Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Gedonder met PvdA-Burgemeester Aaltje Emmen in de gemeente Bloemendaal

Burgemeester Aaltje Emmens stapt op.

Ze trad begin dit jaar “vol energie” aan om de bestuurlijke rust in Bloemendaal te herstellen.  In juli publiceerde ze een vernietigend rapport over de verziekte bestuurscultuur in het rijke duindorp.

Inmiddels diende waarnemend burgemeester Aaltje Emmens (69) gedesillusioneerd haar ontslag in bij de commissaris van de koning Johan Remkes. Emmens:

“Ik kan in Bloemendaal niet functioneren.”

,,Bij bepaalde mensen is er hier een dusdanige sfeer, dat beïnvloed mij zo. Zo kan ik hier niet functioneren”, aldus RTVNH.

De Commissaris van de Koning Johan Remkes is “onaangenaam verrast”. Volgens hem is in de Bloemendaalse gemeenteraad bij een aantal fracties sprake van “een destructieve politieke cultuur” waartegen door andere partijen “onvoldoende” wordt opgetreden. “Dan kan een burgemeester niet meer functioneren.”

POLITIEK VERLAMD

Dat nu zelfs een waarnemend burgemeester voortijdig vertrekt, illustreert de problematiek in Bloemendaal. In het dorp heerst volgens diverse betrokkenen een aanhoudende machtsstrijd. Onderlinge verdachtmakingen verlammen de politieke arena, zeker de laatste vijf jaar.

Concrete aanleiding is de komst van de broers Slewe naar Bloemendaal in 2009. De twee Amsterdamse ondernemers willen op het door hen aangekochte landgoed Elswoutshoek een tweede woning bouwen. Een verzoek dat direct op weerstand stuit bij de gemeente en omwonenden.

Officiële reden: de aanvraag past niet in het bestemmingsplan waarmee onder leiding van de almachtige VVD het rustieke karakter van het dorp moet worden behouden. Officieuze reden: op het gemeentehuis pruimt men de in Amsterdam-West opgegroeide broers niet. Zo betitelde oud burgemeester Ruud Nederveen (VVD) de twee in een uitgelekte brief als “nouveau riche”. Bepaald geen compliment in het duindorp.

VETE KENT VELE SLACHTOFFERS

Het dispuut dat in ruim vijf jaar uitgroeide tot een heuse vete kent veel slachtoffers. Behalve de burgemeesters Nederveen en Emmens sneuvelden ook meerdere wethouders op het dossier. De inzet van verschillende bemiddelaars, ingehuurde accountmanagers en pogingen tot mediation ten spijt.

Emmens (PvdA) bracht in juli op verzoek van commissaris van de koning Johan Remkes de bestuurscultuur in kaart. Haar conclusies waren hard. In de „niet goed functionerende” gemeenteraad heersen „ruwe omgangsvormen”, leden van het gemeentebestuur voelen zich „onveilig” en de relatie met de veelal gefortuneerde inwoners is “problematisch”.

Na de presentatie van haar bevindingen toonde Emmens zich nog enthousiast. “Ik vind het echt heel positief om te merken dat men zei: we zetten nu samen onze schouders eronder.”

Het Bloemendaalse verschil tussen woord en daad, brak Emmens gisteravond in een opnieuw grimmige raadsvergadering definitief op.

Lees ook in NRC Handelsblad: Verziekt bestuur in villadorp

Gerelateerde artikelen

01-07: Wethouder onverwacht opgestapt

21-01: Burgemeester stapt op

23-12: Politiek Bloemendaal ‘slechte soap’

19-12: Oorlog rond landgoed

11-11: Aangifte tegen B&W Bloemendaal om ’smaad’

Aaltje Emmens-Knol – PvdA

12345678910 Volgende

Ruud Nederveen – VVD

1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende

Bloemendaal

Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende

 

’Niet welkom in Bloemendaal’

Telegraaf 15.12.2016 „Intimidatie, machtsmisbruik en leugens in miljonairsdorp Bloemendaal.” De flap van zijn morgen te verschijnen boek liegt er niet om: Rob Slewe maakt korte metten met het bestuur van de gemeente waar hij in 2009 met zijn broer een landgoed kocht. Al zeven jaar steggelen de broers met de gemeente over de bouw van een extra huis op hun erf.

Met de aanschaf van het landgoed Elswoutshoek in Overveen voor 4 miljoen euro, hadden de broers ongewild een doos van Pandora in handen. De Amsterdamse ondernemers, groot geworden in de horeca en met een bedrijf in verlichting, wilden het zwaar vervallen landgoed herstellen om daar met twee gezinnen te gaan wonen. Maar ze liepen vast in de bureaucratie.

De gemeente gaf geen toestemming voor de bouw. Er volgden klachtenprocedures, onderzoeksrapporten, rechtszaken, een stoet aan deskundigen kwam langs. De Nationale Ombudsman en oud-commissaris van de koningin Harry Borghouts bogen zich over de zaak. Twee burgemeesters en drie raadsleden sneuvelden door het dossier. Een oplossing, ho maar.

In het boek Niet ons soort mensen beschrijft Slewe hoe het is om zeven jaar lang te knokken met de gemeente. „Ik wil niet dat de bestuurders en ambtenaren die ons stelselmatig hebben tegengewerkt, ermee wegkomen.”

De titel van het boek verwijst naar een opmerking die oud-burgmeester Ruud Nederveen gemaakt zou hebben richting de familie Slewe. „Wij hoorden volgens hem niet op een landgoed. Dat zou iets voor de adel zijn.” Overigens heeft Nederveen altijd ontkend dat gezegd te hebben. Wel staat zwart op wit dat hij de broers bestempelde als ’nouveau riche’ in een brief aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, waarin hij hulp vroeg over het dossier.

Sinds oktober 2015 helpt Bernt Schneiders als interim-burgemeester om de gemeente weer op de rails te krijgen. „Een verademing”, noemt Slewe hem. „Hij is een rechtvaardige bestuurder en niet vooringenomen.”

Volgens Schneiders kon het toenmalige gemeentebestuur niet op een zakelijke en objectieve manier met het dossier omgaan. „Daardoor is een slagveld ontstaan.” Namens het huidige college van B en W bood Schneiders afgelopen augustus excuses aan de broers aan. „Ze zijn niet behandeld zoals je van een objectief gemeentebestuur mag verwachten.”

Zo werden de broers door oud-burgemeester Nederveen en de oud-wethouders Tames Kokke en Marjolein de Rooij beschuldigd van het uiten van bedreigingen en intimidaties. Opvallend is dat deze week, vlak voor het verschijnen van het boek, oud-bestuurders met het statement kwamen dat ze het niet eens zijn met de excuses van het huidige college.

Schneiders heeft het boek grotendeels gelezen. „Het is een ontluisterend verhaal, maar natuurlijk wel vanuit een eigen invalshoek geschreven.” De interim-burgemeester probeert ervoor te zorgen dat het dossier Elswouthoek voor de zomer wordt afgesloten. „Natuurlijk. Ik zet mij daarvoor in en heb daarover goed overleg met de gebroeders Slewe.”

Met het bestuur in Bloemendaal gaat het volgens Schneiders ’een stuk beter’. „De rust en stabiliteit lijkt aardig weergekeerd en daarom gaan we nu op zoek naar een nieuwe burgemeester.”

Waarom hij zo werd tegengewerkt, weet Rob Slewe nog steeds niet. „Ik kan er alleen maar naar gissen. Er waren andere plannen met het landgoed en we ’passen’ hier niet.” Met terugwerkende kracht zou hij het landgoed nooit gekocht hebben. „De prijs die mijn familie en ik hebben moeten betalen is te groot. Zelfs Elswoutshoek is dat niet waard.”

Rijkste inwoners, slapste gemeente

Trouw 11.12,2016 Er zitten twee van de rijkste gemeentes van Nederland zonder burgemeester.Hoe kan dat?

Bloemendaal en Wassenaar kennen als rijkste gemeenten van Nederland maar één probleem: ze zitten beide zonder burgemeester. Is er een verband?

Wie de beelden van de laatste raadsvergadering van 27 november terugkijkt, ziet burgemeester Jan Hoekema van Wassenaar ten onder gaan.

CRISIS IN WASSENAAR

Achter de ranke zuilen van de Johan de Wittstraat gaat het debat over de komst van de Amerikaanse ambassade naar Wassenaar, en wat dit voor de bewoners betekent. Er komen beweegbare paaltjes die de tot nu toe openbare wegen afsluiten, en overal hangen straks camera’s die 360 graden kunnen draaien. Waarom is dit niet met de raad overlegd? En wie betaalt al die beveiliging?

Hoekema zit niet scherp in de wedstrijd en voert een slordig dossier. Hij overlegde niet goed met de buurt, informeerde de raad onvoldoende en het contact met politie en justitie liep stroef. Op een essentiële vraag heeft hij geen antwoord: is beveiliging van de ambassade een zaak van de staat of van de gemeente? Met andere woorden: wie betaalt?

Bestuurlijke probleemgemeente

Echte maatschappelijke problemen zijn er niet.

Een week later verschijnt er een bericht op de site van de gemeente Wassenaar. ‘Burgemeester Jan Hoekema en de raad van de gemeente Wassenaar maken bekend dat er onvoldoende basis is voor een voortzetting van een vruchtbare samenwerking.’ Hoekema is exit. Wassenaar zit zonder burgemeester.

Een fikse strandwandeling van 30 kilometer verbindt Wassenaar (ZH) met Bloemendaal (NH). Beide gemeenten hebben rond de 24000 inwoners, en behoren beide tot de rijkste van het land. Nergens is het gemiddelde inkomen per inwoner hoger dan in deze twee groene kustgemeenten. De Wassenaarders en Bloemendalers zijn zeer hoog opgeleid. Echte maatschappelijke problemen zijn er niet. De criminaliteit pakken ze zelf aan met particuliere beveiligingsbedrijven.

Nog een overeenkomst: óók Bloemendaal heeft géén (vaste) burgemeester. (al mag de gemeente nu wel weer op zoek naar een kandidaat). In betrekkelijk korte tijd stapten hier de afgelopen jaren twee burgemeesters op en drie wethouders. Ook in Wassenaar staat het vertrek van Hoekema niet op zichzelf. Daar vertrokken eerder vier wethouders. De gemeenten hadden door het ontbreken van maatschappelijke problematiek bestuurlijke walhalla’s kunnen zijn. Maar de miljonairsdorpen hebben inmiddels het stempel van ‘bestuurlijke probleemgemeente’.

Zelfbesturende gemeente

De mondige en zelfbewuste inwoners schakelen om het minste of geringste een advocaat in.

Het zijn echte beheergemeenten waar het bestuur in de ogen van de bevolking en de raad vooral op de winkel moet passen.

Volgens hoogleraar bestuurskunde Arno Korsten die op verzoek van Trouw de malaise in Bloemendaal en Wassenaar vergeleek, vertonen beide gemeenten grote overeenkomsten. “Het zijn echte beheergemeenten waar het bestuur in de ogen van de bevolking en de raad vooral op de winkel moet passen.” Als het afval maar wordt opgehaald en het plaveisel recht ligt. Voor het overige zorgen de inwoners wel voor zichzelf.

Het college en de raad mogen dan wel in vergadering bijeenkomen, het overleg over écht belangrijke zaken vindt plaats aan de rand van het hockeyveld, tussen invloedrijke burgers onderling. “De captains of industry gedogen het bestuur eerder, dan dat ze zich daaraan committeren”, zegt Korsten. De mondige en zelfbewuste inwoners (met meer expertise dan de ambtenaren) schakelen om het minste of geringste een advocaat in. Voor hen is het kleine ambtelijke apparaat van de gemeente eigenlijk geen partij.

Instabiliteit

In Bloemendaal gebeurde dat toen twee ondernemers het verwaarloosde landgoed Elswouthoek opkochten en in conflict kwamen met de gemeente over de herontwikkeling. In Wassenaar speelde de komst van de Amerikaanse ambassade. De Amerikaanse en Nederlandse overheid die zich daarmee bemoeien zijn een maatje te groot voor het Wassenaarse bestuur.

Ook de politieke verhoudingen in de relatief kleine gemeenten spelen in een grote rol. De lange overheersing door één partij (in dit geval de VVD) en de uiteindelijke versplintering van de liberalen leidt in beide gemeenten tot gekissebis en afrekeningen, niet tot een gezamenlijk streven naar beleid voor de langere termijn. Het komen en gaan van wethouders, burgemeesters en waarnemers leidt tot instabiliteit, en daardoor bestuurlijke impopulariteit van de gemeenten. Want wie wil straks nog burgemeester worden van zo’n prachtig duindorp, maar mét een grote kans om te sneuvelen?

Wie is er wél geschikt?

Professor Arno Korsten verdiepte zich in de malaise in juist rijke gemeenten. Hij pleit voor terugkomst van de regeringscommissaris, voor het laatst ingezet in Finsterwolde (1951). Bij ‘ernstige taakverwaarlozing’ moet deze tijdelijk het roer overnemen. Een lichtere variant is een ‘bestuurschout’, die direct door de minister wordt gesteund. Een andere aanpak is die van de ‘verschroeide aarde’. Gemeenten worden aan hun lot overgelaten totdat ze er zelf uitkomen, bijvoorbeeld via verkiezingen.

Wassenaar en Bloemendaal moeten volgens Korsten veel sterkere en ervaren burgemeesters zoeken, die emoties binnen het college en de raad weten te temperen, door op het juiste moment ‘het ventiel open te zetten’. Sterke samenlevingen verdienen een sterk bestuur, zegt hij. Ook als die gemeenten maar 20.000 inwoners tellen. Probleem kan zijn dat de raad tegenwoordig zelf de burgemeester voordraagt.

Een emmer die langzaam volloopt
Burgemeesters in gemeenten als Bloemendaal en Wassenaar vallen zelden over één heikel punt. Vaak voelt de burgemeester de cultuur in de gemeente niet goed aan, waardoor er voortdurend irritaties ontstaan. Ook in Wassenaar was er volgens Arno Korsten sprake van een emmer die is overgelopen.

Hoekema kwam eerder in de problemen omdat hij twee pizza’s niet had afgerekend bij de supermarkt, de verbouwing van zijn ambtswoning bleek te duur, hij gaf met zijn echtgenote Marleen Barth een Privé-achtig interview in de Volkskrant, de zogenaamde ‘seksrel’ (waarbij een raadslid zich geïntimideerd voelde door een wethouder) kocht hij af voor 1,5 ton, en hij opende een school in Tanzania terwijl de gemeente voor zijn reis betaalde. Daar kwam de zaak van de Amerikaanse ambassade bij. Plaatselijke politici beschreven het afscheid van Hoekema als het einde van een ‘slecht huwelijk’.

Wassenaar

Wassenaar praat dinsdag met CdK over opvolger Hoekema AD 16.12.2016

Villadorp al tien jaar een politiek slagveld AD 12.12.2016

Besluit over onderzoek vertrek Hoekema uitgesteld

RTVWEST 13.12.2016  De gemeenteraad van Wassenaar heeft een besluit over een onderzoek naar de diepere oorzaken voor het plotselinge vertrek van burgemeester Jan Hoekema nog even voor zich uit geschoven.

De raad zou maandagavond een oordeel moeten vellen over een voorstel daartoe van Democratische Liberalen Wassenaar. Maar dat gebeurde nog niet. Eerst wordt de motie van fractievoorzitter Ben Paulides nog een keer besproken in het presidium – het dagelijks bestuur – van de raad. Dat werd maandag duidelijk tijdens de raadsvergadering in het villadorp.

In zijn motie maakt Paulides wel duidelijk dat er volgens hem veel meer aan de hand is in de gemeente dan nu openbaar is geworden. Hij beweert dat ambtenaren op vrijdag 2 december niet hebben gewerkt en dat niet duidelijk is waarom. Daarom zou er onder meer een onderzoek moeten komen naar de ‘bestuurscultuur’ in de gemeente.

Onderbroken

Toen Paulides echter zijn motie wilde toelichten, werd hij onderbroken door fractievoorzitter Eva Kernkamp van D66 die het niet kies vond dat er in het openbaar over personen wordt gesproken. Nadat de partijen zich hadden teruggetrokken voor beraad, besloot Paulides zijn voorstel nog even niet in stemming te brengen.

Na afloop van de vergadering zei Paulides dat hem was beloofd dat het onderzoek er komt. Dat betwiste echter de nestor van de raad, Bert Ooms. Volgens hem is er alleen toegezegd dat er nog een keer over de motie gaat worden gesproken in het presidium.

‘Vruchtbare samenwerking’

Precies een week geleden werd bekend dat Hoekema aftreedt. Als officiële reden daarvoor werd gegeven dat er ‘onvoldoende basis was voor een voortzetting van een vruchtbare samenwerking’. Hoekema heeft minister Plasterk om ontslag gevraagd en vertrekt al over een maand. Hij is nu negenenhalf jaar burgemeester van Wassenaar.

Hoekema was maandagavond zelf al niet meer aanwezig tijdens de vergadering in raadhuis De Paauw. Volgens de nestor van de gemeenteraad, Bert Ooms, is hij al aan het ‘afbouwen’. Hoekema zou Ooms daarom hebben gevraagd de vergadering voor te zitten.

Meer over dit onderwerp: WASSENAAR JAN HOEKEMA BURGEMEESTERBEN PAULIDES

CRISIS IN WASSENAAR

Verwant nieuws;

Meer over; Bloemendaal Zuid-Holland Wassenaar  Noord-Holland

BLOEMENDAAL MAG OP ZOEK NAAR BURGEMEESTER

BB 08.12.2016 De burgemeestersvacature Bloemendaal wordt binnenkort opengesteld. De bestuurscultuur moet nog verder worden verbeterd, maar de ‘zoektocht’ naar een nieuwe burgemeester mag snel van start. Bloemendaal hoopt dat op 1 juli een benoemde burgemeester aan de slag kan gaan.

In een ambtsbericht meldt waarnemend burgemeester Bernt Schneiders dat het beter gaat, maar niet op alle fronten. ‘Bloemendaal lijkt steeds meer een gewone gemeente te worden. De laatste tijd is er veel nieuw beleid ontwikkeld, door de raad vastgesteld en in uitvoering gebracht’, schrijft Schneiders. Ook is de gemeente financieel gezond. ‘De meerjarenbegroting is sluitend en de reserves en voorzieningen zijn toereikend. Er is een plan om de schuld te reduceren.’

Onaangenaam

Over de gemeenteraad is Schneiders minder te spreken. Er is nog geen sprake van een werkbare sfeer. Een dergelijke sfeer ‘vraagt om respectvolle bejegening en omgangsvormen en om de bereidheid soms compromissen te sluiten en enigszins inschikkelijk te zijn. Het overgrote deel van de raadsleden is zich van die collectieve verantwoordelijkheid bewust en handelt daar ook naar. Maar dat geldt helaas (nog) niet voor iedereen en daardoor kunnen vergaderingen soms een onaangenaam karakter krijgen. De vraag is of er op dit punt verbetering te verwachten valt. Ik betwijfel dat.’

Geen beletsel

Schneiders concludeert al met al dat de ‘rust en rust en stabiliteit aardig is weergekeerd in Bloemendaal’. Uitgezonderd de ‘nu en dan onprettig verlopende raads- of commissievergadering’. ‘Alles overziend denk ik dat er geen beletselen zijn om weer een vaste burgemeester te werven.’ De Noordhollandse Commissaris van de Koning Johan Remkes deelt die conclusie dat er vooruitgang is geboekt bij de verbetering van de onderlinge politieke en bestuurlijke verhoudingen, maar dat de verbeterslag nog niet is afgerond. Omdat de procedure voor de benoeming van een burgemeester een aantal maanden in beslag neemt, blijft de waarnemend burgemeester aan totdat een burgemeester is benoemd. Schneiders combineert het waarnemerschap met zijn functie als directeur bij VSB Fonds.

GERELATEERDE ARTIKELEN

 Johan Remkes, commissaris van de Koning

Bloemendaal krijgt vaste burgemeester

Telegraaf 07.12.2016 Er wordt weer een vaste burgemeester geworven voor de gemeente Bloemendaal. Dat heeft de commissaris van de Koning in Noord-Holland. Johan Remkes, besloten na een aanbeveling van de waarnemend burgemeester Bernt Schneiders.

Bloemendaal kampte een tijd lang met een verstoorde bestuurscultuur, die achtereenvolgens burgemeester Ruud Nederveen en zijn waarnemende opvolgster Aaltje Emmens tot opstappen noopten. Breekpunt was een slepende zaak over het het verwaarloosde landgoed Elswoutshoek.

Onder waarnemend burgemeester Schneiders lijkt de rust nu weergekeerd. Dat komt volgens hem doordat er een nieuw college zit, de coalitiepartijen beter samenwerken en doordat de financiële situatie gezond is. Wel zijn er soms nog confrontaties binnen de gemeenteraad.

Remkes heeft Schneiders gevraagd nog tot uiterlijk 1 juli aan te blijven in afwachting van de nieuwe, vaste burgemeester. Schneiders adviseert te zoeken naar iemand die stevig in de schoenen staat, juridisch geschoold is en scherp van de tongriem is gesneden.

De Haarlemse burgemeester Bernt Schneiders, die van de zomer naar het bedrijfsleven overstapt, blijft tot 1 februari 2017 waarnemend burgemeester van Bloemendaal. Dat heeft de Noord-Hollandse commissaris van de Koning Johan Remkes maandagmiddag aan de raad van Bloemendaal laten weten.

SCHNEIDERS COMBINEERT BEDRIJFSLEVEN MET BURGEMEESTERSAMBT

BB 31.05.2016 Hoewel de Haarlemse burgemeester Bernt Schneiders eind van de zomer naar het bedrijfsleven overstapt, blijft hij tot 1 februari 2017 waarnemend burgemeester van Bloemendaal.

Politiek gedoe

Dat heeft de Noord-Hollandse commissaris van de Koning Johan Remkes maandagmiddag aan de raad van Bloemendaal laten weten. Schneiders is sinds oktober vorig jaar waarnemend burgemeester in de bestuurlijke probleemgemeente Bloemendaal. Zijn Bloemendaalse voorganger, Aaltje Emmens, kon door de verpestte sfeer in de raad niet goed functioneren en stapte eind september 2015 op. Een paar dagen later stapte D66 uit de coalitie met VVD en GroenLinks. Om een einde te maken aan het al jaren voortslepende politieke gedoe en onrust werd Schneiders als waarnemer benoemd.

Traject in volle gang

Het traject om de bestuurscultuur en de onderlinge politieke verhoudingen te verbeteren, is nog in volle gang. Daarom is het waarnemerschap verlengd, ook al had Schneiders eerder aangegeven vanwege zijn nieuwe functie als directeur van het VSB Fonds eind van deze zomer te stoppen als (waarnemend) burgemeester. Met het VSB Fonds heeft hij afgesproken dat hij, naast zijn directeurschap, zijn functie van waarnemend burgemeester van Bloemendaal tot 1 februari 2017 kan voortzetten, zo heeft de provincie maandag bekendgemaakt.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

RAADSLID BLOEMENDAAL VEROORDEELD

BB 13.05.2016 Het Bloemendaalse gemeenteraadslid Marielys Roos (56) is vrijdag veroordeeld tot een voorwaardelijke werkstraf van zestig uur voor het schenden van haar ambtsgeheim.

Slepend conflict
Volgens de rechtbank in Haarlem heeft Roos eind 2014 stukken openbaar gemaakt die door het college van B en W als geheim waren betiteld. Het Openbaar Ministerie (OM) had twee weken geleden een onvoorwaardelijke werkstraf van zestig uur geëist in de zaak. Centraal daarin staat het slepende conflict tussen de gemeente en de eigenaren van landgoed Elswoutshoek.

Intimiderend opstellen 

Roos besloot de stukken ruim anderhalf jaar geleden in te zien nadat toenmalig wethouder Marjolein de Rooij in het Haarlems Dagblad had gezegd dat de eigenaren van Elswoutshoek zich intimiderend opstelden tegenover ambtenaren. Toen daar volgens Roos in de correspondentie nauwelijks iets van bleek en zij met een andere fractie een debat aanvroeg, verklaarde het college van B en W de stukken geheim. Daarop trad Roos ermee naar buiten.

Willens en wetens

Het raadslid dacht in haar recht te staan omdat de stukken aanvankelijk niet geheim waren en nergens een formeel geheimhoudingsbesluit van de gemeente was te vinden. Maar volgens de rechtbank was alleen al de geheimhoudingsplicht die haar werd opgelegd in een begeleidende brief voldoende. Door die naast zich neer te leggen, schond ze ‘willens en wetens’ haar ambtseed. (ANP)

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Commissaris Remkes dreigt met opheffing gemeente Bloemendaal

VK 07.10.2015 Als het de nieuwe waarnemend burgemeester Bernt Schneiders van Bloemendaal binnen een jaar niet lukt om orde op zaken te stellen, dan moet de gemeente maar worden opgeheven.

Dat heeft commissaris van de Koning in Noord-Holland Johan Remkes de fractievoorzitters van alle politiek partijen in Bloemendaal laten weten, zei zijn woordvoerder woensdag na een bericht hierover in het Haarlems Dagblad.

Als het aan Remkes ligt wordt dan een procedure in werking gesteld voor een gemeentelijke herindeling, waarbij Bloemendaal fuseert met een andere gemeente, aldus de woordvoerder.

Schneiders volgde waarnemend burgemeester Aaltje Emmens op, die door de verpeste sfeer in de raad niet goed kon functioneren en eind september opstapte. Een paar dagen later stapte D66 uit de coalitie met VVD en GroenLinks. Aan Schneiders, sinds 2006 burgemeester van Haarlem, de taak een einde aan het gedoe te maken.

Remkes dreigt met opheffing gemeente Bloemendaal

NU 07.10.2015 Als het de nieuwe waarnemend burgemeester Bernt Schneiders van Bloemendaal binnen een jaar niet lukt om orde op zaken te stellen, dan moet de gemeente maar worden opgeheven.

Dat heeft commissaris van de Koning in Noord-Holland Johan Remkes de fractievoorzitters in Bloemendaal laten weten, bevestigt zijn woordvoerder woensdag na een bericht in het Haarlems Dagblad.

Als het aan Remkes ligt, wordt er een procedure in werking gesteld voor een gemeentelijke herindeling, waarbij Bloemendaal fuseert met een andere gemeente, aldus de woordvoerder.

Schneiders volgde waarnemend burgemeester Aaltje Emmens op, die door de verpeste sfeer in de raad niet goed kon functioneren en eind september opstapte. Een paar dagen later stapte D66 uit de coalitie met VVD en GroenLinks. Schneiders, sinds 2006 burgemeester van Haarlem, kreeg de taak een einde aan het gedoe te maken.

Er zijn al jaren problemen en ruzies in de gemeenteraad van Bloemendaal. Emmens liet deze zomer in opdracht van de commissaris een rapport opstellen over de situatie in de raad. Hierin werd gesproken van: ”Een niet goed functionerende raad met ruwe omgangsvormen, machtspolitiek en dusdanig hinderlijke bemoeizucht richting colleges, dat deze ‘zwak’ zijn en onvoldoende bestuurlijke regie kunnen voeren.”

Lees meer over: Bloemendaal

Gerelateerde artikelen;

Bloemendaal krijgt voorlopig geen nieuwe burgemeester 

Coalitie in Bloemendaal gevallen na vertrek D66 

Burgemeester Bloemendaal stapt op na affaire Elswoutshoek 

‘Bloemendaal anders opheffen’

Telegraaf 07.10.2015 Het geduld is op met de bestuurlijke chaos in Bloemendaal. Als het de nieuwe waarnemend burgemeester Bernt Schneiders niet lukt om binnen een jaar orde op zaken te stellen in het chique villadorp, dan moet de gemeente maar worden opgeheven. Dat heeft commissaris van de Koning in Noord-Holland Johan Remkes de fractievoorzitters van alle politiek partijen in Bloemendaal laten weten.

Zijn woordvoerder bevestigt dat woensdag na een bericht hierover in het Haarlems Dagblad. ,,Dit was de laatste keer dat er een burgemeester weggaat en dat is het ook wat mij betreft. Daarin ben ik duidelijk. Als het weer gebeurt, is het tijd om de gemeentelijke herindelingsprocedure te starten. De provincie heeft daarin een eigen verantwoordelijkheid”, aldus Remkes.

Onlangs stapte waarnemend burgemeester van Bloemendaal Aaltje Emmens, die een einde moest maken aan het gedoe in de raad, op. Zij kon door de sfeer niet goed functioneren. Maandag werd de Haarlemse burgemeester Bernt Schneiders aangesteld tot de nieuwe waarnemend burgemeester van Bloemendaal.

Onder meer het plaatselijke landgoed Elswoutshoek is al jaren bron van ergernis en geruzie in de raad. De kwestie-Elswoutshoek kostte toenmalig burgemeester Nederveen en toenmalig wethouder Marjolein de Rooij de kop. Vorig jaar zomer bleek dat Nederveen had geprobeerd de lokale en regionale media in de zaak monddood te maken door communicatieadviseurs op redacties af te sturen. De wethouder werd het zwaar aangerekend dat zij zich in een interview beschuldigend had uitgelaten over de eigenaren van het landgoed, de broers Hans en Rob Slewe. De broers hebben al jaren ambitieuze plannen om het landgoed op te knappen, maar worden naar eigen zeggen voortdurend gedwarsboomd door de gemeente.

Gerelateerde artikelen;

05-10: Gerommel in gemeente Bloemendaal

02-10: Remkes is lastige raden zat

27-09: Coalitie Bloemendaal valt

25-09: Gesprek Commissaris over Bloemendaal

25-09: Burgemeester stapt op

BURGEMEESTER SCHNEIDERS: ‘HET GAAT OM DE BUREN!’

BB 06.10.2015 Na twintig jaar burgemeesterschap is de tijd voor Bernt Schneiders kennelijk rijp om twee gemeenten tegelijk te besturen. Haarlem houdt zijn volle aandacht. Tijdens het waarnemerschap in de bestuurlijk getroebleerde gemeente Bloemendaal beperkt hij zich tot de hoofdzaken.

Schneiders is al sinds 2006 burgemeester van Haarlem en vanaf 2010 voorzitter van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. Ook bekleedt hij diverse nevenfuncties. De gemeente Bloemendaal heeft behoefte aan een door de wol geverfde bestuurder als Schneiders. Maar is het combineren van het burgemeesterschap van Haarlem en Bloemendaal wel een haalbare kaart?

GERELATEERDE ARTIKELEN;

BURGEMEESTER HAARLEM NEEMT BLOEMENDAAL ERBIJ

BB 05.10.2015 Het is op dit moment zo’n rommeltje in de gemeente Bloemendaal dat er zeker het komende jaar geen nieuwe definitieve burgemeester wordt aangesteld. Onlangs stapte waarnemend burgemeester, Aaltje Emmens, die een einde moest maken aan het gedoe in de raad op. Zij kon door de sfeer niet meer goed functioneren.

Bernt Schneiders

Maandag is een nieuwe tijdelijke burgemeester aangesteld, Bernt Schneiders, sinds 2006 burgemeester van Haarlem. Hij moet opnieuw proberen een einde aan het gedoe te maken. Onder meer het plaatselijke landgoed Elswoutshoek is al jaren bron van ergernis en geruzie in de raad. Emmens voorganger, Ruud Nederveen, sneuvelde eerder naar aanleiding van die kwestie. Schneiders blijft ook burgemeester van Haarlem.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Burgemeester Haarlem nu ook tijdelijk burgemeester Bloemendaal

NRC 05.102015 Burgemeester Bernt Schneiders van Haarlem is aangesteld als waarnemend burgemeester van buurgemeente Bloemendaal. Eind september legde de vorige waarnemend burgemeester Aaltje Emmens (PvdA) haar taken neer uit onvrede over de opstelling van de gemeenteraad en de daar geldende omgangsvormen.

De commissaris van de koning in Noord-Holland Johan Remkes (VVD) noemde de gemeente Bloemendaal vorige week expliciet in zijn betoog voor nieuwe wettelijke bevoegdheden om in te grijpen als gemeenten ernstig “wanpresteren”. Remkes pleit in dat geval voor de keuze uit drie mogelijkheden:

  • de commissaris van de koning kan in de betreffende provincie een “regeringscommissaris” aanstellen;
  • een gemeente kan worden gedwongen mee te werken aan een “herindeling”;
  • de gemeenteraad kan tussentijds “worden ontbonden voor nieuwe verkiezingen”.

LEES VERDER – Lees ook in NRC‘Bloemendaal stikt in haar eigen politieke spel’, het interview met waarnemend burgemeester Aaltje Emmens.

Lees meer

6 OKT Burgemeester Haarlem én Bloemendaal

6 OKT De man die het allemaal moet gaan doen in Bloemendaal

6 OKT Saillante benoeming buurburgemeester

2 OKT Remkes: hard ingrijpen als lokale politiek faalt

2 OKT Remkes: ingrijpen bij gemeente die slecht presteert

Gedoe Bloemendaal: geen nieuwe burgemeester

AD 05.10.2015 Het is op dit moment zo’n rommeltje in de gemeente Bloemendaal dat er zeker het komende jaar geen nieuwe definitieve burgemeester wordt aangesteld. Onlangs stapte waarnemend burgemeester, Aaltje Emmens, die een einde moest maken aan het gedoe in de raad op. Zij kon door de sfeer niet meer goed functioneren.

Maandag is een nieuwe tijdelijke burgemeester aangesteld, Bernt Schneiders, sinds 2006 burgemeester van Haarlem. Hij moet opnieuw proberen een einde aan het gedoe te maken. Onder meer het plaatselijke landgoed Elswoutshoek is al jaren bron van ergernis en geruzie in de raad. Emmens voorganger, Ruud Nederveen, sneuvelde eerder naar aanleiding van die kwestie.

Commissaris van de Koning Johan Remkes vindt dat de huidige situatie in de gemeente onvoldoende is om een procedure te starten voor de benoeming van een nieuwe burgemeester.

GERELATEERD NIEUWS;

Coalitie Bloemendaal gevallen na vertrek D66

MEER OVER; BLOEMENDAAL  NOORD-HOLLAND

Bloemendaal krijgt voorlopig geen nieuwe burgemeester

NU 05.10.2015 Het is op dit moment zo’n rommeltje in de gemeente Bloemendaal dat er zeker het komende jaar geen nieuwe definitieve burgemeester wordt aangesteld.

Onlangs stapte waarnemend burgemeester, Aaltje Emmens, die een einde moest maken aan het gedoe in de raad op. Zij kon door de sfeer niet meer goed functioneren.

Maandag is een nieuwe tijdelijke burgemeester aangesteld, Bernt Schneiders, sinds 2006 burgemeester van Haarlem. Hij moet opnieuw proberen een einde aan het gedoe te maken.

Onder meer het plaatselijke landgoed Elswoutshoek is al jaren bron van ergernis en geruzie in de raad. Emmens voorganger, Ruud Nederveen, sneuvelde eerder naar aanleiding van die kwestie

Onvoldoende

Commissaris van de Koning Johan Remkes vindt dat de huidige situatie in de gemeente onvoldoende is om een procedure te starten voor de benoeming van een nieuwe burgemeester.

Eind september stapte Emmens op. Een paar dagen later stapte D66 uit de coalitie met VVD en GroenLinks. Het was juist Emmens die in juli in opdracht van de commissaris een rapport opstelde over de situatie in de Bloemendaalse raad.

Gedwarsboomd

De wethouder werd het zwaar aangerekend dat zij zich in een interview beschuldigend had uitgelaten over de eigenaren van het landgoed, de broers Hans en Rob Slewe. De broers hebben al jaren ambitieuze plannen om het landgoed op te knappen, maar worden naar eigen zeggen voortdurend gedwarsboomd door de gemeente.

Schneiders blijft ook burgemeester van Haarlem.

Zie ook: Coalitie in Bloemendaal gevallen na vertrek D66

Lees meer over: Bloemendaal

Gerelateerde artikelen;

Coalitie in Bloemendaal gevallen na vertrek D66

Gerommel in gemeente Bloemendaal

Telegraaf 05.10.2015 Het is op dit moment zo’n rommeltje in de gemeente Bloemendaal dat er zeker het komende jaar geen nieuwe definitieve burgemeester wordt aangesteld. Onlangs stapte waarnemend burgemeester, Aaltje Emmens, die een einde moest maken aan het gedoe in de raad op. Zij kon door de sfeer niet meer goed functioneren.

Maandag is een nieuwe tijdelijke burgemeester aangesteld, Bernt Schneiders, sinds 2006 burgemeester van Haarlem. Hij moet opnieuw proberen een einde aan het gedoe te maken. Onder meer het plaatselijke landgoed Elswoutshoek is al jaren bron van ergernis en geruzie in de raad. Emmens voorganger, Ruud Nederveen, sneuvelde eerder naar aanleiding van die kwestie

Commissaris van de Koning Johan Remkes vindt dat de huidige situatie in de gemeente onvoldoende is om een procedure te starten voor de benoeming van een nieuwe burgemeester.

Eind september stapte Emmens op. Een paar dagen later stapte D66 uit de coalitie met VVD en GroenLinks. Het was juist Emmens die in juli in opdracht van de commissaris een rapport opstelde over de situatie in de Bloemendaalse raad.

Dat rapport spreekt van grote problemen, die al lang spelen en waaraan niet voldoende is gedaan: “Een niet goed functionerende raad met ruwe omgangsvormen, machtspolitiek en dusdanig hinderlijke bemoeizucht richting colleges, dat deze ‘zwak’ zijn en onvoldoende bestuurlijke regie kunnen voeren.”

Meindert Fennema, het schoothondje van de VVD

VK 03.10.2015 Meindert Fennema probeert de goede naam van mijn familie aan te tasten. En opnieuw biedt de Volkskrant een platform voor de roddel en achterklapvan emeritus hoogleraar Meindert Fennema. Na eerder in een column op de Volkskrantsite als maffia te zijn weggezet, zijn mijn broer en ik nu ‘vastgoedjongens’ die het voortbestaan van landgoederen in Bloemendaal in gevaar brengen. Het lijkt een obsessie te worden voor Fennema. Het gaat hem nauwelijks om inhoud maar om het verder beschadigen van onze naam. Feiten doen er niet toe, want het is maar opinie, aldus Fennema. Maar wij zijn bijvoorbeeld geen vastgoedjongens.

