Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Op weg naar de escalatie van de Koude Oorlog – versus Pravitel Vladimir Poetin als reincarnatie van Tsaar Peter de Grote !! – Russisch Nucleair Blufpoker, of Russische roulette ???

Tactische kernwapens worden geplaatst in Belarus

Rusland zegt tactische kernwapens te gaan plaatsen in Belarus. President Poetin heeft dat bekendgemaakt in een interview dat op de staatstelevisie is uitgezonden. De president wijst erop dat het Kremlin de controle houdt over de kernwapens.

Hij zegt dat de plaatsing van de kernwapens niet in strijd is met internationale anti-kernwapenverdragen, omdat de Verenigde Staten ook kernwapens in Europa hebben gestationeerd. “Er gebeurt hier niets vreemds”, stelde Poetin. “De Verenigde Staten doen dit al tientallen jaren. Ze hebben al heel lang tactische kernwapens gestationeerd op het grondgebied van hun bondgenoten.”

Volgens Poetin vraagt de Belarussische president Loekasjenko al langer om de kernwapens, als afschrikmiddel tegen de NAVO. De bouw van een opslaglocatie is op 1 juli klaar, aldus Poetin. Het is niet duidelijk waar in Belarus de kernwapens geplaatst worden. In het land zijn volgens Poetin al tien vliegtuigen gestationeerd die kernwapens kunnen vervoeren. Ook zijn er Iskander-raketsystemen naar Belarus gestuurd die gebruikt kunnen worden om kernwapens mee af te vuren, aldus Poetin.

De Russische president sprak over kernwapens voor Belarus in een interview dat werd uitgezonden op de Belarussische tv

Wanneer de tactische kernwapens worden overgebracht naar Belarus is niet bekend. Tactische kernwapens bevatten een kleinere nucleaire lading dan ‘traditionele’ kernwapens. Ze kunnen worden gebruikt voor doelen op het slagveld en richten veel meer schade aan dan conventionele wapens. De Amerikaanse regering schat in dat Rusland zo’n 2000 tactische kernwapens heeft.

‘Geen aanwijzingen voor inzet’

In totaal heeft Rusland bijna 6000 kernkoppen. Dat zijn er meer dan de 5400 die de Verenigde Staten in bezit hebben. Amerikaanse kernwapens liggen ook opgeslagen in België, Duitsland, Griekenland, Italië, Nederland en Turkije.

In een eerste reactie laat het Amerikaanse ministerie van Defensie weten “geen aanwijzing” te hebben dat Rusland de kernwapens ook daadwerkelijk wil inzetten. Ook hoeft het Amerikaanse nucleaire beleid niet te worden aangepast. “We blijven ons inzetten voor de collectieve verdediging van het NAVO-bondgenootschap.”

Trouwe bondgenoot

De plaatsing van de kernwapens is mogelijk dankzij een grondwetswijziging die vorig jaar in Belarus werd doorgevoerd. In die nieuwe grondwet werd een passage geschrapt waarin staat dat Belarus streeft naar neutraliteit en een kernwapenvrije wereld.

“Dit hoort bij Poetins spel om te proberen de NAVO te intimideren”, zegt Hans Kristensen van de Federation of American Scientists tegen persbureau Reuters. “Het heeft geen militair nut om die wapens in Belarus te stationeren, aangezien Rusland al zo veel van deze wapens in eigen land heeft.” Nikolai Skol van het Vienna Center for Disarmament and Non-Proliferation noemt het wél een forse stap. “Rusland is er altijd trots op geweest dat het buiten zijn eigen grondgebied geen kernwapens had. Dat veranderen ze nu, en dat is een grote verandering.”

Overigens staan er vermoedelijk al Russische kernwapens in de Russische exclave Kaliningrad, die tussen NAVO-lidstaten Litouwen en Polen ligt. De Litouwse minister van Defensie Anusauskas zei vorig jaar dat daar kernwapens staan, maar Rusland heeft dat nooit bevestigd.

Sovjet-Unie

Het is voor het eerst sinds 1992 dat er in Belarus weer kernwapens komen te staan. Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1991 werden er kernwapens gestationeerd in Rusland, Oekraïne, Belarus en Kazachstan. Een jaar later besloten de vier landen dat alleen Rusland nog de beschikking mocht hebben over kernwapens. In 1996 waren alle kernwapens overgebracht naar Russisch grondgebied.

Het autoritair bestuurde Belarus is een van de trouwste bondgenoten van Rusland. Het leger van het land traint regelmatig met het Russische leger. De oppositie in Belarus zei eind vorig jaar bang te zijn voor annexatie door de Russen.

De Belarussische oppositieleider Tichanovskaja zegt dat het akkoord tussen Poetin en Loekasjenko nog maar eens onderstreept dat het regime van Loekasjenko een bedreiging is voor de regionale veiligheid. “Europa zal pas veilig zijn als de Belarussische dictator is afgezet en voor een tribunaal is gebracht”, zegt ze op Twitter. Opmerkelijk: juist vandaag is het voor de oppositie Vrijheidsdag, waarbij herdacht wordt dat Belarus zichzelf in 1918 onafhankelijk verklaarde van Rusland. De regering erkent die dag niet.

Provocatie of blufpoker? Poetin richt zich met oorlogsretoriek tot het Westen

“Als het Westen Rusland op het slagveld wil verslaan, dan moet het Westen dat vooral proberen.” Deze provocerende en uitdagende woorden komen van de Russische president Vladimir Poetin, die vorig jaar belangrijke volksvertegenwoordigers in de Doema, het parlement, toesprak. De speech werd uitgezonden op de Russische staatstelevisie.

“We horen vaak dat het Westen ons wil bevechten tot de laatste Oekraïner. Dat is een tragedie voor het Oekraïense volk, maar het lijkt erop dat het die kant op gaat”, aldus een agressieve Poetin. Met het Westen doelt hij vooral op de Navo-lidstaten. De militaire alliantie van dertig lidstaten in Europa en de Verenigde Staten levert munitie en wapensystemen aan Oekraïne, maar neemt niet met troepen deel aan de strijd in Oekraïne, om een directe oorlog met Rusland te vermijden.

Russisch Nucleair Blufpoker

Kortom, Moskou gebruikt nucleaire dreigementen om de spanningen met de NAVO te managen zonder dat escalatie oncontroleerbaar uit de hand loopt. Dat betekent niet dat het risico van de baan is, want het is de vraag of het Westen deze signalen in voldoende mate opvangt en, belangrijker nog, begrijpt, schrijft gast auteur Majoor Frederik A.J.J. Wintermans in een essay.

De afgelopen maanden zijn de “onverantwoorde” Russische nucleaire dreigementen door velen – terecht – veroordeeld, maar morele verontwaardiging is onvoldoende basis voor het maken van effectief tegenbeleid: daarvoor is beter inzicht nodig in de betekenis van de signalen die het Kremlin afgeeft. Immers, als het Westen Russische signalen verkeert interpreteert, verhoogt dit het risico op oncontroleerbare escalatie tot het punt van een onbedoeld militair conflict.

Nu Poetin steeds verder in het nauw gedreven wordt, is het des te belangrijker om een vinger aan de pols te houden; een kat in het nauw maakt immers rare sprongen. Zeker in crisistijd is een volledig geïsoleerd Russisch politiek en militair leiderschap onwenselijk. Poetin ziet de spanningen met de NAVO  als een ‘contest in risk taking.’ Het verlies van strategische diepte omdat de NAVO naar het oosten oprukt tergt Moskou en leidt ertoe dat Moskou het Westen nucleair intimideert in de hoop dat de NAVO terugdeinst.

De respons van de NAVO op de Russische agressie isoleert Moskou in toenemende mate op politiek en militair vlak. Hoewel het beleid om Moskou te isoleren en de Russische krijgsmacht te verzwakken effectief lijkt, is een onbedoeld gevolg dat signalen met nucleaire dreigingen lastiger te lezen zijn. Alleen door directe interactie met het Russische regime, of met mensen die zich rondom het regime begeven, kan de atmosfeer van het besluitvormingsproces in het Kremlin worden geproefd.

Poetins spel is geen blufpoker, maar Russische roulette

Kortom, door met kernwapens te dreigen probeert de Russische president Vladimir Poetin het Westen schrik aan te jagen. Met angst voor de bom en woede over stijgende energiefacturen vergeet Europa één belangrijke les beter niet: wie toegeeft aan chantage verliest altijd.

‘We begin bombing in five minutes.’ Dat grapje over de toenmalige Sovjet-Unie maakte de Amerikaanse president Ronald Reagan midden jaren 80 in volle Koude Oorlog tijdens de voorbereiding van een radiotoespraak. Het fragment werd opgenomen en gelekt naar de pers, wat de nodige consternatie veroorzaakte. Opschudding was er afgelopen week ook na de toespraak van de Russische president Vladimir Poetin, al was zijn uitspraak dat hij over heel wat wapens beschikt – lees: kernbommen – om te reageren als het Westen Rusland bedreigt helaas geen grap. ‘Ik bluf niet’, klonk het dreigend.

Grap van Ronald Reagan

‘We begin bombing in five minutes.’ Dat grapje over de toenmalige Sovjet-Unie maakte de Amerikaanse president Ronald Reagan midden jaren 80 in volle Koude Oorlog tijdens de voorbereiding van een radiotoespraak. Het fragment werd opgenomen en gelekt naar de pers, wat de nodige consternatie veroorzaakte. Opschudding was er afgelopen week ook na de toespraak van de Russische president Vladimir Poetin, al was zijn uitspraak dat hij over heel wat wapens beschikt – lees: kernbommen – om te reageren als het Westen Rusland bedreigt helaas geen grap. ‘Ik bluf niet’, klonk het dreigend.

Wie bij het pokeren goede kaarten heeft, hoeft niet te bluffen. Zulke kaarten heeft Poetin al een tijd niet meer. Wat in februari 2022 begon als een bliksemoffensief om een nieuw regime in de Oekraïense hoofdstad Kiev te installeren is verworden tot een pijnlijke afgang voor het ooit zo gevreesde Russische leger. Oekraïne heeft in het zuidoosten dan wel territorium verloren, waardoor Rusland een landbrug heeft kunnen leggen naar het eerder geannexeerde schiereiland Krim, met het recente tegenoffensief kon het volgens president Volodymyr Zelensky een gebied van 6.000 km² heroveren op de Russen.

Van op afstand lijkt de Russische beer nog altijd zeer te duchten. Met 850.000 getrainde soldaten is de strijdmacht op papier vier keer zo groot als de Oekraïense. Geen land beschikt over meer tanks en de luchtmacht is na de Amerikaanse de grootste ter wereld. De Russen hebben ook nog een kleine 6.000 kernkoppen, meer dan welk land ook.

Zielige beer

Toch hebben ze het moeilijk op het Oekraïense slagveld. Met weinig gemotiveerde troepen, een te centralistische commandostructuur en verouderd materiaal hebben ze zichzelf vastgereden. Ondertussen heeft het Westen Oekraïne zwaar bewapend met modern wapentuig en kan het land een beroep doen op inlichtingen en strategische ondersteuning van de Amerikanen, waardoor het zich aan een tegenoffensief heeft kunnen wagen.

Een verzwakte beer mag dan wel zielig lijken, hij kan nog altijd uiterst gemeen klauwen. Door te spelen met de gas- en oliekraan maakte Poetin duidelijk dat het Westen afhankelijk van hem is. Door de prijs te laten exploderen hoopte hij Europa te destabiliseren. Dat is mislukt: er dreigen één of meerdere moeilijke winters, maar Europa heeft de omslag gemaakt en behalve de Hongaren denkt niemand er nog aan weer op grote schaal Russische energie in te kopen.  

Ook door extra troepen naar het front te sturen probeert Poetin druk te zetten. Al lijkt ook de gedeeltelijke mobilisatie weinig zoden aan de dijk te zetten. 300.000 extra troepen lijkt veel, maar een omvangrijk deel van hen heeft nauwelijks gevechtservaring en heeft er geen benul van hoe modern wapentuig, zware artillerie of tanks te bedienen, ervan uitgaande dat die al ter beschikking zijn. Sowieso zal het weken, zo niet maanden duren voor de versterkingen aan het front kunnen worden ingezet.

Toespraak Poetin over een gedeeltelijke mobilisatie.

Afbrokkelend draagvlak

Met zijn fiat voor een gedeeltelijke mobilisatie kwam Poetin tegemoet aan een eis van de hardliners in zijn regime, maar aan de beslissing zit een groot risico. De Russische bevolking, voor wie de oorlog bedwelmd door de propaganda tot nog toe een ver van-hun-bedshow was, dreigt te gaan morren. De controle van de veiligheidsdiensten is nog altijd verstikkend, maar de vele protesten woensdagavond en de pogingen van veel dienstplichtige mannen om per vliegtuig of per auto de grens over te geraken wijzen op een afbrokkelend draagvlak voor het regime.

Rusland erkent dat in Oekraïne 6.000 soldaten zijn gesneuveld, maar volgens de tegenpartij zijn het er acht keer meer. Vooralsnog gaat het vaak om wat Moskou als tweederangsburgers uit afgelegen provincies beschouwt. De kritiek zal onvermijdelijk toenemen als ook jongens die nu onder de wapens worden geroepen omkomen.

Daarnaast mag de Russische economie dan weerbarstiger zijn dan de meeste waarnemers hadden ingeschat, de westerse sancties doen wel steeds meer pijn. Duur gas en dure olie leiden tot mooie inkomsten, maar doordat Rusland is afgesneden van westerse investeringen en technologie zijn de fundamenten van ’s lands economie snel aan het verrotten. Zeker nu almaar duidelijker wordt dat Europa het kan redden zonder Russische olie of Russisch gas, tikt de tijd in het nadeel van Moskou.

Zo blijft alleen Poetins laatste blufkaart over: zijn kernwapenarsenaal. Het gaat dan niet zozeer over de allesvernietigende bom, maar over tactische kernwapens die op kleinere schaal kunnen worden gebruikt. Door die gericht in te zetten op Oekraïens grondgebied krijgt Kiev het signaal dat het maar beter kan inbinden, omdat anders het armageddon dreigt.

Het referendum en de bijbehorende dreiging tonen aan dat het Kremlin meer bezig is met het behouden van wat het heeft dan met opnieuw terreinwinst proberen te boeken.

Dat Poetin de nucleaire kaart moet spelen is eerder een bewijs van zijn zwakte dan van zijn sterkte. Het referendum en de nucleaire dreigementen tonen aan dat het Kremlin meer bezig is met het behouden van wat het heeft dan met opnieuw terreinwinst proberen te boeken. Onder alle bluf gaat een aanbod aan het Westen schuil: gun Rusland de veroverde gebieden en maak dat duidelijk aan de Oekraïense president Zelensky door hem geen wapens meer te leveren en hem zo naar onderhandelingen te pushen.

Minsk-akkoorden

Op die chantage kan het Westen onmogelijk ingaan. De referenda hebben geen enkele legitimiteit en de door Rusland veroverde gebieden blijven officieel Oekraïens grondgebied. Zelensky aanporren daar afstand van te doen geeft aan de Russen het signaal dat ze wegkomen met hun cynische machtsspel. Het momentum ligt nu bij Kiev: alle terreinwinst die het nu kan boeken versterkt de Oekraïense positie als het ooit tot onderhandelingen komt.

Niemand lijkt de fout te willen herhalen van de Minskakkoorden die Europa, Oekraïne en Rusland in 2014 en 2015 sloten na Poetins annexatie van de Krim en de door hem gesteunde afscheuring van Donetsk en Loegansk in Oost-Oekraïne. Het conflict werd toen bevroren en Moskou kreeg het gevoel dat het Westen geen rode lijnen durft te trekken. Als Poetin nu zijn zin krijgt, is het alleen wachten op de volgende zet waarmee het Kremlin probeert bijkomend Oekraïens – of zelfs Baltisch – grondgebied te bezetten.

Een kernoorlog kan niet gewonnen worden, aldus RONALD REAGAN VOORMALIG AMERIKAANS PRESIDENT

Beter dan te zwichten voor chantage kan de internationale gemeenschap Poetin duidelijk maken dat de inzet van kernwapens een absolute rood lijn vormt waarmee hij zijn eigen doodvonnis tekent. Zelfs landen als India en China, die nu blind blijven voor Poetins oorlogszucht, kunnen niet anders dan zich te kanten tegen het doorbreken van het nucleaire taboe, dat de volledige wereldorde dreigt te verstoren. Peking laat dan wel uitschijnen dat het met Rusland wil werken aan zo’n nieuwe wereldorde, bij totale chaos heeft het niets te winnen.

Met kernbommen speelt Poetin geen blufpoker maar Russische roulette. Reagan zei het ooit zo en de huidige president Joe Biden refereerde er vorig jaar tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties naar: ‘Een kernoorlog kan niet gewonnen worden.’

Meer: russisch roulette – Search (bing.com)

Meer: russisch roulette – Google Zoeken

Meer: russisch blufpoker – Search (bing.com)

Meer: russischbluf poker – Google Zoeken

Meer: bluf poker – Google Zoeken

Meer: blufpoker – Search (bing.com)

Meer: SPEECH POETIN | AD.nl

Meer: rusland oekraine oorlog – Search (bing.com)

Meer: oekraine oorlog – YouTube

Meer: rusland oekraïne – Search (bing.com)

Meer: Oorlog Rusland-Oekraïne | VRT NWS: nieuws

Meer: rusland oekraïne conflict – Search (bing.com)

Meer: Oorlog Rusland-Oekraïne | VRT NWS: nieuws

Meer: Russische inval in Oekraïne | Rijksoverheid.nl

Meer: Rusland en Oekraïne | Rijksoverheid.nl

Meer: Oorlog in Oekraïne | Rijksoverheid.nl

Meer: Oekraïne – Business AM

Meer: Oorlog Oekraïne – EWmagazine.nl

Meer: Oorlog in Oekraïne | Rijksoverheid.nl

MeerOorlog Oekraïne | RTL Nieuws

Meer: Oorlog in Oekraïne | RTL Nieuws

Meer: Oorlog in Oekraïne (volkskrant.nl)

Meer: Oorlog Oekraïne | AD.nl

Meer: Crisis in Oost-Oekraïne | NOS

Meer: oorlog in Oekraïne Telegraaf

Meer: Spanningen in Oekraïne | NU

Meer: Oorlog Oekraïne NU

Meer: Oekraïne | MSN

Meer: Oorlog | MSN

Meer: Oorlog Oekraïne – Den Haag FM

Meer: Oorlog in Oekraïne | MSN

Meer:

Zie ook: Op weg naar de escalatie van de Koude Oorlog – versus Pravitel Vladimir Poetin als reincarnatie van Tsaar Peter de Grote !! – Zal Bakhmut de komende dagen vallen?

Zie ook: Solidariteits- en herdenkingstocht 24.02.2022 – 24.02.2023 – oorlog Rusland in Oekraïne

Zie ook: Op weg naar de escalatie van de Koude Oorlog – versus Pravitel Vladimir Poetin als reincarnatie van Tsaar Peter de Grote !! 24.02.2022 – 24.02.2023 – voorbij de vooravond van één jaar oorlog !!!

Zie ook: Op weg naar de escalatie van de Koude Oorlog – versus Pravitel Vladimir Poetin als reincarnatie van Tsaar Peter de Grote !! Is het Russisch offensief om Donbas-regio in Oekraïne inmiddels al begonnen??

Zie ook: Op weg naar de escalatie van de Koude Oorlog – versus Pravitel Vladimir Poetin als reincarnatie van Tsaar Peter de Grote !! – De druk vanuit het Westen neemt toe !!

Zie ook: Op weg naar de escalatie van de Koude Oorlog – versus Pravitel Vladimir Poetin als reincarnatie van Tsaar Peter de Grote !! – Een nieuw Russisch offensief of het einde van Vladimir Poetin ?

Zie ook: Op weg naar de escalatie van de Koude Oorlog – versus Pravitel Vladimir Poetin als reincarnatie van Tsaar Peter de Grote !! – rechtvaardiging voor de invasie van Oekraïne ???

Zie ook: Op weg naar de escalatie van de Koude Oorlog – versus Pravitel Vladimir Poetin als reincarnatie van Tsaar Peter de Grote !! – deel 3- De definitieve aftocht van Vladimir Poetin ???

Zie ook: Op weg naar de escalatie van de Koude Oorlog – versus Pravitel Vladimir Poetin als reincarnatie van Tsaar Peter de Grote !! – Gelekt Russisch plan

Zie ook: Op weg naar de escalatie van de Koude Oorlog – versus Pravitel Vladimir Poetin als reincarnatie van Tsaar Peter de Grote !! – De definitieve aftocht van Vladimir Poetin ??? -deel 2

Zie ook: Op weg naar de escalatie van de Koude Oorlog – versus Pravitel Vladimir Poetin als reincarnatie van Tsaar Peter de Grote !! – komt Vladimir Poetin met een Patstelling???

Zie ook: Op weg naar de escalatie van de Koude Oorlog – versus Pravitel Vladimir Poetin als reincarnatie van Tsaar Peter de Grote !! – De aftocht van Vladimir Poetin ??? – deel 1

Zie ook: Op weg naar de escalatie van de Koude Oorlog – versus Pravitel Vladimir Poetin als reincarnatie van Tsaar Peter de Grote !! – Aflossing van de wacht middels een staatsgreep ???

Zie ook: Op weg naar de escalatie van de Koude Oorlog – versus Pravitel Vladimir Poetin als reincarnatie van Tsaar Peter de Grote !! – Referendum Oost-Oekraïne luidt nieuwe fase in de oorlog in !!!! – de nog verdere nasleep

Zie ook: Gewapende conflicten tussen voormalige Sovjetlanden Armenië en Azerbeidzja laaien op: ‘Hangt samen met Oekraïne’

Zie ook: Op weg naar de escalatie van de Koude Oorlog – versus Pravitel Vladimir Poetin als reincarnatie van Tsaar Peter de Grote !! – Referendum Oost-Oekraïne luidt nieuwe fase in de oorlog in !!!! – de nasleep

Zie ook: Op weg naar de escalatie van de Koude Oorlog – versus Pravitel Vladimir Poetin als reincarnatie van Tsaar Peter de Grote !! – Referendum Oost-Oekraïne luidt nieuwe fase in de oorlog in !!!!

Zie ookOp weg naar de escalatie van de Koude Oorlog – versus Pravitel Vladimir Poetin als reincarnatie van Tsaar Peter de Grote !! – het keerpunt in de oorlog?

Zie ook: Op weg naar de escalatie van de Koude Oorlog – versus Pravitel Vladimir Poetin als reincarnatie van Tsaar Peter de Grote !! – de nasleep

Zie ook: Op weg naar de escalatie van de Koude Oorlog – versus Pravitel Vladimir Poetin als reincarnatie van Tsaar Peter de Grote !!

Zie ook: Op weg naar de escalatie van de Koude Oorlog – 03.06.2022 – Russische invasie Oekraïne alweer 100 dagen bezig

Zie ook: Op weg naar de escalatie van de Koude Oorlog – de spanningen lopen nog veel verder op !!

Zie ook: Op weg naar de escalatie van de Koude Oorlog lopen de spanningen nog verder op !!

Zie ook: Op weg naar een nieuwe Koude Oorlog lopen de spanningen nog verder op !!!

Zie ook: De spanningen op weg naar een nieuwe Koude Oorlog lopen nog verder op !!!

Zie ook: De spanningen op weg naar een nieuwe Koude Oorlog lopen weer op !!!

Zie ook: Op weg naar een nieuwe Koude Oorlog ???

Nog meer:

Lees: Westen niet bang voor kernwapens in Belarus: ‘We laten ons niet intimideren na een zoveelste poging uit Moskou’ AD 26.03.2023

Lees: EU dreigt met nieuwe sancties Belarus om Russische kernwapens MSN 26.03.2023

Lees: Waarom Poetin nucleaire wapens in Belarus wil stationeren | Trouw 26.03.2023

Lees: Plaatsing kernwapens Rusland in Belarus ‘vooral bedoeld als signaal aan Westen’ RTL 26.03.2023

Lees: LIVE | NAVO noemt nucleaire uitlatingen Rusland onverantwoordelijk Telegraaf 26.03.2023

Lees: NAVO noemt ‘nucleaire’ uitlatingen Rusland onverantwoordelijk MSN 26.03.2023

Lees: VS: geen aanwijzing dat Rusland kernwapens gaat inzetten MSN 26.03.2023

Lees: Live: Adviseur Zelensky noemt Belarus nucleaire gevangene van Rusland (volkskrant.nl) 26.03.2023

Lees: Hoe opblaasbare tanks een rol spelen in de oorlog in Oekraïne NOS 26.03.2023

Lees: Rusland: geen militair bondgenootschap met China • ‘Poetin probeert Sovjet-aura te creëren’ – Omroep West 26.03.2023

Lees: Poetin: we bouwen niet aan een militair bondgenootschap met China MSN 26.03.2023

Lees: Russische tactische kernwapens naar Belarus, ‘intimidatie NAVO-landen’ NOS 25.03.2023

Lees: LIVE | Poetin stationeert kernwapens in Belarus, de 10 vliegtuigen die ze kunnen afvuren staan er al AD 25.03.2023

Lees: LIVE | Rusland sluit deal: tactische nucleaire wapens in Wit-Rusland Telegraaf 25.03.2023

Lees: Rusland stalt tactische kernwapens bij buurland en bondgenoot Belarus NU 25.03.2023

Lees: Rusland gaat tactische nucleaire wapens plaatsen in Belarus MSN 25.03.2023

Lees: Rusland gaat tactische nucleaire wapens plaatsen in Belarus RTL 25.03.2023

Lees: Rusland gaat tactische nucleaire wapens plaatsen in Belarus MSN 25.03.2023

maart 26, 2023 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

De “Lange arm” van Rusland in Den Haag en verder !!! – deel 3

VS klaagt Russische spion aan die Strafhof in Den Haag wilde infiltreren

De Russische geheim agent die vorig jaar de toegang tot Nederland werd geweigerd, wordt door de VS aangeklaagd voor Spionage en Fraude. De 37-jarige Sergej Vladimirovitsj Tsjerkasov studeerde enkele jaren in de VS onder zijn Braziliaanse schuilnaam Viktor Muller Ferreira.

De AIVD werd door een buitenlandse inlichtingendienst getipt dat Tsjerkasov onder zijn valse naam stage wilde lopen bij het Internationaal Strafhof in Den Haag. Volgens een woordvoerder had hij daarbij inzage kunnen krijgen in gevoelige internationale rechtszaken, zoals het onderzoek naar Russische oorlogsmisdaden in Oekraïne.

Dit is een document, oorspronkelijk in het Portugees, waarin informatie staat over de valse Braziliaanse identiteit van de man. Volgens de AIVD is het document medio 2010 opgesteld.

Voor Tsjerkasov afgelopen april 2022 aan het werk kon gaan werd hij tot ongewenst vreemdeling verklaard en op het vliegtuig gezet naar Brazilië, het land waar hij woonde. Tsjerkasov had daar en in de VS jarenlang gewerkt aan een dekmantel als Poetin-kritische student Internationale Betrekkingen.

Volgens de AIVD verloochende hij zijn Russische identiteit om bij informatie te kunnen komen die buiten het bereik van Russen wordt gehouden.

Gespioneerd in de VS

In Brazilië werd Tsjerkasov opgepakt vanwege zijn jarenlange fraude met persoonsgegevens. De VS wil hem nu voor soortgelijke overtredingen vervolgen. Tijdens zijn studie aan de Johns Hopkins Universiteit verkreeg hij een rijbewijs onder zijn valse naam en opende een bankrekening.

De aanklager in Washington zegt ook dat Tsjerkasov in de VS informatie over Amerikanen doorgaf aan zijn contacten binnen de Russische inlichtingendiensten. Details daarover zijn niet bekendgemaakt. Tsjerkasov woonde naar eigen zeggen indertijd in een voorstad van Washington, in de buurt van het Pentagon.

“Dit soort tegenstanders probeert in het geheim onze nationale veiligheid te ondermijnen”, schrijft de aanklager in een persbericht. “Samen met de FBI zullen we korte metten maken met iedereen die de VS schade wil berokkenen, en hen voor de rechter brengen.”

Het is nog niet duidelijk of de VS Brazilië al heeft gevraagd om uitlevering. Kort na zijn arrestatie verzocht ook Rusland om zijn uitlevering, omdat Tsjerkasov daar vervolgd zou worden voor drugsvergrijpen.

Nieuwsuur onthulde vorig jaar de identiteit van 17 Russische spionnen in Nederland. Hoe dat ging en wat de Russen hier allemaal deden, zie je in de video:

Meer:

Zie ook: De “Lange arm” van Rusland in Den Haag en verder !!! – deel 2

Zie ook: De “Lange arm” van Rusland in Den Haag en verder !!! – deel 1

Zie ook: De lange arm van Rusland ook in Polen

Zie ook: De lange arm van Rusland ook in Zweden

Zie ook: De lange arm van Rusland ook in Duitsland

Zie ook: De lange arm van Rusland en China ook in Nederland en verder – de nasleep

Zie ook: De lange arm van China ook in Nederland

Zie ook: De “Lange arm” van Rusland weer aan de slag ???

Zie ook: De “Lange arm” van Rusland aangepakt

Zie ook: En weer kijkt de hele wereld naar Rusland !!!

Zie ook: En weer kijkt de hele wereld naar het Rusland in Den Haag

Nog meer:

Lees: VS klaagt Russische spion aan die Strafhof in Den Haag wilde infiltreren NOS 25.03.2023

Lees: VS klaagt in Nederland opgepakte Russische infiltrant strafhof Den Haag aan AD 25.03.2023

Lees: VS klagen Russische infiltrant strafhof Den Haag aan voor spionage en fraude Telegraaf 25.03.2023

Lees: VS klagen Russische infiltrant strafhof Den Haag aan MSN 25.03.2023

maart 25, 2023 Posted by | Uncategorized | Plaats een reactie

Groningen over de Rooie vanwege het Schaliegas – deel 31-schadeafhandeling

Advies schadeafhandeling Groningen ‘nuttig’ en ‘het enige juiste om te doen’

Staatssecretaris Vijlbrief van Mijnbouw en de Groninger Bodem Beweging zijn in een eerste reactie positief over de voorstellen die het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) heeft gedaan voor een andere, milde aanpak van de afhandeling van aardbevingsschade. Vijlbrief houdt nog wel een slag om de arm, vooral vanwege de kosten.

Hij noemt het “een laatste kans voor Den Haag om het nu wel goed te doen”, maar hij wil de voorstellen eerst nog goed bestuderen. Ook de geraamde kosten van 5 tot 10 miljard euro extra verdienen nog wel wat aandacht: “Bij dit soort bedragen denken we wel even na”, zegt hij tegen de NOS.

De voorstellen volgen op de harde conclusies van de parlementaire enquêtecommissie over de gaswinning en de schadeafhandeling in Groningen. Het IMG adviseert onder meer om ruimhartiger te vergoeden en om een vaste vergoeding in te stellen voor toekomstige aardbevingsschade. Nederland heeft volgens die commissie een “ereschuld” aan het aardbevingsgebied.

Het Instituut Mijnbouwschade besloot begin deze maand al om de zeven lopende hogerberoepszaken over aardbevingsschade in Groningen per direct in te trekken. Het ging om zaken waarin de rechtbank Groningers met schade een vergoeding had toegekend.

Belang van de Groningers centraal

Staatssecretaris Vijlbrief van Mijnbouw is het met het IMG eens dat de schade snel en ruimhartig moet worden vergoed. Hij komt later met een uitgebreidere reactie op de concrete aanbevelingen. “Dat is gewoon wat er moet gebeuren; dat is ook wat de enquêtecommissie zegt.” Volgens de staatssecretaris is het belang van de Groningers het enige waar hij op toetst. Net als het IMG vindt de staatssecretaris dat ook Groningers en Drenten recht hebben op een schadevrij huis.

Hij vindt het IMG-rapport een nuttig advies en komt later met een uitgebreidere reactie op de concrete aanbevelingen: “Ik ben dag en nacht bezig met de schade, de versterking van de huizen, de mentale gezondheid, de sociale en de economische situatie in Groningen.”

Bodembeweging: ‘voorzichtig optimistisch’

De Groninger Bodem Beweging noemt de voorstellen het enige juiste om te doen. “Omdat de schadeafhandeling voor veel Groningers de laatste jaren verre van mild, makkelijk en menselijk is geweest, maar juist traag, hard, ingewikkeld en zeer juridisch.”

De Groningse organisatie is vooral blij dat het Instituut Mijnbouwschade het aansprakelijkheidsrecht van de NAM wil loslaten en de moreel gewenste uitkomsten leidend wil maken. De Groningers hoeven daardoor nauwelijks meer in discussie over de oorzaak van hun schade.

“Veel hangt af van de politieke keuzes, maar toch zijn we voorzichtig optimistisch”, zegt de GBB.

Topvrouw Shell vindt dat gasveld Groningen dit jaar al dicht moet

Het gasveld in Groningen moet dit jaar al helemaal dicht, vindt Shell Nederland. Sinds oktober vorig jaar staat het veld op de waakvlam, wat betekent dat er nog minimale hoeveelheden gas uit worden gehaald om de infrastructuur in stand te houden. Maar volgens topvrouw Marjan van Loon is dat niet nodig. “Het veld moet dicht, daar zijn wij heel duidelijk in”, zei ze in talkshow WNL op Zondag. “Het kan en het moet.”

De Gasunie, beheerder van gasleidingen en -opslagen, adviseerde eind januari het kabinet nog om het Groningenveld juist langer op de waakvlam te houden. Stopzetten van de winning is volgens de Gasunie risicovol vanwege de leveringszekerheid, die onder druk staat door de oorlog in Oekraïne. Het kabinet neemt in juni een besluit of het winnen van gas op 1 oktober dit jaar stopt of dat de winning nog een jaar op de waakvlam blijft.

“Het is misschien oncomfortabel in een energiecrisis dat je iets echt gaat uitzetten”, zei Van Loon. “Maar de waakvlam is nog best substantieel en dan hou je aardbevingen.” Ze stelt dat ook andere betrokken partijen het verantwoord vinden om de gaskraan in Groningen definitief dicht te draaien.

Verantwoordelijk voor gaswinning

Shell was als aandeelhouder van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) jarenlang verantwoordelijk voor de gaswinning in Groningen en voor de aardbevingen die daaruit voortkwamen. De oliereus zal met herstelbetalingen komen voor het aardbevingsgebied, maar spoort het kabinet aan om de operatie goed te regelen.

“De schade- en versterkingsopgave moet versnellen en daar komt meer bij kijken, weten we nu. Het is complex”, zei de topvrouw daarover. “Het kabinet moet kijken hoe dat anders kan en wij hebben gezegd: we zijn bereid om te kijken of we dat mogelijk kunnen maken.”

Bodem Beweging positief

De Groninger Bodem Beweging is blij dat er nu beweging in de zaak lijkt te komen. “Dat men zich vanuit de NAM zo duidelijk uitspreekt, vinden we positief”, zegt woordvoerder Merel Jonkheid van de belangenorganisatie. “We zeggen al heel lang dat het gasveld dicht moet, maar we zijn blij dat we nu ook vanuit de NAM zo’n beweging zien.”

Het argument van de Gasunie dat de leveringszekerheid niet in gevaar mag komen, vindt Jonkheid steeds minder opgaan. “Dat argument wordt wel zwakker, zeker nu in het rapport van de parlementaire enquêtecommissie de leveringszekerheid een rookgordijn is genoemd. We horen vanuit verschillende hoeken dat de gaswinning dit jaar naar nul moet. Het is afwachten, maar het lijkt de goede kant op te gaan.”

Meer: Enquête gaswinning Groningen | AD.nl

Lees: Experts vergelijken enquête gaswinning met toeslagenaffaire, waarna kabinet opstapte AD 26.02.2023

Lees: Nederland loopt volledig vast in wet- en regelbrij, kijk naar Groningen AD 18.09.2022

Lees ook: Waarom de aardbevingen nog door blijven gaan

Lees ook: Alles over de aardbevingsproblematiek in Groningen

Meer: Collectie – Gronings gas

Meer:

zie ook: Groningen over de Rooie vanwege het Schaliegas – deel 30 – Aflossing van de ereschuld !!

zie ook: Groningen over de Rooie vanwege het Schaliegas – deel 29 – eindrapport Parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning 24.02.2023

Zie ook: Groningen over de Rooie vanwege het Schaliegas – deel 28 – op weg naar het eindrapport Parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning 24.02.2023

Zie ook: Groningen over de Rooie vanwege het Schaliegas – deel 27 – op weg naar 2023

Zie ook: Groningen over de Rooie vanwege het Schaliegas – deel 26 – het woord is aan de ombudsman !!

Zie ook: Groningen over de Rooie vanwege het Schaliegas – deel 25 – het Oekraïne-effect !! en verder !!

Zie ookGroningen verder over de Rooie vanwege het Schaliegas – deel 24 – Parlementaire enquête – vervolg 29.08.2022

Zie ook: Groningen over de Rooie vanwege het Schaliegas – deel 23

Zie ook: Groningen verder over de Rooie vanwege het Schaliegas – deel 22 – Parlementaire enquête – start 22.06.2022

Zie ook: Groningen verder over de Rooie vanwege het Schaliegas – deel 21 – ook door het Oekraïne-effect !!

Zie ook: Groningen over de Rooie vanwege het Schaliegas – deel 20

Zie ook: Groningen over de Rooie vanwege het Schaliegas – deel 19

Zie ook: Groningen over de Rooie vanwege het Schaliegas – deel 18

Zie ook: Groningen over de Rooie vanwege het Schaliegas – deel 17

Zie ook: Groningen over de Rooie vanwege het Schaliegas – deel 16

Zie ook: Over de Rooie vanwege het Schaliegas – deel 15

Zie: Over de Rooie vanwege het Schaliegas – deel 14

Zie: Over de Rooie vanwege het Schaliegas – deel 13 – op weg naar de parlementaire enquête gaswinning

Zie ook: Over de Rooie vanwege het Schaliegas – deel 13 – nasleep

zie dan ook: Over de Rooie vanwege het Schaliegas – deel 12 – nasleep

zie verder ook: Over de Rooie vanwege het Schaliegas – deel 11 – nasleep

zie dan ook nog: Over de Rooie vanwege het Schaliegas – deel 10 – nasleep

zie verder dan ook: Over de Rooie vanwege het Schaliegas – deel 9 – nasleep

zie dan verder ook nog: PvdA over de Rooie vanwege het Schaliegas – deel 8 – nasleep

zie ook: PvdA over de Rooie vanwege het Schaliegas – deel 7 – nasleep

zie ook: PvdA over de Rooie vanwege het Schaliegas – deel 6 – nasleep

zie ook: PvdA over de Rooie vanwege het Schaliegas – deel 5

zie ook: PvdA over de Rooie vanwege het Schaliegas – deel 4

zie ook: PvdA-leider Diederik Samsom over de Rooie vanwege het Schaliegas – deel 3

zie ook: PvdA-leider Diederik Samsom over de Rooie vanwege het Schaliegas – deel 2

zie ook: PvdA-leider Diederik Samsom over de Rooie vanwege het Schaliegas – deel 1

Nog meer:

Lees: Gasveld Groningen kan dit jaar volledig op slot, aldus topvrouw van Shell Nederland MSN 26.03.2023

Lees: Topvrouw Shell vindt dat gasveld Groningen dit jaar al dicht moet NOS 26.03.2023

Lees: Topvrouw Shell Nederland: gasveld Groningen kan dit jaar dicht MSN 26.03.2023

Lees: Gasveld in Groningen moet dit jaar dicht, aldus topvrouw Shell BI 26.03.2023

Lees: Topvrouw Shell vindt dat gasveld Groningen dit jaar al dicht moet – Omroep West 26.03.2023

Lees: Advies schadeafhandeling Groningen ‘nuttig’ en ‘het enige juiste om te doen’ NOS 23.03.2023

Les: ‘Mildere en menselijke’ schadeafhandeling Groningen kost miljarden extra AD 23.03.2023

Lees: Advies: miljarden euro’s extra nodig voor herstel aardbevingsschade Groningen Telegraaf 23.03.2023

Lees: Voorstel schadeafhandeling Groningen: bij elke beving vaste vergoeding per huis  NU 23.03.2023

Lees: Advies aardbevingsschade: tot 10 miljard extra, coulant schikken RTL 23.03.2023

Lees: Mildere schadeafhandeling Groningen kost veel meer dan gedacht NOS 23.03.2023

maart 24, 2023 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Het gedonder met oud-commissaris Neelie Kroes VVD versus UBER – de klokkenluider

Kamer en staatssecretaris willen nieuwe stukken van Uber-klokkenluider

De Tweede Kamer wil op initiatief van Kamerlid Omtzigt nieuwe stukken opvragen over een gesprek dat premier Rutte in 2016 samen met oud-Eurocommissaris Neelie Kroes voerde met Uber. Ook wil de Kamer gespreksverslagen en informatie verkrijgen over informele contacten tussen Uber en de Belastingdienst.

Directe aanleiding is het gesprek dat de Kamer afgelopen dinsdag 21.03.2023 voerde met de voormalige toplobbyist van Uber, Mark MacGann. Hij lekte als klokkenluider eerder al 124.000 documenten die inzicht geven in de agressieve manier waarop Uber een plek op de Europese markt veroverde.

“Amsterdam was de basis voor de malafide operaties van Uber over de hele wereld”, zei MacGann. “En de overheid kneep een oogje dicht.” De chauffeurs van Uber verdienden vaak niet eens het minimumloon terwijl het bedrijf winst maakte en in Nederland vrijwel geen belasting hoefde te betalen.

Belastingdienst was vriend en bondgenoot

MacGann zei dat Uber maar over 1 procent van de wereldwijde omzet belasting hoefde te betalen, en dan ook maar een tarief van 25 procent. “De Nederlandse Belastingdienst was onze vriend en bondgenoot”, zei hij. Verder vertelde hij dat de Belastingdienst informatie doorspeelde over de belastingstrategieën van andere Europese landen, zodat Uber was voorbereid.

Hij vertelde dat toen Uber internationaal met steeds meer strafrechtelijke onderzoeken en rechtszaken te maken kreeg, de directie nauwere contacten zocht met hoge politici. Zo ook met premier Rutte. Die sloeg eerst verzoeken af, maar ging in 2016 toch bij Uber langs in San Francisco.

Op dat moment liep er al een strafrechtelijk onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Volgens Rutte wist hij destijds nog niet of het OM tot vervolging zou overgaan en is er in het gesprek met Uber slechts gissend over gesproken.

Beweringen weerlegd in onderzoek

Staatssecretaris Van Rij van Financiën zegt dat het gesprek met MacGann haaks staat op wat er uit het eigen onderzoek naar de Belastingdienst kwam. “Wij hebben niet echt nieuwe feiten gehoord, maar ook wij zijn geïnteresseerd in die documenten.”

Volgens Van Rij zijn veel beweringen al weerlegd in het onderzoek. Dat is lastig te controleren omdat de uitkomsten grotendeels vertrouwelijk zijn omdat het over een individuele belastingplichtige gaat. Het onderzoek werd uitgevoerd door de Belastingdienst zelf, en is gecontroleerd door drie hoogleraren.

Dat vindt Van Rij achteraf ongelukkig. “We gaan voortaan eerst de onderzoeksopzet met de Kamer bespreken. Dan voorkom je een situatie waar we nu in zitten.” Van Rij gaat alle nieuwe Kamervragen schriftelijk beantwoorden. En hij wil dus de nieuwe documenten bestuderen. “Vervolgens moeten we vaststellen of er vervolgonderzoek nodig is”, zei hij.

Op verzoek van Omtzigt, PvdA, SP en Volt wordt nu eerst juridisch uitgezocht hoe de nieuwe documenten bij klokkenluider MacGann kunnen worden opgevraagd, zonder hem in de juridische problemen te brengen en zonder de Kamer de wet te laten overtreden.

Meer: neelie kroes uber – Search (bing.com)

Meer: neelie kroes uber lobby – Search (bing.com)

Zie ook: Het gedonder met oud-commissaris Neelie Kroes VVD versus UBER – Fraudebureau EU start onderzoek – nasleep

Zie ook: Het gedonder met oud-commissaris Neelie Kroes VVD versus UBER – Fraudebureau EU start onderzoek

Zie ook: Het gedonder met oud-commissaris Neelie Kroes VVD versus UBER – de nasleep

zie ook: Het gedonder met oud-commissaris Neelie Kroes VVD versus UBER

nog meer:

Lees: Kamer en staatssecretaris willen nieuwe stukken van Uber-klokkenluider NOS 23.03.2023

Lees: Van Rij ontkent belasting van 0,25 procent voor Uber, maar hoeveel dan wel blijft onduidelijk AD 23.03.2023

Lees: Uber-klokkenluider: Geheime belastingdeal met Nederland was ‘sweet’ AD 21.03.2023

Lees: ‘Uber paaide Neelie Kroes met dure etentjes voor illegale lobby in Nederland’ AD 18.03.2023

maart 24, 2023 Posted by | Uncategorized | , , , , , | Plaats een reactie

Waterschapverkiezingen 15 maart 2023 – de uitslag

Uitslag waterschapsverkiezingen definitief: BBB wint in dertien waterschappen

De BoerBurgerBeweging (BBB) is in 13 van de 21 waterschappen de grootste partij geworden na de waterschapsverkiezingen van vorige week woensdag 15.03.2023. Dat blijkt uit de definitieve uitslag die donderdag 23.03.2023 bekendgemaakt is. Water Natuurlijk is in vijf waterschappen de grootste.

BBB komt als nieuwkomer met 118 zetels de besturen binnen, waarmee de partij 23 procent van alle gekozen zetels wint. Bij de waterschapsverkiezingen waren 518 zetels te verdelen in 21 verschillende waterschapsbesturen.

Water Natuurlijk krijgt 91 zetels. Dat zijn zes zetels meer dan de 85 zetels die de partij vier jaar geleden had.

Ook de Partij voor de Dieren deed goede zaken bij de verkiezingen. De partij groeit van 17 naar 37 zetels in de waterschapsbesturen. De partij deed deze verkiezingen mee in meer waterschappen en zag het aandeel in de besturen groeien van 4 naar 7 procent.

BBB in dertien waterschappen het grootst, Water Natuurlijk volgt !!!

CDA, VVD en 50PLUS grote verliezers

Grote verliezers bij de waterschapsverkiezingen zijn CDA, VVD en 50PLUS. Het CDA zakt van 60 naar 35 zetels en de VVD van 70 naar 55 zetels. 50PLUS daalt van 32 naar 10 zetels.

Ook lokale partijen leveren in ten opzichte van 2019. Toen hadden ze een aandeel van 17 procent in de besturen, dat is nu gezakt naar 11 procent.

De definitieve opkomst is 53,1 procent, tegen 51,3 procent in 2019. In het Waterschap Drents Overijsselse Delta was de opkomst het hoogst, met 65 procent. In het Hoogheemraadschap van Delfland was die met 44,8 procent het laagst.

Op donderdag 30 maart 2023 worden alle verkozen waterschapbestuurders geïnstalleerd. Bij de vorige verkiezingen in 2019 waren in juni in alle waterschappen de bestuurssamenstellingen bekend.

Zie ook: Waterschapverkiezingen 15 maart 2023

zie ook: Wybren van Haga presenteert de nieuwe partij “Belang van Nederland” – BVNL

Nog meer:

Lees: Uitslag waterschapsverkiezingen definitief: BBB wint in dertien waterschappen  NU 23.03.2023

Lees: BBB schendt eigen gedragslijn om alle zetels te vullen: ‘Dit is een probleemgevalletje’ AD 23.03.2023

Lees: BBB en Water Natuurlijk winnaars waterschapsverkiezingen – Omroep West 23.03.2023

Lees: Ook bij waterschapsverkiezingen is de BBB definitief de grootste NOS 23.03.2023

Lees: Nieuwkomer BBB ook bij waterschapsverkiezingen grote winnaar AD 23.03.2023

Lees: Uitslag waterschapsverkiezingen Delfland: BBB wint en Richard de Mos behaalt zetel met BVNL – Den Haag FM 23.03.2023

Lees: BBB ook grote winnaar waterschapsverkiezingen, coalitiepartijen verliezen fors Telegraaf 23.03.2023

Lees: Definitieve verkiezingsuitslag Waterschap Limburg uitgesteld MSN 23.03.2023

maart 24, 2023 Posted by | Uncategorized | Plaats een reactie

Het Klimaatkabinet Rutte IV ook met de boeren op weg in het jaar 2023 !!! – deel 32 – rapport 2023 VN Klimaatpanel IPCC en meer !!

Waarschuwing

Wetenschappers van het IPCC hebben met het recente syntheserapport een laatste waarschuwing over de klimaatcrisis afgegeven. Nu de stijgende uitstoot van broeikasgassen de wereld aan de rand van onherroepelijke schade brengt, kan die alleen door snelle en drastische maatregelen worden afgewend.

De Intergouvernementele Werkgroep inzake klimaatverandering (IPCC) heeft maandag (20 maart) het laatste deel van zijn enorme zesde evaluatierapport gepubliceerd.

Nu of nooit

Het uitgebreide overzicht van de kennis over de klimaatcrisis heeft honderden wetenschappers acht jaar gekost en beslaat duizenden pagina’s, maar komt neer op één boodschap: handel nu, anders is het te laat. Dat schrijft The Guardian.

In nuchtere bewoordingen laat het IPCC de verwoestingen zien die al zijn aangericht in grote delen van de wereld. Extreem weer als gevolg van klimaatverandering heeft overal geleid tot meer doden door toenemende hittegolven, miljoenen levens en huizen die zijn verwoest door droogte en overstromingen, miljoenen mensen die honger lijden en “in toenemende mate onomkeerbare verliezen” in vitale ecosystemen.

Volgens het IPCC ligt de temperatuur nu ongeveer 1,1°C boven het pre-industriële niveau. Als de uitstoot van broeikasgassen zo snel mogelijk zijn hoogtepunt bereikt en in de jaren daarna snel wordt verminderd, kunnen de ergste gevolgen van een stijging met 1,5C nog worden voorkomen.

Dat lijkt echter een stellingname die op een politiek compromis is gebaseerd. Volgens een recent VN rapport is de kans om onder 1,5 graden opwarming te blijven al voorbij.

Het VN-milieurapport van 2022 analyseerde de kloof tussen wat landen toegezegden aan CO2-reducties en de reducties die nodig zijn om de stijging van de mondiale temperatuur te beperken tot 1,5°C. Die vooruitgang is “jammerlijk ontoereikend”, aldus het rapport. Als de huidige toezeggingen voor maatregelen volledig worden nagekomen, zorgen ze voor een stijging van de opwarming van de aarde met ongeveer 2,5°C.

Een onderzoek van de Amerikaanse Stanford universiteit, waarbij met behulp van AI (artificiele intelligentie) alle bekende onderzoeken onderling werden vergeleken, kwam tot een zelfde conclusie.

Laatste rapport

Het syntheserapport van maandag is het laatste deel van het zesde evaluatieverslag (AR6) van het IPCC, dat in 1988 werd opgericht om het klimaat te onderzoeken en het internationale beleid inzake de crisis wetenschappelijk te onderbouwen.

De eerste drie delen van AR6, gepubliceerd tussen augustus 2021 en april 2022, behandelden de fysische wetenschap achter de klimaatcrisis, en waarschuwden dat onomkeerbare veranderingen nu bijna onvermijdelijk waren; deel twee behandelde de gevolgen, zoals het verlies van landbouw, de stijging van de zeespiegel en de verwoesting van de natuur; en het derde deel behandelde de middelen waarmee we broeikasgassen kunnen terugdringen, waaronder hernieuwbare energie, herstel van de natuur en technologieën die kooldioxide afvangen en opslaan.

Het syntheserapport bevat geen nieuwe wetenschap, maar bundelt de belangrijkste boodschappen van alle voorgaande werkzaamheden tot een leidraad voor regeringen. Het volgende IPCC-rapport wordt niet voor 2030 gepubliceerd, zodat dit rapport in feite de wetenschappelijke gouden standaard is voor advies aan regeringen in dit cruciale decennium.

Weer een IPCC-rapport, maar waar kijken klimaatwetenschappers eigenlijk naar?

Het staat onomstotelijk vast dat door toedoen van de mens de aarde sinds 1900 is opgewarmd. Door die klimaatverandering kampen regio’s overal ter wereld met extremer wordend weer. Gemeenschappen die achterblijven qua industrialisatie – en dus het minst hebben bijgedragen aan de opwarming van de aarde – worden door die extremen relatief het hardst getroffen.

Het zijn enkele belangrijke conclusies uit het ‘slotstuk’ van het IPCC. Vandaag publiceerde het VN-klimaatpanel voorlopig het laatste rapport. Meer dan ooit is er op wetenschappelijk gebied aandacht voor de ‘staat van het klimaat’. Naar welke pijlers kunnen we daarbij eigenlijk kijken?

Om de klimaatverandering te monitoren hanteert de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) een aantal indicatoren. Een van die pijlers is de hoeveelheid broeikasgas in de atmosfeer. Het niveau van de drie belangrijkste broeikasgassen in de atmosfeer bereikte in 2021 een recordhoogte, stelde de WMO al eerder.

In 2015 werd in Parijs het klimaatakkoord gesloten, met als doel de stijging van de wereldwijde temperatuur ruim onder de 2 graden te houden, en liefst te beperken tot 1,5 graad. Het verminderen van het belangrijkste broeikasgas, koolstofdioxide (CO2), moet daar in belangrijke mate aan bijdragen.

Sinds die tijd hebben (groene) maatregelen geleid tot het enigszins terugdringen van die uitstoot, concludeert het IPCC vandaag. Maar in nagenoeg alle klimaatscenario’s die het panel eerder uitwerkte blijft de wereld tot 2040 opwarmen, voornamelijk als gevolg van de hoeveelheid uitstoot van koolstofdioxide.

Vorig jaar waarschuwde het IPCC nog dat, zelfs met het rap terugschroeven van de uitstoot, er later deze eeuw ingezet zal moeten worden op het uit de lucht halen van CO2. Maar technologie die het mogelijk maakt om CO2 ‘af te vangen’ en op te slaan, is nog in ontwikkeling en lang niet vergevorderd genoeg.

Bomen gebruiken CO2 om te groeien. Door meer bossen aan te planten zou dus effectief koolstofdioxide kunnen worden vastgezet. Zo legt een grote, dikke boom gedurende zijn leven een ton CO2 vast, stelt Staatsbosbeheer. Maar hoewel er wel bomen worden aangeplant, blijkt uit recent onderzoek dat de afgelopen zestig jaar het aantal bossen drastisch is afgenomen. Bij die ontbossing komt opgeslagen CO2 weer vrij.

Wereldwijde temperatuur

Een andere pijler die de gesteldheid van het klimaat weergeeft is de gemiddelde wereldwijde temperatuur. Vergeleken met de periode voor de industrialisatie is de temperatuur met ruim 1 graad toegenomen. De jaren 2016 en 2020 zijn aangemerkt als warmste jaren sinds de wereldwijde metingen in 1880 begonnen.

Een stijging van 1 graad klinkt minimaal, maar de stijging ligt aan de basis van bijvoorbeeld extremere regenval en hittegolven. Pieken in de neerslag en de temperatuur worden door klimaatopwarming extremer, en komen bovendien vaker voor. Dat heeft in directe zin gevolgen voor de veiligheid van mensen, maar ook in indirecte zin, waarschuwt het IPCC. Als gevolg van extremere hitte zullen meer mensen sterven. Ook krijgen meer mensen te maken met ziektes die bijvoorbeeld via water worden verspreid.

De oceanen, die minder worden beïnvloed door natuurlijke schommelingen, laten eenzelfde beeld zien als de temperatuurmetingen van het aardoppervlak. Sinds 1958 is er een stijging te zien in de oceaantemperatuur. Na 1990 versnelde dit proces.

IJs rond de Noordpool

Om te bepalen hoe het met het klimaat is gesteld, kijken deskundigen ook naar andere factoren. Het gaat dan bijvoorbeeld om het zeeijs rond de Noordpool. Dat ijs is sinds de metingen eind jaren 70 begonnen met ruim 10 procent per decennium afgenomen. Dat is geen goed nieuws voor dieren die in het gebied leven, zoals orka’s.

Het smelten van arctisch ijs is bovendien niet alleen een indicatie van klimaatverandering: het versterkt het ook nog eens. Dat heeft te maken met het zogenoemde albedo-effect. Wanneer het ijs rond de Noordpool afneemt, wordt het zonlicht minder weerkaatst. De warmte gaat in plaats daarvan direct de zee in. Dat warme water leidt op zijn beurt weer tot het nog sneller wegsmelten van zee-ijs.

“De tijdbom van het klimaat tikt”, reageerde VN-chef Guterres vanmiddag op het nieuwe rapport. Hij riep welvarende landen na de publicatie op al in 2040 geen CO2 meer uit te stoten – ongeveer een decennium eerder dan nu gepland. Opkomende economieën moeten dat doel dan rond 2050 behalen. Het gebruik van kolen moet tegen die tijd ook aan banden liggen. Guterres: “De mensheid begeeft zich op dun ijs. En dat ijs smelt snel.”

Meer: rapport IPCC klimaat – Search (bing.com)

Zie ook: Klimaatverandering

meer: Collectie Stikstofcrisis

Meer: Klimaatconferentie Sharm-el-Sheikh | VRT NWS: nieuws

Meer: Klimaattop | NOS

Meer: Stikstofaanpak | AD.nl

Meer: Boerenacties | AD.nl.

Meer: Klimaat – Vrij Nederland (vn.nl)

Meer: Milieu & Klimaat | VRT NWS: nieuws

Meer: Klimaat | NOS

Meer: Klimaat  NOS

Meer: Klimaat RTL

Meer: Klimaat NU

Meer: Klimaat Telegraaf

Meer: klimaat | AD.nl

Lees: Voorspellen van CO2-uitstoot wordt koffiedik kijken door crisis na crisis NU

Lees: Dit moet je weten voordat je leest over het nieuwste klimaatrapport NU

Lees: In veertig bulletpoints: wat er in het IPCC-rapport van 2021/2022 staat NU

Lees: Stikstof: geduld oppositie raakt op, dit besloot het kabinet tot nu toe NU

meer:

Zie ook: Klimaatdemonstratie 11.03.2023 in het Haagse Zuiderpark en meer !!!! – terugblik

Zie ook: Klimaatdemonstratie 11.03.2023 in het Haagse Zuiderpark en meer !!!!

Zie ook: Klimaatmars 06.11.2021 in Amsterdam – terugblik

Zie ook: Klimaatmars 10.03.2019 van de Dam naar Museumplein Amsterdam – terugblik

Zie ook: Klimaatdemonstratie 07.02.2019 op het Malieveld – terugblik

Zie ook: Het Klimaatkabinet Rutte IV ook met de boeren op weg in het jaar 2023 !!! – deel 31 – aanscherping mestregels

Zie ook: Het Klimaatkabinet Rutte IV ook met de boeren op weg in het jaar 2023 !!! – deel 30 – op naar de volgende internationale klimaatconferentie COP28.

Zie ook: Het Klimaatkabinet Rutte IV ook met de boeren op weg in het jaar 2023 !!! – deel 29 – Stikstofplannen kabinet – vervolg

Zie ook: Het Klimaatkabinet Rutte IV ook met de boeren op weg in het jaar 2022 !!! – deel 28 – Stikstofplannen kabinet

Zie ook: Het Klimaatkabinet Rutte IV ook met de boeren op weg in het jaar 2022 !!! – deel 27 – Slotakkoord klimaattop Egypte

Zie ook: Het Klimaatkabinet Rutte IV ook met de boeren op weg in het jaar 2022 !!! – deel 26

Zie ook: Het Klimaatkabinet Rutte IV ook met de boeren op weg in het jaar 2022 !!! – deel 25

Zie ook: Het Klimaatkabinet Rutte IV ook met de boeren op weg in het jaar 2022 !!! – deel 24

Zie ook: Het Klimaatkabinet Rutte IV ook met de boeren op weg in het jaar 2022 !!! – deel 23

Zie ook: Het Klimaatkabinet Rutte IV op weg in het jaar 2022 !!! – deel 22

Zie ook: Het Klimaatkabinet Rutte IV op weg in het jaar 2022 !!! – deel 21

Zie ook: Klimaatspanningen niet alleen in de Tweede kamer opgelopen

Zie ook: Het Klimaatkabinet Rutte IV op weg in het jaar 2022 !!! – deel 20

Zie ook: Het Klimaatkabinet Rutte IV op weg in het jaar 2022 !!! – deel 19

Zie ook: Het demissionair Klimaatkabinet Rutte 3 in het jaar 2021 !!! – deel 18

Zie ook Het demissionair Klimaatkabinet Rutte 3 in het jaar 2021 !!! – deel 17

Zie ook: Het demissionair Klimaatkabinet Rutte 3 in het jaar 2021 !!! – deel 16

Zie ook: Het demissionair Klimaatkabinet Rutte 3 in het jaar 2021 !!! – deel 15

Zie ook: Het demissionair Klimaatkabinet Rutte 3 in het jaar 2021 !!! – deel 14

Zie ook: Het demissionair Klimaatkabinet Rutte 3 in het jaar 2021 !!! – deel 13

Zie ook: Het Klimaatkabinet Rutte IV in het jaar 2022 !!! – deel 12c – nasleep Shell – hoger beroep

Zie ook: Het demissionair Klimaatkabinet Rutte 3 in het jaar 2021 !!! – deel 12b – nasleep Shell

Zie ook: Het demissionair Klimaatkabinet Rutte 3 in het jaar 2021 !!! – deel 12 a – Shell

Zie ook: Het demissionair Klimaatkabinet Rutte 3 in het jaar 2021 !!! – deel 11

Zie ook: Het demissionair Klimaatkabinet Rutte 3 in het jaar 2021 !!! – deel 10

Zie ook: Het demissionair Klimaatkabinet Rutte 3 in het jaar 2021 !!! – deel 9

Zie ook: Haalt het Klimaatkabinet Rutte 3 het jaar 2021 ??? – deel 8

Zie ook: Haalt het Klimaatkabinet Rutte 3 het jaar 2021 ??? – deel 7

Zie ook: Haalt het Klimaatkabinet Rutte 3 het jaar 2021 ??? – deel 6

Zie ook: Haalt het Klimaatkabinet Rutte 3 het jaar 2020 ??? – deel 5

Zie ook: Haalt het Klimaatkabinet Rutte 3 het jaar 2020 ??? – deel 4

Zie ook: Haalt het Klimaatkabinet Rutte 3 het jaar 2020 ??? – deel 3

Zie ook: Haalt het Klimaatkabinet Rutte 3 het jaar 2020 ??? – deel 2

Zie ook: Haalt het Klimaatkabinet Rutte 3 het jaar 2020 ??? – deel 1

Zie ook: 2019 – Het jaar van de waarheid voor kabinet Rutte 3

Nog meer:

Lees: Van der Plas haalt uit naar Timmermans: ‘Kom niet uit een ei!’ | Video Telegraaf 26.03.2023

Lees: Gekte in Brabant: Varkensfokker bouwt megastal naast pas uitgekochte piekbelaster – Wel.nl (welingelichtekringen.nl) 26.03.2023

Lees: Gekte in Brabant: Varkensfokker bouwt megastal naast pas uitgekochte piekbelaster MSN 26.03.2023

Lees: Onderzoek: Duitsers kiezen weer vaker voor benzineauto – Wel.nl (welingelichtekringen.nl) 26.03.2023

Lees: Onderzoek: Duitsers kiezen weer vaker voor benzineauto Telegraaf 26.03.2023

Lees: Aandacht voor klimaatverandering tijdens Earth Hour MSN 25.03.2023

Lees: Peru trekt bijna 1 miljard uit voor maatregelen tegen klimaat MSN 25.03.2023

Lees: Akkoord Europese Commissie en Duitsland over brandstofauto’s NOS 25.03.2023

Lees: EU en Duitsland bereiken na ruzie toch akkoord over uitbannen benzineauto’s NU 25.03.2023

Lees: Berlijn sluit deal met Brussel: blokkade tegen verbod op benzineauto na 2035 van de baan Telegraaf 25.03.2023

Lees: De weg is vrij: Duitsland heft blokkade tegen einde benzineauto op AD 25.03.2023

Lees: Duitsland en Brussel leggen ruzie over verbod brandstofauto bij – Wel.nl (welingelichtekringen.nl) 25.03.2023

Lees: Duitsland en Brussel leggen ruzie over verbod brandstofauto bij MSN 25.03.2023

Lees: Duitse lobby haalt overwinning: totaalverbod op verkoop nieuwe brandstofauto’s in de EU vanaf 2035 wordt afgezwakt MSN 25.03.2023

Lees: Duitse politieke lobby zwakt EU-plan voor elektrische auto af (businessinsider.nl) 25.03.2023

Lees: Duitse transportminister rekent op snelle oplossing autoruzie EU  MSN 25.03.2023

Lees: VN-waterconferentie sluit af met agenda voor aanpak problemen wereldwijd NOS 25.03.2023

Lees: Benoeming nieuwe leden Wetenschappelijke Klimaatraad | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl 24.03.2023

Lees: Nationaal Programma Verduurzaming Industrie: de industrie en daarmee de rest van Nederland versneld verduurzamen | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl 24.03.2023

Lees: ‘Nederlandse’ VN-Waterconferentie eindigt met 700 toezeggingen MSN 24.03.2023

Lees: VN-waterconferentie afgerond: nu tijd voor actie | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl 24.03.2023

Lees: Megastal mag met duizenden varkens uitbreiden naast uitgekochte piekbelaster MSN 24.03.2023

Lees: Megastal mag met duizenden varkens uitbreiden naast uitgekochte piekbelaster  RTL 24.03.2023

Lees: Shell, BP en Dow hebben een veel grotere impact op het klimaat dan concurrenten NU 24.03.2023

Lees: Bedrijven vrezen dat economie op slot gaat door stikstofregels NU 24.03.2023

Lees: Werkgeversorganisaties roepen op tot verandering stikstofbeleid NOS 24.03.2023

Lees: ‘Piekbelasters stikstof nauwelijks bereid zich te laten uitkopen’ NOS 24.03.2023

Lees: ‘Deel piekbelasters peinst er niet over zich uit te laten kopen’ RTL 24.03.2023

Lees: ‘Deel piekbelasters peinst er niet over zich uit te laten kopen’ MSN 24.03.2023

Lees: Waterreserves op bergen lopen langzaam leeg MSN 24.03.2023

Lees: Nederland sluit zich aan bij landen die pleiten voor grotere rol kernenergie in klimaataanpak Telegraaf 23.03.2023

Lees: Kabinet zet volgende stap in klimaatbestendig bouwen | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl 23.03.2023

Lees: Nederland komt met panel voor samenwerking waterbeheersing MSN 23.03.2023

Lees: Agractie stapt ‘voor nu’ uit onderhandelingen over Landbouwakkoord NOS 23.03.2023

Lees: Agractie stapt ‘voor nu’ uit onderhandelingen over Landbouwakkoord – Omroep West 23.03.2023

