou zich decennia lang aan kinderen hebben vergrepen.

Het misbruikschandaal leidde tot een nationaal excuses aan slachtoffers, door de Australische premier Scott. Hij sprak 800 misbruikslachtoffers toe in het parlement en beloofde dat de overheid instanties strenger zou gaan controleren.

Vrijspraak voormalig aartsbisschop Adelaide

Telegraaf 06.12.2018 Een Australische rechter heeft de veroordeling van de voormalige aartsbisschop van Adelaide in hoger beroep teruggedraaid. Philip Wilson kreeg in mei een jaar huisarrest omdat hij in de jaren zeventig het seksueel misbruik van twee jonge misdienaren door een priester onder de pet had gehouden. Daarop staat maximaal twee jaar gevangenisstraf.

Wilson, die inmiddels vier maanden met huisarrest in de woning van een zus verbleef, heeft altijd volgehouden dat hij onschuldig is. Hij weigerde af te treden, maar zwichtte in juli nadat de Australische premier Malcolm Turnbull het Vaticaan had gevraagd actie te ondernemen. In hoger beroep werd de 68-jarige rooms-katholieke geestelijke in het gelijk gesteld. Rechter Roy Ellis wees tevens het bezwaar af dat de openbaar aanklager had gemaakt tegen de mildheid van de straf.

Bekijk ook:

Doofpot: aartsbisschop verhulde kindermisbruik

Bekijk ook:

Celstraf voor Australische aartsbisschop

Bekijk ook:

Australië wil ontslag omstreden aartsbisschop

Wilson mocht de uitspraak donderdag op afstand aanhoren via een videoverbinding om de media, die massaal was uitgerukt, te ontlopen. Het diocees Adelaide was ingenomen met de vrijspraak, maar benadrukte dat het proces lang en pijnlijk is geweest voor alle betrokkenen.

Bekijk meer van; rechters Adelaide

PvdA: Zelfs biechtge­heim geen argument voor verzwijgen misbruik

AD 20.11.2018 Kerken moeten bij vermoedens van seksueel misbruik voortaan verplicht in actie komen. Doen ze dat niet, dan zijn ze medeplichtig, vindt de PvdA.

De partij hoopt met een meldplicht bij het vermoeden van misbruik de ‘zwijg- en wegkijkcultuur’ in religieuze instellingen te doorbreken.

Ook moet iedereen die in de kerk met kinderen werkt over een verklaring omtrent gedrag beschikken, vindt Kamerlid Attje Kuiken, iets wat bij sportclubs en kinderdagverblijven al het geval is. Kuiken pleit vandaag tijdens de behandeling van de Justitiebegroting in de Tweede Kamer daarnaast voor een beroepsverbod voor kerkelijke functionarissen die veroordeeld worden voor misbruik.

Lees ook;

Dekker teleurgesteld: Jehova’s willen geen onafhankelijk onderzoek misbruik

Lees meer

De priester die de grenzen verkende: ‘Ik heb jongens gestreeld. Dat was niet goed’

Lees meer

Wéér een rapport over misbruik in de kerk, maar wat hebben we ervan geleerd?

Lees meer

Religie

,,Religie mag nooit een dekmantel zijn voor dit soort verschrikkelijke praktijken”, verwijst Kuiken naar misbruikschandalen die de laatste jaren in de katholieke kerk, de boeddhistische kerk en de Jehovah’s Getuigen aan het licht kwamen. Het Kamerlid sprak de laatste weken met slachtoffers en ‘werd misselijk van de verhalen’.

Biechtgeheim

Ze vindt dat interne regels van de kerk het aan het licht komen van misbruikzaken niet in de weg mogen staan. Zo kan in de katholieke kerk het biechtgeheim geen argument zijn, stelt Kuiken. Het twee-getuigen-principe bij de Jehovah’s – volgens die kerk bedoeld om onterechte aanklachten van seksueel misbruik uit te sluiten – noemt ze ‘je reinste waanzin’. ,,Juist door de cultuur van toedekken zijn slachtoffers vogelvrij en kunnen daders zo grof de fout in gaan.’’

Minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming laat al een onderzoek uitvoeren naar het verruimen van de aangifteplicht, waarbij derden binnen religieuze instellingen verplicht zijn om aangifte te doen als ze weet hebben van misbruik. Dat onderzoek is na de zomer klaar.

Het voorstel van de PvdA, dat met negen zetels in de oppositie zit, gaat nog een flinke stap verder. Hoewel de christelijke partijen er weinig voor zullen voelen, lijkt er toch een meerderheid voor te vinden in de Kamer. Coalitiepartij VVD bijvoorbeeld staat er niet negatief tegenover. ,,Mits het onderzoek naar de aangifteplicht hierdoor geen vertraging oploopt”, waarschuwt VVD’er Foort van Oosten.Katholieke kerk Spanje geeft jarenlang misbruik toe

NU 19.11.2018 De katholieke kerk in Spanje heeft publiekelijk toegegeven dat priesters en andere geestelijken minderjarigen seksueel misbruikten.

“De kerk erkent openlijk misstanden van verschillende aard en is vastbesloten deze uit te roeien”, aldus Ricardo Blázquez, voorzitter van de Spaanse bisschoppenconferentie, bij de opening van de 112e plenaire vergadering van bisschoppen in Madrid.

In oktober onthulde de krant El País dat misbruik door kerkmedewerkers in Spanje stelselmatig werd verdoezeld. In de afgelopen dertig jaar zijn er slechts 33 priesters veroordeeld wegens seksueel misbruik van tachtig minderjarigen. Spanje telt achttienduizend priesters.

Paus Franciscus heeft alle voorzitters van bisschoppenconferenties op de wereld naar Rome geroepen voor overleg over de bestrijding van seksueel misbruik van minderjarigen door geestelijken. Dit treffen staat gepland in februari 2019.

Lees meer over: Spanje  misbruik katholieke kerk  Buitenland

Spaanse katholieke kerk geeft misbruik toe

Tot nu toe erkende de Spaanse katholieke kerk het misbruik niet. Vorige maand onthulde El País dat het decennia door de kerk is verdoezeld.

NOS 19.11.2018 Voor het eerst heeft de katholieke kerk in Spanje publiekelijk toegegeven dat priesters en andere geestelijken minderjarigen seksueel hebben misbruikt. De voorzitter van de Spaanse bisschoppenconferentie Ricardo Blázquez zei in Madrid dat de kerk de misstanden openlijk erkent en vastbesloten is deze uit te roeien. Dat deed hij bij de opening van de 112e plenaire vergadering van de bisschoppen in Madrid.

In Spanje is er kritiek op de manier waarop de katholieke kerk omging met de misbruikschandalen. Vorige maand onthulde de krant El País dat het misbruik in de Spaanse kerk stelselmatig werd verdoezeld. In de afgelopen 30 jaar zijn 33 priesters in Spanje veroordeeld vanwege misbruik van 80 minderjarigen.

Paus Franciscus heeft de 113 voorzitters van alle bisschoppenconferenties ter wereld naar Rome geroepen om te praten over de bescherming van kinderen. Ze komen eind februari bijeen voor overleg over de bestrijding van het seksuele misbruik binnen de katholieke kerk.

Katholieke kerk Spanje geeft misbruik toe

Telegraaf 19.11.2018 De katholieke kerk in Spanje heeft publiekelijk toegegeven dat priesters en andere geestelijken minderjarigen seksueel misbruikten. „De kerk erkent openlijk misstanden van verschillende aard en is vastbesloten deze uit te roeien”, aldus Ricardo Blázquez, voorzitter van de Spaanse bisschoppenconferentie, bij de opening van de 112e plenaire vergadering van bisschoppen in Madrid.

In oktober onthulde de krant El País dat misbruik door kerkmedewerkers in Spanje stelselmatig werd verdoezeld. In de afgelopen 30 jaar zijn er slechts 33 priesters veroordeeld wegens seksueel misbruik van tachtig minderjarigen. Spanje telt 18.000 priesters.

Paus Franciscus heeft alle voorzitters van bisschoppenconferenties op de wereld naar Rome geroepen voor overleg over de bestrijding van seksueel misbruik van minderjarigen door geestelijken. Dit treffen staat gepland in februari 2019.

Bekijk meer van; katholieken kerken misbruikschandalen priesters

Advocaat sleept Katholieken voor de rechter

Telegraaf 16.11.2018 Advocaat Jan Boone gaat een nieuwe poging doen om de Rooms-Katholieke Kerk als ‘criminele organisatie’ te laten vervolgen. Hij wil zelfs een poging doen om de Paus voor het hekje te krijgen.

De bekende strafpleiter deed al eerder een poging om de Rooms-Katholieke Kerk te bestempelen als criminele organisatie. In 2012 kreeg hij echter te horen dat hij niet ontvankelijk was, omdat hij zelf nooit was misbruikt en als niet-slachtoffer ook geen rol had in een eventuele zaak. ,,Ik ben toen gaan zoeken”, vertelt de Utrechtse advocaat aan De Telegraaf. ,,Naar een slachtoffer namens wie ik de zaak mag doen.”

Die heeft hij nu gevonden: een slachtoffer van misbruik binnen de Katholieke kerk meldde zich bij Boone, en binnen twee weken gaat er een brief naar het Openbaar Ministerie waarin het slachtoffer en de advocaat gaan vragen om een onderzoek – en uiteindelijk vervolging. ,,Ik zie de kerk als een crimineel netwerk waarin bewezen misstanden, kindermisbruik, worden verzwegen.

De paus is de baas van het netwerk en de bisschoppen zijn de leden. Het is strafbaar om een misdrijf dat je had kunnen voorkomen of kon helpen oplossen te verzwijgen. De paus heeft toegegeven dat hij wist van het grootschalige misbruik. Daarmee is hij strafbaar”, vindt de advocaat.

Paus

Boone wil, als het OM nu wel een onderzoek begint, uiteindelijk zelfs de Paus naar Nederland laten komen om te laten vervolgen. Daar gaat hij nog een flinke dobber aan krijgen omdat de Paus, als staatshoofd van Vaticaanstad, onschendbaar is. ,,Dat zullen we dan wel weer horen”, slaat Boone die tegenwerping in de wind. ,,Wie heeft bepaald dat zo’n man onschendbaar is?”, vraagt hij zich af. ,,Een leider van een pedo-netwerk in Nederland kan jaren de cel in.

Waarom hij niet?” Hij maakt de boude vergelijking tussen terreurorganisatie Islamitische Staat en de Katholieke Kerk. ,,Als IS strafbare feiten pleegt in Nederland, worden ze ook vervolgd. Waarom dan de kerk niet?”

Dat er weerstand tegen zijn plan is, kan Boone begrijpen. ,,Hoe het zit met die onschendbaarheid, moeten we tegen die tijd maar zien. Als de rechter uiteindelijk zegt ‘die Boone is niet goed bij zijn hoofd om hierom te vragen, maar hij heeft wél gelijk’ hebben we al een wereld gewonnen.” Over twee weken, zegt Boone toe, kan het Openbaar Ministerie zijn brief verwachten.

Bekijk meer van; katholieken vervolging rooms-katholiek

Australië biedt excuses aan voor grootschalig kindermisbruik

VK 22.10.2018 De Australische premier Scott Morrison heeft publiekelijk excuses aangeboden voor het grootschalige misbruik van kinderen in zijn land. Bij zijn toespraak waren zo’n 800 slachtoffers en familieleden aanwezig.

Uit een vijf jaar durend onderzoek naar het misbruik blijkt dat zeker 8.000 kinderen het slachtoffer zijn geweest van seksueel misbruik. De handelingen hadden veelal plaats bij religieuze en door de staat gerunde instellingen, die juist de veiligheid van de kinderen hadden moeten waarborgen.

Morrison betuigde geëmotioneerd spijt over het falen van de regering. ‘Vandaag staan we als land stil bij het feit dat we niet hebben geluisterd en de slachtoffers niet hebben geloofd. Sorry’, zei hij in de Australische hoofdstad Canberra. Hij bedankte de overlevers, die met bewijzen kwamen over het misbruik. ‘Het is dankzij jullie kracht en moed dat we hier vandaag bijeen zijn.’

Compensatie slachtoffers

Als vorm van compensatie komt er een Nationaal Museum die mensen meer bewust moeten maken van de impact van kindermisbruik. Ook kunnen de slachtoffers aanspraak maken op een financiële schadevergoeding.

‘Het was heel intens om hierbij aanwezig te zijn’, zei Graeme, een van de slachtoffers, tegen de Australische nationale omroep. ‘Ik keek om me heen en zag alleen maar sterke mensen zitten. Ik ben trots op alle slachtoffers.’

Sommige slachtoffers vinden echter dat de overheid nog lang niet voldoende heeft gedaan. ‘Alleen met sorry zeggen zijn we er nog niet’, zei Tony Wardley, die in de jaren tachtig slachtoffer werd van misbruik. ‘Er moet nog zoveel gebeuren.’

Een speciale onderzoekscommissie, die de afgelopen vijf jaar seksueel misbruik binnen zo’n vierduizend kerken, scholen en sportclubs heeft onderzocht, deed eind vorig jaar zo’n vierhonderd aanbevelingen om verdere misbruikschandalen te voorkomen. Zo vond de commissie dat de katholieke kerk onder andere het verplichte celibaat voor priesters moest afschaffen. Ook de biecht moet worden aangepakt om misbruik sneller op te sporen en aan te pakken.

Behalve afschaffing van het celibaat, moest er volgens de onderzoekers een wet komen die religieuze leiders dwingt misbruik direct te melden. Zelfs als priesters dit te weten zijn gekomen tijdens de biecht, aldus het rapport, moeten zij dit doorgeven aan de politie. Aartsbisschop Denis Hart van Melbourne, een van de belangrijkste leiders van de katholieke kerk in Australië, keerde zich echter direct tegen deze aanbeveling. Hij waarschuwde dat elke priester die de biecht niet respecteert, uit de kerk zal worden gezet.

De Australische katholieke kerk zei in augustus 98 procent van de aanbevelingen zonder enige problemen te zullen accepteren. ‘De enige aanbeveling die wij niet kunnen overnemen is het biechtgeheim afschaffen’, aldus zuster Monica Cavanagh, voorzitter van Katholiek Religieus Australië. Bij deze organisatie zijn onder andere priesters aangesloten. ‘Wij accepteren niet dat de bescherming van kinderen en het biechtgeheim elkaar uitsluiten.’

De Australische premier Scott Morrison (midden) na zijn toespraak. Beeld AFP

Beeld AFP

Meer over;religie en geloof  geloof christendom seksuele mishandeling geweld  misdaad  misdaad, recht en justitie

Excuses Australië om grootschalig seksueel misbruik van kinderen

NOS 22.10.2018 De Australische regering heeft excuses aangeboden voor het seksueel misbruik van kinderen dat op grote schaal in het land heeft plaatsgevonden. Een onderzoekscommissie trok in december een beerput erover open: tienduizenden kinderen, veelal in de omgeving van de kerk, werden decennialang misbruikt.

Premier Morrison gaf geëmotioneerd toe dat de staat er niet in geslaagd is om de kinderen te beschermen tegen de “kwaadaardige en duistere” misdrijven.

Honderden slachtoffers en familieleden waren naar het parlement in Canberra gekomen om excuses van de regering te horen. “Australië heeft lang niet geluisterd, niet geloofd en geen gerechtigheid geboden. Sorry”, zei Morrison. “Ik zeg nu simpelweg: ik geloof jullie, wij geloven jullie, jullie land gelooft jullie.”

“Voor veel slachtoffers is het een bevrijding dat de regering eindelijk het leed erkent dan hen is aangedaan”, zegt correspondent Robert Portier. “Toch gaan de excuses voor anderen niet ver genoeg. Ze willen ook een compensatieregeling, die ze waarschijnlijk ook krijgen. Bovendien willen ze dat de aanbevelingen van de onderzoekscommissie worden opgevolgd.”

Fel verzet

Het merendeel van de ruim 400 aanbevelingen worden volgens Portier uitgevoerd. Zo wil de commissie het voortaan strafbaar maken als instanties als scholen, sportclubs of kerken er niet in slagen om kinderen beter te beschermen. Niet alle aanbevelingen worden even positief ontvangen, vooral de aanbevelingen die te maken hebben met het katholicisme kennen weerstand.

“De Rooms-Katholieke Kerk verzet zich fel tegen het advies om het biechtgeheim en het celibaat af te schaffen”, zegt Portier. “Zij zeggen dat beide horen bij het priesterschap, en dat dat niet veranderd kan worden.”

De onderzoekscommissie deed vijf jaar lang onderzoek naar het misbruik. Zestig procent van het misbruik vond plaats bij de Rooms-Katholieke Kerk.

Honderden slachtoffers kijken naar de toespraak van Morrison EPA

Bekijk ook;

Beerput kindermisbruik Australië geopend door commissie

Australië biedt excuses aan voor grootschalig kindermisbruik

AD 22.10.2018 De Australische premier Scott Morrison heeft publiekelijk excuses aangeboden voor het grootschalige misbruik van kinderen in zijn land. Bij zijn toespraak waren zo’n 800 slachtoffers en familieleden aanwezig.

Uit een vijf jaar durend onderzoek naar het misbruik blijkt dat zeker 8.000 kinderen het slachtoffer zijn geweest van seksueel misbruik. De handelingen hadden veelal plaats bij religieuze en door de staat gerunde instellingen, die juist de veiligheid van de kinderen hadden moeten waarborgen.

Morrison betuigde geëmotioneerd spijt over het falen van de regering. ,,Vandaag staan we als land stil bij het feit dat we niet hebben geluisterd en de slachtoffers niet hebben geloofd. Sorry”, zei hij in de Australische hoofdstad Canberra.” Hij bedankte de overlevers, die met bewijzen kwamen over het misbruik. ,,Het is dankzij jullie kracht en moed dat we hier vandaag bijeen zijn.”

Compensatie slachtoffers

Als vorm van compensatie komt er een Nationaal Museum die mensen meer bewust moeten maken van de impact van kindermisbruik. Ook kunnen de slachtoffers aanspraak maken op een financiële schadevergoeding.

,,Het was heel intens om hierbij aanwezig te zijn’’, zei Graeme, een van de slachtoffers, tegen de Australische nationale omroep. ,,Ik keek om me heen en zag alleen maar sterke mensen zitten. Ik ben trots op alle slachtoffers.”

Sommige slachtoffers vinden echter dat de overheid nog lang niet voldoende heeft gedaan. ,,Alleen met sorry zeggen zijn we er nog niet’’, zei Tony Wardley, die in de jaren tachtig slachtoffer werd van misbruik. ,,Er moet nog zoveel gebeuren.”

De Australische premier Scott Morrison (midden) na zijn toespraak. © AFP

© AFP

Amerikaanse autoriteiten onderzoeken kindermisbruik kerk Pennsylvania

NU 19.10.2018 De Amerikaanse autoriteiten doen onderzoek naar kindermisbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk in Pennsylvania. Zeven van de acht bisdommen in de staat zeggen gesommeerd te zijn documenten over te dragen, berichten Amerikaanse media.

Eerder dit jaar verscheen een vernietigend rapport over grootschalig misbruik binnen de kerk in Pennsylvania. Zeker duizend mensen, voornamelijk kinderen, zijn volgens het rapport in de loop van decennia slachtoffer geworden van het wangedrag van zo’n driehonderd priesters en andere geestelijken. Veel van die feiten zijn al verjaard.

Het lijkt volgens belangbehartigers van slachtoffers het eerste grote federale onderzoek te zijn naar het misbruik binnen de kerk.

Het schandaal heeft ook geleid tot het vertrek van de aartsbisschop van Washington D.C. Donald Wuerl stapte op vanwege seksueel misbruik door katholieke geestelijken in zijn vroegere bisdom in Pennsylvania.

Zeker duizend mensen, voornamelijk kinderen, zijn volgens het rapport de afgelopen decennia slachtoffer geworden van het wangedrag van zo’n driehonderd priesters en andere geestelijken. Wuerl was er bisschop van 1988 tot 2006.

Wuerl is er ook van beschuldigd dat hij zou hebben geweten van seksueel misbruik door zijn voorganger, ex-kardinaal Theodore McCarrick. Wuerl ontkent dat.

Zie ook: Amerikaanse aartsbisschop weg vanwege seksueel misbruik

Lees meer over: Seksueel misbruik

Justitieel onderzoek naar seksueel misbruik bisdommen Pennsylvania

Eerder bleek al dat 300 priesters mogelijk meer dan duizend kinderen hebben misbruikt. 

NOS 19.10.2018 De Amerikaanse justitie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar seksueel misbruik binnen in ieder geval zes bisdommen in Pennsylvania. Uit een eerder rapport bleek al dat 300 priesters mogelijk meer dan duizend kinderen hebben misbruikt.

Justitie heeft dagvaardingen gestuurd naar de bisdommen van Allentown, Erie, Harrisburg, Philadelphia, Pittsburgh en Scranton. Alle zes hebben gezegd mee te werken. Het is voor het eerst dat Amerikaanse justitie op deze schaal een strafrechtelijk onderzoek doet naar seksueel misbruik binnen de katholieke kerk, zeggen belangenbehartigers van de slachtoffers.

Beerput

De laatste jaren is wereldwijd een beerput opengegaan van misbruik binnen de katholieke kerk. In onder meer Nederland, de rest van Europa, de Verenigde Staten, Chili en Australië is gebleken dat geestelijken jarenlang jonge kinderen hebben aangerand en verkracht en dat de katholieke kerk dat structureel heeft toegedekt.

Ook in Pennsylvania probeerde de kerkleiding het misbruik onder het tapijt te vegen, zei aanklager en onderzoeksleider Josh Shapiro eerder. Verder gebruikten geestelijken verhullende termen voor het misbruik, dat varieerde van betasten tot orale, anale en vaginale verkrachting.

“Kerkbeambten beschreven het misbruik routinematig en doelbewust als spelletjes, worstelen en ongepast gedrag. Het was niets van dat alles: het was seksueel misbruik en verkrachting van kinderen.”

Bekijk ook;

Paus zet twee van misbruik beschuldigde bisschoppen uit ambt in Chili

Leiding Oud-Katholieken liet misbruikslachtoffers in de kou staan

Paus gelast onderzoek naar rol Vaticaan in misbruikzaak McCarrick

Paus zet twee Chileense bisschoppen uit ambt na misbruikschandaal

NU 13.10.2018 Paus Franciscus heeft twee Chileense bisschoppen uit het ambt gezet. De mannen zijn betrokken bij een omvangrijke schandaal rond seksueel misbruik van jongens in hun thuisland.

Het besluit van de leider van de Rooms-Katholieke Kerk is zaterdag bekendgemaakt door het Vaticaan. Bezwaar maken is niet mogelijk, staat in een schriftelijke verklaring.

De kwestie draait om Francisco José Cox Huneeus (84) en Marco Antonio Órdenes Fernández (53), die al enige tijd niet meer het hoofd waren van de bisdommen in La Serena en Iquique.

Het tweetal behoort niet tot de 34 Chileense bisschoppen die afgelopen mei hun ontslag indienden vanwege het kindermisbruiksschandaal in hun land. Van zeven van hen is het ontslag inmiddels geaccepteerd.

Paus had overleg met president Chili

De verklaring van het Vaticaan werd zaterdag bekendgemaakt na een afspraak van de paus met de Chileense president Sebastian Pinera. Zij bespraken onder meer het misbruikschandaal, dat groter blijkt dat aanvankelijk gedacht.

Het openbaar ministerie in Chili onderzoekt 119 gevallen van seksueel misbruik, zo werd in augustus bekend. Het aantal zaken verdriedubbelde ten opzichte van een maand eerder.

Vorige maand zette de paus de Chileense priester Fernando Karadima Fariña uit het ambt. Hij wordt gezien als de spil in het schandaal. De 88-jarige Karadima werd in 2011 schuldig bevonden aan het misbruik van jongens.

Lees meer over: katholieke kerk Chili

Paus zet twee van misbruik beschuldigde bisschoppen uit ambt in Chili

NOS 13.10.2018 Twee Chileense bisschoppen die ervan worden beschuldigd dat ze kinderen hebben misbruikt, zijn door paus Franciscus uit hun geestelijk ambt gezet. Dat heeft het Vaticaan bekendgemaakt. De bisschoppen kunnen geen beroep aantekenen tegen de straf, die slechts zeer zelden wordt opgelegd en wordt gezien als de zwaarste sanctie die de kerk een geestelijke kan opleggen.

Vandaag sprak de paus in het Apostolisch Paleis in het Vaticaan met de Chileense president Piñera, onder meer over “de pijnlijke plaag van kindermisbruik”. Daarbij hebben ze afgesproken er alles aan te doen om misbruik en het in de doofpot stoppen daarvan te voorkomen.

In Chili worden meer dan 100 katholieke geestelijken onderzocht na beschuldigingen van seksueel misbruik of het verbergen daarvan. De twee bisschoppen die nu uit het ambt zijn gezet zijn Francisco José Cox Huneeus, emeritus-aartsbisschop van de stad La Serena, en Marco Antonio Órdenes Fernández, emeritus-bisschop van Iquique.

Karadima

Vorige maand zette de paus al een 88-jarige Chileense priester, Fernando Karadima, uit het ambt. Hij werd in 2010 beschuldigd van kindermisbruik en ging in 2011 met gedwongen pensioen.

Door de jaren heen is de zaak-Karadima in Chili uitgegroeid tot het symbool van het zwakke optreden van de kerk tegen seksueel misbruik, ook omdat de paus een vertrouweling van Karadima tot bisschop wijdde. De frustratie over het schandaal kwam dit jaar tot uitdrukking, toen paus Franciscus Chili bezocht en daar op tal van grote demonstraties stuitte.

Alle 34 bisschoppen van Chili hebben eerder dit jaar hun ontslag aangeboden vanwege het misbruikschandaal. Paus Franciscus heeft tot dusver zeven van hen daadwerkelijk weggestuurd. De twee bisschoppen die vandaag uit hun ambt zijn gezet, hebben hun ontslag toen niet aangeboden omdat ze niet langer actief zijn.

Wereldwijd schandaal

Wereldwijd ligt de Rooms-Katholieke Kerk zwaar onder vuur vanwege talloze misbruikzaken die in veel gevallen jaren onder de pet zijn gehouden. In september werd bekend dat in de VS meer dan duizend kinderen zijn misbruikt door 300 Amerikaanse priesters. In Duitsland bleek onlangs dat er de afgelopen decennia duizenden gevallen van misbruik zijn gedocumenteerd binnen de Kerk.

NRC meldde vorige maand dat ook in Nederland een groot deel van de bisschoppen en kardinalen wist van misbruik binnen de kerk. Volgens de krant werden pedofiele priesters overgeplaatst naar andere parochies, waar ze dan vaak opnieuw in de fout gingen.

Bekijk ook;

Veel meer misbruikzaken binnen katholieke kerk Chili

Schaamte en verdriet: wie doet iets tegen het misbruik in de kerk?

Hardere lijn paus: ook hoge functionarissen kerk weg om misbruik

Amerikaanse aartsbisschop weg vanwege seksueel misbruik

NU 12.10.2018 De aartsbisschop van de Amerikaanse hoofdstad Washington, Donald Wuerl, heeft zijn ontslag ingediend vanwege seksueel misbruik door katholieke geestelijken in zijn vroegere bisdom Pittsburgh.

Paus Franciscus heeft zijn ontslag goedgekeurd, maar benadrukte dat het Wuerls eigen wens is. Hij heeft de Amerikaanse aartsbisschop, die tevens kardinaal is en blijft, gevraagd aan te blijven totdat een opvolger is gevonden.

Wuerl (77) is een van de hoogste katholieke geestelijken tot nu toe die vanwege seksueel misbruik zijn functie neerlegt. Hij kwam onder vuur te liggen toen afgelopen zomer een rapport verscheen met bewijzen voor grootschalig misbruik binnen de kerk in Pennsylvania, de staat waar ook Pittsburgh in ligt.

Zeker duizend mensen, voornamelijk kinderen, zijn volgens het rapport de afgelopen decennia slachtoffer geworden van het wangedrag door zo’n driehonderd priesters en andere geestelijken. Wuerl was er bisschop van 1988 tot 2006.

De vertrekkende aartsbisschop is er ook van beschuldigd dat hij zou hebben geweten van seksueel misbruik door zijn voorganger, ex-kardinaal Theodore McCarrick. Wuerl ontkent dat.

Lees meer over: katholieke kerk Verenigde Staten Seksueel misbruik

Paus accepteert ontslag Amerikaanse kardinaal Wuerlh

NOS 12.10.2018 Paus Franciscus heeft het ontslag geaccepteerd van kardinaal Donald Wuerl, de aartsbisschop van Washington. Wuerl was betrokken bij twee misbruikschandalen, waarbij hem verweten werd dat hij priesters die zich aan misbruik schuldig hebben gemaakt de hand boven het hoofd hield. Wuerl zelf is nooit beschuldigd van misbruik.

Vorige maand had Wuerl zijn ontslag aangeboden. In de verklaring waarin de paus het ontslag aanvaardt, staan lovende woorden voor de kardinaal. De paus schrijft dat Wuerl ten onrechte tot zondebok is gemaakt: dat die weliswaar fouten heeft gemaakt in de behandeling van de seksschandalen maar die schandalen nooit in de doofpot heeft gestopt.

De paus heeft de 77-jarige Wuerl gevraagd aan te blijven tot een opvolger is benoemd.

Pennsylvania

De naam van Wuerl wordt genoemd in het geruchtmakende rapport over misbruik door rooms-katholieke geestelijken in zes bisdommen in Pennsylvania. De onderzoekers verwijten hem dat hij als bisschop van Pittsburgh tussen 1988 en 2006 priesters heeft beschermd die over de schreef zijn gegaan. Ook zou hij ervoor gezorgd hebben dat verdachte priesters elders werden benoemd.

Wuerl wordt er ook van beschuldigd dat hij wist van het seksuele wangedrag van zijn voorganger in Washington, kardinaal Theodore McGarrick. Wuerl houdt vol dat hem daarover nooit iets ter ore is gekomen.

Bekijk ook;

Paus vraagt om vergeving: we hebben slachtoffers in de steek gelaten

Vaticaan over misbruik Pennsylvania: schaamte en verdriet

Rapport: 300 priesters in Pennsylvania hebben ruim duizend kinderen misbruikt

Aantijging aartsbisschop aan adres paus: waarheid of rancune?

Rapport: ‘Oud-Katholieke Kerk moet vertrouwenspersoon aanstellen’

NU 09.10.2018 De Oud-Katholieke Kerk moet vertrouwenspersonen aanstellen om te voorkomen dat toekomstige gevallen van seksueel misbruik in de doofpot belanden, adviseert de Onderzoekscommissie Seksueel Misbruik in de Oud-Katholieke Kerk Nederland (OKKN) dinsdag.

Zowel gelovigen als geestelijken zouden op deze manier seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen de kerk kunnen melden. Het is een van de zeven aanbevelingen in een dinsdag verschenen rapport van OKKN.

De onderzoekscommissie stond onder leiding van oud-rechter Wiel Stevens, die eerder misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk onderzocht.

De kerk stelde in mei vorig jaar een onderzoek in naar misbruik binnen de kerk, nadat bekend werd dat zeven geestelijken zich hadden vergrepen aan kinderen. De misdragingen, zo concluderen de onderzoekers nu, varieerden van het maken van seksueel getinte opmerkingen, tot aanranding en ernstig seksueel misbruik.

Vijf van de zeven geestelijken zijn inmiddels overleden. Eén van hen was een oud-katholieke luchthavenpastor van Schiphol, die in Cambodja werd opgepakt. Hij had daar veel naaktfoto’s van jongens gemaakt. De kerk wist van zijn seksuele voorkeur, maar deed daar niets aan.

Het bestuur van de kerk zegt dinsdag “geschokt” te zijn door het rapport en betuigt “diepe spijt”. Ook sluit het bestuur terugtreden niet uit. De Oud-Katholieke Kerk is een liberale kerkstroming met zo’n vijfduizend leden.

‘Tegengaan van een doofpotcultuur’

De commissie denkt dat het aanstellen van vertrouwenspersonen het ontstaan van een doofpot- of schandpaalcultuur kan tegengaan. Het idee van de commissie is dat signalen van seksueel grensoverschrijdend gedrag bijeenkomen bij één “instantie” binnen de OKKN, “zonder dat meteen een geruchtencircuit ontstaat”.

De commissie heeft een voorziening op het oog voor zowel gelovigen als pastoors, die weet krijgen van een geval van seksueel grensoverschrijdend gedrag en hierover kunnen praten met iemand die daarvoor aangesteld en geschoold is.

Een bijkomend voordeel van vertrouwenspersonen is volgens de onderzoekers dat een pastoor of bisschop niet in een vroeg stadium op de hoogte wordt gesteld van vermeend seksueel misbruik en daarmee risico loopt partij te worden in de kwestie en daardoor onderdeel van het probleem.

Slachtoffers voelden zich in de steek gelaten

In het rapport zoomen de onderzoekers ook in op elk van de zeven daders en waarvan ze worden beticht. Hieruit wordt duidelijk dat in het geval van een melding van misbruik de kerkleiding destijds vaak niet de juiste maatregelen nam, waardoor slachtoffers zich in de steek gelaten voelden.

Vijf van de slachtoffers lieten weten nog steeds kwaad en verdrietig te zijn, terwijl vijf anderen zeiden dat de zaak wat hen betreft was afgesloten. Het melden was voor enkelen van hen wel belangrijk, omdat ze hopen dat de kerk ervan kan leren voor de toekomst. Sommigen van hen hebben schikkingen geaccepteerd.

De commissie is kritisch over hoe de leiding van de kerk is omgegaan met de situatie. “Hoewel de geruchten volop de ronde deden en er zelfs meldingen bij leidinggevenden binnenkwamen, is er niet opgetreden of ingegrepen. Slachtoffers die de moed hadden zich te melden, bleven in de kou staan.”

Ook is er vrees dat het huidige bestuur slagvaardigheid mist als die nodig is.

Het onderzoeksrapport kunt u hier downloaden.
De volledige tekst van de persverklaring vindt u hier.

Lees meer over: katholieke kerk

Oud-Katholieke Kerk treft zeven schikkingen om misbruik

Telegraaf 09.10.2018 De Oud-Katholieke Kerk heeft zeven schikkingen getroffen met slachtoffers van seksueel misbruik. Dat maakt het bestuur dinsdagmiddag bekend.

Welke bedragen er zijn getroffen met de slachtoffers is niet bekendgemaakt. Ook is de identiteit van de getroffenen niet prijsgegeven. Er is de voorbije periode, zo melden de verantwoordelijken, uitgebreid onderzoek gedaan naar zaken waarbij geestelijken over de schreef gingen.

Bekijk ook:

Oud-Katholieken maken ook schoon schip

Het zogeheten Collegiaal Bestuur besloot een onderzoek te starten nadat bekend werd dat priester Nico S. – die niet met naam wordt genoemd – zich in Cambodja meerdere malen schuldig had gemaakt aan misbruik van kinderen.

Schorsing

De 52-jarige Nederlander werkte sinds 2013 als pastoor op Schiphol, en was verbonden aan het kerkgenootschap van de Oud-Katholieke Kerk Nederland, dat hem meteen schorste. Hij zit nog altijd vast in het Aziatische land, in afwachting van zijn berechting.

De voorbije decennia bleken er meer gevallen te zijn geweest van onaanvaardbaar seksueel gedrag van geestelijken, waarbij meer dan zeven personen slachtoffer waren. Vijf daders waren al overleden ten tijde van het onderzoek.

Recht voor slachtoffers

Doel van het onderzoek was recht doen aan de slachtoffers, en voorstellen te doen om te voorkomen dat seksueel misbruik binnen de Oud-Katholieke Kerk – dat zo’n 8000 volgelingen heeft – blijft bestaan.

Het Collegiaal Bestuur, dat om 13.00 uur een toelichting geeft op zijn bevindingen, legt onder andere de nadruk op het aanstellen van een vertrouwenspersoon, aandacht in opleiding en pastorale praktijk aan seksueel grensoverschrijdend gedrag, en een meldpunt.

Bekijk meer van; katholieken  kerken

Voorzitter Stevens, aartsbisschop Vercammen van Utrecht en bisschop Schoon van Haarlem Bas de Vries | NOS

Leiding Oud-Katholieken liet misbruikslachtoffers in de kou staan

NOS 09.10.2018 De leiding van de Oud-Katholieke Kerk heeft van de jaren 70 tot nu onvoldoende ingegrepen bij meldingen van seksueel misbruik. Mededogen met de dader en angst voor reputatieschade voor de kerk hadden meer prioriteit dan optreden. Daardoor bleven slachtoffers steeds weer “in de kou staan”.

Dat concludeert een commissie onder voorzitterschap van oud-president Wiel Stevens van het gerechtshof in Den Bosch, die de afgelopen anderhalf jaar onderzoek heeft gedaan naar het misbruik binnen de kleine, als verlicht bekendstaande geloofsgemeenschap (zo’n 4500 leden). Stevens en zijn collega’s hebben allen veel ervaring met het onderwerp als lid van de klachtencommissie seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk.

Naar aanleiding van de bevindingen van de commissie heeft de leiding van de Oud-Katholieke Kerk met twee slachtoffers een ‘bemiddelingsbijeenkomst’ belegd. Een vertegenwoordiger van de kerk heeft hun naast excuses ook een schadevergoeding aangeboden, die de slachtoffers hebben geaccepteerd.

Diepe excuses

De leiding biedt slachtoffers “diepe excuses” aan en zegt te beseffen dat hun leed door de handelwijze van de Oud-Katholieke Kerk is vergroot. Alle aanbevelingen van de commissie worden overgenomen. Zo moeten alle priesters voortaan een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen.

Aanleiding voor het onderzoek vormde de arrestatie begin vorig jaar van een Oud-Katholieke priester in Cambodja die seksueel expliciete foto’s had gemaakt van jonge kinderen. Over deze priester bleek in 2001 tijdens zijn opleiding al een melding te zijn gedaan door de ouders van een slachtoffer, vanwege eerder seksueel misbruik.

Desondanks gingen er intern nooit alarmbellen rinkelen. Tamelijk recent ging de priester nog geregeld mee als begeleider op weekenden voor kinderen van 11 en 12 jaar, valt te lezen in het onderzoeksrapport.

Nieuwe gevallen

Naar aanleiding van de publiciteit over deze zaak kwamen er vorig jaar nog zes misbruikgevallen aan het licht, waarvan er vijf ook nieuw waren voor de kerkleiding.

In de reeds bekende kwestie ging het om een man die in de jaren 70 jongeren ‘in de kost had’ in zijn pastorie. Hij is inmiddels overleden, net als de andere beschuldigden. Een van zijn slachtoffers had in 2015 al een klacht tegen hem ingediend, die door de klachtencommissie van de kerk gegrond werd verklaard.

De commissie heeft met dit slachtoffer en met een ander slachtoffer gesproken, die “overtuigend en in detail hebben verklaard over de wijze waarop ze seksueel zijn misbruikt”. Ook hier was de kerkleiding op de hoogte – zeker van de geruchten over de man – maar deed niets. Deze twee slachtoffers hebben inmiddels een schadevergoeding gekregen.

Katholieke Kerk zonder paus

De Oud-Katholieke Kerk splitste zich in 1723 af van de moederkerk, uit verzet tegen het centralistisch gezag vanuit Rome. Bisschoppen worden bij de Oud-Katholieken niet door de paus benoemd, maar gekozen. De kerk staat bekend als progressief: vrouwen kunnen sinds 1998 voorganger worden, priesters mogen trouwen en homoseksuele stellen kunnen een zegen krijgen. Dat seksueel misbruik ook in deze gemeenschap voorkomt, laat volgens Stevens zien dat het celibaat geen doorslaggevende factor is. “Waar het eerder om gaat bij misbruik, is een bestaande machtsrelatie.”

In totaal heeft de commissie met meer dan veertig mensen gesproken, onder wie tien slachtoffers van het misbruik binnen de Oud-Katholieke Kerk. Daarbij zijn geen nieuwe namen van daders naar voren gekomen en zijn geen formele klachten ingediend. Soms vond een slachtoffer het niet nodig dat er nadere actie werd ondernomen, soms gold dat voor andere gelovigen die dingen wisten. Ook speelde mee dat zij nog steeds waardering hadden voor de dader, dat ze de kerk en diens familie niet wilden schaden of dat ze waren bang voor afkeuring binnen de gemeenschap.

De commissie spreekt van een “geloofsgemeenschap met een familiair karakter”, waarin “een cultuur van elkaar aanspreken op gedrag weinig ontwikkeld was”.

Geschorst

Bij vijf van de zeven meldingen over daders heeft de commissie concreet kunnen vaststellen dat er inderdaad sprake is geweest van seksueel misbruik. Bij twee niet, maar in deze gevallen is het volgens Stevens “zeker niet uit te sluiten”. Alleen de priester in Cambodja is nog in leven. Hij zit nog altijd in de cel en is formeel geschorst door de kerk.

Paus gelast onderzoek naar rol Vaticaan in misbruikzaak McCarrick

NOS 06.10.2018 Paus Franciscus heeft een “grondig” onderzoek gelast naar documenten in het Vaticaan over het misbruikschandaal rond de voormalige Amerikaanse kardinaal McCarrick. McCarrick kon carrière maken binnen de Rooms-Katholieke Kerk, ondanks beschuldigingen dat hij priesters in opleiding had misbruikt.

Het Vaticaan gaat ervan uit dat door het onderzoek besluiten aan het licht komen die nu niet meer zouden worden genomen. “Misbruik en het in de doofpot stoppen daarvan worden niet langer getolereerd”, staat in de verklaring van het Vaticaan en ook dat Franciscus “het pad van de waarheid wil volgen, waarheen dat ook leidt”.

Vaticaan-correspondent Andrea Vreede zegt dat het Vaticaan in actie moest komen door de enorme opschudding die de zaak in de Amerikaanse publieke opinie heeft gewekt en na fel aandringen van de top van de Amerikaanse kerk.

32 hoge functionarissen

Die druk vanuit de VS op het Vaticaan volgde op beschuldigingen van aartsbisschop Viganò, een voormalige ambassadeur van het Vaticaan in de VS, over het toedekken van de zaak-McCarrick.

Deze ex-diplomaat verklaarde in augustus dat in de loop der jaren 32 hoge functionarissen binnen het Vaticaan van het misbruik door McCarrick op de hoogte waren geweest. Ook schreef Viganò dat hij Franciscus in 2013 – kort nadat deze tot paus was verkozen – had verteld dat er een “dik dossier” over McCarrick lag. Viganò riep Franciscus op om af te treden, omdat hij deze informatie naast zich neer zou hebben gelegd.

Ontslag

McCarrick werd afgelopen juli tot ontslag gedwongen, onder meer voor misbruik van een 16-jarige jongen in de jaren 70. Maar hij zou ook jongere jongens en mannen hebben misbruikt. Slachtoffers deden in de jaren 90 hun beklag bij de kerk en ook een leraar aan een seminarie in New Jersey waarschuwde het Vaticaan. Toch werd McCarrick in 2000 aartsbisschop van Washington D.C. en in 2006 kardinaal.

Volgens Vreede wil paus Franciscus met dit onderzoek opening van zaken geven en tegelijkertijd het verleden proberen af te sluiten. Zerotolerance op het gebied van misbruik en toedekken is nu de nieuwe norm. De paus wil de oude cultuur van wat hij “klerikalisme” noemt uitbannen en organiseert daarom een grote bijeenkomst van bisschoppen uit alle landen in februari 2019.

Bekijk ook;

Amerikaanse kardinaal weg om misbruikschandaal

De kerk wist al jaren van misbruikverhalen over ‘oom Teddy’ McCarrick

Aartsbisschop: ‘Paus wist van misbruik door McCarrick en moet aftreden’

Paus zet Chileense priester uit ambt na misbruikschandaal

NU 28.09.2018 Paus Franciscus heeft de Chileense priester Fernando Karadima Fariña officieel uit het ambt ontzet. Dat heeft het Vaticaan vrijdag bekendgemaakt.

Karadima wordt gezien als de spil in het omvangrijke schandaal rond seksueel misbruik van jongens in het overwegend rooms-katholieke Zuid-Amerikaanse land.

Franciscus nam volgens de verklaring het besluit naar eer en geweten en in het belang van de kerk. De nu 88-jarige Karadima werd in 2011 schuldig bevonden wegens zijn jarenlange wangedrag.

Onder anderen bisschop Juan Barros raakte door het schandaal in opspraak, omdat hij van de praktijken zou hebben geweten en die in de doofpot stopte. De paus verdedigde hem nog tijdens zijn bezoek aan Chili maar nam zijn woorden later terug.

Lees meer over: seksueel misbruik

Wim Deetman over misbruik kerk: ‘Ze zijn daar de weg kwijt!’

OmroepWest 27.09.2018 Oud-politicus, oud-minister en oud-burgemeester van Den Haag Wim Deetman is er duidelijk over: de cultuur van zwijgen en toedekken over seksueel misbruik in de katholieke kerk moet worden doorbroken. ‘In het kerkelijk bestuur heerste een attitude van toedekken, je hangt je vuile was niet buiten’. ‘Mensen moeten niet langer zwijgen’. ‘Als alles open ligt kun je de ander in de ogen kijken.’ Hij zegt dat in het oktobernummer van het maandblad Kerk in Den Haag.

Deetman, nog steeds actief in de Kloosterkerk in Den Haag, deed in 2010 en 2011 onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarigen in de Rooms-Katholieke kerk in Nederland. Eén van de kritiekpunten van zijn commissie was dat de kerk wist van het misbruik en veel te weinig deed voor slachtoffers. Deetman vindt dat de katholieke kerk wereldwijd het Nederlandse voorbeeld zou moeten volgen om nog iets van de eigen boodschap overeind te houden.

‘De paus roept op aangifte te doen van misbruik en tegelijkertijd wordt in Australië gesteld dat het biechtgeheim gehandhaafd wordt voor dienaren van de kerk. Dat is dus een vrijbrief. Ze zijn daar de weg kwijt!’

‘U kunt me wat!’

Deetman geeft geen interviews meer over misbruik in de Nederlandse kerkprovincie, ‘Alles is wel zo’n beetje gezegd.’ Maar voor het Haagse kerkelijk maandblad maakt hij toch een uitzondering. Vanwege Den Haag waar hij burgemeester is geweest en waar hij nog steeds kerkelijk betrokken is. En ook vanwege de actualiteit. De blijvende stroom slecht nieuws uit bijvoorbeeld de VS, Australië en Duitsland.

Veel slachtoffers hebben onherstelbare schade opgelopen. ‘Er zijn er van wie het leven verwoest is, dat moeten we goed beseffen’. ‘Dan ben je er niet met excuses, vergeving en gebed’. Als dat het enige antwoord is, vergroot je als kerk niet je geloofwaardigheid. De slachtoffers zeggen dan: U kunt me wat!’

Meer over dit onderwerp: KATHOLIEK RK DEN HAAG WIM DEETMAN

‘Rooms-katholieke kerk moet zichzelf bekeren’

AD 26.09.2018 Kardinaal Reinhard Marx is diep door het stof gegaan voor het seksueel misbruik in de Duitse rooms-katholieke kerk. ,,Veel te lang is binnen de kerk weggekeken. Voor al het falen en alle pijn bied ik excuses aan”, aldus de kerkvorst.

