Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 24 – verkenningsronde 01.06.2021

Verkenningsronde 01.06.2021

Informateur Hamer heeft met verschillende partijen gesproken over het herstel van de economie na de coronacrisis. PvdA-leider Ploumen en GroenLinks-leider waren daar samen met D66-leider Kaag voor uitgenodigd.

Ploumen: “We hebben een verdiepend gesprek over het herstelbeleid gehad.” Het is niet gegaan over welke partijen wel of niet met elkaar willen regeren, zei zij. Klaver vindt dat logisch omdat de Tweede Kamer de opdracht heeft gegeven de formatie via de inhoud aan te pakken.

Zij zou graag met beide partijen samenwerken in wat een “zo progressief mogelijke” coalitie moet worden. Ploumen en Klaver zien dat ook zo. “Het is vanzelfsprekend dat we dit samen doen“, zei Ploumen. Klaver: “Wij houden elkaar vast.” Bij de andere beoogde coalitiepartners VVD en CDA ligt een samenwerking met PvdA én GroenLinks erg gevoelig.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 2e%2Bkamer%2B2021%2Bformatie.jpg

Eerder vandaag liet Hoekstra namelijk juist doorschemeren dat hij de combinatie van PvdA en GroenLinks samen in een kabinet niet ziet zitten. Zij kunnen in combinatie een te groot ‘links eisenpakket’ neerleggen. “Met die partijen samen is het verschil heel groot. Dat ligt dus niet voor de hand, integendeel.”

Het gesprek met Hoekstra ging over de inhoud. “Onze grote zorgen over de middenklasse, over veiligheid, de belangen van de volgende generatie en een betrouwbare overheid zijn onze punten”, zei hij. “En als die niet genoeg aan bod komen dan gaan we de oppositie in, dat heb ik steeds gezegd.”

Hoekstra heeft vanavond samen met VVD-leider Rutte weer een gesprek met Hamer.

Vijf tot zes partijen

Bronnen melden verder dat ChristenUnie-leider Segers morgen is uitgenodigd voor een gesprek met Rutte en Hoekstra.

Alles wijst erop dat er voor de kabinetsformatie nog vijf tot zes partijen in het spel zijn. VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie. Bij de VVD en het CDA klinkt dus dat twee linkse partijen in het kabinet in principe onwenselijk is. De ChristenUnie heeft gezegd dat het niet voor de hand ligt om weer te gaan regeren.

Los van de politieke ‘kleuren’ die het samenwerken in een kabinet bij voorbaat lastig maken, liggen er ook grote inhoudelijke vraagstukken waar partijen het vooraf over eens moeten zien te worden. Het gaat dan om het herstel van de economie, inkomensbeleid, het klimaat- en stikstofbeleid en migratie.

Derde oog

Informateur Hamer kondigde vrijdag aan dat deze week gaat over de vraag wie met wie een nieuw kabinet zou kunnen vormen. “Ik ga mijn derde oog aanzetten”, zei ze na een drukke informatieweek waarin ze onder meer met clusters partijleiders sprak over het herstel- en transitiebeleid na corona.

Hamer wil deze week kunnen zeggen welke mogelijkheden er zijn. Het is de bedoeling dat zij voor zondag 6 juni advies uitbrengt over de volgende formatiestappen.

Rabo-topman Wiebe Draijer.

De welvaart is ongelijk verdeeld in Nederland en knelpunt nummer 1 is de woningmarkt

De welvaart is ongelijk verdeeld over het land. Daarom moet een nieuw kabinet per regio kijken wat nodig is om iedereen mee te laten delen in de welvaart. Vooral de huizenmarkt is een groot probleem, zegt Rabo-topman Wiebe Draijer.

Het huidige kabinet was heel druk met de coronacrisis, maar de ministersploeg die nu in de maak is, moet de blik weer vooruit richten, vindt Rabo-topman Wiebe Draijer. ,,Het kabinet heeft ons economisch goed door de crisis geloodst. Maar nu kijken de mensen weer vooruit.’’

Lees ook;

Rabobank waarschuwt voor teruglopende winst door coronacrisis
Topman Rabobank: ‘Onzekerheid rond corona voert de boventoon’

Draijer zou graag zien dat bij dat nieuwe beleid meer aandacht komt voor verschillen tussen regio’s. De Rabobank keek alvast vooruit in de veertien regio’s waarin de bank is verdeeld. De bank organiseerde virtuele praatsessies met ruim vijfduizend bewoners. Doel was te peilen waar de problemen zitten en waar de kracht van de regio’s. De Rabobank ontwikkelde samen met de Universiteit Utrecht een Brede Welvaart Indicator (BWI, zie kader onderaan). Zo kan de Rabobank meten wat mensen in verschillende delen van het land belangrijk vinden, wat ze van waarde vinden.

Den Haag moet knelpunten kennen, beleid ondersteu­nen dat goed is voor de regio

Na de kredietcrisis duurde het bijna tien jaar voor de BWI weer op het oude peil was. ,,We wilden vast een indicatie hebben of het BWI nu ook gedaald is’’, zegt Draijer. En waar de knelpunten zitten. ,,Dat is belangrijke informatie voor een kabinet. Den Haag moet beleid ondersteunen dat goed is voor de regio’’, benadrukt de Rabo-topman.

Brede welvaart is ongelijk verdeeld tussen regio’s. Op de Utrechtse Heuvelrug, een regio met een hoge welvaart, hebben mensen andere prioriteiten dan in bijvoorbeeld de Rijnmond, een van de slechtst scorende regio’s als het om brede welvaart gaat.

Toch is er één knelpunt dat overal prominent genoemd werd, namelijk de woningmarkt. Overal wordt de krapte en de (on)betaalbaarheid gevoeld. Ook in landelijke gemeenten waar op het oog niet zoveel aan de hand is, blijkt huisvesting een probleem. De woningnood zet een rem op de economische ontwikkeling. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld geen personeel krijgen, omdat er geen geschikte huisvesting is voor nieuwe werknemers.

Leegloop

Dat maakt de regio tot een onaantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven. Jongeren trekken noodgedwongen weg, omdat er geen geschikte woning en werk is. Dat kan leiden tot leegloop en krimp in de regio’s. Dat zet dan weer andere voorzieningen onder druk, waardoor de leegloop versnelt. ,,De roep om goede huisvesting is heel urgent’’, benadrukt Draijer. ,,Ik weet niet of dat wel voldoende doorgedrongen is in Den Haag.’’

In andere regio’s, waar het economisch erg goed gaat, spelen weer andere problemen. ,,Daar is de verhouding tussen economische groei en duurzaamheid een belangrijk thema’’, weet Draijer. ,,Daar vinden bewoners dat het groen niet moet worden opgeofferd aan huisvesting en economische groei. Bouw vooral in de stad.’’ Ook de verduurzaming is daar een belangrijk onderwerp, zowel van de eigen woning als van bedrijven. ,,Dan gaat het ook om de balans tussen economische groei en duurzaamheid’’, zegt Draijer

Digitalisering

Bedrijven, met name het midden- en kleinbedrijf, willen graag hulp bij de vele veranderingen die er op hen afkomen. ,,Denk aan de energietransitie of de digitalisering. Bedrijven moeten nieuwe producten ontwikkelen en hun productieprocessen verduurzamen. Daar heeft met name het mkb moeite mee. Die bedrijven moet je helpen’’, bepleit Draijer.

Er zijn meer verschillen tussen regio’s met een hoge brede welvaart en regio’s waar het minder gaat. In de armere regio’s is onzekerheid over inkomen en over behoud van een baan een groot thema. Dat speelt bijvoorbeeld veel meer bij mensen aan de onderkant in de grote steden. Onzekerheid over je baan of inkomen is funest voor je levensgeluk en stress werkt door op je gezondheid. Mensen zijn ook bezorgder over de kansen die hun kinderen krijgen.

Andere regio’s leggen weer meer de nadruk op de mogelijkheid je persoonlijk te ontwikkelen. En juist die diversiteit in onderwerpen moet meer aandacht krijgen, vindt Draijer. ,,We willen dat Den Haag meer regionaal maatwerk mogelijk maakt. Er is de afgelopen vijftien jaar te weinig specifiek beleid gemaakt.’’

We willen ruimte voor initiatie­ven van onderop. De energie onder de mensen moeten we gebruiken

En of het nu om de arbeidsmarkt of de woningmarkt of een ander onderwerp gaat, de problemen in de ene regio zijn niet te vergelijken met de problemen in een andere regio. Het kabinet moet dus ophouden met beleid voor heel Nederland te ontwikkelen, want dat werkt eigenlijk nergens optimaal.

Als het aan de Rabobank ligt, krijgt de minister van Economische Zaken en Klimaat die taak erbij. Niet alleen, maar in samenspraak met de regio’s. ,,We willen dat er meer ruimte komt voor initiatieven van onderop. Er is veel energie onder de mensen. Die moeten we gebruiken.’

Huisbaas

Ook voor de Rabobank zelf ligt er een taak om de brede welvaart te bevorderen. Onder het motto ‘put your money where your mouth is’ begon de bank aan de bouw van betaalbare huurwoningen. ,,Daar is een enorm gebrek aan’’, zegt Draijer. ,,Inmiddels hebben we al bijna 10.000 huurwoningen gebouwd.’’ Rabobank houdt die huizen in eigen beheer en is dus zelf de huisbaas. ,,We leveren een bijdrage aan regionale initiatieven met financiering, onze kennis en ons netwerk.’’

Draijer wijst op duurzaamheidsinitiatieven. ,,We ondersteunen de transitie van de varkenssector bijvoorbeeld. En we helpen bij het aanpakken van het stikstofprobleem bij kwetsbare natuur.’’

Wat is Brede Welvaart?

In 2016 ontwikkelde de Rabobank in samenwerking met de Universiteit Utrecht de Brede Welvaart Indicator (BWI). De reden was een sluimerende onvrede over de puur economische manier waarop vooruitgang werd gemeten. Centraal staat daarin altijd de groei van het BNP, dat wat we met zijn allen verdienen. Hoe hoger het BNP, hoe groter de welvaart.

Maar dat is een te beperkte manier van meten vindt de Rabobank. Welzijn is immers net zo belangrijk. Economische groei die ten koste gaat van gezondheid bijvoorbeeld, of natuur, leidt tot minder welzijn. De BWI meet op 11 verschillende indicatoren. Dat zijn inkomen, baanzekerheid, persoonlijke ontwikkeling, gezondheid, werk-privé balans, sociale contacten, maatschappelijke betrokkenheid, subjectief welzijn, huisvesting, veiligheid en milieu.

Uit de meting blijkt dat de BWI sinds de laatste crisis in 2013 ver is achtergebleven bij de groei van de economie. Inkomen en baanzekerheid werden heel positief beoordeeld, maar huisvesting en de werk-privébalans bijvoorbeeld werden negatief beoordeeld. De verwachting is dat ook de coronapandemie tot een verslechtering van de brede welvaart heeft geleid. 

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 23 – verkenningsronde 31.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 22 – tussenstand verkenningsronde 28.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 21 – verkenningsronde 27.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 20 – verkenningsronde 26.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 19 – de verkenningsronde gaat een nieuwe fase in !!!

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 18 – tussenstand verkenningsronde 20.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 17 – verkenningsronde Jongeren en Kunst/Cultuursector 20.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 16 – verkenningsronde grote partijen 18.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 15 – verkenningsronde kleine partijen 17.05.2021

Zie ookOp weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 14 – start verkenningsronde met Informateur Mariëtte Hamer vanaf 17.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 13 – Debat 12.05.2021 en benoeming nieuwe Informateur Mariëtte Hamer

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 12 – vanaf 10.05.2021 weer op weg

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 11 – op weg naar de inhoudelijke formatie

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 10 – verkenningsronde vertraagd

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 9 – verkenningsronde vanaf 25.04.2021 weer verder

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 8 – verkenningsronde 20.04.2021 en 21.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 7 – volgende verkenningsronde vanaf 19.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 6 – volgende verkenningsronde vanaf 13.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 5 – nieuwe start verkenningsronde vanaf 08.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 4 – voortgangsoverleg 06.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 3 – Debat 31.03.2021– 01.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 2

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 1

Zie ook: Aftrap Verkiezingen 2e kamer op 17 maart 2021 – op weg naar de uitslag

Lees: Formatie: Hoekstra beweegt niet, PvdA en GroenLinks houden elkaar vast AD 01.06.2021

Lees: PvdA en GroenLinks blijven erbij: alleen samen in kabinet MSN 01.06.2021

Lees: Formatie: PvdA en GroenLinks blijven samen, CDA ziet bezwaren NOS 01.06.2021

Lees: PvdA en GroenLinks blijven bij eis om samen in kabinet plaats te nemen NU 01.06.2021

Lees: PvdA en GroenLinks blijven erbij: alleen samen in kabinet MSN 01.06.2021

Lees: Hoekstra niet enthousiast over samenwerking met links: ’Verschil is zeer groot’ Telegraaf 01.06.2021

Lees: Hoekstra en Kaag oneens over coalitie met twee linkse partijen NU 01.06.2021

Lees: Informateur Hamer gaat praten met Kaag en Hoekstra MSN 01.06.2021

Lees: De welvaart is ongelijk verdeeld in Nederland en knelpunt nummer 1 is de woningmarkt AD 01.06.2021

juni 1, 2021 - Posted by | Uncategorized

10 reacties

 1. […] Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 24 – verkenningsronde … […]

  Pingback door Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 25 – verkenningsronde 02.06.2021 « Debat in de Digitale Hofstad | juni 2, 2021

 2. […] Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 24 – verkenningsronde … […]

  Pingback door Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 26 – verkenningsronde 03.06.2021 « Debat in de Digitale Hofstad | juni 3, 2021

 3. […] Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 24 – verkenningsronde … […]

  Pingback door Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 27 – verkenningsronde 04.06.2021 « Debat in de Digitale Hofstad | juni 4, 2021

 4. […] Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 24 – verkenningsronde … […]

  Pingback door Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 28 – verkenningsronde 07.06.2021 « Debat in de Digitale Hofstad | juni 7, 2021

 5. […] Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 24 – verkenningsronde … […]

  Pingback door Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 29 – verkenningsronde 08.06.2021 « Debat in de Digitale Hofstad | juni 8, 2021

 6. […] Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 24 – verkenningsronde … […]

  Pingback door Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 30 – verkenningsronde 09.06.2021 « Debat in de Digitale Hofstad | juni 9, 2021

 7. […] Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 24 – verkenningsronde … […]

  Pingback door Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 31 – verkenningsronde 10.06.2021 « Debat in de Digitale Hofstad | juni 10, 2021

 8. […] Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 24 – verkenningsronde … […]

  Pingback door Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 32 – verkenningsronde 11.06.2021 « Debat in de Digitale Hofstad | juni 11, 2021

 9. […] Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 24 – verkenningsronde … […]

  Pingback door Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 33 – verkenningsronde 14.06.2021 « Debat in de Digitale Hofstad | juni 14, 2021

 10. […] Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 24 – verkenningsronde … […]

  Pingback door Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 34 – verkenningsronde 15.06.2021 « Debat in de Digitale Hofstad | juni 15, 2021


Sorry, the comment form is closed at this time.

%d bloggers liken dit: