Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Onderzoekscommissie verzelfstandiging (Privatisering) van overheidsdiensten

Onderzoek Privatisering.

Het parlementair onderzoek van de Eerste Kamer is het eerste ooit in de geschiedenis van de Senaat. De Senatoren zullen zich de komende 2 weken concentreren op de verzelfstandiging van de Nederlandse Spoorwegen, van uitkeringsinstantie UWV en van de beheerder van het elektriciteitsnetwerk TenneT. Ook de privatisering van KPN wordt onder de loep genomen.

Eerder werd bekend dat de commissie wil inzoomen op de verzelfstandiging bij de Nederlandse Spoorwegen, KPN, uitkeringsinstantie UWV en op de liberalisering in de Nederlandse energiemarkt. De Senatoren hopen hun rapport in het najaar te presenteren. Het is het eerste parlementair onderzoek ooit in de Eerste Kamer.

Energiebedrijven als Nuon en Essent vallen buiten de definities evenals luchthaven Schiphol, waarover veel politiek debat is gevoerd maar die uiteindelijk niet is geprivatiseerd. Woningcorporaties en zelfstandige bestuursorganen als het COA, CBR of UWV vallen eveneens buiten beschouwing.

“Er hangt voor de senatoren veel vanaf. Er zal media-aandacht zijn – ongebruikelijk voor de Eerste Kamer waar je zelden een journalist tegenkomt. Er komt een reeks aan oud-bewindslieden en oud-parlementariërs langs. En het is een mooie kans voor de senatoren om zich te profileren.”

De overige hoorzittingen zijn gepland op 6, 7, 8, 11, en 13 juni.

Zie ook: Onderzoekscommissie verzelfstandiging (Privatisering) van overheidsdiensten – eindrapport

Privatisering – het eerste parlementair onderzoek in de Senaat.

En juist dus Woningcorporaties verdienen extra aandacht. Dit  gezien het niet altijd correct functioneren op het gebied van het normbesef tav het directeurensalaris en fraude. Maar ook het onderhoud van het oude en het nieuw opgeleverde woningbestand is al jaren een probleem.

Vermeend: overheid had taken zelf kunnen verbeteren

VK 07.06.2012 Terugkijkend had de overheid vaker kunnen beslissen om taken in eigen huis zelf beter of anders te organiseren in plaats van over te gaan tot het verzelfstandigen of privatiseren van overheidsdiensten. Oud-minister Willem Vermeend zei dat vanavond tegenover een onderzoekscommissie van de Eerste Kamer.

Vermeend: overheid had taken zelf kunnen verbeteren

AD 06.06.2012  Terugkijkend had de overheid vaker kunnen beslissen om taken in eigen huis zelf beter of anders te organiseren in plaats van over te gaan tot het verzelfstandigen of privatiseren van overheidsdiensten. Oud-minister Willem Vermeend zei dat vanavond tegenover een onderzoekscommissie van de Eerste Kamer.

Jorritsma noemt splitsing NS en Prorail ‘heel goed’

Metro 07.06.2012 Het is ‘heel goed’ geweest dat de NS en Prorail zijn gesplitst. En de reiziger heeft het meest geprofiteerd van de verzelfstandiging van de spoorwegen, betoogde voormalig minister van Verkeer en Waterstaat Annemarie Jorritsma (VVD) woensdag voor de parlementaire onderzoekscommissie van de Eerste Kamer over het privatiserings- en verzelfstandigingsbeleid.

Jorritsma: splitsing NS en ProRail niet ongedaan maken

NRC 06.06.2012 Het is ‘heel goed’ geweest dat de NS en ProRail zijn gesplitst. En de reiziger heeft het meest geprofiteerd van de verzelfstandiging van de spoorwegen, betoogde voormalig minister van Verkeer en Waterstaat Annemarie Jorritsma (VVD) vanavond voor de parlementaire onderzoekscommissie van de Eerste Kamer over het privatiserings- en verzelfstandigingsbeleid.

Dat meldt Novum. Jorritsma was als minister in de jaren negentig nauw betrokken bij de verzelfstandiging van de NS. Het bedrijf is uiteindelijk geknipt in het spoorbedrijf NS en de spoorbeheerder ProRail. Momenteel gaan stemmen op om die splitsing weer ongedaan te maken. Onder meer de NS dringt daar op aan. Enkele partijen willen ProRail onderbrengen bij Rijkswaterstaat.

Privatisering blijkt geen walhalla

VK 04.06.2012  Dreigende massaontslagen bij TNT en conflicten tussen ProRail en de NS. Nog dagelijks zijn voormalige staatsbedrijven in het nieuws. Is het niet om een reorganisatie dan is het wel vanwege de verkoop van onderdelen aan een buitenlandse partij of teleurstellende prestaties. Vandaag begint de Eerste Kamer met een parlementair onderzoek naar de verzelfstandiging van overheidsdiensten sinds het begin van de jaren negentig.

VERWANT NIEUWS:

‘Effect privatisering ex-staatsbedrijven moeilijk te meten’

NRC 04.06.2012 Het is moeilijk te beoordelen hoe het proces van privatiseringen en verzelfstandiging van overheidsdiensten is verlopen, omdat harde cijfers over de situatie voor en na ontbreken. Dat betoogden zowel voorzitter van de SER Alexander Rinnooy Kan als de president van de Algemene Rekenkamer Saskia Stuiveling vandaag voor de onderzoekscommissie van de Eerste Kamer.

‘Democratische rechtsstaat is verzwakt’

NU 04.06.2012 DEN HAAG – De democratische rechtsstaat in Nederland is de afgelopen decennia verzwakt als gevolg van het beleid om overheidsdiensten te verzelfstandigen of te privatiseren. Dat betoogde oud-vicepresident Herman Tjeenk Willink van de Raad van State maandag voor een onderzoekscommissie van de Eerste Kamer.

Gerelateerde artikelen;

Tjeenk Willink: Democratische rechtsstaat is verzwakt door privatisering

Parool 04.06.2012 De democratische rechtsstaat in Nederland is de afgelopen decennia verzwakt als gevolg van het beleid om overheidsdiensten te verzelfstandigen of te privatiseren. Dat betoogde oud-vicepresident Herman Tjeenk Willink van de Raad van State maandag voor een onderzoekscommissie van de Eerste Kamer.

Rechtsstaat is verzwakt’

Telegraaf 04.06.2012 De democratische rechtsstaat in Nederland is de afgelopen decennia verzwakt als gevolg van het beleid om overheidsdiensten te verzelfstandigen of te privatiseren. Dat betoogde oud-vicepresident Herman Tjeenk Willink van de Raad van State maandag voor een onderzoekscommissie van de Eerste Kamer.

Tjeenk Willink: Democratische rechtsstaat is verzwakt door privatisering

VK 04.06.2012 Tjeenk Willink sprak over een verzwakte democratische rechtsstaat als gevolg van het op afstand plaatsen van politieke verantwoordelijkheden, het uitbesteden van taken aan de markt, het teruglopen van inhoudelijke kennis bij de rijksoverheid en de kleinere rol voor het maatschappelijk middenveld. Ook beschouwt de overheid de burger steeds meer als klant, waardoor het algemeen belang op de achtergrond dreigt te raken, aldus Tjeenk Willink.

Onderzoek verzelfstandiging

Telegraaf 04.06.2012 Een onderzoekscommissie van de Eerste Kamer begint maandag aan haar gesprekken met oud-ministers en deskundigen voor haar onderzoek naar de verzelfstandiging en privatisering van overheidsdiensten in de afgelopen 20 jaar.

Zalm, Brinkhorst, Jorritsma en Vermeend voor onderzoekscommissie

Trouw 31.05.2012 Oud-ministers als Gerrit Zalm, Laurens Jan Brinkhorst, Annemarie Jorritsma en Willem Vermeend verschijnen volgende week voor een commissie van de Eerste Kamer die een parlementair onderzoek doet naar de verzelfstandiging van overheidsdiensten de afgelopen 20 jaar.

Oud-ministers voor commissie

Telegraaf 31.05.2012 Oud-ministers als Gerrit Zalm, Laurens Jan Brinkhorst, Annemarie Jorritsma en Willem Vermeend verschijnen volgende week voor een commissie van de Eerste Kamer die een parlementair onderzoek doet naar de verzelfstandiging van overheidsdiensten de afgelopen 20 jaar.

Zie verder ook:

Driekwart artsen wil af van marktwerking in de zorg

Elsevier 03.09.2012 Een meerderheid van de Nederlandse artsen en medisch studenten wil de marktwerking in de zorg afschaffen. Dat blijkt uit onderzoek van vakblad Medisch Contact.

Het medisch tijdschrift hield een enquête onder 1249 artsen waarin de medici konden kiezen voor marktwerking uitbreiden, houden zoals deze nu is, of afschaffen.

Zie ook: Marktwerking heeft ziekenhuiszorg niet duurder gemaakt

Artsen tegen marktwerking in zorg – 86 procent wil er van af

NRC 03.09.2012  Driekwart van de Nederlandse artsen wil dat de marktwerking in de medische sector wordt afgeschaft. Dat blijkt uit de vandaag gepubliceerde resultaten van een enquête door vakblad Medisch Contact onder huisartsen en medisch specialisten. Lees verder›

‘Eerst waren het woningcorporaties, toen universiteiten en scholen, en nu blijkt het ministerie zelf grote verliezen te lijden. Ik wil graag weten wat er aan de hand is en wat er nog aan staat te komen, want het gaat uiteindelijk wel om belastinggeld.’

Kamer wil opheldering over derivatenstrop

Parool 03.09.2012 De Tweede Kamer wil opheldering over de verliezen die het ministerie van Financiën heeft gemaakt met derivatenhandel. Ambtenaren blijken voor 11,2 miljard te veel aan dit soort contracten te hebben afgesloten, waardoor een verlies dreigt van 170 miljoen euro.

Zie ook: Overheden slaan alarm over bankieren bij Rijk En: Overheden slaan alarm over bankieren bij Rijk en ook: ‘Zeventien scholen kampen met financiële problemen’

GroenLinks: Speculatieverbod publieke sector

VK 27.07.2012 GroenLinks wil dat er een volledig verbod komt op het speculeren met belastinggeld in de (semi-)publieke sector. Dat betekent wat GroenLinks-Tweede Kamerlid Jesse Klaver betreft dat er met dat geld geen riskante financiële producten gekocht mogen worden.

GroenLinks wil speculatieverbod

Telegraaf 27.07.2012 GroenLinks wil dat er een volledig verbod komt op het speculeren met belastinggeld in de (semi-)publieke sector. Dat betekent wat GroenLinks-Tweede Kamerlid Jesse Klaver betreft dat er met dat geld geen riskante financiële producten gekocht mogen worden.

Gerelateerde artikelen ;

27-07: ‘Mogelijk scherpere regels’

27-07: GL wil debat over mbo’s

27-07: Mbo’s gokken met derivaten

26-07: ‘Tuchtklacht tegen Vestia-ccountant’

27-07: Derivaten niet altijd schadelijk’

Waar moeten verkiezingen over gaan? Over wat van waarde is

Trouw 01.07.2012 De markt rukt op, van zorg tot onderwijs en van politiek tot cultuur. En ook al gebeuren er ook nog veel goede dingen, het marktdenken verziekt ons sociale en morele besef. Want je kunt niet overal een prijskaartje aan hangen. Dáár zouden de verkiezingen over moeten gaan.

Michael Sandel neemt in zijn boek Niet alles is te koop afstand van de econoom Gary Becker. Deze laatste stelt dat alle menselijk gedrag uitgedrukt kan worden in kosten en baten, en dat de kosten-batenafweging ons gedrag bepaalt.

Raf Daenen is docent aan de Fontys Hogeschool en Willem Vermeulen is adviseur mens en verkeersveiligheid bij Rijkswaterstaat. Beiden zijn auteur van het boek Perspectief op een maatschappij in crisis.

Surf naar Dit artikel is ook verschenen op Sociale Vraagstukken.nl

‘Moreel of niet, we kunnen niet om economisch denken heen’

Trouw 26.06.2012 De vrije markt wordt wel erg makkelijk zwartgemaakt, meent bedrijfsethicus Wim Dubbink. Ze is vooral een plaats van gelijkheid en eerlijke ruil. Verdedigt Dubbink de graaicultuur, zoals zijn critici beweren? Vandaag het slot van de eerste reeks Denkers in Debat. Wim Dubbink: de markt werkt emanciperend, ze gaat er vanuit dat iedereen gelijkwaardig is

‘In een eerdere aflevering vertelde ik dat patiënten maximaal drie maanden mogen doorbrengen op de intensive care. Na die periode moeten ze plaatsmaken, anders lopen de zorgkosten te veel op. Begrijpelijk, vond ik.

Onvoldoende toezicht op semioverheidsorganen

Trouw 20.06.2012 Er is onvoldoende toezicht op publieke organisaties en hun commerciële activiteiten. Dat stelt de Algemene Rekenkamer in een vandaag gepubliceerd onderzoek. Kabinet en parlement kunnen nu onvoldoende controle uitoefenen over tientallen miljarden euro’s.

Het GVB was vroeger een gemeentelijk bedrijf, maar verzelfstandigde enkele jaren geleden. De gemeente is wel nog 100 procent eigenaar.

Rekenkamer onderzoekt rvc GVB

VK 20.06.2012 De Rekenkamer Amsterdam moet onderzoek doen naar de manier waarop de raad van commissarissen van het Amsterdamse ov-bedrijf GVB de afgelopen jaren toezicht heeft gehouden. De gemeenteraad nam vandaag unaniem een motie met dit verzoek aan van CDA en GroenLinks. De Rekenkamer, die zelf bepaalt waar zij onderzoek naar doet, liet in een reactie weten hier zeer waarschijnlijk gehoor aan te geven.

‘Morele crisis? De markt zorgt juist voor moraal’

Trouw 19.06.2012  De vrije markt is wel een erg makkelijke kop van jut als het gaat om morele kwesties, zegt hoogleraar bedrijfsethiek Wim Dubbink. Hij reageert daarmee op de stelling van filosoof Michael Sandel die tot zijn spijt ziet hoe de markt steeds meer het dagelijks leven gaat beheersen.

Lees ook: Marktwerking rukt op in de samenleving. Is dat gevaarlijk? – 11/06/12

Marktwerking rukt op in de samenleving. Is dat gevaarlijk?

Trouw 11.06.2012 In de nieuwe rubriek Denkers in Debat buigen filosofen en lezers zich gedurende een aantal dagen over een actueel onderwerp. In deze eerste aflevering: marktwerking rukt op in de samenleving. Koersen we af op een morele crisis?

Volgens Harvard-filosoof Michael Sandel is marktdenken niet alleen de economie, maar ook de maatschappij gaan beheersen. Wie genoeg geld heeft, constateert Sandel, kan zorgen dat hij op het vliegveld niet op zijn beurt hoeft te wachten. Vergelijkbaar is de opkomst van de skybox: die heeft een einde gemaakt aan de gelijkheid van stadionbezoekers.

                                                         Lees ook: Willen we echt in een marktmaatschappij leven? – 23/05/12

                                                         Lees ook: Zelfs de dood wordt vermarkt – 27/05/12

Woningcorparaties:

‘Naar aanleiding van het Vestia-drama wil het parlement een enquête. Dat is vragen naar de bekende weg en tijdverlies. Regel het toezicht nu goed, of blaas het hele stelsel op.’  Arthur van Leeuwen: Enquête corporaties? We weten het al!

Niet alleen Vestia en HaagWonen maken er een zootje van

Het gedonder met Vestia gaat gewoon verder !!!!

Bijeenkomst ‘Haagwonen Ontspoord’ 08.05.2012

Gedonder in de Haagse gemeenteraad over de Vestia-affaire

Vestia-gate ???

‘Woningcorporaties opheffen is zinloos’

Parool 01.06.2012 Woningcorporaties mogen niet worden opgeheven. Dit zeggen partijen die zich in Amsterdam bezighouden met de woningmarkt. Niet de corporaties, maar de markt is ziek, zeggen zij. Ze reageren op uitspraken van toezichtexpert Arthur Docters van Leeuwen, tevens adviseur op het gebied van de woningmarkt en oud-toezichthouder bij Rochdale.

‘Weg met de woningcorporaties’

Parool 31.05.2012 Er is geen toekomst meer voor woningcorporaties in de huidige vorm. Ze verkopen huizen te duur om hun tekorten in de sociale woningbouw te kunnen financieren. ‘Dit is vragen om problemen. Dit is verdienen aan de rijken om geld te kunnen uitdelen aan de armen. Dit kan niet goed gaan.’

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Woningcorporaties doodziek systeem

Spits 31.05.2012 Voormalig pief van de BVD en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) Arthur Docters van Leeuwen wil dat de politiek eens flink gaat sleutelen aan de manier waarop woningcorporaties op dit moment functioneren. In het Parool noemt hij het vandaag een doodziek systeem en zegt: “Dit kan niet goed gaan”.

NS/ProRail en KLM.

NMa: Schiphol, ProRail te machtig

NOS 17.09.2012 Luchtvaartmaatschappijen en spoorbedrijven hebben een slechte onderhandelingspositie bij Schiphol, ProRail en Keyrail, de exploitant van de Betuweroute. Dat blijkt uit een rapport van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (.pdf). Bij onderhandelingen over bijvoorbeeld tarieven kunnen zij geen vuist maken tegen de aanbieders.

NMa vindt Schiphol en Prorail te machtig

NRC 17.09.2012 Luchtvaartmaatschappijen en spoorvervoerbedrijven staan machteloos tegenover Schiphol en spoorbeheerder Prorail. Ze zijn in de praktijk niet in staat om te onderhandelen over tarieven. Dat concludeert de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) in een vandaag gepubliceerd rapport. Lees verder›

Eerder is in politiek Den Haag geopperd om ProRail weer onder de overheid te laten vallen. ‘We betalen er flink voor, dan willen we ook invloed’, liet VVD-Kamerlid Charlie Aptroot in mei weten namens de VVD. Zijn partij wil ProRail opheffen en de taken volledig bij Rijkswaterstaat in staatshanden brengen. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil ook directe zeggenschap over het spoor.

NS: kritisch kijken naar splitsing ProRail

Trouw 01.06.2012 De NS wil dat er een onderzoek komt naar het herzien van de ‘rigoureuze knip’ tussen het spoorbedrijf en beheerder ProRail. Dat schrijft NS-topman Bert Meerstadt in een brief die hij aan alle politieke partijen heeft gestuurd. De NS wil onderzoeken of de resultaten die waren beoogd toen de bedrijven in 1995 splitsten, nu ook zijn bereikt.

NS: kritisch kijken naar splitsing ProRail

AD 01.06.2012  Eerder is in politiek Den Haag geopperd om ProRail weer onder de overheid te laten vallen. ‘We betalen er flink voor, dan willen we ook invloed’, liet VVD-Kamerlid Charlie Aptroot in mei weten namens de VVD. Zijn partij wil ProRail opheffen en de taken volledig bij Rijkswaterstaat in staatshanden brengen. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil ook directe zeggenschap over het spoor…

Terug naar oude tijden: voeg NS en ProRail samen

Elsevier 01.06.2012 De spoorwegen moeten weer het domein worden van ingenieurs: juristen eruit, technici erin. En geen gedoe meer met bonussen voor de top. Terug naar de NS-wisselwachter. Topman Bert Meerstadt van de Nederlandse Spoorwegen wil dat de politiek de splitsing tussen NS (reizigersvervoer plus stations) en ProRail (railnetwerk) ongedaan maakt. In de afgelopen vijftien jaar is volgens Meerstadt gebleken dat het niet werkt.

Als bewijs hiervoor geldt de gang van zaken tijdens hevige sneeuwval. Vóór 1995 maakten machinisten of stationsmedewerkers vastgevroren wissels los; desnoods door er met een ijzeren staaf tegenaan te rammen.

Technici
Verder: juristen eruit en technici erin. En vooral geen gedoe meer met bonussen voor de top. Als het hele bedrijf terugkeert naar de goede ouwe tijd, dan moet ook de beloning van de directeur versoberen.

De Nederlandse Spoorwegen stralen het hele jaar zelfvertrouwen uit, totdat één sneeuwbui het treinverkeer platlegt. Woede zou zich moeten richten tegen ‘visionairs’ van een niet-vorstbestendig vervoersbedrijf
Lees het Elsevier-commentaar

Uitspraak NS-topman valt verkeerd bij Schultz

NU 01.06.2012 DEN HAAG – Minister Melanie Schultz (Infrastructuur) heeft nu geen behoefte aan een discussie over de structuur op het spoor. Ze toonde zich vrijdag na afloop van de ministerraad niet blij met de timing van het pleidooi van NS-directeur Bert Meerstadt om de splitsing tussen zijn bedrijf en spoorbeheerder Prorail te herzien.

Gerelateerde artikelen; 01/06/2012 NS wil kritisch kijken naar splitsing ProRail

Uitspraak NS-topman valt verkeerd bij Schultz

NRC 01.06.2012  Het voorstel van NS-topman Bert Meerstadt om de NS en Prorail weer samen te voegen, is slecht gevallen bij demissionair minster van Infrastructuur Melanie Schultz van Haegen. Dat bleek na…Nederlandse Spoorwegen

Topman NS wil weer samen met ProRail

NRC 01.06.2012 NS-topman Bert Meerstadt wil dat de NS weer samengaat met ProRail om de problemen op het spoor beter aan te kunnen pakken. Hij wil kijken of de splitsing, die in 1995 werd doorgevoerd, ongedaan kan worden gemaakt.

Dat schrijft Meerstadt in een brief aan alle politieke partijen, bevestigt een woordvoerder van de NS tegen Radio 1 na berichtgeving hierover in de Volkskrant.

mei 31, 2012 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 21 reacties

Peiling 2e kamer 27.05.2012 Maurice de Hond – PVV boven VVD

SP met 30 zetels de hoogste.

PVV groter dan wegzakkende VVD .

De electorale verhoudingen in Nederland worden op dit moment vooral bepaald door twee onderwerpen: “het bezuinigingsakkoord/economische situatie” en “schuldencrisis in Europa”. Het tweede onderwerp verscheen deze week in de Tweede Kamer in de vorm van het debat rondom de ratificatie van het euro-noodfonds (ESM). Dit leidde ook tot een -verworpen- motie van afkeuring tegen Minister de Jager. Niet alleen de PVV- en de SP-kiezers zijn in grote meerdereheid voor het uitstellen van de ratificatie tot na de verkiezingen, maar ook bij kiezers van VVD en PvdA vindt ongeveer de helft dat.

Gecombineerd met het feit dat een deel van de VVD-kiezers nogal negatief reageert op het bezuinigingsakkooord, en tegen de ESM-ratificatie zijn, zien we dat de positie van de VVD verder aan het verzwakken is. Kort na de val van het kabinet waren er weinig kiezers die van de VVD naar de PVV trokken. Nu is dat percentage weer boven de 10%. Voor het eerst sinds de vorming van het kabinet Rutte in oktober 2010 is de PVV nu boven de VVD uitgekomen (25 tegen 24 zetels). Deze lage score van de VVD was voor het laatst in juli 2010, toen de VVD in onderhandeling was over een mogelijk PaarsPlus kabinet.

Naast het verlies van de VVD, zien we ook verlies van PvdA (-2) en van het CDA (-1). Daarmee staan deze drie partijen, die heel lang samen meer dan 110 zetels hebben gehaald bij verkiezingen, nu nog maar op 59. (Hierover heb ik een artikel geschreven onder de titel “Als je een deel van het probleem bent”.). Deze partijen, die de laatste 25 jaar circa 2/3e deel van de tijd in de regering zaten, zullen in een periode zoals de huidige, daar electoraal last van houden.

De start van de lijsttrekkersverkiezing van Groen Links heeft een belangrijk deel van het verlies vorige week ten gevolge van het interne gedoe doen verdwijnen. Onder Groen Linkskiezers is er een duidelijke voorkeur voor Sap (60% tegen 25%). Ook bij de andere kiezers scoort zij duidelijk hoger dan Dibi.

Direct na het sluiten van het begrotingsakkoord stonden de vijf partijen van de Kunduz-coalitie op 76 zetels. Nu is dat 10 zetels lager, hetgeen met name komt door het fors wegzakken van de VVD sinds 1 maand geleden. De andere coalities zijn ook verder van de 75 verwijderd, hetgeen met name komt door de fose stijging van de PVV in de afgelopen 4 weken.

De stemming van 27  mei 2012Maurice de Hond

De actuele Thermometer.

PVV boven VVD in peiling De Hond

Trouw 27.05.2012 De PVV staat in de nieuwe peiling van Maurice de Hond boven de VVD. De PVV komt zondag uit op 25 zetels, de VVD op 24 zetels. Voor de PVV betekent het 2 zetels meer dan vorige week en 1 meer dan bij de laatste verkiezingen. De VVD stond in de laatste peiling nog op 25 en heeft nu 31 zetels in de Tweede Kamer.

PVV passeert wegzakkende VVD

Telegraaf 27.05.2012 Sinds het sluiten van het bezuinigingsakkoord tussen de partijen van de Kunduz-coalitie, zijn de electorale verhoudingen fors verschoven. Het enthousiasme voor het akkoord is zeker onder de VVD-kiezers duidelijk gedaald, maar ook speelt “Europa” een steeds belangrijkere rol (deze week in de gedaante van de ESM-ratificatie).

PVV verslaat VVD in peiling, GroenLinks krabbelt op

Elsevier 27.05.2012 De PVV haalt meer zetels dan regeringspartij VVD in de nieuwe peiling van Maurice de Hond. De partij van Geert Wilders komt zondag uit op 25 zetels. De VVD van premier Mark Rutte blijft steken op 24 zetels.

De PVV haalt twee zetels meer dan vorige week en een meer dan bij de laatste verkiezingen. De VVD stond vorige week nog op 25 zetels. De VVD-kiezers zijn vooral ontevreden over het begrotingsakkoord dat hun partij sloot met D66, GroenLinks en ChristenUnie.

Oppositiepartij SP is onveranderd de grootste partij in de peiling van De Hond met 30 zetels. Dat is een zetel meer dan vorige week en een verdubbeling van het aantal zetels in de Tweede Kamer.

Zie ook:

GroenLinks op dieptepunt

VVD, PvdA en SP naar elkaar toe

PVV boven VVD in peiling De Hond

Parool 27.05.2012 De PVV staat in de nieuwe peiling van Maurice de Hond boven de VVD. De PVV komt zondag uit op 25 zetels, de VVD op 24 zetels. Voor de PVV betekent het 2 zetels meer dan vorige week en 1 meer dan bij de laatste verkiezingen. De VVD stond in de laatste peiling nog op 25 en heeft nu 31 zetels in de Tweede Kamer.

GroenLinks krabbelt iets op, VVD levert weer in

Metro 27.05.2012 GroenLinks is zondag in de wekelijkse zetelpeiling van Maurice de Hond weer iets opgekrabbeld. De partij stond vorige week op een historisch dieptepunt van vier zetels, maar heeft het verlies deels goedgemaakt en krijgt er deze week twee zetels bij. De VVD levert opnieuw in en komt uit op 24 zetels.

Peiling: PVV groter dan VVD

Spits 27.05.2012 In de nieuwste peiling van Maurice de Hond weet Geert Wilders’ PVV één zetel meer te halen dan de VVD. De PVV komt uit op 25 zetels, de VVD op 24. Dat betekent dat de PVV twee zetels stijgt in vergelijking met de peiling van vorige week en zelfs op een zetel winst staat in vergelijking met de verkiezingen in 2010. De VVD zou zeven zetels verliezen.

PVV hoger dan wegzakkende VVD

NU 27.05.2012  AMSTERDAM – De VVD weet haar kiezers steeds minder vast te houden en verliest deze week opnieuw een zetel. Steeds meer VVD-kiezers laten weten bij verkiezingen op de PVV te gaan stemmen. Dat blijkt uit de laatste peiling van Maurice de Hond.

mei 27, 2012 Posted by | Uncategorized | , , , , , | 4 reacties

Komt er een Kabinet VVD-SP in 2012 ?

Kabinet VVD-SP in 2012 ?

In de peilingen gaat het goed met de SP.  Althans, in de peilingen van Maurice de Hond, wiens onderzoeken vaak tot conclusies leiden die een grote media-aandacht genereren. Maar helemaal zonder betekenis is het natuurlijk niet, al zullen andere opiniepeilingen het beeld de komende tijd wel nuanceren. Alle reden niettemin om ons eens te verdiepen in de figuur van de partijleider van de SP, Emile Roemer, wiens ster in korte tijd tot grote hoogte is gestegen.

Tijdens de afgelopen kabinetsformatie speelde hij een interessante bijrol, die voornamelijk bestond uit een mislukte poging de linkse partijen op een lijn te brengen met het CDA. Een kansloze missie uiteraard, maar wel boeiend, want, zoals kandidaat-partijleider Henk Bleker onlangs te kennen gaf, zijn er enige overeenkomsten in het gedachtegoed van CDA en SP, op het gebied van gemeenschapsdenken bijvoorbeeld.

Op korte termijn zal het er dus nog niet van komen, maar op de middellange termijn valt het bepaald niet uit te sluiten. Een monsterverbond van SP en PVV biedt zoveel zicht op de macht, dat het voor beide partijen op den duur heel onverstandig zou zijn de samenwerking categorisch te blijven uitsluiten. En als Geert Wilders en Emile Roemer het niet doen, dan kunnen hun opvolgers nog altijd tot die conclusie komen.

Werkgevers houden rekening met SP in volgend kabinetTrouw 29.02.2012 VNO-NCW houdt er rekening mee dat de SP bij de eerstvolgende verkiezingen de grootste partij wordt en mee gaat regeren. “We hebben de laatste tijd contact gezocht met de SP”, zegt Niek Jan van Kesteren, algemeen directeur van werkgeversorganisatie VNO-NCW, deze week in Vrij Nederland.

De SP is in sommige peilingen de grootste partij. ”Als de SP de grootste wordt, moet je verantwoordelijkheid nemen”, zei Roemer. Hij kan zich voorstellen dat PvdA-leider Diederik Samsom niet onder hem vicepremier zou willen worden. Roemer heeft ook de neiging fractieleider in de Tweede Kamer te blijven als zijn partij niet als grootste tot een kabinet zou toetreden maar niet de premier zou leveren.

D66-leider Alexander Pechtold zei dat hij graag leiding zou geven aan een hervormingskabinet. Hij waarschuwde voor een campagne die gaat om de vraag wie er premier wordt. Pechtold verweet Roemer keer op keer dat hij steeds zegt wat hij niet wil, maar geen alternatief heeft.

Hij en Roemer verschilden in hun debat in Nieuwsuur op de bekende punten: het begrotingsakkoord, de verhoging van de AOW-leeftijd en Europa. Pechtold verweet Roemer keer op keer dat hij steeds zegt wat hij niet wil, maar geen alternatief heeft

Beiden constateerden dat samenwerking tussen D66 en de SP in een kabinet niet voor de hand ligt: de verschillen zijn groot.

Zie ook: Kabinet VVD-SP in 2012 ?

Emile Roemer SP de nieuwe (oppositie)leider ??

PvdA-SP-GroenLinks-D66 versus een Hete en Rode Lente – deel 2

Rutte: SP is nachtmerrie

Telegraaf 25.06.2012 De VVD heeft de aanval op de SP geopend. De gedachte aan SP-leider Roemer in het Torentje noemt premier Rutte vreselijk. „Maar het kan gebeuren. Dat moet de kiezer weten. Er is een reëel risico dat de SP de grootste kan worden”, zei Rutte zaterdag na afloop van een voorjaarscongres van zijn partij in Den Haag. VVD en SP ontlopen elkaar nauwelijks in de peilingen. Maurice de Hond peilt de socialisten nu op 30 zetels, terwijl de VVD blijft hangen op 28.

Cuba Libre op z’n Hollands: VVD en SP samen?

Trouw 24.06.2012 Een kabinet van Rutte en Roemer lijkt nog altijd een hersenschim, maar de natie moet er rekening mee houden dat het na de Kamerverkiezingen in september tot zo’n ongekende samenwerking komt. Er zijn redenen en omstandigheden die VVD en SP bijeen kunnen brengen in wat het liberale Kamerlid Han ten Broeke deze week al doopte tot de ‘Cuba Libre-coalitie’.  

Rutte haalt uit naar SP en prijst verantwoordelijkheidsgevoel VVD

NRC 23.06.2012 Premier en VVD-lijsttrekker Mark Rutte heeft vanmiddag tijdens een toespraak op het VVD-partijcongres hard uitgehaald naar de SP. Verder prees hij het verantwoordelijkheidsgevoel van zijn partij en pleitte hij voor “een Europa met meer VVD”.

De kans dat de VVD en SP na de verkiezingen gaan samenwerken lijkt klein. VVD-prominent Henk Kamp zei vanochtend in NRC Handelsblad “geen basis voor samenwerking” te zien met de SP omdat “de standpunten van VVD en SP over Europa, sanering van de overheidsuitgaven, defensiebeleid, buitenlandse politiek en de sociale zekerheid” haaks op elkaar zouden staan. Lees verder›

VVD-prominent Kamp ziet geen coalitie met VVD en SP

Elsevier 22.06.2012  VVD-prominent en huidig demissionair minister van Sociale Zaken Henk Kamp ziet geen basis voor een politieke samenwerking tussen zijn partij en de SP. Daarvoor zijn volgens Kamp de verschillen te groot. De VVD sluit nooit partijen uit, zegt Kamp in een interview met NRC Handelsblad. Maar door de verschilen tussen de partijen lijkt een samenwerking hem onwaarschijnlijk.

Zie ook: Peilingen: verkiezingen worden tweestrijd tussen VVD en SP

Coalitie VVD en SP ondenkbaar

Telegraaf 23.06.2012  Minister Henk Kamp van Sociale Zaken ziet het niet voor zich dat de VVD en de SP gaan samenwerken in een coalitie. „Ik zie dat niet gebeuren. De standpunten van VVD en SP over Europa, sanering van de overheidsuitgaven, defensiebeleid, buitenlandse politiek, de sociale zekerheid staan haaks op elkaar.”

Kamp vindt coalitie van VVD en SP ondenkbaar

Trouw 23.06.2012 Minister Henk Kamp van Sociale Zaken ziet het niet voor zich dat de VVD en de SP gaan samenwerken in een coalitie. ‘Ik zie dat niet gebeuren. De standpunten van VVD en SP over Europa, sanering van de overheidsuitgaven, defensiebeleid, buitenlandse politiek, de sociale zekerheid staan haaks op elkaar.’

VVD-prominent Kamp ziet geen basis voor samenwerking met SP›

NRC 23.06.2012 VVD-prominent Henk Kamp ziet “geen basis voor samenwerking” van zijn partij met de SP. Dat zegt hij vandaag in een interview met NRC Weekend. De meningsverschillen tussen VVD en SP over bijvoorbeeld Europa en de overheidsuitgaven zijn in de ogen van Kamp te groot. Lees verder›

Kamp vindt samenwerking VVD en SP onwaarschijnlijk

NU 23.06.2012  AMSTERDAM – Demissionair minister van Sociale Zaken Henk Kamp (VVD) denkt niet dat zijn partij na de verkiezingen met de SP kan samenwerken. Hij ziet daar geen basis voor, zegt hij zaterdag in een interview met NRC Handelsblad. Kamp vindt dat de standpunten van beide partijen teveel van elkaar afwijken voor een goede samenwerking.

Steeds nadrukkelijker flirt de SP met vak-K

VK 04.06.2012 De SP maakt zich op voor regeringsdeelname, lijsttrekker Emile Roemer profileert zich onomfloerst als premierskandidaat. Logisch, zowel de kiezer als de omstandigheden wijzen richting de SP.

In de peilingen strijden de socialisten al langere tijd om de koppositie met de VVD, beide schommelen rond een zetel of dertig. Zo’n vijf tot tien zetels daarachter volgen PvdA, PVV en CDA. Eerder maakte de SP een grote klapper, maar niet eerder dong de partij mee naar de eerste plaats. Zes jaar geleden was de SP met 25 zetels de grote winnaar, maar werd toen buitenspel gezet door CDA en PvdA. 

VERWANT NIEUWS:

Eensgezinde SP wil gaan regeren

Telegraaf 02.06.2012 De SP wil heel graag regeren. „Ik wil niet denken in breekpunten of ononderhandelbare punten”, reageert Roemer. Maar op die drie eerder genoemde punten „moeten flinke slagen worden gemaakt”, anders is het niet aan de achterban uit te leggen. „We moeten geloofwaardig blijven.”

SP: niet tegen elke prijs regeren audio, video

NOS 02.03.2012 Op het SP-congres in Breda is Emile Roemer officieel aangewezen als lijsttrekker van de partij. “De SP is klaar om te regeren,” zo zei hij, “maar niet tegen elke prijs.”

Roemer zei geen handtekening te zullen zetten onder akkoorden die inkomensverschillen groter maken en niets doen aan de bestrijding van armoede onder kinderen. Verder hekelde hij de “uitverkoop van de publieke sector”, zoals hij het noemt.

Roemer: Klaar om te regeren, maar niet tegen elke prijs

AD 02.06.2012  De SP zet niet ‘tegen elke prijs’ haar handtekening onder een regeerakkoord. De inkomensverschillen dienen niet groter te worden. Verder moet de marktwerking in de zorg en publieke sector worden aangepakt en moet de armoede onder kinderen in ons land echt worden bestreden.

Roemer: Klaar om te regeren, maar niet tegen elke prijs

Parool 02.06.2012 De SP zet niet ‘tegen elke prijs’ haar handtekening onder een regeerakkoord. De inkomensverschillen dienen niet groter te worden. Verder moet de marktwerking in de zorg en publieke sector worden aangepakt en moet de armoede onder kinderen in ons land echt worden bestreden.

SP: Niet tegen elke prijs regeren

Spits 02.06.2012 De SP zal niet “tegen elke prijs” meeregeren na de verkiezingen. Zo zal Emile Roemer geen handtekening zetten onder een regeerakkoord waardoor de inkomensverschillen groter worden. Verder moet de marktwerking in de zorg en publieke sector worden aangepakt en moet de armoede onder kinderen in ons land keihard worden bestreden.

SP klaar voor regeringsdeelname maar niet ‘tegen elke prijs’

VK 02.06.2012 Meer dan 1500 leden van de Socialistische Partij zijn vandaag bijeen in het Chassé Theater in Breda voor het partijcongres. De partij lijkt met zelfvertrouwen op weg te zijn naar regeringsdeelname. Maar de SP zet niet zijn handtekening onder een regeerakkoord als de inkomensverschillen groter worden, aldus Roemer.

Roemer stelt voorwaarde aan deelname regering

‘Partij klaar voor regeringsdeelname’

NU 02.06.2012 BREDA – De SP zet niet ”tegen elke prijs” haar handtekening onder een regeerakkoord. De inkomensverschillen dienen niet groter te worden. Verder moet de marktwerking in de zorg en publieke sector worden aangepakt en moet de armoede onder kinderen in ons land echt worden bestreden.

Gerelateerde artikelen;

Is de SP klaar om de premier te leveren? Ja!

Trouw 02.06.2012 De Socialistische Partij lijkt niet eerder zo dicht bij regeringsdeelname te zijn geweest. Op de dag dat de partij haar achttiende congres houdt, blikken vier prominente SP’ers terug op de afgelopen twintig jaar. ‘De partij is meer volwassen geworden, en wezenlijk veranderd.’ ‘We begrepen niet echt hoe de wereld in elkaar zat”, zegt Tiny Kox (59), SP-fractievoorzitter in de Eerste Kamer, over de periode dat zijn partij toetrad tot het parlement in 1994. De eerste twee SP-Kamerleden, Jan Marijnissen en Remi Poppe, maakten vooral veel lawaai. Stevig oppositie voeren was de opdracht. Het tegengeluid laten horen.

SP wil in kabinet en is bereid tot compromissen

NRC 01.06.2012 De SP is in ruil voor regeringsdeelname bereid compromissen te sluiten over gevoelige onderwerpen. Daarbij valt te denken aan de pensioenleeftijd, het ontslagrecht en marktwerking in de zorg. Ook wil de partij, behalve met Geert Wilders, met iedereen samenwerken. Dat zegt de SP-top vandaag in NRC Handelsblad.

De partij die tot dusver niet bekend stond om haar compromisbereidheid houdt morgen een congres in Breda dat in het teken staat van regeringsdeelname. De SP staat er goed voor in de peilingen en zou de grootste partij van het land kunnen worden.

Lees vandaag in NRC Handelsblad het volledige verhaal; ‘De SP heeft er veel, héél veel voor over om te mogen regeren’ of in de digitale editie (vanaf 16.00 uur).

SP bereid tot compromissen over zorg en pensioenleeftijd

Elsevier 01.06.2012Elsevier 01.06.2012 De SP is bereid compromissen te sluiten over gevoelige onderwerpen in ruil voor regeringsdeelname. De partij denkt daarbij aan de pensioenleeftijd, het ontslagrecht en marktwerking in de zorg. De socialisten zeggen met iedereen, behalve Geert Wilders, te willen samenwerken.Dat zegt de top van de socialistische partij vrijdag tegen NRC Handelsblad. De SP heeft zaterdag een congres in Breda waarbij regeringsdeelname centraal staat.

Centraal
‘We moeten die stap naar het kabinet nu echt gaan maken,’ zegt SP-leider Emile Roemer. ‘Dit is het moment voor de SP.’ SP-fractievoorzitter in de Eerste Kamer Tiny Kox beaamt de woorden van Roemer. ‘Onze strategie is dat wij in de regering willen. Dat zetten we centraal. Welke partijen erbij komen, is nu even minder belangrijk,’ zegt Kox. Oud-partijvoorzitter Jan Marijnissennoemt het ‘een logische stap in de ontwikkeling van de partij’ als SP gaat regeren. De partij slaagde er in 2006 ondanks een flinke winst van 9 naar 25 zetels niet in om te regeren. Kox zegt dat de SP daarvan heeft geleerd. De partij zit nu in veertien gemeentebesturen en in twee provinciebesturen. Volgens de laatste peiling van Maurice de Hond zou SP 30 zetels halen.

Premier
Volgens Marijnissen is er over alles te praten. Kox zegt dat de SP-achterban deze strategie steunt. ‘De SP-achterban is heel praktisch. Die redeneert: als ik 100 euro vraag en ik krijg er 50, dan ben ik daar niet slechter van geworden.’ Roemer zei vorige week dat hij premier wil worden als zijn partij de grootste wordt bij verkiezingen. Marijnissen zal in een kabinet met SP geen minister worden. ‘Hij is om gezondheidsredenen gestopt als fractievoorzitter. Dus ik ga hem niet vragen.’ ‘De SP deelt de wereld op in uitbuiters en werkende mensen, in kapitalisten en arbeiders, in armen en rijken, in imperialistische landen en in onderdrukte landen.’ Weblog van Afshin Ellian: Met de SP krijgen we de Sovjet-Unie in de polder

ZIE OOK:

‘Coalitie met SP? Weinig kans’

Spits 01.06.2012 De SP doet nog wel zo haar best om zichzelf te presenteren als een geschikte coalitiepartner na de aankomende verkiezingen van 12 september, maar mag dat baten? Prof. dr. Gerrit Voerman, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, ziet dat somber in: “De kans dat de SP in een regeringscoalitie komt, lijkt niet al te groot.”

De SP-kenner doet zijn uitspraken in het Reformatorisch Dagblad. Hij werd geïnterviewd vanwege het aankomende partijcongres, waar eventuele regeringsverantwoordelijkheid een belangrijk thema is. Morgen komen de SP’ers bijeen om te stemmen over de stelling: “Het kan, het moet, laten we het daarom doen.”

Marijnissen houdt deur op een kier voor ministerschap

VK 31.05..2012 Als de SP na de verkiezingen een kabinet zou mogen vormen, is Jan Marijnissen hoogst waarschijnlijk niet beschikbaar als minister – maar hij sluit het ook niet helemaal uit. ‘Het is jammer, het had een beetje eerder moeten komen, maar ik denk niet dat ik het doe’, zei hij gisteren in het programma Nieuwsuur.

Marijnissen stapte in 2008, wegens gezondheidsredenen, terug als fractievoorzitter en politiek leider van de SP. ‘Het gaat nu heel goed met me’, zei hij. ‘Maar het zou waarschijnlijk niet goed voor me zijn als ik een dergelijke baan accepteer.’

Marijnissen houdt deur op een kier voor ministerschap

AD 31/05/12 Marijnissen stapte in 2008, wegens gezondheidsredenen, terug als fractievoorzitter en politiek leider van de SP. ‘Het gaat nu heel goed met me’, zei hij. ‘Maar het zou waarschijnlijk niet goed voor me zijn als ik een dergelijke baan accepteer.’

De SP zal Emile Roemer zaterdag op het partijcongres voordragen als lijsttrekker. Zijn belangrijkste opdracht is: regeringsdeelname. De kans daarop was nog nooit zo groot. Volgens de jongste politieke barometer zou de SP 27 zetels kunnen winnen…

Marijnissen geen minister

Telegraaf 30.05.2012 Jan Marijnissen zal geen minister worden in een kabinet waar de SP deel van uitmaakt. Dat zei SP-fractieleider Emile Roemer woensdag in het KRO-televisieprogramma Oog in Oog. Roemer zei op de vraag of hij al kandidaten voor ministerposten heeft „zeker”. Maar oud-fractieleider Marijnissen, die nog wel partijvoorzitter is, hoort daar niet bij. „Hij wordt geen minister”, aldus Roemer. „Hij is om gezondheidsredenen gestopt als fractievoorzitter.

Roemer: Marijnissen geen minister in kabinet met SP

Elsevier 30.05.2012 Jan Marijnissen zal geen minister worden in een kabinet waar de SP deel van uitmaakt. Dat zei SP-fractieleider Emile Roemer woensdag in het KRO-televisieprogramma Oog in Oog. Roemer antwoordde op de vraag of hij al kandidaten voor ministerposten heeft ‘zeker’.

Niet vragen
Maar oud-fractieleider Marijnissen, die nog wel partijvoorzitter is, hoort daar niet bij. ‘Hij wordt geen minister,’ aldus Roemer. ‘Hij is om gezondheidsredenen gestopt als fractievoorzitter. Dus ik ga het hem niet vragen.’

Roemer liet ook nog weten dat als hij premier wordt hij ook een deel van zijn salaris zal afdragen aan de partij.

ZIE OOK: Oud-medewerkers SP: Hufterige Marijnissen gijzelt partij

Marijnissen geen minister in SP-kabinet

Trouw 30.05.2012 Jan Marijnissen zal geen minister worden in een kabinet waar de SP deel van uitmaakt. Dat zei SP-fractieleider Emile Roemer gisteren in het KRO-televisieprogramma Oog in Oog. Roemer zei op de vraag of hij al kandidaten voor ministerposten heeft ‘zeker’. Maar oud-fractieleider Marijnissen, die nog wel partijvoorzitter is, hoort daar niet bij. ‘Hij wordt geen minister’, aldus Roemer. ‘Hij is om gezondheidsredenen gestopt als fractievoorzitter. Dus ik ga het hem niet vragen.

Marijnissen geen minister in kabinet met SP

NU 30.05.2012 Jan Marijnissen zal geen minister worden in een kabinet waar de SP deel van uitmaakt. Dat zei SP-fractieleider Emile Roemer woensdag in het KRO-televisieprogrammaOog in Oog. Roemer zei op de vraag of hij al kandidaten voor ministerposten heeft ”zeker”. Maar oud-fractieleider Marijnissen, die nog wel partijvoorzitter is, hoort daar niet bij.

Gerelateerde artikelen;

Meeste politici verwachten dat Rutte weer premier wordt

Elsevier 30.05.2012 Meer dan de helft van de gekozen en benoemde bestuurders verwacht dat VVD’er Mark Rutte in een volgend kabinet opnieuw premier wordt. Hoewel de SP het goed doet in de peilingen, denkt maar 7 procent van de politici dat Emile Roemer minister-president wordt. Dat blijkt uit een enquête onder bijna 4.500 politici die in opdracht van NRC Handelsblad door OverheidinNederland.nl is uitgevoerd. Onder de ondervraagden zijn gemeenteraadsleden, Kamerleden en europarlementariërs.

Zie ook:

PVV verslaat VVD in peiling

‘Rutte waarschijnlijk weer premier, SP lastig als regeringspartner’

NRC 30.05.2012 Mark Rutte is de meest waarschijnlijke volgende premier. Dat denken Nederlandse politici volgens een in opdracht van NRC Handelsblad uitgevoerde enquête over de verkiezingen. Ook is hen gevraagd naar hun voorkeur voor regeringspartijen; de SP wordt relatief weinig genoemd. Lees verder›

Meeste politici verwachten dat Rutte weer premier wordt

Elsevier 30.05.2012 Meer dan de helft van de gekozen en benoemde bestuurders verwacht dat VVD’er Mark Rutte in een volgend kabinet opnieuw premier wordt. Hoewel de SP het goed doet in de peilingen, denkt maar 7 procent van de politici dat Emile Roemer minister-president wordt. Dat blijkt uit een enquête onder bijna 4.500 politici die in opdracht van NRC Handelsblad door OverheidinNederland.nl is uitgevoerd. Onder de ondervraagden zijn gemeenteraadsleden, Kamerleden en europarlementariërs.

Zie ook:

PVV verslaat VVD in peiling

Wiegel: Strategische fout VVD

Politici verwachten dat Rutte in Torentje blijft

Metro 30.05.2012 Mark Rutte wordt na de verkiezingen opnieuw premier. Dat denkt de meerderheid van de Nederlandse politici op alle niveaus. Ruim zestig procent van 4500 respondenten verwacht dat de VVD’er langer in het Torentje mag blijven zitten, schrijft NRC Handelsblad woensdag op basis van een enquête.

Samsom helpt Emile Roemer aan de macht

Elsevier 28.05.2012 SP-leider Emile Roemer wil premier van alle Nederlanders worden. PvdA-leider Diederik Samsom wil ook premier van alle Nederlanders worden. En als ze geen premier van alle Nederlanders worden, hebben ze helemaal geen belangstelling om zelf in een kabinet te gaan zitten.

Is er nog iemand die de premier van alle Nederlanders wil worden? Wilt u dat ook? Gelukkig wil Alexander Pechtold geen premier worden. Hij had zelfs bij de vorige verkiezingen een paar D66-ouderlingen uit de stal gehaald om ze als  premier voor te dragen. Een vreemde gedachte: Alexander vond zichzelf en anderen niet geschikt om de premier van Nederland te worden. Wel vond hij zijn vriendjes uit het bedrijfsleven, – ze stonden niet op de lijst van D66 – geschikt om de post van de minister-president te bezetten.

Cohen’s imago
Politiek en persoonlijkheid horen bij elkaar. Deze twee zaken zijn niet te scheiden. Zonder Hans van Mierlo zou D66 nooit geworden wat de partij nu is. De persoon Van Mierlo is niet los te denken van D66. De kwaliteit van een persoon is bepalend voor de politieke gebeurtenissen. Sommige politici hebben een uitstekende uitstraling maar ze beheersen de politiek als een ambacht niet. Job Cohen had een aanvaardbaar imago, maar hij had het ambacht van politiek niet in de vingers. Emile Roemer heeft een persoonlijke uitstraling die noodzakelijk is om daarmee de politieke strijd te kunnen winnen.

Het is zelfs niet echt duidelijk of Samsom bijzondere opvattingen heeft waarmee hij de koers van de PvdA kan inkleuren. In het interview met Elsevier op de vraag met welke partij hij het liefst een lijstverbinding sluit, zegt hij: ‘Ach, dat gaat slechts om de toedeling van restzetels. Maar vooruit, het geldt als een soort liefdesverklaring. Met GroenLinks en D66 was er vroeger een natuurlijke lijstverbinding. Nu zou ik net zo lief met de SP zo’n verbinding sluiten. GroenLinks is onder ons door gekropen naar rechts. D66 zit in het kamp van de VVD.’ Dit hoort thuis in de categorie ‘een Cohentje’. Daarmee zet hij zijn partij wederom buitenspel.

Niet te verzoenen
Samsom wil het lot van de sociaaldemocratie verbinden met een neomarxistische partij. Dat deden de sociaaldemocraten al decennia niet. De internationale en Europese opvattingen van de SP druisen in tegen het internationalisme en de pan-Europese idealen van de PvdA. Dit soort zaken is niet zo maar met elkaar te verzoenen.

Een welwillende lezing van de liefdesverklaring van Samsom aan de SP wijst richting het verleiden van de SP-stemmers om op de PvdA te gaan stemmen. Maar dit gaat niet gebeuren, omdat de kiezers van de SP en PVV niet uit internationalisten maar uit nationalisten bestaan.  Samsom versterkt met zijn liefdesverklaring juist de SP-kiezer in hun wens dat de SP aan de macht moet komen. Hoe kan de SP aan de macht komen? De SP kan aan de macht komen wanneer een grote middenpartij bereid is om met ze te gaan regeren. Samsom neemt de SP zo serieus waardoor velen juist worden geprikkeld om op de SP te gaan stemmen.

Eurofiel
D66 en GroenLinks zet Samsom al bij het rechtse kamp. Dat is niet verstandig. In dit gefragmenteerde politieke klimaat heeft de PvdA juist D66 en GroenLinks hard nodig. Samsom heeft wel duidelijkheid geschapen over de koers van de PvdA: een eurofiele partij die liefde verklaart aan eurofobe socialisten. Nettoresultaat: Samsom zegt tegen de kiezer dat de strijd tussen Rutte en Roemer moet gaan. Namens Emile bedank ik de hele PvdA. En de liefde? Het moet strafbaar worden wanneer iemand het woord liefde op zulke lichtzinnige wijze gebruikt. Liefde en politiek handelen sluiten elkaar uit.

En dan de liefdesverklaring aan de SP.

Een paar maanden geleden kostte dezelfde move Job Cohen nog de kop. En toch is het een slimme zet. Emile Roemer is voor Samsom op weg naar het Catshuis een nog groter obstakel dan Rutte. Met 27 zetels in de laatste peiling zit een goed deel van de kiezers waar de PvdA op aast bij de linker buren.

Waarom? Omdat bij de protestpartij SP een duidelijk en hard geluid tegen alle bezuinigingen wordt verkondigd. Een mening die door veel mensen gedeeld wordt. Door nu tegen de SP aan te schuren laat Samsom zien aan zijn potentiele kiezers dat hij het met ze eens is. Het enige dat hij vervolgens moet doen is duidelijk maken dat de regie over de linkse agenda bij hem in betere handen is dan bij de club van Roemer. Subtiele plaagstootjes die laten zien dat de SP het realisme voorbij is en uiteindelijk niet de juiste partij is om het linkse politieke blok in de Kamer aan te voeren. Dat is de zwakke plek van de SP. Het imago van een protestpartij waar het moeilijk mee regeren is. Duidelijk moet worden gemaakt dat in tegenstelling tot de SP (en de PVV) de PvdA een serieus alternatief kan bieden met voldoende draagvlak.

Maar sluit de PvdA daarmee niet op voorhand een toekomstige samenwerking met de een of meerdere partijen uit de Kunduz-coalitie uit? Natuurlijk niet! Maar in een campagne draait het om het beeld. Samsom moet alles op alles zetten om het alternatief voor  Rutte’s rechts te worden. Na de verkiezingen kan Samsom met de meeste zetels in de hand gewoon weer alle kanten op bewegen en zelfs met de VVD regeren.

Wanneer hij echter te veel in het genuanceerde midden gaat zitten is de kans groot dat er een tweestrijd tussen Roemer en Rutte ontstaat. In dat geval vreet de SP op de verkiezingsdag de linkse kiezersmarkt op en staat de PvdA met de pet in de hand. Een worst case scenario. De ingezette lijn is dus goed en de strategie begint al te werken.

‘Samsom deed wel degelijk een strategisch slimme zet’

VK 27.05.2012 Dat Samsom niet aanhaakte bij wat later het Lente-akkoord is gaan heten, werd gezien als een misser. Inmiddels blijkt dat het wel degelijk een slimme zet was, zegt Roderik van Grieken.

Hoe wordt Samsom premier? In Elsevier sprak Diederik Samsom deze week duidelijk de ambitie uit premier te willen worden. Als het goed is wordt binnen het campagneteam van de Partij van de Arbeid op dit moment dan ook hard nagedacht over de juiste strategie om dit te bereiken. Eerst werd het Lente-akkoord niet ondersteund en deze week flirtte Samsom openlijk met de SP. Passen de stappen in een haalbare route naar de Heilige Graal van het premierschap?

SP-leider Roemer wil premier van het land worden

NRC 27.05.2012 SP-leider Emile Roemer wil premier worden als de SP bij de verkiezingen de grootste partij wordt. Dat zei hij gisteravond in Nieuwsuur, waar hij in debat ging met D66-leider Alexander Pechtold.

De SP doet het goed in de peilingen en maakt kans de grootste partij te worden bij de verkiezingen op 12 september. “Als de SP de grootste wordt, dan vind ik dat je die verantwoordelijkheid moet nemen”, zei Roemer.

Roemer wil premier worden

Spits 27.05.2012 SP-baas Emile Roemer wil premier worden wanneer zijn partij in een kabinet de minister-president kan leveren. Dat zei hij vanavond in Nieuwsuur. De SP is in sommige peilingen de grootste partij. “Als de SP de grootste wordt, moet je verantwoordelijkheid nemen”, zei Roemer.

Roemer wil premier worden

NU 26.05.2012 ‘Als de SP de grootste wordt, moet je verantwoordelijkheid nemen’.  SP-leider Emile Roemer wil premier worden als zijn partij in een kabinet de minister-president kan leveren. Dat zei hij zaterdagavond in Nieuwsuur.

Roemer wil premier worden

Telegraaf 26.05.2012 SP-leider Emile Roemer wil premier worden als zijn partij in een kabinet de minister-president kan leveren. Dat zei hij zaterdagavond in Nieuwsuur. De SP is in sommige peilingen de grootste partij. „Als de SP de grootste wordt, moet je verantwoordelijkheid nemen”, zei Roemer.

Roemer wil premier worden

Spits 26.05.2012 SP-baas Emile Roemer wil premier worden wanneer zijn partij in een kabinet de minister-president kan leveren. Dat zei hij vanavond in Nieuwsuur. De SP is in sommige peilingen de grootste partij. “Als de SP de grootste wordt, moet je verantwoordelijkheid nemen”, zei Roemer.

SP-leider Emile Roemer wil premier worden

Parool 26.05.2012 SP-leider Emile Roemer wil premier worden als zijn partij in een kabinet de minister-president kan leveren. Dat zei hij vanavond in Nieuwsuur. De SP is in sommige peilingen de grootste partij. ‘Als de SP de grootste wordt, moet je verantwoordelijkheid nemen’, zei Roemer. Hij kan zich voorstellen dat Diederik Samsom niet onder hem vicepremier zou willen worden. Roemer heeft ook de neiging fractieleider in de Tweede Kamer te blijven als zijn partij niet als grootste tot een kabinet zou toetreden, maar niet de premier zou leveren.

Roemer wil premier worden

RTL 26.05.2012 De SP is in sommige peilingen de grootste partij. ,,Als de SP de grootste wordt, moet je verantwoordelijkheid nemen”, zei Roemer. Hij kan zich voorstellen dat Diederik Samsom niet onder hem vicepremier zou willen worden. Roemer heeft ook de neiging fractieleider in de Tweede Kamer te blijven als zijn partij niet als grootste tot een kabinet zou toetreden, maar niet de premier zou leveren.

Ook Roemer wil premier worden

NOS 26.05.2012 SP-leider Roemer wil premier worden als de SP de grootste partij wordt. Hij zei dat in een debat met D66-leider Pechtold in Nieuwsuur. Volgens de peilingen maakt de SP kans om bij de verkiezingen op 12 september de grootste partij te worden. “Als de SP de grootste wordt, moet je verantwoordelijkheid nemen”, zei Roemer.

SP-leider Emile Roemer wil premier worden

VK 26.05.2012 SP-leider Emile Roemer wil premier worden als zijn partij in een kabinet de minister-president kan leveren. Dat zei hij vanavond in Nieuwsuur. De SP is in sommige peilingen de grootste partij. ‘Als de SP de grootste wordt, moet je verantwoordelijkheid nemen’, zei Roemer.

Lees ook Roemer ziet ‘zorgelijke stemming’ in het land – 24/05/12

SP-leider Emile Roemer wil premier worden

Trouw 26.05.2012 SP-leider Emile Roemer wil premier worden als zijn partij in een kabinet de minister-president kan leveren. Dat zei hij vanavond in Nieuwsuur. Hij kan zich voorstellen dat Diederik Samsom niet onder hem vicepremier zou willen worden. Roemer heeft ook de neiging fractieleider in de Tweede Kamer te blijven als zijn partij niet als grootste tot een kabinet zou toetreden, maar niet de premier zou leveren.

Kiezer heeft het meeste vertrouwen in Rutte en Roemer

Elsevier 26.05.2012 De Tweede Kamerverkiezing van 12 september wordt naar alle waarschijnlijkheid een tweestrijd tussen de VVD en de SP. Kiezers hebben het meeste vertrouwen in deze partijen en zowel VVD-leider Mark Rutte als SP-voorman Emile Roemer is populair. Dat blijkt uit onderzoek van TNS Nipo en de Universiteit van Amsterdam, dat in opdracht van de Volkskrant is uitgevoerd.

In het politieke landschap tekenen zich volgens het onderzoek twee kampen af: de SP met de PvdA aan de ene kant, de VVD met het CDA aan de andere kant. Beide blokken willen D66 er graag bij hebben.

Zie ook:

VK-onderzoek: VVD en SP genieten meeste vertrouwen

VK 26.05.2012 VVD en SP hebben ruim drie maanden voor de verkiezingen de beste papieren om er een tweestrijd van te maken. Het gedoogdebacle met de PVV kleeft VVD-leider Mark Rutte nauwelijks aan, terwijl Emile Roemer en zijn SP sinds 2010 zeer sterk hebben gewonnen aan vertrouwen. Dit blijkt uit kiezersonderzoek dat TNS Nipo en de Universiteit van Amsterdam hebben gedaan voor de Volkskrant, het eerste van drie grote onderzoeken tot de verkiezingen van 12 september.

‘Verkiezingen duel Rutte-Roemer’

Telegraaf 25.05.2012 VVD en de SP hebben de meeste kans op succes bij de komende verkiezingen. Dat blijkt uit een kiezersonderzoek dat de Volkskrant heeft laten doen door TNS Nipo en de Universiteit van Amsterdam.

Verkiezingen 2012 wordt Rutte vs. Roemer

Spits 26.05.2012 De verkiezingen op 12 september zullen vooral een race tussen de VVD en de SP zijn. De Volkskrant liet een kiezersonderzoek uitvoeren door TNS Nipo en de Universiteit van Amsterdam. Daaruit bleek dat de VVD nauwelijks heeft geleden onder de gevallen gedoogcoalitie. Dankzij Roemers populariteit is de SP de meest geduchte tegenstander.

‘Verkiezingen worden duel Rutte – Roemer’

Grootste tegenstelling is tussen D66 en PVV

NU 26.05.2012 DEN HAAG – De VVD en de SP hebben de meeste kans op succes bij de komende verkiezingen. Dat blijkt uit een kiezersonderzoek dat de Volkskrant heeft laten doen door TNS Nipo en de Universiteit van Amsterdam. Als het gaat om kiezersgunst blijkt de VVD nauwelijks te lijden onder het mislukken van de gedoogcoalitie met de PVV. De SP heeft veel vertrouwen gewonnen sinds 2010, mede dankzij de populariteit van Emile Roemer.

mei 26, 2012 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 10 reacties

Peiling 2e kamer 25.05.2012 Synovate – VVD, PvdA en SP bovenaan

Partijen trekken naar elkaar toe
Deze week zien we weinig verschuivingen. Wel zien we dat de drie grootste partijen; de VVD, de SP en de PvdA de laatste weken wat naar elkaar toe trekken.

De VVD bevindt zich in een dalende trend. Deze week komen de liberalen uit op 30 zetels. Dit is het laagste aantal in ruim twee jaar. De PvdA, die de laatste weken juist een stijgende lijn laat zien, is op dit moment twee zetels verwijderd van de SP. De partij van Emile Roemer staat stabiel op 27 zetels.

GroenLinks blijft kwakkelen in de Politieke Barometer. De partij haalt de helft van het aantal zetels in de Tweede Kamer. De hoeveelheid media-aandacht rondom het lijsttrekkerreferendum, betaalt zich niet uit in zetels. Overigens zijn de GroenLinks-kiezers redelijk eensgezind over wie de lijsttrekker moet worden. Jolande Sap krijgt de steun van meer dan drie kwart (78%) van de GroenLinks-kiezers. Tofik Dibi moet het doen met 11%.

Meer weten? bezoek www.ipsos-nederland.nl
Klik hier om de laatste peiling te bekijken!

VVD verliest opnieuw in peiling

VK 26.05.2012 De VVD verliest in de politieke barometer opnieuw. In vergelijking met vorige week verliezen de liberalen 1 zetel en komen uit op 30, een minder dan ze nu hebben in de Tweede Kamer. Ook de PVV verliest een zetel in de peiling. De partij gaat naar 20, vier minder dan het huidige zetelaantal.

VVD verliest opnieuw in peiling

Telegraaf 26.05.2012 De VVD verliest vrijdag in de politieke barometer opnieuw. In vergelijking met vorige week verliezen de liberalen 1 zetel en komen uit op 30, een minder dan ze nu hebben in de Tweede Kamer. Ook de PVV verliest een zetel in de peiling. De partij gaat naar 20, vier minder dan het huidige zetelaantal.

VVD zakt weer in de peiling

Spits 26.05.2012 Gisteren werd er weer gepeild voor de politieke barometer, en wat is het resultaat? Vergeleken met een week eerder is de VVD weer een zetel gezakt naar 30, een minder dan de partij nu in de Tweede Kamer heeft.

VVD blijft verliezen in peiling

Metro 26.05.2012 De VVD blijft de laatste weken zetels verliezen in de Politieke Barometer van Ipsos Synovate. Vergeleken met vorige week verliezen de liberalen een zetel en komen daarmee uit op dertig zetels, het laagste aantal in ruim twee jaar.

VVD blijft verliezen in peiling Synovate

NU 25.05.2012 AMSTERDAM – De VVD blijft de laatste weken zetels verliezen in de Politieke Barometer van Ipsos Synovate. Vergeleken met vorige week verliezen de liberalen een zetel en komen daarmee uit op dertig zetels, het laagste aantal in ruim twee jaar. De PvdA laat de laatste weken juist een stijgende lijn zien. Als nu verkiezingen zouden worden gehouden, zou de partij van Diederik Samsom inmiddels 25 zetels krijgen, een meer dan vorige week.

Gerelateerde artikelen;

VVD, PvdA en SP schuiven naar elkaar toe in peiling

Elsevier 25.05.2012 VVD, PvdA en SP trekken in de peiling qua zetels wat naar elkaar toe. Als er nu verkiezingen zouden zijn, zou de VVD een zetel inleveren en uitkomen op 30. De PvdA zou 25 zetels halen en de SP 27. Dat blijkt vrijdag uit de politieke barometer van onderzoeksbureau Ipsos Synovate. De VVD van premier Mark Rutte staat met 30 zetels op het laagste niveau in ruim twee jaar.

Stabiel
De PvdA liet sinds het aantreden van partijleider Diederik Samsom een stijgende lijn zien. Deze lijkt nu gestuit. De partij zou bij verkiezingen slechts een zetel meer halen ten opzichte van vorige week. De SP van Emile Roemer is stabiel op 27 zetels.

In de peilingen is de SP groter dan de PvdA, maar de verkiezingsstrijd wordt keihard. En dat is in het voordeel van de calculerende Diederik Samsom.

Commentaar Eric Vrijsen: Teddybeer Roemer bang voor lefgozertje Samsom

Zie ook:

mei 25, 2012 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Peiling 2e kamer 25.05.2012 Synovate – VVD, PvdA en SP bovenaan

Voorjaarsnota 2012

Tegenvallers.

De grootste tegenvaller is een extra uitgave van anderhalf miljard euro doordat door de economische krimp meer werkloosheidsuitkeringen zijn aangevraagd. Dat was voorzien, maar de extra uitgave valt toch fors hoger uit dan verwacht. In de gezondheidszorg heeft het kabinet te kampen met een tegenvaller van zevenhonderd miljoen euro, met name door tegenvallers in de AWBZ en de Zorgverzekeringswet. Dat is volgens NRC-binnenlandredacteur Antoinette Reerink “niet zo verrassend”, omdat het “elk jaar een tegenvaller is”.

Voorjaarsnota: forse tegenvallers door zorg en WW-uitkeringen

NRC 25.05.2012 Het demissionaire kabinet-Rutte heeft te maken met “forse tegenvallers”. Dat maakte het kabinet-Rutte vandaag bekend bij de presentatie van de Voorjaarsnota 2012.

Voorjaarsnota: forse tegenvallers op begroting

VK 25.05.2012 Het kabinet heeft te maken met een paar forse tegenvallers in de uitvoering van de begroting van het lopende jaar. Dat blijkt uit de Voorjaarsnota die minister Jan Kees de Jager van Financiën vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Verantwoordelijkheid nemen in crisistijd

25.05.2012  De Voorjaarsnota 2012 geeft informatie over de begroting van 2012 en een overzicht van de maatregelen uit het Begrotingsakkoord voor 2013. Lees meer

Rutte: ‘2013 is geen verloren jaar’

25.05.2012 Het begrotingsakkoord 2013 is nu een onderdeel van het reguliere begrotingsproces. ‘2013 is hierdoor geen verloren jaar’, zei minister-president Rutte daarover. Lees meer

mei 25, 2012 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , | 1 reactie

Gehaktdag – Verantwoordingsdebat Begroting 2011

Begroting 2011

Het is Verantwoordingsdag voor het kabinet-Rutte. De Tweede Kamer spreekt het demissionaire kabinet-Rutte aan op de economische balans van 2011. Althans, dat is de oorspronkelijke bedoeling van Verantwoordingsdag – ook wel: gehaktdag.

Volgens CDA-fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma is de eensgezindheid van vorig jaar in de Tweede Kamer over de aanpak van de schuldencrisis verdwenen. ‘Je hebt nu twee soorten partijen: partijen die schulden willen maken, en partijen die schulden willen afbetalen. Partijen die verantwoordelijkheid willen nemen en partijen die liever schone handen houden.’

Volgens SP-fractievoorzitter Emile Roemer is het resultaat van het kabinetsbeleid dat de economische crisis is verdiept en de tegenstellingen in de maatschappij zijn vergroot. Het vertrouwen van de mensen in de politiek en de economie is historisch laag, aldus de SP-leider.

Alexander Pechtold (D66) vroeg Wilders uitdagend wat hij nou eigenlijk bereikt had met zijn gedoogsteun aan het kabinet. Volgens Pechtold is er door de PVV „vooral gepolariseerd, maar niets gerealiseerd”. Pechtold concludeerde ook dat Nederland er slechter voor staat dan bij het aantreden van het minderheidskabinet van VVD en CDA. De gedoogconstructie van VVD en CDA met de PVV betitelde hij als „een mislukt experiment” dat de economische groei, de werkgelegenheid, de staatsschuld en het vertrouwen van mensen heeft beschadigd.

PvdA-leider Diederik Samsom vond dat ook. Nederland staat er door „bijna 2 jaar doormodderen” onder premier Mark Rutte beroerd voor, zei Samsom. Hij waarschuwde voor de werkloosheid, die inmiddels is opgelopen tot boven de 6 procent. Nederland moet zich niet blindstaren op de 3 procent van het begrotingstekort, maar zich zorgen maken over die werkloosheid, vindt Samsom.

Mark Rutte VVD claimde dat hij het juiste beleid voert in de strijd tegen werkloosheid en wees er op dat Nederland de op één land na laagste werkloosheid van Europa heeft. Rutte botste ook met SP-leider Emile Roemer, over de openstelling van de postmarkt. Die heeft volgens Roemer geleid tot 10.000 ontslagen en het betalen van lonen van 3 euro per uur aan nieuwe postbodes.

Het debat bleek vooral een voorproefje te worden van een hete campagnezomer. De financiële malaise – in Nederland en in Europa – is nu al het onderwerp van de aanstaande  verkiezingen. Onder Rutte is Nederland verder weggezakt in de crisis, zullen de oppositiepartijen vandaag beweren.

Er gaan dus nog wat koppen rollen tijdens de verkiezingsrace op 12.09.2012.

Volg het verantwoordingsdebat ook via de LIVE-blog

Moddergooien in debat  

Telegraaf 24.05.2012 Het is nog bijna 4 maanden tot de verkiezingen van 12 september, maar toch beheerst die dag nu al menig debat in de Tweede Kamer. Zo ook donderdag in het jaarlijkse verantwoordingsdebat, waarin Kamer en kabinet debatteren over de resultaten van het kabinetsbeleid van het jaar ervoor.

Het verantwoordingsdebat van minuut tot minuut

VK  24.06.2012 Demissionair premier Rutte heeft vandaag verantwoording af moeten leggen over het (financiële) beleid in 2011. Heeft het kabinet vorig jaar …

Lees ook Kabinet dient voorstel kleinere Kamer snel in – 24/05/12

Lees ook Rutte: Juiste aanpak stijgende werkloosheid – 24/05/12

LIVE Verantwoordingsdebat

NU 24.05.2012 DEN HAAG – Volg hier live het debat in de Tweede Kamer over de begroting voor 2011

Verantwoordingsdebat was vooral ‘verkiezingsdebat’

NRC 24.05.2012 In het verantwoordingsdebat vanavond in de Tweede Kamer over het financiële beleid van het kabinet Rutte kreeg de premier veel kritiek te verduren vanwege het feit dat Nederland nog altijd in een recessie verkeert. Echter was het debat vooral een manier voor de partijen om campagne te voeren. Lees verder›

Felle toon in verantwoordingsdebat audio, video

NOS 25.04.2012 Tijdens het zogenoemde verantwoordingsdebat over de uitgaven van het kabinet heeft premier Rutte felle kritiek gekregen. Een groot deel van de oppositiepartijen rekent het de premier aan dat de Nederlandse economie nog steeds in een recessie zit.

Volgens D66-fractievoorzitter Pechtold heeft Rutte een kapitale inschattingsfout gemaakt door anderhalf jaar geleden met de PVV in zee te gaan. Dat heeft tot stilstand geleid, zei Pechtold.

Ook PvdA-fractievoorzitter Samsom viel Rutte aan. Hij verweet de premier dat die pocht over zijn beleid, terwijl het aantal werklozen groeit.

Bekijk ook…

‘Schuldencrisis overkwam ons’

NU 24.05.2012  Premier Rutte ontkent dat het kabinetsbeleid de recessie verder heeft verdiept. “We hebben het enige juiste beleid gevoerd.” Tijdens een debat donderdag over de Rijksuitgaven in 2011 van dit kabinet, het zogenaamde verantwoordingsdebat, constateerden onder anderen Diederik Samsom (PvdA) en Emile Roemer (SP) dat de recessie onder Rutte verder is verdiept.

Gerelateerde artikelen;

Rutte: Enige juiste aanpak voor stijgende werkloosheid

Elsevier 24.05.2012 Premier Rutte ontkent dat het kabinetsbeleid de recessie verder heeft verdiept. “We hebben het enige juiste beleid gevoerd.” Dat het aantal werklozen stijgt, is niet goed maar het kabinet voert het enige juiste beleid dat nu nodig is. Premier Mark Rutte (VVD).

Zie ook:

Rutte: Juiste aanpak stijgende werkloosheid

Parool 24.05.2012 De oplopende werkloosheid is niet goed, maar het kabinet voert het enige juiste beleid dat nu nodig is. Dat betoogde premier Mark Rutte donderdagavond in de Tweede Kamer waar het beleid van zijn kabinet gedurende het afgelopen jaar wordt besproken.

Rutte reageerde op cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat de werkloosheid in april met 24.000 personen is gestegen tot 489.000. Volgens de premier ervaart Nederland als exportland de negatieve gevolgen van de internationale schuldencrisis.

Sap ziet 1,5 jaar verloren tijd onder Rutte

VK 24.05.2012 In de anderhalf jaar dat het kabinet-Rutte regeerde, is te veel tijd verloren gegaan aan zaken die er niet toe doen, aldus Jolande Sap van GroenLinks donderdag in de Tweede Kamer tijdens het verantwoordingsdebat. ‘Broodnodige debatten over de modernisering van Nederland werden niet gevoerd, te veel tijd ging op aan geneuzel over 130 kilometer per uur of over dubbele paspoorten.’

Buma: daadkracht, durf en samenwerking om uit crisis te komen

VK 24.05.2012 Daadkracht, durf en samenwerking zijn nodig om uit de crisis te kunnen komen. Dat zei CDA-fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma vandaag tijdens een debat over het kabinetsbeleid van vorig jaar.

Volgens CDA-fractievoorzitter Sybrand van Haersma Buma is de eensgezindheid van vorig jaar in de Tweede Kamer over de aanpak van de schuldencrisis verdwenen. ‘Je hebt nu twee soorten partijen: partijen die schulden willen maken, en partijen die schulden willen afbetalen. Partijen die verantwoordelijkheid willen nemen en partijen die liever schone handen houden.’

Samsom: Rutte modderde twee jaar door

Spits 24.05.2012 De kersverse PvdA-leider Diederik Samsom had vandaag in het verantwoordingsdebat geen goed woord over voor de afgelopen kabinetsperiode van VVD, CDA en gedoogpartij PVV. Nederland heeft onder premier Rutte een periode achter de rug van bijna 2 jaar doormodderen, aldus Samsom.

Samsom hekelt Rutte om twee jaar doormodderen

Parool 24.05.2012 Nederland heeft onder premier Mark Rutte een periode achter de rug van bijna twee jaar doormodderen met de gedoogconstructie van VVD, CDA en PVV. Dat zei PvdA-leider Diederik Samsom vandaag in het verantwoordingsdebat.

Samsom waarschuwt voor oplopende werkloosheid

Parool 24.05.2012 De Nederlandse politiek moet zich niet blindstaren op de 3 procent van het begrotingstekort, maar zich zorgen maken over de 6 procent werkloosheid in Nederland. Dat betoogde PvdA-leider Diederik Samsom vandaag in het verantwoordingsdebat.

Roemer ziet ‘zorgelijke stemming’ in het land

Parool 24.05.2012 Na het enige jaar dat de regering van premier Mark Rutte het volledig voor het zeggen had, ziet de SP ‘vooral een zorgelijke stemming’ in het land. Dat zei SP-leider Emile Roemer donderdag tijdens het debat waarin het kabinet verantwoording aflegt voor zijn beleid in het afgelopen jaar.

Roemer valt Rutte aan

Telegraaf 24.05.2012 SP-leider Emile Roemer verwijt premier Mark Rutte dat het kabinet de postmarkt „om zeep heeft geholpen”. Daardoor zijn volgens Roemer 10.000 mensen ontslagen. „Ze werden er aan de voordeur uitgedonderd en aan de achterkant werden mensen onder het minimumloon teruggehaald”, zei Roemer donderdag in het verantwoordingsdebat.

Pechtold: PVV heeft niks bereikt

Parool 24.05.2012 De PVV heeft in de gedoogconstructie met VVD en CDA de afgelopen jaren vooral ‘gepolariseerd, maar niets gerealiseerd’. Dat zei D66-leider Alexander Pechtold vandaag tegen PVV-leider Geert Wilders.

Pechtold daagde Wilders uit door te zeggen dat die vooral veel stoere taal uitte de afgelopen jaren, maar dat er van zijn doelen niets terecht is gekomen.

Oppositie rekent Rutte recessie aan

NU 24.05.2012 Een groot deel van de oppositie rekent het premier Rutte aan dat de Nederlandse economie nog in een recessie verkeert. Ook de PVV oogstte kritiek.

Tijdens een debat donderdag over de Rijksuitgaven in 2011 van dit kabinet, het zogenaamde verantwoordingsdebat, constateerden onder anderen Diederik Samsom (PvdA) en Emile Roemer (SP) dat de recessie onder Rutte verder is verdiept.

‘Wegloper’ Wilders onder vuur

Metro 24.05.2012  Geert Wilders is donderdag tijdens het Verantwoordingsdebat aangevallen vanwege zijn besluit om de stekker uit de gedoogcoalitie te trekken en zijn kritiek op Europa. Verschillende partijen verwijten de PVV-leider wegloopgedrag.

Pechtold: PVV heeft niks bereikt

Trouw 24.05.2012 De PVV heeft in de gedoogconstructie met VVD en CDA de afgelopen jaren vooral ‘gepolariseerd, maar niets gerealiseerd’. Dat zei D66-leider Alexander Pechtold vandaag tegen PVV-leider Geert Wilders.

Pechtold daagde Wilders uit door te zeggen dat die vooral veel stoere taal uitte de afgelopen jaren, maar dat er van zijn doelen niets terecht is gekomen.

Motie van wantrouwen tegen Bleker verworpen

Parool 24.05.2012 De motie van de Partij voor de Dieren (PvdD) die het kabinet opriep om staatssecretaris Henk Bleker (Landbouw) te vervangen, is donderdag verworpen. De motie die de Tweede Kamer beschouwde als een motie van wantrouwen kreeg alleen steun van de PvdD en GroenLinks.

VVD botst met PVV en SP over financiën

VK 24.05.2012 De VVD is vandaag tijdens een debat over het kabinetsbeleid van vorig jaar in aanvaring gekomen met onder meer PVV en SP. De SP verweet VVD-fractievoorzitter Stef Blok nu te wijzen op het op orde brengen van de overheidsfinanciën, terwijl juist de VVD de afgelopen jaren vaak in de regering heeft gezeten.

VVD en PVV halen naar elkaar uit

NU 24.05.2012 De PVV en de VVD verwijten elkaar onverantwoord financieel beleid te voeren. De VVD stelt onder andere voor het parlement te verkleinen.

Tijdens een debat donderdag over de Rijksuitgaven over 2011 onder het kabinet Rutte, het zogenaamde verantwoordingsdebat, gingen PVV-leider Geert Wilders en VVD-fractievoorzitter Stef Blok vol in de strijd met elkaar. Volg het verantwoordingsdebat ook via de LIVE-blog

Gehaktdag? Een voorproefje van de hete verkiezingszomer 2012

VK 24.05.2012 Het is Verantwoordingsdag voor het kabinet-Rutte. De Tweede Kamer spreekt vanmiddag het demissionaire kabinet-Rutte aan op de economische balans van 2011. Althans, dat is de oorspronkelijke bedoeling van Verantwoordingsdag – ook wel: gehaktdag.

Maar het debat vanmiddag belooft vooral een voorproefje te worden van een hete campagnezomer. De financiële malaise – in Nederland en in Europa – is nu al het onderwerp van de aanstaande  verkiezingen. Onder Rutte is Nederland verder weggezakt in de crisis, zullen de oppositiepartijen vandaag beweren.

mei 25, 2012 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Gehaktdag – Verantwoordingsdebat Begroting 2011

Boerkaverbod weer uit de kast ??

Uit de kast ?

Het verbod op de Burka is een plan uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte. Na Frankrijk en België zou Nederland het derde Europese land worden waar een boerkaverbod van kracht is. In Frankrijk trad het in april in werking. Daar riskeren vrouwen een boete van 150 euro. Mannen die hun vrouw verplichten gezichtsbedekking te dragen, kunnen gestraft worden met een geldboete van 30.000 euro en twee jaar gevangenisstraf.

Zie ook: Boerkaverbod weer de kast in ??

Het verbod op de Burka en de Integratienota van kabinet VVD-CDA-PVV

Het Boerkaverbod nu ook in Nederland – deel 2

Het Boerkaverbod nu ook in Nederlanddeel 1

Van Hoofddoekjes, Burka’s en kruizen deel 3

Van Hoofddoekjes, Burka’s en kruizen deel 2

Van Hoofddoekjes, Burka’s en kruizen deel 1

Het verbod op de Burka en de Integratienota van kabinet VVD-CDA-PVV

Van Boerkapolitie en Caviapolitie – Korpschef Bernard Welten heeft het gedaan

En die Belgen gaan zelfs nog een stapje verder:

Vlaams Belang-leider looft 250 euro uit voor aangeven boerka

Metro 06.06.2012  Belgen die overtreders van het boerkaverbod aangeven bij de politie krijgen 250 euro als beloning van Vlaams Belang-leider Filip Dewinter. “Wie de komende dagen vrij is en wat wil bijverdienen, kan nu ook bij Filip Dewinter terecht”, zo berichtte hij gisteren op zijn eigen website en via de aan hem gelieerde organisatie Steden tegen Islamisering. Volgens de extreemrechtse politicus durft de Belgische politie momenteel niet op te treden tegen dragers van een boerka.

250 euro in België voor wie boerkadraagster aangeeft

VK 05.06.2012 Iedereen die in België een vrouw met een boerka ziet en deze aangeeft bij de politie, kan een premie opstrijken van 250 euro. Steden tegen Islamisering, een Belgische organisatie waarvan Filip Dewinter, voorman van Vlaams Belang, voorzitter is, looft de premie uit. De 250 euro wordt echter alleen overgemaakt als de politie de vrouw in kwestie ook daadwerkelijk oppakt, zo is dinsdag te lezen op de website van de organisatie.

Geld voor boerka-tip

Telegraaf 05.06.2012 Iedereen die in België een vrouw met een boerka ziet en deze aangeeft bij de politie, kan een premie opstrijken van 250 euro. Steden tegen Islamisering, een Belgische organisatie waarvan Filip Dewinter, voorman van Vlaams Belang, voorzitter is, looft de premie uit. De 250 euro wordt echter alleen overgemaakt als de politie de vrouw in kwestie ook daadwerkelijk oppakt, zo is dinsdag te lezen op de website van de organisatie.

Geld voor boerka-tip in België

NU 05.06.2012 Iedereen die in België een vrouw met een boerka ziet en deze aangeeft bij de politie, kan een premie opstrijken van 250 euro. Steden tegen Islamisering, een Belgische organisatie waarvan Filip Dewinter, voorman van Vlaams Belang, voorzitter is, looft de premie uit.

Gerelateerde artikelen;

Verder:

Australie

Boerka in afgesloten ruimte

Telegraaf 02.10.2014 Wie in een boerka een zitting wil bijwonen van het Australische parlement, moet daar volgens nieuwe regels plaatsnemen in een afgesloten ruimte. Dat berichtten Australische media. De veiligheidsmaatregel leidt tot veel ophef; volgens critici is sprake van discriminatie.

,,Personen met gezichtsbedekking die de galerijen betreden van het Huis van Afgevaardigden en de Senaat, moeten plaatsnemen in de afgesloten galerijen”, liet het Departement van Parlementaire Diensten donderdag weten aan de media. De afgesloten glazen ruimtes worden nu vooral gebruikt door bezoekende schoolklassen.

Frankrijk

Rechter: Frans boerkaverbod niet in strijd met mensenrechten

Trouw 01.07.2014 Een verbod op het dragen van een boerka of nikab in het openbaar is niet in strijd met de Europese conventie voor de mensenrechten. Dat heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens uitgesproken in een zaak die door een jonge Franse moslima was aangespannen tegen de Franse staat. Die voerde in 2011 zo’n verbod in.

Boerkaverbod mag

Telegraaf 01.07.2014 Het Franse verbod op het in het publiek dragen van een boerka of nikab is op zich niet in strijd met de Europese conventie voor de mensenrechten. Dat heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens uitgesproken in een zaak die door een jonge Franse moslima was aangespannen tegen de Franse staat. Die voerde in 2011 zo’n verbod in.

Gerelateerde artikelen

13-11: Boerka taboe 

16-09: Britse moet nikab afdoen

24-02: Ophef na ‘grap’ over boerka’s

05-02: ‘Ook boerka voor baby’s’

07-10: Ontsnapt dankzij boerka

Europees hof stemt in met Frans boerkaverbod 

NU 01.07.2014 Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft het omstreden verbod op gezichtsbekdekkende kleding in Frankrijk gehandhaafd. Bekijk video – Een Franse moslima had het verbod aangevochten. Ze voelt zich gediscrimineerd.

In Frankrijk mag al sinds 2011 geen boerka of nikaab worden gedragen die het gezicht verhult. Op het dragen van een boerka of andere compleet bedekkende kledij staat een boete van 150 euro.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Boerkaverbod

Verder:

Buschauffeur weigert vrouw met boerka

Telegraaf 01.07.2014  Een buschauffeur van Arriva heeft in Lelystad tot tweemaal toe een vrouw geweigerd omdat ze een boerka droeg.

De chauffeur zou hebben gezegd dat hij “in zijn bus de baas is”. Dat stoot tegen het zere been van het meldpunt Bureau Gelijke Behandeling in Flevoland. ”Wettelijk is Arriva verplicht om iedereen te vervoeren”, zo klinkt het.

 

‘Vier politiek correcte argumenten die een boerkaverbod in de weg staan’

 

VK 04.09.2012  Een boerkaverbod is prima te rechtvaardigen, vindt Machteld Zee. Wie door de politiek correcte argumenten prikt, ziet in waarom, betoogt zij. Afgelopen zondag schreef  Thomas von der Dunk dat het boerkaverbod één van de weinige PVV-wetsvoorstellen was dat zijn goedkeuring kon wegdragen. Dit naar aanleiding van zijn bezoek aan Zwitserland, waar vele boerkadraagsters op straat te zien zijn.

‘Boerka’s in het straatbeeld zien? Een bezoek aan Zwitserland volstaat’

VK 02.09.2012  Columnist Thomas von der Dunk is net terug uit Zwitserland, en wat hem is opgevallen, is dat het aantal boerka’s daar in het straatbeeld de afgelopen jaren fors is toegenomen. ‘Je ziet er nu makkelijk een half dozijn tegelijk.’

Het had een van de kroonjuwelen van het gedoogkabinet moeten worden, maar de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken trok het wetsontwerp ijlings terug nadat Wilders er de brui aan had gegeven: het boerkaverbod.

CDA’er Mona Keijzer: Burqa is gevangenis voor vrouwen

Elsevier 28.08.2012 Kandidaat-Kamerlid Mona Keijzer van het CDA steunt het verbod op de burqa, het gewaad waarin sommige orthodox-islamitische vrouwen zich hullen. Ze zegt een onveilig gevoel te krijgen bij het zien van het kledingstuk. Keijzer keert zich daarmee tegen CDA-minister Liesbeth Spies (Binnenlandse Zaken), die na de val van het kabinet zei dat ze tegen een burqaverbod is.
‘Als ik in Amsterdam loop en ik zie zo iemand lopen, dan wordt het mij koud om het hart,’ zegt Keijzer tegen nrc.nl. ‘Dan denk ik bij mezelf: wat doen wij vrouwen aan, als we in Nederland zeggen dat dat oké is.’

Zie ook:

Mona Keijzer (CDA) krijgt onveilig gevoel van boerka

VK 28.08.2012 Nummer twee van de kieslijst van het CDA, Mona Keijzer, krijgt het ‘koud om het hart’ als ze ‘in Amsterdam vrouwen in boerka’s ziet lopen. Ze geven een gevoel van onveiligheid’. Dat zei ze dinsdag in Direct Den Haag op nrc.nl, waarin kiezers via de webcam vragen kunnen stellen aan politici. ‘Wat doen wij vrouwen aan’, zei Keijzer. ‘Het is een gevangenis voor vrouwen en een volledige ontkenning van hun identiteit.’

Terugkijken: Mona Keijzer (CDA): boerka is een gevangenis voor vrouwen

NRC 28.08.2012 Keijzer ging in op vragen over de langstudeerboete, en dat het zonde is dat er geen oplossing is gevonden voor het afschaffen van die maatregel. Ook ging ze in op vragen over het boerkaverbod. Keijzer wordt het “koud om het hart” bij het zien van een vrouw in boerka.

Marcouch: Boerka verbieden op school

Spits 04.07.2012 In een interview met het Belgische tijdschrift Knack, zegt PvdA-Kamerlid Ahmed Marcouch, zelf moslim, dat hij voorstander is van een boerkaverbod op luchthavens en scholen. “Ik ben tegen een boerkaverbod, maar je kunt de boerka wel op de luchthaven verbieden omdat daar veiligheidsaspecten aan zitten”, zegt de politicus in het vandaag verschenen Vlaamse magazine.

Boerkaverbod luchthaven

Telegraaf 04.07.2012 Marcouch, die zelf moslim is, wil de gezichtsbedekkende kleding evenmin toestaan voor leraressen en leerlingen. „De mimiek van de leerling is belangrijk. Die leerling wordt nog gevormd, die moet je in de ogen kunnen kijken. Maar van huis naar school mag het weer wel.”

Marcouch wil boerka verbieden op luchthaven

NU 04.07.2012 PvdA-Kamerlid Ahmed Marcouch vindt dat boerka’s verboden moeten kunnen worden op de luchthavens. ”Ik ben tegen een boerkaverbod, maar je kunt de boerka wel op de luchthaven verbieden omdat daar veiligheidsaspecten aan zitten”, zegt de politicus woensdag in het Vlaamse tijdschrift Knack.

Gerelateerde artikelen;

Marcouch wil boerkaverbod op luchthavens

AD 04.07.2012 PvdA-Kamerlid Ahmed Marcouch vindt dat boerka’s verboden moeten kunnen worden op de luchthavens. ‘Ik ben tegen een boerkaverbod, maar je kunt de boerka wel op de luchthaven verbieden omdat daar veiligheidsaspecten aan zitten’, zegt de politicus vandaag in het Vlaamse tijdschrift Knack.

Boerkaverbod en verbod op dubbele nationaliteit niet controversieel

VK 31.05.2012 De wetsvoorstellen voor het boerkaverbod en het verbod op de dubbele nationaliteit kunnen nog voor de verkiezingen behandeld worden in de Tweede Kamer. Een meerderheid in Kamercommissie Binnenlandse Zaken besloot vandaag dat beide onderwerpen niet controversieel worden verklaard.

Kamer: boerkaverbod niet controversieel

RTL 31.05.2012 De Tweede Kamer gaat gewoon door met de behandeling van het boerkaverbod. Dat betekent dat minister Spies nog voor de verkiezingen van 12 september nog een keer moet debatteren over het gevoelige onderwerp.

Draai van Spies

Minister Spies van Binnenlandse Zaken zei in de strijd om het CDA-lijsttrekkerschap nog dat het boerkaverbod wat haar betreft niet meer hoefde. Maar daar kwam ze vorige week op terug: “Ik kan en wil het wetsvoorstel nog steeds verdedigen”. Volgens Spies was haar eerdere uitspraak alleen gedaan in haar rol als kandidaat voor het lijsttrekkerschap.

Lees ook: Kabinet zet boerkaverbod door

Boerkaverbod en dubbel paspoort niet controversieel dankzij PvdA

NRC 31.05.2012 De wetsvoorstellen voor het boerkaverbod en het verbod op de dubbele nationaliteit mogen nog door het zittende demissionaire kabinet worden behandeld. Een meerderheid in de Tweede Kamer besloot vandaag de twee onderwerpen niet controversieel te verklaren. Steun van de PvdA gaf daarbij de doorslag. LEES VERDER›

Boerkaverbod en dubbel paspoort niet controversieel

Metro 31.05.2012 De wetsvoorstellen voor het boerkaverbod en het verbod op de dubbele nationaliteit worden gewoon nog door het zittende demissionaire kabinet behandeld. Een meerderheid in de Tweede Kamer besloot donderdag de twee onderwerpen niet controversieel te verklaren.

Kamer verklaart boerkaverbod niet controversieel

NU 31.05.2012 AMSTERDAM – De wetsvoorstellen voor het boerkaverbod en het verbod op de dubbele nationaliteit worden gewoon nog door het zittende demissionaire kabinet behandeld. Een meerderheid in de Tweede Kamer besloot donderdag de twee onderwerpen niet controversieel te verklaren.

Gerelateerde artikelen;

CDA wil door met burqaverbod, ondanks kritiek Spies

Elsevier 22.05.2012De Tweede Kamerfractie van het CDA wil door met het wetsvoorstel dat het dragen van een burqa verbiedt. De fractie staat daarmee lijnrecht tegenover CDA-minister Liesbeth Spies (Binnenlandse Zaken) die na de val van het kabinet zei dat ze tegen een burqaverbod is.

‘Het CDA is sinds 2005 voor een verbod op gelaatsbedekkende kleding. Dat zijn we nog steeds,’ zegt CDA-Kamerlid Mirjam Sterk. Ook VVD en PVV willen verder met de behandeling van het wetsvoorstel.

Opheldering
Het CDA is voor een burqaverbod omdat het gelaatsbedekkende kleding de legitimatie bemoeilijkt, de communicatie belemmert en ervoor zorgt dat mensen zich niet meer veilig voelen.

Weblog van Liesbeth Wytzes: De verbluffende lenigheid van Liesbeth Spies

Commentaar Arendo Joustra: Anoniem online protest tegen burqa is hypocriet

Weblog van Afshin Ellian: Neem voorbeeld aan Franse strijd tegen burqa

Zie ook:

Kabinet gewoon door met voorstel boerkaverbod

VK 22.05.2012 Minister Liesbeth Spies (Binnenlandse Zaken) wil de wetsvoorstellen voor het boerkaverbod en het verbod op de dubbele nationaliteit gewoon verdedigen in de Kamer. Begin mei zei Spies tegen de Volkskrant dat ze niet enthousiast was over de voorstellen. Ze zegt nu te betreuren dat ze dit heeft gezegd.

Kabinet: door met boerkaverbod

Telegraaf  22.05.2012 Het kabinet gaat gewoon door met het wetsvoorstel voor het boerkaverbod. „Ik kan en wil beide wetsvoorstellen nog steeds verdedigen”, zei minister Liesbeth Spies van Binnenlandse Zaken dinsdag in de Kamer.

Boerkaverbod gaat door

Spits 22.05.2012 Het kabinet gaat gewoon door met het wetsvoorstel voor het boerkaverbod. “Ik kan en wil beide wetsvoorstellen nog steeds verdedigen”, zei minister Liesbeth Spies van Binnenlandse Zaken vandaag in de Kamer.

Begin mei zei ze in een interview dat ze er geen traan om zou laten als de Kamer het boerkaverbod niet zou willen behandelen. Spies zegt nu dat ze toen sprak als kandidaat voor het leiderschap bij het CDA.

Kabinet gaat gewoon door met voorstel boerkaverbod

Trouw 22.05.2012  Minister Liesbeth Spies (Binnenlandse Zaken) wil de wetsvoorstellen voor het boerkaverbod en het verbod op de dubbele nationaliteit gewoon verdedigen in de Kamer. Begin mei zei Spies tegen de Volkskrant dat ze niet enthousiast was over de voorstellen. Ze zegt nu te betreuren dat ze dit heeft gezegd.

CDA wil door met boerkaverbod

Trouw 22.05.2012 ‘Het CDA is sinds 2005 voor een verbod op gelaatsbedekkende kleding. Dat zijn we nog steeds’, zei Kamerlid Mirjam Sterk.

Spies houdt vast aan wetsvoorstel boerkaverbod

Metro 22.05.2012 Demissionair minister van Binnenlandse Zaken Liesbeth Spies (CDA) trekt haar wetsvoorstel dat het dragen van een boerka verbiedt niet in. Ook het wetsvoorstel over de dubbele nationaliteit wordt niet van tafel gehaald. Dat zei ze dinsdag in de Tweede Kamer. Spies kreeg daarop de hoon van de Kamer over zich heen.

Gerelateerd nieuws;

Kabinet gewoon door met voorstel boerkaverbod

NU 22.05.2012 Het kabinet gaat gewoon door met het wetsvoorstel voor het boerkaverbod. ”Ik kan en wil beide wetsvoorstellen nog steeds verdedigen’’, zei minister Liesbeth Spies van Binnenlandse Zaken dinsdag in de Kamer.

CDA wil door met boerkaverbod

VK 22.05.2012 De Tweede Kamerfractie van het CDA wil door met het wetsvoorstel voor het boerkaverbod. Daarmee neemt de fractie hard afstand van CDA-minister Liesbeth Spies van Binnenlandse Zaken, die onlangs zei dat ze er geen traan om zou laten als het voorstel voor het boerkaverbod, dat ze zelf eerder nog had verdedigd, in de prullenbak zou verdwijnen.

Verwant nieuws:

Vlaams Belang trekt nep-tijdschriftcovers met vrouwen in boerka weer terug – 10/05/12

De worsteling van het CDA met boerka en dubbele nationaliteit – 02/05/12

PvdA tegen Spies: schrap verbod boerka en dubbele nationaliteit – 02/05/12

CDA wil door met boerkaverbod

NU 22.05.2012 DEN HAAG – De Tweede Kamerfractie van het CDA wil door met het wetsvoorstel voor het boerkaverbod. Daarmee neemt de fractie hard afstand van CDA-minister Liesbeth Spies van Binnenlandse Zaken, die onlangs zei dat ze er geen traan om zou laten als het voorstel voor het boerkaverbod, dat ze zelf eerder nog had verdedigd, in de prullenbak zou verdwijnen. ”Het CDA is sinds 2005 voor een verbod op gelaatsbedekkende kleding. Dat zijn we nog steeds’’, zei Kamerlid Mirjam Sterk.

Gerelateerde artikelen;

mei 23, 2012 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 7 reacties

Geert Wilders bedreigd door rapper Mosheb (Mohammed Sheb)

Zie ook: Geert Wilders bedreigd – werkstraf voor rapper Mosheb (Mohammed Sheb)

Alsnog straf voor bedreiging Wilders in rap

Trouw 20.09.2012 Het gerechtshof in Den Haag heeft donderdag rapper Mo$heb veroordeeld tot een taakstraf van 40 uur en een maand voorwaardelijke celstraf, wegens het maken van een raptekst met doodsbedreigingen aan het adres van PVV-leider Geert Wilders. Wilders deed in 2007 aangifte, nadat hij een clip met de tekst op YouTube had gezien.

Hoge Raad vernietigt vrijspraak van doodsbedreiging aan adres Wilders

NRC 22.05.2012 Een rapper die in november 2010 werd vrijgesproken van doodsbedreigingen aan het adres van Geert Wilders, kan toch nog vervolgd worden. De Hoge Raad vernietigde vandaag de vrijspraak en laat de zaak opnieuw beoordelen.

Hoge Raad staat vervolging bedreiger Wilders toe

Elsevier 22.05.2012 Een rapper die in een YouTube-video Geert Wilders (PVV) met de dood bedreigde, kan alsnog worden vervolgd. De Hoge Raad vernietigde dinsdag een vrijspraak van het gerechtshof in Den Haag.

De toen achttienjarige Mohammed Sheb, die zichzelf ‘Mo$heb’ noemt, dreigde Wilders in 2007 neer te schieten in de tekst van zijn lied tenzij hij zelf van het dak sprong. ‘Of wil je lievers kogels in je lijf?’ vraagt hij.

Zie ook:

Hoge Raad vernietigt vrijspraak doodsbedreiging aan adres Wilders

VK 22.05.2012 De Hoge Raad heeft vandaag een vonnis vernietigd van de rechtbank in Den Haag, waarin de verdachte werd vrijgesproken van een aanklacht voor doodsbedreiging aan het adres van PVV-leider Geert Wilders. De zaak moet over, vindt de Raad. In een tweede doodsbedreigingszaak aan het adres van Wilders houdt de Hoge Raad de eerdere veroordeling in stand.

Geen vrijspraak Wilders-rap

Telegraaf 22.05.2012 Het gerechtshof in Den Haag moet zich opnieuw buigen over een vrijspraak van rapper Mo$heb, die een rap schreef over Geert Wilders. Dat heeft de Hoge Raad dinsdag bepaald.

Zaak bedreiging Wilders moet over

Metro 22.05.2012 De zaak tegen de maker van een bedreigende rap over PVV-leider Geert Wilders moet over. Dat heeft de Hoge Raad dinsdag bepaald. Mohammad B. werd in november 2010 door het hof in Den Haag vrijgesproken, maar de Hoge Raad vindt de vrijspraak onvoldoende onderbouwd.

Hoge Raad vernietigt vrijspraak Wilders-rap

NU 22.05.2012 DEN HAAG – Het gerechtshof in Den Haag moet zich opnieuw buigen over een vrijspraak van rapper Mo$heb, die een rap schreef over Geert Wilders. Dat heeft de Hoge Raad dinsdag bepaald. Eerder veroordeelde de rechtbank in Rotterdam Mo$heb tot een taakstraf van 80 uur, wegens een doodsbedreiging in de rap aan het adres van de PVV-politicus.

Gerelateerde artikelen;

mei 23, 2012 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , | 6 reacties

Geert Wilders PVV versus noodfonds ESM – Rechtzaak tegen de Nederlandse Staat

Waarom wil Wilders met Nederland uit de EU?Video

Na drie dagen debatteren stemde een ruime meerderheid van VVD, PvdA, CDA, D66 en GroenLinks tijdens een hoofdelijke stemming voor ratificatie van het verdrag, met honderd tegen 47 stemmen. Behalve de PVV stemden de SP, ChristenUnie, SGP, PvdD en Hero Brinkman tegen het verdrag. De bezwaren van deze partijen luidden onder meer dat de parlementaire controle op het fonds niet goed is geregeld.

 Het permanente noodfonds

Vijf vragen over het Europese noodfonds

Het permanente noodfonds, ESM, wat is dat precies?

Het permanente noodfonds

Brinkman op zeepkist  – Video

 
De PVV, de SP en de ChristenUnie zijn tegen het fonds en willen een besluit erover uitstellen. “In het licht van de slagvaardigheid van het fonds en de zekerheid naar de financiële markten zou dat niet gewenst zijn”, zei De Jager. “Als je niet in staat bent de brandweer te laten uitrukken is dat geen gewenste situatie. Maar het is aan de Tweede Kamer erover te besluiten.”
 
Zie ook: Geert Wilders PVV versus noodfonds ESM – Rechtzaak tegen de Nederlandse Staat – deel 2

NRC 04.06.2012 Is het echt zo’n “grote schande” als Hero Brinkman beweerde na afloop van het debat over het Europese noodfonds ESM in de Tweede Kamer? Betalen Nederlanders per hoofd echt het meeste van alle eurolanden, zoals hij beweert? Next.checkt zocht het uit. Lees verder›

EU: herkapitalisatie banken via ESM overwegen

Trouw 30.05.2012 De eurozone moet groei aanjagen om het vertrouwen van beleggers te herwinnen, maar de regio moet zich ook buigen over de herkapitalisatie van banken met geld uit het permanente noodfonds ESM. Daarnaast moet gekeken worden naar de uitgifte van eurobonds en de oprichting van een bankunie. Die aanbevelingen deed de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de Europese Unie, vandaag.

De aandelenmarkten veerden op na de aankondiging uit Brussel ook al betreft het geen formele voorstellen en zal er felle kritiek komen uit bijvoorbeeld Duitsland. Dat land is mordicus tegen eurobonds en een directe herkapitalisatie van banken met geld uit het ESM.

Lees ook: EU: Nederland moet aan de bak – 30/05/12

Lees ook: Brussel: Nederland moet renteaftrek afschaffen – 30/05/12

EU: herkapitalisatie banken via ESM overwegen

VK 30.05.2012 De eurozone moet groei aanjagen om het vertrouwen van beleggers te herwinnen, maar de regio moet zich ook buigen over de herkapitalisatie van banken met geld uit het permanente noodfonds ESM. Daarnaast moet gekeken worden naar de uitgifte van eurobonds en de oprichting van een bankunie. Die aanbevelingen deed de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de Europese Unie, vandaag.

 
 
Next checkt vier uitspraken van Rutte over steun voor euro en EU

NRC 29.05.2012 Rutte deed vorige week tijdens het debat over het noodfonds ESM enkele beweringen over de steun voor de euro en de Europese Unie. Op verzoek van lezer Bram Querido onderzoekt next checkt vier uitspraken van Rutte. Slechts één uitspraak blijkt helemaal waar te zijn. Lees verder›

Spanje: Geen steunpakket nodig voor onze banken

Elsevier 28.05.2012 De Spaanse premier Mariano Rajoy bestudeert nog op welke manier noodlijdende Spaanse banken met publiek geld moeten worden geholpen. Volgens Rajoy zal er geen internationaal steunpakket nodig zijn voor de Spaanse bankensector. Vrijdag werd bekend dat de Spaanse bank Bankia om een nieuwe kapitaalinjectie van 19 miljard euro heeft gevraagd om te voorkomen dat de bank omvalt. 

Tweede Kamer moet controle op ESM eisen
De gang van zaken rond Europees Stabiliteitsmechanisme noopt tot fundamenteel debat over eurobeleid. Kamer loopt achter de feiten aan
Lees het Elsevier-commentaarvan Carla Joosten

Zie ook:

‘Pro-Europa politici moeten maar hopen dat kiezer op 12 september deze belediging is vergeten’

VK 25.05.2012 De pro-Europa politici weten verdomd goed dat een meerderheid van het Nederlandse volk inzake het ESM-verdrag lijnrecht tegenover hen staat, schrijft René van Leeuwen.

Geert Wilders groeit bij elke geleden nederlaag

Trouw 24.05.2012 Acties tegen het Europese noodfonds zijn kansloos, maar de PVV-verkiezingscampagne krijgt alle aandacht. Een rechtszaak, drie keer hoofdelijke stemming afgedwongen, vandaag wellicht nog één of twee keer. De verkiezingscampagne van Geert Wilders met, zoals aangekondigd, als thema Europa, is begonnen.

‘Wilders is door het ESM-protest de grootste democraat in Den Haag’

VK 23.05.2012  Zelfs zonder de details van het ESM te kennen, kun je aanvoelen dat het hier om een belangrijk en controversieel onderwerp gaat. ‘Dat de huidige Kamer hier toch over heeft gestemd, is pure minachting van de kiezer’, betoogt René van Leeuwen.

In een eerdere column heb ik u al eens deelgenoot van mijn twijfels en overpeinzingen gemaakt. Toen, en nu nog steeds, wist ik niet wie ik eigenlijk moest geloven. De economen en politici die vóór het vasthouden aan de 3 procent waren, of de economen en politici die er tegen waren. .

Lees ook Debat noodfonds: Kamer klem tussen crisis en kiezer – 23/05/12

Lees ook ‘Het is een gedurfd juridisch waagstuk van Moszkowicz’ – 22/05/12

De oude Wilders is terug: campagnevoeren en provoceren

VK 23.05.2012   PVV-leider Geert Wilders weet de schijnwerpers weer als vanouds op zich gericht door zijn protesten – binnen en buiten het parlement – tegen het EU-noodfonds. Campagnevoeren zit hem in het bloed.

Bij aanvang van het debat over het permanente EU-noodfonds ESM was het gisteravond wederom PVV-leider Geert Wilders die een stunt liet zien. Hoewel hij in principe niets te zoeken had bij het debat – fractiegenoot Tony van Dijk voerde het woord – kwam Wilders als fractievoorzitter onverwachts opdagen om een hoofdelijke stemming aan te vragen om het debat uit te stellen. 

Lees ook ‘Wilders is door het ESM-protest de grootste democraat in Den Haag’ – 23/05/12

Lees ook Wilders vraagt weer uitstel debat eurofonds – 23/05/12

Elsevier 22.05.2012 De gang van zaken rond Europees Stabiliteitsmechanisme noopt tot fundamenteel debat over eurobeleid. Kamer loopt achter de feiten aan. De Tweede Kamer stemt deze week in met het Europees Stabiliteitsmechanisme, afgekort ESM. Daarmee levert het parlement budgetrecht in. Een gevolg van de wens om de euro overeind te houden en een stap verder in de richting van een schuldenunie. Het ESM moet financiële bijstand verlenen aan eurolanden die in financiële problemen komen of dreigen te komen. Besluiten hierover moeten door alle eurolanden worden goedgekeurd, behalve in noodgevallen. Dan is 85 procent voldoende.

 
‘PVV zal winst boeken met anti-Europacampagne’

VK 19.05.2012 Tussen PVV, SP, CDA en VVD bestaat grote electorale mobiliteit. Het is onverstandig deze potentiële kiezers te negeren. Het antwoord op de vraag welke partij daarvan het meest kan profiteren is helder: de PVV van Wilders vindt tot nu bij elke verkiezing een gat in de electorale markt en in 2012 is dat te vinden in de anti-Europese hoek. Als de PVV erin slaagt de afkeer van de EU op de agenda te zetten zal Europa voor het eerst bij Nederlandse verkiezingen het dominante thema zijn.

 
Stelt u zich voor: er tekent zich, bij naderende verkiezingen, in de Tweede Kamer een meerderheid af voor een wetsvoorstel waarin de ontwikkelingshulp volledig wordt afgeschaft – zeer tegen de zin van PvdA, GroenLinks en D66. Sterker: deze fracties zijn zozeer verontrust door hun dreigende politieke nederlaag dat ze besluiten naar de rechter te stappen om af te dwingen dat pas ná de verkiezingen, door de nieuwe Kamer over het voorstel gestemd wordt. Wat zou Geert Wilders daarvan vinden?

‘Wilders steekt zijn rechtstotalitaire middelvinger op tegen de democratie’

VK 18.05.2012 Door het aanspannen van het proces tegen het permanente noodfonds voor de euro (ESM), probeert Wilders een gevaarlijk precedent te scheppen: zijn het straks echt rechters die in Nederland gaan bepalen waar onze Kamer wel en niet over stemt? Dat schrijft Miko Flohr.

Rechtzaak.

Wilders sluit bodemprocedure niet Video

Moszkowicz: Kabinet handelt overhaast en onzorgvuldig

Trouw 29.05.2012 Het kabinet handelt rond het Europees noodfonds overhaast, onzorgvuldig en drukt willens en wetens wetsvoorstellen door. Dat zei advocaat Bram Moszkowicz dinsdag tijdens het kort geding dat Geert Wilders over het zogenoemde ESM aanspande. ,,Het is onwenselijk als een demissionair kabinet en een te ontbinden Tweede Kamer de stoelen van hun opvolgers bevuilen.”

Wilders sluit bodemprocedure om ESM niet uit

NU 29.05.2012  ‘Ik heb vertrouwen in het geweldige pleidooi van mijn advocaat’  Geert Wilders begint mogelijk een bodemprocedure als de voorzieningenrechter hem vrijdag geen gelijk geeft in het kort geding over het Europees noodfonds. ”Dat zullen we dan overwegen”, zei hij na afloop van de zaak. Wilders wees er wel op dat zoiets jaren kan duren.

Gerelateerde artikelen;

Wilders sluit bodemprocedure niet uit

RTL 29.05.2012 Geert Wilders begint mogelijk een bodemprocedure als de voorzieningenrechter hem vrijdag geen gelijk geeft in het kort geding over het Europees noodfonds. ”Dat zullen we dan overwegen”, zei hij na afloop van de zaak. Wilders wees er wel op dat zoiets jaren kan duren.

Wilders zei goede hoop te hebben op een goede afloop van de zaak. ”Anders zouden we hier niet staan.” De PVV-politicus verwacht dat de rechter vrijdag met een inhoudelijk oordeel komt, nu de landsadvocaat niet om de niet-ontvankelijkheid van de zaak heeft gevraagd. Dat deed Bert-Jan Houtzagers niet omdat Wilders als burger voor de rechter stond ”We zijn daar erg blij mee. Iedere Nederlandse burger heeft hier recht op.”

Lees ook:

Zaak Wilders tegen Europees noodfonds van start

Wilders sleept Staat voor rechter

Zes vragen over miljardenfonds ESM

Wellicht bodemprocedure

Telegraaf 29.05.2012  Geert Wilders begint mogelijk een bodemprocedure als de voorzieningenrechter hem vrijdag geen gelijk geeft in het kort geding over het Europees noodfonds. „Dat zullen we dan overwegen”, zei hij na afloop van de zaak. Wilders wees er wel op dat zoiets jaren kan duren.

Wilders: Mogelijk bodemprocedure bij afwijzing geding

Elsevier 29.05.2012 PVV-leider Geert Wilders overweegt een bodemprocedure tegen de staat aan te spannen als de rechter hem geen gelijk geeft in het kort geding over het permanente Europese noodfonds. Dat heeft de PVV-leider dinsdag na afloop van het kort geding laten weten. De rechter doet vrijdag om 10.00 uur uitspraak. ‘Als de rechter ons ongelijk geeft, zullen we een bodemprocedure overwegen. Dat kan wel jaren duren,’ zei Wilders. Elke burger heeft het recht een kort geding tegen de Nederlandse staat aan te spannen.

Zie ook:

Rechter doet vrijdag uitspraak in kort geding Wilders over ESM

NRC 29.05.2012 De rechtbank in Den Haag zal vrijdag om 10.00 uur uitspraak doen in het kort geding dat Geert Wilders heeft aangespannen tegen de Staat. Wilders eist dat de goedkeuring van het nieuwe permanente noodfonds voor de euro ESM wordt uitgesteld tot na de verkiezingen. De Tweede Kamer stemde afgelopen donderdag al in met het ESM, de Eerste Kamer moet nog stemmen. Lees verder›

Geding Wilders tegen ESM

Telegraaf 29.05.2012 Het kabinet handelt rond het Europees noodfonds overhaast, onzorgvuldig en drukt willens en wetens wetsvoorstellen door. Dat zei advocaat Bram Moszkowicz dinsdag tijdens het kort geding dat Geert Wilders over het zogenoemde ESM aanspande. „Het is onwenselijk als een demissionair kabinet en een te ontbinden Tweede Kamer de stoelen van hun opvolgers bevuilen.”

Wilders: Bodemprocedure over ESM niet uitgesloten

AD 29.05.2012 Geert Wilders begint mogelijk een bodemprocedure als de voorzieningenrechter hem geen gelijk geeft in het kort geding over het Europees noodfonds. ‘Dat zullen we dan overwegen’, zei hij na afloop van de zaak. Wilders wees er wel op dat zoiets jaren kan duren. De voorzieningenrechter in Den Haag doet vrijdag om 10.00 uur uitspraak in het kort geding dat Wilders heeft aangespannen over het Europees noodfonds ESM. Dat zei hij dinsdagochtend nadat Wilders en de Nederlandse Staat hun standpunten duidelijk hadden gemaakt.

Lees ook

Wilders sluit bodemprocedure om ESM niet uit

NU 29.05.2012 Geert Wilders begint mogelijk een bodemprocedure als de voorzieningenrechter hem vrijdag geen gelijk geeft in het kort geding over het Europees noodfonds. ”Dat zullen we dan overwegen”, zei hij na afloop van de zaak. Wilders wees er wel op dat zoiets jaren kan duren.

Gerelateerde artikelen;

Kort geding Wilders om Europees noodfonds ‘niet politiek’

Elsevier 29.05.2012 Bij de rechtbank in Den Haag is het kort geding begonnen waarmee PVV-leider Geert Wilders de beslissing over de Nederlandse medewerking aan het Europese noodfonds voor de euro (ESM) probeert uit te stellen tot na de verkiezingen. De advocaat van Wilders, Bram Moszkowicz, benadrukte dat het niet om een politiek proces gaat, maar dat Wilders de zaak als Nederlands staatsburger heeft aangespannen. 

Wilders vindt dat de staat te overhaast handelt en er willens en wetens wetsvoorstellen doordrukt. De PVV-leider vindt dat de demissionaire regering een controversieel besluit als over het ESM ‘in de ijskast had moeten zetten’. Landsadvocaat Bert-Jan Houtzagers zei dat hij niet om de niet-ontvankelijkheid van de zaak zal vragen. Moszkowicz betoogde al dat als Wilders hierom niet naar de rechter mag, geen enkele Nederlandse burger dat dus mag.

De rechter doet vrijdag om 10.00 uur uitspraak in de zaak. Geert Wilders zei een bodemprocedure te overwegen als de rechter hem vrijdag geen gelijk geeft. ‘De gang van zaken rond Europees Stabiliteits-mechanisme noopt tot fundamenteel debat over eurobeleid. Kamer loopt achter de feiten aan’

Commentaar van Carla Joosten: Tweede Kamer moet controle op ESM eisen

Wilders bij rechter om noodfonds

Spits 29.05.2012 De voorzieningenrechter in Den Haag heeft vandaag het kort geding dat Geert Wilders heeft aangespannen behandeld. De PVV-leider wil dat de Tweede Kamer een beslissing over het Europees noodfonds uitstelt tot na de verkiezingen in september. Landsadvocaat Bert-Jan Houtzagers benadrukte dat de Kamer heeft ingestemd en dat een verzoek tot uitstel van het debat over het noodfonds telkens werd verworpen.

Vandaag probeert Wilders besluit over Europees noodfonds uit te stellen – Video

NRC 29.05.2012 Bij de rechtbank in Den Haag dient vanochtend om 10.30 uur het kort geding dat Geert Wilders heeft aangespannen tegen de Staat. Hij eist dat de goedkeuring van het nieuwe permanente noodfonds voor de euro ESM wordt uitgesteld tot na de verkiezingen. De Tweede Kamer stemde donderdag in met het ESM, de Eerste Kamer moet nog stemmen.

Lees ook: ESM: waarom is het belangrijk en omstreden?

‘Het is een gedurfd juridisch waagstuk van Moszkowicz’

VK 22.05.2012 Wilders klaagt samen met zijn advocaat Moszkowicz de staat aan om Nederlandse deelname aan het permanente Europees noodfonds (ESM) te voorkomen. In de Tweede Kamer kreeg Wilders geen meerderheid, nu wendt hij zich dus tot de rechtspraak. Goed plan?

Moszkowicz: kort geding ESM heeft ‘redelijke kans van slagen’

VK 22.05.2012 Advocaat Bram Moszkowicz denkt dat het kort geding dat Geert Wilders heeft aangespannen tegen de staat succes kan hebben. ‘Ik denk dat ik een redelijke kans van slagen maak om te doen wat ik doe’, zegt Moszkowicz tegen Volkskrant.nl.

Geding Wilders over week

Telegraaf 22.05.2012 Het kort geding dat PVV-leider Geert Wilders heeft aangespannen om het Europees noodfonds (ESM) tot na de verkiezingen in september van tafel te krijgen, dient hoogstwaarschijnlijk volgende week dinsdagochtend. Dat heeft Wilders’ advocaat Bram Moszkowicz dinsdag gezegd. De raadsman heeft de dagvaarding inmiddels ingediend bij de rechtbank in Den Haag.

Geding Wilders waarschijnlijk over een week

Trouw 22.05.2012 Het kort geding dat PVV-leider Geert Wilders heeft aangespannen om het Europees noodfonds (ESM) tot na de verkiezingen in september van tafel te krijgen, dient hoogstwaarschijnlijk volgende week dinsdagochtend. Dat heeft Wilders’ advocaat Bram Moszkowicz vandaag gezegd.

Geding Wilders over een week

NU 22.05.2012 Het kort geding dat PVV-leider Geert Wilders heeft aangespannen om het Europees noodfonds (ESM) tot na de verkiezingen in september van tafel te krijgen, dient volgende week dinsdagochtend.

Gerelateerde artikelen;

Wilders vraagt weer uitstel debat

Telegraaf 22.05.2012 PVV-leider Geert Wilders heeft dinsdag aan het begin van het Tweede Kamerdebat over het Europese noodfonds ESM opnieuw voorgesteld om het Kamerdebat uit te stellen, tot na het kort geding dat hij er volgende week tegen voert. Hij wil dat de Kamer net als vorige week weer hoofdelijk gaat stemmen over zijn voorstel.

PVV zet kort geding tegen Staat door nadat Kamer ultimatum negeert

NRC 21.05.2012 Geert Wilders zet de rechtszaak tegen de Staat door. Verkiezingsstunt of niet: er is de PVV-leider ogenschijnlijk veel aan gelegen dat het demissionair kabinet niet beslist over het voorstel voor de ratificatie van het ESM. Op die manier is dit nieuwe permanente noodfonds voor de euro, vervanger van het tijdelijke EFSF, thema in de campagnes. Lees verder›

 Wilders haalt Staat voor de rechter

RTL 21.05.2012 Wilders had het kabinet tot maandagmiddag 16.00 uur gegeven om het permanente noodfonds voor de euro (ESM) minstens tot na de verkiezingen op 12 september van tafel te halen. Maar dat is het kabinet niet van plan. Wanneer de zaak dient, kon Wilders nog niet zeggen.

Wilders zet kort geding voort

VK 21.05.2012 PVV-leider Geert Wilders zet zijn kort geding tegen de Staat voort. Hij wil dat het debat over het Europese noodfonds ESM wordt opgeschort tot na de verkiezingen. Morgen stuurt zijn advocaat Bram Moszkowicz een dagvaarding naar de rechtbank.

 
Wilders: Het kort geding gaat door!

Spits 21.05.2012 Het kort geding gaat doorrrr. PVV-leider Geert Wilders gaf het kabinet een deadline, vandaag om 16 uur, om een beslissing over het permanente noodfonds (ESM) op te schorten tot na de verkiezingen op 12 september. Dat is het kabinet dus niet van plan.

Wilders zet kort geding door

Metro 21.05.2012 PVV-leider Geert Wilders zet de rechtszaak tegen de Staat door. Hij wil zo bereiken dat het voorstel voor de ratificatie van het nieuwe permanente noodfonds voor de euro ESM wordt uitgesteld tot na de verkiezingen. Dat laat hij maandagavond weten, nadat de regering geen gehoor gaf aan zijn ultimatum. Wanneer de rechtszaak plaatsvindt, kon Wilders niet aangeven.

Wilders zet kort geding tegen de Staat door

NU 21.05.2012 PVV-leider Geert Wilders zet zijn kort geding tegen de Staat over het Europees noodfonds door.

Gerelateerde artikelen;

Kabinet wijst ultimatum Wilders af en blijft bij eurofonds

Elsevier 21.05.2012 Het kabinet trekt het wetsvoorstel over het permanente noodfonds voor de euro ESM niet in, zoals PVV-leider Geert Wilders wil. Wilders heeft het kabinet hiervoor tot 16.00 uur de tijd gegeven en dreigt een kort geding aan te spannen.

Het wetsvoorstel regelt dat Nederland deelnemer wordt van ESM. Het kabinet vindt dat het aan de Tweede Kamer is om het ESM-verdrag al dan niet uit te stellen, meldt de NOS.

Verkiezingen
Wilders is van plan met zijn advocaat Bram Moszkowicz een kort geding tegen de Nederlandse staat aan te spannen. Hij wil zo voorkomen dat het kabinet nog voor de verkiezingen op 12 september instemt met het ESM. De rechter moet deze ‘onrechtmatige daad’ tegenhouden.

Weblog van Carla Joosten: Wat wordt het Europese verhaal van Rutte?

Zie ook:

Kabinet negeert eis Wilders

Telegraaf 21.05.2012 Het demissionaire kabinet is niet ingegaan op de eis van Geert Wilders om het permanente noodfonds voor de euro (ESM) van tafel te halen. De PVV-leider had de regering tot maandagmiddag 16 uur gegeven om de omstreden plannen te schrappen. Nu dat niet is gebeurd, zet hij zijn kort geding tegen de Staat door, zo liet hij weten.

Kabinet reageert niet op ultimatum Wilders

Metro 21.05.2012 De regering geeft geen gehoor aan het ultimatum van Geert Wilders om het voorstel voor de ratificatie van het nieuwe permanente noodfonds voor de euro ESM in te trekken. Dat laat een woordvoerder van de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) maandag weten.

Kabinet negeert ultimatum Wilders

NU 21.05.2012 PVV-leider Geert Wilders zet zijn kort geding tegen de Staat over het Europees noodfonds door. Wilders had het kabinet tot maandagmiddag 16.00 uur gegeven om het permanente noodfonds voor de euro (ESM) minstens tot na de verkiezingen op 12 september van tafel te halen. Maar dat is het kabinet niet van plan.

Gerelateerde artikelen;

Wilders wacht met doorzetten geding tot maandag

Trouw 18.05.2012  PVV-leider Geert Wilders geeft het kabinet tot maandagmiddag 16 uur om het permanente noodfonds voor de euro (ESM) minstens tot na de verkiezingen op 12 september van tafel te halen. Anders zet hij zijn eerder aangekondigde kort geding door, zo bevestigt hij vanavond berichtgeving van de NOS.

 Wilders spant kort geding aan

Elsevier 16.05.2012 PVV-leider Geert Wilders spant een kort geding aan tegen de Nederlandse staat om het permanente noodfonds voor de euro ESM van tafel te krijgen. Hij wil dat de rechter de ‘onrechtmatige daad’ tegenhoudt.

Woensdag wees de Tweede Kamer het voorstel van de PVV af om de steun aan het ESM uit te stellen tot na de verkiezingen. Van de Kamerleden stemden 41 voor en 99 tegen.

De PVV-leider vindt nu dat de kiezer zich moet uitspreken voor Nederland bevoegdheden overdraagt aan Brussel.

Wilders sleept Staat voor de rechter

Trouw 16.05.2012  PVV-leider Geert Wilders begint een kort geding tegen de Staat om het permanente noodfonds voor de euro (ESM) van tafel te krijgen. Wilders zei vandaag dat Bram Moszkowicz het kort geding namens hem gaat voeren.

De PVV’er wil dat de rechter een in zijn ogen ‘onrechtmatige daad’ tegenhoudt. Volgens Wilders worden door de instemming met het fonds bevoegdheden aan Brussel overgedragen. Het kan wat hem betreft niet zo zijn dat het demissionair kabinet daarover besluit, zonder dat de kiezer zich erover uitspreekt. Daarom moet er pas na de verkiezingen in de Tweede Kamer over worden besloten.

Achtergrond:

Vijf vragen over het Europese noodfonds

Het permanente noodfonds, ESM, wat is dat precies?

Brinkman op zeepkist  – Video

Telegraaf  24.05.2012 Voor een handjevol toehoorders hield OBP-partijleider Hero Brinkman op het Plein voor de Tweede Kamer in Den Haag een demonstratie tegen het Europese noodfonds ESM.

Kamer stemt definitief in met permanent noodfonds

Elsevier 24.05.2012 Een ruime Kamermeerderheid van VVD, PvdA, CDA, D66 en GroenLinks heeft ingestemd met het permanente noodfonds voor de Europese Unie ESM. PVV, SP, ChristenUnie, SGP, Partij voor de Dieren en Hero Brinkman waren tegen. Daarmee heeft het fonds de steun van 100 Kamerleden, 47 stemden tegen.

Noodzaak
Demissionair minister van Financiën Jan Kees de Jager (CDA) denkt dat het fonds noodzakelijk is om de eurozone bij elkaar te houden. Dat is ook in ons belang, benadrukt De Jager.

PVV-leider Geert Wilders verzet zich sterk tegen het noodfonds. Vier keer riep hij alle Kamerleden naar de Kamer om hoofdelijk te stemmen over een motie om de beslissing uit te stellen.

Daarnaast spant hij een kort geding aan tegen de staat en diende hij een motie van wantrouwen in tegen De Jager. Alleen de partij voor de Dieren steunde deze motie, die dus door een grote Kamermeerderheid werd verworpen. De gang van zaken rond Europees Stabiliteits- mechanisme noopt tot fundamenteel debat over eurobeleid. Kamer loopt achter de feiten aan

Commentaar Carla Joosten: Tweede Kamer moet controle op ESM eisen

Kamer steunt noodfonds – motie van wantrouwen De Jager weggestemd

NRC 24.05.2012 De Tweede Kamer heeft vanmiddag ingestemd met het permanente noodfonds voor de euro ESM, ondanks het vele tegengas dat de Kamer kreeg van PVV-leider Geert Wilders. De motie van wantrouwen die hij vanochtend indiende tegen demissionair minister van Financiën Jan Kees de Jager is door de Kamer weggestemd.

Kamer stemt in met bijdrage noodfonds

Telegraaf 24.05.2012 De Tweede Kamer is in ruime meerderheid voor Nederlandse deelname aan het permanente Europese noodfonds ESM.

Tweede Kamer stemt in met ESM-verdrag

Spits 24.05.2012 Het permanente noodfonds voor de euro is erdoor. Met een ruime meerderheid van Kamerleden van VVD, CDA, PvdA, D66 en GroenLinks (in totaal 100 stemmen) is het reddingsfonds voor noodlijdende eurolanden er doorgejast. 47 Kamerleden van PVV, SP, ChristenUnie, SGP, Partij voor de Dieren en het lid Brinkman waren tegen.  Drie leden waren afwezig.

Kamer stemt in met ESM-verdrag

NU 24.05.2012 De Tweede Kamer heeft donderdag met een ruime meerderheid ingestemd met het verdrag voor het permanente noodfonds voor de euro, ESM.

Motie van wantrouwen De Jager weggestemd

Metro 24.05.2012 De Tweede Kamer heeft donderdagmiddag de motie van wantrouwen tegen demissionair minister van Financiën Jan Kees de Jager (CDA) weggestemd. Alleen de PVV en Partij voor de Dieren stemden voor.

Motie Wilders afgeschoten

Telegraaf 24.05.2012 De Tweede Kamer heeft donderdag de motie van wantrouwen van PVV-leider Geert Wilders tegen minister Jan Kees de Jager van Financiën verworpen. Wilders’ motie kreeg de steun van zijn eigen PVV en van de Partij voor de Dieren en haalde daarmee 24 stemmen. De rest van de Kamer, 123 Kamerleden, stemde tegen.

Wilders dient motie van wantrouwen in tegen De Jager

Elsevier 24.05.2012  PVV-leider Geert Wilders heeft donderdagmorgen een motie van wantrouwen ingediend tegen demissionair minister van Financiën Jan Kees de Jager (CDA). Wilders verzet zich tegen de Nederlandse steun aan het permenente noodfonds ESM.

Wilders houdt De Jager verantwoordelijk voor de Nederlandse steun aan het noodfonds en daarmee het volgens hem opgeven van Nederlandse soevereiniteit. ‘Onverantwoordelijk, daarom sturen wij de minister naar huis,’ licht de PVV-leider toe.

PvdA-Kamerlid Ronald Plasterk vindt dat Wilders te laat is met zijn kritiek. ‘De Jager heeft in februari al zijn handtekening onder het ESM gezet. Waarom kwam de PVV toen niet met een motie van wantrouwen?’

Zie ook:

Motie tegen De Jager

Telegraaf 24.05.2012 PVV-leider Geert Wilders diende donderdag in het Kamerdebat over het noodfonds voor de euro (ESM) een motie van wantrouwen in tegen minister Jan Kees de Jager van Financiën. Wilders houdt De Jager verantwoordelijk voor Nederlandse deelname aan het ESM, waarin de belangen van Nederland volgens Wilders verkwanseld worden.

Motie van wantrouwen tegen De Jager verworpen

VK 24.05.2012 De Tweede Kamer heeft vandaag de motie van wantrouwen van PVV-leider Geert Wilders tegen minister Jan Kees de Jager van Financiën verworpen. Wilders’ motie kreeg de steun van zijn eigen PVV en van de Partij voor de Dieren en haalde daarmee 24 stemmen. De rest van de Kamer, 123 Kamerleden, stemde tegen.

Wilders zegt vertrouwen De Jager op

Metro 24.05.2012  Geert Wilders heeft het vertrouwen in demissionair minister van Financiën Jan Kees de Jager (CDA) opgezegd. De PVV-leider diende donderdag tijdens het debat over het permanente noodfonds voor de euro ESM een motie van wantrouwen in tegen de bewindsman.

Wilders wil minister De Jager weg

Spits 24.05.2012 PVV-leider Geert Wilders diende in het Kamerdebat over het noodfonds voor de euro (ESM) een motie van wantrouwen in tegen minister Jan Kees de Jager van Financiën. Wilders vindt De Jager verantwoordelijk voor Nederlandse deelname aan het ESM, waarin de belangen van Nederland volgens Wilders verkwanseld worden.

PVV dient motie van wantrouwen in tegen De Jager

VK 24.05.2012 PVV-leider Geert Wilders heeft in het Kamerdebat over het noodfonds voor de euro (ESM) vandaag een motie van wantrouwen ingediend tegen minister Jan Kees de Jager van Financiën.

PVV-leider Geert Wilders diende vandaag in het Kamerdebat over het noodfonds voor de euro (ESM) een motie van wantrouwen in tegen minister Jan Kees de Jager van Financiën. Wilders houdt De Jager verantwoordelijk voor Nederlandse deelname aan het ESM, waarin de belangen van Nederland volgens Wilders verkwanseld worden.

Verzoek Wilders verworpen

Telegraaf 24.05.2012 De Tweede Kamer heeft donderdagochtend voor de vierde keer een verzoek van PVV-leider Geert Wilders om het debat over het noodfonds voor de euro (ESM) uit te stellen, verworpen. Wilders’ voorstel kreeg de steun van 36 Kamerleden, 100 waren ertegen.

4e verzoek Wilders uitstel debat

Telegraaf 24.05.2012 PVV-leider Geert Wilders heeft donderdagochtend voor de vierde keer uitstel gevraagd van het vervolg van het debat over het noodfonds voor de euro (ESM). Hij ving al drie keer bot, maar probeert het nu opnieuw.

‘Waarom heeft Nederland geen veto?!’ Het ESM-debat van minuut tot minuut

VK 23.05.2012 De partijen in de Tweede Kamer staan lijnrecht tegenover elkaar. Aan de ene kant staan VVD, CDA, D66, GroenLinks en PvdA, voorstanders van het Europese noodfonds ESM. Recht tegenover hen PVV, SP, Partij voor de Dieren, ChristenUnie, SGP en Hero Brinkman. Op het spel staat 40 miljard euro, de Nederlandse bijdrage aan het noodfonds. Gisteren sprak de Kamer. Vandaag gaf minister De Jager in een knetterend debat zijn beantwoording. Morgen volgt de tweede termijn en de stemming.

 
Volgens Sinn hebben de Europese leiders met bijvoorbeeld het dezer dagen veelbesproken noodfonds en de reddingsoperaties van de ECB gekozen voor een verkeerde strategie om de schuldencrisis het hoofd te bieden.

‘EU-toppen hebben geen zin’

NU 23.05.2012 TILBURG – De EU-toppen waar de leiders van de Europese landen samenkomen om maatregelen tegen de schuldencrisis te vinden, hebben nu geen enkele zin.

Gerelateerde artikelen

De Jager: PVV maakt mensen bang – stemming noodfonds uitgesteld

NRC 23.05.2012 De PVV vertelt onwaarheden over het noodfonds voor de euro en maakt daarmee mensen bang. Dat zei minister De Jager vandaag tijdens het vervolg van het Kamerdebat over het ESM. De stemming over het noodfonds werd vanmiddag uitgesteld naar morgen.

Het debat over het ESM werd vanmiddag na de eerste termijn geschorst en gaat morgenochtend verder. Na afloop volgt de stemming over ratificatie van het noodfonds, die overigens een formaliteit is. Een Kamermeerderheid van VVD, CDA, PvdA, D66 en GroenLinks heeft al aangegeven ratificatie van het ESM te steunen. PVV, SP, ChristenUnie, SGP en de Partij voor de Dieren zijn tegen.  Wat is het Europese noodfonds ESM precies en waarom is het zo belangrijk en omstreden? Lees meer in ons achtergrondverhaal van gisteren.

Kamer stemt nog niet over noodfonds

NU 23.05.2012 De Tweede Kamer stemt woensdag nog niet over de ratificatie van het nieuwe permanente noodfonds voor de euro. Het debat over het ESM werd na de eerste termijn geschorst en gaat donderdagochtend verder. De stemming stond gepland voor woensdagmiddag, maar die wordt nu dus ook verplaatst.

De Jager praat over ESM

Telegraaf 23.05.2012 Minister Jan Kees de Jager van Financiën is woensdag in het debat over het permanente noodfonds voor de euro (ESM) begonnen aan het weerleggen van een aantal ‘misverstanden’ over het fonds.

De Jager weerlegt ‘misverstanden’ over ESM

VK 23.05.2012 Minister Jan Kees de Jager van Financiën is donderdag in het debat over het permanente noodfonds voor de euro (ESM) begonnen aan het weerleggen van een aantal ‘misverstanden’ over het fonds.

De Jager weerspreekt dat het fonds niet democratisch is, zoals tegenstanders als de PVV en de SP zeggen. Er is immers debat in het parlement en de Kamer bepaalt zelf of het wordt aangenomen, zei de CDA-minister.

De Jager weerlegt ‘misverstanden’ over ESM

Trouw 23.05.2012 De Jager weerspreekt dat het fonds niet democratisch is, zoals tegenstanders als de PVV en de SP zeggen. Er is immers debat in het parlement en de Kamer bepaalt zelf of het wordt aangenomen, zei de CDA-minister.

Ook is het volgens hem onjuist dat het ESM de bijdrage van landen bepaalt. Die is vastgelegd, maar een verhoging kan alleen met instemming van de Kamer. ‘Als is het maar 1 euro boven de 40 miljard euro waarmee we vandaag instemmen.’

De Jager: Europees noodfonds is wel democratisch

Elsevier 23.05.2012 Demissionair minister van Financiën Jan Kees de Jager (CDA) vindt dat het permanente noodfonds voor de euro ESM niet ondemocratisch is. Zodra er meer wordt uitgegeven dan de toegezegde 40 miljard euro, moet de Kamer daarover stemmen.

Dinsdag ging een Kamermeerderheid akkoord met de garantie van 40 miljard euro voor het fonds dat noodlijdende eurolanden moet bijstaan. Daarmee heeft het ESM een democratische basis, vindt De Jager.

PVV,SP en ChristenUnie hebben kritiek op het fonds, omdat Nederland beslissingen van het bestuur niet kan vetoën. In noodgevallen hoeft maar 85 procent van de eurolanden uitgaven goed te keuren. Verzet van Nederland kan dan vruchteloos zijn. SGP, Dierenpartij en Hero Brinkman zijn ook tegen het fonds.

De gang van zaken rond Europees Stabiliteits- mechanisme noopt tot fundamenteel debat over eurobeleid. Kamer loopt achter de feiten aan

Commentaar Carla Joosten: Tweede Kamer moet controle op ESM eisen

Verzoek Wilders verworpen

Telegraaf 23.05.2012 Een derde verzoek van PVV-leider Geert Wilders om het debat over het noodfonds voor de euro (ESM) uit te stellen is woensdag weer verworpen door een ruime meerderheid in de Kamer. Het voorstel van Wilders kreeg de steun van 33 Kamerleden, 98 waren er tegen. Een identiek voorstel werd dinsdagavond en ook vorige week al eens verworpen.

Wilders blijft debat over noodfonds vertragen – De Jager antwoordt Kamer

NRC 23.05.2012  Het vervolg van het debat over het permanente Europese noodfonds ESM is vanochtend uitgesteld omdat PVV-leider Wilders opnieuw hoofdelijk wilde stemmen over uitstel van het debat. De PVV-leider dreigde om vandaag vaker hoofdelijke stemmingen over uitstel te houden. Lees verder›

Wilders vraagt weer uitstel debat eurofonds

Trouw 23.05.2012 PVV-leider Geert Wilders heeft vanochtend voor de derde keer uitstel gevraagd van het debat over het noodfonds voor de euro. Hij deed dat vorige week en gisteren ook al, beide keren tevergeefs. Wilders wil net als de vorige twee keer ook nu een hoofdelijke stemming over zijn voorstel.

Wilders vraagt weer uitstel debat eurofonds

VK 23.05.2012  Wilders wil het debat uitstellen tot na een uitspraak van de rechter in het kort geding dat hij tegen de Staat heeft aangespannen over de Nederlandse bijdrage aan het noodfonds ESM. Wilders is fel tegen de plannen van het kabinet en wil dat een nieuwe Tweede Kamer er na de verkiezingen van 12 september over besluit..

Wilders vraagt weer uitstel debat eurofonds

NU 23.05.2012 PVV-leider Geert Wilders heeft woensdagochtend voor de derde keer uitstel gevraagd van het debat over het noodfonds voor de euro. Ook nu is dit door de Kamer verworpen. 33 Kamerleden waren voor het uitstellen van het debat, maar een ruime meerderheid, 98, was tegen.

Gerelateerde artikelen;

Debat noodfonds: Kamer klem tussen crisis en kiezer

VK 23.05.2012 Als ‘Europa’ het thema wordt van de verkiezingen, dan is de campagne gisteren begonnen. De Tweede Kamer debatteerde dinsdag over een fonds waarmee eurolanden elkaar in geval van nood te hulp kunnen schieten. In dat fonds, het Europese Stabiliteitsmechanisme, ESM, vinden zowel eurosceptici als eurofielen in de Kamer de bevestiging van hun gelijk. De een ziet er zeggenschap en geld mee uit Nederland verdwijnen, voor de ander redt het noodfonds de euro en daarmee de economie.

Kamer debatteert over noodfonds ESM: waarom is het belangrijk en omstreden?

NRC 22.05.2012  De Tweede Kamer debatteert en stemt vanavond over de ratificatie van het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM), het permanente noodfonds dat een vangnet moet vormen voor probleemlanden in de eurozone. In de Kamer en op internet is veel te doen over het ESM. Vier vragen over waarom het ESM belangrijk en omstreden is.

Geen steun SP voor ESM-verdrag

SP 22.05.2012 SP-Kamerlid Ewout Irrgang wil niet dat de Tweede Kamer akkoord gaat met het zogenaamde ESM-verdrag voor de oprichting van een permanent noodfonds in de eurozone. Volgens dit ESM verdrag verliest Nederland het laatste woord over de besteding van maximaal 40 miljard euro aan Nederlands belastinggeld uit het nieuwe noodfonds.

Tweede Kamer moet controle op ESM eisen

Elsevier 22.05.2012 De gang van zaken rond Europees Stabiliteitsmechanisme noopt tot fundamenteel debat over eurobeleid. Kamer loopt achter de feiten aan

De Tweede Kamer stemt deze week in met het Europees Stabiliteitsmechanisme, afgekort ESM. Daarmee levert het parlement budgetrecht in. Een gevolg van de wens om de euro overeind te houden en een stap verder in de richting van een schuldenunie.

Het ESM moet financiële bijstand verlenen aan eurolanden die in financiële problemen komen of dreigen te komen. Besluiten hierover moeten door alle eurolanden worden goedgekeurd, behalve in noodgevallen. Dan is 85 procent voldoende.

Kamermeerderheid steunt ESM – stemming volgt morgen

NRC 22.05.2012 De Tweede Kamer steunt de instelling van het permanente noodfonds voor de euro ESM. De regeringspartijen VVD en CDA en de oppositiepartijen PvdA en D66 en GroenLinks zorgden voor de benodigde meerderheid, bleek vanavond tijdens het debat over de ratificatie van het fonds. Lees verder›

Kamermeerderheid stemt in met permanent noodfonds

Elsevier 22.05.2012  Zoals verwacht heeft een meerderheid in de Tweede Kamer dinsdag ingestemd met het permanente noodfonds voor de euro ESM. In een Kamerdebat zeiden D66, PvdA, VVD, CDA en GroenLinks dat ze het fonds voor probleemlanden steunen.

Nederland zal 4,5 miljard euro storten in ESM en staat garant voor ruim 35 miljard dollar. Het fonds moet een leencapaciteit krijgen van 500 miljard euro. ESM moet het tijdelijke noodfonds EFSF vervangen. PVV -leider Geert Wilders probeerde het debat uit te stellen tot na het kort geding dat hij voert tegen de Nederlandse staat. Wilders vindt dat een demissionair kabinet niet verder mag gaan met de invoering van ESM.

Zie ook:

Meerderheid Kamer steunt noodfonds voor euro

Parool 22.05.2012 Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft zich officieel uitgesproken voor het permanente noodfonds voor de euro (ESM). In een Kamerdebat zeiden D66, PvdA, VVD en CDA dat ze het fonds voor probleemlanden in de eurozone steunen. GroenLinks zal dat naar verwachting later in het debat ook nog doen.

Liveblog ESM-debat: Kamermeerderheid steunt noodfonds

VK 22.05.2012 De eerste termijn van het debat over het Europese noodfonds zit erop. VVD, CDA, PvdA, D66 en GroenLinks spraken zich uit voor het ESM, gezamenlijk vormen zij een ruime meerderheid van 102 zetels in de Kamer. Lees terug wat er in het debat werd gezegd:

Lees ook  ‘Het is een gedurfd juridisch waagstuk van Moszkowicz’ – 22/05/12

Lees ook  Het permanente noodfonds, ESM, wat is dat precies? – 22/05/12

Kamer verwerpt voorstel Wilders en debatteert vanavond over ESM

NRC 22.05.2012 De Tweede Kamer heeft in een hoofdelijke stemming het voorstel van PVV-leider Wilders om het debat over het permanente noodfonds ESM uit te stellen verworpen. Het debat, dat om half acht zou beginnen, kan daarom alsnog de komende uren worden gehouden. Lees verder›

Kamer wil door met debat noodfonds euro

Telegraaf 22.05.2012 De Tweede Kamer is met een uur vertraging toch begonnen aan het debat over het noodfonds voor de euro ESM. Een voorstel van PVV-leider Geert Wilders om het debat uit te stellen tot na het kort geding dat hij volgende week over het fonds tegen de Staat voert, werd verworpen.

Gerelateerde artikelen;

22-05: Wilders vraagt weer uitstel debat

22-05: ‘Ellende niet te overzien’

22-05: Geding Wilders over week

22-05: ’18 miljard voor Griekse banken’

Opnieuw hoofdelijke stemming ESM – Kamerdebat noodfonds uitgesteld

NRC 22.05.2012 PVV-leider Wilders wil dat het Kamerdebat van vanavond over het permanente Europese noodfonds ESM wordt uitgesteld omdat hij nog een kort geding tegen de Staat heeft lopen over dat noodfonds.

Wilders heeft vanavond een hoofdelijke stemming over het verzoek om uitstel aangevraagd, die rond kwart over acht wordt gehouden. Het Kamerdebat, dat om half acht zou beginnen, is daarom voorlopig uitgesteld.

Kamer verwerpt opnieuw PVV-motie uitstel debat ESM

Elsevier 22.05.2012 PVV-leider Geert Wilders heeft dinsdagavond opnieuw gevraagd om het Kamerdebat over het permanente noodfonds voor de euro ESM uit te stellen. Wilders wil dat het debat plaatsheeft na het kort geding dat hij voert tegen de Nederlandse staat.

PvdA-Kamerlid Ronald Plasterk was boos over de opstelling van Wilders en noemde deze ‘destructief’. Voorzitter Gerdi Verbeet van de Tweede Kamer zei dat Wilders in zijn recht stond en heeft de hoofdelijkse stemming laten plaatshebben.

Een Kamermeerderheid van VVD, CDA, PvdA, GroenLinks en D66 steunt het voorstel wel. Het kort geding dat Wilders heeft aangespannen dient dinsdag om 10.30 uur voor de rechtbank in Den Haag.

Kamer wil door met debat noodfonds euro

Parool 22.05.2012 De Tweede Kamer is met een uur vertraging toch begonnen aan het debat over het noodfonds voor de euro ESM. Een voorstel van PVV-leider Geert Wilders om het debat uit te stellen tot na het kort geding dat hij volgende week over het fonds tegen de Staat voert, werd verworpen.

Wilders vraagt weer uitstel debat

Telegraaf 22.05.2012 PVV-leider Geert Wilders heeft dinsdag aan het begin van het Tweede Kamerdebat over het Europese noodfonds ESM opnieuw voorgesteld om het Kamerdebat uit te stellen, tot na het kort geding dat hij er volgende week tegen voert. Hij wil dat de Kamer net als vorige week weer hoofdelijk gaat stemmen over zijn voorstel.

 
‘Noodfonds in belang van Nederland’

Spits 22.05.2012 Jan Kees de Jager, beter bekend als de Nederlandse Minister van Financiën, heeft vandaag gemeld dat een permanent noodfonds voor noodlijdende Zuid-Europese landen óók van belang is voor ons eigen land.

Vijf vragen over het Europese noodfonds

NU 22.05.2012 De Tweede Kamer debatteert dinsdag en woensdag over het Europese noodfonds (ESM), dat is opgericht om de financiële crisis in Europa te bezweren. NU.nl legt u in vijf vragen het noodfonds verder uit.

Opstelling ChristenUnie geen invloed op Kunduz-coalitie

VK 22.05.2012 De ChristenUnie is de enige van de vijf partijen uit de Kunduz-coalitie die zich tegen het ESM keert. Is dat een probleem voor toekomstige samenwerking tussen de vijf partijen? Vanavond debatteert de Tweede Kamer over het Europese Stabiliteitsmechanisme (ESM), het permanente noodfonds voor eurolanden. Nederland draagt hier 4,6 miljard euro aan bij.

ChristenUnie voegt zich bij tegenstanders noodfonds

Trouw 22.05.2012 De ChristenUnie gaat niet akkoord met het permanente noodfonds voor de euro (ESM). Dit zegt fractievoorzitter Arie Slob. De ChristenUnie is de enige van de vijf partijen uit de Kunduz-coalitie die zich tegen het ESM keert.

ChristenUnie tegen noodfonds

Telegraaf 22.05.2012 De ChristenUnie (CU) wil niet instemmen met het permanente noodfonds voor de euro, het ESM. De partij wil volgens fractievoorzitter Arie Slob eerst weten wat er met de 40 miljard euro aan gemeenschapsgeld gebeurt. Dat meldt de NOS.

CU zegt nee tegen noodfonds euro

Spits 22.05.2012 De ChristenUnie ziet het noodfonds voor de euro niet zitten. De partij weigert in te stemmen met het permanente noodfonds (ESM) voor de euro. De partij wil volgens fractievoorzitter Arie Slob eerst weten wat er met de 40 miljard euro aan gemeenschapsgeld gebeurt, zo meldt de NOS. De ChristenUnie wil dat de landen die bijdragen aan het fonds ook zeggenschap krijgen over de wijze waarop het geld wordt besteed. Volgens Slob is dat nu niet het geval en daarom moet demissionair minister De Jager van Financiën terug naar de onderhandelingstafel.

ChristenUnie weigert akkoord te gaan met Europees permanent noodfonds

NRC 22.05.2012 De ChristenUnie weigert in te stemmen met het overmaken van 40 miljard euro aan gemeenschapsgeld naar het permanente noodfonds voor de euro, het ESM. ChristenUnie-fractievoorzitter Slob kan niet akkoord gaan zolang niet bekend is wat er met het geld gebeurt en zolang landen geen zeggenschap hebben over het geld, zo zegt hij voor de camera van de NOS.

ChristenUnie stemt niet in met permanent noodfonds

NU 22.05.2012 De ChristenUnie stemt niet in met het permanente noodfonds voor de euro ESM. Dat meldt hij op Twitter. “De partij kan niet akkoord gaan met het overmaken van veertig miljard euro aan gemeenschapsgeld zonder dat het parlement greep heeft op de wijze waarop dat geld wordt uitgegeven.” Dat zegt fractievoorzitter Arie Slob dinsdag tegen de NOS. Slob is niet tegen een noodfonds, maar vindt het verdrag zoals het er nu ligt ‘onverantwoord’.

Alles over de Europese schuldencrisis

Lees Twitterberichten over dit nieuws op NUlive

Gerelateerde artikelen;

‘Ellende niet te overzien bij einde euro’

Trouw 22.05.2012 Het nieuwe permanente noodfonds voor de euro is in het belang van noodlijdende Zuid-Europese landen, maar zeker ook in het belang van landen als Nederland en Duitsland.

Dat zei minister Jan Kees de Jager (Financiën) vandaag bij RTLZ. ‘Er is ons veel aan gelegen dat we de euro bij elkaar houden, want als het misgaat is de ellende niet te overzien’, benadrukte De Jager.

‘Ellende niet te overzien’

Telegraaf 22.05.2012 Het nieuwe permanente noodfonds voor de euro is in het belang van noodlijdende Zuid-Europese landen, maar zeker ook in het belang van landen als Nederland en Duitsland. Dat zei minister Jan Kees de Jager (Financiën) dinsdag bij RTLZ.

‘Ellende niet te overzien bij einde euro’

NU 22.05.2012 DEN HAAG – Het nieuwe permanente noodfonds voor de euro is in het belang van noodlijdende Zuid-Europese landen, maar zeker ook in het belang van landen als Nederland en Duitsland.  Dat zei minister Jan Kees de Jager (Financiën) dinsdag bij RTLZ.

Gerelateerde artikelen;

Peiling: na verkiezingen besluit over ESM

VK 22.05.2012  Een meerderheid van de kiezers (59 procent) vindt dat er pas na de verkiezingen een besluit moet worden genomen over steun aan het ESM, het permanente noodfonds voor zwakke eurolanden. Dat blijkt uit een vandaag gepubliceerde peiling van actualiteitenprogramma EenVandaag onder 23.000 mensen.

Na verkiezingen besluit over ESM

Telegraaf 22.05.2012 Een meerderheid van de kiezers (59 procent) vindt dat er pas na de verkiezingen een besluit moet worden genomen over steun aan het ESM, het permanente noodfonds voor zwakke eurolanden. Dat blijkt uit een dinsdag gepubliceerde peiling van actualiteitenprogramma EenVandaag onder 23.000 mensen.

‘Na verkiezingen besluit over ESM’

NU 22.05.2012 HILVERSUM – Een meerderheid van de kiezers (59 procent) vindt dat er pas na de verkiezingen een besluit moet worden genomen over steun aan het ESM. Dat blijkt uit een dinsdag gepubliceerde peiling van actualiteitenprogramma EenVandaag onder 23.000 mensen. De Tweede Kamer debatteert dinsdagavond over het ESM, het permanente noodfonds voor zwakke eurolanden.

Kamer moet controle nemen op ESM

Elsevier 22.05.2012 De gang van zaken rond Europees Stabiliteitsmechanisme noopt tot fundamenteel debat over eurobeleid. Kamer loopt achter de feiten aan.

De Tweede Kamer stemt deze week in met het Europees Stabiliteitsmechanisme, afgekort ESM. Daarmee levert het parlement budgetrecht in. Een gevolg van de wens om de euro overeind te houden en een stap verder in de richting van een schuldenunie.

Het ESM moet financiële bijstand verlenen aan eurolanden die in financiële problemen komen of dreigen te komen. Besluiten hierover moeten door alle eurolanden worden goedgekeurd, behalve in noodgevallen. Dan is 85 procent voldoende.

mei 22, 2012 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , | 2 reacties

PvdA-SP-GroenLinks-D66 versus een Hete en Rode Lente – deel 2

Al weer een tijdje terug werd een nieuwe poging ondernomen om het Rode en Linkse politieke Manifest van de grond te krijgen. De PvdA, SP en GroenLinks (en D66 ??) willen samen de Rode en Linkse strijd aangaan.

Het lijkt echter tot niets te leiden !!

Zie ook: De SP-light van Job Cohen viel verkeerd bij de PvdA-achterban

PvdA-SP-GroenLinks-D66 versus een Hete en Rode Lente !?!?!? deel 1

Een heet en een rood Voorjaar komt eraan

Verdere bezuinigingen en het krakende kabinet Rutte 1

Emile Roemer SP de nieuwe (oppositie)leider ??

PvdA – de nieuwe partijleider en meer

Job Cohen PvdA verklaart de Oorlog aan Geert Wilders PVV

GroenLinks, de Toekomst en verder….

SP reikt hand aan PvdA en GroenLinks

NU 29.05.2012 Emile Roemer (SP) hoopt dat de Tweede Kamerfracties van PvdA en GroenLinks na de verkiezingen met hem willen samenwerken. Dat zei hij tijdens een debat over het begrotingsakkoord voor 2013 dat VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie onlangs sloten. Roemer staat al weken op forse winst in de wekelijkse opiniepeilingen.

Gerelateerde artikelen;

Meerderheid PvdA-stemmers wil in regering met SP

Elsevier 29.05.2012 De PvdA moet samen met de SP gaan regeren. Dat vindt 72 procent van de PvdA-kiezers, zo blijkt uit een peiling van Maurice de Hond. Onder de SP-stemmers is 87 procent positief over een samenwerking met de PvdA. De Hond hield de Peiling naar aanleiding van een interview met PvdA-leider Samsom in weekblad Elsevier, meldt persbureau Novum. In het interview deed Samsom een ‘liefdesverklaring’ in de richting van de socialisten.

Geen VVD
Een nipte meerderheid (51 procent) van de PvdA-kiezers verzet zich tegen een samenwerking met de VVD. Precies de helft ziet niets in een samenwerking met het CDA.

Volgens recente peilingen van De Hond is de SP van Emile Roemer met 30 zetels de grootste partij. De PvdA verliest twee zetels en komt uit op 21. ‘In de peilingen is de SP groter dan de PvdA, maar de verkiezingsstrijd wordt keihard. En dat is in het voordeel van de calculerende Diederik Samsom

Commentaar van Eric Vrijsen:Teddybeer Roemer bang voor lefgozertje Samsom

Zie ook:

Samsom helpt Emile Roemer aan de macht

Elsevier 28.05.2012 SP-leider Emile Roemer wil premier van alle Nederlanders worden. PvdA-leider Diederik Samsom wil ook premier van alle Nederlanders worden. En als ze geen premier van alle Nederlanders worden, hebben ze helemaal geen belangstelling om zelf in een kabinet te gaan zitten.

Is er nog iemand die de premier van alle Nederlanders wil worden? Wilt u dat ook? Gelukkig wil Alexander Pechtold geen premier worden. Hij had zelfs bij de vorige verkiezingen een paar D66-ouderlingen uit de stal gehaald om ze als  premier voor te dragen. Een vreemde gedachte: Alexander vond zichzelf en anderen niet geschikt om de premier van Nederland te worden. Wel vond hij zijn vriendjes uit het bedrijfsleven, – ze stonden niet op de lijst van D66 – geschikt om de post van de minister-president te bezetten.

Cohen’s imago
Politiek en persoonlijkheid horen bij elkaar. Deze twee zaken zijn niet te scheiden. Zonder Hans van Mierlo zou D66 nooit geworden wat de partij nu is. De persoon Van Mierlo is niet los te denken van D66. De kwaliteit van een persoon is bepalend voor de politieke gebeurtenissen.

Sommige politici hebben een uitstekende uitstraling maar ze beheersen de politiek als een ambacht niet. Job Cohen had een aanvaardbaar imago, maar hij had het ambacht van politiek niet in de vingers. Emile Roemer heeft een persoonlijke uitstraling die noodzakelijk is om daarmee de politieke strijd te kunnen winnen.

Het is zelfs niet echt duidelijk of Samsom bijzondere opvattingen heeft waarmee hij de koers van de PvdA kan inkleuren. In het interview met Elsevier op de vraag met welke partij hij het liefst een lijstverbinding sluit, zegt hij: ‘Ach, dat gaat slechts om de toedeling van restzetels. Maar vooruit, het geldt als een soort liefdesverklaring. Met GroenLinks en D66 was er vroeger een natuurlijke lijstverbinding. Nu zou ik net zo lief met de SP zo’n verbinding sluiten. GroenLinks is onder ons door gekropen naar rechts. D66 zit in het kamp van de VVD.’ Dit hoort thuis in de categorie ‘een Cohentje’. Daarmee zet hij zijn partij wederom buitenspel.

Niet te verzoenen
Samsom wil het lot van de sociaaldemocratie verbinden met een neomarxistische partij. Dat deden de sociaaldemocraten al decennia niet. De internationale en Europese opvattingen van de SP druisen in tegen het internationalisme en de pan-Europese idealen van de PvdA. Dit soort zaken is niet zo maar met elkaar te verzoenen.

Een welwillende lezing van de liefdesverklaring van Samsom aan de SP wijst richting het verleiden van de SP-stemmers om op de PvdA te gaan stemmen. Maar dit gaat niet gebeuren, omdat de kiezers van de SP en PVV niet uit internationalisten maar uit nationalisten bestaan.  Samsom versterkt met zijn liefdesverklaring juist de SP-kiezer in hun wens dat de SP aan de macht moet komen. Hoe kan de SP aan de macht komen? De SP kan aan de macht komen wanneer een grote middenpartij bereid is om met ze te gaan regeren. Samsom neemt de SP zo serieus waardoor velen juist worden geprikkeld om op de SP te gaan stemmen.

Eurofiel
D66 en GroenLinks zet Samsom al bij het rechtse kamp. Dat is niet verstandig. In dit gefragmenteerde politieke klimaat heeft de PvdA juist D66 en GroenLinks hard nodig. Samsom heeft wel duidelijkheid geschapen over de koers van de PvdA: een eurofiele partij die liefde verklaart aan eurofobe socialisten.

Nettoresultaat: Samsom zegt tegen de kiezer dat de strijd tussen Rutte en Roemer moet gaan. Namens Emile bedank ik de hele PvdA. En de liefde? Het moet strafbaar worden wanneer iemand het woord liefde op zulke lichtzinnige wijze gebruikt. Liefde en politiek handelen sluiten elkaar uit.

En dan de liefdesverklaring aan de SP.

Een paar maanden geleden kostte dezelfde move Job Cohen nog de kop. En toch is het een slimme zet. Emile Roemer is voor Samsom op weg naar het Catshuis een nog groter obstakel dan Rutte. Met 27 zetels in de laatste peiling zit een goed deel van de kiezers waar de PvdA op aast bij de linker buren.

Waarom? Omdat bij de protestpartij SP een duidelijk en hard geluid tegen alle bezuinigingen wordt verkondigd. Een mening die door veel mensen gedeeld wordt. Door nu tegen de SP aan te schuren laat Samsom zien aan zijn potentiele kiezers dat hij het met ze eens is. Het enige dat hij vervolgens moet doen is duidelijk maken dat de regie over de linkse agenda bij hem in betere handen is dan bij de club van Roemer. Subtiele plaagstootjes die laten zien dat de SP het realisme voorbij is en uiteindelijk niet de juiste partij is om het linkse politieke blok in de Kamer aan te voeren. Dat is de zwakke plek van de SP. Het imago van een protestpartij waar het moeilijk mee regeren is. Duidelijk moet worden gemaakt dat in tegenstelling tot de SP (en de PVV) de PvdA een serieus alternatief kan bieden met voldoende draagvlak.

Maar sluit de PvdA daarmee niet op voorhand een toekomstige samenwerking met de een of meerdere partijen uit de Kunduz-coalitie uit? Natuurlijk niet! Maar in een campagne draait het om het beeld. Samsom moet alles op alles zetten om het alternatief voor  Rutte’s rechts te worden. Na de verkiezingen kan Samsom met de meeste zetels in de hand gewoon weer alle kanten op bewegen en zelfs met de VVD regeren.

Wanneer hij echter te veel in het genuanceerde midden gaat zitten is de kans groot dat er een tweestrijd tussen Roemer en Rutte ontstaat. In dat geval vreet de SP op de verkiezingsdag de linkse kiezersmarkt op en staat de PvdA met de pet in de hand. Een worst case scenario. De ingezette lijn is dus goed en de strategie begint al te werken.

‘Samsom deed wel degelijk een strategisch slimme zet’

VK 27.05.2012 Dat Samsom niet aanhaakte bij wat later het Lente-akkoord is gaan heten, werd gezien als een misser. Inmiddels blijkt dat het wel degelijk een slimme zet was, zegt Roderik van Grieken. Hoe wordt Samsom premier? In Elsevier sprak Diederik Samsom deze week duidelijk de ambitie uit premier te willen worden. Als het goed is wordt binnen het campagneteam van de Partij van de Arbeid op dit moment dan ook hard nagedacht over de juiste strategie om dit te bereiken. Eerst werd het Lente-akkoord niet ondersteund en deze week flirtte Samsom openlijk met de SP. Passen de stappen in een haalbare route naar de Heilige Graal van het premierschap?

‘Dibi wil nieuwe progressieve partij’

Trouw 27.05.2012  GroenLinks moet samen met PvdA, D66 en mogelijk de Partij voor de Dieren een nieuwe progressieve partij gaan vormen. Hij vindt het jammer dat linkse partijen elkaar nu de hele tijd aanvallen, want ‘zo groot zijn de verschillen helemaal niet’. ‘Als de progressieve partijen zo versplinterd blijven, zullen ze nooit een meerderheid halen om Nederland socialer te maken’, zegt Dibi.

‘Dibi wil nieuwe progressieve partij’

Parool 27.05.2012 Hij vindt het jammer dat linkse partijen elkaar nu de hele tijd aanvallen, want ‘zo groot zijn de verschillen helemaal niet’. ‘Als de progressieve partijen zo versplinterd blijven, zullen ze nooit een meerderheid halen om Nederland socialer te maken’, zegt Dibi.

Dibi wil links front zonder SP

Telegraaf 27.05.2012 GroenLinks moet samen met PvdA, D66 en mogelijk de Partij voor de Dieren een nieuwe progressieve partij gaan vormen. Dat zegt Tofik Dibi, kandidaat-lijsttrekker van GroenLinks tegen NU.nl.

‘Dibi wil nieuwe progressieve partij’

Trouw 27.05.2012 GroenLinks moet samen met PvdA, D66 en mogelijk de Partij voor de Dieren een nieuwe progressieve partij gaan vormen. Dat zegt Tofik Dibi, kandidaat-lijsttrekker van GroenLinks tegen NU.nl. Hij vindt het jammer dat linkse partijen elkaar nu de hele tijd aanvallen, want ‘zo groot zijn de verschillen helemaal niet’. ‘Als de progressieve partijen zo versplinterd blijven, zullen ze nooit een meerderheid halen om Nederland socialer te maken’, zegt Dibi.

Dibi wil nieuwe progressieve partij met D66 en PvdA

Metro 27.05.2012 GroenLinks moet samen met de PvdA, D66 en mogelijk met de Partij voor de Dieren een nieuwe progressieve partij vormen. Dat zegt kandidaat-lijsttrekker Tofik Dibi zondag in een interview met nu.nl. Zijn partij zou de voortrekker moeten worden van de nieuwe beweging.

Dibi wil nieuwe progressieve partij

NU 27.05.2012  Als de partijen zo versplinterd blijven, halen ze nooit een meerderheid’.  GroenLinks moet het voortouw nemen om samen met PvdA, D66 en mogelijk ook de Partij voor de Dieren te komen tot een nieuwe progressieve partij. Dat zegt Tofik Dibi, kandidaat-lijsttrekker van GroenLinks, tegen NU.nl. “Als de progressieve partijen zo versplinterd blijven, zullen ze nooit een meerderheid halen om Nederland socialer te maken”, aldus Dibi. Hij vindt dat het partijbelang ondergeschikt moet zijn. “Als de nieuwe partij er is kunnen we onszelf opheffen.

Gerelateerde artikelen;

27/05/2012 Halsema kiest voor Sap

20/05/2012 Dibi wil van GroenLinks onderwijspartij maken

18/05/2012 Sap en Dibi strijden toch allebei om lijsttrekkerschap

En dan de liefdesverklaring aan de SP !!

Een paar maanden geleden kostte dezelfde move Job Cohen nog de kop. En toch is het een slimme zet. Emile Roemer is voor Samsom op weg naar het Catshuis een nog groter obstakel dan Rutte. Met 27 zetels in de laatste peiling zit een goed deel van de kiezers waar de PvdA op aast bij de linker buren.

Waarom? Omdat bij de protestpartij SP een duidelijk en hard geluid tegen alle bezuinigingen wordt verkondigd. Een mening die door veel mensen gedeeld wordt. Door nu tegen de SP aan te schuren laat Samsom zien aan zijn potentiele kiezers dat hij het met ze eens is. Het enige dat hij vervolgens moet doen is duidelijk maken dat de regie over de linkse agenda bij hem in betere handen is dan bij de club van Roemer. Subtiele plaagstootjes die laten zien dat de SP het realisme voorbij is en uiteindelijk niet de juiste partij is om het linkse politieke blok in de Kamer aan te voeren. Dat is de zwakke plek van de SP. Het imago van een protestpartij waar het moeilijk mee regeren is. Duidelijk moet worden gemaakt dat in tegenstelling tot de SP (en de PVV) de PvdA een serieus alternatief kan bieden met voldoende draagvlak.

Maar sluit de PvdA daarmee niet op voorhand een toekomstige samenwerking met de een of meerdere partijen uit de Kunduz-coalitie uit? Natuurlijk niet! Maar in een campagne draait het om het beeld. Samsom moet alles op alles zetten om het alternatief voor  Rutte’s rechts te worden. Na de verkiezingen kan Samsom met de meeste zetels in de hand gewoon weer alle kanten op bewegen en zelfs met de VVD regeren.

Wanneer hij echter te veel in het genuanceerde midden gaat zitten is de kans groot dat er een tweestrijd tussen Roemer en Rutte ontstaat. In dat geval vreet de SP op de verkiezingsdag de linkse kiezersmarkt op en staat de PvdA met de pet in de hand. Een worst case scenario. De ingezette lijn is dus goed en de strategie begint al te werken.

En ‘Samsom deed wel degelijk een strategisch slimme zet’

VK 27.05.2012 Dat Samsom niet aanhaakte bij wat later het Lente-akkoord is gaan heten, werd gezien als een misser. Inmiddels blijkt dat het wel degelijk een slimme zet was, zegt Roderik van Grieken.

Hoe wordt Samsom premier? In Elsevier sprak Diederik Samsom deze week duidelijk de ambitie uit premier te willen worden. Als het goed is wordt binnen het campagneteam van de Partij van de Arbeid op dit moment dan ook hard nagedacht over de juiste strategie om dit te bereiken. Eerst werd het Lente-akkoord niet ondersteund en deze week flirtte Samsom openlijk met de SP. Passen de stappen in een haalbare route naar de Heilige Graal van het premierschap?

Jongeren: links verbond

Telegraaf 25.05.2012 De jongerenorganisaties van GroenLinks, Partij van de Arbeid en SP pleiten voor linkse samenwerking. In het televisieprogramma Nieuwsuur riepen jongerenorganisaties Dwars, Rood en de Jonge Socialisten hun moederpartijen vrijdag op om zich in te zetten voor de vorming van een linkse regering na de verkiezingen.

Jongerenorganisaties willen links verbond

NU 25.05.2012 HILVERSUM – De jongerenorganisaties van GroenLinks, Partij van de Arbeid en SP pleiten voor linkse samenwerking. In het televisieprogramma Nieuwsuur riepen jongerenorganisaties Dwars, Rood en de Jonge Socialisten hun moederpartijen vrijdag op om zich in te zetten voor de vorming van een linkse regering na de verkiezingen.

Jongeren GroenLinks, SP en PvdA willen sociale regering

SP 24.05.2012 – De politieke jongerenorganisaties DWARS (GroenLinks), ROOD (SP) en Jonge Socialisten (PvdA) roepen hun moederpartijen op om zich een linkse regering ten doel te stellen. De jongeren lanceren vandaag een manifest op hun websites waarin ze een aantal belangrijke overeenkomsten tussen de drie linkse partijen aantonen. Volgens de jongeren zijn GroenLinks, de PvdA en de SP elkaars natuurlijke bondgenoten voor een groene, sociale samenleving.

Download hier het manifest.

Zie ook:

PvdA-prominent Pronk: Cohen had niet weg gemoeten

Elsevier 24.05.2012 Job Cohen had nooit moeten opstappen als leider van de PvdA. ‘Ik ben blij met Diederik Samsom, maar Cohen had natuurlijk niet weg gemoeten,’ zegt oud-PvdA-minister Jan Pronk, die zich verbaast over de manier waarop de voormalige partijleider is aangepakt.

Cohen zei voor zijn vertrek dat hij overeenkomsten zag tussen zijn partij en de SP. PvdA-Kamerlid Frans Timmermans uitte toen forse kritiek op Cohens uitspraken in een e-mail die vervolgens uitlekte.

Vertrek
‘Ik verbaas me een beetje dat Cohen zo werd aangepakt door Timmermans,’ zegt Pronk in een interview met persbureau Novum.

Volgens Pronk heeft Timmermans’ kritiek ‘gelukkig’ niet geleid tot een koerswijziging. Hij reageert daarmee op de ‘liefdesverklaring’ van Samsom deze week in weekblad Elsevier. Samsom noemt de SP in een interview een geschikte regeringspartner.

Samenwerken
Pronk concludeert dat Samsom precies hetzelfde doet als Cohen. Hij is het ook eens met deze koers. De partijprominent zegt dat het ‘van groot belang’ is dat de PvdA gaat samenwerken met de SP. Om politieke macht uit te oefenen, moeten ‘progressieve linkse’ partijen samenwerken, zegt Pronk.

‘De gevechten de afgelopen jaren bij verkiezingen, gingen binnen links. Tussen linkse partijen. De een won ten koste van de ander. Je moet samen sterk zijn.’

Zie ook:

Pronk: Cohen had niet weg gemoeten

Metro 24.05.2012 Het vertrek van Cohen werd in februari ingeluid nadat hij had gezegd dat er grote overeenkomsten waren tussen de PvdA en SP. Kamerlid Frans Timmermans uitte daarop harde kritiek in een e-mail, die uitlekte. De PvdA moet geen ‘SP light’ willen zijn, betoogde hij. Cohen stapte uiteindelijk op omdat hij naar eigen zeggen de boodschap van zijn partij niet goed voor het voetlicht kon brengen.

‘Job Cohen had niet weg gemoeten’

NU 24.05.2012 Job Cohen had nooit moeten opstappen als partijleider van de PvdA. Dat heeft partijprominent Jan Pronk donderdag gezegd. Bekijk video – “Ik ben blij met Samsom, maar Cohen had natuurlijk niet weg gemoeten.” Het vertrek van Cohen werd in februari ingeluid nadat hij had gezegd dat er grote overeenkomsten waren tussen de PvdA en SP.

Gerelateerde artikelen;

Teddybeer Roemer bang voor lefgozertje Samsom

Elsevier 24.05.2012 In de peilingen is de SP groter dan de PvdA, maar de verkiezingsstrijd wordt keihard. En dat is in het voordeel van de calculerende Diederik Samsom.

‘Heel positief signaal,’ zegt Emile Roemer en zo’n loftuiting hoor je zelden van SP’ers. Hij is blij met de ‘liefdesverklaring’ aan de SP, die PvdA-collega Diederik Samsom deze week in Elsevier aflegt. Ooit kwalificeerden PvdA-leiders de SP als ‘extreem-links’. Samsom ziet dat anders. Hij staat met Roemer schouder aan schouder in de strijd tegen rechts. Met de SP valt straks ‘prima’ te regeren.

Job Cohen werd onlangs gevloerd voor dezelfde opstelling, maar Samsom kan zich alles veroorloven. De SP is virtueel de grootste, maar de laatste weken loopt de PvdA in. Linkse kiezers genieten van Samsoms energieke, moedige uitstraling. Qua persoon is hij, veel meer dan SP-teddybeer Emile Roemer, de tegenspeler van demissionair VVD-premier Mark Rutte. De campagne wordt bikkelhard en dat ligt Samsom wel.

Minzaam en enigszins neerbuigend sprak Roemer gisteren over de ‘heel verstandige opmerkingen’ van Samsom. Maar inwendig moet hij bibberen van angst voor dat PvdA-lefgozertje.

Flirt Samsom verbaast PvdA

Telegraaf 24.05.2012 Onder PvdA-Kamerleden heerst verbazing over een interview van hun partijleider Samsom. In weekblad Elsevier geeft de sociaaldemocraat toe dat hij een politiek avontuur met zijn concurrent SP wel ziet zitten en spreekt van een ’liefdesverklaring’.  Hij zou met de partij van Emile Roemer een lijstverbinding willen aangaan, omdat de voormalige politieke ’vrienden’ GroenLinks en D66 te veel naar rechts zouden zijn opgeschoven. „Nu zou ik net zo lief met de SP zo’n verbinding sluiten”, zegt Samsom. Hij verwacht ook prima te kunnen regeren met de socialisten.

‘Zou Samsom zich vastklampen aan zijn laatste vriend?’

VK 23.05.2012 PvdA-leider Diederik Samsom heeft gezegd dat hij premier wil worden en dat hij in de SP een ‘prima regeringspartner’ ziet. ‘Als Samsom echt premier wil worden, kan hij zich beter op zijn echte vijanden gaan concentreren. Hij zal zijn oude bondgenoten GroenLinks en D66 nog hard nodig gaan hebben,’ stelt Jeroen van Rossum.

Emile Roemer blij met ‘goede signaal’ Diederik Samsom

Elsevier 23.05.2012 SP-leider Emile Roemer is blij met het ‘hele goede signaal’ van PvdA-leider Diederik Samsom. Samsom zegt deze week in Elsevier dat hij graag zelf premier wil worden en de SP beschouwt als ‘prima’ regeringspartner.

Roemer zegt in reactie op het artikel dat hij niet wil vooruitlopen op een mogelijke lijstverbinding met de PvdA, want het besluit daarover ligt volgens Roemer bij de partijbesturen. Volgens Roemer kiest de PvdA duidelijk voor een sociaal alternatief voor het rechtse beleid. ‘Ik heb vanaf dag 1 dat ik fractievoorzitter ben, gepleit voor goede samenwerking om een alternatief te bieden. Ik zie dit als een goed signaal waar we mee verder kunnen.’

Oppositiepartijen GroenLinks en D66 vinden de opstelling van Samsom jammer. GroenLinks-leider Jolande Sap zegt tegen de NOS dat de PvdA zich onder Samsom als een tegenpartij lijkt te ontwikkelen. Volgens leider van D66 Alexander Pechtold is het nodig om Nederland in beweging te krijgen en ‘niet op de rem te trappen’. Pechtold vindt het verbazend dat de PvdA ‘weer zo in de kampen van links rechts wordt gedacht’.

Zie ook: Samsom wil premier worden in regering met de SP

Cohen struikelde over ‘SP-light’, Samsom doet een nieuwe poging

VK 23.05.2012  Toen Job Cohen verklaarde dat de PvdA en de SP veel gemeen hebben, werd hem dat niet in dank afgenomen. Nu doet zijn opvolger Diederik Samsom een nieuwe toenaderingspoging tot de partij van Roemer.

‘Beste Job en Hans, zojuist las ik het interview dat jullie beiden aan Trouw hebben gegeven. Ik wil daar graag op reageren, want het is nogal verregaand wat jullie melden.’ Zo begon PvdA-Kamerlid Frans Timmermans zijn e-mail aan partijvoorzitter Hans Spekman en toenmalig partijleider Job Cohen op 16 februari. Volgens Timmermans profileerden Spekman en Cohen de  PvdA als ‘SP-light’. Vier dagen later diende Cohen zijn ontslag in. Nu verklaart de nieuwe leider Diederik Samsom de liefde aan de SP en blijft het stil.

Samsom zegt komende zaterdag in een interview in Elsevier: ‘Ik zie inhoudelijke verschillen, maar ik zeg niet dat de SP minder goed is in besturen dan wij.’ Hij zou ‘net zo lief’ een lijstverbinding aangaan met de SP en noemt dat ‘een soort liefdesverklaring’. Door een lijstverbinding aan te gaan, maken partijen gezamenlijk meer kans op restzetels. Volgens Samsom zijn D66 en GroenLinks daarvoor niet meer de vanzelfsprekende kandidaten, omdat zij zijn opgeschoven naar rechts.

Lees ook:  Samsom wil premier worden en ziet SP als mogelijke partner – 23/05/12

Samsom komt met liefdesverklaring aan SP

Spits 23.05.2012 PvdA-opperhoofd Diederik Samsom wil voor de komende verkiezingen een lijstverbinding met de SP.  De PvdA neemt hiermee afstand van de andere linkse partijen.

In een interview met Elsevier laat Samsom weten dat hij met “een soort liefdesverklaring” aan de SP komt. Voorheen sloot de PvdA lijstverbindingen met GroenLinks en D66, maar Samsom vindt deze partijen te rechts geworden. “ GroenLinks is onder ons door gekropen naar rechts. D66 zit in het kamp van de VVD”, vat de PvdA’er samen.

Samsom ziet SP als mogelijke regeringspartner

Metro 23.05.2012 PvdA-leider Diederik Samsom wil premier worden en ziet de SP als een mogelijke coalitiepartner. Dat zegt hij in een woensdag gepubliceerd interview met Elsevier. Volgens Samsom laten lokale coalities zien dat ook besturen op landelijk niveau met de SP mogelijk is. GroenLinks en D66 zijn volgens de PvdA-voorman naar rechts opgeschoven. Daarom zou hij ‘net zo lief’ een verbinding met de SP vormen.

Samsom wil regeren met SP

Telegraaf 23.05.2012 Diederik Samsom wil de volgende minister-president van Nederland worden. De PvdA-leider zet in op een linkse coalitie met de SP, die hij als een “prima” regeringspartner ziet.

Samsom wil premier worden en regeren met de SP

Trouw 23.05.2012 PvdA-leider Diederik Samsom wil premier worden en de SP ziet hij als een ‘prima regeringspartner’. Dat zegt hij in een interview met weekblad Elsevier. Volgens de PvdA-leider zullen mensen met veel spaargeld of aandelen extra worden aangeslagen, wanneer de PvdA samen met de SP zou gaan regeren.

Samsom wil premier worden in regering met de SP

Elsevier 23.05.2012  PvdA-leider Diederik Samsom wil premier worden en de SP ziet hij als een ‘prima regeringspartner’. Dat zegt hij in een interview met weekblad Elsevier. Hij zegt dit deze week in een interview met het  het weekblad Elsevier. Samsom komt met ‘een soort liefdesverklaring’ aan de SP, en neemt afstand van andere linkse partijen. De PvdA-leider vindt dat de SP zich in veel steden bestuurlijk inmiddels voldoende heeft bewezen. ‘Ik zie inhoudelijke verschillen, maar ik zeg niet dat de SP minder goed is in besturen dan wij.’

Rechts
Voorheen sloot de PvdA gewoontegetrouw met D66 en GroenLinks een lijstverbinding, maar nu haakt Samsom naar eigen zeggen ‘net zo lief’ aan bij de SP. D66 en GroenLinks zijn in Samsoms ogen ‘rechts’ geworden. Over de beperking van de hypotheekrenteaftrek zegt de PvdA-leider dat ook de bestaande hypotheken moeten worden aangepakt en niet alleen de nieuw af te sluiten hypotheken,  zoals VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie overeenkwamen in hun ‘Lenteakkoord’.

Zie ook: Jan Pronk: Diederik Samsom maakte strategische fout

PvdA ziet SP als mogelijke regeringspartner

NU 23.05.2012 PvdA-leider Diederik Samsom wil premier worden en ziet de SP als een mogelijke coalitiepartner. Dat zegt hij in een woensdag gepubliceerd interview met Elsevier.

Gerelateerde artikelen;

De Limburger/Limburgs Dagblad meldde vandaag dat Marijnissen tijdens het debat politieke samenwerking met GroenLinks uitsloot. Die conclusie is volgens Marijnissen ‘totale onzin’. ‘We sluiten nooit andere partijen uit. Ik heb wel gezegd dat het moeilijker wordt omdat GroenLinks zich steeds meer richt op samenwerking in de Kunduz-variant (VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie, red.). Ze zeggen bovendien steevast dat ze niet met de SP in zee willen gaan omdat wij te conservatief zouden zijn. Dat maakt het wel lastig.’

Marijnissen (SP): Berichten over uitsluiten GroenLinks ‘totale onzin’

VK 21.05.2012 SP-partijvoorzitter Jan Marijnissen ontkent dat hij politieke samenwerking met GroenLinks heeft uitgesloten. Wel is hij bijzonder kritisch op de partij vanwege haar handtekening onder het Lenteakkoord over de bezuinigingen.  Dat zei hij tegen Volkskrant.nl.

Kritiek Jan Marijnissen op ‘elitepartij’ GroenLinks

Elsevier 21.05.2012 Een toekomstige samenwerking met GroenLinks wordt voor de SP steeds lastiger. Dat zegt SP-partijvoorzitter Jan Marijnissen. GroenLinks schuift volgens de partijvoorzitter steeds meer op naar rechts en zou zich door het ondertekenen van het Lenteakkoord geen linkse partij meer mogen noemen.

Marijnissen noemde GroenLinks zondag tijdens een debat in Heerlen een ‘grachtengordelpartij, geleid door hoogopgeleide mensen die geen oog hebben voor mensen die anders in het leven staan’. Dat meldt dagblad de Limburger.

‘Wat bezuinigingen en hervormingen heten, blijken vooral hogere belastingen te zijn. Daar gaan de verkiezingen van 12 september ook niets aan veranderen’

Commentaar van Syp Wynia: Kunduz wordt niet mooier door het lente te noemen

Zie ook:

SP: Niet met GroenLinks

Telegraaf 21.05.2012 SP-partijvoorzitter Jan Marijnissen sluit samenwerking met GroenLinks uit, schrijft De Limburger/Limburgs Dagblad. “GroenLinks is een elitepartij, een grachtengordelpartij, geleid door hoogopgeleide mensen, die geen oog hebben voor mensen die anders in het leven staan”, zei Marijnissen zondag tijdens een politiek debat in Heerlen over linkse samenwerking.

Marijnissen haalt uit naar GroenLinks

Spits 21.05.2012 Jan Marijnissen is weinig terughoudend als het gaat om zijn kritiek op GroenLinks, zo schrijft dagblad De Limburger. De SP-partijvoorzitter noemt het een elitepartij die lang niet meer links is.

“Het is een grachtengordelpartij, geleid door hoogopgeleide mensen die geen oog hebben voor mensen die anders in het leven staan.” Dat zei Marijnissen zondag tijdens een debat in Heerlen. Volgens de krant heeft hij zelfs een mogelijke samenwerking met GroenLinks uitgesloten, maar een woordvoerder kan dat niet bevestigen.

Harde kritiek Marijnissen op GroenLinks

Metro 21.05.2012 SP-prominent Jan Marijnissen heeft forse kritiek op de koers van GroenLinks. De partij van Jolande Sap is volgens hem een elitepartij en niet echt links meer, schrijft dagblad De Limburger maandag. Fractieleider Emile Roemer (SP) houdt de deur echter open voor GroenLinks.

‘Marijnissen (SP) wijst GroenLinks af’

NU 21.05.2012 SP-partijvoorzitter Jan Marijnissen ziet weinig in een samenwerking met GroenLinks, vanwege het gesloten Lente-akkoord. 

Dat schrijft De Limburger. Ook de NOS meldt dat Marijnissen de kans zeer klein acht na de verkiezingen met GroenLinks in zee te gaan.

‘Niet GroenLinks, maar Rutte blokkeerde eerder Kunduz-coalitie’›

NRC 19.05.2012 In tegenstelling tot wat demissionair premier Rutte beweert, was GroenLinks in 2010 wel degelijk bereid te onderhandelen over een coalitie met VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie. Dat zeggen direct betrokkenen vandaag in NRC Handelsblad. Lees verder›

mei 21, 2012 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 19 reacties