Lees: Agractie stapt uit overleg met kabinet over landbouwakkoord; grond is splijtpunt AD 23.03.2023

Lees: Boerenactiegroep Agractie stapt uit overleg met kabinet over landbouwakkoord NU 23.03.2023

Lees: Agractie stapt uit overleg met kabinet over landbouwakkoord MSN 23.03.2023

Lees: Agractie stapt uit overleg met kabinet over landbouwakkoord RTL 23.03.2023

Lees: Aandacht voor migratie in klimaatrapport: ‘Komen niet allemaal naar Europa’ NOS 23.03.2023

Lees: Rutte denkt niet dat ruzie over brandstofmotor EU-top beheerst MSN 23.03.2023

Lees: Irritatie op EU-top over Duits verzet tegen ban op benzineauto NOS 23.03.2023

Lees: Akkoord in Brussel voor terugdringen uitstoot scheepvaart: ‘Willen juist nu investeren’ NOS 23.03.2023

Lees: EU bereikt akkoord over terugdringen uitstoot scheepvaart NU 23.03.2023

Lees: Strengere uitstooteisen eindelijk ook voor scheepvaart RTL 23.03.2023

Lees: Strengere uitstooteisen eindelijk ook voor scheepvaart MSN 23.03.2023

Lees: Zo ziet de wereld er in 2050 uit als klimaatverandering niet gestopt wordt MSN 23.03.2023

Lees: Melkveebedrijven nog nooit zo duur: gemiddeld €3,3 miljoen (businessinsider.nl) 23.03.2023

Lees: Verkoop melkveebedrijven daalt door stikstofcrisis, maar ze zijn nog nooit zo duur geweest: gemiddeld bijna €3,3 miljoen MSN 23.03.2023

Lees: Boer zoekt koper, maar interesse valt tegen MSN 23.03.2023

Lees: Binnenkort geen nieuwe ijstijd: acht hardnekkige klimaatmisverstanden NU 23.03.2023

Lees: Dit is waarom we ons druk moeten maken om water RTL 23.03.2023

Lees: Brussel: kapotte spullen repareren moet makkelijker worden NOS 23.03.2023

Lees: Nederland onder India, Marokko, Filipijnen in ranglijst klimaatbeleid MSN 22.03.2023

Lees: Stikstofplannen uitstellen naar 2035: makkelijker gezegd dan gedaan RTL 22.03.2023

Lees: Jongerenorganisatie VVD: halvering stikstofuitstoot in 2030 niet van tafel NOS 22.03.2023

Lees: Europese Commissie wil consument recht op reparatie geven MSN 22.03.2023

Lees: Europese Commissie wil consument recht op reparatie geven: ‘Behoed oude spullen voor schroothoop’ AD 22.03.2023

Lees: Timmermans over autowet: Duitsers ’zo snel mogelijk’ over streep trekken Telegraaf 22.03.2023

Lees: BBB-leider Van der Plas en Eurocommissaris Timmermans gaan praten over stikstof NOS 22.03.2023

Lees: BBB-leider Van der Plas en Eurocommissaris Timmermans gaan praten over stikstof – Omroep West 22.03.2023

Lees: Timmermans na dateverzoek Van der Plas: ’Ik ontvang haar graag om wetgeving uit te leggen’ Telegraaf 22.03.2023

Lees: Timmermans nodigt Van der Plas uit voor stikstofoverleg MSN 22.03.2023

Lees: Koning bij VN: we rusten pas als water bovenaan agenda staat MSN 22.03.2023

Lees: Koning opent ‘watertunnel’ met Tadzjiekse president MSN 22.03.2023

Lees: Koning staat naast omstreden leider Tadzjikistan bij waterconferentie: hoe komt dat zo? AD 22.03.2023

Lees: Koning opent woensdag VN-Waterconferentie met toespraak MSN 22.03.2023

Lees: Monnikenwerk anno 2023: nieuwe verplichte registratie maakt boeren horendol AD 22.03.2023

Lees: Europese Commissie komt met nieuwe regels om greenwashing van bedrijven tegen te gaan  MSN 22.03.2023

Lees: Europese Unie wil consumenten beschermen tegen valse milieuclaims NOS 22.03.2023

Lees: Brussel wil ’greenwashing’ tegengaan en ’consuminderen’ stimuleren met nieuwe regels Telegraaf 22.03.2023

Lees: Europese Commissie wil greenwashing tegengaan met regelgeving (businessinsider.nl) 22.03.2023

Lees: Europese Commissie wil misleidende milieuclaims aanpakken MSN 22.03.2023

Lees: Timmermans: Brussel dringt niet aan op verplichte uitkoop boeren MSN 22.03.2023

Lees: BBB en VVD hekelen ‘bemoeienis’ van Diederik Samsom, die Nederland adviseerde boeren verplicht uit te kopen AD 22.03.2023

Lees: Verplichte uitkoop boeren is uitweg uit crisis, kreeg Nederland te horen in Brussel NOS 22.03.2023

Lees: Samsom: wie ‘vol in de vangrail’ zit, kan boeren beter onteigenen MSN 22.03.2023

Lees: ’Samsom adviseerde om stikstofcrisis aan te pakken met gedwongen uitkoop boeren’  Telegraaf 22.03.2023

Lees: Diederik Samsom drong namens Brussel aan op uitkoop boeren (businessinsider.nl) 22.03.2023

Lees: Europa hamerde op gedwongen uitkoop veeboeren – Wel.nl (welingelichtekringen.nl) MSN 22.03.2023

Lees: TotalEnergies scherpt CO2-doelen aan, milieuorganisaties kritisch MSN 21.03.2023

Lees: Waterschapsbelasting gaat omhoog door maatregelen tegen klimaatschade NU 21.03.2023

Lees: Waterschappen gaan meer investeren vanwege klimaatverandering MSN 21.03.2023

Lees: Niet alleen boeren zijn verantwoordelijk voor de landbouwtransitie MSN 21.03.2023

Lees: Den Haag moet voorkomen dat stikstof bij rechter wordt uitgevochten – EW (ewmagazine.nl) 21.03.2023

Lees: CDA’er Heerma: kloof tussen Den Haag en het land is te groot geworden NOS 21.03.2023

Lees: D66’er Tjeerd de Groot over stikstofaanpak: ‘We moeten door’ | Video Telegraaf 21.03.2023

Lees: Minister Van der Wal: gesprek in kabinet over stikstofafspraken MSN 21.03.2023

Lees: Minister Van der Wal: gesprek in kabinet over stikstofafspraken RTL 21.03.2023

Lees: Minister Van der Wal: kabinet bespreekt stikstof-afspraken RTL 21.03.2023

Lees: Invloed van droogte al merkbaar in westen en zuiden van Europa MSN 21.03.2023

Lees: CDA eist ’aanpassingen’ stikstofbeleid, D66 houdt voet bij stuk Telegraaf 21.03.2023

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is klimaat.jpg

Lees: LTO: stikstofbeleid moet drastisch op de schop, anders geen landbouwakkoord Telegraaf 21.03.2023

Lees: Paternotte: stikstofstandpunt D66 verandert niet na verkiezingen MSN 21.03.2023

Lees: Rechter wijst eisen tegen rekenprogramma voor stikstof af MSN 21.03.2023

Lees: Rechter wijst bezwaren tegen rekenmodel voor stikstof af | Trouw 21.03.2023

Lees: Zet de rechter dinsdag een streep door rekenmodel voor stikstof? (trouw.nl) 21.03.2023

Lees: 2 op 3 jongere werknemers let op klimaatimpact werkgever (businessinsider.nl) 21.03.2023

Lees: Klimaatplannen banken en pensioenfondsen ‘nog te vrijblijvend’ (trouw.nl) 20.03.2023

Lees; Nederland en Aruba organiseren Klimaatconferentie op Aruba | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl 20.03.2023

Lees: Wat iedereen moet weten over de klimaatcrisis (businessinsider.nl) 20.03.2023

Lees: Syntheserapport IPCC: laatste kans om klimaat te redden (duurzaamnieuws.nl) 20.03.2023

Lees: Weer een IPCC-rapport, maar waar kijken klimaatwetenschappers eigenlijk naar? NOS 20.03.2023

Lees: Experts na acht jaar onderzoek: ‘Gevolgen klimaatverandering groter dan gedacht’ NU 20.03.2023

Lees: VN-klimaatpanel: veel opties om uitstoot te minderen zijn er al MSN 20.03.2023

Lees: Nederlandse IPCC-auteurs zien ook lichtpuntjes voor het klimaat MSN 20.03.2023

Lees: Reacties klimaatrapport: ‘Meer ambitie nodig om doelen te halen’ NOS 20.03.2023

Lees: Reacties klimaatrapport: ‘Meer ambitie nodig om doelen te halen’ – Omroep West 20.03.2023

Lees: Timmermans over IPCC: meer ambitie nodig om 1,5 graad te halen MSN 20.03.2023

Lees: Kamerleden roepen op tot actie na alarmerend klimaatrapport MSN 20.03.2023

Lees: Jetten: belang doel 1,5 graad is te groot, meer klimaatactie nodig MSN 20.03.2023

Lees: KNMI: nog net niet te laat om ergste klimaatopwarming te vermijden MSN 20.03.2023

Lees: Natuurorganisaties: alles nodig om klimaatverandering te beperken MSN 20.03.2023

Lees: Organisaties willen hoger ambitieniveau tegen klimaatverandering MSN 20.03.2023

Lees: Klimaatonderzoekers: doel 1,5-graad raakt snel uit zicht, snelle actie is noodzakelijk NOS 20.03.2023

Lees: Groot klimaatrapport: ‘Als we doen wat we beloven, warmt de aarde eind deze eeuw slechts 2 graden op’ AD 20.03.2023

Lees: Klimaatonderzoekers: doel 1,5-graad raakt snel uit zicht, snelle actie is noodzakelijk – Omroep West 20.03.2023

Lees: IPCC: 1,5 graad opwarming waarschijnlijk, maar we hebben kansen MSN 20.03.2023

Lees: VN-klimaatpanel: slag om klimaat nadert het ‘beslissende moment’ (volkskrant.nl) 20.03.2023

Lees: De opwarming van de aarde komt volgens het nieuwste IPCC-klimaatrapport waarschijnlijk boven de 1,5 graad uit, maar er liggen nog steeds kansen op een duurzame en leefbare toekomst  MSN 20.03.2023

Lees: Opwarming aarde komt waarschijnlijk boven de 1,5 graad uit (businessinsider.nl) 20.03.2023

Lees: Alarmerend rapport over toekomst op aarde: ‘Wereld moet nu in actie komen’ RTL 20.03.2023

Lees: Alarmerend rapport over toekomst op aarde: ‘Wereld moet nu in actie komen’ MSN 20.03.2023

Lees: VN-chef: rijke landen moeten in 2040 al klimaatneutraal zijn MSN 20.03.2023

Lees: Adema over landbouwakkoord: gesprekken worden scherper MSN 20.03.2023

Lees: Eerlijke Geldwijzer geeft klimaatplannen financiële sector een dikke onvoldoende NU 20.03.2023

Lees: Forse kritiek op klimaatplannen financiële sector: ‘Blijft vaak bij koffiedrinken’ MSN 20.03.2023

Lees: Forse kritiek op klimaatplannen financiële sector: ‘Blijft vaak bij koffiedrinken’ RTL 20.03.2023

Lees: Zonlicht blokkeren: onbespreekbaar of laatste redmiddel voor het klimaat?  NU 20.03.2023

Lees: Tienduizenden Somaliërs overleden tijdens recorddroogte vorig jaar NOS 20.03.2023

Lees: Droogte in Somalië eiste 43.000 levens in 2022, einde crisis niet in zicht NU 20.03.2023

Lees: Unicef waarschuwt: miljoenen kinderen in gevaar door waterdreigingen NOS 20.03.2023

Lees: Woningen dreigen van klif te storten na aardverschuiving in VS NU 20.03.2023

Lees: Duizenden dode vissen in Australië, triest verschijnsel ook in verband met klimaatverandering  MSN 20.03.2023

Lees: Melkveehouders keren overleg landbouwakkoord de rug toe AD 20.03.2023

maart 21, 2023 Posted by | klimaat, klimaatdoelen | , | Plaats een reactie

CDA nog steeds in de steigers – deel 12 – De nasleep van de Provinciale Statenverkiezingen 15.03.2023

Crisisberaad dinsdag 21.03.2023

Hoe NU verder met het CDA?

Moet het CDA in het kabinet blijven?

En kan Wopke Hoekstra partijleider blijven?

Die vragen werpen regionale CDA’ers op na de verkiezingsnederlaag, waarbij kiezers de partij massaal de rug toekeerden.

Ook binnen de Tweede Kamerfractie van de partij staat de vraag ‘hoe nu verder’ centraal. Dinsdag 21.03.2023 is er crisisberaad, en ook de top van de partij en de regionale voorzitters praten die dag verder, nadat vrijdag al digitaal crisisoverleg plaatsvond. In dat overleg was de woede en de teleurstelling groot, zeggen betrokkenen tegen de NOS.

De dreun van de verkiezingsnederlaag is keihard aangekomen. “Doorgaan of er niets gebeurd is, is geen optie meer”, aldus een betrokkene.

Al langer worstelden regionale politici met de koers van de partij vanwege vooral het stikstofbeleid en de omgang met de boeren. Het gevoel bij de regionale CDA’ers die de NOS sprak is dat het verlies bij de provinciale verkiezingen door de landelijke koers komt.

Politiek verslaggever Jorn Jonker:

Het belooft dinsdag spannend te worden. Sommigen willen in het crisisberaad betogen dat Wopke Hoekstra weg moet of dat het CDA direct uit het kabinet moet vertrekken. Betrokkenen die wij spreken verwachten dat het zover nu niet meteen komt omdat een meerderheid van de aanwezigen Hoekstra en het kabinet waarschijnlijk nog even de tijd willen geven.

In elk geval zullen CDA-prominenten meer actie eisen op stikstofgebied en aandringen op beter luisteren naar de boeren. Ook onder hen die Hoekstra de tijd gunnen om voorlopig te blijven, is wel het besef dat de situatie niet te lang kan duren en er richting Tweede Kamerverkiezingen iets moet gebeuren. Die verkiezingen kunnen snel komen, beseffen de meesten. Hoekstra zei eerder niet weg te willen en kan na dinsdag nog steeds partijleider zijn, maar dat betekent niet automatisch dat hij dat van zijn achterban dat nog lang mag blijven.

Vrijdag zeiden CDA-ministers dat het kabinet na de enorme winst van de BBB niet meer door kan op de ingeslagen weg op het stikstofbeleid. Het kabinet hamert tot nu toe op een halvering van de stikstofuitstoot in 2030 en sluit gedwongen saneren van veehouderijen niet uit.

Op het ministerie van Landbouw is het denken over het toekomstig stikstofbeleid begonnen, maar premier Rutte wilde vrijdag nog niet zeggen wat dat in praktijk kan betekenen. “Mocht het CDA in de coalitie op dat vlak niets bereiken, dan moet je je serieus afvragen, wat we nog in dit kabinet doen”, zegt een CDA’er tegen de NOS.

Meerderen wijzen erop dat het vasthouden aan het jaar 2030 en het vasthouden aan gedwongen uitkoop breekpunten voor het CDA kunnen en moeten zijn. Ook spreken veel CDA’ers van een bestaanscrisis. En de regie vanuit het partijbestuur en de partijtop ontbreekt, valt te horen.

‘Verkeerd verkocht’

De afgelopen jaren verschenen verschillende stukken van het CDA over de koers, zoals onlangs het rapport “Voor heel Nederland”, dat pleit voor de aanpak van ongelijkheid en het terugkeren van voorzieningen op het platteland. “Met die inhoud is weinig mis”, zegt een CDA’er, “maar het is moeilijk besturen als de kiezer van een kabinet waar het CDA in zit heel ander beleid krijgt.”

“Na twee jaar in het kabinet heeft het CDA vooral ingeleverd en weinig binnengehaald”, vindt een ander. Weer een ander zegt dat aan de inhoud weinig mankeert. “Maar het is verkeerd verkocht door de partijtop, die verkeerde keuzes maakt in onze profilering.”

Asiel en migratie zijn ook belangrijk, maar omzien naar elkaar ook, en dat is iets waar Wopke weinig mee doet, aldus Peter Heijkoop, voorzitter CDA Zuid-Holland

In een brief van de Zuid-Hollandse provinciale afdeling aan de leden over de verkiezingsnederlaag schrijft voorzitter Peter Heijkoop het nu niet verstandig te vinden het gesprek te voeren over “welke poppetjes direct moeten opstappen”. Maar “zelfreflectie en vernieuwing” zijn wel hard nodig. “Ik wil nu niet over mensen praten, maar de komende tijd moeten mensen wel over hun toekomst nadenken”, licht hij dat toe.

Ook schrijft hij dat er geen behoefte is aan “managers voor de BV Nederland” maar nu “meer dan ooit” aan “moreel leiderschap”. In een toelichting op zijn brief zegt hij tegen de NOS dat er in de campagne op de verkeerde punten nadruk is gelegd. “Asiel en migratie zijn ook belangrijk, maar omzien naar elkaar ook, en dat is iets waar Wopke weinig mee doet”.

Heijkoop vindt dat het CDA daarin te veel achter de VVD aanhobbelt. “Als we de hele tijd migratie en veiligheid benadrukken, waarom zou je dan op ons stemmen als een soort van VVD light, in plaats van het origineel?”

Ook in Den-Haag is onvrede te horen. Tweede Kamerlid Amhaouch ziet teleurstelling in alle regio’s dat het kabinet “in de brede niet levert en keer op keer zaken niet oplost”. Hij vindt dat hij zelf als lid van de fractie ook “de hand in eigen boezem” moet steken. “Zijn wij hier te lief en naïef geweest richting het kabinet waar een VVD-premier alles bagatelliseert en een D66 dat radicaliseert? Dat is ons huiswerk deze week.”

Zie ook: Provinciale Statenverkiezingen 15 maart 2023 – de nasleep

Zie ook: Provinciale Statenverkiezingen 15 maart 2023

Lees:  Verslag Van Zwol_def.pdf CDA rapport 06.09.2021

Zie ook: CDA nog steeds in de steigers – deel 11 – de toekomst van de partij

Zie ook: CDA nog steeds in de steigers – deel 10 – de toekomst van de partij

Zie ook: CDA nog steeds in de steigers – deel 9 – de toekomst van de partij

Zie verder: CDA nog steeds in de steigers – deel 8 – partijbestuur stapt op na kritisch verkiezingsrapport

Zie: CDA nog steeds in de steigers – deel 7- versus de kwestie Pieter Omtzigt en Sywert van Lienden

Zie ook: Henk Bleker CDA stapt over naar FvD

Zie ook: CDA en het nieuwe “Zij aan Zij” versus Boeren, Burgers en Buitenlui !!!

Zie ook: CDA bestaat al weer 35 jaar en verder

zie ook: CDA en de nieuwe Koers vanaf 2012

zie ook: CDA nog steeds in de steigers – deel 6

zie ook: CDA nog steeds in de steigers – deel 5

zie ook: CDA nog steeds in de steigers – deel 4

zie ook: CDA nog steeds in de steigers – deel 3

zie ook: CDA nog steeds in de steigers !!!! deel 2

zie ook: CDA nog steeds in de steigers !!!! deel 1

Lees: CDA preekt eenheid, maar partijgenoten spelen elkaar zwartepiet toe: ‘Ze klinkt meer als D66’er’ AD 23.03.2023

Lees: Reacties op onrust in CDA: ‘Waar is toch die zelfbewuste, daadkrachtige partij geleven?’ AD 23.03.2023

Lees: Hoekstra blijft aan: ‘Uitstraling van echte accountant’ | Video Telegraaf 22.03.2023

Lees: Hoekstra mag aanblijven, maar: ‘De problemen zijn niet weg’ | Video Telegraaf 22.03.2023

Lees: Wopke Hoekstra mag blijven als leider van het CDA (businessinsider.nl) 22.03.2023

Lees: Wopke Hoekstra mag blijven als leider van het CDA, na nederlaag bij Provinciale Verkiezingen  MSN 22.03.2023

Lees: Hoekstra mag aanblijven als CDA-leider na crisisoverleg MSN 22.03.2023

Lees: Hoekstra mag aanblijven als CDA-leider na crisisoverleg RTL 22.03.2023

Lees: CDA kiest voor uithuilen na mokerslag – EW (ewmagazine.nl) 21.03.2023

Lees: Hoekstra blijft na crisisberaad met CDA-top partijleider ondanks verkiezingsverlies NU 21.03.2023

Lees: CDA na crisisberaad: het moet anders, maar nog niet duidelijk hoe NOS 21.03.2023

Lees: Na crisisberaad CDA-top blijft Wopke Hoekstra partijleider: ‘Enorme kloof tussen Den Haag en het land’ AD 21.03.2023

Lees: ’Geen twijfel’ over aanblijven Wopke Hoekstra na crisisoverleg CDA Telegraaf 21.03.2023

Lees: Hoekstra mag aanblijven als CDA-leider na crisisoverleg RTL 21.03.2023

Lees: Hoekstra mag aanblijven als CDA-leider na crisisoverleg MSN 21.03.2023

Lees: CDA-top in crisisberaad in Utrechts hotel: ‘Het moet niet over de poppetjes gaan’ AD 21.03.2023

Lees: Onrust binnen CDA groeit na verkiezingsnederlaag: welke kant gaat Hoekstra op? NU 21.03.2023

Lees: Nederlaag op nederlaag: ‘B-merk’ CDA is al langer in verval AD 21.03.2023

Lees: CDA voert crisisoverleg na dramatische verkiezingen MSN 21.03.2023

Lees: Hoekstra na verkiezingsnederlaag: ‘Veel emotie en verdriet in CDA’ | Video Telegraaf 21.03.2023

Lees: CDA kiest voor uithuilen na mokerslag – EW (ewmagazine.nl) 21.03.2023

Lees: CDA’er Heerma: kloof tussen Den Haag en het land is te groot geworden NOS 21.03.2023

Lees: D-day CDA: fractie wil andere stikstofkoers, ‘maar ik ga niet hier een kabinetscrisis afkondigen’ AD 21.03.2023

Lees: CDA’ers in beraad over historisch verlies, pleiten voor ander stikstofbeleid: ‘Trek desnoods stekker eruit’ AD 20.03.2023

Lees: Partijbaronnen CDA achter Hoekstra, maar kabinetsbeleid moet anders  RTL 20.03.2023

Lees: Partijbaronnen CDA achter Hoekstra, maar kabinetsbeleid moet anders MSN 20.03.2023

Lees: Hoekstra stapt niet op na dramatische nederlaag: ’Binnen partij genoeg steun’ Telegraaf 20.03.2023

Lees: Fractie en voorzitter CDA: vertrek Hoekstra niet aan de orde NOS 20.03.2023

Lees: CDA-partijvoorzitter vindt dat Hoekstra kan aanblijven als leider MSN 20.03.2023

Lees: Fractie en voorzitter CDA: vertrek Hoekstra niet aan de orde – Omroep West 20.03.2023

Lees: Hoe moet het CDA verder? Partij houdt dinsdag nieuw crisisberaad NOS 19.03.2023

Lees: Hoekstra nog niet uit de zorgen, dinsdag weer CDA-overleg  AD 19.03.2023

Lees: Dinsdag CDA-topoverleg over positie Wopke Hoekstra MSN 19.03.2023

Lees: Dinsdag CDA-topoverleg over positie Wopke Hoekstra – Wel.nl (welingelichtekringen.nl) 19.03.2023

Lees: CDA-Europarlementariër: ‘Als Wopke weg moet, hebben we het wéér niet over de boeren’ AD 17.03.2023

Lees: Hoekstra blijft CDA-leider: ‘Maar we moeten wel in gesprek over stikstof binnen de coalitie’ AD 17.03.2023

Lees: CDA-leider Hoekstra stuurt aan op koerswijziging ’grote dossiers’ na dreun BBB Telegraaf 17.03.2023

Lees: Hoekstra: kabinet niet zomaar door na deze verkiezingsuitslag MSN 17.03.2023

Lees: In het CDA is de jacht op Wopke Hoekstra geopend – Wel.nl (welingelichtekringen.nl) 17.03.2023

Lees: CDA-bestuur komt deze vrijdag bijeen voor beraad: hoe verder na het zware verlies? AD 16.03.2023

Lees: CDA’ers zagen het aankomen, maar historische dreun ‘doet pijn’ NOS 16.03.2023

maart 19, 2023 Posted by | Uncategorized | , , | Plaats een reactie

PvdA-prominent Adri Duivesteijn – 1950-2023 – vormgever van het moderne Den Haag

Adri Duivesteijn op archielfbeeld uit 2013. © Jacques Zorgman

Adri Duivesteijn: dwarse socialist die Rutte bijna ten val bracht

PvdA-politicus Adri Duivesteijn, die vrijdag 17.03.2023 op 72-jarige leeftijd na een langdurige ziekte overleed, was een sociaal-democraat van de oude stempel. Een machtspoliticus met idealen, die door roeien en ruiten ging om zijn doelen te bereiken.

Een dwarse eenling ook die zich niets aantrok van de partijdiscipline. Met die houding bracht hij als senator het tweede kabinet-Rutte tweemaal aan de rand van de afgrond.

Betaalbare woningen

De regeringspartijen VVD en PvdA waren in de Eerste Kamer afhankelijk van steun van de zogenoemde ‘constructieve oppositie’, waarmee ze de kleinst denkbare meerderheid hadden. Duivesteijn kreeg een sleutelpositie toen hij in 2013 tussentijds in de Eerste Kamer kwam. Hij voelde weinig voor de samenwerking met de VVD en had weinig respect voor PvdA-leider Diederik Samsom, die in zijn ogen de linkse idealen verkwanselde.

In december 2013 dreigde hij tegen het Woonakkoord te stemmen dat met ‘de constructieve oppositie’ was gesloten. De woningcorporaties kregen grote heffingen opgelegd, wat botste met zijn ideaal van betaalbare woningen voor de laagste inkomens. Hij werd onder grote druk gezet, waarna hij in de nacht van 18 december 2013 toch voorstemde. Naar eigen zeggen had hij het kabinet in ‘de Nacht van Duivesteijn’ gespaard om politieke chaos te voorkomen.

Vrije artsenkeuze

Een jaar later verzette hij zich tegen de Zorgwet van VVD-minister Edith Schippers, omdat daarin de vrije artsenkeuze werd beperkt. Mensen met een goedkope zorgverzekering zouden niet hun eigen arts kunnen kiezen. “Dat is tweedeling in de zorg. Een sociaal-democraat kan daar alleen maar tegen in opstand komen”, vond hij. Opnieuw werd hij onder druk gezet, maar bij de stemming fluisterde hij: ‘tegen’, waardoor de Zorgwet was verworpen.

Prostaatkanker

In interviews vertelde hij dat hij ook werd gedreven door persoonlijke ervaring. Hij had sinds 2006 een agressieve vorm van prostaatkanker en had een andere arts gezocht nadat hem was gezegd dat hij was uitbehandeld. Medicijnen hielden hem sindsdien op de been.

Hij vond dat iedereen recht had op zo’n vrije artsenkeuze. Vanuit de PvdA werd dit echter anders gespind. Daar werd het verhaal verspreid dat de zieke Duivesteijn niets meer te verliezen had.

Rutte en Schippers toonden binnenskamers hun woede aan de PvdA, die zich volgens hen een onbetrouwbare partner had getoond. Toch werd, zoals zo vaak onder Rutte, ‘een geitenpaadje’ gevonden. De wet werd opnieuw ingediend met een enigszins gewijzigde tekst, waardoor iedereen, ongeacht de polis, een second opinion kon aanvragen. Duivesteijn had gezegevierd, maar het was ook zijn politieke zwanenzang. Na de verkiezingen van 2015 keerde hij niet terug in de Eerste Kamer.

Schilderswijk

Duivesteijn was altijd een vertegenwoordiger geweest van het wethouderssocialisme, in de traditie van Wibaut en Schaeffer. Als wethouder van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening in Den Haag (van 1980 tot 1989) en Almere (van 2006 tot 2013) had hij zich een daadkrachtig bestuurder getoond.

Hij was geboren in de Haagse Schilderswijk, waar hij ook opgroeide en zijn politieke carrière begon, bij de Jongeren Actiegroep Schilderswijk J.A.S. tegen de verloedering van de buurt.

En later, als wethouder, verzette hij zich met succes tegen de sloop van de Schilderswijk en andere verpauperde wijken en hun vervanging door middelmatige ‘bloemkoolwijken’ die ook in Zoetermeer of Purmerend hadden kunnen staan. Hij nam afstand van het ‘winstgestuurde produktiedenken’ en wilde de sociale en architectonische kwaliteit van de volkswijken verbeteren. In 1987 kreeg hij er de Berlageprijs voor en in 2014 werd hij ereburger van Den Haag, vanwege zijn “blijvende betekenis” voor de volkshuisvesting.

Bouwwethouder

In 1994 werd Duivesteijn lid van de Tweede Kamer, waar hij bekend werd als een linkse PvdA’er die zich inzette voor de laagste inkomens. In zijn ogen ging het met de PvdA van kwaad tot erger. Hij was er ongelukkig mee dat partijleider en premier Wim Kok “de ideologische veren afschudde”. In Wouter Bos, partijleider van 2002 tot 2010, herkende hij niet eens een sociaal-democraat.

Hij voelde zich in de partij en fractie niet meer thuis, maar hervond zijn elan toen hij in 2006 wethouder in Almere werd. Terwijl hij in Den Haag bleef wonen, schudde hij Almere op. Oude plannen verdwenen in de papierversnipperaar en er kwamen nieuwe voor in de plaats, voor de bouw van 60.000 woningen. Kenmerkend was dat bewoners naar eigen wens en zonder veel restricties hun eigen huis konden bouwen.

Almere moest volgens hem optimaal verbonden worden met Amsterdam. “Ik vind het essentieel dat Almere zich verankert in de Amsterdam Metropool”, zei hij. “Het moet vanzelfsprekend worden vanuit Almere naar het centrum van Amsterdam te reizen. En andersom. We moeten het punt zien te bereiken dat het heel normaal is boodschappen te doen aan het Rokin om vervolgens 20 minuten later de metro te verlaten in Almere. Dat is in Londen of Parijs ook het geval.”

Geïnspireerd door het idee van de ‘Green City’ haalde hij ook de Floriade naar Almere, wat uitliep op een financieel debacle. Duivesteijn was toen al lang weg.

De laatste jaren leefde hij “van behandeling naar behandeling”, vertelde hij eind 2021 in het AD. “Sommige mensen worden er depressief van. Dat zit gelukkig niet zo in mijn aard. Vaak heb je als bestuurder dat mensen zeggen waarom iets niet kan. Dan zeg ik: ‘Kun je misschien vijf minuten besteden aan de vraag waarom het wél zou kunnen?’ En dan lukt het dikwijls ook. Die instelling heb ik vastgehouden, tot op de dag van vandaag.”

Zie ook: De Nacht van Adri Duivesteijn !!!

Zie ook: De wereld van de PvdA aldus PvdA-coryfee Adri Duivesteijn

Meer: Adri Duivesteijn – Wikipedia

Meer: adri duivesteijn – Search (bing.com)

Meer:  Adri Duivesteijn – Bing News

Meer: De Nacht van Duivesteijn – Google Zoeken

Lees: Jongeren Actiegroep Schilderswijk terug op Haagse bodem: ‘1967 was revolutie’ – Omroep West 18.09.2021

Meer: jongeren actiegroep schilderswijk – Search (bing.com)

Lees: In zijn stadhuis neemt Den Haag afscheid van dwarsdenker en visionair Adri Duivesteijn (72) AD 26.03.2023

Lees: Hagenaars roepen het stadsbestuur op: ‘Maak van Spuiplein een mooi, open plein’ – Omroep West 26.03.2023

Lees: Adri Duivesteijn: dwarse socialist die Rutte bijna ten val bracht NOS 17.03.2023

maart 19, 2023 Posted by | Uncategorized | , , , , | Plaats een reactie

Provinciale Statenverkiezingen 15 maart 2023 – De uitslag

BBB overal de grootste: hoe gaat het nu verder in de provincies?

De Provinciale Statenverkiezingen zijn in alle provincies uitgemond in een groot succes voor de BoerBurgerBeweging (BBB). In de ene provincie won de partij met afstand, in de andere provincie is het verschil miniem.

Nu is het aan elke provincie om een bestuur te vormen waarmee het provinciale beleid kan worden gemaakt en uitgevoerd. Wat zijn, van Limburg tot Groningen, de belangrijkste verschuivingen en welke coalities liggen voor de hand?

Groningen

Zoals in de meeste provincies is de BBB ook in Groningen overduidelijk als grootste uit de bus gekomen. De partij krijgt 12 zetels, gevolgd door GroenLinks en PvdA met ieder 5 zetels.

Vooral in de “ommelanden” is veel op BBB gestemd. In de stad Groningen is GroenLinks de grootste partij. “De inwoners van de gemeente Groningen drukken ongeveer met een derde op de totale uitslag”, zegt Martijn Folkers van RTV Noord. Dat leidt ertoe dat GroenLinks is geëindigd als tweede partij.

Bij het stemgedrag heeft ook het rapport van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen een rol gespeeld, zegt Folkers. “Bij de BBB zie je niet alleen proteststemmen wegens het stikstofbeleid, maar ook vanwege het gasdossier.”

Bij de Provinciale Statenverkiezingen in 2015 kreeg de SP veel proteststemmen, in 2019 gingen ze vooral naar FvD, zegt Folkers. Het aandeel van de proteststemmen is volgens hem nu nog groter, “waarbij met name het CDA en de ChristenUnie fors inleveren”.

De BBB zal als grootste partij de onderhandelingen over een nieuwe coalitie openen. In Groningen kan de partij ‘over rechts’ met VVD, Groninger Belang, CU en CDA om een meerderheid te krijgen, schrijft RTV Noord.

https://d2ytsyjyg1iox1.cloudfront.net/web/jrf5ks/wrapper.html?initial=501

Friesland

In Friesland komt de BBB in één klap binnen met 14 zetels, gevolgd door PvdA (5), CDA (4) en FNP Fryslân (4 zetels).

Dat BBB in Friesland de grootste zou worden stond al vast, maar het hoge aantal zetels is toch verrassend. “Het is historisch”, zegt Eric Ennema van Omrop Fryslân. “Nooit eerder was een partij als PvdA of CDA (of een voorloper daarvan) niet de grootste in Fryslân.”

Veel Friezen zijn volgens hem klaar met de ‘Haagse politiek’ en daarom hebben ze gekozen voor de BBB. “Die kiezers zijn boeren, maar ook andere mensen die zich niet gehoord of gezien voelen.”

Voor een coalitie zou BBB kunnen samenwerken met PvdA en FNP Fryslân, zegt Ennema. “Maar andere combinaties zijn natuurlijk ook mogelijk.”

https://d2ytsyjyg1iox1.cloudfront.net/web/jrf5ks/wrapper.html?initial=502

Flevoland

Ook in Flevoland is BBB de grootste partij (10 zetels), op afstand gevolgd door VVD, PVV, GroenLinks en PvdA.

“Het is vooral de tweede B die opvalt”, zegt Marco Penninkhof van Omroep Flevoland over de winst van BBB. Ook inwoners van de steden kozen hier voor de nieuwe partij. In Almere en Lelystad werd de BBB de grootste.

Penninkhof noemt het opvallend dat BBB niet heeft gewonnen in de gemeente Urk. “De Urkers houden vast aan de stem via de kerkelijke lijn en daarmee blijft de SGP met maar liefst 40 procent van de stemmen de allergrootste op Urk.”

Een coalitie vormen kan “alleen als er heel veel water bij de wijn wordt gedaan”, zegt Penninkhof. “BBB heeft minimaal vier andere partijen nodig om in Provinciale Staten een meerderheid te krijgen. En zelfs wanneer die meerderheid er op papier komt, kan er een onwerkbare situatie ontstaan.”

In de komende weken moet volgens Penninkhof duidelijk worden in hoeverre de BBB bereid is op te schuiven naar het midden.

https://d2ytsyjyg1iox1.cloudfront.net/web/jrf5ks/wrapper.html?initial=505

Drenthe

In Drenthe is de overwinning van de BBB – zoals verwacht – enorm. De partij komt hier binnen met 17 zetels. Daarna volgen VVD en PvdA (vier zetels) en het CDA (3 zetels).

BBB is erin geslaagd om zich te profileren op de grootste verkiezingsthema’s in Drenthe: de wolf en stikstof, zegt Serge Vinkenvleugel van RTV Drenthe.

Er zijn volgens Vinkenvleugel drie groepen die in Drenthe op de BBB hebben gestemd: “Natuurlijk veel boeren en mensen die met de agrarische sector verbonden zijn, zoals loonwerkers en toeleveranciers. Dan mensen die op het platteland en in plattelandsdorpen wonen en sympathie hebben voor boeren en hun werk. En een derde groep zijn proteststemmers die een signaal af willen geven: wij zijn klaar met het kabinet in Den Haag.”

De partij kan een coalitie over rechts vormen met VVD en PVV, zegt Vinkenvleugel. “Of met het CDA in plaats van de PVV.” Maar een mogelijk breekpunt is volgens hem het stikstofbeleid, want BBB wil alleen in het provinciebestuur plaatsnemen als boeren niet verplicht worden onteigend.

https://d2ytsyjyg1iox1.cloudfront.net/web/jrf5ks/wrapper.html?initial=503

Overijssel

Naast Drenthe is dit de provincie waar de BBB zijn grootste zege boekt. BBB krijgt hier 17 zetels, gevolgd door CDA, VVD en GroenLinks met allemaal 4 zetels.

“Wie de omgekeerde vlaggen en spandoeken langs de provinciale wegen zag, wist al dat er iets zou gebeuren”, zegt Arnoud de Vries van RTV Oost. “En toch is de verrassing enorm.”

Vergeleken met vier jaar geleden is het verschil groot, want voor het eerst is het CDA niet de grootste in Overijssel. “De neergang was al ingezet”, zegt De Vries. “Dit jaar volgt nog eens een halvering.” De VVD verliest twee zetels, GroenLinks raakt er één kwijt.

“Iedereen kijkt nu naar BBB”, zegt De Vries. De partij zal de koers voor de provincie moeten bepalen de komende vier jaar. “Hebben ze daar genoeg bestuurders voor? Zullen alle 17 Statenleden vier jaar lang blijven zitten, of volgt er ondanks anderhalf jaar gezamenlijke trainingen toch een Forum-scenario: opsplitsingen, stoppers, geruzie? Ook bij andere partijen kwamen die vragen gisteravond direct naar voren. Ingepakt in felicitaties, uiteraard.”

https://d2ytsyjyg1iox1.cloudfront.net/web/jrf5ks/wrapper.html?initial=504

Gelderland

Nog voor de uitslag van Gelderland bekend werd, stond de BBB in de voorlopige uitslagen al ver bovenaan. In de provincie heeft de partij 23,8 procent van de stemmen gekregen.

De klappen vielen vooral bij FvD en CDA. De PvdA heeft een half procent meer stemmen gekregen dan in 2019. BBB staat nu op 15 zetels, de combinatie PvdA/GL komt waarschijnlijk uit op 9 en de VVD op 6.

“Een coalitie zonder BBB is eigenlijk niet mogelijk”, zegt Annemieke Schakelaar van Omroep Gelderland. “Dan heb je zeven partijen nodig om aan de meerderheid van 28 zetels in Gelderland te komen, dat is amper werkbaar. Dat betekent dat nieuwkomer BBB meteen mee gaat besturen.”

Als BBB kiest voor een samenwerking met GroenLinks zijn er maar drie partijen nodig voor een meerderheid, “maar die partijen liggen ideologisch ver van elkaar”. Een coalitie over rechts ligt daarom meer voor de hand, zegt Schakelaar. “Met VVD, CDA en misschien JA21 en de SGP.”

https://d2ytsyjyg1iox1.cloudfront.net/web/jrf5ks/wrapper.html?initial=506

Utrecht

Nadat de gemeente Veenendaal als laatste de stemmen had geteld, bleek BBB de winnaar te zijn in Utrecht. Het was een nek-aan-nekrace met GroenLinks, maar BBB trekt aan het langste eind.

“In de provincie tekent zich een scheidslijn af”, meldt RTV Utrecht. “De stedeling is progressief en stemt GroenLinks, in de middelgrote en kleinere gemeenten is BBB de grote winnaar.”

Omdat de BBB nipt wint van GroenLinks, krijgt de eerste het initiatief bij de coalitievorming.

GroenLinks staat open voor een gesprek met BBB, zei lijsttrekker Huib van Essen. “Maar we moeten eerlijk zijn: er is natuurlijk een aantal onderwerpen waar BBB en GroenLinks echt anders over denken.”

https://d2ytsyjyg1iox1.cloudfront.net/web/jrf5ks/wrapper.html?initial=507

Noord-Holland

Ook in Noord-Holland heeft de BBB gewonnen. Op plek twee eindigde de VVD. De PvdA en GroenLinks eindigden zeer dicht bij elkaar op de plaatsen drie en vier.

“Ik denk dat het niet eens een afrekening is van provinciaal beleid, maar van landelijk beleid”, zegt verslaggever Maarten Edelenbosch van NH Nieuws. “Op het gebied van stikstof, maar ook op andere onderwerpen.” Mensen die op BBB hebben gestemd, hopen volgens Edelenbosch op “een frisse wind”.

Een coalitie vormen wordt heel ingewikkeld, verwacht hij. “De huidige coalitie – met GroenLinks, VVD, D66 en PvdA – wil door, maar daar moet dan nog een partij bij. Ik zou niet weten welke partij dat moet worden.”

https://d2ytsyjyg1iox1.cloudfront.net/web/jrf5ks/wrapper.html?initial=508

Zuid-Holland

De verkiezingsuitslag in Zuid-Holland is “een lightversie” van die in de rest van het land, zegt Hans Otten van Omroep West. BBB is weliswaar de grootste met 8 zetels, maar de VVD komt uit op hetzelfde aantal. Ook hebben GroenLinks en PvdA samen meer zetels: 10.

Met name in het Groene Hart is er veel gestemd op BBB. Maar in gemeenten als Rotterdam en Leiden won GroenLinks. De uitslagen in de steden vormen een tegenwicht tegen de stemmen in de rest van de provincie, zegt Otten.

De huidige coalitie is zijn meerderheid kwijt. Welke nieuwe coalities mogelijk zijn, is volgens Otten nog moeilijk te zeggen. “Maar het lijkt erop dat BBB constructief wil samenwerken en niet alleen nee zegt.”

https://d2ytsyjyg1iox1.cloudfront.net/web/jrf5ks/wrapper.html?initial=509

Zeeland

Ook in Zeeland stoot de BBB het CDA van de troon. De partij behaalt 9 zetels, de combinatie van PvdA en GroenLinks komt op de tweede plek met 6 zetels. CDA en SGP krijgen 5 zetels en de VVD 4.

De schade voor het CDA valt in Zeeland mee vergeleken met de andere provincies. De partij raakt hier ‘slechts’ twee zetels kwijt.

De opkomst was in vrijwel heel Zeeland groter dan vier jaar geleden. “Het lijkt het erop dat de BBB erin geslaagd is om nieuwe stemmers te lokken die normaal gesproken thuisblijven”, schrijft Omroep Zeeland.

Hoewel BBB de grootste partij is, is het volgens Omroep Zeeland goed mogelijk dat de huidige coalitie verdergaat in een iets andere samenstelling. “CDA, VVD, SGP en PvdA verandert dan in CDA, VVD, SGP en PvdA/GL. Die vier partijen houden de kleinst mogelijke meerderheid, namelijk 20 van de 39 zetels.”

https://d2ytsyjyg1iox1.cloudfront.net/web/jrf5ks/wrapper.html?initial=510

Noord-Brabant

BBB is ook de grote winnaar in Brabant, met 11 zetels, gevolgd door de VVD (9 zetels) en GroenLinks (4 zetels).

Verrassend in Brabant is vooral dat de VVD niet meer de grootste partij is, zegt politiek verslaggever Tessel Linders van Omroep Brabant. “We wisten dat BBB een grote entree zou maken, maar zo groot? Nee, dat had niemand verwacht.”

Een coalitie vormen wordt ingewikkeld, verwacht Linders. Een optie is BBB met VVD, CDA, JA21 en Lokaal Brabant. Maar het is volgens Linders ook goed mogelijk dat de BBB en de VVD botsen over het stikstofvraagstuk, waardoor BBB niet in de coalitie belandt.

“BBB kan bijna niet zonder VVD een coalitie vormen”, zegt zij. “Maar de VVD kan wél zonder BBB, bijvoorbeeld door samen te werken met linkse partijen. Dus als BBB en VVD er op stikstofgebied niet uitkomen, kan de VVD alsnog het initiatief naar zich toe trekken.”

https://d2ytsyjyg1iox1.cloudfront.net/web/jrf5ks/wrapper.html?initial=511

Limburg

Ook in de zuidelijkste provincie van het land is BBB met 10 zetels de grote winnaar van de Provinciale Statenverkiezingen. De PVV verliest en komt uit op 6, het CDA verliest fors en krijgt er 5, evenveel als de VVD.

Vier jaar geleden was het CDA in Limburg nog de grootste partij. “Door deze uitslag staat vast dat het Limburgse platteland het vertrouwen in het CDA resoluut heeft opgezegd”, schrijft 1Limburg.

De partij is volgens het 1Limburg afgestraft op het stikstofbeleid, maar ook met de affaire-Vrehen “heeft het CDA zichzelf geen dienst bewezen”.

Een coalitie over rechts is de meest logische keuze, schrijft 1Limburg. Dit zou bijvoorbeeld kunnen met BBB, PVV, VVD en het CDA. “Want ook al heeft de Limburgse kiezer zich duidelijk uitgesproken, de kans is aanzienlijk dat het CDA na deze afstraffing opnieuw in het provinciebestuur terechtkomt.”

https://d2ytsyjyg1iox1.cloudfront.net/web/jrf5ks/wrapper.html?initial=512

Zie ook: Provinciale Statenverkiezingen 15 maart 2023

Meer:

Meer: Uitslagen | Verkiezingen | Kiesraad.nl

Meer: Provinciale Statenverkiezingen 2023 AD

Meer: Provinciale Statenverkiezingen NU

Meer: Provinciale Statenverkiezingen 2023 – Den Haag FM

Meer: Factcheck | AD.nl

Meer: PS 15 maart artikelen – EWmagazine.nl

Nog meer:

Lees: Staatssecretaris geeft onthutsend inkijkje in hoe Den Haag functioneert AD 26.03.2023

Lees: Van Rij: politiek had twintig jaar onvoldoende oog voor uitvoering MSN 26.03.2023

Lees: Van der Plas over premierschap: Geen ambitie maar zeg nooit nooit AD 26.03.2023

Lees: Van der Plas: geen ambitie om premier te worden, zeg nooit nooit – Wel.nl (welingelichtekringen.nl) 26.03.2023

Lees: Van der Plas: geen ambitie om premier te worden, zeg nooit nooit Telegraaf 26.03.2023

Lees: Caroline van der Plas van BBB wil zelf geen premier worden – ze heeft wel paar mensen in gedachten MSN 26.03.2023

Lees: Van der Plas: geen ambitie om premier te worden, zeg nooit nooit  MSN 26.03.2023

Lees: Caroline van der Plas van BBB wil geen premier worden (businessinsider.nl) 26.03.2023

Lees: Hoe nu verder na de verkiezingsuitslag? Kabinet worstelt nog steeds NU 25.03.2023

Lees: Dit is de bedenker van de BBB-tactiek in de provincies RTL 25.03.2023

Lees: Provincies moeten nieuw bestuur vormen: dit zijn de heetste hangijzers per provincie  MSN 24.03.2023

Lees: Provincies moeten bestuur vormen: dit zijn de heetste hangijzers (businessinsider.nl) 24.03.2023

Lees: Zetel minder voor BBB bij definitieve uitslag provincie – Den Haag FM 24.03.2023

Lees: BBB krijgt zetel minder bij definitieve uitslag provincie, gelijk met VVD – Omroep West24.03.2023

Lees: BoerBurgerBeweging en VVD in Zuid-Holland even groot, blijkt uit definitieve uitslag AD 24.03.2023

Lees: BBB toch op acht zetels in Zuid-Holland, evenveel als VVD AD 24.03.2023

Lees: BBB toch op acht zetels in Zuid-Holland, evenveel als VVD MSN 24.03.2023

Lees: Kaag: we moeten rustig analyseren wat signaal van de kiezer betekent NOS 24.03.2023

Lees: Kaag over politieke aardverschuiving: we hebben geen oogkleppen op  MSN 24.03.2023

Lees: Topoverleg kabinet: ‘We moeten praten over de verkiezingsuitslag’ | Video Telegraaf 24.03.2023

Lees: Deze man is het ‘cement in de betonmolen’ van BBB: ‘Hadden hier zonder hem niet kunnen komen’ AD 23.03.2023

Lees: Rutte: ‘Kabinet niet in gevaar, wel praten over verkiezingsuitslag’ RTL 23.03.2023

Lees: Rutte benadrukt na aankondiging kabinetsoverleg: ‘Geen crisis, coalitie niet in gevaar’ AD 23.03.2023

Lees: Premier Rutte roept top kabinet bijeen voor crisisberaad over verkiezingsdreun Telegraaf 23.03.2023

Lees: Premier Rutte roept top kabinet bijeen voor overleg over verkiezingsuitslag AD 23.03.2023

Lees: Rutte roept top kabinet bijeen voor extra overleg over verkiezingsnederlaag NOS 23.03.2023

Lees: Rutte roept top kabinet bijeen voor extra overleg over verkiezingsnederlaag – Omroep West 23.03.2023

lees: Bijna alle BBB-kandidaten staan klaar voor Provinciale Staten MSN 23.03.2023

lees: BBB schendt eigen gedragslijn om alle zetels te vullen: ‘Dit is een probleemgevalletje’ AD 23.03.2023

lees: BBB: waarschijnlijk toch enkele dubbelfuncties NOS 23.03.2023

Lees: Tegelijk in Provinciale Staten en Eerste Kamer zitten toch mogelijk bij BBB RTL 23.03.2023

Lees: Tegelijk in Provinciale Staten en Eerste Kamer zitten toch mogelijk bij BBB MSN 23.03.2023

Lees: Meerderheid 1e kamer voor coalitie plus links in zicht – Wel.nl (welingelichtekringen.nl) 23.03.2023

Lees: Meerderheid 1e kamer voor coalitie plus links in zicht MSN 23.03.2023

Lees: De Groot aangepakt: ‘Twijfel aan zijn verstandelijke vermogen’ | Video Telegraaf 23.03.2023

Lees: Kamerleden in coalitie op ramkoers Telegraaf 22.03.2023

Lees: Coalitie loopt op eieren in de hoop een kabinetsval te voorkomen AD 22.03.2023

Lees: Staatssecretaris kondigt ‘vertrek’ aan tijdens debat | Video Telegraaf 22.03.2023

Lees: Hoe de ‘radicale onderstroom’ zich ook tegen Caroline van der Plas heeft gekeerd: ‘Het zou me niks verbazen dat je bij het WEF zit’ (volkskrant.nl) 22.03.2023

Lees: Eerste verkennende gesprekken over coalitievorming Zeeland MSN 22.03.2023

Lees: BBB en Van der Plas door extreemrechts  MSN 22.03.2023

Lees: BBB en Van der Plas door extreemrechts – Wel.nl (welingelichtekringen.nl) 22.03.2023

Lees: Coalitie in ‘verstandshuwelijk’ probeert breuk te voorkomen met denktijd NOS 21.03.2023

Lees: VVD-leden uiten zorgen in brief aan partijtop – Wel.nl (welingelichtekringen.nl) 21.03.2023

Lees: VVD-leden uiten zorgen in brief aan partijtop MSN 21.03.2023

Lees: Bezorgde VVD’ers: verbinding tussen partijtop en leden weg NOS 21.03.2023

Lees: Alleen in deze gemeente werd CDA de grootste: ‘Zit hier in het DNA’ MSN 21.03.2023

Lees: Alleen in deze gemeente werd CDA de grootste: ‘Zit hier in het DNA’ RTL 21.03.2023

Lees: Van der Burg op de koffie bij BBB over asielwet Telegraaf 21.03.2023

Lees: CDA’er Heerma: kloof tussen Den Haag en het land is te groot geworden NOS 21.03.2023

Lees: De overwinning van BBB is een signaal voor het land – EW (ewmagazine.nl) 21.03.2023

Lees: Van der Plas: D66 opvallend stil na na verkiezingsnederlaag MSN 21.03.2023

Lees: Na doorzeuren oppositie debatteert Tweede Kamer voor het eerst over verkiezingsuitslag AD 21.03.2023

Lees: Kamer toch in debat over verkiezingsuitslag  Telegraaf 21.03.2023

Lees: Coalitie overstag na kritiek oppositie: toch wel debat over verkiezingsuitslag NU 21.03.2023

Lees: Coalitiepartijen geven verzet op tegen debat over verkiezingsuitslag NOS 21.03.2023

Lees: Regeringspartijen toch om: 4 april Kamerdebat over uitslag verkiezingen RTL 21.03.2023

Lees: Toch steun vanuit coalitie voor debat over verkiezingsuitslag MSN 21.03.2023

Lees: Oppositie Kamer woest, coalitie wil geen debat over verkiezingen MSN 21.03.2023

Lees: Coalitie blokkeert debat over verkiezingsuitslag, tot woede van oppositie NU 21.03.2023

Lees: Van der Plas verwacht nog dit jaar Tweede Kamerverkiezingen MSN 21.03.2023

Lees: Van der Plas na geheim onderonsje Rutte: ‘Dan valt het kabinet!’ | Video Telegraaf 21.03.2023

Lees: Caroline van der Plas na gesprek met Rutte: ‘Situatie is onhoudbaar, ik verwacht verkiezingen’ AD 21.03.2023

Lees: Minister Van der Wal: gesprek in kabinet over stikstofafspraken MSN 21.03.2023

Lees: Rutte en Van der Plas in conclaaf in restaurant De Landbouw: ’Leuk gesprek’ Telegraaf 21.03.2023

Les: Minister Van der Wal: gesprek in kabinet over stikstofafspraken RTL 21.03.2023

Lees: Minister Van der Wal: kabinet bespreekt stikstofafspraken RTL 21.03.2023

Lees: Van der Plas: gesproken met Rutte over verkiezingen en stikstof MSN 21.03.2023

Lees: Paternotte: stikstofstandpunt D66 verandert niet na verkiezingen MSN 21.03.2023

Lees: BBB’er Van der Plas appt De Groot (D66): ‘Ik zet er een hartje bij’ RTL 21.03.2023

Lees: Rijswijk gaat stemmen hertellen van drie stembureaus die een opmerkelijk verschil in uitslag laten zien AD 21.03.2023

Lees: Rijswijk en Zuidplas hertellen stemmen waterschapsverkiezingen – Omroep West 21.03.2023

Lees: Hertelling in sommige gemeenten voor waterschap of provincie MSN 21.03.2023

Lees: Eerste gesprekken met verkenners in provincies starten deze week MSN 20.03.2023

Lees: GroenLinks verliest flink maar blijft grootste in Amsterdam MSN 20.03.2023

Lees: BBB met acht zetels in Provinciale Staten van Noord-Holland MSN 20.03.2023

Lees: BBB klimt naar 17 zetels in de Eerste Kamer, coalitie verliest nog meer plekken NU 20.03.2023

Lees: BBB vrijwel zeker 17 zetels in senaat, D66 zakt terug naar 5 Telegraaf 20.03.2023

Lees: Zetelverdeling in de Eerste Kamer: BBB vrijwel zeker op 17 zetels (businessinsider.nl) 20.03.2023

Lees: Zetelverdeling in de Eerste Kamer: BBB vrijwel zeker op 17 zetels, D66 zakt terug naar 5  MSN 20.03.2023

Lees: BBB vrijwel zeker 17 zetels in senaat, D66 zakt terug naar 5 MSN 19.03.2023

Lees: BBB klimt in jongste prognose naar 17 zetels, D66 zakt naar 5 zetels NOS 19.03.2023

Lees: BBB komt toch uit op 17 zetels en wordt daarmee ruim de grootste AD 19.03.2023

Lees: BBB vrijwel zeker 17 zetels in senaat, D66 zakt terug naar 5 Telegraaf 19.03.2023

Lees: Toch 17 zetels voor BBB in Eerste Kamer, D66 levert een zetel in RTL 19.03.2023

Lees: Toch 17 zetels voor BBB in Eerste Kamer, D66 levert een zetel in MSN 19.03.2023

Lees: Kiezer zit niet te wachten op lange formaties AD 19.03.2023

Lees: Kiezers die hopen dat na nu alles anders wordt, kunnen wel eens bedrogen uitkomen AD 19.03.2023

Lees: BBB bestormt Biblebelt. ‘Het is gewoon mainstream PKN dat daarop stemt’ (trouw.nl) 19.03.2023

Lees: GL aan kop bij eerste ‘buitenlandse’ Provinciale Statenverkiezingen NOS 19.03.2023

Lees: Voorlopige uitslag: GroenLinks grootste onder kiezers buitenland MSN 19.03.2023

Lees: Kiezers in het buitenland kiezen GroenLinks als grootste partij  NU 19.03.2023

Lees: GroenLinks krijgt meeste stemmen van Nederlanders in het buitenland MSN 19.03.2023

Lees: GroenLinks krijgt meeste stemmen van Nederlanders in het buitenland RTL 19.03.2023

Lees: Door BBB uitgezochte verkenners zijn allemaal níét-leden: ‘Ze moeten neutraal zijn’ AD 19.03.2023

Lees: PvdA-prominent Hans Spekman: samenwerking met GroenLinks gefaald MSN 19.03.2023

Lees: Linkse wolk verliest: ’Wie houden we nou voor de gek?’ Telegraaf 19.03.2023

Lees: BBB lost probleem niet op: “Zolang stikstofbeleid geen reductie laat zien, kun je niet naar méér stikstof” MSN 19.03.2023

Lees: BBB lost probleem niet op: “Zolang stikstofbeleid geen reductie laat zien, kun je niet naar méér stikstof” – Wel.nl (welingelichtekringen.nl) 19.03.2023

Lees: CDA-gedeputeerde Limburg: stikstofdeadline 2030 gaan we niet doen MSN 19.03.2023

Lees: CDA-gedeputeerde Limburg: stikstofdeadline 2030 gaan we niet doen – Wel.nl (welingelichtekringen.nl) 19.03.2023

Lees: Hoe moet het CDA verder? Partij houdt dinsdag nieuw crisisberaad NOS 19.03.2023

Lees: Hoekstra nog niet uit de zorgen, dinsdag weer CDA-overleg  AD 19.03.2023

Lees: Dinsdag CDA-topoverleg over positie Wopke Hoekstra MSN 19.03.2023

Lees: Dinsdag CDA-topoverleg over positie Wopke Hoekstra – Wel.nl (welingelichtekringen.nl) 19.03.2023

Lees: Raakt D66 nóg een senaatszetel kwijt? Dat valt nog te bezien AD 18.03.2023

Lees: BBB kust buiten de Randstad onbehagen tot leven: ‘De onvrede is veel breder dan alleen stikstof’ AD 18.03.2023

Lees: ‘Veldslag gewonnen maar de oorlog nog niet’ | Video Telegraaf 18.03.2023

Lees: BBB is uiteraard tegen de stikstofmaatregelen, maar wat wil de partij nog meer? RTL 18.03.2023

Lees: Jongerenpartij BBB: ‘Meer animo voor dan gedacht’ RTL 18.03.2023

Lees: BBB wil VVD-prominenten als verkenner in Zuid-Holland en Noord-Holland RTL 18.03.2023

Lees: Oud-staatssecretaris Teeven verkenner voor coalitie Zuid-Holland – Omroep West 18.03.2023

Lees: Fred Teeven verkent BBB-coalitie Zuid-Holland, ook andere provincies benoemen verkenner NOS 18.03.2023

Lees: Oud-staatssecretaris Teeven aangesteld als verkenner voor coalitie Zuid-Holland NU 18.03.2023

Lees: Oud-staatssecretaris Teeven verkenner voor coalitie Zuid-Holland MSN 18.03.2023

Lees: Deze boeren draaien hun vlaggen weer om: ‘Ik voel me gesteund’ NU 17.03.2023

Lees: BBB overal de grootste: hoe gaat het nu verder in de provincies? NOS 17.03.2023

Lees: Winst van BBB bewijst dat kloof tussen ‘Dé Randstad’ en ‘Dé Provincie’ onzin is: die bestáán niet AD 17.03.2023

Lees: Na de ‘schreeuw van de kiezer’ fluistert kabinet: we hebben u gehoord, maar antwoord is er nog niet  AD 17.03.2023

Lees: Kabinet wil luisteren naar ‘schreeuw’ kiezer, maar nog geen handreiking stikstof NOS 17.03.2023

Lees: CDA-ministers: winst BBB vraagt om andere stikstofaanpak NOS 17.03.2023

Lees: Reacties op monsterzege BBB: ‘Dit land heeft minder megastallen en minder landbouwgif nodig’  AD 17.03.2023

Lees: Snelle groei partij kan ongelukken opleveren: ‘BBB zal niet zoals Forum na vier jaar weer zijn verdwenen’ AD 17.03.2023

Lees: Unicum: BBB als eerste partij ooit grootste in alle provincies geworden AD 17.03.2023

Lees: Van der Plas clasht aan talkshowtafel: ‘Wat is dit voor een totale onzin?’ | Video Telegraaf 17.03.2023

Lees: LIVE | BBB: we voeren al gesprekken over vormen coalities Telegraaf 17.03.2023

Lees: Provincies gaan formeren: BBB wil besturen, maar met wie? NU 17.03.2023

Lees: BBB sluit niemand uit ‘die met gezond verstand’ mee wil besturen MSN 17.03.2023

Lees: GroenLinks de grootste in Rotterdam, gevolgd door de VVD RTL 17.03.2023

Lees: GroenLinks de grootste in Rotterdam, gevolgd door de VVD MSN 17.03.2023

Lees: GroenLinks ruim de grootste, Volt sterk in links bolwerk Nijmegen MSN 17.03.2023

Lees: CDA-Europarlementariër: ‘Als Wopke weg moet, hebben we het wéér niet over de boeren’ AD 17.03.2023

Lees: Hoekstra blijft CDA-leider: ‘Maar we moeten wel in gesprek over stikstof binnen de coalitie’ AD 17.03.2023

Lees: CDA-leider Hoekstra stuurt aan op koerswijziging ’grote dossiers’ na dreun BBB Telegraaf 17.03.2023

Lees: Hoekstra: kabinet niet zomaar door na deze verkiezingsuitslag MSN 17.03.2023

Lees: In het CDA is de jacht op Wopke Hoekstra geopend – Wel.nl (welingelichtekringen.nl) 17.03.2023

Lees: ‘Gedoemde’ boeren blij met grote overwinning BBB: ‘Een fantastische ommezwaai’ – Omroep West 17.03.2023

Lees: Ministers zeggen aan de slag te willen met signaal van kiezer RTL 17.03.2023

Lees: Schouten: kiezer gaf laag vertrouwen stem, kabinet heeft huiswerk MSN 17.03.2023

Lees: Minister Van der Wal: ‘Ik heb juist heel veel begrip voor de zorgen’ RTL 17.03.2023

Lees: Bouwwereld reageert verdeeld op verkiezingswinst BBB MSN 17.03.2023

Lees: Politicoloog: ontzuiling draagt bij aan winst BBB in 12 provincies MSN 17.03.2023

Lees: Alle uitslagen bekend: nieuwkomer BBB in alle provincies de grootste NU 17.03.2023

Lees: BBB nu in alle provincies de grootste partij geworden NOS 17.03.2023

Lees: BoerBurgerBeweging (BBB) in alle provincies de grootste RTL 17.03.2023

Lees: Uniek: BBB in alle provincies de grootste – Wel.nl (welingelichtekringen.nl) 17.03.2023

Lees: Caroline mist haar Jan – Wel.nl (welingelichtekringen.nl) 17.03.2023

Lees: Caroline mist haar Jan MSN 17.03.2023

Lees: In Groningen loopt de kloof tussen ‘stad’ en ‘ommeland’ dwars door de Staten – EW (ewmagazine.nl) 16.03.2023

Lees: Tjeerd de Groot maakte BBB groot – EW (ewmagazine.nl) 16.03.023

maart 18, 2023 Posted by | Uncategorized | , , , | 1 reactie

De lange arm van Rusland ook in Polen

AFP

Polen arresteert zestal op verdenking spionage voor Rusland

Polen heeft zes buitenlanders aangehouden op verdenking van spionage voor Rusland. Dat meldt de BBC op basis van Poolse regeringsbronnen. De zender spreekt van een spionagenetwerk. Over hun identiteiten is nog niets bekendgemaakt.

Het zestal zou verborgen camera’s hebben geplaatst bij spoorwegknooppunten en langs belangrijke verkeersroutes die gebruikt worden voor de bevoorrading van het Oekraïense leger. De camera’s zouden onder meer zijn geplaatst bij een kleine luchthaven vanaf waar militair materieel en hulpgoederen worden verplaatst naar Oekraïne.

Het gaat om een vliegveld in de provincie Rzeszów, enkele tientallen kilometers van de Oekraïense grens. Amerikaanse en Europese militairen landen er regelmatig met goederen bestemd voor het buurland.

Volgens de Britse zender is de bevoorradingsplek zo cruciaal dat Washington hem beveiligt met defensiesystemen. De luchthaven werd recent door president Biden aangedaan toen hij een bezoek bracht aan Kyiv.

Afgelopen jaar werden in Polen meer arrestaties verricht vanwege mogelijke spionage. Vorige maand werd een Rus in Polen veroordeeld voor spionage die tussen 2015 en 2022 plaatsvond. Het land is een belangrijke bondgenoot van Oekraïne.

Meer:

Lees: ‘Russische spionnen bij Pools militair vliegveld en spoorlijn naar Oekraïne’ RTL 16.03.2023

Lees: ‘Polen arresteert zestal op verdenking spionage voor Rusland’ NOS 16.03.2023

Lees: Polen arresteert zes mensen op verdenking van spionage voor Rusland  NU 16.03.2023

Lees: ‘Polen houdt zes buitenlanders aan op verdenking van spionage voor Rusland’ AD 16.03.2023

Nog meer:

Zie ook: De “Lange arm” van Rusland in Den Haag en verder !!! – deel 2

Zie ook: De “Lange arm” van Rusland in Den Haag en verder !!! – deel 1

Zie ook: De lange arm van Rusland ook in Zweden

Zie ook: De lange arm van Rusland ook in Duitsland

Zie ook: De lange arm van Rusland en China ook in Nederland en verder – de nasleep

Zie ook: De lange arm van China ook in Nederland

Zie ook: De “Lange arm” van Rusland weer aan de slag ???

Zie ook: De “Lange arm” van Rusland aangepakt

Zie ook: En weer kijkt de hele wereld naar Rusland !!!

Zie ook: En weer kijkt de hele wereld naar het Rusland in Den Haag

maart 17, 2023 Posted by | Uncategorized | , , | 1 reactie