Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Op weg naar kabinet Rutte 3 – deel 3

Doet ie of doet ie het niet ??

Doet ie het of doet ie het niet ??

De bel voor de volgende ronde

Onderhandelaars VVD, CDA, D66 en ChristenUnie praten verder – Informateur Gerrit Zalm en de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie komen op maandag 3 juli 2017 opnieuw twee keer bij elkaar. De gesprekken zijn in de Tweede Kamer, in de Stadhouderskamer. Op vrijdagochtend 30 juni spraken de informateur en de onderhandelaars met voorzitter Mariëtte Hamer van de Sociaal-Economische Raad. In de middag volgde een onderlinge vergadering.

De onderhandelaars zijn:

  • VVD: Mark Rutte en Halbe Zijlstra
  • CDA: Sybrand van Haersma Buma en Pieter Heerma
  • D66: Alexander Pechtold en Wouter Koolmees
  • ChristenUnie: Gert-Jan Segers en Carola Schouten

ELKE WERKDAG ONDERHANDELEN

Onder leiding van informateur Zalm gaan VVD, CDA, D66 en ChristenUnie de komende tijd elke werkdag onderhandelen, maar snelheid in de formatie is geen doel op zich. Dat zei informateur Zalm woensdagavond 28 juni tijdens een korte persconferentie in de Oude Zaal van de Tweede Kamer. Hij kondigde ook aan dat de Stadhouderskamer, in de Tweede Kamer, het centrum van de kabinetsformatie blijft. Wel zullen de onderhandelaars op maandag 10 en en dinsdag 11 juli ergens buiten Den Haag samenkomen.

02.07.2017

GESPREKKEN MET DESKUNDIGEN

Informateur Zalm en de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie spraken op donderdag 29 juni met president Klaas Knot van de Nederlandsche Bank, directeur Laura van Geest van het Centraal Planbureau, voorzitter Manon Leijten van de Studiegroep Begrotingsruimte en directeur Kim Putters van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

KIEZERS STERK VERDEELD OVER MOGELIJK CENTRUMRECHTS KABINET  – Aan de start van deze week vingen nieuwe onderhandelingen tussen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie aan. Uit de Politieke Barometer van deze week verwachten de meeste kiezers dat deze partijen er wel uit gaan komen en daarmee een volgend kabinet kunnen vormen. Echter nog niet alle kiezers zijn er gerust op dat een kabinet tussen deze partijen goed is voor Nederland.

Slechts 35% van de Nederlanders geeft aan tevreden te zijn als er een kabinet komt tussen deze partijen. Daarnaast kan een derde dat (nog) niet beoordelen en is nog eens een derde ontevreden met een dergelijk kabinet.

Tjeenk Willink: kabinet VVD, CDA, D66 en ChristenUnie onderzoeken – De Tweede Kamer debatteert op woensdag 28 juni 2017 om ongeveer 11.45 uur over het eindverslag van informateur Herman Tjeenk Willink en het vervolg van de kabinetsformatie.

Hij adviseert in zijn eindverslag dat een informateur van VVD-huize moet gaan onderzoeken of een kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie mogelijk is. Oud-minister Gerrit Zalm (VVD) is beschikbaar als nieuwe informateur. Tjeenk Willink overhandigde zijn eindverslag op dinsdag 27 juni aan Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib.

Op donderdagmiddag 16 juni had Tjeenk Willink een gesprek met fractievoorzitters Rutte, Buma en Pechtold. Eerder op de middag sprak hij afzonderlijk met D66-fractievoorzitter Pechtold over het vervolg van de formatie.

Informateur Herman Tjeenk Willink richt zich op een meerderheidskabinet waarvan in elk geval VVD, CDA en D66 deel uitmaken. Dat zei hij donderdagmiddag 15 juni 2017 in een persconferentie over de voortgang van de kabinetsformatie in de Oude Zaal van de Tweede Kamer. Tjeenk Willink heeft na gesprekken met fractievoorzitters Mark Rutte (VVD), Sybrand Buma (CDA) en Emile Roemer (SP) geconcludeerd dat het op ‘inhoudelijke gronden’ niet mogelijk is om een meerderheidskabinet te formeren met de PVV of de SP.

Op woensdag 15 maart 2017 ging Nederland naar de stembus. Kiezers bepaalden zo welke 150 Nederlanders namens hen vier jaar lang volksvertegenwoordiger mogen zijn. 28 partijen deden mee aan de verkiezingen. De Tweede Kamerleden controleren de regering en maken en beoordelen wetsvoorstellen.

Net als tijdens de eerste formatiepoging, klapte de tweede ronde toen bleek dat de afstand tussen de partijen op het gebied van migratie te groot is. Al snel bleek dat GroenLinks geen handtekening wilde zetten onder het voorstel van informateur Tjeenk Willink, omdat het plan niet de bescherming zou bieden aan oorlogsvluchtelingen waar ze recht op hebben, aldus Klaver.

Tja, en wat nu ???

Tja, en wat nu ???

Formatie geklapt: VVD, CDA en D66 boos om vluchtelingeneis van Klaver

Volgens een peiling van RTL snapt ruim 55 procent van de GroenLinkskiezers niet waarom Klaver de handdoek in de ring gooit. Ook de Volkskrant publiceerde een aantal woedende brieven, van kiezers die zich door Klaver bedrogen voelen.

Na het mislukken van de formatiegesprekken reageert zelfs de ngo Vluchtelingenwerk Nederland verrast over het gewicht van het thema migratie. In een interview met De Telegraaf vraagt adjunct-directeur Jasper Kuipers zich af waarom migratie het grote struikelblok is: ‘In Zuid-Europa, waar echt problemen zijn, lukt het politiek wel.’

Telegraaf 14.06.2017

Internationale verdragen

Dat eindvoorstel gaat over de vraag of de Europese Unie (EU) deals mag sluiten met andere landen waarbij ze geld ontvangen in ruil voor het opvangen van migranten, naar het voorbeeld van de Turkijedeal die in 2015 werd gesloten.

Vluchtelingenwerk vindt het prijzenswaardig van Tjeenk Willink dat hij vastlegt dat de afspraken alleen mogen worden gemaakt wanneer alle partijen zich aan de internationale verdragen houden. ‘Dat biedt ook mogelijkheden om Turkije aan te spreken op het niet nakomen van de mensenrechten. Zo gaan daar veel kinderen niet naar school,’ aldus Kuipers, die daarmee verwijst naar een uitspraak van Klaver, die hij eerder op de dag gebruikte om zijn starre houding te rechtvaardigen.

Ferme kritiek op Klaver

Klavers koppigheid kon ook vanuit de Tweede Kamer op flinke kritiek rekenen.  ‘Gesprekken liepen stuk op een punt waarover iedereen het eens is. De afspraken die de Europese Unie met Turkije heeft gemaakt zijn conform het internationaal recht, en bovendien effectief. Zelfs de meest linkse lidstaten van de Europese Unie zijn het hierover eens,’ zei premier Mark Rutte eerder op de dag.

Nu wenden de ogen zich weer langzaam tot de ChristenUnie. Die partij is weliswaar bereid te praten, maar dan moet er verandering in de houding van D66 komen. Gert-Jan Segers: ‘We kunnen niet eindeloos wachten op een nieuw kabinet.’ D66 wees een samenwerking met ChristenUnie eerder resoluut af, omdat de partijen op het gebied van medisch-ethische kwesties te zeer verschillen.

Ik krijg er hoofdpijn van !!!

Ik krijg er hoofdpijn van !!!

Lees ook;
Sybrand Buma: ‘Principiële ondergrens even onbegrijpelijk als ongelofelijk’

Weer mislukt

VVD en CDA hebben het natuurlijk ook aan zichzelf te wijten. Hadden ze de PVV vooraf níet uitgesloten, dan hadden ze Jesse Klaver (GroenLinks) onder druk kunnen zetten: ‘Blijf jij moeilijk doen over een rem op de massa-immigratie, dan wenden wij ons tot Wilders en dat wil jij zeker niet.’ Maar de leiders van de middenpartijen ontkenden pertinent die optie en doordat D66 feitelijk ook nog de ChristenUnie uitsluit, zit de formatie muurvast.

Pragmatisch zijn, is te moeilijk voor GroenLinks

GroenLinks wilde het onderste uit de kan. Volgens ‘verkenner’ Herman Tjeenk Willink was het verschil te overbruggen. Maar in plaats van pragmatisch te zijn, redeneerde Klaver teveel vanuit de eigen ideologische positie.

Volgens bronnen in de andere partijen boog hij voor de pro-immigratie-belangenorganisaties en actiegroepen, die in GroenLinks een flinke stem hebben. Klaver deed een beetje mee met de grote jongens over een nieuwe interpretatie van het Vluchtelingenverdrag maar eiste later toch weer dat grote aantallen vluchtelingen per vliegtuig naar Nederland werden overgebracht. Een onbegrijpelijke nederlagenstrategie.

De formatiegesprekken tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks zijn mislukt, meldde informateur Herman Tjeenk Willink maandagavond. Langzaam maar zeker komt toch ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers weer in beeld. Hoe denkt hij over het onderwerp waarover de partijen het niet eens werden?

Aanpassingen van Klaver

In eerste instantie leek het obstakel migratie te zijn overwonnen, maar GroenLinks-leider Jesse Klaver had nog wat aanpassingen. Daaronder viel onder meer zijn eis om 5.000 tot 25.000 extra vluchtelingen op te nemen in Nederland. De andere partijen gingen daar niet mee akkoord.

‘Libië-deal is onvermijdelijk’

Hoe kijkt de ChristenUnie naar dit soort deals? Voor de verkiezingen zei ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers duidelijk het ‘eens’ te zijn met de stelling ‘een Libië-deal is onvermijdelijk’ die het Nederlands Dagblad hem voorlegde. ‘Er moet in Noord-Afrika onder strikte voorwaarden opvang komen. Libië is een volstrekte chaos. We kunnen het niet aan hen overlaten hoe mensen worden opgevangen. De VN-vluchtelingenorganisatie moet daarbij betrokken zijn. Als goede en veilige opvang geregeld kan worden, is zo’n deal een optie.’

AD 14.06.2017

AD 14.06.2017

Gaat D66 in zee met ChristenUnie?

Na de eerste formatiepoging tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks, schoof Segers kort aan tafel met D66-leider Alexander Pechtold. De gesprekken liepen op niets uit, onder meer omdat Pechtold een lijst met eisen zou hebben gehad, waaraan Segers moest voldoen om een plekje te verdienen aan de formatietafel.

Segers zegt dinsdag dat de situatie ‘onveranderd’ is. Volgens de CU-leider heeft Pechtold de deur dichtgedaan. ‘Pas als hij van gedachten verandert, komen wij in beeld.’

AD 14.06.2017

AD 14.06.2017

D66 geeft aan dat de partij niet in een kabinet wil met de ChristenUnie. De partij hoopt dat de SP of de PvdA een einde maakt aan de blokkades die ze hebben opgeworpen, om aan te sluiten bij de VVD, CDA en D66.

Pechtold sluit echter nog niet uit dat de partijen in zee gaan met gedoogsteun van de ChristenUnie. Progressief D66 staat vooral op het gebied van medisch-ethische lijnrecht tegenover de ChristenUnie.

We komen er wel uit !!

We komen er wel uit !!

Lees verder: jonge D66’ers hadden vertrouwen in kabinet met CU

Toch zegt de voorzitter van jongerenvereniging de Jonge Democraten wel wat te zien in samenwerking met de ChristenUnie, op voorwaarde dat de stappen niet worden teruggedraaid die D66 heeft gemaakt op het gebied van bijvoorbeeld wietregulering en andere ethische kwesties.

zie ook: Op weg naar kabinet Rutte 3 – deel 2

zie ook: Op weg naar kabinet Rutte-3 – deel 1

zie ook: Uitslag 2e kamerverkiezing 15.03.2017 – VVD de grote winnaar

zie ook: Verkiezingen 2e Kamer 15.03.2017

zie ook: Op weg naar de 2e kamerverkiezingen in 2017 – deel 3

dossier “Kabinetsformatie”  AD

dossier formatie  Elsevier

KABINETSFORMATIE  VK

BLOG: Alles over de formatie  Telegraaf

Meer informatie over de kabinetsformatie van 2017 TK

Bekijk ook de rechtenvrije foto’s van de kabinetsformatie TK

Zie: verslag verkenner schippers 27.04.2017

Zie: Brief aan Voorzitter en TK van informateur Schippers 11.05.2017

Zie: Verslag  29.05.2017

Zie: Verslag 12.06.2017

Zie:  brief_tweede_kamer_van 12.06.2017

Zie:  eindverslag_informateur_tjeenk_willink_27_juni_2017

Terugblik;

AD 10.08.2017

AD 10.08.2017

 

09.08.2017

09.08.2017

’Uitruilen’ lijkt optie in formatie Telegraaf 09.08.2017

Partijen blijven worstelen met ‘principiële’ vraagstukken bij formatie NU 09.08.2017

Segers en Pechtold sluiten liever geen compromis  AD 09.08.2017

Pechtold: soms principes ‘uitruilen’ in plaats van ‘verwateren’ Elsevier 09.08.2017

Onderhandelaars zijn terug van het uitwaaien  Elsevier 09.08.2017

‘Kamer moet terug van reces’ Telegraaf 09.08.2017

Partijen hervatten overleg: doorgaan of stoppen  AD 09.08.2017

Het huiswerk van Zalm ligt op de formatietafel Trouw 09.08.2017

Informateur Zalm heeft skelet voor regeerakkoord klaar, partijen blijven terughoudend VK 09.08.2017

Vakantie voorbij: formatie hervat met heikele kwestie Elsevier 09.08.2017

Formatie door met zware dobber Telegraaf 09.08.2017

Nog geen zicht op einde kabinetsformatie NU 09.08.2017

Achtergrond: De formatie wordt hervat, hoe zijn de kaarten geschud? NU 09.08.2017

Gronings gas op tafel formatie  Telegraaf 09.08.2017

08.08.2017

08.08.2017

Gaswinning op agenda bij hervatting formatie AD 08.08.2017

‘Nieuw kabinet moet luisteren naar ondernemers: schaf DBA af’  Elsevier 08.08.2017

07.08.2017

07.08.2017

Frans Weisglas: Maak haast met formatie en houd ‘voltooid leven’ erbuiten VK 07.08.2017

Waarom die renovatie van het belastingstelsel zo moeilijk is  Trouw 07.08.2017

04.08.2017

04.08.2017

Formatie lijkt eindfase te naderen: sociale partners welkom als gesprekspartner VK 04.08.2017

Komt eindfase formatie in zicht? Het lijkt er wel op  Elsevier 04.08.2017

31.07.2017

03.08.2017

Sjaak van der Tak wil minister van land- en tuinbouw in nieuw kabinet OmroepWest 03.08.2017

 - Thierry Baudet op Instagram: "Ik laat mijn baard staan totdat er een nieuw kabinet is!

24.07.2017 – Thierry Baudet op Instagram: “Ik laat mijn baard staan totdat er een nieuw kabinet is!

Thierry Baudet laat baard staan tot er een nieuw kabinet is  Telegraaf 24.07.2017

Thierry Baudet begint een nieuwe challenge: ‘Laat je baard staan …  DDS 24.07.2017

Thierry Baudet laat een zomerbaardje staan, en geniet van nieuwe … Dagelijke Standaard 24.07.2017

NPO-boegbeeld steunt #ThierryChallenge van Thierry Baudet …  TPO 24.07.2017

Baudet laat zijn baard staan totdat er een nieuw kabinet is  DD 24.07.2017

GeenStijl: Vergeet ice buckets: hier is de #thierrychallenge  GeenStijl 24.07.2017

Thierry Baudet start challenge: laat baard staan tot nieuw kabinet  WNL 24.07.2017

Baudet laat baard staan tot nieuw kabinet Elsevier 25.07.2017

22.07.2017 - week 19

22.07.2017 – week 19

Kunnen de onderhandelaars zomaar met formatievakantie? NU 22.07.2017

In de droom van Gert-Jan Segers past geen compromis  VN 22.07.2017

AD 21.07.2017

AD 21.07.2017

FormatieVlog #18: onderhandelaars zijn elkaar zat en off the record  NOS 21.07.2017

AD 22.07.2017

AD 21.07.2017

Principiële pijn tart de formatie  AD 21.07.2017

AD 20.07.2017

AD 20.07.2017

Zalm praat koning bij Telegraaf 20.07.2017

Informateur Zalm praat de koning bij over formatie AD 20.07.2017

AD 20.07.2017

AD 20.07.2017

 

Een minister van klimaat? Liever niet! Trouw 20.07.2017

Kabinet Rutte-III laat op zich wachten AD 20.07.2017

19.07.2017-Dag 126 van de formatie

19.07.2017 – Dag 126 van de formatie

Ja, hier gaan we uitkomen, is de stemming op formatiedag 126 VK 19.07.2017

Het eindpunt van de formatie is nog niet in zicht Trouw 19.07.2017

Cruciale dag voordat vakantie formatie stillegt AD 19.07.2017

Onderhandelaars blijven hoopvol over goede afloop formatie NU 19.07.2017

Hoopvol formatiepauze in Telegraaf 19.07.2017

Laatste dag: politici kijken reikhalzend uit naar vakantie  Elsevier 19.07.2017

Laatste dag formeren voor vakantie Telegraaf 19.07.2017

Informateur Zalm hoopvol dat kabinet er na vakantie komt AD 19.07.2017

 

Als ‘de polder’ nu niets zegt, hebben ze na de formatie geen recht van spreken meer Trouw 19.07.2017

18.07.2017

18.07.2017

Formatie op weg naar ’knip’ Telegraaf 18.07.2017

Geen tropenrooster bij formatie Telegraaf 18.07.2017

Rutte heeft haast met formatie? Dat blijkt nergens uit  Elsevier 18.07.2017

CU-voorman Segers glashelder: Point of no return nog niet bereikt AD 18.07.2017

Twee C’s in één kabinet?  AD 18.07.2017

‘Pechtold en Buma botsen over klimaat’ bij formatie-onderhandelingen  Elsevier 18.07.2017

17.07.2017

17.07.2017

Pechtold: een productieve dag Telegraaf 17.07.2017

Productieve formatiedag: ‘Voor oktober hopelijk regeerakkoord’  Elsevier 17.07.2017

‘Financiële plaatje moet rond’  Telegraaf 17.07.2017

Partijen starten marathonsessie tijdens cruciale week in formatie AD 17.07.2017

Bijna vakantie. Op het nippertje een doorbraak in formatie?  Elsevier 17.07.2017

Laatste week formatie voor reces Telegraaf 17.07.2017

Lange dag aan de formatietafel  Telegraaf 17.07.2017

AD 16.07.2017

16.07.2017

Amper progressie in formatieonderhandelingen  AD 16.07.2017

14.07.2017 - Dag 122 van de formatie

14.07.2017 – Dag 122 van de formatie

Stap in formatie: CPB rekent volgende week eerste ‘houtskoolschetsen’ door VK 14.07.2017

Onderhandelaars praten maandag verder in Johan de Witthuis NU 14.07.2017

Weer naar Johan de Witthuis Telegraaf 14.07.2017

Onderhandelaars opnieuw naar Johan de Witthuis  Elsevier 14.07.2017

Formatiepartijen hebben geen haast: ‘Er zal nog wel wat tijd bijkomen’  Elsevier 14.07.2017

For­ma­tie­par­tij­en weer terug in vertrouwde Stad­hou­ders­ka­mer  AD 14.07.2017

Telegraaf 13.07.2017

Telegraaf 13.07.2017

‘Nieuwe kabinet moet start-ups stimuleren’  Telegraaf 13.07.2017

 AD 12.07.2017

AD 12.07.2017

Informateur Zalm praat koning bij over formatie  AD 12.07.2017

Zalm praat koning bij over formatie  Telegraaf 12.07.2017

AD 11.07.2017

AD 11.07.2017

Pechtold tempert verwachtingen: ‘We zijn er nog lang niet’ Elsevier 11.07.2017

Overzicht kabinetsformatie: CU laatste optie voor VVD, CDA en D66 NU 11.07.2017

Pechtold ziet nog weinig vooruitgang in formatiegesprekken NU 11.07.2017

Onderhandelingen onderbroken: ChristenUnie naar U2  Elsevier 11.07.2017

Partijen maken centimeters’ Telegraaf 11.07.2017

Pechtold: Partijen formatie maken centimeters AD 11.07.2017

Partijen vervolgen ‘informeel’ formeren op nieuwe locatie AD 11.07.2017

‘Informeel’ formeren gaat verder Telegraaf 11.07.2017

AD 10.07.2017

AD 10.07.2017

Informele formatiedag Telegraaf 10.07.2017

‘Pittige’ formatie even verder buiten het Binnenhof Parool 10.07.2017

Formatie op gymschoenen verder NOS 10.07.2017

Formeren op gympen Telegraaf 10.07.2017

Formatie verkast naar goedkoop adresje  AD 10.07.2017

Onderhandelaars kiezen voor ‘uitje’ elders in Den Haag  Elsevier 10.07.2017

Formatie om de hoek verder  Telegraaf 10.07.2017

Formatie even weg van het Binnenhof NOS 10.07.2017

Elsevier 09.07.2017

Elsevier 09.07.2017

Gênant, het snel willen regelen van ‘voltooid leven’-wet

Elsevier 09.07.2017  Over een paar dagen is het vier maanden geleden dat we naar de stembus gingen en een nieuwe volksvertegenwoordiging kozen. Sindsdien zijn de politieke kopstukken bezig geweest om op basis daarvan een nieuwe regeringscoalitie te smeden.

Het einde is nog niet in zicht, met nog een afgesproken vakantie voor de boeg. Als een nieuw kabinet op Prinsjesdag in de Ridderzaal zit, is dat al een hele prestatie.

Genoeg hebben van het leven

Een belangrijke factor bij deze slakkengang is het principiële meningsverschil over de ‘voltooid leven’-wet. Daar begint het misverstand, want er zijn er twéé van: de ene is ingediend in oktober door minister Edith Schippers (VVD, Volksgezondheid), de andere is een initiatiefwet van het Tweede Kamerlid Pia Dijkstra (D66).

Tussen beide wetsontwerpen zijn fijnzinnige verschillen, maar die laat ik voor wat ze zijn. Grofweg komt het in beide gevallen neer op zelfgekozen beëindiging van het leven van een mens die niet ziek is maar domweg genoeg heeft van het leven.

De hulp die daarbij door anderen wordt gegeven is momenteel strafbaar en aan een dergelijke zelfdoding wordt door de samenleving niet meegewerkt omdat er geen sprake is van zichtbare ellende. Anders dan bij euthanasie die (wettelijk) mag plaatshebben als sprake is van ‘ondraaglijk en uitzichtloos lijden’.

Voor euthanasie hebben we een Euthanasiewet, waarmee we in de wereld voorop lopen. Behalve het zojuist genoemde fundamentele verschil, zijn er nog andere verschillen. Er is in het ene geval wel een objectieve norm, in het andere niet en in het ene geval komt er iemand aan te pas die in het bezit is van een artsendiploma, in het andere geval is een ‘stervensbegeleider’ voldoende, wat dat ook moge zijn.

Afshin Ellian: eerst een volwaardig debat over ‘voltooid leven’, D66! >

Nieuw kroonjuweel

De ‘voltooid leven’-wet is een nieuw ‘kroonjuweel’ van D66. Voor nogal wat mensen kan de wereld niet meer fatsoenlijk draaien zonder die wet. Voor anderen is het niet veel meer dan ten dele een doublure van de Euthanasiewet en ten dele een overbodige wet gezien de bestaande praktijk. En voor weer anderen is het strijdig met hun religieuze beleving.

Zo lijkt het alsof de scheidslijnen duidelijk zijn, maar dat is allerminst het geval. Een adviescommissie, door de regering ingesteld met als voorzitter prof. Schnabel – een D66-er – sabelde de wet neer, de KNMG  -de beroepsgroep van artsen- wil er niets van weten. Het is nog vreemder. In gezelschappen stel ik geregeld dit onderwerp aan de orde en peil de meningen.

Die neigen steeds naar fifty-fifty, maar interessanter is dat de scheidslijnen niet duidelijk zijn. Mensen die in vrijwel alles dezelfde opvatting hebben, verschillen hier van opvatting en mensen die over vrijwel niets hetzelfde denken, zijn het hierin eens. In zo’n situatie moet je geen wet willen, maar de maatschappelijke ontwikkeling eerst zijn werk laten doen.

In een recent interview verwijst de oude staatsman Frits Korthals Altes (VVD) naar de wettelijke regeling van euthanasie en abortus, waarbij hij als minister betrokken was. Je moet bij dergelijke fundamentele levensvraagstukken niet te hard van stapel willen lopen, vindt hij. En: “De helft plus één is niet voldoende. Je moet draagvlak hebben.”

Trekken aan een dood paard

U zult mij niet horen zeggen dat materiële thema’s als salarisverhoging voor onderwijzers of versterking van onze krijgsmacht belangrijker zijn dan immateriële. Ze zijn beide even belangrijk en als ik moet kiezen vind ik immateriële zelfs belangrijker. Maar drammerig trekken aan een dood paard of netter gezegd: iets per se willen regelen dat daarvoor (nog) niet rijp is, is een beetje gênant.

En als je daarmee maanden vermorst terwijl de Noord-Koreaanse kernproeven dagelijks werk zijn, Donald Trump op vergelding hint, de G20-top nauwelijks iets heeft opgeleverd, een nieuwe crisis zich volgens deskundigen aankondigt en het IS-kalifaat zijn laatste uren beleeft, is dat haast (politiek) misdadig.

Als de Noord-Koreaanse langeafstandsraketten zijn geperfectioneerd en de jihadisten massaal terugkeren, hebben we allemaal een voltooid leven.

  Philip van Tijn is bestuurder, toezichthouder en adviseur. Schrijft geregeld voor elsevierweekblad.nl

08.07.2017

08.07.2017

De gekunstelde poging om links en rechts te verbinden  VN 08.07.2017

07.07.2017

AD 07.07.2017

Koning ook op vakantie op hoogte gehouden van formatie  AD 07.07.2017

Koning volgt formatie op vakantie  Telegraaf 07.07.2017

Restaurant formatie moet dicht Telegraaf 07.07.2017

Formatie even buiten Binnenhof Telegraaf 07.07.2017

Hoe werd Voltooid Leven zo groot in de formatie? Trouw 07.07.2017

AD 06.07.2017

AD 06.07.2017

De christelijke powervrouw van de formatietafel  AD 06.07.2017

Dijsselbloem voert druk op: Snel kabinet, anders drukt PvdA stempel op begroting AD 06.07.2017

Lastenverlichting? Zelfs VVD weigert beloftes te doen Elsevier 06.07.2017

Politici blijven deze zomer het liefst dichtbij huis  AD 06.07.2017

 

05.07.2017

05.07.2017

Politieke te­gen­stel­lin­gen zijn min of meer naar de achtergrond verdwenen Trouw 05.07.2017

Dijsselbloem speculeert niet over aftreden na Asschers eis  Elsevier 05.07.2017

Dijsselbloem wil niet speculeren over aftreden als minister NU 05.07.2017

Formatieoverleg volgende week in Haagse Johan de Witthuis NU 05.07.2017

Onderhandelaars kiezen voor ‘uitje’ elders in Den Haag  Elsevier 05.07.2017

Onderhandelaars op ‘uitje’ naar Haagse Johan de Witthuis AD 05.07.2017

Formatie in Johan de Witthuis nabij Binnenhof Telegraaf 05.07.2017

For­ma­tie­par­tij­en vragen opnieuw advies van Sociaal en Cultureel Planbureau AD 05.07.2017

Partijen zijn er ‘nog lang niet’ na overleg over cijfers  Elsevier 05.07.2017

Kamer ruziet over geld Telegraaf 05.07.2017

Dijsselbloem belooft koopkrachtreparatie voor 2018   NU 05.07.2017

Vakantie Kamerleden beknot door formatie  AD 05.07.2017

AD 04.07.2017

AD 04.07.2017

Onderhandelaars hebben weer advies nodig Parool 04.07.2017

Weer advies voor onderhandelaars Telegraaf 04.07.2017

Carola Schouten brengt nuchterheid en ervaring aan de formatietafel  Trouw 04.07.2017

‘Rutte, kijk eens naar Schiphol’ Telegraaf 04.07.2017

Grootste gevaar voor Rutte III is de coalitie zelf  AD 04.07.2017

Formatie vandaag weer verder Telegraaf 04.07.2017

AD 03.07.2017

AD 03.07.2017

Kabinet heeft geluk nodig  Telegraaf 03.07.2017

Cruciale week voor formerende partijen AD 03.07.2017

‘Hete’ euthanasiewet kan nog alles verpesten AD 03.07.2017

Moeilijke kwesties aan formatietafel  Telegraaf 03.07.2017

Kiezers D66 en CU volgen formatie met argusogen Trouw 03.07.2017

Kabinet heeft geluk nodig Telegraaf 03.07.2017

Cruciale week voor formerende partijen AD 03.07.2017

‘Hete’ euthanasiewet kan nog alles verpesten  AD 03.07.2017

Moeilijke kwesties aan formatietafel Telegraaf 03.07.2017

Voorwaarts mars! Telegraaf 03.07.2017

02.07.2017

02.07.2017

Met Kuyper tegen de heilige liberale koe Trouw 02.07.2017

De Haagse flipperkast waarin Zalm een coalitie moet zien te formeren  NRC 02.07.2017

01.07.2017

01.07.2017

Een onverklaarbaar optimisme heeft zich meester gemaakt van politiek Den Haag Trouw 01.07.2017

Zorgen COC nog niet weg na gesprek met formatieteam ChristenUnie NU 01.07.2017

Hoe zal het dit keer boteren tussen Gerrit Zalm en de christelijke partijen?  VN 01.07.2017

Pensioendeal uit zicht Telegraaf 01.07.2017

Asscher blijft als demissionair vicepremier PvdA-wensen binnenhalen NU 01.07.2017

AD 30.06.2017

AD 30.06.2017

Formatievlogs maken politiek weer hip  OmroepWest 30.06.2017

Formerende partijen bespreken direct ‘stevige materie’ NU 30.06.2017

Onderhandelaars bespreken ‘stevige materie’ Telegraaf 30.06.2017

Asscher zorgt voor spanning bij kabinet én formatiepartijen  Elsevier 30.06.2017

Asscher trekt nu zijn eigen plan Trouw 30.06.2017

Dijsselbloem: Asschers eisen zijn ‘volstrekt legitiem’  Elsevier 30.06.2017

Bussemaker houdt dreigement lerarensalarissen overeind VK 30.06.2017

Rutte: Kabinet was al gevallen als we niet door konden AD 30.06.2017

Formatie verder met SER-voorzitter Hamer NU 30.06.2017

SER-voorzitter Hamer naar Zalm Telegraaf 30.06.2017

GroenLinks offert de rechtsstaat op aan een ideaal dat al in 2015 achterhaald was  Trouw 30.06.2017

Je moet het maar durven: twee weken weg tijdens de formatie  VK 30.06.2017

AD 29.06.2017

AD 29.06.2017

Formatie vrijdag verder Telegraaf 29.06.2017

Formatiepartijen morgen om tafel met SER-voorzitter Hamer  AD 29.06.2017

Informateur Zalm wil volgende week medisch-ethische kwesties behandelen NU 29.06.2017

Zalm: Heikele onderwerpen volgende week al aan bod  Elsevier 29.06.2017

DNB waarschuwt onderhandelaars opnieuw voor extra uitgaven NU 29.06.2017

DNB-president Klaas Knot bracht een informeel bezoek aan informateur Gerrit Zalm om een update te geven over de stand van de Nederlandse economie.  Telegraaf 29.06.2017

Verdeeldheid over centrumrechts  Telegraaf 29.06.2017

Slechts derde van kiezers blij met centrumrechts kabinet  AD 29.06.2017

Nederland maakt zich meeste zorgen over integratie AD 29.06.2017

Vakantie tijdens formatie is schoffering van de kiezer  Elsevier 29.06.2017

Boodschap formatie: niet te veel uitgeven Telegraaf 29.06.2017

Formatiediscipline schuift Asschers voorstel over langer partnerverlof weer op lange baan VK 29.06.2017

Uitbreiding vaderschapsverlof toch weer op de lange baan  NU 29.06.2017

Formatiepartijen blokkeren uitbreiding verlof voor papa’s AD 29.06.2017

Gerrit Zalm is meester in het gunnen  AD 29.06.2017

AD 28.06.2017

AD 28.06.2017

Belangrijkste breuklijn door coalitie in wording loopt tussen D66 en CU, maar aan de secondanten zal het niet liggen VK 28.06.2017

Informateur Zalm wil volgende week medisch-ethische kwesties behandelen NU 28.04.2017

Zalm zet vaart achter formatie  Telegraaf 28.06.2017

D66 heeft gegokt en zwaar verloren Trouw 28.06.2017

Pechtold blijft maar treuren over afhaken Klaver  Elsevier 28.06.2017

Zalm: We willen inzoomen op de grote onderwerpen AD 28.06.2017

Tjeenk Willink: Formerende partijen moeten respect voor elkaar hebben  AD 28.06.2017

Informateur rondt eerste dag overleg af AD 28.06.2017

Het is officieel: Gerrit Zalm nieuwe informateur  AD 28.06.2017

Rutte wil ook steun linkse partijen bij vraagstukken als migratie en klimaat NU 28.06.2017

Partijleiders weer aan de bak  Telegraaf 28.06.2017

Premier Rutte heeft vertrouwen  Telegraaf 28.06.2017

AD 27.06.2017

AD 27.06.2017

Weg vrij voor Zalms coalitie AD 27.06.2017

Scheidend informateur Tjeenk Willink pleit voor brede steun bij lastige dossiers NU 27.06.2017

Vanavond eindverslag Tjeenk Willink AD 27.06.2017

Formatiebesprekingen mogelijk op geheime locatie AD 27.06.2017

AD 27.06.2017

AD 27.06.2017

 

D66- en CU-kiezers stug  Telegraaf 27.06.2017

ChristenUnie toont eerste teken van loyaliteit aan de coalitie in wording VK 27.06.2017

Bonussenbeleid mogelijke splijtzwam formatie Elsevier 27.06.2017

ChristenUnie laat afkeer van bonussen plotseling vallen Elsevier 27.06.2017

ChristenUnie stemt onverwacht tegen motie over strenge bonuswetgeving  AD 27.06.2017

Kamer: soepeler bonusregels bankiers mogelijk AD 27.06.2017

Tjeenk Willink geeft opvolger huiswerk mee AD 27.06.2017

26.06.2017

26.06.2017

Banvloek op PVV maakt de formatie erg spannend  Elsevier 26.06.2017

Zalm moet Rutte-III in elkaar sleutelen Trouw 26.06.2017

Gerrit Zalm volgt Tjeenk Willink op als informateur  NU 26.06.2017

Gerrit Zalm nieuwe informateur Telegraaf 26.06.2017

Gerrit Zalm wordt de nieuwe informateur  Trouw 26.06.2017

Gerrit Zalm volgt Tjeenk Willink op als informateur en moet Rutte III gaan smeden VK 26.06.2017

Gerrit Zalm (VVD) wordt de nieuwe informateur Elsevier 26.06.2017

Gerrit Zalm wordt nieuwe informateur  AD 26.06.2017

Gerrit Zalm wordt de nieuwe informateur Trouw 26.06.2017

Tjeenk Willink hoort ‘bekende standpunten’ van oppositie  NU 26.06.2017

Informateur Tjeenk Willink hoort bekende standpunten van oppositie AD 26.06.2017

Oppositie langs bij informateur Telegraaf 26.06.2017

Toekomstige oppositie bij informateur Telegraaf 26.06.2017

‘Informateur Tjeenk Willink houdt het voor gezien’  Elsevier 26.06.2017

‘Tjeenk Willink wil stoppen als informateur, Gerrit Zalm mogelijke opvolger’  NU 26.06.2017

Tjeenk Willink wil niet verder als informateur VK 26.06.2017

Tjeenk Willink wil stoppen als informateur AD 26.06.2017

Tjeenk Willink stopt ermee Telegraaf 26.06.2017

Partijleiders nog een keer langs informateur Tjeenk Willink, Wilders grote afwezige AD 26.06.2017

25.06.2019 

25.06.2019 

Het probleem is dat er zes, zeven partijen menen dat het Torentje binnen handbereik is Trouw 25.06.2017

Partijleiders nog een keer naar informateur  Telegraaf 25.06.2017

Informateur Tjeenk Willink ontvangt nogmaals alle partijleiders  NU 25.06.2017

AD 24.06.2017

AD 24.06.2017

Den Haag heeft geen formateur nodig, maar een tovenaar  VN 24.06.2017

De gesprekken over een nieuw klimaatbeleid beloven ingewikkeld te worden Trouw 24.06.2017

Slob (CU): ‘Pragmatische Pechtold kiest voor coalitie van lef’ Elsievier 24.06.2017

Roemer: VVD, CDA en D66 hebben zich verloofd AD 24.06.2017

SP moet ’hot’ worden  Telegraaf 24.06.2017

Welke strijd wordt het hevigst aan de onderhandeltafel?  VK 24.06.2017

Van de honderd dagen sinds de verkiezingen is er niet één verspild Trouw 24.06.2017

Formatiedag 100: na twee etentjes naar de volgende fase  NOS 24.06.2017

AD 23.06.2017

AD 23.06.2017

VVD, CDA, D66 en CU gaan woensdag onderhandelen  VK 23.06.2017

Partijen eindelijk bij elkaar: ‘Er moet wel een keer een kabinet komen’  Elsevier 23.06.2017

Motorblok gaat met CU onderhandelen  Telegraaf 23.06.2017

VVD, CDA en D66 gaan met ChristenUnie onderhandelen over kabinet  AD 23.06.2017

Nieuw hoofdstuk in ka­bi­nets­for­ma­tie begonnen Trouw 23.06.2017

Rutte 3 moet inzetten op digitaal, technologie en klimaat Telegraaf 23.06.2017

De formatieworsteling in zes ronden AD 23.06.2017

Wil een beweging iets bereiken, dan moet ze toch weer partij worden Trouw 23.06.2017

Tjeenk Willink levert perfect werk af  Trouw 23.06.2017

Deze hobbels staan VVD, CDA, D66 en ChristenUnie te wachten  NU 23.06.2017

AD 23.06.2017

AD 23.06.2017

 

VVD, CDA, D66 en CU zijn begonnen  Telegraaf 23.06.2017

VVD, CDA, D66 en ChristenUnie voor het eerst samen bij informateur  NU 23.06.2017

Leiders ‘motorblok’ en ChristenUnie samen bij informateur  AD 23.06.2017

Lang wachten op kabinet Telegraaf 23.06.2017

Na honderd dagen kunnen we vandaag starten! AD 23.06.2017

Gert-Jan Segers weigert het kleine broertje te zijn Trouw 23.06.2017

Alleen Tjeenk Willink krijgt de fractieleiders stil  Trouw 23.06.2017

Formeren zoals wij dat doen, is hopeloos verouderd  Trouw 23.06.2017

AD 22.06.2017

AD 22.06.2017

Brengt dit D66-wetsvoorstel formatie in gevaar?  Elsevier 22.06.2017

Pijnpunten formatie na weekend  Telegraaf 22.06.2017

VVD, CDA, D66 en ChristenUnie vrijdag naar Tjeenk Willink  Elsevier 22.06.2017

VVD, CDA, D66 en CU vrijdag naar informateur  NU 22.06.2017

VVD, CDA, D66 en Christenunie vrijdag naar informateur  AD 22.06.2017

VVD, CDA, D66 en CU vrijdag naar informateur  Telegraaf 22.06.2017

AD 22.06.2017

AD 22.06.2017

 

Achterban CU ziet D66 wel zitten Telegraaf 22.06.2017

Achterban ChristenUnie wil graag met D66 in zee  AD 22.06.2017

Het optimisme van Pechtold is ongeloofwaardig AD 22.06.2017

Rijsttafel klaart lucht tussen Segers en Pechtold: hoe verder?  Elsevier 22.06.2017

AD 21.06.2017

AD 21.06.2017

Doorbraak in formatie  AD 21.06.2017

Rutte: eerst even bellen Telegraaf 21.06.2017

Pechtold en Segers opgetogen over formatiediner: ‘Smaakt naar meer’  Elsevier 21.06.2017

De formatie: alle ingrediënten voor een voorspoedig vervolg zijn nu aanwezig

Na bijna 100 dagen gloort Rutte III  VK 21.06.2017

Schouten (CU) onderhandelt mee over nieuw kabinet  AD 21.06.2017

Etentje Pechtold en Segers Telegraaf 21.06.2017

Pechtold en Segers opnieuw in gesprek over nieuw kabinet Trouw 21.06.2017

Pechtold en Segers praten met elkaar tijdens diner  Elsevier 21.06.2017

D66 niet toe aan uitnodiging CU Telegraaf 21.06.2017

Alsnog formatiepoging VVD, CDA, D66 en ChristenUnie NU 21.06.2017

Kogel is door de kerk: CU aan tafel met VVD, CDA en D66 VK 21.06.2017

‘Motorblok’ van VVD, CDA en D66 gaat met ChristenUnie om tafel AD 21.06.2017

CU wil ’een faire kans’ Telegraaf 21.06.2017

Segers: ik wil wel, maar informateur moet checken of ik gewenst ben aan formatietafel  Elsevier 21.06.2017

Gert-Jan Segers is aan zet, zo navigeert hij  VK 21.06.2017

CU-leider Segers legt druk in formatieproces bij VVD, CDA en D66  NU 21.06.2017

Het is CU of nooit Telegraaf 21.06.2017

ChristenUnie-leider Segers wacht op uitnodiging van ‘motorblok’  AD 21.06.2017

ChristenUnie staat sterk na afhaken PvdA  AD 21.06.2017

Na ‘nee’ van Asscher zijn VVD, CDA en D66 aangewezen op Segers  Elsevier 21.06.2017

Voorman ChristenUnie woensdag naar informateur Tjeenk Willink   NU 21.06.2017

Leden op congres: Dat Asscher weigert te regeren, is prima  Trouw 21.06.2017

Formeren is een strijd om politieke prioriteiten en macht  Trouw 21.06.2017

20.06.2017

20.06.2017

Tjeenk Willink zet streep door Asscher; alleen de ChristenUnie blijft over  VK 20.06.2017

Gert-Jan, kom er maar in; de PvdA blijft nee zeggen tegen VVD, CDA en D66 VK 20.06.2017

Asscher zegt nee; weg vrij voor coalitie met ChristenUnie Trouw 20.06.2017

Asscher: ‘Drie letters voor de informateur: nee’  Elsevier 20.06.2017

Asscher is niet beschikbaar voor plek in kabinet met VVD, CDA en D66 NU 20.06.2017

Asscher zegt ‘njet’ tegen regeringsdeelname  AD 20.06.2017

’Kabinet moet links en rechts verbinden’ Telegraaf 20.06.2017

Is de PvdA klaar om te regeren na de grote verkiezingsnederlaag? VK 20.06.2017

Rutte: nieuw kabinet moet links en rechts verbinden  AD 20.06.2017

Segers voert druk op VVD, CDA en D66 op: ‘CU is geen tussengerecht’ Elsevier 20.06.2017

Deadline nodig voor ka­bi­nets­for­ma­tie Trouw 20.06.2017

19.06.2017

19.06.2017

’Duurdere tabak in regeerakkoord’ Telegraaf 19.06.2017

Zo’n ouderwets regeerakkoord kan echt niet meer Trouw 19.06.2017

PvdA-burgemeesters zetten Asscher onder druk  Elsevier 19.06.2017

PvdA-burgemeesters: we moeten meedoen met de formatie VK 19.06.2017

Sheila Sitalsing: meeregeren, waarom zou Asscher? Hij lijkt het prima naar zijn zin te hebben VK 19.06.2017

18.06.2017

18.06.2017

Asscher: ‘We gaan Rutte niet aan een meerderheid helpen’  Elsevier 18.06.2017

Formatie toont de tragiek van links  Trouw 18.06.2017

Roemer wil geloofwaardigheid behouden  Trouw 18.06.2017

AD 17.06.2017

AD 17.06.2017

Het wordt tijd dat Asscher zijn knopen telt Trouw 17.06.2017

Een formatierecord komt snel dichterbij Trouw 17.06.2017

‘In een coalitie met een meerderheid in beide Kamers zal achterdocht het cement zijn’ Trouw 17.06.2017

Meeregeren? Of niet? Tweespalt binnen de PvdA  AD 17.06.2017

Segers: ‘De informateur kan beter eerst met de PvdA gaan praten’  Trouw 17.06.2017

‘IK DOE HET NIET. PUNT’

Alleen zij kunnen VVD, CDA en D66 nog aan meerderheid helpen AD 17.06.2017

Alleen zij kunnen VVD, CDA en D66 nog aan meerderheid helpen  Trouw 17.06.2017

Rutte en Buma spelen de vermoorde onschuld  VN 17.06.2017

Segers bedankt voor formatie, kaatst de bal weer naar Asscher  Elsevier 17.06.2017

Het wordt tijd dat Asscher zijn knopen telt Trouw 17.06.2017

Telegraaf 16.06.2017

Telegraaf 16.06.2017

Zoek de overeenkomsten: welke partij vult het ‘motorblok’ het best aan?  VK 16.06.2017

VVD, CDA en D66 praten dinsdag verder NU 16.06.2017

Informateur praat dinsdag verder met ‘motorblok’  AD 16.06.2017

Telegraaf 16.06.2017

Telegraaf 16.06.2017

Pechtold zet deur op kier voor ChristenUnie  Elsevier 16.06.2017

Formatie: D66 moet minder dogmatisch denken  Elsevier 16.06.2017

 

Telegraaf 16.06.2017

Telegraaf 16.06.2017

Asscher bepleit migratiedeals Telegraaf 16.06.2017

Asscher hengelt echt niet naar plek aan formatietafel, zegt hij  Elsevier 16.06.2017

Waarom mengt Lodewijk Asscher zich met een opinie-artikel in het asieldebat? VK 16.06.2017

Telegraaf 16.06.2017

Telegraaf 16.06.2017

‘PvdA wél bereid vluchtelingen terug te sturen naar Noord-Afrika’ AD 16.06.2017

Is Asscher toch uit op regeringsdeelname?  Elsevier 16.06.2017

Telegraaf 16.06.2017

Telegraaf 16.06.2017

GroenLinks offert de rechtsstaat op aan een ideaal dat al in 2015 achterhaald was Trouw 16.06.2017

Twee opties Tjeenk Willink Telegraaf 16.06.2017

AD 16.06.2017

AD 15.06.2017

 

 

 

 

Tjeenk Willink sluit SP en PVV uit van kabinetsformatie Elsevier 15.06.2017

Rutte en Buma sluiten Wilders uit, zwart op wit VK 15.06.2017

AD 15.06.2017

AD 15.06.2017

Informateur Tjeenk Willink roept partijen op te bewegen NU 15.06.2017

Meerderheid blijft inzet Telegraaf 15.06.2017

SP buitenspel in formatie, Tjeenk Willink wil verder met ChristenUnie of PvdA VK 15.06.2017

Tjeenk Willink sluit SP en PVV uit van kabinetsformatie  Elsevier 15.06.2017

Leiders motorblok moeten elkaar weer zien te vinden AD 15.06.2017

Roemer vindt dat VVD en CDA elkaar los moeten laten NU 15.06.2017

Roemer wil VVD en CDA uit elkaar trekken Elsevier 15.06.2017

SP volhardt: Geen deelname aan kabinet met VVD  AD 15.06.2017

Roemer wil echt niet Telegraaf 15.06.2017

Informateur wil variant met CU óf PvdA onderzoeken  Trouw 15.06.2017

‘Het is slim dat Jesse Klaver wegblijft van de schuldvraag’  Trouw 15.06.2017

Klaver had tijdens formatie geen vertrouwen in halen doelen Parijs NU 15.06.2017

GroenLinks is nooit een echte groene partij geweest  Trouw 15.06.2017

Heel goed dat Klaver zijn rug recht heeft gehouden VK 15.06.2017

Drukte in de achterkamertjes  Telegraaf 15.06.2017

Klaver: ik ben niet teruggefloten door onzichtbare partijbazen  Elsevier 15.06.2017

Het was niet alleen migratie, zegt Klaver: ‘Op andere dossiers zag ik ook geen compromis doorschemeren’   VK 15.06.2017

Telegraaf 14.06.2017

Rutte baalt van mislukte formatie, en Roemer aan tafel bij Tjeenk Willink Elsevier 14.06.2017

Zoek de overeenkomsten: welke partij vult het ‘motorblok’ het best aan?  VK 14.06.2017

SP op gesprek bij informateur Telegraaf 14.06.2017

SP-leider Roemer morgen bij informateur op bezoek AD 14.06.2017

Rutte en Buma richten zich nu op kabinet met SP, PvdA of ChristenUnie NU 14.06.2017

Tjeenk Willink probeert formatie weer vlot te trekken AD 14.06.2017

VVD verwijt GL koudwatervrees Telegraaf 14.06.2017

LIVE: Jesse Klaver geeft tekst en uitleg aan achterban  AD 14.06.2017

Informateur opnieuw om tafel met Rutte en Buma  AD 14.06.2017

PvdA komt langs bij D66  Telegraaf 14.06.2017

Asscher houdt hoop op kabinetsdeelname levend AD 14.06.2017

Rutte vreest lange formatie en sluit nieuwe verkiezingen niet uit NU 14.06.2017

Rutte: zaak is ingewikkeld Telegraaf 14.06.2017

Jesse Klaver heeft de milieuliefhebbers bedonderd  Elsevier 14.06.2017

Informateur weer verder in Stadhouderskamer  Telegraaf 14.06.2017

Klaver kort gehouden’ Telegraaf 14.06.2017

Felle kritiek op uitleg Klaver over mislukken formatie NU 14.06.2017

Helaas heeft Jesse Klaver een verkeerde afweging gemaakt Trouw 14.06.2017

Waarom de Turkije-deal niet te kopiëren is in Noord-Afrika  Trouw 14.06.2017

Er wordt te gretig naar de wereldvreemde Klaver gewezen Trouw 14.06.2017

De informateur trekt, maar wie helpt?  Trouw 14.06.2017

Misschien moet er nu geen regeerakkoord komen, maar een regeeragenda VK 14.06.2017

AD 13.06.2017

AD 13.06.2017

Aanhang GroenLinks verbijsterd over manoeuvre Klaver  Elsevier 13.06.2017

Onbegrijpelijk: Jesse Klaver liet gouden kans liggen  Elsevier 13.06.2017

Schuift CU aan bij formatiegesprek? Dit zegt Segers over migratiedeals  Elsevier 13.06.2017

Advertenties

juni 14, 2017 Posted by | 2e kamer, 2e kamerverkiezingen 2017, CDA, CU-SGP, formatie, groenlinks, politiek, verkiezingen 2017, VVD, VVD-CDA-D66 | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 5 reacties

Op weg naar kabinet Rutte 3 – deel 2

Nieuwe verkenningsronde

Informateur Edith Schippers ontvangt vrijdag 26.05.2017 in een nieuwe verkenningsronde wederom alle fractievoorzitters van grote partijen, in een ultieme poging de kabinetsformatie vlot te trekken.

Schippers spreekt tussen tien uur ’s ochtends en half vijf ’s middags vanwege haar verkennend onderzoek met achtereenvolgens Henk Krol, Geert Wilders, Jesse Klaver, Mark Rutte, Sybrand van Haersma Buma, Lodewijk Asscher, Gert-Jan Segers en Alexander Pechtold.

Met de leiders van de SP, de Partij voor de Dieren, DENK, SGP en Forum voor Democratie neemt Schippers telefonisch contact op.

Hoewel de formatie van een nieuw kabinet muurvast lijkt te zitten, gooit de informateur het bijltje er nog niet bij neer. In een brief aan Kamervoorzitter Khadija Arib schreef ze vanmiddag dat ze nog steeds op zoek is naar opties voor een meerderheidskabinet.

Hoe nu verder?

De grote vraag in Den Haag is hoe het verder moet !!!  Juist nu is gebleken dat een kabinet van VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie ook niet tot de mogelijkheden behoort. Verkennende gesprekken tussen D66 en de ChristenUnie mislukten eerder deze week. Eerder viel GroenLinks al af als regeringspartner.

