Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Het demissionair Klimaatkabinet Rutte 3 in het jaar 2021 !!! – deel 15

Klimaat versus Noodtoestand

De noodtoestand werd twee jaar geleden al uitgeroepen voor het klimaat. Deze week werd daar nog een forse schep bovenop gedaan door 14.000 wetenschappers uit 150 landen. Hun boodschap: “als we nog langer blijven dralen, wacht ons allen ‘onnoemelijk leed”

Ecoloog Jasper Eikelboom van Wageningen University & Research is een van de 14.000 wetenschappers die oproept tot sneller handelen in het wetenschappelijke tijdschrift BioScience. Hij is ook een van de auteurs van het spraakmakende stuk waarin politici en overheden wordt verweten te weinig te doen om ‘overexploitatie van de aarde’ tegen te gaan en blindvaren op ‘symptoombestrijding’.

Lees ook;

Noodweer in Noord-Italië: ‘Dit was heel erg heftig’
Unesco stelt zich harder op in strijd tegen klimaatverandering

De wetenschappers registreren in hun update een niet eerder vertoonde opeenstapeling van klimaatgerelateerde rampen. Denk aan de overstromingen in Zuid-Oost Azië, de bosbranden in Noord- en Zuid-Amerika, en de opeenvolging van orkanen en cyclonen.

Deze zomer is het weer prijs: van wateroverlast in Europa tot brandende bossen in Siberië tot modderstromen in Centraal-Azië tot hitterecords en droogte in Canada. Los van al het menselijk leed becijferde verzekeraar Aon dat alleen al in de eerste helft van dit jaar voor 35 miljard euro aan materiele schade is geleden. Dat is veertig procent hoger dan het jaargemiddelde sinds het begin van deze eeuw.

‘CO2-uitstoot volledig compenseren met nieuwe bossen is luchtkasteel’

Het is lovenswaardig dat onze multinationals hun koolstofuitstoot willen wegstrepen door massaal bomen’ aan te planten, maar in de praktijk zijn dat onrealistische en onhaalbare beloftes. In een vandaag gepubliceerd rapport waarschuwt Oxfam-Novib dat er zelfs meer kwaad dan goed uit kan voortkomen, omdat al die beloofde bossen wereldwijd ten koste gaan van toch al schaarse landbouwgrond.

Per minuut sterven er nu waarschijnlijk elf personen door ernstige voedseltekorten en door klimaatverandering verdwijnt al vruchtbare landbouwgrond, zo waarschuwt Oxfam Novib in het nieuwe rapport Tightening the Net (‘het net aanhalen’) dat dinsdag 03.08.2021 is vrijgegeven.

Er zijn drie soorten manieren om klimaatmaatregelen te nemen:

minder CO2 uitstoten,

CO2 opslaan,

CO2 compenseren.

Het Oxfam-rapport gaat in op de opslag. ,,Als je klimaatneutraal wilt zijn, zou de volgorde moeten zijn: eerst zoveel mogelijk uitstoot bij de bron verminderen”, zegt Marita Hutjes, klimaatexpert van Oxfam. Maar er kunnen altijd omstandigheden zijn waarbij dat niet lukt en dat kun je dan met CO2-opslag compenseren door het aanplanten van bossen. Sommige landen willen daar fors op inzetten.

Dat klinkt heel groen en geweldig, maar Oxfam Novib heeft grote bedenkingen. Hutjes: ,,Wij zeggen dat er veel te veel op die CO2-opslag wordt ingezet. Ook omdat dat vanuit het denken van de rijke landen het minste pijn doet. En het klinkt natuurlijk ook goed dat je gaat bebossen. Natuurlijk zijn wij niet tegen bebossing als klimaatmaatregel, alleen komt de schaal waarin dat nu wordt voorgesteld niet meer overeen met de realiteit waarin dat mogelijk is.”

Want, zo heeft Oxfam berekend, als de CO2-voetafdruk alleen moet worden gereduceerd door bomen die de vervuilde lucht filteren, is er 1,6 miljard hectare grond nodig. Dat zijn ruim twee miljard voetbalvelden of vijf keer de oppervlakte van India. ,,Dat is meer dan alle beschikbare landbouwgrond in de wereld. Stel, je zou dat gaan beplanten met bos, dan zorg je bovendien voor enorme problemen in armere landen.”

‘Klimaatactie nu echt nodig’

Veertienduizend wetenschappers concluderen op basis van onderzoek naar de toestand van de aarde dat het nu echt tijd is om in actie te komen tegen een “klimaatnoodgeval”. De wetenschappers verwijten overheden in het wetenschappelijke tijdschrift BioScience dat die te weinig doen om de “overexploitatie van de aarde” tegen te gaan.

14.000 wetenschappers waarschuwen na onderzoek: 'Klimaatactie nu echt nodig'
14.000 wetenschappers waarschuwen na onderzoek: ‘Klimaatactie nu echt nodig’

Veertienduizend wetenschappers concluderen op basis van onderzoek naar de toestand van de aarde dat het nu echt tijd is om in actie te komen tegen een “klimaatnoodgeval”. De wetenschappers verwijten overheden in het wetenschappelijke tijdschrift BioScience dat die te weinig doen om de “overexploitatie van de aarde” tegen te gaan. 

De wetenschappers hebben 31 “vitale tekenen” over de toestand van de aarde bestudeerd. Ze namen onder meer de hoeveelheid ontbossing, broeikasgassen, extreem weer en de dikte van permanent ijs onder de loep. Achttien tekenen zouden zich op negatieve recordhoogte of -laagte bevinden.

Ondanks een dip vanwege de coronapandemie bereikte het aandeel methaan en koolstofdioxide in de lucht in 2021 een recordhoogte, schrijven de wetenschappers. Het ijs rond Groenland en Antarctica is op zijn dunst en smelt 31 procent sneller dan in 2006.

Volgens de wetenschappers “stapelt het bewijs zich op dat meerdere kritische klimaatgrenzen bijna zijn bereikt of zelfs overschreden”. Ze roepen overheden op tot actie over te gaan met klimaatbeleid en klimaatonderwijs.

Wetenschappers stellen klimaatbeleid op zes hoofdlijnen voor

Volgens de wetenschappers bestaan er zes hoofdlijnen van mogelijk klimaatbeleid. Dat zijn deze: Zes hoofdlijnen:

  • Stoppen met fossiele brandstoffen
  • Het fors terugbrengen van de uitstoot van vervuilende stoffen
  • Ecosystemen moeten worden hersteld
  • De mens moet overgaan op een plantaardig dieet
  • Het aantal mensen op aarde zou niet meer mogen groeien
  • De wereld zou moeten afstappen van het streven naar economische schaalvergroting

Extreem weer

Bosbranden in de VS en Siberië, extreme hitte in Oost-Europa en Canada, verwoestende overstromingen in Duitsland en nu in China: het hele noordelijk halfrond wordt deze zomer geraakt door extreem weer. Een aantal belangrijke feiten op rij.

Het is geen toeval dat zo veel gebieden tegelijkertijd met extreem weer te maken hebben. 

De belangrijkste oorzaak is dat westenwinden zwakker zijn dan normaal (daarover verderop meer). Door klimaatverandering komt dat vaker voor in de zomer.

De dramatische overstroming van de Chinese miljoenenstad Zhengzhou is de recentste natuurramp. Volgens het Chinese meteorologisch instituut viel er gisteren 622,7 millimeter regen.

Dat is meer regen dan er normaal in een heel jaar valt in Zhengzhou. Volgens lokale meteorologen zou bovendien ruim 200 millimeter in slechts één uur gevallen zijn, een absoluut record voor China.

Ook in Noord-Amerika had het extreme weer te maken met zo’n blokkerend hogedrukgebied. Het westen van Canada en de VS hebben hierdoor wekenlang te maken met droogte, hitte en inmiddels grootschalige bosbranden.

Dat geblokkeerde weer typeert de huidige zomer op het noordelijk halfrond, zegt het KNMI. Westenwinden zijn hierdoor zwakker dan normaal.

Dat doet zich vaker voor door klimaatveranderingzegt extremenexpert Dim Coumou tegen NU.nl: een krachtige westenwind op grote hoogte in de atmosfeer, de straalstroom, is ’s zomers zo’n 10 tot 15 procent zwakker geworden.

De zwakkere straalstroom gaat meer slingeren. Dat vergroot de kans dat luchtdrukgebieden langdurig klem komen te zitten boven één regio. Zo houden de extreme hitte in het westen van Canada en de VS en de extreme neerslag in Limburg verband.

Extreem weer van Canada tot Europa door een zwakkere, slingerende straalstroom.
Extreem weer van Canada tot Europa door een zwakkere, slingerende straalstroom. Foto: Bart-Jan Dekker, NU.nl

Klimaatverandering heeft ook een eenvoudiger invloed op extreem weer: door het oplopen van de gemiddelde temperatuur worden hittegolven ook heter. Bovendien neemt de verdamping toe. Droge periodes worden hierdoor extremer én nog warmer.

Door die toegenomen verdamping neemt de neerslag netto tegelijk toe: wereldwijd valt er 20 procent meer regen dan in 1980.

In Nederland wordt de zomerneerslag grilliger, met een scherpere afwisseling tussen droge en natte periodes. Het aantal zomerse stortbuien is al verdubbeld.

Zie ook: Stortbuien Limburg passen in patroon: zomerneerslag vaker in één klap

Statistieken over overstromingen zeggen weinig over neerslag, omdat dijken nu veel hoger en sterker zijn dan vroeger. Ook cijfers over waterhoogten in rivieren kunnen een vertekend beeld geven, omdat na de dreigende overstromingen van 1995 binnen de dijken veel meer ruimte is gecreëerd voor extra rivierwater. Een gelijke afvoer leidt daarom nu tot een lagere rivierstand dan dertig jaar geleden.

Maandag 09.08.2021 verschijnt het actuele klimaatrapport

Maandag verschijnt het langverwachte nieuwe rapport van het Wetenschappelijke VN-klimaatpanel (IPCC), dat de laatste wetenschappelijke kennis rond de klimaatverandering bundelt. Klimaatexpert Alex Crawford ziet vijf belangrijke aandachtspunten.

Wat kunnen we verwachten?

Het klimaatrapport zal het meest omvangrijke zijn sinds 2013. In de voorbije acht jaar heeft de wetenschap een grote evolutie doorgemaakt, betere methoden ontwikkeld om diverse aspecten van het klimaat te meten en betere modellen ontwikkeld om de toekomstige evoluties te voorspellen.

Het rapport komt drie maanden voor de internationale klimaattop in Glasgow, Schotland, waar wereldleiders manieren moeten vinden om de ergste gevolgen van de klimaatcrisis af te wenden en beloftes moeten doen over nieuwe uitstootbeperkingen. De publicatie verschijnt midden in een periode van ernstige hittegolven, droogte, bosbranden, overstromingen en stormen.

Het moet voor beleidsmakers een kader bieden met de best beschikbare informatie over de klimaatwetenschap. Dat is essentieel om beslissingen op lange termijn te nemen in heel wat sectoren, van infrastructuur tot energie en maatschappelijk welzijn.

Dit zijn de vijf belangrijkste punten om naar uit te kijken;

1. Hoe gevoelig is het klimaat voor de stijgende CO2-concentratie?

De concentratie CO2 klokte dit jaar af op 419 deeltjes per miljoen (ppm), dat is hoger dan in de voorbije 800.000 jaar. De gemiddelde temperatuur stijgt mee met die concentratie, maar verschillende factoren spelen daarin mee.

Klimaatwetenschappers gebruiken modellen om te begrijpen hoeveel opwarming er gepaard gaat met een verdubbeling van de CO2-concentratie sinds het begin van de industriële revolutie – van 260 ppm tot 520 ppm — en concept dat “klimaatsensitiviteit” genoemd wordt. Hoe sensitiever het klimaat blijkt, hoe sneller de uitstoot aan banden moet gelegd worden om de klimaatverandering te beperken tot maximaal 2 graden Celsius.

Oudere klimaatmodellen voorspelden dat die verdubbeling zou leiden tot een temperatuurstijging van 2,1 tot 4,7 graden. Maar de laatste klimaatmodellen (CMIP6 genoemd) gaan uit van een bredere schatting tussen 1,8 en 5,6 graden. De ondergrens is dus iets lager, maar het klimaat kan ook bijna een graad gevoeliger reageren dan tot nog toe werd gedacht.

Die sensitiviteit hangt af van een heel aantal factoren, zoals de invloed van waterdamp en wolkendek, die het effect zowel kunnen aanzwengelen of afkoelen. Wetenschappers werken hard aan manieren om die schatting minder breed te maken, zodat we beter weten hoeveel minder uitstoot er nodig is om de klimaatverandering te beperken.

2. Wat is er aan de hand met de wolken?

Wolken zijn de joker in het klimaatspel. Ze kunnen “feedback loops” veroorzaken, omdat het wolkendek reageert op warmere temperaturen en vervolgens zelf de klimaatverandering kan aanzwengelen of afzwakken, afhankelijk van de situatie.

Wolken reflecteren bij benadering een kwart van het zonlicht. Als meer opwarming dus meer wolken doet ontstaan, kunnen we aannemen dat er meer zonlicht wordt gereflecteerd en de opwarming dus wordt afgeremd. Maar de wolken isoleren de aarde ook, waardoor de hitte die wordt afgegeven door het aardoppervlak gevangen blijft zitten. Meer wolken kunnen dus ook de temperatuur (met name ’s nachts) doen stijgen.

Twee factoren vallen daarbij op: heel wat factoren, zoals het type wolk, de hoogte en het seizoen bepalen het effecten van wolken op de opwarming. En het is ongelooflijk moeilijk om die invloeden in modellen te gieten: hoe accuraat wolken gemodelleerd kunnen worden, is cruciaal om de klimaatsensitiviteit te bepalen.

3. Zit de klimaatverandering achter het recente extreem weer?

Sinds het laatste IPCC-rapport zijn we veel beter geworden in ons begrip van de impact van de klimaatverandering op extreem weer.

De opwarming leidt tot intensere hittegolven in de zomer en een toename van het aantal tropische nachten (met temperaturen boven 20 graden) in gematigde zones zoals Europa.

Warmere lucht kan meer waterdamp vasthouden. Daardoor kan er meer verdampen vanop het landoppervlak, wat leidt tot droogte en bosbranden. Een atmosfeer met meer waterdamp kan ook meer neerslag produceren en dus tot overstromingen leiden.

Wetenschappers voorspelden die gevolgen decennia geleden al, en nu wordt het duidelijk dat ze zich aan het voltrekken zijn.

4. Betere regionale voorspellingen?

De klimaatmodellen van het IPCC zijn altijd globale modellen. Die zijn essentieel om de verbanden in kaart te brengen tussen de polen en de tropen, of landoppervlak en oceanen. Maar die aanpak heeft ook een prijs: regionale effecten van kleiner dan 100 kilometer doorsnee worden moeilijker opgepikt, zoals kleinere stormen of het effect op eilanden.

Die regionale verbanden kunnen erg complex zijn. Zo kunnen extreme stormen helpen om de ijskap op de noordpool sneller af te breken, maar kan een kleinere ijskap ook tot sterkere stormen leiden.

Sinds het laatste IPCC-rapport zijn de technieken om die grootschalige modellen te vertalen naar regionale en lokale klimaten sterk verfijnd. Andere experimenten richten zich op specifieke regio’s, zoals de impact van smeltend zeeijs op stormen.

5. Wat is de invloed van Antarctica op de zeespiegel?

De gemiddelde zeespiegel stijgt omdat water uitzet bij hogere temperaturen, en omdat de ijskap boven Groenland en gletsjers over de hele wereld sneller smelten.

Maar nog deze eeuw komt het grootste potentieel aan stijging op rekening van Antarctica. IJsmodellen tonen aan dat die ijskappen de zeespiegel tegen 2100 met 14 tot 114 centimeter kunnen doen stijgen. Dat zijn zeer uiteenlopende cijfers, omdat alles afhangt van de staat van de West-Antarctische ijskap: blijft die relatief stabiel of begint een trage maar onstopbare ineenstorting ?

Hoe het IPCC over dat wetenschappelijke debat communiceert, heeft een impact op de planning van kustgemeenschappen voor die zeespiegelstijging. Laaggelegen steden zoals Lagos in Nigeria kunnen onbewoonbaar worden tegen het einde van deze eeuw, met name als de hogere schattingen meer gewicht krijgen.

Het IPCC-rapport biedt wereldleiders een beter begrip van de gevolgen die de klimaatcrisis vandaag voor ons heeft. Dat is van grote waarde bij de planning van aanpassingsstrategieën op korte termijn.

Maar naarmate de wetenschap beter wordt, is het vooruitzicht op de toekomst steeds meer ontnuchterend. Door grote onzekerheden die blijven bestaan, ligt er voor klimaatwetenschappers ook nog veel werk op de plank.

Alex Crawford is onderzoeker aan het Centre for Earth Observation Science aan de University of Manitoba.

Deze analyse is oorspronkelijk verschenen bij IPS-partner The Conversation.

Klimaatschade Industrie en Lucht- en scheepvaartvaart

De Klimaatschade die de industrie en de lucht- en scheepvaart veroorzaken door het gebruik van fossiele brandstoffen is groter dan de CO2-prijs die de overheid in rekening brengt. Een deel van de uitstoot wordt helemaal niet in rekening gebracht, zoals die van een belangrijk deel van de landbouwsector. Dat concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een rapport over de beprijzing van de broeikasgasuitstoot.

Vanaf begin dit jaar geldt in Nederland een CO2-heffing voor de meest vervuilende industrieën. Met die belasting op uitstoot van koolstofdioxide door grote bedrijven hoopt het kabinet de ondernemingen te stimuleren om sneller te verduurzamen. Een aantal grote bedrijven was tegen de invoering van de CO2-heffing omdat ze voor hun uitstoot ook al meebetalen in het Europese emissiehandelssysteem ETS. De heffing geldt niet voor onder meer de glastuinbouw.

Met het onderzoek, dat het PBL op eigen initiatief heeft verricht, wil het planbureau een volgend kabinet instrumenten geven om de beprijzing van het energieverbruik te verbeteren. Het instituut verwacht dat Nederland afstevent op een “nieuwe aanscherpingsronde voor het klimaatbeleid”.

In december hebben de landen van de Europese Unie afgesproken de productie van broeikasgassen de komende tien jaar met ten minste 55 procent te reduceren, in plaats van de eerder afgesproken 40 procent minder ten opzichte van 1990. Vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans, die belast is met het klimaatbeleid, presenteert woensdag een pakket van twaalf wetsvoorstellen, Fit for 55 genaamd, om ervoor te zorgen dat dit doel ook wordt behaald. Daarbij moet hernieuwbare energie goed zijn voor 38 tot 40 procent van het energieverbruik.

“Deze nieuwe ambities stellen Nederland voor een flinke opgave”, meent het PBL. Volgens het planbureau is er in Nederland onder meer reden om de belastingen op elektriciteit te herzien. Die richten zich nu op het verbruik van elektriciteit en houden geen rekening met de hoeveelheid broeikasgassen die bij de opwekking ervan worden uitgestoten. Daardoor gaat er onder meer “geen prikkel vanuit om méér elektriciteit hernieuwbaar op te wekken”, aldus het PBL.

meer: Klimaat – Vrij Nederland (vn.nl)

Meer: Klimaat | NOS

Meer: Klimaat  NOS

Meer: Klimaat RTL

meer: Klimaat NU

Lees: Stikstof: geduld oppositie raakt op, dit besloot het kabinet tot nu toe NU

Lees: Klimaatcrisis aanpakken: wat kun je zelf doen (en heeft het zin?) NOS 10.08.2021

lees: Bedrijven: klimaatverandering goed voor de zaken RTL 10.08.2021

Lees: Is bouwen van nieuw dorp onder zeeniveau wel verstandig? Vier vragen over het klimaatrapport  OmroepWest 10.08.2021

Lees: Bouwen in Groene Hart onverstandig, tóch komt er een compleet nieuw dorp NU 10.08.2021

Lees: Word Klimaatambassadeur van de Toekomst! RO 10.08.2021

Lees: Omstreden Chinees klimaatbeleid blijft hetzelfde ondanks alarmerend rapport NU 10.08.2021

Lees: Klimaatbeleid kan niet zonder adaptatie en kernenergie Elsevier 10.08.2021

Lees: Oud-CDS Middendorp: ‘Steeds groter beroep op Defensie door klimaatverandering’ RO 10.08.2021

Lees: Oud-topgeneraal Middendorp: IPCC-rapport ook militair van belang MSN 10.08.2021

Lees: Australië doet volgens premier al genoeg tegen uitstoot CO2 MSN 10.08.2021

Lees: Hoogleraar Rotmans: Nederland moet gigantisch deltaplan maken MSN 09.08.2021

Lees: Van Vuuren: Nederland moet stappen nemen om uitstoot te reduceren MSN 09.05.2021

Lees: Alarmerend klimaatrapport van het IPCC, kan Nederland iets doen? Elsevier 09.08.2021

Lees: Dit betekent alarmerend klimaatrapport voor Nederland | Video | Telegraaf 09.08.2021

Lees: Dit betekent alarmerend klimaatrapport voor Nederland MSN 09.08.2021

Lees: Klimaatexperts: IPCC-rapport alarmerend voor Nederland NOS 09.08.2021

Lees: Door klimaatverandering wordt Nederland heter, natter én droger NU 09.08.2021

Lees: Door klimaatverandering wordt Nederland heter, natter én droger MSN 09.08.2021

Lees: Dit zijn de grootste CO2-uitstoters van Nederland  RTL 09.08.2021

Lees: Dit zijn de grootste CO2-uitstoters van Nederland MSN 09.08.2021

Lees: Dit zijn de grootste CO2-uitstoters van Nederland – Wel.nl  09.08.2021

Lees: Snellere afsmelting Antarctica vormt grote bedreiging voor Nederland NU 09.08.2021

Lees: Antwoorden op jullie vragen over het IPCC-rapport en het klimaat NU 09.08.2021

Lees: Antwoorden op jullie vragen over het IPCC-rapport en het klimaat MSN 09.08.2021

Lees: Stel hier je vragen over het klimaat en het IPCC-rapport NU 09.08.2021

Lees: Vragenuurtje NUjij | Stel hier je vragen over het klimaat en het IPCC-rapport  MSN 09.08.2021

Lees: Kabinet: andere landen moeten klimaatambitie verhogen Telegraaf 09.08.2021

Lees: KNMI: waterhuishouding wordt uitdaging voor Nederland MSN 09.08.2021

Lees: KNMI – IPCC-rapport over opwarming van de aarde tot 1,5 °C 09.08.2021

Lees: IPCC-rapport: snelle klimaatverandering leidt tot fors meer weerextremen, snel ingrijpende maatregelen nodig – Klimaatweb 09.08.2021

Lees: Onderzoeker zeespiegelstijging: Nederland is als een badkuip AD 09.08.2021

Lees: Onderzoeker zeespiegelstijging: Nederland is als een badkuip – Wel.nl 09.08.2021

Lees: Onderzoeker zeespiegelstijging: Nederland is als een badkuip MSN 09.08.2021

Lees: Partijen willen nu actie regering tegen klimaatverandering  MSN 09.08.2021

Lees: Wereldwijd verontruste reacties na klimaatrapport IPCC NU 09.08.2021

Lees: Verontruste reacties op klimaatrapport: van ‘code rood’ tot ‘acute noodsituatie’ NOS 09.08.2021

Lees: Van ‘wake-upcall’ tot ‘nu of nooit’: verontruste reacties op klimaatrapport  RTL 09.08.2021

Lees: Extreme zomer door klimaatverandering: “Er zijn twee mechanismen tegelijk aan het werk” – Wel.nl 09.08.2021

Lees: Diplomaat over klimaatrapport: ‘Steeds meer mensen realiseren zich dat dit ook over hen gaat’ AD 09.08.2021

Lees: Rotterdamse haven vindt Nederlandse klimaatplannen niet ver genoeg gaan NU 09.08.2021

Lees: Milieuorganisaties: luister naar wanhoopskreet van de klimaatwetenschap AD 09.08.2021

Lees: Greenpeace: luister naar wanhoopskreet van de klimaatwetenschap MSN 09.08.2021

Lees: Ed Nijpels: iedere aarzeling klimaatbeleid is onverantwoord MSN 09.08.2021

Lees: Rutte: klimaatrapport zeer zorgelijk NOS 09.08.2021

Lees: Rutte: klimaatrapport IPCC zeer zorgelijk – Wel.nl 09.08.2021

Lees: Rutte: klimaatrapport is zeer zorgelijk AD 09.08.2021

Lees: Rutte: klimaatrapport IPCC zeer zorgelijk  MSN 09.08.2021

Lees: Yeşilgöz: andere landen moeten klimaatambitie verhogen MSN 09.08.2021

Lees: VN-chef noemt klimaatrapport doodsklap voor fossiele brandstof AD 09.08.2021

Lees: VN-chef noemt klimaatrapport doodsklap voor fossiele brandstof MSN 09.08.2021

Lees: VN-Klimaatpanel: meer extreme hitte in Europa ’onmiskenbaar’ door broeikasgas Telegraaf 09.08.2021

Lees: VN-Klimaatpanel: meer extreme hitte in Europa ’onmiskenbaar’ door broeikasgas MSN 09.08.2021

Leesa: Klimaatpanel VN: Klimaatverandering extreem snel, de mens is ‘onmiskenbaar’ de oorzaak AD 09.08.2021

Lees: IPCC: ongeëvenaarde klimaatverandering leidt tot fors meer weersextremen NOS 09.08.2021

Lees: Hitterecords en uitgestorven dieren, hoeveel weet jij van klimaatverandering? Doe de quiz RTL 09.08.2021

Lees: Hitterecords en uitgestorven dieren, hoeveel weet jij van klimaatverandering? Doe de quiz MSN 09.08.2021

Lees: IPCC-RAPPORT: Snelle klimaatverandering leidt tot fors meer weersextremen  Delfland – (hhdelfland.nl) 09.08.2021

Lees: Waterschappen: extremer weer is dagelijkse praktijk MSN 09.08.2021

Lees: Klimaatexpert Van den Hurk: Nederland moet zich weerbaarder maken MSN 09.08.2021

Lees: Klimaatverandering op Sicilië: ‘We leven nu al met de gevolgen’ NOS 09.08.2021

Lees: Conclusies, reacties, de achtergrond: het IPCC-rapport in een notendop NOS 09.08.2021

Lees: Vijf scenario’s die het IPCC heeft voor het klimaat AD 09.08.20211

Lees: Vijf scenario’s die het IPCC heeft voor het klimaat MSN 09.08.2021

Lees: Haalbaarheid klimaatdoel erg onzeker: aarde kan nog 5 graden warmer worden NU 09.08.2021

Lees: Haalbaarheid klimaatdoel erg onzeker: aarde kan nog 5 graden warmer worden MSN 09.08.2021

Lees: Klimaatrapport: wereld onomkeerbaar veranderd, maar actie is nog mogelijk RTL 09.08.2021

Lees: Klimaatrapport: wereld onomkeerbaar veranderd, maar actie is nog mogelijk MSN 09.08.2021

Lees: Stijging zeespiegel door opwarming aarde onomkeerbaar, zegt IPCC MSN 09.08.2021

Lees: Het zorgwekkende VN-klimaatrapport in zes vragen AD 09.08.2021

Lees: Dit staat er (in 15 bulletpoints) in het rapport van VN-klimaatpanel IPCC NU 09.08.2021

Lees: Dit staat er (in 15 bulletpoints) in het rapport van VN-klimaatpanel IPCC MSN 09.08.2021

Lees: Dit moet je weten over het VN-klimaatrapport dat vandaag verschijnt RTL 09.08.2021

Lees: Dit moet je weten over het VN-klimaatrapport dat vandaag verschijnt MSN 09.08.2021

Lees: Nieuw klimaatrapport VN wordt harde waarschuwing AD 09.08.2021

Lees: VN-klimaatpanel IPCC komt vandaag na acht jaar met langverwacht rapport NU 09.08.2021

Lees: VN-klimaatpanel IPCC komt vandaag na acht jaar met langverwacht rapport MSN 09.08.2021

Lees: De opwarming van de aarde volgens de wetenschap: gezaghebbend klimaatrapport komt eraan NOS 08.08.2021

Lees: Kabinet werkt CO2-plannen uit, maar progressieve partijen klagen over tempo MSN 08.08.2021

Lees: Kabinet werkt CO2-plannen uit, maar progressieve partijen klagen over tempo NU 08.08.2021

Lees: Oxfam: klimaatplannen leunen veel te veel op aanplant nieuw bos MSN 03.08.2021

Lees: Oxfam Novib: ‘CO2-uitstoot volledig compenseren met nieuwe bossen is luchtkasteel’ AD 03.08.2021

Lees: Maas voerde tijdens hoogwatergolf honderd keer zoveel water af als in 2020 NU 02.08.2021

lees: 14.000 wetenschappers luiden noodklok over klimaat: ‘Doodsbang wat volgende generatie gaat overkomen’ AD 31.07.2021

Lees: 14.000 wetenschappers waarschuwen na onderzoek: ‘Klimaatactie nu echt nodig’ NU 28.07.2021

Lees: De weersextremen van nu hangen wereldwijd met elkaar samen MSN 28.07.2021

Lees: VN-panel kijkt naar klimaatverandering, rapport ook voor Nederland van belang NOS 26.07.2021

Lees: Ministers G20-landen bereiken geen akkoord over klimaat AD 23.07.2021

Lees: Zeker 129 doden door extreme hoeveelheid regen in India NU 23.07.2021

Lees: De halve wereld heeft last van extreem weer: dit moet je weten NU 21.07.2021

Lees: Klimaatverandering maakte extreme neerslag Limburg heftiger NU 20.01.2021

Lees: Milieudefensie noemt beroep Shell in klimaatzaak gevaarlijk MSN 20.07.2021

Lees: Shell in beroep tegen vonnis in klimaatzaak Milieudefensie AD 20.07.2021

Lees: Shell vecht klimaatuitspraak aan in hoger beroep RTL 20.07.2021

Lees: Shell in beroep tegen vonnis in klimaatzaak MSN 20.07.2021

Lees: Shell vecht klimaatuitspraak aan in hoger beroep MSN 20.07.2021

Lees: Shell in beroep tegen uitspraak in historische klimaatzaak Milieudefensie MSN 20.07.2021

Lees: Samsom over klimaatplan: ‘Links- of rechtsom moeten we afspraken nakomen’ NU

17.07.2021

Lees: Samsom over klimaatplan: ‘Links- of rechtsom moeten we afspraken nakomen’ MSN 17.07.2021

lees: ‘Gewone burger draait op voor peperdure klimaatplannen van Timmermans’ MSN 15.07.2021

Lees: Klimaatquatsch uit Brussel: aanval op vrijheid Elsevier 15.07.2021

lees: Klimaatpaus Timmermans: ‘Hoe we wonen, hoe we werken, hoe we ons verplaatsen: alles verandert’ AD 14.07.2021

Lees: Uiteenlopende reacties op klimaatplannen EU RTL 14.07.2021

Lees: Kabinet: haalbaarheid en betaalbaarheid van EU-klimaatpakket bekijken NOS 14.07.2021

Lees: Dit ga jij merken van de klimaatplannen van Timmermans RTL 14.07.2021

Lees: Brussel presenteert megaklimaatpakket: dit zijn de belangrijkste maatregelen Telegraaf 14.07.2021

Lees: Timmermans: ‘Als klimaatpakket lukt, maakt mensheid een kans’ NU 14.07.2021

Lees: Europese Commissie presenteert ambitieuze klimaatwetten: iedereen gaat het merken NOS 14.07.2021

Lees: Europa maakt klimaatsprong: reuzepakket voorstellen moet burgers en bedrijven duurzamer maken AD 14.07.2021

Lees: Gigantisch klimaatpakket van Timmermans: van laadpalen tot CO2-prijs NU 14.07.2021

Lees: Klimaatplannen moeten EU koploper maken, Nederland stoot nu bovengemiddeld veel uit NOS 14.07.2021

Lees: Planbureau: Klimaatschade door industrie groter dan CO2-prijs NU 12.07.2021

Zie ook: Klimaatspanningen niet alleen in de Tweede kamer opgelopen

Zie ook: Klimaatmars 10.03.2019 van de Dam naar Museumplein Amsterdam – terugblik

Zie ook: Klimaatdemonstratie 07.02.2019 op het Malieveld – terugblik

Zie ook: Het demissionair Klimaatkabinet Rutte 3 in het jaar 2021 !!! – deel 14

Zie ook: Het demissionair Klimaatkabinet Rutte 3 in het jaar 2021 !!! – deel 13

Zie ook: Het demissionair Klimaatkabinet Rutte 3 in het jaar 2021 !!! – deel 12

Zie ook: Het demissionair Klimaatkabinet Rutte 3 in het jaar 2021 !!! – deel 11

Zie ook: Het demissionair Klimaatkabinet Rutte 3 in het jaar 2021 !!! – deel 10

Zie ook: Het demissionair Klimaatkabinet Rutte 3 in het jaar 2021 !!! – deel 9

Zie ook: Haalt het Klimaatkabinet Rutte 3 het jaar 2021 ??? – deel 8

Zie ook: Haalt het Klimaatkabinet Rutte 3 het jaar 2021 ??? – deel 7

Zie ook: Haalt het Klimaatkabinet Rutte 3 het jaar 2021 ??? – deel 6

Zie ook: Haalt het Klimaatkabinet Rutte 3 het jaar 2020 ??? – deel 5

Zie ook: Haalt het Klimaatkabinet Rutte 3 het jaar 2020 ??? – deel 4

Zie ook: Haalt het Klimaatkabinet Rutte 3 het jaar 2020 ??? – deel 3

Zie ook: Haalt het Klimaatkabinet Rutte 3 het jaar 2020 ??? – deel 2

Zie ook: Haalt het Klimaatkabinet Rutte 3 het jaar 2020 ??? – deel 1

Zie ook: 2019 – Het jaar van de waarheid voor kabinet Rutte 3

juli 31, 2021 Posted by | Uncategorized | 1 reactie

Herstart proces Desi Bouterse Decembermoorden – deel 4

Fort Zeelandia, waar in 1982 de Decembermoorden plaatsvonden ANP

Strafeis tegen Desi Bouterse wederom 20 jaar

In Suriname is opnieuw 20 jaar cel geëist tegen oud-legerleider en voormalig president Desi Bouterse. Hij staat terecht voor zijn rol bij de Decembermoorden in 1982. Bouterse was destijds de bevelhebber van het Surinaamse leger.

Twee jaar geleden kreeg Bouterse al twintig jaar cel, maar omdat hij nooit bij het proces aanwezig was, werd hij bij verstek veroordeeld. Na de veroordeling tekende hij verzet aan en belandde de zaak opnieuw bij de krijgsraad.

Decembermoorden

Bouterse kwam in 1980 met een staatsgreep aan de macht. Twee jaar later werden vijftien tegenstanders van het regime opgepakt. In de nacht van 7 op 8 december 1982 werden deze vakbondsleiders, journalisten en advocaten doodgeschoten in Fort Zeelandia. Het regime beweerde dat ze een tegencoup wilden plegen.

De oud-legerleider voerde in de rechtszaal het laatste woord. Hij herhaalde beschuldigingen aan het adres van Nederland voor het plannen van een ‘regime change’ en zei dat “de voormalig kolonisator van ons volk niets onbenut heeft gelaten om de ingezette ontwikkeling te keren”. Hij zei dat Nederland hem en andere militairen wilde doden.

Bouterse haalde ook uit naar de krijgsraad. Hij zei dat die “helaas geen blijk heeft gegeven van enige kennis, dan wel voldoende kennis, van militaire acties in de ruimste zin van het woord”. Ook is volgens hem sprake van vooringenomenheid van de krijgsraad. Na zijn betoog wilde Bouterse niet ingaan op vragen van de raad.

De krijgsraad doet op 30 augustus 2021 uitspraak. Als hij wordt veroordeeld, kan Bouterse nog in hoger beroep gaan.

Geen amnestie voor Desi Bouterse

Het Constitutioneel Hof in Suriname heeft tevens bepaald dat de zogeheten Decembermoorden uit 1982 definitief niet in aanmerking komen voor amnestie. Verdachten van de moorden op vooraanstaande critici van het toenmalige militaire regime kunnen dus niet vrijuit gaan. Ex-president Desi Bouterse kreeg eind 2019 20 jaar cel.

Aanvankelijk leek het erop dat verdachten vrijuit konden gaan, doordat in 2012 de bestaande amnestiewet uit 1989 werd gewijzigd. De Krijgsraad zette daarop de rechtszaak tegen Bouterse stop, maar bepaalde in 2016 alsnog dat de amnestiewet ongeldig was en ging door met de zaak tegen Bouterse en andere verdachten.

Het Constitutioneel Hof, vorig jaar opgericht in Suriname, werd door de partij van Bouterse gevraagd de amnestiewet te toetsen. Dat bepaalt nu dat de amnestiewet in strijd is met de grondwet en mensenrechtenverdragen.

Ook is de waarheids- en verzoeningscommissie die na afkondiging van de gewijzigde amnestiewet zou worden opgericht om de belangen van slachtoffers, nabestaanden en verdachten te behartigen, er nooit gekomen.

Steun in de rug

De uitspraak van de Constitutioneel Hof is een bekrachtiging van het eerdere oordeel van de Krijgsraad. “Het is daarnaast ook een steun in de rug van de nabestaanden van de slachtoffers van de moorden. Zij vechten inmiddels al bijna veertig jaar voor gerechtigheid”, zegt correspondent Nina Jurna.

Op 8 december 1982 werden vijftien vooraanstaande critici van het militaire regime, onder wie journalisten en advocaten, geëxecuteerd in het 17e-eeuwse Fort Zeelandia.

Eind 2019 werd Bouterse bij verstek veroordeeld tot 20 jaar celstraf voor de moorden. Bouterse, die sinds vorig jaar geen president meer is, heeft daar verzet tegen aangetekend.

Zwijgrecht

De Surinaamse krijgsraad was vrijdag 30.04.2021 snel klaar met de behandeling van de zaak van de Surinaamse ex-president en ex-legerleider Desi Bouterse. Al bij de tweede inhoudelijke vraag van de president van de krijgsraad zei Bouterse gebruik te willen maken van zijn zwijgrecht.

De wens van Bouterse om zich niet te laten verhoren, zoals de bedoeling was van de zitting van vrijdag, kwam voor alle aanwezigen als een verrassing. Het was juist de bedoeling dat Bouterse gehoord zou worden en zijn kant van de zaak zou vertellen, maar hij zei dat alles al is gezegd.

Lees ook;

Advocaat Bouterse: ‘Krijgsraad onbevoegd’
Bezwaren Bouterse verworpen, volgende maand verhoor bij Krijgsraad

Na een korte schorsing besloot de president van de krijgsraad, Cynthia Valstein-Montnor, de zitting te verdagen naar 31 mei 2021.

Zijn advocaat, Irvin Kanhai, laat weten dat Bouterse aan het begin van deze eeuw voor een rechter-commissaris is verschenen. Aan zijn verklaringen uit die tijd is niets veranderd, zegt Kanhai tegen de Surinaamse nieuwssite Starnieuws.

Bouterse staat terecht voor zijn aandeel in de decembermoorden van 1982. Hij werd in november 2019 veroordeeld tot twintig jaar cel. Omdat hij tijdens dat proces nooit aanwezig is geweest, werd hij bij verstek veroordeeld. Daarna tekende hij verzet aan, waardoor de krijgsraad zijn zaak opnieuw in behandeling moest nemen.

De zaak werd eerder al op 29 januari 2021 hervat.

Veroordeling 20 jaar

Tijdens de zitting in juni 2017 eiste het Surinaamse Openbaar Ministerie twintig jaar celstraf tegen Bouterse. Volgens de openbaar aanklager is hij hoofdverantwoordelijk voor de martelingen en executies van de vijftien slachtoffers.

zie ook: Chronologie: 33 jaar Decembermoorden Suriname

lees: President met bloed aan de handen, toch stemmen zij op Bouterse: ‘Wie anders?’ RTL 25.02.2020

Zie: Herstart proces Desi Bouterse 29.04.2021 Decembermoorden – deel 3

Zie: Herstart proces Desi Bouterse 30.11.2020 Decembermoorden – deel 2

Zie: Herstart proces Desi Bouterse 30.10.2020 Decembermoorden – deel 1

zie ook: De nasleep van het Bouta-regime

zie ook: Maandag 25.05.2020 was de Dag des Oordeels voor president Desi Bouterse !!!!

zie ook: Black Friday ofwel de dag des oordeels voor president Desi Bouterse – deel 2

zie ook: Black Friday ofwel de dag des oordeels voor president Desi Bouterse – deel 1

zie ook: En weer kwam president Desi Bouterse niet opdagen bij het Decembermoorden-proces

zie ook: Is president Desi Bouterse een Godsgeschenk ???

zie ook: Surinaamse president Desi Bouterse blokkeert proces Decembermoorden – deel 2

zie ook: Surinaamse president Desi Bouterse blokkeert proces Decembermoorden – deel 1

zie ook: Haagse Wethouder PvdA Rabin Baldewsingh struikelt over Desi Bouterse

zie ook: Haagse wethouder PvdA Rabin Baldewsingh praat voor zijn beurt over Desi Bouterse

zie ook: De Bananenrepubliek Den Haag in oprichting ?

Meer nieuws over bouterse decembermoord

Vorige12345678910Volgende

Meer voor bouterse verkiezingen

Meer: desi bouterse – Bing

Dossier Desi Bouterse Trouw

dossier vonnissen-decembermoorden NRC

lees: Decembermoorden – Wikipedia

‎lees: De moorden · ‎De vijftien slachtoffers · ‎Verklaring van Bouterse

lees: Desi Bouterse – Wikipedia

lees: Reconstructie van de Surinaamse Decembermoorden

lees: Bouterse wil praten over decembermoorden

lees: De Surinaamse president Desi Bouterse heeft opnieuw het proces van de Decembermoorden geblokkeerd.

lees: Proces Decembermoorden: waar gaat het om en waarom duurt het zo lang?

lees: Bouterse blokkeert proces Decembermoorden vanwege staatsveiligheid

Einde proces Bouterse nadert, oud-president mogelijk vastgezet

Einde proces Bouterse nadert, oud-president mogelijk vastgezet

MSN 29.08.2021 Het proces van de Surinaamse oud-president en voormalig legerleider Desi Bouterse loopt ten einde. De krijgsraad buigt zich maandag weer over de zogeheten verzetzaak tegen de veroordeling van Bouterse tot 20 jaar cel. Bouterse hoort dan mogelijk of de rechters vasthouden aan die straf.

Bouterse staat terecht voor zijn aandeel in de Decembermoorden van 1982. Hij was in de periode 2010 – 2020 de democratisch gekozen president van Suriname, maar stond in de jaren tachtig aan het hoofd van een militair regime. Op 8 december 1982 werden vijftien tegenstanders van de militaire machthebbers vermoord in Fort Zeelandia in Paramaribo.

Advocaat Hugo Essed, die de nabestaanden van de moorden bijstaat, zegt dat nog onduidelijk is hoe de zitting van maandag precies zal verlopen. De krijgsraad spreekt mogelijk al een vonnis uit, maar er kan ook alleen worden vastgesteld dat de zaak formeel is beëindigd. De uitspraak komt dan op een volgende zitting aan de orde.

Bouterse kreeg de gevangenisstraf van 20 jaar opgelegd in 2019. Omdat de oud-president tijdens dat proces nooit aanwezig is geweest, werd hij bij verstek veroordeeld. Daarna tekende hij ‘verzet’ aan, waardoor de krijgsraad zijn zaak opnieuw in behandeling moest nemen. De advocaat van Bouterse heeft al aangekondigd in hoger beroep te gaan als zijn cliënt weer wordt veroordeeld.

Vrijheid

Het is nog onduidelijk of de voormalige legerleider een nieuwe beroepszaak ook weer in vrijheid mag afwachten. De krijgsraad liet hem na de veroordeling in 2019 niet vastzetten, naar verluidt om maatschappelijke onrust te voorkomen. Bouterse heeft in Suriname nog steeds veel aanhangers.

Advocaat Essed vindt dat Bouterse dit keer wel moet worden opgesloten als het tot een veroordeling komt. “Zodra er een rechtszaak is en de persoon blijkt iets gedaan te hebben dat niet mag, dan moet hij zijn straf uitzitten”, zegt de strafpleiter. Essed verwacht niet dat een gevangenisstraf voor de oud-president zal leiden tot grote onlusten.

Ook Eddy Wijngaarde, broer van een van de slachtoffers van de moorden in 1982, vindt dat Bouterse moet worden vastgezet als de krijgsraad vasthoudt aan de veroordeling. Ook ziet hij graag een hogere straf dan 20 jaar. ‘’Bouterse sprak vaak denigrerend en beledigend over de nabestaanden. Dat heeft ons geraakt”, stelt Wijngaarde. Die verwijt Bouterse ook dat hij zich bleef beroepen op zijn zwijgrecht. “Deze minachting voor de rechtbank zou bestraft moeten worden.’’

Vijf verdachten opgepakt na wapendiefstal uit huis Bouterse

NU 31.07.2021 Vijf mensen, onder wie een politieman, zijn aangehouden in verband met de geruchtmakende diefstal van wapens uit het huis van de Surinaamse oud-president Desi Bouterse. Ook heeft het Openbaar Ministerie (OM) een lijst van de 46 gestolen wapens bekendgemaakt, melden Surinaamse media zaterdag.

Ruim vijf weken geleden deed Bouterse aangifte van de diefstal van zware wapens en munitie uit zijn huis. Afgelopen week is hij hier over gehoord, dit gaat maandag verder. Ook medewerkers die bij het Surinaamse leger verantwoordelijk zijn voor het wapenbeheer worden gehoord.

Volgens het OM gaat het om drie Steyr-geweren, twee zware machinegeweren, twee granaatwerpers, 25 AK-47-geweren (kalasjnikovs), een mitrailleur, vijf karabijnen, zes Taurus-pistolen en een Browning-pistool.

Het onderzoek naar de gestolen wapens wordt uitgevoerd door een team met leden van het OM, de politie en de militaire politie. President Chan Santokhi heeft ook de hulp van Interpol ingeroepen in deze zaak.

Vrijdag eiste het Surinaamse OM opnieuw twintig jaar gevangenisstraf tegen Bouterse in het Decembermoordenproces. De aanklager sprak in 2017 dezelfde strafeis uit tegen Bouterse voor zijn vermeende betrokkenheid bij de moord op vijftien tegenstanders van zijn militaire regime in december 1982.

Lees meer over: Desi Bouterse  Suriname  Buitenland 

Desi Bouterse afgelopen week bij aankomst bij de Surinaamse krijgsraad voor het vervolg van de inhoudelijke behandeling van de Decembermoorden-strafzaak tegen de oud-president en ex-legerleider.
Desi Bouterse afgelopen week bij aankomst bij de Surinaamse krijgsraad voor het vervolg van de inhoudelijke behandeling van de Decembermoorden-strafzaak tegen de oud-president en ex-legerleider. © ANP

Vijf arrestaties na diefstal van 46 wapens uit huis Desi Bouterse

AD 31.07.2021 In verband met de geruchtmakende diefstal van wapens uit het huis van de Surinaamse oud-president Desi Bouterse zijn in de nacht van donderdag op vrijdag vijf mensen aangehouden, onder wie een politieman. Ook heeft het Openbaar Ministerie (OM) een lijst van de 46 gestolen wapens bekendgemaakt, melden Surinaamse media vandaag.

Ruim vijf weken geleden deed Bouterse aangifte van de diefstal van zware wapens en munitie uit zijn huis. Volgens het OM gaat het om drie Steyr-geweren, twee zware machinegeweren, twee granaatwerpers, 25 AK-47-geweren (kalasjnikovs), een mitrailleur, vijf karabijnen, zes Taurus-pistolen en een Browning-pistool. Ze zouden op 23 juni zijn ontvreemd uit een wapenkamer in zijn woning, een dag nadat kleinzoon Walter Bouterse zichzelf van het leven beroofde

Lees ook;

OM in Suriname eist weer lange celstraf tegen Desi Bouterse
Kleinzoon Surinaamse oud-president Bouterse dood aangetroffen

Afgelopen week is Bouterse over de diefstal gehoord. Dit verhoor gaat maandag verder. Ook medewerkers die bij het Surinaamse leger verantwoordelijk zijn voor het wapenbeheer worden gehoord. Onder de bevolking bestaan vragen over wat de oud-president met zoveel wapens in zijn huis moest. 

Het onderzoek naar de gestolen wapens wordt uitgevoerd door een team bestaande uit leden van het Openbaar Ministerie, de politie en de militaire politie. President Chan Santokhi heeft ook de hulp van Interpol ingeroepen in deze zaak.

Decembermoorden

Bouterse hoorde afgelopen week het Openbaar Ministerie in zijn land nog opnieuw twintig jaar gevangenisstraf tegen zich eisen voor zijn rol bij de Decembermoorden van 1982. Dat gebeurde bij de behandeling van de verzetzaak van de Surinaamse oud-president tegen zijn eerdere veroordeling door de Krijgsraad.

Vijf arrestaties om diefstal 46 wapens uit huis Desi Bouterse

NOS 31.07.2021 In Suriname zijn vijf verdachten aangehouden in verband met de geruchtmakende diefstal van wapens uit het huis van de Surinaamse oud-president Desi Bouterse, afgelopen juni. Een van de gearresteerden is politieagent.

Het Surinaamse Openbaar Ministerie heeft een lijst van de gestolen buit prijsgegeven. Het gaat in totaal om 46 wapens, waaronder twee raketwerpers, 25 kalasjnikovs en een mitrailleur. Daarnaast is er een lading munitie ontvreemd.

Het is onduidelijk waarom Bouterse zoveel wapens in zijn huis had liggen. Overigens bleken de dieven niet alles te hebben meegenomen. De militaire politie heeft later de wapens ingenomen die waren achtergebleven in het huis van Bouterse. Ook heeft de minister van Defensie de regels aangescherpt voor het verstrekken van wapens aan “derden en onbevoegden”.

“Het Openbaar Ministerie laat weinig los, maar er wordt veel gespeculeerd over de zaak”, zegt NOS-correspondent Nina Jurna. Zo schreef de hoofdredacteur van StarNieuws donderdag dat het een “publiek geheim” is dat de zelfmoord van kleinzoon Walter Bouterse, één dag voor de aangifte van de diefstal, te maken zou hebben met de wapenroof.

Bouterse verhoord

Direct na de diefstal op 23 juni deed Bouterse aangifte; afgelopen week is hij voor het eerst verhoord. Maandag zal hij opnieuw worden ondervraagd.

Het onderzoek naar de wapendiefstal wordt geleid door een speciaal team, bestaande uit leden van het OM, de politie en de militaire politie. Ook Interpol is betrokken bij het onderzoek. Naast mogelijke getuigen worden ook medewerkers van het wapendepot van het Surinaamse leger verhoord, melden Surinaamse media.

Bouterse was tot vorig jaar president van Suriname. Op dit moment wordt hij vervolgd voor zijn rol bij de Decembermoorden in 1982, toen hij bevelhebber van het Surinaamse leger was. Er is 20 jaar geëist; op 30 augustus doet de krijgsraad uitspraak.

Opnieuw 20 jaar cel geëist tegen Bouterse voor decembermoorden

Telegraaf 30.07.2021 Het Surinaamse Openbaar Ministerie heeft vrijdag opnieuw twintig jaar gevangenisstraf geëist tegen oud-president en ex-legerleider Desi Bouterse, melden Surinaamse media. De krijgsraad in Paramaribo behandelt het decembermoorden-proces opnieuw omdat Bouterse verzet had aangetekend tegen zijn eerdere veroordeling.

De aanklager sprak in 2017 dezelfde strafeis uit tegen Bouterse voor zijn vermeende betrokkenheid bij de moord op vijftien tegenstanders van zijn militaire regime in december 1982. De aanklager had vrijdag weinig tijd nodig voor het motiveren van zijn strafeis. Er waren volgens hem geen nieuwe feiten.

Bouterse zal ook nog de gelegenheid krijgen zijn laatste woord uit te spreken. Zijn advocaat Irwin Kanhai heeft gezegd dat er geen sprake was van voorbedachten rade, aldus de media. Bouterse werd bij aankomst bij de rechtbank vergezeld door aanhangers die hun steun betuigden.

Bouterse kreeg in november 2019 twintig jaar cel. Omdat hij tijdens het strafproces nooit aanwezig is geweest, werd hij in 2019 bij verstek veroordeeld.

BEKIJK MEER VAN; proces moord/doodslag Desi Bouterse

Desi Bouterse arriveert vrijdag bij de rechtbank om de strafeis van het Openbaar Ministerie te horen

OM in Suriname eist weer lange celstraf tegen Desi Bouterse

AD 30.07.2021 Het Openbaar Ministerie in Suriname eist weer 20 jaar gevangenisstraf tegen oud-president Desi Bouterse voor zijn rol bij de Decembermoorden. Dat bleek vandaag bij de behandeling van de verzetzaak van Bouterse tegen zijn eerdere veroordeling door de Krijgsraad.

Bouterse is hoofdverdachte in een al jaren slepend proces rond de Decembermoorden van 1982. De oud-legerleider werd in november 2019 veroordeeld tot twintig jaar cel voor het medeplegen van de moord op vijftien politieke tegenstanders van zijn regime.

Omdat hij tijdens dat proces nooit aanwezig is geweest, werd hij bij verstek veroordeeld. Daarna tekende hij verzet aan, waardoor de krijgsraad zijn zaak opnieuw in behandeling moest nemen.

Zwijgrecht

De Krijgsraad verwierp zijn bezwaren tegen het vonnis, waardoor de weg vrij was voor een verhoor. Maar tijdens de zitting eind 30 april heeft Bouterse gebruikgemaakt van zijn zwijgrecht. Hij wilde niet antwoorden op de vragen die rechter Cynthia Valstein-Montnor aan hem stelde. Ook liet hij toen weten geen getuigen te willen oproepen.

Bouterse als legerleider
Bouterse als legerleider © ANP

,,Er zijn genoeg verhoren geweest‘’, zei Bouterse advocaat Irwin Kanhai toen. ,,Er is niks toe te voegen aan het verhoor van 2004. Het is nu zestien jaar later. Dat verhoor houdt nog steeds stand. Je kan je ook niet altijd herinneren wat je toen gezegd hebt.‘’

Laatste woord

De aanklager had tijdens de zitting van vrijdag weinig tijd nodig voor het motiveren van zijn strafeis. Er waren volgens hem geen nieuwe feiten.

Bouterse kreeg het laatste woord in de zaak.  Net als tijdens een eerdere zitting zei Bouterse dat hij het erg vindt dat hij de gebeurtenissen rond 8 december 1982 niet heeft zien aankomen, aldus een verslaggever van Radio ABC. Over de rol van Nederland zei hij dat Nederland pogingen heeft gedaan om hem en andere militairen te doden. Ook dat heeft hij eerder verklaard.  De ex-legerleider zei ook dat hij het proces en de rechters niet objectief vindt. Daarom heeft hij zijn hoop gevestigd op het hoger beroep dat hij bij een nieuwe veroordeling zal instellen. 

Zijn advocaat Irwin Kanhai heeft gezegd dat er geen sprake was van voorbedachten rade, aldus media in Suriname. Bouterse werd bij aankomst bij de rechtbank vergezeld door aanhangers die hun steun betuigden.

De uitspraak van de rechtbank wordt over enkele weken verwacht. 

‘Onrecht’

Bij de start van de verzetzaak, eind november vorig jaar, legde Bouterse voor het eerst in het ruim dertien jaar durende proces een verklaring af voor de Krijgsraad. De oud-legerleider zei toen dat niet aan waarheidsvinding is gedaan en dat belangrijke getuigen zijn genegeerd. ,,Het onrecht dat mij is aangedaan moet gecorrigeerd worden. Ik weet zeker dat de geschiedenis mij zal vrijspreken.”

Weer 20 jaar cel geëist tegen Bouterse in proces Decembermoorden

NOS 30.07.2021 In Suriname is opnieuw twintig jaar cel geëist tegen oud-legerleider en voormalig president Desi Bouterse. Hij staat terecht voor zijn rol bij de Decembermoorden in 1982. Bouterse was destijds de bevelhebber van het Surinaamse leger.

Twee jaar geleden kreeg Bouterse al twintig jaar cel, maar omdat hij nooit bij het proces aanwezig was, werd hij bij verstek veroordeeld. Na de veroordeling tekende hij verzet aan en belandde de zaak opnieuw bij de krijgsraad.

Decembermoorden

Bouterse kwam in 1980 met een staatsgreep aan de macht. Twee jaar later werden vijftien tegenstanders van het regime opgepakt. In de nacht van 7 op 8 december werden deze vakbondsleiders, journalisten en advocaten doodgeschoten in Fort Zeelandia. Het regime beweerde dat ze een tegencoup wilden plegen.

De oud-legerleider voerde in de rechtszaal het laatste woord. Hij herhaalde beschuldigingen aan het adres van Nederland voor het plannen van een ‘regime change’ en zei dat “de voormalig kolonisator van ons volk niets onbenut heeft gelaten om de ingezette ontwikkeling te keren”. Hij zei dat Nederland hem en andere militairen wilde doden.

Bouterse haalde ook uit naar de krijgsraad. Hij zei dat die “helaas geen blijk heeft gegeven van enige kennis, dan wel voldoende kennis, van militaire acties in de ruimste zin van het woord”. Ook is volgens hem sprake van vooringenomenheid van de krijgsraad. Na zijn betoog wilde Bouterse niet ingaan op vragen van de raad.

De krijgsraad doet op 30 augustus uitspraak. Als hij wordt veroordeeld, kan Bouterse nog in hoger beroep gaan.

BEKIJK OOK:

Opnieuw twintig jaar cel geëist tegen Bouterse voor Decembermoorden

Opnieuw twintig jaar cel geëist tegen Bouterse voor Decembermoorden

NU 30.07.2021 Het Surinaamse Openbaar Ministerie heeft vrijdag opnieuw twintig jaar gevangenisstraf geëist tegen oud-president en ex-legerleider Desi Bouterse, melden Surinaamse media. De krijgsraad in Paramaribo behandelt het Decembermoordenproces opnieuw omdat Bouterse verzet had aangetekend tegen zijn eerdere veroordeling.

De aanklager sprak in 2017 dezelfde strafeis uit tegen Bouterse voor zijn vermeende betrokkenheid bij de moord op vijftien tegenstanders van zijn militaire regime in december 1982. De aanklager had vrijdag weinig tijd nodig voor het motiveren van zijn strafeis. Er waren volgens hem geen nieuwe feiten.

Bouterse zal ook nog de gelegenheid krijgen zijn laatste woord uit te spreken. Zijn advocaat Irwin Kanhai heeft gezegd dat er geen sprake was van voorbedachten rade, aldus de media. Bouterse werd bij aankomst bij de rechtbank vergezeld door aanhangers die hun steun betuigden.

De verzetszaak tegen Bouterse liep dit voorjaar vanwege de aanhoudende stijging van het aantal coronabesmettingen in Suriname vertraging op. Toen werden alle rechtszaken in het land stopgezet.

Bouterse kreeg in november 2019 twintig jaar cel. Omdat hij tijdens het strafproces nooit aanwezig is geweest, werd hij in 2019 bij verstek veroordeeld.

Zie ook: President Desi Bouterse krijgt twintig jaar cel voor Decembermoorden

Lees meer over: Desi Bouterse  Suriname  Buitenland 

Fort Zeelandia, waar in 1982 de Decembermoorden plaatsvonden ANP

Constitutioneel Hof Suriname: geen amnestie voor Decembermoorden

NOS 22.07.2021 Het Constitutioneel Hof in Suriname heeft bepaald dat de zogeheten Decembermoorden uit 1982 definitief niet in aanmerking komen voor amnestie. Verdachten van de moorden op vooraanstaande critici van het toenmalige militaire regime kunnen dus niet vrijuit gaan. Ex-president Desi Bouterse kreeg eind 2019 20 jaar cel.

Aanvankelijk leek het erop dat verdachten vrijuit konden gaan, doordat in 2012 de bestaande amnestiewet uit 1989 werd gewijzigd. De Krijgsraad zette daarop de rechtszaak tegen Bouterse stop, maar bepaalde in 2016 alsnog dat de amnestiewet ongeldig was en ging door met de zaak tegen Bouterse en andere verdachten.

Het Constitutioneel Hof, vorig jaar opgericht in Suriname, werd door de partij van Bouterse gevraagd de amnestiewet te toetsen. Dat bepaalt nu dat de amnestiewet in strijd is met de grondwet en mensenrechtenverdragen.

Ook is de waarheids- en verzoeningscommissie die na afkondiging van de gewijzigde amnestiewet zou worden opgericht om de belangen van slachtoffers, nabestaanden en verdachten te behartigen, er nooit gekomen.

Steun in de rug

De uitspraak van de Constitutioneel Hof is een bekrachtiging van het eerdere oordeel van de Krijgsraad. “Het is daarnaast ook een steun in de rug van de nabestaanden van de slachtoffers van de moorden. Zij vechten inmiddels al bijna veertig jaar voor gerechtigheid”, zegt correspondent Nina Jurna.

Op 8 december 1982 werden vijftien vooraanstaande critici van het militaire regime, onder wie journalisten en advocaten, geëxecuteerd in het 17e-eeuwse Fort Zeelandia.

Eind 2019 werd Bouterse bij verstek veroordeeld tot 20 jaar celstraf voor de moorden. Bouterse, die sinds vorig jaar geen president meer is, heeft daar verzet tegen aangetekend.

BEKIJK OOK;

juli 30, 2021 Posted by | Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Herstart proces Desi Bouterse Decembermoorden – deel 4

Nu alweer gedonder bij BIJ1 – deel 3 – Haagse afdeling stapt op

Sylvana Simons tijdens de uitslagenavond van de Tweede Kamerverkiezingen.
Ik val zowat van mijn stoeltje !!!

Haagse afdeling BIJ1 breekt met landelijke partij

Het is serieus Hommeles bij de partij van Sylvana Simons. Nadat Quinsy Gario, de nummer twee op de kandidatenlijst, er afgelopen weekend keihard uitgebonjourd werd, is op donderdag 29.07.2021 het voltallige bestuur van de lokale BIJ1-afdeling in Den Haag hard weggelopen.

Kortom, het bestuur van de Haagse afdeling van BIJ1 stapt op, zo laten de bestuursleden via Twitter weten. De lokale bestuursleden vinden dat er sprake is van een ‘giftige cultuur’ en fluistercampagnes in de landelijke organisatie.

Er is geen steun vanuit het landelijke partijbestuur en het werkt de Haagse afdeling actief tegen, staat in een verklaring. Een en ander werd volgens het lokale bestuur “tot onze grote ontsteltenis” dit weekend duidelijk tijdens de algemene ledenvergadering van BIJ1.

Zaterdag hield BIJ1 een digitale ledenvergadering. Daarin kwam onder meer de schorsing van Quinsy Gario aan de orde.

Sommige leden, zoals de Haagse afdeling, leverden kritiek op de schorsing van Gario. Hij zou zich schuldig hebben gemaakt aan “manipulatief, dominant en toxisch gedrag”, waardoor andere leden zich onveilig voelden. Het partijbestuur en partijleider Sylvana Simons, die als enige van BIJ1 in de Tweede Kamer zit, verdedigden het besluit hem uit de partij te zetten en maakten excuses naar degenen die last hebben gehad van zijn optreden.

Het Haagse bestuur noemt de schorsing onrechtmatig. De bestuursleden zeggen dat zij met het partijbestuur in dialoog wilden, maar daar is niet naar geluisterd. “We liepen tegen actieve tegenwerking, wantrouwen, een gebrek aan communicatie en transparantie aan. De autonomie van de lokale afdeling in Den Haag werd daarnaast totaal niet gewaardeerd, noch gerespecteerd.”

De vijf zeggen dat zij “buiten BIJ1 als individuen doorgaan met het bouwen van onze overlappende maatschappij en activistisch werk in onze stad”.

Terugblik

Het was al eerder nog niet zeker of de Haagse Bij1-afdeling komend voorjaar zou strijden om een plek in de gemeenteraad. Het landelijk bestuur wilde eerst nog de plannen zien en gesprekken voeren met de lokale afdeling.

Tijdens de landelijke algemene ledenvergadering van Bij1 van afgelopen weekend, waarin ook de kwestie rond het geschorste partijlid Quinsy Gario werd besproken, maakte de partij bekend dat de lokale afdelingen in elk geval in acht gemeenten mee zullen doen aan de verkiezingen: Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Almere, Haarlem, Delft, Nijmegen en Arnhem. Den Haag werd niet genoemd. 

De Haagse afdeling koos twee maanden geleden een bestuur en liet weten vol enthousiasme de verkiezingen in te willen gaan.

Kritiek op schorsing Gario 

Een woordvoerder van Bij1 bevestigt dat. ,,Er waren gesprekken met de Haagse afdeling gaande, voor het goed vastleggen van een plan. We zijn een nieuwe partij met verschillende afdelingen. Sommigen zijn al beter klaargestoomd voor de gemeenteraadsverkiezingen.” Er zijn meer gemeenten waar Bij1 een afdeling heeft, maar vooralsnog niet meedoet, zoals Tilburg, waar het recent gekozen bestuur de conclusie trekt dat de verkiezingen te snel komen.

Dat de Haagse afdeling zich in de aanloop naar de ledenvergadering kritisch uitliet over de schorsing van Quinsy Gario heeft geen rol gespeeld in het besluit om Den Haag nog geen groen licht te geven. Vorige week werd bekend dat sommige partijleden zich niet veilig voelden bij hem en dat hij uit de partij gezet dreigde te worden. Er waren zestien klachten over hem binnengekomen.

Volgens de partij ging het om klachten over ‘toxisch gedrag’, onder meer ‘het zaaien van tweedeling’ en ‘mannelijke dominantie en manipulatief gedrag’. Fractievoorzitter Sylvana Simons zei dat de partij van tevoren was gewaarschuwd dat met Gario een Paard van Troje werd binnengehaald. Ze bood haar excuses aan omdat de kwestie volgens haar voorkomen had kunnen worden.

Mariam El Maslouhi
Mariam El Maslouhi © Henriette Guest

‘Wit landelijk bestuurslid’

Haagse bestuursleden uitten vooraf op Twitter stevige twijfels aan de aanpak van de kwestie rond Gario. Deborah Cameron liet weten dat ze alle berichtgeving rond de voormalige nummer twee van de kieslijst ‘vol afschuw en pijn in mijn hart’ las. Ze sprak haar volledige steun uit aan hem. 

Ook mede-bestuurslid Mariam el Maslouhi schreef dat ze in shock was over de zaak. Verder merkte ze op dat: ‘Als een lid van @PolitiekBIJ1 en bestuurslid van Bij1 Den Haag heb ik al snel mogen meemaken hoe sommige mensen bij Bij1 niet weten hoe ze zwarte mensen en mensen van kleur horen te bejegenen’.

Even later voegde ze daar aan toe dat ze niet er niet van gediend was dat ze gebeld werd door ‘een wit landelijk bestuurslid’ dat niet in Den Haag woont. ‘Ik heb elke x snel opgehangen en haar nummer opgeslagen als “don t pick up”.’ 

Of de toelichting die tijdens de afgelopen ledenvergadering werd gegeven, hen gerust heeft gesteld, is niet duidelijk. Zowel Cameron als haar mede-bestuurslid Mariam el Maslouhi waren gisteren niet bereikbaar voor commentaar.

“Kritiek in een activisti­sche partij is natuurlijk ook goed”

Maar de kritische houding van de Haagse leden is geen reden voor de landelijke partij geweest om terughoudend te zijn om in de hofstad aan de verkiezingen mee te doen, aldus de Bij1-woordvoerder. ,,Nee, intern weten we al langer welke afdelingen meedoen, nog voor het hele debacle met Quinsy Gario begon. Dat is geen beweegreden geweest.” Bovendien is Den Haag niet de enige afdeling die kritiek uitte. ,,Ook andere afdelingen waren daar kritisch op. En kritiek in een activistische partij is natuurlijk ook goed.”

Zie: Nu alweer gedonder bij BIJ1 – deel 2 – de nasleep

Zie verder ook: Nu alweer gedonder bij BIJ1 – deel 1

Web: BIJ1 – Spreek je uit beken kleur

Meer: bij1 Quinsy Gario – Bing

Zie: Partij BIJ1 op weg naar de 2e kamerverkiezingen op 17 maart 2021

Zie ook: Sylvana Simons van DenkNL naar de artikel 1 partij BIJ1

Bestuur Haagse afdeling BIJ1 stapt op na royement Gario

NOS 29.07.2021 Het vijfkoppige bestuur van de Haagse afdeling van Bij1 verbreekt de banden met de landelijke partij en splitst zich af. In een verklaring zeggen zij dat er naar aanleiding van het royement van Quinsy Gario een onhoudbare situatie is ontstaan.

Volgens de bestuursleden is het afgelopen weekend duidelijk geworden dat de landelijke organisatie “een giftige interne cultuur heeft, die ons actief tegenwerkt en belemmert als bestuur van een lokale afdeling.”

Zaterdag was er een algemene ledenvergadering over het uit de partij zetten van de nummer 2 op de kandidatenlijst van Bij1, dat sinds de verkiezingen één zetel in de Tweede Kamer heeft. Het landelijke bestuur zei toen dat Gario was geschorst omdat hij “toxisch gedrag” vertoonde.

Lees ook dit artikel dat we eerder publiceerden over het conflict bij Bij1.

De afdeling Den Haag heeft Gario steeds gesteund, maar zegt voor de kwestie ook al tegen “actieve tegenwerking, wantrouwen, een gebrek aan communicatie en transparantie” aan te zijn gelopen.

Vorige week zei het Haagse bestuurslid Mariam El Maslouhi dat ze “al snel heeft ervaren hoe sommige mensen van het bestuur niet weten hoe ze zwarte mensen en mensen van kleur horen te bejegenen”.

Ze voegt daar nu aan toe dat ze eerder voor een politieke partij in Den Haag werkte en toen vond dat het beter kon. “En nu heb ik gemerkt dat BIJ1 geen oog had voor de stad zoals ik dat had verwacht.”

Het bestuur van Den Haag Bij1 wil nu “buiten Bij1 als individuen door met het bouwen van onze overlappende community en activistisch werk in onze stad.”

profielfoto

Mariam El Maslouhi – مريم المصلوحي@mariammaslouhiHet bestuur verbreekt band met BIJ1 en stapt op: “We liepen tegen actieve tegenwerking, wantrouwen, een gebrek aan communicatie en transparantie aan. De autonomie van de lokale afdeling in Den Haag werd niet gewaardeerd noch gerespecteerd.” https://t.co/2Zv1HzAW4G

De landelijke partij zegt nog geen commentaar te kunnen geven. omdat nog niet alle informatie bekend is. “Ook wij zijn verrast door het nieuws. We hebben dat via de media moeten vernemen”, zegt een woordvoerder.

“Laat het duidelijk zijn: wij willen openheid en transparantie bieden, maar op dit moment ligt de focus op goed intern oppakken van deze issue, en op onze leden, onze mensen. Zoals altijd draait het bij Bij1 om onze mensen en dit is dan ook onze eerste prioriteit.”

BIJ1 zit op dit moment alleen in Amsterdam in de gemeenteraad. Het is de bedoeling dat de partij bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 in elk geval meedoet in acht gemeenten: Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Almere, Haarlem, Delft, Arnhem en Nijmegen.

BEKIJK OOK:

Bestuur van BIJ1 Den Haag breekt met landelijke partij

RTL 29.07.2021 Het bestuur van BIJ1 Den Haag breekt met de landelijke partij. BIJ1 Den Haag spreekt over een ‘giftige interne cultuur’ en zegt zonder reden te worden tegenwerkt als bestuur van een lokale afdeling.

De Haagse partij schaart zich achter de recent geschorste Quinsy Gario, voorheen nummer twee op de landelijke kieslijst van de partij. Dat schrijft de Haagse partij in een verklaring.

De landelijke partij was de afgelopen tijd vaak in het nieuws nadat Gario vorige week maandag uit de partij werd gezet. Volgens BIJ1 vertoonde Gario ‘manipulatief en toxisch gedrag’ binnen de partij.

Afbeelding

BIJ1@PolitiekBIJ1Replying to @PolitiekBIJ1

“In februari bleven de signalen komen. Het bestuur heeft een eerste gesprek met Quinsy gehad over diens functioneren in de partij. Er is gesproken over samenwerking, communicatie en omgaan met elkaar. Op 9 februari is er een sessie met een organisatiecoach.”12:16 PM · Jul 24, 2021

De Haagse partijleden breken nu met de landelijke tak. BIJ1 Den Haag zegt zich niet gesteund te voelen en spreekt over ‘actieve tegenwerking, wantrouwen, een gebrek aan communicatie en transparantie’.

‘Autonomie niet gewaardeerd’

“De autonomie van de lokale afdeling in Den Haag werd daarnaast totaal niet gewaardeerd noch gerespecteerd. In korte tijd is een patroon zichtbaar geworden waarbij het onmogelijk is gemaakt om als afdeling van BIJ1 te mogen bestaan in onze eigen stad”, valt te lezen in de verklaring.

Miniatuurvoorbeeld

Lees ook: Prominent BIJ1-lid Quinsy Gario werd uit partij gezet om ‘manipulatief gedrag’

Waarom de Haagse tak zou worden tegenwerkt, zou onduidelijk zijn, schrijft BIJ1 Den Haag. “We gaan buiten BIJ1 als individuen door met het bouwen van onze overlappende community en activistisch werk in onze stad”, besluiten de Haagse partijleden.

RTL Nieuws; Quinsy Gario BIJ1 Den Haag

Haagse afdeling van BIJ1 breekt met partij om 'giftige cultuur' en stapt op

Haagse afdeling van BIJ1 breekt met partij om ‘giftige cultuur’ en stapt op

NU 29.07.2021 Het bestuur van de afdeling Den Haag van BIJ1 stapt op, zo laten de bestuursleden via Twitter weten. De lokale bestuursleden vinden dat er sprake is van “een giftige interne cultuur ” in de landelijke organisatie.

Er is geen steun vanuit het landelijk partijbestuur en het werkt de Haagse afdeling actief tegen, staat in een verklaring. Een en ander werd volgens het lokale bestuur “tot onze grote ontsteltenis” dit weekend duidelijk tijdens de algemene ledenvergadering van BIJ1.

Zaterdag hield BIJ1 een digitale ledenvergadering. Daarin kwam onder meer de schorsing van Quinsy Gario aan de orde.

Sommige leden, zoals de Haagse afdeling, leverden kritiek op de schorsing van Gario. Hij zou zich schuldig hebben gemaakt aan “manipulatief, dominant en toxisch gedrag”, waardoor andere leden zich onveilig voelden. Het partijbestuur en partijleider Sylvana Simons, die als enige van BIJ1 in de Tweede Kamer zit, verdedigden het besluit hem uit de partij te zetten en maakten excuses naar degenen die last hebben gehad van zijn optreden.

Het Haagse bestuur noemt de schorsing onrechtmatig. De bestuursleden zeggen dat zij met het partijbestuur in dialoog wilden, maar daar is niet naar geluisterd. “We liepen tegen actieve tegenwerking, wantrouwen, een gebrek aan communicatie en transparantie aan. De autonomie van de lokale afdeling in Den Haag werd daarnaast totaal niet gewaardeerd, noch gerespecteerd.”

De vijf zeggen dat zij “buiten BIJ1 als individuen doorgaan met het bouwen van onze overlappende maatschappij en activistisch werk in onze stad”.

Lees meer over: Den Haag  Politiek 

Sylvana Simons tijdens de uitslagenavond van de Tweede Kamerverkiezingen.

Haagse bestuursleden Bij1 stappen op om ‘giftige cultuur’, fluistercampagnes en Gario-rel

AD 29.07.2021 Het voltallige bestuur van Bij1 Den Haag stapt op. De leden vinden dat ze worden belemmerd en tegengewerkt en spreken van een ‘giftige interne cultuur’ bij de landelijke organisatie.

In een verklaring schrijft het Haagse bestuur dat het werk ze onmogelijk werd gemaakt door hun landelijke partijgenoten. ‘Tot onze grote ontsteltenis is het afgelopen weekend duidelijk geworden dat de nationale organisatie een giftige interne cultuur heeft die ons actief tegenwerkt en belemmert als bestuur van een lokale afdeling.’

Lees ook:

‘Wokies’ van Bij1 zijn wakker, wij slapen nog
Nog geen groen licht voor Haagse Bij1-afdeling, kritische houding leden ‘speelt geen rol’

Het landelijk bestuur zou bijvoorbeeld hebben geprobeerd om invloed uit te oefenen op de berichten op de sociale media. Het zou onder meer gaan om berichten waarmee solidariteit werd betuigd met Aruba. ‘Leden van onze afdeling kregen ook te maken met negatieve fluistercampagnes door een bestuurslid van een andere lokale Bij1-afdeling.’ ,,Ik zag al langer dat het rommelde binnen Bij1”,  zegt vertrekkend bestuurslid Mariam el Maslouhi. ,,Al voor de afgelopen verkiezingen, maar ik dacht dat het landelijke perikelen waren.”

Portret van Mariam El Maslouhi.

Portret van Mariam El Maslouhi. © Henriette Guest

‘Toxisch gedrag’

De Haagse afdeling ging in januari vorig jaar officieel van start. De leden zetten zich onder meer in bij protesten tegen misstanden in het Griekse vluchtelingenkamp Moria en tegen politiegeweld. Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen afgelopen voorjaar haalde de partij van lijsttrekker Sylvana Simons 3800 stemmen (1,5 procent) in Den Haag. Eind vorige maand volgde de officiële verkiezing van het Haagse bestuur, waarin Mariam El Maslouhi, Deborah Cameron, Samantha Macín, Szilva Balog en Damani Leidsman werden gekozen. 

Maar onlangs liep de animositeit tussen de landelijke partijtop en het lokale Haagse bestuur op, door onder meer de kwestie rond Quinsy Gario. De nummer twee op de lijst van de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen werd beschuldigd van ‘toxisch gedrag’ en afgelopen weekend uiteindelijk uit de partij gezet. De manier waarop dat gebeurde, was tegen het zere been van de Haagse bestuursleden, die op Twitter hun steun uitspraken voor Gario. Ze noemen zijn schorsing onrechtmatig. ,,Wij werden geframed als intriganten en Gario-sympathisanten. Maar het gaat mij niet alleen om Quinsy Gario, maar om hoe er met mensen wordt omgegaan.”

Alle banden verbroken

Tijdens datzelfde weekend werd bekend dat Bij1 tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen in acht gemeenten meedoet, maar niet in Den Haag. Volgens een woordvoerder van de partij liepen er nog wel gesprekken over deelname en moest er nog een campagneplan worden ingediend. Dat wordt door de Haagse bestuursleden in hun verklaring bestreden. 

Haagse bestuur BIJ1 stapt op vanwege ‘tegenwerking en wantrouwen van landelijke bestuur’

Den HaagFM 29.07.20212 Het lokale bestuur van de politieke partij BIJ1 stapt op. Dat maken de vijf bestuursleden donderdag bekend. ‘Wij zijn vrijwilligers en kunnen het ons niet veroorloven naast onze privé omstandigheden, ons te bevinden in een voor ons onveilige en onwerkbare omgeving’, schrijft het vijftal.

Het lokale bestuur voelt zich te weinig gesteund door de landelijke organisatie. ‘We liepen tegen actieve tegenwerking, wantrouwen, een gebrek aan communicatie en transparantie aan. De autonomie van de lokale afdeling in Den Haag werd daarnaast totaal niet gewaardeerd noch gerespecteerd. In korte tijd is een patroon zichtbaar geworden waarbij het onmogelijk is gemaakt om als afdeling van BIJ1 te mogen bestaan in onze eigen stad.’

Dit weekend hield BIJ1 een digitale ledenvergadering, onder andere over de schorsing van Quincy Gario. Hij zou ‘manipulatief zijn en dominant en toxisch gedrag’ vertonen. Het Haagse bestuur is het niet eens met de schorsing.

Zelf verder

De Haagse afdeling heeft geprobeerd te praten over de werkwijze en communicatie, maar zegt dat er niet werd geluisterd door het partijbestuur. ‘Daarom hebben we besloten om de banden met BIJ1 te verbreken en als bestuur op te stappen.

De vijf bestuursleden gaan buiten BIJ1 als individuen door met het ‘bouwen van onze overlappende community en activistisch werk in de stad. Den Haag is juist een stad die een radicale, intersectionele en dekoloniale partij mist en nodig heeft.’

Sylvana Simons Kamerlid van BIJ1 tijdens een debat in de Tweede Kamer

Haagse afdeling van BIJ1 breekt met partij en stapt op

OmroepWest  29.07.2021 Het bestuur van de afdeling Den Haag van BIJ1 stapt op, zo laten de bestuursleden via Twitter weten. De lokale bestuursleden vinden dat er sprake is van ‘een giftige interne cultuur’ in de landelijke organisatie. Er is geen steun vanuit het landelijk partijbestuur en het werkt de Haagse afdeling actief tegen, staat in een verklaring. Een en ander werd volgens het lokale bestuur ‘tot onze grote ontsteltenis’ dit weekend duidelijk tijdens de algemene ledenvergadering van BIJ1.

Zaterdag hield BIJ1 een digitale ledenvergadering. Daarin kwam onder meer de schorsing van Quinsy Gario aan de orde. Sommige leden, zoals de Haagse afdeling, leverden kritiek op de schorsing van Gario. Hij zou zich schuldig hebben gemaakt aan ‘manipulatief, dominant en toxisch gedrag’, waardoor andere leden zich onveilig voelden. Het partijbestuur en partijleider Sylvana Simons, die als enige van BIJ1 in de Tweede Kamer zit, verdedigden het besluit hem uit de partij te zetten en maakten excuses naar degenen die last hebben gehad van zijn optreden.

Het Haagse bestuur noemt de schorsing onrechtmatig. De bestuursleden zeggen dat zij met het partijbestuur in dialoog wilden, maar dat niet is geluisterd. ‘We liepen tegen actieve tegenwerking, wantrouwen, een gebrek aan communicatie en transparantie aan. De autonomie van de lokale afdeling in Den Haag werd daarnaast totaal niet gewaardeerd, noch gerespecteerd’, schrijft Mariam El Maslouhi, bestuurder bij BIJ1 Den Haag.

Ongezonde en onveilige werkomgeving

‘Deze hele gang van zaken vormt een ongezonde en onveilige werkomgeving en creëert hierdoor een onhoudbare situatie voor ons als bestuursleden,’ staat in een verklaring van de Haagse afdeling van BIJ1 op de website.

‘Het is onwerkbaar geworden om als bestuur met het afdelingsteam deze onheuse bejegening te adresseren. We betreuren dit, omdat wij het beste plan voor de stad hebben en een radicaal gelijkwaardig geluid wilden laten horen. Maar helaas is er binnen deze partij niet dezelfde zorg voor mensen die wij voor onze stad voor ogen hebben,’ aldus de verklaring.

Afbeelding

Mariam El Maslouhi – مريم المصلوحي@mariammaslouhi·

Het bestuur verbreekt band met BIJ1 en stapt op: “We liepen tegen actieve tegenwerking, wantrouwen, een gebrek aan communicatie en transparantie aan. De autonomie van de lokale afdeling in Den Haag werd niet gewaardeerd noch gerespecteerd.”Bestuur BIJ1 Den Haag stapt op(English below)medium.com314889

Afbeelding

Mariam El Maslouhi – مريم المصلوحي@mariammaslouhi·

We gaan buiten BIJ1 als individuen door met het bouwen van onze overlappende community en activistisch werk in onze stad.7849Mariam El Maslouhi – مريم المصلوحي@mariammaslouhi·

Dit is bijvoorbeeld niet waar.

Sylvana Simons@SylvanaBIJ1 · 26 jul.

Als antwoord op @EwoudKieviet @CanYouImagineI en @PolitiekBIJ1We hebben alle afdelingen gevraagd een campagne plan aan te leveren. Den Haag is er nog mee bezig. It ain’t that juicy.1110

Antwoorden

Er@Errrr_________·Als antwoord op @mariammaslouhi

Snap ook niet waarom Simons een onjuiste bewering heeft gedaan door te zeggen dat jullie afdeling nog een campagneplan moet indienen. Hoe kan dat, vraag ik me dan af 🤨16Thari only thinks about the Olympics@ObliviousThari·Als antwoord op @mariammaslouhiHet track record van de bestuursleden van DH laat zien hoeveel jullie hebben betekent voor de meest kwetsbare mensen in Den Haag. Dat juist die groep mensen geen support krijgt van landelijk is zo ontzettend veelzeggend. Opdat jullie nog veel moois blijven doen!

Afbeelding

Rodrigo Bueno Lacy@Rocko_Blacy·

Als antwoord op @mariammaslouhiHet gedrag van het partijbestuur de afgelopen weken heeft niets te maken met radicale gelijkheid. Ze hebben het vertrouwen dat partijleden en kiezers op hen hebben gesteld misbruik van gemaakt. Veel liefde en ik wens jullie alle success.

Meer antwoorden bekijken

De vijf zeggen dat zij ‘buiten BIJ1 als individuen doorgaan met het bouwen van onze overlappende community en activistisch werk in onze stad’.

Haagse afdeling van BIJ1 breekt met partij en stapt op

Haagse afdeling van BIJ1 breekt met partij en stapt op

MSN 29.07.2021 Het bestuur van de afdeling Den Haag van BIJ1 stapt op, zo laten de bestuursleden via Twitter weten. De lokale bestuursleden vinden dat er sprake is van “een giftige interne cultuur ” in de landelijke organisatie. Er is geen steun vanuit het landelijk partijbestuur en het werkt de Haagse afdeling actief tegen, staat in een verklaring. Een en ander werd volgens het lokale bestuur “tot onze grote ontsteltenis” dit weekend duidelijk tijdens de algemene ledenvergadering van BIJ1.

Het landelijk bestuur is verrast door de stap van de Haagse afdeling, die het via de media te horen kreeg. Een persvoorlichter van de partij kan nog geen commentaar geven, omdat nog niet alle informatie bekend is. De partij gaat eerst de situatie in kaart brengen.

Zaterdag hield BIJ1 een digitale ledenvergadering. Daarin kwam onder meer de recente schorsing van Quinsy Gario aan de orde. Sommige leden, zoals de Haagse afdeling, leverden kritiek op dit besluit. Hij zou zich schuldig hebben gemaakt aan “manipulatief, dominant en toxisch gedrag”, waardoor andere leden zich onveilig voelden. Het partijbestuur en partijleider Sylvana Simons, die als enige van BIJ1 in de Tweede Kamer zit, verdedigden het besluit hem uit de partij te zetten en maakten excuses naar degenen die last hebben gehad van zijn optreden.

Openheid en transparantie

Het Haagse bestuur noemt de schorsing onrechtmatig, maar zegt dat de eigen negatieve ervaringen met het bestuur al daarvoor waren ontstaan. De bestuursleden zeggen dat zij met het partijbestuur in dialoog wilden, maar dat niet is geluisterd. “We liepen tegen actieve tegenwerking, wantrouwen, een gebrek aan communicatie en transparantie aan. De autonomie van de lokale afdeling in Den Haag werd daarnaast totaal niet gewaardeerd, noch gerespecteerd.”

De vijf Haagse bestuursleden stellen dat tijdens het beraad zaterdag een van de “kernteamleden verbaal gewelddadig vernederd” werd. De media werden geweerd bij de ledenvergadering. Ook verwijst het Haagse bestuur naar een brief van Rebekka Timmer van het partijbestuur, die kritische leden “intriganten” zou noemen. De vijf zeggen dat zij “buiten BIJ1 als individuen doorgaan met het bouwen van onze overlappende community en activistisch werk in onze stad”.

De partijwoordvoerder zegt dat het bestuur “openheid en transparantie” wil bieden, maar zegt deze kwestie nu eerst intern goed op te willen pakken en zich daarbij vooral te richten op de leden. “Zoals altijd, draait het bij BIJ1 om onze mensen en dit is dan ook onze eerste prioriteit.”

Hommeles bij partij van Sylvana Simons: complete bestuur BIJ1 Den Haag stapt op

Hommeles bij partij van Sylvana Simons: complete bestuur BIJ1 Den Haag stapt op

MSN 29.07.2021 Het is hommeles bij de partij van Sylvana Simons. Nadat de nummer twee op de lijst Quinsy Gario er afgelopen weekend keihard uitgebonjourd werd, is vandaag het voltallige bestuur van de lokale BIJ1-afdeling in Den Haag opgestapt.

Reden voor het vertrek van BIJ1 Den Haag is volgens henzelf de ‘giftige interne cultuur’ van de landelijke organisatie. Ze zouden actief zijn tegengewerkt en belemmerd bij het uitvoeren van hun taken.

Het landelijke BIJ1 bestuur zou bijvoorbeeld invloed hebben uitgeoefend op de berichten die op social media verschenen. Daarnaast hadden de lokale bestuursleden in Den Haag naar eigen zeggen ‘te maken met negatieve fluistercampagnes door een bestuurslid van een andere lokale Bij1-afdeling’. Tot slot speelde de hele kwestie rondom Quinsy Gario een belangrijke rol in het vertrek van het voltallige Haagse BIJ1-bestuur.

Quinsy Gario

Gario, de nummer twee op de lijst, zou zich schuldig hebben gemaakt aan ‘toxisch gedrag’ en werd keihard gecanceld door zijn eigen partij. Quinsy werd er zelfs uit geknikkerd afgelopen weekend. Tot grote onvrede van BIJ1 Den Haag. De lokale bestuursleden spraken op social media van een ‘onrechtmatige schorsing’. En volgens hen vond het landelijke bestuur dat weer niet zo leuk.

Allemaal opgestapt

Goed, dat was afgelopen weekend. Ongeveer rond dezelfde tijd dat BIJ1 bekendmaakte komende gemeenteraadsverkiezingen niet in Den Haag mee te doen. En hoewel er volgens een woordvoerder van de partij nog gesprekken over een eventuele deelname liepen, claimt de Haagste tak het tegendeel.

Lang verhaal kort: de bestuursleden – Damani Leidsman, Deborah Cameron, Mariam El Maslouhi, Samantha Macin en Szilva Balog – kappen ermee. Ze verbreken per direct alle banden met de partij.

Haagse afdeling BIJ1 breekt met partij en stapt op om ’giftige cultuur’

Telegraaf 29.07.2021 Het bestuur van de afdeling Den Haag van BIJ1 stapt op, zo laten de bestuursleden via Twitter weten. De lokale bestuursleden vinden dat er sprake is van „een giftige interne cultuur ” in de landelijke organisatie. Er is geen steun vanuit het landelijk partijbestuur en het werkt de Haagse afdeling actief tegen, staat in een verklaring. Een en ander werd volgens het lokale bestuur „tot onze grote ontsteltenis” dit weekend duidelijk tijdens de algemene ledenvergadering van BIJ1.

Zaterdag hield BIJ1 een digitale ledenvergadering. Daarin kwam onder meer de schorsing van Quinsy Gario aan de orde. Sommige leden, zoals de Haagse afdeling, leverden kritiek op de schorsing van Gario. Hij zou zich schuldig hebben gemaakt aan „manipulatief, dominant en toxisch gedrag”, waardoor andere leden zich onveilig voelden. Het partijbestuur en partijleider Sylvana Simons, die als enige van BIJ1 in de Tweede Kamer zit, verdedigden het besluit hem uit de partij te zetten en maakten excuses naar degenen die last hebben gehad van zijn optreden.

Het Haagse bestuur noemt de schorsing onrechtmatig. De bestuursleden zeggen dat zij met het partijbestuur in dialoog wilden, maar dat niet is geluisterd. „We liepen tegen actieve tegenwerking, wantrouwen, een gebrek aan communicatie en transparantie aan. De autonomie van de lokale afdeling in Den Haag werd daarnaast totaal niet gewaardeerd, noch gerespecteerd.”

De vijf zeggen dat zij „buiten BIJ1 als individuen doorgaan met het bouwen van onze overlappende community en activistisch werk in onze stad.”

Het conflict liep in iets meer dan een week hoog op. Er werd volop modder gegooid bij de partij waar altijd wordt beweerd dat verbinding en inclusiviteit hoog in het vaandel staan. Actrice en lijstduwer Nzume trok de integriteit van de partijtop in twijfel en deed een onderzoeksbureau zonder enige onderbouwing af als ’wit bureau’.

Vanuit de afdeling Den Haag klonken vergelijkbare geluiden. Bestuurslid El Maslouhi stelde dat ’sommige mensen bij Bij1 niet weten hoe ze zwarte mensen en mensen van kleur horen te bejegenen’. Ondanks stevige verwijten lijkt een scheuring voorlopig te zijn afgewend.

Partijvoorzitter Mills bestrijdt dat BLM-activist Quinsy Gario zonder eerlijk proces uit de partij wordt gezet. „Ik ben beledigd door insinuaties dat ik als voorzitter, als een zwarte vrouw, zou meewerken aan – of nog erger – stil zou blijven wanneer er een zwarte man ten onrechte, zónder een eerlijk proces, uit de partij zou worden gezet.” Ze vertelde zelfs door mensen huilend te zijn gebeld.

Gario herkent zich niet in de beschuldigingen en zegt bovendien nooit te zijn aangesproken op zijn vermeende ’toxische gedrag’.

BEKIJK OOK: Bij1 viel ten prooi aan zelf uitgezette ideologische val

BEKIJK OOK: Bij1-rel rond weggestuurde Quinsy Gario loopt hoog op: ’Ben door mensen huilend gebeld’

BEKIJK MEER VAN; partijen en bewegingen lokale autoriteiten Quinsy Gario Bij1

Sylvana Simons (BIJ1) tijdens het laatste vragenuur in de Tweede Kamer op het Binnenhof.

Haagse afdeling BIJ1 breekt met partij en stapt op om ’giftige cultuur’

MSN 29.07.2021 Het bestuur van de afdeling Den Haag van BIJ1 stapt op, zo laten de bestuursleden via Twitter weten. De lokale bestuursleden vinden dat er sprake is van „een giftige interne cultuur ” in de landelijke organisatie. Er is geen steun vanuit het landelijk partijbestuur en het werkt de Haagse afdeling actief tegen, staat in een verklaring. Een en ander werd volgens het lokale bestuur „tot onze grote ontsteltenis” dit weekend duidelijk tijdens de algemene ledenvergadering van BIJ1.

Zaterdag hield BIJ1 een digitale ledenvergadering. Daarin kwam onder meer de schorsing van Quinsy Gario aan de orde. Sommige leden, zoals de Haagse afdeling, leverden kritiek op de schorsing van Gario. Hij zou zich schuldig hebben gemaakt aan „manipulatief, dominant en toxisch gedrag”, waardoor andere leden zich onveilig voelden. Het partijbestuur en partijleider Sylvana Simons, die als enige van BIJ1 in de Tweede Kamer zit, verdedigden het besluit hem uit de partij te zetten en maakten excuses naar degenen die last hebben gehad van zijn optreden.

Het Haagse bestuur noemt de schorsing onrechtmatig. De bestuursleden zeggen dat zij met het partijbestuur in dialoog wilden, maar dat niet is geluisterd. „We liepen tegen actieve tegenwerking, wantrouwen, een gebrek aan communicatie en transparantie aan. De autonomie van de lokale afdeling in Den Haag werd daarnaast totaal niet gewaardeerd, noch gerespecteerd.”

De vijf zeggen dat zij „buiten BIJ1 als individuen doorgaan met het bouwen van onze overlappende community en activistisch werk in onze stad.”

Het conflict liep in een week hoog op. Er werd volop modder gegooid bij de partij waar altijd wordt beweerd dat verbinding en inclusiviteit hoog in het vaandel staan. Actrice en lijstduwer Nzume trok de integriteit van de partijtop in twijfel en deed een onderzoeksbureau zonder enige onderbouwing af als ’wit bureau’.

Vanuit de afdeling Den Haag klonken vergelijkbare geluiden. Bestuurslid El Maslouhi stelde dat ’sommige mensen bij Bij1 niet weten hoe ze zwarte mensen en mensen van kleur horen te bejegenen’. Ondanks stevige verwijten lijkt een scheuring voorlopig te zijn afgewend.

Partijvoorzitter Mills bestrijdt dat BLM-activist Quinsy Gario zonder eerlijk proces uit de partij wordt gezet. „Ik ben beledigd door insinuaties dat ik als voorzitter, als een zwarte vrouw, zou meewerken aan – of nog erger – stil zou blijven wanneer er een zwarte man ten onrechte, zónder een eerlijk proces, uit de partij zou worden gezet.” Ze vertelde zelfs door mensen huilend te zijn gebeld.

Gario herkent zich niet in de beschuldigingen en zegt bovendien nooit te zijn aangesproken op zijn vermeende ’toxische gedrag’.

BIJ1

Hommeles bij partij van Sylvana Simons: complete bestuur BIJ1 Den Haag stapt op

Panorama 29.07.2021 Het is hommeles bij de partij van Sylvana Simons. Nadat de nummer twee op de lijst Quinsy Gario er afgelopen weekend keihard uitgebonjourd werd, is vandaag het voltallige bestuur van de lokale BIJ1-afdeling in Den Haag opgestapt.

Reden voor het vertrek van BIJ1 Den Haag is volgens henzelf de ‘giftige interne cultuur’ van de landelijke organisatie. Ze zouden actief zijn tegengewerkt en belemmerd bij het uitvoeren van hun taken.

Het landelijke BIJ1 bestuur zou bijvoorbeeld invloed hebben uitgeoefend op de berichten die op social media verschenen. Daarnaast hadden de lokale bestuursleden in Den Haag naar eigen zeggen ‘te maken met negatieve fluistercampagnes door een bestuurslid van een andere lokale Bij1-afdeling’. Tot slot speelde de hele kwestie rondom Quinsy Gario een belangrijke rol in het vertrek van het voltallige Haagse BIJ1-bestuur.

Quinsy Gario

Gario, de nummer twee op de lijst, zou zich schuldig hebben gemaakt aan ‘toxisch gedrag’ en werd keihard gecanceld door zijn eigen partij. Quinsy werd er zelfs uit geknikkerd afgelopen weekend. Tot grote onvrede van BIJ1 Den Haag. De lokale bestuursleden spraken op social media van een ‘onrechtmatige schorsing’. En volgens hen vond het landelijke bestuur dat weer niet zo leuk.

Allemaal opgestapt

Goed, dat was afgelopen weekend. Ongeveer rond dezelfde tijd dat BIJ1 bekendmaakte komende gemeenteraadsverkiezingen niet in Den Haag mee te doen. En hoewel er volgens een woordvoerder van de partij nog gesprekken over een eventuele deelname liepen, claimt de Haagste tak het tegendeel.

Lang verhaal kort: de bestuursleden – Damani Leidsman, Deborah Cameron, Mariam El Maslouhi, Samantha Macin en Szilva Balog – kappen ermee. Ze verbreken per direct alle banden met de partij.

juli 30, 2021 Posted by | Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Nu alweer gedonder bij BIJ1 – deel 3 – Haagse afdeling stapt op

Nu alweer gedonder bij BIJ1 – deel 2 – de nasleep

Gario herkent zich niet in beschuldigingen, verwacht digitale ‘lynchpartij’

Quinsy Gario herkent niets van de beschuldigingen dat hij zich manipulatief en “toxisch” gedroeg tegenover vrijwilligers van de politieke partij Bij1, waar hij op nummer twee van de lijst stond. In een reactie tegen de NOS zegt hij onthutst, geschrokken en verdrietig te zijn.

Gario reageert daarmee op de uitspraken van partijleider Sylvana Simons en partijvoorzitter Jursica Mills op de algemene ledenvergadering van Bij1. Beiden verdedigden daar het besluit om Gario te schorsen als lid. Andere leden voelden zich onveilig, omdat Gario zich mannelijk dominant opstelde, stookte en tweedeling zaaide, zo staat in een extern rapport.

Lees ook;

Emoties achterban Bij1 lopen hoog op: ‘Begrijpelijk dat leden meer info willen’
Quinsy Gario uit Bij1 gezet vanwege ‘signalen’ van onveiligheid

“Er zijn blijkbaar al sinds de campagne signalen over mij binnengekomen, maar niemand heeft mij er ooit op aangesproken”, zegt Gario. “Ik heb met heel veel mensen samengewerkt en projecten gedaan. Ik weet dat ik integer ben. Dat ik alles heb gedaan om een goede campagne neer te zetten. Toen is me niets gezegd over mijn gedrag en nu komt dit naar buiten.”

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is BIJ1%2B%25282%2529.jpg

Scheuring

De partijtop van Bij1 heeft snoeihard uitgehaald naar de geroyeerde partijprominent Quinsy Gario. Een scheuring van de partij lijkt afgewend, al werden er alom excuses gemaakt.

Bij1 zette deze week de kunstenaar en activist Gario uit de partij. Na lang stilzwijgen gaf het daarvoor tijdens een besloten ledenvergadering ook de motivatie prijs. Tegen Gario kwamen zestien klachten van ‘het zaaien van tweedeling’, ‘mannelijke dominantie en manipulatief gedrag’. Alles werd samengevat onder de noemer van ‘toxisch gedrag’.

Het kamp-Gario lijkt aan het kortste eind te trekken: op zijn verbanning komt de partij vooralsnog niet terug. In een verklaring laat de partij weten dat er ‘gereflecteerd zal worden op het verloop van de afgelopen week’. ,,En zal er worden gekeken naar wat de partij beter had kunnen doen. Op deze manier streven we naar een veilige vereniging. Nu, en in de toekomst.”

Gario zei vandaag tegen De Volkskrant dat hij nog ‘bepaalde hoop’ heeft ‘dat het uiteindelijk goed gaat komen’. ,,Ik geloof in de mensen die zich verenigd hebben in deze partij en dat zij ook gaan inzien: dit is niet de manier hoe we met elkaar omgaan.”

Terugblik

De uit BIJ1 gecancelde Quinsy Halvegario heeft zich schuldig gemaakt aan vele dingen – verkneukelt u zich vooral aan de langste topickop ooit.

BIJ1 telde heel veel slachtoffers door het gedrag van Quinsy G., nóg meer slachtoffers dan normaal. En we weten niet of de dirt in deze dodelijke draad klopt. 

Pas als Gario wist waarom hij uit de partij werd gezet, kan hij overwegen om tegen deze beslissing in beroep te gaan, is te lezen in een brief die donderdag 22.07.2021 naar het bestuur is gegaan, en in handen is van GeenStijl.

WAARSCHUWING! NIET OP DEZE LINK (PDF) KLIKKEN SVP! Dan krijgt u namelijk een interne brief van circa 200 Bij1-leden (waaronder bestuursleden van de afdeling Arnhem-Nijmegen) aan het Partijbestuur te zien over De Questie Quinsy, die niet bedoeld is om buiten Bij1 verspreid te worden. De ondertekenaars zijn woest om het nogal rommelige royement van de nummer 2 van de kandidatenlijst en eisen uitleg alsmede excuses.

Tenminste, dat denken we, want het is weer erg ingewikkeld opgeschreven allemaal. “Door Quinsy neer te zetten als een gevaar voor een veilige werksituatie wordt er ingespeeld op de racistische ‘enge Zwarte man’ trope.” En verder: “Waarom is besloten tot het inhuren van het advocatenbureau Van Overbeek De Meyer, bestaande uit uitsluitend witte mensen? Staat dit kantoor bekend om uit dekoloniale en intersectionele principes te handelen?” 

Dus: het partijbestuur van Bij1 is racistisch, maar de advocaten die de kwestie onderzochten hebben de verkeerde huidskleur. Zaterdag houdt Bij1 een Algemene Leden Vergadering. Hopelijk is Sylvana Simons dan weer terug van haar weekje ertussenuit. Hoe dan ook. Wij zijn altijd voor gerechtigheid, dus ook voor Quinsy. Gerechtigheid voor Quinsy!

REACTIE BIJ1: “We komen zaterdag met een reactie”

De brief is ondertekend door zo’n tweehonderd Bij1-leden die “enorm geschokt” zijn door het nieuws. Zij wilden opheldering en excuses. “Door Quinsy neer te zetten als een gevaar voor een veilige werksituatie, wordt er ingespeeld op de racistische ‘enge Zwarte man’ trope. Dit is volledig onacceptabel.”

Duiding van politiek verslaggever Ewoud Kieviet

“Het conflict binnen Bij1 kwam op een gevoelig moment aan de oppervlakte. De partij heeft net een zetel in de Tweede Kamer bemachtigd en partijleider Simons valt op met scherpe optredens in het debat, bijvoorbeeld met premier Rutte.”

Zie verder ook: Nu alweer gedonder bij BIJ1 deel 1

Web: BIJ1 – Spreek je uit beken kleur

Meer: bij1 Quinsy Gario – Bing

Zie: Partij BIJ1 op weg naar de 2e kamerverkiezingen op 17 maart 2021

Zie ook: Sylvana Simons van DenkNL naar de artikel 1 partij BIJ1

Gario herkent niets van beschuldigingen, verwacht digitale ‘lynchpartij’

NOS 24.07.2021 Quinsy Gario herkent niets van de beschuldigingen dat hij zich manipulatief en “toxisch” gedroeg tegenover vrijwilligers van de politieke partij Bij1, waar hij op nummer twee van de lijst stond. In een reactie tegen de NOS zegt hij onthutst, geschrokken en verdrietig te zijn.

Gario reageert daarmee op de uitspraken van partijleider Sylvana Simons en partijvoorzitter Jursica Mills op de algemene ledenvergadering van Bij1. Beiden verdedigden daar het besluit om Gario te schorsen als lid. Andere leden voelden zich onveilig, omdat Gario zich mannelijk dominant opstelde, stookte en tweedeling zaaide, zo staat in een extern rapport.

“Er zijn blijkbaar al sinds de campagne signalen over mij binnengekomen, maar niemand heeft mij er ooit op aangesproken”, zegt Gario. “Ik heb met heel veel mensen samengewerkt en projecten gedaan. Ik weet dat ik integer ben. Dat ik alles heb gedaan om een goede campagne neer te zetten. Toen is me niets gezegd over mijn gedrag en nu komt dit naar buiten.”

Leven in gevaar

De algemene ledenvergadering was een besloten bijeenkomst, maar het bestuur van Bij1 deed er vanmiddag via Twitter toch verslag van. De uitspraken van voorzitter Mills zijn daardoor voor iedereen te lezen. Ook daar is Gario onthutst over.

“Ik begrijp niet waarom mijn leven in gevaar moet worden gebracht. Ik weet zeker dat ik nu weer een digitale lynchpartij ga meemaken.” Het vertrouwen dat hij had in de partij is nu geschonden, zegt Gario.

BEKIJK OOK;

Sylvana Simons en Quinsy Gario, de nummer twee, van de politieke beweging BIJ1. De partij leek deze week intern verdeeld over het royement van Gario.

Ruzie Bij1: Gario ontkent, maar bestuur en Simons halen hard uit na ‘toxisch gedrag’

AD 24.07.2021 De partijtop van Bij1 heeft snoeihard uitgehaald naar de geroyeerde partijprominent Quinsy Gario. Een scheuring van de partij lijkt afgewend, al werden er alom excuses gemaakt.

Bij1 zette deze week de kunstenaar en activist Gario uit de partij. Na lang stilzwijgen gaf het daarvoor tijdens een besloten ledenvergadering ook de motivatie prijs. Tegen Gario kwamen zestien klachten van ‘het zaaien van tweedeling’, ‘mannelijke dominantie en manipulatief gedrag’. Alles werd samengevat onder de noemer van ‘toxisch gedrag’.

Lees ook;

Emoties achterban Bij1 lopen hoog op: ‘Begrijpelijk dat leden meer info willen’
Quinsy Gario uit Bij1 gezet vanwege ‘signalen’ van onveiligheid

Het partijbestuur verhaalde van ‘zin doordrijven’, ‘manipulatief gedrag, stoken, disrespectvolle omgang, groepsdruk creëren, voor het blok zetten, weglopen, niet open staan voor gesprek en meer’, zo liet partijvoorzitter Jursica Mills via Twitter weten.

Volgens sommigen ging het eigenlijk om een soort couppoging die tussen november en februari begon. De inzet zou de koers van de partij zijn. Aan de ene zijde de ‘gematigde stroming’, onder leiding van Bij1-Tweede Kamerlid Sylvana Simons, die zegt te willen opkomen voor alle onderdrukten in de maatschappij. Daartegenover Gario c.s. die alleen zou willen strijden voor antiracisme – allereerst voor mensen met kleur.

“Ik begrijp niet waarom mijn leven in gevaar moet worden gebracht. Ik weet zeker dat ik nu weer een digitale lynchpar­tij ga meemaken”, aldus Quinsy Gario.

Troje

Het gezicht van de partij Sylvana Simons hield zich aanvankelijk afzijdig, omdat ze naar eigen zeggen op vakantie was. Toch stelde ze zich vandaag lijnrecht op tegenover Gario: ,,Sommigen vergeleken hem (Gario, red.) in 2020 al met het Paard van Troje. Dit had voorkomen kunnen worden. Het spijt mij.”

Ook het bestuur putte zich uit in excuses. ,,Het spijt ons dat deze situatie zo lang heeft kunnen voortduren.”

Afbeelding

BIJ1@PolitiekBIJ1

De ontstane situatie tussen Quinsy Gario en de partij zorgt voor veel ophef. Ook is er veel desinformatie verspreid. De leden zijn door onze voorzitter voorzien van uitleg tijdens de ALV. Lees een samenvatting van haar statement:

Samenvatting: bericht partijbestuur tijdens algemene ledenvergadering – BIJ1bij1.org4:19 PM · Jul 24, 202111340

Gario zelf ontkent de beschuldigingen. ,,Er zijn blijkbaar al sinds de campagne signalen over mij binnengekomen, maar niemand heeft mij er ooit op aangesproken”, zei Gario tegen de NOS. ,,Ik heb met heel veel mensen samengewerkt en projecten gedaan. Ik weet dat ik integer ben. Dat ik alles heb gedaan om een goede campagne neer te zetten. Toen is me niets gezegd over mijn gedrag en nu komt dit naar buiten. Ik begrijp niet waarom mijn leven in gevaar moet worden gebracht. Ik weet zeker dat ik nu weer een digitale lynchpartij ga meemaken.”

Al met al maakte de partij Bij1, goed voor één zetel in de Tweede Kamer, de eerste interne crisis door.

Zo ging een deel van de achterban, met name regionale afdelingen, achter Gario staan. Actrice, schrijfster en BIJ1-lijstduwer Anousha Nzume oogstte op Facebook veel bijval met een post waarin ze ‘zwaar teleurgesteld’ zegt te zijn in de manier van communiceren door het bestuur. Zij en anderen zetten vraagtekens bij het onderzoek naar Gario, dat werd gedaan door advocatenkantoor Van Overbeek De Meyer. Dat werd weggezet als een ‘een wit bureau, in opdracht van een bestuur waarvan de actieve leden weinig divers zijn, over een zwarte man’.

Gario beklaagde zich zelf er in media over dat hij het onderzoek zelf nooit heeft gezien en dat hij niet weet waarom het bestuur zijn lidmaatschap heeft beëindigd. Hij kreeg steun vanuit de Haagse afdeling van Bij1: bestuurslid Mariam el Maslouhi zegt dat zij zelf heeft ‘mogen meemaken hoe sommige mensen bij Bij1 niet weten hoe ze zwarte mensen en mensen van kleur horen te bejegenen’. Zij zegt ‘in shock’ te zijn door de behandeling die Gario ten deel is gevallen. 

Toch lijkt het kamp-Gario aan het kortste eind te trekken: op zijn verbanning komt de partij vooralsnog niet terug. In een verklaring laat de partij weten dat er ‘gereflecteerd zal worden op het verloop van de afgelopen week’. ,,En zal er worden gekeken naar wat de partij beter had kunnen doen. Op deze manier streven we naar een veilige vereniging. Nu, en in de toekomst.”

Gario zei vandaag tegen De Volkskrant dat hij nog ‘bepaalde hoop’ heeft ‘dat het uiteindelijk goed gaat komen’. ,,Ik geloof in de mensen die zich verenigd hebben in deze partij en dat zij ook gaan inzien: dit is niet de manier hoe we met elkaar omgaan.”

Bij1 schorste Quinsy Gario vanwege ‘toxisch gedrag’ tegen anderen

NOS 24.07.2021 Het bestuur van de politieke partij Bij1 heeft activist en kunstenaar Quinsy Gario geschorst als lid omdat hij zich manipulatief gedroeg, tweedeling zaaide en zich mannelijk dominant opstelde. Dat heeft voorzitter Jursica Mills van de partij gezegd op de algemene ledenvergadering.

Ze noemde de opstelling van Gario “toxisch gedrag”, en bood haar excuses aan aan de slachtoffers voor het feit dat de partij die situatie zolang heeft laten voortduren. Partijleider Sylvana Simons sloot zich daar later in haar speech bij aan.

Volgens Mills hebben zestien mensen binnen Bij1 geklaagd over het gedrag van Gario, die bij de verkiezingen op nummer twee op de lijst stond, achter lijsttrekker Simons.

De signalen over Gario kwamen al binnen vanaf het moment dat hij actief werd voor de partij, in 2020. “Sommigen vergeleken hem toen al met het Paard van Troje”, zei Simons. Ten onrechte is er toen niet ingegrepen, meent ze achteraf. “Dit had voorkomen kunnen worden. Het spijt mij.”

Communicatie met Gario zou zo moeilijk zijn geweest dat veel vrijwilligers zich niet veilig voelden en contact met hem meden. Er is verschillende keren geprobeerd om te bemiddelen om de situatie te verbeteren, maar dat mocht niet baten, zei voorzitter Mills.

Leden zeer geschokt

Het conflict over Quinsy Gario is de afgelopen dagen hoog opgelopen binnen Bij1. Vanaf verschillende kanten is er veel kritiek op het besluit om hem te schorsen als lid. Zo’n 200 leden stuurden een brief aan het bestuur, waarin ze schreven zeer geschokt te zijn door de schorsing.

Door weinig openheid te geven over de afwegingen zou het bestuur het cliché hebben verstrekt van ‘de gevaarlijke zwarte man’, vinden sommigen. Ook was er kritiek op de keuze voor het advocatenkantoor dat onderzoek deed naar de signalen: dat zou volgens een aantal leden te wit zijn.

Voorzitter Mills reageerde emotioneel op die kritiek van haar partijgenoten. “Ik schaam ervoor dat mensen die lid zijn van dezelfde partij als ik geen enkele keer gevraagd hebben hoe het gaat met de slachtoffers, de signaalgevers. Jongens toch, waar zijn we mee bezig? Dit is echt niet oké. Dit is niet de partij waar ik voor heb gekozen.”

Het bestuur heeft zich bij de zoektocht naar een extern bureau dat de zaak kon onderzoeken gefocust op expertise, zei Mills. “Helaas hebben we niet een kantoor gevonden met meer mensen van kleur.”

“Dit gaat niet over wit en zwart. Dit gaat over het gedrag van Quinsy Gario”, aldus partijleider Sylvana Simons (Bij1).

Volgens partijleider Simons waande Gario zich onaantastbaar. “Maar niemand is groter dan de partij. Je kan niet van mij vragen de misstanden in de samenleving te bestrijden en weg te kijken in mijn eigen partij”, zei ze. “Ik kan niet de veiligheid garanderen zolang hij blijft.”

Simons reageerde fel op partijgenoten die de afgelopen dagen hebben gesuggereerd dat Bij1 ten prooi was gevallen aan koloniale machtsverhoudingen. “Dit gaat niet over wit en zwart. Dit gaat over het gedrag van Quinsy Gario.”

Kan nog in beroep

Volgens voorzitter Mills heeft Gario schriftelijk zijn visie gegeven aan het kantoor. In het rapport stond de aanbeveling om het lidmaatschap van Gario in te trekken. Hij kan daartegen nog wel in beroep.

Gario zegt dat hij nooit persoonlijk van het besluit op de hoogte is gesteld, maar volgens het bestuur is dat wel gebeurd. Hij zegt dat hij juist geprobeerd zou hebben om pestgedrag en machtsmisbruik aan te pakken binnen Bij1.

BEKIJK OOK;

Prominent BIJ1-lid Quinsy Gario werd uit partij gezet om ‘manipulatief gedrag’

RTL 24.07.2021 De uit BIJ1 gezette Quinsy Gario heeft volgens de partij ‘manipulatief en toxisch gedrag’ getoond binnen de partij. Hij werd maandag uit BIJ1 gezet.

Bij het bestuur kwamen al tijdens de campagne voor de verkiezingen in maart signalen binnen van vrijwilligers die onder meer gingen ‘over het zaaien van tweedeling onder vrijwilligers en kandidaten, mannelijke dominantie en manipulatief gedrag ten opzichte van andere actieve leden’, laat de partij op Twitter weten.

Gario laat aan de NOS weten dat hij niets herkent van deze beschuldigingen.

Miniatuurvoorbeeld

Lees ook: Quinsy Gario uit BIJ1 gezet om ‘gevoelens van onveiligheid

De partij maakte maandag bekend aan de leden dat de activist en kunstenaar, nummer 2 op de kandidatenlijst, uit de partij is gezet. Officieel gaat het om een schorsing, omdat hij nog bezwaar kon aantekenen.

Afbeelding

BIJ1@PolitiekBIJ1Replying to @PolitiekBIJ1

“Na de verkiezingen hebben evaluaties plaatsgevonden met kandidaten en vrijwilligers. Hier zijn meerdere signalen geuit over toxisch gedrag. Vrijwilligers gaven aan het contact met hem te mijden en weg te blijven van plekken en vergaderingen waar hij aanwezig is.”12:19 PM · Jul 24, 2021377

Afbeelding

BIJ1@PolitiekBIJ1Replying to @PolitiekBIJ1

“Thema’s in het rapport zijn: zin doordrijven, manipulatief gedrag, stoken, disrespectvolle omgang, groepsdruk creëren, voor het blok zetten, weglopen, niet open staan voor gesprek en meer.”12:27 PM · Jul 24, 20216658

Media niet welkom

Tijdens de al eerder geplande vergadering wordt over de situatie gesproken, ook omdat kritische leden meer duidelijkheid willen.

Media zijn niet welkom bij de ledenvergadering. De partij doet alleen zelf verslag op Twitter: 

Afbeelding

Fons Lambie@fonslambie

Geen openheid bij BIJ1. Partij laat geen journalisten toe op ledenvergadering, ook geen toelichting achteraf, want “alle aandacht voor de leden”. Maar zelf wel selectie van quotes presenteren als ‘liveverslag’…#transparantie#not

BIJ1@PolitiekBIJ1Welkom bij dit liveverslag. We zullen mee-tweeten met wat er tijdens de ALV door onze voorzitter wordt gezegd over de gebeurtenissen van de afgelopen week. Let op: opzichzelfstaande tweets kunnen context missen. Later vandaag volgt een volledig overzicht.12:57 PM · Jul 24, 202154770Share this Tweet

Negatieve signalen

In de tweets staat dat Quinsy in april 2020 in beeld kwam voor de lijst. “Hij is een grondlegger van een nieuwe antiracisme-generatie. In november kwamen er echter al negatieve signalen binnen van mensen. Een lijstduwer trok zich terug vanwege, zo bleek later, zijn aanwezigheid.”

Tijdens de campagne kwamen er ook signalen van vrijwilligers binnen. Ze zeiden tijdens evaluaties ‘het contact met hem te mijden en weg te blijven van plekken en vergaderingen waar hij aanwezig is.’

Gario zegt in een reactie op de uitlatingen van Mills en partijleider Sylvana Simons tegen de NOS dat hij onthutst is, geschrokken en verdrietig. Volgens hem is niet gesproken met hem over de signalen van onveiligheid. Hij zegt dat hij integer is en dat het vertrouwen dat hij had in de partij nu is geschonden.

RTL Nieuws / ANP: Quinsy GarioFons LambieBIJ1PolitiekNederlandse politiek

BIJ1: 'Gario gedroeg zich dominant en manipulatief, zestien melders'

BIJ1: ‘Gario gedroeg zich dominant en manipulatief, zestien melders’

NU 24.07.2021 De uit BIJ1 gezette Quinsy Gario heeft volgens de partij “manipulatief en toxisch gedrag” vertoond binnen de partij. Bij het bestuur kwamen al tijdens de campagne voor de Kamerverkiezingen in maart signalen van vrijwilligers binnen “over het zaaien van tweedeling onder vrijwilligers en kandidaten, mannelijke dominantie en manipulatief gedrag ten opzichte van andere actieve leden”, laat de partij op Twitter weten.

Gario laat aan de NOS weten dat hij niets herkent van deze beschuldigingen.

BIJ1, met één zetel door Sylvana Simons vertegenwoordigd in de Tweede Kamer, hield zaterdag een algemene ledenvergadering. Het digitale overleg was niet toegankelijk voor de media, maar de partij twitterde erover.

De partij maakte begin deze week bekend aan de leden dat Gario, nummer 2 op de kandidatenlijst, uit de partij is gezet. Het bestuur sprak van “signalen” die waren binnengekomen over de activist en kunstenaar. Daarna heeft op verzoek van BIJ1 een advocatenkantoor een onderzoek uitgevoerd met “verontrustende bevindingen”, werd gemeld. Vanwege de privacy en de behoefte aan een gesprek met Gario, stelde de partij toen niet verder te willen uitweiden over de situatie.

Bestuur betuigt spijt van te laat ingrijpen

Volgens BIJ1 hebben zestien personen melding gemaakt van vermeend gedrag van Gario dat niet door de beugel zou kunnen. “Onder de zestien signaalindieners waren mensen van kleur, witte mensen en zwarte mensen”, aldus de partij.

BIJ1 betuigt spijt tegen de indieners van de signalen over Gario. “Het spijt ons dat deze situatie zolang heeft kunnen voortduren. Dat wij als bestuur niet eerder stappen hebben gezet. Dat jullie überhaupt situaties van onveiligheid hebben moeten meemaken in de partij, en dat jullie dit hebben moeten herbeleven.”

Ook fractievoorzitter van BIJ1 Sylvana Simons heeft haar excuses aangeboden aan partijleden voor het gedrag van Gario. Het Tweede Kamerlid zei op de bijeenkomst zaterdag sorry tegen alle mensen die zich onveilig hebben gevoeld. Volgens Simons had de rol van Gario binnen de partij voorkomen kunnen worden.

Gario: ‘Mijn leven is nu in gevaar’

Volgens de partij kwam Gario in april 2020 in beeld voor de lijst. “Hij is een grondlegger van een nieuwe antiracisme-generatie. In november kwamen er echter al negatieve signalen binnen van mensen. Een lijstduwer trok zich terug vanwege, zo bleek later, zijn aanwezigheid.” Ook in de maanden erna kwamen er meer signalen binnen. Daarop volgde een gesprek met Gario, maar de signalen bleven aanhouden, is te lezen in de tweets.

Gario zegt in een reactie op de uitlatingen van Mills en partijleider Sylvana Simons tegen de NOS dat hij onthutst is, geschrokken en verdrietig. Volgens hem is niet gesproken met hem over de signalen van onveiligheid. Hij zegt dat hij integer is en dat het vertrouwen dat hij had in de partij nu is geschonden. Ook beschuldigt Gario de partij ervan dat zijn leven nu in gevaar zou zijn.

Bevindingen onderzoek ‘verontrustend’

Tijdens de al geplande vergadering wilden kritische leden zaterdag meer duidelijkheid. In de tweets vanuit de ledenvergadering staat dat het rapport rept van “zin doordrijven, stoken, disrespectvolle omgang, groepsdruk creëren, voor het blok zetten, weglopen, niet openstaan voor gesprek en meer”. Volgens partijvoorzitter Jursica Mills is Gario meerdere keren uitgenodigd voor een gesprek, maar kon hij pas eind juli.

In de tussentijd lekte de situatie uit via Trouw, tot ongenoegen van BIJ1, die eerst met Gario wilde praten. Dat gebeurde niet, maar reacties in enkele media dat hij geen weerwoord kon geven, zijn volgens Mills onwaar. Ze betreurt de onrust in de partij en onjuistheden in de media.

💯

“Na de verkiezingen hebben evaluaties plaatsgevonden met kandidaten en vrijwilligers. Hier zijn meerdere signalen geuit over toxisch gedrag. Vrijwilligers gaven aan het contact met hem te mijden en weg te blijven van plekken en vergaderingen waar hij aanwezig is.”

Afbeelding

PolitiekBIJ110:19 – 24 juli 2021

Lees meer over: Politiek  Binnenland  Bij1 

BIJ1: ‘Gario gedroeg zich dominant en manipulatief, zestien melders’

MSN 24.07.2021 De uit BIJ1 gezette Quinsy Gario heeft volgens de partij “manipulatief en toxisch gedrag” vertoond binnen de partij. Bij het bestuur kwamen al tijdens de campagne voor de Kamerverkiezingen in maart signalen van vrijwilligers binnen “over het zaaien van tweedeling onder vrijwilligers en kandidaten, mannelijke dominantie en manipulatief gedrag ten opzichte van andere actieve leden”, laat de partij op Twitter weten.

Gario laat aan de NOS weten dat hij niets herkent van deze beschuldigingen.

BIJ1, met één zetel door Sylvana Simons vertegenwoordigd in de Tweede Kamer, hield zaterdag een algemene ledenvergadering. Het digitale overleg was niet toegankelijk voor de media, maar de partij twitterde erover.

De partij maakte begin deze week bekend aan de leden dat Gario, nummer 2 op de kandidatenlijst, uit de partij is gezet. Het bestuur sprak van “signalen” die waren binnengekomen over de activist en kunstenaar. Daarna heeft op verzoek van BIJ1 een advocatenkantoor een onderzoek uitgevoerd met “verontrustende bevindingen”, werd gemeld. Vanwege de privacy en de behoefte aan een gesprek met Gario, stelde de partij toen niet verder te willen uitweiden over de situatie.

Bestuur betuigt spijt van te laat ingrijpen

Volgens BIJ1 hebben zestien personen melding gemaakt van vermeend gedrag van Gario dat niet door de beugel zou kunnen. “Onder de zestien signaalindieners waren mensen van kleur, witte mensen en zwarte mensen”, aldus de partij.

BIJ1 betuigt spijt tegen de indieners van de signalen over Gario. “Het spijt ons dat deze situatie zolang heeft kunnen voortduren. Dat wij als bestuur niet eerder stappen hebben gezet. Dat jullie überhaupt situaties van onveiligheid hebben moeten meemaken in de partij, en dat jullie dit hebben moeten herbeleven.”

Ook fractievoorzitter van BIJ1 Sylvana Simons heeft haar excuses aangeboden aan partijleden voor het gedrag van Gario. Het Tweede Kamerlid zei op de bijeenkomst zaterdag sorry tegen alle mensen die zich onveilig hebben gevoeld. Volgens Simons had de rol van Gario binnen de partij voorkomen kunnen worden.

Gario: ‘Mijn leven is nu in gevaar’

Volgens de partij kwam Gario in april 2020 in beeld voor de lijst. “Hij is een grondlegger van een nieuwe antiracisme-generatie. In november kwamen er echter al negatieve signalen binnen van mensen. Een lijstduwer trok zich terug vanwege, zo bleek later, zijn aanwezigheid.” Ook in de maanden erna kwamen er meer signalen binnen. Daarop volgde een gesprek met Gario, maar de signalen bleven aanhouden, is te lezen in de tweets.

Gario zegt in een reactie op de uitlatingen van Mills en partijleider Sylvana Simons tegen de NOS dat hij onthutst is, geschrokken en verdrietig. Volgens hem is niet gesproken met hem over de signalen van onveiligheid. Hij zegt dat hij integer is en dat het vertrouwen dat hij had in de partij nu is geschonden. Ook beschuldigt Gario de partij ervan dat zijn leven nu in gevaar zou zijn.

Bevindingen onderzoek ‘verontrustend’

Tijdens de al geplande vergadering wilden kritische leden zaterdag meer duidelijkheid. In de tweets vanuit de ledenvergadering staat dat het rapport rept van “zin doordrijven, stoken, disrespectvolle omgang, groepsdruk creëren, voor het blok zetten, weglopen, niet openstaan voor gesprek en meer”. Volgens partijvoorzitter Jursica Mills is Gario meerdere keren uitgenodigd voor een gesprek, maar kon hij pas eind juli.

In de tussentijd lekte de situatie uit via Trouw, tot ongenoegen van BIJ1, die eerst met Gario wilde praten. Dat gebeurde niet, maar reacties in enkele media dat hij geen weerwoord kon geven, zijn volgens Mills onwaar. Ze betreurt de onrust in de partij en onjuistheden in de media.

BIJ1: Gario vertoonde manipulatief gedrag naar andere leden

BIJ1: Gario vertoonde manipulatief gedrag naar andere leden

MSN 24.07.2021 De uit BIJ1 gezette Quinsy Gario heeft volgens de partij “manipulatief en toxisch gedrag” getoond binnen de partij. Bij het bestuur kwamen al tijdens de campagne voor de landelijke verkiezingen in maart signalen binnen van vrijwilligers die onder meer gingen “over het zaaien van tweedeling onder vrijwilligers en kandidaten, mannelijke dominantie en manipulatief gedrag ten opzichte van andere actieve leden” liet de partij op Twitter weten. Gario laat aan de NOS weten dat hij niets herkent van deze beschuldigingen.

BIJ1, met één zetel door Sylvana Simons vertegenwoordigd in de Tweede Kamer, hield zaterdag een algemene ledenvergadering. Het digitale overleg was niet toegankelijk voor de media, maar de partij twitterde erover.

De partij maakte begin deze week bekend aan de leden dat Gario, nummer 2 op de kandidatenlijst, uit de partij is gezet. Het bestuur sprak van “signalen” die waren binnengekomen over de activist en kunstenaar. Daarna heeft op verzoek van BIJ1 een advocatenkantoor een onderzoek uitgevoerd met “verontrustende bevindingen”, werd gemeld. Vanwege de privacy en de behoefte aan een gesprek met Gario, stelde de partij toen niet verder te willen uitweiden over de situatie.

Meer duidelijkheid

Tijdens de al geplande vergadering zaterdag wilden kritische leden meer duidelijkheid. In de tweets zaterdag staat dat het rapport rept van “zin doordrijven, stoken, disrespectvolle omgang, groepsdruk creëren, voor het blok zetten, weglopen, niet openstaan voor gesprek en meer”. Volgens partijvoorzitter Jursica Mills is Gario meerdere keren uitgenodigd voor een gesprek, maar kon hij pas eind juli.

In de tussentijd lekte de situatie uit via Trouw, tot ongenoegen van BIJ1, die eerst met Gario wilde praten. Dat gebeurt niet, maar reacties in enkele media dat hij geen weerwoord kon geven, zijn volgens Mills onwaar. Ze betreurt de onrust in de partij en onjuistheden in de media.

Negatieve signalen

Volgens de partij kwam Quinsy in april 2020 in beeld voor de lijst. “Hij is een grondlegger van een nieuwe antiracisme-generatie. In november kwamen er echter al negatieve signalen binnen van mensen. Een lijstduwer trok zich terug vanwege, zo bleek later, zijn aanwezigheid.” Ook in de maanden erna kwamen er meer signalen binnen. Daarop volgt een gesprek met Gario, maar de signalen blijven aanhouden, is te lezen in de tweets.

Mills biedt aan degenen die meldingen over Gario indienden excuses aan. Het gaat om zestien melders, “van kleur, witte mensen en zwarte mensen”. Mills vindt dat het bestuur is tekortgeschoten bij het tijdig verhinderen van “toxisch gedrag” en de melders te lang in onzekerheid liet verkeren. Volgens haar zal de partij meer inzetten op interne veiligheid.

Gario zegt in een reactie op de uitlatingen van Mills en partijleider Sylvana Simons tegen de NOS dat hij onthutst is, geschrokken en verdrietig. Volgens hem is niet gesproken met hem over de signalen van onveiligheid. Hij zegt dat hij integer is en dat het vertrouwen dat hij had in de partij nu is geschonden, aldus de NOS.

Prominent BIJ1-lid Quinsy Gario werd uit partij gezet om ‘manipulatief gedrag’

RTL 24.07.2021 De uit BIJ1 gezette Quinsy Gario heeft volgens de partij ‘manipulatief en toxisch gedrag’ getoond binnen de partij. Hij werd maandag uit BIJ1 gezet.

Bij het bestuur kwamen al tijdens de campagne voor de verkiezingen in maart signalen binnen van vrijwilligers die onder meer gingen ‘over het zaaien van tweedeling onder vrijwilligers en kandidaten, mannelijke dominantie en manipulatief gedrag ten opzichte van andere actieve leden’, laat de partij op Twitter weten.

Gario laat aan de NOS weten dat hij niets herkent van deze beschuldigingen.

Miniatuurvoorbeeld

Lees ook:

Quinsy Gario uit BIJ1 gezet om ‘gevoelens van onveiligheid’

De partij maakte maandag bekend aan de leden dat de activist en kunstenaar, nummer 2 op de kandidatenlijst, uit de partij is gezet. Officieel gaat het om een schorsing, omdat hij nog bezwaar kon aantekenen.

Media niet welkom

Tijdens de al eerder geplande vergadering wordt over de situatie gesproken, ook omdat kritische leden meer duidelijkheid willen.

Media zijn niet welkom bij de ledenvergadering. De partij doet alleen zelf verslag op Twitter: 

Negatieve signalen

In de tweets staat dat Quinsy in april 2020 in beeld kwam voor de lijst. “Hij is een grondlegger van een nieuwe antiracisme-generatie. In november kwamen er echter al negatieve signalen binnen van mensen. Een lijstduwer trok zich terug vanwege, zo bleek later, zijn aanwezigheid.”

Tijdens de campagne kwamen er ook signalen van vrijwilligers binnen. Ze zeiden tijdens evaluaties ‘het contact met hem te mijden en weg te blijven van plekken en vergaderingen waar hij aanwezig is.’

Gario zegt in een reactie op de uitlatingen van Mills en partijleider Sylvana Simons tegen de NOS dat hij onthutst is, geschrokken en verdrietig. Volgens hem is niet gesproken met hem over de signalen van onveiligheid. Hij zegt dat hij integer is en dat het vertrouwen dat hij had in de partij nu is geschonden.

RTL Nieuws / ANP: Quinsy GarioFons LambieBIJ1PolitiekNederlandse politiek

Quinsy Gario en Silvana Simons.

Prominent BIJ1-lid Quinsy Gario werd uit partij gezet om ‘manipulatief gedrag’

MSN 24.07.2021 De uit BIJ1 gezette Quinsy Gario heeft volgens de partij ‘manipulatief en toxisch gedrag’ getoond binnen de partij. Hij werd maandag uit BIJ1 gezet.

Bij het bestuur kwamen al tijdens de campagne voor de verkiezingen in maart signalen binnen van vrijwilligers die onder meer gingen ‘over het zaaien van tweedeling onder vrijwilligers en kandidaten, mannelijke dominantie en manipulatief gedrag ten opzichte van andere actieve leden’, laat de partij op Twitter weten.

Gario laat aan de NOS weten dat hij niets herkent van deze beschuldigingen.

De partij maakte maandag bekend aan de leden dat de activist en kunstenaar, nummer 2 op de kandidatenlijst, uit de partij is gezet. Officieel gaat het om een schorsing, omdat hij nog bezwaar kon aantekenen.

Media niet welkom

Tijdens de al eerder geplande vergadering wordt over de situatie gesproken, ook omdat kritische leden meer duidelijkheid willen.

Media zijn niet welkom bij de ledenvergadering. De partij doet alleen zelf verslag op Twitter: 

Negatieve signalen

In de tweets staat dat Quinsy in april 2020 in beeld kwam voor de lijst. “Hij is een grondlegger van een nieuwe antiracisme-generatie. In november kwamen er echter al negatieve signalen binnen van mensen. Een lijstduwer trok zich terug vanwege, zo bleek later, zijn aanwezigheid.”

Tijdens de campagne kwamen er ook signalen van vrijwilligers binnen. Ze zeiden tijdens evaluaties ‘het contact met hem te mijden en weg te blijven van plekken en vergaderingen waar hij aanwezig is.’

Gario zegt in een reactie op de uitlatingen van Mills en partijleider Sylvana Simons tegen de NOS dat hij onthutst is, geschrokken en verdrietig. Volgens hem is niet gesproken met hem over de signalen van onveiligheid. Hij zegt dat hij integer is en dat het vertrouwen dat hij had in de partij nu is geschonden.

lees: Bij1-rel rond weggestuurde Quinsy Gario loopt hoog op: ’Ben door mensen huilend gebeld’ Telegraaf 24.07.2021

juli 24, 2021 Posted by | Uncategorized | 2 reacties

Nasleep afwikkeling MH17 vliegtuigcrash Oekraïne -deel 32- proces deel 13

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is MH17%2B%25282%2529.jpg

Russisch stel dat informatie gaf over MH17 moet terug naar Rusland

Een Russisch stel dat naar Nederland was gevlucht en hier gevoelige informatie gaf over de aanslag op vlucht MH17, wordt teruggestuurd naar Rusland. Dat meldt de Volkskrant na inzage in het dossier van de twee.

De vrouw van het stel deelde de informatie twee jaar na aankomst in Nederland met het Joint Investigation Team (JIT), dat de ramp onderzoekt. Dat zou haar op het hart hebben gedrukt om het verhaal niet verder te vertellen. Details over wat voor informatie het gaat meldt de krant niet uit veiligheidsoverwegingen.

Immigratiedienst IND vindt juist dat de vrouw de informatie over MH17 direct na aankomst in Nederland had moeten delen, schrijft de krant. De IND wees de asielaanvraag af en kreeg gelijk bij de rechter. Het koppel verblijft nu illegaal in Nederland, in afwachting van hun uitzetting naar Rusland.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is MH17%2B%25284%2529.jpg

Telefoongesprek

De kwestie begon in juli 2014, toen de vrouw in Rusland bij toeval een telefoongesprek opving over wie in Oost-Oekraïne betrokken waren bij het uit de lucht schieten van vlucht MH17. Een jaar later werden zij en haar vriend ernstig bedreigd en mishandeld door de Russische veiligheidsdienst FSB, schrijft de Volkskrant op basis van hun asieldossier.

Na hun vlucht naar Nederland vertelden ze bij immigratiedienst IND aanvankelijk niets over wat ze wisten over het neerhalen van MH17. Ze zou bang zijn dat hun familie in Rusland door die getuigenis in de problemen zou komen.

Toen hun asielverzoek was afgewezen en het JIT-team een nieuwe getuigenoproep deed, stapte de vrouw in 2018 alsnog naar het Openbaar Ministerie met de MH17-informatie.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is MH17%2B%25283%2529.jpg

Geen officiële getuige

Daar zou ze na drie gesprekken te horen hebben gekregen dat ze niet als officiële getuige zou worden gezien, omdat de gevolgen en de gevaren daarvan niet in verhouding zouden staan tot wat het zou opleveren voor het strafonderzoek. Wel zou de informatie serieus zijn genomen door de rechercheurs.

De immigratiedienst IND was minder onder de indruk. Die organisatie vond het niet logisch dat de FSB achter het stel aan zou zitten en weigerde hen asiel te verlenen. De rechtbank ging daarin mee.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is MH17%2B%25285%2529.jpg

Europees hof

De twee zijn nog niet uitgezet, omdat er vanwege corona op dit moment weinig uitzettingen plaatsvinden. Hun hoop is gevestigd op het beroep dat hun advocaat heeft aangetekend bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, maar het kan jaren duren voordat daar een beslissing is genomen.

Het Openbaar Ministerie en de IND wilden tegenover de Volkskrant niet op de zaak reageren.

Aangifte tegen Russische journalist ‘handig middel’ voor Kremlin

Gisteren stond opeens de Russische politie op de stoep bij Russische journalist Roman Dobrochotov, zo meldde hij op Twitter. Zijn huis werd doorzocht, dat van zijn ouders ook en Dobrochotov moest mee naar het bureau voor ondervraging. Een uur later werd hij weer vrijgelaten.

Het lijkt de zoveelste poging van het Kremlin om kritische journalisten te ondermijnen. Media-ondernemer Derk Sauer, actief in Rusland: “Iedereen die onafhankelijk bericht komt aan de beurt.”

Nederlandse blogger

De zaak heeft te maken met een aangifte van de Nederlandse MH17-blogger Max van der Werff. Dobrochotov is de hoofdredacteur van het onderzoeksjournalistieke platform The Insider. Het is een partnerorganisatie van het internationale onderzoeksjournalistieke collectief Bellingcat. The Insider heeft onder meer onthullingen gedaan over de vergiftiging van oppositieleider Aleksej Navalny en over MH17.

Eén van die onthullingen ging over Van der Werff, die al jarenlang twijfel zaait over de officiële lezing rondom de neergeschoten vlucht. Van der Werff maakte samen met Jana Jerlasjova, een voormalig journalist van Russia Today, een documentaire over MH17 voor het Engelstalige Bonanza Media.

Officieren van de Russische militaire inlichtingendienst GROe hadden regelmatig contact met Jerlasjova, toonden Bellingcat en The Insider aan met telefoon- en maildata. Ook regelden ze toegang voor Van der Werff en Jerlasjova tot pro-Russisch rebellengebied in Oost-Oekraïne.

Van der Werff heeft in Rusland aangifte gedaan tegen Dobrochotov. Dobrochotov zei in een tweet waarin hij de publicatie deelde dat Van der Werff wordt betaald door de GROe. Smaad, meent de Nederlandse blogger.

profielfoto

Макс ван дер Верфф@MaxvanderWerff

Ik heb Bellingcat’s Russische partner Dobrokhotov aangeklaagd omdat hij beweert dat ik door de GRU word betaald. Een smerige leugen. En het verwijderen van zijn tweet zal hem niet helpen. https://t.co/zLgj6rwpDe https://t.co/yQkV4aJ7CE

“Van der Werff is een duidelijk pro-Poetin-figuur”, zegt Sauer. “Dat is natuurlijk zijn goed recht, maar voor de Russen is hij nu een handig middel.”

Busje van de FSB

Volgens Dobrochotov is de smaadzaak een stok om de hond mee te slaan. En daar lijkt het inderdaad veel op, zegt correspondent Geert Groot Koerkamp: “Waarom zou je voor een smaadzaak een huiszoeking doen, en niet alleen bij hem, maar ook bij zijn ouders?” Het gebeurt vaker dat er ook huiszoekingen bij familieleden gedaan worden, zegt Groot Koerkamp: “Om de druk op iemand op te voeren.”

Officieel is Dobrochotov slechts nog getuige, zeggen de Russische autoriteiten. Maar dat is geen geruststelling, zegt Groot Koerkamp: “Dat kan ogenblikkelijk veranderen in verdachte.”

Bij Dobrochotov werden laptops, telefoons en tablets in beslag genomen. Ook zijn paspoort werd ingenomen, waardoor Dobrochotov het land niet kan verlaten. Hij stond op het punt naar het buitenland te reizen. Groot Koerkamp: “Een busje dat betrokken was bij de huiszoeking had een nummerbord van de FSB, de Russische geheime dienst. Dus er lijkt meer aan de hand.”

Vorige week werd The Insider bestempeld tot ‘buitenlands agent’. Dat gebeurt vaker bij ngo’s en media die Rusland als onwelgevallig ziet: “De aanleiding kan soms al zijn dat je een donatie van een euro uit het buitenland krijgt.” The Insider is geregistreerd in Letland. Ook vergelijkbare media zijn in het buitenland geregistreerd: Meduza in Litouwen en VTimes in Nederland.

Eerst weigeren ze je in Rusland te registreren, dan wijk je noodgedwongen uit naar het buitenland en vervolgens noemen ze je een ‘buitenlands agent'”, aldus media-ondernemer Derk Sauer over journalistiek in Rusland.

Derk Sauer, betrokken bij de VTimes: “Het liefst zouden ze in Rusland geregistreerd staan.” De overheid bepaalt of media een licentie krijgen. In de praktijk komt dat erop neer dat alleen media die de lijn van het Kremlin volgen een registratie kunnen krijgen. “Het is Kafka. Eerst weigeren ze je in Rusland te registreren, dan wijk je noodgedwongen uit naar het buitenland en vervolgens noemen ze je een ‘buitenlands agent’.”

Het gevolg van het stempel ‘buitenlands agent’ is dat de financiën vier keer per jaar worden doorgelicht en dat je bij alles wat je publiceert, ook tweets, moet vermelden dat je een buitenlands agent bent, zegt Groot Koerkamp: “Adverteerders willen daar vaak niet mee geassocieerd worden. Dat bemoeilijkt het werk.” Dat hebben ook Meduza en VTimes gemerkt. Meduza zette een crowdfundingcampagne om op hun werk voort te kunnen zetten, VTimes zag zichzelf genoodzaakt om te stoppen.

Sauer maakt zich zorgen over het voortbestaan van onafhankelijke media in Rusland. “The Insider is het zestiende platform dat tot buitenlands of ongewenst agent is verklaard. Ze zijn een hele lijst aan het afwerken. Inmiddels kun je je afvragen: als je nog geen ‘buitenlands agent’ bent, ben je dan nog journalist?”

Max van der Werff ging niet in op een verzoek van de NOS om inhoudelijk commentaar.

BEKIJK OOK:

Het volgende belangrijke moment in het proces is pas na de zomer, dan krijgen nabestaanden het woord. Het proces zal nog zeker tot volgend jaar zomer doorgaan.

Er rest nog één zitting in het monsterproces voor de zomervakantie. In september zullen nabestaanden het woord krijgen. Het Openbaar Ministerie streeft ernaar om in november het requisitoir voor te lezen. De verdediging van Oleg Poelatov heeft aangegeven langer nodig te hebben om een pleidooi voor te bereiden.

Inwoners Koersk krijgen brief en video’s over MH17-onderzoek

Het Joint Investigation Team (JIT), dat het neerhalen van vlucht MH17 onderzoekt, roept inwoners van de Russische stad Koersk op om informatie over het neerhalen van het toestel te delen. Het JIT denkt aan foto’s, video’s, e-mails en officiële documenten.

De Buk-raket waarmee vlucht MH17 werd neergehaald was afkomstig van de 53ste brigade van het Russische leger uit Koersk. De oproep richt zich dan ook met name op militairen in die plaats.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is 1024x576a.jpg

De oproep, per brief en in video’s , staat los van de rechtszaak tegen de vier verdachten die maandag verdergaat. Hij wordt gedaan in het kader van het vervolgonderzoek. Dat is volgens het JIT vergevorderd, maar nog niet compleet.

“We willen weten wie de bemanning van de lanceerinrichting vormde, wat hun opdracht was en van wie die opdracht kwam”, zegt Andy Kraag van de Landelijke Recherche. “Ook willen we weten wie besloot dat het wapen in Oekraïne zou worden ingezet. En we willen vooral weten waarom ze dat passagiersvliegtuig neerhaalden.”

De brief staat op de de website van het JIT en is ook naar een beperkt aantal postadressen in Koersk gestuurd, zegt een woordvoerder. Hij wordt ook op Russische sociale media verspreid.

Video’s

De video’s staan op YouTube. In de eerste komt een Nederlandse veteraan aan het woord die veel Russische militairen kent. Hij zegt dat het voor de families van de slachtoffers belangrijk is dat er duidelijkheid komt, net als voor de families van Sovjetmilitairen die in de Tweede Wereldoorlog omkwamen.

In de tweede video spreken de ouders van een Australisch slachtoffer van vlucht MH17. Het zijn voormalige Sovjetburgers. “Deze tragedie had niet mogen gebeuren, en mag nooit meer plaatsvinden”, zegt de moeder. “We roepen iedereen op die er meer over weet, alstublieft, vertel het aan hen die het moeten weten.”

Vlucht MH17 vertrok op 17 juli 2014 uit Amsterdam voor een vlucht naar Kuala Lumpur. Nadat het toestel boven Oost-Oekraïne door de Buk was getroffen, stortte het neer. Alle 298 inzittenden kwamen om.

BEKIJK OOK

Welke zaken lopen er nu rond het neerhalen van vlucht MH17?

Een overzicht van de Nederlandse inzet voor waarheidsvinding, gerechtigheid en rekenschap voor het neerhalen van MH17  <–vindt u hier

Zie ook; Neerhalen vlucht MH17

zie ook: Tweets by SaskiaBelleman

MH17 dossier AD

Dossier MH17 NRC

dossier MH17 Trouw

Meer: MH17-vliegramp OM

Lees meer over: MH17 NU

Volg de eerste zittingsdag in het MH17-proces via ons liveblog NU

meer: MH17-proces NOS

Meer: mh17 AD

meer: MH17-proces RTL

Alle verhalen over MH17, de verdachten en de nabestaanden lees je in het AD dossier.

Lees: MH17-advocaten zijn waarschijnlijk door Rusland geïntimideerd NU 28.10.2021

Lees: ‘Advocaten MH17-proces geïntimideerd, waarschijnlijk door Rusland’ NOS 28.10.2021

Lees: Advocaten MH17-nabestaanden geïntimideerd: fracties willen uitleg Russische ambassadeur AD 28.10.2021

Lees: Kamer over intimidatie MH17-advocaten: ‘Grof schandaal’, ‘ambassadeur ontbieden’  RTL 29.10.2021

Lees: MH17-nabestaanden Mirjam en Sandra: ‘We wilden ons leven niet op pauze zetten’ AD 10.10.2021

Lees: Oekraïne waarschuwde maanden voor MH17-ramp al voor onveilig luchtruim NU 25.09.2021

Lees: ‘Oekraïne waarschuwde over eigen luchtruim voor ramp MH17’ NOS 25.09.2021

Lees: Nabestaanden maken met verhalen over ‘ijzig gemis’ diepe indruk op MH17-rechters NOS 24.09.2021

Lees: Laatste dag slachtofferverklaringen in strafzaak MH17: ’We lopen in een doolhof zonder uitgang’ Telegraaf 24.09.2021

Lees: 91 nabestaanden MH17 gaven ‘dierbaren een stem’ RTL 24.09.2021

Lees: 91 nabestaanden MH17 gaven ‘dierbaren een stem’ MSN 24.09.2021

Lees: Moeder van MH17-slachtoffer Astrid: ‘Had dit verhaal nooit willen vertellen’ RTL 24.09.2021

Lees: Drie weken nabestaanden MH17: elk woord is raak, elke snik hartverscheurend AD 24.09.2021

Lees: Laatste dag met verklaringen MH17-nabestaanden in de rechtszaal, kijk live mee RTL 24.09.2021

Lees: Verklaringen nabestaanden MH17 online door duizenden gevolgd MSN 13.09.2021

Lees: Onderzoek naar bemanning Buk-raket in MH17-proces levert nog weinig op AD 13.09.2021

Lees: Tweede week met verklaringen nabestaanden in MH17-proces: kijk live mee RTL 13.09.2021

Lees: Emotionele eerste week spreekrecht voor nabestaanden MH17 NOS 11.09.2021

Lees: Rechtbank wil opheldering van OM over ontwikkelingen in MH17-onderzoek NU 10.09.2021

Lees Rechtbank MH17 wil opheldering van OM over getuigenoproep en geheime operatie Oekraïne AD 10.09.2021

Lees: Rechtbank wil opheldering van OM over ontwikkelingen in MH17-onderzoek MSN 10.09.2021

Lees: MH17-nabestaande Michaël: ‘Ik wist niet dat ik nog zoveel verdriet in me had’ RTL 10.09.2021

Lee: De heftigste momenten van MH17-proces: ‘Verdriet is nauwelijks te bevatten’ Telegraaf 09.09.2021

Lees: Rob en Silene nemen urn mee naar MH17-proces: ‘Zolang ik leef, blijft mijn hart bloeden’ AD 09.09.2021

lees: De heftigste momenten van MH17-proces: ‘Verdriet is nauwelijks te bevatten’ MSN 090.2021

lees: MH17-nabestaande deelt laatste appjes met zoon Telegraaf 09.09.2021

Lees: MH17-nabestaande deelt laatste appjes met zoon MSN 09.09.2021

Lees: LIVE | Derde dag spreekrecht nabestaanden MH17: ’Hoe ga je om met dat je eigen kind is vermoord?’ Telegraaf 09.09.2021

Lees: Derde dag spreekrecht MH17-proces: kijk live mee RTL 09.09.2021

Lees: ‘Oekraïne stond op punt twee Russen betrokken bij neerhalen MH17 op te pakken’ NOS 08.09.2021

Lees: ‘Oekraïne was dichtbij arrestatie twee Russische militairen die bij neerschieten MH17 waren’ AD 08.09.2021

Lees: Nabestaande Hans de Borst: ‘Elsemiek is vermoord in een oorlog waarvan ze niet eens wist’ AD 07.09.2021

Lees: MH17-nabestaande Hans spreekt in rechtbank: ‘Dit had nooit mogen gebeuren, niet met mijn meisje’ OmroepWest 07.09.2021

Lees: Nabestaanden ramp MH17 hekelen ‘arrogant’ Rusland MSN 07.09.2021

Lees: Nabestaande MH17 hoopt dat spreekrecht zorgt voor hogere straf daders: ‘Heb anekdotes en foto mee’ OmroepWest 07.09.2021

Lees: Uitspraak zaak-MH17 niet eerder dan september 2022 MSN 06.09.2021

Lees: Spreekrecht MH17-proces: kijk live mee RTL 06.09.2021

Lees: Spreekrecht zonder verdachten in de zaal: hoeveel zin heeft het eigenlijk? MSN 06.09.2021

Lees: ‘We komen er misschien nooit achter wie mijn ouders heeft vermoord en waarom’ NOS 06.09.2021

Lees: Nabestaanden in tranen: ‘Vaderdag is een van de verschrikkelijkste dagen van het jaar’ AD 06.09.2021

Lees: Nabestaande MH17-ramp: ‘Ik wil gerechtigheid voor mijn dochters’ MSN 06.09.2021

Lees: Nabestaanden MH17 in slachtofferverklaring: ‘Verlies wordt alleen maar groter’ NU 06.09.2021

Lees: MH17-nabestaande spreekt verdachten toe: ‘Ze liegen!’ | Video Telegraaf 06.09.2021

Lees: MH17-nabestaande spreekt verdachten toe: ‘Ze liegen!’ Video MSN 06.09.2021

Lees: MH17-nabestaande Ria spreekt Russisch in rechtszaal: ‘Ze weten dat wij weten dat ze liegen’ MSN 06.09.2021

Lees: Nabestaanden emotioneel: ‘Ik zie mijn dochters niet trouwen. Hoe kom ik mijn leven door?’ AD 06.09.2021

Lees: MH17-nabestaande Ria spreekt Russisch in rechtszaal: ‘Ze weten dat wij weten dat ze liegen’ RTL 06.09.2021

Lees: Spreekrecht zonder verdachten in de zaal: hoeveel zin heeft het eigenlijk? RTL 06.09.2021

Lees: 91 nabestaanden MH17 krijgen het woord: ‘Dit is uniek en historisch’ RTL 06.09.2021

Lees: Nabestaanden MH17-ramp doen hun verhaal: ‘Onmacht, schuldgevoel, nachtmerries’ NOS 06.09.2021

Lees: Rechters luisteren drie weken lang naar immens verdriet in MH17-zaak NOS 05.09.2021

Lees: Rechters luisteren drie weken lang naar immens verdriet in MH17-zaak NOS 05.09.2021

Lees: Nabestaande Ria spreekt als eerste in MH17-proces: ‘Ik voel de spanning in mijn lijf toenemen’ RTL 05.09.2021

Lees: 91 nabestaanden MH17 krijgen het woord: ‘Dit is uniek en historisch’ MSN 04.09.2021

Lees: 91 nabestaanden MH17 krijgen het woord: ‘Dit is uniek en historisch’ RTL 04.09.2021

Lees: Peter bereidt zijn MH17-spreekrecht voor tussen de herinneringen aan zijn dochters RTL 04.09.2021

Lees: Inwoners Koersk krijgen brief en video’s over MH17-onderzoek NOS 02.09.2021

Lees: Nabestaanden MH17 doen beroep op Russische militairen: ’Geef ons antwoorden’ Telegraaf 02.09.2021

Lees: Onderzoeksteam MH17 vraagt Russische militairen om informatie NU 02.09.2021

Lees: Onderzoekers MH17 roepen Russische militairen op informatie te delen AD 02.09.2021

Lees: Onderzoeksteam MH17 vraagt Russische militairen om informatie MSN 02.09.2021

Lees: Aangifte tegen Russische journalist ‘handig middel’ voor Kremlin NOS 29.07.2021

Lees: Aangifte Nederlandse MH17-blogger leidt tot inval bij Russische journalist Telegraaf 28.07.2021

lees: ‘Russisch stel dat informatie gaf over MH17 moet terug naar Rusland’ NOS 24.07.2021

lees: Gevlucht stel dat justitie informatie gaf over MH17 moet terug naar Rusland NU 24.07.2021

lees: ’Russisch stel dat info gaf over MH17 moet terug naar Rusland’ Telegraaf 24.07.2021

lees: ‘Russisch stel dat Nederland info gaf over MH17 moet terug naar Rusland’ AD 24.07.2021

Lees: Rusland klaagt Oekraïne aan over onder meer neerhalen MH17 Telegraaf 22.07.2021

Lees: Minister moet meer informatie openbaar maken over vliegramp MH17 RTL 20.07.2021

Lees: Minister moet meer informatie openbaar maken over vliegramp MH17 MSN 20.07.2021

Lees: Minister moet meer informatie openbaar maken over vliegramp MH17 MSN 20.07.2021

Lees: Yarick verloor vader, zusje en stiefmoeder bij ramp met MH17: ‘Na drie jaar stortte ik in’ AD 17.07.2021

Lees: Rutte: ‘MH17-ramp wordt nog elke dag gevoeld’ AD 17.07.2021

Lees: Rutte: MH17-ramp wordt nog elke dag gevoeld MSN 17.07.2021

Lees: Ramp met vlucht MH17 opnieuw online herdacht: ‘We zijn nog geen stap verder’ NOS 17.07.2021

Lees: Herdenking vliegramp MH17 ook dit jaar digitaal AD 17.07.2021

Lees: Herdenking vliegramp met MH17 is ook dit jaar digitaal MSN 17.07.2021

Lees: Simpel uitgelegd: Waar staan we nu in de MH17-rechtszaak? MSN 17.07.2021

lees: Nabestaanden MH17-ramp na de zomer aan het woord in de rechtbank MSN 08.07.2021

lees: Herdenking ramp met MH17 opnieuw digitaal MSN 08.07.2021

Zie ook: Nasleep afwikkeling MH17 vliegtuigcrash Oekraïne – deel 31 – proces deel 12

Zie dan verder: Nasleep afwikkeling MH17 vliegtuigcrash Oekraïne – deel 29 – proces deel 11

Zie dan ook: Nasleep afwikkeling MH17 vliegtuigcrash Oekraïne – deel 28 – proces deel 10

Zie dan ook nog: Nasleep afwikkeling MH17 vliegtuigcrash Oekraïne – deel 27 – proces deel 9

Zie verder: Nasleep afwikkeling MH17 vliegtuigcrash Oekraïne – deel 26 – proces deel 8

Zie verder ook: Nasleep afwikkeling MH17 vliegtuigcrash Oekraïne – deel 25 – proces deel 7

Zie verder dan ook: Nasleep afwikkeling MH17 vliegtuigcrash Oekraïne – deel 24 – proces deel 6

Zie nog verder: Nasleep afwikkeling MH17 vliegtuigcrash Oekraïne – deel 23

Zie ook dan: Nasleep afwikkeling MH17 vliegtuigcrash Oekraïne – deel 22 – proces deel 5

Zie verder: Nasleep afwikkeling MH17 vliegtuigcrash Oekraïne – deel 21 – proces deel 4

Zie ook: Nasleep afwikkeling MH17 vliegtuigcrash Oekraïne – deel 20 – proces deel 3

Zie dan ook: Nasleep afwikkeling MH17 vliegtuigcrash Oekraïne – deel 19 – proces deel 2

En zie ook: Nasleep afwikkeling MH17 vliegtuigcrash Oekraïne – deel 18 – proces deel 1

Zie verder ook: Nasleep afwikkeling MH17 vliegtuigcrash Oekraïne – deel 17

Zie dan ook nog: Nasleep afwikkeling MH17 vliegtuigcrash Oekraïne – deel 16

En zie ook nog: Nasleep afwikkeling MH17 vliegtuigcrash Oekraïne – deel 15

Zie dan ook nog: Dick Schoof versus de Nasleep afwikkeling MH17 vliegtuigcrash Oekraïne – deel 14

Zie dan verder ook nog: Herdenking MH17 17.07.2014 – 17.07.2018 – Nasleep afwikkeling MH17 vliegtuigcrash Oekraïne – deel 13

En zie verder dan ook: Nasleep afwikkeling MH17 vliegtuigcrash Oekraïne – deel 12

En zie verder ook: Nasleep afwikkeling MH17 vliegtuigcrash Oekraïne – deel 11

Zie dan verder ook nog: Nasleep afwikkeling MH17 vliegtuigcrash Oekraïne – deel 10

Zie dan ook nog: Nasleep afwikkeling MH17 vliegtuigcrash Oekraïne – deel 9

Zie ook dan: Nasleep afwikkeling MH17 vliegtuigcrash Oekraïne – deel 8

Zie dan ook: Nasleep afwikkeling MH17 vliegtuigcrash Oekraïne – deel 7

Zie verder ook: Nasleep afwikkeling MH17 vliegtuigcrash Oekraïne – deel 6

Zie verder ook nog: Nasleep afwikkeling MH17 vliegtuigcrash Oekraïne – deel 5

Zie dan ook nog: Nasleep afwikkeling MH17 vliegtuigcrash Oekraïne – deel 4

En zie ook nog dan: Nasleep afwikkeling MH17 vliegtuigcrash Oekraïne – deel 3

Zie dan verder dan ook nog: Nasleep afwikkeling MH17 vliegtuigcrash Oekraïne – deel 2

En dan ook nog dan: Nasleep afwikkeling MH17 vliegtuigcrash Oekraïne – deel 1

juli 24, 2021 Posted by | Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Nasleep afwikkeling MH17 vliegtuigcrash Oekraïne -deel 32- proces deel 13

De terugkeer van de PvdA ???? – deel 3

De PvdA bevindt zich al twee Tweede Kamerverkiezingen op het historische dieptepunt van negen zetels.

Waar zijn de spraakmakende PvdA-intellectuelen gebleven? De Wiardi Beckman Stichting is in slaap gesukkeld en alleen Ronald Plasterk houdt het vaandel nog hoog.

Kortom, het mysterie van de verdwenen PvdA-denkers !!

Voormalig PvdA-leider Joop den Uyl (1919-1987) had tal van merkwaardige gewoonten. Wanneer hem bijvoorbeeld een moeilijke vraag werd gesteld, nam hij dikwijls een korte stilte in acht, richtte zijn ogen peinzend op het plafond en begon dan zijn meestal erg uitvoerige antwoord met de frase ‘Twee dingen goed begrijpen…’ Vooral cabaretier Wim Kan kon dat meesterlijk imiteren.

Hoe is het in 2021 gesteld met de partij van Den Uyl? Ook dat is een vraag waarop – helemaal in zijn geest – een tweeledig antwoord kan worden gegeven.

PvdA bezet buitengewoon belangrijke posten

Om te beginnen is het zo dat de PvdA een reeks buitengewoon belangrijke politieke en bestuurlijke posten bezet.

Zo was de vorige kabinetsinformateur (Herman Tjeenk Willink) lid van de PvdA, evenals de huidige (Mariëtte Hamer). Ook leveren de sociaaldemocraten burgemeesters in twee van de vier grote steden (Rotterdam en Utrecht) en commissarissen van de Koning in drie provincies (Utrecht, Drenthe en Flevoland).

Verder is niet alleen de directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) Kim Putters een PvdA’er – de ex-senator is vorig jaar door de Volkskrant uitgeroepen tot ‘invloedrijkste Nederlander’ – maar ook voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid Jeroen Dijsselbloem. De voormalige minister staat op nummer vier in de Volkskrant-lijst met invloedrijke landgenoten. En wat te denken van de voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (alweer Mariëtte Hamer) en Europees Commissaris Frans Timmermans, de belangrijkste Nederlander over de grens: óók van de PvdA.

Lees ook van Roelof Bouwman: Het Binnenhof is al sinds 1992 het Binnenhof niet meer

Partij in intellectueel opzicht aan lager wal geraakt

Voor een oppositiepartij die met niet meer dan 5,7 procent van de stemmen al sinds 2017 behoort tot de kleine fracties in de Tweede Kamer, is dat een meer dan opmerkelijke opeenhoping van topfuncties. Iets vergelijkbaars bestaat nergens in Europa.

Een tweede facet van de PvdA dat onmiddellijk in het oog springt, is hoe de partij in intellectueel opzicht aan lager wal is geraakt.

Nog maar een jaar of vijftien geleden wist elke politiek geïnteresseerde krantenlezer de naam van de directeur van de Wiardi Beckman Stichting (WBS), het wetenschappelijk bureau van de PvdA. Dat was per definitie een intellectuele kanjer die een hoofdrol speelde in het politieke debat. Lang geleden, in de jaren vijftig, Joop den Uyl. Later onder anderen Wouter Gortzak, Joop van den Berg en Paul Kalma.

WBS: een kweekvijver zonder weerga

Socialisme & Democratie (S&D), het tijdschrift van de WBS, werd op parlementaire redacties altijd meteen uit de wikkel gehaald. Dikke kans immers dat er een opzienbarend politiek essay in stond – van Bart Tromp, of Bram Peper, of Paul Scheffer, of Arie van der Zwan, of Jos de Beus.

Ook hielden journalisten nauwgezet de nieuwe medewerkers van de WBS in de gaten. De jonge criminoloog Femke Halsema begon er in 1993 haar politieke loopbaan en in 2001 ook de uit Somalië afkomstige Ayaan Hirsi Ali. De WBS was een kweekvijver zonder weerga.

Lees ook van Roelof Bouwman: Dries van Agt heeft een symptomatisch probleem

Intellectuele bloedarmoede gaat goed samen met baantjesjagerij

Die reputatie is vrijwel geheel verdampt. Bestaan er eigenlijk nog wel PvdA-intellectuelen? De enige sociaaldemocraat die zich zo mag noemen en die geregeld publicitair de aandacht trekt, is wetenschapper en oud-minister Ronald Plasterk. Zijn glasheldere en altijd zeer lezenswaardige beschouwingen staan elke vrijdag in… De Telegraaf. Plasterk zou het waarschijnlijk zelf ook niet hebben geloofd als het hem vijf jaar geleden was verteld.

Je zou er cynisch over kunnen doen, maar misschien is het wel een belangrijke politieke les. Kennelijk kan intellectuele bloedarmoede heel goed samengaan met onovertroffen baantjesjagerij. Der Wille zur Macht, maar dan zonder hersens: het blijkt in de praktijk een succesrecept van jewelste.

Hadden ze dat bij de PvdA maar eerder geweten.

De nieuwe partijvoorzitter moet de verweesde beweging richting geven.

Partijvoorzitter zijn van de PvdA sprak decennialang tot verbeelding. De partijgeschiedenis kent een reeks van grote namen aan het hoofd van de grote ledenpartij: André van der Louw, Max van den Berg, Felix Rottenberg, Ruud Vreeman, Karin Adelmund, Mariëtte Hamer en Hans Spekman…

Lees: De vergrijzing van de PvdA: oorzaken en oplossingen | Wiardi Beckman Stichting (wbs.nl) 14.02.2022

Lees: 76 jaar PvdA: dit had VN-redacteur Joop den Uyl over de oprichting te zeggen VN 09.02.2022

Lees: Leden vs Campagne: waartoe is de PvdA-organisatie op aarde? | Wiardi Beckman Stichting (wbs.nl) 25.11.2021

Lees: Hoe sociaal-democraten weer kunnen winnen | Wiardi Beckman Stichting (wbs.nl) 25.10.2021

Lees: Nieuwe PvdA-voorzitter: samenwerking met GL is middel, geen doel MSN 01.10.2021

Lees: PvdA kiest Esther-Mirjam Sent als nieuwe voorzitter NU 01.10.2021

Lees: PvdA-leden kiezen senator Sent als nieuwe voorzitter NOS 01.10.2021

Lees: PvdA kiest senator Sent als nieuwe voorzitter Telegraaf 01.10.2021

Lees: Esther-Mirjam Sent nieuwe PvdA-partijvoorzitter AD 01.10.2021

Lees: PvdA kiest Esther-Mirjam Sent als nieuwe voorzitter NU 01.10.2021

Lees: PvdA kiest senator Sent als nieuwe voorzitter MSN 01.10.2021

Lees: PvdA kiest Esther-Mirjam Sent als nieuwe voorzitter MSN 01.10.2021

Lees: PvdA kiest nieuwe partijvoorzitter: deze kandidaten maken volgens insiders meeste kans AD 30.09.2021

PVDA

Profielschets

Daar hoorden ook grote Tweede Kamerfracties bij. Dat is nu geschiedenis. In de profielschets roffelt de partij zich op de borst. De PvdA is ,,een actiegerichte partij, linkser dan sinds lange tijd, dicht bij mensen.’’ De nieuwe partijvoorzitter moet met een negenkoppige Tweede Kamerfractie en zo’n veertig duizend leden aan de slag.

Hoogleraar Sent knokt mee in voorzittersstrijd PvdA

Ook PvdA-senator Esther-Mirjam Sent mengt zich in de strijd om het partijvoorzitterschap van de PvdA. De hoogleraar Economische Theorie en Economisch Beleid aan Radboud Universiteit is de zwaarste kandidaat tot nu toe. Ze was voorzitter van de recentste PvdA-verkiezingsprogrammacommissie.

Die laatste functie gaf haar het zetje. Sent: ,,Als ik die energie niet had gezien van die ideeënstroom, zou ik me ook niet als partijvoorzitter hebben gekandideerd. Dan zou ik niet zo’n scherp zicht op de partij hebben gehad. Gedacht hebben dat het tobbers waren. Ik geloof in de idealen van de PvdA voor een eerlijke, sociale en duurzame wereld. Ik weiger me er bij neer te leggen dat al dat moois maar negen zetels waard is.’’

Ze wil een cultuurverandering in de PvdA. Het moet voor jongeren weer aantrekkelijk worden een afdelingsvergadering te bezoeken. ,,Een jongere die naar zo’n PvdA-vergadering gaat, denkt: mijn hemel, waar ben ik nou beland? Moties, amendementen, ordevoorstellen. Er is te veel angst om een open debat te voeren en ik denk dat je jongeren aantrekt als je zo’n ledenvergadering anders inricht.’’

Veel fusies mislukken

Over een fusie met GroenLinks is ze voorzichtig. Sent vindt dat aan de leden van de PvdA en GroenLinks. ,,Ik denk dat het om de idealen gaat. De partij is een middel om dat doel te realiseren. En de vraag is hoe je het het best doet. Het zou best kunnen dat dat zo is in een fusie met GroenLinks. Maar we weten ook dat veel fusies mislukken, dus dat moet je zorgvuldig doen.

Er moet vertrouwen worden gecreëerd. Ik kan me voorstellen dat er een werkgroep van PvdA’ers en GroenLinksers wordt gevormd. Die gaan verkennen op welke punten we samen kunnen werken en of dat al dan niet tot een fusie leidt.’’

Al 5 kandidaten

En ook PvdA-wethouder Reshma Roopram uit Barendrecht stelt zich kandidaat voor het PvdA-voorzitterschap. Dat heeft de 43-jarige bestuurder bekendgemaakt op Twitter. Eerder deze week meldde zich daar ook al de voorzitter van de Hilversumse PvdA-afdeling, Binnert de Beaufort.

Daarmee zijn er nu vijf kandidaat-voorzitters. Recent meldden zich al Pieter-Paul Slikker (campagnestrateeg en fractievoorzitter in Den Bosch), Gerard Bosman (vertegenwoordiger van de linkervleugel van de partij) en organisatiedeskundige Frank van de Wolde (uitgesproken voorstander van een fusie tussen de PvdA en GroenLinks).

Tegen fusie

Reshma Roopram is voor samenwerken met andere linkse partijen en organisaties, maar tégen een fusie. Volgens haar moet de PvdA ervoor zorgen dat de overheid er is voor iedereen en moeten mensen die het niet redden hulp en ondersteuning krijgen.

Lees: PvdA eist fikse wijzigingen in woonbegroting, anders geen steun in Eerste Kamer AD 02.10.2021

Lees: De intellectuele teloorgang van de PvdA Elsevier 29.09.2021

Lees: Acht kandidaten om voorzitter PvdA te worden NOS 30.08.2021

lees: Linkse samenwerking: niet zonder de SP 31.05.2021

lees: Something old, something new, nothing borrowed, nothing blue 11.06.2021

Lees: Nog nooit haalden de klassieke linkse partijen zo weinig zetels: ‘Juist nú moeten ze fuseren’ AD 19.03.2021

Lees: Oud-PvdA-politica Bussemaker: Dit is hét moment voor fusie op links AD 19.03.2021

Lees: Linkse partijen waren samen nog nooit zo klein in de Kamer NU 17.03.2021

Zie: Nu dan maar echt op weg naar de Fusie van de PvdA, GroenLinks en de SP ??

Zie: Linkse samenwerking PvdA-Groenlinks-SP definitief !!??……… of toch maar Fusie???

Zie: Niet alleen de PvdA heeft een probleem op links !!

zie: Linkse samenwerking PvdA-Groenlinks-SP-D66 definitief ???

zie; Eindelijk de Linkse samenwerking PvdA + Groenlinks + SP !?!?!? – de nasleep

Zie: Toch maar de Linkse samenwerking PvdA-Groenlinks-SP-PvdD-D66 !?!?!?

Zie ook: Eindelijk de Linkse samenwerking PvdA + Groenlinks + SP !?!?!? – de nasleep

zie verder : Eindelijk de Linkse samenwerking PvdA + Groenlinks + SP !!!

zie dan ook; Fusie PvdA, GroenLinks, SP ??

zie ook nog: Lijstverbinding PvdA, GroenLinks, SP ??

en zie ook: PvdA-Plus is linkse samenwerking met PvdA + Groenlinks + SP + D66 !!!

zie ook nog: PvdA 70 jaar partijvernieuwing

zie verder ook: Het Rode Bolwerk in Amsterdam is gebarsten – deel 2

zie dan ook nog: De SP-light van Job Cohen viel verkeerd bij de PvdA-achterban

en zie dan ook nog: De PvdA op weg naar SP-light ???

zie verder dan ook: PvdA-SP-GroenLinks-D66 versus een Hete en Rode Lente – deel 2

en dan ook nog: PvdA-SP-GroenLinks-D66 versus een Hete en Rode Lente !?!?!? deel 1

en zie ook: Manifest Linkse oppositie SP, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en de FNV

zie ook deze nog: Provinciale verkiezingen 02.03.2011 – Groenlinks, PvdA, SP en ook D66 Samen ?

zie verder dan ook nog: Een Links Den Haag – samenwerking SP, Groenlinks en PvdA

zie ook deze dan nog: Geen Samenwerking PvdA, Groenlinks, SP en D66 ?

en zie verder ook: Guusje ter Horst en Jolande Sap – PvdA, Groenlinks en D66 samen

en ook nog: PvdA mobiliseert Nederland in strijd tegen het Rechtse Kabinet Rutte 1-deel 2

en verder ook: De PvdA mobiliseert Nederland in strijd tegen het Rechtse Kabinet Rutte 1 deel 1

Zie ook: De terugkeer van de PvdA ???? – deel 2

Zie ook: De terugkeer van de PvdA ???? – deel 1

Zie ook: PvdA aan de haal met het Groot Kapitaal !! ??

zie ook: PvdA in de steigers – fase 4 rouwverwerkingsproces

zie dan ook: PvdA in de steigers – fase 3 rouwverwerkingsproces

zie ook: PvdA in de steigers – fase 2 rouwverwerkingsproces

zie ook: PvdA in de steigers – fase 1 rouwverwerkingsproces

Vertrouwelijk advies: PvdA moet op zoek naar nieuwe kernboodschap

NOS 17.09.2021 Bestaanszekerheid werd de kernboodschap van de PvdA na de ongekende verkiezingsnederlaag van 2017. Toenmalig partijleider Lodewijk Asscher hoopte daarmee kiezers terug te winnen. Maar de partij moet alweer van die boodschap af, staat in een vertrouwelijk advies aan het partijbestuur dat in handen is van de NOS.

Het advies heet Progressief en Verbindend en is geschreven door een werkgroep onder leiding van Martijn van Dam, die twaalf jaar Kamerlid was, staatssecretaris van Economische Zaken was in het tweede kabinet-Rutte en nu lid is van de Raad van Bestuur van de NPO.

Bestaanszekerheid is volgens de werkgroep wel een kernwaarde van de PvdA. maar in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar vinden Van Dam c.s. het als dé kernboodschap ongeschikt: “communicatief dragen deze termen bij aan een te behoudend, te statisch beeld en appelleren ze onvoldoende aan de toekomst en het progressieve en verbindende karakter van de PvdA.”

Klassiek begrip uit sociaaldemocratie

Asscher introduceerde het begrip bestaanszekerheid als kernboodschap van de PvdA in reactie op de monsternederlaag van 2017, van 38 zetels naar negen. De jaren daarvoor had de partij in het kabinet Rutte II meegewerkt aan bijvoorbeeld verhoging van de AOW-leeftijd, ontslagen in de thuiszorg en de invoering van het leenstelsel voor studenten. Dat werd gezien als een belangrijke oorzaak van de nederlaag, omdat die beslissingen hadden geleid tot onzekerheid voor burgers.

Asscher concludeerde dat de PvdA terug moest naar het thema bestaanszekerheid, een klassiek begrip uit de sociaaldemocratie, en dat werd vervolgens vertaald in begrippen als “zeker zijn van goed werk, van goed onderwijs en een goed huis”.

Twee maanden voor de verkiezingen van dit jaar stapte Asscher op in verband met de toeslagenaffaire. De PvdA zag de winst in de peilingen verschrompelen en bleef steken op 9 zetels.

De werkgroep-Van Dam, waar ook oud-minister Dijsselbloem in zit, maakte een rondgang in de partij en concludeert nu dat de boodschap moderner moet, progressiever, met meer aandacht voor diversiteit en meer gericht op de jeugd.

Bouwstenen

De werkgroep geeft geen concreet advies over hoe de nieuwe kernboodschap moet luiden. Wel levert ze een aantal bouwstenen, zoals “beter en eerlijker, algemeen welzijn boven individuele welvaart, als we niks doen wint de sterkste, het gaat niet vanzelf. Meer wij, minder ik”. De werkgroep pleit ook voor een aanpak die SPITS is. Die afkorting staat voor Samen, Positief, Inspirerend, Toekomstgericht en Strijdbaar.

Opmerkelijk is dat het woord links niet voorkomt in het advies, behalve als GroenLinks wordt genoemd als belangrijke samenwerkingspartner. Het begrip sociaaldemocratie komt er ook niet in voor.

Verder staat erin dat de partij een eilandenrijk is. Het partijbureau, de fractiemedewerkers in de Tweede Kamer, het wetenschappelijk bureau en andere PvdA-organisaties werken onvoldoende samen. Er moet meer met vrijwilligers worden gewerkt, vindt de werkgroep, want betaalde medewerkers, zoals de voorzitter, zijn te duur zijn geworden nu de partij nog maar negen zetels heeft.

Ploumen: “Bestaanszekerheid blijft pijler’

Volgens partijleider Ploumen hebben “de 2e Kamerfractie en het partijbestuur er met interesse kennis van genomen en zullen zij hun voordeel ermee doen”. Bestaanszekerheid blijft volgens Ploumen ook zeker een van de pijlers van de sociaaldemocratie.

Maar er is ook irritatie dat het begrip bestaanszekerheid opzij wordt geschoven omdat dit juist de kern is van waar de PvdA voor zou moeten staan.

Simon den Haak, hoofd voorlichting onder Asscher, zegt: “De analyse is gebrekkig en de aanbevelingen zijn oppervlakkig en gemakzuchtig. Als je zekerheid conservatief noemt, misken je de enorme onzekerheid die miljoenen Nederlanders nu voelen over de woningnood, een flexibel contract of het lerarentekort. Voor de meeste Nederlanders is zeker zijn van een betaalbaar huis, vast werk met een fatsoenlijk salaris en een goede school voor de kinderen niet conservatief maar juist grote vooruitgang.”

Anderen wijzen erop dat het thema onder Asscher was uitgekauwd en al uit beeld begon te raken. Asscher zelf wil niet reageren.

Lees hier het hele advies van de commissie-Van Dam.

De PvdA kan maar beter niet meeregeren in een nieuw kabinet-Rutte

De PvdA kan maar beter niet meeregeren in een nieuw kabinet-Rutte

Onder Lodewijk Asscher leek het weer de goede kant op te gaan met de PvdA, schrijft Thijs Broer. Toen kwam de toeslagenaffaire aan het licht en moest Asscher aftreden, terwijl Rutte als hoofdverantwoordelijke doodgemoedereerd door ging. Intussen heeft de PvdA het nakijken, met dramatische peilingen, weglopende leden en een wankele Lilianne Ploumen als beginnend fractievoorzitter.

Nu zich maar liefst vijf kandidaten uit alle verschillende geledingen van de partij hebben gemeld voor het voorzitterschap van de PvdA zou je kunnen zeggen dat de verenigingsdemocratie bloeit bij de ooit zo machtige sociaaldemocraten. Na Pieter Paul Slikker, voormalig campagnestrateeg en fractievoorzitter in Den Bosch, Gerard Bosman, afdelingsvoorzitter in Ridderkerk en al decennia de oud-linkse luis in de pels van de partijtop, de jonge organisatiedeskundige Frank van de Wolde en Binnert de Beaufort, afdelingsvoorzitter in Hilversum, docent journalistiek aan de Hogeschool van Amsterdam en voormalig Quote-redacteur, meldde zich ook Reshma Roopram, wethouder te Barendrecht en voormalig Miss Universe.

Een campagnestrateeg uit de links-liberale stal van Wouter Bos, een oud-linkse zestiger, een jonge consultant, een rode jonker en een voormalig model van Hindoestaanse afkomst: zo op het oog valt er echt weer wat te kiezen bij de PvdA.

Maar wie zich verdiept in de verschillende boodschappen waarmee de kandidaten zich in de kijker proberen te spelen ontkomt niet aan een gevoel van déja vu: zonder uitzondering willen ze meer debat in de partij om de leegloop te stoppen, de hardnekkige regentencultuur in de partij doorbreken om weer gewone kiezers en jongeren aan te spreken, meer linkse samenwerking en een vuist te maken tegen de groeiende ongelijkheid: allemaal verhalen die al een halve eeuw klinken bij de PvdA, en die ik de afgelopen twee decennia al talloze keren samen met wijlen Max van Weezel voor Vrij Nederland kon optekenen – terwijl Max grinnikend nog een sigaar opstak als hij weer een olijk zinnetje tikte over de zoveelste poging de PvdA te redden van de ondergang.

ALS HERBOREN

Het treurige is dat de partij juist in de meeste van deze opzichten – meer linkse samenwerking, het doorbreken van de regentencultuur en een vuist tegen de ongelijkheid – de afgelopen paar jaar goed bezig was.

Nadat Lodewijk Asscher de strijd om het lijsttrekkerschap nipt had gewonnen van Diederik Samsom en vervolgens in 2017 de meest dramatische nederlaag in de geschiedenis van de PvdA voor zijn kiezen kreeg, van 38 naar 9 zetels – ging hij te rade bij zichzelf, schreef hij een openhartig boek – niet alleen over zijn politieke wederwaardigheden maar ook over zijn joodse achtergrond – en verscheen hij als herboren in de Tweede Kamer.

Als minister van Sociale Zaken kon Asscher zich nog wel eens als gepantserde bestuurder laten zien, maar in het parlement ontwikkelde hij zich in korte tijd tot gedreven leider van de linkse oppositie. Terwijl Jesse Klaver, ooit nog the new kid on the block, zijn glans verloor, won Asscher juist aan gezag, als de enige in de Kamer die er regelmatig in slaagde zijn voormalige ambtgenoot Mark Rutte in het nauw te drijven.

Bij de Algemene Beschouwingen – het jaarlijkse koningsnummer in het parlement – had hij zelfs geen papier meer nodig om een samenhangend, scherpzinnig betoog af te steken. En hij presenteerde een helder programma, dat eerst en vooral gericht was op het bestrijden van de groeiende ongelijkheid: terug naar de kerntaak van de sociaaldemocratie.

Zo slaagde de PvdA er weer in zichzelf publiekelijk een mes in de rug te steken, in de aanloop naar de verkiezingen die het herstel van de partij hadden moeten inluiden.

Helaas bleef het verleden hem achtervolgen. Nadat Asscher in december afgelopen jaar diep door het stof was gegaan omdat hij als minister van Sociale Zaken te weinig oog had gehad voor de slachtoffers van de toeslagenaffaire was het zijn eigen partij die hem van zijn sokkel trok. Eerst meldde een aantal anonieme critici in de partij in de krant dat hij terug zou moeten treden als lijsttrekker, gevolgd door een motie van gelijke strekking op het verkiezingscongres in januari, ingediend door het kritische partijlid Francisca Drijver uit Krimpen aan den IJssel.

De motie kreeg zoveel steun in het land dat Asscher zich een paar maanden voor de verkiezingen gedwongen zag de handdoek in de ring te gooien, in de wetenschap dat de kwestie hem zou blijven achtervolgen. Toen ik in die weken Francisca Drijver sprak, vertelde het overijverige partijlid dat ze absoluut niet had verwacht dat haar motie zo massaal gesteund zou worden, ‘maar ik vond dat iemand het moest zeggen.’ Van je partijgenoten moet je het hebben.

Zo slaagde de PvdA er weer in zichzelf publiekelijk een mes in de rug te steken, in de aanloop naar de verkiezingen die het herstel van de partij hadden moeten inluiden. En het meest ironische van die zelfveroorzaakte ramp is nog dat Mark Rutte, die als premier hoofdverantwoordelijk was voor de toeslagenaffaire, ondanks een massaal gesteunde motie van afkeuring doodgemoedereerd doorging als lijsttrekker en vervolgens als beoogd premier, alsof er niets was gebeurd.

VROEGTIJDIGE VAL

Intussen heeft de PvdA het nakijken, met dramatische peilingen, weglopende leden en een wankele Lilianne Ploumen als beginnend fractievoorzitter. Als de PvdA nu iets mist, is het niet een overtuigend programma of meer debat in de partij, zoals de voorzitterskandidaten stellen, maar een leider die in dit mediatijdperk furore kan maken in de Kamer en de media. Of Ploumen dat in zich heeft zal nog moeten blijken, na haar matige optreden tijdens de campagne, en een alternatief met de scherpte van Asscher heeft de PvdA nog niet klaarstaan. Maar wat niet is kan nog komen.

Het allerdomst zou het in ieder geval zijn als de PvdA zich zou laten overtuigen toch weer aan te schuiven in een nieuw kabinet-Rutte, al dan niet met Jesse Klaver, die zo graag wil regeren dat hij zijn eigen vrouw Jolein er bijna bij cadeau wil doen, zoals een bekende PvdA’er me laatst grinnikend vertelde.

Met maar liefst drie parlementaire enquêtes in aantocht – over het Groningse gas, de toeslagenaffaire en het coronabeleid – die stuk voor de stuk de vroegtijdige val van het nieuwe kabinet zouden kunnen inluiden, zou ik zeggen: laat Rutte zelf de klap maar opvangen.

Een verstandig advies aan de PvdA kwam laatst van aspirant-partijvoorzitter Gerard Bosman via Twitter. ‘Ze gaan hun gang maar op rechts’, schreef hij. ‘We treffen elkaar wel weer bij de volgende verkiezingen.’

Ronald Plasterk en het mysterie van de verdwenen PvdA-denkers

Elsevier 20.07.2021 Waar zijn de spraakmakende PvdA-intellectuelen gebleven? De Wiardi Beckman Stichting is in slaap gesukkeld en alleen Ronald Plasterk houdt het vaandel nog hoog, schrijft Roelof Bouwman.

Voormalig PvdA-leider Joop den Uyl (1919-1987) had tal van merkwaardige gewoonten. Wanneer hem bijvoorbeeld een moeilijke vraag werd gesteld, nam hij dikwijls een korte stilte in acht, richtte zijn ogen peinzend op het plafond en begon dan zijn meestal erg uitvoerige antwoord met de frase ‘Twee dingen goed begrijpen…’ Vooral cabaretier Wim Kan kon dat meesterlijk imiteren.

Hoe is het in 2021 gesteld met de partij van Den Uyl? Ook dat is een vraag waarop – helemaal in zijn geest – een tweeledig antwoord kan worden gegeven.

PvdA bezet buitengewoon belangrijke posten

Om te beginnen is het zo dat de PvdA een reeks buitengewoon belangrijke politieke en bestuurlijke posten bezet.

Zo was de vorige kabinetsinformateur (Herman Tjeenk Willink) lid van de PvdA, evenals de huidige (Mariëtte Hamer). Ook leveren de sociaaldemocraten burgemeesters in twee van de vier grote steden (Rotterdam en Utrecht) en commissarissen van de Koning in drie provincies (Utrecht, Drenthe en Flevoland).

Verder is niet alleen de directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) Kim Putters een PvdA’er – de ex-senator is vorig jaar door de Volkskrant uitgeroepen tot ‘invloedrijkste Nederlander’ – maar ook voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid Jeroen Dijsselbloem. De voormalige minister staat op nummer vier in de Volkskrant-lijst met invloedrijke landgenoten. En wat te denken van de voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (alweer Mariëtte Hamer) en Europees Commissaris Frans Timmermans, de belangrijkste Nederlander over de grens: óók van de PvdA.

Lees ook van Roelof Bouwman: Het Binnenhof is al sinds 1992 het Binnenhof niet meer

Partij in intellectueel opzicht aan lager wal geraakt

Voor een oppositiepartij die met niet meer dan 5,7 procent van de stemmen al sinds 2017 behoort tot de kleine fracties in de Tweede Kamer, is dat een meer dan opmerkelijke opeenhoping van topfuncties. Iets vergelijkbaars bestaat nergens in Europa.

Een tweede facet van de PvdA dat onmiddellijk in het oog springt, is hoe de partij in intellectueel opzicht aan lager wal is geraakt.

Nog maar een jaar of vijftien geleden wist elke politiek geïnteresseerde krantenlezer de naam van de directeur van de Wiardi Beckman Stichting (WBS), het wetenschappelijk bureau van de PvdA. Dat was per definitie een intellectuele kanjer die een hoofdrol speelde in het politieke debat. Lang geleden, in de jaren vijftig, Joop den Uyl. Later onder anderen Wouter Gortzak, Joop van den Berg en Paul Kalma.

WBS: een kweekvijver zonder weerga

Socialisme & Democratie (S&D), het tijdschrift van de WBS, werd op parlementaire redacties altijd meteen uit de wikkel gehaald. Dikke kans immers dat er een opzienbarend politiek essay in stond – van Bart Tromp, of Bram Peper, of Paul Scheffer, of Arie van der Zwan, of Jos de Beus.

Ook hielden journalisten nauwgezet de nieuwe medewerkers van de WBS in de gaten. De jonge criminoloog Femke Halsema begon er in 1993 haar politieke loopbaan en in 2001 ook de uit Somalië afkomstige Ayaan Hirsi Ali. De WBS was een kweekvijver zonder weerga.

Lees ook van Roelof Bouwman: Dries van Agt heeft een symptomatisch probleem

Intellectuele bloedarmoede gaat goed samen met baantjesjagerij

Die reputatie is vrijwel geheel verdampt. Bestaan er eigenlijk nog wel PvdA-intellectuelen? De enige sociaaldemocraat die zich zo mag noemen en die geregeld publicitair de aandacht trekt, is wetenschapper en oud-minister Ronald Plasterk. Zijn glasheldere en altijd zeer lezenswaardige beschouwingen staan elke vrijdag in… De Telegraaf. Plasterk zou het waarschijnlijk zelf ook niet hebben geloofd als het hem vijf jaar geleden was verteld.

Je zou er cynisch over kunnen doen, maar misschien is het wel een belangrijke politieke les. Kennelijk kan intellectuele bloedarmoede heel goed samengaan met onovertroffen baantjesjagerij. Der Wille zur Macht, maar dan zonder hersens: het blijkt in de praktijk een succesrecept van jewelste.

Hadden ze dat bij de PvdA maar eerder geweten.

Esther-Mirjam Sent (PvdA).

Hoogleraar Sent knokt mee in voorzittersstrijd PvdA

AD 20.07.2021 PvdA-senator Esther-Mirjam Sent mengt zich in de strijd om het partijvoorzitterschap van de PvdA. De hoogleraar Economische Theorie en Economisch Beleid aan Radboud Universiteit is de zwaarste kandidaat tot nu toe. Ze was voorzitter van de recentste PvdA-verkiezingsprogrammacommissie.

Die laatste functie gaf haar het zetje. Sent: ,,Als ik die energie niet had gezien van die ideeënstroom, zou ik me ook niet als partijvoorzitter hebben gekandideerd. Dan zou ik niet zo’n scherp zicht op de partij hebben gehad. Gedacht hebben dat het tobbers waren. Ik geloof in de idealen van de PvdA voor een eerlijke, sociale en duurzame wereld. Ik weiger me er bij neer te leggen dat al dat moois maar negen zetels waard is.’’

Lees ook;

Een van deze PvdA’ers moet de sociaal-democraten er weer bovenop helpen

Deze zomer gaat ze met haar zoontje parachutespringen. Als dat goed afloopt, stort ze zich eind augustus vol in de verkiezingscampagne met vijf anderen: Pieter Paul Slikker, Gerard Bosman, Frank van der Wolde, Binnert de Beaufort en Reshma Roopram.

Dochter van een tienermoeder

,,Voor het geval je denkt: daar heb je weer zo’n hoogleraar, ik wil wel benadrukken dat ik van bescheiden afkomst ben’’, zegt Esther-Mirjam Sent (54). ,,Ik ben het product van de PvdA, van de verheffing.’’ Studeren was voor de kleindochter van een badmeester en de dochter van een tienermoeder niet vanzelfsprekend, schetst Sent. ,,En met verheffing bedoel ik niet dat iedereen hoogopgeleid moet zijn, maar dat we iedereen waarderen. Dat een loodgieter misschien belangrijker is dan een hoogleraar.’’

In haar verklaring stelt Sent kritisch: ,,Te lang zijn we belangrijke debatten uit de weg gegaan om maar aardig gevonden te worden op het Binnenhof.’’ Sent doelt onder meer op het klimaatdebat, racisme/discriminatie, en stikstof.

“Een jongere die naar zo’n Pv­dA-vergade­ring gaat, denkt: mijn hemel, waar ben ik nou beland?”. aldus Esther-Mirjam Sent

Ze wil een cultuurverandering in de PvdA. Het moet voor jongeren weer aantrekkelijk worden een afdelingsvergadering te bezoeken. ,,Een jongere die naar zo’n PvdA-vergadering gaat, denkt: mijn hemel, waar ben ik nou beland? Moties, amendementen, ordevoorstellen. Er is te veel angst om een open debat te voeren en ik denk dat je jongeren aantrekt als je zo’n ledenvergadering anders inricht.’’

Guus Schoonewille

Ter rechterzijde is er hoon voor Sent omdat ze als voorzitter van de verkiezingsprogrammacommissie het grote bedrijfsleven met 32 miljard wil belasten, veel meer dan de SP. ,,Daar zijn we niet bang voor, de lasten moeten eerlijk verdeeld, daar geneer ik me niet voor. De uitdagingen zijn groot. Ik ben ook niet tegen het bedrijfsleven, integendeel!’’

Veel fusies mislukken

Over een fusie met GroenLinks is ze voorzichtig. Sent vindt dat aan de leden van de PvdA en GroenLinks. ,,Ik denk dat het om de idealen gaat. De partij is een middel om dat doel te realiseren. En de vraag is hoe je het het best doet. Het zou best kunnen dat dat zo is in een fusie met GroenLinks. Maar we weten ook dat veel fusies mislukken, dus dat moet je zorgvuldig doen. Er moet vertrouwen worden gecreëerd. Ik kan me voorstellen dat er een werkgroep van PvdA’ers en GroenLinksers wordt gevormd. Die gaan verkennen op welke punten we samen kunnen werken en of dat al dan niet tot een fusie leidt.’’

Over de vraag of de PvdA GroenLinks moet blijven vasthouden in de kabinetsformatie zegt Sent: ,,Dat is voor nu de door inhoud gedreven strategie. Dat heb ik ook gedaan met de voorzitter van de verkiezingsprogrammacommissie van GroenLinks. Dat moeten we volhouden. Ik geloof dat het goed is om met meer partners op links samen te werken. Dat doe ik in de senaat ook. Soms voer ik het woord mede namens de SP, soms ook namens GL. Je moet vooral kracht putten uit de brede linkse samenwerking.’’

Zesde kandidaat meldt zich voor PvdA-voorzitterschap

Zesde kandidaat meldt zich voor PvdA-voorzitterschap

MSN 20.07.2021 Esther-Mirjam Sent is de zesde kandidaat die zich heeft gemeld voor het voorzitterschap van de PvdA. De sociaaldemocraten kiezen op 2 oktober een opvolger voor de huidige voorzitter Nelleke Vedelaar.

Sent is hoogleraar in Nijmegen en is lid van de Eerste Kamer. Ze was voorzitter van de commissie die het laatste verkiezingsprogramma van de partij vaststelde. Sent vindt dat de PvdA weer ‘links met lef’ moet worden.

Een belangrijk onderwerp in de strijd om het voorzitterschap is de vraag of de PvdA mogelijk moet fuseren met GroenLinks. De andere kandidaten zijn Pieter Paul Slikker, Gerard Bosman, Binnert de Beaufort, Frank van de Wolde en Reshma Roopram.

Vedelaar kondigde in mei aan niet verder te willen als voorzitter. De partij bleef bij de verkiezingen in maart steken op negen zetels. “Als campagneleider van de verkiezingen trek ik me dat aan”, verklaarde Vedelaar destijds.

juli 21, 2021 Posted by | Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor De terugkeer van de PvdA ???? – deel 3

Nu alweer gedonder bij BIJ1

Gedonder bij BIJ1

Bij1 laat nog altijd niets los over de precieze reden waarom nummer twee Quinsy Gario uit de partij is gezet. Leden worden komende zaterdag bijgepraat, maar het onderzoek dat leidde tot beëindiging van zijn lidmaatschap blijft geheim, aldus partijvoorzitter Jursica Mills.

Er is een Conflict ontstaan tussen een deel van de leden en het landelijke partijbestuur van Bij1. Afgelopen maandag werd de nummer 2 op de kandidatenlijst, Quinsy Gario, geroyeerd, sindsdien lopen de gemoederen op sociale media onder leden en sympathisanten hoog op.

Het lidmaatschap van Gario is om onduidelijke redenen beëindigd. Maandag 19.07.2021 kwam naar buiten dat er signalen waren “dat niet iedereen zich veilig voelde binnen de partij”. Het bestuur had die signalen laten onderzoeken door een advocatenbureau. En dat rapporteerde dat er beschuldigingen tegen de nummer 2 op de kieslijst zijn binnengekomen.

Het is niet bekend om wat voor beschuldigingen het gaat, maar volgens de partij zijn het er zeker tien. Die gaan niet over seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar er zou wel sprake zijn van “slachtoffers”. Mede om hen te beschermen, is het rapport tot nu toe niet openbaar gemaakt.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is a30a9-bij1.jpg

Leden roeren zich

Achter de schermen roeren leden zich omdat ze meer informatie willen over wat er precies is gebeurd. Een van hen is actrice en Lijstduwer BIJ1 Anousha Nzume. Zij laat op sociale media weten ’zwaar teleurgsteld’ te zijn in de manier van communiceren van haar partij. „Dat kan niet alleen smadelijk zijn, maar zelfs gevaarlijk.”

Er klopt volgens haar iets niet wanneer er in de partijtop ’mensen zijn met meerdere functies’. „Er gaat iets mis wanneer door een kleine groep van bovenaf wordt bepaald welke kennis wordt gedeeld en met wie.”

’Wit bureau’

Maar ze gaat verder. Het door het bestuur ingeschakelde advocatenbureau wordt weggezet als ’wit bureau’. Op basis waarvan ze advocatenkantoor Van Overbeek De Meyer wegzet als ’wit bureau’ zegt ze niet. Dat werkt volgens de lijstduwer „in opdracht van een bestuur waarvan de actieve leden weinig divers zijn.”

Kan een afbeelding zijn van 1 persoon en glimlachen

Anousha Nzume op dinsdag

Als lijstduwer, persoonlijk betrokkene, uit liefde voor- en geloof in waar de partij voor staat, heb ik iets te delen over wat er aan de hand zou kunnen zijn bij BIJ1 en de schokkende manier waarop met Quinsy Gario wordt omgegaan.

Ten eerste ben ik zwaar teleurgesteld in deze manier communiceren. Door wie? Het bestuur? Lekken naar de media? Woorden als ‘onveilig’ gebruiken over een zwarte man zonder verdere uitleg? Dat kan niet alleen smadelijk zijn maar kan zelfs gevaarlijk…See More

May be an image of text
May be an image of text
May be an image of text
1203650

Inmiddels is besloten om zaterdag 24.07.2021, op een al geplande bijeenkomst met de leden, toch openheid van zaken te geven. Partijvoorzitter Mills zegt tegen de NOS te begrijpen dat mensen niet snappen waarom het lidmaatschap van Gario is ingetrokken. “We hebben de details niet naar buiten gebracht, omdat we die eerst met Quinsy willen bespreken. Dat is de koninklijke weg, maar we worden door deze leden nu gedwongen daarvan af te wijken.”

Quinsy Gario, vooral bekend van zijn acties tegen Zwarte Piet, reageert tot nu toe niet op verzoeken van de NOS om zijn kant van het verhaal te vertellen. In dagblad Trouw zei hij maandag dat hij officieel nog niet op de hoogte is gebracht van zijn royement. Hij zou niet zijn gehoord door de onderzoekers van het advocatenbureau en probeerde naar eigen zeggen juist pestgedrag en machtsmisbruik aan de kaak te stellen.

Pas als Gario weet waarom hij uit de partij wordt gezet, kan hij overwegen om tegen deze beslissing in beroep te gaan, is te lezen in een brief die vandaag 22.07.2021 naar het bestuur is gegaan, en in handen is van GeenStijl.

WAARSCHUWING! NIET OP DEZE LINK (PDF) KLIKKEN SVP! Dan krijgt u namelijk een interne brief van circa 200 Bij1-leden (waaronder bestuursleden van de afdeling Arnhem-Nijmegen) aan het Partijbestuur te zien over De Questie Quinsy, die niet bedoeld is om buiten Bij1 verspreid te worden. De ondertekenaars zijn woest om het nogal rommelige royement van de nummer 2 van de kandidatenlijst en eisen uitleg alsmede excuses.

Tenminste, dat denken we, want het is weer erg ingewikkeld opgeschreven allemaal. “Door Quinsy neer te zetten als een gevaar voor een veilige werksituatie wordt er ingespeeld op de racistische ‘enge Zwarte man’ trope.” En verder: “Waarom is besloten tot het inhuren van het advocatenbureau Van Overbeek De Meyer, bestaande uit uitsluitend witte mensen? Staat dit kantoor bekend om uit dekoloniale en intersectionele principes te handelen?” 

Dus: het partijbestuur van Bij1 is racistisch, maar de advocaten die de kwestie onderzochten hebben de verkeerde huidskleur. Zaterdag houdt Bij1 een Algemene Leden Vergadering. Hopelijk is Sylvana Simons dan weer terug van haar weekje ertussenuit. Hoe dan ook. Wij zijn altijd voor gerechtigheid, dus ook voor Quinsy. Gerechtigheid voor Quinsy!
REACTIE BIJ1: “We komen zaterdag met een reactie”

De brief is ondertekend door zo’n tweehonderd Bij1-leden die “enorm geschokt” zijn door het nieuws. Zij willen opheldering en excuses. “Door Quinsy neer te zetten als een gevaar voor een veilige werksituatie, wordt er ingespeeld op de racistische ‘enge Zwarte man’ trope. Dit is volledig onacceptabel.”

Duiding van politiek verslaggever Ewoud Kieviet

“Het conflict binnen Bij1 komt op een gevoelig moment aan de oppervlakte. De partij heeft net een zetel in de Tweede Kamer bemachtigd en partijleider Simons valt op met scherpe optredens in het debat, bijvoorbeeld met premier Rutte.”

Inmiddels heeft Bij1 elf afdelingen in het land. “De partij wil in zeker acht gemeenten meedoen aan lokale verkiezingen. Daarom is het essentieel om tijdens de Algemene Leden Vergadering van zaterdag de neuzen dezelfde kant op te krijgen, voor een goed resultaat bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. Want als de kiezer iets niet wil, dan is het gedoe bij een partij.”

De mensen die achter Gario staan, zetten op sociale media onder meer vraagtekens bij het onderzoek door een “all-white advocatenbureau” en het “witte bestuur” van de partij. Mariam El Maslouhi, bestuurslid van Bij1 in de gemeente Den Haag, zegt op Twitter dat ze “al snel heeft ervaren hoe sommige mensen van het bestuur niet weten hoe ze zwarte mensen en mensen van kleur horen te bejegenen”.

Volgens El Maslouhi was het juist Gario die Bij1 Den Haag altijd “heeft gesteund en gekalmeerd”.

‘In shock’

Lijnrecht daartegenover staat onder anderen Sandra Salome, voorzitter van de Bij1-afdeling Rotterdam. Zij zegt op Twitter: “Geloof het slachtoffer. Dus ook als de ‘dader’ iemand is waar je altijd zo tegenop keek.” Ze voegt daaraan toe dat ze “in shock” is door de reacties van mensen die van alles denken te weten, maar het niet hebben over “mensen die slachtoffer zijn van onveiligheid”.

Zij is bang dat deze mensen zich nooit meer durven uit te spreken. “Van slachtoffers ‘eisen’ dat ze bewijzen leveren van de gebeurtenissen. Dat is ze nog een keer blootstellen aan toxisch gedrag. Dat kan en mag nooit.”

El Maslouhi reageerde vandaag nog op het verhaal van Salome:

profielfoto

Mariam El Maslouhi – مريم المصلوحي@mariammaslouhiZwarte activistische gemeenschappen hebben zo hard gestreden zodat termen als veiligheid, believe her serieus werden genomen. En om te zien hoe gemakkelijk deze termen worden gebruikt tégen zwarte mensen will never cease to amaze me. https://t.co/1g10v4xLhg

Partijvoorzitter Mills hoopt dat het conflict zaterdag kan worden opgelost. Zij wijst erop dat Bij1 bij uitstek een partij is die opkomt voor slachtoffers. “We hebben een gedragscode bij Bij1. Daar moet iedereen zich aan houden. Het boeit me dan niet wie je bent. Of je de koning bent of een boer, die gedragscode geldt voor iedereen. Dus ook voor iemand als Quinsy Gario met veel aanzien.”

Zij heeft begrip voor de kritiek dat het bestuur te wit zou zijn. “Maar dat de associatie wordt gelegd met het proces rond Gario vind ik zeer beledigend.” Volgens haar is er maar een kleine groep leden die zich nu fel uitspreekt. “We krijgen daarnaast ook veel steunbetuigingen uit de partij. Maar die mensen posten niet en schreeuwen niet zo hard.”

Quinsy Gario uit de partij gezet

Het partijbestuur van Bij1 heeft Quinsy Gario uit de partij gezet, bevestigt de partij na berichtgeving in Trouw. Het lidmaatschap van de nummer twee op de kieslijst bij de Kamerverkiezingen wordt ingetrokken vanwege “signalen dat niet iedereen zich veilig voelde binnen de partij”.

Het bestuur had naar aanleiding van de signalen opdracht aan een advocatenbureau gegeven om de zaak te onderzoeken. De uitkomsten waren een schok voor het bestuur, staat in een verklaring. Welke beschuldigingen tegen Gario zijn ingebracht, is niet bekendgemaakt, maar volgens een woordvoerder gaat het niet om seksueel grensoverschrijdend gedrag.

“Zijn lidmaatschap was niet goed voor de organisatie. Bij1 draait volledig om mensen, wij willen dat mensen zich veilig voelen binnen de partij”, zegt de partij in Trouw. Gario kan nog bezwaar maken tegen het besluit.

Eerste vervanger

Gario, vooral bekend van zijn acties tegen Zwarte Piet, zegt officieel nog niks te hebben gehoord over het besluit en vult aan dat hij geen kans heeft gehad zijn verhaal te doen bij de onderzoekscommissie. Volgens hem probeerde hij juist zelf pestgedrag en machtsmisbruik aan de kaak te stellen en is er geprobeerd “mijn bestaan binnen de partij te bemoeilijken”, zegt hij Trouw.

Volgens het bestuur is Gario wel degelijk persoonlijk op de hoogte gebracht van de schorsing en heeft hij schriftelijk bijgedragen aan het onderzoek van het advocatenkantoor.

Het gedwongen vertrek van Gario kan problemen opleveren als partijleider Sylvana Simons (tijdelijk) de Kamer zou moeten verlaten. Omdat Gario op plek 2 van de kieslijst stond is hij de aangewezen vervanger, ook als hij niet langer lid is van de partij. Pas als hij weigert, komt weer een partijlid in beeld, Rebekka Timmer.

Gario laat zich in de krant niet uit over die hypothetische situatie. Hij voelt vooral onvrede over de ontstane situatie. “Het laatste wat ik wil is dat racistisch Nederland gaat juichen over ruzie in de partij.”

Web: BIJ1 – Spreek je uit beken kleur

Meer: bij1 Quinsy Gario – Bing

Zie: Partij BIJ1 op weg naar de 2e kamerverkiezingen op 17 maart 2021

Zie ook: Sylvana Simons van DenkNL naar de artikel 1 partij BIJ1

Lees: Lijstduwer BIJ1 hekelt ’te wit’ onderzoek tegen Quinsy Gario Telegraaf 23.07.2021

Lees: Conflict Bij1 over royement Quinsy Gario loopt hoog op NOS 22.07.2021

Lees: Emoties achterban Bij1 lopen hoog op: ‘Begrijpelijk dat leden meer info willen’ AD 22.07.2021

Lees: Quinsy Gario uit Bij1 gezet vanwege signalen ‘dat niet iedereen zich veilig voelde’ Trouw 19.07.2021

Lees: Quinsy Gario uit Bij1 gezet vanwege ‘signalen’ van onveiligheid AD 19.07.2021

Lees: Quinsy Gario uit BIJ1 gezet, vanwege ’signalen dat niet iedereen zich veilig voelde’ Telegraaf 19.07.2021

Lees: Quinsy Gario, nummer 2 van Bij1, uit partij gezet NOS 19.07.2021

Lees: Quinsy Gario uit BIJ1 gezet om ‘gevoelens van onveiligheid’ MSN 19.07.2021

Lees: Quinsy Gario uit BIJ1 gezet om ‘gevoelens van onveiligheid’ RTL 19.07.2021

Lees: BIJ1 zet Quinsy Gario uit partij NU 19.07.2021

juli 21, 2021 Posted by | Uncategorized | 3 reacties

Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 44 – tussenstand onderhandelingsronde 15.07.2021

Sigrid Kaag (D66) en Mark Rutte (VVD) tijdens het debat in de Tweede Kamer over het eindverslag van informateur Mariette Hamer.

Sigrid Kaag (D66) en Mark Rutte (VVD) tijdens het debat in de Tweede Kamer over het eindverslag van informateur Mariette Hamer. Ⓒ HOLLANDSE HOOGTE / ANP

Formatie gaat in zomerstand, zomerreces definitief begonnen

VVD en D66 zijn donderdag 15.07.2021 voorlopig voor het laatst voor de vakantie fysiek bijeengekomen om te onderhandelen over een ruwe schets van een regeerakkoord. De formatie gaat nu in zomerstand. Volgens betrokkenen zijn er weinig vorderingen gemaakt.

Informateur Hamer sprak eerder de hoop uit dat VVD en D66, na de eerdere strubbelingen in de formatie, ’binnen enkele weken’ tot een soort proeve van een regeerakkoord zouden kunnen komen, liefst nog voor de vakantie. Dat is niet gelukt, melden bronnen. De aankomende weken wordt er nog wel verder aan gewerkt, maar de formatie staat nu op een laag pitje.

Het ’document op hoofdlijnen’ moet medio augustus wel klaar zijn. Het wordt volgens de betrokkenen dan niet openbaar gemaakt. Het stuk gaat qua inhoud ’iets verder’ dan wat informateur Hamer eerder heeft opgeleverd, maar blijft een ruw, tamelijk oppervlakkig document. Het moet andere partijen verleiden om zich toch nog aan te sluiten bij VVD en D66 voor het vormen van een kabinet.

Impasse

Want tot dusverre kwamen potentiële regeringspartijen er niet uit. VVD en CDA willen niet met twee linkse partijen in zee, een optie die de voorkeur heeft van D66. PvdA en GL willen elkaars hand niet loslaten en CU wil pas kabinetsdeelname overwegen als andere opties eerst zijn verkend. Aan die verhoudingen, vertellen bronnen, is in de tussentijd eigenlijk niks veranderd.

Waar wel wat schot in zit is de sfeer tijdens de formatiebesprekingen. Volgens Hamer moest er na al het chagrijn over verkennersgate, de ’functie elders voor Omtzigt’ en de toegslagenaffaire ’meer vrolijkheid’ terugkeren in de formatie. Tijdens de gesprekken tussen VVD en D66 zou dat ook daadwerkelijk te bespeuren zijn.

Meer dan een derde (35 procent) van de kiezers verwacht volgens I&O-zetelpeiling inmiddels dat de huidige coalitie van VVD, D66, CDA en CU een doorstart maakt. Dat is een toename ten opzichte van juni, toen 26 procent van de kiezers deze coalitie verwachtte. Minder kiezers verwachten dat er een linkse regering komst van VVD, D66, CDA, GL, PvdA. In juni verwachtte 15 procent dit, dat is geslonken naar tien procent.

Volgens het onderzoeksbureau willen de meeste CU-kiezers wel dat hun partij met VVD, D66 en CDA in zee gaat. Zo’n 67 procent hoopt hierop.

Kortom, de formatie gaat ook met zomerstop.

Rutte heeft de handen vrij om in de formatie straks vele kanten op te draaien

Wat binnenskamers is besproken, blijft nog geheim tot half augustus. Toch werd in de Tweede Kamer de tactiek van de VVD al zichtbaar. De liberale partij houdt zijn mening voor zich, zodat alle opties openblijven.

Demissionair premier én VVD-leider Mark Rutte op het Binnenhof.

Is het denkbaar dat er miljoenen extra worden uitgetrokken voor het onderwijs de komende jaren? VVD’er Eelco Heinen, de financieel woordvoerder van de partij, wilde zijn handen niet branden aan de kwestie in een recent Kamerdebat. ,,Laat dat nou gewoon bij de formatie besloten worden’’, aldus de liberaal. En iets aan het salaris van zorgpersoneel doen? Heinen: ,,Dat is echt aan een nieuw kabinet.”

Lees ook;

Lees: De Bruijn, Wiersma en Van Weyenberg vullen vacatures demissionair kabinet in NU 14.07.2021

Lees : Nieuwe minister en twee nieuwe staatssecretarissen bekendgemaakt NOS 14.07.2021

Lees: Van Veldhoven verlaat kabinet, Kaag stopt als minister van Buitenlandse Handel NU 09.07.2021

Kaag over stoppen als minister voor Buitenlandse Handel: ‘Ik kan niet op vijf plekken tegelijk zijn’
Staatssecretaris Van Veldhoven verlaat kabinet: hele stoelendans volgt

Het deed PvdA’er Henk Nijboer op een gegeven moment verzuchten: ,,Maar wat víndt u nou zelf?” De financieel woordvoerder van de PvdA liep tegen een muur op: VVD’ers grossieren de afgelopen tijd niet in gepeperde (nieuwe) meningen.

Grondhouding

Het is de grondhouding van de hele VVD. De campagne is geweest, de verkiezingen gewonnen, dus ontkleurt de partij. Een fletser VVD is immers een potentiële coalitiepartner voor zoveel mogelijk partijen. Zo kan Mark Rutte, mocht hij dat willen, zowel met rechtse als linkse partijen in zee.

Mark Rutte tijdens de verkiezingscampagne. Daarin toonde de VVD zich al de partij van het midden.

Mark Rutte tijdens de verkiezingscampagne. Daarin toonde de VVD zich al de partij van het midden. © ANP

Eén beweging zette Rutte wel in. De VVD wil met het CDA regeren. Dus toen CDA-leider Wopke Hoekstra zei niet met PvdA én GroenLinks te willen regeren, haastte Rutte te zeggen dat hij dat ‘helemaal begrijpt’. Beoogd coalitiepartner D66 zag vervolgens enkele weken later hoe Rutte ongekend hard uithaalde naar de Hongaarse premier Viktor Orbán, vanwege diens anti-homowet.

In D66-kringen is die wet bij uitstek een gruwel, een Rutte die Hongarije maant dan maar de EU te verlaten: dat valt goed bij de achterban van Kaag. Het zal Rutte er niet (alleen) om te doen zijn geweest, maar prettige bijvangst was het wel.

Zo paait Rutte partners, maar blijft hij verder zo neutraal als Zwitserland. Het is een positie die hij als onderhandelaar al toe-eigende toen de formatie nog door verkenners Kajsa Ollongren en Annemarie Jorritsma werd bestierd. Toen na de blunder rond de notitie over Pieter Omtzigt hun aantekeningen werden vrijgegeven, kwam de buitenwereld inside-informatie aan de weet.

Bijvoorbeeld dat GroenLinks ‘graag wil’ als het gaat om toetreding tot een kabinet, of dat D66 binnenskamers geen halvering van de veestapel eiste, terwijl het dat altijd tot doel heeft gesteld.

Verkenners

Maar over de VVD? Je moest met een loep zoeken naar een stellingname. In de matrix van de verkenners was hooguit te lezen dat de partij ‘meer wil doen aan integratie’. En dat klimaat een ‘spannend onderwerp’ kan worden met D66 in een regering.

Op economisch terrein had Rutte voor ‘lastenverlichting’ voor de ‘brede middenklasse’, gepleit. Maar dat zal geen onderhandelaar hebben verbaasd. Op de terreinen van racisme, medisch-ethisch en Europa noteerden de verkenners überhaupt geen mening van de VVD. Letterlijk niets stond er in de tabellen. Blijkbaar was er binnenskamers niets noemenswaardig over gezegd.

Sigrid Kaag (D66) en Mark Rutte (VVD) na afloop van hun gesprek met informateur Mariette Hamer. VVD en D66 gaan het proef-regeerakkoord schrijven waarbij partijen zich moeten aansluiten.

Sigrid Kaag (D66) en Mark Rutte (VVD) na afloop van hun gesprek met informateur Mariette Hamer. VVD en D66 gaan het proef-regeerakkoord schrijven waarbij partijen zich moeten aansluiten. © ANP

,,Als grootste partij moet en zal de VVD in de coalitie komen, dus doen ze alles om zich niet uit de markt te prijzen”, herkent een ingewijde de strategie. ,,Je wilt de anderen gewoon geen stok geven om mee te kunnen slaan, want anders zet een blok van partijen je buitenspel. Dat is precies wat Rutte doet: alle kanalen openhouden.”

Debat

Sinds Rutte ternauwernood het debat overleefde waarin bleek dat hij tóch over CDA’er Pieter Omtzigt had gesproken, ging die aanpak in de hoogste stand, zeggen betrokkenen. Na die nacht dicteerden de andere partijen in de Tweede Kamer welke thema’s ter hand werden genomen.

Had Rutte voor de verkiezingen nog voor ‘snelheid’ gepleit, nu was alle haast weg. ,,Hij hoort wat de anderen willen en laat dat de inhoud bepalen. Straks pas, als er met een clubje partijen onderhandeld wordt, gaan we weer een VVD-verhaal horen.”

Zo houdt de VVD al weken op grote thema’s de kaarten tegen de borst. In een debat over de Toeslagenaffaire ramden PvdA en ChristenUnie vorige week een paar keer op de deur: wat wil de VVD nou met de ingewikkelde en kwetsbare stelsel van toeslagen?

Maar de liberalen gaven niet thuis. Ze zijn ‘voorstander’ van ‘vereenvoudiging’. Maar daar hield de ‘mening’ ook wel zo’n beetje op.

Met andere woorden: Mark Rutte – toch al bekend om zijn politieke lenigheid – heeft zo de handen vrij om in de formatie straks vele kanten op te draaien.

ChristenUnie wil een dualisme-akkoord tussen kabinet en Kamer

Om er zeker van te zijn dat de mooie beloftes over een andere politieke cultuur niet verdampen, wil Gert-Jan Segers dat de nieuwe coalitie vastlegt hoe zij met de Kamer zal omgaan.

Het nieuwe kabinet moet naast een regeerakkoord ook een dualisme-akkoord opstellen. Daarin leggen de coalitiepartijen vast hoe zij de komende jaren omgaan met het delen van informatie met de Tweede Kamer, met besloten overleggen en met inzage van geheime stukken.

Gert-Jan Segers vreest dat veel bij het oude zal blijven in de politiek. Beeld ANP

Gert-Jan Segers vreest dat veel bij het oude zal blijven in de politiek. Beeld ANP

Dit voorstel doet partijleider Gert-Jan Segers van de ChristenUnie. Deze weken werken de leiders van VVD en D66, Mark Rutte en Sigrid Kaag, aan een gezamenlijk document, dat de basis moet vormen voor het nieuwe regeerakkoord. Volgens Segers is het belangrijk dat de partijen ook op papier zetten hoe de coalitie straks de nieuwe bestuurscultuur wil vormgeven, net als het herstellen van de balans tussen macht en tegenmacht.

In een pamflet (Een revolutie van dienstbaarheid), dat donderdag verschijnt, schrijft de leider van de ChristenUnie dat hij zich grote zorgen maakt dat er van de mooie beloftes over een nieuwe politieke cultuur en een menselijkere overheid weinig terechtkomt. “Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat deze kwesties uit het hart van het politieke debat zijn weggedreven”, zegt Segers in een interview met deze krant. “Mijn angst is dat alles bij het oude blijft. Met nog meer ergernis over de politiek tot gevolg.”

Burgers in nood

De ChristenUnie stelt ook voor dat de Nationale Ombudsman bindende aanwijzingen kan geven. Er moet een Constitutioneel Hof komen dat wetten kan toetsen aan de Grondwet. De overheid moet beter bereikbaar worden voor burgers in nood en ‘niet loslaten voor er een oplossing of antwoord is’. Ambtenaren zouden de bevoegdheid moeten hebben om af te wijken van de regels ‘om menselijke redenen’.

Segers wendt zich tot Rutte en Kaag : “Maak hier gebruik van. Als het straks weer business as usual wordt, falen we op een ongelooflijke manier.” In het interview benadrukt de CU-leider dat zijn pamflet geen opmaat naar kabinetsdeelname is. “Dit zijn geen huwelijkse voorwaarden. Het is niet ‘luister naar mij en ik schuif aan’.”

Begin april zei Segers dat zijn partij niet zal deelnemen aan het volgende kabinet-Rutte. Die stelligheid is inmiddels verdwenen. Hij zegt nu: “Wat er steeds in mijn achterhoofd zit is dat er geen nieuwe verkiezingen mogen komen. Als alleen wij dat kunnen voorkomen door uiteindelijk, als alle andere opties van tafel zijn, te gaan regeren, dan moet je je verantwoordelijk opstellen.”

Sigrid Kaag en Mark Rutte na hun gesprek met informateur Hamer ANP

‘Formatie’ gaat met stille trom op vakantie, hoe staat het er inmiddels voor?

Kortom, het is stil rond de kabinetsformatie. Dat blijft voorlopig zo. Want informateur Hamer en de onderhandelingsteams van VVD-leider Rutte en D66-leider Kaag hebben vakantie. Het idee is dat ze nog wel telefonisch contact hebben, maar dat ze de komende weken vooral gebruiken om tot rust te komen.

Informateur Mariëtte Hamer kondigde het drie weken geleden al aan. De formatie zat muurvast en ze zette Rutte en Kaag, “beiden winnaars van de verkiezingen”, aan het werk om de impasse te doorbreken. De twee moesten over hun eigen schaduw heen springen en ondanks de onderlinge verschillen binnen een paar weken een “document op hoofdlijnen” schrijven, een soort aanzet tot een regeerakkoord.

Daarin moeten ze ook rekening houden met de andere vier partijen die nog over zijn: CDA, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie. Het idee is dat de plannen die VVD en D66 op papier zetten één of meerdere partijen over de streep zal trekken om mee te gaan onderhandelen over de vorming van een nieuwe regeringscoalitie, die kan rekenen op de steun van een meerderheid in de Tweede Kamer.

Hamer plande meteen ook een paar weken vakantie voor iedereen in. Het leek haar een goed idee om even afstand te nemen na een roerige periode, met veel onderlinge wrevel. Vanaf komende week hebben zij en de teams een paar weken formatievrij. En als iedereen weer fris terug is, zouden half augustus de onderhandelingen over een nieuw kabinet kunnen beginnen, stelde de informateur.

Wie werken er aan het document?

VVD-leider Rutte is ook minister-president. D66-leider Kaag is tevens minister van Buitenlandse Zaken. Die twee hebben het dus al druk. Daarom hebben ze allebei een team van twee Kamerleden, die hen in het formatieproces ondersteunen.

Voor de VVD zijn dat interim-fractievoorzitter Hermans en oud-staatssecretaris Harbers. D66 heeft fractieleider Jetten en woordvoerder Financiën Van Weyenberg ingezet. De laatste wordt op 10 augustus beëdigd als staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en zal zich volledig op die nieuwe baan gaan richten. Het is niet zeker of hij in het formatieteam wordt vervangen.

De Tweede Kamer heeft SER-voorzitter Hamer drie weken geleden voor de tweede keer aangewezen als informateur. Zij begeleidt het schrijfproces. Hamer was in de periode daarvoor ook zes weken informateur.

Hoe het nu staat met het document? Dat weten we niet precies. Sinds de VVD en D66 er aan begonnen zijn, komt er nog maar weinig naar buiten. D66-leider Kaag zei vorige week dat er gewerkt werd aan “stukken die hopelijk handvatten kunnen zijn voor een aanzet voor het document voor een regeerakkoord op hoofdlijnen”. Ze zei dat alle betrokkenen ook de komende weken blijven nadenken “en een beetje schuiven en schaven” aan de tekst.

Op Instagram liet de D66-leider deze week weten dat “we een eind op weg zijn, maar ook zeker nog niet klaar”. De formatiegesprekken zijn nog in volle gang, schreef ze. “Die verlopen in goede sfeer. Inhoudelijk gaat het er soms stevig aan toe. Dat is logisch, want D66 en VVD zijn twee verschillende partijen. Toch ben ik positief gestemd over wat we kunnen bereiken.”

De Instagram-post:

Instagram-post van Kaag over formatie INSTAGRAM

De schaarse informatie over de voortgang van de gesprekken lijkt niet te stroken met de beloftes over een nieuwe bestuurscultuur, waar iedereen in Den Haag het vlak na de verkiezingen over eens was. ChristenUnie-leider Segers herinnert daar vandaag, op de laatste dag voor de formatievakantie, in een interview met Trouw aan.

Hij vreest dat de mooie plannen alweer zijn weggeëbd en dat alles bij het oude blijft. Geen dualisme, met tegenmacht vanuit de Tweede Kamer. Maar monisme, waarin alles wordt dichtgetimmerd in coalitieoverleggen. Daarom heeft hij een pamflet opgesteld. Daarin stelt hij onder meer dat de nieuwe regeringspartijen straks ook een dualisme-akkoord opstellen, waarin ze vastleggen hoe het kabinet met de informatievoorziening naar de Kamer omgaat.

Of dit betekent dat de ChristenUnie na de vakantie gaat aansluiten, wil Segers niet zeggen. Tot nu toe houdt hij de boot steeds af. In de krant zegt hij dat zijn pamflet niet bedoeld is als “huwelijkse voorwaarden”. “Ik kan me goed voorstellen dat mijn partij niet in de nieuwe coalitie zal komen. Maar dan kunnen mijn suggesties alsnog een bijsluiter bij het regeerakkoord vormen.”

Wordt dit de langste kabinetsformatie ooit?

De verkiezingen waren op 17 maart, morgen vier maanden geleden. De formatie begon de dag erna met het aanstellen van de verkenners Jorritsma (VVD) en Ollongren (D66). Dat is vandaag 121 dagen geleden. Tel daar een vakantie van drie weken bij op en dan zitten we rond de 145 dagen. De echte formatie moet dan nog beginnen.

Het record van de langste kabinetsformatie staat op naam van het vorige kabinet, Rutte III. Dat stond na 225 dagen op het bordes, en stootte daarmee de formatie van het kabinet-Van Agt in 1977 (208 dagen) van de troon. Tijdens de vorige formatie waren de onderhandelaars na vier maanden al wel verder dan nu. Precies 100 dagen na de verkiezingen wisten VVD, CDA, D66 en ChristenUnie dat ze met elkaar in zee wilden. Het duurde toen nog wel heel lang voor er een regeerakkoord lag.

Lees ook:

Dit viertal zet voor Rutte en Kaag de nieuwe kabinetsplannen in de grondverf

De luiken gaan op slot bij de formatie. Mark Rutte en Sigrid Kaag willen in stilte aan de bak, bijgestaan door hun teams. Wie zijn deze mensen die de komende weken de aanzet tot een regeerakkoord schrijven?

Interview Gert-Jan Segers in De Verdieping

Nu de kabinetsformatie zich voortsleept en de fase ‘wie wil met wie’ voortduurt, wil Gert-Jan Segers graag een boodschap kwijt.

Meer: kabinetsformatie 2021

Meer: Op weg naar een nieuw kabinet | NOS

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 43 – tussenstand onderhandelingsronde 09.07.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 42 – tussenstand onderhandelingsronde vanaf 29.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 41 – 2e kamer debat 23.06.2021 eindverslag verkenningsronde

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 40 – eindverslag verkenningsronde 22.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 39 – verkenningsronde 21.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 38 – tussenstand verkenningsronde 20.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 37 – verkenningsronde 18.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 36 – tussenstand verkenningsronde 17.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 35 – tussenstand verkenningsronde 16.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 34 – verkenningsronde 15.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 33 – verkenningsronde 14.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 32 – verkenningsronde 11.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 31 – verkenningsronde 10.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 30 – verkenningsronde 09.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 29 – verkenningsronde 08.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 28 – verkenningsronde 07.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 27 – verkenningsronde 04.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 26 – verkenningsronde 03.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 25 – verkenningsronde 02.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 24 – verkenningsronde 01.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 23 – verkenningsronde 31.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 22 – tussenstand verkenningsronde 28.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 21 – verkenningsronde 27.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 20 – verkenningsronde 26.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 19 – de verkenningsronde gaat een nieuwe fase in !!!

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 18 – tussenstand verkenningsronde 20.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 17 – verkenningsronde Jongeren en Kunst/Cultuursector 20.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 16 – verkenningsronde grote partijen 18.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 15 – verkenningsronde kleine partijen 17.05.2021

Zie ookOp weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 14 – start verkenningsronde met Informateur Mariëtte Hamer vanaf 17.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 13 – Debat 12.05.2021 en benoeming nieuwe Informateur Mariëtte Hamer

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 12 – vanaf 10.05.2021 weer op weg

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 11 – op weg naar de inhoudelijke formatie

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 10 – verkenningsronde vertraagd

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 9 – verkenningsronde vanaf 25.04.2021 weer verder

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 8 – verkenningsronde 20.04.2021 en 21.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 7 – volgende verkenningsronde vanaf 19.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 6 – volgende verkenningsronde vanaf 13.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 5 – nieuwe start verkenningsronde vanaf 08.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 4 – voortgangsoverleg 06.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 3 – Debat 31.03.2021– 01.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 2

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 1

Zie ook: Aftrap Verkiezingen 2e kamer op 17 maart 2021 – op weg naar de uitslag

Lees: ‘Formatie’ gaat met stille trom op vakantie, hoe staat het er inmiddels voor? NOS 16.07.2021

Lees: CU bepleit dualisme-akkoord voor omgang kabinet en parlement MSN 16.07.2021

Lees: ChristenUnie wil een dualisme-akkoord tussen kabinet en Kamer Trouw 16.07.2021

Lees: Rutte heeft de handen vrij om in de formatie straks vele kanten op te draaien AD 16.07.2021

Lees: Amper vorderingen in formatie ondanks hoop op ’document vóór de zomer’ MSN 15.07.2021

Lees: Amper vorderingen in formatie ondanks hoop op ’document vóór de zomer’ Telegraaf 15.07.2021

juli 15, 2021 Posted by | Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 44 – tussenstand onderhandelingsronde 15.07.2021

De nog Langere arm van Erdogan vanuit Turkije – deel 18 – terugblik Coup Turkije 15 juli 2016

Herdenking staatsgreep Turkije: ‘De coup is mislukt, maar daarna verdween de democratie’

Herdenking staatsgreep Turkije: ‘De coup is mislukt, maar daarna verdween de democratie’

De mislukte staatsgreep van 15 juli 2016 wordt nu met veel gevoel voor drama herdacht. De staatsgreep is het grootste trauma in de recente Turkse geschiedenis. Eén nacht veranderde het land voorgoed.

Ambtenaren en schoolkinderen zijn vrij en op televisie is de hele dag een groots aangeklede herdenkingsceremonie te volgen. Een gewone datum is 15 juli allang niet meer in Turkije. De dag is door de Turkse regering omgedoopt tot ‘de dag van democratie en nationale eenheid’ en gaat, als het aan president Erdogan ligt, de geschiedenis in als de dag waarop Turkije de democratie wist te redden.

Lees ook;

Turkse voetbalheld Hakan Sükür vluchtte zijn land uit: ‘Als ik terugkom, beland ik in de gevangenis'
Turkije officieel weg uit vrouwenrechtenverdrag, duizenden demonstranten de straat op

Ook dit jaar zal worden stilgestaan bij de 251 mensen, ‘martelaren’, die om het leven kwamen in die traumatische nacht. Erdogan zal een lange toespraak houden op de Bosporusbrug, waar een groot deel van het drama zich voltrok. Ook de brug kreeg een nieuwe naam, die heet nu de Martelaren van 15 juli-brug.

Elk jaar herhaalt Erdogan dat Turkije er sterker is uitgekomen, maar dat de dreiging nog altijd op de loer ligt. ,,Het was een van de grootste acties van verraad in onze geschiedenis’’, zei de Turkse president vorige week nog. ,,De Gülen-beweging zat erachter, maar we weten dat een veel groter netwerk de couppoging steunde.’’

De nacht van de coup in 2016.

De nacht van de coup in 2016. © AFP

Levenslang straffen

Vijf jaar later wordt er nog steeds jacht gemaakt op gülenisten, leden van de beweging van prediker Fethullah Gülen, die wordt gezien als het brein achter de couppoging. Elke maand worden nieuwe verdachten opgespoord en opgepakt. Vorige week nog 125 mensen in 47 verschillende provincies, waaronder ex-studenten van militaire academies.

Honderden levenslange gevangenisstraffen zijn inmiddels uitgedeeld, vooral aan hoge militairen die de coup zouden hebben voorbereid. De Turkse geheime dienst pakt ook vermeende gülenisten op in het buitenland, recent nog in Kenia en Kirgizië, wat veel internationale kritiek opleverde.

Maar na vijf jaar is ook nog steeds niet duidelijk wat er precies is gebeurd en hoe groot de groep coupplegers werkelijk was, zegt Murat Somer, politicoloog aan de particuliere Koç Universiteit. ,,Een onafhankelijk onderzoek naar de couppoging is er nooit geweest, er zijn nog veel onbeantwoorde vragen.’’

Fethullah Gülen.

Fethullah Gülen. © Reuters

De couppoging leidde tot verregaande repressie. De regering ging niet alleen achter de vermoedelijke daders van de couppoging aan, maar ook achter andere kritische groepen. De scheidslijn tussen couppleger en criticus werd diffuus. Ruim 25.000 mensen zitten in de gevangenis voor coup-gerelateerde aanklachten. Onder hen journalisten, linkse activisten, strijders voor de Koerdische zaak. Velen wachten al jaren op een eerste zitting in de rechtbank.

Doorgeschoten paranoia bij de regering en een poging van Erdogan om zijn grip op de macht te vergroten, meent politicoloog Somer. ,,De regering heeft geprobeerd de oppositie te verzwakken en de democratie te verstikken. De coup mislukte, maar we kunnen nu wel zeggen dat daarna de democratie verdween.’’

Gevangengenomen soldaten, enkele dagen na de couppoging.

Gevangengenomen soldaten, enkele dagen na de couppoging. © EPA

Speelfilm

In het kader van de herdenking liet de regering een speelfilm maken, die vanaf vandaag in de bioscopen gaat draaien. ‘Deze film brengt de dappere strijd van onze natie op het witte doek’, schreef Fahrettin Altun, de communicatiedirecteur van de regering, in de aankondiging. ‘Met blote handen en dappere harten stond deze natie pal tegen de coupplegers en indringers.’

De film heeft alle ingrediënten van een propagandafilm, zegt filmrecensent Evrim Kaya, die net als alle andere Turken alleen de trailer nog heeft gezien. ,,Victimisering en heroïek, het zit er allemaal in’’, zegt ze. Van de kwaliteit is ze niet onder de indruk.

Films maken over de mislukte staatsgreep is alleen weggelegd voor de regering. Kritische Turkse filmmakers durven hun vingers er niet aan te branden. ,,Er is veel zelfcensuur’’, zegt Kaya. ,,En ook al zou je een kritische film over de couppoging willen maken, subsidie van de staat zul je niet krijgen.’’

Demonstranten worden onder vuur genomen op de Bosporusbrug.

Demonstranten worden onder vuur genomen op de Bosporusbrug. © AP

De Coup: noodtoestand van twee jaar

In de nacht van 15 juli 2016 deden Turkse militairen een poging de regering van president Erdogan af te zetten. Ze gebruikten tanks, helikopters en gevechtsvliegtuigen en bombardeerden het parlement in Ankara. Erdogan riep het volk op in verzet te komen, waarop duizenden mensen de straat op gingen. 251 mensen kwamen om het leven, veelal burgers die op de Bosporusbrug probeerden de tanks te stoppen.

Turkije was er al snel zeker van wie erachter zat: de in de VS in ballingschap levende moslim-prediker Fethullah Gülen, leider van de Gülen-beweging.

Twee jaar bleef de noodtoestand van kracht. In die periode werden tienduizenden mensen opgepakt op verdenking van banden met de Gülen-beweging. Gülen, ooit een bondgenoot van Erdogan, ontkent betrokkenheid en de VS weigert hem tot op heden aan Turkije uit te leveren.

Drieduizend levenslange celstraffen voor mislukte staatsgreep Turkije

Drieduizend levenslange celstraffen voor mislukte staatsgreep Turkije

Turkije heeft in de vijf jaar sinds de mislukte couppoging van 15 juli 2016 Drieduizend mensen tot levenslange celstraffen veroordeeld voor hun veronderstelde betrokkenheid, meldt de Turkse staatsomroep Anadolu.

Zestienhonderd veroordeelden hebben geen kans op voorwaardelijke vrijlating. In totaal zijn bijna vijfduizend mensen tot gevangenisstraffen veroordeeld. Eén zaak loopt nog.

In Turkije zijn sinds de poging tot staatsgreep tienduizenden mensen opgepakt. De veroordeelden zouden bijvoorbeeld banden hebben met de beweging van de islamitische prediker Fethullah Gülen, die er door Erdogan van wordt beschuldigd achter de mislukte coup te zitten. Gülen woont in de Verenigde Staten en ontkent betrokkenheid. Turkije heeft de VS opgeroepen Gülen uit te leveren.

Bij de staatsgreep vielen zeker 250 doden en raakten meer dan 2.000 mensen gewond. De Turkse regering houdt donderdag een ceremonie ter nagedachtenis aan de gebeurtenis, de slachtoffers die vielen en de aanhangers van Erdogan die de straat op gingen in protest tegen de coup.

NUweekend

Zie ook: Terugblik: De mislukte staatsgreep in Turkije

zie meer: coup turkije – YouTube

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is 060f2-turkije2bcoup.jpg

In Osman Kavala ziet Erdogan een soort Turkse George Soros

Rondom de Turkse zakenman Osman Kavala is een internationale diplomatieke rel losgebarsten. Wie is hij en waarom vindt Erdogan hem zo bedreigend?

Lange tijd verdiende Osman Kavala (64) zijn geld als zakenman. Hij werd geboren in een familie die goede zaken deed in de tabakshandel. Osman zelf studeerde management in Ankara en later economie aan de universiteit van Manchester. Na het overlijden van zijn vader stopte hij met zijn promotieonderzoek in New York om het familiebedrijf te bestieren.

Maar een doorsnee zakenman was hij niet. De New York Times schrijft dat hij eens een hotelproject afblies nadat hij in een film had gezien dat veel schildpadden eieren legden op het strand waar dat hotel zou moeten komen. De afgelopen twintig jaar was hij vooral actief in het maatschappelijke middenveld en richtte verschillende non-profitorganisaties op op het gebied van kunst, cultuur en het milieu.

Als oprichter van Anadolu Kültür (Anatolische Cultuur) stimuleerde hij culturele diversiteit en activiteiten rondom Koerdische en Armeense cultuur. Een zeer gevoelige zaak in Turkije. Hij was ook de drijvende kracht achter het project Spaces of Culture, met wederom als doel diversiteit en culturele uitwisseling. Kavala vertelde hier vol enthousiasme over aan iedereen die hij ontmoette, schrijft de huidige directeur van Anadolu Kültür in het jaarverslag. Ook de Nederlandse ambassade werkte hieraan mee.

Zulke activiteiten maakten Kavala al snel verdacht in de ogen van president Recep Tayyip Erdogan. Die noemde Kavala een ‘overblijfsel van Soros’ – de zakenman en filantroop George Soros, vaak gehaat in rechts-populistische kringen, stopte in 2018 met al zijn activiteiten in Turkije. In een recente brief zegt Kavala zelf alleen maar bestuurslid van de Turkse afdeling van Open Society Foundation (OSF) te zijn geweest en geen vertegenwoordiger van Soros of OSF. Maar het past goed in het verhaal dat Kavala onderdeel is van een buitenlandse samenzwering tegen de Turkse staat. Ook Kavala zelf denkt dat dit de reden is dat hij nog steeds vastzit, vertelde hij aan persbureau AFP.

Precies vier jaar zat Osman Kavala opgesloten, toen de ambassadeurs vorige week een gezamenlijke oproep deden om hem vrij te laten. In oktober 2017, bij terugkomst van een projectbezoek in Gaziantep werd hij op het vliegveld opgepakt. Het was het begin van een lange serie aanklachten zonder harde bewijzen, van spionage tot het omverwerpen van de regering. In februari 2020 werd hij vrijgesproken, maar opnieuw opgepakt toen hij de gevangenis wilde verlaten.

Erdogan zegt dat de ambassadeurs geobsedeerd zijn door Osman Kavala. Maar dat Erdogan voor één dissident de diplomatieke relaties met tien landen op het spel zet, het lidmaatschap in de Raad van Europa riskeert, op een moment dat westerse investeringen hard nodig zijn, laat vooral zien dat hij zelf bereid is om een heel hoge prijs te betalen voor de afrekening met Kavala en alles waar hij voor staat.

Lees ook:

De Turkse regering wil tien buitenlandse ambassadeurs tot ‘persona non grata’ verklaren.

Enkele dagen geleden riepen deze ambassadeurs gezamenlijk op tot de vrijlating van Osman Kavala. Deze zakenman en filantroop zit sinds vier jaar in de gevangenis.

MEER OVER: KUNST, CULTUUR EN ENTERTAINMENT POLITIEK OSMAN KAVALA ERDOGAN GEORGE SOROS OSF TURKIJE ANADOLU KÜLTÜR INGRID WOUDWIJK

Lees: Oud-minister Ben Bot kent spelletje van Erdogan: ‘Elke keer soort toneelstukje’ AD 26.10.2021

Lees: Turks EU-lidmaatschap verder weg dan ooit door rel Erdogan met ambassadeurs NU 26.10.2021

Lees: Turks EU-lidmaatschap verder weg dan ooit door rel Erdogan met ambassadeurs MSN 26.10.2021

Lees: Turkse influencer berecht om foto’s in Amsterdams seksmuseum: ‘Turkije geeft grens aan’ MSN 26.10.2021

Lees: Turkse influencer voor de rechter na foto met seksspeeltje in seksmuseum Amsterdam Telegraaf 26.10.2021

Lees: Turkse influencer berecht om foto’s in Amsterdams seksmuseum: ‘Turkije geeft grens aan’ RTL 26.10.2021

Lees: Knapen: Nederland staat nog altijd achter oproep aan Erdogan om activist Kavala vrij te laten AD 26.10.2021

Lees: Knapen over statement ambassadeurs: ’Het was niet zo bedoeld’ Telegraaf 26.10.2021

Lees: Knapen over statement ambassadeurs: ’Het was niet zo bedoeld’ MSN 26.10.2021

Lees: Nederlandse ambassadeur en collega’s mogen toch in Turkije blijven  RTL 25.10.2021

Lees: Ambassadeurs in Turkije mogen toch blijven van Erdogan NU 25.10.2021

Lees: Ambassadeurs in Turkije mogen toch blijven van Erdogan MSN 25.10.2021

Lees: Turkije stuurt Nederlandse ambassadeur en anderen toch niet weg AD 25.10.2021

Lees: Turkije stuurt Nederlandse ambassadeur en anderen toch niet weg MSN 25.10.2021

Lees: Turkije ziet af van wegsturen ambassadeurs na gezamenlijk Twitter-statement NOS 25.10.2021

Lees: Ambassadeurs Turkije bemoeien zich niet meer met binnenlandse zaken Erdogan NU 25.10.2021

Lees: Nederland krabbelt terug in rel met Erdogan Telegraaf 25.10.2021

Lees: Nederland krabbelt terug in rel met Erdogan MSN 25.10.2021

Lees: Turkije verwelkomt verklaring Nederlandse ambassadeur en anderen MSN 25.10.2021

Lees: Kan de diplomatieke Turkse rel nog met een sisser aflopen? NU 24.10.2021

Lees: Hoe nu verder met de ambassadeurs in Turkije? ‘Internationale rel als dit doorgaat’ NOS 24.10.2021

Lees: Van ondernemer en weldoener naar spil in diplomatiek rel, dit is Osman Kavala (64) MSN 24.10.2021

Lees: Van Turkse zakenman en filantroop tot ‘terrorist’: een portret van Osman Kavala (64) AD 24.10.2021

Lees: Van ondernemer en weldoener naar spil in diplomatiek rel, dit is Osman Kavala (64) RTL 24.10.2021

Lees: Wie is Osman Kavala, middelpunt van diplomatieke rel Turkije? NOS 24.10.2021

Lees: In Osman Kavala ziet Erdogan een soort Turkse George Soros Trouw 24.10.2021

Lees: Turkse defensieminister waarschuwt voor allianties binnen de NAVO MSN 23.10.2021

Lees: Kamerleden ontstemd door uitzetting ambassadeurs NOS 23.10.2021

Lees: Tweede Kamer ontstemd over uitzetting ambassadeurs: ‘Dictator Erdogan laat weer eens zijn ware gezicht zien’ AD 23.10.2021

Lees: Kamerleden over uitzetting ambassadeurs: ‘Turkije op ramkoers’ MSN 23.10.2021

Lees Kamer ziet Turkije ‘op ramkoers’ met uitzetting ambassadeurs MSN 23.10.2021

Lees: Kamerleden over uitzetting ambassadeurs: ‘Turkije op ramkoers’  RTL 23.10.2021

Lees: Turkije gaat Nederlandse en andere ambassadeurs uitwijzen MSN 23.10.2021

Lees: Turkije gaat Nederlandse en andere ambassadeurs uitwijzen in rel om zakenman NU 23.10.2021

Lees: Turkije wil Nederlandse ambassadeur en negen anderen uitzetten RTL 23.10.2021

Lees: Turkije gaat Nederlandse en andere ambassadeurs uitwijzen Telegraaf 23.10.2021

Lees: Turkije gaat Nederlandse ambassadeur en collega’s uitzetten na rel over opgesloten dissident NOS 23.10.2021

Lees: Rapper Murda terug in Nederland na strafeis in Turkije  RTL 23.10.2021

Lees: Rapper Murda terug in Nederland na aanhouding in Turkije NOS 23.10.2021

Lees: Rapper Murda terug in Nederland na strafeis in Turkije MSN 23.10.2021

Lees: Rapper Murda terug in Nederland na strafeis in Turkije  RTL 23.10.2021

Lees: Murda kan Turkije weer uit, maar angst voor aanhouding ‘heerst bij iedereen’ NOS 22.10.2021

Lees: Verbazing over aanhouding rapper Murda: ‘Misschien om aandacht af te leiden’ RTL 22.10.2021

Lees: Verbazing over aanhouding rapper Murda: ‘Misschien om aandacht af te leiden’ MSN 22.10.2021

Lees: Nederlandse rapper Murda mag Turkije verlaten NOS 22.10.2021

Lees Turkije dreigt ambassadeur van Nederland en anderen uit te wijzen MSN 21.10.2021

Lees: Nederlandse rapper Murda kan tot tien jaar cel krijgen in Turkije NOS 21.10.2021

Lees: OM Turkije eist tot 10 jaar cel tegen Nederlandse rapper Murda Telegraaf 21.10.2021

Lees: Nederland blijft bij protest tegen opsluiting Turkse dissident MSN 19.10.2021

Lees: Turkije roept ambassadeurs van tien landen op matje, waaronder Nederland MSN 19.10.2021

Lees: Turkije: verklaring van Nederland en co ’onacceptabel’ Telegraaf 19.10.2021

Lees: Turkije: verklaring van Nederland en co ’onacceptabel’ MSN 19.10.2021

Lees: Turkije roept ambassadeurs van tien landen op matje, waaronder Nederland NU 19.10.2021

Lees: Turkije roept tien ambassadeurs op matje, onder wie Nederlandse NOS 19.10.2021

Lees: Turkije roept Nederlandse ambassadeur op het matje MSN 19.10.2021

Lees: Europees hof vindt detentie om bespotten Erdogan te ver gaan MSAN 19.10.2021

Lees: Rapper Murda nacht vastgezeten in Turkse cel om songteksten RTL 18.10.2021

Lees: Twee RTL Nieuws-journalisten opgepakt in Turkije RTL 28.09.2021

Lees: RTL Nieuws-journalisten Koens en Nagtzaam kortstondig opgepakt in Turkije MSN 28.09.2021

‘Kwestie van tijd dat pro-Koerdische oppositiepartij verboden wordt’

NOS 05.08.2021 In Turkije bereidt de pro-Koerdische oppositiepartij HDP zich voor op het ergste: een definitief verbod op de gehele partij. De Turkse staat daagde de oppositiepartij in maart voor de rechter. In de aanklacht staat dat de HDP een gevaar is voor de “eenheid van de natie” omdat het een politieke tak zou zijn van de PKK, de terreurgroep waar Turkije al decennia mee in oorlog is.

De partij is het oneens met de aanklacht en zegt dat Erdogan vooral wil afrekenen met de op één na grootste oppositiepartij in Turkije. De partij is van mening dat het geen kwestie is van ‘of’, maar van ‘wanneer’ de HDP noodgedwongen de deuren moet sluiten.

Correspondent Mitra Nazar bezocht een HDP-burgemeester die noodgedwongen moest aftreden. Volgens haar partijleden een voorbeeld van repressie door Erdogan, volgens tegenstanders niet meer dan logisch: “Vijf jaar geleden waren hun wapens nog op ons gericht.”

‘In deze gemeente is de stem van het volk afgepakt’

De HDP, de Democratische Partij van de Volkeren, is een voornamelijk Koerdische partij die de afgelopen jaren is uitgegroeid tot een brede links-progressieve partij waar ook veel Turken en minderheidsgroepen op stemmen. Onder leiding van partijleider Selahattin Demirtas brak de HDP in 2015 landelijk door en werd de partij in één klap de derde partij in het land, met bijna zes miljoen stemmen.

Een jaar later werd Demirtas opgepakt, hij zit al ruim vier jaar in de gevangenis. De staat klaagde hem aan voor allerlei zaken: van het verspreiden van terroristische propaganda tot het beledigen van de president. Opgeteld kan hij 142 jaar gevangenisstraf krijgen. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde dat Demirtas onterecht vastzit.

Het is het lot van veel meer HDP-leden en politici. Volgens de partij zitten 16.000 van hun leden in de gevangenis. Ook zijn tientallen HDP-burgemeesters van hun post gehaald en vervangen door vertrouwelingen van president Erdogan, vooral in het Koerdische zuidoosten van Turkije.

In april reisde correspondent Mitra Nazar mee met Demirtas’ vrouw Basak tijdens de tweewekelijkse reis naar haar man in de gevangenis:

Erdogan wil geen politieke tegenstanders

In de ogen van de Turkse regering is de HDP niets minder dan een verlengstuk van de PKK, de terreurgroep die in het verleden talloze aanslagen pleegde en waar het Turkse leger een oorlog tegen voert in de bergen in Zuid-Turkije en Noord-Irak.

De HDP vond zijn oorsprong in het Koerdische zuidoosten, waar ook de PKK zijn wortels heeft. Beide streven naar meer autonomie en rechten voor Koerden in Turkije. Dat er historische raakvlakken zijn, wordt niet betwijfeld. De HDP zegt dat het als politieke partij op een vreedzame manier tot een oplossing wil komen voor de Koerdische kwestie, en dat het ze geweld afkeuren.

Nu de partij met sluiten bedreigd wordt, is het de vraag wat ze gaan doen. Een van de opties is een nieuwe partij oprichten. Maar om te voorkomen dat de partij onder een andere naam door kan gaan, eist de staat ook een algeheel verbod op politieke activiteiten voor zo’n 700 HDP-politici.

Hoogste rechter

Ondertussen is president Erdogan een nieuw charmeoffensief begonnen in de Koerdische regio, waar hij traditiegetrouw wordt gesteund door vooral conservatieve Koerden.

De hoogste rechter buigt zich nu over de zaak tegen de HDP. Het is onduidelijk wanneer het tot een uitspraak zal komen. Maar gezien het gebrek aan onafhankelijkheid in de rechtspraak is het aannemelijk dat het tot een verbod gaat komen, vermoedelijk nog voor de verkiezingen die gepland staan voor 2023.

BEKIJK OOK;

Lees: Turkse influencer vervolgd om ‘verheerlijken seksspeeltjes’ in Amsterdam NOS 04.08.2021

Lees: Nederlandse advocaat opgepakt in Turkije voor ’beledigen partijgenote Erdogan’ Telegraaf 16.07.2021

Lees: Almelose advocaat in Turkije gearresteerd wegens beledigen politicus  AD 16.07.2021

Zie ook: De Denktank uit Turkije ook in Nederland !!!??? – deel 2

zie ook: De Denktank uit Turkije ook in Nederland !!!??? – deel 1

zie ook: Turkse Spionnen in Den Haag ?? – de nasleep

zie ook: Turkse Spionnen in Den Haag ??

Zie: De nog Langere arm van Erdogan vanuit Turkije – deel 17

Zie: De nog Langere arm van Erdogan vanuit Turkije – deel 16 – versus terreur

Zie ook: De nog veel langere arm van Erdogan in Europa en verder !! – deel 15

Zie dan ook: De nog veel langere arm van Erdogan in Europa en verder !! – deel 14

Zie verder ook: De nog veel langere arm van Erdogan in IS-gebied, Syrië, Irak en verder !! – deel 13 – de nasleep

Zie ook nog: De nog veel langere arm van Erdogan in IS-gebied, Syrië, Irak en verder !! – deel 12 – de nasleep

Zie ook: De nog veel langere arm van Erdogan en verder nog meer !! – deel 11

Zie ook: De nog veel langere arm van Erdogan en weer verder !! – deel 10

zie ook: De nog langere arm van Erdogan en weer verder !! – deel 9

zie ook: De Langere arm van Erdogan en weer verder !! – deel 8

zie ook: De Langere arm van Erdogan en weer verder !! – deel 7

zie ook: De Lange arm van Erdogan en weer verder !! – deel 6

zie ook: De Lange arm van Erdogan in Rotterdam en weer verder !! – deel 5

zie ook: De Lange arm van Erdogan in Rotterdam en weer verder !! – deel 4

zie ook: De Lange arm van Erdogan in Rotterdam en verder !! – deel 3

zie ook: De Lange arm van Erdogan in Rotterdam en verder !! – deel 2

zie ook: De Lange arm van Erdogan in Rotterdam en verder !! – deel 1

juli 15, 2021 Posted by | Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor De nog Langere arm van Erdogan vanuit Turkije – deel 18 – terugblik Coup Turkije 15 juli 2016

Onrust bij GroenLinks – “Nieuw Kritisch GroenLinks” laat van zich horen !!!

ANP

Felle kritiek op ‘democratie’ binnen GroenLinks

Terwijl iedereen in shock was om de aanslag op Peter R. de Vries, zette GroenLinks woensdag 07.07.2021 een rapport online over de verkiezingsnederlaag van 17 maart 2021. Een paar dagen eerder zei een woordvoerder dat het onderzoek ‘nog niet klaar was’. Het is een oude truc om slecht nieuws (het rapport was kritisch over de partijleiding) naar buiten te brengen als media druk zijn met andere zaken.

Partijcultuur

Het gebeurt in elke partij, zeker als het electoraal goed gaat. Omwille van de eenheid, of om compromissen met andere partijen te verdedigen wordt de leider geen weerwoord geboden. Partijvoorzitters zijn vaak snel weer vertrokken, constateert Rombouts met spijt. ,,Terwijl zij de partijcultuur moeten bewaken”.

Dat kan alleen als je statuur en ervaring hebt. Maar hoe gaat het in elke partij? Uiteindelijk is het een club van vrijwilligers. De grootste talenten gaan in de gemeenteraad, worden wethouder, Kamerlid of minister. Wat overblijft, en dat bedoel ik niet denigrerend, gaat de partij besturen. Het hoort andersom.

Bij GroenLinks evalueerde Nel van Dijk de nederlaag van 2012. ,,De nederlaag van 2006 was ook geëvalueerd, maar daar is niets mee gedaan’’, zegt ze. ,,We schreven die conclusies gewoon nog een keer op.’’ Ze vond het een voordeel dat er een nieuwe partijvoorzitter kwam en partijleider Jolande Sap al was opgestapt.

Nu zitten de voorzitter en de leider er nog, wat wellicht verklaart waarom niet de schijnwerpers op het huidige onderzoek zijn gezet. Van Dijk: ,,Als een zittende leiding een kritisch rapport onder haar neus krijgt, is het lastig daar iets mee te doen. Ze is immers zelf verantwoordelijk voor het verlies.’’

Uithuilen na de verkiezingsnederlaag

Na een kritisch rapport over de mislukte verkiezingscampagne van GroenLinks roert een groep kritische leden zich. Zij willen meer inspraak en meer diversiteit.

,,Al heel veel jaren maken dezelfde mensen alle keuzes.”

Bij GroenLinks maakt een kleine groep al te lang de dienst uit, hebben de leden nauwelijks inspraak in de partijkoers en is er geen diversiteitsbeleid terwijl de partij diversiteit juist hoog in het vaandel heeft staan. Dat stelt een groep kritische GroenLinks-leden in een manifest dat inmiddels door meer dan 150 partijleden is ondertekend.

Ook vindt Nieuw Kritisch GroenLinks dat de partij ‘een strategie’ heeft die is gericht op regeringsdeelname. ,,Activisme heeft plaatsgemaakt voor bestuurlijke politiek, en onze radicale visie en systeemkritiek zijn verdrongen door kortetermijndenken”, schrijven de initiatiefnemers, oud-senator en –partijvoorzitter Leo Platvoet (70), oud-voorzitter van jongerenorganisatie Dwars Sabine Scharwachter (24) en Gronings partijlid Roshano Dewnarain (18).

Leiderschap

D66, dat net als GroenLinks van klimaat een speerpunt maakte, wist als enige progressieve partij flink te winnen. Een groot deel van de potentiële GroenLinks-kiezers, zo blijkt uit ‘de beschikbare data’, koos uiteindelijk voor D66 vanwege het ‘nieuwe leiderschap’ dat Kaag propageerde. ‘Dit is een belangrijke verklaring voor het verkiezingsverlies’, stelt de commissie.

Dat thema, leiderschap, werd door de coronacrisis actueel. Ook VVD-leider en premier Mark Rutte profiteerde daarvan. Ook onder GroenLinks-kiezers was er sprake van het zogeheten ‘rally round the flag’-fenomeen. Het profiel van Klaver ‘sloot niet aan’ bij het leiderschap dat kiezers in crisistijd zochten. Daarbij werd de campagne ook bemoeilijkt omdat fysieke campagnebijeenkomsten niet mogelijk waren. Eerder profiteerde de partij juist van massale meet-ups in poptempels.

Kauthar Bouchallikht laat zich inspireren door de islam.

Kiezers ook negatief over kandidatuur Bouchallikht

Na de presentatie van de kandidatenlijst van GroenLinks kwam kandidaat-Kamerlid Kauthar Bouchallikht onder een vergrootglas te liggen vanwege haar vermeende banden met de Moslimbroederschap. De kandidatencommissie van de partij stelt dat er ‘meer afstemming’ plaats had kunnen vinden over de verwachte aandacht voor haar plek op de lijst. Ook kiezers die vóór de verkiezingen belden met de speciale ‘zweeflijn’ die GroenLinks had geopend bleken ‘even vaak positief als negatief’ over haar kandidatuur. Ook oud-Tweede Kamerlid Nevin Ozutok, die laag op de lijst was terechtgekomen, leek op Twitter afstand te nemen van de standpunten van haar partijgenoot.

‘Intensivering’

Hoewel de toenadering in de campagne nog geen succes was, noemt het wetenschappelijk instituut van de partij, dat de evaluatie opstelde, ‘een verdere intensivering’ van linkse samenwerking als aanbeveling voor de toekomst. Nu het politieke landschap versnippert en veel kiezers op rechtse partijen stemmen, kan GroenLinks ‘het verschil maken’ door samenwerking met ‘nieuwe en bestaande politieke bondgenoten’. In de kabinetsformatie trekt de partij van Klaver al op met de PvdA.

Klaver was, na de verkiezingen van 2017 waarbij hij voor het eerst lijsttrekker was, ‘niet meer de nieuwkomer’ maar ook niet ‘de ervaren leider met verantwoordelijkheid voor het Nederlandse bestuur’, schrijft de commissie. Juist in coronatijd waren kiezers wel op zoek naar een stabiele leider. GroenLinks ging in maart van dit jaar van veertien naar acht zetels.

Partijleider Klaver vindt dat ‘ieders input’ nodig is om na de verkiezingsnederlaag van 17 maart de ‘weg omhoog weer te vinden’, zegt hij in een reactie.  ,,Daarom is het goed dat deze groep leden hun ideeën op papier heeft gezet, en kijk ik ernaar uit om de komende tijd met elkaar vorm te geven aan een nieuw hoofdstuk voor GroenLinks.”

Lees: Reactie partijbestuur op analyse Tweede Kamerverkiezingen GL

Lees: Samenvatting en aanbevelingen Een idealistische bestuurspartij GL

Lees: Een idealistische bestuurspartij GL

Lees: Onrust bij GL-jongeren: penningmeester voelt zich ’onveilig’ en vertrekt Telegraaf 28.10.2021

Lees: Terwijl iedereen woensdag in shock was zette GroenLinks een rapport online  AD 09.07.2021

Lees: Linkse partijen waren samen nog nooit zo klein in de Kamer NU 17.03.2021

Zie: Linkse samenwerking PvdA-Groenlinks-SP definitief !!??……… of toch maar Fusie???

Zie: Niet alleen de PvdA heeft een probleem op links !!

zie: Linkse samenwerking PvdA-Groenlinks-SP-D66 definitief ???

zie; Eindelijk de Linkse samenwerking PvdA + Groenlinks + SP !?!?!? – de nasleep

Zie: Toch maar de Linkse samenwerking PvdA-Groenlinks-SP-PvdD-D66 !?!?!?

Zie ook: Eindelijk de Linkse samenwerking PvdA + Groenlinks + SP !?!?!? – de nasleep

zie verder : Eindelijk de Linkse samenwerking PvdA + Groenlinks + SP !!!

zie dan ook; Fusie PvdA, GroenLinks, SP ??

zie ook nog: Lijstverbinding PvdA, GroenLinks, SP ??

en zie ook: PvdA-Plus is linkse samenwerking met PvdA + Groenlinks + SP + D66 !!!

zie verder dan ook: PvdA-SP-GroenLinks-D66 versus een Hete en Rode Lente – deel 2

en dan ook nog: PvdA-SP-GroenLinks-D66 versus een Hete en Rode Lente !?!?!? deel 1

en zie ook: Manifest Linkse oppositie SP, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en de FNV

zie ook deze nog: Provinciale verkiezingen 02.03.2011 – Groenlinks, PvdA, SP en ook D66 Samen ?

zie verder dan ook nog: Een Links Den Haag – samenwerking SP, Groenlinks en PvdA

zie ook deze dan nog: Geen Samenwerking PvdA, Groenlinks, SP en D66 ?

en zie verder ook: Guusje ter Horst en Jolande Sap – PvdA, Groenlinks en D66 samen

’Jongerenorganisatie GL zet nieuwe leden onder druk om elkaar te zoenen bij borrel’

Telegraaf 23.09.2021 Een feestje voor nieuwe leden van DWARS, de jongerenorganisatie van GL in Groningen, is geëindigd in drankspelletjes waarbij nieuwe leden met elkaar moesten (tong)zoenen als ze die spelletjes verloren. Dat meldt stadsblog Sikkom.

Volgens advocaat Jasper Gevers van De Haan Advocaten lijkt hier sprake te zijn van seksueel grensoverschrijdend gedrag. „Er was sprake van groepsdruk en een scheve machtsverhouding tussen bestuursleden en nieuwe leden die willen toetreden tot de vereniging. Zoenen is niet iets dat je zomaar met iemand doet, maar onder deze druk is het toch gebeurd. Dan is er sprake van seksueel grensoverschrijdend gedrag.”

’Intieme sfeer’ in partijpand

Mensen tussen de 14 en 28 jaar kunnen lid worden van de jongerenorganisatie van GroenLinks. Op maandag 13 september vond de ledenfuif plaats in een café in Groningen. Toen deze kroeg om middernacht sloot, verplaatste het feestje zich naar het partijpand van GL aan de Coehoornsingel.

Daar ontstond ’een intieme sfeer waar niet alle leden zich prettig bij voelden’. Onder hen waren oudere leden, leden van het bestuur en kersverse, pas ingeschreven leden. Het gezelschap bestond uit ongeveer tien mensen.

’Geen normale gang van zaken’

Sophie Middelhuis, voorzitter van DWARS, noemt het spelen van spelletjes waarbij er vervolgens gezoend moet worden, geen normale gang van zaken binnen DWARS.

In een formele reactie stelt DWARS dat herhaling van het incident wordt voorkomen: „Er is een spel gedaan op een naborrel na de afloop van een DWARS-activiteit waarop er vrijblijvend een kus op de mond of wang werd gegeven. Hier is het bij gebleven. Wij vinden het heel vervelend dat iemand dit als onprettig heeft ervaren, want dit is niet waar wij voor staan. Wij gaan intern aan de slag om hiervan te leren, zodat we ervoor kunnen zorgen dat zoiets in het gevolg niet meer zal gebeuren.”

GroenLinks-lijsttrekker Jesse Klaver op campagne in de binnenstad van Den Bosch.

Felle kritiek op ‘democratie’ binnen GroenLinks

AD 14.07.2021 Na een kritisch rapport over de mislukte verkiezingscampagne van GroenLinks roert een groep kritische leden zich. Zij willen meer inspraak en meer diversiteit. ,,Al heel veel jaren maken dezelfde mensen alle keuzes.”

Bij GroenLinks maakt een kleine groep al te lang de dienst uit, hebben de leden nauwelijks inspraak in de partijkoers en is er geen diversiteitsbeleid terwijl de partij diversiteit juist hoog in het vaandel heeft staan. Dat stelt een groep kritische GroenLinks-leden in een manifest dat inmiddels door meer dan 150 partijleden is ondertekend.

Lees ook;

GroenLinks wijt nederlaag aan corona, Kaag en ‘wisselende houdingen’ Klaver
GroenLinks lijkt te halveren: ‘Dit is even wennen’

Ook vindt Nieuw Kritisch GroenLinks dat de partij ‘een strategie’ heeft die is gericht op regeringsdeelname. ,,Activisme heeft plaatsgemaakt voor bestuurlijke politiek, en onze radicale visie en systeemkritiek zijn verdrongen door kortetermijndenken”, schrijven de initiatiefnemers, oud-senator en –partijvoorzitter Leo Platvoet (70), oud-voorzitter van jongerenorganisatie Dwars Sabine Scharwachter (24) en Gronings partijlid Roshano Dewnarain (18).

Kloof

Scharwachter noemt de vorige week verschenen evaluatie van de verkiezingscampagne ‘herkenbaar en treffend’, zegt ze in een toelichting, maar is het niet eens met het partijbestuur dat vierkant achter de partijtop blijft staan. Het is niet dat Scharwachter vindt dat partijleider Jesse Klaver moet opstappen. ,,We zijn bewust weggebleven bij wel of geen Klaver, bij wel of geen formatie. We zijn niet principieel tegen meeregeren, maar de interne partijdemocratie moet beter.”

Volgens Scharwachter is er nu ‘een kloof’ tussen de koers van de partijtop en wat de partijleden willen. ,,Die hebben echt andere ideeën dan de groep die het nu voor het zeggen heeft.” Zo wijst ze erop dat ‘een nieuwe generatie’ GroenLinks-leden anders denkt dan de zittende garde. ,,Zij willen een systeemverandering.”

Het manifest stelt ‘een structurele aanpak’ voor van ‘de macht van grote bedrijven, de vrijemarkteconomie en het witte superioriteitsdenken’. Mensen van kleur worden volgens Scharwachter te weinig gehoord over onderwerpen als racisme of discriminatie, ‘terwijl je daar juist extra naar moet luisteren’.

Scharwachter wil dat het partijbestuur een commissie onderzoek laat doen naar ‘wie de keuzes maken en hoe die keuzes worden gemaakt’. ,,Dat gebeurt al heel veel jaren door dezelfde mensen. Er is weinig ruimte voor vernieuwing en diversiteit.” Dat is al zo, zegt Scharwachter, sinds 2015. In dat jaar volgde Klaver Bram van Ojik op als partijleider. Sinds 2013 is oud-Kamerlid Wijnand Duyvendak al campagneleider.

Zorgwekkend

Ook jongerenorganisatie Dwars vindt dat de campagne wordt gerund door ‘een kleine, selecte groep vertrouwelingen’. ,,Er is naar ons gevoel van buiten die schil van naaste medewerkers weinig invloed mogelijk. Dwars is hier in het afgelopen jaar al vaak tegenaan gelopen”, schrijft huidig voorzitter Hiske Scholtens, die namens Dwars het manifest ondertekende. Kort na de verkiezingen uitte Dwars al harde kritiek, maar die ‘wake-upcall’ is ‘nog te weinig is aangekomen’. ,,We vinden het zorgwekkend dat het Wetenschappelijk Bureau dit niet heeft meegenomen in haar evaluatie.”

Partijleider Klaver vindt dat ‘ieders input’ nodig is om na de verkiezingsnederlaag van 17 maart de ‘weg omhoog weer te vinden’, zegt hij in een reactie.  ,,Daarom is het goed dat deze groep leden hun ideeën op papier heeft gezet, en kijk ik ernaar uit om de komende tijd met elkaar vorm te geven aan een nieuw hoofdstuk voor GroenLinks.”

In gesprek

Ook partijvoorzitter Katinka Eikelenboom wil graag in gesprek met de initiatiefnemers van Nieuw Kritisch GroenLinks en noemt de ‘aandachtspunten’ die het manifest aanhaalt ‘herkenbaar’. ,,Daar zetten we ook al flinke stappen op. Zo hebben we een traject opgestart voor een beter diversiteitsbeleid met als doel een meer inclusieve partijcultuur waarin iedereen zich thuisvoelt.”

Eikelenboom vindt het ‘jammer’ dat leden ‘het gevoel hebben’ dat er te weinig ruimte is voor interne discussie. ,,We zijn volop bezig om met nieuwe vormen van (online) gesprek daar nog beter vorm aan te geven.” Ze wijst erop dat de partij de afgelopen maanden al veel in gesprek ging met leden. ,,Ook over de teleurstellende verkiezingsuitslag en de formatie, omdat we weten dat er een grote behoefte is om mee te praten en mee te denken over koers en strategie.”

juli 14, 2021 Posted by | Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Onrust bij GroenLinks – “Nieuw Kritisch GroenLinks” laat van zich horen !!!