Volgens de rapporteurs van het onderzoek naar seksueel misbruik in de Duitse rooms-katholieke kerk hebben ten minste 1670 geestelijken zich tussen 1946 en 2014 vergrepen aan 3677 minderjarigen. De meeste slachtoffers, vooral jongens, waren niet ouder dan 13 jaar. De meesten zijn langdurig misbruikt.

,,Ik schaam me voor al het vertrouwen dat teloor is gegaan, voor de misdaden die door vertegenwoordigers van de kerk zijn aangericht. Ik schaam me ervoor dat zovelen hebben weggekeken en zich niet om de slachtoffers hebben bekommerd”, sprak Marx.’

Boetekleed

De kardinaal trok ook zelf het boetekleed aan. ,,We hebben niet naar de slachtoffers willen luisteren. Dat mag niet zonder gevolgen blijven. Veel mensen geloven ons niet meer. Ik heb daar begrip voor.”

De leider van het onderzoek, Harald Dressing, kan het resultaat ervan zelf ook maar moeilijk bevatten. ,,Het precieze aantal gevallen is niet meer te achterhalen”, aldus Dressing bij een toelichting. ,,Maar het gaat hier om het topje van een ijsberg waarvan we de echte grootte niet kennen.” Dressing erkent dat er lacunes zitten in zijn onderzoek. Zijn team had geen toegang tot officiële documenten en stuitte soms op aanwijzingen dat er was geknoeid met wel beschikbare informatie.

Diep geraakt

Al voor zijn openbare boetedoening had Reinhard Marx alle geestelijken van zijn kerk opgeroepen hun leven te beteren. ,,We zijn diep geraakt door het feit dat priesters dit onder het volk van God hebben kunnen aanrichten”, zei de kardinaal. ,,De slachtoffers hebben recht op gerechtigheid. We moeten hier consequenties aan verbinden.”

,,Het onderzoek is veel te oppervlakkig”, meent zegsman Matthias Katsch van ‘Eckiger Tisch’, een organisatie waarin sommige slachtoffers zich hebben verenigd ,,Het aantal slachtoffers is veel groter en ook de verantwoordelijke bisschoppen worden niet genoemd.” Katsch eist daarom een nieuw en geheel onafhankelijk onderzoek.

Paus Franciscus erkende gisteren dat de aanhoudende schandalen over seksueel misbruik de gelovigen de rooms-katholieke kerk uitjagen. ,,We moeten zelf worden bekeerd.”

Duitse kardinaal biedt excuses aan voor misbruik katholieke kerk

NU 25.09.2018 Het hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk in Duitsland, kardinaal Marx, heeft excuses aangeboden voor alle vormen van seksueel misbruik binnen de kerk de afgelopen tientallen jaren.

Marx bood zijn excuses aan tijdens de presentatie van een omvangrijke studie naar misbruik van kinderen en jongeren, waaruit bleek dat tussen 1946 en 2014 3.677 minderjarigen werden misbruikt door 1.670 kerkelijke functionarissen.

“Veel te lang is binnen de kerk gelogen over misbruik, is er weggekeken en in de doofpot gestopt. Voor al het falen en alle pijn, bied ik excuses aan”, aldus de lokale kerkvorst. “Ik schaam me voor het vertrouwen dat werd vernietigd, voor de misdaden die mensen door kerkelijke functionarissen zijn aangedaan.”

Net als in andere landen als Nederland, worstelt de Rooms-Katholieke Kerk in Duitsland met de gevolgen van seksueel misbruik in het verleden. De zaak is met de studie volgens Marx allerminst afgehandeld, “maar begint nu pas”.

Deze week houden de Duitse bisschoppen hun herfstoverleg en daar zal over veranderingen binnen de kerk worden gesproken, kondigde de kardinaal aan.

Lees meer over: Duitsland

Paus: misbruikschandalen jagen mensen de kerk uit

Als de kerk toekomstige generaties wil behouden, zei de paus, zal het moeten veranderen.

NOS 25.09.2018 De misbruikschandalen in de katholieke kerk schokken de gelovigen en jagen ze de kerk uit. Dat zei de paus vandaag op de laatste dag van zijn bezoek aan de Baltische staten. De kerk moet veranderen als ze toekomstige generaties wil behouden, zei hij.

De uitspraken van de paus vallen samen met een nieuw rapport over tientallen jaren van seksueel misbruik en het verhullen daarvan in Duitsland.

Tegen een grote groep jongeren in Estland zei de paus dat hij weet dat veel jonge mensen vinden dat de kerk hun niets te bieden heeft en hun problemen niet begrijpt. “Ze zijn woedend over de seksuele en economische schandalen zonder duidelijke veroordeling. En over het feit dat we niet bereid zijn om de levens en gevoeligheden van jongeren echt te begrijpen.”

“We moeten zelf worden bekeerd”, zei de paus. “Om naast jullie te kunnen staan, moeten we ons realiseren dat we veel moeten veranderen.”

Rapport

Met de uitspraken erkent de paus voor het eerst publiekelijk het falen van de aanpak van seksueel misbruik.

Vandaag werd op de Duitse bisschoppenconferentie een rapport gepubliceerd dat aantoont dan bijna 3700 mensen in Duitsland door geestelijken zijn misbruikt tussen 1946 en 2014. Meer dan de helft was toen 13 jaar of jonger en bijna een derde van hen was misdienaar.

Veel te lang is binnen de kerk gelogen over misbruik, is er weggekeken en in de doofpot gestopt, aldus De Duitse kardinaal Marx.

Volgens het rapport is bewijs in deze zaken vernietigd of gemanipuleerd. Veel zaken zijn nooit voor het gerecht gebracht en misbruikers werden overgeplaatst, zonder dat hun verleden bekend werd gemaakt.

Kardinaal Marx zei als het hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk in Duitsland bij de presentatie van het rapport dat de zaken nu niet zijn afgehandeld, maar juist beginnen.

“Veel te lang is binnen de kerk gelogen over misbruik, is er weggekeken en in de doofpot gestopt. Voor al het falen en alle pijn, bied ik excuses aan”, zei Marx. “Ik schaam me voor het vernietigen van vertrouwen en voor de misdaden die mensen door kerkelijke functionarissen zijn aangedaan.”

Bekijk ook;

Rapport: wijdverbreid seksueel misbruik binnen katholieke kerk Duitsland

Paus gaat niet in op beschuldigingen over toedekken misbruik

Paus vraagt om vergeving: we hebben slachtoffers in de steek gelaten

Nicholas DiMarzio, bisschop van het bisdom van Brooklyn in New York in 2015.

© Foto Gregory A. Shemitz/Reuters Nicholas DiMarzio, bisschop van het bisdom van Brooklyn in New York in 2015.

Miljoenenschikking in misbruikzaak bisdom van Brooklyn

MSN 19.09.2018 Vier mannen die stellen als kind seksueel misbruikt te zijn door een kerkleraar hebben een schikking getroffen met het bisdom van Brooklyn. Het gaat om een een compensatie van 27,5 miljoen dollar (ongeveer 23,6 miljoen euro) in totaal. Dat bericht The New York Times dinsdag.

Per persoon komt het neer op één van de hoogste bedragen die de Katholieke Kerk ooit heeft toegezegd in de Verenigde Staten vanwege een misbruikzaak. Ieder slachtoffer krijgt 6,8 miljoen dollar (5,8 miljoen euro). Als jongetje zouden ze tussen 2003 en 2009 ze herhaaldelijk zijn misbruikt. In een verklaring bij de schikking stelt het bisdom dat de dader een vrijwilliger was bij de kerk, geen geestelijke.

Sinds juni 2017 hebben zich 414 mensen gemeld voor een schadevergoeding bij het Onafhankelijke Verzoenings- en Compensatieprogramma in Brooklyn. Over het hele land zijn dergelijke programma’s opgezet.

Lees ook: Welke kardinalen en bisschoppen komen voor in de misbruikdossiers van de Rooms-Katholieke Kerk?

Grootste crisis sinds de Reformatie

De nieuwe misbruikzaken blijven zich nog steeds aandienen. De New Yorkse openbaar aanklager heeft een aantal weken geleden alle acht rooms-katholieke bisdommen in de staat gedagvaard voor hoe zij omgaan met meldingen van misbruik. Daarnaast heeft een groot onderzoek afgelopen zomer blootgelegd dat meer dan duizend kinderen zijn misbruikt door meer dan driehonderd priesters in de staat Pennsylvania.

Er zijn Vaticanisten die spreken van de grootste crisis in de Rooms-Katholieke Kerk sinds de Reformatie, in de zestiende eeuw.

Lees ook:

Bisdom Brooklyn betaalt recordschikking aan misbruikslachtoffers  NOS 19.09.2018

Bisdom Brooklyn betaalt miljoenen aan slachtof­fers seksueel misbruik AD 19.09.2018

Behandel schandaalkerken als criminele organisaties  Elsevier 18.09.2018

Nederlandse bisschoppen zwegen massaal over seksueel misbruik  NU 15.09.2018

‘Tijd voor diepgaand onderzoek naar misbruik in de kerk’ AD 16.09.2018

Rooms Katholieke Kerk: ‘Overzicht misbruik klopt in grote lijnen’  AD 15.09.2018

 

Vier invallen bisdommen Chili in misbruikzaak

Telegraaf 14.09.2018 De Chileense politie heeft invallen gedaan bij vier bisdommen vanwege een grote misbruikzaak in het land. Uit informatie die de politie in het onderzoek heeft verzameld bleek dat in Concepcion, Chillan, Valparaiso en Osorno meer documenten te vinden waren die van waarde kunnen zijn in het onderzoek.

Ook zijn meerdere medewerkers ondervraagd door de politie. De bisdommen hebben laten weten volledig mee te willen werken aan het onderzoek van de politie.

De informatie in de bisdommen heeft te maken met één van de grootste zaken van seksueel misbruik in het land, die van een assistent van de aartsbisschop van Chili, Oscar Munoz. Hij wordt beschuldigd van het misbruiken van zeker vijf minderjarigen.

De Chileense politie onderzoekt honderden gevallen van seksueel misbruik van minderjarigen binnen de Rooms-Katholieke Kerk.

’Ook veel misbruikzaken binnen Duitse kerk’

Telegraaf 12.09.2018 De Duitse Rooms-Katholieke Kerk heeft het misbruik onder geestelijken zelf in kaart laten brengen. Uit het vertrouwelijke onderzoek kwamen duizenden vermeende misbruikzaken naar voren, bericht nieuwsblad Der Spiegel.

De Duitse bisschoppenconferentie liet tienduizenden interne dossiers onder de loep nemen. Onderzoekers concludeerden dat tussen 1946 en 2014 bijna 3680 gevallen van seksueel wangedrag zijn genoteerd. Zo’n 1670 geestelijken zouden daarvoor verantwoordelijk zijn. De meeste slachtoffers waren jongens.

De onderzoekers benadrukken dat sprake is van een voorzichtige schatting. Personeelsdossiers van geestelijken die zijn beschuldigd van misbruik, bleken in veel gevallen te zijn gemanipuleerd of vernietigd.

LEES MEER OVER  kerken  berlijn  katholieken  duitsland

Onderzoek: ‘Duizenden misbruikzaken binnen Duitse katholieke kerk’.

NU 12.09.2018 Volgens een vertrouwelijk onderzoek van de Duitse Rooms-Katholieke Kerk hebben er duizenden vermeende misbruikzaken in het land plaatsgevonden, zo meldt Der Spiegel woensdag. Het Duitse nieuwsblad zegt het onderzoek in handen te hebben.

De Duitse bisschoppenconferentie liet tienduizenden interne dossiers onder de loep nemen. Onderzoekers concludeerden dat tussen 1946 en 2014 bijna 3.680 gevallen van seksueel wangedrag genoteerd zijn.

Zo’n 1.670 geestelijken zouden daarvoor verantwoordelijk zijn. De meeste slachtoffers waren jongens. Volgens de onderzoekers was meer dan de helft van de slachtoffers dertien jaar of jonger.

De onderzoekers benadrukken dat er sprake is van een voorzichtige schatting en dat het exacte aantal misbruikzaken niet bekend is. Personeelsdossiers van geestelijken die van misbruik beschuldigd zijn bleken in veel gevallen gemanipuleerd of vernietigd te zijn.

Paus geconfronteerd met misbruikschandalen

Paus Franciscus is de afgelopen periode geconfronteerd met meerdere misbruikschandalen in de katholieke kerk. Zo zijn er bevindingen die geestelijken zich in de Amerikaanse staat Pennsylvania jarenlang aan kinderen hebben vergrepen.

De paus heeft alle voorzitters van bisschoppenconferenties van de wereld naar Rome geroepen voor overleg over de bestrijding van seksueel misbruik van minderjarigen door geestelijken. Dit heeft het Vaticaan woensdag laten weten.

Volgens de paus zijn veel gevallen jarenlang in de doofpot gestopt of genegeerd. Vergelijkbare gevallen werden onlangs aan de kaak gesteld in onder meer Chili en Australië.

Aartsbisschop wil dat Franciscus opstapt

De paus heeft zelf ook geen onbesmet verleden als het aankomt op het beschermen van misbruikverdachten. Zo verdedigde hij de Chileense verdachten in eerste instantie, totdat grote ophef daarover hem dwong zijn standpunt bij te stellen.

Eind augustus beschuldigde een aartsbisschop Franciscus zelf ervan het misbruik door de Amerikaanse kardinaal Theodore McCarrick jarenlang in de doofpot te hebben gestopt. De aartsbisschop wil dat de paus opstapt vanwege deze zaak.

Volgens Vaticaankenners wordt de aanval op de paus vooral gemotiveerd door een strijd tussen de conservatieve en progressieve facties in de kerktop.

Toen de beschuldiging naar buiten kwam, was de paus op de terugweg vanuit Ierland. Daar bood hij zijn excuses aan voor het misbruik dat daar heeft plaatsgevonden.

Zie ook: Paus veroordeelt kindermisbruikschandalen Rooms-Katholieke Kerk

Lees meer over: misbruik katholieke kerk

Rapport: wijdverbreid seksueel misbruik binnen katholieke kerk Duitsland

NOS 12.09.2018 Na de Verenigde Staten, Chili en Australië is ook de katholieke kerk in Duitsland het onderwerp van een groot misbruikschandaal. Seksueel misbruik is er al decennialang wijdverbreid, blijkt uit een rapport dat in handen is van Der Spiegel.

Het gaat om 3677 gedocumenteerde gevallen van seksueel misbruik vanaf de Tweede Wereldoorlog tot 2014. In een op de zes zaken kwam verkrachting voor en zeker 1670 geestelijken waren bij het misbruik betrokken. Meer dan de helft van de slachtoffers was 13 jaar of jonger. In de meeste gevallen ging het om jongens.

De aantallen zijn vermoedelijk een conservatieve weergave van de werkelijkheid, doordat veel gevallen vermoedelijk niet geregistreerd zijn.

Meer dan 38.000 documenten van 27 Duitse bisdommen zijn onderzocht. Het onderzoek is uitgevoerd door drie universiteiten in opdracht van de Duitse bisschoppenconferentie. Die heeft nog niet gereageerd op het nieuws.

Misbruikschandalen

De katholieke kerk worstelt wereldwijd met misbruikschandalen. Vorige maand werd bekend dat in de Amerikaanse staat Pennsylvania 300 priesters ruim duizend kinderen hebben misbruikt. Ook in onder meer Chili en Australiëkwamen grote misbruikzaken aan het licht.

De paus heeft de hoofden van alle bisschoppenconferenties ter wereld opgeroepen om in februari naar Rome te komen voor een top over het voorkomen van seksueel misbruik door katholieke geestelijken.

BEKIJK OOK

Paus vraagt om vergeving: we hebben slachtoffers in de steek gelaten

Schaamte en verdriet: wie doet iets tegen het misbruik in de kerk?

Vaticaan over misbruik Pennsylvania: schaamte en verdriet


Paus roept bisschoppen naar Rome over misbruik

Telegraaf 12.09.2018  Paus Franciscus heeft alle voorzitters van bisschoppenconferenties van de wereld naar Rome geroepen voor overleg over de bestrijding van seksueel misbruik van minderjarigen door geestelijken. Dit heeft het Vaticaan woensdag laten weten.

De kerk wordt al geruime tijd geplaagd door een reeks schandalen rond misbruik gepleegd door geestelijken of beschuldigingen daarover.

Alle bisschoppen in de Nederlandse Kerkprovincie vormen samen de Nederlandse Bisschoppenconferentie. Dit is een permanent overlegorgaan, waarin de bisschoppen op uiteenlopende terreinen gezamenlijk beleid maken en uitvoeren.

LEES MEER OVER rome vaticaan kerk

Paus wil overleg met bisschoppen over misbruik binnen Katholieke Kerk

NU 12.09.2018 Paus Franciscus heeft alle voorzitters van bisschoppenconferenties van de wereld naar Rome geroepen voor overleg over de bestrijding van seksueel misbruik van minderjarigen door geestelijken, zo heeft het Vaticaan woensdag laten weten.

Al jaren komen steeds meer beschuldigingen over misbruik binnen de kerk naar buiten. Daardoor hebben veel mensen hun lidmaatschap voor de Rooms-Katholieke Kerk opgezegd.

Woensdag bleek uit eigen onderzoek van de Duitse katholieke kerk dat ook in dat land veel kinderen misbruikt zijn.

Eind augustus beschuldigde een aartsbisschop paus Franciscus ervan dat hij het misbruik door de Amerikaanse kardinaal Theodore McCarrick in de doofpot heeft gestopt. De aartsbisschop wil dat de paus opstapt vanwege deze zaak.

Toen die beschuldiging naar buiten kwam, was de paus op de terugweg vanuit Ierland. Daar bood hij zijn excuses aan voor het misbruik dat daar heeft plaatsgevonden.

Alle bisschoppen in de Nederlandse kerkprovincie vormen samen de Nederlandse Bisschoppenconferentie. Dat is een permanent overlegorgaan waarin de bisschoppen op uiteenlopende terreinen gezamenlijk beleid maken en uitvoeren.

Lees meer over: rooms-katholieke kerk

Nederlandse bisschop vraagt kerk trouw te blijven na misbruikberichten

Telegraaf 06.09.2018 Bisschop Gerard de Korte van Den Bosch roept gelovigen in zijn bisdom op om de kerk trouw te blijven ondanks een nieuwe stroom berichten over seksueel misbruik van minderjarigen en doofpotbeschuldigingen. De bisschop heeft daarom een brief gestuurd aan alle parochies in het bisdom. De brief zal komend weekeinde worden voorgelezen tijdens vieringen.

„In deze dagen van crisis wordt onze verbondenheid met de kerk op de proef gesteld. Mag ik u vragen om juist nu het lastig is, trouw te blijven?”, schrijft De Korte.

De bisschop schrijft verder dat hij door meerdere slachtoffers van seksueel misbruik is benaderd die last ervaren omdat hun verleden wordt opgerakeld door het nieuws uit het buitenland.

Nieuwe onthullingen

Amerikaanse opsporingsautoriteiten onthulden vorige maand dat in Pennsylvania duizenden misbruikslachtoffers zijn gemaakt door meer dan driehonderd priesters. Paus Fransiscus staat zelf onder druk omdat hij volgens aartsbisschop Carlo Maria Vigano al jarenlang op de hoogte was van misbruik door de Amerikaanse kardinaal Theodore McCarrick.

BEKIJK OOK:

Paus staat onder druk

LEES MEER OVER  kerken  slachtoffers minderjarigen priesters  misbruikschandalen

Voormalig school­hoofd (80) alsnog de cel in voor ontucht in zeventiger jaren

AD 03.09.2018 Een katholieke broeder (80) die als dertiger kinderen misbruikte, moet in Australië alsnog de cel in. Een rechtbank veroordeelde Gerard McNamara tot een gevangenisstraf van negen maanden, bericht omroep ABC.

McNamara heeft toegeven dat hij zich als schoolhoofd in de stad Traralgon schuldig maakte aan ontucht. De man misbruikte jongens tussen de twaalf en vijftien jaar oud terwijl hij ze ‘sportmassages’ gaf in een schuurtje.

,,Elk kind wist wat er te gebeuren stond als je naar die kamer moest”, vertelde een slachtoffer buiten de rechtbank. McNamara heeft schuld bekend aan zeven gevallen. 

Dertig keer misbruikt

Het toenmalige schoolhoofd van St Paul’s Secondary School zou een van zijn slachtoffers dertig keer hebben misbruikt. De man werd al twee keer eerder veroordeeld voor ontucht, steeds voorwaardelijke straffen. Hij verdwijnt nu wel achter de tralies.

Meerdere slachtoffers vertelden de rechtbank dat ze nog steeds gebukt gaan onder de gevolgen van het misbruik. Zij kampen onder meer met depressies en posttraumatische stressklachten.

Weerzinwekkend en walgelijk

De rechter concludeerde dat McNamara zich schuldig maakte aan ‘weerzinwekkend en walgelijk’ gedrag. ,,Je daden veroorzaakten een voortdurend trauma bij je slachtoffers”, aldus rechter Duncan Allen.

,,Je was een zeer gerespecteerd lid van een religieuze orde, je was een autoriteit en je genoot het vertrouwen van zowel de ouders van de kinderen alsook de gemeenschap.”

‘Nu zit hij bij de ratten’

Een belangenorganisatie voor slachtoffers noemt de uiteindelijke celstraf voor het misbruik ‘belachelijk mild’. Een van de slachtoffers van McNamara zegt: ,,Hij stond bekend als de rat, omdat hij zich gedroeg als een rat. Nu zit hij bij de ratten in de gevangenis.”

Tijdens de hoorzitting in juli verontschuldigde McNamara zich bij zijn slachtoffers en zei zich bewust te zijn van de impact en de ernst van zijn gedrag. ,,Ik heb erg veel spijt van de pijn die ik jullie allemaal heb aangedaan en de schade die ik heb berokkend”, sprak de bejaarde.

OM Chili onderzoekt nog meer zaken in misbruikschandaal katholieke kerk

NU 01.09.2018 Het aantal zaken van seksueel misbruik binnen de katholieke kerk in Chili is veel groter dan gedacht. Het Openbaar Ministerie (OM) maakt vrijdag bekend 119 gevallen te onderzoeken, drie keer zoveel als een maand geleden.

Onder de 167 personen tegen wie verdenkingen zijn gerezen, zijn 7 bisschoppen en 96 priesters. Zij zouden zich hebben vergrepen aan 178 slachtoffers, onder wie 79 minderjarigen.

Justitie gaf geen verdere details. Sinds paus Franciscus het Zuid-Amerikaanse land in januari 2018 heeft bezocht, zijn er meer gevallen van seksueel misbruik aan het licht gekomen.

In mei dienden 34 Chileense bisschoppen hun ontslag in bij de paus. Van vijf van hen is het ontslag inmiddels geaccepteerd. In juli was nog sprake van 36 lopende onderzoeken en werd het aantal betrokken kerkelijk leiders niet genoemd.

Lees meer over: Chili misbruik katholieke kerk

Veel meer misbruikzaken binnen katholieke kerk Chili

NOS 01.09.2018 Het aantal gevallen van misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk in Chili is veel omvangrijker dan gedacht. Het Openbaar Ministerie maakte bekend dat er inmiddels 119 onderzoeken lopen. Een paar weken geleden ging het nog om 38 zaken.

Volgens de openbaar aanklager zijn er verdenkingen tegen 167 mensen, onder wie zeven bisschoppen, 96 priesters en vier diakens. Zij zouden zich hebben vergrepen aan 178 mensen of zaken in de doofpot hebben willen stoppen.

Het OM verwacht dat de eerste rechtszaken over zes tot acht maanden beginnen en het moeilijk wordt de beschuldigingen te bewijzen.

Geen rechtbank

Vorig jaar kwamen de beschuldigingen van seksueel misbruik in Chili naar boven, nadat paus Franciscus het land had bezocht.

Hoewel het aantal misbruikzaken in meerdere landen blijft toenemen, is het Vaticaan nog niet met een concreet plan van aanpak gekomen. Zo is er nog geen rechtbank opgezet waar bisschoppen die het misbruik toedekken worden vervolgd, iets wat paus Franciscus eerder wel heeft beloofd.

BEKIJK OOK;

Schaamte en verdriet: wie doet iets tegen het misbruik in de kerk?

Hardere lijn paus: ook hoge functionarissen kerk weg om misbruik

Invallen bij twee aartsbisdommen in Chili om verdenking misbruik

Australische priesters moeten biechtgeheim doorbreken, maar dat gaan ze niet doen

Trouw 31.08.2018 Het hoofd van de Australische bisschoppenconferentie, Mark Coleridge, hield vrijdag een persconferentie naar aanleiding van de aanbevelingen die de koninklijke Australische onderzoekscommissie kindermisbruik afgelopen december deed. © AP

De katholieke kerk in Australië is niet van plan zich te houden aan nieuwe wetten, die voorschrijven dat priesters het biechtgeheim moeten doorbreken als ze tijdens de biecht horen van misbruik van kinderen.

Daarmee stevenen de Australische bisschoppen af op een stevig conflict met in elk geval twee van de acht Australische staten, waar de nieuwe wetgeving al is ingevoerd. Ook andere staten overwegen ditzelfde wettelijke antwoord op het misbruikschandaal in de katholieke kerk, dat ook in Australië omvangrijk is.

Het hoofd van de Australische bisschoppenconferentie, Mark Coleridge, noemde de nieuwe wet vrijdag tegen persbureau Reuters ondoordacht en onuitvoerbaar.  Slachtoffers zijn blij met de nieuwe regels, maar volgens Coleridge wordt het voor hen niet veiliger als priesters verhalen over misbruik, gedaan tijdens de biecht, moeten doorgeven aan de politie. “En de nieuwe wet ondermijnt de religieuze vrijheid. De biecht is een deel van onze godsdienst waarover niet te onderhandelen valt. Het belichaamt de verhouding tussen de gelovige en God.”

Dit is geen strikt Australische uitleg van de biecht; in de katholieke kerk geldt de biecht wereldwijd als onschendbaar. Nergens, dus ook in Nederland niet, verplicht de kerk de geestelijken misdrijven aan te geven bij de politie. Het rooms-katholieke Wetboek van Canoniek Recht zegt dat zo: ‘Het biechtgeheim is onschendbaar; daarom is het de biechtvader ten strengste verboden met woorden of op welke andere wijze en om welke reden ook over de boeteling ook maar iets bekend te maken.’

Priesters kunnen er bij de biechtelingen wel op aandringen naar de politie te gaan. “Als je een misdaad hebt gepleegd, word je toch echt eerst naar de politie verwezen en bepaalt de rechter de straf”, zei bisschop Gerard de Korte van Den Bosch daarover deze week in het Theologisch Elftal in Trouw.

Onderzoekscommissie

Een onderzoekscommissie in Australië onthulde eind december dat tienduizenden kinderen slachtoffer zijn geweest van misbruik. Bij 60 procent daarvan was de katholieke kerk betrokken. De commissie adviseerde de regering het biechtgeheim op te heffen in geval van misbruik. Die aanbeveling werd meteen bekritiseerd door de bisschoppen.

Maar ook zij kwamen onder vuur te liggen. De aartsbisschop van Adelaide, Philip Wilson, nam in juli ontslag. Hij was veroordeeld tot een gevangenisstraf, omdat hij wist van misbruik door priesters, maar dat had verzwegen.

Lees ook:  

De kerk te mild voor daders? ‘Ik zie eerder het tegendeel’

Het lijkt er soms op dat de kerk meer bezig is met de vergeving van daders dan met de opvang van slachtoffers van seksueel misbruik. Enkele leden van het Theologisch Elftal bogen zich over deze kwestie.

Katholieke kerk Australië tegen verplicht melden bij biecht bekend misbruik

NU 31.08.2018 De Rooms-Katholieke kerk in Australië verzet zich tegen een plan van de regering om het verplicht te maken kindermisbruik te melden als dat wordt bekend in de biechtstoel.

De Australische organisatie voor bisschoppen weigert het voorstel dat voortkomt uit een onderzoek naar misbruik binnen de kerk. Priesters zouden het verplicht moeten melden als iemand anoniem in de biechtstoel kindermisbruik toegeeft.

De organisatie zegt het kindermisbruik aan te willen pakken, maar vindt de geheimhoudingsplicht van de biecht belangrijker dan de Australische wet.

Twee van de acht Australische staten hebben al een wet aangenomen die priesters verplicht het bij de politie te melden als er iets over kindermisbruik wordt gezegd in de biechtstoel. De andere zes staten denken na over het invoeren van de wet.

Het vijfjarige onderzoek naar misbruik binnen de kerk is vorig jaar afgerond. Daaruit bleek dat 7 procent van de priesters die werkzaam waren tussen 1950 en 2010 wordt beschuldigd van misbruik.

De Australische aartsbisschop Philip Wilson heeft eerder dit jaar nog een celstraf gekregen, omdat hij misbruik van een priester in de jaren zestig stil zou hebben gehouden. Hij is de hoogste geestelijke die is veroordeeld voor betrokkenheid bij kindermisbruik.

Lees meer over: 

Australië rooms-katholieke kerk

Australische bisschoppen tegen verplicht melden misbruik na biecht

NOS 31.08.2018 De Rooms-Katholieke Kerk in Australië is tegen het plan van enkele staten om het melden van misbruik voor geestelijken verplicht te stellen. De bisschoppenconferentie ACBC is het niet eens met de aanbeveling van een onderzoekscommissie, die priesters wettelijk moet verplichten hun biechtgeheim te schenden als ze van het misbruik horen.

“Het wetsvoorstel is ondoordacht, onpraktisch, het zal het er voor kinderen niet veiliger op maken, en zal waarschijnlijk de religieuze vrijheid ondermijnen”, reageerde ACBC-voorzitter Mark Coleridge. “Het biechtgeheim is een niet-onderhandelbaar element in ons religieuze leven en belichaamt een verstandhouding tussen de gelovige en God.”

Vijf jaar onderzoek

De onderzoekscommissie nam vijf jaar lang het seksueel misbruik binnen Australische kerken en andere instituties onder de loep. Uit het onderzoek bleek dat tienduizenden kinderen in Australië de afgelopen decennia zijn misbruikt en dat de instanties ernstig hebben gefaald in het voorkomen van het misbruik.

Het onderzoek werd vorig jaar afgerond. De commissie deed een reeks aanbevelingen, een daarvan was het verplicht melden van misbruik. Sindsdien hebben twee van de acht Australische staten en territoria wetten ingevoerd die het verzwijgen van informatie door priesters strafbaar stelt. Aartsbisschop Philip Wilson werd vorige maand veroordeeld voor het verzwijgen van misbruik in de jaren 70.

BEKIJK OOK

Beerput kindermisbruik Australië geopend door commissie

Biechtgeheim niet meer heilig in Australische hoofdstad

Aartsbisschop Carlo Maria Viganò. © REUTERS

Aartsbisschop Carlo Maria Viganò was altijd al de luis in de pels van het Vaticaan

Trouw 29.08.2018 Dat een zo hoge functionaris als aartsbisschop Carlo Maria Viganò paus Fransiscus ervan beschuldigt weg te kijken in een Amerikaanse ontuchtzaak, is ongekend binnen de katholieke kerk. Tegenstanders van paus Franciscus beschouwen Viganò als een held, maar voor andere katholieken is hij niets anders dan een couppleger. Hij wekt al heel lang wrevel binnen het Vaticaan.

Afgelopen week publiceerde aartsbisschop Carlo Maria Viganò een document waarin hij topfunctionarissen binnen de kerk ervan beschuldigde de Amerikaanse misbruikpleger en aartsbisschop, Theodore McCarrick, de hand boven het hoofd te hebben gehouden. Ook paus Franciscus zelf hoort daar volgens de aartsbisschop bij.

Helemaal onomstreden is de kritische aartsbisschop niet. Ooit bezig met een droomcarrière in de kerk, zag hij zijn hoge ambities niet vervuld. Daarna leken wrok en frustraties vat op hem te krijgen, met die elf pagina’s tellende oorlogsverklaring als voorlopig hoogtepunt.

Viganò werd in 1941 geboren in een rijke familie uit Noord-Italië en in 1968 tot priester gewijd. Vijf jaar later ging hij werken in de Vaticaanse diplomatie. Hij was onder meer pauselijk vertegenwoordiger in Nigeria. Ook werkt hij een tijdje in de Romeinse curie. Daar leidde hij tien jaar lang een onopvallend bestaan, tot paus Benedictus hem in 2009 benoemde tot secretaris-generaal van Vaticaanstad. Die moet ervoor zorgen dat alles logistiek reilt en zeilt in het ministaatje. Een prestigieuze functie waarin Viganò zich een kundig financieel hervormer toonde en intern corruptie aan de kaak stelde.

Weggepromoveerd

Niet iedereen in het Vaticaan kon zijn manier van werken waarderen. In 2011 werd hij plotseling overgeplaatst naar Washington waar hij nuntius werd, zo ongeveer de hoofdprijs in Vaticaanse diplomatie. Weggepromoveerd, zeiden zijn medestanders in koor. Zelf wilde hij ook liever in Rome blijven, waar hij nog hogerop zou kunnen klimmen en het misschien tot kardinaal zou schoppen.

In de Verenigde Staten zorgde Viganò – die tot dan toe bekend stond als gematigd – voor de benoeming van een aantal behoudende bisschoppen. Conservatieve Amerikaanse katholieken noemden hem al snel ‘de beste nuntius die we ooit gehad hebben’. Toen de huidige paus in 2015 Amerika bezocht, regelde Viganò, zonder dat de paus het wist, een ontmoeting met Kim Davis, een overheidsambtenaar uit de staat Kentucky die weigerde mee te werken aan homohuwelijken. Franciscus was ‘not amused’ en Viganò werd op het matje geroepen. Het jaar daarop werd hij door de paus met pensioen gestuurd. Maar echt stil werd het daarna niet rond de aartsbisschop.

Hij ging zich roeren in het anti-Franciscuskamp, een groep traditionele katholieken onder wie ook een aantal kardinalen, die vanaf het begin niets van de Argentijnse paus moet hebben. Franciscus schept in hun ogen verwarring onder de gelovigen met uitspraken over homo’s en gescheiden mensen. De leer is bij hem gewoon niet veilig, vinden ze. Al een tijdje probeert deze groep Franciscus te linken aan het toedekken van seksueel misbruik en voor die ‘smoking gun’ heeft Viganò nu gezorgd. Volgens de aartsbisschop zou Franciscus persoonlijk de sancties tegen de ontuchtige McCarrick die door zijn voorganger Benedictus XVI werden ingesteld, hebben teruggedraaid. Franciscus als doofpotbisschop die volgens Viganò maar één optie heeft: aftreden.

Supporters van Franciscus twijfelen aan de motieven van Viganò en zeggen dat zijn verhaal op een aantal punten rammelt. Toch kan alleen paus Franciscus verhinderen dat de aartsbisschop niet de geschiedenis ingaat als de klokkenluider van het Vaticaan, door onduidelijkheden rond het McCarrick-dossier voor eens en altijd op te helderen. Hij lijkt dat nog niet van plan.

Lees ook:

Een terugblik van het bezoek van de Paus aan Ierland afgelopen weekend:
Paus praat over schuld, maar voor de slachtoffers van seksueel misbruik gebeurt er weinig.

Waarom Stijn Fens in zijn column lezers oproept om toch katholiek te worden.

De achilleshiel van de katholieke kerk. 
Met het vertrek van de Amerikaanse aartsbisschop Theodore McCarrick, eind juli, bereikten de slepende schandalen in de rooms-katholieke kerk een voorlopig dieptepunt. Waarom grijpt ook de huidige paus Franciscus niet harder in?

Bisschop De Korte: ‘Paus mag actiever maatregelen nemen’

NOS 28.08.2018 Paus Franciscus heeft te maken met een kerkopstand van binnenuit, aangejaagd door aartsbisschop Carlo Maria Viganò. De paus doet hier nog geen uitspraken over, maar het grootste Nederlandse bisdom doet dat wel. Bisschop Gerard de Korte van Den Bosch zegt achter de paus te staan. Wel mag hij actiever zijn in het nemen van maatregelen.

De Korte veroordeelt de beschuldiging van Viganò en vindt het “heel bijzonder” dat de hooggeplaatste aartsbisschop de paus aanvalt. “Het lijkt alsof Viganò opkomt voor de zorg voor kinderen. Maar hij speelt eigenlijk kerkpolitiek en wil via die kinderen paus Franciscus beschadigen.”

Nadat het bezoek van de paus aan Ierland vorige week was overschaduwd door de misbruikschandalen die recent naar boven zijn gekomen, eiste aartsbisschop Viganò zijn aftreden. De paus zou al jarenlang hebben geweten van het misbruik van kardinaal Theodore McCarrick. De Amerikaanse kardinaal wordt onder meer beschuldigd van seksueel misbruik van een jongen van 16 jaar in de jaren 70.

Ook fouten

De Korte: “De discussie gaat volgens mij over hoe je om moet gaan met bisschoppen die willens en wetens zaken verborgen houden en zelf misbruik hebben gepleegd. Bisschoppen kunnen dat zelf natuurlijk niet doen. Iemand daarboven, in dit geval de paus, moet die maatregelen nemen.”

Het zou wel goed zijn als de paus meer daadkracht laat zien, vindt de Nederlandse bisschop. “Dat heeft hij in een aantal gevallen al wel gedaan. Maar daar zou waarschijnlijk wel een tandje bij kunnen. En ik denk ook dat heel veel katholieken hopen dat hij dat in de nabije toekomst zal doen.”

De Korte hoopt dat de paus niet hoeft af treden. “Ik ben heel gelukkig met paus Franciscus en ik denk dat hij voor de kerk heilzaam is”, aldus De Korte. Dit geldt volgens hem ook voor de andere Nederlandse bisschoppen. “Ik heb geen reden om aan te nemen dat dat niet het geval is.”

BEKIJK OOK

‘Nalatenschap paus staat op het spel, maar of hij dat beseft is de vraag’

‘Nalatenschap paus staat op het spel, maar of hij dat beseft is de vraag’

NOS 28.08.2018 Het zijn pittige tijden voor paus Franciscus. Nadat zijn bezoek aan Ierland vorige week werd overschaduwd door de misbruikschandalen die recent naar boven zijn gekomen, eiste dit weekend een aartsbisschop zijn aftreden. Omdat de paus al jarenlang zou hebben geweten dat kardinaal Theodore McCarrick gelovigen misbruikte.

Aartsbisschop Carlo Maria Viganò, die jarenlang Vaticaan-diplomaat was in de VS, kwam zondag met een uitgebreide verklaring waarin hij stelde dat hij in 2013 zelf aan de paus had gemeld dat er een dik dossier was over McCarrick. Hij vindt dat de paus “zijn fouten moet toegeven” en moet opstappen.

Volgens Vaticaankenner Stijn Fens zijn er wel wat kanttekeningen te plaatsen bij de brief van Viganò. “Hij is een uitgesproken tegenstander van de paus. Hij zit in een bepaalde hoek in het Vaticaan die eigenlijk al heel lang vindt dat deze paus weg moet.” Deze conservatieve hoek heeft grote moeite met hoe de paus met de katholieke leer omgaat.

Een oorlogsverklaring, zo kan de verklaring van Viganò volgens Fens ook wel worden gezien. “De conservatieven binnen het Vaticaan hebben lange tijd gezocht naar een ‘smoking gun’, om van deze paus een doofpot-bisschop te maken. En ze denken die nu te hebben gevonden.”

Dit schandaal dreigt afbreuk te doen aan alles wat hij sinds de afgelopen jaren heeft geprobeerd te bereiken, aldus Vaticaankenner Stijn Fens.

De Amerikaanse kardinaal McCarrick wordt onder meer beschuldigd van seksueel misbruik van een jongen van 16 jaar in de jaren 70. Fens: “Viganò zegt dat de paus McCarrick de hand boven het hoofd heeft gehouden, als een soort cadeautje terug voor zijn steun bij zijn paus-kandidaatschap.”

De paus weigert zelf op de aantijgingen in te gaan. Dat maakte hij duidelijk toen hij na zijn bezoek aan Ierland in zijn vliegtuig journalisten te woord stond. Volgens de paus spreekt het dossier van Viganò voor zich en mogen de journalisten er zelf een oordeel over vellen.

Volgens Fens maakt de paus zich er op die manier te makkelijk vanaf. “Je kan als paus niet tegen journalisten zeggen: zoek het maar uit. Want op die manier verdwijnt zo’n verhaal natuurlijk niet. Het is wel kenmerkend: want alles wat naar boven is gekomen over de kerk, is het werk van buitenstaanders geweest.”

Heeft de paus nog genoeg tijd?

Volgens Fens staat paus Franciscus voor de grootste crisis in zijn pontificaat. “Dit schandaal dreigt afbreuk te doen aan alles wat hij sinds zijn aantreden in 2013 heeft geprobeerd te bereiken. Zij nalatenschap staat op het spel en het is de vraag of hij zich daar eigenlijk wel bewust van is.”

Deze knuffelpaus, zoals Fens hem noemt, heeft altijd voorgestaan op een meer open en transparantere kerk. “De mentaliteit van alles toedekken bestaat nog steeds binnen het Vaticaan en de paus wil die mentaliteit doorbreken. Hij vindt dat alle bisdommen, van Italië tot aan Nederland, daar zelf stappen in moeten zetten.”

Maar de weerstand tegen echte actie is groot, zegt Fens. “Het hiërarchische systeem binnen het Vaticaan houdt dat tegen. Een paus heeft zo’n tien jaar nodig om iets te kunnen bewerkstelligen, maar die tijd heeft deze paus eigenlijk niet. Hij zit er nu vijf jaar, maar hij is al 81. Dus hij moet wel opschieten.”

BEKIJK OOK

Aantijging aartsbisschop aan adres paus: waarheid of rancune?

‘Uiteindelijk doet de kerk helemaal niets voor misbruikslachtoffers’

Roep om aftreden paus: wat is er aan de hand in Vaticaan?

Elsevier 27.08.2018 Paus Franciscus wist in 2013 al van misbruikschandalen binnen de katholieke kerk en stopte die willens en wetens in de doofpot. Dat is de schokkende verklaring van aartsbisschop Carlo Maria Viganò in een elf pagina’s tellend document.

Viganò was van 2011 tot 2016 nuntius (ambassadeur) in de Verenigde Staten. In het document beschuldigt hij een lange lijst van huidige en voormalige hoogwaardigheidsbekleders binnen het Vaticaan van het verhullen van de daden van kardinaal Theodore Edgar McCarrick (88). Die trad vorige maand oneervol af, omdat hij jarenlang gelovigen seksueel misbruikte.

Viganò schrijft dat hij kort nadat Franciscus tot paus was gekozen, hem in juni 2013 al met een dik dossier op de hoogte stelde van het misbruik van McCarrick. Zeven jaar eerder, in 2006, stelde Viganò naar eigen zeggen ook al de hoge functionarissen op de hoogte van de misstanden. Die zouden eveneens niets met de informatie hebben gedaan.

Lees dit interview terug met priester Antoine Bodar: ‘Het misbruik in de katholieke kerk heb ik aan den lijve ondervonden’

‘Verschilt niet veel van de maffia’

Viganò beschrijft het wegstoppen als ‘een samenzwering van stilte die niet veel verschilt van dat wat er bij de maffia gebeurt’. In zijn verklaring roept hij op om aftreding van de paus.

‘In dit extreem dramatische moment voor de kerk wereldwijd, zíjn extreem dramatische moment voor de kerk wereldwijd, moet hij zijn fouten toegeven en, in lijn met het zero-tolerancebeleid, de eerste zijn om het goede voorbeeld te geven aan de kardinalen en bisschoppen die McCarricks misbruik verhulden en samen met hen aftreden,’ staat in het document.

Benedictus ook op de hoogte

De voorganger van Franciscus, paus Benedictus, was volgens Viganò ook op de hoogte en liet hij McCarrick sancties opleggen. Zo mocht hij geen kerkelijke vieringen bijwonen in het openbaar, mocht hij niet deelnemen aan openbare bijeenkomsten, lezingen geven of reizen. In plaats daarvan moest hij zich toeleggen op een leven van gebed en boetedoening. McCarrick bleef wel aan als kardinaal.

Viganò wijst ook beschuldigend naar de opvolger van McCarrick als aartsbisschop van de staat Washington, Donald Wuerl. Wuerl volgde McCarrick in 2006 op toen deze met emeritaat ging. Wuerl zou volgens Viganò hebben geweten van het misbruik van zijn voorganger, maar niets hebben gedaan, waardoor McCarrick pas vorige week aftrad als kardinaal.

Meer over misbruik, welke hulporganisaties gingen in de fout met seksueel wangedrag? Lees het in dit overzicht

In een reactie laat het aartsbisdom van de staat Washington weten dat Wuerl van niets wist. ‘In tegenstelling tot wat de memo’s van aartsbisschop Viganò aangeven, ontving kardinaal Wuerl nooit enige documentatie of informatie over acties (een onderzoek of strafmaatregelen red.) tegen aartsbisschop McCarrick tijdens zijn tijd in Washington,’ staat in een verklaring.

Paus wil niet reageren op beschuldigingen

Paus Franciscus wil zelf vooralsnog niet reageren op de beschuldigingen. Tijdens zijn terugreis vanuit Ierland – waar hij misbruikslachtoffers ontmoette en in een toespraak om vergiffenis vroeg voor de ‘weerzinwekkende daden’ – naar Rome zei hij in het vliegtuig dat de aantijgingen ‘voor zichzelf spreken’ en dat hij er verder niets over wil zeggen.

De beschuldigingen van Viganò komen bijna twee weken na een rapport over grootschalig kindermisbruik door zeker driehonderd katholieke priesters in de staat Pennsylvania. Volgens opsporingsautoriteiten gaat het om meer dan duizend slachtoffers, van wie velen zich waarschijnlijk nog niet hebben gemeld. Kerkleiders en het Vaticaan waren op de hoogte van het seksueel misbruik, maar hielden het tientallen jaren stil.

    Fleur Verbeek (1991) werkt sinds oktober 2017 op de webredactie. Ze studeerde Journalistiek aan de Hogeschool van Utrecht.

GERELATEERDE ARTIKELEN

Zeker duizend kinderen misbruikt door priesters Pennsylvania

Paus spreekt tot katholieken: ‘Stop cultuur des doods’

Aantijging aartsbisschop aan adres paus: waarheid of rancune?

NOS 27.08.2018 Paus Franciscus heeft gisteravond op de terugvlucht van Ierland naar het Vaticaan geweigerd in te gaan op zware aantijgingen van aartsbisschop Carlo Maria Viganò. Die stelt in een document van elf pagina’s dat hij Franciscus op 23 juni 2013 heeft ingelicht over het seksueel misbruik waaraan kardinaal Theodore McCarrick, de aartsbisschop van Washington, zich schuldig maakte. Franciscus, die toen drie maanden paus was, legde de beschuldiging naast zich neer en rehabiliteerde McCarrick in feite, stelt Viganò.

De beschuldiging aan het adres van de paus is zo ernstig, dat er voor Franciscus niets anders op zit dan af te treden, vindt Viganò.

Franciscus zei tegen journalisten over de uitgebreide tekst van Viganò dat ze zelf een oordeel moeten vellen:

Video afspelen

‘Lees zijn verklaring aandachtig en vel zelf jullie oordeel’

Rechtervleugel

Viganò was van 2011 tot en met 2016 de ambassadeur van het Vaticaan in de Verenigde Staten. Hij zegt dat zijn twee voorgangers de Heilige Stoel geïnformeerd hebben over de praktijken van McCarrick, en dat twee memo’s over de zaak van zijn hand waren.

In juli jongstleden accepteerde de paus het ontslag van McCarrick, nadat in een Amerikaans onderzoek was vastgesteld dat de kardinaal een minderjarige had misbruikt. Daarvoor gingen al jarenlang verhalen rond over het misbruik door ‘oom Teddy’ van jonge mannen. De paus nam McCarrick ook zijn kardinaalstitel af.

Carlo Maria Vigano (midden) AFP

De nu 77-jarige Viganò is een exponent van de rechtervleugel in de Rooms-Katholieke Kerk, die grote moeite heeft met de manier waarop de paus met de katholieke leer omgaat. In zijn document gaat de aartsbisschop fel tekeer tegen hoge functionarissen in het Vaticaan en houdt hij een lange tirade over homoseksuelen en linkse elementen binnen de Kerk.

Het laat zich lezen als een ideologisch manifest tegen de paus, waarbij alle mensen met naam en toenaam genoemd worden die volgens Viganò McCarrick de hand boven het hoofd hielden.

Benedictus

NOS-correspondent voor het Vaticaan Andrea Vreede en Vaticaan-kenner Stijn Fens zeggen beiden dat het document neerkomt op een nieuwe keiharde aanval op de paus.

Fens zei gisteren in Met het Oog op Morgen dat Viganò met dit document munitie biedt aan een soort burgeroorlog die in de kerk woedt, waarbij zijn partij ten strijde trekt tegen een paus die te soepel in de leer zou zijn. Fens zegt “dat die beweging nu zijn kans schoon ziet door de paus te linken aan het misbruikschandaal”.

  Andrea Vreede

@andreavreede

De brief van de voormalige nuntius is het begin van een staatsgreep tegen Franciscus, aldus deze supporter van de paus https://t.co/WULphj0fo7

Benedictus XVI, de voorganger van Franciscus, komt als enige vrijwel ongeschonden tevoorschijn uit het document. Viganò schrijft dat hij McCarrick opdracht gaf zich terug te trekken in een leven van boetedoening en gebed, maar die opdracht is om onduidelijke redenen nooit door de kardinaal uitgevoerd.

Paus Franciscus schakelde McCarrick in om voor de kerk naar China te reizen. Ook werd hij ingezet als kerkelijk bemiddelaar bij de besprekingen tussen de VS en Cuba in 2014.

BEKIJK OOK

Paus gaat niet in op beschuldigingen over toedekken misbruik

Aartsbisschop: ‘Paus wist van misbruik door McCarrick en moet aftreden’

Vaticaan over misbruik Pennsylvania: schaamte en verdriet

Amerikaanse kardinaal weg om misbruikschandaal

Paus weigert in te gaan op beschuldigingen van verbergen misbruik

NU 27.08.2018 Paus Franciscus weigerde zondag in te gaan op een beschuldiging dat hij misbruik door een kardinaal zou hebben stilgehouden. Aartsbisschop Carlos Maria Vigano beschuldigt de paus en zegt dat hij moet opstappen.

Tijdens een vlucht van Dublin naar Rome ging de paus kort in op een vraag van een journalist naar de beschuldiging van elf pagina’s van Vigano. “Lees het document zelf en vel dan een oordeel. Het spreekt voor zich”, verklaarde de paus. “Jullie kunnen zelf wel een oordeel vellen.”

Franciscus zou in 2013 al van het misbruik hebben geweten, stelt Vigano. Hij vergelijkt de situatie binnen de kerk met de maffia. “Net als bij de maffia moet iedereen stil blijven over wat er gebeurt.”

Naast de paus beschuldigt Vigano, de voormalige gezant van het Vaticaan in de Verenigde Staten, meerdere hooggeplaatste katholieken. De aartsbisschop vindt dat de paus moet opstappen.

Het gaat om misbruik van de voormalige Amerikaanse kardinaal Theodore McCarrick. De 88-jarige oud-kardinaal heeft een minderjarige jongen en meerdere volwassen mannen misbruikt. Hij is vorige maand opgestapt naar aanleiding van het schandaal.

De beschuldiging werd gepubliceerd toen de paus voor een bezoek in Ierland was. Daar heeft de paus excuses aangeboden voor alle misbruikschandalen rond de kerk in het land.

Lees meer over: misbruikschandaal Paus Franciscus

Paus gaat niet in op beschuldigingen over toedekken misbruik

NOS 26.08.2018 De paus weigert in te gaan op de aantijging dat hij op de hoogte was van misbruik van gelovigen door de Amerikaanse kardinaal Theodore McCarrick.

Gisteravond stelde aartsbisschop Carlo Maria Vigano, die ook jarenlang topdiplomaat was voor het Vaticaan, dat de paus van het misbruik afwist en eiste dat de paus hierom zou aftreden. Vigano kwam met een uitgebreide verklaring waarin hij stelde dat hij in juni 2013 zelf aan de paus had gemeld dat er een dik dossier was over McCarrick.

Vanuit zijn vliegtuig wilde de paus de claims niet bevestigen of ontkennen. Volgens de paus spreekt het dossier van de aartsbisschop voor zich en wil hij er niet op ingaan. Hij zei dat journalisten die de documenten hebben gezien, zelf mogen oordelen.

Oud-aartsbisschop van Washington Theodore McCarrick wordt onder meer beschuldigd van seksueel misbruik van een jongen van 16 jaar in de jaren 70 en het misbruik van een jongen van 11 jaar. Eind vorige maand accepteerde de paus zijn ontslag. Vigano noemt het bedekken “een samenzwering van stilte” die niet veel verschilt van wat er bij de maffia gebeurt.

Ook bij de Ierse katholieken die de paus wilden bezoeken maakten de nieuwe beschuldigingen veel los:

Video afspelen

Hoe kijken de Ierse katholieken naar de problemen bij de kerk?

BEKIJK OOK

Aartsbisschop: ‘Paus wist van misbruik door McCarrick en moet aftreden’

De kerk wist al jaren van misbruikverhalen over ‘oom Teddy’ McCarrick

Amerikaanse kardinaal weg om misbruikschandaal

Massamis en protesten sluiten beladen bezoek paus aan Ierland af

AD 26.08.2018 Zo’n half miljoen Ieren volgden vanmiddag paus Franciscus bij een misviering in Dublin. Alle verontschuldigingen van de paus verhinderden niet dat er heftige discussies woedden en er ook verschillende protesten waren tegen het seksueel misbruik binnen de katholieke kerk. Slachtoffers daarvan eisen vooral concrete maatregelen die kinderen moeten beschermen tegen misbruik door priesters en bisschoppen.

Tijdens een bezoek aan het Maria-bedevaartsoord Knock had de paus nogmaals namens de kerk om vergiffenis gevraagd. Ook zaterdag bood hij verontschuldigingen aan voor de “vreselijke geschiedenis van kindermisbruik binnen de kerk”.

De Ierse premier Leo Varadkar had de kerkvorst opgeroepen een “nultolerantie” af te kondigen voor pedofiele priesters. Varadkar vond dat er genoeg woorden hadden geklonken en er nu daden moeten volgen. ,,Het is tijd dat we een nieuwe, meer volwassen relatie opbouwen tussen de kerk en de staat”, aldus de Ierse premier die liet weten dat zijn voorgangers altijd intensief overleg voerden met de bisschoppen. De paus had zaterdag een ontmoeting met acht slachtoffers van misbruik. Tijdens die gesprekken zou de Argentijnse paus de corruptie en toedekking van het schandaal door de kerk “kaka” (poep) hebben genoemd. De officiële vertaler maakte daarvan “vuil dat je in het toilet vindt”.

Zeer beladen

Nieuwe getuigenissen van misbruik in Ierland en schokkende onthullingen uit de Verenigde Staten maakten het bezoek zeer beladen. Een brief van de paus vorige maandag, waarin hij toegaf dat de kerk niet genoeg had gedaan tegen het misbruik, oogstte hoon bij menig Iers slachtoffer.

Meer dan tienduizend mensen steunden op Facebook de groep “Say Nope to the Pope” die opriep de viering in Dublin te boycotten. Evenveel mensen steunden de actie “Stand for Truth” van de misbruikte Colm O’Gorman. Een keur aan Ierse artiesten, onder wie Hozier, Villagers, Mary Coughlan, en Mary Black traden spontaan voor de demonstranten op. Terwijl de paus sprak was er ook een stille tocht in de stad Tuam. Hier werden vorig jaar 800 kinderlijkjes ontdekt bij voormalig katholiek opvanghuis voor ongehuwde moeders en hun baby’s.

Compenseren

Ook elders vroegen demonstranten de paus om op te komen voor de overlevenden en hen ook te compenseren. Ondertussen heeft een voormalige aartsbisschop uit het Vaticaan gezegd dat de paus moet aftreden omdat hij al jaren op de hoogte zou zijn geweest van bijvoorbeeld de misdragingen van de Amerikaanse kardinaal Theodore McCarrick. Hij zou seminaristen en priesters hebben misbruikt. Volgens Vaticaan-watchers is de 11-pagina’s lange aanklacht van aartsbisschop Carlo Maria Vigano mogelijk ook ingegeven door de traditionele vleugel binnen de kerk die afwil van deze door sommigen als te liberaal ervaren paus uit Argentinië.

De paus begroet de bezoekers aan de heilige mis in het Phoenix Park in Dublin. © AFP

De paus tijdens de mis. © AP

Paus houdt mond dicht over verzwijgen van misbruik­schan­da­len

AD 27.08.2018 Paus Franciscus weigert in te gaan op beschuldigingen dat hij misbruikschandalen binnen de Rooms-Katholieke Kerk in de doofpot heeft gestopt. De beschuldigingen zijn afkomstig van aartsbisschop Carlo Maria Vigano. Hij was een aantal jaar nuntius (ambassadeur) in de Verenigde Staten.

Tijdens zijn terugreis naar Rome zei de geestelijke leider in het vliegtuig dat het document met de aantijgingen ‘voor zichzelf spreekt’ en dat hij er niet over wil uitweiden.

In het elf pagina’s tellende document wordt het aftreden van Franciscus geëist omdat hij jarenlang zou hebben geweten van het misbruik door de Amerikaanse kardinaal Theodore McCarrick.

Diepe wond

Vigano kwam met zijn verklaring naar buiten op het moment dat de paus een bezoek bracht aan Ierland, waar misbruik binnen de kerk een diepe wond heeft achtergelaten. Franciscus zei tegen journalisten dat ze zelf genoeg vaardigheden hebben om conclusies uit het document te kunnen trekken.

De 88-jarige McCarrick heeft in juli zijn ontslag ingediend, nadat meerdere mannen de voormalige aartsbisschop van Washington hebben beschuldigd van seksueel misbruik.

Babyschoenen hangen op Sean McDermott Street in Tuam aan de railing ter nagedachtenis van de kinderen die omkwamen in de katholiek opvanghuizen. Foto Brian Lawless/AP

‘Die honderden dode baby’s, wat vindt de paus daar eigenlijk van?’

NRC 26.08.2018  In de Ierse stad Tuam is een massagraf met honderden baby’s. Actiegroepen willen meer aandacht voor de inktzwarte bladzijdes uit het verleden van de Ierse kerk en zijn teleurgesteld over de eerste dag van het pausbezoek.

„Kom je voor de dode baby’s?” Nieuwsgierig komt Alisha – negen jaar, roze trainingsjack en lange blonde vlecht – aangestept over de speelplaats. „Dan moet je daar zijn, in die hoek.”

Ze wijst naar een stukje gras tussen een rij nieuwbouwhuizen, langs een muur in wat vroeger een stukje tuin van een katholiek opvanghuis voor zwangere vrouwen was. The Home heette het, tussen 1926 en 1961 gerund door de Zusters van Bon Secours (Frans voor: goede hulp). Ongetrouwd zwangere vrouwen werden hiernaartoe gestuurd om te bevallen en moesten daarna hun kinderen afstaan.

Hier, aan de rand van het stadje Tuam in Midden-Ierland, liggen waarschijnlijk honderden baby’s en jonge kinderen in een massagraf, in een ruimte die als beerput was gebouwd. In 1975 ontdekten spelende kinderen een aantal skeletten in een ruimte onder een blok beton, maar die ruimte werd snel weer gedicht. Een vasthoudende lokale historica concludeerde in 2012 na jaren van naspeuringen dat er honderden lijkjes moeten liggen. Dat leidde tot meer onderzoek en de bevestiging dat er willekeurig door elkaar heen schedels en botten van jonge kinderen liggen. Nog steeds is er geen besluit genomen wat er met het stuk grond moet gebeuren, een ander teken van de Ierse worsteling met het verleden. Alles opgraven en dna-onderzoek doen? Een monument van maken? Maar één ding is duidelijk geworden, ook uit andere rapporten: de nonnen zorgden in de regel bijzonder slecht voor de kinderen van ongehuwde moeders.

‘Deze kinderen hadden geen kans’

Alisha wijst steppend over de stenige speelplaats de weg. Op grote lakens die over het hek zijn gespannen dat het grasveld afschermt, zijn de namen geschreven van kinderen die in The Home zijn overleden, maar van wie geen graf is gevonden. Mary King, 5 maanden. Eileen Conry, één jaar. Mary Keane, drie weken. John Neary, zeven maanden. En zo gaat het lange rijen door, laken na laken.

Lees ook:Op bezoek in Ierland heeft de paus veel uit te leggen

‘Tuam’ is een van de inktzwarte bladzijdes in de geschiedenis van de Ierse katholieke kerk. „Deze kinderen hadden geen kans”, zegt een Ierse vrouw die met Amerikaanse vrienden naar deze schandplek komt kijken. „Hun moeders dachten dat er goed voor hen werd gezorgd.” De vrouwen moesten na de bevalling hun kind afstaan – sommigen van die baby’s zijn geadopteerd, al dan niet illegaal. De vrouwen moesten als schadevergoeding nog een jaar voor de nonnen werken.

Er waren meer van dergelijke huizen, beheerd door zes religieuze ordes. Een actiegroep van mensen die in zo’n moeder-en-kindhuis hebben gezeten, schat dat 100.000 alleenstaande moeders werden gescheiden van hun baby’s en dat 6.000 baby’s zijn gestorven in huizen als The Home.

In het centrum van het stadje explodeert Seanie Reilly bijna als hem naar het pausbezoek en naar de Ierse kerk wordt gevraagd. „Ik kom uit een oer-katholiek gezin, maar ik wil niets meer met de kerk te maken hebben. Ze zijn hypocriet en corrupt. Die nonnen hebben schuld aan wat bijna een genocide op jonge kinderen was.”

Zijn moeder probeert hem af te remmen, maar hij spuit nog snel zijn gal over het feit dat in het stadje allerlei onroerend goed van kerkelijke organisaties leeg staat, maar dat ze weigeren dat te huur aan te bieden. „Terwijl de woningnood zo groot is.” Dan neemt zijn moeder Maureen het over. „lk ben niet zo extreem. Ik ga nog wel naar de kerk, maar ik heb in mijn contact met God geen priester als bemiddelaar meer nodig.”

Caca

En de paus? Die heeft op de eerste dag van zijn bezoek aan Ierland gezegd dat er „weerzinwekkende misdaden” zijn begaan, dat hij „de pijn en schaamte’’ hierover deelt, dat kerkbestuurders decennia lang de andere kant op hebben gekeken, dat hij de katholieke kerk van „deze plaag” hoopt te bevrijden. Over de ‘gevallen’ vrouwen die onder vaak erbarmelijke omstandigheden hebben geleefd in opvanghuizen en wasserijen zei Franciscus zaterdag alleen, eufemistisch, dat die „bijzonder moeilijke situaties” hebben moeten doorstaan.

„Hoe vaak hebben we zoiets al gehoord?”, zegt Maureen. „Ze luisteren niet. Vrouwen zijn de ruggengraat van de Ierse kerk. Maar ze zijn altijd als tweederangs behandeld. En dat is nog steeds zo. En die baby’s, wat vindt de paus daar eigenlijk van?”

Premier Varadkar had zaterdagmiddag in een korte toespraak gezegd te hopen dat „uit woorden daden voortvloeien”. Organisaties van slachtoffers zeiden aan het einde van de dag dat ze teleurgesteld waren over de in hun ogen aarzelende opstelling van Franciscus. Ze willen meer openheid, meer erkenning voor wat hun is aangedaan.

Lees ook: Aan de vooravond van een emotioneel bezoek heeft paus Franciscus harde woorden voor wie de andere kant op heeft gekeken.Critici willen na die woorden ook daden

In de avond sprak de paus volgens de woordvoerder van het Vaticaan nog anderhalf uur met acht misbruikslachtoffers. Onder hen twee mensen die in zo’n opvanghuis zijn geboren. Een van hen, Paul Redmond, heeft volgens Ierse media de paus gevraagd om ervoor te zorgen dat nonnenordes erkennen wat er is gebeurd. Redmond zei dat de Argentijnse paus de pogingen om de misbruikschandalen geheim te houden omschreven had als ‘caca’ – Spaans voor ‘stront’.

‘De paus zit vast’

Op een korte rijtoer door Dublin met de pausmobiel stonden mensen vier rijen dik te zwaaien naar de paus, maar in Tuam was zaterdag van belangstelling voor het bezoek weinig te merken. „Het is onwerkelijk hoe veel misbruik er is geweest”, zegt Jo Penter, een tai-chi-docent die na de schandalen „geen greintje” belangstelling heeft voor wat paus Franciscus zegt of niet zegt. „Hij heeft toen hij werd gekozen gezegd, dat hij de kerk wil veranderen, maar hij zit vast in een instituut waarin de meeste mensen die verandering niet willen.”

Brian O’Donovan, een gids in Tuam, vertelt dat hij in 1979 als 18-jarige nog enthousiast naar paus Johannes Paulus II ging luisteren toen die in het naburige Galway was. „Godsdienst werd toen in ons geslagen. Nu heb ik afstand genomen. Ik doe nog aan liefdadigheid, ik ken priesters voor wie ik respect heb. Maar met de kerk als instituut wil ik niets meer te maken hebben. En het interesseert me niet meer of er een hemel of hel is. Er is nog nooit iemand teruggekomen om het mij te vertellen.”

Lees ook deze artikelen


Paus Franciscus vraagt vergiffenis voor alle misbruikschandalen

NU 26.08.2018 Paus Franciscus heeft zich tijdens de tweede dag van zijn bezoek aan Ierland opnieuw uitgesproken over de misbruikschandalen binnen de Rooms-Katholieke Kerk.

Hij zei God om vergiffenis te vragen voor “deze zonden” en het “verraad” dat velen hebben ervaren. Hij deed dit tijdens een toespraak voor duizenden mensen in de plaats Knock.

Franciscus zei dat het misbruik een “open wond” heeft achtergelaten.

De kerkvader stelde dat het onmogelijk is om niet te worden geraakt door de verhalen van misbruikte jongeren die “zijn beroofd van hun onschuld”. Vanuit het publiek klonk applaus toen de paus zich uitsprak over het seksueel misbruik, dat ook de geloofwaardigheid van de kerk in Ierland heeft aangetast.

Fotoserie: Paus Franciscus bezoekt Ierland

Kerkvorst praat met slachtoffers

De paus sprak zaterdag al met acht slachtoffers. Iemand die het gesprek had bijgewoond zei na afloop dat het een “zeer krachtige” ontmoeting was. “Hij luisterde met oprechte interesse”, aldus de aanwezige.

Niet alle Ieren zaten te wachten op het bezoek van Franciscus. Een activist wees erop dat sommige slachtoffers door het misbruik te beschadigd zijn om nog te functioneren. “Hij had niet moeten komen”, zei ze.

Meisje maakt onder luid gejuich selfie met paus

Lees meer over: Ierland Paus Franciscus

Ooit noemden Ieren hun kinderen naar de paus, nu haken veel katholieken af

NOS 26.08.2018 Door de misbruikschandalen en de conservatieve houding van het Vaticaan nemen steeds meer Ieren afstand van hun geloof. De kerken lopen leeg. Paus Fransiscus treft vandaag tijdens zijn bezoek aan Ierland dan ook een heel ander land aan dan zijn voorganger Johannes Paulus II in 1979.

“Ik weet het nog zo goed. Het was alsof de grootste rockster ter wereld op bezoek kwam. Zo voelde het voor ons allemaal”, vertelt Helen Murray. Zij bezocht bijna veertig jaar geleden de mis van de toen nog jonge paus in Limerick. “Iedereen was goedgezind, er was een hoop vreugde en blijheid.”

Miljoenen Ieren probeerden bij het bezoek in 1979 een glimp van Johannes Paulus II op te vangen. Bij een mis in een park in Dublin waren meer dan een miljoen mensen. Helen en haar man John stonden tussen 400.000 anderen in Limerick. “Ouderen en jongeren hadden de hele nacht hadden gereisd om deze grootse man te zien, om dit evenement bij te wonen en samen te beleven. Geweldig. Zoiets had ik nog nooit gezien, en is daarna ook nooit meer gebeurd.”

Massale belangstelling van de Ieren voor Johannes Paulus II in 1979 GETTY IMAGES

Het bezoek maakte zo veel indruk, dat Ieren hun zoons massaal naar de paus vernoemden. John Paul werd begin jaren 80 de populairste jongensnaam.

Ook de Murrays gaven hun zoon in 1981 dezelfde naam als de paus. “Ik ben vrij strikt religieus opgevoed”, zegt John Paul aan zijn keukentafel in het Zuid-Ierse Wexford. “Elke zondag naar de kerk, ik was misdienaar en wilde misschien zelfs priester worden. Maar in de periode dat ik opgroeide, gebeurde er veel in de kerk. Negatieve verhalen, over kindermisbruik. Maar ook de starre veroordelende houding over anticonceptie en echtscheiding snapte ik echt niet. Laat staan dat een groep mannen wil bepalen dat abortus verboden moet blijven.”

Suse van Kleef ging langs bij de Murrays en sprak ook met de jongste priester van Ierland:

Video afspelen

Ierse jongeren keren zich af van de kerk

De kerk kreeg een nare bijsmaak, vertelt John Paul. “In zo’n mate, dat de meeste van mijn generatiegenoten niet meer naar de kerk gaan. Als je wel gaat ben je eigenlijk een uitzondering.”

Het is bekend dat jongere Ieren massaal afscheid nemen van de kerk. Maar ook oudere katholieken raken gedesillusioneerd, vertelt moeder Helen. “Ik vind het heel jammer, maar mijn geweten vertelt me dat ik hier niet meer bij betrokken wil zijn. De kerk speelt nog maar een hele kleine rol in mijn leven. Ik ga alleen nog maar als iemand trouwt, of naar een begrafenis.” Uit zichzelf gaat ze eigenlijk niet meer, lacht ze. “Alleen als ik word uitgenodigd.”

Niet meer denken dat je het enige morele kompas bent ter wereld. Dat zijn we gewoon niet.

David Vard, jongste priester van Ierland

De 26-jarige David Vard heeft wel lang uitgekeken naar het pauselijk bezoek. De jongste priester van Ierland begrijpt waarom de misbruikzaken reden zijn om afscheid te nemen van de kerk. “Zulke dingen moeten pijnlijke consequenties hebben. En terecht. Wat er is gebeurd, is afgrijselijk.”

Het gaat er nu om hoe de kerk daarmee omgaat, vindt hij. “We moeten de dialoog aangaan, met iedereen. Ook over moeilijke onderwerpen. Meer openstaan voor anderen, niet meer denken dat je het enige morele kompas bent ter wereld. Dat zijn we gewoon niet. We moeten ons meer naar buiten richten.”

David Vard is de jongste priester van Ierland SUSE VAN KLEEF | NOS

Zo pleit Vard voor een actiever socialemediabeleid. “We moeten niet blijven wachten tot jongeren vanzelf naar de kerk toekomen. Dat gaat echt niet meer gebeuren. De wereld verandert, de maatschappij verandert. Niet alleen in Ierland. De kerk is misschien wel langzaam in het accepteren daarvan. We hebben een hoop in te halen.”

Suse van Kleef sprak uitgebreid met Vard over de Ierse kerk

Ondanks alle problemen en schandalen denkt de jonge priester wel dat er altijd een plek zal zijn voor de kerk in de Ierse maatschappij. “De kerk is 2000 jaar oud. We hebben meer moeilijke tijden gekend. Toch zijn we er nog steeds.”

Maar bij de eens zo katholieke familie Murray in Wexford, hebben ze er minder vertrouwen in. “Het is zo’n gedateerd instituut”, verzucht Helen. “Ze sluiten mensen buiten. Niet iedereen is er welkom, ze respecteren niet iedereen. Alles moet anders daar.”

Zoon John Paul is milder: “Ik hoop dat de kerk erin slaagt om weer opnieuw verbinding te krijgen met ons. Ik zou de kerk graag een rol in mijn leven willen geven. Maar ik wil eerst zien hoe ze al deze problemen oplossen. Want tot nu toe ben ik niet onder de indruk.”

BEKIJK OOK

Paus in Ierland: ‘Ik deel woede over weerzinwekkende misbruik priesters’

Het katholieke Ierland is geen warm bad meer voor de paus

Aartsbisschop: ‘Paus wist van misbruik door McCarrick en moet aftreden’

NOS 26.08.2018 Paus Franciscus wist al jarenlang dat kardinaal Theodore McCarrick gelovigen misbruikte. Dat zegt een aartsbisschop die jarenlang Vaticaan-diplomaat was in de VS. Carlo Maria Vigano vindt dat de paus hierom moet aftreden.

Vigano schrijft in een verklaring van 11 pagina’s dat hij in juni 2013, kort nadat Franciscus tot paus was gekozen, aan hem heeft verteld over het bestaan van “zo’n dik dossier” over McCarrick. Ook zegt Vigano dat hij al in 2006 aan hoge functionarissen binnen het Vaticaan heeft gemeld dat McCarrick werd verdacht van het misbruiken van volwassen kerkgangers.

Maffia

In de verklaring die op katholieke nieuwssites is gepubliceerd, staat een lijst met huidige en voormalige verantwoordelijken van het Vaticaan en de kerk in Amerika die van het misbruik door McCarrick afwisten.

Vigano schrijft dat het bedekken “een samenzwering van stilte is die niet veel verschilt van dat wat er bij de maffia gebeurt”.

Hij vindt dat de paus zijn “fouten moet toegeven” en een goed voorbeeld moet geven aan kardinalen en bisschoppen die het misbruik door McCarrick hebben bedekt “en met hen allemaal moet aftreden”.

Carlo Maria Vigano (m.)AFP

Het Vaticaan heeft niet direct gereageerd. Op een bijeenkomst in Ierland zei de paus gisteren dat het misbruik een “bron van pijn en schaamte” voor de katholieke gemeenschap blijft, en dat hij die gevoelens deelt.

Ook noemde hij het terecht dat Ieren boos zijn over het falen van de kerkelijke leiders om op de juiste manier te reageren op deze “weerzinwekkende misdaden”.

Oud-aartsbisschop van Washington Theodore McCarrick wordt onder meer beschuldigd van seksueel misbruik van een 16-jarige misdienaar in de jaren 70. Tijdens de voorbereidingen op de kerst-mis zou hij zijn hand in de broek van de jongen hebben gestoken.

McCarrick heeft gezegd dat hij zich daar niets van kan herinneren, maar de Amerikaanse tak van de kerk concludeerde na onderzoek dat de beschuldiging geloofwaardig is. Deze zaak heeft hem uiteindelijk de kop gekost.

De oud-aartsbisschop wordt ook beschuldigd van het misbruik van een 11-jarige jongen en enkele volwassen mannen. Eind vorige maand accepteerde de paus zijn ontslag.

BEKIJK OOK

De kerk wist al jaren van misbruikverhalen over ‘oom Teddy’ McCarrick

Amerikaanse kardinaal weg om misbruikschandaal

Paus in Ierland: ‘Ik deel woede over weerzinwekkende misbruik priesters’

Paus vindt verontwaardiging over misbruik terecht

NU 25.08.2018 Paus Franciscus heeft tijdens zijn bezoek aan Ierland kritiek geuit op de wijze waarop binnen zijn Rooms-Katholieke Kerk is omgegaan met slachtoffers van seksueel misbruik.

De kerkvorst noemde het terecht dat grote verontwaardiging is ontstaan over het feit dat ”geestelijke autoriteiten hebben nagelaten op toereikende wijze te reageren op deze walgelijke misdrijven”.

Franciscus zei niet te kunnen voorbijgaan aan het misbruik van jongeren door ”leden van de kerk die verantwoordelijk waren voor hun onderwijs en bescherming”. Hij sprak over een ”bron van pijn en schaamte voor de katholieke gemeenschap”.

De paus bracht zaterdag na zijn aankomst in het land een bezoek aan president Michael D. Higgins. Die kaartte de onrust rond het misbruik aan bij zijn gast. ”President Higgins heeft Zijne Heiligheid aangesproken op het ongekende leed dat is veroorzaakt door het seksueel misbruik van kinderen door sommigen binnen de katholieke kerk”, meldt het kantoor van Higgins.

Eerste bezoek aan Ierland in 39 jaar

Het eerste pauselijke bezoek aan het land in 39 jaar staat in het teken van de Wereldgezinsdagen, waar duizenden katholieken aan deelnemen. Zij reflecteren volgens de organisatie ”op het belang van het huwelijk en het gezin als hoeksteen van onze levens, de samenleving en de kerk”. Recente onthullingen over misbruik binnen de kerk werpen echter een schaduw over het bezoek.

De vorige paus die het overwegend rooms-katholieke Ierland bezocht was Johannes Paulus II. Tijdens zijn bezoek waren onder meer echtscheidingen en anticonceptie nog illegaal. Inmiddels hebben Ierse kiezers zich via referenda uitgesproken voor het legaliseren van abortus en het homohuwelijk.

Premier Leo Varadkar zei deze week tegen de BBC dat de Rooms-Katholieke Kerk vroeger een ”te dominante plaats had in onze samenleving”. Hij stelde dat zijn voorgangers met bisschoppen overlegden over beleidsvraagstukken, maar dat soort gebruiken zijn volgens Varadkar niet meer van deze tijd.

Fotoserie: Paus in Ireland

Lees meer over: Ierland

Paus in Ierland: ‘Ik deel woede over weerzinwekkende misbruik priesters’

NOS 25.08.2018 Paus Franciscus heeft zich op bezoek in Ierland nog eens krachtig uitgesproken over het misbruik van kinderen door priesters en andere functionarissen in de katholieke kerk. Op een bijeenkomst waarbij ook enkele misbruikslachtoffers aanwezig waren, noemde hij het terecht dat de Ieren boos zijn over het falen van de kerkelijke leiders om op de juiste manier te reageren op deze “weerzinwekkende misdaden”.

Video afspelen

‘Boosheid om falen kerkelijke leiders is terecht’

Premier Varadkar van Ierland had Franciscus eerder opgeroepen om zijn positie en invloed te gebruiken om ervoor te zorgen dat de slachtoffers gerechtigheid en genezing vinden, in Ierland maar ook in de rest van de wereld. “We moeten ervoor zorgen dat uit woorden acties voortkomen.”

Bolwerk

Het is voor het eerst sinds 1979 dat er weer een paus op bezoek is in Ierland. Destijds, in 1979, was Ierland een van de katholieke bolwerken in de wereld, waar abortus en anticonceptie verboden waren. In totaal 2,7 miljoen Ieren kwamen toen op het bezoek van Johannes Paulus II af.

Die tijden zijn veranderd. De verwachting is dat nog geen kwart van dat aantal dit keer de moeite neemt om paus Franciscus te gaan zien. Voor de afsluitende mis morgen zijn weliswaar alle 500.000 kaarten verkocht, maar een onbekend aantal van die toegangsbiljetten is gekocht door de actiegroep Say Nope To The Pope (zeg nee tegen de paus), die heeft opgeroepen om kaartjes te kopen en vervolgens de mis te boycotten.

   Jürgen Erbacher

@JuergenErbacher

Das #Papamobil in Irland. #pontifex_de

Paus Franciscus reed vanaf de luchthaven van Dublin naar de hoofdstad, waar hij werd ontvangen door president Michael Higgins. Hij had daar ook een ontmoeting met Syrische asielzoekers.

Higgins liet na afloop weten dat hij het “immense lijden”, veroorzaakt door het kindermisbruik bij de paus had aangekaart, net als de woede over, zoals het hem verteld was, de straffeloosheid voor de daders.

BEKIJK OOK

Het katholieke Ierland is geen warm bad meer voor de paus

Paus vraagt om vergeving: we hebben slachtoffers in de steek gelaten

Kerk hielp verdachte priester aan baan bij Disney World

Paus Franciscus met de Ierse president Michael D Higgins en zijn vrouw Sabina (right) tijdens een bezoek aan Dublin. © AP

Paus: Woede over walgelijk misbruik is terecht

AD 25.08.2018 Paus Franciscus heeft tijdens zijn bezoek aan Ierland forse kritiek geuit op de wijze waarop binnen zijn Rooms-Katholieke kerk is omgegaan met slachtoffers van seksueel misbruik. De kerkvorst noemde het terecht dat grote verontwaardiging is ontstaan over het feit dat er ‘niet toereikend is gereageerd op deze walgelijke misdrijven’.

Franciscus zei niet te kunnen voorbijgaan aan het misbruik van jongeren door ‘leden van de kerk die verantwoordelijk waren voor hun onderwijs en bescherming’. Op de bijeenkomst, waarbij ook enkele misbruikslachtoffers aanwezig waren, sprak hij over een ‘bron van pijn en schaamte voor de katholieke gemeenschap’.

De paus bracht zaterdag na zijn aankomst in het land een bezoek aan president Michael D. Higgins, die de onrust rond het misbruik daarbij aankaartte. ,,President Higgins heeft Zijne Heiligheid aangesproken op het ongekende leed dat is veroorzaakt door het seksueel misbruik van kinderen door sommigen binnen de katholieke kerk”, aldus een verklaring.

 

Schaduw over bezoek

Het eerste pauselijke bezoek aan het land in 39 jaar staat in het teken van de Wereldgezinsdagen, waar duizenden katholieken aan deelnemen. Zij reflecteren volgens de organisatie ‘op het belang van het huwelijk en het gezin als hoeksteen van onze levens, de samenleving en de kerk’. Recente onthullingen over misbruik binnen de kerk werpen echter een schaduw over het bezoek.

De vorige paus die het overwegend rooms-katholieke Ierland in 1979 bezocht was Johannes Paulus II. Hij werd destijds als een soort rockster binnengehaald. Tijdens zijn bezoek waren onder meer echtscheidingen en anticonceptie nog illegaal. Inmiddels hebben Ierse kiezers zich via referenda uitgesproken voor het legaliseren van abortus en het homohuwelijk en stond er nagenoeg niemand de paus op te wachten op het vliegveld.

Premier Leo Varadkar zei deze week tegen de BBC dat de Rooms-Katholieke kerk vroeger een ‘te dominante plaats had in onze samenleving’. Hij stelde dat zijn voorgangers met bisschoppen overlegden over beleidsvraagstukken, maar dat soort gebruiken zijn volgens Varadkar niet meer van deze tijd.

Hij riep Franciscus eerder al op om ervoor te zorgen dat er gerechtigheid komt voor de slachtoffers. ,,We moeten ervoor zorgen dat uit woorden acties voortkomen.” De paus kwam tijdens het bezoek aan Ierland overigens nog niet met details over concrete maatregelen die kinderen tegen bisschoppen zouden moeten beschermen. Een van de slachtoffers van het misbruik, Marie Collins, noemde dat ‘zeer teleurstellend’.

De Ierse premier Leo Varadkar (rechts) luistert naar een toespraak van de paus. © EPA

Woorden hebben we nu wel genoeg, het is tijd voor daden van Franciscus

Trouw 22.08.2018 Je zult maar een gewone, volhardende rooms-katholieke gelovige zijn – week in week uit naar de mis, tegen de stroom in, onderdeel van een in Nederland vergrijzende en krimpende groep medegelovigen – en dan de jongste brief van paus Franciscus onder ogen krijgen.

Die brief verscheen maandag en was gericht aan rooms-katholieken wereldwijd. Onderwerp: het seksueel misbruik in de kerk. Het is een brief om diep verdrietig van te worden. En dat na een week waarin zeer schokkende verhalen naar buiten kwamen over minstens driehonderd Amerikaanse priesters die minstens duizend kinderen misbruikten.

Natuurlijk, de paus veroordeelt in zijn schrijven het misbruik door rooms-katholieke geestelijken in keiharde bewoordingen. Het zou – na zoveel jaren van verhalen over seksueel misbruik en de schandelijke wijze waarop dat misbruik werd toegedekt – een affront zijn als de paus een andere toon zou hebben aangeslagen. Natuurlijk, al die verhalen van de talloze duizenden slachtoffers die jarenlang niet werden gehoord vervullen de paus met schaamte en schuld. ‘We toonden geen zorg voor de kleinen en zwakken maar lieten hen in de steek.’ En natuurlijk, er moet wat gebeuren: de ‘cultuur des doods’ die het misbruik en het toedekken ervan heeft mogelijk gemaakt moet worden uitgeroeid, schrijft Franciscus.

Maffiose trekken

Maar hoe? De paus zegt er in zijn brief zo goed als niets over. Nu ja, hij roept alle rooms-katholieke gelovigen op om te bidden en te vasten. Maar wat moet je als gewone gelovige in vredesnaam met zo’n oproep? Decennialang seksueel misbruik, een klerikaal systeem met maffiose trekken waarin de ene hoge geestelijke de ander de hand boven het hoofd houdt, het jarenlang toedekken van al dat (machts)misbruik, een grote schare aan slachtoffers die naar erkenning snakt – en dan vasten en bidden?

Geen misverstand: met vasten en bidden is niets mis, maar het eerste dat de rooms-katholieke kerk nu nodig heeft is hard en fundamenteel ingrijpen. 

Zet priesters die zich schuldig hebben gemaakt aan misbruik aan de kant, zorg dat ze strafrechtelijk worden vervolgd (als hun misdaden nog niet verjaard zijn), doe hetzelfde met wegkijkende bisschoppen, maak eindelijk werk van dat kerkelijke tribunaal dat die doofpot­bisschoppen moet aanpakken, doorbreek de klerikale structuren en maak daarin ruimte voor leken die buiten de gesloten orde van geestelijken staan.

Als de paus de vele slachtoffers van seksueel misbruik door rooms-­katholieke geestelijken echt serieus wil nemen – en in zijn brief geeft hij er blijk van dat hij dat wil – dan moet Franciscus niet de kerk, maar de slachtoffers op de eerste plaats zetten. Woorden zijn er inmiddels meer dan genoeg. Nu de daden nog.

De mening van de krant, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren. Lees hier meer Trouw-commentaren.

Lees ook:

Paus spreekt zich keihard uit over seksueel misbruik door geestelijken

In een unieke brief aan alle rooms-katholieke gelovigen wereldwijd heeft paus Franciscus zich keihard uitgesproken over het seksueel misbruik door rooms-katholieke geestelijken.

Weer een misbruikschandaal in de katholieke kerk. Wilt u dit nog wel lezen?

Ik vraagt het maar, schrijft Stijn Fens. Weer een column over de misbruikschandalen in de katholieke kerk. Dat eeuwige liedje. 

Het katholieke Ierland is geen warm bad meer voor de paus

NOS 22.08.2018 In Ierland is het World Meeting of Families Festival begonnen, een katholieke conferentie over het belang van familie voor de samenleving en het geloof. Als absoluut hoogtepunt staat een bezoek van paus Fransiscus gepland.

En dat is interessant, want de paus en het Vaticaan zijn niet langer onomstreden in het van oudsher zwaar katholieke Ierland. De serie misbruikschandalen waarin de katholieke kerk is verwikkeld, maakt het pauselijk bezoek uiteraard alleen maar nog meer beladen.

Er wordt dus met gemengde gevoelens uitgekeken naar het pauselijke bezoek aan Ierland. Onder een deel van de katholieke bevolking, vooral ouderen en mensen op het platteland, is de paus nog erg populair. De 500.000 kaartjes voor de mis op zondag onder leiding van Franciscus waren dan ook razendsnel uitverkocht. Ook vliegt de merchandise de schappen uit: lolly’s, t-shirts en pennen met het gezicht van de paus zijn populair.

De fanartikelen zijn niet aan te slepen  HOLLANDSE HOOGTE | NIALL CARSON

Maar een ander belangrijk deel van de bevolking heeft niet zoveel meer met het katholicisme, of vindt het bezoek aan het festival zelfs geen goed idee. De organisatie van het familiefestival, dat wordt gefinancierd door het Vaticaan, staat bekend om haar conservatieve standpunten: ze zijn tegen abortus, voorbehoedsmiddelen en het homohuwelijk. Dat valt niet goed bij het progressievere deel van de Ierse bevolking, dat steeds meer afstand van de kerk neemt.

Het Vaticaan loopt hopeloos achter, vinden veel Ieren. Vooral op het gebied van vrouwen- en homorechten is in Ierland de laatste jaren een hoop veranderd. In 2015 stemde de bevolking met een grote meerderheid voor het homohuwelijk, en onlangs stemde twee derde van de Ieren voor het recht op abortus. De bevolking negeerde daarmee de wens van de katholieke kerk, die beide keren een tegenovergesteld stemadvies gaf.

‘Vrouwonvriendelijk bastion’

Oud-president Mary McAleese is een van de bekendste Ierse criticasters van de paus en het Vaticaan. McAleese, zelf overtuigd katholiek, vindt de kerk een vrouwonvriendelijk bastion en noemt de manier waarop er in de kerk over homoseksualiteit wordt gesproken kwaadaardig.

McAleese is dan ook niet enthousiast over het festival dit weekend. “Het is in essentie een rechtse bijeenkomst die bedoeld is om mensen te motiveren om tegen het homohuwelijk, homorechten, abortusrechten en anticonceptie te vechten”, zei ze eerder op de Ierse radio.

Voor het homohuwelijk-referendum in 2015 was McAleese een van de belangrijkste mensen die campagne voerde voor het JA-kamp. McAleese ontwikkelde zich de laatste jaren tot iemand die oproept tot modernisering van de kerk. Het is ook geen toeval dat er vanavond, twee dagen voor het pauselijk bezoek, een documentaire van haar wordt uitgezonden door de Ierse publieke omroep RTÉ .

Zelf is ze overtuigd katholiek, en haar zoon is homoseksueel. Dat hoeft elkaar niet te bijten, vindt ze.

McAleese poseert met een gezin van drie mannen: twee vaders en hun pleegzoon SUSE VAN KLEEF | NOS

In de documentaire gaat McAleese op zoek naar andere Ierse gezinnen die geen traditionele samenstelling hebben. Ze praat onder meer met een samengesteld gezin, een jongen en zijn homoseksuele pleegouders en een tienermoeder, die ongehuwd zwanger raakte. McAleese onderzoekt wat er nog over is van de katholieke waarden in Ierland. En ze laat zien hoe gezinnen steeds diverser worden. Net als de Ierse samenleving.

De huidige regering van Ierland heeft zich ook uitgesproken over het bezoek van paus Fransiscus. De minister van Jeugdzaken gaf aan dat de paus geen verdeeldheid moet komen zaaien. Ze wil geen intolerante geluiden over homoseksuelen of transgenders en geen discriminerende uitlatingen over homostellen horen tijdens de conferentie in Dublin.

De huidige premier van Ierland, Leo Varadkar, is zelf openlijk homoseksueel en gebruikt zijn functie regelmatig om homorechten internationaal op de kaart te zetten. Over zijn ontmoeting met de paus heeft hij al gezegd dat hij – als er genoeg tijd is – een stevig gesprek wil voeren over homoseksualiteit en het homohuwelijk.

Premier Varadkar van Ierland: hij wil een stevig gesprek met de paus EPA

Ook wil Varadkar onderwerpen als seksueel misbruik binnen de kerk niet onbesproken laten. Verschillende actiegroepen hebben ook al aangegeven zich niet onbetuigd te laten de komende dagen: er staat onder andere een protest van misbruikslachtoffers gepland.

Toch is het onmiskenbaar dat nog steeds heel veel Ieren vierkant achter de kerk en het Vaticaan staan. Hoewel het kerkbezoek snel terugloopt, identificeert het overgrote deel van de bevolking zich nog steeds als katholiek.

Volgens Mary McAleese is er dan ook geen sprake van een geseculariseerd land. In haar documentaire concludeert ze dat een bescheidener, meer inclusieve kerk nog steeds een belangrijke rol in de samenleving kan spelen. Maar, waarschuwt ze: de kerk zou eerst lessen moeten trekken uit hoe de meer en meer uiteenlopende en diverse Ierse families omgaan met thema’s als steun, solidariteit en naastenliefde.

Paus veroordeelt kindermisbruikschandalen Rooms-Katholieke Kerk

NU 20.08.2018 Paus Franciscus, die zich geconfronteerd zag met talloze gevallen van seksueel misbruik van minderjarigen door priesters in verscheidene landen, heeft een brief geschreven over deze schandalen.

De paus riep alle rooms-katholieken ter wereld op te helpen bij het ”uitroeien van deze cultuur des doods”.

De kerkelijk leider richtte zijn stellige woorden tot ”het volk Gods” en beloofde geen enkele maatregel te schuwen om dit misbruik en het verdoezelen ervan voortaan te voorkomen.

”We zijn ervan doordrongen dat de wonden nooit meer verdwijnen. Ze dwingen ons tot een krachtige veroordeling van deze gruweldaden”, aldus Franciscus, die wil dat de 1,2 miljard katholieken hun krachten bundelen om voor eens en voor altijd een einde te maken aan deze kwalijke praktijken.

De pauselijke brief verwees onder meer naar de bevindingen van een ‘grand jury’ in de Amerikaanse staat Pennsylvania, waar geestelijk leiders zich jarenlang vergrepen aan minderjarigen. ”De meeste gevallen in het rapport dateren van lang geleden. Dat maakt duidelijk dat misbruik al die tijd werd genegeerd, verzwegen of in de doofpot gestopt.”

Vergelijkbare gevallen werden onlangs aan de kaak gesteld in onder meer Chili en Australië.

De paus staat niet bekend als een fervent strijder tegen kindermisbruikers. Franciscus trok de betrouwbaarheid van de Chileense slachtoffers aanvankelijk in twijfel en schaarde zich aan de zijde van bisschop Juan Barros, die ervan wordt beschuldigd kindermisbruik door een priester te hebben bijgewoond en onder het tapijt te hebben geschoven. De paus bood medio april zijn verontschuldigingen aan voor die “ernstige fouten”.

Paus beweert al jaren zerotolerancebeleid te voeren

Franciscus heeft in het verleden meerdere keren gezegd dat hij een zerotolerancebeleid voert ten aanzien van pedofiele priesters. Er zijn echter veel gevallen bekend waarin de paus de verantwoordelijke geestelijken niet ontsloeg, maar het voldoende vond dat zij zich terugtrokken voor een “leven van gebed en boetedoening”.

In januari 2014 maakte aartsbisschop Silvano Tomasi, afgezant van het Vaticaan bij de Verenigde Naties, bekend dat er tussen 2004 en 2014 meer dan 3.420 geloofwaardige aantijgingen van kindermisbruik werden ontvangen door de kerkafdeling die verantwoordelijk is voor de afhandeling van dergelijke beschuldigingen. Dat resulteerde in het ontslag van 848 priesters. 2.572 priesters kwamen ervanaf met lichtere strafmaatregelen.

“Dat is geen zerotolerance, maar 75-procenttolerance”, aldus advocaat Keiran Tapsell, die betrokken was bij de parlementaire commissie die kerkelijk misbruik onderzocht in Australië

Lees meer over:  rooms-katholieke kerk Paus Franciscus

Paus vraagt om vergeving: we hebben slachtoffers in de steek gelaten

NOS 20.08.2018 Paus Franciscus heeft in een brief alle katholieken gevraagd het misbruik binnen de katholieke kerk te erkennen. Hij hekelt het seksueel misbruik door geestelijken en het systematisch toedekken van “wreedheden”.

De brief van de paus komt op een moment dat de kerk wereldwijd is verwikkeld in meerdere misbruikschandalen. Zo is vorige week een rapport gepresenteerd waarin staat dat de afgelopen tientallen jaren in de Amerikaanse staat Pennsylvania ruim duizend kinderen zijn misbruikt door ongeveer driehonderd priesters.

Het Vaticaan wilde eerst geen commentaar geven op het rapport, maar reageerde later met “schaamte en verdriet” op de zaak. In de brief gaat Franciscus nogmaals in op het schandaal. “We hebben ons gerealiseerd dat deze wonden nooit verdwijnen en dat ze ons verplichten deze wreedheden krachtig te veroordelen.”

Reputatie boven kinderen

In de brief vraagt Franciscus vergeving voor het leed dat slachtoffers is aangedaan. “Volledig bewust van de omvang en de ernst van de schade die aan zoveel levens is aangedaan, erkennen we met schaamte en berouw dat we als kerkelijke gemeenschap niet waren waar we hadden moeten zijn, dat we niet op tijd hebben gehandeld. We hebben geen zorg gedragen voor de kleintjes, we hebben ze in de steek gelaten.”

Het erkennen van de waarheid is volgens Franciscus niet genoeg. Hij roept op tot boetedoening en vraagt gelovigen te vasten en te bidden. Ook schrijft hij dat gerechtelijke maatregelen die mogelijk nodig zijn, moeten worden gesteund.

“Terugkijkend, zal geen enkele poging om om vergiffenis te vragen en de schade te herstellen voldoende zijn. Kijkend naar het heden en de toekomst, moet alles worden gedaan om een cultuur te creëren waarin dergelijke situaties worden vermeden, maar ook om de mogelijkheid van verdoezeling en bestendiging tegen te gaan.”

BEKIJK OOK

Vaticaan over misbruik Pennsylvania: schaamte en verdriet

Priesters Pennsylvania herkenden misbruikte kinderen aan ketting met kruisje

De kerk wist al jaren van misbruikverhalen over ‘oom Teddy’ McCarrick

Paus roept op tot uitroeien ‘cultuur des doods’ in kerk

AD 20.08.2018 Paus Franciscus, die zich geconfronteerd ziet met talloze gevallen van seksueel misbruik van minderjarigen door priesters in verschillende  landen, heeft een brief op ongekend hoge poten geschreven over deze schandalen. Hij riep alle rooms-katholieken ter wereld op te helpen bij het ‘uitroeien van deze cultuur des doods’.

De kerkelijk leider richt zijn stellige woorden tot ‘het volk Gods’ en belooft geen enkele maatregel te schuwen om dit misbruik en het verdoezelen ervan voortaan te voorkomen. ,,We hebben geen aandacht besteed aan de kinderen, we hebben hen in de steek gelaten”, schrijft de paus in de vandaag vrijgegeven brief. ,,Ik erken nogmaals het lijden van veel minderjarigen door seksueel misbruik en machtsmisbruik door een groot aantal geestelijken en gewijde personen.”

,,We zijn ervan doordrongen dat de wonden nooit meer verdwijnen. Ze dwingen ons tot een krachtige veroordeling van deze gruweldaden”, aldus Franciscus, die wil dat de 1,2 miljard katholieken hun krachten bundelen om voor eens en voor altijd een einde te maken aan deze kwalijke praktijken.

Doofpot

De pauselijke brief verwees onder meer naar de bevindingen van een ‘grand jury’ in de Amerikaanse staat Pennsylvania, waar geestelijk leiders zich jarenlang vergrepen aan minderjarigen. ,,De meeste gevallen in het rapport dateren van lang geleden. Dat maakt duidelijk dat misbruik al die tijd werd genegeerd, verzwegen of in de doofpot gestopt.”

Vergelijkbare gevallen werden onlangs aan de kaak gesteld in onder meer Chili en Australië.

Paus spreekt tot katholieken: ‘Stop cultuur des doods’

Elsevier 20.08.2018 Naar aanleiding van het misbruikschandaal in de Amerikaanse staat Pennsylvania, laat paus Franciscus zich hard uit. De paus roept het ‘volk van God’ op om deze ‘cultuur des doods’ wereldwijd uit te roeien.

Paus Franciscus belooft in zijn brief elke vorm van verdoezeling en doofpotcultuur te elimineren. ‘We realiseren ons dat de wonden nooit meer zullen helen. Ze dwingen ons tot een krachtige veroordeling van deze gruweldaden,’ aldus Franciscus, die zijn oproep richt aan de 1,2 miljard katholieken in de hele wereld. Het is volgens het Vaticaan de eerste keer dat een paus zich richt tot alle katholieken ter wereld over het onderwerp seksueel misbruik, meldt persbureau Reuters.

Paus spreekt van doofpot

Franciscus verwijst onder meer naar de bevindingen van de grand jury in Pennsylvania, waar katholieke priesters zich jarenlang vergrepen aan minderjarigen. ‘De meeste gevallen in het rapport dateren van lang geleden. Dat maakt duidelijk dat het misbruik al die tijd werd genegeerd, verzwegen of in de doofpot gestopt.’ Vergelijkbare gevallen van wijdverspreid misbruik werden onlangs onthuld in onder meer Amerika, Chili en Australië.

Lees dit interview terug met priester Antoine Bodar: ‘Het misbruik in de katholieke kerk heb ik aan den lijve ondervonden’

Het rapport over Pennsylvania was het meest omvangrijke in de geschiedenis van misbruik binnen de Amerikaanse kerk. Volgens het rapport hebben in totaal 301 priesters in de staat zich in de laatste zeventig jaar vergrepen aan minderjarigen.

In een rapport van ruim 900 pagina’s, op basis van een half miljoen documenten die de katholieke kerk jarenlang verborgen hield, concludeert procureur-generaal Josh Shapiro dat ruim driehonderd priesters uit zes van de acht bisdommen in Pennsylvania meer dan duizend kinderen hebben misbruikt. Het misbruik varieerde van betasten en gedwongen masturbatie tot diverse vormen van anale, orale en vaginale verkrachting.

Gruwelijke details in rapport

Het document openbaart gruwelijke details, en staat vol passages over priesters die kinderen seksueel misbruikten en vervolgens werden beschermd door bisschoppen. De introductie vermeldt dat een priester in een niet bij naam genoemd bisdom een meisje verkrachtte. Ze werd zwanger, waarna hij een abortus voor haar regelde. Een bisschop stuurde vervolgens een brief met de tekst: ‘Dit is een moeilijke tijd in je leven, en ik realiseer me hoe overstuur je bent. Ik deel je rouw.’ De brief was niet gericht aan het verkrachte meisje, maar aan de priester.

Meer over seksueel misbruik  ‘Ergste kindermisbruik ooit’: gevolg van politieke correctheid?

Een andere schokkende passage betreft een priester uit Pittsburgh, die kettingen met een gouden kruis uitdeelde aan zijn ‘favoriete jongens’. Volgens de grand jury dienden de kettingen nog een ander doel dan het vleien van de slachtoffers: ‘Ze vormden een signaal voor andere roofdieren dat die kinderen ongevoelig waren geworden voor seksueel misbruik, en dus ideale doelwitten waren voor verder misbruik.’

Opvallend is ook dat de meeste misbruikte kinderen jongens waren. ‘Sommigen waren tieners, velen hadden de puberteit nog niet bereikt,’ aldus het rapport. De meeste misbruikgevallen speelden zich af in de jaren tachtig, sommige al eerder. ‘Als gevolg van de doofpot is bijna elk geval van misbruik te oud om nog te worden vervolgd,’ aldus de onderzoekers, die niet uitsluiten dat er in de staat meer ‘roofdieren’ zijn. De onderzoekers schrijven niet tevreden te zijn met het kleine aantal aanklachten dat ze wel kunnen indienen. ‘We zijn ziek van alle misdaden die onbestraft en zonder compensatie zullen blijven.’ Ook de paus erkent dinsdag dat er te lang geen sprake is geweest van een zerotolerancebeleid ten aanzien van seksueel misbruik.

   Elif Isitman (1987) is sinds oktober 2014 webredacteur bij Elsevier Weekblad.

GERELATEERDE ARTIKELEN

Zeker duizend kinderen misbruikt door priesters Pennsylvania

TAGS Amerika grand jury Paus Franciscus Pennsylvania seksueel misbruik Vaticaan

Peter Saunders met de paus bij zijn aantreden tot de commissie in 2014 PETER SAUNDERS

Schaamte en verdriet: wie doet iets tegen het misbruik in de kerk?

NOS 18.08.2018 Gruwelijke details en een doofpot van formaat. Het rapport over seksueel misbruik door priesters in Pennsylvania stelt het Vaticaan voor een prangende vraag: wanneer wordt er echt schoon schip gemaakt? In enkele landen wachten de autoriteiten het niet af. Ze gaan zelf over tot onderzoek en soms ook strafvervolging.

“Schaamte en verdriet.” Met deze twee woorden begon het Vaticaan de eerste officiële reactie uit Rome op het juryrapport in Pennsylvania. De kerk moet lering trekken uit het verleden, misbruikers ter verantwoording roepen en zich houden aan de wereldlijke wet, voegde het Vaticaan toe.

Dat zijn geen nieuwe geluiden. De vorige paus, Benedictus XVI, heeft in 2010 al zijn bisschoppen opgedragen om misbruik door priesters aan te geven bij de politie overal in de wereld waar een wettelijke meldplicht bestaat. Paus Franciscus volgde de afgelopen vijf jaar dezelfde lijn.

Tik op de vingers

Terwijl de stroom nieuwe onthullingen aanhoudt – uit landen als de Verenigde Staten, Australië en Chili – blijft een nieuwe aanpak uit. Het Vaticaan heeft nog geen rechtbank opgezet voor de vervolging van bisschoppen die misbruik toedekken. Dat ondanks een belofte uit 2015 door paus Franciscus, waar misbruikslachtoffers en de invloedrijke kardinaal O’Malley hem aan blijven herinneren. Maar het probleem is volgens sommigen nog breder.

De Rooms-Katholieke Kerk heeft weliswaar een eigen rechtssysteem, maar dat is “ongeschikt om verdachten van seksueel geweld te vervolgen”, vindt Peter Saunders. Hij was een van de twee misbruikslachtoffers die zitting nam in de Pauselijke Commissie ter Bescherming van Minderjarigen, die door paus Franciscus is opgezet.

Vorig jaar stapte hij en het andere slachtoffer op, deels omdat ze tegenwerking kregen vanuit het Vaticaan. “Kerkelijke rechtbanken houden geen rekening met de slachtoffers. Áls het tot een veroordeling komt, leggen ze veel te lichte straffen op. Een voorbeeld kan zijn: een leven van berouw leiden”, zegt Saunders. Gevangenisstraf is geen optie.

Het geduld van sommige openbare aanklagers en politici raakt op. Dat bleek in Pennsylvania, waar de hoogste openbare aanklager een grand jury opdracht gaf om onderzoek te doen. De jury heeft meer dan een half miljoen pagina’s uit bisschoppelijke archieven geraadpleegd en getuigen onder ede gehoord. Tenslotte is het rapport geopenbaard. De inzet van dat soort zwaar juridisch geschut is de Rooms-Katholieke Kerk niet gewend.

Ter vergelijking: de commissie-Deetman, die in 2011 een rapport uitbracht over misbruik in de Nederlandse kerkprovincie, werd niet door de staat maar door de kerk geïnstalleerd en gefinancierd. Die had geen strafrechtelijke bevoegdheden en was dus afhankelijk van de medewerking van de kerk.

In Pennsylvania is buiten de kerk om, voor het eerst in de geschiedenis, de ernst en omvang van kerkelijk misbruik vastgesteld in een Amerikaanse staat. Het is maar één van de vijftig staten, maar het is een begin.

Dit is wat justitie in Pennsylvania dinsdag naar buiten bracht:

Video afspelen

‘Priesters verkrachtten jongens en meisjes en andere geestelijken deden niets’

De voortvarende aanpak van de staat Pennsylvania zagen we ook in Australië. Daar bracht de overheid in 2017 een eindrapport uit na vijf jaar grootschalig onderzoek. Na gesprekken met 8000 slachtoffers concludeerde de krooncommissie dat 7 procent van Australische priesters kinderen had misbruikt. Nog een parallel: ook in Australië hadden de onderzoekers verstrekkende juridische bevoegdheden. Ze konden getuigen onder ede verhoren, archiefmateriaal dagvaarden en zelfs strafrechtelijke vervolging in gang zetten.

De Australische aanpak heeft ook geleid tot strafvervolging van prominente kerkleiders. Kardinaal Philip Wilson is daar vorige maand door een rechtbank veroordeeld voor het toedekken van misbruik. Onder druk van de Australische premier is hij gedwongen om zijn ambt neer te leggen. Binnenkort moet ook de machtige kardinaal George Pell in Melbourne terechtstaan. Kort geleden was de Australiër nog de nummer drie in het Vaticaan, en leek hij onaantastbaar.

Politie-invallen

Zelfs in het diepgelovige Chili pakken de autoriteiten de kerk ferm aan. Daar hebben politie en openbare aanklagers de afgelopen weken nog invallen gedaan in de hoofdkantoren van verschillende bisdommen. Ze hebben documenten in beslag genomen die als bewijsstukken kunnen dienen tijdens strafprocessen. En er is alle reden om processen te verwachten.

Veel Chileense geestelijken worden beschuldigd van misbruik en het toedekken daarvan. Kort geleden accepteerde paus Franciscus het ontslag van vijf Chileense bisschoppen wegens een misbruikschandaal. Maar een van de hoofdrolspelers in de doofpot, kardinaal Ezzati, zit nog steeds op zijn post als aartsbisschop van Santiago. Binnenkort moet hij getuigen voor de rechter over het jarenlang verzwijgen van misbruik. Het parlement overweegt het intrekken van zijn Chileens staatsburgerschap, dat de geboren Italiaan in 2006 kreeg wegens zijn “goede werken voor het land”.

‘Triomfalisme’

Kerkhistoricus Peter Nissen vindt dat in de reactie uit Rome op het rapport uit Pennsylvania te weinig oog is voor de structurele oorzaken van het misbruik. “De kerk benadert misbruik nog steeds als een individueel probleem, maar kijkt niet serieus naar de gevolgen van het celibaat en hun eigen geheimhoudingscultuur.”

Nissen proeft in de reactie van het Vaticaan ook “een zekere triomfalisme, omdat uit het rapport uit Pennsylvania blijkt dat er weinig nieuwe misbruikgevallen voorkomen na 2002. Maar dat is misleidend, want we weten dat slachtoffers vaak decennialang stil blijven voordat ze erover durven te praten.”

Slachtoffers van het seksueel misbruik en hun familieleden reageren in Harrisburg, Pennsylvania, als aanklager Shapiro zijn verhaal doet. Foto AP

Ook paus Franciscus krijgt kritiek op het verhullen van seksueel misbruik binnen de kerk

VK 16.08.2018 Het bleef aanvankelijk stil in het Vaticaan toen dinsdag in de VS grootschalig seksueel misbruik in de katholieke kerk werd onthuld. Donderdag zei paus Franciscus dan toch te begrijpen dat ‘deze misdaden het geloof en de geest van gelovigen kunnen schokken’.

Een bijna negenhonderd pagina’s tellend rapport van openbaar aanklager Josh Shapiro in de staat Pennsylvania liegt er niet om: driehonderd priesters –roofdieren worden ze door hem genoemd – hebben zich schuldig gemaakt aan seksueel misbruik van ten minste duizend minderjarigen. Zeker zo erg: de kerkleiding heeft het zeventig jaar lang met de mantel der liefde bedekt. ‘Priesters verkrachtten jonge jongens en meisjes, en de mannen van God die verantwoordelijk waren deden niets. Sterker nog, ze verborgen het’, aldus Shapiro.

Het zijn aangrijpende verhalen die Shapiro en zijn onderzoeksteam noteerden uit de mond van slachtoffers. Een priester verkrachtte een 6-jarig meisje in het ziekenhuis, waar haar amandelen waren verwijderd. Een 9-jarige jongen moest een priester oraal bevredigen, waarna hij zijn mond diende te spoelen met ‘heilig water’. Slachtoffers werden bedreigd met hel en verdoemenis als ze tegenover iemand hun beklag zouden doen. Een jongen die toch zijn verhaal deed over een groepsverkrachting toen hij 7 jaar was, kreeg van een priester te horen dat hij dankzij zijn seksuele dienstverlening in de hemel zou komen.

Boetedoening 

Een ruiterlijke boetedoening door de Amerikaanse kerk bleef uit. Tijdens een mis op woensdag riep kardinaal Donald Wuerl in Washington gelovigen slechts op hun vertrouwen in de kerk niet te verliezen te midden van de ‘vreselijke plaag’ van het misbruik. Saillant is dat Wuerl zelf niet zonder zonden is; hij wordt er in het rapport van beschuldigd dat hij als bisschop van Pittsburgh priesters beschermde die zich bezondigden aan seksueel misbruik. Hen hangt, in de meeste gevallen, geen strafvervolging boven het hoofd. Wetgeving in Pennsylvania bepaalt dat slachtoffers tot aan hun 30ste aangifte kunnen doen. Velen durfden pas op hogere leeftijd hun verhaal te doen.

Pijnlijker nog dan de terughoudende reactie van de Amerikaanse kerk was volgens veel gelovigen het zwijgen van de paus. Donderdagavond kwam het Vaticaan toch met een reactie. In een verklaring staat dat de paus met ‘schaamte en leed’ kennis heeft genomen van het rapport.

Hoogleraar theologie Massimo Faggioili, verbonden aan een universiteit in Pennsylvania, .zei eerder te denken ‘dat ze in Rome niet beseffen dat dit niet zomaar een vervolg is op de crisis rondom seksueel misbruik, maar een heel nieuw hoofdstuk.’ Het is zelfs ‘een van de grootste problemen’ voor de paus, aldus de theoloog.

‘Zonde waar vergiffenis voor bestaat’

Het eerste schandaal in de VS werd al in 2002 onthuld door Michael Rezendes, journalist van The Boston Globe. ‘Heeft het Vaticaan wel de wil om tot actie over te gaan?’, verzuchtte hij deze week in een gesprek met CNN. Volgens hem wordt seksueel misbruik door ‘veel functionarissen in de kerk’ niet gezien als een misdaad, ‘maar als een zonde waarvoor vergiffenis bestaat’.

Een jaar na de onthullingen van Rezendes werd door verontruste gelovigen de website BishopAccountability.org gecreëerd ‘om de misbruikcrisis in de Rooms Katholieke Kerk te documenteren’. Slachtoffers werden opgeroepen zich te melden. De site staat inmiddels bol van de onderzoeksrapporten die in de loop der jaren werden gepubliceerd. Ook worden tal van bisschoppen genoemd die ontslag namen of aan de kant werden gezet.

Paus

De huidige paus accepteerde in 2015 het ontslag van drie Amerikaanse bisschoppen, zonder de reden te noemen. Het Vaticaan beperkte zich tot een summiere standaardreactie: ‘Een bisschop die minder geschikt wordt voor zijn functie door slechte gezondheid of om een andere ernstige reden wordt serieus verzocht zijn taak neer te leggen’.

Deze maand boden 31 Chileense bisschoppen collectief ontslag aan wegens betrokkenheid bij (het toedekken) van seksueel misbruik. In een reactie prees de paus hun ‘reflectie, onderscheidingsvermogen en beslissing’. Die woorden vielen verkeerd bij slachtoffers en lagere geestelijken in Chili. Een van hen, Juan Carlos Claret, sprak er schande van dat de paus ‘de misdaden van de bisschoppen’ niet veroordeelde. Eerder dit jaar had de paus wel in algemene termen misprijzend uitgesproken over ‘de cultuur van misbruik en het verhullen ervan’.

Een lagere geestelijke in New York, Greg Kandra, vertelde CNN hoe hij woensdag wakker werd met het nieuws uit Pennsylvania. Sociale media explodeerden. Het bestaan van die platforms is volgens hem een van de grote verschillen met 2002, toen het eerste schandaal aan het licht kwam. ‘Wat we nu zien is dat mensen in alle vrijheid hun verontwaardiging uiten via Facebook en Twitter. De woede is hoorbaar’. Kandra ziet nog een verschil: het begon met verhalen over misbruik door priesters, nu reikt het schandaal tot in de hoogste kerkelijke regionen. Inclusief de paus.

MEER OVER

Vaticaan reageert geschokt op grootschalig kindermisbruik in Pennsylvania

NU 16.08.2018 Het Vaticaan heeft met ontsteltenis gereageerd op de berichten over langdurig en grootschalig kindermisbruik door katholieke geestelijken in de Verenigde Staten.

Deze week onthulden opsporingsautoriteiten in Pennsylvania dat meer dan driehonderd priesters zich de afgelopen zeventig jaar aan duizenden minderjarigen vergrepen hebben. Daarop zijn volgens het Vaticaan slechts twee woorden van toepassing: “Schaamte en spijt”.

Woordvoerder Greg Burke noemde het Amerikaanse schandaal donderdagavond “crimineel en moreel verwerpelijk” en zegt dat de slachtoffers van hun trots en geloof beroofd zijn. Volgens Burke moet de kerk “harde lessen” uit haar verleden trekken en moeten de daders en degenen die het misbruik mogelijk gemaakt hebben ter verantwoording geroepen worden.

Volgens Burke staat de paus aan de kant van de vele slachtoffers. Zij hebben bij hem de “hoogste prioriteit”. De kerk zal naar hen luisteren “om deze tragische verschrikkingen, die het leven van onschuldigen hebben geruïneerd, uit te roeien”.

Volgens procureur-generaal Josh Shapiro, die dinsdag de resultaten van het onderzoek presenteerde, heeft het Vaticaan bijgedragen aan het tientallen jaren stilhouden van het misbruik. Op die beschuldiging is de kerkelijke staat nog niet ingegaan.

Lees meer over: vaticaan verenigde statenmisbruik katholieke kerk 

‘Ze misbruiken kinderen, ze misbruiken hun macht’

NOS 16.08.2018 Duizenden Amerikaanse kinderen in Pennsylvania misbruikt door 300 priesters. Alle Chileense bisschoppen die hun ontslag aanbieden vanwege misbruikschandalen. En de aartsbisschop van Adelaide in Australië die verzweeg dat een priester misbruik had gepleegd.

Alleen al dit jaar zijn verschillende ontuchtschandalen binnen de katholieke kerk naar buiten gekomen. Maar eigenlijk komen soortgelijke onthullingen al jarenlang aan het licht. Hoe komt het dat juist binnen de kerk zo vaak misbruik plaatsvindt?

Het misbruik wordt veelal gepleegd met minderjarigen. Ton Leerschool was 13 jaar oud toen een pater hem vroeg op schoot te komen zitten. “Je voelt dat er iets niet klopt”, zegt Leerschool. Vlak daarna werd hij misbruikt.

Dan doe je alles wat hij van je vraagt, aldus Ton Leerschool.

Leerschool helpt nu zelf mensen met misbruikervaringen als traumatherapeut en doet al vijftien jaar vrijwillig onderzoek naar het onderwerp. “Het is echt een machtssituatie. Als jij in een jeugdhuis zit, een internaat, een zorginstelling of zelfs een jeugdorganisatie, dan ben je afhankelijk van de geestelijke”, legt Leerschool uit. “Daarbij maakt de indoctrinatie van het geloof dat je denkt dat de geestelijke boven alles verheven is. Dan doe je alles wat hij van je vraagt.”

Seks is binnen de kerk een moeilijk onderwerp, zegt Leerschool. “Geestelijken mogen geen seks hebben en homoseksualiteit mag absoluut niet. Toch zijn sommige geestelijken homoseksueel en zijn er gevallen bekend van kindermisbruik. Op die manier bestaat er een dubbele moraal binnen de kerk en de buitenwereld.”

“Deze dubbele moraal bestaat ook bij die kinderen. Volgens kinderen is bijvoorbeeld een priester echt een heilige man, waardoor ze zich er niet tegen verzetten. Ook al voelen ze dat het niet goed is wat er met ze gebeurt”, zegt Leerschool. “Ook ik dacht dat de pater die mij misbruikt heeft een man was die boven alles verheven was.”

Daarnaast denkt Leerschool dat veel van de daders zelf ooit slachtoffer zijn geweest. “Door andere kinderen te misbruiken, gaan ze terug naar het moment dat het bij hen misging, om het zo weer recht te zetten.”

De naam van de kerk komt boven het welzijn van de mens, aldus Ton Leerschool.

Binnen de katholieke kerk zijn er voorschriften, de zogenoemde ‘crimen sollicitationis‘, die zeggen dat een geestelijke een collega niet mag aangeven bij de politie als die zich schuldig maakt aan seksueel misbruik. Als de geestelijke dat wel doet, wordt hij uit de kerk gezet.

“Als je weet dat je collega’s je toch niet aangeven, kun je makkelijk je gang gaan. In sommige gevallen wordt het intern wel aangegeven, maar de straffen die daar binnen de kerk op staan, staan nooit in verhouding tot wat een kind is aangedaan”, vertelt Leerschool. “De naam van de kerk komt boven het welzijn van de mens.”

Ook wordt het binnen families verzwegen, volgens Leerschool. Als families weten van het schandaal, durven ze niets te zeggen. “Op het moment dat ze dit wel doen, keert het dorp zich namelijk tegen de familie, en niet tegen de geestelijke.”

Ook hier maakt de geestelijke weer misbruik van zijn macht, zegt Leerschool. “Ik ken gevallen waar het meisje boven misbruikt wordt door de priester terwijl de moeder beneden wacht met een kopje koffie.”

‘Geen pedofilie’

Leerschool denkt niet dat het misbruik van kinderen door geestelijken een vorm van pedofilie is, maar altijd een kwestie van machtsmisbruik. Volgens Leerschool gaat het bij geestelijken niet om liefde voor kinderen, maar om het uitleven van de eigen seksuele frustratie. “Ze hebben de mogelijkheid en die kans willen ze pakken.”

Die kans hebben ze bij volwassenen veel minder. “Het kind denkt echt dat de man een heilige is. Dat kind kun je dan veel makkelijker overrompelen dan een ouder die zich meer bewust is”, zegt Leerschool.

Dat er niet zo veel internaten meer zijn in Nederland, betekent niet dat er geen kinderen meer misbruikt worden, aldus Ton Leerschool.

Er zijn meer gevallen bekend waarbij misbruik is gepleegd op jongens dan op meisjes. Dit komt doordat geestelijken vaker in de omgeving van jongens werken, zoals op jongensinternaten.

In Nederland loopt de interesse voor het katholicisme terug. Er zijn bijna geen katholieke instellingen meer zoals internaten. In landen als België, Italië en Frankrijk bestaan die nog wel, maar over de hele linie is de macht en invloed van de katholieke kerk in Europa tanende.

Leerschool: “Doordat de macht verminderd is, is het aanzien dat de priesters hebben ook verminderd. Hierdoor wordt het moeilijker om kinderen te misbruiken. In landen in Zuidoost-Azië, Afrika en Zuid-Amerika heeft de Rooms-Katholieke Kerk nog steeds de absolute macht. Daar kunnen geestelijken doen wat ze willen.”

“Dat er niet zo veel internaten meer zijn in Nederland, betekent niet dat er geen kinderen meer misbruikt worden. Nog steeds geloven bepaalde geestelijken dat ze een soort supermens zijn. Alle misbruiken moeten aan het licht komen. In Amerika is nu een tweede grote golf met misbruikgevallen onthuld nadat er al een golf misbruikgevallen begin jaren negentig naar buiten was gekomen. Dus we zijn op de goede weg.”

BEKIJK OOK

Priesters Pennsylvania herkenden misbruikte kinderen aan ketting met kruisje

Hardere lijn paus: ook hoge functionarissen kerk weg om misbruik

Bisschoppen VS vragen Vaticaan maatregelen tegen ‘misbruikroofdieren’ in kerk

NOS 16.08.2018 Amerikaanse bisschoppen willen dat het Vaticaan samen met experts en leken onderzoek gaat doen naar beschuldigingen van seksueel misbruik door oud-kardinaal Theodore McCarrick. De 88-jarige voormalige aartsbisschop van Washington wordt onder meer beschuldigd van seksueel misbruik van een 16-jarige jongen.

De Conferentie van Katholieke Bisschoppen in de VS (USCCB) roept hiertoe op. Ook wil de conferentie dat er procedures komen om klachten over bisschoppen vertrouwelijk te melden en dat klachten in de toekomst effectiever worden behandeld.

Het hoofddoel is een “sterkere bescherming tegen roofdieren in de kerk en iedereen die ze de hand boven het hoofd wil houden”, schrijft kardinaal Daniel DiNardo, voorzitter van de bisschoppenvergadering.

Zondes en fouten

“We zijn geconfronteerd met een spirituele crisis die niet alleen een spirituele oplossing vereist, maar praktische veranderingen om de zondes en fouten uit het verleden te voorkomen.”

DiNardio verwijst niet alleen naar McCarrick, maar ook naar het grootste onderzoek ooit naar seksueel misbruik in de Amerikaanse katholieke kerk. Daaruit kwam dinsdag naar buiten dat driehonderd priesters in de staat Pennsylvania de afgelopen 70 jaar ruim duizend minderjarigen hebben misbruikt.

De voorzitter biedt zijn verontschuldigingen aan en vraagt om vergiffenis “voor wat mijn broeder-bisschoppen en ik hebben gedaan of hebben verzaakt te doen”.

Theodore McCarrick werd eind juni op non-actief gesteld in verband met de beschuldigingen.Een maand daarna bood hij zijn ontslag aan, dat de paus accepteerde.

BEKIJK OOK

‘Ze misbruiken kinderen, ze misbruiken hun macht’

De kerk wist al jaren van misbruikverhalen over ‘oom Teddy’ McCarrick

Priesters Pennsylvania herkenden misbruikte kinderen aan ketting met kruisje

Kerk hielp verdachte priester aan baan bij Disney World

NOS 15.08.2018 Een Amerikaanse ex-priester die werd verdacht van seksueel misbruik, heeft op voorspraak van de katholieke kerk een baan in Disney World gekregen. Het geval staat beschreven in het rapport van de Grand Jury over het misbruikschandaal in Pennsylvania.

De man, Edward Ganster, verliet de kerk in 1990, trouwde en verhuisde naar Orlando waar hij bij Disney aan de slag ging. Hij werkte daar 15 jaar, als bestuurder van een trein.

In 1971 werd Ganster tot priester gewijd. Aan het eind van de jaren 70 diende een vrouw een klacht tegen hem in bij de kerk over seksueel misbruik van haar 13-jarige zoon. Ganster kreeg begeleiding en kon zijn werk als priester voortzetten.

Toen Ganster al lang was uitgetreden als priester werden nog twee beschuldigingen tegen hem ingebracht. Een man zei dat hij als 14-jarige door Ganster mishandeld was en een moeder deed haar verhaal over misbruik van haar 12-jarige zoon.

BEKIJK OOK

Priesters Pennsylvania herkenden misbruikte kinderen aan ketting met kruisje

Rapport: 300 priesters in Pennsylvania hebben ruim duizend kinderen misbruikt

Priesters Pennsylvania herkenden misbruikte kinderen aan ketting met kruisje

NOS 15.08.2018 Gisteren werd bekend dat in de Amerikaanse staat Pennsylvania zeker duizend kinderen zijn misbruikt door honderden priesters. Dit gebeurde decennialang, doordat de kerk gebruikmaakte van een geraffineerde doofpot. Vanuit de bovenste laag in de katholieke kerk werden priesters beschermd.

Dat blijkt uit onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de staat Pennsylvania. In het rapport van de onderzoekscommissie staan verschrikkelijke voorbeelden van structureel misbruik. “Priesters verkrachtten kleine jongens en meisjes. De mannen van God, die verantwoordelijk waren, deden niets: ze verstopten het allemaal. Decennialang”, is te lezen.

Slachtoffers werden vaak onder druk gezet om niet naar de autoriteiten te stappen. Zo stelden de bisschoppen het belang van de kerk boven het belang van de kinderen.

Als een priester op één locatie te veel in opspraak kwam, werd hij herplaatst naar een nieuwe regio. Bij de oude parochie werd de waarheid van zijn vertrek niet gemeld. “Zeg tegen parochianen dat hij op ‘ziekteverlof’ is, of last heeft van ‘vermoeidheidsklachten’. Of zeg helemaal niets”, overleggen bisschoppen onderling in briefwisselingen. Bij een nieuwe parochie werd de reden van een overplaatsing ook niet gegeven, waardoor de priester verder zijn gang kon gaan.

Naakt poseren als Christus

Het 1400 pagina’s tellende onderzoek beschrijft enkele voorvallen tot in detail. Een 7-jarig jongetje werd misbruikt door een priester die vervolgens tegen hem zei dat hij bij hem zijn zonden moest opbiechten.

Een andere priester misbruikte vijf zussen van één familie. Weer een ander gaf toe dat hij in ieder geval aan twaalf jongetjes had gezeten. Toch werd hij later door de bisschop, zijn leidinggevende, bedankt voor alles dat hij ‘voor Gods mensen’ gedaan had.

Op een andere plek werd een jong jongetje gedwongen naakt te poseren als Christus aan het kruis, terwijl priesters hem fotografeerden met een polaroidcamera. Priesters gaven de jongen en anderen gouden kettingen met een kruis. Door dat kenmerk wisten andere priesters ook dat het kind misbruikt kon worden.

Voor het rapport werden een half miljoen pagina’s aan interne documenten en het geheime archief van de kerk onderzocht. Het strekte zich uit tot zes bisdommen, waar ongeveer de helft van de ruim 3 miljoen katholieken in Pennsylvania onder vallen.

Volgens het onderzoeksrapport zijn er veel meer slachtoffers dan de duizend die nu bekend zijn geworden. Maar die durfden waarschijnlijk niet naar de commissie te stappen, of zijn inmiddels al overleden.

“Er zijn ontelbare voorbeelden van priesters die dit doen en vervolgens van parochie naar parochie verhuizen”, zegt correspondent Arjen van der Horst in het NOS Radio 1 Journaal. “Sommigen kregen zelfs promotie. Nooit ging de kerkleiding met dit soort voorbeelden naar justitie.”

Uit de correspondentie tussen bisschoppen, die nu met het onderzoek vrijkomt, blijkt dat de kerk wat er gebeurde bagatelliseerde. Verkrachting werd bijvoorbeeld geen verkrachting genoemd, maar ‘ongepast contact’ of ‘stoeien’. “Zo konden de priesters ongestoord hun gang gaan. Zeventig jaar lang werd alles onder het tapijt geveegd”, zegt Van der Horst.

Bijna elke zaak verjaard

Uit het rapport blijkt dat de openbaring van het nieuws niet tot veel vervolgingen zal leiden. “Als gevolg van het stilhouden is bijna elke misbruikzaak die we hebben gevonden verjaard”, is te lezen. Er wordt opgeroepen om de huidige ‘zwakke wetten’ aan te passen, zodat dit in de toekomst niet meer gebeurt.

Het Vaticaan heeft op dit nieuws nog niet gereageerd. “Maar de paus komt nu onder grote druk te staan”, zegt Van der Horst. “Hij kwam na zijn aanstelling met de belofte om grote veranderingen door te voeren, maar dat is nog nauwelijks gebeurd.”

BEKIJK OOK

Rapport: 300 priesters in Pennsylvania hebben ruim duizend kinderen misbruikt

Huisarrest voor Australische aartsbisschop die kindermisbruik verzweeg

Hardere lijn paus: ook hoge functionarissen kerk weg om misbruik

Groot misbruikschandaal in katholieke kerk Amerikaanse staat Pennsylvania

NU 15.08.2018 Opsporingsautoriteiten in de Amerikaanse staat Pennsylvania hebben schokkende details aan het licht gebracht over seksueel misbruik door priesters en het zwijgen daarover door de katholieke kerk in de Verenigde Staten.

De autoriteiten beschuldigen meer dan driehonderd priesters van seksueel misbruik van kinderen. Het misbruik speelde zich af over de afgelopen zeventig jaar en is gepleegd in zes van de acht bisdommen in Pennsylvania.

Procureur-generaal Josh Shapiro, die dinsdag de resultaten van het onderzoek presenteerde, gaat uit van meer dan duizend slachtoffers. Hij denkt dat veel slachtoffers zich nog niet gemeld hebben.

Shapiro zei dat hooggeplaatste kerkleiders in Pennsylvania en het Vaticaan het misbruik tientallen jaren hebben stilgehouden.

Lees meer over: misbruik katholieke kerk Verenigde Staten

Amerika is geschokt door een rapport over grootschalig kindermisbruik door katholieke priesters in de staat Pennsylvania.

Kerkleiders en het Vaticaan waren op de hoogte van het seksueel misbruik, maar hebben het tientallen jaren stilgehouden.

Elsevier 15.08.2018 Amerika is geschokt door een rapport over grootschalig kindermisbruik door katholieke priesters in de staat Pennsylvania. Volgens opsporingsautoriteiten gaat het om meer dan duizend slachtoffers, van wie velen zich waarschijnlijk nog niet hebben gemeld. Kerkleiders en het Vaticaan waren op de hoogte van het seksueel misbruik, maar hebben het tientallen jaren stilgehouden.

‘Priesters verkrachtten kleine jongens en meisjes, en de mannen van God die verantwoordelijk voor deze priesters waren, deden niet alleen niets, ze probeerden alles te verstoppen. Decennia lang. Bisschoppen, kardinalen en anderen werden beschermd,’ schrijft procureur-generaal Josh Shapiro van de staat Pennsylvania. Zijn grand jury deed twee jaar onderzoek in zes bisdommen, over een periode van 70 jaar.

In een rapport van ruim 900 pagina’s, op basis van een half miljoen documenten die de katholieke kerk jarenlang verborgen hield, concludeert Shapiro dat ruim 300 priesters uit zes van de acht bisdommen in de staat in totaal meer dan duizend kinderen hebben misbruikt. Het misbruik varieerde van betasten, gedwongen masturbatie tot verschillende vormen van anale, orale en vaginale verkrachting.

Schokkende details over misbruik priesters en doofpotten

Lees dit interview terug met priester Antoine Bodar: ‘Het misbruik in de katholieke kerk heb ik aan den lijve ondervonden’

Het document staat vol met anekdotes over priesters die kinderen seksueel misbruikten en vervolgens werden beschermd door bisschoppen. De introductie vermeldt dat een priester in een niet genoemd bisdom een meisje verkrachtte. Ze werd zwanger, waarna hij een abortus voor haar regelde. Een bisschop stuurde vervolgens een brief met de tekst: ‘Dit is een moeilijke tijd in je leven, en ik realiseer me hoe overstuur je bent. Ik deel je rouw.’ De brief was echter niet bedoeld voor het verkrachte meisje, maar voor de priester.

Een andere schokkende passage betreft een priester uit Pittsburgh, die kettingen met een gouden kruis uitdeelde aan zijn ‘favoriete jongens’. Volgens de Grand Jurydienden de kettingen behalve het vleien van de slachtoffers nog een ander doel: ‘Ze vormden een signaal aan andere roofdieren dat die kinderen ongevoelig waren geworden voor seksueel misbruik, en dus ideale doelwitten waren voor verder misbruik.’

Onderzoekers: Vooral jongens misbruikt, meeste zaken verjaard

Meer over kindermisbruik

Welke hulporganisaties gingen in de fout met seksueel wangedrag? Lees dit overzicht

Opvallend is ook dat de meeste misbruikte kinderen jongens waren. ‘Sommigen waren tieners, velen hadden de puberteit nog niet bereikt,’ aldus het rapport. De meeste misbruikgevallen hadden in plaats in de jaren tachtig, sommige waren ouder. ‘Als gevolg van de doofpot is bijna elk geval van misbruik te oud om te worden vervolgd,’ aldus de onderzoekers, die niet uitsluiten dat er in de staat meer ‘roofdieren’ zijn. De onderzoekers schrijven niet tevreden te zijn met de weinige aanklachten die ze wel kunnen indienen: ‘We zijn ziek van alle misdaden die onbestraft en zonder compensatie zullen blijven.’

Afbeelding weergeven op Twitter

US Catholic Bishops

✔@USCCB

The President of the U.S. Conference of Catholic Bishops and its Chairman for the Committee for the Protection of Children and Young People have issued the following statement in response to findings outlined in today’s Pennsylvania grand jury report: http://www.usccb.org/news/2018/18-138.cfm …

20:16 – 14 aug. 2018

De vereniging US Catholic Bishops plaatste dinsdagavond een verklaring op Twitter: ‘Als een verbond van bisschoppen, spijten en beschamen ons de zonden en overtredingen door katholieke priesters en katholieke bisschoppen,’ aldus kardinaal Daniel DiNardo en bisschop Timothy Doherty. Activistengroep Survivors Network of those Abused by Priests (Netwerk van overlevers van Misbruik door Priesters) verwelkomde het rapport. ‘Maar kennis van misdaden uit het verleden is alleen iets waard als ze omgezet wordt naar actie die seksueel misbruik en doofpotten in de toekomst kan vermijden.’

Lees ook: Hoe politieke correctheid in Engeland leidde tot grootschalig kindermisbruik

   Matthijs van Schie (1992) is sinds 1 februari 2018 webredacteur bij Elsevier Weekblad. Hij studeerde geschiedenis en internationale betrekkingen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Groot misbruikschandaal in katholieke kerk Pennsylvania VS 

NU 14.08.2018 Opsporingsautoriteiten in de Amerikaanse staat Pennsylvania hebben schokkende details aan het licht gebracht over seksueel misbruik door priesters en het zwijgen daarover door de katholieke kerk in de VS.

De autoriteiten beschuldigen meer dan driehonderd priesters van seksueel misbruik van kinderen. Het misbruik speelde zich af over de afgelopen zeventig jaar en is gepleegd in zes van de acht bisdommen in de Amerikaanse staat Pennsylvania.

Procureur-generaal Josh Shapiro, die dinsdag de resultaten van het onderzoek presenteerde, gaat uit van meer dan duizend slachtoffers. Hij denkt dat veel slachtoffers zich nog niet hebben gemeld.

Shapiro zei dat hooggeplaatste kerkleiders in Pennsylvania en het Vaticaan het misbruik tientallen jaren hebben stilgehouden.

Lees meer over: misbruik katholieke kerk Verenigde Staten

Rapport: 300 priesters in Pennsylvania hebben ruim duizend kinderen misbruikt

NOS 14.08.2018 Meer dan duizend kinderen zijn misbruikt door 300 Amerikaanse priesters in zes bisdommen. Dat blijkt uit een onderzoek dat is vrijgeven door de autoriteiten in Pennsylvania. Het gaat om slachtoffers van wie is vastgesteld dat ze zijn misbruikt door geestelijken. Waarschijnlijk gaat het nog om veel meer gevallen.

Het rapport toont ook aan dat kerkleiders bezig zijn geweest om de misstanden toe te dekken. “De doofpot was geraffineerd. En, schokkend genoeg, documenteerden de leiders van de kerk het misbruik en de doofpot al die tijd”, zegt Josh Shapiro, die als hoogste aanklager in Pennsylvania het onderzoek leidde.

De meeste slachtoffers waren jongens, maar ook meisjes werden volgens het rapport misbruikt. Het misbruik varieerde van betasten tot anale, orale en vaginale verkrachting.

“Kerkbeambten beschreven het misbruik routinematig en doelbewust als spelletjes, worstelen en ongepast gedrag. Het was niets van dat alles: het was seksueel misbruik en verkrachting van kinderen”, zegt Shapiro.

‘Grote overeenkomsten met eerdere gevallen’

Het rapport wordt gezien als een van de grondigste onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag van geestelijken tot nu toe. Het strekte zich uit tot zes bisdommen, waar ongeveer de helft van de ruim 3 miljoen katholieken in Pennsylvania onder vallen.

Het rapport in Pennsylvania bevestigt eerdere bevindingen van onderzoeken in de Verenigde Staten naar seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Het zou grote overeenkomsten vertonen in de beschrijving van hoe priesters te werk gingen en het verdoezelen daarvan door kerkautoriteiten.

We zijn ziek van alle misdaden die ongestraft blijven, aldus De grand jury

Het onderzoek werd gelast door een zogenoemde grand jury. In de VS bestaat die doorgaans uit een 16 tot 23 burgers die opdracht kunnen geven om onderzoek te laten doen naar een mogelijk strafbaar feit dat kan leiden tot gerechtelijke stappen. De juryleden kunnen mensen onder ede laten ondervragen. “We zijn ziek van alle misdaden die ongestraft blijven”, meldde de grand jury.

Het rapport komt zo’n twee weken na de roemloze aftocht van de Amerikaanse kardinaal Theodore McCarrick. De 88-jarige voormalige aartsbisschop van Washington wordt onder meer beschuldigd van seksueel misbruik van een 16-jarige jongen in de jaren 70. Sinds 1927 was er geen kardinaal meer opgestapt.

BEKIJK OOK

Paus accepteert ontslag Australische aartsbisschop na misbruikschandaal

Amerikaanse kardinaal weg om misbruikschandaal

Australische premier: veroordeelde aartsbisschop moet worden ontslagen

Priesters Pennsyl­vania misbruik­ten duizenden kinderen

AD 14.08.2018 Tenminste duizend kinderen blijken de afgelopen decennia seksueel te zijn misbruikt door katholieke priesters in de Amerikaanse staat Pennsylvania.

Het grootschalige misbruik was intern bekend maar werd door hooggeplaatste kerkfiguren systematisch onder de mat geveegd, zo concludeert een schokkend, 900 pagina’s tellend, onderzoeksrapport dat vandaag is vrijgegeven.

‘Priesters verkrachtten kleine jongens en meisjes, en de mannen van God die verantwoordelijk voor deze priesters waren, deden niet alleen niets, ze probeerden alles te verstoppen. Decennia lang. Bisschoppen, kardinalen en anderen werden beschermd en een aantal in dit rapport kreeg zelfs promotie’, aldus het onderzoek.

Justitie vreest dat in werkelijkheid niet duizend maar waarschijnlijker ‘duizenden kinderen’ het slachtoffer zijn geweest van pedofiele priesters. In de staat Pennsylvania wonen ruim 3 miljoen katholieken. Ongeveer de helft van hen bidt in de nu in opspraak geraakte bisdommen Allentown, Erie, Greensburg, Harrisburg, Pittsburgh en Scranton.

Talloze slachtoffers daar zouden geen aangifte hebben durven doen. Van degenen die dat wel deden, blijken dossiers al dan niet opzettelijk te zijn kwijtgeraakt. Het onderzoeksrapport identificeerde meer dan 300 priesters die zich gedurende decennia aan de kinderen zouden hebben vergrepen. Vaak werd de kinderen vooraf alcohol  toegediend.

Twee jaar is onderzoek gedaan in de zaak. Volgens openbare aanklager Josh Shapiro hebben katholieke bestuurders in zowel de Verenigde Staten als in Het Vaticaan systematisch aanklachten in de doofpot gestopt. ‘Er bestond een patroon: misbruik, ontkenning en doofpot’, aldus Shapiro die sprak van ‘systematisch wegpoetsen door de kerk’ en ‘falende justitie’. Alles werd wel bewaard in zogeheten ‘geheime archieven’. Die werden door de onderzoekers ontdekt en vormden de basis van verschillende aanklachten en het onderzoeksrapport, aldus Shapiro vandaag op een persconferentie in Harrisburg.

Verborgen

Bisschop Wuerl (links) met paus Franciscus in 2015. Volgens het OM van Pennsylvania was Het Vaticaan op de hoogte van het misbruik van Amerikaanse kinderen. © AP

Een bijzonder kwalijke rol zou zijn gespeeld door kardinaal Donald Wuerl, die lange tijd bisschop van Pittsburg was. Hij zou bewust veel leed verborgen hebben gehouden. Daarop aangesproken verdedigde Wuerl zich met het argument dat door hem altijd was gehandeld uit ‘medeleven en genegenheid met de slachtoffers’. Wuerl wilde vooral herhaling van de misdrijven voorkomen, zei hij.

Het onderzoek, waaraan werd meegewerkt door de FBI,  laat daar geen spaan van heel en concludeert dat de bisschop en anderen vooral bezig waren negatieve berichten te verhinderen. Ook ging het erom te voorkomen dat de katholieke kerk aansprakelijk kon worden gesteld voor het wegpoetsen van de misdaden. Er werd nimmer aangifte gedaan bij de politie en slachtoffers werd vooral afgeraden juridische stappen te ondernemen. Een aantal van de beschuldigde priesters is onlangs zelf naar de rechter gestapt om te voorkomen dat hun namen worden geopenbaard. Ze claimen dat dat hun reputatie kan aantasten terwijl de rechtszaak nog moet worden gevoerd. De identiteit van de meeste betrokken blijft daarom vooralsnog geheim.

In het rapport staan afgrijselijke zaken. Een priester bekend tenminste 15 jongetjes te hebben verkracht, de jongste was zeven. Een andere priester maakte een minderjarig meisje zwanger en dwong haar tot abortus. Een ander bewaarde het menstruatiebloed van meisjes die hij thuis misbruikte. Of de slachtoffers ooit genoegdoening zullen krijgen is zeer de vraag. Verreweg de meeste daders zijn overleden of ongrijpbaar omdat hun misdaden inmiddels zijn verjaard. Kinderen die zijn misbruikt kunnen in Pennsylvania tot hun dertigste een aanklacht indienen, daarna niet meer. De oudste gevallen dateren van 1947. Tegen twee verdachten lopen wel aanklachten wegens recente misdrijven. Een heeft zijn spijt betuigd. Het is het zoveelste schandaal in de katholieke kerk in de Verenigde Staten. Nog steeds verkeert het bisdom Washington in shock over alle onthullingen rond bisschop McCarrick (88) – die in 2006 werd vervangen door uitgerekend bisschop Wuerl – over aanranding van jongens en seksueel wangedrag tegenover seminaristen.

Voor het onderzoek in Pennsylvania zijn tientallen getuigen gehoord. Het volledige dossier beslaat een half miljoen pagina’s. 54 parochies werden doorgelicht. “Er zijn eerder rapporten verschenen over seksueel misbruik in de katholieke kerk, maar nooit op deze schaal. Voor velen van ons gebeurde alle eerdere verhalen altijd ergens anders, ergens ver weg. Nu weten we de waarheid: het gebeurde overal’, aldus het rapport.

Australische aartsbisschop die kindermisbruik verzweeg krijgt een jaar huisarrest

NU 14.08.2018 De Australische aartsbisschop Philip Wilson mag zijn gevangenisstraf van één jaar thuis uitzitten vanwege zijn slechte gezondheid.

De 67-jarige Wilson zou in de jaren 1970 als assistent-priester misbruik van priester Jim Fletcher hebben stilgehouden. Fletcher heeft in de jaren zeventig kinderen misbruikt in de provincie waar Wilson aartsbisschop was.

Wilson is de hoogstgeplaatste katholieke geestelijke ter wereld die veroordeeld is rond het misbruikschandaal binnen de katholieke kerk. Hij beweert dat hij niets van het misbruik af wist.

Hij is vorige maand veroordeeld en legde onder druk van de Australische premier Turnbull zijn functie neer. Bij Wilson is een vroeg stadium van Alzheimer vastgesteld. Ook kampt hij met hartklachten.

Lees meer over: Australië

Huisarrest voor Australische aartsbisschop die kindermisbruik verzweeg

NOS 14.08.2018 De Australische aartsbisschop Philip Wilson mag zijn gevangenisstraf van 1 jaar thuis uitzitten. Van de rechter hoeft hij vanwege zijn slechte gezondheid niet de cel in.

De 67-jarige Wilson is de hoogste geestelijke binnen de Katholieke Kerk die schuldig is bevonden aan het achterhouden van misbruik. Vorige maand werd hij veroordeeld. Hij lijdt aan alzheimer en daarom krijgt hij huisarrest in plaats van een gevangenisstraf.

De aartsbisschop wist volgens de rechter al in 1976 van misbruik door priester James Fletcher. Twee slachtoffers zouden zich in die tijd bij hem hebben gemeld. In 2004 werd Fletcher veroordeeld voor kindermisbruik.

Wilson, die aartsbisschop van Adelaide was, zegt van niets te hebben geweten. Onder druk van premier Turnbull legde hij eind vorige maand zijn functie neer.

BEKIJK OOK

Paus accepteert ontslag Australische aartsbisschop na misbruikschandaal

1 jaar cel voor Australische aartsbisschop die misbruik verzweeg

Australische premier: veroordeelde aartsbisschop moet worden ontslagen

De kerk wist al jaren van misbruikverhalen over ‘oom Teddy’ McCarrick

NOS 28.07.2018 Oom Teddy, zo noemen James en zijn zes broers en zussen hun priester. De 39-jarige man, een rijzende ster binnen de katholieke kerk, is een huisvriend van de familie.

Als James 11 is, komt de priester zijn kamer binnen, terwijl de jongen zich staat om te kleden. “Hij zei: draai je om”, vertelt James, nu 60, in een interview met The New York Times. “Ik wil het echt niet, want ik wil niks laten zien.” Maar hij doet uiteindelijk toch wat oom Teddy vraagt.

En oom Teddy laat zijn broek ook zakken. “Kijk, we zijn hetzelfde”, zegt hij. Het is het begin van een misbruikrelatie die volgens James twintig jaar duurt. De oom Teddy in dit verhaal is de nu 88-jarige Amerikaanse kardinaal Theodore McCarrick, van wie paus Franciscus vandaag het ontslag heeft geaccepteerd.

Het verhaal van James, die niet wil dat zijn achternaam bekend wordt, is niet het enige misbruikverhaal met McCarrick in de hoofdrol. Hij wordt daarnaast beschuldigd van het misbruik van een 16-jarige misdienaar en enkele volwassenen.

Tweepersoonsbed

Een van die slachtoffers, Robert Ciolek, deed eerder ook zijn verhaal tegen de Amerikaanse krant. In de jaren 80 studeert Ciolek, dan begin 20, in New Jersey aan het seminarie.

De bisschop, McCarrick, vertelt hem dat hij veel in zijn mars heeft. Misschien kan hij wel in Rome gaan studeren en carrière maken binnen de katholieke kerk. Ciolek: “Ik vertrouwde hem en ik bewonderde hem.”

McCarrick nodigt hem en andere jonge studenten regelmatig uit, onder meer in een strandhuis van het bisdom. Ze verblijven er dan het hele weekend. Aan het eind van de avond vraagt de bisschop altijd een van de studenten mee naar zijn kamer, waar een tweepersoonsbed staat. Daar volgen ongewenste aanrakingen.

“Mijn observatie is dat mensen ervan walgden. Sommigen vonden de aandacht wel leuk, hoewel het natuurlijk verknipte aandacht was”, vertelt Ciolek. “Maar ik herinner mij niemand die het echt prettig vond en hoopte dat hij zou worden aangeraakt.”

Misbruik in de VS

Recente cijfers over misbruik in de VS zijn er niet, maar volgens een rapport uit 2004 gaat het om 11.000 beschuldigingen tegen ruim 4000 priesters in de periode 1950-2002. Die 4000 priesters zijn ongeveer 4 procent van het totaal aantal priesters dat in die tijd in de VS werkte.

Jaren later doet Ciolek zijn verhaal tegen het bisdom. Hij treft in 2005 een schikking van 80.000 dollar. Twee jaar later schikt het bisdom met een andere seminariestudent die ook zegt misbruikt te zijn door McCarrick.

In het dossier van de man, die anoniem wil blijven, staat een gebeurtenis beschreven uit 1987. McCarrick, inmiddels aartsbisschop van Newark, neemt de student mee uit eten in New York en vraagt hem daarna mee naar zijn appartement. Daar moet hij zich omkleden: McCarrick heeft een matrozen-T-shirt en een korte broek klaarliggen.

De twee gaan in bed liggen. “Hij sloeg zijn armen om mij heen en wrong zijn benen tussen de mijne.” Brieven aan de student, die in het dossier zitten, ondertekent McCarrick met ‘oom Ted’ of ‘oom T.’.

In 2001 wordt McCarrick kardinaal EPA

Deze man en Robert Ciolek maken hun verhaal, apart van elkaar, in jaren 90 aanhangig bij de katholieke kerk. Het maakt geen indruk, want in 2000 wordt McCarrick aartsbisschop van Washington D.C., een van de meest prestigieuze banen van de Amerikaanse kerk. Een jaar later benoemt paus Johannes Paulus II hem tot kardinaal.

In de jaren die volgen, komen er meer verhalen naar boven over McCarrick, die in 2006 met emeritaat gaat. Verschillende functionarissen binnen de kerk trekken aan de bel over misbruik. De zaak die hem uiteindelijk de kop kost, draait om een 16-jarige misdienaar.

Kerst-mis

In de jaren 70, aan het begin van zijn carrière, is McCarrick priester in New York. Tijdens de voorbereidingen op de kerst-mis zou hij zijn hand in de broek van de misdienaar hebben gestoken.

De Amerikaanse katholiek kerk achtte dit verhaal zo geloofwaardig dat ze McCarrick vorige maand hebben geschorst. De kardinaal zei toen in een verklaring dat hij zich van dat misbruik niets kan herinneren. Over de andere beschuldigingen heeft hij zich niet uitgesproken.

Afgelopen vrijdag stuurde hij de paus een brief waarin hij zijn ontslag als kardinaal aanbiedt. Paus Franciscus heeft McCarrick opgedragen om zich tot de rechtszaak terug te trekken in een huis van de kerk en boete te doen door middel van gebeden.

James reageert tegen persbureau AP verheugd op het ontslag van McCarrick. “De waarheid overwint alles. Gelukkig heeft iedereen tegenwoordig meer begrip voor de schade die priesters hebben aangericht. Nu kunnen we beginnen te helen.”

BEKIJK OOK

Amerikaanse kardinaal weg om misbruikschandaal

Amerikaan­se kardinaal weg om misbruik­schan­daal

AD 28.07.2018 Paus Franciscus heeft het ontslag geaccepteerd van de in opspraak geraakte kardinaal Theodore McCarrick. Meerdere mannen hebben de voormalige aartsbisschop van Washington beschuldigd van seksueel misbruik.

De advocaat van een van de vermeende slachtoffers had tegenover The New York Times een boekje open gedaan over het misbruik. De geestelijke zou de destijds zestienjarige man in 1971 hebben aangerand en dat een jaar later weer hebben geprobeerd.

De inmiddels 88-jarige McCarrick zei later in een verklaring zich niets van dat misbruik te kunnen herinneren. De Amerikaanse tak van de kerk concludeerde echter dat de beschuldiging wel degelijk geloofwaardig is. De prominente geestelijke heeft niet publiekelijk gereageerd op andere beschuldigingen van wangedrag.

Een ander vermeend slachtoffer zei dat hij vanaf zijn elfde is misbruikt door ,,oom Ted”, destijds een vriend van de familie. Dat misbruik zou bijna twintig jaar hebben geduurd. Uit onderzoek van de krant bleek bovendien dat binnen de kerk al tientallen jaren bekend was dat McCarrick zich schuldig zou maken aan seksueel wangedrag.

Paus accepteert ontslag van kardinaal wegens seksueel misbruik

NU 28.07.2018 Paus Franciscus heeft het ontslag geaccepteerd van de in opspraak geraakte kardinaal Theodore McCarrick. Meerdere mannen hebben de voormalig aartsbisschop van Washington beschuldigd van seksueel misbruik.

De advocaat van een van de vermeende slachtoffers had tegenover The New York Times een boekje open gedaan over het misbruik. De geestelijke zou de destijds zestienjarige man in 1971 hebben aangerand en dat een jaar later weer hebben geprobeerd.

De inmiddels 88-jarige McCarrick zei later in een verklaring zich niets van dat misbruik te kunnen herinneren. De Amerikaanse tak van de kerk concludeerde echter dat de beschuldiging wel degelijk geloofwaardig is. De prominente geestelijke heeft niet publiekelijk gereageerd op andere beschuldigingen van wangedrag.

Een ander vermeend slachtoffer zei dat hij vanaf zijn elfde is misbruikt door “oom Ted”, destijds een vriend van de familie. Dat misbruik zou bijna twintig jaar hebben geduurd. Uit onderzoek van de krant bleek bovendien dat binnen de kerk al tientallen jaren bekend was dat McCarrick zich schuldig zou maken aan seksueel wangedrag.

Lees meer over: Paus Franciscus

Premier Australië vraagt paus om ontslag veroordeelde aartsbisschop

NU 19.07.2018 De Australische premier Malcolm Turnbull heeft aangedrongen op het ontslag van aartsbisschop Philip Wilson. De 67-jarige geestelijke is schuldig bevonden aan het verzwijgen van kindermisbruik door een andere priester.

Een rechtbank veroordeelde Wilson eerder deze maand tot een jaar gevangenisstraf. De geestelijke nam geen ontslag, omdat hij eerst de uitkomst van zijn hoger beroep wil afwachten.

Premier Turnbull maakte duidelijk het daar niet mee eens te zijn. “Hij had ontslag moeten nemen”, concludeerde de premier. Hij wil dat de paus ingrijpt en de geestelijke ontslaat.

Wilson zegt niets te hebben geweten van het kindermisbruik door priester James Fletcher, die in 2006 in de gevangenis was overleden. Twee slachtoffers verklaarden echter dat ze in 1976 wel degelijk bij Wilson aan de bel hebben getrokken.

Een rechtbank moet nog besluiten of de geestelijke daadwerkelijk de cel in moet of huisarrest krijgt. Wilson is dementerend.

Lees meer over: Australië

Australische premier: veroordeelde aartsbisschop moet worden ontslagen

NOS 19.07.2018 De Australische premier Turnbull heeft er bij paus Franciscus op aangedrongen om de Australische aartsbisschop Wilson te ontslaan. Wilson is veroordeeld tot een gevangenisstraf van een jaar, omdat hij seksueel misbruik binnen de katholieke kerk heeft verzwegen.

De 67-jarige aartsbisschop van Adelaide is de hoogste geestelijke die vanwege een misbruikschandaal in Australië is veroordeeld.

Wilson verzweeg in de jaren zeventig het misbruik van vier jongens door priester Fletcher. Die werd in 2004 schuldig bevonden aan negen gevallen van seksueel misbruik en veroordeeld tot acht jaar cel. In 2006 overleed Fletcher in de gevangenis.

Ontkennen

Volgens aartsbisschop Wilson wist hij niets van het misbruik, maar slachtoffers ontkennen dat. Zij zeggen dat Wilson in de bewuste jaren in hetzelfde appartement als Fletcher woonde en ervan moet hebben geweten.

“Er zijn veel leiders die hebben opgeroepen tot zijn ontslag. Het is duidelijk dat hij moet opstappen. De tijd is nu gekomen dat de hoogste autoriteit in de kerk actie moet ondernemen en hem moet ontslaan”, zegt premier Turnbull.

Wilson heeft zelf gezegd dat hij op zich wel wil nadenken over opstappen, maar hij wil eerst zijn hoger beroep afwachten.

Binnenkort wordt beslist of de aartsbisschop thuis zijn straf mag uitzitten. Hij heeft alzheimer.

BEKIJK OOK

1 jaar cel voor Australische aartsbisschop die misbruik verzweeg

De Chileense priester Oscar Munoz Toledo verlaat de rechtzaal in Rancagua. Hij bekleedde een hoge positie in het aartsbisdom van Santiago enwerd vastgezet na beschuldigingen van misbruik van zeven kinderen. © AFP

Politie valt kantoren van twee Chileense aarts­bis­schop­pen binnen

Trouw 14.07.2018 De Chileense politie heeft in kantoren van twee aartsbisschoppen een inval gedaan in het onderzoek naar seksueel misbruik door katholieke geestelijken in het land. De invallen werden gedaan in de steden Temuco en Villarrica, ten zuiden van hoofdstad Santiago, in de regio Araucania.

Vijf priesters uit de regio zijn verdachte in het onderzoek naar seksueel misbruik. Agenten hadden het bevel om alle documenten die te maken zouden kunnen hebben met het misbruik in beslag te nemen. Sinds paus Franciscus Chili in januari bezocht, zijn steeds meer beschuldigingen van seksueel misbruik naar buiten gekomen in het land.

Het misbruikschandaal in het land is enorm: in mei dienden alle 34 Chileense bisschoppen hun ontslag in bij de paus. Van vijf bisschoppen is het ontslag geaccepteerd. Onderzoek door het Vaticaan toonde aan dat geestelijken in Chili systematisch misbruikzaken in de doofpot trachtten te stoppen. Ook werd bewijs van misbruik vernietigd. Mensen die alarm sloegen werden onder druk gezet.

Excuses

In mei bood de paus nog zijn verontschuldigingen aan. ‘Ik erken dat ik grove fouten heb gemaakt in mijn beoordeling van de situatie, vooral veroorzaakt door een gebrek aan informatie’, schreef Franciscus in een brief aan de Chileense bisschoppen. ‘Ik vraag vergeving aan een ieder die ik hiermee heb gekwetst.’ De paus nodigde daartoe Chileense misbruikslachtoffers uit om naar het Vaticaan te komen om hem daar te ontmoeten.

In een ontmoeting met de Chileense misbruikslachtoffers in het Vaticaan zei de paus  dat ‘hij zelf deel van het probleem’ was. Niet alleen de geloofwaardigheid van de Chileense bisschoppen staat in Rome op het spel, maar ook die van Franciscus als het gaat om een doortastende aanpak van misbruik door geestelijken. Nog altijd een hoofdpijndossier voor de rooms-katholieke kerk. Ook onder deze paus.

De 34 Chileense bisschoppen gingen in gesprek met paus Franciscus over met afstand het grootste schandaal in de geschiedenis van de Chileense kerk: het grootschalige misbruik van minderjarigen door geestelijken en het toedekken daarvan door de kerkleiding. Zelf zeiden de bisschoppen dat ze met ‘pijn’ en ‘schaamte’ naar Rome waren gekomen. Ze zeiden zich ‘nederig’ te voelen en benadrukten dat ze goed naar de paus wilden luisteren.

Lees ook:

Paus roept Chileense bisschoppen op het matje: gaan er koppen rollen?

Drie dagen lang moeten alle 34 Chileense bisschoppen in het Vaticaan met de paus in gesprek. Onderwerp: de zeer gebrekkige Chileense aanpak van seksueel misbruik door rooms-katholieke geestelijken. De vraag is of er koppen gaan rollen.

Misbruikzaak kost drie Chileense bisschoppen hun positie

Grote kans dat er nog meer geestelijken het veld moeten ruimen, maar het grote misbruikschandaal in de rooms-katholieke kerk van Chili heeft nu de eerste drie geestelijken hun bisschopszetel gekost. 

Invallen bij twee aartsbisdommen in Chili om verdenking misbruik

NOS 14.07.2018 In het zuiden van Chili zijn er gelijktijdig invallen geweest in de burelen van twee aartsbisschoppen in het onderzoek naar seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk in het land. In de steden Temuco en Villarrica, op een kleine 700 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Santiago, ondervroegen rechercheurs medewerkers van de aartsbisschoppen en namen ze documenten in beslag.

In de regio worden vijf priesters verdacht van seksueel misbruik. Het onderzoek gaat terug tot 2000. De autoriteiten in Chili zijn bezig met een omvangrijk onderzoek naar misbruik door katholieke geestelijken. Belangengroepen van slachtoffers zeggen dat dat wijd verbreid was en dat de in Chili invloedrijke kerk veel te weinig heeft gedaan om zelf de daders aan te pakken.

Ernstige nalatigheid

Juist vandaag, op de dag van de invallen, werd de hoogste katholieke functionaris in Chili voorgeleid voor de rechtbank. Het gaat om de voormalige kanselier van de aartsbisschop van Santiago, die gisteren werd opgepakt. Hij wordt beschuldigd van het misbruiken van ten minste vijf kinderen, tot vorig jaar aan toe. Als hij schuldig wordt bevonden kan hij tussen de twee en vijftien jaar cel krijgen.

De beschuldigingen van seksueel misbruik in Chili begonnen nadat paus Franciscus het land in januari had bezocht. Geestelijken uit het Vaticaan concludeerden na een onderzoek dat de Chileense bisschoppen ernstige nalatigheid valt te verwijten bij hun aanpak van het misbruikschandaal.

In mei gebood paus Franciscus alle ruim dertig Chileense bisschoppen om naar Rome te komen, waar ze collectief hun ontslag aanboden. De paus heeft dat van vijf van hen geaccepteerd.

BEKIJK OOK

Alle Chileense bisschoppen bieden ontslag aan vanwege misbruikschandaal

Paus geeft fouten toe in misbruikzaak Chili

Australische aartsbisschop in beroep na veroordeling voor verzwijgen misbruik

NU 04.07.2018 Een Australische aartsbisschop die dinsdag werd veroordeeld voor het verzwijgen van seksueel misbruik gaat tegen de uitspraak in beroep. Ook weigert Philip Wilson af te treden, zoals de kerk van hem verlangt.

Dat liet de 67-jarige kerkelijke leider woensdag weten in Sydney. Wilson is de hoogste katholieke geestelijke ter wereld die veroordeeld is rond het misbruikschandaal binnen de katholieke kerk.

De aartsbisschop werd dinsdag tot een jaar celstraf veroordeeld. Wilson krijgt in verband met zijn beginnende dementie waarschijnlijk huisarrest opgelegd.

Wilson zou geweten hebben dat priester James Fletcher in de jaren zeventig negen jongens seksueel misbruikt heeft en zou volgens de rechters ook geholpen hebben dat stil te houden. Fletcher is in 2004 veroordeeld voor dat vergrijp, maar is inmiddels overleden.

Wilson heeft altijd ontkend dat hij van het misbruik af wist.

Lees meer over: rooms-katholieke kerk AustraliëPhilip Wilson

Celstraf Australische aartsbisschop voor verzwijgen kindermisbruik priester

NU 03.07.2018 Een Australische aartsbisschop is dinsdag veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf voor het verzwijgen van seksueel misbruik van kinderen door een priester.

De 67-jarige Philip Wilson is daarmee de hoogste katholieke geestelijke ter wereld die veroordeeld is in het misbruikschandaal binnen de katholieke kerk. De aartsbisschop krijgt in verband met zijn beginnende dementie waarschijnlijk huisarrest opgelegd.

Wilson zou geweten hebben dat priester James Fletcher in de jaren zeventig negen jongens seksueel misbruikt heeft en zou volgens de rechters ook geholpen hebben dat stil te houden. Fletcher is in 2004 veroordeeld voor dat vergrijp, maar is inmiddels overleden.

“Wilson heeft nooit spijt getoond”, aldus de rechter. “Hij was een van de hoogste figuren binnen de kerk. Door het misbruik te verzwijgen heeft hij gelovigen verraden.”

Wilson heeft altijd ontkend dat hij van het misbruik af wist.

Lees meer over: Australië

1 jaar cel voor Australische aartsbisschop die misbruik verzweeg

NOS 03.07.2018 De Australische aartsbisschop Philip Wilson is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 1 jaar. Hij heeft misbruik in de katholieke kerk in jaren 70 verzwegen.

Wilson (67), nu aartsbisschop van Adelaide, is de hoogstgeplaatste geestelijke binnen de katholieke kerk die schuldig is bevonden aan het achterhouden van misbruik. In mei werd hij hiervoor al schuldig bevonden, nu is de strafmaat bepaald.

De rechter bepaalde dat Wilson op zijn vroegst na 6 maanden in aanmerking komt voor strafvermindering. Hij hoeft niet meteen de cel in, omdat volgende maand wordt bepaald of hij zijn straf thuis kan uitzitten. Wilson heeft alzheimer.

Misbruik door priester

De geestelijke verzweeg in de jaren 70 het misbruik van vier jongens door de priester James Fletcher. Die werd in 2004 schuldig bevonden aan negen gevallen van seksueel misbruik en veroordeeld tot acht jaar cel.

Wilson zegt dat hij niets heeft geweten van de misdaden.

BEKIJK OOK

Voormalige nummer drie van Vaticaan moet terechtstaan voor misbruik

Beerput kindermisbruik Australië geopend door commissie

Celstraf voor Australi­sche aartsbis­schop om kindermis­bruik priester

AD 03.07.2018 Een Australische aartsbisschop is veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf voor het verzwijgen van seksueel misbruik van kinderen door een priester in de zeventiger jaren.

Philip Wilson (67) is daarmee de hoogste geestelijke ter wereld die is veroordeeld in het misbruikschandaal binnen de katholieke kerk. De aartsbisschop van Adelaide krijgt in verband met zijn beginnende dementie waarschijnlijk huisarrest opgelegd.

Wilson zou geweten hebben dat priester James Fletcher in de jaren zeventig negen jongens seksueel heeft misbruikt. Een destijds 15-jarige jongen vertelde Wilson al in 1976 dat hij door de bewuste priester was misbruikt, maar de bisschop hield de geestelijke de hand boven het hoofd.

De aan Alzheimer lijdende Wilson heeft altijd ontkend dat hij van het misbruik afwist. Hij werd in mei door de rechter schuldig bevonden aan het in de doofpot stoppen van het misbruik. Fletcher werd in 2004 veroordeeld voor negen gevallen van kindermisbruik, hij overleed in 2006 in de gevangenis.

Lees ook 

Australische aartsbisschop schuldig aan verhullen kindermisbruik

Lees meer

Penningmeester van Vaticaan

Kardinaal George Pell staat binnenkort terecht. © REUTERS

In Australië loopt ook nog het proces tegen de Australische kardinaal George Pell (76). Pell zou zich als jonge priester en later als aartsbisschop eveneens aan jongens hebben vergrepen. De 76-jarige kardinaal is penningmeester van het Vaticaan en een van de belangrijkste raadgevers van paus Franciscus.

In april hoorde de rechtbank van Melbourne vier weken lang de getuigenissen van vermeende slachtoffers van Pell aan. Niet alle zaken vallen te bewijzen, maar de rechter zag voldoende aanleiding voor een rechtszaak. Wat de kardinaal exact wordt aangewreven, evenals het aantal aanklachten, is niet bekend.

Paus accepteert ontslag drie Chileense bisschoppen vanwege misbruikschandaal

NU 11.06.2018 Paus Franciscus heeft het ontslag van drie Chileense bisschoppen geaccepteerd. De bisschoppen waren betrokken bij een groot kindermissbruikschandaal in het Zuid-Amerikaanse land.

Het ontslag is maandag bekendgemaakt in een personeelsupdate op de website van het Vaticaan.

Juan Barros is een van de bisschoppen die is ontslagen. Hij zou seksueel misbruik door een priester hebben verhuld.

Franciscus heeft zijn excuses moeten aanbieden, omdat hij Barros in eerste instantie heeft verdedigd. Dit heeft geleid tot grote kritiek op de paus en protesten in Chili. Later bleek dat de paus door de Chileense bisschoppen is misleid.

Het Vaticaan heeft een onderzoek ingesteld naar het misbruik binnen de katholieke kerk in Chili. De 34 Chileense bisschoppen moesten zich in mei bij de paus verantwoorden. Daarop hebben zij hun ontslag aangeboden.

De paus heeft tot nu toe drie aanvragen geaccepteerd. Het is nog onduidelijk wat de paus met de aanvragen van de overige 31 bisschoppen gaat doen.

Een van de slachtoffers van misbruik zegt op Twitter dat het een emotionele, maar mooie dag is. “Vandaag begint er een nieuwe dag voor de katholieke kerk in Chili. We hopen dat dit het begin is van het einde van deze cultuur van misbruik en het verhullen daarvan binnen de kerk.”

Today begins a new day for the Catholic Church in Chile and hopefully the world. @Pontifex has started the firing of bishops who are abusers or have covered up. We hope this is the beginning of the end of this culture of abuse and cover up in the Church. Emotional but great day!

jccruzchellew

11:56 – 11 juni 2018

Zie ook: Chileense bisschoppen willen titel neerleggen na misbruikschandaal

Lees meer over: Chili

Paus aanvaardt ontslag drie Chileense bisschoppen in misbruikzaak

NOS 11.06.2018 Paus Franciscus heeft het ontslag aanvaard van drie Chileense bisschoppen die een centrale rol spelen bij een kindermisbruikschandaal. Het Vaticaan bracht de mededeling middels een personeelsupdate op de website.

Begin dit jaar verdedigde Franciscus een van de bisschoppen, Juan Barros, nog fel. Barros zou seksueel misbruik door een pedoseksuele priester hebben verhuld. Volgens Franciscus maakte iedereen die Barros daarvan beschuldigde zich schuldig aan laster.

De paus kwam door die opmerking onder vuur te liggen. Vooral in Chili, waar mensen protesterend de staat op gingen. Een paar dagen later bood de paus zijn excuses aan voor zijn steunbetuiging aan Barros. Hij bleek te zijn misleid door de Chileense bisschoppen.

‘Emotionele dag’

Eind januari stuurde Franciscus een misbruikonderzoeker naar Chili. Begin mei nodigde hij de 34 Chileense bisschoppen uit in Rome. Een week later boden die allemaal hun ontslag aan.

Daarvan heeft de paus er nu dus drie heeft geaccepteerd. Het is onduidelijk of hij dat ook met de overige 31 ontslagen gaat doen.

Vaticaankenner Andrea Vreede verwachtte vorige maand al dat de paus niet alle ontslagverzoeken zou inwilligen: “Dan heeft de Chileense kerk geen bisschop meer over. Maar het is duidelijk dat dit een heel belangrijk moment kan worden, waar Fransiscus daadwerkelijk ingrijpt in zaken over seksueel misbruik en bisschoppen.”

Een van de slachtoffers van het seksuele misbruik door de priester, Juan Carlos Cruz, twitterde verheugd over het besluit van de paus: “Een emotionele, maar geweldige dag. Vandaag begint een nieuw tijdperk voor de katholieke kerk en hopelijk voor de wereld.”

    Juan Carlos Cruz Ch.

@jccruzchellew

Today begins a new day for the Catholic Church in Chile and hopefully the world. @Pontifex has started the firing of bishops who are abusers or have covered up. We hope this is the beginning of the end of this culture of abuse and cover up in the Church. Emotional but great day!

BEKIJK OOK

Alle Chileense bisschoppen bieden ontslag aan vanwege misbruikschandaal

Paus geeft fouten toe in misbruikzaak Chili

Internaat van Zusters van de Goede Herder in Leiderdorp (1965) KATHOLIEK DOCUMENTATIE CENTRUM

Vrouwen eisen genoegdoening voor dwangarbeid in katholieke internaten

NOS 23.05.2018 In ruim een eeuw tijd – tussen 1860 en 1973 – hebben zeker 15.000 vrouwen dwangarbeid gedaan in katholieke instellingen. Ze kregen niet betaald voor hun werk in bijvoorbeeld wasserijen en naaiateliers. De NRC deed onderzoek naar de wantoestanden en becijferde om hoeveel meisjes en vrouwen het ging.

Annemie Knibbe van het platform Vrouwenplatform Kerkelijk Kindermisbruik noemde vier jaar geleden in Trouw al de kindertehuizen van de Zusters van de Goede Herder, waar duizenden vrouwen leden onder machtsmisbruik. Slechts vijf vrouwen deden er melding van.

Excuus

Vijf andere vrouwen eisen nu excuses en uitbetaling van niet-ontvangen loon. Ze worden daarin gesteund door het Vrouwenplatform. Dat wil dat de overheid onafhankelijk onderzoek laat doen naar de uitbuiting, waarbij bekeken moet worden wat de rol van de overheid daarin was.

Op NPO Radio 1 zei Annemie Knibbe dat Deetman in zijn onderzoek over seksueel misbruik de dwangarbeid die vrouwen in internaten moesten doen niet wilde meenemen. Ze zei dat de vrouwen naar erkenning snakken en aandringen op uitbetaling van het gederfde loon.

Volgens Knibbe zijn de vrouwen aan hun lot overgelaten. Schaamte weerhield volgens haar velen van hen ervan een klacht in te dienen.

Ierland

In Ierland hebben zich ook dergelijke wantoestanden voorgedaan. Dezelfde congregatie, de Zusters van de Goede Herder, was daar bij betrokken. Begin deze eeuw bood de Ierse regering excuses aan en keerde een schadevergoeding uit.

De congregatie heeft aan de NRC laten weten dat aan de slachtoffers excuses is aangeboden. De zusters weigeren echter schadevergoeding te betalen omdat de zaak verjaard is.

Gevallen vrouwen

In de naaiateliers en wasserijen werkten zogenoemde gevallen vrouwen. Onder hen waren prostituees, veroordeelden, ongehuwd zwangere meisjes en vrouwen, maar ook wezen. Tot het begin van de jaren 70 werden zij tegen hun wil door de overheid, voogdijverenigingen, de Kinderbescherming en ouders in de gestichten geplaatst.

Het werk daar werd voorgesteld als boetedoening. De opdrachten kwamen van fabrieken, confectiebedrijven, hotels en ziekenhuizen, maar ook van particulieren, In 1933 kwam er een order binnen voor 40.000 legerhemden.

De instellingen van de Zusters van de Goede Herder stonden in Tilburg, Zoeterwoude, Almelo en Velp.

In de internaten kwam ook seksueel misbruik voor. Een klacht daarover van een vrouw werd twee jaar geleden gegrond verklaard door de commissie die het kindermisbruik in de kerk naging.

BEKIJK OOK;

Wat kan de katholieke kerk redden?

Deetman kritisch over Rooms-Katholieke Kerk en politiek

‘Kerk laat geheime schikkingen misbruik onderzoeken’

Meldpunt misbruik katholieke kerk gaat dicht

Australische aartsbisschop stapt terug na veroordeling verbergen kindermisbruik

NU 23.05.2018 De Australische aartsbisschop Philip Wilson heeft een stap terug gedaan nadat hij dinsdag schuldig is bevonden aan het verbergen van kindermisbruik. Dat heeft Wilson woensdag zelf bekendgemaakt.

Wilson liet in een mail aan Australische media weten dat hij nog na moet denken over de uitspraak van de rechter. “Tot die tijd is het gepast dat ik een stap terug doe.”

De aartsbisschop zou in de jaren 1970 als assistent-priester misbruik van priester Jim Fletcher hebben stilgehouden. Fletcher heeft in de jaren zeventig kinderen misbruikt in de provincie New South Wales, waar Wilson tot woensdag aartsbisschop was.

Afschrikwekkend

Wilson hoort op 19 juni welke straf hij krijgt. De openbare aanklager heeft een celstraf geëist. Dat zou afschrikwekkend moeten werken, waardoor de cultuur van het stilzwijgen kan worden doorbroken. De hoogste straf die Wilson kan krijgen is twee jaar cel.

De advocaten van de aartsbisschop wilden dat de zaak werd gestopt, omdat Wilson alzheimer heeft.

Wilson heeft de hoogste positie binnen de Australische Rooms-Katholieke kerk, die is aangeklaagd in het kindermisbruikschandaal.

Lees meer over: Australië

Australische aartsbisschop die misbruik verzweeg legt functie neer

NOS 23.05.2018 De Australische aartsbisschop Philip Wilson legt eind deze week zijn functie neer. Dinsdag werd hij schuldig bevonden aan het verhullen van seksueel misbruik door een priester. Wilson kan een gevangenisstraf van twee jaar krijgen.

Wilson, aartsbisschop van Adelaide, werd verdacht van het verzwijgen van het misbruik van vier jongens door de priester James Fletcher in de jaren 70. De priester kreeg in 2004 acht jaar cel. Hij overleed in 2006 aan een beroerte.

Wilson (67) zei eerder dat hij onschuldig is en niets heeft geweten van de misdaden. Hij zegt nu dat hij nog nadenkt over de overwegingen van de rechtbank, en dat hij permanent zijn taken zal neerleggen als dat “nodig of passend” is.

In juni bepaalt een lokale rechtbank welke straf Wilson krijgt. Hij is wereldwijd de hoogstgeplaatste geestelijke binnen de katholieke kerk die schuldig is bevonden aan het achterhouden van misbruik.

BEKIJK OOK;

Australische aartsbisschop schuldig bevonden aan verzwijgen misbruik

Aartsbisschop Australië schuldig bevonden aan verbergen kindermisbruik priester

NU 22.05.2018 De rooms-katholieke aartsbisschop van de Australische regio Adelaide, Philip Wilson, is schuldig bevonden aan het verbergen van kindermisbruik door priester Jim Fletcher.

Fletcher heeft in de jaren zeventig kinderen misbruikt in de provincie New South Wales. Wilson heeft toen geholpen om dat stil te houden.

Wilson werd schuldig bevonden op basis van de verklaring van een slachtoffer. Peter Creigh getuigde dat hij tegen Wilson, toen assistent-priester van Fletcher, heeft gezegd dat Fletcher hem had misbruikt.

De advocaten van de aartsbisschop houden vol dat hij van niets wist en dus niets stil heeft gehouden.

Afschrikwekkend

Wilson hoort op 19 juni welke straf hij krijgt. De openbare aanklager heeft een celstraf geëist. Dat zou afschrikwekkend moeten werken, waardoor de cultuur van het stilzwijgen kan worden doorbroken. De hoogste straf die Wilson kan krijgen is twee jaar cel.

De advocaten van de aartsbisschop wilden dat de zaak werd gestopt, omdat Wilson alzheimer heeft.

Wilson heeft de hoogste positie binnen de Australische Rooms-Katholieke kerk, die is aangeklaagd in het kindermisbruikschandaal.

Lees meer over: Australië

Doofpot: aartsbisschop verhulde kindermisbruik

Telegraaf 22.05.2018 Een rechtbank in Australië heeft aartsbisschop Philip Wilson van Adelaide schuldig bevonden aan het in de doofpot stoppen van kindermisbruik door een priester. Volgens Australische media is hij daarmee de hoogste katholieke geestelijke ooit die voor een dergelijk vergrijp is veroordeeld.

Wilson was aangeklaagd omdat hij jarenlang een priester de hand boven het hoofd had gehouden, hoewel al in 1976 een toen vijftienjarige jongen hem had verteld door de man te zijn misbruikt. De bewuste priester werd in 2004 veroordeeld voor negen gevallen van kindermisbruik en overleed in 2006 in de gevangenis.

De rechtbank maakt naar verwachting in juni de strafmaat bekend. Wilson kan maximaal twee jaar gevangenisstraf krijgen. In een verklaring schreef de aartsbisschop dat hij „overduidelijk teleurgesteld” is.

LEES MEER OVER australië adelaide katholieke kerk philip wilson

Australische aartsbisschop schuldig bevonden aan verzwijgen misbruik

NOS 22.05.2018 Een Australische aartsbisschop is schuldig bevonden aan het verzwijgen van misbruik in de katholieke kerk in de jaren 70. Philip Wilson kan een gevangenisstraf krijgen van twee jaar. Hij is wereldwijd de hoogstgeplaatste geestelijke binnen de katholieke kerk die schuldig is bevonden aan het achterhouden van misbruik.

Wilson (67), aartsbisschop van Adelaide, werd verdacht van het verzwijgen van het misbruik van vier jongens door de priester James Fletcher in de jaren 70. Fletcher werd in 2004 schuldig bevonden aan negen gevallen van seksueel misbruik en veroordeeld tot acht jaar cel.

Samenwonen

Wilson zelf zegt dat hij onschuldig is en niets heeft geweten van de misdaden. “Hij deelde ooit het huis met de priester in de jaren 90”, vertelt correspondent Robert Portier. “Een van de slachtoffers was een jongen van 15 jaar die gedurende meerdere jaren door de priester in dat huis werd aangerand. Die jongen sprak Wilson er later op aan dat hij geweten moet hebben wat er gebeurde, maar dat hij niets deed met die kennis.”

Toen Fletcher eenmaal was veroordeeld, stapte hij naar de rechter om de rol van Wilson aan te kaarten. Die ontkende vorige maand onder ede dat hij in 1976 van twee misdienaars vernam dat zij seksueel waren misbruikt.

Op dat moment was Wilson, bij wie alzheimer is vastgesteld, priester-assistent. “Ik denk niet dat ik dat zou vergeten”, sprak Wilson in de rechtszaal. Een van de slachtoffers verklaarde dat Wilson hem zei dat hij leugens vertelde, omdat Fletcher “een goede vent” was.

Fletcher stierf in 2006 in de gevangenis aan een beroerte.

BEKIJK OOK

Voormalige nummer drie van Vaticaan moet terechtstaan voor misbruik

Beerput kindermisbruik Australië geopend door commissie

Van misbruik beschuldigde kardinaal voor Australische rechter

Australi­sche aartsbis­schop schuldig aan verhullen kindermis­bruik

AD 22.05.2018 Een rechtbank in Australië heeft aartsbisschop Philip Wilson van Adelaide schuldig bevonden aan het in de doofpot stoppen van kindermisbruik door een priester. Volgens Australische media is hij daarmee de hoogste katholieke geestelijke ooit die voor een dergelijk vergrijp is veroordeeld.

Wilson was aangeklaagd omdat hij jarenlang een priester de hand boven het hoofd had gehouden, hoewel hem al in 1976 door een toen 15-jarige jongen was verteld dat hij door de man zou zijn misbruikt. De bewuste priester Jim Fletcher werd in 2004 veroordeeld voor negen gevallen van kindermisbruik en overleed in 2006 in de gevangenis.

Wilson, bij wie Alzheimer in een vroege fase is vastgesteld, hield dinsdag vol niets van het misbruik te hebben geweten.  Hij zei zich ook niets meer te kunnen herinneren van het gesprek dat hij in 1976 zou hebben gevoerd met Peter Creigh, een van de slachtoffers van Fletcher.

Geen bewijs

De verdediging van Wilson had al vier keer geprobeerd om de zaak geseponeerd te krijgen. Volgens zijn advocaten is er geen enkel bewijs dat Wilson op de hoogte was van het misbruik van Fletcher. Rechter Robert Stone ging echter niet mee in het verhaal van de aartsbisschop en zei dat Creigh ‘geen motief of belang heeft om te misleiden of het gesprek te verzinnen’.

De rechtbank maakt naar verwachting in juni de strafmaat bekend. Wilson kan maximaal twee jaar gevangenisstraf krijgen. In een verklaring schreef de aartsbisschop dat hij ‘overduidelijk teleurgesteld’ is.

Wilson is nu de hoogte katholieke functionaris die is veroordeeld in verband met seksueel misbruik. In Australië loopt ook nog het proces tegen de Australische kardinaal George Pell (76), die zich als jonge priester en later ook als aartsbisschop aan jongens zou hebben vergrepen. 

Chileense bisschop schorst twaalf priesters wegens sekschats

AD 21.05.2018 In Chili heeft de bisschop van Rancagua, Alejandro Goic, twaalf priesters geschorst. De priesters werden in een reportage van tv-zender T13 ervan beschuldigd seksuele berichten te hebben gestuurd naar minderjarigen. Goic zegt dat hij al eerder informatie over het wangedrag had gekregen en verontschuldigde zich dat hij niet sneller heeft gehandeld.

Goic heeft de twaalf priesters van het bisdom van Rancagua, op 85 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Santiago, aangegeven bij de politie. Daarnaast zal hij alle informatie over de mannen overdragen aan het Vaticaan.

In de reportage erkent de Chileense priester Luis Rubio dat hij naaktfoto’s heeft gestuurd naar een profiel op Facebook. Dat bleek om een nepaccount te gaan, met de bedoeling om hem op heterdaad te betrappen. Jeugdwerker Elisa Fernandez vertelde in dezelfde reportage dat ze bisschop Goic meermaals op de hoogte heeft gebracht van de wantoestanden, maar dat die altijd om hard bewijs vroeg.

Het nieuws komt enkele dagen nadat de 34 bisschoppen van Chili collectief hun ontslag hadden aangeboden bij paus Franciscus. Dat deden ze naar aanleiding van een misbruikschandaal in de Chileense kerk. Een van de bisschoppen, Juan Barros, wordt ervan beschuldigd dat hij het kindermisbruik door een pedofiele priester in de doofpot heeft gestopt.

Alle Chileense bisschoppen dienen ontslag in na misbruikschandaal – en vragen vergiffenis

Trouw 18.05.2018 Alle 34 Chileense bisschoppen hebben collectief hun ontslag ingediend bij het Vaticaan als gevolg van een misbruikschandaal. Ze vragen om vergiffenis. Met die ongehoorde actie reageren ze op een uitgelekte brief van paus Franciscus.

Daarin staat dat het ontslaan van aan misbruik gelieerde bisschoppen niet genoeg is om de cultuur van machtsmisbruik in de Chileense kerk een halt toe te roepen.

Het heeft even geduurd voordat het misbruik in de Chileense kerk aandacht kreeg van Franciscus. Dat priester Fernando Kardima jarenlang jongens had misbruikt, werd door het Vaticaan wel erkend. Maar het gerucht dat bisschop Juan Barros van Osorno daarvan wist – en het stil hield – betitelde Franciscus in januari nog als laster. Onder druk van Chileense katholieken, stuurde hij toch een onderzoeksdelegatie naar Chili.

Toen die terugkwam met vernietigend rapport van 2300 pagina’s, zag Franciscus in dat hij een ernstige inschattingsfout had gemaakt en riep hij alle 34 actieve Chileense bisschoppen naar het Vaticaan. Die conferentie vond afgelopen week plaats. Misbruikslachtoffers, van wie er drie ook waren uitgenodigd, verwachtten er niet veel van. Maar nadat de conclusies van Franciscus naar de Chileense televisie zijn gelekt, waarschijnlijk door één van de 34 bisschoppen, staan de zaken er anders voor.

Bewijsmateriaal vernietigd

Confronterend aan Franciscus’ brief is vooral zijn conclusie dat bisschoppen bewust bewijsmateriaal hebben vernietigd. Advocaten werd gevraagd de beschuldigingen te minimaliseren, verdachte priesters werden overgeplaatst, zodat ze elders hun misbruik konden voortzetten. Deze nalatigheid in het beschermen van slachtoffers duidt volgens Franciscus op een structureel probleem van machtsmisbruik. “De concrete gevallen moeten aangepakt worden en dat moet leiden tot het ontslaan van mensen, maar – en daar wil ik helder over zijn – het is niet genoeg, we moeten meer doen.”

Op dat ‘meer doen’ hebben de bisschoppen nu een voorschot genomen. In hun eigen brief van vrijdag gaan ze diep door het stof. Ze vragen niet alleen vergiffenis aan de slachtoffers voor hun ernstige vergissingen en nalatigheid, maar ook aan de paus, de gelovigen en aan hun land, Chili. Ook prijzen ze de moed en het doorzettingsvermogen van de slachtoffers.

Overigens moet de paus het ontslag van de bisschoppen nog wel goedkeuren. In de komende weken moet hij daarover een beslissing nemen.

Lees ook: Paus roept Chileense bisschoppen op het matje: gaan er koppen rollen?

Niet alleen de geloofwaardigheid van de Chileense bisschoppen staat in Rome op het spel, maar ook die van Franciscus als het gaat om een doortastende aanpak van misbruik door geestelijken.

Bisschop­pen Chili vragen paus om ontslag na misbruik­schan­daal

AD 18.05.2018 In de nasleep van een misbruikschandaal binnen de katholieke kerk hebben alle 34 Chileense bisschoppen hun ontslag ingediend.  ,,We hebben onze positie in de handen van de Heilige Vader gelegd en laten het aan hem over om over ieder van ons een beslissing te nemen”, schrijven ze.

De bisschoppen hebben hun excuses aangeboden, zowel aan de slachtoffers als aan hun land en paus Franciscus. Het is nog niet bekend of de kerkleider daadwerkelijk bisschoppen zal ontslaan.

Vorige week voerden de bisschoppen crisisoverleg met de paus over de affaire. Een van de bisschoppen wordt ervan beschuldigd dat hij kindermisbruik door een pedofiele priester in de doofpot heeft gestopt.

Lees ook;

Slachtoffers Chileense pedofiele priester op bezoek bij paus

Lees meer

Storm van kritiek

Franciscus had het eerder voor deze bisschop Juan Barros opgenomen en de beschuldigingen afgedaan als ‘laster’. Daar kwam hij na een storm van kritiek op terug. Hij besloot een onderzoek in te stellen.

Eind vorige maand sprak de kerkvorst in het Vaticaan met drie Chileense slachtoffers van seksueel misbruik. James Hamilton, Jose Andres Murillo en Juan Carlos Cruz gingen bij Fransiscus op bezoek en spraken tweeënhalf uur met de paus.

,,Hij luisterde met veel respect, affectie en intimiteit, zoals een vader. We spraken over veel onderwerpen. Vandaag heb ik meer hoop in de toekomst van onze kerk”, twitterde Juan Carlos Cruz na afloop.  De paus wilde de slachtoffers ‘om vergiffenis vragen en hun leed en schaamte delen’, liet het Vaticaan weten.

De Chileense bisschop Juan Barros (midden) wordt ervan beschuldigd kindermisbruik in de doofpot te hebben gestopt EPA

Alle Chileense bisschoppen bieden ontslag aan vanwege misbruikschandaal

NOS 18.05.2018 Alle 34 Chileense bisschoppen hebben hun ontslag ingediend bij paus Franciscus. Ze stappen op vanwege het misbruikschandaal binnen de katholieke kerk in Chili. Franciscus moet het ontslag van de bisschoppen nog wel accepteren.

Een van de bisschoppen wordt ervan beschuldigd dat hij kindermisbruik door een pedoseksuele priester in de doofpot heeft gestopt. Franciscus deed die beschuldigingen af als laster, maar na een storm van kritiek kwam hij daarvan terug en ging in gesprek met slachtoffers van seksueel misbruik. De paus bleek te zijn voorgelogen door de bisschoppen.

De afgelopen dagen hebben de Chileense bisschoppen in het Vaticaan gesproken over het misbruikschandaal. De paus schreef hun daarna een brief waarin hij hun vraagt om een constructieve oplossing.

Volgens Vaticaankenner Andrea Vreede was het een krachtige brief. “De paus heeft de afgelopen dagen gezegd dat ze dit misbruik echt moeten aanpakken. Hij zei: het is systematisch wat jullie gedaan hebben. Dat betekent niet dat er alleen maar wat koppen moeten rollen, maar er moet veel meer gebeuren.”

Accepteren

De 34 bisschoppen schrijven in een brief dat ze hun positie in de handen van de Heilige Vader hebben gelegd. “We laten het aan hem over om over ieder van ons een beslissing te nemen.”

Vreede verwacht niet dat de paus de ontslagen van alle bisschoppen zal accepteren. “Dan heeft de Chileense kerk geen bisschop meer over. Maar het is duidelijk dat dit een heel belangrijk moment kan worden, waar Fransiscus daadwerkelijk ingrijpt in zaken over seksueel misbruik en bisschoppen.”

Video afspelen

Chileense bisschoppen stappen om om misbruikschandaal

BEKIJK OOK;

Paus stuurt misbruikonderzoeker naar Chili

Paus beschuldigt slachtoffers seksueel misbruik in Chili van laster

Paus geeft fouten toe in misbruikzaak Chili

Paus vraagt vergiffenis aan boze Chilenen voor seksueel misbruik binnen Kerk

Chileense bisschoppen willen titel neerleggen na misbruikschandaal

NU 18.05.2018 34 Chileense bisschoppen hebben vrijdag bekendgemaakt hun titel te willen neerleggen na een groot misbruikschandaal door rooms-katholieke geestelijken in het land. De bisschoppen moesten zich de afgelopen dagen verantwoorden tegen paus Franciscus.

Het is nog niet bekend of de paus de bisschoppen afstand zal laten nemen van de titels. 

“We hebben onze positie in de handen van de Heilige Vader neergelegd en laten het aan hem over om over ons te beslissen”, zeiden de bisschoppen in een verklaring. 

De bisschoppen hebben crisisoverleg gevoerd met de paus over de affaire. Een van de bisschoppen wordt ervan beschuldigd dat hij kindermisbruik door een pedofiele priester in de doofpot heeft gestopt.

Franciscus had het eerder voor deze bisschop Juan Barros opgenomen en de beschuldigingen afgedaan als ”laster”. Daar kwam hij na een storm van kritiek op terug. Hij besloot een onderzoek in te stellen en sprak eind vorige maand in het Vaticaan met drie Chileense slachtoffers van seksueel misbruik.

Lees meer over: Misbruik Chili

Voormalig penningmeester Vaticaan voor de rechter om kindermisbruik

NU 01.05.2018 De Australische kardinaal George Pell, de voormalige penningmeester van het Vaticaan, moet terechtstaan wegens kindermisbruik. Dat heeft de rechtbank in Melbourne dinsdag bepaald.

De 76-jarige Pell was tot vorig jaar een van de belangrijkste adviseurs van paus Franciscus en gold als de derde man binnen de katholieke kerk. Pell wordt beschuldigd van verschillende misbruikzaken uit de jaren zeventig en negentig. Zelf ontkent de kardinaal.

De afgelopen vier weken heeft de rechtbank getuigenissen aangehoord van vermeende slachtoffers. De rechter zag voldoende aanwijzingen om de zaak door een hogere rechtbank te laten onderzoeken.

Woensdag moet Pell opnieuw voor de rechter verschijnen, dan hoort hij hoe en wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld.

De paus heeft eerder laten weten niet op de zaak te willen reageren, totdat er een definitieve uitspraak is gedaan.

Lees meer over: Australië George Pell

Kardinaal voor de rechter om kindermisbruik

Telegraaf 01.05.2018 De Australische kardinaal George Pell, de voormalige penningmeester van het Vaticaan, moet terechtstaan wegens kindermisbruik. Dat heeft de rechtbank in Melbourne dinsdag bepaald.

De 76-jarige Pell was tot vorig jaar een van de belangrijkste adviseurs van paus Franciscus en gold als de derde man binnen de katholieke kerk. Pell wordt beschuldigd van verschillende misbruikzaken uit de jaren zeventig en negentig. Zelf ontkent de kardinaal.

BEKIJK OOK: Kardinaal Pell verdacht van seksueel misbruik

De afgelopen vier weken heeft de rechtbank getuigenissen aangehoord van vermeende slachtoffers. De rechter zag voldoende aanwijzingen om de zaak door een hogere rechtbank te laten onderzoeken.

Wanneer het proces begint, is nog onduidelijk.

LEES MEER OVER; vaticaan melbourne seksueel misbruik

Voormalige nummer drie van Vaticaan moet terechtstaan voor misbruik

NOS 01.05.2018 De Australische kardinaal George Pell moet terechtstaan voor seksueel misbruik. Dat heeft de rechtbank in Melbourne besloten na getuigenverhoren.

De 76-jarige George Pell is tot nog toe de hoogste katholieke geestelijke die moet terechtstaan voor misbruik. Hij was tot voor kort de derde in rang in het Vaticaan en ging over de financiën van de katholieke kerk.

Zwemmen

De aanklachten tegen de kardinaal worden niet bekendgemaakt. Op deze manier moet worden voorkomen dat toekomstige juryleden te veel over de zaak weten en bevooroordeeld zijn.

Video afspelen

Kardinaal Pell moet terechtstaan voor misbruik

In een boek dat afgelopen jaar is verschenen staat dat Pell onder meer jongens heeft betast toen ze met hem aan het zwemmen waren. Ook zou hij zich oraal hebben laten bevredigen door minderjarige jongens. Pell spreekt de beschuldigingen tegen.

Geen verrassing

Dat de kardinaal terecht moet staan is geen verrassing, zegt correspondent Robert Portier. “Beide partijen hebben hier belang bij. De slachtoffers willen natuurlijk graag dat de rechter zich buigt over de beschuldigingen, maar Pell zelf ook. Hij heeft de beschuldigingen altijd ontkend en wil zijn naam graag gezuiverd zien worden.”

Het is niet bekendgemaakt wanneer de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak begint. “Morgen is er een regiezitting, dan wordt er gesproken over een begindatum. Het zal nog heel lastig worden om een jury te vinden voor deze zaak.

De zaak heeft zo veel aandacht gekregen dat het amper mogelijk is om mensen te vinden die er niet van op de hoogte zijn.” Het is volgens Portier dan ook de vraag hoelang het duurt voordat beide partijen het eens zijn over een jury die onbevooroordeeld genoeg is om zijn werk te kunnen doen.

BEKIJK OOK;

Vaticaan arresteert diplomaat voor kijken naar kinderporno

Van misbruik beschuldigde kardinaal voor Australische rechter

‘Druk op de paus zal alleen maar groter worden’

Australi­sche kardinaal Pell moet terecht­staan wegens misbruik

AD 01.05.2018 De Australische kardinaal George Pell, de derde man binnen de katholieke kerk, moet terechtstaan wegens kindermisbruik. Dat heeft de rechtbank in Melbourne dinsdag bepaald.

De 76-jarige kardinaal, penningsmeester van het Vaticaan en een van de belangrijkste raadgevers van paus Franciscus, wordt beschuldigd van verschillende feiten van seksueel misbruik vele jaren geleden. De kardinaal ontkent de beschuldigingen.

De rechtbank van Melbourne heeft de afgelopen vier weken getuigenissen van vermeende slachtoffers aangehoord, die onderworpen werden aan een spervuur van vragen van de verdediging. Robert Richter, de advocaat van de kardinaal, betoogde dat de vermeende slachtoffers niet geloofwaardig zijn. Maar rechter Belinda Wallington ging daar dinsdag niet in mee. Zij ziet voldoende aanleiding voor een rechtszaak.

Niet alle aanklachten tegen Pell werden overigens behouden, enkele werden er geschrapt. Wat de kardinaal precies ten laste wordt gelegd en het exacte aantal aanklachten is niet bekendgemaakt.

Pell en zijn advocaat wilden niet reageren op de uitspraak. Zij verwezen voor commentaar naar het aartsbisdom Sydney, de laatste werkgever van Pell in Australië, maar ook die hulde zich in stilzwijgen.

Een datum voor de rechtszaak is nog niet bekendgemaakt.

Slachtof­fers Chileense pedofiele priester op bezoek bij paus

AD 30.04.2018 Paus Franciscus heeft dit weekeinde drie slachtoffers van een pedofiele priester uit Chili te woord gestaan. Na zijn bezoek aan het land begin dit jaar was de nodige ophef ontstaan, omdat de paus de lokale bisschop Juan Barros – die de uitspattingen van de betrokken priester zou hebben toegedekt – had verdedigd.

Begin april kwam de paus daar op terug en gaf hij toe dat hij fouten had gemaakt. Van vrijdag tot zondag hield hij in het Vaticaan individuele ontmoetingen met de drie slachtoffers, James Hamilton, Jose Andres Murillo en Juan Carlos Cruz.

,,Ik heb meer dan twee en een half uur alleen met Paus Franciscus gesproken”, meldde die laatste zondag op Twitter. ,,Hij luisterde met veel respect, affectie en intimiteit, zoals een vader. We spraken over veel onderwerpen. Vandaag heb ik meer hoop in de toekomst van onze kerk.”

Volgens het Vaticaan wilde de paus tijdens de ontmoetingen met de drie slachtoffers ‘vergiffenis vragen en hun leed en schaamte delen’.

Paus spreekt Chileense misbruik slachtoffers

Telegraaf 28.04.2018 Paus Franciscus heeft in het Vaticaan drie slachtoffers ontvangen van misbruik binnen de kerk in Chili. Het ging om drie mannen die met anderen zijn misbruikt door de Chileense dominee en leraar van priesters Fernando Karadima.

Het Vaticaan deed geen mededelingen over de inhoud van de gesprekken van de kerkvorst met de slachtoffers. Franciscus wil dit weekeinde „zo veel tijd als nodig” uittrekken om te horen wat de drie is overkomen.

Tijdens zijn reis in januari naar Chili had de paus scherpe kritiek geoogst van slachtoffers van misbruik. Franciscus verdedigde toen de Chileens bisschop Juan Barros die de in 2011 voor seksueel misbruik veroordeelde Karadima gesteund zou hebben. Hij maakte later zijn excuses voor zijn woordkeuze.

LEES MEER OVER; seksueel misbruik vaticaan  paus franciscus

Klachtencommissie misbruik RK-kerk was onzorgvuldig in zaak Jo Gijsen

NU 18.04.2018 De klachtencommissie die het seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk onderzocht, is in de zaak rond Jo Gijsen onzorgvuldig te werk gegaan. Er zijn enkele fundamentele rechtsbeginselen geschonden van degenen die werden beschuldigd van het misbruik.

Dat concludeert de rechtbank in Arnhem woensdag in een rechtszaak die was aangespannen door stichting Sint Jan, die opkomt voor een aantal aangeklaagden.

Het voorbeeld van Gijsen werd aangehaald door de stichting, maar de zaak ging niet alleen om hem. De rechtbank concludeert dat er enkele fundamentele rechtsbeginselen zijn geschonden van degene die werd aangeklaagd.

Volgens de persrechter is niet uit te sluiten dat dit bij meerdere kwesties het geval is geweest, maar het is hiermee ook niet aangetoond.

Stichting Sint Jan vond dat de procedure van de commissie onzorgvuldig was en in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Zo zou er sprake zijn geweest van gebrekkig feitenonderzoek, vooringenomenheid ten gunste van het slachtoffer, gebrekkige hoor en wederhoor en onzorgvuldige publicaties.

De rechtbank stelde dat de procedure van de klachtencommissie op zich wel klopt, maar dat het soms schort aan de uitvoering. Zo was de bewijsvoering te karig, omdat een verklaring van één klager niet voldoende is. De rechtbank vindt het niet genoeg dat de commissie stelt een klacht “aannemelijk” te vinden.

De klachtencommissie heeft meer dan tweeduizend klachten tegen medewerkers van de kerk behandeld en verklaarde er bijna duizend gegrond. Het werk werd onlangs afgerond.

Lees meer over: Misbruik Katholieke kerk

Klachtencommissie kerk was soms onzorgvuldig

Telegraaf 18.04.2018 De klachtencommissie die het seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk onderzocht, is soms onzorgvuldig te werk gegaan. Het ging om de zaak tegen bisschop Jo Gijsen die in 2013 overleed en werd beticht van seksueel misbruik van twee jongens. Dat valt op te maken uit een vonnis van de rechtbank in Arnhem woensdag in een rechtszaak die was aangespannen door de stichting Sint Jan.

De rechtszaak draaide niet specifiek om Gijsen maar de stichting, die opkomt voor een groep aangeklaagden, had het voorbeeld van Gijsen ingebracht. De rechtbank concludeert dat er enkele fundamentele rechtsbeginselen zijn geschonden van de degene die werd aangeklaagd. Volgens de persrechter is niet uit te sluiten dat dit bij meerdere kwesties het geval is geweest, maar het is hiermee ook niet aangetoond.

De stichting Sint Jan vond dat de procedure van de commissie onzorgvuldig was en in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Zo zou er sprake zijn geweest van gebrekkig feitenonderzoek, vooringenomenheid ten gunste van het slachtoffer, gebrekkige hoor en wederhoor en onzorgvuldige publicaties.

De rechtbank stelde dat de procedure van de klachtencommissie op zich wel klopt, maar dat het soms schort aan de uitvoering. Zo was de bewijsvoering te karig, omdat een verklaring van één klager niet voldoende is. De rechtbank vindt het niet genoeg dat de commissie stelt een klacht „aannemelijk” te vinden.

De klachtencommissie heeft meer dan tweeduizend klachten tegen medewerkers van de kerk behandeld en verklaarde er bijna duizend gegrond. Het werk werd onlangs afgerond.

LEES MEER OVER;  seksueel misbruik kerken klachtencommissies sint jan

Vaticaan ontslaat aartsbisschop Guam

Telegraaf 16.03.2018 Het Vaticaan heeft de aartsbisschop van Agana op het eiland Guam de laan uitgestuurd. Hij is vrijdag door een rechtbank van het Vaticaan schuldig bevonden aan misbruik van minderjarigen.

Wat Anthony Apuron precies op zijn kerfstok heeft is niet bekendgemaakt. De weggestuurde geestelijke ontkent alle beschuldigingen en heeft zestig dagen de tijd om in beroep te gaan.

De vijf rechters van de Congregatie voor de leer van het geloof bevonden Apuron „schuldig aan bepaalde beschuldigingen” zonder in details te treden. Hij moet zijn residentie nu verlaten.

Vaticaan ontslaat aartsbisschop Guam na vermeend misbruik

AD 16.03.2018 Het Vaticaan heeft de aartsbisschop van Agana op het eiland Guam ontslagen. Hij is vandaag door een rechtbank van het Vaticaan schuldig bevonden aan misbruik van minderjarigen in de jaren 70 van de vorige eeuw.

De vijf rechters van de congregatie voor de leer van het geloof bevonden de man ‘schuldig’, zonder in details te treden. Hij moet zijn residentie nu verlaten. De weggestuurde geestelijke ontkent alle beschuldigingen en heeft zestig dagen de tijd om in beroep te gaan. Als hij hiertoe besluit, wordt zijn straf tot de definitieve uitspraak uitgesteld.

In het laatste decennium zijn duizenden zaken van seksueel misbruik door geestelijken aan het licht gekomen. Door de toegenomen aandacht voor deze zaken hebben veel slachtoffers die lange tijd zwegen zich uitgesproken over het misbruik.

Het Vaticaan ontving eerder veel kritiek op de wijze waarop werd omgegaan met vermeend misbruik. Volgens actiegroepen namen zij de meldingen niet serieus. 

Nonnen bezoeken een mis in Rome. De nonnen op deze foto zijn niet de nonnen die het manifest hebben geschreven. © EPA

Opmerkelijke aanklacht van nonnen tegen uitbuiting door mannelijke geestelijken

‘Besef groeit bij priesters dat zij hier niet langer om heen kunnen’

VK 02.03.2018 Nonnen worden uitgebuit en door mannelijke geestelijken niet serieus genomen. Dat is de strekking van een opmerkelijk artikel in een bijlage van L’Osservatore Romano, de krant van het Vaticaan.

Zuster Paula (een schuilnaam) zegt in het stuk dat nonnen gratis of tegen een schamele vergoeding allerlei huishoudelijke diensten verrichten voor kardinalen, bisschoppen en priesters. Volgens zuster Cecilia (ook een pseudoniem) worden nonnen beschouwd als ‘vrijwilligers’ die op afroep beschikbaar zijn.

Sommige nonnen hebben theologie gestudeerd, maar moeten zich tevreden stellen met eenvoudig werk

Het gaat hun niet zozeer om geld als wel om respect in de door mannen gedomineerde rooms-katholieke kerk, blijkt uit het stuk in de maarteditie van het maandelijkse magazine ‘Vrouwen, Kerk, Wereld’. Nonnen vinden het schrijnend dat ze wel de tafel mogen dekken voor de heren, maar nooit aan de dis worden gevraagd. Zuster Paula: ‘Achter dit alles gaat het idee schuil dat vrouwen minder waard zijn dan mannen, en bovenal dat een priester ‘alles’ is en een non ‘niets’ in de kerk.’

Het magazine bevat een manifest waarin de kerkleiding wordt opgeroepen eindelijk respect te tonen voor de kwaliteiten van vrouwen. Sommigen hebben theologie gestudeerd, maar moeten zich tevreden stellen met eenvoudig werk. Volgens een van de opstellers van het pamflet is het hoog tijd dat ook vrouwen de mis mogen opdragen. ‘Priesters beginnen te beseffen dat ze niet langer om dit onderwerp heen kunnen.’

Op 8 maart, Internationale Vrouwendag, organiseert het Vaticaan een congres over vrouwelijk leiderschap in de katholieke kerk.

Volg en lees meer over:  HET VATICAAN   VROUWENRECHTEN   CHRISTENDOM   RELIGIE   VROUWEN   ROOMS-KATHOLICISME   BUITENLAND

Gezant paus hoort verhaal slachtoffer misbruik

Telegraaf 18.02.2018  In het misbruikschandaal rond de Chileense bisschop Juan Barros heeft Charles Scicluna, de gezant van het Vaticaan, de eerste getuigenis van een misbruikslachtoffer gehoord.

De bisschop van Osorno wordt ervan beschuldigd een pedofiele priester die zich heeft vergrepen aan minderjarigen te hebben beschermd.

„Ik heb voor het eerst het gevoel dat er naar ons geluisterd wordt”, vertelde slachtoffer Juan Carlos Cruz na zijn gesprek met Scicluna in New York.

De gezant reist door naar Chili waar hij de komende week nog meer slachtoffers gaat horen.

Verontschuldigingen

Paus Franciscus hield Barros eerder deze maand de hand boven het hoofd omdat bewijzen voor diens betrokkenheid ontbraken. Hij verontschuldigde zich tijdens de terugvlucht naar Rome wel voor zijn woordkeus.

De Chileense slachtoffers beweren dat Barros van de misstanden wist en dat hij zelfs aanwezig is geweest toen ze in 2011 werden misbruikt door de priester. De dader is door de rechtbank van het Vaticaan schuldig bevonden voor het misbruik.

Drie jaar cel voor kerkbestuurder die gruwelseks had met kwetsbare meisjes

AD 14.02.2018 Hagenaar Richard B. moet vier jaar, waarvan één jaar voorwaardelijk, de cel in voor het ernstig seksueel mishandelen van jonge vrouwen en het verduisteren van kerkgeld. Ook moet de 46-jarige, om de kans op herhaling te beperken, zich verplicht laten behandelen voor de bij hem vastgestelde stoornissen en moet hij zijn slachtoffers schadevergoeding betalen.

De Hagenaar heeft jarenlang jonge vrouwen op extreem gewelddadige manier seksueel misbruikt. Hij voerde zijn seksuele fantasieën op hen uit en werd daarbij zeer gewelddadig, volgens vier slachtoffers. Hij betaalde voor de seks met twee meisjes, waarvan hij wist dat ze minderjarig waren, met geld (zeker 435.000 euro) dat hij als penningmeester van de Christelijk Gereformeerde Kerk ruim negen jaar lang achteroverdrukte.

De slachtoffers waren kwetsbare vrouwen, die geestelijk niet goed ontwikkeld waren. En die moesten het flink ontgelden. Volgens de psycholoog heeft B. een ‘seksuele sadismestoornis’. Hierdoor wil hij anderen leed aanbrengen, kwam vandaag naar voren. In zijn geval ging dat erg ver. De meisjes werden gewaterboard, geslagen met een zweep, kregen naalden en een haak op tere plekken en werden geslagen met alles wat maar voorhanden was.

Tijdens de rechtszaak gaf de verdachte toe dat hij seks had met de vrouwen, maar dat hij hen daartoe niet dwong. De aanklager kon daar echter niet inkomen en vond dat alle beschuldigingen bewezen waren. Daarom eiste die vijf jaar onvoorwaardelijk. Het OM beschuldigde de man van mishandeling en misbruik van vier vrouwen, maar dat is in één geval niet bewezen. De rechtbank komt daarom tot een lagere celstraf dan het OM had geëist. De officier van justitie eiste twee weken geleden ook voorwaardelijke tbs, maar dat vindt de rechtbank te ver gaan. Wel moet de Hagenaar zich verplicht laten behandelen.

Haagse kerklid krijgt vier jaar cel voor gruwelijk misbruik

Den HaagFM 14.02.2018  Richard B. (45), de voormalige penningmeester van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Den Haag, is veroordeeld tot een celstraf van vier jaar, waarvan een jaar voorwaardelijk. De rechtbank vindt dat de Hagenaar zich schuldig heeft gemaakt aan misbruik en mishandeling van jonge vrouwen tijdens SM-spelletjes. Om de vrouwen te betalen, verduisterde hij geld van de kerk.

“De verdachte is veel te ver gegaan”, zei de rechter woensdag tijdens de uitspraak over de SM-ontmoetingen die de man had met drie jonge vrouwen. Volgens de verdachte gebeurde de seks op basis van vrijwilligheid, maar de rechtbank oordeelt nu dat de man grenzen heeft overschreden. Een van de slachtoffers vertelde bij de politie dat ze met een zweep bont en blauw werd geslagen. De man zou naalden door haar borsten en tepels gestoken hebben en haar hoofd in een wc-pot geduwd hebben. Van de drie slachtoffers waren er twee ook nog minderjarig. Ze waren nog maar zeventien ten tijde van het misbruik.

De rechtbank komt tot een lagere celstraf dan de vijf jaar die het OM had geëist. De officier van justitie eiste twee weken geleden ook voorwaardelijke TBS, maar dat vindt de rechtbank te ver gaan. De rechtbank verplicht de Hagenaar wel zich te laten behandelen aan zijn sadisme-stoornis. Volgens een deskundige lijdt hij daaraan.

Verduistering

Richard B. is ook veroordeeld voor verduistering van geld uit de kas van de Christelijk Gereformeerde Kerk uit Den Haag. Hij drukte ruim vier ton achterover, waarmee hij onder meer de jonge vrouwen betaalde. Het geld zal hij moeten terugbetalen aan de kerk. …lees meer

Gerelateerd;

Deetman leidt onderzoek naar misbruik RK-kerk9 maart 2010

Hongaar opgepakt voor mensenhandel1 juni 2012

Verdachte extreem gewelddadig misbruik voorlopig op vrije voeten18 december 2017

Priesters geschorst na meldingen van misbruik

Telegraaf 14.02.2018 Sinds 2010 heeft de Rooms Katholieke Kerk in Nederland twaalf priesters geschorst en twee priesters ontheven uit hun ambt na meldingen van seksueel misbruik van minderjarigen. Dat zegt een woordvoerster van de RKK naar aanleiding van een onderzoek van Zembla en dat woensdag wordt uitgezonden. Het is voor het eerst dat er cijfers naar buiten komen over maatregelen tegen priesters.

In 2010 werd de commissie-Deetman ingesteld die onderzoek deed naar seksueel misbruik door geestelijken. Sindsdien is ook een preventiebeleid ontwikkeld en zijn aanbevelingen voor genoegdoening aan de slachtoffers.

Als er een vermoeden is van strafbare feiten doet de RKK aangifte bij het Openbaar Ministerie, aldus de woordvoerster. Dit is in enkele gevallen ook gedaan, maar zij kon geen exacte cijfers geven.

Om te voorkomen dat een priester die zich aan seksueel misbruik schuldig heeft gemaakt, elders wordt benoemd, moet hij een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen en een antecedentenverklaring laten zien, waarin zijn bisschop of hogere overste verklaart hij zich niet schuldig heeft gemaakt aan seksueel misbruik.

65 slachtoffers

In 2010 is het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK opgericht, dat eind vorig jaar is opgeheven. Uit het eindverslag van afgelopen december blijkt volgens Zembla dat er ruim 28 miljoen euro is uitgekeerd aan schadevergoedingen aan 941 slachtoffers van geestelijken in internaten en bisdommen. Vijfenzestig slachtoffers kregen de maximale schadevergoeding toegekend van honderdduizend euro.

Tussen 2000 en 2010 zijn ook nog eens twee priesters geschorst en een uit zijn ambt ontheven na meldingen van seksueel misbruik. Het totaal aantal priesters tegen wie maatregel genomen sinds 2000, meldt de RKK.

Priesters geschorst na meldingen van misbruik

AD 14.02.2018 Sinds 2010 heeft de Rooms Katholieke Kerk in Nederland twaalf priesters geschorst en twee priesters ontheven uit hun ambt na meldingen van seksueel misbruik van minderjarigen.

Dat zegt een woordvoerster van de RKK naar aanleiding van een onderzoek van nieuwsprogramma Zembla. Het is voor het eerst dat er cijfers naar buiten komen over maatregelen tegen priesters.

In 2010 werd de commissie-Deetman ingesteld die onderzoek deed naar seksueel misbruik door geestelijken. Sindsdien is ook een preventiebeleid ontwikkeld en zijn aanbevelingen voor genoegdoening aan de slachtoffers. Als er een vermoeden is van strafbare feiten doet de RKK aangifte bij het Openbaar Ministerie, aldus de woordvoerster. Dit is in enkele gevallen ook gedaan, maar zij kon geen exacte cijfers geven.

Verklaring

Om te voorkomen dat een priester die zich aan seksueel misbruik schuldig heeft gemaakt, elders wordt benoemd, moet hij een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen en een antecedentenverklaring laten zien, waarin zijn bisschop of hogere overste verklaart hij zich niet schuldig heeft gemaakt aan seksueel misbruik.

In 2010 is het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK opgericht, dat eind vorig jaar is opgeheven. Uit het eindverslag van afgelopen december blijkt volgens Zembla dat er ruim 28 miljoen euro is uitgekeerd aan schadevergoedingen aan 941 slachtoffers van geestelijken in internaten en bisdommen. Vijfenzestig slachtoffers kregen de maximale schadevergoeding toegekend van honderdduizend euro.
Tussen 2000 en 2010 zijn ook nog eens twee priesters geschorst en een uit zijn ambt ontheven na meldingen van seksueel misbruik. 

Hoe Frank de zwijgcultuur over misbruik in de kerk doorbrak

AD 08.02.2018

AD 07.02.2018 Het AD opende juli vorig jaar met het nieuws over seksueel misbruik van misdienaars in Poeldijk door pater Kruisheer.

Het maakte veel los binnen de rooms-katholieke kerk. Een blik achter de schermen met journalist Frank de Klerk.

Bisschop Juan Barros, die van een seksueel misbruik beschuldigde priester de hand boven het hoofd hield.

Paus laat seksueel misbruik Chili onderzoeken

Telegraaf 30.01.2018 Paus Franciscus stuurt een vertrouweling naar Chili om opheldering te krijgen over de handelswijze van Juan Barros, de bisschop van Osorno. Deze wordt ervan beschuldigd een pedofiele priester die zich heeft vergrepen aan minderjarigen te hebben beschermd. De paus kreeg onlangs tijdens zijn bezoek aan het Zuid-Amerikaanse land flinke kritiek wegens zijn omgang met dat geval van seksueel misbruik.

Het Vaticaan deelde dinsdag mee dat Charles Scicluna, de aartsbisschop van Malta, naar Santiago gaat om van slachtoffers te horen wat hen is overkomen. Scicluna behoort tot de hoogste geestelijken die seksueel misbruik in de katholieke kerk moeten bestraffen en uitbannen.

Franciscus hield eerder deze maand de bisschop van Osorno de hand boven het hoofd omdat bewijzen voor diens betrokkenheid ontbraken. Hij verontschuldigde zich tijdens de terugvlucht naar Rome wel voor zijn woordkeus. De Chileense slachtoffers beweren dat Barros van de misstanden wist en dat hij zelfs aanwezig is geweest toen ze werden misbruikt door de priester. Deze is schuldig is bevonden.

Charles Scicluna (archiefbeeld) AFP

Paus stuurt misbruikonderzoeker naar Chili

NOS 30.01.2018 Paus Franciscus stuurt de Maltese bisschop Charles Scicluna naar Chili in het kader van het misbruikschandaal in de Rooms-Katholieke Kerk. Scicluna moet onderzoek doen naar een bisschop die ervan wordt beschuldigd dat hij het seksueel misbruik door een pedoseksuele priester verhulde.

De ervaren misbruikonderzoeker gaat in Santiago luisteren naar mensen die informatie willen leveren over bisschop Juan Barros. Volgens slachtoffers van de Chileense priester Fernando Karadima wist zijn vertrouweling Barros van het misbruik, maar zweeg hij daarover. In een verklaring die op de Vaticaan-website verscheen, staat dat er “recent ontvangen informatie” is in de zaak-Barros.

Een woordvoerder van het Vaticaan zei dat bisschop Scicluna zo snel mogelijk naar Santiago zal reizen, maar dat de zaak enige “voorbereiding en grondigheid” nodig heeft.

Oversten die oogje dichtknijpen

Scicluna speelde een belangrijke rol in het vervolgen van de Mexicaanse priester Marcial Maciel. Die moest vanwege seksueel misbruik in 2006 zijn zelf opgerichte kerkgenootschap verlaten.

Voor zover bekend is het de eerste keer dat het Vaticaan een diepgaand onderzoek instelt naar het verhullen van seksueel misbruik. Volgens persbureau AP kan de stap een precedent zijn. Het Vaticaan zou vaker gevraagd kunnen worden om actief onderzoek te doen naar oversten die een “oogje dichtknijpen voor priesters die kinderen verkrachten en mishandelen”.

Tijdens zijn bezoek aan Chili deze maand beschuldigde de paus de slachtoffers van priester Karadima van laster, omdat ze zeiden dat bisschop Barros het misbruik verhulde. Vorige week bood de kerkvorst zijn excuses aan voor die opmerking.

Bisschop Juan Barros REUTERS

BEKIJK OOK;

Paus vraagt vergiffenis aan boze Chilenen voor seksueel misbruik binnen Kerk

Protest in Chili voor komst paus, ‘we voelen ons verraden door de kerk’

‘De kerk moet het systematisch toedekken van misbruik toegeven’

Paus beschuldigt slachtoffers seksueel misbruik in Chili van laster

NOS 19.01.2018 Paus Franciscus heeft het opgenomen voor een bisschop die ervan wordt beschuldigd misbruik door een priester te hebben verhuld. Volgens slachtoffers van de Chileense priester Fernando Karadima wist zijn vertrouweling Juan Barros van het misbruik, maar zweeg hij daarover.

De paus vindt dat slachtoffers die Barros beschuldigen van medeplichtigheid, zich schuldig maken aan laster. Dat zei hij donderdag, op de laatste dag van zijn bezoek aan Chili. “De dag waarop ze me bewijs tegen bisschop Barros brengen, zal ik spreken”, zei hij als antwoord op een vraag van een journalist.

Afbeelding weergeven op Twitter

  >ROME REPORTS@romereports

Pope Francis on Bishop Barros from Chile: Everything is slander. Is that clear? https://www.romereports.com/en/2018/01/18/pope-francis-on-bishop-barros-from-chile-everything-is-slander-is-that-clear/ … #PopeinChile #ModoPapa

19:52 – 18 jan. 2018

Karadima is door het Vaticaan schuldig bevonden aan jarenlang misbruik van tienerjongens, waarna hij met pensioen is gestuurd. Barros werd in 2015 benoemd als bisschop in de regio Osorno, tot onvrede van veel Chileense katholieken.

Zo zei Juan Carlos Cruz volgens Voice of America dat Barros een “leugenaar is, een delinquent met geheugenverlies. Hij heeft misbruiken verhuld en zou in de gevangenis moeten zitten of ten minste moeten worden weggestuurd.”

  • Juan Barros REUTERS

BEKIJK OOK;

Protest in Chili voor komst paus, ‘we voelen ons verraden door de kerk’

Paus Franciscus onder vuur door steun aan omstreden Chileense bisschop

AD 19.01.2018 Paus Franciscus heeft voor veel ophef gezorgd in Chili door het aan het einde van zijn staatsbezoek op te nemen voor een omstreden bisschop.

Zolang er geen bewijs is dat de Chileense bisschop Juan Barros medeplichtig is aan het verhullen van de pedofiele wandaden van de Chileense priester Fernando Karadima, maken mensen die claimen slachtoffer te zijn zich schuldig aan ‘laster’, aldus de paus.

De kerkvorst haalde uit na een vraag over de kwestie van een Chileense journalist: ,,De dag dat ze me bewijs leveren tegen bisschop Barros zal ik praten. Er is geen spatje bewijs tegen hem. Het is allemaal laster. Is dat duidelijk?”

De uitspraak leidde tot veel ophef aan het einde van een toch al moeilijk staatsbezoek, ook al bezoekt de Argentijnse paus het continent van zijn afkomst. De katholieke kerk heeft het moeilijk in landen als Chili en Peru, waar Franciscus tot maandag op bezoek is. Dat heeft te maken met het weglopen van veel gelovigen, mede als gevolg van wantoestanden in de kerk.

Vooral de lang verhulde praktijken van priester Karadima die zich jarenlang vergreep aan minderjarige jongens zette veel kwaad bloed. In 2011 werd Karadima door het Vaticaan veroordeeld tot een leven van ‘penitentie en gebed’. Afgelopen week getuigde Franciscus nog van zijn ,,pijn en schaamte over de onherstelbare schade die sommige vertegenwoordigers van de kerk kinderen hebben toegebracht.”

Beschermeling

De omstreden bisschop Juan Barros bij de door de paus geleide mis in Iquique. © EPA

Punt is dat een van zijn beschermelingen, bisschop Barros van het zuidelijke bisdom Osorno weet zou hebben van Karadima’s praktijken. Barros was destijds beschermeling van Karadima. Maar volgens de paus bestaat daarvoor geen enkel bewijs en zou de bisschop mikpunt zijn van een campagne van linkse tegenstanders.

Juan Carlos Cruz, een van degenen die Barros van medeplichtigheid beschuldigt, tweette vanmorgen verbijsterd. ,,Alsof ik een selfie had kunnen maken terwijl Karadima mij en anderen misbruikte en Juan Barros erbij stond te kijken.” De harde toon van de paus in zijn verdediging bewees volgens Cruz ,,dat er niets is veranderd en dat zijn verzoek om vergiffenis leeg is.”

Commentatoren in Chili noemen de uithaal van de paus een ‘enorme fout’. Volgens politicoloog German Silva zal die nadreunen in Chili en de rest van Zuid-Amerika.

R.k. kerk betaalt 30 miljoen aan slachtoffers misbruik

De Fraters van Tilburg betalen het meest

VK 18.12.2017 De Fraters van Tilburg hebben de meeste schadevergoeding betaald aan slachtoffers van seksueel misbruik in de rooms-katholieke kerk, gevolgd door het aartsbisdom Utrecht en het bisdom Roermond. Deze drie kerkelijke organisaties gaven elk meer dan 2 miljoen euro uit aan compensatiebetalingen.

Dit blijkt uit het eindverslag dat het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK maandag heeft gepresenteerd. De kerk keerde via de klachten- en compensatieregeling van het meldpunt ruim 28 miljoen euro uit aan 860 slachtoffers. Daarnaast werden er ook nog zaken geschikt, waardoor het totale compensatiebedrag volgens kardinaal Wim Eijk uitkomt op meer dan 30 miljoen euro.

Tijdens een persconferentie bevestigde Eijk ook dat de misbruikaffaire sinds 2010 de r.k. kerk al zo’n 60 miljoen euro heeft gekost. Daaronder vallen onder meer ook de kosten van het meldpunt zelf (met een klachten- en compensatiecommissie plus een platform hulpverlening) en de commissie-Deetman die onderzoek deed naar seksueel misbruik. ‘De kerk bevindt zich niet in een florissante toestand, maar we hebben het kunnen dragen’, verklaarde hij.

Uit het eindverslag blijkt dat bijna 400 slachtoffers in de zwaarste categorie 5 vielen: uitzonderlijk seksueel misbruik ofwel verkrachting over een langere periode. Daarvoor geldt een maximumbedrag van 100 duizend euro. Uiteindelijk kregen 65 aanvragers ook daadwerkelijk een ton uitgekeerd.

©

Meldpunt

Advies RKK aan sportwereld: stel centraal meldpunt open

Kardinaal Wim Eijk wil zijn ervaringen over de aanpak van seksueel misbruik in de kerk best delen met andere organisaties die momenteel worstelen met hetzelfde probleem, zoals de sportkoepel NOCNSF of de kunst- en cultuursector. ‘Nu men ook in onder meer de wereld van de sport en die van de televisie, film en politiek met een maatschappelijke discussie over seksueel misbruik wordt geconfronteerd − zie ook de #MeToo-discussie − zijn de Bisschoppenconferentie en KNR van harte bereid met anderen te spreken over de ervaringen die zij hebben opgedaan in de genoemde aanpak’, zei hij tijdens de persconferentie.

‘Wij kunnen niet zeggen: je moet het op deze of die manier aanpakken. Iedere sector heeft zijn verantwoordelijkheid voor de bestrijding van seksueel misbruik in eigen kring. Maar we kunnen wel zeggen: dit zijn onze regelingen geweest en ze hebben vruchten afgeworpen.’

Bestuursvoorzitter Rob van de Beeten van het Meldpunt Misbruik RKK zei niet verbaasd te zijn dat er bij de commissie-De Vries, die seksueel misbruik in de sportwereld onderzocht, slechts honderd meldingen zijn binnengekomen. ‘Mensen doen er heel lang over om naar buiten te treden met wat hun is overkomen’, aldus de jurist. Dat kan jaren duren, zo heeft ook de katholieke kerk geleerd. ‘Het zou goed zijn dat er ook in de sportwereld een voorziening komt waar mensen zich kunnen melden voor erkenning, hulp en genoegdoening’, aldus Van de Beeten. ‘Daarbij hoort een meldpunt.’

Sportkoepel NOCNSF heeft wel een Vertrouwenspunt Sport, maar daarop is scherpe kritiek. Daar kunnen slachtoffers vertrouwelijk hun verhaal kwijt, maar krijgen ze ook advies over wat ze kunnen doen om misbruik aanhangig te maken. Die combinatie leidt ook volgens de commissie-De Vries tot verwarring. Bij het meldpunt van de katholieke kerk konden slachtoffers zich niet alleen melden en hulp krijgen, maar werd hun klacht ook (semi-)juridisch getoetst door een klachtencommissie en adviseerde een compensatiecommissie over een schadevergoeding.

Het meldpunt werd opgezet op advies van de commissie-Deetman. Vanaf het voorjaar 2010 tot begin december hebben zich ruim 3.700 slachtoffers gemeld. Van hen hebben 1.650 het om allerlei redenen slechts bij een melding gelaten. Uiteindelijk zijn ruim 2.050 officiële klachten ingediend bij het meldpunt. Daarvan zijn er ruim duizend gegrond verklaard in ruim 320 zaken was de uitspraak ‘niet gegrond’, ruim 330 andere klachten zijn geschikt en 250 ingetrokken.

‘De kerk heeft de zwartste bladzijde uit haar geschiedenis onder ogen willen zien’, zei kardinaal Eijk. ‘Seksueel misbruik mag nooit voorkomen en zeker niet in de kerk, die immers de opdracht heeft het evangelie van Jezus Christus te verkondigen.’

Het meldpunt sluit per 1 januari definitief. De kerk had het meldpunt eigenlijk al eerder willen sluiten. Aanvankelijk konden slachtoffers tot juni 2014 een klacht indienen. Maar het Vrouwenplatform Kerkelijk Kindermisbruik (VPKK) stapte daarop met succes naar de rechter. Het wist voor elkaar te krijgen dat het meldpunt nog tien maanden langer openbleef voor klachten. Daardoor konden nog 300 klachten in behandeling worden genomen.

Volgens Eijk wil de sluiting van het meldpunt niet zeggen dat nieuwe misbruikslachtoffers zich niet meer kunnen melden bij de kerk. Zij kunnen sinds 1 mei 2015 terecht bij het Meldpunt grensoverschrijdend gedrag. Dat meldpunt is echter minder zwaar opgetuigd en geformaliseerd. ‘Wij continueren de zorg voor misbruikslachtoffers’, aldus Eijk. ‘Mensen kunnen in gesprek gaan met een onafhankelijk team van deskundigen, hulp is mogelijk evenals een bescheiden financiële genoegdoening.’

AD 19.12.2017

Ontmoediging

Het VPKK vindt dat de kerk slachtoffers die zich na de sluiting van het klachtenloket hebben gemeld ‘in de kou laat staan’. In het eindverslag van het meldpunt wordt gesproken van 72 nieuwe melders. Zij kunnen zich volgens het VPKK slechts ‘in schrijnende gevallen’ melden bij de verantwoordelijke overste (van de congregatie) of bisschop. De slachtofferorganisatie vreest dat mensen zich door deze boodschap laten ontmoedigen.

Kritiek was er ook van de koepel van slachtoffergroepen Klokk, bijvoorbeeld omdat slechts tweederde van de klachten over misbruik gegrond is verklaard. Voor veel slachtoffers was de juridische klachtenprocedure al slopend genoeg, aldus Klokk-voorzitter Guide Klabbers. ‘Niet-ontvankelijk en ongegrond zijn termen die vermeden hadden moeten worden.’

©

Dit schreven we eerder over misbruik in de kerk;

Hoe de charismatische priester van de Oud-Katholieke Kerk Alan groomde
Als 15-jarige jongen is hij seksueel misbruikt én bloot gefotografeerd door een priester van de Oud-Katholieke Kerk. ‘Eerst sliep ik apart, daarna zei hij: je kunt ook bij mij slapen, dat is gezelliger.’

‘Mijn ouders zeiden: dat doen nonnen niet’
Seksueel misbruik in de katholieke kerk wordt vaak met jongens geassocieerd. Anneke getuigde over haar ervaringen in het levensverhalenproject, dat vrouwelijke slachtoffers een stem moet geven.

‘Opeens pakte hij mijn hand en ging daarmee onder zijn pij’
Broeder Delphinus nam de 12-jarige Piet mee uit fietsen langs de boeren. Een eer, tot de priester hem ging betasten. Omdat hij de enige klager is, kreeg hij geen erkenning.

Volg en lees meer over:  CHRISTENDOM   NEDERLAND   ROOMS-KATHOLICISME   MISBRUIK IN DE KERK   RELIGIE

Meldpunt misbruik katholieke kerk krijgt 3.712 meldingen in Nederland

NU 18.12.2017 De afgelopen jaren hebben zich 3.712 vermeende slachtoffers van seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk gemeld bij het speciale meldpunt dat daarvoor werd opgericht in 2010.

Dit Meldpunt Misbruik RKK heft zich per 1 januari op. Uiteindelijk dienden van alle melders 2.062 mensen een officiële klacht in. 1.002 misbruikzaken werden gegrond verklaard.

In honderden niet-gegrond verklaarde gevallen was er bijvoorbeeld te weinig ondersteunend bewijs. In 941 gevallen is financiële compensatie toegekend. De kerk heeft hun ruim 28,5 miljoen euro aan smartengeld uitgekeerd. 65 slachtoffers die zeer ernstig zijn misbruikt, ontvingen het maximale bedrag van 100.000 euro.

Dat blijkt uit het eindverslag van het meldpunt dat maandag in Utrecht is aangeboden aan de Bisschoppenconferentie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen. Ook de slachtoffergroepen KLOKK (Koepel Landelijk Overleg Kerkelijk Kindermisbruik), MCU (Mea Culpa Unlimited) en VPKK (Vrouwen Platform Kerkelijk Kindermisbruik) waren hierbij aanwezig.

Psychische hulp

De meeste slachtoffers die zich de afgelopen jaren hebben gemeld, wilden geen psychische hulp. ”Veel mensen hebben geen vertrouwen meer in hulpverleners.” Bovendien hebben zij jarenlang gezwegen over wat hun is overkomen. Schaamte, ontkenning en angst kunnen hiervoor de basis zijn. ”Voor verder herstel is erkenning van groot belang”, aldus een woordvoerder van het meldpunt.

Psychologen noemen de slachtoffers een bijzondere groep. ”Het misbruik vond regelmatig plaats, over een langere periode en in het grootste geheim. De slachtoffers werden vaak niet geloofd door hun ouders. De macht van de dader plaatste hem boven elke verdenking. Zelfs in die gevallen waarin de ouders hun kind geloofden, bleven mensen vaak zwijgen uit angst of achting voor de kerk. Families hadden vaak nauwe banden met de pleger.”

De einddatum van het meldpunt is meermalen verschoven, maar telkens kwamen er toch nog enkele nieuwe meldingen binnen. Nu sluit het meldpunt echt.

Zwarte bladzijde

De katholieke kerk heeft met het meldpunt over seksueel misbruik “de zwartste bladzijde uit de geschiedenis onder ogen willen zien”, aldus kardinaal Wim Eijk. De kerk heeft volgens hem niet steeds direct adequate antwoorden weten te geven op het probleem van seksueel misbruik. “We hebben hierin een leerproces doorgemaakt.”

“Als mens en gelovige heeft het seksueel misbruik van minderjarigen ons diep geraakt. Seksueel misbruik mag nergens en nooit voorkomen, en zeker niet in de kerk die immers de opdracht heeft het evangelie van Jezus Christus te verkondigen”, zei Eijk.

‘Dominee Kruiningen vindt afluisterapparatuur onder zijn auto’

NU 01.07.2017 Dominee Gerrit Bredeweg van de Gereformeerde Gemeente in Kruiningen heeft maandag afluister- of volgapparatuur onder zijn auto gevonden. Dat meldt het PZC.

Een politiewoordvoerder bevestigt aan NU.nl dat zij met de dominee hebben gesproken nadat hij een melding heeft gemaakt van de vondst van de apparatuur. Momenteel heeft de politie een voorwerp onder de auto in beslag genomen, meer kunnen ze niet zeggen over de vondst.

De advocaat van de dominee zegt tegen de regionale krant dat zijn cliënt een idee heeft van wie de apparatuur geplaatst kan hebben, maar wil hier verder niets over melden.

AD 02.08.2017

AD 02.08.2017

Conflict

In de Gereformeerde Gemeente in Kruiningen speelt er al enige tijd een conflict tussen de dominee en zijn oud-diaken Henk Jansen, wat erin resulteerde dat laatstgenoemde zijn functie als diaken neerlegde en na 24 jaar uit de kerkenraad stapte.

Kort daarop beschuldigde Bredeweg de oud-diaken van overspel met zijn eigen nichtje. Dat wordt door zowel Jansen als zijn nichtje ontkent. Desondanks werd de oud-diaken onder censuur geplaatst, wat inhield dat hij niet meer mocht deelnemen aan het avondmaal.

Jansen stapte naar de rechter om dat besluit aan te vechten, van wie hij gelijk kreeg. De kerkenraad had volgens de rechtbank niet zulke zware maatregelen mogen treffen.

Surveillance

Door de hoog oplopende ruzie in de kerkelijke gemeenschap, heeft de politie ook enige tijd gesurveilleerd bij de kerk. Dat bevestigt een politiewoordvoerder aan NU.nl. “Wij hebben enige tijd extra toezicht gehouden bij de kerk, omdat het onrustig was binnen de gemeenschap.”

Zo dreigden kerkleden met elkaar op de vuist te gaan tijdens een kerkdienst en is een dag daarvoor ook daadwerkelijk een klap uitgedeeld. De politie is op dit moment gestopt met de surveillances.

Burgemeester

De gemeente Reimerswaal wil vooral neutraal blijven in het conflict, meldt waarnemend burgemeester Piet Zoon aan De Bode. “Wij zijn geen partij in deze zaak. De openbare orde wordt niet verstoord. Er is een geschil tussen twee groeperingen binnen de kerkelijke gemeente en er is een bemiddelingscommissie vanuit de kerk ingesteld om dit geschil op te lossen.”

“Dat overleg moeten we respecteren en afwachten”, vervolgt de burgemeester. “Het zou dubbelop en niet verstandig zijn om dan als gemeente ook te gaan bemiddelen. Ik kan alleen de partijen oproepen om zich te bezinnen.”


‘Oud-diaken Jansen spant kort geding aan kerkruzie Kruiningen’ 

Lees meer over: Kruiningen

Lees ook: 

Conflict binnen kerk in Kruiningen leidt tot extra surveillances door de politie
Kerkenraad Kruiningen ziet af van hoger beroep in zaak vermeend misbruik
Kerk Kruiningen buigt niet voor corrigerende tik
Kort geding tegen Gereformeerde Gemeente wegens ‘valse beschuldiging’
Burgemeester roept op tot respect in kwestie kerkrel Kruiningen

Kerk in Poeldijk biedt excuses aan voor misbruik misdienaars

OmroepWest 31.07.2017 Het parochiebestuur van de Rooms-Katholieke kerk in Poeldijk biedt ‘oprechte excuses’ aan voor het misbruik van zeker vijf misdienaars in de jaren ’60. Vier van de jongens pleegden later zelfmoord. De misdienaars werden misbruikt door de rector van het Jozefhuis, het toenmalige bejaardentehuis naast de kerk.

Vice-voorzitter Koos Verbeek van het parochiebestuur las na de kerkdiensten afgelopen zaterdag en zondag een verklaring voor. ‘Wij erkennen dat dit nooit had mogen gebeuren en dat dit diepe wonden bij de betrokken kinderen, hun ouders, familie en omgeving heeft veroorzaakt. Dat de toenmalige verantwoordelijken dit in de doofpot hebben gestopt en hun verantwoordelijkheid niet op een andere manier hebben ingevuld is zeer verwerpelijk.’

In Poeldijk was het misbruik op een gegeven moment wel bekend, nadat een moeder van één van de slachtoffers het in de openbaarheid bracht, maar er werd nauwelijks over gepraat. Wel zijn twee feiten in 2010 door de parochie aangemeld bij de commissie-Deetman die het misbruik in de RK-kerk landelijk onderzocht. ‘Omdat zowel slachtoffers als dader al waren overleden is er door het toenmalige bestuur voor gekozen er verder geen ruchtbaarheid meer aan gegeven,’ aldus Verbeek.

Gebaar

Het feit dat er nooit echt over gesproken is, en dat de kerk nooit excuses heeft gemaakt, zat Jos de Brabander uit Poeldijk nog steeds dwars, zo vertelde hij vorige week. De Brabander was misdienaar in de tijd dat het misbruik plaatsvond, maar ontsnapte er aan omdat de betreffende pater hem ‘te brutaal’ vond. Hij hoopte na al die tijd op ‘een gebaar’ van de kerk naar de nabestaanden van de slachtoffers.

Dat het kerkbestuur zo snel bereid is verantwoordelijkheid te nemen noemt hij ‘mooi en moedig’. ‘Ze erkennen niet alleen dat het is gebeurd, maar bieden ook excuus aan. Dat is meer dan ik had durven hopen.’

Nabestaanden

Bij de kerk is in elk geval één reactie binnengekomen van een familielid van één van de misdienaars. Dit familielid is blij met de open houding van de kerk, aldus Koos Verbeek van het parochiebestuur.

Verbeek hoopt op meer contact met familieleden van de slachtoffers. ‘Wij zijn bereid het gesprek aan, als er mensen zijn die dit hoofdstuk nog niet kunnen afsluiten dan zijn ze altijd welkom.’

LEES MEER: Oud-misdienaar wil dat kerk misbruik Poeldijk erkent

Meer over dit onderwerp: SEKSUEEL MISBRUIK POELDIJK JOS DE BRABANDER RK-KERK KOOS VERBEEK  JOZEFHUIS

Oud-misdienaar wil dat kerk misbruik Poeldijk erkent

OmroepWest 27.07.2017 Een voormalige misdienaar uit Poeldijk hoopt dat de rooms-katholieke kerk wil erkennen dat er in de jaren ’60 andere jonge misdienaars zijn misbruikt door een priester. Jos de Brabander ontsnapte aan de ontucht, maar zeker vijf andere misdienaren niet. Vier van hen pleegden later zelfmoord. De Brabander vindt dat de kerk het aan de nabestaanden verplicht is om een gebaar te maken.

Het misbruik vond plaats in het Jozefhuis, een bejaardentehuis naast de katholieke kerk in Poeldijk. Het tehuis is al lang vervangen door nieuwbouw, maar indertijd – toen er nog een kapel aan vast zat – werden er kerkdiensten voor de bewoners gehouden, waar dan natuurlijk misdienaars bij waren.

‘De andere jongens mochten thee drinken in de kamer van de rector. Daar was ik best jaloers op,’ vertelt De Brabander. ‘Ik heb ook wel eens gevraagd of ik niet ook thee mocht drinken, maar dat wilde hij niet. Hij vond me te brutaal.’ Achteraf is de oud-misdienaar maar wat blij dat hij op die manier de dans is ontsprongen.

Vier zelfmoorden

Vier misdienaren uit zijn tijd pleegden zelfmoord, allemaal toen ze begin twintig waren, zo’n vijftien jaar nadat het misbruik had plaatsgevonden. ‘De moeder van één van de jongens kwam bij mij in de slagerij en vertelde het hele verhaal. Toen viel pas het muntje.’

In het katholieke Poeldijk van de jaren ’60 werd er liever niet over gepraat. ‘De kerk had toen zo’n invloed op de samenleving. Het werd onder het kleed geveegd.’ Omdat er niet over gepraat werd, heeft de kerk ook nooit excuses gemaakt.

Excuses

Zover hoeft het voor De Brabander ook niet te komen. ‘Maar ik wil dat het niet ontkend wordt, en niet gebagatelliseerd. Het is gebeurd, er zijn slachtoffers gevallen. Het zou netjes zijn naar de nabestaanden van de vier jongens, als de kerk in elk geval zegt “het had niet mogen gebeuren en we zijn daar toen niet goed mee omgegaan”.’

De Brabander is wel nog steeds katholiek, hoewel hij niet meer elke week in de kerk komt. ‘Maar je mag een instituut niet afschrijven vanwege de daden van één zo’n lampenkap.’

Reactie Bisdom

Het bisdom Rotterdam, waar Poeldijk onder valt, geeft in een schriftelijke reactie aan dat het om een ernstige en complexe gebeurtenis gaat. ‘Niet alleen de aangeklaagde is overleden, maar ook de klagers. Er zijn twee meldingen gedaan bij het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK. Niet door de slachtoffers zelf, maar door mensen uit hun directe omgeving.

Uit informatie die het bisdom ontving van het Meldpunt blijkt overigens dat geen andere meldingen zijn gedaan ten aanzien van de betreffende pater. Informatie over de pater ontbreekt in het archief van het bisdom. Hij was werkzaam met de instemming vanuit zijn orde op een specifieke plek, maar zonder benoeming van de toenmalige bisschop’, laat het bisdom weten.

‘Gezien het sfeerbeeld in het rapport Deetman heeft het bisdom geen reden te twijfelen aan de meldingen ook al is er in het archief geen evidentie.’

LEES OOK: RK kerk keert 2,5 miljoen uit aan smartengeld

Meer over dit onderwerp: POELDIJK MISBRUIK RK-KERK KATHOLIEK JOZEFHUIS JOS DE BRABANDER

Australische kardinaal ontkent kindermisbruik

NU 26.07.2017 De Australische kardinaal George Pell heeft bij zijn eerste verschijning voor de rechter alle beschuldigingen van kindermisbruik tegengesproken.

De vertrouweling van paus Franciscus liet woensdag voor de rechtbank in Melbourne een verklaring voorlezen waarin hij zijn onschuld verklaart. Hoewel de 76-jarige in de rechtszaal aanwezig was, zei hij zelf niets.

Pell is tot nu de hoogste katholieke geestelijke die zich wegens beschuldigingen van misbruik in de rechtbank moet verantwoorden. Als de belangrijkste financieel-economisch raadgever van de paus was hij de derde machtigste man in het Vaticaan.

Als gevolg van beschuldigingen dat hij zich als jonge priester en later als aartsbisschop in zijn land aan jongens had vergrepen, was hij sinds juni niet meer op zijn post. Eerder zei Pell het slachtoffer te zijn van “onophoudelijke karaktermoord” en noemde hij “het hele idee van seksueel misbruik afschuwwekkend”.

De eerste zitting in de rechtbank van Melbourne was na vijf minuten al voorbij. Het proces zal in oktober worden voortgezet.

Lees meer over: Vaticaan Seksueel misbruik AustraliëGeorge Pell

Man ontkent kindermisbruik

Telegraaf 26.07.2017 Bij zijn eerste verschijning voor de rechter heeft de Australische kardinaal George Pell alle beschuldigingen van kindermisbruik tegengesproken. De vertrouweling van paus Franciscus liet woensdag voor de rechtbank in Melbourne een verklaring voorlezen waarin hij zijn onschuld verklaart. Hoewel de 76-jarige in de rechtszaal aanwezig was, zei hij zelf niets.

De eerste zitting was na vijf minuten al voorbij. Het proces zal in oktober worden voortgezet. Als financiële topman van het Vaticaan was de Australiër officieus de nummer drie van belangrijkste functionarissen in de pauselijke staat. Als gevolg van beschuldigingen dat hij zich als jonge priester en later als aartsbisschop in zijn land aan jongens had vergrepen, was hij sinds juni niet meer op zijn post.

Pell is tot nu de hoogste katholieke geestelijke die zich wegens beschuldigingen van misbruik voor de rechter moet verantwoorden.

LEES MEER OVER GEORGE PELL KINDERMISBRUIK RECHTBANK

Kardinaal Pell houdt onschuld vol bij eerste bezoek aan rechtbank

AD 26.07.2017 De Australische kardinaal George Pell is voor het eerst voor de rechter verschenen. De derde man binnen de katholieke kerk is aangeklaagd wegens kindermisbruik, maar de beschuldigingen werden woensdag in de rechtbank in Melbourne tegengesproken.

© Getty Images

De Australische kardinaal liet woensdag voor de rechtbank een verklaring voorlezen waarin hij zijn onschuld verklaart. De 76-jarige Pell was in de rechtszaal aanwezig, maar sprak zelf geen woord. Hoewel zijn eerste bezoek kort en zakelijk was – na vijf minuten was de zitting voorbij – kreeg de rechtszaak veel belangstelling.

Kardinaal Pell is de financiële topman van het Vaticaan en daarmee de nummer drie van belangrijkste functionarissen in de pauselijke staat. De kardinaal zou zich als jonge priester en later als aartsbisschop in Australië aan jongens hebben vergrepen. Door de aanklacht zit hij sinds juni niet meer op zijn post in het Vaticaan.

Onschuld bepleiten

© AFP

Pell is de tot nu toe de hoogste katholieke geestelijke die zich voor de rechter moet verantwoorden wegens beschuldigingen van misbruik. Na het korte bezoek aan de rechtbank werd hij onder begeleiding van politie naar buiten geleid. Door voor- en tegenstanders werd hij toegeschreeuwd. ‘We houden van je’, riep een vrouw. Terwijl een ander schreeuwde: ‘Je had de kinderen juist moeten beschermen!’

Pell hield tijdens de rechtszitting zijn mond, maar advocaat Robert Richter maakte tegenover de rechter duidelijk dat de kardinaal ongeacht de aanklacht zal zeggen onschuldig te zijn. ‘Om elke onduidelijkheid hierover te voorkomen en gezien de overweldigende belangstelling, wil ik alvast zeggen dat kardinaal Pell zijn onschuld zal bepleiten op alle aanklachten’, zei advocaat Richter tegen de rechtbank. In oktober zal het proces worden voortgezet.

Hand boven het hoofd

© AFP

Paus Franciscus doet vooralsnog geen uitspraken over de zaak. Toen de paus vorig jaar werd gevraagd naar het discutabele verleden van Pell zei hij: ‘Het klopt dat er twijfels bestaan, maar we zullen moeten wachten tot het recht zegeviert, in plaats van nu al een mediagenieke veroordeling te geven op basis van roddels. Dat helpt niet. Zodra het recht heeft gesproken, zal ik ook spreken.’

Eind juni werd paus Franciscus ook al geconfronteerd met kindermisbruik binnen zijn kerk. Toen laïciseerde hij de 67-jarige Italiaanse priester Mauro Inzoli nadat deze schuldig werd bevonden aan pedofilie. Hij werd door een rechtbank in Cremona schuldig bevonden aan acht gevallen van seksueel misbruik met kinderen tussen de 12 en 16 jaar oud. Dat gebeurde tussen 2004 en 2008 en meestal tijdens de biecht. Eenmaal misbruikte hij een kind in het ziekenhuis.

Ook hier wachtte Franciscus jarenlang het definitieve oordeel van de rechter af. Hoewel er al sinds 2012 grote twijfels bestonden over Inzoli, besloot Franciscus hem weer in genade aan te nemen.

Derde man van het Vaticaan ontkent seksueel misbruik bij eerste bezoek aan rechtbank

VK 26.07.2017 De Australische kardinaal George Pell is voor het eerst voor de rechter verschenen. De derde man binnen de katholieke kerk is aangeklaagd wegens kindermisbruik, maar de beschuldigingen werden woensdag in de rechtbank in Melbourne tegengesproken.

De Australische kardinaal liet woensdag voor de rechtbank een verklaring voorlezen waarin hij zijn onschuld verklaart. De 76-jarige Pell was in de rechtszaal aanwezig, maar sprak zelf geen woord. Hoewel zijn eerste bezoek kort en zakelijk was – na vijf minuten was de zitting voorbij – kreeg de rechtszaak veel belangstelling.

Kardinaal Pell is de financiële topman van het Vaticaan en daarmee de nummer drie van belangrijkste functionarissen in de pauselijke staat. De kardinaal zou zich als jonge priester en later als aartsbisschop in Australië aan jongens hebben vergrepen. Door de aanklacht zit hij sinds juni niet meer op zijn post in het Vaticaan.

Onschuld pleiten

Een vrouw betuigt steun aan kardinaal Pell voor de rechtbank in Melbourne © GETTY

Tegenstanders van Pell voor de rechtbank in Melbourne © AFP

Pell is tot nu toe de hoogste katholieke geestelijke die zich voor de rechter moet verantwoorden wegens beschuldigingen van misbruik. Na het korte bezoek aan de rechtbank werd hij onder begeleiding van politie naar buiten geleid. Door voor- en tegenstanders werd hij toegeschreeuwd. ‘We houden van je’, riep een vrouw. Terwijl een ander schreeuwde: ‘Je had de kinderen juist moeten beschermen!’

Pell hield tijdens de rechtszitting zijn mond, maar advocaat Robert Richter maakte tegenover de rechter duidelijk dat de kardinaal ongeacht de aanklacht zal zeggen onschuldig te zijn. ‘Om elke onduidelijkheid hierover te voorkomen en gezien de overweldigende belangstelling, wil ik alvast zeggen dat kardinaal Pell zijn onschuld zal bepleiten ten opzichte van alle aanklachten’, zei advocaat Richter tegen de rechtbank. In oktober zal het proces worden voortgezet.

Hand boven het hoofd

Kardinaal Pell arriveert bij de rechtbank © AFP

Paus Franciscus wil vooralsnog geen uitspraken doen over de zaak. Toen de paus vorig jaar werd gevraagd naar het discutabele verleden van Pell zei hij: ‘Het klopt dat er twijfels bestaan, maar we zullen moeten wachten tot het recht zegeviert, in plaats van nu al een mediagenieke veroordeling te geven op basis van roddels. Dat helpt niet. Zodra het recht heeft gesproken, zal ik ook spreken.’

Eind juni werd paus Franciscus ook al geconfronteerd met kindermisbruik binnen zijn kerk. Toen laïciseerde hij de 67-jarige Italiaanse priester Mauro Inzoli nadat deze schuldig werd bevonden aan pedofilie. Hij werd door een rechtbank in Cremona schuldig bevonden aan acht gevallen van seksueel misbruik met kinderen tussen de 12 en 16 jaar oud. Dat gebeurde tussen 2004 en 2008 en meestal tijdens de biecht. Eenmaal misbruikte hij een kind in het ziekenhuis.

Ook hier wachtte Franciscus jarenlang het definitieve oordeel van de rechter af. Hoewel er al sinds 2012 grote twijfels bestonden over Inzoli, besloot Franciscus hem weer in genade aan te nemen.

Lees verder

Een ‘gevaarlijk individu’, ‘hardvochtig’, ‘koudbloedig’ en ‘bijna een sociopaat’. Zo werd de Australische kardinaal George Pell in 2015 omschreven door Peter Saunders, een Brits misbruikslachtoffe. Wie is de van misbruik verdachte derde man in het Vaticaan?

Volg en lees meer over:  MISBRUIK IN DE KERK   AUSTRALIË   MELBOURNE

Ontucht in Poeldijk: ‘Waarom moet dit opgerakeld?’

AD 26.07.2017 In Poeldijk zwijgen sommige inwoners liever nog steeds over de grote ontuchtzaak die het Westlandse dorp teisterde in de jaren ’60. Dat misdienaars seksueel werden misbruikt was een publiek geheim. Maar na de publicatie in deze krant trok alsnog een schokgolf door het dorp.

Natuurlijk wist niet iedereen ervan, er werd tenslotte niet openlijk over gesproken. Dat de pater in een katholiek bejaardentehuis vijf jongens uit de buurt seksueel misbruikte, werd doodgezwegen. Maar de zelfmoorden van vier van de slachtoffers gingen destijds uiteraard niet onopgemerkt voorbij.

AD 26.07.2017

AD 26.07.2017

Ontsteld

Op straat reageren sommige Poeldijkers ontsteld op het nieuws dat ook hun dorp niet gevrijwaard is gebleven van ontuchtplegende priesters. ,,Ik schrik er wel van dat het in dit kleine dorp is voorgekomen”, zegt een van hen. ,,Ik denk dat de kerk het wel langer wist, maar dat het gewoon onderin een laatje is gestopt. Het is zeer zeker goed dat het nu naar buiten komt.”

Zwijgcultuur

Maar de zwijgcultuur is daarmee niet doorbroken. Anderen zijn juist boos dat de kwestie niet binnenskamers is gehouden. Een vrouw die langs de Bartholomeuskerk loopt steekt haar mening dan ook niet onder stoelen of banken. ,,Ik vind het heel erg dat dit nu in de krant staat”, roept een vrouw terwijl ze voorbij loopt. ,,Waarom moet dat allemaal nu opgerakeld worden? Dat is toch niet nodig; die ouwe koeien hoef je niet meer uit de sloot te halen.” Na haar zegje gedaan te hebben, loopt ze zonder op of om te kijken weer stug door.

Dan komt Jan Duivesteijn aanrijden in de schaduw van de ‘kathedraal van het Westland’. De van oorsprong Loosduiner woont sinds enkele jaren op een steenworp afstand van de kerk. ,,Daar zit ik tussen de Poeldijkers, nou dan weet je het wel. Die vinden het maar stom en achterlijk dat het nu allemaal opgerakeld wordt. Wat ik daarvan vind? Ik maak me er niet druk om.”

De Bartholomeuskerk in Poeldijk. © Foto: Thierry Schut

Dorpscultuur

Het is tekenend voor de horen-zien-zwijgencultuur in het dorp. Een man die net bij de slager vandaan komt haast zich te zeggen dat hij niets van de kwestie afweet en dat hij er ook niet over wil spreken. Op zijn fiets gaat hij ervandoor. Ondernemer Coos Bos slaat het tafereel met een lach gade vanuit zijn café in het hart van dorp. ,,Iedere Poeldijker weet wel iets van de zaak af. Dat het zo lang stil is gebleven, ligt aan de dorpscultuur. Er gebeuren wel meer dingen in Poeldijk, die onder de Poeldijkers blijven. Hetzelfde zal voor de andere dorpen gelden, daar gebeuren ongetwijfeld dingen die wij weer niet horen.”

AD 26.07.2017

AD 26.07.2017

De bal kwam aan het rollen toen Poeldijker Wim van Zijl de zaak aankaartte in zijn boek Het Rijke Poeldijkse Roomse Leven. Dat de kwestie inmiddels zoveel stof doet opwaaien, moet hij even laten bezinken. Aanvragen van andere media houdt hij even af. ,,Ik loop elke dag even een rondje door het dorp. Nu kreeg ik al veel reacties op het artikel. De meeste positief hoor, eigenlijk was er maar één negatief.”

Toch is er in het dorp ook gelatenheid. ,,Het verbaast me niet meer”, zegt een passant. ,,Nu is er toch die kwestie rond een kardinaal in Australië? Het is overal zo.”

Een beeld van een jongen met een kruis in een kathedraal. (Foto: ANP)

‘Jonge misdienaars misbruikt in Poeldijk’

OmroepWest 26.07.2017 Vijf jonge misdienaars werden in de jaren ’60 misbruikt door een pater in een katholiek bejaardenhuis in Poeldijk. Dit zegt Wim van Zijl tegen het AD. Het misbruik zou hebben plaatsgevonden in de kamer van de – inmiddels overleden – priester, in de biechtstoel en de sacristie.

Een van de slachtoffers werkte bij Van Zijl in zijn tuindersbedrijf. Volgens hem ‘brulde die jongen dat hij niet naar huis wilde omdat zijn ouders zijn verhaal niet geloofden’. Een half jaar later dreef de jongen dood in de zee.

Volgens Van Zijl – die dit aan de orde brengt in zijn boek Het Rijke Poeldijkse Roomse Leven – raakten ook drie andere slachtoffers zo getraumatiseerd dat ze in hun tienertijd voor zelfdoding kozen. Het vijfde slachtoffer ging op straat zwerven in Amsterdam. Hij schuwde volgens Van Zijl levenslang zijn ouders en Poeldijk uit angst dat hij voor viezerik werd aangezien. Hij is inmiddels overleden.

Publiek geheim

Volgens het AD, dat Van Zijl woensdag aan het woord laat, was het misbruik decennialang een publiek geheim in Poeldijk, maar wil Van Zijl hier niet langer mee leven.

Volgens Van Zijl verbood de pater de slachtoffers over het misbruik te praten. De plaatselijke parochiepastoor zou de misstanden hebben weggewuifd en de ouders van de kinderen zwijgplicht hebben opgelegd.

Klacht indienen niet mogelijk

Volgens het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK is in 2010 twee keer melding gemaakt van de misstanden in Poeldijk. Liesbeth Sanders van het meldpunt laat in de krant weten dat er geen nader onderzoek naar deze meldingen is gedaan omdat het onder de klachtenprocedure van het meldpunt niet mogelijk was voor nabestaanden om een klacht in te dienen.

Volgens het bisdom Rotterdam zijn geen andere meldingen over deze verdachte binnengekomen. Bisschop Hans van den Hende spreekt in het AD van een ‘ernstige gebeurtenis’.

LEES OOK: RK kerk keert 2,5 miljoen uit aan smartegeld
orgelorgel
Meer over dit onderwerp: SEKSUEEL MISBRUIK POELDIJK SINT JOZEFHUIS WIM VAN ZIJL

Misdienaars leefden in de hel van Poeldijk

AD 26.07.2017 Vijf jonge misdienaars werden in de jaren 60 misbruikt door een pater in een katholiek bejaardenhuis in Poeldijk. Vier slachtoffers pleegden zelfmoord. Hun families moesten hun mond houden, meldingen van het misbruik zijn nooit onderzocht. ,,Het is een combinatie geweest van macht en doofpot.”

Een half jaar later dreef hij dood in de zee. De dader liep in een witte pij en op sandalen door het dorp, aldus Wim van Zijl.

Het gebeurde in zijn kamer. Maar ook in de biechtstoel en de sacristie. Voor vijf jonge misdienaars was de kapel van het Sint Jozefhuis in Poeldijk in het Westland een regelrechte hel. In de jaren 60 vielen ze in het katholieke bejaardenhuis ten prooi aan de lusten van een – inmiddels overleden – pedoseksuele priester.

Een van de slachtoffers werkte in die jaren in het tuindersbedrijf van Wim van Zijl. ,,Ik moest een keer ’s avonds om half negen de luchtramen laten zakken en die jongen was nog aan het werk’’, vertelt de nu 84-jarige Van Zijl. ,,Hij brulde dat hij niet naar huis wilde, omdat zijn ouders zijn verhaal niet geloofden. Een half jaar later dreef hij dood in de zee. De dader liep in een witte pij en op sandalen door het dorp.’’

Publiek geheim

Het misbruik is decennialang een publiek geheim in Poeldijk. Van Zijl wil er niet langer mee leven. Hij beschrijft het schandaal in een kort hoofdstuk in zijn boek Het Rijke Poeldijkse Roomse leven. ,,De misdienaartjes leefden in een hel. Ze raakten zo getraumatiseerd dat vier jongens in hun tienertijd voor zelfdoding kozen. Het vijfde slachtoffertje werd straatzwerver in Amsterdam en schuwde levenslang zijn ouders en Poeldijk uit angst dat hij voor viezerik werd aangezien.’’ Hij is inmiddels overleden.

Het misbruik begint als de vermeende dader, lid van de orde van kruisheren (ook wel orde van het Heilig Kruis genoemd), eind jaren 50 neerstrijkt in Poeldijk. Hij is in 1933 tot priester gewijd, vertrekt een jaar later als missionaris naar Nederlands-Indië waar hij in Bandung (Java) een radiozender opzet. Daar overleeft hij het Jappenkamp. Na de Tweede Wereldoorlog keert hij terug naar Nederland.

In 1958 wordt de pater rector van het Sint Jozefhuis, een katholiek bejaardenhuis in Poeldijk. Het kerkdorp in het Westland, met de H. Bartholomeuskerk als blikvanger, is een kleine, gesloten gemeenschap. Seksualiteit is taboe, laat staan homoseksualiteit. Voorlichting is vooral een taak van de kerk. De priester breekt zijn celibataire gelofte en vergrijpt zich aan de misdienaars van het Jozefhuis.

Rechts op de foto (bij het verkeersbord) het Sint Jozefhuis, waar een pater vijf misdienaars misbruikte in de jaren 60. © AD

Kettinghond

Het is allemaal de schuld van Rome en het celibaat. Zij hebben de priesters als beesten het bos in gestuurd, aldus een broer van een slachtoffer.

De pater verbiedt de slachtoffers over het misbruik te praten. De plaatselijke parochiepastoor wuift de misstanden weg en legt de ouders een zwijgplicht op. ,,Veertig jaar later sprak ik een getraumatiseerde vader van een slachtoffertje, zo boos als een belaagde kettinghond, die mij vertelde nooit meer in de Poeldijkse kerk te zijn geweest en er ook niet begraven wilde worden.’’

De pater verhuist in 1967 naar de kruisherengemeenschap in Voorschoten. Hij overlijdt begin 1978 in Nijmegen. De ouders van de misbruikte misdienaars van het Jozefhuis zijn inmiddels ook overleden. Maar broers en zussen leven nog steeds met de last van wat tientallen jaren geleden is gebeurd. ,,Het is heel zwaar voor mij geweest’’, zegt een hoogbejaarde broer. ,,Het is allemaal de schuld van Rome en het celibaat. Zij hebben de priesters als beesten het bos in gestuurd. Mijn ouders hebben er veel verdriet om gehad.’’

Een andere nabestaande wil liever geen ruchtbaarheid aan de zaak geven. ,,Ik kan er niets over zeggen omdat er nog veel pijn en verdriet zit. De nabestaanden gaan er allemaal anders mee om. Vergelijk het met overlevenden van een concentratiekamp. De een sluit zich aan bij een slachtoffergroep en de ander neemt het mee in zijn graf. Wij moeten ermee leren leven.’’

Tot op de dag van vandaag zwijgen Poeldijkers erover. Sommigen zeggen van niets te weten, anderen zeggen vooral ‘voorzichtig’ te zijn met het publiceren van dit soort verhalen. De zwijgcultuur wordt door de omgeving van de slachtoffers overgenomen. In het rapport van de commissie-Deetman, die misbruik in de katholieke kerk onderzocht, wordt dat ook als een van de problemen gezien.

Dieptriest

De Sint-Bartolomeüskerk in Poeldijk. © MARTIJN BEEKMAN

Pastoor Jaap Steenvoorden van de parochiefederatie in het Westland weigert ieder commentaar en gooit de hoorn op de haak. Koos Verbeek, vicevoorzitter van het parochiebestuur in Poeldijk, noemt het een ‘dieptrieste zaak’ die zich buiten het zicht van de kerk afspeelde. ,,Het gebeurde in het Jozefhuis, het aanliggende bejaardenhuis. De parochie had er niets mee te maken en wist er ook niet van.’’

Wel zegt Verbeek dat het misbruik en de zelfmoorden al langer bekend waren in de Poeldijkse gemeenschap. ,,Ik ken de families wel en in de volksmond werd erover gesproken. Maar de ouders liepen er niet mee te koop. Ze wilden er niet over praten. Ik kan me niet voorstellen dat de parochie hen een zwijgplicht heeft opgelegd.’’

Schrijver Van Zijl doet in juni 2010 melding bij de parochie. Daar is een korte notitie van gemaakt, die deze krant heeft ingezien. Daarin staan de namen van de slachtoffers en de vermeende dader. De rapportage is doorgegeven aan het Bisdom Rotterdam. Het bisdom heeft vervolgens contact opgenomen met de Orde van het Heilig Kruis, waarvan de pater lid was.

Eigen onderzoek heeft ‘geen aanwijzingen voor misbruik’ opgeleverd, laat de orde weten. Ook de toenmalige secretaris kan zich daar niets van herinneren. ,,Persoonsgebonden kwesties werden door de provinciaal steeds met de betreffende confraters achter gesloten deuren besproken. Daar was de secretaris nooit bij aanwezig’’, stelt overste Peter Snijkers.

Klachtencommissie

Het is desastreus voor jonge mensen. Het misbruik is een combinatie geweest van macht en doofpot, aldus Bisschop Hans van den Hende.

Het meldpunt seksueel misbruik in de katholieke kerk bevestigt dat in 2010 twee meldingen zijn gedaan over Poeldijk. ,,Omdat het onder de klachtenprocedure van het meldpunt niet mogelijk was voor nabestaanden om een klacht in te dienen, is door de klachtencommissie geen nader onderzoek naar deze meldingen verricht’’, laat Liesbeth Sanders, hoofd van het meldpunt, weten.

Het parochiebestuur in Poeldijk heeft zelf geen contact gehad met de nabestaanden. Dat is overgelaten aan de diaken die de notitie maakte. ,,Maar als ze behoefte hebben aan een gesprek staan we daarvoor open’’, zegt Verbeek.

Volgens het Bisdom Rotterdam zijn er geen andere meldingen over de vermeende dader binnengekomen. ,,In verschillende klachten zijn wij na een gesprek met de slachtoffers tot een afronding gekomen’’, zegt bisschop Hans van den Hende in meer algemene zin. ,,Deze zaak kwam minder naar voren omdat niemand meer in leven was. De aanwezigheid van de pater komt ook niet in ons archief voor. Er is geen officiële benoeming door het bisdom.’’

Van den Hende heeft geen reden te twijfelen aan de meldingen, ook al is er in het archief geen bewijs voor. ,,Het blijft een ernstige gebeurtenis. Een man van de kerk die zulke dingen heeft gedaan, heeft tegengesteld aan het evangelie gehandeld. Het is desastreus voor jonge mensen. Het misbruik is een combinatie geweest van macht en doofpot.’’

OM Curaçao in hoger beroep tegen straf pastor voor seksueel misbruik

NU 19.07.2017 Het Openbaar Ministerie op Curaçao gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank in de zaak tegen de Curaçaose pastor Orlando B.

Hij werd twee weken geleden veroordeeld tot negen jaar gevangenisstraf wegens seksueel misbruik. Ook mag hij veertien jaar de functie van pastor niet uitoefenen.

Het OM meldde dinsdag dat het niet duidelijk is wanneer het hoger beroep wordt behandeld. Tegen de geestelijke was achttien jaar cel geëist.

Orlando B. was pastor van de Rains of Blessings-kerk, die ook in Nederland bestaat. De rechter stelde vast dat de 53-jarige pastor zich schuldig heeft gemaakt aan seksueel misbruik van drie tienermeisjes en vier jongvolwassen vrouwen, die allemaal lid waren van de geloofsgemeenschap.

Volgens de rechter heeft hij “het overwicht dat hij op de slachtoffers had door zijn leeftijd en zijn bijzondere positie binnen de geloofsgemeenschap, op een volstrekt verkeerde manier ingezet”.

Lees meer over:Curaçao

Hoger beroep tegen straf pastor

Telegraaf 19.07.2017 Het Openbaar Ministerie op Curaçao gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank in de zaak tegen de Curaçaose pastor Orlando B. Hij werd twee weken geleden veroordeeld tot negen jaar gevangenisstraf wegens seksueel misbruik. Ook mag hij veertien jaar de functie van pastor niet uitoefenen.

Het OM meldde dinsdag dat het niet duidelijk is wanneer het hoger beroep wordt behandeld. Tegen de geestelijke was achttien jaar cel geëist.

B. was pastor van de Rains of Blessings-kerk, die ook in Nederland bestaat. De rechter stelde vast dat de 53-jarige pastor zich schuldig heeft gemaakt aan seksueel misbruik van drie tienermeisjes en vier jongvolwassen vrouwen, die allemaal lid waren van de geloofsgemeenschap.

Volgens de rechter heeft hij ,,het overwicht dat hij op de slachtoffers had door zijn leeftijd en zijn bijzondere positie binnen de geloofsgemeenschap, op een volstrekt verkeerde manier ingezet”.

LEES MEER OVER;

OPENBAAR MINISTERIE CURACAO  ORLANDO B

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Ruim 500 jongens van Duits kathedraalkoor misbruikt en mishandeld door priesters en leraren

VK 18.07.2017 De omvang van het misbruikschandaal bij het kathedraalkoor van Regensburg is veel groter dan tot nu toe gedacht. Ruim vijfhonderd jongens zijn misbruikt en mishandeld door priesters en leraren, zo blijkt uit het dinsdag gepresenteerde onderzoeksrapport.

Advocaat Ulrich Weber spreekt daarin van een regime van ‘geweld, angst en hulpeloosheid’, weerspiegeld in 547 gevallen van mishandeling en 67 gevallen van seksueel misbruik en 49 geïdentificeerde daders. Medeplichtig aan deze misstanden is Georg Ratzinger (94), de oudere broer van de voormalige Paus Benedictus.

Ratzinger stond tussen 1964 en 1994 aan de leiding van het koor en het bijbehorende internaat, in de tijd waarin volgens Weber de mishandelingen op hun hoogtepunt waren, in de jaren zestig en zeventig. Weber concludeert dat Ratzinger van de misdaden geweten moet hebben. ‘Hij heeft weggekeken.’

Georg Ratzinger stond tussen 1964 en 1994 aan de leiding van het koor en het bijbehorende internaat. © EPA

Als mannen van middelbare leeftijd, vergelijken ze hun tijd op het internaat met ‘de hel’

De ‘Domspatzen’ (mussen van de Dom) traden in die tijd op van de VS tot Korea, Hongarije en Polen. De gepolijste jongensgezichtjes in hun roodwitte gewaden sierden tientallen platenhoezen. Als mannen van middelbare leeftijd, vergelijken ze hun tijd op het internaat met ‘de hel’ en ‘een concentratiekamp’. Weber spreekt van ‘gebroken mensen.’

‘Lieve lieve ouders, ik hou zo, zo veel van jullie, alstublieft ik wil zo, zo, zo graag naar huis.’ Zo begint een handgeschreven briefje van een jongen die eind jaren zestig de vooropleiding van het internaat bezoekt. Hij smeekt om opgehaald te worden: ‘Meld me af bij meneer de directeur. Ik moet altijd, altijd huilen.’

Doofpot

Wie heimwee had, werd geslagen of opgesloten, zo staat in getuigenverklaringen. Ook is er sprake van ‘hygiënecontroles’ waarbij de jongens zich in het openbaar moesten uitkleden. Een getuige schrijft dat hij als straf zijn eigen overgeefsel moest opeten. Zong je vals, sloeg de leraar soms zo hard dat wel vier rijen jongens omvielen, ‘als dominostenen.’

Onderzoeker Weber constateert dat het bisdom al decennialang vreesde dat het misbruikschandaal zou worden ontdekt en actief heeft geprobeerd de omvang ervan onder de pet te houden.

Ratzinger gaf later toe zelf ook weleens ‘een tik’ te hebben uitgedeeld

Pas in 2010, in de tijd dat overal in Europa katholieke misbruikzaken aan het licht kwamen, klapte de eerste oud-leerling uit de school in de talkshow van Sandra Maischberger op de ARD.

De misdaden zijn bijna allemaal verjaard. Het bisdom van Regensburg heeft de slachtoffers schadevergoedingen beloofd van 5 duizend tot 20 duizend euro per persoon.

Ratzinger, die in 2010 ontkende iets van het misbruik te weten, gaf twee jaar later toe zelf ook weleens ‘een tik’ te hebben uitgedeeld, omdat dat in die tijd zo normaal was.

Volg en lees meer over:   DUITSLAND   BUITENLAND  MISBRUIK IN DE KERK

Ruim vijfhonderd koorkinderen mishandeld en misbruikt in Duitse Regensburg

NU 18.07.2017 Meer dan vijfhonderd koorknapen van het beroemde kathedraalkoor in de Duitse stad Regensburg zijn de afgelopen decennia mishandeld en misbruikt door priesters en leraren.

Dat concludeert de advocaat die in opdracht van het bisdom onderzoek deed naar de zaak, die daarmee nog veel groter is dan gedacht.

Volgens advocaat Ulrich Weber waren vijfhonderd kinderen slachtoffer van lichamelijk geweld en 67 (daarbij ook) van seksueel misbruik. Hij zegt dat in zijn eindrapport, meldt Der Spiegel. Eerder was nog sprake van 231 slachtoffers.

Weber begon zijn onderzoek nadat zeven jaar geleden de eerste gevallen van misbruik aan het licht kwamen. Daarna kwamen er honderden meldingen van voormalige koorleden. Het gaat om vergrijpen tussen 1945 en de begin jaren negentig.

Bisschop Rudolf Voderholzer van Regenburg heeft vorig jaar excuses aangeboden. Slachtoffers krijgen een schadevergoeding.

Weber identificeerde 49 priesters en leraren die schuldig waren aan mishandeling en misbruik. In het rapport krijgen de huidige kardinaal en voormalig bisschop van Regensburg Gerhard Ludwig Müller en de voormalig koorleider Georg Ratzinger (broer van emeritus paus Benedictus) felle kritiek.

Laatstgenoemde is zijn ”wegkijken en gebrek aan ingrijpen ondanks dat hij er van wist te verwijten”, aldus het rapport.

Lees meer over: Regensburg

Ruim 500 koorknapen mishandeld en misbruikt

Telegraaf 18.07.2017 REGENSBURG – Meer dan vijfhonderd koorknapen van het beroemde kathedraalkoor in de Duitse stad Regensburg zijn de afgelopen decennia mishandeld en misbruikt door priesters en leraren. Dat concludeert de advocaat die in opdracht van het bisdom onderzoek deed naar de zaak, die daarmee nog veel groter is dan gedacht.

Volgens advocaat Ulrich Weber waren vijfhonderd kinderen slachtoffer van lichamelijk geweld en 67 (daarbij ook) van seksueel misbruik. Hij zegt dat in zijn eindrapport, meldde Der Spiegel dinsdag. Eerder was nog sprake van 231 slachtoffers.

Weber begon zijn onderzoek nadat zeven jaar geleden de eerste gevallen van misbruik aan het licht kwamen. Daarna kwamen er honderden meldingen van voormalige koorleden. Het gaat om vergrijpen tussen 1945 en de begin jaren negentig.

Excuses

Bisschop Rudolf Voderholzer van Regenburg heeft vorig jaar excuses aangeboden. Slachtoffers krijgen een schadevergoeding.

Weber identificeerde 49 priesters en leraren die schuldig waren aan mishandeling en misbruik. In het rapport krijgen de huidige kardinaal en voormalig bisschop van Regensburg Gerhard Ludwig Müller en de voormalig koorleider Georg Ratzinger (broer van emeritus paus Benedictus) felle kritiek. Laatstgenoemde is zijn „wegkijken en gebrek aan ingrijpen ondanks dat hij er van wist te verwijten”, aldus het rapport.

LEES MEER OVER; KERK MISBRUIK MISHANDELING BISDOM

’Homo-orgie in huis secretaris belangrijke adviseur paus’

Telegraaf 05.07.2017 De politie van Vaticaanstad is afgelopen maand binnengevallen in het huis van de secretaris van een van de belangrijkste adviseurs van paus Franciscus terwijl er een homoseksuele orgie aan de gang was. Dat meldt de Italiaanse krant Il Fatto Quotidiano. Er zouden ook drugs zijn genuttigd op het intieme huisfeestje.

Omdat buren hadden geklaagd over lawaai, besloot de politie in te grijpen. Ter plekke bleken diverse mannen seks met elkaar te hebben.

’Afkicken in kliniek’

De priester werd opgepakt en is ondervraagd. Het appartement behoorde tot de secretaris van kardinaal Francesco Coccopalmerio. Zijn departement is mede verantwoordelijk voor onderzoek naar seksueel misbruik door klerken.

ZIE OOK: Chaos in het Vaticaan (Premium)

De monseigneur (een secretaris van een kardinaal die een belangrijke positie in de Romeinse Curie heeft) gebruikte voor het drugsvervoer expres een luxeauto met een kenteken van het Vaticaan, omdat die niet wordt gecontroleerd. De monseigneur moest afkicken in een kliniek en mag nu zijn zonden overdenken tijdens een opgelegde retraite in een klooster.

’Paus woedend’

Volgens Il Fatto Quotidiano zou de paus woedend zijn geweest toen hij het nieuws vernam. De krant suggereert dat hij wellicht Coccopalmerio gaat verzoeken met pensioen te gaan.

LEES MEER OVER; ORGIES VATICAANSTAD IL FATTO QUOTIDIANOFRANCESCO COCCOPALMERIO PAUS

Kardinaal Pell en het systeem

Trouw 02.07.2017 Ik heb kardinaal George Pell ooit één keer ontmoet. Het was in Sydney, toen hij daar nog aartsbisschop was. Honderdduizenden jongeren waren in het kader van de Wereldjongerendagen uit de hele wereld naar de stad gekomen om met elkaar en de paus hun geloof te vieren.

Paus Benedictus XVI was al in het land, maar rustte nog uit van de lange reis. Ik wilde Pell interviewen. En dus was ik naar een evenement gegaan waar hij aanwezig zou zijn. “Hij zit daar ergens”, zei een woordvoerder terwijl hij naar een tribune wees. Na even zoeken vond ik hem, in een donkere hoek, zittend op een evenementenstoel.

Ik gaf hem een hand en vroeg of hij tijd had voor een interview. De kardinaal keek me aan en zei: “Nee, het spijt me. Nu niet, misschien later.” Hij stond op en liep weg. Pas toen zag ik hoe lang en imposant hij was. Niet een man waar je als kleine jongen in een zwembad snel op afstapt.

Deze week werd bekend dat kardinaal George Pell wordt vervolgd voor meerdere gevallen van kindermisbruik. Die zouden hebben plaatsgevonden in de jaren zeventig in Australië, toen hij nog geen bisschop was. In één geval zou sprake zijn verkrachting. In twee andere gevallen zou het gaan om betasting, in een zwembad dat ‘Eureka’ heette.

Ontkenning

Pell, die de beschuldigingen altijd ontkend heeft, is de belangrijkste financiële adviseur van de paus. De vooruitgeschoven pion van Franciscus in zijn strijd om de financiën van het Vaticaan op orde te krijgen. Het feit dat Pell vervolgd wordt voor misbruik is een enorme klap zijn voor de Argentijnse paus en zijn hervormingsbeleid.

Op 18 juli moet Pell in Melbourne voorkomen. Het Vaticaan benadrukte in een verklaring zijn verdiensten voor de kerk. De paus heeft waardering voor ‘de eerlijkheid van kardinaal Pell gedurende zijn werk van de afgelopen drie jaar in de Romeinse curie.’ Dat zijn mooie woorden die op geen enkele afscheidsreceptie zouden misstaan.

Pell zelf las afgelopen donderdag in de Vaticaanse perszaal een verklaring voor, waarin hij nog eens benadrukte onschuldig te zijn. Hij zag er redelijk relaxed uit. Die dag vierde de kerk het hoogfeest van de apostelen Petrus en Paulus. De een werd ondersteboven gekruisigd, de ander onthoofd. In het licht daarvan, viel het met Pell dus nog wel mee. Hoewel, hij zei wel slachtoffer te zijn van een ‘meedogenloze karaktermoord’. Verder zei Pell uit te zien naar ‘ zijn dag in de rechtbank’. Daar zou alles duidelijk worden.

Onlangs zag ik op Netflix de zevendelige documentaireserie ‘The Keepers’ over de nooit opgeloste moord op Cathy Cesnik, een non die eind jaren zestig les gaf op een katholieke meisjesschool in de Amerikaanse stad Baltimore. Die moord wordt in de serie in verband gebracht met grootschalig seksueel misbruik door katholieke priesters op diezelfde school. Wist de zuster te veel?

Wat me door ‘The Keepers’ weer eens duidelijk werd, is dat het misbruik binnen de katholieke kerk kon plaatsvinden door het wegkijken, het incestueuze niets doen en het de hand- boven-goedgeknipte-hoofden-houden van de hiërarchie. Kardinalen, bisschoppen, priesters, noem maar op. Zij maakten deel uit van ‘het systeem’.

Vergeving

Eerder dit jaar vroeg Franciscus in het voorwoord van een boek dat misbruikslachtoffer Daniel Pittet schreef, “deemoedig om vergeving”. De kerk moet volgens de paus extreem streng zijn tegenover priesters die hun missie verraden en tegenover oversten, bisschoppen of kardinalen, die hun eventueel de hand boven het hoofd houden.

Hij prees het boek van Pittet. “Getuigenverklaringen als de jouwe slopen de muur van het zwijgen die schandalen en leed onderdrukken, en brengen licht in een verschrikkelijke schaduwzone in het leven van de kerk.” Volgens Franciscus kan zo het pad naar een rechtvaardig herstel en de “genade van de verzoening” zichtbaar worden.

Maar inmiddels ligt de paus zelf onder vuur. Tegenstanders van Franciscus verwijten hem dat hij de benoeming van Pell op een hoge post doorzette, ook al waren er toen al beschuldigingen dat deze als aartsbisschop van Melbourne pedofiele slachtoffers de hand boven het hoofd zou hebben gehouden. Hoezo strengheid?

Verzoening blijft een illusie als slachtoffers het idee hebben dat ‘het systeem’ nog altijd functioneert.

Daar kan vrijspraak of veroordeling van deze lange, imposante kardinaal door de burgerlijke rechter niet veel aan veranderen, vrees ik.

Lees ook: Het conservatieve kamp van de rooms-katholieke kerk krijgt weer een tik te verwerken

Kardinaal Ludwig Müller op het Sint-Pietersplein in het Vaticaan. © AP

Het conservatieve kamp van de rooms-ka­tho­lie­ke kerk krijgt weer een tik te verwerken

Trouw 01.07.2017 In het tijdbestek van een paar dagen moeten twee hoge geestelijken in het Vaticaan het veld ruimen. Nadat eerder deze week kardinaal George Pell van zijn taken werd vrijgesteld om zich te kunnen verweren tegen beschuldigingen van seksueel misbruik, werd vandaag bekend dat paus Franciscus de voorman van de machtige Congregatie voor de Geloofsleer de wacht heeft aangezegd.

Met het vertrek van deze kardinaal Müller krijgt de traditionalistische vleugel van de rooms-katholieke kerk – die toch al bepaald niet dolenthousiast is over deze paus – opnieuw een tik te verwerken.

De Congregatie voor de Geloofsleer is een buitengewoon machtig instituut binnen de rooms-katholieke kerk. De Congregatie waakt over de zuiverheid van de rooms-katholieke leer en behandelt daarnaast alle misbruikzaken die wereldwijd in de rooms-katholieke kerk aan het licht gekomen zijn. Kardinaal Gerhard Müller leidde de Congregatie voor de Geloofsleer in de afgelopen vijf jaar, nadat de vorige paus, Benedictus XVI, hem had benoemd.

Zijn termijn eindigt morgen, en wordt niet verlengd, meldt het Vaticaan. Waarom dat gebeurt, zegt het Vatciaan er niet bij. Onduidelijk is bovendien welke nieuwe functie Müller zal worden toebedeeld. Mogelijk krijgt hij de nogal ceremoniële rol van Grootmeester van de Orde van het Heilig Graf.

Dat Müller en paus Franciscus niet de allerbeste vrienden zijn, is geen geheim. Dat was onder de vorige paus wel anders: Müller en paus Benedictus zijn landgenoten, en voor zijn aantreden als prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer was hij tien jaar lang bisschop in het Duitse Regensburg, waar Benedictus (toen nog Joseph Ratzinger geheten) jarenlang aan de universiteit actief was.

De twee kunnen prima met elkaar opschieten. Overigens is ook Ratzinger prefect van de Congregatie geweest. Hij hield dat beduidend langer vol dan Müller: Ratzinger gaf van 1981 tot 2005, toen hij paus werd, leiding aan de Congregatie.

Afstand van de paus

De 69-jarige Duitse kardinaal hoort tot het conservatieve kamp in de rooms-katholieke kerk. In interviews heeft hij meermalen afstand genomen van de paus. De welwillende houding van Franciscus in het debat over de vraag of hertrouwd gescheidenen deel mogen nemen aan de communie, bijvoorbeeld, staat Müller bepaald niet aan en hij heeft niet nagelaten daar blijk van te geven.

Evenmin is hij enthousiast over de door Franciscus ingestelde commissie die onderzoekt of vrouwen in de toekomst diaken zouden kunnen worden. En ook over de wijze waarop met slachtoffers van seksueel misbruik door geestelijken moet worden omgegaan, verschillen Franciscus en Müller van mening.

De manier waarop Müller nu aan de kant is gezet, past in de methode-Franciscus: de paus heeft Müller zijn termijn uit laten zitten, heeft in de tussentijd maar weinig gebruik van hem gemaakt, en verlengt vervolgens die termijn niet.

Dat is een aanpak, zeggen Vaticaan-kenners, die medestanders prima vinden. Maar het zorgt er ook voor dat het conservatieve kamp verder van de paus vervreemdt. Zo ga je niet met mensen om, is daar een veelgehoord geluid.

Het gezag van de paus wordt er intussen ieder geval niet groter op. Terwijl Franciscus in de breed gedragen wens om de Romeinse curie te hervormen juist gezag nodig heeft. Het vertrek van Müller en het zijspoor waar kardinaal Pell op is beland, hebben het er wat dat betreft voor de paus niet beter op gemaakt.

Müller wordt opgevolgd door de tweede man van de Congregatie, aartsbisschop Luis Ladaria. De 73-jarige Ladaria is een Spaanse jezuïet die veel meer verwantschap met Franciscus vertoont dan Müller. Hij is bijvoorbeeld de voorman van de commissie die onderzoek doet naar de vraag of vrouwen diaken mogen worden.

Paus Franciscus stuurt kardinaal weg uit Vaticaan

NU 01.07.2017 Paus Franciscus heeft het hoofd van de congregatie voor de Geloofsleer de wacht aangezegd. De ambtstermijn van de Duitse kardinaal Gerhard Müller wordt na vijf jaar niet verlengd, meldden Italiaanse en Duitse media zaterdag.

De congregatie voor de Geloofsleer is onder meer verantwoordelijk voor het ophelderen van gevallen van seksueel misbruik.

Er is door het Vaticaan geen reden gegeven voor het vertrek van Müller. Bekend was wel dat Franciscus en Müller het niet zo best met elkaar konden vinden.

Het bericht over het vertrek van Müller komt kort nadat een andere hoge leider in het Vaticaan, de Australische kardinaal George Pell, op eigen verzoek met verlof werd gestuurd door Franciscus. Pell wordt in Australië vervolgd na beschuldigingen van seksueel misbruik.

Lees meer over: Vaticaan Paus Franciscus

Vervolging financieel kopstuk Pell is een klap voor het Vaticaan

Trouw 29.06.2017 Dat kardinaal George Pell, de financiële rechterhand van de paus, wordt vervolgd voor seksueel misbruik is een dreun voor de Heilige Stoel. De kardinaal zelf zegt het slachtoffer te zijn van een ‘meedogenloze karaktermoord.’

De invloedrijke kardinaal Pell, de derde man van het Vaticaan, werd eigenlijk al enige tijd achtervolgd door beschuldigingen van seksueel misbruik. Zo vertelden twee mannen in zijn vaderland Australië vorig jaar dat Pell in de jaren zeventig, toen hij nog een gewone priester was, hun geslachtsdelen betastte tijdens het spelen in het zwembad. En in de decennia daarna zou hij zich schuldig hebben gemaakt aan soortgelijke vergrijpen. Dat varieerde van naakt verschijnen in de kleedkamer van een plaatselijke reddingsbrigade tot ongewenst seksueel gedrag tegen koorknapen van een beroemde kathedraal.

Maar dat de 76-jarige Pell gisteren door de Australische politie officieel werd aangeklaagd voor meerdere gevallen van seksueel misbruik is toch een flinke klap voor het Vaticaan. Want Pell is de financiële rechterhand van paus Franciscus. Nog nooit werd zo’n hoge gezagsdrager in de katholieke kerk vervolgd voor misbruik.

Behoudende ideeën

George Pell werd op 8 juni 1941 geboren in de provinciestad Ballarat in het zuiden van Australië. Hij was behoorlijk goed in Australisch voetbal, dat een beetje op rugby lijkt, en kreeg zelfs een contract aangeboden bij een club. Maar tijdens zijn studie economie besloot hij priester te worden. In de decennia daarna schopte hij het tot aartsbisschop van Sydney, de hoogste positie in de kerk in Australië.

Pell houdt er enigszins behoudende ideeën op na. Zo is hij tegen het homohuwelijk, tegen anticonceptie en voor het celibaat.

In 2014 benoemde paus Franciscus hem tot hoofd van het nieuw ingestelde Secretariaat voor Economie. Hij moest orde op zaken gaan stellen na een reeks financiële schandalen rond onder meer de bank van het Vaticaan. Dit bracht de Australiër meermaals in aanvaring met leden van de Curie, het bestuursapparaat van de Heilige Stoel, waar veel Italianen werken.

Dreun voor Franciscus

Dat Pell nu in eigen land wordt vervolgd voor seksueel misbruik, bemoeilijkt de pogingen van de paus om de financiën van het Vaticaan op te schonen. En het is een nog grotere dreun voor het streven van Franciscus om eindelijk eens een streep te zetten onder de misbruikschandalen die de kerk al jaren teisteren.

In een reactie liet kardinaal Pell gisteren weten dat de paus hem op eigen verzoek verlof heeft verleend, zodat hij naar Australië kan afreizen om zich te verweren. Hij moet daar op 18 juli voor de rechtbank verschijnen in Melbourne.

Volgens Australische media wordt hij door justitie beschuldigd van drie verschillende gevallen van misbruik, waaronder een verkrachting. Maar Pell zelf stelt het slachtoffer te zijn van een ‘meedogenloze karaktermoord’. De prelaat zegt uit te kijken naar zijn kans om zichzelf te verdedigen voor de rechtbank. “Dan kan ik mijn naam zuiveren en weer terugkeren naar mijn werk in Rome.”

Rechterhand paus en ‘nummer drie Katholieke Kerk’ staat in Australië terecht wegens kindermisbruik

Rechterhand paus en ‘nummer drie Katholieke Kerk’ staat in Australië terecht wegens kindermisbruik

Maanden verlof voor George Pell om zich te verdedigen

VK 29.06.2017 De Australische kardinaal George Pell (76), de op twee na belangrijkste man binnen de Rooms-Katholieke Kerk, wordt in zijn thuisland officieel verdacht van kindermisbruik. Afgelopen nacht liet hij vanuit Vaticaanstad in een verklaring weten ‘onschuldig’ te zijn en zei hij ‘zo snel mogelijk naar Australië terug te zullen keren om mijn naam te zuiveren.’

‘Hoewel het nog heel vroeg is in Rome, is kardinaal George Pell geïnformeerd over de beslissing en de actie van de politie in Victoria. Hij ontkent alle beschuldigingen ten stelligste’, aldus de verklaring. Pell krijgt de komende maanden verlof om zich te verdedigen.

Paus Franciscus houdt hem vooralsnog de hand boven het hoofd. Toen de paus vorig jaar werd gevraagd naar het discutabele verleden van Pell zei hij: ‘Het klopt dat er twijfels bestaan, maar we zullen moeten wachten tot het recht zegeviert, in plaats van nu al een mediagenieke veroordeling te geven op basis van roddels. Dat helpt niet. Zodra het recht heeft gesproken, zal ik ook spreken.’

Kardinaal George Pell © EPA

Hoewel er al sinds 2012 grote twijfels bestonden over Inzoli, besloot Franciscus hem weer in genade aan te nemen

Eerder deze week werd paus Franciscus ook al geconfronteerd met kindermisbruik binnen zijn kerk. Op woensdag laïciseerde hij de Italiaanse priester Mauro Inzoli (67) nadat deze schuldig werd bevonden aan pedofilie. Ook hier wachtte Franciscus jarenlang het definitieve oordeel van de rechter af.

Hoewel er al sinds 2012 grote twijfels bestonden over Inzoli, en de vorige paus Benedictus XVI hem uit de priesterstand had gezet, besloot Franciscus hem weer in genade aan te nemen. Hij zei dat Inzoli zich voortaan uit de buurt van kinderen moest houden.

Inzoli beloofde voortaan ‘een leven van gebed en nederige discretie’ te leiden. Het leverde Franciscus, die bij zijn aantreden in 2013 nog verklaarde een zerotolerancebeleid te voeren tegen seksueel misbruik, enorm veel kritiek op. Die kritiek verdubbelde toen het Vaticaan in 2015 weigerde een intern onderzoek naar de priester te delen met justitie.

Inzoli, ook wel ‘Don Mercedes’ genoemd vanwege zijn hang naar luxe auto’s en sigaren, werd onlangs door een rechtbank in Cremona schuldig bevonden aan acht gevallen van seksueel misbruik met kinderen tussen de 12 en 16 jaar oud. Dat gebeurde tussen 2004 en 2008 en meestal tijdens de biecht. Eenmaal misbruikte hij een kind in het ziekenhuis. Hij zou tegen de kinderen hebben gezegd dat hij hun testikels moest dopen.

Meerdere aanklachten

Australië is een van de vele landen waar kritiek op de Katholieke Kerk hoogtij viert vanwege de vele misbruikschandalen

George Pell moet 18 juli 2017 voor een rechter in Melbourne verschijnen. Nooit werd er zo’n hooggeplaatste geestelijke aangeklaagd wegens seksueel misbruik.

‘Er zijn verschillende aanklachten tegen kardinaal Pell, ingediend door meerdere slachtoffers’, aldus de Australische politie op donderdag. Pell zou als jonge priester in de jaren zeventig en tachtig meerdere jongens seksueel hebben misbruikt. Later werd hij aartsbisschop in Melbourne en Sydney en sinds 2014 woont hij in Vaticaanstad. Daar is hij de eerste prefect van het secretariaat voor de Economie, wat hem de belangrijkste financiële man van de paus maakt en officieus de derde man binnen de katholieke Kerk wereldwijd.

Australië is een van de vele landen waar kritiek op de Rooms-Katholieke Kerk hoogtij viert vanwege de vele misbruikschandalen. Duizenden slachtoffers kregen tientallen miljoenen euro’s aan smartengeld. Sinds 2013 onderzoekt een speciaal daarvoor aangestelde commissie of er mogelijk nog meer misbruik plaatsvond bij onder meer scholen, sportclubs en de kerk. Pell werd al meermaals door die commissie ondervraagd op basis van getuigenverklaringen.

Lees verder

‘7 procent Australische priesters heeft kinderen seksueel misbruikt’
Het misbruik in de katholieke kerk werd in Australië, waar George Pell vandaan komt, jarenlang verdoezeld. ‘Kinderen werden genegeerd of erger nog, gestraft.’

Volg en lees meer over:  AUSTRALIË   MISBRUIK IN DE KERK   ROOMS-KATHOLICISME   CHRISTENDOM   RELIGIE  HET VATICAAN

Belangrijke adviseur van paus vervolgd voor kindermisbruik

AD 29.06.2017 In Australië wordt kardinaal George Pell officieel vervolgd voor kindermisbruik. Er lopen meerdere aanklachten tegen hem. Dat bevestigt de politie van de Australische deelstaat Victoria. Pell is een van de belangrijkste financiële adviseurs van paus Franciscus. Hij geldt officieus als de nummer drie binnen de katholieke Kerk.

De 76-jarige Pell is in rang de hoogste katholieke geestelijke die ooit voor seksueel misbruik is vervolgd. De geestelijke was vroeger aartsbisschop in Melbourne en in Sydney. Volgens politie-commissaris Shane Patton zou hij als jonge priester in de jaren 1970 en 1980 meerdere jongens seksueel hebben misbruikt. Er hebben verschillende mensen een aanklacht met betrekking tot seksueel misbruik tegen hem hebben ingediend.

Pell liet in Rome weten dat hij onschuldig is. Hij zei dat paus Franciscus hem op eigen verzoek verlof heeft verleend, zodat hij naar Australië kan reizen om de aantijgingen te weerleggen. Pell moet op 18 juli voor de rechter verschijnen in Melbourne.

Onderzoek

In oktober vorig jaar onthulde ABC dat agenten de inmiddels 76-jarige Pell, met diens instemming, hadden opgezocht en verhoord in verband met aantijgingen van seksueel misbruik die de ronde deden. Dat gebeurde in Rome, waar de voormalig aartsbisschop van Melbourne sinds 2014 woont. Pell wees toen ook alle beschuldigingen van de hand.

George Pell © EPA

Vorig jaar juli vertelden twee mannen dat ze als jonge jongens al in de jaren ’70 onzedelijk waren benaderd en betast door Pell tijdens het spelen in een zwembad. Hun verhaal staat niet op zich. Ook in de decennia daarna zou Pell zich schuldig hebben gemaakt aan vergelijkbare vergrijpen. Die varieerden van naakt verschijnen in de kleedkamer van de ‘Torquay Life Saving Club’ tot seksueel ongewenst gedrag tegen koorknapen van de St Patrick-kathedraal.

4.444 kinderen misbruikt

Eerder dit jaar maakte een commissie, die sinds 2013 onderzoek doet naar seksueel misbruik in de Australische kerk, bekend dat maar liefst 7 procent van de katholieke priesters in Australië zich tussen 1950 en 2010 schuldig heeft gemaakt aan seksueel misbruik van in totaal 4.444 kinderen.

Pell gaf toen toe dat de kerk een grote fout had gemaakt om het misbruik te verdoezelen. Maar nu moet hij dus ook zelf voor de rechter verschijnen. Commissaris Patton droeg de Australische pers op hem niet bij voorbaat te veroordelen. ‘Hij verdient een eerlijk proces, net als ieder ander’, aldus Patton.

Gevraagd naar een reactie op de aanhoudende geruchten rond het misbruik van Pell zei de paus vorig jaar dat hij niet wilde oordelen voor justitie zich over de zaak had gebogen. ‘Er is twijfel, dat is waar’, zei hij destijds. ‘Maar we moeten het onderzoek afwachten. Pas als justitie heeft geoordeeld, wil ik er iets over zeggen.’

Paus Franciscus en George Pell in oktober 2015. © epa

‘Kardinaal misbruikte kinderen’

Telegraaf 29.06.2017  De Australische kardinaal George Pell wordt officieel verdacht van seksueel misbruik. De politie in Australië maakte donderdag bekend dat hij wordt vervolgd en dat meerdere aanklachten tegen hem lopen.

De politie meldt dat verschillende mensen een aanklacht met betrekking tot seksueel misbruik tegen hem hebben ingediend. Pell moet op 18 juli voor de rechter verschijnen in Melbourne.

Pell liet vrijdag in Rome weten dat hij onschuldig is. Hij zei dat paus Franciscus hem op eigen verzoek verlof heeft verleend, zodat hij naar Australië kan reizen om de aantijgingen te weerleggen.

De in rang hoogste rooms-katholieke geestelijke van Australië is in het Vaticaan de belangrijkste financieel-economisch raadgever van de paus.

In oktober vorig jaar onthulde ABC dat agenten de inmiddels 76-jarige Pell, met diens instemming, hadden opgezocht en verhoord in verband met aantijgingen van seksueel misbruik die de ronde deden. Dat gebeurde in Rome, waar de voormalig aartsbisschop van Melbourne sinds 2014 woont. Pell wees toen alle beschuldigingen van de hand.

Vorig jaar juli vertelden twee mannen dat ze als jonge jongens al in de jaren ’70 onzedelijk waren benaderd en betast door Pell tijdens het spelen in een zwembad. Hun verhaal staat niet op zich. Ook in de decennia daarna zou Pell zich schuldig hebben gemaakt aan vergelijkbare vergrijpen. Die varieerden van naakt verschijnen in de kleedkamer van de ’Torquay Life Saving Club’ tot seksueel ongewenst gedrag tegen koorknapen van de St Patrick-kathedraal.

Prominente kardinaal Vaticaan verdacht van seksueel misbruik 

NU 29.06.2017 De Australische kardinaal en financieel raadgever in het Vaticaan George Pell wordt officieel verdacht van seksueel misbruik. De politie in Australië maakt donderdag bekend dat er meerdere aanklachten tegen hem lopen.

Pell is in rang de hoogste katholieke geestelijke van Australië. Sinds 2014 is hij bovendien de belangrijkste financieel-economisch raadgever van de paus en daarmee de derde machtigste man in het Vaticaan.

De precieze inhoud van de beschuldigingen aan het adres van Pell is niet bekend. Wel is duidelijk dat de kardinaal verdacht wordt van seksueel misbruik in het verleden.

Pell ontkent in alle toonaarden en kondigde donderdag aan met verlof te zullen gaan om zijn naam te zuiveren. Volgens de kardinaal is hij het slachtoffer van “onophoudelijke karaktermoord” en vindt hij “het hele idee van seksueel misbruik afschuwwekkend”.

De zaken kwamen naar boven bij een speciaal onderzoek naar seksueel misbruik binnen Australische instituties. Een commissie kijkt sinds 2013 naar mogelijk misbruik bij onder meer scholen, sportclubs en de kerk.

Politie Victoria: ‘Meerdere aanklachten tegen Pell’

Onderzoek

Paul is meermaals geïnterviewd door rechercheurs van de politie naar aanleiding van getuigenissen van twee mannen. Zij zeggen als jonge jongens in de zeventiger jaren onzedelijk te zijn benaderd en betast door Pell tijdens het spelen in een zwembad.

Ook in de decennia daarna zou Pell zich schuldig hebben gemaakt aan vergelijkbare vergrijpen. Die varieerden van naakt verschijnen in de kleedkamer van de ‘Torquay Life Saving Club’ tot seksueel ongewenst gedrag tegen koorknapen van de Saint Patrick-kathedraal.

Pell heeft alle aantijgingen ontkend. Een maand geleden sprak de kardinaal uitgebreid met verslaggevers in Rome, meldt The Guardian. Hij zei toen onschuldig te zijn en te blijven meewerken aan het onderzoek van de politie.

Vaticaan

In februari van dit jaar werd Pell uit het Vaticaan teruggeroepen door Australië om medewerking te verlenen aan het onderzoek van de politie. De Australische politie benadrukt in een persconferentie dat Pell’s zaak “behandeld wordt als iedere andere beschuldiging van seksueel misbruik.”

De speciale commissie die in Australië onderzoek doet naar seksueel misbruik, komt in december met haar conclusies. In de tussentijd worden nieuwe zaken die bij dat onderzoek aan het licht komen, overgedragen aan de politie.

Pell moet op 18 juli 2017 voor de rechter verschijnen in Melbourne.

Lees meer over: Vaticaan Seksueel misbruik AustraliëGeorge Pell

Zeker zeven geestelijken Oud-Katholieke Kerk misbruikten kinderen

VK 06.05.2017 Bij de Oud-Katholieke Kerk zijn meer misbruikgevallen aan het licht gekomen. Er zijn inmiddels zeven geestelijken bekend die zich hebben vergrepen aan kinderen. Eerder was nog sprake van twee daders.

View image on Twitter

nieuwsselectie @nieuwsselectie

Oud-katholieke kerk schorst tweede priester na klacht seksueel misbruik http://dlvr.it/P0sTxd 

9:54 AM – 28 Apr 2017

‘De kerk heeft de volgelingen en de buitenwereld vrijdag in een ‘herderlijke boodschap’ op de hoogte gebracht. Vijf van de zeven geestelijken zijn overleden, twee leven nog.

‘Ook al zouden sommige van deze zaken van lang geleden dateren en reeds lang zijn verjaard, de kerk wil niet doen alsof ze daarmee ook niet zouden zijn gebeurd’, aldus de Oud-Katholieke Kerk.

De kerk laat onderzoek doen naar het misbruik, de aanpak en de communicatie. Dat moet voor het einde van het jaar klaar zijn. Namen van daders en slachtoffers worden niet gepubliceerd.

Een oud-katholieke luchthavenpastor van Schiphol werd vorige maand opgepakt in Cambodja, omdat hij daar veel naaktfoto’s van jongetjes had gemaakt. De kerk wist dat hij een seksuele voorkeur had voor jongetjes, maar deed daar niets aan.

Volg en lees meer over:  MISBRUIK IN DE KERK   RELIGIE   NEDERLAND

Meer misbruikgevallen bekend bij Oud-Katholieke Kerk

NU 06.05.2017 Bij de Oud-Katholieke Kerk zijn meer misbruikgevallen aan het licht gekomen. Er zijn inmiddels zeven geestelijken bekend die zich hebben vergrepen aan kinderen. Eerder was sprake van twee daders.

De kerk heeft de volgelingen en de buitenwereld vrijdag in een ‘herderlijke boodschap’ op de hoogte gebracht. Vijf van de zeven geestelijken zijn overleden, twee leven nog. ”Ook al zouden sommige van deze zaken van lang geleden dateren en reeds lang zijn verjaard, de kerk wil niet doen alsof ze daarmee ook niet zouden zijn gebeurd”, melden de oud-katholieken.

De kerk laat onderzoek doen naar het misbruik, de aanpak en de communicatie. Dat moet voor het einde van het jaar klaar zijn. Namen van daders en slachtoffers worden niet gepubliceerd.

Een oud-katholieke luchthavenpastor van Schiphol is vorige maand opgepakt in Cambodja, omdat hij daar veel naaktfoto’s van jongetjes had gemaakt. De kerk wist dat hij een seksuele voorkeur had voor jongetjes, maar deed daar niets aan.

Misbruik door nog eens vijf OKKN-priesters

Telegraaf 06.05.2017 Opnieuw zijn er binnen de Oud-Katholieke Kerk gevallen van kindermisbruik aan het licht gekomen. Het gaat om vijf priesters die inmiddels zijn overleden.

Vorige maand werd een priester van de kerk in Cambodja opgepakt voor het maken van foto’s van naakte jongens en werd een ander geschorst vanwege kindermisbruik in het verleden.

Onderzoek door de kerk naar aanleiding van die gevallen bracht de nieuwe zaken aan het licht. Volgens de kerk was er sprake van „een onaanvaardbare seksuele houding in pastorale situaties”, zo schrijft de kerk op zijn website.

De Oud-Katholieke Kerk schrijft opnieuw geschokt te zijn en kondigt aan dat er een onafhankelijk onderzoek komt. Dat zou voor het einde van het jaar afgerond moeten zijn.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Aartsbisschop Marcel Lefebvre, de oprichter van Sint Pius X, draagt in 1981 een mis op in Veldhoven. © Nationaal Archief

Ultrakatholiek broederschap Sint-Pius X zou misbruik verzwijgen

Trouw 10.04.2017 De ultrakatholieke Priesterbroederschap Sint-Pius X wordt ervan beschuldigd seksueel misbruik van enkele geestelijken te hebben toegedekt. Dat beweert het tv-programma Uppdrag Granskning van de Zweedse publieke omroep SVT.

Drie priesters en een vrijwilliger zouden zich in verschillende landen in totaal aan twaalf kinderen hebben vergrepen. Aanwijzingen voor het misbruik zouden niet aan de burgerlijke autoriteiten zijn doorgegeven. De vrijwilliger, werkzaam bij de broederschap in de Amerikaanse staat Idaho, is inmiddels tot levenslang veroordeeld voor het misbruik van zeven jonge kinderen.

Een Vaticaanse commissie en de broederschap voeren op dit moment onderhandelingen om de traditionalisten weer een reguliere status binnen de rooms-katholiek kerk te geven. Vorige week maakte de paus het mogelijk dat traditionalistische gelovigen die met de broederschap zijn verbonden voortaan een geldig kerkelijk huwelijk kunnen sluiten.

Hervormingen

De Priesterbroederschap Sint-Pius X (FSSPX) werd opgericht door de Franse aartsbisschop Marcel Lefebvre. Hij had grote moeite met de hervormingen van het Tweede Vaticaans Concilie, dat tussen 1962 en 1965 in Rome gehouden werd. Zo moest Lefebvre niets hebben van de toenadering van het concilie tot protestanten, joden en moslims en het vieren van de mis in de volkstaal. Hij hield met zijn beweging strikt vast aan de tradities van voor het concilie. Rome heeft lang geprobeerd Lefebvre en zijn volgelingen in het gareel te krijgen, maar toen de aartsbisschop in 1988 vier van zijn priesters zonder toestemming van de paus tot bisschop wijdde, leidde dat tot een breuk met Rome. Lefebvre overleed in 1991.

Wat de onthullingen over het misbruik betekenen voor de verzoeningsgesprekken is nog onduidelijk. Het Vaticaan en de FSSPX hebben nog niet officieel gereageerd. De doorgaans goed ingevoerde National Catholic Register citeert bronnen binnen de broederschap die ontkennen dat er misbruikzaken in de doofpot zijn gestopt. Alles zou ‘zorgvuldig en prudent’ zijn afgehandeld.

Waakhond: het Vaticaan heeft misbruik nog steeds niet onder controle

Trouw 27.03.2017 Zal het Rome ooit lukken om hard op te treden tegen seksueel misbruik? De pauselijke adviescommissie die maatregelen tegen misbruik moet formuleren is er niet meer zo zeker van. Adviseurs mopperen dat het Vaticaan haar adviezen in de wind slaat.

De toekomst van de waakhond is ongewis, sinds begin deze maand Marie Collins opstapte, het enige lid dat zelf als kind door een priester was misbruikt. Collins raakte gefrustreerd doordat ze vanuit de Vaticaanse bureaucratie een ‘onacceptabele’ weerstand ervoer, zo schreef ze in een openbare verklaring.

Twee belangrijke aanbevelingen die de commissie had gedaan en die de paus had overgenomen zijn – in ieder geval voorlopig – in een lade beland. De in 2013 opgerichte commissie pleitte onder meer voor een tribunaal voor bisschoppen die niet adequaat hadden gereageerd op misbruikkwesties. De andere aanbeveling: het Vaticaan moet gaan reageren op alle brieven die misbruikslachtoffers naar Rome sturen.

De Congregatie voor de Geloofsleer, een soort Vaticaans ministerie, had daar volgens Collins al lang mee aan de slag moeten gaan. Maar dat is dus niet gebeurd.

De anderen zijn ook gefrustreerd

Toch gaan we door, zeggen de overgebleven commissieleden nu een verklaring. Ze willen op zoek naar ‘nieuwe manieren’ om slachtoffers in de procedures te betrekken. Hoe ze dat precies gaan doen, laten ze nog in het midden.

Tussen de regels door valt te lezen dat ook zij gefrustreerd zijn over de laksheid vanuit het Vaticaan. En in interviews drukken commissieleden zich ook beleefd doch kritisch uit. “Wat Marie heeft gezegd is de waarheid”, zegt kinderpsychiater en expert kindermisbruik Catherine Bonnet tegen persbureau AP. “Het is meer dan de stem van een overlever. Ze heeft een goede kijk op wat er nodig is.” De kerk denkt vooral in termen van kerkrecht, vindt psychiater Sheila Hollins. Ze lijkt nog niet helemaal te beseffen dat bij gerechtigheid en genoegdoening meer komt kijken. “Sommige kerkelijke leiders snappen het”, zegt ze. “Andere niet.”

Collins is kritisch en fel

Dat ze het uitgerekend zonder Collins moeten stellen is pijnlijk. Collins stond al voordat ze in 2014 tot de commissie toetrad bekend als een fel criticus van de manier waarop de kerk met misbruik omging. Als iemand verandering kon brengen, was zij het wel, zo dachten veel slachtoffers. Daar komt bij dat de commissie vanaf deze maand alleen nog óver misbruikslachtoffers kan spreken, en niet námens hen.

Ook pijnlijk: Collins is niet de eerste die vertrekt. Vorig jaar werd het andere commissielid dat zelf misbruikt was, Peter Saunders, op non-actief gesteld. Saunders vond ook dat het Vaticaan veel te laks reageerde op misbruik en op suggesties om de misbruikprocedures te verbeteren. Zijn verkapte ontslag had waarschijnlijk te maken met een verschil van inzicht: Saunders wilde dat de commissie niet alleen adviseerde over beleid, maar zich ook mengde in specifieke casussen. Nu zou de commissie vooral dienen ‘als PR-vehikel’.

In Nederland hebben rooms-katholieke geestelijken van 1955 tot 1983 zeker tussen de tienduizend en twintigduizend misbruikslachtoffers gemaakt. Ordes en bisdommen waren daar jarenlang van op de hoogte, zo constateerde de commissie-Deetman vijf jaar geleden. De manier waarop de kerk met die gevallen omging, kende volgens Deetman ‘ernstige tekortkomingen’.

Deetman was wel te spreken over de manier waarop de bisdommen en ordes omgingen met zijn onderzoek. “De medewerking is royaal geweest”, zei hij tijdens de presentatie van zijn rapport. “Ook van de kerk. Ze deed wat gevraagd werd, zonder vragen te stellen over het waarom.”

Activisten protesteren in Sydney tegen misbruik in de katholieke en Anglicaanse kerk. © AFP

Groot misbruikschandaal binnen Australische kerk

AD 20.03.2017 Binnen de Anglicaanse kerk van Australië zijn 1.100 klachten binnengekomen over seksueel misbruik van kinderen. Dat meldt BBC op basis van een recent gepubliceerd rapport van de Australische Commissie voor onderzoek naar Kindermisbruik. Het gaat om meldingen die zijn gedaan tussen 1980 en 2015.

In 569 van de gevallen is de verdachte een vrijwilliger, geestelijke of docent binnen de kerk. De misbruikte kinderen waren gemiddeld 11 jaar oud. Volgens de commissie heeft de Anglicaanse kerk al 31 miljoen Australische dollar betaald aan 459 slachtoffers.

Intens verdrietig

De Anglicaanse bisschop van Melbourne liet in een verklaring weten geschokt te zijn door het grote aantal klachten. ,,Wij vinden het intens verdrietig dat we seksueel misbruik niet hebben kunnen voorkomen’’, liet de geestelijke verder weten. Tegenover Australische pers zei de commissie dat slachtoffers op vele manieren zijn teleurgesteld door de handelswijze van de kerk.

Ook misbruik katholieken

Een paar weken geleden bleek uit een ander onderzoek dat er ook binnen de rooms-katholieke kerk op grote schaal misbruik heeft plaatsgevonden. Maar liefst 7 procent van de priesters zou zich tussen 1950 en 2010 hebben vergrepen aan jonge kinderen. De onderzoekscommissie telde 4500 slachtoffers binnen de katholieke kerk.

Australische commissie: ook veel misbruik in Anglicaanse kerk

Trouw 17.03.2017 In Australië kwam seksueel misbruik de afgelopen decennia niet alleen regelmatig voor in de rooms-katholieke kerk, maar ook in de Anglicaanse. Die laatste kreeg tussen 1980 en 2015 zo’n 1082 klachten binnen.

Dat blijkt uit een vrijdag gepubliceerd onderzoek van een koninklijke commissie. In 569 van de gevallen is de verdachte een geestelijke, docent of vrijwilliger. De kinderen aan wie zij zich vergrepen, waren gemiddeld 11 jaar oud. Sinds 1980 heeft de kerk 195 miljoen euro compensatie uitgekeerd.

De hoogste geestelijke van de kerk, aartsbisschop Philip Freier van Melbourne, spreekt in een verklaring van ‘een persoonlijk gevoel van schaamte en verdriet’. “We zijn werkelijk geschokt en ontzet door ons onvermogen om seksueel kindermisbruik binnen de kerk tegen te gaan.”

Een woordvoerder stelt tegenover persbureau Reuters dat het instituut ‘slachtoffers op vele manieren hebben teleurgesteld, zowel in de manier waarop we gehandeld hebben als in ons onvermogen om te handelen’. De kerkelijke mechanismen die misbruik moesten voorkomen, hebben volgens haar duidelijk gefaald.

Ook veel misbruik bij katholieken

Vorige maand bleek uit een ander onderzoek dat binnen de Australische rooms-katholieke kerk op grote schaal misbruik heeft plaatsgevonden. Tussen 1950 en 2010 maakte naar schatting maar liefst 7 procent van de priesters zich daaraan schuldig. In sommige bisdommen vergreep zelfs 15 procent van de priesters zich aan minderjarigen. Vanaf 1980 telde de onderzoekcommissie 4500 slachtoffers.

Het oordeel van die commissie was hard: niet alleen had de kerk weinig gedaan om misbruik te voorkomen, ze werkte ook nauwelijks mee aan het onderzoek. Zo reageerde het Vaticaan op een verzoek om documenten te overleggen over beschuldigde priesters door te zeggen dat dat ‘mogelijk noch gepast’ was.

We zijn werkelijk geschokt en ontzet door ons onvermogen om seksueel kindermisbruik binnen de kerk tegen te gaan, aldus Aartsbisschop Philip Freier van Melbourne.

De Anglicaanse kerk is in Australië met 3,7 miljoen leden de op één na grootste. Alleen de katholieke kerk is groter. Ze is ontstaan uit de Kerk van Engeland, het Britse antwoord op de Reformatie, en doet qua theologie en liturgie denken aan traditionele protestantse en katholieke kerken. Belangrijke verschillen zijn er ook. Zo kennen anglicanen geen celibaat.

‘Commissie misbruik gehinderd’

Telegraaf 01.03.2017 De Ierse Marie Collins, zelf slachtoffer van seksueel misbruik door een priester, is uit de internationale commissie gestapt die paus Franciscus in 2014 oprichtte in de strijd tegen kindermisbruik. Collins stapt op „uit frustratie” omdat diverse leden van de Romeinse Curie, het bestuursorgaan rond de paus, weigeren mee te werken aan het voorkomen van kindermisbruik. In een verklaring noemt de Ierse het gebrek aan medewerking „schandalig.”

De paus heeft het ontslag van de vrouw aanvaard.

Vorige maand stapte ook een ander lid van de pauselijke commissie op, de Brit Peter Saunders. Ook hij werd als kind misbruikt door een priester en ook hij beschuldigde de Curie ervan niet mee te werken aan het onderzoek.

De commissie wordt geleid door de kardinaal van Boston, Sean O’Malley.

LEES MEER OVER; PAUS FRANCISCUS VATICAAN KINDERMISBRUIKKATHOLIEKE KERK MARIE COLLINS

Misbruik in Amersfoortse kerk lijkt minder groot dan gedacht

Trouw 21.02.2017 Het seksueel misbruik in een gereformeerd-vrijgemaakte kerk in Amersfoort dat dit najaar aan het licht kwam, is mogelijk minder omvangrijk dan werd gedacht. Van de zestien mogelijke slachtoffers zijn er drie naar voren gekomen, meldt een kerkelijke onderzoekscommissie. Er zou geen sprake zijn van een doofpot.

Van de andere dertien personen heeft de commissie naar eigen zeggen ‘geen slachtofferschap kunnen vaststellen’. De drie mannen bevestigen wat de kerk in oktober bekendmaakte: een gemeentelid zou in de jaren ’80, toen ze nog minderjarig waren, ‘ontuchtige handelingen’ bij hen hebben gepleegd. De bal kwam opnieuw aan het rollen toen tijdens de zondagsdienst gebeden werd voor dat gemeentelid. Hij was 71 jaar en ernstig ziek. Een kerkgenoot stapte naar de kerkenraad: wist die wel dat de man zich aan jongens had vergrepen?

De huidige kerkenraad wist dat niet, maar, zo bleek, de toenmalige dominee Berend Kamphuis was wel op de hoogte gebracht. Het gemeentelid had hem destijds zelf opgebiecht dat hij zich aan jongens had vergrepen. Kamphuis wist van twee van die slachtoffers, maar deed geen aangifte, vertelde hij in Trouw. Hij vond dat niet de taak van de predikant. “De tijd was ook anders. Er zijn nu meldpunten en protocollen, dat was indertijd niet zo.”

‘Kerk heeft zich om slachtoffers bekommerd’

De commissie, bestaande uit onder meer juristen, psychologen en een emeritus predikant uit een andere kerk, rekenen dat Kamphuis niet zwaar aan. Ze wijst erop dat de gemeente die twee slachtoffers en hun familie pastorale zorg heeft verleend en dat ze zich ‘om hen bekommerd heeft’. “Alhoewel de verleende begeleiding van destijds bezien vanuit het perspectief van heden beter had gekund, had deze destijds niet per se beter gemoeten”, schrijft ze. “Zij is zorgvuldig, oprecht, binnen de toenmalige kerkordelijke kaders en met goede intenties uitgevoerd.”

De commissie zegt geen aanwijzingen te hebben dat de man na zijn biecht in 1986 opnieuw in de fout ging. Strafrechtelijke vervolging is geen optie meer, want het gemeentelid is inmiddels overleden.

Kerk Australië betaalde 200 miljoen euro aan slachtoffers misbruik

NU 16.02.2017 De Katholieke Kerk in Australië betaalde omgerekend zo’n 200 miljoen euro als compensatie voor de duizenden slachtoffers van seksueel misbruik sinds de jaren tachtig. Meer dan 4.400 personen hebben gemeld dat zij slachtoffer zijn geweest van misbruik.

Volgens een rapport over het misbruik hebben in totaal 3.066 slachtoffers een vorm van compensatie gekregen. Gemiddeld zat er zo’n 33 jaar tussen het moment van misbruik en het moment dat er aangifte werd gedaan. Verwacht wordt dat een grote groep mensen geen aangifte heeft gedaan.

Honderden zaken zijn nog altijd in behandeling. De officiële commissie die het misbruik in kaart moet brengen, schat dat er gemiddeld zo’n 66.000 euro per persoon is uitbetaald.

De organisatie Christian Brothers heeft in totaal het meeste betaald: bijna 33 miljoen euro. Dat bedrag wordt verdeeld over 763 personen. De Jezuïeten betaalden het meeste per persoon, zo’n 185.000 euro. Ook zijn sommige slachtoffers op een niet-financiële manier gecompenseerd.

7 procent van de rooms-katholieke priesters in Australië is in de afgelopen zes decennia, sinds 1950, beschuldigd van kindermisbruik. De gemiddelde leeftijd van de slachtoffers lag rond de 10 jaar bij meisjes en rond de 11 jaar bij jongens.

De commissie werd in 2013 ingesteld. Zij onderzoekt ook misbruikzaken buiten de Katholieke Kerk.

Lees meer over: Australië

200 mln voor slachtoffers kerk

Telegraaf 16.02.2017 De katholieke kerk in Australië heeft in de afgelopen decennia omgerekend 200 miljoen euro schadevergoeding betaald aan duizenden mensen die als kind in scholen en instellingen seksueel werden misbruikt door geestelijken.

Gemiddeld ontving elk slachtoffer 91.000 Australische dollar (66.000 euro). Dat zegt een officiële commissie die het misbruik in kaart moet brengen.

Sinds 1980 keerde de kerk in totaal 276 miljoen Australische dollar uit. Meer dan 4400 mannen en vrouwen hebben tot dusver gemeld dat zij als kind door katholieke geestelijken zijn misbruikt. Het werkelijke aantal ligt vermoedelijk hoger. Tot dusver werd aan ruim 3000 mensen schadevergoeding betaald. Honderden zaken zijn nog in behandeling.

De commissie werd in 2013 ingesteld. Zij onderzoekt ook misbruikzaken buiten de katholieke kerk.

LEES MEER OVER KATHOLIEKE KERK KINDERMISBRUIK AUSTRALIE