Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Gedonder met 1e kamerlid Annemarie Jorritsma VVD

Telegraaf 23.03.2019

Jorritsma versus Kartelvorming ??!!

De aanleg van het netwerk waarmee warmte vanuit de Rotterdamse haven naar Westlandse glastuinbouwers moet worden getransporteerd, loopt een jaar vertraging op.

Alliander zou de pijpleidingen aanleggen, maar heeft zich teruggetrokken. Het bedrijf zou het te duur vinden om de infrastructuur over te nemen.

Of is er sprake van kartelafspraken ?

Alliander heeft op een beetje een onverklaar­ba­re wijze afscheid van ons genomen, aldus Gerard Hofman,

Warmtebedrijf Westland (WBW), eigenaar van het netwerk, zegt echter signalen te hebben dat er iets anders aan de hand zou zijn. Het bedrijf stapte naar de rechtbank. WBW-directeur Gerard Hofman denkt dat Alliander en Stedin, een andere netbeheerder, samen afspraken hebben gemaakt. Het leidingenproject zou komen op het grondgebied waar Stedin de gas- en elektriciteitsnetten beheert. Maar kartelafspraken zijn verboden.

,,Alliander heeft op een beetje een onverklaarbare wijze afscheid van ons genomen”, geeft Hofman aan. ,,Dat geeft op zich niet, maar er bereikten ons berichten dat dat afscheid misschien wel een hele andere reden had dan zij aangaven. En dáár gaat die rechtszaak over.‘’

Ook de rechtbank concludeert dat de gang van zaken een beetje vreemd is en geeft daarom Warmtebedrijf Westland gelijk. ,,De zaak moet nader onderzocht worden en daarom hebben we toestemming gekregen voor een voorlopig getuigenverhoor, zegt Hofman.

Onder anderen Annemarie Jorritsma, president-commissaris bij Alliander en fractievoorzitter van de VVD in de Eerste Kamer, en de directie van Alliander zullen worden gehoord. En ook andere mensen die beweren dat het anders is gelopen dan dat Alliander zegt.

Kortom, eerste Kamerlid, oud-burgemeester en inwoner van Almere, Annemarie Jorritsma VVD, wordt komende maand onder ede gehoord over vermeende kartelafspraken tussen de elektriciteit- en gasnetbeheerders Alliander en concurrent Stedin. De VVD-prominent is namelijk ook president-commissaris van Alliander.

“Niks aan de hand”, zegt Jorritsma zelf.

„Er is geen sprake van marktverdeling”, reageert Annemarie Jorritsma.

„Er is geen sprake van marktverdeling”, reageert Annemarie Jorritsma. Ⓒ ANP

Tijdens een netbeheerdersoverleg in 2018 zouden netbeheerders Alliander en concurrent Stedin Nederland hebben verdeeld in gebieden waar zij elkaar niet zullen beconcurreren. Dergelijke afspraken zijn bij wet verboden, aangezien daarmee de concurrentie tussen marktpartijen wordt beperkt. Bij overtreding worden door de overheid zware boetes opgelegd.

En notabene Annemarie Jorritsma (VVD-fractievoorzitter in de senaat) heeft het bestaan van de kartelafspraken ook bevestigd, stelt ex-ING-bestuurder Jan Zegering Hadders (óók VVD), die optreedt als onderhandelaar namens het Westlandse bedrijf. Onderhandelaar Zegering Hadders ging afgelopen najaar bij Jorritsma thuis in Almere langs om haar te confronteren met geruchten over kartelafspraken.

Die ernstige beschuldiging van kartelvorming door de netbeheerders blijkt uit processtukken die in handen zijn van De Telegraaf. De concurrenten zouden in 2018 afspraken gemaakt hebben over delen van Nederland waar ze elkaar niet zouden concurreren. Dat is bij wet verboden, want dat houdt de prijzen hoog. Bij overtreding worden door de overheid zware boetes uitgedeeld.

Zo zou het Havenbedrijf in Rotterdam zorgen voor de contacten met de industrieën en voor de aanleg van de infrastructuur daar, en WBW zou zorg dragen voor het distributienet in het Westland. Het project is onderdeel van een veel groter project voor warmte-uitwisseling en CO2-handel: de Warmterotonde.

Telegraaf 23.03.2019

Restwarmte-project gestaakt
Jorritsma en Alliander kwamen in beeld bij de rechtbank tijdens een rechtszaak die aangespannen is door het Westlandse bedrijf WBW tegen de netbeheerder. Sinds 2017 werkte WBW samen met Alliander aan een project om restwarmte van de Rotterdamse haven naar tuinders te transporteren.

AD 25.03.2019

Vorig jaar zomer trok Alliander zich ineens terug en dat wekte de verontwaardiging van WBW op, maar ook de verdenking dat er afspraken zouden zijn gemaakt met andere netbeheerders. De kantonrechter schrijft hierover: “Nadien begrepen zij dat door Alliander op concernniveau concurrentiebeperkende afspraken met andere netbeheerders zijn gemaakt”.

‘Jorritsma heeft kartelafspraken bevestigd’
Ex-ING-bestuurder Jan Zegering Hadders (óók VVD) treedt op als onderhandelaar van het Westlandse bedrijf en zegt dat Jorritsma de kartelafspraken tegen hem heeft bevestigd. “In het bijzijn van haar echtgenoot heeft zij bevestigd dat er tussen netbeheerders op het hoogste niveau verboden afspraken zijn gemaakt”.

Volgens hem zou twee dagen voor de beëindiging van de samenwerking door Stedin en Alliander zijn afgesproken dat Alliander de activiteiten in het Westland zou staken. “Bovendien zou de voltallige raad van commissarissen van Alliander van de afspraken op de hoogte zijn”, staat in het verslag van de ex-bankier.

‘Haar man kreeg alles mee’
De Telegraaf sprak met Zegering Hadders en deze bevestigt dit: “Haar man zat tijdens ons gesprek in een zijkamer met een open verbinding, dus hij kreeg alles mee. Mevrouw Jorritsma zei na het gesprek te begrijpen dat ze actie moest ondernemen. Wij hebben echter sindsdien niets meer gehoord van Alliander”, aldus de voormalig ING-bestuurder.

Annemarie Jorritsma wil zelf niet communiceren via de media, maar bevestigt dat er sprake is van een conflict. “Maar het klopt niet wat er wordt beweerd”. En ook de Raad van Commissarissen zou niet bij de zaak betrokken zijn: “Dit is niet van een omvang waar de commissarissen zich mee bezighouden.”

De rechtbank in Arnhem bepaalde onlangs dat behalve Jorritsma ook de bestuurstop van Alliander als getuige onder ede gehoord moet worden over de veronderstelde kartelafspraken.

Nog meer;

VVD-senator Jorritsma onder vuur vanwege vermeende kartelafspraken

Jorritsma gehoord over kartelvorming bij nutsbedrijven

VVD-senator beschuldigd van kartelafspraken!

Meer voor jorritsma vvd kartel

VVD-senator Jorritsma onder vuur vanwege vermeende Kartel

VVD-senator beschuldigd van kartelafspraken! Annemarie Jorritsma …

Jorritsma gehoord over kartelvorming bij nutsbedrijven | Economie …

Jorritsma gehoord over kartelvorming | Binnenland | Telegraaf.nl

Jorritsma onder vuur vanwege vermeende … – Omroep Flevoland

Jorritsma onder vuur vanwege kartelvorming – Omroep Flevoland

Eerste Kamer der Staten-Generaal – A. Jorritsma-Lebbink (VVD)

VVD-senator beschuldigd van kartelafspraken! Annemarie Jorritsma …

Headlinez.nl – Nieuws – ‘Jorritsma gehoord over kartelvorming …

Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende

lees ook: Bijbanen en belangen, senaat ‘zorgenkindje van democratie’ NU 08.03.2019

zie ook: Gedonder met senator 1e kamer Anne-Wil Duthler VVD – deel 2 – nasleep

zie ook: Gedonder met senator 1e kamer Anne-Wil Duthler VVD – deel 1

zie ook: Zorgen over Marktwerking versus verzelfstandiging en privatisering

zie ook: Gerommel in de Politiek versus Integriteit deel 3 – VVD nummer 1

zie ook: Aftrap 2018 – het politiek gedonder gaat verder !!!!

zie ook: VVD in 2017 nog steeds aan de top !!!!

zie ook: Gerommel in de Politiek versus Integriteit deel 2 – VVD nummer 1

zie ook: Gerommel in de Politiek versus Integriteit deel 1

Netbeheerder trekt zich terug uit warmteproject: is er sprake van kartelafspraken?

AD 25.03.2019 De aanleg van het netwerk waarmee warmte vanuit de Rotterdamse haven naar Westlandse glastuinbouwers moet worden getransporteerd, loopt een jaar vertraging op. Alliander zou de pijpleidingen aanleggen, maar heeft zich teruggetrokken. Het bedrijf zou het te duur vinden om de infrastructuur over te nemen.

Alliander heeft op een beetje een onverklaar­ba­re wijze afscheid van ons genomen, aldus Gerard Hofman,

Warmtebedrijf Westland (WBW), eigenaar van het netwerk, zegt echter signalen te hebben dat er iets anders aan de hand zou zijn. Het bedrijf stapte naar de rechtbank. WBW-directeur Gerard Hofman denkt dat Alliander en Stedin, een andere netbeheerder, samen afspraken hebben gemaakt. Het leidingenproject zou komen op het grondgebied waar Stedin de gas- en elektriciteitsnetten beheert. Maar kartelafspraken zijn verboden.

,,Alliander heeft op een beetje een onverklaarbare wijze afscheid van ons genomen”, geeft Hofman aan. ,,Dat geeft op zich niet, maar er bereikten ons berichten dat dat afscheid misschien wel een hele andere reden had dan zij aangaven. En dáár gaat die rechtszaak over.‘’

Ook de rechtbank concludeert dat de gang van zaken een beetje vreemd is en geeft daarom Warmtebedrijf Westland gelijk. ,,De zaak moet nader onderzocht worden en daarom hebben we toestemming gekregen voor een voorlopig getuigenverhoor”, zegt Hofman.

Onder anderen Annemarie Jorritsma, president-commissaris bij Alliander en fractievoorzitter van de VVD in de Eerste Kamer, en de directie van Alliander zullen worden gehoord. En ook andere mensen die beweren dat het anders is gelopen dan dat Alliander zegt.

Op zoek naar partner

Ondertussen loopt de aanleg van de twee pijpleidingen voor warmte en CO2 vanuit Rotterdam naar Westland wel een jaar vertraging op. Het wordt nu naar verwachting 2023 voordat de eerste tuinders geleverd krijgen.

Volgens Hofman weten de tientallen contractanten dat inmiddels en komt er niemand in de problemen. ,,We moeten ons nu versterken met een nieuwe grote partner”, zegt hij. ,,Het project is te groot, dat kunnen we niet alleen.”

Maar die leiding komt er dus wél, belooft directeur Hofman. ,,De aanhouder wint, maar wij willen gewoon weten hoe het zit. Als bepaalde mensen denken Nederland in stukjes te kunnen hakken in een vrije markt en kartelvorming te doen, dan moet dat aan de kaak gesteld worden.”

Jorritsma gehoord over kartelvorming bij nutsbedrijven

AD 23.03.2019 VVD-prominent Annemarie Jorritsma wordt komende maand onder ede gehoord over vermeende kartelafspraken tussen de elektriciteit- en gasnetbeheerders Stedin en Alliander. Bij die laatste is Jorritsma president-commissaris. ,,Niks aan de hand”, zegt ze zelf.

De ernstige beschuldiging van kartelvorming aan het adres van de twee netbeheerders blijkt uit processtukken in handen van De Telegraaf. Alliander en Stedin zouden in 2018 hebben afgesproken elkaar niet te beconcurreren en Nederland daarbij hebben verdeeld in gebieden. Stedin is netbeheerder voor gas en elektriciteit in Zuid-Holland, Utrecht, regio Amstelland, Kennemerland en Noordoost Friesland.

Rotterdam-Westland

Jorritsma, sinds 2016 voorzitter van de raad van commissarissen van Alliander, moet onder ede getuigen bij de rechtbank in Arnhem. Dit omdat het hoofdkantoor van het nutsbedrijf in de stad is gevestigd. Ook de rest van de bestuurstop wordt onder ede gehoord over veronderstelde afspraken.

De getuigenverhoren maken deel uit van een procedure over de voorgenomen aanleg van een leidingennetwerk tussen Rotterdam en het Westland. Via dat netwerk zou restwarmte en CO2 uit de Rotterdamse haven worden getransporteerd naar tuinders. Glastuinbouwbedrijven zouden op die manier duurzaam worden verwarmd met restwarmte in plaats van met gas.

Alliander en het Westlandse bedrijf WBW werkten sinds 2017 intensief samen om dit leidingennet te realiseren. Maar afgelopen zomer trok Alliander plotseling de stekker uit de samenwerking. De Westlanders eisen nu een schadevergoeding.

Warmtebedrijf WBW begreep eerst niet wat de aanleiding voor Alliander was om af te haken. „Nadien begrepen zij dat door Alliander op concernniveau concurrentiebeperkende afspraken met andere netbeheerders zijn gemaakt”, citeert De Telegraaf uit de beschikking van de kantonrechter.

Jorritsma zou hebben bevestigd dat er op het hoogste niveau verboden afspraken zijn gemaakt tussen de netbeheerders. Dat zou ze afgelopen najaar bij haar thuis in Almere hebben gedaan tegenover voormalig ING-bestuurder Jan Zegering Hadders (óók VVD). Hij treedt op als onderhandelaar namens WBW.

Jorritsma bevestigt dat er een conflict is met Stedin maar volgens haar werden geen afspraken gemaakt over verdeling van de markt. ,,Want dan moet je ook een markt hebben en daarvan is hier geen sprake. Bovendien is de raad van commissarissen helemaal niet bij deze zaak betrokken. Dit is niet van een omvang waar de commissarissen zich mee bezighouden’’, zegt ze in De Telegraaf .

Boetes

Het maken van afspraken die concurrentie verhinderen, beperken of vervalsen is verboden. Dit omdat de gevolgen groot zijn. Door het ontbreken van concurrentie blijft de prijs hoog, hoeven bedrijven zich niet te onderscheiden door de kwaliteit van hun product en krijgen ze geen prikkels om hun aanbod uit te breiden.

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) controleert of bedrijven de concurrentie beperken. Bij overtreding van de Mededingingswet kan de ACM boetes opleggen. Die bedragen maximaal 450.000 euro voor bestuurders en leidinggevenden.

Voor bedrijven geldt hetzelfde bedrag tenzij de jaaromzet hoger is dan 4,5 miljoen euro. Dan kan het boetebedrag oplopen tot 10 procent van die omzet. Het kabinet wil deze boetes verhogen om kartelvorming tegen te gaan, staat op rijksoverheid.nl

Jorritsma gehoord over kartelvorming

MSN 23.03.2019 VVD-prominent Annemarie Jorritsma wordt komende maand onder ede gehoord over vermeende kartelafspraken tussen de elektriciteit- en gasnetbeheerders Alliander – waar Jorritsma president-commissaris is – en concurrent Stedin. „Niks aan de hand”, zegt ze zelf.

De ernstige beschuldiging van kartelvorming aan het adres van de twee netbeheerders blijkt uit processtukken in handen van De Telegraaf.

Zo bepaalde de rechtbank in Arnhem onlangs dat behalve Jorritsma ook de bestuurstop van Alliander als getuige onder ede gehoord moet worden over veronderstelde afspraken.

„Er is geen sprake van marktverdeling”, reageert Annemarie Jorritsma.

„Er is geen sprake van marktverdeling”, reageert Annemarie Jorritsma. Ⓒ ANP

Jorritsma onder vuur

Telegraaf 23.03.2019 Tijdens een netbeheerdersoverleg in 2018 zouden netbeheerders Alliander en concurrent Stedin Nederland hebben verdeeld in gebieden waar zij elkaar niet zullen beconcurreren. Dergelijke afspraken zijn bij wet verboden, aangezien daarmee de concurrentie tussen marktpartijen wordt beperkt. Bij overtreding worden door de overheid zware boetes opgelegd.

De procedure waarin de rechtbank besloot tot het genoemde getuigenverhoor, draait om de voorgenomen aanleg van een leidingennetwerk tussen Rotterdam en het Westland, waar restwarmte en CO2 uit de Rotterdamse haven worden getransporteerd naar tuinders. Glastuinbouwbedrijven zouden op die manier duurzaam worden verwarmd met restwarmte in plaats van met gas.

Sinds 2017 werkten Alliander en het Westlandse bedrijf WBW intensief samen om dit leidingennet te realiseren. Maar afgelopen zomer trok Alliander plotseling de stekker uit de samenwerking. De Westlanders eisen nu een schadevergoeding.

Aanleiding

Warmtebedrijf WBW begreep eerst niet wat de aanleiding voor Alliander was om af te haken. „Nadien begrepen zij dat door Alliander op concernniveau concurrentiebeperkende afspraken met andere netbeheerders zijn gemaakt”, schrijft de kantonrechter in zijn beschikking.

En Annemarie Jorritsma (VVD-fractievoorzitter in de senaat) heeft het bestaan van de kartelafspraken ook bevestigd, stelt ex-ING-bestuurder Jan Zegering Hadders (óók VVD), die optreedt als onderhandelaar namens het Westlandse bedrijf. Onderhandelaar Zegering Hadders ging afgelopen najaar bij Jorritsma thuis in Almere langs om haar te confronteren met geruchten over kartelafspraken.

„In het bijzijn van haar echtgenoot heeft zij bevestigd dat er tussen netbeheerders op het hoogste niveau verboden afspraken zijn gemaakt. Twee dagen voor de abrupte beëindiging van de samenwerking zou een netbeheerdersoverleg hebben plaatsgevonden, waar onder anderen Marc van der Linden (bestuursvoorzitter Stedin) en Ingrid Thijssen (bestuursvoorzitter Alliander) aanwezig waren.

Bij die bespreking zou door Van der Linden en Thijssen zijn afgestemd dat Alliander haar activiteiten in het Westland zou staken. Bovendien zou de voltallige raad van commissarissen van Alliander van de afspraken op de hoogte zijn”, staat in het verslag van de ex-bankier te lezen.

Gevraagd naar de juistheid van dit verslag laat Zegering Hadders telefonisch weten dat het inderdaad zo is gegaan. „Het lijkt me niet handig om voorafgaand aan het getuigenverhoor inhoudelijke uitspraken te doen, maar haar man zat tijdens ons gesprek in een zijkamer met een open verbinding, dus hij kreeg alles mee.

Mevrouw Jorritsma zei na het gesprek te begrijpen dat ze actie moest ondernemen. Wij hebben echter sindsdien niets meer gehoord van Alliander”, aldus Zegering Hadders.

„Ik ga echt niet communiceren via De Telegraaf”, verzucht Annemarie Jorritsma als haar om commentaar wordt gevraagd. Wel wil ze bevestigen dat er sprake is van een conflict. „Ze hebben vast gedacht: ’er is een politicus bij betrokken, daar haal je de pers wel mee’.

Maar het klopt niet wat er wordt beweerd. Er is in ieder geval geen sprake van marktverdeling, want dan moet je ook een markt hebben en daar is hier geen sprake van. Bovendien is de raad van commissarissen helemaal niet bij deze zaak betrokken. Dit is niet van een omvang waar de commissarissen zich mee bezighouden.”

Volgens hoogleraar regulering energiemarkten Machiel Mulder van de Rijksuniversiteit Groningen is er overigens wel degelijk een markt als het gaat om de ontwikkeling van de warmtenetwerken. „Daarvoor kunnen meerdere bedrijven zich inschrijven. Die markt valt weg zodra de infrastructuur er eenmaal is.”

Woordvoerders van Alliander en Stedin zeggen dat hun bedrijven zich niet herkennen in de beschuldiging. „Maar wij willen niet inhoudelijk reageren zolang de zaak onder de rechter is”, aldus de Alliander-zegsman. Kartelwaakhond ACM wil evenmin reageren. „Rechtbank Arnhem is nu aan zet”, aldus een ACM-woordvoerder.

Bekijk meer van; netbeheerders  commissarissen  kartels  kartelvorming

maart 24, 2019 Posted by | 1e kamer, Annemarie Jorritsma, Annemarie Jorritsma vvd, integriteit, integriteitsaffaires, Integriteitscommissie, kartelvorming, lobby, lobbycultuur, marktwerking, privatisering | , , , , , , , , , , , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Gedonder met 1e kamerlid Annemarie Jorritsma VVD

Van No-BREXIT naar Pro-NEXIT ???? – deel 2 – de Nasleep

NO Nexit ??

Bij stemmingen in de Tweede Kamer heeft de tweemansfractie van Forum voor Democratie tegen een voorstel gestemd waarin de regering wordt opgedragen een Nederlands vertrek uit de Europese Unie aan te kondigen.

AD 15.05.2019

Alleen de PVV stemde voor de motie om een dergelijke Nexit in gang te zetten, die door fractieleider Geert Wilders en PVV-Europawoordvoerder Vicky Maeijer was ingediend. De handen van FVD-Kamerleden Baudet en Hiddema bleven vanmiddag 02.04.2019 omlaag toen over Wilders’ voorstel werd gestemd. Vorig jaar stemde het tweetal  juist wél voor een soortgelijke PVV-motie.

AD 03.04.2019

Wil Forum voor Democratie dat Nederland zonder meer uit de EU stapt? Een paar maanden geleden was die vraag makkelijk te beantwoorden (volmondig ja), maar zo langzamerhand wordt het nexit-standpunt van de partij moeilijker te duiden.

Nieuwste bron van onduidelijkheid is een stemming in de Tweede Kamer dinsdag 03.04.2019: Forum stemde tegen een motie van de PVV waarin de regering wordt verzocht een nexit “aan te kondigen”. Een jaar geleden stemde de partij nog vóór een PVV-motie waarin de regering werd verzocht “het lidmaatschap van de EU op te zeggen”.

Geert Wilders

@geertwilderspvv

#NEXIT #NEXIT #PVV #PVV

Forum voor Democratie is vanaf het begin voorstander van minder macht in Brussel. In de sectie ‘standpunten’ op de website van de partij staat: “Het is tijd om te stoppen met de muntunie en de open grenzen, en daarna de EU te verlaten.” Overigens staat er ook expliciet dat er wel eerst een referendum over uittreding moet worden gehouden.

Hoe dan ook is het een belangrijk punt voor de partij, waar leider Thierry Baudet zich vaak over roert, onder meer op Twitter:

Thierry Baudet

@thierrybaudet

@jangajentaan @GertjanvL @GerBStruik @fvdemocratie Als je geen nexit wil moet je aanvaarden dat je in Verhofstadt’s United States of Europe terecht komt. Meer smaken zijn er niet.

Thierry Baudet

@thierrybaudet

Perfect plan. Einde EU. #nexit https://t.co/iX1cTlxMl1

In de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart 2019 ontstond al verwarring, nadat Forum-lijsttrekker Henk Otten tot twee keer toe zei dat zijn partij niet zonder meer voor een Nexit is. Hij werd daarop gecorrigeerd door partijleider Thierry Baudet, die duidelijk maakte dat de partij wel degelijk voor een Nexit is.

Op de website van Forum staat te lezen dat de partij eerst een referendum over het Nederlandse EU-lidmaatschap wil. Eerder viel hier nog te lezen: ‘Forum voor Democratie is van mening dat de EU onhervormbaar is en is daarom voorstander van een NEXIT’. Die tekst is aangepast.

Nexit-peiling

Nederland zit totaal niet te wachten op een Nexit. Dat blijkt volgens het Europees Parlement uit de meest recente Eurobarometer-peiling, uitgevoerd door onderzoeksbureau Kantar. Liefst 86 procent van de Nederlanders zou als er nu een referendum wordt gehouden, tegen de uittreding van ons land uit de Europese Unie (EU) stemmen.

Lees ook;

Lees meer

NO Brexit ???

Zie ook: Van No-BREXIT naar Pro-NEXIT ???? – deel 1

Lees hier het laatste nieuws over de brexit

AD 22.05.2019

Wederom uitstel brexitwetsvoorstel Lagerhuis

De Britse regering heeft de presentatie van het nieuwe brexitwetsvoorstel in het Lagerhuis uitgesteld. Premier May zei gisteren 22.05.2019 nog dat de wet morgen zou worden gepresenteerd. Dat gebeurt nu in de week van 3 juni 2019.

De bekendmaking van het uitstel gaat gepaard met koortsachtige speculaties dat Mays aftreden nabij is. Morgen heeft ze een beslissend overleg met Conservatieve partijgenoten in het Lagerhuis.

Verschillende collega’s in het kabinet hebben tegen de BBC gezegd dat May niet kan aanblijven.

Nieuw referendum

Details over Mays nieuwe uittredingswet lekten deze week uit na een toespraak van May. Zo wil ze onder meer de Britse bevolking in een referendum laten beslissen of die instemt met het brexitakkoord dat ze met de EU heeft gesloten.

Voorstanders van de brexit binnen haar eigen Conservatieve Partij reageerden woedend. Ze vinden dat May niet kan aanblijven. Het prominente partijlid Andrea Leadsome stapte gisteren uit de regering.

Lagerhuisleden van oppositiepartij Labour vinden de tegemoetkomingen die May in het nieuwe voorstel doet niet ver genoeg gaan. Daarmee is het vrijwel zeker dat ook deze vierde versie van het wetsvoorstel zal worden weggestemd.

Bekijk ook;

Roep om vertrek May zwelt aan, prominente partijgenoot stapt op

Poging om May ten val te brengen voor nieuwe brexitstemming

Telegraaf 20.05.2019

AD 20.05.2019

Tweede Brexit-referendum

De Britse premier Theresa May heeft dinsdag 21.05.2019 gezegd dat haar uittredingsverklaring, die ze weer zal voorleggen aan het Lagerhuis, de parlementariërs dit keer zal vragen over de wenselijkheid van een tweede Brexit-referendum te stemmen.

“Ik erken de oprechte en sterke gevoelens over dit belangrijke onderwerp in het Lagerhuis”, zei May tijdens een persconferentie. “De regering zal daarom een verplichting om te stemmen over de vraag of er een tweede referendum moet komen, opnemen in het wetsvoorstel over de uittredingsovereenkomst.”

May is zelf geen voorstander van een nieuwe stembusgang. Die kan leiden tot “de nachtmerrie van permanent gepolariseerde politiek”, aldus de premier, die haar akkoord met de EU drie keer eerder in stemming bracht. Het Lagerhuis keurde de overeenkomst bij elk van die gelegenheden af.

Een eventueel tweede referendum kan wel alleen plaatsvinden als de uittredingsovereenkomst wordt aangenomen, stelde May.

Nieuwste versie deal later deze week openbaar

May zei dinsdag dat de nieuwste versie van haar deal “veel kernzaken oplost”, maar de toekomstige relatie met de EU niet definitief vormgeeft. Het parlement kan in de komende jaren nog sleutelen aan de banden met het blok.

Het wetsvoorstel wordt later deze week openbaar gemaakt, maar May heeft al aangekondigd dat het een aantal concessies bevat, zoals de stemming over een tweede referendum en een mogelijkheid om in de Europese douane-unie te blijven.

Lees hier het laatste nieuws over de brexit

Jeremy Corbyn (Labour) trekt de stekker eruit

De Britse oppositieleider Jeremy Corbyn (Labour) trekt de stekker uit de onderhandelingen over Brexit. Hij heeft premier Theresa May geschreven dat de onderhandelingen ’zo ver zijn gekomen als mogelijk’ door de instabiliteit van de regering.

Volgens Corbyn zorgt de leiderschapsstrijd binnen de Conservatieve Partij ervoor dat de regering ‘nog instabieler is geworden en dat haar autoriteit afkalft’. Daardoor verdwijnt volgens hem het vertrouwen dat ‘de regering in staat is te leveren, wat in een compromis is afgesproken’.

Lees ook;

Lees meer

Lees meer

Lees meer

Volgens Labour staat May op het punt haar macht kwijt te raken en kan er binnen enkele weken een nieuwe leider van de Conservatieven zijn. Dat zei een bron binnen Labour eerder vandaag tegen persbureau Reuters. ,,Er is nul kans dat we op dit moment tot een overeenkomst kunnen komen”, zei de anonieme bron. ,,We sluiten geen deal met een regering die op instorten staat.”

De woordvoerder van May erkende dat de gesprekken met Labour zijn stukgelopen. De meningsverschillen betroffen vooral de douane en een tweede referendum over het vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie. Volgens de woordvoerder gaat May door met het zoeken naar oplossingen om een brexitdeal door het parlement te krijgen.

Onderhandelingen

De Britse premier begon de formele onderhandelingen met Labour nadat het parlement haar eerdere brexitdeal tot drie keer toe had afgeschoten. May had zich in wanhoop over de brexitimpasse tot Corbyn gewend, tot woede van tal van partijgenoten als Boris Johnson, die voorstander van het vertrek uit de Europese Unie zijn.

Boris Johnson wil Theresa May graag opvolgen als leider van de Conservatieve Partij

Boris Johnson, voormalig minister van Buitenlandse Zaken van Groot-Brittannië en een prominente ‘brexiteer’, wil premier Theresa May opvolgen als leider van de Conservatieve Partij. Dat betekent dat hij een gooi doet naar het premierschap van het Verenigd Koninkrijk.

,,Natuurlijk ga ik ervoor’’, vertelde Johnson volgens de BBC op een bijeenkomst voor verzekeraars. ,,Ik denk niet dat dat een geheim is voor iemand. Maar zoals je weet is er momenteel geen vacature.’’ Die ‘vacature’ zal er echter wel komen, want Theresa May heeft gezegd dat ze zal aftreden voor de volgende fase van de brexit-onderhandelingen.

Een definitieve datum voor het vertrek van May is er nog niet. De impasse in de brexit-onderhandelingen en de verdeelde Conservatieve Partij hebben haar positie inmiddels vrijwel onhoudbaar gemaakt. Maar May wil nog steeds de klus klaren die ze is begonnen om haar brexitdeal goedgekeurd te krijgen in het parlement. Na drie afwijzingen wil ze het Lagerhuis volgende maand nog een keer laten stemmen over een terugtredingsakkoord. Het is onwaarschijnlijk dat dit lukt.

Boris Johnson nam in juli 2018 nog ontslag uit het kabinet uit protest tegen de onderhandelingen die May voerde met de Europese Unie. De conservatieve Johnson is een bekend criticaster van het brexit-beleid van premier May. Hij wil, net als een vleugel van de conservatieve partij, volledig los van de Europese Unie. Zonder akkoorden. Theresa May wil juist een zachtere variant van de brexit.

Opnieuw overleg Lagerhuis

De Britse premier May gaat haar brexitdeal volgende maand opnieuw voorleggen aan het Lagerhuis. Het uittredingsakkoord, dat al drie keer werd afgewezen door het parlement, zal in de week van 3 juni 2019 aan de parlementariërs worden voorgelegd.

Haar hoop is dat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie deze zomer, voor het reces, kan verlaten als het Britse parlement het akkoord goedkeurt. Het is onduidelijk hoe May dat voor elkaar denkt te krijgen: de onderhandelingen met Labour, waar de premier steun zoekt voor een meerderheid, hebben nog geen doorbraak opgeleverd.

Volgens May was een gesprek tussen haar en Corbyn gisteren “nuttig en constructief”. De regering en Labour zetten hun gesprekken naar verwachting vandaag voort.

Europese verkiezingen

Vorige week maakte Downing Street bekend dat het VK definitief gaat meedoen aan de Europese verkiezingen van 23 mei. In de overeenkomst tussen het VK en de EU die vorige maand werd bereikt, werd vastgelegd dat de Britten voor 31 oktober de EU moeten verlaten.

Ook werd afgesproken dat het VK moet deelnemen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement, tenzij ze voor 23 mei de uittredingsovereenkomst hebben geratificeerd. David Lidington, plaatsvervanger van premier Theresa May, gaf aan dat dat te kort dag was.

In de peilingen in de aanloop naar de verkiezingen gaat Nigel Farage, een van de drijvende krachten achter de brexit in 2016, met zijn Brexit Party aan kop.

Bekijk ook;

Britten doen mee aan Europese verkiezingen, snel brexitakkoord onmogelijk

Britten wilden brexit, maar moeten tóch stemmen bij EU-verkiezingen. Wat nu?

May weer terug naar het Lagerhuis, hamert op noodzaak compromis

Vervroegd vertrek premier Theresa May ???

De wegvallende steun voor de Conservatieven vergroot de druk op May om een datum voor haar vertrek vast te stellen. Conservatieve parlementariërs willen dat May deze week haar vertrekplannen uiteenzet.

De Conservatieven van de Britse premier Theresa May kelderen volgens de laatste opiniepeilingen naar de vijfde plaats in de aanloop naar de Europese verkiezingen van 23 mei 2019.

Oppositiepartij Labour daalt 5 procentpunten tot 16 procent. Twee partijen die in de Europese Unie willen blijven, de Liberaal-Democraten en de Groenen, staan op respectievelijk 15 procent en 11 procent.

De Conservative Party blijft steken op slechts 10 procent, terwijl de Brexit Party van Nigel Farage ruim aan de leiding gaat met 34 procent, een stijging met 4 procentpunt, blijkt uit een peiling van The Times.

Telegraaf 11.05.2019

Telegraaf 11.05.2019

Brexit-partij Nigel Farage de grootste

De Britse Conservatieve partij van premier Theresa May zou bij de Europese verkiezingen van eind mei slechts de vierde partij worden. Grote winnaar zou de nieuwe Brexitpartij van euroscepticus Nigel Farage zijn, zo blijkt uit een nieuwe peiling voor de zondagskrant The Observer, die daarmee een trend bevestigt.

De pas opgerichte Brexit Party zou met 34 procent meteen groter zijn dan de Conservatieve partij en Labour samen. Labour zou de tweede grootste partij worden met 21 procent, de Conservatieven zouden terugvallen tot amper 11 procent. Zij moeten in de peiling nipt de pro-Europese Liberal Democrats laten voorgaan, die op 12 procent eindigen.

Lees ook:

Lees meer

Lees meer

Ook de Britten trekken op donderdag 23 mei naar de stembus om 73 Europarlementsleden te kiezen. Vorige week werd definitief beslist dat het land aan de Europese verkiezingen zal deelnemen omdat de brexit niet meer op tijd geregeld kan worden. De Britse politiek is tot op het bot verdeeld over de voorwaarden om uit de Europese Unie te stappen.

Het plan van premier May haalde geen meerderheid in het parlement. Het parlement zelf kwam evenmin met alternatieven die voldoende steun kregen. De al maanden durende politieke chaos heeft ook effect op het Verenigd Koninkrijk zelf. Schotland en Wales keren zich openlijk tegen Londen. In Wales werd gisteren zelfs een onafhankelijkheidsmars gehouden.

Farages vorige partij, UKIP, die toen ook campagne voerde voor de brexit, behaalde in 2014 het grootste aantal van de 73 Britse zetels. De partij kreeg met 26,6 procent 24 zetels, vier meer dan Labour (24,4 procent) en vijf meer dan de Conservatieven (23,1 procent). UKIP haalt in de peiling nu amper 4 procent, nadat Farage en verschillende andere leden er eind vorig jaar uitstapten.

Deelname Europese verkiezingen 23.05.2019

Het Verenigd Koninkrijk gaat op 23 mei 2019 meedoen aan de EU-verkiezingen. David Lidington, plaatsvervanger van premier Theresa May, zegt dat het niet gaat lukken om voor die tijd een snel brexitakkoord te bereiken in het Britse Lagerhuis.

“Gezien de korte tijdspanne, is het helaas niet mogelijk om dat proces af te ronden voor de wettelijke datum van verkiezingen voor het Europees Parlement. We hoopten dat we ons vertrek op orde zouden hebben en het scheidingsakkoord zouden hebben afgerond, zodat die verkiezingen niet hoefden plaats te vinden”, zei Lidington in gesprek met de BBC.

Het brexitakkoord van May werd al drie keer door het Britse Lagerhuis weggestemd. May besloot steun te zoeken bij Labour om tot een akkoord te komen, maar tot dusver hebben de onderhandelingen nog niet tot een overeenkomst geleid.

Zes maanden uitstel

Vorige maand werd na een urenlange top in Brussel een akkoord bereikt tussen het VK en de EU over een nieuwe brexit-datum. Voor 31 oktober 2019 moet het vertrek zijn geregeld; een uitstel van zes maanden. Daarbij werd afgesproken dat de Britten moeten meedoen aan de Europese verkiezingen, tenzij ze voor 23 mei de uittredingsovereenkomst hebben geratificeerd. Dat gaat dus niet gebeuren.

Oproep Theresa May aan Jeremy Corbyn

De Britse premier Theresa May van de Conservative Party heeft zondag 05.05.2019 in een bijdrage in de Mail on Sunday de leider van oppositiepartij Labour, Jeremy Corbyn, een smeekbede gedaan om mee te werken aan een compromis met betrekking tot het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. ,,Laten we luisteren naar wat de kiezers hebben gezegd tijdens de lokale verkiezingen en onze meningsverschillen even terzijde schuiven. Laten we een deal maken.”

AD 06.05.2019

Volgens May zijn de Britten ‘gefrustreerd’ door het drama rond de Brexit en zijn ze ‘het falen van de twee grote partijen zat’. Bij de lokale verkiezingen verloren de conservatieven meer dan 3000 zetels in gemeenteraden, terwijl Labour ook bijna honderd zetels moest inleveren. ,,Er zijn drie jaar voorbijgegaan sinds het historische referendum in 2016 en de mensen willen echt gewoon dat we ermee opschieten”, aldus de premier.

AD 04.05.2019

Afstraffing

De Conservatieven en Labour in Groot-Brittannië zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen van vrijdag 03.05.2019 flink afgestraft voor de chaos rond de Brexit.

De Conservatieven, de politieke partij van de Britse premier Theresa May, staat tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in Engeland en Noord-Ierland op een verlies van liefst 1.334 zetels. Labour verliest ook zo’n 82 zetels, waar de oppositiepartij op winst had gerekend

De Conservatieven en oppositiepartij Labour hebben dramatische lokale verkiezingen achter de rug. Volgens premier Theresa May is het een afstraffing voor het dralen rond een Brexit-akkoord. De belangrijkste winnaars van de verkiezingen, de Liberaal-Democraten en De Groenen, zijn echter juist fel tegen een Brexit.

May lijkt niet van het verlies te schrikken en zegt dat er maar één mededeling uit de nederlaag te halen valt: “We moeten de Brexit zo snel mogelijk afronden.”

May en Corbyn hebben verscheidene keren met elkaar gesproken om een uitweg uit de brexit-impasse te vinden, maar vooralsnog zonder resultaat. De EU-lidstaten en het Verenigd Koninkrijk hebben nu 31 oktober 2019 als nieuwe brexit-datum vastgesteld.

Brexit-woede thema

Oppositiepartij Liberal Democrats, die in de EU wil blijven en daarvoor flink campagne heeft gevoerd, heeft het juist goed gedaan bij de gemeenteraadsverkiezingen, blijkt uit de eerste uitslagen. Om 15.30 uur stond de partij op een winst van bijna 450 zetels.

De Green Party heeft het ook goed gedaan met een winst van ruim 100 gemeenteraadszetels. De anti-Europese UKIP staat tot nu toe op een verlies van 80 zetels. Verder worden nog zeker 300 zetels bezet door onafhankelijke kandidaten.

Het was al duidelijk dat de brexit een belangrijk thema zou zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen. De Britse bevolking is helemaal klaar met de ruzie rond de brexit, omdat er ook veel problemen spelen op het gebied van onderwijs, zorg en sociale huisvesting.

Bekijk ook;

Brexit-woede ook thema bij Britse gemeenteraadsverkiezingen

Britten zijn klaar met brexit: ‘Er zijn ook nog andere problemen’

Akkoord over brexit-uitstel van zes maanden: ‘Verspil deze tijd niet’

Uitstel tot 31.10.2019

Na een urenlange top in Brussel zijn de EU-lidstaten en het Verenigd Koninkrijk het op 10.04.2019 eens geworden over een nieuwe brexit-datum. Voor 31 oktober 2019 moet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU zijn geregeld.

Er werd door de 27 EU-leiders tot aan het begin van de nacht vergaderd over de nieuwe datum. Een paar uur later ging de Britse premier May akkoord met het voorstel.

Met het uitstel van zes maanden heeft May de uitkomst waarvoor ze naar Brussel kwam. Ze krijgt zo meer tijd om de brexit-deal door haar parlement te loodsen.

Correspondent Thomas Spekschoor legt uit wat het uitstel precies betekent:

‘No-deal-brexit hing als donkere wolk boven Brussel’

Zonder uitstel hadden de Britten vrijdag zonder deal uit de EU moeten stappen. Wel moet het Verenigd Koninkrijk in de overeenkomst meedoen aan de Europese verkiezingen volgende maand. Anders is de brexit al op 1 juni.

De afspraken die vannacht gemaakt zijn tussen premier May en de regeringsleiders van de 27 andere EU-lidstaten zijn hier zwart-op-wit terug te lezen.

De belangrijkste punten:

– De EU en het VK zijn overeengekomen dat de brexit wordt verlengd tot 31 oktober 2019. Als de eerder gesloten uittredingsovereenkomst voor die tijd wordt geratificeerd door beide partijen dan verlaat het VK de EU op de eerste dag van de maand na ratificatie.

– De Britten moeten meedoen aan de Europese Verkiezingen, tenzij ze voor 23 mei de uittredingsovereenkomst hebben geratificeerd. Is er geen akkoord en doen ze toch niet mee aan de verkiezingen, dan moeten ze er op 1 juni uit.

– Het uitstel betekent niet dat er opnieuw wordt onderhandeld over de eerder overeengekomen uittredingsovereenkomst.

– Tijdens het uitstel kan er niet onderhandeld worden over de toekomstige relatie tussen de EU en het VK, maar als het VK stappen zet wil de Europese Raad overwegen om de politieke verklaring over de toekomstige relatie aan te passen.

– De Europese Raad tekent aan dat gedurende het uitstel het Verenigd Koninkrijk een lidstaat blijft met alle rechten en plichten en dat het VK te allen tijde kan besluiten om artikel 50 in te trekken.

– De EU verwacht dat het VK zich opstelt als verantwoordelijk lid en het besluitvormingsproces in de EU niet traineert of blokkeert.

– De Europese Raad zal in juni de vorderingen in het brexit-proces bespreken.

Hoe langer het duurt, hoe kleiner de kans dat brexit door gaat

Op woensdag 10.04.2019 is een ingelaste EU-top waarin formeel over een verdere verschuiving van de deadline van de Brexit wordt beslist.

De Britse premier Theresa May zegt dat hoe langer het duurt om tot een akkoord te komen met Labour over de brexit, hoe minder waarschijnlijk het is dat Groot-Brittannië de Europese Unie verlaat. May had zich in wanhoop over de brexitimpasse tot Labourleider Jeremy Corbyn gewend.

May krijgt de deal die ze met de EU sloot over uittreding uit de Europese Unie maar niet door het Britse Lagerhuis. Haar plan werd tot drie keer toe weggestemd door het parlement, onder andere door weerstand in Mays eigen partij, de Conservatieven.

Met een nieuwe verklaring probeert ze oppositiepartij Labour alsnog over de streep te trekken.

“Het feit is dat de twee belangrijkste partijen het over twee zaken eens zijn: we willen allebei een einde maken aan het vrije verkeer, we willen allebei met een goede deal vertrekken, en we willen allebei banen beschermen,” aldus May.

Ook zal er de komende beursweek vooral veel aandacht zijn voor brexitperikelen. Verder komende deze week de eerste bedrijven met hun handelsupdate over het eerste kwartaal van dit jaar, terwijl er ook nog een aantal ondernemingen zijn die de boeken over 2018 openen.

Terughoudend

De Britse premier vroeg vorige week de Europese Unie opnieuw om uitstel van de brexit tot 30 juni 2019. De 27 EU-landen moeten unaniem instemmen met het verzoek van May, met wie ze woensdag tijdens een top in Brussel weer een ontmoeting hebben. De reacties op haar plan waren terughoudend.

Zo zei premier Rutte dat het verzoek ‘weer heel veel vragen oproept’. Hij hoopte dat er meer duidelijkheid komt uit Londen voor de extra Europese top van volgende week. Hij herhaalde dat Nederland wil helpen een no-deal-brexit te voorkomen. ,,Maar de bal ligt in Londen, en in toenemende mate ook in het Lagerhuis.”

Nog geen uitgemaakte zaak

Uitstel komt er alleen als alle lidstaten daarmee akkoord gaan. May vroeg al eerder om uitstel tot 30 juni 2019, maar dat verzoek werd door de EU afgewezen.

Het verzoek van de Britse premier May aan de Europese Unie om de brexit-datum op te schuiven naar 30 juni 2019 leidt tot terughoudende reacties in andere Europese landen. De Franse minister van Financiën Le Maire vindt dat het Verenigd Koninkrijk een duidelijke reden moet geven voor het Nieuwe uitstel. “Zolang die reden er niet is, kunnen we geen positief antwoord geven.”

De Oostenrijkse kanselier Kurz herhaalde nog eens dat er geen reden is om de deadline op te schuiven, zolang “de feiten” in het VK niet veranderen.

Voorzitter Tusk van de Europese Raad pleit voor een flexibel uitstel van maximaal 12 maanden, zodat regering en parlement in Londen de tijd krijgen om het alsnog eens te worden. Premier May zoekt sinds deze week toenadering tot de Labour-oppositie om alsnog een meerderheid achter de brexit-deal te krijgen. Die gesprekken hebben nog niets opgeleverd.

Waarom 30 juni 2019 ?

Als het VK extra uitstel krijgt, is het wettelijk verplicht om zich voor te bereiden op deelname aan de Europese verkiezingen van eind mei. Op 1 juli 2019 is de eerste nieuwe sessie van het Europees Parlement. Mochten de partijen in Londen het voor die tijd onderling alsnog eens worden over de brexit, dan hoeven de eventueel gekozen Britse Europarlementariërs hun zetel niet in te nemen, is het idee.

De kans dat de EU May haar zin geeft, is klein; langer uitstel lijkt op dit moment de enige optie.

De Britse minister van Financiën Hunt zegt dat hij kan leven met een uitstel dat lang duurt. “Als we het nu niet eens kunnen worden met het parlement, dan hebben we geen andere keuze.”

Kritiek in eigen land

May’s nieuwe verzoek aan de EU stuit ook op kritiek in eigen land. Zo zegt de Schotse Nationalistische Partij dat May opnieuw partijpolitiek bedrijft ten koste van het landsbelang. Ze zou alleen maar vragen om een kort uitstel om de hardliners in de Conservatieve Partij tevreden te stellen. De SNP is tegen de brexit en dringt aan op een nieuw referendum. De kiezer moet daarbij kunnen kiezen voor de mogelijkheid om in de EU te blijven.

De voorman van de brexiteers, Lagerhuislid Jacob Rees-Mogg, zegt dat het VK moet gaan dwarsliggen in de EU als er van brexit voorlopig geen sprake is. Zo zou het VK elke verhoging van de EU-begroting met een veto moeten blokkeren.

Reactie Mark Rutte

Het nieuwe Britse verzoek om uitstel van de brexit tot 30 juni 2019 roept nog heel veel vragen op. Dat vindt premier Mark Rutte. Die vragen zullen eerst beantwoord moeten worden.

Ik blijf het opmerke­lijk vinden hoe de vijfde economie van de wereld zo met zijn belangen omgaat, aldus Premier Rutte.

Wat wil je met het uitstel bereiken, wat betekent het voor de Europese verkiezingen, vraagt Rutte zich af. ,,Dat zijn echt ingewikkelde vraagstukken.’’ Hij hoopt op meer duidelijkheid de komende dagen en uiterlijk op de ingelaste Europese top over de brexit volgende week woensdag 10.04.2019, waar de Britse premier Theresa May haar verzoek kan toelichten.

Rutte verwacht een ‘compleet’ plan. ,,Wat je natuurlijk wilt voorkomen met elkaar is dat je nog weer eens twee, drie maanden op datzelfde kleine stoeptegeltje blijft ronddraaien.’’ Uitstel verlenen om uitstel is niet verschrikkelijk zinvol, behalve als helder is wat Londen ermee wil bereiken.

Kortom, “bal ligt in Londen“, aldus Rutte, die erkent al een tijdje wat mismoedig te zijn over de kwestie. ,,Ik blijf het opmerkelijk vinden hoe de vijfde economie van de wereld zo met zijn belangen omgaat.’’.

Voorkomen

Rutte streeft ernaar de kans zo groot mogelijk te maken dat een brexit zonder deal wordt voorkomen, ,,De kans zo groot mogelijk te maken dat het goed afloopt.’’

Ook minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) zei vanmiddag vooral een no deal-brexit te willen voorkomen. ,,En of dat het best gaat met een datum van 30 juni of een andere datum daarna is daaraan ondergeschikt voor mij’’, aldus Blok. ,,Onze basishouding blijft: welwillend tegenover uitstel, maar wel helderheid over wat de Britten dan willen.’’

Flexibel

De premier wilde niet ingaan op het voorstel van Europees president Donald Tusk om de Britten een ‘flexibel uitstel’ van twaalf maanden te geven. Hij ziet het als een poging om de discussie los te trekken.

Als het vertrek van de Britten uit de EU verder wordt uitgesteld, moeten ze eind mei waarschijnlijk nog meedoen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement. Londen treft alvast de nodige voorbereidingen, al benadrukt May dat deelname aan de verkiezingen in niemands belang is.

Uitstel Brexit tot 30.06.2019 ??

De Britse premier Theresa May wil de brexit uitstellen tot 30 juni 2019. Dat betekent dat het Verenigd Koninkrijk mee zal doen aan de Europese Verkiezingen, als de Europese Unie haar verzoek goedkeurt.

Dat heeft May zojuist bekendgemaakt. Een no deal-brexit op 12 april 2019 wordt hiermee dan voorkomen. Hoewel niet bindend, nam het Britse Lagerhuis gisteren met één stem meerderheid een wetsvoorstel aan dat May al dwong om de brexit opnieuw uit te stellen.

Eerder liet May weten voor 22 mei 2019 een brexit te willen, om zo juist niet mee te hoeven doen aan de Europese verkiezingen. Vanochtend liet EU-president Donald Tusk weten het Verenigd Koninkrijk een flexibel uitstel aan te bieden. Die kan wat hem betreft oplopen tot twaalf maanden.

Uitstel op uitstel

Komende week 10.04.2019 is een ingelaste EU-top, waar de leider van de EU-landen zouden moeten instemmen met het voorstel van Tusk.

De deal die May met de EU sloot is drie keer voorgelegd aan haar parlement, en drie keer verworpen. Al langer klinkt daarom de roep om de Britten meer tijd te geven om een chaotische harde brexit te voorkomen.

08.04.2019 vervolg overleg Hogerhuis

Het Britse Hogerhuis is niet in staat donderdag de behandeling af te ronden van het wetsontwerp no-deal dat de regering verplicht uitstel van het vertrek uit de EU te vragen als een no-dealbrexit dreigt. Woensdag joeg het Lagerhuis in, naar parlementaire maatstaven, razend tempo het wetsontwerp erdoorheen. Het is aangenomen met een meerderheid van één stem.

Volgens zegslieden van de oppositiepartij Labour worden de stemmingen in het Hogerhuis over dit wetsontwerp maandag pas afgerond. Sommige Conservatieve leden van het Huis willen de behandeling rekken, omdat ze faliekant tegen uitstel van de brexit zijn. Ze zien in de voorgelegde wet een smerige truc om de brexit op de valreep te dwarsbomen.

Overleg Hogerhuis 04.04.2019

De regering van de Britse premier Theresa May heeft donderdag opnieuw met de Labour Party van Jeremy Corbyn over de Brexit gesproken. Het 4,5 uur durende overleg met de oppositiepartij was “gedetailleerd” en “productief”, aldus Mays woordvoerder.

May voert sinds woensdag gesprekken met de oppositie over het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Ze hoopt een compromis te bereiken, zodat de Brexit op 12 april 2019 kan plaatsvinden.

De Britse regering heeft vorig jaar na lang onderhandelen een akkoord met de Europese Unie bereikt over de voorwaarden van het vertrek, maar het Lagerhuis heeft deze overeenkomst driemaal afgekeurd. May hoopt dat de oppositie haar aan genoeg steun voor het akkoord kan helpen.

Labour-leider Corbyn heeft May een alternatief plan gepresenteerd en de mogelijkheid van een tweede referendum voorgesteld.

Volgens The Guardian werkt de regering nu aan een brief aan Labour, waarin de voortgang van de gesprekken wordt samengevat. Daarin staat waarschijnlijk dat de mogelijkheid van een tweede referendum moet worden voorgelegd aan het Lagerhuis, aldus de Britse krant.

Van Corbyn is bekend dat hij een zachte Brexit wil en het Verenigd Koninkrijk het liefst in een permanente douane-unie met de Europese Unie wil hebben. Een deel van zijn partij is groot voorstander van een nieuw Brexit-referendum.

Lagerhuis 04.04.2019 akkoord met wetsvoorstel NO-deal Brexit

Het Britse Lagerhuis heeft in meerderheid van een stem een wetvoorstel aangenomen dat een no-dealbrexit op 12 april 2019 moet uitsluiten. Als het Hogerhuis ook instemt, wordt de regering van premier Theresa May gedwongen te voorkomen dat er een vertrek uit de Europese Unie komt, zonder dat daar iets met de unie over is afgesproken. Zo’n no-dealbrexit wordt door veel Britten als een economische ramp gevreesd.

In totaal stemden 313 Lagerhuisleden voor en 312 parlementariërs tegen het wetsvoorstel. May moet met deze wet bij dreiging van een no-dealbrexit de Europese Unie om uitstel van de brexit vragen.

Overleg 03.04.2019

De Britse premier Theresa May en oppositieleider Jeremy Corbyn hebben vanmiddag met elkaar ‘constructieve’ gesprekken gevoerd om een oplossing te vinden voor de brexit-impasse. Na afloop lieten beide partijen weten dat de besprekingen constructief zijn verlopen. Beide leiders stellen onderhandelingsteams samen die vanavond al met elkaar om de tafel gaan.

Het Britse Lagerhuis zal niet nog een keer stemmen over een reeks alternatieve Brexitopties. Door een doorslaggevende stem van kamervoorzitter John Bercow was een meerderheid tegen een nieuwe stemronde die maandag 08.04.2019 zou worden gehouden.

No-Deal Brexit wet

May is van plan om samen met de oppositie een plan te smeden waar ook het Lagerhuis zich achter kan scharen. De premier zei dit dinsdagavond in een aan het volk gerichte tv-toespraak.

Het Britse Lagerhuis gaat proberen een wet’ die de ’no-deal Brexit’ uitsluit, op te stellen. Het besluit is genomen met een meerderheid van slechts één stem. Het is de bedoeling dat dit woensdag nog lukt.

Het Lagerhuis heeft vorige maand ook al in meerderheid besloten dat er geen no-deal Brexit mag komen, maar dat was in een stemming die als advies wordt opgevat en die de regering geen verplichtingen oplegt.

 • Premier May heeft overleg gehad met leiders van oppositie, donderdag volgen nieuwe gesprekken
 • Het Lagerhuis stemt over motie waarin wordt gevraagd om uitstel van artikel 50 om een ‘no deal-Brexit’ te voorkomen.
 • De Britten verlaten de EU op 12 april 2019. Dat is de uiterlijke datum waarop May kan aankondigen dat het land meedoet aan de Europese verkiezingen.

Voor de tweede keer vandaag stapt er een parlementslid van de Conservatieve Partij op. Ditmaal gaat het om Chris Heaton-Harris, onderstaatssecretaris van Brexit. In een brief laat hij weten “een langer uitstel (van de Brexit, red.) niet langer te kunnen steunen”. Eerder vandaag stapte Nigel Adams (Conservatieve Partij) al op.

Mays handreiking richting Corbyn heeft wel flink wat teweeggebracht in de Conservatieve Partij. Nigel Adams (Conservatieve Partij), staatssecretaris voor Wales, stapte op vanwege de potentiële samenwerking. Hij noemde het een “grove fout” dat de premier wil samenwerken met “een marxist die nooit eerder in zijn politieke carrière het belang van de Britse bevolking voorop had gesteld”.

alt

Indien het Lagerhuis in een wet bepaalt dat er geen Brexit zonder overeenkomst met de EU mag komen, dan moet de regering daar naar handelen. Dat zou dan waarschijnlijk betekenen dat de regering de Brexit langer uitstelt of afblaast.

AD 03.04.2019

Boris Johnson opvolger Theresa May ??

Terwijl Theresa May nog een laatste list verzint om haar brexitdeal door het parlement te duwen, is de speculatie over haar opvolging in volle gang. En wie loopt zich al warm? Boris Johnson.

Zijn premiersambities werden vorige week nog weer eens extra bevestigd toen Johnson ineens bekendmaakte de brexitdeal van May te steunen. Een opmerkelijke stap, aangezien hij in juli nog ontslag nam als minister van Buitenlandse Zaken, omdat hij het niet eens was met de brexitplannen van May.

In de maanden erna liet Johnson geen kans voorbijgaan om haar brexitakkoord met de grond gelijk te maken. In zijn krantencolumn omschreef hij de deal als ‘een bomgordel’. Nooit zou hij stemmen voor de deal die het Verenigd Koninkrijk een vazalstaat zou maken van de EU, maar hij deed het toch.

Spoedoverleg kabinet 02.04.2019

Premier May wil opnieuw uitstel voor de brexit. Ze wil de extra tijd gebruiken om samen met de oppositie tot een oplossing te komen voor de impasse waar het Verenigd Koninkrijk nu in zit.

May gaat om een no-dealbrexit te voorkomen proberen met de oppositie een acceptabel voorstel te presenteren en aanvaard te krijgen voor 22 mei 2019. Groot-Brittannië hoeft dan niet mee te doen aan de Europese verkiezingen. May kwam dinsdag 02.04.2019 met haar verklaring na een urenlang beraad met de leden van haar kabinet.

Ze zei dat elk plan waarin zij en Labour-leider Jeremy Corbyn zich kunnen vinden ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan het parlement. Ze zal het vervolgens meenemen naar de bijeenkomst van de Europese Raad volgende week.

Deadline

Het Verenigd Koninkrijk heeft meer tijd nodig om de brexit rond te krijgen. Dat zei de Britse premier May vanavond na een overleg van zeven uur met haar kabinet over het brexit-proces. Ze wil af van de deadline van 12 april 2019, maar wil in verband met de aankomende Europese verkiezingen, eind mei, de zaak wel voor 22 mei 2019 rond hebben.

De Britse premier herhaalde na het kabinetsoverleg dat een brexit met een akkoord verre te verkiezen is boven een no-deal-brexit. Mocht er voor 22 mei 2019 geen overeenkomst zijn met de oppositie, dan wil May in het parlement zoeken naar steun op losse onderdelen van het brexit-akkoord.

Het Lagerhuis gaat maandag 8 april 2019 opnieuw stemmen. Op 12 april 2019 loopt de nieuwe deadline die de EU aan de Britten stelde af.

De Europese regeringsleiders komen volgende week woensdag 10.04.2019 wederom bijeen in Brussel om zich te buigen over het Britse vertrek. May moet dan met een concreet nieuw voorstel komen en dat in Brussel voorleggen. Tegelijkertijd moeten ze dan vragen om een lang uitstel van de brexit.

Als de EU het nieuwe voorstel goedkeurt, dan kan de brexit met een of twee jaar worden uitgesteld, en moeten de Britten ook meedoen aan de Europese Verkiezingen in mei. Als May geen lang uitstel vraagt, of als de EU het Plan B niet acceptabel vindt, dan crasht het VK er op 12 april 2019 uit zonder deal: een No deal-brexit zonder afspraken.

AD 02.04.2019

Telegraaf 01.04.2019

May brengt eigen deal voor vierde keer ter stemming

Na de bekendmaking van de uitslag op 01.04.2019  liet Brexit-minister Stephen Barclay weten dat May deze week haar deal voor de vierde keer ter stemming gaat brengen. Ook werd genoemd dat woensdag 03.04.2019 mogelijk een derde serie van ‘indicative votes’ zal volgen.

Agenda;

Dinsdag 2 april: Kabinet kwam bijeen voor crisisberaad van vijf uur

Woensdag 3 april: Lagerhuis stemt opnieuw over alternatieve Brexit-voorstellen

Donderdag 4 april: May brengt haar deal voor een vierde keer voor een stemming in het Lagerhuis

Woensdag 10 april Spoedtop met EU-leiders in Brussel over mogelijk uitstel van de Brexit

Vrijdag 12 april: Brexit-dag indien Britten niet om uitstel vragen of de EU uitstel niet goedkeurt

23-26 mei: Verkiezingen Europees Parlement

Nee tegen plan B op 01.04.2019

Het Britse Lagerhuis heeft maandagavond opnieuw geen meerderheid gevonden voor een van de alternatieve Brexit-plannen.

Maandag 01.04.2019 stond in het teken van een tweede serie zogeheten ‘indicative votes’. Tijdens zo’n stemming wordt de opinie van het Lagerhuis gepeild.

Het parlement wilde hiermee onderzoeken of er voor een ander Brexit-plan dan dat van de Britse premier Theresa May een meerderheid kan worden gevonden.

Er werden vier voorstellen in stemming gebracht:

 • In de Europese douane-unie blijven
 • Het Noorse model: het VK blijft in douane-unie en interne markt
 • Een nieuw referendum houden over het uiteindelijke akkoord
 • De EU om verlenging vragen voor het bereiken van een deal. Als dit niet lukt, dan een stemming over ‘no deal’ of terugtrekken artikel 50.

Voor geen van deze vier alternatieve Brexit-plannen is dus een meerderheid gevonden. Ook als er wel een meerderheid zou zijn gevonden, was het alsnog aan May zelf om te bepalen wat ze met de uitkomst zou doen.

Zie ook: Brits Lagerhuis stemt tegen vier Brexit-alternatieven

Net geen meerderheid voor zachte Brexit-optie ‘douane-unie’

Motie C, een voorstel voor een douane-unie met de EU na de Brexit, heeft maandagavond net geen meerderheid gevonden. 273 parlementsleden stemden voor deze optie, in tegenstelling tot 276 tegenstemmen.

Deze zachte vorm van de Brexit zou betekenen dat er op onderlinge handel geen tarieven meer geheven worden. Dit model wordt ook wel het Turkije-model genoemd, omdat het land zo’n douane-unie heeft gesloten met de EU in 1995. Brexiteers zijn tegen dit model, omdat het VK hierdoor geen eigen handelsverdragen met andere landen kan sluiten.

Motie D, een nog zachtere variant van de Brexit, werd weggestemd met 282 tegenstemmen tegenover 261 stemmen voor. Bij deze optie zou het VK onderdeel blijven van de douane-unie en de interne markt.

Het voorstel over een referendum over welke deal er ook gesloten wordt, werd weggestemd met een verschil van twaalf stemmen. De vierde motie, over het kiezen tussen een ‘no-deal’ en het terugtrekken van artikel 50, vond lang geen meerderheid: 191 parlementsleden stemden voor, 292 tegen.

Petitie tegen BREXIT 6 miljoen keer getekend

Een online petitie die de Britse regering oproept toch maar lid van de Europese Unie te blijven, heeft in Groot-Brittannië al 6 miljoen ondertekenaars. De site van de petitie is van het Britse parlement en dat moet een debat houden over elke petitie die meer dan 100.000 ondertekenaars krijgt. Volgens de jongste planning bespreekt het Lagerhuis de petitie maandag 01.04.2019 om 17.30 uur (onze tijd).

Conservatieven willen May dwarsbomen

Conservatieve parlementsleden uit de partij van de Britse premier Theresa May zouden koste wat het kost een plan van haar willen voorkomen om vervroegde verkiezingen te houden. Dat zou volgens May een mogelijkheid zijn om uit de Brexit-impasse te komen die de Britse politiek al maanden in de greep houdt, schrijven de Britse kranten The Observer en Sunday Telegraph.

De parlementariërs waarschuwen er in de krant voor dat vervroegde verkiezingen de Conservatieven verder zouden verdelen en de Brexit-crisis zouden verergeren.

In het Verenigd Koninkrijk is de speculatie over een mogelijke onverwachte verkiezing toegenomen na de drie mislukte pogingen van May om een meerderheid te krijgen voor het Brexit-akkoord dat zij met de EU is overeengekomen.

13 dagen tot Brexit

Het Verenigd Koninkrijk trekt binnenkort de deur naar de Europese Unie achter zich dicht. Of toch niet? Er staan nog dertien dagen op de teller en we weten nog steeds niet hoe Brexit eruit gaat zien.

Toch nog een vierde stemming?

Naast de zoektocht naar een plan B zal er mogelijk volgende week nog een vierde keer gestemd worden over het Brexit-akkoord van May, meldt onder meer The Guardian zaterdag. Als het akkoord opnieuw wordt weggestemd, zou de premier nieuwe verkiezingen willen uitschrijven, claimt het dagblad.

De dreiging van nieuwe verkiezingen en het mogelijk verliezen van de macht zou genoeg kunnen zijn om de DUP en de dissidenten uit de Conservatieve Partij bij een vierde stemming mee te krijgen. Het is echter nog maar de vraag of Lagerhuisvoorzitter Bercow nóg een stemmingsronde zal toestaan over Mays akkoord.

Stemming Plan B op maandag 01.04.2019

Komende maandag 01.04.2019 staat er een nieuwe reeks zogenoemde ‘indicative votes’ op het programma van het parlement. De Lagerhuisleden mogen dan opnieuw stemmen over alternatieve Brexit-plannen.

Vrijdag 29.03.2019 wees het Lagerhuis de brexit-deal voor de derde keer af. Dat betekent in principe dat het Verenigd Koninkrijk op 12 april 2019 de EU verlaat zonder afspraken. Wel kan de Britse regering nog met nieuwe plannen komen om de impasse te doorbreken en de EU vragen om een langer uitstel van de Brexit.

Verkiezingen ??

De Britse premier Theresa May overweegt het brexit-akkoord volgende week opnieuw in stemming te brengen in het Lagerhuis, melden Britse media. Als de deal opnieuw wordt weggestemd, zou May nieuwe verkiezingen willen uitschrijven. Volgens The Independent is de Conservatieve Partij van plan om in een verkiezingscampagne Labour neer te zetten als saboteur van de brexit. Gisteren had het Verenigd Koninkrijk eigenlijk uit de EU moeten stappen.

Als er geen overeenstemming komt over een alternatieve Brexit-deal is het ook mogelijk dat May nieuwe verkiezingen uitschrijft. Gebeurt er helemaal niets, dan vertrekt het VK op 12 april zonder overeenkomst uit de Europese Unie. Voor velen is dat een rampscenario, want een zogenoemde no deal-Brexit kan het VK compleet ontregelen.

Volgens bronnen heeft de regering toch hoop dat het Lagerhuis de deal bij een nieuwe stemming accepteert. Een regeringswoordvoerder wijst erop dat steeds meer parlementariërs het akkoord steunen. In januari was het verschil nog 230 stemmen, begin deze maand 149 en gisteren was er nog een gat van 58 stemmen. “We gaan tenminste in de goede richting”, zegt een regeringswoordvoerder tegen The Guardian.

Mogelijk wacht May de nieuwe stemming van maandag over de alternatieve brexit-plannen af, nadat alle acht moties met alternatieven woensdag 27.03.2019 waren verworpen. Van Kleef: “Het zou goed kunnen dat een van die opties dan wel een meerderheid krijgt, bijvoorbeeld een zachtere brexit, waarbij de Britten in de Europese douane-unie blijven, of een nieuw referendum. Die optie zou dan tegenover May’s akkoord kunnen worden gezet in een nieuwe stemming.”

Het Britse Lagerhuis heeft opnieuw tegen de brexitdeal van Theresa May met de EU gestemd. De regering legde de deal dit keer slechts deels voor, in plaats van het volledige akkoord. Een gefrustreerde May dolf desalniettemin opnieuw ruim het onderspit: 344 Lagerhuisleden stemden tegen, en 286 leden waren voor.

Het is de zoveelste vernederende nederlaag voor Theresa May, eerder wees het Lagerhuis haar deal met Brussel al twee keer af.

Noorse model ??

De Brexit-deal van premier Theresa May is vrijdag voor de derde keer weggestemd door het Britse Lagerhuis. Dat betekent dat de Britten voor 12 april 2019 aan de EU moeten laten weten hoe het verder moet.

Een van de kansrijkste voorstellen lijkt een zachte Brexit volgens het Noorse model. Enkele Conservatieve parlementsleden zouden volgens The Sun al praten met leden van de Noord-Ierse DUP-partij over steun voor een dergelijk scenario, dat ook wel het ‘Common Market 2.0’-plan heet.

Wat is het Noorse model?

Noorwegen is geen lid van de EU, maar wel van de Europese Economische Ruimte (EER), net als IJsland en Liechtenstein. De EER valt onder de interne markt van de EU, waar vrij verkeer van goederen, diensten, personen en kapitaal geldt.

Dit betekent dat de Britten verfoeide Europese regelgeving moeten blijven accepteren. Dan gaat het om zaken als werkgelegenheid, consumentenbescherming, milieu en mededinging. Noorwegen neemt zo’n driekwart van de EU-regels volledig over.

De EU heeft altijd aangegeven dat het Noorse model een optie is voor het VK, maar er zijn praktische bezwaren. De Britten zouden dan toe moeten treden tot de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA), een samenwerkingsverband tussen Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland. Het VK was al lid van die landenclub voordat het in 1973 toetrad tot de Europese Unie.

De EVA staat in principe open voor de Britten, maar dan wel op permanente basis – niet als tijdelijke oplossing na de Brexit. “Wij staan open voor goede samenwerking met Groot-Brittannië”, zei de Noorse premier Solberg in november. “Maar om toe te treden tot een organisatie als je al weet dat je weer vertrekt, dat ligt gevoelig voor ons.”

Zelfs als de Britten tijdelijk onderdeel mogen zijn van de EVA, dan kan het een jaar duren voordat het toetredingsproces is voltooid.

AD 30.03.2019

De politieke verklaring over de toekomstige relaties stond niet in de deal. Ook de handelsrelatie bleef in de deal onbesproken.

Omdat nu wél een meerderheid te halen, koos de regering voor een nieuwe aanpak: parlementariërs mochten alleen stemmen over het 585 pagina’s tellende akkoord over de scheidingsvoorwaarden. De veel kortere bijbehorende ‘politieke verklaring’ over de toekomstige relatie werd niet in stemming gebracht.

Wat staat er in het voorstel van May ?

 • Details over de Britse financiële afrekening van 45 miljard euro aan de EU
 • Garanties over de rechten van Britse en Europese burgers
 • Details over de ‘transitieperiode’ tot eind 2020
 • Regelingen over de backstop. Die moeten de terugkeer van een ‘harde’ douanegrens In Ierland voorkomen als de Europese Unie (EU) en de Britten geen overeenstemming bereiken over een handelsakkoord.

May bood deze week bovendien zelfs haar aftreden aan in ruil voor steun. Het hielp een beetje: een groep brexiteers onder wie prominenten Boris Johnson en Dominic Raab stemde vandaag voor de deal. Maar het bleek lang niet genoeg. Het lijkt erop dat dit de definitieve doodsteek is voor het akkoord van May. ,,Het spijt me ontzettend dat het Lagerhuis een ordelijk vertrek uit de EU weer niet steunt”, zei ze in een korte speech na de stemming. ,,De gevolgen daarvan zullen ernstig zijn.”

Want wat nu? Daar weet eigenlijk niemand een antwoord op. De verwarring en onduidelijkheid duurt voort. Het parlement is van plan om maandag 01.04.2019 weer over een eigen plan B te stemmen. Ze zullen zich buigen over alternatieve brexitopties en proberen ergens een meerderheid voor te vinden.

Een zachtere brexit, waarbij de Britten lid blijven van douane-unie maakt een goede kans. Misschien in combinatie met een referendum waarbij het Britse volk zich over die vorm van brexit mag uitspreken.

Deadline nu 12 april 2019

Maar de deadline nadert: de Britten hebben tot 12 april 2019 om met een concreet nieuw voorstel te komen en dat in Brussel voor te leggen. Tegelijkertijd moeten ze dan vragen om een lang uitstel van de brexit.

Als de EU dat goedkeurt, dan kan de brexit met een of twee jaar worden uitgesteld, en moeten de Britten ook meedoen aan de Europese Verkiezingen in mei. Als May geen lang uitstel vraagt, of als de EU het Plan B niet acceptabel vindt, dan crasht het VK er op 12 april 2019 uit zonder deal: een No deal-brexit zonder afspraken.

Vorige week verleenden de EU-leiders de Britten nog uitstel van de brexit tot 22 mei 2019. Dan moest het zogeheten terugtrekkingsakkoord deze week wel worden goedgekeurd. Dat is nu dus van de baan.

Europese Commissie teleurgesteld na ‘derde nee’ Brexit-akkoord Live NU

Kijk hier live naar het debat 29.03.2019 in het Britse Lagerhuis.

Mays deal is terug, nu voor de helft (volg hier de livestream) Elsevier 29.03.2019

Brexitblog Deal – May voor de derde keer weggestemd, nieuwe Brexit-datum nu 12 april  NRC

Brexitblog: deal opnieuw weggestemd, voorstanders brexit demonstreren NOS 29.03.2019

Derde stemming Lagerhuis 29.03.2019

Het Lagerhuis heeft op vrijdag 29.03.2019 voor de derde keer gestemd over het uittredingsverdrag dat het kabinet-May met de EU heeft gesloten. Lagerhuisvoorzitter Bercow wilde dat eerst niet toestaan, omdat hetzelfde voorstel niet twee keer in stemming mag worden gebracht zonder een “substantiële” verandering aan te brengen.

May heeft dat nu opgelost door de afspraken over het vertrek uit de EU los te koppelen van de politieke verklaring over de relatie met de EU na de uittreding. Bercow heeft groen licht gegeven.

Het verdrag waarover morgen wordt gestemd, gaat onder meer over de miljarden die het Verenigd Koninkrijk de EU schuldig is, de rechtspositie van EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk en de omstreden ‘backstop’-regeling voor de grens tussen Ierland en Noord-Ierland.

In de nu weggelaten politieke verklaring staat dat het Verenigd Koninkrijk en de EU in de toekomst zullen samenwerken bij de bescherming van de internationale rechtsorde, het bevorderen van democratie en het streven naar vrije en eerlijke handel.

Als het terugtrekkingsakkoord niet is geratificeerd voor het eind van de week, krijgt het Verenigd Koninkrijk uitstel voor de brexit tot 12 april 2019. Indien het Lagerhuis voor 12 april 2019 akkoord zou gaan met de deal, dan krijgen de Britten verder uitstel tot 22 mei 2019, zodat ze een ordelijk vertrek uit de EU kunnen regelen.

Theresa May lijkt in haar zwaard te vallen

De Britse premier Theresa May heeft woensdagavond 27.03.2019 haar laatste troefkaart gespeeld in een ultieme poging haar Brexitakkoord te redden.

Stem op mijn akkoord en ik vertrek, beloofde ze

De onoverzichtelijkheid in Westminster werd woensdagavond laat nog groter dan die al was, toen bleek dat de leden van het Lagerhuis elke andere vorm van de Brexit hadden verworpen, inclusief het annuleren van de Brexit.

De acht afgewezen alternatieven;

Voorstel tegen voor
Douane-unie na brexit 272 264
Tweede referendum 295 268
Labourplan voor nauwe samenwerking met EU 307 237
Lidmaatschap van vrijhandelsassociatie EFTA 283 188
Brexit intrekken 293 184
No-deal-brexit 400 160
Nieuw handelsverdrag 422 139
EFTA zonder douane-unie 377 65

Alleen het voorstel van Kenneth Clarke, ‘Father of the House’, om de Britten bij de Douaneunie te houden, bleek een kleine kans te hebben gemaakt, met 264 stemmen voor. Het enige wat nu voor de hand ligt, zijn parlementsverkiezingen, iets waar Labourleider Jeremy Corbyn al tijden naar verlangt.

May had de ultieme poging gedaan de impasse te doorbreken door in een emotionele toespraak te aanvaarden dat binnen haar partij ‘behoefte is aan een nieuwe koers’. Een dag na het Britse vertrek uit de EU (op 22 mei 2019) kan wat haar betreft de strijd om haar opvolging beginnen, zodat 10 Downing Street in juli een nieuwe bewoner krijgt. Ze had haar vertrek nog niet aangekondigd of Boris Johnson liet weten haar deal, door hem eens omschreven als ‘een bomgordel’, te steunen.

De vreugde over deze scalp was kort. Even later gooide een andere prominente brexiteer een emmer koud water over Mays belofte. ‘Ik ben ziedend over dit toneel’, foeterde Steve Baker. ‘Waar is de vrijheid als we onszelf niet besturen? ‘Luid applaus viel hem ten deel. Vervolgens kwam de DUP met een persverklaring die de genadeklap voor het akkoord lijkt te zijn. De Noord-Ieren vrezen dat het akkoord de band met het Verenigd Koninkrijk losser maakt.

May heeft laatste maanden alles geprobeerd om haar akkoord te verkopen, van het uitdelen van ridderordes aan tegenstanders tot het beloven van geld aan Lagerhuisleden die veel Brexit-stemmers vertegenwoordigen.

Vorige week besloot ze de brexiteers onder druk te zetten door de No Deal van tafel te halen en met lang uitstel te dreigen. Maandag 25.03.2019 deed het Lagerhuis een machtsgreep door de zittingsagenda te pakken en stemmingen over zachtere Brexitalternatieven te forceren.

Nieuwe poging

De politici krijgen maandag 1 april 2019 naar verwachting weer de kans om hun mening te geven over alternatieve brexituitkomsten. Premier Theresa May probeert ondertussen haar eigen brexitdeal te redden. De conservatieve leider is bereid voortijdig op te stappen om de overeenkomst door het Lagerhuis te krijgen. Dat heeft de deal al twee keer afgewezen.

AD 22.03.2019

AD 22.03.2019

Tussenstand 26.03.2019

Ondanks het uitstel van de Brexit tot 12 april 2019 tikt de klok door. De leden van het Lagerhuis trokken maandagavond 25.03.2019 laat de regie naar zich toe.

Het Lagerhuis stemde maandag voor een motie om woensdag alternatieven te bespreken voor de Brexit-deal die premier Theresa May voor een derde maal in stemming wil laten brengen.

May heeft vorige week van de Europese Unie (EU) tot vrijdag de tijd gekregen om het Lagerhuis achter haar oorspronkelijk plan te krijgen. Als dat lukt, heeft Groot-Brittannië de tijd tot 22 mei om de laatste zaken te regelen om de Brexit ordentelijk te laten verlopen.

Maar als er geen meerderheid voor het plan is te vinden, moet May voor 12 april 2019 laten weten wat Groot-Brittannië wil gaan doen. Zonder nadere afspraken uit de EU – een harde of no-deal Brexit – per 12 april? Of een langere periode van uitstel om toch nog een compromis te bereiken waarmee ze de leden van het Lagerhuis wél weet te overtuigen? Of misschien een nieuw referendum waarmee mogelijk de Brexit wordt afgeblazen?

Lagerhuis wil alternatieven bespreken

Het Lagerhuis wil meer te zeggen hebben over de alternatieven voor de Brexit-deal. May ziet daar niets in omdat het goed mogelijk is dat de wensen waarmee het Lagerhuis komt niet onderhandelbaar zijn met de Europese Unie.

Toch gaat het Lagerhuis zich buigen over die alternatieven. Een meerderheid (329 tegenover 302) stemde maandagavond laat voor een resolutie van het conservatieve parlementslid Oliver Letwin die de ruimte biedt om te stemmen over alternatieve Brexit-voorstellen. Drie staatssecretarissen namen kort voor de stemming ontslag om ook voor de resolutie te kunnen stemmen.

De stemming over alternatieve Brexit-voorstellen vindt woensdag plaats. En hoewel de uitslag niet bindend is – het gaat om ‘indicatieve stemmingen – is de druk op May om met die voorstellen aan de slag te gaan erg groot.

Nog niet duidelijk over wélke varianten gesproken zal gaan worden

Het is nog onduidelijk welke varianten woensdag ter sprake zullen komen. Waarschijnlijk zal het Lagerhuis stemmen over een softe variant van de Brexit, het Noorwegen-model en zal ook een nieuw referendum in stemming worden gebracht. Het doel is om af te tasten voor welke koers binnen het parlement een meerderheid te vinden is.

Ligt er na woensdag een alternatief op tafel waar de meerderheid van het Lagerhuis achter staat, dan zal de druk op de regering groot zijn om daarmee weer opnieuw naar Brussel te gaan. De kans is vervolgens groot dat er opnieuw uitstel van de Brexit plaatsvindt om dit alternatieve voorstel te bespreken.

Lees ook de blog van Robbert de Witt waarin hij zich afvraagt wat Theresa May bezielt om maar te blijven doorgaan 

Einde van May in zicht?

May heeft echter laten weten dat ze de uitslag van woensdag mogelijk zal negeren. Daarmee stuurt ze aan op een nieuwe vertrouwensstemming over haar kabinet die ze mogelijk dit keer niet overleeft. Tot die tijd probeert ze met alle macht alsnog parlementsleden over te halen voor haar deal te stemmen. Zo zou ze hebben beloofd terug te treden als een aantal partijleden voor haar deal zouden stemmen, meldde de Britse zender ITV zondag op basis van bronnen.

Boris Johnson, fel tegenstander van Theresa May, riep haar maandag op om de ketenen met Brussel te verbreken. Hij haalde daarbij het Bijbelboek Exodus aan waarin Mozes het uitverkoren volk uit Egypte leidt. Critici wezen er echter fijntjes op dat dit volk vervolgens 40 jaar door de woestijn moest dolen. Dat lijkt geen prettig vooruitzicht voor de Britten, noch voor Europa.

Niet-bindende stemming op 27.03.2019

Het Britse Lagerhuis maakt de weg vrij voor een niet-bindende stemming over verschillende Brexit-opties. Parlementariërs hebben met 329 tegen 302 stemmen een amendement aangenomen dat is bedoeld om voor een dag de parlementaire agenda te kapen.

Telegraaf 26.03.2019

Het Britse Lagerhuis neemt hiermee het heft uit handen van Theresa May en stemt deze week over allerlei Brexit-scenario’s waaronder mogelijk een nieuw referendum !!

Het voorstel van de Conservatieven Dominic Grieve en Oliver Letwin en Hilary Benn van Labour moet het mogelijk maken woensdag 27.03.2019 te debatteren en stemmen over allerlei scenario’s, zoals bijvoorbeeld een nieuw referendum. Daaruit moet blijken welke uitkomsten op de meeste steun kunnen rekenen. Dat proces staat bekend als ‘indicatieve stemmingen’.

AD 26.03.2019

Premier May offert zich op

De Britse premier zou tegenstanders als laatste troef haar positie hebben aangeboden in ruil voor steun voor haar brexitakkoord.

De Britse zender ITV meldt dat premier May hardline brexiteers heeft beloofd terug te treden in ruil voor steun voor haar brexitakkoord. Politiek verslaggever Robert Peston schrijft dat op basis van een “betrouwbare bron”.

May zou Tory’s als Boris Johnson en Jacob Rees-Mogg hebben gezegd dat ze opstapt als zij haar voorstel, inclusief de door hun zo gehate backstop, accepteren. May zou daarbij geen verdere details hebben gegeven, waardoor onduidelijk is hoe concreet de plannen zijn.

Mocht het haar lukken om de hardliners achter zich te krijgen, heeft ze bovendien nog steeds geen meerderheid voor haar brexitakkoord. De premier zal vermoedelijk alleen haar positie op het spel zetten als ze zeker is van een meerderheid.

“Zelfs als ze zichzelf ritueel offert op het brexit-altaar, kunnen tegenstanders nog steeds bedanken en toch tegen haar stemmen”, analyseert Peston.

Telegraaf 25.03.2019

Rebellerende leden van haar kabinet willen de Britse premier, Theresa May, snel tot aftreden dwingen omdat zij van de onderhandelingen over Brexit ‘een zootje’ heeft gemaakt.

De positie van Theresa May hangt aan een zijden draadje. Kabinetsleden willen de Britse premier morgen tot aftreden dwingen. Als zij weigert, stappen zij op. De rebellen verwijten May dat zij ‘een zootje’ heeft gemaakt van de Brexit nu zij van de Europese Unie uitstel van het Britse vertrek heeft gevraagd. Ook May’s verwijt dat ‘parlementsleden verantwoordelijk zijn voor het uitstel’ zijn bijzonder slecht gevallen.

Ik ben bang dat het gedaan is met de premier, aldus George Freeman, voormalig politiek adviseur van May.

,,Ik ben bang dat het gedaan is met de premier. Zij heeft haar best gedaan maar je ziet dat de woede (over haar optreden) in het land overal toeneemt’’, aldus parlementslid George Freeman, voormalig politiek adviseur van May.

Kabinetsleden zeggen tegenover The Sunday Times dat May ‘een onvoorspelbare risicofactor’ is geworden ‘die niet meer te controleren’. ,,Het einde is nabij. Zij is binnen tien dagen vertrokken’’, aldus een van hen. ,,Je kunt je hoofd niet in het zand blijven steken’’, zegt een ander.

AD 25.03.2019

Coup door Ministers ???

Kortom, de Britse premier Theresa May krijgt te maken met een paleisrevolutie, meldt de parlementair redacteur van The Sunday Times, Tim Shipman. Zeker elf ministers zijn van plan om haar af te zetten en een interim-premier aan te wijzen die de brexit verder moet afhandelen, twittert hij.

Hij citeert een niet bij naam genoemde minister die over May zegt: “Het eind is nabij. Ze zal binnen tien dagen weg zijn.” Ook andere Britse kranten schrijven over een aanstaande ‘staatsgreep’ om May aan de kant te schuiven.

Tim Shipman

@ShippersUnbound

Cabinet minister: “The end is nigh. She will be gone in 10 days.”

Als kandidaat om als interim het kabinet te gaan leiden wordt May’s vice-premier David Lidington genoemd. Maar anderen zouden Milieu-minister Michael Gove of minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt naar voren willen schuiven.

Ook andere Britse kranten schrijven over een aanstaande ‘staatsgreep’ om May aan de kant te schuiven. Partijgenoten van May in het Lagerhuis zeiden tegen de BBC dat het uittredingsakkoord dat May met de EU sloot op meer steun kan rekenen als May plaatsmaakt voor een andere premier. Downing Street ontkent dat May kan worden overgehaald om plaats te maken.

Mark Di Stefano 🤙🏻

@MarkDiStef

Read BuzzFeed News and @alexwickham — get the news a day early. https://t.co/IZvBZrAgOD

Onder normale omstandigheden was Theresa May allang afgetreden, concludeerde The Times vorige week. Ze wordt gekenschetst als onhandig maar plichtsgetrouw in haar herhaalde pogingen om haar brexit-akkoord door het parlement te loodsen.

Niet alleen ministers vinden kennelijk dat er een eind moet komen aan haar geworstel met de materie. Honderdduizenden Britten gingen de straat op om te protesteren. Ze eisten een nieuw referendum over de brexit.

Complete impasse

May staat op dit moment voor een complete impasse. Aan de ene kant wil het Britse parlement haar brexitplannen niet goedkeuren, aan de andere kant wil de Europese Commissie niet tornen aan het akkoord dat de voorbije twee jaar is onderhandeld.  Ze heeft wel van de EU enkele maanden uitstel gekregen.

Telegraaf 23.03.2019

De tijd dringt voor de Britten om een oplossing te vinden. Als het Lagerhuis alsnog de deal van May goedkeurt, dan volgt een ordelijke brexit op 22 mei. Wordt het terugtrekkingsakkoord voor de derde keer afgewezen, dan krijgt Londen tot 12 april de tijd om een alternatief plan op tafel te leggen.

In Londen protesteerden gisteren honderdduizenden Britten tegen brexit.

Nog altijd weinig zicht op een oplossing

Er zijn maar weinig mensen die denken dat dit nu opeens wel lukt. De Franse president Emmanuel Macron zou de kans inschatten op 5 procent, aldus persbureau Reuters. De voorzitter van de Europese Raad, Donald Tusk, noemde dat “erg optimistisch”.

Het lijkt er alleen niet op dat de Britten plotseling een openbaring krijgen; niet onder leiding van May in ieder geval. Dat blijkt ook uit het gesprek dat ze donderdagavond voerde met haar Europese collega’s. Dat gebeurde weliswaar achter gesloten deuren, maar volgens meerdere reconstructies kon May weinig antwoorden geven.

Telegraaf 26.03.2019

“Ze had geen plan, dus moesten zij (de EU-leiders, red.) er een voor haar verzinnen”, liet een bron aan The Guardian weten. Of zoals Politico schrijft op basis van een andere bron: May kon geen helder antwoord geven op de vraag of ze haar deal erdoor krijgt of wat er daarna moet gebeuren.

Met andere woorden: no tegen de deal ligt nog altijd op tafel en zoals de zaken er nu voor staan, is dat ook wat er daadwerkelijk gaat gebeuren. Tenzij het de Britse politici lukt om consensus te bereiken, iets dat de afgelopen twee jaar in het Brexit-proces niet is gelukt.

Wat nu?

Als de Britten volgende week wederom het terugtredingsakkoord wegstemmen, zijn er een aantal scenario’s denkbaar.

 • ‘No deal’. Dit is het standaardscenario. De Britten slagen er niet in om een plan B te bedenken of kiezen bewust voor een harde Brexit. Per 12 april maakt het VK dan geen deel meer uit van de Europese Unie. De grens tussen Noord-Ierland gaat dan waarschijnlijk (tijdelijk) dicht en handel wordt lastiger door hogere import- en exporttarieven. Dit brengt veel chaos en onduidelijk met zich mee.
 • May treedt af. Een ander lid van de Conservatieve partij neemt dan het roer over. De meest voor de hand liggende kandidaten, zoals Dominic Raab en Boris Johnson, hebben liever een ‘no deal-Brexit’ dan een zachte Brexit.
 • De hele Brexit wordt afgeblazen. Het Britse parlement kan altijd besluiten om dit te doen. May – en veel Britse politici met haar – voelen daar weinig voor.
 • Labour dient een motie van wantrouwen in. De grootste oppositiepartij heeft echter niet genoeg zetels en zal dus ook steun vanuit Mays eigen partij moeten krijgen. Hiervoor zal uitstel tot na 12 april nodig zijn. De Europese Unie zal waarschijnlijk eisen dat de Britten dan nog meedoen aan de Europese verkiezingen van eind mei.
 • Een nieuw referendum. Nog een optie waar May weinig voor voelt en waar extra uitstel voor nodig is. Wat dus ook betekent dat de Britten meedoen aan de Europese verkiezingen.
 • May roept nieuwe verkiezingen uit. Ook hier is extra uitstel voor nodig, net zoals bij de twee scenario’s hierboven.
 • De Britten bedenken iets nieuws. Ze zouden zich bijvoorbeeld kunnen voegen bij Noorwegen en IJsland in de Europese Economische Ruimte (EER), wat wel betekent dat ze geen eigen handelsverdragen kunnen sluiten. Dit is iets waar weinig Conservatieven iets voor voelen. Ook hiervoor is extra uitstel nodig. En dus zouden de Britten dan waarschijnlijk mee moeten doen aan de Europese Verkiezingen.

No-Brexit ??

Ondertussen is er een online-petitie tegen Brexit gericht aan de Britse regering. Deze petitie om Artikel 50 in te trekken en in de Europese Unie te blijven,  wordt steeds massaler getekend.

Inmiddels staat de teller al op 5 miljoen, zaterdag was de petitie al vier miljoen keer ondertekend. De petitie werd eind februari gestart. In de afgelopen 24 uur kwamen er 2 miljoen ondertekenaars bij.

De snelle stijging begon woensdag, de dag waarop May EU-regeringsleiders om uitstel van de brexit vroeg. Een dag later werd op de EU-top in Brussel besloten dat het Verenigd Koninkrijk tot 12 april 2019 de tijd krijgt om een ander brexitplan te presenteren.

De site met deze petitie is van het Britse parlement, dat in debat moet over alle petities die meer dan 100.000 ondertekenaars krijgen. Britse media berichtten dat de site werd overspoeld met ondertekenaars en daardoor enige tijd onbruikbaar werd.

In juni 2016 stemden ruim 17,4 miljoen mensen voor Brexit, dat was 51,9 procent van alle stemmers. Ongeveer 16,1 miljoen mensen (48,1 procent) stemden tegen een vertrek uit de EU.

Uit een peiling van Sky News bleek deze week dat 90 procent van de Britten de manier waarop de regering met de brexit omgaat ziet als een nationale vernedering. 7 procent was het daar niet mee eens, 3 procent wist het niet.

Demonstratie

Er zal vermoedelijk door honderdduizenden remainers in Londen worden gedemonstreerd voor een tweede brexit-referendum. In oktober vorig jaar werd in de hoofdstad al eens door honderdduizenden Britten gedemonstreerd tegen de brexit.

lees: Massale anti-brexitbetoging in Londen

lees: Honderdduizenden Britten op de been in Londen voor mars tegen brexit

lees: Massademonstratie in Londen tegen brexit: ‘beste deal is geen brexit’

De stand op zondag 24.03.2019 16.00 uur Nederlandse tijd, aldus www.petition.parliament.uk.

In theorie kan de regering de EU laten weten dat het land bij nader inzien toch lid blijft. Daar is geen instemming van derden voor nodig.

Maar in het duizend-en-een dag geleden gehouden referendum over EU-lidmaatschap stemde in 2016 een meerderheid voor de Brexit. De meeste Britse parlementsleden, ook voorstanders van lidmaatschap, tornen niet aan de uitslag van het referendum.

Kortom, moet het volgende debat op 22 mei 2019 plaatsvinden (de dag voor de Europese verkiezingen)?

Het zou eigenlijk onzin zijn als de Britten meedoen als ze er toch uitgaan. Of misschien twee weken eerder, vlak voor een top in Roemenië waar over de toekomst van de EU wordt gepraat?

EU: brexituitstel tot 22 mei 2019 onder voorwaarde

En uiteindelijk is de Europese Unie is bereid de brexit uit te stellen tot 22 mei 2019 onder de voorwaarde dat het Britse Lagerhuis het akkoord over de scheidingsvoorwaarden volgende week goedkeurt. Dat maken de EU-regeringsleiders donderdagavond bekend na urenlang beraad. May is akkoord met de voorwaarden, meldt de voorzitter van de Europese Raad, Donald Tusk, donderdagavond laat tijdens een persconferentie in Brussel.

Stemt het Britse parlement het akkoord voor de derde keer weg, dan kan uitstel worden verleend tot 12 april 2019, de laatste dag voor de Britten om te beslissen of ze aan de Europese verkiezingen willen deelnemen.

De regeringsleiders hebben daar na urenlang beraad een knoop over doorgehakt op een top in Brussel, verklaarde de Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz. Hiermee ligt de keuze, voor wat voor soort brexit er komt en wanneer, weer helemaal in Londen.

Ze lieten eerder al in een gezamenlijke verklaring weten op 20.02.2019 in Brussel een “constructief gesprek” over de Brexit te hebben gehad.

lees ook: euco-art50-conclusions 21.03.2019

Uitstel tot 22.05.2019 ???

Een dag nadat in Nederland de Nexit-partij Forum voor Democratie er met de winst vandoor ging, praatte ook premier Rutte in Brussel met de andere EU-leiders over de brexit.

Is de Europese Unie  bereid de brexit uit te stellen tot 22 mei 2019 op voorwaarde dat het Britse Lagerhuis het akkoord over de scheidingsvoorwaarden goedkeurt? Dat staat in een conceptverklaring die EU-president Donald Tusk heeft opgesteld.

Met die verklaring blijft Tusk bij zijn verklaring van gisteren. Toen gaf de EU-president ook al aan te kunnen instemmen met een klein uitstel van de brexit, mits het Britse parlement volgende week wel instemt met de scheidingsdeal. Ook Rutte bezigde die woorden, vandaag voor het begin van de EU-top in Brussel. ,,Ik wil de druk vooral bij het Britse parlement leggen.’’

Om te beginnen willen ze weten wat de waarde van de brief over het gewenste uitstel is die May gisteren aan haar collega’s heeft geschreven. “Is dat een persoonlijke brief, een brief van haar partij, of het parlement? We weten het niet”, zegt een hoge EU-diplomaat.

De gesprekken op 21.03.2019 van Europese regeringsleiders in Brussel over een uitstel van de brexit duurde aanzienlijk langer dan gepland. Na een korte pauze om 20.45 uur praatte ze verder onder het diner. Eigenlijk zouden ze dan de China-strategie bespreken. De geplande persconferentie van 19.00 uur werd uitgesteld tot na het eten. Op het menu staan onder meer eend, linzen en langoustines.

De leiders hadden ’s middags al een kleine twee uur gesproken met de Britse premier Theresa May over haar verzoek voor een uitstel tot 30 juni. Die datum stuit op bezwaren omdat tussen 23 en 26 mei 2019 Europese verkiezingen worden gehouden. May heeft gezegd daar niet aan te willen meedoen.

Een voorstel van EU-president Donald Tusk om de brexit uit te stellen tot 22 mei 2019 op voorwaarde dat het Britse Lagerhuis het akkoord over de scheidingsvoorwaarden goedkeurt, werd niet direct door iedereen omarmd. En aangezien een besluit unanimiteit vereist, wordt er doorgepraat.

Er circuleren nu namelijk ook al andere data, in april en mei. Ook een langer uitstel, waar May niet om heeft gevraagd, wordt naar verluidt door sommige landen geopperd. Het is heel duidelijk: er ligt een brief van May, waarin ze vraagt om een kort uitstel van de brexit, uiterlijk tot 30 juni; en als het Britse parlement komende dinsdag ‘ja’ zegt tegen de deal die er al ligt, nou, dan komen we er wel uit met dat uitstel.

AD 21.03.2019

De EU eist dat het Britse parlement uiterlijk volgend week 30.03.2019 de deal goedkeurt die het al twee keer heeft weggestemd.

De Britse premier May heeft de Britse parlementsleden opnieuw opgeroepen om voor het uittredingsverdrag met de Europese Unie te stemmen dat nu op tafel ligt. Datzelfde parlement stemde het akkoord al twee keer met een grote meerderheid weg. Toch wil May het opnieuw in stemming brengen.

De Brief

 

 

 

 

 

 

 

 

May zei de frustratie van Britten te delen die genoeg hebben van eindeloze brexit-debatten en politieke spelletjes. “Het is hoog tijd dat we een besluit nemen”, zei ze en waarschuwde dat het vertrouwen van het Britse volk in het parlement “onherstelbare schade” oploopt als het zich niet achter het akkoord schaart.

Met grote tegenzin

De EU liet vandaag bij monde van Donald Tusk, de voorzitter van de Europese Raad, weten dat het Britse parlement het verdrag in de loop van volgende week moet goedkeuren. Alleen dan is de EU bereid nog enige tijd te geven om de brexit voor te bereiden. May had om drie maanden uitstel gevraagd. “Met grote tegenzin”, zei ze vanavond.

Als het parlement het verdrag volgende week niet goedkeurt, verlaten de Britten de EU op 29 maart zonder uittredingsakkoord: het slechts denkbare scenario voor beide partijen, omdat er dan harde grenzen komen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk met grote gevolgen voor beide economieën.

Geen nieuwe stemming

Bijkomend probleem is dat de voorzitter van het Lagerhuis maandag heeft gezegd dat er niet nogmaals over het uittredingsverdrag kan worden gestemd, zonder dat er belangrijke veranderingen zijn aangebracht. Dat is tot nu toe niet het geval en de EU zegt dat er niet opnieuw over de voorwaarden van uittreding onderhandeld kan worden.

Telegraaf 20.03.2019

Tien dagen voor de brexit-datum van 29 maart 2019 weet Europa nog steeds niet waar het aan toe is.

Michel Barnier, de Europese hoofdonderhandelaar over de brexit, heeft gezegd dat een uitstel van de vertrekdatum van de Britten uit de EU goed gemotiveerd en zinvol moet zijn. Tien dagen voor de deadline van 29 maart 2019, riep hij de Britse regering ertoe op duidelijkheid te verschaffen en met een plan te komen.

Telegraaf 20.03.2019

Bovendien moet het verzoek om uitstel unaniem door de andere 27 lidstaten goedgekeurd worden. Barnier zei dat de 27 landen een verzoek tot uitstel goed moeten afwegen.

Het voortduren van de huidige onzekerheid kost bedrijven geld en levert politieke schade op, zei Barnier vandaag in Brussel. Hij liet doorschemeren dat een uitstel alleen zinvol is als daardoor de kans op ondertekening van de brexitdeal vergroot wordt.

Lees hier het laatste nieuws over de brexit

lees: 19 dagen tot Brexit: May kraakt parlementsleden en krijgt kort uitstel

Zie ook: Van No-BREXIT naar Pro-NEXIT ???? – deel 1

Britse regering laat Lagerhuis stemmen over tweede Brexit-referendum

NU 21.05.2019 De Britse premier Theresa May heeft dinsdag 21.05.2019 gezegd dat haar uittredingsverklaring, die ze weer zal voorleggen aan het Lagerhuis, de parlementariërs dit keer zal vragen over de wenselijkheid van een tweede Brexit-referendum te stemmen.

“Ik erken de oprechte en sterke gevoelens over dit belangrijke onderwerp in het Lagerhuis”, zei May tijdens een persconferentie. “De regering zal daarom een verplichting om te stemmen over de vraag of er een tweede referendum moet komen, opnemen in het wetsvoorstel over de uittredingsovereenkomst.”

May is zelf geen voorstander van een nieuwe stembusgang. Die kan leiden tot “de nachtmerrie van permanent gepolariseerde politiek”, aldus de premier, die haar akkoord met de EU drie keer eerder in stemming bracht. Het Lagerhuis keurde de overeenkomst bij elk van die gelegenheden af.

Een eventueel tweede referendum kan wel alleen plaatsvinden als de uittredingsovereenkomst wordt aangenomen, stelde May.

Nieuwste versie deal later deze week openbaar

May zei dinsdag dat de nieuwste versie van haar deal “veel kernzaken oplost”, maar de toekomstige relatie met de EU niet definitief vormgeeft. Het parlement kan in de komende jaren nog sleutelen aan de banden met het blok.

Het wetsvoorstel wordt later deze week openbaar gemaakt, maar May heeft al aangekondigd dat het een aantal concessies bevat, zoals de stemming over een tweede referendum en een mogelijkheid om in de Europese douaneunie te blijven.

Kans dat voorstel het haalt wordt klein geacht

Mocht het Lagerhuis wederom besluiten de uittredingsovereenkomst weg te stemmen, en blijft ‘no deal’ voor de parlementariërs een onaanvaardbaar vooruitzicht, dan blijven er volgens May twee opties over: het annuleren van de Brexit en nieuwe verkiezingen.

Het nieuwe wetsvoorstel van May wordt begin volgende maand in stemming gebracht. Politici uit May’s eigen Conservatieve Partij en oppositiepartij Labour achten de kans klein dat het voorstel het dan wel haalt.

Zie ook: Brexit-gesprekken tussen premier Theresa May en Labour-partij geklapt

Lees meer over: Theresa May  Brexit  Buitenland

May opent deur voor referendum over Brexitdeal

Telegraaf 21.05.2019 De Britse premier Theresa May wil dat het parlement stemt over de vraag of er een referendum moet worden gehouden over de overeenkomst die zij sloot met de EU. Voorwaarde is dan wel dat die overeenkomst door het parlement wordt aangenomen.

May probeert begin volgende maand voor de vierde keer haar overeenkomst met de EU over de Brexit door het parlement te krijgen en zei dinsdag in een speech dat er „belangrijke aanvullende aanpassingen” zijn gedaan. Maar ze kondigde ook aan dat de zogenoemde backstop over de grens tussen Noord-Ierland en Ierland niet vervangen kan worden.

May zei ook dat Groot-Brittannië de EU niet zal verlaten als haar overeenkomst niet breed wordt gesteund in het parlement.

De premier drukte de parlementariërs op het hart dat zij met de stemming volgende maand een „laatste kans hebben” om het vertrek uit de EU te leveren zoals het Britse volk heeft besloten in het referendum bijna drie jaar geleden.

De aanpassingen gaan over de rechten van werknemers, het milieu, de backstop en de douane-unie. Een woordvoerder van May liet later weten dat geen van de aanpassingen nieuwe onderhandelingen met de EU noodzakelijk maken.

Bekijk ook: 

‘Meer Britse zorgen beleggers naast brexit’ 

Bekijk ook: 

May gaat het weer proberen 

Bekijk ook: 

Boris ’natuurlijk’ kandidaat No. 10 

Een tweede Brexit-referendum is stap dichterbij nadat Theresa May het parlement die mogelijkheid wil geven

MSN 21.05.2019 De Britse premier Theresa May wil dat het parlement stemt over de vraag of er een referendum moet worden gehouden over de overeenkomst die zij sloot met de EU. Voorwaarde is dan wel dat die overeenkomst door het parlement wordt aangenomen.

May probeert begin volgende maand voor de vierde keer haar overeenkomst met de EU over de brexit door het parlement te krijgen en zei dinsdag in een speech dat er ‘belangrijke aanvullende aanpassingen’ zijn gedaan. Maar ze kondigde ook aan dat de zogenoemde backstop over de grens tussen Noord-Ierland en Ierland niet vervangen kan worden.

May zei ook dat Groot-Brittannië de EU niet zal verlaten als haar overeenkomst niet breed wordt gesteund in het parlement.

Lees hier het laatste nieuws over de brexit

Labour trekt stekker uit brexitonderhandeling met premier May: regering op instorten

AD 17.05.2019 De Britse oppositieleider Jeremy Corbyn (Labour) heeft de stekker uit de onderhandelingen over de brexit getrokken. Hij heeft premier Theresa May geschreven dat de onderhandelingen ’zo ver zijn gekomen als mogelijk’ door de instabiliteit van de regering.

Volgens Corbyn zorgt de leiderschapsstrijd binnen de Conservatieve Partij ervoor dat de regering ‘nog instabieler is geworden en dat haar autoriteit afkalft’. Daardoor verdwijnt volgens hem het vertrouwen dat ‘de regering in staat is te leveren, wat in een compromis is afgesproken’.

Lees ook;

Lees meer

Lees meer

Lees meer

Volgens Labour staat May op het punt haar macht kwijt te raken en kan er binnen enkele weken een nieuwe leider van de Conservatieven zijn. Dat zei een bron binnen Labour eerder vandaag tegen persbureau Reuters. ,,Er is nul kans dat we op dit moment tot een overeenkomst kunnen komen”, zei de anonieme bron. ,,We sluiten geen deal met een regering die op instorten staat.”

De woordvoerder van May erkende dat de gesprekken met Labour zijn stukgelopen. De meningsverschillen betroffen vooral de douane en een tweede referendum over het vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie. Volgens de woordvoerder gaat May door met het zoeken naar oplossingen om een brexitdeal door het parlement te krijgen.

Onderhandelingen

De Britse premier begon de formele onderhandelingen met Labour nadat het parlement haar eerdere brexitdeal tot drie keer toe had afgeschoten. May had zich in wanhoop over de brexitimpasse tot Corbyn gewend, tot woede van tal van partijgenoten als Boris Johnson, die voorstander van het vertrek uit de Europese Unie zijn.

De woede leidde tot aftreden van twee bewindslieden, maar niet tot actie tegen de premier. Partijregels staan de Conservatieven niet toe binnen een jaar weer een motie van wantrouwen tegen hun partijleider in te dienen. Eind afgelopen jaar overleefde May zo’n stemming.

‘Britten na zes weken overleg tussen May en Corbyn niets opgeschoten’

NOS 17.05.2019 En weer is de Britse politiek terug bij af. Zes weken lang hebben Labour en de Conservatieven geprobeerd om een compromis uit te dokteren, maar vanmiddag trok Labour-leider Jeremy Corbyn de stekker uit de gesprekken.

Het had geen zin meer om door te praten, zegt Corbyn, met een regering die zo zwak is en instabiel. Zeker niet nu blijkt dat voor premier May de laatste weken lijken te zijn ingegaan. Zij kwam gisteren met enkele prominenten overeen dat ze begin juni een stappenplan uiteen zal zetten voor haar vertrek, ongeacht of er wel of geen brexit-deal door het parlement zal komen.

Grote kans dus dat elke afspraak die Corbyn met May zou maken, door haar opvolger weer in tweeën gescheurd zou worden. En mede daardoor trok Labour zijn conclusies: het heeft geen zin meer om verder te praten.

‘Verspilde tijd’

Daarmee is Groot-Brittannië in de afgelopen zes weken wederom niets opgeschoten. Nog altijd is er geen enkel zicht op een uitweg uit de brexit-impasse. “Zes weken verspilde tijd”, liet een woordvoerder van de CBI, de Britse werkgeversorganisatie weten. Want nog altijd weet geen enkel Brits bedrijf hoe brexit er uiteindelijk uit zal zien.

En hoe nu verder? Premier May wil nog één poging wagen om haar inmiddels drie keer afgewezen akkoord alsnog door het parlement te krijgen. Een vierde stemming dus, in de eerste week van juni. Alleen is het aantal tegenstanders nog altijd onveranderd hoog. Ze heeft een wonder nodig om het akkoord er nu wel door te krijgen.

Haar enige nieuwe drukmiddel zal de uitslag van de Europese verkiezingen zijn. Alle peilingen wijzen uit dat de Conservatieven afstevenen op een historisch slechte uitslag. In sommige peilingen zijn ze gezakt naar 9 procent van de stemmen, ongekend laag voor één van de twee traditioneel grote partijen in Groot-Brittannië. Het zou ook de slechtste uitslag van een Britse regeringspartij ooit zijn.

Klappen

May zal dan tegen haar partijgenoten zeggen: jullie móeten het akkoord nu steunen. Hoe langer brexit onopgelost blijft, hoe zwaarder de klappen die de Conservatieven bij volgende verkiezingen zullen krijgen.

Alleen is de blinde afkeer van het nu liggende akkoord onder tientallen Conservatieve parlementsleden zo groot, dat zij ook onder die druk niet zullen zwichten.

Zij wachten dan liever op een nieuwe premier, iemand die in hun ogen de onderhandelingen weer nieuw leven in kan blazen. Ook al is zeer de vraag in hoeverre een nieuwe minister-president iets aan het liggende akkoord met de EU kan veranderen.

Boris Johnson

Meest genoemde kandidaat is uiteraard Boris Johnson. De voormalige minister van Buitenlandse Zaken en uitgesproken brexit-aanhanger kan rekenen op veel steun van de partijleden. En die hebben uiteindelijk het laatste woord bij het kiezen van een nieuwe partijleider.

Maar eerst is de Conservatieve fractie aan zet. De parlementariërs zullen kiezen uit de kandidaten, vermoedelijk meer dan tien, totdat er uiteindelijk twee overblijven. Honderdduizend partijleden mogen vervolgens uit die twee kiezen.

En dat betekent dat de Conservatieve partij, net als de afgelopen jaren, ook de zomermaanden weer vooral met zichzelf in de weer zal zijn. En een brexit-oplossing waarschijnlijk nog maanden op zich zal laten wachten.

Bekijk ook;

Brexit-overleg May met Labour mislukt

May maakt details rond aftreden bekend na brexit-stemming in juni

May legt brexitdeal volgende maand opnieuw voor aan Lagerhuis

Posters bij het Lagerhuis drukken de onvrede over het brexit-proces uit EPA

Brexit-overleg May met Labour mislukt

NOS 17.05.2019 De wekenlange onderhandelingen tussen de Britse premier May en de grootste oppositiepartij, Labour, zijn mislukt. Labour-leider Corbyn zegt dat ze het uiterste hebben geprobeerd, maar zonder resultaat. De woordvoerder van May bevestigt dat.

Het overleg was nodig nadat de brexit-deal die premier May was overeengekomen met de EU tot drie keer toe was weggestemd in het Lagerhuis. Het parlement kon het niet eens worden over mogelijke alternatieven.

May wilde vervolgens met Labour in overleg om overeenstemming te bereiken over een zachtere brexit, mogelijk om de hardliners in haar eigen partij onder druk te zetten zodat die alsnog akkoord zouden gaan met haar brexit-deal met de EU.

‘Zwakte en instabiliteit’

Maar May en Labour konden het niet eens worden over de vraag hoe nauw de economische banden tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk na de brexit zouden moeten zijn. Volgens Corbyn kwam dat door “de toenemende zwakte en instabiliteit” van de regering.

Een woordvoerder van premier May zegt dat de gesprekken met Labour in het nationale belang waren en dat er hoe dan ook gevolg moet worden gegeven aan de uitkomst van het brexit-referendum van bijna drie jaar geleden.

Zes weken

De Britten zouden de EU op 29 maart 2019 verlaten, maar dat is vanwege de impasse in het Lagerhuis uitgesteld tot 31 oktober. Het overleg met Labour duurde zes weken.

Gisteren zei May dat ze na de volgende brexit-stemming in het Lagerhuis, begin juni, het tijdpad voor het kiezen van een opvolger bekend zal maken. Dat betekent dat ze waarschijnlijk vóór de brexit op 31 oktober 2019 is vertrokken.

Boris Johnson, de voormalige minister van Buitenlandse Zaken en overtuigd brexiteer, is onder de leden van de Conservatieven de favoriete kandidaat om May op te volgen. In een peiling in The Times zegt 39 procent van de leden op hem te gaan stemmen. Op ruime achterstand volgt oud-brexit-minister Dominic Raab .

In de eerste week van juni wil May opnieuw de brexit-deal die ze met de EU is overeengekomen aan het parlement voorleggen. De stemming begin juni gaat opnieuw over de deal die al drie keer is verworpen. Labour en een deel van de Conservatieven hebben al gezegd dat ze opnieuw tegen zullen stemmen. Als het Lagerhuis dan wél instemt, kan de brexit volgens May al in juli een feit zijn.

Bekijk ook;

Nederlandse zandsculptuur van onthoofde premier May leidt tot ophef

Britten doen mee aan Europese verkiezingen, snel brexitakkoord onmogelijk

Britse kiezer straft Conservatieven en Labour af voor brexit-chaos

Boris Johnson is het schrikbeeld van veel valutahandelaren.

Ⓒ REUTERS

Historisch verlies voor pond door Brexit-angst

Telegraaf 16.05.2019 Het Britse pond verliest al negen dagen op rij ten opzichte van de euro. Dat is de langste negatieve serie op rij voor de munt sinds het begin van de eeuw.

Valutahandelaren zijn bang dat premier May, die haar vertrek heeft aangekondigd, het stokje overdraagt aan een partijgenoot die een harde Brexit voorstaat. Boris Johnson, de voormalige burgemeester van Londen en ex-minister van Buitenlandse Zaken die hartstochtelijk vóór een Brits vertrek uit de EU streed, heeft zich al kandidaat gesteld.

https://localfocus2.appspot.com/5cdda28327788

Het pond stond klom eerder dit jaar fors omhoog toen de Brexit, die eerst voor eind maart gepland stond, op de lange baan werd geschoven. Nu verzwakt de munt weer, vandaag met 0,1% ten opzichte van de euro.

Boris Johnson. Ⓒ Christopher Furlong/Getty Images

Boris Johnson: ja, ik wil May opvolgen

Telegraaf 16.05.2019 Boris Johnson, voormalig minister van Buitenlandse Zaken van Groot-Brittannië en een prominente ’brexiteer’, wil premier Theresa May opvolgen.

May heeft gezegd dat ze zal aftreden voor de volgende fase van de brexitonderhandelingen, hoewel ze nog geen datum voor haar vertrek heeft gesteld. De impasse in de brexitonderhandelingen en de verdeelde Conservatieve Partij hebben haar positie inmiddels vrijwel onhoudbaar gemaakt.

Volgens de vooraanstaande politicus Graham Brady van de Conservatieve Partij heeft May ermee ingestemd volgende maand een tijdschema op te stellen voor haar vertrek. „We hadden een zeer openhartige uitwisseling met de premier”, vertelde Brady donderdag nadat hij en andere conservatieven haar achter gesloten deuren hadden ontmoet.

Maar May wil nog steeds de klus klaren die ze is begonnen om haar brexitdeal goedgekeurd te krijgen in het parlement. Na drie afwijzingen wil ze het Lagerhuis volgende maand nog een keer laten stemmen over een terugtredingsakkoord. Het is onwaarschijnlijk dat dit lukt en in dat geval zal ze ook opstappen.

Boris Johnson.

Ⓒ Christopher Furlong/Getty Images

May heeft gezegd dat ze zal aftreden voor de volgende fase van de brexitonderhandelingen, hoewel ze nog geen datum voor haar vertrek heeft gesteld. De impasse in de brexitonderhandelingen en de verdeelde Conservatieve Partij hebben haar positie inmiddels vrijwel onhoudbaar gemaakt.

Volgens de vooraanstaande politicus Graham Brady van de Conservatieve Partij heeft May ermee ingestemd volgende maand een tijdschema op te stellen voor haar vertrek. „We hadden een zeer openhartige uitwisseling met de premier”, vertelde Brady donderdag nadat hij en andere conservatieven haar achter gesloten deuren hadden ontmoet.

Maar May wil nog steeds de klus klaren die ze is begonnen om haar brexitdeal goedgekeurd te krijgen in het parlement. Na drie afwijzingen wil ze het Lagerhuis volgende maand nog een keer laten stemmen over een terugtredingsakkoord. Het is onwaarschijnlijk dat dit lukt en in dat geval zal ze ook opstappen.

Huw Edwards

✔ @huwbbc

Of course I’m going to go for it — says @BorisJohnson about the Conservative leadership speaking at @BIBAbroker in Manchester #BIBA2019 244   2:44 PM – May 16, 2019

„Natuurlijk ga ik ervoor”, vertelde Johnson op een bijeenkomst voor verzekeraars. Johnson nam in juli ontslag uit het kabinet uit protest tegen de onderhandelingen die May voerde met de Europese Unie.

Boris Johnson lonkt, met een nieuw kapsel, naar de macht.

Ⓒ Carl Court/Getty Images

Johnson is niet de eerste die zijn interesse in het premierschap laat blijken. Oud-minister Esther McVey en minister van Internationale Ontwikkeling Rory Stewart kondigden al aan dat ze kandidaat zijn. Daarnaast doen de namen van tal van vroegere en huidige ministers de ronde: Andrea Leadsom, Michael Gove, Amber Rudd, Sajid Javid, Dominic Raab, Jeremy Hunt, Penny Mordaunt, David Davis en Liz Truss.

Bekijk ook: 

 Een douane-unie die niet zo mag heten 

Bekijk ook: 

Boris Johnson lonkt naar macht met nieuwe look 

Bekijk meer van; boris johnson

Boris Johnson wil Theresa May graag opvolgen als leider van de Conservatieve Partij. © REUTERS

Brexiteer Boris Johnson wil May opvolgen als leider van de conservatieven

AD 16.05.2019 Boris Johnson, voormalig minister van Buitenlandse Zaken van Groot-Brittannië en een prominente ‘brexiteer’, wil premier Theresa May opvolgen als leider van de Conservatieve Partij. Dat betekent dat hij een gooi doet naar het premierschap van het Verenigd Koninkrijk.

,,Natuurlijk ga ik ervoor’’, vertelde Johnson volgens de BBC op een bijeenkomst voor verzekeraars. ,,Ik denk niet dat dat een geheim is voor iemand. Maar zoals je weet is er momenteel geen vacature.’’ Die ‘vacature’ zal er echter wel komen, want Theresa May heeft gezegd dat ze zal aftreden voor de volgende fase van de brexit-onderhandelingen.

Een definitieve datum voor het vertrek van May is er nog niet. De impasse in de brexit-onderhandelingen en de verdeelde Conservatieve Partij hebben haar positie inmiddels vrijwel onhoudbaar gemaakt. Maar May wil nog steeds de klus klaren die ze is begonnen om haar brexitdeal goedgekeurd te krijgen in het parlement. Na drie afwijzingen wil ze het Lagerhuis volgende maand nog een keer laten stemmen over een terugtredingsakkoord. Het is onwaarschijnlijk dat dit lukt.

Boris Johnson nam in juli 2018 nog ontslag uit het kabinet uit protest tegen de onderhandelingen die May voerde met de Europese Unie. De conservatieve Johnson is een bekend criticaster van het brexit-beleid van premier May. Hij wil, net als een vleugel van de conservatieve partij, volledig los van de Europese Unie. Zonder akkoorden. Theresa May wil juist een zachtere variant van de brexit.

Interesse

Johnson is niet de eerste die zijn interesse in het premierschap laat blijken. Oud-minister Esther McVey en minister van Internationale Ontwikkeling Rory Stewart kondigden al aan dat ze kandidaat zijn. Daarnaast doen de namen van tal van vroegere en huidige ministers de ronde: Andrea Leadsom, Michael Gove, Amber Rudd, Sajid Javid, Dominic Raab, Jeremy Hunt, Penny Mordaunt, David Davis en Liz Truss.

Premier May na het gesprek met haar partijgenoten AFP

May maakt details rond aftreden bekend na brexit-stemming in juni

NOS 16.05.2019 De dagen van het politieke leven van de Britse premier May lijken geteld. Onder druk van partijgenoten zal ze na de brexit-stemming in het Lagerhuis, begin juni, het tijdpad voor het kiezen van een opvolger bekendmaken. Die zal vermoedelijk voor 31 oktober worden gekozen, de datum van het vertrek van de Britten uit de Europese Unie.

Dat is de uitkomst van een overleg tussen May en prominenten uit haar Conservatieve Partij. “Het was geen prettig gesprek voor haar”, zei NOS-correspondent Tim de Wit in Nieuws en Co op NPO Radio 1. Bij de gemeenteraadsverkiezingen begin deze maand verloor de partij maar liefst 700 raadszetels.

Volgende week zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement. In de peilingen komen de Tories uit op 10 tot 12 procent van de stemmen. “Je kan dus stellen dat de kiezer de Conservatieven echt aan het afstraffen is voor alle chaos die we rondom de brexit hebben gezien. Dus concludeert ook een groot deel van de Conservatieve fractie: May moet gewoon plaatsmaken.”

Weer hetzelfde plan

Bij die stemming in het Lagerhuis heeft May geen andere keus dan voor de vierde keer haar brexit-akkoord met de EU in stemming te brengen; het akkoord dat al drie keer door datzelfde Lagerhuis is weggestemd. “Er is simpelweg geen ander plan”, zei De Wit. “De besprekingen met Labour van de afgelopen weken hebben niets opgeleverd. Ze praten nog wel, maar niemand verwacht dat het de komende weken wél iets wordt.”

May’s voormalige minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson heeft voor het eerst hardop gezegd dat hij bij het vertrek van May een gooi naar de macht zal doen. “Hij heeft hoe dan ook goede kansen, maar er zullen wel tien mensen opstaan die het van May willen overnemen.”

De procedure is dan dat eerst de fractie in het Lagerhuis een keuze maakt. Partijleden kunnen daarna hun stem uitbrengen op de twee kandidaten die overblijven. Johnson ligt slecht in de fractie, maar is populair bij de leden. De Wit: “Als Johnson een van de twee overgebleven kandidaten wordt, is hij de gedoodverfde opvolger van May.”

Bekijk ook;

Britse kiezer straft Conservatieven en Labour af voor brexit-chaos

Brexit Party van Farage aan kop in peiling voor Britse EU-verkiezingen

May legt brexitdeal volgende maand opnieuw voor aan Lagerhuis

NOS 15.05.2019 De Britse premier May gaat haar brexitdeal volgende maand opnieuw voorleggen aan het Lagerhuis. Het uittredingsakkoord, dat al drie keer werd afgewezen door het parlement, zal in de week van 3 juni aan de parlementariërs worden voorgelegd.

Haar hoop is dat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie deze zomer, voor het reces, kan verlaten als het Britse parlement het akkoord goedkeurt. Het is onduidelijk hoe May dat voor elkaar denkt te krijgen: de onderhandelingen met Labour, waar de premier steun zoekt voor een meerderheid, hebben nog geen doorbraak opgeleverd.

Volgens May was een gesprek tussen haar en Corbyn gisteren “nuttig en constructief”. De regering en Labour zetten hun gesprekken naar verwachting vandaag voort.

Europese verkiezingen

Vorige week maakte Downing Street bekend dat het VK definitief gaat meedoen aan de Europese verkiezingen van 23 mei. In de overeenkomst tussen het VK en de EU die vorige maand werd bereikt, werd vastgelegd dat de Britten voor 31 oktober de EU moeten verlaten.

Ook werd afgesproken dat het VK moet deelnemen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement, tenzij ze voor 23 mei de uittredingsovereenkomst hebben geratificeerd. David Lidington, plaatsvervanger van premier Theresa May, gaf aan dat dat te kort dag was.

In de peilingen in de aanloop naar de verkiezingen gaat Nigel Farage, een van de drijvende krachten achter de brexit in 2016, met zijn Brexit Party aan kop.

Bekijk ook;

Britten doen mee aan Europese verkiezingen, snel brexitakkoord onmogelijk

Britten wilden brexit, maar moeten tóch stemmen bij EU-verkiezingen. Wat nu?

May weer terug naar het Lagerhuis, hamert op noodzaak compromis

Brexitpartij Nigel Farage groter dan Conservatieven en Labour samen

AD 12.05.2019 De Britse Conservatieve partij van premier Theresa May zou bij de Europese verkiezingen van eind mei slechts de vierde partij worden. Grote winnaar zou de nieuwe Brexitpartij van euroscepticus Nigel Farage zijn, zo blijkt uit een nieuwe peiling voor de zondagskrant The Observer, die daarmee een trend bevestigt.

De pas opgerichte Brexit Party zou met 34 procent meteen groter zijn dan de Conservatieve partij en Labour samen. Labour zou de tweede grootste partij worden met 21 procent, de Conservatieven zouden terugvallen tot amper 11 procent. Zij moeten in de peiling nipt de pro-Europese Liberal Democrats laten voorgaan, die op 12 procent eindigen.

Lees ook:

Lees meer

Lees meer

Ook de Britten trekken op donderdag 23 mei naar de stembus om 73 Europarlementsleden te kiezen. Vorige week werd definitief beslist dat het land aan de Europese verkiezingen zal deelnemen omdat de brexit niet meer op tijd geregeld kan worden. De Britse politiek is tot op het bot verdeeld over de voorwaarden om uit de Europese Unie te stappen.

Het plan van premier May haalde geen meerderheid in het parlement. Het parlement zelf kwam evenmin met alternatieven die voldoende steun kregen. De al maanden durende politieke chaos heeft ook effect op het Verenigd Koninkrijk zelf. Schotland en Wales keren zich openlijk tegen Londen. In Wales werd gisteren zelfs een onafhankelijkheidsmars gehouden.

Farages vorige partij, UKIP, die toen ook campagne voerde voor de brexit, behaalde in 2014 het grootste aantal van de 73 Britse zetels. De partij kreeg met 26,6 procent 24 zetels, vier meer dan Labour (24,4 procent) en vijf meer dan de Conservatieven (23,1 procent). UKIP haalt in de peiling nu amper 4 procent, nadat Farage en verschillende andere leden er eind vorig jaar uitstapten.

Klappen

Ook bij de vraag op wie de kiezers zouden stemmen mochten er op dit moment Britse parlementsverkiezingen zouden zijn, krijgen de Conservatieven en Labour klappen. De Brexitpartij zou meteen de derde partij worden met 21 procent.

Labour zou de grootste partij zijn, maar wel maar met 28 procent, twee jaar geleden was dat nog 40 procent. De Conservatieven zakken nog forser en zouden van meer dan 42 naar 22 procent terugvallen. De LibDems zouden stijgen van 7,4 procent naar 11 procent.

Brexit leidt tot eerste onafhankelijkheidsmars Wales ooit

AD 11.05.2019 In de hoofdstad van Wales, Cardiff, heeft zaterdag een onafhankelijkheidsmars plaatsgevonden. Het is de eerste in de geschiedenis van het land, dat deel uitmaakt van het Verenigd Koninkrijk. Volgens de organisatie liepen bijna 3.000 mensen mee.

Ondanks het vrij bescheiden aantal actievoerders is de mars opmerkelijk. In tegenstelling tot Schotland heeft Wales nooit een grote onafhankelijkheidsbeweging gekend. Sinds de Britten in 2016 in meerderheid voor de brexit stemde neemt het aantal voorstanders van Welshe onafhankelijkheid echter toe. Dit ondanks dat de bevolking van Wales ook nipt voor een brexit stemde. Dit in tegenstelling tot Schotland waar een ruime 62 procent van de bevolking tegenstemde.

Andere factor is de groeiende armoede in Wales. Uit een peiling van ITV Wales blijkt dat 12 procent van de inwoners van het land voor onafhankelijkheid is. Voorman van de Welshe nationalistische partij Plaid Cymru zei tegen lokale media dat de Engelse regering Wales te lang heeft genegeerd. ,,Een derde van onze kinderen leeft in armoede en als je naar de brexit kijkt kun je zien dat Westminster Wales niet kan regeren.” Volgens hem hangt er verandering in de lucht. ,,Jarenlang leek onze wens om een onafhankelijk Wales te zien ver weg. Maar het tij keert, de marsen worden talrijker en de stemmen luider.”.

Normaal

Aan het eind van de mars zongen betogers het nationale volkslied van Wales, luisterend naar de titel Hen Wlad Fy Nhadau. Organisator Llywelyn ap Gwilym zegt dat het debat op gang is gekomen door brexit.  Er is een groeiend besef dat onafhankelijkheid normaal is.”

Premier May geflankeerd door David Lidington (links) en de inmiddels ontslagen Gavin Williamson. © AFP

Te late brexit dwingt Groot-Brittannië tot deelname aan EU-verkiezingen

AD 07.05.2019 Groot-Brittannië doet mee aan de Europese verkiezingen op 23 mei 2019. De minister van het Britse kabinet David Lidington kondigde dat dinsdag aan. Hij zei er bij dat er alles aan wordt gedaan om te voorkomen dat politici hun plek in het EU-parlement ook daadwerkelijk in moeten gaan nemen.

Londen moet Europese verkiezingen uitschrijven omdat het parlement niet op tijd een akkoord over brexit heeft goedgekeurd en het land dus nog lid is als de stembusgang gepland staat. De overeenkomst die de Britse premier Theresa May met de EU heeft gesloten, is al drie keer weggestemd door het Lagerhuis.

Onderhandelingen met oppositiepartij Labour over een vertrekregeling hebben nog geen resultaat opgeleverd.
Het nieuwe EU-parlement treedt op 2 juli 2019  aan. May wilde voorkomen dat haar land Europese verkiezingen moest uitschrijven maar dat is haar niet gelukt.

Lees ook;

Lees meer

Lees meer

Inspanningen verdubbelen

Haar kabinetsminister verkondigde dat het ‘helaas niet mogelijk is’ om het brexitproces op tijd af te ronden. ,,We zullen onze inspanningen verdubbelen om er zeker van te zijn dat de vertraging zo kort mogelijk is”, aldus minister Lidington.

Als de gekozen Britse EU-parlementariërs uiteindelijk niet aantreden tijdens de eerste zittingsdag van het EU-parlement, krijgen alle andere landen er zetels bij. Nederland gaat in dat geval van 26 naar 29 plekken.

Britten doen mee aan Europese verkiezingen, snel brexitakkoord onmogelijk

NOS 07.05.2019 Het Verenigd Koninkrijk gaat op 23 mei meedoen aan de Europese verkiezingen. David Lidington, plaatsvervanger van premier Theresa May, zegt dat het niet gaat lukken om voor die tijd een brexitakkoord te bereiken in het Britse Lagerhuis.

“Gezien de korte tijdspanne, is het helaas niet mogelijk om dat proces af te ronden voor de wettelijke datum van verkiezingen voor het Europees Parlement. We hoopten dat we ons vertrek op orde zouden hebben en het scheidingsakkoord zouden hebben afgerond, zodat die verkiezingen niet hoefden plaats te vinden”, zei Lidington in gesprek met de BBC.

Hij zei erbij dat de Britse regering er hard aan zal werken de brexit daarna zo snel mogelijk af te ronden. “Idealiter willen we voorkomen dat Britse parlementsleden hun zetel in het Europees Parlement innemen.”

Het brexitakkoord van May werd al drie keer door het Britse Lagerhuis weggestemd. May besloot steun te zoeken bij Labour om tot een akkoord te komen, maar tot dusver hebben de onderhandelingen nog niet tot een overeenkomst geleid.

Zes maanden uitstel

Vorige maand werd na een urenlange top in Brussel een akkoord bereikt tussen het VK en de EU over een nieuwe brexit-datum. Voor 31 oktober 2019 moet het vertrek zijn geregeld; een uitstel van zes maanden. Daarbij werd afgesproken dat de Britten moeten meedoen aan de Europese verkiezingen, tenzij ze voor 23 mei de uittredingsovereenkomst hebben geratificeerd. Dat gaat dus niet gebeuren.

Door mee te doen aan de verkiezingen voorkomen de Britten dat ze de EU al op 1 juni, zonder akkoord, moeten verlaten. Het nieuwe Europees Parlement treedt aan op 2 juli.

Juncker: leugens in brexitcampagne

Vandaag sprak de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, zich uit over de campagne van de brexiteers, in de aanloop naar het referendum in 2016. Volgens Juncker had de Europese Commissie zich destijds duidelijk moeten uitspreken tegen de “leugens” die de voorstanders van een vertrek verkondigden.

In een terugblik op zijn vijfjarige termijn, die in oktober eindigt, noemde Juncker het zwijgen over de campagne, zoals de toenmalige Britse premier Cameron had verzocht, zijn grootste fout als commissievoorzitter. “Het was een fout ons er niet mee te bemoeien, want we waren de enigen die de verspreide leugens konden vernietigen. Ik heb een fout gemaakt door stil te blijven op een belangrijk moment.”

Ook vicevoorzitter van de commissie Frans Timmermans zei eerder dit jaar dat hij spijt heeft dat hij zich in 2016 niet met de brexitcampagne heeft bemoeid.

Bekijk ook;

Britse kiezer straft Conservatieven en Labour af voor brexit-chaos

May weer terug naar het Lagerhuis, hamert op noodzaak compromis

Akkoord over brexit-uitstel van zes maanden: ‘Verspil deze tijd niet’

May doet in krant smeekbede aan Corbyn om brexitdeal te bereiken

AD 05.05.2019 De Britse premier Theresa May van de Conservative Party heeft vandaag in een bijdrage in de Mail on Sunday de leider van oppositiepartij Labour, Jeremy Corbyn, opnieuw opgeroepen om mee te werken aan een compromis met betrekking tot het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. ,,Laten we luisteren naar wat de kiezers hebben gezegd tijdens de lokale verkiezingen en onze meningsverschillen even terzijde schuiven. Laten we een deal maken.”

Volgens May zijn de Britten ‘gefrustreerd’ door het drama rond de Brexit en zijn ze ‘het falen van de twee grote partijen zat’. Bij de lokale verkiezingen verloren de conservatieven meer dan 3000 zetels in gemeenteraden, terwijl Labour ook bijna honderd zetels moest inleveren. ,,Er zijn drie jaar voorbijgegaan sinds het historische referendum in 2016 en de mensen willen echt gewoon dat we ermee opschieten”, aldus de premier.

Lees ook;

Pasgeboren baby van ouders met Britse verblijfsvergunning mag maar 6 maanden blijven

Lees meer

Het ging nog nooit zo goed met de economie (maar hoe lang duurt het feestje nog?)

Lees meer

‘May blijft aan tot brexitdeal rond is’

Lees meer

May begon de formele onderhandelingen met Labour nadat het parlement haar brexitdeal tot drie keer toe had afgeschoten. De kloof tussen de partijen lijkt echter te groot en heel wat parlementsleden in beide kampen zijn gekant tegen de gesprekken. ,,We moeten een manier vinden om uit deze impasse te geraken”, zegt May.

De gesprekken met Labour zijn volgens de regeringsleidster ‘ernstig’ verlopen en beide partijen zijn het eens dat er een akkoord moet komen ‘dat onze banen en veiligheid beschermt en een einde maakt aan het vrij verkeer’. ,,Maar er zijn ook meningsverschillen over hoe de toekomstige relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU er precies moet uitzien, dus om een akkoord te bereiken, zal een compromis nodig zijn”, zegt May. ,,Als we tot een akkoord zouden komen over de partijgrenzen heen, zal de deal een springplank zijn naar een mooiere toekomst.”

Volgens May vinden de volgende formele onderhandelingen met Labour dinsdag 07.05.2019 plaats.

Premier Mark Rutte vindt het akkoord over een uitstel van brexit tot uiterlijk 1 november 2019 een goed compromis.

Eurobarometer: Grote meerderheid Nederlanders zou tegen Nexit stemmen

NU 25.04.2019 Van alle Europeanen zien Nederlanders een uittreding van hun land uit de EU het minst zitten. Als er nu een referendum over een Nexit zou worden gehouden, zou 86 procent van de Nederlanders tegenstemmen. Dat blijkt uit de resultaten van een Eurobarometer-peiling die in maart is uitgevoerd, werd donderdag bekend.

Gemiddeld wil 68 procent van de EU-burgers dat hun land deel van de Unie blijft uitmaken. 14 procent wil uittreding en 18 procent is onbeslist. Onder de Nederlanders zou 8 procent voor uittreding stemmen en is 6 procent onbeslist.

De peiling werd uitgevoerd door onderzoeksbureau Kantar in opdracht van het Europees Parlement. De onderzoekers spraken 27.973 respondenten van vijftien jaar en ouder uit alle 28 EU-lidstaten. De Europese gemiddelden werden berekend voor de lidstaten minus het Verenigd Koninkrijk, vanwege de politieke situatie rond de Brexit.

Maar liefst 62 procent van de Nederlandse ondervraagden zegt te zullen gaan stemmen tijdens de aankomende Europese Parlementsverkiezingen op 23 mei. Het opkomstcijfer ligt in Nederland doorgaans tussen 30 en 40 procent.

Opvallend genoeg wist maar 12 procent dat de verkiezingen in mei zullen plaatsvinden. Dat is het laagste percentage in de hele EU, waar het gemiddelde op 38 procent ligt. Op Malta zijn de inwoners zich met 68 procent van de ondervraagden het meest bewust van de verkiezingsdatum.

Economische groei en jeugdwerkloosheid zijn belangrijke thema’s

In de peiling werd ook gevraagd welke thema’s Europeanen belangrijk vinden tijdens de naderende verkiezingscampagne. Economische groei (50 procent) en de strijd tegen jeugdwerkloosheid (49 procent) voeren die lijst aan, gevolgd door migratie (44 procent).

Kiezers uit Nederland vinden de aanpak van klimaatverandering (68 procent), het functioneren van de EU (53 procent) en de bescherming van mensenrechten en democratie (51 procent) het belangrijkst.

Lees meer over: Europese Unie Politiek  Europese verkiezingen

Europees onderzoek: Nederlander zit totaal niet te wachten op Nexit

AD 25.04.2019 Nederland zit totaal niet te wachten op een Nexit. Dat blijkt volgens het Europees Parlement uit de meest recente Eurobarometer-peiling, uitgevoerd door onderzoeksbureau Kantar. Liefst 86 procent van de Nederlanders zou als er nu een referendum wordt gehouden, tegen de uittreding van ons land uit de Europese Unie (EU) stemmen.

Lees ook;

Lees meer

Waar Nederland ook in ‘uitblinkt’: nergens is de onwetendheid over de datum van de naderende Europese verkiezingen groter. Slechts twaalf procent van de Nederlanders wist vorige maand op te lepelen dat die verkiezingen in mei (op de 23e) zullen plaatsvinden. Ter vergelijking: volgens de onderzoekers was in Malta meer dan tweederde van de bevolking daarvan op de hoogte en was het gemiddelde in Europa 38 procent.

Klimaatverandering

Ruim zes op de tien geenquêteerde Nederlanders gaf aan te gaan stemmen. Aanpak van de klimaatverandering is daarbij het belangrijkste thema: 68 procent van de kiezers wil dat thema terugzien in de aankomende campagne.

Relatief veel landgenoten, namelijk 84 procent, zien de EU als ‘een goede zaak’. Dat is over heel Europa zestig procent. Slechts een krappe meerderheid vindt dat zijn of haar stem meetelt in de EU.

De Eurobarometer wordt opgesteld op basis van ongeveer duizend interviews in ieder land. De Nederlandse resultaten zijn hier terug te vinden.

Nigel Farage bij de lancering van zijn Brexit Party vorige maand EPA

Brexit Party van Farage aan kop in peiling voor Britse EU-verkiezingen

NOS 18.04.2019 De vorige week opgerichte Brexit-partij, waarmee de Brit Nigel Farage meedoet aan de Europese verkiezingen wint aan populariteit. In een peiling onder bijna 2000 Britten zei 27 procent op zijn partij te gaan stemmen. Labour volgt met 22 procent en de Conservatieven van premier May met 15 procent.

De Britse kiezers stemden bij het brexit-referendum in 2016 voor uittreding uit de EU. Velen van hen lieten zich leiden door de leave-campagne van Farage en zijn UKIP-partij. Bij de Europese verkiezingen in 2014 had UKIP met een felle anti-EU-campagne 27 procent van de Britse stemmen gehaald, net als nu in de peiling. Kort na het referendum vertrok Farage bij UKIP.

Premier May heeft steeds beloofd dat ze uitslag van het referendum zou respecteren en dat de Britten op 29 maart van dit jaar uit de EU zouden stappen. Omdat het Lagerhuis het akkoord dat May met de EU sloot tot drie keer toe wegstemde, is dat niet gelukt. Ook zijn de Lagerhuisleden het niet eens over de vraag hoe de brexit dan wel zijn beslag moet krijgen.

Vorige week gaf de EU de Britse regering nog zes maanden om het brexit-akkoord door het parlement te loodsen. Voorwaarde is wel dat het land aan de Europese verkiezingen in mei meedoet. Alleen als May het akkoord met de EU in de eerste drie weken van mei door haar parlement krijgt, doen de Britten niet mee.

Brexit; Alle berichten

Bekijk ook;

Akkoord over brexit-uitstel van zes maanden: ‘Verspil deze tijd niet’

Britten wilden brexit, maar moeten tóch stemmen bij EU-verkiezingen. Wat nu?

Brexit krijgt weer hoofdrol op beurzen

MSN 07.04.2019 Op woensdag is een ingelaste EU-top waarin formeel over een verdere verschuiving van de deadline van de brexit wordt beslist.

De komende beursweek zal er vooral veel aandacht zijn voor brexitperikelen. Verder komende deze week de eerste bedrijven met hun handelsupdate over het eerste kwartaal van dit jaar, terwijl er ook nog een aantal ondernemingen zijn die de boeken over 2018 openen.

De deadline van de brexit was eerder uitgesteld tot 12 april, maar ligt het aan de Britten dan krijgen ze uitstel tot eind juni. Dat moet het Verenigd Koninkrijk in staat stellen een uitweg te vinden uit de impasse rond de brexit. Het Britse Lagerhuis heeft een wet aangenomen waarin staat dat het land de EU niet zonder overeenkomst mag verlaten.

In Amsterdam geeft maaltijdbestelbedrijf Takeaway.com op woensdag inzicht in de prestaties over het eerste kwartaal. Later in de week volgen grote Amerikaanse banken als Wells Fargo en JPMorgan, waarmee een nieuwe cijferperiode op het punt van beginnen staat. Beleggers blijven verder gespitst op de ontwikkelingen rond de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en China.

Jaarcijfers

De eerste dag van de beursweek gaat de aandacht onder meer uit naar Air France-KLM, dat met zijn vervoersstatistieken over de maand maart naar buiten komt en naar de jaarcijfers van betalingsdienst Ease2pay. De in Amsterdam genoteerde aanbieder van interim-professionals Novisource komt dinsdag met jaarcijfers.

Naast de EU-top en Takeaway.com gaat de aandacht woensdag ook uit naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank, al wordt hier geen vuurwerk verwacht. Een dag later komt fabrikant van elektrotechnische componenten Neways met een kwartaalrapport en biotechnologiebedrijf Curetis met zijn jaarrapport.

Kleur

De laatste dag van de week is het aan de twee Amerikaanse banken om de boeken te openen. Dat doet ook de op Beursplein 5 genoteerde toeleverancier aan apotheken Fagron.

Verder prijken op de macro-agenda komende week nog cijfers over de Nederlandse, Britse en Franse industriële productie, de Britse economische groei, de Duitse export en import en de Amerikaanse fabrieksorders. Ook cijfers over de Duitse, Franse en Amerikaanse inflatie geven mogelijk kleur aan de handel evenals de publicatie van de notulen van de meest recente vergadering van de Federal Reserve.

May: hoe meer tijd deal kost, hoe groter kans dat brexit niet doorgaat

NOS 07.04.2019 De Britse premier May voert de druk op haar partij op om haar te steunen bij het sluiten van een akkoord met de Labour-oppositie over de brexit. Ze liet zaterdagavond een verklaring uitgaan waarin ze waarschuwt dat hoe langer het duurt voor die deal gesloten is, hoe groter de kans wordt dat de brexit niet doorgaat.

De onderhandelingen staan onder hoogspanning, want komende vrijdag moeten de Britten ingestemd hebben met het brexit-akkoord tussen Londen en Brussel, dat al drie keer door het Britse Lagerhuis is verworpen.

May heeft Brussel nogmaals om uitstel van de brexit gevraagd (de oorspronkelijke datum was 29 maart), dit keer tot 30 juni, maar daar moeten alle 27 andere EU-lidstaten het mee eens zijn. De EU wil dat ze eerst met een plan komt dat kan rekenen op steun van het Britse Lagerhuis.

Daartoe heeft May deze week drie dagen onderhandeld met Labour-leider Corbyn, maar dat heeft niets opgeleverd. Corbyn verwijt de regering dat die niet genoeg beweegt. Labour wil een soort douane-unie met de EU houden, terwijl een deel van Mays achterban juist een hardere brexit wil dan in het huidige akkoord met Brussel is vastgelegd.

Europese verkiezingen

Om Labour tegemoet te komen is May bereid om een wet in te voeren waarin een douaneregeling wordt vastgelegd. Verder wordt overwogen om Labour een plek te gunnen in de Britse delegatie die de komende week naar de speciale EU-top over de brexit gaat, meldt The Sunday Times.

Om de zaak nog ingewikkelder te maken speelt de vraag of de Britten, áls ze uitstel tot 30 juni zouden krijgen, moeten meedoen aan de Europese verkiezingen van eind mei. Dat idee brengt de voorstanders van de brexit binnen de Conservatieve Partij tot wanhoop: Britse media berichten over parlementariërs die May weg willen hebben als het zover komt en ministers die dan collectief zullen opstappen.

Bekijk ook;

Veel Britten bezorgd over brexit: ‘Het spookt de hele tijd door mijn hoofd’

Nieuw uitstel brexit nog geen uitgemaakte zaak

May wil nieuw brexit-uitstel tot 30 juni, Tusk wil ‘flexibel’ uitstel

May: Hoe langer deal uitblijft, hoe groter de kans dat Brexit niet doorgaat

NU 07.04.2019 De Britse premier Theresa May zei zaterdag dat hoe langer het duurt om met Labour tot een akkoord over de Brexit te komen, hoe minder waarschijnlijk het is dat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat.

Meerderheden in het Lagerhuis hebben de Brexit-deal die Mays regering met Brussel heeft gesloten al een paar keer weggestemd. May had zich vervolgens in wanhoop tot Labour-leider Jeremy Corbyn gewend.

“Het feit is dat de twee belangrijkste partijen het over twee zaken eens zijn: we willen een einde maken aan het vrije verkeer, we willen met een goede deal vertrekken en we willen banen beschermen”, zei May.

“Dat is de basis voor een compromis dat een meerderheid in het parlement kan krijgen en het winnen van die meerderheid is de enige manier om de Brexit te leveren”, aldus May.

May zou volgens The Sunday Times een douaneregeling met de EU willen sluiten om zo Labour aan boord te krijgen.

Dit is het verschil tussen een harde en zachte Brexit

Zie ook: Oppositiepartij Labour ‘teleurgesteld’ na Brexit-gesprekken met May

Lees meer over: Brexit

May wil haast maken met brexitdeal met Labour

AD 07.04.2019 De Britse premier Theresa May zei gisteren dat hoe langer het duurt om tot een akkoord te komen met Labour over de brexit, hoe minder waarschijnlijk het is dat Groot-Brittannië de Europese Unie verlaat.

Meerderheden in het Lagerhuis hebben de brexitdeal die May’s regering met Brussel heeft gesloten al een paar keer weggestemd. May had zich in wanhoop over de brexitimpasse tot Labourleider Jeremy Corbyn gewend.

Lees ook;

Lees meer

Lees meer

Lees meer

Lees meer

,,Het feit is dat de twee belangrijkste partijen het over twee zaken eens zijn: we willen allebei een einde maken aan het vrije verkeer, we willen allebei met een goede deal vertrekken, en we willen allebei banen beschermen,” zei May.

,,Dat is de basis voor een compromis dat een meerderheid in het parlement kan krijgen en het winnen van die meerderheid is de enige manier om brexit te leveren”, aldus May.

May zou volgens The Sunday Times een douaneregeling met de EU willen sluiten om zo Labour aan boord te krijgen.

Zuinig

De Britse premier vroeg vorige week de Europese Unie opnieuw om uitstel van de brexit tot 30 juni. De 27 EU-landen moeten unaniem instemmen met het verzoek van May, met wie ze woensdag tijdens een top in Brussel weer een ontmoeting hebben. De reacties op haar plan waren terughoudend.

Zo zei premier Rutte dat het verzoek ‘weer heel veel vragen oproept’. Hij hoopte dat er meer duidelijkheid komt uit Londen voor de extra Europese top van volgende week. Hij herhaalde dat Nederland wil helpen een no-deal-brexit te voorkomen. ,,Maar de bal ligt in Londen, en in toenemende mate ook in het Lagerhuis.”

May krijgt de deal die ze met de EU sloot over uittreding uit de Europese Unie maar niet door het Britse Lagerhuis. Haar plan werd tot drie keer toe weggestemd door het parlement, onder andere door weerstand in Mays eigen partij, de Conservatieven.

Als zij uitstel krijgt, moet het land wel meedoen aan de Europese verkiezingen eind mei 2019.

May wil haast maken met brexitdeal met Labour

Telegraaf 07.04.2019 De Britse premier Theresa May zei zaterdag dat hoe langer het duurt om tot een akkoord te komen met Labour over de Brexit, hoe minder waarschijnlijk het is dat Groot-Brittannië de Europese Unie verlaat.

Meerderheden in het Lagerhuis hebben de brexitdeal die May’s regering met Brussel heeft gesloten al een paar keer weggestemd. May had zich in wanhoop over de Brexitimpasse tot Labourleider Jeremy Corbyn gewend.

„Het feit is dat de twee belangrijkste partijen het over twee zaken eens zijn: we willen allebei een einde maken aan het vrije verkeer, we willen allebei met een goede deal vertrekken, en we willen allebei banen beschermen”, zei May.

„Dat is de basis voor een compromis dat een meerderheid in het parlement kan krijgen en het winnen van die meerderheid is de enige manier om brexit te leveren”, aldus May.

May zou volgens The Sunday Times een douaneregeling met de EU willen sluiten om zo Labour aan boord te krijgen.

Bekijk meer van; brexit  londen  theresa may  jeremy corbyn

May: hoe langer het duurt, hoe groter de kans dat brexit niet doorgaat

MSN 07.04.2019 De Britse premier Theresa May zegt dat hoe langer het duurt om tot een akkoord te komen met Labour over de brexit, hoe minder waarschijnlijk het is dat Groot-Brittannië de Europese Unie verlaat. May had zich in wanhoop over de brexitimpasse tot Labourleider Jeremy Corbyn gewend.

Zuinig

De Britse premier vroeg vorige week de Europese Unie opnieuw om uitstel van de brexit tot 30 juni. De 27 EU-landen moeten unaniem instemmen met het verzoek van May, met wie ze woensdag tijdens een top in Brussel weer een ontmoeting hebben. De reacties op haar plan waren terughoudend.

Zo zei premier Rutte dat het verzoek ‘weer heel veel vragen oproept’. Hij hoopte dat er meer duidelijkheid komt uit Londen voor de extra Europese top van volgende week. Hij herhaalde dat Nederland wil helpen een no-deal-brexit te voorkomen. ,,Maar de bal ligt in Londen, en in toenemende mate ook in het Lagerhuis.”

May krijgt de deal die ze met de EU sloot over uittreding uit de Europese Unie maar niet door het Britse Lagerhuis. Haar plan werd tot drie keer toe weggestemd door het parlement, onder andere door weerstand in Mays eigen partij, de Conservatieven.

Met een nieuwe verklaring probeert ze oppositiepartij Labour alsnog over de streep te trekken. “Het feit is dat de twee belangrijkste partijen het over twee zaken eens zijn: we willen allebei een einde maken aan het vrije verkeer, we willen allebei met een goede deal vertrekken, en we willen allebei banen beschermen,” aldus May.

De deadline van 12 april 2019 komt snel dichterbij; een brexit zonder deal ligt op de loer. Het Lagerhuis heeft de brexitdeal die May’s regering met Brussel heeft gesloten al een paar keer weggestemd.

Uitstel tot 30 juni 2019

May had zich vanwege de brexitimpasse tot Labourleider Jeremy Corbyn gewend. Volgens The Sunday Times zou ze een douaneregeling met de EU willen sluiten om zo Labour aan boord te krijgen.

Ook heeft May eerder gevraagd om uitstel van de brexit tot 30 juni. Een no deal-brexit aanstaande vrijdag wordt hiermee dan voorkomen.

Knopen doorhakken

Dinsdag vergaderen de ministers van EU-landen over de brexit, woensdagavond moeten de regeringsleiders knopen doorhakken op een extra EU-top in Brussel. Al langer klinkt de roep om de Britten meer tijd te geven om een chaotische harde brexit te voorkomen.

De Europese Unie heeft altijd gezegd dat als de Britten er niet voor 12 april uitkomen, ze mee moeten doen met de Europese verkiezingen van eind mei.

‘Europese verkiezingen zijn zelfmoord Tories’

MSN 06.04.2019 De Britse deelname aan de Europese verkiezingen vormt een ,,zelfmoordbrief” voor de Conservatieve partij. Daarvoor waarschuwt de minister van Onderwijs, Nadhim Zahawi.

In een interview met de BBC stelt Zahawi dat het parlement snel moet bedenken wat het nou precies wil met de brexit. ,,Voor de Conservatieven en ook voor Labour is het bedreigend om deel te nemen aan de verkiezingen en te moeten vertellen dat we de brexit niet hebben kunnen leveren. Ik wil nog verder gaan en zeggen dat het de zelfmoordbrief van de Conservatieven zou zijn.”

Premier Theresa May heeft de Europese Unie gevraagd de brexitdeadline uit te stellen tot 30 juni. Omdat dat na de Europese verkiezingen (van 23 tot 26 mei) is, moeten de Britten zich voorbereiden op deelname daaraan.

Groot-Brittannië maakt al paspoorten zonder ‘Europese Unie’ erop

NU 06.04.2019 Groot-Brittannië heeft al paspoorten laten maken waarop Europese Unie niet meer wordt vermeld. Volgens het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken is dat gebeurd met het oog op de Brexit, die oorspronkelijk op 29 maart was voorzien.

Het ministerie heeft nu besloten paspoorten uit de oude voorraad te blijven gebruiken zolang het land een lidstaat van de Europese Unie is. Mensen mogen niet kiezen.

Het Britse paspoort zonder EU op de kaft werd in de aanloop naar het referendum veelvuldig als aantrekkelijk vooruitzicht aangeprezen door de pro-Brexit-campagne.

Het nieuwe paspoort heeft nog wel de bordeauxrode kleur van de EU-paspoorten, maar op termijn krijgen de Britten weer een blauw paspoort.

TRULY APPALLED. Picked up my new passport today – my old one expires in the next couple of months. See below: Spot the difference!

Avatar

Auteur

SpinHBarone

Lees meer over:  Brexit  Buitenland

Britten geven al paspoorten uit zonder ‘Europese Unie’ erop

AD 06.04.2019 Hoewel het nog volslagen onduidelijk is of, hoe en eventueel wanneer Groot-Brittannië de Europese Unie daadwerkelijk gaat verlaten, geeft de Britse regering inmiddels al paspoorten uit waarvan de universele EU-aanduiding ‘European Union’ is verwijderd. Dat schrijft de krant The Guardian.

Vooralsnog is Groot-Brittannië nog gewoon EU-lid. Maar de Britse overheid verwijderde de vermelding ‘European Union’ boven de aanduiding ‘Verenigd Koninkrijk’ alvast, in de veronderstelling dat de veelbesproken brexit op 29 maart zou plaatsvinden.

Het verwijderen van de EU-vermelding zorgt voor boosheid bij mensen die dezer dagen een paspoort ophalen en in de veronderstelling waren dat ze gewoon nog de oude EU-versie in handen zouden krijgen.

,,Ik ben echt geschokt’’, twitterde Susan Hindle Barone, een van de eerste Britten die een paspoort ‘nieuwe stijl’ in ontvangst namen. Ze plaatste een foto van haar oude en nieuwe reisdocument en schreef: ,,Zoek de verschillen.’’

Susan Hindle Barone @SpinHBarone

TRULY APPALLED. Picked up my new passport today – my old one expires in the next couple of months. See below: Spot the difference!

Het klassieke oude Britse paspoort. © Shutterstock

Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken zei in een verklaring dat het verwijderen van de EU-tekst deel uitmaakt van een restyling van het paspoort in twee fasen. Uiteindelijk moet dat leiden tot de uitgifte van het klassieke, oude blauwe Britse paspoort, vermoedelijk eind 2019.

Na wanhoop, nu eindelijk optimisme over brexit-onderhandelingen

AD 06.04.2019 De Britse minister van Financiën Philip Hammond heeft zich zaterdag optimistisch uitgelaten over de onderhandelingen die de regering voert met oppositiepartij Labour over de brexit.

De Britse premier Theresa May heeft zich in wanhoop over de brexitimpasse tot oppositieleider Jeremy Corbyn van Labour gewend, om zo tot een zachte(re) brexit te komen. Hammond verwacht dat er wel ‘een soort overeenkomst’ uit die gesprekken komt. Hij benadrukte dat de regering van May geen rode lijnen heeft getrokken in de onderhandelingen.

Lees ook;

Gesprek May en Corbyn constructief, Lagerhuis verwerpt no-dealbrexit

Lees meer

May vraagt opnieuw uitstel brexit en start voorbereidingen Europese verkiezingen

Lees meer

Rutte: Uitstelverzoek brexit roept veel vragen op, de bal ligt in Londen

Lees meer

‘EU-president wil Londen flexibel uitstel van twaalf maanden bieden voor brexit’

Lees meer

Hammond zei bij zijn aankomst bij een overleg tussen Europese ministers van Financiën in Boekarest ook optimistisch te zijn over de uitkomst van de EU-top op woensdag over de brexit, omdat de meeste lidstaten erkennen dat het Britse vertrek uit de Europese Unie beter kan worden uitgesteld, zoals May heeft gevraagd.

De 27 EU-landen moeten unaniem instemmen met haar verzoek om de brexit-datum op te schuiven naar 30 juni 2019. De eerste reacties op haar verzoek waren terughoudend.

Zo zei de Franse minister van Financiën Le Maire dat het Verenigd Koninkrijk een duidelijke reden moet geven voor het nieuwe uitstel. ,,Zolang die reden er niet is, kunnen we geen positief antwoord geven.” Premier Rutte zei dat dit verzoek ‘weer heel veel vragen oproept’. Hij hoopte dat er meer duidelijkheid komt uit Londen voor de extra Europese top van volgende week.

Rutte herhaalde dat Nederland wil helpen een no-deal-brexit te voorkomen. ,,Maar de bal ligt in Londen, en in toenemende mate ook in het Lagerhuis.” Op het voorstel van Europees president Donald Tusk om de Britten een ‘flexibel uitstel’ van twaalf maanden te geven, wilde de premier niet ingaan.

Weggestemd 

May krijgt de deal die ze met de EU sloot over uittreding uit de Europese Unie maar niet door het Britse Lagerhuis. Haar plan werd tot drie keer toe weggestemd door het parlement, onder andere door weerstand in Mays eigen partij, de Conservatieven.

Oppositiepartij Labour ‘teleurgesteld’ na Brexit-gesprekken met May

NU 05.04.2019 De Britse oppositiepartij Labour heeft vrijdag na de gesprekken met de Britse premier Theresa May gezegd “teleurgesteld” te zijn dat de regering niet met een “compromis of echte verandering” is gekomen.

“We dringen er bij de premier op aan om met significante veranderingen van haar deal te komen. Om zo een alternatief te vinden dat genoeg steun kan krijgen in het parlement en het land weer een te maken”, aldus de partij in een verklaring.

May heeft deze week overleg gehad met de Labour-leider Jeremy Corbyn en de premiers van Schotland en Wales over het doorbreken van de Brexit-impasse.

De Brexit staat nu gepland op 12 april, maar de Britten hebben tot 10 april om met een plan te komen, om zo het scenario van een ‘no deal’ te vermijden.

May heeft de Europese Unie verzocht de Brexit uit te stellen tot 30 juni. Het is nog de vraag of hiermee wordt ingestemd. Verschillende leiders van de EU-lidstaten willen eerst een duidelijk plan van het Verenigd Koninkrijk zien voordat ze over een uitstel gaan praten.

May: ‘Dit debat, deze verdeeldheid moet stoppen’

Onderhandelingen over Brexit zitten muurvast

Het Brexit-proces zit al maandenlang muurvast. Het Britse Lagerhuis heeft het akkoord van May, waarover ze twee jaar heeft onderhandeld met de Europese Unie, tot drie keer toe afgewezen.

Ook werd er in een serie van peilingen geen meerderheid gevonden voor een alternatief. Vorige week heeft de premier daarom aangekondigd om in gesprek te gaan met de oppositiepartijen.

De Labour-leider is voorstander van een zachtere Brexit. Corbyn ziet het Verenigd Koninkrijk het liefst in een permanente douane-unie blijven, met afspraken over milieubescherming en rechten van werknemers.

Binnen zijn partij heerst verdeeldheid over de Brexit. Veel leden zijn vóór een tweede referendum. Ook de optie voor een tweede volksraadpleging is de afgelopen dagen besproken met May.

Lees meer over: Verenigd Koninkrijk  Brexit

Kritische posters over enkele kopstukken in het brexit-drama EPA

Nieuw uitstel brexit nog geen uitgemaakte zaak

NOS 05.04.2019 Het verzoek van de Britse premier May aan de Europese Unie om de brexit-datum op te schuiven naar 30 juni leidt tot terughoudende reacties in andere Europese landen. De Franse minister van Financiën Le Maire vindt dat het Verenigd Koninkrijk een duidelijke reden moet geven voor het nieuwe uitstel. “Zolang die reden er niet is, kunnen we geen positief antwoord geven.”

De Oostenrijkse kanselier Kurz herhaalde nog eens dat er geen reden is om de deadline op te schuiven, zolang “de feiten” in het VK niet veranderen.

Premier Rutte zei dat het nieuwe verzoek van May “weer heel veel vragen oproept”. Hij hoopt dat er meer duidelijkheid komt uit Londen voor de extra Europese top van volgende week. Rutte herhaalde dat Nederland wil helpen een no-deal-brexit te voorkomen. “Maar de bal ligt in Londen, en in toenemende mate ook in het Lagerhuis”, zei hij.

Uitstel komt er alleen als alle lidstaten daarmee akkoord gaan. May vroeg al eerder om uitstel tot 30 juni 2019, maar dat verzoek werd door de EU afgewezen.

Voorzitter Tusk van de Europese Raad pleit voor een flexibel uitstel van maximaal 12 maanden, zodat regering en parlement in Londen de tijd krijgen om het alsnog eens te worden. Premier May zoekt sinds deze week toenadering tot de Labour-oppositie om alsnog een meerderheid achter de brexit-deal te krijgen. Die gesprekken hebben nog niets opgeleverd.

Waarom 30 juni 2019 ?

Als het VK extra uitstel krijgt, is het wettelijk verplicht om zich voor te bereiden op deelname aan de Europese verkiezingen van eind mei. Op 1 juli 2019 is de eerste nieuwe sessie van het Europees Parlement. Mochten de partijen in Londen het voor die tijd onderling alsnog eens worden over de brexit, dan hoeven de eventueel gekozen Britse Europarlementariërs hun zetel niet in te nemen, is het idee.

De kans dat de EU May haar zin geeft, is klein; langer uitstel lijkt op dit moment de enige optie.

De Britse minister van Financiën Hunt zegt dat hij kan leven met een uitstel dat lang duurt. “Als we het nu niet eens kunnen worden met het parlement, dan hebben we geen andere keuze.”

Kritiek in eigen land

May’s nieuwe verzoek aan de EU stuit ook op kritiek in eigen land. Zo zegt de Schotse Nationalistische Partij dat May opnieuw partijpolitiek bedrijft ten koste van het landsbelang. Ze zou alleen maar vragen om een kort uitstel om de hardliners in de Conservatieve Partij tevreden te stellen. De SNP is tegen de brexit en dringt aan op een nieuw referendum. De kiezer moet daarbij kunnen kiezen voor de mogelijkheid om in de EU te blijven.

De voorman van de brexiteers, Lagerhuislid Jacob Rees-Mogg, zegt dat het VK moet gaan dwarsliggen in de EU als er van brexit voorlopig geen sprake is. Zo zou het VK elke verhoging van de EU-begroting met een veto moeten blokkeren.

Rutte: Uitstelverzoek brexit roept veel vragen op, de bal ligt in Londen

AD 05.04.2019 Het nieuwe Britse verzoek om uitstel van de brexit tot 30 juni roept nog heel veel vragen op. Dat vindt premier Mark Rutte. Die vragen zullen eerst beantwoord moeten worden.

Ik blijf het opmerke­lijk vinden hoe de vijfde economie van de wereld zo met zijn belangen omgaat, aldus Premier Rutte.

Wat wil je met het uitstel bereiken, wat betekent het voor de Europese verkiezingen, vraagt Rutte zich af. ,,Dat zijn echt ingewikkelde vraagstukken.’’ Hij hoopt op meer duidelijkheid de komende dagen en uiterlijk op de ingelaste Europese top over de brexit volgende week woensdag, waar de Britse premier Theresa May haar verzoek kan toelichten.

Rutte verwacht een ‘compleet’ plan. ,,Wat je natuurlijk wilt voorkomen met elkaar is dat je nog weer eens twee, drie maanden op datzelfde kleine stoeptegeltje blijft ronddraaien.’’ Uitstel verlenen om uitstel is niet verschrikkelijk zinvol, behalve als helder is wat Londen ermee wil bereiken.

,,De bal ligt in Londen’’, aldus Rutte, die erkent al een tijdje wat mismoedig te zijn over de kwestie. ,,Ik blijf het opmerkelijk vinden hoe de vijfde economie van de wereld zo met zijn belangen omgaat.’’.

Voorkomen

Rutte streeft ernaar de kans zo groot mogelijk te maken dat een brexit zonder deal wordt voorkomen, ,,De kans zo groot mogelijk te maken dat het goed afloopt.’’

Ook minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) zei vanmiddag vooral een no deal-brexit te willen voorkomen. ,,En of dat het best gaat met een datum van 30 juni of een andere datum daarna is daaraan ondergeschikt voor mij’’, aldus Blok. ,,Onze basishouding blijft: welwillend tegenover uitstel, maar wel helderheid over wat de Britten dan willen.’’

Flexibel

De premier wilde niet ingaan op het voorstel van Europees president Donald Tusk om de Britten een ‘flexibel uitstel’ van twaalf maanden te geven. Hij ziet het als een poging om de discussie los te trekken.

Als het vertrek van de Britten uit de EU verder wordt uitgesteld, moeten ze eind mei waarschijnlijk nog meedoen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement. Londen treft alvast de nodige voorbereidingen, al benadrukt May dat deelname aan de verkiezingen in niemands belang is.

Blok: Voorkomen no deal-brexit belangrijker dan uittredingsdatum Britten

AD 05.04.2019 Het voorkomen van een brexit zonder deal is voor Nederland veel belangrijker dan het moment waarop de Britten uit de Europese Unie stappen. Dat zei minister Blok (Buitenlandse Zaken) vanmiddag bij de uitloop van de wekelijkse ministerraad.

,,Ik wil een no deal-brexit voorkomen. En of dat het best gaat met een datum van 30 juni of een andere datum daarna is daaraan ondergeschikt voor mij’’, aldus Blok. ,,Onze basishouding blijft: welwillend tegenover uitstel, maar wel helderheid over wat de Britten dan willen.’’

De minister van Buitenlandse Zaken reageert op een verzoek van de Britse premier Theresa May om brexit-uitstel tot uiterlijk 30 juni. Ook treft Londen voorbereidingen om deel te nemen aan de Europese parlementsverkiezingen van dit jaar. Het uitstel moet het Verenigd Koninkrijk in staat stellen een uitweg te vinden uit de impasse rond de brexit.

Flexibel

Ondertussen heeft EU-president Donald Tusk voorgesteld dat Groot-Brittannië moet gaan voor een flexibele deadline die maximaal 12 maanden verderop ligt. Als de brexit eerder geregeld kan worden, is dat natuurlijk ook prima.

Volgende week praten eerst de EU-ministers van Buitenlandse Zaken en daarna de regeringsleiders over de stand van zaken rondom de brexit.

EU-leiders terughoudend over Brexit-uitstel en eisen duidelijkheid van VK

NU 05.04.2019 Verschillende leiders van de EU-lidstaten hebben vrijdag laten weten dat ze eerst een duidelijk plan van het VK willen zien voordat ze over een uitstel van de Brexit willen praten.

Eerder op vrijdag deed de Britse premier Theresa May een verzoek aan de EU om de Brexit uit te stellen tot 30 juni 2019.

“De Europese Raad heeft op 21 maart een duidelijk besluit genomen”, zei de Franse minister van Europese Zaken Amélie de Montchalin in een verklaring. “Een verder uitstel vereist dat het VK een plan presenteert met duidelijke en geloofwaardige politieke steun.”

Ze voegde eraan toe dat als zo’n duidelijk plan ontbreekt, er erkend moet worden dat het VK ervoor heeft gekozen om de EU te verlaten, al dan niet op een ongeordende manier.

EU-leiders moeten unaniem instemmen met een uitstel van de Brexit. De EU heeft de Britten tot 10 april de tijd gegeven om met een plan te komen. Als dit niet lukt, vertrekken ze 12 april zonder akkoord uit de EU.

Rutte ook terughoudend over Brexit-uitstel

Ook de Nederlandse premier Mark Rutte heeft vrijdag laten weten dat er eerst een duidelijk plan moet komen van het VK, voordat de EU uitstel kan verlenen.

“De brief van Theresa May roept veel vragen op die moeten worden besproken”, zei Rutte. “We hopen op meer duidelijkheid van Londen vóór komende woensdag.”

De Oostenrijkse leider Sebastian Kurz heeft ook gezegd dat hij geen reden ziet tot uitstel, zolang de “feiten” in het VK niet veranderen.

De president van de Europese Raad, Donald Tusk, heeft vrijdag een ‘flexibele’ uitstelperiode van twaalf maanden voorgesteld, meldde BBC News op basis van een anonieme hooggeplaatste bron binnen de EU. De EU-leiders staan hier dus niet positief tegenover.

Lees meer over: Europese Unie   Verenigd Koninkrijk   Brexit

Londen vraagt uitstel Brexit tot 30 juni

Telegraaf 05.04.2019 De Britse premier Theresa May vraagt de Europese Unie om Brexit-uitstel tot uiterlijk 30 juni. Ook treft Londen voorbereidingen om deel te nemen aan de Europese parlementsverkiezingen van dit jaar, zo staat in een brief die May stuurde aan EU-president Donald Tusk.

Het uitstel moet het Verenigd Koninkrijk in staat stellen een uitweg te vinden uit de impasse rond de Brexit. Het Lagerhuis heeft de Brexitdeal van May tot dusver drie keer afgewezen, maar een ruime meerderheid van de parlementariërs heeft eerder ook duidelijk gemaakt niets te voelen voor een chaotische no-dealbrexit.

Het uitstel moet het Verenigd Koninkrijk in staat stellen een uitweg te vinden uit de impasse rond de Brexit. Het Lagerhuis heeft de Brexitdeal van May tot dusver drie keer afgewezen, maar een ruime meerderheid van de parlementariërs heeft eerder ook duidelijk gemaakt niets te voelen voor een chaotische no-dealbrexit.

De premier overlegt nu met oppositieleider Jeremy Corbyn om te kijken of ze samen met een plan kunnen komen dat wel kan rekenen op de steun van een parlementaire meerderheid. Als een doorbraak uitblijft, wil de regering een aantal opties voorleggen aan het Lagerhuis. ,,De regering is bereid de beslissing van het Lagerhuis te volgen, als de oppositie ermee instemt dat ook te doen”, aldus May.

May schrijft aan EU-topman Tusk dat ze de optie wil openhouden om de Brexit eerder dan 30 juni te laten plaatsvinden. Ze hoopt dat het Britse vertrek uit de EU al voor 23 mei kan plaatsvinden, zodat haar landgenoten niet meer naar de stembus hoeven voor Europese parlementsverkiezingen. Die worden tussen 23 en 26 mei gehouden.

Premier May moest de EU al eerder om Brexituitstel vragen. Ook toen wilde ze dat de deadline op 30 juni zou worden vastgesteld. De EU ging daar niet in mee en bood een kortere verlenging aan. De lidstaten moeten allemaal instemmen met het verlengen van de Brexitdatum en zijn daar ook niet toe verplicht.

Als geen uitstel wordt verleend, moet het Verenigd Koninkrijk over zeven dagen de EU verlaten.

Bekijk meer van; theresa may brexit Europa donald tusk

May wil nieuw brexit-uitstel tot 30 juni, Tusk wil ‘flexibel’ uitstel

NOS 05.04.2019 De Britse premier May wil opnieuw meer tijd om in eigen land tot een akkoord over de brexit te komen. In een brief aan voorzitter Tusk van de Europese Raad noemt ze als nieuwe datum 30 juni. Dit zou betekenen dat het Verenigd Koninkrijk mogelijk deel moet nemen aan de Europese verkiezingen van eind mei.

Eerder vanochtend werd bekend dat Tusk het VK meer tijd wil geven. Hij legt daartoe vandaag een voorstel op tafel bij de lidstaten, zegt een Europese functionaris.

Tusk is voorstander van een flexibel uitstel (‘flextention’) van maximaal 12 maanden. Zodra het parlement in Londen met het brexit-akkoord heeft ingestemd, kan het Verenigd Koninkrijk uit de EU stappen. Het uitstel hoeft dus niet een jaar te duren.

Eigenlijk had het VK al vorige week vrijdag moeten vertrekken, maar omdat er maar geen meerderheid in het Lagerhuis is voor de brexit-deal, heeft de Britse regering twee weken extra de tijd gekregen om alsnog een meerderheid achter het akkoord te krijgen. Ook toen had May gevraagd om uitstel tot eind juni.

Eindelijk in gesprek

Bijna drie jaar geleden stemde een kleine meerderheid van de Britse kiezers voor een vertrek uit de EU. Maar pas deze week zijn premier May en oppositieleider Corbyn voor het eerst serieus bij elkaar gaan zitten om te praten over een compromis dat op steun kan rekenen in het Lagerhuis. May noemde haar eerste ontmoeting met Corbyn “constructief”, de Labour-leider sprak van een “nuttig” gesprek. Vandaag wordt er verder gepraat.

In haar brief aan Tusk benadrukt May dat de uittredingsovereenkomst met de EU niet zal worden gewijzigd, zoals Brussel ook herhaaldelijk heeft gezegd. Ze hoopt dat een meerderheid van het Lagerhuis er alsnog “snel” mee instemt. De gesprekken met Corbyn en andere parlementariërs richten zich volgens haar vooral “op het raamwerk voor de toekomstige relatie tussen het VK en de EU”.

Mocht er in Londen snel een akkoord worden bereikt, schrijft May, dan kan het VK zich nog voor eind mei uit de EU terugtrekken en is deelname aan de Europese verkiezingen niet meer nodig.

Het plan dat Tusk nu op tafel zou willen leggen, heeft alleen kans van slagen als alle lidstaten ermee instemmen. Zo niet, dan verlaat het VK hoe dan ook volgende week vrijdag de EU.

Bekijk ook;

Premier May en oppositieleider Corbyn: ‘constructief’ eerste gesprek

Lagerhuis wil May dwingen om uitstel brexit aan te vragen

May vraagt EU om Brexit uit te stellen tot 30 juni

NU 05.04.2019 De Britse premier Theresa May heeft de Europese Unie vrijdag gevraagd de Brexit uit te stellen tot 30 juni. Dat staat in een brief van May aan Donald Tusk, de president van de Europese Raad.

May schrijft dat het Verenigd Koninkrijk voorbereidingen treft om deel te nemen aan de Europese verkiezingen in mei. Als de partijen voor 30 juni tot een overeenkomst komen, dan kan de Brexit eerder dan 30 juni plaatsvinden, aldus May.

Alle EU-lidstaten moeten unaniem instemmen met het voorstel van May om de dag van de Brexit naar 30 juni te verplaatsen. De Britse premier wil die tijd gebruiken om tot een overeenkomst te komen met haar verdeelde parlement.

De EU heeft de Britten tot 10 april de tijd gegeven om een oplossing te vinden of verder uitstel aan te vragen. Lukt dat niet, dan volgt op 12 april een Brexit zonder uittredingsdeal of afspraken over de toekomstige relatie tussen het VK en de EU. Voor een meerderheid van het Lagerhuis is zo’n harde Brexit niet acceptabel.

May: ‘Dit debat, deze verdeeldheid moet stoppen’

May overlegt met oppositie

Premier May overlegt deze week met de leider van de oppositie, Labour-politicus Jeremy Corbyn, en de premiers van Schotland en Wales over het doorbreken van de Brexit-impasse.

Eerder op vrijdag stelde Tusk voor het Verenigd Koninkrijk een ‘flexibele’ uitstelperiode van twaalf maanden te geven voor de Britse uittreding uit de EU.

Lees meer over: Brexit

May vraagt opnieuw uitstel brexit en start voorbereidingen Europese verkiezingen

AD 05.04.2019 De Britse premier Theresa May vraagt de Europese Unie om brexit-uitstel tot uiterlijk 30 juni. Ook treft Londen voorbereidingen om deel te nemen aan de Europese parlementsverkiezingen van dit jaar, zo staat in een brief die May stuurde aan EU-president Donald Tusk.

May stelt in de brief, met de aanhef ‘Dear Donald’, dat het Verenigd Koninkrijk nog altijd van plan is om de Europese Unie voor de verkiezingen van 23 mei te verlaten.  ‘Maar we gaan door met het treffen van voorbereidingen om verkiezingen te houden als dit niet mogelijk blijkt.’ De Britse premier noemt deelname van de Britten aan de verkiezingen trouwens in niemands belang, niet van het Verenigd Koninkrijk en niet van Europa.

Lees ook;

Gesprek May en Corbyn constructief, Lagerhuis verwerpt no-dealbrexit

Lees meer

Vier alternatieve opties brexit weggestemd door Lagerhuis

Lees meer

‘EU-president wil Londen flexibel uitstel van twaalf maanden bieden voor brexit’

Lees meer

May vergadert vandaag vijf uur lang met kabinet over brexit-opties

Lees meer

Juncker: ons geduld met de Britten raakt op

Lees meer

De Britse premier haalt in haar brief de gesprekken die ze heeft met oppositieleider Jeremy Corbyn van Labour om de brexit-impasse te doorbreken. ,,Het is frustrerend dat we dit proces nog niet tot een succesvol en ordelijk einde hebben gebracht”, schrijft May, die ziet dat de besluiteloosheid van de Britten het vertrouwen in de politiek schade toebrengt.

De 27 EU-landen moeten unaniem instemmen met het verzoek van May, met wie ze woensdag tijdens een top in Brussel weer een ontmoeting hebben. De Franse minister van Buitenlandse Zaken laat doorschemeren dat instemming geen abc’tje is. ,,Als we niet begrijpen waarom het Verenigd Koninkrijk om uitstel vraagt, kunnen we gaan positief antwoord geven”, zei Le Maire in Boekarest tegen verslaggevers.

Meegaande geluiden

Er klinken ook al meer meegaande geluiden. Armin Laschet, minister-president van de aan Nederland grenzende en economisch belangrijke Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, schrijft op Twitter: ‘Als de Britten om uitstel vragen om een chaotische uitreding uit de EU met onvoorziene risico’s voor honderdduizenden banen te voorkomen, moeten we akkoord gaan.’ En, voegt hij toe: ‘Hoe langer, hoe beter. Dat betekent dat de Britten ook deelnemen aan de Europese verkiezingen.’

erder werd al bekend dat EU-president Donald Tusk van plan is om Groot-Brittannië een ‘flexibel uitstel’ van twaalf maanden voor de brexit aan te bieden. Dat meldde de BBC op basis van bronnen binnen de EU.

May krijgt de deal die ze met de EU sloot over uittreding uit de Europese Unie maar niet door het Britse Lagerhuis. Haar plan werd tot drie keer toe weggestemd door het parlement, onder andere door weerstand in Mays eigen partij, de Conservatieven.

Nederland verdient kapitalen in het VK

Voor deze sectoren staan miljarden op het spel;

Nederlandse bedrijven exporteren elk jaar voor kapitalen naar het Verenigd Koninkrijk. In de eerste zeven maanden van 2018 werd met deze handel bijna 23 miljard euro verdiend. Het bedrijfsleven is bang dat een brexit, met name een ‘no deal’ de export in gevaar zal brengen.

Dit zijn de producten waarmee in de eerste zeven maanden van 2018 het meeste geld werd verdiend met export naar het Verenigd Koninkrijk (bron: CBS):

* Minerale brandstoffen (aardgas olie)  1,3 miljard

* Groenten en fruit 0,8 miljard

* Bloemen en planten 0,68 miljard

* Vlees 0,67 miljard

* Kunststof 0,48 miljard euro

’Tusk wil Londen flexibel uitstel bieden’

Telegraaf 05.04.2019  EU-president Donald Tusk is van plan Groot-Brittannië een „flexibel uitstel” van twaalf maanden voor de Brexit aan te bieden. Dat meldde de BBC vrijdag op basis van bronnen binnen de EU.

In dat plan zou Groot-Brittannië ook eerder kunnen vertrekken als het Britse parlement instemt met een overeenkomst met de EU. Tusks idee zal ter tafel komen bij de ingelaste EU-top komende week.

In dat plan zou Groot-Brittannië ook eerder kunnen vertrekken als het Britse parlement instemt met een overeenkomst met de EU. Tusks idee zal ter tafel komen bij de ingelaste EU-top komende week.

‘EU-president wil Verenigd Koninkrijk flexibel uitstel voor Brexit bieden’

NU 05.04.2019 De president van de Europese Raad, Donald Tusk, heeft vrijdag voorgesteld het Verenigd Koninkrijk een ‘flexibele’ uitstelperiode van twaalf maanden te geven voor de Britse uittreding uit de EU. Dat meldt de BBC op basis van een anonieme hooggeplaatste bron binnen de EU.

Volgens de EU-functionaris kan die optie aan de Britse premier Theresa May worden voorgelegd op de EU-Brexit-top in Brussel op 10 april. Als de Britten akkoord gaan, betekent dat wel dat het land moet deelnemen aan de Europese verkiezingen in mei.

“De enige redelijke uitweg is een lang maar flexibel uitstel. Ik zou dat een ‘flextensie’ noemen”, aldus de functionaris. “We zouden het VK een uitstel van een jaar geven, dat automatisch wordt stopgezet als het Britse Lagerhuis een uittredingsovereenkomst laat passeren. En zelfs als dat niet mogelijk is, krijgt het VK daardoor genoeg tijd om de Brexit-strategie te heroverwegen.”

Het VK zou oorspronkelijk uittreden op 29 maart, maar May is er niet in geslaagd de uittredingsovereenkomst die ze vorig jaar met de EU bereikte door het Britse parlement te loodsen. May maakte een kniebuiging naar de Brexit-haviken binnen haar eigen Conservatieve Partij door haar ontslag aan te bieden als haar deal toch werd aangenomen, maar ook dat leverde niet het benodigde aantal stemmen op.

Tegelijkertijd is het Lagerhuis diep verdeeld over de Brexit, waardoor zich nog geen alternatief voor de Brexit-plannen van May heeft aangediend dat op een parlementaire meerderheid kan rekenen.

May: ‘Dit debat, deze verdeeldheid moet stoppen’

Nieuwe uittredingsdatum is 12 april

De EU heeft de Britten tot 10 april 2019 gegeven om een oplossing te vinden of verder uitstel aan te vragen. Lukt dat niet, dan volgt op 12 april 2019 een Brexit zonder uittredingsdeal of afspraken over de toekomstige relatie tussen het VK en de EU. Voor een meerderheid van het Lagerhuis is zo’n harde Brexit niet acceptabel.

Premier May overlegt deze week met de leider van de oppositie, Labour-politicus Jeremy Corbyn, en met de premiers van Schotland en Wales over het doorbreken van de Brexit-impasse.

De gesprekken tussen Labour en de Conservatieven werden door de deelnemers omschreven als “productief”, maar hebben voor zover bekend nog geen resultaten opgeleverd. De partijen liggen politiek mijlenver uit elkaar en zijn bovendien intern verdeeld over de Brexit.

Britse regering voert ‘productief’ overleg met oppositie over Brexit

Lees meer over: EU Donald Tusk  Brexit

May wil brexit-uitstel tot 30 juni, en meedoen Europese verkiezingen

MSN 05.04.2019 De Britse premier Theresa May wil de brexit uitstellen tot 30 juni 2019. Dat betekent dat het Verenigd Koninkrijk mee zal doen aan de Europese Verkiezingen, als de Europese Unie haar verzoek goedkeurt.

Dat heeft May zojuist bekendgemaakt. Een no deal-brexit op 12 april 2019 wordt hiermee dan voorkomen. Hoewel niet bindend, nam het Britse Lagerhuis gisteren met één stem meerderheid een wetsvoorstel aan dat May al dwong om de brexit opnieuw uit te stellen.

Eerder liet May weten voor 22 mei 2019 een brexit te willen, om zo juist niet mee te hoeven doen aan de Europese verkiezingen. Vanochtend liet EU-president Donald Tusk weten het Verenigd Koninkrijk een flexibel uitstel aan te bieden. Die kan wat hem betreft oplopen tot twaalf maanden.

Uitstel op uitstel

Komende week is een ingelaste EU-top, waar de leider van de EU-landen zouden moeten instemmen met het voorstel van Tusk.

De deal die May met de EU sloot is drie keer voorgelegd aan haar parlement, en drie keer verworpen. Al langer klinkt daarom de roep om de Britten meer tijd te geven om een chaotische harde brexit te voorkomen.

De Palace of Westminster, ook bekend onder de naam Houses of Parliament, staat aan de oever van de Theems in de Londense wijk Westminster. Ⓒ Hollandse Hoogte /

’Hogerhuis niet klaar met wetsontwerp no-deal’

Telegraaf 04.04.2019 Het Britse Hogerhuis is niet in staat donderdag de behandeling af te ronden van het wetsontwerp dat de regering verplicht uitstel van het vertrek uit de EU te vragen als een no-dealBrexit dreigt. Woensdag joeg het Lagerhuis in, naar parlementaire maatstaven, razend tempo het wetsontwerp erdoorheen. Het is aangenomen met een meerderheid van één stem.

Volgens zegslieden van de oppositiepartij Labour worden de stemmingen in het Hogerhuis over dit wetsontwerp maandag pas afgerond. Sommige Conservatieve leden van het Huis willen de behandeling rekken, omdat ze faliekant tegen uitstel van de Brexit zijn. Ze zien in de voorgelegde wet een smerige truc om de brexit op de valreep te dwarsbomen.

Enkele ’Brexiteers’ betoogden boos in de media dat het wetsontwerp dat Brexit blokkeert „is aangenomen dankzij een crimineel.” Ze wijzen erop dat een van de voorstemmers in het Lagerhuis een parlementariër is die drie maanden celstraf heeft wegens belemmering van de rechtsgang.

Het voormalige Labourlid Fiona Onasanya is onlangs voorwaardelijk uit de gevangenis vrijgelaten en loopt met een enkelband. Ze is wel uit haar partij (Labour) gezet, maar is vooralsnog formeel het parlementslid voor haar kiesdistrict.

Komende week moet premier Theresa May op een Europese top haar jongste plan voorleggen hoe ze uit de Brexit-impasse wil geraken. Ze moet daar dan naar alle waarschijnlijkheid meer tijd voor vragen.

Haar land zou eigenlijk 29 maart uit de Europese Unie stappen en daar was na lange onderhandelingen een basisovereenkomst voor bereikt. Alleen het Lagerhuis heeft die overeenkomst verworpen. Hierdoor is een binnenlandse politieke crisis ontstaan die zich voortsleept. De huidige Brexitdatum is 12 april.

Bekijk ook:

Hogerhuis buigt zich over Brexit-uitstel 

Bekijk ook:

Wet sluit no-deal Brexit uit 

Bekijk ook:

Column: dit uitstel van de Brexit is anders 

Bekijk meer van; lagerhuis brexit labour fiona onasanya

‘Hogerhuis niet klaar met wetsontwerp no-deal’

MSN 04.04.2019 Het Britse Hogerhuis is niet in staat donderdag de behandeling af te ronden van het wetsontwerp dat de regering verplicht uitstel van het vertrek uit de EU te vragen als een no-dealbrexit dreigt. Woensdag joeg het Lagerhuis in, naar parlementaire maatstaven, razend tempo het wetsontwerp erdoorheen. Het is aangenomen met een meerderheid van één stem.

Volgens zegslieden van de oppositiepartij Labour worden de stemmingen in het Hogerhuis over dit wetsontwerp maandag pas afgerond. Sommige Conservatieve leden van het Huis willen de behandeling rekken, omdat ze faliekant tegen uitstel van de brexit zijn. Ze zien in de voorgelegde wet een smerige truc om de brexit op de valreep te dwarsbomen.

Enkele ‘brexiteers’ betoogden boos in de media dat het wetsontwerp dat brexit blokkeert ,,is aangenomen dankzij een crimineel”. Ze wijzen erop dat een van de voorstemmers in het Lagerhuis een parlementariër is die drie maanden celstraf heeft wegens belemmering van de rechtsgang. Het voormalige Labourlid Fiona Onasanya is onlangs voorwaardelijk uit de gevangenis vrijgelaten en loopt met een enkelband. Ze is wel uit haar partij (Labour) gezet, maar is vooralsnog formeel het parlementslid voor haar kiesdistrict.

Komende week moet premier Theresa May op een Europese top haar jongste plan voorleggen hoe ze uit de brexit-impasse wil geraken. Ze moet daar dan naar alle waarschijnlijkheid meer tijd voor vragen. Haar land zou eigenlijk 29 maart uit de Europese Unie stappen en daar was na lange onderhandelingen een basisovereenkomst voor bereikt. Alleen het Lagerhuis heeft die overeenkomst verworpen. Hierdoor is een binnenlandse politieke crisis ontstaan die zich voortsleept. De huidige brexitdatum is 12 april.

Eerste Kamer-lijsttrekker Otten en partijleider Baudet op het congres van FvD eind vorig jaar Hollandse Hoogte | Robin Utrecht

Hoe zeker is Forum voor Democratie over de nexit-wens?

NOS 04.04.2019 Wil Forum voor Democratie dat Nederland zonder meer uit de EU stapt? Een paar maanden geleden was die vraag makkelijk te beantwoorden (volmondig ja), maar zo langzamerhand wordt het nexit-standpunt van de partij moeilijker te duiden.

Nieuwste bron van onduidelijkheid is een stemming in de Tweede Kamer dinsdag 03.04.2019: Forum stemde tegen een motie van de PVV waarin de regering wordt verzocht een nexit “aan te kondigen”. Een jaar geleden stemde de partij nog vóór een PVV-motie waarin de regering werd verzocht “het lidmaatschap van de EU op te zeggen”.

Geert Wilders

@geertwilderspvv

#NEXIT #NEXIT #PVV #PVV

Forum voor Democratie is vanaf het begin voorstander van minder macht in Brussel. In de sectie ‘standpunten’ op de website van de partij staat: “Het is tijd om te stoppen met de muntunie en de open grenzen, en daarna de EU te verlaten.” Overigens staat er ook expliciet dat er wel eerst een referendum over uittreding moet worden gehouden.

Hoe dan ook is het een belangrijk punt voor de partij, waar leider Thierry Baudet zich vaak over roert, onder meer op Twitter:

Thierry Baudet

@thierrybaudet

@jangajentaan @GertjanvL @GerBStruik @fvdemocratie Als je geen nexit wil moet je aanvaarden dat je in Verhofstadt’s United States of Europe terecht komt. Meer smaken zijn er niet.

Thierry Baudet

@thierrybaudet

Perfect plan. Einde EU. #nexit https://t.co/iX1cTlxMl1

In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen van vorige maand leek er binnen de partij onenigheid te zijn over het nexit-standpunt. Eerste Kamer-lijsttrekker en mede-oprichter Henk Otten zei in een verkiezingsdebat dat Forum voor Democratie niet per se voor uittreding uit de EU is. “Laten we de interne markt behouden. Wat wij willen is terug naar de EEG, waarin we economisch samenwerkten.”

Baudet zei kort daarop tegen de Volkskrant dat hij zich niet herkent in de uitspraak van zijn partijgenoot. “Ik ben ideologisch tegen de EU, tegen de interne markt, tegen de open grenzen, tegen de euro, tegen het hele ding. Dat staat in ons verkiezingsprogramma en is al jaren onze lijn.”

Ondernemers zitten niet te wachten op onrust zoals je die nu ziet rond de brexit, aldus Politiek verslaggever Ron Fresen.

Toch ziet ook politiek verslaggever Ron Fresen de onenigheid binnen de partij. “Forum lijkt intern niet 100 procent zeker van het nexit-standpunt.” Hij weet wel een reden daarvoor: “Er zitten veel ondernemers in de achterban. Die hebben belang bij lidmaatschap van de EU en de vrije handel die daarbij komt kijken. Ondernemers zitten niet te wachten op onrust zoals je die nu ziet rond de brexit.”

Maar een groot deel van de FvD-aanhang is wel degelijk voorstander van een nexit. Volgens recent onderzoek van EenVandaag is 59 procent van de FvD-stemmers voor uittreding en 30 procent tegen.

PVV-stemmers zijn als enigen minder gecharmeerd van de EU; 83 procent ziet Nederland het liefst vertrekken. Van het totaal aan respondenten vindt 29 procent dat Nederland uit de EU moet stappen, 64 procent is tegen een nexit.

Aan het onderzoek deden 27.652 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. De peiling is volgens EenVandaag representatief voor onder meer leeftijd, geslacht, opleiding en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2017.

Hoogleraar politieke communicatie Claes de Vreese doet onderzoek naar het beeld van de EU in verschillende Europese landen. Hij herkent het beeld dat ongeveer een kwart van de Nederlanders een nexit wil.

“Maar een groot deel van de mensen is juist heel genuanceerd over de EU”, zegt hij. “Die vinden bepaalde aspecten goed, maar zijn weer fel gekant tegen andere aspecten.” Dat ziet hij ook onder de mensen die eruit willen. “Een groot deel wil bijvoorbeeld vooral een kleinere EU, of alleen nog economische samenwerking.”

Gestrekt been

Het zou hem dan ook niet verbazen als Forum voor Democratie worstelt met het standpunt hierover. “Veel mensen vinden zonder meer uittreden niet handig, mede vanwege de perikelen rond brexit. Partijen spelen daarop in; die gaan er wellicht wat minder met gestrekt been in.”

Hoe dat uitpakt, gaan we de komende tijd zien, in aanloop naar de verkiezingen voor het Europees Parlement eind mei. Fresen: “Het wordt interessant om te zien hoe Forum voor Democratie hiermee omgaat in de campagne.”

Forum voor Democratie wil geen reactie geven aan de NOS over het nexit-standpunt. “Namens Thierry bericht ik je dat hij nu niet in zal gaan op je vragen”, laat een woordvoerder weten.

Bekijk ook;

Forum wil Europees in zelfde partij als ChristenUnie

Forum voor Democratie wil samenwerken om ‘fanatici’ in EU te blokkeren

Bedenker ‘brexit’ baalt van zijn uitvinding

Brexitminister Barclay komt aan bij het parlement in Londen AFP

Britten doen door brexit-uitstel mogelijk toch mee aan EU-verkiezingen

NOS 04.04.2019 Brexitminister Stephen Barclay kan niet uitsluiten dat het Verenigd Koninkrijk meedoet aan de verkiezingen voor het Europees Parlement eind mei. Dat zei hij desgevraagd in het Britse Lagerhuis.

“Het Britse volk vragen om te stemmen in Europese verkiezingen, terwijl ze drie jaar geleden nog voor een vertrek uit de EU kozen, zou zeer schadelijk zijn voor het vertrouwen in de politiek”, antwoordde Barclay op een vraag van een Lagerhuislid van oppositiepartij Labour.

Toch kan zo’n scenario niet worden uitgesloten, omdat het Verenigd Koninkrijk als EU-lid verplicht is Europese verkiezingen te organiseren.

May wil niet meedoen

Premier May heeft eerder gezegd dat ze niet wil dat de Britten deelnemen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement, die plaatsvinden tussen 23 en 26 mei. Ze voegde eraan toe dat dat wel kan gebeurt als blijkt dat de uittredingsdatum van 12 april niet wordt gehaald.

May zei gisteravond nog dat ze af wil van die deadline, omdat het Verenigd Koninkrijk meer tijd nodig heeft om brexit rond te krijgen. In verband met de Europese verkiezingen wil ze de zaak uiterlijk 22 mei hebben afgerond.

Later op de avond nam het Lagerhuis een wetsvoorstel aan dat May dwingt om uitstel aan te vragen bij de EU. Het parlement wil zo voorkomen dat het op 12 april tot een no-deal-brexit komt.

Bekijk ook;

Lagerhuis wil May dwingen om uitstel brexit aan te vragen

May wil meer tijd van EU voor brexit, gaat bij oppositie op zoek naar steun

Britse regering voert ‘productief’ overleg met oppositie over Brexit

NU 04.04.2019 De regering van de Britse premier Theresa May heeft donderdag opnieuw met de Labour Party van Jeremy Corbyn over de Brexit gesproken. Het 4,5 uur durende overleg met de oppositiepartij was “gedetailleerd” en “productief”, aldus Mays woordvoerder.

May voert sinds woensdag gesprekken met de oppositie over het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Ze hoopt een compromis te bereiken, zodat de Brexit op 12 april 2019 kan plaatsvinden.

De Britse regering heeft vorig jaar na lang onderhandelen een akkoord met de Europese Unie bereikt over de voorwaarden van het vertrek, maar het Lagerhuis heeft deze overeenkomst driemaal afgekeurd. May hoopt dat de oppositie haar aan genoeg steun voor het akkoord kan helpen.

Labour-leider Corbyn heeft May een alternatief plan gepresenteerd en de mogelijkheid van een tweede referendum voorgesteld.

Volgens The Guardian werkt de regering nu aan een brief aan Labour, waarin de voortgang van de gesprekken wordt samengevat. Daarin staat waarschijnlijk dat de mogelijkheid van een tweede referendum moet worden voorgelegd aan het Lagerhuis, aldus de Britse krant.

Van Corbyn is bekend dat hij een zachte Brexit wil en het Verenigd Koninkrijk het liefst in een permanente douane-unie met de Europese Unie wil hebben. Een deel van zijn partij is groot voorstander van een nieuw Brexit-referendum.

Dit is het verschil tussen een harde en een zachte Brexit

Lagerhuis heeft ‘no deal-Brexit’ uitgesloten

Het Lagerhuis heeft woensdag een wetsvoorstel aangenomen dat een ‘no deal-Brexit’ moet uitsluiten. Als het Hogerhuis ook akkoord gaat, moet de regering voorkomen dat het land uit de EU treedt zonder dat daar iets met de Europese Unie over is afgesproken.

De premier zou volgens deze wet bij de dreiging van een ‘no deal-Brexit’ de Europese Unie om uitstel van de Brexit moeten vragen of zelfs moeten afzien van het plan.

Het Lagerhuis had vorige maand ook al in meerderheid besloten dat er geen ‘no deal-Brexit’ mag komen, maar dat ging om een niet-bindende stemming.

May wil proberen het land uiterlijk 22 mei uit de EU te halen, omdat de Britten anders diezelfde maand aan de Europese parlementsverkiezingen moeten meedoen.

Lees meer over: Brexit

Gesprek May en Corbyn constructief, Lagerhuis verwerpt no-dealbrexit

AD 04.04.2019 De Conservatieve premier Theresa May heeft woensdag een eerste gesprek gehad met oppositieleider Jeremy Corbyn. Beiden noemden hun ontmoeting over een zachte(re) Brexit na afloop constructief. May en Corbyn praten morgen verder.

Het Britse Lagerhuis stemde ondertussen met een meerderheid van een stem voor een wetsvoorstel dat een no-dealbrexit op 12 april moet uitsluiten. Als het Hogerhuis ook instemt, wordt de regering van premier Theresa May gedwongen te voorkomen dat er een vertrek uit de Europese Unie komt, zonder dat daar iets met de unie over is afgesproken.

In totaal stemden 313 Lagerhuisleden voor en 312 parlementariërs tegen het wetsvoorstel. May moet met deze wet bij dreiging van een no-dealbrexit de Europese Unie om uitstel van de brexit vragen.

Het Lagerhuis had vorige maand ook al in meerderheid besloten dat er geen no-dealbrexit mag komen, maar dat was in een stemming die als advies wordt opgevat en die de regering geen verplichtingen oplegt. Nu wordt de regering-May verplicht om in Brussel langer uitstel van de brexit te vragen of om de brexit af te blazen.

Posters buiten het Engelse parlement die de spot drijven met hoofdrolspelers Theresa May en Jeremy Corbyn © EPA

Woede van partijgenoten

May had zich in wanhoop over de brexitimpasse tot Corbyn gewend, tot woede van tal van partijgenoten als Boris Johnson, die voorstander van het vertrek uit de Europese Unie zijn. De woede leidde tot aftreden van twee bewindslieden, maar niet tot actie tegen de premier.

Partijregels staan de Conservatieven niet toe binnen een jaar weer een motie van wantrouwen tegen hun partijleider in te dienen. Eind afgelopen jaar overleefde May zo’n stemming.

Corbyn noemde het gesprek nuttig. ,,Er is zoals verwacht niet veel veranderd.” Wel willen de twee dus verder praten, volgens Britse media. De woordvoerder van May zei dat het gesprek constructief was. Beide partijen blijven in gesprek en er is een werkagenda opgesteld in een poging om tot een overeenkomst te komen.

Meerderheden in het Lagerhuis hebben de brexitdeal die May’s regering met Brussel heeft gesloten, om verschillende redenen tot drie keer weggestemd. Hetzelfde overkwam een reeks voorstellen van parlementariërs om de impasse te doorbreken.

Wet sluit no-deal Brexit uit

Telegraaf 04.04.2019 Het Britse Lagerhuis heeft in meerderheid van een stem een wetsvoorstel aangenomen dat een no-deal Brexit op 12 april moet uitsluiten.

Als het Hogerhuis ook instemt, wordt de regering van premier Theresa May gedwongen te voorkomen dat er een vertrek uit de Europese Unie komt, zonder dat daar iets met de unie over is afgesproken. Zo’n no-deal Brexit wordt door veel Britten als een economische ramp gevreesd.

In totaal stemden 313 Lagerhuisleden voor en 312 parlementariërs tegen het wetsvoorstel. May moet met deze wet bij dreiging van een no-deal Brexit de Europese Unie om uitstel van de Brexit vragen.

Het Lagerhuis had vorige maand ook al in meerderheid besloten dat er geen no-deal Brexit mag komen, maar dat was in een stemming die als advies wordt opgevat en die de regering geen verplichtingen oplegt.

Bekijk ook:

 Brussel klaar voor ’No Deal’ 

Bekijk ook:

Lagerhuis werkt aan wet tegen ’no-deal’ 

Nu wordt de regering-May verplicht om in Brussel langer uitstel van de brexit te vragen of om de brexit af te blazen.

De EU heeft het eiland nog tot en met 12 april 2019 de tijd gegeven toch akkoord te gaan met de overeenkomst die de regering vorig jaar na lang onderhandelen met de EU over de brexit heeft gesloten.

Wordt dit niet gehaald dan moet om meer uitstel worden gevraagd aan alle andere EU-landen. May wil proberen het land uiterlijk 22 mei uit de unie te halen, omdat de Britten anders aan de verkiezingen voor het Europese Parlement (23 – 26 mei) moeten meedoen.

Bekijk meer van; brexit  lagerhuis europese unie (eu)

Lagerhuis wil May dwingen om uitstel brexit aan te vragen

Labour-parlementariër Yvette Cooper verdedigt haar wetsvoorstel in het Lagerhuis AFP

NOS 04.04.2019 Het Lagerhuis heeft een wetsvoorstel aangenomen dat premier May dwingt om uitstel van de brexit te vragen bij de Europese Unie. Het Britse parlement wil daarmee voorkomen dat het Verenigd Koninkrijk de EU op 12 april verlaat met een no-deal-brexit.

Het voorstel van Labour-parlementariër Yvette Cooper werd met slechts één stem verschil aangenomen. Het treedt pas in werking als ook het Britse Hogerhuis het goedkeurt.

Als May wordt gedwongen om het brexit-uitstel aan te vragen, kan de Europese Unie dit verzoek alsnog afwijzen. De Europese leiders komen op 10 april bij elkaar om hierover te praten. Zonder uitstel verlaat het Verenigd Koninkrijk de EU automatisch op 12 april.

Overleg Corbyn

Dinsdag zei premier May al dat ze uitstel wil aanvragen. Ook wil ze met Labour-leider Corbyn overleggen over een brexit-strategie, nadat haar akkoord met de EU tot drie keer toe is afgewezen door het Lagerhuis. Het eerste overleg van vandaag werd omschreven als nuttig en “constructief“.

Het wetsvoorstel om May tot uitstel te dwingen is volgens Cooper toch nodig om het Lagerhuis inspraak te geven in de voorwaarden van dat uitstel, zoals de duur ervan. “Het toont de EU dat het parlement achter de aanvraag staat”, zei ze in het debat.

Het Lagerhuis probeert al langer om de regie in het brexit-proces meer naar zich toe te trekken. Vorige week en maandag stemden de parlementariërs over alternatieve plannen voor een vertrek uit de EU, maar geen van deze opties kreeg een meerderheid.

Bekijk ook;

May wil meer tijd van EU voor brexit, gaat bij oppositie op zoek naar steun

Brits Lagerhuis stemt voor wet die ‘no deal-Brexit’ uitsluit

NU 04.04.2019 Het Britse Lagerhuis heeft woensdag met een meerderheid van één stem een wetsvoorstel aangenomen dat een ‘no deal-Brexit’ op 12 april moet uitsluiten. Als het Hogerhuis ook instemt, wordt de regering van premier Theresa May gedwongen te voorkomen dat er een vertrek uit de Europese Unie komt zonder dat daar iets met de unie over is afgesproken.

Veel Britten vrezen een economische ramp bij een ‘no deal-Brexit’.

In totaal stemden 313 Lagerhuisleden voor en 312 parlementariërs tegen het wetsvoorstel. May moet met deze wet bij dreiging van een ‘no deal-Brexit’ de Europese Unie om uitstel van de Brexit vragen.

Het Lagerhuis had vorige maand ook al in meerderheid besloten dat er geen ‘no deal-Brexit’ mag komen, maar dat was in een stemming die als advies wordt opgevat en die de regering geen verplichtingen oplegt. Nu wordt de regering-May verplicht om in Brussel langer uitstel van de Brexit te vragen of om de Brexit af te blazen.

May wil Brexit voor Europese verkiezingen rond hebben

De EU heeft het eiland nog tot en met 12 april de tijd gegeven toch akkoord te gaan met de overeenkomst die de regering vorig jaar na lang onderhandelen met de EU over de Brexit heeft gesloten. Wordt dat niet bereikt, dan moet om meer uitstel worden gevraagd aan alle andere EU-landen.

May wil proberen het land uiterlijk 22 mei uit de unie te halen, omdat de Britten anders aan de verkiezingen voor het Europese Parlement (23 tot 26 mei) mee moeten doen.

Dit is het verschil tussen een harde en een zachte Brexit

Lees meer over: Brexit

Lagerhuis komt met wet die no-deal uitsluit

MSN 04.04.2019 Het Britse Lagerhuis heeft in meerderheid van een stem een wetsvoorstel aangenomen dat een no-dealbrexit op 12 april 2019 moet uitsluiten. Als het Hogerhuis ook instemt, wordt de regering van premier Theresa May gedwongen te voorkomen dat er een vertrek uit de Europese Unie komt, zonder dat daar iets met de unie over is afgesproken. Zo’n no-dealbrexit wordt door veel Britten als een economische ramp gevreesd.

In totaal stemden 313 Lagerhuisleden voor en 312 parlementariërs tegen het wetsvoorstel. May moet met deze wet bij dreiging van een no-dealbrexit de Europese Unie om uitstel van de brexit vragen.

Het Lagerhuis had vorige maand ook al in meerderheid besloten dat er geen no-dealbrexit mag komen, maar dat was in een stemming die als advies wordt opgevat en die de regering geen verplichtingen oplegt. Nu wordt de regering-May verplicht om in Brussel langer uitstel van de brexit te vragen of om de brexit af te blazen.

De EU heeft het eiland nog tot en met 12 april de tijd gegeven toch akkoord te gaan met de overeenkomst die de regering vorig jaar na lang onderhandelen met de EU over de brexit heeft gesloten. Wordt dit niet gehaald dan moet om meer uitstel worden gevraagd aan alle andere EU-landen. May wil proberen het land uiterlijk 22 mei uit de unie te halen, omdat de Britten anders aan de verkiezingen voor het Europese Parlement (23 – 26 mei) moeten meedoen.

May voert met oppositie ‘constructieve gesprekken’ over Brexit

NU 03.04.2019 Met nog minder dan twee weken op de klok en nog geen oplossing in zicht, is de Britse premier Theresa May in gesprek gegaan met leiders van de oppositie. Samen zullen ze proberen een eind te maken aan de huidige Brexit-impasse. In dit liveblog houden we je de hele dag op de hoogte.

Labour-leider Corbyn meldt op Twitter dat hij aan May een alternatief plan heeft voorgesteld en dat hij de mogelijkheid voor een tweede referendum heeft genoemd. “Er was niet zo veel in haar opstelling veranderd als ik had verwacht, maar we zullen het morgen verder bespreken.”

In het kort:

 • Premier May heeft overleg gehad met leiders van oppositie, donderdag volgen nieuwe gesprekken
 • Het Lagerhuis stemt over motie waarin wordt gevraagd om uitstel van artikel 50 om een ‘no deal-Brexit’ te voorkomen.
 • De Britten verlaten de EU op 12 april. Dat is de uiterlijke datum waarop May kan aankondigen dat het land meedoet aan de Europese verkiezingen.

Zowel Labour als de Britse regering heeft gereageerd op het gesprek tussen premier May en Labour-leider Corbyn. De grootste oppositiepartij noemt het gesprek “constructief” en stelt dat teams gaan kijken naar waar de twee partijen het over eens zijn. Ook de regering noemt het gesprek “constructief” en stelt dat “beide partijen flexibel” waren.

May overlegt met leiders van oppositiepartijen over Brexit-impasse

NU 03.04.2019 Theresa May overlegt woensdag met leiders van oppositiepartijen over de de Brexit-impasse in het Verenigd Koninkrijk. De Britse premier ontvangt Labour-leider Jeremy Corbyn en Nicola Sturgeon van de Schotse SNP-partij om de huidige patstelling te doorbreken.

May is van plan om samen met de oppositie een plan te smeden waar ook het Lagerhuis zich achter kan scharen. De premier zei dit dinsdagavond in een aan het volk gerichte tv-toespraak.

De premier heeft woensdag ontmoetingen gepland met Labour-leider Jeremy Corbyn, de Schotse premier Nicola Sturgeon en de premier van Wales, Mark Drakeford.

Het Brexit-proces zit al maandenlang muurvast. Het Britse Lagerhuis heeft het akkoord waar de Europese Unie en het VK twee jaar over onderhandeld hebben drie keer afgewezen. Een alternatief ligt er ook niet.

Maandag lukte het Britse parlementariërs voor de tweede keer niet om het eens te worden over een mogelijk Brexit-alternatief. In een reeks indicatieve stemmingen wilde het parlement onderzoeken of er voor een ander Brexit-plan een meerderheid kan worden gevonden, maar geen van de voorstellen behaalde een meerderheid in het Lagerhuis.

Door de drie verliezen van May is een beweging richting een zachtere Brexit logisch. Bij de indicatieve stemmingen van maandag behaalde een voorstel voor een douane-unie met de EU maandagavond net geen meerderheid; 273 parlementsleden stemden voor deze optie, 276 stemden tegen.

May: ‘Dit debat, deze verdeeldheid moet stoppen’

Corbyn wil douane-unie, Sturgeon wil helemaal geen Brexit

Labour-leider Corbyn stelde dinsdagavond “zeer blij” te zijn met de uitnodiging van May. “We erkennen dat ze een stap heeft gezet en ik vind dat ik de verantwoordelijkheid heb om de mensen te vertegenwoordigen die bij de laatste verkiezingen Labour hebben gesteund”, zei Corbyn.

De oppositieleider is voorstander van een nauwere band met de EU, een zachtere Brexit. Hij ziet het Verenigd Koninkrijk het liefst in een permanente douane-unie blijven met de EU, met afspraken over milieubescherming en rechten van werknemers. Labour is echter verdeeld over de Brexit; veel partijleden zien graag een tweede referendum.

De Schotten van de SNP zien het liefst helemaal geen Brexit. Schotland stemde in juni 2016 tegen de Brexit en stemde tot driemaal toe tegen het akkoord van May. Dinsdag beschuldigde SNP-leider Sturgeon de Britse premier nog van “constant uitstel, zonder ook maar enige beslissing te nemen”.

Tijd dringt, Brexit gepland op 12 april 2019

De tijd dringt echter wel voor het VK om zich achter een akkoord te scharen. Britten vertrekken op 12 april uit de EU, met of zonder akkoord. Dat is de uiterlijke datum waarop May kan aankondigen dat ze meedoet met de Europese verkiezingen.

May zal mogelijk voor een uitstel tot 22 mei gaan; de uiterste datum voor de Europese parlementsverkiezingen. Of Brussel nog een paar weken wil wachten, is niet duidelijk. Alle 27 lidstaten moeten daarmee instemmen.

Na de toespraak van May riep EU-voorzitter Donald Tusk op tot geduld. “Zelfs als we, na vandaag, niet weten wat het eindresultaat zal zijn, moeten we geduldig zijn”, zei hij op Twitter.

Lees meer over: economie   Brexit

Premier May en oppositieleider Corbyn: ‘constructief’ eerste gesprek

NOS 03.04.2019 De Britse premier Theresa May en oppositieleider Jeremy Corbyn hebben vanmiddag twee uur met elkaar gesproken om een oplossing te vinden voor de brexit-impasse. Na afloop lieten beide partijen weten dat de besprekingen constructief zijn verlopen. Beide leiders stellen onderhandelingsteams samen die vanavond al met elkaar om de tafel gaan.

De tijd dringt. Als beide partijen het eens worden over een brexit-voorstel, moet het Lagerhuis er begin volgende week over stemmen. Dan is het aan de EU om te bepalen of het voorstel acceptabel is. Zo ja, dan verlaten de Britten op 22 mei de EU. Zo niet, dan volgt mogelijk een brexit zonder verdere afspraken.

Marxist

May kondigde gisteren aan dat ze zich tot Corbyn zou wenden, een ongebruikelijke stap in de Britse politiek. Haar scheidingsakkoord met de EU is in het Lagerhuis drie keer weggestemd, onder meer door leden van haar eigen Conservatieve fractie en de Noord-Ierse gedoogpartner.

Tot afgrijzen van een groot deel van haar eigen partij verkent May nu de mogelijkheid om met Labour samen te werken om uiteindelijk voldoende draagvlak in het parlement te krijgen voor de brexit. Twee leden van Mays kabinet hebben daarom vandaag ontslag genomen. Een van hen is de staatssecretaris voor Wales, Nigel Adams, die Corbyn een “marxist” noemt “die in zijn politieke leven het Britse belang nooit op de eerste plaats heeft gezet”.

BBC naar Nederland

Persbureau Bloomberg schrijft dat de BBC zijn brexitplan in werking heeft gezet; uitzendlicenties van de commerciële tak worden naar Nederland overgebracht. Als de EU en het Verenigd Koninkrijk volgende week met een no-deal-brexit uit elkaar gaan, kan de BBC toch in EU-landen blijven uitzenden, aldus Bloomberg. Andere tv-stations, zoals Discovery Channel, zetten deze stap al eerder.

Vooral de eurosceptici in de Conservatieve Partij zien niets in een akkoord met Labour. Dat kan alleen maar tot een zachtere brexit leiden dan het akkoord dat er nu ligt, denken zij. Een akkoord waarin het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld in de douaneunie van de EU blijft, degradeert het land in de ogen van de eurosceptische hardliners tot een “vazalstaat” van Brussel.

Bercow

Het Lagerhuis besliste vanmiddag dat er geen verkennende stemmingen komen over alternatieve brexitopties. Dit soort stemmingen hebben tot dusver geen oplossing opgeleverd, voor welke variant dan ook.

Bij een stemming over de vraag of er maandag opnieuw over alternatieven moet worden gestemd, staakten de stemmen bij 310 voor en 310 tegen. In zo’n geval mag de voorzitter de doorslaggevende stem uitbrengen.

Dat gebeurde nu ook, voor het eerst in tientallen jaren. Voorzitter John Bercow stemde tegen, waarmee het voorstel was verworpen.

Lagerhuis werkt aan wet tegen ’no-deal’

Telegraaf 03.04.2019 Het Britse Lagerhuis gaat proberen een wet die de ’no-deal Brexit’ uitsluit, op te stellen. Het besluit is genomen met een meerderheid van slechts één stem. Het is de bedoeling dat dit woensdag nog lukt.

Het Lagerhuis heeft vorige maand ook al in meerderheid besloten dat er geen no-deal Brexit mag komen, maar dat was in een stemming die als advies wordt opgevat en die de regering geen verplichtingen oplegt.

Indien het Lagerhuis in een wet bepaalt dat er geen Brexit zonder overeenkomst met de EU mag komen, dan moet de regering daar naar handelen. Dat zou dan waarschijnlijk betekenen dat de regering de Brexit langer uitstelt of afblaast.

Bekijk ook:

Lagerhuis stemt niet over nieuwe Brexitopties 

Bekijk meer van; lagerhuis brexit londen

Lagerhuis stemt niet over nieuwe Brexitopties

Telegraaf 03.04.2019 Het Britse Lagerhuis zal niet nog een keer stemmen over een reeks alternatieve Brexitopties. Door een doorslaggevende stem van kamervoorzitter John Bercow was een meerderheid tegen een nieuwe stemronde die maandag zou worden gehouden.

De stemmen staakten woensdag aanvankelijk op 310 voor en 310 tegen. Bij hoge uitzondering moest Bercow toen zijn stem uitbrengen en hij was tegen. Het was voor het eerst in 25 jaar dat de stem van de voorzitter nodig was.

Bercow noemde het niet juist als hij voor nieuwe stemmingen zou stemmen terwijl er geen duidelijke meerderheid voor is. De minder belangrijke kamerleden (backbenchers) zouden het dan voor het zeggen krijgen.

Bekijk ook:

’Chaotische no-deal Brexit dichterbij’ 

Bekijk ook:

May vraagt om uitstel maar ook om Corbyns hulp 

Bekijk ook:

Lagerhuis loopt wederom vast in Brexit-debat 

Boris Johnson lonkt naar macht met nieuwe look

Telegraaf 03.04.2019 Nu Theresa May openlijk tegen Labour-leider en ’vijand’ Jeremy Corbyn aanschurkt, nemen Britse media alvast een voorschot op haar vertrek. Alle ogen zijn weer gericht op Boris Johnson die de droom van 10 Downing Street nooit heeft opgegeven.

Britse tabloids pakken uit met een ’nek-aan-nekrace’ tussen Johnson en Michael Gove, waarbij de bookmakers over elkaar heen buitelen om de twee alvast richting de premierspost te duwen, terwijl Theresa May de zoveelste wanhoopspoging doet om een zachte Brexit te bewerkstelligen.

Nieuw kapsel
Boris Johnson lijkt de laatste tijd te hebben voorgesorteerd op de machtspositie. Zijn nieuwe kapsel – kort, minder wild – leidde halverwege maart al tot de nodige speculaties. Britse media vroegen zich af: is dit het nieuwe premierskapsel?

 (((Mike Glenn)))

@mrglenn
Boris Johnson lost weight and got a haircut. He’s running.  9  
„Tot nu toe heeft hij zich nergens iets van aangetrokken. Dit ben ik, zei hij. Veroordeel me op politieke daden, niet mijn haar. Misschien is hem nu verteld een iets meer gereserveerd imago op te bouwen”, zei imagoconsultant Kate Evans erover. „Misschien wil hij gebruikmaken van de politieke onrust, en voelt hij: ik heb een nieuw verhaal, een make-over nodig.”
Vriendin

De 54-jarige Johnson zou ondertussen een 30-jarige vriendin hebben, een pr-strateeg, nadat hij een huwelijk dat 25 jaar duurde, zag stranden. Ook wordt hij enkel nog in keurig maatpak gezien en is de oud-journalist en voormalig burgemeester van Londen zo’n vijf kilo afgevallen, zo claimt The Sun.

  Daily Star

Terwijl May een list verzint, ruikt Johnson zijn kans met premierscoupe

AD 03.04.2019 Terwijl Theresa May nog een laatste list verzint om haar brexitdeal door het parlement te duwen, is de speculatie over haar opvolging in volle gang. En wie loopt zich al warm? Boris Johnson. Zijn premiersambities werden vorige week nog weer eens extra bevestigd toen Johnson ineens bekendmaakte de brexitdeal van May te steunen.

Een opmerkelijke stap, aangezien hij in juli nog ontslag nam als minister van Buitenlandse Zaken, omdat hij het niet eens was met de brexitplannen van May. In de maanden erna liet Johnson geen kans voorbijgaan om haar brexitakkoord met de grond gelijk te maken. In zijn krantencolumn omschreef hij de deal als ‘een bomgordel’. Nooit zou hij stemmen voor de deal die het Verenigd Koninkrijk een vazalstaat zou maken van de EU, maar hij deed het toch.

Lees ook;

Lees meer

Lees meer

Lees meer

De reden voor zijn politieke draai? Mays belofte dat ze zou opstappen als haar deal door het parlement kwam. Johnson had ineens uitzicht op het hoogste ambt van het land en wist niet hoe snel hij bekend moest maken dat hij voor zou gaan stemmen.

Bookmakers

Boris Johnson met zijn oude coupe. © Getty Images

Mocht May op korte termijn inderdaad plaatsmaken voor een nieuw gezicht, dan is brexiteer Johnson volgens de bookmakers een van de grote kanshebbers om haar op te volgen. In een recente peiling van de Daily Mail was hij met afstand de meest populaire optie voor het leiderschap van de Conservatieve Partij.

Johnsons privéleven is een dankbaar onderwerp voor de Britse tabloids. Hij trouwde voor het eerst in 1987 met Allegra Mostyn-Owen, zes jaar later werd het huwelijk, terwijl zij hoogzwanger was, ontbonden. Een paar weken later trouwde Johnson opnieuw, met advocaat Marina Wheeler, met wie hij vier kinderen kreeg. De geruchten over zijn slippertjes zijn talloos.

Bij de achterban van de conservatieven is Johnson geliefd: bij het partijcongres in oktober vulde hij een zaal met 1500 belangstellenden die hem hartstochtelijk toejuichten. Met zijn rebelse teksten, improvisatievermogen en gevoel voor humor spreekt hij veel stemmers aan. Hij is in vrijwel alles het tegenovergestelde van May.

Premierwaardig

Wel lijkt het erop dat hij zo langzamerhand een beetje af wil van zijn imago van losbol. In debatten slaat hij een serieuzere toon aan, en ook zijn uiterlijk verandert. Vorige maand nam hij afscheid van een van zijn handelsmerken: zijn rommelige lange blonde haren. In de Britse pers werd volop gespeculeerd dat zijn nieuwe, keurige kapsel een poging was om er premierwaardig uit te zien.

Toch is het allerminst zeker dat Johnson het roer van May daadwerkelijk kan gaan overnemen. Binnen de parlementaire fractie van de Conservatieve Partij is het enthousiasme namelijk een stuk minder groot. Zijn collega’s vinden hem onbetrouwbaar, weinig serieus en een ongeleid projectiel.

Ze zijn Johnsons talloze diplomatieke uitglijders in zijn korte periode als minister van Buitenlandse Zaken niet vergeten. Onhandige uitspraken over een Brits staatsburger in een Iraanse cel leidden mogelijk tot een verhoging van haar straf en in Myanmar declameerde Johnson een ongepast gedicht bij een tempelbezoek.

Voor het behalen van het premierschap is de steun van fractiegenoten cruciaal. Bij de Conservatieve Partij maken de parlementariërs namelijk de eerste selectie in de leiderschapsrace. Zij kiezen twee kandidaten op wie 120.000 leden mogen stemmen. Johnson moet dus vooral zijn eigen fractie overtuigen van zijn geschiktheid, want anders komt hij niet eens op het stembiljet te staan.

 

Forum voor Democratie stemt tegen nexit

AD 02.04.2019 Bij stemmingen in de Tweede Kamer heeft de tweemansfractie van Forum voor Democratie tegen een voorstel gestemd waarin de regering wordt opgedragen een Nederlands vertrek uit de Europese Unie aan te kondigen.

Alleen de PVV stemde voor de motie om een dergelijke nexit in gang te zetten, die door fractieleider Geert Wilders en PVV-Europawoordvoerder Vicky Maeijer was ingediend. De handen van FVD-Kamerleden Baudet en Hiddema bleven vanmiddag omlaag toen over Wilders’ voorstel werd gestemd. Vorig jaar stemde het tweetal  juist wél voor een soortgelijke PVV-motie.

In de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart ontstond al verwarring, nadat Forum-lijsttrekker Henk Otten tot twee keer toe zei dat zijn partij niet zonder meer voor een nexit is. Hij werd daarop gecorrigeerd door partijleider Thierry Baudet, die duidelijk maakte dat de partij wel degelijk voor een nexit is.

Op de website van Forum staat te lezen dat de partij eerst een referendum over het Nederlandse EU-lidmaatschap wil. Eerder viel hier nog te lezen: ‘Forum voor Democratie is van mening dat de EU onhervormbaar is en is daarom voorstander van een NEXIT’. Die tekst is aangepast.

Geert Wilders

✔ @geertwilderspvv

NEXIT-motie zojuist verworpen in de Tweede Kamer.

Alléén PVV stemde voor.#StemPVV #23mei

277   3:38 PM – Apr 2, 2019

Blok: verklaring May roept aantal vragen op

MSN 02.04.2019 De verklaring van de Britse premier Theresa May over de brexit ,,roept meteen wel weer een aantal vragen op”, zei minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) in de Tweede Kamer. May zei eerder dinsdagavond met de oppositie te willen praten over de brexit en opnieuw uitstel van de Britse uitreding uit de EU te willen.

,,De komende dagen zullen ook echt gebruikt worden om helderheid te krijgen van het Verenigd Koninkrijk over wat ze voor zich zien. En dat bepaalt dan ook de vraag welke periode daarbij passend is”, aldus Blok. Hij kan niet uit de verklaring halen of de Britse premier buiten de rode lijnen wil treden die ze eerder heeft gesteld.

Politieke partijen reageren afwachtend. Het CDA is bereid uitstel te geven. Maar dan is 22 mei wel een ,,snoeiharde datum”, zei Pieter Omtzigt. Coalitiegenoot VVD vindt het goed dat May met de oppositie wil praten. Maar laten we ,,eerst wachten wat eruit komt”, aldus Anne Mulder. D66’er Kees Verhoeven spreekt van een ,,grote stap” die de Britse premier al veel eerder had moeten zetten.

MSN: May wil opnieuw uitstel brexit

Harde Brexit? Britten hebben geen andere opties meer

Elsevier 02.04.2018 Met nog tien dagen tot er een knoop moet worden doorgehakt over de Brexit verkeert het Verenigd Koninkrijk in een grotere politieke chaos dan ooit. Ruziënd wezen Britse parlementsleden maandag de vier laatste opties af voor een gecontroleerde uittreding uit de Europese Unie (EU).

Er lijkt bijna geen ontkomen meer aan: achter de schermen houdt inmiddels iedereen rekening met een vertrek van het Verenigd Koninkrijk op 12 april zonder afspraken met de EU. ‘Een harde Brexit is nu waarschijnlijker,’ zei EU-onderhandelaar Michel Barnier dinsdag. ‘Er is maar een overeenkomst mogelijk – deze,’ zei hij terwijl hij zwaaide met het terugtrekkingsakkoord dat de EU met de Britse premier Theresa May sloot.

‘We moeten reëel rekening houden met een no-dealbrexit,’ zei ook premier Mark Rutte maandag. Dinsdag riep hij de Britten ook op ‘alsjeblieft’ voor 12 april duidelijk te maken hoe ze uit de EU willen vertrekken. ‘Kom tot politieke overeenstemming, dat is echt cruciaal,’ zei hij na een Benelux-top in Luxemburg.

Dinsdag 2 april: Kabinet komt bijeen voor crisisberaad van vijf uur

Woensdag 3 april: Lagerhuis stemt opnieuw over alternatieve Brexit-voorstellen

Donderdag 4 april: May brengt haar deal voor een vierde keer voor een stemming in het Lagerhuis

Woensdag 10 april Spoedtop met EU-leiders in Brussel over mogelijk uitstel van de Brexit

Vrijdag 12 april: Brexit-dag indien Britten niet om uitstel vragen of de EU uitstel niet goedkeurt

23-26 mei: Verkiezingen Europees Parlement

Van de vier overgebleven voorstellen leken die voor een ‘zachte Brexit’ maandag het meest kansrijk. Het voorstel voor een douane-unie kreeg zelfs bijna een meerderheid: 273 parlementsleden stemden voor en 276 tegen. Bij dit voorstel moeten de Britten zich neerleggen bij de Europese handelspolitiek, maar kunnen ze vrij handel blijven drijven met EU-landen en blijft de Noord-Ierse grens open.

Andere voorstellen die het niet haalden waren het Noorse model, een referendum over het Brexit-akkoord dat May sloot met de EU en het intrekken van de Brexit-procedure.

Het Conservatieve parlementslid Nick Boles besloot zijn partijlidmaatschap direct na de stemming op te zeggen. ‘Ik heb gefaald, want mijn partij weigert een compromis. Ik betreur dan ook dat ik moet aankondigen dat ik niet langer voor deze partij in het Huis kan zitten,’ zei hij met een bevende stem. Boles was voorstander van het Noorse model, dat maandag voor de tweede keer werd weggestemd.

Zijn verklaring kwam hem op een applaus van oppositieleden te staan. Een parlementslid riep: ‘O Nick, ga niet weg, kom op!’ Boles gaat verder als onafhankelijk parlementslid.

Het moment dat Boles zijn besluit bekend maakt:

  Bloomberg Brexit

Eerder op de dag uitte de Conservatieve parlementslid Julian Smith felle kritiek op May. Als ‘chief whip’ is hij verantwoordelijk voor de fractiediscipline binnen de partij. De Britse regering had veel eerder moeten toegeven dat een zachtere Brexit ‘onvermijdelijk’ was na de verkiezingsnederlaag in 2017. Voor een meerderheid in het Lagerhuis is May sindsdien afhankelijk van de Noord-Ierse DUP. Die weigert steevast steun voor de Brexitdeal van May. De premier is daardoor min of meer veroordeeld tot oppositiepartij Labour, die veel nauwere economische banden met de EU wil.
Wat is die backstop precies? Alles over de grootste drempel in de Brexit-onderhandelingen

Nu er geen mogelijkheden meer over zijn, ziet May haar kans schoon het Lagerhuis nog een vierde keer over haar voorstel te laten stemmen. Een verkorte versie van de deal dat ze met de EU sloot werd vrijdag voor de derde keer afgewezen.

Een andere mogelijkheid zijn verkiezingen, maar volgens de voormalige minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson zitten kiezers daar niet op te wachten. Hij ziet meer in een nieuwe leider die ‘een verandering in onderhandelingstactieken’ teweeg kan brengen en achteraf veranderingen in Mays ‘verschrikkelijke’ deal met de EU kan bewerkstelligen.

Verkiezingen zouden om meer redenen ongunstig zijn voor de Conservatieven: in de peilingen gaat Labour inmiddels aan kop, meldden Britse media zaterdag.

Een derde optie is om uitstel vragen bij de EU. Een groep Britse parlementariërs maakte dinsdag bekend dat zij de regering met een initiatiefwet wil dwingen om o verlenging te vragen bij de EU. Het plan wordt onder meer gesteund door het Conservatieve Oliver Letwin en Yvette Cooper van Labour. In het voorstel is niet vastgelegd hoe lang de uitstel zou moeten duren. Indien de wet wordt aangenomen, moeten andere EU-lidstaten nog wel met uitstel instemmen.

De chaos in het Lagerhuis was maandag compleet met de arrestatie van een tiental klimaatdemonstranten. Die besloten tijdens een debat over de Brexit hun kleren uit te trekken. Sommigen hadden slogans als ‘SOS’ en ‘stop tijd te verspillen’. Om arrestatie te bemoeilijken plakten een aantal hun handen aan het glas. Politieagenten verwijderden uiteindelijk alle demonstranten uit de zaal en de parlementsleden zetten het debat voort.

  James Heappey MP

Premier May op een persconferentie na afloop van het urenlange kabinetsoverleg AFP

May wil meer tijd van EU voor brexit, gaat bij oppositie op zoek naar steun

NOS 02.04.2019 Het Verenigd Koninkrijk heeft meer tijd nodig om de brexit rond te krijgen. Dat zei de Britse premier May vanavond na een overleg van zeven uur met haar kabinet over het brexit-proces. Ze wil af van de deadline van 12 april, maar wil in verband met de aankomende Europese verkiezingen, eind mei, de zaak wel voor 22 mei rond hebben.

Omdat de Conservatieve partij tot op het bot verdeeld is over de brexit, is het de bedoeling van May om samen met de oppositie een plan op te stellen waar ook het Lagerhuis achter staat. Labour-leider Jeremy Corbyn heeft laten weten dat hij erg graag in gesprek gaat met May. Wel zegt hij dat de premier zich tot dusver niet erg bereid heeft getoond tot het sluiten van compromissen.

“We erkennen dat ze een stap heeft gezet en ik vind dat ik de verantwoordelijkheid heb om de mensen te vertegenwoordigen die bij de laatste verkiezingen Labour hebben gesteund”, zegt Corbyn.”En ook de mensen die niet Labour hebben gesteund maar die ook zekerheid willen hebben over hun toekomst. Op die gronden willen we met haar in gesprek.”

Video afspelen

‘Dit debat, deze verdeeldheid kan niet langer doorgaan’

May probeerde de afgelopen tijd tevergeefs haar brexit-deal met de EU door het Britse Lagerhuis te krijgen, maar dat mislukte keer op keer. Vanavond benadrukte ze dat haar deal met Brussel, die al drie keer is gestrand in het Lagerhuis, onderdeel moet blijven van het uiteindelijke akkoord.

Koerswijziging

“Dit is een koerswijziging van May”, zegt correspondent Suse van Kleef. “In plaats van zich te richten op de brexiteers in haar eigen partij en gedoogpartner DUP gaat ze zich nu richten op oppositiepartij Labour. “Dan is de consequentie ook wel dat ze zich in de richting van een zachtere brexit moet gaan bewegen, want dat wil Labour-leider Jeremy Corbyn.”

Labour wil een nauwe band met de Europese Unie, bijvoorbeeld door in de douane-unie met de EU te blijven, of in de Europese interne markt. Corbyn heeft al aangekondigd dat hij die eisen inderdaad wil stellen in zijn gesprekken met May. Ook het Goede Vrijdagakkoord van 1998, waarin afspraken zijn gemaakt over de grens met Ierland, moet volgens hem in stand blijven.

Kritiek

De eisen van Labour zullen slecht vallen binnen de Conservatieve partij, denkt Van Kleef: “Ik verwacht wel dat een aantal kabinetsleden hun ontslag zullen gaan aanbieden, omdat ze het niet eens zijn met deze route”.

Brexiteer en voormalig minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson is teleurgesteld over het plan van May. “Als Corbyn zijn zin krijgt, weet ik bijna zeker dat we in de douane-unie zullen blijven. De brexit blijft zachter worden totdat er niets van over is.” Johnson denkt dat het Verenigd Koninkrijk een no-deal-brexit kan dragen.

12 april

De brexit staat nu gepland op 12 april, met of zonder akkoord met de EU. Dat is de uiterlijke datum waarop May kan aankondigen dat ze meedoet met de Europese verkiezingen. Of Brussel nog een paar weken wil wachten, is niet duidelijk. Alle 27 lidstaten moeten daarmee instemmen.

EU-kopstuk Donald Tusk heeft in reactie op het verzoek van May opgeroepen tot geduld. Op 10 april is er in Brussel een EU-top over de brexit.

De Britse premier herhaalde na het kabinetsoverleg dat een brexit met een akkoord verre te verkiezen is boven een no-deal-brexit. Mocht er voor 22 mei geen overeenkomst zijn met de oppositie, dan wil May in het parlement zoeken naar steun op losse onderdelen van het brexit-akkoord.

Bekijk ook;

EU-onderhandelaar: kans op chaotische brexit elke dag groter

Lagerhuis wijst opnieuw alle brexit-varianten af

Britse Lagerhuisleden opnieuw naar de lobby’s, dit zijn de stemopties

Premier Theresa May tijdens haar persconferentie © REUTERS

May wil opnieuw uitstel voor brexit en overleg met de oppositie

AD 02.04.2019 Premier May wil opnieuw uitstel voor de brexit. Ze wil de extra tijd gebruiken om samen met de oppositie tot een oplossing te komen voor de impasse waar het Verenigd Koninkrijk nu in zit. Dat heeft May vanavond aangekondigd na urenlang overleg met haar kabinet over het brexit-proces. Gisteravond stemde het Lagerhuis vier alternatieve opties voor de brexit weg. Ook in eerdere stemrondes werden plannen voor het vertrek uit de Europese Unie al weggestemd.

,,Vandaag kom ik in actie om de impasse te doorbreken. Ik bied aan met de leider van de oppositie om de tafel te gaan zitten om te proberen overeenstemming te bereiken over een plan waar we beiden achter staan om ervoor te zorgen dat we de Europese Unie verlaten en dat doen met een deal’’, aldus May.

May gaat om een no-dealbrexit te voorkomen proberen met de oppositie een acceptabel voorstel te presenteren en aanvaard te krijgen voor 22 mei. Groot-Brittannië hoeft dan niet mee te doen aan de Europese verkiezingen. May kwam dinsdag met haar verklaring na een urenlang beraad met de leden van haar kabinet.

Ze zei dat elk plan waarin zij en Labour-leider Jeremy Corbyn zich kunnen vinden ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan het parlement. Ze zal het vervolgens meenemen naar de bijeenkomst van de Europese Raad volgende week.

De oorspronkelijke brexitdeal die de regering van premier May met de EU heeft gesloten, is al meerdere keren door het Lagerhuis weggestemd. De optie om in de douane-unie met de EU te blijven was gisteren nog het dichtst bij succes. Van de afgevaardigden stemden 273 in met de motie, 276 waren tegen.

Deadline

Het Lagerhuis gaat maandag 8 april 2019 opnieuw stemmen. Op 12 april loopt de nieuwe deadline die de EU aan de Britten stelde af. Ze moeten dan met een concreet nieuw voorstel komen en dat in Brussel voorleggen. Tegelijkertijd moeten ze dan vragen om een lang uitstel van de brexit.

Als de EU dat goedkeurt, dan kan de brexit met een of twee jaar worden uitgesteld, en moeten de Britten ook meedoen aan de Europese Verkiezingen in mei. Als May geen lang uitstel vraagt, of als de EU het Plan B niet acceptabel vindt, dan crasht het VK er op 12 april uit zonder deal: een No deal-brexit zonder afspraken.

Donald Tusk, de voorzitter van de Europese Raad, reageerde via Twitter op de laatste ontwikkelingen in Londen. ,,Ook nu, na vandaag, weten we niet wat de uitkomst zal zijn. Laten we geduldig zijn.’’

May wil uitstel Brexit tot akkoord is bereikt, zoekt samenwerking met oppositie

NU 02.04.2019 De Britse premier Theresa May heeft dinsdagavond aangekondigd dat ze uitstel van de Brexit wil tot er een akkoord is bereikt. Ze heeft gezegd met de oppositie te willen samenwerken om dit te bereiken.

May hield dinsdagavond een persconferentie na urenlang crisisberaad met haar kabinet. Vorige week werd haar deal voor de derde keer afgewezen en maandagavond werd in het Lagerhuis opnieuw geen meerderheid gevonden voor alternatieven.

“We zoeken naar een plan om de EU te verlaten mét een deal. Ik onderneem nu actie om de impasse te doorbreken”, zei May. Ze heeft aangekondigd dat ze samenwerking met oppositiepartij Labour zoekt om tot een deal te komen die ze volgende week kan voorleggen aan de EU.

Labour-leider Jeremy Corbyn, heeft de uitnodiging voor een gesprek met May geaccepteerd. Hij zei “zeer blij” te zijn.

Premier May: ‘ Dit debat, deze verdeeldheid moet stoppen’

Tusk wil dat EU-leiders geduld tonen

“We moeten een compromis vinden”, zei de premier verder. May hoopt dat het Verenigd Koninkrijk voor 22 mei uit de EU kan treden, omdat het land dan niet hoeft mee te doen aan de Europese verkiezingen.

Als May er met de oppositiepartij niet uit komt, dan wil ze dat het Lagerhuis opnieuw over de alternatieven stemt.

EU-voorzitter Donald Tusk zei na de toespraak van May dat de leiders van de EU geduld met het Verenigd Koninkrijk moeten hebben. “Zelfs als we, na vandaag, niet weten wat het eindresultaat zal zijn, moeten we geduldig zijn”, zei hij op Twitter.

Even if, after today, we don’t know what the end result will be, let us be patient. #Brexit

Avatar

Auteur

eucopresident

Lees meer over: Brexit

May wil brexit opnieuw uitstellen

ANP 02.04.2019 De Britse premier Theresa May wil de EU vragen de brexit opnieuw uit te stellen, maar liefst zo kort mogelijk. Ze gaat om een no-dealbrexit te voorkomen proberen met de oppositie een acceptabel voorstel te presenteren en aanvaard te krijgen voor 22 mei. Groot-Brittannië hoeft dan niet mee te doen aan de Europese verkiezingen.

May kwam dinsdag met haar verklaring na een urenlang beraad met de leden van haar kabinet. Ze zei dat elk plan waarin zij en Labour-leider Jeremy Corbyn zich kunnen vinden ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan het parlement. Ze zal het vervolgens meenemen naar de bijeenkomst van de Europese Raad volgende week.

Rutte: ’Reëel rekening houden met een no-dealbrexit’

Telegraaf 02.04.2019 Premier Mark Rutte roept de Britten op „alsjeblieft” voor 12 april duidelijk te maken hoe ze uit de EU willen vertrekken. „Kom tot politieke overeenstemming, dat is echt cruciaal”, zei hij in Luxemburg na een Benelux-top waar ook de premier van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen bij was.

„We moeten reëel rekening houden met een no-dealbrexit”, aldus Rutte nadat er maandagavond in het Britse parlement opnieuw geen meerderheid was voor een van de Brexitopties. Hij sprak de hoop uit dat het parlement en de regering in Londen voor 12 april met een plan komen. „De bal ligt in het VK”, aldus Rutte.

Bekijk ook:

’Chaotische no-deal Brexit dichterbij’ 

„Een harde Brexit is slecht voor ons allemaal: België, Luxemburg, Nederland en ook zeker het westelijk deel van Duitsland wordt erdoor geraakt, evenals Denemarken, Ierland en het westelijk deel van Frankrijk”, stelde de premier vast. „Het raakt heel Europa en de hele wereld in de zin dat we niet in staat zouden zijn om 65 miljoen mensen, de vijfde economie van de wereld, op een fatsoenlijke manier de Europese Unie te laten verlaten.”

Bekijk ook:

Lagerhuis loopt wederom vast in Brexit-debat 

De Europese regeringsleiders komen volgende week woensdag wederom bijeen in Brussel om zich te buigen over het Britse vertrek. „Maar uiteindelijk is het aan de Britten hoe ze dat willen doen”, besloot Rutte.

Bekijk ook:

Een Churchill node gemist 

Een groep Britse parlementariërs wil de regering dwingen opnieuw uitstel te vragen van de Brexit. Dat moet voorkomen dat het Verenigd Koninkrijk op 12 april zonder deal de Europese Unie verlaat.

Het initiatief wordt onder meer gesteund door conservatief Lagerhuislid Oliver Letwin en Yvette Cooper van oppositiepartij Labour. Zij onthulden dinsdag een wetsvoorstel waarmee ze de regering willen opdragen aan te sturen op verder uitstel. Daar moeten de andere EU-lidstaten dan ook nog mee instemmen.

,,We bevinden ons in een erg gevaarlijke situatie. Er is een ernstig en groeiend risico dat over 10 dagen een vertrek zonder deal plaatsvindt”, aldus Labourlid Cooper. De parlementariërs zeggen dat het aan de regering is om te besluiten hoeveel uitstel nodig is. Het plan wordt naar verwachting op woensdag besproken in het Lagerhuis.

Bekijk meer van; europese unie (eu)  mark rutte  brexit

Premier Rutte ‘smeekt’ Britten om duidelijkheid over Brexit

AD 02.04.2019 Premier Mark Rutte roept de Britten op ‘alsjeblieft’ voor 12 april duidelijk te maken hoe ze uit de EU willen vertrekken. ,,Kom tot politieke overeenstemming, dat is echt cruciaal’’, zei hij vanmiddag in Luxemburg na een Benelux-top waar ook de premier van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen bij was.

De bal ligt in het VK, aldus Premier Rutte.

,,We moeten reëel rekening houden met een no deal-brexit’’, aldus Rutte nadat er gisteravond in het Britse parlement opnieuw geen meerderheid was voor een van de brexitopties. Hij sprak de hoop uit dat het parlement en de regering in Londen voor 12 april met een plan komen. ,,De bal ligt in het VK’’, aldus Rutte.

,,Een harde brexit is slecht voor ons allemaal: België, Luxemburg, Nederland en ook zeker het westelijk deel van Duitsland wordt erdoor geraakt, evenals Denemarken, Ierland en het westelijk deel van Frankrijk’’, stelde de premier vast.

,,Het raakt heel Europa en de hele wereld in de zin dat we niet in staat zouden zijn om 65 miljoen mensen, de vijfde economie van de wereld, op een fatsoenlijke manier de Europese Unie te laten verlaten.’’

De Europese regeringsleiders komen volgende week woensdag wederom bijeen in Brussel om zich te buigen over het Britse vertrek. ,,Maar uiteindelijk is het aan de Britten hoe ze dat willen doen”, besloot Rutte.

Nederland verdient kapitalen in het VK

Voor deze sectoren staan miljarden op het spel

Nederlandse bedrijven exporteren elk jaar voor kapitalen naar het Verenigd Koninkrijk. In de eerste zeven maanden van 2018 werd met deze handel bijna 23 miljard euro verdiend. Het bedrijfsleven is bang dat een brexit, met name een ‘no deal’ de export in gevaar zal brengen.

Dit zijn de producten waarmee in de eerste zeven maanden van 2018 het meeste geld werd verdiend met export naar het Verenigd Koninkrijk (bron: CBS):

* Minerale brandstoffen (aardgas olie)  1,3 miljard

* Groenten en fruit 0,8 miljard

* Bloemen en planten 0,68 miljard

* Vlees 0,67 miljard

* Kunststof 0,48 miljard euro

Rutte ‘smeekt’ Britten om duidelijkheid

MSN 02.04.2019 Premier Mark Rutte roept de Britten op ,,alsjeblieft’’ voor 12 april duidelijk te maken hoe ze uit de EU willen vertrekken. ,,Kom tot politieke overeenstemming, dat is echt cruciaal’’, zei hij in Luxemburg na een Benelux-top waar ook de premier van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen bij was.

,,We moeten reëel rekening houden met een no-dealbrexit’’, aldus Rutte nadat er maandagavond in het Britse parlement opnieuw geen meerderheid was voor een van de brexitopties. Hij sprak de hoop uit dat het parlement en de regering in Londen voor 12 april met een plan komen. ,,De bal ligt in het VK’’, aldus Rutte.

,,Een harde brexit is slecht voor ons allemaal: België, Luxemburg, Nederland en ook zeker het westelijk deel van Duitsland wordt erdoor geraakt, evenals Denemarken, Ierland en het westelijk deel van Frankrijk”, stelde de premier vast. ,,Het raakt heel Europa en de hele wereld in de zin dat we niet in staat zouden zijn om 65 miljoen mensen, de vijfde economie van de wereld, op een fatsoenlijke manier de Europese Unie te laten verlaten.”

De Europese regeringsleiders komen volgende week woensdag wederom bijeen in Brussel om zich te buigen over het Britse vertrek. ,,Maar uiteindelijk is het aan de Britten hoe ze dat willen doen”, besloot Rutte.

Hoofdonderhandelaar EU: ‘Brexit zonder deal met de dag waarschijnlijker’

NU 02.04.2019 De ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk hebben het in de afgelopen dagen waarschijnlijker gemaakt dat het land zonder uittredingsovereenkomst uit de Europese Unie zal stappen. Dat heeft Michel Barnier, Brexit-hoofdonderhandelaar voor de EU, dinsdag gezegd.

“Een scenario zonder deal is in de afgelopen dagen waarschijnlijker geworden, maar we kunnen er nog steeds op hopen dat het te vermijden is”, zei Barnier op een bijeenkomst in Brussel. Hij voegde daaraan toe dat de EU bereid is te accepteren dat het VK lid van de Europese douane-unie en/of de interne markt blijft.

Volgens Barnier heeft het VK nog drie opties, voordat het land op 12 april automatisch zonder overeenkomst uit de EU stapt. Het VK kan de uittredingsovereenkomst die door premier Theresa May en de EU is opgesteld alsnog door het parlement laten goedkeuren, in Brussel om langer uitstel vragen, of inderdaad zonder deal uitstappen, aldus de EU-hoofdonderhandelaar.

Mocht het uitlopen op een ‘no deal’, dan verwacht de EU dat het land voldoet aan zijn verplichtingen op het gebied van de rechten van EU-burgers in het VK (en vice versa), financiële genoegdoening en de grens tussen Ierland en Noord-Ierland, zei Barnier.

Als het VK in plaats daarvan om uitstel van de Brexit vraagt, moet het zich volgens Barnier realiseren dat de EU niet van plan is de uittredingsovereenkomst van premier May te heronderhandelen. Bij het aanvragen van uitstel moet ook een goede reden worden gegeven. Een nieuw Brexit-referendum, verkiezingen en een ander “politiek proces” zouden aanvaardbare redenen zijn, aldus Barnier. “Ik heb nog steeds wat geduld over.”

Geen meerderheid voor alternatieve Brexit-plannen

Het Britse Lagerhuis wees de deal van May vorige week voor de derde keer af. De parlementariërs hielden in de laatste twee weken twee historische stemmingen over mogelijke alternatieve Brexit-plannen, maar geen van de behandelde voorstellen kon op een meerderheid rekenen.

Premier May lijkt zich op te maken om haar deal deze week voor de vierde keer aan het parlement voor te leggen. May heeft dinsdag vier uur ingeruimd voor crisisoverleg met haar kabinet.

Brits Lagerhuis vindt weer geen meerderheid voor alternatief Brexit-plan

Lees meer over: EU Verenigd Koninkrijk  Brexit  Buitenland

EU-onderhandelaar: kans op chaotische brexit elke dag groter

NOS 02.04.2019 De belangrijkste EU-onderhandelaar voor de brexit, Michel Barnier, zegt dat de gevreesde no-deal-brexit elke dag dichterbij komt nu het Lagerhuis opnieuw alle brexit-varianten heeft afgewezen.

Een no-deal-brexit wordt aan beide kanten van de Noordzee als het slechtst denkbare scenario gezien. Tussen 27 overgebleven EU-lidstaten en het Verenigd Koninkrijk (VK) ontstaat dan een harde grens, die het handels- en personenverkeer ernstig zal belemmeren.

De Britse premier May heeft haar kabinet vandaag bijeengeroepen. De verwachting is dat dat de hele dag gaat duren.

Uitweg

Barnier hoopt dat een harde breuk op het laatste moment nog afgewend kan worden. Hij zei niet hoe. 10 april is er nog een top gepland van EU-regeringsleiders in Brussel. Dat is twee dagen voor 12 april, de dag waarop de Britten zoals het er nu voorstaat uit de Europese Unie stappen. Barnier zei dat de EU in staat is om de problemen die dan rijzen het hoofd te bieden. “Maar het zal niet allemaal soepel gaan”, zei hij.

De EU was bereid de Britten meer tijd te geven om de brexit voor te bereiden als zij het uittredingsakkoord hadden aanvaard dat premier vorig jaar met de EU sloot. Dat akkoord is in het Lagerhuis drie keer weggestemd. Het Lagerhuis werd het gisteren opnieuw niet eens over wat het dan wel wil, bijvoorbeeld een brexit waarbij een douane-unie met de EU ontstaat. Ook een motie voor een nieuw brexit-referendum haalde het niet.

Politiek verklaring

Barnier zei nogmaals dat het uittredingsakkoord blijft zoals het is. Over de bijbehorende politieke verklaring kan wel opnieuw worden onderhandeld. In die verklaring staat onder meer dat het Verenigd Koninkrijk en de EU in de toekomst zullen samenwerken bij de bescherming van de internationale rechtsorde, het bevorderen van democratie en het streven naar vrije en eerlijke handel.

“Als het VK dat wil, zijn we bereid de politieke verklaring aan te passen, zolang dat uitgangspunten van de EU worden gerespecteerd”, zei Barnier.

Bekijk ook;

Lagerhuis wijst opnieuw alle brexit-varianten af

May vergadert vandaag vijf uur lang met kabinet over brexit-opties

AD 02.04.2019 De Britse premier Theresa May vergadert vandaag vijf uur lang met het Britse kabinet in een poging een uitweg te vinden in het uitzichtloze doolhof van de brexit. Gisteren stemde het Britse Lagerhuis nog vier alternatieve opties voor de brexit weg.

Dat gebeurde tijdens een tweede serie van zogenoemde indicatieve stemmingen. Daarbij wordt de opinie van het Lagerhuis gepeild over een bepaald onderwerp, in dit geval de brexit. De stemmingen waren niet bindend en louter bedoeld om premier May en haar regering de weg te wijzen naar een mogelijke oplossing.

Lees ook;

Lees meer

Juncker: ons geduld met de Britten raakt op

Lees meer

Lees meer

Net als een week geleden haalde geen enkele van de aangedragen opties een meerderheid in het parlement. De vier opties die gisteren werden voorgesteld waren: afzien van de brexit en er dan weer een referendum over houden, een nieuw referendum over de uiteindelijke deal met Brussel, of een ‘softe brexit’. Daarin blijft het Verenigd Koninkrijk ofwel alleen in de douane-unie, ofwel in de douane-unie én de Europese interne markt.

De eerste optie kwam deze keer nog het dichtst bij succes. Van de afgevaardigden stemden 273 in met de motie, 276 waren tegen.

Nederland verdient kapitalen in het VK

Voor deze sectoren staan miljarden op het spel

Nederlandse bedrijven exporteren elk jaar voor kapitalen naar het Verenigd Koninkrijk. In de eerste zeven maanden van 2018 werd met deze handel bijna 23 miljard euro verdiend. Het bedrijfsleven is bang dat een brexit, met name een ‘no deal’ de export in gevaar zal brengen.

Dit zijn de producten waarmee in de eerste zeven maanden van 2018 het meeste geld werd verdiend met export naar het Verenigd Koninkrijk (bron: CBS):

* Minerale brandstoffen (aardgas olie)  1,3 miljard

* Groenten en fruit 0,8 miljard

* Bloemen en planten 0,68 miljard

* Vlees 0,67 miljard

* Kunststof 0,48 miljard euro

Opnieuw stemmen

Vorige week verwierp het Britse Lagerhuis de deal die May eerder met Brussel sloot voor de derde keer. 344 Lagerhuisleden stemden tegen, 286 voor de deal. Toch zal May haar bestaande deal deze week waarschijnlijk voor de vierde keer in stemming brengen, meldde brexit-minister Stephen Barclay na de bekendmaking van de uitslag. Mogelijk hoopt May dat het Lagerhuis onder de huidige druk alsnog akkoord gaat. Daarnaast volgt morgen mogelijk opnieuw een reeks indicatieve stemmingen.

Als May dit keer wel een meerderheid vindt voor haar plan, dan treedt het Verenigd Koninkrijk mogelijk op 22 mei uit de EU. Haalt haar deal het niet, dan wordt de kans op een no deal-brexit groter. Dat zou dan gebeuren op 12 april, de nieuwe brexit-deadline van de EU. Het Verenigd Koninkrijk moet voor die datum met een nieuw concreet voorstel komen om aan Brussel voor te leggen. Lukt dat niet, dan crasht het Verenigd Koninkrijk die dag zonder deal uit de EU.

Volgens Michel Barnier, die namens de EU onderhandelt over de brexit, is een no deal-scenario de afgelopen dagen waarschijnlijker geworden. ,,Maar we blijven hopen op een alternatief’’, zei hij tijdens een bijeenkomst in Brussel.

Parlement kan weer geen keuze maken: alle brexitalternatieven opnieuw weggestemd

MSN 01.04.2019 Het is het Britse parlement weer niet gelukt om in meerderheid voor een brexitvoorstel te stemmen. Vandaag deed het parlement een tweede poging, maar het mocht niet baten.

De parlementariërs stemden over vier alternatieven voor de deal van premier May, die ze al tot drie keer toe hadden verworpen. Alle moties waren trouwens niet-bindend, wat betekent dat de regering in principe niet verplicht was geweest om ze na te leven.

Het Lagerhuis kon kiezen uit een voorstel voor een permanente douane-unie met de EU, een zeer zachte brexit naar Noors model, een tweede referendum waarin het volk de mogelijkheid krijgt om een eventuele deal goed- of af te keuren en een voorstel waarmee het parlement iedere stap in het proces zou gaan dicteren met mogelijk zelfs intrekking van de brexit tot gevolg.

Wat nu?

Nu het Lagerhuis weer nergens voor bleek te zijn, is de logische vraag: wat nu? Het is goed mogelijk dat Theresa May haar deal later deze week nog een keer gaat voorleggen aan het parlement, in de hoop op een wonder.

Maar veel tijd is er niet meer. Het Verenigd Koninkrijk heeft tot 12 april de tijd om een keuze te maken: toch de deal van May goedkeuren, een harde brexit zonder deal op 12 april of langdurig uitstel aanvragen om een nieuw plan te verzinnen.

In dat laatste geval zal het VK ook Europese verkiezingen moeten organiseren eind mei, en volksvertegenwoordigers afvaardigen naar Brussel en Straatsburg, ruim drie jaar nadat de kiezers kozen voor een vertrek uit de EU.

Brits Lagerhuis vindt weer geen meerderheid voor alternatief Brexit-plan

NU 01.04.2019 Het Britse Lagerhuis heeft maandagavond opnieuw geen meerderheid gevonden voor een van de alternatieve Brexit-plannen.

Maandag stond in het teken van een tweede serie zogeheten ‘indicative votes’. Tijdens zo’n stemming wordt de opinie van het Lagerhuis gepeild.

Het parlement wilde hiermee onderzoeken of er voor een ander Brexit-plan dan dat van de Britse premier Theresa May een meerderheid kan worden gevonden.

Er werden vier voorstellen in stemming gebracht:

 • In de Europese douane-unie blijven
 • Het Noorse model: het VK blijft in douane-unie en interne markt
 • Een nieuw referendum houden over het uiteindelijke akkoord
 • De EU om verlenging vragen voor het bereiken van een deal. Als dit niet lukt, dan een stemming over ‘no deal’ of terugtrekken artikel 50.

Voor geen van deze vier alternatieve Brexit-plannen is dus een meerderheid gevonden. Ook als er wel een meerderheid zou zijn gevonden, was het alsnog aan May zelf om te bepalen wat ze met de uitkomst zou doen.

Zie : Brits Lagerhuis stemt tegen vier Brexit-alternatieven

Net geen meerderheid voor zachte Brexit-optie ‘douane-unie’

Motie C, een voorstel voor een douane-unie met de EU na de Brexit, heeft maandagavond net geen meerderheid gevonden. 273 parlementsleden stemden voor deze optie, in tegenstelling tot 276 tegenstemmen.

Deze zachte vorm van de Brexit zou betekenen dat er op onderlinge handel geen tarieven meer geheven worden. Dit model wordt ook wel het Turkije-model genoemd, omdat het land zo’n douane-unie heeft gesloten met de EU in 1995. Brexiteers zijn tegen dit model, omdat het VK hierdoor geen eigen handelsverdragen met andere landen kan sluiten.

Motie D, een nog zachtere variant van de Brexit, werd weggestemd met 282 tegenstemmen tegenover 261 stemmen voor. Bij deze optie zou het VK onderdeel blijven van de douane-unie en de interne markt.

Het voorstel over een referendum over welke deal er ook gesloten wordt, werd weggestemd met een verschil van twaalf stemmen. De vierde motie, over het kiezen tussen een ‘no-deal’ en het terugtrekken van artikel 50, vond lang geen meerderheid: 191 parlementsleden stemden voor, 292 tegen.

May brengt deze week eigen deal voor vierde keer ter stemming

Na de bekendmaking van de uitslag liet Brexit-minister Stephen Barclay weten dat May deze week haar deal voor de vierde keer ter stemming gaat brengen. Ook werd genoemd dat woensdag mogelijk een derde serie van ‘indicative votes’ zal volgen.

Mocht May alsnog een meerderheid vinden voor haar plan, kan de daadwerkelijke Brexit plaatsvinden op 22 mei. Als haar deal het niet haalt, wordt de kans op een ‘no deal’-Brexit op 12 april, de nieuwe Brexit-deadline, groter.

Dinsdag volgt er eerst nog een urenlange kabinetsvergadering.

Zo reageert May op de derde afwijzing van de Brexit-deal

Oppositie teleurgesteld over uitblijven oplossing

Labour-leider Jeremy Corbyn sprak zijn teleurstelling uit. Hij vindt dat het parlement woensdag zich opnieuw over de nu gedane voorstellen moet buigen.

Zijn partijgenoot Hilary Benn zei tegen The Guardian dat Groot-Brittannië nu over elf dagen de EU verlaat zonder enige afspraak tenzij de premier May ingrijpt. Hij wil van haar horen dat ze Brussel een brief zal sturen om langer uitstel te vragen.

Wel kwam maandag vast te staan dat de Conservatieven die conform de volksraadpleging van 2016 weg willen uit de EU, evenals de Noord-Ierse gedoogpartner DUP, niets voelen voor een zachtere brexitdeal dan May overeenkwam. Brexeteer Julian Lewis vertelde dat vorige week 157 Tories zich hebben uitgesproken voor een no-dealbrexit.

Lees meer over: Brexit

Lagerhuis wijst opnieuw alle brexit-varianten af

NOS 01.04.2019 In het Lagerhuis was er vanavond opnieuw geen meerderheid voor varianten op de brexit-deal van premier May. Alle vier voorstellen, waarvan die voor een ‘zachte’ brexit de meeste kans leken te maken, werden afgewezen.

Het voorstel dat het dichtst bij een meerderheid kwam (273 voor en 276 tegen) was dat voor lidmaatschap van de Douane-unie. Die motie zou betekenen dat de Britten zich moeten neerleggen bij de Europese handelspolitiek. Dat zou het voordeel hebben dat de handel met andere EU-lidstaten kon doorgaan en dat de Iers-Noord-Ierse grens open kon blijven.

Maar voor de geharnaste brexiteers was dat onverteerbaar, omdat het een eind zou maken aan de droom van eigen vrijhandelsakkoorden met onder meer de Verenigde Staten en China.

Noors model

Nadat de Labour-oppositie had gezegd te zullen stemmen voor het zogenoemde Noorse model (ook wel ‘Common Market 2.0’) leek dat alternatief een stap dichterbij te komen, maar de stemming in het Lagerhuis was duidelijk. Met 261 voor en 282 tegen moest speaker John Bercow in het Lagerhuis roepen: The no’s have it!

Het Noorse model komt neer op uittreding uit de EU, maar nog wel deel blijven uitmaken van de Europese Economische Ruimte, wat in de praktijk betekent een vrij verkeer van mensen, goederen, diensten en kapitaal. Het voorstel was ingediend door Nick Boles, als ‘whip’ een van de leidende figuren in de Conservatieve fractie. Onmiddellijk na het wegstemmen van zijn motie kondigde hij zijn vertrek uit de fractie aan.

Nick Boles MP

@NickBoles

I am resigning the Conservative whip with immediate effect. The Conservative Party has shown itself to be incapable of compromise so I will sit as an Independent Progressive Conservative.

Boles zei dat hij hard had gezocht naar een compromis voor de hele brexit-kwestie, maar daarin niet is geslaagd. “Ik heb gefaald, want mijn partij weigert een compromis. Ik betreur dan ook dat ik moet aankondigen dat ik niet langer voor deze partij in het Huis kan zitten.”

De meeste voor-stemmen (280) kreeg een motie die oproept tot een nieuw referendum over de brexit, maar ook dat was niet genoeg: 292 Lagerhuisleden stemden tegen.

Goed nieuws voor May?

Het parlement had onlangs de regie over het brexit-proces naar zich toegetrokken. “Het wilde laten zien dat het in staat zou zijn om een alternatief te presenteren”, zegt correspondent Tim de Wit. “Maar het parlement is daar weer niet in geslaagd.”

Gek genoeg kan de uitkomst van de stemming ook goed nieuws zijn voor premier May, denkt De Wit. “Ze zal nu niet de druk voelen van het parlement om op te schuiven richting een zachte brexit of zelfs richting een nieuw referendum. En dus komt haar eigen akkoord met de EU weer boven drijven.” May lijkt van plan om een vierde stemming over die deal te wagen, mogelijk al in de komende dagen.

De brexit staat nu gepland voor 12 april. Als er voor die tijd geen meerderheid is voor welk plan dan ook, verlaten de Britten de EU zonder akkoord. “De kans op no deal is weer wat groter”, aldus De Wit. Het Britse kabinet bespreekt de situatie dinsdagochtend.

‘Zachtere brexit onvermijdelijk’

Eerder op de dag had een leider in de Conservatieve fractie, Julian Smith, die als ‘chief whip’ verantwoordelijk is voor de fractiediscipline, opvallende kritiek geuit op Theresa May. De premier had volgens hem eerder moeten toegeven dat een zachtere brexit onvermijdelijk was na de verkiezingsnederlaag van 2017. De Conservatieve Partij verloor toen de meerderheid in het Lagerhuis en moest voor gedoogsteun aankloppen bij de Noord-Ierse DUP.

De regering had er volgens Smith beter aan gedaan open kaart te spelen over de gevolgen van de verkiezingsnederlaag. “De nieuwe samenstelling van het parlement betekende dat dit onvermijdelijk een zachter soort brexit zou worden”, zei Smith tegen de BBC.

Bekijk ook;

Britse Lagerhuisleden opnieuw naar de lobby’s, dit zijn de stemopties

Lagerhuis loopt wederom vast in Brexit-debat

Telegraaf 01.04.2019 De steun voor een zachtere Brexit groeit, maar er is nog altijd geen meerderheid in het Lagerhuis voor welk willekeurig Brexit-scenario ook. Op een dag waarop de Lagerhuisleden hun Brexit-hart weer eens een keer konden luchten, kwam de grooste opwinding vanaf de publieke tribune. Een elftal activisten ontdeed zich van een deel van kleding om aandacht te vragen voor het milieu. De televisie negeerde hen. Gelukkig waren er journalisten.

Spoedig ging de discussie alweer over No Deal in plaats van No Clothes. In de loop van de dag was er hoop bij de aanhangers van een zachte Brexit dat hun voorstellen een meerderheid zouden halen. De Labour-oppositie omarmde niet alleen een Douane-unie met de EU, maar wilde nu ook deel uitmaken van een interne markt.

Het waren uiteindelijk geen doorslaggevende beslissingen. Het Douane-Unie voorstel sneuvelde met 273 stemmen voor en 276 tegen, een minderheid van een stem minder dan vorige week. Dat schiet niet op.

Het scenario om deel uit blijven maken van de Interne Markt werd woensdag nog met een meerderheid van meer dan 200 stemmen weggestemd. Nu was het verschil aanzienlijk geringer: 261-282. De Conservatief Nick Boles, de indiener van het voorstel, trok zich daarop terug uit de Conservatieve Partij. Hij verzet zich tegen het gebrek aan bereidheid om compromissen te sluiten.

Het probleem met de ideeën-exercitie van het Lagerhuis is dat veel parlementariërs zich van stemming onthouden. Hoewel het grootste deel van de meer dan 100-koppige regering mocht stemmen wat ze wilde, dwong May haar kabinet, totaal 22 bewindslieden, om zich van stemming te onthouden. Dat gebeurde braaf.

Hom of kuit

Veel andere Conservatieven, inclusief een groep verstokte Brexiteers heeft ook geen trek in het eigen initiatief van de Kamerleden. Ze weten dat deze in hun ogen heilloze weg alleen maar richting een zachtere Brexit leidt. Ook de Noord-Ierse DUP weigert hom of kuit te geven. Ze zijn de afgelopen maanden al lastig genoeg voor de regering, maar helpen de regering nu door te voorkomen dat er alternatieve voorstellen worden omarmd.

Een keuze voor een zachtere Brexit zorgt mogelijk voor een scheuring binnen de Conservatieve Partij. Inmiddels hebben meer dan 170 Conservatieve parlementariërs een oproep ondertekend waarin de regering wordt opgeroepen om de EU uiterlijk 22 mei te verlaten. Een zachtere Brexit is voor hen geen optie. Het enige alternatief is om te vertrekken zonder overeenkomst.

De broze eenheid binnen de regering lijkt inmiddels verleden tijd. Mocht premier May kiezen voor een zachtere Brexit dan volgt een exodus van bewindslieden die daar niet mee kunnen leven. Kiest ze echter voor een vertrek zonder overeenkomst dan lopen de voorstanders van een zachtere Brexit weg.

Compromis

Theresa May poogde op maandag opnieuw om steun voor het door haar bevochten compromis – een beetje weg en een beetje blijven – te verkrijgen. Het leek niet erg succesvol. De Noord-Ierse DUP volhardt in haar verzet. Er was een Lagerhuislid die van mening veranderde. De Conservatief Richard Drax had spijt dat hij het May-voorstel afgelopen vrijdag voor het eerst gesteund had en zal dat, als het plan weer ter tafel komt, op zijn vroegst op donderdag, niet opnieuw doen.

Een nieuw referendum kreeg net als vorige week de meeste steun, maar is met 280 voorstanders nog altijd ver verwijderd van een Kamermeerderheid. Het aflasten van Brexit gaat het Lagerhuis nog duidelijk te ver: 191-292.

Bekijk ook:

Activisten strippen tijdens Brexitdebat

Bekijk ook:

Brexitperikelen maken easyJet behoedzamer

Bekijk meer van; theresa may lagerhuis brexit

Alternatieve opties brexit weggestemd

En weer geen akkoord over de brexit © EPA

AD 01.04.2019 Het Britse Lagerhuis heeft vanavond vier alternatieve opties voor de brexit weggestemd. Net als een week geleden haalde geen enkele van de aangedragen opties een meerderheid.

De oorspronkelijke brexitdeal die de regering van premier May met de EU heeft gesloten, is meerdere keren door het Lagerhuis weggestemd. De optie om in de douane-unie met de EU te blijven was nog het dichtst bij succes.

De vier opties waren: afzien van de brexit en er dan weer een referendum over houden, een voorstel voor een referendum over de uiteindelijke deal met Brussel en twee voorstellen over een ‘softe brexit’. Die twee laatstgenoemde voorstellen waren volgens Britse media het meest kansrijk.

Het ging om een voorstel voor een douane-unie met de EU en een voorstel voor een vrijhandelsakkoord met de EU, naar Noors voorbeeld, te sluiten via de Europese Vrijhandelsassociatie en Europese Economische Ruimte (optie ‘Common Market 2.0′).Het Lagerhuis stemde echter alle opties weg.

Ditmaal was het voorstel in de douane-unie met de EU te blijven het dichtst bij succes, met dank aan Labour die bereid was drie opties te steunen. Van de afgevaardigden stemden 273 in met de motie, 276 waren tegen. Het andere plan dat enige kans werd toegedicht, ‘Common Market 2.0′ naar voorbeeld van Noorwegen, haalde het met een groter verschil niet: 261-282.

Het voorstel een referendum te houden over welke brexitdeal dan ook werd met 280-292 verworpen. Het idee het parlement de macht te geven een no-dealbrexit tegen te houden door artikel 50 in te trekken vond de minste weerklank: 191-292.

Er is daardoor nog altijd geen doorbraak in de impasse rond het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU. Het ging opnieuw om een niet bindende, indicatieve stemming, louter bedoeld om premier Theresa May en haar regering de weg te wijzen naar een mogelijke oplossing. Vorige week werden acht alternatieven voor May’s brexitdeal met Brussel, inmiddels al drie keer weggestemd, van de hand gewezen.

Noorwegen

De grootste Britse oppositiepartij, Labour, liet eerder weten de optie om de brexit zo te regelen dat het land, net als bijvoorbeeld Noorwegen, vrij toegang heeft tot de EU-markt via lidmaatschap van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) te steunen. Daar moesten dan wel uitgebreide douane-overeenkomsten bijkomen.

Deze optie heette in het brexitjargon ‘Noorwegen-plus’, maar momenteel is de benaming ‘Common Market 2.0 ‘ (Gemeenschappelijke Markt 2.0) gangbaar. De EVA heeft al een kwart eeuw een overeenkomst met Brussel over de toegang tot de interne markt van de EU (en vormt zo de Europese Economische Ruimte).

Onderdeel daarvan is dat er in principe vrij verkeer van personen en goederen is. Het is daarom voor Britten die echt uit de EU willen, geen oplossing. Een van de voornaamste argumenten voor de brexit is geweest dat het land geen vrij verkeer van personen meer toestaat, om onnodige of erg goedkope werkzoekenden buiten de deur te houden.

Teleurstelling

Wat er nu staat te gebeuren, is onduidelijk. Labour-leider Jeremy Corbyn sprak zijn teleurstelling uit. Hij vindt dat het parlement woensdag zich opnieuw over de nu gedane voorstellen moet buigen. Zijn partijgenoot Hilary Benn zei tegen The Guardian dat Groot-Brittannië nu over elf dagen de EU verlaat zonder enige afspraak tenzij de premier May ingrijpt. Hij wil van haar horen dat ze Brussel een brief zal sturen om langer uitstel te vragen.

Wel kwam maandag vast te staan dat de Conservatieven die conform de volksraadpleging van 2016 weg willen uit de EU, evenals de Noord-Ierse gedoogpartner DUP, niets voelen voor een zachtere brexitdeal dan May overeenkwam. Mogelijk komt haar akkoord, al drie keer verworpen, deze week nogmaals aan de orde. Brexeteer Julian Lewis vertelde dat vorige week 157 Tories zich hebben uitgesproken voor een no-dealbrexit.

Voor het debat werden de parlementsleden getrakteerd op een naakt protest © EPA

Deadline

Op 12 april 2019 loopt de nieuwe deadline die de EU aan de Britten stelde af. Ze moeten dan met een concreet nieuw voorstel komen en dat in Brussel voorleggen. Tegelijkertijd moeten ze dan vragen om een lang uitstel van de brexit. Als de EU dat goedkeurt, dan kan de brexit met een of twee jaar worden uitgesteld, en moeten de Britten ook meedoen aan de Europese Verkiezingen in mei. Als May geen lang uitstel vraagt, of als de EU het Plan B niet acceptabel vindt, dan crasht het VK er op 12 april uit zonder deal: een No deal-brexit zonder afspraken.

Activisten strippen tijdens Brexitdebat

Telegraaf 01.04.2019 De twaalf leden van de zogeheten ’Extinction Rebellion’ groep zetten zich in voor een groene aarde. Kamerlid voor Labour Peter Kyle grapte over de ’naakte waarheid’ toen de klimaatactivisten zijn bijdrage bruut verstoorden.

Sommige activisten zongen Nelly The Elephant. Twee extremisten waren als olifant verkleed en wilden daarmee duidelijk maken dat zij de olifant in de kamer waren. De twaalf relschoppers zijn gearresteerd vanwege verstoring van de openbare orde.

Bekijk ook:

Lagerhuis stemt over vier Brexitplannen B

Lagerhuis stemt over vier Brexitplannen B

Telegraaf 01.04.2019 Het Britse Lagerhuis stemt maandagavond over wat zijn voorkeur zou zijn voor de oplossing van de Brexitcrisis. Een week geleden haalde geen enkele van de acht aangedragen opties een meerderheid. De oorspronkelijke Brexitdeal die de regering van premier May met de EU heeft gesloten, is meerdere keren door het Lagerhuis weggestemd.

Nu komen om 21.00 uur (Nederlandse tijd) vier heel misschien kansrijke opties weer op tafel. Het zijn: afzien van de Brexit en er dan weer een referendum over houden, een voorstel voor een referendum over de uiteindelijke deal met Brussel en twee voorstellen over een ’softe Brexit’.

Die twee laatstgenoemde voorstellen zijn volgens Britse media het meest kansrijk. Het gaat om een voorstel voor een douane-unie met de EU en een voorstel voor een vrijhandelsakkoord met de EU, naar Noors voorbeeld, te sluiten via de Europese Vrijhandelsassociatie en Europese Economische Ruimte (optie ’Common Market 2.0’).

Bekijk ook:

Brexitperikelen maken easyJet behoedzamer

Bekijk ook:

Lagerhuis stemt weer over Brexitalternatieven

Bekijk ook:

Conservatieven willen plan May dwarsbomen

Bekijk ook:

Deal EU dood en begraven: ’no deal’ Brexit of lang uitstel?

Bekijk meer van; brexit  brexitcrisis

‘Brexit: laat de keuze opnieuw aan de kiezer’

Elsevier 01.04.2019 De Britten zijn nog (lang) niet verlost van de Brexit. Maandagavond volgt opnieuw een belangrijke stemming in het Lagerhuis.

Vrijdag werd voor de derde keer tegen de deal gestemd die premier Theresa May heeft gesloten met de Europese Unie. Wel was het aantal tegenstemmers wéér lager dan bij de vorige stemmingen. Maar een meerderheid vindt de deal nog altijd niets.

Maandagavond wordt er opnieuw gestemd over mogelijke alternatieven. De acht alternatieven die vorige week woensdag in stemming werden gebracht, konden geen van alle rekenen op een meerderheid van de stemmen. De hoop is nu, wanneer er minder plannen in stemming worden gebracht, wellicht wél een variant de meerderheid van de parlementariërs kan behagen.

Omdat het gaat om een indicatieve stemming, hoeft de regering van May zich niets aan te trekken van de uitkomst van de stemming maandagavond. Maar de druk op May om naar het Lagerhuis te luisteren, is natuurlijk erg groot. Verwacht wordt dat May later deze week een stemming zal uitschrijven over het plan dat mogelijk de meerderheid krijgt maandagavond, én over haar eigen deal.

Lagerhuis stemt weer over Brexitalternatieven

Telegraaf 01.04.2019 Het Britse Lagerhuis gaat maandag weer op zoek naar een ’plan B’ voor de Brexit. Parlementariërs mogen zich ’s avonds uitspreken over alternatieve brexitscenario’s. Die ’indicatieve’ stemming is niet bindend, maar er kan wel uit blijken welke plannen in het Lagerhuis een kans maken.

De parlementariërs hielden vorige week ook al zo’n stemming, maar dat leidde niet tot een doorbraak. Ze stemden toen tegen de acht ingediende voorstellen, waaronder een no-dealbrexit en een douane-unie met de EU.

Lagerhuisvoorzitter John Bercow maakt maandag in de loop van de dag bekend over welke Brexitopties dit keer mag worden gestemd. Het gaat mogelijk om een kortere lijst dan de vorige keer. De uitkomt van de stemming zou in de loop van de avond bekend moeten worden.

De tijd dringt voor de Britten. Sinds de indicatieve stemming van vorige week is de Brexitdeal van premier Theresa May weer verworpen door het Lagerhuis. Het Verenigd Koninkrijk moet nu op 12 april 2019 de EU verlaten, tenzij weer uitstel wordt gevraagd en verleend.

Britse Lagerhuisleden opnieuw naar de lobby’s, dit zijn de stemopties

NOS 01.04.2019 Het is opnieuw zover. Vanavond – op dag 1012 sinds de Britten aankondigden de EU te willen verlaten – houdt het Britse Lagerhuis een tweede ronde van zogenoemde ‘indicatieve stemmingen’.

Vorige week stemde het Lagerhuis ook al over acht brexit-alternatieven, maar het lukte de parlementsleden niet voor één optie een meerderheid te krijgen. En dat terwijl 12 april 2019 steeds dichterbij komt: de datum dat de Britten de EU vooralsnog moeten verlaten.

Vanavond hoopt het Lagerhuis dat er dus één optie overblijft die voldoende steun geniet. We nemen de mogelijkheden met je door:

Motie C – douane-unie

Deze motie verplicht de Britse regering om te onderhandelen met de EU over een douane-unie. Als het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie stapt, maar onderdeel blijft van de douane-unie zal het een nauwe handelsrelatie met de EU onderhouden. Ook zullen dan het aantal controles bij de grens hoogstwaarschijnlijk sterk verminderen.

De Britse premier May heeft eerder al aangegeven dat ze niet akkoord zal gaan met deze optie. Lid blijven van de douane-unie zal namelijk ook betekenen dat het Verenigd Koninkrijk geen onafhankelijke handelsovereenkomsten zal kunnen sluiten met andere landen buiten de Europese Unie.

Toch was het deze optie die in de stemronde van vorige week de meeste steun kreeg: de optie kwam slechts 6 stemmen tekort voor een meerderheid.

Motie D – het Noorse model

In deze optie wordt voorgesteld om de EU te verlaten en eenzelfde constructie als Noorwegen op te tuigen. Zo is Noorwegen geen lid van de Europese Unie, maar hoort het nog wel bij de Europese Economische Ruimte, net als 31 andere Europese landen. Noorwegen maakt gebruik van de Europese interne markt en dat betekent dat zij zich aan de regels van de EU moeten houden. Hier geldt vrij verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal.

Deze optie is vergelijkbaar met een ‘zachte’ brexit. Minpunt voor de Britten: ze betalen mee aan het EU-budget, maar hun stemrecht binnen de Europese Unie vervalt.

In de verkennende stemronde van vorige week stemden 188 parlementsleden voor dit plan en 283 tegen.

Motie E – een bevestigend referendum

In deze motie staat vastgelegd dat het laatste woord bij het Britse volk zal liggen. De brexit-deal die uiteindelijk een meerderheid zal halen in het Britse parlement zal door middel van een referendum aan het volk worden voorgelegd. Pas als het volk zijn goedkeuring geeft zal de deal worden geïmplementeerd.

Vorige week werd deze optie weggestemd met 268 stemmen voor en 295 stemmen tegen.

Motie G

Deze motie is ingediend om te voorkomen dat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat zonder een deal te sluiten. Zo verplicht deze motie de regering om verlenging aan te vragen bij de EU als er op 10 april nog altijd geen brexit-deal op tafel ligt. Mocht de EU daar niet mee akkoord gaan, dan zal het parlement volgens deze motie opnieuw moeten kiezen tussen twee opties; een no-deal óf intrekking van artikel 50, waarmee de hele brexit van de baan zal zijn.

Over deze motie hebben de leden van het Lagerhuis nog niet eerder gestemd.

Belangrijk om te vermelden is dat het indicatieve stemmingen zijn. Dat betekent dat een eventuele meerderheid voor één van de moties niet automatisch betekent dat de Britten op die manier de EU gaan verlaten.

Premier May AFP

Voor May is het wederom een spannende avond. De premier zit aan de zijlijn in het Britse Lagerhuis; ze mag niet bepalen waarover gestemd wordt en hoe de voorstellen geformuleerd worden. Maar wat er vanavond ook wordt beslist, de stemming is niet bindend.

“Mocht een meerderheid zich uitspreken voor een zachtere brexit, dan is het niet zo dat May die direct zal gaan doorvoeren”, legt correspondent Tim de Wit uit. “Daar voelt ze niets voor. May is bang dat haar partij uiteenvalt wanneer ze daarmee in zou stemmen. De conservatieve, harde brexiteers in haar fractie kunnen niet met een zachtere brexit leven.”

Tegelijkertijd zou een ‘ja’ op een van de opties betekenen dat er voor het eerst een meerderheid is voor een brexit-voorstel, sinds het VK heeft aangegeven de EU te willen verlaten. “Het is dus wel degelijk heel belangrijk”, zegt De Wit. “Want tot dusver was nergens een breedgedragen steun voor.”

Ook in de EU is er veel behoefte aan duidelijkheid:

Guy Verhofstadt

@guyverhofstadt

#Brexit is not a bad April Fool’s Joke, but a tragic reality for all our citizens and business. It is now five to midnight. Today MPs must find a compromise & stop this chaos. This evening, for once voting “Yes”, instead of every time voting “No”.

Britse media schrijven bovendien dat May komende week nóg een poging gaat wagen om haar brexit-deal een vierde keer in stemming te brengen. “Het lijkt erop dat ze die tegenover de optie wil zetten die er vanavond mogelijk uit komt rollen”, zet De Wit. “Zo hoopt ze de druk op haar tegenstanders te vergroten. Ze kan dan zeggen: het wordt óf mijn deal, of een nog veel zachtere brexit. En dat is beslist niet wat de brexit-vleugel wil.”

Dinsdag moet blijken of dat daadwerkelijk haar strategie is. Dan staat een marathonoverleg gepland met het kabinet en moet de geplaagde Britse premier beslissen wat ze met de uitslag van vanavond zal doen. Wat die ook moge zijn.

Het Lagerhuis debatteert tot klokslag 21.00 uur en zal dan stemmen. Een uitslag wordt na 23.00 verwacht.

Wat komt hierna?

Woensdag 3 april: mogelijk nog een stemmingsronde over de brexit-alternatieven

Woensdag 10 april: brexit-top voor alle regeringsleiders in Brussel

Vrijdag 12 april: de brexit-dag, wanneer het Verenigd Koninkrijk geen verder uitstel vraag of de EU dat niet geeft.

Lagerhuis stemt weer over brexitalternatieven

ANP 01.04.2019 Het Britse Lagerhuis gaat maandag weer op zoek naar een ‘plan B’ voor de brexit. Parlementariërs mogen zich ’s avonds uitspreken over alternatieve brexitscenario’s. Die ‘indicatieve’ stemming is niet bindend, maar er kan wel uit blijken welke plannen in het Lagerhuis een kans maken.

De parlementariërs hielden vorige week ook al zo’n stemming, maar dat leidde niet tot een doorbraak. Ze stemden toen tegen de acht ingediende voorstellen, waaronder een no-dealbrexit en een douane-unie met de EU.

Lagerhuisvoorzitter John Bercow maakt maandag in de loop van de dag bekend over welke brexitopties dit keer mag worden gestemd. Het gaat mogelijk om een kortere lijst dan de vorige keer. De uitkomt van de stemming zou in de loop van de avond bekend moeten worden.

De tijd dringt voor de Britten. Sinds de indicatieve stemming van vorige week is de brexitdeal van premier Theresa May weer verworpen door het Lagerhuis. Het Verenigd Koninkrijk moet nu op 12 april de EU verlaten, tenzij weer uitstel wordt gevraagd en verleend.

Juncker: ‘Ons geduld met de Britten raakt op’

MSN 01.04.2019 “De Europese Unie heeft veel geduld met Groot-Brittannië gehad over de brexit, maar dat geduld is nu op.” Dat zei het hoofd van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker in een interview met de Italiaanse televisiezender RAI. Hij wil dat Britse parlementariërs een besluit maken.

Juncker hoopt dat Groot-Brittannië in de komende dagen tot een akkoord kan komen dat gevolgd kan worden. “Tot nu toe weten we waar het Britse parlement nee tegen zegt, maar we weten niet waar het ja tegen zegt”, zei Juncker.

Tweede referendum?

Op de vraag of een tweede referendum mogelijk zou kunnen zijn, zei Juncker dat dit een kwestie is die uitsluitend aan het Britse volk is om te beslissen.

Juncker: ons geduld met Britten raakt op

Telegraaf 31.03.2019 „De Europese Unie heeft veel geduld met Groot-Brittannië gehad over de Brexit, maar het geduld is op”, zei het hoofd van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker in een interview met de Italiaanse televisiezender RAI.

Juncker zei te hopen dat Groot-Brittannië in de komende dagen tot een akkoord zou kunnen komen dat gevolgd kan worden. „Tot nu toe weten we waar het Britse parlement nee tegen zegt, maar we weten niet waar het ja tegen zegt”, zei Juncker.

Op de vraag of een tweede referendum mogelijk zou kunnen zijn, zei Juncker dat dit een kwestie is die uitsluitend aan het Britse volk is om te beslissen. In 2016 stemden de Britten met een nipte meerderheid voor de Brexit, maar nu gaan er geluiden op om een nieuw referendum in het leven te roepen.

Bekijk ook:

Puinhoop

Bekijk ook:

Hoek van Holland huivert voor Brexit-puinhoop

Petitie tegen Brexit 6 miljoen keer getekend

Telegraaf 31.03.2019 Een online petitie die de Britse regering oproept toch maar lid van de Europese Unie te blijven, heeft in Groot-Brittannië al zes miljoen ondertekenaars. De site van de petitie is van het Britse parlement en dat moet een debat houden over elke petitie die meer dan 100.000 ondertekenaars krijgt. Volgens de jongste planning bespreekt het Lagerhuis de petitie maandag om 17.30 uur (onze tijd).

De petitie is eind februari gelanceerd en heeft meerdere malen zo’n grote toestroom beleefd dat de site onklaar raakte. Nog niet eerder tekenden zo veel mensen een dergelijke online petitie.

Bekijk ook:

Conservatieven willen plan May dwarsbomen

In theorie kan de regering de EU laten weten dat het land bij nader inzien toch lid blijft. Daar is geen instemming van derden voor nodig. Maar in een referendum over EU-lidmaatschap stemde in 2016 een meerderheid van ruim zeventien miljoen Britten voor de Brexit (bij een opkomst van 72 procent) . De meeste Britse parlementsleden, ook voorstanders van EU-lidmaatschap, tornen niet aan de uitslag van het referendum.

Bekijk ook:

Deal EU dood en begraven: ’no deal’ Brexit of lang uitstel?

Bekijk meer van; petities brexit europese unie (eu)

Conservatieven willen plan May dwarsbomen

Telegraaf 30.03.2019 Conservatieve parlementsleden uit de partij van de Britse premier Theresa May zouden koste wat het kost een plan van haar willen voorkomen om vervroegde verkiezingen te houden.

Dat zou volgens May een mogelijkheid zijn om uit de Brexit-impasse te komen die de Britse politiek al maanden in de greep houdt, schrijven de Britse kranten The Observer en Sunday Telegraph.

De parlementariërs waarschuwen er in de krant voor dat vervroegde verkiezingen de Conservatieven verder zouden verdelen en de Brexit-crisis zouden verergeren.

In het Verenigd Koninkrijk is de speculatie over een mogelijke onverwachte verkiezing toegenomen na de drie mislukte pogingen van May om een meerderheid te krijgen voor het Brexit-akkoord dat zij met de EU is overeengekomen.

Bekijk ook:

May blijft stoïcijns op bewogen Brexitdag

Bekijk meer van; conservatieven theresa may brexit

13 dagen tot Brexit: Lagerhuis zegt achtmaal nee, opnieuw nederlaag May

MSN NU 31.03.2019 Het Verenigd Koninkrijk trekt binnenkort de deur naar de Europese Unie achter zich dicht. Of toch niet? Er staan nog dertien dagen op de teller en we weten nog steeds niet hoe Brexit eruit gaat zien. In deze rubriek proberen we één simpele vraag te beantwoorden: “Wat gebeurde er deze week in Brexit-land?”

De Britse premier Theresa May krijgt maandagavond weer een klap te verwerken als ze verder buitenspel wordt gezet door het Britse Lagerhuis.

Parlementariërs stemmen met een kleine meerderheid voor een debat zonder de premier, waardoor er woensdag in het Lagerhuis gedebatteerd en gestemd zal worden over alternatieve Brexit-opties. Iets waar May geen voorstander van is.

De niet-bindende stemming over nieuwe opties moet voor helderheid zorgen in het Verenigd Koninkrijk. Na twee stemmingen over het Brexit-akkoord van May is duidelijk dat het Lagerhuis tegen het akkoord is, maar het is nog volkomen onduidelijk waar de parlementariërs wél voor zijn.

Lagerhuisleden zeggen achtmaal nee

En dus stemmen de Lagerhuisleden woensdag over andere Brexit-smaken. De parlementariërs krijgen acht opties, waaronder ‘no deal’, meerdere opties voor een zachtere Brexit en zelfs het helemaal stoppen met de Brexit.

Ondanks de verscheidenheid aan opties zeggen de Britse parlementsleden woensdagavond toch acht keer nee. Geen enkele motie behaalt een meerderheid in het Lagerhuis.

Het plan voor een permanente douane-unie komt nog het meest in de buurt van een meerderheid. Het voorstel wordt afgewezen met acht stemmen verschil. De motie waarin wordt gepleit voor een referendum over een Brexit-deal, ongeacht de vorm, krijgt ook relatief veel steun: 268 parlementariërs stemmen voor en 295 tegen.

Lagerhuisvoorzitter Bercow waarschuwt voor nieuwe stemming

Ondanks meerdere waarschuwingen van Lagerhuisvoorzitter John Bercow probeert May ook nog een derde stemming over haar Brexit-akkoord af te dwingen. Bercow herhaalt woensdag dat hij een derde stemming niet zal toestaan als de overeenkomst niet substantieel gewijzigd is ten opzichte van eerdere stemmingen over het akkoord.

De eerste stemming over het akkoord resulteerde in een historisch grote nederlaag voor de regering-May. In januari verliest ze de stemming met liefst 235 stemmen verschil. Op 12 maart leidt May weer een nederlaag, dan met 149 stemmen verschil.

May: ‘Ik stap op in ruil voor steun’

In een poging dit verschil te overbruggen belooft May woensdag aan leden van de Conservatieve Partij op te stappen als haar akkoord wordt goedgekeurd. “Ik ben bereid deze baan eerder dan ik van plan was neer te leggen, zodat ik kan doen wat juist is voor ons land en onze partij”, zegt ze tijdens een bijeenkomst van het stuurcomité van de partij.

Met de belofte hoopt ze voorstanders van een harde Brexit binnen de Conservatieve Partij voldoende tegemoet te komen. Deze groep van zogeheten ‘Brexiteers’ stemde tweemaal tegen het akkoord van May.

Witte rook van Bercow, derde stemming gaat door

De derde stemming over het uittredingsakkoord komt er. Lagerhuisvoorzitter Bercow gaat akkoord met een nieuwe stemmingsronde vanwege een trucje van May. Ze wil slechts stemmen over het deel van het akkoord waarin de afspraken over het vertrek uit de EU staan. Niet over de politieke verklaring over de relatie met de EU na de uittreding.

Met het splitsen van de twee krijgt May dus nog een kans in het Lagerhuis om haar Brexit te bewerkstelligen. De kans dat het haar de derde keer wel lukt, is echter klein. De Noord-Ierse gedoogpartij DUP is nog niet van gedachten veranderd en steunt het akkoord niet, de oppositie is ook nog altijd tegen het akkoord.

Ook de derde keer verliest May de stemming

Ondanks de belofte om op te stappen slaagt May er vrijdag voor de derde keer niet in een meerderheid te bemachtigen in het Lagerhuis voor haar uittredingsakkoord. De Britse regering verliest de stemmingsronde met 58 stemmen verschil. Een stap vooruit, maar nog lang niet genoeg voor een meerderheid.

Direct na de uitslag laat de premier weten er alles aan te doen om “op een ordelijke manier” afscheid te nemen van de EU. Ze wil een ‘no deal’-Brexit dus voorkomen. Hiervoor moeten de Britten wel vóór 12 april met een plan B komen, om zo aanspraak te maken op verlenging van de Brexit-deadline. Zo niet, dan ‘crashen’ ze alsnog uit de EU zonder deal, met een grote economische chaos als gevolg.

Wat nu?

De Britten zien geen heil in de deal van May, willen ook geen Brexit zonder akkoord en kunnen ook geen meerderheid vinden voor een andere oplossing. Ook moet er binnen dertien dagen een plan B komen, anders dreigt het economische rampscenario. Hoe nu verder?

Maandag houdt het Lagerhuis weer een niet-bindende stemming over Brexit-alternatieven, zoals lidmaatschap van de douane-unie of een tweede referendum. Mocht het Lagerhuis zich achter een alternatief scharen en de regering hiermee akkoord gaan, dan moet er bij de EU worden aangeklopt voor een uitstel van de Brexit-deadline.

Mochten de Britten een plan B vinden en de EU akkoord gaan met het verder uitstellen van Brexit, dan zullen de Britten wel mee moeten doen met de Europese parlementsverkiezingen eind mei. Als ze dat niet willen, volgt een ‘no deal’-Brexit alsnog.

Komt er toch nog een vierde stemming?

Naast de zoektocht naar een plan B zal er mogelijk volgende week nog een vierde keer gestemd worden over het Brexit-akkoord van May, meldt onder meer The Guardian zaterdag. Als het akkoord opnieuw wordt weggestemd, zou de premier nieuwe verkiezingen willen uitschrijven, claimt het dagblad.

De dreiging van nieuwe verkiezingen en het mogelijk verliezen van de macht zou genoeg kunnen zijn om de DUP en de dissidenten uit de Conservatieve Partij bij een vierde stemming mee te krijgen. Het is echter nog maar de vraag of Lagerhuisvoorzitter Bercow nóg een stemmingsronde zal toestaan over Mays akkoord.

‘May overweegt volgende week nóg een stemming over brexit-deal’

Als het Lagerhuis de deal opnieuw afwijst, zou May nieuwe verkiezingen willen uitschrijven, melden Britse media.

NOS 30.03.2019 De Britse premier Theresa May overweegt het brexit-akkoord volgende week opnieuw in stemming te brengen in het Lagerhuis, melden Britse media. Als de deal opnieuw wordt weggestemd, zou May nieuwe verkiezingen willen uitschrijven.

Gisteren wees het Lagerhuis de brexit-deal voor de derde keer af. Dat betekent in principe dat het Verenigd Koninkrijk op 12 april de EU verlaat zonder afspraken. Wel kan de Britse regering nog met nieuwe plannen komen om de impasse te doorbreken en de EU vragen om een langer uitstel van de brexit.

Typisch May, ze geeft gewoon niet op, aldus Correspondent Suse van Kleef.

Volgens bronnen heeft de regering toch hoop dat het Lagerhuis de deal bij een nieuwe stemming accepteert. Een regeringswoordvoerder wijst erop dat steeds meer parlementariërs het akkoord steunen. In januari was het verschil nog 230 stemmen, begin deze maand 149 en gisteren was er nog een gat van 58 stemmen. “We gaan tenminste in de goede richting”, zegt een regeringswoordvoerder tegen The Guardian.

Volgens correspondent Suse van Kleef zou een nieuwe stemronde helemaal passen bij de Britse premier. “Typisch May, ze geeft gewoon nog niet op.”

Nieuwe truc

Lagerhuisvoorzitter Bercow geeft waarschijnlijk niet zomaar toestemming voor een nieuwe stemming over de gisteren afgewezen motie. Van Kleef: “Maar daar zijn wel oplossingen voor, denken May en haar team in elk geval. Ze zijn alweer druk bezig om hier een nieuwe truc voor te verzinnen.”

Mogelijk wacht May de nieuwe stemming van maandag over de alternatieve brexit-plannen af, nadat alle acht moties met alternatieven woensdag waren verworpen. Van Kleef: “Het zou goed kunnen dat een van die opties dan wel een meerderheid krijgt, bijvoorbeeld een zachtere brexit, waarbij de Britten in de Europese douane-unie blijven, of een nieuw referendum. Die optie zou dan tegenover May’s akkoord kunnen worden gezet in een nieuwe stemming.”

Als die keuze op tafel ligt, hoopt May dat voorstanders van de brexit liever stemmen voor haar deal dan voor een nieuw referendum of de optie om in de douane-unie te blijven.

Campagne

Als er na volgende week nog steeds geen meerderheid is voor een van de scenario’s, stuurt May dus mogelijk aan op nieuwe verkiezingen. Volgens The Independent is de Conservatieve Partij van plan om in een verkiezingscampagne Labour neer te zetten als saboteur van de brexit. Gisteren had het Verenigd Koninkrijk eigenlijk uit de EU moeten stappen.

“Wij gaan Labour-politici vragen wat zij hebben gedaan op de dag van de brexit”, zegt een anoniem kabinetslid. “Hierdoor gaan ze het moeilijk krijgen in districten waar de meerderheid leave stemde.”

Bekijk ook

Vertraging Eurostar door brexit-betoger in Londen

1009 dagen overleggen: geen brexit, wel wéér een keer stemmen over May’s deal

‘No. No. No. No. No. No. No. No.’: Britse kranten laken brexitchaos

Het Noorse model is terug op de agenda, nu May’s Brexit-deal voor de derde keer is weggestemd

MSN 30.03.2019 De Brexit-deal van premier Theresa May is vrijdag voor de derde keer weggestemd door het Britse Lagerhuis. Dat betekent dat de Britten voor 12 april aan de EU moeten laten weten hoe het verder moet.

Komende maandag staat er een nieuwe reeks zogenoemde ‘indicative votes’ op het programma van het parlement. De Lagerhuisleden mogen dan opnieuw stemmen over alternatieve Brexit-plannen.

Een van de kansrijkste voorstellen lijkt een zachte Brexit volgens Noors model. Enkele Conservatieve parlementsleden zouden volgens The Sun al praten met leden van de Noord-Ierse DUP-partij over steun voor een dergelijk scenario, dat ook wel het ‘Common Market 2.0’-plan heet.

Wat betekent het Noorse model voor de Britten in de praktijk?

Wat is het Noorse model?

Noorwegen is geen lid van de EU, maar wel van de Europese Economische Ruimte (EER), net als IJsland en Liechtenstein. De EER valt onder de interne markt van de EU, waar vrij verkeer van goederen, diensten, personen en kapitaal geldt.

Dit betekent dat de Britten verfoeide Europese regelgeving moeten blijven accepteren. Dan gaat het om zaken als werkgelegenheid, consumentenbescherming, milieu en mededinging. Noorwegen neemt zo’n driekwart van de EU-regels volledig over.

Belangrijker: vrij verkeer van personen blijft gelden. De behoefte om de eigen grenzen te controleren om immigratie te stoppen was juist een van de drijvende krachten achter de Brexit.

De EU kan ook zelfstandig antidumpingmaatregelen nemen tegen EER-landen, zoals is gebeurd met Noorse zalm in 2006. En de EU kan eisen stellen aan de herkomst van in goederen verwerkte basismaterialen.

Het VK zou als EER-land niets meer te maken hebben met de monetaire unie, het Europese Hof van Justitie en het buitenlandse beleid van de EU. Ook kunnen de Britten eigen importtarieven vaststellen voor de handel met landen buiten de EU.

Grootste nadeel is dat het VK wel EU-regels moet accepteren, maar geen inspraak meer heeft. Zo hebben de Noren geen Europarlementariërs of een eurocommissaris. Ze kunnen hooguit via diplomatieke kanalen wat invloed proberen uit te oefenen op de beslissingen in Brussel.

EER-landen moeten wel meebetalen aan het  EU-budget. Op basis van de Noorse contributie zouden de Britten een besparing van 17 procentpunt kunnen boeken. Ze blijven in dit geval 83 procent bijdragen aan de EU van wat ze nu doen.

De Ierse grenskwestie

Het Noorse model biedt wel een mogelijke oplossing voor de Ierse grenskwestie.

De grens tussen het Britse Noord-Ierland en de Republiek Ierland vormde een gevoelig punt in de onderhandelingen. Een harde grens met controles, wachtrijen en dergelijke ingrijpende veranderingen zou in strijd zijn met het vredesakkoord dat in 1998 op Goede Vrijdag getekend werd.

Dus koos May voor het alternatief: een grens in de Ierse Zee tussen Noord-Ierland en de rest van het VK. Het eiland Groot-Brittannië blijft onderdeel van de douane-unie met de EU en Noord-Ierland krijgt een andere status.

In het Noorse model is die zeegrens mogelijk niet nodig. Het VK, inclusief Noord-Ierland, zou zich in dat geval volledig houden aan de regels voor de Europese interne markt, waardoor de Britten een hoop gedoe voorkomen bij het in- en uitvoeren van producten.

Maar een harde grens op het Ierse eiland is misschien toch nodig. De Noren hebben een bijzondere samenwerking met de EU: niet in de douane-unie, wel in de interne markt. In de praktijk is de grens tussen Noorwegen en buurland Zweden zeker niet onzichtbaar, zoals dat nu het geval is tussen Ierland en Noord-Ierland.

“Er is een groot grijs gebied tussen de douane-unie en de interne markt. Zonder de regels van de interne markt over te nemen, die eisen stellen aan goederen, zullen controles nodig blijven”, aldus een Noorse diplomaat tegen NRC.

Dus komt het Noorse model er?

Dat is nog maar de vraag. De EU heeft altijd aangegeven dat het Noorse model een optie is voor het VK, maar er zijn praktische bezwaren. De Britten zouden dan toe moeten treden tot de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA), een samenwerkingsverband tussen Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland. Het VK was al lid van die landenclub voordat het in 1973 toetrad tot de Europese Unie.

De EVA staat in principe open voor de Britten, maar dan wel op permanente basis – niet als tijdelijke oplossing na de Brexit. “Wij staan open voor goede samenwerking met Groot-Brittannië”, zei de Noorse premier Solberg in november. “Maar om toe te treden tot een organisatie als je al weet dat je weer vertrekt, dat ligt gevoelig voor ons.”

Zelfs als de Britten tijdelijk onderdeel mogen zijn van de EVA, dan kan het een jaar duren voordat het toetredingsproces is voltooid.

Als er geen overeenstemming komt over een alternatieve Brexit-deal is het ook mogelijk dat May nieuwe verkiezingen uitschrijft. Gebeurt er helemaal niets, dan vertrekt het VK op 12 april zonder overeenkomst uit de Europese Unie. Voor velen is dat een rampscenario, want een zogenoemde no deal-Brexit kan het VK compleet ontregelen.

Mays deal weer weggestemd, harde Brexit lijkt feit

Elsevier 29.03.2019 Het Britse Lagerhuis heeft vrijdag voor de derde keer de Brexit-deal van premier Theresa May weggestemd. Een harde Brexit is daardoor dichterbij dan ooit.

‘Het bedroeft me diep dat de deal is weggestemd,’ zei May. De consequenties noemde ze ‘zeer ernstig’. ‘Dit parlement heeft “no-deal” verworpen. Het heeft “geen Brexit” verworpen. En het heeft woensdag alle varianten op de deal verworpen die op tafel lagen,’ zei de premier, die daarmee verwees naar de niet-bindende stemming over alternatieve Brexitscenario’s die Lagerhuisleden hadden afgedwongen.

De Britten hebben nu tot 12 april om een plan B te presenteren aan de Europese Unie om meer uitstel te krijgen. Lukt dat niet, dan crashen de Britten uit de EU zonder afspraken. Maandag zullen parlementariërs opnieuw een niet-bindende stemming houden over Brexit-alternatieven om te kijken voor welke variant wel een meerderheid te vinden is.

Premier Mark Rutte ‘betreurt’ het besluit van het Britse parlement. EU-president Donald Tusk heeft EU-leiders naar Brussel geroepen voor Brexitoverleg op 10 april. Duizenden mensen zijn in Londen de straat op gegaan om te protesteren. In hun ogen duurt het proces van de Brexit te lang.

‘Dit is echt onze laatste kans’

May probeerde steun te vinden voor ongeveer de helft van haar originele Brexitdeal. Parlementsvoorzitter van de Conservatieven Andrea Leadsom riep partijgenoten vooraf op voor te stemmen. ‘Dit is echt onze laatste kans.’

Wat er in het voorstel van May staat:

 • Details over de Britse financiële afrekening van 45 miljard euro aan de EU
 • Garanties over de rechten van Britse en Europese burgers
 • Details over de ‘transitieperiode’ tot eind 2020
 • Regelingen over de backstop. Die moeten de terugkeer van een ‘harde’ douanegrens In Ierland voorkomen als de Europese Unie (EU) en de Britten geen overeenstemming bereiken over een handelsakkoord.

De politieke verklaring over de toekomstige relaties stond niet in de deal. Ook de handelsrelatie bleef in de deal onbesproken.

Labour liet vooraf al weten tegen te stemmen. Zonder een politieke verklaring die de toekomstige relatie tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk vastlegt, is het akkoord voor de partij een ‘geblinddoekte Brexit’. Labour-lid Keir Starmer sprak van een ‘wanhoopspoging’ van May.

Wat is die backstop precies? Alles over de grootste drempel in de Brexit-onderhandelingen

De Noord-Ierse DUP, Mays belangrijkste coalitiepartner, stemde ook tegen. Het verschil tussen voor- en tegenstemmers was ditmaal wel iets minder. De deal kreeg 344 stemmen tegen en 286 voor.

Darkest hour for Democracy

Vandaag, op 29 maart 2019, had de Britse uittreding uit de EU officieel een feit moeten zijn. In werkelijkheid is de chaos groter dan ooit. Britse kranten logen er vrijdag dan ook niet om. ‘Darkest hour for Democracy‘, kopt de Daily Express. ‘One last chance‘, schrijft de Daily Mail. De Daily Star heeft genoeg van het gezwets over de Brexit: ‘Shut it!’

 BBC News (UK)

@BBCNews
Lees ook deze blog van Robbert de Witt: Wat bezielt Theresa May om maar te blijven doorgaan?
Harde Brexit nu ‘meest waarschijnlijke optie’

Brexit-onderhandelaar van de EU Michel Barnier heeft gewaarschuwd dat een harde Brexit nu de meest waarschijnlijke optie is.

May zei woensdag dat ze op zou stappen als het parlement deze deal aan zou nemen. Voor een aantal ministers kwam deze mededeling als verrassing. Boris Johnson, voormalig minister van Buitenlandse Zaken, gaf aan dat hij onder die voorwaarde wel bereid is vóór de deal te stemmen.

Gerelateerde artikelen;

Toezichthouders bereiden zich voor op no-deal

ANP 29.03.2019 Britse en Amerikaanse financiële toezichthouders hebben afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat ze kunnen blijven samenwerken in geval van een no-dealbrexit. Ze worden van kracht op het moment dat de Britten de Europese Unie daadwerkelijk verlaten.

Het gaat om een soort bijgewerkte versies van twee bestaande overeenkomsten. Volgens topman Andrew Bailey van de Britse beurswaakhond FCA dragen de afspraken eraan bij dat het Verenigd Koninkrijk een belangrijk financieel centrum kan blijven. De gemaakte aanpassingen zouden bovendien zorgen voor continuïteit en stabiliteit voor consumenten en beleggers in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten.

Een no-dealbrexit, oftewel een wanorderlijk vertrek zonder afspraken met de EU over de scheiding of de toekomst, lijkt steeds waarschijnlijker te worden. De Britse premier Theresa May heeft vrijdag opnieuw een nederlaag geleden bij een stemming over de brexit. Het Lagerhuis verwierp met 344 tegen 286 stemmen een belangrijk onderdeel van haar brexitdeal met Brussel, het zogeheten terugtrekkingsakkoord.

Premier May lijdt derde nederlaag, ‘no deal-Brexit’ dreigt op 12 april

NU 29.03.2019 Het is de Britse premier Theresa May weer niet gelukt; het Britse Lagerhuis heeft haar Brexit-deal voor de derde keer afgewezen. Een harde Brexit zonder uittredingsakkoord is daarmee een behoorlijke stap dichterbij gekomen.

De deal kreeg 344 stemmen tegen en 286 voor: een nederlaag van 58. Premier May legde haar Brexit-overeenkomst al twee keer eerder voor en leed beide keren een gevoelige nederlaag. Ook het loskoppelen van de uittredingsovereenkomst en de intentieverklaring over de toekomstige relatie met de EU mocht vrijdag niet baten.

May beloofde eerder deze week om na de Brexit te zullen opstappen als premier, mits haar overeenkomst nu wel genoeg steun zou krijgen. Dat was een laatste poging om de Brexit-haviken binnen haar eigen Conservatieve Partij mee te krijgen.

Donald Tusk, de voorzitter van de Europese Raad, heeft de EU-leiders bijeengeroepen voor een extra EU-top op 10 april. Dat is twee dagen voor de nieuwe Brexit-deadline: de Britten hebben tot 12 april om een plan B aan de EU te presenteren om meer uitstel te krijgen.

Lukt dat niet, dan crashen de Britten uit de Europese Unie zonder afspraken te maken over bijvoorbeeld een transitieperiode, de Ierse grens of handel. Dat zou grote economische chaos betekenen voor zowel het VK als de EU.

Ook als de Britten wel meer uitstel krijgen is er een complicatie: dan zal het land gewoon moeten meedoen aan de komende Europese parlementsverkiezingen.

Zo reageert May op de derde afwijzing van de Brexit-deal

Lagerhuis verkent de opties

Aanstaande maandag 01.04.2019 zullen Britse parlementariërs opnieuw zogenoemde ‘indicative votes’ houden; een niet-bindende stemming op Brexit-alternatieven om te kijken voor welke variant wel een meerderheid te vinden is.

Het Lagerhuis hield, zeer tegen de zin van de regering, woensdag ook zo’n stemming, een unicum in de Britse parlementaire geschiedenis.

De parlementariërs kregen acht moties voor alternative Brexit-plannen voorgelegd. Geen van die voorstellen kreeg een meerderheid. De drie best scorende moties waren: VK blijft in Europese douanie-unie; VK blijft in douaneunie en interne markt; Britse volk krijgt beslissende stem voor Brexit in werking treedt. Waarschijnlijk zullen die maandag weer worden besproken.

Hoe ziet de Brexit-procedure eruit?

Zie ook: Van Ierse grens tot reisjes naar Londen: Dit willen jullie weten over Brexit

Lees meer over: Brexit

Brexitchaos compleet, Lagerhuis verwerpt May’s deal voor derde keer

AD 29.03.2019 Het Britse Lagerhuis heeft opnieuw tegen de brexitdeal van Theresa May met de EU gestemd. De regering legde de deal dit keer slechts deels voor, in plaats van het volledige akkoord. Een gefrustreerde May dolf desalniettemin opnieuw ruim het onderspit: 344 Lagerhuisleden stemden tegen, 286 voor. Onduidelijk is hoe het nu verder moet.

Het is de zoveelste vernederende nederlaag voor Theresa May, eerder wees het Lagerhuis haar deal met Brussel al twee keer af. Omdat nu wél een meerderheid te halen, koos de regering voor een nieuwe aanpak: parlementariërs mochten alleen stemmen over het 585 pagina’s tellende akkoord over de scheidingsvoorwaarden. De veel kortere bijbehorende ‘politieke verklaring’ over de toekomstige relatie werd niet in stemming gebracht.

May bood deze week bovendien zelfs haar aftreden aan in ruil voor steun. Het hielp een beetje: een groep brexiteers onder wie prominenten Boris Johnson en Dominic Raab stemde vandaag voor de deal. Maar het bleek lang niet genoeg. Het lijkt erop dat dit de definitieve doodsteek is voor het akkoord van May. ,,Het spijt me ontzettend dat het Lagerhuis een ordelijk vertrek uit de EU weer niet steunt”, zei ze in een korte speech na de stemming. ,,De gevolgen daarvan zullen ernstig zijn.”

Lees ook;

Lees meer

Lees meer

Lees meer

Lees meer

Verwarring duurt voort

May klonk gefrustreerd. ,,Dit parlement heeft een ‘no-deal’ verworpen. Het heeft ‘geen brexit’ verworpen. En het heeft woensdag alle varianten op de deal verworpen die op tafel lagen.” Daarmee verwees ze naar de niet-bindende stemming over acht alternatieve brexitscenario’s die Lagerhuisleden hadden afgedwongen.

Want wat nu? Daar weet eigenlijk niemand een antwoord op. De verwarring en onduidelijkheid duurt voort. Het parlement is van plan om maandag weer over een eigen plan B te stemmen. Ze zullen zich buigen over alternatieve brexitopties en proberen ergens een meerderheid voor te vinden.

Een zachtere brexit, waarbij de Britten lid blijven van douane-unie maakt een goede kans. Misschien in combinatie met een referendum waarbij het Britse volk zich uitspreekt over die vorm van brexit mag uitspreken.

Deadline nu 12 april 2019

Maar de deadline nadert: de Britten hebben tot 12 april om met een concreet nieuw voorstel te komen en dat in Brussel voor te leggen. Tegelijkertijd moeten ze dan vragen om een lang uitstel van de brexit.

Als de EU dat goedkeurt, dan kan de brexit met een of twee jaar worden uitgesteld, en moeten de Britten ook meedoen aan de Europese Verkiezingen in mei. Als May geen lang uitstel vraagt, of als de EU het Plan B niet acceptabel vindt, dan crasht het VK er op 12 april uit zonder deal: een No deal-brexit zonder afspraken.

Vorige week verleenden de EU-leiders de Britten nog uitstel van de brexit tot 22 mei. Dan moest het zogeheten terugtrekkingsakkoord deze week wel worden goedgekeurd. Dat is nu dus van de baan.

Theresa May vandaag in het Britse Lagerhuis voorafgaand aan de stemming © AFP

Rutte teleurgesteld

Premier Rutte laat in een eerste reactie op de wederom afgeschoten Brexit-deal van May weten de uitslag van de stemming in het Lagerhuis ‘te betreuren’. Rutte benadrukt dat voorbereidingen op een harde Brexit nodig blijven.

Direct na de stemming maakte EU-president Donald Tusk bekend de EU-leiders opnieuw bijeen te roepen voor brexit-overleg. Zij komen op 10 april in Brussel bijeen om te praten over de ontstane impasse.

Een pro-Brexit demonstrant houdt eerder vanmiddag de Britse vlag omhoog in Londen, vlakbij het Britse parlement. © AFP

Vorige week spraken de 27 EU-leiders met May af dat als haar parlement opnieuw de brexitdeal zou afwijzen, zij de rest van de EU voor 12 april vertelt wat het Verenigd Koninkrijk nu verder gaat doen. Londen kan bijvoorbeeld vragen om langer brexituitstel of kiezen voor een vertrek zonder deal. Als zij verder uitstel vraagt, moet het land wel meedoen aan de Europese verkiezingen eind mei.

Lagerhuis stemt opnieuw tegen May’s brexit-deal

De stemming ging dit keer alleen over de scheidingsovereenkomst met de EU, niet over de volledige brexit-deal. 

NOS 29.03.2019 Op de dag dat de brexit al een feit had moeten zijn, heeft het Lagerhuis met 344 tegen 286 stemmen tegen de scheidingsovereenkomst met de Europese Unie gestemd.

Dat ging zo:

Video afspelen

Lagerhuis stemt tegen scheidingsovereenkomst

Dat betekent dat het Verenigd Koninkrijk nu op 12 april 2019 de EU verlaat zonder overeenkomst, maar het Britse parlement heeft eerder al tegen een no-deal-brexit gestemd. Premier May zei meteen na de stemming vanmiddag dat de gevolgen ernstig zijn en dat er geen tijd meer is om met een goed alternatief te komen. Mogelijk vraagt de Britse regering de EU opnieuw om uitstel van de brexit.

Correspondent Suse van Kleef wijst erop dat het stemmenverschil veel kleiner is dan andere keren, maar noemt het toch een grote nederlaag voor May. Die had zichzelf opgeofferd voor deze deal, door haar ontslag aan te bieden als het Lagerhuis zou instemmen. Volgens Van Kleef lijkt er voor May nu echt geen uitweg meer te zijn en lijkt ze uitgespeeld. May heeft zich altijd uitgesproken tegen een lang uitstel van de brexit en tegen een no-deal-brexit.

De duizenden pro-brexit demonstranten op straat hadden geen goed woord over voor May en haar regering:

Video afspelen

Pro-brexit demonstranten ziedend over uitstel brexit

Reactie EU

Oppositieleider Corbyn van Labour riep opnieuw op tot vervroegde verkiezingen. Eenzelfde oproep kwam van de leider van de Schotse partij SNP. May’s positie werd opnieuw ter discussie gesteld. Of ze aanblijft nu haar voorstel is weggestemd is onduidelijk. Ze had beloofd haar positie op te geven als het Lagerhuis akkoord zou gaan met haar deal.

De Europese Commissie noemde na de stemming in het Lagerhuis een no-deal-brexit op 12 april een waarschijnlijk scenario. President Tusk van de Europese Raad wil op 10 april een EU-top houden.

Donald Tusk

@eucopresident

In view of the rejection of the Withdrawal Agreement by the House of Commons, I have decided to call a European Council on 10 April. #Brexit   6 uur geleden

Als het Lagerhuis wel had ingestemd, had de EU het Verenigd Koninkrijk tot 22 mei 2019 de tijd gegeven om op een ordelijke manier uit de EU te stappen.

De stemming ging dit keer alleen over de scheiding, niet over de volledige brexit-deal waarin de toekomstige verhouding met de EU staat beschreven.

Bercow

Lagerhuisvoorzitter Bercow had geëist dat premier May met een ander voorstel zou komen dan haar brexit-deal die al twee keer met grote meerderheid is weggestemd. Door nu alleen over de scheiding te stemmen, beschouwt Bercow dat als een nieuwe motie die hij wel in stemming wilde brengen.

Oorspronkelijk zou het Verenigd Koninkrijk vandaag de Europese Unie verlaten. Duizenden Britten demonstreren bij het Lagerhuis. Ze vinden dat het allemaal te lang duurt en dragen Britse vlaggen en teksten als ‘Out means out’ en ‘Bye, bye EU’.

Je kunt niet eindeloos op dat kleine stoeptegeltje blijven rondtollen, aldus Premier Rutte .

Premier Rutte betreurt de uitslag van de stemming en noemt die heel teleurstellend.

“Dit betekent dat ze nu voor 12 april 2019 moeten benoemen wat ze wel willen. Het is van belang, als ze zeggen dat ze meer tijd nodig hebben, dat we weten waarvoor. Je kunt niet in dat cirkeltje blijven ronddraaien van al die rode lijnen. Van geen lidmaatschap van de EU, geen douane-unie enzovoorts. Je kunt niet eindeloos op dat kleine stoeptegeltje blijven rondtollen.”

Hij hoopt dat er meer duidelijkheid is voor de top van 10 april. Verder zegt Rutte dat hij tegen iedereen die zich zorgen maakt over een no-deal-brexit wil zeggen: “Blijf je voorbereiden, want de kans is zeer reëel.”

Op de vraag of Theresa May nu moet aftreden, wil Rutte niet reageren.

Bekijk ook;

Uur van de waarheid voor May: Lagerhuis stemt opnieuw over brexit

1009 dagen overleggen: geen brexit, wel wéér een keer stemmen over May’s deal

Lagerhuis verwerpt deel brexitakkoord May

ANP 29.03.2019 De Britse premier Theresa May heeft opnieuw een nederlaag geleden bij een stemming over de brexit. Het Lagerhuis verwierp met 344 tegen 286 stemmen een belangrijk onderdeel van het brexitakkoord met de Europese Unie, het zogeheten terugtrekkingsakkoord.

De uitkomst van de stemming betekent dat de Britten de EU voor 12 april 2019 moeten laten weten hoe ze verder willen. Londen kan bijvoorbeeld vragen om langer brexituitstel, of kiezen voor een vertrek zonder deal. Als het Lagerhuis het terugtrekkingsakkoord wel had goedgekeurd, had het Verenigd Koninkrijk tot 22 2019 mei in de EU mogen blijven om een ordelijke brexit te regelen.

Het Lagerhuis had de volledige brexitdeal van premier Theresa May eerder twee keer weggestemd. De regering bracht dit keer maar een deel van de overeenkomst in stemming. In het terugtrekkingsakkoord zijn afspraken verwerkt over zaken als de overgangsperiode na de brexit en de rechten van burgers.

May lijdt wederom nederlaag rond Brexit-deal

Telegraaf 29.03.2019 Voor de derde keer is het Brexit-voorstel van de Britse premier May weggestemd in het Lagerhuis. Ze lijkt vooralsnog gewoon aan te blijven. Het Verenigd Koninkrijk zou dan per 12 april moeten vertrekken uit de Europese Unie.

Het Lagerhuis verwierp met 344 tegen 286 stemmen een belangrijk onderdeel van het Brexitakkoord met de Europese Unie, het zogeheten terugtrekkingsakkoord.

De uitkomst van de stemming betekent dat de Britten de EU voor 12 april moeten laten weten hoe ze verder willen. Londen kan bijvoorbeeld vragen om langer Brexituitstel, of kiezen voor een vertrek zonder deal. Als het Lagerhuis het terugtrekkingsakkoord wel had goedgekeurd, had het Verenigd Koninkrijk tot 22 mei in de EU mogen blijven om een ordelijke Brexit te regelen.

Bekijk ook:

Duizenden in protestmars op Brexitdag: ’Bye, bye EU’

Bekijk ook:

Column: Is de oplossing voor Brexit echt zo simpel?

Rutte teleurgesteld

Premier Rutte laat in een reactie rond de Brexit-stemming weten: „Ik betreur deze uitslag. Je kunt niet in dit cirkeltje blijven ronddraaien.” De minister-president noemt een ’no deal’ nog zeer reëel. „Blijf je voorbereiden.”

Het Lagerhuis had de volledige Brexit-deal van premier Theresa May eerder twee keer weggestemd. De regering bracht dit keer maar een deel van de overeenkomst in stemming. In het terugtrekkingsakkoord zijn afspraken verwerkt over zaken als de overgangsperiode na de Brexit en de rechten van burgers.

Bekijk ook:

’Nederland moet bibberen voor Brexit’

Bekijk meer van; deals europese unie (eu) brexit lagerhuis

Mays deal is terug, nu voor de helft (volg hier de livestream) Elsevier 29.03.2019

Uur van de waarheid voor May: Lagerhuis stemt opnieuw over brexit

Volgens Britse media is de kans nog steeds klein dat de brexit-deal nu wel wordt goedgekeurd.

NOS 29.03.2019 De Britse premier May legt haar brexitdeal vandaag nogmaals voor aan het Lagerhuis. Dat gebeurt op de dag dat de brexit al een feit had moeten worden. Theresa May kreeg op de EU-top van vorige week uitstel voor de brexit naar woensdag 22 mei.

Kijk hier live naar het debat in het Lagerhuis.

Na een debat dat vanochtend begonnen is, stemmen de Lagerhuisleden vanmiddag vanaf 15.30 uur over de uittredingsovereenkomst. Daarbij komt de politieke verklaring over de toekomstige verhouding met de EU, anders dan bij de vorige stemmingen, niet aan de orde. Het ‘opknippen’ was nodig omdat voorzitter Bercow van het Lagerhuis niet toestond dat de motie die al was verworpen, opnieuw in stemming werd gebracht.

In de uittredingsovereenkomst zijn onder meer afspraken gemaakt over het bedrag dat het Verenigd Koninkrijk schuldig is aan de EU, de rechten van de Europese burgers in het land en de grensregeling met de EU-lidstaat Ierland.

Uitstel

De EU heeft aanvaarding van de motie als voorwaarde gesteld om uitstel te krijgen voor het vertrek uit de EU tot 22 mei. Als het Lagerhuis opnieuw ‘nee’ zegt, wordt de brexitdatum vervroegd naar vrijdag 12 april. Voor die tijd moet de Britse regering duidelijk maken hoe het verder moet en mogelijk vragen om een zeer lang uitstel.

De hoogste juridische adviseur van de regering, Geoffrey Cox, wees het Lagerhuis er vanochtend op dat dit de laatste kans is om voor de brexit uitstel te krijgen tot 22 mei. Hij zei ook dat als de deal wordt aanvaard, de regering in de komende dagen nog met aanvullingen komt om het brexitproces af te ronden.

Volgens Britse media is de kans klein dat de deal vanmiddag een meerderheid krijgt. Labour noemt deze brexit een stap in het ongewisse. De Noord-Ierse partij DUP, op wie premier May is aangewezen om een meerderheid te halen, stemt tegen vanwege de backstop, de regeling die de grens openhoudt tussen Ierland en Noord-Ierland.

Daar staat tegenover dat Conservatieve voorstanders van de brexit zoals Boris Johnson nu wel voorstemmen, omdat Theresa May beloofd heeft de komende tijd af te treden als ze de stemming vandaag wint. Ze laat de onderhandelingen over de toekomstige band met de EU dan over aan haar opvolger.

Bekijk ook;

1009 dagen overleggen: geen brexit, wel wéér een keer stemmen over May’s deal

Lagerhuis stemt toch over brexit-akkoord met EU

Lagerhuis verwerpt alle alternatieven voor brexit-deal van May

EU geeft Britten nog drie weken voor nieuw brexit-plan

Lagerhuis maakt zich op voor nog een ‘cruciale’ brexitstemming

AD 29.03.2019 Het Britse Lagerhuis maakt zich op voor een cruciale stemming over de brexit, later vandaag. De regering legt de parlementariërs dit keer niet het volledige akkoord voor maar een deel van de brexitdeal met de EU. Als het parlement voor stemt, kan het land tot 22 mei in de Europese Unie blijven om een ordelijke brexit te regelen.

De stemming vindt naar verwachting plaats rond 15.30 uur Nederlandse tijd. Een ‘ja’ betekent niet dat er meteen een einde komt aan de politieke patstelling rond de brexit. Parlementariërs moeten zich later ook nog uitspreken over de politieke verklaring, maar volgens de Europese Commissie is goedkeuring van het terugtrekkingsakkoord ,,noodzakelijk en voldoende om een ordelijk vertrek uit de EU te verzekeren’’, aldus een woordvoerder.

Lees ook;

Lees meer

Lees meer

Lees meer

De Britse premier Theresa May tijdens het wekelijkse vragenuurtje afgelopen woensdag. © AFP

Het Lagerhuis wees de deal van May tot dusver twee keer af. Omdat de tijd dringt, kiest de regering nu voor een nieuwe aanpak. Parlementariërs mogen dit keer alleen stemmen over het 585 pagina’s tellende akkoord over de scheidingsvoorwaarden, niet over de veel kortere bijbehorende ‘politieke verklaring’ over de toekomstige relatie.

Volgens waarnemers tekent zich in het Lagerhuis nog steeds geen meerderheid af voor de volledige deal van May. Door delen van het akkoord nu los van elkaar aan parlementariërs voor te leggen, omzeilt de regering ook een blokkade van parlementsvoorzitter John Bercow. Hij stak eerder nog een stokje voor een derde stemming over de volledige brexitdeal, omdat die volgens hem niets nieuws bevatte.

De Noord-Ierse gedoogpartner DUP – zonder wier steun een meerheid voor May’s brextdeal niet haalbaar lijkt – zegt nog steeds NO maar conservatieve parlementariërs scharen zich nu in vrij hoog tempo achter de deal, meldt AD-correspondent Suse van Kleef. ‘De laatste switcher in de rij is Dominic Raab, die in november opstapte als brexitminister omdat-ie het niet eens was met deze deal(!)’’, schrijft ze op Twitter.

Naast de 10 DUP-weigeraars zijn er volgens haar ook zo’n 20 hardliner-brexiteers die nooit voor de deal zullen stemmen en een kleiner groepje remainers binnen de conservatieve partij dat evenmin voor de deal zal stemmen. Dat kan May niet compenseren met Labour-rebellen.

Beantwoorden  

De EU-leiders hebben vorige week uitstel van de brexit verleend tot 22 mei, maar de Britten hebben daar alleen recht op als ze het zogeheten terugtrekkingsakkoord deze week goedkeuren. Als parlementariërs vandaag tegen stemmen, vervalt die afspraak en moeten de Britten vóór 12 april aan de EU laten weten hoe het verder moet. Ze kunnen bijvoorbeeld weer om uitstel vragen of zonder deal de EU verlaten.

De stemming vindt naar verwachting plaats rond 15.30 uur Nederlandse tijd. Een ‘ja’ betekent niet dat er meteen een einde komt aan de politieke patstelling rond de brexit. Parlementariërs moeten zich later ook nog uitspreken over de politieke verklaring, maar volgens de Europese Commissie is goedkeuring van het terugtrekkingsakkoord ,,noodzakelijk en voldoende om een ordelijk vertrek uit de EU te verzekeren’’, aldus een woordvoerder.

Lagerhuis maakt zich op voor nóg een Brexitstemming

Telegraaf 29.03.2019 Het Britse Lagerhuis maakt zich op voor nog maar weer een nieuwe cruciale stemming over de Brexit. Het oorspronkelijke plan was om vandaag, 29 maart, uit te treden, maar het einde van de politieke impasse is nog lang niet in zicht.

De regering legt dit keer een deel van de Brexitdeal met de EU voor aan de parlementariërs, in plaats van het volledige akkoord. Als zij voor stemmen, kan het land tot 22 mei in de Europese Unie blijven om een ordelijke Brexit te regelen.

Het Lagerhuis heeft de deal van May tot dusver twee keer afgewezen. Omdat de tijd dringt, kiest de regering nu voor een nieuwe aanpak. Parlementariërs mogen dit keer alleen stemmen over het 585 pagina’s tellende akkoord over de scheidingsvoorwaarden, niet over de veel kortere bijbehorende ’politieke verklaring’ over de toekomstige relatie.

Bekijk ook:

‘Brexit-chaos: het wordt elke dag gekker!’

Uitstel

De EU-leiders hebben vorige week uitstel van de Brexit verleend tot 22 mei, maar de Britten hebben daar alleen recht op als ze het zogeheten terugtrekkingsakkoord deze week goedkeuren. Als parlementariërs vrijdag tegen stemmen, vervalt die afspraak en moeten de Britten voor 12 april aan de EU laten weten hoe het verder moet. Ze kunnen bijvoorbeeld weer om uitstel vragen of zonder deal de EU verlaten.

De stemming vindt naar verwachting plaats rond 15.30 uur Nederlandse tijd. Een ’ja’ betekent niet dat er meteen een einde komt aan de politieke patstelling rond de brexit. Parlementariërs moeten zich later ook nog uitspreken over de politieke verklaring, maar volgens de Europese Commissie is goedkeuring van het terugtrekkingsakkoord „noodzakelijk en voldoende om een ordelijk vertrek uit de EU te verzekeren”, aldus een woordvoerder.

Bekijk ook:

Vrees voor Brexit-chaos in haven Rotterdam: ’Ze komen de boot echt niet op’

Volgens waarnemers tekent zich in het Lagerhuis nog steeds geen meerderheid af voor de volledige deal van May. Door delen van het akkoord nu los van elkaar aan parlementariërs voor te leggen, omzeilt de regering ook een blokkade van parlementsvoorzitter John Bercow. Hij stak eerder nog een stokje voor een derde stemming over de volledige brexitdeal, omdat die volgens hem niets nieuws bevatte.

Bekijk ook:

’Nederland moet bibberen voor Brexit’

Bekijk ook:

Truckers gek van boetes

Bekijk meer van; parlement brexit  europese unie (eu)  lagerhuis

Duizenden in protestmars op Brexitdag: ’Bye, bye EU’

Telegraaf 29.03.2019 Duizenden mensen zijn in Londen de straat op gegaan om te protesteren, omdat het proces van de Brexit hen veel te lang duurt. Op de dag waarop de oorspronkelijke Brexit zou plaatsvinden, 29 maart, is nu een derde belangrijke stemming in het Britse Lagerhuis over de deal van premier Theresa May met de Europese Unie.

Een grote groep voorstanders van een snelle terugtreding uit de EU liet dat weten bij het parlement. Met vlaggen, waarop teksten als ’Out means out’ en ’Bye, bye EU’ stonden, schreeuwden demonstranten om een spoedige Brexit.

De cruciale stemming van vrijdagmiddag wordt gezien als de laatste kans om alsnog verder te gaan met het akkoord. Er wordt gestemd om de scheidingsvoorwaarden van de Brexitdeal.

Bekijk ook:

Lagerhuis maakt zich op voor nóg een Brexitstemming

Parlementslid Nigel Evans spreekt met de media in Westminster, London. Ⓒ Hollandse Hoogte / PA Images

12 april 2019

Als er meer voor- dan tegenstanders zijn, dan blijft het Verenigd Koninkrijk tot 22 mei in de EU om een ordelijke Brexit te regelen. Wanneer de deal wordt verworpen, dan moet het VK de EU voor 12 april laten weten wat er gaat gebeuren en anders volgt er een no-dealbrexit.

1009 dagen overleggen: geen brexit, wel wéér een keer stemmen over May’s deal

NOS 29.03.2019 Het Verenigd Koninkrijk had vandaag uit de EU moeten stappen: de brexit stond gepland voor 29 maart 2019. In plaats daarvan staat er een nieuwe poging van premier May op de agenda om haar brexitakkoord alsnog door het parlement te krijgen.

Kijk hier live naar het debat in het Britse Lagerhuis.

Een wanhopige poging, noemen veel Britse kranten het vanmorgen. “Een laatste kans”, waarschuwt de Daily Mail. “Groot-Brittannië had vandaag weer een trots, soeverein land moeten worden, in plaats daarvan is het parlement verlamd.”

“Een donkere dag voor de democratie”, oordeelt de Daily Express. “Vandaag om 23.00 uur had Groot-Brittannië bevrijd moeten worden uit de ketens van EU, maar na 1009 dagen overleg zijn de parlementariërs de uitslag van het referendum nog niet nagekomen.”

Blindfold-brexit?

De patstelling werd afgelopen week pijnlijk duidelijk in het Lagerhuis. Nadat May’s deal en een no-deal-brexit eerder al waren weggestemd, kon het parlement woensdag geen overeenkomst bereiken over acht alternatieve scenario’s. Daarop bood May haar akkoord nogmaals aan, met de belofte zelf af te treden als het wordt aangenomen.

Dat aanbod werd door sommige brexiteers omarmd, omdat het hun de mogelijkheid biedt een geestverwant aan de macht te brengen. In plaats van premier May zou die dan de definitieve relatie met de EU kunnen vaststellen.

De cruciale coalitiepartij DUP blijft echter principieel tegen het akkoord en oppositiepartij Labour voorziet juist chaos als een nieuwe leider aantreedt. Een woordvoerder spreekt van een “blindfold-brexit”.

Hoewel May de afgelopen dagen de voorpagina’s domineerde, speuren enkele kranten inmiddels al naar mogelijke opvolgers. The Guardian kenmerkt brexiteer Michael Gove als de favoriet. Hij wordt in het dagblad door partijgenoten echter omschreven als “bepaald niet populair”, en daarom kiest deze krant voor Boris Johnson, die “primed and ready for No 10” zou zijn.

SHUT IT!

Tabloid Daily Star wil niks meer horen over brexit

Andere kranten speculeren wat er gebeurt als May’s plan voor de derde keer getorpedeerd wordt door het parlement. Zo’n nederlaag zou normaal gesproken nieuwe verkiezingen betekenen, maar het is misschien juist ook mogelijk brexit jarenlang uit te stellen voor nieuwe onderhandelingen. Ook kan het parlement nog eens gaan stemmen over een douane-unie of een tweede referendum, de minst impopulaire alternatieven.

Onderhandelaar Michel Barnier van de EU liet zich gisteren ontvallen dat een no-deal-brexit “nu de meest waarschijnlijke uitkomst” is. Als May’s akkoord niet door het parlement komt, heeft ze minder dan twee weken om een alternatief te zoeken; 12 april is dan de nieuwe brexitdatum.

Tabloid Daily Star vermoedt dat veel Britten inmiddels brexit-moe zijn en belooft daarom het b-woord vandaag niet te gebruiken. “1009 dagen lang zijn we verveeld met you-know-what. Daarom vragen we jullie allemaal, doe je plicht en HOU JE MOND!”

In de Britse wijk Croydon is men het gedoe over brexit in ieder geval zat, merkte correspondent Tim de Wit:

Video afspelen

‘Ik hoop dat we het kunnen afronden, want dit is belachelijk’

Bekijk ook;

Lagerhuis stemt toch over brexit-akkoord met EU

EU-burgers ontevreden over regelingen brexit

Lagerhuis verwerpt alle alternatieven voor brexit-deal van May

Rutte: Kans op no deal-brexit blijft reëel

AD 28.03.2019 De kans op een brexit zonder deal blijft volgens premier Mark Rutte ‘reëel’. Hij hoopt dat dit scenario is af te wenden nu de Britten tot 12 april de tijd hebben gekregen om met een oplossing uit de slepende impasse te komen. ,,Dat geeft een beetje lucht.’’

In een Kamerdebat over de brexit herhaalde Rutte dat het aan de Britten is om te zeggen wat zij wel willen, nu de deal die de EU eerder met de regering van minister-president Theresa May sloot, meermaals door het Britse parlement werd afgewezen.

Lees ook;

May stapt op als brexit-deal wordt goedgekeurd maar zelfopoffering lijkt overbodig

Lees meer

Brussel: na acht keer ‘no’ nu een ‘yes’ nodig

Lees meer

,,Bij voorkeur stemmen ze wel in met het uittredingsverdrag. Dat is de kortste klap, dan zijn we klaar.’’ Andere scenario’s zijn dat het Verenigd Koninkrijk in de douane-unie blijft of een nieuw referendum. Die twee bleken bij de stemmingen van woensdagavond op de meeste steun te kunnen rekenen, al haalde geen van de scenario’s een meerderheid in het Lagerhuis.

Brits Lagerhuis stemt vrijdag over slechts deel van Brexit-akkoord

NU 28.03.2019 Het Britse Lagerhuis stemt vrijdag over slechts een deel van het Brexit-akkoord. De parlementariërs stemmen over het terugtrekkingsakkoord, waarin zaken als de noodoplossing voor de Ierse grens worden behandeld, maar niet over de verklaring over de toekomstige relatie tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk.

Door de splitsing wordt de stemming niet gezien als derde ‘meaningful vote‘ over Theresa Mays Brexit-deal. De eerste twee, in januari en eerder deze maand, leidden tot historische nederlagen voor de Britse premier.

Als de parlementariërs vrijdag voor het terugtrekkingsakkoord stemmen, wordt de Brexit-deadline uitgesteld tot 22 mei. De huidige deadline is op 12 april 2019.

Door de scheiding van het terugtrekkingsakkoord en de politieke verklaring over de toekomst, krijgen Lagerhuisleden de kans om nog langer over de toekomstige relatie te debatteren, argumenteert de Britse regering.

Het is echter nog maar de vraag of May de stemming gaat winnen, scheiding of niet. De DUP, de Noord-Ierse partij waarvan Mays minderheidsregering afhankelijk is, is nog altijd tegen de deal.

Lagerhuisvoorzitter Bercow stemt in met nieuwe stemming

Lagerhuisvoorzitter John Bercow keurt de stemming goed. Eerder was het nog maar de vraag of hij een stemming over het Brexit-akkoord zou toestaan. Woensdag waarschuwde hij dat het akkoord “substantieel” veranderd moest zijn voor een nieuwe stemming.

Door de scheiding van het terugtrekkingsakkoord en de politieke verklaring stemt Bercow nu wel in met een stemming. Volgens hem gaat het om een “nieuwe motie”, die niet “substantieel hetzelfde” is als de vorige.

29 maart blijft belangrijk

Oorspronkelijk zouden de Britten op 30 maart 0.00 uur (29 maart 23.00 uur, Britse tijd) uit de EU vertrekken. Omdat het terugtredingsakkoord nog altijd niet is goedgekeurd, vroegen de Britten uitstel. De EU heeft de Britten nu tot 12 april gegeven.

29 maart blijft desondanks een belangrijke dag. De Europese Unie heeft namelijk ook gezegd dat de Britten uitstel tot 22 mei krijgen als ze uiterlijk 29 maart de deal erdoorheen krijgen. Dat uitstel zou dan nodig zijn om alle wetgeving door te voeren.

lees: Waarom Noord-Ierland een probleem is bij onderhandelingen Brexit

Terugtredingsakkoord regelt de vertrekvoorwaarden

In het terugtredingsakkoord, waarover de Britse regering en de EU twee jaar hebben onderhandeld, worden afspraken gemaakt over bijvoorbeeld de transitieperiode na de Brexit en de noodoplossing voor de Ierse grens.

Zonder zo’n deal crashen de Britten als het ware uit de EU, met een hoop (economische) chaos tot gevolg.

Zie ook: Van Ierse grens tot reisjes naar Londen: Dit willen jullie weten over Brexit

Lees meer over: Brexit

Lagerhuis stemt morgen toch over brexit-akkoord met EU

NOS 28.03.2019 Het Lagerhuis stemt morgen voor de derde keer over het uittredingsverdrag dat het kabinet-May met de EU heeft gesloten. Lagerhuisvoorzitter Bercow wilde dat eerst niet toestaan, omdat hetzelfde voorstel niet twee keer in stemming mag worden gebracht zonder een “substantiële” verandering aan te brengen.

May heeft dat nu opgelost door de afspraken over het vertrek uit de EU los te koppelen van de politieke verklaring over de relatie met de EU na de uittreding. Bercow heeft groen licht gegeven.

Het verdrag waarover morgen wordt gestemd, gaat onder meer over de miljarden die het Verenigd Koninkrijk de EU schuldig is, de rechtspositie van EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk en de omstreden ‘backstop’-regeling voor de grens tussen Ierland en Noord-Ierland.

In de nu weggelaten politieke verklaring staat dat het Verenigd Koninkrijk en de EU in de toekomst zullen samenwerken bij de bescherming van de internationale rechtsorde, het bevorderen van democratie en het streven naar vrije en eerlijke handel.

22 mei 2019

De EU is bereid de brexit tot 22 mei uit te stellen. Voorwaarde is dat het Verenigd Koninkrijk uiterlijk morgen het uittredingsakkoord goedkeurt dat het met de EU heeft gesloten. Zo niet, dan hebben de Britten tot 12 april de tijd om een alternatief voorstel te doen. Als dat niet lukt, volgt een no-deal-brexit.

Het is de vraag of het Lagerhuis het uittredingsakkoord nu goedkeurt. De Noord-Ierse DUP, gedoogpartner van de Conservatieven, ziet niets in de backstop-regeling en verandert dat standpunt niet, zegt een DUP’er in een reactie. Daarnaast heeft May meer stemmen dan tot nu toe nodig van Lagerhuis-leden van zowel haar eigen partij als Labour.

Ondertussen neemt de frustratie in Groot-Brittannië toe:

Video afspelen

‘Ik hoop dat we het kunnen afronden, want dit is belachelijk’

May brengt het uittredingsakkoord nu apart in stemming, zonder een politieke verklaring over de toekomstige relatie met de EU.

Deel brexitdeal van May in stemming

Telegraaf 28.03.2019 Het Britse Lagerhuis buigt zich vrijdag over een deel van de overeenkomsten die de regering van premier May met de Europese Unie heeft gesloten over het Britse vertrek uit de unie.

De Conservatieve fractievoorzitter Andrea Leadsom zei dat de basisovereenkomst over de manier waarop Londen zich uit de unie terugtrekt (de terugtrekkingsovereenkomst) vrijdag voor een stemming ter tafel ligt. May vraagt het Lagerhuis met dit onderdeel in te stemmen.

De politieke verklaring over hoe de ‘echtscheiding’ uiteindelijk vorm moet krijgen, staat vrijdag niet op de agenda. Parlementsvoorzitter John Bercow stemt in met de gang van zaken.

Meer dan een week geleden blokkeerde hij de stemmig over de hele brexitdeal, omdat May niets nieuws had toegevoegd aan de overeenkomsten die al twee keer waren weggestemd. Volgens Bercow wordt er nu een wezenlijk ander pakket aangeboden en kan er over worden gestemd.

Deel brexitdeal van May morgen in stemming

AD 28.03.2019 Het Britse Lagerhuis buigt zich morgen over een deel van de overeenkomsten die de regering van premier May met de EU heeft gesloten over het Britse vertrek uit de unie. De Conservatieve fractievoorzitter Andrea Leadsom zei dat de basisovereenkomst over de manier waarop Londen zich uit de unie terugtrekt morgen voor stemming op tafel ligt.

May vraagt het Lagerhuis om voor dit onderdeel te stemmen, omdat instemming een voorwaarde van de EU is voor een later vertrek van de Britten. De politieke verklaring over hoe de ‘echtscheiding’ dan uiteindelijk inhoudelijk vorm moet krijgen, staat vrijdag niet op de agenda.

Parlementsvoorzitter John Bercow stemt in met de gang van zaken. Meer dan een week geleden blokkeerde hij de stemmig over de hele brexitdeal nog, omdat May niets nieuws had toegevoegd aan de overeenkomsten die al twee keer waren weggestemd. Volgens Bercow wordt er nu iets anders aangeboden en kan er over worden gestemd.

Scheiding

De terugtrekkingsovereenkomst is een ‘echtscheidingsakte’, die vastlegt hoe de twee partijen formeel uit elkaar gaan en wie wat doet of betaalt. Voor de toekomstige relaties is er een kaderovereenkomst gesloten die de politieke verklaring wordt genoemd.

Daar staat onder meer een in het Lagerhuis fel omstreden raamwerk in voor de afwikkeling van de verhouding na de brexit tussen het Britse Noord-Ierland en Ierland en de rest van de EU. Dat is vrijdag dus nog niet aan de orde.

Brussel: na acht keer ‘no’ nu een ‘yes’ nodig

AD 28.03.2019 De EU heeft acht ‘no’s’ gehoord en heeft nu een ‘yes’ nodig uit Londen om vooruit te kunnen met de brexit. Dat zei een woordvoerder van de Europese Commissie in reactie op de stemming in het Britse parlement waar woensdagavond van acht voorstellen ter vervanging van de brexitdeal die premier Theresa May met Brussel sloot, niet één een meerderheid haalde.

Als het terugtrekkingsakkoord niet is geratificeerd voor het eind van de week, krijgt het Verenigd Koninkrijk uitstel voor de brexit tot 12 april 2019. Indien het Lagerhuis voor 12 april 2019 akkoord zou gaan met de deal, dan krijgen de Britten verder uitstel tot 22 mei 2019, zodat ze een ordelijk vertrek uit de EU kunnen regelen.

Direct

Als het parlement echter voor 12 april 2019 niet instemt met de deal, dan moeten de Britten Brussel laten weten of ze direct uit de EU stappen zonder afspraken, of dat ze langer uitstel nodig hebben. In dat geval zijn ze verplicht eind mei mee te doen aan de Europese verkiezingen.

Het is niet duidelijk of en wanneer May haar deal, die al twee keer is verworpen, ter stemming brengt.

‘No. No. No. No. No. No. No. No.’: Britse kranten laken brexitchaos

NOS 28.03.2019 Nu ook alle alternatieven zijn weggestemd door het parlement, zal premier May opnieuw gaan proberen stemmen voor haar akkoord te krijgen.

Video afspelen

Acht keer nee tegen de Brexit

“Wat moet ze nog meer doen?”, verzucht de Daily Express vanmorgen over de Britse premier May. Nadat het parlement eerder al twee keer het akkoord van de premier had verworpen en niet had ingestemd met een no-deal-brexit, verwierpen de politici gisteravond acht alternatieven.

“No. No. No. No. No. No. No. No.”, vatte The Guardian de stemrondes van gisteravond samen. Nee tegen een douane-unie met de EU. Nee tegen een tweede referendum. Nee tegen een zachte brexit. In een poging dan maar weer stemmen voor haar akkoord te krijgen, stelde May zelfs haar functie beschikbaar.

Guardian news

@guardiannews

Guardian front page, Thursday 28 March 2019: Parliament finally has its say: No. No. No. No. No. No. No. No

Als tegenstanders hun bezwaren tegen haar brexit-deal met Europa laten varen, is May bereid af te treden, kondigde ze gisteravond aan. Dat biedt brexiteers de kans meer invloed te hebben op aanstaande onderhandelingen over de definitieve handelsrelatie met Europa.

“Ik weet dat men een aanpak en nieuw leiderschap wil hebben in de tweede fase van onderhandelingen”, erkende May in het parlement. “Ik zal dat niet in de weg staan.”

Back me and sack me.

Samenvatting van May’s aanbod

“Een wanhopige poging”, vindt The Guardian, de Daily Express spreekt van een “onbaatzuchtige geste” van een dappere premier, “ze valt in haar zwaard”, concludeert ook The Daily Telegraph. The Sun heeft het over Therexit, “Back me and sack me“, vat een andere krant het samen. De Daily Mail is vooral verbaasd dat het zolang duurde voordat May over haar vertrek sprak.

BBC News (UK)

@BBCNews

Thursday’s i: “Back me and sack me” (via @MsHelicat) #tomorrowspaperstoday

In de krantencommentaren komen de parlementariërs er nog minder goed vanaf. “Chaos in het Lagerhuis”, oordeelt de Daily Mirror, andere kranten hebben het over shambolic (totale wanorde) of een kluchtige stemming.

De acht afgewezen alternatieven;

Voorstel tegen voor
Douane-unie na brexit 272 264
Tweede referendum 295 268
Labourplan voor nauwe samenwerking met EU 307 237
Lidmaatschap van vrijhandelsassociatie EFTA 283 188
Brexit intrekken 293 184
No-deal-brexit 400 160
Nieuw handelsverdrag 422 139
EFTA zonder douane-unie 377 65

Het parlement en May werken nu aan nieuwe oplossingen. Het Lagerhuis wil begin volgende week weer stemmen over de alternatieven die de meeste steun kregen gisteravond. Ondertussen wil May mogelijk nog een derde keer stemmen over haar akkoord, nu met de belofte dat zij daarna snel opstapt.

Hoewel dat plan al twee keer is weggestemd (met 230 tegenstemmen in januari en 149 eerder deze maand), heeft May de hoop dat haar offer hardliners over de streep kan trekken. Rivaal Boris Johnson (een mogelijke opvolger) schaarde zich onmiddellijk achter zijn partijleider, ook hardliner Rees-Mogg zei vanmorgen ervoor open te staan, mits de Noord-Ierse DUP het verzet tegen May’s deal staakt.

Noord-Ierland

Veel zal dus afhangen van de DUP, die de regering-May gedoogsteun geeft in het parlement. May zal hen moeten overtuigen voor te stemmen, of zich in ieder geval van stemming te onthouden.

Het lijkt erop dat dat niet gaat gebeuren. De DUP is tegen elk akkoord waarbij Noord-Ierland anders behandeld wordt dan de rest van het land. “Een brexit die het hele land bijeenhoudt is het belangrijkste”, vatte partijleider Foster haar standpunt gisteravond samen.

Zelfs een stemonthouding was voor haar niet bespreekbaar, zei ze vanochtend. “Dit gaat over het belangrijkste onderwerp van onze tijd. Het ergste is dan niet duidelijk maken waar je voor staat.”

Belangrijkste struikelblok voor de DUP is de backstop. Wat dat is leggen we hier uit:

Video afspelen

Wat is toch die ‘brexit-backstop’?

Bekijk ook;

Lagerhuis verwerpt alle alternatieven voor brexit-deal van May

May bereid op te stappen als haar brexit-deal wordt aangenomen

Onhandig maar plichtsgetrouw: hoe premier May naar de brexit strompelt

Op Schiphol kan na de Brexit een probleem ontstaan. Ⓒ ANP

’Leger, politie en douane niet klaar voor Brexit’

Telegraaf 28.03.2019 Ons leger, politie en douane zijn niet klaar voor een Brexit. Vakbonden verenigd in de Coalitie voor Veiligheid (CvV) waarschuwen ervoor dat dit gevolgen voor de veiligheid in Nederland gaat hebben. Ze schrijven dit in een brandbrief aan minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid).

De ergste pijn zit hem volgens duo-voorzitter Marc de Natris van de Gezamenlijke Officierenverenigingen (GOV) met name bij de Koninklijke Marechaussee (KMar).

Als bewaker van wat straks buitengrenzen van de Europese Unie zijn, heeft de KMar meer tijd nodig om reizigers vanuit het Verenigd Koninkrijk te controleren. Om te voorkomen dat dit tot ellenlange wachtrijen op Schiphol en bij andere grensovergangen leidt, is geld voor extra marechaussees vrijgemaakt.

„Door de krappe arbeidsmarkt is nieuw personeel niet beschikbaar of nog niet opgeleid”, stelt Marc de Natris vast.

„De KMar heeft al honderden vacatures. Door Brexit zal de werkdruk verder toenemen. De focus zal op Schiphol komen te liggen, maar hoelang dat vol te houden valt en wat voor gevolgen dit heeft op de andere taken van de marechaussee zullen we snel gaan merken.”

De coalitie waarschuwt er ook voor dat de douane eveneens onderbemand is terwijl de kans op meer smokkel van drank en sigaretten juist toeneemt als prijsverschillen tussen Groot-Brittannië en het EU-gebied groeien.

Interpol

Bij de politie loopt volgens Gerrit van de Kamp van politiebond ACP wel een programma om de gevolgen van de Brexit op te vangen. De grote vraag is volgens de vakbondsman alleen of de voorbereide maatregelen afdoende zijn. De ACP maakt zich zorgen over de extra tijd en menskracht die nodig zijn wanneer informatiewisseling met het Verenigd Koninkrijk lastiger wordt als Europese afspraken vervallen.

„De informatie-uitwisseling zal via Interpol gaan lopen wat een extra schijf is. Voor zaken waarbij snelle informatie-uitwisseling van belang is zoals mensenhandel, goederen- en migratiestromingen is dat een belemmering”, legt Van de Kamp uit.

„We weten nu alleen nog niet goed hoe groot die belemmering zal zijn, of we voldoende hebben gedaan om dit het hoofd te bieden en of we de mensen hebben om dit te tackelen.”

Bekijk meer van; douane  brexit  verenigd koninkrijk  vakbonden politie leger

EU-burgers ontevreden over regelingen brexit

NOS 28.03.2019 Voor Europese burgers die in het Verenigd Koninkrijk wonen, is het nog steeds onduidelijk wat de brexit voor hun rechten zal betekenen. Deze week is een officiële campagne gelanceerd om Europese burgers te informeren over het aanvragen van de regeling, maar er is nog veel kritiek.

Hoe de brexit eruit komt te zien, is nog onduidelijk. EU-burgers die na de brexit in Groot-Brittannië willen blijven, moeten wel al een ‘settled status’ aanvragen. De belangenorganisatie The3Million, opgericht door EU-burgers om hun rechten te beschermen, heeft veel kritiek op deze registratie.

Dimitri Scarlato, een Italiaans lid van The3Million trekt het land door om Italianen te informeren over de regeling. “Het ministerie van Binnenlandse Zaken onderschat hoe weinig mensen weten wat het aanvragen precies inhoudt. Informatie wordt niet actief verspreid en mensen weten niet wat van hen verwacht wordt.” Hij komt veel ouderen tegen die niet weten hoe zij zich moeten aanmelden en waarom het belangrijk is.

Digitale registratie

Op dit moment wonen ruim drie miljoen Europeanen in Groot-Brittannië. Als EU-burger gelden voor hen dezelfde rechten als voor de Britten. Om na de brexit dezelfde rechten te behouden, kunnen ze zich aanmelden voor een ‘settled status’. Dat is een digitale registratie die burgers ervan verzekert dat zij na de brexit het recht houden om te blijven wonen en werken in het Verenigd Koninkrijk.

Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft 70 procent van de mensen die zich in de testfase heeft aangemeld, een ‘settled status’ gekregen. De rest moest aanvullende informatie aanleveren. Niemand werd afgewezen.

Kwetsbaar

The3Million is bang dat lang niet alle EU-burgers genoeg kennis hebben van deze regeling. Zij zeggen dat name voor kwetsbare groepen, zoals ouderen en mindervaliden moeite hebben met het aanvragen of zich überhaupt niet realiseren dat ze zelf iets moeten ondernemen.

Immigratie-advocaat Luke Piper pleit daarom voor een nieuwe regeling. “Wij willen dat de EU-burgers automatisch geregistreerd worden, in plaats van dat zij zichzelf moeten aanmelden. Anders is er een grote kans dat zij in een klap hun rechtsgeldige basis om in UK te blijven verliezen.”

‘Ruilmiddel’

De Nederlandse Monique Hawkins, lid van The3Million, woont al meer dan 25 jaar in Engeland. Zij vindt dat de rechten van de EU-burgers vastgelegd moeten worden in een aparte overeenkomst, los van de eventuele afspraken die nu tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk gemaakt worden.

“Beide partijen weigeren om bij de onderhandelingen over de overeenkomst van het uittreden de positie van de EU-burgers apart te behandelen. Het gevolg is dat er nu meer dan 3 miljoen mensen gebruikt worden als een ruilmiddel.”

Een parlementaire commissie die onderzoek doet naar mensenrechten (JCHR) waarschuwt dat de rechten van EU-burgers na de brexit nog niet goed geregeld zijn. De commissie vindt de statusregeling niet voldoende.

De rechten van deze groep zouden volgens de commissie niet afhankelijk moeten zijn van een registratiesysteem met een tijdslimiet tot 31 december 2020, de deadline voor EU-burgers om zich te registreren. Bovendien vindt de commissie een digitaal registratiebewijs niet voldoende; de leden willen dat er een fysiek bewijs wordt ingevoerd.

Bekijk ook;

Lagerhuis verwerpt alle alternatieven voor brexit-deal van May

Twee weken brexit-uitstel komt Nederlandse ondernemers niet slecht uit

EU geeft Britten nog drie weken voor nieuw brexit-plan

Effe goed luisteren kereltje !!!

Theresa May lijkt in haar zwaard te vallen Beeld AP

Theresa May offert zichzelf op voor ‘haar’ Brexit, maar krijgt het Lagerhuis niet mee

VK 28.03.2019 De Britse premier Theresa May heeft woensdagavond haar laatste troefkaart gespeeld in een ultieme poging haar Brexitakkoord te redden. Stem op mijn akkoord en ik vertrek, beloofde ze.

De onoverzichtelijkheid in Westminster werd woensdagavond laat nog groter dan die al was, toen bleek dat de leden van het Lagerhuis elke andere vorm van de Brexit hadden verworpen, inclusief het annuleren van de Brexit.

Alleen het voorstel van Kenneth Clarke, ‘Father of the House’, om de Britten bij de Douaneunie te houden, bleek een kleine kans te hebben gemaakt, met 264 stemmen voor. Het enige wat nu voor de hand ligt, zijn parlementsverkiezingen, iets waar Labourleider Jeremy Corbyn al tijden naar verlangt.

May had de ultieme poging gedaan de impasse te doorbreken door in een emotionele toespraak te aanvaarden dat binnen haar partij ‘behoefte is aan een nieuwe koers’.

Een dag na het Britse vertrek uit de EU (op 22 mei) kan wat haar betreft de strijd om haar opvolging beginnen, zodat 10 Downing Street in juli een nieuwe bewoner krijgt. Ze had haar vertrek nog niet aangekondigd of Boris Johnson liet weten haar deal, door hem eens omschreven als ‘een bomgordel’, te steunen.

De vreugde over deze scalp was kort. Even later gooide een andere prominente brexiteer een emmer koud water over Mays belofte. ‘Ik ben ziedend over dit toneel’, foeterde Steve Baker. ‘Waar is de vrijheid als we onszelf niet besturen?

‘Luid applaus viel hem ten deel. Vervolgens kwam de DUP met een persverklaring die de genadeklap voor het akkoord lijkt te zijn. De Noord-Ieren vrezen dat het akkoord de band met het Verenigd Koninkrijk losser maakt.

May heeft laatste maanden alles geprobeerd om haar akkoord te verkopen, van het uitdelen van ridderordes aan tegenstanders tot het beloven van geld aan Lagerhuisleden die veel Brexit-stemmers vertegenwoordigen.

Vorige week besloot ze de brexiteers onder druk te zetten door de No Deal van tafel te halen en met lang uitstel te dreigen. Maandag deed het Lagerhuis een machtsgreep door de zittingsagenda te pakken en stemmingen over zachtere Brexitalternatieven te forceren.

Noorwegen-optie

Terwijl het Lagerhuis woensdag debatteerde over de Noorwegen-optie, het intrekken van artikel-50 en een nieuw referendum, kwamen elders in het parlement de Tories bijeen om het verlossende woord van hun 62-jarige leider aan te horen. Een grote verrassing was het niet.

Voor May zat er niets anders op. Eerder op de dag was ze opvallend opgewekt en levendig tijdens het vragenuurtje, alsof een last van haar was afgevallen. Op een vraag over haar toekomst antwoordde ze dat ze veel had bereikt. Voor de goede verstaanders was het toen al duidelijk.

De dag was goed begonnen voor de premier toen Jacob Rees-Mogg liet weten nu toch voor haar akkoord te zullen gaan stemmen, het akkoord dat hij eerder had afgedaan als paspoort naar een vazalstaat.

‘Een half brood is beter dan helemaal geen brood’, luidde zijn simpele redenatie, eraan toevoegend dat ‘de een me zwakte zal verwijten en de ander verraad’. Onder de Jacobijnen bleef evenwel weerstand bestaan tegen het compromis dat volgens critici een half vertrek uit de EU behelst. Vooral Conservatieve kiezers moeten er niets van hebben.

May zal nu waarschijnlijk toch nog pogingen wagen om zowel de Bakers van haar partij als de Noord-Ieren te verleiden. Ze wil de (derde) stemming vrijdag houden, de oorspronkelijke Brexitdatum, omdat er anders overleg met Brussel moet komen over een nieuwe Brexitdeadline.

Er dook woensdag nog een ander probleem voor May op: Lagerhuisvoorzitter John Bercow herinnerde de regering eraan dat er alleen een stemming kan komen als er echte wijzigingen zijn aangebracht in het akkoord.

In Straatsburg had Donald Tusk eerder gepleit voor langer uitstel, in de hoop dat de Brexitbeslissing op een of andere manier kan worden herzien. ‘Je kunt zes miljoen mensen die een petitie hebben getekend om de Brexit te annuleren en een miljoen mensen die hebben gedemonstreerd voor een referendum niet verraden’, beweerde hij. Wat hem betreft gaan de Europese leiders akkoord met een uitstel tot volgend voorjaar, om precies te zijn 1 april 2020.

De kans op een nieuw referendum is nog niet bekeken. Tenzij Mays deal op miraculeuze wijze wordt aangenomen, gaat het Lagerhuis maandag stemmen over de twee populairste – of minst impopulaire – opties. Het idee voor een referendum werd woensdag welkom geheten door Dominic Cummings, de strateeg achter de Leave-campagne.

Hij riep activisten op zich voor te bereiden. ‘Denk eraan’,  schreef hij op zijn blog’, vorige keer wonnen we ondanks het feit dat de gevestigde orde de macht en het geld aan haar zijde had.’

Volgens hem verloor het establishment omdat het geen antwoord had op effectieve activisme van Leave en ‘letterlijk geen idee had waarmee men bezig was’. Hoewel de peilingen nu op Remain wijzen, voorspelt hij dat een overwinning ‘makkelijker zal zijn dan in 2016’.

Cummings, aan wie de televisiefilm Brexit: The Uncivil War was opgehangen, zei zich dood te hebben geërgerd aan de puinhoop die zijn ‘narcistisch-verwarde’ geestverwanten van de European Research Group hebben gemaakt, doelend onder meer op Rees-Mogg en Johnson.

‘Jongens’, schreef hij, ‘de meeste van jullie waren te druk met jagen of skiën of meisjes versieren in plaats van het echte werk te doen.’

Meer over; Theresa May politiek Brexit Patrick van IJzendoorn

Chaos in Lagerhuis: alternatieve opties brexit krijgen geen meerderheid

MSN 27.03.2019 Een stemming in het Britse Lagerhuis over acht brexit-scenario’s heeft niet geleid tot meer duidelijkheid. Geen enkele optie kon rekenen op de steun van een parlementaire meerderheid.

De uitkomst van deze ‘indicatieve’ stemming was niet bindend. Het gaf het verdeelde Lagerhuis de kans om te laten zien welke brexituitkomst wel op steun zou kunnen rekenen. Parlementariërs krijgen komende maandag naar verwachting weer de kans om hun mening te geven over brexitopties.

Eerder opstappen

Eerder vandaag had May aangegeven eerder te willen opstappen als premier om haar brexitdeal door het Lagerhuis te krijgen. Op een bijeenkomst met haar Conservatieve partijgenoten riep ze hen op haar deal te steunen, ‘zodat we onze historische plicht kunnen doen’.

Daarmee doelde ze op het naleven van de uitkomst van het referendum in 2016 door een ‘ordelijke brexit’ te regelen. Haar voorstel werd al twee keer verworpen. De Noord-Ierse partij DUP, die May meestal steunt, heeft vanavond aangegeven niet van plan te zijn het akkoord te steunen. De steun van DUP is cruciaal voor May.

Ook alternatieve opties brexit stuk voor stuk verworpen

RTL 27.03.2019 Een stemming in het Britse Lagerhuis over acht brexit-scenario’s heeft niet geleid tot meer duidelijkheid. Geen enkele optie kon rekenen op de steun van een parlementaire meerderheid.

De uitkomst van de ‘indicatieve’ stemming was niet bindend. Het gaf het verdeelde Lagerhuis de kans om te laten zien welke brexit-uitkomst wel op steun zou kunnen rekenen. Lagerhuisleden stemden tegen alle opties, waaronder een brexit zonder deal en nauwere banden met de EU dan de regering wil.

“Totale chaos”, schetst correspondent Anne Saenen de vertoning in het Lagerhuis. Het onderstreept dat de Britse politiek in een diepe crisis verkeert, zegt ze. “Er is nooit goed nagedacht over wat de brexit precies betekent en nu blijkt dat iedereen daar een ander beeld bij heeft.”

Nieuwe poging

De politici krijgen maandag naar verwachting weer de kans om hun mening te geven over alternatieve brexituitkomsten. Premier Theresa May probeert ondertussen haar eigen brexitdeal te redden. De conservatieve leider is bereid voortijdig op te stappen om de overeenkomst door het Lagerhuis te krijgen. Dat heeft de deal al twee keer afgewezen.

Daarbij heeft May er ‘alles aan gedaan’ om een meerderheid achter haar deal te krijgen, zegt Saenen. “En dat is tot nu toe niet gelukt, ook niet nu ze belooft op te stappen. Er zijn wel wat politieke figuren overstag gegaan, zoals Boris Johnson, maar of dat straks wél tot een meerderheid gaat leiden, weten we niet.”

Weinig vertrouwen

Veel Britse burgers zijn de aanhoudende politieke impasse over de brexit beu. Ook woensdag verzamelden zich weer pro- en antibrexitbetogers bij het parlementsgebouw in Londen. Beide kampen hebben iets gemeen: weinig vertrouwen in het vermogen van de Lagerhuisleden een uitweg te vinden uit de politieke crisis.

Lees ook:

Britse premier May: ‘Ik stap op na goedkeuring brexitdeal’

en meer: Theresa May   Brexit   Groot-Brittannië

Lagerhuis verwerpt alle alternatieven voor brexit-deal van May

NOS 27.03.2019 Geen van de acht moties over een plan B voor de brexit heeft het gehaald in het Lagerhuis. Dat een tweede referendum over de hele kwestie bijvoorbeeld zou worden afgewezen, werd wel verwacht. Maar ook voorstellen over een zachte brexit, waarbij de Britten nauw verbonden zouden blijven met de interne markt van de EU en de douane-unie, kregen vanavond geen meerderheid.

Het was een ‘indicatieve’ stemming, die niet bindend is. De stemmingen gaven het sterk verdeelde Lagerhuis de kans om te laten zien welke brexit-uitkomst wél op steun zou kunnen rekenen, nadat Theresa May’s voorstel met grote meerderheid twee keer was weggestemd. Parlementariërs krijgen maandag naar verwachting weer de kans om hun mening te geven over de meest kansrijke brexit-opties.

Tim de Wit

@timdewit

Guardian voorpagina was snel klaar: #nonononono

Voor maandag probeert May haar eigen deal die ze met de EU sloot over uittreding er alsnog door te krijgen. Voordat de stemmingen vanavond begonnen, zei ze dat ze bereid is af te treden als het Lagerhuis haar deal steunt. “Ik weet dat er wordt verlangd naar een nieuwe benadering en nieuw leiderschap in het vervolg van de uittredingsprocedure en ik zal daarbij niet in de weg staan”, zei May in een verklaring.

Laatste troefkaart

Er werd al rekening gehouden met het aanbod van May om plaats te maken voor een ander. Het wordt haar laatste troefkaart genoemd om de deal door het parlement te loodsen.

Als ze haar voorstel zoals wordt verwacht morgen of overmorgen weer in stemming brengt, hoeft May in elk geval niet te rekenen op stemmen van de DUP. Die Noord-Ierse gedoogpartner blijft tegen, waardoor May het zonder de broodnodige tien stemmen van de DUP moet stellen.

Volgens de BBC hebben 25 Conservatieven die eerst dwarslagen nu besloten de brexit-deal van May alsnog te steunen. Onder hen zijn ook Boris Johnson en Jacob Rees-Mogg, die tot nu toe geharnaste tegenstanders van de deal waren.

Bekijk ook;

May bereid op te stappen als haar brexit-deal wordt aangenomen

Parlement stemt over brexit-plan-B. Weten Britten nu wat ze willen?

Geen meerderheid voor alternatieve Brexitopties

Telegraaf 27.03.2019 De uitkomst van de ’indicatieve’ stemming was niet bindend. Het gaf het verdeelde Lagerhuis de kans om te laten zien welke Brexituitkomst wel op steun zou kunnen rekenen. Lagerhuisleden stemden echter tegen alle opties, waaronder een brexit zonder deal en nauwere banden met de EU dan de regering wil.

De politici krijgen komende maandag naar verwachting weer de kans om hun mening te geven over alternatieve Brexituitkomsten. Premier Theresa May probeert ondertussen haar eigen brexitdeal te redden. De conservatieve leider is bereid voortijdig op te stappen om de overeenkomst door het Lagerhuis te krijgen. Dat heeft de deal al twee keer afgewezen.

Veel Britse burgers zijn de aanhoudende politieke impasse over de Brexit beu. Ook woensdag verzamelden zich weer pro- en antibrexitbetogers bij het parlementsgebouw in Londen. Beide kampen hebben iets gemeen: weinig vertrouwen in het vermogen van de Lagerhuisleden een uitweg te vinden uit de politieke crisis.

„Als ze onderling blijven kibbelen, komen we nergens”, klaagde de gepensioneerde militair George Cowie. De gepensioneerde docent Ruth Fryer, die een badge droeg met het opschrift „We Still Love EU”, reageerde ook wanhopig. „Ik hoop vooral dat de parlementariërs doen waar ze voor betaald krijgen en dat is het landsbelang vooropstellen”, zei Fryer. Ze wil dat de politici de brexit helemaal afblazen.

Bekijk ook:

Noord-Ierse DUP steunt May en haar deal niet

Bekijk ook:

May stapt op na goedkeuring Brexitdeal

Bekijk ook:

Bercow: niet stemmen over zelfde Brexitdeal

May stapt op als brexit-deal wordt goedgekeurd maar zelfopoffering lijkt overbodig

AD 27.03.2019 In een ultieme poging haar brexit-akkoord te redden zet Theresa May haar laatste troefkaart in: ze belooft op te stappen als haar akkoord door het parlement komt. De kans daarop is klein, bleek vanavond. De Noord-Ierse DUP, May’s gedoogpartner in het Lagerhuis, is niet van plan haar te steunen.

Om de brexit te leveren ben ik bereid om deze post -eerder dan ik wilde- te verlaten”, zei premier May vanavond in een speech tegen een groep invloedrijke conservatieven. ,,Ik doe wat het beste is voor ons land en onze partij.”

May’s vertrekbelofte moet veel rebellerende brexiteers uit eigen partij overhalen om voor haar deal te stemmen. Zij willen absoluut niet dat May ook aan het roer staat in de tweede fase van de onderhandelingen, over de toekomstige relatie en het handelsakkoord en eisten haar aftreden in ruil voor hun steun.

,,Deze periode heeft ons land en onze partij op de proef gesteld’’, zei May in haar toespraak. ,,We zijn er bijna. We zijn bijna klaar om een nieuw hoofdstuk te beginnen en een betere toekomst op te bouwen. Voor we dat kunnen doen, moeten we deze klus afmaken’’.

Suse van Kleef @SusevanKleef

“Back the deal and I’ll go”: Theresa May belooft op te stappen als de brexitdeal door het parlement is. De volgende fase van de brexitonderhandelingen zullen door een ander worden gedaan. Het was haar allerlaatste troef om de deal er doorheen te krijgen. Kijken of het werkt…

3  6:40 PM – Mar 27, 2019 See Suse van Kleef’s other Tweets

Roep om nieuwe aanpak

May geeft aan goed geluisterd te hebben naar de roep ‘om nieuw leiderschap’ en ‘een nieuwe aanpak’ en wil de tweede fase van de brexit-onderhandelingen niet in de weg staan. ,,Ik ga niet vaak naar de kroeg en roddel niet mee, maar ik praat wel veel met collega’s.’’

,,Ik weet dat sommige mensen zich zorgen maken dat als u instemt met de vertrekovereenkomst ik dit als een vrijbrief zal zien om de tweede fase van de onderhandelingen in te gaan zonder het noodzakelijke debat aan te gaan. Dat zal ik niet doen. Ik heb u gehoord.’’

Historische plicht doen

,,Maar’’, zo vervolgt de premier. ,,We moeten de deal erdoor krijgen en de brexit leveren. Ik ben bereid deze baan eerder op te geven dan ik van plan was, om zo te doen wat goed is voor ons land en onze partij.’’ Ze eindigde haar speech met een allerlaatste oproep.

,,Ik vraag iedereen in deze zaal me te steunen, zodat we onze historische plicht kunnen vervullen: de beslissing van het Britse volk respecteren en de Europese Unie op een ordelijke manier verlaten.” Volgens aanwezige parlementariërs had de belofte effect. Een aantal van hen gaf aan het akkoord inderdaad te steunen als het weer in stemming wordt gebracht.

Nog steeds dwarsliggers

Of het genoeg is om een meerderheid van het parlement voor May’s deal te laten stemmen, is niet duidelijk. De Noord-Ierse gedoogpartner DUP ligt nog steeds dwars en zonder steun van deze partij lijkt een meerderheid voor May’s deal niet haalbaar. Naast de 10 DUP-weigeraars zijn er ook zo’n 20 hardliner-brexiteers die nooit voor de deal zullen stemmen.

Onder hen zou ook Boris Johnson zijn. De vroegere minister van Buitenlandse Zaken was eerder fel tegen de overeenkomst. Er is een kleiner groepje remainers binnen de conservatieve partij dat evenmin voor de deal zal stemmen. Dat kan May niet compenseren met Labour-rebellen.

Wanneer de stemming over de deal plaatsvindt, is nog niet bekend. Als het Lagerhuis de deal van May alsnog goedkeurt, verlaat het Verenigd Koninkrijk op 22 mei de Europese Unie. Haar partijgenoten zouden inmiddels zijn geïnformeerd dat daarna een interne leiderschapsverkiezing kan worden gehouden.

De belangrijke gedoogpartner van May in het Lagerhuis, de Noord-Ierse DUP, is alvast niet van plan de brexitdeal te steunen. De partij zal zich ook niet onthouden van stemming, aldus een van de parlementsleden. De kans dat May haar deal door het Lagerhuis krijgt is daarmee uiterst klein geworden. Om een meerderheid te krijgen heeft May met haar minderheidsregering de steun van DUP nodig.

Brits Lagerhuis nog steeds diep verdeeld over alternatieve Brexit-plannen

NU 27.03.2019 Het Britse Lagerhuis heeft woensdag geen meerderheid gevonden voor acht alternatieve Brexitplannen die, tegen de zin van de regering, werden behandeld.

Het ging om zogeheten indicative votes, een peiling van de opinie in het Lagerhuis. Het parlement wilde beter in beeld krijgen welke alternatieve benaderingen van de Brexit mogelijk op een meerderheid kunnen rekenen.

Het Lagerhuis trotseerde de wil van de regering met de indicative votes. Afgelopen maandag stemde een meerderheid ervoor de regering een dag te ontheffen van haar taak om de parlementaire agenda te bepalen.

May biedt vertrek aan als zoetmaker

De stemming was niet het enige historische moment op wat een dramatische dag bleek voor de Britse politiek.

Terwijl het parlement debatteerde, deed premier Theresa May een laatste poging om steun voor haar uittredingsovereenkomst te vergaren bij haar eigen Conservatieve Partij.

May maakte bekend dat ze bereid is op te stappen als haar Brexit-overeenkomst wordt aangenomen en de Britse uittreding wordt afgeleverd. Verschillende Conservatieve voorstanders van een harde Brexit lieten weten zich nu achter May’s deal te scharen, uit angst dat de Brexit anders uit zal blijven.

Of de zet van May zorgt voor genoeg steun is nog niet duidelijk. De Noord-Ierse Democratic Unionist Party (DUP), die de minderheidsregering van May van gedoogsteun voorziet, liet woensdag weten tegen te zullen stemmen.

May-deal moet vrijdag weer naar Lagerhuis

De regering-May wil dat het Lagerhuis zich vrijdag weer buigt over de uittredingsovereenkomst. Die sneuvelde bij twee eerdere pogingen.

Mogelijk gooit Lagerhuisvoorzitter John Bercow nog roet in het eten voor de premier. Hij kondigde maandag aan dat hij het Brexitplan niet in stemming zal brengen als dat niet substantieel is aangepast ten opzichte van de vorige twee keren. Bercow waarschuwde May woensdag dat dit besluit nog steeds staat.

Lees meer over: Verenigd Koninkrijk  Brexit

Britse premier May bereid op te stappen als haar Brexit-plan wordt aangenomen

NU 27.03.2019 De Britse premier Theresa May is bereid om op te stappen als haar Brexit-overeenkomst wordt goedgekeurd door het Lagerhuis. Dat heeft ze woensdag gezegd tegen leden van haar Conservatieve Partij.

May kondigde haar besluit aan tijdens een bijeenkomst van het stuurcomité van de Conservatieve Partij. “Ik ben bereid deze baan eerder dan ik van plan was neer te leggen, zodat ik kan doen wat juist is voor ons land en onze partij”, zei ze.

Voor de premier is het aanbod een laatste poging om genoeg steun te verwerven voor haar uittredingsovereenkomst. Met de toezegging komt ze de voorstanders van een harde Brexit binnen de Conservatieve Partij tegemoet.

Aanwezigen zeggen dat May een “gepassioneerde” toespraak hield, waarin ze aangaf dat ze naar een opvolger zal zoeken als haar deal wordt aangenomen. Die kan dan de volgende fase – het vestigen van een nieuwe handelsrelatie met de EU – leiden.

De Britse regering is van plan de uittredingsovereenkomst vrijdag voor de derde keer voor te leggen aan het Lagerhuis. Bij de twee eerdere pogingen leed May flinke nederlagen.

Het Lagerhuis debatteert woensdag over alternatieven voor het plan van May. Dat is zeer tegen de zin van de regering-May.

Het parlement besloot maandag de regering tijdelijk buitenspel te zetten, zodat woensdagavond over de alternatieven gestemd kan worden. De uitkomst van die stemming is niet bindend, maar draagt wel flinke politieke druk met zich mee.

Zie ook: Lagerhuis houdt historische stemming over Brexit-opties

Lagerhuisvoorzitter ligt dwars

Of May erin zal slagen haar deal vrijdag weer in stemming te brengen, valt nog te bezien. Lagerhuisvoorzitter John Bercow waarschuwde de premier woensdag dat hij dit niet zal toestaan als de overeenkomst niet substantieel is gewijzigd ten opzichte van de eerste twee keren dat het door het parlement werd behandeld.

Vorige week maandag waarschuwde Bercow de regering van premier Theresa May ook al voor het uitschrijven van een derde stemming over het scheidingsakkoord van May. Hierop besloot May niet nog een stemming uit te schrijven.

“De regering kan niet opnieuw een voorstel indienen dat wezenlijk hetzelfde is als het voorstel van vorige week, dat met 149 stemmen verschil is verworpen”, zei Bercow toen.

Lees meer over: Brexit

May bereid op te stappen als haar brexit-deal wordt aangenomen

NOS 27.03.2019 Theresa May is bereid af te treden als het Lagerhuis haar brexit-deal steunt. Dat heeft de Britse premier gezegd op een bijeenkomst met 300 fractieleden van haar Conservatieve Partij. Daarna kwam ze met een officiële verklaring.

“Ik weet dat er wordt verlangd naar een nieuwe benadering en nieuw leiderschap in het vervolg van de uittredingsprocedure en ik zal daarbij niet in de weg staan”, schreef May.

Er werd al rekening gehouden met het aanbod van May om plaats te maken voor een ander. Het wordt gezien als haar laatste troefkaart om de deal die ze met de Europese Unie heeft gesloten over uittreding van het Verenigd Koninkrijk door het parlement te loodsen.

Haar actie lijkt effect te hebben. Volgens een verslaggever van de krant The Times hebben na de mededeling van May ongeveer veertig Conservatieven die eerst dwarslagen nu besloten de brexit-deal alsnog te steunen. Onder hen is ook Boris Johnson, tot nu toe een van de felste tegenstanders van de deal:

Tim de Wit

@timdewit

On-ge-loof-lijk. Boris Johnson heeft 87 columns en even zoveel speeches gebruikt om de deal van May tot de laatste pagina af te branden en is nu toch overstag na aanbod May om af te treden. Nu wachten tot hij zich meldt om haar op te volgen… https://t.co/42DfZ6jDY3

Zo’n veertig andere Conservatieve parlementariërs zouden nog geen definitief standpunt hebben ingenomen. Om haar deal door het Lagerhuis te krijgen, heeft May 75 stemmen nodig van eerdere tegenstemmers.

Acht opties

Lagerhuisleden hadden voor vandaag zestien plannen ingediend bij parlementsvoorzitter John Bercow. Die bracht vanavond acht ervan in stemming, variërend van een no-deal-brexit tot een tweede referendum over de hele kwestie. De stemmen worden nu geteld.

De uitslag is niet bindend. De stemmingen zijn een poging van het Lagerhuis om tot een plan B te komen. May heeft eerder gezegd dat ze een motie zal negeren als het parlement iets wil waarover niet met de EU kan worden onderhandeld, of als de inhoud in strijd is met verkiezingsbeloften van de Conservatieve Partij in 2017.

Naar verwachting laat premier May morgen of vrijdag ook weer over haar deal met Brussel stemmen. Die afspraken werden al twee keer met overmacht weggestemd.

Stembriefjes op Twitter

Van de stemmingen zijn geen beelden uit het Lagerhuis, omdat er schriftelijk werd gestemd. De parlementariërs moesten aankruisen welke opties hun voorkeur hebben. Toch konden sommigen het niet laten ‘in beeld’ te komen en zetten ze op Twitter een afbeelding van hun stembriefje.

Onder hen was het Conservatieve fractielid Michael Fabricant. In zijn tweet vraagt hij zich af of hij nu zal worden opgepakt:

Michael Fabricant

@Mike_Fabricant

Our indicative vote and how I am casting it…… (Will I get arrested for tweeting this?)

Bekijk ook

Parlement stemt over brexit-plan-B. Weten Britten nu wat ze willen?

May stapt op na goedkeuring Brexitdeal

Telegraaf 27.03.2019 De Britse premier Theresa May is bereid vroegtijdig op te stappen om haar Brexitdeal door het Lagerhuis te krijgen. Dat maakte ze bekend tijdens een bijeenkomst met haar Conservatieve partijgenoten.

,,Ik ben bereid eerder op te stappen dan ik van plan was”, stelde May volgens een verklaring van haar kantoor. Ze riep haar partijgenoten op haar deal te steunen ,,zodat we onze historische plicht kunnen doen”. Daarmee doelde ze op het eerbiedigen van de uitkomst van het referendum in 2016 door een ,,ordelijke Brexit” te regelen.

May vertelde volgens een ingewijde niet wanneer ze precies wil opstappen. De geplaagde premier ligt ook binnen haar eigen partij onder vuur om de wijze waarop ze het vertrek van haar land uit de EU aanpakt. Ze bereikte vorig jaar een akkoord met de EU, maar leed zware nederlagen toen ze die deal door het Lagerhuis probeerde te loodsen. May moest de EU uiteindelijk vragen de brexit uit te stellen.

May hoopt dat meer parlementariërs haar akkoord over de scheidingsvoorwaarden willen steunen nu ze haar vertrek in het vooruitzicht heeft gesteld. Het Verenigd Koninkrijk moet tijdens de overgangsperiode na de brexit nog met de EU gaan onderhandelen over de toekomstige handelsrelatie. May laat zo zien dat zij dan niet aan de knoppen zit. Die taak valt dan toe aan haar opvolger.

De conservatieve leider erkende dat binnen haar partij wordt verlangd naar ,,een nieuwe benadering, en nieuw leiderschap, in de tweede fase van de brexitonderhandelingen”. Ze voegde toe dat zij dat niet in de weg wil staan. ,,Maar we moeten deze deal goedgekeurd krijgen en Brexit leveren.”

Bekijk ook:

Lagerhuis trekt brexit-initiatief naar zich toe

Premier May stapt op als brexit-deal wordt goedgekeurd

AD 27.03.2019 In een ultieme poging haar brexit-akkoord te redden zet Theresa May haar laatste troefkaart in: ze belooft op te stappen als haar akkoord door het parlement komt. ,,Om de brexit te leveren ben ik bereid om deze post -eerder dan ik wilde- te verlaten”, zei ze in een speech tegen een groep invloedrijke conservatieven. ,,Ik doe wat het beste is voor ons land en onze partij.”

May’s vertrekbelofte moet veel rebellerende brexiteers uit eigen partij overhalen om voor haar deal te stemmen. Zij willen absoluut niet dat May ook aan het roer staat in de tweede fase van de onderhandelingen, over de toekomstige relatie en het handelsakkoord en eisten haar aftreden in ruil voor hun steun.

,,Deze periode heeft ons land en onze partij op de proef gesteld’’, zei May in haar toespraak. ,,We zijn er bijna. We zijn bijna klaar om een nieuw hoofdstuk te beginnen en een betere toekomst op te bouwen. Voor we dat kunnen doen, moeten we deze klus afmaken’’.

Roep om nieuwe aanpak

May geeft aan goed geluisterd te hebben naar de roep ‘om nieuw leiderschap’ en ‘een nieuwe aanpak’ en wil de tweede fase van de brexit-onderhandelingen niet in de weg staan. ,,Ik ga niet vaak naar de kroeg en roddel niet mee, maar ik praat wel veel met collega’s.’’

,,Ik weet dat sommige mensen zich zorgen maken dat als u instemt met de vertrekovereenkomst ik dit als een vrijbrief zal zien om de tweede fase van de onderhandelingen in te gaan zonder het noodzakelijke debat aan te gaan. Dat zal ik niet doen. Ik heb u gehoord.’’

Historische plicht doen

,,Maar’’, zo vervolgt de premier. ,,We moeten de deal erdoor krijgen en de brexit leveren. Ik ben bereid deze baan eerder op te geven dan ik van plan was, om zo te doen wat goed is voor ons land en onze partij.’’ Ze eindigde haar speech met een allerlaatste oproep.

,,Ik vraag iedereen in deze zaal me te steunen, zodat we onze historische plicht kunnen vervullen: de beslissing van het Britse volk respecteren en de Europese Unie op een ordelijke manier verlaten.” Volgens aanwezige parlementariërs had de belofte effect. Een aantal van hen gaf aan het akkoord inderdaad te steunen als het weer in stemming wordt gebracht.

Nog steeds dwarsliggers

Of het genoeg is om een meerderheid van het parlement voor May’s deal te laten stemmen, dat is niet duidelijk. De Noord-Ierse gedoogpartner DUP ligt nog steeds dwars, en er zijn ook een aantal hardline brexiteers uit de Conservatieve Partij die zeggen in geen geval voor het akkoord te stemmen. Wanneer de stemming over de deal plaatsvindt is nog niet bekend.

May’s offer maakt de kans dat het akkoord er doorheen komt een stuk groter en brengt de spanning in de brexitstrijd weer helemaal terug. Als het Lagerhuis de deal van May alsnog goedkeurt, verlaat het Verenigd Koninkrijk op 22 mei de Europese Unie. Haar partijgenoten zouden inmiddels zijn geïnformeerd dat daarna een interne leiderschapsverkiezing kan worden gehouden.

‘May stapt op na goedkeuring brexitdeal’

ANP 27.03.2019 De Britse premier Theresa May is bereid op te stappen als haar brexitdeal alsnog wordt goedgekeurd. Dat maakte ze bekend tijdens een bijeenkomst met haar Conservatieve partijgenoten, zeggen ingewijden.

May zou niet in detail zijn getreden over wanneer ze precies het veld wil ruimen. Ze wekte volgens een deelnemer aan de bijeenkomst de indruk dat haar vertrek ,,redelijk snel” zou kunnen plaatsvinden.

De geplaagde premier ligt ook binnen haar eigen partij onder vuur om de wijze waarop ze het vertrek van haar land uit de EU aanpakt. Ze bereikte vorig jaar een akkoord met de EU, maar leed zware nederlagen toen ze die deal door het Lagerhuis probeerde te loodsen. May moest de EU uiteindelijk vragen de brexit uit te stellen.

Parlement stemt over brexit-plan-B. Weten Britten nu wat ze willen?

Het Lagerhuis stemt vandaag over een plan-B voor de brexitdeal van premier May. Er liggen veel alternatieven op tafel.

NOS 27.03.2019 De meeste Britse parlementsleden weten erg goed wat ze niet willen: de brexit-deal van premier May. Maar wat dan wel? Een reeks stemmingen in het Lagerhuis moet daar vanavond duidelijkheid in scheppen. Welke opties liggen er op tafel? En: kunnen die rekenen op een meerderheid?

Maandagavond trok het parlement de regie uit handen van premier May. De parlementsleden gaan stemmen over alternatieven voor de deal van May met de EU. Een bijzonder hoofdstuk in de parlementaire geschiedenis, benadrukt correspondent Tim de Wit. “Dit is ongekend. Het parlement heeft vanavond de regie over wat er gebeurt, niet premier May. De architect van dit plan wordt in de Britse media daarom gekscherend met ‘premier’ aangesproken.”

De parlementsleden hebben maar liefst zestien plannen ingediend bij voorzitter van het huis John Bercow. De ‘speaker’ heeft een belangrijke rol in het debat. Hij bepaalt over welke voorstellen wordt gestemd. Bijvoorbeeld over een nieuw referendum, het Noorwegen-model, of een no deal, Waarschijnlijk kiest Bercow zo’n zes opties.

Bekijk onderstaande afbeeldingen om te zien hoe de Britse politici tot deze opties zijn gekomen, en om welke zes opties het gaat.

1/2 NOS

2/2 NOS

Welke optie op de meeste steun kan rekenen, valt niet vooraf te voorspellen. De kans is zelfs groot dat geen enkele optie een meerderheid krijgt, zegt De Wit: “Eigenlijk is dat nog wel het meest waarschijnlijke scenario voor vanavond. We weten dat de meerderheid vindt dat het anders moet. Hoe? Daar zijn de parlementsleden het onderling totaal niet over eens. Deze stemming is dan ook vooral interessant om per optie te kunnen kijken hoe de verhoudingen liggen.”

Als een van de opties wel een meerderheid krijgt, betekent dat niet automatisch dat die ook werkelijkheid wordt. Het gaat om een niet-bindende stemming. Premier May blijft geloven in haar brexit-deal, die al twee keer door het Lagerhuis werd weggestemd, en ze is niet verplicht om in te stemmen met het plan-B van het parlement.

Ook is dit pas de eerste serie van stemmingen, het aftasten van de verhoudingen. Het is de bedoeling om maandag nog een definitieve stemming te houden. Dan moet er gestemd worden over de populairste opties.

May’s deal

Een alternatief is alleen nodig als May geen meerderheid voor haar deal kan krijgen. Waarschijnlijk doet ze donderdag of vrijdag een derde poging om de deal met Brussel door het parlement te loodsen. Maandag moest ze nog concluderen dat er geen meerderheid voor was.

“Inmiddels zijn er wel wat Conservatieven die hebben laten weten dat ze het akkoord van May willen steunen, omdat ze bang zijn dat er anders een zachte brexit of helemaal geen brexit komt”, zegt De Wit. “Of het genoeg is voor een meerderheid is totaal onduidelijk en ook niet te voorspellen. Er gebeuren nu elke dag dingen die hier nog nooit zijn voorgekomen.”

De premier heeft van de EU tot en met vrijdag de tijd gekregen haar deal alsnog door het parlement te krijgen. Lukt dat dan krijgt ze uitstel voor de brexit tot 22 mei. Als dat weer mislukt, heeft May tot 12 april de tijd om te bepalen of de Britten gaan voor uitstel of meteen voor een no-deal-brexit.

Het debat begint om 15.00 uur. De stemmingen beginnen naar verwachting rond 20.00 uur.

Bekijk ook;

May: nog onvoldoende steun voor nieuwe stemming brexit-akkoord

‘Steeds meer twijfel of May derde brexit-nederlaag overleeft’

Twee weken brexit-uitstel komt Nederlandse ondernemers niet slecht uit

Bercow: niet stemmen over zelfde Brexitdeal

Telegraaf 27.03.2019 De Britse regering mag de Brexitdeal van premier Theresa May niet zomaar weer in stemming brengen. Daarvoor waarschuwde parlementsvoorzitter John Bercow, die eerder al een stokje stak voor een derde stemming over de overeenkomst met de EU. Hij zei woensdag de regering „niet moet proberen mijn uitspraak te omzeilen”.

Bercow zei dat hij heeft begrepen dat de regering de deal op donderdag of vrijdag misschien toch weer aan het parlement wil voorleggen. Hij waarschuwde „om misverstanden te voorkomen” dat zijn eerdere uitspraak nog steeds van kracht is.

Twee afwijzingen

Het Lagerhuis heeft de deal van May tot dusver twee keer afgewezen. Bercow torpedeerde eerder deze maand een derde stemming. Hij deed dat omdat het akkoord niets nieuws zou bevatten. De voorzitter oordeelde toen dat pas weer gestemd mag worden als de deal inhoudelijk op de schop is gegaan. Alleen de tekst aanpassen is niet voldoende.

De tijd dringt voor de Britten om een oplossing te vinden voor de impasse rond de Brexit. Als het Lagerhuis alsnog de deal goedkeurt, dan volgt een ordelijke Brexit op 22 mei. Wordt het terugtrekkingsakkoord voor de derde keer afgewezen, dan krijgt Londen van de EU tot 12 april de tijd om een nieuwe keuze te maken.

Indicatieve stemming

Britse parlementariërs hebben ondertussen het initiatief naar zich toegetrokken. Ze stemmen woensdag over een serie alternatieve Brexit-scenario’s. De uitkomst van die ’indicatieve’ stemming is niet bindend. Er kan wel uit blijken welke plannen in het Lagerhuis misschien een kans maken.

Bercow heeft acht ingediende voorstellen geselecteerd waarover gestemd mag worden. Dat gebeurt naar verwachting omstreeks 20.00 uur Nederlandse tijd. De geselecteerde plannen lopen uiteen van een Brexit zonder deal tot veel nauwere banden met de EU dan de regering wil.

Bekijk ook:

Lagerhuis trekt brexit-initiatief naar zich toe

Bekijk meer van; londen  brexit  lagerhuis  john bercow

Lamme leidt blinde in Lagerhuis

Telegraaf 27.03.2019 Het Britse parlement weet nauwelijks raad met de controle die het heeft verworven over het Brexit-proces. Vandaag zal worden gestemd over mogelijke Brexit-alternatieven. Maar het is onwaarschijnlijk dat een van de mogelijke alternatieven de steun zal krijgen van een meerderheid van de Kamerleden.

In de wandelgangen van het Parlementsgebouw wordt duidelijk dat er vier scenario’s zijn. De twee meest extreme scenario’s, No Deal en No Brexit, het terugtrekken van de Brexit-procedure, hebben slechts de steun van een betrekkelijk kleine groep Lagerhuisleden.

Wat dan overblijft is de Brexit-overeenkomst van de regering, of mogelijke alternatieven. De alternatieven waarover wordt gesproken hebben voor het leeuwendeel geen betrekking op de Brexit-overeenkomst zelf. Daarin wordt vooral gespeculeerd over de toekomstige relatie met de EU. Wel of niet in een Douane-unie blijven; wel of niet in de Interne Markt; Een handelsverdrag als Canada; deze scenario’s met of zonder nieuw referendum.

In de loop van dinsdag werd gespeculeerd op een model waarbij parlementariërs een volgorde van hun voorkeuren zouden kunnen aangeven. Bijvoorbeeld: Het liefst No Deal, maar als dat niet kan, dan May’s overeenkomst. Het zou, na de machtsovername van het parlement, een nieuwe revolutie betekenen in het Lagerhuis.

Bekijk ook:

Lagerhuis trekt Brexit-initiatief naar zich toe

Intussen blijft de regering werken aan een meerderheid voor haar eigen voorstel. Volgens Daniel Kawczynski, een van de harde Brexiteers, is er nu sprake van een ‘stroom’ van harde Brexiteers die de overeenkomst van de regering zouden willen steunen.

Hun politiek leider, Jacob Rees-Mogg heeft duidelijk gemaakt dat hij, nu de kans op een No Deal scenario lijkt te zijn verkeken, ‘neigt’ naar steun voor het regeringsvoorstel. Het zou vrijdag, op de oorspronkelijke Brexit-dag, in stemming worden gebracht.

Hij laat die steun nog altijd afhangen van de Noord-Ierse DUP. DUP Brexit-woordvoerder Sammy Wilson liet dinsdagmiddag weten liever een lang uitstel te zien dan de overeenkomst van May, maar hij werd teruggefloten door andere DUP’ers.

Bekijk ook:

Miljoenen tekenen petitie tegen Brexit

Dinsdagmiddag zong het gerucht rond, beter gezegd: opnieuw rond, dat premier Theresa May zou opstappen om steun voor haar voorstel te vergemakkelijken. Dat zou onder andere de eis zijn van voormalig minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson.

Bekijk meer van; parlement  deals  brexit  lagerhuis

VK negeert petitie tegen Brexit met 5,8 miljoen ondertekenaars

NU 27.03.2019 De Britse regering gaat geen concrete actie ondernemen naar aanleiding van een petitie die de Brexit ongedaan wil maken. De petitie is al ruim 5,8 miljoen keer ondertekend. Wel zal er op 1 april in het Lagerhuis gedebatteerd worden over de petitie, dit moet vanaf 100.000 ondertekeningen binnen dertig dagen.

Het Brexit-ministerie stelt in een verklaring dat het terugtrekken van Artikel 50 niet het beleid van de regering is en de uitkomst van het referendum te willen respecteren.

“Het terugtrekken van Artikel 50, en dus blijven in de Europese Unie, zou onze democratie ondermijnen en het vertrouwen van miljoenen stemmers schaden”, schrijft het ministerie.

In 2016 stemden zo’n zeventien miljoen Britten voor een vertrek uit de EU (51,4 procent) tegenover zestien miljoen (48,6 procent) die wilden blijven. Dat minimale verschil is ook terug te zien in het Brexit-proces. Drie dagen voor de oorspronkelijke Brexit-deadline (30 maart om 00.00 uur, red.) is er nog steeds geen meerderheid in het Britse Lagerhuis over hoe de Brexit eruit moet zien.

Afgelopen weekend gingen er in een protestmars in Londen honderdduizenden mensen de straat op, om voor een tweede Brexit-referendum te pleiten. Volgens de organisatie van de mars zouden er zelfs meer dan een miljoen mensen aanwezig zijn geweest.

Britten gaan massaal straten van Londen op tegen Brexit

Lees meer over: economie Brexit

Rebellerend Lagerhuis neemt heft in handen

AD 27.03.2019 Het geduld van het Britse parlement met premier Theresa May is op. Haar pogingen de veel bekritiseerde brexitdeal door het parlement te duwen mislukken keer op keer, waardoor een grote groep parlementariërs de tijd rijp acht een parlementaire revolutie te ontketenen.

Vandaag nemen ze het heft in handen en proberen ze op eigen houtje uit te vinden welke vorm van brexit wel op een meerderheid kan rekenen in het Lagerhuis. In een poging een uitweg te vinden uit de politieke impasse worden er ‘indicatieve stemmingen’ gehouden over alternatieve brexitopties.

Lees ook;

Lees meer

Lees meer

‘Brits kabinet zint op coup tegen Theresa May’

Lees meer

Lees meer

Een ongekende situatie: normaliter heeft de regering controle over het programma, maar na een historische stemming maandagavond grepen de rebellerende parlementariërs tijdelijk de macht. May moet van de zijlijn toekijken. De Britse premier probeerde de parlementaire coup nog tegen te houden door haar partijgenoten maandag de opdracht te geven tegen het amendement te stemmen.

Maar het vertrouwen in haar is zo laag, dat dertig conservatieven hun orders negeerden en voor het amendement stemden, waardoor het een meerderheid kreeg: 329 voor, 302 tegen.

Douane-unie

Lagerhuisleden hebben vandaag tot het eind van de middag om hun gewenste brexitoptie op tafel te leggen. Verwacht wordt dat er in ieder geval meerdere vormen van een zachtere brexit worden voorgesteld, waarin de Britten een zeer nauwe relatie met de EU onderhouden. Dat kan bijvoorbeeld door in de interne markt of de douane-unie te blijven.

Daarnaast kan een no deal-brexit zonder afspraken weer opduiken, net zoals de mogelijkheid van een tweede referendum. Misschien zal zelfs het volledig cancelen van de brexit op het stembiljet komen te staan. Rond 20.00 uur Nederlandse tijd zal worden gestemd over alle opties: ja of nee. In de eerste stemmingsronde mogen parlementariërs net zo veel opties aankruisen als ze willen.

Zo hopen de initiatiefnemers een aantal scenario’s over te houden. Daar zal dan waarschijnlijk op maandag nog een finale stemmingsronde over worden gehouden. Op dit moment lijkt een vorm van een zachtere brexit de grootste kanshebber.

Mocht het zover komen, dan is het onduidelijk wat er gebeurt. May heeft al gezegd dat ze zich niet verplicht voelt om zich te houden aan de uitslag van deze niet-bindende indicatieve stemmingen als ze botsen met haar eigen brexitvisie.

Een zachtere brexit doet dat zonder twijfel: May wil absoluut niet in de interne markt of de douane-unie blijven. Toch zal de politieke druk om er iets mee te doen hoog zijn. Er gaan geruchten dat ze dan aan de noodrem trekt en zal proberen nieuwe verkiezingen uit te schrijven.

Dat betekent ook dat ze een lang uitstel van de brexit moet vragen aan de EU, en dat de Britten ook meedoen aan de Europese Verkiezingen in mei.

Nachtmerrie

Een nachtmerriescenario voor de Britse premier, dus intussen probeert ze uit alle macht de controle terug te krijgen. Ze blijft lobbyen voor haar eigen brexitdeal, maar veel succes heeft ze er niet mee.

Een andere strategie zou zijn om het resultaat van de indicatieve stemmingen af te wachten om zo de druk te verhogen op de brexiteers. May hoopt dan dat de dreiging van een lang uitstel, nieuwe verkiezingen of een zachtere brexit ze van mening doet veranderen.

Dat, in combinatie met de belofte dat ze snel vertrekt als premier, moet genoeg parlementariërs over de streep trekken op het allerlaatste moment toch nog voor de brexitdeal te stemmen. Het zou haar ultieme overwinning zijn.

Order, ORDER! May verliest regie over Brexit

Elsevier 26.03.2019 Ondanks het uitstel van de Brexit tot 12 april tikt de klok door. De leden van het Lagerhuis trokken maandagavond laat de regie naar zich toe.

Het Lagerhuis stemde maandag voor een motie om woensdag alternatieven te bespreken voor de Brexit-deal die premier Theresa May voor een derde maal in stemming wil laten brengen.

May heeft vorige week van de Europese Unie (EU) tot vrijdag de tijd gekregen om het Lagerhuis achter haar oorspronkelijk plan te krijgen. Als dat lukt, heeft Groot-Brittannië de tijd tot 22 mei om de laatste zaken te regelen om de Brexit ordentelijk te laten verlopen.

Het Lagerhuis wil meer te zeggen hebben over de alternatieven voor de Brexit-deal. May ziet daar niets in omdat het goed mogelijk is dat de wensen waarmee het Lagerhuis komt niet onderhandelbaar zijn met de Europese Unie.

Toch gaat het Lagerhuis zich buigen over die alternatieven. Een meerderheid (329 tegenover 302) stemde maandagavond laat voor een resolutie van het conservatieve parlementslid Oliver Letwin die de ruimte biedt om te stemmen over alternatieve Brexit-voorstellen. Drie staatssecretarissen namen kort voor de stemming ontslag om ook voor de resolutie te kunnen stemmen.

De stemming over alternatieve Brexit-voorstellen vindt woensdag plaats. En hoewel de uitslag niet bindend is – het gaat om ‘indicatieve stemmingen – is de druk op May om met die voorstellen aan de slag te gaan erg groot.

Nog niet duidelijk over wélke varianten gesproken zal gaan worden

Het is nog onduidelijk welke varianten woensdag ter sprake zullen komen. Waarschijnlijk zal het Lagerhuis stemmen over een softe variant van de Brexit, het Noorwegen-model en zal ook een nieuw referendum in stemming worden gebracht. Het doel is om af te tasten voor welke koers binnen het parlement een meerderheid te vinden is.

Ligt er na woensdag een alternatief op tafel waar de meerderheid van het Lagerhuis achter staat, dan zal de druk op de regering groot zijn om daarmee weer opnieuw naar Brussel te gaan. De kans is vervolgens groot dat er opnieuw uitstel van de Brexit plaatsvindt om dit alternatieve voorstel te bespreken.

Lees ook de blog van Robbert de Witt waarin hij zich afvraagt wat Theresa May bezielt om maar te blijven doorgaan

Einde van May in zicht?

May heeft echter laten weten dat ze de uitslag van woensdag mogelijk zal negeren. Daarmee stuurt ze aan op een nieuwe vertrouwensstemming over haar kabinet die ze mogelijk dit keer niet overleeft. Tot die tijd probeert ze met alle macht alsnog parlementsleden over te halen voor haar deal te stemmen. Zo zou ze hebben beloofd terug te treden als een aantal partijleden voor haar deal zouden stemmen, meldde de Britse zender ITV zondag op basis van bronnen.

Boris Johnson, fel tegenstander van Theresa May, riep haar maandag op om de ketenen met Brussel te verbreken. Hij haalde daarbij het Bijbelboek Exodus aan waarin Mozes het uitverkoren volk uit Egypte leidt. Critici wezen er echter fijntjes op dat dit volk vervolgens 40 jaar door de woestijn moest dolen. Dat lijkt geen prettig vooruitzicht voor de Britten, noch voor Europa.

Ook Eerste Kamer achter noodwet brexit

De Eerste Kamer is het ermee eens dat het kabinet speciale bevoegdheden moet krijgen om chaotische situaties na de brexit te voorkomen.

NOS 26.03.2019 Het kabinet krijgt definitief meer mogelijkheden om noodmaatregelen te treffen die onvoorziene gevolgen van de brexit moeten voorkomen. Na de Tweede heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met een noodwet van minister Blok.

Op grond van die wet mag het kabinet zelf regels aanpassen om chaos te voorkomen, als het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie heeft verlaten. Blok noemde eerder als voorbeelden van noodsituaties chaos bij de douane waardoor vee op de kade blijft staan en problemen met vergunningen.

De Tweede Kamer heeft wel afgedwongen dat de bevoegdheden van het kabinet iets minder ver gaan dan in het oorspronkelijke voorstel de bedoeling was. Zo gelden de speciale bevoegdheden van het kabinet niet een jaar, maar een half jaar. Verder vervalt een door een minister bedachte noodmaatregel na tien weken: wil de maatregel dan nog gelden, moet het parlement er alsnog mee akkoord gaan.

Twee maanden geleden stemde een ruime meerderheid in de Tweede Kamer voor de noodwet. Ook bij de stemming in de senaat was er ruime steun: alleen SP, PVV, GroenLinks en Partij voor de Dieren stemden tegen. De tegenstemmers vinden dat het kabinet onnodig veel bevoegdheden krijgt.

Bekijk ook;

Lagerhuis trekt meer macht uit handen May en gaat stemmen over brexit-plan-B

Blok geeft toe: Tweede Kamer krijgt grip op brexit-noodwet

Kamer kritisch over ‘ondemocratische’ brexit-noodwet

Noodwet over brexit naar Tweede Kamer

Parlementsleden verlaten de zaal om te gaan stemmen over het Letwin/Grieve-amendement in Westminster. © EPA

Lagerhuis trekt brexit-initiatief naar zich toe

AD 25.03.2019 Het Britse Lagerhuis heeft de weg vrijgemaakt voor een niet-bindende stemming over verschillende brexitopties. Parlementariërs hebben met 329 tegen 302 stemmen een amendement aangenomen dat is bedoeld om voor een dag de parlementaire agenda te kapen.

Het voorstel van de Conservatieven Dominic Grieve en Oliver Letwin en Hilary Benn van Labour moet het mogelijk maken woensdag te debatteren en stemmen over allerlei scenario’s, zoals bijvoorbeeld een nieuw referendum of nauwere banden met de EU dan de regering wil. Daaruit moet blijken welke uitkomsten op de meeste steun kunnen rekenen. Dat proces staat bekend als ‘indicatieve stemmingen’

Doorgaans gaat de regering over de parlementaire agenda, maar het Lagerhuis trekt nu dus het initiatief naar zich toe. Parlementariërs hebben tot dusver twee keer tegen de brexitdeal van premier Theresa May gestemd. Zij erkende maandag dat het momenteel niet zinvol is haar deal weer in stemming te brengen. Er zou nog steeds te weinig steun zijn.

Zoeken naar een uitweg

Het Lagerhuis kan met de ‘indicatieve stemmingen’ peilen waar parlementariërs wel warm voor lopen. Letwin benadrukte in de aanloop naar de stemming dat het voorstel niet is bedoeld om een soort ‘grondwettelijke revolutie’ te ontketenen. ,,Het geeft het Lagerhuis de gelegenheid om te beginnen, met de nadruk op ‘beginnen’, met een proces waarin we zoeken naar een uitweg die kan rekenen op de steun van een parlementaire meerderheid.’’

De brexitaanpak van May verdeelt ook haar regering. Britse media berichten dat drie bewindspersonen ontslag hebben genomen om tegen de regering te kunnen stemmen. Het zou gaan om onderministers.

De regering zit in haar maag met de uitkomst van de stemming. ,,Het is teleurstellend dat dit amendement is aangenomen’’, zei een woordvoerder van het ministerie van Brexit. Hij riep de parlementariërs op realistisch te blijven.

,,De opties die worden overwogen moeten haalbaar zijn in onderhandelingen met de EU’’, stelde de zegsman. ,,Het parlement moet meewegen hoe lang deze onderhandelingen duren en of ze langer uitstel kunnen vereisen wat betekent dat weer Europese parlementsverkiezingen moeten worden gehouden.’’

Lagerhuis trekt meer macht uit handen May en gaat stemmen over brexit-plan-B

Waarschijnlijk zal het Lagerhuis woensdag vergaderen en stemmen over alternatieven.

NOS 25.03.2019 Het Britse parlement heeft het initiatief naar zich toegetrokken om te stemmen over alternatieve brexit-voorstellen. Een meerderheid van 329-302 stemde voor een amendement dat het Lagerhuis meer invloed geeft op hoe het nu verder gaat als May’s brexit-deal het deze week niet gaat halen.

Het gaat straks om een niet-bindende stemming over die alternatieven, maar volgens correspondent Tim de Wit zal de politieke druk om de uitslag uit te voeren voor May wel hoog zijn.

Het amendement werd twee weken geleden ook ingediend en toen werd het nog met twee stemmen verschil verworpen. “Het Lagerhuis krijgt hiermee de mogelijkheid om plan B te gaan bepalen”, zegt correspondent Tim de Wit. Waarschijnlijk gaat het woensdag stemmen over alternatieve opties.

“Dat kan gaan over een nieuw referendum of over een zachtere brexit, denk aan de status van Noorwegen, dat geen lid is van de Europese Unie maar wel nauwe banden heeft met de unie. Of het kan gaan over een no-deal-brexit.”

May heeft van de Europese Unie tot en met vrijdag de tijd gekregen haar deal alsnog door het parlement te loodsen. Als dat zou lukken krijgt ze uitstel voor de brexit tot 22 mei. Als dat weer mislukt heeft May volgens de afspraken tot 12 april de tijd om te bepalen of de Britten gaan voor uitstel of meteen voor een no-deal-brexit.

In deze kritieke toestand is er nauwelijks nog compromisbereidheid, aldus Correspondent Tim de Wit.

Aanvankelijk zou May haar deal morgen voorleggen aan het Lagerhuis, maar eerder op de dag liet ze weten daarvan af te zien omdat er nog te weinig steun voor is. Mogelijk kiest ze nu voor donderdag, zegt correspondent Tim de Wit. “Dan zou ze de uitkomsten als extra drukmiddel kunnen gebruiken tegen de brexit-hardliners: ‘steun mijn deal, anders gaan we een kant op die jullie niet willen’.”

De Noord-Ierse Democratic Unionist Party (DUP), cruciaal voor May om een meerderheid achter haar plan te krijgen, liet deze zondag nog eens duidelijk weten niet op het punt te staan om voor te gaan stemmen.

“In deze kritieke toestand is er nauwelijks nog compromisbereidheid”, zegt De Wit. “Als je het vraagt dan zeggen ze ja, maar dan moet wel de ander eerst bewegen. Politici zeggen dat ze in het landsbelang handelen, maar ondertussen zijn ze vooral bezig met het partijbelang.”

Bekijk ook;

May: nog onvoldoende steun voor nieuwe stemming brexit-akkoord

© Aangeboden door Business Insider Inc Reuters / Henry Nicholls

Het Britse Lagerhuis neemt het heft uit handen van Theresa May en stemt deze week over allerlei Brexit-scenario’s waaronder mogelijk een nieuw referendum

MSN 26.03.2019 Het Britse Lagerhuis maakt de weg vrij voor een niet-bindende stemming over verschillende Brexit-opties. Parlementariërs hebben met 329 tegen 302 stemmen een amendement aangenomen dat is bedoeld om voor een dag de parlementaire agenda te kapen.

Het voorstel van de Conservatieven Dominic Grieve en Oliver Letwin en Hilary Benn van Labour moet het mogelijk maken woensdag te debatteren en stemmen over allerlei scenario’s, zoals bijvoorbeeld een nieuw referendum. Daaruit moet blijken welke uitkomsten op de meeste steun kunnen rekenen. Dat proces staat bekend als ‘indicatieve stemmingen’.

Doorgaans gaat de regering over de parlementaire agenda, maar het Lagerhuis trekt nu dus het initiatief naar zich toe. Parlementariërs hebben tot dusver twee keer tegen de Brexit-deal van premier Theresa May gestemd. Zij erkende maandag dat het momenteel niet zinvol is haar deal weer in stemming te brengen. Er zou nog steeds te weinig steun zijn.

De Britse premier May, vandaag in het Lagerhuis AFP

May: nog onvoldoende steun voor nieuwe stemming brexit-akkoord

De Britse premier noemt het spijtig dat ze nog niet genoeg steun heeft in het Lagerhuis en wil met parlementsleden in gesprek om hen over te halen.

NOS 25.03.2019 Er is onvoldoende steun voor het brexit-akkoord van de Britse premier May met de Europese Unie. May wil daarom de deal nog niet in stemming brengen, zei ze in het Lagerhuis. Wel wil de premier “constructieve” gesprekken blijven voeren met parlementsleden om hen aan haar kant te krijgen. Ze vindt het spijtig dat haar land niet op 29 maart de EU verlaat, zoals de bedoeling was, maar dat de brexit is uitgesteld.

“Ik geloof nog steeds dat de juiste weg voor het Verenigd Koninkrijk is om de EU zo snel mogelijk te verlaten, nu op 22 mei, met een deal”, zei May in het Lagerhuis. “Maar tot mijn grote spijt moet ik vaststellen dat er op dit moment niet genoeg steun is om de deal voor de derde keer in stemming te brengen.”

Als May op korte termijn een meerderheid in het Lagerhuis weet te overtuigen, kan het Verenigd Koninkrijk zich op 22 mei afscheiden van de EU. Lukt haar dat niet, dan heeft May tot 12 april de tijd om in Brussel aan te geven hoe het volgens haar verder moet. Een no-deal-brexit of het afblazen van de brexit zijn nog steeds niet uitgesloten.

‘Nationale schande’

In het Lagerhuis is opnieuw veel kritiek op May. Labour-leider Jeremy Corbyn noemt haar aanpak bij de brexit-onderhandelingen een “nationale schande”. “Ondanks de expliciete wens van het Lagerhuis, worden we nog altijd geconfronteerd met de dreiging van een rampzalige no-deal-brexit.” Anderhalve week geleden verwierp het Lagerhuis een no-deal-brexit “onder alle omstandigheden”.

Een deel van het Lagerhuis wil dat er door middel van stemmingen in het parlement wordt gezocht naar een akkoord dat wel op voldoende steun kan rekenen. May is sceptisch over die aanpak: “De stemmingen kunnen leiden tot een uitkomst die niet onderhandelbaar is met de EU.”

Vanmorgen meldde de Britse zender ITV dat de premier achter de schermen heeft aangeboden terug te treden in ruil voor steun voor haar brexit-akkoord. In het Lagerhuis is nog niet gesproken over die mogelijkheid.

Bekijk ook;

‘Premier May biedt eigen positie aan in ruil voor steun brexitdeal’

Massademonstratie in Londen tegen brexit: ‘beste deal is geen brexit’

Onhandig maar plichtsgetrouw: hoe premier May naar de brexit strompelt

Premier May: Nog niet voldoende steun voor derde Brexit-stemming

NU 25.03.2019 Britse premier Theresa May ziet een derde stemmingsronde over haar Brexit-deal nog niet zitten, omdat er volgens haar op dit moment onvoldoende steun is in het Lagerhuis. Dat zei ze maandag in een toespraak voor de parlementariërs.

“Ik geloof nog steeds dat het de juiste keus is voor het Verenigd Koninkrijk om de EU zo snel mogelijk te verlaten met een deal, op de nieuwe datum van 22 mei”, aldus de premier. Ze voegde toe dat ze het betreurt dat er geen meerderheid is voor haar afsprakenpakket.

De premier blijft overleggen met parlementariërs om te kijken of er deze week toch nogmaals over haar deal kan worden gestemd. Ze heeft er naar eigen zeggen vertrouwen in dat er uiteindelijk een meerderheid voor haar deal zal stemmen.

Vorige week leek het er ineens op dat een derde stemming überhaupt van tafel was. Lagerhuisvoorzitter John Bercow stelde toen dat alleen over een aangepaste variant van de deal nogmaals gestemd mag worden. Nu er door de EU uitstel is gegeven tot 22 mei, geldt dit waarschijnlijk als een aanpassing die een nieuwe stemming toch mogelijk maakt.

‘Een compromis dat niet meer aangepast kan worden’

May benadrukte maandag verder nog eens dat haar deal niet meer aan te passen is. Ook zei ze dat het Lagerhuis zich moet realiseren dat het om een compromis gaat. De premier gaf opnieuw te kennen dat ze nog altijd tegen een tweede referendum is.

Pas als het onvermijdelijk lijkt, wil May het over een ‘no deal’-scenario hebben. Dat zou volgens haar echter direct een negatieve impact op de economie van het VK hebben.

Lees meer over: economie Theresa May Brexit

Positie May wankelt, maar ze geeft geen krimp

AD 25.03.2019 Het wordt steeds waarschijnlijker dat het Verenigd Koninkrijk de EU op 12 april verlaat zonder akkoord. De Britse premier May zelf zegt dat er nog steeds geen meerderheid is in het parlement voor haar brexitakkoord om de Europese Unie te verlaten. Het parlement overweegt haar het brexitbeleid nu uit handen te nemen. Haar positie als premier wankelt, maar ze geeft geen krimp.

May gaf het vanmiddag zelf toe: Er is geen meerderheid in het parlement voor haar akkoord.  Ze waarschuwde het parlement ook om geen moties aan te nemen die de EU nooit zal aanvaarden. Ze staat het parlement te woord of ze alles nog onder controle heeft, ook al roept de oppositie hard dat ze heeft gefaald. May hield haar deal andermaal als enige optie: ,,Dan kunnen we over twee maanden uit de EU zijn.’’

De Europese Commissie zegt vandaag in een mededeling dat de voorbereidingen voor een no-dealbrexit zijn afgerond. De leiders van de EU-landen gaven premier Theresa May vorige week een uitstel van de brexit tot 22 mei als ze het akkoord over de scheidingsvoorwaarden door het parlement krijgt.

Lukt dat niet, dan moet Londen voor 12 april met een plan komen. Als daar geen overeenstemming over is, kan het Britse EU-lidmaatschap zonder akkoord en overgangsperiode vervallen. ,,Het is duidelijk dat dit een significante ontwrichting voor burgers en bedrijven zal veroorzaken.’’

Brussel somt een hele reeks eenzijdige maatregelen op die van kracht worden bij dat scenario, om de ergste gevolgen te temperen. Het gaat onder meer om regels voor vervoer via land, zee en lucht, compensatie voor vissers, garanties voor Erasmus-studenten, visumvrij reizen en socialezekerheidsrechten.

Initiatief overnemen

De Conservatieven Dominic Grieve en Oliver Letwin en Hilary Benn van Labour hebben een voorstel ingediend waarmee het parlement zelf het brexitbeleid op de agenda zet. Als dit maandagavond wordt aangenomen, willen ze woensdag alle brexitopties in het Lagerhuis doornemen.

https://images4.persgroep.net/rcs/VbeDAGTJfAMfwWvy4RyKABS0HLg/diocontent/144081568/_fitwidth/694/?appId=21791a8992982cd8da851550a453bd7f&quality=0.9

Theresa May loopt de kans dat het parlement haar het brexitbeleid uit handen neemt. © REUTERS

Dwingen tot aftreden

Dat zijn: op de valreep afzien van de brexit, een nieuw referendum over een brexitakkoord, toch de deal van May aannemen, een zachtere brexit dan de deal van May door het land in een douane-unie met de EU te houden, een vrijhandelsakkoord zoals Noorwegen met de EU heeft of een no-dealbrexit.

Een aantal van May’s kabinetsleden willen haar vandaag zelfs tot aftreden dwingen. Als May weigert, stappen zij op. De rebellen verwijten May dat zij ‘een zootje’ heeft gemaakt van de Brexit nu zij om uitstel heeft gevraagd. Ook May’s verwijt dat ‘parlementsleden verantwoordelijk zijn voor het uitstel’ is bijzonder slecht gevallen.

Zaterdag kwam in Londen een enorme mensenmassa op de been. Honderdduizenden voorstanders van een nieuw brexit-referendum bevolkten de straten van de Britse hoofdstad voor een grootscheepse protestmars. De organisatie achter de mars meldde dat er een miljoen mensen hebben meegelopen. De hoop is dat het parlement gehoor geeft aan de roep om een tweede volksraadpleging.

De Britse premier met haar man Philip May AFP

‘Premier May biedt eigen positie aan in ruil voor steun brexitdeal’

De Britse premier zou tegenstanders als laatste troef haar positie hebben aangeboden in ruil voor steun voor haar brexitakkoord.

NOS 25.03.2019 De Britse zender ITV meldt dat premier May hardline brexiteers heeft beloofd terug te treden in ruil voor steun voor haar brexitakkoord. Politiek verslaggever Robert Peston schrijft dat op basis van een “betrouwbare bron”.

May zou Tory’s als Boris Johnson en Jacob Rees-Mogg hebben gezegd dat ze opstapt als zij haar voorstel, inclusief de door hun zo gehate backstop, accepteren. May zou daarbij geen verdere details hebben gegeven, waardoor onduidelijk is hoe concreet de plannen zijn.

Mocht het haar lukken om de hardliners achter zich te krijgen, heeft ze bovendien nog steeds geen meerderheid voor haar brexitakkoord. De premier zal vermoedelijk alleen haar positie op het spel zetten als ze zeker is van een meerderheid.

“Zelfs als ze zichzelf ritueel offert op het brexit-altaar, kunnen tegenstanders nog steeds bedanken en toch tegen haar stemmen”, analyseert Peston.

The Sun opende vanmorgen op de voorpagina de aanval op de premier.

The Sun

@TheSun

Theresa May must announce she will stand down as soon as her Brexit deal is approved and Britain is out of the EU https://t.co/BQf8CDCDcd  1 dag geleden

Het akkoord dat nu op tafel ligt zal naar alle waarschijnlijkheid worden geamendeerd door het Lagerhuis, dat vanavond in debat gaat over de zogenoemde indicative votes; een reeks alternatieven voor het huidige akkoord, waarover woensdag gestemd zou moeten worden.

Als May vanavond weer een nederlaag lijdt, wordt haar de controle over het uittredingsakkoord de facto uit handen genomen. Ook wordt vanavond duidelijk of er voor de stemming van woensdag alsnog een derde stemming komt over Mays brexitdeal.

Het aanbieden van haar eigen positie is de laatste troef voor May: ze kan geen aanpassingen meer doen aan het door haar onderhandelde akkoord met Europese Unie, maar weet mogelijk op deze manier alsnog een meerderheid achter zich te krijgen.

Tegelijkertijd zullen de hardline brexiteers oren hebben naar dit voorstel: het alternatief voor Mays deal is namelijk een zachte brexit, iets wat ze te allen tijde willen voorkomen omdat de Britten daarbij nog wel te maken krijgen met de regels van de gemeenschappelijke Europese interne markt.

Paleisrevolutie

Gisteren meldde de parlementair redacteur van The Sunday Times, Tim Shipman, dat zeker elf ministers van plan zijn om May af te zetten en een interim-premier aan te wijzen die de brexit verder moet afhandelen.

Mays partijgenoten in het Lagerhuis zeiden tegen de BBC dat het uittredingsakkoord dat May met de EU sloot op meer steun kan rekenen als May plaatsmaakt voor een andere premier. Downing Street ontkende dat de premier kan worden overgehaald om plaats te maken.

Vanochtend overlegt May met haar ministers. Later vandaag volgt een verklaring van May en vanavond gaat het parlement in debat over de alternatieven voor het huidige akkoord. Daarover moet het parlement dan komende woensdag beslissen.

Bekijk ook;

‘Britse ministers van plan om Theresa May te vervangen’

Onhandig maar plichtsgetrouw: hoe premier May naar de brexit strompelt

‘Steeds meer twijfel of May derde brexit-nederlaag overleeft’

 

ITV: May weg in ruil voor steun Brexitdeal

MSN 25.03.2019 De Britse premier Theresa May zou haar functie neerleggen in ruil voor steun van hardline Brexiteers voor haar Brexitdeal. Dit zegt politiek analist Robert Peston van de Britse nieuwszender ITV, die zich baseert op een „een betrouwbare bron.”

Volgens Peston zou May dit verschillende politici, onder wie Boris Johnson en Steve Baker, hebben toegezegd. Zij moeten dan voor haar Brexitdeal stemmen, inclusief de door hun bekritiseerde backstop. May zou geen verdere details hebben gegeven, waardoor onduidelijk is hoe concreet de belofte is.

De toezegging van May lijkt het laatste redmiddel om haar Brexitdeal toch door het parlement te krijgen. Ze kan de deal die ze met Europa sloot niet meer aanpassen. De premier zal vermoedelijk alleen haar positie ter discussie stellen als ze er zeker van is dat een meerderheid voor de deal stemt. Dit is uiterst onwaarschijnlijk: zelfs met steun van de hardliners heeft ze geen meerderheid voor haar Brexitakkoord.

„Zelfs als ze zichzelf ritueel offert op het Brexit-altaar, kunnen tegenstanders nog steeds bedanken en toch tegen haar voorstel stemmen. Waarom zouden tegenstanders voor de deal stemmen en daarmee hun principes verloochenen? Enkel om May weg te krijgen?”, analyseert Peston.

Vanavond gaat het Lagerhuis in debat over de zogenaamde ’indicative votes’. Dit zijn alternatieven voor het huidige akkoord waarover woensdag zou worden gestemd. Gedurende het debat van vanavond wordt ook duidelijk of er nog een derde stemming komt over Mays Brexitdeal.

Rebellerende leden van haar kabinet willen de Britse premier, Theresa May, snel tot aftreden dwingen omdat zij van de onderhandelingen over Brexit ‘een zootje’ heeft gemaakt. © REUTERS

Positie Theresa May hangt aan zijden draadje

AD 24.03.2019 De positie van Theresa May hangt aan een zijden draadje. Kabinetsleden willen de Britse premier morgen tot aftreden dwingen. Als zij weigert, stappen zij op. De rebellen verwijten May dat zij ‘een zootje’ heeft gemaakt van de Brexit nu zij van de Europese Unie uitstel van het Britse vertrek heeft gevraagd. Ook May’s verwijt dat ‘parlementsleden verantwoordelijk zijn voor het uitstel’ zijn bijzonder slecht gevallen.

Ik ben bang dat het gedaan is met de premier, aldus George Freeman, voormalig politiek adviseur van May.

,,Ik ben bang dat het gedaan is met de premier. Zij heeft haar best gedaan maar je ziet dat de woede (over haar optreden) in het land overal toeneemt’’, aldus parlementslid George Freeman, voormalig politiek adviseur van May.

Kabinetsleden zeggen tegenover The Sunday Times dat May ‘een onvoorspelbare risicofactor’ is geworden ‘die niet meer te controleren’. ,,Het einde is nabij. Zij is binnen tien dagen vertrokken’’, aldus een van hen. ,,Je kunt je hoofd niet in het zand blijven steken’’, zegt een ander.

David Lidington is een van de kandidaten voor May’s opvolging maar volgens veel Brexiteers is hij te ‘pro-Europees’. © REUTERS

Rebellie

Vorig jaar was het nog een drukte van belang in het buitenverblijf van de premier toen zij daar haar kabinet verzamelde voor beraad over de Brexit. Dit weekeinde probeert Theresa May met een handvol laatste vertrouwelingen de rebellie in haar regering te overleven. © EPA

De rebellie in de regering, aan de vooravond van een cruciale stemming in het Lagerhuis over de Brexit, zorgt voor verhitte debatten in de Conservatieve Partij. Tories die May trouw blijven, waarschuwen voor ‘desastreuze gevolgen’ mocht de premier door haar eigen partij ten val worden gebracht. ,,De chaos die daarop volgt, zal leiden tot nieuwe verkiezingen en de partij uit elkaar scheuren’’, aldus Conservatieve parlementsleden.

De opvolging van May zou de partij wederom ernstig verdelen. Als haar plaatsvervanger, David Lidington, het premierschap zou waarnemen leidt dat tot verzet van de Brexiteers. Zij vinden Lidington te ‘pro-Europees’ en zien liever dat Michael Gove (minister van milieu) of Jeremy Hunt (Buitenlandse Zaken) het stokje overnemen. Gove zou de beste papieren hebben maar Eurosceptische partijleden hebben ook over hem ernstige twijfels.

‘Einde der tijden’

In de partijgelederen wordt de sfeer vergeleken met ‘het einde der tijden’. Theresa May heeft zich voor beraad teruggetrokken in haar buitenverblijf Chequers in Buckinghamshire, 50 kilometer ten noordwesten van Londen.

In May’s kabinet dreigen ministers van zowel het leave- als remain-kamp af te treden als haar akkoord met Brussel over een vertrek uit de Europese Unie de komende week voor de derde keer in het Lagerhuis wordt weggestemd. Naar ieders verwachting zal dat opnieuw gebeuren en dan liggen alle opties weer open.

Ministers die in de EU willen blijven, waarschuwen dat een Brexit zonder akkoord ‘onacceptabel is’. Ministers die voor de Brexit zijn zeggen daarentegen dat May alleen aan de macht kan blijven als zij een harde Brexit, zonder akkoord, steunt. Een alternatief dat zowel de premier als het Lagerhuis weigert te accepteren.

Gevaar

Net als Theresa May gaat oppositieleider Jeremy Corbyn in het Brexit-debat gebukt onder oproer in eigen gelederen. © EPA

Als de premier tot aftreden wordt gedwongen, loopt heel de Brexit gevaar. Dan is het niet alleen volstrekt onduidelijk hoe en wanneer Groot-Brittannië de Europese Unie zal verlaten, maar is het bovendien de vraag of dat nog wel staat te gebeuren.

Met de leiderschapscrisis in de Conservatieve Partij liggen er de komende week in het parlement zes opties op tafel: het intrekken van de Brexit, een tweede referendum, twee versies van May’s akkoord (een met blijvend lidmaatschap van de douaneunie, de andere met blijvend lidmaatschap van douaneunie en de Europese markt), een vrijhandelsakkoord of een harde Brexit, zonder akkoord.

Labour

Meer dan een miljoen voorstanders van een tweede referendum over Brexit trokken zaterdag door de straten van Londen. De betoging is de grootste in de geschiedenis van Groot-Brittannië. © Getty Images

Hoe de keuzes zullen aflopen hangt ook af van de opstelling van de oppositie in het debat, in het bijzonder die van Labour. Maar ook in de schaduwregering van Jeremy Corbin worden de messen geslepen.

Voorstanders van een tweede referendum staan lijnrecht tegenover pleitbezorgers van een ‘zachte Brexit’, een vertrek uit de EU met blijvend lidmaatschap van de douaneunie en de Europese interne markt. Volgens Labour-leden is volstrekt onduidelijk waar de grote interne verdeeldheid toe zal leiden. Partijleider Corbin zou de grootste moeite hebben om de neuzen dezelfde kant op te houden.

Mars

Een van de vele ludieke teksten die werden meegedragen in de betoging. Foto Getty Images © Getty Images

De keuze voor een tweede volksraadpleging wint in Labour aan steun na de indrukwekkende ‘anti-Brexit-mars’ gisteren in Londen. Bij een van de grootste demonstraties in de Britse geschiedenis eisten meer dan een miljoen deelnemers het houden van een nieuw referendum over de Brexit.

Zowel premier May als het Lagerhuis willen daar tot nu toe niets van weten. De deelnemers kwamen uit heel Groot-Brittannië. Tussen de zee aan blauwe vlaggen van de Europese Unie waren ook vlaggen te zien uit bijvoorbeeld Wales. Op spandoeken stonden teksten als ‘IKEA heeft betere kabinetten’.

Onder de betogers waren vooraanstaande politici van alle grote partijen: Tom Watson (plaatsvervanger van Corbyn), Lord Heseltine (voormalig vice-premier en Tory), de burgemeester van Londen, Sadiq Khan, en de leider van de SNP en premier van Schotland, Nicola Sturgeon. Onder de luide roep ‘Waar is Jeremy Corbin?’ sprak Tom Watson de menigte toe.

Volgens hem moet May rekening houden met de overweldigende opkomst en het volk een tweede stemming over Brexit geven. ,,De premier zegt dat zij namens het land spreekt. Dan moet zij nu eens naar buiten kijken’’, aldus de Labour-voorman. Lord Heseltine riep de betogers op ‘de democratie en de positie van Groot-Brittannië in de wereld’ te verdedigen. ,,Vecht voor onze dag van morgen’’, aldus de gewezen vice-premier.

Petitie

Een petitie waarin wordt opgeroepen tot het intrekken van Artikel 50 (dat voorziet in een vertrek uit de Europese Unie) heeft intussen al meer dan 4,5 miljoen handtekeningen opgeleverd. Nog nooit heeft een petitie op internet zoveel mensen aangetrokken en het aantal zal naar verwacht de komende dagen nog fors stijgen.

De petitie is een initiatief van de 77-jarige Margaret Georgiadou die ten prooi valt aan dubbele gevoelens. Zij is blij verrast door de enorme steun maar voelt zich tegelijkertijd ‘ellendig’ door de vele doods bedreigingen die zijn inmiddels heeft ontvangen. Haar Facebook-account is daarom inmiddels uit de lucht.

De tegenstanders van een brexit beginnen zich steeds meer te roeren. Gisteren was er een grote demonstratie in Londen en de petitie tegen het vertrek uit de EU is al 5 miljoen keer getekend. © AP

Record: petitie tegen brexit 5 miljoen keer getekend

AD 24.03.2019 De petitie gericht aan de Britse regering met het verzoek bij de Europese Unie te blijven, wordt steeds massaler getekend. Inmiddels staat de teller al op 5 miljoen, zaterdag was de onlinepetitie al 4 miljoen keer getekend.

Het Lagerhuis maakte deze week bekend dat op enig punt zo’n 2000 handtekeningen per minuut binnenkwamen. Dat is een record, aldus het verantwoordelijke petitiecomité op Twitter. In de tekst staat dat misschien geen nieuw referendum meer zal plaatsvinden over de brexit. ,,Dus stem nu.’’ Er is overigens ook veel kritiek op de petitie. Er zouden valse handtekeningen in omloop zijn, op Twitter melden Britten dat je onder verschillende namen en mailadressen meerdere keren je handtekening kunt zetten.

Op zaterdag was er ook een massale anti-brexit-betoging in Londen. Volgens de organisatie liepen er zelfs meer dan één miljoen mensen mee. Het parlement moet overwegen over petities te debatteren als die meer dan 100.000 stemmen krijgen. Het is zeer de vraag of de actie brexiteers op andere gedachten zal brengen.

Jan Lentzos @Jan_Lentzos

More than 5 million people have now signed the petition calling for #Brexit to be cancelled
This Petition to #RevokeArticle50 is the most popular ever submitted to the #UKParliament website, with the highest rate of sign-ups on recordhttps://www.independent.co.uk/news/uk/politics/brexit-petition-article-50-revoke-deal-signatures-theresa-may-latest-number-a8837326.html …#StopBrexit

2   4:09 PM – Mar 24, 2019 · Silsden, England See Jan Lentzos’s other Tweets

Julia Hartley-Brewer

@JuliaHB1   Mar 23, 2019

“With no money behind us”. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

AmigaRules @AmigaRules

Yes a petition with FAKE SIGNATURES all over it from all around the world (LOL!) – even a guy on Ch4 said he signed it 3 times using different names and email addresses, so that petiton is about as useful as a brewery without any beer!

Stop trying to DERAIL #BREXIT Idiots!

1   1:17 PM – Mar 23, 2019 See AmigaRules ’s other Tweets

Petitie tegen brexit 5 miljoen keer getekend

Telegraaf 24.03.2019 De onlinepetitie gericht aan de Britse regering met het verzoek bij de Europese Unie te blijven, wordt steeds massaler getekend. Inmiddels staat de teller al op 5 miljoen, zaterdag was de petitie al 4 miljoen keer getekend.

Het Lagerhuis maakte deze week bekend dat op enig punt zo’n 2000 handtekeningen per minuut binnenkwamen. Dat is een record, aldus het verantwoordelijke petitiecomité op Twitter. In de tekst staat dat misschien geen nieuw referendum meer zal plaatsvinden over de brexit. „Dus stem nu.”

Op zaterdag was er ook een massale anti-brexit-betoging in Londen. Het parlement moet overwegen over petities te debatteren als die meer dan 100.000 stemmen krijgen. Het is zeer de vraag of de actie brexiteers op andere gedachten zal brengen.

Bekijk meer van; petities  handtekeningen  brexit

Petitie tegen brexit 5 miljoen keer getekend 

MSN 24.03.2019 De onlinepetitie gericht aan de Britse regering met het verzoek bij de Europese Unie te blijven, wordt steeds massaler getekend. Inmiddels staat de teller al op 5 miljoen, zaterdag was de petitie al 4 miljoen keer getekend.

Het Lagerhuis maakte deze week bekend dat op enig punt zo’n 2000 handtekeningen per minuut binnenkwamen. Dat is een record, aldus het verantwoordelijke petitiecomité op Twitter. In de tekst staat dat misschien geen nieuw referendum meer zal plaatsvinden over de brexit. ,,Dus stem nu.”

Op zaterdag was er ook een massale anti-brexit-betoging in Londen. Het parlement moet overwegen over petities te debatteren als die meer dan 100.000 stemmen krijgen. Het is zeer de vraag of de actie brexiteers op andere gedachten zal brengen.

‘Brits kabinet gaat Theresa May afzetten’

AD 24.03.2019 Elf ministers in het Britse kabinet willen dat premier Theresa May direct aftreedt. Dat stelt parlementair verslaggever Tim Shipman van de Sunday Times, die met de elf heeft gesproken.

De opstandige ministers zouden van plan zijn hun politieke baas morgen te confronteren. Ze kunnen dan dreigen collectief op te stappen als de premier weigert te vertrekken. Volgens Shipman staat het volledige kabinet achter de beslissing May af te zetten. ,,Het einde is nabij, ze is binnen tien dagen vertrokken”, zou een van de ministers tegen hem hebben gezegd.

De ministers willen op haar plaats een interim-premier installeren. May’s secondant  David Lidington, Michael Gove (minister van Milieu) en Jeremy Hunt (minister van Buitenlandse Zaken) worden genoemd als mogelijke kandidaten.

De Sunday Times meldt dat sommige vooraanstaande ministers haar ,,instabiel en grillig’’ noemen en dat bij May de ,,macht om een verantwoord oordeel te vellen ernstig is verstoord’’.

De krant The Guardian bericht dat het handjevol overgebleven politiek bondgenoten van May probeert haar toch in het zadel te houden. Zij waarschuwen dat haar vertrek kan leiden tot nog meer verdeeldheid binnen de Conservatieve Partij of nieuwe verkiezingen. May zou vandaag krijgsraad houden in haar buitenverblijf Chequers.

Een pro-EU mars in Londen dit weekend. © AFP

Complete impasse

May staat op dit moment voor een complete impasse. Aan de ene kant wil het Britse parlement haar brexitplannen niet goedkeuren, aan de andere kant wil de Europese Commissie niet tornen aan het akkoord dat de voorbije twee jaar is onderhandeld.  Ze heeft wel van de EU enkele maanden uitstel gekregen.

De tijd dringt voor de Britten om een oplossing te vinden. Als het Lagerhuis alsnog de deal van May goedkeurt, dan volgt een ordelijke brexit op 22 mei. Wordt het terugtrekkingsakkoord voor de derde keer afgewezen, dan krijgt Londen tot 12 april de tijd om een alternatief plan op tafel te leggen.

In Londen protesteerden gisteren honderdduizenden Britten tegen brexit.

In rook opgaan

May kwam aan de macht in de chaotische periode na het referendum in 2016. Ze ondermijnde haar gezag door in 2017 vervroegde verkiezingen uit te schrijven en een teleurstellend resultaat te boeken. De Conservatieve Partij zag haar parlementaire meerderheid toen in rook opgaan. May sloot vorig jaar een brexitdeal met de EU, maar slaagde er vervolgens niet in die door haar eigen Lagerhuis te loodsen.

© AFP Demonstranten die een Brexit willen voorkomen gingen zaterdag massaal de straat op in Londen.

’Binnen tien dagen is Theresa May afgezet’

MSN 24.03.2019 Elf ministers in het Britse kabinet willen dat premier Theresa May direct aftreedt. Dat stelt parlementair verslaggever Tim Shipman van de Sunday Times, die met de elf heeft gesproken.

Volgens Shipman staat het volledige kabinet achter de beslissing May af te zetten. „Het einde is nabij, ze is binnen tien dagen vertrokken”, zou een van de ministers tegen hem hebben gezegd. De ministers willen op haar plaats een interim-premier installeren. David Lidington, Michael Glove (minister van Milieu) en Jeremy Hunt (minister van Buitenlandse Zaken) worden genoemd als mogelijke kandidaten.

De Sunday Times meldt dat sommige vooraanstaande ministers haar „instabiel en grillig” noemen en dat bij May de „macht om een verantwoord oordeel te vellen ernstig is verstoord.”

‘May hangt couppoging boven het hoofd’

Telegraaf 24.03.2019 Ministers in het Britse kabinet willen dat premier Theresa May direct aftreedt. Dat bericht de krant The Sunday Times, die sprak met elf rebellen binnen de regering.

De opstandige ministers zouden van plan zijn hun politieke baas maandag te confronteren. Ze kunnen dan dreigen collectief op te stappen als de premier weigert te vertrekken. ,,Het einde is nabij, ze is binnen tien dagen vertrokken”, zou een van de ministers hebben voorspeld.

May kwam aan de macht in de chaotische periode na het referendum in 2016. Ze ondermijnde haar gezag door in 2017 vervroegde verkiezingen uit te schrijven en een teleurstellend resultaat te boeken. De Conservatieve Partij zag haar parlementaire meerderheid toen in rook opgaan. May sloot vorig jaar een Brexitdeal met de EU, maar slaagde er vervolgens niet in die door haar eigen Lagerhuis te loodsen.

’Unaniem’

De ministers zouden nu op haar plaats een interim-premier willen installeren. May’s secondant David Lidington, milieuminister Michael Gove en minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt worden genoemd als mogelijke kandidaten. Een bron rond de regering meldt volgens de krant Mail on Sunday dat het kabinet het er ,,unaniem” over eens is dat May zo snel mogelijk moet opstappen.

De krant The Guardian bericht dat het handjevol overgebleven politiek bondgenoten van May probeert haar toch in het zadel te houden. Zij waarschuwen dat haar vertrek kan leiden tot nog meer verdeeldheid binnen de Conservatieve Partij of nieuwe verkiezingen. May zou zondag krijgsraad houden in haar buitenverblijf Chequers.

De tijd dringt voor de Britten om een oplossing te vinden voor de impasse rond de Brexit. Als het Lagerhuis alsnog de deal van May goedkeurt, dan volgt een ordelijke Brexit op 22 mei. Wordt het terugtrekkingsakkoord voor de derde keer afgewezen, dan krijgt Londen tot 12 april de tijd om een alternatief plan op tafel te leggen.

Bekijk ook:

Honderdduizenden de straat op tegen Brexit

‘Britse ministers van plan om Theresa May te vervangen’

NOS 23.03.2019 De Britse premier Theresa May krijgt te maken met een paleisrevolutie, meldt de parlementair redacteur van The Sunday Times, Tim Shipman. Zeker elf ministers zijn van plan om haar af te zetten en een interim-premier aan te wijzen die de brexit verder moet afhandelen, twittert hij.

Hij citeert een niet bij naam genoemde minister die over May zegt: “Het eind is nabij. Ze zal binnen tien dagen weg zijn.” Ook andere Britse kranten schrijven over een aanstaande ‘staatsgreep’ om May aan de kant te schuiven.

Tim Shipman

@ShippersUnbound

Cabinet minister: “The end is nigh. She will be gone in 10 days.”

Als kandidaat om als interim het kabinet te gaan leiden wordt May’s vice-premier David Lidington genoemd. Maar anderen zouden Milieu-minister Michael Gove of minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt naar voren willen schuiven.

Ook andere Britse kranten schrijven over een aanstaande ‘staatsgreep’ om May aan de kant te schuiven. Partijgenoten van May in het Lagerhuis zeiden tegen de BBC dat het uittredingsakkoord dat May met de EU sloot op meer steun kan rekenen als May plaatsmaakt voor een andere premier. Downing Street ontkent dat May kan worden overgehaald om plaats te maken.

Mark Di Stefano 🤙🏻

@MarkDiStef

Read BuzzFeed News and @alexwickham — get the news a day early. https://t.co/IZvBZrAgOD

Onder normale omstandigheden was Theresa May allang afgetreden, concludeerde The Times vorige week. Ze wordt gekenschetst als onhandig maar plichtsgetrouw in haar herhaalde pogingen om haar brexit-akkoord door het parlement te loodsen.

Niet alleen ministers vinden kennelijk dat er een eind moet komen aan haar geworstel met de materie. Honderdduizenden Britten gingen vandaag de straat op om te protesteren. Ze eisten een nieuw referendum over de brexit.

Bekijk ook;

Massademonstratie in Londen tegen brexit: ‘beste deal is geen brexit’

Onhandig maar plichtsgetrouw: hoe premier May naar de brexit strompelt

‘Steeds meer twijfel of May derde brexit-nederlaag overleeft’

‘Brits kabinet wil Theresa May afzetten’

ANP 23.03.2019 Elf ministers in het Britse kabinet willen dat premier Theresa May direct aftreedt. Dat stelt parlementair verslaggever Tim Shipman van de Sunday Times, die met de elf heeft gesproken.

Volgens Shipman staat het volledige kabinet achter de beslissing May af te zetten. ,,Het einde is nabij, ze is binnen tien dagen vertrokken”, zou een van de ministers tegen hem hebben gezegd. De ministers willen op haar plaats een interim-premier installeren. David Lidington, Michael Glove (minister van Milieu) en Jeremy Hunt (minister van Buitenlandse Zaken) worden genoemd als mogelijke kandidaten.

De Sunday Times meldt dat sommige vooraanstaande ministers haar ,,instabiel en grillig” noemen en dat bij May de ,,macht om een verantwoord oordeel te vellen ernstig is verstoord”.

Uri Geller dreigt brexit halt toe te roepen

ANP 23.03.2019 De toch al loodzware baan van de Britse premier Theresa May is nog iets zwaarder geworden. Ook Uri Geller bemoeit zich nu namelijk met de brexit. In een brief aan de Britse premier schrijft de illusionist dat hij een Engelse stap uit de Europese Unie niet kan toestaan, ook al mag hij May graag.

Geller schrijft dat hij May de kans geeft om de brexit af te blazen. Luistert zij niet, dan neemt hij drastische maatregelen. “Ik waardeer je enorm”, schrijft Geller in de brief die is gepubliceerd door de Britse krant The Jewish Telegraph. “Toch zal ik je telepathisch van de brexit weerhouden – en geloof me, tot iets dergelijks ben ik in staat.”

De Brits-Israëlische Geller, bekend van de gebogen lepels, zet zijn dreigement kracht bij door een eerdere prestatie te benoemen. Geller is naar eigen zeggen ooit door een Amerikaanse senator gevraagd het brein van een hoge Sovjet-onderhandelaar “te bombarderen”, zodat de Sovjets een kernwapenovereenkomst zouden tekenen. Geller voltooide zijn missie naar eigen zeggen met succes.

May en Trump

Overigens zijn May en Geller volgens de laatste geen vreemden. De huidige premier zou ooit bij Geller op bezoek zijn geweest toen zij allebei in de plaats Sonning woonden. Toen al voorspelde Geller dat May premier zou worden, schrijft hij, net als dat hij al zag aankomen dat Donald Trump president van de Verenigde Staten zou worden.

Dat hij nu een dreigement aan het adres van May moet uitten, doet Geller dan ook pijn. Hij gelooft echter dat een meerderheid van de Britten tegen de brexit is en blijkt daarom tot ingrijpen bereid.

De betogers lopen met spandoeken van Park Lane naar het parlementsgebouw AFP

Massademonstratie in Londen tegen brexit: ‘beste deal is geen brexit’

De betogers willen een nieuw referendum. Volgens de organisatie waren er een miljoen mensen op de been.

NOS 23.03.2019 In het centrum van Londen zijn honderdduizenden mensen de straat op gegaan om een nieuw referendum over de brexit te eisen. Ze hadden spandoeken bij zich met teksten als ‘De beste deal is geen brexit’ en ‘Laat het volk spreken’.

De betogers liepen van Park Lane naar het parlementsgebouw. Daar waren toespraken van onder anderen de Schotse premier Sturgeon, plaatsvervangend Labour-leider Watson en de Londense burgemeester Khan.

Video afspelen

Grote anti-brexit-demonstratie in Londen

Volgens de organisatoren waren er ongeveer een miljoen demonstranten. Onbekend is of dat klopt, maar duidelijk is wel dat het verzet tegen de brexit groeit. Een online petitie voor het intrekken van de brexit is inmiddels meer dan 4 miljoen keer ondertekend.

“We zijn hier vandaag omdat we het gevoel hebben dat we worden bestolen van onze toekomst”, zei een 18-jarige betoger tegen het persbureau Reuters. “Onze generatie moet leven met de gevolgen van deze ramp. Het zal moeilijker worden om een baan te vinden.”

Video afspelen

Tim de Wit: betogers zullen de brexit niet stoppen

De betoging komt een paar dagen nadat de Europese Unie het Verenigd Koninkrijk enkele weken uitstel heeft gegeven om de brexit te regelen. Volgens de actievoerders is het daarom nu het juiste moment om een referendum uit te schrijven en de brexit terug te draaien.

Als het Lagerhuis volgende week alsnog instemt met het conceptakkoord dat May met de EU heeft gesloten, krijgt het Verenigd Koninkrijk tot 22 mei voor het de unie verlaat. Als het Lagerhuis opnieuw ‘nee’ zegt en er geen ander plan is, verlaten de Britten de EU op 12 april.

Bekijk ook;

Britse petitie om brexit te stoppen meer dan 3 miljoen keer getekend

EU geeft Britten nog drie weken voor nieuw brexit-plan

Opluchting voor May: Lagerhuis geeft toestemming voor uitstel brexit

Massale anti-brexitbetoging in Londen

Telegraaf 23.03.2019 Anti-Brexitbetogers trekken massaal door Londen om een een nieuw referendum te eisen over het Britse vertrek uit de EU. Demonstranten vullen de straten in het centrum en dragen spandoeken bij zich met met teksten als „de beste deal is geen Brexit” en „we eisen een nieuwe volksraadpleging.”

Het is onduidelijk hoeveel mensen precies zijn afgereisd naar de Britse hoofdstad, maar volgens de organisatoren gaat het om meer dan een miljoen mensen. Er waren tweehonderd bussen geregeld om demonstranten vanuit het hele land aan te voeren.

Het is onduidelijk hoeveel mensen precies zijn afgereisd naar de Britse hoofdstad, maar volgens de organisatoren gaat het om meer dan een miljoen mensen. Er waren tweehonderd bussen geregeld om demonstranten vanuit het hele land aan te voeren.

„We zijn hier vandaag omdat we het gevoel hebben dat onze toekomst is gestolen”, legt de 18-jarige betoger Phoebe Poole uit. Zij was in 2016 niet oud genoeg om te stemmen. „Het is onze generatie die moet leven met de gevolgen van deze ramp”, vervolgt ze. „Het zal moeilijker worden om een baan te vinden. Je ziet al veel grote bedrijven wegtrekken. Ik vrees voor de toekomst.”

Veel politici aanwezig

Bij de manifestatie zijn ook veel politici aanwezig. Burgemeester Sadiq Khan van Londen, de Schotse premier Nicola Sturgeon en vicevoorzitter Tom Watson van oppositiepartij Labour spraken de menigte toe. Watson zei bereid te zijn alsnog voor de Brexitdeal van premier Theresa May te stemmen, mits zij bereid is er vervolgens een referendum over uit te schrijven.

Bij het referendum in 2016 stemden 17,4 miljoen kiezers voor een Brits vertrek uit de EU. 16,1 miljoen mensen wilden lid blijven van de Unie. Het is inmiddels bijna drie jaar later, maar het is nog steeds onduidelijk wanneer en onder welke voorwaarden de Brexit precies moet plaatsvinden. Het Lagerhuis heeft de deal van May al twee keer verworpen.

De tegenstanders van de Brexit, die ook wel remainers (’blijvers’) worden genoemd, ijveren al sinds de oorspronkelijke volksraadpleging voor een nieuw referendum. „Ik zou er anders over denken als dit een goed gemanaged proces was en als de regering verstandige besluiten zou nemen. Maar het is een enorme chaos”, klaagt betoger Gareth Rae (59) uit Bristol.

Bekijk ook:

Vrouw die petitie tegen Brexit begon met dood bedreigd

Bekijk meer van; brexit  europese unie (eu)  londen

Honderdduizenden Britten op de been in Londen voor mars tegen brexit

AD 23.03.2019 In het centrum van de Britse hoofdstad Londen is een enorme mensenmassa op de been voor een protestmars tegen de brexit. Honderdduizenden voorstanders van een nieuw brexit-referendum bevolken de straten van de metropool. De organisatie achter de mars hoopt dat parlementsleden hun roep om een tweede volksraadpleging zullen beantwoorden.

Volgens deze ludieke tekst is de brexit het slechtste wat Groot Brittannië kan overkomen. © AP

In alle vroegte zetten deelnemers uit alle windstreken van het Verenigd Koninkrijk foto’s van hun voorbereidingen op sociale media. De ‘People’s Vote March’ belooft een van de grootste protestmanifestaties van de afgelopen jaren te worden en volgt op May’s bekendmaking dat ze haar brexit-plan volgende week mogelijk niet aan het parlement zal voorleggen.

Parlementsvoorzitter John Bercow zei dat de premier niet zo maar voor de derde keer het Lagerhuis over haar brexitdeal kan laten stemmen. Ze moet een andere deal presenteren, anders komt er geen stemming. May schreef gisteren dat ze haar plan alleen ter stemming zal inbrengen als ze vooraf genoeg steun heeft om het door het parlement te loodsen. Als Ze zou de EU dan om uitstel tot 12 april willen vragen.

Hoeveel mensen er precies naar Londen zijn afgereisd is nog niet duidelijk, maar volgens een waarnemer waren zelfs voor het officiële evenement al tienduizenden betogers op de been. Er waren tweehonderd bussen geregeld om demonstranten vanuit het hele land aan te voeren. ,,We zijn hier vandaag omdat we het gevoel hebben dat onze toekomst is gestolen’’, legt de 18-jarige betoger Phoebe Poole uit.

De jonge vrouw was in 2016 niet oud genoeg om te stemmen. ,,Het is onze generatie die moet leven met de gevolgen van deze ramp’’, vervolgt ze. ,,Het zal moeilijker worden om een baan te vinden. Je ziet al veel grote bedrijven wegtrekken. Ik vrees voor de toekomst.’’ Bij het referendum in 2016 stemden 17,4 miljoen kiezers voor een Brits vertrek uit de EU. 16,1 miljoen mensen wilden blijven.

Online petitie

De mars vandaag zal eindigen voor het parlementsgebouw. De verwachting is dat plaatsvervangend Labour-leider Tom Watson, de burgemeester van Londen Sadiq Khan en andere politieke figuren de menigte daar zullen toespreken. Partijleider Jeremy Corbyn van de arbeiderspartij wordt niet verwacht bij de betoging. Hij is geen voorstander van een tweede referendum.

De tegenstanders van de brexit ijveren al sinds de oorspronkelijke volksraadpleging voor een nieuw referendum. Als toetsteen voor de betoging hebben de afgelopen dagen zo’n vier miljoen Britten zich uitgesproken tegen de brexit, door een online petitie te ondertekenen. ,,De regering beweerde herhaaldelijk dat vertrekken uit de EU ‘de wens van het volk’ is’’, zo staat in de tekst van de petitie. ,,We moeten deze bewering ontkrachten door nu te laten zien hoeveel mensen in de EU willen blijven.’’

‘Je spreekt niet voor ons, Theresa’, luidt de tekst op dit protestbord. © REUTERS

De mars moet de Britse regering overhalen tot het uitschrijven van een nieuw referendum. © REUTERS

Veel Europees vlagvertoon in de straten van de Britse hoofdstad Londen. © REUTERS

Onlinepetitie tegen brexit krijgt al vier miljoen handtekeningen

AD 23.03.2019 Een onlinepetitie gericht aan de Britse regering met het verzoek bij de Europese Unie te blijven, is al ruim vier miljoen keer ondertekend.

De regering beweerde herhaaldelijk dat vertrekken uit de EU ‘de wens van het volk’ is’’, zo staat in de tekst van de petitie. ,,We moeten deze bewering ontkrachten door nu te laten zien hoeveel mensen in de EU willen blijven.‘’

Een EU-supporter met de sterren van de Europese vlag op haar gezicht. © REUTERS

Het Lagerhuis maakte deze week bekend dat op enig punt zo’n 2000 handtekeningen per minuut binnenkwamen. Dat is een record, aldus het verantwoordelijke petitiecomité op Twitter. In de tekst staat dat misschien geen nieuw referendum meer zal plaatsvinden over de brexit. ,,Dus stem nu.‘’

Massale aandacht

Margaret Anne Georgiadou, die achter het initiatief zit, zei tegen de BBC dat de petitie de eerste week weinig aandacht kreeg. ,,Ik gaf het bijna op. Maar toen zocht ik contact met een hoop mensen en kwam het echt van de grond’’, vertelde ze. Ze vergeleek de plotse massale aandacht met een dambreuk.

Het parlement moet overwegen over petities te debatteren als die meer dan 100.000 stemmen krijgen. Het is zeer de vraag of de actie brexiteers op andere gedachten zal brengen. De prominente conservatieve politica Andrea Leadsom wees erop dat bij het referendum in 2016 veel meer mensen voor de brexit stemden.

Onhandig maar plichtsgetrouw: hoe premier May naar de brexit strompelt

De brexitchaos nadert een climax en premier May is de kop van jut. Wat drijft haar en waarom blijft ze als ‘remainer’ onvermoeid haar taak uitvoeren?

NOS 23.03.2019 Het zijn kleine overwinningen waar de Britse premier May het in deze brexitweken mee moet doen. Kleine overwinningen, die steevast worden gevolgd door grote nederlagen.

Onder normale omstandigheden was premier May allang afgetreden, concludeerde The Times vorige week. Maar May is premier in de roerigste periode van het Verenigd Koninkrijk sinds de Tweede Wereldoorlog. Ze is het gezicht van de brexit en van de politieke chaos, waarvan ze niet zelden zelf de schuld krijgt. Wie is deze vrouw, die ondanks alle tegenslagen onverstoord aanblijft als premier?

EU-regeringsleiders gaven het Verenigd Koninkrijk deze week uiterlijk tot 12 april de tijd om een ander brexitplan te presenteren. Daarmee is de mogelijkheid van een no-deal-brexit op 29 maart van de baan. Toch dreigt het doemscenario, een scheiding zonder akkoord met de EU, nog altijd: als het Britse parlement het voorstel volgende week voor de derde keer wegstemt, moet het Lagerhuis alsnog een nieuw plan worden voorgelegd om een no-deal-brexit te voorkomen.

In dat geval zijn alle inspanningen van May om haar deal erdoorheen te krijgen voor niets geweest. Met een nieuw plan zal May haar brexitakkoord, dat ze te vuur en te zwaard heeft verdedigd, alsnog moeten aanpassen.

Theresa Mary Brasier (1 oktober 1956, Eastbourne) groeit op als enig kind in een domineesgezin. Van haar vader leert ze naar eigen zeggen “mensen te nemen zoals ze zijn” en “iedereen gelijk te behandelen”. Na de middelbare school gaat ze aardrijkskunde studeren aan de Oxford Universiteit. Op haar 25ste overlijdt haar vader na een auto-ongeluk. Haar moeder sterft een jaar later aan multiple sclerose.

Ze gaat werken bij de Bank of England in de Londense City en trouwt met bankier Philip May, die ze tijdens haar studie heeft ontmoet. Na enkele jaren actief te zijn geweest in de lokale politiek, treedt ze in 1997 toe tot het Britse Lagerhuis. Van 1999 tot 2010 is ze lid van het schaduwkabinet. In juli 2002 is ze de eerste vrouwelijke voorzitter van de Conservatieve Partij. Als de Conservatieven in 2010 weer aan de macht komen, wordt May benoemd tot minister van Binnenlandse Zaken.

‘Politiek is geen spelletje’

May is na Margaret Thatcher (1979-1990) de tweede vrouwelijke Britse minister-president ooit als ze op 13 juli 2016 de opgestapte Cameron opvolgt als premier. Ze stapt in op een moeilijk moment: een maand eerder stemden de Britten in een referendum voor uittreding uit de Europese Unie.

Op het moment dat May premier wordt, staat ze bekend als een daadkrachtige ex-minister, die niet met zich laat sollen. Hoewel ze deel uitmaakt van de regering-Cameron, behoort ze niet tot het groepje vertrouwelingen van de premier. In haar leiderschapscampagne zet ze zich nadrukkelijk tegen hen af. “Politiek is geen spelletje”, is haar slogan. Een van haar eerste daden als premier is het wegsturen van George Osborne, vertrouweling van Cameron, als minister van Financiën.

Een nieuwe Iron Lady lijkt in aantocht. Een partijgenoot noemt haar in die periode “een verdomd moeilijke vrouw”. In 2017 weet ze daar in gesprek met de BBC handig een positieve draai aan te geven. “Een van mijn collega’s omschreef me ooit als een moeilijke vrouw, de volgende die dat gaat merken is Jean-Claude Juncker”, verwijzend naar de brexit-onderhandelingen met de voorzitter van de Europese Commissie.

Enigma

In een profiel van Channel 4 News uit 2017 wordt May, ook door vrienden, bestempeld als something of an enigma, een ietwat raadselachtige figuur. Ze geeft zelden een inkijkje in haar privésituatie of persoonlijke opvattingen. “De premier heeft een strikte selectie van drie privéonderwerpen die ze bereid is te bespreken”, schreef een journalist van de Financial Times eens. “Schoenen, kleding en koken.”

Volgens vrienden die ze leerde kennen in haar studententijd zit May echter anders in elkaar dan haar strenge imago doet vermoeden. Zo maakte ze als student haar toehoorders aan het lachen bij de debatvereniging. “Ze was erg grappig”, zegt een vriendin over de student Theresa May.

Toch herinneren vrienden zich vooral haar tomeloze ambitie. “Op een dag zei ze bij het ontbijt: ik wil premier worden. Dat was in de herfst van 1974”, zegt de vriendin. “Ze wilde dingen veranderen, dat was heel duidelijk. Ze wilde het socialisme terugdringen.” Die politieke ambitie zat er al vroeg in: May was al lid van de Conservatieve Partij voordat ze ging studeren.

Plichtsbesef

Waar komt deze ambitie vandaan? En hoe kan het dat de zwaar bekritiseerde premier niet allang het bijltje erbij neer heeft gegooid? “Ze heeft een enorm plichtsbesef”, legt NOS-correspondent Suse van Kleef uit. “Dat wordt vaak toegeschreven aan haar opvoeding, als dochter van een dominee.”

Hoewel May net als haar voorganger Cameron geen voorstander is van brexit, blijft ze de woorden we will deliver brexit als premier herhalen. “Er is al heel vaak om haar aftreden geroepen, maar ze zegt door te gaan zolang de Conservatieve parlementariërs achter haar blijven staan”, zegt Van Kleef. In december overleefde May nog een vertrouwensstemming in haar partij.

Naast haar opvoeding komt ook Mays karakter hierbij van pas. “Ze staat bekend als iemand die nooit opgeeft, dat zie je in het hele brexit-proces. De manier waarop ze overeind blijft is tekenend voor haar: weinig flexibel en zonder open te staan voor inbreng van andere partijen. Ze wil hoe dan ook haar eigen deal erdoorheen drukken.”

Als premier heeft May zoveel verliezen geleden, dat ze wordt gezien als een zwakke leider die naar de eindstreep strompelt, aldus Correspondent Suse van Kleef.

Toch wordt ze in eigen land bepaald niet gezien als Iron Lady, zoals de daadkrachtige Thatcher. “Bij haar aantreden als premier werd de vergelijking nog wel gemaakt, vanwege haar reputatie als minister van Binnenlandse Zaken en natuurlijk omdat ze vrouw is. Als premier heeft ze echter zoveel verliezen geleden, dat ze nu wordt gezien als een zwakke leider die naar de eindstreep strompelt”, zegt Van Kleef.

Ook haar imago draagt niet bij aan het veroveren van de Britse harten. “Ze is een enorm zakelijke premier en heeft geen warme uitstraling. Ze blijft zich in speeches en interviews ook constant herhalen. Spontane ontmoetingen gaan haar niet goed af.”

Die onhandigheid komt duidelijk naar voren in een interview met ITV News in 2017. Op de vraag van de interviewer of ze weleens iets ondeugends heeft gedaan, antwoordt May na enig aarzelen: “Ik en mijn vrienden renden vroeger door de tarwevelden. Boeren waren daar niet zo blij mee.” Het brave antwoord leidt tot hilariteit onder het Britse publiek.

Theresa May

Haar houterige en koele voorkomen levert May de bijnaam Maybot op. “Ze is geen bevlogen spreker en klinkt alsof ze alles uit haar hoofd heeft geleerd”, zegt Van Kleef. “Ze is ook niet ad rem, een eigenschap die in de Britse politiek juist erg wordt gewaardeerd. Tegelijkertijd is ze wel een professional die altijd ongelooflijk goed is voorbereid.”

In oktober nam May zichzelf op de hak toen ze dansend op Dancing Queen van ABBA het podium opkwam bij het partijcongres.

Video afspelen

‘Dancing Queen’ May komt dansend op bij partijcongres

Ook is er kritiek op Mays manier van leidinggeven. “Ze heeft een klein groepje vertrouwelingen om zich heen verzameld. Veel besluiten die ze neemt, worden daardoor niet breed gedragen. Zelfs haar kabinet moet vaak afwachten wat er gaat gebeuren”, legt Van Kleef uit.

Het is de vraag of dat May volgende week alsnog de kop gaat kosten. “Ze kan de brexitdeal er nog steeds op haar manier doorheen drukken, maar voorlopig lijkt het erop dat haar wijze niet de gewenste meerderheid gaat opleveren.”

Toch is het gezien de omstandigheden logisch dat May kritiek krijgt, zegt Van Kleef. “Je kunt deze situatie met geen enkele periode in de Britse geschiedenis vergelijken. Er gebeuren momenteel dingen in de Britse politiek die niemand ooit heeft meegemaakt, dus de kritiek op de leider is logischerwijs ook luider.”

Bekijk ook;

Brexit niet over een week, maar (iets) later: ‘Ongeluk voorkomen’

‘Steeds meer twijfel of May derde brexit-nederlaag overleeft’

Getergde May roept parlement weer op om haar brexit-akkoord goed te keuren

Holy FAQ, alle frequently asked questions over brexit

Maximale voorbereiding: overal zijn flyers aan chauffeurs uitgedeeld. Ⓒ anp

Vrees voor Brexit-chaos in haven Rotterdam: ’Ze komen de boot echt niet op’

Telegraaf 22.03.2019 Als de Brexit een feit is, kan chaos in de Rotterdamse haven niet worden voorkomen. De wegen rond de stad dreigen vol te lopen met lange files, ondanks alle maatregelen. Ook bootreizigers met honden zijn de pineut.

Dat blijkt uit een rondgang langs de belangrijkste partijen. „We hebben ons maximaal voorbereid, maar we weten niet of alle verladers en transporteurs in en rond Europa ook beseffen dat actie nu nodig is, anders komen ze de grens niet over”, zegt Mark Dijk van het Havenbedrijf Rotterdam. Iedereen moet volgens hem weten wat te doen. „We hebben ook overal flyers aan chauffeurs uitgedeeld.”

Douanepapieren

Hij verwacht dat dagelijks toch gemiddeld vierhonderd trucks richting Groot-Brittannië zullen stranden op de terminals, als zij hebben verzuimd om de douanepapieren vooraf digitaal in te leveren.

„Voor die gevallen hebben we vijf tijdelijke parkeerplaatsen in de haven aangelegd. Maar dan nog moeten die chauffeurs bij hun opdrachtgevers zelf orde op zaken stellen, want ze komen de boot echt niet op”, waarschuwt Dijk.

Via het geautomatiseerde ’Portbase’ van de Rotterdamse en Amsterdamse haven moeten exporteurs de nieuwe EU-buitengrens passeren. „Een truckchauffeur die online geen autorisatie heeft, wordt geweigerd op de ferryterminal. Bij de slagboom wordt hij teruggestuurd, omdat het systeem hem niet kent”, zegt directeur Iwan van der Wolf.

Pakhuizen puilen uit

Hij schat dat een derde van de chauffeurs in de weken na de Brexit niet de juiste procedures heeft meegekregen. „We hebben ons best gedaan. We moeten zien hoe we de verkeersstromen dan onder controle houden.” Opmerkelijk is dat de pakhuizen in de haven ook al uitpuilen met goederen voor de UK.

Douane-topvrouw Nanette van Schelven durft geen garantie te geven dat de Brexit soepel gaat verlopen. „We nemen tot negenhonderd extra mensen in dienst. Ik verwacht meer dan 10.000 schepen en tien miljoen passagiers per jaar extra te moeten controleren. Ons im- en exportvolume gaat 20-30% omhoog.”

Honden in quarantaine

Voor reizigers betekent de Brexit ook een risico op oponthoud. „Met name mensen met bijvoorbeeld honden worden streng gecontroleerd. Huisdieren moeten een eigen paspoort hebben, een chip en bewijs van vaccinaties, met name Rabiës. Zo niet, dan moeten ze weken in quarantaine”, aldus Liesbeth Kooijmans van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Er is volgens haar ook een gebrek aan keuringsstations van levende have en dierlijke producten. „Zonder keuring komt die Britse lading de Europese Unie straks niet meer in”, benadrukt ze.

In de haven van Rotterdam wordt jaarlijks 40 miljoen ton goederen van en naar Engeland verscheept, dat is 9% van de totale overslag. Het gaat om circa 1,2 miljoen trucks. De vrees is dat een derde van die handel verloren gaat.

Bekijk meer van; brexit  havenbedrijf rotterdam  havens

Twee weken brexit-uitstel komt Nederlandse ondernemers niet slecht uit

NOS 22.03.2019 Het uitstel van brexit lijkt Nederlandse ondernemers goed uit te komen. Twee derde heeft zich namelijk niet of maar een beetje voorbereid op een vertrek van de Britten, blijkt uit nieuwe cijfers van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Ook in de Nederlandse havens moet nog veel gebeuren om de export naar het Verenigd Koninkrijk ook na een Brits vertrek uit de Europese Unie soepel te laten verlopen. Deal óf geen deal.

Bij een no-deal-brexit moeten vrachtwagens met varkens bij binnenkomst in de EU bijvoorbeeld gekeurd worden. Op dit moment kunnen de voertuigen nog gewoon doorrijden in de havens. De benodigde controleposten zijn er op dit moment – drie weken voor May’s nieuwe deadline – nog niet.

Paardenstal wordt controlepost

Inmiddels liggen er wel drie aanvragen voor controleposten bij de Europese Commissie. Die moet de plannen nog goedkeuren. “Ik hoop dat we volgende week uitsluitsel krijgen”, zegt Joop van de Wetering van Wetering Veestallen en Transport. Hij werkt samen met het bedrijf Grecon Bodemtechniek en het ministerie van Landbouw aan een tijdelijke controlepost bij Hoek van Holland.

De voormalige paardenstal waar de controlepost zou moeten komen, moet nog voor de brexit opnieuw ingericht worden en er moet nog een parkeerplaats bij gemaakt worden. Of drie extra controleposten genoeg zijn, durft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) niet te zeggen. De waakhond weet niet hoeveel dieren er vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Nederland komen.

De NVWA is, in het geval van een no-deal-brexit, ook nog op zoek naar vijftig dierenartsen die de dieren in de controleposten gaan keuren. Zij moeten deels uit het oosten en het zuiden van Europa komen, want in Nederland zijn er niet genoeg mensen met de juiste opleiding.

Waarom bereiden bedrijven zich niet voor?

Redenen die bedrijven noemen om zich niet voor te bereiden op de brexit:

 1. Niet nodig: bedrijven die niet afhankelijk zijn van het Verenigd Koninkrijk, voelen de noodzaak niet om zich voor te bereiden
 2. Afwachtende houding: bedrijven hebben een houding van “we lossen het wel op als het zover is”
 3. Onzekerheid: bedrijven weten niet goed waar ze zich op moeten voorbereiden

Bron: ministerie van Buitenlandse Zaken

Ook de Rotterdamse haven kan de twee weken extra tijd goed gebruiken, want veel bedrijven zijn nog niet aangesloten op het systeem dat wordt gebruikt bij de export naar het Verenigd Koninkrijk. “We gebruiken die twee weken om bedrijven erop te attenderen dat ze zich moeten registreren”, zegt Mark Dijk van Havenbedrijf Rotterdam.

De haven gaat er vanuit dat 10 tot 15 procent van de vrachtwagens niet alle benodigde voorbereidingen heeft getroffen en daardoor straks mogelijk in de problemen komt. Daarom zijn er tijdelijke parkeerplaatsen gecreëerd waar straks zo’n 700 vrachtwagens kunnen wachten tot de papieren in orde zijn.

Overgangsakkoord

Maar het uitstel leidt ook tot meer onduidelijkheid, zegt Kees van Neele, douane-manager bij Neelevat. Hij exporteert met zijn bedrijf goederen naar het Verenigd Koninkrijk. “Wordt het 29 maart, 12 april, 22 mei, of komt er twee jaar uitstel? En dan is er ook nog een kans dat het helemaal niet doorgaat. We hebben zoveel tijd en geld geïnvesteerd. Deze situatie is en blijft van de gekke.”

“Wij hopen dat het Verenigd Koninkrijk erin slaagt om voor de deadline van 12 april met een akkoord te komen”, zegt een woordvoerder van VNO-NCW en MKB Nederland. “Alleen een deal geeft echte zekerheid. Dan is er een overgangsakkoord tot eind 2020 waarin alles hetzelfde blijft. Het risico op een no-deal blijft echter aanwezig.”

Bekijk ook

EU geeft Britten nog drie weken voor nieuw brexit-plan

Hamsteren in aanloop naar brexit maakt Nederlandse pakhuizen populair

Brexit hangt als donkere wolk boven Britse ziekenhuizen

‘Steeds meer twijfel of May derde brexit-nederlaag overleeft’

Correspondent Tim de Wit denkt dat het “heel moeilijk” wordt voor May om een derde stemming over haar brexit-deal te winnen.

NOS 22.03.2019 In Groot-Brittannië wordt steeds meer getwijfeld of premier May een derde nederlaag bij een stemming over haar brexit-deal wel overleeft. Dat zegt correspondent Tim de Wit, die voorspelt dat May wederom een lastige periode tegemoet gaat.

Volgende week stemt het Britse Lagerhuis mogelijk voor de derde keer over de brexit-deal van May. De eerste twee keer werd de overeenkomst met een flinke meerderheid weggestemd.

Mocht het akkoord dit keer wel worden goedgekeurd, dan is de brexit op 22 mei een feit, zo bepaalde de EU gisteren na uren vergaderen. Dan is er voldoende tijd om de brexit ordelijk af te handelen, aldus De Wit. Maar als de deal weer strandt in het parlement, krijgen de Britten slechts tot 12 april om een ander akkoord door het Lagerhuis te krijgen.

‘Enorm lastig parket’

Volgens De Wit heeft de EU met dat relatief korte uitstel de duimschroeven aangedraaid bij de Britse parlementariërs om voor te stemmen. “Want ze lijken bij de EU ook wel te beseffen dat May in een enorm lastig parket zit.”

Hij vraagt zich alleen af of de parlementariërs voor die druk zullen zwichten: “Aan de ene kant heb je in Mays partij de hardliners die het liefst geen deal willen. Die denken: als we het tot 12 april frustreren, krijgen we onze zin.”

“Aan de andere kant heb je de oppositie die met het uitstel ruimte ziet om toch een andere brexit door het parlement te krijgen. Dus het zal heel moeilijk worden voor May om die derde stemming wel te winnen.”

Video afspelen

Rutte: ‘Kans op ordelijke brexit is groter geworden’

Als de brexit-overeenkomst voor de derde keer wordt weggestemd, heeft het parlement dus nog twee weken om met een ander, nieuw plan een no-deal-brexit te voorkomen.

De Wit: “Een meerderheid van het Lagerhuis is voor een langdurig uitstel van de brexit. Maar dan moeten ze er voor 12 april wel samen uit zien te komen. Lukt dat niet – of gaat de EU niet akkoord – dan is er op 12 april alsnog een no-deal-brexit.”

Eerder deze week benadrukte voorzitter van het Lagerhuis John Bercow nog dat Mays brexit-deal niet voor de derde keer in stemming gebracht mag worden. De verwachting is dat hij nu wel akkoord gaat met die stemming, omdat de situatie anders is na het EU-overleg.

Bekijk ook;

Brexit niet over een week, maar (iets) later: ‘Ongeluk voorkomen’

EU geeft Britten nog drie weken voor nieuw brexit-plan

Getergde May roept parlement weer op om haar brexit-akkoord goed te keuren

Britse staatssecretaris sust Nederlandse brexitzorgen

AD 22.03.2019 Nederlandse ondernemers hoeven zich geen zorgen te maken over een brexit. Er komen zo goed als geen tarieven en handelsbelemmeringen. Ook blijven de rechten van EU-burgers gewaarborgd. Dat zegt de Britse brexit-staatssecretaris Robin Walker.

Volgens Walker kunnen Nederland en het Verenigd Koninkrijk met een goed uittredingsakkoord goede partners blijven. ,,Het Verenigd Koninkrijk blijft de pragmatische, verstandige en naar buiten gerichte mondiale partner’’, garandeerde hij vanmorgen in een interview met nieuwszender BNR. Daarin wees de staatssecretaris ook op de sterke handelsrelatie met Nederland.

Rutte opgelucht over uitstel Brexit

Telegraaf 22.03.2019 Premier Mark Rutte hoopt dat het Britse parlement volgende week alsnog kan instemmen met de Brexitdeal nu de EU-leiders de Britse premier Theresa May uitstel van de deadline hebben gegeven. Na urenlang overleg in Brussel zei hij dat er „gelukkig uiteindelijk resultaat” was. „Het is voor Nederland heel belangrijk dat er geen chaotische, ongecontroleerde Brexit komt. Want hoe goed je ook bent voorbereid, er gaan altijd dingen mis.”

Volgens Rutte heeft May „duidelijk kunnen maken” wat het doel was van haar verzoek om de deadline van de Brexit van 29 maart uit te stellen. Dat was een eis van de EU-leiders, omdat ze niet aan het lijntje gehouden willen worden. „Ze gaat het terugtrekkingsakkoord voor de derde keer voorleggen en als het parlement instemt dan hebben ze tijd nodig om alles te implementeren. Dan gaan de Britten op 22 mei op een ordelijke manier weg uit de EU.”

„Als het parlement nee zegt, dan stemmen we in met een korte verlenging tot 12 april”, aldus Rutte. „Uiterlijk dan moeten ze ons laten weten hoe ze verder willen.” Mochten ze langer uitstel vragen, dan moet het Verenigd Koninkrijk Europese verkiezingen organiseren.

Bekijk ook:

Britse premier krijgt uitstel

Bekijk meer van; parlement  premiers  brexit  brussel

Britten krijgen uitstel van executie: ‘No deal’ blijft het standaardscenario

NU 22.03.2019 Sinds donderdagavond ligt de Brexit-deadline niet meer op 30 maart, maar op 12 april. Die nieuwe datum lost alleen niks op. Voor plan A is nog altijd geen meerderheid. En wat het plan B moet zijn, is nog altijd totaal onduidelijk.

Terwijl de Britse premier Theresa May haar Europese collega’s donderdagavond negentig minuten lang toesprak, werd er in Londen een speciale militaire eenheid opgezet voor de voorbereiding op de ‘no deal-Brexit’. Dit gebeurde in een nucleaire bunker onder het ministerie van Defensie. Het is duidelijk dat ‘no deal’ wordt gezien als een rampscenario.

De optie die de EU noch de meeste Britten zien zitten, begint steeds fysiekere vormen aan te nemen: in een bunker in Londen, in de haven van Rotterdam waar voorbereidingen worden getroffen en ook in Brussel, waar 27 regeringsleiders tot middernacht in overleg zaten.

Zie ook: EU-landen akkoord met uitstel Brexit, wel korter dan waar May om vroeg

Behalve de datum is er maar weinig veranderd

Na uren overleg kwamen de Europese leiders met de volgende deal: als het May lukt om het terugtredingsakkoord komende week alsnog door het parlement te krijgen, krijgen de Britten uitstel tot 22 mei. Die tijd is nodig om de wetgeving door te voeren.

Er zijn maar weinig mensen die denken dat dit nu opeens wel lukt. De Franse president Emmanuel Macron zou de kans inschatten op 5 procent, aldus persbureau Reuters. De voorzitter van de Europese Raad, Donald Tusk, noemde dat “erg optimistisch”.

Lukt het inderdaad niet, dan krijgen de Britten tot 12 april om met een plan B te komen. Willen ze langer uitstel, dan zullen ze waarschijnlijk mee moeten doen aan de Europese verkiezingen.

Die nieuwe deadline geeft wat ruimte om te ademen, maar behalve de datum is er maar weinig veranderd. Zo zal de EU niet opnieuw onderhandelen over de voorwaarden van het vertrek, kan May geen meerderheid vinden voor de deal en wordt een ‘no deal’ gevreesd in zowel Brussel als in Londen. Maar een uittreding zonder afspraken dreigt toch te gebeuren zolang de Britten niet weten wat ze dan wél willen.

Nog altijd weinig zicht op een oplossing

Het lijkt er alleen niet op dat de Britten plotseling een openbaring krijgen; niet onder leiding van May in ieder geval. Dat blijkt ook uit het gesprek dat ze donderdagavond voerde met haar Europese collega’s. Dat gebeurde weliswaar achter gesloten deuren, maar volgens meerdere reconstructies kon May weinig antwoorden geven.

“Ze had geen plan, dus moesten zij (de EU-leiders, red.) er een voor haar verzinnen”, liet een bron aan The Guardian weten. Of zoals Politico schrijft op basis van een andere bron: May kon geen helder antwoord geven op de vraag of ze haar deal erdoor krijgt of wat er daarna moet gebeuren.

Met andere woorden: ‘no deal’ ligt nog altijd op tafel en zoals de zaken er nu voor staan, is dat ook wat er daadwerkelijk gaat gebeuren. Tenzij het de Britse politici lukt om consensus te bereiken, iets dat de afgelopen twee jaar in het Brexit-proces niet is gelukt.

Wat nu?

Als de Britten volgende week wederom het terugtredingsakkoord wegstemmen, zijn er een aantal scenario’s denkbaar.

 • ‘No deal’. Dit is het standaardscenario. De Britten slagen er niet in om een plan B te bedenken of kiezen bewust voor een harde Brexit. Per 12 april maakt het VK dan geen deel meer uit van de Europese Unie. De grens tussen Noord-Ierland gaat dan waarschijnlijk (tijdelijk) dicht en handel wordt lastiger door hogere import- en exporttarieven. Dit brengt veel chaos en onduidelijk met zich mee.
 • May treedt af. Een ander lid van de Conservatieve partij neemt dan het roer over. De meest voor de hand liggende kandidaten, zoals Dominic Raab en Boris Johnson, hebben liever een ‘no deal-Brexit’ dan een zachte Brexit.
 • De hele Brexit wordt afgeblazen. Het Britse parlement kan altijd besluiten om dit te doen. May – en veel Britse politici met haar – voelen daar weinig voor.
 • Labour dient een motie van wantrouwen in. De grootste oppositiepartij heeft echter niet genoeg zetels en zal dus ook steun vanuit Mays eigen partij moeten krijgen. Hiervoor zal uitstel tot na 12 april nodig zijn. De Europese Unie zal waarschijnlijk eisen dat de Britten dan nog meedoen aan de Europese verkiezingen van eind mei.
 • Een nieuw referendum. Nog een optie waar May weinig voor voelt en waar extra uitstel voor nodig is. Wat dus ook betekent dat de Britten meedoen aan de Europese verkiezingen.
 • May roept nieuwe verkiezingen uit. Ook hier is extra uitstel voor nodig, net zoals bij de twee scenario’s hierboven.
 • De Britten bedenken iets nieuws. Ze zouden zich bijvoorbeeld kunnen voegen bij Noorwegen en IJsland in de Europese Economische Ruimte (EER), wat wel betekent dat ze geen eigen handelsverdragen kunnen sluiten. Dit is iets waar weinig Conservatieven iets voor voelen. Ook hiervoor is extra uitstel nodig. En dus zouden de Britten dan waarschijnlijk mee moeten doen aan de Europese Verkiezingen.

Lees meer over: NUweekend  Brexit

Brexit niet over een week, maar (iets) later: ‘Ongeluk voorkomen’

De regeringsleiders vergaderden gisteren uren over hoe lang de brexit uitgesteld kan worden. De brexit-datum van 29 maart is nu van de baan.

NOS 22.03.2019 De vraag van premier May was simpel: kunnen we de brexit uitstellen tot eind juni? Maar het antwoord van de overige 27 EU-landen was een stuk moeilijker. Tijdens de vergadering van de regeringsleiders vlogen de data over tafel. Uiteindelijk is uitstel tot 22 mei verleend. Maar dan moet er wel voor 12 april een nieuw brexit-plan zijn gepresenteerd aan de EU.

De een wilde het liefst dat de Britten al eerder, op 7 mei, uit de Europese Unie zouden stappen. De Franse president Macron opperde een heel kort uitstel tot 12 april. Elke leider bleek een eigen agenda te hebben.

Macron was het helemaal zat en wilde snel door de zure appel heen bijten om verder te kunnen gaan met zijn plannen om de EU een nieuwe start te laten maken. “Het heeft geen zin om over verder uitstel te praten, zolang er geen echte politieke verandering is in het Verenigd Koninkrijk.”

Meer te doen

Ook de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, mopperde na afloop dat er meer werk te doen was dan alleen maar praten over de brexit.

De Belgen hadden geen zin om de brexit uit te stellen tot eind mei, omdat er op 26 mei verschillende verkiezingen in het land zijn en premier Michel bang was dat de verkiezingen opeens over de brexit zouden gaan. En ook Griekenland, dat rond die tijd verkiezingen heeft, wilde liever niet dat de brexit een thema in zijn verkiezingen zou worden.

Na lang vergaderen tekende zich een voorzichtig compromis aan de tafel van de 27 leiders af. Om te beginnen is 12 april een belangrijke datum. Dat is het laatste moment voor het Verenigd Koninkijk om zich voor te bereiden op Europese verkiezingen van eind mei, waaraan het eigenlijk niet wil meedoen.

We hebben een ongeluk voorkomen, aldus Rutte !!

Premier Rutte over het uitstel van de brexit

Dus als het Lagerhuis op 12 april nog geen ja heeft gezegd tegen de deal met de EU, dan willen de Britten – zo redeneren de regeringsleiders – hoe dan ook uit de EU. Anders geformuleerd is 12 april de nieuwe brexit-datum.

Premier May zei na afloop dat Groot-Brittannië de EU zonder chaos kan verlaten als het Lagerhuis snel haar brexit-akkoord goedkeurt:

Video afspelen

‘Kans op ordelijke brexit is groter geworden’

Kort uitstel, noemt premier Rutte het. “Als het Britse parlement voor de deal stemt, dan krijgen de Britten vervolgens tot 22 mei om het te regelen”, zo zei Rutte na afloop.

Hij is tevreden over de afspraken: “We hebben een ongeluk voorkomen.” En hoewel de onzekerheid voor de Nederlandse bedrijven blijft, is de kans op een ordelijk vertrek van de Britten groter geworden. “En dat is in het belang van Nederland.”

Vandaag vergaderen de Europese leiders over de relatie met China. In principe is dat het laatste overleg waarbij de Britse premier May als lid van de EU aanwezig is.

Bekijk ook;

EU geeft Britten nog drie weken voor nieuw brexit-plan

EU-leiders spreken met én zonder May over uitstel van brexit

Ondanks alles kreeg premier May toch nog een knuffel van voorzitter Juncker van de Europese Commissie. Ⓒ Foto AFP

Britse premier krijgt uitstel

Telegraaf 22.03.2019 De EU-leiders hebben op een Europese top in Brussel na een lange avond vergaderen een akkoord bereikt over uitstel van de Brexit. De Britten krijgen een beperkt uitstel tot 22 mei op voorwaarde dat de al twee keer weggestemde deal die May met de EU sloot alsnog wordt aangenomen door het Britse parlement.

Dat is vlak voor de Europese verkiezingen beginnen. De harde deadline die tot nu toe gold van 29 maart – nog maar een week weg – is daarmee komen te vervallen. Mocht Mays deal alsnog sneuvelen bij een stemming komende week, dan zouden de Britten tot 12 april de tijd hebben om aan te geven wat ze willen.

Verkiezingen

Dit is de uiterste datum voor ze om voorbereidingen te starten voor Europese verkiezingen eind mei waar ze eigenlijk niet aan mee willen doen. Maar is langer uitstel nodig dan moeten ze hier wel aan deelnemen, omdat anders iedere ontevreden Brit naar de rechter kan stappen om een klacht in te dienen omdat het land als EU-lid dan geen Europarlementariërs levert.

Mochten ze niet om een langer uitstel vragen, dan kan alsnog een harde Brexit volgen. De ultieme deadline is uiterlijk begin juli, voordat het nieuw gekozen Europees Parlement bijeen komt. De datum van 12 april is sowieso cruciaal in het geval Mays deal opnieuw sneuvelt. „Zij moeten zeggen wat ze willen”, aldus premier Rutte. „Hoe zie je het dan verder? Het probleem is dat we iedere keer in cirkeltjes blijven draaien.”

Moeizaam

May mocht donderdag in Brussel eerst aan haar 27 collega’s uitleggen hoe zij de komende week alsnog denkt haar deal door het Britse parlement te loodsen. Het overleg ging gisteravond laat moeizamer dan verwacht. Aanvankelijk leek het erop dat er voorwaarden aan uitstel zouden worden verbonden, waarbij de druk op het Britse parlement maximaal werd opgevoerd om voor te stemmen.

Dat de EU haar nu extra tijd wil gunnen komt vooral voort uit het feit dat er eigenlijk geen alternatief is. Een catastrofale no deal-Brexit op 29 maart, nog maar een week weg, hing als een donderwolk boven de markt.

Laveren

De EU-landen moeten laveren tussen twee belangrijke uitgangspunten. Aan de ene kant moet een Brexit zonder overeenkomst worden voorkomen, maar daarnaast mag ook de bestuurbaarheid van de EU niet in gevaar komen.

Juist dat laatste is een probleem als de Britten er als een vijfde wiel aan de wagen aan blijven hangen. Ze zouden als EU-lid op weg naar de uitgang bijvoorbeeld besluiten over de EU-begroting of over belangrijke benoemingen kunnen dwarsbomen.

Horror

Buiten een handjevol harde Brexiteers, die een no deal-scenario als een echte, ware vorm van een Brexit zien, zit niemand in het Britse parlement of op het Europese vasteland op zo’n horrorscenario te wachten. Een lange verlenging hangt dan in de lucht, mogelijk een scenario dat leidt tot een Brexit-vorm waarin veel nauwere samenwerking met de EU resteert of zelfs helemaal geen Brexit.

Bekijk meer van; brexit  brussel  europese unie (eu)  theresa may

Britse regering wil volgende week voor derde keer over Brexit-deal stemmen

NU 22.03.2019 De Britse regering is van plan om volgende week, vermoedelijk dinsdag of woensdag, het Lagerhuis opnieuw te laten stemmen over de voorwaarden waaronder de Britten uit de EU vertrekken.

Dat bevestigt de Brexit-onderminister vrijdag in het Britse parlement. Het zou de derde keer zijn dat het Britse Lagerhuis over de deal stemt. De vorige twee keer leidde dat tot historische nederlagen voor premier Theresa May.

Het is de laatste keer dat het Britse parlement over deze deal zal stemmen. Oorspronkelijk zouden de Britten op 30 maart uit de EU stappen, maar de Europese Unie heeft donderdagavond uitstel gegeven.

Lukt het May om de deal er volgende week door te krijgen, dan hebben de Britten tot 22 mei de tijd om alle wetgeving in orde te maken. Als ze daar niet in slaagt, dan hebben de Britten tot 12 april om met een plan B te komen. Anders vertrekken ze zonder afspraken te hebben gemaakt over bijvoorbeeld een transitieperiode of de grens tussen Ierland en Noord-Ierland.

Hoe oud Iers akkoord Mays Brexit in de weg zit

Zie ook: EU-landen akkoord met uitstel Brexit, wel korter dan waar May om vroeg

Lees meer over: Verenigd Koninkrijk  Brexit

EU na urenlang beraad: May krijgt klein beetje brexituitstel

AD 22.03.2019 De Europese Unie is bereid de brexit tot 22 mei uit te stellen, de dag vóór de Europese verkiezingen. Enige voorwaarde: het Britse parlement moet volgende week akkoord gaan met de deal die al op tafel ligt. Theresa May heeft dus nog even om het thuisfront zo ver te krijgen. Mocht dat niet lukken dan krijgt May tot 12 april in plaats van 29 maart om te beslissen of ze aan de Europese verkiezingen willen deelnemen.

Dat zijn de 27 EU-regeringsleiders na urenlang beraad overeengekomen op een top in Brussel, zo verklaarde de Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz. May zei dat het Britse parlement nu ,,duidelijke keuzes’’ heeft en dat ze ,,er alles aan zal doen om ervoor te zorgen dat we kunnen vertrekken met een deal en ons land verder kunnen brengen’’.

Premier Mark Rutte zei na het urenlange beraad dat hij hoopt dat het Britse parlement de scheidingsdeal komende week alsnog goedkeurt. Hij noemde het hele brexitproces ,,zwaar’’. ,,Maar gelukkig is er uiteindelijk resultaat. Het is voor Nederland heel belangrijk dat er geen chaotische, ongecontroleerde brexit komt. Want hoe goed je ook bent voorbereid, er gaan altijd dingen mis.’’

Volgens Rutte heeft May ,,duidelijk kunnen maken’’ wat het doel was van haar verzoek om de deadline van de brexit van 29 maart uit te stellen. Dat was een eis van de EU-leiders, omdat ze niet aan het lijntje gehouden willen worden. ,,Ze gaat het terugtrekkingsakkoord voor de derde keer voorleggen en als het parlement instemt dan hebben ze tijd nodig om alles te implementeren. Dan gaan de Britten op 22 mei op een ordelijke manier weg uit de EU.’’

,,Als het parlement nee zegt, dan stemmen we in met een korte verlenging tot 12 april’’, aldus Rutte. ,,Uiterlijk dan moeten ze ons laten weten hoe ze verder willen.’’ Mochten ze langer uitstel vragen, dan moet het Verenigd Koninkrijk Europese verkiezingen organiseren. May wil dat per se voorkomen.

Volgens EU-president Donald Tusk heeft de Britse regering inmiddels met het voorstel van de EU ingestemd. Hiermee ligt de keuze voor wat voor soort brexit er komt en wanneer weer helemaal in Londen.

Lange zit

Het betekende het einde van een lange zit in Brussel. Eén voor één kwamen ze aan, zoals gewoonlijk, in hun zwarte auto’s, bij de ingang van de Europese Raad. En ze hadden allemaal dezelfde boodschap, ook zoals gewoonlijk in dit dossier. Het is heel duidelijk: er ligt een brief van May, waarin ze vraagt om een kort uitstel van de brexit, uiterlijk tot 30 juni; en als het Britse parlement komende dinsdag ‘ja’ zegt tegen de deal die er al ligt, nou, dan komen we er wel uit met dat uitstel.

Dat is ook wat premier Mark Rutte bij aankomst zei tegen de verzamelde journalisten, maar die willen eigenlijk iets anders horen. Want wat nu als het Lagerhuis ‘nee’ zegt? Die kans is toch heel erg aanwezig? Dan zijn er nog maar een paar dagen tot 29 maart 23.00 uur Britse tijd, de eerder gestelde deadline. Is er dan nog wel tijd genoeg om die gevreesde no-deal brexit te vermijden? Maar nee, zegt Rutte, ‘dat is een wat-als-vraag en die ga ik niet beantwoorden’. ,,Ik ga niet speculeren en preluderen. Dat moeten we absoluut niet doen.’’

Want als we dat wel doen, is de impliciete boodschap, dan halen we de druk van de ketel. En dat willen we niet. Daarom ook werd er een zekere onverzettelijkheid uitgestraald, door Angela Merkel, door Emmanuel Macron (die zelfs iets strenger was dan de anderen), door iedereen: dit is het wat ons betreft, nu zijn jullie aan zet.

Nederland verdient kapitalen in het VK

Voor deze sectoren staan miljarden op het spel;

Nederlandse bedrijven exporteren elk jaar voor kapitalen naar het Verenigd Koninkrijk. In de eerste zeven maanden van 2018 werd met deze handel bijna 23 miljard euro verdiend. Het bedrijfsleven is bang dat een brexit, met name een ‘no deal’ de export in gevaar zal brengen.

Dit zijn de producten waarmee in de eerste zeven maanden van 2018 het meeste geld werd verdiend met export naar het Verenigd Koninkrijk (bron: CBS):

* Minerale brandstoffen (aardgas olie)  1,3 miljard

* Groenten en fruit 0,8 miljard

* Bloemen en planten 0,68 miljard

* Vlees 0,67 miljard

* Kunststof 0,48 miljard euro

Helder

May was ook in Brussel, en kreeg precies 1 uur en 45 minuten om haar brief toe te lichten. Er waren nog behoorlijk wat vragen. Hoe gaat u uw parlement over de streep trekken, bijvoorbeeld. En inderdaad: wat doet u als er weer een ‘nee’ komt. De antwoorden waren niet altijd ‘helder’, zo klinkt het diplomatiek uit kringen rond de gesprekken.

Sinds de brief van May gistermiddag in Brussel werd bezorgd, was er koortsachtig overleg tussen de Europese regeringsleiders. Iedereen sprak met iedereen om te zorgen dat er een gezamenlijk standpunt werd gevonden. Dat had toch nog wat voeten in de aarde. Met name de deadline voor het uitstel zorgde gisteravond voor de nodige discussie.

Moet het 22 mei worden (de dag voor de Europese verkiezingen)? Het zou onzin zijn als de Britten meedoen als ze er toch uitgaan. Of misschien twee weken eerder, vlak voor een top in Roemenië waar over de toekomst van de EU wordt gepraat?

Theresa May © EPA

Het overleg ging vandaag verder en duurde uren. In de loop van de avond leek het nachtwerk te gaan worden, maar vlak voor middernacht werd dan toch een nieuwe deadline gecommuniceerd. De 27 Europese regeringsleiders gaven May een ietsiepietsie uitstel: van 29 maart naar 12 april, als het Britse lagerhuis de scheidingsvoorwaarden komende week voor een derde keer verwerpt. Vanaf die dag zou in het Verenigd Koninkrijk moeten worden begonnen met het voorbereiden van de Europese verkiezingen.

Mochten de parlementsleden de deal volgende week wel goedkeuren dan loopt de deadline 22 mei af.

Plan B

In Groot-Brittannië loopt de druk ondertussen enorm op. De belangrijkste Britse vakbond en werkgeversvereniging kwamen met een gezamenlijke oproep om te waarschuwen voor een ‘nationale noodtoestand’ als er eind volgende week een no-deal brexit uit de bus rolt. Ze roepen premier May op haar strategie (‘deze deal of geen deal’) te wijzigen en een plan B te bedenken: ‘Het gaat om de banen, de rechten en de levens van de gewone arbeiders’.

Dan was ook de Britse oppositieleider Jeremy Corbyn in Brussel. Hij was op zoek naar een ‘constructief alternatief’, omdat hij koste wat kost een brexit zonder deal wil voorkomen. En in Londen stak parlementsvoorzitter John Bercow het Lagerhuis een hart onder de riem. May had de parlementsleden beschuldigd van ‘politieke spelletjes’, omdat ze voortdurend haar plan afschieten: ,,De mensen hebben er genoeg van.” Maar Bercow was heel gedecideerd: ,,Jullie zijn geen verraders. Jullie doen allemaal je best.”

EU-president Donald Tusk (midden) in conclaaf met Europese regeringsleiders. © AP

Tegenstanders van de brexit protesteerden eerder deze maand in Londen AFP

Britse petitie om brexit te stoppen meer dan 3 miljoen keer getekend

De petitie tegen een vertrek van de Britten uit de EU werd eind vorige maand gestart. In de afgelopen 24 uur kwamen er 2 miljoen ondertekenaars bij.

NOS 22.03.2019 Een petitie om Artikel 50 in te trekken en in de Europese Unie te blijven, is inmiddels door meer dan 3 miljoen Britten ondertekend. De petitie werd eind februari gestart. In de afgelopen 24 uur kwamen er 2 miljoen ondertekenaars bij.

De snelle stijging begon woensdag, de dag waarop May EU-regeringsleiders om uitstel van de brexit vroeg. Een dag later werd op de EU-top in Brussel besloten dat het Verenigd Koninkrijk tot 12 april de tijd krijgt om een ander brexitplan te presenteren. Het Britse Lagerhuis stemt nu mogelijk volgende week voor een derde keer over de brexitdeal die May voorstelt.

  Petitions Committee

@HoCpetitions

To reduce demand on the site, signature counts will not update automatically. Signatures are still being recorded. For the time being, the count will update every half hour or so.

Gisteren raakte de drukbezochte petitie-website meerdere keren overbelast. Volgens The Guardian komt 96 procent van de ondertekenaars uit het Verenigd Koninkrijk, de rest zijn Britten die in het buitenland wonen.

Het parlement moet alle petities die meer dan 100.000 ondertekenaars hebben, overwegen voor een debat. De regering moet een antwoord geven op alle petities die meer dan 10.000 keer worden ondertekend.

De premier wees het verzoekschrift gisteren af. Volgens May leidt het annuleren van de brexit mogelijk tot “onherstelbare schade in publiek vertrouwen”.

Artikel 50 van het EU-Verdrag van Lissabon bepaalt dat een lidstaat zich terug kan trekken uit de Unie en wat daar de voorwaarden van zijn. Het proces van uittreding moet volgens dit artikel officieel gestart worden.

Dat heeft Theresa May op 29 maart 2017 gedaan door een brief naar de Europese Unie te sturen. Vanaf dat moment kreeg May precies 2 jaar de tijd om de scheiding te regelen. Gisteren gaven EU-regeringsleiders de Britten uitstel tot 12 april.

In juni 2016 stemden ruim 17,4 miljoen mensen voor brexit, dat was 51,9 procent van alle stemmers. Ongeveer 16,1 miljoen mensen (48,1 procent) stemden tegen een vertrek uit de EU.

Uit een peiling van Sky News bleek deze week dat 90 procent van de Britten de manier waarop de regering met de brexit omgaat ziet als een nationale vernedering. 7 procent was het daar niet mee eens, 3 procent wist het niet.

Morgen zal er vermoedelijk door honderdduizenden remainers in Londen worden gedemonstreerd voor een tweede brexit-referendum. In oktober vorig jaar werd in de hoofdstad al eens door honderdduizenden Britten gedemonstreerd tegen de brexit.

De stand om vrijdag 22.03.2019 16.00 uur Nederlandse tijd petition.parliament.uk

Bekijk ook;

‘Steeds meer twijfel of May derde brexit-nederlaag overleeft’

EU geeft Britten nog drie weken voor nieuw brexit-plan

Brexit niet over een week, maar (iets) later: ‘Ongeluk voorkomen’

Britse premier May vraagt EU om uitstel brexit tot 30 juni

Een online petitie gericht aan de Britse regering met het verzoek bij de Europese Unie te blijven, is in korte tijd al meer dan drie miljoen keer ondertekend. Ⓒ ANP XTRA

Miljoenen tekenen petitie tegen Brexit

Telegraaf 22.03.2019 Een online petitie gericht aan de Britse regering met het verzoek bij de Europese Unie te blijven, is in nog geen drie dagen tijd al meer dan drie miljoen keer ondertekend. De site met deze petitie is van het Britse parlement, dat in debat moet over alle petities die meer dan 100.000 handtekeningen krijgen. De site werd overspoeld door ondertekenaars en raakte daardoor donderdag enige tijd onklaar.

In theorie kan de regering de EU laten weten dat het land bij nader inzien toch lid blijft. Daar is geen instemming van derden voor nodig. Maar in een referendum over EU-lidmaatschap stemde in 2016 een meerderheid van de Britten voor de Brexit. De meeste Britse parlementsleden, ook voorstanders van lidmaatschap, tornen niet aan de uitslag van het referendum.

Met het opzeggen van het lidmaatschap eind maart 2017 werd vastgelegd dat het land dit jaar op 29 maart om 23.00 uur Britse tijd de EU verlaat (het is dan bij ons net 30 maart). Premier Theresa May heeft in Brussel echter om uitstel van de Brexit gevraagd en kreeg dat tot 22 mei.

Bekijk meer van; petities  brexit  europese unie (eu)

EU-landen akkoord met uitstel Brexit, wel korter dan waar May om vroeg

NU 21.03.2019 De 27 EU-landen die overblijven na de Brexit zijn bereid het Britse vertrek uit de EU uit te stellen. Als het Britse Lagerhuis volgende week alsnog akkoord gaat met het terugtredingsakkoord, dan volgt er uitstel tot 22 mei zodat er nog genoeg tijd is om alle wetgeving door te voeren.

Dat maken de EU-regeringsleiders donderdagavond bekend na urenlang beraad. De Britse premier Theresa May is akkoord met de voorwaarden, meldt Europese Raad-voorzitter Donald Tusk donderdagavond laat tijdens een persconferentie in Brussel.

Lukt het de Britten niet om het terugtredingsakkoord door het Lagerhuis te krijgen, dan volgt er een korter uitstel tot 12 april en wil de EU voor die deadline weten wat de Britten van plan zijn.

“Wat dat in de praktijk betekent, is dat tot die dag alle opties openblijven”, aldus Tusk. “De Britse regering heeft op dat moment de keuze tussen een deal, geen deal, een langer uitstel en het annuleren van de Brexit.”

Hoelang zo’n “langer uitstel” kan duren en onder welke voorwaarden dat zou gebeuren, is niet duidelijk. Als het de Britten niet lukt om voor 12 april met een plan te komen, dan zullen ze alsnog zonder scheidingsakkoord of transitieperiode uit de EU vertrekken.

EU27 responds to UK requests in a positive spirit and: 👉 agrees to Art. 50 extension until 22 May if Withdrawal Agreement approved next week 👉 if not agreed next week then extension until 12 April 👉 approves ‘Strasbourg Agreement’ 👉 continues no-deal preparations

Avatar

Auteur

eucopresident

Moment van plaatsen

22:37 – 21 maart 2019

Minder dan waarop werd gehoopt

De Europese landen benadrukken dat er niet opnieuw onderhandeld zal worden over het terugtredingsakkoord waarover de Britse regering en de EU-landen ruim anderhalf jaar hebben onderhandeld.

Het uitstel is korter dan waar de Britse premier May om had gevraagd. Eerder deze week vroeg zij om uitstel tot 30 juni. De oorspronkelijke Brexit-datum stond gepland op 30 maart, volgende week zaterdag.

De Britten vragen om uitstel van de Brexit omdat ze uit de EU dreigen te ‘crashen’ zonder goede afspraken te hebben gemaakt over bijvoorbeeld de Ierse grens of een transitieperiode. Zo’n ‘no deal-Brexit’ zou grote economische en maatschappelijke gevolgen hebben voor zowel het Verenigd Koninkrijk als de EU.

De EU-landen onderstrepen in hun conclusies dat er nog altijd kans op een ‘no deal-Brexit’ is en dat ze doorgaan met de voorbereidingen op dat scenario.

May moet volgende week weer aan de bak

De voorwaarde die de Europese Raad aan het uitstel hangt, zorgt ervoor dat May volgende week dus nog met haar Brexit-deal, die dit jaar al twee keer met overgrote meerderheid is weggestemd door de Britse parlementariërs, terug moet naar het Britse Lagerhuis.

Premier Mark Rutte liet donderdag in Brussel weten dat hij hoopt dat die tijdsdruk ervoor zorgt dat de Britse parlementariërs zich bedenken.

Europese verkiezingen zorgen voor tijdsdruk

De dag van de deadline, 22 mei, is niet zomaar gekozen door de EU-leiders. Een dag later beginnen namelijk de verkiezingen voor het Europees Parlement.

Noch de Britten, noch de resterende EU-landen voelen er veel voor om het Verenigd Koninkrijk nog mee te laten doen aan die verkiezingen, gezien het feit dat het Verenigde Koninkrijk enkele maanden daarna weer vertrekt.

Lees meer over: Brexit

Europese leiders, onder wie Rutte, Tusk en May, op de EU-top in Brussel AFP

EU geeft Britten nog drie weken voor nieuw brexit-plan

NOS 21.03.2019 Dat is bekendgemaakt na urenlang overleg tussen de Europese regeringsleiders in Brussel.

De Europese Unie geeft het Verenigd Koninkrijk uiterlijk tot 12 april de tijd om een ander brexit-plan te presenteren aan de EU. Dat hebben de Europese regeringsleiders besloten op een top in Brussel.

De datum is gekozen omdat de Britten na 12 april geen deelname aan de Europese verkiezingen meer kunnen organiseren. Met het uitstel is een dreigende no-deal-brexit op 29 maart van de baan.

Als het de Britten lukt tijdig het plan te presenteren en het Lagerhuis de deal goedkeurt, wordt de brexit uitgesteld tot 22 mei.

Crash voorkomen

Volgens premier Rutte is door het verleende uitstel een “crash” voor volgende week voorkomen. Wel blijft het brexit-proces moeizaam, zei hij. EU-president Tusk benadrukte dat de Europese Unie zich blijft voorbereiden op een no-deal-brexit.

Video afspelen

Rutte: ‘Kans op ordelijke brexit is groter geworden’

De Britse premier May zei er na het uitstel “alles aan te doen” om ervoor te zorgen dat de Britten de EU verlaten met een akkoord. Wel heeft ze liever een no-deal-brexit dan een lang uitstel.

De Europese regeringsleiders hebben in Brussel urenlang overlegd over het verzoek van May om de brexit uit te stellen. Ze had om het uitstel gevraagd omdat het Lagerhuis de brexit-deal tussen de Britten en de EU tot twee keer toe heeft afgewezen.

Donald Tusk

@eucopresident

EU27 responds to UK requests in a positive spirit and: 👉 agrees to Art. 50 extension until 22 May if Withdrawal Agreement approved next week 👉 if not agreed next week then extension until 12 April 👉 approves ‘Strasbourg Agreement’ 👉 continues no-deal preparationsB

Bekijk ook;

EU-leiders spreken met én zonder May over uitstel van brexit

EU-chef Tusk: alleen kort uitstel brexit als Lagerhuis snel deal steunt

Tusk met de Italiaanse premier Giuseppe Conte, de Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz en de premier van Luxemburg, Xavier Bettel. Ⓒ EPA

EU: Brexituitstel tot 22 mei onder voorwaarde

Telegraaf 21.03.2019 De Europese Unie is bereid de Brexit uit te stellen tot 22 mei op voorwaarde dat het Britse Lagerhuis het akkoord over de scheidingsvoorwaarden volgende week goedkeurt. Stemt het Britse parlement het akkoord voor de derde keer weg, dan kan uitstel worden verleend tot 12 april, de laatste dag voor de Britten om te beslissen of ze aan de Europese verkiezingen willen deelnemen.

De regeringsleiders hebben daar na urenlang beraad een knoop over doorgehakt op een top in Brussel, verklaarde de Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz. Hiermee ligt de keuze voor wat voor soort Brexit er komt en wanneer helemaal in Londen.

Bekijk meer van; brexit  donald tusk

Premier May in gesprek met ambtgenoten Rutte en Michel in Brussel AFP

EU-leiders vergaderen al uren over uitstel brexit

Premier May pleitte voor een uitstel tot 30 juni, maar dat botst met de verkiezingen voor het Europees Parlement, vinden de EU-leiders.

NOS 21.03.2019 In Brussel vergaderen de regeringsleiders van de EU al uren over de vraag of de brexit moet worden uitgesteld. Ze praten langer dan gepland en mogelijk wordt het nachtwerk.

Het probleem zit vooral in de periode van uitstel. Vooral Frankrijk wil geen uitstel tot eind juni, zoals de Britten willen, maar denken aan begin mei. Ook de Belgen zitten op die lijn. Voorwaarde van de EU-leiders is wel dat het Britse parlement volgende week de deal goedkeurt.

Volgens verschillende bronnen kon premier May tijdens de vergadering niet duidelijk maken waarom ze zo lang uitstel nodig heeft. Bovendien kon ze niet de zekerheid geven dat deze keer het parlement wel de afspraken zal goedkeuren.

Macron

De discussie loopt nu zo hoog op dat een ander onderwerp waar de leiders over zouden praten, namelijk China, voorlopig van de agenda is gehaald.

De grootste tegenstand komt van de Franse president Macron, die bang is dat uitstel automatisch zal leiden tot een no-deal-brexit.

De Belgen hebben zich aangesloten bij de Franse president, omdat zij bang zijn dat uitstel tot eind mei de Belgische verkiezingen zal beïnvloeden. Die worden gelijktijdig gehouden met de Europese verkiezingen.

Bekijk ook;

EU-leiders spreken met én zonder May over uitstel van brexit

Getergde May roept parlement weer op om haar brexit-akkoord goed te keuren

EU-chef Tusk: alleen kort uitstel brexit als Lagerhuis snel deal steunt

Macron: Als Britten Brexit-deal weer afwijzen betekent dat ‘no deal-Brexit’

NU 21.03.2019 Als het Britse Lagerhuis volgende week voor een derde keer het terugtredingsakkoord wegstemt, maakt dat volgens de Franse president Emmanuel Macron de weg vrij voor een harde Brexit zonder deal.

Dat zegt Macron donderdag bij aankomst bij de Europese top in Brussel. Als de Britten volgende week alsnog instemmen met het akkoord dat nu op tafel ligt, is hij bereid om in te stemmen met een kort uitstel.

Premier Mark Rutte is genuanceerder dan zijn Franse collega. “Er ligt nu een brief van Theresa May. Belangrijk is dat het Britse parlement besluit alsnog in te stemmen met dat akkoord. Dan is er een uitstel nodig om het akkoord te implementeren.”

Hij wil niet speculeren over wat er gebeurt als de Britten het akkoord wegstemmen. “Dan zetten we weer een volgende stap”, aldus de Nederlandse premier.

Regeringsleiders praten over Brexit-uitstel

De regeringsleiders van de Europese Unie zijn donderdag en vrijdag bijeen in Brussel om over het vertrek van de Britten uit de Europese Unie te praten.

Volgens de huidige planning vertrekken de Britten in de nacht van 29 op 30 maart uit de Europese Unie. Om te voorkomen dat de Britten uit de EU crashen zonder goede afspraken over bijvoorbeeld een overgangsperiode, hebben de Britten daarom om uitstel gevraagd. Daar moeten de andere EU-lidstaten unaniem mee instemmen.

De Europese leiders willen daar alleen mee akkoord gaan als de Britten alsnog instemmen met de deal. Vooralsnog willen zij niet spreken over een langer uitstel om tot een nieuwe deal te komen.

Drie keer is scheepsrecht

Er is in het Britse Lagerhuis inmiddels twee keer gestemd over het akkoord waarover de Britse regering en de 27 resterende EU-landen twee jaar hebben onderhandeld: een keer in januari en eerder deze maand.

Twee keer leidde de stemming tot een historische nederlaag voor de Britse regering.

Lees meer over: Brexit 

maart 23, 2019 Posted by | brexit, EU, euro, europa, Nexit, politiek, referendum, Theresa May | , , , , , , , , , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Van No-BREXIT naar Pro-NEXIT ???? – deel 2 – de Nasleep

Gedonder met senator 1e kamer Anne-Wil Duthler VVD – deel 2 – nasleep

Doe toch normaal, ik doe gewoon mijn ding !!

De kwestie met Eerste Kamerlid Anne-Wil Duthler VVD

Quote meldde vorige maand al dat senator Anne-Wil Duthler VVD actief betrokken is bij verschillende ict-bedrijven van haar man. Als VVD-politica zou Duthler volgens Follow the Money in de Eerste Kamer gepleit hebben voor voorstellen en ideeën waar deze bedrijven profijt van hebben.

Uit onderzoek van Follow the Money (FTM) is onlangs gebleken dat Duthler Associates, een van de  bedrijven is van de VVD’er, die de minister van Volksgezondheid adviseerde over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Gisteren berichtte het zakenblad Quote vrijdag 15.03.2019 dat een schuldeiser voor ruim 9 ton beslag heeft gelegd op een van die bedrijven.

Duthlers bedrijf ontving 76.960 euro voor de opdracht en er werd “wegens tijdgebrek” geen openbare aanbesteding uitgeschreven. Duthler stemde als senator voor de wet die daardoor werd aangenomen met een meerderheid van wel één zetel !!!

Onderzoek VVD

Dit nieuws is vervolgens voor de VVD reden om toch een integriteitsonderzoek te doen naar de mogelijke belangenverstrengeling naar haar eigen senator Anne-Wil Duthler. Dit naar aanleiding van de berichtgeving van Follow the Money en Quote over mogelijke belangenverstrengeling. Dit bevestigt een woordvoerder na vragen van Nieuwsuur.

De VVD is er namelijk niet meer geheel gerust op dat Duthler haar lidmaatschap van de Eerste Kamer en haar zakelijke activiteiten strikt gescheiden houdt. Er is sprake van een „spanningsvol beeld”, laat de partij in een verklaring weten. „Dat willen we graag helder krijgen.”

Eerder wilde de partij niet reageren op publicaties rond Duthler en de bedrijven van haar man.

Kortom, de VVD onderzoekt beschuldigingen van belangenverstrengeling aan het adres van senator Anne-Wil Duthler. Dat bevestigt een woordvoerder van de regeringspartij na een bericht van de NOS.

Duthler was al eerder in opspraak omdat zij haar positie als lid van de Eerste Kamer zou hebben gebruikt om haar eigen zakelijke belangen te dienen. Directe aanleiding voor fractievoorzitter Annemarie Jorritsma om dat te laten onderzoeken, is een recente publicatie over haar in zakenblad Quote.

Lees ook;

Lees meer

Lees meer

In dat artikel staat Duthler actief betrokken is bij verschillende ict-bedrijven van haar man. Als VVD-politica zou zij in de Eerste Kamer hebben gepleit voor zaken waarvan deze bedrijven konden profiteren. Gisteren berichtte het zakenblad over een schuldeiser die voor ruim negen ton beslag legde op een van de bedrijven. Dat beslag is inmiddels opgeheven.

‘Spanningsvol beeld’

In een verklaring aan deze krant laat de VVD weten er niet gerust op te zijn dat Duthler haar lidmaatschap van de Eerste Kamer strikt kan scheiden van haar zakelijke activiteiten. ,,Het artikel in Quote is aanleiding geweest om onze integriteitscommissie te vragen de kwestie te bekijken’’, zegt een VVD-woordvoerder.

,,Er is inmiddels een spanningsvol beeld ontstaan over de scheiding tussen het senatorschap voor de VVD en de bedrijfsvoering van haar bedrijven. Dat willen we graag helder krijgen.’’

Duthler: ‘Dit is zeer beschadigend’

Zelf heeft Duthler in een schriftelijke verklaring laten weten dat zij geen bemoeienis heeft met de bedrijven. ,,De teneur van alle insinuaties is dat ik schimmig zaken doe, mensen intimideer, dubbele petten op heb en dat mijn vingerafdrukken overal staan’’, meldt ze.

,,Dit is zeer beschadigend. Niet alleen vanuit persoonlijk en zakelijk oogpunt, maar ook voor de VVD en het vertrouwen dat kiezers hebben in de politiek. Het is opmerkelijk dat het artikel gepubliceerd wordt precies in het weekend voor de Provinciale Statenverkiezingen.’’

Duthler zit ruim tien jaar in de Eerste Kamer. Ze staat niet op de lijst van de VVD voor de Eerste Kamerfractie voor de komende verkiezingen.

Eerste kamer onder druk

Senatoren met bijbanen, belangenverstrengelingen bij stemmingen en overschrijdingen van de balkenendenorm. De zorgen over het functioneren van de Eerste Kamer groeien. Het imago van de senatoren staat onder druk.

De praktijk is niet nieuw. In 2015 telde de Volkskrant dat de Eerste Kamerleden in de zittingsperiode vanaf 2011 675 keer hebben gestemd over wetsvoorstellen waar zij door hun bijbaan bij betrokken waren.

lees: Bijbanen en belangen, senaat ‘zorgenkindje van democratie’ NU 08.03.2019

zie ook: Gedonder met senator 1e kamer Anne-Wil Duthler VVD – deel 1

zie ook: VVD in 2017 nog steeds aan de top !!!!

zie ook: Gerommel in de Politiek versus Integriteit deel 3 – VVD nummer 1

zie ook: Gerommel in de Politiek versus Integriteit deel 2 – VVD nummer 1

zie ook: Gerommel in de Politiek versus Integriteit deel 1

Eerste Kamer krijgt integriteitscode

NOS 16.04.2019 De Eerste Kamer krijgt een gedragscode voor de nevenfuncties van leden, de omgang met lobbyisten en het aannemen van cadeaus. Er zijn al wel wat integriteitsregels en veel fracties hebben zelf ook bepalingen, maar dat wordt nu gestroomlijnd en aangescherpt.

Er is van tijd tot tijd discussie over de integriteit van Eerste Kamerleden. De Raad van Europa dringt al langer aan op strengere regels en onlangs werd bekend dat de VVD een onderzoek instelt naar de eigen senator Anne-Will Duthler vanwege mogelijke belangenverstrengeling.

Lobbyisten

Een speciale Kamercommissie heeft nu aanbevelingen gedaan voor een code en de senaat moet die later officieel vaststellen. Het ziet ernaar uit dat de aanbevelingen helemaal worden overgenomen.

In de gedragscode komen onder meer regels te staan over de omgang van Eerste Kamerleden met lobbyisten. Daarmee wordt een advies van de Raad van Europa overgenomen. Verder wordt de bepaling aangescherpt waarin staat dat senatoren verplicht zijn een omschrijving te geven van hun functies en van de organisaties waarvoor ze werken.

Handhaving

Er komt ook een systeem van toezicht en handhaving: de Eerste Kamervoorzitter en ondervoorzitters oordelen over naleving en interpretatie van de code en dat oordeel wordt openbaar gemaakt. Verder voorziet de code ook in het benoemen van een onafhankelijk vertrouwenspersoon.

Voorzitter Huijbregts van de speciale commissie zei bij de presentatie van de aanbevelingen dat ze rekening heeft gehouden “met de specifieke omstandigheden en kenmerken van de Kamer en haar leden”: het Eerste Kamerlidmaatschap is geen fulltime functie en de meeste senatoren hebben nog een andere baan.

Volgens Huijbregts kan de gedragscode helpen de reputatie van de senaat te beschermen en moet de code ook houvast bieden aan individuele leden van wie de reputatie in het geding is.

Bekijk ook;

Cadeaus, declaraties, bijbanen: ‘Kamerleden van buitenaf controleren’

Eerste Kamer onderzoekt eigen integriteitsregels

VVD stelt integriteitsonderzoek in naar senator Anne-Wil Duthler

Omstreden VVD-senator Anne-Wil Duthler klaagt Quote aan na berichtgeving over belangenverstrengeling

Eigen partij doet inmiddels zelf onderzoek naar integriteit politica

TPO 05.04.2019 VVD-senator Anne-Wil Duthler eist via de rechter rectificatie van berichtgeving door zakenblad Quote. Volgens de politica is de maat vol. Ze is in opspraak omdat ze haar politieke positie zou gebruiken voor zakelijke belangen.

In een verklaring wijst Duthler op een artikel van Quotenet.nl op 15 maart. Daardoor zouden haar eer en goede naam verder zijn aangetast. Dit was niet de eerste publicatie van betreffende journalisten, benadrukt ze.

De VVD doet onderzoek naar de integriteit van Duthler na berichtgeving door Quote. De vraag is of ze zich schuldig maakte aan belangenverstrengeling, omdat ze voor een wet zou hebben gestemd waar ze zakelijk van profiteert.

Het tijdschrift meldde dat Duthler, in tegenstelling tot wat zij steeds heeft beweerd, wel degelijk direct betrokken is bij een groep bedrijven van haar man op het gebied van privacybescherming.

Quote-hoofdredacteur Sander Schimmelpenninck zegt in een reactie niet te begrijpen waarom de senator naar de rechter stapt. De journalisten hebben volgens hem uitgebreid onderzoek gedaan en veel bronnen geraadpleegd die ‘haar manier van zaken doen’ ondersteunen.

Duthler zegt zich ervan bewust te zijn dat zij zich als senator meer heeft ‘te laten welgevallen dan een niet-publieke figuur, maar dat is niet onbegrensd.’ Ze zegt dat ze eerst Quote heeft verzocht om rectificatie. Nu Quote daar geen gehoor aan heeft gegeven, heeft ze de rechter gevraagd om zich hierover uit te spreken:

“Ik heb er bewust voor gekozen om niet de weg van de media te bewandelen, maar de weg van de rechter om zo een objectief oordeel over de grenzen van de journalistieke vrijheid te verkrijgen. Dat wil ik zo houden.”

Het kort geding dient donderdag 11.04.2019 om 10.00 uur bij de rechtbank in Amsterdam.

Lees ook – VVD onderzoekt integriteit omstreden Eerste Kamerlid Anne-Wil Duthler

Lees ook – Omstreden VVD-senator Anne-Wil Duthler ontkent belangenverstrengeling

VVD-senator Anne-Wil Duthler sleept Quote voor rechter

Telegraaf 05.04.2019 VVD-senator Anne-Wil Duthler eist via de rechter rectificatie van berichtgeving door zakenblad Quote. Volgens de politica is de maat vol. Ze is in opspraak omdat ze haar politieke positie zou gebruiken voor zakelijke belangen.

In een verklaring wijst Duthler op een artikel van Quotenet.nl op 15 maart. Daardoor zouden haar eer en goede naam verder zijn aangetast. Dit was niet de eerste publicatie van betreffende journalisten, benadrukt ze.

De VVD doet onderzoek naar de integriteit van Duthler na berichtgeving door Quote. De vraag is of ze zich schuldig maakte aan belangenverstrengeling, omdat ze voor een wet zou hebben gestemd waar ze zakelijk van profiteert.

Het tijdschrift meldde dat Duthler, in tegenstelling tot wat zij steeds heeft beweerd, wel degelijk direct betrokken is bij een groep bedrijven van haar man op het gebied van privacybescherming.

Bekijk meer van; rechters  quote anne-wil Duthler volkspartij voor vrijheid en democratie (vvd) senatoren

VVD-senator Duthler daagt zakenblad Quote voor rechter

NU 05.04.2019 VVD-Eerste Kamerlid Anne-Wil Duthler heeft een zaak aangespannen tegen het zakenblad Quote. Het blad moet zich voor de rechter verantwoorden voor de publicatie dat er voor ruim 900.000 euro beslag is gelegd op een van haar bedrijven.

“Zij vindt dat het beslag eraf was gegaan, maar dat was op de dag van de publicatie”, zegt de auteur van de publicaties, onderzoeksjournalist Kim van Keken tegenover NU.nl.

Quote-hoofdredacteur Sander Schimmelpenninck: “Het gebeurt vaker dat we ons moeten verantwoorden voor de rechter, maar meestal zijn het ondernemers die zich ergens over beklagen.”

Dat het nu gaat om een actief politica heeft hem wel verbaasd. “Ik ben verrast dat ze de zaak heeft doorgezet. Ik vind het opvallend dat ze eerder de suggestie heeft gewekt dat er sprake is van complot, een politieke campagne tegen de VVD. Maar wij pakken iedereen aan”, aldus Schimmelpenninck. “Wij hebben ons werk netjes gedaan. Haar zaak is zwak.”

‘Heftig dat politici deze weg kiezen’

Het zakenblad bracht aan het licht dat Duthler in de Eerste Kamer meerdere malen het woord voerde over onderwerpen die een van haar bedrijven of een van de bedrijven van haar man aangaan.

Eerder bleek uit onderzoek van Follow the Money dat Duthler als senator instemde met een wet met daarin adviezen van haar eigen bedrijf.

De publicatie waar het donderdag bij de rechter om draait, gaat over de beslaglegging.

Ook Van Keken maakt zich weinig zorgen over de rechtszaak. “We hebben veel mensen gesproken en zijn niet over een nacht ijs gegaan. Dit is maanden onderzoekswerk”, aldus de journalist.

Wel vindt ze het opmerkelijk dat de politica zich wendt tot de rechter. “Het is heftig dat politici deze weg kiezen. Je kan ook naar de Raad voor de Journalistiek”, zegt Van Keken die in 2017 werd uitgeroepen tot Journalist van het Jaar na publicaties over oud-VVD-voorzitter Henri Keizer.

‘Kritisch op anderen, dan ook kritisch op jezelf’

De VVD kondigde in maart aan te onderzoeken of er sprake is van mogelijke belangenverstrengeling bij de senator die sinds 2007 namens de VVD in de Eerste Kamer zit. Ook distantieerde de partij zich van de insinuatie dat er sprake zou zijn van een politieke campagne tegen de VVD.

Van Keken is blij met die reactie, maar blijft de zaak sceptisch volgen. “Het is een beetje cynisch: Duthler is nog steeds VVD-senator en ondertussen bekritiseert de partij bijvoorbeeld DENK die zij een gevaar voor de democratie noemen. Als je kritisch bent op andere partijen, moet je dat ook op jezelf zijn”, aldus Van Keken.

Duthler wil niet ingaan op vragen van NU.nl.

Lees meer over: Media Politiek

VVD onderzoekt integriteit eigen senator

Telegraaf 16.03.2019 De VVD onderzoekt beschuldigingen van belangenverstrengeling aan het adres van senator Anne-Wil Duthler. Dat bevestigt een woordvoerder van de regeringspartij na een bericht van de NOS.

Duthler was al eerder in opspraak omdat zij haar positie als lid van de Eerste Kamer zou hebben gebruikt om haar eigen zakelijke belangen te dienen. Directe aanleiding voor fractievoorzitter Annemarie Jorritsma om dat intern te laten onderzoeken, is een recente publicatie over haar in zakenblad Quote.

Volgens het tijdschrift is Duthler, in tegenstelling tot wat zij steeds beweerd heeft, wel degelijk direct betrokken bij een groep bedrijven van haar man op het gebied van privacybescherming. Onder meer op dat terrein voert zij namens de VVD het woord in de senaat.

De VVD is er niet meer geheel gerust op dat Duthler haar lidmaatschap van de Eerste Kamer en haar zakelijke activiteiten strikt gescheiden houdt. Er is sprake van een „spanningsvol beeld”, laat de partij in een verklaring weten. „Dat willen we graag helder krijgen.”

Volgende week zijn er provinciale verkiezingen, die ook bepalend zijn voor de nieuwe samenstelling van de Eerste Kamer. De nieuwe provinciale afgevaardigden kiezen eind mei op hun beurt de nieuwe senaat. Duthler is niet herkiesbaar voor een nieuwe termijn.

Bekijk meer van; eerste kamer (senaat)  volkspartij voor vrijheid en democratie (vvd) den haag

VVD onderzoekt integriteit senator Anne-Wil Duthler

AD 16.03.2019 De VVD onderzoekt beschuldigingen van belangenverstrengeling aan het adres van senator Anne-Wil Duthler. Dat bevestigt een woordvoerder van de regeringspartij na een bericht van de NOS.

Duthler was al eerder in opspraak omdat zij haar positie als lid van de Eerste Kamer zou hebben gebruikt om haar eigen zakelijke belangen te dienen. Directe aanleiding voor fractievoorzitter Annemarie Jorritsma om dat te laten onderzoeken, is een recente publicatie over haar in zakenblad Quote.

Lees ook;

Lees meer

Lees meer

In dat artikel staat Duthler actief betrokken is bij verschillende ict-bedrijven van haar man. Als VVD-politica zou zij in de Eerste Kamer hebben gepleit voor zaken waarvan deze bedrijven konden profiteren. Gisteren berichtte het zakenblad over een schuldeiser die voor ruim negen ton beslag legde op een van de bedrijven. Dat beslag is inmiddels opgeheven.

‘Spanningsvol beeld’

In een verklaring aan deze krant laat de VVD weten er niet gerust op te zijn dat Duthler haar lidmaatschap van de Eerste Kamer strikt kan scheiden van haar zakelijke activiteiten. ,,Het artikel in Quote is aanleiding geweest om onze integriteitscommissie te vragen de kwestie te bekijken’’, zegt een VVD-woordvoerder.

,,Er is inmiddels een spanningsvol beeld ontstaan over de scheiding tussen het senatorschap voor de VVD en de bedrijfsvoering van haar bedrijven. Dat willen we graag helder krijgen.’’

Duthler: ‘Dit is zeer beschadigend’

Zelf heeft Duthler in een schriftelijke verklaring laten weten dat zij geen bemoeienis heeft met de bedrijven. ,,De teneur van alle insinuaties is dat ik schimmig zaken doe, mensen intimideer, dubbele petten op heb en dat mijn vingerafdrukken overal staan’’, meldt ze.

,,Dit is zeer beschadigend. Niet alleen vanuit persoonlijk en zakelijk oogpunt, maar ook voor de VVD en het vertrouwen dat kiezers hebben in de politiek. Het is opmerkelijk dat het artikel gepubliceerd wordt precies in het weekend voor de Provinciale Statenverkiezingen.’’

Duthler zit ruim tien jaar in de Eerste Kamer. Ze staat niet op de lijst van de VVD voor de Eerste Kamerfractie voor de komende verkiezingen.

VVD stelt integriteitsonderzoek in naar omstreden senator Duthler

NU 16.03.2019 De VVD stelt een integriteitsonderzoek in naar haar senator Anne-Wil Duthler. Dat meldt de partij zaterdag na publicaties van Follow the Money en Quote over mogelijke belangenverstrengeling van de VVD-politicus.

Quote maakte vorige maand melding van de betrokkenheid van Duthler bij diverse ICT-bedrijven van haar man. Zij zou volgens Follow the Money in de Eerste Kamer gepleit hebben voor voorstellen en ideeën waar deze bedrijven profijt van hebben.

Quote meldde vrijdag dat een schuldeiser voor ruim 9 ton beslag heeft gelegd op een van die bedrijven.

Dit laatste nieuws is volgens Nieuwsuur voor de VVD reden om toch een onderzoek naar de mogelijke belangenverstrengeling in te stellen. Eerder wilde de partij niet reageren op publicaties rond Duthler en de bedrijven van haar man.

De integriteitscommissie van de VVD doet het onderzoek

Het onderzoek wordt gedaan door de integriteitscommissie van de liberalen. Duthler zelf ontkent de aantijgingen. Zij stelt in een verklaring “het opmerkelijk te vinden dat het artikel van Quote wordt gepubliceerd vlak voor de verkiezingen van de Provinciale Staten”.

De VVD heeft zaterdag aan NU.nl laten weten dat de partij afstand neemt van de verklaring van Duthler en dat ze een voorvechter is van persvrijheid.

Het is niet duidelijk wanneer het onderzoek is afgerond. Duthler zit twaalf jaar in de Eerste Kamer. Ze staat niet op de kandidatenlijst voor de komende verkiezingen voor de Eerste Kamer.

Er is veel discussie over belangenverstrengeling in de senaat

Er is al langer discussie over de verschillende bijbaantjes van senatoren en het risico op (de schijn van) belangenverstrengeling die deze regelmatig opleveren.

De VVD is al zeven jaar op rij de partij met de meeste integriteitsschandalen in Nederland.

Zie ook: Bijbanen en belangen, senaat ‘zorgenkindje van democratie’

VVD stelt integriteitsonderzoek in naar senator Anne-Wil Duthler

Er komt een integriteitsonderzoek naar de politica, omdat er mogelijk sprake is van belangenverstrengeling.

NOS 16.03.2019 De VVD stelt een integriteitsonderzoek in naar haar eigen senator Anne-Wil Duthler naar aanleiding van berichtgeving van Follow the Money en Quote over mogelijke belangenverstrengeling. Dat bevestigt een woordvoerder na vragen van Nieuwsuur.

Quote meldde vorige maand dat Duthler actief betrokken is bij verschillende ict-bedrijven van haar man. Als VVD-politica zou zij in de Eerste Kamer hebben gepleit voor zaken waar deze bedrijven van konden profiteren. Gisteren berichtte het zakenblad over een schuldeiser die voor ruim negen ton beslag legde op een van de bedrijven.

Duthler betwist in een verklaring de hoogte van dit bedrag en stelt dat het beslag bovendien alweer is opgeheven, maar de verdenkingen omtrent belangenverstrengeling zijn voor de VVD nu toch aanleiding om de kwestie te bekijken.

‘Spanningsvol beeld’

Quote stelde de VVD al eerder vragen over de vermeende belangenverstrengeling van Duthler, maar de partij ging daar toen niet inhoudelijk op in. Na navraag van Nieuwsuur over de beslaglegging laat de VVD nu dus weten dat er een onderzoek komt.

VVD-senator Annemarie Jorritsma gaat de eigen partijcommissie ‘integriteit’ vragen om dit uit te voeren. “Er is inmiddels een spanningsvol beeld ontstaan over de scheiding tussen het senatorschap voor de VVD en de bedrijfsvoering van haar bedrijven. Dat willen we graag helder krijgen”, aldus de VVD over Duthler.

Duthler zelf laat in een schriftelijke verklaring weten dat ze geen bemoeienis heeft met de bedrijven van haar echtgenoot.

Zeer beschadigend

Ook schrijft ze: “De teneur van alle insinuaties is dat ik schimmig zaken doe, mensen intimideer, dubbele petten op heb en dat mijn vingerafdrukken overal staan. Dit is zeer beschadigend. Niet alleen vanuit persoonlijk en zakelijk oogpunt, maar ook voor de VVD en het vertrouwen dat kiezers hebben in de politiek. Het is opmerkelijk dat het artikel gepubliceerd wordt precies in het weekend voor de Provinciale Statenverkiezingen.”

De VVD reageert daar weer op: “Mevrouw Duthler heeft gisteren op eigen titel een verklaring uitgedaan. In haar verklaring belicht zij haar kant van dit zakelijke conflict. Daarbij doet zij echter ook uitspraken over de motieven van journalisten. De VVD is een groot voorvechter van persvrijheid en neemt afstand van dat deel van de verklaring.”

Duthler zit sinds 2007 in de Eerste Kamer. Ze staat niet op de VVD-lijst van de Eerste Kamerfractie voor de komende verkiezingen.

Rutte

VVD-leider Rutte denkt dat mensen het waarderen dat wordt uitgezocht hoe het precies zit.

“We hebben de afgelopen jaren met de VVD een paar hele vervelende kwesties gehad. Ik vind het goed dat we strenger zijn geworden en dat dit wordt voorgelegd aan onze integriteitscommissie”, zei hij tijdens het campagne voeren in Leidschendam.

“Kiezers vinden het belangrijk dat als er signalen zouden zijn dat het niet goed zou zitten, maar dat weten we hier nog niet, dat we dat gaan uitzoeken. Het zou pas schadelijk zijn als je het niet uitzoekt.”

Bekijk ook;

VVD-senator: zakelijke belangen eigen bedrijf speelden geen rol

VVD-senator stemde over wet waaraan eigen bedrijf meeschreef

maart 17, 2019 Posted by | 1e kamer, Anne-Wil Duthler VVD, belangenverstrengeling, Follow the Money, fraude, integriteit, integriteitsaffaires, Integriteitscommissie, politiek, VVD | , , , , , , , , , , | 1 reactie

Klimaatmars 10.03.2019 van de Dam naar Museumplein Amsterdam – terugblik

Klimaatmars in Amsterdam van de Dam naar het Museumplein

In Amsterdam zijn op zondag 10.03.2019 duizenden mensen de straat op gegaan voor de Klimaatmars. Zij trotseerden vanmiddag de regen om in Amsterdam een mars te lopen om aandacht te vragen voor de opwarming van de aarde. Ze kwamen uit alle delen van het land.

Rond 13.00 uur begon het protest op de Dam. Een stoet mensen ging vervolgens via het Rokin en de Vijzelstraat naar het Museumplein. Daar bleven veel mensen ondanks de regen lange tijd staan.

De organisatie en de politie schatten het aantal deelnemers van de mars op zo’n 40.000. De organisatoren zeggen dat er met de mars “een duidelijk signaal” is afgegeven aan de regering.

De mars werd voorafgegaan door een programma op de Dam met sprekers, maar door de enorme drukte startte de tocht eerder.

Dossier; Klimaatspijbelaars AD

Klimaat NU

Klimaatverandering Trouw

Zie ook: Klimaatspanningen niet alleen in de Tweede kamer opgelopen

Zie ook: Haalt het Klimaatkabinet Rutte 3 het jaar 2020 ??? – deel 2

Zie ook: Haalt het Klimaatkabinet Rutte 3 het jaar 2020 ???

Zie ook: Klimaatdemonstratie 07.02.2019 op het Malieveld – terugblik

Tienduizenden mensen lopen mee met Klimaatmars in Amsterdam

NU 10.03.2019 Tienduizenden mensen hebben zich ondanks de regen zondagmiddag verzameld op de Dam in Amsterdam om mee te doen aan de zogeheten Klimaatmars, georganiseerd door onder andere Greenpeace, Oxfam Novib en Milieudefensie. Met de Klimaatmars willen de protesteerders actiever klimaatbeleid afdwingen.

De betogers droegen tekstborden als: “Hoe ziet mijn wereld eruit als ik zo groot ben als jij?”, “Mag ik ook nog wat?” en “Red de aarde”.

De mars begon om 13.00 uur met optredens van Claudia de Breij en Typhoon. Ook hield klimaatwetenschapper Heleen de Coninck een toespraak en kwamen de initiatiefnemers van de zogenoemde klimaatspijbelaars aan het woord.

Zie ook: Wat willen de ‘klimaatspijbelaars’ bereiken?

Volgens Greenpeace namen zondag meer dan 40.000 mensen deel.

Vanwege de grote belangstelling besloot de organisatie in verband met de veiligheid – nog voordat het podiumprogramma was afgelopen – te beginnen met de mars. Die trok van de Dam naar het Museumplein. Het podiumprogramma ging ondertussen wel door.

Volgens een woordvoerder van Greenpeace was de mars probleemloos verlopen. “We wisten dat ontzettend veel mensen zich hadden aangemeld, maar dat er ondanks het slechte weer toch zoveel mensen zijn is ongelooflijk.”

Volgens de woordvoerder deden nog nooit zoveel mensen mee aan een klimaatmars in Nederland. Aan de actie van de ‘klimaatspijbelaars’ in februari deden ruim tienduizend jongeren mee en met een klimaatmars in 2018 liepen achtduizend mensen mee.

“Het zegt twee dingen”, aldus de woordvoerder. “Mensen maken zich serieus zorgen, anders ga je niet op je vrije zondag in de kou en regen staan, en mensen willen dat er nu echt iets gaat gebeuren. Meer dan ooit moet het klimaat bovenaan de politieke agenda staan.”

40.000 mensen lopen klimaatmars door regen in Amsterdam

‘Politieke besluiteloosheid om klimaatverandering aan te pakken’

Een van de demonstranten was Rosalie Smit uit Soest. Ze deed mee aan de mars omdat ze zich al sinds 1998 zorgen maakt om de “Nederlandse, Europese en internationale besluiteloosheid” om de verandering van het klimaat “echt aan te pakken”.

Volgens Smit moeten politieke leiders “radicale keuzes” gaan maken. “Natuurlijk willen bedrijven hun businessmodel niet omgooien. Als directeur van Shell zou ik ook een ander belang hebben. Maar de toekomst van de planeet en mijn kind staat op het spel.”

“Onze politieke leiders moeten de belangen van bedrijven niet meer op één zetten”, gaat Smit verder. “Ze moeten tegen Schiphol zeggen: ‘hartstikke leuk dat we jullie jarenlang gematst hebben door geen belasting te heffen over kerosine, maar de belangen van bedrijven komen nu even onderaan en de gezondheid komt stipt op 1’.”

Zie ook: Drukte tijdens de Klimaatmars in Amsterdam

‘Met elkaar het verschil maken’

De Amsterdamse Hanneke Schellekens liep mee met de Klimaatmars omdat “alle kleine beetjes helpen”. Volgens haar kunnen we “met elkaar” het verschil maken, “want voor je het weet is het te laat”.

Ze probeert in haar eigen leven de uitstoot van CO2 te beperken door zo min mogelijk vlees en vis te eten, geen voedsel weg te gooien en met het openbaar vervoer en de trein te reizen.

De regen hield haar uiteindelijk niet tegen om van de Dam naar het Museumplein te lopen, al twijfelde ze wel. “Dit is mijn eerste demonstratie waar ik aan meedoe en ik heb wel even overwogen om lekker thuis te blijven, maar ik heb het idee dat we niet langer moeten wachten en praten, maar dat we echt iets moeten doen.”

Oproep

Heb jij foto’s, video’s of tekstaanvullingen bij dit bericht?

Stuur ze op naar de redactie

Lees meer over: Amsterdam   Klimaat   Binnenland   Klimaatspijbelaars

‘Ik wil een wereld waar mijn kinderen goed in kunnen opgroeien’

NOS 10.03.2019 Tienduizenden mensen trotseerden vanmiddag de regen om in Amsterdam een mars te lopen om aandacht te vragen voor de opwarming van de aarde. Ze kwamen uit alle delen van het land. Wat drijft hen? We vroegen het deze vijf betogers.

Hans de Man komt op voor zijn kleinkinderen NOS / Heleen Ekker

Hans de Man uit Heiloo is grootvader van drie kleinzoons. “Mijn jongste is bijna één jaar, de middelste bijna drie, de oudste bijna zes. Ik ben van ‘Grootouders voor het klimaat’ en loop mee vanwege mijn kleinkinderen”, zegt hij.

Oorspronkelijk komt hij uit Zeeland, en ook dat speelt een rol bij de vraag waarom hij deelneemt aan de klimaatmars. “Ik ben Zeeuw en ik heb de watersnood meegemaakt. En zoals de zaken nu liggen, is dat het perspectief voor mijn kleinkinderen. Wij maken ons grote zorgen om het klimaat.”

Biologiedocent Denise Groeneweg (rechts) probeert zelf veel te doen voor het klimaat Heleen Ekker / NOS

Denise Groeneweg is docent en komt uit Utrecht. Ze hoopt dat het lukt om de politiek te overtuigen dat er meer moet gebeuren. “Het gaat helpen als we meer investeren in het openbaar vervoer, als dat goedkoper wordt gemaakt en we daarnaast minder gaan vliegen. Ik denk dat je veel kan overlaten aan de consument, maar het zou ongelooflijk helpen als de overheid het wat gemakkelijker zou maken voor mensen. Ik hoop dat de overheid dat serieus neemt.”

Zelf doet ze veel voor het klimaat, zegt ze. “Ik probeer niet meer te vliegen, ik eet vegetarisch, ik scheid mijn afval. Ik ben biologiedocent in Utrecht en probeer mijn leerlingen er ook veel over te vertellen.”

Amresh Jokhoe wil dat de lasten voor klimaatbeleid eerlijk worden verdeeld Heleen Ekker / NOS

Amresh Jokhoe werkt als vrijwilliger en komt ook uit Utrecht. Hij demonstreert samen met een groep anderen. “Ik ben hier om een goed en duidelijk statement te maken dat er echt een keerpunt moet komen in het beleid voor het klimaat.”

Hij vindt vooral dat de kosten van het klimaatbeleid eerlijk verdeeld moeten worden. “Zodat de geldstromen goed lopen, en dat we meer de aarde delen met elkaar. Daarom staan we hier, met iedereen.”

Eline van Diggelen is vanuit Leeuwarden naar Amsterdam gereisd met een bus die rijdt op biodiesel Heleen Ekker / NOS

Eline van Diggelen uit Leeuwarden vertelt dat ze met 150 mensen in drie volle bussen uit Friesland is gekomen. De bussen rijden op blauwe diesel, brandstof gemaakt van plantaardige afvalolie. “We zijn hier om de Friese duurzaamheidsstem te laten horen. In Friesland kun je op veertien plekken blauwe diesel tanken, dat is beter voor het klimaat. Het leidt tot veel minder uitstoot.”

Ze is ongerust over de toekomst van haar kinderen. “Waar ik me zorgen om maak, is heel persoonlijk. Wij hebben twee jonge kinderen. Ik wil een wereld waar ze goed in kunnen opgroeien. En dat wil ik ook voor alle andere jonge kinderen wereldwijd.”

Ze hoopt dat er een krachtig signaal uitgaat van de demonstratie. “Volgens mij is het belangrijk dat we de publieke opinie beïnvloeden, en ook het bedrijfsleven en de politiek. Maar we moeten ook bij onszelf te rade gaan hoe we individueel dingen kunnen doen. We hebben maar één planeet, geen tweede, en daar moeten we het mee doen, met elkaar.”

Vwo’ers Boaz, Anaïs en Joshua doen voor de tweede keer mee Heleen Ekker / NOS

Boaz Falentijn (15), Anaïs de Jong (14) en Joshua Paans (13) zitten alle drie in 3-vwo in Amsterdam. Anaïs vertelt dat ze ook al meedeed met de scholieren-spijbelactie. Ze wil nu laten zien dat het haar niet ging om het spijbelen zelf. “Als het mij er om ging om vrij te zijn van school, zou ik hier nu niet staan.” Ze vindt dat de regering meer moet doen aan het klimaatbeleid. “De trein moet goedkoper worden gemaakt, zodat het aantrekkelijker wordt gemaakt om met het openbaar vervoer te gaan.”

Ook Joshua en Boaz vinden dat de regering het klimaat niet serieus genoeg neemt. Joshua: “Het kabinet wuift het klimaat te veel weg. Ik vind het erg dat er niet genoeg gebeurt. Ik maak me er zorgen over dat de zeespiegel stijgt, dat het warmer wordt, op de langere termijn.” Zelf doen ze naar eigen zeggen al het nodige: “We proberen veel te recyclen en zo min mogelijk plastic te gebruiken.”

40.000 deelnemers

De Klimaatmars in Amsterdam trok vanmiddag naar schatting 40.000 mensen. Ze liepen van de Dam naar het Museumplein. Vanwege de drukte begon de mars eerder dan gepland.

Op de Dam spraken we eerder nog meer betogers over hun redenen om te demonstreren:

Video afspelen

‘Als we niet oppassen, hebben we straks elke zomer 40 graden’

Bekijk ook;

Klimaatmars trekt ondanks regen zo’n 40.000 mensen

Marianne Thieme haalt uit naar vervuilers

Telegraaf 10.03.2019 Zo’n 30.000 demonstranten hebben zondag op en rond de Dam in Amsterdam

Bekijk meer van; marianne thieme  amsterdam  demonstraties  klimaat  video’s  partij voor de dieren (pvdd)  klimaatmars  nieuws

Klimaatmars trekt ondanks regen zo’n 40.000 mensen

NOS 10.03.2019 In Amsterdam zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor de Klimaatmars. Rond 13.00 uur begon het protest op de Dam. Een stoet mensen ging vervolgens via het Rokin en de Vijzelstraat naar het Museumplein. Daar bleven veel mensen ondanks de regen lange tijd staan.

De organisatie en de politie schatten het aantal deelnemers van de mars op zo’n 40.000. De organisatoren zeggen dat er met de mars “een duidelijk signaal” is afgegeven aan de regering.

De mars werd voorafgegaan door een programma op de Dam met sprekers, maar door de enorme drukte startte de tocht eerder.

In de video leggen deelnemers uit waarom ze naar Amsterdam zijn gekomen:

Video afspelen

‘Als het zo doorgaat, hebben we geen toekomst meer’

Veel deelnemers aan de mars hadden spandoeken of protestborden bij zich. “De dinosaurus dacht ook dat-ie tijd had”, had iemand op een stuk karton geschreven.

De Groninger Bodem Beweging betoogt ook en had opgeschreven: “Het ergste kwaad: een ministerie van Shell en Klimaat.”

1/4Betogers tijdens de klimaatmars NOS/Heleen Ekker

2/4Betogers tijdens de Klimaatmars NOS/Heleen Ekker

3/4Betogers op de Dam NOS/Heleen Ekker

4/4Betogers op de Dam NOS/Heleen Ekker

De Klimaatmars leidde tot veel drukte op station Amsterdam Centraal en in de treinen richting de hoofdstad, die volgens bezoekers erg kort waren. De NS geeft als verklaring dat het moeilijk is in te schatten hoeveel bezoekers er zouden komen en waar die zouden opstappen. “Er zijn ook veel meer mensen gekomen dan vooraf werd ingeschat”, zegt een woordvoerder van de NS.

Zo’n vijftig organisaties en politieke partijen sloten zich aan bij de mars. Ze zeggen klaar te zijn met vage beloften en halve maatregelen en willen concrete afspraken over het klimaat.

Bekijk ook;

Boer Hermus gaat (mét trekker) naar de klimaatmars

maart 10, 2019 Posted by | amsterdam, klimaat, Klimaatakkoord, klimaatmars, Uncategorized | , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Klimaatmars 10.03.2019 van de Dam naar Museumplein Amsterdam – terugblik

De komst van de Parlementaire enquête over de gaswinning in Groningen

Enquête-tribunaal eindigt vaak in mineur

De linkse oppositie en Groningers hebben hoge verwachtingen van de parlementaire enquête naar de gaswinning, waartoe de Kamer dinsdag 05.03.2019 besloot. Het lanceren van een ‘tv-tribunaal’ heeft ook een politiek risico.

In het kort:

 • Kamer unaniem over parlementaire enquête gaswinning Groningen
 • Getuigen zijn verplicht op te dagen en staan onder ede
 • Enquête mag herstelwerkzaamheden niet hinderen
 • Groningen kampt al jaren met bevingen door gaswinning

Wanneer de parlementaire enquête naar de gaswinning in Groningen begint, moet nog blijken. Misschien volgend jaar, misschien later. Maar nu al geldt de beslissing van de Tweede Kamer om zo’n onderzoek te houden als een overwinning van GroenLinks en de PvdA. Ook moeten gedupeerde Groningers het instellen van een enquête – het zwaarste wapen in de democratie – als een genoegdoening ervaren.

Jesse Klaver ✔ @jesseklaver

https://twitter.com/jesseklaver/status/1102897677732319237

Jarenlang werd Groningen uitgebuit. Waarom is er niet eerder ingegrepen bij de gaswinning? Hoe kan het dat economische belangen zo lang boven mensen zijn gegaan?

Door @TomvanderLee komt er een parlementaire enquête hierover. Eindelijk antwoorden en gerechtigheid voor Groningen.

NU.nl ✔ @NUnl

Kamer grijpt naar zwaarste middel en start parlementaire enquête gaswinning Groningen: http://bit.ly/2HkEgwh

De meesterzet van GroenLinks en PvdA. Een enquête – en dan vooral een snoeihard enquêterapport waarin het beleid van zittende ministers ‘onaanvaardbaar’ wordt genoemd – is een ideaal middel om ministers en zelfs hele kabinetten ten val te brengen.

Dat gebeurde bijvoorbeeld in 2002, toen het kabinet-Kok II aftrad na een enquête over de militaire inzet in voormalig-Joegoslavië en het Srebrenica-drama. Sindsdien is dat niet meer voorgevallen, terwijl er toch meer enquêtes zijn geweest.

zie ook: De parlementaire enquêtecommissie Fyra 28.10.2015 – Eindrapport

en verder ook: Onderzoekscommissie verzelfstandiging (Privatisering) van overheidsdiensten – eindrapport

en ook nog: Parlementair onderzoek woningbouwcorporaties – Conclusie

en dan ook: Kredietcrisis – Kritiek aanpak onderzoek Enquêtecommissie De Wit

Telegraaf 06.03.2019

Parlementaire enquête Gronings gasdossier

Kortom, eindelijk komt er een parlementaire enquête naar de gaswinning en de bevingsschade in Groningen, verzuchten bewoners en belangengroepen. Er is blijdschap vanwege de inzet van dit zware politieke middel voor waarheidsvinding, maar het vertrouwen, dat de politiek juist wil herstellen met de enquête, blijft broos.

De Tweede Kamer gaat dus uiteindelijk onderzoeken hoe de overheid is omgegaan met de risico’s van de gaswinning in Groningen. Er werd al langer gesproken over een parlementaire enquête over het gasdossier, maar coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie verwierpen een vorig jaar ingediend voorstel. De tijd was toen nog niet rijp, vonden de partijen.

Het duurt nog wel even voordat die enquête kan beginnen, want de partijen in de Tweede Kamer willen wachten tot de versterking van Groningse huizen structureel op gang is gekomen.

Verantwoordelijk minister Eric Wiebes © ANP

Alle Tweede Kamerfracties hebben een motie van GroenLinks ondertekend waarin wordt uitgesproken dat de parlementaire enquête er moet komen. Zo’n enquête is het zwaarste onderzoeksmiddel dat het parlement heeft: getuigen worden onder ede verhoord en zijn strafbaar als ze niet meewerken of liegen.

Opvallend is dat óók de VVD – van minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat – de enquête steunt. De regeringspartij leverde vóór dit kabinet ook de minister die over de gaswinning in Groningen ging: Henk Kamp. Die hield vol dat afbouwen van de gaswinning niet kon zonder dat in Nederland een tekort aan gas zou ontstaan.

,,We hebben nu besloten de gaswinning stop te zetten, maar ik vind het heel begrijpelijk dat daar goed naar gekeken wordt’’, reageerde Wiebes na overleg met ambtgenoten in Brussel. ,,We hebben er heel veel baat bij gehad, maar de afgelopen tien jaar hebben we natuurlijk onvoldoende snel onder ogen gekregen dat het voor Groningers hele negatieve consequenties had’’, aldus de bewindsman. ,,Wat we misschien zullen leren uit die parlementaire enquête is dat een heleboel dingen uit de eindfase aan de late kant waren.’’

De enquête begint pas als de schadeafhandeling en versterking van huizen goed op orde zijn. ,,Daarna zal het me misschien een beetje in de weg zitten, maar ik vind waarheidsvinding ook belangrijk. Ik hoop dat het ook in Groningen helpt het vertrouwen weer te herstellen.’’

Lees ook;

Lees meer

Lees meer

Eerst versterking

De VVD wil, net als de andere partijen, dat de enquête pas begint als de versterking van meest risicovolle woningen in Groningen structureel op gang is gekomen. Een andere voorwaarde is dat de organisaties die de versterkingsoperatie en schadeafhandeling moeten regelen, ‘zijn opgericht, wettelijk verankerd en functioneren.’
,,Dat zou deze regeerperiode nog moeten kunnen’’, zegt GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee, indiener van de motie.

Terugblik

1959: Het gasveld in Groningen wordt ‘aangeboord’: Na de ontdekking van het gasveld in Groningen, wordt in 1959 voor het eerst gas gewonnen. Dit gebeurt op het erf bij een boer in Kolham. Twaalf jaar eerder is voor deze gaswinning de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) opgericht, een bedrijf van Shell en Esso (een dochterbedrijf van ExxonMobil).

Het gasveld onder Groningen behoort tot de grootste gasvelden ter wereld en het duurt na die ontdekking dan ook niet lang totdat de overheid de NAM stimuleert om het aardgas op te pompen. Zowel de Staat als de NAM profiteren van de miljardenopbrengst van het gas.

1986: De eerste aardbeving door gaswinning: Pas tientallen jaren later, in de tweede helft van de jaren tachtig, wordt de eerste aardbeving als gevolg van de gaswinning gemeten. Sinds de jaren negentig hebben inmiddels meer dan duizend aardbevingen plaatsgevonden. De meeste daarvan zijn licht, andere worden duidelijk gevoeld door de Groningers.

Het zit zo: het gas, dat slechts 3 kilometer onder de grond zit, wordt gewonnen uit een laag zandsteen. Omdat het gas uit de grond gehaald wordt, klinkt de zandsteenlaag in. Langs de breuken ontstaat een spanningsverschil, wat weer leidt tot verschuivingen: dit is een aardbeving.

2012: De zwaarste aardbeving ooit: De kritiek op de gaswinning zwelt al jaren aan, versterkt door de aardbevingen waarmee de Groningers te kampen hebben. Maar in 2012 bereikt de discussie een hoogtepunt. In de Groningse plaats Huizinge wordt op 16 augustus rond 22.30 uur de zwaarste aardbeving in de provincie ooit gemeten. Met een magnitude van 3.6 ontstaat er veel schade aan de panden. Ook voelen veel Groningers zich onveilig.

Het wordt vaak genoemd als een kantelpunt in de ‘gaswinningsoorlog’: politici scharen zich nu meer achter de Groningers, die al jaren ter sprake brachten dat ze zich niet gehoord voelden.

“Veiligheid Groningers werd onderschat.”, aldus Toenmalige minister Henk Kamp.

2015: Excuses van het kabinet: Opvallend genoeg duurt het nog drie jaar totdat de toenmalige minister van Economische Zaken Henk Kamp erkent dat het kabinet decennialang te weinig aandacht heeft gehad voor de veiligheid van de Groningers. De erkenning komt na een kritisch rapport met dezelfde conclusie van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV).

In datzelfde jaar wordt voor het eerst besloten dat de gaswinning in Groningen verminderd moet worden. In 2014 ging het nog om 42 miljard kuub per gasjaar, een jaar later is dit teruggebracht naar 24 miljard kuub.

2015: De Raad van State grijpt meerdere keren in: In hetzelfde jaar waarin het rapport van de OVV verschijnt, besluit de hoogste bestuursrechter van dit land ook in te grijpen. Na een beroep van verschillende partijen wordt de gaswinning bij aardbevingskern Loppersum voorlopig stilgelegd.

Het is zeker niet de enige belangrijke uitspraak die de Raad van State in het gasdossier heeft gedaan. Zo vernietigt de bestuursrechter meerdere keren de gasbesluiten van Kamp, onder meer omdat ze onvoldoende zijn onderbouwd.

Een van de vele protesten van de Groningers bij de Tweede Kamer. (Foto: ANP)

2017: NAM uit proces van schadeafhandeling: Een van de grootste hoofdzaken van het gaswinningsdossier is wel het proces van schadeafhandeling. Tot grote ergernis van de Groningers duurt het tot 31 maart 2017 totdat de NAM, die voor de gaswinning verantwoordelijk is, uit het proces van schadeafhandeling stapt. “De slager die zijn eigen vlees keurt”, werd door veel betrokkenen over de rol van de NAM gezegd.

2018: De gaswinning voor 2030 naar nul: Begin 2018 neemt het kabinet een langverwachte beslissing: de gaswinning wordt de komende jaren fors verminderd en moet voor 2030 stilgelegd zijn. Om dit te bereiken, zijn een tal van maatregelen nodig. Zo moeten bedrijven overstappen op een andere vorm van energie en wordt onderhandeld met landen die Gronings gas van ons kopen.

Rutte: ‘Stapsgewijze beëindiging gaswinning Groningen’

2018: NCG Hans Alders stapt op: Maar het hoofdpijndossier is hiermee nog niet opgelost. Hans Alders, die in 2015 begon als Nationaal Coördinator Groningen (NCG), stapt op uit onvrede over het proces van schadeafhandeling.

Hij heeft onder meer het idee dat er niet naar hem wordt geluisterd en stelt dat “het meest elementaire gevoel van vertrouwen ontbreekt”.

2019: Kamer nog ontevreden over schadeafhandeling: De opvolger van Kamp, minister Eric Wiebes, krijgt eerder dit jaar nog flinke kritiek van de Kamer vanwege het stroperige proces van de schadeafhandeling in Groningen. Veel inwoners van de provincie wachten nog steeds op versterkingsmaatregelen en vrezen voor een zware aardbeving.

Ook dit wordt genoemd in de motie voor de parlementaire enquête. De partijen willen pas dat deze enquête zal plaatsvinden als de schadeafhandeling op gang is gebracht, zodat de Groningers niet nóg langer hoeven te wachten.

Gaskraan wordt vanwege veiligheid uiteindelijk helemaal dichtgedraaid

Het kabinet besloot vorig jaar de gaswinning in Groningen uiterlijk in 2030 helemaal te stoppen vanwege de aardbevingen in het winningsgebied. Zo moet de veiligheid van de Groningers weer vooropstaan, liet het kabinet destijds weten.

Sindsdien zijn er veel ontwikkelingen op het gebied van herstel en versterkingen van de huizen. Bewoners hadden lang het gevoel dat zij werden tegengewerkt door de NAM, de organisatie van Shell en ExxonMobil die verantwoordelijk is voor de gaswinning in het gebied.

Inmiddels heeft het kabinet, onder aanvoering van minister Wiebes, de schadeafhandeling en herstelwerkzaamheden bij de NAM weggehaald. Voortaan ligt de regie bij de overheid. De kosten zijn voor de bedrijven, voornamelijk de NAM, die de schade ook veroorzaken.

Volgens het kabinet Rutte 3 is het stoppen met de gaswinning in Groningen de enige garantie voor de veiligheid van de inwoners van het getroffen gebied.

De plannen van het kabinet zijn ambitieus, de gaswinning in Groningen moet in oktober 2022 worden teruggebracht tot 12 miljard kuub. Dat werd eerder al geadviseerd door het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Daarna moet de gaswinning geleidelijk worden teruggebracht, uiteindelijk naar nul kuub.

Zie op deze overzichtspagina het dossier ‘Van het gas af’, waarin alle artikelen van Elsevier Weekblad over deze kwestie zijn verzameld.

Wanneer werd er aardgas gevonden in Groningen?

Hoe euforie over gasveld Groningen omsloeg in hoofdpijndossier NU 05.03.2019

En hoe leidt de gaswinning tot aardbevingen in Groningen?

NPO Focus maakte deze special over de geschiedenis van gaswinning in Groningen.

Lees ook: Hoezo wil de overheid gas in huis verbieden? 

Rapport Kinderombudsman Vaste grond gezocht 18.10.2017 

Dossier “Gaswinning Groningen”  AD

#VAN HET GAS AF  Elsevier

Dossier Gaswinning NU

Gaswinning Groningen NU

Dossier: van het gas af  Elsevier

Dossier: alles over aardbevingen

Aardbevingen Groningen

Rondje Groningen:

Alle kennis over aardbevingen met één muisklik te vinden

Bekijk verder ook;

zie: kamerbrief over de gaswinning uit het groningenveld 08.02.2019

zie: Brief Gasunie 31.01.2019

zie: Kamerbrief+afbouw+Groningen 03.12.2018

zie:  bijlage afbouw+gaswinning 12.11.2018

zie: Opslag_en_Scheidingsfaciliteiten_Delfzijl_Juni_2018

zie: NAM Crisisplan – april 2017

zie: Besluit Wob-verzoek inzake risico-rapporten tankenpark Delfzijl (NAM)

zie: Bijlage_9_Crisis_Managament_Plan_NAM_version_April_2017

zie: kamerbrief plan van aanpak versterking en betalingsovereenkomst nam 22.11.2018

zie: interim-betalingsovereenkomst versterken

zie: uitvoering moties en toezeggingen versterking groningen

zie: Definitief instemmingsbesluit Groningen gasveld 2018-2019 14.11.2018

zie: Instemmingsbesluit Groningen gasveld 2018-2019 14.11.2018

zie: NAM Productie Optimalisatie Studie Beoordeling en advies 14.11.2018

zie: veiligheid voorop en de bewoner centraal 13.11.2018

zie: Kamerbrief landelijke afwikkeling mijnbouwschade 09.10.2018

zie: kamerbrief over nationaal programma groningen 06.10.2018

zie: Startdocument Nationaal Programma Groningen 06.10.2018

zie: kamerbrief over ontwerp instemmingsbesluit gaswinning groningenveld 2018-2019 24.08.2018

zie: ontwerp instemmingsbesluit gaswinning groningenveld 2018-2019 24 .08.2018

zie: kamerbrief afhandeling van oude schademeldingen in groningen 05.07.2018

zie: Financiële_effecten_Akkoord_op_Hoofdlijnen_gaswinning_Groningen 03.07.2018

zie: kamerbrief Groningen 25.06.2018

zie: bijlage 1

zie: bijlage 2

zie: kamerbrief over voortgang maatregelen gaswinning 06.06.2018

zie: communicatie rond afhandeling schade cvw nam woningeigenaren 31.05.2018

zie: voortgangsrapportage afhandeling oude schadegevallen 31.05.2018

zie: Brief Hans Alders 30.05.2017

zie: kamerbrief over gaswinning uit kleine velden 30.05.2018

zie: Brief aan TK Verkenning Tcbb inzake afhandeling mijnbouwschade in Nederland 30.05.2018

zie: Verslag Tcbb verkenning afhandeling mijnbouwschade 30.05.2018

zie: Kamerbrief Versterkingsoperatie Groningen brief aan bestuurders 22 mei 2018

zie: Aardgasloze-nieuwbouw—Nulmeting-woningbouw-2018 23-04-2018

zie: kamerbrief over stand van zaken Schaliegas bij overleg met regiobestuurders Groningen 24.04.2018

zie: advies-gts-leveringszekerheid-middels-scenario-analyse

zie: gasopslag-en-stikstofconversiecapaciteit

zie: kamerbrief-over-gaswinning-groningen

En zie verder ook nog;

zie ook: PvdA over de Rooie vanwege het Schaliegas – deel 8 – nasleep

en zie ook: PvdA over de Rooie vanwege het Schaliegas – deel 7 – nasleep

zie dan ook: PvdA over de Rooie vanwege het Schaliegas – deel 6 – nasleep

zie ook nog: PvdA over de Rooie vanwege het Schaliegas – deel 5

zie dan ook: PvdA over de Rooie vanwege het Schaliegas – deel 4

zie verder ook: PvdA-leider Diederik Samsom over de Rooie vanwege het Schaliegas – deel 3

en zie dan ook nog: PvdA-leider Diederik Samsom over de Rooie vanwege het Schaliegas – deel 2

zie verder dan ook: PvdA-leider Diederik Samsom over de Rooie vanwege het Schaliegas – deel 1

Groningse gemeenten versterken 1588 woningen

BB 12.03.2019 Vier gemeenten in het Groningse aardbevingsgebied gaan 1588 woningen versterken. Het zijn de eerste woningen die onder de nieuwe versterkingsaanpak, door de gemeenten en niet onder regie van de NAM, worden aangepakt.

Advies

De gemeente hebben daarover afspraken gemaakt met de ministers Ollongren (BZK) en Wiebes (EZ) . Dat betekent dat een eerder afgegeven versterkingsadvies nu kan worden uitgevoerd. De meeste woningen zijn in het bezit van verschillende wooncorporaties. De Nationaal Coördinator Groningen ondersteunt de gemeenten bij de uitvoering.

Aanpak

In de nieuwe aanpak gaan de gemeenten de versterking uitvoeren, maar worden de bewoners betrokken met de manier waarop. Zo moet meer ruimte ontstaan voor lokaal maatwerk en inbreng en afstemming van bewoners, worden bewoners en woningeigenaren in een vroeger stadium betrokkenen en komt er eerder duidelijkheid over datgene waar ze recht op hebben.

Geld

Voor het uitvoeren van de versterkingsadviezen voor het hele gebied is in totaal 420 miljoen euro beschikbaar. Het geld komt van voor de helft van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Economische Zaken en Klimaat, de andere helft bij de NAM.

Gerelateerde artikelen;

Wiebes wil meer snelheid in versterking huizen in bevingsgebied Groningen

NU 11.03.2019 Minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) wil dat er meer capaciteit komt voor het beoordelen van inspectierapporten voor huizen in het Groningse aardbevingsgebied. Dat moet ervoor zorgen dat de woningen sneller worden versterkt, zei hij maandag na een bestuurlijk overleg in Groningen.

Na het overleg werd bekendgemaakt dat de versterking van 1.588 woningen, die al een uitgebreid versterkingsadvies hadden, nu ook echt kan worden uitgevoerd. Eerder stond de versterking van deze huizen nog op losse schroeven. De woningeigenaren krijgen nu groen licht om de adviezen daadwerkelijk uit te voeren.

In Groningen moeten ook nog zo’n vijftienduizend andere panden worden geïnspecteerd. Volgens de Groningse commissaris van de Koning René Paas is er op dit moment te weinig capaciteit voor het beoordelen van de inspectierapporten.

Er kunnen op dit moment vierduizend woningen per jaar worden geïnspecteerd. Tegelijkertijd kunnen ieder jaar maar duizend van die rapporten worden beoordeeld.

“Dat is te weinig en dat is niet acceptabel”, zegt Wiebes. “Het is onze ambitie om jaarlijks ook vierduizend rapporten te kunnen beoordelen. We kunnen de mensen in Groningen niet langer laten wachten.”

Meer dan 1 miljard voor Nationaal Programma Groningen

Tijdens het bestuurlijk overleg zijn ook afspraken gemaakt over het Nationaal Programma Groningen waarin de komende tien jaar meer dan 1 miljard euro beschikbaar is.

Elke aardbevingsgemeente krijgt nu alvast 15 miljoen euro voor het opzetten van lokale projecten. Ook de provincie Groningen krijgt alvast 15 miljoen euro. “De Groningers moeten zien dat ze ook echt iets in hun eigen straat of dorp terugkrijgen als compensatie voor alle ellende”, aldus Wiebes.

Kamerleden eerder ontevreden over vertraging

Kamerleden waren eerder erg ontevreden over de vertraagde versterkingsoperatie in Groningen. Wiebes liet eerder dit jaar nog weten dat hij niets zag in een ‘generaal pardon’ voor iedereen met schade door de aardbevingen.

Wiebes wil in mei duidelijk hebben wat er moet gebeuren om de capaciteit te verhogen.

Rutte: ‘Stapsgewijze beëindiging gaswinning Groningen’

Zie ook: Hoe euforie over gasveld Groningen omsloeg in hoofdpijndossier

Lees meer over: Gaswinning Groningen

Parlementaire enquête naar gaswinning Groningen

BB 05.03.2019 De Tweede Kamer gaat onderzoeken hoe de overheid is omgegaan met de risico’s van de gaswinning in Groningen. Alle partijen in de Kamer steunen het voorstel van GroenLinks voor een parlementaire enquête, het zwaarste onderzoeksinstrument dat het parlement ter beschikking heeft.

Overheid sloot ogen
De overheid sloot jarenlang de ogen voor de risico’s die kleven aan de gaswinning. Die veroorzaakte tal van aardbevingen in het winningsgebied, waardoor duizenden huizen en andere gebouwen beschadigd raakten. Pas vorig jaar besloot het kabinet op termijn helemaal te stoppen met het oppompen van gas in Groningen.

Schadeafhandeling

Kamerleden Tom van der Lee (GroenLinks) en Henk Nijboer (PvdA) stelden in december al voor een parlementaire enquête te houden over de gang van zaken. De coalitiepartijen hielden de boot toen nog af omdat zo’n diepgravend onderzoek de aandacht zou kunnen afleiden van de schadeafhandeling en de versterking van onveilige gebouwen in Groningen.

Onder ede

Van der Lee heeft het voorstel in overleg met de regeringspartijen aangepast. Pas als de schadeafhandeling en de versterking van de meest risicovolle woningen goed op gang zijn gekomen, zal de parlementaire enquête in gang worden gezet. Betrokkenen kunnen daarin verplicht en onder ede worden gehoord. (ANP)

Gerelateerde artikelen;

Hoe euforie over gasveld Groningen omsloeg in hoofdpijndossier

NU 05.03.2019 De Tweede Kamer heeft dinsdag aangekondigd een parlementaire enquête over de gaswinning in Groningen te houden. Deze enorme stap kenmerkt de zwaarte van het gaswinningsdossier van dit land. In vogelvlucht: hoe begon het allemaal en waar staan we nu?

1959: Het gasveld in Groningen wordt ‘aangeboord’: Na de ontdekking van het gasveld in Groningen, wordt in 1959 voor het eerst gas gewonnen. Dit gebeurt op het erf bij een boer in Kolham. Twaalf jaar eerder is voor deze gaswinning de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) opgericht, een bedrijf van Shell en Esso (een dochterbedrijf van ExxonMobil).

Het gasveld onder Groningen behoort tot de grootste gasvelden ter wereld en het duurt na die ontdekking dan ook niet lang totdat de overheid de NAM stimuleert om het aardgas op te pompen. Zowel de Staat als de NAM profiteren van de miljardenopbrengst van het gas.

1986: De eerste aardbeving door gaswinning: Pas tientallen jaren later, in de tweede helft van de jaren tachtig, wordt de eerste aardbeving als gevolg van de gaswinning gemeten. Sinds de jaren negentig hebben inmiddels meer dan duizend aardbevingen plaatsgevonden. De meeste daarvan zijn licht, andere worden duidelijk gevoeld door de Groningers.

Het zit zo: het gas, dat slechts 3 kilometer onder de grond zit, wordt gewonnen uit een laag zandsteen. Omdat het gas uit de grond gehaald wordt, klinkt de zandsteenlaag in. Langs de breuken ontstaat een spanningsverschil, wat weer leidt tot verschuivingen: dit is een aardbeving.

2012: De zwaarste aardbeving ooit: De kritiek op de gaswinning zwelt al jaren aan, versterkt door de aardbevingen waarmee de Groningers te kampen hebben. Maar in 2012 bereikt de discussie een hoogtepunt. In de Groningse plaats Huizinge wordt op 16 augustus rond 22.30 uur de zwaarste aardbeving in de provincie ooit gemeten. Met een magnitude van 3.6 ontstaat er veel schade aan de panden. Ook voelen veel Groningers zich onveilig.

Het wordt vaak genoemd als een kantelpunt in de ‘gaswinningsoorlog’: politici scharen zich nu meer achter de Groningers, die al jaren ter sprake brachten dat ze zich niet gehoord voelden.

“Veiligheid Groningers werd onderschat.”, aldus Toenmalige minister Henk Kamp.

2015: Excuses van het kabinet: Opvallend genoeg duurt het nog drie jaar totdat de toenmalige minister van Economische Zaken Henk Kamp erkent dat het kabinet decennialang te weinig aandacht heeft gehad voor de veiligheid van de Groningers. De erkenning komt na een kritisch rapport met dezelfde conclusie van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV).

In datzelfde jaar wordt voor het eerst besloten dat de gaswinning in Groningen verminderd moet worden. In 2014 ging het nog om 42 miljard kuub per gasjaar, een jaar later is dit teruggebracht naar 24 miljard kuub.

2015: De Raad van State grijpt meerdere keren in: In hetzelfde jaar waarin het rapport van de OVV verschijnt, besluit de hoogste bestuursrechter van dit land ook in te grijpen. Na een beroep van verschillende partijen wordt de gaswinning bij aardbevingskern Loppersum voorlopig stilgelegd.

Het is zeker niet de enige belangrijke uitspraak die de Raad van State in het gasdossier heeft gedaan. Zo vernietigt de bestuursrechter meerdere keren de gasbesluiten van Kamp, onder meer omdat ze onvoldoende zijn onderbouwd.

Een van de vele protesten van de Groningers bij de Tweede Kamer. (Foto: ANP)

2017: NAM uit proces van schadeafhandeling: Een van de grootste hoofdzaken van het gaswinningsdossier is wel het proces van schadeafhandeling. Tot grote ergernis van de Groningers duurt het tot 31 maart 2017 totdat de NAM, die voor de gaswinning verantwoordelijk is, uit het proces van schadeafhandeling stapt. “De slager die zijn eigen vlees keurt”, werd door veel betrokkenen over de rol van de NAM gezegd.

2018: De gaswinning voor 2030 naar nul: Begin 2018 neemt het kabinet een langverwachte beslissing: de gaswinning wordt de komende jaren fors verminderd en moet voor 2030 stilgelegd zijn. Om dit te bereiken, zijn een tal van maatregelen nodig. Zo moeten bedrijven overstappen op een andere vorm van energie en wordt onderhandeld met landen die Gronings gas van ons kopen.

Rutte: ‘Stapsgewijze beëindiging gaswinning Groningen’

2018: NCG Hans Alders stapt op: Maar het hoofdpijndossier is hiermee nog niet opgelost. Hans Alders, die in 2015 begon als Nationaal Coördinator Groningen (NCG), stapt op uit onvrede over het proces van schadeafhandeling.

Hij heeft onder meer het idee dat er niet naar hem wordt geluisterd en stelt dat “het meest elementaire gevoel van vertrouwen ontbreekt”.

2019: Kamer nog ontevreden over schadeafhandeling: De opvolger van Kamp, minister Eric Wiebes, krijgt eerder dit jaar nog flinke kritiek van de Kamer vanwege het stroperige proces van de schadeafhandeling in Groningen. Veel inwoners van de provincie wachten nog steeds op versterkingsmaatregelen en vrezen voor een zware aardbeving.

Ook dit wordt genoemd in de motie voor de parlementaire enquête. De partijen willen pas dat deze enquête zal plaatsvinden als de schadeafhandeling op gang is gebracht, zodat de Groningers niet nóg langer hoeven te wachten.

Zo ontstaan aardbevingen in Groningen

Lees meer over: Gaswinning Groningen

Gasberaad en GBB blij met parlementaire enquête

NU 05.03.2019 Zowel het Groninger Gasberaad als de Groninger Bodem Beweging (GBB) laat dinsdag weten blij te zijn met het besluit van de Tweede Kamer om een parlementaire enquête over de gaswinning te starten.

“Hier vragen we al tien jaar om”, laat Jelle van der Knoop van de GBB weten.

Beide organisaties laten weten dat ze het wel jammer vinden dat er vanwege de schadeafhandeling die eerst vorm moet krijgen nog wordt gewacht met de start van de enquête.

“Dat kan even duren, voor je het weet ben je weer een jaar verder”, aldus Van der Knoop. Susan Top van het Gasberaad voegt hieraan toe dat de “enquête had kunnen helpen om het geklooi te doorbreken”.

“Straks wordt er dan geconcludeerd dat dingen anders hadden gemoeten, maar daar hebben we dan niks meer aan. Dat geeft toch wel een minder blij gevoel.”

Getuigen onder ede verhoord

Het doel van de enquête, het zwaarste instrument van de Kamer, is om het vertrouwen van de gedupeerden te herstellen en om publiekelijk verantwoording af te leggen over de keuzes die door de betrokken personen, bedrijven en de overheid zijn gemaakt.

De getuigen die door de nog te vormen enquêtecommissie worden opgeroepen, moeten komen opdagen. Het is nog niet bekend wie dit zullen zijn. Een logische ‘speler’ zou de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) zijn. De woordvoerder laat aan NU.nl weten kennis te hebben genomen van het besluit van de Tweede Kamer.

Zie ook: Tweede Kamer start parlementaire enquête over gaswinning in Groningen

Lees meer over: Gaswinning Groningen

Wiebes noemt enquête ’begrijpelijk’

Telegraaf 05.03.2019 Minister Eric Wiebes (Economische Zaken) noemt het „begrijpelijk” dat de Tweede Kamer een parlementaire enquête wil houden over de gaswinning in Groningen.

„De gaswinning heeft grote gevolgen gehad voor de inwoners in het aardbevingsgebied. Gelet op de omvang en impact is het begrijpelijk dat de Tweede Kamer daar een enquête over wil houden”, reageert de VVD-bewindsman.

Wiebes hoopt dat het onderzoek een bijdrage kan leveren aan het herstel van vertrouwen onder gedupeerden in de noordelijke provincie. De enquête start naar verwachting op z’n vroegst eind 2020 of in 2021. De Tweede Kamer wil wachten tot Wiebes de versterkingsoperatie en schadeafhandeling op gang heeft. „Ik ben blij dat de Kamer de start van de enquête daarop wil afstemmen”, zegt de minister.

Wiebes heeft vlak na zijn aantreden al gezegd dat er rond Groningen sprake is van ’overheidsfalen van on-Nederlandse proporties.’

Bekijk ook:

Kamer wil parlementaire enquête gaswinning Groningen

Parlementaire enquête naar gaswinning Groningen

AD 05.03.2019 Er komt een parlementaire enquête naar de gaswinning in Groningen. Het duurt nog wel even voordat die enquête kan beginnen, want de partijen in de Tweede Kamer willen wachten tot de versterking van Groningse huizen structureel op gang is gekomen.

Verantwoordelijk minister Eric Wiebes © ANP

Alle Tweede Kamerfracties hebben vandaag een motie van GroenLinks ondertekend waarin wordt uitgesproken dat de parlementaire enquête er moet komen. Zo’n enquête is het zwaarste onderzoeksmiddel dat het parlement heeft: getuigen worden onder ede verhoord en zijn strafbaar als ze niet meewerken of liegen.

Opvallend is dat óók de VVD – van minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat – de enquête steunt. De regeringspartij leverde vóór dit kabinet ook de minister die over de gaswinning in Groningen ging: Henk Kamp. Die hield vol dat afbouwen van de gaswinning niet kon zonder dat in Nederland een tekort aan gas zou ontstaan.

,,We hebben nu besloten de gaswinning stop te zetten, maar ik vind het heel begrijpelijk dat daar goed naar gekeken wordt’’, reageerde Wiebes na overleg met ambtgenoten in Brussel. ,,We hebben er heel veel baat bij gehad, maar de afgelopen tien jaar hebben we natuurlijk onvoldoende snel onder ogen gekregen dat het voor Groningers hele negatieve consequenties had’’, aldus de bewindsman. ,,Wat we misschien zullen leren uit die parlementaire enquête is dat een heleboel dingen uit de eindfase aan de late kant waren.’’

De enquête begint pas als de schadeafhandeling en versterking van huizen goed op orde zijn. ,,Daarna zal het me misschien een beetje in de weg zitten, maar ik vind waarheidsvinding ook belangrijk. Ik hoop dat het ook in Groningen helpt het vertrouwen weer te herstellen.’’

Lees ook;

Lees meer

Lees meer

Eerst versterking

De VVD wil, net als de andere partijen, dat de enquête pas begint als de versterking van meest risicovolle woningen in Groningen structureel op gang is gekomen. Een andere voorwaarde is dat de organisaties die de versterkingsoperatie en schadeafhandeling moeten regelen, ‘zijn opgericht, wettelijk verankerd en functioneren.’
,,Dat zou deze regeerperiode nog moeten kunnen’’, zegt GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee, indiener van de motie.

Tom van der Lee @TomvanderLee

We zetten ’t zwaarste middel van de Tweede Kamer in om uit te zoeken wat er precies is gebeurd in Groningen met de gaswinning. Waarom zijn de risico’s van gaswinning zo onderschat & waarom waren we niet in staat er goed mee om te gaan? Dat wordt uitgezochthttps://eenvandaag.avrotros.nl/item/het-zwaarste-middel-wordt-ingezet-tweede-kamer-wil-parlementaire-enquete-groninger-gaswinning/ …

67   12:46 PM – Mar 5, 2019

Het zwaarste middel wordt ingezet: Tweede Kamer wil parlementaire enquête Groninger gaswinning

De hele Tweede Kamer wil dat er een parlementaire enquête komt over de gaswinning in Groningen. Over een motie van GroenLinks-Tweede Kamerlid Tom van der Lee wordt vanmiddag gestemd.

eenvandaag.avrotros.nl 50 people are talking about this

De SP heeft haar bedenkingen bij de vage formulering in de Kamermotie over de start van de enquête. Kamerlid Sandra Beckerman: ,,Wij zullen iedere motie mee tekenen die uiteindelijk leidt tot een parlementaire enquête, maar het is volstrekt onduidelijk voor ons wanneer die er echt komt. We blijven pushen in de Tweede Kamer op een snelle uitvoering van deze wens.’’

Van der Lee verwacht dat de organisaties eind dit jaar op poten staan. Ook denkt hij dat de versterking en schadeafhandeling dit jaar op gang kan komen. ,,Maar over wanneer de enquête precies kan starten, is discussie mogelijk’’, erkent Van der Lee. Voor het afwikkelen van schades en de versterking van huizen ligt namelijk geen planning vast. ,,Het gaat er vandaag om dat de héle Tweede Kamer uitspreekt dat die enquête er echt komt.’’

Onzekerheid

Het gaat er vandaag om dat de héle Tweede Kamer uitspreekt dat die enquête er echt komt, aldus Tom van der Lee, GroenLinks.

© ANP

Van der Lee: ,,Terwijl heel Nederland profijt heeft gehad van de opbrengst van de gaswinning, zitten veel Groningers nog dagelijks met schade of in nog niet versterkte huizen en leven velen van hen in grote onzekerheid. Het is belangrijk dat een eensgezinde Tweede Kamer nu over de komst van een parlementaire enquête zekerheid biedt. Er zal daarin publieke verantwoording worden afgelegd over keuzes die door betrokken personen, bedrijven en instanties zijn gemaakt.’’

Het wordt de 21ste parlementaire enquête in de Nederlandse geschiedenis. De laatste grote enquête liep van 2013 tot 2015 en ging over het debacle met de Fyra-trein.

De roep voor een parlementaire enquête over de gaswinning in Groningen is niet nieuw. Eerder vroegen onder meer de Partij voor de Dieren, de SP en de ChristenUnie hierom. Eind vorig jaar dienden GroenLinks en de PvdA een motie in voor een enquête, maar die werd aangehouden. Op verzoek van de coalitiepartijen is vervolgens onderhandeld om tot de motie te komen die vandaag wordt ingediend.

Kamer wil parlementaire enquête gaswinning Groningen

Telegraaf 05.03.2019 Er komt een parlementaire enquête naar de gaswinning in Groningen. De hele Tweede Kamer steunt een voorstel om het zwaarste politieke middel in te zetten. Naar verwachting start het onderzoek op z’n vroegst eind volgend jaar of in 2021.

Bijna alle partijen zijn het er al langer over eens dat er een enquête moet komen over de gevolgen van de gaswinning in de noordelijke provincies. Er was alleen nog discussie over op welk moment zo’n onderzoek naar de gevolgen van deze mijnbouwactiviteiten het best zou kunnen plaatsvinden.

De coalitie vond het in eerdere Kamerdebatten verstandiger om te wachten tot de huidige versterkingsoperatie van huizen in het bevingsgebied is afgerond, terwijl een deel van de oppositie liever morgen begint.

Compromis

Op initiatief van GroenLinks en PvdA is er een compromis gesloten tussen alle partijen: de enquête komt er zodra de versterkingsoperatie en schadeafhandeling goed op gang zijn gekomen. Door te wachten zullen ook de daden van huidig minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) onder de loep worden genomen. Het is nog niet duidelijk wanneer de openbare verhoren precies beginnen, maar naar verwachting begint het eind volgend jaar of in 2021.

De parlementaire enquête is het zwaarste middel dat het parlement kan inzetten. Getuigen die worden opgeroepen, bijvoorbeeld oud-ministers en directeuren van bedrijven die betrokken waren bij de gaswinning, zijn verplicht om te verschijnen. Deze mensen staan onder ede, dat betekent dat ze vervolgd kunnen worden voor meineed als later blijkt dat ze niet de waarheid hebben gesproken.

Vertrouwen

GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee noemt het belangrijk dat de Kamer voor de Groningers zekerheid biedt voor de komst van een enquête. „Er zal daarin publieke verantwoording worden afgelegd over keuzes die door betrokken personen, bedrijven en instanties zijn gemaakt.”

Ook VVD-Kamerlid Yesilgoz kijkt er op die manier naar: „Zo kunnen we leren van het verleden en verder bouwen aan het vertrouwen van Groningers.”

D66-Kamerlid Sienot spreekt van „een belangrijke stap” om het vertrouwen van de Groningers terug te krijgen. „Er zijn grove fouten gemaakt bij de gaswinning in Groningen. Dus we moeten dit in de volle openheid grondig onderzoeken.”

Bekijk meer van; gaswinning  groningen  parlementaire enquêtes

Parlementaire enquête naar Groningse gaswinning

NRC 05.03.2019 Er komt een parlementaire enquête naar de gaswinning in Groningen. Annemarie Heite is een van de vele gedupeerden. Haar strijd werd een voorbeeld van alles wat in de provincie gebeurde.

Eric Wiebes noemde het Groningse gasbeleid „overheidsfalen van on-Nederlandse proporties”. Nu komt er een enquête, het zwaarste instrument dat de Tweede Kamer heeft.

De Tweede Kamer gaat een parlementaire enquête houden naar de gaswinning in Groningen. Vanmiddag zal de Kamer hier unaniem mee instemmen. Een deel van de oppositie, onder leiding van GroenLinks, pleitte al langer voor de inzet van het zwaarste instrument van de Tweede Kamer, maar de coalitie hield een enquête tot nu toe steeds af. Nu zijn ook VVD, CDA, D66 en ChristenUnie voorstander van zo’n diepgravend onderzoek.

Wanneer dit zal plaatsvinden is nog niet bekend, maar dat zal op zijn vroegst in 2020 zijn. In ieder geval als de „fysieke versterking van de meest risicovolle woningen structureel op gang is gekomen, evenals het proces van schadeafhandeling”. Ook moeten eerst de uitvoeringsorganisaties – het Instituut Mijnbouwschade en het Instituut Versterkingsorganisatie – zijn opgericht en functioneren, zodat het onderzoek het schadeherstel niet vertraagt.

Volgens de dertien fracties in de Tweede Kamer zal een enquête „recht doen aan gedupeerden” en bijdragen aan „herstel van vertrouwen”, aangezien de betrokken personen, organisaties en instanties publieke verantwoording afleggen over de keuzes die zij hebben gemaakt. Naast „genoegdoening” moet de enquête ook leiden tot „lessen voor de toekomst”, zegt GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee.

De bewindspersoon die op dit moment verantwoordelijk is voor het Groningse gasdossier, Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat, VVD), sprak eerder van „overheidsfalen van on-Nederlandse proporties”. Daarmee doelde hij op het overheidsoptreden in Groningen van vóór zijn komst, oftewel: van zijn voorganger en partijgenoot Henk Kamp.

Een parlementaire enquête komt niet vaak voor, sinds 1983 is het instrument tien keer ingezet. Zo waren er enquêtes naar de aanschaf van de Fyra-treinen (2013), het stelsel van woningcorporaties (2013-2014) en naar het financieel stelsel (2011-2012).

Onder gedupeerde Groningers en betrokkenen wordt over het algemeen positief gereageerd op de parlementaire enquête. Zij zien hierin eindelijk erkenning. “Het is goed dat de beerput eindelijk opengaat en de Groningers antwoord op hun vragen krijgen”, zegt Susan Top van belangengroep Groninger Gasberaad. “De parlementaire enquête is goed voor het herstel van vertrouwen en de erkenning van de Groningers. Als één onderwerp geschikt is voor zo’n zwaar politiek middel, dan is het wel de gaswinning.”

Lees ook het profiel van de vrouw die het boegbeeld van de Groningse gedupeerden werd

Toch is Top ook kritisch op de motie waarmee de Tweede Kamer vandaag instemt. “Het is mosterd na de maaltijd”, zegt ze. “We vroegen er al jaren om.” Daarnaast is het onduidelijk wanneer de parlementaire enquête er komt.

Die kritiek deelt de Groningse SP-gedeputeerde Eelco Eikenaar. Hij noemt het “wrang” dat het minimaal een jaar en waarschijnlijk langer gaat duren voordat het onderzoek start. “We hebben de kennis nu nodig om de huidige problemen met chirurgische precisie op te lossen.” Hij doelt daarmee op twee stroef verlopende processen: het schadeherstel en de versterkingsoperatie, waarbij mogelijk 11.500 panden aangepakt moeten worden.

De uitkomst van de parlementaire enquête wordt in Groningen dan ook vooral gezien als mogelijke les voor de toekomst. “Het is geen wondermiddel voor de huidige problemen”, zegt commissaris van de Koning René Paas (CDA).

Hij verdedigt de motie, waarin staat dat er pas met de parlementaire enquête moet worden begonnen als “de fysieke versterking van de meest risicovolle woningen structureel op gang is gekomen, evenals het proces van schadeafhandeling”. Paas: “Het grootste belang voor Groningen is dat de versterkingsoperatie en het schadeherstel doorgang vinden.”

Gaswinning Groningen NRC

‘Eindelijk komt er een parlementaire enquête naar de gaswinning’

Bewoners en belangenorganisaties zijn blij, maar vinden dat de politiek te lang heeft gewacht. ‘Het is een domper dat dit vooruit wordt geschoven.’

NOS 05.03.2019 Eindelijk komt er een parlementaire enquête naar de gaswinning en de bevingsschade in Groningen, verzuchten bewoners en belangengroepen. Er is blijdschap vanwege de inzet van dit zware politieke middel voor waarheidsvinding, maar het vertrouwen, dat de politiek juist wil herstellen met de enquête, blijft broos. Dat blijkt uit een rondgang langs de betrokkenen.

Zij vragen zich vooral af waarom er met de enquête wordt gewacht tot het herstel van woningen en schadeafhandeling op gang is gekomen. Die liggen nu al tijden nagenoeg stil. De enquête begint daardoor op z’n vroegst in 2020, maar kan door eventuele tragere politieke besluitvorming tot later worden uitgesteld.

Minister Wiebes van Economische Zaken noemt het logisch dat de enquête er komt. “We hebben onvoldoende snel onder ogen gehad dat gaswinning voor Groningers hele negatieve gevolgen had”, zegt hij. Hij erkent dat de enquête laat is, “net als een heleboel dingen in de eindfase (van de gaswinning, red.) aan de late kant waren”. Toch vindt hij het belangrijk dat versterking en schadevergoeding eerst op orde is. “Dat heeft voorrang.”

‘Dubbel gevoel’

Precies vanwege alle vertraging heeft bewoner Klaasje Pen uit Overschild “een dubbel gevoel” over de aangekondigde enquête. Haar huis moet worden gesloopt omdat het onveilig is, net als veel andere huizen in het dorp. “Ik ben bang dat de enquête het hele proces van versterken en opnieuw bouwen vertraagt. Dat duurt nu al zo lang en we weten nog steeds niet wat er gaat gebeuren.”

Verslaggever Kysia Hekster peilde de meningen in Overschild, waar veel huizen zijn beschadigd door de bevingen:

Video afspelen

Bewoners aardbevingsgebied zijn vertrouwen in overheid kwijt

“Het is wel een domper dat het op de lange baan wordt geschoven”, zegt ook Derwin Schorren van bewonersorganisatie de Groninger Bodem Beweging. Het is altijd manana (morgen, red.) daar in Den Haag. Het moet zo snel mogelijk, want dan kun je er nog iets mee. Ik begrijp dat parlementaire enquêtes vaak zijn bedoeld als een evaluatie. Maar je kunt ook tussentijds evalueren.”

Het Groninger Gasberaad, de koepelorganisatie van betrokken maatschappelijke organisaties, staat er hetzelfde in: “Als de enquête pas begint als het hele proces achter de rug is, is dat mosterd na de maaltijd”, zegt Susanne Top. Zij is bovendien benieuwd welke vragen centraal zullen staan bij de enquête. Die vragen zijn nu nog vrij ruim geformuleerd. Zo moet het onderzoek duidelijk maken wie welke risico’s heeft genomen, hoe de schade is ontstaan, wat er anders had gekund en welke lessen er kunnen worden getrokken voor de toekomst.

Gaskraan wagenwijd open, hoe dan?

Een suggestie komt van bewoner Annemarie Heite uit Bedum. Zij hoopt dat oud-minister Kamp openheid van zaken moet geven, vertelt ze Nieuwsuur. “Hoe is het mogelijk dat hij nog in 2013 de gaskraan wagenwijd heeft opengezet. Daar moet een antwoord op komen.”

De VVD’er Jan Kamminga, die al sinds 2014 een prominente rol speelt in de overleggen tussen Economische Zaken, de NAM en de Groningers, wil verder terug in de tijd, naar het begin van de gaswinning: “De eerste afspraken tussen het Rijk en Shell en Exxon zijn nooit openbaar gemaakt. Die moeten nu ook boven tafel komen. De verhoudingen tussen het Rijk, de provincie en de NAM zijn nooit duidelijk geworden. Dat heeft voor veel maatschappelijke onrust gezorgd.”

Ook zijn de afspraken tussen de NAM en het schadeloket Centrum Veilig Wonen nooit openbaar gemaakt. De NAM zou zich te veel bemoeien met het centrum voor bevingsschade, ook nadat Wiebes had aangekondigd dat de NAM geen inspraak meer zou hebben. “Dat is altijd schimmig gebleven”, zegt Kamminga. “Dat hoort niet. Dat contract moet ook boven tafel komen. Er is veel te veel geheim gebleven.”

Opluchting

Kamminga hoopt dat de verplichte verklaringen onder ede, zoals een parlementaire enquête voorschrijft, de lucht klaren in Groningen. “Ook als er niets te verbergen is en ook als de NAM er niet als de grote boeman uitkomt, dan zal de opluchting onder de Groningse bevolking enorm zijn. Eindelijk weten we hoe het zat en hoe het zit. Eindelijk is er dan rust.”

In de onderstaande video reageren belangenverenigingen op de aangekondigde enquête. “Het is mosterd na de maaltijd.”

Video afspelen

‘De rol van de overheid kan niet onderbelicht blijven’

Bekijk ook

Parlementaire enquête naar gaswinning Groningen

‘Enquête naar gaswinning zal duidelijk maken of we zijn opgelicht’

Tweede Kamer start parlementaire enquête over gaswinning in Groningen

NU 05.03.2019 De voltallige Tweede Kamer wil een parlementaire enquête over de gaswinning in de provincie Groningen. Een voorstel van GroenLinks en PvdA werd dinsdagmiddag door alle partijen ondertekend en wordt later op de dag in stemming gebracht.

In het kort:

 • Kamer unaniem over parlementaire enquête gaswinning Groningen
 • Getuigen zijn verplicht op te dagen en staan onder ede
 • Enquête mag herstelwerkzaamheden niet hinderen
 • Groningen kampt al jaren met bevingen door gaswinning

Het doel van de parlementaire enquête, het zwaarste instrument van de Kamer, is om het vertrouwen van de gedupeerden te herstellen en om publiekelijk verantwoording af te leggen over de keuzes die door de betrokken personen, bedrijven en de overheid zijn gemaakt.

Omdat minister Eric Wiebes (Economische Zaken) over 2019 sprak als “het jaar van de uitvoering” voor wat betreft de herstel- en verstevigingswerkzaamheden, is het nu tijd om terug te blikken op wat er precies is gebeurd, vindt de Kamer.

De Kamer benadrukt dat de enquête niet mag leiden tot vertraging van de schade- en versterkingsoperatie waar momenteel aan wordt gewerkt. Ook mag het op geen enkele manier een negatief effect hebben op het tegengaan van de risico’s van aardbevingen.

Zie ook: Hoe euforie over gasveld Groningen omsloeg in hoofdpijndossier

Enquête pas van start na aantal voorwaarden

Voordat de parlementaire enquête van start gaat, moet er eerst aan twee voorwaarden worden voldaan. De onafhankelijke instanties die de schademeldingen beoordelen en de versterkingsoperaties uitvoeren, moeten een wettelijke basis krijgen en goed functioneren.

Daarnaast moet de versterking van de risicovolste woningen en het proces van de schadeafhandeling op gang zijn gekomen. Er is geen specifieke datum voor de gesprekken afgesproken.

De getuigen die door de nog te vormen enquêtecommissie worden opgeroepen, moeten komen opdagen. Wie dit zijn, wordt na de installatie van de commissie bekendgemaakt. De getuigen worden onder ede verhoord. Ze kunnen dus strafrechtelijk worden vervolgd als zij niet de waarheid spreken.

De gesprekken zijn openbaar en kunnen weken duren. In 2013 werd het middel voor het laatst ingezet voor de problemen bij woningcorporaties en voor het debacle met de hogesnelheidstrein de Fyra. Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn er elf parlementaire enquêtes gehouden.

Gaskraan wordt vanwege veiligheid helemaal dichtgedraaid

Het kabinet besloot vorig jaar de gaswinning in Groningen uiterlijk in 2030 helemaal te stoppen vanwege de aardbevingen in het winningsgebied. Zo moet de veiligheid van de Groningers weer vooropstaan, liet het kabinet destijds weten.

Sindsdien zijn er veel ontwikkelingen op het gebied van herstel en versterkingen van de huizen. Bewoners hadden lang het gevoel dat zij werden tegengewerkt door de NAM, de organisatie van Shell en ExxonMobil die verantwoordelijk is voor de gaswinning in het gebied.

Inmiddels heeft het kabinet, onder aanvoering van minister Wiebes, de schadeafhandeling en herstelwerkzaamheden bij de NAM weggehaald. Voortaan ligt de regie bij de overheid. De kosten zijn voor de bedrijven, voornamelijk de NAM, die de schade ook veroorzaken.

Zo ontstaan aardbevingen in Groningen

Nog veel onvrede onder gedupeerde Groningers

Maar nog steeds heerst er in Groningen en in de Kamer grote onvrede over het herstel. Het proces zou te traag op gang komen. Tijdens de debatten zat de publieke tribune van de plenaire zaal regelmatig vol met Groningers die hun onvrede over de gang van zaken uitten.

Er werd al langer gesproken over een parlementaire enquête over het gasdossier, maar coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie verwierpen een vorig jaar ingediend voorstel. De tijd was toen nog niet rijp, vonden de partijen.

Belangengroepen blij met actie van kabinet

Zowel het Groninger Gasberaad als de Groninger Bodem Beweging laat weten blij te zijn met de parlementaire enquête. Wel vinden ze het jammer dat er gewacht wordt omwille van het proces van schadeafhandeling.

De woordvoerder van de NAM meldt aan NU.nl dat hij kennis heeft genomen van het besluit van de Tweede Kamer. “Als de NAM wordt opgeroepen, zullen we verschijnen.”

Lees meer over: Politiek Gaswinning Groningen

Parlementaire enquête naar gaswinning Groningen

NOS 05.03.2019 De Tweede Kamer stelt een parlementaire enquête in naar de gaswinning in Groningen. De Kamer staat unaniem achter die wens. Wanneer de enquête precies wordt gehouden, is nog niet duidelijk, maar het gebeurt zeker pas op termijn, op zijn vroegst in 2020.

Volgens de Kamer is het goed voor het herstel van het vertrouwen van de Groningers in de politiek als er ook publiek verantwoording wordt afgelegd over keuzes die door personen, organisaties en instanties zijn gemaakt.

In de tekst van een door alle fracties ondertekende motie staat ook dat een enquête niet mag leiden tot vertraging in het herstel van de schade of in het tegengaan van risico’s op verdere bevingen en schade.

Video afspelen

Kamer wil enquête gaswinning

Parlementaire enquêtes komen relatief weinig voor. Ze gelden als een zwaar middel: getuigen zijn verplicht om te verschijnen en staan onder ede. De laatste enquête was tussen 2013 en 2016: de Kamer onderzocht toen het Fyra-debacle, de treinverbinding tussen Nederland en België.

GroenLinks en PvdA hadden eerder al een voorstel gedaan om een enquête naar de gaswinning te houden. Maar hun motie daarover werd aangehouden en na overleg met alle andere partijen is de tekst nu aangepast. Vertegenwoordigers van alle fracties hebben er hun handtekening onder gezet.

In de nieuwe motie staat onder meer dat de enquête begint als de “fysieke versterking van de meest risicovolle woningen structureel op gang is gekomen, evenals het proces van schadeafhandeling”. Verder moeten twee uitvoeringsorganisaties zijn opgericht en wettelijk verankerd. Die moeten al functioneren voordat het onderzoek van start gaat. Het gaat om het Instituut Mijnbouwschade en het Instituut Versterkingsorganisatie. De wetsvoorstellen waarin die instituten worden geregeld, worden waarschijnlijk later dit jaar bij de Kamer ingediend.

Initiatiefnemer Van der Lee van GroenLinks noemt het belangrijk dat een eensgezinde Tweede Kamer nu zekerheid biedt over de komst van een enquête. Het onderzoek moet duidelijk maken welke risico’s er zijn genomen, hoe de schade is ontstaan, wat er anders had gekund en welke lessen er kunnen worden getrokken voor de toekomst.

Wanneer werd er aardgas gevonden in Groningen? En hoe leidt de gaswinning tot aardbevingen in Groningen?
NPO Focus maakte deze special over de geschiedenis van gaswinning in Groningen.

maart 5, 2019 Posted by | 2e kamer, aardgaswinning, bevingen, Groningen, parlementaire enquêtecommissie, politiek, schaliegas, Staatssecretaris Eric Wiebes, tweede kamer, veiligheid | , , , , , , , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor De komst van de Parlementaire enquête over de gaswinning in Groningen

Zorgen over Marktwerking versus verzelfstandiging en privatisering

De Nederlandse overheid heeft overheidsbedrijven en rijksdiensten zonder visie of goed plan geprivatiseerd en verzelfstandigd.

AD 01.11.2019

AD 21.03.2019

Vanaf 1980 heeft de Nederlandse overheid bedrijven afgestoten, zoals energiebedrijven en PTT (nu KPN, TNT Express en PostNL). Ook werden rijksdiensten verzelfstandigd, zoals uitkeringsinstantie UWV en de Nederlandse Spoorwegen en ook de Zorg.

AD 02.03.2020

Ook is de marktwerking in de gezondheidszorg ‘doorgeslagen’ en moet ingeperkt worden. Anders wordt goede zorg steeds moeilijker te organiseren en te betalen. Dat zegt minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) in een interview met deze krant.

Vanaf 1 januari 2021 moeten Zorgaanbieders van verpleging en verzorging in de wijk overal in Nederland verregaand samenwerken. Geen oudere of zieke mag dan meer tussen wal en schip vallen.

Als huisartsen en ziekenhui­zen met het telefoon­boek op schoot het ene na het andere bureautje moeten bellen om wijkverple­ging voor een patiënt te regelen, dan vermorsen we kostbare menskracht, aldus Minister De Jonge (Volksgezondheid).

Zorgaanbieders in de wijk moeten als één team aan de slag

AD 02.03.2020 Vanaf 1 januari 2021 moeten aanbieders van verpleging en verzorging in de wijk overal in Nederland verregaand samenwerken. Geen oudere of zieke mag dan meer tussen wal en schip vallen.

Als huisartsen en ziekenhui­zen met het telefoon­boek op schoot het ene na het andere bureautje moeten bellen om wijkverple­ging voor een patiënt te regelen, dan vermorsen we kostbare menskracht, aldus Minister De Jonge (Volksgezondheid).

Daarover hebben het ministerie van Volksgezondheid, zorgverzekeraars, gemeenten, patiëntenorganisaties, beroepsverenigingen en zorgaanbieders een deal gemaakt. Zo willen ze regelen dat de tekorten aan goede zorgverleners in de wijkverpleging afnemen. Ook moeten cliënten en hulpverleners in de wijk altijd weten bij wie ze terecht kunnen.

Er komt in iedere wijk een overzicht voor wijkverpleging overdag, ‘s avonds, ‘s nachts en in het weekend. En de cliënt krijgt voortaan zorg van een behapbaar team. Bekendheid en vertrouwdheid met iedereen die in huis komt, staat voorop. Zorgverleners moeten de hulp ook goed hebben afgestemd.

Het einddoel: alle aanbieders van wijkverpleging zorgen er samen met partners voor dat iedere zorgvraag van een cliënt opgepakt wordt. Als dat niet lukt, moet passende zorg snel elders worden gevonden; zo nodig met hulp van de verzekeraar. Verder dienen aanbieders de wijk waarin ze actief zijn op hun duimpje te kennen.

Minister De Jonge (Volksgezondheid): ,,Als de wijkverpleegkundige meer bezig is met ergens komen dan ergens zijn en als huisartsen en ziekenhuizen met het telefoonboek op schoot het ene na het andere bureautje moeten bellen om wijkverpleging voor een patiënt te regelen, dan vermorsen we kostbare menskracht.”

Lees ook;

Lees meer

Lees meer

Als paddenstoelen uit de grond

Vorig jaar maart constateerde minister De Jonge al in een interview met deze krant dat losse nieuwe aanbieders, soms van bedenkelijke kwaliteit, als paddenstoelen uit de grond schieten in Nederland. Voor de deur van zorgflats staan nu regelmatig auto’s van meerdere bedrijfjes. Die versnippering komt de kwaliteit niet ten goede, vindt de bewindsman. Daarnaast wordt de zorg momenteel per uur vergoed; een ongezonde prikkel om te veel zorg te leveren.

De minister wil af van deze wijze van bekostiging. Het moet voor zorgaanbieders altijd rendabel zijn om goede zorg te geven aan cliënten, ongeacht of deze lichte of zwaardere problemen hebben. Het tarief wordt daarom afhankelijk van het zorgprofiel van een cliënt. Dat zal wel op zijn vroegst pas vanaf 2022 gebeuren, bleek recent uit een Kamerbrief.

Als aanbieders van wijkverpleging er samen niet uitkomen, dan nemen de zorgverzekeraars en gemeenten het initiatief over om in een contract tot afspraken te komen over samenwerking. Als laatste redmiddel kan zelfs via een bestuurlijk overleg met topambtenaren of de minister een dispuut worden vlotgetrokken.

Over hun schaduw heen springen 

Het is niet meer iedere zorgaanbie­der voor zich of iedere zorgverze­ke­raar alleen voor de eigen verzeker­den, aldus Minister De Jonge (Volksgezondheid).

De Jonge: ,,Zorgaanbieders en verzekeraars moeten daarvoor over hun eigen schaduw heen springen. Het is niet meer iedere zorgaanbieder voor zich of iedere zorgverzekeraar alleen voor de eigen verzekerden.”

De voorgenomen samenwerking vereist dat zorgaanbieders elkaar nu al gaan vinden en dat de neuzen dezelfde kant op komen te staan. Dat zal in wijken met grote aantallen zorgaanbieders nog een hele klus zijn, geeft ook de minister toe.

De betrokken partijen benadrukken in het akkoord sowieso dat iedere wijk de ruimte houdt om zelf de invulling en uitvoering van de teams voor wijkverpleging te bepalen. Dit zal steeds gebeuren op basis van de lokale situatie en de ervaringen.

Marktwerking blijkt een sprookje dat ons dupeert

AD 22.02.2020 Dat vrijemarktwerking in ieders voordeel is, ook als het gaat om voorheen publieke taken, is een sprookje, betoogt Roel Berghuis, bestuurder bij de vakbond FNV. Hij noemt prijsvechters die failliet gaan en buslijnen die geschrapt worden.

De provincie Noord-Holland gaat de bediening van sluizen, bruggen en pontjes weer zelf uitvoeren. Het regende klachten over Trigion, het beveiligingsbedrijf dat na een aanbestedingsronde als goedkoopste uit de bus kwam. Trigion had zulke slechte arbeidsvoorwaarden dat onvoldoende brug- en sluiswachters voor het bedrijf willen werken.

De arbeids­voor­waar­den zijn zo slecht dat onvoldoen­de brug- en sluiswach­ters voor het bedrijf willen werken

Marktwerking zou leiden tot betere dienstverlening en efficiëntie. Zo verkocht de overheid ons dit sprookje. Maar het gaat enkel om bezuinigingen, met alle gevolgen van dien.

De uitvoering van maatschappelijke taken is in het geding en werknemers zijn de dupe. De overheid mag wel eens wat kritischer kijken naar de gevolgen van marktwerking en aanbestedingen.‎

Zorgorganisaties, scholen en gemeenten in West-Brabant hebben problemen met het vervoer van cliënten en leerlingen, want vervoersbedrijf TCR is failliet. Eigenlijk won Arriva de aanbesteding, maar dat bedrijf gaf het werk door aan prijsvechter TCR.‎

In de Gooi en Vechtstreek overwegen acht gemeenten nu een gezamenlijke organisatie op te zetten voor het doelgroepenvervoer, waar negenduizend mensen gebruik van maken. Door te kiezen voor ‘inbesteden’ (zelf doen) in plaats van aanbesteden, willen ze grip krijgen op de kwaliteit. Tot op heden wordt dat vervoer aanbesteed bij steeds nieuwe vervoerders.

Opnieuw aanbesteden leidt na jaren van problemen volgens de gemeenten alleen maar tot hogere tarieven. Zowel klanten als medewerkers worden er dus niets wijzer van.‎

Volgens Koninklijk Vervoer Nederland gebeurt het steeds vaker dat op vervoersaanbestedingen geen geldige inschrijvingen binnenkomen. Vervoerders denken voor de geboden vergoedingen niet rendabel te kunnen werken. De taximarkt begint zelf signalen af te geven richting aanbestedende diensten‎over de tarieven voor het doelgroepenvervoer. Dat is het beste bewijs dat aanbestedingen en marktwerking niet leiden tot verbetering van kwaliteit en efficiency, maar dat slechts wordt bezuinigd.‎

Lijnen schrappen

Provinciale bezuinigingen in het openbaar vervoer leiden tot het schrappen van onrendabele buslijnen. Inwoners zijn dan aangewezen op vrijwilligers. Hun bedoelingen zijn goed, maar het werk van een buschauffeur dient normaal beloond te worden. Nu profiteert de overheid en de busbedrijven houden hun winstcijfers op peil. Met alle gevolgen van dien voor werknemers en burgers.

Waar de FNV zich inzet voor de belangen van werknemers in hun rol als burgers, zouden onze overheden dat moeten doen voor burgers in hun rol als werknemers.

Hoe dan ook zitten we met marktwerking voor maatschappelijke taken op een dood spoor.‎

Roel Berghuis is vakbondsbestuurder en projectleider marktwerking en aanbestedingen bij de FNV.

© Foto: Visumar fotoburo Etten-Leur Teamleider Dominique Vergeer van Sandd verliest de helft van zijn uren als hij op het aanbod van PostNL ingaat.

Sandd-medewerkers ’des duivels’ op PostNL

MSN 26.11.2019 Dat meldt vakbond FNV naar aanleiding van de lopende integratie. „Sandd-medewerkers staan met de rug tegen de muur. De post verdwijnt naar PostNL, en ze moeten maar afwachten wat PostNL hen aanbiedt. Het postbedrijf heeft op sommige plaatsen een tekort aan bezorgers, maar op sommige plaatsen een overschot. Die krijgen minder uren aangeboden”, zegt FNV-bestuurder Etienne Haneveld.

Eind september gaf het kabinet toestemming voor het samengaan van PostNL en Sandd. De 11.000 postbezorgers van Sandd krijgen een baan bij PostNL, maar dat leidt tot teleurstellingen.

Dominique Vergeer uit Oost-Souburg werkt nu veertig uur per week voor Sandd, maar heeft nu een aanbod voor 3,5 uur voor vier dagen in de week. Dat is veertien uur. „Daar ben ik van geschrokken, want ik moet een gezin onderhouden. De beloftes van Mona Keijzer zijn gebakken lucht, want in de praktijk is het een zooitje”, zegt Vergeer, die een leidinggevende functie heeft op het depot in Middelburg.

Het aanbod van PostNL kreeg hij afgelopen vrijdag binnen. Hij heeft een week de tijd om te reageren. „De druk is enorm bij mij en mijn collega’s. Als we bellen met PostNL krijgen we niemand te pakken. Als ik nu solliciteer via het uitzendbureau, dan kan ik wel veertig uur krijgen. Dit is de omgekeerde wereld.”

PostNL herkent dit niet. „We proberen de Sandd-medewerkers een aanbod te doen dat in lijn ligt van hun huidige contract. Het is een ingewikkelde puzzel. Deze gevallen zou ik graag willen bekijken”, zegt directeur Post Resi Becker van PostNL in een reactie. Volgens haar is er voldoende capaciteit in het callcenter om vragen te beantwoorden.

Volgens vakbond FNV komt PostNL met minder uren weg omdat er geen zogeheten ’overgang van onderneming’ is afgesproken. Daarbij dient het personeel een gelijkwaardige functie aangeboden te worden. Staatssecretaris Keijzer (Economische Zaken) heeft dit echter niet als voorwaarde bij de overname gesteld. PostNL denkt jaarlijks €50 tot €60 miljoen aan kosten te kunnen besparen door de overname van Sandd.

„Ik ben des duivels op staatssecretaris Keijzer, die deze overname op deze manier heeft toegestaan. Het aanbod van PostNL is niet volwaardig, we schieten er fors bij in als het om ons inkomen gaat. En ik ben beslist niet de enige”, zegt Albert Wilkens uit Almere. Hij werkt al 13 jaar als postbezorger, met 20 uur per week. PostNL heeft hem nu vijf uur op zaterdag aangeboden.

Ook is een negental franchisenemers van Sandd naar de rechter gestapt omdat er geen vergoeding is geregeld. Zij hebben in totaal 3500 bezorgers in dienst. „De post gaat naar PostNL, maar de franchisenemers hebben nog wel een contract. Zij moeten hun mensen ontslaan en transitievergoedingen betalen. Daarbij past een afkoopsom”, zegt voorzitter Mario de Koning. PostNL zegt in een reactie dat ze zo snel mogelijk in gesprek wil over de samenwerking en banen.

„Er is geen sprake van marktverdeling”, reageert Annemarie Jorritsma.

„Er is geen sprake van marktverdeling”, reageert Annemarie Jorritsma. Ⓒ ANP

Tijdens een netbeheerdersoverleg in 2018 zouden netbeheerders Alliander en concurrent Stedin Nederland hebben verdeeld in gebieden waar zij elkaar niet zullen beconcurreren. Dergelijke afspraken zijn bij wet verboden, aangezien daarmee de concurrentie tussen marktpartijen wordt beperkt. Bij overtreding worden door de overheid zware boetes opgelegd.

En Annemarie Jorritsma (VVD-fractievoorzitter in de senaat) heeft het bestaan van de kartelafspraken ook bevestigd, stelt ex-ING-bestuurder Jan Zegering Hadders (óók VVD), die optreedt als onderhandelaar namens het Westlandse bedrijf. Onderhandelaar Zegering Hadders ging afgelopen najaar bij Jorritsma thuis in Almere langs om haar te confronteren met geruchten over kartelafspraken.

Terugdringen aanbesteding in de Zorg

Het zogeheten REFIT-platform is het met De Jonge eens dat de Europese Commissie de regels snel moet evalueren en misschien moet aanpassen, schrijft de minister aan de Tweede Kamer. Maar dat duurt vaak jaren. En gemeenten en de jeugd- en thuiszorg worden ongeduldig. Daarom gaan Timmermans en De Jonge vast samen kijken of er niet wat meer ruimte binnen de huidige Europese regels valt te scheppen.

,,De zorg is geen markt, laat staan een Europese markt”, zegt De Jonge. Hij pleit sinds begin deze maand onomwonden voor het intomen van de ,,doorgeslagen” marktwerking in de gezondheidszorg.

Het kabinet vindt steun in Brussel voor het terugdringen van aanbestedingen in de zorg. De Europese anti-rompslompbrigade onder leiding van Frans Timmermans, tweede man van de Europese Commissie, raadt de commissie aan de regels snel nog eens tegen het licht te houden. Dat kan wel nog jaren duren.

Gemeenten zijn nu meestal verplicht alle zorgaanbieders in de Europese Unie de kans te geven om de jeugd- en thuiszorg voor hen te verzorgen. Maar dat is zinloos en onhandig, vindt minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. Een Poolse of Portugese zorgverlener zit helemaal niet te wachten op een opdracht in Nederland. En zou die toch voelen voor zo’n klus en de aanbesteding winnen, dan wordt samenwerken met andere betrokkenen als de gemeente en de huisarts lastig.

Bovendien bezorgt het aanbesteden gemeenten veel werk. En zorgaanbieders en patiënten kopzorgen. Want als een contract afloopt, is het niet altijd gemakkelijk om bij een vertrouwde behandelaar te blijven of soepel over te gaan naar een nieuwe.

AD 15.03.2019

Overspannen woningmarkt

Dat er iets moet gebeuren op de overspannen Haagse woningmarkt, daar is iedereen het over eens. Maar hoe? In Den Haag bijvoorbeeld, voltrekt zich een klassiek politiek debat met ‘de markt’ als grote boosdoener dan wel redder in nood.

En het gaat er hard aan toe. Zo heette VVD-politicus Jan Pronk in de Haagse raadzaal ‘een neoliberaal’ die zich nauwelijks raadslid mag noemen. En was PvdA’er Martijn Balster gefrustreerd, ‘omdat hij geen invloed meer heeft op het beleid. En ook niet meer krijgt.’

Vrije huursector aan banden

VVD-wethouder Boudewijn Revis grijpt best fors in op de huizenmarkt. Met een inkomensgrens voor huurwoningen tussen de 700 en 950 euro bijvoorbeeld. Met de bouw van middeldure huizen die ontwikkelaars 20 jaar middelduur moeten houden. En met maatregelen tegen woningsplitsing en voorrang op een woning voor mensen met onmisbare beroepen.

Maar links vindt het allemaal te liberaal. ,,U kiest voor de markt en niet voor de mensen”, moppert Balster. Hij wil dat de vrije sector meer aan banden wordt gelegd via bijvoorbeeld strenge eisen aan mensen die vrije sector-kamers of appartementen verhuren. ,,Als we het aan de markt overlaten dan wonen mensen hier straks voor 1500 euro per maand in piepkleine hokjes”, meent hij. Een ander idee: ‘een maximale huurstijging van één procent boven de inflatie zoals Utrecht doet’.

Liberaal Pronk ziet dat heel anders. ,,We komen al met een inkomensgrens voor woningen tot 950 euro huur per maand. Voor de rest is er maar één echte oplossing: bouwen, bouwen, bouwen.” Middeldure huur is in Den Haag nu een kleine markt. ,,Als marktpartijen genoeg kunnen bijbouwen, dempt de huidige prijsstijging van de woningen vanzelf.”

Den Haag bouwt 30 procent sociaal. Ofwel goedkoop. Wethouder Revis zegt het geregeld, maar op links heeft men twijfels. ,,Al jaren wordt er geen 30 procent, maar ruim onder de tien procent sociaal gebouwd. Terwijl 100.000 mensen wachten op een goedkope woning.‘’

De VVD ergert zich aan de PvdA: die maar roept dat ‘bouwen voor gewone mensen er niet meer bij is in Den Haag’. ,,Dat was onder het vorige college zo, waar u deel van uitmaakte”, zei raadslid Pronk. ,,In de plannen staan 720 sociale woningen, waar de ambitie 750 is. Dat is niet slecht.” Maar Balster gelooft niet dat het ervan gaat komen: ,,In de woontorens op de Grotiusplaats en het Spuiplein zou veel sociale huur komen. Maar toen puntje bij paaltje kwam, zei de projectontwikkelaar: ‘we hebben ons best gedaan, maar het is niet gelukt’ en zei de wethouder: ‘Oké, dan niet.”

Het rapport.

De parlementaire onderzoekscommissie-Kuiper van de Eerste Kamer, die dertig jaar privatiseringsbeleid van staatsbedrijven heeft onderzocht heeft indertijd een eindrapport (pdf).gepresenteerd.

AD 11.08.2018

En ook de Zorg ging uiteindelijk een eigen leven leiden !! Het begrip Marktwerking werd uiteindelijk een vies woord !!!

zie ook: Marktwerking in de zorg is vooral een machtsstrijd tussen politici

zie ook: Hoe geloof in marktwerking in de zorg verdween

Einde Marktwerking in de Zorg ??

Minister Hugo de Jonge wil nieuwe zorgaanbieders strenger controleren, één team van verpleegkundigen per wijk en zorg niet meer per uur vergoeden.

In een interview met het AD zegt de minister van Volksgezondheid dat het anders moet: “De marktwerking in de zorg is doorgeschoten.”

Ja, bijna 750 miljoen euro voor een pluk aandelen in Air France-KLM is een heleboel geld. Daar zul je CDA-vicepremier Hugo de Jonge niet schamper over horen doen. Maar leg die investering naast de zorguitgaven en je beseft pas goed wat een amper te bevatten zak geld er jaarlijks via zijn ministerie van Volksgezondheid wordt uitgegeven.

,,Voor het bedrag dat we aan KLM spenderen kunnen we ons drie dagen zorg permitteren”, zegt hij. ,,Drie! Laat dat eens op je inwerken. Dit jaar is in totaal 85 miljard euro beschikbaar, 5 miljard meer dan vorig jaar. Alleen al in deze kabinetsperiode komt er 16,7 miljard euro bij.”.

De Fransen werden deze week naar eigen zeggen overvallen door het besluit van de Nederlandse regering. President Macron eiste woensdag opheldering en Le Maire noemde het onbegrijpelijk. Hij vond het onfatsoenlijk dat er geen overleg was gevoerd met de Franse regering. Volgens Hoekstra kwam dat door de koersgevoeligheid van de informatie.

Bekijk ook;

Nederland neemt belang in holding Air France-KLM

Minister Hoekstra van Financiën zegt dat de staat nu ruim 12 procent van de aandelen heeft verworven. De bedoeling is dat dat nog meer wordt.

Nederland voltooit aankoop aandelen Air France-KLM

Regering wil koste wat kost voorkomen dat KLM en Schiphol afglijden

Frankrijk niet op de hoogte van kabinetsbesluit Air France-KLM, ook media verbaasd

Staat neemt belang in Air France-KLM. Wat betekent dit?

Opnieuw goed jaar KLM, topman Elbers blij na ‘moeilijke periode’

Zo groeide Schiphol van grasveld naar internationale luchthaven

Zorg op de helling

Kortom, willen we in de toekomst genoeg handen aan het bed houden, dan moet de doorgeschoten marktwerking in de zorg op de helling, stelt minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. ,,Het geloof in de markt als probleemoplosser is op de terugtocht.”

De liberale regeringspartijen reageerde met gefronste wenkbrauwen op de uitspraken van minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) op deze site over minder marktwerking en meer samenwerking in de zorg. De oppositie gaat de bewindsman aan zijn woorden houden, maar vreest dat er sprake is van verkiezingsretoriek.

De Jonge vindt dat de marktwerking in de gezondheidszorg is ‘doorgeslagen’ en moet worden ingeperkt. De CDA-bewindsman kraakt hiermee het liberale heilige huisje van keuzevrijheid voor patiënten. Het in zijn ogen ‘absolute’ recht om de eigen zorgverlener te kiezen, maakt de organisatie van de zorg volgens De Jonge echter duur en lastig. Zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten moeten in de toekomst samende hoofdverantwoordelijkheid nemen voor de gezondheidszorg in een regio.

,,De minister heeft wel wat beters te doen dan stelseldiscussies voeren, want dat is het introduceren van dominante regionale zorgspelers’’, aldus Kamerlid Arno Rutte (VVD) tegen deze site. ,,We mogen best de rotte appels in de zorg aanpakken en balans aanbrengen in de keuzevrijheid van mensen, maar wij willen niet terug naar de jaren 90; met gebrek aan keuze, lange wachtlijsten en hoge kosten.’’

Regeringspartij D66 wil de minister louter afrekenen op minder regels, meer aandacht en betere zorg ‘en niet op deze hoog-oververhalen’, meldt Kamerlid Vera Bergkamp. De sociaal-liberalen zijn het wel met De Jonge eens dat de zorg terug moet naar het gezond verstand. ,,De toegang tot de zorg is nu te complex, er is te veel bureaucratie. De patiënt moet weer centraal komen te staan met keuzevrijheid.’’

Lees ook;

Lees meer

Lees meer

Krokodillentranen

Ik moet het eerst zien voordat ik het geloof. Maar ik laat me graag verrassen, aldus Lilian Marijnissen (SP) over uitspraken minister De Jonge.

De PVV, de grootste oppositiepartij, beschuldigt de minister van krokodillentranen. ,,Het CDA is óveral verantwoordelijk voor: dat De Jonge bij seniorenflats allemaal verschillende auto’s ziet staan van allerhande aanbieders van wijkverpleging, is regelrecht de schuld van het CDA. In plaats van populair te doen zo vlak vóór de verkiezingen kan hij beter wetten naar de Kamer sturen om deze kolossale vergissingen terug te draaien en juist niet nóg verder gaan met zijn voorstel tot regionalisering.’’

De SP, een groot voorstander van complete afschaffing van de marktwerking in de zorg, is juist blij dat de minister de markt in de zorg niet langer heilig verklaart. ,,Maar tegelijkertijd is hij beste vrienden met premier ‘meer markt’ Rutte. Dat is erg ongeloofwaardig’’, zegt partijleider Lilian Marijnissen. ,,Dit kabinet heeft nog niets gedaan om de zorg geen markt te laten zijn, dus ik moet het eerst zien voordat ik het geloof. Maar ik laat me graag verrassen door Hugo de Jonge!’’

Terug in publieke handen

Overigens wil 50Plus de zorg ook helemaal terugbrengen in publieke handen, reageert Kamerlid Corrie van Brenk. ,,Dat heeft veel voordelen: geen reclame, geen sponsoring, geen jaarlijks overstapcircus meer.’’ GroenLinks noemt de uitspraken van de minister ‘een omslag’ en hoopt dat hij de daad bij het woord voegt. Die partij stelde afgelopen november zelf al voor om vaste tarieven voor de wijkverpleging te introduceren, net als strengere toelatingseisen voor nieuwe aanbieders.

Tot slot de PvdA. Die partij vindt het hoog tijd dat minister De Jonge het licht ziet. Kamerlid John Kerstens: ,,Want het CDA zat tot vandaag anders in de discussie. Dat de minister zich blijkbaar heeft laten inspireren door de opvattingen van de PvdA is mooi. Ik heb ’m ook onlangs  nog opgeroepen met een toekomstvisie te komen. Daar werd vanuit de coalitie, D66 voorop, wat schamper over gedaan. Benieuwd of daar het inzicht nu ook ontstaat.’’

Nasleep vanwege de zorgbezuinigingen

Verpleeghuizen hebben het kabinet notabene onlangs nog om meer zorgmiljoenen gevraagd dan er beschikbaar zijn. Minister De Jonge (Volksgezondheid) heeft voor dit jaar 600 miljoen euro op de plank liggen, terwijl de zorginstellingen eigenlijk 660 miljoen euro zouden willen krijgen. Dat blijkt uit gegevens van de zorgkantoren die het kabinetsgeld uiteindelijk gaan verdelen.

Terugblik ouderenzorg

Samen met zo’n 35 andere partijen tekende minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) vandaag een Pact voor de Ouderenzorg. Met het pact komen de deelnemers samen in actie om eenzaamheid bij ouderen te signaleren en doorbreken, goede zorg en ondersteuning thuis te organiseren en de kwaliteit van de verpleeghuiszorg te verbeteren.

Nederland heeft een enorm grote opgave voor de boeg op het gebied van ouderenzorg. Nu al zijn er 1,3 miljoen 75-plussers, maar in 2030 zijn dat er 2,1 miljoen. Dat betekent veel voor de manier waarop we de zorg inrichten in ons land. Een samenwerkingsverband waarin iedereen die voor en met ouderen werkt de krachten bundelt, ontbreekt nog.

Minister De Jonge: “Het verenigen van alle partijen die betrokken zijn in één ‘pact voor de ouderenzorg’ is de beste manier om samen de schouders hieronder te zetten. Natuurlijk gebeurt er al ontzettend veel in de ouderenzorg. Maar samen kunnen we nog veel meer bereiken. Met deze 35 partijen, en hopelijk worden het er meer, gaan we nu aan de slag.”

AD 14.03.2018

AD 14.03.2018

Met het Pact voor de Ouderenzorg gaat een keur aan partijen – zorgaanbieders, verzekeraars, gemeenten, bedrijven, etc. – gezamenlijk aan de slag om de zorg voor ouderen merkbaar en meetbaar te verbeteren door:

 • de trend van stijgende eenzaamheid onder ouderen te keren;
 • te zorgen dat ouderen langer thuis willen en kunnen blijven wonen, met de juiste zorg en ondersteuning;
 • de verpleeghuiszorg te verbeteren zo dat ouderen er de juiste zorg krijgen en de aandacht die zij verdienen, zoveel mogelijk vergelijkbaar met thuis.

De ondertekenaars onderstrepen met het sluiten van dit landelijk Pact voor de Ouderenzorg de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van leven van ouderen en verbinden zich aan het meedenken en meedoen met concrete plannen en acties. Het pact wordt in drie programma’s verder uitgewerkt en er worden afspraken gemaakt over de specifieke invulling van acties en wie daarvoor aan zet is. Het pact is het begin van een proces met als doel ouderen in Nederland te laten merken dat de zorg en ondersteuning voor hen, en de generaties daarna, beter wordt.

Borsts woede over de behandeling die zijn moeder onderging, inspireerde hem en onderzoeker Carin Gaemers in 2016 tot het schrijven van een open brief aan de toenmalige staatssecretaris van Volksgezondheid, Van Rijn. Daarin veroordeelden zij het tekort aan personeel in de verpleegzorg en de vele administratieve taken die de verzorgenden moesten verrichten. De patiënten kregen daardoor niet de zorg en veiligheid die ze nodig hadden.

Na aandrang van de Tweede Kamer maakte de Inspectie voor de Gezondheidszorg bekend dat 150 verpleeghuizen niet de zorg leverden waarop gerekend mocht worden.

AD 27.10.2018

AD 27.10.2018

Manifest Hugo Borst 

Hugo Borst en Gaemers schreven vervolgens het ‘manifest getiteld Scherp op Ouderenzorg. Samen met onderzoekster Carin Gaemers constateerde hij daarin dat te veel kwetsbare ouderen in verpleeghuizen niet de zorg krijgen die zij zo hard nodig hebben. Daarom werd de politiek opgeroepen om zo snel mogelijk goede zorg voor alle kwetsbare ouderen in verpleegtehuizen te waarborgen.

Het manifest kreeg meer dan 100.000 steunbetuigingen en leidde tot 2,1 miljard euro extra geld voor het verbeteren van de verpleeghuiszorg.

Minister De Jonge: “Ik zie en hoor al voorbeelden van verpleeghuizen die extra medewerkers hebben aangetrokken om meer tijd en aandacht te kunnen geven aan onze ouderen. Of hoe de regeldruk teruggedrongen wordt. Ook in de strijd tegen eenzaamheid zijn er tal van initiatieven. Van huisbezoeken bij 75-plussers, tot dansmiddagen met ‘oude’ muziek, en van breiclubs tot walking football. Deze voorbeelden maken voor ouderen een wereld van verschil.”

Kortom zij komen gezamenlijk in actie door:

 • eenzaamheid signaleren en doorbreken;
 • goede zorg en ondersteuning thuis organiseren;
 • de kwaliteit van de verpleeghuiszorg verbeteren.

Telegraaf 02.03.2019

Ziekenhuizen in de problemen

Het piept en het kraakt in Ziekenhuisland. Sluitingen, faillissementen, inkrimpingen: ze zijn aan de orde van de dag. Is de ziekenhuiszorg soms ziek?

De Telegraaf voelde zorgeconomen, politici en patiëntenorganisaties aan de tand. „Als er niemand ingrijpt en de touwtjes in handen neemt, breken we het stelsel af. En dan is de burger de klos”, vreest Dianda Veldman van de Patiëntenfederatie.

Diepe zuchten klinken nog steeds in de Tweede Kamer wanneer wordt teruggedacht aan het faillissement van het Amsterdamse Slotervaart ziekenhuis en de vier IJsselmeerziekenhuizen in Flevoland. De vijf ziekenhuizen gingen eind oktober vorig jaar op de fles. Minister Bruins (Medische Zorg) liet zich erdoor overvallen en nam niet de regie. Het leverde hem een motie van wantrouwen op.

Sindsdien neemt bij de buitenwacht de onrust toe. Het roept de vraag op of de ziekenhuiszorg nog wel op orde is. Dat ook de stekker wordt getrokken uit het Haagse Bronovo ziekenhuis en er in het Drentse Hoogeveen en het Groningse Stadskanaal complete ziekenhuisafdelingen dreigen te verdwijnen helpt daar niet bij.

Zorgeconoom Michiel Verkoulen Ⓒ Hollandse Hoogte

De zorgen in de samenleving over sluitende ziekenhuizen staan in een schril contrast met de beleving van doorgewinterde zorgeconomen. Michiel Verkoulen en Xander Koolman, bijvoorbeeld. In ziekenhuisland is juist een gezonde beweging gaande, menen zij. „Ik heb geen zorgen over de ziekenhuiszorg”, zegt Verkoulen monter. Ook zijn vakgenoot Xander Koolman ziet dat de kwaliteit van Nederlandse ziekenhuizen echt wel ’op orde is’.

Schrikbarend

De uitgaven aan ziekenhuizen kennen een steile curve. Rond de eeuwwisseling stroomde er zo’n 12 miljard euro naartoe. Een jaar geleden stond de teller al op een schrikbarende 27 miljard. Het heeft met de vergrijzing te maken, hogere loonkosten, toenemende medicijnprijzen en prachtige nieuwe technieken die vaak helaas wel een stevig prijskaartje hebben.

Zorgeconoom Xander Koolman Ⓒ DIJKSTRA BV

De politiek zit ermee in haar maag. Een steeds grotere punt van de door Den Haag te verdelen taart gaat namelijk naar de zorg, het is geld dat niet naar leraren, politieagenten of andere belangrijke zaken kan.

Meer dan tien jaar geleden is daarom in samenspraak met de sector besloten om te kijken of er niet wat meer ziekenhuisbehandelingen kunnen worden overgeheveld naar huisartsen, zorgcentra in de buurt, of bij mensen thuis. Dat is goedkoper. Maar praten over geld is in de zorg nog vaak taboe. Toch moet het gebeuren, vinden Verkoulen en Koolman.

“Het ziekenhuis is een heel dure omgeving”

„Het ziekenhuis is een heel dure omgeving”, schetst econoom Verkoulen. „Terwijl een groot deel van de zorg echt niet meer in het ziekenhuis hoeft. Als we die beweging maken, is het goed voor ieders portemonnee.”

Slim

VVD-Kamerlid Arno Rutte pleit al langer voor de verhuizing van meer ziekenhuiszorg naar de huiskamer. Bij de liberaal spelen niet alleen de duizelingwekkende uitgaven aan ziekenhuiszorg een rol. „Het aantal ouderen stijgt de aankomende jaren enorm”, benadrukt hij. „Tegelijkertijd neemt het aantal mensen dat kan werken in de zorg af. Dat is een probleem waarvoor niemand kan weglopen. Ik vind dus dat we vol moeten inzetten op slimme zorg thuis.” Dat ziekenhuizen daardoor slinken, of zelfs verdwijnen, ziet hij als logisch. „Maar het is geen doel op zich.”

“We moeten vol inzetten op slimme zorg thuis”

Die slimme zorg thuis gebeurt al steeds vaker. Het gaat bijvoorbeeld om patiënten met diabetes, of longaandoeningen. Voorheen waren ze kind aan huis in het ziekenhuis. Tegenwoordig doen ze hun metingen thuis via een app. Af en toe krijgen ze een Facetime-consult van het ziekenhuis. Het is een goedkopere manier van werken. Voor patiënten is het bovendien fysiek een stuk minder belastend. Het scheelt ze heel wat ritten naar het ziekenhuis.

Arno Rutte (VVD) Ⓒ DIJKSTRA BV

CDA-Kamerlid Joba van den Berg ziet echter ook de keerzijde van de medaille van de vertimmering van ziekenhuisland. Volgens haar zijn er in grotere steden vaak meer dan voldoende ziekenhuizen. Als er daar eentje sneuvelt, is goede zorg zelden ver weg. Anders is dat in landelijk gebied. „Daar wringt het.”

Streekziekenhuizen

Wat de christendemocrate ziet gebeuren, is dat grotere ziekenhuizen de kleine streekziekenhuizen ’leeg eten’. Dat komt voort uit ooit doelbewust ingezet beleid, maar is volgens Van den Berg aan het doorslaan.

Joba van den Berg (CDA) Ⓒ DIJKSTRA BV

Lange tijd was het normaal dat in alle ziekenhuizen vrijwel alle zorg werd geleverd. Inmiddels is ingebakken dat het beter en goedkoper is om complexere zorg te concentreren. Voor een ingewikkelde urologische ingreep moet je dan misschien wat verder reizen naar een groter ziekenhuis, maar patiënten krijgen dan wel een arts die zo’n operatie vaak doet. Het betekent wel dat streekziekenhuizen kunnen besluiten om hun urologische afdeling op te doeken.

“Dit heeft veel impact op oudere mensen, mantelzorgers en bezoek”

Het CDA vindt dat een probleem, omdat patiënten nog wel in hun lokale ziekenhuis terecht moeten kunnen voor relatief eenvoudige ingrepen. „Ik zie gewoon dat topklinische ziekenhuizen dat soort zorg bij streekziekenhuizen hebben weggehaald. Is dat erg? Ja, want dat betekent dat patiënten het niet meer om de hoek kunnen laten doen. Dat heeft veel impact op oudere mensen, mantelzorgers en bezoek. Stop nou met het leegzuigen van regionale ziekenhuizen”, zegt Van den Berg.

Reisafstanden

De groeiende reisafstanden naar ziekenhuizen baren ook zorgeconoom Koolman zorgen. „Er zijn in sommige gebieden nu patiënten die twee uur met het ov moeten reizen om in een ziekenhuis te komen”, zegt hij hoofdschuddend.

De patiënten van het MC Slotervaart moesten elders hun heil zoeken. Ⓒ ANP

Hij vindt dat minister Bruins daar veel beter op moet letten en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) moet opdragen om niet alleen op de kwaliteit van ziekenhuizen te toetsen en de impact daarvan op het budget. Ook de toegankelijkheid moet door de zorgwaakhond onder de loep worden genomen, vindt hij.

“Waarom is de oplossing afbraak?”

Politieke partijen die momenteel moord en brand schreeuwen zijn PVV en SP. Zij vrezen dat wat er ooit met verzorgingstehuizen is gebeurd – sluiten uit kostenoverwegingen – nu ook met ziekenhuizen gebeurt. „We staan op een kruispunt”, stelt Fleur Agema van de PVV. „De ziekenhuiszorg is nu nog redelijk goed geregeld, maar het systeem is hartstikke kwetsbaar.” Ze wil dat er geen ziekenhuis meer op slot gaat. „Waarom is de oplossing afbraak?”, vraagt ze zich af.

Kanttekeningen

Zorgeconoom Koolman snapt de zorgen van de PVV, maar plaatst er kanttekeningen bij. „Als geld geen rol meer speelt, zou ik het ook wel met de PVV eens zijn, maar Kamerlid Agema heeft besloten dat financiën geen rol meer spelen in haar argumenten. Dat vind ik dus te makkelijk.”

Fleur Agema (PVV) Ⓒ DIJKSTRA BV

Openlijk praten over de rem zetten op ziekenhuisuitgaven wordt vaak als gevoelig ervaren. Dat geldt vooral voor de politiek, waar verkiezingen nooit ver weg zijn. In campagnestand is het nu eenmaal eenvoudiger om voor méér zorg te pleiten, dan voor artsen, ziekenhuizen en zorgverzekeraars die de hand op de knip leggen. Zorgeconoom Michiel Verkoulen zou dat graag anders zien.

“Verzekeraars vervullen een maatschappelijk belangrijke taak”

„De politiek geeft mixed signals”, stelt hij. „Iedereen is voor een lagere zorgpremie en het liefst gaat ook het mes in het eigen risico. Zorgverzekeraars moeten daarin de matigende factor zijn. Maar als verzekeraars dan wel een keer hard zijn, krijgen ze in de politiek vaak de zwarte piet toegespeeld. We betalen verschrikkelijk veel geld voor de ziekenhuiszorg. Het is belangrijk dat we het vaker voor verzekeraars opnemen. Zij vervullen een maatschappelijk belangrijke taak.”

Wachtlijsten

Vakgenoot Koolman stipt nog een andere valkuil aan: de wachtlijsten. „Het is de bedoeling dat ziekenhuizen kritischer kijken of behandelingen echt wel nodig zijn. Als ze dat niet doen en patiënten gewoon op de wachtlijst zetten, dan zullen die wachtlijsten gaan groeien. Aan de transitie die in de ziekenhuiswereld gaande is, zitten voor- en nadelen. Ik heb niet altijd het idee dat die goed worden gewogen.”

Dianda Veldman, voorzitter Patiëntenfederatie Ⓒ DIJKSTRA BV

De Patiëntenfederatie vindt dat er nu te vaak een ziekenhuis verdwijnt alleen op basis van financiële redenen. Voorzitter Veldman mist partijen die de touwtjes in handen nemen. „In de komende tien jaar gaat er nog veel veranderen, laten we daar een goed plan voor maken.”

“Misschien zijn in Nederland veertig ziekenhuizen wel genoeg?”

Ze noemt Denemarken als voorbeeld. Daar zijn ze aan de tekentafel gaan kijken hoeveel ziekenhuizen met bepaalde functies er nodig waren. „Misschien zijn in Nederland veertig ziekenhuizen wel genoeg?” Veldman mist uiteindelijk dat er echt iemand de baas is. „Iemand moet de regie pakken”, vindt ze. Daarbij kijkt ze naar de politiek. Het is een verwijt dat zorgminister Bruins allerminst nieuw in de oren zal klinken.

ZEVEN OORZAKEN VAN KRIMP IN ZIEKENHUISLAND;

Personeelstekort

Ziekenhuizen hebben moeite met het aantrekken van personeel, met name gespecialiseerde verpleegkundigen voor spoedeisende hulp en intensive care. Dat legt druk op de organisatie, soms ontstaan er al wachtlijsten of moeten patiënten worden geweigerd omdat er te weinig personeel is. Ook moet er extern worden ingehuurd en dat is veel duurder.

Zorg naar huisarts of huis

Om kosten te beheersen en het patiënten gemakkelijker te maken, wordt al enkele jaren ingezet op verschuiving van zorg uit het ziekenhuis. Bestralingen, diabeteschecks en spiraaltjesplaatsingen kunnen goedkoper bij de huisarts of soms zelfs thuis. Handig, maar als complexe behandelingen naar grote ziekenhuizen verdwijnen en eenvoudige behandelingen naar de huisarts, dan zet dat druk op kleine ziekenhuizen.

Bestuursellende

Bij de faillissementen van het Slotervaart en de IJsselmeerziekenhuizen waren er twijfels over de rol van bestuurders die ook aandeelhouder waren. Dubbele petten en meerdere financiële belangen zouden dwarszitten. Bij andere ziekenhuizen vinden ze lastig nieuwe bestuurders, omdat ervaren artsen terugvallen onder de balkenendenorm als ze bestuurder zouden worden. En niet in elk ziekenhuis staan de neuzen van specialisten, die als ondernemers zich laten inhuren, en bestuur dezelfde kant op.

Innovatie

Er kan steeds meer, dus doen we ook steeds meer. Maar de meest ingewikkelde operatierobots kunnen niet door elk ziekenhuis worden aangekocht omdat er weinig ruimte is voor investeringen. Door innovaties verplaatsen zich dus steeds meer behandelingen naar de grotere ziekenhuizen.

Banken

Ziekenhuizen kunnen failliet gaan, weten banken sinds een jaar of vijf ook. Voorheen vingen overheid en zorgverzekeraars dat op, nu niet meer. Daarom betalen ziekenhuizen hoge tarieven voor leningen bij banken en wil geen bank ze meer volledig financieren. Dit zorgt ervoor dat investeringen in regioziekenhuizen erg lastig en duur zijn.

Zorgstelsel

In 2006 ging het huidige zorgstelsel in. Voor velen zijn de gereguleerde marktwerking en de rol van de zorgverzekeraars mikpunten als het gaat om problemen van ziekenhuizen. Verzekeraars onderhandelen als kostenbeheersers scherp met ziekenhuizen over contracten, op kwaliteit en prijs. Als een ziekenhuis relatief duur is of iets minder goede kwaliteit levert, verliest die de concurrentiestrijd en kost dat uiteindelijk ook patiënten.

Kwaliteitseisen

Als arts moet je sinds enkele jaren een complexe behandeling een minimum aantal keren per jaar uitvoeren. Door die strengere eisen, die waarschijnlijk betere zorg opleveren, verdwijnen veel complexe behandelingen uit kleine ziekenhuizen. Uiteindelijk raken de kleinere ziekenhuizen leger en leger, tot ze zich laten overnemen door een groot ziekenhuis of tot sluiting.

Bekijk meer van; ziekenhuizen patiënten  mc slotervaart  patiëntenfederatie nederland