Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Het gedonder bij 50plus gaat vrolijk weer verder met partijleider Liane den Haan – deel 2

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 50%2BPlus.jpg

Evaluatie ‘ruziepartij’ 50Plus uitgelekt: zo denkt Den Haan over het bestuur

Ongeveer anderhalve week geleden haalde het bestuur van 50Plus uit naar partijleider Liane den Haan, vandaag wordt duidelijk hoe kamp-Den Haan erover denkt. “We zijn gesaboteerd, gepest en geïntimideerd en hebben ons soms zelfs fysiek ziek gevoeld van de partijcultuur binnen 50Plus en het feit dat daar niets aan wordt gedaan”, schrijven Den Haan en twee medewerkers in een interne Evaluatie van de verkiezingscampagne die in handen is van de NOS.

De verkiezingscampagne verliep desastreus voor de partij, die van vier zetels naar één zetel ging. Volgens de evaluatie ging het al mis kort nadat Den Haan als lijsttrekker was voorgedragen in augustus 2020. Toenmalig Tweede Kamerlid en kandidaat-lijsttrekker Corrie van Brenk laat zich negatief uit over de nieuwe voorvrouw en senator Martin van Rooijen steunt Van Brenk. “Het bestuur intervenieert niet; ook niet als Liane vraagt om hulp.”

Manipuleren en schreeuwen

Nadat Den Haan in oktober 2020 nipt is gekozen tot lijsttrekker, blijft ze gebrekkige steun ervaren van het bestuur onder leiding van Jan Nagel. Bijvoorbeeld bij het vaststellen van het partijprogramma: “De sfeer in de programmacommissie is door de dwingende wijze waarop Jan Nagel de inhoud probeert te manipuleren zeer onaangenaam”, aldus de reconstructie.

Den Haan schrijft ook over een incident bij een digitale ledenvergadering in december, waarbij de lijsttrekker “na lang aandringen” 2 minuten spreektijd krijgt om de kandidatenlijst in te leiden. “Zij vraagt iets meer tijd en dat ontaardt in schreeuwen van Jan Nagel. (…) Behoorlijk overstuur kort Den Haan haar toespraak in.”

Een blauwtje

Verder gaat de reconstructie in op het conflict over het pensioenstandpunt tussen Den Haan en de nummer 3 op de lijst, Ellen Verkoelen. Ook andere partijprominenten staan daarin tegenover de nieuwe partijleider en dat conflict loopt kort voor de verkiezingen hoog op.

“Het campagneteam verneemt dat een aantal mensen binnen 50Plus de campagne in de laatste weken voor de verkiezingen wil saboteren. Met als doel dat 50Plus nul zetels haalt bij de verkiezingen”, is te lezen in de reconstructie. Het bestuur grijpt weer niet in, schrijft Den Haan. Al het gehakketak leidt er uiteindelijk toe dat een Whatsappgroep van de 50Plus-kandidaten wordt opgeheven.

Rond die tijd verliest Den Haan ook de steun van vice-voorzitter Gerard van Hooft, schrijft kamp-Den Haan. “Hij is nu mordicus tegen haar en zet zich actief in om haar uit de partij te werken. Werkelijke reden: de vice-voorzitter heeft een blauwtje gelopen bij de lijsttrekker.” Jan Nagel zegt daarover dat er sprake was van “meer dan vriendschap”, maar dat de meningen verschillen over wie wie aan de kant heeft gezet.

Jan Nagel verwijst in zijn reactie op de reconstructie verder naar de nieuwsbrief van het bestuur van anderhalve week geleden. Daarin staat dat juist Den Haan “een volstrekt onwerkbare situatie veroorzaakt”. Zo heeft zij volgens het bestuur op eigen houtje het AOW-standpunt van de partij aangepast, wilde ze eigenhandig de kandidatenlijst vaststellen en weigerde ze de ruzie met Verkoelen bij te leggen.
Lees ook;

Hoofdbestuur 50Plus en partijleider Den Haan liggen op ramkoers
50Plus-voorzitter Jan Nagel: ‘Wij stoppen met ruzie. Wie dat niet doet, krijgt ruzie met mij’

Zaterdag ledenvergadering

Nagel is het over een ding wel eens met kamp-Den Haan, namelijk dat de ellende al rond haar voordracht begon. “Ze heeft vooraf in een groot aantal gesprekken laten weten zich thuis te voelen bij het programma van 50Plus”, zegt de voorzitter. “En dat bleek daarna toch anders te liggen.”

Komende zaterdag moet een nieuw hoofdbestuur worden gekozen door de leden van 50Plus. Het huidige bestuur min Jan Nagel heeft zich gekandideerd. Volgens Den Haan zijn deze bestuurders “onderdeel en debet” aan een “zeer ongezonde, ziekmakende partijcultuur”.

In haar evaluatie trekt Den Haan de conclusie dat 50Plus vooral bekendstaat als “ruziepartij”. De vraag is nu wat ze doet, mocht zaterdag het huidige bestuur (grotendeels) worden herkozen. Haar woordvoerder laat weten dat ze zich pas na de uitslag van de ledenvergadering “zal beraden”. Maar het bestuur weet meer en citeert uit een mail van Den Haan aan hen: “Het mag duidelijk zijn dat ik onder geen beding met het door zichzelf voorgedragen bestuur zal gaan samenwerken.”

Algemene Vergadering 08.05.2021

Benoeming nieuw Hoofdbestuur door de Algemene Vergadering (openbare gedeelte). Voor de benoeming van de nieuwe Hoofdbestuursleden vindt een presentatie van de kandidaten plaats via een online verbinding.

Deze kandidaten zijn voorgedragen door de voordrachtscommisie. Deze presentatie (max 1 min. per kandidaat) geschiedt per te kiezen categorie (voorzitter, secretaris, penningmeester en vier algemeen bestuursleden), waarna per categorie telkens de stemming door de AV zal geschieden, totdat alle 7 nieuwe HB leden benoemd zijn.

Amendementen en Moties 

Onderstaande kandidaten zijn voorgedragen door de voordrachtscommissie van het Hoofdbestuur. De verkiezing vindt plaats tijdens de algemene vergadering op 8 mei 2021.

Voor de functie van voorzitter:

Schut, Peter te Nieuwerkerk aan den IJssel ► Klik hier voor zijn profiel ► Klik hier voor een video-impressie    

Tegenkandidaten met 10 ondersteuningsverklaringen of meer:

– Bosch, Helena te Amersfoort ► Klik hier voor haar profiel ► Klik hier voor een video-impressie
– Orsouw van, Joop te Oss ► Klik hier voor zijn profiel

Voor de functie van algemeen secretaris:

Haak, René te Zoetermeer ► Klik hier voor zijn profiel

Tegenkandidaten met 10 ondersteuningsverklaringen of meer:

– Bosch, Helena te Amersfoort ► Klik hier voor haar profiel 
– Gielisse, Robert te Den Haag, ► Klik hier voor zijn profiel ► Klik hier voor een video-impressie    
– Kuiper, Harrold te Steenwijk ► Klik hier voor zijn profiel ► Klik hier voor een video-impressie

Voor de functie van penningmeester:

Elst van, Henk te Rumpt ► Klik hier voor zijn profiel

Voor de vier functies van algemeen bestuurslid:

Hooft van, Gerard te Oudheusden ► Klik hier voor zijn profiel ► Klik hier voor een video-impressie
Kuiper, Harrold te Steenwijk ► Klik hier voor zijn profiel ► Klik hier voor een video impressie
Pont, Peter te Rotterdam  ► Klik hier voor zijn profiel
Tsitsouashvili, Sofia te Den Haag ► Klik hier voor haar profiel ► Klik hier voor een video-impressie

Tegenkandidaten met 10 ondersteuningsverklaringen of meer:

– Bosch, Helena te Amersfoort ► Klik hier voor haar profiel ► Klik hier voor een video-impressie
– Oudbier, Berry te Apeldoorn, ► Klik hier voor zijn profiel
– Rooij van, Marc te Almere ► Klik hier voor zijn profiel  ► Klik hier voor een video-impressie

50 PLUS wikipedia

Meer voor 50plus

Meer voor 50plus dales

Ook: 50 plus op weg naar de 2e kamerverkiezingen op 17 maart 2021

Zie: Het gedonder bij 50plus gaat vrolijk weer verder met partijleider Liane den Haan – deel 1

Zie ook: En toen ging het gedonder bij 50plus vrolijk weer verder met Liane den Haan versus Ellen Verkoelen

Zie verder ook: Liane den Haan wordt de nieuwe lijsttrekker van 50Plus

Zie nog verder: Jan Nagel nieuwe partijvoorzitter van 50PLUS

Zie ook nog: Ook Geert Dales verlaat definitief 50plus

Zie dan ook: En inmiddels gaat 50plus gewoon weer vrolijk verder

Zie verder ook: Henk Krol verder op weg met de Partij voor de Toekomst !!!

Zie dan ook nog: Ook Henk Krol verlaat 50Plus en is op weg met de Partij voor de Toekomst !!!

Zie verder ook: Ook gedonder met 50Plus in de Haagse gemeenteraad

Zie dan verder ook: Het gedonder bij 50plus gaat verder met Henk Krol !!!

zie dan verder ook nog: Het gedonder bij 50plus versus partijvoorzitter Geert Dales !! – de nasleep

Zie ook verder nog dan: Het gedonder bij 50plus versus partijvoorzitter Geert Dales !!

Zie verder dan ook nog: Het gedonder bij 50plus gaat verder met Henk Krol !!!

zie verder dan ook nog maar: En dan nog meer gedonder bij 50plus

zie nog verder dan ook: En voor de zoveelste keer gedonder bij 50plus

zie dan ook: En weer een keer gedonder bij 50plus – deel 2

zie ook maar weer: En weer een keer gedonder bij 50plus – deel 1

zie dan ook nog: Ouderenpartij 50Plus – en weer gedonder in de tent – deel 2

zie ook nog verder : De Return van Henk Krol 50 Plus en nog meer

zie ook verder nog dan: 50Plus – en weer gedonder in de tent deel 1

zie dan ook nog dan: Ouderenpartij 50Plus – gedonder in de tent – deel 2

zie verder dan ook: Ouderenpartij 50Plus – gedonder in de tent – deel 1

en zie verder ook nog maar: 50Plus – De nasleep en verder

Liane den Haan, de leider van 50Plus, samen met partijvoorzitter Jan Nagel.

Weer moddergooien bij 50Plus: partijleider Den Haan beschuldigt bestuur van sabotage

AD 05.05.3021 ,,We zijn gesaboteerd, gepest en geïntimideerd.” Zo kenschetsen 50Plus-lijsttrekker Liane den Haan, haar woordvoerder Bernadet Naber en campagneleider Renée de Vries de manier waarop de verkiezingscampagne van de partij verliep, in een interne evaluatie.

Twee weken geleden nam het hoofdbestuur juist Den Haan op de korrel. Datzelfde bestuur moet het ontgelden in de evaluatie, in handen van deze site. Het zou haar niet hebben gesteund. Toen er bijvoorbeeld conflicten ontstonden tussen Den Haan enerzijds en voormalig Kamerlid Corrie van Brenk en senator Martin van Rooijen anderzijds greep het bestuur onder leiding van Jan Nagel niet in, zeggen de drie.

Lees ook;

Hoofdbestuur 50Plus en partijleider Den Haan liggen op ramkoers
50Plus-voorzitter Jan Nagel: ‘Wij stoppen met ruzie. Wie dat niet doet, krijgt ruzie met mij’

‘De sfeer in de programmacommissie is door de dwingende wijze waarop Jan Nagel de inhoud probeert te manipuleren zeer onaangenaam’, valt verder te lezen in het rapport. Ook bleven leden lekken naar journalisten, klagen ze in de evaluatie. Vicevoorzitter Gerard van Hooft, die Den Haan in eerste instantie steunde, zou zich later tegen haar hebben gekeerd en ‘zet zich actief in om haar uit de partij te werken’. ‘Werkelijke reden: de vicevoorzitter heeft een blauwtje gelopen bij de lijsttrekker’, staat er.

Herkozen 

Het huidige bestuur hoopt, minus Jan Nagel, komend weekend te worden herkozen op een algemene ledenvergadering. ‘Het is verdrietig dat het hoofdbestuur niet de reflectie toont die de partijvoorzitter van het CDA wel heeft laten zien, maar voor een groot deel zichzelf weer verkiesbaar stelt en voordraagt’, schrijven Den Haan en haar twee medestanders.

Ze concluderen dat 50Plus ‘zich na elf jaar nog steeds in de pioniersfase bevindt en bekendstaat als de ruziepartij.’ Bij het eerste gesprek heeft Den Haan aangegeven dat de partij nu moet gaan professionaliseren en  zich moet ontdoen van het label ‘ruzie, roddel, lekken en ego’s’. Het hoofdbestuur en met name de partijvoorzitter zouden echter onderdeel en debet zijn aan ‘deze – zeer ongezonde, ziekmakende – partijcultuur’.

Enkele weken geleden haalde het bestuur al uit naar Den Haan. De leden beschuldigen haar ervan te weigeren samen te werken. Ook zou ze meermaals hebben gedreigd uit de partij te stappen. Ze heeft ‘een volstrekt onwerkbare situatie’ veroorzaakt, aldus het bestuur.

50Plus verloor in de verkiezingen in maart drie van de vier Kamerzetels. Den Haan is het enige Kamerlid.

Evaluatie ‘ruziepartij’ 50Plus uitgelekt: zo denkt Den Haan over het bestuur

NOS 05.05.2021 Ongeveer anderhalve week geleden haalde het bestuur van 50Plus uit naar partijleider Liane den Haan, vandaag wordt duidelijk hoe kamp-Den Haan erover denkt. “We zijn gesaboteerd, gepest en geïntimideerd en hebben ons soms zelfs fysiek ziek gevoeld van de partijcultuur binnen 50Plus en het feit dat daar niets aan wordt gedaan”, schrijven Den Haan en twee medewerkers in een interne evaluatie van de verkiezingscampagne die in handen is van de NOS.

De verkiezingscampagne verliep desastreus voor de partij, die van vier zetels naar één zetel ging. Volgens de evaluatie ging het al mis kort nadat Den Haan als lijsttrekker was voorgedragen in augustus. Toenmalig Tweede Kamerlid en kandidaat-lijsttrekker Corrie van Brenk laat zich negatief uit over de nieuwe voorvrouw en senator Martin van Rooijen steunt Van Brenk. “Het bestuur intervenieert niet; ook niet als Liane vraagt om hulp.”

Manipuleren en schreeuwen

Nadat Den Haan in oktober nipt is gekozen tot lijsttrekker, blijft ze gebrekkige steun ervaren van het bestuur onder leiding van Jan Nagel. Bijvoorbeeld bij het vaststellen van het partijprogramma: “De sfeer in de programmacommissie is door de dwingende wijze waarop Jan Nagel de inhoud probeert te manipuleren zeer onaangenaam”, aldus de reconstructie.

Den Haan schrijft ook over een incident bij een digitale ledenvergadering in december, waarbij de lijsttrekker “na lang aandringen” 2 minuten spreektijd krijgt om de kandidatenlijst in te leiden. “Zij vraagt iets meer tijd en dat ontaardt in schreeuwen van Jan Nagel. (…) Behoorlijk overstuur kort Den Haan haar toespraak in.”

Een blauwtje

Verder gaat de reconstructie in op het conflict over het pensioenstandpunt tussen Den Haan en de nummer 3 op de lijst, Ellen Verkoelen. Ook andere partijprominenten staan daarin tegenover de nieuwe partijleider en dat conflict loopt kort voor de verkiezingen hoog op.

“Het campagneteam verneemt dat een aantal mensen binnen 50Plus de campagne in de laatste weken voor de verkiezingen wil saboteren. Met als doel dat 50Plus nul zetels haalt bij de verkiezingen”, is te lezen in de reconstructie. Het bestuur grijpt weer niet in, schrijft Den Haan. Al het gehakketak leidt er uiteindelijk toe dat een Whatsappgroep van de 50Plus-kandidaten wordt opgeheven.

Rond die tijd verliest Den Haan ook de steun van vice-voorzitter Gerard van Hooft, schrijft kamp-Den Haan. “Hij is nu mordicus tegen haar en zet zich actief in om haar uit de partij te werken. Werkelijke reden: de vice-voorzitter heeft een blauwtje gelopen bij de lijsttrekker.” Jan Nagel zegt daarover dat er sprake was van “meer dan vriendschap”, maar dat de meningen verschillen over wie wie aan de kant heeft gezet.

Jan Nagel verwijst in zijn reactie op de reconstructie verder naar de nieuwsbrief van het bestuur van anderhalve week geleden. Daarin staat dat juist Den Haan “een volstrekt onwerkbare situatie veroorzaakt”. Zo heeft zij volgens het bestuur op eigen houtje het AOW-standpunt van de partij aangepast, wilde ze eigenhandig de kandidatenlijst vaststellen en weigerde ze de ruzie met Verkoelen bij te leggen.

Zaterdag ledenvergadering

Nagel is het over een ding wel eens met kamp-Den Haan, namelijk dat de ellende al rond haar voordracht begon. “Ze heeft vooraf in een groot aantal gesprekken laten weten zich thuis te voelen bij het programma van 50Plus”, zegt de voorzitter. “En dat bleek daarna toch anders te liggen.”

Komende zaterdag moet een nieuw hoofdbestuur worden gekozen door de leden van 50Plus. Het huidige bestuur min Jan Nagel heeft zich gekandideerd. Volgens Den Haan zijn deze bestuurders “onderdeel en debet” aan een “zeer ongezonde, ziekmakende partijcultuur”.

In haar evaluatie trekt Den Haan de conclusie dat 50Plus vooral bekendstaat als “ruziepartij”. De vraag is nu wat ze doet, mocht zaterdag het huidige bestuur (grotendeels) worden herkozen. Haar woordvoerder laat weten dat ze zich pas na de uitslag van de ledenvergadering “zal beraden”. Maar het bestuur weet meer en citeert uit een mail van Den Haan aan hen: “Het mag duidelijk zijn dat ik onder geen beding met het door zichzelf voorgedragen bestuur zal gaan samenwerken.”

BEKIJK OOK

50PLUS-leider Den Haan in evaluatie: ‘Gepest en gesaboteerd door bestuur’

NU 05.05.2021 “We zijn gesaboteerd, gepest en geïntimideerd”, zo omschrijven 50PLUS-lijsttrekker Liane den Haan, haar woordvoerder Bernadet Naber en campagneleider Renée de Vries het verloop van de verkiezingscampagne van de partij. Dat blijkt woensdag uit een interne evaluatie die ANP in handen heeft.

Twee weken geleden nam het hoofdbestuur Den Haan op de korrel. In de evaluatie moet het bestuur het ontgelden. Toen er bijvoorbeeld conflicten tussen Den Haan enerzijds en voormalig Kamerlid Corrie van Brenk en senator Martin van Rooijen anderzijds ontstonden, zou het bestuur onder leiding van Jan Nagel niet hebben ingegrepen.

“De sfeer in de programmacommissie is door de dwingende wijze waarop Jan Nagel de inhoud probeert te manipuleren zeer onaangenaam”, valt verder te lezen in het rapport. Ook bleven leden informatie lekken naar de pers, klagen de drie.

Vicevoorzitter Gerard van Hooft, die Den Haan in eerste instantie steunde, zou zich later tegen haar hebben gekeerd. Hij zou zich nu actief inzetten om “haar uit de partij te werken”. “Werkelijke reden: de vicevoorzitter heeft een blauwtje gelopen bij de lijsttrekker”, aldus Den Haan, Naber en De Vries.

Huidig bestuur hoopt komend weekend herkozen te worden

Het huidige bestuur hoopt komend weekend te worden herkozen op een algemene ledenvergadering. “Het is verdrietig dat het hoofdbestuur niet de reflectie toont die de partijvoorzitter van het CDA wel heeft laten zien, maar voor een groot deel zichzelf weer verkiesbaar stelt en voordraagt”, schrijven Den Haan en haar twee medestanders.

Enkele weken geleden haalde het bestuur uit naar Den Haan. De leden beschuldigen haar ervan te weigeren samen te werken. Ook zou ze meermaals hebben gedreigd uit de partij te stappen. Ze heeft “een volstrekt onwerkbare situatie” veroorzaakt, aldus het bestuur.

50PLUS verloor in de verkiezingen in maart drie van haar vier Kamerzetels. Den Haan is het enige Kamerlid namens de partij.

Lees meer over: Politiek  50PLUS 

50PLUS-leider Den Haan fel over partijbestuur in evaluatie

ND 05.05.2021 “We zijn gesaboteerd, gepest en geïntimideerd.” Zo kenschetsen 50PLUS-lijsttrekker Liane den Haan, haar woordvoerder Bernadet Naber en campagneleider Renée de Vries de manier waarop de verkiezingscampagne van de partij verliep, in een interne evaluatie in handen van het ANP.

Twee weken geleden nam het hoofdbestuur Den Haan op de korrel. Datzelfde bestuur moet het ontgelden in de evaluatie. Het zou haar niet hebben gesteund. Toen er bijvoorbeeld conflicten ontstonden tussen Den Haan enerzijds en voormalig Kamerlid Corrie van Brenk en senator Martin van Rooijen anderzijds greep het bestuur onder leiding van Jan Nagel niet in, zeggen de drie.

“De sfeer in de programmacommissie is door de dwingende wijze waarop Jan Nagel de inhoud probeert te manipuleren zeer onaangenaam”, valt verder te lezen in het rapport. Ook bleven leden lekken naar journalisten, klagen ze in de evaluatie.

Vicevoorzitter Gerard van Hooft, die Den Haan in eerste instantie steunde, zou zich later tegen haar hebben gekeerd “en zet zich actief in om haar uit de partij te werken. Werkelijke reden: de vicevoorzitter heeft een blauwtje gelopen bij de lijsttrekker”.

Verdrietig

Het huidige bestuur hoopt, minus Jan Nagel, komend weekend te worden herkozen op een algemene ledenvergadering. “Het is verdrietig dat het hoofdbestuur niet de reflectie toont die de partijvoorzitter van het CDA wel heeft laten zien, maar voor een groot deel zichzelf weer verkiesbaar stelt en voordraagt”, schrijven Den Haan en haar twee medestanders.

Enkele weken geleden haalde het bestuur al uit naar Den Haan. De leden beschuldigen haar ervan te weigeren samen te werken. Ook zou ze meermaals hebben gedreigd uit de partij te stappen. Ze heeft “een volstrekt onwerkbare situatie” veroorzaakt, aldus het bestuur.

50PLUS verloor in de verkiezingen in maart drie van haar vier Kamerzetels. Den Haan is het enige Kamerlid voor de partij.

50PLUS-leider Den Haan fel over partijbestuur in evaluatie

50PLUS-leider Den Haan fel over partijbestuur in evaluatie

MSN 05.05.2021 “We zijn gesaboteerd, gepest en geïntimideerd.” Zo kenschetsen 50PLUS-lijsttrekker Liane den Haan, haar woordvoerder Bernadet Naber en campagneleider Renée de Vries de manier waarop de verkiezingscampagne van de partij verliep, in een interne evaluatie in handen van het ANP.

Twee weken geleden nam het hoofdbestuur Den Haan op de korrel. Datzelfde bestuur moet het ontgelden in de evaluatie. Het zou haar niet hebben gesteund. Toen er bijvoorbeeld conflicten ontstonden tussen Den Haan enerzijds en voormalig Kamerlid Corrie van Brenk en senator Martin van Rooijen anderzijds greep het bestuur onder leiding van Jan Nagel niet in, zeggen de drie.

“De sfeer in de programmacommissie is door de dwingende wijze waarop Jan Nagel de inhoud probeert te manipuleren zeer onaangenaam”, valt verder te lezen in het rapport. Ook bleven leden lekken naar journalisten, klagen ze in de evaluatie.

Vicevoorzitter Gerard van Hooft, die Den Haan in eerste instantie steunde, zou zich later tegen haar hebben gekeerd “en zet zich actief in om haar uit de partij te werken. Werkelijke reden: de vicevoorzitter heeft een blauwtje gelopen bij de lijsttrekker”.

Verdrietig

Het huidige bestuur hoopt, minus Jan Nagel, komend weekend te worden herkozen op een algemene ledenvergadering. “Het is verdrietig dat het hoofdbestuur niet de reflectie toont die de partijvoorzitter van het CDA wel heeft laten zien, maar voor een groot deel zichzelf weer verkiesbaar stelt en voordraagt”, schrijven Den Haan en haar twee medestanders.

Ze concluderen dat 50PLUS “zich na 11 jaar nog steeds in de pioniersfase bevindt en bekend staat als de Ruziepartij. Bij het eerste gesprek heeft Den Haan aangegeven dat de partij nu moet gaan professionaliseren en dat de partij zich moet ontdoen van het label ruzie, roddel, lekken en ego’s. Het hoofdbestuur en met name de partijvoorzitter zijn echter onderdeel en debet aan deze – zeer ongezonde, ziekmakende – partijcultuur”.

Enkele weken geleden haalde het bestuur al uit naar Den Haan. De leden beschuldigen haar ervan te weigeren samen te werken. Ook zou ze meermaals hebben gedreigd uit de partij te stappen. Ze heeft “een volstrekt onwerkbare situatie” veroorzaakt, aldus het bestuur.

50PLUS verloor in de verkiezingen in maart drie van haar vier Kamerzetels. Den Haan is het enige Kamerlid voor de partij.

Jan Nagel en Liane den Haan

Fractievoorzitter Den Haan: ’Gesaboteerd en gepest binnen 50Plus’

MSN 05.05.2021 50Plus-fractievoorzitter Liane den Haan haalt hard uit naar het bestuur van haar eigen partij. Vooral voorzitter Jan Nagel moet het ontgelden. „We zijn gesaboteerd, gepest en geïntimideerd en hebben ons soms zelfs fysiek ziek gevoeld van de partijcultuur binnen 50Plus en het feit dat daar niets aan wordt gedaan.”

De lijsttrekker schrijft de ’evaluatie’ op de verkiezingsperiode met haar woordvoerster en de campagneleider. Die evaluatie is in bezit van De Telegraaf.

De ruziepartij

Den Haan is kritisch over het bestuur, onder leiding van Jan Nagel. „50Plus is een politieke partij die zich na 11 jaar nog steeds in de pioniersfase bevindt en bekend staat als de ruziepartij. Bij het eerste gesprek heeft Den Haan aangegeven dat de partij nu moet gaan professionaliseren en dat de partij zich moet ontdoen van het label ruzie, roddel, lekken en ego’s. Het hoofdbestuur en met name de partijvoorzitter zijn echter onderdeel en debet aan deze – zeer ongezonde, ziekmakende- partijcultuur.”

Ze beweert zelfs dat Nagel compleet de macht grijpt binnen de partij. „Dit hoofdbestuur onthoudt de leden de mogelijkheid op een democratische keuze. 50Plus kan zo niet verder. Niet met een bestuur dat de eigen macht zo nadrukkelijk ten koste laat gaan van het partij- en algemeen belang.”

Eén zetel

Zaterdag neemt Nagel afscheid als voorzitter terwijl de partij nog altijd in zwaar weer zit. Van de vier zetels bleef er nog maar eentje over na de laatste verkiezingen. Vanuit het hoofdbestuur kwam onlangs de klacht dat Den Haan juist voor een ’onwerkbare situatie’ zou zorgen.

50PLUS-leider Den Haan in evaluatie: ‘Gepest en gesaboteerd door bestuur’

MSN 05.05.2021 “We zijn gesaboteerd, gepest en geïntimideerd.” Zo beschrijven 50PLUS-lijsttrekker Liane den Haan, haar woordvoerder Bernadet Naber en campagneleider Renée de Vries de manier waarop de verkiezingscampagne van de partij verliep, in een interne evaluatie in handen van het ANP.

Twee weken geleden nam het hoofdbestuur Den Haan op de korrel. Datzelfde bestuur moet het ontgelden in de evaluatie. Het zou haar niet hebben gesteund. Toen er bijvoorbeeld conflicten ontstonden tussen Den Haan enerzijds en voormalig Kamerlid Corrie van Brenk en senator Martin van Rooijen anderzijds greep het bestuur onder leiding van Jan Nagel niet in, zeggen de drie.

“De sfeer in de programmacommissie is door de dwingende wijze waarop Jan Nagel de inhoud probeert te manipuleren zeer onaangenaam”, valt verder te lezen in het rapport. Ook bleven leden lekken naar journalisten, klagen ze in de evaluatie.