Ondertussen weigert hij elk gesprek met ons en komt hij niet opdagen bij de zaak voor de Raad voor de Journalistiek die we hebben aangespannen. Als ik zijn stukje over de kwestie Elswouthoek lees (een landgoed dat in 2009 door twee zakenlieden, de gebroeders Hans en Rob Slewe was opgekocht en gesplitst, red.) constateer ik dat hij het schoothondje van de VVD is geworden. Wat gebeurde er?

Op allerlei manieren probeert Fennema de goede naam van mijn familie aan te tasten. Zo schreef hij samen met de inmiddels teruggtreden VVD-wethouder Kokke een column waarin mijn familie werd neergezet als maffia.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Wie komt op voor de duinrand?

Conflicten stapelen zich op in Bloemendaal

SOAP COMPLEET: COLLEGE BLOEMENDAAL GEVALLEN

BB 27.09.2015 Bloemendaal zit sinds zondagavond zonder college van burgemeester en wethouders. D66 heeft zich teruggetrokken uit de coalitie met VVD en GroenLinks.

Chaos
De stap van D66 volgt op het besluit van interim-burgemeester Aaltje Emmens die donderdag aangekondigde haar functie neer te leggen. Het is in de Bloemendaalse raad al tijden een chaos. Emmens was aangesteld om orde op zaken te stellen nadat burgemeester Ruud Nederveen in januari zijn ontslag indiende.

Machtspolitiek

Emmens stelde een rapport op dat melding maakte van ‘een niet goed functionerende raad met ruwe omgangsvormen, machtspolitiek en dusdanig hinderlijke bemoeizucht richting colleges’.

D66 vindt dat de bestuurscultuur in Bloemendaal alleen kan worden veranderd door drastische besluiten te nemen. ‘D66 kan niet verder met de coalitie en wil ruimte scheppen voor een nieuwe impuls’, liet de partij weten.

Geen vertrouwen

De democraten missen vertrouwen in het college bij coalitiegenoten VVD en GroenLinks. ‘We komen tot de conclusie dat de coalitiegenoten samen niet in staat zijn om de bestuurscultuur te veranderen – wat volgens ons wel nodig is.’

Kwestie landgoed Elswoutshoek 

Onder meer het plaatselijke landgoed Elswoutshoek is een bron van ergernis en geruzie in de Bloemendaalse politiek. De Amsterdamse broers Hans en Rob Slewe hebben al jaren ambitieuze plannen het landgoed op te knappen, maar worden naar eigen zeggen voortdurend gedwarsboomd door de gemeente. De kwestie kostte niet alleen burgemeester Nederveen, maar ook toenmalig wethouder Marjolein de Rooij de kop. (ANP)

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Coalitie Bloemendaal gevallen na vertrek D66

AD 27.09.2015 Bloemendaal zit sinds zondagavond zonder college van burgemeester en wethouders. D66 heeft zich teruggetrokken uit de coalitie met VVD en GroenLinks. D66 kan niet verder met de coalitie en wil ruimte scheppen voor een nieuwe impuls.

D66 Bloemendaal

De stap van D66 volgt op het besluit van interim-burgemeester Aaltje Emmens die donderdag aangekondigde haar functie neer te leggen. ,,Bij bepaalde mensen is er hier een dusdanige sfeer, dat beïnvloedt mij zo. Ik kan hier niet functioneren”, zei ze tijdens een raadsvergadering.

Coalitie in Bloemendaal gevallen na vertrek D66

NU 27.09.2015 De coalitie van Bloemendaal is gevallen nadat D66 zondagavond een einde aan de samenwerking met de VVD en GroenLinks in het gemeentebestuur maakte.

De stap van D66 volgt op het besluit van interim-burgemeester Aaltje Emmens die donderdag aangekondigde haar functie neer te leggen. Het is in de Bloemendaalse raad al tijden een chaos. Emmens was aangesteld om orde op zaken te stellen nadat burgemeester Ruud Nederveen in januari zijn ontslag indiende.

Emmens stelde een rapport op dat melding maakte van ”een niet goed functionerende raad met ruwe omgangsvormen, machtspolitiek en dusdanig hinderlijke bemoeizucht richting colleges”.

D66 vindt dat de bestuurscultuur in Bloemendaal alleen kan worden veranderd door drastische besluiten te nemen. ”D66 kan niet verder met de coalitie en wil ruimte scheppen voor een nieuwe impuls.”

D66-wethouder Jur Botter laat weten dat “met deze raad geen land te bezeilen is.” “Deze mensen zetten hun kwaliteit niet in om te besturen, maar om elkaar het leven zuur te maken”, aldus Botter aan RTV Noord-Holland.

Gerelateerde artikelen;

Burgemeester Bloemendaal stapt op na affaire Elswoutshoek 

Burgemeester Bloemendaal overleeft rel 

Coalitie Bloemendaal valt

Telegraaf 27.09.2015 Bloemendaal zit sinds zondagavond zonder college van burgemeester en wethouders. D66 heeft zich teruggetrokken uit de coalitie met VVD en GroenLinks.

De stap van D66 volgt op het besluit van interim-burgemeester Aaltje Emmens die donderdag aangekondigde haar functie neer te leggen. “Bij bepaalde mensen is er hier een dusdanige sfeer, dat beïnvloedt mij zo. Ik kan hier niet functioneren”, zei ze tijdens een raadsvergadering.

Gerelateerde artikelen;

25-09: Gesprek Commissaris over Bloemendaal

25-09: Burgemeester stapt op

Coalitie in Bloemendaal is gevallen – ‘bestuurlijke chaos’

NRC 27.09.2015 Na het vroegtijdige vertrek afgelopen vrijdag van waarnemend burgemeester Aaltje Emmens is nu ook de coalitie in Bloemendaal gevallen. D66 maakte aan het begin van de avond een einde aan de samenwerking met de VVD en GroenLinks in het gemeentebestuur.

De sociaal-liberalen zijn volgens fractievoorzitter Jerker Westphal tot de conclusie gekomen dat “de coalitiegenoten samen niet in staat zijn om de bestuurscultuur te veranderen”. Iets dat in de ogen van D66 “wel nodig is”.

D66 meldt na de geforceerde coalitiebreuk nu dat het signaal dat uitgaat van het vertrek van Emmens hopelijk “niet voor niets is geweest”.

D66-fractieleider Westphal: “Fractie en wethouder kunnen zo niet verder en willen dat een nieuwe start gemaakt wordt. Het gemeentebestuur in Bloemendaal moet weer vanaf de basis worden opgebouwd.”  LEES VERDER

Lees ook ‘Bloemendaal stikt in haar eigen politieke spel

Lees meer;

VANDAAG Bestuurlijke chaos in Bloemendaal compleet

25 SEP Waarnemend burgemeester Bloemendaal stapt op ›

25 SEP De puinruimer van Bloemendaal stapt op

7 JUL Verziekt bestuur in villadorp

7 JUL Burgemeester in een wespennest

Gesprek Commissaris over Bloemendaal

Telegraaf 25.09.2015 Commissaris van de Koning Johan Remkes in Noord-Holland wil in gesprek met alle fractievoorzitters van de Bloemendaalse gemeenteraad. De commissaris wil hun verhaal horen, nadat donderdagavond interim-burgemeester Aaltje Emmen aankondigde haar functie neer te leggen. Het is in de Bloemendaalse raad al tijden een chaos.

Onder meer het plaatselijke landgoed Elswoutshoek, is al jaren bron van ergernis en geruzie in de raad. Emmens voorganger, Ruud Nederveen, sneuvelde eerder naar aanleiding van die kwestie.

Het was Emmen zelf die in juli in opdracht van de commissaris een rapport opstelde over de situatie in de Bloemendaalse raad. Dat rapport spreekt van grote problemen, die al lang spelen en waaraan niet voldoende is gedaan: “Een niet goed functionerende raad met ruwe omgangsvormen, machtspolitiek en dusdanig hinderlijke bemoeizucht richting colleges – dat deze ‘zwak’ zijn en onvoldoende bestuurlijke regie kunnen voeren.”

“Bij bepaalde mensen is er hier een dusdanige sfeer, dat beïnvloedt mij zo. Ik kan hier niet functioneren”, zei Emmen donderdagavond in de vergadering volgens RTV NH. Zoals gebruikelijk wordt nu een procedure gestart om een nieuwe (waarnemend) burgemeester te vinden.

De kwestie-Elswoutshoek kostte toenmalig burgemeester Nederveen en toenmalig wethouder Marjolein de Rooij de kop. Vorig jaar zomer bleek dat Nederveen had geprobeerd de lokale en regionale media in de zaak monddood te maken door communicatieadviseurs op redacties af te sturen. De wethouder werd het zwaar aangerekend dat zij zich in een interview beschuldigend had uitgelaten over de eigenaren van het landgoed, de broers Hans en Rob Slewe. De broers hebben al jaren ambitieuze plannen het landgoed op te knappen, maar worden naar eigen zeggen voortdurend gedwarsboomd door de gemeente.

Waarnemend burgemeester Bloemendaal stapt op›

nrc 25.09.2015  Aaltje Emmens-Knol (PvdA) vertrekt als waarnemend burgemeester van Bloemendaal. In juli publiceerde ze een vernietigend rapport over de verziekte bestuurscultuur in het rijke duindorp.

Ze trad begin dit jaar “vol energie” aan om de bestuurlijke rust in Bloemendaal te herstellen. Vanochtend diende waarnemend burgemeester Aaltje Emmens (69) gedesillusioneerd haar ontslag in bij commissaris van de koning Johan Remkes. Emmens:

“Ik kan in Bloemendaal niet functioneren.” Remkes is “onaangenaam verrast”. Volgens hem is in de Bloemendaalse gemeenteraad bij een aantal fracties sprake van “een destructieve politieke cultuur” waartegen door andere partijen “onvoldoende” wordt opgetreden. “Dan kan een burgemeester niet meer functioneren.”

POLITIEK VERLAMD

Dat nu zelfs een waarnemend burgemeester voortijdig vertrekt, illustreert de problematiek in Bloemendaal. In het dorp heerst volgens diverse betrokkenen een aanhoudende machtsstrijd. Onderlinge verdachtmakingen verlammen de politieke arena, zeker de laatste vijf jaar.

Concrete aanleiding is de komst van de broers Slewe naar Bloemendaal in 2009. De twee Amsterdamse ondernemers willen op het door hen aangekochte landgoed Elswoutshoek een tweede woning bouwen. Een verzoek dat direct op weerstand stuit bij de gemeente en omwonenden.

Officiële reden: de aanvraag past niet in het bestemmingsplan waarmee onder leiding van de almachtige VVD het rustieke karakter van het dorp moet worden behouden. Officieuze reden: op het gemeentehuis pruimt men de in Amsterdam-West opgegroeide broers niet. Zo betitelde oud burgemeester Ruud Nederveen (VVD) de twee in een uitgelekte brief als “nouveau riche”. Bepaald geen compliment in het duindorp.

VETE KENT VELE SLACHTOFFERS

Het dispuut dat in ruim vijf jaar uitgroeide tot een heuse vete kent veel slachtoffers. Behalve de burgemeesters Nederveen en Emmens sneuvelden ook meerdere wethouders op het dossier. De inzet van verschillende bemiddelaars, ingehuurde accountmanagers en pogingen tot mediation ten spijt.

Emmens (PvdA) bracht in juli op verzoek van commissaris van de koning Johan Remkes de bestuurscultuur in kaart. Haar conclusies waren hard. In de „niet goed functionerende” gemeenteraad heersen „ruwe omgangsvormen”, leden van het gemeentebestuur voelen zich „onveilig” en de relatie met de veelal gefortuneerde inwoners is “problematisch”.

Na de presentatie van haar bevindingen toonde Emmens zich nog enthousiast.

“Ik vind het echt heel positief om te merken dat men zei: we zetten nu samen onze schouders eronder.”

Het Bloemendaalse verschil tussen woord en daad, brak Emmens gisteravond in een opnieuw grimmige raadsvergadering definitief op.

Lees ook in NRC Handelsblad: Verziekt bestuur in villadorp

LEES MEER OVER: AALTJE EMMENS-KNOL  BLOEMENDAAL  BURGEMEESTER


Burgemeester stapt op

Telegraaf 25.09.2015 Interim-burgemeester Aaltje Emmens van Bloemendaal is opgestapt. Dat deed Emmens donderdagavond na afloop van de raadsvergadering.

,,Bij bepaalde mensen is er hier een dusdanige sfeer, dat beïnvloed mij zo. Ik kan hier niet functioneren”, verduidelijkte Emmens aldus RTVNH.

Emmens nam eerder dit jaar het stokje over van Ruud Nederveen. Die was opgestapt naar aanleiding van de slepende affaire rond het plaatselijke landgoed Elswoutshoek.

Gerelateerde artikelen

01-07: Wethouder onverwacht opgestapt

21-01: Burgemeester stapt op

23-12: Politiek Bloemendaal ‘slechte soap’

19-12: Oorlog rond landgoed

11-11: Aangifte tegen B&W Bloemendaal om ’smaad’

september 26, 2015 Posted by | Bloemendaal, burgemeester, politiek | , , , , , , , , | 1 reactie