Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Geert Wilders PVV versus de Paus – Islamisering versus Secularisering – deel 3

Het kerkbezoek in Nederland daalt.

De invloed van het Christelijke geloof in Nederland neemt in haar totaliteit af in de maatschappij (al zou je dat soms niet denken).  Met name katholieken gaan minder naar de kerk. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceerde.
Afname van regelmatige kerk- en moskeegangers tussen 2010 en 2013, per gemeente.

Van de totale bevolking is 5 procent islamiet. Dat komt neer op 825 duizend mensen. Zo’n 95 procent van hen is van niet-westerse afkomst. De Marokkanen vormen met 296 duizend islamieten de grootste groep, op de voet gevolgd door de Turken met 285 duizend islamieten.

In diezelfde periode groeit de Islam van 3 naar zo’n 5% van de totale bevolking in ons kikkerlandje, maar het aantal moslimgangers daalt juist. Voor het eerst meer moslims dan katholieken in Den Haag

Eén en ander valt te lezen in het rapport ‘Religie aan het begin van de 21ste eeuw‘ (CBS). Vergelijkbaar verder

zie ook: Vertrouwen in de kerk op dieptepunt beland

zie ook: Peiling: Wereldwijde kloof tussen Rome en gewone katholieken– 10/02/14

zie ook: Grootste refo-kerkgenootschap: we gaan vergrijzen en krimpen – 10/10/13

Geloven binnen en buiten verband

Te downloaden:

‘Steeds meer moslims bekeren zich tot het christendom’

Elsevier 27.03.2017 Duane Miller, onderzoeker aan St. Mary’s University in het Amerikaanse San Antonio, zegt dat steeds meer moslims zich bekeren tot het christendom. Miller interviewde de afgelopen jaren talrijke ex-moslims en verwerkte hun beweegredenen in zijn onderzoek.

Drijfveren

De belangrijkste drijfveer voor veel bekeerlingen is het aanhoudende islamitisch geïnspireerde geweld. Miller bestudeerde een aantal casussen, waaronder de vervolging van christenen in Indonesië. Miller concludeert dat in de periode 1960-2010 10 miljoen Indonesische ex-moslims christen zijn geworden. Ook zouden wereldwijd 400.000 moslims zich tot het christendom hebben bekeerd in de nasleep van de aanslagen van 11 september 2001.

Vluchtelingen

Veel moslims bekeren zich tot het christendom nadat zij hun vaderland hebben verlaten. In Libanon omarmen veel Syrische en Iraakse vluchtelingen het christendom, soms om praktische redenen. Zo zouden de bekeerlingen makkelijker toegang krijgen tot de genereuze hulp van christelijke hulporganisaties.

Kerken in Duitsland zien een toename van bekeerde asielzoekers. Sommige christelijke organisaties richten zich specifiek op asielzoekers en verspreiden christelijke lectuur in asielzoekerscentra. Toch bestaat er twijfel over de motivatie van bekeerlingen. Zo is het lastiger om een christelijke vluchteling uit te zetten, omdat die zich kan beroepen op dreigende religieuze vervolging in het land van herkomst.

Christendom verdwijnt uit bakermat

Ondanks het toenemende aantal bekeringen zien de vooruitzichten voor het christendom er niet goed uit. In de komende decennia zal het christelijke geloof uit grote delen van het Midden-Oosten en Afrika zijn verdwenen. In 2070 zal de islam het christendom passeren als de grootste religie van de wereld.

Lees ook: Waarom druk op christenen wereldwijd toeneemt

Aantal lege kerken in Den Haag blijft groeien

AD 15.03.2017 In Den Haag staan zeker tien kerkgebouwen al jaren leeg. De panden zijn lastiger te verkopen dan gedacht. En de leegstand blijft groeien: de gereformeerde gemeente wil later dit jaar een van de twee gebedshuizen die zij nog in haar bezit heeft, afstoten.

Leden van de gereformeerde gemeente bezoeken nu nog zondagsdiensten in de kerk aan de Oude Boomgaardstraat (centrum) of de Eben Haëzerkerk aan de Nieuwe Laantjes op Scheveningen. Maar de gemeenten in Den Haag en Scheveningen gaan fuseren. Om de paar weken zijn er gezamenlijke diensten in een van de gebouwen.

Geschikt
Het plan was aanvankelijk om beide kerken af te stoten en een nieuwe start te maken op een derde locatie. Een commissie heeft maandenlang onderzoek gedaan naar een geschikte plek, maar dat heeft niets opgeleverd. Daarvoor zijn ook lege kerken bekeken, maar die bleken niet geschikt.

Het is nu aan de leden van de gereformeerde gemeente om een keuze te maken tussen de kerk aan de Oude Boomgaardstraat of de Eben Haëzerkerk aan de Nieuwe Laantjes.

,,Ik vrees dat er voor de kerk aan de Oude Boomgaardstraat in Den Haag wordt gekozen, omdat er daar meer parkeerplaatsen zijn”, meent koster Camphens van de Eben Haëzerkerk in Scheveningen. 

De zoektocht naar een gebouw geeft aan hoe lastig het is om leegstaande kerken een bestemming te geven. Ze worden langzamerhand een blok aan het been van de protestantse gemeente PGG. De begroting voor 2017 heeft mogelijk een tekort van 688.000 euro. Een van de oorzaken is de trage verkoop van gesloten kerken.

Het bisdom heeft geen cijfers en verwijst naar de afzonderlijke parochies.
Intussen groeit ook het sentiment: in de facebookgroep ‘Den Haag zoals het was’ zijn sinds deze week de klokken van de Sacramentskerk te horen.

De leegstand van kerken kan natuurlijk niet los worden gezien van de ontkerkelijking, die zeker in de grote steden van Nederland niet te stoppen lijkt.

 De Sint Jans Kathedraal in Den Bosch.

Weer minder godsdienstige jeugd

Telegraaf 22.02.2017 Jongeren voelen zich steeds minder aangetrokken tot een godsdienst. In 2015 behoorde 41 procent van de 15- tot 25-jarigen naar eigen zeggen tot een kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering. Vijf jaar eerder was dat nog 49 procent. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag.

De daling is het grootst onder jongvolwassenen (18-25 jaar). Van de jongeren die zich nog wel religieus voelen, is het grootste deel katholiek (17 procent) of protestants (11 procent). 8 procent behoort tot een islamitische groepering.

Opvallend is het verschil in beleving tussen deze groepen. Ruim de helft van de protestanten geeft aan minstens één keer per maand naar de kerk te gaan. Van de katholieke jongeren doet slechts 6 procent dat. Een derde van de islamitische jongeren ziet regelmatig een moskee van binnen.

Bezoekers van de EO-Jongerendag in 2015. © ANP

Jongeren zijn steeds minder vaak religieus

Trouw 22.02.2017 Het percentage jongeren dat zegt bij een godsdienst te horen is opnieuw gedaald. In 2010 zei 49 procent zich tot een godsdienst te rekenen, in 2015 was dat nog 41 procent. Het aantal godsdienstige jongeren daalt al sinds 1997.

Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De daling is het sterkst onder jongvolwassenen (18-25 jaar): nu geloven nog vier op de tien jongeren in die leeftijdsgroep, in 2010 was dat nog 48 procent. Het aantal minderjarige godsdienstige jongeren is ook gedaald, van 51 procent in 2010 naar 45 procent in 2015.

Van de religieuze jongeren beschouwt 28 procent zich als christelijk, 8 procent als moslim, 17 procent als katholiek en 11 procent als protestants. De overige vijf procent behoort tot een kleinere godsdienst zoals het hindoeïsme of het boeddhisme. Meer dan de helft van de jongeren beschouwt zichzelf niet als religieus.

Kerkbezoek

Dat jongeren zich als religieus beschouwen betekent niet dat ze ook naar de kerk, moskee of een andere religieuze bijeenkomst gaan. Het aantal kerkgangers is het grootst onder de protestantse jongeren, meer dan de helft zegt minstens een keer per maand naar een dienst of religieuze bijeenkomst te gaan. Van de islamitische jongeren gaat 36 procent regelmatig naar een moskee. Onder katholieke jongeren is het aantal kerkgangers het laagst: slechts 6 procent zegt minstens eens per maand in de kerkbanken te zitten.

Vorig jaar bleek uit onderzoek van de Universiteit Utrecht onder vijfduizend scholieren dat juist de moslimjongeren minder snel seculariseren dan christelijke jongeren. “De identificatie als moslim blijft sterk onder jongeren, maar het navolgen van religieuze voorschriften neemt af”, zei hoogleraar sociologie Frank van Tubergen er destijds over in Trouw. Religie werd voor islamitische jongeren meer een privézaak. “Ze laten vooral de aspecten van het geloof die je publiek toont achterwege.”

Vaticaanse vragenlijsten

De katholieke kerk ziet de secularisatie van de jonge achterban met lede ogen aan. Het Vaticaan probeert nu met vragenlijsten in kaart te brengen waar jongeren behoefte aan hebben vanuit de kerk. In maart opent daarvoor een website, in 2018 wordt op een speciale bisschoppensynode besproken hoe de kerk jongeren beter kan bereiken. In de aankondiging van dit plan sprak het Vaticaan al voorzichtig uit waar de verbeterpunten zitten.

De kerk moet af van de ‘rigide houding die de verkondiging van het evangelie minder geloofwaardig maakt’ en moet ophouden ‘zich te gedragen op een ouderwetse manier’. En, zo schreef het Vaticaan, jongeren hebben vast zelf ook wel een paar goede ideeën over hoe de kerk het verkondigen van haar boodschap kan verbeteren. De kerk wil de stem van jongeren horen, benadrukte paus Franciscus.

Katholieken in Halfweg halveren hun monumentale kerk

Trouw 15.02.2017 Veel gelovigen zitten in hun maag met een oud en duur kerkgebouw. Katholieken in Halfweg hebben een oplossing gevonden. Ze halveren hun monumentale kerk.

Wat doe je met een kerkgebouw als het aantal kerkgangers slinkt? Wordt het sluiting, herbestemming of verbouwing? Het is een kwestie waar veel kerkelijke gemeenten mee in hun maag zitten. De toekomst van, vaak historische en monumentale, gebouwen is op dit moment een van de grootste thema’s voor protestantse en katholieke kerkbestuurders.

De katholieken van de Onze Lieve Vrouw Geboorte-parochie in Halfweg, een dorp tussen Amsterdam en Haarlem, hebben een oplossing gevonden. Hun monumentale kerk wordt niet gesloopt, maar wel zéér grondig onder handen genomen. De kerk wordt gehalveerd. Alleen de toren en een deel van de gevel staan nog overeind.“Het bisdom praat vaak over kerken verkopen en kerken slopen. Wat wij doen is van een heel andere orde”, zegt projectleider Gé Nibbering (65).

© Olaf Kraak

Unieke situatie

Het terrein is al enige tijd een bouwput. Bakstenen muren werden onlangs neergehaald. Ook zijn het altaar, orgel en kerkbanken verdwenen. Halfweg gaat er drastisch anders uitzien. Zo komt er een nieuw kerkplein. En op een groot deel van de kerkelijke grond komen huizen. In de karakteristieke pastorie komen drie zelfstandige woningen: van buiten Amsterdamse School, van binnen modern comfort. Door een groot deel van de kerkelijke grond ter beschikking te stellen voor woningbouw is het project voor de parochie kostendekkend.

Het is een ‘vrij unieke situatie’ waarin zijn kerk is beland, zegt Nibbering. “Het is nog niet eerder vertoond dat een parochie een kerk gaat verkleinen en tegelijk een soort gebiedsontwikkelaar wordt.” Een landschapsarchitect kwam er zelfs aan te pas om Halfweg op deze manier een nieuw dorpshart te geven.

© Olaf Kraak

Amsterdamse School

In 2009 bestond het kerkgebouw 80 jaar, een gebeurtenis die toen nog groots werd gevierd. Wel was toen al duidelijk dat het bouwwerk – 600 zitplaatsen – inmiddels veel te ruim bemeten was. In dezelfde periode bleek eveneens dat het pand in zeer slechte staat verkeerde. Wat nu? Tal van vergaderingen volgden. De toekomst van het gebouw was onzeker. Enige tijd werd zelfs complete afbraak overwogen, iets dat immers veel vaker gebeurt.

© Olaf Kraak

Uiteindelijk werd in samenspraak met de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude besloten om het bestaande gebouw flink onder handen te nemen. Door de aanpak in Halfweg is een karakteristiek bouwwerk (voor een deel) gered. De kerk werd in 1928-1929 gebouwd in de stijl van de Amsterdamse School. De bouwstijl, zogeheten ‘baksteenexpressionisme’, is in de rooms-katholieke kerkbouwkunst zeer spaarzaam toegepast.

Emotioneel

Afscheid nemen van een kerkgebouw blijkt in de praktijk dikwijls lastig. Vaak gaat verandering van gebouwen bij de kerkgangers met veel verdriet en pijn gepaard. Sommigen komen er al hun hele leven. In Halfweg kwamen er ook tranen. “Emoties komen altijd in dit soort gevallen”, zegt Nibbeling. “Maar doordat we een deel van het bestaande in stand houden, herkennen velen zich toch terug in het nieuwe kerkgebouw.”

© Olaf Kraak

Het project wordt voor het grootste deel vormgegeven door de parochianen zelf. Iedereen in de kerk wordt via nieuwsbrieven uitgebreid op de hoogte gehouden. En wat ook scheelt, zegt Nibbeling, is dat het tijdelijke kerkgebouw pal naast het bouwterrein staat. “Ook dat schept een bepaalde band. Er heerst in de kerk een soort bouwsfeer.”

‘Hallo, welkom thuis’ is het succesrecept van snel groeiende kerken

Trouw 14.02.2017 Terwijl de meeste kerken leeglopen, trekken de op Amerikaanse leest geschoeide kerken als Hillsong in Amsterdam en Doorbrekers in Barneveld wekelijks meer zielen. Geen toeval, ontdekte Bjorn Visser. ’s Lands snelst groeiende kerken gebruiken hetzelfde succesrecept.

Bezoek je voor het eerst de Hillsongkerk aan het Rembrandtplein in Amsterdam, dan hoef je je geen moment een buitenstaander te voelen. Al bij de tramhalte word je opgewacht door gemeenteleden: van harte welkom, wat leuk dat je komt kijken. Eenmaal binnen word je waarschijnlijk nog een paar keer enthousiast aangeklampt. Ben je er klaar voor? De rockmuziek blaast er uit de speakers, de voorganger staat er voor een scherm met flitsende visuals.

Hillsong, afkomstig uit Australië en sinds een aantal jaar ook in Nederland, zwemt hard in tegen de secularisatie: ze groeit, en naar eigen zeggen nog stevig ook. En inderdaad, op zondagochtend zit het er vol. Hoe kan dat?

Door te zorgen voor een ‘wow’-factor, constateert student godsdienstpastoraal werk Bjorn Visser in zijn scriptie voor de Christelijke Hogeschool Ede. Hij enquêteerde onder gemeenteleden van kerken als Hillsong en sprak uitgebreid met de voorgangers en gemeenteleden.

Doorbrekers in Barneveld, City Life Church in onder meer Den Haag, City Changers in Den Bosch en Thousand Hills in Hilversum: allemaal hebben ze volgens Visser een sterke focus op het verwelkomen van nieuwe zielen, en allemaal groeiden ze het afgelopen decennium van niets naar honderden of in sommige gevallen zelfs meer dan duizend leden. Daarmee zijn ze – in ieder geval getalsmatig – de wonderkinderen van christelijk Nederland. Visser: “Het is de bedoeling dat je je direct thuis voelt. Zo brengen ze het ook. In sommige van die kerken staat op de flyers ‘welcome home’.”

Charismatisch

Nieuw is hun modus operandi niet. De kerken die Visser onderzocht zitten in de evangelische en de zogenoemde ‘charismatische’ hoek – God wordt er aanbeden met de handen in de lucht, de muziek komt van gitaar en drum, niet van een orgel. Persoonlijke ervaringen met de Heilige Geest zijn er belangrijk, net als het maken van een persoonlijke, bewuste keuze om Jezus te volgen.

Als het regent, staan gemeenteleden klaar met een paraplu. Stap je uit je auto, dan zorgen ze dat je droog binnenkomt, aldus Bjorn Visser.

In zulke kerken staat evangelieverkondiging van oudsher hoog aangeschreven. Bezoekers worden bij de deur verwelkomd en de voorganger spreekt er eenvoudige taal. “Deze kerken doen dat ook”, zegt Visser. “Maar ze gaan dus een stuk verder. Als het regent, staan gemeenteleden klaar met een paraplu. Stap je uit je auto, dan zorgen ze dat je droog binnenkomt.”

Er blijkt onder de respondenten een ontevredenheid te bestaan over de diepgang die ze ervaren. Mensen die al langer in de kerk komen, verlangen naar meer diepgang, aldus Visser in zijn scriptie.

Autocratisch leider

Misschien wel het belangrijkste verschil met andere kerken: het leiderschap. “De voorganger staat centraal: hij heeft de visie én voert die uit. Waar de voorganger in de meeste andere evangelische kerken en pinkstergemeenten wordt aangesteld en gecontroleerd door de oudsten, werken deze gemeenten top-down. Als de voorganger zegt: we planten (stichten, red.) morgen een kerk, dan doen ze dat. Van zulk charismatisch leiderschap gaat een aantrekkingskracht uit. Het is prettig om iemand te volgen die de weg wijst.”

Deze kerken excelleren in daadkracht, zegt Visser. “Dat de voorganger zelf beslissingen kan nemen, helpt enorm. In andere kerken moeten dat soort besluiten eerst besproken worden door bijvoorbeeld de raad van oudsten. Dat is democratischer, maar kost veel meer tijd.”

Hebben deze kerken het succesrecept gevonden, een medicijn tegen de ontkerkelijking? Visser is nog niet overtuigd. Neem dat autocratische leiderschap. Dat heeft ook een keerzijde, zegt hij. “Is er wel voldoende controle op de voorganger? Net als beursgenoteerde bedrijven kennen deze kerken een team van opzieners. Bevriende voorgangers van andere kerken die een soort klankbord vormen. Als een voorganger alleen verantwoording aflegt aan vrienden, kan dat lang goed gaan. Maar wat als de leider wegvalt? Of als de opzieners niet kritisch genoeg zijn? Of als het niet lekker meer loopt tussen de voorganger en de opzieners?”

Nog een belangrijk kritiekpunt: de focus op nieuwkomers kan ten koste gaan van gemeenteleden die al langer lid zijn. “Er blijkt onder de respondenten een ontevredenheid te bestaan over de diepgang die ze ervaren”, schrijft Visser in zijn scriptie. “Hiermee lijkt een verband te zijn tussen mensen die pas de kerk bezoeken, de zogenaamde ‘zoekers’, en mensen die al langer in de kerk komen. Mensen die al langer in de kerk komen, verlangen naar meer diepgang.”

De kerken vertellen volgens Visser graag hoeveel mensen er tot geloof komen. “Maar hun groei komt maar voor een klein deel van nieuwe christenen. 92 procent van de mensen die ik sprak, kwam uit andere kerken. Dat wordt wel het ‘rondpompen van gelovigen’ genoemd: groei op de ene plaats leidt elders tot legere kerkbanken.”

Toch kunnen andere kerken wel wat leren van Hillsong, Doorbrekers en vergelijkbare gemeenschappen. Hartelijkheid bijvoorbeeld – daar hebben andere kerken soms wat te weinig van. “Zorg dat dat je een warm bad bent. Dat mensen zich direct thuisvoelen: verwelkom gasten niet alleen, maar ga direct met hen in gesprek, nodig hen uit om nadien nog ergens iets te drinken.”

Kerken gaan leegloop tegen met reclamespotjes: ‘Ben jij tevreden met jezelf?’

Remonstrantse Broederschap zag aantal leden met 600 stijgen

VK 02.02.2017 En dan valt de radio plotseling stil. Lang duurt het niet, maar lang genoeg om de aandacht te vangen. De radio is dat niet gewoon, stilvallen.

Na die ene seconde vraagt een vrouwenstem: ‘Ben jij tevreden met jezelf?’ Een man antwoordt aarzelend dat er wel wat kilootjes af mogen, maar. . . De vrouw hem in de rede. Ze wil weten hoe het ‘innerlijk’ gaat.

Zo kan het tussen aanprijzingen voor vakantiebestemming Curaçao en een of andere financiële instelling opeens gaan over persoonlijk welzijn met een hoofdletter W.  Boodschap van het Apostolisch Genootschap.

View image on Twitter

BrahimBourzik @BrahimBourzik

De PKN gaat werven met posters waarin God niet wordt genoemd. ‘Om het imago van de kerk bij te stellen.’ #ingewikkeld  12:38 AM – 23 Dec 2016

De reclame van dit genootschap (‘een plek voor religieus-humanistische zingeving’) past in een trend. Ook de protestanten, verenigd in PKN, plaatsen zichzelf sinds vorige maand in de markt met posters. Daarop is de kerk niet alleen een plek om te geloven, maar ook om te onthaasten en zelfs om te twijfelen. ‘We willen het beeld bijstellen’, aldus een woordvoerster.

Als eerste bewandelde de Remonstrantse Broederschap dit pad van de commercie. Daarbij hebben de remonstranten, in tegenstelling tot hun medegelovigen, God nadrukkelijk ingezet als marketinginstrument. En dat heeft gewerkt.

Het aantal broeders en zusters is met zeshonderd gestegen. Dat lijkt niet veel, maar op een aantal van vijfduizend betekent het een stijging van 12 procent. De aanwas zit vooral bij mensen die weer behoefte hebben aan een religieuze voedingsbodem nadat ze de kerk eerder de rug hadden toegekeerd.

Zingeving

Het Apostolisch Genootschap mikt op ‘kritische verdiepingzoekers’ in de leeftijd 30-45 jaar.

Joost Röselaers, algemeen secretaris van de Remonstrantse Broederschap, vindt het nog te vroeg om van een kentering te spreken na jaren van teruggang. Een halve eeuw geleden telde de Remonstrantse Broederschap nog 20 duizend leden. ‘Maar ik hoop wel dat we nu een fundament hebben gelegd.’

Het Apostolisch Genootschap mikt in zijn commerciële oproep op ‘kritische verdiepingzoekers’ in de leeftijd van 30 tot 45 jaar. In die levensfase komen nieuwe verantwoordelijkheden om de hoek kijken, passend in kwesties van zingeving.

De formule werkt als een drietrapsraket. Het mini-hoorspel leidt naar een website die weer doorverwijst naar thematische bijeenkomsten. De campagne begon op Radio 538 en Sublime FM, gaat nu verder op de publieke radio en heeft de verwachtingen al  overtroffen. Het aantal bijeenkomsten wordt opgevoerd van 22 naar 40.

‘Ikkerig karakter’

Het gaat niet om zieltjes winnen, maar om verspreiding van gedachtegoed

Bij de verspreiding van het geloof wordt al gauw gesproken van ‘zieltjes winnen’. Daarvan, zegt Viola Lindeboom, is geen sprake. De vraag naar het waarom van de campagne kaatst de woordvoerster van het genootschap terug met een retorische vraag: ‘Waarom zouden we het alleen met onze 15 duizend goed hebben?’ Haar collega Emiel Pijl zegt: ‘Het gaat ons niet om zieltjes winnen, maar om de verspreiding van ons gedachtegoed.’

De vraag of commercie en geloof wel samengaan, is intern nooit aan de orde gekomen. Dat deed het wel binnen het brede spectrum van kerken dat onder de vlag van de PKN opereert. Sommige kerkbestuurders beschouwen reclame als een ongepast instrument.

Ook binnen het Remonstrants Broederschap rezen bezwaren over het ‘ikkerige karakter’ van de reclame-uitingen. Maar het succes heeft de gemoederen gesust, aldus Röselaers. Daarom staat een nieuwe campagne alweer op stapel.

Volg en lees meer over:  RELIGIE  NEDERLAND   PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND   CHRISTENDOM

Paus vraagt jongeren hoe de kerk beter kan

Trouw 17.01.2017 Het Vaticaan legt haar oor te luisteren bij jongeren. Tot oktober probeert het in kaart te brengen wat jongeren bezighoudt en hoe de kerk hen beter van dienst kan zijn. Want, zo erkent het in een verkennend document: misschien is het tijd om minder te preken en beter te luisteren.

De komende weken krijgen de hoogste rk-geestelijken van ieder land een lijst met vragen over jonge gelovigen – katholieken tussen de 16 en 29 jaar. Die draait om grote thema’s: hun beleving van het geloof, maar ook wat ze denken van hun werk, de politiek en liefdadigheid.

Bisschoppen die de vragenlijst ontvangen, mogen zelf bepalen waar ze hun antwoorden op baseren. Ze kunnen de vragen voorleggen aan jongeren in hun parochies, maar mogen de lijst ook zelf invullen. Vanaf maart kunnen jongeren zich rechtstreeks tot Rome richten. Dan opent het Vaticaan een website met een vragenlijst die jongeren zelf kunnen invullen.

De oogst van beide rondes dient als gespreksstof voor een grote kerkvergadering over jongeren, die plaatsvindt in 2018. Op de zogenoemde bisschoppensynode buigen de geestelijken zich over de thema’s die ook in de vragenlijsten worden aangesneden: wat jongeren in verschillende landen belangrijk vinden, tegen welke problemen ze aan lopen, wat de kerk voor hen kan betekenen en op welke manier geestelijken dat het beste kunnen aanpakken.

‘We moeten af van rigide verkondiging van het geloof’

De kerk wil jullie stem horen, en over jullie geloof. Ja, zelfs jullie twijfels en kritiek, aldus Paus Franciscus.

In het verkennende document geeft de kerk zelf al voorzichtig aan hoe het volgens haar beter kan. Ze moet af van de ‘rigide houding die de verkondiging van het evangelie minder geloofwaardig maakt’ en moet ophouden ‘zich te gedragen op een ouderwetse manier’. En, zo stelt het document, jongeren hebben vast ook wel een paar goede ideeën over hoe de kerk het verkondigen van haar boodschap kan verbeteren.

Specifiek wordt het nergens, maar het document geeft wel blijk van zelfkritiek. Jongeren willen niet verteld krijgen hoe de wereld in elkaar zit, vermoeden de opstellers. Ze zijn meestal niet op zoek naar iemand die hen vertelt hoe ze moeten geloven en die hen leidt, maar juist naar iemand die hen het zelf laat doen, die hen begeleidt.

“De kerk wil jullie stem horen”, benadrukt paus Franciscus in een begeleidend schrijven. “Over jullie gevoeligheden en geloof. Ja, zelfs jullie twijfels en kritiek.” In de ‘minder preken en meer luisteren’-insteek is duidelijk de hand van Franciscus te zien. Hij dringt daar al vanaf het begin van zijn pausschap op aan.

De vragenlijsten zijn vergelijkbaar met de inventarisatie die Rome drie jaar geleden maakte in aanloop naar de vorige bisschoppensynode. Die ging over ‘seksualiteit en het gezin’ en met name over de vraag of gescheiden en hertrouwde katholieken welkom waren bij de eucharistie, het ritueel van brood en wijn.

De meeste bisschoppen vulden die vragenlijsten toen zelf in, al dan niet met inspraak van hun priesters, maar de Duitse kerk maakte er een soort volksraadpleging van. Dat leidde tot interessante resultaten. De gemiddelde Duitse katholiek heeft weinig moeite met voorbehoedsmiddelen, seks voor het huwelijk of homorelaties, constateerden de bisschoppen. “Slechts enkelen accepteren de kerkelijke standpunten hierover”, schreven ze in hun rapport. “In de meeste gevallen worden ze sterk afgewezen. Bijna alle koppels die in de kerk willen trouwen, wonen al samen.

Tot aanpassing van kerkelijke mores leidde de synode niet. Paus Franciscus maakte het voor hertrouwden iets makkelijker om eucharistie te ontvangen en gaf priesters de ruimte om iets vrijer met de regels om te gaan.

Verwant nieuws;

Meer over; Religie

Aantal gelovigen is nu gelijk aan het aantal niet-gelovigen

Trouw 22.12.2016 Precies de helft van de volwassen Nederlanders rekent zich tot een religieuze groepering. Praktiserend zijn ze lang niet allemaal: een op de zes Nederlanders gaat minimaal eens per maand naar de kerk, moskee, tempel of synagoge, zo blijkt uit de jaarlijkse rapportage van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De afname van het percentage kerkleden verloopt in een tamelijk stabiel tempo. In 2010 gaf nog 55 procent aan zich te rekenen tot een religieuze groepering. Het aantal moslims is de afgelopen wel jaren constant gebleven. Zo’n 5 procent van de bevolking, bijna 1 miljoen mensen, rekent zich tot dit geloof. Ze wonen, zo meldt het CBS, vooral in Zuid- en Noord-Holland en in Flevoland.

Van de moslims bezoekt bijna 40 procent regelmatig een moskee. Het moskeebezoek ligt daarmee fors hoger dan het kerkbezoek onder katholieken: van hen bezoekt 17 procent met regelmaat de kerk. Protestanten daarentegen gaan juist veel vaker naar de kerk: van de volwassenen die zich rekenen tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) gaat meer dan de helft regelmatig ter kerke.

Opgeheven

Zo bieden ze geen inzicht in de verschillen tussen de vele protestantse kerkgenootschappen

De cijfers over het kerkbezoek van het CBS sluiten aan bij het beeld dat in ‘God in Nederland’ werd geschetst, het veel omvangrijkere onderzoek dat eerder dit jaar verscheen. Ook daaruit bleek dat een grote meerderheid van de Nederlanders (82 procent) zelden of nooit in een kerk komt. Het CBS baseert zich in dit onderzoek op steekproefgegevens. Per gemeente zijn minstens 150 personen ondervraagd.

De gegevens van het CBS laten lang niet alles zien. Zo bieden ze geen inzicht in de verschillen tussen de vele protestantse kerkgenootschappen. Dat komt omdat het CBS namen van kerkgenootschappen gebruikt die voor een deel niet meer bestaan.

Zo spreekt het rapport over de Nederlandse Hervormde Kerk terwijl dit kerkgenootschap al meer dan tien jaar geleden is opgegaan in de Protestantse Kerk in Nederland. Daarnaast rept het CBS over ‘gereformeerden’. Maar het is onduidelijk, bevesigt ook een CBS-woordvoerder, of hiermee de gereformeerden worden bedoeld die net als de hervormden zijn terechtgekomen in de PKN of dat er kleine orthodox-gereformeerde kerken mee worden bedoeld, zoals de Christelijke Gereformeerde Kerk of de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt.

Die verwarring zal voorlopig blijven bestaan. Het instituut is niet van plan de gebruikte methode aan te passen, aldus de zegsman. “Het gebruik van deze termen zit in onze routine en die dateert al van voor de vorming van de PKN.”

DOSSIER Religie  Lees het volledige dossier »

Verwant nieuws;

Meer over; Religie  Islam  Jodendom  Christendom

De leegte van de kerk is kansloos tegen de volheid van de islam

Elsevier 30.11.2016 De Belgische kardinaal Jozef De Kesel ziet in de islam een bondgenoot en wil vooral dat religies zich verenigen. Een gevaarlijke opvatting, vindt Afshin Ellian, die kan leiden tot de capitulatie van het christelijke geloof aan de islam.

Bijna tweeduizend jaar en geen enkele nieuwe god, schreef Friedrich Nietzsche in zijn De antichrist. Goden verschijnen aan ons via hun apostelen of priesterlijke dichters. En al tweeduizend jaar verschijnen ze niet in het Westen!

Maar Nietzsche heeft geen gelijk. In de zevende eeuw verscheen een nieuwe, krachtige god, Allah. Nietzsche onderschatte de wederopstanding van de islam in het Avondland.

Het op handen zijnde faillissement van de katholieke kerk wordt niet door de vijanden van die kerk, maar door zijn hoogste dienaren uitgesproken. Maar de wereld weigert de religieuze en ideële leegte van de hoogste Christusdienaren te aanvaarden. Deze wreedheid treft de beweging die het lijden als het hoogste goed beschouwt. Waarin geloven ze dan?

De paus predikt slechts neomarxistische en humanitaire clichés
Paus Franciscus verkondigt niets anders dan de economische geloofsovertuigingen van de neomarxisten, de humanitaire waarden van Amnesty International en de onschendbaarheid van dieren en natuur. Franciscus predikt kortom de neomarxistische en humanitaire clichés. Homoseksualiteit en abortus waren en zijn de enige identificeerbare punten van de kerk.

Het zoveelste faillissement van het Europese christendom kondigde de Belgische kardinaal Jozef De Kesel aan in de Volkskrant. Dit is zijn primaire boodschap: ‘De kerk moet niet voortdurend met het vingertje wijzen. We moeten niet zeggen wat er allemaal verkeerd is (…) Neem abortus: je moet kijken waarom mensen dat doen. Dat gebeurt soms in dramatische omstandigheden en dan is vergeving mogelijk. Het leven is gecompliceerder dan het ideaal ons voorschrijft en dat moeten we erkennen.’

De kardinaal heeft ontdekt dat het leven gecompliceerd is. En de complexiteit ligt bij abortus en gehuwde en ongehuwde priesters!

Lees ook: Hoe de islamitische intolerantie verhuist naar de Europese steden

De armen hebben meer aan het socialisme dan aan de kerk
De lege mens maakt aanspraak op de valse claims.  Zo zegt de Belgische kardinaal: ‘Een samenleving heeft godsdiensten nodig. De moderne samenleving motiveert mij mezelf te ontplooien, om het ver te schoppen. Maar die samenleving motiveert mij niet om voor een arme te zorgen of te streven naar rechtvaardigheid. Ik ben ervan overtuigd dat godsdienst een maatschappelijke rol moet blijven spelen.’

Sorry meneer de kardinaal, maar de armen in Europa hebben vooral de socialisten nodig. In naam van de mensheid pakken ze geld af van de ene mens en transporteren ze dat naar de andere mens.

De grootste uitdaging is voor De Kesel hoe ‘hij de katholieke kerk een plaats kan geven in de huidige seculiere samenleving’. Het valt de kardinaal niet op dat zijn meester Jezus de uitvinder van de seculiere macht is. Voor Christus kende de wereld geen onderscheid tussen religie, politiek en samenleving. De kardinaal is ook blij dat de islam religie weer op de kaart heeft gezet. Hoe? Door christenen uit het Midden-Oosten weg te jagen?

O, gaat de katholieke kerk de islam helpen?
In navolging van bisschop van Rome heeft de kardinaal der Belgen een duidelijke opvatting over het vraagstuk van onze tijd, de islam: hij denkt niet dat de islam daarbij zal vervallen in de oude kwalen van de kerk, en de vrijheden van anderen zal beperken.

‘We zullen de islam daarbij helpen. We hebben als katholieke kerk ook tijd nodig gehad om ons aan te passen. Er is maar één mogelijkheid voor de islam in het Westen: dat is het pluralisme onderschrijven.’

Het christendom van de kardinaal verlangt naar een religieuze vereniging, of een stichting met alle andere religies waarin vooral de sterke broeders, de islamisten, de Europeanen het religieuze besef zouden bijbrengen.

Straks treden ook priesters de volheid van de islam binnen
Er zijn al christenen in Europa, die zich tot de islam hebben bekeerd. Ze vinden niks in de leegte van de christelijke kerken. De lege kerken worden soms omgevormd tot moskeeën. Het zou mij niet verbazen wanneer ook de lege priesters van het christendom, de mannen die geen overtuigend verhaal hebben, de volheid van de islam binnentreden.

Als christus en de christelijke eschatologie kunnen samenvloeien met de islam (de afronding van alle monotheïstische religies), betekent dit logischerwijs de capitulatie van het christelijke geloof aan de islam.

Als de waarheid van het christendom door de kerk zelf wordt gerelativeerd, zullen zij door ‘de absolute en alomvattende waarheid’ van de islam worden geabsorbeerd. De waarheid is hier letterlijk krachtig, nee gewelddadig.

Meer van Afshin Ellian: Waarom oproep Allahu akbar iets anders is dan klokgelui kerk

Maar het evangelie is onverenigbaar met de islam!
Nogmaals: het corpus mysticum, en ook het hele evangelie, is onverenigbaar met de islam.

De dhimmi-constructie is niets anders dan een afgebakende sterfhuisconstructie voor het christendom. De vervallen kerk mag volgens deze constructie niet worden hersteld. De profetologie van de islam sluit zich af van alle heiligen, behalve Mohammed. Dat is de absolute claim van de islam.

Een volk dat nog in zichzelf gelooft, heeft ook nog zijn eigen god, aldus Nietzsche. Dat is wat de kardinaal der Belgen niet heeft: een eigen, echte God.

Afshin Ellian  Prof. mr. dr. Afshin Ellian  (Teheran, 1966) is momenteel hoogleraar Encyclopedie van de rechtswetenschap en wetenschappelijk directeur van Instituut voor Metajuridica aan de rechtenfaculteit van de Universiteit Leiden.

Tags: Afshin Ellian Christendom De Kesel Franciscus islam Katholieke kerk Paus

‘In 2070 wereldwijd meer moslims dan christenen’ – Trouw 03.04.2015 Over ruim een halve eeuw telt de wereld meer moslims dan christenen. Niet omdat niet-moslims zich massaal zullen bekeren, maar omdat demografische factoren in hun voordeel werken. De islam heeft de komende decennia meer jonge aanhangers, en die zullen meer kinderen op de wereld zetten.

Verwachte bevolkingsgroei en -krimp per religie.

Dat voorspelt althans het prominente Amerikaanse onderzoeksinstituut Pew op basis van talloze demografische prognoses. Als die enigszins kloppen, zal het aantal moslims blijven groeien, totdat de islam rond het jaar 2070 getalsmatig het christendom voorbijstreeft. De bakermat van het hindoeïsme, India, kan dan het land met de meeste moslims worden. Nu is dat nog Indonesië.

Een deel van de prognoses bestaat uit doorgetrokken lijnen, waarbij Pew ervan uitgaat dat huidige grote demografische ontwikkelingen zullen voortduren. Het houdt daarbij rekening met veranderingen in bijvoorbeeld welvaart. Ook baseert het zich op complexe modellen van migratiepatronen. Maar garanties bieden de prognoses niet. Oorlogen, hongersnoden, epidemieën, technologische ontwikkelingen en religieuze oplevingen kunnen de ontwikkelingen drastisch veranderen.

Dat de islam het christendom getalsmatig achter zich kan laten, betekent overigens niet dat de christen een zeldzame verschijning wordt. In tegendeel: Pew vermoedt dat met uitzondering van het boeddhisme iedere wereldreligie zal groeien.

‘Wereldbevolking groeit, maar islam groeit harder’
Zo zou het aantal christenen kunnen toenemen van 2,17 miljard in 2010 naar 2,92 miljard in 2050. Het aantal moslims zou in die periode oplopen van 1,6 naar 2,76 miljard – een sterkere groei. Als Pew gelijk heeft, zou de islam als enige religie sterker groeien dan de wereldbevolking. Het christendom zou ongeveer gelijke tred houden me de bevolkingsgroei. Het jodendom zou ook voorzichtig groeien, met name omdat ultra-orthodoxe joden in Israël veel kinderen krijgen.

In Europa zouden moslims rond 2050 zo’n 10 procent van de bevolking vormen. Nu is dat nog 6 procent. Voorspellingen over een sterk islamiserend Europa – vaak ‘Eurabië’ genoemd – komen waarschijnlijk niet uit. Net als nazaten van andersgelovige immigranten zouden Europese moslims zich aanpassen aan hun omgeving en minder kinderen krijgen.

lees ook: Jonge moslims doen minder aan geloof dan ouders

China kán een christelijk land worden
Een van de meest onvoorspelbare landen is China, dat nu 1,3 miljard inwoners heeft. In 2010 was daarvan naar schatting 5 procent christen. Over het Chinese christendom doen verschillende verhalen de ronde: het zou onstuimig groeien, en het einde van de groei zou nog lang niet in zicht zijn.

Tel daarbij op dat de totale Chinese bevolking ook fors groeit, en het China zou een van de belangrijkste regio’s van het christendom kunnen worden. Maar er is ook onzekerheid. Want het grootste deel van de Chinese kerken is ondergronds en juicht de overheid de groei van het christendom bepaald niet toe. Op termijn zou Peking kunnen kiezen voor stevige repressie.

Vrijwel zeker is dat het wereldwijde geografische zwaartepunt van het christendom zich verplaatst. Waren de meeste christenen de afgelopen eeuwen Europeanen en Amerikanen, de komende 35 jaar zal het christendom vooral een religie worden voor Afrikanen, Aziaten en Latijns-Amerikanen. Nu leeft nog een kwart van de christenen in Afrika, bezuiden de Sahara. In 2050 kan dat volgens Pew 4 op de 10 christenen zijn.

Er wordt zelfs gesproken over de dreiging der Kruistochten in de 21e eeuw  !!!!

Crusade Against Islamisation of The World

http://www.volkskrant.nl/media/eigen-tijdschrift-voor-en-door-een-nieuwe-generatie-moslims~a3923311/

Lees ook: Meerderheid in moslimwereld wil democratie – verdeeldheid over sharia – 01/05/13

lees ook: Moslimleider wil twee keer zoveel Franse moskeeën

zie ook: Geert Wilders PVV – De strijd tegen de Moskee – deel 2

zie ook: De dreiging der Kruistochten in de 21e eeuw

zie ook: Van Hoofddoekjes, Burka’s en kruizen – deel 4

zie ook: Geert Wilders PVV versus de Paus – Islamisering versus Secularisering – deel 2

zie ook: Geert Wilders PVV versus de Paus – Islamisering versus Secularisering – deel 1

zie ook: Geert Wilders PVV – Islamisering versus Secularisering – deel 3

Zie ook: Geert Wilders, Islam versus Biblebelt – deel 2

Zie ook: Geert Wilders, Islam versus Biblebelt

Zie ook: De SGP en politiek in de 21e eeuw – deel 3

Zie ook: De SGP en politiek in de 21e eeuw – deel 2

Zie ook: SGP en de politiek in de 21e Eeuw ?? – deel 1

Zie ook: SGP en de Vrouwen ongelijkheid in de 21e eeuw

Zie ook: Gemeenteraadsverkiezingen 2010 – Vrouwelijk Raadslid in Staphorst

zie ook; Richard Silver  meer

Bethelkerk | Foto: Facebook

Welke Haagse kerken worden gesloopt of krijgen een nieuwe bestemming?

RTVWEST 27.10.2016 Het sluiten of afstoten van kerken in Den Haag leidt de laatste tijd tot veel discussies. Maar waar staan eigenlijk de kerken bij jou in de buurt die dicht gaan en worden gesloopt of misschien wel blijven staan, maar een andere bestemming krijgen?

Hieronder vind je een overzicht van alle Haagse kerken die onder de sloophamer gaan of voor andere doeleinden worden gebruikt. Ze staan gerangschikt per kerkgenootschap.

Rooms-katholieke kerken

Martelaren Van Gorcum, Stadhoudersplantsoen
Dit gebouw is geen monument. De gemeente heeft het pand gekocht en het wordt nu tijdelijk verhuurd. Op langere termijn wordt deze kerk waarschijnlijk gesloopt zodat hier plek komt voor nieuwbouw voor de Annie M.G. Schmidtschool. Op de plek van de basisschool kan dan een nieuwe internationale organisatie komen of woningbouw.

Het klooster en de kerk O.L.V. Allerheiligst Sacrament, Ekensteinstraat
Hier staan nog drie gebouwen van de katholieke kerk die nu in bezit zijn van HaagWonen. De corporatie wil er echter vanaf. Het voormalige klooster wordt verkocht en zal door de nieuwe eigenaar worden verbouwd voor PerspeKtief. Dat is een organisatie die mensen helpt, die voor korte of langere tijd opvang, begeleiding of ondersteuning nodig hebben, zoals daklozen of mishandelde vrouwen. De kerk wordt door HaagWonen verkocht en omgebouwd tot goedkope huurwoningen. Ook deze woningen komen beschikbaar voor PerspeKtief. In het voormalige fraterhuis De Gentiaan komt huisvesting voor statushouders.

Sacramentskerk, Sportlaan
De Sacramentskerk is in augustus 2008 aan de eredienst onttrokken. En al bijna net zo lang wordt gewerkt aan een plan om de kerk te slopen om plek te maken voor woningbouw. Eerdere voorstellen sneuvelden. In november wordt een nieuw plan aan de buurt gepresenteerd.

Pauluskerk, Nolenslaan
De Pauluskerk aan de Nolenslaan staat al sinds 2009 leeg. Er zijn geen andere kerkgenootschappen die het pand willen gebruiken. De grond en gebouwen zijn recent door het Bisdom verkocht aan een ontwikkelaar. De gemeente is nu met dat bedrijf in gesprek over wat er op die plek moet komen. Het idee is: woningbouw, waarvan een deel in het bestaande gebouw. Op de plek van de pastorie komt een appartementencomplex met parkeergarage.

Theresiakerk, Apeldoornselaan
Ook deze kerk is al lang niet meer in gebruik voor erediensten. Het gebouw is geen monument. En pogingen van het bisdom om het te verkopen aan andere kerkgenootschappen mislukten. Nu wordt het pand zeer waarschijnlijk gesloopt om plek te maken voor nieuwbouw.

Protestantse kerken

Bethelkerk, Händellaan
Een van de meest besproken kerken in Den Haag. Het is geen monument en de Protestantse Gemeente ’s-Gravenhage heeft het pand verkocht aan een ontwikkelaar die het wil slopen om 39 woningen te bouwen. De buurt heeft echter een alternatief plan ontwikkeld. De Stichting Bethel Blijft heeft nu tot de zomer van volgend jaar om een reddingsplan uit te werken.

Ontmoetingskerk, Aaltje Noordewierstraat
De Ontmoetingskerk aan de Aaltje Noordewierstraat is geen officieel monument, maar geldt wel als ‘een belangrijk modernistisch werk uit de jaren 60’. Het werd ontworpen door de architect Geert Drexhage. Het gebouw is daarom wel een mogelijk gemeentelijk monument. De gemeente heeft met het kerkbestuur afgesproken dat de komende twee jaar wordt bekeken of het pand kan worden gebruikt voor iets anders dan erediensten. Kort geleden heeft zich iemand gemeld die het bestaande gebedsgebouw in stand wil houden en het wil omvormen tot woningen.

Thomaskerk, Harmelenstraat
De Thomaskerk aan de Harmelenstraat is in 2013 aan de eredienst onttrokken. Het gebouw is nog in een prima staat en het idee is nu dat een andere religieuze organisatie er prima in kan.

Valkenboskerk, Loosduinsekade/Zuiderparklaan
Ook in dit gebouw worden al een paar jaar geen diensten meer gehouden. Het is ook geen monument. De kerk heeft het pand inmiddels verkocht aan een projectontwikkelaar die er woningen wil realiseren. Recent was daarover een informatieavond voor de buurt. Het plan voor 53 woningen wordt nu verder uitgewerkt in overleg met omwonenden.

Vredeskapel, Malakkastraat
De Vredeskapel, een Rijksmonument, is door de PGG verkocht. Op dit moment ligt er bij de gemeente een verzoek om het pand te verbouwen tot vier woningen.

Thaborkerk, Prins Mauritslaan
Dit is geen monument, maar ligt wel in een beschermd stadsgezicht. De grond en het gebouw zijn in 2015 door het Christelijke Gereformeerde genootschap verkocht aan een ontwikkelaar die er woningen wil bouwen. Dat wil de gemeente in principe niet toestaan. Wel heeft de naastgelegen Duitse School uitbreidingsplannen en die wil daarom graag de grond van de kerk. Dat mag wel van de gemeente.

Pomonaplein en de NEBO-kerk aan de Rhijnvis Feithlaan
De Christelijk Gereformeerde Kerk heeft twee gebouwen in Den Haag en één in Rijswijk. In Den Haag gaat het om de kerk aan het Pomonaplein en de NEBO-kerk aan de Rhijnvis Feithlaan. Dit genootschap wil graag naar een kerk. Volgens de gemeente Den Haag wordt dit zeer waarschijnlijk het gebouw aan de Rhijnvis Feithlaan. Maar omdat het gebouw aan het Pomonaplein ‘een bijzondere ensemblewaarde’ heeft, wil de gemeente dit behouden.

Pniëlkerk, Tesselsestraat
De (voormalige) Pniëlkerk aan de Tesselsestraat 65-69 is enkele jaren geleden door het kerkbestuur verkocht en, voor zover bekend, geen eigendom van een religieuze organisatie. De kerk was tot enkele maanden geleden tijdelijk in gebruik bij het Gandhi Centre. Afgelopen zomer kwam er een verzoek bij de gemeente binnen om het pand te mogen slopen. Maar dat voldeed niet aan de eisen.

Eben-Haëzerkerk aan de Nieuwe Laantjes en de Bethaniënkerk aan de Oude Boomgaardstraat
De Gereformeerde Gemeente Den Haag heeft twee gebouwen en wil ze allebei kwijt: de Eben-Haëzerkerk aan de Nieuwe Laantjes 120 op Scheveningen (een gemeentelijk monument) en de Bethaniënkerk aan de Oude Boomgaardstraat 43 in Kortenbos. De gemeente is in overleg met het genootschap over wat er met de panden moet gebeuren.

Meer over dit onderwerp: KERKEN DEN HAAG PROTETESTANTENKATHOLIEKEN GELOOF RELIGIE GEBOUWEN

Kerken Westland lopen leeg: Kliederkerk moet dat voorkomen

RTVWEST 22.09.2016 Net als op veel andere plekken in Nederland lopen ook de kerken in het Westland leeg. Sommige Westlandse Christenen proberen daar iets aan te doen, bijvoorbeeld met de oprichting van De Kliederkerk. Daar komen kinderen op speelse wijze in aanraking met het geloof. De kerk moet ervoor zorgen dat meer jonge gezinnen en jongeren zich aan de gemeente binden.

Missionair pionier Bettelies Westerbeek inventariseert ideeën vanuit de Westlandse kerkgemeenschappen om het christendom weer meer te laten leven. Een van de ideeën gaat over het brengen van christelijk-getinte muziek in bijvoorbeeld een café, om zo over het geloof te kunnen praten.

Westerbeek functioneert vooral als een verbindende factor tussen kerken, kerkleden en mensen van buiten de kerk. Een inmiddels uitgewerkt idee om meer gezinnen naar de kerk te trekken, de Kliederkerk, gaat op 16 oktober van start in gebouw De Rank in De Lier.

Meer over dit onderwerp: KERKEN WESTLAND DE LIER KLIEDERKERKCHRISTENDOM GELOOF

 Onderzoekers werpen nieuw licht op oudste bijbelteksten

VK 12.04.2016 De oudste bijbelteksten zijn mogelijk geschreven in de 7de eeuw v.C., denken Israëlische onderzoekers. Tot nog toe is de schatting veel ruimer: van de 11de tot 3de eeuw v.C.

Wanneer zijn de oudste bijbelteksten geschreven? Schattingen lopen uiteen van de 11de tot de 3de eeuw voor Christus. Israëlische onderzoekers werpen een nieuw licht op het debat hierover. Ze ontdekten dat er in de 7de eeuw v.C. in het koninkrijk Juda voldoende geletterde mensen moeten zijn geweest om het samenstellen van bijbelboeken mogelijk te maken.

Het Oude Testament, waarin de eerste bijbelboeken zijn opgenomen, is het resultaat van een langdurig groeiproces: teksten werden geschreven, in grotere eenheden samengebracht en opnieuw geschreven. Dat kan alleen maar zijn gebeurd als er een zekere mate van geletterdheid bestond.

Voor of na verovering van Juda

Wetenschappers zijn verdeeld over de vraag of de oudste bijbelboeken zijn gecomponeerd voor of na de verovering van Juda door de Babyloniërs in 586 v.C. Na de val van Juda duurde het zo’n 400 jaar voordat de geletterdheid terug was op het niveau van voor de verovering.

Om na te gaan in hoeverre de kunst van het lezen en schrijven onder de bewoners van Juda was verspreid, onderzochten de Israëlische wetenschappers beschreven potscherven die zijn gedateerd rond 600 v.C. Die scherven, met oud-Hebreeuwse inscripties, zijn opgegraven bij ruïnes van de vestingstad Arad in de Negev-woestijn. Door de inscripties op zestien scherven te analyseren kwamen ze tot de conclusie dat de teksten door ten minste zes verschillende mensen zijn aangebracht.

Volgens de onderzoekers duidt dit op een ruime mate van geletterdheid in kringen van leger, priesters en bestuurders. Dat zou het mogelijk maken dat in deze periode, dus voor de val van Juda, de bijbelboeken van het Oude Testament tot stand zijn gekomen, aldus de auteurs, die hun bevindingen gisteren hebben gepubliceerd in PNAS.

De potscherven bevatten onder meer militaire opdrachten voor troepenbewegingen en bevoorrading. Het waren opdrachten die vanuit de hogere echelons werden doorgegeven aan manschappen in fort Arad. Geen van de teksten is terug te vinden in de Bijbel. Wel wordt in een van de passages gerefereerd aan de tempel in Jeruzalem.

Fascinerend onderzoek

Mladen Popovic, hoogleraar Oude Testament en het vroege Jodendom aan de Rijksuniversiteit Groningen, spreekt van een fascinerend onderzoek. Hij wijst erop dat zijn Israëlische collega’s het moesten doen met weinig materiaal, waarvan de kwaliteit bovendien te wensen overlaat.

Met computertechnieken hebben de onderzoekers incomplete en gehavende letters op de scherven gereconstrueerd. Popovic vraagt zich af in hoeverre dat de uitkomsten van het onderzoek – zes verschillende schrijvers – heeft beïnvloed. ‘Bij een reconstructie verlies je bepaalde karaktereigenschappen. De vraag is welk effect de reconstructie heeft op de unieke kenmerken van een schrijvershand.’

Volg en lees meer over:Christendom Wetenschap Religie

Inwoners Ouderkerk aan den IJssel gaan het meest naar de kerk

RTVWEST 27.03.2016 Van de plaatsen in onze regio gaan de meeste mensen in Ouderkerk aan den IJssel naar de kerk. Ruim 42 procent van de inwoners bezoeken de kerk. Dat berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

CBS 

✔‎@statistiekcbs

Hoogste aandeel #kerkgangers op Urk (96%), Bunschoten (66%) en Staphorst (61%) #Pasen #Kerkhttp://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/vrije-tijd-cultuur/cijfers/incidenteel/maatwerk/religie-en-kerkbezoek-naar-gemeente-2010-2014.htm …

11:45 – 27 maart 2016

Op de tweede plek staat Katwijk. Ruim 39 procent gaat daar naar het gebedshuis. Bergambacht maakt de top 3 compleet. In het dorp gaat bijna 34 procent naar de kerk.

De inwoners van Urk gaan met 96 procent het meest naar de kerk in Nederland, gevolgd door Bunschoten met 66 procent en Staphorst met 61 procent.

Meer over dit onderwerp:

Kerk Pasen Ouderkerk aan den IJsselBergambacht Katwijk

God en geloof zijn helemaal niet voorbij

Trouw 27.03.2016 God verdwijnt uit Nederland, meldden onderzoekers onlangs. Is dat wel zo? Religie is juist overal.

De groep die het belang van religie voor de samenleving onderschrijft, slinkt snel.

Voor een land waar God aan het verdwijnen is, is er in Nederland flink veel religie waar te nemen. Nog nooit geloofden zo weinig Nederlanders in God. En meer dan 3 miljoen mensen keken naar The Passion. ‘De dood heeft niet het laatste woord’, klonk daar, terwijl op de achtergrond beelden van de rouw om de doden in Brussel werden getoond. Hoe zit het, aan de vooravond van Pasen, nu met de religieuze staat van Nederland?

De resultaten van het onderzoek ‘God in Nederland’ ten spijt: de tijd dat iedereen dacht dat God en geloof een privékwestie voor een zonderling rijtje enkelingen zouden worden, is echt voorbij.

Minder mensen geloven in God, meer mensen noemen zich atheïst, meldde ‘God in Nederland’ kort geleden. De meeste kerken zien veel van hun leden vertrekken. De groep die het belang van religie voor de samenleving onderschrijft, slinkt snel. En de groep Nederlanders die nog wel eens in een kerkbank plaatsneemt, telt weliswaar nog meer dan drie miljoen mensen, maar wordt wel steeds kleiner.

Maar dat alles betekent niet dat religie uit de samenleving verdwijnt. Secularisatie betekent niet het einde van religie. Misschien betekent het wél het einde van religie zoals we haar kenden.

Postseculier tijdperk
Zoals religiewetenschapper Ernst van den Hemel in De Groene Amsterdammer constateerde: we zitten in een postseculier tijdperk, waarin godsdienst zich opnieuw krachtig manifesteert in de samenleving. Religie is overal. Niet alleen omdat de Nederlandse samenleving eeuwenlang een christelijke samenleving was en je zo’n erfenis niet zomaar wegpoetst. Religie is tastbaar aanwezig, in het maatschappelijk debat, in nieuwe ontwikkelingen.

In The Passion, in de vele nieuwe vormen van kerk-zijn die de laatste jaren als paddenstoelen uit de grond schieten, in polemieken over de vluchtelingenstromen en wat hun komst voor onze westerse samenleving betekent, in de debatten over het gevaar van religieus terrorisme, in het recordaantal uitvoeringen van de Matthäus Passion, in het groeiend aantal moslims in Nederland én – vaak vergeten – het groeiend aantal migrantenkerken.

Mensen sprokkelen hun zingeving zelf bij elkaar, al dan niet geïnspireerd door verschillende westerse en niet-westerse religieuze tradities.

“Dan kun je niet volhouden dat godsdienst er niet meer toe doet, omdat wij ons er in de jaren zestig zo fijn van bevrijdden”, aldus Van den Hemel. En: “Ik vind niet dat we een naïef, rooskleurig beeld van religie moeten schetsen. Maar het is noodzakelijk om te begrijpen welke rollen religies spelen in het leven van mensen.”

Diversiteit
Het laatste is geen eenvoudige opgave. Want de diversiteit in die religiositeit is enorm, en neemt alleen maar toe. Mensen sprokkelen hun zingeving zelf bij elkaar, al dan niet geïnspireerd door verschillende westerse en niet-westerse religieuze tradities. Want – in de woorden van Hans Boutellier, directeur van het Verwey-Jonker Instituut – als we nergens meer in geloven, kunnen we alles geloven. Ieder z’n eigen religie.

De bindende en verbindende kracht van religieuze gemeenschappen is niet meer vanzelfsprekend. Die gemeenschappen worden niet alleen kleiner, maar ook vloeibaarder. Niet de gemeenschap, maar jijzelf wordt de drager van je eigen religiositeit. Het maken van ons levensontwerp, zoals religiewetenschapper Hans Schilderman het formuleert, is daarmee een eenzame taak aan het worden.

De ontwikkeling van de ongebonden zelfreligiositeit gaat gepaard met een ontwikkeling die ook in de politiek waarneembaar is: de verzwakking van het midden. De traditionele religieuze instituten in dat midden van religieus Nederland – de rooms-katholieke kerk en de Protestantse Kerk in Nederland met name – zullen zeker niet verdwijnen, maar verliezen wel hun rol en hun kracht. De niet-institutionele religiositeit wint terrein.

Als het verbindende midden zijn kracht verliest, bloeit er aan de randen van alles op.

Als het verbindende midden zijn kracht verliest, bloeit er aan de randen van alles op – ook hier gaat de vergelijking met de politiek op. Met de kleinere kerken aan de flanken – orthodox, vrijzinnig, evangelisch – gaat het over het algemeen wél goed. Zonder afbreuk te willen doen aan de kerkelijke gemeenschappen in het midden die floreren (want die zijn er ook): de vernieuwingskracht van de veel grotere Protestantse Kerk zit niet in het hart van dat kerkgenootschap, maar aan de randen, waar inmiddels tientallen zogenoemde pioniersplekken zijn opgericht die allerlei nieuwe, onconventionele manieren van kerk-zijn uitproberen. Dat de vernieuwing in de marge ontstaat, zit met name de protestantse traditie in de genen. Dat is ook niet zo gek. Het Nederlands protestantisme komt immers voort uit een vernieuwingsbeweging die in de marge begon: de reformatie.

Aan de randen van het weggezakte institutionele religieuze midden kan ook veel ellende opbloeien, in de vorm van al dan niet gewelddadig extremisme en fundamentalisme.

Collectiviteit
De reactie op de aanslagen in Brussel, maar ook de reactie op het overlijden van Johan Cruijff, lijkt erop te wijzen dat er juist op dat soort momenten een hunkering is naar collectiviteit, naar het verbindende midden, met toch iets van een gedeeld verhaal.

“The Passion is het beste antwoord op de aanslagen in Brussel”, zei de producent van het evenement eerder deze week. “Je ziet dat mensen behoefte hebben om samen te komen, juist na Brussel. Het enige antwoord op terreur is liefde. En dat is het statement dat we vanavond gaan maken. Of je nu gelovig of ongelovig bent, het draait hier om hoop, geloof, liefde en vergeving.”

Vlak voordat de live-uitzending begon werd op het Amersfoortse Eemplein een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers. En toen het spektakel bijna voorbij was, en het lijdensverhaal verbeeld, zei verteller Lenette van Dongen: “Kies zelf vanavond maar hoe u wilt dat dit verhaal afloopt.”

Verwant nieuws;

‘Geloof verdwijnt steeds verder uit samenleving’

NU 13.03.2016 Het geloof speelt een steeds kleinere rol in Nederland. Nog maar veertien procent van de Nederlanders gelooft in een God.

Ongeveer 82 procent van de Nederlanders komt daarnaast nooit of bijna nooit in de kerk, zo concludeert het televisieprogramma KRO Kruispunt op basis van eigen onderzoek.

Ruim 68 procent van de Nederlanders geeft aan buitenkerkelijk te zijn, 25 procent is christelijk, 5 procent is moslim en 2 procent hangt een niet-christelijke godsdienst aan.

Een opmerkelijke conclusie uit het onderzoek is dat de eerder voorspelde opmars van spiritualiteit uitblijft. Veertig procent van de Nederlanders noemde zich in het verleden spiritueel, nu is dat nog maar 31 procent.

Ook het aantal mensen dat in ‘iets’ gelooft is gedaald en bijna een kwart van de ondervraagden noemt zichzelf atheïst.

Geen bepalende rol meer

Een grote meerderheid van de Nederlanders vindt bovendien dat religie geen bepalende rol meer moet hebben op meerdere vlakken in de samenleving. Zo moet de politiek vrij zijn van geloof, maar men staat ook negatief tegenover de invloed van geloof op bijvoorbeeld onderwijs.

Binnen de kerk neemt het geloof ook af, met name bij katholieken. Nog maar 13 procent van de katholieken gelooft in de hemel en minder dan de helft gelooft dat Jezus de zoon van God is. Binnen de protestantse kerken is daar minder sprake van.

Lees meer over: Geloof Religie Spiritualiteit

Gerelateerde artikelen;

‘Meer ongelovigen dan gelovigen in Nederland’

Kerkbezoek daalt hardst onder katholieken

Geloof speelt kleinere rol

Telegraaf 13.03.2016 Geloof en God spelen een steeds minder belangrijke rol in de Nederlandse samenleving. Dat blijkt uit onderzoek dat KRO Kruispunt heeft laten doen. Het onderzoek laat zien dat Nederland niet alleen geen christelijk land meer is, maar dat ook de verwachte opmars van spiritualiteit niet doorzet.

Ruim 68 procent van de Nederlanders geeft aan buitenkerkelijk te zijn, 25 procent is christelijk, 5 procent is moslim en 2 procent hangt een niet-christelijke godsdienst aan. Bijna een kwart van de mensen zegt atheïst te zijn. In 2006 was dat nog 14 procent. Verder beschouwt 31 procent zichzelf als spiritueel, terwijl dat een paar jaar geleden nog 40 procent was. Ook het aantal mensen dat gelooft in iets als een hogere macht is afgenomen van 36 naar 28 procent.

Een grote meerderheid van de Nederlanders vindt bovendien dat religie geen bepalende rol meer moet hebben op meerdere vlakken binnen de samenleving. Zo moet de politiek vrij zijn van geloof, maar ook tegen onderwijs op godsdienstige grondslag wordt negatief aangekeken.

Opvallend is dat geloof ook binnen de kerk afneemt. Nog maar 13 procent van de katholieken gelooft in de hemel en minder dan de helft van de katholieken gelooft dat Jezus de zoon van God is. Binnen de protestantse kerken is minder sprake van zogenoemde secularisatie.

Het onderzoek ‘God in Nederland’ wordt sinds 1996 iedere tien jaar herhaald. Ruim 2100 Nederlanders wordt gevraagd naar welke en hoe geloof een rol in hun leven speelt.

Grenzen tussen religie, spiritualiteit en zingeving vervagen

Trouw 13.02.2016 GOD IN NEDERLAND Kerklidmaatschap en kerkbezoek zijn niet langer goede maatstaven om het christelijk geloof in Nederland in beeld te brengen. Grenzen tussen religie, spiritualiteit en zingeving zijn vervaagd: buiten de kerkmuren zijn er evenveel mensen die zich religieus of spiritueel noemen als daarbuiten, meldt de vijfde editie van het ‘God in Nederland’.

Mensen laten zich volgens het onderzoek – dat sinds 1966 elke tien jaar is uitgevoerd – vaker voeden door meer dan één religieuze traditie. Bijvoorbeeld door lid te zijn van twee religieuze gemeenschappen, of door als christen aan yoga te doen en in reïncarnatie te geloven.

Religieuze kleurplaat
Je geloof moet je zelf bijeen zoeken, zeggen de onderzoekers, en daarbij kun je putten uit allerlei tradities en ideeën. Geloof wordt steeds minder in een hechte en gedeelde vorm beleefd. Veel mensen blijken buiten de lijntjes van hun oorspronkelijke religie te kleuren, zeggen de onderzoekers. ‘Ze maken hun eigen religieuze kleurplaat.’

Dat gebeurt in een omgeving die postchristelijk is geworden, stelt het onderzoek. Het christendom vormt in Nederland geen overkoepelend verhaal meer waar een meerderheid van de Nederlanders zich naar richt en door laat motiveren. Die beweging is al langer aan de gang, en een tijdlang ging de afkalving van het christendom in Nederland gepaard met een groei van de groep mensen die zich als spiritueel beschouwt.

Maar die groei is gestopt. Sterker nog: de groep mensen die zich spiritueel noemt, is geslonken. Een derde van de Nederlanders beschouwt zich nu als spiritueel. Tien jaar terug gold dat nog voor vier op de tien Nederlanders. Minder mensen noemen zich gelovig, en minder mensen noemen zich spiritueel.

Verbonden voelen
De onderzoekers zien een verschuiving van verticale naar horizontale transcendentie: het geloof in God of een hogere macht en een leven na de dood is sterk afgenomen, in plaats daarvan hechten veel mensen meer aan een bewust en verantwoordelijk leven in het hier en nu, aan je verbonden voelen met elkaar, de natuur of de kosmos.

82% van de Nederlanders komt nooit of zelden meer in een kerk en 14% gelooft in een persoonlijke God.

Een overgrote meerderheid van de Nederlanders (82%) komt nooit of zelden meer in een kerk en 14% gelooft in een persoonlijke God. In beide gevallen zijn die aantallen verder gedaald sinds het vorige onderzoek (toen nog 72 en 24%). Het aantal mensen dat zich als actief lid van een kerkgenootschap beschouwt neemt verder af, en zal dat naar verwachting ook blijven doen. Een verdere daling van christelijke kerkleden van de huidige 25% van de bevolking tot maximaal 20% in de toekomst acht het rapport ‘zeer waarschijnlijk’.

Kleine protestantse kerken
Het lijkt erop dat het aandeel van de kleinere protestantse kerkgenootschappen in die groep kerkleden gaat toenemen. De kleine protestantse kerken vormen op veel punten in het onderzoek een uitzondering. Tot die groep horen de orthodox-gereformeerde en bevindelijk-gereformeerde kerken, de evangelische en pinkstergemeentes en enkele vrijzinnige kerken.

Het zijn vitale kerken blijkt uit de cijfers: hun ledentallen blijken stabiel en bijna de helft van hun leden is tussen de 17 en 40 jaar oud. Ter vergelijking: driekwart van de aanhang van de Protestantse Kerk in Nederland en de Rooms-Katholieke Kerk is ouder dan 40, waarvan de helft daarvan ouder dan 60.

Ook secularisatie doet zich in orthodoxe kring amper voor. De leden van de kleine protestantse kerken zijn tevreden met het spiritueel aanbod van hun kerk en een grote meerderheid (83%) bestempelt hun geloof als van grote betekenis in hun leven.

PKN en RKK
De twee grootste kerken, de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en de Rooms-Katholieke Kerk (RKK) zagen hun actieve ledenaantallen in de afgelopen tien jaar verder dalen. De RKK blijft de grootste kerk, maar kampt met wat de onderzoekers een interne secularisatie noemen: de mensen die zich nog wel als lid van de RKK beschouwen, hechten minder aan de traditionele opvattingen uit de christelijke geloofsleer.

Slechts 17 procent van de mensen die zich als lid van de RKK bestempelen, zegt in een persoonlijke God te geloven. Bij de PKN ligt dat aantal een stuk hoger, iets meer dan de helft (51%). En in de kleine protestantse kerken nóg hoger: 83 procent. Iets minder dan de helft van de katholieken beschouwt het geloof als iets van (grote) betekenis in hun leven. Bij de PKN is ook dat percentage veel hoger: 68%. De intensiteit van geloof in het leven neemt af, concludeert het onderzoek.

Een uitzondering op de lage rooms-katholieke cijfers komt van de jongere leden (dat wil zeggen: tot veertig jaar oud). Zij blijken in vele opzichten rechter in de leer en de praktijk dan hun oudere medeleden. Die jonge orthodoxie is een nieuw verschijnsel en duidt erop dat jongeren zich alleen nog tot de kerk aangetrokken voelen wanneer ze overtuigd gelovig zijn.

Het onderzoek ‘God in Nederland’ is uitgevoerd in opdracht van de KRO door het Kaski: Onderzoekscentrum religie en samenleving verbonden aan de Radboud Universiteit. Het onderzoek werd uitgevoerd door Ton Bernts (Radboud Universiteit Nijmegen) en Joantine Berghuijs (Vrije Universiteit) en ligt vanaf dinsdag in boekvorm in de winkels.

Wat is ‘God in Nederland’?

Het onderzoek ‘God in Nederland’ werd in 1966 voor het eerst uitgevoerd en is sindsdien – in min of meer vergelijkbare vorm – vier keer herhaald. In het onderzoek worden de verschuivingen in het Nederlandse christendom in kaart gebracht: hoeveel Nederlanders beschouwen zichzelf als gelovig, hoe kijken ze tegen de kerken aan, op welke manier zijn Nederlanders bezig met zingeving, en hoe verandert dat?

Doordat de focus in het onderzoek ligt op het christendom, secularisering en nieuwe spiritualiteit hebben de onderzoekers de niet-christelijke religies in Nederland buiten beschouwing gelaten. ‘Deze religies zijn immers in de Nederlandse context niet te beschouwen als een reactie op of een alternatief voor het christendom, maar betreffen veelal religies van immigranten’, schrijven onderzoekers Ton Bernts en Joantine Berghuijs in de inleiding op het rapport. Over moslims in Nederland en hun geloofsbeleving gaat het in ‘God in Nederland’ daardoor zo goed als niet.

‘Hoopvolle’ tekenen in katholieke kerk bisdom Rotterdam

PH 10.03.2016 Hij ziet ,,hoopvolle tekenen’’ binnen de katholieke kerk. Jonge mensen keren zich af van de hang naar kopen, luxe en genot.

Er is nieuwe interesse in het evangelie. Naar de vraag hoe het leven echt in elkaar zit.
Walter Broeders (55) is pastoor van de Petrus en Paulusparochie die Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude dorp, Zoeterwoude Rijndijk en Stompwijk omvat. Daarnaast is hij rector van het Centrum voor priester- en diakenopleiding van het bisdom Rotterdam. Het Centrum, Vronesteyn genaamd, staat in Voorburg, direct aan de Vliet.

Sinds een jaar is Broeders rector. In het Centrum wonen vijf priesterstudenten. Een zesde zit in het buitenland. De rector noemt het ,,een theologische leefgemeenschap.’’ De studenten wonen in Voorburg maar studeren in Hoeven (Noord Brabant) of Utrecht. Ze pendelen dagelijks.

Vanuit Voorburg worden ook diakens – mensen die zich binnen de kerk vooral richten op mensen die het moeilijk hebben – begeleid. Die wonen echter bij hun gezin en komen periodiek in het Centrum voor extra vorming.

Broeders constateert een groei in het aantal studenten en diakens. Hij noemt de tijdgeest als oorzaak maar ook de invloed van de Paus. Er is, zegt de rector, ,,groeiende belangstelling voor de katholieke kerk. We mogen er echt zijn. In het klein spelen we goed mee.’’

Het bisdom Rotterdam omvat de provincie Zuid-Holland en een stukje Zeeland. Ruim 3,6 miljoen mensen. Zo’n 20 procent zegt katholiek te zijn, vijf procent gaat ook regelmatig naar de kerk. Het bisdom telt nog 70 parochies met 29 priesters en 20 diakens.

Er is dus aanwas nodig, erkent Broeders. ,,Er is een noodzaak nieuwe herders te krijgen.’’ Het Centrum waar Broeders leiding aan geeft houdt op zaterdag 13 maart ’s middags een open dag. Er zijn al zeven aanmeldingen.

De volledige opleiding tot priester duurt zeven jaar. Het is een HBO-opleiding. Werkenden kunnen ook part-time studeren: in de avond en het weekeinde Broeders: ,,Je moet drie dingen hebben: van mensen houden, van de kerk houden en van God houden. Naast elkaar. Anders moet je er niet aan beginnen.’’

roeders zelf was als geboren Rotterdammer eerst verpleegkundige totdat hij in 1988 besloot priester te willen worden. In 1995 werd hij gewijd waarna hij actief was in het Westland (’s Gravenzande-Monster-Hoek van Holland) en Roelofarendsveen voordat hij in het Leidse, en nu dus ook Voorburg, terecht kwam.

Gerard de Korte wil in Den Bosch ‘geen krimpmanager zijn’

Trouw 07.03.2016  Gerard de Korte kreeg niet alleen een warm Brabants welkom als de nieuwe bisschop, hij kreeg ook een felicitatie-telefoontje van aartsbisschop Eijk – zijn tegenpool. Eijk stelt zich niet beschikbaar voor een volgende termijn als voorzitter en De Korte krijgt promotie: het staat vast dat de verhoudingen in de bisschoppenconferentie gaan veranderen.

Minder mensen, minder middelen, krimp dus. En ook nog interne onzekerheid: sprakeloosheid, bijbels analfabetisme, aldus Gerard de Korte.

In het bisdom den Bosch wilden ze graag een Franciscus-achtige bisschop. Of ze die nou helemaal gekregen hebben, is nog niet zeker. Maar het was wel opvallend hoe vaak Gerard de Korte als nieuwe bisschop van Den Bosch paus Franciscus citeerde.

Zo zei De Korte dat hij net als de paus liever een kerk ziet die vuil is van de straat, dan ziek doordat zij te veel is binnen gebleven. En ook de belofte dat hij bruggen wil bouwen en geen muren,  was een letterlijk citaat van paus Franciscus.   

Tijdens de persconferentie stelde vertrekkend bisschop Toon Hurkmans De Korte voor aan de pers. De Korte, nu nog bisschop van Groningen-Leeuwarden, presenteerde zich in het bisschoppelijke paleis in Den Bosch – vanaf 14 mei zijn nieuwe woning – als een outsider. “Ik ken dit bisdom maar heel betrekkelijk. In de komende tijd zal ik proberen veel mensen in het bisdom te ontmoeten. Zo ben ik niet afhankelijk van verhalen van anderen, maar kan ik door eigen waarneming een reflectie en visie vormen.”

Verhoudingen op scherp
Er gaan nogal wat verhalen over bisdom Den Bosch. Parochiefusies en kerksluitingen hebben de verhoudingen op scherp gezet. Bovendien past de nieuwe generatie priesters die het in het bisdom inmiddels voor het zeggen heeft, de liturgisch regels strikt toe. Dat zorgt voor veel boosheid en verdriet.

Steeds vaker beginnen groepen katholieken zich los van de officiële kerk en beginnen voor zichzelf. Onlangs nog in Veldhoven, en eerder al in Reusel en Den Bosch. De Korte zei hierover altijd in gesprek te willen gaan met verontruste katholieken. Hoewel voor hem de eenheid van de kerk voorop staat.

De Korte gaat van het kleinste bisdom (ongeveer 100.000 katholieken) naar veruit het grootste (ruim een miljoen). Toch benadrukte hij vooral de overeenkomsten tussen zijn oude en nieuwe werkomgeving. Hij maakte een sombere opsomming: “Minder mensen, minder middelen, krimp dus. En ook nog interne onzekerheid: sprakeloosheid, bijbels analfabetisme.”

Geen krimpmanager
Toch wil de nieuwe bisschop niet alleen maar krimpmanager zijn: “Een bisschop is allereerst leraar, bruggenbouwer en herder.” Met name de laatste twee eigenschappen zullen in Den Bosch met instemming worden begroet.

Kardinaal Eijk liet namens de bisschoppenconferentie weten blij te zijn met de benoeming van De Korte in Den Bosch. “Wij bidden voor en met hem dat hij tot zegen mag zijn voor het bisdom ‘s-Hertogenbosch en feliciteren dit bisdom van harte met deze benoeming.”

Tegenpolen
Eijk den De Korte gelden als tegenpolen binnen de bisschoppenconferentie. De laatste gaat zogezegd wat soepeler met de regels om dan de eerste, hoewel De Korte zeker geen nieuwlichter is.

In 2010 ontstond tussen de beide bisschoppen een hooglopend conflict over het wel of niet zingen van liederen die geschreven waren door Huub Oosterhuis. In een uitgelekte brief beschuldigden Eijk en zijn hulpbisschoppen De Korte van oncollegiaal gedrag. Hij zou zich niet aan afspraken houden en vooral via de media communiceren.

Onlangs maakte kardinaal Eijk bekend dat hij onder meer vanwege gezondheidsredenen zich niet herkiesbaar stelt als voorzitter van de bisschoppenconferentie. Niet veel later wordt Gerard de Korte bisschop van Den Bosch.

Een wonderlijke samenloop van omstandigheden: de een doet een stapje terug en de ander maakt promotie. Het staat wel vast dat de verhoudingen in de (verdeelde) bisschoppenconferentie hierdoor zullen veranderen. Overigens vertelde De Korte dat Eijk hem telefonisch van harte gefeliciteerd heeft met zijn benoeming.

Gerard de Korte is geen Brabander. Een van zijn voorgangers, Jan ter Schure (bisschop van 1984 tot 1998) had diezelfde handicap, maar was bovendien een stugge, traditionele noorderling. Bij zijn installatie als bisschop van Den Bosch moest hij met politiebegeleiding naar zijn kathedraal worden geleid. Dat zal bij Gerard de Korte niet nodig zijn.

 

Na 400 jaar keren monniken terug op Schiermonnikoog

VK 24.02.2016 Na ruim 400 jaar keren er monniken terug op Schiermonnikoog. Op het Waddeneiland, dat zijn naam aan de broeders van vroeger te danken heeft, wordt een klein klooster voor ongeveer zeven monniken gebouwd. Dat liet de gemeente woensdag weten na een bericht in het Friesch Dagblad.

Het klooster moet ten westen van het enige dorp op het eiland worden gebouwd, aan de Westerburenweg. De nieuwe eilanders zijn aangesloten bij een cisterciënzer-klooster. De broeders woonden eerst in Diepenveen bij Deventer, maar hun gemeenschap is zo klein geworden dat hun onderkomen (het trappistenklooster Sion voor honderd monniken) veel te groot is geworden.

Van de dertiende of veertiende tot de zestiende eeuw verbleven de monniken in een kloosterorde op ‘Schier’, de kleinste gemeente van Nederland. Zij droegen grijze pijen. Schiermonnikoog is dus het eiland (oog) van de grijze (schiere) monniken. De laatste broeder verliet het eiland in 1580, toen Friesland protestants werd.

Sinds eind december verblijven vier van de zeven monniken al in een woonhuis op het eiland. Drie andere monniken wonen tijdelijk in het moederhuis in het Belgische Westmalle. Het is onduidelijk op welke termijn de bouw van het klooster kan beginnen. Vorig jaar meldden de monniken dat het gehele proces drie jaar kon duren.

Monniken na 400 jaar terug op Schiermonnikoog

Trouw 24.02.2016 De monniken keren na ruim 400 jaar terug naar Schiermonnikoog. Het Waddeneiland heeft ingestemd met de bouw van een klein klooster voor ongeveer zeven broeders.

Het klooster moet ten westen van het enige dorp op het eiland worden gebouwd. De gemeente liet dat woensdag weten na een bericht in het Friesch Dagblad.

De nieuwe eilanders zijn aangesloten bij een cisterciënzer-klooster. Ze woonden eerst in Diepenveen bij Deventer, maar hun gemeenschap is zo klein geworden dat hun onderkomen veel te groot voor ze is.

‘Schier’, de kleinste gemeente van Nederland, heeft zijn naam aan de broeders te danken. Op het eiland verbleven vroeger de monniken van een cisterciënzerklooster bij Dokkum. Zij droegen grijze pijen. Schiermonnikoog is dus het eiland (oog) van de grijze (schiere) monniken. De laatste broeder verliet het eiland in 1580, toen Friesland protestants werd.

Monniken keren na vierhonderd jaar terug naar Schiermonnikoog 

NU 24.02.2016 Na ruim vierhonderd jaar komen er weer monniken te wonen op Schiermonnikoog. Het Waddeneiland heeft ingestemd met de bouw van een klein klooster voor ongeveer zeven broeders.

Het klooster moet ten westen van het enige dorp op het eiland worden gebouwd. De gemeente liet dat woensdag weten na een bericht in het Friesch Dagblad.

De nieuwe eilanders zijn aangesloten bij een cisterciënzer-klooster. Ze woonden eerst in Diepenveen bij Deventer, maar hun gemeenschap is zo klein geworden dat hun onderkomen veel te groot voor ze is.

Vier van de zeven monniken wonen al in een tijdelijk onderkomen op Schiermonnikoog, drie anderen verblijven nog op het vasteland. Het is niet bekend wanneer de bouw van het klooster kan beginnen en wanneer de monniken er in kunnen trekken. ”Het hoeft niet zo groot te worden. Ze moeten een gebedsruimte hebben, een eetzaal, een gastenverblijf en wat cellen”, zegt de wethouder Willem Meerdink.

De monniken hebben vorige maand een paar informatieavonden gehouden om de ruim negenhonderd eilanders bij te praten. Meerdink: ”Ze hebben het dorp op de hoogte gesteld van wat hun plannen zijn, wie ze zijn, waarom ze monnik zijn geworden en hoe ze leven. Ik denk dat ze daar draagvlak hebben gekregen voor hun plannen, mijn indruk is dat het goed is gevallen in de gemeenschap.”

‘Schier’, de kleinste gemeente van Nederland, heeft zijn naam aan de broeders te danken. Op het eiland verbleven vroeger de monniken van een cisterciënzerklooster bij Dokkum. Zij droegen grijze pijen. Schiermonnikoog is dus het eiland (oog) van de grijze (schiere) monniken. De laatste broeder verliet het eiland in 1580, toen Friesland protestants werd. ”Het is mooi dat onze naamgevers straks weer terug zijn, dat is de stemming hier”, aldus Meerdink.

Lees meer over: Schiermonnikoog

Gerelateerde artikelen;

Schiermonnikoog tweede Waddeneiland met snel internet

Oudste manuscript over Reformatie ontdekt in Duitsland

Trouw 19.02.2016 In Duitsland is een bijzonder manuscript uit 1535 gevonden dat de oudste beschrijving van de geschiedenis van de Reformatie bevat. Daniel Gehrt, de ontdekker van het handschrift, noemt de tekst ‘van grote historische waarde’.

Dit is het eerste katholieke perspectief op de gebeurtenissen uit die tijd

© Foto: Universiteit Erfurt. Daniel Gehrt.

Het ruim 400 bladzijden tellende handschrift werd ontdekt in het Thüringse Staatsarchief in Gotha. Onderzoeker Daniël Gehrt, verbonden aan de Universiteit van Erfurt, vond de tekst tijdens de inventarisatie van het archief van de lutherse theoloog, kerkhistoricus en bibliothecaris Ernst Salomon Cyprian (1673-1745).

Onder de titel ‘Over de tweespalt tussen geloof en religie die halverwege het jaar 1517 begon’ beschrijft een onbekende rooms-katholieke auteur hoe de godsdiensttwisten Duitsland tussen 1517 en 1535 verdeelden.

Wat is er zo bijzonder aan dit manuscript?
“Dit is niet alleen het oudste manuscript over de Reformatie tot nu toe, maar ook het eerste katholieke perspectief op de gebeurtenissen van die tijd”, zegt Gehrt. “Het document is een paar jaar ouder dan de oudste teksten over de Reformatie die tot nu toe bekend waren, de geschriften van de lutheranen Myconius en Spalatin uit 1541. Zij waren protestants en hun teksten zijn een soort pamfletten. Het bijzondere aan dit manuscript is dat het niet polemisch is. De auteur kiest niet echt een kant, maar beschrijft de ontwikkelingen in de samenleving tussen 1517 en 1535.”

Zoals?
“Hij bespreekt de veranderingen per onderwerp: de sacramenten, de kerkdiensten, de rijksdag in Worms – hij is duidelijk verbaasd hoe snel alles verandert. De auteur beschrijft ook politieke ontwikkelingen, dus ik vermoed dat hij een soort staatsman was.”

Hoe weet u eigenlijk dat hij katholiek was?
“Ik heb nog geen tijd gehad om door de hele tekst heen te gaan, maar dat blijkt uit verschillende passages. De auteur schrijft bijvoorbeeld over de positie van lutheranen ten opzichte van de paus. Hij schrijft dat de lutheranen de paus bestempelen tot de antichrist. Dat is opmerkelijk. Als hij zelf een lutheraan was geweest, had hij de paus ook zelf de antichrist genoemd.”

Biedt het manuscript nieuwe kennis over de gebeurtenissen uit die tijd?
“Nee, er staan niet echt nieuwe feiten in. Maar dit manuscript geeft als eerste een objectieve beschrijving van de gebeurtenissen in de Reformatie. Het is een toegankelijke, goede introductie voor mensen die meer over die tijd willen weten. Misschien wordt het daarom ook gepubliceerd als boek.”

Was u verbaasd over deze vondst?
“Ja, ik had dit helemaal niet verwacht. Ik dacht eigenlijk dat zoiets allang ontdekt zou zijn… Waarschijnlijk heeft iemand de tekst weleens in handen gehad, maar niet goed onderzocht. Dat is het voordeel van het systematisch doorploegen van deze collectie.

Bij de inventarisatie vinden we elke week wel iets nieuws – zoals onlangs nog brieven en geschriften van Hartmuth von Cronberg, die er een correspondentie met Luther op nahield. Maar dit is toch wel één van mijn belangrijkste ontdekkingen sinds de tien jaar dat ik hier onderzoek doe.” Hij lacht. “Dit is een fantastische baan.”

Verwant nieuws;

Kerken luiden de noodklok

Telegraaf 17.01.2016 De ruim vierduizend protestantse en rooms-katholieke kerken in Nederland luiden de noodklok. Terwijl steeds meer mensen met problemen op de deur van de godshuizen kloppen, loopt vanwege de vergrijzing het aantal vrijwilligers sterk terug.

Om aandacht te vragen voor dit probleem, luidde gisteren een groot aantal bekende Nederlanders, onder wie oud-minister Piet Heijn Donner en oud-burgemeester Annemarie Jorritsma, in diverse steden en dorpen de kerkklokken.

Het inzetten van bekende gezichten is uniek in de geloofsgemeenschap, die behalve teruglopend kerkbezoek en lege kerken ook steeds vaker te maken krijgt met schrijnende gevallen en verhalen van de straat.

„Veel mensen denken bij een kerk aan een groepje gelovigen dat bezig is met het zingen van liedjes en de verkoop van kerstbomen”, zegt jhr. Jean-Marie Bosch van Drakestein, bestuurslid van de Haagse parochie Maria Sterre der Zee, „maar achter de schermen gebeurt er zo veel meer. Dingen die hard nodig zijn. We steunen de voedselbanken, gaan bij ouderen en zieken op bezoek en zijn een vangnet voor de groeiende groep mensen in geestelijke nood. Alleen al in Den Haag zijn er 3500 mensen die er zonder hulp niet uitkomen.” Voor de naastenliefde trekken de diaconieën jaarlijks ruim 1,6 miljoen euro uit.

Om de nooddruftigen ook in de toekomst te kunnen blijven steunen, hebben de kerken geld nodig, zo benadrukte oud-minister Donner gisteren tijdens de start van de landelijke actie Kerkbalans. Tijdens het klokkengelui in de monumentale Haagse Jacobus de Meerderekerk, bekende Donner dat hij altijd al graag klokkenluider had willen zijn. „Kerken zijn onmisbaar in het maatschappelijke veld”, sprak de oud-minister.

Bij de Protestantse Gemeente De Drieklank in Almere sloot VVD-fractievoorzitter Jorritsma zich bij die woorden aan: „Zeker na een ramp of bij een crisis zijn kerkelijke gemeenten, dominees en vrijwilligers ontzettend belangrijk om mee te doen met de opvang van of de nazorg aan mensen die getroffen zijn. Verder weet ik dat de kerken in Almere nu ook actief zijn bij de vluchtelingen uit ’ons azc’, bijvoorbeeld door allerlei activiteiten met hen te organiseren.”

De actie Kerkbalans loopt tot en met 31 januari.

Parochies in Zuid-Holland gaan geld inzamelen om kerken te behouden tijdens actie Kerkbalans

RTVWest 16.01.2016 In Den Haag gaat oud-minister Piet Heijn Donner om 12.00 uur de klokken luiden van de Jacobus de Meerderekerk. Hiermee luidt hij de actie Kerkbalans in om geld in te zamelen om kerken te behouden. Op vijftien plekken in Zuid-Holland zullen kerken gelijktijdig de klokken luiden.

We luiden de klok omdat de kerk op vele wijzen in de samenleving present is. Het is geen noodklok, maar een oproep; want het zou een groot verlies zijn voor de samenleving indien de kerken daar niet meer aan zouden kunnen bijdragen bij gebrek aan middelen’, aldus Piet Heijn Donner.

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oud-Katholieke Kerk, de Doopsgezinde Sociëteit en de Remonstrantse Broederschap. De vijf kerkgenootschappen doen al sinds 1973 een beroep op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. De actie Kerkbalans loopt van 17 tot 31 januari 2016.

Meer over dit onderwerp: Zuid-Holland Kerk Kerken KerkbalansPiet Heijn Donner Rooms-Katholieke Kerk Protestantse KerkOud-Katholieke Kerk Doopsgezinde SociëteitRemonstrantse Broederschap.

Benieuwd hoe voorbijgangers reageren op ‘teksten uit de Koran’? Kijk hierboven het filmpje.

Bijbel en Koran experiment van Hagenaars scoort op internet

Den HaagFM 08.12.2015 De Haagse Alexander Spoor en Sacha Harland van YouTube-kanaal ‘Dit Is Normaal‘ stonden de afgelopen dagen in de belangstelling nadat hun ‘Koran experiment’ viral ging.

Ze kochten een Bijbel en stopten deze in een Koranhoesje. Met de camera gingen ze in Den Haag de straat op om aan voorbijgangers te vragen wat ze van bepaalde ‘islamitische’ teksten uit het heilige boek vonden, wat dus stiekem de bijbel was. Alleen al op het YouTube-kanaal werden de beelden al 4,5 miljoen keer bekeken. Nederlandse media besteden massaal aandacht aan het filmpje, maar ook internationale media als Huffington Post en BuzzFeed hebben het over de twee Haagse mannen. …lees meer

Alexander Spoor (links) met ‘partner in crime’ Sacha Harland. © Ton Harland Fotografie.

Hagenaars succesvol met filmpje over ‘Bijbelse Koran’

AD 08.12.2015 De Haagse Alexander Spoor en Sacha Harland zijn dit weekend nogal vaak bekeken. De twee stopten een Bijbel in een Koranhoesje en gingen met camera de straat in Den Haag op om voorbijgangers te vragen wat ze van bepaalde ‘islamitische’ teksten uit het heilige boek vonden.

Het filmpje lijkt in de smaak te vallen. Alleen al op het YouTube-kanaal werden de beelden al ruim 4 miljoen keer gezien. Nederlandse media besteden massaal aandacht aan het filmpje, maar ook internationale media als Huffington Post en BuzzFeed hebben het over de twee Haagse mannen.

Het is niet de eerste keer dat een video van Dit Is Normaal viraal gaat. ,,Maar dit is zeker een van de meest intense keren. We worden overspoeld met bedankjes en reacties van mensen die geïnspireerd zijn door de video, of blij zijn dat we het op deze manier hebben uitgevoerd”, zegt Sacha Harland die samen met Alexander Spoor de videos bedenkt en uitvoert.

Vermomming
Tijdens een middagje brainstormen over het nieuwe seizoen ontstond het idee om het heilige boek van de Christenen te vermommen als een Koran. Het idee werd uitgewerkt, de kaft van een Koran werd ontworpen en vervolgens doken de twee het centrum van Den Haag in voor de eerste draaidag. ,,We gingen met een bepaalde verwachting de straat op. Die is grotendeels werkelijkheid geworden. We hebben eerst de vooroordelen van de mensen ‘gevoed’ en ze vervolgens geconfronteerd. Stuk voor stuk werd er positief gereageerd.”

Bang voor mensen die goed op de hoogte waren van de Bijbel waren de mannen wel. ,,Dat zou ten koste gaan van het experiment als elke geïnterviewde direct door zou hebben dat het regelrecht uit de Bijbel kwam. Dit hebben we dan ook één of twee keer meegemaakt.” In totaal werden er zo’n 15 mensen ondervraagd over de heilige teksten.

Heidense godsdienst beleeft een reveil, in de racistenkerk

Trouw 03.12.2015 Populair onder Amerikaanse racisten: de Scandinavische god Odin. Beriepen de white supremacists van de Ku Klux Klan zich nog op de christelijke god, de huidige lichting zoekt het in het noordelijke pantheon. De ultieme manier om je af te zetten tegen het christendom, vinden ze. De eerste aanslagen in Odins naam zijn al gepleegd.

© Wikimedia.

Odin. Uit: Den Skandinavska Nordens Historia.

Robert Doyle en Ronald Chaney hadden grootse plannen. Ze zouden synagogen gaan beschieten bombarderen, en als het even kon ook zwarte kerken. Die aanslag zou verstrekkende gevolgen hebben, wisten de mannen uit de Amerikaanse staat Virginia. Een rassenoorlog bijvoorbeeld. Daarbij zou blank Amerika zijn dominante positie in de maatschappij terugeisen.

Maar zo ver kwam het niet.

De figuur van wie ze in september wapens en explosieven wilden kopen, bleek een FBI-agent te zijn die hen en stuurde een arrestatieteam op hen af. Welke straf ze precies krijgen is nog niet duidelijk, maar de rechtszaak tegen hen is inmiddels begonnen.

Over hun inspiratiebronnen doen Doyle en Chaney in ieder geval niet geheimzinnig. Dat zijn, zo vertelden ze aan de FBI, de oud-Germaanse en oud-Scandinavische goden als Odin (ook wel Wodan genoemd), Freya en Thor. Godheden die in Duitsland, Nederland en in noordelijke Europese landen eeuwenlang populair waren, totdat het christendom hen naar de achtergrond drong. Stoere, onvervalste westerlingen.

Een racistenkerk, gerund vanuit de gevangenis
De twee terroristen zijn niet de eersten die Odin weer hebben gevonden. ‘White supremacists’, racisten die zwarten en alle andere groepen willen onderwerpen aan blanke westerlingen, flirten in de Verenigde Staten al langer met de oude heidenen.

Het Asatru-geloof, heet het. En hoewel de vorm van polytheïsme weinig vaste structuren kent, is het ook weer geen los zand. Er is een kerkgenootschap, en een leider: Casper Crowell.

Crowell bestiert de Holy Nation of Odin, zoals het kerkgenootschap heet, vanuit zijn cel in Californië (waar hij zit voor moord). Zijn basisregels: belijd een geloof in Odin, gebruik geen drugs, laat je politieke overtuigingen thuis en laat je niet in met niet-blanken. Lid worden kost 40 dollar (38 euro), behalve als je ook vastzit. Dan is het gratis.

In de ogen van Asatru-aanhangers is het christendom een vrouwelijke, zwakke, zelfvernietigende theologie

Extremisme-expert Mark Potok

Hoeveel Amerikanen zich precies Odin-aanhanger noemen is niet bekend, maar voor onderzoekers staat inmiddels vast dat Asatru in gevangenissen en onder white supremacists meer is dan een marginaal verschijnsel of een hype. Asatru zou al sinds de jaren ’90 langzaam aam populariteit winnen. Dat heeft ongetwijfeld ook te makenmet de privileges die je als Asatru-aanhanger krijgt, zoals af en toe je cel uit mogen om een religieuze bijeenkomst bij te wonen.

Jezus was een slappeling, Odin niet
Odins sterkste troef is zijn afkomst, vinden white supremacists. In tegenstelling tot de christelijke god, die vanuit het Midden-Oosten naar Europa kwam, is Odin een autochtone westerling. Voor hen is Asatru vooral een manier om zich te af te zetten tegen het christendom, legt extremisme-kenner Mark Potok van mensenrechtenorganisatie Southern Poverty Law Center uit op de Amerikaanse nieuwssite ThinkProgress.

Types als Doyle en Chaney zien neo-paganistische religies volgens hem als een broodnodig tegengif voor het christendom en Jodendom. “Ze vinden het maar niks dat de religies van joden en christenen gaan over het toekeren van de andere wang en zorg voor de zwakken”, vertelt Potok.

“In hun ogen is het christendom een vrouwelijke, zwakke, zelfvernietigende theologie. Hij zou bedacht zijn door Joden. Blanken hebben het door de strot geduwd gekregen.”

De Noorse goden zijn niet racistisch, maar een deel van hun recente volgelingen is dat dus wel. Al opvallend lang zelfs: ook in nazi-Duitsland werden de goden af en toe aangeroepen. Een aantal nazi-leiders bewonderde Odin op ongeveer dezelfde manier als de asatru-racisten dat doen: als een icoon van zuiverheid, kracht en westerse superioriteit. Hitler was daar niet blij mee. Hij keurde in Mein Kampf het vereren van Wodan af.

© Wikimedia.

Wodan. Uit: Das festliche Jahr in Sitten, Gebräuchen und Festen der germanischen Völker.

Tegenwoordig duikt Odin in Europa nog af en toe op bij neonazi’s, en in andere extreemrechtse kringen. Voormalig senaatslid Wim Verreyken van het Vlaams Belang bijvoorbeeld, is gewijd tot Asatru-priester. In hoeverre hij zijn geloof verweeft met zijn politieke opvattingen is trouwens niet bekend – Verreyken heeft het er liever niet over. Overigens is Verreyken voor zover bekend nooit tot geweld over gegaan.

‘Walhalla accepteert geen negroes
Nu is het afwachten of de Amerikaanse autoriteiten rekening moeten houden met meer aanslagen zoals die van Doyle en Chaney. Het duo had in ieder geval niet de primeur: vorig jaar pleegde een andere zelfverklaarde Asatru-aanhanger al een aanslag op het kantoor van een Joodse organisatie. Zijn schietpartij eiste drie levens.

“Odinisme! Dat was de religie voor een sterk en heroïsch volk”, schreef de dader, Farzier Glenn Cross, vlak voor zijn daad in een manifest. “‘Odin! Odin! Odin!’ Dat was de strijdkreet van onze voorvaderen, toen hun ogen gloeiden met het vuur van een roofdier en ze het decadente multiraciale Romeinse Rijk veroverden. En Walhalla accepteert geen negroes. Op de paarlen poort staat een bord met ‘alleen blanken’.”

Ondertussen mopperen de groepjes niet-racistische Asatru-aanhangers in Europa en de VS dat de extremistische tak hun religie in een kwaad daglicht zet. Het geloof in de oud-Europese goden draait om spirituele zaken, vinden zij. Om het geloof dat er een verborgen bron van goddelijke energie bestaat en dat ieder mens die energie kan aanspreken door de goden aan te roepen. De extremisten, vinden zij, verpesten het voor de rest.

Speciale Top 2000-kerkdienst in Delfgauw: ‘Moeten we dan hyperchristelijk zijn?’

RTVWEST 27.11.2015  Ondanks dat nummers als ‘Sympathy for the Devil’ in de jaarlijkse Top 2000 van NPO Radio 2 vertegenwoordigd zijn, wordt er in de protestantse kerk in Delfgauw dit jaar een speciale Top 2000-kerkdienst gehouden. Predikant Robert Stigter kopieerde het idee van een kerk in Zoetermeer, waar een dergelijke dienst al een aantal jaar wordt gehouden.

Het concept van de kerkdienst is simpel: het is een standaard kerkdienst die tussendoor wordt aangekleed met nummers uit de Top 2000. Denk bijvoorbeeld aan ‘Zij Maakt het Verschil’ van de Poema’s of liedjes van Acda en de Munnik. Voor de jonge, Delfgauwse predikant zijn dergelijke nummers juist de reden om een dienst in zijn kerk te organiseren.

Want: ‘Waarom moeten we hyperchristelijk zijn?’, zegt Stigter als hem gevraagd wordt naar de ‘heidense’ nummers in de jaarlijkse muzieklijst. ‘Als we zo gaan kijken, wat kunnen wij als kerk dan nog wel doen? De gedachte is überhaupt niet eens bij me opgekomen.’

Andere sfeer
Volgens Stigter is een Top 2000-dienst een perfecte aanvulling op het gevoel dat er heerst tijdens de Kerstdagen, onder niet-gelovigen. ‘Wat wij zien in de kerk is dat er rond Kerst en Oudjaar echt een andere sfeer hangt in deze seculiere regio. Mensen zijn dan veel spiritueler.’

De kerkdienst in de protestantse kerk in Delfgauw is op 27 december 2015.

Meer over dit onderwerp: Top 2000 Kerkdienst Delfgauw Protestants

Bijzonder oud stukje Bijbel ontdekt op eBay

Trouw 21.11.2015 Geoffrey Smith zat wat rond te klikken op veilingsite eBay en stuitte op een stukje papyrus zo groot als een visitekaartje, waarop Griekse letters stonden. Het bleek een bijzonder oud stukje Bijbel, vertelt de onderzoeker van de University of Texas aan The New York Times.

De verkoper bood het stukje papyrus aan voor 99 dollar (93 euro). Smith, die zich bezighoudt met het vroege christendom, verzocht de verkoper het papyrus te onderzoeken. De verkoper stemde toe. Smith onderzocht het fragment. Vandaag presenteerde hij de resultaten van het onderzoek.

Van internet plukken
Smith zegt tegen The New York Times gefrustreerd te zijn dat hij zijn kostbare studiemateriaal tegenwoordig van internet moet plukken. Volgens hem gebeurt dat steeds vaker en komt daardoor belangrijk erfgoed dat eigenlijk door onderzoekers zou moeten worden bestudeerd, in gevaar.

Anne-Marie Luijendijk, hoogleraar religiestudies aan de Princeton Universiteit is ook verrast door de vondst van Smith, zegt ze tegen The New York Times. Ze is vooral geïntrigeerd door de onbekende tekst op de achterkant van het papyrus, die in hetzelfde handschrift is geschreven als de bijbeltekst. Misschien is het een bijbelvers dat we nog niet kenden. Of geeft het ons inzicht in hoe vroege christenen aantekeningen maakten tijdens het bestuderen van de schrift.

Verwant nieuws;

‘Christenen willen kerken open op koopzondag’

AD 05.11.2015 Kerken in de buurt van winkelcentra moeten op koopzondagen ook buiten de reguliere kerktijden open zijn. Dat vindt ruim driekwart van de christenen in ons land. In een onderzoek onder duizend christenen werd gevraagd welke rol de kerk moet spelen nu in steeds meer gemeenten winkels op zondag open zijn.

De meeste kerken sluiten op zondag hun deuren direct na de kerkdienst. Veel christenen zien liever dat de godshuizen worden opengesteld voor winkelend publiek. Meer dan de helft van de ondervraagden vindt het ‘een missionaire plicht van de kerk’ om shoppers te bereiken.

Tijdens de extra opening kan er plaats zijn voor een extra dienst, een korte vesper of een moment van stilte en bezinning. Zo komt wellicht publiek in de kerk dat er anders niet komt. Speciaal voor dit winkelend publiek zouden er speciale programma’s kunnen komen, zoals bijvoorbeeld gesprekken met leden van de kerk, een pastor of een voorganger.

Het onderzoek werd gedaan door het christelijk opinieblad De Nieuwe Koers in samenwerking met de Evangelische Omroep, het Nederlands Dagblad en het Reformatorisch Dagblad.

‘Christenen willen kerken open op koopzondag’

Trouw 05.11.2015 Ruim driekwart van de christenen in ons land vindt dat kerken op koopzondagen hun deuren moeten openen voor winkelend publiek. In een onderzoek onder duizend christenen werd gevraagd welke rol de kerk moet spelen nu steeds in meer gemeenten winkels op zondag open zijn.

De meeste kerken sluiten op zondag hun deuren direct na de kerkdienst. Veel christenen zien liever dat de godshuizen worden opengesteld voor winkelend publiek. Meer dan de helft van de ondervraagden vindt het ‘een missionaire plicht van de kerk’ om shoppers te bereiken.

Tijdens de extra opening kan er plaats zijn voor een extra dienst, een korte vesper of een moment van stilte en bezinning. Zo komt wellicht publiek in de kerk dat er anders niet komt.

Het onderzoek werd gedaan door het christelijk opinieblad De Nieuwe Koers in samenwerking met de Evangelische Omroep, het Nederlands Dagblad en het Reformatorisch Dagblad.

De kerk is veel te modern geworden

Trouw 29.10.2015  De neergang van de kerk vraagt niet om nieuwe pr-strategieën, maar om bezinning op de vraag wat de kerk eigenlijk is, zegt theoloog Erik Borgman. ‘Het gaat niet om efficiency, succes, uitstraling, bereik.’

Wij in Nederland zijn allemaal aangetast door het beleidsmakers-virus. Wij willen weten welk nut het dient, of het haalbaar is.

In de woonkamer van de Utrechtse woning van Erik Borgman hangt een bijzonder alarmlicht. Zijn huis behoort tot wat een stadsklooster was, gebouwd in de jaren vijftig van de vorige eeuw – relatief kort geleden. De paters die hier woonden, werden door dat alarmlicht gewaarschuwd als er in de aanpalende Dominicuskerk iemand was die ter biecht wilde gaan.

“Ik heb dat ding maar uitgeschakeld,” zegt Borgman. “Want het maakte nog een vreselijk geluid ook. En je hebt soms grappenmakers die de kerk bezoeken en het leuk vinden om op het knopje te drukken.”

Het is het verhaal van de rooms-katholieke kerk in een notedop: het klooster is geen klooster meer, de biechtlamp is uitgeschakeld, en de toekomst van de parochie staat op losse schroeven. Van de 326 parochies die het aartsbisdom Utrecht telde, zijn er nog maar 48 over, en kardinaal Eijk gaat ervan uit dat dat er in 2030 nog maar 20 zullen zijn. Borgman, hoogleraar theologie aan de universiteit van Tilburg, gaat deze neergang aan het hart en hij schreef er een boek over dat morgen verschijnt: ‘Waar blijft de kerk? Gedachten over opbouw in tijden van afbraak’.

De Protestantse Kerk is rijk. En nu?

Trouw 29.10.2015 Hun kerkbanken mogen dan steeds leger worden, de schatkisten van protestantse gemeenten zitten nog steeds behoorlijk vol. Alleen al in de noordelijke provincies heeft de Protestantse Kerk in Nederland 151,7 miljoen euro op rekeningen staan. Waaraan kunnen de gemeenten dat geld het beste uitgeven?

Renoveren kost geld. Dat is denk ik ook de reden dat gemeenten reserves opbouwen. aldus Godsdienstsocioloog Marten van der Meulen.

“Toen wij het onderzoek startten gingen we er welhaast automatisch van uit dat het op gebied van geld kommer en kwel zou zijn”, schrijftgodsdienstsocioloog Marten van der Meulen van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) in het woensdag gepubliceerde rapport ‘Krimpende middelen en toch vitaal’. “Maar we waren blij verrast over wat we vonden.”

Het idee dat PKN-kerken moeite moeten doen om het hoofd boven water te houden verdient bijstelling, meent hij. Die 151,7 miljoen euro is exclusief landerijen, pensioenfondsen en beleggingen.

Trek je de banktegoeden van Noord-Nederland door naar alle kerken in het land, dan kom je uit op een gezamenlijk saldo van 1 miljard euro. Trouw vroeg Van der Meulen en Peter de Lange van Vereniging Kerkrentmeesterlijk Beheer (VKB) wat gemeenten het beste met dat vermogen kunnen doen.

Verwant nieuws;

Protestantse Kerk heeft 1 miljard op de bank

Trouw 28.10.2015 De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) is veel rijker dan gedacht. Naar schatting staat er bij elkaar opgeteld bijna een 1 miljard euro op de bankrekeningen van alle plaatselijke kerken.

Er is meer ruimte om te investeren dan mensen op grond van allerlei sombere berichten misschien denken, aldus Marten van der Meulen, Protestantse Theologische Universiteit.

Het gaat hier om geld dat meteen te pinnen valt. Tel je gebouwen, landerijen, pensioenfondsen en beleggingen mee, dan valt dit bedrag nog veel hoger uit. Tot die verrassende conclusie komt socioloog Marten van der Meulen van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) in het rapport ‘Krimpende middelen en toch vitaal’.”Er is veel meer geld beschikbaar dan wij van tevoren gedacht hadden”, schrijft Van der Meulen.

Ingewikkelde structuur
Het geld in de kas van de kerk is nooit eerder op deze manier in kaart gebracht. De reden daarvoor is dat de Protestantse Kerk erg ingewikkeld in elkaar steekt, met verschillende bestuurslagen, colleges en kerken die plaatselijk grote autonomie hebben.

In zijn onderzoek bekeek Van der Meulen alleen de drie noordelijke provincies Friesland, Drenthe en Groningen. Op de bankrekeningen van de noordelijke protestantse kerken staat 151,7 miljoen euro. Ter vergelijking: Ajax had eind 2014 naar schatting 95 miljoen euro op de bank staan. Trek je de conclusies uit het onderzoek door naar de alle kerken in heel Nederland, dan beschikt de kerk over 1 miljard euro, zo denken kerkelijke financiële experts.

Verwant nieuws;

Nieuwe Badkapel winnaar jaarlijkse Haagse Monumentenprijs

RTVWEST 27.10.2015 De restauratie van de Nieuwe Badkapel aan de Nieuwe Parklaan op Scheveningen heeft de Haagse Monumentenprijs gewonnen. Wethouder Joris Wijsmuller (Haagse Stadspartij) van Cultuur heeft dinsdag de winnaar in de Grote Kerk bekendgemaakt.

De onderscheiding is een prijs voor de meest bijzondere restauratie van het jaar. De torens, het dak, het voegwerk van de muren en de twee grote rondboogvensters in de zijmuren hebben een opknapbeurt gekregen. Ook is het onderste gedeelte van de kerk vernieuwd. De restauratie van de kerk kostte twee miljoen euro.
Twee andere Haagse kerken waren eveneens in de race voor de jaarlijkse prijs. Het gaat om de American Protestant Church aan de Esther de Boer-van Rijklaan en de Heilige Paschalis Baylon bij de Wassenaarseweg. Ook deze kerken werden de afgelopen tijd grondig gerestaureerd.

Duizend stemmen
De afgelopen maand konden Hagenaars stemmen op het project dat volgens hun het meest geslaagd was. Ruim duizend stemmen werden uitgebracht. De Nieuwe Badkapel kreeg 46 procent van de stemmen. De Heilige Paschalis Baylon volgde met dertig procent, de American Protestant Church kreeg bijna een kwart van de stemmen.
Vorig jaar ging het Gemeentemuseum er met de prijs vandoor. In 2013 was de oude HBS in Den Haag de winnaar.

Meer over dit onderwerp:

Nieuwe Badkapel Haagse MonumentenprijsDen Haag

Nieuwe Badkapel wint Haagse Monumenten prijs

Den HaagFM 27.10.2015 De restauratie van de Nieuwe Badkapel aan de Nieuwe Parklaan heeft de Monumentenprijs Den Haag gewonnen. Wethouder Joris Wijsmuller van Cultuur maakte dinsdag de winnaar bekend.

Dit jaar was het een strijd tussen drie kerken: de American Protestant Church aan de Esther de Boer-van Rijklaan, de Heilige Paschalis Baylon aan de Wassenaarseweg en de Nieuwe Badkapel aan de Nieuwe Parklaan. Hagenaars konden stemmen op hun voorkeur. Daarbij kreeg de Nieuwe Badkapel bijna de helft van alle stemmen.

In de Nieuwe Badkapel kregen de torens, het dak, het voegwerk van de muren en de twee grote rondboogvensters in de zijmuren een opknapbeurt. Ook is het onderste gedeelte van de kerk vernieuwd. De restauratie kostte twee miljoen euro. …lees meer

Haagse buurt in verzet tegen sloop van decennia oude Bethelkerk

RTVWEST 25.10.2015 Fel protest in de Haagse Componistenbuurt: de Bethelkerk aan de Händellaan staat op de nominatie om gesloopt te worden. De protestantse gemeente wil de kerk afstoten, omdat er te weinig gebruik wordt gemaakt van het pand. Na de sloop zouden er huurwoningen op de plek van de kerk moeten komen. Maar als het aan de buurt ligt gaat dat niet gebeuren.

Handtekeningenacties, posters voor de ramen en een website gewijd aan het behoud van de in 1938 gebouwde Bethelkerk. De buurt heeft er in ieder geval werk van gemaakt. ‘Dit uitzicht wil ik niet kwijtraken aan een paar flats met huurwoningen,’ zegt buurtbewoner Masha Gibbs vanaf haar dakterras naast de kerk. ‘Het gebouw is schitterend, echt prachtig. Als de kerk zou verdwijnen zou ik niet alleen dit uitzicht missen, maar raken de mensen die er nu nog in het weekend hun diensten houden hun kerk kwijt.’

Daarmee doelt Gibbs op een groep Afrikaanse kerkgangers die ieder weekend hun diensten in een bijgebouwtje van de kerk houden. ‘Dit pand moet blijven bestaan,’ zegt Merdielle Nangu, dochter van de pastoor. ‘Het is een schitterend monument in deze wijk. En stel dat het verdwijnt… Waar kunnen mensen met hun problemen nog naar toe? Naar die 40 appartementen? Ik denk het niet.’

Inspraak

Begin november staat de sloop van de kerk op de agenda in de Haagse gemeenteraad. De verwachting is dat buurtbewoners dan zullen inspreken.
Meer over dit onderwerp:

Bethelkerk Den Haag Componistenbuurt Sloop Kerkgebouw Monument

Buurtbewoners tegen geplande sloop Bethelkerk

Den HaagFM 25.10.2015 Fel protest in de Componistenbuurt: de Bethelkerk aan de Händellaan staat op de nominatie om gesloopt te worden. De protestantse gemeente wil de kerk afstoten, omdat er te weinig gebruik van wordt gemaakt. Na de sloop zouden er huurwoningen op de plek van de kerk moeten komen.

Met handtekeningenacties, posters voor de ramen en een website gewijd aan het behoud van de in 1938 gebouwde Bethelkerk, laten de buurtbewoners zien tegen de plannen te zijn. “Dit uitzicht wil ik niet kwijtraken aan een paar flats met huurwoningen”, zegt buurtbewoner Masha Gibbs. “Het gebouw is schitterend, echt prachtig. Als de kerk zou verdwijnen zou ik niet alleen dit uitzicht missen, maar raken de mensen die er nu nog in het weekend hun diensten houden hun kerk kwijt.”

Daarmee doelt Gibbs op een groep Afrikaanse kerkgangers die ieder weekend hun diensten in een bijgebouw van de kerk houden. “Dit pand moet blijven bestaan”, zegt Merdielle Nangu, de dochter van de pastoor. “Het is een schitterend monument in deze wijk. Waar kunnen mensen anders met hun problemen naar toe? Naar die veertig appartementen? Ik denk het niet.” Begin november staat de sloop van de kerk op de agenda van de Haagse gemeenteraad. …lees meer

In Nederland staan nogal wat kerkgebouwen leeg. Een aantal daarvan is geschikt om vluchtelingen tijdelijk op te vangen. Daarom wil  o.a. de Protestantse Kerk Nederland (PKN) met staatssecretaris Klaas Dijkhoff van Veiligheid en Justitie praten over het huisvestingsprobleem voor asielzoekers. Meer nieuws over leegstaande kerk vluchteling

400 jaar oude kerk duikt op in Mexicaans stuwmeer

Trouw 19.10.2015 Voor de vissers op het Mexicaanse stuwmeer van Quechula moet het een vreemd gezicht zijn. Het waterpeil is er zo ver gezakt, dat een kerk uit de zestiende eeuw tevoorschijn is gekomen.

Het is de tweede keer dat het vierhonderd jaar oude gebouw te zien is. De laatste keer dat het water zo laag stond was in 2002, toen bezoekers zelfs konden rondlopen op de vloer van het heiligdom.

Zo laag staat het water nu niet, maar liefhebbers kunnen zich wel in een vissersbootje laten rondvaren langs de overblijfselen van de kerk. Die verdween in 1966 onder water toen de nabijgelegen dam was voltooid en het gebied werd overstroomd.

Verwant nieuws;

Eeuwenoude Dorpskerk Nootdorp dreigt ten onder te gaan: inzamelingsactie gestart

RTVWEST 14.10.2015  Het is hét gezicht van Nootdorp: de eeuwenoude Dorpskerk. Het eeuwenoude kerkje heeft de tand des tijds al flink wat keren doorstaan, maar de toren – het oudste deel van de kerk – moet grondig gerenoveerd worden. En daar is behoorlijk wat geld voor nodig.

In brand gestoken door de Spanjaarden in de zestiende eeuw, deels opgeblazen door de ontploffing in het Delftse kruithuis honderd jaar later: het kerkje in het oude centrum van Nootdorp heeft al aardig wat doorstaan. Maar nu staat de kerk voor een volgende uitdaging, namelijk de grootschalige renovatie van de kerktoren.
‘De toren is een grote kostenpost’, zegt kerkelijk werker Rita van Herk. ‘We hebben 150.000 euro nodig om de voegen tussen de stenen te vervangen. Maar dat geld hebben we niet.’ Het probleem zit hem volgens Van Herk in het feit dat de voegen te strak zijn gemetseld. ‘Het is niet goed voor de stenen en als we er niets aan doen, maakt de kerk zichzelf kapot.’
Steentje bijdragen
De kerk heeft diverse acties op touw gezet om 100.000 euro in te zamelen, want, 50.000 euro krijgt de kerk als subsidie. ‘We zijn een rijksmonument, dus een deel van de kosten wordt vergoed door de overheid, maar niet alles.’ En dus is er op 7 november aanstaande een bazaar bij de kerk om een deel van het geld bij elkaar te zamelen.

Ook heeft de kerk de actie ‘Draag je steentje bij!’, met deze actie kunnen mensen voor twee euro een steentje in de toren adopteren.

LEES OOK: West Safari: De renovatie van de Witte Kerk in Katwijk

LEES OOK: Nieuwe Kerk Delft haalt eerste miljoen binnen voor renovatie, nog twee miljoen nodig

Meer over dit onderwerp: Dorpskerk Renovatie Nootdorp BazaarInzamelingsactie

Dominees in actie voor ‘vernieuwde kerk’

Trouw 12.10.2015 Vier jonge protestantse predikanten vinden dat hun kerk drastisch moet veranderen. Ze beginnen vandaag een handtekeningenactie, als duwtje in de rug. ‘Het is nu of nooit.’

De gemeenschap van Christus is natuurlijk niet alleen iets van zondagochtend om 10 uur. Dat lijkt het soms wel geworden.

Arjan Plaisier: Einde van de ‘volkskerk’
De Protestantse Kerk in Nederland zal noodgedwongen ophouden een ‘volkskerk’ te zijn, zei scriba (landelijk secretaris) Arjan Plaisier onlangs in Trouw. Kerkleden moeten accepteren dat er ‘witte plekken’ komen waar geen kerk meer is. Ook moeten de huidige hiërarchie en de vergadercultuur volgens hem op de schop. Daarnaast pleitte Plaisier ervoor om met ‘een nieuwe onbevangenheid en vrijmoedigheid’ over het geloof te spreken en voorziet hij verregaande samenwerking met andere christenen. De generale synode, de landelijke vergadering met afvaardigingen uit plaatselijke kerken, praat volgende maand in Lunteren over de toekomst.

Is dat eigenlijk wel leuk, werken in een kerk die almaar krimpt? Absoluut, er is bijna niets dat leuker is! Zo, dat is een keer gezegd. Predikant Marleen Blootens kijkt triomfantelijk naar haar collega’s Jantine van Iersel en Jasper van Schaik. “Wij weten niet anders of de kerk is klein. Als je dat als uitgangspunt neemt, heb je niets te verliezen”, zegt Blootens, die predikant is in Amsterdam.

Blootens (33), Van Iersel (29) en Van Schaik (36) zijn drie jonge predikanten in de Protestantse Kerk in Nederland. Ze vertellen hun verhaal in de pastorie van Van Schaik, in het Zuid-Hollandse Woubrugge. Samen met nog een vierde, Thejon Bos uit Twijzelerheide (Friesland) die niet aanwezig is, beginnen ze vandaag een handtekeningenactie.

Van Schaik: “We weten: onze kerk gaat terug naar de basis, naar hoe het allemaal begon.” Hij leunt achterover. “Echt een opluchting om dat te erkennen.”

In een tekst, die onder dit artikel staat, lichten de drie predikanten hun standpunt toe. Op de website www.kerk2025.nl is hun oproep te ondertekenen. “Het is nu of nooit”, zegt Van Schaik in zijn pastorie in het Zuid-Hollandse Woubrugge over de voorgenomen veranderingen. De andere twee knikken.

Verwant nieuws;

‘Kerk moet drastisch veranderen’

Telegraaf 12.10.2015 Vier jonge dominees beginnen maandag een handtekeningenactie omdat ze vinden dat de Protestantse Kerk drastisch moet veranderen. Ze vrezen dat de kerk anders op de ondergang afgaat.

Volgens de dominees moet er minder worden vergaderd, moet er minder nadruk komen op traditionele vieringen en moet de kerk minder naar binnen gekeerd zijn. “Ik werk in een kerk die al voorbij is, denk ik soms”, zegt predikante Jantine van Iersel maandag in Trouw. Ze is een van de initiatiefnemers van de actie. “De vorm is voor velen betekenisloos geworden. Als iemand zomaar binnen zou komen, zou die niet begrijpen wat we doen.”

De dominees willen met de handtekeningenactie de generale synode, de landelijke vergadering van plaatselijke kerken, doordringen van de ernst van de situatie. De synode praat volgende maand over de vraag hoe het verder moet met de protestantse traditie.

Protestantse kerk lijkt na vijf eeuwen klaar voor bisschoppen

Trouw 07.10.2015 Arjan Plaisier gebruikt de term behoedzaam. Hij spreekt van een ‘pastor pastorum’. Maar in de wandelgangen weet iedereen wat de secretaris van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) daarmee bedoelt: een bisschop. Die gaat er hoogstwaarschijnlijk – vijfhonderd jaar na het begin van de Reformatie – alsnog komen.

De Protestantse Kerk in Nederland staat vanwege de ontkerkelijking aan de vooravond van grote veranderingen, kondigde scriba (secretaris) Plaisier vorige week aan in Trouw. De PKN zal noodgedwongen ophouden een volkskerk te zijn en moet minder vasthouden aan haar huidige hiërarchie en structuren.

Wat er precies moet veranderen, dat laten Plaisier en het kerkbestuur in een vorige week gepresenteerd rapport nog even over aan de verbeelding. Eén plan hebben ze wel al uit de doeken gedaan: er moeten figuren worden aangesteld met een ‘herderlijke opdracht’. “Hij of zij is pastor pastorum”, schrijft de kerk in het rapport. “Belangrijke aandachtspunten zijn de opbouw van het kerkelijk leven en de missionaire presentie van de kerk in de regio.”

Er is in de kerk behoefte aan mensen die met gezag, samenbindend en vol levenswijsheid een centrale plek innemen”, zegt Piet Vergunst van de Gereformeerde Bond woensdag in het Nederlands Dagblad. De Bond is de behoudende tak van het kerkverband.

‘Reformatoren hadden niets tegen bisschoppen’
Toch is er met de bisschop theologisch niets mis, zei promovendus Hans Kronenburg in 2003 in Trouw. Hij pleitte er in zijn proefschrift voor om in de protestantse kerken één bisschop aan te stellen.

Verwant nieuws;

Christendom in De Nieuwe Kerk

Telegraaf 01.10.2015 De geboorte van het christendom, een van de grootste religies ter wereld, staat de komende maanden centraal in De Nieuwe Kerk in Amsterdam. De kerk toont met ruim tachtig sculpturen, schilderijen, geschriften, fragmenten van sarcofagen (marmeren doodskisten) en andere objecten hoe een ooit “radicale en kleine geloofsgemeenschap” uitgroeide tot een mondiale godsdienst.

De tentoonstelling laat zien hoe Constantijn de Grote (circa 280-337) zich in Rome uitsprak voor het christendom, waardoor de religie een doorbraak beleefde. In zijn opdracht kregen christenen binnen enkele jaren monumentale kerkgebouwen. “Het christendom werd voor het eerst omarmd door een Romeinse keizer”, zegt hoofd tentoonstellingen Marlies Kleiterp. “Tot die tijd kende het christendom vele ups en downs en werd het onder de Romeinen niet overal geaccepteerd.”

Van Constantijn zelf verrezen kolossale keizerbeelden. Een reusachtige marmeren hand, die ooit deel uitmaakte van zo’n beeld, is nu te zien in De Nieuwe Kerk. De 161 centimeter hoge hand uit het jaar 315 is een van de kunstschatten die is uitgeleend door toonaangevende musea in Italië, waaronder de Vaticaanse Musea, de Capitolijnse Musea en het Nationaal Romeins Museum.

‘De Protestantse Kerk mag best wat creatiever’

Trouw 01.10.2015 De Protestantse Kerk Nederland (PKN) staat voor ‘drastische veranderingen’, zei scriba (secretaris) Arjan Plaisier vanochtend in Trouw. De kerk wordt volgens hem uitgedaagd tot ‘een nieuwe onbevangenheid en vrijmoedigheid’ als het gaat om het geloof. Hoe reageren kenners?

Ik heb er een hard hoofd in of de kloof tussen de kerk en de rest van de maatschappij overbrugd kan worden, aldus Hijme Stoffels.

Godsdienstsocioloog aan de Vrije Universiteit in Amsterdam 

“Het lijkt wel alsof na vele decennia de sociologische realiteitszin is doorgebroken in de kerk. Mijn voorganger aan de VU, Gerard Dekker, riep al in de jaren zeventig en tachtig dat het minder werd. Hij werd weggehoond door de toenmalige kerkleiding. Ik heb het zelf ook meegemaakt. Bij een debat noemde de voorganger van Arjan Plaisier het sociologische somberpraat. In dat perspectief kun je Arjan Plaisier moedig noemen

Lees ook: Arjan Plaisier: voortdurende fusies zijn niet vol te houden – 01/10/15

‘Ingrepen PKN nodig’

Telegraaf 01.10.2015 Kerkleden zullen moeten accepteren dat de Protestantse Kerk niet langer in elk dorp en in elke stadswijk aanwezig is. De daling van het ledental gaat zo snel, dat drastische veranderingen nodig zijn. Dat zegt scriba Arjan Plaisier donderdag in Trouw.

De manier waarop de kerk is vormgegeven past niet meer bij deze tijd. Het is voor het eerst dat een protestantse kerkleider zo scherp verwoordt hoe de kerk ervoor staat. Hij wil af van de vele vergaderingen, pleit voor de invoering van een soort protestantse bisschop en wil verregaande samenwerking met andere christenen.

‘Ingrijpen nodig door rappe daling ledental Protestantse Kerk’›

NRC 01.10.2015  Leden van de Protestantse Kerk in Nederland moeten accepteren dat niet in elk dorp of in elke stadswijk meer een kerk zal zijn. De daling van het ledental gaat in zo’n hoog tempo dat ingrijpende maatregelen nodig zijn, zegt de landelijk secretaris van de kerk Arjan Plaisier in Trouw. Het aantal leden van de kerk is de afgelopen jaren met zo’n zestigduizend per jaar teruggelopen, naar een krappe twee miljoen in 2015.

De manier waarop de kerk is ingericht past niet meer bij deze tijd, vindt Plaisier. Zo wil hij af van de tijdrovende vergadercultuur en de naar binnen gekeerde blik. Aan de traditionele diensten mag ook wat veranderen. Volgens Trouw is het voor het eerst dat een kerkleider zo expliciet is over hoe het gesteld is met de kerk.

Lees meer

2008 Koninklijke onderscheiding voor Plaisier ›

23 FEB Protestantse Kerk proeft de eigen nieren

2008 ‘Het midden heeft het laten afweten’

2007 ‘Randkerkelijken bieden nieuwe kijk op kerk’ › –

2011 Vind God op Twitter

Arjan Plaisier: voortdurende fusies zijn niet vol te houden

Trouw 01.10.2015 Niet langer zal de Protestantse Kerk in elk dorp en in elke stadswijk aanwezig zijn. Kerkleden moeten accepteren dat er ‘witte plekken’ op de kaart van Nederland ontstaan waar geen kerk meer is. De Protestantse Kerk in Nederland telt nu weliswaar nog zo’n twee miljoen leden, maar de daling van het ledental gaat zo snel, dat drastische veranderingen nodig zijn, zegt scriba (landelijk secretaris) Arjan Plaisier vandaag in Trouw.

Ik vind onze eredienst soms wel erg voor ingewijden. Voor een buitenstaander is het alsof je naar een Chinees schouwspel zit te kijken, aldus Arjan Plaisier.

Momenteel fuseren kerkelijke gemeenten als het niet langer gaat. “Dat is niet vol te houden. Het is enorm belastend”, zegt Plaisier. Hij is als hoogste functionaris het gezicht van het grootste protestantse kerkgenootschap van Nederland. Plaisier zet zijn visie op de toekomst van de kerk uiteen in een nota die vandaag verschijnt.

Verwant nieuws;

Al 1.200 kruisen verwijderd van Chinese kerken

VK 29.07.2015 Dankzij een campagne van de communistische partij zijn in China bij 1.200 christelijke kerken de kruisen van de daken verwijderd. De officiële motivering voor de actie, zoals beschreven in de staatskrant Global Times, is dat het veiliger en mooier zou zijn.

Op de kerkgebouwen pronkten voorheen heldere rode kruisen. Volgens de autoriteiten zijn de medewerkers van de kerken ‘zeer coöperatief’ bij het verwijderen ervan. Mensenrechtenactivisten beschuldigen die autoriteiten ervan de snelle groei van de christelijke kerken te vertragen. China telt ongeveer 100 miljoen christenen. De communistische partij telt 88 miljoen leden.

Volgens de Britse krant The Guardian heerst er onder de protestanten en katholieken in China boosheid over het verwijderen van het christelijke symbool. Vorige week ging een groep geestelijken, onder wie een 89-jarige bisschop, de straat op. Een van de hen zei dat de actie van de partij deed denken aan de periode van de Culturele Revolutie. In een open brief hebben zij hun beklag gedaan.

In de oosterse provincie Zhejiang zijn monniken ingezet door de overheid om christenen te ‘provoceren’, meldde Radio Free Asia maandag. Dit gebeurde door wierook te branden en boeddhistische geschriften te declameren.

Jigme Ugen @JigmeUgen

APPALLING: Chinese authorities demolish a Church Cross in Zhejiang, #China’s as faithfuls mourn & pray #christian

8:25 AM – 28 Jul 2015

民生观察 @minshengguancha

杭州再现拆除基督教堂十字架行动 十字架被抢走 http://msguancha.com/a/lanmu4/2015/0630/12714.html …

Kruisen van Chinese kerken

Telegraaf 29.07.2015 Door een campagne van de communistische partij zijn in China bij 1200 christelijke kerken de kruisen van de daken verwijderd. De officiële motivering voor de actie zoals die in de staatskrant Global Times staat: het is veiliger en het staat mooier.

Op de kerkgebouwen pronkten voorheen heldere rode kruisen. Volgens de autoriteiten zijn de medewerkers van de kerken zeer coöperatief bij het verwijderen daarvan. Mensenrechtenactivisten beschuldigen die autoriteiten er echter van de actie te voeren om de groei van de christelijke kerken te vertragen. China telt ongeveer 100 miljoen christenen. De communistische partij telt 88 miljoen leden.

Volgens de Britse krant The Guardian heerst er onder de protestanten en katholieken in China boosheid over het verwijderen van het christelijke symbool. Vorige week ging een groep geestelijken, onder wie een 89-jarige bisschop, de straat op. Een van de geestelijken zei dat de actie van de partij deed denken aan de periode van de Culturele Revolutie. Door middel van een open brief hebben zij hun grieven verwoord.

China verwijdert kruisen van kerken

Trouw 29.07.2015 Door een campagne van de Communistische Partij zijn in China inmiddels bij 1200 christelijke kerken de kruisen van de daken verwijderd. De officiële motivering voor de actie zoals die in de staatskrant Global Times staat: het is veiliger en het staat mooier.

Sinds begin 2014 zijn er honderden kerken ontdaan van hun kruis, wat soms resulteerde in felle botsingen met gemeenteleden.

Volgens bestuurders zijn de kruisen in strijd met bepaalde bouwreglementen, maar critici stellen dat de snelle opmars van christendom in China de Communistische Partij op de zenuwen werkt. “De autoriteiten maken zich erg druk om dit religieuze symbool”, zei Zgen Legua, een Chinese pastoor uit Zhejiang die inmiddels in de VS woont, in mei tegen persbureau AP. “Ze willen geen prominent vertoon van het christendom in de publieke ruimte.”

Groei christelijke kerken vertragen
Ook mensenrechtenactivisten beschuldigen die autoriteiten er echter van de actie te voeren om de groei van de christelijke kerken te vertragen. China telt ongeveer 100 miljoen christenen. De communistische partij telt 88 miljoen leden.

Volgens de Britse krant The Guardian heerst er onder de protestanten en katholieken in China boosheid over het verwijderen van het christelijke symbool. Vorige week ging een groep geestelijken, onder wie een 89-jarige bisschop, de straat op. Een van de geestelijken zei dat de actie van de partij deed denken aan de periode van de Culturele Revolutie. In een open brief hebben zij hun grieven verwoord.

Verwant nieuws

Chinese christenen laten zich de mond niet snoeren

Trouw 21.07.2015 Het christendom in China groeit enorm. Dat is zeer tegen de zin van de overheid: die probeert de kerken op allerlei manieren te dwarsbomen. Maar dat lijkt de mondigheid van de Chinese christenen alleen maar te stimuleren.

Een nieuwe campagne tegen ‘illegale bouwwerken’ resulteerde in honderden verwijderde kruizen. In Wenzhou werden een aantal kerken zelfs gesloopt

Als je het metrostation uitloopt is het niet te missen: een groot geel kruis doemt op tussen de grijze kantoorgebouwen. Het symbool is even uitgesproken als de kerk waar het op staat. De protestantse Chong-Yi kerk, de grootste gemeente van de stad Hangzhou, voerde de afgelopen maanden openlijk actie tegen een overheidscampagne om christelijke kruizen weg te halen of onopvallender te maken in het stadsbeeld. De campagne lijkt deel van een breder offensief om de snelle groei van het ‘Westerse’ christendom in China in te dammen. Maar hebben de maatregelen het gewenste effect?

Haagse Valkenboskerk en Bethelkerk gaan tegen de vlakte voor appartementen

RTVWEST 13.07.2015 De Valkenboskerk op de hoek van de Loosduinsekade en de Zuiderparklaan in Den Haag gaat waarschijnlijk tegen de vlakte. Het gebouw is niet meer in gebruik als kerk en er zijn ook geen gegadigden om het pand te kopen. De verwachting is ook niet dat er zich kopers gaan melden.

Volgens de Haagse wethouder Joris Wijsmuller (Haagse Stadspartij, bouwen en wonen) is de kans groot dat de Westlandse woningbouwcorporatie Arcade op deze plek tussen de vijftig en zestig huurwoningen gaat bouwen. In een brief aan de Haagse gemeenteraad schrijft hij dat de corporatie ‘in principe is geïnteresseerd’.

Het besluit om geen diensten meer te houden in de Valkenboskerk zorgde een paar jaar geleden al voor onrust binnen de Haagse protestantse kerken, omdat het gebouw niet lang daarvoor nog voor tonnen was verbouwd. Nu valt hij ook nog eens ten prooi aan de slopershamer, denkt Wijsmuller. Het gebouw is geen monument, dus er is geen beletsel om de kerk te slopen. Lees verder

gerelateerde artikelen;

Haagse kerken tegen de vlakte

Den HaagFM 13.07.2015 De Valkenboskerk en de Bethelkerk worden gesloopt. De gebouwen zijn niet meer in gebruik als kerk en er zijn ook geen gegadigden om het pand te kopen. De verwachting is ook niet dat zich nog kopers zullen melden. Op de plek van de kerken komt woningbouw.

De twee protestantse kerken zijn al geruime tijd niet meer in gebruik. De Valkenboskerk (kleine foto) staat op de hoek van de Zuiderparklaan en de Loosduinsekade. De Bethelkerk is gevestigd aan de Händellaan. Wethouder Joris Wijsmuller van Stadsontwikkeling zal een sloopvergunning afgeven, zodra de bouwplannen definitief zijn.

Vier andere protestantse kerken worden gered. Het gaat om de Kruispuntkerk aan de Diamant­horst, de Thomaskerk aan de Harmelenstraat, de Vredeskapel aan de Malakkastraat en de Ontmoetingskerk aan de Aaltje Noordewierstraat. In deze kerken komen nieuwe geloofsgemeenschappen of wordt naar een andere nieuwe bestemming gezocht. …lees meer

Twee Haagse kerken tegen de vlakte

AD 13.07.2015 De Valkenboskerk en de Bethelkerk in Den Haag moeten plaatsmaken voor woningbouw. De protestantse gebedshuizen zijn niet meer in gebruik.

Sloop volgt pas als de bouwplannen definitief zijn. Behoud van de kerkgebouwen heeft normaal gesproken de voorkeur, mits ze hergebruikt kunnen worden, meldt wethouder stadsontwikkeling Joris Wijsmuller (Haagse Stadspartij) in een brief aan de gemeenteraad.

Voor de Valkenboskerk (hoek Zuiderparklaan/Loosduinsekade) en de Bethelkerk (Händellaan) is behoud geen optie, meent de wethouder na overleg met de Protestantse Gemeente in Den Haag. Er is interesse bij ontwikkelaars. Op de plek van de Valkenboskerk zouden vijftig tot zestig (sociale huur)woningen kunnen komen.

Vier andere protestantse kerken wordt de sloopkogel wel bespaard. De Kruispuntkerk aan de Diamant­horst is verkocht aan een Afrikaanse internationale geloofsgemeenschap, de Thomaskerk aan de Harmelenstraat wordt wellicht ook verkocht aan een ander kerkgenootschap. De  Vredeskapel (Malakkastraat) staat leeg, maar is beschermd vanwege de rijksmonumentenstatus. Het stadsbestuur neemt nog twee jaar extra de tijd om een geschikte nieuwe invulling te vinden voor de Ontmoetingskerk aan de Aaltje Noordewierstraat. Het beeldbepalende gebouw is een potentieel gemeentelijk monument.

Hoe katholiek is Polen? Nou, heel erg, blijkt uit deze kaart

NRC 20.06.2015 Polen is zo katholiek, dat je geen wegen of steden meer kunt onderscheiden als je alle kerken naast elkaar op een kaart zet. De Poolse website die deze kaart maakte, heeft nu de gegevens van 7000 kerken verwerkt, maar is nog niet klaar. Voor 3000 andere locaties moeten de gps-gegevens nog worden gevonden, lieten ze weten website Quartz.

De kaart is gemaakt door colaska.pl, een site die prijzen van kerkdiensten, zoals huwelijken en uitvaartdiensten, vergelijkt. Ze kwamen onder meer aan alle gegevens kwamen doorcrowd-sourcing.

In Nederland staan volgens een inventarisatie overigens ook 7000 kerken, waarvan de katholieke en protestantse kerken er in totaal nog ongeveer 4000 in gebruik hebben. Daarvan zijn er 1700 rooms-katholiek, zou blijken uit cijfers van de organisatie Kerkbalans.

Volgens Pew Research Center telde Polen in 2010 ruim 35,3 miljoen katholieken. Dat is veel, maar in absolute aantallen stukken minder dan Brazilië (126,7 miljoen katholieken) of Mexico (96,4 miljoen). Hoe katholiek Polen is, valt vooral op als je kijkt naar het aandeel van de bevolking dat zich zo noemt: 92,2 procent. Polen is misschien wel het meest homogene land van Europa, schreef NRC-journalist Stéphane Alonso bij zijn afscheid als correspondent in Polen. “Vrijwel iedereen daar is blank en katholiek, buitenlanders vallen op door afwezigheid”.

Overigens is er ook in Polen sprake van een gestage ontkerkelijking. 87 procent van de bevolking is gedoopt katholiek, maar het percentage praktiserende gelovigen daalt. In de negentiende eeuw gold de katholieke kerk nog als bindmiddel voor een Poolse natie die verdeeld was over Russisch, Duits en Oostenrijks grondgebied, schreef huidig correspondent Centraal- en Oost-Europa Roeland Termote vorig jaar. Later werd ze een bolwerk van anti-communistisch verzet. Termote:

Op de laatste peilingsdag van de Poolse kerk in 2012 zat 40 percent van de katholieken in de zondagsmis. In 2000 was dat nog 47, in 1982 nog 57 procent.

Het aantal kerkgangers daalt.

De meeste Nederlanders (24 procent) ziet zich als Rooms-katholiek, 5,7 procent rekent zich tot de Protestantse kerk en 6,7 procent is hervormd. Uit de CBS-cijfers blijkt verder dat 4,9 procent van de Nederlanders moslim is. Het jodendom is met 0,1 procent het kleinst.

Behalve dat steeds minder Nederlanders geloven, blijft ook het aantal kerkgangers dalen. Van de volwassenen gaat 16 procent regelmatig, minimaal één keer per maand, naar een religieuze dienst. Dat was in 2010 nog 18 procent.

Vooral allochtonen en ouderen in Nederland zijn religieus

NU 13.05.2015 Steeds minder Nederlanders zijn godsdienstig. De helft noemt zich nog religieus, de andere helft gelooft niet meer of heeft nooit geloofd. Alleen onder niet-westerse allochtonen en ouderen speelt het geloof een grote rol.

Dat blijkt uit een onderzoek dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag naar buiten heeft gebracht.

Bijna een kwart van de Nederlanders is katholiek, een op de zes is protestants. Bijna 5 procent van de Nederlanders is moslim. De overige 5,7 procent zijn joods, hindoeïstisch, boeddhistisch of iets anders.

Van de 75-plussers is driekwart gelovig. Twee op de drie mensen tussen 65 en 75 jaar geloven. Van de jonge volwassenen is dat 40 procent.

Gerelateerde artikelen;

Allochtonen en ouderen gelovig

Telegraaf 13.05.2015 Steeds minder Nederlanders zijn godsdienstig. De helft noemt zich nog religieus, de andere helft gelooft niet meer of heeft nooit geloofd. Alleen onder niet-westerse allochtonen en ouderen speelt het geloof een grote rol.

Dat blijkt uit een onderzoek dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag naar buiten heeft gebracht. Bijna een kwart van de Nederlanders is katholiek, een op de zes is protestants. Bijna 5 procent van de Nederlanders is moslim. De overige 5,7 procent zijn joods, hindoeïstisch, boeddhistisch of iets anders.

Minder gelovigen, behalve onder niet-westerse allochtonen

Elsevier 13.05.2015 Het aantal gelovigen in Nederland blijft afnemen, behalve onder ouderen en niet-westerse allochtonen. In deze twee groepen is de meerderheid religieus en dat aantal blijft stabiel.

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat vorig jaar 51 procent van de volwassenen zichzelf als godsdienstig beschouwde. In 2010 was dat nog 55 procent.

Column;

Gerry van der List: Onverschillig Westen is grootste bedreiging voor gelovigen

Behalve dat steeds minder Nederlanders geloven, blijft ook het aantal kerkgangers dalen. Van de volwassenen gaat 16 procent regelmatig, minimaal één keer per maand, naar een religieuze dienst. Dat was in 2010 nog 18 procent.

Eerder bleek uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau dat hoewel steeds minder Nederlanders geloven, de christelijke jongeren die wel geloven steeds conservatiever worden.

Dominee houden, kerk weg

Telegraaf 23.04.2015 Als de kerk moet bezuinigen, behoudt 63 procent van de protestanten in Nederland liever hun dominee dan hun kerk. Als er geen kerkgebouw meer is, kunnen diensten ook in huiskamers worden gehouden.

Dat blijkt uit antwoorden op vragen in de enquête Kerk op weg naar 2025, die Protestantse Kerk Nederland (PKN) heeft laten houden. Ruim achttienduizend mensen deden mee aan de ondervraging. De resultaten zijn donderdagmiddag gepresenteerd tijdens de landelijke vergadering van de generale synode in Lunteren. PKN telt meer dan twee miljoen leden.

Kerkdienst moet anders, vinden leden Protestantse Kerk

Trouw 23.04.2015   De Protestantse Kerk in Nederland moet veranderen. De kerkdienst is aan vernieuwing toe, zowel in inhoud als in vorm. Lokale gemeenten moeten beter hun best doen om nieuwkomers te verwelkomen. En aan de sfeer in gemeenten valt ook wel wat te verbeteren. Die kan warmer, minder kil.

Dat zeggen 18 duizend kerkleden in een enquête die de kerk door het hele land verspreid heeft. Niet alle behoeften worden even breed gedeeld: ongeveer de helft van de geënquêteerden wil lokale verandering.

Meer over;

Meerderheid protestanten wil kerkdiensten vernieuwen

NRC 23.04.2015 Ruim de helft van de protestantse christenen zou graag vernieuwing zien in hun kerkgemeenschap. Dat blijkt uit een enquête onder 18.000 leden van de Protestantse Kerk, uitgevoerd door hoofdorgaan Protestantse Kerk Nederland (PKN).

37 procent van de niet- of nauwelijks praktiserende christenen geeft aan de diensten niet vernieuwend genoeg te vinden en daarom niet meer naar de kerk te gaan.

ENQUÊTE OM HERVORMINGSBEREIDHEID TE TOETSEN

De enquête werd gehouden om onder de eigen achterban te peilen of er bereidheid is de Protestantse Kerk toekomstbestendiger te maken. Meer dan de helft (57 procent) van de ondervraagden geeft aan daar open voor te staan. LEES VERDER

Lees meer;

23 FEB Protestantse Kerk proeft de eigen nieren

2004 PKN zet dissidente predikanten uit ambt

2006 Kerkdienst op industrieterrein Montfoort verboden ›

2006 Naakt aan de dijk

2006 Geen belastingaftrek predikant door leegloop kerk ›

Verder:

Islam

Zoekopdrachten gerelateerd aan ahmed deedat

ahmed deedat dutch

ahmed deedat arabic translation

ahmed deedat death

ahmed deedat boeken

ahmed deedat is de bijbel gods woord

ahmed deedat biografie

ahmed deedat mohammed in de bijbel

yusuf estes

Ahmed Deedat – Wikipedia

Ahmed Deedat – Wikipedia, the free encyclopedia

Biography · ‎Debates · ‎Writings and speeches · ‎Criticism

“Het Grote Debat” tussen Pastoor Jimmy Swaggart & Ahmed Deedat.

[PDF]Geschreven door Ahmed Deedat Vertaald door Rasheed Mulder

Schokkend, hier het bewijs dat Ahmad Deedat een leugenaar is …

Christian Responses to Ahmed Deedat – Answering Islam

Remembering the life of Sheikh Ahmed Deedat – Al Jazeera English

Ahmed Deedat – Peace TV

Ahmed Deedat • Islamic Lectures • Muslim Central

IPCI » Our Founder

Browse Debat Achmed Deedat  class=”l sb-l” v:shapes=”sbresult_0″>

Ontdekislam.nl | Forum • Jezus voor onze zonden gestorven? Achmed …

Achmed Deedat – Is the Bible true word of God on YOUZEEK.com

straatdawah – Achmed Deedat – The Quran Or The Bible Which Is …

Standaard Re: Ahmed Deedat………..wel of niet betrouwbaar …

Achmed Deedat NL sub deel 1 De Paus en de dialoog. – Widyom.Com

American Jewish Year Book, 1997

Continuity, Commitment, and Survival: Jewish Communities in the Diaspora

Holocaust Denial: The Politics of Perfidy

The Crucifixion of Jesus Christ Achmed Deedat Zakir Naik Shabir Ally …

Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende

Jonge moslims doen minder aan geloof dan ouders

Trouw 17.09.2016 Moslimjongeren in Nederland seculariseren. Geloof is voor hen minder belangrijk dan voor hun ouders. Ook brengen ze de islamitische regels en gebruiken minder in de praktijk. Van de meisjes wier moeder een hoofddoek draagt, doet ruim een derde dat zelf niet. En bijna een derde van de jongens gaat minder naar de moskee dan hun vader.

© Trouw. Bron: Van de Pol en Van Tubergen, Review of religious research.

Wel gaat de secularisatie bij moslimjongeren langzamer dan bij christelijke jongeren. Dit blijkt uit het eerste grootschalige onderzoek naar de geloofsbeleving van moslimjongeren, uitgevoerd door sociologen van de Universiteit Utrecht. Vanaf 2010 volgen ze 5000 Nederlandse scholieren, toen 14- en 15-jarigen, in hun ontwikkeling. Aan die groep zijn extra jongeren van Turkse en Marokkaanse komaf toegevoegd om de gegevens representatief te maken voor de islamitische gemeenschap. Inmiddels zijn de jongeren zo’n 20 jaar oud. Hun ouders deden ook mee aan het onderzoek.

Al komt de secularisatie op gang, religie blijft belangrijk voor een groot deel van de moslimjongeren. Voor driekwart van hen is geloof minstens zo belangrijk als voor hun ouders. “Deze identificatie als moslim blijft sterk onder jongeren, maar het navolgen van religieuze voorschriften neemt af”, zegt hoogleraar sociologie Frank van Tubergen, die het onderzoek uitvoerde. Later dit jaar verschijnt een boek van zijn hand met de resultaten. “Het lijkt erop dat religie voor moslimjongeren meer en meer een privézaak wordt. Ze laten vooral de aspecten van het geloof die je publiek toont achterwege.”

Diversiteit
In Engeland en Duitsland, waar tegelijkertijd dezelfde studie is gedaan, doet zich een vergelijkbaar patroon voor. Moslimjongeren worden dus beïnvloed door het overwegend seculiere land waarin ze wonen, legt Van Tubergen uit. “Maar bij jongeren zonder migrantenachtergrond gaat de secularisatie nog sneller. Zij groeien voornamelijk op in een seculier gezin.”

Nederlandse jongeren met religieuze ouders, voor het overgrote merendeel zijn dat christenen, verliezen vaak hun geloof. Voor meer dan de helft van deze jongeren is het geloof minder belangrijk dan voor hun ouders. Onder moslimjongeren is dat ruim een kwart. Het verschil met de Turkse en Marokkaanse jongeren wordt dus groter.

Tegen de stroom in is er een kleinere groep moslimjongeren, van 17 procent, voor wie het geloof juist nog belangrijker is dan het voor hun ouders is. Van Tubergen: “Gemiddeld genomen zien we dus secularisatie onder moslimjongeren. Maar tegelijkertijd nemen de verschillen in religiositeit binnen deze groep toe. De oudere generatie is sterk gelovig, de jongere generatie gemiddeld wat minder, maar met meer diversiteit.”

Download hier de tabellen uit het onderzoek van Frank van Tubergen
Open Word-document (.docx)(113,4 kB)

Vaker varkensvlees
Een aansluitend onderzoek onder Turkse en Marokkaanse moslimjongeren in Nederland laat zien in hoeverre zij de islamitische regels en gebruiken navolgen. Wat blijkt? Ze doen op alle punten minder aan geloofsregels dan hun ouders.

Moslimjongeren drinken gemiddeld vaker alcohol dan hun ouders, vasten minder met ramadan, en eten vaker varkensvlees. 30 procent van de jongens gaat minder naar de moskee dan hun vader. 35 procent van de meisjes wier moeder een hoofddoek draagt, doet dat zelf niet. Omgekeerd draagt maar 2 procent van de meisjes een hoofddoek als hun moeder dat niet doet. En een kwart van de jongeren leest minder in de Koran.

DOSSIER  Religie  Lees het volledige dossier »

Verwant nieuws;

Meer over; Religie Islam

Hoe oud kan de Koran zijn?

Trouw 26.07.2015 Een stokoud koranhandschrift dat misschien zelfs dateert van voor de veronderstelde geboortedatum van de profeet Mohammed, dat is niet mis. Bij de spectaculaire ontdekking van de Universiteit van Birmingham speelt op de achtergrond een heftig debat van geleerden over de ontstaansgeschiedenis van de islam en de Koran. In het uiterste geval zou het zelfs zijn opgetekend vóór het veronderstelde geboortejaar van Mohammed

Het fragment, via de koolstofmethode (C-14-methode) gedateerd tussen de jaren 568 en 645, zal in dat debat een rol gaan spelen. Twee visies botsen met elkaar, die van de orthodoxe islam en die van ‘revisionistische’ islamologen die bij de orthodoxe visie vraagtekens plaatsen.

De meeste revisionistische geleerden hebben een westerse achtergrond. Maar ook in de moslimwereld leeft hier en daar belangstelling voor hun ideeën en moslims hebben bijdragen geleverd aan de nieuwe visies. Anderzijds ondersteunen lang niet alle westerse islamologen de alternatieve theorieën, velen onderschrijven in grote lijnen de opvattingen van de islamitische orthodoxie.

Verwant nieuws;

‘Oudste koran ter wereld’ ontdekt in Birmingham

NU 23.07.2015 Fragmenten van een van de oudste korans ter wereld zijn ontdekt door de universiteit van Birmingham.

Met C-14 datering werd vastgesteld dat het manuscript tenminste 1.370 jaar oud is, waarmee het een van de oudst bekende kopieën is.

Dat schrijft de BBC.

De pagina’s van de islamitische heilige tekst lagen bijna een eeuw in de universiteitsbibliotheek tussen andere boeken en documenten uit het Midden-Oosten voordat werd ontdekt hoe bijzonder ze waren.

Ze zijn geschreven op schapen- of geitenhuid in een antieke variant van het Arabisch en nog goed leesbaar.

Dr Muhammed Isa Waley, de expert op het gebied van dit soort manuscripten van de British Library zei dat “deze opwindende ondekking” moslims zou “laten juichen”.

Lees meer over:

Koran Islam

‘Oudste koranteksten ter wereld ontdekt’

Trouw 22.07.2015 De Universiteit van Birmingham is in de wolken. Ze is in het bezit van twee vellen perkament waarop mogelijk de oudste korantekst ter wereld geschreven staat, maakte de universiteit vandaag bekend.

Koolstofanalyse toonde aan dat de tekst met een zekerheid van 95,4 procent dateert uit de periode tussen 568 en 645 na Christus. Dat valt samen met de tijd waarin de profeet Mohammed (570- 632) leefde, de stichter van de islam. Tot nu toe stamden de oudste bekende koranteksten uit 694. Deze worden bewaard in de Rotskoepelmoskee van Jeruzalem.

De twee perkamenten pagina’s zaten jarenlang tussen bladzijden van een gelijksoortig manuscript uit de zevende eeuw, dat onderdeel uitmaakt van de Mingana Collectie uit het Midden-Oosten. Die collectie werd aangeschaft om de status van Birmingham als intellectueel centrum voor religiestudies te promoten en theologieonderzoekers aan te trekken. Toen Dr. Alba Fedeli voor haar promotieonderzoek de pagina’s liet analyseren, kwam het verschil in datering aan het licht.

Volgens David Thomas, hoogleraar christendom en islam, is de context van het manuscript erg belangrijk. Hij zegt dat de openbaringen die Mohammed tussen 610 en 632 had bewaard bleven door mondelinge overlevering. Delen werden op perkament, steen, palmbladeren en schouderbladen van kamelen geschreven. Dit alles werd door kalief Aboe Bakr, de eerste leider van de moslimgemeenschap na de profeet, geordend tot een geheel. De derde leider, kalief Uthman, zorgde er uiteindelijk voor dat de Koran rond 650 in boekvorm uitkwam. Thomas: “Het zou goed mogelijk kunnen zijn dat dit deel van de Koran geschreven werd vlak na de dood van Mohammed.”

Op de twee bladzijden zijn delen van de Suras (hoofdstukken) achttien tot en met twintig te zien. De tekst is geschreven in het Hijazi, een vroege vorm van Arabisch schrift dat nog goed leesbaar is. De pagina’s worden in oktober tentoongesteld aan het publiek.

Sensationeel
“Dit is heel sensationeel”, zegt Trouw-redacteur en Arabist Eildert Mulder. “Dit voor het eerst dat er zo’n oude tekst gevonden is. De oudste bekende Arabische Koranteksten dateren van 694.”

Verwant nieuws

Eeuwenoud koranfragment

Telegraaf 22.07.2015 Koranfragmenten uit de collectie van een Britse universiteitsbibliotheek blijken uit een van de oudste exemplaren van de koran te komen. Onderzoek heeft uitgewezen dat de fragmenten zeker 1370 jaar oud zijn. Mogelijk zijn ze zelfs geschreven door iemand die de profeet Mohammed kende. Dat zeggen Britse onderzoekers.

De onderzoekers vonden de fragmenten tussen de bladzijden van een jonger exemplaar van de Koran. Ze zaten daar al jaren. Door koolstofdatering toe te passen stelden ze vast dat het perkament afkomstig is uit de periode van 568 en 645 na Christus.

Mogelijk oudste koranfragmenten ter wereld gevonden in Birmingham

NRC 22.07.2015  Zonder dat medewerkers het wisten, beschikte de University of Birmingham al bijna een eeuw over een unieke schat: mogelijk de oudste koranfragmenten ter wereld. Met moderne koolstofdatering kon worden vastgesteld dat het document minstens 1370 jaar oud is. Het boek zou daarmee geschreven zijn in de zevende eeuw.

Dat valt samen met de tijd waarin de profeet Mohammed (ca. 570 – 632), stichter van de islam, leefde en volgens de overlevering de Koran geopenbaard kreeg en te boek stelde. Een promotieonderzoeker kwam het document per toeval tegen in een collectie boeken uit het Midden-Oosten. De fragmenten zijn geschreven op schapen- of geitenvel en zijn nog goed leesbaar.

De universiteit is van plan om de fragmenten tentoon te stellen, zodat iedereen ze kan komen bekijken. Op de website staat meer informatie over de vondst.  LEES VERDER

Lees meer;

Lees ookVragen over oude koranfragmenten

VANDAAG Britten vinden fragmenten koran van zeker 1.370 jaar oud

21 FEB Oorlog voer je niet voor de islam alleen

2014 Vragen over oude Koranfragmenten

2010 Het bloed van Osman

2002 De list van de monnik

45 Marokkaanse imams naar Nederland om ‘gezonde islam’ uit te dragen

VK 01.06.2015 Tijdens de islamitische vastenmaand Ramadan, die op 18 juni begint, zullen 45 imams uit Marokko in Nederland ‘de gezonde islam’ uitdragen. Op deze manier denkt het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO), dat 380 moskeeën in Nederland vertegenwoordigt, de radicalisering onder islamitische jongeren te kunnen tegengaan.

Het CMO heeft eerder een beroep gedaan op Marokkaanse imams, maar nooit eerder kwamen er tijdens de Ramadan zoveel naar Nederland. De ‘importimams’ staan, volgens CMO-woordvoerder Yassin Elforkani, in de gematigde malikitische traditie. Dat betekent dat de islam, afhankelijk van tijd en plaats, op verschillende manieren kan worden geïnterpreteerd. ‘De pretentie van absolute waarheid is een van de grootste gevaren van het geloof’, zegt Elforkani. ‘Dat geluid zullen de 45 imams vertolken. Het is van groot belang dat zij dat juist tijdens de Ramadan doen.’ Dat het CMO zoveel imams laat overkomen, laat volgens Elforkani zien ‘hoe groot de uitdaging van de radicalisering is’.

Profiel Elforkani

De Volkskrant maakte een profiel over CMO-voorzitter Elforkani. Lees het hier.

Wij moslims versus zij Nederlanders

Trouw 18.05.2015 Strenggelovige moslimjongeren zijn zelfbewust en onderzoekend, maar distantiëren zich vooral van de Nederlandse samenleving. Dat blijkt uit onderzoek van promovenda Elsbeth Visser.

Soms kan je er niets aan doen dat je haat krijgt. Een keer toen ik radio luisterde werd ik zó kwaad!

Toen Deriya nog groen haar had, dacht ze minder aan Allah. Aan haar boze moeder viel niet uit te leggen waarom ze al die moeite deed voor onder haar hoofddoek. “Niemand ziet dat toch?” Rond haar zestiende stopte ze met verven. En de lang gekoesterde wens van een tweede gaatje in haar oor vond ze ineens niet meer zo nodig. Haar geloof werd sterker. “Vroeger was het van: ik bid omdat ik moet bidden”, blikt Deriya terug. “Maar nu is dat niet zo, nu heeft het een betekenis. Ik bid ergens voor.”

Verwant nieuws

In de islam neemt religie in het alledaagse leven een heel andere plaats in dan in de westerse wereld. Daar vertegenwoordigen staat en kerk twee verschillende sferen. In islamitisch georiënteerde landen is die scheiding tussen kerk en staat afwezig. Zo gaat de profeet (Mohammed) vóór het vrije woord (van bijvoorbeeld Charlie Hebdo).In islamitisch georiënteerde landen is die scheiding tussen kerk en staat afwezig.

‘Islam is vrede roepen, overtuigt niemand meer’

Trouw 10.05.2015 Hij wil de geschiedenis van de islam ontwarren en gaat op zoek naar de menselijke kant van Mohammed. Rachid Benzine poogt zo de islam te moderniseren. Benzine hoort bij het kleine groepje hervormers in de islam; imams zien zijn benadering niet zitten.

Veel moslimjongeren zijn grootgebracht met een mythische blik op de islam en weten niet hoe ze moeten reageren op de aanslag op Charlie Hebdo.

Ooit was hij Frans kampioen kickboksen, maar Rachid Benzine (43) is inmiddels islamoloog, verbonden aan de universiteit van Aix-en-Provence. En zijn gevecht is nu een heel ander: het afbreken van ‘de muur van verboden’ die is opgetrokken rond zijn geloof.

De afspraak vindt plaats in een lawaaiig café in de buurt van de Parijse ringweg, maar Benzine – elegant gekleed en bedachtzaam formulerend – stoort het niet. Sinds de moorden in Parijs op Charlie Hebdo en de Joodse supermarkt is hij vooral in België een graag geziene gast in de media en op scholen. Daar reageert hij op de veelgehoorde zin ‘Dit is niet de islam’. Helaas, zegt Benzine dan, zo is de islam óók.

Lees ook: De Verlichting bereikt de islam toch nog – 26/04/15

2956589

Roep om ‘Nederlandse islam’ miskent essentie liberalisme

VK 09.05.2015 Een ‘islamwet’ miskent dat een liberale samenleving ook tolerantie voor andersdenkenden koestert. Herman Blom bepleit een islamwet (de Volkskrant van 30 april 2015), naar Oostenrijks voorbeeld, waarmee de overheid meer greep krijgt op de islam.

Hij beargumenteert zo’n wet onder meer met een verwijzing naar het vermeende onvermogen van moslims om het onderscheid tussen kerk en staat te begrijpen. Dat zou een bedreiging zijn van de Nederlandse maatschappelijke orde.

Blom noemt als fundamenten van die maatschappelijke orde vrijheid van meningsuiting, gelijke rechten voor allen en non-discriminatie, plus het ‘onderscheid tussen kerk en staat’, waarmee hij de scheiding van kerk en staat zal bedoelen. Inderdaad: Nederland kent een liberale rechtsorde, waarin de bescherming van individuele vrijheid fundamenteel is. Deze vrijheid wordt gewaarborgd door een keur aan rechten, wetten en instituties. Dat geheel aan beschermingsmechanismen heeft zich in de loop der eeuwen ontwikkeld en verankerd in onze maatschappij. Daarmee is deze orde echter nog geen vanzelfsprekendheid.

zie ook: Oorlog is zingeving geworden

SP en VVD: ‘Subsidies mogelijk doorgesluisd naar moskeeën’

Elsevier 01.05.2015 Het geld zou onder meer zijn uitgegeven aan de inrichting en reparaties van de gebedshuizen, zeggen raadsleden Rik Torn (VVD) en Peter Kwint (SP) tegen elsevier.nl.

De VVD en SP in Amsterdam hebben om een onderzoek gevraagd bij het stadsbestuur. Volgens de coalitiepartijen staat zowel het misbruik van gemeenschapsgeld als de schending van de scheiding van kerk en staat centraal.

Lees ook;

Amsterdam schrapt indirecte subsidie aan moskeeën

Verantwoordelijk

Volgens SP-raadslid Peter Kwint is vooral het subsidiemisbruik bedenkelijk. ‘Wij vinden het belangrijk dat mensen ondersteuning krijgen door bijvoorbeeld educatie, het is daarom des te kwalijker dat geld bedoeld voor maatschappelijke ondersteuning is misbruikt.’ Volgens het raadslid is onder meer geld besteed aan ‘huur, inrichting en gebedskleedjes’.

Hij noemt de aanwijzingen dat er geld is doorgesluisd ‘vrij sterk’. ‘Daarnaast zijn er al tijden problemen.’

Volgens Afshin Ellian;

‘De staat mag onder geen beding moskeeën steunen’

Binnen drie weken verwachten de partijen antwoord op de vraag of hun inschatting – en die van journalisten die de openbare cijfers uit 2009 en 2010 aan de politici voorlegden – klopt. Kwint: ‘Maar gezien de tijdsduur van het andere onderzoek sluit ik niet uit dat het een lang en ingewikkeld proces wordt.’

In de islam neemt religie in het alledaagse leven een heel andere plaats in dan in de westerse wereld. Daar vertegenwoordigen staat en kerk twee verschillende sferen. In islamitisch georiënteerde landen is die scheiding tussen kerk en staat afwezig. Zo gaat de profeet (Mohammed) vóór het vrije woord (van bijvoorbeeld Charlie Hebdo).In islamitisch georiënteerde landen is die scheiding tussen kerk en staat afwezig.

Doe als Oostenrijk, kom met een islamwet

Met een islamwet dwingt Oostenrijk de islamitische gemeenschap de seculiere rechtsorde na te leven.

VK 29.04.2015 Met een islamwet dwingt Oostenrijk de islamitische gemeenschap de seculiere rechtsorde na te leven. Nederland telt nu meer dan een miljoen islamitische Nederlanders. Zij brengen uit hun land van herkomst een wereldbeschouwing mee die vaak op gespannen voet staat met de regels van de Nederlandse democratische rechtsstaat. Om het westerse waardensysteem te kunnen verdedigen werd in Oostenrijk onlangs een Islamgesetz aangenomen.

In de islam neemt religie in het alledaagse leven een heel andere plaats in dan in de westerse wereld. Daar vertegenwoordigen staat en kerk twee verschillende sferen. In islamitisch georiënteerde landen is die scheiding tussen kerk en staat afwezig. Zo gaat de profeet (Mohammed) vóór het vrije woord (van bijvoorbeeld Charlie Hebdo).

Gratis korans voor niet-moslims op Koningsdag

RTVWEST 26.04.2015 Een groep moslims in Nederland grijpt Koningsdag aan om in Den Haag en twaalf andere Nederlandse steden 15.000 korans gratis aan de man te brengen. Met de actie willen de gelovigen vooral een tegenwicht bieden aan de negatieve beeldvorming over de islam door onder meer acties van Islamitische Staat (IS) en aanslagen van extremisten.

‘Ons grote doel is dat er over tien tot vijftien jaar in alle hotelkamers naast een bijbel ook een koran ligt’, zegt Ali Houri van de Alkhattab Foundation, die dit idee mogelijk wil maken. ‘Vorig jaar nam ik dit initiatief op persoonlijke titel in Roermond. Daar hebben we uit een oranje gekleurde kraam korans weggegeven en mensen geïnformeerd over de islam.’ Zijn Alkhattab Foundation probeert op een moderne manier via lezingen informatie over de islam te verspreiden. Lees verder

Gratis korans op Koningsdag

Den  HaagFM 26.04.2015 Een groep moslims grijpt Koningsdag aan om in Den Haag en twaalf andere steden 15.000 korans uit te delen.

Met de actie willen zij vooral een tegenwicht bieden aan de negatieve beeldvorming over de islam door onder meer acties van Islamitische Staat (IS) en aanslagen van extremisten. “Ons grote doel is dat er over tien tot vijftien jaar in alle hotelkamers naast een bijbel ook een koran ligt”, zegt Ali Houri die dit idee mogelijk wil maken. Zijn Alkhattab Foundation verzorgt ook lezingen over de islam.

Het heilige boek van de moslims wordt op Koningsdag uitgedeeld door jonge moslims, die zelf sponsors hebben gevonden zodat ze de korans konden kopen voor de kostprijs van een euro per stuk. …lees meer

Jonge moslims delen 15.000 gratis korans uit op Koningsdag

NU 26.04.2015 Een groep moslims in Nederland grijpt Koningsdag aan om in dertien Nederlandse steden 15.000 korans gratis aan de man te brengen.

Met de actie willen de gelovigen vooral een tegenwicht bieden aan de negatieve beeldvorming over de islam door onder meer acties van Islamitische Staat (IS) en aanslagen van extremisten.

”Ons grote doel is dat er over tien tot vijftien jaar in alle hotelkamers naast een bijbel ook een koran ligt”, zegt Ali Houri van de Alkhattab Foundation, die dit idee mogelijk wil maken. ”Vorig jaar nam ik dit initiatief op persoonlijke titel in Roermond.

Daar hebben we uit een oranje gekleurde kraam korans weggegeven en mensen geïnformeerd over de islam.” Zijn Alkhattab Foundation probeert op een moderne manier via lezingen informatie over de islam te verspreiden.

Discussie

Toch is het in dit huidige tijdsgewricht geen makkelijke opgave. Ga er maar aanstaan: korans aan de man brengen in een tijd dat door aanslagen in Europa en gruwelijkheden van Islamitische Staat (IS) de islam ter discussie staat. El Ouali en Houri weigeren de slachtofferrol aan te nemen.

Houri: ”Ook hier in Nederland kun je als moslim van betekenis zijn voor je geloof. Daar hoef je geen duizenden kilometers voor naar Syrië te reizen.”

Lees meer over: Koran

Gerelateerde artikelen;

15.000 korans voor niet-moslims op…

Telegraaf 26.04.2015  Een groep moslims in Nederland grijpt Koningsdag aan om in dertien Nederlandse steden 15.000 korans gratis aan de man te brengen. Met de actie willen de gelovigen vooral een tegenwicht bieden aan de negatieve beeldvorming over de islam door onder meer acties van Islamitische Staat (IS) en aanslagen van extremisten.

„Ons grote doel is dat er over tien tot vijftien jaar in alle hotelkamers naast een bijbel ook een koran ligt”, zegt Ali Houri van de Alkhattab Foundation, die dit idee mogelijk wil maken. „Vorig jaar nam ik dit initiatief op persoonlijke titel in Roermond. Daar hebben we uit een oranje gekleurde kraam korans weggegeven en mensen geïnformeerd over de islam.” Zijn Alkhattab Foundation probeert op een moderne manier via lezingen informatie over de islam te verspreiden.

Mormonen

Voor het eerst vrouwen in top mormoonse kerk 

NU 20.08.2015 Voor het eerst in de geschiedenis van het mormoonse geloof, zijn in de Verenigde Staten vrouwen aangesteld op topposities binnen de kerk.

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen (LDS) heeft Bonnie Oscarson, Linda Burton en Rosemary Wixom aangesteld in verschillende bestuursfuncties.

De LDS kreeg veel kritiek van feministische groepen, die vinden dat vrouwen ook het recht hadden om beslissingen over de toekomst van de kerk te nemen.

Lees meer over: LDS Mormoonse kerk VS


Jidisch

Amerikaanse kerken zetten Israël onder druk

Trouw 02.07.2015  Amerikaanse christenen keren zich steeds concreter tegen de Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden. Deze week besloot de liberaal-protestantse United Church of Christ (UCC) om zijn volledige beleggingskapitaal terug te trekken uit bedrijven die van de bezetting profiteren. Het kerkgenootschap riep ook op tot een boycot van producten uit nederzettingen.

De UCC is niet het eerste Amerikaanse kerkgenootschap dat concrete actie onderneemt tegen de bezetting.

Het besluit werd dinsdag met overweldigende meerderheid aangenomen tijdens de algemene UCC-synode in Cleveland. De kerk met 1,1 miljoen leden beheert een kapitaal van zo’n 3,6 miljard euro, verdeeld over een pensioen- en een investeringsfonds. Naar verwachting zal Israël nauwelijks economische schade ondervinden door de terugtrekking van UCC. De betekenis zit veel meer in de morele druk, die Israël volgens de kerk uiteindelijk niet zal kunnen weerstaan.

Palestijnen juichen het besluit toe. Het bewijst, zeggen ze, dat de wereld er langzaam voor kiest om Israël te isoleren, zoals dat in de jaren tachtig gebeurde met het Zuid-Afrikaanse apartheidsregime. Israël is op zijn beurt woedend. Een woordvoerder van het ministerie van buitenlandse zaken noemt het besluit radicaal, immoreel en onrealistisch. “Gelovigen zouden moeten helpen om het Palestijns-Israëlische vredesproces nieuw leven in te blazen, in plaats van steeds één partij in het conflict te demoniseren.”

Verwant nieuws

Meer over: Israël   Verenigde Staten van Amerika

Vaticaanstad sluit verdrag met Palestina

NU 26.06.2015 Vaticaanstad heeft vrijdag een verdrag met de staat Palestina gesloten over de Rooms-Katholieke Kerk en kerkelijke bezittingen in Palestina.

Het verdrag werd in het Vaticaan getekend door de ministers van Buitenlandse Zaken van de twee staten, Paul Galagher (Vaticaanstad) en Riad al-Maliki (Palestina).

Het Vaticaan hoopt dat het verdrag ertoe bijdraagt dat dankzij “moedige besluiten” Israël en Palestina uiteindelijk tot vrede komen. Het is het eerste verdrag tussen de twee partijen sinds de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in 2012 bevestigde dat Palestina een staat is.

Volgens Gallagher kan het verdrag een voorbeeld zijn voor andere islamitische landen die de relaties met christelijke minderheden willen regelen. Israël heeft ontstemd laten weten dat dit de betrekkingen met het Vaticaan kan beschadigen.

Lees meer over: Vaticaan Palestina


Palestina sluit verdrag Vaticaan

Telegraaf 26.06.2015  Vaticaanstad heeft vrijdag een verdrag met de staat Palestina gesloten over de Rooms-Katholieke Kerk en kerkelijke bezittingen in Palestina. Het verdrag werd in het Vaticaan getekend door de ministers van Buitenlandse Zaken van de twee staten, bisschop Paul Gallagher en Riad al-Maliki.

In Israël en Palestina wonen in totaal naar schatting 100.000 rooms-katholieken, vrijwel allemaal Palestijnen. Het Vaticaan hoopt dat het verdrag ertoe bijdraagt dat dankzij „moedige besluiten” Israël en Palestina uiteindelijk tot vrede komen. Het is het eerste verdrag tussen de twee partijen sinds de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in 2012 bevestigde dat Palestina een staat is.

Volgens Gallagher kan het verdrag een voorbeeld zijn voor andere islamitische landen die de relaties met christelijke minderheden willen regelen.

Israël heeft ontstemd laten weten dat dit de betrekkingen met het Vaticaan kan beschadigen.

Vaticaan en Palestina sluiten historisch verdrag

Trouw 26.06.2015 Het Vaticaan heeft vandaag een historisch verdrag gesloten met de ‘Staat Palestina’. Daarmee schaart de Heilige Stoel zich achter de tweestatenoplossing en de ‘moedige beslissingen’ van Palestina om het conflict met Israël te beëindigen.

De totstandkoming van de tekst heeft vijftien jaar in beslag genomen. In het verdrag wordt aandacht besteed aan ‘de bijzondere status van Palestina als de geboorteplaats van het christendom en als de bakermat van de monotheïstische religies’.

Het Vaticaan erkent Palestina sinds 2012 als aparte staat, wat met dit verdrag nu officieel is vastgelegd. Tot groot ongenoegen van Israël, die de overeenkomst een ‘haastige stap’ noemt die ‘schade toebrengt aan de kans op een vredesakkoord’. De overeenkomst kan gevolgen hebben voor de diplomatieke betrekkingen met het Vaticaan, voegde Israël daar onheilspellend aan toe.

Verwant nieuws;

Vaticaan sluit voor het eerst verdrag met ‘Palestijnse staat’

NRC 26.06.2015 Voor het eerst heeft het Vaticaan een verdrag gesloten met de “Staat Palestina”. De rooms-katholieke kerk prees de staat voor haar “moedige beslissingen” om het slepende Israëlisch-Palestijnse conflict te beëindigen met een tweestatenoplossing.

Dat heeft het Vaticaan in een verklaring laten weten, meldt persbureau AFP. Het is het eerste akkoord dat de Heilige Stoel sluit sinds het ruim twee jaar geleden de staat Palestina erkende. In de overeenkomst wordt de activiteit van de Kerk in de Palestijnse gebieden afgesproken.  LEES VERDER

Lees meer;

2012 Palestijnen krijgen hogere VN-status. Wat zijn daarvan de gevolgen? ›

2007 Vaticaan betreurt uitstel besprekingen met Israël ›

1993 Officiële banden tussen Israel en het Vaticaan

2012 Palestijnen willen fatsoenlijk leven

1992 Israel blij met toenadering van Vaticaan

Zelfs christenen in Midden-Oosten keerden zich tegen Joodse staat

Elsevier 24.06.2015 Het is een wonder dat Israël na zeventig jaar nog bestaat. Zelfs christelijke minderheden in het Midden-Oosten vestigden hun hoop liever op het Arabisch nationalisme dan op de Joods staat.

Israël bestaat al zeventig jaar. Het is eigenlijk een wonder dat het land nog bestaat, in een door en door vijandig gebied. De Joodse staat werd al bij de oprichting geconfronteerd met oorlogsgeweld van omringende Arabische landen.

Er zouden aanvankelijk twee staten worden opgericht: een Joodse en een Arabische. De omringende Arabische landen moesten daarvoor tot de actie overgaan, maar hadden daar geen zin in: op islamitische grond, de grond die ooit door de islam is veroverd, mogen niet-moslims geen staat oprichten. Dat zou in strijd zijn met de sharia.

De Joodse staat zocht daarom naar een overlevingsstrategie, terwijl er geen zicht was en is op het einde van het conflict.

Arafat

Dit conflict werd het Arabisch-Israëlische conflict genoemd. Het socialistische pan-arabisme onder leiding van de Egyptische president Gamal Abdel Nasser (1918-1970) wilde alle Arabieren verenigen omwille van de vernietiging van staat Israël.

De Ba’ath-partij in Syrië en Irak streefde hetzelfde na. Nasser is er niet meer en de Ba’ath-partij in Irak is opgeheven. Alleen in Syrië, of wat er van over is, is de partij nog aan de macht. De staat Israël is er nog.

Yasser Arafat (1929-2004), oud-leider van de Palestijnen, is de uitvinder van het Palestijnse volk, dat langzamerhand door de Arabische landen in het Midden-Oosten als een welkom fenomeen werd gezien.

Gezwel

Het conflict werd vanaf dat moment aangeduid als het Palestijns-Israëlische conflict. Dit alles veranderde met de Iraanse revolutie. Toen kwam voor de eerste keer in de twintigste eeuw de politieke islam aan de macht.

Imam Khomeini noemde Israël een kankergezwel aan het lijf van de islam. Het conflict kreeg een nieuw, islamitisch karakter. De westerse wereld en Israël worden daarbij als vijanden van de islam gezien, die in elk geval uit het Midden-Oosten moeten worden verdreven.

Er zijn talloze oorlogen en andersoortige gewelddadige conflicten geweest tussen Israël en de islamitische landen. In dat geheel speelden en spelen de inlichtingendiensten van Israël een onmisbare rol.

Memoires

Zelden schrijven Israëlische inlichtingenofficieren hun memoires. Maar nu mocht Yossi Alpher, een voormalige medewerker van de Mossad, een boek schrijven over de Israëlische veiligheidsstrategie: Periphery. Israel’s search for Middle East Allies.

We mogen ervan uitgaan dat dit boek is goedgekeurd door de Israëlische diensten. De grand strategy of de ‘periferiedoctrine’ (torat haperipheria) werd al in de tijd van premier David Ben-Gurion (1886-1973) op touw gezet.

Bij de periferie-strategie gaat het om het verwerven van invloed of het vinden van bondgenoten van buitenaf – dus in de periferie van conflicterende partij. Dat waren aanvankelijk twee categorieën: landen en minderheden.

Contacten

Wat de landen betreft, ging het aanvankelijk om Iran, Turkije (de noordelijke periferie) en Sudan, vooral Zuid-Soedan en Ethiopië (de zuidelijke periferie). Het betrof minderheden als Koerden, Druzen en christenen.

Waarom werden vriendschappelijke contacten aangeknoopt met minderheden in het Midden-Oosten? De Israëlische premier Levi Eshkol (1895-1969) beantwoordde deze vraag in 1966 als volgt: ‘We have an interest in principle in getting in touch with every minority in the Middle East. We have an interest in acting against the thesis that we are a foreign body in the region, and in proving that the Middle East is not made of a single fabric.

Wezensvreemd

Dat is een belangrijke zaak. De Israëliërs hadden van meet af aan door dat de Midden-Oosterse elite de Joodse staat als een ‘wezensvreemde entiteit’ aan het lichaam van de islam en de Arabische wereld zal beschouwen.

Maar in het Midden-Oosten wonen verschillende religieuze en etnische minderheden die al dan niet op wrede wijze wordenonderdrukt. Daarbij moeten we denken aan sjiitische sektes, Koerden en diverse stromingen binnen het christendom, de bahai, et cetera.

Door zich te verbinden met deze minderheden, kon de Joodse staat een voorbeeld zijn voor alle minderheden: solidariteit en soevereiniteit.

Hogere these

De meeste christenen kozen indertijd voor het Arabische nationalisme. Zij gingen ervan uit dat het Arabische nationalisme het traditionele islamitische onderscheid tussen dhimmi’s en moslims zou opheffen.

Ze dachten in een soort hegeliaanse dialectiek: antitheses moeten worden opgeheven in een hogere these. Ze begrepen echter niet dat in een hegeliaanse dialectiek tegengestelde theses niet worden verwijderd, maar een nieuwe eenheid vormen in de hogere these. Ze zijn dus niet zomaar weg te cijferen. Toch keerden de meeste christenen zich tegen de Joodse staat.

Moordenaars van Jezus

Er speelde daarbij nog een andere zaak. Midden-Oosterse christenen zijn minder ontwikkeld dan de Europese christenen. De Heilige Schrift wordt er nog steeds te letterlijk opgevat, waardoor weinig ruimte bestaat voor interpretatie.

De Joden zijn binnen dit traditionele denken de moordenaars van Jezus. Het latente antisemitisme werd versterkt door enkele christelijke oprichters van de Ba’ath-partijen. Zij waren beïnvloed door het Europese politieke antisemitisme uit de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw waaraan het nazistische denken ten grondslag lag.

Koppensnellers

Het pan-arabisme is mislukt. De islamitische tegengestelde categorieën lenen zich kennelijk niet voor een hegeliaanse dialectiek. De christelijke dhimmi is terug van weggeweest. Thans staan de Midden-Oosterse christenen tegenover de islamitische koppensnellers.

De minderhedenpolitiek van de Mossad behoort juist nu tot de politieke realiteit. De minderheden, daar gaat om in het Midden-Oosten. Vrijdag meer over de Koerden en Israël.

zie ook;

Britse rabbijnen: geen vrouwen meer achter het stuur

Trouw 30.05.2015 Met de auto naar school? Voor veel Britse kinderen is het de normaalste zaak van de wereld. Maar een orthodox-joodse leerling die door zijn moeder met de auto bij het leslokaal wordt afgezet, kan voor een dichte deur komen te staan. Een groep Britse rabbijnen van de Belz-gemeenschap in Londen heeft vrouwen verboden om auto te rijden.

De stelling dat vrouwen die autorijden de waarden van bescheidenheid overtreden is absurd, aldus Dina Brawer, ambassadeur van de JOFA.

Orthodox-joodse vrouwen brengen hun kinderen steeds vaker met de auto naar school, zo constateren de rabbijnen, en dat moet maar eens afgelopen zijn. Kinderen die door hun moeder met de auto naar school worden gebracht verdienen volgens hen geen toegang tot de les.

De rabbijnen horen tot de chassidische gemeenschap Belz, een kleine orthodoxe groepering die oorspronkelijk afkomstig is uit Oekraïne. Volgens hen gaan vrouwen die autorijden in tegen de ‘traditionele regels van bescheidenheid in onze gemeenschap’, schrijft The Guardian.

Paus: Abbas een vredesengel

Telegraaf 16.05.2015 Paus Franciscus heeft president Mahmoud Abbas van Palestina een vredesengel genoemd. Abbas kwam op audiëntie bij de paus in Vaticaanstad. De twee spraken over het vredesproces tussen Israël en de Palestijnse gebieden. Dat meldde het Vaticaan zaterdag.

Het Vaticaan erkende woensdag met een verdrag Palestina als staat en verwierp daarmee kritiek van de Israëlische regering. Franciscus en Abbas lieten tijdens hun ontmoeting weten dat ze hopen op een rechtvaardige en langdurige vrede tussen Palestina en Israël.

Gerelateerde artikelen;

13-05: Vaticaan erkent Palestina

Paus noemt Palestijns leider Abbas een vredesengel

Trouw 16.05.2015 Paus Franciscus heeft president Mahmoud Abbas van Palestina een vredesengel genoemd. Abbas kwam op audiëntie bij de paus in Vaticaanstad. De twee spraken over het vredesproces tussen Israël en de Palestijnse gebieden. Dat meldde het Vaticaan vandaag.

Het Vaticaan erkende woensdag met een verdrag Palestina als staat en verwierp daarmee kritiek van de Israëlische regering. Franciscus en Abbas lieten tijdens hun ontmoeting weten dat ze hopen op een rechtvaardige en langdurige vrede tussen Palestina en Israël.

Paus Franciscus noemt president Abbas van Palestina een vredesengel

NU 16.05.2015  Paus Franciscus heeft president Mahmoud Abbas van Palestina een vredesengel genoemd. Abbas kwam op audiëntie bij de paus in Vaticaanstad.

De twee spraken over het vredesproces tussen Israël en de Palestijnse gebieden. Dat meldt het Vaticaan zaterdag.

Het Vaticaan erkende woensdag met een verdrag Palestina als staat en verwierp daarmee kritiek van de Israëlische regering. Franciscus en Abbas lieten tijdens hun ontmoeting weten dat ze hopen op een rechtvaardige en langdurige vrede tussen Palestina en Israël.

Lees meer over: 

Paus Franciscus Mahmoud Abbas

De term ‘Palestijnse staat’ viel al wel vaker in het Vaticaan

Elsevier 13.05.2015 Het kerkstaatje heeft ‘Palestina’ woensdag officieel erkend als soevereine staat. De Israëlische regering reageert teleurgesteld op het eenzijdige besluit.

Onderhandelaars uit de Palestijnse gebieden en het Vaticaan zaten woensdag in Rome rond de tafel om een verdrag op te stellen, waarin de erkenning officieel wordt geregeld.

Het enige dat nu nog nodig is, is een handtekening onder de documenten, meldt het kerkstaatje in het midden van de Italiaanse hoofdstad.

Nonnen

Maar de Heilige Stoel wil wel benadrukken dat, hoewel dit akkoord zeker ‘belangrijk’ is, het niet de eerste keer is dat het bestaan van ‘Palestina’ wordt erkend.

In 2012 reageerde het Vaticaan instemmend op de actie van de Verenigde Naties om de diplomatieke status van de Palestijnen op te waarderen naar ‘waarnemersstaat die geen lid is’. Het afgelopen jaar verwees paus Franciscus tijdens een bezoek aan het Midden-Oosten aan de ‘Palestijnse staat’.

Commentaar;

Arendo Joustra: Erkenning van ‘Palestina’ brengt vrede geen stap dichterbij

Teleurgesteld

Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken gelooft niet dat de gebeurtenissen van vandaag het vredesproces tussen de Palestijnen en Israël ten goede komen. De leiders in Ramallah hoeven er op deze manier niet op te rekenen dat de ‘bilaterale relatie‘ snel zal worden hersteld, klinkt het uit Jeruzalem. Het bereikte akkoord zal worden bestudeerd, waarna Israël een beslissing neemt over mogelijke vervolgstappen.

Tot dusver hebben zo’n 135 landen in de wereld Palestina als soevereine staat erkend, waaronder Zweden. De meeste westerse landen aarzelen nog. Ze willen pas overgaan tot erkenning als de Palestijnen en Israëliërs een vredesverdrag hebben gesloten.

zie ook;

5 jan Abbas weer naar Veiligheidsraad voor vertrek troepen Israël

31 dec 2014 Abbas ondertekent verdragen: Palestijnen treden toe tot Strafhof

Vaticaan erkent Palestina

Telegraaf 13.05.2015 Het Vaticaan erkent Palestina als staat. Onderhandelaars van beide partijen kwamen woensdag in Rome bijeen om een verdrag waarin dat geregeld moet zijn, op te stellen. De documenten moeten alleen nog ondertekend worden, maakte het Vaticaan bekend.

De papieren behelzen de status van de Rooms-Katholieke Kerk in de Palestijnse gebieden die als staat worden aangeduid. De Palestijnse president Mahmoud Abbas wil zaterdag de paus treffen in Rome. Die dag worden twee vrouwen uit Palestijns gebied heilig verklaard.

Tot nog toe hebben circa 135 landen in de wereld Palestina als soevereine staat erkend. De meeste westerse landen aarzelen nog. Ze willen pas overgaan tot erkenning als de Palestijnen en Israëliërs een vredesverdrag gesloten hebben.

Vaticaan erkent Palestijnse Staat

VK 13.05.2015 Het Vaticaan erkent Palestina als staat. Onderhandelaars van beide partijen kwamen vandaag in Rome bijeen om een verdrag waarin dat geregeld moet zijn, op te stellen. De documenten moeten alleen nog ondertekend worden, maakte het Vaticaan bekend.

De papieren behelzen de status van de Rooms-Katholieke Kerk in de Palestijnse gebieden die als staat worden aangeduid. De Palestijnse president Mahmoud Abbas wil zaterdag de paus treffen in Rome. Die dag worden twee vrouwen uit Palestijns gebied heilig verklaard.

Tot nog toe hebben circa 135 landen in de wereld Palestina als soevereine staat erkend. De meeste westerse landen aarzelen nog. Ze willen pas overgaan tot erkenning als de Palestijnen en Israëliërs een vredesverdrag gesloten hebben.

Vaticaan gaat Palestijnse staat officieel erkennen in nieuw verdrag 

NU 13.05.2015 Het Vaticaan is van plan een Palestijnse staat officieel te erkennen. Dat meldt persbureau AP woensdag. In een nieuw verdrag, waar woensdag de laatste hand aan werd gelegd maar dat nog wel moet worden ondertekend, staat dat het Vaticaan zijn diplomatieke betrekkingen met de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) omzet in betrekkingen met de Staat Palestina.

De Palestijnse leider Mahmoud Abbas bezoekt zaterdag paus Franciscus. 

Eerste juridische document

In 2012 stemde de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties er al mee in om een Palestijnse staat te erkennen.

Die beslissing werd al gesteund door het Vaticaan. Het nieuwe verdrag is echter het eerste juridische document waarin het Vaticaan een Palestijnse staat erkent.

Netanyahu gaf in 2009 een toespraak waarin hij zich uitsprak voor een Palestijnse staat naast Israël. Die uitspraak is volgens een woordvoerder van Netanyahu’s Likud-partij niet meer aan de orde.

Dossier Midden-Oostenconflict

Lees meer over: Vaticaan Palestina Midden-Oostenconflict

Amsterdamse opperrabbijn in opspraak

VK 26.04.2015 De opperrabbijn van de orthodox-joodse gemeente in Amsterdam, Aryeh Ralbag, is opnieuw in opspraak geraakt. Ralbag is in de Verenigde Staten getuige in een rechtszaak tegen vier rabbi’s die joodse mannen in elkaar zouden hebben geslagen om hen te bewegen in te stemmen met echtscheiding. Een van de slachtoffers heeft Ralbag ervan beschuldigd zelf klappen te hebben uitgedeeld. Ralbag ontkent dat ten stelligste.

Ralbag ligt bovendien onder vuur in Amsterdam. Een deel van de Raad van Toezicht van de gemeente zou af willen van zijn spiritueel leider, meldt het Nieuw Israëlietisch Weekblad, onder meer vanwege een conflict met de rituele slachter van de gemeente, de sjocheet. De ruzie is dusdanig uit de hand gelopen dat de slachter zich ziek heeft gemeld. De zaak komt binnenkort voor de rechter. Ralbag werd in 2012 twee maanden geschorst. Hij had een verklaring ondertekend waarin homoseksualiteit een te genezen ziekte wordt genoemd.

Opperrabbijn Amsterdam in zee met joodse knokploeg

Trouw 24.04.2015 De orthodox-joodse gemeente Amsterdam is in verlegenheid gebracht door haar opperrabbijn, Aryeh Ralbag. Hij heeft banden met een joodse knokploeg in de Verenigde Staten. Ralbag, die in New York woont, heeft begin deze week zijn werk als opperrabbijn gestaakt.

De knokploeg ging tussen 2009 en 2013 op bezoek bij echtgenoten die niet wilden scheiden en probeerde hen met geweld op andere gedachten te brengen. Bij hun acties gebruikten de leden volgens de politie onder meer chirurgische messen, schroevendraaiers, touw en stroomstootwapens. Twee leden zijn dinsdag in New Jersey veroordeeld voor poging tot ontvoering. Hun leider werd schuldig bevonden aan samenzweren met ontvoering als doel.

Verwant nieuws;

Meer over; Jodendom  Religie

Paus

Paus wil jonge Mexicanen uit handen drugshandelaren houden

VK 17.02.2016 ‘Jezus zou ons nooit vragen om huurmoordenaar te worden.’ Dat hield paus Franciscus zijn jonge Mexicaanse toehoorders dinsdag voor. Tijdens een grote bijeenkomst in een stadion sprak de katholieke leider vooral over de vernietigende invloed van de drugshandelaren op het Midden-Amerikaanse land.

Franciscus waarschuwde de jongeren: ‘Het is een leugen dat je om een leven te hebben, of jong te zijn, jezelf moet toevertrouwen aan drugsdealers of anderen die niets anders doen dan vernietiging en dood verspreiden.’ Hij sprak die woorden in Morelia, een provinciehoofdstad die zwaar gebukt gaat onder het geweld van drugskartels die elkaar, de overheid en de bevolking naar het leven staan. Ontvoeringen en moorden zijn er aan de orde van de dag.

De paus bezoekt tijdens zijn zesdaagse bezoek aan Mexico bewust de armste en de door het geweld zwaarst getroffen gebieden. Volgens Franciscus moet de Mexicaanse overheid meer doen om jongeren toekomstperspectief te bieden.

Corruptie
De paus werd in Morelia zo enthousiast ontvangen dat hij de menigte in bedwang moest houden. Van achter dwanghekken werd er zo hard aan het pauselijk gewaad getrokken dat Franciscus bijna omviel. ‘Niet zo egoïstisch, niet zo egoïstisch’, zei hij daarop bestraffend.

Eerder op de dag had de paus een groep Mexicaanse geestelijken streng toegesproken. Hij zei dat ze onrecht en corruptie moeten bestrijden en het drugsgeweld veroordelen. De kerk moet zich ver houden van de rijke elite en macht, aldus Franciscus al eerder tijdens zijn bezoek. Volgens de paus schurkt de Mexicaanse kerk te dicht aan tegen de macht en doet ze te weinig om drugshandel te bestrijden.

Paus wil jonge Mexicanen uit handen drugshandelaren houden

Trouw 17.02.2016 ‘Jezus zou ons nooit vragen om huurmoordenaar te worden.’ Dat hield paus Franciscus zijn jonge Mexicaanse toehoorders dinsdag voor. Tijdens een grote bijeenkomst in een stadion sprak de katholieke leider vooral over de vernietigende invloed van de drugshandelaren op het Midden-Amerikaanse land.

Franciscus waarschuwde de jongeren: ‘Het is een leugen dat je om een leven te hebben, of jong te zijn, jezelf moet toevertrouwen aan drugsdealers of anderen die niets anders doen dan vernietiging en dood verspreiden.’ Hij sprak die woorden in Morelia, een provinciehoofdstad die zwaar gebukt gaat onder het geweld van drugskartels die elkaar, de overheid en de bevolking naar het leven staan. Ontvoeringen en moorden zijn er aan de orde van de dag.

De paus bezoekt tijdens zijn zesdaagse bezoek aan Mexico bewust de armste en de door het geweld zwaarst getroffen gebieden. Volgens Franciscus moet de Mexicaanse overheid meer doen om jongeren toekomstperspectief te bieden.

Corruptie
De paus werd in Morelia zo enthousiast ontvangen dat hij de menigte in bedwang moest houden. Van achter dwanghekken werd er zo hard aan het pauselijk gewaad getrokken dat Franciscus bijna omviel. ‘Niet zo egoïstisch, niet zo egoïstisch’, zei hij daarop bestraffend.

Eerder op de dag had de paus een groep Mexicaanse geestelijken streng toegesproken. Hij zei dat ze onrecht en corruptie moeten bestrijden en het drugsgeweld veroordelen. De kerk moet zich ver houden van de rijke elite en macht, aldus Franciscus al eerder tijdens zijn bezoek. Volgens de paus schurkt de Mexicaanse kerk te dicht aan tegen de macht en doet ze te weinig om drugshandel te bestrijden.

Paus wil jonge Mexicanen uit handen drugshandelaren houden

AD 17.02.2016 ‘Jezus zou ons nooit vragen om huurmoordenaar te worden.’ Dat hield paus Franciscus zijn jonge Mexicaanse toehoorders dinsdag voor. Tijdens een grote bijeenkomst in een stadion sprak de katholieke leider vooral over de vernietigende invloed van de drugshandelaren op het Midden-Amerikaanse land.

Franciscus waarschuwde de jongeren: ‘Het is een leugen dat je om een leven te hebben, of jong te zijn, jezelf moet toevertrouwen aan drugsdealers of anderen die niets anders doen dan vernietiging en dood verspreiden.’ Hij sprak die woorden in Morelia, een provinciehoofdstad die zwaar gebukt gaat onder het geweld van drugskartels die elkaar, de overheid en de bevolking naar het leven staan. Ontvoeringen en moorden zijn er aan de orde van de dag.

De paus bezoekt tijdens zijn zesdaagse bezoek aan Mexico bewust de armste en de door het geweld zwaarst getroffen gebieden. Volgens Franciscus moet de Mexicaanse overheid meer doen om jongeren toekomstperspectief te bieden.

Corruptie
De paus werd in Morelia zo enthousiast ontvangen dat hij de menigte in bedwang moest houden. Van achter dwanghekken werd er zo hard aan het pauselijk gewaad getrokken dat Franciscus bijna omviel. ‘Niet zo egoïstisch, niet zo egoïstisch’, zei hij daarop bestraffend.

Eerder op de dag had de paus een groep Mexicaanse geestelijken streng toegesproken. Hij zei dat ze onrecht en corruptie moeten bestrijden en het drugsgeweld veroordelen. De kerk moet zich ver houden van de rijke elite en macht, aldus Franciscus al eerder tijdens zijn bezoek. Volgens de paus schurkt de Mexicaanse kerk te dicht aan tegen de macht en doet ze te weinig om drugshandel te bestrijden.

Paus noemt Mexicaanse drugscriminelen ‘handelaren in de dood’

VK 15.02.2016 Paus Franciscus heeft zondag in Mexico hard uitgehaald naar drugscriminelen. Daarbij noemde hij hen ‘handelaren in de dood’. De kerkvorst deed deze uitspraken in Ecatepec, een buitenwijk van Mexico-Stad die veel onder drugsgerelateerd geweld te lijden heeft. Een menigte van meer dan 300 duizend mensen kwam op de toespraak af.

Paus als pelgrim in de no go zones van Mexico

In zijn reis van vijf dagen gaat paus Franciscus vooral naar de uithoeken van Mexico. Hij komt om te bidden, maar ook om een statement te maken tegen geweld, corruptie en drugshandel. Lees hier onze reportage (+).

Volgens de paus moeten drugshandelaren hard worden aangepakt. ‘Met de duivel ga je geen dialoog aan’, aldus Franciscus. In Ecatepec wonen 1,6 miljoen mensen. Drugshandel, ontvoeringen, overvallen door gewelddadige bendes die niet voor moord terugdeinzen behoren er tot de dagelijkse taferelen.

© AFP
De afgelopen tien jaar kwamen in Mexico naar schatting 100 duizend mensen om door geweld. Nog eens 27 duizend anderen verdwenen. President Enrique Pena Nieto heeft openlijk de strijd met de bendes aangebonden, maar Franciscus gelooft dat religie het sterkste wapen is. ‘Slechts het woord van God kan de criminelen verslaan’, aldus de paus tegen de menigte.

De paus is vijf dagen in Mexico. Hij arriveerde zaterdag.

Paus tikt rijke, corrupte Mexicanen op de vingers

Trouw 15.02.2016 Paus Franciscus heeft in Mexico in felle bewoordingen uitgehaald naar zij die zichzelf verrijken ten koste van anderen. Wie ‘beslag legt op dingen die voor iedereen zijn en die enkel gebruikt voor ‘zijn eigen mensen’, zaagt aan de stoelpoten van de samenleving, waarschuwde hij.

Tijdens een preek in Ecatepec, in het noorden van Mexico-Stad, noemde hij ‘grote verleidingen’ als welvaart, ijdelheid en trots ‘brood dat smaakt naar pijn, bitterheid en lijden’. “Dit is het brood dat een corrupt gezin of een corrupte samenleving zijn kinderen geeft.” Een samenleving ‘van enkelen, voor enkelen’ is een creatie van de duivel.

De mis trok naar schatting tien- tot honderdduizenden zielen en was een van de belangrijkste momenten van zijn bezoek aan Mexico, dat vrijdag begon. Eerder in het weekend sprak hij al de lokale bisschoppen toe en gaf hij een toespraak in het paleis van Enrique Pena Nieto. Bijzonder, want Mexico wilde lange tijd niets van de rooms-katholieke kerk weten. Pas sinds 1990 heeft het land weer banden met het Vaticaan.

Mexicanen kennen corruptie maar al te goed
Franciscus’ waarschuwingen voor corruptie en excessieve rijkdom zijn in Mexico uiterst actueel: het landt zucht onder bende-oorlogen en een nauwelijks aflatende moordgolf. Het zijn problemen die de rijke elite zelden treffen, maar die gewone Mexicanen wel tot wanhoop drijven. In het paleis waarschuwde hij al voor de verleiding van macht en vriendjespolitiek. Bisschoppen riep hij eerder die dag op om duidelijker stelling te nemen tegen de bloeddorstige drugskartels.

De Argentijnse paus pakt het bezoek anders aan dan zijn voorganger Benedictus XVI. Die bezocht in 2012 het conservatieve deel van Mexico, terwijl Franciscus vooral getroebleerde regio’s opzoekt. Maandag doet hij de arme staat Chiapas aan, waar veel inheemse Mexicanen wonen. Een deel van hen is de afgelopen jaren gekerstend door protestantse zendelingen.

Ook bezoekt hij de steden Morelia en Juarez, waar de drugsoorlog hevig woedt. In Juarez, dat op de grens met de Verenigde Staten ligt, gaat hij zich uitspreken over de illegale immigratie naar de VS, brengt hij een bezoek aan een gevangenis en ontmoet hij slachtoffers van het bendegeweld.

Verwant nieuws;

Intieme brieven van de paus

Trouw 15.02.2016 Wie hoopt op dat er een geheime Vaticaanse liefdesaffaire aan het licht is gekomen, zal ietwat teleurgesteld zijn. Wel is duidelijk dat paus Johannes Paulus II een langdurige en intensieve vriendschap onderhield met een getrouwde vrouw.

De brieven waren aanvankelijk nog formeel maar werden al snel steeds persoonlijker van karakter.

Zo’n dertig jaar lang schreven Johannes Paulus en de Amerikaans-Poolse filosofe Anna-Teresa Tymieniecka met grote regelmaat brieven naar elkaar. Ook zagen ze elkaar, bijvoorbeeld op de wandel- en skivakanties van de paus.

In totaal stuurde de paus honderden brieven en foto’s naar zijn vriendin, zo blijkt uit de verzameling onbekende post waarop het BBC-onderzoeksprogramma Panorama de hand heeft gelegd.

Steeds persoonlijker
De vriendschap begon in 1973, toen Johannes Paulus nog door het leven ging als een gewone Poolse kardinaal en Karol Wojtyla heette. Tymieniecka, destijds 50, reisde in dat jaar van Amerika naar Polen om met de kardinaal van gedachten te wisselen over een boek dat ze had geschreven. Het gesprek verliep prima. Kort daarop werden de eerste brieven verstuurd, aanvankelijk nog formeel maar al snel steeds persoonlijker van karakter.

Zo schrijft Karol een jaar na de eerste ontmoeting dat hij Tymieniecka’s brieven ervaart als ‘betekenisvol en diep persoonlijk’. Op die toon gaat het jaren door. ‘Een geschenk van God’, noemt de paus de vriendschap een keer. In een andere brief merkt hij op: ‘Ik voel je overal waar ik ga, ver weg en dichtbij.’

De BBC heeft alleen brieven van de paus gezien. Die van Tymieniecka zijn niet openbaar. Het schrijven van de paus suggereert dat Tymieniecka bevangen was van een soort verliefdheid voor de Poolse geestelijke. De paus probeerde daar op een passende wijze aan te beantwoorden: ‘Mijn lieve Teresa, ik heb jouw drie brieven gekregen. Je schrijft erover dat we uit elkaar gerukt zijn. Ik kan geen antwoord vinden op deze woorden.’

Vakantiekiekjes
Het  pakket bevat ook een aantal vakantiekiekjes van de twee. Een foto uit 1978, het jaar dat Karol tot paus werd gekozen, toont een vredig samenzijn bij een tent. Hij draagt een korte broek, wit T-shirt en klemt een handdoek onder zijn arm; zij staat er in een bloemetjesjurk naast. Op een ander beeld strijkt de inmiddels hoogbejaarde paus een kirrende Tymieniecka, eveneens op gevorderde leeftijd, langs het gelaat.

De schrijvers Carl Bernstein en Marco Politi repten zo’n twintig jaar geleden al over de vriendschap in hun biografie over de paus. Deze brieven zijn nieuw. Jarenlang lagen ze achter slot en grendel in de Poolse Nationale Bibliotheek. Ze werpen geen ander licht op de betrekking, wel vertellen ze wat over de diepte van de vriendschap.

Ondanks de intieme en bij vlagen smachtende toon, valt uit de poststukken geenszins af te leiden dat de paus het celibaat brak. Het Vaticaan was er gisteren dan ook snel bij om eventuele suggesties in deze richting de kop in te drukken. “Meer rook dan vuur”,zei een Vaticaanse functionaris tegen de Britse krant The Guardian over de ontdekking.

Verwant nieuws;

Paus Johannes Paulus II was innig bevriend met vrouw

AD 15.02.2016 Paus Johannes Paulus II had ruim 30 jaar lang een hechte relatie met een getrouwde vrouw. De twee schreven in brieven openlijk over de verleidingen, blijkt uit een vanavond uitgezonden BBC-documentaire.

Paus Johannes Paulus II en Anna-Teresa Tymieniecka © BBC.

De geestelijke in zijn vrije tijd © BBC.

Het BBC-programma Panorama besteedt aandacht aan de nauwe band tussen de paus en de Pools-Amerikaanse filosofe Anna-Teresa Tymieniecka. 

De makers van de documentaire ‘De geheime brieven van paus Johannes Paulus II’ suggereren dat Tymieniecka gevoelens voor de paus koesterde, en dat hij worstelde met de manier waarop hij daarmee moest omgaan.

Aartsbisschop
De vriendschap begon in 1973. Karel Wojtyla, zoals zijn naam officieel luidde, was toen aartsbisschop van Krakow. Hij had een boek geschreven over filosofie. Tymieniecka schreef hem daarover en zocht de kardinaal meermaals op.

De twee begonnen elkaar brieven te schrijven. Eerst waren die nogal formeel. Later losser en intiemer. Wojtila gaf aan dat hij de brieven van Tymieniecka regelmatig herlas omdat hem dat goed deed.

Rome
In de herfst van 1974 verbleef Wojtyla een maand in Rome. De geestelijke schreef dat hij meerdere brieven van Tymieniecka uit Polen had meegenomen om ze ongestoord te kunnen beantwoorden. In het communistische Polen hield de geheime dienst de katholieke leiders nauw in de gaten.

In 1976 woonde Wojtyla als leider van de Poolse delegatie een conferentie van de katholieke kerk bij in de Verenigde Staten. Tymieniecka nodigde hem uit om te logeren in het vakantiehuis van haar en haar man, de in Amsterdam geboren econoom Hendrik Houthakker.

Uitstapjes
Wojtyla en Tymieniecka genieten ervan om samen de natuur in te gaan, blijkt uit foto’s. Ze poseren leunend op skistokken, kletsen wat bij klapstoeltjes voor een tentje en staan te mijmeren bij een bosmeertje.

Nadat Wojtyla in 1978 tot paus verkozen werd, schreef hij als Johannes Paulus II dat hij contact wilde blijven houden met Tymieniecka. De vrouw kwam af en toe bij hem op bezoek in het Vaticaan en de twee bleven elkaar brieven schrijven tot de dood van Johannes Paulus II in 2005.

Invloedrijk
Johannes Paulus II was een van de meest invloedrijke pausen van de 20e eeuw. Negen jaar na zijn dood werd hij tot heilige gewijd.
Het Vaticaan stelt dat zijn relatie met Tymieniecka uitsluitend vriendschappelijk was.

De paus, die zijn vriendin in een van de brieven omschrijft als ‘een cadeau van God,’ zou zijn gelofte van het celibaat nooit hebben verbroken. Ook de programmamakers hebben daarvoor geen aanwijzingen gevonden. Volgens hen waren de twee ‘meer dan vrienden maar minder dan vrijers.

Tymieniecka overleed in 2014. Zes jaar eerder droeg zij foto’s en de meer dan 350 brieven die de kerkvorst haar had geschreven over aan de Poolse Nationale Bibliotheek. Daar heeft de BBC het materiaal mogen inzien. De brieven die Tymieniecka zelf schreef zaten daar niet bij.

GERELATEERD NIEUWS

Paus en patriarch schrijven geschiedenis op Cuba

‘Pausmobieltje’ in VS geveild voor 82.000 dollar

Paus roept op tot solidariteit

MEER OVER; DE PAUS  HET VATICAAN  ITALIË VATICAANSTAD  POLEN  RELIGIE ROME  ROOMS-KATHOLICISME CHRISTENDOM  LAZIO

Vaticaan ontkent ‘relatie’ Johannes Paulus II

Telegraaf 14.02.2016 Het Vaticaan ontkent dat de relatie tussen wijlen paus Johannes Paulus II en de Amerikaans-Poolse filosofe Anna-Teresa Tymieniecka meer om het lijf had dan een vriendschap. Ook Tymieniecka ontkende de geruchten steevast met kracht: „Waarom zou ik verliefd worden op een geestelijke van middelbare leeftijd?”

Maar de geruchten dat de Pools-Amerikaanse filosofe zich aangetrokken voelde tot kardinaal Karol Wojtyla, de man die later paus Johannes Paulus II zou worden, zijn hardnekkig. Morgenavond brengt het gerenommeerde BBC-programma Panoramabrieven naar buiten die een nieuw licht moeten werpen op het liefdesleven van de nog altijd uiterst populaire kerkvader.

„Meer rook dan vuur”, was vooraf de weinig verrassende reactie van het Vaticaan. „De vriendschap tussen de twee was bekend.” En: „Er is niets verkeerds voorgevallen. Er is geen sprake van een liefdesbaby of iets dergelijks.”

Niemand verwacht inderdaad dat Panorama onthult dat Wojtyla zijn celibaat gebroken heeft, maar om nu te zeggen dat er helemaal geen vonk is overgesprongen tussen de twee – daarin lijkt het Vaticaan wat ver te gaan. „Hij bewoog op een bepaalde manier, lachte op een bepaalde manier”, keek Tymieniecka zelf, in gesprek met een biograaf, terug op haar omgang met Wojtyla. „Zijn blik was anders, persoonlijk. Het was van een grote schoonheid.”

De kardinaal en de filosofe leerden elkaar kennen toen zij een boek van hem in het Engels vertaalde. Tymieniecka, door een biograaf omschreven als „aantrekkelijk met een sterk karakter”, was destijds zelf getrouwd met Hendrik Houthakker, een naar Amerika geëmigreerde Amsterdamse econoom.

En de geestelijke zelf? In de woorden van een huisvriend heeft die „volgens mij nooit geweten van de gevoelens die Tymieniecka voor hem koesterde”. Heeft het celibaat heeft zijn uitwerking dus toch niet gemist.

Oekraïense kerk boos over ontmoeting van paus en patriarch

NU 14.02.2016  De historische ontmoeting tussen de rooms-katholieke paus Franciscus en de Russisch-orthodoxe patriarch Kirill van vrijdagavond is niet overal in goede aarde gevallen.

De Oekraïense Grieks-katholieke kerk voelt zich door de paus verraden.

De verklaring die de beide kerkleiders na hun onderhoud onderschreven staat volgens veel Oekraïense gelovigen bol van de “halve waarheden”, zei grootaartsbisschop Svijatoslav Sjevtsjoek zondag.

Hij bespeurt in het document “zelfs indirecte steun van de apostolische hoofdstad voor de Russische agressie jegens Oekraïne”. De grootaartsbisschop stoort zich eraan dat de paus en de patriarch spreken van een burgeroorlog in Oekraïne, terwijl het volgens hem om agressie door grote buur Rusland gaat.

Historische ontmoeting

De ontmoeting tussen paus Franciscus en de orthodoxe patriarch Kirill was heel bijzonder. In geen duizend jaar hebben de leiders van de rooms-katholieken en van de Russisch-orthodoxen in persoon overleg gevoerd.

De twee kerkleiders tekenden een gezamenlijke verklaring en riepen daarmee onder meer de wereldgemeenschap op om christenen in het Midden-Oosten te beschermen. “In veel landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika worden hele families, hele dorpen en hele steden van onze broeders en zusters in Christus uitgeroeid.”

Uit elkaar gegroeid

Franciscus en Kirill hopen naar eigen zeggen dat “deze ontmoeting kan bijdragen aan de door God gewenste eenheid van de christenen”. Sinds het uiteenvallen van het Romeinse Rijk aan het eind van de vierde eeuw na Christus groeiden de christelijke kerk in het westelijk deel van Europa en die in het oosten sterk uiteen. In 1054 was de definitieve breuk en deze kerkscheiding wordt het schisma genoemd.

De oosterse stroming bestaat inmiddels uit een reeks oosters-orthodoxe kerken. De Russisch-orthodoxe kerk is daar de grootste van. Meer dan de helft van de naar schatting 250 tot 300 miljoen oosters-orthodoxe christenen is Russisch-orthodox.

Lees meer over: Paus Franciscus Patriarch Kirill Cuba

Gerelateerde artikelen;

Paus en patriarch ontmoeten elkaar in Havana  

Historische ontmoeting tussen paus Franciscus en patriarch Kirill  

Paus en patriarch storen katholieken Oekraïne

Telegraaf 14.02.2016 De historische ontmoeting tussen de rooms-katholieke paus Franciscus en de Russisch-orthodoxe patriarch Kirill van vrijdagavond is niet overal in goede aarde gevallen. De Oekraïense Grieks-katholieke kerk voelt zich door de paus verraden. De verklaring die de beide kerkleiders na hun onderhoud onderschreven staat volgens veel Oekraïense gelovigen bol van de ‘halve waarheden’, zei grootaartsbisschop Svijatoslav Sjevtsjoek zondag.

Hij bespeurt in het document ,,zelfs indirecte steun van de apostolische hoofdstad voor de Russische agressie jegens Oekraïne”. De grootaartsbisschop stoort zich eraan dat de paus en de patriarch spreken van een burgeroorlog in Oekraïne, terwijl het volgens hem om agressie door grote buur Rusland gaat.

Paus: Kerk moet duidelijker stelling nemen

Trouw 13.02.2016 Paus Franciscus heeft de Rooms-Katholieke Kerk in Mexico opgeroepen duidelijker stelling te nemen tegen de drugskartels in het land. In een toespraak tot de Mexicaanse bisschoppen zei hij zaterdag dat de drugshandel een niet te onderschatten uitdaging vormt voor de ethiek en beschaving.

De omvang van het drugsprobleem verlangt van de katholieke leiders meer dan slechts algemene veroordelingen, zei de paus. Nodig zijn ‘een profetische moed’ en maatschappelijke inzet van de kerk. De paus riep de geestelijken ook op de oorspronkelijke bewoners van het land te eerbiedigen.

In Mexico woedt al jaren een bloedige oorlog tussen de staat en de machtige drugskartels, waarin van beide kanten gruweldaden worden begaan. Het geweld heeft in de afgelopen tien jaar naar schatting honderdduizend levens geëist.

Verwant nieuws;

Paus wil duidelijkere stelling van kerk Mexico tegen drugskartels

NU 13.02.2016 Paus Franciscus heeft de Rooms-Katholieke Kerk in Mexico opgeroepen duidelijker stelling te nemen tegen de drugskartels in het land.

In een toespraak tot de Mexicaanse bisschoppen zei hij zaterdag dat de drugshandel een niet te onderschatten uitdaging vormt voor de ethiek en beschaving.

De omvang van het drugsprobleem verlangt van de katholieke leiders meer dan slechts algemene veroordelingen, zei de paus. Nodig zijn ”een profetische moed” en maatschappelijke inzet van de kerk.

De paus riep de geestelijken ook op de oorspronkelijke bewoners van het land te eerbiedigen.

Oorlog

In Mexico woedt al jaren een bloedige oorlog tussen de staat en de machtige drugskartels, waarin van beide kanten gruweldaden worden begaan. Het geweld heeft in de afgelopen tien jaar naar schatting honderdduizend levens geëist.

Lees meer over: Paus Franciscus Mexico

Gerelateerde artikelen;

Paus en patriarch ontmoeten elkaar in Havana  

Ontmoeting paus en patriarch ietwat sfeerloos, maar politiek belangrijk

Trouw 13.02.2016 Geen kerk, geen koorzang en ook geen wierook. Nee, een de hal van een vliegveld op Cuba, omgeven door journalisten en flitslicht uit tientallen fototoestellen. De setting voor de ontmoeting tussen de rooms-katholieke paus Franciscus en de Russisch-orthodoxe patriarch Kirill was ietwat sfeerloos te noemen.

Toch markeert de ontmoeting, in ieder geval in de ogen van de twee kerken zelf, een belangrijk moment. De banden tussen de twee grote stromingen binnen de christelijke traditie zijn weer wat verder aangehaald. Paus en patriarch hebben elkaar in de ogen gekeken en staan voortaan wat minder met de rug naar elkaar.

Na elkaar bijna duizend jaar niet gezien te hebben, ontmoetten de paus van Rome en de patriarch van Moskou elkaar afgelopen vrijdag op neutraal terrein: het vliegveld van de Cubaanse hoofdstad Havana. De luchthaven paste goed in beide agenda’s; de patriarch is op bezoek in Cuba, de paus is op doorreis naar Mexico. Tientallen jaren van diplomatiek overleg waren aan de drie uur durende ontmoeting vooraf gegaan.

Op plaatselijk niveau zullen gewone gelovigen in hun kerk vermoedelijk weinig van de ontmoeting merken.

Verklaring met hoge symbolische waarde
De ontmoeting ging gepaard met een verklaring. In dit zes kantjes tellende document staan inhoudelijk geen verrassingen. De twee kerkleiders danken God, benadrukken ze het gezamenlijke verleden in het eerste millennium van de christelijke kerk en betreuren ze hun verdeeldheid.

Daarnaast staan de kerkleiders uitgebreid stil bij de oorlog in het Midden-Oosten en de uitroeiing van christenen door terreurgroep IS in dat gebied. Ze dringen er bij de internationale gemeenschap op aan om alles op alles te zetten om verdere verdrijving van christenen in de regio te voorkomen. De paus en de patriarch schrijven dat ze hopen dat hun ontmoeting christenen waar ook ter wereld inspireert tot eenheid.

Het zijn woorden met een hoge symbolische lading. Aan een fusie tussen de twee kerken wordt niet gewerkt. Op plaatselijk niveau zullen gewone gelovigen in hun kerk vermoedelijk weinig van de ontmoeting merken. De toenadering tussen de kerkleiders is vooral diplomatiek van belang.

Vergelijk het met twee politieke leiders die elkaar na jaren van vijandigheid en wantrouwen ontmoeten. In West-Europa mag de macht van de kerken dan wel tanende zijn, wereldwijd is dat niet het geval. De rooms-katholieke kerk heeft wereldwijd zo’n 1,2 miljard volgelingen, de Russisch-orthodoxe kerk (de belangrijkste Oosters-orthodoxe kerk) zo’n 150 miljoen.

Het is een bron van zorg dat de rechten van christenen (openlijk) worden ingeperkt.

Citaat uit verklaring

Politieke invloed
Politiek en maatschappelijk valt de invloed niet uit te vlakken. Zo hebben in Rusland de kerk en de staat de banden stevig aangehaald. Religie, politiek en nationalisme – niet zelden gemarineerd in een antiwesterse saus – zijn hier dikwijls lastig van elkaar te onderscheiden. Enigszins vergelijkbaar is de positie van de rooms-katholieke kerk in bijvoorbeeld een land als Polen. Ook in hun afkeer ten opzichte van bijvoorbeeld gelijke rechten voor homoseksuelen (in de kerk een ‘seculiere ideologie’ genoemd) vinden de katholieken en de Oosters-orthodoxen elkaar.

Van deze retoriek valt ook heel wat in de gezamenlijke verklaring te lezen. Zo spreken de paus en de patriarch hun zorg uit over ‘seculiere maatschappijen’ die verwijderd geraakt van ‘God en Zijn waarheid’ de religieuze vrijheid zouden willen ondergraven. “Het is een bron van zorg dat de rechten van christenen (openlijk) worden ingeperkt, dikwijls geleid door een vaak uiterst agressieve seculiere ideologie, die er op uit is christenen naar de marges van de maatschappij te verdrijven”, schrijven de twee.

In het bijzonder wordt Europa aangemaand zuinig te zijn op de christelijke wortels. Expliciet wordt verwezen naar abortus en euthanasie. Zoals te verwachten is de obsessie van de beide kerken met de rol van het gezin ook terug te vinden in het document. “Het gezin is het natuurlijk centrum van het menselijk leven en de maatschappij”, aldus de kerkleiders die er in een adem aan toevoegen dat ze een ‘crisis’ aangaande het gezin bespeuren in heel wat landen. Wat ze onder het ‘natuurlijk gezin’ verstaan wordt ook gemeld: een getrouwde man en vrouw. Het homohuwelijk wordt niet met name genoemd, maar ‘andere vormen dan de traditionele’ worden wel ernstig betreurd door de paus en de patriarch.

Bijna duizend jaar scheiding
Het schisma in 1054 wordt gezien als een van de ingrijpendste twisten in de geschiedenis van de christelijke kerken. Het is wat impact betreft goed te vergelijken met de Reformatie een paar eeuwen later, vandaar ook de bijnaam het Grote Schisma. Als oorzaak speelden grote culturele, geografische, taalkunde en theologische verschillen van inzicht een rol. De oostelijke en westelijke kerkprovincies waren in de loop der tijd cultureel uit elkaar gegroeid.

Directe aanleiding voor de scheuring was een poging van paus in Rome om een alliantie te sluiten met de keizer van Constantinopel. De paus, destijds ook een wereldlijk heerser, en de keizer zagen zich daartoe gedwongen door invallen van de Noormannen in hun gebieden. De patriarch van Constaninopel bekeek de toenadering tussen de paus met ‘zijn’ keizer met argusogen. Hij vreesde een verzwakking van zijn macht ten faveure van de paus en besloot actie te ondernemen. Op zijn bevel werden alle Latijnse kerken in het patriarchaat van Constantinopel gesloten. Ook verbood hij de Latijnse mis.

De keizer kon niet veel uithalen tegen deze daden, omdat de stemming onder het volk uitgesproken anti-Latijns was. De ruzie escaleerde snel. Uiteindelijk erkenden de geestelijken elkaars gezag niet meer en was een breuk onvermijdelijk.

Verwant nieuws;

Historische ontmoeting tussen paus en patriarch op Cuba

Trouw 12.02.2016  Ooit gingen ze hun eigen weg. Het grote schisma van 1054 bracht een scheiding aan tussen de rooms-katholieke kerk en de oosters-orthodoxe kerk. Vanavond wordt die scheiding een klein beetje geslecht: voor het eerst in de geschiedenis ontmoeten de twee belangrijkste leiders van die kerken elkaar.

Op de luchthaven van het Cubaanse Havana schudden paus Franciscus (herder van zo’n 1,25 miljard gelovigen) en de Russisch-orthodoxe patriarch Kirill (zo’n 100 miljoen gelovigen) elkaar de hand om vervolgens twee uur met elkaar te spreken. Kirill was al even op Cuba, Franciscus maakt er een tussenlanding. Na afloop van de ontmoeting vliegt hij door naar Mexico, waar hij de komende week een rondreis zal maken.

Diplomatie
Aan de ontmoeting van paus en patriarch zijn decennia aan diplomatie voorafgegaan. Vooral aan rooms-katholieke zijde bestond al veel langer de wens om elkaar te ontmoeten. Aan Russische-orthodoxe zijde was de terughoudendheid groter. Het zijn de zeer beroerde en vaak gevaarlijke omstandigheden waarin christenen in het Midden-Oosten en delen van Afrika moeten leven die de twee kerkleiders uiteindelijk bij elkaar brachten.

“We moeten onze onenigheid opzij zetten in deze tragische tijden”, zei de Russische-orthodoxe bisschop Hilarion, een van de hoogste functionarissen van de Russisch-orthodoxe kerk toen de ontmoeting werd aangekondigd, “en onze krachten verenigen om christenen te redden die het slachtoffer zijn van de meest schrikwekkende vervolging.” De kerkleiders tekenden vanavond een gezamenlijke verklaring waarin ze de wereldgemeenschap oproepen om christenen in het Midden-Oosten te beschermen.

Mijlpaal
In het verleden zijn er wel ontmoetingen geweest tussen pausen en andere oosters-orthodoxe patriarchen. Maar tot een ontmoeting van de Russisch-orthodoxe patriarch – die formeel niet boven de andere patriarchen staat, maar informeel wel de belangrijkste van het stel is – kwam het nog nooit.

Het Vaticaan ziet de ontmoeting als een mijlpaal bij het zoeken naar toenadering. Veel orthodoxe waarnemers stellen dat de patriarch met de ontmoeting akkoord is gegaan omdat Rusland en de Russische kerk zich steeds meer door het Westen geïsoleerd voelen.

© AFP.

Het Oosters Schisma

Al bijna duizend jaar gaan de kerken van het westen en die van het oosten hun eigen weg. De oosters-orthodoxen maakten zich in 1054 los van Rome – deels omdat de oosterse kerkprovincies cultureel van de westerse provincies vervreemd waren geraakt, maar ook omdat hoge geestelijken elkaars gezag niet meer erkenden. Paus Leo IX en patriarch Michael Cearularius van Constantinopel besloten uiteindelijk om elkaar te excommuniceren: het Oosters Schisma.

Het oosters-orthodoxe christendom bestaat uit een aantal nationale kerken, elk met hun eigen hoogste geestelijke. Binnen de orthodoxe gemeenschap is de Russische tak verreweg de grootste en machtigste. Overigens zijn de inhoudelijke verschillen tussen de kerken niet bijzonder groot. Oosterse christenen hechten veel belang aan iconen en minder belang aan het celibaat – dat geldt alleen voor bisschoppen.

De eerste toenaderingen tussen de oosterse en de westerse kerk stammen uit de jaren ’50 van de vorige eeuw. Kantelpunt was het Tweede Vaticaanse Concilie, waarbij Rome besloot dat de waarheid niet alleen binnen de muren van de eigen kerk te vinden is. Sindsdien zoeken pausen meer dialoog met andere christenen.

Paus en patriarch ontmoeten elkaar in Havana

NU 12.02.2016 Paus Franciscus en de orthodoxe patriarch Kirill hebben elkaar vrijdag in Cuba begroet. Ze omhelsden elkaar en kusten elkaar drie maal op de wang. In geen duizend jaar hebben de leiders van de rooms-katholieken en van de Russisch-orthodoxen in persoon overleg gevoerd.

De historische ontmoeting begon kort na de aankomst van de paus in Havana. De twee kerkleiders zijn op het vliegveld van de Cubaanse hoofdstad Havana bijeengekomen.

Ze tekenden een gezamenlijke verklaring en riepen daarmee onder meer de wereldgemeenschap op om christenen in het Midden-Oosten te beschermen. “In veel landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika worden hele families, hele dorpen en hele steden van onze broeders en zusters in Christus uitgeroeid.”

Twijfel

Bij de organisatie van deze dialoog is zeker twintig jaar geaarzeld. Beide leiders bezoeken momenteel Latijns-Amerika. Eerder werden Oostenrijk en Hongarije als neutrale ontmoetingsplaats genoemd. Franciscus en Kirill hopen naar eigen zeggen dat “deze ontmoeting kan bijdragen aan de door God gewenste eenheid van de christenen”.

Sinds het uiteenvallen van het Romeinse Rijk aan het eind van de vierde eeuw na Christus groeiden de christelijke kerk in het westelijk deel van Europa en die in het oosten sterk uiteen. In 1054 was de definitieve breuk en deze kerkscheiding wordt het schisma genoemd.

De oosterse stroming bestaat inmiddels uit een reeks oosters-orthodoxe kerken. De Russisch-orthodoxe kerk is daar de grootste van. Meer dan de helft van de naar schatting 250 tot 300 miljoen oosters-orthodoxe christenen is Russisch-orthodox.

Lees meer over: Paus Franciscus Patriarch Kirill

Gerelateerde artikelen

Historische ontmoeting tussen paus Franciscus en patriarch Kirill  

Paus maant Mexico geweld aan te pakken 

Historische ontmoeting op Cuba

Telegraaf 12.02.2016 Paus Franciscus ontmoet vrijdag in Cuba de patriarch van de Russische orthodoxe kerk, Kirill. Het is de eerste keer dat het hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk de patriarch ontmoet sinds de twee kerken in de elfde eeuw uit elkaar gingen.

De ontmoeting heeft grote historische betekenis. Het is niet bekend of de samenkomst leidt tot een gezamenlijke verklaring, maar het feit alleen al dat de vijandelijkheden na duizend jaar worden begraven, wordt als zeer belangwekkend gezien.

Twee derde van de orthodoxe christenen in de wereld is Russisch. In het verleden hebben pausen al geprobeerd toenadering te zoeken, met name paus Johannes Paulus II, maar in die nadagen van de Koude Oorlog was er nog veel wantrouwen in Moskou.

De ontmoeting vindt plaats op het vliegveld van Havana.

Historische verklaring paus af

Telegraaf 11.02.2016 De leiders van de rooms-katholieke en van de Russisch-orthodoxe kerken, paus Franciscus en patriarch Kirill, hebben al een gezamenlijke verklaring opgesteld voor hun historische ontmoeting vrijdag. De kerkelijke autoriteiten in Moskou meldden dat donderdag. Er is tot diep in de avond van woensdag aan gewerkt.

De paus en de patriarch ontmoeten elkaar vrijdag op de luchthaven van de Cubaanse hoofdstad Havana. Het wordt de eerste ontmoeting van de leiders van de twee kerken in duizend jaar.

Sinds het uiteenvallen van het Romeinse Rijk aan het eind van de vierde eeuw na Christus groeiden de christelijke kerk in het westelijk deel en die in het oosten sterk uiteen. In 1054 was de definitieve breuk; deze kerkscheiding wordt het schisma genoemd.

De oosterse stroming bestaat inmiddels uit een reeks oosters-orthodoxe kerken. De Russisch-orthodoxe kerk is daar de grootste van. Meer dan de helft van de naar schatting 250 tot 300 miljoen oosters-orthodoxe christenen is Russisch-orthodox.

Historische verklaring paus en patriarch af

AD 11.02.2016 De leiders van de rooms-katholieke en van de Russisch-orthodoxe kerken, paus Franciscus en patriarch Kirill, hebben al een gezamenlijke verklaring opgesteld voor hun historische ontmoeting vrijdag. De kerkelijke autoriteiten in Moskou meldden dat donderdag. Er is tot diep in de avond van woensdag aan gewerkt.

De paus en de patriarch ontmoeten elkaar vrijdag op de luchthaven van de Cubaanse hoofdstad Havana. Het wordt de eerste ontmoeting van de leiders van de twee kerken in duizend jaar.

Sinds het uiteenvallen van het Romeinse Rijk aan het eind van de vierde eeuw na Christus groeiden de christelijke kerk in het westelijk deel en die in het oosten sterk uiteen. In 1054 was de definitieve breuk en deze kerkscheiding wordt het schisma genoemd. De oosterse stroming bestaat inmiddels uit een reeks oosters-orthodoxe kerken. De Russisch-orthodoxe kerk is daar de grootste van. Meer dan de helft van de naar schatting 250 tot 300 miljoen oosters-orthodoxe christenen is Russisch-orthodox.

Paus en Russisch-orthodoxe patriarch ontmoeten elkaar voor het eerst in duizend jaar

VK 05.02.2016 Voor het eerst in duizend jaar ontmoeten de Russisch-orthodoxe patriarch en de rooms-katholieke paus elkaar volgende week in de Cubaanse hoofdstad Havana. De historische ontmoeting tussen patriarch Kirill en paus Franciscus is de eerste tussen de twee kerkleiders sinds het zogeheten Grote Schisma van 1054.

De twee kerkleiders zullen 12 februari twee uur met elkaar spreken, zo kondigden beide kerken vrijdag aan. Het is de bedoeling dat ze daarna een gezamenlijke verklaring ondertekenen.

Het is een ‘lang verwachte, maar onmogelijk geachte’ toenadering, aldus Wil van den Bercken, slavist en theoloog.

Metropolitan Hilarion, de nummer twee van de Russisch orthodoxe kerk, zei vrijdag dat de ‘genocide op christenen’ door ‘extremisten’ in het Midden-Oosten en Noord- en Centraal-Afrika beide kerkleiders noopt tot een samenwerking.

‘We moeten interne onenigheden opzij zetten in deze tragische tijd, en onze krachten verenigen om christenen te redden die het slachtoffer zijn van de meest schrikwekkende vervolging.’ Tussen de christenen die de afgelopen jaren landen als Irak, Syrië, de Centraal-Afrikaanse Republiek en Nigeria ontvluchtten zitten zowel (oosters-)orthodoxen als katholieken.

Het is een ‘lang verwachte, maar onmogelijk geachte’ toenadering, zegt slavist en theoloog Wil van den Bercken. ‘Nu christenen in een minderheidspositie geraken, ook in West-Europa, ligt het voor de hand dat ze hun krachten bundelen en een morele alliantie vormen tegen atheïsme en hedonisme.’ Kerkhistoricus Peter Nissen ziet de ontmoeting als een manier om christenen in het Midden-Oosten een hart onder de riem te steken. ‘Ze willen voorkomen dat christenen wegtrekken uit het gebied waar het christendom is ontstaan.’

Twintig jaar diplomatie

De ontmoeting is naar verluidt het resultaat van twintig jaar diplomatie, en die onlangs een nieuwe impuls kreeg dankzij de bemiddeling van de Cubaanse president Raúl Castro. In 2014 zou Franciscus Kirill hebben laten weten dat hij te allen tijde openstond voor een gesprek. ‘Ik ga daarheen waar je me ook maar hebben wilt. Bel me en ik zal er bij zijn.’

Sinds het Tweede Vaticaanse Concilie (1965) verlangt Rome ‘hartstochtelijk’ naar verzoening met de Russisch-orthodoxe kerk, zegt Van den Bercken. Ook in 1997 lag er een ontmoeting tussen de patriarch en de paus in het verschiet, maar die werd op het laatste moment afgelast onder druk van de Russische bisschoppen. ‘De paus geldt in die kring als de antichrist. De bisschoppen vonden het nog te vroeg, en waren bang voor een scheuring binnen de eigen Russisch-orthodoxe gemeenschap.’ Als Pool lag de toenmalige paus Johannes Paulus II toch al niet goed in Rusland.

Grote Schisma

De breuk tussen de oosters-orthodoxe en rooms-katholieke kerk dateert van 1054, toen de patriarch van Byzantium, Michael Caerularius, niet langer paus Leo IX als leider van het christendom erkende. Daarop excommuniceerden beide kerkvaders elkaar. Aan de scheuring ligt een subtiel theologisch verschil ten grondslag, ook wel bekend als de ‘filioque-doctrine’. Volgens Rome gaat de heilige geest uit van de Vader en de Zoon, volgens orthodoxen van de Vader, vía de Zoon.

De orthodoxe kerk is door de jaren heen uiteengevallen in tien verschillende kerken, waarvan de Russische de grootse en machtigste is. In het verleden waren er al ontmoetingen tussen oost en west, maar dan ging het om vertegenwoordigers van de oecumenisch ingestelde patriarch van Istanbul.

Paus en Russisch-orthodoxe patriarch ontmoeten elkaar voor het eerst

VK 05.02.2016 Paus Fransiscus en de Russisch-orthodoxe patriarch Kirill zullen elkaar volgende week in Cuba ontmoeten. Dat maakte het Vaticaan vrijdag bekend. Het is de eerste keer in de geschiedenis dat de twee geestelijk leiders met elkaar spreken.

De twee kerken splitsten tijdens het ‘grote schisma’ van 1054. Sindsdien is er geen contact geweest tussen de twee stromingen binnen het christendom. 

De recente vervolging van christenen in voornamelijk het Midden-Oosten en Afrika heeft geleid tot een hernieuwd contact. ‘De genocide van christenen vraagt om onmiddelijke en gezamenlijke actie van de christelijke kerk’, liet een woordvoerder van de Russisch-orthodoxe kerk weten aan persbureau AP. Hij benadrukte echter dat de grote meningsverschillen tussen de twee geloofsgemeenschappen blijven bestaan.

De ontmoeting zal plaatsvinden op het vliegveld van Havana in Cuba. In een gezamenlijk persbericht roepen beide leiders christenen op om te bidden voor een goede afloop.

Naar eigen zeggen heeft de katholieke kerk 1,2 miljard volgelingen. De Russische-orthodoxe kerk rekent driekwart van de populatie van Rusland (144 miljoen) tot zijn aanhangers.

Voor het eerst gaan paus en leider Russische kerk elkaar ontmoeten

Trouw 05.02.2016 Paus Franciscus schrijft volgende week geschiedenis: hij wordt de eerste paus die de leider van de Russisch-orthodoxe kerk gaat ontmoeten. Franciscus en patriarch Kirill treffen elkaar op 12 februari op het vliegveld van de Cubaanse hoofdstad Havana.

© afp.

Paus Franciscus vorige maand in Rome.

Ze zullen elkaar twee uur spreken en een gezamenlijke verklaring ondertekenen. Dat hebben het Vaticaan en het bestuurscentrum van de Russische kerk vrijdagmiddag in gelijktijdige persconferenties bekendgemaakt.

De ontmoeting is er een van ‘historische’ proporties en is een ‘enorme stap voorwaarts in katholiek-orthodoxe verhouding’, stelde de pauselijke woordvoerder Federico Lombardi. “De Heilige Stoel en het Patriarchaat van Moskou hopen bovendien dat het een teken van hoop zal zijn voor alle mensen van goede wil.”

Rome en Moskou zullen hiermee inderdaad geschiedenis schrijven. Al bijna duizend jaar gaan de kerken van het westen en die van het oosten hun eigen weg.

De oosters-orthodoxen maakten zich in 1054 los van Rome – deels omdat de oosterse kerkprovincies cultureel van de westerse provincies vervreemd waren geraakt, maar ook omdat hoge geestelijken elkaars gezag niet meer erkenden. Paus Leo IX en patriarch Michael Cearularius van Constantinopel besloten uiteindelijk om elkaar te excommuniceren: het Oosters Schisma.

Het oosters-orthodoxe christendom bestaat uit een aantal nationale kerken, elk met hun eigen hoogste geestelijke. Binnen de orthodoxe gemeenschap is de Russische tak verreweg de grootste en machtigste. Overigens zijn de inhoudelijke verschillen tussen de kerken niet bijzonder groot. Oosterse christenen hechten veel belang aan iconen en minder belang aan het celibaat – dat geldt alleen voor bisschoppen.

Inhoudelijke verschillen zijn te overbruggen
Waar de gezamenlijke verklaring over zal gaan is nog onbekend, maar verregaande samenwerking ligt niet voor de hand. Daarvoor zijn beide kerken te zeer gesteld op hun soevereiniteit. Wel zouden ze politiek meer met elkaar kunnen optrekken – bijvoorbeeld om christenen in het Midden-Oosten te beschermen. Voor Rome speelt ook de positie van katholieken in Rusland een rol. Het Vaticaan liet vrijdag al weten dat ‘de genocide van christenen’ voor beide kerken een belangrijke reden is om bij elkaar te komen.

De kerken zijn het lang niet op alle gebieden eens, erkende de Moskouse woordvoerder Hilarion vrijdag. Vooral de vijandigheid van Oekraïense katholieken jegens hun orthodoxe landgenoten zet veel kwaad bloed. Maar om christenen in het Midden-Oosten en Afrika te redden, ‘moeten we onderlinge onenigheid terzijde schuiven’.

© afp.

Patriarch Kirill van Moskou.

De mededeling over de ontmoeting kwam als een verrassing, ook voor Vaticaankenners. Maar, zo zeggen de kerken, dat de persconferenties krap een uur van tevoren werden aangekondigd, betekent niet dat Franciscus en Kirill over één nacht ijs gaan. Aan de ontmoeting is jaren van overleg voorafgegaan.

Kerken waren al jaren in overleg
Dat de leiders in gesprek waren, was al langer bekend. In november meldde Franciscus nog dat hij Kirill op de hoogte had gebracht van zijn bereidwilligheid tot een ontmoeting. De patriarch hoefde alleen maar te bellen. Het Oekraïne-conflict gooide volgens Franciscus roet in het eten. “De arme man heeft zo veel problemen”, zei hij destijds tegen verslaggevers. “Een ontmoeting met de paus zal even moeten wachten.”

De eerste toenaderingen tussen de oosterse en de westerse kerk stammen uit de jaren ’50 van de vorige eeuw. Kantelpunt was het Tweede Vaticaanse Concilie, waarbij Rome besloot dat de waarheid niet alleen binnen de muren van de eigen kerk te vinden is. Sindsdien zoeken pausen meer dialoog met andere christenen.

Dialoog met de Russisch-orthodoxen was lange tijd erg lastig, onder meer vanwege de Koude Oorlog. Franciscus’ voorgangers Johannes Paulus II en Benedictus XVI probeerden ook een gesprek met Moskouse patriarchen aan te knopen, maar dat liep nergens op uit. Waarschijnlijk had dat te maken met de Russische woede over het gedrag van katholieke geestelijken. Zij zouden op Russisch grondgebied proberen om orthodoxe christenen te ‘bekeren’.

Meer over;

Historische ontmoeting tussen paus Franciscus en patriarch Kirill

NU 05.02.2016 Paus Franciscus en zijn orthodoxe tegenhanger patriarch Kirill spreken elkaar volgende week vrijdag in Cuba.

De historische ontmoeting tussen de twee religieuze leiders werd vrijdag door het Vaticaan bekendgemaakt.

Franciscus reist volgende week naar Mexico en maakt op Cuba een tussenstop. Het is voor het eerst sinds de katholieke kerk bijna duizend jaar geleden in tweeën splitste dat de twee leiders elkaar ontmoeten.

De grote meningsverschillen tussen de twee geloofsgemeenschappen blijven bestaan, zei een woordvoerder van de Russisch-orthodoxe kerk, maar de kerkvaders willen gezamenlijk optrekken tegen de vervolging van christenen in de wereld.

”De situatie die tegenwoordig ontstaat in het Midden-Oosten, in Noord- en Centraal-Afrika en in sommige andere regio’s waar extremisten een genocide onder de christelijke bevolking aanrichten, vereist dringend maatregelen en nog nauwere samenwerking tussen de christelijke kerken”, aldus de woordvoerder.

Lees meer over: Paus Franciscus

Gerelateerde artikelen;

Paus maant Mexico geweld aan te pakken 

Paus Franciscus maakt acteerdebuut in religieuze speelfilm 

Lichaam van ‘frauderende’ dode pater toert door Rome

Trouw 04.02.2016 Vanaf deze week te zien in Rome: het opgebaarde lichaam van een van de bekendste Europese paters van de vorige eeuw. Pater Pio (1887-1968) is in Zuid-Europa zeer geliefd, maar ook omstreden. Hij zou hebben gerommeld met de wonderen die aan hem worden toegeschreven.

De aanwezigheid van Pio’s stoffelijk overschot zal een waardevol teken zijn voor alle missionarissen en priesters…

Pio, een Italiaanse kapucijner monnik die eigenlijk Francesco Forgione heette, ontving tijdens zijn leven duizenden biechtgangers. De manier waarop hij dat deed – streng doch geduldig – maakt hem tot een voorbeeld voor andere priesters, vindt paus Franciscus. De aanwezigheid van zijn gebalsemde lichaam moet priesters inspireren om meer werk te maken van de biecht en vergeving.

Toeristen en bedevaartgangers kunnen de glazen kist met daarin Pio vanaf vrijdag aanschouwen in de Sint-Pietersbasiliek. Donderdag is hij nog even te zien in een andere kerk: basiliek San Lorenzo fuori le Mura. Aanleiding is het Heilig Jaar, een jubelperiode die de kerk met enige regelmaat uitroept. Dit heilige jaar, dat is begonnen op 8 december, staat in het teken van barmhartigheid.

Pater rommelde met zuur en insecticiden
Pio is in het zuiden van Europa nog steeds bijzonder populair, al staat tegenover die fans een groep sceptici. Zo betichtte paus Johannes XXIII hem van ‘ongepaste betrekkingen met gelovigen, die schade aan de ziel aanrichten’. En in 2007 berichtte een Italiaanse onderzoeker dat er in de Vaticaanse archieven ontnuchterende informatie over Pio te vinden is.

De onderzoeker, Sergio Luzzatto, was gestuit op een briefje waarin een apothekeres vertelt over een opmerkelijk verzoek dat ze van Pio kreeg. Hij zou bij haar carbolzuur besteld hebben en haar hebben gevraagd ‘niets te vertellen aan de medebroeders’. Elders regelde hij grote hoeveelheden insecticiden. Een interessante combinatie, want carbolzuur kan wonden veroorzaken en insecticiden kunnen dienen als verdovingsmiddel.

Christus’ wonden zijn verdacht
Dat Pio in 2002 heilig werd verklaard, had onder meer te maken met de wonderen die het Vaticaan aan hem toeschreef. Pio vertoonde op een gegeven moment ‘stigmata’: wonden op zijn handen, polsen en voeten. Die wonderlijke verschijningen zouden dus heel goed zijn eigen werk geweest kunnen zijn.

Het Vaticaan laat zich daar nu dus weinig aan gelegen liggen. “De aanwezigheid van Pio’s stoffelijk overschot zal een waardevol teken zijn voor alle missionarissen en priesters”, stelt de Italiaanse aartsbisschop Michele Castoro in een open brief. “In het wonderlijke voorbeeld van deze onvermoeibare en geduldige biechtvader zullen zij kracht vinden voor hun eigen missie.” Castoro noemt hem een ‘waarachtige getuige van de genade van de Vader’.

Verwant nieuws;

Kerk in vorm van enorme schoen moet Taiwanese vrouwen lokken

Trouw 16.01.2016 Een reusachtige glazen kerk in de vorm van een hakschoen wordt in Taiwan ingezet om vrouwelijke gelovigen te verleiden tot een bezoekje aan de toeristische Southwest Coast National Scenic Area.

Het 16 meter hoge gevaarte met 320 glazen panelen zal niet gebruikt worden voor normale diensten, maar vooral voor trouwfoto’s en huwelijksceremonies. De kerk, die ongeveer 620.000 euro kostte, is volgens een woordvoerder van de lokale overheid voorzien van maar liefst honderd op vrouwen gerichte extra’s, zoals een romantische stoel voor stelletjes en koekjes en taart.

Volgens de BBC is de schoen geïnspireerd door een verhaal uit de omgeving. In de jaren zestig zou de trouwerij van een 24-jarig meisje met gangreen zijn afgeblazen, nadat haar beide benen geamputeerd moesten worden. Ze bleef volgens ambtenaren de rest van haar leven ongetrouwd en zou haar hele leven bij een kerk hebben doorgebracht.

Symboliek
Bij welke kerk het glazen gebouw precies hoort, is nog niet duidelijk. De meerderheid van de Taiwanese bevolking wordt gevormd door boeddhisten en taoïsten.

In het christendom wringt de schoen enigszins. In de Bijbel staan schoenen op verschillende plekken juist symbool voor het wereldse, ongewijde. Wanneer God met Mozes spreekt vanuit een brandende braamstruik, gebiedt hij hem: “Trek je schoenen uit, want je staat op heilige grond”. Ook priesters liepen blootsvoets op het tempelterrein.

Daarnaast staan de schoen in de Bijbel ook symbool voor bezit. Een aankoop was beklonken wanneer de verkoper zijn schoen aan de koper gaf. Iemand een schoen toewerpen was juist weer een teken van minachting.

Opening
Wie, met of zonder schoenen, de Taiwanese kerk wil betreden moet nog even wachten. De kerk is nu nog gesloten voor publiek, maar zal in ieder geval voor de aanvang van het Chinese nieuwjaar – op 8 februari – haar deuren openen.

Homo-priester tegen collega’s: ‘Kom uit de kast’

Trouw 16.01.2016 Op 3 oktober van het vorig jaar werd Krzysztof Charamsa, zoals hijzelf zegt, ‘volkomen rustig’ wakker in zijn Romeinse woning. En dat terwijl die dag zijn leven op z’n kop zou komen te staan. Hij zou bijna alles kwijtraken: zijn baan in het Vaticaan, zijn huis en zijn inkomen.

Ik ben altijd een gelovige man gebleven. En misschien was dat wel mijn probleem.

Die ochtend verscheen er een groot interview met hem in een Italiaanse krant waarin hij aankondigde dat hij homo was en een innige relatie met zijn vriend had. Hij zou met diezelfde vriend naar een restaurant gaan om een persconferentie te geven. Nog één keer deed hij zijn priesterboord om. “Ik wilde de kerk laten zien: ik ben een homoseksuele priester en ik ben verliefd.”

Nu is hij in Nederland om te spreken op een congres van ABN Amro over diversiteit op de werkvloer. Hij zal zijn kerk niet sparen. Net als in dit interview. “Ik maakte deel uit van een inquisitie die homoseksuelen – mensen zoals ik – vervolgt. Voor mij werd dat ondraaglijk.”

Toen u uit de kast kwam, omschreef u uw werkomgeving in het Vaticaan als homofoob. Wat bedoelde u daar precies mee?
“Als je aan homofobie denkt, denk je meteen aan lichamelijk geweld: twee mannen die op straat hand in hand lopen en worden aangevallen. Je kunt niet zeggen dat de katholieke kerk lichamelijk geweld tegen homo’s propageert. De homofobie die ik heb meegemaakt is meer psychologisch van aard. Homo’s worden als inferieur beschouwd. Mensen van de tweede categorie. In de ogen van de kerk kunnen homoseksuelen niet liefhebben en zijn ze alleen maar op zoek naar seksueel genot. Dit soort dingen werden bedacht en geformuleerd door de Congregatie voor de Geloofsleer waar ik werkte.”

Hoe heeft u dat volgehouden?
“Ik ben altijd een gelovige man gebleven. En misschien was dat wel mijn probleem. Ik geloof in God en ik hou echt veel van mijn kerk. Misschien nam ik het allemaal wel te serieus. Dat zeiden mijn collega-priesters tenminste altijd. ‘Laat het toch zitten’, zeiden ze dan. ‘Je hebt gelijk: wij moeten hier dingen verkondigen die in strijd zijn met allerlei wetenschappelijke feiten. Dat gaat misschien ooit nog wel een keer veranderen, maar hou je in de tussentijd rustig.’ Ik wilde mij niet langer overgeven aan zoveel cynisme en besloot mijn consequenties te trekken.”

U zegt dat minstens de helft van de priesters homoseksueel is. Wat hebben die te zoeken in een kerk die hen, zoals u stelt, als inferieur beschouwt?
“In de kerk kunnen homoseksuelen zich verborgen houden en tegelijkertijd ontplooien. Alleen vanwege het feit dat er heel veel priesters zijn met dezelfde seksuele geaardheid. En het zijn hele goede priesters. De beste priesters die ik gekend heb waren allemaal homoseksueel. Ze hebben een fijngevoeligheid voor mensen en hun problemen die heteroseksuele priesters vaak niet hebben.”

Hoe verklaart u dat de meest harde uitspraken over homo’s en lesbiennes vaak van bisschoppen en kardinalen komen die later zelf homo blijken te zijn?
“Als je verplicht wordt jezelf te haten om je homoseksualiteit, dan ga je – om overeind te blijven – alle mensen haten die zijn zoals jij. In 2005 heeft het Vaticaan bepaald dat mannen die homoseksualiteit praktiseren, diepgewortelde homoseksuele neigingen vertonen of de zogeheten homocultuur steunen, niet meer kunnen worden toegelaten tot priesteropleidingen. Dan heb je het over een vorm van segregatie die niet ver af staat van de rassenwetten van de nazi’s en de anti-homomaatregelen van Poetin. Het is pure discriminatie.”

© PHOTO_NEWS. ‘Paus Franciscus (foto) heeft me vooral verdrietig gemaakt.’

In zijn net verschenen boek zegt hij dat je homo’s ‘tactvol’ moet bejegenen. Alsof wij verstandelijk gehandicapt zijn

Gaat die vergelijking niet veel te ver?
“Misschien wel. Maar ik kan geen andere vergelijking maken.”

Paus Franciscus lijkt een andere toon aan te slaan als het om homoseksuelen gaat. In zijn eerste jaar als paus zei hij tijdens een persconferentie in een vliegtuig: “Als iemand homo is, naar God zoekt en goede intenties heeft, wie ben ik dan om hem te veroordelen?” Bent u blij met hem?
“Wat hij daar zei, gaf mij hoop. Niet dat er meteen van alles ging veranderen, maar hij nam tenminste het woord ‘homo’ in de mond. Dat had voor hem nog geen enkele paus gedaan! Ook een vorm homofobie en discriminatie. Zo van: ‘Jullie zijn zo pervers, dat we het woord waar jullie voor staan niet eens willen uitspreken’. Franciscus liet door het woord ‘homo’ uit te spreken, weten dat we bestaan, dat hij ons serieus neemt. Ik dacht: nu gaat mijn congregatie eindelijk eens homoseksualiteit serieus onderzoeken. Maar dat onderzoek kwam er helaas niet.”

Heeft hij u teleurgesteld?
“Hij heeft me vooral verdrietig gemaakt. Die woorden van hem waren slechts marketing, ben ik bang. In zijn net verschenen boek zegt hij dat je homo’s ‘tactvol’ moet bejegenen. Alsof wij verstandelijk gehandicapt zijn. Ik denk dat hij een verouderd beeld van homoseksuelen heeft. Hij praat er nog over zoals zijn moeder en oma dat deden.”

U kwam uit de kast één dag voordat in Rome een bisschoppensynode over huwelijk en gezin zou beginnen. Dat was niet toevallig, denk ik.
“Ik wilde alleen een duidelijk protest laten horen ten overstaan van God en mijn eigen geweten. Er waren heel veel redenen om deze datum te kiezen. Twee dagen later zou ik weer college gaan geven. Ik wilde niet beginnen aan een reeks colleges en dan halverwege mijn studenten in de steek laten. ”

Wat uw bedoelingen ook waren, het schokeffect heeft niet plaatsgevonden. De synode heeft nauwelijks over het onderwerp gesproken en in het slotdocument wordt geen enkele opening naar homo’s gemaakt. Heeft het dan niet een tegenovergesteld effect gehad?
“Nee, dat hebben journalisten ervan gemaakt. Het is een goed excuus voor het mislukken van de synode op dit vlak. Ik ben toen juist uit de kast gekomen omdat ik gezien heb hoe die synode werd voorbereid. Vanuit de Congregatie voor de Geloofsleer is alles gedaan om het hele onderwerp van de synode weg te houden en er zo voor te zorgen dat alles hetzelfde bleef.

Als homoseksuele priesters blijven zwijgen, zijn ze er verantwoordelijk voor dat de rooms-katholieke kerk een homofoob instituut blijft.

“Elke discussie over homoseksualiteit is al van tevoren de nek omgedraaid. En de paus heeft daaraan meegewerkt. Hem ging het bij die bisschoppenvergadering vooral om de positie van hertrouwd gescheidenen, zo lijkt het. Misschien heeft hij sinds die beroemde uitspraak in dat vliegtuig intern wel zoveel verzet ondervonden, dat hij heeft gedacht: hier kan ik toch niets aan veranderen.”

Wat moet de rooms-katholieke kerk concreet veranderen om homoseksuelen zoals u tegemoet te komen?
“Bij mijn coming-out heb ik tien punten aangegeven waarin de kerk zou moeten veranderen. Laat ik een paar belangrijke noemen. De leiders van de kerk moeten de homofobie zoals die in de kerk voorkomt, erkennen als een serieus probleem. Verder moet de kerk een grootschalige studie gaan doen, niet alleen naar homoseksualiteit, maar naar de menselijke seksualiteit in het algemeen. Een serieuze reflectie, zonder vooroordelen en rekening houdend met recent wetenschappelijk onderzoek. En dan bedoel ik ook de moderne bijbeluitleg. Ten slotte zou de kerk serieus moeite moeten doen om homoseksuelen werkelijk te leren kennen. Er is een enorm gebrek aan kennis. Op de Congregatie voor de Geloofsleer wisten ze bij wijze van spreken niet eens het verschil tussen een travestiet en een homoseksueel.”

Charamsa woon tegenwoordig in Barcelona met zijn Spaanse vriend. Hij is op zoek naar een baan. Het Vaticaan ontsloeg hem nog tijdens de dag van zijn coming-out op staande voet en dat betekende: geen uitkering, geen pensioen, helemaal niets. Het lijkt alsof hij voor het Vaticaan nooit heeft bestaan. Toch heeft hij geen moment spijt gehad van zijn beslissing. “Ik ben gelukkiger dan ooit. Ik voel me bevrijd.”

Wat zegt u tegen homoseksuele priesters die dit interview lezen?
“Dat ze de plicht hebben naar de kerk toe, om uit de kast te komen. Zeker als het hele goede priesters zijn. Of ze nou af en toe een affaire hebben, of een vaste vriend. Dit geldt overigens ook voor heteroseksuele priesters die een relatie met een vrouw hebben. Als homoseksuele priesters blijven zwijgen, zijn ze er verantwoordelijk voor dat de rooms-katholieke kerk een homofoob instituut blijft.”

Wie is Krzysztof Charamsa?

Krzysztof Olaf Charamsa (43) is priester en theoloog. Hij werd geboren in Gdynia, Polen, waar hij in 1997 tot priester werd gewijd. Hij studeerde theologie en filosofie in Zwitserland en behaalde zijn doctoraat aan de Pauselijke Gregoriaanse Universiteit in Rome. Hierna maakte hij snel carrière in het Vaticaan. In 2003 ging hij werken voor de Congregatie voor de Geloofsleer, die waakt over de zuiverheid van het katholieke geloof. Verder was hij assistent-secretaris van de Internationale Theologencommissie, een belangrijk adviesorgaan van de paus. Ook gaf hij les aan pauselijke universiteiten.

Verwant nieuws;

Diep verdeelde Anglicanen schorsen liberale Amerikaanse tak

 • Trouw 15.01.2016 Anglicaanse christenen kunnen er niet meer omheen. Hun gezindte, een van de grootste binnen het wereldwijde christendom, begint langzaam maar zeker te splijten. Conservatieve kerkleiders zijn zo ontstemd over het liberale homostandpunt van de Amerikaanse tak, dat ze die geschorst hebben.De Episcopaalse Kerk, waar de meeste anglicanen in de Verenigde Staten lid van zijn, mag zich voorlopig niet meer anglicaans noemen.Afgelopen zomer besloten de Amerikanen om homohuwelijken te gaan inzegenen. Onacceptabel, zo hebben leiders van de nationale Anglicaanse kerken donderdag in het Britse Canterbury bij meerderheid van stemmen geoordeeld. Met de invoering van dat kerkelijke homohuwelijk neemt ze volgens de kerkleider ‘fundamenteel afstand van het geloof’ en de anglicaanse leer van de meeste andere kerken.De Amerikanen moeten nu kiezen: het homobesluit terugdraaien of op het strafbankje blijven zitten. Zo lang ze daar zitten, is hun zeggenschap in de wereldwijde Anglicaanse gemeenschap vrijwel nul. Ze mogen niet meebeslissen over geloofsinhoudelijke kwesties die alle nationale Anglicaanse kerken aangaan. Ook mogen ze zich niet altijd meer presenteren als Anglicaanse kerk.Kerk begon in Engeland, maar Afrikanen zijn nu machtig
  Het Anglicanisme, dat ontstond toen Britse katholieken zich in de nasleep van de Reformatie losmaakten van Rome, bestaat uit zo’n 80 miljoen gelovigen en 38 nationale kerken. De Kerk van Engeland is daarvan de bekendste, maar in de Verenigde Staten zijn anglicanen dus ook sterk vertegenwoordigd.Het geografische zwaartepunt ligt inmiddels in Afrika. Vooral in voormalige Britse koloniën zijn anglicanen sterk vertegenwoordigd. Alle nationale kerken vallen onder de verantwoordelijkheid van de ‘eerste man’ van de anglicaanse gemeenschap: aartsbisschop van Canterbury Justin Welby. Hij is tegen invoering van het kerkelijk homohuwelijk, maar heeft beleidsmatig geen macht. De nationale kerken zijn vrijwel autonoom. Samenwerken doen ze vooral op mondiaal niveau.Dat veel Afrikanen gruwen van de relatief liberale koers van de Westerse kerken, is al langer bekend. Conservatieve, overwegend Afrikaanse kerkleiders laten al ruim tien jaar van zich horen. De standpunten over bijvoorbeeld homoseksualiteit druisen rechtstreeks in tegen bijbelse voorschriften, vinden zij.Britten en Amerikanen trokken zich weinig van kritiek aan
  De Westerse kerken lieten zich daardoor niet van hun stuk brengen. In 2003 stonden de Amerikanen openlijke homoseksuelen al toe om priester en bisschop te worden. De Anglicaanse Kerk van Canada beslist in juli over het toestaan van homohuwelijken. En in de Kerk van Ierland mogen homoseksuele priesters trouwen.Nu trekken die conservatieven voorlopig dus alsnog aan het langste eind, en wel met een opmerkelijke felle maatregel. De conservatieve kerkleiders van Oeganda, Kenya, Nigeria, Zuid-Soedan, Rwanda en Congo lieten afgelopen week al weten dat de Amerikanen wat hen betreft echt te ver waren gegaan. Als er deze week tijdens de vergadering in Canterbury geen sancties tegen de Episcopaalse Kerk zouden komen, dan zouden ze hun spullen pakken en de vergadering verlaten.
 • Verwant nieuws;

   

 • Anglicaanse kerk straft Amerikaanse tak om homohuwelijk
 • Trouw 15.01.2016 De Anglicaanse kerk legt de Amerikaanse afdeling, de Episcopaalse kerk, extra sancties op omdat die het homohuwelijk erkent. Dat hebben de kerkleiders donderdag bekendgemaakt.In Amerikaanse staten waar het homohuwelijk wettelijk is toegestaan, kunnen partners van hetzelfde geslacht ook voor de kerk trouwen. De kwestie zorgt al jaren voor verdeeldheid binnen de Anglicaanse kerk die wereldwijd zo’n 85 miljoen aanhangers telt. Binnen de geloofsstroming staan de vrijzinnige denkbeelden uit onder meer de Verenigde Staten en Groot-Brittannië recht tegenover de conservatievere standpunten in Afrikaanse landen.Leiders van de Anglicaanse afdelingen uit verschillende landen zijn deze week bij elkaar in Engeland. Er werd gevreesd dat de kerkleiders zouden beslissen tot een kerkscheuring maar dat lijkt nu vermeden. De Episcopaalse kerk blijft deel uitmaken van de Anglicaanse, maar ze wordt wel gestraft. De Amerikaanse afdeling mag bijvoorbeeld niet deelnemen aan beslissingen over de geloofsleer of het functioneren van de kerk.
 • ‘Pijn’
 • © ap.Bisschop Michael Curry van de Episcopaalse kerk in Washington.De Amerikaanse bisschop verdedigde het standpunt van de kerk in de Verenigde Staten. Hij zei dat de stemming ‘echte pijn’ zal veroorzaken bij homoseksuelen en Episcopalen die ‘toegewijd zijn aan het volgen van Jezus op een liefdevolle manier en die een kerk willen zijn die leeft om lief te hebben.’Voor het merendeel van de Anglicaanse kerkleiders blijkt het homohuwelijk echter uit den boze. ‘De traditionele doctrine van de Anglicaanse kerk beschouwt het huwelijk als een levenslang verbond tussen een man en een vrouw’, aldus een persbericht van het hoogste bestuursorgaan binnen de kerk. ‘Gezien de ernst van deze kwestie beslist de Anglicaanse kerk dat de Episcopaalse kerk ons gedurende drie jaar niet mag vertegenwoordigen op oecumenische en interconfessionele vergaderingen.’ Vrijdag wordt er nog een persconferentie gegeven met uitleg over de beslissing.

Hoofdredacteur moet weg ‘op last van aartsbisschop Eijk’

VK 12.01.2016 In het novembernummer van Martinus Magazine, het periodiek van de Utrechtse Martinusparochie, schreef hoofdredacteur Werend Griffioen over gelovigen die voor het aartsbisschoppelijk paleis bezwaar maakten tegen het beleid van aartsbisschop Wim Eijk. ‘Wij zijn de kerk’, stond op een meegevoerd protestbord. ‘Maar zo zit de kerk niet in elkaar’, schreef Griffioen. ‘Het is een theocratie. Daarin heeft een bisschop met een beroep op God altijd het laatste woord.’

Deze week werd hij aan de juistheid van die vaststelling herinnerd: hij is van zijn functie ontheven. Niet door de aartsbisschop, die officieel geen bemoeienis heeft met het blad, maar door het parochiebestuur, zijn opdrachtgever. Voor Griffioen staat vast dat het bestuur handelde op aandrang van Eijk. ‘Pastoor Ton Huitink is naar aanleiding van die column aan de Maliebaan ontboden. Daags na zijn gesprek met de aartsbisschop liet hij me weten dat ik weg moet.’

Eijk bleek van deze mededeelzaamheid niet gediend

De column die Griffioen de kop lijkt te hebben gekost heeft een korte voorgeschiedenis. In het septembernummer had hij een brief van een Theo van Loon, geliefd diaken van de Utrechtse Gertrudiskerk, willen opnemen waarin die zijn besluit toelicht in het huwelijk te treden. In de brief liet Van Loon weten dat op een dispensatieverzoek bij de aartsbisschop geen reactie was gekomen. Eijk bleek van deze mededeelzaamheid niet gediend. Vlak voor de persen zouden gaan draaien liet hij via Huitink weten dat de brief niet mocht worden gepubliceerd.

Aan dit publicatieverbod, het enige in zijn hoofdredacteurschap, hield Griffioen ‘een katterig gevoel’ over. Dat Eijk meerdere interviewverzoeken naast zich had neergelegd versterkte dit. ‘Uiteindelijk heb ik de aartsbisschop van de Oud-Katholieke Kerk maar geïnterviewd. In mijn wrevel over dit alles heb ik mijn column geschreven.’

Velen hebben al het misnoegen van Eijk gewekt, zegt Ad de Groot van Bezield Verband, een platform van kritische katholieken. Zo moest Bernadette van Dijk, pastor in Utrecht en straatpastor in Amersfoort, haar werkzaamheden beëindigen omdat zij een viering had verzorgd met een predikant. Priester-dominicaan Harry Huisintvelt werd oneervol ontslagen nadat hij bij een eucharistieviering van de bisschoppelijke richtlijn was afgeweken.

Gisteravond lieten katholieke notabelen – onder wie oud-minister Onno Ruding en de Groningse bisschop Gerard de Korte – zich in Nieuwsuur kritisch uit over Eijks bestuursstijl. Die liet via zijn woordvoerder weten niet op de uitzending te willen reageren.

De barst in een van ’s werelds grootste kerken wordt nu wel erg fors

Trouw 08.01.2016 Zou hij er dan toch komen, de kerkscheuring die al jaren in de lucht hangt? Bij een vergadering komende week in Engeland gaan leiders van de anglicaanse kerken op zoek naar een oplossing voor hun diepe onderlinge verdeeldheid over homo’s. Afrikaanse leiders spreken al dreigende taal.

Het anglicanisme bestaat niet – zoals bijvoorbeeld bij de de rooms-katholieken – uit één grote kerk, maar uit 38 nationale kerken. Die hebben een zekere mate van autonomie. Wel delen ze een hoogste geestelijke: de aartsbisschop van Canterbury. De stroming is ontstaan in de nasleep van de Reformatie. Engelse katholieken scheidden zich toen, onder leiding van hun vorst, af van Rome.

© epa. Justin Welby.

De 37 zogenoemde primaten, onder wie de leider van de Kerk van Engeland, treffen elkaar maandag in Canterbury. Zes dagen lang gaan ze in gesprek over de toekomst van het anglicanisme (na het rooms-katholicisme, protestantisme en oosters-orthodoxe christendom de grootste hoofdstroom van het christendom).

Hun meest prangende vraag: kan die ruim 80 miljoen zielen tellende gemeenschap wel één blijven, nu een aantal Westerse kerken homo’s toestaat om priester of bisschop te worden en te trouwen?

De Episcopaalse Kerk in de Verenigde Staten bijvoorbeeld, besloot afgelopen zomer om homohuwelijken te gaan sluiten. Sinds 2003 staat ze openlijke homoseksuelen al toe om priester en bisschop te worden. De Anglicaanse Kerk van Canada beslist in juli over het toestaan van homohuwelijken. En in de Kerk van Ierland mogen homoseksuele priesters trouwen. Conservatieve kerkleiders in Afrika gruwen daarvan.

Conservatieven komen, maar het kan de laatste keer zijn
Het gesteggel over homo’s is allesbehalve nieuw. Al jaren gaapt er een kloof tussen de conservatieve Afrikanen en hun relatief progressieve Westerse broeders. Maar inmiddels lijkt het geduld bij de Afrikanen op te raken. We zullen erbij zijn, meldt een groep van zeven conservatieve primaten woensdag op haar website. Maar er is wat de groep betreft nu wel ‘actie nodig om de spirituele en doctrinale integriteit van de Communie (de gemeenschap, red.) te herstellen’. Anders komen ze de volgende keer niet meer.

Volgens boulevardblad The Daily Mail wil een groep van ‘acht tot twaalf conservatieve’ geestelijken nog scherper aan de wind varen. Op gezag van ‘insiders’ claimde de krant vorige week dat zij dreigen om komende week uit de vergadering weg te lopen als de Amerikanen het homohuwelijk niet opnieuw in de ban doen.

‘Kerk heeft al een serieuze breuk’
Dat bericht is niet bevestigd, maar Uganda’s primaat Stanley Ntagali heeft wel laten weten dat hij het zo gaat aanpakken. Ntagali is er komende week naar eigen zeggen voor het laatst bij, tenzij de ‘goddelijke orde wordt hersteld’. Van eenheid is volgens hem al geen sprake meer. De Anglicaanse gemeenschap heeft ‘een serieuze breuk beleefd, en de wond is nog steeds diep’.

Helemaal nieuw zijn zulke dreigementen niet. De vorige keer, in 2011, bleef ook al een aantal primaten weg. Komende week is het in ieder geval menens, waarschuwt Justin Welby in een videoboodschap. Welby is als aartsbisschop van Canterbury de leider van de anglicaanse gemeenschap.

“We gaan ons bezighouden met een paar onderwerpen die heel, heel moeilijk liggen”, voorspelt Welby. In september schreef hij al dat hij ‘met een frisse blik wil kijken naar de manier waarop de anglicaanse gemeenschap samenwerkt, met name als primaten’.

Meer over;

Hoofdredacteur parochieblad weg na kritiek op Eijk

Trouw 08.01.2016 Opnieuw is aartsbisschop Wim Eijk van Utrecht in botsing gekomen met gelovigen in zijn bisdom. Een hoofdredacteur van een Utrechts parochieblad is ontslagen, enkele weken nadat hij op Eijk kritiek had geuit.

Werend Griffioen van Martinus Magazine is naar eigen zeggen de laan uit gestuurd vanwege een kritisch hoofdredactioneel commentaar uit november. Daarin schrijft hij over ‘de perversiteit van het systeem’ binnen de rooms-katholieke kerk.

‘Kerkleiders vragen van de gelovigen uiterste inspanning voor kerk en wereld’, meent Griffioen. ‘Anderzijds snoeren ze hen de mond als die gelovigen in opstand komen tegen kerksluiting en uitsluiting van gelovigen die niet voldoen aan de kerkelijke moraal.’ Hij reageerde daarmee op kritiek van Kardinaal Eijk op een eerder stuk van Griffioen uit september waarin hij inging op het ontslag van een pastoraal werker.

De ontslagen hoofdredacteur gaat er vanuit dat het aartsbisdom het initiatief heeft genomen voor zijn ontslag. “In directe zin komt het besluit natuurlijk van de leden van de drie parochiebesturen”, vertelt hij. “Maar zoals ik van het bestuur heb begrepen, is het de wil geweest van kardinaal Eijk.”

Hoofdredacteur was in blad te nadrukkelijk aanwezig
Volgens het parochiebestuur komt het ontslag voort uit een verschil in inzicht over de inhoudelijke koers van het blad. Griffioen drukte te veel zijn eigen stempel op het blad, vindt bestuursvoorzitter en pastoor Ton Huitink. “Maar er is ook commentaar van parochianen gekomen, en vanuit de bisdomleiding. Dat heeft ook een rol gespeeld.”

Eijks woordvoerder, Hans Zuijdwijk, ontkent dat de kardinaal enige invloed heeft gehad op het ontslag van Griffioen. “Toch staat de bisdomstaf volledig achter het besluit van het parochiebestuur”, zegt hij. “En daarmee heb ik dus ook iets over die uitspraken van Griffioen gezegd.

Pastoor Huitink stelde nog voor om Griffioen als eindredacteur aan te stellen. Hij zou dan nog mee kunnen werken aan de samenvoeging van Martinus Magazine met twee andere parochiebladen. Aanvankelijk stemde Griffioen hiermee in, maar later kwam hij hier op terug: “Ik wil mezelf nog recht in de ogen kunnen kijken.”

Aartsbisschop Eijk geeft hoop niet op

Trouw 24.12.2015 Aartsbisschop Wim Eijk gelooft niet in het vernieuwen van de kerk. Juist dat is volgens hem de sleutel tot succes. “Het is verleidelijk, maar vrijzinnigheid leidt op den duur tot ongeloof”, zeg hij in een interview met de Volkskrant.

Volgens Eijk heeft de kerk het eerder moeilijk gehad en kwam ze er altijd weer boven op. De frictie zit volgens hem met name bij het feit dat we in deze tijd vooral compromissen willen sluiten en dat gaat moeilijk samen met dogma’s. “Mensen zien dogma’s als iets dat weinig flexibel is… Tegenwoordig wordt de letter aangepast aan de werkelijkheid, maar er zijn tijden geweest dat mensen de eeuwige waarheid wilden leren kennen.”

Eerder deze maand werd het  Jaar van de Barmhartigheid ingeluid door paus Franciscus. Eijk denkt dat biechten terugkomt. Er zijn in het aartsbisdom Utrecht deze maand al veel mensen gaan biechten. Eijk verwacht dat vooral de kinderbiecht terugkeert. De kinderbiecht is volgens Eijk ‘in onbruik geraakt, maar nooit afgeschaft’. Hij ziet nu al dat mensen mondjesmaat weer gaan biechten. ‘Zeker jongeren, want die zijn vaak vuriger in hun geloof. Dat willen we stimuleren.”

Aartsbisschop Wim Eijk: kinderbiecht komt terug

VK 24.12.2015 De kinderbiecht keert terug in het aartsbisdom Utrecht. Die verwachting spreekt aartsbisschop Wim Eijk uit in een interview met de Volkskrant. De kinderbiecht is volgens Eijk ‘in onbruik geraakt, maar nooit afgeschaft’. Het Heilig Jaar van de Barmhartigheid, dat op 8 december door paus Franciscus is ingeluid, zou ‘een uitgelezen gelegenheid’ bieden voor een terugkeer ‘naar de boetepraktijk in de oude kerk: de kwijtschelding van alle straffen die iemand zijn opgelegd vanwege zijn zonden’.

Interview

‘We leven in een tijd van extreem individualisme. Dat mag geen reden zijn om die dogma’s dan maar los te laten.’ Lees hier het volledige interview met aartsbisschop Wim Eijk (+).

Jongeren gaan weer vaker biechten want die zijn vaak vuriger in hun geloof, aldus Wim Eijk.

De biecht is een van de zeven sacramenten – ‘gewijde handelingen waardoor God tot de mens komt’ – van de Rooms-Katholieke Kerk.  Volgens dit sacrament kan een gevolmachtigde priester, de biechtvader, in naam van Christus de zonden vergeven van een ‘trouw en rechtvaardig’ gelovige. In de katholieke geloofsleer hangen barmhartigheid en boetedoening dus nauw met elkaar samen.

Rooms-katholieken worden nog steeds geacht ten minste eenmaal per maand ter biecht te gaan, maar in dit deel van de wereld is daarvan allang geen sprake meer. In de meeste kerkgebouwen verwijst de biechtstoel naar een verleden waaraan niet iedereen graag herinnerd wordt. In zijn bisdom ziet Eijk echter ‘dat mensen mondjesmaat weer gaan biechten. Zeker jongeren, want die zijn vaak vuriger in hun geloof.’

Band met Christus

Volgens Eijk ‘is het goed als mensen al op jonge leeftijd met het sacrament van de biecht kennismaken. De biecht is een belangrijk middel om de persoonlijk band met Christus te onderhouden en te versterken.’ Paus Franciscus heeft bij de opening van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid ‘een heldere brief’ over de boeteleer geschreven ‘waarin hij uitlegt hoe het zit met het vagevuur en de aflaat’.

Alleen oudere katholieken hebben nog persoonlijke herinneringen aan de kinderbiecht. Een van hen schreef een paar jaar geleden in het Brabants Dagblad: ‘Biechten was voor de meeste kinderen toch een heel gebeuren. Je had het gewone rijtje van kleine dagelijkse zonden. Doodzenuwachtig was je om die tegen de pastoor te moeten vertellen. Toen je verkering kreeg, lagen de zaken wat anders, toen had je wel meer te vertellen in de biechtstoel. Iemand vertelde me dat hij naar de Paterskerk zou gaan. Daar zat namelijk een dove pater. De biechteling stapte de biechtstoel in, zingend op de wijs van een bekende aria: ‘En ik heb zo’n lol, en ik heb zo’n lol, en ik heb zo’n lol in mijn leven.’ Waarop de pater, tot zijn schrik, terugzong: ‘En je bent verkeerd, en je bent verkeerd, want de dove zit hierneven’.’

Kinderbiecht terug in Utrecht

Telegraaf 24.12.2015 De kinderbiecht keert terug in het aartsbisdom Utrecht. Dat verwacht aartsbisschop Wim Eijk, zegt hij donderdag in de Volkskrant. De kinderbiecht is volgens Eijk ,,in onbruik geraakt, maar nooit afgeschaft”. Hij ziet nu al dat mensen mondjesmaat weer gaan biechten. ,,Zeker jongeren, want die zijn vaak vuriger in hun geloof. Dat willen we stimuleren.” Volgens Eijk is het Jaar van de Barmhartigheid, dat eerder deze maand is ingeluid door paus Franciscus, daar een uitgelezen gelegenheid voor.

Financiële waakhond: ‘Vaticaan doet niet genoeg aan financiële criminaliteit’

VK 15.12.2015 Het Vaticaan zou veel agressiever verdachten van witwassen en andere financiële criminaliteit moeten aanpakken. Ondanks de bezem die door de bank van Vaticaanstad en andere financiële departementen is gehaald, moet op juridisch gebied veel meer gebeuren, zegt Moneyval, de financiële waakhond van de Raad van Europa.

De Paus is aanwezig bij een bijeenkomst van de Vaticaanse bank.© AP

Medewerkers van het Vaticaan hebben meegewerkt aan het onderzoek van Moneyval uit Straatsburg, meldt persbureau Reuters. Het rapport, dat voor het vierde jaar op rij is opgesteld voor het Vaticaan, meldt de vooruitgang, maar merkt op dat dit vaak tot weinig leidt. Woordvoerder Federico
Lombardi wilde niet ingaan op de kritiek, maar verwees naar een reactie van vorige week, naar de complimenten van Moneyval voor het werk dat het Vaticaan tot nu toe heeft gedaan om financiële corruptie tegen te gaan.

Het wegwerken van de financiële corruptie is een van de speerpunten van de paus. Sinds 2012 lopen in het Vaticaan 29 onderzoeken naar witwaszaken en is meer dan 11 miljoen euro bevroren op Vaticaanse bankrekeningen. ‘Maar er zijn geen resultaten te zien die erop duiden dat in een van de zaken iemand gaat worden vervolgd.’

Witwassen en marktmanipulatie

Het afgelopen jaar zijn 13 van de 29 onderzoeken gestart. Zoals naar witwassen en marktmanipulatie via buitenlands vastgoed, en naar managers en juristen van de Vaticaanse bank die betrokken waren bij de verkoop van vastgoed.

In beide zaken, ondanks dat ze tot in de hoogste lagen van de financiële organisatie van het Vaticaan doordringen, is niemand aangeklaagd. In tegendeel, de pijlen werden gericht op vijf personen, inclusief twee journalisten, die betrokken waren bij het lekken van informatie.

‘Vaticaan moet witwassers vervolgen’

Telegraaf 15.12.2015 Het Vaticaan moet veel harder optreden tegen mensen die namens de bank van de kerk financiële misdrijven hebben gepleegd, zoals witwassen van geld. Dat staat in het rapport van Moneyval, onderdeel van de Raad van Europa.

De bank van het Vaticaan wordt al dertig jaar geplaagd door schandalen. Moneyval heeft daar al vaker onderzoek naar gedaan. Volgens de controle-instantie heeft het Vaticaan de afgelopen tijd veel vooruitgang geboekt, maar de Heilige Stoel moet zich juridisch wel harder opstellen tegen de veroorzakers van de financiële misstanden.

,,Het Vaticaan heeft veel zaken goed aangepakt. Maar er is nog altijd een gebrek aan aanklachten voor het witwassen van geld en andere zaken. Deze situatie moet worden verbeterd”, stelt Moneyval in het 150 pagina’s tellende rapport.

Paus Franciscus heeft al vaker laten weten veel waarden te hechten aan het oplossen van de problemen…..

SM-pastoor ontslagen

Telegraaf 14.12.2015  Een miljoen dollar zou pastoor Peter Miqueli van zijn kerkgemeenschap achterover hebben gedrukt om zijn SM-verslaving te bekostigen. De pastoor van de St-Frances de Chantal-kerk in de Bronx heeft na de rel zijn ontslag moeten indienen. Maar daarmee lijkt de kous nog lang niet af. De katholieke kerk in de VS moet na de ontuchtschandalen met pedopriesters weer diep door het stof.

En dit nadat door de veel bejubelde komst van paus Franciscus aan Amerika er net weer een hoog goodwill was gekweekt. De vraag is hoe het kan dat de 53-jarige Miqueli jarenlang ongestoord zijn gang kon gaan.

Tekenen waren er genoeg dat Miqueli een groot deel van het geld van de kerkgangers aan zichzelf en zijn sm-vriend besteedde. De pastoor kocht onder meer een huis met groot bubbelbad van 264.000 dollar voor in New Jersey voor sekspartijen en betaalde voor zijn sm-meester Keith Crist de huur van bijna 1100 dollar per maand voor een appartement in Harlem. Daarvoor zouden de twee samen tijdelijk in het kerkgebouw hebben gewoond.

Ook werd het geld uitgegeven aan vakanties in Italië en Florida, dure whisky’s, aandelen, een auto en drugs die hij samen met Crist gebruikte voordat ze aan een SM-sessie begonnen.

Bouwvakkers zagen in de kerk in 2014 stapels cash liggen en buren van de pastoor in New Jersey melden dat al jarenlang op de vreemdste uren mannelijk bezoek aanklopte bij Miqueli. Maar de pastoor wilde vooral zijn SM-meester Crist, een bodybuilder en specialist in bondages en sadimse die 1000 dollar per sessie zou vragen

Volgens de aanklacht die op Manhattan is ingediend door veertien bestolen kerkgangers kan het niet anders dat het bisdom van New York en kardinaal Timothy Dolan al langer op de hoogte was van de dubieuze handel en wandel van hun priester. Zij verwijten het bisdom de pastoor jarenlang ongestoord zijn gang te hebben laten gaan terwijl duidelijk was dat hij met zijn maandelijkse salaris van 2474 dollar al die luxe helemaal niet kon veroorloven.

Kardinaal Dolan was tijdens het pauselijk bezoek in de Amerikaanse metropool nog de stralende gastheer, maar ligt nu onder vuur. Hij zou in de zomer diverse e-mails hebben ontvangen van een klokkenluider, een ex-vriendin van sm-meester Crist, waarin de malversaties werden onthuld, maar vervolgens amper actie hebben ondernomen. De klokkenluidster heeft het openbaar ministerie sms’jes overhandigd waarin Crist toegeeft te worden betaald door de pastoor en zegt dat Miqueli onder meer de urine van zijn SM-meester moest opdrinken.

Miqueli sjoemelde minstens sinds 2003 met de boeken om de fraude te verhullen. Intussen sprak de pastoor, die door kerkgangers wordt omschreven als ijdel en eigenzinnig, zich tijdens kerkklassen fel uit tegen homo’s en hij weigerde soms zonder reden baby’s te dopen.

Eerder werkte Miqueli als pastoor voor St. Frances Xavier Cabrini-kerk op Roosevelt Island waar hij het geld dat was ingezameld voor een nieuw orgel achterover drukte. Op de vraag waarom hij daarna werd overgeplaatst naar de Bronx heeft de kerk nog geen antwoord gegeven.

Priester betaalt pikante hobby met geld van parochie

AD 13.12.2015 Een Amerikaanse priester heeft met zijn pikante hobby gezorgd voor flink wat ophef. Hij zou jarenlang geld hebben gestolen van parochies, zodat hij zijn sm-relatie met zijn geheime vriend kon onderhouden. In totaal stak hij ruim 1 miljoen dollar (meer dan 909.000 euro) in eigen zak.

Keith Crist. © Myspace.

Peter Miqueli uit New York zou 1000 dollar hebben betaald per potje ruige seks. De 53-jarige priester moest de sm-meester Keith Crist ‘master’ noemen en zijn urine drinken, tekent New York Daily News op uit de aanklacht die is ingediend door de parochies. De priester zou het geld niet alleen hebben besteed aan seksspelletjes, maar ook aan drugs, vakanties naar Italië en Florida en de huur van het appartement van Crist.
Het schandaal kwam aan het licht nadat de vrouw met wie Crist een knipperlichtrelatie had naar de kerk was gestapt en de onthullingen deed.

Priester stal geld van kerk voor seksfeestjes

Telegraaf 13.12.2015  Een Amerikaanse priester heeft met zijn pikante hobby gezorgd voor flink wat ophef. Hij zou jarenlang geld hebben gestolen van parochies, zodat hij zijn sm-relatie met zijn geheime vriend kon onderhouden. In totaal stak hij ruim 1 miljoen dollar (meer dan 909.000 euro) in eigen zak.

Peter Miqueli uit New York zou 1000 dollar hebben betaald per potje ruige seks. De 53-jarige priester moest de sm-meester Keith Crist ‘master’ noemen en zijn urine drinken, tekent New York Daily News op uit de aanklacht die is ingediend door de parochies. De priester zou het geld niet alleen hebben besteed aan seksspelletjes, maar ook aan drugs, vakanties naar Italië en Florida en de huur van het appartement van Crist.

Het schandaal kwam aan het licht nadat de vrouw met wie Crist een knipperlichtrelatie had naar de kerk was gestapt en de onthullingen deed.

Man zou 750.000 euro hebben gestolen

NU 09.12.2015 De voormalige penningmeester van de parochie van de Heilige Christoffel en Heilige Geest in Roermond moet zich binnenkort voor de rechter verantwoorden.

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de man van het verduisteren van 750.000 euro aan parochiegeld.

Deken Rob Merkx van Roermond deed in september aangifte nadat de penningmeester zelf had opgebiecht het parochiegeld kwijt te zijn. Naar eigen zeggen zou hij het slachtoffer zijn geworden van internetcriminaliteit.

De parochiekas was leeg, bleek in september. De man werd op staande voet ontslagen.

Wanneer de zaak voor de rechter komt, is nog niet bekend.

Lees meer over: Roermond

Gerelateerde artikelen;

Verduisterde geld Roermondse parochie definitief verdwenen 

‘Penningmeester parochie Roermond verduistert 750.000 euro’ 

20 mille verstopt achter blik knakworstjes in Vaticaan

Trouw 09.12.2015 Een onderzoek in het Vaticaan naar mogelijke financiële malversaties heeft tot een verrassende vondst geleid. Verborgen in het bureau van een priester, achter een oud blik Weense worstjes, vonden de onderzoekers 20.000 euro baar geld. Dat melden Duitse media woensdag.

Het geld is in beslag genomen en de geestelijke, Mauro Ugolini, is met onmiddellijke ingang geschorst. De chef van de priester, de 67-jarige Duitse kardinaal en vroegere bisschop van Regensburg Gerhard Ludwig Müller, moet op korte termijn een verklaring komen afleggen. Het is vooralsnog onduidelijk of binnen de geloofscongregatie waar beide geestelijken werkzaam zijn, sprake is van een echt financieel schandaal.

Müller is na paus Franciscus en kardinaal Pietro Parolin de belangrijkste geestelijke binnen het bestuursapparaat van de katholieke kerk.

In het kader van het streven naar meer financiële transparantie binnen het Vaticaan, moeten alle congregaties, ofwel de bestuursorganen, rekenschap van hun boekhouding afleggen. Müller zou hebben geweigerd documenten te overleggen, waarop de onderzoekers de kantoren onderzochten.

Meer over;

20.000 euro verstopt in bureau priester Vaticaan

NU 09.12.2015 Een onderzoek in het Vaticaan naar mogelijke financiële malversaties heeft tot een verrassende vondst geleid. Verborgen in het bureau van een priester, achter een oud blik Weense worstjes, vonden de onderzoekers 20.000 euro.

Het geld is in beslag genomen en de geestelijke, Mauro Ugolini, is met onmiddellijke ingang geschorst, melden Duitse media woensdag.

De chef van de priester, de 67-jarige Duitse kardinaal en vroegere bisschop van Regensburg Gerhard Ludwig Müller, moet op korte termijn een verklaring komen afleggen.

Het is vooralsnog onduidelijk of binnen de geloofscongregatie waar beide geestelijken werkzaam zijn, sprake is van een echt financieel schandaal.

Müller is na paus Franciscus en kardinaal Pietro Parolin de belangrijkste geestelijke binnen het bestuursapparaat van de katholieke kerk.

Tranparantie

In het kader van het streven naar meer financiële transparantie binnen het Vaticaan, moeten alle congregaties, ofwel de bestuursorganen, rekenschap van hun boekhouding afleggen. Müller zou hebben geweigerd documenten te overleggen, waarop de onderzoekers de kantoren onderzochten.

Lees meer over: Vaticaan

20 mille achter worstjes Vaticaan

Telegraaf 09.12.2015 Een onderzoek in het Vaticaan naar mogelijke financiële malversaties heeft tot een verrassende vondst geleid. Verborgen in het bureau van een priester, achter een oud blik Weense worstjes, vonden de onderzoekers 20.000 euro baar geld. Dat melden Duitse media woensdag.

Het geld is in beslag genomen en de geestelijke, Mauro Ugolini, is met onmiddellijke ingang geschorst. De chef van de priester, de 67-jarige Duitse kardinaal en vroegere bisschop van Regensburg Gerhard Ludwig Müller, moet op korte termijn een verklaring komen afleggen. Het is vooralsnog onduidelijk of binnen de geloofscongregatie waar beide geestelijken werkzaam zijn, sprake is van een echt financieel schandaal.

Müller is na paus Franciscus en kardinaal Pietro Parolin de belangrijkste geestelijke binnen het bestuursapparaat van de katholieke kerk.

In het kader van het streven naar meer financiële transparantie binnen het Vaticaan, moeten alle congregaties, ofwel de bestuursorganen, rekenschap van hun boekhouding afleggen. Müller zou hebben geweigerd documenten te overleggen, waarop de onderzoekers de kantoren onderzochten.

Dominee die Jezus ontkent niet meer welkom in kerk

Trouw 08.12.2015De Nijkerker dominee die de historiciteit van Jezus ontkent, mag niet meer preken in zijn kerk. De relatie tussen Edward van der Kaaij en de Vredeskerk is onmogelijk te lijmen, zo oordeelt een speciaal college van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De dominee is niet verrast. “De kerk eiste het onmogelijke.”

Van der Kaaij wordt daarom volgend jaar per 1 juni ‘losgemaakt’ van de kerkgemeente. Hij blijft predikant, maar als hij ergens vast aan de slag wil, zal hij een nieuwe gemeente moeten vinden.

Begin dit jaar raakte Van der Kaaij in opspraak vanwege zijn boek ‘De ongemakkelijke waarheid van het christendom‘ (2014). Daarin gaat hij in tegen heersende opvattingen over Jezus en stelt hij dat Jezus nooit op aarde heeft rondgelopen. Alle elementen van het bijbelse verhaal zouden gebaseerd zijn op mythes uit het oude Egypte.

In januari werd hij vanwege dat boek bij een interkerkelijke dienst met een gereformeerde kerk van de kansel werd geweerd – een zeldzame en verregaande maatregel. Ook keerde de orthodoxe flank van de PKN, de Gereformeerde Bond, zich tegen hem. Van der Kaaij verkondigt een dwaalleer, vond die.

Kerkenraad en historici vielen Van der Kaaij af
Het kwam niet meer goed: in maart oordeelde de kerkenraad, het bestuur van zijn lokale gemeente, dat ze niet meer met Van der Kaaij door één deur kon. De ‘spanningen’ (de gemeente is een smeltkroes van orthodoxe en meer progressieve protestanten) waren te hoog opgelopen. Van der Kaaij werd toen al voorlopig buitengezet. Ondertussen vielen ook theologen en historici over hem heen. Hij zou historische bronnen over Jezus niet serieus genoeg nemen en veel te makkelijk verbanden leggen tussen verhalen.

Inmiddels is de zaak onderzocht door een regionale visitatiecommissie en het landelijke ‘generaal college voor de ambtsontheffing’. Die laatste heeft nu beslist: de predikant kan zijn gemeente niet meer ‘met stichting dienen’.

Zolang hij geen bezwaar maakt, is zijn rol in Nijkerk vanaf komende zomer definitief uitgespeeld. Ook de resterende maanden is hij niet meer welkom. De kerkenraad en de classis, het regionale orgaan dat het college aan het werk heeft gezet, willen niet op vragen ingaan.

 •  Of ik mijn visie op Jezus niet voor me had moeten houden? Nee, dat kun je niet van een predikant vragen

Niet meer welkom in uw eigen kerk. Dat is even schrikken.
Van der Kaaij: “Toen de kerkenraad in februari niet voor mij koos, wist ik al: dit is afgelopen. Ze eiste het onmogelijke. Dat ik zou terugkomen op de stellingen in mijn boek. Maar er zijn helemaal geen argumenten waarmee ik dat kan rechtvaardigen.”

U kon 23 jaar lang met uw gemeente door één deur. Heeft dat boek alles veranderd?
“Bij die interkerkelijke dienst is er een vuurtje aangestoken. Mensen die toch al niets van mij moesten hebben, zijn zich gaan roeren. Of ik mijn visie op Jezus niet voor me had moeten houden? Nee, dan houd je kennis achter. Dat kun je niet van een predikant vragen. Inmiddels kan ik er nuchter over spreken, maar ik heb een paar maanden heel veel pijn gehad.”

En nu? Op zoek naar een gemeente die u wel wil hebben?
“Ja. Ik sta open voor alle beroepen. Inderdaad, ik ga over een paar jaar met emeritaat. Maar als een gemeente een tussenpaus nodig heeft…”

Het komt zelden voor dat een dominee wordt losgemaakt. Je zou kunnen zeggen: Van der Kaaij is de risee van de PKN.
“Zo zie ik het absoluut niet. Ik ben de afgelopen maanden gevraagd voor losse preekbeurten en sta nog steeds meerdere keren per maand op de kansel. Sommige kerken zijn juist erg geïnteresseerd in mijn manier van preken en van het benaderen van de Bijbel.

Natuurlijk, er zijn ook wat kerken waar ik vroeger welkom was en nu niet meer. Dat snap ik ook wel. Als je mij uitnodigt, kan dat leiden tot gedoe. Niet alle gemeenten willen dat. En die gemeenten die me uitnodigen, die weten ook dat ik het tijdens de dienst niet over de historiciteit van Jezus heb. Ik preek niet uit mijn boek, ik preek uit de Bijbel. Bij die preekbeurten kan ik laten zien dat ik niet zo melaats ben als ik word afgeschilderd.”

Priester gebruikt schenking voor cosmetica moeder

AD 04.12.2015 Een Italiaanse priester heeft een schenking een wel heel bijzondere bestemming gegeven. De geestelijke spendeerde namelijk ruim honderdduizend euro uit de giftenpot aan eigen plezier en het verwennen van zijn moeder. Dat meldt de Italiaanse krant Corriere del Veneto.

Een apotheker uit het Noord-Italiaanse Padua schonk zo’n veertien miljoen euro aan het goede doel. Het geld was bestemd voor de lokale afdeling van een katholieke hulpvereniging voor minderbedeelden. De priester werd aangesteld om de ruimhartige schenking te beheren.

Cosmetica
De zielenherder gaf echter een heel andere invulling aan zijn verantwoordelijke taak en stal meer dan honderdduizend euro uit het fonds. Een deel gebruikte hij voor de aanschaf van een auto en een scooter. Ook trakteerde hij zichzelf op lekkere etentjes en vakanties in de Dolomieten en op Sicilië. Daarnaast verloor hij ook zijn moeder niet uit het oog: hij kocht cosmetica voor haar en betaalde haar schoonheidsbehandelingen.

Het misbruik van de donatie bleef echter niet onopgemerkt: zijn collega’s merkten namelijk dat de levensstijl van de priester veranderde. De politie werd ingeschakeld en die opende een onderzoek naar het doen en laten van de geestelijke. Intussen is het beheer van de gift overgedragen aan de overheid.

Priester ‘zamelde fortuin in’

Telegraaf 01.12.2015  In het Zuid-Franse dorpje Saint-Lizier heeft een priester meer dan een kwart eeuw lang geld van de parochie verduisterd. Hij eigende zich tussen 1987 en zijn pensioen in 2013 naar schatting 700.000 euro toe. Franse media meldden dinsdag dat de nu tachtigjarige gepensioneerde geestelijke zich in januari in Foix voor de rechter moet verantwoorden. Hij heeft de feiten bekend.

Volgens de autoriteiten is vooralsnog 656.000 euro getraceerd op bankrekeningen van de beklaagde. Het geld komt onder meer van de bijdrages aan de kerk door parochianen en de verkoop van offerkaarsjes in het kerkgebouw.

Vaticaanstad begint proces tegen journalisten om boek

VK 24.11.2015 De wet van Vaticaanstad is anders dan die van Italië. Toen journalisten Emiliano Fittipaldi en Gianluigi Nuzzi hun boeken over het Vaticaan schreven, wisten ze naar eigen zeggen niet dat ze een wet overtraden. In Italië deden ze dat ook niet. Maar in Vaticaanstad is dinsdag een proces tegen ze begonnen.

Dit proces tegen journalisten is een uitdrukking van een verduisterende kerk, aldus Gianluigi Nuzzi.

De journalisten riskeren acht jaar gevangenisstraf omdat ze met hun recent uitgebrachte boeken vertrouwelijke Vaticaanse documenten hebben gepubliceerd. Drie Vaticaanse medewerkers staan ook terecht voor het lekken van de documenten.
De zaak doet denken aan het grote Vatileaks schandaal van drie jaar geleden. Toen stond de butler van paus Benedictus XVI terecht nadat hij persoonlijke correspondentie uit het pauselijke appartement had doorgespeeld aan journalist Gianluigi Nuzzi.  De butler gaf toe en kreeg gratie. Het boek van Nuzzi gaf een indrukwekkende inkijk achter de dikke muren van het Vaticaan, waar de 86-jarige paus de controle over zijn corrupte kardinalen en hun machtsspelletjes compleet kwijt leek. Niet veel later besloot Benedictus XVI te stoppen als paus. Zoiets was al honderden jaren niet meer voorgekomen. Paus Franciscus werd als opvolger gekozen met het duidelijke mandaat de Vaticaanse bureaucratie op te schonen.

Vaticaan sleept journalisten voor het gerecht

Trouw 24.11.2015 Normaal gesproken vind je er vooral zakkenrollers en andere kruimeldieven. Maar dinsdagochtend stonden in de beklaagdenbank van de Vaticaanse rechtbank twee heel andere verdachten: Italiaanse journalisten.

Emiliano Fittipaldi en Gianluigi Nuzzi publiceerden eerder deze maand allebei een kritisch boek over het Vaticaan. Dat heeft zijn zaakjes nog steeds niet op orde, claimen ze. Paus Franciscus mag dan zijn best doen om het Vaticaan te zuiveren van corruptie, witwassen en creatief boekhouden, er belandt volgens hen nog steeds veel geld op verkeerde plaatsen. Miljoenen aan giften voor liefdadigheid bijvoorbeeld, zouden zijn opgesoupeerd door de Vaticaanse bureaucratie.

De twee baseren zich op vertrouwelijke documenten die ze ontvingen van Vaticaans personeel – vermoedelijk een hooggeplaatste geestelijke, een PR-medewerkster en een ander personeelslid.

Het bescheiden politie-apparaat van het Vaticaan dook gelijk op de zaak. Niet alleen de vermoedelijke lekkers hangt gevangenisstraf boven het hoofd, ook de journalisten kunnen achter de tralies verdwijnen.

De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) roept al op om de twee met rust te laten. “Journalisten moeten vrij zijn om te berichten over zaken van publiek belang en hun vertrouwelijke bronnen te beschermen”, schrijft OVSE-functionaris Dunja Mijatovic op de website van de organisatie.

Verwant nieuws;

Journalisten voor rechtbank

Telegraaf 24.11.2015 Twee Italiaanse journalisten stonden dinsdag voor een rechtbank van het Vaticaan om zich te verantwoorden voor onthullende boeken die zij over de Heilige Stoel schreven. Gianluigi Nuzzi en Emiliano Fittipaldi baseerden zich op informatie van insiders over corruptie en mismanagement ter waarde van tientallen miljoenen euro’s binnen het Vaticaan.

Aanvankelijk was het ’t Vaticaan te doen om degenen die van binnenuit hadden gelekt: een Spaanse bisschop, een vrouw belast met pr en nog een man die binnen de muren van Vaticaanstad werkzaam was. Afgelopen weekeinde volgden onverwacht de aanklachten tegen de journalisten.

De twee schrijvers verklaarden vooraf dat zij uitsluitend hun werk hadden gedaan. Op de achtergrond dreigt echter een celstraf van maximaal acht jaar, die sinds 2013 staat op het stelen van vertrouwelijke stukken. Zij hebben bezwaar gemaakt tegen het feit dat zij slechts gebruik mogen maken van advocaten die bij de rechtbank van het Vaticaan zijn geaccrediteerd en niet van eigen raadslieden.

Mochten de rechters de journalisten schuldig achten, dan worden zij uitgeleverd aan Italië met het verzoek hen te vervolgen. Waarnemers achten de kans klein dat het tweetal in Italië achter slot en grendel verdwijnt. Over het algemeen beschouwen de Italianen de zaak tegen de journalisten als een waarschuwing van het Vaticaan om terughoudend te zijn met publicaties, ondanks het feit dat de huidige paus op goede voet met de pers leeft.

De Organisatie voor Veiligheid en Vrede in Europa heeft het Vaticaan maandag tevergeefs gevraagd de zaak tegen Nuzzi en Fittipaldi in te trekken.

Journalisten voor Vaticaanse rechtbank om onthullende boeken

NU 24.11.2015 Twee journalisten stonden dinsdag voor de rechtbank van het Vaticaan om zich te verantwoorden voor onthullende boeken die zij over de Heilige Stoel schreven. De journalisten hadden gehoopt dat de aanklacht zou komen te vervallen. Maar daar ging de rechtbank niet in mee, meldt AP.

De Italianen Gianluigi Nuzzi en Emiliano Fittipaldi baseerden zich op informatie van insiders over corruptie en mismanagement ter waarde van tientallen miljoenen euro’s binnen het Vaticaan.

Aanvankelijk was het ’t Vaticaan te doen om degenen die van binnenuit hadden gelekt: een Spaanse bisschop, een vrouw belast met pr en nog een man die binnen de muren van Vaticaanstad werkzaam was. Afgelopen weekeinde volgden onverwacht de aanklachten tegen de journalisten.

Celstraf

De twee schrijvers verklaarden vooraf dat zij uitsluitend hun werk hadden gedaan. Op de achtergrond dreigt echter een celstraf van maximaal acht jaar, die sinds 2013 staat op het stelen van vertrouwelijke stukken.

De zaak wordt maandag vervolgd. Dan kunnen de aangeklaagden aan hun verdediging beginnen.

Lees meer over: Vaticaan

Vaticaan klaagt vijf mensen aan om lekken geheime documenten

NU 21.11.2015 Het Vaticaan heeft zaterdag vijf mensen aangeklaagd omdat ze geheime documenten zouden hebben gelekt en gepubliceerd. Onder de verdachten zijn twee Italiaanse journalisten.

Het proces gaat over twee boeken die onlangs zijn verschenen, waarin het Vaticaan wordt afgeschilderd als slecht geleid, hebberig en corrupt en waar paus Franciscus elk verzet tegen zijn hervormingen de kop indrukt.

De Heilige Stoel werd door de publicaties in verlegenheid gebracht en uitte zijn verontwaardiging omdat er geheime informatie in stond.

olgens de aanklagers vormden drie functionarissen bij het Vaticaan, onder wie een belangrijke geestelijke, een georganiseerde criminele organisatie met het doel om “informatie en documenten over de fundamentele belangen van de Heilige Stoel en de staat te onthullen”.

De verdachten moeten dinsdag voorkomen.

Lees meer over: Vaticaan Paus Franciscus

Gerelateerde artikelen

Arrestaties wegens lekken in Vaticaan 

Vaticaan onderzoekt Italiaanse journalisten om lek

VK 12.11.2015  Het Vaticaan heeft een onderzoek ingesteld naar twee Italiaanse journalisten. Dat heeft de kerkstaat woensdag bekendgemaakt. Het onderzoek is onderdeel van een breder onderzoek naar het lekken van documenten die onthulden dat op het hoogste niveau in de katholieke kerk sprake was van verspilling, hebzucht en wanbestuur.

De journalisten, Gianluigi Nuzzi en Emiliano Fittipaldi, schreven boeken die insloegen als een bom. In de boeken wordt beschreven welke problemen paus Franciscus op moest lossen bij het hervormen van het Vaticaan. De boeken kwamen vorige week uit en zijn grotendeels gebaseerd op geheime documenten van een commissie die tot taak heeft de financiën op orde te brengen en de kerk te hervormen.

Op woensdag bevestigde woordvoerder van het Vaticaan Federico Lombardi dat naar Nuzzi en Fittipaldi een onderzoek is ingesteld. Nuzzi, die in Berlijn zit, verklaarde niets te weten van een onderzoek. Fittipaldi zei volgens Espresso, het tijdschrift waar hij voor werkt, dat dit nu eenmaal de prijs is voor het doen van zijn werk.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Hoe het exclusieve interview met de paus tot stand kwam

Drie arrestaties België voor mogelijke link aanslag Parijs

Massagraf yezidi-vrouwen: ‘IS wilde alleen jonge meisjes’

Vaticaan onderzoekt Italiaanse journalisten om lek

Trouw 12.11.2015 Het Vaticaan heeft een onderzoek ingesteld naar twee Italiaanse journalisten. Dat heeft de kerkstaat woensdag bekendgemaakt. Het onderzoek is onderdeel van een breder onderzoek naar het lekken van documenten die onthulden dat op het hoogste niveau in de katholieke kerk sprake was van verspilling, hebzucht en wanbestuur.

De journalisten, Gianluigi Nuzzi en Emiliano Fittipaldi, schreven boeken die insloegen als een bom. In de boeken wordt beschreven welke problemen paus Franciscus op moest lossen bij het hervormen van het Vaticaan. De boeken kwamen vorige week uit en zijn grotendeels gebaseerd op geheime documenten van een commissie die tot taak heeft de financiën op orde te brengen en de kerk te hervormen.

Op woensdag bevestigde woordvoerder van het Vaticaan Federico Lombardi dat naar Nuzzi en Fittipaldi een onderzoek is ingesteld. Nuzzi, die in Berlijn zit, verklaarde niets te weten van een onderzoek. Fittipaldi zei volgens Espresso, het tijdschrift waar hij voor werkt, dat dit nu eenmaal de prijs is voor het doen van zijn werk.

Verwant nieuws;

Meer over

Paus vindt dat kerk geobsedeerd is door geld 

NU 10.11.2015 De Rooms-Katholieke Kerk moet een einde maken aan zijn obsessie voor macht en geld. Dat zei paus Franciscus dinsdag tijdens een toespraak tot de Italiaanse bisschoppen in Toscane.

“Ik geef de voorkeur aan een kerk die beschadigd en vuil is omdat hij de straat is opgegaan, boven een kerk die slechts uit is op behoud van zijn eigen veiligheid”, aldus de paus.

De uitspraken van de 78-jarige kerkvorst komen enkele dagen nadat uit documenten bleek dat de conservatieve krachten binnen zijn kerk zich verzetten tegen de financiële hervormingen die de paus wil doorvoeren.

Tot zijn beoogde maatregelen behoort een revisie van de bank van het Vaticaan, een instituut dat door schandalen wordt geplaagd. Ook wil Franciscus kerkbestuurders hun soms extravagante leefwijzen laten opgeven.

Lees meer over: Paus Franciscus Rooms-Katholieke Kerk

Gerelateerde artikelen;

‘Afdeling Vaticaan gebruikt voor grootschalige fraude’ 

Arrestaties wegens lekken in Vaticaan 

‘Kerk heeft obsessie met geld’

Telegraaf 10.11.2015 De Rooms-Katholieke Kerk moet een einde maken aan zijn obsessie voor macht en geld. Dat zei paus Franciscus dinsdag tijdens een toespraak tot de Italiaanse bisschoppen in Toscane. “Ik geef de voorkeur aan een kerk die beschadigd en vuil is omdat hij de straat is opgegaan, boven een kerk die slechts uit is op behoud van zijn eigen veiligheid.”

De uitspraken van de 78-jarige kerkvorst komen enkele dagen nadat uit documenten bleek dat de conservatieve krachten binnen zijn kerk zich verzetten tegen de financiële hervormingen die de paus wil doorvoeren. Tot zijn beoogde maatregelen behoort een revisie van de bank van het Vaticaan, een instituut dat door schandalen wordt geplaagd. Ook wil Franciscus kerkbestuurders hun soms extravagante leefwijzen laten opgeven.

Het Italiaanse gehoor van de paus behoort ook tot een kerk die machtig en vermogend is, die flirtte met de politieke macht en die onder meer beschuldigingen over economische privileges over zich heen kreeg. “Dat God de Italiaanse kerk vrijwaart van elke vorm van macht en geld”, zei hij in de Florence.

De kerk moet juist rusteloos zijn, hield hij de bisschoppen voor, altijd opkomen voor de eenzamen en de vergeten mensen. Daarmee viel Franciscus terug op een manifest dat hij openbaarde korte tijd nadat hij in 2013 tot paus werd gekozen. Maar zijn pleidooien voor een simpele en omarmende kerk konden niet bij iedereen rekenen op steun.

Pausinterview zet Marcs wereld op z’n kop

AD 10.11.2015 ,,Ja ik leef nog, maar het was wel een bizar weekend, een gekkenhuis,” zegt Straatnieuwsverkoper Marc met een shaggie op zijn vaste stek voor de ingang van de Hema aan de Oudegracht.

Het was een gekkenhuis. Ik heb er nog nooit zoveel verkocht, aldus Marc.

,,Heel veel mensen spreken me aan, enkele vragen zelfs een handtekening op hun exemplaar. En het blijft maar doorgaan, zondag en ook vanmiddag weer,” zegt de straatnieuwsverkoper, terwijl hij herhaaldelijk complimenten van passanten in ontvangst neemt.
Afgelopen vrijdag was hij plots wereldnieuws, toen de nieuwste editie van de daklozenkrant uitkwam met de 51-jarige Utrechter als interviewer van paus Franciscus in Rome. Alle Nederlandse media, van het Journaal tot deze krant en zelfs de internationale pers, meldden zich bij hem voor zijn verhaal. Voor het oog van camera’s verkocht hij vrijdag twee exemplaren aan burgemeester Jan van Zanen, maar zaterdag stond Marc weer gewoon aan de Oudegracht.

Lees ook;

Open brief: bisschoppen, nodig paus toch uit

Trouw 09.11.2015 De Nederlandse bisschoppen moeten paus Franciscus alsnog vragen naar Nederland te komen. Dat schrijft het actiecomité ‘Paus naar Nederland’ in een open brief aan de bisschoppen. ‘We hebben hem nodig!’, zo valt te lezen in het verzoek. En: ‘Wat maakt dat u als bisschoppen zo afhoudend blijft????’

De actiegroep publiceert de brief naar aanleiding van uitspraken die Franciscus vorige week deed in Straatnieuws. Daarin zegt de paus een bezoek niet op voorhand af te wijzen.

Teleurstelling
Coördinator Ad de Groot van ‘Paus naar Nederland’ is teleurgesteld in de manier waarop de bisschoppen op deze uitspraken reageren. “De mensen in Nederland willen het graag, de paus is ook niet afwijzend. Daartussen zitten de bisschoppen die niet alleen terughoudend zijn, ze houden het af.”

Van een formele uitnodiging is momenteel geen sprake, liet de bisschoppenconferentie eind vorige week al weten. De paus is welkom ‘mocht het wel een keer in alle agenda’s passen’, zo stelde de voorzitter van de Bisschoppenconferentie kardinaal Wim Eijk in een communiqué.

Van gedachten veranderen
De Groot hoopt dat de open brief de bisschoppen over de streep haalt om alsnog over een uitnodiging na te denken. Alleen de bisschoppen kunnen de paus officieel uitnodigen om naar Nederland te komen. Morgen komen ze bijeen voor hun maandelijkse vergadering.

De werkgroep ‘Paus naar Nederland’ werd twee jaar geleden in het leven geroepen. Vorig jaar stuurde het comité vijfduizend handtekeningen van Nederlanders richting Rome die de kerkleider graag zouden ontvangen. De initiatiefnemers, die tevens samenkomen onder naam ‘Bezield verband’, zijn ook kritisch over de vele kerksluitingen.

Hartstikke moeilijk, je interview met de paus geheim houden

Trouw 07.11.2015 Alleen zijn vriendin Inge en zijn moeder had hij erover verteld. Verder moest straatkrantverkoper Marc (51) zijn interview met de paus meer dan twee weken geheim houden. “Hartstikke moeilijk”, zegt Marc, die kranten verkoopt aan de Utrechtse Oudegracht en op zaterdagochtend op het kantoor van straatnieuws werkt. “De páus, geweldig toch?”

Ik was meteen op mijn gemak. Het is zo’n gewone, eenvoudige, lieve man, aldus Straatkrantverkoper Marc.

Pas een week voor het interview kreeg hij officieel te horen waarom hij naar Rome moest voor Straatnieuws. “Maar toen had hij het al geraden”, vertelt zijn vriendin Inge. Marc begon iets te dagen toen hij de paus op tv zag. “Dat moest het wel zijn.”

Het interview zelf ging van een leien dakje, vertelt Marc. Van zenuwen had hij totaal geen last. “Ik was meteen op mijn gemak. Het is zo’n gewone, eenvoudige, lieve man.” Marc is zelf niet katholiek, ‘maar wel religieus’. “Ik geloof in de almachtige God, maar ik ben niet gebonden aan een kerk.”

Emotioneel
Het mooiste antwoord dat de paus gaf? Dat was op de vraag over of hij zich een wereld zonder armoede en dakloosheid kon voorstellen, zegt Marc. “Daar werd hij bijna emotioneel van. Hij zei dat het utopisch denken was, maar dat we altijd oog voor armoede en ellende moeten hebben.”

Dolblij is Marc met het cadeau dat hij van de paus kreeg: de zilveren rozenkrans met zwarte steentjes bungelt voor de gelegenheid om zijn nek. Hij laat hem uitgebreid bewonderen door burgemeester Jan van Zanen, die op het oude Stadhuis, omringd door camera’s, een exemplaar koopt van Straatnieuws.

Na een half uur microfoons onder zijn neus is het even mooi geweest met al die aandacht, vindt Marc. Hij is moe en wil een biertje, zegt hij tegen vriendin Inge. “Ga je mee een rondje lopen?”

‘Hallo, ik bel over het interview met de Heilige Vader’

Trouw 06.11.2015 Na vele jaren lukt het religieredacteur en Vaticaanwatcher Stijn Fens de paus te interviewen. Niet namens Trouw, maar namens het Utrechtse Straatnieuws. ‘Ik moet me verontschuldigen dat ik geen Nederlands spreek’, zegt Franciscus. Daar doet Fens niet moeilijk over.

De paus is geïnteresseerd. Kunt u wat vragen sturen?, Federico Lombardi, woordvoerder van de paus

Enigszins chagrijnig loop ik op Hemelvaartsdag van dit jaar met mijn vrouw de Ikea uit. We wilden een nieuw tv-meubel kopen, maar konden niets vinden in dit woud van Zweedse gelukzaligheid. Vlak voordat we de auto instappen, kijk ik op mijn telefoon: gemiste oproep van ‘anoniem’. Al maanden word ik belaagd door een energiebedrijf dat iets van me wil. Die bellen altijd zonder nummer. Ik stop mijn telefoon weg.

Als ik thuis ben, luister ik toch maar de boodschap af die de anonieme beller heeft achtergelaten. Ik hoor aanvankelijk niets en ik wil het bericht al wissen, als ik een man in Engels met een duidelijk Italiaans accent hoor zeggen: “Hallo, dit is de woordvoerder van de paus, ik wil u graag spreken over het interview met de Heilige Vader.”

Even meen ik in de maling te worden genomen. Maar al snel bedenk ik me dat dit niet kan: de paar mensen die weten van het interviewverzoek dat ik namens de Utrechtse daklozenkrant bij het Vaticaan heb ingediend, halen niet dit soort grappen uit. Ik vang nog een telefoonnummer op, maar ben te laat om het op te schrijven. Als ik het bericht nog een keer afluister, herken ik de stem van pater Federico Lombardi, de persoonlijk woordvoerder van de paus. Ik bel meteen terug. Hij heeft goed nieuws: “De paus is geïnteresseerd. Kunt u wat vragen sturen?”

Het interview met paus Franciscus verschijnt vrijdag 6 november in het Utrechtse Straatnieuws en wordt gepubliceerd in de Amsterdamse straatkrant Z!. Exemplaren zijn in die steden op straat te koop en kunnen ook worden besteld via straatnieuws.nl. De verkopers delen mee in de opbrengst.

Verwant nieuws;

‘Nog geen uitnodiging paus’

Telegraaf 06.11.2015 In een reactie op de uitspraak van de paus dat hij openstaat voor een bezoek aan Nederland, zegt de bisschoppenconferentie dat er nog geen sprake is van “een formele uitnodiging”. Dat meldt Trouw.

“Of dat er in de toekomst van gaat komen is op dit moment niet te zeggen”, aldus de Nederlandse bisschoppen. Een pausbezoek verloopt altijd via de bisschoppen. Twee jaar geleden blokkeerde aartsbisschop Wim Eijk een uitnodiging aan de paus voor een bezoek aan Nederland. Hij was bang dat er in Nederland niet veel animo was voor de paus.

Paus hint in interview Straatnieuws op bezoek aan Nederland

VK 06.11.2015 Paus Franciscus heeft voor het eerst een interview gegeven aan Nederlandse journalisten. In een gesprek met verslaggevers van Trouw en de Utrechtse daklozenkrant Straatnieuws zegt de kerkleider dat hij open staat voor een bezoek aan Nederland.

‘De deur is niet gesloten, het is niet onmogelijk. En nu Nederland een Argentijnse koningin heeft, wie weet’, aldus Franciscus in Trouw, verwijzend naar koningin Máxima. Het interview verschijnt vrijdag in het Utrechtse Straatnieuws en wordt daarnaast geplaatst in daklozenkranten in andere landen. ‘Onze vriend in Rome’, kopt het pausnummer van Straatnieuws dat voor de gelegenheid niet alleen op straat maar ook online te koop is.

Volgens Trouw is het nooit eerder voorgekomen dat een paus een vraaggesprek had met journalisten uit Nederland. In een artikel over de totstandkoming van het interview schrijft Trouw-redacteur Stijn Fens dat het onmogelijk is om als Nederlandse krant de paus te spreken te krijgen.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Hoe het exclusieve interview met de paus tot stand kwam

‘Paus Franciscus noemt bezoek aan Nederland mogelijk’

NU 06.11.2015 “De deur is niet gesloten, het is niet onmogelijk. En nu Nederland een Argentijnse koningin heeft, wie weet”, zegt hij in een interview met de Utrechtse daklozenkrant waar Trouw over bericht.

Het interview kwam tot stand in samenwerking met Trouw en vond plaats in Casa Santa Marta, het woonverblijf van de paus. Het is de eerste keer dat de paus met Nederlandse journalisten praat. Het interview wordt in het UtrechtseStraatnieuws en daklozenkranten wereldwijd gepubliceerd.

In het interview vertelt de paus over zijn jeugd en zijn inzet voor vluchtelingen en armen. “Ik herinner me nog goed de vrouw die drie keer per week bij ons thuis kwam om mijn moeder te helpen. Ze hielp bijvoorbeeld met de was. Zij had zelf twee kinderen en de familie was Italiaans, ze kwamen uit Sicilië en hadden daar de oorlog meegemaakt. Ze waren heel arm, maar het waren zulke goede mensen. Die vrouw ben ik nooit vergeten. Ik was getroffen door haar armoede.”

Het interview van het Utrechtse Straatnieuws was vrijdag groot nieuws in Italië. Veel media pakten er groot mee uit, zoals Rai News en Repubblica

Lees meer over: Paus Franciscus

Gerelateerde artikelen;

Katholieke kerk pleit voor meer openheid naar hertrouwde mensen

Paus verklaart voor het eerst echtpaar heilig  

Paus praat met daklozenkrant

Telegraaf 06.11.2015 De paus wil wel een bezoek aan ons land brengen. “Wie weet”, antwoordt hij op de vraag over een mogelijk bezoek tijdens een vraaggesprek in Rome met Straatnieuws dat in samenwerking met Trouw tot stand kwam. Vrijdag is het interview te lezen in de Utrechtse daklozenkrant.

In het gesprek vertel de paus over zijn jeugd in Argentinië en zijn inzet voor armen en vluchtelingen. “Ik herinner me nog goed de vrouw die drie keer per week bij ons thuis kwam om mijn moeder te helpen. Ik was getroffen door haar armoede. Haar familie was Italiaans. Ze waren heel arm, maar het waren goede mensen.”

Paus Franciscus wijst er op dat Jezus als arme dakloze ter wereld is gekomen en dat de kerk zich moet blijven inzetten tegen armoede en uitsluiting. Volgens hem heeft ieder mens recht op een dak boven het hoofd. Hij vindt dat gelovigen het goede voorbeeld moeten geven. “Je kunt niet over armoede en daklozen praten en tegelijk het leven van een farao leiden.”

Franciscus vertelt dat hij zich ermee verzoend heeft met het feit dat hij ruim 2,5 jaar geleden tot paus werd gekozen. “Het is me overkomen en ik had het niet verwacht.” “Ik denk niet zoveel aan het feit dat ik beroemd ben. Nu heb je een belangrijke baan, maar over tien jaar kent niemand je meer.” Hij zegt zijn werk zo goed mogelijk te willlen doen, tot hij er niet meer toe in staat is.

Gerelateerde artikelen;

05-11: Cd Paus gepresenteerd

02-11: Arrestaties wegens lekken in Vaticaan

28-10: Vrede met FARC op 1 januari

26-10: ‘Zigeuners moeten integreren’

21-10: Vaticaan ontkent tumor

12-10: Vaticaan biedt slaapplek aan

Vijf grappige momenten uit het straatkrantinterview met de paus

Elsevier 06.11.2015 De Utrechtse straatkrant Straatnieuws interviewde als eerste Nederlandse krant ooit de paus. Dat leverde enkele vermakelijke passages op.

1. Paus Franciscus was een matig voetballer

Gevraagd naar zijn leven als kind vertelt Franciscus over zijn jeugd in de straten van Buenos Aires: ‘We woonden in een eenvoudige wijk in Buenos Aires, met allemaal lage huizen. Er was een pleintje waar we voetbalden. Ik herinner me dat ik uit huis ontsnapte om met mijn vrienden te gaan voetballen na school.’
Over het niveau van dat voetbal hoeven we ons volgens de paus geen illusies te maken. ‘Of ik goed was? Nee. In Buenos Aires noemden de jongens mij ‘pata dura’ (vrij te vertalen als houten Klaas). Dat betekende dat ik twee linker benen had. Maar ik speelde wel, en stond vaak op het doel’.

2. Paus Franciscus wilde als kind slager worden

Straatkrantverkoper Marc vraagt de paus of die altijd al paus had willen worden. Het antwoord is een duidelijke ‘nee’: ‘Ik moet je iets opbiechten. Toen ik klein was, bestonden de grote supermarkten waar alles te koop is nog niet. In plaats van een supermarkt had je toen de slager en de fruitboer etcetera. Ik ging daar altijd naartoe met mijn moeder en oma om boodschappen te doen. Ik was nog een kleine jongen van vier jaar oud. En op een dag vroegen ze mij “wat wil jij later worden?”. Ik zei toen: “slager!”.

Volgens Elsevier…

Gerry van der List: Bejubelde paus Franciscus toont naast mededogen ook daadkracht

3. Een pizza in de stad

Straatkrantverkoper Marc maakt van de gelegenheid gebruik om de paus uit te nodigen voor een pizza’tje in de stad. Helaas kan de Heilige Vader niet op het aanbod ingaan.

‘Dat had ik heel erg leuk gevonden, maar dat zal niet gaan. Op het moment dat ik hier naarbuiten stap, komen de mensen. Ik ben een keer de stad ingegaan om nieuwe lenzen te halen, het was ongeveer zeven uur ’s avonds en er waren niet veel mensen op straat. Ze hadden me naar de opticien gebracht en op het moment dat ik uit de auto stapte, zag een vrouw mij en die begon te schreeuwen: “kijk, de paus!”. En vervolgens stond het binnen en buiten vol met mensen.’

4. Voor Máxima wil de paus wel naar Nederland komen

Eén keer was Jorge Bergoglio in Nederland. Hij bezocht Wijchen en Amsterdam enkele dagen. Als paus was hij er nog nooit. ‘Zou het een goed idee zijn als de Nederlandse daklozen u zouden uitnodigen in ons land. Wat denkt u daarvan, Heilige Vader,’ vraagt interviewer Stijn Fens.

Paus Franciscus: ‘De deuren zijn niet gesloten voor deze mogelijkheid…ik zal het overwegen. En nu Nederland ook een Argentijnse koningin heeft, wie weet…’

Speciale Editie Het Vaticaan

Deze Speciale Editie belicht alle facetten van het Vaticaan, dat door zijn gesloten karakter altijd iets mysterieus heeft gehad. Bestel nu!

5. Kaars met Utrechtse dom vergeten in het vliegtuig

Tot slot een moment dat voorafging aan het interview. Stijn Fens, die het interview heeft geregeld, vertelt in Trouw waarom straatkrantverkoper Marc van slag is als hij in Rome aankomt.

‘Op maandag 26 oktober – ik ben dan al een week in Rome, in verband met de bisschoppensynode die op zondag 25 oktober is afgesloten – haal ik Marc en hoofdredacteur Frank Dries van Straatnieuws, op van het vliegveld in Rome. Marc heeft een biertje in zijn hand en is een beetje van slag. Hij heeft het cadeau voor Franciscus – een kaars in de vorm van de Utrechtse Domtoren – in het vliegtuig laten liggen.’ Voor de gemoedsrust van Marc zal het cadeau voor de paus worden nagestuurd.

Wie het hele interview met ‘onze vriend in Rome’ wil bestellen kan terecht bij één van de Straatnieuwsverkopers in Utrecht of bestelt een nummer voor 5 euro online via de website vanStraatnieuws.

Vijf grappige momenten uit het straatkrantinterview met de paus

Servaas van der Laan

Servaas van der Laan (1984) werkt sinds mei 2012 als online redacteur bij Elsevier.

Tags; paus straakrant paus franciscus

zie ook;

Straatnieuwsverkoper Marc (51) interviewt de paus

AD 06.11.2015 De Utrechtse verkoper van Straatnieuws Marc (51) vroeg aan de paus hoe het voelde van het ene op het andere moment een beroemdheid te zijn. Na vrijdag kan die vraag ook aan hemzelf worden gesteld.

Ik blijf gewoon op mijn vaste stekkie bij de Bakkersbrug staan, aldus Marc, verkoper Straatnieuws.

In het redactielokaal van Straatnieuws aan de Oudegracht in Utrecht rinkelde vrijdagochtend de telefoon onafgebroken. Journalisten van radio, kranten en televisie willen allemaal horen hoe het kon gebeuren, dat Marc op audiëntie mocht bij de paus om hem te interviewen.

Het verhaal dat het opleverde staat vrijdag in Straatnieuws, dat normaal gesproken in een oplaag van 6000 exemplaren verschijnt, maar dit keer 9000 van de drukpers glijdt. Ook daklozenkranten wereldwijd kunnen het interview met Franciscus afdrukken. ,,Maar persoonlijk hoef ik er niet beroemd van te worden, hoor,” aldus Marc. ,,Ik blijf gewoon op mijn vaste stekkie bij de Bakkersbrug staan, en als ik vier of vijf kranten op een dag verkoop is dat voor mij genoeg.”

Bisschoppen: ‘Van onze kant is en blijft paus Franciscus welkom’

Trouw 06.11.2015 Komt paus Franciscus naar Nederland? Dat is nog maar de vraag. De paus staat ervoor open, vertelde hij in het interview met Straatnieuws, dat vandaag is verschenen. De bisschoppen staan in ieder geval niet te popelen om de paus een uitnodiging te sturen voor een bezoek.

En nu Nederland een Argentijnse koningin heeft, wie weet…, aldus Paus Franciscus.

“Daarvoor moeten de nodige afwegingen worden gemaakt”, laat de bisschoppenconferentie in een officiële reactie op het interview weten. En: “Van een formele uitnodiging is momenteel echter geen sprake. Of dat er in de toekomst van gaat komen is op dit moment niet te zeggen.”

In het interview met Straatnieuws, dat in samenwerking met Trouw tot stand kwam, zei paus Franciscus op de vraag of hij een uitnodiging om naar Nederland te komen zou aanvaarden: “De deur is niet dicht en het is niet onmogelijk. En nu Nederland een Argentijnse koningin heeft, wie weet…”

Het Vaticaan is weer lek

Trouw 05.11.2015 Terug van weggeweest: de ‘Vatileaks’. In het bestuurscentrum van de rooms-katholieke kerk belanden miljoenen euro’s nog steeds bij de verkeerde mensen, claimen twee Italiaanse journalisten. Ze baseren zich op gelekte documenten. Want: ook onder paus Franciscus wordt er nog steeds gelekt.

200 duizend euro aan giften.

Het was bedoeld voor een katholiek ziekenhuis, stellen Emiliano Fittipaldi en Gianluigi Nuzzi in hun donderdag gepubliceerde boeken ‘Hebzucht’ en ‘Kooplieden in de Tempel’. Maar daar werd het volgens hen niet direct voor gebruikt. Kardinaal Tarcisio Bertone, de rechterhand van emeritus paus Benedictus XVI, zou het hebben gestoken in de uitbreiding van zijn appartement.

Diefstal?

Misschien. Een deel van het appartement is volgens de journalisten nu ingericht als ziekenhuis. Maar het Vaticaan heeft volgens hen wel de schijn tegen. Het zou veel vaker creatief omspringen met giften.

Een Vaticaanse liefdadigheidsinstelling bijvoorbeeld, met de naam Sint-Pieterspenning, zou volgens Nuzzi zeker 58 procent besteden aan ‘onderhoud van de Curie’, het kerkelijk bestuurscentrum. Terwijl de instelling zegt op te komen voor ‘de verschillende behoeften van de universele kerk en voor hen die in nood verkeren’. Geheimhouding is er troef, meent Nuzzi. Hij noemt de boekhouding van de organisatie een ‘zwart gat’. Als bewijs presenteren Nuzzi en Fittipaldi gelekte documenten.

Paus laat al onderzoek doen
Volgens het Vaticaan zelf valt het allemaal reuze mee. Het nieuws over die liefdadigheidsinstelling (die dus veel giften zou besteden aan de Vaticaanse bureaucratie) is al langer bekend, oordeelde de pauselijke woordvoerder woensdag. De paus laat er ook al onderzoek naar doen.

Hij bevestigde gelijk dat de kerk ook onderzoek doet naar financiële malversaties waarover persbureau Reuters laatst berichtte. Een Italiaanse zakenman zou geld uit een Vaticaans vastgoedfonds gebruikt hebben om privé op de beurs te handelen.

En een afdeling van de Curie zou plotseling een van 2 miljoen euro hebben overgemaakt naar Zwitserland. De timing daarvan is opvallend: het gebeurde een paar dagen voordat het Vaticaan strengere regels tegen witwassen invoerde.

Franciscus is bereid om te vechten voor financiële hervormingen, benadrukte de kardinaal die de hervormingen leidt, Oscar Rodriguez Maradiaga, woensdag. “Er is een revolutie gaande. Een revolutie van liefde, van hoop.”

Cd Paus gepresenteerd

Telegraaf 05.11.2015  Wake up! heet de cd van paus Franciscus die donderdag in het Vaticaan werd gepresenteerd. Wie zin heeft in het beluisteren van toespraken en preken van de katholieke voorganger kan vanaf eind november een greep doen in de rekken van de muziekwinkels.

Om het luistergenot niet helemaal alleen in woorden te laten verzanden, heeft het platenlabel Multimedia San Paolo de teksten afgewisseld met muziek, en zeker niet alleen kerkmuziek. Rock, pop, elektronische muziek en gregoriaanse gezangen behoren tot het aangeboden oeuvre. De sacrale teksten zijn van eigentijds gearrangeerde muziek voorzien.

De preken en toespraken zijn met name in het Italiaans en Spaans te horen. Er zit een boekje met vertalingen in het Engels bij, zodat geen stichtelijk woord verloren gaat.

‘Jezus at vlees en vis, dat had ik graag anders gezien’

Trouw 03.11.2015 Hans Bouma heeft een werkgroep opgericht van veganistische theologen. Wie de Bijbel goed leest, zegt hij, kiest een veganistische levenswijze. ‘Jezus at vlees en vis. Ik had dat graag anders gezien.’

Zelfs een mug zal hij niet doodslaan. Theoloog Hans Bouma grijpt in zijn woning in Kampen een denkbeeldig exemplaar uit de lucht. “Kijk, zo doe ik dat in de zomer”, zegt hij. Bouma maakt van zijn hand een kommetje. Zou het een echt insect zijn geweest, dan had hij het beestje buiten weer losgelaten. Soms gaat het toch fout. Dan knijpt hij de mug dood. Bouma: “Ja, dan voel ik me daar wel schuldig over.”

Hans Bouma (1941) is veganist, theoloog en predikant. Aan de muur in zijn woonkamer hangen afbeeldingen van uilen. Er liggen stapels natuurboeken en plantengidsen op de tafel.

Hij keert zich al jaren tegen het reguliere boerenbedrijf. Spreekt Bouma hierover, dan neemt hij al snel de termen ‘slavernij’ en ‘discriminatie’ in de mond. Ook noemt hij de intensieve veehouderij ‘één grote doodsindustrie’. Slachten van dieren beschouwt hij als moord.

Verwant nieuws;

Meer over: Religie

Synode telt één echte winnaar: de paus

Trouw 26.10.2015  Dit was met afstand de spannendste bisschoppensynode in de vijftig jaar van haar bestaan. Waren dit soort vergaderingen vroeger applausmachines voor de paus en stond de uitkomst al ruim van tevoren vast, de uitkomst van deze gezinssynode was tot op het laatst onduidelijk. Na drie weken van vergaderen vonden de 273 synodevaders elkaar afgelopen weekend uiteindelijk in een slotdocument waarvan alle vierennegentig paragrafen met de vereiste twee derde meerderheid werden aangenomen.

 •  Het woord homoseksualiteit komt er maar twee keer in voor.

Het is een afgewogen document waar zowel Afrikaanse bisschoppen als hun collega’s in Europa wat mee kunnen. Zoals verwacht verandert er niets aan de katholieke huwelijksleer. Het gezin bestaat voor de synode nog altijd uit een man en een vrouw die geacht worden het leven door te geven. Dat gezin moet gesteund worden en katholieke echtparen moeten beter worden voorbereid op het huwelijk.

Maar met dat uitgangspunt in het achterhoofd blijft vervolgens geen aspect van het gezinsleven onbesproken. Wat betekent armoede bijvoorbeeld voor families? En hoe moet de kerk omgaan met stellen die samenwonen?

Als het gaat om de meest heikele punten, krijgen behoudende bisschoppen hun zin op het punt van homoseksualiteit en meer progressieve kerkleiders in de kwestie van hertrouwd gescheidenen. In die zin is deze slotverklaring een compromis.

Verwant nieuws;

Paus roept zigeunervolken op tot integratie

Trouw 26.10.2015 Paus Franciscus heeft de Sinti en Roma opgeroepen meer in de maatschappij te integreren, ‘Jullie zijn zelf de hoofdrolspelers van jullie heden en toekomst”, zei hij maandag in Rome tijdens een toespraak tot 7000 zigeuners.

Grote groepen Sinti en Roma maakten afgelopen weekeinde een pelgrimstocht naar Italië vanuit ongeveer dertig landen.  

De zigeuners kunnen bijdragen aan het welzijn van de maatschappij als ze zoals iedereen die de wetten respecteert en zijn plichten vervult, aldus de paus. Hij riep zijn gehoor op vooral de kinderen naar school te sturen. Mensen zonder opleiding hebben immers een probleem om op de arbeidsmarkt te komen.

Franciscus zei te weten onder welke moeilijke omstandigheden de Sinti en Roma soms leven. ‘We willen geen tragedies meer meemaken waarin kinderen van kou of hitte sterven, of speelbal worden van gewetenloze figuren.” De tijd is aangebroken dat de eeuwenlange vooroordelen en het wederzijds wantrouwen tussen zigeuners en anderen worden afgelegd, aldus de paus.

Kerk opener naar hertrouwers

Telegraaf 24.10.2015 Rooms-katholieke bisschoppen zijn voor meer openheid jegens mensen die gescheiden en opnieuw getrouwd zijn. Dat is een van de uitkomsten van de bisschoppensynode over het huwelijk en het gezin die de afgelopen drie weken plaatsvond in Rome.

De verklaring over de nieuwe houding van de kerk naar hertrouwde mensen toe werd na stemming opgenomen in het slotdocument van de synode. 178 bisschoppen stemden voor en 80 bisschoppen stemden tegen.

Paus Franciscus hekelde in een afsluitende toespraak rigide kerkleiders die “hun kop in het zand steken” en zich achter doctrines verschuilen. Hij zei dat de synode “gesloten harten” aan het licht had gebracht.

Het slotdocument veroordeelt discriminatie van homoseksuelen maar dat is niet nieuw voor de kerk. Het document herhaalt ook het standpunt van de kerk dat er “geen basis bestaat” voor het homohuwelijk.

Zondag houden de bisschoppen nog een afsluitende mis in de Sint-Pietersbasiliek.

Katholieke kerk opener naar hertrouwde mensen

Trouw 24.10.2015 Rooms-katholieke bisschoppen zijn voor meer openheid jegens mensen die gescheiden en opnieuw getrouwd zijn. Dat is een van de uitkomsten van de bisschoppensynode over het huwelijk en het gezin die de afgelopen drie weken plaatsvond in Rome.

De verklaring over de nieuwe houding van de kerk naar hertrouwde mensen toe werd na stemming opgenomen in het slotdocument van de synode. 178 bisschoppen stemden voor en 80 bisschoppen stemden tegen.

Zoals verwacht vermeldt het dertig pagina’s tellende document weinig over de omgang met homoseksuelen.

Zondag houden de bisschoppen nog een afsluitende mis in de Sint-Pietersbasiliek.

Verwant nieuws

Katholieke kerk voor meer openheid naar hertrouwde mensen

NU 24.10.2015 Rooms-katholieke bisschoppen zijn voor meer openheid jegens mensen die gescheiden en opnieuw getrouwd zijn.

Dat is een van de uitkomsten van de bisschoppensynode over het huwelijk en het gezin die de afgelopen drie weken plaatsvond in Rome.

De verklaring over de nieuwe houding van de kerk naar hertrouwde mensen toe werd na stemming opgenomen in het slotdocument van de synode. 178 bisschoppen stemden voor en 80 bisschoppen stemden tegen.

Zoals verwacht vermeldt het dertig pagina’s tellende document weinig over de omgang met homoseksuelen.

Zondag houden de bisschoppen nog een afsluitende mis in de Sint-Pietersbasiliek.

Lees meer over: Rooms-Katholieke Kerk Paus Franciscus

Gerelateerde artikelen

Paus verklaart voor het eerst echtpaar heilig  

Bisschoppen discussiëren over huwelijks- en familiezaken 

‘Ontmoeting paus met weigerambtenaar was geen steun’ 

Zeldzame ‘overspelige Bijbel’ onder de hamer

Trouw 22.10.2015 Wel of niet vreemdgaan? Voor honderden gelovigen in de zeventiende eeuw hing het antwoord op die vraag maar net af van de Bijbel die ze raadpleegden. Een exemplaar uit 1631 met de wereldberoemde drukfout ‘Gij zult overspel plegen’ wordt volgende maand geveild bij Bonhams in Londen, meldt The Guardian.

In het zeldzame Engelse boekwerk, dat ook wel bekendstaat als de slechte Bijbel of overspelige Bijbel, ontbreekt het essentiële woordje ‘niet’ bij het zevende gebod. Pas een jaar nadat de eerste duizend exemplaren waren gedrukt, kwam de uitnodiging tot promiscuïteit aan het licht.

Verwant nieuws;

Heeft Sodom dan toch echt bestaan?

Trouw 19.10.2015 Gevonden in de woestijn van Jordanië: een ‘goudmijn van antieke monumentale structuren en voorwerpen’. Dat moet een stad zijn geweest, zegt Stevens Collins, die de bouwwerken blootlegde. De archeoloog en bijbelwetenschapper denkt dat het niet zomaar een nederzetting was. Hij zou gestuit zijn op niets minder dan het bijbelse Sodom.

 • Meerdere bijbelboeken verwijzen naar Sodom. Meestal gaat het om niet meer dan een paar woorden, maar het bijbelboek Genesis geeft iets meer informatie. Hoofdstuk 19beschrijft hoe een paar engelen ernstig worden lastiggevallen als ze in de stad Sodom bij een man genaamd Lot logeren. ‘Alle mannen van Sodom’ verzamelen zich voor Lots deur. “Waar zijn die mannen die bij je overnachten?”, vragen ze hem. “Breng ze naar buiten, we willen ze nemen!” Lot weigert en biedt hen als goedmakertje zijn dochter aan, maar ze taaien niet af. Als ze Lots huis bestormen, ‘slaan’ de engelen hen ‘met blindheid’.Daarna brengen die engelen slecht nieuws: “Er zijn zulke ernstige beschuldigingen tegen haar (Sodom, red.) ingebracht dat de HEER ons hierheen heeft gestuurd om haar te verwoesten.” Aldus geschiedt. Sodom staat tegenwoordig gelijk aan seksuele losbandigheid, maar bijbelwetenschappers zijn er nog niet helemaal uit wat het verhaal precies wilde vertellen. Moest de stad vernietigd worden omdat de bevolking seksueel bandeloos was of omdat ze niet goed omging met haar gasten?

Tien meter hoog, vijf meter diep. Toen Collins een aantal jaar geleden bij opgravingen in de zuidelijke Jordaanvallei een forse verdedigingswal onder het zand vandaan haalde, wist hij direct dat hij iets bijzonders op het spoor was. Zo’n gevaarte bouwde je alleen als er veel op het spel stond. En als je veel mankracht tot je beschikking had.

Dat vermoeden bleek te kloppen,schrijft de wetenschapper van de Trinity Southwest University in de zuidelijke Amerikaanse stad Albuquerque nu in een rapport. De opgravingen die hij de afgelopen tien jaar deed, wijzen volgens hem en zijn collega’s in één richting.

Vesting van koning David ook ‘gevonden’
Of het Collins zal lukken bijbelwetenschappers te overtuigen, is de vraag. Er melden zich vaker onderzoekers die beweren dat ze een bijbelse locatie hebben blootgelegd, en het is lang niet altijd raak. Veel van die opgravingen worden gedaan door historici van universiteiten en onderzoeksinstituten, maar de regio is ook populair onder conservatieve christenen die op zoek zijn naar bewijs dat de bijbelverhalen waar gebeurd zijn.

Vorig jaar bijvoorbeeld, claimde de Israëlische archeoloog Eli Shukron dat hij de vesting van de bijbelse koning David had gevonden. Zijn bewijsvoering was aan de magere kant: hij baseerde zich op het feit dat daar een kleine doorgang voor water in zat; precies zoals beschreven in het bijbelboek Samuel.

Verwant nieuws;

Moet paus Franciscus de regels aanpassen?

Trouw 17.10.2015 Hij kan het doen, vandaag nog. Paus Franciscus heeft alle ruimte om plotsklaps kerkelijke regels te veranderen. Hij zou kunnen verklaren dat homo’s ook in de kerk kunnen trouwen. Of dat katholieken met een tweede liefde na hun scheiding heus wel geheiligd brood en wijn mogen ontvangen in de kerk. Of dat vrouwen vanaf nu diaken kunnen zijn, een ambt dat een stapje lager is dan dat van priester. Hij zou het zomaar kunnen doen.

Het Westen maakt de eigen cultuur weer eens tot norm, zeggen de Afrikaanse geestelijken.

Elke ochtend hangt paus Franciscus, in zijn eigen woorden, tegen het altaar aan in de kapel van Casa Santa Marta, waar hij woont. Dan mijmert hij wat over wat er die dag op hem afkomt.
Als hij dan een briljante ingeving krijgt, kan hij die zonder overleg gewoon doorvoeren. Soms doet hij dat ook. Zoals onlangs nog, bij het aankondigen van een Heilig Jaar. Niemand wist ergens van. Zo maakte de paus het ook simpeler en goedkoper om het kerkelijk huwelijk te ontbinden. Of ze er nu blij mee zijn of niet, katholieke geestelijken moeten het ermee doen. Ze kunnen geen motie van wantrouwen indienen.

Tweederangs-katholieken?
Deze weken zijn zo’n 270 bisschoppen bijeen in Rome om over het gezin te spreken. Aan het eind van de synode is er een stemming. Maar een synode is geen parlement. Paus Franciscus kan de mening van de bisschoppen volledig naast zich neerleggen en knopen doorhakken volgens zijn eigen inzicht.

Daar hoopt menige katholieke gelovige ook op. Zou dit geen mooi moment zijn om de kerk eens bij de tijd te brengen? Het is toch niet meer haalbaar om tegen gescheiden gelovigen te zeggen dat ze tweederangs-katholieken zijn? Of tegen lesbische stellen en homogeliefden die trouw en toegewijd leven en ook nog elke zondag naar de kerk gaan?

DOSSIER

Rooms-katholicisme

Lees het volledige dossier »

Verwant nieuws;

Meer over; Rooms-katholicisme   Religie   Christendom

Ouders opgepakt na dood tiener in kerk New York

VK 15.10.2015 Een 19-jarige jongen is om het leven gekomen nadat hij zondag in een kerk in de Amerikaanse deelstaat New York urenlang geslagen werd door zijn ouders en door andere kerkgangers. De daders wilden hem op die manier dwingen tot het opbiechten van zijn zonden, zo meldt de politie van New Hartford woensdag.

Ook de twee jaar jongere broer van het slachtoffer werd mishandeld in de ‘Word of Life Christian Church’ in New Hartford, 370 kilometer ten noordwesten van de stad New York. Hij raakte zwaargewond en moest worden opgenomen in het ziekenhuis.

Ouders opgepakt na dood tiener in kerk New York

Trouw 15.10.2015 Een 19-jarige jongen is om het leven gekomen nadat hij zondag in een kerk in de Amerikaanse deelstaat New York urenlang geslagen werd door zijn ouders en door andere kerkgangers. De daders wilden hem op die manier dwingen tot het opbiechten van zijn zonden, zo meldt de politie van New Hartford woensdag.

Ook de twee jaar jongere broer van het slachtoffer werd mishandeld in de ‘Word of Life Christian Church’ in New Hartford, 370 kilometer ten noordwesten van de stad New York. Hij raakte zwaargewond en moest worden opgenomen in het ziekenhuis.

Zonden opbiechten
,,De twee broers werden gedurende enkele uren onophoudelijk onderworpen aan fysieke bestraffingen, in de hoop dat ze hun zonden zouden opbiechten en om vergiffenis zouden vragen”, aldus Michael Inserra van de lokale politie.

De ouders zijn opgepakt op verdenking van doodslag. Vier andere leden van de kerkgemeenschap, onder wie de oudere zus van de slachtoffers, werden eveneens gearresteerd en aangeklaagd voor mishandeling.

De politie was een onderzoek gestart nadat de ouders hun zwaargewonde 19-jarige zoon maandag naar het ziekenhuis hadden gebracht. Het slachtoffer overleed daar later aan zijn verwondingen.

Tiener dood, broer gewond na sessie kerkgenootschap

Trouw 14.10.2015 De politie in New York heeft zes leden van een kerkgenootschap gearresteerd vanwege de dood van een negentienjarige jongen na een sessie in het gebedshuis. Tijdens de bijeenkomst van de Word of Life Christian Church werd Lucas Leonard dermate zwaar en lang mishandeld dat hij overleed.

Onder de arrestanten zijn ook de ouders van het slachtoffer, aldus de politie van New York woensdag in een verklaring. Christopher, de broer van het slachtoffer die tijdens de sessie ook werd ‘behandeld’ vanwege zijn geestelijke staat, overleefde de behandeling en ligt zwaargewond in het ziekenhuis.

Doodslag
Der vader (65) en moeder (59) zijn in staat van beschuldiging gesteld wegens doodslag. Hun borgsom is gesteld op 100.000 dollar. De vier anderen (26, 26, 33, en 54 jaar) vanwege ernstige mishandeling.

Protestantse homo’s mogen nu ook in Zuid-Afrika trouwen

Trouw 14.10.2015 In het grootste protestantse kerkgenootschap van Zuid-Afrika mogen vanaf deze week homo’s trouwen. Daartoe besloot de Nederduits Gereformeerde Kerk (NGK) in een belangrijke kerkvergadering.

Meer dan 60 procent van de kerkleiders stemde in met het voorstel op de tweejaarlijkse Nationale Synode (kerkvergadering), die afgelopen weekend plaatsvond. De kerk zegt ‘gelykwaardigheid van alle mense ongeag seksuele oriëntasie’ voor te staan en wil dat handhaven in de omgang met homoseksuelen binnen de kerkmuren.

Zij mogen trouwen, maar wel op één voorwaarde: ze moeten een relatie hebben ‘die gekenmek word deur liefde en trou’, zegt het kerkbestuur in een statement.

In een pastorale brief voegt hij hieraan toe dat hij roept hij kerken op ‘dit in ’n gees van Christlike liefde te doen’.

Kritiek
Aartsbisschop William Slatterly van Pretoria vindt dat de NGK haar ruiten ingooit door de Bijbelse leer niet meer zo strak te nemen. “Wij zouden nooit homoseksuele priesters accepteren.”

Verwant nieuws;

Verwarring in het Vaticaan: kardinalen halen fel uit naar paus

Trouw 13.10.2015 Het debat onder kardinalen waar paus Franciscus zo vurig op hoopte, is in alle hevigheid losgebarsten. Een groep conservatieve kardinalen – onder wie Wim Eijk – zou Franciscus verwijten dat hij hen buitenspel zet.

In een uitgelekte brief stellen ze dat de bisschoppensynode over gezinszaken, die nu plaatsvindt in Rome, zo is georganiseerd dat ‘vooraf gestelde uitkomsten van belangrijke kwesties’ worden doorgedrukt. Bij de synode komt een aantal gevoelige kwesties aan de orde, zoals de bejegening van homoseksuelen en communie voor hertrouwde katholieken.

Sommigen vinden dat het de synode op een aantal punten ontbreekt aan ‘openheid en oprechte collegialiteit’, waarschuwen de briefschrijvers. Dat zou onder meer komen doordat de discussies niet plenair zijn, maar plaatsvinden in groepjes. Hoewel de briefschrijvers hun kritiek toeschrijven aan ‘sommige kardinalen’ is duidelijk dat ze er zelf ook achter staan.

Eijk en andere conservatieven vinden dat een slecht idee. Zij vrezen dat het zo wel erg gemakkelijk wordt om te scheiden en te hertrouwen. Daarmee zitten ze nu in Rome in de oppositie. En door de manier waarop het overleg nu plaatsvindt wordt hun geluid niet serieus genomen, stellen ze in de gelekte brief.

Kardinalen ontkennen betrokkenheid
Maar zo helder als de tekst van de brief is, zo onduidelijk is het verhaal daar omheen. De tekst van de brief verscheen maandag op de website van de Italiaanse journalist Sandro Magister. Die is niet van onbesproken gedrag: eerder dit jaar raakte hij zijn Vaticaanse accreditatie kwijt omdat hij de pauselijke encycliek over het klimaat vroegtijdig online had gezet. Onder de brief stonden dertien namen, maar vier kardinalen ontkenden direct dat ze hem ondertekend hadden.

Even later claimde de doorgaans goed geïnformeerde nieuwssite Crux op gezag van een anonieme bron dat niet alleen de lijst met ondertekenaars, maar ook de gepubliceerde brieftekst zélf niet helemaal klopt. Die zou afwijken van het origineel. Hoe groot de verschillen zijn is niet bekend.

Het katholieke tijdschrift America Magazine maakte het maandagavond nog wat complexer. Er zouden wel degelijk dertien ondertekenaars zijn. Op de plaats van de vier onjuiste namen hadden de parafen van andere kardinalen moeten staan.

Verwant nieuws;

Servisch dorp wil zich bekeren tot Islam om kerk te beschermen

Trouw 13.10.2015 Dorpsbewoners uit het Servische Šopic willen zich tot de islam bekeren als er niets wordt gedaan aan de restauratie van hun plaatselijke kerk. De dorpelingen denken dat geloofsmonumenten van de Islam in Servië beter beschermd worden.

“We mogen voor mijn part vijf nieuwe kerken bouwen, maar laten we ook beschermen wat we al hebben.”, aldus Dorpsbewoner Predrag Lazarevic.

Afgelopen juli werd de 150 jaar oude orthodoxe kerk verwoest door een zware storm. Sindsdien ruziet het dorp met zo’n 2000 inwoners over de toekomst van de kerk. De plaatselijke priester, Mirko Tesic, meent dat het gebouw niet meer te redden is omdat de aarde onder het gebouw kan gaan verschuiven. Hij vindt dat de oude kerk moet worden afgebroken en dat een nieuw gebouw ervoor in de plaats moet komen. De Orthodoxe kerk heeft daarom verdere restauratie aan het gebouw stil laten leggen.

Een groot deel van de dorpelingen is het hier niet mee eens. Zij willen dat de kerk gewoon gerestaureerd wordt. Volgens dorpsbewoner en geoloog Predrag Lazarevic is er namelijk helemaal geen kans op een aardverschuiving. Hij ziet dan ook het liefst dat het gebouw gewoon blijft staan. “Als we de middelen ervoor hebben, mogen we voor mijn part vijf nieuwe kerken bouwen, maar laten we ook beschermen wat we al hebben”, zei hij tegen Radio Sarajevo. Predrag zegt een afstammeling te zijn van de mensen die de kerk 150 jaar geleden hebben opgebouwd.

Verwant nieuws;

Ongepast 
De taartenbakker zei geen moeite te hebben met homo’s, maar wel met homoseksualiteit. Waarop de rechter de tekst uit de statenbrede legalisatie van het homohuwelijk van afgelopen jaar citeerde, namelijk dat het maken van dit onderscheid ‘over het algemeen ongepast is’.

Phillips mag voortaan nooit meer homostelllen weigeren. Voor hem is dit een dusdanig heikel punt dat hij heeft besloten te stoppen met taarten bakken. Hij stopt zolang de overheid hem voorschrijft voor wie hij wel of niet moet bakken.

Het homostel dat geen taart kreeg is blij met de uitspraak. “We hopen dat het een signaal afgeeft: dat het gebruik van religie om mensen te discrimineren tegen de wet is, en dus fout.”

Eerder deze zomer diende een gelijke zaak, toen de eigenaren van ‘Sweetcakes by Melissa’ weigerden een taart in de oven te schuiven voor een lesbisch stel. Zij moesten het koppel 135 duizend dollar betalen voor de emotionele schade die zij hen hadden berokkend.

Christelijke bakker mocht homo’s geen bruidstaart weigeren

Trouw 16.08.2015 Trouwen zou voor iedereen de kers op de taart van het leven moeten zijn – zegt men. Maar de Amerikaanse taartenbakker Jack Phillips denkt daar anders over. Hij weigerde een bruiloftstaart te maken voor een homostel en is daar nu voor veroordeeld.

Drie jaar geleden kwamen Charlie Craig en David Mullins verliefd de ‘Masterpiece Cakeshop’ in Colorado binnen, om een taart uit te kiezen voor hun grote dag. Maar Philips weigerde die te maken, hij vond dat ‘in conflict met mijn geloof’.

Volgens het oordeel van de rechter, dat 64 kantjes telt, gelooft Phillips dat het decoreren van taarten een ‘vorm van kunst is waarmee hij God kan eren’. De bakker zei tegen de rechter God niet te willen beledigen door taarten te maken voor homostellen.

Phillips, eigenaar van de Masterpiece Cakeshop in Lakewood, beriep zich tijdens de zitting op de vrijheid van godsdienst. Wie in iets gelooft, heeft het recht te handelen naar de regels van dit geloof, was zijn redenatie.

Meer over;

‘Nieuwe voorman verraadt Duitse Lutherse kerk’

Trouw 12.08.2015 Horst Gorski, de nieuwe voorman van de Evangelisch-lutherse kerk in Duitsland, ligt onder vuur. Volgens conservatieve theologen verloochent hij de leer van Luther. Zij noemen het in een open brief ‘onverdraaglijk en onaanvaardbaar’ dat Gorski leiding gaat geven.

“Christenen mogen van een theoloog op deze positie verwachten dat hij zonder voorbehoud de grondslagen van het geloof onderschrijft,” schrijven de zeven theologen. Die grondslag van het geloof is volgens hen de kruistheologie: de dood van Jezus aan het kruis zorgt voor de vergeving van zonde.

In een preek in 2006 heeft Gorski deze theologie ‘een van de grootste misverstanden uit de christelijke geschiedenis’ genoemd. Daarmee wordt hij nu om de oren gelagen. Want Maarten Luther – de aanjager van de Reformatie in Duitsland en grondlegger van de kerk – juist zei dat dit ‘het hart van het christelijke geloof’ is.

Verwant nieuws

Amerikaanse school bestraft voor ‘christelijke indoctrinatie’

Trouw 23.07.2015 Nog nooit was God danken zo prijzig. De Amerikaanse Rankin Country School dacht een bijeenkomst op te fleuren door een dominee te laten bidden, maar moet daarvoor 2500 dollar boete betalen. De rechter spreekt van ‘christelijke indoctrinatie’.

De school, één van de grootste in de staat Mississippi, belegde vorig jaar een bijeenkomst om leerlingen met hoge cijfers te lauweren. Eregast was predikant Rob Gill. Hij verzocht de leerlingen ‘hun hoofden te buigen’ en dankte God voor hun ‘creatieve geesten’. Ook dankte hij voor het ‘religieuze onderwijs’ dat de leerlingen hadden genoten op de openbare school.

De Amerikaanse Humanistische Associatie kreeg hier lucht van en kwam in actie. Namens een leerling, die bereid was als schuldeiser op te treden, klaagde de associatie de school aan. De leerling werd afgelopen week in zijn gelijk gesteld, en de school moet hem 2500 dollar betalen.

Verwant nieuws;

Duits bisdom wil miljoenen van pronkbisschop Tebartz-van Elst 

NU 23.07.2015  Het Duitse bisdom Limburg eist 3,9 miljoen euro schadevergoeding van de vertrokken ‘pronkbisschop’ Franz-Peter Tebartz-van Elst. Dat melden Duitse media donderdag.

Tebartz-van Elst raakte in 2013 in opspraak omdat de renovatie en nieuwbouw van zijn residentie tientallen miljoenen duurder was uitgevallen dan de begrote 5,5 miljoen euro.

Het werk aan de residentie kostte uiteindelijk een slordige 31 miljoen euro. In de 3,9 miljoen die het bisdom van de ‘pronkprelaat’ terug wil, zit onder andere het miljoen dat Tebartz-van Elst uitgaf aan niet gebruikte ontwerpen.

De voormalig bisschop trad in oktober af en heeft nu een functie in het Vaticaan.

Lees meer over: Franz-Peter Tebartz-van Elst

Gerelateerde artikelen;

Duitse ‘pronkprelaat’ mag niet terug  

Omstreden Duitse ‘Pronkbisschop’ stal van de armen 

Paus wil rustpauze voor ‘pronkbisschop’  

Paus ontvangt omstreden Duitse ‘luxebisschop’ 

Bisdom eist geld van bisschop

Telegraaf 23.07.2015 Het Duitse bisdom Limburg eist 3,9 miljoen euro schadevergoeding van de vertrokken ‘pronkbisschop’ Franz-Peter Tebartz-van Elst. Dat meldden Duitse media donderdag. Tebartz-van Elst raakte in 2013 in opspraak omdat de renovatie en nieuwbouw van zijn residentie tientallen miljoenen duurder was uitgevallen dan de begrote 5,5 miljoen euro.

Het werk aan de residentie kostte uiteindelijk een slordige 31 miljoen euro. In de 3,9 miljoen die het bisdom van de ‘pronkprelaat’ terug wil, zit onder andere het miljoen dat Tebartz-van Elst uitgaf aan niet gebruikte ontwerpen. De voormalig bisschop trad in oktober af en heeft nu een functie in het Vaticaan.

Transgender bedreigd met ontslag bij parochie

VK 14.07.2015 ‘Zakelijk en kil’, anders kon Rhianna Gralike haar onthaal door het aartsbisdom in Utrecht naar eigen zeggen niet omschrijven. Daar sprak Gralike dinsdagochtend met kardinaal Eijk over haar dreigende ontslag als penningmeester van de Norbertusparochie in Oost-Flevoland. Haar positie ligt onder vuur omdat ze een man is geweest.

Ontslag dreigt voor Rhianna Gralike, penningmeester van de Norbertusparochie in Oost-Flevoland. Want voor transgenders is in de katholieke kerk geen plaats. Ze is nu van top tot teen vrouw, maar ‘omgebouwd’ is ze niet, zegt ze resoluut: ze spreekt liever van correcties. ‘Ombouwen klinkt zo onsympathiek. Ik ben toch geen bouwpakket van de Gamma.’ Lees het hele interview hier.

De gesprekken vonden plaats naar aanleiding van een brief die kardinaal Eijk vorige week ontving van pastoor Hans Boogers van de Norbertusparochie. De pastoor verzoekt daarin om Gralike te ontslaan omdat zij ‘niet kan worden gekwalificeerd als een katholiek met een levensstaat die met de leer van de kerk en het kerkelijke recht correspondeert’.

Het zorgde voor veel verontwaardiging bij Gralike, het parochiebestuur en de katholieke gemeenschap. De 56-jarige vrouw uit Dronten, die voorheen als Richard door het leven ging, is sinds januari penningmeester van de Norbertusparochie. Volgens haar heeft nooit iemand een probleem gemaakt van haar verleden. ‘De ellende begon toen de kardinaal er lucht van kreeg. Nu schuift hij de pastoor naar voren als schuldige’, zegt Gralike.

Paus eist einde van uitbuiting en manipulatie

Trouw 12.07.2015 Paus Franciscus heeft zondag vlak bij Asunción in Paraguay voor één miljoen mensen de laatste mis van zijn rondreis door Zuid-Amerika opgedragen. De 78-jarige kerkvorst eiste het einde van uitbuiting en onderdrukking in de wereld. De mensheid moet van een logica van overheersing, onderdrukking en manipulatie overgaan naar een ‘logica van opnemen, ontvangen en verzorgen’.

Voor de mis vlak bij de hoofdstad van Paraguay bezocht de paus opnieuw een sloppenwijk. Aan de oevers van de rivier de Paraguay wonen circa 100.000 mensen die regelmatig zijn blootgesteld aan overstromingen.
In ruim een week in Zuid-Amerika heeft Franciscus naast Paraguay Ecuador en Bolivia aangedaan.

Verwant nieuws;

Meer over: De Paus

Paus haalt in Paraguay opnieuw uit naar ‘afgodisch’ kapitalisme

NRC 12.07.2015  Paus Franciscus heeft tijdens zijn rondreis door Latijns-Amerika voor de tweede keer hard uitgehaald naar het kapitalistische systeem. In de hoofdstad van Paraguay, Asuncion, riep Franciscus wereldleiders vannacht op te stoppen met het uitvoeren van beleid “dat de levens van mensen offert op het altaar van geld en winst”.

Afgelopen donderdag klaagde Franciscus in Bolivia al in ongekend harde bewoordingen het sociale onrecht in de wereld aan. Hij noemde het huidige economische systeem van puur kapitalisme “onverdraaglijk”. Hij sprak van een “nieuw kolonialisme” ten koste van de armen en zwakken. LEES VERDER

Lees meer;

7 JUL De paus van de armen is weer ‘thuis’

10 JUL In Zuid-Amerika klinkt de paus als Che Guevara

2013 Deze man is de persoon van het jaar ›

5 APR Paus ageert tegen christenvervolging en oorlog in Urbi et Orbi ›

1993 Alleen een staatsgreep kan de onttroning van de Colorados voorkomen; Paraguay verlangt naar burgerpresident; “De mensenrechten zijn nog te weinig aan de orde geweest’

Curieus cadeau voor de paus: Jezus aan een communistisch kruis

Trouw 10.07.2015 Probeerde president Evo Morales van Bolivia om paus Franciscus op de kast te jagen? Of besefte hij niet dat zijn cadeau voor de Heilige Vader een wel erg eigenaardige symboliek in zich droeg? In de Boliviaanse hofstad La Paz gaf Morales de paus donderdagavond een communistische hamer en sikkel met daaraan vastgespijkerd het lichaam van Jezus.

Het zijn altijd de arbeiders en de armen die de broekriem moeten aanhalen, aldus Paus Franciscus, donderdag in Bolivia.

De kunstzinnige verhaspeling van Christus en communisme leidde tot het eigenaardigste moment van Franciscus’ huidige bezoek aan Zuid-Amerika. Het kunstwerk was gemaakt door een Jezuïtische pater die werd vermoord om zijn pleidooien voor meer democratie, legde Morales uit. De paus mompelde vervolgens iets dat niemand goed kon verstaan.

“No esta bien eso”, zei hij volgens sommige journalisten. Spaans voor: dat is niet oké. Andere verslaggevers hoorden iets heel anders: “Eso no lo sabia” oftewel “Dat wist ik niet”. Deelde hij nu mee dat hij het een ondeugdelijk cadeau vond? Of toonde hij slechts interesse in hetgeen hem overhandigd werd?

Meer over;

Vaticaan boos om condoomkunst

Telegraaf 30.06.2015  Een portret van paus emeritus Benedictus XVI dat is gemaakt van 17.000 condooms, heeft precies gedaan wat maakster Niki Johnson met het werk beoogde: een fikse discussie losgemaakt. Het condoomschilderij van de Duitse kerkvader, die in 2013 aftrad, krijgt in Amerikaanse media vooral veel aandacht dankzij de kritiek van de aartsbisschop van Milwaukee.

Het kunstmuseum in die stad heeft het werk met de titel Eggs Benedict onlangs gekregen van een donor. Aartsbisschop Jerome Listecki reageerde er fel op. Hij noemt het condoomschilderij beledigend voor de kerk en een voorbeeld van verfoeilijk „radicaal individualisme”. Het is volgens hem net zoiets als Gandhi afbeelden met een uzi, Lincoln in een gewaad van de racistische Ku Klux Klan of Hitler die met een keppeltje op de Torah leest. „Als het museum zo’n werk aangeboden kreeg, zou er een uitgebreide publieke discussie plaatsvinden.”

De kunstenares wil vooral condooms „normaliseren”, zei ze tegen The New York Times. De voormalige paus was verklaard tegenstander van anticonceptiemiddelen. Zijn opvolger Franciscus is dat overigens ook.

‘Eijk ontslaat transgender als penningmeester van parochie’

Trouw 29.06.2015 Is het een probleem om als transgender actief te zijn in de rooms-katholieke kerk? Volgens Rhianna Gralike uit Dronten wel. De vrouw meldt dat ze moet stoppen als penningmeester van de rooms-katholieke Norbertusparochie, die plaatsen als Dronten, Lelystad en Elburg in Flevoland en Gelderland omspant.

‘Ongemakkelijk’
Pastoor Boogers was gisteren niet bereikbaar voor een reactie, maar zei eerder tegen Omroep Flevoland dat een ontslagbrief aanstaande is. Totdat de brief er is, weigert hij inhoudelijk commentaar. Maar, zo verzekerde hij, het ontslag heeft niets te maken heeft met Gralikes functioneren als penningmeester.

Meer over: Rooms-katholicisme  Religie    Christendom

Uit elkaar gaan is soms ‘moreel noodzakelijk’, zegt paus

Trouw 25.06.2015 Het kan onvermijdelijk en soms zelfs ‘moreel noodzakelijk’ zijn dat echtparen uit elkaar gaan, stelde paus Franciscus gisteren tijdens zijn wekelijkse toespraak. Toch betekent dit absoluut niet dat hij afstand neemt van de leer van de kerk, die echtscheidingen van oudsher afkeurt, stelt kerkjurist Gian Ackermans.

Soms is scheiden moreel noodzakelijk, om het zwakkere geslacht te beschermen, Aldus Paus Franciscus.

Sommige stellen met relatieproblemen slagen erin hun huwelijk nieuw leven in te blazen. Maar dat lukt niet iedereen, geeft de paus toe. “Er zijn situaties waarin uit elkaar gaan onvermijdelijk is. Soms kan het zelfs moreel noodzakelijk zijn, om het zwakkere geslacht of jonge kinderen te beschermen tegen ernstiger leed dat veroorzaakt kan worden door intimidatie en geweld, vernedering en uitbuiting, verwaarlozing en onverschilligheid.”

De kerk moet mensen volgens de Argentijn zo goed mogelijk helpen bij het uit elkaar gaan, stelde de paus, en vermijden dat kinderen ‘gegijzeld worden door papa of mama’.

In oktober wordt tijdens een bisschoppenconferentie onder meer besproken hoe de kerk om moet gaan met gescheiden kerkleden die opnieuw getrouwd zijn.

Verwant nieuws;

Meer over; Rooms-katholicisme

Kerken houden via gezichtsherkenning bij wie dienst bezoekt

Trouw 22.06.2015 Kerken die precies willen weten welk gemeentelid op zondagochtend in bed blijft liggen, kunnen software kopen om via gezichtsherkenning bij te houden wie wel en niet komt opdagen tijdens de eredienst. Volgens kerken is ‘Churchit’ een droom die uitkomt.

Eerst criminelen, nu kerkgangers
Moshe Greenshpan, bedenker van de software, zegt in een interview met het weblog Churchmag verrast te zijn dat er een ‘kerkelijke markt’ is op dit gebied. Hij kwam op het idee van Churchit nadat hij zeker tien telefoontjes kreeg van kerken in korte tijd.

Over-de-top-technologie
Emma Carr, directeur van de privacygroep Big Brother Watch,noemt Churchit ‘over-de-top-technologie’. “In een tijd waarin onze privacy op allerlei manieren bedreigd wordt, mogen we toch hopen dat op de plaatsen waar we God aanbidden nog een hoog niveau van privacy garanderen.”

Anglicaanse kerkleidsters willen vrouwelijke God

Trouw 01.06.2015 Onze moeder die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd. Dat klinkt onwennig en dat zou niet moeten, vindt een groep prominente kerkleidsters uit de Anglicaanse kerk. Zij willen dat God zo nu en dan ook als vrouwelijke entiteit wordt aangeroepen.

Dit is belachelijk

Als we het idee serieus nemen dat zowel man als vrouw geschapen is naar Gods beeld, moeten we zowel mannelijke als vrouwelijke taal gebruiken”, zei Emma Percy, pastor van het Trinity College in Oxford, tijdens een conferentie voor vrouwelijke kerkleiders in Londen dit weekend. Percy is een lid van Watch, een organisatie die de rechten van de vrouw in de Anglicaanse kerk verdedigt.

Dit is ‘onbijbels’ en ‘onnozel’
De voorzitter van Watch, Hilary Cotton, zei tegen de Sunday Times dat het idee van God als mannelijk wezen uit de Romeinse tijd stamt, toen heren, koningen en vaders nog de leiding over ongeveer alles hadden. “Als we nu doorgaan met het aanbidden van een mannelijke God, dan doen we God tekort”, zei ze. “Want God is zoveel meer dan wij ooit kunnen begrijpen.”

De Anglicaanse kerk zal niet zomaar haar liturgie wijzigen. Een woordvoerder van de staatskerk zei in een reactie: “Elke verandering in de liturgie vereist toestemming, revisie en definitieve goedkeuring door de nationale kerkvergadering. Daarvóór is er nog goedkeuring nodig van de liturgische commissie van de kerk.”

Vandaag werden overigens voor de Anglicaanse kerk schokkende cijfersbekend gemaakt. Ten opzichte van 2012 noemen bijna twee miljoen minder Britten zichzelf Anglicaans. Volgens de voormalige aartsbisschop van Canterbury is de kerk slechts ‘een generatie van uitsterving’ verwijderd en zijn er per direct ‘actie’ en ‘hervormingen’ nodig.

Bas Heijne: Vuile was

NRC 31.05.2015  In de spiegel kijken, het blijft moeilijk. Nadat in Ierland een ruime meerderheid van de bevolking voor het homohuwelijk had gekozen, reageerde het Vaticaan terstond met stevige duiding. Volgens kardinaal Parolin, na de paus de hoogste bestuurder van de Rooms-Katholieke Kerk, was de uitslag „niet alleen een nederlaag voor de christelijke principes, maar ook voor de mensheid”. Naarmate de argumenten zwakker zijn, worden de woorden groter: christelijke zondigheid voldoet niet langer. Het is de mensheid die zichzelf moreel ten gronde richt. LEES VERDER

Is Franciscus’ Vaticaan toch niet zo homovriendelijk?

Trouw 27.05.2015 “Een nederlaag voor de mensheid.” Steviger had Vaticaans staatssecretaris Pietro Parolin zich niet kunnen uitdrukken, toen hij dinsdag reageerde op het nieuws dat Ierland het homohuwelijk gaat invoeren. En dat terwijl paus Franciscus zich juist erg mild heeft getoond voor homoseksuelen.

We hebben het hier niet alleen over een nederlaag voor christelijke principes, maar ook over een nederlaag voor de mensheid

Parolin is naar eigen zeggen ‘diep bedroefd’ dat 64 procent van de Ieren zaterdag stemde vóór invoering. De uitslag maakt Ierland het eerste land dat het homohuwelijk aanneemt middels een volksstemming. Parolin is de tweede man van het Vaticaan en de rechterhand van paus Franciscus.

Verwant nieuws;

‘Nederlaag voor mensheid’

Telegraaf 27.05.2015 Het Vaticaan noemt de legalisering van het homohuwelijk in Ierland ,,een nederlaag voor de mensheid.”

De staatssecretaris van het Vaticaan, kardinaal Pietro Parolin, heeft dat gezegd tegen Italiaanse media. ,,Dit is niet alleen een nederlaag voor de christelijke principes, maar ook een nederlaag voor de mensheid”, aldus Parolin, die geldt als de nummer twee binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Paus Franciscus heeft nog niet gereageerd.

Gerelateerde artikelen;

24-05: Bono blij met homohuwelijk

24-05: Duitse roep om referendum

24-05: Abbott: geen referendum

23-05: Reactie sterren Ierland

23-05: Ierland stemt voor homohuwelijk

23-05: ‘Ierland stemt voor homohuwelijk’

23-05: ‘Hoge opkomst Ierland’

Vaticaan noemt Iers homohuwelijk ‘nederlaag voor mensheid’

Trouw 27.05.2015 Het Ierse ‘ja’ voor het homohuwelijk is niet alleen ‘een nederlaag voor christelijke principes, maar een nederlaag voor de mensheid’, zei kardinaal-staatssecretaris Pietro Parolin gisteren. Hij is na de paus de hoogste bestuurder van de rooms-katholieke kerk.

Parolin is ‘erg verdrietig’ over de acceptatie van het homohuwelijk door de Ieren, zei hij dinsdag bij een conferentie in Rome. De kerk moet hier volgens de kardinaal-secretaris op reflecteren, maar hij benadrukte vooral het belang van evangelisatie en het gezin.

“Ik denk dat we hier niet alleen spreken over een nederlaag voor christelijke principes, maar over een nederlaag voor de mensheid”, aldus Parolin. Hij voegde hier aan toe dat de familie centraal staat en dat ‘we alles moeten doen om die te verdedigen, beschermen en promoten’

Verwant nieuws;

Bankiers Vaticaan goede beleggers

Telegraaf 25.05.2015 Dankzij sterk verbeterde rendementen met de handel in effecten en kostenbezuinigingen heeft de bank van het Vaticaan de winst over het afgelopen jaar scherp opgevoerd van €2,9 miljoen naar €69,3 miljoen , zo meldt de Financial Times.

De bank die gevestigd is in Vaticaanstad zal zo’n €55 miljoen van de winstopbrengen naar de kas van het Vaticaan overmaken en de rest zal ten goede komen aan de reserves van de bank.

De bankiers van het Vaticaan plukten vorig jaar vooral de vruchten van het goede klimaat op de financiële markten die dankzij de monetaire steun van de centrale banken vooral in aandelen de weg stevig omhoog vonden.

Sinds 2003 maakt de bank van het Vaticaan de resultaten openbaar om zo de transparantie van de activiteiten te verhogen.

Rebelse nonnen mengen zich in Spaanse verkiezingen

Trouw 22.05.2015 Twee rooms-katholieke nonnen zorgen voor opschudding in Barcelona, in aanloop naar de regionale verkiezingen die zondag plaatsvinden in Spanje. De twee hebben zich openlijk uitgesproken voor Catalaanse kandidaten die onafhankelijkheid nastreven. En daar zit het Vaticaan niet op te wachten.

De structuur van de rooms-katholieke kerk, mijn kerk, is vrouwonvriendelijk en patriarchaal, aldus Teresa Forcades.

Even voorstellen: zuster Lucía Caram. Deze Dominicaner non heeft 186.000 volgers op Twitter, presenteert haar eigen tv-kookshow, is devoot fan van FC Barcelona, maar is bovenal niet te benauwd om haar eigen mening te geven. Ze keurt het homohuwelijk niet af en stelde ook dat ze nooit iemand zou veroordelen die voor abortus kiest. Daarmee is ze al jaren een luis in de pels voor de leiding van de katholieke kerk, maar nu bemoeit ze zich ook nog met de politiek.

Meer over

Paus verklaart Palestijnse zusters heilig

Trouw 17.05.2015 Paus Franciscus heeft vandaag tijdens een mis op het St. Pietersplein in Rome twee Palestijnse kloosterzusters heilig verklaard. Dat gebeurde in aanwezigheid van de Palestijnse president Mahmoud Abbas, die zaterdag door Franciscus in audiëntie werd ontvangen. De paus noemde hem toen een vredesengel.

Paus Franciscus verklaart Palestijnse zusters heilig

NU 17.05.2015 Paus Franciscus heeft zondag tijdens een mis op het St. Pietersplein in Rome twee Palestijnse kloosterzusters heilig verklaard.

Dat gebeurde in aanwezigheid van de Palestijnse president Mahmoud Abbas, die zaterdag door Franciscus in audiëntie werd ontvangen. De paus noemde hem toen een vredesengel.

Beide zusters zijn stichter van een zustercongregatie. Maria Alfonsina Danil Ghattas (1843-1927) was in 1880 medeoprichter van de zusters dominicanessen van de rozenkrans van Jeruzalem.

De jong gestorven Mariam Bawardi (1846-1878), geboren in een dorp in Galilea in het huidige Israël, stichtte na een verblijf in Frankrijk een klooster van karmelietessen in Bethlehem. Paus Johannes Paulus II verklaarde haar in 1983 zalig.

Zie ook: Paus Franciscus noemt president Abbas van Palestina een vredesengel

Lees meer over: Paus Franciscus

Paus verklaart zusters heilig

Telegraaf 17.05.2015 Beide zusters zijn stichter van een zustercongregatie. Maria Alfonsina Danil Ghattas (1843-1927) was in 1880 medeoprichter van de zusters dominicanessen van de rozenkrans van Jeruzalem. De zusters zijn actief onder Palestijnse christenen en beheren onder meer een opvanghuis voor pelgrims en een internationale school in Jeruzalem. Zij werd zes jaar geleden zalig verklaard.

Experts reconstrueren jonge Jezus uit lijkwade van Turijn

AD 06.05.2015 Experts van de Italiaanse politie hebben naar aanleiding van de tentoonstelling van de beroemde lijkwade van Turijn geprobeerd het gezicht van de jonge Jezus te reconstrueren. Daarvoor werd software gebruikt, die normaal gesproken wordt ingezet bij het opsporen van maffiabazen. Het verbluffende resultaat werd gisteren door de politie van Rome vrijgegeven.

‘La sacra Sindone’, zoals de lijkwade in het Italiaans wordt genoemd, zou het linnen kleed zijn waarin Jezus na zijn kruisiging werd begraven. Het toont de afdruk van een man die, gezien zijn wonden, is gefolterd en aan een kruis overleed.

Hoewel het feit dat de lijkwade van Jezus Christus zou zijn nooit is bewezen en voortdurend onderwerp van discussie is, weerhoudt dat vele pelgrims er niet van naar de Dom van Turijn af te reizen waar het doek wordt bewaard. Van 19 april tot en met 24 juni wordt de lijkwade op bepaalde uren per dag, voor het eerst sinds vijf jaar, tentoongesteld. De Italianen verwachten miljoenen bezoekers.

Anders dan bij de speurtocht naar maffiosi, waar van tijd tot tijd enkel oude jeugdfoto’s beschikbaar zijn en het gezicht van een oudere persoon moet worden getekend, ging het bij de lijkwade om de verjonging van de gelaatstrekken. Nadat er van de afdruk van de lijkwade een digitale gezichtsafbeelding werd gedestillerd, werd de kaakomvang verkleind, het gezicht versmald en andere gelaatstrekken zachter gemaakt.

Verbluffend
Op die manier kwamen de onderzoekers, daarbij geholpen door tekenaar Andrea D’Amore, tot het gezicht van een jonge Jezus zoals deze op de foto’s werd vrijgegeven. Het verbluffende resultaat heeft televisiekijkend Italië al gefascineerd en zorgt inmiddels ook in het buitenland voor sensatie.

Lees ook;

Duitse kerk zet gescheidenen niet langer op straat

Trouw 05.05.2015 Medewerkers van instellingen van de Duitse Rooms-Katholieke Kerk hoeven in het algemeen niet langer ontslag te vrezen, als zij na een echtscheiding voor de wet hertrouwen. De Duitse bisschoppen hebben het arbeidsrecht op dat punt gewijzigd, zo lieten zij vandaag weten.

In Duitsland zijn veel basisscholen, kleuterscholen en ziekenhuizen van de kerk. De bisschoppen hebben nu bepaald dat hertrouwen na een echtscheiding alleen in uitzonderlijke situaties tot ontslag kan leiden. Hetzelfde geldt voor medewerkers die een geregistreerd partnerschap hebben gesloten. Zo’n uitzonderlijke situatie is dat het gedrag van de betrokken medewerker tot ‘behoorlijk wat ergernis’ binnen de instelling leidt of de geloofwaardigheid van de kerk schaadt. Het kerkelijk arbeidsrecht kent geen situaties die automatisch tot ontslag leiden, onderstrepen de bisschoppen.

Paus gaf 1,5 miljoen aan armen

Telegraaf 30.04.2015 Paus Franciscus heeft vorig jaar 1,5 miljoen euro aan arme mensen geschonken. Met dat geld kon het Vaticaan 8000 mensen helpen, een kwart meer dan in 2013.

In 2015 kan dat bedrag nog wel eens een stuk hoger uitvallen. „Dit jaar hebben wij alleen al in de maand maart 285.000 euro en dat bedrag wordt deze maand zeker overtroffen”, liet de administratie van de pauselijke aalmoes donderdag weten.

Paus: tegengaan opwarming aarde is ‘religieuze noodzaak’

Trouw 28.04.2015 De opwarming van de aarde is niet alleen een politiek probleem maar ook een geloofskwestie, vindt paus Franciscus. Tijdens een speciale conferentie in het Vaticaan spreekt hij dinsdag met religieuze leiders, politici en wetenschappers over klimaatverandering.

De kerk moet niet doen alsof ze de waarheid in pacht heeft, maar dit lijkt me een mooie bijdrage aan het publieke debat, aldus Sipco Vellenga, godsdienstsocioloog.

Onder de naam ‘Bescherm de aarde, eer de mensheid’ doet Franciscus een poging om het wereldwijde milieubewustzijn op te krikken. De klimaatconferentie in het Vaticaan is een prelude op zijn nieuwe encycliek, een pauselijke brief, over de ‘ecologie van de mens’ en de opwarming van de aarde, die naar verwachting in juni verschijnt.

Verwant nieuws;

Paus praat met Fransman

Telegraaf 22.04.2015 De paus heeft een privéontmoeting gehad met de man die door Frankrijk is voorgedragen om voor dat land ambassadeur bij het Vaticaan te worden.

Over de inhoud van dat gesprek tussen Franciscus en Laurent Stefanini is niets bekendgemaakt.

Frankrijk heeft hem begin januari al voorgedragen maar het Vaticaan heeft nog geen antwoord gegeven. Franse en Italiaanse media denken dat het Vaticaan problemen heeft met zijn benoeming omdat Stefanini homoseksueel is.

De Franse regering bevestigde woensdag berichten in Le Canard Enchaîné dat er een gesprek is geweest maar ontkende dat Stefanini is afgewezen, zoals het blad ook beweerde.

Gerelateerde artikelen;

Amerikaanse ‘radicaalfeministische’ nonnen weer op eigen benen

VK 17.04.2015 De grootste nonnenorganisatie van de Verenigde Staten heeft na drie jaar curatele zijn onafhankelijkheid herwonnen. Het Vaticaan heeft officieel het toezicht opgeheven dat drie jaar geleden werd ingesteld vanwege de ‘radicaalfeministische’ ideeën die de leden erop na hielden.
Dat heeft het Vaticaan gisteren in een persverklaring bekendgemaakt. Volgens het kerkelijk gezag is de Leadership Conference of Women Religious (LCWR), die meer dan 40 duizend Amerikaanse nonnen vertegenwoordigt,  succesvol hervormd en kunnen de nonnen weer op eigen benen verder.

Frankrijk houdt vast aan homoseksuele ambassadeur Vaticaan

NU 15.04.2015 De Franse regering houdt eraan vast dat Laurent Stefanini ambassadeur bij het Vaticaan wordt. Stefanini werd al begin januari voorgedragen, maar het Vaticaan heeft nog altijd niet met zijn benoeming ingestemd.

Dat is erg ongebruikelijk. In Franse media wordt erop gezinspeeld dat het Vaticaan problemen met de benoeming heeft, omdat Stefanini homoseksueel is.

De woordvoerder van de regering zei volgens de krant Le Figarowoensdag dat “Frankrijk een keuze heeft gemaakt om een ambassadeur bij het Vaticaan te hebben”.

Lees meer over: Paus Franciscus

Gerelateerde artikelen;

‘Paus weigert homodiplomaat’

Telegraaf 11.04.2015  Paus Franciscus zou de benoeming van een nieuwe Franse ambassadeur in het Vaticaan hebben geweigerd omdat hij homoseksueel is.

Laurent Stefanini werd begin januari al voorgedragen door president Hollande, maar een reactie van het Vaticaan bleef uit. Dat zou duiden op een afkeuring, meldden Franse media. De weigering is opvallend omdat de paus zich de laatste tijd juist heeft geprofileerd als toleranter dan zijn voorgangers. Zo ontving hij onlangs een grote Amerikaanse lobbygroep in het Vaticaan en bezocht hij in een Napolitaanse gevangenis een groep transgenders.

Stefanini zou alle kwaliteiten hebben voor de functie. Hij is katholiek en is jarenlang adviseur religieuze zaken voor de Franse regering geweest. Toch zou de Franse president Hollande zich momenteel beraden op een nieuwe kandidaat.

Paus dankt voor bloemen

Telegraaf 10.04.2015 Paus Franciscus heeft drie Nederlanders onderscheiden met de Bene Merenti-medaille. Het is een blijk van waardering voor de bloemenzee die zij ieder jaar met Pasen aanleggen in het Vaticaan. Dat heeft een van hen, de Naaldwijkse bloemenarrangeur Aad van Uffelen, vrijdag gemeld.

De twee andere bloemisten die de onderscheiding kregen zijn bollenteler Bart Bergman uit Lisse en bloemist Paul Deckers uit Roermond. Ze kregen de medaille op Goede Vrijdag uit handen van de Nederlandse ambassadeur in Vaticaanstad, prins Jaime de Bourbon de Parme.

De onderscheiding Bene Merenti (‘goede verdiensten’) wordt toegekend aan mensen die zich „minstens 10 jaar langdurige op geringe, doch opvallend verdienstelijke wijze in lokaal verband inzetten voor Kerk en samenleving”, zo meldt de website Katholiek.org.

‘Paus weigert homoseksuele ambassadeur Frankrijk’

NU 10.04.2015 De paus zou de benoeming van een nieuwe Franse ambassadeur in het Vaticaan hebben geweigerd omdat hij homoseksueel is.  Dat melden verschillende Franse media.

Ambassadeur Laurent Stefanini werd begin januari al voorgedragen als ambassadeur door president Hollande. Sindsdien is een reactie van het Vaticaan echter uitgebleven. Dit zou duiden op een afkeuring.

Stefanini zou volgens de Franse kranten alle kwaliteiten hebben voor de functie. Hij is katholiek en is jarenlang adviseur religieuze zaken voor de Franse regering geweest. Zijn kandidatuur is zelfs goedgekeurd door de aartsbisschop van Parijs, een fervent tegenstander van het  homohuwelijk.

Lees meer over: Paus Franciscus

Gerelateerde artikelen;

Paus Franciscus spreekt jaarlijkse Urbi et Orbi uit

NU 05.04.2015 Paus Franciscus heeft zondag vanaf het balkon van de Sint-Pietersbasiliek voor vele duizenden mensen de zegen Urbi er Orbi (voor stad en wereld) uitgesproken. Het was voor Franciscus de derde keer dat hij dat deed met Pasen. Zoals ieder jaar becommentarieerde de paus in zijn voorafgaande toespraak op het Sint-Pietersplein in Rome de situatie in de wereld.

Zo prees paus Franciscus onder meer het nucleair akkoord dat wereldleiders deze week sloten met Iran. De kerkleider noemde het een “kans om de wereld velliger te maken” en sprak zijn hoop uit dat de richtlijnen van het akkoord worden nageleefd.

Lees meer over: 

Pasen Paus Franciscus

Gerelateerde artikelen;

 • Herfstachtig weer ten einde met Pasen01-04-15
 • Paus vraagt in paaswake om aandacht voor problemen in wereldNU 04.04.2015 Paus Franciscus heeft de gelovigen zaterdagavond opgeroepen ”te luisteren naar de stilte”, maar ook de ogen niet te sluiten voor problemen en zich niet voor de wereld af te sluiten.In de paaswake in de St. Pieter doopte het hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk zes vrouwen en vier mannen uit Italië, Albanië, Cambodja, Kenia en Portugal. De jongste was een dertienjarig meisje uit Cambodja, de oudste een 66-jarige vrouw uit Kenia.Urbi et OrbiZondag gaat de 78-jarige Franciscus opnieuw voor in een dienst in de St. Pieter. Daarna spreekt hij de zegen Urbi et Orbi (voor stad en wereld) uit.Lees meer over: Paus Franciscus Paaswake Pasen

Misbruik Boeddhistische monniken

Door de meesters van de zwijgzaamheid wordt misbruik niet gemeld

Trouw 05.12.2016 Anderhalf jaar geleden kwamen de eerste verhalen over seksueel misbruik onder Nederlandse boeddhisten naar buiten. Sindsdien zijn er tientallen verhalen bijgekomen. Wat is er aan de hand?

Hij zou hen hebben behandeld als bedienden, en daar hoorden ook seksuele diensten bij

Op 16 november stond een groep vrouwen te protesteren tegen de komst naar Nederland van Sogyal Rinpoche, schrijver van de bestseller ‘Tibetaans boek voor leven en sterven’. De boeddhist wordt beschuldigd van misbruik. In Frankrijk loopt strafrechtelijk onderzoek tegen hem, op YouTube vertellen verschillende vrouwen door hem misbruikt te zijn. Hij zou hen hebben behandeld als bedienden, en daar hoorden ook seksuele diensten bij.

Met een Amerikaans slachtoffer is een schikking getroffen, waarmee een proces is afgewend. Enkele vrouwen hebben de dalai lama gevraagd Sogyal Rinpoche tot de orde te roepen, maar die blijft hem openlijk steunen. Ook Sogyals Nederlandse Rigpa-organisatie laat hem niet vallen.

Het geval staat niet op zich, zo bleek ruim een jaar geleden, op 23 juni 2015, toen Hans Voerknecht op Radio 5 vertelde welke vrijheden de Thaise monnik Mettavihari zich in Nederland permitteerde. Tijdens groepsmeditaties vergreep die zich openlijk aan jongemannen: “Er was een ligmeditatie in een ruimte met een man of twintig. Op een gegeven moment knoopte hij mijn broek open en trok me af. Waar anderen bij waren.”

Sinds vorig jaar zijn er tientallen verhalen van slachtoffers bijgekomen. Onderzoeksjournalist Rob Hogendoorn, gespecialiseerd in Nederlands boeddhisme, is al een tijdlang bezig het misbruik zoveel mogelijk te documenteren met getuigenverklaringen. Inmiddels heeft hij informatie van vijftig (al dan niet vermeende) misbruikslachtoffers verzameld. Er zou sprake zijn van zestien plegers, allemaal geestelijk leiders van boeddhistische gemeenschappen, van wie er ten minste vijf jarenlang hun gang konden gaan.

Tot nu toe zijn er bij waarnemers zoals Hogendoorn 25 slachtoffers van deze monnik bekend. De jongste was twaalf jaar – een jongetje die hij van de straat de tempel binnen had gelokt

Zoals gewoonlijk bij seksueel misbruikzaken is de aangiftebereidheid laag; justitie heeft nog niet tot vervolging kunnen overgaan. Toch blijft het lastig te begrijpen dat juist deze slachtoffers, vaak hoogopgeleide babyboomers, zo laat en aarzelend reageerden.

Dat deze praktijken in alle openheid konden plaatsvinden zonder dat de daders iets hoefden te vrezen, toont in elk geval dat het misbruik verweven is met de boeddhistische gemeenschap, denkt Hogendoorn. Mettavihari heeft een belangrijk deel van de tegenwoordige meditatieleraren in de vipassana-richting uitgekozen en opgeleid. De meesten moeten volgens Hogendoorn van het misbruik geweten hebben. Dankzij hun zwijgzaamheid zou Mettavihari decennialang zijn gang hebben kunnen gaan.

Het misbruik van de in 2007 overleden Mettavihari kwam pas vorig jaar naar buiten. Tot nu toe zijn er bij waarnemers zoals Hogendoorn 25 slachtoffers van deze monnik bekend. De jongste was twaalf jaar – een jongetje die hij van de straat de tempel binnen had gelokt – aldus het inmiddels volwassen slachtoffer dat zich vorig jaar bij de NOS meldde. Er is in Waalwijk rond 1980 voor zover bekend slechts eenmaal een melding bij de politie gedaan, maar dat leidde tot niets. Nu Mettavihari overleden is, is juridische vereffening uitgesloten.

Rest de vraag hoe volgelingen jarenlang loyaal konden blijven aan hun misbruik plegende leraar. Eén van hen, meditatieleraar Frits Koster schrijft daarover op zijn website: “We keken enorm op tegen deze bijzonder charismatische leraar. Dat hij blijk gaf van telepathische vermogens riep nog meer ontzag, vertrouwen en bewondering op. Door dit alles was het moeilijk ‘nee’ zeggen als hij seksuele toenadering zocht. Daarnaast kon hij op subtiele manieren kritische leerlingen belachelijk maken.” Koster is zelf ook slachtoffer geweest.

© Merlin Daleman.

Tantrische rituelen

We zijn gaan geloven dat leraren hele diepe en wijze boodschappen hebben. Zij lijken alles overstegen te zijn en kunnen zich lam drinken, rare financiële capriolen uithalen, aldus Frits Koster, meditatieleraar.

Zelf beweerde Mettavihari soms dat seks met leerlingen onderdeel uitmaakte van zogenaamde tantrische rituelen, vertelt Koster. “Dit alles om leerlingen tot inzicht te brengen en hen te confronteren met de beperkt oordelende geest. Een leerling laat pas diepgang zien als hij dergelijk gedrag normaal is gaan vinden en vertederd over de vrijheid van zijn leraar kan praten.”

Mettavihari werd vereerd, en die verering maakte dat volgelingen ook aanwijzingen voor banden van de meester met criminelen negeerden. Onderzoek van voorzitter Toine van Beek van de tempel in Waalwijk laat zien dat Mettavihari omging met Marokkaanse criminelen. Hij zou hebben gegokt met het geld van de gemeenschap, en volgens het kadaster was hij in Amsterdam-Noord eigenaar van een ‘massagesalon’, een bordeel.

Koster: “We zijn gaan geloven dat leraren hele diepe en wijze boodschappen hebben. Zij lijken alles overstegen te zijn en kunnen zich lam drinken, rare financiële capriolen uithalen, dure auto’s kopen.” Koster is een van de veertien leraren die door Mettavihari zijn gewijd. In een door de monnik verzonnen ritueel verbond hij de veertien getrouwen met zijn persoon, en daarmee met de Boeddha.

En met het misbruik, vermoedt Hogendoorn. “Mettavihari heeft hen op een voetstuk gezet, en zij Mettavihari.” De groep is inmiddels vanwege controversen over de aanpak van de misbruikkwestie verdeeld geraakt. Ank Schravendeel, meditatietrainer, dacht een half jaar na over de vraag wat de gevolgen voor haarzelf moeten zijn. Ze legde uiteindelijk aan haar gemeenschap verantwoording af. Een opname daarvan is online terug te vinden: “Het feit dat wij ooit door Mettavihari zijn aangewezen heeft geen grond meer, daar kunnen we niets meer aan ontlenen, we zijn onze licentie kwijt.” Haar leraarstoel gaf zij niet op.

Zijn opvolger Ösel Tendzin wist dat hij hiv-besmet was, maar had toch seks met mannelijke volgelingen, zonder hen dat te vertellen.

© Merlin Daleman.

In een communiqué van de door Mettavihari benoemde leraren staat dat ‘Mettavihari briljant kon lesgeven en begeleiden’. De groep distantieert zich van Mettavihari’s opvatting dat wie op hoog niveau mediteert zich niet meer gebonden hoeft te weten aan ‘lekenregels’. Sommige leraren, zoals Jotika Hermsen van meditatiegroep Sangha Metta, blijven Mettavihari ‘Eerwaarde’ noemen. Tijdens meditaties buigen ze voor zijn foto.

Leerling Els Ott, die Sangha Metta vroeg een foto van Mettavihari bij retraites weg te halen, kreeg als antwoord dat besloten was dit niet te doen. “Mettavihari had volgens hen ook veel goeds gedaan, dus wilden ze hem ‘niet uit de geschiedenis wegschrijven’.”

Het misbruik is niet alleen verweven met de vipassana-richting in Nederland. Ook aan andere boeddhistische richtingen, zoals het (westers-)Tibetaans boeddhisme, kleven misbruikaffaires, aldus Hogendoorn. Zo hebben de Shambhala-centra een verleden van seksschandalen. Over oprichter Chögyam Trungpa gaan verhalen van alcoholisme en seksuele uitspattingen. Zijn opvolger Ösel Tendzin wist dat hij hiv-besmet was, maar had toch seks met mannelijke volgelingen, zonder hen dat te vertellen. Dat erkent de organisatie op haar website. Tendzin stierf in 1990 aan aids.

Uit de geschiedenis van de Shambhala-centra lijkt Chögyam Tendzin inmiddels weggeschreven, maar naast het altaar van de vestiging in Leiden hangt nog wel zijn portret.

Terwijl zenboeddhisten in Japan bijna niet doen aan wat wij meditatie noemen, doen we in Nederland alsof zen gelijk staat aan mediteren, aldus Henk Blezer, boeddholoog aan de Vrije Universiteit.

Volgens Henk Blezer, boeddholoog aan de Vrije Universiteit, bestaat er ‘een patroon van blinde vlekken’ in boeddhistisch Nederland, al denkt Blezer niet dat misbruik in het boeddhisme meer voorkomt dan elders in de samenleving. Maar hij ziet in het Nederlands boeddhisme wel factoren die seksueel misbruik en ander bandeloos gedrag in de hand werken.

Dat het misbruik zo lang kon duren terwijl iedereen zijn mond hield, komt volgens Blezer mede doordat de leraren ‘collectief geprojecteerde maskers’ dragen. “De smetteloze, schaduwloze meester is een ideaaltype dat velen dierbaar is. Ze zijn van zo’n groot belang dat mensen decennialang kunnen leven met de tegenstrijdige praktijk voordat ze uiteindelijk de bom laten barsten.”

Blezer denkt ook dat mediteren misbruik in de hand kan werken. “Meditatie is in traditioneel boeddhisme iets wat maar weinigen doen, ook omdat het de geestelijke gezondheid zou kunnen schaden. Op onze moderne manier gezegd: omdat het mensen labiel en depressief zou kunnen maken. Het traditioneel boeddhistische principe dat je het zelf moet zien los te laten, kan in sommige gevallen zelfs leiden tot zelfdoding. Maar terwijl zenboeddhisten in Japan bijna niet doen aan wat wij meditatie noemen, doen we in Nederland alsof zen gelijk staat aan mediteren.”

© Merlin Daleman.

Persoonsverheerlijking

Meditatie maakt naar zichzelf zoekende leerlingen kwetsbaar, terwijl leraren in hun streven naar bevrijding grenzen uit het oog dreigen te verliezen, aldus Henk Blezer, boeddholoog aan de Vrije Universiteit.

“Door meditatie uit het lood geslagen kunnen zowel leerling als leraar een risicofactor worden. Het maakt naar zichzelf zoekende leerlingen kwetsbaar, terwijl leraren in hun streven naar bevrijding grenzen uit het oog dreigen te verliezen. Ze gaan zichzelf zien als de maat der dingen en nodigen hun leerlingen uit tot persoonsverheerlijking.”

In Azië was meditatie dan ook hoogstens onderdeel van een breed pakket aan rituelen en studie, legt Blezer uit. “En als het gedrag van een hooggeplaatste als misbruik werd gezien, was er een systeem van strakke sociale controle en sancties. In het geïndividualiseerde Westen gaat iedereen zijn gang, dus ook de meditatieleraar.”

Tussen het oosterse ideaal van zelfloosheid en het westerse van zelfverwerkelijking zit volgens Blezer een spanning die nog niet goed doordacht is. Oosterse traditionele boeddhisten zoeken idealiter ontsnapping aan het leven door de bevrijding van alle banden met het wereldse bestaan, door ‘de illusie van een zelf’ op te geven. Terwijl het in het westerse boeddhisme juist draait om het omarmen van het leven door zelfverwerkelijking. Dat kan de docenten een verkeerd idee geven van vrijheid.

Het zou zomaar kunnen dat bij ons het boeddhisme vorm gaat krijgen vanuit onverwachte plekken zoals tuincentra, aldus Henk Blezer,boeddholoog aan de Vrije Universiteit.

Dat Nederlandse boeddhisten nog niet goed hebben uitgedacht hoe ze met zulke spanningen omgaan, verbaast Blezer overigens niet: “In China duurde het ook eeuwen voordat het boeddhisme geworteld was. En dat was niet zozeer dankzij de elite van hoogopgeleide boeddhisten met hun theoretische discussies, maar vooral dankzij de populaire cultuur die het boeddhisme op haar eigen manier uitvond. Het zou zomaar kunnen dat bij ons het boeddhisme vorm gaat krijgen vanuit onverwachte plekken zoals tuincentra, en niet vanuit boeddhistische meditatiecentra.”

Veel Nederlandse boeddhistische organisaties hebben inmiddels ethische codes op hun websites gezet. Het Meldpunt Kinderporno heeft zelfs een onafhankelijk meldpunt boeddhisme ingesteld en de Boeddhistische Unie Nederland, de Bun, heeft daar duizend euro aan bijgedragen. Bun-voorzitter en Rigpa-lid Michael Ritman denkt dat de gedane inspanningen genoeg zijn. Hij spreekt van incidenten. “Er spelen nu geen zaken meer.” De demonstratie tegen de komst van Sogyal Rinpoche laat in elk geval zien dat de slachtoffers van misbruik hun stem durven laten horen.

Verwant nieuws;

Meer over; Religie Criminaliteit Boeddhisme

Meldpunt misbruik boeddhisten geopend

Trouw 02.11.2015 Slachtoffers van seksueel misbruik in de boeddhistische gemeenschap kunnen vanaf maandag terecht bij een speciaal meldpunt. De directeur van de stichting die het meldpunt beheert, Arda Gerkens, vertelde er maandag over bij de NOS-radio.

Het meldpunt is opgericht na onder meer vermeend misbruik door een Thaise monnik van de boeddhistische tempel Buddharama in Waalwijk. De in 2007 overleden monnik Mettavihari zou mensen hebben misbruikt.

De NOS meldde in mei dit jaar dat boeddhistische monniken en leraren de afgelopen decennia in Nederland leerlingen misbruikten. In enkele gevallen waren de slachtoffers minderjarig. De omroep sprak met meerdere slachtoffers.

Het is niet duidelijk hoeveel Nederlandse boeddhisten er zijn. Het gaat om een relatief kleine gemeenschap. Volgens de NOS zijn er in ons land ongeveer 50.000 tot 65.000.

Er zijn in Nederland al een aantal andere meldpunten met betrekking tot misbruik. ‘Wat wij zien is dat mensen die iets te melden hebben over misbruik, dat willen doen vanuit hun boeddhistische achtergrond. En onze mensen zijn inmiddels bekend met de boeddhistische wereld”, stelt Gerkens.

Verwant nieuws;

Meldpunt voor boeddhistische slachtoffers seksueel misbruik

NU 02.11.2015 Slachtoffers van seksueel misbruik in de boeddhistische gemeenschap kunnen zich vanaf maandag melden bij een onafhankelijk meldpunt op internet. Dat meldt de NOS.

Het meldpunt is opgericht na onder meer vermeend misbruik door een Thaise monnik van de boeddhistische tempel Buddharama in Waalwijk. De in 2007 overleden monnik Mettavihari zou mensen hebben misbruikt.

Het meldpunt is opgezet zodat slachtoffers een plek hebben ”om hun verhaal te doen”, aldus directeur Ada Gerkens van de stichting tegen NOS. ”Aan de hand van de meldingen die binnenkomen, zullen wij de aard en de omvang van het probleem in kaart brengen.”

Het meldpunt is opgezet door dezelfde stichting die ook het Meldpunt Kinderporno op Internet beheert.

Lees meer over: Seksueel misbruik Boeddhisme

Boeddhisten-meldpunt open

Telegraaf 02.11.2015 Slachtoffers van seksueel misbruik in de boeddhistische gemeenschap kunnen vanaf maandag terecht bij een speciaal meldpunt. De directeur van de stichting die het meldpunt beheert, Arda Gerkens, vertelde er maandag over bij de NOS-radio.

Het meldpunt is opgericht na onder meer vermeend misbruik door een Thaise monnik van de boeddhistische tempel Buddharama in Waalwijk. De in 2007 overleden monnik Mettavihari zou mensen hebben misbruikt.

De NOS meldde in mei dit jaar dat boeddhistische monniken en leraren de afgelopen decennia in Nederland leerlingen misbruikten. In enkele gevallen waren de slachtoffers minderjarig. De omroep sprak met meerdere slachtoffers.

Het is niet duidelijk hoeveel Nederlandse boeddhisten er zijn. Het gaat om een relatief kleine gemeenschap. Volgens de NOS zijn er in ons land ongeveer 50.000 tot 65.000.

Er zijn in Nederland al een aantal andere meldpunten met betrekking tot misbruik. “Wat wij zien is dat mensen die iets te melden hebben over misbruik, dat willen doen vanuit hun boeddhistische achtergrond. En onze mensen zijn inmiddels bekend met de boeddhistische wereld”, stelt Gerkens.

Lees meer over: misbruik boeddhisme

Nieuw meldpunt voor misbruik boeddhisten

AD 02.11.2015 Er is sinds maandag op internet een onafhankelijk meldpunt voor slachtoffers van seksueel misbruik binnen de boeddhistische gemeenschap. Dat meldt de NOS.

Het digitale meldpunt is opgericht door de stichting die ook het Meldpunt Kinderporno op Internet beheert.
Het meldpunt is opgericht na onder meer vermeend misbruik door een Thaise monnik van de boeddhistische tempel Buddharama in Waalwijk. De in 2007 overleden monnik Mettavihari zou mensen hebben misbruikt.
Het is bedoeld om slachtoffers een plek te bieden ,,om hun verhaal te doen”, zegt directeur Ada Gerkens van de stichting. ,,Aan de hand van de meldingen die binnenkomen, zullen wij de aard en de omvang van het probleem in kaart brengen.”

Excuses voor slachtoffers misbruik boeddhistische tempel Waalwijk

NU 02.06.2015 Boeddhistische tempel Buddharama in Waalwijk heeft de slachtoffers van seksueel misbruik dinsdag excuses aangeboden.

In een open brief betuigt huidig voorzitter Toine van Beek namens de tempel spijt ”voor de misdragingen van Mettavihari”, de monnik die vanaf de jaren zeventig volgelingen misbruikte in Waalwijk en elders in Nederland.

Nadat het misbruik onlangs via de NOS naar buiten kwam, meldden zich in totaal 21 slachtoffers.

Meldpunt

Inmiddels heeft Buddharama een online meldpunt geopend. Slachtoffers kunnen via de site van de tempel in contact komen met een onafhankelijke vertrouwenspersoon.

Lees meer over: Buddharama Waalwijk

Excuses voor misbruik in tempel

Telegraaf 02.06.2015 Boeddhistische tempel Buddharama in Waalwijk heeft de slachtoffers van seksueel misbruik dinsdag excuses aangeboden. In een open brief betuigt huidig voorzitter Toine van Beek namens de tempel spijt „voor de misdragingen van Mettavihari”, de monnik die vanaf de jaren zeventig volgelingen misbruikte in Waalwijk en elders in Nederland.

Nadat het misbruik onlangs via de NOS naar buiten kwam, meldden zich in totaal 21 slachtoffers. Mettavihari werd begin jaren tachtig weggestuurd uit Waalwijk, nadat een minderjarige jongen uit de buurt van de tempel bij de politie had gemeld dat hij was misbruikt. Van een zaak tegen de monnik kwam het echter niet. In 2007 is hij overleden.

Gerelateerde artikelen;

29-05: Tempel wil slachtoffers bijstaan

Tempel wil misbruikslachtoffers boeddhistische monnik bijstaan

NU 29.05.2015 De boeddhistische tempel in Waalwijk wil mensen die seksueel zijn misbruikt door een Thaise monnik graag bijstaan. Hoe dat precies vorm moet krijgen, hangt af van de wensen van de slachtoffers.

Dat vertelde voorzitter van tempel Buddharama Toine van Beek vrijdagavond. De tempel heeft een vertrouwenspersoon van buitenaf aangesteld bij wie slachtoffers terechtkunnen.

”Ik heb zelf ook met slachtoffers gesproken. Er zijn er die bijvoorbeeld graag een groepsgesprek willen”, aldus Van Beek. Sinds het misbruik zondag bekend werd gemaakt door de NOS, hebben zich 21 mensen gemeld die zeggen dat ze door de in 2007 overleden monnik Mettavihari zijn misbruikt.

Lees meer over: Boeddhisme

Gerelateerde artikelen;

Tempel wil slachtoffers bijstaan

Telegraaf 29.05.2015  De boeddhistische tempel in Waalwijk wil mensen die seksueel zijn misbruikt door een Thaise monnik graag bijstaan. Hoe dat precies vorm moet krijgen, hangt af van de wensen van de slachtoffers, vertelde voorzitter van tempel Buddharama Toine van Beek vrijdagavond. De tempel heeft een vertrouwenspersoon van buitenaf aangesteld bij wie slachtoffers terechtkunnen.

„Ik heb zelf ook met slachtoffers gesproken. Er zijn er die bijvoorbeeld graag een groepsgesprek willen”, aldus Van Beek. Sinds het misbruik zondag bekend werd gemaakt door de NOS, hebben zich 21 mensen gemeld die zeggen dat ze door de in 2007 overleden monnik Mettavihari zijn misbruikt.

Gerelateerde artikelen;

28-05: ‘Meer misbruik door monnik’

26-05: Omvangrijk misbruik door boeddhisten

24-05: ‘Misbruik bij boeddhisten’

‘Misbruikzaak rond monnik Mettavihari breidt zich uit’

VK 28.05.2015 De affaire rond het seksueel misbruik door de boeddhistische monnik Mettavihari breidt zich uit. De volgelingen van de in 2007 overleden Thaise monnik spreken van zeker 21 misbruikgevallen, meldt de NOS. De omroep bracht de zaak afgelopen week aan het licht na interviews met meerdere slachtoffers. Eén van hen, een man die graag anoniem wilde blijven, vertelde dat het tempelbestuur berustend reageerde, toen hij hen inlichtte over een nare ervaring die hij had gehad met Mettavihari. ‘Ik durf te zeggen dat hij dit met tientallen Nederlanders heeft gedaan’, aldus de man.

Bijeenkomsten
Voorzitter Toine van Beek van de huidige tempel in Waalwijk heeft geschrokken gereageerd op de beschuldigingen. De tempel organiseert op verzoek van twee slachtoffers tenminste een of twee bijeenkomsten, zodat zij ervaringen uit kunnen wisselen met lotgenoten.

Een belangrijke boeddhistische lerarengroep in de Vipassanatraditie, die ook door Mettavihari bedreven werd, is naar aanleiding van de beschuldigingen uit elkaar gevallen. Dat schrijft het Boeddhistisch Dagblad. De leraren konden het niet eens worden over het noemen van de naam van Mettavihari in verband met seksueel misbruik.

‘Meer misbruik door monnik’

Telegraaf 28.05.2015 De affaire rond het seksueel misbruik door de boeddhistische monnik Mettavihari breidt zich uit. De volgelingen van de in 2007 overleden Thaise monnik spreken van zeker 21 misbruikgevallen.

Dat meldt de NOS donderdag. Niet alleen in Waalwijk maakte Mettavihari slachtoffers, maar ook in tal van andere plaatsen in Nederland, aldus de omroep. Het ging in bijna alle gevallen om volwassen vrouwen. Voorzitter Toine van Beek van de huidige tempel in Waalwijk reageert geschrokken.

Gerelateerde artikelen;

24-05: ‘Misbruik bij boeddhisten’

Misbruikzaak boeddhistische monnik breidt zich uit

AD 28.05.2015 De affaire rond het seksueel misbruik door de boeddhistische monnik Mettavihari breidt zich uit. De volgelingen van de in 2007 overleden Thaise monnik spreken van zeker 21 misbruikgevallen. Dat meldt de NOS vandaag.

Niet alleen in Waalwijk maakte Mettavihari slachtoffers, maar ook in tal van andere plaatsen in Nederland, aldus de omroep. Het ging in bijna alle gevallen om volwassen vrouwen. Voorzitter Toine van Beek van de huidige tempel in Waalwijk reageert geschrokken.

Lees ook;

‘Seksueel misbruik bij boeddhisten in Nederland’

AD 24.05.2015 Boeddhistische monniken en leraren misbruikten de afgelopen decennia in Nederland leerlingen. In enkele gevallen waren de slachtoffers minderjarig. Dat meldt de NOS vandaag. De omroep sprak met meerdere slachtoffers.

Je moet het vroeg stoppen, anders gebeuren er steeds gekkere dingen, aldus Slachtoffer Patrick Franssen

De afgelopen maanden sprak de NOS, in samenwerking met boeddhisme-kenner Rob Hogendoorn, onder meer met drie slachtoffers van een Thaise monnik die na zijn komst naar Nederland in de jaren zeventig zeker twintig jaar lang jonge mannen misbruikte of pogingen daartoe deed.

MEER OVER: BOEDDHISME RELIGIE

‘Misbruik bij boeddhisten in Nederland’

VK 24.05.2015 Boeddhistische monniken en leraren misbruikten de afgelopen decennia in Nederland leerlingen. In enkele gevallen waren de slachtoffers minderjarig. Dat meldt de NOS vandaag. De omroep sprak met meerdere slachtoffers.

De afgelopen maanden sprak de NOS, in samenwerking met boeddhisme-kenner Rob Hogendoorn, onder meer met drie slachtoffers van een Thaise monnik die na zijn komst naar Nederland in de jaren zeventig zeker twintig jaar lang jonge mannen misbruikte of pogingen daartoe deed. Deze Mettavihari moest volgens betrokkenen begin jaren tachtig uit zijn tempel in Waalwijk vertrekken. Aanleiding zou een melding bij de politie zijn geweest over het lastigvallen van een minderjarige.

‘Misbruik bij boeddhisten in Nederland’

Trouw 24.05.2015 Boeddhistische monniken en leraren misbruikten de afgelopen decennia in Nederland leerlingen. In enkele gevallen waren de slachtoffers minderjarig. Dat meldt de NOS. De omroep sprak met meerdere slachtoffers.

De afgelopen maanden sprak de NOS, in samenwerking met boeddhisme-kenner Rob Hogendoorn, onder meer met drie slachtoffers van een Thaise monnik die na zijn komst naar Nederland in de jaren zeventig zeker twintig jaar lang jonge mannen misbruikte of pogingen daartoe deed.

Deze Mettavihari moest volgens betrokkenen begin jaren tachtig uit zijn tempel in Waalwijk vertrekken. Aanleiding zou een melding bij de politie zijn geweest over het lastigvallen van een minderjarige.

‘Misbruik aan het licht binnen boeddhistische gemeenschap’

NU 24.05.2015  Boeddhistische monniken en leraren misbruikten de afgelopen decennia in Nederland leerlingen. In enkele gevallen waren de slachtoffers minderjarig.  Dat meldt de NOS zondag. De omroep sprak met meerdere slachtoffers.

De afgelopen maanden sprak de NOS, in samenwerking met boeddhisme-kenner Rob Hogendoorn, onder meer met drie slachtoffers van een Thaise monnik die na zijn komst naar Nederland in de jaren zeventig zeker twintig jaar lang jonge mannen misbruikte of pogingen daartoe deed.

Deze Mettavihari moest volgens betrokkenen begin jaren tachtig uit zijn tempel in Waalwijk vertrekken. Aanleiding zou een melding bij de politie zijn geweest over het lastigvallen van een minderjarige.

Eerder in mei besloot een aantal van Mettavihari’s volgelingen zijn”herhaald grensoverschrijdend gedrag” na tientallen jaren zwijgen naar buiten te brengen.

Lees meer over: Boeddhisme

‘Boeddhistische monniken en leraren misbruiken volgelingen’›

NRC 24.05.2015  Boeddhistische monniken en leraren misbruikten de afgelopen decennia in Nederland leerlingen. In enkele gevallen waren de slachtoffers minderjarig. Dat meldt de NOS vandaag. De omroep sprak met meerdere slachtoffers.

De afgelopen maanden sprak de NOS, in samenwerking met boeddhisme-kenner Rob Hogendoorn, onder meer met drie slachtoffers van een Thaise monnik die na zijn komst naar Nederland in de jaren zeventig zeker twintig jaar lang jonge mannen misbruikte of pogingen daartoe deed. Hij moest volgens betrokkenen begin jaren tachtig uit zijn tempel in Waalwijk vertrekken. Aanleiding zou een melding bij de politie zijn geweest over het lastigvallen van een minderjarige.

‘Misbruik bij boeddhisten’

Telegraaf  24.05.2015 Boeddhistische monniken en leraren misbruikten de afgelopen decennia in Nederland leerlingen. In enkele gevallen waren de slachtoffers minderjarig. Dat meldt de NOS zondag. De omroep sprak met meerdere slachtoffers.

De afgelopen maanden sprak de NOS, in samenwerking met boeddhisme-kenner Rob Hogendoorn, onder meer met drie slachtoffers van een Thaise monnik die na zijn komst naar Nederland in de jaren zeventig zeker twintig jaar lang jonge mannen misbruikte of pogingen daartoe deed. Deze Mettavihari moest volgens betrokkenen begin jaren tachtig uit zijn tempel in Waalwijk vertrekken. Aanleiding zou een melding bij de politie zijn geweest over het lastigvallen van een minderjarige.

Misbruik kwam volgens het onderzoek van de NOS ook voor in onder meer Middelburg en Makkinga.

Gerelateerde artikelen;

04-05: Aartsbisschop dient ontslag in

30-04: Meldpunt misbruik kerk dicht

23-04: Aartsbisschop moet betalen

21-04: Veroordeelde bisschop stapt op

01-04: Branden bij ‘pedokerken’

Misbruik Kerk

Zoekopdrachten gerelateerd aan misbruik kerk

Misbruik kerk

Meer nieuws over misbruik kerk

TROUW Misbruik rk kerk

Nieuws over Misbruik in de kerk – AD.nl

misbruik kerk verhalen

misbruik katholieke kerk paus

misbruik protestantse kerk

misbruik binnen

misbruik kerk nederland

misbruik rk kerk

seksueel misbruik kerk

misbruik kerk nrc

Vorig 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Volgende

 

 

Zeker zeven geestelijken Oud-Katholieke Kerk misbruikten kinderen

VK 06.05.2017 Bij de Oud-Katholieke Kerk zijn meer misbruikgevallen aan het licht gekomen. Er zijn inmiddels zeven geestelijken bekend die zich hebben vergrepen aan kinderen. Eerder was nog sprake van twee daders.

View image on Twitter

nieuwsselectie @nieuwsselectie

Oud-katholieke kerk schorst tweede priester na klacht seksueel misbruik http://dlvr.it/P0sTxd 

9:54 AM – 28 Apr 2017

‘De kerk heeft de volgelingen en de buitenwereld vrijdag in een ‘herderlijke boodschap’ op de hoogte gebracht. Vijf van de zeven geestelijken zijn overleden, twee leven nog.

‘Ook al zouden sommige van deze zaken van lang geleden dateren en reeds lang zijn verjaard, de kerk wil niet doen alsof ze daarmee ook niet zouden zijn gebeurd’, aldus de Oud-Katholieke Kerk.

De kerk laat onderzoek doen naar het misbruik, de aanpak en de communicatie. Dat moet voor het einde van het jaar klaar zijn. Namen van daders en slachtoffers worden niet gepubliceerd.

Een oud-katholieke luchthavenpastor van Schiphol werd vorige maand opgepakt in Cambodja, omdat hij daar veel naaktfoto’s van jongetjes had gemaakt. De kerk wist dat hij een seksuele voorkeur had voor jongetjes, maar deed daar niets aan.

Volg en lees meer over:  MISBRUIK IN DE KERK   RELIGIE   NEDERLAND

Meer misbruikgevallen bekend bij Oud-Katholieke Kerk

NU 06.05.2017 Bij de Oud-Katholieke Kerk zijn meer misbruikgevallen aan het licht gekomen. Er zijn inmiddels zeven geestelijken bekend die zich hebben vergrepen aan kinderen. Eerder was sprake van twee daders.

De kerk heeft de volgelingen en de buitenwereld vrijdag in een ‘herderlijke boodschap’ op de hoogte gebracht. Vijf van de zeven geestelijken zijn overleden, twee leven nog. ”Ook al zouden sommige van deze zaken van lang geleden dateren en reeds lang zijn verjaard, de kerk wil niet doen alsof ze daarmee ook niet zouden zijn gebeurd”, melden de oud-katholieken.

De kerk laat onderzoek doen naar het misbruik, de aanpak en de communicatie. Dat moet voor het einde van het jaar klaar zijn. Namen van daders en slachtoffers worden niet gepubliceerd.

Een oud-katholieke luchthavenpastor van Schiphol is vorige maand opgepakt in Cambodja, omdat hij daar veel naaktfoto’s van jongetjes had gemaakt. De kerk wist dat hij een seksuele voorkeur had voor jongetjes, maar deed daar niets aan.

Misbruik door nog eens vijf OKKN-priesters

Telegraaf 06.05.2017 Opnieuw zijn er binnen de Oud-Katholieke Kerk gevallen van kindermisbruik aan het licht gekomen. Het gaat om vijf priesters die inmiddels zijn overleden.

Vorige maand werd een priester van de kerk in Cambodja opgepakt voor het maken van foto’s van naakte jongens en werd een ander geschorst vanwege kindermisbruik in het verleden.

Onderzoek door de kerk naar aanleiding van die gevallen bracht de nieuwe zaken aan het licht. Volgens de kerk was er sprake van „een onaanvaardbare seksuele houding in pastorale situaties”, zo schrijft de kerk op zijn website.

De Oud-Katholieke Kerk schrijft opnieuw geschokt te zijn en kondigt aan dat er een onafhankelijk onderzoek komt. Dat zou voor het einde van het jaar afgerond moeten zijn.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Aartsbisschop Marcel Lefebvre, de oprichter van Sint Pius X, draagt in 1981 een mis op in Veldhoven. © Nationaal Archief

Ultrakatholiek broederschap Sint-Pius X zou misbruik verzwijgen

Trouw 10.04.2017 De ultrakatholieke Priesterbroederschap Sint-Pius X wordt ervan beschuldigd seksueel misbruik van enkele geestelijken te hebben toegedekt. Dat beweert het tv-programma Uppdrag Granskning van de Zweedse publieke omroep SVT.

Drie priesters en een vrijwilliger zouden zich in verschillende landen in totaal aan twaalf kinderen hebben vergrepen. Aanwijzingen voor het misbruik zouden niet aan de burgerlijke autoriteiten zijn doorgegeven. De vrijwilliger, werkzaam bij de broederschap in de Amerikaanse staat Idaho, is inmiddels tot levenslang veroordeeld voor het misbruik van zeven jonge kinderen.

Een Vaticaanse commissie en de broederschap voeren op dit moment onderhandelingen om de traditionalisten weer een reguliere status binnen de rooms-katholiek kerk te geven. Vorige week maakte de paus het mogelijk dat traditionalistische gelovigen die met de broederschap zijn verbonden voortaan een geldig kerkelijk huwelijk kunnen sluiten.

Hervormingen

De Priesterbroederschap Sint-Pius X (FSSPX) werd opgericht door de Franse aartsbisschop Marcel Lefebvre. Hij had grote moeite met de hervormingen van het Tweede Vaticaans Concilie, dat tussen 1962 en 1965 in Rome gehouden werd. Zo moest Lefebvre niets hebben van de toenadering van het concilie tot protestanten, joden en moslims en het vieren van de mis in de volkstaal. Hij hield met zijn beweging strikt vast aan de tradities van voor het concilie. Rome heeft lang geprobeerd Lefebvre en zijn volgelingen in het gareel te krijgen, maar toen de aartsbisschop in 1988 vier van zijn priesters zonder toestemming van de paus tot bisschop wijdde, leidde dat tot een breuk met Rome. Lefebvre overleed in 1991.

Wat de onthullingen over het misbruik betekenen voor de verzoeningsgesprekken is nog onduidelijk. Het Vaticaan en de FSSPX hebben nog niet officieel gereageerd. De doorgaans goed ingevoerde National Catholic Register citeert bronnen binnen de broederschap die ontkennen dat er misbruikzaken in de doofpot zijn gestopt. Alles zou ‘zorgvuldig en prudent’ zijn afgehandeld.

Waakhond: het Vaticaan heeft misbruik nog steeds niet onder controle

Trouw 27.03.2017 Zal het Rome ooit lukken om hard op te treden tegen seksueel misbruik? De pauselijke adviescommissie die maatregelen tegen misbruik moet formuleren is er niet meer zo zeker van. Adviseurs mopperen dat het Vaticaan haar adviezen in de wind slaat.

De toekomst van de waakhond is ongewis, sinds begin deze maand Marie Collins opstapte, het enige lid dat zelf als kind door een priester was misbruikt. Collins raakte gefrustreerd doordat ze vanuit de Vaticaanse bureaucratie een ‘onacceptabele’ weerstand ervoer, zo schreef ze in een openbare verklaring.

Twee belangrijke aanbevelingen die de commissie had gedaan en die de paus had overgenomen zijn – in ieder geval voorlopig – in een lade beland. De in 2013 opgerichte commissie pleitte onder meer voor een tribunaal voor bisschoppen die niet adequaat hadden gereageerd op misbruikkwesties. De andere aanbeveling: het Vaticaan moet gaan reageren op alle brieven die misbruikslachtoffers naar Rome sturen.

De Congregatie voor de Geloofsleer, een soort Vaticaans ministerie, had daar volgens Collins al lang mee aan de slag moeten gaan. Maar dat is dus niet gebeurd.

De anderen zijn ook gefrustreerd

Toch gaan we door, zeggen de overgebleven commissieleden nu een verklaring. Ze willen op zoek naar ‘nieuwe manieren’ om slachtoffers in de procedures te betrekken. Hoe ze dat precies gaan doen, laten ze nog in het midden.

Tussen de regels door valt te lezen dat ook zij gefrustreerd zijn over de laksheid vanuit het Vaticaan. En in interviews drukken commissieleden zich ook beleefd doch kritisch uit. “Wat Marie heeft gezegd is de waarheid”, zegt kinderpsychiater en expert kindermisbruik Catherine Bonnet tegen persbureau AP. “Het is meer dan de stem van een overlever. Ze heeft een goede kijk op wat er nodig is.” De kerk denkt vooral in termen van kerkrecht, vindt psychiater Sheila Hollins. Ze lijkt nog niet helemaal te beseffen dat bij gerechtigheid en genoegdoening meer komt kijken. “Sommige kerkelijke leiders snappen het”, zegt ze. “Andere niet.”

Collins is kritisch en fel

Dat ze het uitgerekend zonder Collins moeten stellen is pijnlijk. Collins stond al voordat ze in 2014 tot de commissie toetrad bekend als een fel criticus van de manier waarop de kerk met misbruik omging. Als iemand verandering kon brengen, was zij het wel, zo dachten veel slachtoffers. Daar komt bij dat de commissie vanaf deze maand alleen nog óver misbruikslachtoffers kan spreken, en niet námens hen.

Ook pijnlijk: Collins is niet de eerste die vertrekt. Vorig jaar werd het andere commissielid dat zelf misbruikt was, Peter Saunders, op non-actief gesteld. Saunders vond ook dat het Vaticaan veel te laks reageerde op misbruik en op suggesties om de misbruikprocedures te verbeteren. Zijn verkapte ontslag had waarschijnlijk te maken met een verschil van inzicht: Saunders wilde dat de commissie niet alleen adviseerde over beleid, maar zich ook mengde in specifieke casussen. Nu zou de commissie vooral dienen ‘als PR-vehikel’.

In Nederland hebben rooms-katholieke geestelijken van 1955 tot 1983 zeker tussen de tienduizend en twintigduizend misbruikslachtoffers gemaakt. Ordes en bisdommen waren daar jarenlang van op de hoogte, zo constateerde de commissie-Deetman vijf jaar geleden. De manier waarop de kerk met die gevallen omging, kende volgens Deetman ‘ernstige tekortkomingen’.

Deetman was wel te spreken over de manier waarop de bisdommen en ordes omgingen met zijn onderzoek. “De medewerking is royaal geweest”, zei hij tijdens de presentatie van zijn rapport. “Ook van de kerk. Ze deed wat gevraagd werd, zonder vragen te stellen over het waarom.”

Activisten protesteren in Sydney tegen misbruik in de katholieke en Anglicaanse kerk. © AFP

Groot misbruikschandaal binnen Australische kerk

AD 20.03.2017 Binnen de Anglicaanse kerk van Australië zijn 1.100 klachten binnengekomen over seksueel misbruik van kinderen. Dat meldt BBC op basis van een recent gepubliceerd rapport van de Australische Commissie voor onderzoek naar Kindermisbruik. Het gaat om meldingen die zijn gedaan tussen 1980 en 2015.

In 569 van de gevallen is de verdachte een vrijwilliger, geestelijke of docent binnen de kerk. De misbruikte kinderen waren gemiddeld 11 jaar oud. Volgens de commissie heeft de Anglicaanse kerk al 31 miljoen Australische dollar betaald aan 459 slachtoffers.

Intens verdrietig

De Anglicaanse bisschop van Melbourne liet in een verklaring weten geschokt te zijn door het grote aantal klachten. ,,Wij vinden het intens verdrietig dat we seksueel misbruik niet hebben kunnen voorkomen’’, liet de geestelijke verder weten. Tegenover Australische pers zei de commissie dat slachtoffers op vele manieren zijn teleurgesteld door de handelswijze van de kerk.

Ook misbruik katholieken

Een paar weken geleden bleek uit een ander onderzoek dat er ook binnen de rooms-katholieke kerk op grote schaal misbruik heeft plaatsgevonden. Maar liefst 7 procent van de priesters zou zich tussen 1950 en 2010 hebben vergrepen aan jonge kinderen. De onderzoekscommissie telde 4500 slachtoffers binnen de katholieke kerk.

Australische commissie: ook veel misbruik in Anglicaanse kerk

Trouw 17.03.2017 In Australië kwam seksueel misbruik de afgelopen decennia niet alleen regelmatig voor in de rooms-katholieke kerk, maar ook in de Anglicaanse. Die laatste kreeg tussen 1980 en 2015 zo’n 1082 klachten binnen.

Dat blijkt uit een vrijdag gepubliceerd onderzoek van een koninklijke commissie. In 569 van de gevallen is de verdachte een geestelijke, docent of vrijwilliger. De kinderen aan wie zij zich vergrepen, waren gemiddeld 11 jaar oud. Sinds 1980 heeft de kerk 195 miljoen euro compensatie uitgekeerd.

De hoogste geestelijke van de kerk, aartsbisschop Philip Freier van Melbourne, spreekt in een verklaring van ‘een persoonlijk gevoel van schaamte en verdriet’. “We zijn werkelijk geschokt en ontzet door ons onvermogen om seksueel kindermisbruik binnen de kerk tegen te gaan.”

Een woordvoerder stelt tegenover persbureau Reuters dat het instituut ‘slachtoffers op vele manieren hebben teleurgesteld, zowel in de manier waarop we gehandeld hebben als in ons onvermogen om te handelen’. De kerkelijke mechanismen die misbruik moesten voorkomen, hebben volgens haar duidelijk gefaald.

Ook veel misbruik bij katholieken

Vorige maand bleek uit een ander onderzoek dat binnen de Australische rooms-katholieke kerk op grote schaal misbruik heeft plaatsgevonden. Tussen 1950 en 2010 maakte naar schatting maar liefst 7 procent van de priesters zich daaraan schuldig. In sommige bisdommen vergreep zelfs 15 procent van de priesters zich aan minderjarigen. Vanaf 1980 telde de onderzoekcommissie 4500 slachtoffers.

Het oordeel van die commissie was hard: niet alleen had de kerk weinig gedaan om misbruik te voorkomen, ze werkte ook nauwelijks mee aan het onderzoek. Zo reageerde het Vaticaan op een verzoek om documenten te overleggen over beschuldigde priesters door te zeggen dat dat ‘mogelijk noch gepast’ was.

We zijn werkelijk geschokt en ontzet door ons onvermogen om seksueel kindermisbruik binnen de kerk tegen te gaan, aldus Aartsbisschop Philip Freier van Melbourne.

De Anglicaanse kerk is in Australië met 3,7 miljoen leden de op één na grootste. Alleen de katholieke kerk is groter. Ze is ontstaan uit de Kerk van Engeland, het Britse antwoord op de Reformatie, en doet qua theologie en liturgie denken aan traditionele protestantse en katholieke kerken. Belangrijke verschillen zijn er ook. Zo kennen anglicanen geen celibaat.

‘Commissie misbruik gehinderd’

Telegraaf 01.03.2017 De Ierse Marie Collins, zelf slachtoffer van seksueel misbruik door een priester, is uit de internationale commissie gestapt die paus Franciscus in 2014 oprichtte in de strijd tegen kindermisbruik. Collins stapt op „uit frustratie” omdat diverse leden van de Romeinse Curie, het bestuursorgaan rond de paus, weigeren mee te werken aan het voorkomen van kindermisbruik. In een verklaring noemt de Ierse het gebrek aan medewerking „schandalig.”

De paus heeft het ontslag van de vrouw aanvaard.

Vorige maand stapte ook een ander lid van de pauselijke commissie op, de Brit Peter Saunders. Ook hij werd als kind misbruikt door een priester en ook hij beschuldigde de Curie ervan niet mee te werken aan het onderzoek.

De commissie wordt geleid door de kardinaal van Boston, Sean O’Malley.

LEES MEER OVER; PAUS FRANCISCUS VATICAAN KINDERMISBRUIKKATHOLIEKE KERK MARIE COLLINS

Misbruik in Amersfoortse kerk lijkt minder groot dan gedacht

Trouw 21.02.2017 Het seksueel misbruik in een gereformeerd-vrijgemaakte kerk in Amersfoort dat dit najaar aan het licht kwam, is mogelijk minder omvangrijk dan werd gedacht. Van de zestien mogelijke slachtoffers zijn er drie naar voren gekomen, meldt een kerkelijke onderzoekscommissie. Er zou geen sprake zijn van een doofpot.

Van de andere dertien personen heeft de commissie naar eigen zeggen ‘geen slachtofferschap kunnen vaststellen’. De drie mannen bevestigen wat de kerk in oktober bekendmaakte: een gemeentelid zou in de jaren ’80, toen ze nog minderjarig waren, ‘ontuchtige handelingen’ bij hen hebben gepleegd. De bal kwam opnieuw aan het rollen toen tijdens de zondagsdienst gebeden werd voor dat gemeentelid. Hij was 71 jaar en ernstig ziek. Een kerkgenoot stapte naar de kerkenraad: wist die wel dat de man zich aan jongens had vergrepen?

De huidige kerkenraad wist dat niet, maar, zo bleek, de toenmalige dominee Berend Kamphuis was wel op de hoogte gebracht. Het gemeentelid had hem destijds zelf opgebiecht dat hij zich aan jongens had vergrepen. Kamphuis wist van twee van die slachtoffers, maar deed geen aangifte, vertelde hij in Trouw. Hij vond dat niet de taak van de predikant. “De tijd was ook anders. Er zijn nu meldpunten en protocollen, dat was indertijd niet zo.”

‘Kerk heeft zich om slachtoffers bekommerd’

De commissie, bestaande uit onder meer juristen, psychologen en een emeritus predikant uit een andere kerk, rekenen dat Kamphuis niet zwaar aan. Ze wijst erop dat de gemeente die twee slachtoffers en hun familie pastorale zorg heeft verleend en dat ze zich ‘om hen bekommerd heeft’. “Alhoewel de verleende begeleiding van destijds bezien vanuit het perspectief van heden beter had gekund, had deze destijds niet per se beter gemoeten”, schrijft ze. “Zij is zorgvuldig, oprecht, binnen de toenmalige kerkordelijke kaders en met goede intenties uitgevoerd.”

De commissie zegt geen aanwijzingen te hebben dat de man na zijn biecht in 1986 opnieuw in de fout ging. Strafrechtelijke vervolging is geen optie meer, want het gemeentelid is inmiddels overleden.

Kerk Australië betaalde 200 miljoen euro aan slachtoffers misbruik

NU 16.02.2017 De Katholieke Kerk in Australië betaalde omgerekend zo’n 200 miljoen euro als compensatie voor de duizenden slachtoffers van seksueel misbruik sinds de jaren tachtig. Meer dan 4.400 personen hebben gemeld dat zij slachtoffer zijn geweest van misbruik.

Volgens een rapport over het misbruik hebben in totaal 3.066 slachtoffers een vorm van compensatie gekregen. Gemiddeld zat er zo’n 33 jaar tussen het moment van misbruik en het moment dat er aangifte werd gedaan. Verwacht wordt dat een grote groep mensen geen aangifte heeft gedaan.

Honderden zaken zijn nog altijd in behandeling. De officiële commissie die het misbruik in kaart moet brengen, schat dat er gemiddeld zo’n 66.000 euro per persoon is uitbetaald.

De organisatie Christian Brothers heeft in totaal het meeste betaald: bijna 33 miljoen euro. Dat bedrag wordt verdeeld over 763 personen. De Jezuïeten betaalden het meeste per persoon, zo’n 185.000 euro. Ook zijn sommige slachtoffers op een niet-financiële manier gecompenseerd.

7 procent van de rooms-katholieke priesters in Australië is in de afgelopen zes decennia, sinds 1950, beschuldigd van kindermisbruik. De gemiddelde leeftijd van de slachtoffers lag rond de 10 jaar bij meisjes en rond de 11 jaar bij jongens.

De commissie werd in 2013 ingesteld. Zij onderzoekt ook misbruikzaken buiten de Katholieke Kerk.

Lees meer over: Australië

200 mln voor slachtoffers kerk

Telegraaf 16.02.2017 De katholieke kerk in Australië heeft in de afgelopen decennia omgerekend 200 miljoen euro schadevergoeding betaald aan duizenden mensen die als kind in scholen en instellingen seksueel werden misbruikt door geestelijken.

Gemiddeld ontving elk slachtoffer 91.000 Australische dollar (66.000 euro). Dat zegt een officiële commissie die het misbruik in kaart moet brengen.

Sinds 1980 keerde de kerk in totaal 276 miljoen Australische dollar uit. Meer dan 4400 mannen en vrouwen hebben tot dusver gemeld dat zij als kind door katholieke geestelijken zijn misbruikt. Het werkelijke aantal ligt vermoedelijk hoger. Tot dusver werd aan ruim 3000 mensen schadevergoeding betaald. Honderden zaken zijn nog in behandeling.

De commissie werd in 2013 ingesteld. Zij onderzoekt ook misbruikzaken buiten de katholieke kerk.

LEES MEER OVER KATHOLIEKE KERK KINDERMISBRUIK AUSTRALIE

‘7 procent van Australische priesters heeft kinderen seksueel misbruikt’

VK 06.02.2017 7 procent van de katholieke priesters in Australië heeft zich tussen 1950 en 2010 schuldig gemaakt aan seksueel misbruik van in totaal 4.444 kinderen. De meisjes zijn gemiddeld 10,5 jaar oud, de jongens 11,5 jaar. Dit blijkt uit de eerste resultaten van een koninklijke commissie die sinds 2013 onderzoek doet naar seksueel misbruik binnen religieuze instituten in Australië.

Jarenlang werd het misbruik verdoezeld. ‘Kinderen werden genegeerd of erger nog, gestraft’, zegt Gail Furness, de belangrijkste advocaat die de commissie bijstaat. ‘Beschuldigingen werden niet onderzocht. Priesters en religieuze broeders werden verplaatst. De parochies of gemeenschappen waarin zij werden verplaatst, wisten niets van het verleden. Documenten werden vernietigd of niet bewaard.’

De Heilige Stoel, het centrale bestuursorgaan van de katholieke kerk dat vanuit het Vaticaan opereert, weigert documenten van misbruik door Australische priesters over te dragen aan de onderzoekscommissie. ‘Het is niet mogelijk of gepast de gevraagde informatie te verstrekken’, aldus het orgaan in juli 2014.

De cijfers zijn het resultaat van getuigenisverklaringen van slachtoffers en katholieke gezaghebbers. Onder meer de Australische kardinaal George Pell, tegenwoordig een van de belangrijkste financiële adviseurs van paus Franciscus, heeft in verschillende hoorzittingen verslag gedaan hoe autoriteiten reageerden op kindermisbruik tijdens zijn tijd in Australië. Het onderzoek bevindt zich in een afrondende fase. De komende drie weken zullen de laatste hoorzittingen plaatsvinden. Het officiële rapport wordt tegen het einde van dit jaar verwacht.

‘We schamen ons’

Demonstranten protesteren tegen de weigering van het Vaticaan om documenten over misbruik door Australische priesters te overhandigen aan de onderzoekscommissie. © AFP

Het misbruik vond plaats in meer dan duizend katholieke instellingen. In vier instituten vergreep meer dan 20 procent van de priesters zich aan kinderen. Bij de Brothers of St John maakte zelfs 40,4 procent zich hieraan schuldig. Dit katholieke instituut bestaat sinds 1947 en heeft verschillende scholen voor jongens opgezet. In 2002 erkende het instituut dat medewerkers 24 jongens en mannen met een handicap hadden misbruikt in drie huizen in Victoria. Er werd een bedrag van 3,6 miljoen dollar (3,3 miljoen euro) ter compensatie betaald aan de slachtoffers.

De katholieke kerk heeft geschokt gereageerd op de bevindingen van de onderzoekscommissie. ‘De cijfers zijn een aanklacht tegen priesters en religieuzen die deze kinderen hebben misbruikt’, aldus Francis Sullivan, de voorzitter van een raad die speciaal is opgezet om een antwoord te formuleren op het onderzoek. ‘Het is ook een reflectie op kerkleiders die hebben gefaald stappen te ondernemen tegen de misbruikers, hebben gefaald hen tot de orde te roepen en hebben gefaald met hen te handelen in overeenstemming met de wet.’ Volgens Sullivan ‘laten katholieken hun hoofden hangen van schaamte’.

Sullivan onderstreept dat de katholieke kerk stappen heeft genomen om misbruik in de toekomst te voorkomen. Zo is er een speciaal orgaan opgezet dat erop toeziet dat bisschoppen en kerkleiders zich houden aan de regels die gelden voor de bescherming van kinderen.

Wereldwijde onthullingen

Een Iers slachtoffer van seksueel misbruik. Op zijn hand heeft hij het woord ‘haat’ getatoeëerd. © GETTY

De katholieke kerk kampt sinds het einde van de 20ste eeuw met onthullingen van seksueel misbruik. Dit speelde zich voornamelijk af tussen de jaren vijftig en tachtig van de vorige eeuw, maar kwam pas decennia later aan het licht.

In Nederland presenteerde de commissie-Deetman in december 2011 een eindrapport naar seksueel misbruik tussen 1945 en 1985. Er waren 1.795 meldingen binnengekomen van misbruik binnen deze periode. Daarbij waren ongeveer 800 daders betrokken. Ook in Duitsland, Oostenrijk, Ierland, Zwitserland en België laaide een discussie op naar aanleiding van meldingen van seksueel misbruik binnen de katholieke kerk.

In de Verenigde Staten verscheen in 2004 een rapport waarin elfduizend gevallen van misbruik werden vastgesteld. Later werd dit aantal bijgesteld naar vijftienduizend. Er waren zo’n vijfduizend geestelijken bij betrokken.

Volg en lees meer over:  AUSTRALIË  MISBRUIK IN DE KERK

Foute priesters priesters fout

Telegraaf 06.02.2017 Van de rooms-katholieke priesters in Australië zou 7 procent zich tussen 1950 en 2010 schuldig hebben gemaakt aan misbruik van kinderen. In een bepaalde orde wordt zelfs meer dan 40 procent van de medewerkers daarvan beschuldigd.

Bij een Australische commissie die onderzoek doet naar seksueel misbruik en mishandeling van kinderen zijn bijna 4500 meldingen binnengekomen van mensen die beweren in die periode slachtoffer te zijn geworden binnen de rooms-katholieke kerk.

De commissie heeft maandag haar bevindingen bekendgemaakt, meldt de BBC. De verhalen van de slachtoffers waren ,,deprimerend vergelijkbaar”, zei een woordvoerder van de commissie.

Het misbruik vond plaats in meer dan duizend katholieke instellingen. De gemiddelde leeftijd van de slachtoffers was 10,5 jaar voor meisjes en 11,5 voor jongens.

De rooms-katholieke kerk in Australië zegt in een reactie geschokt te zijn door de uitkomst. ,,Als katholieken moeten we ons schamen.”

LEES MEER OVER; KATHOLIEK PRIESTER MISBRUIK AUSTRALIE

© afp. Francis Sullivan, hoofd van de Australische Raad voor waarheid, gerechtigheid en herstel. Sullivan hield vandaag in Sydney een rede voor de koninklijke onderzoekscommissie naar kindermisbruik in instellingen. ‘De hypocrisie ontneemt je de adem’, zei hij.

Kindermisbruik Australië: ‘Zeven procent van de priesters schuldig’

Trouw 06.02.2017 “Als katholieken buigen wij vol schaamte ons hoofd”, zei de woordvoerder van de rooms-katholieke kerk in Australië, kort nadat vandaag de resultaten van onderzoek naar seksueel misbruik in Australië bekend waren gemaakt.

Die resultaten zijn ronduit schokkend. Van de rooms-katholieke priesters in Australië heeft 7 procent zich tussen 1950 en 2010 schuldig gemaakt aan misbruik van kinderen. In sommige bisdommen vergreep zelfs 15 procent van de priesters zich aan minderjarigen.

Nog erger zijn de cijfers uit een aantal Australische katholieke kloosterordes. Bij de orde van Saint John of God Brothers zou 40 procent van de broeders kinderen hebben misbruikt. 

De onderzoekscommissie vertelde dat tussen 1980 en 2010 bijna 4500 kinderen slachtoffer werden van seksueel misbruik in katholieke instellingen. Het misbruik vond plaats in meer dan duizend van deze instellingen. De gemiddelde leeftijd van de slachtoffers was ruim 10 jaar voor meisjes en ruim 11 jaar voor jongens. Tussen het moment van het misbruik en het moment waarop de slachtoffers ermee naar buiten durfden te komen, zat gemiddeld 33 jaar.

Rk-kerk ‘werkte slecht mee’

© reuters.

Een hoorzitting van de Australische koninklijke onderzoekscommissie naar kindermisbruik in instellingen.

Na jaren van debat werd de onderzoekscommissie vier jaar geleden ingesteld. Die deed onderzoek naar misbruik van minderjarigen in instellingen in Australië. Van alle gevallen van misbruik waar de commissie op stuitte, vond bijna 40 procent plaats in rooms-katholieke instellingen.

De commissie hekelde de wijze waarop de rooms-katholieke kerk zich tijdens het onderzoek opstelde. Op de vraag aan het Vaticaan om documenten te overleggen die informatie bevatten over Australische priesters die van misbruik waren beschuldigd, kreeg de commissie het antwoord dat dat ‘mogelijk noch gepast’ was. Ook de Australische bisdommen werkten niet goed mee, meldde de commissie.

De Australische rooms-katholieke kerk stelde wel een commissie voor waarheid, gerechtigheid en herstel in. De voorman van die commissie, Francis Sullivan, reageerde vandaag zeer geschokt op de cijfers. “Maar dit gaat niet om statistieken, dit gaat om kinderen. Deze uitkomsten staan haaks op het evangelie dat wij als kerk zouden moeten volgen.”

Hypocrisie

Zolang de top van de kerk niet begrijpt dat de kerk en haar cultuur het echte probleem is, kan het niet worden opgelost, aldus Francis Sullivan.

Sullivan haalde hard uit naar de top van de rooms-katholiek kerk. “De hypocrisie ontneemt je de adem”, zei hij. In plaats van kinderen te beschermen, waren kerkleiders druk doende om hun eigen belang en het imago van de kerk te bewaken. “Zolang de top van de kerk niet begrijpt dat de kerk en haar cultuur het echte probleem is, kan het niet worden opgelost.”

Volgens Sullivan moeten priesters en broeders veel beter worden voorbereid op en begeleid in een celibatair leven. “Wij moeten door de knieën gaan en wij moeten ons door de slachtoffers de weg laten wijzen. Niet andersom. Laten we een nederige positie aannemen.”

Verwant nieuws;

Meer over; Criminaliteit Religie Misbruik in de kerk

7 procent katholieke priesters Australië beschuldigd van kindermisbruik

NU 06.02.2107 7 procent van de rooms-katholieke priesters in Australië is in de afgelopen zes decennia, sinds 1950, beschuldigd van kindermisbruik. Dat blijkt uit gegevens die werden verzameld door een Australische onderzoekscommissie.

De statistieken werden maandag gepresenteerd tijdens een hoorzitting van de Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse, meldt AP.

De koninklijke commissie, de belangrijkste vorm waarin in Australië nationaal onderzocht wordt verricht, onderzoekt sinds 2013 hoe de Rooms-Katholieke Kerk en andere instellingen reageerden op kindermisbruik.

Leden van de commissie ontdekten in de archieven van de Kerk dat tussen 1980 en 2014 4.444 mensen meldden te zijn misbruikt in meer dan duizend katholieke instellingen in heel Australië.

De gemiddelde leeftijd van de slachtoffers lag rond de 10 jaar bij meisjes en rond de 11 jaar bij jongens. 

Doofpotten

Volgens Furness werkten zowel het Vaticaan als lokale katholieke bischopdommen vaak niet mee aan het onderzoek. Het Vaticaan weigerde documenten over beschuldigde priesters te overhandigen.

“Kinderen werden genegeerd of erger, gestraft. Aantijgingen werden niet onderzocht. Priesters en monniken werden verplaatst. De parochies of gemeenschappen waar ze naartoe werden verplaatst wisten niets over hun verleden”, zei ze. “Documenten werden niet bewaard of ze werden vernietigd. Geheimhouding en doofpotten vierden hoogtij”, aldus de commissie.

Kloosterorden

Veruit het meest wijdverbreide misbruik vond plaats bij kloosterorden, schrijft The Guardian. Zo werd bij de Hospitaalbroeders van Sint Jan de Deo 40 procent van de broeders beschuldigd van misbruik. Bij de Christelijke Broeders en de Broeders Maristen was dat respectievelijk 22 en 20 procent. Beide orden hebben scholen.

Schaamte

Volgens Francis Sullivan, het hoofd van de Waarheids-, Gerechtigheids- en Genezingsraad die door de Rooms-Katholieke Kerk werd opgericht naar aanleiding van het werk van de onderzoekscommissie, blijkt uit de data “een enorm falen” van de kerk om kinderen te beschermen.

“Deze aantallen zijn schokkend, ze zijn tragisch en ze zijn onverdedigbaar”, zei een zichtbaar geëmotioneerde Sullivan tegen de commissie. “Als katholieken moeten we onze hoofden in schaamte buigen.”

De kerk heeft tegenwoordig stappen gezet om misbruik te voorkomen, zei Sullivan. Zo zijn er nieuwe regels voor het onderzoeken van beschuldigingen en zien kerkfunctionarissen toe op de naleving daarvan. Ook worden beschuldigingen uit het verleden onderzocht en wil de kerk slachtoffers schadevergoedingen gaan betalen.

Lees meer over: Australië Rooms-Katholieke KerkKindermisbruik

Paus wil ‘zero tolerance’ voor misbruikplegers

Trouw 03.01.2017  Paus Franciscus heeft alle bisschoppen van de katholieke kerk in een brief meegedeeld dat zij een beleid van ‘zero tolerance’ moeten hanteren voor geestelijken die zich schuldig maken aan seksueel misbruik bij kinderen.

‘Ik zou graag willen dat we onze volledige inzet vernieuwen om te verzekeren dat deze gruweldaden niet langer plaats zullen vinden in ons midden’, schreef de paus op 28 december in een brief die maandag naar buiten werd gebracht door het Vaticaan. De paus smeekte in de brief om vergiffenis voor ‘een zonde die ons beschaamt’.

‘De kerk erkent de zonden van enkele van haar leden: het lijden, de ervaringen en de pijn van minderjarigen die seksueel zijn misbruikt door priesters’, aldus de paus. ‘Het is een zonde waarvoor we ons diep schamen. Laat ons de moed vinden om alle noodzakelijke maatregelen te treffen en om de levens van onze kinderen op elke manier te beschermen, zodat dergelijke misdaden nooit meer zullen worden herhaald.’

Sinds Franciscus’ aantreden in 2013 heeft de kerkleider verschillende stappen ondernomen om seksueel misbruik in de katholieke kerk met wortel en tak uit te roeien.

Franciscus ontmoette al meerdere slachtoffers van seksueel misbruik en ontnam in 2015 een Poolse aartsbisschop het ambt. Deze geestelijke werd ervan beschuldigd te hebben betaald voor seks met minderjarigen in de Dominicaanse Republiek.

‘Vaticaantribunaal’

In 2014 richtte Franciscus binnen het Vaticaan een commissie op die kerken adviseert over misbruikpreventie. In die commissie hebben ook slachtoffers zitting. Een andere, door de paus goedgekeurde maatregel is een ‘Vaticaantribunaal’ dat bisschoppen beoordeelt die worden beschuldigd van het verbergen van misbruik of van falen in de preventie daarvan. Maar tot de daadwerkelijke oprichting van dat tribunaal is het nog niet gekomen.

Ondanks de maatregelen vinden verschillende belangenorganisaties van misbruikslachtoffers dat de paus te weinig doet. Zo zijn bisschoppen die misbruik hebben getolereerd of hebben verdoezeld vaak niet ter verantwoording geroepen, zeggen zij.

“Deze paus blijft zero tolerance verkondigen, maar bekrachtigt dat niet”, reageerde Anne Barrett-Doyle, oprichtster van de Amerikaanse onderzoeksgroep Bishopaccountability.org, tegenover The Guardian naar aanleiding van de brief van Franciscus. “Hij weet net zo goed als wij dat kerkwetten geen dekking geven aan zero tolerance. Het is dus louter retoriek. Het trieste feit is dat de kerk nog steeds zijn systeem niet heeft aangepast om het tot een verplichte realiteit te maken.”

Misbruik wereldwijd

Misbruik van kinderen in de katholieke kerk kwam voor het eerst groot aan het licht in 2002, toen ontdekt werd dat Amerikaanse bisschoppen misbruikende geestelijken het hand boven het hoofd hielden door ze van parochie naar parochie te verplaatsen.

Soortgelijke schandalen werden later wereldwijd ontdekt, waaronder in Nederland. Hier kwam in 2010 voor het eerst aan het licht dat mensen in hun jeugd waren misbruikt door priesters, geestelijken en andere medewerkers van de katholieke kerk. Een commissie onder leiding van Wim Deetman concludeerde na ruim een jaar onderzoek dat enkele duizenden kinderen tussen 1945 en 1985 ernstig seksueel zijn misbruikt.

Priesters de fout in met kinderen

Telegraaf 19.12.2016 Het Vaticaan heeft drie priesters uit El Salvador schuldig bevonden aan seksueel misbruik met minderjarigen. Dat heeft de katholieke kerk van San Salvador zondag bekendgemaakt. Het seksueel misbruik zou gepleegd zijn tussen 1980 en 2000.

De drie priesters zijn na het strafproces uit de katholieke kerk gezet. Paus Franciscus heeft al vaker gezegd dat seksueel geweld tegen kinderen niet getolereerd wordt en heeft gezworen dat het seksueel misbruik binnen de katholieke kerk gestopt zal worden.

De regering van El Salvador heeft (nog) geen strafrechtelijke vervolging ingesteld.

’30 miljoen euro voor misbruikslachtoffers Rooms-Katholieke Kerk in Nederland’

VK 25.10.2016 De Rooms-Katholieke Kerk in Nederland heeft in de afgelopen jaren ruim 29 miljoen euro aan smartengeld uitgekeerd aan slachtoffers van seksueel misbruik. Dinsdag zijn de laatste gesprekken geweest met slachtoffers die zich hadden gemeld. Het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK heft zichzelf naar verwachting in april 2017 op.

‘Opeens pakte hij mijn hand en ging daarmee onder zijn pij’

Broeder Delphinus nam de jongen mee uit fietsen langs de boeren. Een eer, tot de priester hem ging betasten. Omdat hij nu de enige klager is, kreeg hij geen erkenning.

Het bestuur kondigde dinsdag aan dat het in het voorjaar met een uitgebreid eindverslag komt over de hele onderzochte periode. Het verwacht dat het bedrag na afhandeling van alle zaken zal zijn opgelopen tot zo’n 30 miljoen euro.

De klachtencommissie heeft uiteindelijk ruim 1400 zaken afgerond, na zittingen waarbij het slachtoffer in de meeste gevallen aanwezig was. Bijna duizend klachten zijn geheel of gedeeltelijk gegrond verklaard. In veel van de andere gevallen was er onvoldoende bewijs. De R.K.-Kerk wil ook deze groep alsnog genoegdoening en compensatie bieden.

100.000 euro

‘Mijn ouders zeiden: dat doen nonnen niet’

Seksueel misbruik in de katholieke kerk wordt vaak met jongens geassocieerd. Anneke getuigde over haar ervaringen in het levensverhalenproject, dat vrouwelijke slachtoffers een stem moet geven.

Als hun klacht gegrond wordt verklaard, kunnen slachtoffers om financiële compensatie vragen. Afhankelijk van de ernst van het seksueel misbruik kan dat bedrag oplopen tot 100.000 euro. In deze categorie van het zwaarste misbruik vallen 318 slachtoffers.

Vanaf het moment dat de stroom meldingen op gang kwam, in voorjaar 2010, hebben zich 3678 mensen gemeld. Het Platform Hulpverlening benadert na afloop van de procedures alle slachtoffers opnieuw om te kijken of aan de hulpvraag is voldaan. Dat neemt nog zeker enkele maanden in beslag.

Volg en lees meer over:  MISBRUIK IN DE KERK  NEDERLAND

Nederlandse Katholieke Kerk keerde 29 miljoen uit aan misbruikslachtoffers

NU 25.10.2016 De Nederlandse Rooms-Katholieke Kerk (RKK) heeft in de afgelopen jaren ruim 29 miljoen euro aan smartengeld uitgekeerd aan slachtoffers van seksueel misbruik, dinsdag zijn de laatste gesprekken geweest met slachtoffers die zich hadden gemeld.

Het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK heft zich naar verwachting in april 2017 op.

Het bestuur kondigde dinsdag aan dat het in het voorjaar met een uitgebreid eindverslag komt over de hele onderzochte periode. Het verwacht dat het bedrag na afhandeling van alle zaken zal zijn opgelopen tot zo’n 30 miljoen euro.

De klachtencommissie heeft uiteindelijk ruim 1.400 zaken afgerond, na zittingen waarbij het slachtoffer in de meeste gevallen aanwezig was. Bijna duizend klachten zijn geheel of gedeeltelijk gegrond verklaard. In veel van de andere gevallen was er onvoldoende bewijs. De RKK wil ook deze groep alsnog genoegdoening en compensatie bieden.

Compensatie

Als hun klacht gegrond wordt verklaard, kunnen slachtoffers om financiële compensatie vragen. Afhankelijk van de ernst van het seksueel misbruik kan dat bedrag oplopen tot 100.000 euro. In deze categorie van het zwaarste misbruik vallen 318 slachtoffers.

Vanaf het moment dat de stroom meldingen op gang kwam, in voorjaar 2010, hebben zich 3.678 mensen gemeld. Het Platform Hulpverlening benadert na afloop van de procedures alle slachtoffers opnieuw om te kijken of aan de hulpvraag is voldaan. Dat neemt nog zeker enkele maanden in beslag.

Lees meer over: Rooms-Katholieke Kerk

Geld kerk slachtoffers misbruik

Telegraaf 25.10.2016 De Rooms-Katholieke Kerk in Nederland heeft in de afgelopen jaren ruim 29 miljoen euro aan smartengeld uitgekeerd aan slachtoffers van seksueel misbruik. Dinsdag zijn de laatste gesprekken geweest met slachtoffers die zich hadden gemeld.

Het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK heft zichzelf naar verwachting in april 2017 op. Het bestuur kondigde dinsdag aan dat het in het voorjaar met een uitgebreid eindverslag komt over de hele onderzochte periode. Het verwacht dat het bedrag na afhandeling van alle zaken zal zijn opgelopen tot zo’n 30 miljoen euro.

Ruim 1400 zaken

De klachtencommissie heeft uiteindelijk ruim 1400 zaken afgerond, na zittingen waarbij het slachtoffer in de meeste gevallen aanwezig was. Bijna duizend klachten zijn geheel of gedeeltelijk gegrond verklaard. In veel van de andere gevallen was er onvoldoende bewijs. De R.K.-Kerk wil ook deze groep alsnog genoegdoening en compensatie bieden.

Als hun klacht gegrond wordt verklaard, kunnen slachtoffers om financiële compensatie vragen. Afhankelijk van de ernst van het seksueel misbruik kan dat bedrag oplopen tot 100.000 euro. In deze categorie van het zwaarste misbruik vallen 318 slachtoffers.

Bijna 3700 meldingen

Vanaf het moment dat de stroom meldingen op gang kwam, in voorjaar 2010, hebben zich 3678 mensen gemeld. Het Platform Hulpverlening benadert na afloop van de procedures alle slachtoffers opnieuw om te kijken of aan de hulpvraag is voldaan. Dat neemt nog zeker enkele maanden in beslag.

’30 miljoen naar slachtoffers seksueel misbruik’

AD 25.10.2016 De Rooms-Katholieke Kerk in Nederland heeft in de afgelopen jaren ruim 29 miljoen euro aan smartengeld uitgekeerd aan slachtoffers van seksueel misbruik. Dinsdag zijn de laatste gesprekken geweest met slachtoffers die zich hadden gemeld.

Het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK heft zichzelf naar verwachting in april 2017 op. Het bestuur kondigde dinsdag aan dat het in het voorjaar met een uitgebreid eindverslag komt over de hele onderzochte periode. Het verwacht dat het bedrag na afhandeling van alle zaken zal zijn opgelopen tot zo’n 30 miljoen euro.

De klachtencommissie heeft uiteindelijk ruim 1400 zaken afgerond, na zittingen waarbij het slachtoffer in de meeste gevallen aanwezig was. Bijna duizend klachten zijn geheel of gedeeltelijk gegrond verklaard. In veel van de andere gevallen was er onvoldoende bewijs. De R.K.-Kerk wil ook deze groep alsnog genoegdoening en compensatie bieden.

Compensatie
Als hun klacht gegrond wordt verklaard, kunnen slachtoffers om financiële compensatie vragen. Afhankelijk van de ernst van het seksueel misbruik kan dat bedrag oplopen tot 100.000 euro. In deze categorie van het zwaarste misbruik vallen 318 slachtoffers.

Vanaf het moment dat de stroom meldingen op gang kwam, in voorjaar 2010, hebben zich 3678 mensen gemeld. Het Platform Hulpverlening benadert na afloop van de procedures alle slachtoffers opnieuw om te kijken of aan de hulpvraag is voldaan. Dat neemt nog zeker enkele maanden in beslag.

Lees ook

Meldpunt Seksueel Misbruik ‘nog nooit zo druk’

Lees meer

Meldpunt Seksueel Misbruik ‘nog nooit zo druk’

AD 08.10.2016 Het Meldpunt Seksueel Misbruik in Kerkelijke Relaties heeft het nog nooit zo druk gehad sinds vorige week de oude misbruikzaak in de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (GKV) Amersfoort-Oost naar buiten werd gebracht. Dat zegt woordvoerder van het meldpunt, Ineke van Dongen, tegen het Nederlands Dagblad.

Er zijn ouderen die bellen en voor het eerst spreken over het seksueel misbruik in hun kindertijd.

Het Meldpunt Seksueel Misbruik

Het Meldpunt spreekt van een ‘onwaarschijnlijke drukte’. Het nieuws dat de nu terminaal zieke 71-jarige Piet Hein W. uit Hoevelaken in 1986 twaalf minderjarige jongens heeft misbruikt als lid van de kerkgemeente GKV Amersfoort-Oost heeft volgens Van Dongen een hoop los gemaakt.

,,Er zijn ouderen die het meldpunt bellen die voor het eerst spreken over het seksueel misbruik in hun kindertijd. Er reageren mensen uit de omgeving van slachtoffers die zich afvragen of zij in het verleden wel goed hebben gehandeld. Kerken melden zich met adviesvragen, vertrouwenspersonen vragen begeleiding bij verhalen die bij hen gemeld worden,” aldus Van Dongen. Ook bellen er slachtoffers die zich niet gehoord voelen. Het Meldpunt heeft extra mensen ingeschakeld om de drukte van telefoontjes en hulpvragen aan te kunnen.

Onderzoeksteam
GKV Amersfoort-Oost liet gisteren weten een onafhankelijk team samengesteld te hebben om onderzoek te doen naar het seksueel misbruik. Het onderzoeksteam bestaat uit een theoloog, jurist en een gedragwetenschapper annex psycholoog. Twee van hen zijn niet afkomstig uit de GKV. Het drietal wil boven water krijgen waarom dit misbruik niet naar buiten is gebracht, doet onderzoek naar de feiten en omstandigheden en gaat op zoek naar slachtoffers.

Het doet dit met een regie van vijf leden van GKV Amersfoort-Oost. Zo wil de kerk ‘een zo groot mogelijk objectiviteit bereiken’. Eerder zijn diaken Henk te Roller liet eerder weten dat de kerkgemeenschap ‘boos, verdrietig en verontwaardigd’ is dat de zaak in de doofpot werd gestopt.

Geen aangifte
Het seksueel misbruik was destijds in beperkte kring binnen de kerk bekend. Zowel door slachtoffers als door de kerk werd in 1986 geen aangifte gedaan. Het seksueel misbruik kwam twee weken geleden aan het lichtnadat tijdens een dienst werd gebeden voor de terminaal zieke Piet Hein W. De kerkenraad ontving toen een mail met de vraag ‘of de kerk wel wist voor wie ze bidden?’

De kerkenraad onderzocht de aantijging, die algauw juist bleek te zijn. In 1986 zou W. zijn daden tegen de toenmalige predikant hebben opgebiecht. Die zegt te hebben gesproken met de slachtoffers en hun ouders en maatregelen te hebben getroffen.

Lees ook

Oud geval seksueel misbruik in Amersfoortse kerk ontdekt

Lees meer

Paus: nalatige bisschoppen kunnen uit ambt worden gezet

VK 04.06.2016 Bisschoppen die ‘nalatig’ zijn wanneer priesters worden beschuldigd van misbruik van minderjarigen, kunnen uit hun ambt worden gezet. Dat blijkt uit een zaterdag uitgevaardigd pauselijk decreet.

Interview

De kerk moet zich niet bemoeien met wat zich in de slaapkamer afspeelt. Dat stelt Gerard de Korte, bisschop van Den Bosch, die wordt gezien als de officieuze plaatsvervanger van paus Franciscus in Nederland. Lees hier het interview met De Korte. (+)

Paus Franciscus richtte in 2014 een Vaticaanse commissie op die moest vaststellen hoe misbruikzaken in de parochies het beste kunnen worden tegengegaan.

De katholieke kerk kende de afgelopen vijftien jaar veel schandalen rond priesters die kinderen misbruikten, maar daar niet voor werden gestraft. In plaats daarvan werden ze van parochie naar parochie gestuurd, zonder dat de autoriteiten iets over de zaken hoorden.

Het feit dat niet ingrijpen bij misbruik nog steeds niet tot ontslag op staande voet gaat leiden stemt David Clohessy, zelf slachtoffer en tegenwoordig hoofd van belangenvereniging SNAP, weinig hoopvol.

‘In plaats van slechte bisschoppen gewoon te ontslaan, of informatie over misbruik te overhandigen aan de politie, komt het Vaticaan voor de zoveelste keer met een intern proces voor bisschoppen die kindermisbruik negeren of verhullen’, zei Clohessy in een verklaring. ‘Een proces is alleen nuttig als het zo vaak wordt gebruikt dat er een afschrikkende werking vanuit gaat. Wij betwijfelen dat dat hierbij het geval zal zijn.

Gelekt document

In februari van dit jaar lekte een document uit waaruit bleek dat de katholieke kerk nieuwe bisschoppen informeerde dat het niet per se hun taak is beschuldigingen van kindermisbruik te melden. Alleen de slachtoffers en hun familie zouden het besluit moeten nemen aangifte bij de politie te doen, meldt het document dat in handen is van de Britse krant The Guardian.

Het document zou sinds afgelopen september aan nieuwe bisschoppen worden verstrekt. De speciale commissie die in opdracht van paus Franciscus opkomt voor de bescherming van minderjarigen heeft waarschijnlijk geen rol gespeeld bij het opstellen van de richtlijnen en de training van bisschoppen. Die commissie liet eerder weten dat het melden van kindermisbruik juist een morele verplichting voor geestelijken is.

Het Vatiaan wilde niet reageren op het uitgelekte document.

Volg en lees meer over:  ROOMS-KATHOLICISME  HET VATICAAN  RELIGIE  CHRISTENDOM  DE PAUS  BUITENLAND

Paus: nalatige bisschoppen wacht straf

Trouw 04.06.2016  Bisschoppen die ‘nalatig’ zijn wanneer priesters worden beschuldigd van misbruik van minderjarigen, kunnen uit hun ambt worden gezet. Dat blijkt uit een zaterdag uitgevaardigd pauselijk decreet.

Paus Franciscus richtte in 2014 een Vaticaanse commissie op die moest vaststellen hoe misbruikzaken in de parochies het beste kunnen worden tegengegaan.

De Rooms-Katholieke Kerk kende de afgelopen vijftien jaar veel schandalen rond priesters die kinderen misbruikten, maar daar niet voor werden gestraft. In plaats daarvan werden ze van parochie naar parochie gestuurd, zonder dat de autoriteiten iets over de zaken hoorden.

Het feit dat niet ingrijpen bij misbruik nog steeds niet tot ontslag op staande voet gaat leiden stemt David Clohessy, zelf slachtoffer en tegenwoordig hoofd van belangenvereniging SNAP, weinig hoopvol.

“In plaats van slechte bisschoppen gewoon te ontslaan, of informatie over misbruik te overhandigen aan de politie, komt het Vaticaan voor de zoveelste keer met een intern proces voor bisschoppen die kindermisbruik negeren of verhullen”, zei Clohessy in een verklaring.

“Een proces is alleen nuttig als het zo vaak wordt gebruikt dat er een afschrikkende werking vanuit gaat. Wij betwijfelen dat dat hierbij het geval zal zijn.”

Verwant nieuws;

Paus wil straffen bij nalatigheid melden misbruik 

NU 04.06.2016 Bisschoppen die ‘nalatig’ zijn wanneer priesters worden beschuldigd van misbruik van minderjarigen, kunnen uit hun ambt worden gezet. Dat blijkt uit een zaterdag uitgevaardigd pauselijk decreet.

Paus Franciscus richtte in 2014 een Vaticaanse commissie op die moest vaststellen hoe misbruikzaken in de parochies het beste kunnen worden tegengegaan.

De Rooms-Katholieke Kerk kende de afgelopen vijftien jaar veel schandalen rond priesters die kinderen misbruikten, maar daar niet voor werden gestraft.

In plaats daarvan werden ze van parochie naar parochie gestuurd, zonder dat de autoriteiten iets over de zaken hoorden.

Ontslag

Het feit dat niet ingrijpen bij misbruik nog steeds niet tot ontslag op staande voet gaat leiden stemt David Clohessy, zelf slachtoffer en tegenwoordig hoofd van belangenvereniging SNAP, weinig hoopvol.

“In plaats van slechte bisschoppen gewoon te ontslaan, of informatie over misbruik te overhandigen aan de politie, komt het Vaticaan voor de zoveelste keer met een intern proces voor bisschoppen die kindermisbruik negeren of verhullen”, zei Clohessy in een verklaring.

“Een proces is alleen nuttig als het zo vaak wordt gebruikt dat er een afschrikkende werking vanuit gaat. Wij betwijfelen dat dat hierbij het geval zal zijn.”

Lees meer over: Paus Franciscus Katholieke Kerk

Paus: nalatige bisschoppen wacht straf

Telegraaf 04.06.2016 Bisschoppen die ‘nalatig’ zijn wanneer priesters worden beschuldigd van misbruik van minderjarigen, kunnen uit hun ambt worden gezet. Dat blijkt uit een zaterdag uitgevaardigd pauselijk decreet.

Paus Franciscus richtte in 2014 een Vaticaanse commissie op die moest vaststellen hoe misbruikzaken in de parochies het beste kunnen worden tegengegaan.

De Rooms-Katholieke Kerk kende de afgelopen vijftien jaar veel schandalen rond priesters die kinderen misbruikten, maar daar niet voor werden gestraft. In plaats daarvan werden ze van parochie naar parochie gestuurd, zonder dat de autoriteiten iets over de zaken hoorden.

Het feit dat niet ingrijpen bij misbruik nog steeds niet tot ontslag op staande voet gaat leiden stemt David Clohessy, zelf slachtoffer en tegenwoordig hoofd van belangenvereniging SNAP, weinig hoopvol.

,,In plaats van slechte bisschoppen gewoon te ontslaan, of informatie over misbruik te overhandigen aan de politie, komt het Vaticaan voor de zoveelste keer met een intern proces voor bisschoppen die kindermisbruik negeren of verhullen”, zei Clohessy in een verklaring. ,,Een proces is alleen nuttig als het zo vaak wordt gebruikt dat er een afschrikkende werking vanuit gaat. Wij betwijfelen dat dat hierbij het geval zal zijn.”

Pauselijk decreet: Nalatige bisschoppen wacht straf

AD 04.06.2016 Bisschoppen die ‘nalatig’ zijn wanneer priesters worden beschuldigd van misbruik van minderjarigen, kunnen uit hun ambt worden gezet. Dat blijkt uit een zaterdag uitgevaardigd pauselijk decreet.

Paus Franciscus richtte in 2014 een Vaticaanse commissie op die moest vaststellen hoe misbruikzaken in de parochies het beste kunnen worden tegengegaan.

De Rooms-Katholieke Kerk kende de afgelopen vijftien jaar veel schandalen rond priesters die kinderen misbruikten, maar daar niet voor werden gestraft. In plaats daarvan werden ze van parochie naar parochie gestuurd, zonder dat de autoriteiten iets over de zaken hoorden.

 Paus Franciscus

Paus kondigt straffen aan

Telegraaf 04.06.2016 Bisschoppen die ‘nalatig’ zijn wanneer priesters worden beschuldigd van misbruik van minderjarigen, kunnen uit hun ambt worden gezet. Dat blijkt uit een zaterdag uitgevaardigd pauselijk decreet.

Paus Franciscus richtte in 2014 een Vaticaanse commissie op die moest vaststellen hoe misbruikzaken in de parochies het beste kunnen worden tegengegaan.

De Rooms-Katholieke Kerk kende de afgelopen vijftien jaar veel schandalen rond priesters die kinderen misbruikten, maar daar niet voor werden gestraft. In plaats daarvan werden ze van parochie naar parochie gestuurd, zonder dat de autoriteiten iets over de zaken hoorden.

Voormalig bisschop van Brugge Vangheluwe, 2006.

Oud-bisschop Brugge Vangheluwe mogelijk alsnog vervolgd voor misbruik
VK 10.05.2016 Oud-bisschop van Brugge Roger Vangheluwe (79) riskeert vervolging, nu er op zijn computer een grote hoeveelheid porno is aangetroffen. Mogelijk gaat het om kinderporno. Indien het bezit van kinderporno bewezen wordt, zullen zijn misbruikzaken normaliter niet langer als verjaard worden……
LEES MEER

‘Porno op laptop oud-bisschop’ Telegraaf 03.05.2016

“Wim Deetman voorkwam parlementaire enquête over seksueel misbruik Katholieke kerk”

Den HaagFM 01.05.2016 Oud-burgemeester Wim Deetman zou bestuursleden van een organisatie die opkomt voor slachtoffers van seksueel misbruik in…lees meer

Wim Deetman (Foto: ANP)

‘Oud-burgemeester Deetman intimideerde misbruikslachtoffers om enquête te voorkomen’

RTVWEST 30.04.2016 Oud-burgemeester Wim Deetman van Den Haag zou bestuursleden van een organisatie die opkomt voor slachtoffers van seksueel misbruik in de katholieke kerk hebben geïntimideerd. Volgens onderzoeksprogramma Argos van NPO Radio 1 deed hij dat om een parlementaire enquête te voorkomen.

Deetman was voorzitter van de commissie die onderzoek deed naar misbruik in de kerk. Tussen 1945 en 1981 werden op katholieke seminaries en internaten tienduizenden kinderen misbruikt. Dat bleek uit het eindrapport van de commissie-Deetman in december 2011.

Enkele maanden later ging Deetman in gesprek met vier bestuursleden van de Koepel Landelijk Overleg Kerkelijk Kindermisbruik (KLOKK). Daarin vroeg de commissievoorzitter ‘op dwingende wijze’ om niet om een parlementaire enquête te vragen. Dat was aanvankelijk een dwingende eis van de slachtoffers. Kort daarvoor vond KLOKK nog dat er ‘alle reden’ was om aan te dringen op een parlementair onderzoek.

‘Geen parlementaire enquête’

De bestuursleden gaven gehoor aan Deetmans verzoek. ‘Deetman wilde ons eigenlijk dwingen om geen parlementaire enquête te doen’, zegt KLOKK-bestuurslid Annemie Knibbe. Argos meldt dat ook uit e-mails blijkt dat Deetman al langer druk uitoefende op de slachtofferorganisatie om niet meer om een enquête te vragen.

Deetman ontkent dat hij de bestuursleden onder druk heeft gezet. ‘De heer Deetman antwoordt telkens dat hij daar niet over gaat’, laat zijn woordvoerder weten aan Argos.

LEES OOK: Deetman Officier in de Orde van Oranje Nassau

In de Haagse regio is Deetman niet alleen bekend als oud-burgemeester (1996-2008), maar ook werd hij deze maand benoemd als commissaris bij ADO Den Haag. Ook werd hij in september vorig jaar gevraagd als voorzitter van de adviesgroep die de gemeente Delft moet helpen uit de financiële problemen te komen.

Meer over dit onderwerp: WIM DEETMAN DEN HAAG MISBRUIKKATHOLIEKE KERK KLOKKPARLEMENTAIRE ENQUêTE

‘Wim Deetman intimideerde misbruikslachtoffers’ NU 29.04.2016

‘Slachtoffers geïntimideerd’ Telegraaf 29.04.2016

‘Deetman intimideerde misbruikslachtoffers’ AD 29.04.2016

‘Deetman intimideerde om parlementaire enquête kerkmisbruik te voorkomen’ VK 29.04.2016

‘Deetman intimideerde misbruikslachtoffers’ Trouw 30.04.2016

‘Katholieke kerk onderzoekt achter gesloten deuren geregelde schikkingen’ NU 20.04.2016

Kindermisbruikzaken Belgische kerk verjaard: geen straffen VK 05.04.2016

Kindermisbruik door Belgische katholieke kerk verjaard NU 05.04.2016

Misbruik kerk België verjaard Telegraaf 05.04.2016

Bijna 21 miljoen uitgekeerd om misbruik RK-Kerk AD 01.04.2016

 

21 miljoen uitgekeerd om misbruik RK-Kerk Trouw 01.04.2016

‘Een derde van misbruikzaken Kerk in het geheim afgehandeld’

Trouw 19.03.2016 Een op de drie misbruikzaken in de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland is in het geheim afgehandeld met een geldbedrag. Dat meldt NRC Handelsblad zaterdag. Dat is niet verboden, maar gaat in tegen het advies van de commissie-Deetman, die juist transparantie adviseerde. In 342 van de 1045 zaken is nu niet duidelijk wat er is gebeurd en hoeveel geld de Kerk heeft betaald.

Tot 1 januari dit jaar zijn 342 misbruikzaken in beslotenheid afgehandeld: 210 keer via mediation en 132 keer via een schikking, zonder mediator. Op basis van interne documenten schrijft de krant dat in deze gevallen 10,2 miljoen euro is betaald als compensatie. In ruil daarvoor moeten slachtoffers van seksueel misbruik hun mond houden over wat er zich heeft afgespeeld en mogen ze zich niet meer negatief uitlaten over de daders.

Een groot deel van de compensatieregelingen is wel openbaar te vinden, bij de Stichting Beheer & Toezicht. Tot 1 januari is via deze procedure de compensatie voor 703 slachtoffers afgehandeld. Zij kregen 21,3 miljoen euro.

In NRC zegt een woordvoerder van de Nederlandse Kerkprovincie dat slachtoffers konden kiezen voor geheimhouding. “Elk slachtoffer heeft daarin gekozen. De mate van geheimhouding is gebonden aan de route die is gevolgd.”

Franse kardinaal aangeklaagd om stilhouden misbruik

AD 06.03.2016 Een van Frankrijks bekendste kardinalen staat in het beklaagdenbankje omdat hij een pedofiele priester de hand boven het hoofd heeft gehouden. Justitie wil in verband met een misbruikzaak uit 1991 rekenschap van kardinaal Philippe Barbarin omdat hij verzuimd heeft aangifte te doen. Deel van de aanklacht is het in gevaar brengen van derden.

Barbarin, aartsbisschop van Lyon en nummer twee van de katholieke kerk in Frankrijk, houdt vol dat hij er na een ontmoeting met de priester van overtuigd was dat die tot inkeer was gekomen. Daarom mocht de priester aanblijven. Vorig jaar, op aandringen van inmiddels volwassen slachtoffers die de openbaarheid zochten, werd hij alsnog uit zijn ambt gezet.

Volgens Barbarin heeft hij pedofiele daden van priesters nooit ‘verdoezeld’. Hij verleent zijn ‘volledige medewerking’ aan justitie, zo laat de Franse Bisschoppenconferentie zaterdag weten. In een verklaring zeggen de bisschoppen dat ze een ‘politiek van kordaatheid’ toepassen als het gaat om seksueel misbruik. De geestelijken zeggen de aangeklaagde kardinaal te voorzien van ‘steun en gebeden’.

Aanrandingen
De priester zelf is pas sinds kort officieel verdacht van aanrandingen van kinderen, ruim 25 jaar geleden. De slachtoffers verwijten verscheidene verantwoordelijken van het diocees van Lyon, onder wie kardinaal Barbarin, dat ze deze priester niet bij het gerecht aangaven nadat ze op de hoogte waren gebracht van bepaalde aanrandingen, en dat ze hem op post lieten onder het voorwendsel dat hij spijt had betuigd.

Hof van Beroep stelt slachtoffers misbruik in België in ongelijk

VK 25.02.2016 In een hoger beroepzaak heeft het Hof van Beroep in Gent de slachtoffers van seksueel misbruik donderdagmorgen in het ongelijk gesteld. De 39 klagers hadden alle geledingen van de katholieke kerk, tot aan het Vaticaan toe, aansprakelijk gesteld voor wat zij ‘doofpotschade’ noemen. De kerk wordt nalatigheid verweten, omdat de daders (in de jaren vijftig tot en met tachtig) telkens werden overgeplaatst, zodat het misbruik elders kon doorgaan.

 

Volgens het Hof is de rechter niet bij machte om de dagvaarding van de Heilige Stoel te beoordelen, omdat Vaticaanstad als staat immuniteit geniet. Ook de vordering van slachtoffer Roel Verschueren die zich als enige van de 39 met naam bekend gemaakt had, werd afgewezen. Hij zou de feiten te weinig concreet hebben gemaakt. De vordering van de overige 38 wordt pas in behandeling genomen als ze zichzelf bekendmaken, aldus het Hof.

‘Er kan begrip worden opgebracht voor de bijzondere omstandigheden eigen aan het misbruik,’ citeerde De Standaard Kamervoorzitter Dirk Floren bij het voorlezen van het arrest, ‘maar die bijzondere omstandigheden laten niet toe om de rechtsregels verkeerd te interpreteren en terzijde te schuiven. Niets belet de appellanten (de slachtoffers, red.) om een dagvaarding in te dienen die wel aan alle voorwaarden voldoet.’

Het seksueel misbruik in de kerk staat in België op de agenda sinds het geruchtmakende ontslag van bisschop Vangheluwe in 2010. Hij bleek zijn minderjarige neefje te hebben misbruikt. Maar een grootschalig onderzoek, inclusief toegang tot de archieven, zoals dat van Wim Deetman in Nederland, is er daarna nooit gekomen. Wel is de verwachting dat een justitieel onderzoek, beter bekend als ‘Operatie Kelk’, over enkele maanden klaar is.

Verjaard

Iemand kan in een leven wel vijftig slachtoffers maken, aldus Rik Devillé van slachtofferkoepel Mensenrechten in de Kerk

Maar slachtoffervertegenwoordigers betwijfelen of alle slachtoffers zich wel hebben gemeld. Meld je bij kerk én politie, was hun oproep in De Standaard deze week, ook al lijken de feiten in kwestie verjaard (de verjaringstermijn in België is 15 jaar). ‘De rechter moet vaststellen of de feiten verjaard zijn’, zegt Rik Devillé van slachtofferkoepel Mensenrechten in de Kerk. ‘Misschien heeft de dader veel meer op zijn kerfstok. Iemand kan in een leven wel vijftig slachtoffers maken.’

Zeker 460 slachtoffers, bijna de helft van het bestand van de koepelorganisatie, zouden nog geen klacht hebben ingediend. Uit schaamte, denkt Devillé. ‘Hun ouders of echtgenoot weten het vaak niet.’

Misbruikslachtoffers verliezen zaak van kerk

NU 25.02.2016 Belgische bisschoppen en andere kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders kunnen niet hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor de schade van slachtoffers van seksueel misbruik.

Een veertigtal slachtoffers was naar de rechter gestapt om gezamenlijk schade te verhalen bij kerkelijke bestuurders wegens nalatigheid.

Het hof van beroep in Gent verklaarde de dagvaarding donderdag in navolging van het vonnis van de rechtbank in 2013 nietig. ”Nergens wordt vermeld wie, waar of wanneer misbruikt werd”, aldus het hof. De beschuldiging is niet concreet en specifiek genoeg en de geestelijken weten dan niet waartegen ze zich moeten verweren, aldus het hof.

Ook het Vaticaan was aangeklaagd, maar het hof oordeelde dat de Heilige Stoel immuun is voor vervolging en voegde daaraan toe dat de eis van de slachtoffers op ”geen enkel concreet feit’’ is gebaseerd.

De slachtoffers kunnen nog in cassatie aan.

Lees meer over: Misbruik Katholieke Kerk

Gerelateerde artikelen;

Meer dan duizend misbruikmeldingen in Belgische katholieke kerk 

‘Bisschop hoeft misbruik volgens Vaticaan niet per se te melden’ 

Misbruikslachtoffers katholieke kerk krijgen toch schadevergoeding 

Hoop op meer openheid over misbruik in België

VK 25.02.2016 Slachtoffers in België hebben een nieuw offensief geopend in hun strijd voor openheid over het misbruik in de katholieke kerk. Wie nog niet met het misbruik naar buiten is getreden, wordt opgeroepen zich alsnog bij de politie te melden. Bovendien besluit het Hof van Beroep in Gent donderdag of Belgische oversten en bisschoppen nalatig zijn gebleven bij het grootschalige misbruik in de jaren vijftig tot en met tachtig.

Beide initiatieven, zowel de oproep als het hoger beroep, komen voort uit frustratie onder slachtoffers over de afhandeling door het katholieke establishment….

Het seksueel misbruik in de kerk staat in België op de agenda sinds het geruchtmakende ontslag van bisschop Vangheluwe in 2010. Hij bleek zijn minderjarige neefje te hebben misbruikt. Maar een grootschalig onderzoek, inclusief toegang tot de archieven, zoals dat van Wim Deetman in Nederland, is er daarna nooit gekomen. Wel is de verwachting dat een justitieel onderzoek, beter bekend als ‘Operatie Kelk’, over enkele maanden klaar is.

Nooit eerder

Het arrest van het Hof in Gent kan donderdag een unicum worden. De 39 klagers hebben in een civiele zaak namelijk alle geledingen van de kerk gedaagd: van de Belgische oversten tot en met de Heilige Stoel in Vaticaanstad. Advocate van de klagers Christine Mussche: ‘Bij mijn weten is dat nooit eerder gebeurd.’

Mussche vat het verwijt aan de kerk samen als ‘schade door wanbeleid’. Vanuit het Vaticaan kwam de instructie te zwijgen over het misbruik, zegt Mussche en (Belgische) daders werden consequent overgeplaatst naar andere parochies. De slachtoffers zeggen naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te stappen wanneer zij in het ongelijk worden gesteld.

De zaak lijkt op die in de recentelijk uitgekomen film Spotlight, zegt Roel Verschueren, een van de 39 klagers. Daarin is te zien hoe handtastelijke priesters in Boston tijdig overgeplaatst werden, zodat zij in een andere parochie met het misbruik konden doorgaan. ‘Ik weet zeker dat de rechters die film ook hebben gezien.’

Meldingen

Misschien heeft de dader veel meer op zijn kerfstok. Iemand kan in een leven wel vijftig slachtoffers maken, aldus Rik Devillé van slachtofferkoepel Mensenrechten in de Kerk.

De Interdiocesane Commissie voor de Bescherming van Kinderen en Jongeren, opgericht met steun van zowel de kerk als het Belgisch parlement, maakte deze week bekend dat er de afgelopen vier jaar 1.046 meldingen van seksueel misbruik zijn binnengekomen. De kerk keerde een kleine 4 miljoen euro uit aan compensatie. Ter vergelijking: bij de Nederlandse kerk hebben zich meer dan 3.600 slachtoffers gemeld en is zo’n 20 miljoen euro uitgekeerd.

De vraag is of alle Belgische slachtoffers zich wel hebben gemeld. In een open brief in De Standaard betwijfelden 58 slachtoffers dat. Meld je bij kerk én politie, is hun oproep, ook al lijken de feiten in kwestie verjaard (de verjaringstermijn in België is 15 jaar). ‘De rechter moet vaststellen of de feiten verjaard zijn’, zegt Rik Devillé van slachtofferkoepel Mensenrechten in de Kerk. ‘Misschien heeft de dader veel meer op zijn kerfstok. Iemand kan in een leven wel vijftig slachtoffers maken.’

Zeker 460 slachtoffers, bijna de helft van het bestand van de koepelorganisatie, zouden nog geen klacht hebben ingediend. Uit schaamte, denkt Devillé. ‘Hun ouders of echtgenoot weten het vaak niet.’

Het misbruik als een ‘lijdensweg’

Er werd psychologische druk uitgeoefend, of men zei: die dader is bij ons niet bekend, aldus Rik Devillé van slachtofferkoepel Mensenrechten in de Kerk.

In de open brief bestempelen de slachtoffers de kerkelijke afwikkeling van het misbruik als een ‘lijdensweg’. De arbitragecommissie, waar slachtoffers tot eind 2012 met hun klacht terecht konden en die voor de helft door de bisschoppen was aangesteld, zou het slachtoffers extra moeilijk hebben gemaakt. ‘Mensen werden ontmoedigd hun verhaal te doen’, aldus Devillé. ‘Er werd psychologische druk uitgeoefend, of men zei: die dader is bij ons niet bekend.’

In ruil voor erkenning en compensatie hebben slachtoffers bij de arbitragecommissie geheimhouding moeten beloven over de dader. Extra kwalijk, meent Devillé, die zelf gepensioneerd priester is. ‘Slachtoffers leiden daaruit af: we mogen er niet meer over praten. Terwijl ze daar gewoon recht op hebben. Het is niet zo dat je meteen na je melding hiep-hiep-hoera genezen bent.’ De arbitragecommissie is inmiddels gesloten, maar slachtoffers kunnen nog wel terecht bij de bisschoppelijke opvangpunten – in ieder bisdom één.

Een ander verwijt aan het adres van de bisschoppen is dat ze het ene zeggen, maar het andere doen. De kerk zou zich publiekelijk empathisch opstellen, maar onverminderd hard zijn in de rechtszaal. Eind januari was Devillé bij de hoorzitting in Gent, waar de zes bisschoppelijke advocaten betoogden dat de kerk niet schuldig kán zijn aan verzuim, aangezien ze geen rechtspersoon is. ‘Dé kerk bestaat niet, was het verweer. Bisschoppen hebben geen zeggenschap over het handelen van individuele priesters.’

Ruim duizend meldingen van seksueel misbruik in Belgische rk-kerk

Trouw 22.02.2016 In België zijn de afgelopen vier jaar ruim duizend meldingen van seksueel misbruik in de rooms-katholieke kerk binnengekomen bij speciaal daarvoor opgerichte meldpunten. Het gaat vaak om feiten die al verjaard zijn. De kerk heeft ruim 3,9 miljoen euro aan schadevergoeding betaald, melden Belgische media vandaag.

De cijfers komen uit het rapport van Manu Keirse, emeritus hoogleraar aan de KU in Leuven. Hij beschrijft de initiatieven die Belgische bisschoppen tussen 2012 en 2015 namen om slachtoffers van seksueel misbruik binnen de kerk op te vangen.

Vaak gaan de verhalen over feiten die inmiddels verjaard zijn. Toch werden ook mensen die niet meer bij een rechtbank terecht konden werden opgeroepen bij verschillende meldpunten hun verhaal te doen. “De juridische verjaring betekent immers niet dat het leed voor de slachtoffers verleden tijd is”, aldus Keirse.

Binnen de kerk werden elf opvangpunten gecreëerd, waar zich uiteindelijk 418 mensen meldden. Bij een speciaal opgericht Centrum voor Arbitrage, waar mensen heen konden die geen vertrouwen hadden meer in de ‘structuren van de kerk’, kwamen 628 mensen vertellen wat ze hadden meegemaakt.

Honderden slachtoffers kregen na hun verhaal alsnog een schadevergoeding toegewezen. Via de opvangpunten in de kerken zelf werd 1,2 miljoen euro betaald, via het Centrum voor Arbitrage 2,7 miljoen euro.

In de Belgische krant De Standaard worden vandaag vijftig slachtoffers van seksueel misbruik met naam genoemd. Op deze manier willen ze andere slachtoffers overtuigen alsnog hun verhaal te doen. “Onderschat niet hoe groot de schaamte bij veel slachtoffers nog altijd is”, zegt priester Rik Devillé in de krant. “Op de laatste dag dat slachtoffers bij het Centrum voor Arbitrage een dossier konden indienen, hebben tientallen dat nog gedaan. Het was voor hen zo moeilijk om die stap te zetten dat ze tot het laatste moment hebben getwijfeld.”

lees ook: Misbruik rk kerk 

Lees ook: Uitgesproken lid misbruikcommissie Vaticaan op non-actief gesteld – 06/02/16

Lees ook: Het probleem is dat seksueel misbruik zo doodnormaal is – 12/01/16

Lees ook: ‘Ik wist het niet’, zegt broer ex-paus over misbruik in zijn koor – 11/01/16

Belgische slachtoffers misbruik in de kerk treden naar buiten

De Belgische krant De Standaard publiceerde de namen van vijftig slachtoffers, die andere slachtoffers oproepen zich ook te melden.

NOS 22.02.2016 Vijftig slachtoffers van misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk in België zijn vandaag met naam en toenaam naar buiten getreden in de Belgische krant De Standaard. “Dat is opmerkelijk, want de schaamte is nogal groot”, zegt correspondent Joris van Poppel.

De slachtoffers roepen andere slachtoffers op zich ook te melden en alsnog een klacht in te dienen. Volgens Van Poppel zijn nog lang niet alle zaken bekend. “De werkgroep Mensenrechten in de Kerk zegt dat iedere keer als er iets over misbruik in de media verschijnt, er weer nieuwe meldingen komen.”

Ook zijn er volgens diezelfde werkgroep veel mensen die zich wel melden, maar geen klacht durven of willen indienen.

Duizend meldingen

De voorzitter van de Interdiocesane Commissie voor de Bescherming van Kinderen en Jongeren Manu Keirse deed onderzoek naar het misbruik in de kerk in België. Uit het rapport dat later vandaag verschijnt, blijkt dat er ongeveer duizend meldingen zijn gedaan.

De Belgische bisschoppen hebben de afgelopen vier jaar 3,9 miljoen euro aan schadevergoedingen uitgekeerd aan slachtoffers van seksueel misbruik. In Nederland is tot nu toe ruim 20 miljoen euro aan schadevergoedingen uitgekeerd.

1064 misbruikmeldingen rooms-katholieke kerk België in afgelopen vier jaar

VK 22.02.2016 In de afgelopen vier jaar zijn 1064 meldingen gedaan van seksueel misbruik binnen de rooms-katholieke kerk in België. Aan slachtoffers is door de kerk in die periode 3,9 miljoen euro aan schadevergoedingen uitgekeerd. Dat blijkt uit het rapport ‘Van taboe naar open beleid’ dat maandagmiddag in Brussel wordt gepresenteerd.

Van alle klachten kwamen er 418 binnen bij de meldpunten van de kerk zelf. De andere meldingen werden gedaan bij het Centrum voor Arbitrage, in het leven geroepen door een Belgische parlementaire commissie.

‘Opeens pakte hij mijn hand en ging daarmee onder zijn pij’

Broeder Delphinus nam de jongen mee uit fietsen langs de boeren. Een eer, tot de priester hem ging betasten. Ook in Nederland kwam misbruik van de katholieke kerk aan het licht. Lees hier een verhaal uit het Limburgse Helden.

Ook slachtoffers van misbruikzaken die juridisch gezien verjaard zijn, werden aangemoedigd zich te melden. ‘De juridische verjaring betekent immers niet dat het leed voor de slachtoffers verleden tijd is’, aldus professor Manu Keirse, emeritus-hoogleraar aan de universiteit van Leuven en opsteller van het rapport.

Meer dan duizend misbruikmeldingen in Belgische katholieke kerk

Kerk keerde 3,9 miljoen euro aan schadevergoedingen uit

NU 22.02.2016 In de afgelopen vier jaar zijn 1.064 meldingen gedaan van seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk in België. Aan slachtoffers is door de kerk in die periode 3,9 miljoen euro aan schadevergoedingen uitgekeerd.

Van alle klachten kwamen er 418 binnen bij de meldpunten van de kerk zelf. De andere meldingen werden gedaan bij het Centrum voor Arbitrage, in het leven geroepen door een Belgische parlementaire commissie, zo blijkt uit het rapport ‘Van taboe naar open beleid’ dat maandagmiddag in Brussel wordt gepresenteerd.

Ook slachtoffers van misbruikzaken die juridisch gezien verjaard zijn, werden aangemoedigd zich te melden. “De juridische verjaring betekent immers niet dat het leed voor de slachtoffers verleden tijd is”, aldus professor Manu Keirse, emeritus-hoogleraar aan de universiteit van Leuven en opsteller van het rapport.

Lees meer over: Misbruik katholieke kerk België

Gerelateerde artikelen;

‘Bisschop hoeft misbruik volgens Vaticaan niet per se te melden’ 

Misbruikslachtoffers katholieke kerk krijgen toch schadevergoeding 

Paus richt tribunaal op tegen geestelijken die wegkeken bij misbruik 

1064 misbruikmeldingen in Belgische Rooms-Katholieke Kerk

AD 22.02.2016 In de afgelopen vier jaar zijn precies 1064 meldingen gedaan van seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk in België. Aan slachtoffers is door de kerk in die periode 3,9 miljoen euro aan schadevergoedingen uitgekeerd. Dat blijkt uit het rapport ‘Van taboe naar open beleid’ dat maandagmiddag in Brussel wordt gepresenteerd.

Van alle klachten kwamen er 418 binnen bij de meldpunten van de kerk zelf. De andere meldingen werden gedaan bij het Centrum voor Arbitrage, in het leven geroepen door een Belgische parlementaire commissie.

Ook slachtoffers van misbruikzaken die juridisch gezien verjaard zijn, werden aangemoedigd zich te melden. ,,De juridische verjaring betekent immers niet dat het leed voor de slachtoffers verleden tijd is”, aldus professor Manu Keirse, emeritus-hoogleraar aan de universiteit van Leuven en opsteller van het rapport.

GERELATEERD NIEUWS

Vaticaan: Bisschop hoeft misbruik niet te melden

MEER OVER; MISBRUIK IN DE KERK  BELGIË

‘Bisschop hoeft misbruik niet te melden’

Trouw 10.02.2016 Volgens de katholieke kerk is het niet aan de kerk om beschuldigingen van kindermisbruik te melden bij de autoriteiten. Alleen de slachtoffers en hun familie zouden het besluit moeten nemen aangifte bij de politie te doen. Volgens de Britse krant The Guardian meldt de kerk dat aan nieuwe bisschoppen.

De Britse krant zou in het bezit zijn van een document dat recentelijk door het Vaticaan werd uitgegeven aan kerkleiders. Het bevat richtlijnen hoe geestelijken moeten omgaan met beschuldigingen van misbruik. Volgens het document moeten bisschoppen zich bewust zijn van de lokale wetten, maar zijn ze slechts verplicht om gevallen van misbruik intern te verwerken. Het is niet nodig naar de lokale autoriteiten, de politie of het Openbaar Ministerie te gaan, zo luidt de boodschap aan de bisschoppen.

Controversiele adviseur
De richtlijnen zijn geschreven door de controversiële Franse geestelijke en psychotherapeut Tony Antrella, die dienst doet als adviseur voor de Pauselijke Raad. De richtlijnen zijn onderdeel van een breder trainingsprogramma voor nieuwe bisschoppen en werden eerder deze maand door het Vaticaan gepresenteert bij een persconferentie.

Een speciale commissie die in opdracht van paus Franciscus opkomt voor de bescherming van minderjarigen, heeft waarschijnlijk geen rol gespeeld bij het opstellen van de richtlijnen en de training van bisschoppen. Die commissie liet eerder weten dat het melden van kindermisbruik juist een morele verplichting voor geestelijken is. Het Vaticaan weigerde woensdag elk commentaar.

‘Bisschop hoeft kindermisbruik niet te melden’

VK 10.02.2016 De katholieke kerk zegt tegen nieuwe bisschoppen dat het niet per se hun taak is beschuldigingen van kindermisbruik te melden. Alleen de slachtoffers en hun familie zouden het besluit moeten nemen aangifte bij de politie te doen. Dat zou in een document staan dat de Britse krant The Guardian in het bezit zegt te hebben.

Dat document zou onlangs door het Vaticaan aan de kerkleiders zijn uitgegeven. Het is niet nodig naar de lokale autoriteiten, de politie of het Openbaar Ministerie te gaan, zo luidt de boodschap aan de bisschoppen. Hun enige opdracht is beschuldigingen intern te verwerken. Het document zou sinds afgelopen september aan nieuwe bisschoppen worden verstrekt.

De speciale commissie die in opdracht van paus Franciscus opkomt voor de bescherming van minderjarigen heeft waarschijnlijk geen rol gespeeld bij het opstellen van de richtlijnen en de training van bisschoppen. Die commissie liet eerder weten dat het melden van kindermisbruik juist een morele verplichting voor geestelijken is.

Volgens SNAP, een Amerikaanse actiegroep die opkomt voor de rechten van misbruikslachtoffers, blijkt hieruit dat de katholieke kerk niet wezenlijk is veranderd. ‘Het is razendmakend en gevaarlijk dat zo veel mensen blijven geloven dat bisschoppen hun omgang met misbruik hebben veranderd, en er zo weinig aandacht aan bewijs van het tegendeel wordt besteed’, aldus de groep in een verklaring. Het Vaticaan weigerde woensdag commentaar te geven.

‘Bisschop hoeft misbruik volgens Vaticaan niet per se te melden

NU 10.02.2016 De katholieke kerk zegt tegen nieuwe bisschoppen dat het niet per se hun taak is beschuldigingen van kindermisbruik te melden. Alleen de slachtoffers en hun familie zouden het besluit moeten nemen aangifte bij de politie te doen.

De Britse krant The Guardian meldt woensdag dat het een document van deze strekking bezit. Dat document zou onlangs door het Vaticaan aan de kerkleiders zijn uitgegeven.

Het is niet nodig naar de lokale autoriteiten, de politie of het Openbaar Ministerie te gaan, zo luidt de boodschap aan de bisschoppen. Hun enige opdracht is beschuldigingen intern te verwerken.

Een speciale commissie die in opdracht van paus Franciscus opkomt voor de bescherming van minderjarigen, heeft waarschijnlijk geen rol gespeeld bij het opstellen van de richtlijnen en de training van bisschoppen. Die commissie liet eerder weten dat het melden van kindermisbruik juist een morele verplichting voor geestelijken is. Het Vaticaan weigerde woensdag elk commentaar.

Lees meer over: Misbruik katholieke kerk

Gerelateerde artikelen;

Duitse kerk keert 6,4 miljoen uit aan slachtoffers misbruik 

Misbruikslachtoffers katholieke kerk krijgen toch schadevergoeding 

Vaticaan vervolgt pedofiele aartsbisschop voor seksueel misbruik 

Bijna 1.600 klachten van misbruik katholieke kerk 

‘Misbruik melden hoeft niet’

Telegraaf 10.02.2016 De katholieke kerk zegt tegen nieuwe bisschoppen dat het niet per se hun taak is beschuldigingen van kindermisbruik te melden. Alleen de slachtoffers en hun familie zouden het besluit moeten nemen aangifte bij de politie te doen.

De Britse krant The Guardian meldt woensdag dat hij een document van deze strekking bezit. Dat document zou onlangs door het Vaticaan aan de kerkleiders zijn uitgegeven. Het is niet nodig naar de lokale autoriteiten, de politie of het Openbaar Ministerie te gaan, zo luidt de boodschap aan de bisschoppen. Hun enige opdracht is beschuldigingen intern te verwerken.

Een speciale commissie die in opdracht van paus Franciscus opkomt voor de bescherming van minderjarigen, heeft waarschijnlijk geen rol gespeeld bij het opstellen van de richtlijnen en de training van bisschoppen. Die commissie liet eerder weten dat het melden van kindermisbruik juist een morele verplichting voor geestelijken is. Het Vaticaan weigerde woensdag elk commentaar.

Vaticaan: Bisschop hoeft misbruik niet te melden

AD 10.02.2016 De katholieke kerk zegt tegen nieuwe bisschoppen dat het niet per se hun taak is beschuldigingen van kindermisbruik te melden. Alleen de slachtoffers en hun familie zouden het besluit moeten nemen aangifte bij de politie te doen.

Bernard Law met paus Benedictus de zestiende.© ap.

De Britse krant The Guardian meldt woensdag dat hij een document van deze strekking bezit. Dat document zou onlangs door het Vaticaan aan de kerkleiders zijn uitgegeven. Het is niet nodig naar de lokale autoriteiten, de politie of het Openbaar Ministerie te gaan, zo luidt de boodschap aan de bisschoppen. Hun enige opdracht is beschuldigingen intern te verwerken.

Een speciale commissie die in opdracht van paus Franciscus opkomt voor de bescherming van minderjarigen, heeft waarschijnlijk geen rol gespeeld bij het opstellen van de richtlijnen en de training van bisschoppen. Die commissie liet eerder weten dat het melden van kindermisbruik juist een morele verplichting voor geestelijken is.Het Vaticaan weigerde woensdag elk commentaar.

GERELATEERD NIEUWS;

‘Pausmobieltje’ in VS geveild voor 82.000 dollar

Paus roept op tot solidariteit

Paus pleit in kerstmis voor meer soberheid

Priester vast voor moord 1960

Telegraaf 10.02.2016 De Amerikaanse politie heeft een 83-jarige voormalige priester gearresteerd voor een moord in 1960. De man, John Feit, werd in Scottsdale in de staat Arizona gearresteerd, nadat een jury in Texas hem had aangeklaagd voor moord op een 25-jarige vrouw in die staat, aldus Amerikaanse media woensdag.

Irene Garza, een onderwijzeres en voormalig miss Texas, verdween destijds nadat ze bij de priester te biecht was gegaan. Ze werd als laatste gezien bij de kerk waar dat gebeurde, in McAllen. Haar lichaam werd vijf dagen later levenloos aangetroffen in een rivier in Hildago County. Ze was verkracht en gewurgd.

Feit was lange tijd in beeld als verdachte maar werd nooit vervolgd. Het is niet duidelijke welke nieuwe aanwijzingen er zijn waardoor hij nu wel is aangeklaagd.

Geen onderzoek OM naar ‘misbruik’ Eritrese kerk

VK 08.02.2016 Er komt geen strafrechtelijk onderzoek naar de Eritrees-orthodoxe kerk in Rotterdam. De kerk zou mogelijk betrokken zijn bij misbruikzaken in de gemeenschap. Een woordvoerster van het Openbaar Ministerie (OM) in Rotterdam zegt dat de signalen over misbruik geen aanwijzingen hebben opgeleverd die een strafrechtelijk onderzoek rechtvaardigen.

Eritrees stilzwijgen

Het COA heeft aanwijzingen voor seksueel misbruik van Eritrese vluchtelingen in kringen rondom de Eritrese kerk in Rotterdam. Er zijn geen aangiften. Lees in dit artikel waarom Eritrese vluchtelingen zich hullen in stilzwijgen? (+)

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) maakte begin januari duidelijk dat alleenstaande minderjarige asielzoekers niet meer naar kerkdiensten van de Eritrees-orthodoxe kerk in Rotterdam moesten gaan.

Een woordvoerder van het COA wilde niet zeggen wat de aanleiding was, alleen dat er ‘ernstige signalen’ waren binnengekomen.

Die signalen zouden te maken hebben met mogelijk misbruik in de gemeenschap rond deze kerk. Er zou sprake zijn van een groot aantal zwangerschappen van jonge Eritrese vrouwen. Het COA heeft melding gedaan van de signalen bij de politie en het meldpunt mensenhandel.

Het OM onderzocht de zaak samen met de politie. Probleem was dat er geen aangiften waren gedaan van misbruik. Dat bemoeilijkte ook het onderzoek. De Eritrese gemeenschap zwijgt over de zaak, mogelijk door intimidatie. De kerk zou het regime in Eritrea steunen.

Intimidatie

Intimidatie Eritrea

De intimidatiepraktijken van aanhangers van het dictatoriale regime in Eritrea in Nederland breiden zich uit tot mensen buiten de Eritrese gemeenschap. Wetenschappers en een VN-rapporteur zeggen te worden achtervolgd en geïntimideerd.

Aanhangers van het Eritrese dictatoriale regime intimideren niet alleen leden van de Eritrese gemeenschap, zo meldde de Volkskrant vorige maand. Ook wetenschappers en een VN-rapporteur zeggen achtervolgd en geïntimideerd te worden.

Zo ontvangt hoogleraar Mirjam van Reisen geregeld dreigende tweets en is ze wel eens achtervolgd in de auto. Ook journaliste Sanne Terlingen zegt dat ze intimiderende tweets aan zich gericht krijgt en dat de Eritrese mannen achter die tweets ook geregeld opduiken bij debatten waar ze aanwezig is.

VN-rapporteur Sheila Keetharuth werd in september tijdens een bezoek aan Nederland ook achtervolgd tot in haar hotel.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

IND verdenkt Eritrese tolken van banden met regime

‘Geen bewijs dat Eritrea spionnen heeft’

Eritrese intimidatie in Nederland breidt zich uit

Geen strafrechtelijk onderzoek Eritrese kerk

Trouw 08.02.2016 Er komt geen strafrechtelijk onderzoek naar de Eritrees-orthodoxe kerk in Rotterdam. De kerk zou mogelijk betrokken zijn bij misbruikzaken in de gemeenschap. Een woordvoerster van het Openbaar Ministerie (OM) in Rotterdam zegt dat de signalen over misbruik geen aanwijzingen hebben opgeleverd die een strafrechtelijk onderzoek rechtvaardigen.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) maakte begin januari duidelijk dat alleenstaande minderjarige asielzoekers niet meer naar kerkdiensten van de Eritrees-orthodoxe kerk in Rotterdam moesten gaan. Een woordvoerder van het COA wilde niet zeggen wat de aanleiding was, alleen dat er ‘ernstige signalen” waren binnengekomen.

Die signalen zouden te maken hebben met mogelijk misbruik in de gemeenschap rond deze kerk. Er zou sprake zijn van een groot aantal zwangerschappen van jonge Eritrese vrouwen. Het COA heeft melding gedaan van de signalen bij de politie en het meldpunt mensenhandel. Het OM onderzocht de zaak samen met de politie. Probleem was dat er geen aangiften waren gedaan van misbruik. Dat bemoeilijkte ook het onderzoek.

Verwant nieuws;

Geen strafrechtelijk onderzoek Eritrese kerk 

NU 08.02.2016  Er komt geen strafrechtelijk onderzoek naar de Eritrees-orthodoxe kerk in Rotterdam. De kerk zou mogelijk betrokken zijn bij misbruikzaken in de gemeenschap.

Een woordvoerster van het Openbaar Ministerie (OM) in Rotterdam zegt dat de signalen over misbruik geen aanwijzingen hebben opgeleverd die een strafrechtelijk onderzoek rechtvaardigen.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) maakte begin januari duidelijk dat alleenstaande minderjarige asielzoekers niet meer naar kerkdiensten van de Eritrees-orthodoxe kerk in Rotterdam moesten gaan. Een woordvoerder van het COA wilde niet zeggen wat de aanleiding was, alleen dat er “ernstige signalen” waren binnengekomen.

Die signalen zouden te maken hebben met mogelijk misbruik in de gemeenschap rond deze kerk. Er zou sprake zijn van een groot aantal zwangerschappen van jonge Eritrese vrouwen. Het COA heeft melding gedaan van de signalen bij de politie en het meldpunt mensenhandel. Het OM onderzocht de zaak samen met de politie. Probleem was dat er geen aangiften waren gedaan van misbruik. Dat bemoeilijkte ook het onderzoek.

Lees meer over: Rotterdam

Gerelateerde artikelen

Minderjarige asielzoekers mogen niet meer naar Eritrese kerk Rotterdam 

Geen strafzaak Eritrese kerk

Telegraaf 08.02.2016  Er komt geen strafrechtelijk onderzoek naar de Eritrees-orthodoxe kerk in Rotterdam. De kerk zou mogelijk betrokken zijn bij misbruikzaken in de gemeenschap. Een woordvoerster van het Openbaar Ministerie (OM) in Rotterdam zegt dat de signalen over misbruik geen aanwijzingen hebben opgeleverd die een strafrechtelijk onderzoek rechtvaardigen.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) maakte begin januari duidelijk dat alleenstaande minderjarige asielzoekers niet meer naar kerkdiensten van de Eritrees-orthodoxe kerk in Rotterdam moesten gaan. Een woordvoerder van het COA wilde niet zeggen wat de aanleiding was, alleen dat er ,,ernstige signalen’’ waren binnengekomen.

Die signalen zouden te maken hebben met mogelijk misbruik in de gemeenschap rond deze kerk. Er zou sprake zijn van een groot aantal zwangerschappen van jonge Eritrese vrouwen. Het COA heeft melding gedaan van de signalen bij de politie en het meldpunt mensenhandel. Het OM onderzocht de zaak samen met de politie. Probleem was dat er geen aangiften waren gedaan van misbruik. Dat bemoeilijkte ook het onderzoek.

‘Geen aanwijzingen voor misbruik bij Eritrese kerk’

AD 08.02.2016 Er komt geen strafrechtelijk onderzoek naar de Eritrees-orthodoxe kerk in Rotterdam. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) maandag. Volgens het OM zijn er geen aanwijzingen voor misbruik die een strafrechtelijk onderzoek rechtvaardigen.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) maakte begin januari duidelijk dat alleenstaande minderjarige asielzoekers niet meer naar kerkdiensten van de Eritrees-orthodoxe kerk in Rotterdam moesten gaan. Een woordvoerder van het COA wilde niet zeggen wat de aanleiding was, alleen dat er ,,ernstige signalen” waren binnengekomen. Er zou sprake zijn van ,,een groot aantal zwangerschappen van Eritrese jonge vrouwen (van 17-22).

Voorzitter Teklit Girmazion van het bestuur van de Rotterdamse kerk zei, in een reactie aan het Reformatorisch Dagblad, geschrokken te zijn van de signalen over mogelijke misstanden. Hij zou geen contact hebben gehad met het COA, maar wel openstaan voor een gesprek. Girmazion herkent het beeld van een groot aantal zwangere jonge vrouwen niet.

Misbruik kan volgens de woordvoerder niet hebben plaatsgevonden in de kerk. Het kerkbestuur zou eerder, na klachten over overlast, hebben besloten dat er ’s nachts geen bezoekers meer in de pastorie en kerk mogen verblijven. Er zouden wel soms jongeren bij gemeenteleden thuis overnachten.

Lees ook;

‘Aanwijzingen van misbruik’: wat gebeurde er in Eritrese kerk?

Elsevier 02.02.2016 De Eritrees-orthodoxe kerk Tewahdo in Rotterdam is door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) uitgeroepen tot verboden gebied voor minderjarige asielzoekers. Er zouden signalen zijn dat jonge vrouwelijke asielzoekers er op grote schaal werden misbruikt.

Hulporganisatie VluchtelingenWerk en voogdijinstelling Nidos klopten onafhankelijk bij het COA aan, meldde hetReformatorisch Dagblad maandag. Beiden spraken over een opvallend groot aantal ongewilde zwangerschappen bij jonge, gevluchte Eritrese vrouwen die de kerk in Rotterdam hadden bezocht.

Verboden terrein

Het COA verspreidde daarna een notitie aan het personeel van asiellocaties waar alleenstaande minderjarige vreemdelingen worden opgevangen. Daarin staat dat ‘een groot aantal zwangerschappen’ is voorgekomen bij Eritrese vrouwen tussen de 17 en 22 jaar oud. ‘Er zijn vragen te stellen of de vrouwen uit vrije wil ingestemd hebben met het seksuele contact.’

De politie en het Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel werden ingelicht; zij doen nu onderzoek. Bovendien mogen alleenstaande minderjarige asielzoekers voorlopig geen diensten van de kerk meer bezoeken.

Nachtelijke bezoeken

De Tewahdo kerk heeft in Nederland zo’n 800 leden en zit in Rotterdam en Amsterdam. De kerk vormt een sociaal vangnet voor veel onlangs aangekomen Eritreeërs. Vieringen duren soms de hele nacht, en kerkgangers bleven meer dan eens in het gebouw slapen.

Drie maanden geleden besloot het kerkbestuur na klachten van omwonenden over overlast dat er ’s nachts geen bezoekers meer mochten komen. Omwonenden zeggen dat er nog altijd nachtelijke kerkdiensten worden gehouden.

Teklit Girmazion, bestuurslid van de kerk, zegt tegen De Volkskrant niets te hebben vernomen van ongewenste zwangerschappen. ‘Als er iets is gebeurd, denk ik eerder dat de meisjes hebben gezegd dat ze naar de kerk gingen, terwijl ze ergens anders heen gingen.’

Wereldnieuws

Ondertussen zijn de vermeende misstanden internationaal nieuws geworden. In Spaanse media wordt gerept over 22 ongewilde zwangerschappen in korte tijd, maar het COA wil niet bevestigen om hoeveel zwangere vrouwen het exact gaat.

Onder de asielzoekers die het afgelopen jaar naar Nederlandkwamen zitten veel Eritreeërs; ze vormen na Syriërs de tweede groep. Relatief veel Eritreeërs zijn minderjarig. Volgens het COA worden momenteel meer dan 1.000 jonge Eritreeërs opgevangen, een derde van alle minderjarige vreemdelingen.

Volgens onze bloggers

Afshin Ellian: Waarom veel islamitische mannen zo vrouwonvriendelijk zijn

Emile Kossen (1992) is sinds september 2015 online redacteur bij Elsevier.

Tags; rotterdam asielzoekers eritrea misbruik zwangerschappen coa

 

zie ook:

2-2-2016 Wat is belangrijker: monumentale status oude kerk of nieuwe moskee?

Amersfoorts klooster blijkt pedopensionaat

AD 20.01.2016 Het Amersfoortse jongensinternaat Saint Louis was in de jaren ’50 en ’60 jarenlang decor van seksueel misbruik van tientallen jongens. Een van die misbruikte jongens van toen, Pieter C. (60) uit Antwerpen, is onlangs ontmaskerd als een van de kopstukken van een internationaal kinderpornonetwerk.

Hij zei: Denk maar aan Jezus aan het kruis, die had het veel zwaarder dan jij, die is voor jou gestorven, aldus het Slachtoffer.

Ook zou Pieter C. uit een weeshuis in Cambodja kinderen hebben geadopteerd die hij later misbruikte. Hij staat hiervoor donderdag terecht. Er hangt hem een straf boven het hoofd van 16 jaar. De man heeft verklaard dat zijn ‘seksuele afwijking’ komt doordat hij op 12-jarige leeftijd door een broeder seksueel werd misbruikt.

In het jongenspensionaat, gerund door de Broeders van Maastricht F.I.C., was het goed mis. Over veertien broeders zijn meldingen gedaan van seksueel misbruik. Het meldpunt Seksueel Misbruik RKK, dat zijn zaak onderzocht en bevestigde, verklaart dat er dertien meldingen en 22 klachten van seksueel misbruik in het internaat zijn binnengekomen. De 22 bewezen slachtoffers kregen samen 707.000 euro compensatiebetaling van de Broeders van Maastricht.

Op internet delen slachtoffers van de Amersfoortse broeders verhalen met elkaar. ,,Ik heb hier nog nooit over gesproken. Ik ben in 1965 twee jaar lang door broeder Felicius misbruikt. Hij was de zaalbroeder. Ik dacht dat ik een vies jongetje was en dat ik straf had verdiend. Ook was ik bang dat ik niet in de hemel kwam en dat gaf mij nog meer angst.”

Extra aandacht
In een van de vele verslagen van de compensatiecommissie wordt anoniem gesproken over een broeder van Saint Louis en een 13-jarig slachtoffer. ,,Na het eerste jaar in de instelling overleed de vader van de jongen. Hij kreeg bij terugkomst in de slaapzaal een chambrette (een met gordijnen afgeschermde slaapplek) naast de broeder toegewezen. Vanwege het overlijden van zijn vader kreeg hij extra aandacht van de broeder. Hij werd uiteindelijk 2 jaar lang circa drie keer per week seksueel misbruikt.”

Broeder Simplicius zou jongens in de jaren ’60 behandelen vanwege schraalheid en eczeem en hen tijdens die behandelingen aanranden. Broeder Gratianus, ook bekend als broeder ‘portier’, vergreep zich 2 jaar lang aan dezelfde jongen. Een andere broeder zou de jongens strelen als ze in bed lagen. Hij liet de honderden jongens op de slaapzaal in het pensionaat ook zonder pyjama en onderbroek slapen, vanwege ‘de hygiëne’.

Naakt
De broeder die verpleger in het internaat was, Arvatius, beval de jongens, ook bij keelklachten, altijd naakt voor hem te gaan staan. Als de jongens hun geslachtsdelen wilden verbergen, moesten ze voor straf een hele tijd met gespreide armen naakt in zijn kamer staan. ,,Denk maar aan Jezus aan het kruis, die had het veel zwaarder dan jij, die is voor jou gestorven,” zou de broeder hebben gezegd.  Het ene heftige verhaal na het andere wordt na jaren stilzwijgen door de slachtoffers verteld. ,,Ik kan me zelfs nog herinneren dat twee broeders een jongetje hadden gedrogeerd en misbruikt,” schrijft een van de slachtoffers.

De Amersfoortse letselschade advocaat Martin de Witte van SAP Advocaten heeft meerdere slachtoffers van seksueel misbruik door een geestelijke bijgestaan tijdens hun zaak tegen de kerk. ,,Het moeilijke aan deze zaken is dat ze verjaard zijn en het moeilijk is bewijs te verzamelen. Degenen die geen bewijs hebben, krijgen slechts een klein vergoedinkje. Maar als er wel bewijs is, een verklaring van een getuige of documenten, dan kan de vergoeding oplopen tot een ton. Maar de weestand van de kerk om de daden van hun broeders te erkennen, is nog steeds groot.”

38 broeders
Het pensionaat Saint Louis sloot in 1975. De school telde in 1952 376 leerlingen en 38 broeders. In het rapport van de commissie-Deetman is een compleet hoofdstuk gewijd aan de daden van de Broeders van Maastricht, ook in het Amersfoortse kinderhuis.

Daarin wordt specifiek geschreven over broeder Simplicius, die meerdere keren betrapt zou zijn op het betasten van een jongen. In het rapport is de reactie van de overste van het instituut geplaatst: ,,Spoedig ingrijpen gewenst. De betrokken jongen komt uit een keurig gezin en zwijgt hierover zeker niet bij zijn ouders. Ik zou het heel erg vinden als pensionaat Saint Louis weer eens in opspraak kwam. De zwakheid van deze broeder is ­ a ­priori te vergeven, maar in deze positie is hij te labiel. Het feit was bij zeven jongens bekend. Bij alle zeven heeft hij meerdere malen per nacht hetzelfde gedaan. Goddank hebben ze niets doorverteld.”

De congregatie van de Broeders van Maastricht was niet beschikbaar voor commentaar.

Duitse kerk keert 6,4 miljoen uit aan slachtoffers misbruik

NU 20.01.2016 De katholieke kerk in Duitsland heeft de afgelopen vijf jaar in totaal 6,4 miljoen euro uitgekeerd aan slachtoffers van seksueel misbruik. Meer dan duizend mensen ontvingen financiële genoegdoening.

Dat blijkt uit een onderzoek dat de krant Neue Osnabrücker Zeitung onder alle 27 bisdommen in Duitsland heeft gehouden.

De kerk droeg bovendien bij aan de kosten die sommige slachtoffers voor psychologische hulp hebben gemaakt. De katholieke kerk maakte in 2011 mogelijk dat de slachtoffers een aanvraag voor financiële compensatie konden indienen. De meeste aanvragen kwamen uit het bisdom Münster, waar 122 van de 129 aanvragen werden gehonoreerd.

Het seksueel misbruik bleek in de meeste gevallen strafrechtelijk verjaard. Meer dan 860 geestelijken en leken die voor de kerk werkten, zijn van misbruik beschuldigd.

Lees meer over: Katholieke Kerk

Gerelateerde artikelen;

‘Alsnog geld voor niet erkende slachtoffers misbruik katholieke kerk’

‘Katholieke kerk in Duitsland bezit miljarden’ 

Vaticaan ontkent verantwoordelijkheid misbruik wereldwijd

Duitse kerk betaalt 6,4 miljoen aan slachtoffers misbruik

Trouw 20.01.2016 De katholieke kerk in Duitsland heeft de afgelopen vijf jaar in totaal 6,4 miljoen euro uitgekeerd aan slachtoffers van seksueel misbruik. Meer dan duizend mensen ontvingen financiële genoegdoening. Dat blijkt uit een onderzoek dat de krant Neue Osnabrücker Zeitung onder alle 27 bisdommen in Duitsland heeft gehouden.

De kerk droeg bovendien bij aan de kosten die sommige slachtoffers voor psychologische hulp hebben gemaakt. De katholieke kerk maakte in 2011 mogelijk dat de slachtoffers een aanvraag voor financiële compensatie konden indienen. De meeste aanvragen kwamen uit het bisdom Münster, waar 122 van de 129 aanvragen werden gehonoreerd.

Het seksueel misbruik bleek in de meeste gevallen strafrechtelijk verjaard. Meer dan 860 geestelijken en leken die voor de kerk werkten, zijn van misbruik beschuldigd.

Kerk betaalt slachtoffers

Telegraaf 20.01.2016  De katholieke kerk in Duitsland heeft de afgelopen vijf jaar in totaal 6,4 miljoen euro uitgekeerd aan slachtoffers van seksueel misbruik. Meer dan duizend mensen ontvingen financiële genoegdoening. Dat blijkt uit een onderzoek dat de krant Neue Osnabrücker Zeitung onder alle 27 bisdommen in Duitsland heeft gehouden.

De kerk droeg bovendien bij aan de kosten die sommige slachtoffers voor psychologische hulp hebben gemaakt. De katholieke kerk maakte in 2011 mogelijk dat de slachtoffers een aanvraag voor financiële compensatie konden indienen. De meeste aanvragen kwamen uit het bisdom Münster, waar 122 van de 129 aanvragen werden gehonoreerd.

Het seksueel misbruik bleek in de meeste gevallen strafrechtelijk verjaard. Meer dan 860 geestelijken en leken die voor de kerk werkten, zijn van misbruik beschuldigd.

Strafeis van 36 maanden tegen ‘foute dominee’

AD 13.01.2016 Er is een gevangenisstraf van 36 maanden geëist, waarvan 6 voorwaardelijk, tegen dominee Peter K. Hij zou destijds een 15-jarig meisje hebben opgevangen nadat zij seksueel werd misbruikt door haar stiefopa. In plaats van het slachtoffer te helpen, vergreep de ‘foute dominee’ zich vervolgens ook aan het 15-jarige meisje.

In het weekend stond hij te preken en door de week zat hij aan me, aldus Slachtoffer.

Peter K. leek als vader van vijf kinderen de ideale man om het minderjarige meisje op te vangen. De gerespecteerde predikant van de Hersteld Hervormde Gemeente in Oud-Beijerland zou het meisje echter destijds onder meer hebben verkracht. Daarnaast zou hij haar kinderpornografische foto’s hebben laten maken die ze naar zijn mobiele telefoon moest sturen.

Vaderfiguur
Het slachtoffer heeft tijdens de rechtszaak een verklaring voorgelezen. Daarin zei ze de dominee als vaderfiguur te hebben beschouwd. Ze kwam bij hem en zijn vrouw thuis om af en toe op te passen op de 18-jarige gehandicapte zoon van het stel.

Vaak kwam ze ook om met de dominee over haar problemen te praten. Ze was door haar stiefopa seksueel misbruikt, durfde er niet met haar ouders over te spreken en stapte daarom naar dominee omdat hij beroepsgeheim had. Het begon met een arm om haar schouder en daarna ging hij steeds verder, volgens het slachtoffer. ,,In het weekend stond hij te preken en door de week zat hij aan me.”

Crisis
De advocaat van de dominee voert aan hij in een crisis verkeerde. Zijn vader was ernstig ziek, de geboorte van zijn jongste dochter verliep met grote problemen en de verdachte heeft een zwaar verstandelijk gehandicapte zoon die alle zorg nodig had. ,,Eigenlijk was mijn client niet in staat te preken in die tijd,” aldus advocaat Frank van Ardenne.

Hij vindt dat aan de verklaringen van het slachtoffer geen gewicht mag worden gehangen en bepleit vrijspraak. Een zus van het slachtoffer, meldt Van Ardenne, heeft bij de politie verklaard dat het meisje vroeger al vaak dingen verzon.

Peter K. en zijn advocaat betwisten een groot deel van de aangifte die door het destijds minderjarige meisje is gedaan. ,,De verklaringen,” zegt zijn advocaat, ,,wijken op essentiële punten af. Toch zag de dominee af om het meisje als getuige te ondervragen. Hij wilde haar niet belasten.

De advocaat beweert dat dit een ander beeld geeft van de dominee dat de reclassering doet overkomen. Daar zou volgens Van Ardenne de teneur leven dat zijn cliënt het eigenlijk niet zo erg vindt wat er is gebeurd.

Lees ook;

‘Ik wist het niet’, zegt broer ex-paus over misbruik in zijn koor

Trouw 11.01.2016 Inderdaad, hij zat dicht bij het vuur. Toch ging het volledig langs hem heen. Georg Ratzinger, de oudere broer van emeritus paus Benedictus XVI, heeft naar eigen zeggen helemaal niets gemerkt van het grootschalige misbruik in zijn kerkkoor.

 • © epa.
  Georg (l) en Joseph Ratzinger in 2012.

Ratzinger dirigeerde het koor in Regensburg dertig jaar lang, van 1964 tot 1994. Een advocaat die namens het koor onderzoek deed naar misbruik van koorknapen, publiceerde vrijdag een deprimerende conclusie: tussen 1953 en 1992 werden vermoedelijk zeker 231 van de jongens misbruikt. In ruim 50 gevallen is het ‘aannemelijk’ dat het om seksueel misbruik gaat.

“Ik heb niets gehoord over seksueel misbruik”, zegt de 91-jarige Ratzinger in de krant. Ja, hij deelde wel eens een draai om de oren uit. Maar dat waren hoogstens corrigerende tikken. “Ik had er geen andere bedoelingen mee.” Bovendien: dat zulke reprimandes waren in het grootste deel van de vorige eeuw vrij gebruikelijk. “Het gebeurde ook in alle sectoren van het onderwijs, en in gezinnen.”

Ging het echt langs Benedictus heen?
Het misbruikrapport roept opnieuw de vraag of Georgs broer Joseph, die later paus werd, er iets van heeft meegekregen. In 2010, toen het misbruik voor het eerst aan het licht kwam, ontkende Benedictus dat nog stellig. Ook Benedictus zat dicht op het vuur. Hij doceerde van 1969 tot 1976 theologie in Regensburg.

De onderzoeker, Ulrich Weber, is er niet van overtuigd dat de emeritus paus er destijds niets van heeft gemerkt. Het misbruik was zo ernstig en omvangrijk, meent hij, daar moét Joseph Ratzinger iets van hebben meegekregen.

Op de school waar het koor aan was verbonden, was ongeveer één op de drie kinderen wel eens misbruikt. Volgens Weber waren de gebeurtenissen ‘intern bekend en werden ze ook bekritiseerd’. Maar conclusies, die werden er vrijwel nooit aan verbonden.

‘Benedictus houdt zich op de vlakte’
Tijdens zijn pausschap werd Benedictus gedwongen om zich over misbruik uit te laten. In het ene na het andere land kwam toen misbruik uit het verleden aan het licht. Benedictus noemde seksueel misbruik door priesters een ‘zonde binnen de kerk’ en ontmoette enkele slachtoffergroepen.

Critici verwijten hem dat hij nooit duidelijk heeft gemaakt of hij eerder in zijn carrière al met misbruikkwesties te maken kreeg. Zij menen dat hij er als prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer (een soort ministerie binnen het Vaticaan) en als aartsbisschop van München in de jaren tachtig toch mee in aanraking gekomen moet zijn.

Verwant nieuws;

Meer over; Rooms-katholicisme Misbruik in de kerk Religie Christendom

‘Zeker 231 koorknapen in Duitse stad Regensburg misbruikt’

NU 08.01.2016 Priesters en leraren van het beroemde kathedraalkoor in de Duitse stad Regensburg hebben de afgelopen decennia minstens 231 koorknapen misbruikt, mishandeld of gemarteld.

Advocaat Ulrich Weber, die afgelopen jaar in opdracht van het bisdom sprak met talloze betrokkenen en geheime archieven raadpleegde, vreest dat het daadwerkelijke aantal slachtoffers nog hoger ligt. Hij schat dat ongeveer een derde van de 2.100 leerlingen die tussen 1953 en 1992 naar Regensburg kwamen met lichamelijk geweld te maken heeft gehad.

In vijftig van de 231 gevallen was sprake van seksueel geweld. Daarbij varieerde de handelingen van strelen tot verkrachting. Andere jongens zeiden dat ze tot bloedens toe zijn geslagen met een stok, sleutelhanger of zegelring. Kinderen die in bed hadden geplast mochten niets meer drinken.

De meeste misdrijven zijn inmiddels verjaard. Intern was volgens Weber al langer bekend wat er gebeurde, maar uit vrees voor persoonlijke gevolgen en die voor het koor werd daar niets mee gedaan. Het aantal slachtoffers ligt daarmee een stuk hoger dan de 72 gevallen die eerder bekend waren. Het bisdom heeft slachtoffers 2500 euro in het vooruitzicht gesteld.

Lees meer over: Duitsland

Priester krijgt 15 jaar cel voor misbruik 

NU 04.01.2016 Een Britse priester is maandag veroordeeld tot vijftien jaar cel, omdat hij tussen 1970 en 1991 ongeveer tien jongetjes heeft misbruikt.

De man, nu 69, werkte op een internaat voor kinderen met gedragsproblemen. Een 75-jarige oud-leraar op de instelling kreeg negen jaar cel. Beide verdachten waren al eerder veroordeeld voor misbruik.

Volgens het Britse Openbaar Ministerie waren de slachtoffers ongeveer twaalf jaar oud. Het ging om kinderen die uit huis waren gehaald en op het internaat waren geplaatst.

Het internaat Saint William’s Boy’s Home in Market Weighton, ten zuidoosten van de stad York, sloot zijn deuren in 1992. Het viel rechtstreeks onder het bisdom. Meer dan 170 mensen hadden de afgelopen jaren geklaagd over seksueel misbruik op het internaat.

Lees meer over: Groot-Brittannië

Leider katholieke organisatie Peru beschuldigd van seksueel misbruik

VK 01.11.2015 Broederschap van het Christelijk Leven (Sodalitium Christianae Vitae), een Rooms-katholieke organisatie met afdelingen in Zuid-Amerika, Italië en de Verenigde Staten, heeft onder druk bevestigd dat het Vaticaan beschuldigingen van seksueel misbruik aan het adres van de oprichter onderzoekt. Deze zou jonge leden misbruikt hebben.

De secretaris van de Broederschap maakte het onderzoek van het Vaticaan bekend nadat twee Peruaanse journalisten een boek publiceerden, waarin de beschuldigingen tegen leider Luis Fernando Figari (68) uit de doeken worden gedaan.
Pedro Salinas, een Peruaan die vroeger deel uitmaakte van de Broederschap, werkte mee aan het boek. Hij beschuldigt Figari al vijf jaar van fysiek, mentaal en seksueel misbruik. Volgens het boek zouden in 2011 drie mannen voor een Peruaans kerktribunaal hebben getuigd dat Figari hen had misbruikt toen ze minderjarig waren. Er is geen indicatie dat het tribunaal iets met de klachten heeft gedaan. Wanneer het Vaticaan precies op de hoogte is gebracht van het mogelijke misbruik, is niet bekend.
Aanklagers wijzen er echter op dat de feiten hoogstwaarschijnlijk verjaard zijn, omdat ze plaatsvonden in de jaren ’80 en ’90.

Leider katholieke organisatie Peru beschuldigd van seksueel misbruik

Trouw 01.11.2015 Broederschap van het Christelijk Leven (Sodalitium Christianae Vitae), een Rooms-katholieke organisatie met afdelingen in Zuid-Amerika, Italië en de Verenigde Staten, heeft onder druk bevestigd dat het Vaticaan beschuldigingen van seksueel misbruik aan het adres van de oprichter onderzoekt. Deze zou jonge leden misbruikt hebben.

De secretaris van de Broederschap maakte het onderzoek van het Vaticaan bekend nadat twee Peruaanse journalisten een boek publiceerden, waarin de beschuldigingen tegen leider Luis Fernando Figari (68) uit de doeken worden gedaan.

Pedro Salinas, een Peruaan die vroeger deel uitmaakte van de Broederschap, werkte mee aan het boek. Hij beschuldigt Figari al vijf jaar van fysiek, mentaal en seksueel misbruik. Volgens het boek zouden in 2011 drie mannen voor een Peruaans kerktribunaal hebben getuigd dat Figari hen had misbruikt toen ze minderjarig waren. Er is geen indicatie dat het tribunaal iets met de klachten heeft gedaan. Wanneer het Vaticaan precies op de hoogte is gebracht van het mogelijke misbruik, is niet bekend.

Aanklagers wijzen er echter op dat de feiten hoogstwaarschijnlijk verjaard zijn, omdat ze plaatsvonden in de jaren ’80 en ’90.

Leider katholieke organisatie Peru beschuldigd van seksueel misbruik

AD 01.11.2015 Broederschap van het Christelijk Leven (Sodalitium Christianae Vitae), een Rooms-katholieke organisatie met afdelingen in Zuid-Amerika, Italië en de Verenigde Staten, heeft onder druk bevestigd dat het Vaticaan beschuldigingen van seksueel misbruik aan het adres van de oprichter onderzoekt. Deze zou jonge leden misbruikt hebben.

De secretaris van de Broederschap maakte het onderzoek van het Vaticaan bekend nadat twee Peruaanse journalisten een boek publiceerden, waarin de beschuldigingen tegen leider Luis Fernando Figari (68) uit de doeken worden gedaan.
Pedro Salinas, een Peruaan die vroeger deel uitmaakte van de Broederschap, werkte mee aan het boek. Hij beschuldigt Figari al vijf jaar van fysiek, mentaal en seksueel misbruik. Volgens het boek zouden in 2011 drie mannen voor een Peruaans kerktribunaal hebben getuigd dat Figari hen had misbruikt toen ze minderjarig waren. Er is geen indicatie dat het tribunaal iets met de klachten heeft gedaan. Wanneer het Vaticaan precies op de hoogte is gebracht van het mogelijke misbruik, is niet bekend.
Aanklagers wijzen er echter op dat de feiten hoogstwaarschijnlijk verjaard zijn, omdat ze plaatsvonden in de jaren ’80 en ’90.

Peruaanse priester de cel in om misbruik op privéschool

NU 28.10.2015 Een katholieke priester is in Peru veroordeeld tot 35 jaar gevangenisstraf en het betalen van een schadevergoeding voor het seksueel misbruik van een kind. Dat vond plaats op een privéschool waar de man werkte als kapelaan.

De geestelijke heeft opgebiecht dat hij het slachtoffer tussen 2010 en 2012 meerdere keren heeft verkracht. De jongen was tien toen de priester zich voor het eerst aan hem vergreep. Het slachtoffer vertelde dat de man hem na het misbruik een keer geld toestopte om een MP3-speler te kopen.

De laatste jaren komen steeds meer misbruikzaken rond de kerk aan het licht in Zuid-Amerika. Geestelijken zijn daar relatief vaak actief op scholen.

Lees meer over: RK-kerk Peru

Gerelateerde artikelen;

Kerk opent internetcentrum tegen misbruik 

Meer uitschrijvingen RK-Kerk na misbruik 

Kardinalen bespreken misbruikschandalen 

‘Duivel achter misbruikschandaal kerk’ 

Priester cel in om misbruik

Telegraaf 27.10.2015 Een katholieke priester is in Peru veroordeeld tot 35 jaar gevangenisstraf en het betalen van een schadevergoeding voor het seksueel misbruik van een kind. Dat vond plaats op een privéschool waar de man werkte als kapelaan.

De geestelijke heeft opgebiecht dat hij het slachtoffer tussen 2010 en 2012 meerdere keren heeft verkracht. De jongen was tien toen de priester zich voor het eerst aan hem vergreep. Het slachtoffer vertelde dat de man hem na het misbruik een keer geld toestopte om een MP3-speler te kopen.

De laatste jaren komen steeds meer misbruikzaken rond de kerk aan het licht in Zuid-Amerika. Geestelijken zijn daar relatief vaak actief op scholen.

Misbruikslachtoffers katholieke kerk krijgen toch schadevergoeding 

NU 13.10.2015 Zo’n 250 slachtoffers van misbruik binnen de rooms-katholieke kerk krijgen in tegenstelling tot eerdere uitspraken toch een schadevergoeding. Ook wordt het misbruik door de kerk erkend. Dat meldt de rooms-katholieke kerk op haar website.

Het besluit volgt op advies van de commissie Deetman die onderzoek deed naar misbruik in de kerk. Eerder nog had een speciale commissie de klachten van de slachtoffers van het misbruik ongegrond verklaard.

De 250 personen die erkenning en een schadevergoeding krijgen, konden zich volgens de kerk alleen beroepen op hun eigen verklaringen. Ze beschikten niet over andere bewijzen waarmee ze hun verhaal konden ondersteunen. Om die reden heeft de kerk besloten om tot de erkenning over te gaan.

In het verleden erkende de kerk ook al schuld in honderden gevallen. Ook keerde de kerk al voor miljoenen aan schadevergoedingen uit in het kader van misbruik.

Lees meer over: Misbruik katholieke kerk

Gerelateerde artikelen;

‘Alsnog geld voor niet erkende slachtoffers misbruik katholieke kerk’

Meldpunt seksueel misbruik kerk vanaf vrijdag gesloten 

Paus richt nieuwe commissie op tegen misbruik 

Toch nog vergoeding seksueel misbruik RKK

Telegraaf 12.10.2015 Ongeveer 250 mensen krijgen toch erkenning en een vergoeding omdat ze seksueel misbruikt zijn door medewerkers van de Rooms-Katholieke Kerk. Het gaat om mensen van wie de klacht eerst niet gegrond werd verklaard, omdat ze geen ander bewijs hadden dan hun eigen verklaring.

Dat de Rooms-Katholieke Kerk het leed van deze mensen nu toch erkent, is op voorstel van Wim Deetman, voorzitter van de commissie die het misbruik in kaart bracht.

Deze slachtoffers krijgen een vergoeding die tussen de 1000 en de 17.500 euro ligt. Voor deze groep gaat het in totaal om ongeveer een miljoen euro. Dat hebben maandagavond woordvoerders van de RKK en de commissie Deetman laten weten.

Het seksueelmisbruikschandaal heeft de RKK tot nu toe meer dan 16 miljoen euro gekost. Voor de klagers over seksueel misbruik en over geweld hebben de kerkelijke instanties tot nu toe 20 miljoen euro beschikbaar gesteld. Bij de onafhankelijke klachtencommissie zijn nog 393 klachten over seksueel misbruik in behandeling.

De kerk zegt dat de betrokken slachtoffers een brief krijgen met de vraag of zij in aanmerking willen komen voor erkenning, genoegdoening en/of hulpverlening. “Deze persoonlijke benadering past bij de gevoelde morele verantwoordelijkheid”, schrijft de kerk op de website.

Cel voor anglicaanse bisschop wegens misbruik kerk

NU 07.10.2015 Een 83-jarige vroegere bisschop van de Engelse anglicaanse kerk is veroordeeld voor jarenlang misbruik van jongens en jonge mannen.

Peter Ball kreeg 47 maanden gevangenisstraf opgelegd voor het misbruik, dat tussen de jaren zeventig en negentig plaatsvond.

Als bisschop van Lewes en Gloucester nam hij jonge priesters mee naar zijn huis in het graafschap Sussex waar hij hen seksueel misbruikte.

De kerk verklaarde later dat er ”geen excuses zijn” voor het systematische misbruik van vertrouwen.

Lees meer over: Peter Ball

Celstraf voor bisschop

Telegraaf 07.10.2015  Een 83-jarige vroegere bisschop van de Engelse anglicaanse kerk is veroordeeld voor jarenlang misbruik van jongens en jonge mannen. Peter Ball kreeg 47 maanden gevangenisstraf opgelegd voor het misbruik, dat tussen de jaren zeventig en negentig plaatsvond.

Als bisschop van Lewes en Gloucester nam hij jonge priesters mee naar zijn huis in het graafschap Sussex waar hij hen seksueel misbruikte. De kerk verklaarde later dat er “geen excuses zijn” voor het systematische misbruik van vertrouwen.

Belgische pedopriester bekent vier aanklachten

AD 01.10.2015 Eric Dejaeger, een voormalige katholieke priester van Belgische afkomst, heeft woensdag voor de rechtbank in de Canadese stad Iqaluit schuld bekend voor vier aanklachten van seksueel misbruik. Dat meldt de Canadese zender CBC.

De feiten zouden tussen 1975 en 1978 hebben plaatsgevonden in het Newman Theological College in Edmonton, waar hij toen studeerde. Volgens CBC bekende Dejaeger twee aanklachten wegens grove obsceniteiten. Ook gaf hij toe een jongen en een meisje te hebben aangerand. Een gerechtelijke uitspraak wordt op 22 oktober verwacht.

De voormalig pater-Oblaat in Iqaluit werd in januari al veroordeeld tot 19 jaar cel voor 32 seksuele misdrijven, uiteenlopend van verkrachting tot blootstelling aan bestialiteiten, op Inuït-kinderen in Igloolik tussen 1978 en 1982.

Lees ook;

Paus ontmoet slachtoffers misbruik: ‘God huilt’

VK 27.09.2015 Paus Franciscus heeft zondag slachtoffers ontmoet die als kind zijn misbruikt door rooms-katholieke geestelijken. ‘God huilt’, zei hij later op de dag in een tot bisschoppen in een seminarium in Philadelphia.

Volgens zijn woordvoerder heeft de paus een half uur doorgebracht met vijf slachtoffers – waarvan sommigen door geestelijken zijn misbruikt, en anderen door familie of docenten. ‘Hij heeft naar hun verhalen geluisterd en met hen gebeden’, aldus Lombardi. De paus heeft ook zijn ‘pijn en schaamte’ laten blijken tegenover degenen die door mensen van de kerk zijn misbruikt.

Paus spreekt slachtoffers

Telegraaf 27.09.2015 Paus Franciscus heeft zondag in Philadelphia slachtoffers van seksueel kindermisbruik ontmoet, onder wie slachtoffers van misbruik gepleegd door rooms-katholieke geestelijken. De paus zei dat hij zich blijft inzetten voor de bestraffing van de daders.

In een toespraak tot bisschoppen die zich in een seminarium in Philadelphia hadden verzameld, zei de paus dat het blijft storen dat mensen “die de verantwoordelijkheid hadden om voor kinderen te zorgen, het vertrouwen van die kinderen schonden en veel leed hebben aangericht”.

Sinds 2002 zijn er talrijke schandalen in de kerk geweest rond kindermisbruik gepleegd door priesters en beschuldigingen van kindermisbruik in rooms-katholieke instellingen.

De paus gaat zondag op de laatste dag van zijn bezoek aan Amerika ook naar een gevangenis en draagt elders in de open lucht een mis op waar anderhalf miljoen mensen worden verwacht.

Misbruik in pastorale relaties

Trouw 24.09.2015 Over seksueel misbruik door geestelijken is veel geschreven. Over misbruik in pastorale relaties veel minder. Christiane van den Berg-Seiffert sprak zeventien misbruikte vrouwen.

Je vergeet haast dat er wél veel goede wil is in geloofsgemeenschappen.

De dominee, dat is zo’n warme, hartelijke man. Hij luistert ook zo goed. Bij het weggaan volgt een omhelzing. Maar dan gaat het mis. De omhelzing wordt een zoen. Het eindigt in de slaapkamer.

Regelmatig komt het in het nieuws: een predikant die niet van een kerklid kan afblijven. Een schandaal is al snel geboren: hoe kan een iemand die zo’n hoge moraal propageert, zo de mist in gaan? Er is nog maar weinig bekend over hoe slachtoffers zelf seksueel grensoverschrijdend gedrag ondergaan, zo ontdekte Christiane van den Berg-Seiffert. Ze sprak zeventien vrouwen over hun ervaringen met misbruik in een pastorale relatie. In het bijzonder keek ze naar de de dynamiek in de kerkelijke gemeente die slachtoffers van misbruik ervaren. Vandaag promoveert ze op dit onderzoek aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) in Groningen.

Zorgcentrum of sekte? In Meerkerk gaat beerput open

Justitie vermoedt misbruik van patiënten door Aaldert van E.

AD 05.08.2015 De gelovige zorginstelling Jedidja leek zo vredig, daar in dat lieflijke boerderijtje aan de rand van het Zuid-Hollandse dorpje Meerkerk. Maar nu de 74-jarige oprichter Aaldert van E. is opgepakt voor seksueel misbruik van patiënten, is de beerput open.

De advertentie van zorginstelling Hoeve Jedidja klinkt nog wel zo charmant. Voor iedereen die het leven even niet meer ziet zitten, is er ‘dagelijks hulp’ in een ‘landelijke omgeving’, zodat je er ‘rust ervaart’ en privacy krijgt ‘geschonken’. Kamers hebben tv en internet, er zijn dokters en psychiaters. Als klap op de vuurpijl krijg je ook nog hulp bij al dat ‘pgb-gedoe’. En: ,,Als je geen vervoer hebt, kunnen we je ook wel komen halen.”

Handtastelijk
Met de arrestatie van de man is er ook hernieuwde aandacht voor zijn verleden. Het maakt de zorgen in Meerkerk alleen maar talrijker.

Van E. stond begin jaren ’90 te boek als een ‘groot evangelisch leider’ die door het Hogere was geroepen om ‘gedemoniseerde’ cliënten te genezen. Van E. is dan nog razend populair: zijn gemeenschap Nehemia trekt soms wel 800 volgelingen naar de kerk.

Maar al snel gaat het bergafwaarts. Van E. vertrekt er na beschuldigingen van handtastelijkheden. Ze blijven onbestraft, maar verbolgen kerkgangers klagen van ‘sektarisch gedrag’, waarin ze tegen hun zin in ‘intiem’ moesten zijn. Van E. vertrekt naar Ridderkerk om daar een nieuw centrum te starten voor begeleiding van geloven en ‘behoeftigen’.

In 2008 komen er opnieuw beschuldigingen. Ditmaal stappen zes vrouwen naar justitie. Ze doen een boekje open over aanrandingen, betastingen en zelfs gedwongen orale seks. Een van de vrouwen vertelt ook hoe Van E. aan duiveluitdrijving deed.

Lees ook

Australische Jehova’s Getuigen hielden seksueel misbruik geheim

Trouw 28.07.2015 Australische Jehova’s Getuigen hebben sinds de jaren vijftig intern 1006 meldingen van kindermisbruik gekregen. In geen enkel geval zijn die meldingen doorgezet naar justitie. Dit concludeerde de in 2013 ingestelde staatscommissie die naar aanleiding van de misbruikverhalen uit de katholieke kerk onderzoek doet naar kindermisbruik maandag tijdens de eerste openbare hoorzitting in Sydney.

In plaats van aangifte te doen, handelden de Jehova’s Getuigen de zaken binnenskamers af. Max Horley, die als ouderling te maken kreeg met de interne meldingen, verklaarde dat hij de politie niet op de hoogte stelde omdat hij zich er niet van bewust was dat het misbruik strafbaar was.

Ook vertelde hij dat hij de aantekeningen van gesprekken tussen de kerkleiding en de verdachten vernietigd had om ervoor te zorgen dat ze niet ‘in verkeerde handen zouden vallen’. Zo vonden de ouderlingen het niet nodig dat hun vrouwen of gemeenteleden wisten wat er op dat gebied speelde binnen de gemeente.

‘Zo gaan wij te werk’
“Zou u hetzelfde doen vandaag als iemand bij u kwam en melding maakte van seksuele misdrijven? Zou u de aantekeningen vernietigen?” vroeg de rechter aan Horley. “Ja, zo gaan wij te werk”, antwoordde die. Horley gaf aan dat bij twijfel niet de politie maar ‘de Kring’, een verzameling van gemeenten, werd geraadpleegd. In dit soort gevallen gaven de leiders van de Kring zowel juridisch als schriftelijk advies.

Het nu 47-jarige slachtoffer geïdentificeerd als BCB, vertelde hoe zij als vijftienjarige werd misbruikt door de ouderling Bill Neil. Hij gaf haar tongzoenen, keek toe als ze douchte en dwong haar tot orale seks. Zij meldde haar misbruik en moest dit vervolgens uit de doeken doen voor een zaal vol mannen, inclusief Neil, die haar misbruikt had. Die ervaring noemt ze ‘zeer pijnlijk’.

Haar werd opgedragen niet over haar misbruik te praten uit respect voor Neil en zijn familie. “Nu ik terugkijk, zie ik dat er van mij gevraagd werd dat ik de man die mij dat aan had gedaan respecteerde, maar niemand bood míj enige vorm van respect of ondersteuning”, zei ze tijdens de zitting. Dat ze destijds geen aangifte heeft gedaan is volgens haar omdat ze gehersenspoeld werd. “Ik dacht dat ik door hier met mensen buiten de kerk over te spreken, Jehova’s naam te schande zou maken.”

Twee getuigen
Binnen de gemeenschap van Jehova’s Getuigen is het gebruikelijk dat disciplinaire zaken voor een rechterlijk comité worden gebracht. Dit comité bestaat uit een aantal ouderlingen, maar kan pas worden gevormd wanneer er minimaal twee getuigen zijn van de overtreding.

In het geval van seksueel misbruik is dit doorgaans niet het geval, waardoor in zeker 125 zaken het misbruik voor veel daders geen gevolgen had. Vanaf 1950 is in 401 gevallen de zwaarste sanctie, uitsluiting uit de gemeenschap, opgelegd, maar in de loop der jaren mochten 230 leden weer terugkeren.

Tranen in een kruik
Zo ook de vader van het tweede slachtoffer dat getuigde in de hoorzitting, BCG. De nu 43-jarige vrouw en haar drie zussen werden seksueel misbruikt en geslagen door haar vader. Ze bracht naar eigen zeggen haar jeugd door in angst. Angst voor haar vader en voor uitsluiting, dat zou immers haar lot zijn als ze ongehoorzaam was.

“Ik bad tot Jehova of hij engelen om mijn bed wilde opstellen zodat mijn vader niet meer bij me zou komen, maar Jehova hielp me niet en mijn vader stopte niet”, zei ze.

Haar vader werd geëxcommuniceerd, maar mocht een paar jaar later weer toetreden omdat hij volgens een ouderling ‘weer het goede deed’. De enige ondersteuning die de vrouw vanuit de Jehova’s Getuigen kreeg was een regel uit Psalm 56: ze moest ‘haar tranen in een kruik bewaren’, dan zou God die later ‘afsluiten met zijn liefde’.

De Jehova’s Getuigen hebben in Australië 68.000 leden. Wereldwijd zijn er zo’n 8,2 miljoen Getuigen, waarvan ruim 30.000 in Nederland.

Verwant nieuws;

Australische Jehova’s hielden meer dan duizend gevallen van misbruik stil

NU 27.07.2015 Jehova’s getuigen in Australië hebben sinds de jaren vijftig meer dan duizend keer gevallen van seksueel misbruik van kinderen stilgehouden. Dat is maandag naar voren gekomen tijdens een hoorzitting van een speciale commissie die het misbruik onderzoekt.

De zaken werden niet gemeld bij de politie en bewijs werd vernietigd. In plaats daarvan werd de voorkeur gegeven aan interne onderzoeken.

Jehova’s getuige Max Horley, betrokken bij de interne afhandeling van het misbruik, vertelde de commissie over de gang van zaken. Naar eigen zeggen had hij er niet bij stilgestaan dat het misbruik een misdrijf was.

Jehova’s hielden misbruik stil

Telegraaf 27.07.2015 Seksueel misbruik, vooral van minderjarigen, wordt standaard door de Jehova’s Getuigen in de doofpot gestopt, naar alle waarschijnlijkheid ook in Nederland. Men handelt het in eigen kring af en daders gaan meestal vrijuit. Aangifte wordt nooit gedaan.

Dit bleek maandag voor een Australische onderzoekscommissie naar seksueel misbruik van kinderen in kerkelijke kring. Namens de Jehova’s Getuigen gaf Max Horley toe dat er zeker duizend gevallen bekend waren bij de Australische Jehova’s Getuigen in de afgelopen zestig jaar. Al die zaken werden stilgehouden. Horley, verantwoordelijk voor het dossier, zei er niet bij te hebben stilgestaan dat misbruik een misdrijf is.

Naar de omvang van het kindermisbruik binnen de Jehova’s Getuigen is het gissen, maar er is wel een interne databank van alle misbruikzaken wereldwijd. Justitie wordt inzage geweigerd. Volgens de Amerikaanse slachtofferorganisatie Silent Lambs bevat de databank zo’n 24.000 namen van daders, voornamelijk voorgangers en ouderlingen. Gezien de omvang van de databank is het aannemelijk dat daar ook Nederlandse zaken bij zitten. Bevestiging is bij de kerk niet te krijgen. Aangiftes in Nederland zijn niet bekend.

Nieuwe parochie voor van pornobezit vrijgesproken pastoor 

NU 19.07.2015 Pastoor Dominique Donders, die eerst veroordeeld werd voor het bezit van kinderporno en daarna werd vrijgesproken, heeft een nieuwe baan.

Hij gaat aan de slag als kapelaan bij de parochie Maria Moeder van de Kerk in de Brabantse gemeente Sint Anthonis. Dat heeft de parochie op zijn website staan.

In het AD zeggen de pastoor en een bestuurslid van de kerk zaterdag dat de man een tweede kans verdient.

De pastoor kwam in 2013 voor de rechter omdat hij erotische foto’s van minderjarigen in bezit zou hebben. De rechtbank veroordeelde hem. Het gerechtshof in Den Bosch vond de beschuldigingen echter niet bewezen en sprak de man vrij.

Morele kanttekeningen

De parochie in Sint Anthonis heeft Donders op verzoek van het bisdom aangenomen. Bij het gedrag van Donders kunnen volgens de parochie “in moreel opzicht zeker kanttekeningen worden geplaatst”, maar is “zijn pastorale integriteit niet fundamenteel in het geding.”

Het is de bedoeling dat Dominique Donders op korte termijn al zal voorgaan in vieringen en bij uitvaarten. Een precieze benoemingsdatum is er nog niet.

Lees meer over: Dominique Donders

Gerelateerde artikelen;

‘Veldhovense pastoor vrijgesproken van bezit kinderporno’ 

Nieuwe baan voor pornopastoor

Telegraaf 18.07.2015 Pastoor Dominique Donders, die eerst veroordeeld werd voor het bezit van kinderporno en daarna werd vrijgesproken, heeft een nieuwe baan. Hij gaat aan de slag als kapelaan bij de parochie Maria Moeder van de Kerk in de Brabantse gemeente Sint Anthonis. Dat heeft de parochie op zijn website staan.

In het AD zeggen de pastoor en een bestuurslid van de kerk zaterdag dat de man een tweede kans verdient.

De pastoor kwam in 2013 voor de rechter omdat hij erotische foto’s van minderjarigen in bezit zou hebben. De rechtbank veroordeelde hem. Het gerechtshof in Den Bosch vond de beschuldigingen echter niet bewezen en sprak de man vrij.

Gerelateerde artikelen;

06-03: Vrijspraak pornopastoor

07-06: Pastoor had kinderporno

24-05: ‘Straf pastoor om kinderporno’

01-03: Eervol ontslag na kinderporno

19-02: Pastoor wilde album maken

19-12: Pastoor vervolgd om porno

21-11: Geen besluit ‘pedopastoor’

28-09: Foto’s verraden pedo

16-09: Pastoor: spijt van bekijken foto’s meisjes

‘Ook niet-erkenden misbruik kerk krijgen schadevergoeding’›

NRC 17.06.2015 Mensen die slachtoffer zijn geworden van seksueel misbruik door priesters, maar wier klacht ongegrond verklaard werd door de klachtencommissie van de katholieke kerk, krijgen toch erkenning en een schadevergoeding. De Volkskrant meldt vandaag dat de kerk werkt aan een nieuwe regeling.

Tot 1 mei dit jaar konden slachtoffers van misbruik zich melden bij het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK. De afgelopen jaren zijn er volgens de laatst bekende cijfers ruim 3.500 meldingen binnengekomen. 1.900 zijn omgezet in een formele klacht, 1.100 zijn er inmiddels behandeld. Van die 1.100 zijn er zo’n 800 gegrond of deels gegrond verklaard. Aan bijna 600 slachtoffers is in totaal al zo’n 17,5 miljoen euro uitbetaald. 250 klachten zijn ongegrond verklaard, vaak wegens gebrek aan ‘steunbewijs’: er hadden zich geen andere slachtoffers van dezelfde priester gemeld.

Lees meer

2013 Drie op tien misbruikklachten katholieke kerk sneuvelen op bewijs ›

2011 Kerk kent misbruikslachtoffers geld toe

2014 Meldpunt voor slachtoffers van seksueel misbruik blijft langer open ›

2013 Kindermisbruik kost Rooms-Katholieke Kerk 30 miljoen euro ›

2013 Kindermisbruik kost de Kerk 30 miljoen euro

‘Alsnog geld voor niet erkende slachtoffers misbruik katholieke kerk’

NU 17.06.2015 De katholieke kerk werkt aan een regeling om misbruikslachtoffers die eerder niet zijn erkend, alsnog een schadevergoeding te bieden. Dat meldt de Volkskrant woensdag.

De klachtencommissie van het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK heeft ruim 250 gevallen niet gegrond verklaard. Bij de meeste klachten ontbraken andere slachtoffers van de aangeklaagde priester. De commissie kan niemand op grond van een enkele verklaring veroordelen.

Aanleiding voor de nieuwe regeling is volgens de krant de hoorzitting van Wiel Stevens, de voorzitter van de klachtencommissie, in de Tweede Kamer twee jaar geleden. Hij zei niet te twijfelen dat het grootste deel van de afgewezen klagers wel is misbruikt. De regels zouden het niet toelaten om deze klachten gegrond te verklaren.

Lees meer over: Misbruik katholieke kerk

Gerelateerde artikelen;

Vaticaan vervolgt pedofiele aartsbisschop voor seksueel misbruik 

Paus richt tribunaal op tegen geestelijken die wegkeken bij misbruik 

Meldpunt seksueel misbruik kerk vanaf vrijdag gesloten 

Paus vraagt bisschoppen samen te werken tegen misbruik 

Oud-aartsbisschop vervolgd om kindermisbruik

VK 15.06.2015 De voormalige aartsbisschop Jozef Wesolowski wordt formeel vervolgd voor seksueel misbruik, zo heeft de openbare aanklager van het Vaticaan maandag besloten. De oud-geestelijke riskeert een gevangenisstraf van maximaal twaalf jaar voor seks met kinderen en het bezit van een grote hoeveelheid kinderporno.

Het proces gaat op 11 juli van start. Het Vaticaan heeft Wesolowski vorig jaar al uit zijn functie ontheven en onder huisarrest geplaatst vanwege de verdenkingen. Onderzoekers van de pauselijke justitie troffen destijds op zijn pc meer dan 100 duizend films en foto’s aan van seksuele handelingen met kinderen. Hieronder bevonden zich volgens de Italiaanse krant Corriere della sera ook foto’s van Wesolowski’s eigen slachtoffers, die hij zou hebben misbruikt in zijn tijd als pauselijk gezant in de Dominicaanse Republiek.

De zaak werd aan het rollen gebracht door de politie van het Midden-Amerikaanse land, waar Wesolowski vijf jaar lang aartsbisschop was. Toen de beschuldigingen aan zijn adres openbaar werden riep het Vaticaan hem in 2013 terug, waarna de autoriteiten aldaar het onderzoek voortzetten.

Het aftreden van de twee geestelijken volgt slechts enkele dagen op de aankondiging dat het Vaticaan een apart ‘misbruiktribunaal’ opricht, dat beschuldigingen zal beoordelen tegen bisschoppen die seksueel misbruik van kinderen zouden hebben toegelaten of geprobeerd te verbergen. De Rooms-Katholieke Kerk wil hiermee tegemoet komen aan de wensen van slachtoffers.

GERELATEERDE ARTIKELEN

‘Groot kinderpornoarchief op computer oud-aartsbisschop’

Vaticaan weigert van misbruik verdachte nuntius uit te leveren

Twee mensen in Vaticaan betrapt op kinderporno

Vaticaan vervolgt pedofiele aartsbisschop

Trouw 15.06.2015 Het Vaticaan gaat de pedofiele ex-aartsbisschop Jozef Wesolowski (66) vervolgen voor seksueel misbruik. De aanklager van de Rooms Katholieke Kerk heeft dat maandag bevolen. De inmiddels uit zijn ambt gezette geestelijke zou betaald hebben voor seks met kinderen toen hij nuntius in de Dominicaanse Republiek was. Ook moet hij terechtstaan voor het bezit van kinderporno.

Wesolowski was vorig jaar de eerste persoon die in het Vaticaan werd gearresteerd op beschuldiging van pedofilie. De eerste procesdag staat voor 11 juli op de agenda.

Verwant nieuws;

Vaticaan vervolgt pedofiele aartsbisschop voor seksueel misbruik

NU 15.06.2015  Het Vaticaan gaat de pedofiele ex-aartsbisschop Jozef Wesolowski vervolgen voor seksueel misbruik. De aanklager van de Rooms Katholieke Kerk heeft dat maandag bevolen.

De inmiddels uit zijn ambt gezette geestelijke zou betaald hebben voor seks met kinderen toen hij nuntius in de Dominicaanse Republiek was. Ook moet hij terechtstaan voor het bezit van kinderporno.

Wesolowski was vorig jaar de eerste persoon die in het Vaticaan werd gearresteerd op beschuldiging van pedofilie. De eerste procesdag staat voor 11 juli op de agenda.

Verenigde Staten

Maandag werd ook bekend dat de aartsbisschop van het Amerikaanse St. Paul en Minneapolis en een hulpbisschop zijn afgetreden in verband met kindermisbruik.

De twee zijn teruggetreden na beschuldigingen dat het bisdom te weinig deed om kinderen te beschermen tegen een pedofiele priester.

Lees meer over: 

Vaticaanstad Misbruik katholieke kerk

Gerelateerde artikelen

Paus richt tribunaal op tegen geestelijken die wegkeken bij misbruik 

Meldpunt seksueel misbruik kerk vanaf vrijdag gesloten 

Pater die misbruik pleegde werkt nog steeds met kinderen 

Paus vraagt bisschoppen samen te werken tegen misbruik 

Vervolging pedofiele bisschop

Telegraaf 15.06.2015 Het Vaticaan gaat de pedofiele ex-aartsbisschop Jozef Wesolowski (66) vervolgen voor seksueel misbruik. De aanklager van de Rooms Katholieke Kerk heeft dat maandag bevolen. De inmiddels uit zijn ambt gezette geestelijke zou betaald hebben voor seks met kinderen toen hij nuntius in de Dominicaanse Republiek was. Ook moet hij terechtstaan voor het bezit van kinderporno.

Wesolowski was vorig jaar de eerste persoon die in het Vaticaan werd gearresteerd op beschuldiging van pedofilie. De eerste procesdag staat voor 11 juli op de agenda.

De misbruikzaak tegen hem is gestoeld op onderzoek van de politie van de Dominicaanse Republiek. De kinderporno werd op zijn computer gevonden toen hij al terug was in het Vaticaan. Hij werd in 2013 teruggeroepen en zit sinds zijn arrestatie in september afgelopen jaar vast onder huisarrest. Indien schuldig bevonden hangt hem een maximale gevangenisstraf van twaalf jaar boven het hoofd.

Gerelateerde artikelen;

01-02: Kinderporno binnen het Vaticaan

26-09: Aartsbisschop had pornoarchief

25-09: Bisschop in Paraguay ontslagen

27-06: Ex-gezant uit priesterambt

Vaticaan vervolgt voormalige aartsbisschop voor kindermisbruik

NRC 15.06.2015  Het Vaticaan gaat de voormalige Poolse aartsbisschop Jozef Wesolowski vervolgen voor kindermisbruik. Wesolowski was nuntius, een diplomatieke vertegenwoordiger van de paus, in de Dominicaanse Republiek toen hij in 2013 uit zijn ambt werd gezet nadat bekend was geworden dat hij zich aan kinderen had vergrepen.

Naast zijn vergrijpen – hij zou jongetjes hebben betaald om in zijn bijzijn te masturberen – werd er ook kinderporno aangetroffen op de computer van Wesolowski. Hij werd in augustus 2013 uit zijn ambt gezet en onder huisarrest geplaatst in afwachting van de beslissing van het Vaticaan om hem te vervolgen. Het is voor het eerst dat de kerk zo’n hooggeplaatste functionaris vervolgt. Naast nuntius was Wesolowski aartsbisschop van Sléibhte. Het proces begint over een maand.

OOK BISSCHOPPEN AANGEPAKT

Het lijkt erop alsof de Rooms-Katholieke kerk steeds concreter wil gaan optreden tegen het eigen misbruikverleden. Vorige week stemde paus Franciscus in met de oprichting van een tribunaal dat zich moet gaan bezighouden met het verhoren en bestraffen van bisschoppen die er van worden beschuldigd niet op te treden tegen kindermisbruik door geestelijken binnen hun bisdom.

AMERIKAANSE AARTSBISSCHOP STAPT OP

Vandaag dienden de Amerikaanse aartsbisschop John Niensteds uit St. Paul/Minneapolis en zijn rechterhand bisschop Lee Anthony Piche hun ontslag in bij de paus. Het Amerikaanse bisdom onder hun leiding wordt vervolgd door Amerikaanse justitie voor het oogluikend toestaan van het misbruik van twee jongetjes door een priester.

De Rooms-Katholieke Kerk is in de afgelopen jaren stevig bekritiseerd over haar houding ten aanzien van het seksueel misbruik. Volgens velen schoot de kerk tekort in het straffen van de daders. Paus Franciscus heeft zich negatief uitgelaten over het misbruikverleden van de kerk. Vorig jaar vroeg hij vergiffenis voor de fouten van zijn geestelijken. Toch werd er tot nu toe weinig gedaan. LEES VERDER

Lees meer;

VANDAAG Vaticaan gaat Poolse bisschop vervolgen

10 JUN Paus stemt in met oprichting tribunaal voor bisschoppen over misbruikzaken › 

11 JUN Paus stelt misbruiktribunaal in

11 JUN Nieuw tribunaal voor misbruikzaken

2011 Premier Ierland: Vaticaan narcistisch

Paus akkoord met misbruiktribunaal

Trouw 10.06.2015 Slachtoffers van misbruik vroegen de paus er al jaren om: doe nou eens wat tegen bisschoppen die de andere kant uitkeken toen een van hun priesters de fout inging. Binnenkort moeten die bisschoppen verschijnen voor een nieuw tribunaal in het Vaticaan dat Paus Franciscus vandaag in het leven heeft geroepen.

Het is de grootste stap die het Vaticaan tot dusver heeft genomen om bisschoppen die op de hoogte waren van misbruik verantwoordelijk te houden. Tot dusver is geen enkele bisschop ontslagen omdat hij misbruik had genegeerd of in de doofpot had gestopt. Wel accepteerde de paus  in april van dit jaar het ontslag van de Amerikaanse aartsbisschop Robert Finn, die een pedoseksuele priester had beschermd, maar tegelijkertijd benoemde  hij in het zuiden van Chili een bisschop, die van hetzelfde beschuldigd werd. Dit tot grote woede van de gelovigen daar die zelfs zover gingen dat ze de plaatselijke kathedraal binnendrongen in een poging zijn wijding te verhinderen.

Verwant nieuws;

Vaticaan krijgt ‘misbruikbureau’

Telegraaf 10.06.2015  Het Vaticaan krijgt een apart bureau voor de beoordeling van beschuldigingen tegen bisschoppen die seksueel misbruik van kinderen hebben geprobeerd te verbergen of hebben toegelaten. Dat heeft de kerk woensdag bekendgemaakt. De Rooms-Katholieke Kerk komt daarmee tegemoet aan de wens van slachtoffers.

Die willen al jaren dat de kerk in actie komt om bisschoppen verantwoording te laten afleggen voor misbruik, ook al zijn ze daar persoonlijke niet verantwoordelijk voor. De afdeling komt onder auspiciën van de Congregatie voor de Geloofsleer.

Het misbruiktribunaal gaat zaken over de hele wereld behandelen. Het idee voor een dergelijke bureau was een van een reeks voorstellen van de speciale commissie voor Kinderbescherming en kreeg het fiat van paus Franciscus.

Volgens het internationaal netwerk van slachtoffers van misbruik door pedofiele priesters (SNAP) gaat het voorstel niet ver genoeg. Volgens de organisatie verandert er weinig zolang de kerk om blijft gaan met geestelijken die misbruik plegen of dat verdoezelen.

Franciscus is sinds zijn aantreden bezig met de aanpak van misbruik binnen de kerk en de instelling van een apart bureau wordt gezien als een belangrijke stap.

Gerelateerde artikelen;

04-05: Aartsbisschop dient ontslag in

30-04: Meldpunt misbruik kerk dicht

21-04: Veroordeelde bisschop stapt op

Paus stemt in met oprichting tribunaal voor bisschoppen over misbruikzaken

NRC 10.06.2015  Paus Fransiscus heeft toestemming verleend aan de oprichting van een kerkelijk tribunaal dat zich moet gaan bezighouden met het verhoren en bestraffen van bisschoppen die er van worden beschuldigd niet op te treden tegen kindermisbruik door geestelijken binnen hun bisdom. Dat heeft het Vaticaan laten weten.

De paus stemt daarmee in met een aantal aanbevelingen die waren gedaan door zijn adviesorgaan op het gebied van seksueel misbruik. De oprichting van het tribunaal wordt als een grote en vrij onverwachte stap gezien, aldus NRC-redacteur Marc Leijendekker:“Het is afwachten hoe het tribunaal wordt ingevuld, maar het is een onmiskenbare stap van het Vaticaan om schoon schip te maken. Dat komt toch wel als een verrassing, want tot nu toe heeft de Paus zijn kaarten voor zich gehouden en alleen een onderzoek ingesteld naar het misbruik binnen de kerk.”

STERK BEKRITISEERD

De Rooms-Katholieke Kerk is in de afgelopen jaren stevig bekritiseerd over haar houding ten aanzien van het seksueel misbruik. Volgens velen schoot de kerk tekort in het straffen van de daders.

Paus Fransiscus heeft zich negatief uitgelaten over het misbruikverleden van de kerk. Vorig jaar vroeg hij vergiffenis voor de fouten van zijn geestelijken. Toch werd er tot nu toe weinig gedaan. De paus liet wel in augustus 2013 de Poolse nuntius Jozef Wesolowski, een diplomatieke vertegenwoordiger van het Vaticaan, uit zijn functie in de Dominicaanse Republiek ontzetten nadat aan het licht was gekomen dat hij zich in Santo Domingo aan verschillende jongetjes had vergrepen. LEES VERDER

Lees ook in NRC Handelsblad: Paus belooft pedofielen uit de kerk weg te jagen (€).

Lees meer;

2010 Kerk Ierland toont berouw na misbruik

2013  Hij zuiverde de kerk met harde hand

2014 Vaticaan aan de tand gevoeld over misbruik – paus: het is een schande voor de kerk ›

2014 Paus spreekt met slachtoffers seksueel misbruik ›

2010 Ierse bisschoppen tonen berouw na misbruik

Vaticaan krijgt ‘misbruiktribunaal’

VK 10.06.2015 Het Vaticaan krijgt een apart tribunaal voor de beoordeling van beschuldigingen tegen bisschoppen die seksueel misbruik van kinderen hebben toegelaten of geprobeerd te verbergen. Dit heeft de Rooms-Katholieke Kerk bekendgemaakt, die daarmee tegemoet komt aan de wens van slachtoffers.

Slachtoffers willen al jaren dat de kerk in actie komt om bisschoppen verantwoording te laten afleggen voor misbruik, ook al zijn ze daar persoonlijk niet verantwoordelijk voor. De wetten van de Kerk kenden al straffen voor bisschoppen die hun taken niet vervullen, maar voor zover bekend heeft het Vaticaan nog nooit een bisschop bestraft die een kindermisbruiker de hand boven het hoofd hield.

Waarschuwing
Eerder dit jaar publiceerde paus Franciscus een brief waarin hij geestelijken waarschuwde dat ‘in de kerk absoluut geen plaats is voor diegenen die minderjarigen misbruiken’. Ook herinnerde hij bisschoppen en leiders van religieuze ordes en congregaties aan de ontmoeting die hij in de zomer van 2014 met slachtoffers van misbruik door priesters had gehad.

De paus zei diep getroffen te zijn geweest door ‘de diepte van hun lijden en de kracht van hun geloof’. Het sterkte Franciscus naar eigen zeggen in zijn overtuiging dat al het mogelijke zou moeten worden worden gedaan om de kerk te bevrijden van de ‘plaag van het seksueel misbruik’.

Al jaren strijdt het Survivors Network of those Abused by Priests (SNAP) voor gerechtigheid van slachtoffers. ’s Werelds oudste en grootste belangenvereniging voor misbruikslachtoffers telt meer dan 15.000 leden.

‘Kopstuk Vaticaan dekte misbruik toe’

Trouw 01.06.2015 Één van de machtigste mannen in het Vaticaan, George Pell, zou als bisschop expres de hand boven het hoofd van misbruik plegende priesters hebben gehouden. De commissie die misbruik in de katholieke kerk in Australië onderzoekt, noemt zijn positie na nieuw onderzoek ‘onhoudbaar’.

Peter Saunders, lid van de misbruikcommissie, noemde Pell dit weekend op de Australische televisie een ‘hardvochtig’, ‘gevaarlijk’ en ‘koudbloedig’ individu, ‘bijna een sociopaat’. Hij zei dat Pell moet opstappen als hoofd Financiën van het Vaticaan.

“Pell begon te praten over mijn groeiende familie en mijn taak om hen goed te onderhouden. Hij zei dat ik op deze manier snel een auto of een huis voor mijn familie kon kopen,” zei Ridsdale. Hij lepelde vrijwel letterlijk op hoe het telefoongesprek verder ging:

Ridsdale: ‘Sorry hoor George, maar waar the fuck praat je over?’
Pell: ‘Ik wil weten wat het kost om jou stil te houden.’
Ridsdale: ‘Fuck you George, en alles waarvoor je staat.’ 

Pell reageerde op deze en andere beschuldiging in een statement. Hij ontkent dat hij Risdale zwijggeld heeft aangeboden en schrijft juist ‘extreem sympatiek’ tegen het slachtoffer te zijn geweest. Hij beteurt dat ze elkaar ‘verkeerd hebben begrepen’. “Tijdens onze discussie was de politie zelfs al bezig met de zaak”, schrijft hij.

Verwant nieuws;

Excuses van Britse kerk

Telegraaf 28.05.2015 De methodistenkerk in Groot-Brittannië heeft donderdag excuses aangeboden voor het seksueel misbruik en de mishandeling van volwassenen en minderjarigen door predikanten en andere leden van de kerk. Dat gebeurde na de publicatie van een rapport waaruit blijkt dat sinds de jaren vijftig bijna 1900 gevallen zijn gemeld.

Na de publicatie van het rapport publiceerde secretaris-generaal Martyn Atkins van de Britse methodisten een verklaring waarin hij namens de kerk er zonder reserves verontschuldigingen voor aanbood dat de kerk kinderen, jongeren en volwassenen niet tegen het misbruik en de mishandeling heeft beschermd. „Dat is en blijft een diepe bron van verdriet en schaamte voor de kerk”, schrijft Atkins volgens de krant The Guardian.

Britse kerk biedt excuses aan voor misbruik

AD 28.05.2015 De methodistenkerk in Groot-Brittannië heeft vandaag excuses aangeboden voor het seksueel misbruik en de mishandeling van volwassenen en minderjarigen door predikanten en andere leden van de kerk. Dat gebeurde na de publicatie van een rapport waaruit blijkt dat sinds de jaren vijftig bijna 1900 gevallen zijn gemeld.

Dat is en blijft een diepe bron van verdriet en schaamte voor de kerk, aldus Martyn Atkins.

Na de publicatie van het rapport publiceerde secretaris-generaal Martyn Atkins van de Britse methodisten een verklaring waarin hij namens de kerk er zonder reserves verontschuldigingen voor aanbood dat de kerk kinderen, jongeren en volwassenen niet tegen het misbruik en de mishandeling heeft beschermd. ,,Dat is en blijft een diepe bron van verdriet en schaamte voor de kerk”, schrijft Atkins volgens de krant The Guardian.

Australische priester misbruikte iedere jongen op school

NU 19.05.2015 Een priester die werkte op een school in Australië heeft daar iedere jongen tussen de tien en zestien jaar misbruikt.

Dat bleek dinsdag tijdens een zitting van de speciale commissie die onderzoek doet naar de manier waarop de autoriteiten in het verleden zijn omgegaan met signalen over kindermisbruik.

De priester werkte in het begin van de jaren tachtig op een school in Ballarat, waar hij volgens een raadsvrouw berucht was onder de jongens.

Hij is al vier keer veroordeeld voor misbruik en zit daarvoor nog steeds vast. In totaal gaat het om minstens 130 gevallen.

Lees meer over: Kindermisbruik Australië

Gerelateerde artikelen;

Priester misbruikte iedere jongen op school

Telegraaf 19.05.2015 Een priester die werkte op een school in Australië heeft daar iedere jongen tussen de tien en zestien jaar misbruikt. Dat bleek dinsdag tijdens een zitting van de speciale commissie die onderzoek doet naar de manier waarop de autoriteiten in het verleden zijn omgegaan met signalen over kindermisbruik.

De priester werkte in het begin van de jaren tachtig op een school in Ballarat, waar hij volgens een raadsvrouw berucht was onder de jongens. Hij is al vier keer veroordeeld voor misbruik en zit daarvoor nog steeds vast. In totaal gaat het om minstens 130 gevallen.

Belgische aartsbisschop Léonard dient ontslag in

NU 04.05.2015 De Belgisch aartsbisschop André-Joseph Léonard zal woensdag zijn ontslag aanbieden aan de paus. Dat is conform de regels van de rooms-katholieke kerk omdat Léonard woensdag 75 jaar wordt. Bij het bereiken van die leeftijd dient het ontslag aangeboden te worden.

Paus Franciscus heeft drie opties: het ontslag accepteren, de benoeming tot aartsbisschop voor een bepaalde tijd verlengen of Léonard vragen aan te blijven totdat er een nieuwe aartsbisschop is. Het besluit kan weken duren.

Léonard is sinds 18 januari 2010 aartsbisschop van Mechelen-Brussel en ook het hoofd van de Belgische bisschoppenconferentie. Daarvoor was hij onder meer bisschop in Namen. Léonard was in tegenstelling tot zijn voorgangers nooit kardinaal.

Seksueel misbruik

Eind april werd Léonard veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 10.000 euro aan een slachtoffer van seksueel misbruik, omdat hij te laks had gereageerd op een klacht tegen een priester die onder Léonard viel toen hij bisschop was. Volgens de rechters had Léonard de ernst van het misbruik ook onderschat.

Opvolging

De ambassadeur van het Vaticaan in België (de zogeheten apostolische nuntius) stuurt na beraad met de andere Belgische bisschoppen een lijst met drie kandidaten voor de opvolging van Léonard naar Rome. De paus is niet verplicht het advies te volgen

Lees meer over: André-Joseph Léonard

Gerelateerde artikelen;

Aartsbisschop dient ontslag in

Telegraaf 04.05.2015  De Belgisch aartsbisschop André-Jozef Léonard zal woensdag zijn ontslag aanbieden aan de paus. Dat is conform de regels van de rooms-katholieke kerk omdat Léonard woensdag 75 jaar wordt. Bij het bereiken van die leeftijd dient het ontslag aangeboden te worden.

Paus Franciscus heeft drie opties: het ontslag te accepteren, de benoeming tot aartsbisschop voor een bepaalde tijd te verlengen of Léonard te vragen aan te blijven totdat er een nieuwe aartsbisschop is. Het besluit kan weken duren.

Meldpunt seksueel misbruik kerk nu echt dicht

Trouw 30.04.2015 Het Meldpunt Seksueel Misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk is vanaf morgen gesloten. Slachtoffers die nog willen klagen over misbruik in de kerk moeten zich vanaf morgen bij hun eigen parochie of bij slachtoffergroepen als KLOKK melden. Klagen over overleden religieuzen of over zaken die ondertussen zijn verjaard, is formeel niet meer mogelijk.

Het meldpunt werd in 2011 in het leven geroepen, toen er steeds meer naar buiten kwam over seksuele wantoestanden op (kost-)scholen, in kerken en bij katholieke verenigingen. Sinds 2011 zijn ruim 3500 zaken behandeld, laat het meldpunt weten. Er is meer dan 18 miljoen euro aan schadevergoedingen uitgekeerd.

DOSSIER

Misbruik rk kerk

Lees het volledige dossier »

Meer over;

Meldpunt seksueel misbruik kerk vanaf vrijdag gesloten

NU 30.04.2015 Het Meldpunt Seksueel Misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk is vanaf vrijdag gesloten. Slachtoffers die nog willen klagen over misbruik in de kerk moeten zich vanaf vrijdag bij hun eigen parochie of bij slachtoffergroepen als KLOKK melden.

Klagen over overleden religieuzen of over zaken die ondertussen zijn verjaard, is formeel niet meer mogelijk.

Het meldpunt werd in 2011 in het leven geroepen, toen er steeds meer naar buiten kwam over seksuele wantoestanden op (kost-)scholen, in kerken en bij katholieke verenigingen.

Sinds 2011 zijn ruim 3500 zaken behandeld, laat het meldpunt weten. Er is meer dan 18 miljoen euro aan schadevergoedingen uitgekeerd.

Lees meer over: Misbruik katholieke kerk

Gerelateerde artikelen;

 Meldpunt seksueel misbruik kerk nu echt…

Telegraaf 30.04.2015 Het Meldpunt Seksueel Misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk is vanaf vrijdag gesloten. Slachtoffers die nog willen klagen over misbruik in de kerk moeten zich vanaf vrijdag bij hun eigen parochie of bij slachtoffergroepen als KLOKK melden. Klagen over overleden religieuzen of over zaken die ondertussen zijn verjaard, is formeel niet meer mogelijk.

Het meldpunt werd in 2011 in het leven geroepen, toen er steeds meer naar buiten kwam over seksuele wantoestanden op (kost-)scholen, in kerken en bij katholieke verenigingen. Sinds 2011 zijn ruim 3500 zaken behandeld, laat het meldpunt weten. Er is meer dan 18 miljoen euro aan schadevergoedingen uitgekeerd.

Gerelateerde artikelen;

23-04: Aartsbisschop moet betalen

21-04: Veroordeelde bisschop stapt op

01-04: Branden bij ‘pedokerken’

Aartsbisschop moet betalen

Telegraaf 23.04.2015 Aartsbisschop André Léonard van Mechelen-Brussel moet een slachtoffer van seksueel misbruik een schadevergoeding van 10.000 euro betalen. Dat heeft het hof van beroep in Luik donderdag bepaald. De man, Joël Devillet, had de 74-jarige aartsbisschop aangeklaagd, omdat die naar zijn oordeel het misbruik had toegedekt.

Devilet werd in de periode 1987-1991 herhaaldelijk verkracht door een priester in Aubange in de Belgische provincie Luxemburg. Léonard was van 1991 tot zijn benoeming in het aartsbisdom bisschop van Namen, waaronder de kerk in die provincie valt. Een lagere rechtbank had Devillet in november 2013 in het ongelijk gesteld. Het hof van beroep oordeelde dat de aartsbisschop laks heeft gereageerd nadat die een klacht tegen de priester had ingediend. Ook heeft de aartsbisschop de ernst van het misbruik onderschat, aldus het hof.

Léonard wordt volgende maand 75 en moet dan overeenkomstig het kerkelijk wetboek zijn ontslag bij de paus indienen.

Veroordeelde bisschop stapt op

Telegraaf 21.04.2015 De veroordeelde bisschop Robert Finn van het Amerikaanse bisdom Kansas City-St. Joseph heeft zijn functie neergelegd. Paus Franciscus heeft het ontslag aanvaard, liet het Vaticaan dinsdag weten. Finn (62) werd in september 2012 tot een gevangenisstraf van twee jaar voorwaardelijk veroordeeld, omdat hij een priester die van het maken van kinderporno werd beschuldigd, de hand boven het hoofd had gehouden. De bisschop is niet zelf van kindermisbruik beschuldigd.

Finn was toen de hoogste kerkelijke gezagsdrager die voor een misdrijf dat met kindermisbruik te maken had, werd veroordeeld. Hij was vorige week op bezoek in het Vaticaan en had de paus gevraagd hem te ontslaan op grond van een artikel in het kerkelijk wetboek dat bisschoppen toestaat hun ontslag in te dienen om gezondheidsredenen of om een andere ernstige reden. De betrokken priester zit een gevangenisstraf van vijftig jaar uit en is door de kerk uit het priesterambt gezet

Gerelateerde artikelen

15-11: Bisschop VS onder curatele

15-10: Bisschop VS aangeklaagd

Houd het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK open

PvdA door Marith Rebel-Volp op 15 april 2015 – De Rooms Katholieke Kerk heeft weinig geleerd van het verleden. Vandaag kwam opnieuw naar buiten dat van misbruik verdachte priesters ook in de afgelopen jaren nog uitgezonden werden vanuit Europa naar de derde wereld om met arme kinderen te werken. Zo ook de Belgische pater Jan, lid van de Nederlands-Vlaamse provincie van de congregatie Priesters van Het Heilig Hart van Jezus. Onacceptabel. De doofpot mag niet weer dichtgaan. Daarom vindt de PvdA dat het meldpunt Seksueel Misbruik RKK open moeten blijven. Kinderen waar ook ter wereld moeten binnen de kerkmuren beschermd worden tegen deze zogenaamde geestelijken. lees verder »

Christenvervolging

Kerk: ingrijpen verdedigbaar

Telegraaf 30.11.2015 Op een conferentie van bisschoppen in Duitsland is een militair ingrijpen in Syrië verdedigbaar genoemd. De bisschoppen kwamen tot deze conclusie gezien de zeer moeilijke situatie van christenen in de burgeroorlog die in het land woedt.

“Militair ingrijpen mag nooit als normaal beschouwd worden en er moet altijd aan een vreedzame oplossing worden gewerkt”, zegt aartsbisschop Ludwig Schick maandag. “Maar met een terroristische organisatie als Islamitische Staat is onderhandelen onmogelijk.”

Heel veel Syriërs zijn recent het land ontvlucht vanwege de gruwelijke oorlog. Veel christenen zijn gemarteld en vermoord door terroristen van IS. “Het voortbestaan van het christendom in Syrië hangt grotendeels af van de vraag of het lukt om vrede, zowel politiek als sociaal, te sluiten”, aldus Schick.

Volgens de aartsbisschop was in 1920 ongeveer 30 procent van de Syrische bevolking christen. Een jaar of vier geleden was dat nog maar zo’n 8 tot 10 procent. Hoeveel christenen er nu nog wonen, is niet duidelijk. “Uit door IS-gedomineerde gebieden is bijna iedere christen gevlucht.”

Voor IS is verkrachting een vorm van aanbidding

Trouw 14.08.2015 Yezidi-vrouwen en meisjes zijn in de ogen van strijders van Islamitische Staat vogelvrij. Vaak zet IS hen in als slaaf en prostituee. De strijders kunnen hun seksindustrie prima rijmen met Gods woord, blijkt uit de verhalen van ontsnapte slavinnen.

Ze dwongen me te trouwen. Ze zeiden dat dit mocht vanwege hun geloof

De 12-jarige Shreen, die door IS-aanhangers als slavin werd gehouden. ‘Trouwen’ is hier een eufemisme voor seks

“Ik bleef hem vertellen dat het pijn deed – stop alsjeblieft. Hij zei me dat het volgens de islam is toegestaan om een ongelovige te verkrachten. Dat hij, door me te verkrachten, dichter bij God komt.”

Twaalf jaar is ze, het meisje dat deze week in de New York Timesvertelt over haar elf maanden als slavin van een IS-strijder in Irak. De man leidde elke verkrachting in met een uitgebreid gebed. Eerst bond hij haar vast, daarna ging hij op de knieën. Als de seks achter de rug was, richtte hij zich opnieuw tot Allah.

Het meisje is bepaald niet de enige aanhangster van de yezidi-godsdienst die zo werd toegetakeld. In Trouw vertelden vorige week al andere yezidi-vrouwen en meisjes hoe IS-strijders hen gevangen namen, verhandelden en gebruikten voor seksuele bevrediging.

Dat een man vrouwen tot slaaf mag houden en hen mag verkrachten, is volgens de IS-theologen niets minder dan het woord van God. In een vorig jaar gepubliceerd pamflet beroepen ze zich op een passage in hoofdstuk 23 van de Koran, genaamd ‘De ongelovigen’.

Het zal welgaan met zij die hun schaamstreek kuis bewaren, behalve bij hun echtgenotes of slavinnen waarover zij beschikken, De Koran. 

Die tekst belooft dat het ‘zal welgaan’ met de gelovigen ‘die hun schaamstreek kuis bewaren, behalve bij hun echtgenotes of slavinnen waarover zij beschikken’. Als mannen seks hebben met hun vrouwen en slavinnen, ‘dan valt hun niets te verwijten’. Maar: ‘zij die meer dan dat begeren, zij zijn het die overtreden’.

Geen minimumleeftijd
In een pamflet keurde IS kinderverkrachting vorig jaar nadrukkelijk goed. “Het is toegestaan om gemeenschap te hebben met de vrouwelijke slaaf die de puberteit nog niet bereikt heeft”, stelt dat document. “Mits ze voor gemeenschap geschikt is.”

Verwant nieuws;

Kerken luiden klok voor christenen in Midden-Oosten

Trouw 12.08.2015 Nederlandse kerken luiden zaterdag om twaalf uur een minuut lang hun klokken, om de aandacht te vestigen op het lot van christenen in het Midden-Oosten. Het gelui is onderdeel van een internationale actie.

Het initiatief daarvoor is genomen door Aramese christenen, die vrezen dat het Westen vergeet hoe penibel het lot van de christenen is. Ook rk-kerken in België en Frankrijk doen mee.

Of het gelui door heel Nederland klinkt, valt te bezien. De bisschoppenconferentie en de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) nemen geen contact op met individuele parochies en kerkgemeenten. Daarvoor is het te kortdag; het verzoek om mee te doen is pas maandag aangekomen. Wel hebben ze beide een oproep op hun website geplaatst.

Verwant nieuws;

IS laat 22 ontvoerde christenen in Syrië vrij

Trouw 11.08.2015 Staat (IS) heeft 22 Assyrische christenen vrijgelaten. Die werden eerder dit jaar ontvoerd in dorpen in het noordoosten van Syrië, meldde het Observatorium voor de Mensenrechten dinsdag.

Het hoofd van een groep Assyrische christenen in Zweden heeft de vrijlating bevestigd. Volgens hem gaat het om oudere mannen en vrouwen. Ze zijn vrijgelaten in de plaats al-Hasakah, waarschijnlijk vanwege gezondheidsproblemen.

IS heeft in het verleden aanhangers van religieuze minderheden en soennitische moslims vermoord, tenzij ze zouden zweren dat ze het zelfverklaarde kalifaat van de beweging steunen. Christenen zijn in de ogen van de extremisten heidenen.

IS laat 22 ontvoerde christenen in Syrië vrij

NU 11.08.2015 Islamitische Staat (IS) heeft 22 Assyrische christenen vrijgelaten. Die werden eerder dit jaar ontvoerd in dorpen in het noordoosten van Syrië, meldde het Observatorium voor de Mensenrechten dinsdag.

Het hoofd van een groep Assyrische christenen in Zweden heeft de vrijlating bevestigd. Volgens hem gaat het om oudere mannen en vrouwen. Ze zijn vrijgelaten in de plaats al-Hasakah, waarschijnlijk vanwege gezondheidsproblemen.

IS heeft in het verleden aanhangers van religieuze minderheden en soennitische moslims vermoord, tenzij ze zouden zweren dat ze het zelfverklaarde kalifaat van de beweging steunen. Christenen zijn in de ogen van de extremisten heidenen.

In februari werden meer dan tweehonderd Assyriërs ontvoerd toen IS-strijders meerdere dorpen veroverden. Vorige week werden nog 230 Syriërs, onder wie christenen, ontvoerd in de stad Qaryatain in de provincie Homs.

Onduidelijk

Het is onduidelijk hoeveel christenen nog in handen zijn van de terreurgroep. Maar volgens het Observatorium in Londen gaat het om meer dan 150 mensen die nog vast worden gehouden.

In maart liet IS ook al een keer negentien christenen vrij.

Zie ook: Dit moet u weten over de opmars van IS in Irak en Syrië

Lees meer over: ISIS Syrië

Zending voor Noord-Koreanen: de bijbel aan een usb-stick de lucht in

Trouw 11.08.2015 Voor de tienduizenden christenen in Noord-Korea is het bijna onmogelijk om aan een bijbel te komen. Voice of the Martyrs Korea smokkelt de bijbels daarom per ballon de dictatuur in.

Waarom komen de Koreanen nooit in opstand? Omdat ze van jongs af aan leren dat hun waarde gekoppeld is aan hun trouw aan de regering

Een ballon wordt gevuld. Het bezit van een bijbel is reden genoeg voor een enkele reis strafkamp.

Wat hebben Noord-Koreanen nou aan bijbels? Het is een vraag die Eric Foley vaak krijgt. Als oprichter van de organisatie Voice of the Martyrs Korea, die zich richt op het steunen van christenen in Noord-Korea, smokkelt hij bijbels en religieuze teksten het dictatoriale land in.

Dat gebeurt vaak met ballonnen. Volgens Foley een effectieve methode, die vaak niet goed begrepen wordt. “De buitenwereld denkt dat de bijbels het land in zweven en bij de Koreanen op het hoofd vallen, ze zouden niets van de inhoud van de boeken snappen en vervolgens door de regering worden geëxecuteerd. Maar zo gaat het dus echt niet.”

Meer over;

Katholieken: Israëlische kerken liggen onder vuur

Trouw 11.08.2015 De Israëlische overheid moet meer doen om kerken te beschermen. Niet alleen moslims, maar ook christenen zijn doelwit van joodse extremisten, waarschuwt de Israëlische rooms-katholieke kerk. In een brief aan het ministerie van Justitie van Israël wijst ze erop dat parochies de afgelopen maanden meermaals te maken kregen met geweld.

“De rooms-katholieke gemeenschap in het Heilig Land is angstig en voelt zich bedreigd”, schrijft de Custodie van het Heilig Land aan openbaar aanklager Yehuda Weinstein. De Custodie is door het Vaticaan aangewezen als de hoogste rk-autoriteit in Israël. Ze hoopt dat de Israëlische autoriteiten hun best doen om ‘de veiligheid christenen en hun gebedshuizen te beschermen’.

De afgelopen jaren werden kerken en moskeeën enkele tientallen keren doelwit van geweld. Eind juli kwamen er nog bij een aanslag met een brandbom een Palestijnse peuter en diens vader om het leven. In juni werd brand gesticht bij een heiligdom aan het Meer van Tiberias. Beide aanvallen lijken te zijn gepleegd door joodse extremisten, die het christendom een dwaalleer noemen en het bestrijden.

Radicale rabbijn beschuldigd
In de brief wijst de kerk beschuldigend naar de rabbijn Benzi Gopstein, de bekendste joodse radicaal. Hij trekt regelmatig fel van leer tegen alles wat niet joods is en tegen joden die zich inlaten met niet-joden. Afgelopen december stichtten leden van zijn organistie, Lehava, brand bij een Arabisch-Joodse school.

Meer over;

IS laat 22 ontvoerde christenen in Syrië vrij

Trouw 11.08.2015 Islamitische Staat (IS) heeft 22 Assyrische christenen vrijgelaten. Die werden eerder dit jaar ontvoerd in dorpen in het noordoosten van Syrië, meldde het Observatorium voor de Mensenrechten dinsdag.

Het hoofd van een groep Assyrische christenen in Zweden heeft de vrijlating bevestigd. Volgens hem gaat het om oudere mannen en vrouwen. Ze zijn vrijgelaten in de plaats al-Hasakah, waarschijnlijk vanwege gezondheidsproblemen.

IS heeft in het verleden aanhangers van religieuze minderheden en soennitische moslims vermoord, tenzij ze zouden zweren dat ze het zelfverklaarde kalifaat van de beweging steunen. Christenen zijn in de ogen van de extremisten heidenen.

In februari werden meer dan tweehonderd Assyriërs ontvoerd toen IS-strijders meerdere dorpen veroverden. Vorige week werden nog 230 Syriërs, onder wie christenen, ontvoerd in de stad Qaryatain in de provincie Homs.

Het is onduidelijk hoeveel christenen nog in handen zijn van de terreurgroep. Maar volgens het Observatorium in Londen gaat het om meer dan 150 mensen die nog vast worden gehouden. In maart liet IS ook al een keer negentien christenen vrij.

Meer over;

IS laat 22 ontvoerde christenen in Syrië vrij 

NU 11.08.2015 Islamitische Staat (IS) heeft 22 Assyrische christenen vrijgelaten. Die werden eerder dit jaar ontvoerd in dorpen in het noordoosten van Syrië, meldde het Observatorium voor de Mensenrechten dinsdag.

Het hoofd van een groep Assyrische christenen in Zweden heeft de vrijlating bevestigd. Volgens hem gaat het om oudere mannen en vrouwen. Ze zijn vrijgelaten in de plaats al-Hasakah, waarschijnlijk vanwege gezondheidsproblemen.

IS heeft in het verleden aanhangers van religieuze minderheden en soennitische moslims vermoord, tenzij ze zouden zweren dat ze het zelfverklaarde kalifaat van de beweging steunen. Christenen zijn in de ogen van de extremisten heidenen.

In februari werden meer dan tweehonderd Assyriërs ontvoerd toen IS-strijders meerdere dorpen veroverden. Vorige week werden nog 230 Syriërs, onder wie christenen, ontvoerd in de stad Qaryatain in de provincie Homs.

Onduidelijk

Het is onduidelijk hoeveel christenen nog in handen zijn van de terreurgroep. Maar volgens het Observatorium in Londen gaat het om meer dan 150 mensen die nog vast worden gehouden.

In maart liet IS ook al een keer negentien christenen vrij.

Zie ook: Dit moet u weten over de opmars van IS in Irak en Syrië

Lees meer over: ISIS Syrië

Gerelateerde artikelen;

VS en Turkije akkoord over veilige zone Syrië

Vader Belgische ex-jihadist Bontinck opgepakt bij grens Syrië 

‘IS ontvoert zeker 230 mensen in Syrië’

IS laat ontvoerde christenen vrij

Telegraaf 11.08.2015 Islamitische Staat (IS) heeft 22 Aramese christenen vrijgelaten. Die werden eerder dit jaar ontvoerd in dorpen in het noordoosten van Syrië, meldde het Observatorium voor de Mensenrechten dinsdag.

Het hoofd van een groep Aramese christenen in Zweden heeft de vrijlating bevestigd. Volgens hem gaat het om oudere mannen en vrouwen. Ze zijn vrijgelaten in de plaats al-Hasakah, waarschijnlijk vanwege gezondheidsproblemen.

IS heeft in het verleden aanhangers van religieuze minderheden en soennitische moslims vermoord, tenzij ze zouden zweren dat ze het zelfverklaarde kalifaat van de beweging steunen. Christenen zijn in de ogen van de extremisten heidenen.

Vorige week nog werden 230 Syriërs, onder wie christenen, ontvoerd in de stad Qaryatain in de provincie Homs.

Het is onduidelijk hoeveel christenen nog in handen zijn van de terreurgroep. Maar volgens het Observatorium in Londen gaat het om meer dan 150 mensen die nog vast worden gehouden. In maart liet IS ook al een keer negentien christenen vrij.

Christenen Syrië vluchten voor oprukkend IS

Trouw 08.08.2015 Honderden christenen zijn weggevlucht uit het Syrische stadje Sadad dat op het pad ligt van oprukkende jihadisten van Islamitische Staat. Dat heeft het Christen-Assyrische Netwerk voor Mensenrechten in Syrië vandaag gezegd. De christenen, veelal gezinnen, hopen in de steden Homs en Damascus een veilig heenkomen te vinden.

Volgens de activisten heeft IS de afgelopen dagen zo’n 230 inwoners uit Sadad ontvoerd. Onder hen waren ook veel christenen. Sommigen werden uit een kerk gehaald. Christenen die in de stad wonen vrezen dat hen een gelijksoortig lot te wachten staat als de Jezidi’s in Irak: ze hebben de keus om te vluchten, zich te bekeren tot de Islam of de dood.

Christenen ontvoerd
In februari ontvoerden strijders van IS ook al zeker 250 christenen, onder wie veel vrouwen en kinderen, nadat zij verschillende boerderijen ten zuiden van de Khabur rivier hadden bestormd. Sindsdien zijn slechts enkelen van hen weer vrijgelaten. Van de meesten is het echter onduidelijk wat er met hen is gebeurd. Volgens christelijke groeperingen houdt IS een aantal vermiste priesters vermoedelijk nog vast.

Verwant nieuws;

Meer over; Syrië Christendom Onrust in Arabische wereld Religie Islamitische Staat (IS)

Honderden christenen vluchten voor oprukkend IS

NRC 08.08.2015 Honderden christelijke gezinnen zijn massaal uit het Centraal-Syrische stadje Sadad gevlucht. Terreurbeweging Islamitische Staat (IS) rukt steeds verder op richting de plaats, waardoor de christenen ervoor kozen het zekere voor het onzekere te nemen.

Dat meldt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten vandaag. De gezinnen zijn nu onderweg naar de steden Homs en Damascus, die in handen zijn van het bewind van president Bashar al-Assad. Vandaag vonden gevechten plaats in het recent door IS veroverde plaatsje Qaryatain, slechts 25 kilometer van Sadad. Hierbij werden luchtaanvallen uitgevoerd door het regeringsleger.  LEES VERDER

Lees meer;

2013 Syrische regeringstroepen veroveren christelijke stad op jihadisten ›

2014 Geweld breidt uit naar Koerdische noorden

2013 Al-Qaeda: wij doodden in Irak Syrische soldaten

2012 Kamp met Syrische vluchtelingen beschoten – ‘één dode’ ›

30 JAN Koerden willen terugkeren naar verwoest Kobani

Honderden christenen ontvoerd uit Homs

Trouw 07.08.2015 Islamitische Staat heeft tientallen Syrische christelijke gezinnen ontvoerd nadat de extremistische strijders een strategisch gelegen stad hadden veroverd in de provincie Homs.

Dat heeft het Syrische Observatorium voor de Rechten van de Mens vrijdag gemeld. Volgens het in Engeland gevestigde Observatorium zijn zeker 230 mensen meegenomen uit de stad Qaryatain. Sommigen werden uit een kerk gehaald.

Qaryatain ligt bij een belangrijke weg die de oude stad Palmyra verbindt met het Qalamoun-gebergte op de grens met Libanon. Gisteren veroverden IS-strijders de stad op regeringstroepen.

In februari ontvoerden IS-strijders zeker 250 Assyrische christenen, onder wie veel vrouwen en kinderen, tijdens aanvallen op dorpen in het noordoosten van Syrië. Het lot van veel van die mensen is onduidelijk. Volgens christelijke groeperingen houdt IS een aantal vermiste priesters vermoedelijk nog vast.

In de hoofdstad van de Syrische provincie Homs woonde lange tijd de Nederlandse pater Frans van der Lugt. Hij werd vorig jaar bij een gerichte aanslag omgebracht.

De 75-jarige pater wilde niet vertrekken, omdat hij zich verantwoordelijk voelde voor de traditie van de christenen van Syrië. Dat vertelde hij in zijn laatste interview met Trouw: “Ik wil niet vertrekken. Ik wil graag hier blijven. Ik zeg altijd, als iemand in zijn huis zit, dan vraag je niet waarom hij blijft. Maar als iemand vertrekt uit zijn huis, dan vraag je waarom die vertrekt. Ik ben nog steeds erg bezig met de uittocht van de christenen; er zijn er elf die nog weg willen. Het probleem is dat hier 60.000 christenen zaten en die zijn allemaal weg. Nu zijn er nog 23, die willen niet weg; dan blijft er niks van hun huis over. Als je dat helemaal afkapt, en alle christenen gaan weg, dan houd je geen band meer met het verleden.”

DOSSIER

Burgeroorlog in Syrië

Lees het volledige dossier »

Verwant nieuws;

Meer over; Burgeroorlog in Syrië  Islamitische Staat (IS)

‘IS ontvoert 230 Syriërs in Homs’

VK 07.08.2015 Islamitische Staat heeft 230 mensen ontvoerd nadat de terreurgroep de strategisch gelegen plaats Qaryatain had veroverd in de provincie Homs. Dat heeft het Syrische Observatorium voor de Rechten van de Mens vrijdag gemeld.

De Syrische activist Berbars al-Talawy zei tegen persbureau AP dat 170 van de 230 mensen soennitische moslims zijn. Een deel van de mensen is christelijk, maar hoeveel precies is nog onduidelijk.

Osama Edward, directeur van het Christelijke Assyrian Network for Human Rights in Syrië stelde tegenover persbureau AP dat ongeveer 60 christenen zijn ontvoerd door IS, maar dat de helft van hen is vrijgelaten en inmiddels in naburige dorpjes is. De Syrische activist Berbars al-Talawy spreekt ook van 60 mensen.

Meer dan 240 duizend mensen zijn volgens het Observatorium in Syrië omgekomen sinds de burgeroorlog daar in maart 2011 uitbrak. Onder de ruim 70 duizend burgerslachtoffers zijn 12 duizend kinderen. Het Syrische leger en aangesloten groeperingen zouden bijna 90 duizend soldaten hebben verloren. Rebellen (ruim 42 duizend) en jihadisten (bijna 35 duizend) leden kleinere verliezen. De identiteit van duizenden doden heeft het Observatorium niet kunnen vaststellen, de 30 duizend vermisten en gevangenen zijn niet meegeteld.

Terrormonitor.org @Terror_Monitor

#SYRIA #ISIS Abducts At Least 230 #Christian From Al #Quaryatayn In #Homs : Name List & Location

11:02 AM – 7 Aug 2015

BURGEROORLOG IN SYRIË;

‘IS ontvoert 230 Syriërs in Homs’

‘Bommen op IS eisen honderden burgerlevens’

Syrische straaljager stort neer op drukke markt in Ariha

‘Syrische rebellen kunnen rekenen op luchtsteun VS’

Voedselhulp aan Syrische vluchtelingen gehalveerd

BEKIJK HELE LIJST

‘IS ontvoert tientallen christenen, sleept aantal uit kerk’

Elsevier 07.08.2015  De terroristen van Islamitische Staat hebben tientallen christelijke gezinnen gekidnapt uit de Syrische stad Al-Qaryatain. Een aantal van hen zou uit een kerk zijn gehaald.

Het gaat om zeker 230 mensen. meldt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten vrijdag. Daarbij zijn 45 vrouwen en 19 kinderen. Waar zij naartoe zijn genomen, is onbekend.

Groot offensief

De vermeende ontvoering komt nadat de moslimextremisten de strategisch gelegen stad in de provincie Homs veroverden. Al-Qaryatain ligt bij een belangrijke weg die de oude stad Palmyra verbindt met het Qalamoun-gebergte op de grens met Libanon.

Palmyra is al een paar maanden in handen van IS, en is een van de belangrijkste archeologische plaatsen in het Midden-Oosten.

De inname van Al-Qaryatain is het gevolg van het eerste grote offensief sinds de verovering van Palmyra, in mei dit jaar, schrijft de BBC.

Commentaar;

Eric Vrijsen: strijd tegen Islamitische Staat zal nog vele jaren duren

Bruut geweld

In Al-Qaryatain wonen zo’n 40.000 mensen, onder wie soennitische moslims en christenen. Ook is de stad een toevluchtsoord gebleken voor duizenden mensen die het brute geweld van IS zijn ontvlucht.

Volgens het Observatorium stelt de laatste verovering IS in staat om vechters en materieel te verplaatsen tussen Palmyra en ingenomen gebieden in Qalamun, dat westelijker is gelegen.

IS toont in de regel geen genade voor gevangengenomen ‘ongelovigen’. Zij die zich niet bekeren of loyaal verklaren aan het zelfverklaarde kalifaat worden vermoord. In februari werden250 Assyrische christenen ontvoerd. Wat er met hen is gebeurd, en of zij nog in leven zijn, is nog altijd onduidelijk.

'IS ontvoert tientallen christenen, sleept aantal uit kerk'

Tom Reijner

Tom Reijner (1986) werkt sinds augustus 2013 op de webredactie

Tags; islamitische staat is terreur homs al-qaryatain palmyra

zie ook;

‘IS ontvoert zeker 230 Syriërs, onder wie tientallen christenen’›

NRC 07.08.2015 Terreurgroep Islamitische Staat (IS) heeft bij de verovering van de Syrische plaats Qaryatain zeker 230 mensen ontvoerd. Onder hen zijn tientallen christenen, van wie sommigen uit een kerk werden meegenomen. Volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten begon IS de aanval met een reeks zelfmoordaanslagen op controleposten rond Qaryatain, meldt Reuters.

De strijd om de stad, gelegen in de West-Syrische provincie Homs, ging gepaard met zware gevechten met het Syrische leger. Het is de eerste keer sinds de verovering van Palmyra in mei dat IS een offensief inzet in Syrië. Qaryatain is strategisch gelegen doordat het grenst aan een weg die Palmyra verbindt met de Qalamoun-bergen, langs de grens met Libanon.

Lees meer;

VANDAAG IS ontvoert zeker 230 gezinnen uit Homs

7 AUG ‘Zeker 230 mensen door IS ontvoerd bij gevechten in Syrië’

2014 Het is weer oorlog in Irak. Tien vragen en antwoorden ›

15 MEI Na half jaar stilte laat IS-leider van zich horen in boodschap ›

28 FEB IS ‘zuivert’ etnische minderheden meedogenloos

Chinese provincie wil kerkkruizen uit straatbeeld verbannen

Trouw 08.05.2015 Het bestuur van de Chinese provincie Zhejiang wil dat er geen kruizen meer worden geplaatst op protestantse en katholieke kerken. Een nieuw wetsvoorstel moet de weg vrijmaken voor autoriteiten om hun strijd tegen dit religieuze symbool voort te zetten. Sinds begin 2014 zijn er meer dan 400 kerken ontdaan van hun kruis, wat soms resulteerde in felle botsingen met gemeenteleden.

Deze campagne laat zien dat het Chinese bewind vastberaden is om de snelle groei van het christendom in China te beteugelen, aldus Bob Fu, kerkelijke hulporganisatie China Aid.

Volgens de bestuurders zijn de kruizen in strijd met bepaalde bouwreglementen, maar critici stellen dat de snelle opmars van christendom in China de Communistische Partij op de zenuwen werkt. “De autoriteiten maken zich erg druk om dit religieuze symbool”, zegt Zgen Legua, een Chinese pastoor uit Zhejiang die inmiddels in de VS woont, tegen persbureau AP. “Ze willen geen prominent vertoon van het christendom in de publieke ruimte.”

Verwant nieuws;

‘IS pleegt nieuwe gruweldaad tegen christenen’

Elsevier 19.04.2015 Radicale moslims in Libië, die zich hebben aangesloten bij Islamitische Staat (IS), hebben zondag gruwelijke beelden op het internet gezet. De terroristen hebben naar eigen zeggen zo’n dertig Ethiopische christenen vermoord.

De video die is verspreid op internet duurt bijna een half uur en toont de onthoofding van zeker twaalf mannen op een strand en de executie van zestien anderen met vuurwapens in een woestijnachtig gebied.

De terroristen noemen hun slachtoffers ‘leden van de Ethiopische kerk van de vijand’. Onder de slachtoffers zijn mogelijk ook mensen uit Eritrea.

Hetzelfde logo

Het nieuwste filmpje zou volgens diverse media hetzelfde logo hebben als in eerder verschenen, soortgelijke beelden in februari. Toen werd een groep van 21 koptische christenen uit Egypte onthoofd, eveneens op het strand.

In de video klonken dreigende woorden voor christenen. ‘Veiligheid voor jullie kruisvaarders is iets wat jullie alleen maar kunnen wensen.’ De ontvoering en executie was Egypte aanleiding om de terreurbeweging hard aan te pakken door middel van stevige bombardementen.

zie ook+

17 feb Ook Egyptische leider Sisi wil actie VN tegen Libische IS-tak

16 feb Egypte neemt wraak op IS na onthoofding christenen

15 apr Irak is bang dat Ramadi snel onder de voet wordt gelopen door IS

‘Oudste christelijke gemeenschap ter wereld is aan het verdwijnen’

Elsevier 17.04.2015 ’s Werelds oudste christelijke gemeenschap dreigt te verdwijnen uit het Midden-Oosten. Miljoenen Syrisch-orthodoxe christenen zijn de laatste decennia weggepest, vermoord of gevlucht voor geweld. Elsevier sprak met patriarch Mor Cyril Aphrem Karim (49) van Damascus, die vindt dat Europa en Amerika zich veel harder moeten opstellen tegen landen als Turkije, Saudi-Arabië en Qatar.

De oudste christelijke gemeenschap ter wereld dreigt te verdwijnen uit het Midden-Oosten. Van de vijf miljoen Syrisch Orthodoxe christenen zijn nog maar 350.000 over.

De rest is de laatste decennia weggepest en recenter: vermoord of gevlucht voor het geweld van onder meer IS in Syrië en Irak. Ook dan zijn ze niet veilig. De Italiaanse justitie is een onderzoek begonnen naar de verdrinkingsdood van twaalf christenen die deze week door moslims uit een vluchtelingenbootje op de Middellandse Zee zouden zijn geduwd.

zie ook

5 feb Het regent raketten op Damascus door aanval van islamisten

17 apr Hoe religieuze haat 12 christelijke bootvluchtelingen fataal werd

15 apr Dit ex-fotomodel is als IS-terrorist ‘omgekomen in Syrië’

lees: Hoe religieuze haat 12 christelijke bootvluchtelingen fataal werd

lees: Christenen overboord

Turkije eist uitleg Vaticaan om uitspraken paus over ‘Armeense genocide’

NU 12.04.2015  Turkije heeft zondag de ambassadeur van het Vaticaan op het matje geroepen nadat de paus zondag de Armeense volkerenmoord in 1915 tot ‘de eerste genocide van de twintigste eeuw’ bestempelde.

Turkije schrapte eerder zondag al een persbijeenkomst op de ambassade in het Vaticaan toen bekend werd dat de paus het woord genocide zou gebruiken. In de loop van zondag werd de eigen ambassadeur teruggeroepen uit het Vaticaan.

De kerkvorst deed zijn uitspraken tijdens een speciale mis vanwege de genocide in 1915. Over bijna twee weken wordt herdacht dat de slachting honderd jaar geleden plaatsvond.

Zie ook: Tweede Kamer wil Turkije aanzetten tot toenadering met Armenië

Lees meer over: 

Armenië Armeense genocide TurkijePaus Franciscus

Gerelateerde artikelen;

Turkije boos op paus

Telegraaf 12.04.2015 Paus Franciscus heeft zondag een diplomatieke rel met Turkije veroorzaakt door de Armeense genocide „de eerste genocide van de twintigste eeuw” te noemen. Turkije riep prompt de ambassadeur van het Vaticaan op het matje en besloot later zijn eigen ambassadeur bij het Vaticaan terug te roepen voor overleg.

De kerkvorst deed zijn uitspraken tijdens een speciale mis vanwege de genocide in 1915. Over bijna twee weken wordt herdacht dat de slachting honderd jaar geleden plaatsvond.

„Het verzwijgen of ontkennen van het kwaad is als het toestaan dat een wond blijft bloeden zonder dat je die verbindt”, sprak Franciscus. Hij verklaarde het zijn plicht te vinden om de mannen, vrouwen, kinderen, priesters en bisschoppen te eren die „gevoelloos” zijn vermoord.

Diplomatieke rel: Turkije roept ambassadeur terug uit Vaticaan

NRC 12.04.2015 Turkije heeft zijn ambassadeur in het Vaticaan teruggeroepen, nadat Paus Franciscus het Armeense bloedbad vandaag heeft bestempeldals “de eerste genocide van de twintigste eeuw”. Het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken riep kort na de uitspraak de ambassadeur van het Vaticaan op het matje en wil nu ook overleggen met de eigen ambassadeur in het Vaticaan, meldt persbureau AFP.

De kerkvorst veroorzaakte de diplomatieke rel met uitspraken tijdens een speciale Armeens-katholieke herdenkingsmis in de Sint Pieterskerk in Rome. “Het verzwijgen of ontkennen van het kwaad is als het toestaan dat een wond blijft bloeden zonder dat je die verbindt”, zei hij. Hij riep de internationale gemeenschap op het bloedbad als genocide te erkennen. Hij vindt het zijn plicht om de mannen, vrouwen, kinderen, priesters en bisschoppen te eren die “gevoelloos” zijn vermoord. LEES VERDER

Lees meer;

VANDAAG Diplomatieke rel na genocide-uitspraak paus

12 APR Paus noemt Armeense massamoord ‘eerste genocide van 20ste eeuw’ ›

7 APR 1 tot 1,5 miljoen mensen over de kling jagen is geen ‘kwestie’, maar genocide ›

7 APR 1 tot 1,5 miljoen mensen over de kling jagen is geen ‘kwestie’, maar genocide

2014 Turkse condoleances voor nakomelingen vermoorde Armeniërs ›

Turkije eist uitleg van Vaticaan om uitspraken paus over ‘Armeense genocide’

NU 12.04.2015 Turkije heeft zondag de ambassadeur van het Vaticaan op het matje geroepen nadat de paus zondag de Armeense volkerenmoord in 1915 tot ‘de eerste genocide van de twintigste eeuw’ bestempelde.

Turkije schrapte eerder zondag al een persbijeenkomst op de ambassade in het Vaticaan toen bekend werd dat de paus het woord genocide zou gebruiken.

De kerkvorst deed zijn uitspraken tijdens een speciale mis vanwege de genocide in 1915. Over bijna twee weken wordt herdacht dat de slachting honderd jaar geleden plaatsvond.

Hij verklaarde het zijn plicht te vinden om de mannen, vrouwen, kinderen, priesters en bisschoppen te eren die “gevoelloos” zijn vermoord.

Zie ook: Tweede Kamer wil Turkije aanzetten tot toenadering met Armenië

Lees meer over: 

Armenië Armeense genocide TurkijePaus Franciscus

Gerelateerde artikelen;

Paus noemt Armenen ‘slachtoffer van eerste genocide van twintigste eeuw’

NU 12.04.2015 Paus Franciscus heeft de Armeense genocide ”de eerste genocide van de twintigste eeuw” genoemd.

Dat meldt de Britse krant The Guardian zondag. De kerkvorst deed dat bijna twee weken voordat wordt herdacht dat de slachting honderd jaar geleden plaatsvond.

De uitspraak van de paus is politiek geladen. Turkije en Armenië hebben een eeuw na dato nog steeds ruzie over de vraag of tijdens de oorlog genocide (volkerenmoord) is gepleegd op de Armeniërs, die destijds onder het gezag van het Ottomaanse Rijk vielen.

Lees meer over: Armenië Armeense genocide

Gerelateerde artikelen;

Paus spreekt over genocide

Telegraaf 12.04.2015  Paus Franciscus heeft de Armeense genocide „de eerste genocide van de 20e eeuw” genoemd. Dat meldde de Britse krant The Guardian zondag. De kerkvorst deed dat bijna twee weken voor dat wordt herdacht dat de slachting honderd jaar geleden plaatsvond.

De uitspraak van de paus is politiek geladen. Turkije en Armenië hebben een eeuw na dato nog steeds ruzie over de vraag of tijdens de oorlog genocide (volkerenmoord) is gepleegd op de Armeniërs, die destijds onder het gezag van het Ottomaanse Rijk vielen. Vaststaat dat honderdduizenden Armeniërs om het leven kwamen door geweld, honger en deportaties naar de woestijn. Sommige historici spreken van anderhalf miljoen slachtoffers.

Gerelateerde artikelen;

11-04: ‘Paus weigert homodiplomaat’

11-04: Kim en Kanye bij monument

10-04: Paus dankt voor bloemen

Paus noemt Armeense massamoord ‘eerste genocide van 20ste eeuw’

NRC 12.04.2015  Paus Franciscus heeft tijdens een herdenking vandaag de Armeense massamoord ‘de eerste genocide van de 20ste eeuw’ genoemd. Dat meldt persbureau AP. Bijna 100 jaar geleden begon de verdrijving van Armeniërs, Arameërs en Ponto-Grieken waarbij naar schatting 1 tot 1,5 miljoen mensen bij zijn omgekomen.

Het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de gezant van het Vaticaan in Turkije ontboden. Deze zou te horen hebben gekregen dat Ankara “diep teleurgesteld” is over de uitlatingen van de paus. Turkije is volgens een functionaris “verbijsterd” dat de paus de kwestie als volkerenmoord omschrijft, aangezien de dood van Armeniërs volgens de bron niet als zodanig is bestempeld door internationale rechtbanken. De paus zou met zijn woorden het vertrouwen op het spel zetten.  LEES VERDER

Lees meer

12 APR Diplomatieke rel: Turkije roept ambassadeur terug uit Vaticaan ›

VANDAAG Diplomatieke rel na genocide-uitspraak paus

7 APR 1 tot 1,5 miljoen mensen over de kling jagen is geen ‘kwestie’, maar genocide

7 APR 1 tot 1,5 miljoen mensen over de kling jagen is geen ‘kwestie’, maar genocide ›

2009  Turkse premier: geweld China is ‘soort genocide’

Paus spreekt van Armeense ‘genocide’, Turkije is boos

Elsevier 12.04.2015 De massamoord van Armeniërs was ‘de eerste genocide van de twintigste eeuw’. Met die woorden sprak paus Franciscus zich twee weken voor de herdenking van de genocide honderd jaar geleden uit over de gebeurtenissen in het Ottomaanse rijk.

De paus zette zijn  woorden kracht bij door te zeggen dat het belangrijk is om te herdenken dat mannen, vrouwen, kinderen, priesters en bisschoppen ‘gevoelloos’ zijn vermoord, meldt The Guardian.

Paus Franciscus zei dat hij het als zijn ‘plicht’ ziet om de afslachting van de Armeniërs te herdenken. Hij zei ook dat na deze eerste genocide, andere genocides volgden. Daarbij verwees de kerkvader naar de Holocaust, Cambodja, Rwanda, Burundi en Bosnië.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan bood vorig jaar wel zijn excuses aan, aan alle kleinkinderen van Armeniërs die toen zijn vermoord. Maar daarbij zei Erdogan ook dat hij het ‘ontoelaatbaar’ vind dat de Armeniërs de kwestie hebben gemaakt tot een ‘politiek conflict‘.

Paus ageert tegen christenvervolging en oorlog in Urbi et Orbi

NRC 05.04.2015 Paus Franciscus heeft tijdens zijn jaarlijkse paastoespraak, beter bekend als Urbi et Orbi (Latijn voor ‘aan stad en wereld’), opgeroepen tot het beëindigen van de humanitaire tragedies in Syrië en Irak. Dat meldt AFP. De kerkleider herinnerde gelovigen eraan dat christenen nog steeds in veel landen worden vervolgd.

De paus stond ook stil bij het leed dat wordt veroorzaakt door “barbaarse” gewelddadige conflicten in Oekraïne, Soedan, Libië, Jemen, Nigeria, Zuid-Soedan, de Democratische Republiek Congo en het ‘Heilige Land’. Hij hoopt dat de internationale gemeenschap niet toekijkt en niets doet aan het huidige geweld en de grote vluchtelingenstromen.

CHRISTENMOORD IN KENIA EN NUCLEAIR AKKOORD MET IRAN

De paus sprak ook over de 147 personen die omkwamen bij een aanval op de Garissa University College, die werd uitgevoerd door de Somalische terreurbeweging Al-Shabaab. Franciscus zei dat de slachtoffers in zijn gedachten en gebeden zijn. Bij de aanslag liet de strijdgroep veel moslims gaan terwijl de christenen vermoord werden.

Het kerkhoofd juichte het onlangs afgesloten basisakkoord met Iran over het nucleaire programma van dat land toe. Hij hoopt dat de afspraken “een definitieve stap naar een veiligere en meer broederlijke wereld” zijn.  LEES VERDER

april 5, 2015 Posted by | misbruik, politiek | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 reactie