Het enige waar alle partijen het over eens lijken te zijn, is dat de bal nu weer bij Schippers ligt. De voltallige Tweede Kamer wil volgende week in debat over de formatie, mogelijk dinsdag al. Voorwaarde is wel dat er eerst een rapport van de informateur komt.

Uiteindelijk zag D66 gisteren toch geen heil in formele onderhandelingen. ,,Het zat er gewoon niet in,’’ aldus Segers, die zich geen buil valt aan die mislukking.

Strategie

En inderdaad: het onbehagen zal de andere partijen ook bekruipen. Een dezer dagen moet gedebatteerd worden over de impasse. Met de breuk die Pechtold geforceerd heeft met ChristenUnie, zal hij opnieuw op SP en PvdA een appèl doen. Goeddeels is dat strategie. Pechtold wil niet de enige linkse partij in een nieuw kabinet worden, bang als hij is dan felle oppositie te krijgen uit die hoek de komende vier jaar. Op hun beurt zijn SP en PvdA bang om (verder) uitgekleed te worden, als ze wél regeringsverantwoordelijkheid gaan dragen.

Formatie gestrand

De formatieonderhandelingen tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks zijn gestrand. De vier partijen zijn er niet uitgekomen om samen een kabinet te vormen.

Dat heeft informateur Edith Schippers al eerder bekendgemaakt. “Er is ontzettend hard gewerkt, maar de inhoudelijke verschillen zijn te groot gebleken”, aldus Schippers in een persconferentie.

Volgens haar waren de standpunten over asiel en migratie onverenigbaar. “We hebben echt alles geprobeerd om die kloof kleiner te maken, maar uiteindelijk was dat kleine stukje niet te overbruggen.”

De gesprekken over de vorming van een coalitie gingen inmiddels weer verder. Dat heeft informateur Schippers bekendgemaakt. Ze riep de partijen op opnieuw na te denken over hun eigen positie en voorkeur.

De tweede poging een nieuwe regering te vormen blijkt een ingewikkelde puzzel. Alle partijen willen iets anders en niemand wil opschuiven naar de ander.

,,Ik moet constateren dat er in alle varianten altijd onvoldoende steun bestaat bij een of meerdere partijen binnen die combinatie”, aldus Schippers in een korte toelichting. ,,Daarom geef ik de partijen vandaag een moment van reflectie, waarin ze zich kunnen zich beraden op hun positie.”

  View image on Twitter  Deborah Jongejan @djongejan

Een minderheidscoalitie kan ook, zegt Schippers, “maar land is gebaat bij meerderheid”

10:37 AM – 19 May 2017  Twitter Ads info & Privacy

De tweede poging een nieuwe regering te vormen blijkt een ingewikkelde puzzel. Alle partijen willen iets anders en niemand wil opschuiven naar de ander.

De PvdA van Lodewijk Asscher is niet beschikbaar voor een coalitie met VVD, CDA, D66 en SP. Dat heeft Asscher gezegd na een gesprek met informateur Edith Schippers. D66-leider Alexander Pechtold had een vijfpartijenvariant voorgesteld.

Asscher wil dat VVDCDA en D66 en GroenLinks het nog een keer met elkaar proberen. Hij zei dat vorige week ook al, voordat Schippers de partijen opriep om nog een keer over hun standpunten na te denken. Asscher vindt dat de winnaars van de verkiezingen een serieuzere poging moeten doen.

Op de vraag of er varianten zijn waar de PvdA wel beschikbaar voor is, antwoordde Asscher dat dit tot nu toe niet zo is. ,,En ik zie het ook niet gebeuren, want ik vind dat de verkiezingsuitslag moet worden vertaald in een regering”, aldus Asscher.

AD 11.05.2017

AD 11.05.2017

Ook een centrumlinkse coalitie met het CDA zoals die is voorgesteld door Emile Roemer van de SP vindt Asscher niet realistisch. ,,Ik heb nog niet heel erg de indruk dat het CDA daarom staat te springen. Als ik nou een ander signaal krijg van meneer Buma, dan wil ik best over die variant ook nog eens een keer nadenken”, aldus Asscher die daarmee wel de deur op een kier houdt.

Debat 30.05.2017

Het debat start rond 15.30 uur. De Kamer stemt na afloop direct over het voorstel om Tjeenk Willink aan te wijzen als nieuwe informateur. Volg alle ontwikkelingen vanmiddag in ons liveblog.

Zwaargewicht Herman Tjeenk Willink is volgens Schippers de aangewezen persoon om de impasse te doorbreken in de volgende fase van de formatie. Hij zou direct ‘gericht combinaties van partijen’ moeten uitnodigen voor een gesprek. Daarbij moeten alle opties op tafel komen. ,,Het kan, zoals de meesten blijven nastreven, een meerderheidskabinet zijn, maar ook een minderheidskabinet in welke vorm dan ook”, schrijft Schippers.

De Kamer reageerde gistermiddag positief op het voorstel Tjeenk Willink aan te wijzen als nieuwe informateur. De VVD noemt het een ‘prima keuze’, en vindt daarin ook CDA, D66, PvdA, SP, ChristenUnie en SGP aan zijn zijde. Asscher zegt over zijn partijgenoot dat het ‘verstandig is iemand te vragen die zoveel gezag heeft en boven de partijen staat om te kijken of hij schot in de formatie kan brengen’. SP-voorman Emile Roemer hoopt dat de sociaaldemocratische minister van staat ‘de frisheid heeft om tot nieuwe inzichten te komen’.

Verslag

Schippers diende 29.05.2017  haar eindverslag in. Ze concludeert dat er vooralsnog onvoldoende steun is voor welke meerderheidscoalitie dan ook. Toch, stelt ze optimistisch, ziet ze nog ruimte voor beweging. ,,Het vraagt om een gerichte tussenstap waarin partijen nieuwe bereidheid kunnen vinden om zonder voorwaarden vooraf het onderlinge gesprek aan te gaan.”

Ook debatteert de Tweede Kamer dinsdag 30.05.2017 met Schippers over haar eindverslag en over het vervolg van de formatie. Tjeenk Willink kan wellicht dezelfde dag nog zijn gespreksuitnodigingen de deur uit doen.

 

Wie kan met wie regeren? Bekijk het in deze coalitiewijzer

Wie kan met wie?

Stel hier je eigen coalitie samen en bekijk welke partijen eigenlijk inhoudelijk door één deur kunnen – of juist niet.

zie ook: Op weg naar kabinet Rutte-3 – deel 1

dossier “Kabinetsformatie”  AD

dossier formatie  Elsevier

KABINETSFORMATIE  VK

BLOG: Alles over de formatie  Telegraaf

Meer informatie over de kabinetsformatie van 2017 TK

Bekijk ook de rechtenvrije foto’s van de kabinetsformatie TK

Zie: verslag verkenner schippers 27.04.2017

Zie: Brief aan Voorzitter en TK van informateur Schippers 11.05.2017

Zie: Verslag  29.05.2017

Zie: Verslag 12.06.2017

Terugblik:

AD 13.06.2017

AD 13.06.2017

Formatie opnieuw muurvast: Hoe nu verder? NU 13.06.2017

Hoelang moeten we nog wachten op Rutte-III? AD 13.06.2017

LIVE Debat over ‘Klaver-klucht’  Telegraaf 13.06.2017

Schuift CU aan bij formatiegesprek? Dit zegt Segers over migratiedeals  Elsevier 13.06.2017

Tjeenk Willink strandde op exact hetzelfde punt als Schippers  Trouw 13.06.2017

‘Plan Tjeenk Willink best goed’ Telegraaf 13.06.2017

Zelfs Vluchtelingenwerk verbaasd over eisen Klaver Elsevier 13.06.2017

Vluchtelingenorganisaties bezorgd, milieuorganisaties bedroefd over stuklopen formatie  Trouw 13.06.2017

AD 13.06.2017

AD 13.06.2017

 

Harde kritiek Tweede Kamer op afhaken GroenLinks Trouw 13.06.2017

Ondergrens GroenLinks: ‘Wij sturen oorlogsvluchtelingen niet terug’ VK 13.06.2017

Formatiemagie Tjeenk Willink mocht niet baten: overleg met Klaver strandt opnieuw op vluchtelingenbeleid VK 13.06.2017

LIVE: Tjeenk Willink: We zijn ver gekomen, maar niet ver genoeg AD 13.06.2017

Felle kritiek op uitleg Klaver over mislukken formatie NU 13.06.2017

‘Principiële ondergrens even onbegrijpelijk als ongelooflijk’  Elsevier 13.06.2017

SP-leider Roemer: Rutte jaagt alle partijen de gordijnen in  AD 13.06.2017

Rutte verbijsterd dat overleg stukliep op ‘detail’  Elsevier 13.06.2017

Partijen uiten fel kritiek op afhaken GroenLinks  AD 13.06.2017

Was het onwil van GroenLinks of wilden VVD, CDA en D66 niet bewegen? VK 13.06.2017

VVD, CDA en D66 boos om vluchtelingeneis van Klaver Elsevier 13.06.2017

Tjeenk Willink strandde op exact hetzelfde punt als Schippers  Trouw 13.06.2017

Debat over formatie dinsdag  Telegraaf 13.06.2017

Dan maar een minderheidskabinet? Dit is waarom bijna niemand dat wil VK 13.06.2017

 

Overzicht kabinetsformatie: Ook tweede poging met GroenLinks mislukt  NU 13.06.2017

VVD-coryfee Neelie Kroes: Minderheidskabinet zeker een optie  AD 13.06.2017

VVD, CDA en D66 ontstemd over GroenLinks na mislukken formatie NU 13.06.2017

Reconstructie: Formatie bleek al binnen een paar dagen kansloos Parool 13.06.207

Zo klapten de formatiegesprekken met Jesse Klaver  AD 13.06.2017

Debat over formatie waarschijnlijk dinsdag Telegraaf 13.06.2017

Rutte: ontzettend teleurgesteld Telegraaf 13.06.2017

Jesse wilde niet. Ik ben daar blij om Parool 13.06.2017

ChristenUnie en PvdA: Voor ons is er niks veranderd  AD 13.06.2017

Klaver wilde 25.000 extra vluchtelingen naar Nederland halen  Elsevier 13.06.2017

Overleg met Klaver strandt opnieuw op vluchtelingenbeleid  VK 13.06.2017

AD 10.06.2017

AD 12.06.2017

Tjeenk Willink: ‘GroenLinks kon mijn voorstel niet steunen’  Elsevier 12.06.2017

Pechtold neemt verbitterd afscheid van Klaver, Rutte ‘ontzettend teleurgesteld’ en ‘verbijsterd’ VK 12.06.2017

Tjeenk Willink: meerderheidscoalitie VVD, CDA, D66 en GroenLinks niet mogelijk 2deK 12.06.2017

Kabinetsformatie op dood spoor  Trouw 12.06.2017

Tjeenk Willink: GroenLinks wees eindvoorstel over migratie af  NOS 12.06.2017

Overleg tussen VVD, CDA, D66 en GroenLinks klapt opnieuw: ‘Dit is niet mogelijk’ VK 12.06.2017

Tjeenk Willink: ‘GroenLinks kon mijn voorstel niet steunen’   Elsevier 12.06.2017

Geen nieuwe onderhandelingen VVD, CDA, D66, GroenLinks  NOS 12.06.2017

Formatie met GroenLinks mislukt wéér door migratie AD 12.06.2017

Herstart formatie VVD, CDA, D66 en GroenLinks mislukt NU 12.06.2017

Herstart formatie mislukt  Telegraaf 12.06.2017

Partijen praten verder in Catshuis  Telegraaf 12.06.2017

Formatiepartijen handelen uit angst  AD 12.06.2017

Partijen praten verder over oppakken formatie  AD 12.06.2017

Belastingbetaler de dupe van slome formatie  Elsevier 12.06.2017

Vluchtelingen zetten politiek schaak AD 12.06.2017

Trage formatie belastingstrop  Telegraaf 12.06.2017

11.06.017

11.06.017

De smalle marge maakt de formatie moeizaam  Trouw 11.06.2017

10.06.2017

10.06.2017

Kabinet met D66 en GroenLinks is gedoemd te mislukken  Elsevier 10.06.2017

Bij gebrek aan nieuws is een ruzie altijd leuk  Trouw 10.06.2017

Jesse, ga je steriele positie over Afrikaanse ‘oorlogsvluchtelingen’ herzien  Trouw 10.06.2017

AD 09.06.2017

AD 09.06.2017

VVD, CDA, D66 en GroenLinks praten maandag verder over heikel punt migratie VK 09.06.2017

Formatiegesprekken VVD, CDA, D66 en GroenLinks maandag verder NU 09.06.2017

Catshuisoverleg gaat na het weekend verder  AD 09.06.2017

Zelfbewust GroenLinks stelt hoge eisen aan CDA bij terugkeer aan formatietafel Trouw 09.06.2017

Formatie: ‘motorblok’ en GroenLinks weer bij elkaar in Catshuis  Elsevier 09.06.2017

Vier partijen klaar voor overleg Telegraaf 09.06.2017

De formatie: met man en macht wordt koortsachtig overlegd op dag 86 VK 09.06.2017

AD 08.06.2017

AD 08.06.2017

Overzicht kabinetsformatie: tweede poging met GroenLinks NU 08.06.2017

Vier partijen schorten formatie-overleg op NU 08.06.2017

Overleg Catshuis afgebroken Telegraaf 08.06.2017

VVD, CDA, D66 en GroenLinks spreken verder op het Catshuis  Trouw 08.06.2017

VVD, CDA, D66 en GroenLinks vanavond verder in het Catshuis AD 08.06.2017

Eindelijk beweging: VVD, CDA, D66 en GroenLinks samen in Catshuis VK 08.06.2017

Nieuw formatieoverleg  Telegraaf 08.06.2017

‘Motorblok’ spreekt stiekem met Klaver Elsevier 08.06.2017

AD 07.06.2017

AD 07.06.2017

De formatie is nog altijd geruststellend kneuterig, maar zit muurvast VK 07.06.2017

Angst voor verongelijkte achterban helpt niet in de formatie  Trouw 07.06.2017

Formatie-aan-huis moet de impasse doorbreken  AD 07.06.2017

Geheim overleg Rutte en Klaver bij informateur thuis  AD 07.06.2017

Praten bij informateur Tjeenk Willink thuis, net als zeven jaar terug  Trouw 07.06.2017

Rutte en Klaver op de koffie bij Tjeenk Willink thuis  Elsevier 07.06.2017

Ontmoeting Rutte (VVD) en Klaver (GroenLinks) bij informateur thuis VK 07.06.2017

Rutte en Klaver thuis bij informateur Tjeenk Willink NU 07.06.2017

Rutte en Klaver bij informateur Telegraaf 07.06.2017

Informateur Tjeenk Willink wil ‘nadenkdagje’  AD 07.06.2017

Nog geen groen licht voor Klaver, de bedachtzame Tjeenk Willink heeft meer tijd nodig

06.06.2017

Opties met GroenLinks komen langzaam weer in beeld in de formatie Trouw 06.06.2017

Nog geen groen licht voor Klaver, de bedachtzame Tjeenk Willink heeft meer tijd nodig VK 06.06.2017

Nog geen formatie-onderhandelingen in zicht  NU 06.06.2017

Nog geen beweging in formatie na gesprek VVD, CDA en D66  VK 06.06.2017

Mist trekt niet weg na ‘cruciaal gesprek’ met Tjeenk Willink  Elsevier 06.06.2017

CDA en D66: goed gesprek Willink Telegraaf 06.06.2017

Tjeenk Willink: partijen moeten verder kijken dan vier jaar  Trouw 06.06.2017

Formatie: ‘motorblok’ naar Tjeenk Willink  Elsevier 06.06.2017

Klaver schept geen helderheid Telegraaf 06.06.2017

GL en CU naar informateur  Telegraaf 06.06.2017

GroenLinks bereid te onderhandelen, Segers staat open voor D66 NU 06.06.2017

Informateur loopt op eieren  Telegraaf 06.06.2017

04.06.2017

04.06.2017

Een ontkoningde formatie levert ook verlies op  Trouw 04.06.2017

AD 03.06.2017

AD 03.06.2017

Kunnen we wel zonder de koning?  Trouw 03.06.2017

Tjeenk Willink heeft een schat aan ervaring, maar is alles hetzelfde?  Trouw 03.06.2017

Van der Staaij: ‘D66 meet met dubbele maat’  Elsevier 03.06.2017

Harde eisen minderheidskabinet  Telegraaf 03.06.2017

Opmerkelijk advies Aboutaleb: laat de PVV regeren VK 03.06.2017

Aboutaleb: ‘PVV hoort aan de formatietafel’  Elsevier 03.06.2017

Achterdocht over rentree GroenLinks Telegraaf 03.06.2017

AD 02.06.2017

AD 02.06.2017

Aan zet: Tjeenk Willink, klusjesman van de Koning  VN 02.06.2017

Formatie na weekend verder Telegraaf 02.06.2017

Formatie na Pinksteren verder  AD 02.06.2017

Formatiegesprekken na Pinksterweekend verder  NU 02.06.2017

Brandbrief aan informateur: ‘Verdeel zorggeld evenwichtig AD 02.06.2017

VVD’er Elias: Ik vond Schippers niet juiste type voor formatie  AD 02.06.2017

Tjeenk Willink hult zich in nevelen  AD 02.06.2017 

En plots is er weer de mogelijkheid van een formatie met VVD, CDA, D66 en GroenLinks VK 02.06.2017

AD 01.06.2017

AD 01.06.2017

Rutte en Buma zwijgen: ‘In het belang van voortgang’ AD 01.06.2017

Informateur ontvangt Rutte en Buma samen  AD 01.06.2017

Rutte en Buma samen naar Willink Telegraaf 01.06.2017

Herhaling van zetten: Pechtold wil GroenLinks  Elsevier 01.06.2017

Pechtold houdt vast aan GL Telegraaf 01.06.2017

Pechtold mikt op nieuwe formatiegesprekken met Klaver  NU 01.06.2017

Pechtold: Kans dat GroenLinks weer aanschuift  AD 01.06.2017

Plots klinkt er geen kwaad woord meer over Klaver VK 01.06.2017

Klaver: Altijd gezegd dat regeren onze ambitie is  AD 01.06.2017

Klaver: verschillen blijven heel groot Telegraaf 01.06.2017

‘Wonder nodig voor D66 + CU’ Telegraaf 01.06.2017

GroenLinks en ChristenUnie komen terug aan tafel Trouw 01.06.2017

ChristenUnie gaat pas formeren als D66 dat graag wil  AD 01.06.2017

11:04 Dijsselbloem: uitdagingen kabinet  Telegraaf 01.06.2017

Informateur vraagt de partijen om lef  AD 01.06.2017

Topambtenaar van justitie: Houd ‘superministerie’ heel  AD 01.06.2017

AD 31.05.2017

AD 31.05.2017

AD 31.05.2017

AD 31.05.2017

Wij, het volk, kunnen prima formeren zonder staatshoofd  VK 31.05.2017

Rutte wil haast maken met de formatie  AD 31.05.2017

Tjeenk Willink richt zich eerst alleen op VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie  VK 31.05.2017

Tjeenk Willink zet in op meerderheidskabinet  AD 31.05.2017

Nieuwe informateur Tjeenk Willink richt zich op vijftal partijen  NU 31.05.2017

Willink praat met Schippers Telegraaf 31.05.2017

Klaver duikt weer op Telegraaf 31.05.2017

GroenLinks en ChristenUnie komen terug aan tafel Trouw 31.05.2017

Rutte meldt zich voor gesprek Tjeenk Willink: ‘Ik ga het zien’  AD 31.05.2017

AD 30.05.2017

AD 30.05.2017

Formatie: beleefdheid maakt plaats voor harde verwijten  Trouw 30.05.2017

‘Kabinet moet roken terugdringen’ Telegraaf 30.05.2017

Met aantreden van Tjeenk Willink komt GroenLinks weer in beeld VK 30.05.2017

Informateur Tjeenk Willink moet impasse doorbreken, Kamer is akkoord VK 30.05.2017

Waarom wil het maar niet lukken met de formatieonderhandelingen?  VK 30.05.2017

Informateur Tjeenk Willink niet ‘vooropgezet’ aan de slag  AD 30.05.2017

Herman Tjeenk Willink moet vastgelopen formatie gladstrijken  AD 30.05.2017

Tjeenk Willink benoemd tot informateur  AD 30.05.2017

Buma hekelt Pechtold in grimmig debat  Elsevier 30.05.2017

Motorblok hoopt dat Tjeenk Willink GroenLinks weer aan tafel krijgt  Elsevier 30.05.2017

Irritatie Rutte en Buma over houding Pechtold in formatie  NU 30.05.2017

PvdA-achterban verdeeld  Telegraaf 30.05.2017

PvdA-achterban diep verdeeld over onderhandelen  EenVandaag 30.05.2017

Word wakker, makke schapen in de Tweede Kamer!  Elsevier 30.05.2017

De VVD kan Wilders de doodskus geven  Trouw 30.05.2017

‘Mark Rutte, u kunt de PVV niet blijven negeren bij de formatie’  AD 30.05.2017

Herrijzenis van de ‘onderkoning’  AD 30.05.2017

De druk op de partijen om te bewegen neemt toe  Trouw 30.05.2017

Kamer debatteert vanmiddag over impasse bij formatie  AD 30.05.2017

Tjeenk Willink: net geen wetenschapper, net geen politcus, wel adviseur Parool 30.05.2017

Schippers neemt taken als minister weer op  Parool 30.05.2017

AD 29.05.2017

AD 29.05.2017

Commentaar: Na 75 dagen formatie is de vrijblijvendheid voorbij VK 29.05.2017

Pechtold moet zich minder arrogant opstellen  Elsevier 29.05.2017

Schippers neemt ministertaken op Telegraaf 29.05.2017

Herman Tjeenk Willink: gezag, en afstand tot actuele politiek  Trouw 29.05.2017

Wilders over Willink: ’Bah!’ Telegraaf 29.05.2017

Fracties positief over Tjeenk Willink, behalve…PVV-leider Geert Wilders    Elsevier 29.05.2017

Kamer positief over Tjeenk Willink als informateur  AD 29.05.2017

’Onderkoning van Nederland’ Telegraaf 29.05.2017

‘Laat Tjeenk Willink het doen’ Telegraaf 29.05.2017

Schippers wil formatie overdragen aan Tjeenk Willink  Elsevier 29.05.2017

Schippers adviseert Tjeenk Willink (PvdA) als nieuwe informateur  VK 29.05.2017

Schippers adviseert Tjeenk Willink als nieuwe informateur  NU 29.05.2017

Schippers komt er niet uit: ‘Stel nieuwe informateur aan’  AD 29.05.2017

Dijsselbloem: ‘Wij sluiten onszelf uit’  Elsevier 29.05.2017

PvdA’er Dijsselbloem: Wij sluiten onszelf uit  AD 29.05.2017

Dijsselbloem: Wij sluiten onszelf uit Telegraaf 29.05.2017

Dijsselbloem wil niet dat PvdA meedoet aan formatiegesprekken  NU 29.05.2017

PvdA-kopstukken: Asscher, word wakker!  AD 29.05.2017

Houd de PvdA nu wel uit het Catshuis  Trouw 28.05.2017

De formatie is vastgelopen: moet Rutte gewoon beginnen met een regeerakkoord?  Trouw 28.05.2017

27.05.2017

27.05.2017

AD 27.05.2017

AD 27.05.2017

AD 27.05.2017

AD 27.05.2017

Wierd Duk peilt de stemming: ‘Klaver mag best realistischer’  AD 27.05.2017

Of Schippers premier had willen worden, weet niemand  Trouw 27.05.2017

Van Baalen pleit voor PvdA Telegraaf 27.05.2017

Formatie stagneert: meeste partijen zien minderheidskabinet als laatste redmiddel  VK 27.05.2017

De linkse dagdroom van Max van Weezel  VN 27.05.2017

AD 26.05.2017

AD 26.05.2017

Schippers brengt maandag verslag uit  Elsevier 26.05.2017

Schippers ziet beweging in vastgelopen formatie  NU 26.05.2017

Formatie: Schippers verwacht dat de boel in beweging komt  AD 26.05.2017

Formatie blijft muurvast  Telegraaf 26.05.2017

Binnenhof wacht op een Houdini-act  Trouw 26.05.2017

De formatie moet verder, de zelfgekozen dood liever niet  Trouw 26.05.2017

Formatie is net ’n midweekje Drenthe plannen AD 26.05.2017

Schippers ondanks impasse optimistisch over ka­bi­nets­for­ma­tie  Trouw 26.05.2017

De druk op GroenLinks neemt toe in de formatie Trouw 26.05.2017

Klaver wil terug aan tafel als VVD, CDA en D66 bewegen op migratie  VK 26.05.2017

Rutte en Buma staan open voor nieuwe gesprekken met GroenLinks NU 26.05.2017

Schippers: ‘Kom met compromis of accepteer minderheidskabinet’  Elsevier 26.05.2017

Wilders: benoem drie informateurs  Telegraaf 26.05.2017

Wilders: informateur Agema moet optie VVD, PVV, CDA onderzoeken  Elsevier 26.05.2017

Buma zou wel gek wezen als-ie nu over links gaat  Elsevier 26.05.2017

Roemer werkt achter de schermen nog steeds aan Kabinet-Buma I  Elsevier 26.05.2017

Roemer wil twee nieuwe informateurs  AD 26.05.2017

Reddingsplan Henk Krol Telegraaf 26.05.2017

De strohalmen van de formatie zijn Roemer en Asscher VK 26.05.2017

Overzicht kabinetsformatie: Van verkiezingsuitslag tot impasse  NU 25.05.2017

Waarom de angst van D66 terecht is  Trouw 25.05.2017

Nu dreigt minderheidskabinet  Telegraaf 25.05.2017

Schippers zegt dat minderheidskabinet ‘dreigt’  NU 25.05.2017

Schippers: Zonder beweging dreigt minderheidskabinet  AD 25.05.2017

‘Houdini’ Mark Rutte neemt regie in vastgelopen formatie  AD 25.05.2017

24.05.2017

24.05.2017

24.05.2017

24.05.2017

Totale patstelling in formatie, wat is er nog wel mogelijk?  NU 24.05.2017

Deze vrolijkheid leverde geen doorbraak op VK 24.05.2017

Weinig vertrouwen in formatie  Telegraaf 24.05.2017

Hoe moet het verder met de formatie?  Trouw 24.05.2017

Ascher wil debat  Telegraaf 24.05.2017

Kamer wil na weekend debat over formatie  Telegraaf 24.05.2017

Kamer wil na weekend debat  Telegraaf 24.05.2017

Informateur doet vrijdag opnieuw verkenningsronde AD 24.05.2017

Rutte geeft formatie met D66 en CU niet op  NU 24.05.2017

Rutte houdt optie CU open  Telegraaf 24.05.2017

Buma teleurgesteld in mislukte gesprekken, maar Rutte is optimistischer  Elsevier 24.05.2017

Toekomstige afsplitsingen PVV schuiven aan bij formatie  VK 24.05.2017

Wilders boos om zonnig overleg Telegraaf 24.05.2017

Wilders boos: Rutte zit liever op strand dan aan tafel met mij  Elsevier 24.05.2017

Rutte en Pechtold houden formatieoverleg op Scheveningen OmroepWest 24.05.2017

Rutte en Pechtold blijven twisten; geen coalitie in zicht waarover beiden het eens zijn VK 24.05.2017

VVD en CDA moeten zinspelen op kabinet met PVV  Elsevier 24.05.2017

Jongerenafdeling D66 snapt afwijzen CU: ‘Met veel programmapunten afgelopen zijn’ VK 24.05.2017

Jonge D66’ers hadden vertrouwen in kabinet met CU  Elsevier 24.05.2017

VVD en CDA kunnen Pechtold niet overhalen om met CU te formeren  Elsevier 24.05.2017

’MH17 moet in regeerakkoord’ Telegraaf 24.05.2017

Koenders wil meer geld voor BZ  Telegraaf 24.05.2017

Schippers wil door met verkenning formatie NU 24.05.2017

Formatie nog geen stap verder Telegraaf 24.05.2017

D66 weigert nieuw gesprek na mislukt overleg met ChristenUnie NU 24.05.2017

D66 wil niet praten met partijen Telegraaf 24.05.2017

D66 houdt poot stijf: geen coalitie met ChristenUnie  VK 24.06.2017

23.05.2017

23.05.2017

Schippers: ‘Het ontbreekt aan politieke wil’ Elsevier 23.05.2017

Rutte, Buma willen opheldering Telegraaf 23.05.2017

Schippers weet ’t ook niet meer Telegraaf 23.05.2017

Kabinet met ChristenUnie nu al van de baan  Elsevier 23.05.2017

Verkenning D66 en CU mislukt Telegraaf 23.05.2017

D66 begint met tegenzin aan verkennend gesprek met ChristenUnie  VK 23.05.2017

D66 en ChristenUnie akkoord met verkenning formatie  NU 23.06.2017

D66 en ChristenUnie toch in gesprek over vorming coalitie   AD 23.05.2017

Egeltjesdans Pechtold en Segers nadert ontknoping  VK 23.05.2017

Pechtold bereid met ChristenUnie te praten  Elsevier 23.05.2017

Alle ogen gericht op D66: komt Pechtold met een formatievoorstel?  Elsevier 22.05.2017

Geen formatie-onderhandelingen met VVD, CDA, D66 en ChristenUnie NU 23.05.2017

D66 en ChristenUnie gaan niet onderhandelen over de vorming van een kabinet Trouw 23.05.2017

22.05.2017

22.05.2017

Waarom Pechtold niet met de ChristenUnie wil regeren Trouw 22.05.2017

Schippers: ‘Formatie met ChristenUnie is laatste optie’  Elsevier 22.05.2017

Formatie: Waarom Schippers toch bij D66 en ChristenUnie uitkomt  NU 22.05.2017

D66 heeft bijna geen keus meer: nu is de ChristenUnie aan de beurt  VK 22.05.2017

Schippers: Coalitie tussen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie onderzoeken  NU 22.05.2017

SP doet beroep op ‘premier’ Buma NU 22.05.2017

D66 wil coalitie met SP en PvdA  NU 22.05.2017

Informateur Schippers ontvangt opnieuw fractieleiders  NU 22.05.2017

Fracties D66 en ChristenUnie beslissen over samenwerking VK 22.05.2017

Fracties D66 en ChristenUnie beslissen over samenwerking  VK 22.05.2017

Schippers zet D66 en CU voor het blok  Trouw 22.05.2017

21.05.2017

21.05.2017

D66-prominenten zien geen kans op slagen met ChristenUnie NU 21.05.2016

Van Rutte wordt nu leiderschap gevraagd  Trouw 21.05.2017

20.05.2017

20.05.2017

Werkgeversvoorman Van Straalen: ‘Lange formatie kent risico’s’ NU 20.05.2017

Geen enkele reden om zo geheimzinnig te doen rond de formatie  Trouw 20.05.2017

Laat Rutte vijf heldere voornemens op A4’tje zetten: wie meedoet, krijgt drie ministers  VK 20.05.2017

De ChristenUnie hoopt op een uitnodiging van Schippers  Trouw 20.05.2017

CU-leider Segers hekelt smoesjes van Alexander Pechtold  AD 20.05.2017

De VVD is nog niet helemaal over de breuk met GroenLinks heen Trouw 20.05.2017

Moet de koning weer een rol krijgen in de formatie?  Trouw 20.05.2017

Er zullen in deze formatie waarschijnlijk nog vele schimmige debatten volgen  Trouw 20.05.2017

Maak van voltooid leven geen breekpunt tijdens de formatie Trouw 20.05.2017

Bert Wagendorp: ‘Lodewijk, de PvdA stapt in, of het land gaat ten onder’  VK 20.05.2017

19.05.2017

19.05.2017

Schippers wil nog niet van impasse spreken en last ‘moment van reflectie’ VK 19.05.2017

Schippers wil nog niet spreken van impasse in formatie NU 19.05.2017

Bijna-impasse in formatie: wie schuift al mokkend toch nog aan?  VK 19.05.2017

Rutte zag al een kabinet met GroenLinks  Trouw 19.05.2017

Rutte ‘onder de indruk’ van Jesse Klaver  AD 19.05.2017

18.05.2017

18.05.2017

Impasse dreigt in kabinetsformatie: Pechtold en Roemer houden voet bij stuk VK 18.05.2017

Buma vreest voor impasse in kabinetsformatie NU 18.05.2017

ChristenUnie staat open voor onderhandelingen met D66  NU 18.05.2017

Pechtold ziet in coalitie met ChristenUnie weinig kans van slagen NU 18.05.2017

17.05.2017

17.05.2017

Pechtold verhoogt druk op PvdA en SP om te praten over coalitie NU 17.05.2017

Rutte wil SP, PvdA of Christenunie als vierde partij NU 17.05.2017

Partijen roepen SP op te onderhandelen met VVD NU 17.05.2017

Migratie levert cynisch spel op  AD 17.05.2017

Schippers weer informateur, wil volgende week ‘met nieuwe ploeg aan tafel’ VK 17.05.2017

16.05.2017

16.05.2017

16.05.2017

16.05.2017

Woensdag debat over mislukte formatie NU 16.05.2017

De formatie, welke opties zijn er nog over?   NU 16.05.2017

Kamervoorzitter Arib ontvangt fractieleiders na mislukte formatiepoging NU 16.05.2017

15.05.2017

15.05.2017

Partijleiders willen geen schuldige voor mislukken formatie aanwijzen NU 15.05.2017

Formatiepoging VVD, CDA, D66 en GroenLinks geklapt  NU 15.05.2017

mei 25, 2017 Posted by | 2e kamer, 2e kamerverkiezingen 2017, 50 plus, CDA, CU-SGP, D66, Denk NL, formatie, geert wilders, henk krol, politiek, PvdA, PVV, sp, verkiezingen 2017, VVD | , , , , , , , , , , , , , , | 6 reacties

Onderzoekscommissie verzelfstandiging (Privatisering) van overheidsdiensten

Onderzoek Privatisering.

Het parlementair onderzoek van de Eerste Kamer is het eerste ooit in de geschiedenis van de Senaat. De Senatoren zullen zich de komende 2 weken concentreren op de verzelfstandiging van de Nederlandse Spoorwegen, van uitkeringsinstantie UWV en van de beheerder van het elektriciteitsnetwerk TenneT. Ook de privatisering van KPN wordt onder de loep genomen.

Eerder werd bekend dat de commissie wil inzoomen op de verzelfstandiging bij de Nederlandse Spoorwegen, KPN, uitkeringsinstantie UWV en op de liberalisering in de Nederlandse energiemarkt. De Senatoren hopen hun rapport in het najaar te presenteren. Het is het eerste parlementair onderzoek ooit in de Eerste Kamer.

Energiebedrijven als Nuon en Essent vallen buiten de definities evenals luchthaven Schiphol, waarover veel politiek debat is gevoerd maar die uiteindelijk niet is geprivatiseerd. Woningcorporaties en zelfstandige bestuursorganen als het COA, CBR of UWV vallen eveneens buiten beschouwing.

“Er hangt voor de senatoren veel vanaf. Er zal media-aandacht zijn – ongebruikelijk voor de Eerste Kamer waar je zelden een journalist tegenkomt. Er komt een reeks aan oud-bewindslieden en oud-parlementariërs langs. En het is een mooie kans voor de senatoren om zich te profileren.”

De overige hoorzittingen zijn gepland op 6, 7, 8, 11, en 13 juni.

Zie ook: Onderzoekscommissie verzelfstandiging (Privatisering) van overheidsdiensten – eindrapport

Privatisering – het eerste parlementair onderzoek in de Senaat.

En juist dus Woningcorporaties verdienen extra aandacht. Dit  gezien het niet altijd correct functioneren op het gebied van het normbesef tav het directeurensalaris en fraude. Maar ook het onderhoud van het oude en het nieuw opgeleverde woningbestand is al jaren een probleem.

Vermeend: overheid had taken zelf kunnen verbeteren

VK 07.06.2012 Terugkijkend had de overheid vaker kunnen beslissen om taken in eigen huis zelf beter of anders te organiseren in plaats van over te gaan tot het verzelfstandigen of privatiseren van overheidsdiensten. Oud-minister Willem Vermeend zei dat vanavond tegenover een onderzoekscommissie van de Eerste Kamer.

Vermeend: overheid had taken zelf kunnen verbeteren

AD 06.06.2012  Terugkijkend had de overheid vaker kunnen beslissen om taken in eigen huis zelf beter of anders te organiseren in plaats van over te gaan tot het verzelfstandigen of privatiseren van overheidsdiensten. Oud-minister Willem Vermeend zei dat vanavond tegenover een onderzoekscommissie van de Eerste Kamer.

Jorritsma noemt splitsing NS en Prorail ‘heel goed’

Metro 07.06.2012 Het is ‘heel goed’ geweest dat de NS en Prorail zijn gesplitst. En de reiziger heeft het meest geprofiteerd van de verzelfstandiging van de spoorwegen, betoogde voormalig minister van Verkeer en Waterstaat Annemarie Jorritsma (VVD) woensdag voor de parlementaire onderzoekscommissie van de Eerste Kamer over het privatiserings- en verzelfstandigingsbeleid.

Jorritsma: splitsing NS en ProRail niet ongedaan maken

NRC 06.06.2012 Het is ‘heel goed’ geweest dat de NS en ProRail zijn gesplitst. En de reiziger heeft het meest geprofiteerd van de verzelfstandiging van de spoorwegen, betoogde voormalig minister van Verkeer en Waterstaat Annemarie Jorritsma (VVD) vanavond voor de parlementaire onderzoekscommissie van de Eerste Kamer over het privatiserings- en verzelfstandigingsbeleid.

Dat meldt Novum. Jorritsma was als minister in de jaren negentig nauw betrokken bij de verzelfstandiging van de NS. Het bedrijf is uiteindelijk geknipt in het spoorbedrijf NS en de spoorbeheerder ProRail. Momenteel gaan stemmen op om die splitsing weer ongedaan te maken. Onder meer de NS dringt daar op aan. Enkele partijen willen ProRail onderbrengen bij Rijkswaterstaat.

Privatisering blijkt geen walhalla

VK 04.06.2012  Dreigende massaontslagen bij TNT en conflicten tussen ProRail en de NS. Nog dagelijks zijn voormalige staatsbedrijven in het nieuws. Is het niet om een reorganisatie dan is het wel vanwege de verkoop van onderdelen aan een buitenlandse partij of teleurstellende prestaties. Vandaag begint de Eerste Kamer met een parlementair onderzoek naar de verzelfstandiging van overheidsdiensten sinds het begin van de jaren negentig.

VERWANT NIEUWS:

‘Effect privatisering ex-staatsbedrijven moeilijk te meten’

NRC 04.06.2012 Het is moeilijk te beoordelen hoe het proces van privatiseringen en verzelfstandiging van overheidsdiensten is verlopen, omdat harde cijfers over de situatie voor en na ontbreken. Dat betoogden zowel voorzitter van de SER Alexander Rinnooy Kan als de president van de Algemene Rekenkamer Saskia Stuiveling vandaag voor de onderzoekscommissie van de Eerste Kamer.

‘Democratische rechtsstaat is verzwakt’

NU 04.06.2012 DEN HAAG – De democratische rechtsstaat in Nederland is de afgelopen decennia verzwakt als gevolg van het beleid om overheidsdiensten te verzelfstandigen of te privatiseren. Dat betoogde oud-vicepresident Herman Tjeenk Willink van de Raad van State maandag voor een onderzoekscommissie van de Eerste Kamer.

Gerelateerde artikelen;

Tjeenk Willink: Democratische rechtsstaat is verzwakt door privatisering

Parool 04.06.2012 De democratische rechtsstaat in Nederland is de afgelopen decennia verzwakt als gevolg van het beleid om overheidsdiensten te verzelfstandigen of te privatiseren. Dat betoogde oud-vicepresident Herman Tjeenk Willink van de Raad van State maandag voor een onderzoekscommissie van de Eerste Kamer.

Rechtsstaat is verzwakt’

Telegraaf 04.06.2012 De democratische rechtsstaat in Nederland is de afgelopen decennia verzwakt als gevolg van het beleid om overheidsdiensten te verzelfstandigen of te privatiseren. Dat betoogde oud-vicepresident Herman Tjeenk Willink van de Raad van State maandag voor een onderzoekscommissie van de Eerste Kamer.

Tjeenk Willink: Democratische rechtsstaat is verzwakt door privatisering

VK 04.06.2012 Tjeenk Willink sprak over een verzwakte democratische rechtsstaat als gevolg van het op afstand plaatsen van politieke verantwoordelijkheden, het uitbesteden van taken aan de markt, het teruglopen van inhoudelijke kennis bij de rijksoverheid en de kleinere rol voor het maatschappelijk middenveld. Ook beschouwt de overheid de burger steeds meer als klant, waardoor het algemeen belang op de achtergrond dreigt te raken, aldus Tjeenk Willink.

Onderzoek verzelfstandiging

Telegraaf 04.06.2012 Een onderzoekscommissie van de Eerste Kamer begint maandag aan haar gesprekken met oud-ministers en deskundigen voor haar onderzoek naar de verzelfstandiging en privatisering van overheidsdiensten in de afgelopen 20 jaar.

Zalm, Brinkhorst, Jorritsma en Vermeend voor onderzoekscommissie

Trouw 31.05.2012 Oud-ministers als Gerrit Zalm, Laurens Jan Brinkhorst, Annemarie Jorritsma en Willem Vermeend verschijnen volgende week voor een commissie van de Eerste Kamer die een parlementair onderzoek doet naar de verzelfstandiging van overheidsdiensten de afgelopen 20 jaar.

Oud-ministers voor commissie

Telegraaf 31.05.2012 Oud-ministers als Gerrit Zalm, Laurens Jan Brinkhorst, Annemarie Jorritsma en Willem Vermeend verschijnen volgende week voor een commissie van de Eerste Kamer die een parlementair onderzoek doet naar de verzelfstandiging van overheidsdiensten de afgelopen 20 jaar.

Zie verder ook:

Driekwart artsen wil af van marktwerking in de zorg

Elsevier 03.09.2012 Een meerderheid van de Nederlandse artsen en medisch studenten wil de marktwerking in de zorg afschaffen. Dat blijkt uit onderzoek van vakblad Medisch Contact.

Het medisch tijdschrift hield een enquête onder 1249 artsen waarin de medici konden kiezen voor marktwerking uitbreiden, houden zoals deze nu is, of afschaffen.

Zie ook: Marktwerking heeft ziekenhuiszorg niet duurder gemaakt

Artsen tegen marktwerking in zorg – 86 procent wil er van af

NRC 03.09.2012  Driekwart van de Nederlandse artsen wil dat de marktwerking in de medische sector wordt afgeschaft. Dat blijkt uit de vandaag gepubliceerde resultaten van een enquête door vakblad Medisch Contact onder huisartsen en medisch specialisten. Lees verder›

‘Eerst waren het woningcorporaties, toen universiteiten en scholen, en nu blijkt het ministerie zelf grote verliezen te lijden. Ik wil graag weten wat er aan de hand is en wat er nog aan staat te komen, want het gaat uiteindelijk wel om belastinggeld.’

Kamer wil opheldering over derivatenstrop

Parool 03.09.2012 De Tweede Kamer wil opheldering over de verliezen die het ministerie van Financiën heeft gemaakt met derivatenhandel. Ambtenaren blijken voor 11,2 miljard te veel aan dit soort contracten te hebben afgesloten, waardoor een verlies dreigt van 170 miljoen euro.

Zie ook: Overheden slaan alarm over bankieren bij Rijk En: Overheden slaan alarm over bankieren bij Rijk en ook: ‘Zeventien scholen kampen met financiële problemen’

GroenLinks: Speculatieverbod publieke sector

VK 27.07.2012 GroenLinks wil dat er een volledig verbod komt op het speculeren met belastinggeld in de (semi-)publieke sector. Dat betekent wat GroenLinks-Tweede Kamerlid Jesse Klaver betreft dat er met dat geld geen riskante financiële producten gekocht mogen worden.

GroenLinks wil speculatieverbod

Telegraaf 27.07.2012 GroenLinks wil dat er een volledig verbod komt op het speculeren met belastinggeld in de (semi-)publieke sector. Dat betekent wat GroenLinks-Tweede Kamerlid Jesse Klaver betreft dat er met dat geld geen riskante financiële producten gekocht mogen worden.

Gerelateerde artikelen ;

27-07: ‘Mogelijk scherpere regels’

27-07: GL wil debat over mbo’s

27-07: Mbo’s gokken met derivaten

26-07: ‘Tuchtklacht tegen Vestia-ccountant’

27-07: Derivaten niet altijd schadelijk’

Waar moeten verkiezingen over gaan? Over wat van waarde is

Trouw 01.07.2012 De markt rukt op, van zorg tot onderwijs en van politiek tot cultuur. En ook al gebeuren er ook nog veel goede dingen, het marktdenken verziekt ons sociale en morele besef. Want je kunt niet overal een prijskaartje aan hangen. Dáár zouden de verkiezingen over moeten gaan.

Michael Sandel neemt in zijn boek Niet alles is te koop afstand van de econoom Gary Becker. Deze laatste stelt dat alle menselijk gedrag uitgedrukt kan worden in kosten en baten, en dat de kosten-batenafweging ons gedrag bepaalt.

Raf Daenen is docent aan de Fontys Hogeschool en Willem Vermeulen is adviseur mens en verkeersveiligheid bij Rijkswaterstaat. Beiden zijn auteur van het boek Perspectief op een maatschappij in crisis.

Surf naar Dit artikel is ook verschenen op Sociale Vraagstukken.nl

‘Moreel of niet, we kunnen niet om economisch denken heen’

Trouw 26.06.2012 De vrije markt wordt wel erg makkelijk zwartgemaakt, meent bedrijfsethicus Wim Dubbink. Ze is vooral een plaats van gelijkheid en eerlijke ruil. Verdedigt Dubbink de graaicultuur, zoals zijn critici beweren? Vandaag het slot van de eerste reeks Denkers in Debat. Wim Dubbink: de markt werkt emanciperend, ze gaat er vanuit dat iedereen gelijkwaardig is

‘In een eerdere aflevering vertelde ik dat patiënten maximaal drie maanden mogen doorbrengen op de intensive care. Na die periode moeten ze plaatsmaken, anders lopen de zorgkosten te veel op. Begrijpelijk, vond ik.

Onvoldoende toezicht op semioverheidsorganen

Trouw 20.06.2012 Er is onvoldoende toezicht op publieke organisaties en hun commerciële activiteiten. Dat stelt de Algemene Rekenkamer in een vandaag gepubliceerd onderzoek. Kabinet en parlement kunnen nu onvoldoende controle uitoefenen over tientallen miljarden euro’s.

Het GVB was vroeger een gemeentelijk bedrijf, maar verzelfstandigde enkele jaren geleden. De gemeente is wel nog 100 procent eigenaar.

Rekenkamer onderzoekt rvc GVB

VK 20.06.2012 De Rekenkamer Amsterdam moet onderzoek doen naar de manier waarop de raad van commissarissen van het Amsterdamse ov-bedrijf GVB de afgelopen jaren toezicht heeft gehouden. De gemeenteraad nam vandaag unaniem een motie met dit verzoek aan van CDA en GroenLinks. De Rekenkamer, die zelf bepaalt waar zij onderzoek naar doet, liet in een reactie weten hier zeer waarschijnlijk gehoor aan te geven.

‘Morele crisis? De markt zorgt juist voor moraal’

Trouw 19.06.2012  De vrije markt is wel een erg makkelijke kop van jut als het gaat om morele kwesties, zegt hoogleraar bedrijfsethiek Wim Dubbink. Hij reageert daarmee op de stelling van filosoof Michael Sandel die tot zijn spijt ziet hoe de markt steeds meer het dagelijks leven gaat beheersen.

Lees ook: Marktwerking rukt op in de samenleving. Is dat gevaarlijk? – 11/06/12

Marktwerking rukt op in de samenleving. Is dat gevaarlijk?

Trouw 11.06.2012 In de nieuwe rubriek Denkers in Debat buigen filosofen en lezers zich gedurende een aantal dagen over een actueel onderwerp. In deze eerste aflevering: marktwerking rukt op in de samenleving. Koersen we af op een morele crisis?

Volgens Harvard-filosoof Michael Sandel is marktdenken niet alleen de economie, maar ook de maatschappij gaan beheersen. Wie genoeg geld heeft, constateert Sandel, kan zorgen dat hij op het vliegveld niet op zijn beurt hoeft te wachten. Vergelijkbaar is de opkomst van de skybox: die heeft een einde gemaakt aan de gelijkheid van stadionbezoekers.

                                                         Lees ook: Willen we echt in een marktmaatschappij leven? – 23/05/12

                                                         Lees ook: Zelfs de dood wordt vermarkt – 27/05/12

Woningcorparaties:

‘Naar aanleiding van het Vestia-drama wil het parlement een enquête. Dat is vragen naar de bekende weg en tijdverlies. Regel het toezicht nu goed, of blaas het hele stelsel op.’  Arthur van Leeuwen: Enquête corporaties? We weten het al!

Niet alleen Vestia en HaagWonen maken er een zootje van

Het gedonder met Vestia gaat gewoon verder !!!!

Bijeenkomst ‘Haagwonen Ontspoord’ 08.05.2012

Gedonder in de Haagse gemeenteraad over de Vestia-affaire

Vestia-gate ???

‘Woningcorporaties opheffen is zinloos’

Parool 01.06.2012 Woningcorporaties mogen niet worden opgeheven. Dit zeggen partijen die zich in Amsterdam bezighouden met de woningmarkt. Niet de corporaties, maar de markt is ziek, zeggen zij. Ze reageren op uitspraken van toezichtexpert Arthur Docters van Leeuwen, tevens adviseur op het gebied van de woningmarkt en oud-toezichthouder bij Rochdale.

‘Weg met de woningcorporaties’

Parool 31.05.2012 Er is geen toekomst meer voor woningcorporaties in de huidige vorm. Ze verkopen huizen te duur om hun tekorten in de sociale woningbouw te kunnen financieren. ‘Dit is vragen om problemen. Dit is verdienen aan de rijken om geld te kunnen uitdelen aan de armen. Dit kan niet goed gaan.’

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Woningcorporaties doodziek systeem

Spits 31.05.2012 Voormalig pief van de BVD en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) Arthur Docters van Leeuwen wil dat de politiek eens flink gaat sleutelen aan de manier waarop woningcorporaties op dit moment functioneren. In het Parool noemt hij het vandaag een doodziek systeem en zegt: “Dit kan niet goed gaan”.

NS/ProRail en KLM.

NMa: Schiphol, ProRail te machtig

NOS 17.09.2012 Luchtvaartmaatschappijen en spoorbedrijven hebben een slechte onderhandelingspositie bij Schiphol, ProRail en Keyrail, de exploitant van de Betuweroute. Dat blijkt uit een rapport van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (.pdf). Bij onderhandelingen over bijvoorbeeld tarieven kunnen zij geen vuist maken tegen de aanbieders.

NMa vindt Schiphol en Prorail te machtig

NRC 17.09.2012 Luchtvaartmaatschappijen en spoorvervoerbedrijven staan machteloos tegenover Schiphol en spoorbeheerder Prorail. Ze zijn in de praktijk niet in staat om te onderhandelen over tarieven. Dat concludeert de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) in een vandaag gepubliceerd rapport. Lees verder›

Eerder is in politiek Den Haag geopperd om ProRail weer onder de overheid te laten vallen. ‘We betalen er flink voor, dan willen we ook invloed’, liet VVD-Kamerlid Charlie Aptroot in mei weten namens de VVD. Zijn partij wil ProRail opheffen en de taken volledig bij Rijkswaterstaat in staatshanden brengen. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil ook directe zeggenschap over het spoor.

NS: kritisch kijken naar splitsing ProRail

Trouw 01.06.2012 De NS wil dat er een onderzoek komt naar het herzien van de ‘rigoureuze knip’ tussen het spoorbedrijf en beheerder ProRail. Dat schrijft NS-topman Bert Meerstadt in een brief die hij aan alle politieke partijen heeft gestuurd. De NS wil onderzoeken of de resultaten die waren beoogd toen de bedrijven in 1995 splitsten, nu ook zijn bereikt.

NS: kritisch kijken naar splitsing ProRail

AD 01.06.2012  Eerder is in politiek Den Haag geopperd om ProRail weer onder de overheid te laten vallen. ‘We betalen er flink voor, dan willen we ook invloed’, liet VVD-Kamerlid Charlie Aptroot in mei weten namens de VVD. Zijn partij wil ProRail opheffen en de taken volledig bij Rijkswaterstaat in staatshanden brengen. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil ook directe zeggenschap over het spoor…

Terug naar oude tijden: voeg NS en ProRail samen

Elsevier 01.06.2012 De spoorwegen moeten weer het domein worden van ingenieurs: juristen eruit, technici erin. En geen gedoe meer met bonussen voor de top. Terug naar de NS-wisselwachter. Topman Bert Meerstadt van de Nederlandse Spoorwegen wil dat de politiek de splitsing tussen NS (reizigersvervoer plus stations) en ProRail (railnetwerk) ongedaan maakt. In de afgelopen vijftien jaar is volgens Meerstadt gebleken dat het niet werkt.

Als bewijs hiervoor geldt de gang van zaken tijdens hevige sneeuwval. Vóór 1995 maakten machinisten of stationsmedewerkers vastgevroren wissels los; desnoods door er met een ijzeren staaf tegenaan te rammen.

Technici
Verder: juristen eruit en technici erin. En vooral geen gedoe meer met bonussen voor de top. Als het hele bedrijf terugkeert naar de goede ouwe tijd, dan moet ook de beloning van de directeur versoberen.

De Nederlandse Spoorwegen stralen het hele jaar zelfvertrouwen uit, totdat één sneeuwbui het treinverkeer platlegt. Woede zou zich moeten richten tegen ‘visionairs’ van een niet-vorstbestendig vervoersbedrijf
Lees het Elsevier-commentaar

Uitspraak NS-topman valt verkeerd bij Schultz

NU 01.06.2012 DEN HAAG – Minister Melanie Schultz (Infrastructuur) heeft nu geen behoefte aan een discussie over de structuur op het spoor. Ze toonde zich vrijdag na afloop van de ministerraad niet blij met de timing van het pleidooi van NS-directeur Bert Meerstadt om de splitsing tussen zijn bedrijf en spoorbeheerder Prorail te herzien.

Gerelateerde artikelen; 01/06/2012 NS wil kritisch kijken naar splitsing ProRail

Uitspraak NS-topman valt verkeerd bij Schultz

NRC 01.06.2012  Het voorstel van NS-topman Bert Meerstadt om de NS en Prorail weer samen te voegen, is slecht gevallen bij demissionair minster van Infrastructuur Melanie Schultz van Haegen. Dat bleek na…Nederlandse Spoorwegen

Topman NS wil weer samen met ProRail

NRC 01.06.2012 NS-topman Bert Meerstadt wil dat de NS weer samengaat met ProRail om de problemen op het spoor beter aan te kunnen pakken. Hij wil kijken of de splitsing, die in 1995 werd doorgevoerd, ongedaan kan worden gemaakt.

Dat schrijft Meerstadt in een brief aan alle politieke partijen, bevestigt een woordvoerder van de NS tegen Radio 1 na berichtgeving hierover in de Volkskrant.

mei 31, 2012 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 21 reacties

CDA versus het Populisme

Nog steeds is het CDA het spoor bijster.

Maxime in strijd tegen het opkomend Populisme.

Maxime Verhagen hekelt zijn gedoogpartner PVV-leider Geert Wilders als een populist die zelf beter wil worden van het inspelen op het onbehagen en de onzekerheid bij mensen. Daar heeft CDA-minister Verhagen nu wat op gevonden.

Althans dat denkt hij zo bleek dit tijdens een Symposium over het Populisme !!   Binnen de CDA-gelederen denkt men daar wat meer genuanceerd over.

Zie ook:

Niet alleen België verwilderd door het Populisme

En ook: CDA nog steeds in de steigers !!!! 

“Het heeft te maken met elementen van populisme, die ook in Indonesië voorkomen in de vorm van radicale fundamentalistische religieuze zienswijzen”, zo doceert Knapen in het grootste moslimsland ter wereld. “Helaas is dit een verschijnsel dat je overal in de wereld ziet, maar volgens ons neemt het niet toe.”

Inmiddels heeft hij zijn keuteltje deels ingetrokken. In een reactie tegenover het weblog laat hij weten het over “het populisme en godsdienstig radicalisme als verschijnsel” te hebben gehad. “Een inhoudelijke vergelijking met fundamentalistische opvattingen van Indonesische radicalen en Wilders is wat mij betreft dus helemaal niet aan de orde. Dat zou Wilders onrecht doen.”

‘Wilders is een soort moslimfundamentalist’

Spits 12.07.2011 Staatssecretaris Ben Knapen van Buitenlandse Zaken (CDA) is in de Indonesische krant The Jakarta Post fel van leer getrokken tegen Geert Wilders. Op een vraag naar de “islamofobie” in Nederland vergeleek de CDA’er Wilders in de krant met moslimfundamentalisten, zo ontdekte weblog Dagelijkse Standaard.

Verder ….

De Speld: ‘Het jaar waarin Buma de nachtmerrie werd van het kabinet’

VK 26.12.2013 Het Nederlandse politieke landschap werd in 2013 flink opgeschud door de entree van een nieuwe radicale middenpartij. Het ‘Christen-Democratisch Appèl’ (CDA) kwam in 2012 uit het niets met dertien zetels in de Kamer en liet in 2013 meteen luidkeels van zich horen. Een analyse van het succes en de potentie van de nieuwe anti-establishmentpartij. Deel 4 van de terugblik 2013 van satirisch weblog De Speld.

Wie CDA zegt, zegt Sybrand van Haersma Buma. De 48-jarige burgemeesterszoon groeide op in de getto’s van Workum en ontpopte zich in Den Haag dan ook als een straatvechter. ‘Buma’, zoals hij door zijn achterban liefkozend wordt genoemd, werd de nachtmerrie van het kabinet. Vele ministers werden in de Kamer ter verantwoording geroepen door het politieke wonderkind. Velen van hen gingen ten onder.   

zie ook: Ruttes participatiesamenleving doet kiezer denken aan CDA

Mensen behoren respectvol met elkaar om te gaan, ongeacht kleur of geur. Het kabinet zou daartoe moeten inspireren. Opmerkingen als “Keer op keer blijkt dat veel Nederlanders de etnische en culturele diversiteit als een bedreiging ervaren”, voegen onnodige emotie-ballast toe aan de, ook door mij gedeelde opvatting dat ‘meedoen’ – zonodig via sancties – verplicht is.

Teleurstellend is dat het kabinet de aanwezigheid van migranten problematiseert, ook van hen die het wel gelukt is om hun weg in de samenleving te vinden en op een enthousiaste manier hun bijdrage leveren aan de welvaart in brede zin van dit land.

Kabinet problematiseert de aanwezigheid van migranten

Trouw 21.07.2011  De samenleving is en blijft gekleurd. Het kabinet moet inspireren tot respect voor iedereen, niet krampachtig straffen en corrigeren.

Met het kabinet vind ik dat migranten zelf verantwoordelijk zijn voor het succes van hun inburgering. Kiezen voor Nederland als land van permanent verblijf, betekent ook de consequenties van die keuze aanvaarden.

‘Donner legt schuld bij vreemdeling’

NU 19.07.2011 AMSTERDAM – Minister van Binnenlandse Zaken Piet Hein Donner (CDA) doet te veel of problemen waarmee Nederland kampt worden veroorzaakt door vreemdelingen.

‘Donner doet te veel alsof problemen door vreemdeling komen’

NRC 19.07.2011 Piet Hein Donner doet te veel of problemen waarmee Nederland kampt worden veroorzaakt door vreemdelingen. Dat zegt zijn CDA-partijgenoot en oud-minister Ernst Hirsch Ballin over de huidige minister van Binnenlandse Zaken in een interview met dagblad De Pers.

Hirsch Ballin: Donner doet alsof alle problemen van immigranten komen

VK 19.07.2011 Minister Piet Hein Donner van Integratie zet migranten te veel weg als groep waar de problemen in Nederland vandaag komen, vindt oud-minister en partijgenoot van Donner Ernst Hirsch Ballin.

Hirsch Ballin – minister van Justitie in het vierde kabinet-Balkenende en verklaard tegenstander van de samenwerking van het CDA met gedoogpartner PVV – reageert in een interview met Dagblad De Pers op de integratienota van Donner, zoals die onlangs werd gepresenteerd.

Gerelateerd nieuws

v      ‘Vreemdeling zonder goed verhaal moet echt weg’ – 07/07/11

v      Verhagen noemt angst voor buitenlandse invloeden terecht – 28/06/11

v      Minister Leers: Nederland kan niet alle vluchtelingen aan – 20/06/11

Hirsch Ballin bekritiseert Donner

Telegraaf 19.07.2011 Minister Piet Hein Donner (Integratie) doet te zeer of de problemen van vreemdelingen komen. Dat zegt zijn partijgenoot en oud-minister Ernst Hirsch Ballin maandag in een interview met dagblad De Pers.

Hirsch Ballin, tegenwoordig hoogleraar, vindt dat ontevreden burgers een zondebok hebben gevonden in moslims. Van ‘de uitsluiting en minachting die daarbij horen’ zit volgens hem ‘veel verborgen in de manier waarop nu over integratie wordt gesproken’.

Zie ook:

‘Donner vindt vreemde probleem’

De Pers 19.07.2011 Minister Donner van Integratie doet te zeer of de problemen van vreemdelingen komen, vindt zijn partijgenoot en oud-minister Ernst Hirsch Ballin. 

Hirsch Ballin, minister van Justitie in het vorige kabinet en nu hoogleraar, zegt in een interview met Dagblad De Pers dat mensen door ongenoegen en gebrek aan herkenning een zondebok zoeken in moslims.

Uitsluiting en minachting

Van ‘de uitsluiting en minachting die daarbij horen’ zit volgens hem ‘veel verborgen in de manier waarop nu over integratie wordt gesproken’ en volgens hem ‘treedt in de politiek daaraan een verregaande gewenning op’.

Integratienota

Hij bekritiseert in dat kader de onlangs gepresenteerde integratienota van minister Piet Hein Donner: ‘Die bevat passages waar een redelijk mens het mee eens moet zijn maar ook passages waarin het vreemdeling zijn, het uit een ander land komen, te veel in de hoek wordt gezet van: en daar komen de problemen vandaan.’

Hirsch Ballin: CDA te negatief over allochtonen en islam

Elsevier 19.07.2011 CDA-ministers Piet Hein Donner en Maxime Verhagen doen te veel alsof of alle problemen in de Nederlandse samenleving van allochtonen komen.

Zie ook:

Kritiek CDA-prominent Hirsch Ballin op integratienota Donner

Trouw 19.07.2011  Oud-minister van Justitie en CDA-prominent Ernst Hirsch Ballin heeft kritiek op de integratienota van minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken. Hirsch Ballin stelt dat in het stuk van zijn partijgenoot ,,het vreemdeling zijn, het uit een ander land komen, te veel in de hoek wordt gezet van: en daar komen de problemen vandaan.”

Dat zegt de oud-bewindspersoon dinsdag in een interview met De Pers. De CDA’er vreest voor uitsluiting, minachting en een wij-zij-denken in de samenleving.

Zie: Minister Donner over nieuw integratiebeleid

En nog verder.

‘Willen de traditionele partijen met succes het populisme bestrijden en het midden heroveren, dan zullen zij opnieuw de politiek moeten uitvinden.’, aldus Tjeenk Willink.

Identiteit is anders-zijn’. Heldring overziet de politieke implicatie van zijn notie in één volzin: ‘Tussen ons denken over eigen identiteit en een vijand­denken bestaat geen onoverwinbare barrière’. Subtiel voegt hij daaraan toe: ‘Velen springen er al te gemakkelijk overheen’.

Het is een tikkeltje ironisch dat Tjeenk Willink zichzelf afvraagt of de politiek die positie ooit heeft gehad. In een eerdere beschouwing constateerde hij al dat het grote voordeel van de verzuiling, de kunst om met verschillen om te gaan, met de ontzuiling is verdwenen, terwijl het grote nadeel, de onmacht om een politiek-inhoudelijk debat te voeren, is gebleven. Met J.L. Heldring verzucht hij in zijn zwanenzang dan ook ‘dat Nederland geen politiek denkende natie is’.

Onderkoning laat een politiek hard testament na

Trouw 09.07.2011 Politieke partijen en politici hebben zich in de afgelopen jaren in een hoekje laten drukken, constateert Herman Tjeenk Willink, de vertrekkende vicepresident van de Raad van State.

Hij bedoelt dat niet letterlijk, maar in de zin dat de politiek het laat afweten in het formuleren van een visie op het algemeen belang. Politici trekken nog altijd veel publieke aandacht, maar in werkelijkheid hebben zij zich de kaas van het brood laten eten door de markt met haar eigen wetten, de bureaucratie met haar eigen ratio en de onuitroeibare neiging tot bestuurlijk denken.

De waarneming is dramatischer dan het lijkt. Tjeenk Willink legt haarscherp de vinger bij de frictie in de verhouding tussen de politiek en de samenleving. Met de veelbesproken kloof heeft dat niets te maken, integendeel. Tjeenk Willink roept de politieke partijen en hun vertegenwoordigers juist op hun authentieke plaats te heroveren, zodat zij de verbroken verbinding met de burgers kunnen herstellen en het democratisch proces weer inhoud kunnen geven. Dat is wat anders dan de schijn ophouden dat zij naar de burgers luisteren en beslissende invloed uitoefenen op de bestemming van de natie.

Nederland? Een kruitvat dat nat moet blijven

Trouw 18.06.2011 Volgens Heldring is het geen wonder dat deze vraag is opgekomen nadat de Nederlandse samenleving werd geconfronteerd met steeds meer allochtonen die zich hier kwamen vestigen. ‘Een identiteit valt niet in een luchtledig te bepalen. Daarvoor is een tegenstelling met een ander nodig.

‘Kiezers behagen is doel op zich’

Trouw 07.07.2011 Rode draad is de angst van VVD en CDA om kiezers kwijt te raken aan de PVV. Deze kiezers behagen, is doel op zich geworden. Eigen beginselen – bijvoorbeeld liberale opvattingen over het omroepbestel – worden daarbij klakkeloos overboord gezet. En dan ga ik nog voorbij aan meer fundamentele zaken als het begrip dat minister Verhagen toont voor de angst voor alles dat ooit uit het buitenland kwam, inclusief ons voedsel. Of aan de integratienota van minister Donner.

‘Subprime politics’

Trouw 07.07.2011 Natuurlijk, er moest bezuinigd worden, en de onstuimige groei van passend onderwijs en persoonsgebondenbudgetten kon zo niet doorgaan. Maar het is opmerkelijk hoe weinig er is veranderd aan de in de haast van een regeerakkoord gemaakte plannen. Niet de mensen, maar het bezuinigingsdoel was het ijkpunt. 

Luxe van twijfel
Het is politiek in tijden van populisme. In een gefragmenteerd en snel verschuivend politiek landschap kunnen de machthebbers zich de luxe van de twijfel niet veroorloven. Het motto is: overleven door te behagen, door stelselmatig de schaduwzijde van het beleid te ontkennen. Dat werkt, maar de teleurstelling is ingebakken. Maar met één oog op de laatste peilingen en één oog op een rellende gedoogpartner kan de blik nu eenmaal niet ook nog eens op de toekomst gericht zijn.

CDA-groepen: immigratiebeleid van partij ‘naïef’ en ‘provinciaals’

NRC 05.07.2011 Met ongewoon scherpe kritiek hebben twee CDA-partijorganisaties de aanhoudende interne discussie over de multiculturele samenleving verder aangewakkerd.

CDA Vrouwen (brief) en CDA Kleurrijk (brief) wijzen cruciale elementen van het immigratie- en integratiebeleid af. Dit beleid wordt gesteund door de eigen Tweede Kamerfractie en uitgevoerd door CDA-ministers. De organisaties noemen het beleid in twee brieven “naïef” en “provinciaals”. Ook kan het “in de praktijk zeer ongewenste gevolgen hebben” omdat het de integratie van nieuwkomers eerder tegengaat dan bevordert.

Een week nadat vicepremier Maxime Verhagen, de facto partijleider, zei dat de multiculturele samenleving is “mislukt”, speelden CDA’ers de brieven door naar NRC-redacteuren Freek Staps en Derk Stokmans. CDA Kleurrijk vindt het afwijzen van multiculturalisme kortzichtig. “Die samenleving is in werkelijkheid een onontkenbaar feit.”

Beleid niet laten leiden door populisme’
De recentelijk gepresenteerde integratienota van minister Piet Hein Donner ziet “etnische en culturele diversiteit” volgens CDA Kleurrijk als een “bedreiging”. Dat is “onjuist” vinden de briefschrijvers. “We moeten ons niet laten leiden door populisme.” Verhagen zei vorige week nog in zijn veelbesproken toespraak dat hij “niet blind wil zijn voor de voedingsbodem van populisme” en noemde de zorgen die sommige Nederlanders over buitenlandse invloeden hebben “terecht”.

CDA werkt mee aan afscheid van de tolerantie

Trouw 03.07.2011 Er is in het politieke klimaat in Nederland een wezenlijke verschuiving opgetreden. Het is alsof de herinnering aan de tijd dat de natie nog open, verdraagzaam en gastvrij was tot overtollige ballast is verklaard. Dat maakt de uitspraak van Donner en Verhagen dat de multiculturele samenleving is mislukt, hoe nietszeggend feitelijk ook, tot een politiek brisante, omdat zij uitnodigt ook de bijbehorende vaardigheden als tolerantie, nieuwsgierigheid en respect bij het grootvuil te zetten, zoals Hirsch Ballin en Ab Klink voorzagen.

Dat zal niet de bedoeling van Donner en Verhagen zijn, maar zij gaan ineens wel erg ver in hun begrip voor de angst voor ‘buitenlanders’ en zelfs voor ‘buitenlandse producten’. Zijn we een land van watjes geworden of is dit de waarneming van iemand die met kosmopolitisch dedain neerkijkt op kleinburgerlijke angsten? Flauwe kul.

Uit de jongste rapportage van het Sociaal en cultuur planbureau over de opvattingen van burgers blijkt dat ik mij in goed gezelschap bevind. Een groot deel van de bevolking, meldt directeur Paul Schnabel, wil zich helemaal niet terugtrekken achter de dijken, maar voelt zich betrokken bij rampen en internationale conflicten en is doordrongen van de economische afhankelijkheid van Nederland. Er wordt een prioriteit gelegd bij het oplossen van een aantal nationale problemen, maar dat is wat anders dan angst koesteren voor alles wat vreemd is.

Zo terecht is het gevoel van onbehagen niet, klinkt het in CDA

Trouw 30.06.2011 Een prikkelende bijdrage aan de discussie, maar wel wat eenzijdig. Zo kwalificeren de CDA-Kamerleden Kathleen Ferrier en Ad Koppejan de speech …

Lees ook: Verhagen: Begrip voor buitenlandervrees – 29/06/11

Lees ook: ‘Ik wil niet blind zijn voor de voedingsbodem van populisme’ – 29/06/11

Het CDA heeft geen antwoord op het populisme

Trouw 29.06.2011 Samenwerken met de PVV in een coalitie en tegelijkertijd een politiek antwoord willen vinden om het populisme te bestrijden. Het is geen gemakkelijke opgave, die de christen-democratie zich stelt.

CDA-Kamerlid Ferrier hekelt uitspraken Verhagen

Elsevier 29.06.2011 CDA-Tweede Kamerlid Kathleen Ferrier stoort zich aan uitspraken van CDA-vicepremier Maxime Verhagen. CDA-minister Verhagen zou met zijn uitspraken volgens Ferrier een sfeer creëren van wij tegen zij. Dat zegt zij woensdag tegen nu.nl.

Onbehagen
Verhagen zei dinsdagavond tijdens een symposium over populisme dat hij de zorgen van mensen over veranderingen in de maatschappij begrijpelijk vindt.

Kathleen Ferrier hekelt wij/zij-denken Verhagen

NU 29.06.2011 CDA-Kamerlid Kathleen Ferrier stoort zich aan de wij/zij-sfeer in de speech die CDA-vicepremier Maxime Verhagen dinsdag uitsprak op een symposium over populisme.

‘Ik wil niet blind zijn voor de voedingsbodem van populisme’

Trouw 29.06.2011 Het Wetenschappelijk Instituut van het CDA hield gisteren in Den Haag een symposium over populisme. Dit is de integrale tekst van de toespraak van CDA-coryfee en minister van economische zaken, landbouw en innovatie Maxime Verhagen.

Verhagen: Begrip voor buitenlandervrees

Trouw 29.06.2011 CDA-coryfee snapt onbehagen in de samenleving, maar vindt Wilders’ oplossing niet de juiste.

Even leek het er gisteren op dat CDA-coryfee en minister van economische zaken , landbouw en innovatie Maxime Verhagen is gezwicht voor het populisme van Geert Wilders.

Verhagen begrijpt angst voor buitenlanders

Spits 28.06.2011 Dat sommige Nederlanders bang zijn voor “de buitenlanders” snapt Maxime Verhagen best. Dat stelt hij in een toespraak die hij vanavond op een partijbijeenkomst zal uitspreken. Een NRC-redacteur wist de hand te leggen op de tekst van de toespraak.

In de speech zegt hij best begrip te hebben voor Nederlanders die bang zijn voor buitenlanders. Hij vindt de angst zelfs terecht.

Het CDA is sinds vandaag ook een volkspartij

De Pers 28.06.2011 Op een partijbijeenkomst omarmde CDA-voorman Maxime Verhagen gisteren – zo netjes mogelijk – het populisme. Op een partijbijeenkomst omarmde CDA-voorman Maxime Verhagen gisteren – zo netjes mogelijk – het populisme.

‘Blijft Nederland nog wel Nederland als er zoveel buitenlanders bij komen? Blijft mijn buurt wel mijn buurt als er weer een kerk gesloten wordt en er een moskee wordt gebouwd? Waarom passen de nieuwkomers zich niet aan ons aan? Zij hebben geen last van mij, ik wil ook geen last van hen hebben. Ze pikken toch niet de baan van mijn zoon in?’

Verhagen: onbehagen begrijpelijk

Telegraaf 28.06.2011 CDA-voorman en vicepremier Maxime Verhagen hekelt zijn gedoogpartner PVV-leider Geert Wilders als een populist die zelf beter wil worden van het inspelen op het onbehagen en de onzekerheid bij mensen. Verhagen deed dat in een speech dinsdagavond op een symposium over populisme.

Verhagen noemt angst voor buitenlanders ‘begrijpelijk’

NU 28.06.2011 CDA-voorman en vicepremier Maxime Verhagen hekelt zijn gedoogpartner PVV-leider Geert Wilders als een populist die zelf beter wil worden van het inspelen op het onbehagen en de onzekerheid bij mensen.

 Verhagen: Wilders populist

De Pers 28.06.2011 CDA-voorman en vicepremier Maxime Verhagen hekelt zijn gedoogpartner PVV-leider Geert Wilders als een populist die zelf beter wil worden van het inspelen op het onbehagen en de onzekerheid bij mensen. Verhagen deed dat in een speech dinsdagavond op een symposium over populisme.

Verhagen zet Wilders weg als populist

Telegraaf 28.06.2011 DEN HAAG –  CDA-voorman en vicepremier Maxime Verhagen hekelt zijn gedoogpartner PVV-leider Geert Wilders als een populist die zelf beter wil worden van het inspelen op het onbehagen en de onzekerheid bij mensen. Verhagen deed dat in een speech dinsdagavond op een symposium over populisme.

juli 2, 2011 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 5 reacties

Onderhandelingen kabinet Rutte 1 – 13.09.2010 Herman Tjeenk Willink op bezoek bij Koningin Beatrix

Vrijdag liet de informateur weten dat hij zijn conclusies had getrokken uit de gesprekken over de vorming van een nieuw kabinet.

Tjeenk Willink wilde zijn conclusies vrijdag nog niet bekendmaken omdat zijn gesprekpartners eerst nog naar het verslag moesten kijken en konden reageren. De informateur rondde vrijdag de gesprekken met VVD, CDA en PVV af.

Als de informateur met een positief oordeel komt kunnen de gesprekken tussen de partijen over een coalitie tussen de liberalen, christendemocraten met gedoogsteun van de PVV worden hervat.

En dan komt het verlossende woord !!!!!

Herman Tjeenk Willink bracht  om 11.00 uur verslag uit aan koningin Beatrix.van zijn tussenronde in de kabinetsformatie.

Verwacht wordt dat de Koningin vervolgens Ivo Opstelten aanstelt als informateur om een kabinet van VVD, CDA en met gedoogsteun van de PVV te formeren.

Tjeenk Willink waarschuwt verder voor de problemen die kunnen ontstaan doordat de PVV niet in het kabinet zit en vrij is om tegen de meeste wetsvoorstellen te stemmen. (PVV heeft (nog) geen zetels in de 1e Kamer).

VVD en CDA zouden nu al moeten nagaan of andere partijen bereid zijn bepaalde plannen te steunen. Tjeenk Willink noemt het Europees beleid als voorbeeld van een onderwerp dat niet op steun van de PVV zal kunnen rekenen.

De vooraf gevreesde toespraak van PVV-leider Geert Wilders over de bouw van een omstreden islamitisch centrum in New York heeft de verhoudingen binnen de beoogde coalitie niet op scherp gezet. Hierdoor staat niets een herstart van de gesprekken over een rechtse coalitie in de weg. Aldus de conclusie van Tjeenk Willink. 

Na de toelichting op het eindverslag bij de Koningin, zal hij tijdens een persconferentie in de Eerste Kamer zijn bevindingen toelichten. Nadat de nieuwe informateur Ivo Opstelten is aangesteld zal hij verder gaan met de onderhandelingen. 

Willink biedt eindverslag formatie aan  –  Video

Tjeenk Willink: goede kans van slagen

Trouw 13.09.2010 De fractievoorzitters van VVD, PVV en CDA hebben tegenover oud-informateur Herman Tjeenk Willink aangegeven dat er een „redelijke mate van zekerheid” is dat ze slagen in hun onderhandelingen over een rechts minderheidskabinet van VVD en CDA, met gedoogsteun van de PVV.

‘Minderheidskabinet houdt risico in’

Trouw 13.09.2010 Een minderheidskabinet kan goed werken, maar brengt ook risico’s met zich mee. Dat heeft informateur Herman Tjeenk Willink maandag gezegd nadat hij zijn eindverslag aan koningin Beatrix had aangeboden.

‘Rutte niet onder druk gezet’

Telegraaf 13.09.2010 Voormalig informateur Herman Tjeenk Willink was er helemaal niet op uit VVD-leider Mark Rutte onder druk te zetten toen hij zei dat een nieuwe mislukking om een rechts kabinet te vormen de geloofwaardigheid van de nieuwe premier aan zou tasten.

Tjeenk Willink: Ik heb Mark Rutte nooit bekritiseerd

Elsevier 13.09.2010 Informateur Herman Tjeenk Willink vindt dat de media een verkeerd beeld hebben gegeven van zijn uitspraak voor het risico van een derde mislukte poging tot de formatie van een rechts kabinet. Volgens Tjeenk Willink werden zijn uitlatingen verdraaid door de media tot kritiek op VVD-leider Mark Rutte.

Tjeenk Willink: redelijke mate van zekerheid

Telegraaf 13.09.2010 DEN HAAG –  De fractievoorzitters van VVD, PVV en CDA hebben tegenover oud-informateur Herman Tjeenk Willink aangegeven dat er een „redelijke mate van zekerheid” is dat ze slagen in hun onderhandelingen over een rechts minderheidskabinet van VVD en CDA, met gedoogsteun van de PVV. 

Formatie ‘rechts’ hervat; Opstelten informateur 

NRC 13.09.2010 De kabinetsformatie over een minderheidskabinet van VVD en CDA dat gedoogsteun krijgt van de PVV wordt hervat. Ivo Opstelten wordt opnieuw de informateur.

Bij dit artikel

Onderhandelingen over rechts gaan verder

AD 13.09.2010 DEN HAAG – VVD, PVV en CDA kunnen verder met hun onderhandelingen over de vorming van een kabinet. Dat blijkt uit het eindverslag dat informateur Herman Tjeenk Willink maandag heeft aangeboden aan koningin Beatrix.

Informateur: Opstelten kan doorgaan met rechts

Trouw 13.09.2010 Informateur Herman Tjeenk Willink heeft maandag zijn eindverslag aangeboden aan koningin Beatrix. Daarin staat dat VVD, PVV en CDA verder kunnen met hun onderhandelingen over de vorming van een kabinet.

Ivo Opstelten verder met formatie rechts kabinet

Elsevier 13.09.2010 Ivo Opstelten kan verder als informateur van een rechts kabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV. Volgens informateur Herman Tjeenk Willink kan die samenwerking rekenen op een vruchtbare samenwerking met de Staten-Generaal en leiden tot een stabiel kabinet.

Zie ook:

Informateur: Opstelten verder met rechts

Trouw 13.09.2010 Informateur Herman Tjeenk Willink heeft koningin Beatrix geadviseerd om Ivo Opstelten opnieuw te benoemen tot informateur. Onder Opsteltens leiding kunnen VVD, CDA en PVV verder praten over een minderheidskabinet van VVD en CDA dat met steun van de PVV in de Tweede Kamer kan functioneren.  

Informateur Tjeenk Willink: door met onderhandelingen

Verder met rechts kabinet

Telegraaf 13.09.2010 De onderhandelingen over een rechtse coalitie van VVD en CDA, met gedoogsteun van de PVV, gaan door.

 

Tjeenk Willink bij de koningin

NRC 13.09.2010 Informateur Herman Tjeenk Willink is vanochtend aangekomen op Paleis Huis ten Bosch. Daar biedt hij koningin Beatrix het eindverslag aan over zijn tussenronde in de kabinetsformatie.

Archief – Tjeenk Willink focust op rechtse samenwerking

Tjeenk Willink biedt eindverslag aan; formatie vandaag verder

Elsevier 13.09.2010 Herman Tjeenk Willink brengt om 11.00 uur verslag uit aan koningin Beatrix van zijn tussenronde in de kabinetsformatie. Verwacht wordt dat de Koningin vervolgens Ivo Opstelten aanstelt als informateur om een kabinet van VVD, CDA en met gedoogsteun van de PVV te formeren.

Zie ook:

Opstelten mag verder met rechts

VK 13.09.2010 De formatie van een rechts kabinet kan worden voortgezet. Informateur Tjeenk Willink vindt dat onder leiding van Ivo Opstelten verder moet worden onderhandeld over…

· De chaotische formatie van 2010

Willink: ‘Opstelten verder met rechts’

Parool 13.09.2010 DEN HAAG – Informateur Herman Tjeenk Willink heeft koningin Beatrix geadviseerd om Ivo Opstelten opnieuw te benoemen tot informateur. Onder Opsteltens leiding kunnen VVD, CDA en PVV verder praten over een minderheidskabinet van VVD en CDA dat …

Onderhandelingen over rechts gaan verder 

13.09.2010  (Novum) – VVD, PVV en CDA kunnen verder met hun onderhandelingen over de vorming van een kabinet. Dat blijkt uit het eindverslag dat informateur Herman Tjeenk Willink maandag heeft aangeboden aan koningin Beatrix.  

Tjeenk Willink maandagochtend naar koningin

Parool 13.09.2010 Informateur Herman Tjeenk Willink brengt maandagochtend aan koningin Beatrix verslag uit van zijn tussenronde in de kabinetsformatie. Die was nodig nadat onderhandelingen tussen VVD, PVV en CDA waren stukgelopen maar de partijen in de media en in de Tweede Kamer lieten weten toch door te willen.

Tjeenk Willink maandagmorgen naar koningin Beatrix

Elsevier 12.09.2010 Informateur Herman Tjeenk Willink biedt koningin Beatrix maandagochtend op Paleis Huis ten Bosch zijn eindverslag aan. Daarna geeft hij…

Zie ook:

Tjeenk Willink morgenochtend naar koningin

AD 12.09.2010 DEN HAAG – Informateur Herman Tjeenk Willink biedt koningin Beatrix morgenochtend op Paleis Huis ten Bosch zijn eindverslag aan.

Tjeenk Willink maandagochtend naar koningin

Parool 12.09.2010 DEN HAAG – Informateur Herman Tjeenk Willink biedt koningin Beatrix maandagochtend op Paleis Huis ten Bosch zijn eindverslag aan. Dat is zondag bekendgemaakt.

Tjeenk Willink naar koningin

Telegraaf 12.09.2010 Informateur Herman Tjeenk Willink biedt koningin Beatrix maandagochtend op Paleis Huis ten Bosch zijn eindverslag aan. Dat is zondag bekendgemaakt. 

Tjeenk Willink maandag naar koningin

12.09.2010 Informateur Herman Tjeenk Willink geeft maandagochtend zijn eindverslag aan koningin Beatrix op Huis ten Bosch. Dat meldt het Kabinet der Koningin zondag.

september 12, 2010 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Tussenfase onderhandelingen Rutte 1 – Ivo Opstelten en René van der Linden bij informateur Herman Tjeenk Willink

Vrijdagochtend arriveerde Oud-informateur Ivo Opstelten bij informateur Herman Tjeenk Willink.

Vervolgens komt later op de dag ook nog René van der Linden, voorzitter van de Eerste Kamer, gezellig aanschuiven.

Tjeenk Willink, die bezig is aan een tussenfase in het formatieproces, wil maandag zijn eindverslag publiceren.

Opstelten, gevraagd naar het tempo van de informateur, pleit voor rust in de formatie. “Zet die twitter eens uit”, zei hij voor hij overleg begon met zijn opvolger Tjeenk Willink. Opstelten voegde er aan toe dat het nu aan Tjeenk Willink moet worden overgelaten en dat het eindverslag moet worden afgewacht. 

Voorts zei hij dat zijn oproep geldt voor iedereen. Het VVD-hoofdbestuurslid Kruithof leverde gisteren via Twitter kritiek op Tjeenk Willink. Wie geeft hem het recht om extra eisen aan deze coalitie te stellen?, vroeg Kruithof zich af.

De aandachtpunten zijn onder andere de zorg van Henri Kruithof VVD „De ondemocratisch benoemde Tjeenk Willink trotseert de wens van de democratisch gekozen meerderheid van de Tweede Kamer.” Is dit mogelijk een een misstap in het kader van het Dualisme ?

Een ander zorgenkindje betreft het feit dat de huidige Zetelverdeling 1e Kamer (getrapt gekozen door provinciale Staten) nog geen PVV-fractie heeft. De eerstvolgende provinciale verkiezing is pas 2 maart 2011.  

Hoe gaan we daar mee om heren ??  

Willink zei na afloop dat hij puur om agendatechnische redenen maandag klaar zou zijn om het eindverslag aan Beatrix openbaar te maken. Hij wil het nog laten lezen aan fractievoorzitters en dan aan de koningin aanbieden.

Er waren veel speculaties over het feit dat Willink pas maandag klaar zou zijn omdat veel af zou hangen van wat Wilders in New York gaat zeggen. Daar is de informateur het dus niet mee eens.

Willink zegt geen rekening te houden met wat Wilders morgen in New York gaat zeggen tijdens een demonstratie tegen de ‘Ground Zero Mosque’. De informateur zei dat hij zijn agenda zelden van iemand anders laat afhangen.

Commentaar Elsevier‘Zowel Herman Tjeenk Willink als Ruud Lubbers overtrad als informateur de regels voor koninklijke bemoeienis bij kabinetsformaties. Opzichtige politieke interventies van informateurs horen niet.’ Lees: Tjeenk Willink moet geen politiek bedrijven 

Informateur Tjeenk Willink is lid van de PvdA. Denk jij dat hij onpartijdig is? www.dit-denkt.nl…

Tjeenk Willink heeft conclusies getrokken – Video

Hoe kijkt Europa aan tegen de Nederlandse formatie?

Dominique van der Heyde over gesprekken Tjeenk Willink Video 

Opstelten praat informateur bij (video)

Tjeenk laat oren niet naar Wilders hangen

Parool 11.09.2010 Informateur Herman Tjeenk Willink heeft zijn conclusies getrokken over de kansen voor een rechts minderheidskabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV. Wat PVV-leider Geert Wilders zaterdagavond bij Ground Zero in New York zal zeggen, zal daar niets aan veranderen.

Kritiek CDA-senator op Beatrix: Ze trapt te veel op de rem

Elsevier 11.09.2010 CDA-senator Hans Hillen is niet te spreken over de manier waarop Koningin Beatrix en haar vaste adviseurs het formatieproces leiden. Volgens Hillen moeten zij ervoor waken ‘in gemopper te vervallen’.

De prominente CDA’er heeft vooral kritiek op de benoeming van informateur Herman Tjeenk Willink (PvdA) door het staatshoofd eerder deze week. Tjeenk Willink moest een ‘tussenronde’ gaan leiden, terwijl een Kamermeerderheid voorstander was van het plan om VVD-leider Mark Rutte een concept-Regeerakkoord te laten schrijven.

Kan Wilders verantwoordelijkheid aan?

Trouw 11.09.2010 Gaat Geert Wilders vandaag in zijn toespraak in New York ’vol op het orgel’ tegen de islam, zoals het gewezen CDA-Kamerlid en demissionair minister Ab Klink vreesde, of laat hij daar ook zien verantwoordelijkheid voor een coalitie in de dop te kunnen dragen?

‘Koningin moet waken voor gemopper’

Telegraaf 11.09.2010 Koningin Beatrix en haar vertrouweling, informateur Herman Tjeenk Willink, dreigen bij de formatie in gemopper te vervallen, zegt CDA-senator Hans Hillen.

Formatie-spanning loopt op: Wat adviseert Tjeenk Willink?

Elsevier 10.09.2010 Informateur Herman Tjeenk Willink heeft vrijdag de gesprekken met alle betrokkenen bij de formatie afgerond. De PvdA’er werkt nu aan zijn eindverslag, dat waarschijnlijk maandag klaar zal zijn. Vrijdag voerde Tjeenk Willink gesprekken met oud-informateur Ivo Opstelten (VVD) en René van der Linden, voorzitter van de Eerste Kamer.

Zie ook:

Opstelten: Zet die twitter toch eens uit!

AD 10.09.2010  DEN HAAG – René van der Linden, voorzitter van de Eerste Kamer, is vanochtend aangekomen bij informateur Herman Tjeenk Willink voor overleg over de formatie. Eerder op de ochtend ontving Tjeenk Willink oud-informateur Ivo Opstelten.

Wilders: nog veel te doen in formatie

NRC 10.09.2010 Tjeenk Willink ontving vandaag zijn voorganger Ivo Opstelten en senaatsvoorzitter René van der Linden. Hij onderzoekt of een doorstart van de onderhandelingen over het minderheidskabinet mogelijk is. Maandag is hij klaar. Wilders probeert de verwachtingen te temperen over de snelheid waarmee er een kabinet van VVD en CDA kan zijn dat gedoogsteun krijgt van de PVV.

Tjeenk Willink heeft conclusies getrokken

Parool 10.09.2010 DEN HAAG – Informateur Herman Tjeenk Willink heeft zijn conclusies over de voortgang van de kabinetsformatie getrokken. Dat heeft hij vrijdagavond laten weten. Hoe die luiden, hield hij nog voor zich. De informateur zei dat hij zijn agenda zelden …

Willink heeft conclusies getrokken

Spits 10.09.2010 Informateur Herman Tjeenk Willink heeft zijn conclusies getrokken over hoe het verder moet met de kabinetsformatie. Dat vertelde hij vanavond. Wat die conclusies zijn, wil hij nog niet vertellen.

Willink zegt geen rekening te houden met wat Wilders morgen in New York gaat zeggen tijdens een demonstratie tegen de ‘Ground Zero Mosque’. De informateur zei dat hij zijn agenda zelden van iemand anders laat afhangen.

Tjeenk Willink heeft conclusie getrokken

Trouw 10.09.2010 Informateur Herman Tjeenk Willink heeft zijn conclusie getrokken uit de gesprekken die hij de afgelopen dagen heeft gevoerd over de vorming van een nieuw kabinet. Dat zei hij vrijdag. Vrijdag rondde hij zijn gesprekken af. Wat de conclusie is, wilde Tjeenk Willink nog niet bekendmaken. Zijn gesprekspartners moeten eerst nog naar zijn verslag kijken en erop reageren.

Tjeenk trekt conclusies maar zwijgt

Telegraaf 10.09.2010 Informateur Willink heeft zijn conclusies over de voortgang van de kabinetsformatie getrokken. Dat heeft hij vrijdagavond laten weten. Hoe die luiden, hield hij nog voor zich.

Tjeenk Willink heeft ‘conclusies getrokken’

VK 10.09.2010 Informateur Herman Tjeenk Willink heeft zijn conclusies getrokken over de kansen voor een rechts minderheidskabinet van VVD en CDA, met gedoogsteun van de PVV….

·   Opstelten vraagt om twitterstilte rond formatie

Tjeenk Willink heeft conclusies getrokken

Metro 10/09.2010 DEN HAAG (ANP) – Informateur Herman Tjeenk Willink heeft zijn conclusies getrokken. Dat heeft hij vrijdagavond laten weten. Hoe die luiden, hield hij nog voor zich.

Tjeenk Willink trekt conclusies

Depers 10.09.2010 Binnenland – Informateur Herman Tjeenk Willink heeft zijn conclusies getrokken. Dat heeft hij vrijdagavond laten weten. Hoe die luiden, hield hij nog voor zich.

‘Zet die Twitter eens uit’

De Pers 10.09.2010 Binnenland – Informateur Herman Tjeenk Willink heeft vrijdag gesprekken gevoerd met oud-informateur Ivo Opstelten en René van der Linden, voorzitter van de Eerste Kamer. De informateur gaat nu werken aan zijn eindverslag.

Opstelten bij informateur

VK 10.09.2010 Oud-informateur Ivo Opstelten is vrijdagochtend bij de huidige informateur Herman Tjeenk Willink aangekomen. Later op de dag ontvangt Tjeenk Willink ook nog René van der Linden, voorzitter van de Eerste Kamer.

Opstelten bij informateur  

Telegraaf 10.09.2010 Oud-informateur Ivo Opstelten is vrijdagochtend bij de huidige informateur Herman Tjeenk Willink aangekomen. Later op de dag ontvangt Tjeenk Willink ook nog René van der Linden, voorzitter van de Eerste Kamer.

Reacties:

“Ik heb nog weinig ideeën voor de toekomst van het land gehoord”, zei ze over de onderhandelingen tussen VVD, CDA en PVV. “De huizenmarkt wordt niet aangepakt, de arbeidsmarkt wordt niet aangepakt, wat je overhoudt is een kabinet dat elkaar vindt op rigide bezuinigingen op de publieke sfeer.” Volgens Halsema komen de partijen niet met antwoorden op vragen als ‘wat te doen met de vergrijzing’.

Halsema: oppositie moet samenwerken

Telegraaf 12.09.2010  GroenLinks-leider Femke Halsema wil dat bij de komst van een rechts minderheidskabinet de oppositiepartijen zoveel mogelijk samen proberen noodzakelijke hervormingen voor elkaar te krijgen.

Halsema: rechts kabinet is gebaseerd op wrok

12.09.2010 De partijen die een rechtse samenwerking proberen te vormen vinden elkaar vooral in wrok. Dat zei GroenLinks-leider Femke Halsema zondag in het televisieprogramma Buitenhof.

SGP steunt kabinet, mits…

VK 11.09.2010 – De SGP steunt het beoogde minderheidskabinet van VVD en CDA met gedoogsteun door de PVV niet als de regels voor de koopzondag, de vrijheid voor onderwijs en medische ethiek verslechteren. SGP-fractieleider Kees van der Staaij stelt zaterdag in het Nederlands Dagblad dat hij die boodschap heeft overgebracht in ‘informele contacten’ met de drie partijen.

SGP-eisen bij steun aan minderheidskabinet 

Trouw 11.09.2010 De SGP steunt het beoogde minderheidskabinet van VVD en CDA met gedoogsteun door de PVV niet als de regels voor de koopzondag, de vrijheid voor onderwijs en medische ethiek verslechteren.

SGP vult voorwaarden voor steun aan rechts kabinet nader in

NRC 11.09.2010 De SGP steunt het beoogde minderheidskabinet van VVD en CDA met gedoogsteun door de PVV niet als de regels voor de koopzondag, de vrijheid voor onderwijs en medische ethiek verslechteren. SGP-fractieleider Kees van der Staaij stelt zaterdag in het Nederlands Dagblad dat hij die boodschap heeft overgebracht in „informele contacten” met de drie partijen.

SGP-wensen bij steun aan minderheidskabinet 

Telegraaf  11.09.2010 De SGP steunt het beoogde minderheidskabinet van VVD en CDA met gedoogsteun door de PVV niet als de regels voor de koopzondag, de vrijheid voor onderwijs en medische ethiek verslechteren.

SGP-wensen bij steun aan minderheidskabinet

Parool 11.09.2010 De SGP steunt het beoogde minderheidskabinet van VVD en CDA met gedoogsteun door de PVV niet als de regels voor de koopzondag, de vrijheid voor onderwijs en medische ethiek verslechteren. SGP-fractieleider Kees van der Staaij stelt zaterdag in het Nederlands Dagblad dat hij die boodschap heeft overgebracht in ”informele contacten” met de drie partijen.

Opinie: 

Het CDA zwijgt over het klimaatprobleem

Trouw 13.09.2010 Terwijl de kerken zich wel verdiepen in de problemen van de klimaatverandering, hult het CDA zich in nevelen.

Het was een prachtige speech van Geert Wilders

Elsevier 13.09.2010 Ervoor kraaide D66-Kamerlid Alexander Pechtold al dat Mark Rutte Geert Wilders ter verantwoording moest roepen wegens zijn speech in Amerika. Welke speech? En waarom ter verantwoording roepen? Wist Pechtold meer dan wij over de inhoud van deze nog uit te spreken speech?

Opluchting na speech van Wilders bewijst dat hij de regie al heeft

Trouw 13.09.2010 Het is eigenlijk te gek voor woorden: Wilders houdt zich, voor zijn doen, in tijdens een toespraak in New York en iedereen in Nederland haalt opgelucht adem.

Wilders wil wel, zien VVD en CDA

Trouw 13.09.2010 Politiek rechts kon zaterdag, na afloop van de toespraak van Geert Wilders in New York, opgelucht ademhalen. De PVV-leider ging daar, nabij Ground Zero, negen jaar na de aanslagen niet ’vol op het orgel’, zoals Ab Klink vreesde.  

Milde woorden – Wilders laat liever het CDA formatie breken dan dat hij het zelf doet

VK 13.09.2010 Kan een ‘gematigde’ anti-islam toespraak in New York ‘een uitgestoken hand’ zijn in de Haagse kabinetsformatie? CDA-senator Hans Hillen maakte deze analyse zaterdag, en waarschijnlijk heeft hij hiermee inderdaad, op onbedoeld pijnlijke wijze, de politieke praktijk van vandaag samengevat. Zijn partij tracht een kabinet te vormen met verkiezingswinnaar VVD, gedoogd door de PVV, de anti-islampartij van Geert Wilders. Vandaag maakt informateur Herman Tjeenk Willink bekend of de poging zo’n kabinet te vormen kan doorgaan.

 

VVD: zonder de koningin, lekker snel onze eigen zin

NRC 12.09.2010 De gretigheid van de deelnemers om dat rechtse kabinet te vormen belooft veel goeds voor de cohesie van het toekomstig regeringsbeleid. Maar de oogkleppen en de minachting voor procedures-met-een-functie zijn raadselachtig. Vooral bij de VVD, die de koningin in feite verzoekt meer tijd te besteden aan haar postzegelverzameling.

Nog vóór hij zijn vorige week gestaakte informatiewerk mocht afmaken maande Ivo Opstelten zijn mede-VVD-bestuurslid, Henri Kruithof, zijn getwitter te staken. Deze pr-vakman, verantwoordelijk voor ‘de permanente campagne’ van de partij, had namelijk elektrisch gekwetterd dat de ‘ondemocratisch benoemde Tjeenk Willink de wens van de democratisch gekozen Kamermeerderheid trotseert’.

Wilders in New York: 3 scenario’s

VK 12.09.2010 Wat wil Geert Wilders? Vandaag spreekt hij in New York, nabij Ground Zero, op uitnodiging van de beweging Stop Islamization Of America. Tegelijkertijd zit de formatie van een rechts kabinet in een cruciale fase. 

Toespraak Wilders hindert formatie niet

AD 12.09.2010 DEN HAAG – Niets lijkt een herstart van de onderhandelingen tussen VVD, PVV en CDA over een rechts minderheidskabinet nog in de weg te staan. Een vooraf gevreesde toespraak van PVV-leider Geert Wilders zaterdag over de bouw van een omstreden …

Rechts rekent likkebaardend af

Trouw 11.09.2010 VVD, PVV en CDA werken aan een regeerakkoord ’waar rechts Nederland zich de vingers bij zal aflikken’. Deze opmerking van de liberale aanvoerder Mark Rutte zal lang nagalmen in de Nederlandse politiek, zeker als dat rechtse kabinet er komt.

Moslimfrankenstein

VK 10.09.2010 Er hangt een discussie in de lucht die niet gevoerd wordt, wellicht uit angst voor absurde of abstracte uitglijders

Maar het ongemak blijft. De formatie stagneert door de ambigue verhouding van het CDA tot de PVV, ingegeven door een meningsverschil over de islam. Dat het CDA niet eensgezind met Wilders in zee wil, komt door zijn definitie van de islam als ideologie.  

Deze week sneuvelden staatsrechtelijke procedures toen de onderhandelaars van rechts nog tijdens de consultatieronde van het staatshoofd bepaalden dat de besprekingen weer konden beginnen. De wens om te regeren was groter dan het overeind houden van de fundamenten van de rechtsstaat. Dit gedrag is gevaarlijk omdat juist politici het volk moeten beschermen en daarom pal voor de rechtsstaat moeten staan.

Recht wordt ondergeschikt aan eigenbelang

Trouw 10.09.2010 Dat het Westen de weg kwijt is, is al jaren duidelijk. Maar dat een dynamiek op gang komt die samenlevingen kan ontwrichten is nieuw. Van Amerika tot Europa en Australië verscherpen de tegenstellingen en verpulvert het politieke midden.

Koningin heeft rechtse onderkoning nodig

Elsevier 10.09.2010 De PvdA’er Tjeenk Willink kreeg de opdracht om monarchaal te handelen. De procedure rond de formatie dient de wil van het volk (een parlementaire meerderheid) van een monarchaal gouden randje te voorzien. Alsof niet het volk maar de vorstin heeft besloten.

Dit spelletje werkte altijd perfect. Een voorlopige conclusie: links is monarchaal geworden en rechts dreigt republikein te worden. Koningin Beatrix heeft meer dan twee uur gesproken met VVD-leider Mark Rutte. Omdat hij en andere politieke leiders zich, in tegenstelling tot eerder door henzelf uitgebrachte adviezen, hadden uitgesproken voor de voortzetting van onderhandelingen voor de vorming van een rechtskabinet. Ze deden deze uitspraken in een Kamerdebat. Welke politieke betekenis moeten we toekennen aan deze gebeurtenis?

september 10, 2010 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Onderhandelingen Kabinet Rutte 1 – 09.09.2010 Herman Tjeenk Willink en fractievoorzitters

Tjeenk Willink gaat verder praten over ‘de voorwaarden die vervuld moeten zijn om de vorming van een stabiel kabinet met succes te kunnen afronden’.

Vrijdag heeft Tjeenk Willink een gesprek met zijn voorganger als informateur, VVD-partijvoorzitter Ivo Opstelten. Die dag spreekt Tjeenk Willink ook met voorzitter René van der Linden van de Eerste Kamer.

Dat gesprek gaat mogelijk over het feit dat VVD, PVV en CDA samen geen meerderheid hebben in de senaat.  

En Maandag eindverslag informateur aan  Koning Beatrix.

Tussenstap informatie is formaliteit – Video

Rutte wil snelle doorstart onderhandelingen Video

Verhagen: goed gesprek gehad met informate Video

Van der Staaij: draad rechts weer oppakken Video

Rouvoet: zorgen over gang van zaken Video

Tussenstap informatie is formaliteit – Video

Telegraaf  09.09.2010 Het door VVD, PVV en CDA gewenste kabinet gaat er waarschijnlijk komen, maar eerst moet informateur Tjeenk-Willink de tussenbalans opmaken en orde scheppen

Regeren bij de gratie Geerts

VK 09.09.20120 De Grote Geblondeerde Leider beslist inmiddels ook over de personele invulling van coalitiefracties. De wanstaltige vertoning van vorige week maakt één ding duide­lijk: voor hun beoogde ultrarechtse kabinet moet bij Rutte en Verhagen alles op­zij. Toen Wilders zo coulant was zijn negatieve oordeel over het CDA na het vertrek van Klink te herzien, waren beide heren er als de kippen bij om hun gesprekken weer voort te zetten.

Tjeenk Willink moet geen politiek bedrijven

Elsevier 09.09.2010 Zowel Herman Tjeenk Willink als Ruud Lubbers overtrad als informateur de regels voor koninklijke bemoeienis bij kabinetsformaties. Opzichtige politieke interventies van informateurs horen niet

Willink: administratie op orde brengen

Trouw 09.09.2010 Informateur Tjeenk Willink heeft niets op met alle speculaties over de vraag waarom het staatshoofd hem aanstelde in een tussenronde in de formatie. Vanuit het staatsrecht gezien is het een volstrekt logische stap, zei Tjeenk Willink gisteren.

Informateur richt pijlen weer op rechts

Partijen willen ook Opstelten weer terug aan tafel

AD 09.09.2010 DEN HAAG – Informateur Herman Tjeenk Willink praat in zijn tussenronde afzonderlijk verder met de fractievoorzitters van VVD, PVV en CDA. Hij wil met hen spreken over de voorwaarden die vervuld moeten zijn om een minderheidskabinet van VVD en …  

Tjeenk Willink focust op rechtse samenwerking

NRC 09.09.2010 Informateur Herman Tjeenk Willink heeft na zijn gesprekken met alle fractievoorzitters vastgesteld dat VVD, CDA en PVV verder willen onderhandelen over een rechtse minderheidscoalitie.

Informateur praat verder met ‘rechts’

Parool 09.09.2010 DEN HAAG – Informateur Herman Tjeenk Willink praat donderdag in zijn tussenronde afzonderlijk verder met de fractievoorzitters van VVD, PVV en CDA. Hij wil met hen spreken over de voorwaarden die vervuld moeten zijn om een minderheidskabinet van …

Informateur praat verder met rechts

VK 09.09.2010 DEN HAAG – Informateur Herman Tjeenk Willink wil met VVD, PVV en CDA verder praten over de voorwaarden die vervuld moeten zijn om hun gewenste rechtse minderheidskabinet mogelijk te maken. Om die reden gaan later op donderdag achtereenvolgens de fractieleiders Mark Rutte (VVD), Geert Wilders (PVV) en Maxime Verhagen (CDA) bij de informateur langs.

Informateur praat verder met ’rechts’

Trouw 09.09.2010 Informateur Tjeenk Willink wil met VVD, CDA en PVV spreken over de voorwaarden die vervuld moeten zijn om een minderheidskabinet mogelijk te maken.

Tjeenk Willink ontvangt laatste fractievoorzitters

NRC 09.09.2010 Informateur Herman Tjeenk Willink ontvangt vanochtend de laatste drie fractievoorzitters voor advies over de kabinetsformatie. André Rouvoet (ChristenUnie), Kees van der Staaij (SGP) en Marianne Thieme (Partij voor de Dieren) komen vanaf 10 uur een voor een bij Tjeenk Willink langs.

Willink praat met ‘rechts’

Telegraaf 09.09.2010 Informateur Herman Tjeenk Willink praat in zijn tussenronde verder met de fractievoorzitters van VVD, PVV en CDA.

VVD, PVV en CDA weer naar Tjeenk Willink

09.09.2010 (Novum) – Informateur Herman Tjeenk Willink gaat donderdagmiddag en -avond opnieuw praten met VVD-leider Mark Rutte, PVV-leider Geert Wilders en CDA-fractievoorzitter Maxime Verhagen. Dat heeft de woordvoerder van de informateur laten weten.

Reactie:

Wilders vertrouwt op goede afloop rechts

Telegraaf 09.09.2010 PVV-leider Geert Wilders heeft er „absoluut” vertrouwen in dat gesprekken over een rechtse samenwerking tussen VVD, PVV en CDA kunnen slagen. Op de vraag van informateur Herman Tjeenk Willink over het vertrouwen, heeft hij „volmondig ja” geantwoord, zei Wilders donderdag na zijn gesprek met de informateur.

„Ik verzet me wel tegen het beeld alsof het nu in vijf minuten klaar kan zijn. We zijn een heel eind en ik heb absoluut vertrouwen dat we eruit komen, maar er moeten nog wel een paar stevige knopen worden doorgehakt”, aldus Wilders.  

Wilders vertrouwt op goede afloop rechts

Parool 09.09.2010 DEN HAAG – PVV-leider Geert Wilders heeft er ”absoluut” vertrouwen in dat gesprekken over een rechtse samenwerking tussen VVD, PVV en CDA kunnen slagen. Op de vraag van informateur Herman Tjeenk Willink over het vertrouwen, heeft hij …

Wilders: nog stevige knopen doorhakken

VK 09.09.2010 PVV-leider Geert Wilders heeft er ‘absoluut’ vertrouwen in dat gesprekken over een rechtse samenwerking tussen VVD, PVV en CDA kunnen slagen. Wel moeten er volgens hem nog ‘stevige knopen’ doorgehakt worden.

Wilders: nog veel knopen doorhakken

Trouw 09.09.2010 Er moeten nog flink wat knopen worden doorgehakt voordat VVD, PVV en CDA het eens zijn over de vorming van een rechts kabinet. Dat heeft PVV-leider Geert Wilders donderdag gezegd tegen de NOS.

Wilders: nog veel knopen doorhakken

09.09.2010 Er moeten nog flink wat knopen worden doorgehakt voordat VVD, PVV en CDA het eens zijn over de vorming van een rechts kabinet. Dat heeft PVV-leider Geert Wilders donderdag gezegd tegen de NOS.

Cohen: hand in eigen boezem steken

Trouw 09.09.2010 Hoopt u nog op een andere coalitie of gaat u er vanuit dat het een rechts kabinet wordt?

„Het is pas klaar als het klaar is. Je ziet het CDA worstelen. Als die rechtse coalitie de ferme wil is van VVD, PVV en CDA, dan is dat maar zo. Als VVD en CDA iets anders willen zijn wij bereid te praten. We zijn in dit land altijd aangewezen geweest op het midden. Dat is belangrijk.”

Cohen hekelt gedrag CDA en VVD

Trouw 09.09.2010 PvdA-fractievoorzitter Job Cohen heeft zich de afgelopen dagen groen en geel geërgerd aan de gang van zaken rond de formatie. Was hij op vrijdag nog verheugd over het mislukken van de poging over rechts, gisteren moest hij constateren dat er toch een grote kans is op een regering van CDA en VVD, gedoogd door de PVV.

Verhagen vertrouwt op resultaat

Telegraaf 09.09.2010 CDA-fractievoorzitter Maxime Verhagen heeft de „stellige overtuiging” dat VVD, PVV en CDA een resultaat kunnen bereiken als ze weer gaan onderhandelen over politieke samenwerking. Volgens Verhagen kan er een akkoord komen dat antwoord geeft op de problemen waarmee Nederland zich geconfronteerd ziet en dat recht doet aan de CDA-uitgangspunten, zodat hij zijn fractie en het CDA-congres kan overtuigen.

Verhagen: goed gesprek gehad met informateur  

Telegraaf 09.09.2010 DEN HAAG –  CDA-fractievoorzitter Maxime Verhagen heeft een „goed gesprek” gehad met informateur Herman Tjeenk Willink. Verhagen zei dat donderdag na zijn bezoek aan de informateur.

Verhagen: goed gesprek gehad met informateur

Parool 09.09.2010 DEN HAAG – CDA-fractievoorzitter Maxime Verhagen heeft een ”goed gesprek” gehad met informateur Herman Tjeenk Willink. Verhagen zei dat donderdag na zijn bezoek aan de informateur.

Van der Staaij: verder met rechts

VK 09.09.2010 Wat de SGP betreft pakken informateur Ivo Opstelten, de VVD, PVV en het CDA de draad snel weer op waar die vrijdag brak. Dat heeft fractievoorzitter Kees van der Staaij van de orthodox-christelijke SGP donderdag meegegeven aan informateur Herman Tjeenk Willink.

Rouvoet: rechts niet vanzelfsprekend

VK 09.09.2010 Fractievoorzitter André Rouvoet van de ChristenUnie vindt het ‘geen vanzelfsprekendheid’ dat in het formatieproces nu wordt doorgegaan met een rechts kabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV. Hij zei dat donderdag voordat hij in het gebouw van de Eerste Kamer in gesprek ging met informateur Herman Tjeenk Willink. 

Rouvoet: Het is een beetje een rommeltje

AD 09.09.2010 DEN HAAG – Fractievoorzitter André Rouvoet van de ChristenUnie vindt dat het rond de kabinetsformatie een beetje een rommeltje is geworden. Rouvoet zei graag te willen bijdragen aan ordelijkheid in het proces.

‘Rechts niet vanzelfsprekend’

Telegraaf 09.09.2010 Fractievoorzitter André Rouvoet van de ChristenUnie vindt het „geen vanzelfsprekendheid” dat in het formatieproces nu wordt doorgegaan met een rechts kabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV. Hij zei dat donderdag voordat hij in het gebouw van de Eerste Kamer in gesprek ging met informateur Herman Tjeenk Willink.

september 9, 2010 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Onderhandelingen Kabinet Rutte 1 – 08.09.2010 Informateur Herman Tjeenk Willink en fractievoorzitters

Koningin Beatrix heeft de vicepresident Herman Tjeenk Willink van de Raad van State gevraagd haar zo snel mogelijk te informeren over de situatie in de kabinetsformatie en welke stappen er nu genomen moeten worden.

Limburse Vlaai

In de kabinetsformatie moeten twee “Blackholes” worden gedicht.

Dat maakte informateur Herman Tjeenk Willink woensdag duidelijk tijdens een toelichting op zijn werkzaamheden.

Tjeenk Willink meldde eerder dat hij een ‘grote mate van zekerheid’ eist voor de doorstart van de formatie. De afgelopen weken was er sprake van grote onrust in de CDA-fractie over het regeren met de PVV. Uiteindelijk stapte ‘dissident’ Ab Klink om deze reden op. Daarna besloten de partijen dat ze weer samen verder willen

De ‘zwarte gaten’ zitten volgens de informateur enerzijds tussen het eindverslag van voormalig informateur Ivo Opstelten afgelopen zaterdag, die meldde dat een rechts kabinet niet mogelijk was gebleken, en de opstelling van VVD, PVV en CDA nu dat ze verder willen onderhandelen.

Anderzijds zit er volgens de informateur een gat tussen de adviezen van de fractievoorzitters aan de koningin en uitlatingen van VVD, PVV en CDA tijdens het Tweede Kamerdebat over de formatie dinsdag.

Tevens wilde Herman Tjeenk Willink weten of de vorming van een rechts minderheidskabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV dit keer wel een kans van slagen heeft. Dat is volgens hem belangrijk voor de geloofwaardigheid van de toekomstige premier.

VVD-leider Mark Rutte is niet bezorgd over zijn geloofwaardigheid. Rutte ziet zichzelf als het ‘levende voorbeeld’ van iemand die hoogtepunten en diepe dalen heeft gekend, maar daar altijd weer uit komt.

Rutte zei dat woensdag voor hij in gesprek ging met informateur Herman Tjeenk Willink. Die had even daarvoor in een verklaring op zijn opdracht van koningin Beatrix gesteld dat de geloofwaardigheid van de toekomstige minister-president in het geding is, als een derde poging te komen tot een rechtse samenwerking zou mislukken.

Video – Toelichting informateur Tjeenk Willink op zijn opdracht

Discussie – Wat zou u de koningin adviseren?  

Informateur wil zekerheid rechtse partijen

Parool 08.09.2010 DEN HAAG – Informateur Herman Tjeenk Willink wil ”een grote mate van zekerheid” van VVD, PVV en CDA dat zij nieuwe onderhandelingen over een rechts minderheidskabinet succesvol kunnen afronden. Als een derde poging zou mislukken, dan is de …

Informateur wil zekerheid van rechtse partijen

NRC 08.09.2010  Informateur Herman Tjeenk Willink wil „een grote mate van zekerheid” van VVD, PVV en CDA dat zij nieuwe onderhandelingen over een rechts minderheidskabinet succesvol kunnen afronden. Als een derde poging zou mislukken, dan is de geloofwaardigheid van informateurs én van de toekomstige minister-president in het geding, zo waarschuwde Tjeenk Willink beoogd premier Mark Rutte.

Tjeenk Willink wil zekerheid

08.09.2010 Informateur Herman Tjeenk Willink wil zeker weten dat voortzetting van de onderhandelingen over een rechts kabinet een goede kans van slagen heeft. Dat is het doel van de gesprekken die hij gaat voeren met alle fractievoorzitters, zei hij woensdag.

‘Onjuist citaat door Lubbers’

Telegraaf 08.09.2010 Niet de koningin zelf, maar een van haar vaste adviseurs vond het in juli niet verstandig om VVD-leider Mark Rutte te benoemen tot informateur. Daarmee blijken uitspraken van voormalig informateur Ruud Lubbers over de vorstin onjuist. Dat zei de huidige informateur Herman Tjeenk Willink woensdag tijdens een persconferentie.

‘Uitspraak Lubbers over koningin onjuist’

Parool 08.09.2010 DEN HAAG – Niet de koningin zelf, maar een van haar vaste adviseurs vond het in juli niet verstandig om VVD-leider Mark Rutte te benoemen tot informateur. Daarmee blijken uitspraken van voormalig informateur Ruud Lubbers over de vorstin onjuist. …

Tjeenk Willink: Lubbers in de fout over mening Beatrix

Elsevier 08.09.2010 Het was al zo opmerkelijk: Ruud Lubbers die tegen de pers uit de school klapt over de mening van koningin Beatrix. De majesteit vond …  

‘Uitspraak Lubbers over koningin onjuist’

VK 08.09.2010 Niet de koningin zelf, maar een van haar vaste adviseurs vond het in juli niet verstandig om VVD-leider Mark Rutte te benoemen tot informateur. Daarmee blijken uitspraken van voormalig informateur Ruud Lubbers over de vorstin onjuist. Dat zei de huidige informateur Herman Tjeenk Willink woensdag tijdens een persconferentie.

‘Geloofwaardigheid nieuwe premier in geding’

Telegraaf 08.09.2010 Informateur Herman Tjeenk Willink wil weten of de vorming van een rechts minderheidskabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV dit keer wel een kans van slagen heeft. Dat is volgens hem belangrijk voor de geloofwaardigheid van de toekomstige premier.

Tjeenk Willink: Geloofwaardigheid Rutte in geding

Elsevier 08.09.2010 Informateur Herman Tjeenk Willink wil weten of de vorming van een rechts minderheidskabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV dit keer wel een kans van slagen heeft. Dat is volgens hem belangrijk voor de geloofwaardigheid van de toekomstige premier.

Zie ook:

Tjeenk Willink: twee gaten in formatie

Parool 08.09.2010 DEN HAAG – In de kabinetsformatie moeten ”twee gaten” worden gedicht. Dat maakte informateur Herman Tjeenk Willink woensdag duidelijk tijdens een toelichting op zijn werkzaamheden.

‘Twee gaten dichten in formatie’

Trouw 08.09.2010 Informateur Herman Tjeenk Willink, die woensdag en donderdag alle fractievoorzitters in de Tweede Kamer ontvangt, spreekt in een toelichting op zijn werkzaamheden van gaten in de formatie die gedicht moeten worden.

Tjeenk Willink: eerst gaten dichten

VK 08.09.2010  Voordat de Koningin een beslissing kan nemen over welke informateur zij gaat aanstellen, en met welke opdracht, moet er meer duidelijkheid komen. Dat zei informateur Tjeenk Willink woensdag.

Herman Tjeenk Willink: twee gaten in formatie

Telegraaf 08.09.2010 In de kabinetsformatie moeten „twee gaten” worden gedicht. Dat maakte informateur Herman Tjeenk Willink woensdag duidelijk tijdens een toelichting op zijn werkzaamheden.

Tjeenk Willink spreekt met alle fracties

Telegraaf 08.09.2010 DEN HAAG –  Informateur Herman Tjeenk Willink ontvangt woensdag en donderdag alle fractievoorzitters in de Tweede Kamer. Dat heeft zijn woordvoerder woensdag laten weten. 

formateur spreekt met alle fracties

VK 08.09.2010 Informateur Herman Tjeenk Willink ontvangt woensdag en donderdag alle fractievoorzitters in de Tweede Kamer. Dat heeft zijn woordvoerder woensdag laten weten.

·  Verhagen: tussenstap Tjeenk Willink is prima

Informateur Tjeenk Willink ontvangt fractievoorzitters

Elsevier 08.09.2010 Informateur Herman Tjeenk Willink zal koningin Beatrix na een korte ronde gesprekken met fractievoorzitters in de Tweede Kamer, informeren over de situatie en verdere stappen. Naar verwachting zal hij adviseren de onderhandelingen voort te zetten over een rechts kabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV.

Zie ook:

Tjeenk Willink geeft toelichting

Telegraaf 08.09.2010 Informateur Herman Tjeenk Willink geeft woensdag in het begin van de middag een toelichting op de korte informatieronde die hij gaat houden. Hij moet de situatie in kaart te brengen in de pogingen om een nieuw kabinet te vormen. De vicepresident van de Raad van State kreeg dinsdagavond daarvoor opdracht van koningin Beatrix.  

Informateur geeft toelichting

AD 08.09.2010 DEN HAAG – Informateur Herman Tjeenk Willink geeft in het begin van de middag een toelichting op de korte informatieronde die hij gaat houden. Hij moet de situatie in kaart te brengen in de pogingen om een nieuw kabinet te vormen.

Reacties:

‘Tussenstap Tjeenk Willink is prima’

Telegraaf 08.09.2010 CDA-fractievoorzitter Maxime Verhagen steunt, net als VVD-leider Mark Rutte, de benoeming van informateur Herman Tjeenk Willink voor een tussenstap in de kabinetsformatie. „Prima dat in deze fase Tjeenk Willink in een tussenronde de balans op maakt, alvorens een vervolgstap wordt gezet”, aldus Verhagen woensdag.

Verhagen: garanties kun je nooit geven

Telegraaf 07.09.2010 CDA-fractieleider Maxime Verhagen is ervan overtuigd dat hij bij de onderhandelingen met VVD en PVV over een rechts minderheidskabinet resultaten kan boeken die recht doen aan de uitgangspunten van zijn partij. De zekerheid dat vervolgens de CDA-fractie en het partijcongres daar mee instemmen, kan hij niet geven. „Garanties kun je nooit geven”, aldus Verhagen woensdag voorafgaand aan een overleg met informateur Herman Tjeenk Willink.

Verhagen: Extra garanties niet nodig

AD 08.09.2010 DEN HAAG – CDA-fractieleider Maxime Verhagen heeft in zijn gesprek met informateur Herman Tjeenk Willink geen extra garanties gegeven over steun van de CDA-fractie aan een akkoord in de formatieonderhandelingen.

Verhagen geeft geen garanties

Trouw 08.09.2010 CDA-fractieleider Maxime Verhagen heeft in zijn gesprek met informateur Herman Tjeenk Willink geen extra garanties gegeven over steun van de CDA-fractie aan een akkoord in de formatieonderhandelingen.

Maxime Verhagen: Garanties kun je nooit geven

Elsevier 08.09.2010 CDA-fractieleider Maxime Verhagen is ervan overtuigd dat hij bij de onderhandelingen met VVD en PVV over een…

Zie ook:

Verhagen: extra garanties niet nodig 

Parool 08.09.2010 DEN HAAG – CDA-fractieleider Maxime Verhagen heeft in zijn gesprek met informateur Herman Tjeenk Willink geen extra garanties gegeven over steun van de CDA-fractie aan een akkoord in de formatieonderhandelinge. ”Ik ga geen enkele extra garantie geven.

Ook Verhagen overtuigd van succes

08.09.2010 CDA-fractievoorzitter Maxime Verhagen heeft er alle vertrouwen in dat hervatting van de onderhandelingen tussen VVD, PVV en CDA tot resultaat zal leiden.

“Je kunt niet eindeloos blijven proberen. Het moet wel resultaat hebben”, zei Verhagen voor de ingang van de Eerste Kamer, waar informateur Herman Tjeenk Willink woensdag tal van fractievoorzitters ontving.

Benoeming Tjeenk Willink gunstig voor Rutte

Elsevier 08.09.2010 De benoeming van Herman Tjeenk Willink als informateur wekte verbazing, maar nieuwe feiten maken de benoeming noodzakelijk. Bovendien zou het aanwijzen van Rutte als informateur de VVD een slechte onderhandelingspositie opleveren.

Rutte niet bezorgd over geloofwaardigheid

Telegraaf 08.09.2010 DEN HAAG –  VVD-leider Mark Rutte is niet bezorgd over zijn geloofwaardigheid. Rutte ziet zichzelf als het „levende voorbeeld” van iemand die hoogtepunten en diepe dalen heeft gekend, maar daar altijd weer uit komt.

Rutte weet het zeker: er komt een rechts kabinet

VK 08.09.2010 VVD-leider Mark Rutte is niet bezorgd over zijn geloofwaardigheid. Rutte ziet zichzelf als het ‘levende voorbeeld’ van iemand die hoogtepunten en diepe dalen heeft gekend, maar daar altijd weer uit komt.

Rutte zei dat woensdag voor hij in gesprek ging met informateur Herman Tjeenk Willink. Die had even daarvoor in een verklaring op zijn opdracht van koningin Beatrix gesteld dat de geloofwaardigheid van de toekomstige minister-president in het geding is, als een derde poging te komen tot een rechtse samenwerking zou mislukken.

Mark Rutte: Rechts kabinet gaat er zeker komen

Elsevier 08.09.2010 Mark Rutte (VVD) heeft er alle vertrouwen in dat de onderhandelingen over een rechts minderheidskabinet met gedoogsteun van de PVV gaan slagen.

Zie ook:

Rutte: dit keer gaat het lukken

Trouw 08.09.2010 VVD-leider Mark Rutte heeft er alle vertrouwen in dat onderhandelingen over een rechts kabinet ditmaal wel zullen lukken. Hij gelooft niet dat zijn geloofwaardigheid in het geding is.

Rutte: het gaat slagen

Parool 08.09.20120 DEN HAAG – VVD-leider Mark Rutte is ervan overtuigd dat onderhandelingen over een rechts minderheidskabinet van zijn VVD met het CDA en gedoogsteun van de PVV gaan slagen.

Rutte: Formatie gaat slagen

AD 08.09.2010 DEN HAAG – VVD-leider Mark Rutte is ervan overtuigd dat onderhandelingen over een rechts minderheidskabinet van zijn VVD met het CDA en gedoogsteun van de PVV gaan slagen.

Rutte: het gaat slagen

Telegraaf 08.09.2010 VVD-leider Mark Rutte is ervan overtuigd dat onderhandelingen over een rechts minderheidskabinet van zijn VVD met het CDA en gedoogsteun van de PVV gaan slagen.  

Rutte: het gaat slagen

Trouw 08.09.2010 DEN HAAG (ANP) – VVD-leider Mark Rutte is ervan overtuigd dat onderhandelingen over een rechts minderheidskabinet van zijn VVD met het CDA en gedoogsteun van de PVV gaan slagen.

Rutte optimistisch over kans van slagen

08.09.2010 (Novum) – VVD-leider Mark Rutte heeft er alle vertrouwen in dat onderhandelingen over een rechts kabinet ditmaal wel zullen lukken. Dat heeft Rutte woensdag gezegd na afloop van zijn gesprek met informateur Herman Tjeenk Willink.

Pechtold: lesje staatsrecht voor de heren

Parool 08.09.2010 DEN HAAG – D66-leider Alexander Pechtold ziet iets positiefs in de tussenronde in de kabinetsformatie onder leiding van informateur Herman Tjeenk Willink. ”Een lesje staatsrecht is goed voor de heren die dachten dat ze de zaak zelf naar de hand te kunnen zetten …

Pechtold: lesje staatsrecht

Telegraaf 08.09.2010 D66-leider Alexander Pechtold ziet iets positiefs in de tussenronde in de kabinetsformatie onder leiding van informateur Herman Tjeenk Willink. „Een lesje staatsrecht is goed voor de heren die dachten dat ze de zaak zelf naar de hand konden zetten”.

Halsema doet niet mee in ‘mokkend links koor’

Parool 08.09.2010 DEN HAAG – GroenLinks-leider Femke Halsema weigert mee te zingen in een ”mokkend links koor” dat nu PvdA-leider Job Cohen de schuld geeft van de aanstaande komst van een rechts kabinet. Halsema maakte dat duidelijk na haar gesprek met …

Halsema mokt niet mee

Telegraaf 08.07.2010 GroenLinks-leider Femke Halsema weigert mee te zingen in een „mokkend links koor” dat nu PvdA-leider Job Cohen de schuld geeft van de aanstaande komst van een rechts kabinet. Halsema maakte dat duidelijk na haar gesprek met informateur Herman Tjeenk Willink, woensdagavond.

Roemer teleurgesteld in Cohen

Telegraaf 08.09.2010 SP-leider Emile Roemer is bijzonder kritisch over de rol die PvdA-leider Job Cohen in de kabinetsformatie speelt. Roemer zegt dat hij toenadering van Cohen had verwacht. „Dat die niet komt, vergroot de kans op een ultrarechts kabinet”, zei Roemer woensdag na een gesprek met informateur Herman Tjeenk Willink.

‘Cohen vergroot kans op ultrarechts’

08.09.2010 Leider van de SP Emile Roemer is uiterst kritisch over de rol die voorman van de PvdA Job Cohen heeft gespeeld in de kabinetsformatie. Dat zei hij woensdag na een gesprek met informateur Herman Tjeenk Willink. Roemer had onder meer toenadering verwacht van Cohen. “Dat die niet komt, vergroot de kans op een ultrarechts kabinet.”

‘Cohen vergroot kans ultrarechts’

Telegraaf 08.09.2010 SP-leider Roemer is kritisch over de rol die Job Cohen in de kabinetsformatie speelt. Roemer zegt dat hij toenadering van Cohen had verwacht.

Roemer: Cohen vergroot kans op ultrarechts

Parool 08.09.2010 DEN HAAG – SP-leider Emile Roemer is bijzonder kritisch over de rol die PvdA-leider Job Cohen in de kabinetsformatie speelt. Roemer zegt dat hij toenadering van Cohen had verwacht. ”Dat die niet komt, vergroot de kans op een ultrarechts …

Cohen: rechts is geen goede oplossing

Parool 08.09.2010 AMSTERDAM – PvdA-fractievoorzitter Job Cohen vindt nieuwe onderhandelingen over rechtse samenwerking ”geen goede oplossing”. Het zal volgens hem leiden tot een instabiel kabinet, terwijl er in de ogen van de PvdA een stabiel …

september 8, 2010 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 reactie

Onderhandelingen kabinet Rutte 1 – 07.09.2010 Koningin Beatrix

De koningin heeft na de ontwikkelingen van maandag en dinsdag besloten opnieuw met haar vaste adviseurs en VVD-leider Mark Rutte te spreken.

Tjeenk Willink moet in een korte informatieronde vaststellen wat de verschillende partijen precies willen.

Hiermee gaat ze tegen de wil van VVD-leider Mark Rutte, CDA-leider Maxime Verhagen en PVV-voorman Geert Wilders in, die willen doorgaan met de onderhandelingen over een rechts kabinet.

Verwacht werd dat ze ofwel Mark Rutte een proeve van een regeerakkoord zou laten schrijven, zoals hij zelf wil, of dat ze de onderhandelingen over een rechts kabinet weer zou laten hervatten. In plaats daarvan benoemt de koningin opnieuw PvdA-informateur Tjeenk Willink, die eerder aanzette tot de onderhandelingen over Paars-plus.

Tjeenk Willink benoemd tot informateur

Telegraaf 07.09.2010 Herman Tjeenk Willink is door koningin Beatrix benoemd als informateur. Tjeenk Willink moet de koningin zo snel mogelijk informeren over de situatie in de kabinetsformatie.

‘Tussenronde Tjeenk Willink nodig’

Telegraaf 07.09.2010 VVD-leider Mark Rutte vindt de tussenronde die informateur Herman Tjeenk Willink gaat leiden in de kabinetsformatie „noodzakelijk”. Hij zei dat dinsdagavond bij het verlaten van het paleis Noordeinde waar hij langdurig overleg had met koningin Beatrix.

Rutte: tussenronde Tjeenk Willink nodig

Parool 07.09.2010 DEN HAAG – VVD-leider Mark Rutte vindt de tussenronde die informateur Herman Tjeenk Willink gaat leiden in de kabinetsformatie ‘noodzakelijk’. Hij zei dat dinsdagavond bij het verlaten van het paleis Noordeinde waar hij langdurig overleg had met …

Tjeenk Willink weer aan zet

VK 07.09.2010 Koningin Beatrix heeft dinsdagavond verrassend Herman Tjeenk Willink opnieuw benoemd als informateur voor een ‘korte tussenronde’.

Koningin benoemt Tjeenk Willink weer tot informateur

Elsevier 07.09.2010 De koningin heeft adviseur Herman Tjeenk Willink (PvdA) opnieuw benoemd tot informateur. Hiermee gaat ze tegen de wil van VVD-leider Mark Rutte, CDA-leider Maxime Verhagen en PVV-voorman Geert Wilders in, die willen doorgaan met de onderhandelingen over een rechts kabinet.

Tjeenk Willink wederom informateur

Telegraaf 07.09.2010 Herman Tjeenk Willink is door de koningin benoemd als informateur. Koningin Beatrix heeft vicepresident Herman Tjeenk Willink van de Raad van State, een van haar vaste adviseurs, gevraagd haar als informateur zo snel mogelijk te informeren over de situatie in de kabinetsformatie en welke stappen er genomen moeten worden.

Rutte: tussenronde Tjeenk Willink nodig

Trouw 07.09.2010 VVD-leider Mark Rutte vindt de tussenronde die informateur Herman Tjeenk Willink gaat leiden in de kabinetsformatie ,,noodzakelijk”. Hij zei dat dinsdagavond bij het verlaten van het paleis Noordeinde waar hij langdurig overleg had met koningin Beatrix.

Tjeenk Willink weer aan de slag in formatie

AD 07.09.2010 DEN HAAG – Koningin Beatrix heeft vicepresident Herman Tjeenk Willink van de Raad van State, een van haar vaste adviseurs, gevraagd haar als informateur zo snel mogelijk te informeren over de situatie in de kabinetsformatie en welke stappen er …

Tjeenk Willink verder met formatie

De Pers 07.09.2010  – Koningin Beatrix heeft vicepresident Herman Tjeenk Willink van de Raad van State, een van haar vaste adviseurs, gevraagd haar als informateur zo snel mogelijk te informeren over de situatie in de kabinetsformatie en welke stappen er genomen moeten worden.

Tjeenk Willink weer aan de slag in formatie

Trouw 07.09.2010 Koningin Beatrix gaat opnieuw haar adviseur Herman Tjeenk Willink om advies vragen over de situatie in de formatie. Bureau Woordvoering Kabinetsformatie maakte dinsdagavond laat bekend dat Beatrix Tjeenk Willink heeft verzocht ‘haar op de kortst mogelijke termijn te informeren over de ontstane situatie en de stappen die genomen moeten worden’.

Beatrix wil advies van Tjeenk Willink

Trouw 07.09.2010 Koningin Beatrix gaat opnieuw haar adviseur Herman Tjeenk Willink om advies vragen over de situatie in de formatie. Bureau Woordvoering Kabinetsformatie maakte dinsdagavond laat bekend dat Beatrix Tjeenk Willink heeft verzocht ‘haar op de kortst mogelijke termijn te informeren over de ontstane situatie en de stappen die genomen moeten worden’.

Tjeenk Willink weer aan de slag in formatie

Trouw 07.09.2010 Koningin Beatrix heeft vicepresident Herman Tjeenk Willink van de Raad van State, een van haar vaste adviseurs, gevraagd haar als informateur zo snel mogelijk te informeren over de situatie in de kabinetsformatie en welke stappen er genomen moeten worden.

Tjeenk Willink weer aan de slag in formatie

NRC 07.09.2010 – Beatrix heeft de vicepresident van de Raad van State gevraagd haar als informateur zo snel mogelijk te informeren over de situatie in de kabinetsformatie.

Rutte naar de Koningin

De Pers 07.09.2010 Na het avondeten maakte Mark Rutte maandag een nieuwe gang naar de Koningin. Het riep de vraag op of hij die andere gang al had gemaakt, de gang naar de bijstandsmoeder, die tijdens de verkiezingscampagne door Netwerks versie van Ruttes bezuinigingsplannen zo aan het schrikken was gemaakt dat de tranen over haar wangen rolden..  

Beatrix ontvangt adviseurs en Rutte; fractieleiders wachten af

Elsevier 07.09.2010 Koningin Beatrix heeft na het Kamerdebat over de formatie opnieuw haar vaste adviseurs uitgenodigd. Tweede Kamervoorzitter Gerdi Verbeet (PvdA) is dinsdag aan het eind van de middag al naar de koningin gegaan om haar bij te praten over het debat.

Zie ook:

Koningin ontvangt Rutte

VK 07.09.2010 Koningin Beatrix heeft dinsdagavond op het Paleis Noordeinde VVD-leider Mark Rutte ontvangen om met hem te spreken over de vervolgstappen in de kabinetsformatie.

Koningin ontvangt Rutte

Telegraaf 07.09.2010  Koningin Beatrix heeft dinsdagavond op het Paleis Noordeinde VVD-leider Mark Rutte ontvangen om met hem te spreken over de vervolgstappen in de kabinetsformatie.

Koningin consulteert vaste adviseurs

VK 07.09.2010 Koningin Beatrix consulteert dinsdagavond haar vaste adviseurs over de vervolgstappen in de kabinetsformatie. Vicepresident Herman Tjeenk Willink en Tweede Kamervoorzitter Gerdi Verbeet zijn om die reden op Paleis Noordeinde.

Koningin overlegt opnieuw met adviseurs

07.09.2010 (Novum) – Koningin Beatrix overlegt dinsdagavond weer met haar vaste adviseurs. De vraag lijkt of ze VVD-leider Mark Rutte zal vragen om een proeve voor een regeerakkoord te schrijven, zoals VVD, CDA en PVV maandag voorstelden, of dat ze de vorige informateur Ivo Opstelten vraagt de onderhandelingen over een rechts kabinet te hervatten.

Koningin ontvangt Rutte

Trouw 07.09.2010 DEN HAAG (ANP) – Koningin Beatrix heeft dinsdagavond op het Paleis Noordeinde VVD-leider Mark Rutte ontvangen om met hem te spreken over de vervolgstappen in de kabinetsformatie.

Koningin consulteert vaste adviseurs

Telegraaf 07.09.2010 Koningin Beatrix consulteert dinsdagavond haar vaste adviseurs over de vervolgstappen in de kabinetsformatie. Vicepresident Herman Tjeenk Willink en Tweede Kamervoorzitter Gerdi Verbeet zijn om die reden op Paleis Noordeinde.

Wilders kan aarzelen

NRC 07.09.2010 De Koningin deze week ging weer luisteren naar haar adviseurs en alle fractieleiders. Maar voordat zij daar conclusies uit kon trekken, VVD-leider Rutte zijn proeve van een regeerakkoord laten schrijven of een informateur benoemen om de verwarring te inventariseren, zei Wilders dat hij weer door wilde gaan met de rechtse formatie. Rutte slikte zijn alleenschrijfvoorstel subiet in. De Koningin verbijsterd achterlatend

Beatrix moet knoop doorhakken
Telegraaf 07.09.2010 De formatieonderhandelingen over een rechts kabinet kunnen niet zomaar worden opgepakt. Koningin Beatrix moet beslissen of zo’n rechtse formatiepoging een tweede kans krijgt.

Koningin consulteert vaste adviseurs

VK 07.09.2010 Koningin Beatrix consulteert dinsdagavond haar vaste adviseurs over de vervolgstappen in de kabinetsformatie.  Vicepresident Herman Tjeenk Willink en Tweede Kamervoorzitter Gerdi Verbeet zijn om die reden op Paleis Noordeinde.Er is bovendien telefonisch contact met voorzitter René van der Linden van de Eerste Kamer. Hij zit in het buitenland.

Koningin overlegt opnieuw met adviseurs

Trouw 07.09.2010 Koningin Beatrix overlegt vanavond weer met haar vaste adviseurs. De vraag is of ze VVD-leider Mark Rutte zal vragen om een proeve voor een regeerakkoord te schrijven, zoals VVD, CDA en PVV maandag voorstelden, of dat ze de vorige informateur Ivo Opstelten vraagt de onderhandelingen over een rechts kabinet te hervatten.

Rechts wacht op uitspraak Koningin

AD 07.09.2010 DEN HAAG – Ze willen wel weer samen onderhandelen, maar voorlopig wachten de fractievoorzitters van VVD, CDA en PVV op de volgende stap van koningin Beatrix. Mark Rutte, Maxime Verhagen en Geert Wilders kwamen vanmiddag na afloop van het debat …

Koningin Beatrix nu aan zet bij groen licht formatie

Partijleiders wachten af

Telegraaf 07.09.2010 Ze willen wel weer samen onderhandelen, maar voorlopig wachten de fractievoorzitters van VVD, CDA en PVV op de volgende stap van koningin Beatrix.

Rutte, Verhagen en Wilders wachten af

VK 07.09.2010 Ze willen wel weer samen onderhandelen, maar voorlopig wachten de fractievoorzitters van VVD, CDA en PVV op de volgende stap van koningin Beatrix.

Rutte, Verhagen en Wilders wachten af

Parool 07.09.2010 DEN HAAG – Ze willen wel weer samen onderhandelen, maar voorlopig wachten de fractievoorzitters van VVD, CDA en PVV op de volgende stap van koningin Beatrix.

Pechtold wil duidelijkheid van Rutte
Telegraaf 07.09.2010 D66-leider Alexander Pechtold wil dat in een korte ronde van gesprekken duidelijk wordt welk vervolg de fractievoorzitters, en dan met name VVD-leider Mark Rutte, nu echt willen in de kabinetsformatie.

Roemer wil twee informateurs

VK 07.09.2010 SP-leider Emile Roemer vindt dat VVD-leider Mark Rutte zijn kansen heeft gehad om een kabinet te vormen en dat zijn rol nu voorlopig is uitgespeeld.

Halsema wil Tjeenk Willink als informateur

VK 07.09.2010 GroenLinks-leider Femke Halsema wil vicepresident Herman Tjeenk Willink van de Raad van State weer als informateur. Hij zou een korte informatieronde moeten houden, waarbij zo veel mogelijk partijen serieus worden betrokken.

SGP wil Rutte laten schrijven
Telegraaf 07.09.2010 SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij heeft koningin Beatrix geadviseerd om VVD-leider Mark Rutte een conceptregeerakkoord te laten schrijven. Vervolgens kan dan worden bezien welke partijen zich bij de inhoud van dat stuk willen aansluiten.  

Roemer: Rol Rutte is uitgespeeld

AD 07.09.2010  DEN HAAG – SP-leider Emile Roemer vindt dat VVD-leider Mark Rutte zijn kansen heeft gehad om een kabinet te vormen en dat zijn rol nu voorlopig is uitgespeeld.

Roemer: rol Rutte is uitgespeeld
Telegraaf 07.09.2010 SP-leider Emile Roemer vindt dat VVD-leider Mark Rutte zijn kansen heeft gehad om een kabinet te vormen en dat zijn rol nu voorlopig is uitgespeeld.

Linkse partijen boos: Koningin wordt gepasseerd

Elsevier 07.09.2010 VVD-leider Mark Rutte wil met het CDA en de PVV verder onderhandelen over een rechts kabinet. De linkse partijen hebben flinke kritiek op de verloop van de formatie. Ze vinden dat de drie partijen vandaag de Koningin hebben gepasseerd door buiten haar om het plan op te pakken verder te onderhandelen. Rutte noemt de gang van zaken ‘uiterst ongelukkig’.  

Rouvoet: Rutte schoffeert staatshoofd
Telegraaf 07.09.2010  Een schoffering van het staatshoofd. Rutte zet zijn geloofwaardigheid op het spel door binnen een dag terug te komen op zijn eigen advies”, twitterde Rouvoet.  ChristenUnie-fractievoorzitter André Rouvoet vindt dat VVD-leider Mark Rutte koningin Beatrix schoffeert door in te stemmen met het voorstel van PVV-leider Geert Wilders om verder te onderhandelen.

september 7, 2010 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Onderhandelingen kabinet Rutte 1 – 06.09.2010 Koningin Beatrix

Koningin ontvangt vaste adviseurs (video)

Rutte wil zelf akkoord schrijven – Video

Proeve van Rutte heeft weinig kans van slagen

Elsevier 06.09.2010 Mark Rutte (VVD) wil een ‘proeve van een regeerakkoord’ schrijven. Alleen op die manier kan hij het initiatief in de kabinetsformatie behouden.

Het ziet er slecht voor hem uit. De leiders van PvdA, D66 en GroenLinks onderhouden sinds de verkiezingsuitslag een samen-uit-samen-thuis afspraak.

In hun gesprekken, vandaag en morgen, met de Koningin zullen ze een gecoördineerde aanval uitvoeren op Rutte. Niks ‘proeve’, laat nu eerst maar een onafhankelijker figuur aantreden om het mijnenveld te verkennen.  

Wilders: Nieuwe verkiezingen als Ruttes proeve mislukt

Elsevier 06.09.2010 Wat PVV-leider Geert Wilders betreft, moet VVD-leider Mark Rutte alleen een proeve van een regeerakkoord schrijven. Als dat niet lukt, dan sluit hij nieuwe verkiezingen daarna niet uit.

Elseviers opinie

Wilders liet dat maandagavond in een sms weten na zijn gesprek met koningin Beatrix op paleis Noordeinde.

Zie ook:

Rutte: Rechts kabinet ligt in handen van Wilders

Elsevier 06.09.2010 VVD-leider Mark Rutte heeft de Koningin geadviseerd om hem een proeve van een regeerakkoord te laten schrijven. Verder vindt hij dat Geert Wilders van de PVV de sleutel in handen heeft van een rechtse samenwerking. Rutte zei dat maandagavond nadat hij een uur bij koningin Beatrix op paleis Noordeinde was geweest.

Zie ook:

Laat Geert Wilders niet los!

VK 06.09.2010 Een nieuw kabinet zonder de PVV-leider is een achterhaald kabinet. De kabinetsformatie is gestrand, Geert Wilders heeft geen vertrouwen meer in het CDA. Hij heeft de stekker uit de onderhandelingen getrokken. Zijn handen komen weer vrij, zo ook zijn mond.

De krachten die tegen een rechts kabinet waren, kwamen meteen opgelucht in actie: zet de PVV aan de kant en laten we met de overige partijen een kabinet vormen.

Wilders over vertrek Klink: Nog twee dissidenten over

Elsevier 06.09.2010 PVV-leider Geert Wilders heeft ‘kennis genomen’ van het besluit van CDA’er Ab Klink om de Tweede Kamer per direct te verlaten en zegt af te wachten waar het toe leidt. ‘Er zijn nog twee dissidenten over.’

Wilders houdt rekening met nieuwe verkiezingen  

Telegraaf 06.09.2010 Wat PVV-leider Geert Wilders betreft, moet VVD-leider Mark Rutte alleen een proeve van een regeerakkoord schrijven. Als dat niet lukt, dan sluit hij nieuwe verkiezingen daarna niet uit.

‘Wilders steunt Rutte in schrijven concept-regeerakkoord’

Elsevier 06.09.2010 Geert Wilders (PVV) zal bij zijn bezoek aan koningin Beatrix hoogstwaarschijnlijk zijn steun uitspreken voor het plan van Mark Rutte (VVD), om de VVD-leider zelf een concept-regeerakkoord te laten schrijven.

Wilders: nog twee dissidenten over

Telegraaf 06.09.2010 PVV-leider Geert Wilders heeft kennisgenomen van het vertrek van Ab Klink. Hij wijst er op dat er nog twee ‘dissidenten’ over zijn in de CDA-fractie.

Rutte: Wilders kan zich nog bedenken

06.09.2010 PVV-leider Geert Wilders moet laten weten of hij alsnog bereid is een kabinet van VVD en CDA te steunen, nu de voornaamste CDA-dissident Ab Klink is opgestapt. Dat heeft VVD-leider Mark Rutte maandag gezegd.

Sinds de onderhandelingen over samenwerking tussen VVD, PVV en CDA vrijdag stukliepen is Rutte van plan zelf een concept-regeerakkoord te gaan schrijven. “Maar als Wilders zegt dat hij het alsnog ziet zitten, dan hoeft dat niet”, zei Rutte na afloop van een bezoek aan koningin Beatrix. In dat geval kunnen de onderhandelingen gewoon worden hervat.

VVD-leider ziet nog steeds kansen voor rechts kabinet

Rutte: Wilders heeft sleutel

Telegraaf 06.09.2010 Volgens VVD-fractievoorzitter Mark Rutte heeft PVV-voorman Geert Wilders de sleutel in handen heeft van een rechtse samenwerking.  

Kamermeerderheid: Rutte moet gaan schrijven

VK 06.09.20210 Een Kamermeerderheid van VVD, PVV en CDA vindt dat VVD-leider Mark Rutte alleen een conceptregeerakkoord moet gaan schrijven. Ze hebben dat geadviseerd aan koningin…

·    Cohen wil samen met Rutte concept schrijven

·    Wilders: Rutte alleen aan het werk

VVD, PVV en CDA willen dat Rutte proeve schrijft

NRC 06.09.2010 NIEUWS – Na Rutte en Wilders pleitte ook Verhagen er bij het staatshoofd voor dat ze Rutte vraagt een proeve van een regeerakkoord te schrijven.

Meerderheid: Rutte moet schrijven

Telegraaf 06.09.2010 Een Kamermeerderheid van VVD, PVV en CDA vindt dat VVD-leider Mark Rutte alleen een concept-regeerakkoord moet gaan schrijven.

Wilders: Rutte alleen aan het werk

Parool 06.09.2010 DEN HAAG – Wat PVV-leider Geert Wilders betreft, moet VVD-leider Mark Rutte alleen een proeve van een regeerakkoord schrijven. Als dat niet lukt, dan sluit hij nieuwe verkiezingen daarna niet uit.

Cohen wil helpen met concept

Telegraaf 06.09.2010 PvdA-fractievoorzitter Job Cohen wil het liefst samen met VVD-leider Mark Rutte een conceptregeerakkoord schrijven. Als dat niet kan, komt er wat Cohen betreft een nieuwe, korte informatieronde.

Rutte wil akkoord alleen schrijven

Telegraaf 06.09.2010 VVD-leider Mark Rutte is niet van plan samen met de PvdA een regeerakkoord te schrijven. Dat zei hij maandagochtend in het programma Ochtendspits van de nieuwe omroep WNL.

Rutte wil graag de regie naar zich toetrekken

VK 06.09.2010 VVD-leider Mark Rutte wil een ‘proeve van regeerakkoord’ schrijven. PvdA’er Wim Kok deed dat in 1994 ook. Toen leidde zijn financieel-economische ‘ontwerp’ tot het eerste paarse kabinet.  

Rutte garandeert: Paars-plus definitief van de baan

Elsevier 06.09.2010 Nu de vorming van een VVD-PVV-CDA-coalitie is mislukt, wil Mark Rutte (VVD) PvdA-leider Job Cohen bij het schrijven van de ‘proeve van een regeerakkoord’ weghouden.

En Rutte garandeert: hoe het ook loopt, een links Paars-pluskabinet komt er niet. Dat hebben bronnen binnen de VVD gemeld. Rutte is voornemens zelf een conceptakkoord te schrijven, waar andere partijen zich bij kunnen aansluiten. De VVD-leider herhaalde dit maandag in het nieuwsprogramma Ochtendspits.

Rutte: Paars-plus is einde verhaal

VK 06.09.2010 VVD-leider Mark Rutte wil een ‘proeve van een regeerakkoord’ toeschrijven op het CDA. Nu de vorming van een rechts kabinet is mislukt, acht de VVD het onvermijdelijk dat daarnaast de PvdA weer in beeld komt als coalitiepartij. Paars-plus (VVD, PvdA, D66, GroenLinks) is voor Rutte een afgesloten hoofdstuk.  

Verhagen: Rutte moet informateur worden

06.09.2010 CDA-fractievoorzitter Maxime Verhagen vindt het een goed idee als VVD-leider Mark Rutte een ontwerp-regeerakkoord gaat schrijven, zoals die graag wil. Verhagen heeft koningin Beatrix maandagavond geadviseerd Rutte tot informateur te benoemen.

“Het lijkt mij goed dat er nu een akkoord wordt geschreven, en dat de verschillende politieke partijen kunnen aangeven of zij op basis daarvan aan een regering willen deelnemen”, zei Verhagen na zijn gesprek met Beatrix.

Cohen: Rutte niet alleen aan de slag

06.09.2010 Het is geen goed idee als VVD-leider Mark Rutte in zijn eentje gaat werken aan een concept-regeerakkoord. Volgens PvdA-leider Job Cohen zal het een te rechts verhaal worden.

Cohen wees erop dat Rutte de afgelopen tijd vol enthousiasme heeft onderhandeld over een rechts kabinet. “Het is onwaarschijnlijk dat hij het steven kan wenden en het helemaal anders zal doen”, zei Cohen maandagavond na zijn bezoek aan koningin Beatrix.

Verbeet meldt zich bij de vorstin

VK 06.09.2010 Tweede Kamervoorzitter Gerdi Verbeet is aangekomen bij paleis Huis ten Bosch. Verbeet is een van de vaste adviseurs van koningin Beatrix die maandagochtend al Eerste Kamervoorzitter René van der Linden ontving.

Van der Linden vertrok bij het paleis zonder toelichting te geven aan de verzamelde pers. Rutte: Paars-plus is einde verhaal Na Verbeet en Van der Linden maakt ook Herman Tjeenk Willink (Raad van State) nog zijn opwachting bij de majesteit met advies over de vrijdag spaak gelopen onderhandelingen over een nieuw kabinet. 

Jarige Wilders trakteert koningin 

Telegraaf 06.09.2010 De jarige Geert Wilders neemt vanavond „een stuk echte Limburgse rijstevlaai met slagroom” voor koningin Beatrix.

Rutte bij koningin

Telegraaf 06.09.2010 DEN HAAG –  VVD-leider Mark Rutte is maandagavond vlak voor zeven uur op Paleis Noordeinde aangekomen voor zijn gesprek met koningin Beatrix. Voor binnenkomst wilde hij niets zeggen, ook niet over het opstappen van CDA’er Ab Klink uit de Tweede Kamer.

Beatrix hoort vaste adviseurs

Telegraaf 06.09.2010 Koningin Beatrix ontvangt maandag haar vaste adviseurs en daarna de fractievoorzitters van de vier grootste partijen voor advies over de voortgang van de kabinetsformatie. Die is sinds het klappen van de onderhandelingen over een rechts minderheidskabinet, afgelopen vrijdag, weer terug bij af.

Adviseurs arriveren bij paleis
Telegraaf 06.09.2010 Koningin Beatrix heeft maandag haar drie vaste adviseurs laten langskomen op paleis Huis ten Bosch. Ze sprak met hen over de voortgang van de kabinetsformatie, want die is sinds de onderhandelingen over een rechts minderheidskabinet klapten, weer terug bij af.

september 7, 2010 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 reactie