Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

PvdA mobiliseert Nederland in strijd tegen het Rechtse Kabinet Rutte 1- deel 2

PvdA versus Groenlinks – de Permanente Politieke Alliantie, PPA.

Al eerder was er de oproep van de PvdA in strijd te gaan tegen Rechts Nederland.

Zie: De PvdA mobiliseert Nederland in strijd tegen het Rechtse Kabinet Rutte 1

Aanleiding voor het ‘geheime’ overleg is de bezorgdheid en frustratie van veel oppositiepartijen over de richting die het Kabinet-Rutte 1 kiest. Zie ook de Hervormingsplannen Kabinet Rutte 1- De oppositie spreekt

En ook de effecten van een coalitie met gedoogsteun van de PVV roept bij oppositiepartij D66 nog steeds vragen op.

In Den Haag is alles anders, voelt alles anders. Wat is er in het korte politieke jaar 2010 eigenlijk gebeurd?Voor de verkiezingen deed peilbureau TNS/Nipo een onderzoek naar de verhouding tussen de opvattingen van de kiezers en de politieke partijen.

De uitkomst was verbluffend. Het gros van de kiezers was zowel op cultureel  als op economisch gebied aanzienlijk behoudender dan het verkiezingsprogramma van de partij waarop ze stemden.  Men was weinig enthousiast over marktwerking, en al even lauw over de multiculturele samenleving.

Alleen  PVV en  SP zaten met hun ideeën  dichtbij hun eigen aanhang. Dat was dus voor de verkiezingen en wellicht de nabrander van de progressieve consensus.

Na een bewogen zomer is er een nieuwe coalitie. Op rechts, met gedoogsteun van Wilders. Laten we even afwachten hoe het voelt als de eerste regeringsmaatregelen beginnen te bijten, met het loonstrookje van januari.

De Oppositie zet de aanval in.

Door samenwerking willen PvdA en GroenLinks komen tot een versterking van ‘het progressieve geluid’. Aanleiding is de bezorgdheid en frustratie van links over de richting die het nieuwe kabinet inslaat. Door samenwerking willen de twee partijen politieke ‘macht organiseren voor een alternatieve route’, zegt Ploumen. ‘Wij willen een vrij land dat trots is op zijn beschaving en vooruit wil in de wereld.’ 

Dat bevestigen PvdA-voorzitter Liliane Ploumen en GroenLinks-fractieleider Femke Halsema zaterdag in NRC Handelsblad. Ook GroenLinks-partijvoorzitter Henk Nijof en PvdA-fractieleider Job Cohen zijn bij de gesprekken betrokken. 

In de toekomst zouden wellicht ook D66 en de SP zich kunnen aansluiten bij het linkse blok. Tot nog toe zijn deze partijen echter niet betrokken bij de gesprekken. Maar de partijen zijn wel aanwezig bij het maandelijkse overleg van de directeuren van de wetenschappelijke bureaus van de vier partijen. Tijdens dit ‘Broodje progressief’ wordt ook over de mogelijkheden van politieke samenwerking gediscussieerd. 

Het is een gevoelig onderwerp. Ploumen benadrukt dat aan de gesprekken over de versterking van „het progressieve geluid” geen voorwaarden vooraf zijn gesteld. Het zijn vrije gesprekken, zegt ze, maar „zeker niet vrijblijvend”. De samenwerking moet meer gewicht krijgen dan alleen het samen indienen van Kamermoties, of het aangaan van lijstverbindingen.

De gesprekken tussen GroenLinks en PvdA zijn op zijn minst opmerkelijk, omdat er tijdens de formatie een kloof leek te zijn ontstaan tussen ‘hervormend links’ (GroenLinks en D66) enerzijds, en ‘behoudend links’ (PvdA en SP) anderzijds.

14-11-2010: Samenwerking PvdA-Groen Linkspeiling Maurice de Hond

Het eerste wapenfeit van de linkse oppositie was reeds het gezamenlijk indienen van een motie die het kabinet opdraagt de islamisering van Nederland niet tegen te gaan. Een brede Kamermeerderheid, inclusief VVD en CDA, stemde in met de motie. Slechts PVV en SGP waren tegen.

Job de Gematigde

De Pers 08.11.2010 – Hij verloor de verkiezingen en is niet erg overtuigend als oppositieleider. Job Cohen is een gematigd mens, wars van het venijn en revanchisme dat hij bij de PVV proeft, en dol op voorzichtige uitspraken. ‘Wie weet had iemand anders het briljant kunnen doen.’

Cohen: Ik verlaag me niet tot onfatsoenlijk gedrag

Elsevier 25.11.2010 PvdA-leider Job Cohen mocht donderdagavond in het Vara-programma De Wereld Draait Door terugkijken op de formatie en vooruitblikken op zijn rol in de oppositie, waar in PvdA-kringen nu al veel kritiek op is. ‘Ik ga het op mijn manier doen.’

Hekelstrategie past niet bij Cohen

In het democratische duel tussen regering en oppositie, kiest de oppositie altijd het wapen. Botte bijl of ragfijn fileermesje? PvdA-leider Job Cohen mag het zeggen

Lees het volledige Elsevier-commentaar van Eric Vrijsen

Tijdens de formatie voor een rechts minderheidskabinet lekte nog een PvdA-notitie uit, waaruit bleek dat de partij er juist alles aan ging doen om het kabinet-Rutte zo snel mogelijk te laten vallen. Van die hekelstrategie lijkt dus weinig terecht te komen, als het aan Cohen ligt.

De PvdA-leider ging donderdagavond overigens niet in op de oproep van GroenLinks-leider Femke Halsema om een keuze te maken: wil Cohen met de SP in zee, of met GroenLinks en D66? ‘Ik wil gaan samenwerken met links, maar ik wil dat per onderwerp bekijken,’ aldus Cohen.

En verder:

Halsema (GroenLinks) gaat niet mee, ze roept wel op tot progressieve samenwerking, en verdeelt in één vileine beweging de PvdA tussen de SP en haarzelf. Die sociaal-democratische spagaat is al oud, de PvdA was altijd een coalitie van biefstuksocialisten en internationalisten, van intellectuele verheffers en vakbonders.

Van die oude stromingen is weinig over, eigenlijk zijn de pleitbezorgers van de allerarmsten & allerkwetsbaarsten à la Spekman veruit dominant. Links-liberalen zoals Halsema zie ik niet veel in de PvdA.

Job neemt de verkeerde bus! 

Links-liberalen zoals Halsema zie ik niet veel in de PvdA.

VK 27.11.2010 Beweging op links! Cohen (PvdA) vertrekt vandaag per dubbeldekker in het kielzog van Roemer (SP) naar Den Bosch om samen de armoede te bestrijden.

GroenLinks doet niet aan de actie mee. Partijleider Femke Halsema liet eerder deze week weten de SP een conservatieve partij te vinden. Ze deed ook een oproep voor progressieve samenwerking en nodigde de PvdA uit een keuze te maken tussen het ‘sociale conservatisme’ van de SP en de progressieve krachten van GroenLinks en D66.

Cohen steunt SP-actie tegen armoede

27.11.2010 PvdA-leider Cohen is bij een actie tegen de bezuinigingen op de uitkering van mensen met een arbeidsbeperking. Ook FNV-voorzitter Agnes Jongerius is aanwezig.

Grote opkomst bij manifestatie tegen armoede

NU 27.11.2010 DEN BOSCH – Meer dan duizend mensen zijn zaterdag in de Brabanthallen in Den Bosch bijeen voor een protestmanifestatie tegen bezuinigingen op voorzieningen voor mensen met een arbeidshandicap.

Grote opkomst bij manifestatie tegen armoede

Spits 27.11.2010 Meer dan duizend mensen zijn zaterdag in de Brabanthallen in Den Bosch bijeen voor een protestmanifestatie tegen bezuinigingen op voorzieningen voor mensen met een arbeidshandicap.

Halsema: Stromingenstrijd in partij verlamt de PvdA

Elsevier 25.11.2010 GroenLinks-leider Femke Halsema doet een oproep aan D66 en de PvdA om samen te werken bij de volgende verkiezingen. Daarvoor moet de PvdA wel kiezen voor de progressievere stroming, en niet voor het conservatisme van de SP. Dat schrijft Halsema in een ingezonden stuk aan de Volkskrant. Het betreft een ingekorte versie van de speech die zij hield bij het 20-jarig bestaan van de partij.

De GroenLinks-leider staat een samenwerkingsverband als Keerpunt ’72 voor, toen PvdA, D66 en PPR samen een verkiezingsprogramma schreven.

Zie ook: PvdA en GroenLinks praten over samenwerking

Halsema pleitte maandag bij de presentatie van een boek over twintig jaar GroenLinks opnieuw voor meer progressieve samenwerking. De contouren van zo’n samenwerking zijn volgens haar internationalistisch, toekomstgericht, veranderingsgezind, antibureaucratisch en democratisch. 

Halsema daagt PvdA uit

De Pers 22.11.2010  GroenLinksleider Femke Halsema daagt de PvdA uit een keuze te maken tussen het ,,sociale conservatisme van de SP” of de meer progressieve partijen GroenLinks en D66.  

Het symfonieorkest van verontwaardiging draait op volle toeren. Een stoet van verontwaardigde politici en linkse journalisten in Hilversum, het verlengstuk van de politiek, dwingt ons allen om dwars te zijn. Want het aanzien van politiek is aangetast. Door de PVV.

Job Cohen, leider van de PvdA, opperde met een enorm tevreden grijns op zijn gezicht dat dit alles het aanzien van de politiek heeft geschaad. O ja, Job! Aanzien van de politiek en Job Cohen?

Job, wat bedoel je met ‘aanzien van de politiek’?

Elsevier 22.11.2010 Het symfonieorkest van verontwaardiging draait op volle toeren. Een stoet van verontwaardigde politici en linkse journalisten in Hilversum, het verlengstuk van de politiek, dwingt ons allen om dwars te zijn. Want het aanzien van politiek is aangetast. Door de PVV.

Terwijl het meest rechtse kabinet ooit aan de sociale afbraak van Nederland begonnen is, en de maatschappelijke onrust toeneemt, daalt de grootste oppositiepartij gestaag in de peilingen: de PvdA weet in de ogen van de kiezer geen overtuigend antwoord te vinden.

Waar blijft de PvdA?

VK 22.11.2010 De PvdA moet terug naar haar eigen linkse wortels – en dat zijn sociaal-democratische. Zij valt op door onzichtbaarheid. Terwijl er toch reden genoeg is om voortdurend zichtbaar in de aanval te zijn. Neem de oogst van de afgelopen week: de drieduizend agenten extra die met veel bombarie zijn aangekondigd, maar een koekje van eigen deeg blijken. De staking bij de Post om behoud van goede arbeidsvoorwaarden.

Zou het toeval zijn? Kort voordat GroenLinks haar twintigste verjaardag viert, gaat ze besprekingen aan met de PvdA over vergaande samenwerking. Een fusie staat nog niet op de agenda, maar samenwerkingsprocessen hebben hun eigen dynamiek.

GroenLinks: door naar de volgende fusie?  

Trouw.2010.2010 Een fusie op links lijkt onwaarschijnlijk. Maar GroenLinks is wel bij zo’n fusie gebaat. Op eigen kracht wordt de partij niet groter dan 20 zetels.

„De vernieuwing zal moeten komen vanuit het midden. Het progressieve midden, waar de bruggen geslagen moeten worden”, schreef Pechtold vorige week op de opiniepagina van NRC Handelsblad.

Andere partijen rond Pechtold doen naarstige pogingen de krachten te bundelen nu er een antwoord moet komen op de politiek van belangenbehartiging van vooral de lagere middenklasse. SP-fractievoorzitter Emile Roemer bedelt bij, wat hij nog steeds beschouwt als, andere linkse partijen voor meer structurele samenwerking. PvdA-leider Job Cohen en Femke Halsema van GroenLinks snuffelen voorzichtig aan elkaars partijen in de hoop de komende kabinetsperiode de oppositie meer gecoördineerd en eenduidig over het voetlicht te krijgen. Hier en daar steekt zelfs het pleidooi de kop op om ter linkerzijde tot nieuwe partijvorming te komen.

Vooral voor de PvdA zou meer structurele samenwerking met partijen om haar heen gunstig kunnen zijn. Tot nu toe konden de sociaal-democraten elke samenwerking afhouden. Met D66 werd in kabinetten nog wel eens samengewerkt, maar het enige resultaat was dat D66 werd leeggegeten. De andere twee, GroenLinks en SP, werden vooral als bedreiging gezien.

Samenwerking in de oppositie lijkt vooral een illusie

Trouw 17.11.2010 Het kabinet-Rutte lijkt in meerdere opzichten een tamelijk perfecte vertaling van het maatschappelijk klimaat.

Over linkse alliantie wordt vooralsnog slechts gesproken

VK 08.11.2010 Nu de handreiking van het kabinet-Rutte aan de oppositie in de Tweede Kamer niet erg gul is, zoeken de linkse partijen houvast bij elkaar. Volgens sommige betrokkenen gloren zelfs de contouren van een heuse ‘linkse alliantie’ tussen PvdA en GroenLinks. Maar hoe vastomlijnd die zijn, blijft nog in nevelen gehuld.

Progressieve partijen groeien flink

Trouw 09.11.2010 Progressieve partijen als D66 en GroenLinks hebben dit jaar hun ledenaantal fors zien groeien. D66 verdubbelde de afgelopen twee jaar tot 22.000 leden. GroenLinks schreef dit jaar 5.500 nieuwe sympathisanten in. 

Linkse partijen in lift door bezorgdheid over Wilders

AD 09.11.2010 Het Nederlands Dagblad opent vandaag met de kop ‘Wilders geeft links vleugels’. Uit het artikel blijkt dat bijvoorbeeld D66 in twee jaar tijd het aantal leden zag verdubbelen tot 22.000 en ook GroenLinks sinds begin dit jaar duizenden nieuwe leden mocht verwelkomen.

Ook de PvdA die de afgelopen jaren veel leden verloor, kon rekenen op circa 1600 nieuwe inschrijvingen. ,,De bezorgdheid over Wilders speelt een belangrijke rol bij de aanwas van nieuwe leden”, aldus D66-leider Alexander Pechtold. ,,Zeker een op de drie nieuwe leden meldt zich aan om tegenwicht te bieden”, stelt Jaap de Bruijn van het partijbureau van GroenLinks.

PvdA en GroenLinks willen samenwerking

AD 06.11.2010  DEN HAAG – PvdA-fractievoorzitter Job Cohen en GroenLinks-leider Femke Halsema praten over samenwerking tussen de twee partijen. In oktober hebben twee gesprekken plaatsgehad. Bij een daarvan waren ook de partijvoorzitters aanwezig.

Volgens de PvdA-woordvoerster gaat het nog om ”oriënterende gesprekken”. Maar ze zei ook dat de gesprekken serieus zijn en niet geheel vrijblijvend. Wanneer de fractievoorzitters weer bijeenkomen is volgens haar nog niet bekend.

Geheim overleg partijleiders over links machtsblok

Elsevier 06.11.2010  GroenLinks en PvdA hebben afgelopen maand geheime gesprekken gevoerd over vergaande politieke samenwerking. Het overleg moet op termijn leiden tot een permanente politieke alliantie.

PvdA en GroenLinks praten

Telegraaf 06.11.2010 PvdA-fractievoorzitter Job Cohen en GroenLinks-leider Femke Halsema praten over samenwerking tussen de twee partijen. In oktober hebben twee gesprekken plaatsgehad. Bij een daarvan waren ook de partijvoorzitters aanwezig. Dat heeft een woordvoerster van de PvdA zaterdag bevestigd na een bericht hierover in NRC Handelsblad.  

PvdA en GroenLinks praten over politieke alliantie  

NRC 06.11.2010 leider Femke Halsema en PvdA- leider Job Cohen hebben in oktober vertrouwelijke gesprekken gevoerd over vergaande politieke samenwerking tussen hun partijen.

In de toekomst zou dat moeten kunnen leiden tot een permanente politieke alliantie, waar mogelijk ook D66 en SP aan deelnemen. Dat bevestigt PvdA-partijvoorzitter Liliane Ploumen, die met GroenLinks partijvoorzitter Henk Nijhof bij de gesprekken betrokken is. Ook Halsema, die het initiatief nam, bevestigt de gesprekken.

PvdA en GroenLinks praten over samenwerking

VK 06.11.2010 DEN HAAG – PvdA-fractievoorzitter Job Cohen en GroenLinks-leider Femke Halsema praten over samenwerking tussen de twee partijen. In oktober hebben twee gesprekken plaatsgehad. Bij een daarvan waren ook de partijvoorzitters aanwezig. Dat heeft een woordvoerster van de PvdA zaterdag bevestigd na een bericht hierover in NRC Handelsblad.

PvdA en GroenLinks bekijken samenwerking

Trouw 06.11.2010 PvdA-fractievoorzitter Job Cohen en GroenLinks-leider Femke Halsema praten over samenwerking tussen de twee partijen. In oktober hebben twee gesprekken plaatsgehad.  

‘PvdA en GroenLinks praten over samenwerking’

06.11.2010  (Novum) – PvdA-leider Job Cohen en GroenLinks-leider Femke Halsema hebben in oktober vertrouwelijke gesprekken gevoerd over vergaande politieke samenwerking tussen hun partijen. Dat meldt NRC Handelsblad zaterdag.  

PvdA en GroenLinks praten over samenwerking

Parool 06.11.2010 PvdA-fractievoorzitter Job Cohen en GroenLinks-leider Femke Halsema praten over samenwerking tussen de twee partijen. In oktober hebben twee gesprekken plaatsgehad. Bij een daarvan waren ook de partijvoorzitters aanwezig. Dat heeft een woordvoerster van de PvdA zaterdag bevestigd na een bericht hierover in NRC Handelsblad.

Zie ook:

Pechtold: VVD drijft af

AD 06.11.2010 DEN HAAG – D66-leider Alexander Pechtold is bang de VVD als liberale bondgenoot blijvend te verliezen. Door het vormen van een minderheidsregering van VVD en CDA, die wordt gedoogd door de PVV, drijft de partij van Mark Rutte volgens hem steeds …

Pechtold waarschuwt: Rutte, u verliest een bondgenoot

Elsevier 06.11.2010 D66-leider Alexander Pechtold heeft op het partijcongres in Den Haag hard uitgehaald naar de VVD. Volgens Pechtold loopt de VVD het risico D66 als liberale bondgenoot voorgoed te verliezen. Reden daarvoor is de vorming van een minderheidskabinet dat wordt gedoogd door de PVV van Geert Wilders.

Met die stap laat Mark Rutte de VVD steeds verder afdrijven van het liberalisme waar D66 voor staat, aldus Pechtold.

Macht
In zijn toespraak refereerde Pechtold aan de presentatie van het Regeerakkoord. ‘Het was ontluisterend te zien hoe Wilders zijn collega’s van het toneel speelde. Hen achterliet in de coulissen van de macht.’

De D66-voorman vreest niet alleen de invloed van de PVV, maar ook van de SGP, die zich constructief heeft opgesteld tegenover het nieuwe kabinet. ‘Daarmee is de VVD op weg naar het zwartekousenliberalisme.’

Kluitjesvoetbal
Hij wil zijn partij profileren als een partij van het midden, ‘het progressieve alternatief voor het kluitjesvoetbal op de flanken’. Daarmee distantieert Pechtold zich van de plannen van PvdA en GroenLinks om samen een links machtsblok te vormen.

Voorts uitte Pechtold kritiek op de coalitie, die zich volgens hem meer zou moeten richten op het terugdringen van de staatsschuld en het doorvoeren van hervormingen.

Zie ook:

Pechtold ziet VVD afdrijven als bondgenoot

Parool 06.11.2010 D66-leider Alexander Pechtold is bang de VVD als liberale bondgenoot blijvend te verliezen. Door het vormen van een minderheidsregering van VVD en CDA, die wordt gedoogd door de PVV, drijft de partij van Mark Rutte volgens hem steeds verder af van het liberalisme dat Pechtold voor ogen staat.

Pechtold ziet VVD afdrijven als bondgenoot

NRC 06.11.2010 D66-leider Alexander Pechtold is bang de VVD blijvend te verliezen als liberale bondgenoot. Door het vormen van een minderheidsregering van VVD en CDA, die wordt gedoogd door de PVV, drijft de partij van Mark Rutte volgens hem steeds verder af van het liberalisme dat Pechtold voor ogen staat.

D66 claimt het politieke centrum

Trouw 06.11.2010 D66 is het alternatief voor het kluitjesvoetbal op de flanken. Dat zei Alexander Pechtold tijdens het D66-partijcongres dat vandaag in het Haagse congrescentrum World Forum plaatsvond.

PVV loopt zich, net als D66, stuk op het bestel 

Trouw 06.11.2010 De stormloop van de PVV op bestaande machtsposities is in de tweede fase beland. De partij maakt deel uit van het centrum van de macht, zij het niet volledig.

november 7, 2010 - Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

16 reacties

 1. […] PvdA mobiliseert Nederland in strijd tegen het Rechtse Kabinet Rutte 1- deel 2 […]

  Pingback door PvdA mobiliseert Nederland in strijd tegen het Rechtse Kabinet Rutte 1- deel 3 « Debat in de Digitale Hofstad | december 7, 2010

 2. […] Zie: PvdA mobiliseert Nederland in strijd tegen het Rechtse Kabinet Rutte 1- deel 2 […]

  Pingback door Guusje ter Horst – PvdA, Groenlinks en D66 samen « Debat in de Digitale Hofstad | december 18, 2010

 3. […] En verder ook: PvdA mobiliseert Nederland in strijd tegen het Rechtse Kabinet Rutte 1- deel 2 […]

  Pingback door Job Cohen PvdA – We zullen doorgaan tot aan het gaatje « Debat in de Digitale Hofstad | december 30, 2010

 4. […] En zie ook: PvdA mobiliseert Nederland in strijd tegen het Rechtse Kabinet Rutte 1- deel 2 […]

  Pingback door Peilingen 02.01.2010 Maurice de Hond – Weinig animo bij de kiezer voor samenwerking PvdA, GL en D66 « Debat in de Digitale Hofstad | januari 2, 2011

 5. […] animo bij de kiezer voor samenwerking PvdA, GL en D66 « Debat in de Digitale Hofstad op PvdA mobiliseert Nederland in strijd tegen het Rechtse Kabinet Rutte 1- deel 2Peilingen 02.01.2010 Maurice de Hond – Weinig animo bij de kiezer voor samenwerking PvdA, GL en […]

  Pingback door Pagina niet gevonden « Debat in de Digitale Hofstad | januari 7, 2011

 6. […] En zie ook: Guusje ter Horst en Jolande Sap – PvdA, Groenlinks en D66 samen […]

  Pingback door Waar blijft de PvdA ? « Debat in de Digitale Hofstad | januari 29, 2011

 7. […] PvdA mobiliseert Nederland in strijd tegen het Rechtse Kabinet Rutte 1- deel 2 […]

  Pingback door Manifest Linkse oppositie SP, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en de FNV « Debat in de Digitale Hofstad | maart 1, 2011

 8. […] PvdA mobiliseert Nederland in strijd tegen het Rechtse Kabinet Rutte 1- deel 2 […]

  Pingback door Job Cohen PVDA gaat Kabinet Rutte 1 ontmaskeren « Debat in de Digitale Hofstad | augustus 20, 2011

 9. […] zie: Guusje ter Horst en Jolande Sap – PvdA, Groenlinks en D66 samen […]

  Pingback door Kabinet VVD-SP in 2012 ? « Debat in de Digitale Hofstad | januari 7, 2012

 10. […] PvdA mobiliseert Nederland in strijd tegen het Rechtse Kabinet Rutte 1- deel 2 […]

  Pingback door PvdA in een Najaarsdip ??? « Debat in de Digitale Hofstad | september 1, 2013

 11. […] PvdA mobiliseert Nederland in strijd tegen het Rechtse Kabinet Rutte 1- deel 2 […]

  Pingback door Lijstverbinding PvdA, GroenLinks, SP ?? « Debat in de Digitale Hofstad | september 21, 2014

 12. […] Zie ook: Guusje ter Horst en Jolande Sap – PvdA, Groenlinks en D66 samen […]

  Pingback door PvdA partijvernieuwing – Over wat van Waarde is – deel 4 « Debat in de Digitale Hofstad | april 11, 2015

 13. […] Zie ook: Guusje ter Horst en Jolande Sap – PvdA, Groenlinks en D66 samen […]

  Pingback door Linkse Samenwerking = PvdA + Groenlinks + SP + D66 !!! « Debat in de Digitale Hofstad | december 12, 2016

 14. […] Zie ook: Guusje ter Horst en Jolande Sap – PvdA, Groenlinks en D66 samen […]

  Pingback door Fusie PvdA, GroenLinks, SP ?? « Debat in de Digitale Hofstad | maart 20, 2017

 15. […] Zie ook: Guusje ter Horst en Jolande Sap – PvdA, Groenlinks en D66 samen […]

  Pingback door Eindelijk de Linkse samenwerking PvdA + Groenlinks + SP !!! « Debat in de Digitale Hofstad | november 1, 2017

 16. […] Zie ook: Guusje ter Horst en Jolande Sap – PvdA, Groenlinks en D66 samen […]

  Pingback door Het linkse Manifest van de PvdA, SP en GroenLinks | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen | december 5, 2017


Sorry, the comment form is closed at this time.

%d bloggers liken dit: