Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 82 – tussenstand onderhandelingsronde 24.09.2021

Volgende week conclusies trekken

Informateur Remkes hoopt volgende week conclusies te trekken over hoe het verder moet met de formatie. Maandag 27.09.2021 praat hij weer met de leiders van VVD, D66 en CDA en hun secondanten. In een brief aan hen schrijft Remkes dat dan “de balans wordt opgemaakt”.

Hij wil de Kamer “in de loop van volgende week informeren en daarbij conclusies trekken”. De Tweede Kamer stelde Remkes ruim twee weken geleden aan als informateur. Zijn opdracht is te onderzoeken of er een minderheidskabinet kan komen uit een combinatie van VVD, D66 en CDA. Die coalitie zou “constructief en vruchtbaar” moeten samenwerken met de Tweede Kamer.

Vorig weekend trokken Remkes en de kopstukken van de drie partijen zich terug op een landgoed in Hilversum, maar dat leidde tot weinig concreets. Remkes zei toen dat het goede gesprekken waren, maar dat de gebeurtenissen van die week complicerend hadden gewerkt. Hij doelde daarmee op het aftreden van de ministers Kaag en Bijleveld en de onrust daarover.

Sinds vorige week zijn er geen officiële bijeenkomsten onder leiding van de informateur meer geweest. Dat kwam ook doordat het deze week Prinsjesdag was en ook de Algemene Politieke Beschouwingen in de Kamer werden gehouden. VVD-leider Rutte is als premier vandaag bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

Informateur Johan Remkes wil volgende week ‘conclusies trekken’ over een minderheidskabinet. De kans dat het er komt, is er deze week niet groter op geworden.

De Algemene Beschouwingen waren ruim 26 uur bezig toen de VVD een voorstel indiende waarmee er 2 miljard euro extra werd vrijgemaakt voor de woningmarkt, lerarensalarissen, koopkracht en veiligheid. Het akkoord tussen VVD, D66, CDA en ChristenUnie kostte wat moeite, ‘maar het demissionaire kabinet is de Tweede Kamer ruimhartig tegemoetgekomen’.

Akkoord achter gesloten deuren

Rond 22.00 uur werd duidelijk dat de coalitiepartijen het eens waren geworden over de extra wensen voor de begroting. Dat was achter gesloten deuren en in de wandelgangen geregeld. Daar had demissionair premier Rutte eerder al over gezegd, dat dat de enige manier was. “Ik denk zelf – sorry, oude bestuurscultuur – dat het bijna niet te vermijden is dat je daar ook eens een keer voor met elkaar in een kamer gaat zitten, niet meteen met een tv-camera erbij.”

Het resultaat van het overleg was een voorstel voor 2 miljard euro extra voor onder meer de woningmarkt, lerarensalarissen en de veiligheid. Het geld is bedoeld om de verhuurderheffing te verlagen (500 miljoen), de loonkloof tussen het primair en voortgezet onderwijs te verkleinen (500 miljoen) en de energierekening te verlagen (500 miljoen) voor burgers en bedrijven. Ook gaat er extra geld naar defensie (300 miljoen) en veiligheid (200 miljoen).

Steun PvdA en GroenLinks

Oppositiepartijen PvdA en GroenLinks steunden het plan van de coalitie. PvdA-leider Lilianne Ploumen en GroenLinks-leider Jesse Klaver zeiden blij te zijn met het extra geld, maar maakten wel een voorbehoud. De PvdA beoordeelt pas later bij de behandeling van de afzonderlijke begrotingen definitief of ze vindt dat problemen echt goed aangepakt worden, aldus Ploumen. Klaver vindt de alomvattende motie van de VVD een ‘eerste stap, maar we zijn er nog niet’.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is 2e%2Bkamer%2B2021%2Bformatie%2B%25283%2529.jpg

Nog geen zicht op doorbraak in de formatie

De Algemene Politieke Beschouwingen op woensdag en donderdag moesten het bewijs worden dat er nog samengewerkt kan worden in Den Haag.

De hoop op samenwerking was vooral gevestigd op wat het “politieke midden” is gaan heten. Naast de eerdergenoemde vier partijen horen daar ook GroenLinks en PvdA bij.

Gaan niet zomaar voor alle begrotingen stemmen’

En dus is er scepsis. “Ze hebben geen steun van ons gekocht”, klinkt het bij de linkse partijen. De komende maanden worden de begrotingen van alle ministeries apart behandeld. “Wij gaan nu natuurlijk niet zomaar voor alle begrotingen stemmen”, is daar de opvatting.

Bij GroenLinks en de PvdA denken ze dat een minderheidscoalitie sinds deze week nog onaantrekkelijker is geworden. “Het kost veel geld en levert veel gedoe op”, valt daar te horen.

Maandenlang probeerden de twee linkse partijen de onderhandelingen te starten met VVD, D66 en CDA. Maar VVD en CDA willen niet met twee linkse partijen samen in een coalitie.

PvdA en GroenLinks willen weer niet zonder elkaar. Zo zit de formatie al maanden muurvast en lijkt een minderheidscoalitie de enige uitweg.

GroenLinks-leider Jesse Klaver gaf woensdag tijdens het debat al een signaal af. Zijn partij zal de landbouwbegroting niet steunen als er geen oplossing voor het stikstofprobleem is.

Tot vreugde van VVD-Kamerlid Sophie Hermans schaarde bijna de hele Kamer zich achter haar voorstel om zo’n 2 miljard euro extra uit te geven aan leraren, lagere huren en koopkracht. Maar dat leverde geen politieke winst op.

De Tweede Kamer heeft de afgelopen twee dagen de kabinetsplannen voor 2022 stevig vertimmerd. Er komt bijvoorbeeld een structurele salarisverhoging voor zorgpersoneel (675 miljoen euro).

De verhuurderheffing wordt met 500 miljoen euro verlaagd, er komt extra geld om de lonen van basisschoolleraren te verhogen (500 miljoen euro) en ook de energiekosten van burgers worden verzacht (375 miljoen euro). Een zeer ruime meerderheid heeft ook nog uitgesproken dat het leenstelsel zo snel mogelijk moet verdwijnen. En er komt extra geld voor veiligheid en defensie (500 miljoen euro).

Gelukt

Het zijn allemaal dingen die veel oppositiepartijen de afgelopen jaren tevergeefs voor elkaar probeerden te krijgen. Zelfs de verhoging van de zorgsalarissen wordt – tegen de zin van de VVD – mede betaald uit extra winstbelasting voor bedrijven, zo bleek tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen (APB), het belangrijkste debat over de Prinsjesdagstukken.

“Ik ben blij dat het gelukt is om zo’n brede overeenstemming te vinden”, was de korte reactie van premier Rutte. Hij moest weg om zijn vliegtuig te halen naar New York om op tijd te komen voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

Luisteren

Het waren andere beschouwingen dan anders. Zelden had de Tweede Kamer zoveel vrijheid en gelegenheid om de begroting aan te passen. Want, in tegenstelling tot vorige jaren, was het kabinet niet verzekerd van voldoende steun van een meerderheid van de Tweede Kamer.

De ChristenUnie heeft namelijk feitelijk zijn handen afgetrokken van het kabinet, vanwege inhoudelijke koersverschillen en politieke wrijving. Dus moest het kabinet zich op een andere manier zeker stellen van voldoende steun.Lees hier het live-verslag van de tweede dag en eerste dag van de Algemene Politieke Beschouwingen. Het was even de vraag of het de Tweede Kamer zou lukken om de begroting “bij te plussen”, zoals het werd genoemd. De eerste dag was er nog weinig zicht op overeenkomsten.

Maar donderdagavond kwam er – na een dag van koortsachtig overleg buiten de plenaire zaal – een deal van 2 miljard euro tussen de oude coalitiepartijen van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie naar buiten.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is 2e%2Bkamer%2B2021%2Bformatie%2B%25282%2529.jpg

‘Miljardje van Hermans’

Het is 2,1 miljard euro op een begroting van in totaal 430 miljard euro, en met de zorgsalarissen erbij wordt het zelfs bijna 3 miljard. Later op de avond zegden ook oppositiepartijen PvdA en GroenLinks hun steun toe, terwijl deze partijen de afgelopen twee dagen toch zeer afhoudend en kritisch waren over “het miljardje van Hermans”, het bedrag dat volgens VVD-fractieleider Hermans beschikbaar was voor aanpassingen.

Tijdens het twee dagen durende debat speelde de formatie duidelijk op de achtergrond. Zou het Rutte lukken om de band met partijen als GroenLinks, PvdA, CU en de SGP te verbeteren? Want hun steun is in de kabinetsformatie cruciaal: zowel voor een minderheids- als voor een eventueel meerderheidskabinet.

Minderheidskabinet niet echt dichterbij gekomen

“De conclusie van dit debat moet ook zijn dat een minderheidskabinet straks nog veel van dit soort dure deals in de Tweede Kamer zal moeten sluiten, om voldoende steun te hebben van bijvoorbeeld PvdA en GroenLinks.

Ze zullen bij elk voorstel dat zo’n kabinet doet de prijs flink opdrijven. Dus je kunt wel zeggen dat het deze week wel gelukt is om steun te krijgen voor de plannen van 2022, maar een minderheidskabinet is niet bepaald dichterbij gekomen.”

Premier Rutte wilde, op weg naar het regeringsvliegtuig, niet vooruitlopen op een doorbraak in de formatie. “Dit debat staat hier los van.” Komende maandag gaat informateur Remkes verder met zijn gesprekken over het minderheidskabinet.

Haken en ogen

En vandaag 24.09.2021 in de ministerraad gingen de bewindspersonen ook nog even napraten over de eis van de Tweede Kamer om zo snel mogelijk het leenstelsel af te schaffen. Daar zitten nogal wat haken en ogen aan. De kosten voor de compensatie van de studenten die onder het huidige leenstelsel vallen worden op zeker 1,5 miljard euro geschat.

Demissionair premier Rutte ontraadde de afschaffing van het leenstelsel op dit moment. Hij wijst er onder meer op dat het een grote beleidswijziging is.

Lees: Informateur Remkes: volgende week conclusies trekken NOS 24.09.2021

Lees: Informateur Remkes wil volgende week spijkers met koppen slaan Telegraaf 24.09.2021

Lees: Remkes wil volgende week ‘conclusies trekken’ over kabinetsformatie NU24.09.2021

Lees: Remkes wil volgende week knoop doorhakken in formatie AD 24.09.2021

Lees: Remkes wil volgende week ‘conclusies trekken’ in kabinetsformatie MSN 24.09.2021

Lees: Miljardendeal bij begroting, maar wat levert dat de formatie op? NU 24.09.2021

Lees: Kamer krijgt op veel punten zijn zin, maar nog geen zicht op doorbraak formatie NOS 24.09.2021

Lees: Kans op minderheidskabinet is deze week niet groter geworden, ondanks deal Miljoenennota AD 24.09.2021

Lees: Miljardendeal bij begroting, maar wat levert dat de formatie op? MSN 24.09.2021

Lees: ‘Marathondebat toont aan dat minderheidskabinet kan werken’  RTL 24.09.2021

Meer: kabinetsformatie 2021

Lees: Eindverslag informateur Hamer 02.09.2021

Meer: Formatie  RTL

Meer: Formatie 2021 NU

Meer: Dossier Onder Politici | AD.nl

Meer: Op weg naar een nieuw kabinet | NOS

Zie ook: Grote onrust op Links op weg naar Rutte 4 !!

zie verder: Verkiezingen 2e kamer op 17 maart 2021

Lees: Nieuw kabinet lijkt verder weg dan ooit, hoe nu verder? NU 01.09.2021

Lees: Wat wil jij weten over de formatie? NU 01.09.2021

Zie ook: De spanningen nemen toe op weg naar de formatie van de nieuwe coalitie van Kabinet Rutte 4 en de Begroting 2022 – deel 81 – tussenstand onderhandelingen 22.09.2021

Zie ook: De spanningen nemen toe op weg naar de formatie van de nieuwe coalitie van Kabinet Rutte 4 en de Begroting 2022 – deel 80 – tussenstand onderhandelingen 21.09.2021

Zie ook: De spanningen nemen toe op weg naar de formatie van de nieuwe coalitie van Kabinet Rutte 4 en de Begroting 2022 – deel 79 – tussenstand onderhandelingen 20.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 78 – dag 2 tussenstand onderhandelingsronde 19.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 77 – dag 1 tussenstand onderhandelingsronde 18.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 76 – tussenstand onderhandelingen 16.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 75 – onderhandelingsronde 15.09.2021

Zie ookOp weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 74 – tussenstand onderhandelingsronde 13.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 73 – bezinning onderhandelingen 12.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 72 – bezinning onderhandelingen 11.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 71 – bezinning onderhandelingen 10.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 70 – onderhandelingen 09.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 69 – 2e kamer onderhandelingen 08.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 68 – 2e kamer debat onderhandelingen 07.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 67 – bezinning onderhandelingen 06.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 66 – bezinning onderhandelingen 05.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 65 – bezinning onderhandelingen 04.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 64 – tussenstand onderhandelingen 03.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 63 – verslag tussenstand onderhandelingen 02.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 62 – tussenstand onderhandelingsronde 01.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 61 – onderhandelingsronde 31.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 60 – onderhandelingsronde 30.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 59 – tussenstand onderhandelingsronde 29.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 58 – tussenstand onderhandelingsronde 28.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 57 – tussenstand onderhandelingsronde 27.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 56 – tussenstand onderhandelingsronde 26.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 55 – onderhandelingsronde 25.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 54 – onderhandelingsronde 24.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 53 – onderhandelingsronde 23.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 52 – tussenstand onderhandelingsronde 22.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 51 – onderhandelingsronde op 20.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 50 – tussenstand onderhandelingsronde 19.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 49 – onderhandelingsronde verder op 19.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 48 – onderhandelingsronde verder op 18.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 47 – onderhandelingsronde verder op 17.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 46 – onderhandelingsronde verder op 16.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 45 – tussenstand onderhandelingsronde 10.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 44 – tussenstand onderhandelingsronde 15.07.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 43 – tussenstand onderhandelingsronde 09.07.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 42 – tussenstand onderhandelingsronde vanaf 29.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 41 – 2e kamer debat 23.06.2021 eindverslag verkenningsronde

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 40 – eindverslag verkenningsronde 22.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 39 – verkenningsronde 21.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 38 – tussenstand verkenningsronde 20.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 37 – verkenningsronde 18.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 36 – tussenstand verkenningsronde 17.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 35 – tussenstand verkenningsronde 16.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 34 – verkenningsronde 15.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 33 – verkenningsronde 14.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 32 – verkenningsronde 11.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 31 – verkenningsronde 10.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 30 – verkenningsronde 09.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 29 – verkenningsronde 08.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 28 – verkenningsronde 07.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 27 – verkenningsronde 04.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 26 – verkenningsronde 03.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 25 – verkenningsronde 02.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 24 – verkenningsronde 01.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 23 – verkenningsronde 31.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 22 – tussenstand verkenningsronde 28.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 21 – verkenningsronde 27.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 20 – verkenningsronde 26.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 19 – de verkenningsronde gaat een nieuwe fase in !!!

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 18 – tussenstand verkenningsronde 20.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 17 – verkenningsronde Jongeren en Kunst/Cultuursector 20.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 16 – verkenningsronde grote partijen 18.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 15 – verkenningsronde kleine partijen 17.05.2021

Zie ookOp weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 14 – start verkenningsronde met Informateur Mariëtte Hamer vanaf 17.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 13 – Debat 12.05.2021 en benoeming nieuwe Informateur Mariëtte Hamer

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 12 – vanaf 10.05.2021 weer op weg

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 11 – op weg naar de inhoudelijke formatie

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 10 – verkenningsronde vertraagd

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 9 – verkenningsronde vanaf 25.04.2021 weer verder

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 8 – verkenningsronde 20.04.2021 en 21.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 7 – volgende verkenningsronde vanaf 19.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 6 – volgende verkenningsronde vanaf 13.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 5 – nieuwe start verkenningsronde vanaf 08.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 4 – voortgangsoverleg 06.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 3 – Debat 31.03.2021– 01.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 2

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 1

Zie ook: Aftrap Verkiezingen 2e kamer op 17 maart 2021 – op weg naar de uitslag

september 25, 2021 Posted by | Uncategorized | Plaats een reactie

De spanningen nemen toe op weg naar de formatie van de nieuwe coalitie van Kabinet Rutte 4 en de Begroting 2022 – deel 81 – tussenstand onderhandelingen 22.09.2021

Oppositiepartijen ruiken bloed en zetten Rutte in z’n eentje klem

Sophie Hermans (VVD) moest namens VVD, D66 en CDA steun zoeken bij de oppositie en gaf al bij voorbaat toe. Linkse partijen grepen hun kans in het belangrijkste Kamerdebat van het jaar, tijdens de vergadermarathon over de begroting 2022.

Met de formatie in een dal kreeg demissionair premier Mark Rutte klappen. Nu hij vleugellam is, moest Rutte toezien hoe heilige VVD-huisjes omver werden geworpen.

Waarom ‘stapt hij niet vandaag nog op’? Kent hij dan ‘geen enkele schaamte?’ 

In de jungle van het tweedaagse begrotingsdebat is Mark Rutte (VVD) de demissionaire wurgslang. Hij kronkelt om zijn tegenstanders heen, verklaart dat hij hun wensen tot de zijne maakt en begint dan af te knijpen.

Echter, de de VVD heeft diep in de buidel moeten tasten om genoeg steun in de Tweede Kamer te krijgen voor de begroting van volgend jaar. Regeringspartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie hebben donderdag 23.09.2021 uiteindelijk een deal gesloten om de begroting voor komend jaar voor twee miljard euro te verbouwen.

Het geld is onder meer bedoeld voor de woningmarkt, verlagen van de energierekening, verhoging salarissen van het zorgpersoneel en leraren op de basisschool, koopkrachtverbetering en opschaling van de veiligheid. Kortom, het marathondebat toonde aan dat een minderheidskabinet prima kan werken.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is 4b94b-begroting.jpg

Formatie

Als VVD-leider en demissionair premier Mark Rutte de illusie had deze week de formatie vlot te trekken én de Rijksbegroting wat glans te geven, dan moet hij constateren: operatie mislukt. Vrienden maken – dat valt momenteel niet mee.

Lees ook;

Kabinet is om: zorgpersoneel krijgt meer loon, maar rekening komt niet bij bedrijfsleven
Hermans laat zich zien: ‘Leek alsof ze enorm veel weggaf, maar ze gaf geen millimeter toe’

En waar Rutte voorheen debatten -en het politiek proces- naar zijn hand wist te zetten, geeft de Tweede Kamer hem die ruimte niet meer. Oppositiepartijen ruiken bloed nu de formatie nagenoeg is vastgelopen en lijkt uit te draaien op een minderheidskabinet. Een deel van de Tweede Kamer wil nieuwe verkiezingen, anderen zien een kans de VVD pijn te doen. En dat laatste lukte al een flink beetje.

Rutte ging het debat in met 900 miljoen euro, een soort smeerolie. Want om bovenop de karige begroting voor 2022 wat extra’s te doen in bijvoorbeeld de zorg, het onderwijs, of op de woningmarkt, deed de VVD-leider vast een heilig huisje in de uitverkoop. Het geld dat hij vanaf 2017 nog vurig bevocht voor werkgevers – eerst voor het afschaffen van de dividendbelasting, later via de BIK-regeling – gooide Rutte nu in de pot vrij-te-besteden.

Demissionair premier Mark Rutte en Jesse Klaver (GroenLinks) tijdens het debat na de Troonrede op Prinsjesdag.
Demissionair premier Mark Rutte en Jesse Klaver (GroenLinks) tijdens het debat na de Troonrede op Prinsjesdag. © ANP

Samen met partijen in het ‘brede politieke midden’ moest daar maar een ‘verstandige’ bestemming voor gevonden worden. De politieke boodschap is deze: met mij valt nog steeds te onderhandelen, ook als ik straks een minderheidheidskabinet aanvoer.

Demissionair premier Mark Rutte tijdens een schorsing van de Algemene Politieke Beschouwingen, het debat na de Troonrede op Prinsjesdag.

Verzet

Maar waar Rutte voorheen politieke partijen moeiteloos (‘ritselen en regelen’) met deals in zijn kamp wist te trekken, geven ze nu niet meer thuis. De mislukte formatie heeft de relatie met GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, PVV en al die anderen verder verzuurd. Ze dwingen de VVD-leider op de knieën.

Want volgens Jesse Klaver (GroenLinks) moet Rutte niet denken dat hij nog íets te zeggen heeft.

‘De Kamer is missionair, u niet’, u bent demissionair. U vergeet dat graag !!

Dus wordt Rutte na jaren van verzet ook gedwongen te denken over de afschaffing van de verhuurderheffing, een belasting voor woningcorporaties. Als deze er helemaal aan gaat, wat links wil, loopt de schatkist volgend jaar zo’n 1,4 miljard mis. En Rutte toont op dat punt plots kneedbaar. Opheffen van die maatregel is bespreekbaar. ,,Ik ben er niet mee getrouwd.”https://omny.fm/shows/politieke-podcast/t-shirt-polo-en-bodywarmer-geen-succes-in-formatie/embed

In de marge van het debat roemt hij ineens, als leider van de zelfverklaarde vroem-vroempartij, ineens een autovrije (!) woonwijk in Utrecht. ,,Hartstikke mooi!”

Maar oppositiepartijen willen sneller. En meer. Ze zien nu zelfs de kans om voor een hogere winstbelasting voor bedrijven, de vennootschapsbelasting, te pleiten. Doorgaans een taboe voor de VVD.

Voorheen was dat voor Rutte niet eens zó moeilijk te verdedigen, zolang hij zich gesteund wist door een meerderheid in de Tweede Kamer. Maar daar wringt het: de ChristenUnie is zo’n beetje uit de coalitie gestapt. Zeker nu de partij vorige week een meerderheid bij elkaar trommelde om het kabinet te dwingen volgend jaar salarissen in de zorg te verhogen.

Slotsom: Rutte zit klem. CDA en D66 willen de winstbelasting ook enigszins verhogen, dus Rutte staat alleen in zijn verzet. En daarom kunnen de plannen van GroenLinks, PvdA én ChristenUnie best wel betaald worden door VVD-stokpaardjes te offeren, zo is de sfeer.

Kriegelig

Rutte wordt soms ook wel wat kriegelig. ,,We moeten wel kijken naar verstandig begrotingsbeleid. Niet de sluizen openzetten.” Geld voor zorgsalarissen, leraren, voor extra koopkracht, voor lagere huren: dat is duur en moet allemaal wel ‘gedekt’ worden door inkomsten. Rutte: ,,Ik heb een hoop plannen gehoord, maar weinig dekking.”

Hier nog lachend samen, later in het debat tegenover elkaar: demissionair premier Mark Rutte en Lilianne Ploumen (PvdA).
Hier nog lachend samen, later in het debat tegenover elkaar: demissionair premier Mark Rutte en Lilianne Ploumen (PvdA). © ANP

Maar dan duwt zelfs coalitiegenoot Rob Jetten (D66) nog even op de wond. ,,Ik heb wel dekking gehoord.”

Al bijt Rutte nu en dan ook van zich af: ,,Het kabinet is geen uitvoeringsteam van de Tweede Kamer.” En als Jetten zegt dat het ‘niet hoopgevend’ is, wat Rutte aan buigzaamheid laat zien, is de premier kortaf: ,,Ik meen feedback te horen die ik niet herken.”

Bovendien, zo onderhandelen in het openbaar, dat levert hem ongemak op, erkent hij. ,,Ik denk zelf, sorry oude bestuurscultuur, dat het nodig is dat je een keer in een kamer gaat zitten zonder camera erbij. … Maar ik sta open voor andere suggesties.”

Een vragende Rutte – vergeefs zoekend naar vrienden in de Tweede Kamer. Zo in het defensief gedrukt zagen ze hem zelden.

lees: Vrienden maken valt momenteel niet mee voor Rutte: ‘De Kamer is missionair, u niet’ AD 23.09.2021

Meer: kabinetsformatie 2021

Lees: Eindverslag informateur Hamer 02.09.2021

Meer: Formatie  RTL

Meer: Formatie 2021 NU

Meer: Dossier Onder Politici | AD.nl

Meer: Op weg naar een nieuw kabinet | NOS

Zie ook: Grote onrust op Links op weg naar Rutte 4 !!

zie verder: Verkiezingen 2e kamer op 17 maart 2021

Lees: Nieuw kabinet lijkt verder weg dan ooit, hoe nu verder? NU 01.09.2021

Lees: Wat wil jij weten over de formatie? NU 01.09.2021

Zie ook: De spanningen nemen toe op weg naar de formatie van de nieuwe coalitie van Kabinet Rutte 4 en de Begroting 2022 – deel 80 – tussenstand onderhandelingen 21.09.2021

Zie ook: De spanningen nemen toe op weg naar de formatie van de nieuwe coalitie van Kabinet Rutte 4 en de Begroting 2022 – deel 79 – tussenstand onderhandelingen 20.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 78 – dag 2 tussenstand onderhandelingsronde 19.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 77 – dag 1 tussenstand onderhandelingsronde 18.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 76 – tussenstand onderhandelingen 16.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 75 – onderhandelingsronde 15.09.2021

Zie ookOp weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 74 – tussenstand onderhandelingsronde 13.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 73 – bezinning onderhandelingen 12.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 72 – bezinning onderhandelingen 11.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 71 – bezinning onderhandelingen 10.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 70 – onderhandelingen 09.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 69 – 2e kamer onderhandelingen 08.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 68 – 2e kamer debat onderhandelingen 07.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 67 – bezinning onderhandelingen 06.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 66 – bezinning onderhandelingen 05.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 65 – bezinning onderhandelingen 04.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 64 – tussenstand onderhandelingen 03.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 63 – verslag tussenstand onderhandelingen 02.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 62 – tussenstand onderhandelingsronde 01.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 61 – onderhandelingsronde 31.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 60 – onderhandelingsronde 30.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 59 – tussenstand onderhandelingsronde 29.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 58 – tussenstand onderhandelingsronde 28.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 57 – tussenstand onderhandelingsronde 27.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 56 – tussenstand onderhandelingsronde 26.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 55 – onderhandelingsronde 25.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 54 – onderhandelingsronde 24.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 53 – onderhandelingsronde 23.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 52 – tussenstand onderhandelingsronde 22.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 51 – onderhandelingsronde op 20.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 50 – tussenstand onderhandelingsronde 19.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 49 – onderhandelingsronde verder op 19.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 48 – onderhandelingsronde verder op 18.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 47 – onderhandelingsronde verder op 17.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 46 – onderhandelingsronde verder op 16.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 45 – tussenstand onderhandelingsronde 10.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 44 – tussenstand onderhandelingsronde 15.07.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 43 – tussenstand onderhandelingsronde 09.07.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 42 – tussenstand onderhandelingsronde vanaf 29.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 41 – 2e kamer debat 23.06.2021 eindverslag verkenningsronde

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 40 – eindverslag verkenningsronde 22.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 39 – verkenningsronde 21.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 38 – tussenstand verkenningsronde 20.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 37 – verkenningsronde 18.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 36 – tussenstand verkenningsronde 17.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 35 – tussenstand verkenningsronde 16.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 34 – verkenningsronde 15.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 33 – verkenningsronde 14.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 32 – verkenningsronde 11.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 31 – verkenningsronde 10.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 30 – verkenningsronde 09.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 29 – verkenningsronde 08.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 28 – verkenningsronde 07.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 27 – verkenningsronde 04.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 26 – verkenningsronde 03.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 25 – verkenningsronde 02.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 24 – verkenningsronde 01.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 23 – verkenningsronde 31.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 22 – tussenstand verkenningsronde 28.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 21 – verkenningsronde 27.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 20 – verkenningsronde 26.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 19 – de verkenningsronde gaat een nieuwe fase in !!!

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 18 – tussenstand verkenningsronde 20.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 17 – verkenningsronde Jongeren en Kunst/Cultuursector 20.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 16 – verkenningsronde grote partijen 18.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 15 – verkenningsronde kleine partijen 17.05.2021

Zie ookOp weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 14 – start verkenningsronde met Informateur Mariëtte Hamer vanaf 17.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 13 – Debat 12.05.2021 en benoeming nieuwe Informateur Mariëtte Hamer

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 12 – vanaf 10.05.2021 weer op weg

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 11 – op weg naar de inhoudelijke formatie

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 10 – verkenningsronde vertraagd

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 9 – verkenningsronde vanaf 25.04.2021 weer verder

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 8 – verkenningsronde 20.04.2021 en 21.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 7 – volgende verkenningsronde vanaf 19.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 6 – volgende verkenningsronde vanaf 13.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 5 – nieuwe start verkenningsronde vanaf 08.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 4 – voortgangsoverleg 06.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 3 – Debat 31.03.2021– 01.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 2

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 1

Zie ook: Aftrap Verkiezingen 2e kamer op 17 maart 2021 – op weg naar de uitslag

september 23, 2021 Posted by | Uncategorized | Plaats een reactie

De hele wereld kijkt wederom weer naar de OPCW in Den Haag en Rusland – deel 5

Britten klagen derde verdachte aan in zaak-Skripal

De Engelse autoriteiten gaan een derde verdachte vervolgen in de zaak-Skripal voor de vergiftiging van de Russische oud-spion Sergei Skripal en zijn dochter drie jaar geleden in de Engelse plaats Salisbury, schrijft The Guardian.

Het gaat om een man die gebruikmaakt van de naam Sergey Fedotov. Eerder onderzoek van de BBC en onderzoekscollectief Bellingcat wees uit dat er een derde verdachte betrokken was bij de aanslag.

Tegen de drie is een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd, maar ze zitten waarschijnlijk in Rusland en dat land heeft geen uitleveringsverdrag met het Verenigd Koninkrijk.

Aanval met novitsjok

De Russische voormalige dubbelspion Skripal werd in 2018 samen met zijn dochter Joelia vergiftigd met het zenuwgas novitsjok. Het middel is vermoedelijk in vloeibare vorm op de voordeur van hun huis in de Engelse stad Salisbury aangebracht.

Het onderzoekscollectief Bellingcat kwam in 2019 al tot dezelfde conclusie. De Britse politie zegt nu dat Sergejev in het weekend van de aanslag in het Verenigd Koninkrijk was en geregeld contact had met Misjkin en Tsjepiga, die de aanslag uitvoerden. Volgens Bellingcat had Sergejev waarschijnlijk de leiding bij de operatie.

Spionnenruil

Skripal, zelf een oud-GROe-officier, zou rond de eeuwwisseling namen van Russische geheim agenten in het buitenland aan de Britten hebben doorgegeven. Dat kwam uit: hij werd gearresteerd en veroordeeld, maar kon zich in 2010 na een spionnenruil in het Verenigd Koninkrijk vestigen.

Rusland ontkent dat het iets met de poging tot moord op Skripal te maken heeft. Misjkin en Tsjepiga verklaarden in 2018 onder hun valse namen dat ze op het moment van de aanslag in Salisbury waren, maar er niets mee te maken hadden.

De kwestie met voormalige Russische spion Aleksandr Litvinenko

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens houdt Rusland ook verantwoordelijk voor de vergiftiging en dood van de voormalige Russische spion Aleksandr Litvinenko in Engeland. De voormalige spion werd in 2006 in het Verenigd Koninkrijk vergiftigd met de radioactieve stof polonium-210. In een andere geruchtmakende vergiftigingszaak in Groot-Brittannië is een nieuwe verdachte genoemd.

Het hof in Straatsburg stelt in een zaak die zijn weduwe, Marina Litvinenko, had aangespannen dat er geen twijfel is dat de moord namens de Russische autoriteiten is gepleegd door de twee Russen Andrej Loegovoj en Dmitri Kovtun. De opdracht voor moord op oud-spion Litvinenko was volgens de Britse rechter gegeven door het hoofd van de geheime dienst FSB, Nikolaj Petroesjkov, een vriend van Poetin.

Er is hard bewijs dat deze twee mannen werden aangestuurd door de Russische geheime dienst FSB, aldus het hof. Rusland moet de weduwe 100.000 euro schadevergoeding betalen en 22.500 euro aan kosten vergoeden. De extra schadevergoeding die zij had geëist wordt afgewezen. Grote vraag is of Rusland ooit een cent overmaakt, want Moskou blijft volhouden niets met de zaak te maken te hebben.

Het Europees Hof oordeelt nu dat er genoeg bewijs is om aan te nemen dat de twee in opdracht van de FSB de moordopdracht uitvoerden en dus werkten voor de Russische staat. De rechter zegt dat er sprake was van een geplande en complexe operatie.

“Het zeldzame en dodelijke gif moest worden verkregen, de reis voor het duo moest geregeld worden en er zijn meerdere en aanhoudende pogingen gedaan om het middel toe te dienen. Dat wijst erop dat Litvinenko het doel was van de operatie.”

Russen ontkennen betrokkenheid

Rusland heeft altijd ontkend iets te maken te hebben gehad met de dood van Litvinenko. Maar, zegt het Europees Hof, “de Russische regering heeft geen serieuze poging gedaan om daar bewijs voor te leveren of informatie te geven dat het Britse onderzoek tegenspreekt”.

Ook vandaag spreekt het Kremlin ferme taal. Een woordvoerder zegt dat het Europees Hof “niet de autoriteit of technologische capaciteit heeft om informatie over deze zaak te verwerken”. Daarmee is het onderzoek incompleet en het vonnis op zijn minst ongegrond, stelt Moskou. Andrej Loegovoj, een van aangewezen daders, zegt tegen persbureau Reuters dat het vonnis “absoluut politiek gemotiveerd is”.

Lees ook;

Weduwe van vergiftigde spion Alexander Litvinenko claimt 3,5 miljoen euro van Rusland

Alexander Litvinenko (43) was een ex-agent van de KGB, de geheime dienst van de Sovjet-Unie. Ook werkte hij daarna voor de huidige geheime dienst: FSB. Litvinenko was in 2000 uitgeweken naar Groot-Brittannië, nadat hij de werkwijze van de FSB had onthuld. Hij liet zich in 2006 tot Brits staatsburger naturaliseren en woonde in Londen ten tijde van de aanval. Nadat hij in het Milleniumhotel de groene thee met giftige stof erin had gedronken, duurde het nog weken voor Litvinenko overleed.

Litvinenko was niet de eerste politieke tegenstander die werd vergiftigd. Hieronder zetten we meer voorbeelden op een rij:

NOS
NOS
NOS
NOS
NOS
NOS

BEKIJK OOK;

Zie ook: En weer kijkt de hele wereld naar Rusland !!!

Zie ook: De spanningen op weg naar een nieuwe Koude Oorlog lopen weer op !!!

Zie ook: De spanningen op weg naar een nieuwe Koude Oorlog lopen weer op !!!

Zie ook: De hele wereld kijkt wederom weer naar de OPCW in Den Haag en Rusland – deel 4

Zie verder: De hele wereld kijkt wederom weer naar de OPCW in Den Haag en Rusland – deel 3

Zie ook nog: De hele wereld kijkt wederom weer naar de OPCW in Den Haag en Rusland – deel 2

zie dan ook: De hele wereld kijkt wederom weer naar de OPCW in Den Haag en Rusland – deel 1

zie verder ook: En weer kijkt de hele wereld naar de OPCW in Den Haag – de nasleep deel 1

en zie ook: En weer kijkt de hele wereld naar Rusland en de OPCW in Den Haag

zie dan ook nog:  En weer kijkt de hele wereld naar de OPCW in Den Haag

zie verder ook nog: De hele wereld kijkt naar de OPCW in Den Haag en Rusland

zie dan verder ook: De hele wereld kijkt naar OPCW in Den Haag

en zie ook: De hele wereld kijkt naar OPCW in Den Haag – deel 3

zie ook nog verder: De hele wereld kijkt naar OPCW in Den Haag – deel 2

en zie dan verder ook: De hele wereld kijkt naar OPCW in Den Haag – deel 1

Derde verdachte aangehouden voor vergiftiging Skripal in Salisbury

Derde verdachte aangehouden voor vergiftiging Skripal in Salisbury

NU 21.09.2021 De Engelse autoriteiten gaan een derde verdachte vervolgen voor de vergiftiging van de Russische oud-spion Sergei Skripal en zijn dochter drie jaar geleden in de Engelse plaats Salisbury, schrijft The Guardian.

Het gaat om een man die gebruikmaakt van de naam Sergey Fedotov. Eerder onderzoek van de BBC en onderzoekscollectief Bellingcat wees uit dat er een derde verdachte betrokken was bij de aanslag.

De verdachte zou bij de vergiftiging, die plaatsvond in maart 2018, hebben samengewerkt met de eerder aangehouden Alexander Petrov en Ruslan Boshirov. The Guardian schrijft dat dit niet hun echte namen zijn. Fedotov heet Denis Sergeev, Boshirov heet Alexander Mishkin en Petrovs echte naam is Anatoly Chepiga.

Sergeev heeft volgens Bellingcat binnen de Russische inlichtingendienst GRU de rang van generaal-majoor. Hij wordt samen met Mishkin en Chepiga ook door Scotland Yard in verband gebracht met GRU. Het is de eerste keer dat GRU expliciet wordt genoemd als betrokkene bij de vergiftiging, hoewel de Britse oud-premier Theresa May de inlichtingendienst wel eerder al als schuldige aanwees.

Het trio zou eerder hebben samengewerkt in onder meer Bulgarije en Tsjechië. Ze zouden niet eerder hebben gewerkt in het Verenigd Koninkrijk, maar er wel al eerder naartoe zijn gereisd.

Sergeev wordt verdacht van deelname aan een moordcomplot, poging tot moord, zware mishandeling en het gebruik van een chemisch wapen.

Skripal en dochter overleefden aanslag

Op 4 maart 2018 werden Sergei Skripal en zijn dochter Yulia bewusteloos aangetroffen op een bankje in Salisbury. Zij bleken te zijn vergiftigd met novichok, een zeer giftige stof die stamt uit de tijd van de Sovjet-Unie. Ook een politieagent belandde in het ziekenhuis.

Na de ontdekking kwam een grote schoonmaakoperatie op gang. Op twaalf plekken in de stad, onder andere in het woonhuis van de oud-spion, werden schoonmaakoperaties uitgevoerd. Tussen zeshonderd en achthonderd militairen waren bij de operaties betrokken.

Skripal, zijn dochter en de agent overleefden de aanslag, maar er viel wel een ander slachtoffer. Een vrouw overleed nadat haar partner het parfumflesje waarmee de aanslagplegers het zenuwgif vervoerd zouden hebben, had gevonden en aan haar had gegeven.

Lees meer over: Sergei Skripal  Buitenland 

Britten klagen derde verdachte aan in zaak-Skripal

NOS 21.09.2021 Het Openbaar Ministerie in het Verenigd Koninkrijk heeft een derde Rus aangeklaagd voor de poging tot moord op de oud-dubbelspion Sergej Skripal. Volgens het OM staat nu vast dat de drie verdachten voor de Russische militaire geheime dienst GROe werkten.

“We kunnen geen details geven, maar we hebben bewijs dat de drie verdachten aan de GROe gelinkt kunnen worden”, zei de Britse Nationaal coördinator voor de bestrijding van terrorisme Dean Haydon.

Tegen de drie is een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd, maar ze zitten waarschijnlijk in Rusland en dat land heeft geen uitleveringsverdrag met het Verenigd Koninkrijk.

Aanval met novitsjok

De Russische voormalige dubbelspion Skripal werd in 2018 samen met zijn dochter Joelia vergiftigd met het zenuwgas novitsjok. Het middel is vermoedelijk in vloeibare vorm op de voordeur van hun huis in de Engelse stad Salisbury aangebracht.

In maart van dat jaar werden de twee in bewusteloze toestand op een bank in een park aangetroffen. Beiden overleefden de aanval, net als een politieagent die bij een onderzoek van hun huis met het middel in aanraking kwam. Een vrouw die een parfumflesje vond waarin het middel vermoedelijk het land is binnengesmokkeld, kwam wel te overlijden.

In september 2018 werden al twee verdachten aangeklaagd, Russen die het Verenigd Koninkrijk onder een valse naam waren binnengekomen. De Britse politie zegt nu dat ze in werkelijkheid Aleksandr Misjkin en Anatoli Tsjepiga heten. Ze zijn op dit moment vermoedelijk in Rusland.

Dit zou een foto van Sergejev zijn, gemaakt bij zijn bezoek aan Engeland in 2018 AFP

Dat geldt waarschijnlijk ook voor de nu aangeklaagde derde verdachte, de ongeveer 50 jaar oude Denis Sergejev. Samen met Misjkin en Tsjepiga zou hij een driekoppig team hebben gevormd dat door de GROe op pad was gestuurd om Skripal te liquideren.

Het onderzoekscollectief Bellingcat kwam in 2019 al tot dezelfde conclusie. De Britse politie zegt nu dat Sergejev in het weekend van de aanslag in het Verenigd Koninkrijk was en geregeld contact had met Misjkin en Tsjepiga, die de aanslag uitvoerden. Volgens Bellingcat had Sergejev waarschijnlijk de leiding bij de operatie.

Spionnenruil

Skripal, zelf een oud-GROe-officier, zou rond de eeuwwisseling namen van Russische geheim agenten in het buitenland aan de Britten hebben doorgegeven. Dat kwam uit: hij werd gearresteerd en veroordeeld, maar kon zich in 2010 na een spionnenruil in het Verenigd Koninkrijk vestigen.

Rusland ontkent dat het iets met de poging tot moord op Skripal te maken heeft. Misjkin en Tsjepiga verklaarden in 2018 onder hun valse namen dat ze op het moment van de aanslag in Salisbury waren, maar er niets mee te maken hadden.

BEKIJK OOK;

Zaak Litvinenko is duidelijk voor Hof, nieuwe wending rond Skripal-moord

Telegraaf 21.09.2021  Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens houdt Rusland verantwoordelijk voor de vergiftiging en dood van de voormalige Russische spion Aleksandr Litvinenko in Engeland in 2006. In een andere geruchtmakende vergiftigingszaak in Groot-Brittannië is een nieuwe verdachte genoemd.

Het hof in Straatsburg stelt in een zaak die zijn weduwe, Marina Litvinenko, had aangespannen dat er geen twijfel is dat de moord namens de Russische autoriteiten is gepleegd door de twee Russen Andrej Loegovoj en Dmitri Kovtun.

Er is hard bewijs dat deze twee mannen werden aangestuurd door de Russische geheime dienst FSB, aldus het hof. Rusland moet de weduwe 100.000 euro schadevergoeding betalen en 22.500 euro aan kosten vergoeden. De extra schadevergoeding die zij had geëist wordt afgewezen. Grote vraag is of Rusland ooit een cent overmaakt, want Moskou blijft volhouden niets met de zaak te maken te hebben.

Skripal

Datzelfde geldt voor een andere gifzaak in het Engelse Salisbury waarbij in 2018 de voormalige Russische dubbelagent Serei Skripal en zijn dochter Yulia het doelwit waren. Beide overleefden de aanslag met het gif novichok, maar een Britse burger stierf aan de gevolgen van novichok. Nu heeft de Britse politie een derde verdachte aangeklaagd: Denis Sergeev, een vooraanstaand lid van de GRU, de inlichtingendienst van het militaire leger. De GRU is waarschijnlijk de machtigste inlichtingendienst van de Russen en valt direct onder de minister van Defensie en niet die van de president. De groep wordt vooral ingezet voor complexe en riskante operaties.

Sergeev wordt er door de Britten van verdacht de leider van het team en de planner van de operatie te zijn. Hij kwam weliswaar op een andere vlucht aan dan het eerder aangehouden duo, maar ontmoette hen op diverse locaties.

Probleem voor de Britten is dat Sergeev zich waarschijnlijk net als de twee andere verdachten in Rusland ophoudt. De Russen zullen hen nooit uitwijzen en een arrestatie wordt lastig als ze hun vaderland niet verlaten.

FSB

De 43-jarige Litvinenko, een oud-officier bij de FSB, werd in 2006 met de radioactieve stof polonium-210 vermoord in Londen, hadden de Britse autoriteiten eerder al vastgesteld. Waarschijnlijk gaf president Vladimir Poetin persoonlijk zijn goedkeuring aan de moordoperatie, aldus een Britse rechter in zijn rapport. Litvinenko was in 2000 uitgeweken naar Groot-Brittannië, nadat hij de werkwijze van de FSB had onthuld. Hij liet zich in 2006 tot Brits staatsburger naturaliseren.

De Russische autoriteiten hebben betrokkenheid bij de moord altijd ontkend. Het mensenrechtenhof stelt vast dat Moskou niet de moeite heeft genomen een grondig onderzoek naar de zaak te doen. Een woordvoerder van het Kremlin verwerpt de conclusies van het hof en noemt de uitspraak ongegrond. Hij acht het onwaarschijnlijk dat het hof ’de macht of de technische capaciteit heeft om informatie over dit onderwerp te hebben’. De zegsman zegt daarnaast dat Rusland „niet bereid is om dergelijke beslissingen te accepteren.”

De uitspraak werd gedaan door zeven rechters. Een van hen, een Rus, heeft afstand genomen van het vonnis.

BEKIJK OOK: Duitse dokters: Navalny wél vergiftigd

BEKIJK OOK: Londen dreigt Moskou over incident ex-spion

Europees Hof: Rusland verantwoordelijk voor moord op ex-spion Litvinenko

Europees Hof: Rusland verantwoordelijk voor moord op ex-spion Litvinenko

NU 21.09.2021 Rusland is verantwoordelijk voor de moord op Alexander Litvinenko, zo heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dinsdag geoordeeld. De voormalige spion werd in 2006 in het Verenigd Koninkrijk vergiftigd met de radioactieve stof polonium-210.

Litvinenko was een oud-agent van de voormalige Russische geheime dienst KGB die in het Verenigd Koninkrijk in ballingschap leefde. Hij stierf nadat hij in een hotel in het centrum van Londen thee had gedronken met twee Russische oud-agenten, Andrey Lugovoy en Dmitri Kovtun. Hij bleek te zijn vergiftigd met polonium-210, een radioactieve stof die geur-, smaak- en kleurloos is.

Het hof in Straatsburg stelt in de zaak die zijn weduwe Marina Litvinenko had aangespannen dat er geen twijfel is dat de moord namens de Russische autoriteiten is gepleegd door deze twee Russen.

Er is hard bewijs dat deze twee mannen werden aangestuurd door de Russische geheime dienst FSB, aldus het hof. Rusland moet de weduwe een schadevergoeding van 100.000 euro betalen en 22.500 euro aan kosten vergoeden. De extra schadevergoeding die zij had geëist, is afgewezen.

De Russische autoriteiten hebben betrokkenheid bij de moord altijd ontkend. Het mensenrechtenhof stelt vast dat Moskou niet de moeite heeft genomen een grondig onderzoek naar de zaak te doen.

De uitspraak werd gedaan door zeven rechters. Een van hen, een Rus, heeft afstand genomen van het vonnis.

Kremlin-woordvoerder Dmitry Peskov bagatelliseerde het vonnis. “Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft nauwelijks de bevoegdheden en technologische capaciteiten om er informatie over te hebben. Het is op zijn minst ongegrond om dergelijke uitspraken te doen”, zei Peskov dinsdag. Hij voegde eraan toe dat Rusland niet klaar is om dergelijke uitspraken te accepteren.

Lees meer over: Rusland Aleksandr Litvinenko   Buitenland 

Europees Hof: Rusland gaf opdracht voor moord op oud-spion Litvinenko

NOS 21.09.2021 Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens houdt Rusland verantwoordelijk voor de moord op de Russische oud-spion Aleksandr Litvinenko. Hij werd in november 2006 in Londen vergiftigd met de radioactieve isotoop polonium-210. Die kreeg hij toegediend in een kop thee toen hij met twee Russen had afgesproken in een hotel in de stad.

In een Brits onderzoek uit 2016 werden de twee, Dimitri Kovtoen en Andrej Loegovoj, al verantwoordelijk gesteld voor de moordaanslag. De opdracht was volgens de Britse rechter gegeven door het hoofd van de geheime dienst FSB, Nikolaj Petroesjkov, een vriend van Poetin.

Het Europees Hof oordeelt nu dat er genoeg bewijs is om aan te nemen dat de twee in opdracht van de FSB de moordopdracht uitvoerden en dus werkten voor de Russische staat. De rechter zegt dat er sprake was van een geplande en complexe operatie.

“Het zeldzame en dodelijke gif moest worden verkregen, de reis voor het duo moest geregeld worden en er zijn meerdere en aanhoudende pogingen gedaan om het middel toe te dienen. Dat wijst erop dat Litvinenko het doel was van de operatie.”

Russen ontkennen betrokkenheid

Rusland heeft altijd ontkend iets te maken te hebben gehad met de dood van Litvinenko. Maar, zegt het Europees Hof, “de Russische regering heeft geen serieuze poging gedaan om daar bewijs voor te leveren of informatie te geven dat het Britse onderzoek tegenspreekt”.

Ook vandaag spreekt het Kremlin ferme taal. Een woordvoerder zegt dat het Europees Hof “niet de autoriteit of technologische capaciteit heeft om informatie over deze zaak te verwerken”. Daarmee is het onderzoek incompleet en het vonnis op zijn minst ongegrond, stelt Moskou. Andrej Loegovoj, een van aangewezen daders, zegt tegen persbureau Reuters dat het vonnis “absoluut politiek gemotiveerd is”.

Litvinenko was een uitgesproken criticus van president Poetin. Hij ontvluchtte Rusland in 2000 en kreeg politiek asiel in het Verenigd Koninkrijk. In 2006 werd hij genaturaliseerd tot Brits staatsburger.

Litvinenko was niet de eerste politieke tegenstander die werd vergiftigd. Hieronder zetten we meer voorbeelden op een rij:

NOS
NOS
NOS
NOS
NOS
NOS

BEKIJK OOK;

Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg.

Lees: Europees Hof: Rusland zit achter gifmoord op ex-spion Alexander Litvinenko uit 2006 

AD 21.09.2021 Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens acht bewezen dat Rusland achter de gifmoord op ex-spion Alexander Litvinenko zit. In 2006 werd hij vermoord door het radioactieve goedje Polonium 210, dat in zijn groene thee zat. Hij overleed enkele weken later aan de vergiftiging. 

Het Hof in Straatsburg stelt in een zaak die zijn weduwe, Marina Litvinenko, had aangespannen dat er geen twijfel is dat de moord namens de Russische autoriteiten is gepleegd door de twee Russen Andrej Loegovoj en Dmitri Kovtun.

Lees ook;

Weduwe van vergiftigde spion Alexander Litvinenko claimt 3,5 miljoen euro van Rusland

Alexander Litvinenko (43) was een ex-agent van de KGB, de geheime dienst van de Sovjet-Unie. Ook werkte hij daarna voor de huidige geheime dienst: FSB. Litvinenko was in 2000 uitgeweken naar Groot-Brittannië, nadat hij de werkwijze van de FSB had onthuld. Hij liet zich in 2006 tot Brits staatsburger naturaliseren en woonde in Londen ten tijde van de aanval. Nadat hij in het Milleniumhotel de groene thee met giftige stof erin had gedronken, duurde het nog weken voor Litvinenko overleed.

Het Europees Hof acht nu pas bewezen dat Rusland verantwoordelijk was voor de dood van de ex-spion. 

Een woordvoerder van het Kremlin verwerpt de conclusies van het hof en noemt de uitspraak ongegrond. Hij acht het onwaarschijnlijk dat het hof “de macht of de technische capaciteit heeft om informatie over dit onderwerp te hebben”. De zegsman zegt daarnaast dat Rusland “niet bereid is om dergelijke beslissingen te accepteren”.

Ontkend

Hoewel Rusland altijd ontkende iets met de moord te maken te hebben, kwam er uit een lang Brits onderzoek in 2016 naar voren dat president Poetin wel degelijk opdracht had gegeven aan de geheime dienst FSB om Litvinenko te vermoorden. In datzelfde onderzoek kwam ook naar voren dat voormalig KGB’er Andrei Lugovoy en een andere Rus, Dmitry Kovtun, de moord hebben uitgevoerd als deel van een operatie van de huidige Russische geheime dienst.

Het Europees Hof acht bewezen na jaren van verder onderzoek dat deze mannen de moord uitvoerden. Ze vonden bewijs in de regelingen die voor hen werden getroffen, zoals de reis naar Engeland die door Rusland was  geregeld en het feit dat ze een gif gebruikten dat niet veel voorkomt. Ook hebben de mannen meerdere keren geprobeerd het gif toe te dienen, zo blijkt uit het onderzoek.

Daarbij concludeerde het Hof dat er in Moskou een rapport ligt wat deze informatie ondersteunt, maar dat Rusland geen moeite heeft genomen om het rapport aan te leveren bij het Hof.

Rusland moet de weduwe nu 100.000 euro schadevergoeding betalen en 22.500 aan kosten vergoeden. De extra schadevergoeding die zij had geëist wordt afgewezen. De uitspraak is gedaan door zeven rechters. Een van hen, een Rus, heeft afstand genomen van het vonnis.

Niet de enige zaak in Londen

De zaak van Litvinenko is niet de enige zaak die speelt in Londen. In 2018 werd de Rus Sergej Skripal samen met zijn dochter vergiftigd in Salisbury. Dit gebeurde met het zenuwgas novitsjok. Ze overleefden de aanslag, evenals een agent die erbij betrokken was.

Voor deze zaak vervolgen de Britten vandaag ook een derde Rus. Het gaat om Denis Sergejev, alias Sergej Fedotov, een medewerker van de Russische militaire inlichtingendienst GROe. Hij wordt verdacht van deelname aan een moordcomplot, poging tot moord, zware mishandeling en het gebruik van een chemisch wapen. Hij wordt bij verstek vervolgd.

Lees: Europees Hof: Rusland verantwoordelijk voor moord op ex-spion Litvinenko

MSN 21.09.2021 Rusland is verantwoordelijk voor de moord op Alexander Litvinenko, zo heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dinsdag geoordeeld. De voormalige spion werd in 2006 in het Verenigd Koninkrijk vergiftigd met de radioactieve stof polonium-210.

Litvinenko was een oud-agent van de voormalige Russische geheime dienst KGB die in het Verenigd Koninkrijk in ballingschap leefde. Hij stierf nadat hij in een hotel in het centrum van Londen thee had gedronken met twee Russische oud-agenten, Andrey Lugovoy en Dmitri Kovtun. Hij bleek te zijn vergiftigd met polonium-210, een radioactieve stof die geur-, smaak- en kleurloos is.

Het hof in Straatsburg stelt in de zaak die zijn weduwe Marina Litvinenko had aangespannen dat er geen twijfel is dat de moord namens de Russische autoriteiten is gepleegd door deze twee Russen.

Er is hard bewijs dat deze twee mannen werden aangestuurd door de Russische geheime dienst FSB, aldus het hof. Rusland moet de weduwe een schadevergoeding van 100.000 euro betalen en 22.500 euro aan kosten vergoeden. De extra schadevergoeding die zij had geëist, is afgewezen.

De Russische autoriteiten hebben betrokkenheid bij de moord altijd ontkend. Het mensenrechtenhof stelt vast dat Moskou niet de moeite heeft genomen een grondig onderzoek naar de zaak te doen.

De uitspraak werd gedaan door zeven rechters. Een van hen, een Rus, heeft afstand genomen van het vonnis.

Kremlin-woordvoerder Dmitry Peskov bagatelliseerde het vonnis. “Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft nauwelijks de bevoegdheden en technologische capaciteiten om er informatie over te hebben. Het is op zijn minst ongegrond om dergelijke uitspraken te doen”, zei Peskov dinsdag. Hij voegde eraan toe dat Rusland niet klaar is om dergelijke uitspraken te accepteren.

september 22, 2021 Posted by | Uncategorized | Plaats een reactie

De spanningen nemen toe op weg naar de formatie van de nieuwe coalitie van Kabinet Rutte 4 en de Begroting 2022 – deel 80 – tussenstand onderhandelingen 21.09.2021

Belangrijk dat er zo snel mogelijk een missionair kabinet is

Zelden begon het nieuwe politieke seizoen met zo veel chaos en onzekerheid. Ministers wisselen elkaar in hoog tempo af en nieuwe verkiezingen – een half jaar na de stembusgang – worden opeens niet meer uitgesloten.

Politieke chaos domineert Prinsjesdag 2021. Door de traagste formatie ooit blijven miljarden euro’s voor de woon-, klimaat- en stikstofcrisis voorlopig onaangeroerd.

De economische vooruitzichten zijn zonnig, maar de politieke actualiteit overschaduwt alle mooie prognoses. 2022 moet het jaar worden waarin de economie na de coronacrisis weer gaat floreren. Dat kan zonder staatsinfuus: de economische groei wordt geraamd op 3,5 procent en er is extreem weinig werkloosheid.

Maar toch heerste er géén jubelstemming tijdens de Troonrede dinsdag 21.09.2021 in de Haagse Grote Kerk en verderop in de Tweede Kamer, waar het demissionaire kabinet zijn begrotingsplannen presenteerde. De formatie sleept voort, een half jaar na de verkiezingen is er nog geen zicht op een nieuwe regering. Vertrouwenscijfers in de landelijke politiek bereiken een dieptepunt.

Dat zet het kabinet klem, beseft ook demissionair premier Mark Rutte. ,,Ik snap dat mensen geïrriteerd zijn, als chef van het spul raakt het mijn verantwoordelijkheid’’, zegt hij over het uiteenvallen van zijn bewindsliedenploeg. ,,Maar we horen tegelijkertijd misschien wel bij de sterkst draaiende economieën in de westerse wereld. Het land wordt bestuurd, we doen de noodzakelijke dingen.’’

Hoe moet het land nog worden bestuurd?

VVD-leider Rutte verwacht dat er op korte termijn een doorbraak mogelijk is in de haperende kabinetsformatie, mogelijk zelfs komende week. In de NOS-uitzending over Prinsjesdag zei hij dat de formatie lang duurt, maar ook complex is. “Maar het is belangrijk dat er zo snel mogelijk een missionair kabinet is.”

Tweede Kamer vindt dat er nu echt snel een nieuw kabinet moet komen

Veel partijen uit de Tweede Kamer grijpen Prinsjesdag aan om nog een keer te zeggen dat er snel een missionair kabinet moet komen. Ze zeggen dat de problemen die de koning in de Troonrede benoemde, zoals het klimaat en de woningnood, alleen goed kunnen worden aangepakt als er snel een doorbraak komt in de formatie.

ChristenUnie-leider Segers wijst erop dat achter de economische cijfers, die vandaag gepresenteerd worden, een harde werkelijkheid schuilgaat van groepen mensen “die in de steek worden gelaten”. Hij vindt dat deze tijd vraagt “om een politiek die het samenleven weer vooropzet, om partijen die de samenwerking zoeken en om de dapperheid om grote en belangrijke keuzes te maken voor ons land.”

Ook de PvdA en GroenLinks vinden het slecht dat alles stilstaat door de stroef lopende formatie. “Het demissionaire kabinet-Rutte/Hoekstra laat mensen in de kou staan”, zegt PvdA-leider Ploumen. Ze wijst erop dat er veel onzekerheid is over werk en wonen en dat Nederland zich vanwege dit soort problemen “dit demissionaire kabinet in ontbinding en de formatiechaos niet langer kan permitteren”.

Klaver heeft ook snel behoefte aan “een daadkrachtig kabinet” om “de stikstofcrisis, de klimaatcrisis, de wooncrisis en de groeiende ongelijkheid aan te passen”. Hoewel VVD-leider Rutte en CDA’er Hoekstra duidelijk hebben laten weten dat zij niet met twee linkse partijen in een regering willen, noemt Klaver de combinatie van PvdA en GroenLinks, die hun fracties voorlopig hebben samengevoegd, nog steeds als “een versterking” van een nieuw kabinet.

‘Nieuwe verkiezingen’

D66-fractieleider Jetten, die nog wel deelneemt aan de formatiebesprekingen, zegt heel goed te begrijpen dat mensen het vertrouwen een beetje kwijt zijn. Hij wijst erop dat zijn partij al maanden probeert om een breed gedragen kabinet te vormen. “Ik vind het frustrerend dat dat nog niet lukt.” D66 wil PvdA en GroenLinks nog steeds graag aan tafel hebben, maar voorlopig zijn naast D66 alleen VVD en CDA nog in beeld en kijkt informateur Remkes naar een minderheidskabinet.

Ook partijleider Wilders van de grootste oppositiepartij, de PVV, vindt dat dit demissionaire kabinet geen grote problemen kan aanpakken. Wat hem betreft is er maar één oplossing: nieuwe verkiezingen.

VVD-fractievoorzitter Hermans denkt dat het demissionaire kabinet de komende tijd wel degelijk een aantal problemen kan oppakken “waar mensen zich terecht zorgen over maken”, zoals de woningmarkt. Zij zegt “enorm gemotiveerd” te zijn om de komende dagen met de Tweede Kamer te kijken welke stappen er gezet kunnen worden. Zij heeft vertrouwen in een “constructieve samenwerking” met andere partijen.

De reacties van fractievoorzitters in de Tweede Kamer

Het Kamerlid Omtzigt, die inmiddels als eenmansfractie in de Kamer zit, vindt het jammer dat er vandaag niets is gezegd over de nieuwe bestuurscultuur waar het vlak na de verkiezingen vaak over ging. Hij wil daar morgen en overmorgen, tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen, op terugkomen. Hij vindt het terecht dat er in de Troonrede aandacht was voor de slachtoffers van de aardbevingen in Groningen en de slachtoffers van de toeslagenaffaire. Maar hij vindt dat er zo langzamerhand werk moet worden gemaakt van de afhandeling.

Denk-leider Azarkan denkt er net zo over. Hij noemt ook “kwetsbare jongeren”, die op een GGZ-wachtlijst voor psychische hulp staan. Er moet snel een nieuw kabinet komen, vindt ook hij, “dat als de wiedeweerga aan de slag gaat”.

Thierry Baudet van Forum voor Democratie vindt het heel vreemd dat er niks is gezegd over “de uitsluiting van mensen vanaf het komend weekend”. Het gaat dan om mensen die niet gevaccineerd zijn tegen corona en die met een coronapas moeten aantonen dat ze negatief getest zijn. “Het is discriminatie, ongelijkheid. Verschrikkelijk”, zei hij na het bijwonen van de Troonrede.

BEKIJK OOK;

Kortom, de Algemene Politieke Beschouwingen, de dagen na Prinsjesdag, zijn het belangrijkste debat van het jaar. Partijleiders bereiden zich er maandenlang op voor.

De kabinetsplannen voor volgend jaar liggen klaar. Wat wordt de koers voor het komende jaar? Hoe neemt de oppositie het kabinetsbeleid onder de loep?

Dat belangrijke debat wordt gehouden met een demissionair kabinet dat elf bewindspersonen is verloren. Ze voelden geen vertrouwen meer van de Kamer, raakten ziek of overwerkt, of vonden een andere baan.

Het is inmiddels een half jaar geleden dat er verkiezingen zijn gehouden en de formatie moet formeel nog beginnen.

En het kabinet is al ruim acht maanden demissionair.

Mark Rutte, sinds 2010 premier, zat wel vaker in benarde politieke situaties. In 2012 bijvoorbeeld toen zijn eerste kabinet, gedoogd door de PVV, de meerderheid in de Kamer kwijtraakte en op zoek moest naar nog weer andere gedogers. Oud-D66-leider Alexander Pechtold had het over een “plakbandcoalitie”.

Minister Schouten (ChristenUnie) keurt eigen kabinetsbeleid af

Er was tot voor kort nog sprake van enige coalitiediscipline, maar de ChristenUnie stemde in amper een week tijd als enige coalitiepartij tegen de coronapas, voor een hoger salaris voor zorgpersoneel (kosten: zo’n 600 miljoen euro per jaar) en voor de moties van afkeuring tegen ministers Ank Bijleveld (Defensie, CDA) en Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken, D66).

Met name dat laatste sloeg in als een bom. De regeringspartij hielp beide moties aan een meerderheid, Kaag en later Bijleveld traden af. Ook opvallend: de motie was niet direct tegen Kaag gericht, maar wees haar aan als eindverantwoordelijke. Het kabinetsbeleid werd afgekeurd.

Oppositiewensen kunnen tot medio december worden vervuld

Toch ligt er een begroting voor volgend jaar. Omdat het kabinet demissionair is, wordt er officieel alleen “op de winkel gepast”. Een aantal zaken kan of wil het kabinet echter niet overlaten aan de opvolgers.

Er gaat maar liefst een kleine 7 miljard euro extra naar klimaatmaatregelen om aan het Urgenda-vonnis te voldoen. Verder vinden kabinet en coalitie de woningnood (1 miljard voor de komende tien jaar), veiligheid (0,5 miljard) en koopkracht (0,25 miljard) te urgent om te laten liggen.

Maar er blijven vooral belangrijke dossiers liggen. Denk aan stikstof, de groeiende ongelijkheid, de schulden die studenten maken. Daarbij is 1 miljard euro voor de woningnood lang niet genoeg.

Er is ook na Prinsjesdag nog tijd om de begroting aan te passen. Halverwege december wordt er in de Eerste Kamer over het Belastingplan gestemd, de laatste wet van de begroting. Tot die tijd kunnen eventuele oppositiewensen worden ingewilligd.

VVD, D66 en CDA, de partijen die met informateur Johan Remkes praten over een minderheidskabinet, hebben afgelopen weekend afgesproken dat VVD’er Sophie Hermans bij andere partijen langsgaat om de begrotingsplannen door het parlement te loodsen.

Ogen toch weer op CU voor steun aan ‘plakbandbegroting’

Logischerwijs wordt er dan gekeken naar die andere ‘middenpartijen’ GroenLinks en PvdA. Partijleiders Jesse Klaver en Lilianne Ploumen roepen al weken dat inhoudelijke verschillen te overbruggen zijn, maar tot ergernis van beiden kwam het nooit tot onderhandelingen.

De deur werd dichtgetrokken door VVD en CDA, en daarom willen Klaver en Ploumen nu niet op voorhand en achter gesloten deuren overleggen met Hermans. Ook al liggen er honderden miljoenen euro’s klaar die op een bestemming wachten.

En zo belandt de zoektocht voor steun gek genoeg weer bij de ChristenUnie, tijdens deze formatie gebombardeerd tot de zesde middenpartij. Let wel: de ChristenUnie heeft deze begroting als regeringspartij mede opgetuigd, maar wil het eigen werk best weer wat aanpassen als er extra geld voor eigen plannen binnen valt te halen.

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen op woensdag en donderdag moet blijken of het politieke midden bereid is deze plakbandbegroting overeind te houden.

Lees: Hoe moet het land worden bestuurd in deze politieke chaos? NU 21.09.2021

Lees: Landsbestuur dreigt volkomen vast te lopen AD 21.09.2021

Lees: Reacties op de kabinetsformatie: ‘Waarom slaat Remkes niet met zijn vuist op tafel?’ AD 21.09.2021

Lees: Rutte verwacht op korte termijn doorbraak in formatie, maar wil niet speculeren NOS 21.09.2021

Lees: Rutte verwacht binnenkort doorbraak in de formatie MSN 21.09.2021

Lees: Rutte verwacht binnenkort doorbraak in de formatie RTL 21.09.2021

Lees: Tweede Kamer vindt dat er nu echt snel een nieuw kabinet moet komen NOS 21.09.2021

Meer: kabinetsformatie 2021

Lees: Eindverslag informateur Hamer 02.09.2021

Meer: Formatie  RTL

Meer: Formatie 2021 NU

Meer: Dossier Onder Politici | AD.nl

Meer: Op weg naar een nieuw kabinet | NOS

Zie ook: Grote onrust op Links op weg naar Rutte 4 !!

zie verder: Verkiezingen 2e kamer op 17 maart 2021

Lees: Nieuw kabinet lijkt verder weg dan ooit, hoe nu verder? NU 01.09.2021

Lees: Wat wil jij weten over de formatie? NU 01.09.2021

Zie ook: De spanningen nemen toe op weg naar de formatie van de nieuwe coalitie van Kabinet Rutte 4 en de Begroting 2022 – deel 79 – tussenstand onderhandelingen 20.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 78 – dag 2 tussenstand onderhandelingsronde 19.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 77 – dag 1 tussenstand onderhandelingsronde 18.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 76 – tussenstand onderhandelingen 16.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 75 – onderhandelingsronde 15.09.2021

Zie ookOp weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 74 – tussenstand onderhandelingsronde 13.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 73 – bezinning onderhandelingen 12.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 72 – bezinning onderhandelingen 11.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 71 – bezinning onderhandelingen 10.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 70 – onderhandelingen 09.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 69 – 2e kamer onderhandelingen 08.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 68 – 2e kamer debat onderhandelingen 07.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 67 – bezinning onderhandelingen 06.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 66 – bezinning onderhandelingen 05.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 65 – bezinning onderhandelingen 04.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 64 – tussenstand onderhandelingen 03.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 63 – verslag tussenstand onderhandelingen 02.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 62 – tussenstand onderhandelingsronde 01.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 61 – onderhandelingsronde 31.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 60 – onderhandelingsronde 30.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 59 – tussenstand onderhandelingsronde 29.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 58 – tussenstand onderhandelingsronde 28.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 57 – tussenstand onderhandelingsronde 27.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 56 – tussenstand onderhandelingsronde 26.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 55 – onderhandelingsronde 25.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 54 – onderhandelingsronde 24.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 53 – onderhandelingsronde 23.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 52 – tussenstand onderhandelingsronde 22.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 51 – onderhandelingsronde op 20.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 50 – tussenstand onderhandelingsronde 19.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 49 – onderhandelingsronde verder op 19.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 48 – onderhandelingsronde verder op 18.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 47 – onderhandelingsronde verder op 17.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 46 – onderhandelingsronde verder op 16.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 45 – tussenstand onderhandelingsronde 10.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 44 – tussenstand onderhandelingsronde 15.07.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 43 – tussenstand onderhandelingsronde 09.07.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 42 – tussenstand onderhandelingsronde vanaf 29.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 41 – 2e kamer debat 23.06.2021 eindverslag verkenningsronde

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 40 – eindverslag verkenningsronde 22.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 39 – verkenningsronde 21.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 38 – tussenstand verkenningsronde 20.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 37 – verkenningsronde 18.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 36 – tussenstand verkenningsronde 17.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 35 – tussenstand verkenningsronde 16.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 34 – verkenningsronde 15.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 33 – verkenningsronde 14.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 32 – verkenningsronde 11.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 31 – verkenningsronde 10.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 30 – verkenningsronde 09.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 29 – verkenningsronde 08.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 28 – verkenningsronde 07.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 27 – verkenningsronde 04.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 26 – verkenningsronde 03.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 25 – verkenningsronde 02.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 24 – verkenningsronde 01.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 23 – verkenningsronde 31.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 22 – tussenstand verkenningsronde 28.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 21 – verkenningsronde 27.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 20 – verkenningsronde 26.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 19 – de verkenningsronde gaat een nieuwe fase in !!!

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 18 – tussenstand verkenningsronde 20.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 17 – verkenningsronde Jongeren en Kunst/Cultuursector 20.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 16 – verkenningsronde grote partijen 18.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 15 – verkenningsronde kleine partijen 17.05.2021

Zie ookOp weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 14 – start verkenningsronde met Informateur Mariëtte Hamer vanaf 17.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 13 – Debat 12.05.2021 en benoeming nieuwe Informateur Mariëtte Hamer

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 12 – vanaf 10.05.2021 weer op weg

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 11 – op weg naar de inhoudelijke formatie

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 10 – verkenningsronde vertraagd

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 9 – verkenningsronde vanaf 25.04.2021 weer verder

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 8 – verkenningsronde 20.04.2021 en 21.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 7 – volgende verkenningsronde vanaf 19.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 6 – volgende verkenningsronde vanaf 13.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 5 – nieuwe start verkenningsronde vanaf 08.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 4 – voortgangsoverleg 06.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 3 – Debat 31.03.2021– 01.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 2

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 1

Zie ook: Aftrap Verkiezingen 2e kamer op 17 maart 2021 – op weg naar de uitslag

september 22, 2021 Posted by | Uncategorized | 1 reactie

De spanningen nemen toe op weg naar de formatie van de nieuwe coalitie van Kabinet Rutte 4 en de Begroting 2022 – deel 79 – tussenstand onderhandelingen 20.09.2021

Druk op de formatie neemt toe

Dit weekeinde kondigde demissionair premier en VVD-leider Mark Rutte een plan aan, door met steun van andere partijen extra investeringen te bedenken. Het demissionaire kabinet heeft namelijk een ‘beleidsarme’ begroting gemaakt, deels vanuit de gedachte dat de partijen in een volgend kabinet meer geld te besteden hebben voor eigen plannen. Maar die ‘schaduwformatie’ lijkt al direct te stranden

De verkiezingen zijn inmiddels al meer dan een half jaar geleden en van alle kanten neemt de druk toe dat er nu toch echt snel een nieuw kabinet moet komen. De politieke situatie rond het al sinds januari demissionaire kabinet werd nog precairder na het aftreden van de ministers Kaag (donderdag 16.09.2021) en Bijleveld (vrijdag 17.09.2021).

Bellen, appen, koffiedrinken, video-vergaderen: VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans was er maandag 20.09.2021 als gezant van de formerende partijen druk mee. Haar taak: de begroting van het demissionaire kabinet komende week door de Tweede Kamer loodsen.

En als extra opgave: kijken of er steun is voor extra investeringen zodat 2022 geen ‘verloren’ jaar wordt, nu de formatie maar voortsleept. Want omdat het kabinet demissionair is én nogal wankel, staan er weinig nieuwe plannen in de Miljoenennota, terwijl bijvoorbeeld de woningnood schreeuwt om maatregelen.

Haar opdracht is in zekere zin een test. Ten eerste voor het demissionaire kabinet om te bekijken of het nog voldoende gezag heeft om zijn plannen voor 2022 door het parlement te loodsen. Maar ten tweede is het een test om te bekijken of een nieuw minderheidskabinet kans van slagen heeft: kunnen er met de versplinterde Tweede Kamer wel compromissen worden gesloten?

VVD-leider Mark Rutte stuurde Hermans niet voor niets op pad na de formatiebesprekingen van afgelopen zondag. Informateur Johan Remkes besprak de mogelijkheden van een minderheidskabinet van VVD, D66 en CDA. VVD en CDA willen wel, D66 niet. Eerst wil D66-leider Sigrid Kaag zekerheid of andere partijen bereid zijn het kabinetsbeleid te steunen. Anders is zo’n minderheidskabinet een doodgeboren kindje.

Deur dicht

Hermans merkte bij haar rondgang langs de (zoals Rutte hen noemt) ‘partijen van het brede midden’ dat die steun niet vanzelfsprekend is. Integendeel zelfs. PvdA en GroenLinks gooiden direct de deur dicht. GroenLinks-leider Jesse Klaver wil wel onderhandelen over deelname aan een meerderheidskabinet. Maar niet in achterkamertjes een soort schaduwformatie houden.

,,Wij gaan een minderheidskabinet niet gedogen’’, zegt hij. ,,Wij komen deze week zelf met voorstellen en dan zien we wel of de regeringspartijen die steunen. Als je geen meerderheidskabinet wilt, krijg je dit: dan moet je voor elk voorstel in het debat met de Kamer zoeken naar steun voor je plannen.’’

En dat maakt het lastig voor het kabinet. De plannen van PvdA en GroenLinks (afschaffing verhuurdersheffing, sluiten kolencentrales) kosten heel veel miljarden, die weer elders vandaan moeten komen. En zo veel geld wil het kabinet niet op tafel leggen.

Begroting 2022

PvdA en GroenLinks willen geen afspraken maken met VVD, D66 en CDA over de begroting van volgend jaar. “We gaan niet in achterkamertjes praten over steun voor beleid”, zeiden partijleiders Ploumen en Klaver na fractieoverleg. “Als ze met ons willen onderhandelen, moeten ze ons uitnodigen voor de kabinetsformatie. Dan staan we vanmiddag nog klaar”, zei Klaver.

Voorafgaand aan de Algemene Politieke Beschouwingen van later deze week willen VVD, D66 en CDA graag afspraken maken over steun voor de begroting. Ze voelen zich niet meer helemaal zeker van de steun van de ChristenUnie, die vorige week liet weten dat ze zich geen deel meer voelt van de coalitie.

Waarnemend VVD-fractievoorzitter Hermans zou deze week namens de formerende partijen gaan overleggen met partijen in het ‘brede politieke midden’  over mogelijke aanpassingen aan de begroting. Dan gaat het bijvoorbeeld om de aanpak van de wooncrisis, het klimaat en de koopkracht.

“Maar onderhandelen daarover met ons heeft geen zin”, zeggen Ploumen en Klaver. Hun fracties trekken de laatste tijd gezamenlijk op bij veel onderwerpen. Ze houden liever hun handen vrij om samen met andere oppositiepartijen alternatieve plannen in te dienen en daar, eventueel met steun van de ChristenUnie, een meerderheid voor te krijgen. Zo willen ze bijvoorbeeld het minimumloon verhogen.

Nieuwe bestuurscultuur

“We willen best praten over de begroting voor volgend jaar, maar dat doen we gewoon in de plenaire zaal”, zei Klaver. “Dat past ook goed bij de zo gewilde nieuwe bestuurscultuur.” Iedere partij moet daar zijn voorstellen doen en dan blijkt wel of er een meerderheid voor is, zo redeneert het linkse blok.

Het grootste deel van de plannen uit de Miljoenennota zal wel de steun van de ChristenUnie krijgen, omdat daar de afgelopen tijd al afspraken over zijn gemaakt. De vraag is nog wel of er ook in de Eerste Kamer voldoende steun is, omdat het demissionaire kabinet daar zelfs met de ChristenUnie geen meerderheid heeft.

PvdA en GroenLinks hopen dat VVD en CDA alsnog hun blokkade zullen opheffen, zodat er gesprekken kunnen beginnen over een meerderheidskabinet met de twee linkse partijen. Een minderheidskabinet zullen ze niet gedogen, maar de voorstellen van zo’n kabinet zullen ze wel elke keer beoordelen. Op de vraag of er nieuwe verkiezingen moeten komen zei Klaver: “Dat zou een schande zijn”.

Zie ook: Verkiezingen 2e kamer op 17 maart 2021

Zie ook: Op weg naar Prinsjesdag met de Begroting 2022 versus de miljoenennota van kabinet Rutte 4 – deel 2 – uitgelekt

Zie ook: Op weg naar Prinsjesdag met de Begroting 2022 versus miljoenennota van kabinet Rutte 4 – deel 1

Lees: Begrotingsmissie Sophie Hermans lijkt al op dag één te stranden AD 20.09.2021

Lees: PvdA en GroenLinks willen niet met VVD praten over steun voor begroting NOS 20.09.2021

Lees: PvdA en GroenLinks willen niet over begroting praten met VVD’er Sophie Hermans MSN 20.09.2021

Lees: Linkse partijen willen niets weten van Ruttes plan voor een Prinsjesdag-met-wat-extra’s AD 20.09.2021

Lees: PvdA en GroenLinks willen niet over begroting praten met VVD’er Sophie Hermans RTL 20.09.2021

september 20, 2021 Posted by | Uncategorized | 2 reacties

Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 78 – dag 2 tussenstand onderhandelingsronde 19.09.2021

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is 2e%2Bkamer%2B2021%2Bformatie%2B%25282%2529.jpg

Gesprekken over acht dagen verder, afgelopen week werkte complicerend

Het is dit weekend nog niet gelukt om tot een doorbraak in de formatie te komen, zei informateur Johan Remkes zondagmiddag 19.09.2021 na afloop van de gesprekken op Landgoed De Zwaluwenberg in Hilversum. Toch is er nog ruimte om verder te praten

,,We zijn nog niet uitgesproken met elkaar.” Maar, waarschuwde hij eveneens: ,,We zijn er nog niet uit of deze partijen met elkaar verder willen.” De gesprekken tussen informateur Remkes en VVD, D66 en CDA gaan volgende week maandag 27.09.2021 weer verder. Eerst is Prinsjesdag komende dinsdag. Woensdag en donderdag zijn de Algemene Politieke Beschouwingen.

Dat zei informateur Remkes na overleg in Hilversum met de leiders van VVD, D66, en CDA. Volgens Remkes waren er dit weekeinde goede gesprekken, maar hebben de gebeurtenissen van de afgelopen week ‘complicerend’ gewerkt. Hij doelde daarmee op de aangenomen moties van afkeuring in de Kamer en het aftreden van de ministers Bijleveld en Kaag in de nasleep van de slecht verlopen evacuaties uit Afghanistan. Volgens hem heeft dat “veel politieke pijn” veroorzaakt.

Remkes denkt nog steeds dat de drie partijen vruchtbaar met elkaar kunnen samenwerken, maar hij maakt zich wel zorgen over de situatie. Er is in elk geval nog geen doorbraak bereikt. “Als ik vol overtuiging was dat dit allemaal zou gaan vliegen, had ik hier iets anders gestaan. Ik vind dat het te lang duurt.”

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is 2e%2Bkamer%2B2021%2Bformatie.jpg

Informateur Remkes: ‘Gesprekken waren uitstekend, nog niet uitgepraat’

Remkes wilde dit weekend “vanuit de inhoud” verkennen of VVD, D66 en CDA vruchtbaar kunnen samenwerken. Hij had daarvoor het landgoed De Zwaluwenberg in Hilversum uitgekozen, zodat de partijleiders Rutte, Kaag en Hoekstra en hun secondanten in een rustige omgeving, ongestoord, wat langer met elkaar konden praten. De opdracht van de Tweede Kamer aan Remkes is om te onderzoeken of er een minderheidskabinet kan komen uit een combinatie van VVD, D66 en CDA.

Druk neemt toe

De verkiezingen zijn inmiddels al meer dan een half jaar geleden en van alle kanten neemt de druk toe dat er nu toch echt snel een nieuw kabinet moet komen. De politieke situatie rond het al sinds januari demissionaire kabinet werd deze week nog precairder na het aftreden van de ministers Kaag (donderdag) en Bijleveld (vrijdag).

Dat de gesprekken pas over een week verdergaan, heeft er ook mee te maken dat het volgende week Prinsjesdag is en dan ook de Algemene Beschouwingen in de Kamer worden gehouden. Ook moet Rutte als premier volgende week nog naar Verenigde Naties in New York.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is 2e%2Bkamer%2B2021%2Bformatie%2B%25285%2529.jpg

Heftige week

Demissionair premier en VVD-leider Mark Rutte hoopte zaterdag met een tweedaagse heisessie in Hilversum nog op het ’forceren van een formatiedoorbraak’ met D66 en CDA. Maar die is nog ver weg, nu zondagmiddag door informateur Remkes werd verkondigd dat pas volgende week maandag met de drie partijen verder wordt gesproken.

VVD-leider Rutte zei dat het “heel heftig is wat er afgelopen week is gebeurd”. Volgens hem heeft dat geen directe gevolgen voor de samenwerking tussen VVD, D66 en CDA, en hebben de drie de wil om er uit te komen, maar is het niet gelukt om nu al concrete afspraken te maken. “De precieze vorm en de voorwaarden, daar moeten we echt over doorpraten.” Rutte: ‘Heel intensief overleg, sfeer uitstekend’.

Ook D66-leider Kaag gebruikte het woord heftig, maar volgens haar hebben de gesprekken van dit weekeind een goede basis gelegd. “We moeten nu verder. Het demissionaire kabinet begint een duiventil te worden”.

Ze benadrukte het belang van samenwerking met het politieke midden. D66-leider Kaag: ‘Vruchtbare samenwerking met het politieke midden is van belang

CDA-leider Hoekstra sprak van een lastige week, die ook iets met de “persoonlijke dynamiek” heeft gedaan. Maar hij gaat “gematigd optimistisch” naar huis. “We zijn nog niet klaar, maar er blijven weinig smaken meer over.”

Daarom wil Hoekstra ook samenwerken met andere partijen. Hoekstra: ‘Breed kijken naar samenwerking, ook met andere partijen’

PvdA-fractievoorzitter Lilianne Ploumen noemt het “idioot” dat de gesprekken over de formatie zondag of maandag over een week weer verdergaan. “We zitten een half jaar na de verkiezingen. Ze hebben twee dagen bij elkaar gezeten en er is nog geen seconde écht onderhandeld. En nu moeten we dus weer een week wachten.” GroenLinks-leider Jesse Klaver noemt het uitstel “onverstandig”.

Prinsjesdag

De komende week overlegt VVD-fractievoorzitter Hermans, ook namens D66 en CDA, met andere partijen in het ‘brede politieke midden’ over mogelijke aanpassingen in de begroting voor volgend jaar. Die begroting wordt dinsdag 21.09.2021, op Prinsjesdag, ingediend. “Iedereen realiseert zich dat de lijnen met GroenLinks, PvdA en ChristenUnie open moeten zijn”, zei Rutte daarover.

Huidig VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans wordt in aanloop naar Prinsjesdag en de daaropvolgende algemene politieke beschouwingen alvast naar voren geschoven om in de Tweede Kamer op zoek te gaan naar meerderheidssteun. Die is nodig voor wijzigingen in de begroting van 2022, waarin belangrijke besluiten kunnen worden genomen. Bijvoorbeeld over stikstof, nieuwe klimaatplannen en woningbouw.

De begroting is minder inhoudelijk dan als er een missionair kabinet had gezeten en je wilt kijken hoe in 2022 zoveel mogelijk de dingen kunnen gebeuren die nodig zijn.” Volgens Rutte staat dit “op zichzelf” los van de formatie.

Lees: ‘Onmiddellijk miljarden nodig voor om- en bijscholing werknemers in sectoren waar banen verdwijnen’ AD 20.09.2021

Lees: Reacties op het opstappen van ministers: ‘Rutte zou af moeten zien van het leiden van een nieuw kabinet’ AD 20.09.2021

Lees: Peiling: meerderheid Nederland wil nieuwe verkiezingen AD 20.09.2021

Lees: Ipsos: vertrouwen van Nederlanders in de politiek gekelderd NOS 20.09.2021

Lees: Vertrouwen D66-stemmers in Kaag zakt wegMSN 20.09.2021

Lees: Vertrouwen D66-stemmers in Kaag zakt weg Telegraaf 20.09.2021

Lees: Na uitblijven doorbraak gaat formatie even op informele wijze verder Elsevier 20.09.2021

Lees: Ook T-shirt, polo en bodywarmer geen succes in formatie AD 20.09.2021

Lees: Hoekstra: gematigd optimistisch na formatieweekend met Remkes MSN 19.09.2021

Lees: Ploumen (PvdA): weer uitstel formatiegesprekken is idioot MSN 19.09.2021

Lees: VVD, D66 en CDA willen begrotingsplannen maken met ‘brede midden’ MSN 19.09.2021

Lees: Nog geen doorbraak in formatie bereikt; partijen praten over acht dagen verder Den HaagFM 19.09.2021

Lees: ’Zonnetje en borrel’ op heisessie leiden niet tot doorbraak formatie Telegraaf 19.09.2021

Lees: Geen doorbraak in formatie, nieuwe gesprekken volgende week Trouw 19.09.2021

Lees: Impasse duurt voort: VVD, CDA en D66 nog steeds oneens MSN 19.09.2021

Lees: Impasse duurt voort: VVD, CDA en D66 nog steeds oneens – Wel.nl 19.09.2021

Lees: Remkes maakt zich zorgen: ‘Het duurt te lang’ | Video Telegraaf 19.09.2021

Lees: Remkes maakt zich zorgen: ‘Het duurt te lang’ MSN 19.09.2021

Lees: Remkes: nog geen doorbraak in formatie VK 19.09.2021

Lees: Remkes: gesprekken over acht dagen verder, afgelopen week werkt complicerend NOS 19.09.2021

Lees: Partijen bereiken geen doorbraak in formatie; praten over een week verder NU 19.09.2021

Lees: Remkes na weekend op de hei: ‘Ontslag van Kaag en Bijleveld heeft veel politieke pijn veroorzaakt’ AD 19.09.2021

Lees: Informateur Remkes: impasse formatie niet doorbroken tijdens heisessie Telegraaf 19.09.2021

Lees: Weekend op de hei heeft niet gezorgd voor een doorbraak in de formatie MSN 19.09.2021

Lees: Weekend op de hei heeft niet gezorgd voor een doorbraak in de formatie RTL 19.09.2021

Lees: Informateur Remkes: impasse formatie niet doorbroken tijdens heisessie MSN 19.09.2021

Meer: kabinetsformatie 2021

Lees: Eindverslag informateur Hamer 02.09.2021

Meer: Formatie  RTL

Meer: Formatie 2021 NU

Meer: Dossier Onder Politici | AD.nl

Meer: Op weg naar een nieuw kabinet | NOS

Zie ook: Grote onrust op Links op weg naar Rutte 4 !!

zie verder: Verkiezingen 2e kamer op 17 maart 2021

Lees: Nieuw kabinet lijkt verder weg dan ooit, hoe nu verder? NU 01.09.2021

Lees: Wat wil jij weten over de formatie? NU 01.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 77 – dag 1 tussenstand onderhandelingsronde 18.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 76 – tussenstand onderhandelingen 16.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 75 – onderhandelingsronde 15.09.2021

Zie ookOp weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 74 – tussenstand onderhandelingsronde 13.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 73 – bezinning onderhandelingen 12.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 72 – bezinning onderhandelingen 11.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 71 – bezinning onderhandelingen 10.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 70 – onderhandelingen 09.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 69 – 2e kamer onderhandelingen 08.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 68 – 2e kamer debat onderhandelingen 07.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 67 – bezinning onderhandelingen 06.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 66 – bezinning onderhandelingen 05.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 65 – bezinning onderhandelingen 04.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 64 – tussenstand onderhandelingen 03.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 63 – verslag tussenstand onderhandelingen 02.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 62 – tussenstand onderhandelingsronde 01.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 61 – onderhandelingsronde 31.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 60 – onderhandelingsronde 30.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 59 – tussenstand onderhandelingsronde 29.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 58 – tussenstand onderhandelingsronde 28.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 57 – tussenstand onderhandelingsronde 27.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 56 – tussenstand onderhandelingsronde 26.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 55 – onderhandelingsronde 25.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 54 – onderhandelingsronde 24.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 53 – onderhandelingsronde 23.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 52 – tussenstand onderhandelingsronde 22.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 51 – onderhandelingsronde op 20.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 50 – tussenstand onderhandelingsronde 19.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 49 – onderhandelingsronde verder op 19.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 48 – onderhandelingsronde verder op 18.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 47 – onderhandelingsronde verder op 17.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 46 – onderhandelingsronde verder op 16.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 45 – tussenstand onderhandelingsronde 10.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 44 – tussenstand onderhandelingsronde 15.07.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 43 – tussenstand onderhandelingsronde 09.07.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 42 – tussenstand onderhandelingsronde vanaf 29.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 41 – 2e kamer debat 23.06.2021 eindverslag verkenningsronde

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 40 – eindverslag verkenningsronde 22.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 39 – verkenningsronde 21.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 38 – tussenstand verkenningsronde 20.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 37 – verkenningsronde 18.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 36 – tussenstand verkenningsronde 17.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 35 – tussenstand verkenningsronde 16.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 34 – verkenningsronde 15.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 33 – verkenningsronde 14.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 32 – verkenningsronde 11.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 31 – verkenningsronde 10.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 30 – verkenningsronde 09.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 29 – verkenningsronde 08.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 28 – verkenningsronde 07.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 27 – verkenningsronde 04.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 26 – verkenningsronde 03.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 25 – verkenningsronde 02.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 24 – verkenningsronde 01.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 23 – verkenningsronde 31.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 22 – tussenstand verkenningsronde 28.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 21 – verkenningsronde 27.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 20 – verkenningsronde 26.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 19 – de verkenningsronde gaat een nieuwe fase in !!!

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 18 – tussenstand verkenningsronde 20.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 17 – verkenningsronde Jongeren en Kunst/Cultuursector 20.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 16 – verkenningsronde grote partijen 18.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 15 – verkenningsronde kleine partijen 17.05.2021

Zie ookOp weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 14 – start verkenningsronde met Informateur Mariëtte Hamer vanaf 17.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 13 – Debat 12.05.2021 en benoeming nieuwe Informateur Mariëtte Hamer

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 12 – vanaf 10.05.2021 weer op weg

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 11 – op weg naar de inhoudelijke formatie

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 10 – verkenningsronde vertraagd

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 9 – verkenningsronde vanaf 25.04.2021 weer verder

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 8 – verkenningsronde 20.04.2021 en 21.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 7 – volgende verkenningsronde vanaf 19.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 6 – volgende verkenningsronde vanaf 13.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 5 – nieuwe start verkenningsronde vanaf 08.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 4 – voortgangsoverleg 06.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 3 – Debat 31.03.2021– 01.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 2

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 1

Zie ook: Aftrap Verkiezingen 2e kamer op 17 maart 2021 – op weg naar de uitslag

september 19, 2021 Posted by | Uncategorized | 2 reacties

Op weg naar Prinsjesdag met de Begroting 2022 versus de miljoenennota van kabinet Rutte 4 – deel 2 – uitgelekt

VVD, D66 en CDA willen begrotingsplannen maken met ‘brede midden’

Op initiatief van VVD-Kamerlid Sophie Hermans gaan de drie formerende partijen VVD, D66 en CDA samen met het “brede politieke midden” op zoek naar meerderheden voor plannen voor de begroting van volgend jaar.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is fc93b-begroting2b2022.jpg

Dinsdag 21.09.2021 is Prinsjesdag, waarna twee marathondebatten over de begrotingsplannen van het kabinet worden gehouden. Tijdens die debatten moeten de Kamerfracties met kansrijke voorstellen voor het komende jaar komen.

VVD-leider en demissionair premier Mark Rutte kondigde het plan aan na een formatieweekend in Hilversum, waarbij een doorbraak uitbleef. Op Prinsjesdag komt het kabinet met relatief veel plannen, gezien zijn demissionaire status. Maar VVD, D66, CDA moeten er samen met GroenLinks, PvdA en ChristenUnie voor zorgen dat “de begroting van 2022, waar al veel instaat, nog meer een antwoord geeft op de grote vraagstukken die volgend jaar aan de orde zijn”, aldus Rutte.

De partijleiders wilden zondag niet zeggen of dit plan alvast een voorschot is op een minderheidscoalitie uit een combinatie van VVD, D66 en CDA met “constructieve en vruchtbare samenwerking” met de Tweede Kamer, zoals in de opdracht van oud-informateur Mariëtte Hamer is beschreven. Maar CDA-leider Wopke Hoekstra hoopt “dat dit tot vruchtbare samenwerking leidt”. D66-leider Sigrid Kaag denkt “dat we met zijn allen deze week kunnen gebruiken om onze partijposities en verklaringen te ontstijgen”.

Formatie

“Elk gesprek levert informatie op”, zegt ook Rutte. Maar hij benadrukt dat het niet is bedoeld als een test of de middenpartijen met elkaar tot plannen kunnen komen. “Ze staan los van elkaar.”

Overigens zeggen de hoofdrolspelers in de formatie ook dat ze willen samenwerken met partijen buiten de zes die Hamer had aangewezen. “We hebben sowieso niet de luxe om, los van wie er in de coalitie zitten, te zeggen: er is maar een heel kleine groep met wie we verder willen samen”, vindt Hoekstra. “Het is altijd goed om bredere samenwerking te hebben, zeker in een tijd van gefragmenteerd en gepolariseerd landschap”, zegt Kaag.

Een aantal van de plannen voor Prinsjesdag zijn – uiteraard, volgens traditie – al uitgelekt.

Op de thema’s van klimaat en criminaliteit wil en móét het demissionaire kabinet een aantal stappen zetten.  De thema’s op rij:

Klimaat

Gezien de klimaatcrisis én een rechterlijke uitspraak in de Urgenda-zaak, trekt het kabinet fors geld uit voor CO2-besparende maatregelen. Zo gaat er 6,8 miljard euro naar extra klimaatmaatregelen, deels naar duurzame subsidies. Die zijn onder meer bedoeld om een elektrische auto te kopen of je huis te isoleren. Dat dit hard nodig is, bleek toevallig al: de subsidiepot voor tweedehands elektrische auto’s is voor dit jaar al helemaal leeg.

Lees ook:

Prinsjesdag: Meeste Nederlanders gaan er niet op achteruit volgend jaar
Voorwoord Prinsjesdag uitgelekt: ‘Problemen als klimaat kunnen niet wachten’

Kolencentrales

Er wordt geen besluit genomen over het vervroegd sluiten van een kolencentrale. Ook hakt dit kabinet geen knopen door over extra stikstofmaatregelen. Daarover zou een nieuw kabinet moeten beslissen.

Criminaliteit

Bloemenzee voor Peter R. de Vries achter in de Lange Leidsedwarsstraat in het centrum van Amsterdam.
Bloemenzee voor Peter R. de Vries achter in de Lange Leidsedwarsstraat in het centrum van Amsterdam. © ANP

Er komt dit jaar ongeveer een half miljard euro extra voor de bestrijding van ondermijnende criminaliteit. Een deel van het geld wordt gestoken in de verbetering van het stelsel van bewaken en beveiligen. Naast de miljoenen voor beveiliging, gaat er ook nog eens zo’n 100 miljoen naar wijkagenten en bijna eenzelfde bedrag naar de recherche en andere politiediensten.

Er gaat ook extra geld naar de sociale advocatuur, waarschijnlijk zo’n 154 miljoen. Daar werd de afgelopen jaren juist veel op bezuinigd. Onder druk van PvdA en GroenLinks in de Tweede Kamer is dit jaar een motie aangenomen om de advocatuur juist weer toegankelijker te maken. De toeslagenaffaire speelt daarbij een belangrijke rol.

Koopkracht

Koopkracht over 2022:

Alle huishoudens gemiddeld: +0,1

-Werkenden: +0,1
-Uitkeringsgerechtigden: +0,1
-Gepensioneerden: 0,0
-Tweeverdieners: 0,0
-Alleenstaanden: +0,1
-Alleenverdieners: -0,2
-Gezinnen met kinderen: 0,0
-Gezinnen zonder kinderen +0,1

Het kabinet wil ook nog iets doen voor de verbetering van koopkracht voor burgers. Het CPB becijferde eerder dat – ondanks tamelijk florissante economische berichten – burgers er in de portemonnee niet veel op vooruit gaan als er geen beleid op wordt gemaakt. Het kabinet wil toch een ‘plusje’ geven. Bijna alle Nederlanders moeten volgend jaar iets meer te besteden hebben, of in elk geval niet minder. Het gemiddelde huishouden houdt een klein plusje over: 0,1 procent. Werkenden gaan er gemiddeld ook met dat percentage op vooruit, net als uitkeringsgerechtigden, alleenstaanden en gezinnen zonder kinderen. Voor gezinnen met kinderen, gepensioneerden en tweeverdieners zit er géén plusje in. Hun koopkracht gaat volgend jaar niet vooruit, maar valt ook niet terug. De enige groep die er op achteruit lijkt te gaan, zijn de alleenverdieners: zij leveren 0,2 procent koopkracht in.

Stikstof

Op het terrein van stikstof is het dit kabinet niet gelukt om op Prinsjesdag nieuw beleid te presenteren. Hoewel de nood hoog is – woning- en wegenbouwprojecten dreigen spaak te lopen – worden de coalitiepartijen het niet eens over extra stikstofregels om de uitstoot te beperken. Het demissionaire kabinet wilde op Prinsjesdag eigenlijk wél nieuwe stikstofplannen naar buiten brengen. Achter de schermen werd afgelopen zomer gewerkt aan scenario’s waarin vele miljarden euro’s werden uitgetrokken om boeren uit te kopen. Voor het eerst werd daarin gesproken over onteigening van boeren, als ‘ultiem middel’. Maar aan die scenario’s durven demissionaire coalitiepartijen hun vingers niet meer te branden. Daarmee ligt de stikstofaanpak toch weer op het bordje van een nieuw kabinet.

Alle begrotingsplannen worden op Prinsjesdag naar buiten gebracht. De vier coalitiepartijen in het demissionaire kabinet hebben – óók na de verkiezingen van 17 maart – nog altijd een meerderheid in de Tweede Kamer.

Demissionair premier Mark Rutte (VVD) en minister Wopke Hoekstra (CDA) tijdens een debat in de Tweede Kamer.
Demissionair premier Mark Rutte (VVD) en minister Wopke Hoekstra (CDA) tijdens een debat in de Tweede Kamer. © ANP

Stand van zaken 23.09.2021

De VVD heeft diep in de buidel moeten tasten om genoeg steun in de Tweede Kamer te krijgen voor de begroting van volgend jaar. 

Regeringspartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie hebben donderdag 23.09.2021 een deal gesloten om de begroting voor komend jaar voor twee miljard euro te verbouwen. Het geld is onder meer bedoeld voor de woningmarkt, verlagen van de energierekening, verhoging salarissen van het zorgpersoneel en leraren op de basisschool, koopkrachtverbetering en veiligheid. 

Het marathondebat toonde aan dat het minderheidskabinet kan werken.

IN BEELD: Den Haag in teken van democratie tijdens Prinsjesfestival – Omroep West 18.09.2021

Lees: Waarom heet Prinsjesdag zo en hoelang vieren we het al? NU 20.09.2021

Lees: Prinsjesdag ook dit jaar sober, maar gelukkig hebben we de hoedjes nog! AD 20.09.2021

meer: Dossier Prinsjesdag 2021  AD

Lees: ‘Pakjesavond Rutte, maar links staat met lege handen’ Telegraaf 24.09.2021

Lees: Minister: Verlaging is een begin, maar belasting op sociale huurwoning moet helemaal weg AD 24.09.2021

Lees: Energiebelasting omlaag met tientjes, maar gasprijzen omhoog met honderdjes NOS 24.09.2021

Lees: Miljoenen voor wijkagenten en onderwijspersoneel: ‘Hard nodig, verdien 2500 euro per maand’ RTL 24.09.2021

Lees: Is het te vroeg om te juichen? Vijf vragen over afschaffing van het leenstelsel AD 24.09.2021

Lees: Ollongren pleit voor aparte minister voor Wonen NOS 24.09.2021

Lees: Minister: mooie nacht voor studenten, maar dit kabinet gaat leenstelsel niet afschaffen NOS 24.09.2021

Lees: Kamer wil leenstelsel snel afschaffen, kabinet heeft al plannen klaarliggen NU 24.09.2021

Lees: Studenten: Tweede Kamer deelt genadeklap uit aan leenstelsel RTL 24.09.2021

Lees: Ollongren: verlagen verhuurderheffing belangrijke eerste stap Telegraaf 24.09.2021

Lees: Minister over motie tegen leenstelsel: ‘Een heel mooie nacht voor studenten’ AD 24.09.2021

Lees: ‘Marathondebat toont aan dat minderheidskabinet kan werken’  RTL 24.09.2021

Lees: Coalitie eens over 2 miljard extra voor huren, leraren en energierekening  NOS 23.09.2021

Lees: LIVE | VVD moet pijn lijden voor begroting AD 23.09.2021

Lees: Oude coalitie vertimmert begroting: twee miljard voor koopkracht, leraren en politie AD 23.09.2021

Lees: Coalitie akkoord: 2 miljard voor woningmarkt, leraren en defensie  Telegraaf 23.09.2021

Lees: Coalitiepartijen trekken 2 miljard extra uit voor huren, leraren en veiligheid RTL 23.09.2021

Lees: Coalitie is het eens over miljarden extra voor leraren, huren en energierekening NU 23.09.2021

Lees: Coalitie eens over 2 miljard extra voor huren, leraren en energierekening NOS 23.09.2021

Lees: ‘Marathondebat toont aan dat minderheidskabinet kan werken’ RTL 23.09.2021

Lees: Dinerpauze bij APB-debat • Rutte wil toeslagenouders geen einddatum beloven NOS 23.09.2021

Lees: LIVE | Rutte hard over drugsgebruikers: ‘Allemaal onderdeel van systeem zware criminaliteit’ AD 23.09.2021

Lees: LIVE Rutte: snuivende idioten houden systeem in stand Telegraaf 23.09.2021

Lees: Rutte: ‘Extra klimaatmiljarden noodzakelijk maar absoluut niet genoeg’ NU 23.09.2021

Lees: Oude coalitie verdubbelt inzet: 2 miljard voor leraren, defensie, energierekening en huisvesting  AD 23.09.2021

Lees: Rutte ‘niet getrouwd’ met verhuurderheffing  NOS 23.09.2021

Lees: Rutte sluit schrappen verhuurderheffing niet uit: ‘Ben er niet mee getrouwd’ NU 23.09.2021

Lees: Woede in Kamer: ‘Niet laten piepelen door arrogante premier!’ | Video  Telegraaf 23.09.2021

Lees: Kabinet trekt 675 miljoen euro uit voor hogere zorgsalarissen Telegraaf 23.09.2021

Lees: Kabinet wil hogere zorgsalarissen betalen met hogere zorgpremie NOS 23.09.2021

Lees: Kabinet is om: zorgpersoneel krijgt meer loon, maar rekening komt niet bij bedrijfsleven AD 23.09.2021

Lees: Kabinet trekt miljoenen uit voor verhoging zorgsalarissen, zorgpremie stijgt NU 23.09.2021

Lees: Tweede Kamer kan ‘macht’ over Prinsjesdagstukken grijpen, lukt dat? NOS 23.09.2021

Lees: Eerste dag van Prinsjesdagdebat voorbij: Kamer wil extra geld voor wooncrisis NOS 23.09.2021

Lees: Kamerdebat over Prinsjesdagstukken levert nog weinig concreets op NOS 23.09.2021

Lees: Waarom de Algemene Politieke Beschouwingen belangrijk zijn voor de formatie  NU 22.09.2021

Lees: Kleintjes knokken om aandacht bij de interruptiemicrofoon AD 22.09.2021

Lees: Steun kabinetsplannen onzeker: ‘Laat me niet in gedoogconstructie rommelen’ NU 22.09.2021

Lees: Prinsjesdagdebat: nog negen politieke partijen te gaan • meer geld voor wooncrisis NOS 22.09.2021

Lees: LIVE | Marijnissen tegen Rutte: ‘Die nieuwe bestuurscultuur lijkt verrekt veel op de oude’ AD 22.09.2021

Lees: Trage formatie nekt noodzakelijke uitgaven: miljarden blijven onbenut AD 22.09.2021

Lees: Kabinet verlaagt subsidie voor elektrische auto naar 3350 euro AD 22.09.2021

Lees: Grapperhaus over aanpak georganiseerde misdaad: ‘Criminelen zijn nu zo sociopaat geworden’ AD 22.09.2021

Lees: Crisismaatregel verhuurderheffing weer ter discussie: ‘De opgave is zo groot’ NOS 22.09.2021

Lees: Druk op VVD vanuit Kamer om verhuurderheffing helemaal te schrappen NU 22.09.2021

Lees: VVD staat open voor aanpassen verhuurderheffing NOS 22.09.2021

LEES: Hermans laat zich zien: ‘Leek alsof ze enorm veel weggaf, maar ze gaf geen millimeter toe’ AD 22.09.2021

Lees: Wilders clasht met Jetten: ’Het enige dat beleidsarm is, zijn de mensen thuis’ Telegraaf 22.09.2021

Lees: Er valt iets te halen voor de Kamer bij deze Algemene Beschouwingen NOS 22.09.2021

lees: Politieke partijen zien ruimte om begroting komende dagen aan te passen NU 21.09.2021

lees: Demissionair kabinet en complexe formatie leiden tot ‘lichte’ Prinsjesdag NOS 21.09.2021

lees: Geld uitgeven kan niet grenzeloos, zegt Raad van State NOS 21.09.2021

Lees: Opnieuw sobere Prinsjesdag met weinig goed nieuws voor onze portemonnee RTL 21.09.2021

Lees: Economische toekomst ziet er volgens kabinet goed uit, maar ‘oude normaal nog niet terug’ NOS 21.09.2021

Lees: Gejubel over de economie, maar de zorgen van morgen dienen zich al aan  AD 21.09.2021

Lees: Dit zijn de plannen en vooruitzichten van Prinsjesdag 2021 NOS 21.09.2021

Lees: Prinsjesdag: dit zijn de voorlopige verwachtingen voor 2022 voor jouw portemonnee RTL 21.09.2021

Lees: Dit verandert er fiscaal in 2022: heffingsvrij vermogen in box 3 iets hoger BI  21.09.2021

Lees: ‘Een ramp voor Nederland’: de reacties op de Troonrede Elsevier 21.09.2021

Lees: Burgemeester Van Zanen spreekt van ‘waardige’ Prinsjesdag MSN 21.09.2021

Lees: Prinsjesdag is sober, maar de hoedjes fleuren de boel op Telegraaf 21.09.2021

Lees: Zes aanhoudingen tijdens ‘ordelijke’ Prinsjesdag, onder wie man met zwaard NU 21.09.2021

lees: Toch veel Prinsjesdagbezoekers ondanks oproep om niet te komen Den HaagFM 21.09.2021

Lees: Prinsjesdag zonder publiek: ‘Thuis hoor je de Troonrede beter’ NOS 21.09.2021

Lees: Haagse politie: kom niet naar Prinsjesdag, bekijk ’t liever op tv NOS 21.09.2021

Lees: Den Haag op Prinsjesdag: hekken, politie en geen Oranjefans RTL 21.09.2021

Lees: LEES TERUG – Opnieuw sobere Prinsjesdag, dit jaar tóch met publiek en demonstraties Den HaagFM 21.09.2021

Lees: Interview Hoekstra: ‘Voorzichtige hoop op brede steun voor de begroting’ NU 21.09.2021

Lees: Interview Hoekstra: ‘Voorzichtige hoop op brede steun voor de begroting’ MSN 21.09.2021

Lees: Kaag niet bij ‘belangrijkste debat van het jaar’ vanwege verleden als minister NU 21.09.2021

Lees: D66-leider Kaag niet aan het woord tijdens belangrijkste debat van het jaar RTL 21.09.2021

Lees: Zo reageren Kamerleden op de troonrede NU 21.09.2021

lees: Troonrede 2021 | Toespraak RO 21.09.2021

lees: Lees hier de volledige tekst van de troonrede NU 21.09.2021

lees: Lees hier de volledige tekst van de troonrede AD 21.09.2021

lees: Troonrede: veel onrust en onzekerheid, maar Nederland blijft goed land om in te leven NOS 21.09.2021

Lees: Koning in troonrede: Nederland is en blijft een goed land om in te leven RTL 21.09.2021

Lees: Stokkende formatie niet geadresseerd in troonrede: zo reageert Den Haag AD 21.09.2021

Lees: Voorzitter politiebond teleurgesteld: bezuinigingen gaan door MSN 21.09.2021

Lees: Gemeenten voelen zich gehoord door het kabinet MSN 21.09.2021

Lees: Hoekstra biedt Tweede Kamer miljoenennota aan NU 21.09.2021

Lees: Wisselende reacties op Miljoenennota: ‘Een sobere troonrede’  AD 21.09.2021

lees: Miljoenennota 2022: Veerkracht en verder bouwen RO 21.09.2021

lees: Dit moet je weten van de plannen voor het komende jaar AD 21.09.2021

lees: Belangrijkste maatregelen Prinsjesdag RO 21.09.2021

lees: Belastingplan 2022: beter belastingstelsel RO 21.09.2021

lees: Prinsjesdag 2021: Extra miljardenimpuls voor klimaat en economie RO 21.09.2021

lees: Het kabinet investeert in coronabestrijding, pandemische paraatheid en jeugdzorg RO 21.09.2021

lees: Ministerie van Volksgezondheid steekt ook komende jaren miljarden in coronabestrijding NOS 21.09.2021

lees: Prinsjesdag 2021: investeren in stabiliteit van de rechtsstaat RO 21.09.2021

Lees: Prinsjesdag: Feestbegroting voor klimaatfanatici, Defensie krijgt treurige fooi Elsevier 21.09.2021

Lees: Woningmarkt, klimaat, economie: dit betekent Prinsjesdag voor jou RTL 21.09.2021

Lees: Koolmees ziet haast bij aanpak arbeidsmarkt, maar geen mogelijkheid tot actie RTL 21.09.2021

Lees: Nibud: 2022 somber jaar voor mensen met kleine beurs MSN 21.09.2021

Lees: Amalia zorgt voor minder uitgaven aan Koninklijk Huis MSN 21.09.2021

Lees: Autoriteit Persoonsgegevens: niet genoeg budget uit nota MSN 21.09.2021

Lees: Oranjes cashen ruim tien miljoen euro AD 21.09.2021

Lees: Kosten voor koningshuis stijgen; inkomen koning boven 1 miljoen MSN 21.09.2021

Lees: Jaarsalaris koning in 2022 voor het eerst meer dan 1 miljoen euro RTL 21.09.2021

Lees: Ruim 5 miljard voor herstel toeslagenaffaire • Onbelaste vergoeding voor thuiswerken NOS 21.09.2021

Lees: Kosten toeslagenaffaire lopen op tot 5 miljard euro RTL 21.09.2021

Lees: Dit zijn de plannen die al zijn gelekt in de aanloop naar Prinsjesdag Elsevier 20.09.2021

Lees: Organisaties woonprotesten: 1 miljard voor woningbouw onvoldoende AD 20.09.2021

Lees: ‘Onmiddellijk miljarden nodig voor om- en bijscholing werknemers in sectoren waar banen verdwijnen’ AD 20.09.2021

Lees: Begrotingsmissie Sophie Hermans lijkt al op dag één te stranden AD 20.09.2021

Lees: PvdA en GroenLinks willen niet met VVD praten over steun voor begroting NOS 20.09.2021

Lees: PvdA en GroenLinks willen niet over begroting praten met VVD’er Sophie Hermans MSN 20.09.2021

Lees: Linkse partijen willen niets weten van Ruttes plan voor een Prinsjesdag-met-wat-extra’s AD 20.09.2021

Lees: PvdA en GroenLinks willen niet over begroting praten met VVD’er Sophie Hermans RTL 20.09.2021

Lees: Linkse partijen willen niets weten van Ruttes plan voor een Prinsjesdag-met-wat-extra’s AD 20.09.2021

Lees: Hoe de miljarden alsnog in het rond vliegen op de ‘saaiste Prinsjesdag’ ooit AD 20.09.2021

Lees: Dit zijn de plannen die al zijn gelekt in de aanloop naar Prinsjesdag Elsevier 20.09.2021

Lees: Deze Prinsjesdagplannen zijn al uitgelekt: miljarden naar klimaat en woningbouw MSN 20.09.2021

Lees: Deze Prinsjesdagplannen zijn al uitgelekt: miljarden naar klimaat en woningbouw RTL 20.09.2021

Lees: Woonprotest: niet 1, maar 4 miljard euro nodig voor aanpak woningnood RTL 20.09.2021

Lees: VVD, D66 en CDA willen begrotingsplannen maken met ‘brede midden’ MSN 19.09.2021

Zie ook: Op weg naar Prinsjesdag met de Begroting 2022 versus miljoenennota van kabinet Rutte 4deel 1

Zie: De miljoenennota versus rijksbegroting 2021 Kabinet Rutte-3

Zie: Kabinet Rutte 3 en de Begroting versus Voorjaarsnota 2020

Zie ook: Op weg naar de miljoenennota versus rijksbegroting 2020 Kabinet Rutte-3 – deel 2

Zie ook: Op weg naar de begroting 2020 van kabinet Rutte 3 deel 1

september 19, 2021 Posted by | Uncategorized | 1 reactie

Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 77 – dag 1 tussenstand onderhandelingsronde 18.09.2021

Casual Aftrap op zaterdag 18.09.2021

Niet de inhoud van hun gesprekken, maar de informele kledingkeuze van politiek leiders Mark Rutte, Sigrid Kaag en Wopke Hoekstra zorgden vandaag voor hilariteit. Vooral het blauwe Superdry-shirt dat CDA-voorman Hoekstra droeg tijdens de praatsessie op landgoed De Zwaluwenberg viel op. ,,Zo straal je toch geen gezag uit?’’

Vooral het opvallende Superdry-shirt van CDA-leider Wopke Hoekstra (links) viel niet bij iedereen in de smaak: te casual. Naast Hoekstra zitten Sigrid Kaag, Mark Rutte en Johan Remkes.
Vooral het opvallende Superdry-shirt van CDA-leider Wopke Hoekstra (links) viel niet bij iedereen in de smaak: te casual. Naast Hoekstra zitten Sigrid Kaag, Mark Rutte en Johan Remkes. © ANP

Op de ANP-foto zien we zeven personen aan tafel zitten in een van de statige kamers in het Hilversumse landhuis. Maar het zijn niet de politieke vertrouwelingen van Kaag (Rob Jetten), Rutte (Sophie Hermans), Hoekstra (Pieter Heerma) of informateur Johan Remkes die de aandacht trekken. 

Het uur van de waarheid is aangebroken voor de Nederlandse politiek. Voor de derde keer in de parlementaire geschiedenis streek vandaag een informateur neer op het landgoed De Zwaluwenberg met nukkige toppolitici.

Informateur Johan Remkes heeft drie karakters aan tafel die niet tegengestelder kunnen zijn. De liberale machtspoliticus Mark Rutte die alles overleeft en met iedereen regeert. De net afgetreden D66-minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag die een morele standaard neerzet in de politiek. En de terughoudende CDA-leider Wopke Hoekstra die zijn kaarten hoopt uit spelen met regeringsdeelname.

Toch heeft  Informateur Johan Remkes er veel vertrouwen in dat hij dit weekend met de partijen VVD, D66 en CDA goede stappen richting een minderheidskabinet kan zetten, hoewel het vertrek van de demissionaire ministers Sigrid Kaag (Buitenlandse Zaken) en Ank Bijleveld (Defensie) de formatie “niet eenvoudiger heeft gemaakt”.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is 2e%2Bkamer%2B2021%2Bformatie.jpg

Nu echt stappen zetten in de formatie

Informateur Remkes en de onderhandelaars van VVD, D66 en CDA bekeken in Hilversum of de drie partijen samen een kabinet kunnen vormen. Remkes, die vorige week werd aangesteld als informateur, voerde de afgelopen tijd al diverse gesprekken en hij heeft dit weekend uitgetrokken om “vanuit de inhoud te verkennen” of er een vruchtbare samenwerking mogelijk is tussen de drie.

Informateur Remkes heeft met zijn heisessie precies 24 uur uitgetrokken om de kabinetsformatie uit het slop te trekken, ver weg van de turbulente Haagse praktijk van afgelopen week hoopt hij een half jaar na de start van de formatie op een doorbraak.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is 2e%2Bkamer%2B2021%2Bformatie%2B%25284%2529.jpg

Vandaag om 12.00 uur kwamen VVD-leider Rutte, D66-leider Kaag, CDA-leider Hoekstra en hun secondanten aan op landgoed De Zwaluwenberg, net onder Hilversum, om te praten over een minderheidskabinet. In de rondgestuurde uitnodiging stond het einde van de bijeenkomst gepland op zondag om circa 12.00 uur.

Het was de bedoeling dat de hoofdrolspelers zich op het landgoed De Zwaluwenberg even onttrekken aan de Haagse ‘kaasstolp’. Remkes erkende bij aankomst in Hilversum dat het de afgelopen dagen allemaal niet eenvoudiger is geworden.

Hij doelde daarmee op het aftreden van de ministers Kaag en Bijleveld. Eerder deze week stapte D66-leider Sigrid Kaag echter op als minister van Buitenlandse Zaken, waarna ook minister van Defensie Ank Bijleveld (CDA) aftrad. De druk om tot een nieuw kabinet te komen is daarmee toegenomen, maar datzelfde geldt voor de spanning tussen de partijen.

Zo bleek vrijdag dat het CDA overrompeld werd door het besluit van Kaag om op te stappen. “Er zullen wel wat dingen moeten worden uitgesproken”, zegt een betrokkene. Zaak is dan wel om snel door te gaan naar het gesprek over de formatie van een nieuw kabinet, vinden de partijen.

Achter de schermen maken de partijen elkaar namelijk harde verwijten over de manier waarop dat is gegaan. Remkes zei dat het goed is om in een ontspannen omgeving over de ontstane situatie en over de inhoud te praten.

Aan het overleg doen behalve de partijleiders Rutte, Kaag en Hoekstra ook hun secondanten Hermans (VVD), Jetten (D66) en Heerma (CDA) mee. Ze blijven tot morgenmiddag in Hilversum.

Rutte, Kaag en Hoekstra zeiden alle drie dat er nu echt snel een kabinet moet komen. “Laten we hopen dat dit weekeind daaraan bijdraagt”, zei Rutte. Hij hoopt dat er snel na het weekend een doorbraak komt.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is 2e%2Bkamer%2B2021%2Bformatie%2B%25286%2529.jpg

Glans verloren

Mark Rutte heeft zijn glans verloren in Den Haag. Collega-politici zijn hem liever kwijt dan rijk. Maar komende week verdedigt hij als vanouds de Prinsjesdagplannen, in de wetenschap dat een werkbaar kabinet zonder hem onmogelijk is. 

Rutte zal komende dinsdag 21.09.2021 voor de elfde keer de Prinsjesdagplannen verdedigen in de Tweede Kamer, en  staat hij tegenover partijen die hem vijandiger gezind zijn dan ooit. En dat midden in een formatie waarin hij nu het voortouw moet nemen.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is 2e%2Bkamer%2B2021%2Bformatie%2B%25285%2529.jpg

Demissionair premier Mark Rutte zal na een eventueel vertrek uit de politiek nooit meer aanschuiven in een talkshow, zei hij zaterdag in een interview in NRC.

In het interview praat Rutte onder meer over het naderende afscheid van zijn Duitse collega, bondskanselier Angela Merkel. Hij hoopt haar te blijven zien, ook na haar vertrek.

“Ik zou het erg leuk vinden. Het hangt er ook van af wat ze gaat doen. Ze zegt dat ze de politiek volledig verlaat en ik denk dat dat zo is. Ze wordt ook vast geen commentator in talkshows.”

Hier wil Rutte zelf een voorbeeld aan nemen. “Ik ga het zelf in elk geval ook zo doen. Als ik weg ben, ga ik nóóit meer naar een talkshow. Om de vijf jaar ga ik naar het lustrumcongres van mijn partij om te applaudisseren voor de speech van de leider en als ze vragen wat ik ervan vind, zeg ik: ‘Geniaal verhaal!'”

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is 2e%2Bkamer%2B2021%2Bformatie%2B%25283%2529.jpg

Rutte: relatie met Kaag verbeterd

Minister Ank Bijleveld van Defensie werd donderdagavond in de plenaire zaal van de Tweede Kamer totaal overvallen door het vertrek van Sigrid Kaag. Dat zeggen ingewijden tegen deze site. Demissionair premier Mark Rutte bevestigt dat hij eerder wist van haar besluit en dat Kaag hem had gevraagd het stil te houden.

Rutte erkende dat hij minister Bijleveld niet heeft verteld dat haar collega Kaag zou opstappen, hoewel hij dat wel wist. “Drie kwartier of een uur voor de stemming belde Sigrid Kaag mij en vroeg me om het geheim te houden. Dat doe ik dan, want ik ga niet het vertrouwen doorbreken.”

De VVD-voorman erkende ook dat er tussen Kaag en hem onlangs wel “even wat gedoe” is geweest (de D66-leider leverde begin vorige week in haar Schoo-lezing scherpe kritiek op Rutte). Maar volgens hem is de verhouding inmiddels “een heel stuk beter”, en hebben de twee de afgelopen tien dagen intensief samengewerkt en is dat heel prettig gegaan.

Rutte bevestigde dat iedereen heel snel een kabinet wil. ,,Ik hoop dat dit weekend ertoe zal bijdragen. Ik hoop dat we dit weekend een doorbraak bereiken of uitzicht hebben op korte tijd erna.’’

Kaag; ‘Nieuwe ronde, nieuwe kansen’

Kaag zei dat er heel veel is gebeurd, en dat er nieuwe politieke realiteiten zijn. Maar volgens de D66-politica is er nu sprake van “nieuwe ronde, nieuwe kansen.”

Ze voegde eraan toe dat het demissionaire kabinet op zijn laatste benen loopt, dat ze nu naar de toekomst wil kijken en dat ze verantwoordelijkheid wil nemen.

Hoekstra: ‘Gevoelens aan de kant’

Ook CDA’er Hoekstra had het over “een gevoel van verantwoordelijkheid”. Ook hij zei dat er een heleboel is gebeurd. Volgens hem doet het opstappen van Kaag en Bijleveld “wat met de dynamiek in de partijen” maar vindt hij ook dat iedereen een beetje moet inschikken en dat de gevoelens aan de kant moeten.

Hoekstra is er naar eigen zeggen op gebrand om dit weekend stappen te kunnen zetten.

Het is inmiddels al meer dan een half jaar na de verkiezingen en door allerlei oorzaken zit er nog helemaal geen schot in de formatie. Tot echte onderhandelingen is het nog niet gekomen.

Intussen neemt van alle kanten de roep toe om nu echt snel een kabinet te vormen.

De opdracht van de Kamer aan Remkes is om zich te richten op een minderheidskabinet uit een combinatie van VVD, D66 en CDA. Binnen die opdracht is het dus ook mogelijk dat niet alle drie de partijen in het kabinet komen.

Bezorgdheid over de trage formatie

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is door de lange formatie bezorgd over de uitvoerbaarheid van klimaat- en energiebeleid. Om de klimaatdoelen voor 2030 te kunnen halen, zijn sowieso al meer inspanningen nodig en de trage formatie van een nieuw kabinet kan die doelen nog extra in gevaar brengen. Daarnaast waarschuwt het adviesorgaan voor het risico dat er te weinig (of erg duur) aardgas beschikbaar is, als er in de komende maanden onverhoopt een strenge winter komt.

Er wordt in het land al volop gewerkt aan het voorbereiden van de energietransitie, zegt Pieter Boot van het PBL. Toch moeten er nog belangrijke knopen worden doorgehakt. Want om de klimaatdoelen van 2030 te halen, moet er nog veel gebeuren. Met het huidige beleid lukt dat al niet, en dan doet de Europese Unie er ook nog een schep bovenop.

“Het belangrijkste probleem zit bij elektriciteitsnetten“, stelt Boot. “Het duurt heel lang om een hoogspanningsleiding aan te leggen. En er is veel meer stroom nodig om de doelen over acht jaar te kunnen halen. Als die kabels er straks niet zijn, dan lukt dat dus niet. Daarover moeten besluiten worden genomen.”

Belangrijker nog is dat Nederland vervolgens die besluiten ook moet uitvoeren, terwijl ze nog boven op de huidige doelen komen. Het is volgens Boot overigens niet zo dat het huidige demissionaire kabinet niets doet. Komende week komt het kabinet op Prinsjesdag met veel geld om alsnog te proberen de Urgenda-doelstelling te halen. Maar met de echt grote veranderingen moet een nieuw kabinet aan de slag.

Een ander probleem vormt de zogenoemde leveringszekerheid van aardgas, belangrijk voor vooral verwarming. De gasprijs stijgt flink, Nederland heeft vrijwel geen lange termijncontracten voor de import van gas en de gasopslagen, met gas voor de winter, zijn veel leger dan normaal.

Lees: Kritiek op kledingkeuze politiek leiders: ‘Net of Wopke Hoekstra naast z’n ouders zit’ AD 18.09.2021

Lees: Formatie verder in Hilversum, druk om nu echt stappen te zetten NOS 18.09.2021

Lees: Dit ‘hutje op de hei’ moet fungeren als politieke EHBO: ‘Je maakt elkaar de hele dag mee’ AD 18.09.2021

Lees: Remkes heeft vertrouwen in ‘goede stappen richting minderheidskabinet’ NU 18.09.2021

Lees: Planbureau: lange formatie problematisch voor klimaat en energie NOS 18.09.2021

Lees: Kaag: demissionair kabinet loopt op laatste benen MSN 18.09.2021

Lees: Hoekstra: VVD, D66 en CDA moeten allemaal een beetje inschikken MSN 18.09.2021

Lees: Onderhandelaars om tafel in Hilversum: Rutte hoopt op ‘doorbraak kort na weekend’ AD 18.09.2021

Lees: Weekend in Goois bos moet VVD, CDA en D66 uitweg bieden uit diepe formatie-impasse NOS 18.09.2021

Lees: Rutte hoopt op doorbraak: ’Verhouding met Kaag stuk beter geworden’ Telegraaf 18.09.2021

Lees: Weekend van de waarheid: formatie verder op landgoed | Video Telegraaf 18.09.2021

Lees: Gespannen formatieweekend voor VVD, D66 en CDA op Goois landgoed NU 18.09.2021

Lees: Van links tot rechts is men Rutte-moe: ‘De tijd van de VVD-leider is voorbij’ AD 18.09.2021

Lees: De formatie is er volgens Remkes niet eenvoudiger op geworden, Rutte hoopt op een doorbraak Trouw 18.09.2021

Lees: Omtzigt zal hopen dat formatie slaagt en verkiezingen uitblijven AD 18.09.2021

Meer: kabinetsformatie 2021

Lees: Eindverslag informateur Hamer 02.09.2021

Meer: Formatie  RTL

Meer: Formatie 2021 NU

Meer: Dossier Onder Politici | AD.nl

Meer: Op weg naar een nieuw kabinet | NOS

Zie ook: Grote onrust op Links op weg naar Rutte 4 !!

zie verder: Verkiezingen 2e kamer op 17 maart 2021

Lees: Nieuw kabinet lijkt verder weg dan ooit, hoe nu verder? NU 01.09.2021

Lees: Wat wil jij weten over de formatie? NU 01.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 76 – tussenstand onderhandelingen 16.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 75 – onderhandelingsronde 15.09.2021

Zie ookOp weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 74 – tussenstand onderhandelingsronde 13.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 73 – bezinning onderhandelingen 12.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 72 – bezinning onderhandelingen 11.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 71 – bezinning onderhandelingen 10.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 70 – onderhandelingen 09.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 69 – 2e kamer onderhandelingen 08.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 68 – 2e kamer debat onderhandelingen 07.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 67 – bezinning onderhandelingen 06.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 66 – bezinning onderhandelingen 05.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 65 – bezinning onderhandelingen 04.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 64 – tussenstand onderhandelingen 03.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 63 – verslag tussenstand onderhandelingen 02.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 62 – tussenstand onderhandelingsronde 01.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 61 – onderhandelingsronde 31.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 60 – onderhandelingsronde 30.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 59 – tussenstand onderhandelingsronde 29.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 58 – tussenstand onderhandelingsronde 28.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 57 – tussenstand onderhandelingsronde 27.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 56 – tussenstand onderhandelingsronde 26.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 55 – onderhandelingsronde 25.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 54 – onderhandelingsronde 24.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 53 – onderhandelingsronde 23.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 52 – tussenstand onderhandelingsronde 22.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 51 – onderhandelingsronde op 20.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 50 – tussenstand onderhandelingsronde 19.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 49 – onderhandelingsronde verder op 19.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 48 – onderhandelingsronde verder op 18.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 47 – onderhandelingsronde verder op 17.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 46 – onderhandelingsronde verder op 16.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 45 – tussenstand onderhandelingsronde 10.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 44 – tussenstand onderhandelingsronde 15.07.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 43 – tussenstand onderhandelingsronde 09.07.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 42 – tussenstand onderhandelingsronde vanaf 29.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 41 – 2e kamer debat 23.06.2021 eindverslag verkenningsronde

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 40 – eindverslag verkenningsronde 22.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 39 – verkenningsronde 21.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 38 – tussenstand verkenningsronde 20.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 37 – verkenningsronde 18.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 36 – tussenstand verkenningsronde 17.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 35 – tussenstand verkenningsronde 16.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 34 – verkenningsronde 15.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 33 – verkenningsronde 14.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 32 – verkenningsronde 11.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 31 – verkenningsronde 10.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 30 – verkenningsronde 09.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 29 – verkenningsronde 08.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 28 – verkenningsronde 07.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 27 – verkenningsronde 04.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 26 – verkenningsronde 03.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 25 – verkenningsronde 02.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 24 – verkenningsronde 01.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 23 – verkenningsronde 31.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 22 – tussenstand verkenningsronde 28.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 21 – verkenningsronde 27.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 20 – verkenningsronde 26.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 19 – de verkenningsronde gaat een nieuwe fase in !!!

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 18 – tussenstand verkenningsronde 20.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 17 – verkenningsronde Jongeren en Kunst/Cultuursector 20.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 16 – verkenningsronde grote partijen 18.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 15 – verkenningsronde kleine partijen 17.05.2021

Zie ookOp weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 14 – start verkenningsronde met Informateur Mariëtte Hamer vanaf 17.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 13 – Debat 12.05.2021 en benoeming nieuwe Informateur Mariëtte Hamer

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 12 – vanaf 10.05.2021 weer op weg

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 11 – op weg naar de inhoudelijke formatie

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 10 – verkenningsronde vertraagd

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 9 – verkenningsronde vanaf 25.04.2021 weer verder

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 8 – verkenningsronde 20.04.2021 en 21.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 7 – volgende verkenningsronde vanaf 19.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 6 – volgende verkenningsronde vanaf 13.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 5 – nieuwe start verkenningsronde vanaf 08.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 4 – voortgangsoverleg 06.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 3 – Debat 31.03.2021– 01.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 2

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 1

Zie ook: Aftrap Verkiezingen 2e kamer op 17 maart 2021 – op weg naar de uitslag

september 19, 2021 Posted by | Uncategorized | 3 reacties

Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 76 – tussenstand onderhandelingen 16.09.2021

Politieke vriespunt

De politieke verhoudingen aan het Binnenhof waren al ijzig, maar de stemming is sinds de turbulentie na het Afghanistan-debat ver beneden vriespunt. Dat raakt ook de toch al sukkelende formatie.

Afganistandebat

Kaag gaat door als fractievoorzitter van D66 in de Tweede Kamer. In die rol gaat ze door met de gesprekken over een nieuw kabinet. “Hopelijk gaan we een nieuw kabinet maken, we gaan formeren.”

PVV-leider Wilders is zeer kritisch over Kaag en vindt dat er nieuwe Tweede Kamerverkiezingen moeten komen. “Ondanks #hexit is ze nog steeds Kamerlid én D66-fractievoorzitter en komend weekend onderhandelen met Rutte en Hoekstra dus met een beetje pech is ze voor Kerst vicepremier en verandert er helemaal niks want de laffe elite durft nieuwe #verkiezingen niet aan”, aldus Wilders op Twitter.

Amper 24 uur eerder kondigde informateur Johan Remkes het met enige hoop aan. De formatie verplaatst zich dit weekeinde naar de rustige omgeving van de bossen bij Hilversum. Voor frisse ideeën, een nieuwe start, op een landgoed, weg van de kaasstolp.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is 2b324-2e2bkamer2b20212bformatie.jpg

Maar de kans is groot dat hij zaterdag juist een stikchagrijnige Sigrid Kaag (D66), een vleugellamme Mark Rutte (VVD) en een geschrokken Wopke Hoekstra (CDA) tegenover zich vindt.

Want wat er nog over was aan stabiliteit van het (toch al demissionaire) kabinet, is sinds vanavond aan diggelen. En de al dramatisch verlopende formatie dreigt in nog meer chagrijn te verzanden. Het zal de roep om nieuwe verkiezingen verder aanwakkeren.

De nasleep van het Afghanistan-debat trekt een diep, diep spoor. Want met het ontslag van Kaag als minister van Buitenlandse Zaken en de kras op het blazoen van minister Ank Bijleveld (CDA, Defensie) is de schade groot.

Ook (of juist!) de fractie van coalitiegenoot ChristenUnie steunde dus de afkeurende moties tegen het eigen kabinet. Het had alles weg van een soort wraak gericht op Kaag, omdat zij al maanden niks van ChristenUnie wil weten in de formatie.

Het tekent dat ChristenUnie de banden met het kabinet Rutte-3 heeft doorgesneden. Het kabinet gaat door, maar het laatste restje liefde is er uit.

Demissionair Minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Zaken (D66), demissionair Minister Ank Bijleveld van Defensie (CDA), demissionair premier Mark Rutte en demissionair Staatssecretaris Ankie Broekers van Justitie en Veiligheid tijdens het debat in de Tweede Kamer over de situatie in Afghanistan.

Demissionair Minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Zaken (D66), demissionair Minister Ank Bijleveld van Defensie (CDA), demissionair premier Mark Rutte en demissionair Staatssecretaris Ankie Broekers van Justitie en Veiligheid tijdens het debat in de Tweede Kamer over de situatie in Afghanistan. © ANP

Nu is dat geen contrast met de afgelopen maanden. In de formatie keerde CU-leider zich af van demissionair premier Rutte, al kwam hij daar een beetje op terug. Maar D66 en ChristenUnie lieten duidelijk merken niet meer met elkaar te willen. Segers voorzag ‘te liberaal’ beleid, Kaag wilde niet meer met hem. ,,Het roer moet om.”

Vanavond sloeg de partij van Gert-Jan Segers terug, leek het. Niet alleen door de moties tegen Kaag en Bijleveld te steunen. Er gebeurde meer: in hetzelfde etmaal keerde de fractie zich met een plan voor hoger loon in de zorg tegen de begrotingsdiscipline die het de afgelopen drie jaar predikte én trok het de handen af van het coronatoegangsbewijs.

Als Rutte en het CDA al dachten dat de ChristenUnie ooit nog een rol zou kunnen spelen in de formatie, dan lijkt die weg nu echt onbegaanbaar geworden.

Het chagrijn bij Kaag is bovendien groot. Ze is haar droombaan als minister van Buitenlandse Zaken kwijt, maar zat ook klem, besefte ze. Toen Rutte na het Omtzigt-functie-elders-debacle in april in een debat een motie van afkeuring aan zijn broek kreeg, hintte ze erop dat zíj onder die omstandigheden zou zijn opgestapt. ,,Ik zou zelf niet doorgaan, maar ik ben een ander mens.”

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is 2e%2Bkamer%2B2021%2Bformatie%2B%25282%2529.jpg

Opvatting

Nu, enkele maanden later, kon ze (‘nieuw leiderschap’) bijna niet anders dan vertrekken. ,,In mijn opvatting over democratie en cultuur van ons bestuur moet de minister gaan als het beleid wordt afgekeurd.” Daarin schuilde een duidelijke verwijzing naar Rutte.

Al met al zijn de verhoudingen binnen het kabinet Rutte-3 amper nog werkbaar te noemen. En waar een toekomstig minderheidskabinet van wellicht VVD, CDA en D66 hoopte op warme banden met oppositiepartijen als PvdA, GroenLinks en ChristenUnie, zijn die voorlopig bekoeld omdat zij de moties tegen de ministers en het kabinet steunden. Zeker Kaag zal het steken dat de linkse partijen, die ze amechtig in een volgend kabinet probeerde te krijgen, haar laten vallen.

En dan schuiven Rutte, Kaag en Hoekstra zaterdagochtend ook nog met een lang gezicht aan bij informateur Remkes, op een landgoed op de hei. Hun kabinet beschadigd, hun ministers geraakt en de vriendschap met ChristenUnie beëindigd.

Lees: Kaag formeert vrolijk verder: is haar positie aan de onderhandelingstafel beter geworden? AD 17.09.2021

Lees: Wat het opstappen van minister Kaag betekent voor de formatie NOS 17.09.2021

Lees: Wat zijn de gevolgen van het aftreden van Sigrid Kaag? – EW (ewmagazine.nl) Elsevier 17.09.2021

Lees: Komt er óóit nog een nieuw kabinet? Dit verandert het opstappen van Sigrid Kaag MSN 17.09.2021

Lees: Komt er óóit nog een nieuw kabinet? Dit verandert het opstappen van Sigrid Kaag RTL 17.09.2021

Lees: Rutte: ‘Ieders belang dat verhoudingen goed blijven’ Telegraaf 17.09.2021

Lees: De Jonge na vertrek Kaag: ’We zitten in een moeilijke fase’ Telegraaf 17.09.2021

Lees: Kabinet lamgeslagen na vertrek Kaag: ‘We zitten in een moeilijke fase’ AD 17.09.2021

lees: Omtzigt: ‘Formeer nieuw kabinet zonder Rutte, Kaag en Hoekstra’ MSN 17.09.2021

lees: Omtzigt pleit voor een extraparlementair kabinet MSN 17.09.2021

lees: Opstappen maakt Kaag ‘geen soepele partner’ bij kabinetsformatie MSN 17.09.2021

lees: Opstappen maakt Kaag ‘geen soepele partner’ bij kabinetsformatie RTL 17.09.2021

lees: Ministerraad zonder, maar formatieweekend mét Kaag NOS 17.09.2021

lees: Wat verandert er voor de formatie nu Kaag is opgestapt als minister? Video NU 16.09.2021

Lees: Koud-ijzig-bevroren: sfeer aan Binnenhof bekoelt verder AD 16.09.2021

Lees: Kaag stapt op als minister na afkeuring Kamer, gaat door met formatie NOS 16.09.2021

Lees: Politici verdeeld over vertrek Kaag: ‘Met een beetje pech is ze voor kerst vicepremier’ AD 16.09.2021

Lees: Weekendje de natuur in met politici: sleutel tot kabinetsformatie?  RTL 16.09.2021

Meer: kabinetsformatie 2021

Lees: Eindverslag informateur Hamer 02.09.2021

Meer: Formatie  RTL

Meer: Formatie 2021 NU

Meer: Dossier Onder Politici | AD.nl

Meer: Op weg naar een nieuw kabinet | NOS

Zie ook: Grote onrust op Links op weg naar Rutte 4 !!

zie verder: Verkiezingen 2e kamer op 17 maart 2021

Lees: Nieuw kabinet lijkt verder weg dan ooit, hoe nu verder? NU 01.09.2021

Lees: Wat wil jij weten over de formatie? NU 01.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 75 – onderhandelingsronde 15.09.2021

Zie ookOp weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 74 – tussenstand onderhandelingsronde 13.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 73 – bezinning onderhandelingen 12.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 72 – bezinning onderhandelingen 11.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 71 – bezinning onderhandelingen 10.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 70 – onderhandelingen 09.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 69 – 2e kamer onderhandelingen 08.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 68 – 2e kamer debat onderhandelingen 07.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 67 – bezinning onderhandelingen 06.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 66 – bezinning onderhandelingen 05.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 65 – bezinning onderhandelingen 04.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 64 – tussenstand onderhandelingen 03.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 63 – verslag tussenstand onderhandelingen 02.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 62 – tussenstand onderhandelingsronde 01.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 61 – onderhandelingsronde 31.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 60 – onderhandelingsronde 30.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 59 – tussenstand onderhandelingsronde 29.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 58 – tussenstand onderhandelingsronde 28.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 57 – tussenstand onderhandelingsronde 27.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 56 – tussenstand onderhandelingsronde 26.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 55 – onderhandelingsronde 25.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 54 – onderhandelingsronde 24.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 53 – onderhandelingsronde 23.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 52 – tussenstand onderhandelingsronde 22.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 51 – onderhandelingsronde op 20.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 50 – tussenstand onderhandelingsronde 19.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 49 – onderhandelingsronde verder op 19.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 48 – onderhandelingsronde verder op 18.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 47 – onderhandelingsronde verder op 17.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 46 – onderhandelingsronde verder op 16.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 45 – tussenstand onderhandelingsronde 10.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 44 – tussenstand onderhandelingsronde 15.07.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 43 – tussenstand onderhandelingsronde 09.07.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 42 – tussenstand onderhandelingsronde vanaf 29.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 41 – 2e kamer debat 23.06.2021 eindverslag verkenningsronde

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 40 – eindverslag verkenningsronde 22.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 39 – verkenningsronde 21.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 38 – tussenstand verkenningsronde 20.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 37 – verkenningsronde 18.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 36 – tussenstand verkenningsronde 17.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 35 – tussenstand verkenningsronde 16.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 34 – verkenningsronde 15.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 33 – verkenningsronde 14.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 32 – verkenningsronde 11.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 31 – verkenningsronde 10.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 30 – verkenningsronde 09.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 29 – verkenningsronde 08.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 28 – verkenningsronde 07.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 27 – verkenningsronde 04.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 26 – verkenningsronde 03.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 25 – verkenningsronde 02.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 24 – verkenningsronde 01.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 23 – verkenningsronde 31.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 22 – tussenstand verkenningsronde 28.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 21 – verkenningsronde 27.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 20 – verkenningsronde 26.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 19 – de verkenningsronde gaat een nieuwe fase in !!!

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 18 – tussenstand verkenningsronde 20.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 17 – verkenningsronde Jongeren en Kunst/Cultuursector 20.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 16 – verkenningsronde grote partijen 18.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 15 – verkenningsronde kleine partijen 17.05.2021

Zie ookOp weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 14 – start verkenningsronde met Informateur Mariëtte Hamer vanaf 17.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 13 – Debat 12.05.2021 en benoeming nieuwe Informateur Mariëtte Hamer

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 12 – vanaf 10.05.2021 weer op weg

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 11 – op weg naar de inhoudelijke formatie

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 10 – verkenningsronde vertraagd

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 9 – verkenningsronde vanaf 25.04.2021 weer verder

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 8 – verkenningsronde 20.04.2021 en 21.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 7 – volgende verkenningsronde vanaf 19.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 6 – volgende verkenningsronde vanaf 13.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 5 – nieuwe start verkenningsronde vanaf 08.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 4 – voortgangsoverleg 06.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 3 – Debat 31.03.2021– 01.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 2

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 1

Zie ook: Aftrap Verkiezingen 2e kamer op 17 maart 2021 – op weg naar de uitslag

september 17, 2021 Posted by | Uncategorized | 4 reacties

Van het Topsalaris van ex. ING-topman Ralph Hamers en het Witwas schandaal !! – vervolging

Ralph Hamers niet gestraft door Tuchtrecht Banken in witwaszaak ING

Oud-ING-topman Hamers en andere bestuurders van ING worden niet gestraft wegens  schending van de bankierseed in de witwaszaak die de bank schikte voor 775 miljoen euro. Tuchtrecht Banken maakte na onderzoek bekend dat er niet genoeg bewijs is om te concluderen dat hoge managers van ING, waaronder Hamers, de eed voldoende hebben overtreden.

Als Hamers en zijn voormalige collega’s wel waren bestraft had ze dat een beroepsverbod van maximaal drie jaar en een boete van hoogstens 25.000 euro kunnen opleveren. De bankierseed geldt sinds 1 april 2015. Met het afleggen van die eed beloven bankiers onder meer zich aan de wet te zullen houden, zich verantwoordelijk te gedragen naar de samenleving, de klant centraal te stellen en zich in te zetten voor het vertrouwen in de financiële sector.

De zaken waar ING voor werd bestraft speelden van 2010 tot en met 2016, waardoor maar een beperkt deel van die zaken mee kon worden genomen. Tuchtrecht Banken stelt dat er in totaal vijftien mensen verantwoordelijkheid droegen als bestuurder of commissaris. Ook staat volgens de organisatie vast dat ING verkeerde keuzes maakte en geld verdienen belangrijker vond dan voldoen aan de regels.

OM vervolgt wel

Tuchtrecht Banken was het onderzoek begonnen nadat de organisatie ruim tweehonderd meldingen van overtreding van de bankierseed had gekregen. Ook rond een voorgestelde salarisverhoging van Hamers kwamen veel meldingen binnen, maar die ging uiteindelijk niet door. Tegen de beslissing kan nog een herzieningsverzoek worden ingediend. Dat moet binnen twee weken worden gedaan.

Het Openbaar Ministerie (OM) vervolgt Hamers nog wel voor zijn rol in de witwaszaak. Eerder besloot het OM dat niet te doen, maar verschillende partijen spanden een zaak aan om dat alsnog te bewerkstelligen. Eind vorig jaar besloot het gerechtshof in Den Haag dat Hamers bewust de kans aanvaardde op verboden gedragingen door niet genoeg te doen om het toezicht binnen ING te verbeteren. Het OM moest van het hof alsnog tot vervolging overgaan.

Lees ook:
Voormalig ING-topman Hamers kan zich cruciale e-mail niet herinneren tijdens Fiod-verhoor

Heeft voormalig ING-topman Ralph Hamers de waarheid gesproken in een verhoor van de Fiod? Uit documenten in handen van Trouw rijst een tegenstrijdig beeld.

Vervolging

Ralph Hamers deed er vorig jaar alles aan om niet vervolgd te worden voor zijn rol in het witwasschandaal bij ING. In een rechtszaak over zijn vervolging voerde hij onder meer aan dat áls er al mensen individueel berecht zouden moeten worden, er toch een aantal betere gegadigden waren dan hij. Dat blijkt uit stukken die in handen zijn van RTL Z.

In 2018 schikte ING, dat toen nog werd geleid door Hamers, voor 775 miljoen euro met het Openbaar Ministerie omdat het jarenlang de regels aan zijn laars had gelapt om witwassen door klanten tegen te gaan. De bank was onder andere te laks geweest in zijn klantonderzoek en deed te weinig met signalen dat er iets niet in de haak was.

Het OM besloot toen om geen individuele medewerkers te vervolgen, en dus ging ook Hamers vrijuit. Maar in een zogenoemde artikel 12-procedure, waarin klagers bij een rechter kunnen eisen dat er alsnog vervolging moet worden ingesteld, trok Hamers aan het kortste eind.

Het Haagse gerechtshof heeft uiteindelijk besloten dat het OM de topman, inmiddels de ceo van de Zwitserse bank UBS, moet vervolgen.

De andere wisten veel meer

In de zaak, die eind 2020 diende, hebben zijn advocaten alles geprobeerd om de rechter van het tegendeel te overtuigen. Een van de belangrijkste verweren die de advocaten van Hamers inbrachten: Hamers wist veel minder dan andere hooggeplaatse bestuurders van de bank.

Volgens Hamers en de zijnen hadden ‘vele functionarissen’ ‘meer inhoudelijke kennis van en veel meer daadwerkelijke (persoonlijke) betrokkenheid’ bij het anti-witwasbeleid. Daarna stelt zijn advocaat voor de goede orde wel dat er helemaal niemand vervolgd zou moeten worden, maar: “De heer Hamers scoort op de schaal van feitelijke betrokkenheid en daadwerkelijke wetenschap nóg veel lager.”

Nick Jue, Koos Timmermans?

Vervolgens wordt ruim de tijd genomen om duidelijk te maken hoe zeer die andere mensen nauwer betrokken waren. Zo wijzen de advocaten erop dat ING Nederland, het onderdeel waar het onderzoek op was gericht, een eigen directie had. “Waaronder een ceo (Nick Jue), een cfo, en een coo – en een eigen compliance-afdeling.”

Daarna worden meerdere hoge functionarissen aangehaald die zeggen dat Jue verantwoordelijk was voor het reilen en zeilen van ING Nederland. Bovendien, zo moet een ander citaat illustreren: de baas van Jue in de directie van het moederbedrijf was dan weer Koos Timmermans en niet Hamers.

En eigenlijk was Hamers als ceo ook helemaal niet betrokken met het leiden van welke bank dan ook, als je de advocaten mag geloven. Hamers ging over de strategie, de grote lijnen. Timmermans daarentegen: “Timmermans was ook expliciet belast met en verantwoordelijk voor het ‘day-to-day-management’ van de bank”, benadrukken de advocaten van Hamers, zonder met de vinger te willen wijzen.

Strafbare feiten? Welke strafbare feiten?

Minstens zo opmerkelijk is dat Hamers zich, bij monde van zijn advocaten, in het geheel niet bewust toont dat er überhaupt strafbare feiten zijn gepleegd door de bank. “Niet elke tekortkoming is misdadig”, voerden de advocaten aan voor de rechter. En of al die tekortkoningen samen een misdaad vormen, ook daar willen Hamers c.s. niet zomaar aan.

Hoewel het Openbaar Ministerie klip en klaar stelt dat er sprake is geweest van schuldwitwassen – dat wil zeggen dat er willens en wetens te weinig is gedaan om witwassen door criminelen tegen te gaan – twijfelen de advocaten van Hamers hier openlijk aan, wanneer ze hem proberen te sparen van vervolging. Toch schikte de bank twee jaar eerder onder leiding van diezelfde Hamers, met het OM voor honderden miljoenen.

De verdediging voert aan dat het ‘eenvoudig’ is om een bank te betichten van schuldwitwassen, als die bank is ‘misbruikt’ door witwassers, ‘maar zo’n benadering schiet al snel door’. De conclusie dat er sprake was van schuldwitwassen ‘mag wellicht op het eerste gezicht plausibel klinken – maar zij is voor discussie vatbaar’, volgens het kamp-Hamers.

Strafrecht is voor autoverkopers

Bij de bank was er dan ook helemaal geen bewustzijn van het feit dat er strafrechtelijk iets niet in de haak was, vervolgen de advocaten. En dus is het wat hen betreft ook niet vreemd dat die signalen niet naar boven kwamen.

Volgens de verdediging van Hamers werden banken tot voor kort door het OM als bondgenoten in de strijd tegen witwassen gezien. “Het leek niet erg constructief om deze loyale bondgenoten te bestraffen indien hun inspanning op onderdelen (nog) beter zou moeten.”

Enkele andere verweren van Hamers

  • Hamers is nooit verdachte geweest, het OM heeft dus ook niet besloten om hem niet te vervolgen.
  • Als Hamers echt leiding had gegeven aan strafbare feiten, dan hadden toezichthouders ECB en DNB al ingegrepen.
  • De Zwitserse bank UBS ‘gaat natuurlijk niet in zee [met Hamers] indien zij ook maar maar de geringste twijfel zou koesteren aan diens integriteit en betrouwbaarheid’.

Het strafrecht, dat werd gebruikt voor louche autoverkopers, maar toch zeker niet voor banken, was tot dat moment de gedachte, getuige het verweer. Daarom zou ‘niemand binnen ING’ erop bedacht geweest zijn dat het rammelende anti-witwasbeleid tot strafrechtelijke problemen zou leiden.

Geen verantwoordelijkheid genomen

Uiteindelijk deed het dat toch. En ondanks alle verweren oordeelde de rechter in de artikel 12-procedure dat ook Hamers vervolgd moet worden.

Daarbij lijkt het afschuiven van verantwoordelijkheid voor het Hof in Den Haag geen beste strategie te zijn geweest. “De feiten zijn ernstig, met de bestuurder zelf is geen schikking getroffen en evenmin heeft hij publiekelijk verantwoordelijkheid genomen voor zijn handelen”, schreef het Gerechtshof in Den Haag toen het besloot dat Hamers toch vervolgd moet worden.

“Het hof acht het van belang dat in een openbaar strafproces de norm wordt bevestigd dat ook bestuurders van een bank niet vrijuit gaan als zij feitelijke leiding hebben gegeven aan ernstige verboden gedragingen. De burger moet kunnen zien dat ook dergelijk handelen door de overheid niet wordt geaccepteerd.”

Zie ook: Van het Topsalaris van ex. ING-topman Ralph Hamers en het Witwas schandaal !!

zie ook: Aanpak Topsalaris publieke en semi-publieke sector – deel 4

meer:

Lees: Ralph Hamers niet gestraft door Tuchtrecht Banken in witwaszaak ING Trouw 15.09.2021

Lees: Oud-topman Hamers niet bestraft voor witwaszaak bij ING VK 15.09.2021

Lees: Oud-ING-topman Hamers voorlopig vrijuit in witwaszaak NU 15.09.2021

Lees: Oud-ING-topman Hamers voorlopig niet gestraft in witwaszaak MSN 15.09.2021

Lees: Tuchtrecht: mogelijk schending bankierseed ING met salaris topman Hamers MSN 15.09.2021

september 17, 2021 Posted by | Uncategorized | Plaats een reactie