Vicevoorzitter Gerard van Hooft, die Den Haan in eerste instantie steunde, zou zich later tegen haar hebben gekeerd “en zet zich actief in om haar uit de partij te werken. Werkelijke reden: de vicevoorzitter heeft een blauwtje gelopen bij de lijsttrekker”.

Huidig bestuur hoopt komend weekend herkozen te worden op algemene ledenvergadering

Het huidige bestuur hoopt, minus Jan Nagel, komend weekend te worden herkozen op een algemene ledenvergadering. “Het is verdrietig dat het hoofdbestuur niet de reflectie toont die de partijvoorzitter van het CDA wel heeft laten zien, maar voor een groot deel zichzelf weer verkiesbaar stelt en voordraagt”, schrijven Den Haan en haar twee medestanders.

Enkele weken geleden haalde het bestuur al uit naar Den Haan. De leden beschuldigen haar ervan te weigeren samen te werken. Ook zou ze meermaals hebben gedreigd uit de partij te stappen. Ze heeft “een volstrekt onwerkbare situatie” veroorzaakt, aldus het bestuur.

50PLUS verloor in de verkiezingen in maart drie van haar vier Kamerzetels. Den Haan is het enige Kamerlid voor de partij.

Fractievoorzitter Den Haan: ’Gesaboteerd en gepest binnen 50Plus’

Telegraaf 05.05.2021 50Plus-fractievoorzitter Liane den Haan haalt hard uit naar het bestuur van haar eigen partij. Vooral voorzitter Jan Nagel moet het ontgelden. „We zijn gesaboteerd, gepest en geïntimideerd en hebben ons soms zelfs fysiek ziek gevoeld van de partijcultuur binnen 50Plus en het feit dat daar niets aan wordt gedaan.”

De lijsttrekker schrijft de ’evaluatie’ op de verkiezingsperiode met haar woordvoerster en de campagneleider. Die evaluatie is in bezit van De Telegraaf.

De ruziepartij

Den Haan is kritisch over het bestuur, onder leiding van Jan Nagel. „50Plus is een politieke partij die zich na 11 jaar nog steeds in de pioniersfase bevindt en bekend staat als de ruziepartij. Bij het eerste gesprek heeft Den Haan aangegeven dat de partij nu moet gaan professionaliseren en dat de partij zich moet ontdoen van het label ruzie, roddel, lekken en ego’s. Het hoofdbestuur en met name de partijvoorzitter zijn echter onderdeel en debet aan deze – zeer ongezonde, ziekmakende- partijcultuur.”

BEKIJK OOK:

Opnieuw ruzie bij 50Plus: lijsttrekker wil dat nummer 3 zich terugtrekt

Ze beweert zelfs dat Nagel compleet de macht grijpt binnen de partij. „Dit hoofdbestuur onthoudt de leden de mogelijkheid op een democratische keuze. 50Plus kan zo niet verder. Niet met een bestuur dat de eigen macht zo nadrukkelijk ten koste laat gaan van het partij- en algemeen belang.”

Eén zetel

Zaterdag neemt Nagel afscheid als voorzitter terwijl de partij nog altijd in zwaar weer zit. Van de vier zetels bleef er nog maar eentje over na de laatste verkiezingen. Vanuit het hoofdbestuur kwam onlangs de klacht dat Den Haan juist voor een ’onwerkbare situatie’ zou zorgen.

BEKIJK OOK:

’Rechtsstaat niet gebaat bij al die kleine partijen’

BEKIJK MEER VAN; overheid partijen en bewegingen Jan Nagel Liane den Haan 50PLUS

mei 5, 2021 - Posted by | Uncategorized

2 reacties

  1. […] Zie: Het gedonder bij 50plus gaat vrolijk weer verder met partijleider Liane den Haan – deel 2 […]

    Pingback door Is het vertrek van Liane den Haan de “Nagel in de doodskist” van partij 50Plus ?? « Debat in de Digitale Hofstad | mei 6, 2021

  2. […] Zie ook: Het gedonder bij 50plus gaat vrolijk weer verder met partijleider Liane den Haan – deel 2 […]

    Pingback door Jan “Nagel aan de doodskist” van de partij 50Plus stapt weer op !!!! « Debat in de Digitale Hofstad | mei 8, 2021


Sorry, the comment form is closed at this time.

%d bloggers liken dit: