Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Vervolging Geert Wilders PVV in Nederland vanwege ophitsing in Oostenrijk ?????

Vervolging

Het Openbaar Ministerie in Nederland gaat Geert Wilders niet vervolgen voor anti-islam uitspraken die de PVV-voorman heeft gedaan in Oostenrijk.

Het verzoek van het Weense Openbaar Ministerie de vervolging over te nemen wordt niet gehonoreerd.

De belangrijkste reden het Oostenrijkse verzoek af te wijzen, is dat de uitlatingen van Wilders in Oostenrijk naar Oostenrijks recht strafbaar zijn en naar Nederlands recht niet. Voor een succesvol verzoek tot overdracht van de vervolging is een dubbele strafbaarstelling noodzakelijk.

Wat heb ik nou weer gedaan ??

Wat heb ik nou weer gedaan ??

Terugblik

Al eerder besloot het Oostenrijkse Openbaar Ministerie vorig jaar Wilders niet langer te vervolgen. Een woordvoerder van het OM zegt in het AD dat dit is besloten uit praktische overwegingen. Omdat Wilders in Nederland woont, achtte de Oostenrijkse justitie het beter om hier een beslissing te nemen. Daarop is de zaak aan Nederland overgedragen.

PVV-leider Geert Wilders hing mogelijk nieuwe vervolging boven het hoofd. Dat blijkt uit een Oostenrijks verzoek aan Nederland om uitspraken die Wilders in 2015 in Wenen deed te beoordelen. Het Openbaar Ministerie in Den Haag bevestigt dat het een rechtshulpverzoek bekijkt.

Toespraak bij de Oostenrijkse politieke partij FPÖ

Toespraak bij de Oostenrijkse politieke partij FPÖ

Waar is die nieuwe zaak op gebaseerd?

Op 27 maart 2015 hield de PVV-leider een toespraak bij de Oostenrijkse politieke partij FPÖ, waarmee de PVV zich verwant voelt. Wilders zei onder meer dat de islam een ‘ideologie van oorlog en haat’ is. Hij zei ook dat de islam ‘mensen oproept tot geweld’ en ‘tot terreur.’ Vier dagen na die toespraak deed Tarafa Baghajati, hoofd van de moslimorganisatie IMÖ, aangifte tegen Wilders vanwege zijn uitspraken.

Verhetzung

In Oostenrijk zijn de mogelijkheden voor vervolging een stuk ruimer dan in Nederland.

De Oostenrijkse justitie is vervolgens gaan onderzoeken of zij Wilders kon vervolgen vanwege Verhetzung, opruiing. In Oostenrijk zijn de mogelijkheden daarvoor een stuk ruimer dan in Nederland. Het Oostenrijkse parlement nam zelfs een wet aan om uitspraken die onder ‘haatzaaien’ dan wel ‘opruiing’ vallen strikter na te leven.

In het jaar dat Wilders zijn uitspraken deed, werd een Duitse voorman van Pegida veroordeeld tot 4 maanden voorwaardelijke celstraf: hij zei dat ‘elke moslim een potentiële terrorist’ is.

Minder, minder

In Nederland loopt nog wel een rechtszaak tegen Wilders om zijn ‘Minder, minder, minder Marokkanen-uitspraken‘ in 2014. Hij werd veroordeeld voor het aanzetten tot discriminatie en groepsbelediging maar kreeg geen straf opgelegd. Zowel de politicus als het OM ging in beroep tegen deze uitspraak. Dat zal dit najaar dienen.

Voorlopig vonnis 09.12.2016

Voorlopig vonnis 09.12.2016

Het hoger beroep in het ‘minder-Marokkanen-proces’ van PVV-voorman Geert Wilders begint eind oktober. Op 24 en 26 oktober 2017 staan zogeheten regiezittingen gepland. Dan kunnen van beide kanten onderzoekswensen worden gedaan. Op 9 november 2017 neemt het hof Den Haag de beslissingen over die wensen en verzoeken. Wanneer de inhoudelijke behandeling gepland staat, is nog niet duidelijk.

Meer over het PROCES-WILDERS; 

zie:  Aanklacht tegen Geert Wilders – ophitsing in Oostenrijk

zie ook: Uitspraak rechtzaak Geert Wilders PVV – Minder, minder, minder – deel 6

en dan ook: Rechtzaak Geert Wilders PVV – Minder, minder, minder – deel 5

verder zie ook:  Rechtzaak Geert Wilders PVV – Minder, minder, minder – deel 4

zie dan ook: Rechtzaak Geert Wilders PVV – Minder, minder, minder – deel 3

zie ook nog: Rechtzaak Geert Wilders PVV – Minder, minder minder – deel 2

zie ook: Rechtzaak Geert Wilders PVV – Minder, minder minder deel 1

zie ook: Geert Wilders PVV strafvervolging met uitspraak Minder Marokkanen

zie verder ook: Geert Wilders PVV Rechtzaak van de eeuw – afwijzing cassatie definitief

Wordt Geert Wilders wederom vervolgd? Oostenrijk doet rechtshulpverzoek

De vier dilemma’s voor rechters in proces-Wilders

Hoe kwam Wilders tot zijn ‘minder Marokkanen’?

Geen rechtsbijstand voor benadeelden in proces-Wilders

OM wijst schadeclaims na ‘minder Marokkanen’-uitspraak Wilders af

BEKIJK HELE LIJST

Wilders komt weg met an­ti-is­lamspeech in Wenen

AD 07.06.2017 Het Openbaar Ministerie (OM) gaat PVV-leider Geert Wilders niet vervolgen voor de omstreden uitspraken die hij in 2015 heeft gedaan in Wenen. Justitie in Oostenrijk had Nederland gevraagd om de vervolging over te nemen, maar het OM in Den Haag wijst dat verzoek vanmorgen af.

Wilders sprak bij deze gelegenheid over de islam, niet over de groep moslims die wordt gekenmerkt door hun islamitische geloof, aldus Openbaar Ministerie.

De PVV-leider zei tijdens zijn speech op de Wiener Hofbrug in 2015 onder meer dat ,,de islamitische ideologie een ideologie van oorlog en haat is’. Hoe minder islam hier is, hoe beter.” De PVV-leider zei ook: ,,De islam roept mensen op terroristen te zijn, de Koran laat daar geen twijfel over bestaan.’’ Een moslimorganisatie uit Wenen deed daarop aangifte tegen Wilders, waarna het Oostenrijkse openbaar ministerie een gerechtelijk vooronderzoek begon op verdenking van aanzetten tot (rassen)haat. Begin dit jaar werd de kwestie overdragen aan Nederland.

Van aanzetten tot (rassen)haat is echter geen sprake, meent het Nederlandse OM. ,,Wilders sprak bij deze gelegenheid over de islam, niet over de groep moslims die wordt gekenmerkt door hun islamitische geloof. Dit valt voor de Nederlandse wet onder geloofskritiek en geldt niet als belediging van een bevolkingsgroep of haatzaaien.”

Dat neemt niet weg ‘dat individuele personen zich beledigd kunnen voelen door de uitlatingen’, benadrukt het OM. Dat staat echter los van de strafbaarheid daarvan. 

Minder-minder
In Nederland loopt nog wel een rechtszaak tegen Wilders om zijn ‘minder-Marokkanen-uitspraken’ in 2014. Hij werd veroordeeld voor het aanzetten tot discriminatie en groepsbelediging maar kreeg geen straf opgelegd. Zowel de politicus als het OM ging in beroep tegen deze uitspraak. Dat zal dit najaar dienen.

Geert Wilders tijdens zijn speech in Wenen © EPA

OM wijst Oostenrijks verzoek Wilders te vervolgen af

Trouw 07.06.2017 Het Openbaar Ministerie gaat Geert Wilders niet vervolgen voor anti-islam uitspraken die de PVV-voorman heeft gedaan in Oostenrijk. Het verzoek van het Weense Openbaar Ministerie de vervolging over te nemen wordt niet gehonoreerd.

De belangrijkste reden het Oostenrijkse verzoek af te wijzen, is dat de uitlatingen van Wilders in Oostenrijk naar Oostenrijks recht strafbaar zijn en naar Nederlands recht niet. Voor een succesvol verzoek tot overdracht van de vervolging is een dubbele strafbaarstelling noodzakelijk.

Wilders hield op 27 maart 2015 op uitnodiging van de Freiheitliche Partei Österreich (FPÖ) een toespraak in de Wiener Hofburg met als thema de bedreiging van Europa door de islam. Wilders noemde de “islam een ideologie van oorlog en haat” en hield zijn gehoor voor dat “des te minder islam er is, des te betere dat is.”

Die uitspraken waren voor het Oostenrijkse Openbaar Ministerie voldoende om hem aan te merken als verdachte van het aanzetten tot (rassen) haat. Echter, het Nederlandse OM oordeelt nu dat die uitspraken wellicht te kwalificeren zijn als het beledigen van een religie of een religieuze gemeenschap. Maar dat levert naar Nederlands recht geen strafbaar feit op. Dat is het alleen als de uitlating is gericht tot een groep die door een geloof wordt gekenmerkt. “Wilders sprak bij deze gelegenheid over de islam, niet over de groep moslims die wordt gekenmerkt door hun islamitische geloof,” zo legt het OM in Den Haag uit.

Voor het OM is hiermee het dossier gesloten. Blijft over dat individuele personen naar de Nederlandse rechter kunnen stappen wegens belediging. Die weg staat los van het strafrecht.

Geert Wilders en zijn advocaat Gert-Jan Knoops zijn van het standpunt van het Nederlandse OM op de hoogte gebracht. De raadsman gaat er van uit dat er uit Wenen niet toch nog een bericht komt dat Oostenrijk het dossier tot een rechtszaak gaat maken. Knoops: “Het zou wel heel merkwaardig zijn als dat gebeurde. Een vervolging zou geen recht doen aan de gedachte van uniformering in de Europese Unie. Ik ga er dan ook vanuit dat Oostenrijk niet alsnog gaat vervolgen.”

De afwijzing van het Oostenrijkse verzoek is niet heel erg verrassend. Als het Nederlandse OM Wilders had willen aanpakken dan had dat al kunnen gebeuren in het voorjaar van 2015, na het moment van het uitspreken van de tekst. Nederland heeft geen rechtshulpverzoek nodig om Wilders te vervolgen voor uitspraken op Oostenrijkse bodem. Dat kan ook zonder.

In Nederland loopt nog altijd het hoger beroep in de ‘minder-Marokkanen-zaak’. Wilders is in dat dossier veroordeeld voor groepsdiscriminatie, echter zonder strafoplegging.

OM wijst verzoek Oostenrijk tot strafvervolging Wilders af 

NU 07.06.2017 Het Openbaar Ministerie heeft het verzoek van Oostenrijk om de strafvervolging van Geert Wilders over te nemen afgewezen.

Het OM wijst het verzoek af omdat de uitlatingen die Wilders op 27 maart 2015 in de Wiener Hofburg deed, naar Nederlands recht niet strafbaar zijn.

Wilders noemde bij deze gelegenheid de islam “een ideologie van oorlog en haat”. Daarnaast riep de PVV-leider dat “de islam mensen oproept om terroristen te zijn”.

Een moslimorganisatie in Wenen deed aangifte tegen de Nederlandse politicus; zijn woorden zouden aanzetten tot opruiing. Het Openbaar Ministerie in Wenen besloot de zaak uit praktische overwegingen over te dragen aan Nederland.

Niet strafbaar

Het OM laat weten dat de In Nederland, in tegenstelling tot Oostenrijk, het beledigen van een religie of een religieuze gemeenschap niet strafbaar is. “Alleen als een uitlating zich richt op een groep die gekenmerkt wordt door een geloof, kan dat strafbaar zijn”, aldus het OM.

“Wilders sprak bij deze gelegenheid over de islam, niet over de groep moslims die wordt gekenmerkt door hun islamitische geloof. Dit valt voor de Nederlandse wet onder geloofskritiek en geldt niet als belediging van een bevolkingsgroep.”

Het OM onderschrijft dat mensen zich wel beledigd kunnen voelen door de uitspraken, maar dat dit los staat van de strafbaarheid.

Lees meer over: Geert Wilders

OM vervolgt Wilders niet

Telegraaf 07.06.2017 Het Openbaar Ministerie (OM) gaat politicus Geert Wilders niet vervolgen voor omstreden uitspraken die hij in 2015 heeft gedaan in Wenen. Het Oostenrijkse Openbaar Ministerie had Nederland gevraagd om de vervolging over te nemen, maar het OM in Den Haag wijst dat verzoek af.

Het OM meldt woensdag dat de uitlatingen die Wilders op 27 maart 2015 op de Wiener Hofburg in Wenen heeft gedaan, naar Nederlands recht niet strafbaar zijn.

Wilders is blij met het besluit. ,,Mooi. Dit is de enige juiste beslissing. De waarheid moet gezegd kunnen worden, juist over de islam!”, twittert hij als reactie.

De PVV-leider zei in de toespraak in Wenen onder meer dat ,,de islamitische ideologie een ideologie van oorlog en haat is. Hoe minder islam hier is, hoe beter”. Het OM in Oostenrijk verdenkt Wilders van het aanzetten tot (rassen) haat.

Maar in Nederland is het beledigen van een religie of een religieuze gemeenschap niet strafbaar, stelt het OM. Alleen als een uitlating zich richt op een groep die gekenmerkt wordt door een geloof, kan dat strafbaar zijn. Wilders sprak in Wenen over de islam, niet over de groep moslims die wordt gekenmerkt door hun islamitische geloof.

In Nederland valt dit onder geloofskritiek en geldt dit niet als belediging van een bevolkingsgroep of haatzaaien. Het OM kan zich voorstellen dat mensen zich beledigd voelen door de uitspraken, maar dat staat los van de strafbaarheid volgens de wet.

Wilders was in Oostenrijk op uitnodiging van de Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ).

In Nederland loopt nog wel een rechtszaak tegen Wilders om zijn ‘minder-Marokkanen-uitspraken’ in 2014. Hij werd veroordeeld voor het aanzetten tot discriminatie en groepsbelediging maar kreeg geen straf opgelegd. Zowel de politicus als het OM ging in beroep tegen deze uitspraak. Dat zal dit najaar dienen.

LEES MEER OVER; GEERT WILDERS OPENBAAR MINISTERIE

Wordt Geert Wilders wederom vervolgd? Oostenrijk doet rechtshulpverzoek

VK 02.06.2017 PVV-leider Geert Wilders hangt mogelijk nieuwe vervolging boven het hoofd. Dat blijkt uit een Oostenrijks verzoek aan Nederland om uitspraken die Wilders in 2015 in Wenen deed te beoordelen. Het Openbaar Ministerie in Den Haag bevestigt dat het een rechtshulpverzoek bekijkt.

Waar is die nieuwe zaak op gebaseerd?

Op 27 maart 2015 hield de PVV-leider een toespraak bij de Oostenrijkse politieke partij FPÖ, waarmee de PVV zich verwant voelt. Wilders zei onder meer dat de islam een ‘ideologie van oorlog en haat’ is. Hij zei ook dat de islam ‘mensen oproept tot geweld’ en ‘tot terreur.’ Vier dagen na die toespraak deed Tarafa Baghajati, hoofd van de moslimorganisatie IMÖ, aangifte tegen Wilders vanwege zijn uitspraken.

Verhetzung

In Oostenrijk zijn de mogelijkheden voor vervolging een stuk ruimer dan in Nederland.

De Oostenrijkse justitie is vervolgens gaan onderzoeken of zij Wilders kon vervolgen vanwege Verhetzung, opruiing. In Oostenrijk zijn de mogelijkheden daarvoor een stuk ruimer dan in Nederland. Het Oostenrijkse parlement nam zelfs een wet aan om uitspraken die onder ‘haatzaaien’ dan wel ‘opruiing’ vallen strikter na te leven. In het jaar dat Wilders zijn uitspraken deed, werd een Duitse voorman van Pegida veroordeeld tot 4 maanden voorwaardelijke celstraf: hij zei dat ‘elke moslim een potentiële terrorist’ is.

Toch besloot het Oostenrijkse Openbaar Ministerie vorig jaar Wilders niet langer te vervolgen. Een woordvoerder van het OM zegt in het AD dat dit is besloten uit praktische overwegingen. Omdat Wilders in Nederland woont, achtte de Oostenrijkse justitie het beter om hier een beslissing te nemen. Daarop is de zaak aan Nederland overgedragen.

Gaat justitie in Nederland nu Wilders vervolgen?

Het OM kan voorlopig weinig anders zeggen dan dat er inderdaad een Oostenrijks rechtshulpverzoek is binnengekomen

Zo ver is het nog lang niet. Het Nederlandse OM kan voorlopig weinig anders zeggen dan dat er inderdaad een Oostenrijks rechtshulpverzoek is binnengekomen en dat dat nu wordt ‘bekeken’. Woordvoerder Vincent Veenman: ‘Zij vragen om de vervolging over te nemen. Dat bestuderen wij.’ Hij kan nog niet zeggen op welke termijn het OM een beslissing zal nemen.

Houdt dit verband met Wilders’ eerdere rechtszaak?

Nee. Wilders werd vorig jaar veroordeeld vanwege groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie vanwege uitspraken op de verkiezingsavond van 19 maart 2014. Met zijn opmerkingen over ‘minder Marokkanen’ koos Wilders er volgens de rechters bewust voor om een schokeffect teweeg te brengen. De rechters legden hem geen straf op. Wilders is tegen die uitspraak in beroep gegaan.

Zegt die eerdere veroordeling iets over de kans van vervolging nu?

Als die eerdere rechtszaak iets duidelijk maakte, is het dat de vrijheid van meningsuiting van een politicus niet absoluut is

Wellicht. Interessant is dat Wilders destijds werd vrijgesproken van het aanzetten tot haat. Daarover zei de rechtbank: ‘Voor het aanzetten tot haat moet in beginsel sprake zijn van een krachtversterkend element, waarbij anderen worden opgehitst of opgeroepen iets te doen. Van een dergelijk element is bij de uitlatingen van verdachte geen sprake.’ Maar als die eerdere rechtszaak iets duidelijk heeft gemaakt, is het dat de vrijheid van meningsuiting van een politicus niet absoluut is.

De rechters rekenden hem bovendien zwaar aan dat hij ervoor koos om zijn uitspraken op een retorisch slimme manier over te brengen, om het effect zo maximaal mogelijk te laten zijn. ‘Verdachte heeft zijn uitlatingen gedaan op een moment dat hij er zeker van was dat de audiovisuele media deze zouden vastleggen en zouden uitzenden op nationale televisie’, schreven ze in het vonnis. Die twee elementen kunnen een rol spelen bij de beslissing van het OM Wilders wederom te vervolgen.

Volg en lees meer over:  GEERT WILDERS   OOSTENRIJK   PROCES-WILDERS   RECHTSZAKEN   

NEDERLAND

HET PROCES-WILDERS;

Wordt Geert Wilders wederom vervolgd? Oostenrijk doet rechtshulpverzoek

De vier dilemma’s voor rechters in proces-Wilders

Hoe kwam Wilders tot zijn ‘minder Marokkanen’?

Geen rechtsbijstand voor benadeelden in proces-Wilders

OM wijst schadeclaims na ‘minder Marokkanen’-uitspraak Wilders af

BEKIJK HELE LIJST

Justitie onderzoekt speech Wilders

Telegraaf 02.06.2017 Het Openbaar Ministerie in Den Haag onderzoekt een speech die PVV-leider Geert Wilders in 2015 in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen heeft gegeven. Dat bevestigt het OM na berichtgeving hierover in het AD.

http://content.tmgvideo.nl/embed/account=Kx1PKc/item=YbtIX8sYpFqH/player=LakMO-EKGMsh/embed.html

Wilders zei in deze toespraak: ,,De islam roept mensen op terroristen te zijn”. ,,De Koran laat daar geen twijfel over bestaan.”

De Oostenrijkse justitie heeft al in juli 2015 een onderzoek ingesteld naar Wilders nadat de Oostenrijkse moslimorganisatie IMÖ aangifte had gedaan tegen de Nederlander vanwege opruiing. Oostenrijk heeft Nederland gevraagd het onderzoek over te nemen.

Wilders noemt het onderzoek onbegrijpelijk. ,,Laat ze boeven en terroristen vangen ipv een politicus vervolgen voor het spreken van de waarheid over de islam. #legaljihad”, aldus de PVV-leider op Twitter.

Kans op vervolging en veroordeling Geert Wilders klein

AD 02.06.2017 De kans dat PVV-leider Geert Wilders in Nederland wordt veroordeeld voor uitlatingen die hij over de islam deed in Oostenrijk, is klein. Dat stelt hoogleraar strafrecht Theo de Roos. Vermoedelijk worden zijn uitspraken hier niet als strafbaar beoordeeld. Het Openbaar Ministerie in Den Haag bekijkt op dit moment of er überhaupt vervolging wordt ingesteld.

Wilders zei twee jaar geleden tijdens een speech in Wenen onder meer dat de islam een ‘ideologie van oorlog en haat’ is. De PVV-leider zei ook: ,,De islam roept mensen op terroristen te zijn, de Koran laat daar geen twijfel over bestaan.’’ Een moslimorganisatie uit Wenen deed aangifte tegen Wilders, maar het Openbaar Ministerie in Oostenrijk schoof de zaak onlangs door naar Nederland.

Discriminatie
Om in Nederland veroordeeld te worden voor opruiing of discriminatie moeten de uitspraken gericht zijn op een persoon of een groep. De woorden van Wilders richten zich echter op de religie zelf. Dergelijke uitspraken vallen onder het recht op vrije meningsuiting.

De zaak doet sterken denken aan de eerste rechtszaak tegen Geert Wilders in 2011. Toen sprak de PVV-voorman over de ‘fascistische islam’. De rechtbank oordeelde toen dat een dergelijke uitspraak niet strafbaar is omdat hij zich slechts had uitgelaten over de islam en niet over de belijders van deze religie. In dat geval gaat het recht op vrije meningsuiting voor.

Hoogleraar strafrecht Theo de Roos denkt niet dat Wilders voor deze uitspraken veroordeeld zal worden. ,,De uitspraken van Wilders in Oostenrijk zijn gericht op de islam en de Koran in het algemeen. Het gaat dus om instituties, niet om een bepaalde bevolkingsgroep die wordt gediscrimineerd”, zo laat hij vandaag aan RTL Nieuws weten.

Geert Wilders werd eind vorig jaar nog schuldig bevonden aan het aanzetten tot discriminatie en groepsbelediging, maar toen had hij specifieke uitspraken gedaan over Marokkanen. Die uitspraak valt volgens jurisprudentie onder de noemer ‘ras’ en daarom was er toen wel sprake van een strafbaar feit.

OM onderzoekt speech van Wilders in Oostenrijk

Trouw 02.06.2017 Oostenrijk heeft Nederland verzocht de vervolging van Geert Wilders over te nemen. Het Oostenrijkse Openbaar Ministerie ziet zelf, na twee jaar van onderzoek naar mogelijk strafbare uitingen tijdens een speech in Wenen, af van vervolging.

Volgens een in het AD aangehaalde woordvoerster van de Oostenrijkse justitie is het rechtshulpverzoek gedaan uit ‘praktische overwegingen’.  Niet uit te sluiten is dat het land geen trek had in een politiek proces met een Nederlandse politicus op Oostenrijkse bodem.

Wat exact de inhoud is van het verzoek, zegt het Openbaar Ministerie niet. Het rechtshulpverzoek kan dwingend zijn en zo klinkt het woord ‘verzoek’ ook. Maar het kan net zo goed dat de Oostenrijke justitie de eigen bevindingen in een dossier heeft gedaan en vervolgens tegen Nederland zegt: kijk maar of jullie er nog iets mee kunnen.

Volgens een woordvoerder van het OM wordt nu gestudeerd op het Oostenrijkse verzoek, dat betekent zeker niet dat er ook een strafrechtelijk onderzoek naar de uitlatingen van Wilders is gestart. Het gaat om twee uitspraken:  “De islam roept mensen op terroristen te zijn”, en “De Koran laat daar geen twijfel over bestaan.”

‘Onbegrijpelijk’

Wilders liet weten een eventueel onderzoek naar hem onbegrijpelijk te vinden. Op Twitter, zijn geliefde plek voor communicatie, fulmineerde hij: “Laat ze boeven en terroristen vangen ipv een politicus vervolgen voor het spreken van de waarheid over de islam. ”

  Volgen  Geert Wilders ✔@geertwilderspvv

Onbegrijpelijk. Laat ze boeven en terroristen vangen ipv een politicus vervolgen voor het spreken van de waarheid over de islam. #legaljihad https://twitter.com/adpolitiek/status/870505476634492928 …

07:41 – 2 Jun 2017

Wilders noch zijn advocaat Geert-Jan Knoops is overigens door het Openbaar Ministerie op de hoogte gesteld van het rechtshulpverzoek uit Oostenrijk. Knoops: “En zo lang het OM de heer Wilders het bericht niet heeft bevestigd ondernemen we geen actie.”

De hele affaire begint met de toespraak van Wilders tijdens een bijeenkomst van de rechtspopulistische FPÖ op 27 maart 2015 in Wenen. Volgens de belangenorganisatie Initiatief van Islamitische Oostenrijkers (IMÖ) maakte Wilders zich tijdens die bijeenkomst – met als belangrijkste thema de bedreiging van Europa door de opmars van de islam – schuldig aan opruiing, aan het denigreren van godsdienstige leerstellingen en schending van het verbod op het doen herleven van het nazistische gedachtegoed.

Dat laatste heeft vooral te maken met de vergelijkingen die Wilders zou hebben getrokken tussen de Koran en Hitlers boek Mein Kampf.

De IMÖ hoopte dat niet alleen Wilders voor die feiten zou worden vervolgd, maar ook de gastheren van de FPÖ die steeds goedkeurend stonden te applaudisseren tijdens zijn speech. Van een vervolging is het niet gekomen, niet van Wilders zo blijk nu, en al eerder niet van zijn gastheren in Wenen.

Als het Openbaar Ministerie in Nederland Wilders voor de in Wenen uitgesproken opinie had willen vervolgen had dat gekund. Daar is geen rechtshulpverzoek voor nodig. De Nederlander Wilders had op Nederlandse bodem vervolgd en berecht kunnen worden voor zijn uitspraken in Wenen. Het OM had daar blijkbaar op dat moment geen behoefte aan. In Nederland liep al een zaak tegen Wilders.

Eind december werd de PVV-voorman veroordeeld voor groepsdiscriminatie maar zonder strafoplegging. Tijdens zijn ‘minder-Marokkanen’-toespraak in maart 2014, zo oordeelde de rechtbank, zette hij een hele bevolkingsgroep apart en werd collectief in hun eigenwaarde aangetast. Tegen die uitspraak loopt nog een hoger beroep.

OM kijkt naar uitspraken Wilders in Oostenrijk

NU 02.06.2017 Het Openbaar Ministerie (OM) van Den Haag kijkt op verzoek van Oostenrijk naar uitspraken die PVV-leider Geert Wilders in 2015 in Wenen deed. Hij noemde daar de islam “een ideologie van oorlog en haat”.

Daarnaast riep de PVV-leider dat “de islam mensen oproept om terroristen te zijn”.

Een moslimorganisatie in Wenen deed aangifte tegen de Nederlandse politicus; zijn woorden zouden aanzetten tot opruiing. Het Openbaar Ministerie in Wenen besloot de zaak uit praktische overwegingen over te dragen aan Nederland.

Het OM in Den Haag bevestigt aan NU.nl, naar aanleiding van berichtgeving van ADdat Nederland een rechtshulpverzoek van Oostenrijk heeft ontvangen en “bezig is met de bestudering hiervan”.

Wilders noemt het onderzoek onbegrijpelijk. ”Laat ze boeven en terroristen vangen ipv een politicus vervolgen voor het spreken van de waarheid over de islam. #legaljihad”, aldus de PVV-leider op Twitter.

Onbegrijpelijk. Laat ze boeven en terroristen vangen ipv een politicus vervolgen voor het spreken van de waarheid o… https://t.co/U9IuftXe4M  alt=geertwilderspvv v:shapes=”_x0000_i1026″>

geertwilderspvv  05:41 – 02 juni 2017

Nazi-retoriek

Een rechtshulpverzoek wordt ingediend als tijdens een onderzoek vragen naar boven komen die alleen kunnen worden beantwoord in een ander land. Het kan gaan om een verzoek om informatie, het verhoren van getuigen of het observeren of aanhouden van een verdachte.

De Oostenrijkse wetgeving is op het gebied van opruiing strenger dan de Nederlandse. Zo werd een voorman van Pegida in 2015 veroordeeld tot vier maanden voorwaardelijke celstraf voor de uitspraak dat “elke moslim een potentiële terrorist is”.

Een woordvoerder van de moslimorganisatie die Wilders heeft aangeklaagd stelt in het AD dat deze uitlatingen van de PVV-voorman “hem doen denken aan de nazi-retoriek uit de jaren dertig”.

Minder Marokkanen

Wilders werd in Nederland veroordeeld voor uitspraken die hij in maart 2014 deed tijdens een verkiezingsbijeenkomst. De rechtbank achtte hem schuldig aan groepsbelediging en aanzetten tot discriminatie.

De PVV-voorman vroeg aan zijn aanhangers of zij meer of minder Marokkanen wilde. Voor de rechtbank stelde Wilders dat hij alleen doelde op criminele Marokkanen. Zowel het Openbaar Ministerie als Wilders zijn tegen deze uitspraak in beroep gegaan.

Lees meer over: Geert Wilders

OM onderzoekt opnieuw uitspraken Geert Wilders

AD 02.06.2017 Het Openbaar Ministerie in Den Haag gaat opnieuw uitspraken van Geert Wilders onderzoeken. Na een rechtshulpverzoek van justitie in Oostenrijk bekijkt het uitlatingen die de PVV-leider in 2015 in Wenen heeft gedaan.

  Geert Wilders  ✔@geertwilderspvv

Onbegrijpelijk. Laat ze boeven en terroristen vangen ipv een politicus vervolgen voor het spreken van de waarheid over de islam. #legaljihad https://twitter.com/adpolitiek/status/870505476634492928 …

7:41 AM – 2 Jun 2017

Wilders zei twee jaar geleden tijdens een speech in Wenen onder meer dat de islam een ‘ideologie van oorlog en haat’ is. De PVV-leider zei ook: ,,De islam roept mensen op terroristen te zijn, de Koran laat daar geen twijfel over bestaan.’’ Een moslimorganisatie uit Wenen deed daarop aangifte tegen Wilders, waarna het Oostenrijkse openbaar ministerie een gerechtelijk vooronderzoek begon.

Dat heeft eerder dit jaar besloten de zaak over te dragen aan Nederland, zegt woordvoerder Nina Bussek tegen het AD. ,,Wij hebben besloten hem niet hier te vervolgen, maar de zaak uit praktische overwegingen over te dragen aan de collega’s in Nederland,’’ aldus Bussek. Het Openbaar Ministerie in Den Haag bevestigt dat. ,,Wij hebben een rechtshulpverzoek ontvangen en bestuderen dat nu,’’ zegt woordvoerder Vincent Veenman.

Het deed me denken aan de nazi-retoriek uit de jaren dertig, aldus Tarafa Baghajati, de Oostenrijker die aangifte deed tegen Wilders.

Opruiing

Wilders werd in Oostenrijk ‘Verhetzung’ verweten, vergelijkbaar met opruiing. Daarvoor zijn in Wenen al diverse politici tot voorwaardelijke celstraffen veroordeeld. Zo werd in 2015 nog een Duitse voorman van Pegida veroordeeld tot vier maanden voorwaardelijke celstraf: hij had gezegd dat ‘elke moslim een potentiële terrorist’ is. De Oostenrijkse wetgeving is op dit vlak strenger dan de Nederlandse.

De PVV-leider sprak in 2015 op uitnodiging van de Oostenrijkse zusterpartij FPÖ. Een dag later deed de Oostenrijkse moslimvoorman Tarafa Baghajati al aangifte tegen hem. ,,Wilders wekte de indruk dat alle moslims hier zijn om oorlog te voeren tegen Europeanen,’’ aldus Baghajati. ,,Het deed me in alles denken aan de nazi-retoriek uit de jaren dertig.’’ Zijn aangifte was ook gericht tegen de organiserende FPÖ, maar justitie in Wenen besloot alleen tegen Wilders een vooronderzoek te beginnen.

Wilders noemt het onderzoek onbegrijpelijk. ,,Laat ze boeven en terroristen vangen ipv een politicus vervolgen voor het spreken van de waarheid over de islam. #legaljihad”, schrijft hij op Twitter. Hij werd in december vorig jaar door de Haagse rechtbank veroordeeld wegens groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie, maar legde hem geen straf op. Wilders is tegen die veroordeling in beroep gegaan.

OM onderzoekt uitspraken Wilders in Oostenrijk

Elsevier 02.06.2017 Oostenrijk heeft het Nederlandse Openbaar Ministerie gevraagd om een strafrechtelijk onderzoek naar PVV-leider Geert Wilders over te nemen. In juli 2015 stelde justitie in Oostenrijk een onderzoek in naar uitspraken die Wilders in Wenen had gedaan.

Wilders gaf in 2015 op verzoek  van de Oostenrijkse populistische partij FPÖ een toespraak. Daarin vergelijk hij de Koran met het boek ‘Mein Kampf’ van Adolf Hitler, ook noemde hij de islam een ‘ideologie van oorlog en haat’.

Dit schoot een aantal Oostenrijkse moslimorganisaties in het verkeerde keelgat. De belangengroepering Initiatief van Islamitische Oostenrijkers (IMÖ) deed aangifte tegen Wilders. Er werd een strafrechtelijk onderzoek ingesteld

Vanochtend werd bekend dat Oostenrijk het onderzoek wil overdragen aan het Nederlandse OM.  Geert Wilders noemt dit onbegrijpelijk. Zijn advocaat Geert Jan Knoops heeft om opheldering gevraagd bij het OM, die heeft hij inmiddels gekregen. Het is nog onduidelijk of dit onderzoek daadwerkelijk zal leiden tot een vervolging.

  Volgen  Geert Wilders ✔@geertwilderspvv

Onbegrijpelijk. Laat ze boeven en terroristen vangen ipv een politicus vervolgen voor het spreken van de waarheid over de islam. #legaljihad https://twitter.com/adpolitiek/status/870505476634492928 …

07:41 – 2 Jun 2017

‘Minder Marokkanen’

Wilders werd eerder dit jaar veroordeeld wegens groepsbelediging, voor zijn uitspraken over ‘minder Marokkanen’ na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. De strafeis van het OM, een boete van 5.000 euro, werd echter niet toegekend door de rechtbank. Wilders is het oneens met de uitspraak van de rechter, en is in hoger beroep gegaan. De zaak in hoger beroep zal op 24 oktober beginnen.

  Berend Sommer (1990) is online redacteur bij Elsevier Weekblad. Hij studeerde geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Zijn eerste boek verschijnt in 2017 bij Uitgeverij Prometheus. Portefeuille Buitenland Politiek Fusies en overnames Onderwijs

Oostenrijkse zaak achtervolgt Wilders in Nederland

Elsevier 02.06.2017 Het Openbaar Ministerie (OM) onderzoekt opnieuw uitspraken van PVV-leider Geert Wilders. Het OM kijkt naar uitlatingen die Wilders in 2015 in Wenen deed, na een verzoek van het Oostenrijkse ministerie van Justitie.

Oostenrijk heeft aan het OM gevraagd of het kon helpen bij het onderzoek naar Wilders. In 2015 sprak de PVV-leider in Wenen – op uitnodiging van de Oostenrijkse partij FPÖ – over de islam in Europese landen. De islam noemde hij een ‘ideologie van oorlog en haat’. ‘De islam roept mensen op terroristen te zijn, de Koran laat daar geen enkele twijfel over bestaan,’ vervolgde Wilders.

‘Deed denken aan nazi-retoriek’

Het onderzoek naar die uitlatingen begon naar aanleiding van een moslimorganisatie uit Wenen die aangifte deed. Woordvoerder Tarafa Baghajati, die aangifte deed tegen Wilders, zegt dat de uitlatingen van de PVV-leider hem ‘deden denken aan de nazi-retoriek uit de jaren dertig’.

Hoewel ook de FPÖ een aanklacht kreeg, omdat de partij het evenement organiseerde, besloot het Openbaar Ministerie alleen door te gaan met het proces tegen Wilders. Eerder dit jaar werd de zaak overhandigd aan het Nederlandse OM, meldt het AD.

‘Onbegrijpelijk,’ reageert Wilders vrijdag. ‘Laat ze boeven en terroristen vangen in plaats van een politicus vervolgen voor het spreken van de waarheid over de islam.’

Schuldig, maar geen straf

In december kwam een einde aan de rechtszaak die tegen Wilders liep vanwege zijn inmiddels beruchte ‘minder, minder’-uitspraken. De rechter achtte Wilders schuldig: de uitlatingen waren bewust discriminerend en beledigend. Wilders kreeg uiteindelijk geen boete opgelegd: het vonnis alleen is straf genoeg.

Met zijn ‘minder Marokkanen’-uitspraken zette hij wel degelijk aan tot discriminatie, omdat hij zich keerde tegen een duidelijke groep mensen, met dezelfde etnische achtergrond en afkomstig uit dezelfde streek. Juridisch gezien is dan sprake van ras, aldus de rechter. Van het aanzetten tot haat werd Wilders vrijgesproken.

  Bauke Schram (1993) is sinds april 2016 online redacteur bij Elsevier Weekblad.

Wenen-speech kan Wilders nóg een zaak opleveren

AD 29.02.2016 Terwijl Geert Wilders zich opmaakt voor de ‘minder Marokkanen’-rechtszaak, wacht hem mogelijk nóg een proces. In Oostenrijk. En de kans op een veroordeling lijkt daar groter dan in eigen land. ,,Zelfs een celstraf is mogelijk.”

Er zijn politici in Oostenrijk voor minder gestraft, aldus Anton van Kalmthout (hoogleraar).

,,Servus, Wien!” roept Geert Wilders. Het publiek, ruim 300 man sterk, applaudisseert. De PVV-leider staat in een grote zaal in de Hofburg, de oude residentie van het Oostenrijkse keizerrijk. Achter hem een groot spandoek waarop de Oostenrijkse vlag wordt doorboord door minaretten. Wilders is op 27 maart 2015 de eregast op een bijeenkomst van zusterpartij FPÖ.

Hij begint zijn betoog, in vloeiend Duits, met een historische verhandeling. Over 1683, toen het leger van het Ottomaanse Rijk hier voor de poorten stond, en Wenen in een maandenlang beleg probeerde in te nemen. ,,We staan hier in de stad die de islam niet wist te veroveren,” zegt hij. ,,Wenen is een symbool van de weerstand tegen de islam. En onze boodschap is: jullie zullen Wenen ook nu niet verslaan. Jullie zullen Nederland niet verslaan, het vrije Westen niet verslaan. Wij, wij zullen de islam verslaan.”

Het publiek reageert met luid applaus en gejuich. Een dag later leest Tarafa Baghjati, leider van de Oostenrijkse moslimorganisatie IMÖ, in de krant een verslag van de FPÖ-bijeenkomst. ,,Ik besefte direct dat ik iets moest doen,” zegt Baghjati. ,,Wilders noemde de islam een ideologie van oorlog, die oproept tot geweld. Wilders wekte de indruk dat alle moslims hier zijn om oorlog te voeren tegen Europeanen. Het deed me in alles denken aan de nazi-rethoriek uit de jaren ’30. Ik besloot meteen aangifte te doen.”

© anp.

Vooronderzoek
Die aangifte leidde tot een justitieel vooronderzoek van de openbaar aanklager in Wenen. Dat vooronderzoek loopt nog steeds, meldt een woordvoerder. Een besluit wordt op korte termijn verwacht – en de kans is groot dat de PVV-leider zich in Wenen zal moeten verantwoorden.

,,Vanwege het oorlogsverleden liggen deze zaken in Oostenrijk gevoeliger dan bij ons,” zegt hoogleraar strafrecht Anton van Kalmthout. ,,De wetgeving is er strenger: men spreekt er van ‘Verhetzung’. Dat lijkt op ophitsing, maar de definitie is ruimer dan in de Nederlandse wet.”

Een recent voorbeeld is de zaak van een Pegida-woordvoerder, eind vorig jaar. Hij werd door de Weense rechtbank veroordeeld wegens ‘Verhetzung’ omdat hij zei dat ‘elke moslim een potentiële terrorist’ is. Hij kreeg een voorwaardelijke celstraf van 4 maanden. Van Kalmthout: ,,Het zou mij verrassen als Wilders niet wordt vervolgd, want er zijn Oostenrijkse politici voor minder gestraft. Ik verwacht niet dat Wilders de cel in moet, maar een voorwaardelijke celstraf acht ik zeer wel mogelijk.”

Als het daadwerkelijk tot vervolging komt, dan dreigt Wilders twee keer in korte tijd voor de rechter te moeten verschijnen – en dat in de aanloop naar de verkiezingen in maart volgend jaar. Want op 31 oktober begint de inhoudelijke behandeling van zijn rechtszaak in Nederland, waar hij vervolgd wordt vanwege zijn ‘minder Marokkanen’-uitspraken.

Publiciteit
Politicoloog Joop van Holsteijn verwacht dat beide zaken hem veel publiciteit zullen opleveren. ,,De invloed op de verkiezingen moeten we niet overdrijven. Publiciteit helpt, maar iedere Nederlander weet precies waar Geert Wilders voor staat. Anderzijds: een eventuele veroordeling, waar dan ook, zou kiezers ook kunnen afschrikken.” Wilders’ advocaat Geert-Jan Knoops heeft laten weten niet te reageren tot het begin van de Nederlandse zaak. De PVV-leider reageerde zelf één keer op het Oostenrijkse vooronderzoek. ,,Veel gekker moet het niet worden,” twitterde hij.

Lees ook;

In Oostenrijk is kans op veroordeling Wilders groter

Trouw 29.07.2015 Het Openbaar Ministerie in Oostenrijk is een vooronderzoek begonnen naar omstreden anti-islamuitspraken die PVV-leider Geert Wilders in maart in Wenen deed. De kans dat het tot een proces en uiteindelijk tot een veroordeling voor opruiing komt, is groter dan in Nederland het geval zou zijn, omdat Oostenrijk iets minder vrijheid van meningsuiting kent.

Wilders geniet er niet de extra vrijheid van meningsuiting die hij als parlementariër in Nederland heeft. Voor de Oostenrijkse wet is hij een gewone burger.

Op 27 maart hield Wilders in Wenen een toespraak op een bijeenkomst van de recht-populistische FPÖ. Met op de achtergrond een afbeelding waarop Oostenrijk door puntige minaretten werd gespietst, waarschuwde de politicus voor het gevaar van de oprukkende islam. Europa betaalt nu de prijs voor de massale intocht van islamitische immigranten, schetste hij. “De islamitische cultuur vreet onze eigen cultuur en onze eigen tradities weg, om ze te vervangen door intolerantie, haat en geweld. Genoeg is genoeg.” Applaus in de zaal.

Verwant nieuws

 PVV-leider was eind maart door de uiterst rechtse FPÖ uitgenodigd om op een congres te spreken. 

Gegriefde moslims deden na deze toespraak aangifte. Volgens de belangenorganisatie Initiatief van Islamitische Oostenrijkers/rijksen (IMÖ) heeft Wilders zich schuldig gemaakt aan opruiing, aan het denigreren van godsdienstige leerstellingen en aan schending van het verbod op het doen herleven van nazistisch gedachtegoed.

‘Veel gekker moet het niet worden’, twitterde Wilders in een reactie op het nieuws.

Geert Wilders

✔@geertwilderspvv

Veel gekker moet het niet worden… https://twitter.com/news24haut/status/625709789994061825 …

7:38 PM – 27 Jul 2015

Applaus
FPÖ-chef Heinz-Christian Strache, die het evenement had georganiseerd, volgde Wilders’ speech ‘met toestemming en vaak met applaus’, aldus ooggetuigen. Het OM opent echter geen strafrechtelijk onderzoek tegen de Oostenrijkse partijleider. Er zijn geen aanwijzingen dat hij met Wilders van tevoren over de inhoud van de toespraak heeft overlegd, aldus het Oostenrijkse persbureau APA.

Oostenrijk doet onderzoek naar Wilders wegens opruiing

VK 27.07.2015 Justitie in Oostenrijk is een onderzoek begonnen naar Geert Wilders. Een paar maanden geleden heeft hij de Koran op een congres in Wenen vergeleken met het boek Mein Kampf van Adolf Hitler. Hij eiste ook een verbod op de Koran en zei dat Europa in oorlog is met de islam. Het Openbaar Ministerie bekijkt nu of hij zich schuldig heeft gemaakt aan opruiing.

OM in Oostenrijk onderzoekt ‘opruiende’ teksten Wilders

AD 27.07.2015 Het Oostenrijkse Openbaar Ministerie is een onderzoek begonnen naar Geert Wilders. De leider van de PVV deed in maart anti-islamitische uitspraken op een congres en volgens News 24h Austria gaat justitie bekijken of Wilders opruiing kan worden verweten. ,,Veel gekker moet het niet worden”, twitterde hij naar aanleiding van de berichtgeving.

Heinz-Christian Strache nodigde Wilders namens de rechtspopulistische partij FPÖ enkele maanden geleden uit om een speech te houden in Wenen. De PVV’er schroomde zoals gewoonlijk niet om stevige uitspraken over de islam te doen. Zo vergeleek hij de Koran met Mein Kampf van Adolf Hitler, sprak hij van een oorlog tussen Europa en de islam en eiste hij een verbod op de Koran.

Tarafa Baghajat, voorzitter van de belangenorganisatie Initiatief van Islamitische Oostenrijkers/rijksen (IMÖ), deed aangifte tegen de toespraak van Wilders. Hij beschuldigde de blonde PVV-leider behalve van opruiing, het denigreren van godsdienstige leerstellingen en van schending van het verbod op het doen herleven van nazistisch gedachtegoed.

‘De bedreiging van Europa’ luidde het thema van de redevoering van Wilders in de Hofburg, de voormalige residentie van de Habsburgers in Wenen, waar nu onder meer de burelen van de president van Oostenrijk zijn gevestigd.

Tegen Strache wordt geen onderzoek ingesteld, ondanks zijn regelmatige geapplaudiseer. Volgens justitie is er geen bewijs dat Wilders en Strache de inhoud van zijn toespraak hadden besproken.

GERELATEERD NIEUWS;

‘OM in Oostenrijk doet onderzoek naar PVV-leider Wilders’›

NRC 27.07.2015 Het Openbaar Ministerie in Oostenrijk is begonnen met een onderzoek naar PVV-leider Geert Wilders. Ze gaat bekijken of Wilders zich tijdens een toespraak eind maart schuldig heeft gemaakt aan opruiing met enkele uitspraken over de islam, meldt de Oostenrijkse krant Kurier.

Wilders sprak in Oostenrijk op verzoek van de leider van de rechts-populistische partij FPÖ, Heinz-Christan Strache, en zei onder andere dat Europa “in oorlog is met de islam”, vergeleek de Koran met Hitlers Mein Kampf, en zei hij dat de Koran verboden moet worden. Vanwege deze uitspraken deed de voorzitter van het Initiative Muslimischer Österreicherinnen, Tarafa Baghajati, al aangifte tegen Wilders.

Naar FPÖ-leider Strache is geen onderzoek gestart, want er is geen bewijs dat Wilders de toespraak van tevoren met de partij had afgestemd.

‘TE GEK VOOR WOORDEN’

Wilders heeft zelf op Twitter gereageerd op het onderzoek:

geertwilderspvv Geert WildersVeel gekker moet het niet worden… https://t.co/WEAo98z1mb27 juli 2015 @ 19:38

Lees meer;

2013 Steunt het Kremlin de eurosceptische beweging van Wilders en co nu ook al? › BESTE VAN HET WEB

2014 Teruglezen: liveblog van dag 1 van de Algemene Beschouwingen › BINNENLAND

2012 Kijken: Geert Wilders wil de islam weer gaan bestrijden › BESTE VAN HET WEB

2014 ‘Saoedi-Arabië gaat over tot sancties tegen Nederland vanwege stickers’ › BUITENLAND

16 JUN Wilders en Le Pen vormen fractie – ‘stem van Europese verzet’ › BUITENLAND

OM Oostenrijk doet onderzoek naar uitspraken Geert Wilders

NU 27.07.2015 Het Openbaar Ministerie in Oostenrijk is een onderzoek begonnen naar Geert Wilders op verdenking van opruiing.

De PVV-leider had de Koran vergeleken met het boek Mein Kampf van oud-dictator Adolf Hitler, de drijvende kracht achter de Holocaust.

Ook eiste Wilders een verbod op het heilige boek van de islam tijdens een bijeenkomst van de rechtspopulistische FPÖ in Wenen op 27 maart. Gegriefde moslims deden daarop aangifte.

Volgens de belangenorganisatie Initiatief van Islamitische Oostenrijkers/rijksen (IMÖ) heeft Wilders zich behalve aan opruiing schuldig gemaakt aan het denigreren van godsdienstige leerstellingen en aan schending van het verbod op het doen herleven van nazistisch gedachtegoed.

”De bedreiging van Europa” luidde het thema van de redevoering van Wilders in de Hofburg, de voormalige residentie van de Habsburgers in Wenen, waar nu onder meer de burelen van de president van Oostenrijk zijn gevestigd.

Lees meer over: Geert Wilders

Wilders: nieuwe aangifte is ‘juridische jihad’

VK 10.04.2015 ‘Ongelooflijk weer, deze juridische jihad.’ Dat zegt Geert Wilders van de PVV over een aangifte die deze week tegen hem is gedaan in Oostenrijk wegens onder meer ophitsing en belediging. Wilders hield er een rede over zijn visie op de islam.

De aangifte werd volgens verschillende Oostenrijkse media gedaan door Tarafa Baghajati, voorman van IMÖ, ‘Initiative muslimischer Österreicherinnen und Österreicher’. Die wil nu laten uitzoeken of Wilders strafbaar is. ‘De waarheid mag voor sommigen onaangenaam zijn, maar daardoor niet minder waar’, aldus Wilders vandaag.

De PVV-leider was onlangs in Oostenrijk bij zijn geestverwanten van de FPÖ op bezoek en hield op de prestigieuze Hofbrug een toespraak over de islam. Een moslimorganisatie klaagde hem daarop in Oostenrijk aan.

Baghajati zei gisteren tegen de Telegraaf dat er moet worden onderzocht of Wilders aan volksophitsing heeft gedaan en of hij de islam als religie heeft beledigd. Wilders zei in zijn rede dat de islam Europa de oorlog verklaard heeft, dat die religie mensen tot terrorist maakt en dat de koran verboden moet worden.

Wilders hekelt nieuwe aangifte

Telegraaf 10.04.2015 Ongelooflijk weer, deze juridische jihad.” Dat zegt Geert Wilders van de PVV over een aangifte die deze week tegen hem is gedaan in Oostenrijk wegens onder meer ophitsing en belediging. Wilders hield er een rede over zijn visie op de islam.

De aangifte werd volgens verschillende Oostenrijkse media gedaan door Tarafa Baghajati, voorman van IM , ‘Initiative muslimischer sterreicherinnen und sterreicher’. Die wil nu laten uitzoeken of Wilders strafbaar is.

„De waarheid mag voor sommigen onaangenaam zijn, maar daardoor niet minder waar”, aldus Wilders vrijdag tegen het ANP.

Wilders vol ongeloof over Oostenrijkse aangifte

NU 10.04.2015 PVV-leider Geert Wilders reageert met ongeloof op de aangifte die deze week tegen hem is gedaan in Oostenrijk. De politicus hield er een lezing over zijn visie op de islam.  ”Ongelooflijk weer, deze juridische jihad,” zegt Geert Wilders tegen hetANP.

Tegen de PVV-leider werd in Oostenrijk aagifte gedaan wegens onder meer ophitsing en belediging. 

De aangifte werd volgens verschillende Oostenrijkse media gedaan door Tarafa Baghajati, voorman van het Initiative muslimischer Österreicherinnen und Österreicher (IMÖ), een islamitische organisatie in Oostenrijk. De voorzitter zou willen laten uitzoeken of Wilders strafbaar is. ”De waarheid mag voor sommigen onaangenaam zijn, maar daardoor niet minder waar”, aldus Wilders vrijdag.

Lees meer over: Geert Wilders

Gerelateerde artikelen;

Wilders: nieuwe aangifte is ‘juridische jihad’

Trouw 10.04.2015 ‘Ongelooflijk weer, deze juridische jihad.’ Dat zegt Geert Wilders van de PVV over een aangifte die deze week tegen hem is gedaan in Oostenrijk wegens onder meer ophitsing en belediging. Wilders hield er een rede over zijn visie op de islam.

De aangifte werd volgens verschillende Oostenrijkse media gedaan door Tarafa Baghajati, voorman van IMÖ, ‘Initiative muslimischer Österreicherinnen und Österreicher’. Die wil nu laten uitzoeken of Wilders strafbaar is. Baghajati zei gisteren tegen de Telegraaf dat er moet worden onderzocht of Wilders aan volksophitsing heeft gedaan en of hij de islam als religie heeft beledigd. Wilders zei in zijn rede dat de islam Europa de oorlog verklaard heeft, dat die religie mensen tot terrorist maakt en dat de koran verboden moet worden.

Meer over;

Aangifte tegen Geert Wilders in Oostenrijk, ‘ongelooflijk’

Elsevier 10.04.2015 Opnieuw is er aangifte gedaan tegen PVV-leider Geert Wilders, dit keer in Wenen. Wilders gaf een lezing bij de Oostenrijkse FPÖ over de islam. Reden voor een moslimorganisatie om nu aangifte te doen.

‘Ongelofelijk weer, deze legale jihad,’ zegt Geert Wilders in een reactie op de aangifte. ‘De waarheid mag voor sommigen onaangenaam zijn, maar daardoor niet minder waar.’

In eigen land loopt er ook nog een aanklacht tegen Wilders. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van belediging van een groep op grond van ras en het aanzetten tot discriminatie en haat. Aanleiding daarvoor was de ‘minder Marokkanen’-uitspraak van Wilders op 12 en 19 maart vorig jaar.

Pegida

Maandag zal Geert Wilders een demonstratie bijwonen van Pegida, de Duitse beweging die al maanden demonstraties organiseert tegen de ‘islamisering van Europa’. Wilders zal ook bij deze bijeenkomst een toespraak houden.

Hij vindt het zelf ‘fantastisch’ dat hij zijn boodschap kan uitspreken voor ‘al deze mensen die zich al maanden verzetten tegen de steeds groter wordende islamisering van Europa en opkomen voor het behoud van onze eigen westerse cultuur en identiteit’. De organisatie rekent erop dat zo’n 30.000 demonstranten zullen komen.

Aangifte tegen Wilders in Oostenrijk

Telegraaf 09.04.2015 Geert Wilders is in Wenen aangeklaagd. De PVV-leider was daar onlangs bij zijn geestverwanten van de FPÖ op bezoek en hield op de prestigieuze Hofburg een toespraak over de islam. Een moslimorganisatie klaagde hem nu bij de Oostenrijkse justitie aan.

„Ze moeten onderzoeken of Wilders niet aan volksophitsing heeft gedaan en of hij de islam als religie niet beledigde“, stelt voorzitter Tarafa Baghajati van het Initiatief Oostenrijkse Moslims (IMÖ). De Nederlandse volksvertegenwoordiger zei bij zijn rede dat de islam Europa de oorlog verklaard heeft, dat de islam mensen tot terroristen maakt en dat de koran verboden moet worden.

Wilders beoogt na zijn bezoek in Oostenrijk – eerder al had hij een onderhoud met de rechtse Franse politica Marine le Pen – volgende week in de Bondsrepubliek politieke bondgenoten te vinden. In Dresden zal hij bij de islamkritische burgerbeweging Pegida voor duizenden Duitsers een toespraak houden.

Advertenties

juni 7, 2017 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Reacties staat uit voor Vervolging Geert Wilders PVV in Nederland vanwege ophitsing in Oostenrijk ?????

Geert Wilders PVV – The return of Fitna – deel 3

Vervolg Fitna

PVV-leider Geert Wilder werkt aan zeker negen vervolgfilmpjes op zijn controversiële film Fitna. Fitna kwam uit in 2008 en zorgde voor internationale ophef.

Volgens Wilders zijn ‘Fitna 2 tot en met 10’ in de maak. Op Twitter kondigt hij aan te werken aan een reeks ‘korte filmpjes met heldere uitleg over gevaar van de islam en de noodzaak tot deislamiseren’.

Fitna 2?

‘In 2008 bracht ik over de Koran de korte film Fitna uit, die binnen drie uur meer dan drie miljoen keer werd bekeken,’ schrijft Wilders op Twitter. De leider van de PVV – die na de verkiezingen 20 zetels bezet in de Tweede Kamer – hoopt in zijn films meer duidelijk te maken over het effect van de islam op onze samenleving.

Overigens kondigde Wilders al eerder een vervolg aan op Fitna. In 2010 zou deel twee uitkomen, met meer informatie over de profeet Mohammed. De productie van de film werd steeds uitgesteld en het vervolg is nooit uitgekomen.

 

Afbeelding weergeven op Twitter

 Volgen  Geert Wilders   ✔@geertwilderspvv

Ik werk nu aan 9 nieuwe delen, Fitna 2 t/m 10. Korte filmpjes met heldere uitleg over gevaar vd islam en de noodzaak tot #deislamiseren (2)  13:45 – 9 Apr 2017

Kwetsen

De Nederlandse regering leverde destijds zware kritiek op de film. Kort na de publicatie zei toenmalig premier Balkenende het verschijnen van de film te betreuren. Ook constateerde hij dat de film slechts tot doel had anderen te kwetsen.

Lees ook: Ook Brits parlement weert Fitna

„In de film wordt de Islam gelijk gesteld met het plegen van gruweldaden”, aldus Balkenende. „Wij verwerpen deze voorstelling van zaken. Het overgrote deel van de moslims verwerpt extremisme en geweld. De slachtoffers zijn vaak ook moslims.”

„Wij betreuren het dan ook dat de heer Wilders deze film naar buiten heeft gebracht. Wij zien niet welk doel deze film dient, anders dan het kwetsen van gevoelens. Deze mogen overigens nooit een excuus zijn voor agressie en bedreigingen.”

Nette film

Fitna leidde internationaal ook tot veel ophef. De Iraanse regering noemde de film ‘anti-islamitisch’ en ‘beledigend’, en ook Indonesië uitte kritiek. Volgens de regering is de film misleidend, racistisch en schadelijk voor de interreligieuze dialoog. In Pakistan werd gedemonstreerd.

Wilders zelf sprak van „een nette film” die binnen de grenzen van de wet is gebleven. „Mijn film is niet bedoeld om rotzooi uit te lokken”, zei Wilders na het uitkomen van de productie.

Het vervolg op Fitna, die over de profeet Mohammed zou gaan, had eigenlijk in 2010 moeten verschijnen maar werd steeds uitgesteld.

Fitna 1

Fitna is een zestien minuten durende Nederlandse korte film van Geert Wilders. Wilders had moeite een omroep te vinden die de film op televisie wilde uitzenden. Wikipedia

zie ook: Geert Wilders PVV – AIVD en FITNA checken

zie ook: Fitna-Schadeclaim Haagse imam Fawaz Jneid afgewezen

zie ook: Peilingen 1e kamer 03.04.2011 Maurice de Hond – PVV zakt vanwege het FITNA 2 effect

zie ook: Geert Wilders PVV – Boek en nieuwe film Fitna-2

zie ook: Geert Wilders PVV – Fitna-2 is onderweg

zie ook: Geert Wilders PVV – Boek en nieuwe film Fitna-2

zie ook: Geert Wilders PVV – van Fitna en Rappen

zie ook: Geert Wilders PVV – The return of Fitna – deel 2

zie ook: Geert Wilders PVV – The return of Fitna

zie ook: Geert Wilders PVV – FITNA en het Uur der waarheid

Wilders werkt aan vervolg op Fitna

NOS 09.04.2017 Geert Wilders werkt aan nieuwe delen van zijn film Fitna. Op Twitter zegt de PVV-leider dat hij bezig is met negen nieuwe delen, die hij Fitna 2 tot en met 10 noemt.

Het worden korte filmpjes met een heldere uitleg over het gevaar van de islam en de noodzaak tot deïslamiseren, schrijft Wilders.

Afbeelding weergeven op Twitter

Volgen  >Geert Wilders   ✔@geertwilderspvv

Ik werk nu aan 9 nieuwe delen, Fitna 2 t/m 10. Korte filmpjes met heldere uitleg over gevaar vd islam en de noodzaak tot#deislamiseren (2) 13:45 – 9 Apr 2017

Wilders publiceerde zijn eerste Fitna-film in 2008. Het was een 16 minuten durende video waarin onder meer citaten uit de Koran en archiefbeelden voorbijkwamen. Wilders wilde de film op televisie uitzenden, maar omdat geen enkele omroep daartoe bereid bleek zette hij de video op internet. Binnen enkele uren werd de film 3 miljoen keer bekeken.

Er kwam veel kritiek op. Toenmalig premier Balkenende zei het verschijnen van de film te betreuren.

Vrijspraak

Eind juni 2008 besloot het Openbaar Ministerie Wilders niet te vervolgen voor Fitna.Later oordeelde het hof dat er voldoende aanwijzingen van een redelijke verdenking waren dat Wilders zich schuldig had gemaakt aan groepsbelediging en haatzaaien en dat Wilders daarvoor toch vervolgd moest worden. In 2011 werd Wilders vrijgesproken.

Wilders kondigde al vaker aan te werken aan vervolgen op Fitna, maar de plannen werden nooit concreet.

Wilders wil zijn omstreden film ‘Fitna’ na negen jaar een vervolg geven …

Trouw 09.04.2017 De PVV-leider meldde gisteren op Twitter een reeks van negen ‘korte filmpjes’ te willen publiceren ‘met heldere uitleg over het gevaar van de islam en de noodzaak tot deislamiseren’. Wanneer deze verschijnen, is nog onbekend. De filmpjes moeten de namen Fitna (Arabisch voor ‘beproeving’) 2 tot en met 10 meekrijgen.

Afbeelding weergeven op Twitter

Volgen Geert Wilders  ✔@geertwilderspvv

Ik werk nu aan 9 nieuwe delen, Fitna 2 t/m 10. Korte filmpjes met heldere uitleg over gevaar vd islam en de noodzaak tot#deislamiseren (2)  13:45 – 9 Apr 2017

De aankondiging van Wilders’ eerste film over de islam, waarin mogelijk een Koran zou worden verscheurd, zorgde eind 2007 voor veel politiek tumult. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding wees de PVV-leider op de risico’s, het kabinet waarschuwde alle burgemeesters en praatte zich de blaren op de tong om islamitische landen ervan te overtuigen dat de film niet namens de Nederlandse regering zou verschijnen.

De ‘forse crisissituatie’ die toenmalig premier Jan-Peter Balkenende zei te vrezen, bleef uit toen Wilders maanden na zijn aankondiging ‘Fitna’ uitbracht. Anders dan de PVV-leider had gewild, verscheen de zestien minuten durende film niet op tv – publieke en commerciële zenders weigerden hem uit te zenden.

Vrees voor opruiende acties

In Indonesië, Maleisië en Jordanië klonken oproepen om Nederlandse bloemen en zuivel te mijden, maar niet vanuit overheden. Geweld tegen Nederlanders in het buitenland bleef uit. Fitna kreeg nog een ongekende publicitaire staart toen Wilders in 2009 zijn film in het Britse Hogerhuis wilde vertonen. De regering verbood hem te komen uit vrees voor opruiende acties, maar in een vliegtuig vol journalisten reisde de PVV’er toch af naar Londen waar hij ondanks druk van het Nederlandse kabinet geen toegang kreeg tot het land. De camera’s registreerden minutieus hoe Wilders in Londen werd tegengehouden, vastgezet en teruggestuurd.

Wilders kondigde in 2009 al een vervolg aan op Fitna, maar die film kwam er tot nu toe niet. In de enige verschenen Fitna haalt de PVV-leider citaten uit de Koran aan en wijst hij op terroristische aanslagen waarbij extremistische moslims betrokken waren. Aan het eind komt een Koran in beeld waarna te horen valt hoe een pagina uit een boek wordt gescheurd; volgens de toelichting betreft het een blad uit een telefoongids.

PVV-leider Geert Wilders werkt aan vervolg op Fitna

The Post 09.04.2017 Geert Wilders werkt aan een vervolg op zijn film Fitna uit 2008. Dat meldt hij zondag op Twitter. Het vervolg op Fitna, dat Wilders in 2008 op internet zette, was eerder aangekondigd voor 2010, vervolgens voor 2012 en 2014.

Geert Wilders   ✔@geertwilderspvv

In 2008 bracht ik over de Koran de korte film Fitna uit, die binnen drie uur meer dan drie miljoen keer werd bekeken. (1) 13:45 – 9 Apr 2017

Afbeelding weergeven op Twitter

Volgen  Geert Wilders   ✔@geertwilderspvv

Ik werk nu aan 9 nieuwe delen, Fitna 2 t/m 10. Korte filmpjes met heldere uitleg over gevaar vd islam en de noodzaak tot#deislamiseren (2) 13:45 – 9 Apr 2017

Wilders’ 17 minuten durende film Fitna kwam op 27 maart 2008 uit op internet. Wilders maakte de productie om ‘de gevaren van de Koran en islam te laten zien’.

De Nederlandse regering leverde destijds zware kritiek op de film. Kort na de publicatie zei toenmalig premier Jan Peter Balkenende het verschijnen van de film te betreuren. Ook constateerde hij dat de film slechts tot doel had anderen te kwetsen. Wilders zelf sprak van ‘een nette film’ die binnen de grenzen van de wet is gebleven. “Mijn film is niet bedoeld om rotzooi uit te lokken”, zei Wilders na het uitkomen van zijn film.

Kijk ook;

Video – Fitna

Wilders werkt aan vervolg van Fitna

Wilders werkt aan vervolg van Fitna

Metro 09.04.2017 Geert Wilders werkt aan een vervolg van de film Fitna. Op Twitter kondigde de PVV-leider negen nieuwe filmpjes aan waarin hij „het gevaar van de islam” en „de noodzaak tot deislamiseren” uitlegt. De filmpjes hebben vooralsnog de naam Fitna 2 tot en met 10 gekregen.

De eerste Fitna-film van de PVV-leider werd gepubliceerd in 2008. De zestien minuten durende film ging over de Koran:.Wilders maakte de productie om „de gevaren van de Koran en islam te laten zien”.

 Follow  Geert Wilders   ✔@geertwilderspvv

In 2008 bracht ik over de Koran de korte film Fitna uit, die binnen drie uur meer dan drie miljoen keer werd bekeken. (1) 1:45 PM – 9 Apr 2017

View image on Twitter

Follow Geert Wilders  ✔@geertwilderspvv

Ik werk nu aan 9 nieuwe delen, Fitna 2 t/m 10. Korte filmpjes met heldere uitleg over gevaar vd islam en de noodzaak tot#deislamiseren (2) 1:45 PM – 9 Apr 2017

KWETSEN

De Nederlandse regering leverde destijds zware kritiek op de film. Kort na de publicatie zei toenmalig premier Balkenende het verschijnen van de film te betreuren. Ook constateerde hij dat de film slechts tot doel had anderen te kwetsen.

Lees ook: Ook Brits parlement weert Fitna

„In de film wordt de Islam gelijk gesteld met het plegen van gruweldaden”, aldus Balkenende. „Wij verwerpen deze voorstelling van zaken. Het overgrote deel van de moslims verwerpt extremisme en geweld. De slachtoffers zijn vaak ook moslims.”

„Wij betreuren het dan ook dat de heer Wilders deze film naar buiten heeft gebracht. Wij zien niet welk doel deze film dient, anders dan het kwetsen van gevoelens. Deze mogen overigens nooit een excuus zijn voor agressie en bedreigingen.”

NETTE FILM

Fitna leidde internationaal ook tot veel ophef. De Iraanse regering noemde de film ‘anti-islamitisch’ en ‘beledigend’, en ook Indonesië uitte kritiek. Volgens de regering is de film misleidend, racistisch en schadelijk voor de interreligieuze dialoog. In Pakistan werd gedemonstreerd.

Wilders zelf sprak van „een nette film” die binnen de grenzen van de wet is gebleven. „Mijn film is niet bedoeld om rotzooi uit te lokken”, zei Wilders na het uitkomen van de productie.

Het vervolg op Fitna, die over de profeet Mohammed zou gaan, had eigenlijk in 2010 moeten verschijnen maar werd steeds uitgesteld.

tags: geert wilders  pvv  politiek  islam  geloof  religie

Screen Shot 2017-04-09 at 17.17.20

Wilders gaat de boel weer eens op stelten zetten met Fitna-filmpjes …

Gewoon omdat het kan.

Dagelijkse Standaard 09.04.2017 Geert Wilders heeft laten weten dat hij een reeks nieuwe films gaan maken. Voorlopig heten ze Fitna 2 tot en met 10. De idee achter de filmpjes is dat hij graag wil uitleggen waarom het noodzakelijk is voor Nederland en de rest van Europa om te “de-islamiseren.”

Fitna werd uitgebracht in 2008. Het vervolg, dat over het leven van de islamitische profeet Mohammed zou gaan, zou eigenlijk uitkomen in 2010, dus twee jaar later. Dat werd echter steeds uitgesteld, ongetwijfeld mede door druk van bovenaf én doordat Wilders op dat moment juist het kabinet Rutte I ging gedogen.

Nu wil Wilders dus toch doorgaan met zijn filmproject:

Afbeelding weergeven op Twitter

Volgen  Geert Wilders    ✔@geertwilderspvv

I am working now on 9 new episodes, Fitna 2 ->10. Short movies explaining the danger of Islam and the necessity to #deislamize (2)  14:05 – 9 Apr 2017

Het moge duidelijk zijn dat in Nederland iedereen het recht heeft om dit soort films te maken. Daar kan en mag niet aan getoornd worden. Wilders heeft dat recht dus ook, hoewel het misschien enigszins frappant is dat een parlementariër zich als een soort van hobby-filmmaker beschouwt. Maar goed, dat mag in principe natuurlijk gewoon.

Dat gezegd hebbende vraag je je wél af wat Wilders hiermee hoopt te bereiken, behalve dan meer aandacht voor hem persoonlijk. Er zijn Amerikaanse (en Nederlandse) denktanks genoeg die zulkje films al gemaakt hebben of dat ongetwijfeld best zouden willen doen. Daar hebben ze Wilders niet voor nodig.

Dus, tja, aan de ene kant heeft Wilders het volste recht om dit soort films te maken, maar aan de andere kant kan ik niet anders dan me hardop afvragen wat hij daar precies mee hoopt te bereiken, behalve dan wat gratis (wereldwijde) aandacht voor hem persoonlijk en wellicht voor zijn partij.

Wel een tip voor de zogenaamde ‘islamitische wereld’: de beste manier om hierop te reageren is door het te negeren óf door rustig met Wilders in debat te gaan. Wat je vooral niet moet doen is roepen dat het allemaal niet kan, dat hem de mond gesnoerd moet worden, of erger.

Ja, dat is inderdaad een extra gratis tip. Doe er je voordeel mee, zou ik zeggen.

Reeks Fitna’s op komst

Telegraaf 09.04.2017 Geert Wilders komt met een reeks aan opvolgers voor zijn spraakmakende film Fitna. De PVV-voorman kondigt vandaag aan dat hij met negen nieuwe, korte delen komt.

Fitna ging over de Koran, de Fitna’s 2 t/m 10 liggen ervan in het verlengde en de ’noodzaak tot de-islamiseren’. Wilders zegt de filmpjes ’op alle mogelijke manieren’ te zullen verspreiden. „Het worden negen korte filmpjes met uitleg over de islam en waarom het een gevaar is en een nog groter gevaar zal worden”, stelt Wilders. „En dat we echt snel wat moeten doen.”

Hij wil nog niet vertellen wanneer de eerste opvolger uit de reeks zal verschijnen. In 2008 zorgde deel 1 van Fitna voor grote nervositeit in het kabinet. Nederlandse ambassades in islamitische landen werden gewaarschuwd en in het buitenland werd preventief verteld dat de film van Wilders niet namens de Nederlandse regering werd verspreid.

Uitzending

Zo moest voorkomen worden dat Nederland, Nederlanders of Nederlandse bedrijven in het buitenland doelwit werden van boze moslims die aanstoot zouden konden nemen aan de film.

 Volgen  Geert Wilders   @geertwilderspvv

In 2008 bracht ik over de Koran de korte film Fitna uit, die binnen drie uur meer dan drie miljoen keer werd bekeken. (1) 13:45 – 9 Apr 2017

Afbeelding weergeven op Twitter

Volgen  Geert Wilders  ✔@geertwilderspvv

Ik werk nu aan 9 nieuwe delen, Fitna 2 t/m 10. Korte filmpjes met heldere uitleg over gevaar vd islam en de noodzaak tot #deislamiseren (2)  13:45 – 9 Apr 2017

Wilders kondigt ‘Fitna 2 tot en met 10’ aan: dit wil hij bereiken

Elsevier 09.04.2017 PVV-leider Geert Wilder werkt aan zeker negen vervolgfilmpjes op zijn controversiële film Fitna. Fitna kwam uit in 2008 en zorgde voor internationale ophef.

Volgens Wilders zijn ‘Fitna 2 tot en met 10’ in de maak. Op Twitter kondigt hij aan te werken aan een reeks ‘korte filmpjes met heldere uitleg over gevaar van de islam en de noodzaak tot deislamiseren’.

Lees ook: Wilders wil groots uitpakken bij verkiezingen gemeenteraad

Fitna 2?

‘In 2008 bracht ik over de Koran de korte film Fitna uit, die binnen drie uur meer dan drie miljoen keer werd bekeken,’ schrijft Wilders op Twitter. De leider van de PVV – die na de verkiezingen 20 zetels bezet in de Tweede Kamer – hoopt in zijn films meer duidelijk te maken over het effect van de islam op onze samenleving.

Overigens kondigde Wilders al eerder een vervolg aan op Fitna. In 2010 zou deel twee uitkomen, met meer informatie over de profeet Mohammed. De productie van de film werd steeds uitgesteld en het vervolg is nooit uitgekomen.

Ambities van Wilders

Wilders kondigde deze week ook zijn ambities aan voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. In zestig gemeenten hoopt hij zetels te winnen met zijn PVV. De verkiezingen worden gehouden in het voorjaar van 2018, op 21 maart.

Afbeelding weergeven op Twitter

 Volgen  Geert Wilders   ✔@geertwilderspvv

Ik werk nu aan 9 nieuwe delen, Fitna 2 t/m 10. Korte filmpjes met heldere uitleg over gevaar vd islam en de noodzaak tot #deislamiseren (2)  13:45 – 9 Apr 2017

Eerder kondigde Wilders al aan in Rotterdam mee te doen om zetels in de gemeenteraad. Hiermee vist hij in de vijver van Leefbaar Rotterdam, de partij van van Pim Fortuyn die in 2002 een grote overwinning boekte.

Bauke Schram  Bauke Schram (1993) is sinds april 2016 online redacteur bij Elsevier

Tags: deislamiseren Fitna Geert Wilders islam

april 10, 2017 Posted by | 2e kamer, fitna, geert wilders, moslim, politiek, PVV | , , , , , , , , , , | 1 reactie

Verhoogde dreiging aanslagen door extremisme – deel 9

Islamitische Staat IS

De Tweede Kamer wil volgende week met het kabinet in debat over het gevaar van terugkerende jihadisten. De Kamer is geschrokken van een rapport hierover van de inlichtingendienst AIVD. 

Daarin waarschuwt de dienst woensdag dat meer Nederlandse jihadisten terug willen naar huis nu zij in Syrië en Irak in het nauw raken.

AD 12.07.2017

AD 12.07.2017

Het gaat volgens de AIVD om ervaren en geharde strijders die zich hier zouden kunnen toeleggen op het voorbereiden en plegen van aanslagen of het rekruteren van nieuwe strijders.

AD 25.08.2017

AD 25.08.2017

PVV-leider Geert Wilders had op het debat aangedrongen. De ministers Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Stef Blok (Veiligheid en Justitie) komen opdraven. Volgende week vergadert de huidige Tweede Kamer voor het laatst.

De volgende jihadistengolf die wordt verwacht in Nederland, zal gevaarlijker zijn dan voorheen. Terugkerende jihadisten uit door Islamitische Staat (IS) bezette gebieden vormen een grote dreiging, hoewel het om relatief kleine aantallen gaat.

Nu IS steeds meer terrein verliest en niet meer lijkt opgewassen tegen het Syrische en Iraakse leger en bijvoorbeeld de internationale coalitie, vreest de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) voor een ‘stortvloed aan jihadisten’.

Jihadisten in Nederland: zijn we wel voorbereid op terugkeerders

Harde ideologie en wapentraining

Nederlanders die zich aansloten bij IS in Syrië en Irak worden verwacht in groten getale terug te keren, blijkt uit een nieuw rapport van de AIVD. De AIVD verwacht ook dat (ex-)jihadisten zich weer zullen aansluiten bij de ‘vluchtelingenstroom’ om zo Europa binnen te komen.

De IS-leden die nu terugkeren, verbleven waarschijnlijk veel langer in het ‘kalifaat’ dan hun voorgangers. De AIVD vermoedt dat de toekomstige terugkeerders ‘ideologisch meer gehard’ zijn. ‘Ze bleven langer in het strijdgebied, kregen wapentraining, deden strijdervaring op en bouwden aan hun jihadistische netwerk,’ aldus de AIVD. ‘Van iedere terugkeerder afzonderlijk moet worden vastgesteld hoe groot de dreiging is die van hem of haar uitgaat, wat er nodig is om die dreiging het hoofd te bieden.’

Van de 280 jihadisten die vanuit Nederland naar Syrië en Irak zijn gereisd, bevinden 190 zich nog in IS-gebieden. Zo’n 40 IS-leden zijn omgekomen in de strijd voor het ‘kalifaat’ en 40 jihadisten zijn al teruggekeerd.

Ontwikkeling Nederlandse uitreizigers en terugkeerders BRON: AIVD

Ontwikkeling Nederlandse uitreizigers en terugkeerders BRON: AIVD

Wat te doen met jihadkinderen

Ook overweegt de AIVD een ander beleid rond ‘jihadkinderen’, de kinderen van Syriëgangers uit Nederland. Niet alleen vormen deze minderjarigen een veiligheidsrisico, de kinderen kampen vaak ook met trauma’s en mentale problemen.

Lees ook: angst voor jihadistenstroom naar Europa na val van Mosul

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) Dick Schoof zegt zich zorgen te maken over zeker tachtig kinderen van Nederlandse jihadisten die naar gebieden van IS zijn gereisd.

Van de kinderen in IS-gebieden is ongeveer de helft daar geboren. In bepaalde gevallen gaat het ook om minderjarigen die zelf naar door IS bezette gebieden zijn gereisd. Jongens vanaf 9 jaar kunnen al een ‘concreet veiligheidsrisico’ vormen voor Nederland, zegt Schoof tegen De Telegraaf. Voorlopig is het terughalen van jihadkinderen niet wenselijk.

Den Haag als voorbeeld

De Haagse aanpak van jihadisme en terugkeerders uit het kalifaat kan rekenen op aandacht uit de hele wereld. Zo’n 300 terrorisme-experts uit meer dan 20 landen zijn in de Hofstad voor het congres om ervaringen uit te wisselen.

Dat de gemeente Den Haag het congres organiseert, is niet zo vreemd. ‘Wij zijn al heel lang met dit onderwerp bezig’, zegt burgemeester Jozias van Aartsen. ‘De manier waarop we het hier aanpakken, daar wordt door anderen met interesse naar gekeken. Dus we vertellen ook graag hoe we dat doen en hebben gedaan.’

Al in 2013 stond jihadisme op de agenda, vertelt politiechef Paul van Musscher bij de opening van het congres. ‘Toen nog bijna niemand van IS en Syriëgangers had gehoord, zat er bij ons al een rechercheteam op.’ Hij doelt op het onderzoek naar vermeende ronselaars, dat later leidde tot de grote rechtszaak. Dat was volgens hem mogelijk doordat al vroeg vanuit de wijk mensen signalen durfden af te geven.

Nauwe contacten

Terrorisme-expert Richard Barrett bevestigt dat de Haagse aanpak een goede is. ‘Ten eerste omdat de politie nauwe contacten heeft in de wijken. Dat is heel belangrijk, want in de wijk weten ze wie goed en slecht zijn. Of wie vatbaar zijn om op het verkeerde pad te raken.’ Maar daarnaast, stelt Barrett, verliest men in Den Haag de rechtsstaat niet uit het oog.

Hoofdofficier van justitie Bart Nieuwenhuizen bevestigt dat. ‘Terugkeerders worden opgepakt, dat is gewoon heel duidelijk. En dan gaan we eerst uitzoeken of er sprake is van strafbare feiten.’ Met het proces tegen de jihadronselaars was Den Haag de eerste die zoiets probeerde. ‘Het was spannend, want in feite moesten wij bewijzen wat iemand in zijn hoofd dacht. Maar dat is gelukt.’

Jaarverslag 2016

In het jaarverslag stelt de AIVD in het algemeen dat ‘de dreiging tegen Nederland is toegenomen’. Ze doelt daarbij op het blijvende risico van een aanslag door IS of al-Qaida, maar ook door ‘heimelijke politieke beïnvloeding door Rusland’. Vooral de cyberdreiging vanuit Rusland neemt al enige tijd toe.

Dreigingsbeeld terrorisme nederland 46 november 2017

Dreigingsbeeld  Terrorisme Nederland 45 juni 2017

Nationaal vrijheidsonderzoek 2017

AIVD Jaarbeeld 2016

AIVD Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2016 Aanbiedingsbrief  Tweede Kamer bij jaarverslag 2016

tk-aanbieding-van-het-dreigingsbeeld-terrorisme-nederland-44-en-openbare-nota-minderjarigen-bij-isis

tk-bijlage-1-voortgangsrapportage-integrale-aanpak-jihadisme

tk-bijlage-2-moties-en-toezeggingen

tk-bijlage-dreigingsbeeld-terrorisme-nederland-44

Veiligheid-in-een-wereld-van-verbindingen 2017

Jihadistische vrouwen een niet te onderschatten dreiging

Download ‘AIVD-publicatie ‘Jihadistische vrouwen, een niet te onderschatten dreiging”

Bijlagen;

Vrouwen factor van betekenis binnen jihadisme

Zie ook;

zie ook: Verhoogde dreiging aanslagen door extremisme – deel 8

zie ook: Verhoogde dreiging aanslagen door extremisme – deel 7

zie ook: Verhoogde dreiging aanslagen door extremisme – deel 6

zie ook: Verhoogde dreiging aanslagen door extremisme – deel 5

zie ook: Verhoogde dreiging aanslagen door extremisme – deel 4

zie ook: Verhoogde dreiging aanslagen door extremisme – deel 3

zie ook: Verhoogde dreiging aanslagen door extremisme – deel 2

zie ook: Verhoogde dreiging aanslagen door extremisme – deel 1

Ook vrouwelijke jihadisten vormen volgens de AIVD een groot veiligheidsrisico

Nu IS in toenemende mate mannelijke strijders verliest, krijgen vrouwen ook een geweldstaak

VK 17.11.2017 Vrouwelijke jihadisten doen nauwelijks onder voor hun mannelijke collega’s in hun toewijding aan de gewelddadige ideologie. Ze vormen hierdoor een groot veiligheidsrisico. Dat meldt de AIVD in het rapport ‘Jihadistische vrouwen, een niet te onderschatten dreiging’. Daarin omschrijft de dienst het geweldspotentieel van vrouwelijke jihadisten uit Nederland.

Volgens de veiligheidsdienst zijn er sinds 2012 minstens 80 vrouwen uit Nederland naar Syrië of Irak gereisd en sloot het merendeel zich aan bij de terreurorganisatie Islamitische Staat. Daarvan zijn er inmiddels meer dan tien teruggekeerd.

Het getal dat de AIVD noemt ligt beduidend hoger dan de 56 vrouwelijke uitreizigers die vermeld staan in de databank die eerder dit jaar werd samengesteld door onderzoekers bij The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS), een kennisinstituut over veiligheidsvraagstukken.

‘Dat getal van 80 geloof ik meteen’ zegt onderzoeker Reinier Bergema van HCSS. ‘Onze database bevat gegevens van 56 vrouwen, maar omvat niet het totale aantal uitreizigers en kent nog een aantal blinde vlekken.’

IS staat vrouwen sinds kort een actievere rol toe bij het plegen van jihadistisch geweld

Ondanks het uiteenvallen van het kalifaat zijn er volgens de AIVD nog altijd vrouwen die zich bij IS in Syrië of Irak proberen aan te sluiten. De vrouwen die in IS-gebied verblijven, zijn vaak langdurig blootgesteld aan geweld en hebben de tijd gehad om een internationaal jihadistisch netwerk op te bouwen.

Bij een eventuele terugkeer naar Nederland zullen zij niet direct afstand doen van hun gewelddadige ideeën en contacten. Bovendien staat IS ze sinds kort een actievere rol toe bij het plegen van geweld. Als voorbeeld noemt de AIVD drie Franse vrouwen die in september 2016 in opdracht van IS een aanslag met gasflessen probeerden te plegen op een treinstation in Parijs.

Deskundigen van The Soufan Group, een gerenommeerd onderzoeksbureau naar terrorisme, vroegen zich in een rapport van afgelopen oktober echter af of vrouwen daadwerkelijk een grote rol zullen spelen in toekomstig jihadistisch geweld. Dat zou een drastische koerswijziging betekenen voor terreurorganisatie met vastgeroeste kijk op vrouwelijke onderdanigheid.

Nederlandse vrouwen in het kalifaat vervulden eerst voornamelijk een rol in de verspreiding van IS-propaganda. Nu IS in toenemende mate mannelijke strijders verliest, krijgen vrouwen ook een geweldstaak. Nederlandse vrouwen bij IS hebben wapentraining gekregen. Een aanzienlijk aantal van hen heeft ook toestemming gekregen om een zelfmoordgordel te dragen. Sommigen wensen ook actief op het slagveld te zijn voor IS.

Er gaat ook een indirecte dreiging uit van vrouwelijke jihadisten. Door het verrichten van ondersteunende activiteiten – geld inzamelen, propaganda verspreiden, kinderen jihadisme bijbrengen – spelen ze een belangrijke rol bij de uitbreiding van jihadistisch gedachtegoed.

Door het verrichten van ondersteunende activiteiten spelen ze een belangrijke rol bij de uitbreiding van jihadistisch gedachtegoed

Het bekendste voorbeeld van een teruggekeerde vrouwelijke jihadist – de Zoetermeerse Laura H. – werd deze week vanwege zulke ondersteunende activiteiten veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 maanden, waarvan 13 voorwaardelijk. Door te zorgen voor haar gezin in het kalifaat droeg ze volgens de rechtbank bij aan het plegen van terroristische misdaden.

Bij terugkeer in Nederland werd H. opgepakt en bracht ze een jaar door in de zwaarbewaakte terreurafdeling van gevangenis Vught. H. werd ervan verdacht door IS op pad te zijn gestuurd met een terreuropdracht. Enkele weken geleden werd die verdenking door het Openbaar Ministerie ingetrokken. H. maakte aannemelijk dat ze daadwerkelijk van haar radicaal gedachtegoed is afgestapt.

Volgens de AIVD telt Nederland op dit moment honderd vrouwen die in de ban zijn van het jihadisme. Dit zijn vaak vrouwen die tijdens een spirituele zoektocht via sociale media en lezingen in contact komen met jihadisten. Eenmaal geradicaliseerd proberen jihadistische vrouwen in Nederland ook mensen in hun omgeving mee te krijgen in hun radicaal gedachtegoed.

De dreiging van eventuele terugkeerders uit het kalifaat lijkt alleen maar te zijn toegenomen. Deze week berichtte de Britse nieuwszender BBC over een geheime overeenkomst tussen westerse coalitietroepen, Koerdische strijders en IS. Hierbij zouden IS-strijders een veilige uitweg zijn geboden uit het zwaar belegerde Raqqa – de hoofdstad van het kalifaat – in ruil voor een staakt het vuren.

Onder deze IS-strijders zouden ook westerlingen zitten. Enkelen wisten vervolgens naar Turkije te vluchten en zijn onder de radar gedoken.

Dit schreven we eerder over jihadgangers;

Ze gingen in drie golven, zijn man en vaak van Marokkaanse afkomst: dit zijn de jihadgangers
Bijna eenvijfde is bekeerling en bijna de helft heeft een Marokkaanse achtergrond: een Haagse onderzoeker brengt de Nederlandse jihadgangers in kaart. De belangrijkste conclusies.

Ze vertrokken voor een leven in het kalifaat. Dit is het verhaal van jihadbruiden uit Nederland en andere EU-landen
Als Nederlandse, Belgische en andere buitenlandse vrouwen van IS-strijders hadden ze status in het kalifaat. Nu dat bijna ineengestort is, zitten ze in vluchtelingenkampen in Noord-Syrië, met hun kinderen die in IS-gebied zijn geboren en geen papieren hebben. Wat nu?

Nu IS bijna al haar grondgebied kwijt is, is de vraag: waar zijn de buitenlandse IS’ers gebleven?
Buitenlandse IS-strijders zijn Raqqa ontvlucht in de laatste dagen van de slag om de voormalige hoofdstad van het kalifaat, stelt de Britse omroep BBC.

Volg en lees meer over:  JIHADISME   NEDERLAND   BUITENLAND  ISLAMITISCHE STAAT (IS)

ISLAMITISCHE STAAT;

BEKIJK HELE LIJST

AIVD waarschuwt voor groeiende dreiging Nederlandse jihadvrouwen 

NU 17.11.2017 In Nederland zijn ongeveer honderd vrouwen die een jihadistisch gedachtegoed aanhangen. Daarbovenop zijn sinds 2012 naar schatting tachtig radicaalislamitische vrouwen afgereisd naar het strijdgebied in Syrië en Irak.

De dreiging die beide groepen vormen voor Nederland neemt toe, zeker nu het kalifaat is afgebrokkeld en uitreizigers mogelijk terugkeren. Een klein deel is bereid geweld te gebruiken.

Daarvoor waarschuwt de veiligheidsdienst AIVD vrijdag in een rapport over de rol van vrouwen binnen het jihadisme.

Het is de eerste keer dat de dienst met deze aantallen naar buiten komt, meldt een woordvoerster. Volgens de dienst moet de rol van vrouwen in het jihadisme niet worden onderschat. Ze zijn vaak erg toegewijd aan de jihadistische zaak, zowel de vrouwen in Nederland als in het strijdgebied.

Vrouwen werden tot nu merendeels op de achtergrond ingezet, maar omdat IS nu in het nauw zit en een tekort aan strijders heeft, worden ze actiever bij de strijd en het geweld betrokken. Vrouwen in het strijdgebied hebben van IS toestemming gekregen om wapens en zelfmoordgordels te dragen. ”Een aanzienlijk aantal Nederlandse vrouwen doet dit ook”, aldus het rapport. Sommige vrouwen hebben daar volgens de AIVD een wapentraining gekregen.

Netwerk

De jihadvrouwen die op dit moment nog in het strijdgebied zijn, zitten daar al zeker drie jaar en bouwden vaak een groot jihadistisch netwerk op. Meer dan tien vrouwen zijn teruggekeerd naar Nederland, veelal vóór 2015.

Daarna is het moeilijker geworden, ook omdat IS terugkeer tegenhoudt. Weliswaar zijn teruggekeerde vrouwen vaak teleurgesteld, toch houdt een flink deel vast aan het jihadistische gedachtegoed.

De AIVD denkt verder dat tenminste honderd Nederlandse kinderen in het strijdgebied zitten. Hoeveel kinderen de Nederlandse vrouwen daar inmiddels erbij hebben gekregen, is niet duidelijk. De kinderen van deze jihadvrouwen, zowel in Nederland als in het strijdgebied, worden vaak geïndoctrineerd met het jihadistische gedachtegoed. De AIVD spreekt hierbij van een indirecte dreiging en ook die neemt toe.

Tijdlijn: Hoe het kalifaat van IS opkwam en afbrokkelde

lees meer over: Jihadisme AIVD

AIVD: dreiging terugkerende IS-vrouwen niet onderschatten

NOS 17.11.2017 De rol van vrouwen binnen jihad-groepen moet niet worden onderschat. De inlichtingendienst AIVD waarschuwt dat terreurgroep IS een toenemend tekort heeft aan strijders en daarom sinds kort vrouwen een actievere en meer gewelddadige rol gunt.

Als dat zo doorgaat, kunnen vrouwen in het strijdgebied in Syrië en Irak, maar ook in Nederland een grotere bedreiging gaan vormen, vreest de AIVD (.pdf). De waarschuwing van de inlichtingendienst is gericht aan organisaties die mogelijk met terugkeerders te maken krijgen, zoals OM en politie, maar ook gemeenten en scholen.

Aanslagen

In Nederland zijn volgens de dienst zo’n honderd vrouwen die er extremistische islamitische denkbeelden op nahouden. Ze zijn in veel gevallen net zo toegewijd aan de jihad als mannen. Sinds 2012 zouden zeker tachtig vrouwen uit Nederland naar Syrië en Irak zijn gereisd, van wie het overgrote deel zich heeft aangesloten bij IS. Nog niet eerder is zo’n groot aantal vrouwen in jihadistisch strijdgebied geweest.

Door hun aanwezigheid in het strijdgebied en hun toewijding bestaat de mogelijkheid dat vrouwen in Nederland een aanslag plegen. Volgens de AIVD zijn in Europa verschillende gevallen bekend van vrouwen die namens IS geweld wilden gebruiken. Daarbij kunnen ze geïnspireerd zijn door jihadistische propaganda, of ze worden door IS tot gewelddadige acties gestimuleerd.

Terugkeren

De AIVD signaleert verder dat naarmate IS in Syrië en Irak verder wordt teruggedrongen, er meer Nederlandse vrouwen zullen proberen om weg te komen uit het gebied. De vrouwen die nu terugkeren zijn anders dan vrouwen die voor dit jaar al zijn teruggekomen. Die waren gemiddeld een half jaar in het strijdgebied, terwijl degenen die er nu nog zijn zo’n drie jaar in Syrië of Irak zijn geweest.

Doordat zij aanzienlijk langer in het gebied waren zijn die vrouwen ook langer blootgesteld aan de gewelddadige ideologie. Ook hebben ze meer contacten in radicaal-islamitische kringen. Dat leidt tot de conclusie dat een aanzienlijk deel van de terugkerende vrouwen haar radicale ideeën zal blijven koesteren.

Ook de inzet van vrouwen op het strijdveld door IS heeft gevolgen: ze kunnen omkomen of met geweldservaring terugkomen in Nederland. IS stond tot voor kort het plegen van aanslagen door vrouwen niet toe, maar nu vrouwen worden ingezet in de strijd kunnen ze geïnspireerd raken om ook in Nederland geweld te gebruiken.

Laura H.

Deze week deed de rechter uitspraak in de zaak tegen Laura H., een Nederlandse vrouw die uit IS-gebied was teruggekeerd. Zij werd veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan dertien maanden voorwaardelijk.

Volgens de rechter wist ze heel goed wat ze deed toen ze met haar man naar IS-gebied in Syrië reisde. Ze was op de hoogte van de misdaden van IS en ze wist ook dat haar man mee ging vechten.

Door te zorgen voor haar gezin had ze een ondersteunende rol bij het plegen van terroristische misdrijven, was het vonnis van de rechter. Doordat Laura H. al een jaar in voorarrest had gezeten hoefde ze niet terug naar de gevangenis

BEKIJK OOK;

IS ook uit laatste stad in Irak verjaagd

Tegoeden van weer 9 Nederlandse terroristen bevroren

Jihadisten mogen bij verstek berecht worden

Honderd jihadistische vrouwen in Nederland mogelijk tikkende tijdbom

AD 17.11.2017 Er zijn bijna honderd jihadistische vrouwen in Nederland die minstens zo fanatiek zijn als de mannen. Veiligheidsdienst AIVD is bevreesd dat ze zelfs gewelddadig kunnen worden en een aanslag plegen.

Dat meldt de AIVD in een publicatie over jihadistische Nederlandse vrouwen. Volgens de veiligheidsdienst zoekt IS naar nieuwe mogelijkheden nu er een tekort aan strijders is ontstaan en het kalifaat afbrokkelt. Alles wordt aangegrepen om de totale nederlaag te voorkomen.

Vrouwen van de moslimextremisten zijn niet langer aan huis gekluisterd om voor hun strijdende man en de kinderen te zorgen. Er is een absurde emancipatie gaande onder de jihadisten. ,,Sinds kort staat IS vrouwen een actievere en gewelddadige rol toe. Wanneer deze ontwikkeling zich doorzet, kunnen jihadistische vrouwen in het strijdgebied en in Nederland een grotere geweldsdreiging vormen. De laatste twee jaar heeft een aantal jihadistische vrouwen in Europa geprobeerd een aanslag te plegen’’, laat de AIVD weten. Zo waren het in september 2016 geradicaliseerde vrouwen die een auto gevuld met gasflessen en benzine achterlieten bij de Notre-Dame in Parijs.

Vrouwen zijn minstens zo toegewijd aan het jihadisme als mannen, aldus Veiligheidsdienst AIVD.

,,Deze vrouwen zijn minstens zo toegewijd aan het jihadisme als mannen”, waarschuwt de AIVD. Hun rol mag niet onderschat worden. Het gaat om jonge vrouwen, ruim de helft is jonger dan 25 jaar.

Naast de 100 jihadistische vrouwen in Nederland zijn er sinds 2012 ook minstens 80 vrouwen uit Nederland naar Syrië en Irak gereisd. Niet eerder waren er zoveel Nederlandse vrouwen in het jihadistische strijdgebied. Het overgrote deel sloot zich aan bij Islamitische Staat.

Propaganda

Niet alle jihadistische vrouwen zijn tikkende tijdbommen. Maar ook zonder de wapens op te pakken voor de gewelddadige religieuze strijd kunnen de jihadistische vrouwen een bedreiging vormen. Ze rekruteren anderen, produceren propaganda en ze zamelen geld in voor de jihadistische strijd. Daarnaast voeden ze hun kinderen op met het jihadistische gedachtegoed waarin de verheerlijking van de gewelddadige religieuze strijd centraal staat.

Ondanks de zware verliezen van Islamitische Staat in Syrië en Irak zijn er nog steeds vrouwen die willen vertrekken naar het kalifaat. De propaganda – alleen daar kan een islamitische vrouw echt zichzelf zijn – blijft aantrekkelijk voor geradicaliseerde moslima’s.

Gedachtegoed

Vrouwen die de ineenstortende Islamitische Staat juist ontvluchten en terug willen naar Nederland zijn eveneens een punt van zorg voor de AIVD. De vrouwen die er nu nog zijn, verblijven er gemiddeld al drie jaar, de meeste vrouwen vertrokken toen het kalifaat in 2014 werd uitgeroepen.

Al die tijd zijn ze blootgesteld aan geweld en groeide hun jihadistisch netwerk. Meer dan tien vrouwen zijn min of meer gedesillusioneerd teruggekeerd. De AIVD verwacht dat steeds meer Nederlandse vrouwen terugkeren uit het oorlogsgebied. ,,Waarschijnlijk behoudt een aanzienlijk deel na terugkomst in Nederland haar jihadistisch gedachtegoed en connecties”, aldus de veiligheidsdienst.

AIVD: ‘Onderschat vrouwelijke jihadisten niet’

Elsevier 17.11.2017 De AIVD waarschuwt voor het gevaar van jihadistische vrouwen in Nederland. De rol van vrouwen binnen het jihadisme moet niet worden onderschat, benadrukt de AIVD in een nieuwe publicatie.

In Nederland zijn op dit moment iets minder dan honderd vrouwelijke jihadisten, zo meldt de AIVD in Jihadistische vrouwen, een niet te onderschatten dreiging. Vrouwen zijn volgens de publicatie ‘minstens zo toegewijd aan het jihadisme als mannen’.

IS geeft vrouwen actievere en gewelddadigere rol

Naast de circa honderd vrouwelijke jihadisten die zich in Nederland bevinden, zijn er sinds 2012 minstens tachtig vrouwen uit Nederland naar het ‘kalifaat’ in Syrië en Irak gereisd. Het overgrote deel van hen sloot zich aan bij terreurbeweging Islamitische Staat (IS).

Lees ook; Waarom Boko Haram het liefst vrouwen inzet als terrorist

IS zou de laatste tijd een grotere, actievere en gewelddadige rol aan vrouwen binnen het jihadismetoedichten. Eerder speelden zij slechts een ondersteunende rol.

Zet deze ontwikkeling door, dan kunnen vrouwelijke jihadisten in zowel strijdgebieden als in Nederland een groter risico vormen, aldus de AIVD. De laatste twee jaar zou een onbekend aantal vrouwen hebben geprobeerd een aanslag te plegen in Europa. Een bekend voorbeeld is dat van de twee vrouwen die in september 2016 een auto vol gasflessen achterlieten bij de Notre Dame in Parijs.

Maar de vrouwen vormen niet alleen een gevaar door hun deelname aan aanslagen. Ook op andere vlakken weet IS ze goed in te zetten: zo spelen ze een grote rol bij de rekrutering van leden, het produceren en verspreiden van jihadistische propaganda, en bij het inzamelen van geld voor de gewapende strijd. Wat ze ook gevaarlijk maakt, is dat ze hun kinderen indoctrineren met terroristisch gedachtegoed. Er zitten ten minste honderd, vaak zeer jonge kinderen met een Nederlandse achtergrond in IS-gebied.

Terugkeerders behouden jihadistisch gedachtegoed en netwerk

Aangezien IS flink terrein verliest in Syrië en Irak, ontvluchten steeds meer leden van IS het gebied. Volgens de AIVD verschillen huidige terugkeerders van degenen die voor 2017 terugkwamen.

Meer over terugkeerders; Afshin Ellian: ‘Na val kalifaat: wat te doen met “onze” jihadisten?’

De vrouwen die nu nog in het ‘kalifaat’ zitten, verkeren gemiddeld al zo’n drie jaar in het strijdgebied in Syrië en Irak. Daardoor zijn ze langer blootgesteld aan geweld en terrorisme, en hebben ze vermoedelijk een internationaal netwerk van jihadisten opgebouwd. Ook hebben sommigen van hen wapentraining gehad. De AIVD gaat ervan uit dat een groot deel van hen het jihadistische gedachtegoed en sociale netwerk ‘in meer of mindere mate’ behoudt, ook bij terugkomst in Nederland en andere Europese landen.

    Elif Isitman (1987) is sinds oktober 2014 online redacteur bij Elsevier Weekblad.

Tegoeden van weer 9 Nederlandse terroristen bevroren

NOS 10.11.2017 Opnieuw zijn negen Nederlanders op de terrorismelijst gezet. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft zeven mannen en twee vrouwen toegevoegd aan de nationale sanctielijst terrorisme. Daarmee zijn hun bankpassen geblokkeerd en hun tegoeden bevroren. Zo moet worden voorkomen dat terroristische activiteiten vanaf een Nederlandse bankrekening kunnen worden gefinancierd.

De nationale terrorismelijst is geen opsporingslijst of lijst van meest gezochte terroristen, maar een lijst met personen en organisaties op wie zo’n bevriezingsmaatregel van toepassing is. Van mensen die op de lijst staan, worden ook de bijstand en zorg- en huurtoeslag stopgezet en ze kunnen geen hypotheek meer krijgen. Bovendien mogen anderen zoals familie en vrienden ook geen geld naar ze overmaken; die zijn als ze dat wel doen zelf ook strafbaar.

Twintigers

Het grootste deel van de mensen op de nationale terrorismelijst is betrokken bij terroristische activiteiten in Syrië en Irak. Van de mannen en vrouwen die nu zijn toegevoegd is de oudste 46 jaar en de jongste 19. De anderen zijn allen tussen de 22 en de 30 jaar.

Nederland dringt regelmatig aan op het gebruik van een Europese terrorismelijst, om te voorkomen dat iemand die op de nationale lijst staat, in een ander Europees land wel aan geld kan komen. Europese bevriezingen zouden de aanpak effectiever maken.

Ministerie voegt 2 vrouwen en 7 mannen toe aan terreurlijst

AD 10.11.2017 Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft besloten twee vrouwen en zeven mannen toe te voegen aan de zogenoemde nationale sanctielijst terrorisme. Zij zouden zich hebben aangesloten bij terroristische groepen. De maatregel zorgt er voor dat zij niet meer bij hun geld kunnen.

Tegoeden van de negen terroristen worden bevroren en hun pasjes geblokkeerd. Met de maatregel moet het voor hen lastiger worden om terreurdaden te plegen, of bij zo’n daad op een of andere manier betrokken te zijn.

Lees ook;

Sergeant die overliep naar IS staat op nationale terrorismelijst

Lees meer

Amsterdammer Anil S. op nationale terroristenlijst

Lees meer

Strijders

Op de terrorismelijst staan nu drie organisaties en 135 personen, van wie bijna een kwart vrouw. Het leeuwendeel is naar Syrië of Irak afgereisd om daar radicaalislamitische terreurorganisaties bij te staan. Voormalige strijders die zijn teruggekeerd gelden als mogelijk gevaar voor de Nederlandse samenleving.

NAVO waarschuwt voor aanslagen IS in Europa

NU 09.11.2017 Nu terreurbeweging IS in Syrië en Irak veel terrein heeft verloren, zou de organisatie meer aanslagen kunnen gaan plegen in het Midden-Oosten en daarbuiten, ook in Europa.

NAVO-chef Jens Stoltenberg waarschuwde daar donderdag voor bij een bijeenkomst van de internationale anti-IS-coalitie in Brussel.

”Dus we moeten waakzaam blijven en samenwerken. Dat is precies waarom we hier vandaag bijeen zijn. Ons werk is nog niet gedaan”, aldus Stoltenberg. De coalitie onder leiding van de VS bestaat uit 73 partijen, waaronder alle NAVO-landen en het militaire bondgenootschap zelf. Defensieminister Ank Bijleveld is ook bij het overleg.

Afghanistan kwam donderdag ook ter sprake. De NAVO-ministers besloten de trainingsmissie Resolute Support met drieduizend man uit te breiden tot zestienduizend. De Amerikanen voeren daarnaast gevechtsmissies uit tegen de Taliban.

”We kunnen in Afghanistan vechten en praten tegelijk”, zei commandant John Nicholson. ”De deur staat open voor de Taliban, maar als ze er niet doorheen gaan, wacht hun vernietiging.’’

Lees meer over: NAVO Islamitische Staat

Grapperhaus wil luchtreizigers in Schengengebied beter in de gaten houden

NOS 09.11.2017 Het kabinet wil meer zicht krijgen op reizigers die vliegen binnen de Schengenlanden. Hiertoe moet een speciale eenheid worden opgericht die passagiersgegevens verzamelt en analyseert om terrorisme en zware criminaliteit te bestrijden. De eenheid zal zich ook richten op vluchten binnen het Schengengebied.

Dit antwoorden minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat op Kamervragen van VVD en CDA. Ze verwijzen naar “het huidige dreigingsbeeld”.

De bewindslieden voegen eraan toe dat de principes van het Schengenakkoord geen geweld mogen worden aangedaan: dat betekent dat grenscontroles alleen worden gedaan aan de buitengrenzen van het Schengengebied.

Grapperhaus wil daarvoor binnenkort een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer sturen, dat een Europese richtlijn op dit gebied uitvoert.

Luchtvaartmaatschappijen

Het kabinet onderzoekt ook of luchtvaartmaatschappijen meer verplichtingen moeten krijgen bij vluchten van Nederland naar een ander Schengenland.

Bekeken wordt of de vervoerders gedwongen moeten worden om te controleren of de naam van de passagier op het identiteitsbewijs dezelfde is als die op het ticket. Nu mogen luchtvaartmaatschappijen dat wel doen, maar ze hoeven het niet.

Verandering in veiligheidsbeleid: Amsterdam plaatst betonblokken op drukke plekken

VK 09.11.2017 De gemeente Amsterdam is woensdag begonnen met het plaatsen van betonblokken op drukke plaatsen in de stad zoals de Dam en het Leidseplein. De obstakels moeten het daar onmogelijk maken met een auto of vrachtwagen op menigten in te rijden.

De plaatsing markeert een omwenteling in het veiligheidsbeleid in stad. Wijlen burgemeester Eberhard van der Laan en de hoofdstedelijke leiding van politie en justitie wilden lang niets van betonblokken weten. Een aanslag valt er niet mee te voorkomen, want het lukt nooit om de hele stad te beveiligen, was hun redenering. Terwijl zichtbare maatregelen wel het gevoel van onveiligheid vergroten. Bovendien: als je eenmaal aan zulke maatregelen begint, waar houdt het dan op, en wanneer besluit je om ze weer weg te halen?

Toen de organisator van een Kerstmarkt op het Museumplein in december vorig jaar na de aanslag in Berlijn besloot op eigen houtje blokken neer te zetten, gaf Van der Laan zelfs direct opdracht om de obstakels weer te verwijderen.

Veiligheidsgevoel

Mede naar aanleiding van de aanslag op de Ramblas in Barcelona deze zomer klonk de roep om blokken in de stad steeds sterker. Met name ondernemers in de binnenstad vroegen om de drukste plaatsen toch iets minder kwetsbaar te maken voor aanslagen met auto’s. Daarop besloot de burgemeester toch ‘onderzoek’ in te stellen naar het plaatsen van obstakels. ‘Inmiddels is het veiligheidsgevoel in de stad voor veel mensen zo gekanteld dat ze zich veiliger voelen als er blokken zijn’, stelt de woordvoerder van locoburgemeester Eric van der Burg.

We onderzoeken de komende tijd of en op welke plaatsen we op termijn voor andere oplossingen kunnen kiezen, aldus Woordvoerder gemeente Amsterdam.

Voorlopig plaatst de stad dus massieve betonblokken. ‘Maar we onderzoeken de komende tijd of en op welke plaatsen we op termijn voor andere oplossingen kunnen kiezen’, aldus de woordvoerder. In principe hebben palen die in het trottoir kunnen verzinken daarbij de voorkeur. ‘Die zijn alleen erg duur en op lang niet alle plekken in de stad zijn zulke oplossingen technisch mogelijk.’ Ook het tactisch plaatsen van straatmeubilair en kunstwerken is een alternatief dat de gemeente bekijkt.

Betonblokken rukken op in het straatbeeld;

‘Gebruik betonblokken liever niet als permanente oplossing’. Want het kan ook publieksvriendelijker, volgens terrorismedeskundige Rico Briedjal.

Bij de firma Engelen uit Ittervoort stond de telefoon roodgloeiend na verschillende aanslagen. ‘We hebben het zo ontzettend druk, iedereen wilde betonblokken.’

Volg en lees meer over: AMSTERDAM   MENS & MAATSCHAPPIJ   NOORD-HOLLAND   TERRORISME

Amsterdam beveiligt centrum met betonblokken

NOS 09.11.2017 Amsterdam is begonnen met het neerzetten van betonblokken op een aantal plaatsen in het centrum. De gemeente wil die plekken beveiligen tegen een terroristische aanslag met bijvoorbeeld een vrachtwagen.

In totaal plaatst de gemeente vannacht 96 betonblokken op onder meer de Dam en op het Leidseplein. Sommige van de blokken kunnen ook gebruikt worden als bankje. Ze wegen tussen de 400 en 500 kilo.

Wijlen burgemeester Van der Laan wilde lang niets weten van betonblokken in de stad tegen terrorisme. Ze zouden een gevoel van schijnveiligheid geven of zelfs de mensen het gevoel geven dat ze risico liepen in de stad. Daarnaast was het volgens de burgemeester onmogelijk om de hele stad op deze manier te beveiligen.

Centraal Station

De betonblokken rukken op in Amsterdam. Ook in en om het Centraal Station zijn ze te vinden.

Ook Rotterdam nam afgelopen jaar maatregelen om een aanslag in het centrum met een vrachtauto te voorkomen of in elk geval moeilijker te maken. De gemeente plaatste betonblokken, maar deed ook aan beveiliging in de vorm van bloembakken, fietsenrekken of gewoon paaltjes.

BEKIJK OOK;

NS plaatst blokken tegen voertuigen op Amsterdam Centraal

Rotterdam en andere steden beveiligen drukke plekken tegen auto-aanslagen

Betonblokken om bloemencorso Zundert te beveiligen

NS plaatst zelf betonblokken bij Amsterdam CS

Elsevier 27.10.2017 De NS heeft deze week beschermende betonblokken geplaatst rondom het Centraal Station in Amsterdam. Zowel aan de voor-, achter- als zijkant van het station zijn obstakels neergezet.

De betonblokken moeten voorkomen dat auto’s de stationshal kunnen binnenrijden. Volgens een NS-woordvoerder is de plaatsing ‘een nadrukkelijke wens van de NS’, schrijft Het Parool vrijdag.

Terughoudend Amsterdam

De gemeente ‘kijkt ook mee’, zegt de woordvoerder. Er zou geen actuele of concrete aanleiding zijn voor het plaatsen van de blokken, maar wel is het de bedoeling stations daarmee ‘veiliger en aangenamer’ te maken.


Lees ook; Simpel en goedkoop: het betonblok in strijd tegen terreur

De betonblokken zouden weer kunnen worden weggehaald als er ‘extra maatregelen zijn genomen die meer geïntegreerd zijn in de omgeving,’ aldus de woordvoerder. Het initiatief voor die maatregelen ligt bij de gemeente.

De gemeente Amsterdam is tot dusver zeer terughoudend geweest in het plaatsen van betonblokken tegen terreur, ondanks aanhoudende pleidooien van winkeliers in met name de Kalverstraat. De gemeente zou niet willen ‘zwichten voor terrorisme’. Bovendien zouden betonblokken verkeersremmend werken.

Vorige week werd wel bekend dat de gemeente op een vergelijkbare manier gaat proberen om ook andere drukke locaties in de stad te beschermen tegen aanslagen, bijvoorbeeld door het plaatsen van dergelijke blokken op de Dam, het Rokin en bij de wachtrij van de Heineken Experience.

Privaat initiatief

Steden als Rotterdam en Utrecht kwamen eerder wel met dergelijke maatregelen. In Rotterdam worden hindernissen geplaatst op plekken als de Witte de Withstraat en de Meent, en de hindernissen worden ook meegenomen bij de herinrichting van de Coolsingel. Bij ‘hindernissen’ moet worden gedacht aan betonblokken maar bijvoorbeeld ook fietsenrekken en bloembakken.

Volgens Elsevier Weekblad; Eric Vrijsen: Je moet het terroristen zo moeilijk mogelijk maken

Het Franse vastgoedconcern Klépierre nam zelf onlangs al fysieke maatregelen tegen het inrijden bij de Markthal en het winkelcentrum Alexandrium. Onlangs plaatste Klépierre ook betonblokken bij winkelcentrum Hoog Catharijne in Utrecht. Dat is het gevolg van Europees beleid van het bedrijf: winkelcentra van de onderneming in ruim vijftien Europese landen kregen bescherming als gevolg van de aanhoudende terreurdreiging.

   Elif Isitman (1987) is sinds oktober 2014 online redacteur bij Elsevier Weekblad.

‘We kunnen jihadgangers gewoon niet volgen’

Elsevier 27.10.2017 Madeleine van Toorenburg (CDA) is bezorgd over cijfers van de Amerikaanse denktank Soufan Center. Die meldde eerder vandaag dat 5600 jihadgangers zijn teruggereisd naar Europa.

‘Het risico van die terugkeerders is zeer groot en ze zijn bijna niet te volgen als ze terugkomen in Nederland,’ zegt van Toorenburg. ‘Komen ze aan op Schiphol, dan worden ze natuurlijk meteen opgepakt, maar vaker komen ze onbewaakt de grens over. Dat kun je nooit 100 procent voorkomen, ook niet als je grenscontrole invoert.’

Daarom pleit van Toorenburg voor invoering van de omstreden sleepnetwet. ‘Juist hierom moet de AIVD meer bevoegdheden krijgen. Alle tegoeden van jihadgangers zijn bevroren en ze hebben geen geldige papieren, dus ze moeten een keer bij elkaar aankloppen voor hulp. Zodra ze dan via internet met elkaar communiceren, kunnen worden opgespoord.

Nu kunnen zijn ze via internet niet te volgen.’ Tegenstanders van de sleepnetwet zien de maatregel als een inbreuk op de privacy. Mogelijk wordt er daarom in maart een referendum over georganiseerd.

Twee maatregelen in het regeerakkoord

Daarnaast wijst van Toorenburg op twee maatregelen die in het regeerakkoord zijn opgenomen; de verlengde voorlopige hechtenis en de strafbaarstelling van verblijf op door terroristen beheerst grondgebied. Ten slotte pleit het CDA-kamerlid voor een nauwere samenwerking met NGO’s. ‘Die hebben vaak lokaal veel beter zicht op waar jihadgangers zijn geweest en wat ze hebben gedaan.’

In het rapport dat vandaag naar buiten kwam staat dat doordat terreurbeweging Islamitische Staat (IS) in rap tempo terrein verliest jihadgangers zich snel zullen verspreiden. Ze vertrekken naar andere gebieden om daar de strijd voort te zetten, zoals Libië of Afghanistan. Een deel keert terug naar het thuisland.

Eenderde is teruggekeerd

Zo is eenderde van de Europese jihadhangers teruggekeerd. In Nederland gaat het om 50 strijders, maximaal 190 anderen zitten nog in IS-gebied.

Lees ook: Jihadisten in Nederland: zijn we wel voorbereid op terugkeerders?

‘Een IS-strijder, opgepakt in 2017, meldde dat in februari van dit jaar IS Europese rekruten nog steeds de optie biedt om zeven maanden te trainen voor de uitvoering van een terroristische aanslag in het buitenland. Strikt gesproken zijn deze getrainde terroristen niet zozeer terugkeerders, maar uitgezonden strijders, aangewezen om buiten het kalifaat te opereren,’ staat in het rapport.

Bij terugkomst opgepakt en berecht

Bij terugkomst in Nederland worden jihadisten opgepakt en berecht. Op deelname aan een terroristische organisatie staat een maximale celstraf van 15 jaar. Is er bewijs voor moord, dan kunnen ze ook tot levenslang worden veroordeeld, maar dat is vrijwel onmogelijk te verzamelen. Het Nederlands paspoort kan wel worden afgenomen als zij over een tweede nationaliteit beschikken.

Het nieuwe kabinet wil het OM meer bevoegdheden geven bij de veroordeling van jihadgangers. Zo kunnen zij in de toekomst dan standaard worden vervolgd voor genocide.

   Fleur Verbeek (1991) werkt sinds oktober 2017 op de webredactie. Ze studeerde Journalistiek aan de Hogeschool van Utrecht.

‘Derde van Europese IS-strijders is terug’

NU 27.10.2017 Een derde van de Europese IS-strijders is inmiddels teruggekeerd naar Europa. Van de voor zover bekend 280 Nederlanders die naar IS-gebied zijn afgereisd zijn er volgens de denktank vijftig teruggekeerd. Dat heeft de Amerikaanse denktank The Soufan Center uitgerekend.

Teruggekeerde Syriëgangers vormen een grote onzekerheid voor de landen waarnaar ze terugkeren, stelt het Soufan Center. In een nieuw rapport wordt gesteld dat er in totaal 5600 inwoners van 33 landen teruggekeerd. Dit zorgt voor grote uitdagingen voor de veiligheidsdiensten en handhavers in de landen, die veelal nog geen goede manier hebben gevonden om met de teruggekeerde IS-burgers om te gaan.

Uit de cijfers van het Soufan Center blijkt dat naar schatting 280 Nederlanders zijn afgereisd naar IS-gebied, van wie negentig vrouwen en negentig kinderen. Ongeveer vijftig mensen zouden ondertussen zijn teruggekeerd. Dat is een kleine groep in vergelijking met bijvoorbeeld Groot-Brittannië. Van de 850 Britten zouden er 425 zijn teruggekeerd.

Maatregelen

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) Dick Schoof zei begin oktober in gesprek met NU.nl dat Nederlandse jihadgangers die terugkeren harder worden aangepakt dan de mensen die eerder terugkwamen. “De jihadgangers die nu terugkomen uit Syrië of Irak worden beschouwd als een potentieel gevaar voor de nationale veiligheid”, aldus Stoof.

Zie ook: ‘Jihadgangers komen geleidelijk terug naar Nederland nu IS uit elkaar valt’

Lees meer over: Terrorisme in Europa Islamitische Staat

Derde van alle Europese IS-strijders weer thuis

NOS 27.10.2017 Een derde van de 5000 Europese staatsburgers die de afgelopen jaren naar Irak of Syrië reisden en zich aansloten bij IS, is inmiddels naar huis teruggekeerd. Dat staat in een rapport van de Amerikaanse denktank Soufan Center. In Nederland zijn vijftig van de 280 strijders naar huis teruggekeerd. Minder dan 190 Nederlandse IS-strijders verblijven momenteel nog in Syrië of Irak.

De denktank baseert zich op officiële cijfers van verschillende landen, maar ook op informatie van IS. Onder meer na de herovering van Mosul, Tal Afar en Raqqa werden uitgebreide ledenbestanden gevonden. In september beschikte Interpol dankzij de IS-administratie over de namen van 19.000 mensen die zich bij IS hebben aangesloten.

Risico op aanslagen

Volgens de denktank is het niet bekend of ze definitief zijn teruggekeerd, of dat ze weer thuis zijn om nieuwe IS-strijders te werven. Tussen juni 2014, toen IS het kalifaat uitriep, en februari 2017 werden in 29 landen in totaal 143 terreuraanslagen gepleegd, uitgevoerd of geïnspireerd door IS. Meer dan tweeduizend mensen kwamen bij die aanslagen om het leven. De betrokkenheid van teruggekeerde IS-strijders is tot dusver echter beperkt bleven, zegt het Soufan Center.

Dat betekent niet dat teruggekeerde IS-strijders geen gevaar vormen, in tegendeel. De denktank gaat ervan uit dat IS-leiders een beroep willen doen op teruggekeerde strijders. Die groep vormt een risico: “Als ze zich bij terugkomst net zo ontworteld en doelloos voelen als voor hun vertrek, dan zullen ze niet snel genoegen nemen met een ‘normaal’ leven.”

Vrijwilligers voor IS sinds uitroepen van het kalifaat in 2014 naar herkomst

West-Europa 5718
Landen van de voormalige Sovjet-Unie 8717
Noord-Amerika 439
Midden-Oosten 7054
Rest 18.089
Totaal 40.000

40.000 jihadisten

In totaal zijn 40.000 jihadisten vanuit allerlei landen naar Irak en Syrië gereisd, zowel voor als nadat daar het kalifaat was uitgeroepen. Velen zijn gedood. Inmiddels is IS bijna al zijn veroverde gebieden in Irak en Syrië kwijtgeraakt.

Minstens 5600 IS-strijders die in Syrië of Irak verbleven, zijn naar 33 landen teruggekeerd. Een deel van de terroristen heeft zich volgens het Soufan Center aangesloten bij militanten in Egypte, de Filipijnen, Afghanistan en Libië.

BEKIJK OOK;

Het kalifaat stort in, maar IS is nog lang niet verslagen

Teruggekeerde Syriëganger Laura H. hoeft van OM niet meer de cel in

Die duizenden IS-strijders, worden die na de val van het kalifaat berecht?

‘Een derde van Europese IS-strijders is terug’

AD 27.10.2017 Een derde van de Europese IS-strijders is inmiddels teruggekeerd naar Europa. Dat heeft de Amerikaanse denktank The Soufan Center uitgerekend. Van de 280 Nederlanders die naar IS-gebied zijn afgereisd zijn er volgens de denktank vijftig teruggekeerd.

Teruggekeerde Syriëgangers vormen een grote onzekerheid voor de landen waarnaar ze terugkeren, stelt het Soufan Center. Volgens het rapport zijn er in totaal 5600 inwoners van 33 landen teruggekeerd. Dit zorgt voor grote uitdagingen voor de veiligheidsdiensten en handhavers in de landen, die veelal nog geen goede manier hebben gevonden om met de teruggekeerde IS-burgers om te gaan.

Uit de cijfers van het Soufan Center dat naar schatting 280 Nederlanders zijn afgereisd naar IS-gebied, van wie 90 vrouwen en 90 kinderen. Ongeveer 50 mensen zouden ondertussen zijn teruggekeerd. Dat is een kleine groep in vergelijking met bijvoorbeeld Groot-Brittannië. Van de 850 Britten zouden er 425 zijn teruggekeerd.

5600 IS-strijders weer terug in Europa

Elsevier 27.10.2017 Een derde van alle IS-strijders die de afgelopen jaren zijn vertrokken naar het kalifaat, is weer terug in Europa. In totaal gaat het om zo’n 5.600 jihadisten.

In het Verenigd Koninkrijk en Denemarken ligt dat percentage zelfs op 50, meldt de Amerikaanse denktank Soufan Center. Volgens de denktank vormen terugkeerders de komende jaren een groot probleem voor de Europese veiligheid.

Doordat IS in rap tempo terrein verliest, zullen jihadgangers zich volgens het rapport verspreiden. Ze vertrekken naar andere gebieden om daar de strijd voort te zetten, zoals Libië of Afghanistan. Een deel keert terug naar het thuisland.

Eenderde is teruggekeerd

Zo is eenderde van de Europese jihadhangers teruggekeerd. In Nederland gaat het om 50 strijders, maximaal 190 anderen zitten nog in IS-gebied.

Lees ook: Jihadisten in Nederland: zijn we wel voorbereid op terugkeerders?

‘Een IS-strijder, opgepakt in 2017, meldde dat in februari van dit jaar IS Europese rekruten nog steeds de optie biedt om zeven maanden te trainen voor de uitvoering van een terroristische aanslag in het buitenland. Strikt gesproken zijn deze getrainde terroristen niet zozeer terugkeerders, maar uitgezonden strijders, aangewezen om buiten het kalifaat te opereren,’ staat in het rapport.

Bij terugkomst opgepakt en berecht

Bij terugkomst in Nederland worden jihadisten opgepakt en berecht. Op deelname aan een terroristische organisatie staat een maximale celstraf van 15 jaar. Ook kan hun Nederlands paspoort worden afgenomen als zij over een tweede nationaliteit beschikken.

Het nieuwe kabinet wil het OM meer bevoegdheden geven bij de veroordeling van jihadgangers. Zo kunnen zij in de toekomst ook worden vervolgd voor genocide.

     Fleur Verbeek (1991) werkt sinds oktober 2017 op de webredactie. Ze studeerde Journalistiek aan de Hogeschool van Utrecht.

Rutte III wil terugkerende jihadisten langer vasthouden

Elsevier 09.10.2017 Het formerende kabinet-Rutte-III wil terugkerende jihadisten langer vast kunnen houden. Momenteel kost het veel moeite om bewijs te vinden voor misdaden die jihadisten in Syrië of Irak hebben begaan. Daarom willen de formerende partijen dat er een nieuwe wet komt.

Met de nieuwe wet moet het mogelijk worden om terugkerende jihadisten langer in voorlopige hechtenis te houden, meldt NOS. De rechter moet dat tussentijds wel toetsen of de hechtenis proportioneel is.

Probleem

Rutte-III wil bovendien op het gebied van bewijsgaring gaan samenwerken met internationale organisaties die ook werkzaam zijn in de gebieden waar Nederlandse jihadisten actief zijn.

Lees ook; 
Jihadisten in Nederland: zijn we wel voorbereid op terugkeerders?

Terugkeerders vormen een groot probleem voor Europa, niet alleen omdat niet altijd duidelijk is of ze in het strijdgebied misdrijven hebben begaan, maar ook omdat ze kunnen worden ingezet om aanslagen te plegen, of ook nieuwe leden te werven. Hierbij spelen de opgedane ervaring en hun islamitische netwerk een belangrijke rol. Aanslagen in Europa zijn van groot belang voor terreurbeweging Islamitische Staat omdat die de aandacht afleiden van de verliezen in Irak en Syrië.

Die verliezen zorgen voor een nieuwe stroom terugkeerders. Het kalifaat is in Irak zo goed als verslagen en ook in Syrië verliest het snel terrein. IS zal dus opnieuw een organisatie worden zonder eigen grondgebied, zoals een kalifaat. Voor een dergelijke organisatie zijn soldaten nodig, het liefst in westerse landen. Terugkeerders zijn daarvoor ideaal: zij hebben vaak gevechtstraining gehad en vormen dus een bedreiging voor het Westen.

Spijtoptant of vermomde aanslagpleger?

Voor het Westen is het lastig te onderscheiden of terugkeerders daadwerkelijk spijtoptanten zijn, of vermomde aanslagplegers. Dit moet worden vastgesteld na aankomst. Er wordt dan eerst gekeken of de jihadist in kwestie oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Het duurde daarom enkele maanden voordat bijvoorbeeld de terugkerende vrouw Laura Hansen voorlopig werd vrijgelaten.

Lees meer
Jihadiste ‘Aïsha’ wil terug naar Nederland, maar betreurt reis naar kalifaat niet

Hansen vertrok twee jaar geleden met haar man en haar twee kinderen naar Raqqa, het terreurbolwerk van het zelfbenoemde ‘kalifaat’ van IS in Syrië. Ze ontsnapte naar eigen zeggen aan IS en vluchtte naar Koerdisch gebied. Haar man liet ze achter in Raqqa.

Eenmaal teruggekomen in Nederland, werd ze opgepakt en ondergebracht op de terroristenafdeling in Vught. In juli besloot de rechter tot haar voorlopige vrijlating.

   Elif Isitman (1987) is sinds oktober 2014 online redacteur bij Elsevier Weekblad.

PVV in eliteklasje

Telegraaf 12.09.2017 Na GroenLinks en CDA is ook de PVV nu vertegenwoordigd in de commissie van het Europees Parlement die het antiterrorismebeleid in de EU gaat onderzoeken. PVV’er André Elissen werd dinsdag verkozen.

De eerste zitting van de dertig commissieleden staat gepland voor donderdag. Zij gaan onder meer de omvang van de terroristische dreiging op Europese bodem in kaart brengen. Ook de tekortkomingen van de antiterrorismemaatregelen van de EU en de lidstaten komen aan bod, evenals de effecten daarvan op fundamentele rechten.

In hoorzittingen zullen EU-functionarissen en leden van nationale parlementen, regeringen en inlichtingendiensten aan de tand worden gevoeld. Ook opsporingsdiensten, rechters en slachtofferorganisaties worden opgeroepen. Onder anderen Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Dick Schoof kan een uitnodiging verwachten.

De commissie heeft een jaar de tijd om met haar analyse en aanbevelingen te komen, maar dat kan worden verlengd.

LEES MEER OVER EUROPEES PARLEMENT PVV TERRORISME

AANPAK JIHADISME WERKT EN MAG DOORGAAN

BB 06.09.2017 De extra maatregelen voor de aanpak van jihadisme hebben hun meerwaarde bewezen en kunnen worden voortgezet. Dat concludeert de Inspectie Veiligheid en Justitie, die het actieprogramma ter voorkoming en bestrijding van terrorisme en extremisme tegen het licht heeft gehouden.

Dreiging opgeschroefd
Het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme werd in 2014 opgesteld, nadat terreurgroep IS in de zomer het ‘kalifaat’ had uitgeroepen. De zorgen over radicalisering van moslimjongeren groeiden en dreiging voor de Nederlandse veiligheid werd opgeschaald naar substantieel.

Veel gemeenten doen mee
Aan het programma doen verschillende instanties mee: de ministeries van Veiligheid en Justitie en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de politie, de AIVD, het OM en veel gemeenten. Ze werken samen om radicalisering te voorkomen en treden hard op tegen iedereen die haat zaait, ronselt en uitreist naar of terugkeert uit een strijdgebied. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) coördineert de uitvoering.

Volgens de inspectie gaat er een aanjagende werking uit van het actieprogramma: oude maatregelen is nieuw leven ingeblazen en de verschillende instanties blijken goed te kunnen samenwerken. (ANP)

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Aanpak jihadisme werkt en mag doorgaan

Telegraaf 06.09.2017  De extra maatregelen voor de aanpak van jihadisme hebben hun meerwaarde bewezen en kunnen worden voortgezet. Dat concludeert de Inspectie Veiligheid en Justitie, die het actieprogramma ter voorkoming en bestrijding van terrorisme en extremisme tegen het licht heeft gehouden.

Het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme werd in 2014 opgesteld, nadat terreurgroep IS in de zomer het ’kalifaat’ had uitgeroepen. De zorgen over radicalisering van moslimjongeren groeiden en dreiging voor de Nederlandse veiligheid werd opgeschaald naar substantieel.

Samenwerking instanties

Aan het programma doen verschillende instanties mee: de ministeries van Veiligheid en Justitie en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de politie, de AIVD, het OM en veel gemeenten. Ze werken samen om radicalisering te voorkomen en treden hard op tegen iedereen die haat zaait, ronselt en uitreist naar of terugkeert uit een strijdgebied. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) coördineert de uitvoering.

Volgens de inspectie gaat er een aanjagende werking uit van het actieprogramma: oude maatregelen is nieuw leven ingeblazen en de verschillende instanties blijken goed te kunnen samenwerken.

LEES MEER OVER; JIHADISME INSPECTIE VEILIGHEID EN JUSTITIE ACTIEPROGRAMMA INTEGRALE AANPAK JIHADISME

Niveau dreiging gelijk

Telegraaf 23.08.2017  Het dreigingsniveau wordt (nog) niet aangepast naar aanleiding van de afgelasting van een popconcert in de Rotterdamse Maassilo in verband met een terreurdreiging. Dat liet een woordvoerder van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) woensdagavond weten.

Het dreigingsniveau is momenteel vier van de vijf. Dat houdt in dat de kans op een aanslag in Nederland reëel is, maar dat er geen concrete aanwijzingen zijn.

ZIE OOK: Terrorismedreiging Rotterdam na melding Spaanse politie NU 24.08.2017

ZIE OOK: Verdachte Rotterdam stuurde zelf dreigend bericht; ‘idiote actie’, vindt minister Blok  VK 24.08.2017

ZIE OOK: Politie gelast concert Rotterdam af vanwege terreurdreiging

LEES MEER OVER; DREIGINGSNIVEAU NCTV NATIONAAL COÖRDINATOR TERRORISMEBESTRIJDING EN VEILIGHEID ROTTERDAM MAASSILO

GERELATEERDE ARTIKELEN

Dreigingniveau ongewijzigd

Telegraaf 18.08.2017  Er is geen reden om het dreigingsniveau in Nederland aan te passen na de recente aanslagen in Spanje. Dat meldt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) Dick Schoof.

Het niveau blijft op vier van de vijf. Dat betekent dat de kans op een aanslag in Nederland reëel is, maar dat er geen concrete aanwijzingen zijn.

De NCTV volgt de situatie in Spanje „nauwgezet.” Dat wil zeggen dat er continu gekeken wordt of de veiligheidsmaatregelen nog toereikend zijn. „Er zijn al veel zichtbare en onzichtbare maatregelen genomen”, meldt de NCTV.

„Op dit moment wordt onderzoek gedaan naar de achtergrond en omstandigheden van de aanslagen. Ook de gevolgen voor Nederland en de eventueel te nemen maatregelen worden geïnventariseerd.”

IS claimt steekpartij in Rusland VK 19.08.2017

Politie: steekpartij in Finse stad Turku was terroristische daad VK 19.08.2017

Steekpartij Finland mogelijk terroristische aanslag Elsevier 19.08.2017

Twee doden na steekpartij Finland: politie schiet dader neer Elsevier 18.08.2017

Finse politie arresteert meerdere verdachten steekpartij Turku NU 19.08.2017

Twee doden en acht gewonden bij steekincident in Finse stad Turku NU 19.08.2017

Spaanse terreurcel beraamde eigenlijk een grotere aanslag  VK

Dossier “Incident in Spanje” – AD

Dit is er over de verdachten van de aanslagen in Spanje bekend  VK

Dit weten we over de terroristencel achter aanslag in Barcelona en Cambrils  Elsevier 18.08.2017

Het wordt wel ‘low cost’- of ‘budget’-terrorisme genoemd: zonder speciale voorbereiding of training met een voertuig inrijden op burgers en dan zoveel mogelijk slachtoffers maken. Die manier wordt bij terroristen steeds populairder.

Na elke aanslag herhalen we hetzelfde motto: we moeten ons leven leiden zoals we dat altijd doen, anders winnen de terroristen. Is het een illusie dat het dagelijks leven niet verandert door terreurdreiging?

Geen debat ‘Barcelona’

Telegraaf 18.08.2017 Een Kamermeerderheid wil voorlopig nog niet over de aanslag in Barcelona debatteren. De politici wijzen het plan van PVV-leider Wilders af, die wil zo snel mogelijk over de terreurdaad discussiëren.

VVD, CDA, D66, CU, PvdD en 50Plus vragen eerst een brief van het kabinet waarin onder meer de mogelijke gevolgen en risico’s voor Nederland uiteen worden gezet. Als die brief er is, willen de partijen bekijken of een debat zinvol is en of het nodig is om er in recestijd over te discussiëren.

Wilders reageert fel op de voorlopige afwijzing van zijn voorstel. „Het is slappe, bange hap allemaal. Wel debatteren over eieren volgende week en niet over een terreuraanslag met Nederlandse gewonden. Man, man, man…”
Kamer wijst verzoek van Wilders om terreurdebat af

AD 18.08.2017 Een kamermeerderheid heeft vanmiddag het verzoek van PVV-leider Geert Wilders voor een debat over de aanslagen in Barcelona en Cambrils afgewezen, waaronder alle formatiepartijen.

Thierry Baudet  ✔@thierrybaudet

FVD steunt oproep Wilders #spoeddebat#terreur. Dit verdient NU aandacht. Wanneer worden we wakker en gaan we hier eindelijk iets aan DOEN!?

1:03 PM – Aug 18, 2017

Wel wil een meerderheid (VVD, CDA, D66, CU, PvdA en 50Plus) een brief van het demissionaire kabinet over de mogelijke gevolgen voor Nederland. Pas daarna willen de partijen een debat overwegen.

Alleen Forum voor Democratie steunt het voorstel van Wilders, die vanmorgen de steun van de andere partijen vroeg voor zo’n terreurdebat. ,,Dit verdient NU aandacht”, tweet voorman Thierry Baudet.

Wilders noemt het ,,van groot belang de gevolgen van de aanslagen ook voor de veiligheid van Nederlandse samenleving en burgers zo spoedig mogelijk te bespreken”. Premier Mark Rutte en minister van Veiligheid en Justitie Stef Blok zouden daarvoor volgende week naar de Kamer moeten komen.

Op Twitter voer Wilders uit tegen ,,links, dat hen die ons aanvallen steunt” en tegen Rutte, die hij een grote lafaard noemde die ,,verantwoordelijk is voor open grenzen en steeds meer islam”.

Follow Geert Wilders  ✔@geertwilderspvv

Islamitische terreuraanslagen Spanje.

Kamer terug van reces.

7:11 AM – Aug 18, 2017 Twitter Ads info and privacy

Follow >Geert Wilders ✔@geertwilderspvv Another attack at #Cambrils

We are at war.

Islam has declared war on us. And the left has been supporting our attackers.

No more.

5:17 AM – Aug 18, 2017

Wilders wil Kamer terug

Telegraaf 18.08.2017 De Tweede Kamer moet terugkomen van reces om te debatteren over de aanslag in Spanje. Daartoe heeft PVV-leider Wilders de fractievoorzitters van andere partijen opgeroepen.

Het debat zou volgende week moeten plaatsvinden met premier Rutte en minister Blok (Veiligheid en Justitie) „naar aanleiding van de recente islamitische terreuraanslagen in Spanje waar onschuldige mensen werden vermoord en (ook Nederlanders) gewond raakten”, zo stelt hij.

„Het is van groot belang de gevolgen hiervan ook voor de veiligheid van de Nederlandse samenleving en burgers zo spoedig mogelijk te bespreken en eindelijk de noodzakelijke maatregelen te nemen om de islamisering van Nederland te keren en islamitische terreuraanslagen te voorkomen.”


‘Aanslag Barcelona benadrukt noodzaak spoedige formatie’

AD 18.08.2017 De aanslagen in Barcelona onderstrepen de noodzaak van haast maken met de kabinetsformatie, zegt VVD’er Halbe Zijlstra bij aanvang van de formatieonderhandelingen vanmorgen. ,,Een land zonder regering is iets wat je niet te lang moet hebben, zeker niet in deze tijd.”

Zijlstra noemt de aanslagen verschrikkelijk. Partijleider Rutte deed dat gisteravond ook al, en stelt desgevraagd vanmorgen dat een aanslag ook in Nederland denkbaar is. ,,Ik kan geen garanties geven dat het hier niet gebeurt. Maar onze veiligheidsdiensten zijn dag en nacht bezig om dat te voorkomen.”

Dat er in Barcelona een tweede aanslag voorkomen lijkt door ‘krachtdadig ingrijpen’ van de Spaanse veiligheidstroepen noemde Rutte ‘een klein lichtpuntje bij alle ellende’.

De onderhandelaar van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie onderhandelen vandaag onder leiding van informateur Zalm tot 18.00 uur in het Johan de Witthuis in Den Haag.

Interpol verspreidt lijst met 173 mogelijke IS-zelfmoordterroristen

NOS 23.07.2017 De internationale politieorganisatie Interpol heeft een lijst verspreid met daarop de namen van 173 IS-strijders die mogelijk naar Europa komen om zelfmoordaanslagen te plegen. De gegevens zijn gevonden in IS-gebied.

Volgens Interpol zijn de strijders “opgeleid om met explosieven om te gaan zodat ze zo veel mogelijk slachtoffers kunnen maken”, meldt de Britse krant The Guardian. Ze zouden hebben aangegeven bereid zijn een zelfmoordaanslag te plegen en dat ze martelaar voor de islam willen worden.

Het is niet duidelijk of de mogelijke aanslagplegers al in Europa zijn aangekomen.

Moskeeën

De lijst met namen is gedeeld met de inlichtingendiensten uit de landen die bij Interpol zijn aangesloten. Op de lijst staan naast de namen van de strijders ook sinds wanneer ze zijn aangesloten bij IS, hun laatst bekende woonadres, de naam van hun moeder, in welke moskeeën ze zijn geweest en enkele foto’s.

De gegevens zijn buitgemaakt bij veroveringen van IS-hoofdkwartieren in Syrië en Irak door Amerikaanse militairen. Interpol hoopt dat de lidstaten achtergrondinformatie hebben over de strijders, zoals biometrische gegevens, veroordelingen en activiteiten op sociale media.

Slag om Raqqa

Volgens Europese inlichtingendiensten neemt de kans op aanslagen door ‘lone wolves’ uit IS-gebied toe, nu de terreurorganisatie snel terrein verliest in Irak en Syrië. In Irak is de laatste IS-stad Mosul heroverd door het Iraakse leger en in Syrië is de slag om Raqqa, de zelfverklaarde hoofdstad van IS, in volle gang. IS-leider Abubakr al-Baghdadi is hoogstwaarschijnlijk dood.

In 2015 zei de VN dat er zo’n 20.000 buitenlandse strijders actief waren in het territorium van IS. Ongeveer 4000 van hen zijn afkomstig uit Europese landen.

In onderstaande video schetst NOS op 3 de aanvankelijke opmars van IS en de verliezen die het kalifaat de afgelopen maanden leed:

De staat van het kalifaat

BEKIJK OOK;

Iraakse premier claimt overwinning op IS in Mosul

Syrisch Observatorium zegt het nu ook: IS-leider Baghdadi is dood

Koerdische strijders slaan bressen in stadsmuur om Raqqa

IS zint op wraak, stuurt 173 zelfmoordterroristen naar Europa

Elsevier 23.07.2017 Terreurgroep Islamitische Staat wil zo’n 173 opgeleide terroristen naar Europa sturen. De potentiële zelfmoordterroristen moeten wraak nemen voor de overwinningen van de coalitie tegen IS in het Midden-Oosten. Dat blijkt uit een lijst van de internationale antimisdaadorganisatie Interpol, waarover de Britse krant The Guardian bericht.

Komen Nederlandse jihadisten straks terug? ‘IS is niet de ware religie’

Reden tot paniek

Op de lijst staan getrainde terroristen die gericht naar Europa worden gestuurd om zelfmoordaanslagen te plegen. Het betreft personen die ‘waarschijnlijk zijn getraind om explosieven te maken die enorme schade kunnen aanrichten. Men gelooft dat ze internationaal kunnen reizen om deel te nemen aan terroristische activiteiten.’

Er is vooralsnog geen bewijs gevonden dat ook maar een van de terroristen zich al in Europa bevindt.

Volgens The Guardian is de lijst van Interpol toch reden voor paniek. De organisatie doet naar aanleiding van de lijst onderzoek naar de individuen. Europese landen kunnen de terreuraanslagen verwachten op vrij grote schaal.

Lijst is routine

De lijst van Interpol is tot stand gekomen naar aanleiding van onderzoek in gebieden die de internationale coalitie en het leger van zowel Irak als Syrië op IS hebben heroverd. In IS-kantoren en militaire bases van het ‘kalifaat’ zijn documenten gevonden over de individuen. Tot nu toe zijn er 173 geïdentificeerd.

Interpol zelf maant tot kalmte en zegt dat het regelmatig dit soort lijsten verspreidt. Het is volgens de organisatie belangrijk dat alle landen op de hoogte zijn van dreigingen. Daarom wordt informatie internationaal gedeeld.

Nu IS op grote schaal terrein verliest in zowel Irak als Syrië, worden jihadisten uit Westerse landen verwacht massaal terug te keren. Een deel van de Syriëgangers is mogelijk bereid in het thuisland aanslagen te plegen.

   Bauke Schram (1993) is sinds april 2016 online redacteur bij Elsevier Weekblad.

 

Alarm politiedienst: Duizenden tips uit buitenland worden genegeerd

AD 11.07.2017 De politiedienst die topgeheime internationale opsporingsinformatie verwerkt, slaat alarm. Door personeelsgebrek en falende computersystemen loopt de afdeling ruim 3.900 rechtshulpverzoeken achter. Medewerkers vrezen dat Nederland cruciale terreurtips misloopt.

Het Landelijk Internationaal Rechtshulpcentrum (LIRC) van de politie kampt met een groot personeelstekort en rammelende ict-systemen, blijkt uit vertrouwelijke documenten in handen van deze krant. De afdeling loopt op dit moment ruim 3.900 rechtshulpverzoeken en 5.800 signaleringen van vermiste personen achter. ,,We staan er slecht op als internationale partner”, zeggen politiebronnen.

Vijf jaar geleden kreeg de afdeling nog ruim 166.000 rechtshulpverzoeken uit het buitenland te verwerken. Onder meer door terreurdreiging is dat aantal gestegen tot 250.000 per jaar, terwijl het personeel nauwelijks toenam.

De politiedienst in Zoetermeer, nu 150 man sterk, zegt ruim 100 mensen tekort te komen. Door die structurele onderbezetting moet het LIRC noodgedwongen internationale berichten en verzoeken terzijde schuiven.

Gruwelijk mis

Hoe gruwelijk dat mis kan gaan, bleek vorig jaar, toen Nederland internationale informatie misliep over terrorist Ibrahim El Bakraoui. Voordat hij zich opblies op de luchthaven van Brussel, reisde hij via Turkije en Nederland naar België. De kwestie leidde tot 166 Kamervragen en bracht toenmalig justitieminister Ard van der Steur bijna ten val.

,,We prioriteren wel, maar of informatie belangrijk is, haal je niet altijd uit het eerste bericht”, zegt een goed ingevoerde politiebron. ,,Dat we niet weten welke informatie we laten liggen, frustreert mensen. Zeker met de zaak-El Bakraoui in het achterhoofd.”

Het LIRC vraagt in interne memo’s al zeven jaar om extra mankracht. ,,Het buitenland heeft onze hulp steeds vaker nodig”, stelt voorzitter Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond (NPB). ,,We kunnen het ons niet veroorloven om informatie over mogelijke terroristen in een la te stoppen.”

We prioriteren wel, maar of informatie belangrijk is, haal je niet altijd uit het eerste bericht, aldus Een politiebron.

Verbeterprogramma

De politieleiding erkent dat er problemen zijn bij het LIRC. ,,Sinds een half jaar is gestart met een verbeterprogramma voor de ict en ook wordt gewerkt om de processen beter in te richten”, zegt Willem Woelders, plaatsvervangend eenheidschef van de Landelijke Eenheid, waar het LIRC onder valt.

Volgens Woelders worden verzoeken rond zware misdrijven en terrorisme altijd direct opgepakt. ,,Het team is continu bezig de juiste prioriteiten aan te brengen door in te schatten welke signalen direct opgepakt dienen te worden en welke later.”

Politiedienst slaat alarm over mislopen cruciale terreurtips

Elsevier 11.07.2017 De politiedienst die zeer geheime internationale opsporingsinformatie verwerkt, slaat alarm. Door gebrek aan personeel en falende computersystemen loopt de afdeling ruim 3.900 rechtshulpverzoeken achter.

Medewerkers vrezen dat Nederland cruciale terreurtips misloopt, schrijft dagblad AD dinsdag op basis van vertrouwelijke documenten. Een rechtshulpverzoek is een verzoek van een land aan een ander land om hulp te bieden bij een juridische procedure, bijvoorbeeld door bewijsmateriaal, getuigen of verdachten over te dragen.

Haperende ict-systemen

Het Landelijk Internationaal Rechtshulpcentrum van de politie kampt met een groot personeelstekort en met haperende ict-systemen. De afdeling loopt op dit moment ruim 3.900 rechtshulpverzoeken en 5.800 signaleringen van vermiste personen achter. De politiedienst in Zoetermeer, nu 150 man sterk, zegt ruim 100 mensen tekort te komen.

Volgens de krant kreeg de afdeling vijf jaar terug ruim 166.000 rechtshulpverzoeken uit het buitenland. Onder meer door de toegenomen terreurdreiging is dat aantal gestegen tot 250.000 per jaar, terwijl het aantal medewerkers niet toenam. De politietop onderschrijft de problemen. ‘We prioriteren wel, maar of informatie belangrijk is, haal je niet altijd uit het eerste bericht,’ meldt een politiebron aan het AD: ‘Dat we niet weten welke informatie we laten liggen, frustreert mensen. Zeker met de zaak-El Bakraoui in het achterhoofd.’

Ophef over terrorist Ibrahim el Bakraoui

Die zaak betreft Ibrahim el Bakraoui, de terrorist die zichzelf opblies op de Brusselse luchthaven Zaventem in maart vorig jaar. Nederland liep toen cruciale internationale informatie mis. El Bakraoui reisde via Turkije en Nederland naar België.  De New Yorkse politie had Nederland gewaarschuwd voor de komst van de terrorist, maar er werd geen actie ondernomen.

Die affaire kostte toenmalig minister Ard van der Steur (VVD, Veiligheid) bijna de kop en leidde tot veel Kamervragen. Onder anderen de Turkse president Recep Tayyip Erdogan haalde uit naar Nederland: jullie hebben de terrorist laten lopen.

   Tom Reijner (1986) werkt sinds augustus 2013 op de webredactie. Hij studeerde Politicologie en Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.

Aanslagen bevestigen Dreigingsbeeld

RO 23.06.2017 Het jihadistisch terrorisme in het Westen houdt aan. Sinds begin dit jaar zijn hierbij tientallen mensen om het leven gekomen. De meeste aanslagen lijken door ISIS geïnspireerd en worden gepleegd met eenvoudig te verkrijgen middelen als messen en voertuigen. Daarnaast blijft de dreiging bestaan van gecoördineerde aanslagen door ISIS of Al Qai’da. ISIS heeft mogelijk nog steeds enkele tientallen operatives tot zijn beschikking in Europa. Dit alles zorgt er voor dat de dreiging in Nederland hoog blijft, de kans op een aanslag is reëel (niveau 4 van de 5). Dat staat in het 45ste Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland van de NCTV.

Nederland

Nederland is een legitiem doelwit voor jihadisten door deelname aan de anti-ISIS- coalitie. Ook wordt Nederland door jihadisten gezien als een land waar anti-islamuitingen vrij spel hebben. De Nederlandse jihadistische beweging bestaat uit tenminste enkele honderden mensen. De laatste maanden ziet de NCTV dat zij zich opener manifesteren op sociale mediaplatformen. Ook reageren Nederlandse jihadisten op afgesloten fora, waar de toon een stuk harder is.

Arrestaties en onderzoeken tonen aan dat er jihadisten in Nederland zijn die bereid zijn om geweld te gebruiken. Maar wat ook opvalt is dat zij tot nu toe nauwelijks stappen ondernemen om tot geweld over te gaan. De terugkeer uit Syrië van ervaren, geharde jihadisten kan deze dynamiek veranderen.

Uitreizigers

Er reizen steeds minder mensen uit Nederland naar Syrië en Irak. Tot 1 juni 2017 zijn er ongeveer 280 personen uitgereisd. Het aantal personen uit Nederland met jihadistische intenties in Syrië en Irak is nog steeds ongeveer 190. Daarnaast is er waarschijnlijk nog steeds een aantal Nederlandse jihadisten dat zich bij ISIS of een andere groep in het Midden-Oosten wil voegen. Het aantal terugkeerders staat op ongeveer 50. Er zijn 45 uitreizigers omgekomen.

Salafisme

De groeiende invloed van het salafisme in Nederland blijft een zorg. Salafisten proberen in toenemende mate en op dwingende wijze een onverdraagzame, isolationistische en antidemocratische boodschap aan andere moslims op te leggen. Zij proberen ook, soms door intimidatie, voet aan de grond te krijgen in gematigde moskeeën en moskeebesturen.

Polarisatie

De aanslag bij een moskee in Londen bevestigt dat de aanhoudende polarisatie rondom de islam niet zonder gevolgen blijft.  In Nederland is er al langer sprake van agressie tegen moskeeën. Ook ontwikkelingen in het buitenland hebben hun weerslag op verhoudingen in Nederland. De afgelopen maanden heeft de Turkse campagne over het grondwetreferendum voor de nodige polarisatie gezorgd. De bestaande scheidslijnen in de Turkse diaspora in Europa zijn hierdoor verder verdiept. Verder kunnen de aanhoudende protesten in de provincie Al Hoceima, in het noorden van Marokko, leiden tot onrust binnen de Marokkaans-Nederlandse gemeenschap.

Weerstand

De complexe dreiging is een grote uitdaging voor de Nederlandse samenleving. De autoriteiten in Westerse landen doen er alles aan om deze het hoofd te bieden. Daarbij worden geregeld successen geboekt. Ook in de afgelopen periode zijn door arrestaties in verschillende Europese landen aanslagen voorkomen. Dit toont aan dat de veiligheidsdiensten intensief bezig zijn met detectie, opsporing en vervolging van mogelijke terroristen. Het is helaas onmogelijk om alle aanslagen te voorkomen.

Zie ook;

Nederlandse jihadisten steeds luider aanwezig op internet

Trouw 23.06.2017 Nederlandse jihadisten manifesteren zich sinds een aantal maanden steeds openlijker op internet. Ze reageren bijvoorbeeld via sociale media op de arrestatie van medestrijders.

Toch lijken ze zich ook bewust van de risico’s die ze lopen om gepakt te worden door die openbare uitingen, blijkt uit het Dreigingsbeeld Terrorisme dat vandaag is gepubliceerd door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Zo reageren ze waarschijnlijk uit veiligheidsoverwegingen nauwelijks in het openbaar op aanslagen die er de afgelopen maanden op verschillende plekken in Europa werden gepleegd.

De echt harde toon bewaart de groep bovendien voor geheime en gesloten online groepen. Daarvoor gebruiken ze apps waarbij de communicatie niet of nauwelijks te onderscheppen is door de veiligheidsdiensten.

Ontwikkeling

Het Dreigingsbeeld Terrorisme wordt vier keer per jaar gepubliceerd. Het geeft een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van terrorisme. De dreiging in Nederland is nog altijd reëel: het op één na hoogste niveau. Dat wil zeggen dat de kans op een aanslag in Nederland aanwezig is, maar dat er geen concrete aanwijzingen zijn.

De jihadistische beweging in Nederland bestaat uit ‘ten minste enkele honderden mensen’. Die staan op de een of andere manier allemaal met elkaar in contact. Rechtstreeks of indirect, in persoon of alleen via internet. De groep kent weinig hiërarchie, schrijft de NCTV, en heeft een ‘lage organisatiegraad’.

Opvallend is dat de Nederlandse jihadisten bereid lijken geweld te gebruiken – een aantal staat zelfs te boek als ‘gevaarlijk’. Aanslagen worden bijvoorbeeld als legitiem en noodzakelijk gezien. Toch neemt de meerderheid van de Nederlandse jihadisten tot nu toe geen stappen om daadwerkelijk tot geweld over te gaan.

Dat betekent niet dat er geen dreiging van ze uitgaat, aldus de NCTV. De terugkeer uit Syrië van ervaren, geharde jihadisten, kan het beeld veranderen. Van de ongeveer 280 Nederlanders die naar IS-gebied zijn vertrokken, zijn er nu zo’n vijftig teruggekeerd. Ongeveer 45 jihadisten zijn omgekomen, de rest zit waarschijnlijk nog in Syrië of Irak. Wel zijn er volgens de NCTV ‘in toenemende mate signalen’ dat er sinds begin 2017 meer Nederlanders zijn overleden in de strijd, maar dat is erg moeilijk te controleren.

Er worden op dit moment allerlei maatregelen genomen om jihadisten aan te pakken. Door de uitreizigers te vervolgen bijvoorbeeld, ook als zij zich nog in IS-gebied bevinden. Op dit moment lopen er bij justitie 386 aan jihadisme gerelateerde onderzoeken naar ongeveer 470 verdachten. Er worden ook andere methoden ingezet. Zoals het afpakken van het paspoort of het opleggen van gebiedsverboden.

‘Jihadisten manifesteren zich openlijker op sociale mediaplatformen’

NU 23.06.2017 Jihadisten manifesteren zich de laatste maanden openlijker op sociale mediaplatformen Dat leidt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) af op basis van het volgen van afgesloten internetfora.

De NCTV zegt dat de toon onder aanhangers van de Nederlandse jihadistische beweging, bestaande uit ”tenminste enkele honderden mensen”, zich ook verhardt.

Dat zegt de NCTV in het vrijdag verschenen 45e rapport over het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN), dat vanwege recente aanslagen vervroegd is verschenen. Daarin wordt ook gewezen op de toenemende spanningen in de samenleving, onder meer na de rellen rond het Turks grondwetreferendum en onrust binnen de Marokkaans-Nederlandse gemeenschap.

”De aanslag bij een moskee in Londen bevestigt dat de aanhoudende polarisatie rondom de islam niet zonder gevolgen blijft”, aldus het dreigingsrapport.

Opvallend

Arrestaties en onderzoeken tonen aan ”dat er jihadisten in Nederland zijn die bereid zijn om geweld te gebruiken”. Aan de andere kant noemt de instantie het opvallend ”dat zij tot nu toe nauwelijks stappen ondernemen om tot geweld over te gaan”. Wel bestaat de vrees dat dit niet zo zal blijven. ”De terugkeer uit Syrië van ervaren, geharde jihadisten kan deze dynamiek veranderen”, aldus de NCTV.

Nederland is volgens het DTN door deelname aan de anti-IS-coalitie een legitiem doelwit voor jihadisten. Nederland was recent in beeld bij twee jihadistische groepen in Afrika, waarbij Nederlandse militairen ”impliciet tot doelwit” werden benoemd. Een andere groep bestempelde Nederland ”als een van de vijanden van moslims”.

Terrorisme

In het rapport wordt gewezen op het aanhoudende jihadistisch terrorisme in het westen van Europa, dat sinds begin dit jaar tientallen mensen het leven heeft gekost.

Daarnaast wordt de dreiging aangestipt van gecoördineerde aanslagen door IS of Al Qaeda. Zo heeft IS volgens de coördinator ”mogelijk nog steeds enkele tientallen operatives (agenten, red.) tot zijn beschikking in Europa”. Dat betekent dat de dreiging in Nederland groot blijft en de kans op een aanslag ”reëel”.

De NCTV handhaaft het dreigingsniveau op niveau vier van een schaal van vijf.

Lees meer over: Terrorisme in Europa Jihadisten

NCTV: ‘Extreem-nationalistische Turkse organisatie richt afdeling op in Nederland’

VK 23.06.2017 Een extreem-nationalistische, Turkse organisatie die beschikt over paramilitaire knokploegen, heeft een afdeling opgericht in Nederland. Een zorgelijke ontwikkeling, stelt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) in het nieuwste Dreigingsbeeld Terrorisme dat vrijdagmiddag is uitgebracht.

‘Er zijn nog geen signalen dat een Turkse knokploeg al in Nederland geweld heeft gebruikt’, zegt een woordvoerder van de NCTV. De Nederlandse afdeling zou ‘in de toekomst mogelijk, net als in Turkije, in Nederland kunnen worden ingezet voor buitenwettelijke acties tegen tegenstanders van president Recep Tayyip Erdogan’.

De NCTV geeft de naam van het Nederlandse filiaal niet prijs. Volgens een Turkse bron zou het gaan om de jongerenclub Osmanli Ocaklari (de Ottomanenclub).

De NCTV plaatst de ontwikkeling in de trend van groeiende spanningen in de Turks-Nederlandse gemeenschap sinds de couppoging van juli vorig jaar. De afgelopen maanden heeft de campagne voor het door Erdogan gewonnen grondwetreferendum de onderlinge verhoudingen nog verder onder druk gezet. ‘De bestaande scheidslijnen in de Turkse samenleving, hebben de kloof tussen de verschillende groeperingen in Nederland verder verdiept’, stelt de NCTV.

Lees verder;

Eerder dit jaar liep een ruzie met Turkije uit op de grootste diplomatieke reluit de recente Nederlandse geschiedenis. Hoe kon het zo uit de hand lopen? Een reconstructie. 

In stilte heeft de Nederlandse regering vorig jaar de controle op de exportvan strategische goederen naar Turkije opgeschroefd. Vijf vragen over de klemmen en voetangels van dit exportbeleid

Turkse Nederlanders die tegen Erdogan zijn, durven zich amper nog te uiten. Anoniem vertellen ze over de spanningen in de Turkse gemeenschap

Het onbegrip onder Turks-Nederlandse demonstranten in Rotterdam was groot groot na de hoogoplopende diplomatische confrontatie. ‘Er wordt in Nederland tegen de Turken geschopt’

Volg en lees meer over:  NEDERLAND   MENS & MAATSCHAPPIJ   CRIMINALITEIT   GEWELD   TERRORISME  TURKIJE

NCTV vreest voor Turkse knokploegen in Nederland

Telegraaf 23.06.2017 De Nederlandse inlichtingendiensten maken zich zorgen om de mogelijke komst van ’paramilitaire knokploegen’ uit Turkije, die ook in het buitenland actief zijn en naar Nederland zouden kunnen komen. Dat meldt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) in een rapport over de dreiging van terrorisme in Nederland.

Jihadisten beschouwen Nederland als een legitiem doelwit door deelname aan de anti-ISIS-coalitie.

Het vrijdag verschenen 45e rapport over het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) is vanwege recente aanslagen vervroegd verschenen. De NCTV wijst ook op de toenemende spanningen in de samenleving, onder meer na de rellen rond het Turks grondwetreferendum en onrust binnen de Marokkaans-Nederlandse gemeenschap. „De aanslag bij een moskee in Londen bevestigt dat de aanhoudende polarisatie rondom de islam niet zonder gevolgen blijft”, aldus het dreigingsrapport.

„Zorgelijk is dat in Turkije paramilitaire knokploegen actief zijn”, luidt het rapport. „Eén van die groepen is ook buiten Turkije (buitenwettelijk) actief en heeft een Nederlandse afdeling opgericht. Deze groep zou in de toekomst mogelijk, net als in Turkije, in Nederland kunnen worden ingezet voor buitenwettelijke acties jegens politieke tegenstanders van Erdogan.”

’Geweld’

Arrestaties en onderzoeken tonen aan „dat er jihadisten in Nederland zijn die bereid zijn om geweld te gebruiken.” Aan de andere kant noemt de instantie het opvallend „dat zij tot nu toe nauwelijks stappen ondernemen om tot geweld over te gaan.” Wel bestaat de vrees dat dit niet zo zal blijven. „De terugkeer uit Syrië van ervaren, geharde jihadisten kan deze dynamiek veranderen”, aldus de NCTV.

Nederland is volgens het DTN door deelname aan de anti-IS-coalitie een legitiem doelwit voor jihadisten. Nederland was recent in beeld bij twee jihadistische groepen in Afrika, waarbij Nederlandse militairen „impliciet tot doelwit” werd benoemd. Een andere groep bestempelde Nederland „als een van de vijanden van moslims”.

’Toon verhardt’

In het rapport wordt gewezen op het aanhoudende jihadistisch terrorisme in het westen van Europa, die sinds begin dit jaar tientallen mensen het leven heeft gekost.

De laatste maanden ziet de NCTV dat de aanhangers van de Nederlandse jihadistische beweging „zich opener manifesteren op sociale mediaplatformen”. De toon in deze groep, bestaande uit „tenminste enkele honderden mensen”, verhardt zich. Dat leidt de NCTV af op basis van het volgen van afgesloten internetfora, „waar de toon een stuk harder is”.

’Tientallen agenten IS actief’

Daarnaast wordt de dreiging aangestipt van gecoördineerde aanslagen door IS of Al Qai’da. Zo heeft IS volgens de coördinator „mogelijk nog steeds enkele tientallen operatives (agenten, red.) tot zijn beschikking in Europa.” Dat betekent dat de dreiging in Nederland groot blijft en de kans op een aanslag „reëel”. De NCTV handhaaft het dreigingsniveau op niveau vier van een schaal van vijf.

NCTV vreest Turkse knokploegen en aanslagen door vrouwen

Elsevier 23.06.2017 De kans dat er een terreuraanslag in Nederland wordt gepleegd is nog altijd aanwezig. Het dreigingsniveau blijft staan op ‘reëel’, niveau vier op een schaal van vijf.

De toon onder Nederlandse jihadisten, dat zijn er tenminste enkele honderden, verhardt zich, meldt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) in het 45e rapport over het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN), dat vanwege recente aanslagen in Europa vervroegd is verschenen.

Grotere aanwezigheid op sociale media

De NCTV baseert zich met die conclusie op onderzoek naar afgesloten internetfora, ‘waar de toon een stuk harder is’ dan voorheen. Jihadisten zouden zich de laatste maanden ‘opener manifesteren op sociale mediaplatformen’. Ook lijken alle bekende jihadisten in Nederland op de een of andere manier – via internet of in de realiteit – met elkaar verbonden te zijn. Velen kennen elkaar via vrienden en familie. Het netwerk van jihadisten in Nederland omschrijft de NCTV als ‘weinig georganiseerd’.

Lees ook; Intrekken van paspoorten jihadisten wordt eindelijk mogelijk

Nederland is een legitiem doelwit voor aanhangers van terreurbeweging Islamitische Staat (IS), zowel vanwege de deelname aan de internationale coalitie tegen IS als het feit dat Nederland door jihadisten wordt gezien als ‘een land waar anti-islamuitingen vrij spel hebben’.

Arrestaties en onderzoeken tonen aan dat er ‘jihadisten in Nederland zijn die bereid zijn om geweld te gebruiken.’ Maar de NCTV vindt het opvallend ‘dat zij tot nu toe nauwelijks stappen ondernemen om tot geweld over te gaan.’ De vrees bestaat wel dat dit niet zo zal blijven. De terugkeer van ‘ervaren, geharde jihadisten’ uit onder meer Syrië kan die dynamiek echter veranderen, aldus de NCTV. . Ook zou de kans op een aanslag door vrouwen en minderjarigen toenemen. In het Midden-Oosten zijn aanslagen door vrouwen en kinderen geen ongewoon verschijnsel.

De dreiging van gecoördineerde aanslagen door IS of Al-Qa’ida blijft dus bestaan. IS heeft volgens de NCTV mogelijk nog ‘enkele tientallen operatives’ in Europa.

Paramilitaire knokploegen

Een ander opvallend element uit het rapport is het verschijnsel van paramilitaire knokploegen in Turkije. Een van die groepen heeft volgens de NCTV ook een Nederlandse afdeling opgericht. De groep zou in de toekomst mogelijk in Nederland kunnen worden ingezet om tegenstanders van de Turkse president Erdogan aan te pakken, aldus het rapport.

Ook wordt er gewezen op toenemende spanningen in de samenleving, onder meer na de Rotterdamse rellen rond het Turkse referendum over de grondwetswijziging, en de recente onrust binnen de Marokkaans-Nederlandse gemeenschap. Volgens het rapport bevestigt de aanslag op een moskee in Londen afgelopen maandag dat de ‘aanhoudende polarisatie rondom de islam niet zonder gevolgen blijft,’ zegt de coördinator.

  Elif Isitman (1987) is sinds oktober 2014 online redacteur bij Elsevier Weekblad.


Zeven op de tien Nederlanders vrezen terreuraanslag

NU 19.06.2017 Bijna zeventig procent van de Nederlanders maakt zich wel eens zorgen over een mogelijke terroristische aanslag. Maar slechts vier procent is bang zelf slachtoffer te worden van terreur, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag.

Een groot deel van de Nederlanders past zijn of haar gedrag aan de situatie aan. Ze gaan bijvoorbeeld niet naar hun favoriete vakantiebestemming vanwege terreurdreiging. Vooral Turkije wordt om die reden gemeden. Een kleine groep (drie procent) reist uit vrees voor een aanslag niet met het openbaar vervoer.

Alert

Nederlanders kijken volgens het CBS in het algemeen meer om zich heen, vooral op plaatsen waar grote groepen bijeen zijn, zoals vliegvelden, winkelcentra en bij grote evenementen. Vier op de tien volwassenen letten specifiek op mensen met grote rugzakken of koffers en op mensen met een buitenlands uiterlijk. Ze geven aan in het dagelijks leven alert te zijn op verdachte personen of verdachte zaken zoals zenuwachtig gedrag.

De enquête onder ruim 3500 Nederlanders van achttien jaar en ouder is al ruim een jaar geleden gehouden. In die tijd vielen door een aanslag op de luchthaven Zaventem bij Brussel 32 doden en driehonderd gewonden.

Berichtgeving

In de tussentijd zijn er wereldwijd meerdere aanslagen geweest, onder meer in Londen, Manchester, Berlijn en München. Het kan volgens het CBS goed zijn dat een vergelijkbare enquête nu tot andere resultaten leidt. “We kunnen daar geen gooi naar doen”, zegt een onderzoeker. “In het algemeen geldt dat tv-beelden van een aanslag enige tijd in de hoofden van mensen blijven zitten.” Dan wordt de kans op een nieuwe aanslag hoger inschat, maar volgens de onderzoeker denken mensen dan nog niet dat ze zelf slachtoffer worden.

Het is de eerste keer dat het CBS een dergelijk onderzoek doet naar de angst voor terrorisme, laat een woordvoerder weten. Een vergelijking met resultaten uit voorgaande jaren is dus niet mogelijk.

Uit een onderzoek dat de krant NRC onder de eigen lezers voerde, bleek dat een meerderheid van hen vindt dat media te veel aandacht besteden aan terroristische aanslagen. De berichtgeving zou zorgen voor angst, volgens respondenten in die enquête.

Lees meer over: terrorisme Centraal Bureau Statistiek

Angst voor terreuraanslag

Telegraaf 19.06.2017 Bijna 70 procent van de Nederlanders maakt zich weleens zorgen over een mogelijke terroristische aanslag. Maar slechts 4 procent is bang zelf slachtoffer te worden van terreur, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag.

Een groot deel van de Nederlanders past zijn of haar gedrag aan de situatie aan. Ze gaan bijvoorbeeld niet naar hun favoriete vakantiebestemming vanwege terreurdreiging. Vooral Turkije wordt om die reden gemeden. Een kleine groep (3 procent) reist uit vrees voor een aanslag niet met het openbaar vervoer.

Nederlanders kijken volgens het CBS in het algemeen meer om zich heen, vooral op plaatsen waar grote groepen bijeen zijn, zoals vliegvelden, winkelcentra en bij grote evenementen. Vier op de tien volwassenen letten specifiek op mensen met grote rugzakken of koffers en op mensen met een buitenlands uiterlijk. Ze geven aan in het dagelijks leven alert te zijn op verdachte personen of verdachte zaken zoals zenuwachtig gedrag.

De enquête onder ruim 3500 Nederlanders van achttien jaar en ouder is al ruim een jaar geleden gehouden. In die tijd vielen door een aanslag op de luchthaven Zaventem bij Brussel 32 doden en driehonderd gewonden.

In de tussentijd zijn er wereldwijd talloze aanslagen geweest, onder meer in Londen, Manchester, Berlijn en München. Het kan volgens het CBS heel goed zijn dat een vergelijkbare enquête nu tot andere resultaten leidt. „We kunnen daar geen gooi naar doen”, zegt een onderzoeker. „In het algemeen geldt dat tv-beelden van een aanslag enige tijd in de hoofden van mensen blijven zitten. Ze schatten de kans op een nieuwe aanslag dan hoger in, maar nog steeds denken ze er niet zelf het slachtoffer van te worden.”

„Het is voor het eerst dat we dit terreuronderzoek houden. We kunnen de resultaten dan ook niet vergelijken met eerdere jaren”, aldus de woordvoerder.

We loeren naar elkaar uit angst voor aanslagen

AD 19.06.2017 Uit angst voor een terroristische aanslag houden Nederlanders elkaar vandaag de dag scherper in de gaten. We letten op zenuwachtige mensen, personen die rondhangen op plekken waar ze niet horen, mensen met rugzakken en op buitenlanders.

Dat blijkt uit onderzoek dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag publiceert. Vier op de tien volwassenen geeft aan in het dagelijks leven beter op te letten wat er in de directe omgeving gebeurt. Een groot deel van de mensen zegt in het algemeen meer om zich heen kijken, vooral op plaatsen waar veel mensen samenkomen, zoals treinstations, winkelcentra en evenemententerreinen. Toch past maar een ‘klein’ deel van de mensen z’n gedrag aan: zo stapt 7 procent geen vliegtuig meer in vanwege terreurangst.

Zeventig procent van de Nederlanders maakt zich wel eens zorgen over een aanslag in ons land. Maar ‘slechts’ vier procent denkt dat de kans groot is zelf slachtoffer te worden van terreur. Vrouwen zijn iets banger dan mannen en in grote steden liggen de percentages wat hoger dan op het platteland. Mensen met een islamitische achtergrond in Nederland zijn minder bang voor een aanslag en denken ook minder vaak dat de kans daarop in Nederland groot is.

Militairen op luchthaven Brussels Airport. © ANP

Aanslagen

De cijfers van het onderzoek gaan over de eerste helft van 2016. Aanslagen in Frankrijk op Charlie Hebdo en Bataclan in Parijs waren toen al geweest. Tijdens het onderzoek vonden de aanslagen in Brussel plaats. Maar ná het onderzoek teisterden nog enkele aanslagen verschillende plaatsen in Europa, zoals recentelijk Londen en Manchester.

Toch vindt het CBS de uitkomsten niet te gedateerd. ,,Dat er daarna nog enkele aanslagen zijn geweest maakt de cijfers mogelijk anders en nog hoger,’’ zegt Maarten Bloem van het CBS. ,,Maar ook toen hadden we al een serie aanslagen vlak in de buurt gehad en was dit al het gevoel onder de Nederlanders. Het toont de noodzaak voor ons om het nog een keer te doen en te zien wat de ontwikkeling is in dit gevoel.’’

Na de aanslagen in België bleek uit een telefonische rondvraag onder een deel van de geënquêteerden dat de angst voor terreur verder was gestegen.


Debat over terreurdreiging

Er komt een Kamerdebat over de terreurdreiging in Nederland.

AD 06.06.2017 De PVV heeft brede steun gekregen voor een Tweede Kamerdebat over de terreurdreiging in Nederland.  Het verzoek van fractievoorzitter Geert Wilders volgde dinsdag op de recente terreuraanslagen door radicale moslims in Manchester en Londen.

Wilders wil dat het debat nog voor het zomerreces plaatsheeft. Volgens de PVV-leider is de dreiging  ‘hoger dan ooit’ na de ‘zoveelste’ aanslag door moslimterroristen.

Wilders wil van premier Mark Rutte en minister van Veiligheid en Justitie, Stef Blok, weten of Nederland adequaat is voorbereid op de dreiging van terreuraanslagen.

Debat over terreurdreiging

Telegraaf 06.06.2017 Op aandringen van PVV-leider Geert Wilders gaat de Tweede Kamer in debat over de terreurdreiging in Nederland. Het verzoek van Wilders dinsdag volgde op de meest recente aanslag door extremistische moslims in Londen.

De PVV-leider kreeg brede steun voor het debat met premier Mark Rutte en de minister van Veiligheid en Justitie, Stef Blok. Hij hoopt dat het debat er zo snel mogelijk komt, nog voor de zomerpauze van de Kamer begin juli. „De dreiging is hoger dan ooit” na de „zoveelste” aanslag door moslimterroristen, aldus Wilders.

LEES MEER OVER; DEBATTEN TERREURDREIGING GEERT WILDERS TWEEDE KAMER

Ondanks de aanslagen in Londen is het niveau van dreiging in Nederland onveranderd, aldus Dick Schoof, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Politiechef Erik Akerboom liet weten het een ,,zware opgave voor de collega's in deze tijd''.

OVERLEG MET GEMEENTEN OVER DREIGINGSNIVEAU

BB 04.06.2017 Het dreigingsniveau in ons land wordt niet gewijzigd. Dat heeft Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) Dick schoof zondag gezegd naar aanleiding van de aanslag in Londen. Hij laat weten dat de NCTV de situatie nauwlettend volgt. Er is overleg geweest met politie, inlichtingendiensten, Openbaar Ministerie, gemeenten en de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Buitenlandse Zaken.

Geen concrete aanwijzingen

,,We zijn de dreiging en maatregelen nogmaals langsgelopen. Nederland treft alle maatregelen passend bij dit hoge dreigingsniveau.We bekijken continu of de veiligheidsmaatregelen nog toereikend zijn. Er zijn al veel zichtbare en onzichtbare maatregelen genomen. En er zijn op dit moment geen concrete aanwijzingen voor een terroristische aanslag in Nederland. Daarom is er nog geen reden om het huidige hoge dreigingsniveau te verhogen.”

Zware opgave
Politiechef Erik Akerboom spreekt op Twitter van een ,,zware opgave voor de collega’s in deze tijd”. En: ,,Nooit wennen aan deze ellende voor het Verenigd Koninkrijk en nabestaanden.” In Londen kwamen zaterdagavond zeven mensen om en raakten tientallen anderen gewond. De aanslagplegers reden met een busje in op mensen en staken daarna mensen neer. De drie daders zijn door de politie gedood, waarmee het dodenaantal op tien komt. (ANP)

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) Dick schoof

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) Dick schoof

Dreigniveau NL onveranderd

Telegraaf 04.06.2017  Het dreigingsniveau in ons land wordt niet gewijzigd. Dat heeft Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) Dick schoof zondag gezegd naar aanleiding van de aanslag in Londen.

Hij laat weten dat de NCTV de situatie nauwlettend volgt. Er is overleg geweest met politie, inlichtingendiensten, Openbaar Ministerie, gemeenten en de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Buitenlandse Zaken.

„We zijn de dreiging en maatregelen nogmaals langsgelopen. Nederland treft alle maatregelen passend bij dit hoge dreigingsniveau. We bekijken continu of de veiligheidsmaatregelen nog toereikend zijn. Er zijn al veel zichtbare en onzichtbare maatregelen genomen. En er zijn op dit moment geen concrete aanwijzingen voor een terroristische aanslag in Nederland. Daarom is er nog geen reden om het huidige hoge dreigingsniveau te verhogen.”

Het huidige dreigingsniveau staat op vier, ’substantieel’, op een schaal van vijf. Dat betekent dat de kans reëel is dat een aanslag in Nederland plaatsvindt.

Aanslag

 

In Londen kwamen zaterdagavond zeven mensen om en raakten tientallen anderen gewond. De aanslagplegers reden met een busje in op mensen en staken daarna mensen neer. De drie daders zijn door de politie gedood, waarmee het dodenaantal op tien komt.

Politiechef Erik Akerboom spreekt op Twitter van een „zware opgave voor de collega’s in deze tijd.” En: „Nooit wennen aan deze ellende voor het Verenigd Koninkrijk en nabestaanden.”

lees ook:

Politie valt panden binnen: dit weten we over Londen  Elsevier 04.06.2017

IS claimt aanslag Londen Telegraaf 04.06.2017

‘Geen verband tussen aanslagen’ Telegraaf 04.06.2017

Reuters: IS eist aanslag Londen op, politie doet nog steeds huiszoekingen VK 04.06.2017

De belangrijkste feiten over de aanslag in Londen VK 04.06.2017

Wat we tot nu toe weten over de aanslag in Londen

Zeven doden en tientallen gewonden bij aanslag in Londen; daders gedood

Zeven doden bij terreur in Londen

Zeven doden en meerdere gewonden bij aanslag in Londen  NU 03.06.2017

LEES MEER OVER; NCTV VEILIGHEID TERRORISMEBESTRIJDING DICK SCHOOFLONDEN AANSLAG LONDEN LONDON BRIDGE

EVENEMENTEN IN HET LAND GAAN DOOR

BB 24.05.2017 Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) Dick Schoof meldt na afloop van overleg met de evenementensector dat alle partijen ,,extra alert” zullen zijn. Hij voerde dinsdagmiddag overleg met de politie en organisatoren van grootschalige evenementen als popconcerten, muziekfestivals en dergelijke. Dat overleg hield verband met de aanslag van maandagavond in Manchester.

Onzichtbare maatregelen 
Schoof wilde de gemaakte afspraken nogmaals langslopen, ,,maar uitgangspunt is dat evenementen doorgaan”, zo liet hij via Twitter weten. Bij concerten en evenementen in Nederland worden al veel zichtbare en onzichtbare veiligheidsmaatregelen genomen, aldus de NCTV.

‘Operation Temperer’

Het pakket aan maatregelen dat gepaard gaat met de verhoging van het dreigingsniveau wordt ‘Operation Temperer’

Hoog dreigingsniveau
Het dreigingsniveau in ons land blijft na de aanslag in Manchester onveranderd, vier op een schaal van vijf. De zelfmoordaanslag na afloop van een concert van Ariana Grande in Manchester kostte aan zeker 22 mensen het leven. Onder de slachtoffers zijn veel tieners. (ANP)

GERELATEERDE ARTIKELEN;

‘In­ter­na­ti­o­na­le dreiging maakt Vei­lig­heids­raad onontbeerlijk’

Trouw 11.05.2017 Onlangs nog meldden zich gemeenten bij Clingendael met een dringende vraag: welke gevolgen van het referendum van Erdogan konden ze verwachten voor de openbare orde in Nederland?

Monika Sie, directeur van Instituut voor Internationale Betrekkingen Clingendael, wil er maar mee aangeven dat binnen- en buitenland steeds meer met elkaar verweven raken. De komst van een Nationale Veiligheidsraad, zoals woensdag bepleit door de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid, is daarom allesbehalve te vroeg.

Het idee van een Veiligheidsraad is niet nieuw. CDA’er Jaap de Hoop Scheffer stelde het in 2002 al voor. De Kamer nam twee jaar daarna een motie aan waarin op de komst van zo’n instituut werd aangedrongen. Er gebeurde niets mee. Volgens Sie is er sindsdien echter veel veranderd. Zo is de internationale veiligheidssituatie dramatisch verslechterd door de groei van het aantal instabiele landen aan de grenzen van Europa.

“Daarnaast zie je steeds meer internationale misdaad, toenemende dreiging van terrorisme, en een zich agressief opstellend Rusland. Politieke onrust in landen van herkomst resoneert in de inmiddels aanzienlijke diaspora van vluchtelingen en migranten die naar Europa zijn gekomen. Daar moet je een antwoord op hebben. Het is de vraag of de manier waarop Nederland dat nu doet, straks nog toereikend is”, zegt Sie.

Koudwatervrees

Nu hebben verschillende ministeries zoals Buitenlandse Zaken en Veiligheid en Justitie contact met elkaar op bepaalde onderwerpen. Het voorstel is om de strategische aansturing en coördinatie van die mensen, maar ook die van veiligheidsdiensten AIVD en MIVD, in één instituut onder te brengen dat onder leiding komt van de minister-president. Dat laatste strookt niet met de Nederlandse politieke cultuur waarbij de premier ‘eerste onder zijn gelijken’ is en ambtenaren het liefst onderling zaken doen. Dit is een van de redenen waarom het idee in Nederland nooit van de grond kwam.

Volgens Sie is het tijd dat we van die koudwatervrees afkomen. “Tientallen landen hebben al zo’n nationale veiligheidsraad of iets vergelijkbaars. Het is een internationale trend. Bovendien zien we al dat de premier door zijn rol in de Europese Raad boven de andere ministers uitstijgt. Dat kunnen we niet prettig vinden, maar de internationale ontwikkelingen dwingen ons daartoe.”

Sie erkent dat Nederland na het neerhalen van de MH17 goed heeft gehandeld. “Maar dat is in tijd van crisis. Waar we naartoe willen is dat we toekomstige crises zien aankomen. Zo werden we in 2015 volkomen verrast door de vluchtelingencrisis. Dat kwam als een fikse schok voor de samenleving die veel binnenlandse spanning opriep.”

Anticiperen

Tot haar verbazing las Sie onlangs dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers voornemens is behoorlijk wat vluchtelingenopvang te sluiten omdat de stroom is afgenomen. “Is dat verstandig nu zo veel landen aan de rand van Europa zo fragiel zijn? Wat gebeurt er als de zaak in Egypte klapt? Dan komt een vluchtelingenstroom op gang die groter is dan die uit Syrië. We hebben daarom analyses nodig die vertellen wat ons te wachten kan staan.”

Wat Sie betreft komt er op het advies van de WRR nog een aanvulling en die gaat over draagvlak. “Tot nu toe was het veiligheidsbeleid iets voor experts en iedereen vond dat prima. Burgers hadden het volste vertrouwen in die deskundigen. Dat is de laatste jaren echter veranderd en ik vind dat we daarop moeten anticiperen”, zegt Sie.

Ze wijst erop dat het vertrouwen in internationale instituties zoals de Navo en de EU is afgenomen. “Terrorisme en migratie staan hoog op de maatschappelijke zorgenlijstjes. Ik vind het nodig dat we over het veiligheidsbeleid een gesprek aangaan met burgers. Hoe denken zij bijvoorbeeld over integratie van delen van het Nederlandse en Duitse leger? En hebben de mensen net zoveel vertrouwen in vergaande samenwerking met andere EU-lidstaten?”

Advies: stel raad veiligheid in

Telegraaf 10.05.2017  Nederland moet niet alleen investeren in defensie, maar ook een raad voor de veiligheid instellen, waar binnenlandse en buitenlandse veiligheidspolitiek samenkomen. In de raad onder leiding van de premier moeten in ieder geval ook de ministers van Buitenlandse Zaken, Ontwikkelingssamenwerking, Veiligheid en Justitie en de legerleiding zitting nemen.

Dat adviseert de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Premier Mark Rutte en minister Jeanine Hennis (Defensie) hebben het rapport woensdag in ontvangst genomen.

’Veiligheid Nederland verslechterd’

Het adviesorgaan concludeert dat de veiligheidssituatie voor Nederland is verslechterd. Bovendien komt zijn dreigingen veranderd en komen die niet meer altijd van buiten. Daarom is een meer samenhangende strategie nodig. De veiligheidsraad kan dat beleid bepalen.

Daarin moet met heel verschillende zaken rekening worden gehouden: van traditionele dreigingen tot migratiestromen, terrorisme en piraterij en gevaren voor het dataverkeer en de aanvoer van voedsel en grondstoffen. Onderzoek door een nieuw op te richten planbureau voor de veiligheid kan daar ook bij helpen, aldus de WRR.

Er wordt al langer gesproken over extra geld voor Defensie, maar in de praktijk wordt dat nog niet echt zichtbaar. WRR-lid Ernst Hirsch Ballin raadt aan de uitgaven stapsgewijs te verhogen. Hij vindt het belangrijk om ,,geen bestedingsplan bij het geld” te maken, maar wel genoeg budget te hebben voor doordachte beslissingen over bestedingen.

Het pleidooi voor een nationale veiligheidsraad is niet helemaal nieuw. Minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) zei vorig jaar dat een volgend kabinet zou moeten nadenken over een nationale veiligheidsraad naar Amerikaanse model.

WRR pleit voor komst nationale veiligheidsraad naar Amerikaans model

VK 10.05.2017 Nederland heeft dringend een nationale veiligheidsraad nodig. Die moet onder leiding van de premier komen te staan en bestaan uit leden van de legertop en de ministers van Buitenlandse Zaken, Ontwikkelingssamenwerking en Veiligheid en Justitie. Zij moeten het binnen- en buitenlandse veiligheidsbeleid van Nederland integreren.

Dit adviseert de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in een woensdag verschenen rapport Veiligheid in een wereld van verbindingen. De Raad pleit ook voor extra investeringen in de krijgsmacht. Beide zaken zijn volgens de WRR nodig om de veiligheid van Nederlandse burgers te waarborgen.

Verslechterde veiligheidssituatie

De WRR adviseert een ‘samenhangende strategie’ tussen het buitenlandse en binnenlandse veiligheidsbeleid

Het advies van de WRR weegt zwaar. De raad heeft de wettelijke taak om de regering te adviseren en die schuift zijn advies zelden of nooit zomaar terzijde. Het WRR-advies van woensdag wint bovendien aan kracht, omdat het past in een lange rij van adviezen aan de regering om de veiligheid van Nederland serieuzer te nemen.

In maart dit jaar stelde de invloedrijke Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) bijvoorbeeld nog dat het kabinet veiligheid weliswaar een prioriteit noemt, maar Defensie in de praktijk ‘ernstig heeft verwaarloosd’.

Beide adviesorganen concluderen dat de veiligheidssituatie voor Nederland de afgelopen jaren ernstig is verslechterd. Het neerschieten van vlucht MH17 boven Oekraïens grondgebied, de komst van vluchtelingen als gevolg van burgeroorlogen in het Midden-Oosten en Afrika, de strijd met terreurbeweging IS in Syrië en Irak en terroristische dreigingen in Europa; deze ontwikkelingen hebben volgens de WRR ‘direct of indirect’ invloed op de veiligheidsituatie in Nederland. Zo zijn er ‘risico’s in verband met de terugkomst van Syriëgangers’.

De WRR adviseert daarom een ‘samenhangende strategie’ tussen het buitenlandse en binnenlandse veiligheidsbeleid. De op te richten nationale veiligheidsraad kan dat beleid bepalen. Minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken zei in 2016 al dat een volgend kabinet zou moeten nadenken over een nationale veiligheidsraad naar Amerikaans model.

Defensiebudget

Minister Hennis-Plasschaert tijdens een tweedaags bezoek aan Afghanistan in april. © ANP

De WRR benadrukt dat de regering al langer spreekt over extra geld voor Defensie en Veiligheid, maar dat er in de praktijk weinig verandert. ‘De toezeggingen betreffen vooralsnog vooral inspanningen. Daarvan staat niet vast dat het resultaat genoeg zal blijken te zijn’, schrijft de WRR. De AIV trok in maart een soortgelijke conclusie.

Als het huidige kabinetsbeleid wordt voortgezet, besteedt Nederland tot 2021 jaarlijks 8 miljard euro aan Defensie. Als Nederland wil voldoen aan het Europees gemiddelde, moet daar minstens 3,6 miljard euro per jaar bij.

Dat bedrag staat in schril contrast met wat de huidige grootste partij, de VVD, voorstelt: namelijk 1 miljard euro per jaar extra voor Defensie. Onderhandelingspartners in de formatie CDA, D66 en GroenLinks pleiten voor respectievelijk 2,1 miljard, 0,5 miljard en 0 euro extra per jaar.

Volg en lees meer over:   TERREURDREIGING EUROPA   POLITIEK  STAATSVEILIGHEID  MENS & MAATSCHAPPIJ   NEDERLAND   TERRORISME

Adviesorgaan: ‘Meer samenhang nodig in veiligheidsbeleid kabinet’

NU 10.05.2017 Meer samenhang is nodig in het veiligheidsbeleid van het kabinet en daarom moet er een aparte raad worden ingesteld. Dat adviseert de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Premier Mark Rutte en minister Jeanine Hennis (Defensie) hebben het rapport woensdag in ontvangst genomen.

Volgens de WRR moet er binnen het veiligheidsbeleid meer gebeuren dan investeringen in defensie. De raad voor de veiligheid moet zorgen voor samenhang in de binnenlandse en buitenlandse veiligheidspolitiek.

In de raad onder leiding van de premier moeten in ieder geval ook de ministers van Buitenlandse Zaken, Ontwikkelingssamenwerking, Veiligheid en Justitie en de legerleiding zitting nemen.

Veiligheidssituatie

Het adviesorgaan concludeert dat de veiligheidssituatie voor Nederland is verslechterd. Bovendien zijn dreigingen veranderd en komen die niet meer altijd van buiten. Daarom is een meer samenhangende strategie nodig. De veiligheidsraad kan dat beleid bepalen.

Daarin moet met heel verschillende zaken rekening worden gehouden: van traditionele dreigingen tot migratiestromen, terrorisme en piraterij en gevaren voor het dataverkeer en de aanvoer van voedsel en grondstoffen. Onderzoek door een nieuw op te richten planbureau voor de veiligheid kan daar ook bij helpen, aldus de WRR.

Geen bestedingsplan

Er wordt al langer gesproken over extra geld voor Defensie, maar in de praktijk wordt dat nog niet echt zichtbaar. WRR-lid Ernst Hirsch Ballin raadt aan de uitgaven stapsgewijs te verhogen. Hij vindt het belangrijk om ”geen bestedingsplan bij het geld” te maken, maar wel genoeg budget te hebben voor doordachte beslissingen over bestedingen.

Het pleidooi voor een nationale veiligheidsraad is niet helemaal nieuw. Minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) zei vorig jaar dat een volgend kabinet zou moeten nadenken over een nationale veiligheidsraad naar Amerikaanse model.

Hulporganisaties

Negen hulporganisaties, waaronder Oxfam Novib, Unicef Nederland, Cordaid en Save the Children, roepen gezamenlijk de onderhandelende partijen voor een nieuw kabinet op om het rapport van de WRR te omarmen. Ook willen ze extra investeringen in ontwikkelingssamenwerking.

“We moeten de lont uit het kruitvat halen: een eind maken aan extreme armoede, perspectief creëren voor miljoenen jongeren en de oorzaken van groeiende spanningen op alle fronten aanpakken. Daartoe passen investeringen in ontwikkelingssamenwerking als een strategisch onderdeel van het Nederlands internationale beleid”, aldus de organisaties in een statement.

Lees meer over: Raad voor de veiligheid

Nederlander maakt zich meer zorgen over oorlog en terrorisme

NU 01.05.2017 Mensen maken zich meer druk over oorlog en terrorisme. De zorgen over terrorisme zijn het grootst sinds 2002, terwijl de zorgen over oorlog weer op het niveau liggen van 2014.

Dat blijkt uit het Nationaal Vrijheidsonderzoek 2017 (pdf), uitgevoerd in opdracht van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Maakten in 2016 drie op de tien Nederlanders zich nog zorgen over oorlog, dit jaar is dat vier op de tien. Ruim zes op de tien Nederlanders maken zich zorgen over terrorisme. De negatieve stemming over de komst van vluchtelingen naar Nederland en Europa is in dezelfde periode juist afgenomen.

In 2016 maakte ruim de helft zich hier nog zorgen over, terwijl dat dit jaar gedaald is tot ruim een derde.

Stilstaan bij 4 mei

In totaal staan ruim negen op de tien Nederlanders op de één of andere manier stil bij 4 mei. Zo nemen ruim acht op de tien Nederlanders de twee minuten stilte in acht en volgen ruim zes op de tien Nederlanders de Nationale Dodenherdenking op televisie, via de radio of online.

Ten opzichte van andere momenten van nationale betekenis voelen Nederlanders zich tijdens de Dodenherdenking op 4 mei en de viering van de bevrijding op 5 mei het sterkst verbonden met andere Nederlanders. Acht op de tien voelen zich op deze momenten in (zeer) sterke mate verbonden met elkaar.

Zeven op de tien Nederlanders vinden dat 5 mei ieder jaar een vrije dag voor alle werkende Nederlanders zou moeten zijn.

Lees meer over: 4 en 5 mei Terreur in Europa

Meer zorgen over terrorisme

Telegraaf 01.05.2017 Mensen maken zich meer druk over oorlog en terrorisme. De zorgen over terrorisme zijn het grootst sinds 2002, terwijl de zorgen over oorlog weer op het niveau liggen van 2014. Dat blijkt uit het Nationaal Vrijheidsonderzoek 2017, uitgevoerd in opdracht van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Maakten in 2016 drie op de tien Nederlanders zich nog zorgen over oorlog, dit jaar is dat vier op de tien. Ruim zes op de tien Nederlanders maken zich zorgen over terrorisme. De negatieve stemming over de komst van vluchtelingen naar Nederland en Europa is in dezelfde periode juist afgenomen. In 2016 maakte ruim de helft zich hier nog zorgen over, terwijl dat dit jaar gedaald is tot ruim een derde.

In totaal staan ruim negen op de tien Nederlanders op de één of andere manier stil bij 4 mei. Zo nemen ruim acht op de tien Nederlanders de twee minuten stilte in acht en volgen ruim zes op de tien Nederlanders de Nationale Dodenherdenking op televisie, via de radio of online. Ten opzichte van andere momenten van nationale betekenis voelen Nederlanders zich tijdens de Dodenherdenking op 4 mei en de viering van de bevrijding op 5 mei het sterkst verbonden met andere Nederlanders. Acht op de tien voelen zich op deze momenten in (zeer) sterke mate verbonden met elkaar.

Zeven op de tien Nederlanders vinden dat 5 mei ieder jaar een vrije dag voor alle werkende Nederlanders zou moeten zijn. Stel dat 5 mei inderdaad een vrije dag zou worden en men zou daar een andere vrije dag voor moeten inleveren, kiezen drie op de tien voor Goede Vrijdag.

LEES MEER OVER TERRORISME

MIVD: honderden hackpogingen door buitenlandse in­lich­tin­gen­dien­sten

Trouw 24.04.2017 De militaire inlichtingendienst MIVD waarschuwt opnieuw voor destabiliseringspogingen door Rusland. Ook ziet de dienst dat de toch al grote dreiging van cyberaanvallen steeds geavanceerder wordt. Hierbij zijn de Nederlandse ministeries van Defensie en Buitenlandse Zaken belangrijke doelen.

De MIVD schrijft dat in het jaarverslag over 2016 dat vandaag is gepubliceerd. Ook het afgelopen jaar is volgens de dienst de Russische dreiging tegen Nederlandse en Europese belangen en de NAVO groter geworden.

MIVD-directeur Onno Eichelsheim noemt de combinatie van groeiende Russische militaire kracht, hybride oorlogvoering en het manipuleren van westerse besluitvorming ‘verontrustend’. “Rusland wil invloed houden in de landen om zich heen en streeft naar een flink kleinere rol van de NAVO omdat het zich bedreigd voelt”, aldus Eichelsheim.

Cyber-industrieel complex

In een interview met Trouw in januari had Eichelsheim ook al gewaarschuwd voor de Russische dreiging. “Rusland heeft wat ik noem een cyber-industrieel complex. Hun inlichtingendiensten lijken samen te werken met publieke instanties. Dat is inderdaad iets dat Rusland sterker maakt.”

Alleen al vorig jaar zijn in Nederland enkele honderden hackpogingen vastgesteld door buitenlandse inlichtingendiensten. De belangrijkste overheidsdoelwitten waren volgens de MIVD de ministeries van Defensie en Buitenlandse Zaken en de veiligheidsdiensten. Ook hadden buitenlandse hackers het voorzien op hightech-bedrijven en de defensie-industrie.

Om die dreiging het hoofd te kunnen bieden, is de MIVD al langer op zoek naar jonge hackers, vertelde Eichelsheim in januari. “In het najaar gaan we activiteiten organiseren om nieuwe mensen te werven. Belangstellenden kunnen dan bijvoorbeeld online bepaalde problemen oplossen die lijken op het werk dat wij doen. De deelnemers die het goed doen, proberen wij binnen te halen. Jonge volwassenen die de puzzels oplossen mogen, bij wijze van spreken, direct mijn organisatie in. Ik ben niet alleen op zoek naar de klassieke militair met gemillimeterd haar die om acht uur ’s ochtend begint.”

Lees hier het hele interview met Onno Eichelsheim: Veiligheidsdienst zoekt jonge hackers tegen Russische dreiging.

‘Rusland na terrorisme grootste dreiging voor Nederland’

NU 24.04.2017 De pogingen van Rusland om Nederland, Europa en de NAVO te destabiliseren zijn zo ernstig dat ze na terrorisme gelden als het grootste veiligheidsrisico voor het Westen.

Dat zegt directeur van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) generaal-majoor Onno Eichelsheim maandag tijdens de presentatie van het jaarverslag van de MIVD.

De dienst waarschuwt voor de toegenomen hybride oorlogsvoering, de verbetering van de Russische militaire capaciteiten en de fors toegenomen cyberdreiging. Volgens Eichelsheim willen de Russen hun invloed in de voormalig sovjetstaten met een Russisch sprekende bevolking terug.

“Om dat doel te bereiken zal Moskou alles inzetten, ook militaire middelen”, aldus de MIVD-baas. De dienst constateert dat de Russen steeds verder gaan in hun hybride oorlogsvoering. Daarbij moet gedacht worden aan het verspreiden van valse informatie.

Als voorbeeld haalt Eichelsheim nepnieuws aan dat in de nasleep van de MH17-ramp door de Russen is verspreid, maar ook recenter in Litouwen waar het onjuiste bericht werd verspreid dat een Duitse NAVO-soldaat een vrouw had verkracht.

Hierom is Rusland een bedreiging voor Nederland

Syrië

De MIVD ziet ook dat Rusland technologisch enorme stappen heeft gezet. De federatie is in staat hoogwaardig militair materieel te fabriceren en te exporteren, maar het ook zelf te gebruiken zoals in Syrië. Daar strijdt Rusland aan de kant van president Bashar al-Assad tegen rebellenbewegingen en IS.

“Er is in het verleden bagatelliserend gedaan over de Russische krijgsmacht, maar dat beeld is na de inzet van Rusland in Syrië wel veranderd”, aldus Eichelsheim. Daar hebben de Russen laten zien het vermogen te hebben snel te kunnen opereren, maar ook dat hun eenheden het buiten de eigen landsgrenzen lang kunnen volhouden.

Volgens de MIVD is niet alleen de conventionele militaire capaciteit verbeterd, ook op het gebied van digitale oorlogsvoering roeren de Russen zich. Zo heeft de dienst geconstateerd dat er pogingen zijn ondernomen door Rusland, maar ook China, om militaire informatie te stelen. Of dat gelukt is, kan de MIVD niet zeggen.

Verkiezingen

Ook ziet Eichelsheim dat Rusland pogingen onderneemt om westerse verkiezingen te saboteren. Een voorbeeld hiervan is de mogelijke Russische hack van het team van de Amerikaanse presidentskandidate Hillary Clinton, die momenteel wordt onderzocht door het Amerikaanse Congres. Volgens Eichelsheim bestaat er een “gerede kans” dat er ook gepoogd is de Nederlandse verkiezingen te beïnvloeden.

De MIVD-baas ziet het als een belangrijke taak om een antwoord te formuleren op het verspreiden van onjuiste informatie. Een panklaar antwoord heeft de dienst nog niet. Hoe Nederland optreedt tegen de mislukte hackpogingen is niet bekend. Eichelsheim wist wel te melden dat de dienst binnen de Nederlandse krijgsmacht die zelf militaire cyberaanvallen kan uitvoeren, nog in oprichting is.

Lees meer over: MIVD Rusland

NCTV: dreiging direct opschalen

Telegraaf 12.04.2017 Als er signalen zijn van dreiging bij Nederlandse evenementen, wordt er direct opgeschaald. Momenteel zijn al zichtbare en onzichtbare maatregelen genomen bij grote evenementen. Dat meldt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) Dick Schoof woensdag naar aanleiding van de aanval op de spelersbus in Dortmund.

Bij de spelersbus van de Duitse voetbalclub Borussia Dortmund ontploften dinsdagavond drie explosieven toen het voertuig met de selectie op weg was naar het stadion voor de wedstrijd tegen AS Monaco. Twee mensen, een speler en een politieman, raakten gewond. De wedstrijd is uitgesteld naar woensdagavond. Het lijkt erop dat het om een terreurdaad ging met een islamistische achtergrond.

Het dreigingsniveau in Nederland blijft onverminderd hoog, vier op een schaal van vijf. Dat wil zeggen dat de kans op een aanslag reëel is, maar er zijn geen concrete aanwijzingen.

Albert veroordeelt aanval

Verdachte vast na aanslag Borussia

Duitsland in shock

Nog geen dader in vizier Dortmund

Explosies bij spelersbus Dortmund waren gerichte aanval NU 12.04.2017

GERELATEERDE ARTIKELEN

LEES MEER OVER; NCTV DICK SCHOOF DREIGINGEN DREIGINGSNIVEAUAANSLAGEN

NCTV: Direct opschalen bij dreiging Nederlandse evenementen

AD 12.04.2017 Als er signalen zijn van dreiging bij Nederlandse evenementen, wordt er direct opgeschaald. Bij grote evenementen zijn er nu al zichtbare en onzichtbare maatregelen genomen.

Dat meldt de baas van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) Dick Schoof vandaag naar aanleiding van de aanval op de spelersbus in Dortmund.

Bij de spelersbus van de Duitse voetbalclub Borussia Dortmund ontploften gisteravond drie explosieven toen het voertuig met de selectie op weg was naar het stadion voor de wedstrijd tegen AS Monaco. Twee mensen, een speler en een politieman, raakten gewond. De wedstrijd is uitgesteld naar vanavond om 18.45 uur. Het lijkt erop dat het om een terreurdaad ging met een islamistische achtergrond. Een verdachte met een ‘islamitische achtergrond’ zit momenteel vast. Een andere extremistische moslim is in beeld als tweede verdachte.

Dreigingsniveau vier

Het dreigingsniveau in Nederland blijft onverminderd hoog, vier op een schaal van vijf. Dat wil zeggen dat de kans op een aanslag reëel is, maar er zijn geen concrete aanwijzingen.

Aanslagen niet te voorkomen

Telegraaf 08.04.2017 Hoewel potentiële aanslagplegers direct van hun bed zouden moeten worden gelicht, schort het bij de AIVD aan genoeg mankracht.

http://content.tmgvideo.nl/embed/account=Kx1PKc/item=RiIATIZad4wD/player=LakMO-EKGMsh/embed.html

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), die er naar eigen zeggen alles aan doet om aanslagen te voorkomen, kreeg er afgelopen jaar 240 mensen bij en heeft bijna 1800 man in dienst. Dat zijn er nog steeds niet genoeg om de honderden bij hen bekende jihadisten te schaduwen. Laat staan de duizenden van wie aanwijzingen bestaan dat ze sympathiseren met dit radicale gedachtegoed.

Doelwitten

Ook potentiële doelwitten kunnen niet allemaal worden beveiligd. De AIVD meldde deze week in het jaarverslag dat jihadistische aanslagen zich alleen nog maar richten op onbeveiligde of zo goed als niet bewaakte doelwitten. Met Londen, waar de dader een voetpad van een brug op stuurde, en nu het Stockholmse warenhuis als meest extreme voorbeelden.

Lees meer in De Telegraaf van vandaag

http://content.tmgvideo.nl/embed/account=Kx1PKc/item=MSZFWutTR5wl/player=LakMO-EKGMsh/embed.html

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Hier geen extra maatregelen

Telegraaf 07.04.2017 De vermoedelijke terreurdaad in de Zweedse stad Stockholm is voor Nederland geen reden voor extra maatregelen. Dat meldt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) Dick Schoof op Twitter.

  Trucker hield terrorist tegen

  Stockholm: wat weten we?

Wat we tot nu toe weten van vermoedelijke aanslag in Stockholm VK 07.04.2017

Vrachtwagen rijdt in op mensen in centrum Stockholm, zeker drie doden  NU 07.04.2017

Een vrachtwagen reed vrijdagmiddag met hoge snelheid door een drukke winkelstraat en boorde zich in een warenhuis. Er zijn zeker drie doden en acht gewonden. Het heeft alle kenmerken van terrorisme, aldus Schoof.

Het dreigingsniveau in Nederland blijft onverminderd hoog, vier op een schaal van vijf. Dat wil zeggen dat de kans op een aanslag reëel is, maar er zijn geen concrete aanwijzingen.

LEES MEER OVER; TERREUR AANSLAGEN STOCKHOLM

Alarm over inzet dronebommen door jihadisten in het Westen

Elsevier 06.04.2017 De kans op een aanslag in Nederland blijft reëel. Het is vooral het ‘innovatieve vermogen’ van terroristengroepen dat een gevaar vormt. Te denken valt bijvoorbeeld aan aanslagen met drones.

In het kwartaalrapport Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland, dat vanmorgen is gepresenteerd, slaat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), Dick Schoof, alarm over de mogelijke inzet van dronebommen.

In contact met Islamitische Staat

Drones met explosieven zijn al ingezet op het slagveld in Syrië en Irak.  ‘Op IS-mediakanalen wordt deze [manier van aanslagen plegen] verheerlijkt,’ aldus Schoof. ‘Hier kan een inspirerende werking van uitgaan op jihadisten in het Westen.’ Volgens de NCTV zijn vliegende drones moeilijk te detecteren. Hij zegt dat de recente aanslagen in België en Duitsland laten zien dat ook Nederland kwetsbaar is.

Het dreigingsniveau blijft dan ook onveranderd: niveau 4 op een schaal van 5. Hoewel de NCTV de dreiging als reëel ziet, zijn er vooralsnog geen concrete aanwijzingen voor een aanslag. Vorig jaar zijn 22 jihadistische aanslagen gepleegd in het Westen, waarvan 19 door een eenling. Volgens de NCTV stonden ze bijna allemaal in contact met Islamitische Staat.

Dreiging polderjihadisme is gestopt

Ook jihadisten die naar verwachting binnenkort terugkomen uit Syrië en Irak vormen een gevaar, zegt Schoof. Terrorismedeskundige Edwin Bakker zei vorige week juist tegen Elsevier.nl dat de Nederlandse aanpak van jihadisten zijn vruchten afwerpt. De autoriteiten waren relatief snel met een hard optreden tegen jihadisten. ‘We hebben veel geleerd omdat we zo vroeg werden geconfronteerd met de Hofstadgroep. Er zijn landen die te lang hebben gewacht voordat ze echt ingrepen.’

DEN HAAG- Edwin Bakker op het Centraal Station van Den Haag

Lees meer
Terrorisme-expert Bakker: Politieke correctheid belemmert terreurbestrijding

Politieke correctheid speelt daarbij een rol. ‘Nederland liep voorop vergeleken met Zweden en Duitsland waar men meer vrijheid kreeg voor opruien en het verspreiden van jihadisme.’ Het verstoren van demonstraties en het tegengaan van opruiing door jihadisten hebben ervoor gezorgd dat de dreiging van het polderjihadisme is gestopt, is te lezen in het boek Nederlandse jihadisten. Van naïeve idealisten tot geharde terroristen, dat Bakker schreef met terreurexpert Peter Grol.

Tom Reijner

Tom Reijner (1986) werkt sinds augustus 2013 op de webredactie. Hij studeerde Politicologie en Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.

Tags: Dick Schoof  Dronebommen drones NCTV

Terroristen willen drone met bom

Telegraaf 06.04.2017 Drones met explosieven kunnen gebruikt worden voor aanslagen in het Westen. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid is bezorgd over het ’innovatieve vermogen’ van Islamitische Staat. IS-mediakanalen verheerlijken het gebruik van bomdrones, die in Syrië en Irak al met succes zijn toegepast.

http://content.tmgvideo.nl/embed/account=Kx1PKc/item=H4ZIwsJZ4wUD/player=LakMO-EKGMsh/embed.html

Dat staat in het nieuwe Dreigingsbeeld van de NCTV, dat vandaag wordt gepresenteerd. De kans op een aanslag blijft reëel, zegt de NCTV. Niet alleen IS blijft een bedreiging voor de veiligheid in het Westen. Ook al-Qaeda, die de nadruk legt op grootschalige en complexe aanslagen, is nog steeds een factor van belang.

Conflict Turkije

Er zijn nog meer bedreigingen voor Nederland, zoals het conflict met Turkije. „Bij veel Turkse Nederlanders was sprake van onbegrip en woede over de Nederlandse maatregelen. Het feit dat personen die ’nee’ gaan stemmen bij het referendum door Turkse bewindslieden tot terroristen worden bestempeld, kan groepen Turkse Nederlanders tegen elkaar op zetten. Hoewel de Nederlandse aanpak gericht is op de-escalatie, kunnen de gebeurtenissen op de langere termijn bij groepen Turkse Nederlanders leiden tot anti-Nederlandse opvattingen. Aan de andere kant kunnen ook anti-Turkse sentimenten toenemen.’’

Terrorismebestrijder: Zorg om dronebommen in Westen

AD 06.04.2017 Het Westen moet rekening houden met jihadisten die drones gaan gebruiken als vliegende bommen voor een aanslag. In Syrië en Irak gebruikt IS deze methode al.

Dat stelt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) vanochtend in het nieuwe Dreigingsbeeld Terrorisme dat elk kwartaal verschijnt. De NCTV schrijft dat er zorgen zijn om het ‘innovatieve vermogen van IS.’

Verheerlijking

,,Leden van deze groep in Syrië en Irak gebruiken drones met explosieven voor offensieve acties op het slagveld. Op ISIS-mediakanalen wordt dit aanslagmiddel verheerlijkt. Dit kan een inspirerende werking hebben op jihadisten in het Westen”, stelt de dienst.

Daarbij komt het gevaar dat drones eenvoudig te krijgen zijn en het lastig is om zo’n drone ‘te detecteren’ als hij in de lucht is.

Dreiging hoog

De NCTV schrijft dat de kans op een aanslag in Nederland onverminderd aanwezig blijft. Het dreigingsniveau blijft op niveau 4 in een schaal van 5. Dat is al geruime tijd zo. Verhoging naar het hoogste niveau 5 zou betekenen dat er concrete aanwijzingen zijn voor een naderende aanslag.

Jihadisten

Tot 1 april 2017 zijn er vanuit Nederland in totaal 280 personen vertrokken naar Syrië en Irak. Het aantal terugkeerders staat op circa 50. Zo’n 45 jihadisten zijn gesneuveld, vooral op het slagveld of bij bombardementen.

‘Kinderen van terugkerende jihadisten uit IS-gebied vormen risico’

NU 06.04.2017 Terugkeerders uit Syrië en Irak vormen een risico voor de veiligheid in Nederland. Het gaat dan niet alleen om volwassenen maar ook om kinderen die door hun ouders zijn meegenomen naar IS-gebied.

Dat staat in het donderdag gepubliceerde Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

”Kinderen krijgen de extreme waarden met de paplepel ingegoten en hoeven dus niet bekeerd of omgevormd te worden. Minderjarigen in het ‘kalifaat’ wordt vanaf jonge leeftijd geleerd dat een ieder die zich niet aan de juiste interpretatie van de islam houdt gedood moet worden”, staat in een donderdag eveneens gepubliceerde aanvullende studie van de NCTV en Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD).

Kinderen

Het aantal Nederlanders met jihadistische intenties in het door IS uitgeroepen kalifaat in Syrië en Irak is momenteel ongeveer 190, in dit aantal zijn ongeveer tussen de vijftien en twintig kinderen ouder dan negen jaar meegenomen. Jongere kinderen zijn hierin niet meegeteld, daarvan zijn er naar schatting tussen de zestig en zeventig met een Nederlands link naar IS-gebied.

Geïndoctrineerd

De NCTV vreest dat zij worden geïndoctrineerd en mogelijk bereid zijn geweld te gebruiken als ze terugkeren. ”Kinderen worden geportretteerd als strijders, als blij en vrij. De propaganda vertelt veel over de rol die IS aan kinderen geeft en probeert te werven.”

Maar, wordt daaraan toegevoegd, kinderen zijn in de eerste plaats slachtoffer van IS. ”Daarom wordt bij terugkeer per minderjarige bekeken welke zorg, veiligheidsmaatregelen en interventies passend zijn.”

Dreigingsniveau

Het dreigingsniveau in Nederland blijft, mede door deze dreiging, onverminderd hoog. De kans op een aanslag is reëel, maar er zijn geen concrete aanwijzingen. Het dreigingsniveau is vier op een schaal van vijf. De grootste dreiging komt nog altijd uit jihadistische hoek. Maar de NCTV noemt het ook ”voorstelbaar” dat er aanslagen uit rechts-extremistische hoek plaatsvinden, hoewel er geen aanwijzingen voor zijn.

Het aantal terugkeerders staat op zo’n vijftig personen. Het aantal uitreizigers is de laatste tijd heel klein. Er zijn nauwelijks bevestigde gevallen van Nederlandse jihadisten die de strijdgebieden wisten te bereiken.

Lees meer over: Jihadisten Terrorisme in Europa

Dreigingsniveau in Nederland: kans op aanslag reëel

RO 06-04-2017 De kans op een aanslag in Nederland blijft reëel. Het dreigingsniveau blijft staan op niveau 4, op een schaal van 5. Dat blijkt uit het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland van de NCTV. Er zijn op dit moment geen concrete aanwijzingen dat terroristen daadwerkelijk voorbereidingen treffen voor het plegen van een aanslag in Nederland. De grootste dreiging komt nog steeds uit jihadistische hoek. Hierbij is sprake van diverse actoren, van terroristische organisaties tot eenlingen, die zowel klein- als grootschalige aanslagen kunnen plegen. Ook terugkeerders uit Syrië en Irak zijn een potentieel risico voor de nationale veiligheid.

Ook de afgelopen periode is Europa getroffen door aanslagen. De jihadistische dreiging werd bevestigd door de aanslag op een kerstmarkt in Berlijn op 19 december. Op 22 maart pleegde een vermoedelijk door ISIS geïnspireerde man een aanslag bij het parlement in Londen. Wat in de ons omringende landen gebeurt, kan ook in Nederland gebeuren.

Jihadisme

Een belangrijk deel van de dreiging wordt bepaald door de externe aanslageenheid van ISIS. Deze eenheid heeft in Europa diverse personen tot zijn beschikking die aanslagen kunnen plegen. Ook andere jihadisten kunnen vanuit het buitenland eenlingen of kleine cellen aansturen en aanslagen laten uitvoeren. Door propaganda kunnen personen hier worden geïnspireerd tot gewelddadigheden.
Het innovatieve vermogen van ISIS is reden tot zorg. Leden van deze groep gebruiken in Syrië en Irak al drones met explosieven voor offensieve acties op het slagveld. Op ISIS-mediakanalen wordt deze modus operandi verheerlijkt. Hier kan een inspirerende werking van uitgaan op jihadisten in het Westen.

Al Qa’ida legt meer dan ISIS de nadruk op het plannen van grootschalige en complexe aanslagen in het Westen. De organisatie heeft sinds de aanslag op Charlie Hebdo geen grote geslaagde aanslag in of tegen het Westen gepleegd. Dat betekent niet dat de groep minder relevant is geworden. Ondanks de westerse inspanningen beheert al Qa’ida nog steeds een internationaal terroristisch netwerk. Het heeft de mankracht en middelen om grootschalige aanslagen te plegen.

Uitreizigers

In de afgelopen periode zijn er nauwelijks bevestigde gevallen van Nederlandse jihadisten die de strijdgebieden in Syrië en Irak wisten te bereiken. De voornaamste reden hiervoor is dat de aantrekkingskracht van ISIS is verminderd door recente militaire verliezen. Het aantal Nederlanders met jihadistische intenties in Syrië en Irak is circa 190. Het aantal terugkeerders staat op circa 50. Als ISIS op grote schaal verder terrein verliest in Syrië en Irak kan het aantal terugkeerders naar Europa toenemen, maar er zijn geen indicaties dat dit op korte termijn gebeurt. Bij iedere terugkeerder wordt ingeschat in hoeverre hij of zij een bedreiging vormt voor de nationale veiligheid.

Minderjarigen

Ook minderjarige uitreizigers kunnen bij terugkeer in Nederland een dreiging vormen. Zij worden geïndoctrineerd en zijn mogelijk bereid geweld te gebruiken. Dit kan risico’s opleveren voor de ontwikkeling van het kind en voor de Nederlandse samenleving. Naast het Dreigingsbeeld is ook de analyse ‘Minderjarigen bij ISIS’ van de AIVD en NCTV gepubliceerd, dit stuk gaat dieper in op dit fenomeen. Kinderen zijn in de eerste plaats te beschouwen als slachtoffer van ISIS. Daarom wordt bij terugkeer per minderjarige bekeken welke zorg, veiligheidsmaatregelen en interventies passend zijn. Dit is altijd maatwerk. Landelijke experts in radicalisering, jeugdhulp en psychotrauma en complexe trauma’s kunnen hierbij adviseren.

Links- en rechts-extremisme

Recent zijn voor het eerst in Nederland personen met een rechts-extremistische  achtergrond veroordeeld voor terrorisme. Zij werden veroordeeld voor het gooien van een brandbom naar een moskee in Enschede in februari 2016. Hoewel er geen aanwijzingen voor zijn, blijft het voorstelbaar dat er meer aanslagen uit de rechts-extremistische hoek plaatsvinden.

Links-extremistische actievoerders blijven zich concentreren op het bestrijden van extreemrechts en haar aanhangers, het vermeende racisme in Nederland, en de vermeende repressie en geweld door autoriteiten. In de afgelopen periode was er ook sprake van een groeiende groep allochtone antiracisme-demonstranten die vaak gezamenlijk optrokken met de klassieke extreemlinkse actiegroepen.

Polarisatie

Het diplomatieke conflict tussen Turkije en Nederland over de komst van twee Turkse ministers voor campagneactiviteiten leidde in maart tot ernstige ongeregeldheden in Rotterdam. Bij veel Turkse Nederlanders was sprake van onbegrip en woede over de Nederlandse maatregelen. Het feit dat personen die ‘nee’ gaan stemmen bij het referendum door Turkse bewindslieden tot terroristen worden bestempeld, kan groepen Turkse Nederlanders in Nederland tegen elkaar op zetten. Hoewel de Nederlandse aanpak gericht is op de-escalatie, kunnen de gebeurtenissen  op de langere termijn bij groepen Turkse Nederlanders leiden tot anti-Nederlandse opvattingen. Aan de andere kant kunnen ook anti-Turkse sentimenten toenemen.

Video

Zie ook;

Documenten

TK Bijlage Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 44

Rapport | 06-04-2017

TK Bijlage 1 voortgangsrapportage integrale aanpak jihadisme

Rapport | 06-04-2017

TK Bijlage 2 Moties en toezeggingen

Rapport | 06-04-2017

Terecht waarschuwt AIVD voor toenemend salafisme

Elsevier 05.04.2017 In het jaarrapport van de AIVD slaat de organisatie alarm over de toenemende populariteit van salafisme. Terecht, stelt Afshin Ellian. Zonder aanpak van salafisme kunnen jihadistische groepen niet worden bestreden.

De jihadistische dreigingen nemen toe. Islamitische Staat (IS) verliest in Irak terrein aan de Iraakse strijdkrachten, de Koerden en de sjiitische milities. Binnenkort begint de aanval op de hoofdstad van het kalifaat, Raqqa. Maar eerst moet de stad Mosul volledig worden bevrijd. Volgens gezaghebbende rapporten maakt IS in Mosul gebruik van menselijke schilden. Dat is niets nieuws.

Lees ook: ‘Golfstaten investeren miljoenen in uitbreiding salafisme in Europa’

De Palestijnse terreurbeweging Hamas en de Libanese terreurbeweging Hezbollah gebruikten het menselijk schild in de strijd tegen Israël. Er is één verschil: in geval van IS oordelen de westerse media en overheden hard over het gebruik van het menselijke schild; in het geval van Hezbollah en Hamas waren ze niet bereid om een hard oordeel te vellen. Alsof ze in strijd tegen Israël wel het menselijke schild mogen inzetten. Nu komt jihad dichterbij en dat verandert de zaken.

Terwijl ik deze blog schrijf, komen er steeds meer aanwijzingen dat in de Syrische stad Idlib weer gifgas is ingezet tegen de burgerbevolking. Het is niet helder wie het heeft gedaan. Het is zeker niet uitgesloten dat de aanval door het regime is ingezet. De regering van de Amerikaanse president Donald Trump beschuldigt de Syrische regering. De Syrische burgeroorlog is niet zonder consequentie voor Europa.

Jihadisten in de migrantenstroom
Volgens het laatste rapport van de AIVD nam het aantal uitreizigers naar Syrië in 2016 nog toe, maar daalde het in vergelijking met eerdere jaren. In totaal zijn 280 volwassenen en 90 kinderen uit Nederland in Syrië, van wie een aantal is omgekomen. Er kwam slechts ‘een handvol mensen terug’. De AIVD meldt ook dat een aantal jihadisten via de migrantenstroom naar Europa is gekomen. Ze hebben met verschillende identiteiten asiel aangevraagd.

De AIVD heeft 63 ambtsberichten uitgebracht aan het Openbaar Ministerie (OM) met betrekking tot uitreizigers. Dat is uitzonderlijk veel. Daardoor was het OM in staat om strafrechtelijke onderzoeken te starten. Overigens bracht de AIVD ook ambtsberichten uit aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en lokale overheden. De jihadistische dreiging tegen Nederland is toegenomen. Dat is wellicht een belangrijk signaal voor de samenleving. Ook Nederland is doelwit voor jihadistische groepen zoals Al-Qa’ida en IS. Dit moeten we nooit bagatelliseren of verwaarlozen.

Meer: AIVD meldt grootschalige Russische spionage in Nederland >>

De algemeen directeur van de AIVD, Rob Bertholee, schetste in zijn verslag een complexe en meervoudige vorm van dreiging: ‘Er zijn inderdaad indirecte argumenten waarom de dreiging groot is. De IS komt onder druk te staan, dat betekent dat meer personen uit IS-gebied terug zullen komen. Ook zal de organisatie met meer enthousiasme aanslagen willen plegen in het Westen. En we weten dat er veel sympathisanten en aanhangers van IS zijn. In Nederland enkele honderden. (…) De dreiging kan zich elk moment materialiseren’.

Toenemende macht en dreiging van salafisten in Nederland
Een lastige kwestie, omdat de huidige generatie jihadisten eenvoudige alledaagse instrumenten of andere dingen als wapens gebruiken. Maar wat vooral opvalt in het AIVD-verslag, is de toenemende macht en dreiging van de salafisten in Nederland.

Het is goed en nuttig dat de AIVD aandacht besteed aan het salafisme in Nederland. Het aantal salafisten is toegenomen. Ze worden hier door overheden getolereerd. Ook de regering is niet van plan om de verspreiding van het salafisme tegen te gaan. Nu proberen, volgens de AIVD, salafistische jongeren in steeds meer moskeeën en moskeebesturen voet aan de grond te krijgen. De salafisten worden steeds brutaler.

De moslimgemeenschappen worden kwetsbaar voor de salafistische ronselpraktijken. Andere, meer gematigde moslims worden door de salafisten onder druk gezet om voor ‘de ware religie’ te kiezen. Daarbij schuwen sommige salafisten geweld en intimidatie niet. Zelfs investeren ze in kinderen van asielzoekers en vluchtelingen: zie hier de komst van nieuwe generatie van radicale moslims in Nederland.

Meer van Afshin Ellian:‘Waarom Moslimbroeders op terreurlijst dienen te staan’

De AIVD komt tot deze conclusie: ‘Salafistische aanjagers proberen met name kwetsbare groepen als kinderen en vluchtelingen in hun invloedssfeer te krijgen. Hoewel in de meeste gevallen de wet niet overtreden wordt, passen intimidatie en dreigen met geweld niet in een open democratische rechtsstaat.’

De wetten? Er bestaat geen wet tegen salafisten. Ook het verspreiden van de Al-Qa’ida-propaganda is niet verboden. Maar ze zijn wel een gevaar voor de democratische rechtsstaat.

Heeft de regering effectieve maatregelen getroffen tegen salafisten?
In het verslag komt een intrigerende passage voor: ‘De AIVD bracht in 2016 verschillende van deze zorgwekkende ontwikkelingen op het gebied van salafisme onder de aandacht bij de landelijke politiek en bij het lokaal bestuur, waarmee zij in staat waren handelend op te treden.’

Heeft de regering effectieve maatregelen genomen? Was ik een parlementariër, dan had ik hierover een aantal concrete vragen gesteld.Voor dit alles waarschuw ik tevergeefs al jaren. Het salafisme groeit en bloeit. Ook de AIVD is bezorgd. De vraag is nu wat het volgende kabinet gaat doen om de groei van het salafisme te stoppen.

De radicale islam kan niet worden gestopt, wanneer het salafisme in Nederland toeneemt. Vergeet nogmaals deze conclusie van de AIVD niet: ‘En we weten dat er veel sympathisanten en aanhangers van IS zijn. In Nederland enkele honderden. (…) De dreiging kan zich elk moment materialiseren.’

  Prof. mr. dr.  Afshin Ellian (Teheran, 1966) is momenteel hoogleraar Encyclopedie van de rechtswetenschap en wetenschappelijk directeur van Instituut voor Metajuridica aan de rechtenfaculteit van de Universiteit Leiden.

Tags: AIVD jihadisme Salafisme

AIVD: Salafisten zetten gematigde moslims onder druk

AD 04.04.2017 Radicale salafistische groepen zetten op een ongewenste manier gematigde moslims in Nederland onder druk. ,,Salafistische aanjagers proberen met name kwetsbare groepen als kinderen en vluchtelingen in hun invloedssfeer te krijgen”, stelt de geheime dienst AIVD in het jaarverslag over 2016 dat vanmiddag is verschenen.

Het is een voorbeeld van pogingen van radicale salafisten om hun macht uit te breiden

Vorig jaar probeerden salafistische jongeren in verschillende moskeeën een plek in het bestuur van die gebedshuizen te bemachtigen. ,,In een aantal gevallen werd geweld hierbij niet geschuwd”, meldt de AIVD. ,,Het is een voorbeeld van pogingen van radicale salafisten om hun macht uit te breiden. Hoewel in de meeste gevallen de wet niet wordt overtreden, passen intimidatie en dreigen met geweld niet in een open democratische rechtsstaat.”

Deze krant schreef vorige week nog over omstreden benefietacties van de salafistische AlFitrah-moskee in Utrecht. De familie Salam, die de moskee bestuurt, haalt honderdduizenden euro’s per jaar op door ‘emotionele en sociale chantage’ van de moslimgemeenschap, stellen islamexperts. De moskee geeft ook (koran)lessen aan kinderen.

Vluchtelingen

In Duitsland is al opgetreden tegen salafistische groepen die probeerden te ‘ronselen’ in opvangkampen voor vluchtelingen. In Nederland kwam vorig jaar de hulporganisatie Al Ighaatha voor hetzelfde onder vuur te liggen. Zij zouden niet alleen kleren, maar ook religieus advies geven aan asielzoekers. ,,We zien dat zowel vluchtelingen in azc’s als al in Nederland gevestigde vluchtelingen worden benaderd door dergelijke stichtingen”, zegt AIVD-baas Rob Bertholee tegen het AD.

De AIVD wijst al enkele jaren op de groeiende invloed van het salafisme in Nederland. De dienst ziet het salafisme als een zeer orthodoxe islamitische stroming die terug wil naar de fundamenten van de islam, dat verhoudt zich niet altijd goed met de Westerse democratische waarden. ,,We berichten er genuanceerd over. We houden deze stichtingen in de gaten, maar niet direct in verband met de dreiging van aanslagen”, zegt Bertholee. Daarmee maakt hij onderscheid tussen ‘reguliere’ salafisten en jihadistische salafisten. De dienst ziet wel het salafisme een rol speelt in de radicalisering van jongeren die op jihad gaan.

In het jaarverslag stelt de geheime dienst in het algemeen dat ‘de dreiging tegen Nederland is toegenomen’. Ze doelt daarbij op het blijvende risico van een aanslag door IS of al-Qaida, maar ook door ‘heimelijke politieke beïnvloeding door Rusland’. Vooral de cyberdreiging vanuit Rusland neemt al enige tijd toe.

AIVD Jaarbeeld 2016

AIVD Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2016 Aanbiedingsbrief  Tweede Kamer bij jaarverslag 2016

Fake-news

Zo heeft Rusland geprobeerd via fake-news de Nederlandse verkiezingen in maart te beïnvloeden. ,,Die beïnvloeding is er elke dag, dus ook rond de verkiezingen. Er wordt nieuws verspreid dat is gebaseerd op onwaarheden”, weet Bertholee. De directeur stelt dat het de Russen uiteindelijk niet is gelukt het verloop van de verkiezingen ‘direct te beïnvloeden’.

Cyberaanvallen

Meer succes hadden de Russen, en mogelijk ook de Chinezen, met digitale spionage. ,,De AIVD heeft gezien dat Nederlandse overheidsinstellingen het afgelopen jaar herhaaldelijk doelwit waren van omvangrijke en hardnekkige digitale spionageaanvallen”, staat in het jaarverslag. De dienst schrijft dat ze ‘omvangrijke infecties heeft gezien bij buitenlandse (defensie)bedrijven’. ,,Daarbij zijn zeer gevoelige en geavanceerde maritieme- en defensietechnologieën gestolen.” Het kan daarbij ook gaan om in Nederland gevestigde takken van buitenlandse bedrijven.

Ook worden Nederlandse ict-bedrijven ‘misbruikt’ voor het plegen van digitale aanvallen. Eind vorig jaar werd bekend dat de cyberaanvallen op de Democratische Partij in Amerika onder meer zijn uitgevoerd via Nederlandse bedrijven en servers. Nederland is een groot, internationaal ict-knooppunt, stelt de AIVD, dus kwetsbaar voor dergelijke cyberaanvallen.

AIVD: Salafisten intimideren gematigde moslims, dreiging jihadisten neemt toe

VK 04.04.2017 Salafistische jongeren proberen in steeds meer moskeeën en moskeebesturen voet aan de grond te krijgen. Daarbij gebruiken ze in sommige gevallen ook geweld. Gematigde moslims komen hierdoor onder druk te staan. Dat constateert de AIVD in zijn jaarverslag. Radicale salafisten proberen volgens de dienst ook kinderen en vluchtelingen in hun invloedssfeer te krijgen door intimidatie en het dreigen met geweld.

De geheime dienst noemt deze ontwikkelingen ‘zorgwekkend’. Hoewel de wet in de meeste gevallen niet wordt overtreden, schrijft de AIVD dat de activiteiten de democratische rechtsstaat wel ondermijnen. Verschillende overheden zijn daarom door de dienst geattendeerd op de kwalijke inmengingen en konden daardoor optreden.

‘Complexe en meervoudige’ dreiging

De AIVD constateert verder dat Nederland nog steeds een potentieel doelwit is voor jihadisten. Het aantal uitreizigers naar Syrië nam in 2016 nog toe, maar daalde in vergelijking met de afgelopen jaren. Er kwam slechts een handvol mensen terug. Ook is een aantal jihadisten via de migrantenstroom naar Europa gekomen en heeft met verschillende identiteiten asiel aangevraagd.

Hoewel de dienst schrijft dat de dreiging tegen Nederland is toegenomen en de terroristische dreiging daarin dominant is, wordt uit het jaarverslag niet duidelijk hoe dat komt. De AIVD verwijst als verklaring vooral naar aanslagen in omringende landen en de arrestatie van twee personen in Rotterdam vorig jaar. Een daarvan maakt waarschijnlijk deel uit van een Frans/Belgische terroristische cel.

IS komt onder druk te staan, dat betekent dat meer personen uit IS-gebied terug zullen komen, aldus Rob Bertholee, Hoofd AIVD

Rob Bertholee, hoofd van de AIVD, zegt dat de dreiging ‘complex en meervoudig’ is. ‘Er zijn inderdaad indirecte argumenten waarom de dreiging groot is. IS komt onder druk te staan, dat betekent dat meer personen uit IS-gebied terug zullen komen. Ook zal de organisatie met meer enthousiasme aanslagen willen plegen in het Westen. En we weten dat er veel sympathisanten en aanhangers van IS zijn. In Nederland enkele honderden.’ De dreiging kan zich ‘elk moment materialiseren’, zegt Bertholee. Dat komt door de oproep van IS om ‘alles wat als wapen gebruikt kan worden in te zetten’.

Digitale dreiging

Volgens Bertholee zijn Russische berichten ook tijdens de Tweede Kamerverkiezingen ‘zeker’ van invloed geweest, aldus Rob Bertholee, hoofd AIVD.

Naast de jihadistische dreiging neemt de dreiging via digitale weg steeds ernstiger vormen aan. Nederlandse overheidsinstellingen waren in 2016 herhaaldelijk doelwit van omvangrijke en hardnekkige digitale spionageaanvallen, schrijft de AIVD.

Eerder berichtte de Volkskrant dat de Russische hackgroepen APT28 en APT29, die ook betrokken waren bij de hack van de Democratische Partij in de Verenigde Staten, onder meer het ministerie van Algemene Zaken hadden aangevallen.

Ook de AIVD verwijst expliciet naar Rusland. Nederland bevindt zich ‘volop in het vizier van Russische inlichtingendiensten’. Daarbij gaat het vooral om digitale aanvallen, onder meer met politieke beïnvloeding als doel. De AIVD geeft hiervan geen voorbeelden maar de Russen zouden middels ‘desinformatie en propaganda’ besluitvorming en de publieke opinie willen beïnvloeden. Bertholee: ‘Het zijn klassieke Russische middelen, die door internet en sociale media veel makkelijk kunnen worden ingezet.’

Volgens Bertholee zijn Russische berichten ook tijdens de Tweede Kamerverkiezingen ‘zeker’ van invloed geweest. Daarnaast zijn Russische spionnen fysiek actief. ‘In Nederland zijn structureel Russische inlichtingenofficieren aanwezig, die zich in uiteenlopende geledingen van de samenleving begeven om onder valse vlag informatie te verzamelen die voor Rusland van belang is.’

Operationele groei

Vorig jaar kreeg de dienst er liefst 240 nieuwe medewerkers bij; dit jaar nog eens 200

De AIVD heeft de laatste jaren meer analisten en agenten vrijgemaakt om Russische spionage te onderkennen. De dienst kijkt daarbij ook nauwkeurig naar Russische diplomaten. Uit gesprekken met bronnen in de inlichtingenwereld blijkt dat het beeld grosso modo is dat eenderde van het Russische ambassadepersoneel voor de militaire inlichtingendienst GROe of de buitenlandse SVR werkt. Die proberen politieke en strategische inlichtingen in te winnen, bijvoorbeeld bij belangrijke multinationals als defensiebedrijf Thales of scheepbouwconcern Damen. De GROe opereert daarbij een stuk lomper dan de SVR.

Uit het jaarverslag blijkt verder dat de AIVD een snelle groei kent. Vorig jaar kreeg de dienst er liefst 240 nieuwe medewerkers bij; dit jaar nog eens 200. Het is een gevolg van extra investeringen van het kabinet in 2015. De AIVD heeft nu bijna 1.800 medewerkers. Niet eerder werkten er zoveel mensen.

Lees meer over hackers, jihadisten en de AIVD;

Wat is waar over Russische beïnvloeding in Nederland?
De Russen zouden onze verkiezingen beïnvloeden, zelfs de geheime dienst waarschuwt voor ze. Maar wie goed kijkt wat ze doen, ziet ook desinformatie over de Russische desinformatie. (+)

Hoe ver mag politie gaan in nieuwe hackwet?
Het is een levensgevaarlijk idee: hackers die een pacemaker kunnen binnendringen en het hartritme van een slachtoffer kunnen bijsturen. En hoe ongelooflijk dit ook klinkt, het is al mogelijk.

‘Wij hebben geen anti-westerse geluiden gehoord’
Trees Pels en Ahmed Hamdi, de onderzoekers Salafistische organisaties staan niet bekend om hun openheid. Hoe lastig is het om een koranschool als Dar al-Hudaa te onderzoeken?

Moet het salafisme worden verboden?
Vervolg het salafisme, betoogt Ahmed Marcouch, het streeft naar een totalitaire staat. Doe dat niet, zegt Fouad el Bouch, zo’n verbod tast de democratische rechtsorde aan.

Volg en lees meer over:  INTERNETCRIMINALITEIT   MEDIA  MENS & MAATSCHAPPIJ  AIVD   CRIMINALITEIT  INTERNET   INTERNET & MULTIMEDIA  NEDERLAND  STAATSVEILIGHEID

Meer terreurtips voor AIVD

Telegraaf 04.04.2017 De Algemene Inlichtingen – en Veiligheidsdienst (AIVD) heeft afgelopen jaar een stuk meer tips gekregen over mogelijke aanslagen. In totaal kwamen er in Zoetermeer 5400 tips van politie, burgers en buitenlandse collega-diensten binnen.

Dat waren er 7 procent meer dan in 2015. Dit meldt de AIVD in haar jaarverslag. Volgens de inlichtingendienst is de stijgende trend te verklaren door de aanslagen in Brussel, Nice en Duitsland zoals de terreurdaad op de Berlijnse kerstmarkt. De lawine aan tips leidde in totaal tot 238 nadere onderzoeken.

De inlichtingendienst meldt vandaag verder dat het aantal Nederlandse jihadisten dat is uitgereisd naar Syrië en Irak is nog wel toegenomen. Maar de stijging was in 2016 minder dan de jaren daarvoor. Het aantal terugkeerders uit de landen van het kalifaat was in 2016 beperkt tot slechts een handvol.

Opvallend is dat de AIVD aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) twaalf ambtsberichten heeft verstuurd over personen vanwege hun steun aan een jihadistisch-terroristische organisaties of deelname aan de strijd in met name Syrië of Irak. Dat sluit aan op de conclusie die de dienst voor het eerst zwart op wit durft te zetten: In de vluchtelingenstroom richting het westen komen ook potentiële terrroristen deze kant op.

Terrorisme-expert Bakker: Politieke correctheid belemmert terreurbestrijding

Elsevier 30.03.2017 De Nederlandse aanpak van jihadisten werpt zijn vruchten af. Het verstoren van demonstraties en het tegengaan van opruien door jihadisten hebben ervoor gezorgd dat de dreiging van het polderjihadisme is gestopt.

Dat is de conclusie van terrorismedeskundigen Peter Grol en Edwin Bakker. Deze week kwam een boek van de schrijvers uit, genaamd Nederlandse jihadisten: Van naïeve idealisten tot geharde terroristen.

Foto www.marcobakker.com  Afshin Ellian: zonder ideologische strijd tegen islamisme zal terreur blijven bestaan

Reïntegratie

Tegen elsevier.nl zegt Bakker dat Nederland relatief snel was met hetharde optreden tegen jihadisten: ‘We hebben veel geleerd omdat we zo vroeg werden geconfronteerd met de Hofstadgroep. Er zijn landen die te lang hebben gewacht voordat ze echt ingrepen. Ook politieke correctheid speelt daarbij een rol. Nederland liep wat voorop vergeleken met landen als Zweden en Duitsland waar men meer vrijheid kreeg voor het opruien en het verspreiden van het jihadisme.’

Maar we zijn er nog niet, zegt Bakker. We moeten ervoor zorgen dat we de huidige aanpak doorzetten. ‘Zeker in bijvoorbeeld gevangenissen is de reïntegratie van groot belang. Daar moeten we voldoende middelen op inzetten zodat we de juiste kennis en programma’s hebben om ervoor te zorgen dat radicalen weer de maatschappij in kunnen.’

Lange gevangenisstraffen

Lange straffen kunnen een uitkomst zijn, volgens Bakker. Deze kunnen de noodzakelijke ruimte bieden voor deradicalisering. Bovendien verkleint een lange straf de kans dat er nog een groep sympathisanten buiten de gevangenis wacht: de kans dat een ex-jihadist weer radicaliseert, blijft zo relatief klein.

Lees meer: terroristen klagen over ‘streng regime’ in EBI Vught >>

Terugkeerders worden per definitie vervolgd in Nederland, en in veel gevallen krijgen jihadisten een gevangenisstraf. Dat is ook een van de redenen dat nieuwe aanwas en jihadistengroepen in Nederland een grotere dreiging vormen dan terugkeerders. ‘In veel gevallen gaan de mannen daar dood, of komen ze niet terug, omdat ze weten dat ze de gevangenis in moeten,’ aldus Bakker. Een relatief groot deel van de terugkeerders bestaat uit vrouwen en kinderen, die in mindere mate een fysiek gevaar vormen.

Bauke Schram  Bauke Schram  (1993) is sinds april 2016 online redacteur bij Elsevier

Tags:Edwin Bakker jihadisten Peter Grol polderjihadisme

NCTV volgt situatie op voet

Telegraaf 23.03.2017 De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) volgt de situatie in Antwerpen op de voet. ,,We staan in contact met onze Belgische collega’s”, aldus de NCTV in een reactie. In de Belgische stad is donderdag mogelijk een aanslag verijdeld. Een man reed met een auto met grote snelheid door een winkelstraat in Antwerpen en had onder meer steekwapens en een riotgun in zijn kofferbak.

http://content.tmgvideo.nl/embed/account=Kx1PKc/item=-gBkJq5K0t4T/player=LakMO-EKGMsh/embed.html

Er is geen aanleiding om het huidige dreigingsniveau aan te passen, laat de NCTV weten. Het dreigingsniveau in Nederland is op het ogenblik substantieel, het vierde op de ladder van vijf dreigingsniveaus. Dat wil zeggen dat de kans op een aanslag reëel is, maar dat er geen concrete aanwijzingen zijn. Die situatie is sinds maart 2013 van kracht.

Alles over de aanslag in Londen Telegraaf

GERELATEERDE ARTIKELEN;
Mogelijk aanslag mislukt in Antwerpen: auto rijdt met noodgang over winkelstraat
 VK 23.03.2017

Mogelijke aanslag met auto voorkomen in Antwerpen  NU 23.03.2017

zie: Verdachte met auto vol wapens aangehouden in Antwerpen

zie: Militairen voorkomen aanslag in drukke winkelstraat Antwerpen

Dreiging in NL blijft hetzelfde

Telegraaf 22.03.2017 De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) van het ministerie van Veiligheid en Justitie zegt de situatie in Londen voortdurend in de gaten te houden. Maar op dit moment is er geen aanleiding voor extra maatregelen in Nederland, aldus een woordvoerder van de NCTV woensdag in reactie op de gebeurtenissen bij het Britse parlement in Londen, die voorlopig door de autoriteiten als een terreurdaad worden beschouwd.

Dossier “Aanslag bij Brits parlement” AD

Dit weten we tot nu toe AD 22.03.2017

Wat we tot nu toe weten van de aanslag bij Brits parlement  VK 22.03.2017

Liveblog: Politie Londen gaat uit van terroristische daad bij Brits parlement  NU 22.03.2017

Liveblog: Geweld in Londen  Telegraaf 22.03.2017

LIVE: Vier doden en 20 gewonden bij aanslag Londen AD 22.03.2017

LIVE – volop gespeculeer over identiteit aanvaller Londen Elsevier 22.03.2017

Getuigen over aanval bij Brits parlement: de hel brak los  Elsevier 22.03.2017

Nederlandse schoolklas ziet aanslag voor ogen gebeuren AD 22.03.2017

Britse staatssecretaris held van Londen na reanimeren politieagent AD 22.03.2017

Live – Vier mensen dood, zeker twintig gewonden bij aanslag Londen  VK 22.03.2017

Aanslag in Londen: Vier doden, 20 gewonden  AD 22.03.2017

In beeld: een jaar na de tragische aanslag in Brussel Elsevier 22.03.2017

Zo verliep vandaag de herdenking in Brussel VK 22.03.2017

Doden bij aanslag in Londen  Telegraaf 22.03.2017

meer:

  Trump belt May na aanslag

  Schok België door terreur Londen

  Advocaat: ‘dader’ zit vast

  NL’er ziet aanslag vanuit Londen Eye

  Gewonde uit Theems gehaald

  Held Londen: staatssecretaris

  Foto’s: dader uitgeschakeld

  Getuigen: de hel brak los

  Terreur Londen in beeld

Het dreigingsniveau in Nederland is op het ogenblik substantieel, de vierde stap op de ladder van vijf dreigingsniveaus. Dat wil zeggen dat de kans op een aanslag reëel is, maar dat er geen concrete aanwijzingen zijn. Die situatie is sinds maart 2013 van kracht.

Nationale terrorismelijst telt nu honderd namen

NU 07.03.2017 De nationale terrorismelijst telt sinds dinsdag honderd namen. Minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) heeft de lijst uitgebreid met de namen van tien Nederlanders, omdat zij betrokken zijn bij terroristische activiteiten in Syrië en Irak

In totaal staan er inmiddels 86 mannen, elf vrouwen en drie organisaties op de lijst. Zij kunnen door de plaatsing niet meer bij hun geld komen. De nationale terrorismelijst moet voorkomen dat terrorisme gefinancierd wordt vanaf Nederlandse bankrekeningen.

Nederland deelt de lijst ook binnen de EU. Ons land dringt erop aan dat lidstaten hun eigen lijsten ook delen. ”Door alle terrorismelijsten openbaar te maken en te delen, wordt het voor EU-burgers en financiële instellingen inzichtelijker voor wie bevriezingsmaatregelen gelden”, aldus minister Koenders.

Nederland moedigt ook het gebruik van de Europese terrorismelijst aan. ”We moeten voorkomen dat iemand die op de nationale lijst staat, in een ander Europees land wel aan geld kan komen. Europese bevriezingen maken de aanpak daarom effectiever.”

Lees meer over: Terrorisme

Terrorismelijst bevat 100 namen

Telegraaf 07.03.2017 De nationale terrorismelijst telt sinds dinsdag 100 namen. Minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) heeft de lijst uitgebreid met de namen van tien Nederlanders, omdat zij betrokken zijn bij terroristische activiteiten in Syrië en Irak

In totaal staan er inmiddels 86 mannen, elf vrouwen en drie organisaties op de lijst. Zij kunnen door de plaatsing niet meer bij hun geld komen. De nationale terrorismelijst moet voorkomen dat terrorisme gefinancierd wordt vanaf Nederlandse bankrekeningen.

Forse stijging

De lijst telde in oktober nog 76 namen. Sindsdien is er een fors aantal bijgekomen. Onder de laatste tien toegevoegde mensen zijn drie vrouwen.

Onder hen is Mandy S. over wie mediaberichten zijn verschenen dat zij en haar gezin mogelijk naar Syrië zijn vertrokken om zich daar aan te sluiten bij IS. Een andere opvallende nieuwe naam op de lijst is die van Saddik S. Hij zou volgens mediaberichten al in 2013 zijn omgekomen.

Mohammed A. vrijgesproken

Enkele mannen op de lijst zijn eerder in de Staatscourant genoemd omdat van hen de verblijfsvergunning zou worden ingetrokken of omdat ze tot ongewenst vreemdeling waren verklaard.

De afgelopen maanden zijn ook enkele mensen van de lijst verdwenen. Eén van is Mohamed A. uit Delft die vorig jaar in hoger beroep werd vrijgesproken van betrokkenheid bij terrorisme.

Gedeeld binnen de EU

Nederland deelt de lijst ook binnen de EU. Ons land dringt erop aan dat lidstaten hun eigen lijsten ook delen. „Door alle terrorismelijsten openbaar te maken en te delen, wordt het voor EU-burgers en financiële instellingen inzichtelijker voor wie bevriezingsmaatregelen gelden”, aldus minister Koenders.

Nederland moedigt ook het gebruik van de Europese terrorismelijst aan. „We moeten voorkomen dat iemand die op de nationale lijst staat, in een ander Europees land wel aan geld kan komen. Europese bevriezingen maken de aanpak daarom effectiever.”

LEES MEER OVER

BERT KOENDERS BERT KOENDERS TERRORISMELIJST EU SYRIËIRAK

Teller nationale terrorismelijst op 100

RO 07.03.2017 Minister Koenders van Buitenlandse Zaken heeft 10 Nederlanders toegevoegd aan de nationale terrorismelijst. Zij kunnen niet meer bij hun geld en geen gebruik maken van hun Nederlandse bankrekeningen en creditcards, omdat ze betrokken zijn bij terroristische activiteiten in Syrië en Irak. Door de uitbreiding staat de teller sinds vandaag op 100: 97 personen, onder wie 11 vrouwen, en 3 organisaties.

De nationale terrorismelijst is geen opsporingslijst of lijst van meest gezochte terroristen, maar een lijst met personen en organisaties op wie een bevriezingsmaatregel van toepassing is. Die maatregel voorkomt dat terroristische activiteiten gefinancierd kunnen worden vanaf een Nederlandse bankrekening.

De minister neemt het besluit in overeenstemming met de ministers van Veiligheid en Justitie en van Financiën op basis van informatie van het Openbaar Ministerie en de AIVD. Financiële instellingen weten op basis van de publieke lijst welke rekeningen ze moeten bevriezen. De bevriezingsmaatregel heeft ook gevolgen voor mensen in de omgeving van de uitreizigers op de terrorismelijst, bijvoorbeeld vrienden en familie. Het is namelijk verboden geld te geven aan personen die op de lijst staan. Wie dit wel doet, riskeert een boete of zelfs een gevangenisstraf.

Nederland deelt de nationale terrorismelijst ook binnen de Europese Unie en dringt erop aan dat lidstaten hun eigen lijsten hanteren, publiek maken en delen. ‘Door alle terrorismelijsten openbaar te maken en te delen, wordt het voor EU-burgers en financiële instellingen inzichtelijker voor wie bevriezingsmaatregelen gelden’, aldus minister Koenders.

Daarnaast hamert Nederland op het gebruik van de Europese terrorismelijst. Koenders: ‘Wat mij betreft gaan we zo snel mogelijk intensiever gebruik maken van het EU-sanctieregime. We moeten voorkomen dat iemand die op de nationale lijst staat, in een ander Europees land wel aan geld kan komen. Europese bevriezingen maken de aanpak daarom effectiever.’

De bevriezingsmaatregel maakt onderdeel uit van een breder actieprogramma van het kabinet om jihadisme aan te pakken. Ook werkt Nederland internationaal nauw samen om dreigingen het hoofd te bieden. Zo is Nederland co-voorzitter van het Global Counterterrorism Forum (GCTF), waarin 29 landen en de EU kennis uitwisselen over het bestrijden van terrorisme en het voorkomen van gewelddadig extremisme.

Zie ook

Documenten

Nationale terrorismelijst

 

Zo bereidt EU zich voor op terugkomst van jihadisten

Elsevier 16.02.2017 Nieuwe verplichtingen voor landen uit de Europese Unie in de strijd tegen terreur. Alle reizigers, ook EU-burgers, die de Schengenzone binnenkomen of verlaten, moeten aan de grens worden gecontroleerd op registratie in databanken.

Dat heeft het Europees Parlement in Straatsburg donderdag goedgekeurd.

Land, zee- en luchthavens

De lidstaten hebben een jaar de tijd om die verplichting in wetgeving om te zetten. De maatregel is erop gericht om passagiers met gestolen of nagemaakte paspoorten en ID-kaarten op te pakken. Er bestaat een angst voor jihadisten die terug willen keren naar Europa, nu terreurbeweging Islamitische Staat (IS) in Syrië en Irak steeds meer in het nauw komt.

soldaatisvlag

Lees ook
Waarom nieuwe terugkeerders gevaarlijker zijn dan voorgangers

De systematische controleverplichting aan de grenzen geldt voor land, zee- en luchthavens. Als ze tot lange wachtrijen of verkeersopstoppingen leiden mag worden overgegaan op steekproefsgewijze controles. Daarnaast wordt het in de geheel EU strafbaar om te reizen naar een conflictzone om er als terrorist te worden getraind.

Ook voor het rekruteren voor terreurdoeleinden kunnen mensen worden vervolgd, net als voor het regelen of financieren van terreurreizen. De EU-ministers gingen eerder al akkoord met de maatregelen, die versnel door het Europees Parlement werden behandeld vanwege de reeks aan aanslagen in Europa de afgelopen tijd.

EU-parlementariër Jeroen Lenaers (CDA) is blij met de maatregelen, omdat de verschillen in strafbaarstelling tussen EU-landen ermee wordt gelijkgetrokken: ‘De zwakke schakels gaan eruit. Het gevaar van terugkerende strijders uit het kalifaat neemt toe en ze worden gevaarlijker hoe langer ze daar geweest zijn. We moeten niet de fout maken alleen oog te hebben voor de Nederlanders. Alle Europese jihadisten die betrokken zijn geweest bij IS zijn potentieel een groot gevaar.’

OM gaat meer jihadisten in het buitenland vervolgen

Het Openbaar Ministerie (OM) in Nederland kondigde woensdagavond overigens aan meer werk te gaan maken van het vervolgen van Nederlandse jihadisten die in conflictgebieden zitten. In maart en april staan er twaalf zaken op de planning tegen mannen die niet in Nederland zijn, maar in Syrië en Irak aan het vechten zijn.

Vorig jaar werden tijdens de jihadzaak Context al vier mannen in absentia veroordeeld tot celstraffen door de rechtbank Den Haag. Die mannen zitten al jaren in Syrië of Irak. Het OM meldde woensdag dat het beleid er nu op in wordt gezet om meer systematisch mensen te vervolgen die strijdgebieden zitten, ‘mensen waarvan we vinden dat het niet goed is om met vervolging te wachten,’ aldus een woordvoerder.

Eerder op woensdag werd bekend dat de Tweede Kamer volgende week met het kabinet in debat wil over het gevaar van terugkerende jihadisten. De Kamer is geschokt door een rapport van de AIVD, dat waarschuwt dat meer Nederlandse jihadisten terug willen naar huis nu zij in Syrië en Irak in het nauw raken.

Volgens de AIVD gaat het om ‘ervaren en geharde’ jihadisten die zouden terugkeren om aanslagen voor te bereiden en te plegen, of nieuwe strijders te rekruteren. Die groep zou een grotere dreiging vormen dan voorheen, vanwege de lange tijd die zij in het conflict verbleven, en de wapentraining en strijdervaring die ze daar hebben opgedaan.

Ook wordt er gevreesd voor het gevaar van militair getrainde kinderen die door hun ouders zijn meegenomen naar het strijdgebied, of daar zijn geboren. Er zouden zich daar minstens 80 Nederlandse kinderen bevinden. Ongeveer de helft van hen is daar geboren, de rest is door een of beide ouders meegenomen.

Van de 280 jihadisten die vanuit Nederland naar Syrië en Irak zijn gereisd, bevinden 190 zich nog in IS-gebied. Zo’n 40 IS-leden zijn omgekomen in de strijd, 40 jihadisten zijn al teruggekeerd.

Elif Isitman  Elif Isitman  (1987) is sinds oktober 2014 online redacteur bij Elsevier.

Tags: Context Europa Europees Parlement IS  jihadisten OM paspoortcontrole terugkeerders

EU-parlement stemt in met antiterreurwetten 

NU 16.02.2017 Alle reizigers, ook EU-burgers, die de Schengenzone binnenkomen of verlaten, moeten aan de grens worden gecontroleerd op registratie in databanken.

De lidstaten hebben een jaar de tijd om die verplichting, bedoeld om passagiers met gestolen of nagemaakte paspoorten en ID-kaarten op te pakken, in wetgeving om te zetten.

In de strijd tegen terrorisme wordt het in de hele EU bovendien strafbaar om te reizen naar een conflictzone om er als terrorist te worden getraind. Ook voor het rekruteren voor terroristische doeleinden kunnen mensen worden vervolgd, evenals voor het regelen of financieren van dergelijke reizen.

De maatregelen zijn donderdag door het Europees Parlement in Straatsburg goedgekeurd, nadat de EU-ministers eerder al akkoord waren gegaan. Het pakket is versneld behandeld vanwege de aanslagen in Europa.

‘Cruciaal’

EU-parlementariër Jeroen Lenaers (CDA): ”Deze wetgeving is cruciaal omdat het de verschillen in strafbaarstelling tussen EU-landen gelijk trekt. De zwakke schakels gaan eruit. Het gevaar van terugkerende strijders uit het kalifaat neemt toe en ze worden gevaarlijker hoe langer ze daar geweest zijn. We moeten niet de fout maken alleen oog te hebben voor de Nederlanders. Alle Europese jihadisten die betrokken zijn geweest bij IS zijn potentieel een groot gevaar.”

De systematische controleverplichting aan de grenzen geldt voor land, zee- en luchthavens. Als ze tot lange wachtrijen of verkeersopstoppingen leiden mag worden overgegaan op steekproefsgewijze controles.

Lees meer over:  Schengenzone  antiterreurwetgeving

 

EP eens met terreurwet

Telegraaf 16.02.2017 Alle reizigers, ook EU-burgers, die de Schengenzone binnenkomen of verlaten, moeten aan de grens worden gecontroleerd op registratie in databanken. De lidstaten hebben een jaar de tijd om die verplichting, bedoeld om passagiers met gestolen of nagemaakte paspoorten en ID-kaarten op te pakken, in wetgeving om te zetten.

In de strijd tegen terrorisme wordt het in de hele EU bovendien strafbaar om te reizen naar een conflictzone om er als terrorist te worden getraind. Ook voor het rekruteren voor terroristische doeleinden kunnen mensen worden vervolgd, evenals voor het regelen of financieren van dergelijke reizen.

De maatregelen zijn donderdag door het Europees Parlement in Straatsburg goedgekeurd, nadat de EU-ministers eerder al akkoord waren gegaan. Het pakket is versneld behandeld vanwege de aanslagen in Europa.

EU-parlementariër Jeroen Lenaers (CDA): ,,Deze wetgeving is cruciaal omdat het de verschillen in strafbaarstelling tussen EU-landen gelijk trekt. De zwakke schakels gaan eruit. Het gevaar van terugkerende strijders uit het kalifaat neemt toe en ze worden gevaarlijker hoe langer ze daar geweest zijn. We moeten niet de fout maken alleen oog te hebben voor de Nederlanders. Alle Europese jihadisten die betrokken zijn geweest bij IS zijn potentieel een groot gevaar.”

De systematische controleverplichting aan de grenzen geldt voor land, zee- en luchthavens. Als ze tot lange wachtrijen of verkeersopstoppingen leiden mag worden overgegaan op steekproefsgewijze controles.

LEES MEER OVER  EUROPARLEMENT TERREUR AASNALGEN SCHENGENZONE

Vervolging bij verstek gehekeld

Telegraaf 16.02.2017  Strafrechtadvocaten verzetten zich tegen de vervolging en berechting in hun afwezigheid van terreurverdachten uit onder meer strijdgebieden in Syrië.

Dat voornemen van het Openbaar Ministerie is volgens de voorzitter van de Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA), Jeroen Soeteman, „in flagrante strijd met het aanwezigheidsrecht.” Verdachten krijgen daardoor geen eerlijk proces, vindt hij.

Iedere verdachte heeft volgens hem het recht om bij de behandeling van zijn strafzaak aanwezig te zijn. Daarmee reageert hij op de aankondiging van het OM om in maart en april 2017 twaalf terreurverdachten bij verstek te vervolgen. Die verblijven op het ogenblik in het strijdgebied van Islamitische Staat (IS) in onder meer Syrië en Irak.

Vorig jaar zijn bij de rechtbank Den Haag al vier mannen veroordeeld tot celstraffen, terwijl ze al jaren in Syrië of Irak zitten. Het OM zet nu het beleid in om meer systematisch mensen te vervolgen die in het strijdgebied zijn, „mensen waarvan we vinden dat het niet goed is met vervolging te wachten.” Daarmee zouden jihadisten bij terugkeer op grond van een veroordeling meteen de gevangenis in kunnen, aldus het OM.

Volgens de NVSA is dat beleid in strijd met artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Soeteman dringt er bij het OM op aan af te zien van de voorgenomen strafzaken. „Het is onnodig en verliest uit het oog dat ook terrorismeverdachten recht hebben op een eerlijk proces.”

Door zijn aanwezigheid op de zitting kan de verdachte reageren op de beschuldigingen, de betrouwbaarheid van belastend bewijs toetsen en ontlastend bewijs inbrengen, aldus de strafrechtadvocaten.

Het OM verwijst in een reactie op het feit dat de rechtbank in Den Haag eerder in vier gevallen in afwezigheid van de verdachten veroordelingen heeft uitgesproken.

LEES MEER OVER  OPENBAAR MINISTERIE JIHADISTEN TERREURVERDACHTENTERRORISME ADVOCATEN

OM wil meer jihadstrijders die in IS-gebied verblijven vervolgen

NU 15.02.2017 Het Openbaar Ministerie gaat er meer werk van maken om Nederlandse jihadisten te vervolgen die in strijdgebieden verblijven. Een woordvoerder van het landelijk parket bevestigt berichtgeving daarover van Nieuwsuur.

In maart en april staan er twaalf zaken op de rol tegen mannen die niet in Nederland zijn, maar in Syrië en Irak aan het vechten zijn.

Vorig jaar zijn bij de rechtbank Den Haag al vier mannen veroordeeld tot celstraffen, terwijl ze al jaren in Syrië of Irak zitten. Zij stonden terecht in de zogenoemde jihadzaak Context. De woordvoerder woensdag: “We zetten nu het beleid in om meer systematisch mensen te vervolgen die in het strijdgebied zijn, mensen waarvan we vinden dat het niet goed is om met vervolging te wachten.”

Eerder op de dag werd bekend dat de Tweede Kamer volgende week met het kabinet in debat wil over het gevaar van terugkerende jihadisten. De Kamer is geschrokken van een rapport hierover van de inlichtingendienst AIVD, waarin die waarschuwt dat meer Nederlandse jihadisten terug willen naar huis nu zij in Syrië en Irak in het nauw raken.

Aanslagen

Het gaat volgens de AIVD om ervaren en geharde strijders die zich hier zouden kunnen toeleggen op het voorbereiden en plegen van aanslagen of het rekruteren van nieuwe strijders.

De huidige groep terugkeerders zou volgens de AIVD een grotere dreiging vormen dan voorheen. “Ze bleven langer in het strijdgebied, kregen wapentraining, deden strijdervaring op en bouwden aan hun jihadistische netwerk.”

“Van iedere terugkeerder afzonderlijk moet worden vastgesteld hoe groot de dreiging is die van hem of haar uitgaat, wat er nodig is om die dreiging het hoofd te bieden.”

Kinderen

De inlichtingendienst waarschuwt ook specifiek voor het gevaar van militair getrainde kinderen die door hun ouders zijn meegenomen naar het strijdgebied. Er bevinden zich daar minstens tachtig Nederlandse kinderen. Ongeveer de helft van hen is daar geboren, de rest is door één of beide ouders meegenomen.

Sinds het uitbreken van het conflict in Syrië en Irak reisden ongeveer 280 Nederlandse jihadisten naar het strijdgebied. De meesten sloten zich aan bij IS. Tot nu toe keerden ongeveer vijftig van deze mensen terug.

Lees meer over: Openbaar Ministerie Syrië

OM gaat Nederlandse jihadisten in IS-gebied vervolgen

AD 15.02.2017 Het Openbaar Ministerie gaat er meer werk van maken om Nederlandse jihadisten te vervolgen die in strijdgebieden verblijven. Een woordvoerder van het landelijk parket bevestigt berichtgeving daarover van Nieuwsuur. In maart en april staan er twaalf zaken op de rol tegen mannen die niet in Nederland zijn, maar in Syrië en Irak aan het vechten zijn.

Vorig jaar zijn bij de rechtbank Den Haag al vier mannen veroordeeld tot celstraffen, terwijl ze al jaren in Syrië of Irak zitten. Zij stonden terecht in de zogenoemde jihadzaak Context. De woordvoerder: ‘We zetten nu het beleid in om meer systematisch mensen te vervolgen die in het strijdgebied zijn, mensen waarvan we vinden dat het niet goed is om met vervolging te wachten.’

Kamer geschrokken

Eerder op de dag werd bekend dat de Tweede Kamer volgende week met het kabinet in debat wil over het gevaar van terugkerende jihadisten. De Kamer is geschrokken van een rapport hierover van de inlichtingendienst AIVD, waarin die waarschuwt dat meer Nederlandse jihadisten terug willen naar huis nu zij in Syrië en Irak in het nauw raken.

Het gaat volgens de AIVD om ervaren en geharde strijders die zich hier zouden kunnen toeleggen op het voorbereiden en plegen van aanslagen of het rekruteren van nieuwe strijders.

Grotere dreiging

De huidige groep terugkeerders zou volgens de AIVD een grotere dreiging vormen dan voorheen. ‘Ze bleven langer in het strijdgebied, kregen wapentraining, deden strijdervaring op en bouwden aan hun jihadistische netwerk. Van iedere terugkeerder afzonderlijk moet worden vastgesteld hoe groot de dreiging is die van hem of haar uitgaat, wat er nodig is om die dreiging het hoofd te bieden.’

De inlichtingendienst waarschuwt ook specifiek voor het gevaar van militair getrainde kinderen die door hun ouders zijn meegenomen naar het strijdgebied. Er bevinden zich daar minstens tachtig Nederlandse kinderen. Ongeveer de helft van hen is daar geboren, de rest is door één of beide ouders meegenomen.

Sinds het uitbreken van het conflict in Syrië en Irak reisden ongeveer 280 Nederlandse jihadisten naar het strijdgebied. De meesten sloten zich aan bij IS. Tot nu toe keerden ongeveer vijftig van deze mensen terug.

Kamer wil debat over AIVD-rapport jihadisten 

NU 15.02.2017 De Tweede Kamer wil volgende week met het kabinet in debat over het gevaar van terugkerende jihadisten. De Kamer is geschrokken van een rapport hierover van de inlichtingendienst AIVD.

Daarin waarschuwt de dienst woensdag dat meer Nederlandse jihadisten terug willen naar huis nu zij in Syrië en Irak in het nauw raken.

Het gaat volgens de AIVD om ervaren en geharde strijders die zich hier zouden kunnen toeleggen op het voorbereiden en plegen van aanslagen of het rekruteren van nieuwe strijders.

PVV-leider Geert Wilders had op het debat aangedrongen. De ministers Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Stef Blok (Veiligheid en Justitie) komen opdraven. Volgende week vergadert de huidige Tweede Kamer voor het laatst.

Dreiging

De huidige groep terugkeerders zou volgens de AIVD een grotere dreiging vormen dan voorheen. ”Ze bleven langer in het strijdgebied, kregen wapentraining, deden strijdervaring op en bouwden aan hun jihadistische netwerk. Van iedere terugkeerder afzonderlijk moet worden vastgesteld hoe groot de dreiging is die van hem of haar uitgaat, wat er nodig is om die dreiging het hoofd te bieden.”

De inlichtingendienst waarschuwt ook specifiek voor het gevaar van militair getrainde kinderen die door hun ouders zijn meegenomen naar het strijdgebied. Er bevinden zich daar minstens tachtig Nederlandse kinderen. Ongeveer de helft van hen is daar geboren, de rest is door één of beide ouders meegenomen.

”Minder dan 20 procent van deze kinderen is negen jaar of ouder. Omdat kinderen die zich in IS-gebied bevinden soms al vanaf negen jaar wapen- en gevechtstraining krijgen, worden zij vanaf die leeftijd door de AIVD meegeteld als uitreizigers. Ook minderjarigen die zelfstandig naar het strijdgebied gingen, worden als uitreizigers gezien.”

Zie ook: NCTV maakt zich zorgen om kinderen van jihadstrijders in IS-gebied

Uitreizigers

Sinds het uitbreken van het conflict in Syrië en Irak reisden ongeveer 280 Nederlandse jihadisten naar het strijdgebied. De meesten sloten zich aan bij IS. Tot nu toe keerden ongeveer vijftig van deze mensen terug. De meesten deden dat voor 2015. Vorig jaar nam het aantal nieuwe uitreizigers dat zich aansloot bij jihadistische groeperingen in Syrië en Irak sterk af.

Lees meer over: Jihadisten

Haagse aanpak jihadisme wereldwijd gevolgd

OmroepWest 15.02.2017 De Haagse aanpak van jihadisme en terugkeerders uit het kalifaat kan rekenen op aandacht uit de hele wereld. Zo’n 300 terrorisme-experts uit meer dan 20 landen zijn in de Hofstad voor het congres om ervaringen uit te wisselen.

Dat de gemeente Den Haag het congres organiseert, is niet zo vreemd. ‘Wij zijn al heel lang met dit onderwerp bezig’, zegt burgemeester Jozias van Aartsen. ‘De manier waarop we het hier aanpakken, daar wordt door anderen met interesse naar gekeken. Dus we vertellen ook graag hoe we dat doen en hebben gedaan.’

Al in 2013 stond jihadisme op de agenda, vertelt politiechef Paul van Musscher bij de opening van het congres. ‘Toen nog bijna niemand van IS en Syriëgangers had gehoord, zat er bij ons al een rechercheteam op.’ Hij doelt op het onderzoek naar vermeende ronselaars, dat later leidde tot de grote rechtszaak. Dat was volgens hem mogelijk doordat al vroeg vanuit de wijk mensen signalen durfden af te geven.

Nauwe contacten

Terrorisme-expert Richard Barrett bevestigt dat de Haagse aanpak een goede is. ‘Ten eerste omdat de politie nauwe contacten heeft in de wijken. Dat is heel belangrijk, want in de wijk weten ze wie goed en slecht zijn. Of wie vatbaar zijn om op het verkeerde pad te raken.’ Maar daarnaast, stelt Barrett, verliest men in Den Haag de rechtsstaat niet uit het oog.

Hoofdofficier van justitie Bart Nieuwenhuizen bevestigt dat. ‘Terugkeerders worden opgepakt, dat is gewoon heel duidelijk. En dan gaan we eerst uitzoeken of er sprake is van strafbare feiten.’ Met het proces tegen de jihadronselaars was Den Haag de eerste die zoiets probeerde. ‘Het was spannend, want in feite moesten wij bewijzen wat iemand in zijn hoofd dacht. Maar dat is gelukt.’

Niet alleen bedreiging

Barrett heeft voor overheden nog een belangrijk advies. ‘Zie terugkeerders niet alleen als een bedreiging. Uiteindelijk zijn het ook je inwoners. Probeer ze weer op dat rechte pad te krijgen.’

Daarbij is het belangrijk om niet alleen oog te hebben voor waarom een jihadist terugkeert (‘Kan hij een aanslag plegen?’) maar ook voor waarom hij in beginsel vertrok. ‘Op dat moment liet hij hier ook iets achter. Hij is niet alleen vertrokken door de aanzuigende werking van de jihad, maar ook omdat iets hier hem afstootte. Kijk daar ook naar.’

Meer over dit onderwerp: JIHADISME CONGRES DEN HAAGTERUGKEERDERS

Foto: ANP

Congres: Terugkerende Syriëgangers, hoe ga je daar mee om?

OmroepWest 15.02.2017 In Den Haag wordt in de Fokker Terminal woensdag een internationaal congres gehouden over ‘Returning Foreign Terrorist Fighters’, oftewel terugkerende buitenlandse terroristenstrijders. Terugkerende jihadisten uit het strijdgebied in Syrië en Irak vormen een steeds grotere dreiging voor de veiligheid in Nederland. Het gaat om ervaren en geharde strijders die zich hier zouden kunnen toeleggen op het voorbereiden en plegen van aanslagen of het rekruteren van nieuwe strijders.

Tegelijkertijd met het congres publiceert de AIVD een rapport over teruggekeerde Syriegangers. De dienst verwacht, nu de strijdgroepen in Syrië en Irak steeds verder in het nauw worden gedreven, dat steeds meer Nederlandse jihadisten terug willen. ‘Hoewel het verloop van de terugkeer moeilijk te voorspellen is, verwacht de AIVD dat deze terugkeer eerder druppelsgewijs zal verlopen dan met grote aantallen tegelijk’, aldus de dienst.

De huidige groep terugkeerders zou een grotere dreiging vormen dan voorheen. ‘Ze bleven langer in het strijdgebied, kregen wapentraining, deden strijdervaring op en bouwden aan hun jihadistische netwerk. Van iedere terugkeerder afzonderlijk moet worden vastgesteld hoe groot de dreiging is die van hem of haar uitgaat, wat er nodig is om die dreiging het hoofd te bieden.’

Afbeelding weergeven op Twitter   Volgen

    Newsroom Den Haag @Newsroom070

BGM Van Aartsen opent International Conference on Returning Foreign Terrorist Fighters. Georganiseerd ism @Het_OM en @Politie10:27 – 15 februari 2017

Terrorisme-expert Beatrice de Graaf

Sprekers op het congres zijn onder anderen terrorisme-expert Beatrice de Graaf, Dick Schoof de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en Jack Twiss Quarles directeur Inlichtingen van de AIVD. Het congress is geopend door burgemeester Jozias van Aartsen van Den Haag.

Meer over dit onderwerp:  TERORRISME SYRIëGANGERS JIHAD AIVDDEN HAAG JOZIAS VAN AARTSEN

Grote jihadconferentie in FokkerTerminal

Den HaagFM 15.02.2017 In de Fokker Terminal op De Binckhorst wordt deze woensdag en donderdag een internationale conferentie gehouden over terugkeerders uit oorlogsgebieden zoals Syrië en Irak.

De International Conference on Returning Foreign Terrorist Fighters is een vervolg op een bijeenkomst over de aanpak van radicalisering die burgemeester Jozias van Aartsen samen met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) vorig jaar in New York heeft georganiseerd.

De conferentie in de Fokker Terminal is bedoeld als podium om ervaringen op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau met elkaar te delen. “Wij kunnen daarbij leren van voorbeelden uit andere landen en netwerken en andersom kunnen zij leren van onze aanpak”, aldus Van Aartsen. Verschillende internationale en Nederlandse sprekers doen mee aan het programma. De conferentie is grotendeels besloten.

Haagse jihadisten

Van de 280 uit Nederland vertrokken jihadisten zijn er inmiddels zo’n vijftig teruggekeerd, 190 mensen uit Nederland verblijven vermoedelijk nog in Syrië of Irak. Voor zover bekend zijn tot nu toe 35 Haagse jihadisten naar het Midden-Oosten gereisd, onder wie vier minderjarigen. Vermoedelijk zijn zeventien mensen uit Den Haag om het leven gekomen. …lees meer

Foto: Archief

OM gaat jihadstrijders in IS-gebied vervolgen

OmroepWest 15.02.2017 Het Openbaar Ministerie gaat er meer werk van maken om Nederlandse jihadisten te vervolgen die in strijdgebieden verblijven. Een woordvoerder van het landelijk parket bevestigt berichtgeving daarover van Nieuwsuur. In maart en april staan er twaalf zaken op de rol tegen mannen die niet in Nederland zijn, maar in Syrië en Irak aan het vechten zijn.

Vorig jaar zijn bij de rechtbank Den Haag al vier mannen veroordeeld tot celstraffen, terwijl ze al jaren in Syrië of Irak zitten. Zij stonden terecht in de zogenoemde jihadzaak Context. De woordvoerder woensdag: ‘We zetten nu het beleid in om meer systematisch mensen te vervolgen die in het strijdgebied zijn, mensen waarvan we vinden dat het niet goed is om met vervolging te wachten.’

Van de twaalf mannen die in maart en april terechtstaan is bekend dat ze allemaal zijn uitgereisd naar strijdgebieden.

LEES OOK: Congres: Terugkerende Syriëgangers, hoe ga je daar mee om?

Meer over dit onderwerp:

JIHAD DEN HAAG OPENBAAR MINISTERIE

OM wil Nederlandse jihadisten veroordelen voor terugkomst uit kalifaat

VK 15.02.2017 Het Openbaar Ministerie trekt alles uit de kast om Nederlanders die nu nog in het kalifaat vertoeven bij verstek veroordeeld te krijgen. Van alle 190 Nederlanders die volgens de inlichtingendienst AIVD in het strijdgebied zijn, worden strafdossiers aangelegd. Ook van vrouwen en kinderen vanaf negen jaar. Zelfs van strijders van wie de dood is gemeld op sociale media.

Deze nieuwe strafrechtelijke aanpak moet de risico’s van terugkerende ‘kalifaatgangers’ voor de nationale veiligheid minimaliseren. Bij verstek veroordeelde terugreizigers kunnen bij aankomst in Nederland meteen voor langere tijd de gevangenis in. Als een strafrechtelijk onderzoek pas wordt opgezet als ze terug zijn, bestaat de kans dat de verdachten tussentijds moeten worden vrijgelaten omdat het OM het bewijs niet rond heeft, zeggen Ferry van Veghel, landelijk coördinator officier van justitie voor terrorismebestrijding en zijn Haagse collega Simon Minks in een interview met de Volkskrant.

Zij wijzen op de grotere dreiging die uitgaat van de groep die in het strijdgebied is gebleven na het uitroepen van het kalifaat in juni 2014, dan van strijders die voor die tijd zijn teruggekeerd. Degenen die langer dan een jaar in het kalifaat zijn geweest, zijn militair en ideologisch gehard. Dat geldt ook voor kinderen. Die krijgen vanaf 9 jaar gevechtstraining.  Nu het kalifaat in verval raakt, groeit de kans dat deze groep terugkomt naar Nederland. Mogelijk met een opdracht van IS, die ook vrouwen en kinderen inzet bij aanslagen.

5- tot 6 duizend uitreizigers

Lees ook: ‘Politie en justitie kunnen niet afwachten tot ze hier zijn’

Het IS-kalifaat brokkelt af. Dus bereidt justitie in Nederland zich voor op de terugkeer van Syriëgangers. Dossiers worden opgebouwd, processen in gang gezet en waar mogelijk vonnissen uitgesproken. Het is een nieuwe strategie. ‘Dan kunnen ze bij terugkomst meteen de cel in.’

Interieur van de digitale rechtszaal in het paleis van justitie in Den Haag. © ANP

Het OM hoopt met vroegtijdig strafrechtelijk onderzoek beter in staat te zijn oprechte spijtoptanten van potentiële aanslagplegers te kunnen scheiden. ‘Als we nu al gaan uitzoeken wat ze daar aan het doen zijn, kunnen we dat beter inschatten’, zegt Van Veghel. Er is nog een derde categorie terugreizigers, zegt hij: de kalifaatgangers die het leven daar te zwaar vinden , maar de IS-ideologie nog aanhangen en geen specifieke opdracht hebben gekregen. Zij kunnen in Nederland een rol gaan spelen bij de radicalisering en rekrutering van kwetsbare jongeren.

Terrorismedeskundige Edwin Bakker steunt de nieuwe aanpak van het OM, maar plaatst daar wel een kanttekening bij. ‘We zijn te zeer gefocust op terugreizigers van eigen bodem’, stelt hij woensdag op een internationale conferentie over terugkerende buitenlandse strijders in Den Haag. Zo’n vijf- tot zesduizend Europeanen zijn naar het kalifaat vertrokken. Hoe moeilijk ook, over hen is het makkelijker om informatie te verzamelen en hun netwerken in kaart te brengen, dan van strijders uit niet-westerse landen. En dat zijn er veel meer. Bakker: ‘Wel tien keer zoveel’.

Als het kalifaat valt zullen die strijders elders gaan vechten voor de islamitische zaak. Maar zij kunnen ook naar Europa komen, waarschuwt Bakker. ‘Van hen weten we veel minder. Zij hebben geen toekomst hier, gaan ondergronds, sluiten zich aan bij criminele netwerken of bij terroristische cellen.’

Volg en lees meer over:  JIHADISME  NEDERLAND

A’dam pakt radicalisering aan

Telegraaf 15.02.2017 De gemeente Amsterdam gaat via social media proberen radicaliserende boodschappen te vinden en in te dammen. Ook wordt er dit voorjaar een speciale app gelanceerd waarmee ambtenaren, professionals en sleutelfiguren uit de moslimwereld makkelijk informatie kunnen uitwisselen. Daarnaast is er een speciaal team met kennis van polarisatie, extremisme en radicalisering dat online actief wordt.

Dat heeft de gemeente Amsterdam woensdag bekendgemaakt. Sociale media spelen een steeds grotere rol bij polarisatie en radicalisering, stelt de gemeente. „Wij willen met deze aanpak als gemeente beter inspelen op deze ontwikkeling”, stelt een woordvoerder.

Verder wordt onder meer training voor professionals ontwikkeld om radicalisering online te kunnen signaleren. Ook worden ’ambassadeurs’ opgeleid om ongewenste boodschappen op internet tijdig te signaleren. Ook wil Amsterdam een onlinedashboard ontwikkelen om de enorme hoeveelheid aan informatie op sociale media te kunnen filteren en monitoren.

Amsterdam wil bovendien jongeren op social media aanmoedigen kritisch na te denken over extremistische berichten. Ook onderzoekt de gemeente de mogelijkheid van een onlinehelpdesk voor jongeren die worstelen met radicalisering. Verder wil Amsterdam vloggers inzetten die gematigde boodschappen laten horen.

Amsterdam is al twaalf jaar bezig radicalisering en polarisatie te bestrijden via diverse wegen. Dit is de eerste keer dat de stad ook online op dit gebied actief wordt. De gemeente benadrukt dat het „geen rol bij online opsporing of inlichtingen heeft.”

LEES MEER OVER; RADICALISERING AMSTERDAM

AIVD verwacht snelle terugkeer gevaarlijkere jihadisten naar Nederland

Vijf vragen over terugkerende jihadisten

VK 15.02.2017 De Nederlandse inlichtingendienst AIVD schrijft vandaag dat van toekomstige terugkeerders uit IS-gebied een grotere dreiging uitgaat dan voorheen. Ook zou een specifieke dreiging uitgaan van kinderen vanaf 9 jaar oud. In hoeverre is dat nieuwe informatie en waar baseert de geheime dienst zich op? Vijf vragen over terugkeerders.

Waarom is de dreiging van deze terugkeerders groter dan van eerdere terugkeerders?

De islamitische terreurgroep Islamitische Staat verliest snel terrein in Syrië. Daardoor zijn mensen die zich om ideologische redenen in Syrië vestigden straks mogelijk gedwongen het land weer te verlaten. De eerste groep terugkeerders (ongeveer 50) keerde uit eigen beweging terug. Deze situatie is anders. Bovendien zijn de Syriëgangers die er nu nog zitten in veel gevallen ideologisch meer gehard dan de groep die al is teruggekeerd.

De AIVD schrijft daarover: ‘Kinderen in de schoolgaande leeftijd zijn waarschijnlijk geïndoctrineerd met jihadistische lesstof. Voor met name jongens vanaf 9 jaar die bij ISIS hebben gezeten, geldt dat zij mogelijk getraind zijn in het gebruik van wapens en het vervaardigen van explosieven. Zowel kinderen als volwassenen kunnen hebben deelgenomen aan de strijd of aan andere geweldsdaden zoals executies. Deze ervaringen verlagen mogelijk de drempel voor het gebruik van geweld en kunnen leiden tot trauma’s.’

Praktisch elke Nederlander die nu in IS-gebied is, zit daar al zeker een jaar. Ze hebben vaak geweldservaring opgedaan, hebben contacten met allerlei extremisten en ondersteunen het gedachtegoed van IS. Overigens verwacht de AIVD niet dat deze groep in één keer naar Nederland trekt. Eerder zal dat ‘druppelsgewijs’ gaan.

Is deze analyse nieuw?

Terreurdreiging Nederland

Het risico op een aanslag in Nederland is onverminderd hoog (dreigingsniveau 4 uit 5), blijkt uit het 43ste Dreigingsbeeld Terrorisme Nederlandvan de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Dit zijn de drie opmerkelijkste bevindingen uit het rapport.

Nee, allerminst. De AIVD en de nationaal coördinator terrorismebestrijding (NCTV) Dick Schoof waarschuwen al langer voor terugkeerders. Dat deden ze al toen de eerste groep jihadreizigers vertrok. Toen al bestond de vrees dat deze mensen, als ze terug zouden keren, een groot gevaar voor Nederland konden vormen. Het probleem is dat daar tot nog toe geen bewijs voor is. Sterker: van de eerste groep terugkeerders, ongeveer 50, gaat helemaal geen geweldsdreiging uit, concludeerde de NCTV al eerder. Die worden nauwlettend gevolgd, zijn veelal getraumatiseerd en hangen, gechargeerd gezegd, apathisch op de bank.

In eerdere rapporten schreef de AIVD al dat de Syriëgangers die nu nog in IS-gebied zijn, meer geweldservaring hebben en in sommige gevallen hoge posities binnen IS bekleden. Dat zou ze gevaarlijker maken.

Ook hebben de diensten een ander argument om te waarschuwen voor deze groep: bij verschillende aanslagen in omringende landen, zoals de aanslag op het Joods Museum in Brussel, waren oud-Syriëgangers betrokken.

Waarom zijn kinderen nu ook een gevaar?

Ook dat is niet nieuw. Vorig jaar mei al zei de AIVD dat kinderen vanaf 9 jaar in IS-gebied training krijgen in het gebruik van wapens en dat zij daarom een gevaar voor Nederland kunnen zijn. In de publicatie Leven bij ISIS, de mythe ontrafeld merkte de AIVD op dat jongens vanaf 9 jaar terecht kunnen komen in militaire trainingskampen voor kinderen. Daar ‘leren zij omgaan met steek- en vuurwapens en oefenen zij executies’. Ook moeten ze trouw zweren aan IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi, ook wel ‘kalief Ibrahim’. Meisjes in het kalifaat krijgen vanaf die leeftijd les in hoe ze hun toekomstige man moeten bijstaan in de gewapende strijd. Ook gaan ze gesluierd over straat als ze 9 worden.

Om hoeveel terugkeerders en kinderen gaat het?

De AIVD schat dat 280 personen naar Syrië en Irak zijn gegaan en zich hebben aangesloten bij jihadistische organisaties. Van die groep zijn 45 mensen reeds omgekomen en ongeveer 50 teruggekeerd naar Nederland. Dat betekent dat er nog 190 Nederlanders in IS-gebied zijn. De vraag is hoeveel daarvan überhaupt willen terugkeren naar Nederland.

Daarnaast zijn er zeker 80 kinderen in IS-gebied, van wie ongeveer de helft daar geboren is. Nog geen vijfde is negen jaar of ouder en die kinderen krijgen soms vanaf die leeftijd gevechts- en wapentraining. De groep kinderen waar een direct gevaar vanuit gaat, omvat dus ongeveer 16 individuen.

Op welke informatie baseert de AIVD zich?

De dienst krijgt via verschillende kanalen informatie. Dat kan via openbare bronnen zoals Facebookgroepen, via infiltratie, via bevriende diensten en ook door onderzoek ter plekke. Dat laatste is uiteraard bijzonder lastig. Daarom haalt de AIVD veel inlichtingen uit gesprekken met personen die het IS-gebied net zijn ontvlucht. Dat kunnen Nederlanders zijn, maar ook buitenlandse terugkeerders die bijvoorbeeld zicht hadden op de groep Nederlanders in IS-gebied. Ook kan nuttige informatie komen van bijvoorbeeld de Turkse geheime dienst, de Amerikaanse en Britse en de Duitse. Hoewel inlichtingendiensten terughoudend zijn met het delen van inlichtingen over en weer, geldt die terughoudendheid minder als het over terroristische groeperingen zoals IS gaat.

Volg en lees meer over:   JIHADISME   STRIJD IN IRAK   SYRIË  AIVD   BURGEROORLOG IN SYRIË   NEDERLAND   IRAK

BURGEROORLOG IN SYRIË;

AIVD verwacht snelle terugkeer gevaarlijkere jihadisten naar Nederland

Amnesty-rapport: wekelijkse massa-executies in ‘het slachthuis’ van Damascus

‘Ik voelde de spieren in mijn polsen langzaam scheuren’

OM vervolgt vijf mensen voor verdronken Syrisch meisje

Rebellen Syrië boos over Iraanse rol bij naleven wapenstilstand

BEKIJK HELE LIJST

NCTV maakt zich zorgen om kinderen van jihadstrijders in IS-gebied

NU 15.02.2017 De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) Dick Schoof maakt zich zorgen over minstens tachtig kinderen van Nederlandse jihadstrijders die in IS-gebied verblijven.

Dat zegt hij woensdag in De Telegraaf, naar aanleiding van een rapport over uit het kalifaat terugkerende jihadisten dat de AIVD woensdag presenteert.

Volgens Schoof lopen de kinderen het risico om ernstige trauma’s op te lopen. De veiligheidsdiensten houden er daarnaast serieus rekening mee dat jonge jongens al een concreet veiligheidsrisico vormen voor Nederland.

Uit het rapport zou naar voren komen dat de AIVD jongens vanaf 9 jaar al in de gaten houdt, omdat kinderen vanaf die leeftijd worden ingezet om aanslagen te plegen in Irak en Syrië. De kinderen zouden daar door IS zijn getraind om wapens te gebruiken en explosieven te maken. Ook worden ze gehersenspoeld met jihadistische lessen.

De NCTV denkt volgens de krant na over een nieuw beleid voor kinderen van Nederlandse IS-gangers.

Terugkeer

De AIVD verwacht dat meer jihadisten zullen terugkeren de komende tijd, omdat de situatie in Syrië en Irak steeds slechter wordt voor IS. “Maar het precieze verloop van terugkeer is moeilijk te voorspellen”, zegt AIVD-baas Rob Bertholee in De Telegraaf. Zeker 280 Nederlanders zouden zijn afgereisd naar het kalifaat en vijftig van hen zouden zijn teruggekomen.

De terreurorganisatie verliest op steeds meer plekken terrein en wordt belegerd in belangrijke steden als Mosul en Raqqa.

Woensdag maakt de NCTV bekend welke maatregelen worden genomen om terugkeerders aan te pakken. Zo starten het OM en de politie een onderzoek naar mensen die zijn uitgereisd, blijkt uit de Aanpak terugkeerders. Iedere persoon die terugkeert in Nederland wordt aangehouden en vervolgd.

Zie ook: Islamitische Staat verliest op bijna alle vlakken terrein

Lees meer over: AIVD NCTV Islamitische StaatIrak Syrië

Jihadkids in vizier AIVD

Telegraaf 15.02.2017 De Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV) Dick Schoof maakt zich zorgen over de minimaal tachtig Nederlandse kinderen die in IS-gebied verblijven.

Niet alleen lopen zij het risico op ernstige trauma’s, ze vormen bij terugkeer in ons land ook een veiligheidsrisico. De NCTV denkt na over nieuw beleid voor IS-kinderen. Hen terughalen is voorlopig geen optie.

Schoof zegt dit tegen De Telegraaf naar aanleiding van een rapport over uit het kalifaat terugkerende jihadisten dat de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) vandaag presenteert. Kinderen spelen daarin een opvallende rol.

De diensten houden er serieus rekening mee dat jongens vanaf 9 jaar een concreet veiligheidsrisico voor ons land zijn. Wanneer ze bij IS hebben gezeten, kunnen ze volgens de AIVD zijn getraind in de omgang met wapens en het maken van explosieven. Ze worden geïndoctrineerd met jihadistische lesstof.

Lees het hele verhaal: Hoessein verloor gezin aan IS (Premium)

Meer lezen? Jeugd ’vergiftigd’ met terreurlessen (Premium) & Lijdzaam toezien (Premium)

‘Jihadkinderen vormen bij terugkeer in Nederland groot vei­lig­heids­ri­si­co’

AD 15.02.2017 Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) Dick Schoof maakt zich zorgen over de zeker tachtig Nederlandse kinderen in IS-gebied. Zij kunnen daar ernstige trauma’s oplopen en vormen bij terugkeer in ons land een veiligheidsrisico, aldus de AIVD.

Ze bleven langer in het strijdgebied, kregen wapentraining, deden strijdervaring op en bouwden aan hun jihadistische netwerk, aldus AIVD.

Volgens de dienst bevinden zich minstens tachtig Nederlandse kinderen in IS-gebied. Ongeveer de helft van hen is daar geboren, de rest is door één of beide ouders meegenomen. ,,Minder dan 20 procent van deze kinderen is negen jaar of ouder. Omdat kinderen die zich in ISIS-gebied bevinden soms al vanaf negen jaar wapen- en gevechtstraining krijgen, worden zij vanaf die leeftijd door de AIVD meegeteld als uitreizigers. Ook minderjarigen die zelfstandig naar het strijdgebied gingen, worden als uitreizigers gezien.”

De diensten houden er serieus rekening mee dat jongens vanaf 9 jaar een concreet risico voor ons land zijn. Zij kunnen in Syrië door IS zijn getraind in het gebruik van wapens en het maken van explosieven. Ook worden ze geïndoctrineerd met jihadistische lesstof. Volgens Schoof denk de NCTV daarom na over nieuw beleid voor IS-kinderen.

Wapentraining
De AIVD verwacht dat meer strijders van terreurbeweging IS terugkeren naar Nederland, nu de situatie in Syrië en Irak steeds slechter wordt. De omstandigheden in het leefgebied van IS verslechteren steeds verder door bombardementen en een tekort aan basisvoorzieningen zoals goede gezondheidszorg, zo staat in de nota Terugkeerders in Beeld.

De dreiging van de nieuwe groep terugkeerders is volgens de inlichtingendienst groter, omdat ze langer dan een jaar in het IS-gebied hebben gezeten. ,,Ze bleven langer in het strijdgebied, kregen wapentraining, deden strijdervaring op en bouwden aan hun jihadistische netwerk. Van iedere terugkeerder afzonderlijk moet worden vastgesteld hoe groot de dreiging is die van hem of haar uitgaat, wat er nodig is om die dreiging het hoofd te bieden”, aldus de dienst.

Ze vormen daarom een groter risico voor de veiligheid in Nederland, ook omdat ze zich schuldig maken aan het actief rekruteren. Hoewel het verloop van de terugkeer moeilijk te voorspellen is, verwacht de AIVD dat deze eerder druppelsgewijs zal verlopen dan met grote aantallen tegelijk. Vrijwel alle op dit moment uitgereisde Nederlanders verblijven inmiddels minstens een jaar in het strijdgebied

Parijs en Brussel
De AIVD waarschuwt dat bij een deel van de aanslagen die sinds januari 2015 in West-Europa werden gepleegd of verijdeld, terugkeerders een rol speelden. De aanslagen in Parijs en Brussel werden gepleegd door een mix van getrainde en aangestuurde terugkeerders, niet-Europese jihadisten en lokale ondersteunings- en faciliteringsnetwerken.

De bij deze aanslagen betrokken terugkeerders werden aangestuurd door ISIS en reisden met behulp van valse paspoorten terug naar Europa. Ze maakten vervolgens gebruik van lokale kennis en oude netwerken om de aanslagen voor te bereiden en uit te voeren.

februari 16, 2017 Posted by | 2e kamer, dreiging, is, isis, terreur, terreurdreiging, terrorisme | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 6 reacties

11 jaar bedreiging Geert Wilders PVV

In een tweet schrijft de politicus dat hij precies 11 jaar permanente bewaking heeft. ,,En geen vrijheid. Maar ik leef gelukkig nog. Waarvoor veel dank.”

De PVV’er klaagt niet over zijn gekooide bestaan. ,,Het is niet anders”, zei hij eerder in een interview met het AD.

Twee dagen na de moord op Theo van Gogh, op donderdag 4 november 2004, werd zijn leven definitief op zijn kop gezet. Op de computer van Mohammed Bouyeri, de man die Van Gogh vermoordde, werden plannen gevonden voor een aanslag op Wilders. In de jaren die volgden verbleven Wilders en zijn vrouw in verschillende kazernes, safehouses en andere schuilplekken. De beveiligers zijn er 24 uur per dag, zeven dagen per week.

Ook kreeg Geert Wilders twee jaar geleden de twijfelachtige eer op de vierde plaats te staan op een nieuwe dodenlijst van Al Qaeda. Overigens werd de voornaam van Wilders verkeerd gespeld: volgens Al Qaeda heet hij Girt.

PVV-leider Geert Wilders noemde het destijds ‘vreselijk en beangstigend’ dat hij op de lijst zou staan. Hij zegt met afschuw kennis genomen te hebben van het bericht. ,,Maar wat er ook gebeurt, ik zal altijd de waarheid over de islam blijven spreken.”

Geert Wilders bedankt beveiliging dat hij nog leeft

AD 23.10.2015 PVV-leider Geert Wilders heeft een speciaal dankwoord gericht tot zijn beveiliging. In een tweet schrijft de politicus dat hij precies 11 jaar permanente bewaking heeft. ,,En geen vrijheid. Maar ik leef gelukkig nog. Waarvoor veel dank.”

Kleerkasten van de Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB) lopen non-stop om Geert Wilders heen, waar hij ook gaat. En dat al sinds oktober 2004, toen hij vertrok uit de VVD-fractie.

Twee dagen na de moord op Theo van Gogh, op donderdag 4 november 2004, werd zijn leven definitief op zijn kop gezet. Op de computer van de man die Van Gogh vermoordde, Mohammed B., werden plannen gevonden voor een aanslag op Wilders. In de jaren die volgden, verbleven Wilders en zijn vrouw in verschillende kazernes, safehouses en andere schuilplekken. De beveiligers zijn er 24 uur per dag, zeven dagen per week.

Gekooid bestaan
De PVV’er klaagt niet over zijn gekooide bestaan. ,,Het is niet anders”, zei hij eerder in een interview met het AD. Maar: ,,Beveiliging is wel iets verschrikkelijks. Er zijn zo veel simpele dingen die ik zou willen doen… Gewoon thuis de post uit m’n brievenbus halen, wat ik niet kan. Gewoon met m’n vrouw een stukje gaan wandelen bij mij in de buurt, wat ik niet kan. Gewoon naar Albert Heijn, wat ik niet kan zonder dat mensen meegaan.”

Lees ook

Verder ook: 

Zie ook: Geert Wilders PVV – bedreigd door Pakistaanse Taliban

Zie ook: Geert Wilders PVV – bedreigd door Nederlandse Syriëgangers

Zie ook: Geert Wilders PVV – weer bedreiging vanwege Vlag en Sticker

Zie ook: Rechtzaak bedreiging Geert Wilders PVV versus Abu Qaasim alias Jassem Abdellaoui Sharia4Holland

Zie ook: Geert Wilders bedreigd – werkstraf voor rapper Mosheb (Mohammed Sheb )

Zie ook: Geert Wilders bedreigd door rapper Mosheb (Mohammed Sheb)

Zie ook: Toename bedreiging Geert Wilders PVV op weg voorbij 9 juni 2010 – deel 2

Zie ook: Toename bedreiging Geert Wilders PVV op weg naar 9 juni 2010 ? deel 1

Zie ook: Geert Wilders PVV bedreigt en bedreigd

Zie ook: Geert Wilders PVV – Verzender dreigmail bestraft

Zie ook: Aangeefster Geert Wilders PVV gehackt en bedreigd

Zie ook: Geert Wilders PVV bedreigd door rapper uit Apeldoorn

Zie ook: 2e Kamer – doodsbedreigingen Geert Wilders PVV

Zie ook: Bedreiging Geert Wilders slechts een ‘grap’ !

Zie ook: Gemeenteraadsverkiezingen 2010 – tegencampagne of bedreiging Geert Wilders PVV ??

Zie ook: Was Geert Wilders PVV aan de beurt ????

Zie ook: Geert Wilders PVV onthoofd ???

Zie ook: Geert Wilders PVV op de Dodenlijst van Al Qaeda

Zie ook: Geert Wilders PVV – Marked for Death: Islam’s War Against the West and Me

Zie ook: Geert Wilders PVV – Eenzaam en verlaten

Zie ook: Geert Wilders PVV versus Farid Azarkan SMN – Geert Wilders PVV excuustruus ???

Zie ook: Geert Wilders PVV – Wie wind zaait …..

Zie ook: Geert Wilders PVV versus verlanglijst Al-Qa’ida

Zie ook: Geert Wilders PVV – De dodenlijst van Al-Qaeda

Zie ook: Geert Wilders vreest voor zijn leven !

Zie ook: Geert wilders PVV – Selfmade slachtoffer Radicalisering

Zie ook: Geert Wilders PVV – De Beveiliging – deel 2

Zie ook: Geert Wilders PVV – De Beveiliging – deel 1

Zie ook: Geert Wilders PVV – De lekkende beveiliging

Zie ook: Politiek en bedreiging op weg naar 9 juni 2010

Zie ook: Politici en bedreiging 2009

Zie ook: Maker Geert Wilderspop vrijgesproken

Zie ook: Maker van ‘Wilderspop’ krijgt 60 uur taakstraf

En ook: 

Mohammed Bouyeri – Wikipedia

 

1  2 3 4 5 Volgende

Zie ook: 02.11.2004 – Theo van Gogh 10 jaar later !!!

zie ook: Paniek over kunstcollectie de moord op Theo van Gogh en Pim Fortuyn

zie ook: Sietse Fritsma PVV – snelle denaturalisatie voor moordenaar Theo van Gogh, Mohammed B.

zie ook: Geert Wilders zegt; ‘elite’ van Nederland heeft Theo van Gogh in hemd gezet

oktober 24, 2015 Posted by | 2e kamer, boerka, geert wilders, hoofddoek, politiek, PVV | , , , , , , , , , , , | 4 reacties

Geert Wilders PVV toch maar niet/wel terug naar Australië ?

zie verder ook: Geert Wilders PVV toch naar Australië – deel 2

zie ook nog: Geert Wilders PVV toch naar Australië deel 1

en dan ook: Geert Wilders PVV Persona non grata

Betogers verstoren persconferentie Wilders in Australië

NU 21.10.2015 Betogers hebben PVV-leider Geert Wilders woensdag tijdens een persconferentie in de Australische stad Perth “bijna overstemd”. Dat meldt de Australische omroep ABC.

Wilders is in Australië voor de lancering van de Australian Liberty Alliance (ALA), een rechtse politieke partij die is geïnspireerd op de anti-islamstandpunten van de PVV.

Volgens ABC gebruikte een kleine groep betogers een versterker om de toespraak van Wilders te verstoren. De betogers riepen onder meer dat racisten niet welkom zijn in Australië.

Dinsdag werd ALA in het geheim gelanceerd in Perth op een bijeenkomst voor genodigden. Wilders stelde woensdag dat de lancering van ALA “miljoenen Australiërs nieuwe hoop biedt”. “Nieuwe hoop dat er een partij is die vecht voor vrijheid, voor vrijheid van meningsuiting, en die strijdt om de islamisering van Australië te stoppen.”

Wilders is sinds afgelopen weekend in Australië en zijn komst heeft in het land tot ophef geleid.

Lees meer over: Geert Wilders

Gerelateerde artikelen;

Australische moslimleiders vragen weigering bezoek Geert Wilders 

Wilders kan alsnog naar Australië 

Toespraak Wilders verstoord

Telegraaf 21.10.2015 Een groep betogers heeft een persconferentie van PVV-leider Geert Wilders woensdag in de Australische stad Perth verstoord.

De demonstranten gebruikten een versterker om de toespraak van Wilders te dwarsbomen, meldt ABC. De betogers riepen onder meer dat racisten niet welkom zijn in Australië.

Wilders is in Australië voor de lancering van de Australian Liberty Alliance (ALA), een rechtse politieke partij die is geïnspireerd op de anti-islamstandpunten van de PVV.

Gerelateerde artikelen;

20-10: ‘ALA in het geheim gelanceerd’

‘ALA in het geheim gelanceerd’

Telegraaf 20.10.2015 Geert Wilders zal dinsdag op een geheime locatie in de Australische stad Perth een anti-islampartij lanceren. Volgens de Australische Omroep ABC zijn journalisten voor het evenement niet uitgenodigd. Woensdag wordt een persconferentie gehouden over het Australische Vrijheidsverbond (Australian Liberty Alliance, ALA) door leden van de nieuwe partij.

De partij zal zich inzetten voor onder meer een verbod op lichaamsbedekkende kleding en een tien jaar durende stop op het uitgeven van visa aan mensen uit islamitische landen.

Wilders zou de partij aankondigen in een hotel in Perth, maar de locatie werd enkele dagen voor zijn bezoek aan Australië veranderd. Premier Colin Barnett van West-Australië heeft eerder deze maand verboden de partij te lanceren in een gebouw van de overheid.

Gerelateerde artikelen;

19-10: Koala’s laten Wilders niet los

17-10: Wilders naar Australië

Koala’s laten Wilders niet los

Telegraaf 19.10.2015 Wilders is uitgenodigd door de islam-sceptische Australian Liberty Alliance om een toespraak en een persconferentie te geven. Daar lezen we nog niets over van zijn hand. Wel plaatste Wilders een foto van zichzelf, knuffelend met een koala.

In februari deed hij hetzelfde toen hij Down Under was. Wilders kreeg een week geleden na enige vertraging een visum voor Australië. Ook bij zijn vorige bezoek duurde het lang voor hij een visum kreeg. Hij zou in 2012 gaan, maar het werd uiteindelijk februari 2013 voor hij in het vliegtuig kon stappen. Wilders werd toen door zalen geweerd, door politici gemeden en door demonstranten belaagd.

Gerelateerde artikelen;

18-10: PVV in peiling naar recordhoogte

22-09: Koalaplaag in Australië

29-10: Vaccin voor chlamydia-koala’s

22-08: Brandweer redt koala

05-03: ‘Australie wil geen PVV’

11-12: Wilders biedt huilers troost

18-02: Wilders knuffelt koala

03-02: Onrust  om bezoek Wilders

01-10: Wilders stelt trip uit

25-09: Visum Wilders aan de orde

Wilders opnieuw naar Australië

AD 17.10.2015 PVV-leider Geert Wilders brengt de komende week opnieuw een bezoek aan Australië. Zaterdag kwam hij aan in Perth, waar hij dinsdag een toespraak houdt bij de oprichting van de anti-islamitische Australian Liberty Alliance (ALA). Op woensdag geeft hij een persconferentie.

Wilders kreeg een week geleden na enige vertraging een visum voor Australië. Ook bij zijn vorige bezoek duurde het lang voor hij een visum kreeg. Hij zou in 2012 gaan, maar het werd uiteindelijk februari 2013 voor hij in het vliegtuig kon stappen. Wilders werd toen door zalen geweerd, door politici gemeden en door demonstranten belaagd.

Ook nu wordt er rekening gehouden met demonstraties rond het bezoek van Wilders. Australische hotels zijn al gewaarschuwd dat ze een risico nemen als ze een zaaltje ter beschikking stellen voor een bijeenkomst met Wilders. Australische moslimleiders vroegen premier Malcolm Turnbull deze week nog om het visum in te trekken. Het bezoek van Wilders aan Perth zou anti-islamitische gevoelens kunnen vergroten.

De ALA is een Australische variant van de PVV. De partij hoopt bij de volgende parlementsverkiezingen op 20 procent van de stemmen.

Australië is een immigratieland en beducht voor spanningen tussen bevolkingsgroepen. Het land telt bijna 24 miljoen inwoners. Het beleid van regeringen in de eerste helft van de twintigste eeuw om de immigratie te beperken tot voornamelijk blanke Europeanen, verhinderde dat er veel moslims kwamen. Dat veranderde nadat het beleid van ‘White Australia’ in de jaren 1949-1975 geleidelijk werd afgeschaft. Toch zijn nog geen half miljoen Australiërs moslim. Aangenomen wordt dat er in de komende vijftien jaar minstens 200.000 bijkomen.

Wilders naar Australië

Telegraaf 17.10.2015 PVV-leider Geert Wilders brengt de komende week opnieuw een bezoek aan Australië. Zaterdag kwam hij aan in Perth, waar hij dinsdag een toespraak houdt bij de oprichting van de anti-islamitische Australian Liberty Alliance (ALA). Op woensdag geeft hij een persconferentie.

Wilders kreeg een week geleden na enige vertraging een visum voor Australië. Ook bij zijn vorige bezoek duurde het lang voor hij een visum kreeg. Hij zou in 2012 gaan, maar het werd uiteindelijk februari 2013 voor hij in het vliegtuig kon stappen. Wilders werd toen door zalen geweerd, door politici gemeden en door demonstranten belaagd.

Wilders opnieuw naar Australië

AD 17.10.2015 PVV-leider Geert Wilders brengt de komende week opnieuw een bezoek aan Australië. Zaterdag kwam hij aan in Perth, waar hij dinsdag een toespraak houdt bij de oprichting van de anti-islamitische Australian Liberty Alliance (ALA). Op woensdag geeft hij een persconferentie.

Wilders kreeg een week geleden na enige vertraging een visum voor Australië. Ook bij zijn vorige bezoek duurde het lang voor hij een visum kreeg. Hij zou in 2012 gaan, maar het werd uiteindelijk februari 2013 voor hij in het vliegtuig kon stappen. Wilders werd toen door zalen geweerd, door politici gemeden en door demonstranten belaagd.

Ook nu wordt er rekening gehouden met demonstraties rond het bezoek van Wilders. Australische hotels zijn al gewaarschuwd dat ze een risico nemen als ze een zaaltje ter beschikking stellen voor een bijeenkomst met Wilders. Australische moslimleiders vroegen premier Malcolm Turnbull deze week nog om het visum in te trekken. Het bezoek van Wilders aan Perth zou anti-islamitische gevoelens kunnen vergroten.

De ALA is een Australische variant van de PVV. De partij hoopt bij de volgende parlementsverkiezingen op 20 procent van de stemmen.

Australië is een immigratieland en beducht voor spanningen tussen bevolkingsgroepen. Het land telt bijna 24 miljoen inwoners. Het beleid van regeringen in de eerste helft van de twintigste eeuw om de immigratie te beperken tot voornamelijk blanke Europeanen, verhinderde dat er veel moslims kwamen. Dat veranderde nadat het beleid van ‘White Australia’ in de jaren 1949-1975 geleidelijk werd afgeschaft. Toch zijn nog geen half miljoen Australiërs moslim. Aangenomen wordt dat er in de komende vijftien jaar minstens 200.000 bijkomen.

Verzet tegen Wilders en PVV-kloon in Australië

Trouw 12.10.2015 Australië kan zich opnieuw opmaken voor de komst van Geert Wilders. De PVV-leider heeft een visum gekregen en woont over ruim een week de lancering bij van de Australische versie van zijn partij. Moslimleiders in Australië willen dat zijn visum wordt ingetrokken.

Op 20 oktober krijgt Australië formeel een anti-islampartij, de Australische Alliantie voor de Vrijheid (ALA), een partij die is gemodelleerd naar de PVV van Geert Wilders. Hij is door partijleider Debbie Robinson uitgenodigd om de lancering bij te wonen in de West-Australische stad Perth.

In 2012 wilde Wilders Australië ook bezoeken. Hij was uitgenodigd om een serie toespraken te houden door de Australische Q Society, een wat geheimzinnige ultrarechtse beweging die al jarenlang in de luwte opereert en de publiciteit schuwt. De Q Society noemt zichzelf ‘islam-kritisch’ en zegt Australiërs te willen informeren over de islam.

Verwant nieuws;

Moslimleiders willen Wilders weren uit Australië

VK 12.10.2015 Australische moslimleiders hebben de premier van het land Malcolm Turnbull gevraagd het visum van Tweede Kamerlid Geert Wilders (PVV) in te trekken. Dat melden Australische media. Wilders wil deze maand een bezoek brengen aan Perth om de anti-islampartij en zusje van de PVV de Australian Liberty Alliance (ALA) op 20 oktober officieel te lanceren.

De ALA hoopt bij de volgende parlementsverkiezingen op 20 procent van de stemmen. Die stembusgang is uiterlijk 14 januari 2017. Voorzitter Debbie Robinson beschuldigde de Australische regering er eerder deze week vande verlenging van een visum aan Wilders te traineren. Dan zou hij de lancering van de ALA missen. Robinson noemde dat ‘een aanslag op de vrijheid van meningsuiting’. Donderdag werd bekend dat Wilders toch een visum voor Australië heeft gekregen.

Volgens Samier Dandan, voorzitter van de Lebanese Muslim Association, kan de komst van Wilders anti-islamitische gevoelens vergroten, juist nu de overheid zich inzet om extremisme tegen te gaan.

Volg en lees meer over:  NEDERLAND   GEERT WILDERS   AUSTRALIË   BUITENLAND   PVV   POLITIEK

PVV;

Moslimleiders willen Wilders weren uit Australië

Australische anti-islampartij eist visum voor Wilders

Voor elke duizend vluchtelingen lijkt PVV er een zetel bij te krijgen

Wilders flyert in Almere tegen uitbreiding azc

Voor- en tegenstanders van vluchtelingen op de been in Almere

BEKIJK HELE LIJST

Moslimleiders willen Wilders weren uit Australië

Trouw 12.10.2015 Australische moslimleiders hebben de premier van het land Malcolm Turnbull gevraagd het visum van Tweede Kamerlid Geert Wilders (PVV) in te trekken. Dat melden Australische media. Wilders wil deze maand een bezoek brengen aan Perth om de anti-islampartij en zusje van de PVV de Australian Liberty Alliance (ALA) op 20 oktober officieel te lanceren.

De ALA hoopt bij de volgende parlementsverkiezingen op 20 procent van de stemmen. Die stembusgang is uiterlijk 14 januari 2017. Voorzitter Debbie Robinson beschuldigde de Australische regering er eerder deze week van de verlenging van een visum aan Wilders te traineren. Dan zou hij de lancering van de ALA missen. Robinson noemde dat ‘een aanslag op de vrijheid van meningsuiting’.

Volgens Samier Dandan, voorzitter van de Lebanese Muslim Association, kan de komst van Wilders anti-islamitische gevoelens vergroten, juist nu de overheid zich inzet om extremisme tegen te gaan.

Chris Brown ook geweigerd
Dandan haalt de zaak van de Amerikaanse zanger Chris Brown aan om zijn woorden kracht bij te zetten. Hem werd eerder de toegang geweigerd vanwege zijn veroordeling voor huiselijk geweld. ‘Dan moeten we toch zeker iemand die onze normen beschadigt op het vliegtuig terug kunnen zetten?’

In een reactie laat premier Turnbull weten niet over het visum te beslissen. Daar gaat het Ministerie van Immigratie over en dat heeft besloten Wilders een visum te geven.

Meer over; Geert Wilders Politiek  PVV  Australië

Australische moslimleiders vragen weigering bezoek Geert Wilders

NU 12.10.2015 Leiders van de Australische islamitische gemeenschap hebben aan minister-president Turnbull gevraagd om het visum van PVV-leider Geert Wilders weer in te trekken.

Wilders gaat 20 oktober naar Australië om daar de oprichting van zusterpartij Australia Liberty Alliance (ALA) bij te wonen. De islamitische gemeenschap denkt echter dat het bezoek van Wilders voor onrust gaat zorgen, aldus The Sydney Morning Herald.

De moslimleiders spraken Turnbull tijdens een ontmoeting die werd georganiseerd nadat afgelopen week een 15-jarige moslim een politiemedewerker neerschoot in Sydney.

Chris Brown werd eerder deze maand ook een visum geweigerd, omdat hij werd veroordeeld voor huiselijk geweld. Een van de moslimleiders vergeleek de situatie van Brown met Wilders. Wilders zou ook het land niet in mogen komen door zijn gedrag.

Lees meer over: Geert Wilders

Gerelateerde artikelen;

Wilders kan alsnog naar Australië 

Partij Australië eist visum voor Wilders 

Moslimleiders willen Wilders niet

Telegraaf 12.10.2015 Australische moslimleiders hebben de premier van het land Malcolm Turnbull gevraagd het visum van Tweede Kamerlid Geert Wilders (PVV) in te trekken, aldus Australische media maandag lokale tijd. Wilders brengt deze maand een bezoek aan Perth waar hij de anti-islampartij en zusje van de PVV de Australian Liberty Alliance (ALA) op 20 oktober officieel lanceert. In een reactie laat Turnbull weten niet over het visum te beslissen. Daar gaat het Ministerie van Immigratie over en dat heeft besloten Wilders een visum te geven.

Volgens Samier Dandan, voorzitter van de Lebanese Muslim Association, kan de komst van Wilders anti-islamitische gevoelens vergroten, juist nu de overheid zich inzet om extremisme tegen te gaan. Dandan haalt de zaak van de Amerikaanse zanger Chris Brown aan om zijn woorden kracht bij te zetten. Hem werd eerder de toegang geweigerd vanwege zijn veroordeling voor huiselijk geweld. “Dan moeten we toch zeker iemand die onze normen beschadigt op het vliegtuig terug kunnen zetten?”

Het verlenen van een visum voor Australië aan Wilders liep al enige vertraging op. De voorzitter van ALA, Debbie Robinson, beschuldigde de Australische regering er eerder van de verlening te traineren. Robinson noemde dat “een aanslag op de vrijheid van meningsuiting”.

Wilders kreeg in 2012 niet op tijd een visum toen hij op uitnodiging van Robinson een serie toespraken zou houden. De toespraken werden toen afgelast maar het jaar erop alsnog gehouden nadat Wilders eindelijk een visum had bemachtigd.

Moslimleiders willen Wilders toegang tot Australië ontzeggen

Elsevier 12.10.2015 Opnieuw leidt het geplande bezoek van PVV-voorman Geert Wilders naar Australië tot beroering. Australische moslimleiders hebben politici gevraagd het visum van Wilders in te trekken.

Wilders wil op 20 oktober naar de Australische stad Perth komen om daar een nieuwe anti-islampartij te lanceren. De Australian Liberty Alliance (ALA) wil, net als de PVV, ‘de islamisering’ van de westerse samenleving tegengaan.

Wilders kan alsnog naar Australië

NU 08.2015 PVV-leider Geert Wilders kan alsnog naar Australië om daar de oprichting van zusterpartij Australia Liberty Alliance (ALA) bij te wonen. Dat meldt hij op Twitter.

Het bezoek was lang onzeker, omdat zijn visum op zich liet wachten. Volgens Debbie Robinson van ALA zouden de autoriteiten zijn komst tegenwerken. Ze sprak van een “aanslag op de vrijheid van meningsuiting.”

Lees meer over: Geert Wilders ALA

Gerelateerde artikelen;

Partij Australië eist visum voor Wilders 

‘Wilders naar Australië’

Telegraaf 08.10.2015 Tweede Kamerlid Geert Wilders (PVV) heeft na enige vertraging een visum voor Australië gekregen en brengt deze maand een bezoek aan Perth. Wilders twitterde donderdag naar zijn politieke verwanten in Australië dat hij het visum heeft en uitziet naar de start van de Australian Liberty Alliance (ALA).

Deze anti-islampartij is een Australische versie van de PVV. Wilders zelf moet de partij op 20 oktober in Perth officieel lanceren. De ALA hoopt bij de volgende parlementsverkiezingen op 20 procent van de stemmen. Die stembusgang is uiterlijk 14 januari 2017.

De voorzitter van ALA, Debbie Robinson, beschuldigde de Australische regering er eerder deze week van de verlening van een visum aan Wilders te traineren. Dan zou hij de lancering van de ALA missen. Robinson noemde dat “een aanslag op de vrijheid van meningsuiting”.

Robinson klaagde dat er vorige maand al politiemensen uit Nederland op bezoek waren geweest om Wilders’ bezoek aan Perth voor te bereiden. Het zou snel verstrekt worden, maar het kwam alsmaar niet. Wilders kreeg in 2012 niet op tijd een visum toen hij op uitnodiging van Robinson een serie toespraken zou houden. De toespraken werden afgelast maar werden het jaar erop alsnog gehouden nadat Wilders uiteindelijk een visum had bemachtigd.

Australië is een immigratieland en beducht voor spanningen tussen bevolkingsgroepen. Het land telt bijna 24 miljoen inwoners. Het beleid van regeringen in de eerste helft van de twintigste eeuw om de immigratie te beperken tot voornamelijk blanke Europeanen, verhinderde dat er veel moslims kwamen. Dat veranderde nadat het beleid van ‘White Australia’ in de jaren 1949-1975 geleidelijk werd afgeschaft. Toch zijn nog geen half miljoen Australiërs moslim. Aangenomen wordt dat er in de komende vijftien jaar minstens 200.000 bijkomen.

Gerelateerde artikelen;

05-10: Partij Australië eist visum Wilders

02-08: Wilders meer dan welkom

08-04: Wilders welkom op congres

oktober 12, 2015 Posted by | 2e kamer, Australian Liberty Alliance, boerka, hoofddoek, moslim, politiek, PVV | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 reactie

Geert Wilders PVV versus de Paus – Islamisering versus Secularisering – deel 3

orgel

Het kerkbezoek in Nederland daalt.

De invloed van het Christelijke geloof in Nederland neemt in haar totaliteit af in de maatschappij.  Met name katholieken gaan minder naar de kerk. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceerde.
Afname van regelmatige kerk- en moskeegangers tussen 2010 en 2013, per gemeente.

Van de totale bevolking is 5 procent islamiet. Dat komt neer op 825 duizend mensen. Zo’n 95 procent van hen is van niet-westerse afkomst. De Marokkanen vormen met 296 duizend islamieten de grootste groep, op de voet gevolgd door de Turken met 285 duizend islamieten.

In diezelfde periode groeit de Islam van 3 naar zo’n 5% van de totale bevolking in ons kikkerlandje, maar het aantal moslimgangers daalt juist. Voor het eerst meer moslims dan katholieken in Den Haag

Eén en ander valt te lezen in het rapport ‘Religie aan het begin van de 21ste eeuw‘ (CBS). Vergelijkbaar verder

De religiositeit onder Nederlanders van Turkse en Marokkaanse afkomst is de afgelopen jaren toegenomen. Ze bidden vaker, de vrouwen dragen vaker een hoofddoek en de moskee wordt vaker bezocht.

Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

De_beleving_van_moslims_in_Nederland_definitief

Vpl_Moslims_in_Nederland_rec

Van de Marokkaanse moslims bidt volgens het onderzoek 78 procent vijf maal per dag, bij de Turkse moslims is dit 33 procent. Bij de Turkse moslims is het moskeebezoek toegenomen. Ongeveer 40 procent van beide groepen bezoekt tenminste wekelijks een moskee.

Van de Marokkaanse moslims bidt volgens het onderzoek 78 procent vijf maal per dag, bij de Turkse moslims is dit 33 procent. Bij de Turkse moslims is het moskeebezoek toegenomen. Ongeveer 40 procent van beide groepen bezoekt tenminste wekelijks een moskee.

Hoe zal de islam zich in Nederland ontwikkelen? Lees er alles over in onze speciale editie Islam in Nederland

Marokkaanse vrouwen dragen vaker hoofddoek

Marokkaanse moslima’s dragen steeds vaker een hoofddoek. Zo zegt 78 procent er een te dragen, tegen 64 procent tien jaar geleden. Ook bij jongeren en de tweede generatie is een toename te zien. Bij Turkse moslima’s is deze toename er niet.

Zeven van de acht Marokkaanse moslims vasten alle dagen tijdens de ramadan. Bij Turkse moslims geldt dat voor iets meer dan de helft. Een zeer groot deel van de moslims eet vrijwel altijd halal.

Weinig seculiere moslims

Onder Turkse Nederlanders is in de periode 2006-2015 een lichte toename in het deel dat niet-gelovig is, onder Marokkaanse Nederlanders niet. Het aandeel moslims is bij Turkse Nederlanders afgenomen (van 93 naar 86 procent), maar niet bij Marokkaanse Nederlanders. Van hen beschouwen 94 van de 100 zich moslim. Vooral hoger opgeleide en tweede generatie Turkse Nederlanders noemen zich relatief vaak niet-moslim.

Op basis van hun religieus gedrag, opvattingen en identificatie zijn volgens het rapport vijf groepen moslims te onderscheiden:

 • Voor seculiere moslims heeft het geloof weinig betekenis en wordt het geloof nauwelijks gepraktiseerd.
 • Voor culturele moslims is het geloof wel belangrijk, maar uit zich dit niet in het praktiseren van de rituele gedragingen zoals bidden of moskeebezoek.
 • Selectieve moslims nemen regelmatig deel aan de sociale en rituele praktijken, maar niet zeer frequent.
 • Het geloof neemt voor de vrome, private moslims een zeer belangrijke plaats in en zij bidden bijvoorbeeld veel en de voedselvoorschriften worden nauw gevolgd. Hun religiositeit wordt wel hoofdzakelijk in de privé-situatie beleden, een moskee wordt amper bezocht.
 • Strikt praktiserende moslims zijn zeer actief in de rituele (bidden, moskeebezoek) en culturele (halal eten, ramadan) praktijk. Ook zijn zij het sterkste van mening dat moslims moeten leven volgens de regels van de islam.

De twee meest gelovige groepen, de vrome en strikt praktiserende moslims, vormen samen 84 procent van de Marokkaanse moslims. Bij de Turkse moslims is dit minder dan de helft (45 procent). Er zijn weinig seculiere moslims (7 procent bij de Turken en 2 procent bij de Marokkanen).

Lees deze column van Gerry van der List: Gaat Nederland ten onder aan islam en immigratie?

Religieuze identiteit was en is belangrijk voor moslims

Het moslim-zijn was in 2006 belangrijk voor de Turkse en Marokkaanse moslims en dat was in 2015 nog onverminderd zo. Een zeer groot deel geeft aan dat het geloof een zeer belangrijk deel is van henzelf, vooral bij de Marokkaanse moslims (96 procent); de religieuze identificatie van Turkse moslims is, met 89 procent, iets minder sterk dan die van Marokkaanse moslims.

De moslimgroepen die het meest religieus zijn in hun gedrag en opvattingen, met name de strikte moslims, hebben hechte banden binnen de herkomstgroep,verrichten veel vrijwilligerswerk en mantelzorg. Tegelijkertijd is de sociaal-culturele afstand ten aanzien van autochtone Nederlanders groot. De seculiere moslims zijn het meest progressief in hun opvattingen, hebben het vaakst betaald werk, voelen zich verbonden met Nederland, en hebben relatief veel sociale contacten buiten de herkomstgroep. De sociaal-emotionele banden met de herkomstgroep zijn relatief minder sterk. Ook verrichten zij minder vaak vrijwilligerswerk en mantelzorg.

Lees ook: Meebuigen met de moslims: hoe de islam Nederland verandert

Het beeld van de Nederlandse samenleving is onder alle moslimgroepen, uitgezonderd de groep van seculiere moslims, weinig positief. Het vertrouwen in de regering en de politie is niet groot. Ook delen zij de perceptie van een soms vijandig maatschappelijk klimaat.

Dit stuk mag u niet missen:Afrikanen steunen Wilders: ‘harde aanpak islam is nodig’

Ook wereldwijd neemt aantal moslims toe

In 2060, zo berekende het Amerikaanse Pew Research Center, zullen er in de wereld bijna 3 miljard moslims zijn, tegenover 1,8 miljard in 2017. Een groei van 70 procent, terwijl de wereldbevolking in die periode met slechts 32 procent groeit. Ter vergelijking de verwachte groeicijfers van andere religies: christendom 34 procent, hindoeïsme 27 procent en jodendom 15 procent.

De sterke aanwas komt vooral op het conto van het hoge geboortecijfer. Islamitische vrouwen krijgen wereldwijd gezien gemiddeld 2,9 kinderen, christenen 2,6 en alle niet-moslims bij elkaar 2,2. Bovendien hebben moslims de laagste gemiddelde leeftijd van alle grote religies, namelijk 24 jaar in 2015.

Als de trends doorzetten, zullen moslims rond 2070 christenen in aantal overtreffen.

Lees ook deze column van Afshin Ellian: Niet hoop maar angst is de basis van de islam

zie ook: Vertrouwen in de kerk op dieptepunt beland

zie ook: Peiling: Wereldwijde kloof tussen Rome en gewone katholieken– 10/02/14

zie ook: Grootste refo-kerkgenootschap: we gaan vergrijzen en krimpen – 10/10/13

Geloven binnen en buiten verband

Geloven binnen en buiten verband

Te downloaden:

Vaticaan: Gewijde maagd hoeft niet echt maagd te zijn

AD 17.07.2018 Er is binnen de katholieke kerk grote ophef ontstaan over een document dat het Vaticaan heeft gepubliceerd waarin wordt gesteld dat maagdelijkheid geen absolute vereiste is voor vrouwen die als Gewijde Maagd door het leven willen gaan. Vrouwen die zich al verbonden hebben tot een leven als ‘bruid van Christus’ reageren geschokt.

Het Vaticaan publiceerde eerder deze maand het ‘Ecclesiae Sponsae Imago’ waarin het gedetailleerde informatie geeft over de roeping en een twee jaar durende voorbereiding aanraadt alvorens gewijd te worden. Gewijde maagden ‘wijden zich in hun maagdelijkheid aan de Heer Jezus… Ze ervaren de spirituele vruchtbaarheid van een intieme relatie met hem’, stelt het document.

Tot schok van vele leden van de orde deelt het Vaticaan echter ook mee dat Gewijde Maagden geen maagden in de letterlijke zin van het woord hoeven te zijn, zo schrijft The Guardian. ,,De oproep om getuigenis af te leggen van de maagdelijke, echtelijke en vruchtbare liefde voor Christus is niet herleidbaar tot het symbool van fysieke integriteit”, klinkt het. ,,Kuisheid en het behoud van het lichaam in perfecte zelfbeheersing zijn geen essentiële voorwaarden”, luidt het verder.

Bruiden van Christus

© iStock

Vrouwen die deel uitmaken van de Orde der Maagden verbinden zich ertoe als maagd door het leven te gaan en noemen zichzelf de ‘bruiden van Christus’. Op de dag van de inwijding in de Orde kleden ze zich in het wit en beloven ze eeuwige trouw aan Jezus. Na de ceremonie dragen ze trouwringen en mogen ze niet met een andere man huwen of een seksuele relatie met een man aangaan.

Wereldwijd zijn er naar schatting zo’n 5000 vrouwen in 42 landen die op die manier ‘gehuwd’ zijn met Christus, de meesten in Frankrijk, Italië en Argentinië. Gewijde Maagden zijn echter geen nonnen: ze wonen niet in kloosters, nemen gewoon deel aan het maatschappelijke leven en staan in voor hun eigen levensonderhoud.

Choquerend

De Amerikaanse Vereniging van Gewijde Maagden deelt mee ‘zeer teleurgesteld’ te zijn en noemt het advies ‘choquerend’. ,,De traditie van de kerk heeft altijd gesteld dat vrouwen die gewijde maagden worden nooit ‘gehuwd mochten zijn of in het openbaar onkuis mochten zijn geweest’. Er zijn zo’n 250 gewijde maagden in de VS.

Biechtgeheim niet meer heilig in Australische hoofdstad

NOS 08.06.2018 Priesters in de Australische hoofdstad Canberra staan binnenkort voor een duivels dilemma. Als ze tijdens de biecht horen over kindermisbruik, dan moeten ze dat melden bij de politie.

De nieuwe wet in het federale district waarin Canberra ligt, staat lijnrecht tegenover het kerkelijk recht. Daarin is het biechtgeheim onschendbaar en strafbaar met verstoting uit de kerkelijke gemeenschap, ofwel excommunicatie. Iets wat de Rooms-Katholieke Kerk altijd heeft benadrukt, zegt correspondent Robert Portier in het NOS Radio 1 Journaal. “En ik denk niet dat die opvatting zal veranderen nu de wet van kracht wordt.”

De wet is het gevolg van de schokkende onthullingen over kindermisbruik in het land. Daarin speelde de Rooms-Katholieke Kerk de hoofdrol, concludeerde een onderzoekscommissie. Sindsdien wordt de meldplicht voor instanties steeds verder uitgebreid. Zo moesten artsen en leraren al vermoedelijk kindermisbruik of -mishandeling melden. Vanaf volgend jaar geldt dat ook voor kerken.

Zelfs als iemand tijdens de biecht zegt dat hij van plan is een misdaad te begaan, mag de priester er volgens het kerkelijk recht niet over praten. aldus,Paul van Geest, hoogleraar kerkgeschiedenis.

De twee grootste kerkelijke stromingen van Australië denken verschillend over de nieuwe wet. De Anglicaanse Kerk heeft al in 2014 gezegd dat het biechtgeheim omtrent bepaalde misdrijven mag worden geschonden. Het moet dan wel gaan om zaken waar een celstraf van minimaal vijf jaar op staat, zoals kindermisbruik. Een andere voorwaarde is dat de dader zich nog niet heeft gemeld bij de autoriteiten.

De nieuwe wet in de Australische hoofdstad zal “heel ingewikkelde situaties” creëren, volgens hoogleraar kerkgeschiedenis Paul van Geest. “Zelfs als iemand tijdens de biecht zegt dat hij van plan is een misdaad te begaan, mag de priester er volgens het kerkelijk recht niet over praten.” Alleen de paus kan, theoretisch gezien, een priester vergeving bieden als hij het biechtgeheim schendt.

De wet treedt officieel op 1 juli in werking, maar er is nog een overbruggingsperiode. Daarin wordt juridisch getoetst of het biechtgeheim nou eigenlijk een recht is. Want het staat niet in het wetboek, maar wordt wel erkend door rechtbanken.

BEKIJK OOK

Beerput kindermisbruik Australië geopend door commissie

Koolmees: Polarisa­tie in onze samenle­ving is niet nieuw

AD 08.06.2018 Minister Koolmees (integratie) is niet verbaasd dat de meeste moslims in ons land maar weinig positief aankijken tegen Nederland. ,,Polarisatie in onze samenleving is niet nieuw.”

Volgens gisteravond gepubliceerd onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) is het vertrouwen van de moslims in Nederland in de regering en de politie niet groot. Ook deelt het leeuwendeel de perceptie van een niet al te positief en soms vijandig maatschappelijk klimaat.

,,Ze voelen zich vaak buitengesloten, unfair behandeld en menen dat ze niet dezelfde kansen krijgen als de autochtone Nederlander”, vertelt onderzoeker Willem Huijnk. ,,De sociaal-culturele afstand is groot en ook onderschrijven zij conservatieve waarden.”

Verdere integratie

Koolmees: ,,We moeten echt wat aan de polarisatie doen. Zo heb ik recent nog een brief gestuurd aan de Tweede Kamer over de verdere integratie op de arbeidsmarkt. Dat ik een belangrijk stap, maar er is meer nodig. Daarover ben ik continu met de moslimkoepels in gesprek.”

Alleen de seculiere (nauwelijks praktiserende) moslims kijken positief naar onze samenleving, meldt het onderzoek. Zij zijn het meest progressief in hun opvattingen, hebben het vaakst betaald werk, voelen zich verbonden met Nederland, en hebben relatief veel sociale contacten buiten de herkomstgroep. Alleen is deze groep maar heel klein: slechts 7 procent van de Turkse moslims en 2 procent van de Marokkaanse moslims.

Het SCP-onderzoek zou eigenlijk pas komende maandag naar buiten komen, maar door een technische fout was het rapport gisteren al tijdelijk in te zien op de website. Daarom is het nu voor iedereen al gepubliceerd.

Ongemak over toenemende religiositeit onder moslims

Telegraaf 08.06.2018  In politiek Den Haag wordt met enig ongemak gereageerd op de conclusies in het rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) dat de religiositeit onder moslims toeneemt en dat zij overwegend een negatief beeld hebben van de Nederlandse samenleving.

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) reageerde vrijdag terughoudend op het rapport. Hij had het nog niet kunnen doorspitten, was zijn verklaring. Hij benadrukte wel dat ’meer religiositeit’ an sich geen probleem is, maar zei zich zorgen te maken over ’polarisatie’ in de samenleving.

De bewindsman hoopt door betere kansen op de arbeidsmarkt voor allochtonen en door goed contact te houden met religieuze koepelorganisaties, de onderliggende problemen te kunnen pakken.

BEKIJK OOK:

Moslims in Nederland steeds religieuzer

Afstand

Coalitiepartijen VVD en CDA tonen zich niet erg verrast door de gepresenteerde conclusies. „Uit dit rapport blijkt dat er te veel mensen zijn die op grote afstand staan van de samenleving”, aldus VVD-Kamerlid Bente Becker. „Te lang is er te weinig van mensen gevraagd om mee te doen en mensen zijn te lang aangesproken als groep in plaats van individu. Dat tij moet gekeerd worden.”

Ze wijst op de voorgenomen maatregelen uit het regeerakkoord, zoals dat er meer aandacht moet komen voor burgerschap. CDA-Kamerlid Pieter Heerma verwacht ook dat het aanpakken van buitenlandse beïnvloeding van moskeeën en van haatdragende imams zijn vruchten zal afwerpen, net als het aanspreken van problemen op de arbeidsmarkt.

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (D66). Ⓒ ANP

Maar hij geeft toe dat daarmee het probleem niet meteen is opgelost. „Dit is niet iets wat van vandaag op morgen te veranderen is. Er is ook niet één makkelijk antwoord, maar dat maakt de noodzaak om te handelen eerder groter dan kleiner.”

Onderwijs

De SP vindt dat het kabinet toch ook eens serieus moet kijken naar het onderwijs. „We moeten echt nadenken of we willen dat we aparte islamitische scholen, joodse scholen etcetera hebben. Als je weigert daaraan iets te doen, is het dweilen met de kraan open.”

Ook vindt hij dat overheden en publieke instellingen altijd heel duidelijk het voorbeeld moeten geven. „Als bij een college mannen en vrouwen gescheiden zitten, dan moet het college geen doorgang vinden. Dat doen we hier niet.”

’De-islamiseren’

De PVV ziet in de uitkomsten van het rapport evenwel het zoveelste bewijs dat ’de-islamiseren’ de enige oplossing is. Kamerlid Machiel de Graaf hekelt dan ook het ’linkse mantra’ dat polarisatie of de arbeidsmarktpositie van allochtonen debet zijn aan het negatieve beeld van moslims van de Nederlandse samenleving. „Ze hebben hier alle kansen gekregen: zorg, onderwijs, een gespreid bedje. Als je die kansen weigert te pakken en ook nog eens gaat klagen, kan je maar beter lekker naar een islamitisch land vertrekken.”

Over enkele weken vindt er een debat plaats in de Tweede Kamer over integratie.

LEES MEER OVER islam allochtonen

Steeds meer Nederlandse moslims houden zich vast aan hun geloof

NOS 08.06.2018 Voor Nederlandse moslims is het geloof de afgelopen tien jaar belangrijker geworden, blijkt uit een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Dat komt voor een deel door de toegenomen spanningen tussen moslims en niet-moslims en als gevolg daarvan een gevoel van uitsluiting.

“De afwerende houding vanuit de Nederlandse samenleving maakt het geloof, de moslimidentiteit en het behoren tot een gemeenschap extra aantrekkelijk”, staat in het SCP-rapport De religieuze beleving van moslims in Nederland. Diversiteit en verandering in beeld. “De negatieve beeldvorming kan een stimulans zijn om zich te verdiepen in de kennis over de islam.”

Iets meer ongelovigen

Het onderzoek is gebaseerd op gegevens uit 2015 en richt zich voornamelijk op Nederlanders van Turkse en Marokkaanse afkomst, omdat dat de grootste islamitische groepen zijn. Van hen noemt respectievelijk 86 en 94 procent zichzelf moslim. Het aantal ongelovigen is onder Turken in tien jaar tijd iets toegenomen (tot 10 procent), onder Marokkanen is het gelijk gebleven (5 procent).

De ondervraagden die zichzelf wel moslim noemen, zijn de afgelopen tien jaar vaker gaan bidden. Vooral onder Turkse Nederlanders is het moskeebezoek toegenomen, moslima’s van vooral Marokkaanse afkomst zijn vaker een hoofddoek gaan dragen. Bijna allemaal geven ze aan dat hun geloof een zeer belangrijk onderdeel is van henzelf.

Het SCP onderscheidt vijf soorten moslims, die hun geloof ieder op een andere manier invullen:

Vijf soorten moslims (SCP)

TYPE KENMERKEN
Seculier Noemt zichzelf moslim, maar doet er in de praktijk weinig mee. Bidt niet, maar eet veelal wel halal. Een minderheid doet mee aan de ramadan.
Cultureel Gaat niet naar de moskee en bidt nauwelijks, maar hecht wel erg aan zijn geloof. Negatieve opmerkingen over de islam doen pijn. Eet halal.
Selectief Geeft zijn eigen invulling aan het geloof. Een deel gaat regelmatig naar de moskee, maar bidt niet vijf keer per dag. Eet halal en vindt de ramadan belangrijk.
Vroom, privaat Leeft de meeste geloofsregels na, maar beleeft het geloof in de privésituatie. Gaat niet vaak naar de moskee. Relatief veel vrouwen.
Strikt, praktiserend Trouwe moskeeganger, leeft alle geloofsregels na en vindt dat andere moslims dat ook moeten doen.

Het SCP stelt vast dat steeds meer Nederlandse moslims tot de laatste twee categorieën behoren. Onder moslims van Turkse afkomst is dat percentage in tien jaar tijd gestegen van 37 naar 45 procent; onder moslims van Marokkaanse afkomst was een stijging te zien van 77 tot maar liefst 84 procent.

Deze groepen zijn overigens niet zomaar te bestempelen als streng orthodox of salafistisch, benadrukt het SCP. Het onderzoek geeft daarvoor te weinig informatie. Hooguit 0,5 procent van de moslims noemt zichzelf salafistisch, maar veel streng orthodoxen gebruiken die naam niet omdat zij hun geloof als de ware islam beschouwen en niet als een stroming. Uit eerder onderzoek kwam naar voren dat ongeveer 8 procent van de moslims streng orthodox is.

Voor diversiteit, tegen geweld

Het SCP-onderzoek laat wel zien dat het merendeel van de vrome en strikte moslims openstaat voor culturele diversiteit. Bijna iedereen zegt het goed te vinden dat de samenleving uit meerdere culturen bestaat. Minder dan 10 procent heeft begrip voor religieus geweld.

Bij verkiezingen gaat een groot deel van de strenge moslims stemmen. “Ze wijzen de democratische rechtsstaat en de bijbehorende instituties dus voor het overgrote deel niet af”, concludeert het SCP, dat erop wijst dat veel salafisten dat wel doen.

Dat neemt niet weg dat veel moslims – streng of minder streng – een negatief beeld hebben over de samenleving. Ongeveer 40 procent vindt dat andere Nederlanders over het algemeen te vertrouwen zijn. De rechtspraak en de politie krijgen als rapportcijfer een krappe voldoende, de regering een onvoldoende.

Discriminatie

Ongeveer driekwart van de moslims zegt dat mensen met hun achtergrond af en toe of vaak worden gediscrimineerd. Bijna de helft heeft dat naar eigen zeggen ook zelf geregeld ondervonden. Ongeveer 60 procent zegt dat er in Nederland veel te negatief over de islam wordt gedacht.

Opmerkelijk is dat de selectieve moslims, die niet de strengst gelovigen zijn, het meest negatief oordelen over Nederland en de Nederlanders. Bijna de helft voelt zich hier niet thuis, dat is meer dan andere moslims. Ze willen dan ook het vaakst terug naar het land van herkomst.

De onderzoekers vermoeden dat dat komt doordat selectieve moslims relatief jong zijn en, juist omdat ze minder streng zijn in hun geloof, dichter bij de Nederlandse samenleving staan. Daardoor ervaren zij vaker een gevoel van discriminatie en uitsluiting.

Vastklampen

Wetenschappers gaan er vaak van uit dat gelovige migranten die lange tijd in een overwegend seculiere maatschappij wonen, steeds minder religieus worden. Bij moslims in Nederland lijkt dit niet te gebeuren, blijkt uit dit rapport.

Volgens de onderzoekers komt dat doordat de directe omgeving van veel moslims helemaal niet seculier is. Ze leven in hun eigen sociale netwerk en komen daardoor nauwelijks op een positieve manier in aanraking met andere denkbeelden.

“De negatieve oordelen over de islam en moslims vanuit de Nederlandse maatschappelijke omgeving stimuleren het aanhalen van de banden binnen de herkomstgroep en het onderlijnen van de moslimidentiteit”, staat in het rapport. Met andere woorden: wie de Nederlandse maatschappij als vijandig ervaart, klampt zich vast aan zijn geloof.

Moslims in Nederland steeds religieuzer

Telegraaf 08.06.2018 De religiositeit onder Nederlanders van Turkse en Marokkaanse afkomst is de afgelopen jaren toegenomen. Ze bidden vaker, de vrouwen dragen vaker een hoofddoek en de moskee wordt vaker bezocht. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Van de Marokkaanse moslims bidt volgens het onderzoek 78 procent vijf maal per dag, bij de Turkse moslims is dit 33 procent. Bij de Turkse moslims is het moskeebezoek toegenomen. Ongeveer 40 procent van beide groepen bezoekt tenminste wekelijks een moskee.

Vaker een hoofddoek

Marokkaanse moslima’s dragen steeds vaker een hoofddoek. Meer dan driekwart van hen (78 procent) zegt er een te dragen, tegen 64 procent tien jaar geleden. Ook bij jongeren en de tweede generatie is een toename te zien. Bij Turkse moslima’s is deze toename er niet.

Zeven van de acht Marokkaanse moslims vasten alle dagen tijdens de ramadan. Bij Turkse moslims geldt dat voor iets meer dan de helft. Een zeer groot deel van de moslims eet (bijna) altijd halal.

Lichte toename niet-gelovigen

Onder Turkse Nederlanders is in de periode 2006-2015 een lichte toename in het deel dat niet-gelovig is, onder Marokkaanse Nederlanders niet. Het aandeel moslims is bij Turkse Nederlanders afgenomen (van 93 naar 86 procent), maar niet bij Marokkaanse Nederlanders. Van hen beschouwen 94 van de 100 zich moslim. Vooral hoger opgeleide en tweede generatie Turkse Nederlanders noemen zich relatief vaak niet-moslim.

Op basis van hun religieus gedrag, opvattingen en identificatie zijn vijf groepen moslims te onderscheiden. De twee meest gelovige groepen, de vrome en strikt praktiserende moslims, vormen samen 84 procent van de Marokkaanse moslims. Bij de Turkse moslims is dit minder dan de helft (45 procent). Er zijn weinig seculiere moslims (7 procent bij de Turken en 2 procent bij de Marokkanen).

LEES MEER OVER marokkanen hoofddoeken vrouwen moslims sociaal en cultureel planbureau (scp)

 

Wijsmuller voegt zeven kerken toe aan monumentenlijst

AD 19.03.2018 Wethouder Joris Wijsmuller heeft zeven kerken in Den Haag uit de periode van de wederopbouw aangewezen als gemeentelijk monument. Dit doet hij na een onderzoek van de gemeente Den Haag naar deze periode.

Onder de zeven kerken vallen de Maranathakerk in Duinoord, de Thomaskerk in Leyenberg, de Laakkerk in Laakkwartier, de R.K. Kerk OLV van Fatima in Leyenburg, de Shalomkerk in Vrederust, de R.K. Kerk Onbevlekt Hart van Maria in Marlot en de Kruispuntkerk in Mariahoeve. Alle kerken stammen uit de wederopbouwperiode tussen 1945 en 1965.

Kerkgebouwen zijn vaak bakens in de wijk en het zijn goed gebouwde gebouwen die nog lang mee kunnen

Peter Bos

De Haagse Stadspartij (HSP) is blij met het initiatief van hun wethouder. Door de ontkerkelijking worden steeds meer kerkgebouwen niet meer gebruikt, maar de partij wil dat de kerken behouden blijven. Volgens de HSP kunnen leegstaande kerken prima een nieuwe functie krijgen.

Succes

,,Ik heb er samen met andere politieke partijen met succes op gehamerd dat we meer tijd moeten nemen om alternatieve plannen voor lege kerken een reële kans te geven’’, laat fractievoorzitter van de HSP Peter Bos weten.

,,Kerkgebouwen zijn vaak bakens in de wijk en het zijn goed gebouwde gebouwen die nog lang mee kunnen. Met een beetje creativiteit kun je leegstaande kerken prima verbouwen en er een nieuwe functie aan geven’’, verduidelijkt hij.

Gemeente zet zeven kerken op monumentenlijst

Den HaagFM 19.03.2018 De gemeente Den Haag heeft zeven kerkgebouwen uit de Wederopbouwperiode aangewezen als gemeentelijk monument. Het gaat om de volgende kerken: de Maranathakerk in Duinoord, R.K. Kerk Onbevlekt Hart van Maria in Marlot, Kruispuntkerk in Mariahoeve, Thomaskerk (foto) in Leyenburg, Laakkerk in het Laakkwartier, R.K. Kerk OLV van Fatima in Leyenburg en de Shalomkerk in Vrederust.

Door de ontkerkelijking zijn de afgelopen jaren steeds meer kerkgebouwen leeg komen te staan en kwam bij veel kerken sloop in beeld. In de gemeenteraad probeerde onder meer de Haagse Stadspartij de kerken een nieuwe functie te geven zodat ze behouden zouden blijven. Zo wordt de Bethelkerk in Loosduinen gerenoveerd en is er ook een behoudplan voor de Valkenboskerk gekomen.

Gemeenteraadslid Peter Bos van de Haagse Stadspartij is blij met het besluit van wethouder Joris Wijsmuller. “Ik heb er samen met andere politieke partijen met succes op gehamerd dat we meer tijd moeten nemen om alternatieve plannen voor lege kerken een reële kans te geven. Die aanpak werkt. Kerkgebouwen zijn vaak bakens in de wijk die nog lang mee kunnen. Met een beetje creativiteit kun je leegstaande kerken prima verbouwen en er een nieuwe functie aan geven.”  …lees meer

Gerelateerd;

Veel belangstelling voor lege kerken 5 december 2012

“Lege kerken naar migrantengroepen”  4 juni 2013

Twee protestantse kerken houden laatste zondagsviering 24 juni 2013

Britse aartsbisschop wil banden met islam versterken

Elsevier 05.03.2018 Het rooms-katholicisme en de islam hebben meer gemeen dan mensen denken, vindt de Britse aartsbisschop Vincent Nichols. Daarom wil de katholieke kerk in Londen de banden tussen de twee religies versterken.

Vorige week bezocht aartsbisschop van Westminster Vincent Nichols het Centrum voor Islamitische Studies in Oxford, meldt de Britse krant The Times. Daar zei hij dat ‘de dialoog tussen geloof en maatschappij significant zou verarmen’ als het gesprek tussen de twee religies ontbreekt of vijandig verloopt. Het islamitische centrum in Oxford, waarmee naar schatting een bedrag van 100 miljoen pond (zo’n 112 miljoen euro) was gemoeid, werd in mei vorig jaar geopend door de Britse prins Charles.

Universele naastenliefde hoort niet thuis in politiek, schreef Afshin Ellian

‘Bijeenkomst na 9/11 leidde tot solidariteit’

Nichols zei weinig ervaring te hebben met gesprekken met moslimleiders, maar put naar eigen zeggen hoop uit een bijeenkomst van religieuze leiders in de centrale moskee van Birmingham na de aanslagen van 11 september 2001. Destijds was Nichols aartsbisschop in de op één na grootste stad van Engeland. Volgens hem leidde de ontmoeting tot ‘blijvende persoonlijke relaties’ en ‘gemeenschappelijke solidariteit’. Anderhalf jaar geleden zei Nichols ook al dat Britten kunnen leren van het ‘levende’ geloof van islamitische immigranten.

De aartsbisschop noemt samenwerking tussen katholicisme en islam noodzakelijk om de groeiende secularisatie in het Verenigd Koninkrijk tegen te gaan. Hij uitte kritiek op mondialisering en de ‘on demand-cultuur’, die ervoor zouden zorgen dat mensen steeds minder diepgaand nadenken, onder meer over geloof. Dat verzwakt de positie van religie in het Verenigd Koninkrijk, waarschuwt Nichols.

Steeds minder katholieken, steeds meer moslims in Verenigd Koninkrijk

Het aantal praktiserende moslims in het Verenigd Koninkrijk neemt de laatste jaren toe, terwijl het aantal katholieke kerkgangers er de laatste decennia juist snel daalt. De komende dertig jaar zal het aantal Britse moslims verdriedubbelen, voorspelde het Amerikaanse onderzoekscentrum Pew Research in november.

Lees het stuk van Syp Wynia:Meebuigen met de moslims, hoe de islam Nederland verandert

Ook in Nederland zijn moslims bezig aan een opmars: in grote steden als Amsterdam en Den Haag zijn meer moslims dan christenen, berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek enkele jaren terug al. In 2006 voorspelde het Sociaal en Cultureel Planbureau al dat Nederland kort na 2020 meer moslims dan katholieken zal tellen.

In januari sprak paus Franciscus, de wereldwijde leider van de rooms-katholieke kerk, zich in zijn jaarlijkse State of the World-speech uit over zijn grootste zorgen: Noord-Korea, nucleaire wapens en het Israëlisch-Palestijnse conflict.

   Matthijs van Schie  (1992) is sinds 1 februari 2018 webredacteur bij Elsevier Weekblad. Hij studeerde geschiedenis en internationale betrekkingen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Al die leegstaande Haagse kerken, wat moeten we er eigenlijk mee?

OmroepWest 02.02.2018 Zondag naar de kerk gaan is in de meeste gezinnen allang geen vanzelfsprekendheid meer. De ontkerkelijking zorgt ervoor dat steeds meer kerken leeg komen te staan en dat kost de kerkbesturen veel geld. Zij willen van de gebouwen af. Maar omwonenden hebben de soms karakteristieke gebouwen in hun hart gesloten en vechten te vuur en te zwaard voor hun kerk.

De Valkenboskerk op de hoek van de Zuiderparklaan en de Loosduinsekade is de laatste kerk die verdedigd wordt door buurtbewoners. Ze komen zelf al lang niet meer in de kerk maar het aangezicht van het imposante bouwwerk betekent voor sommige bewoners veel. ‘Als de Valkenboskerk gesloopt wordt, dan breekt mijn hart’, zei een buurvrouw van de kerk donderdagavond tijdens een commissievergadering van de Haagse gemeenteraad.

De sloopkogel is het lot dat de kerk mogelijk te wachten staat. De Protestantse Kerk Den Haag (PGG) heeft een geïnteresseerde koper gevonden die het gebouw zal slopen en er tientallen nieuwe woningen neer zal zetten. Het kerkgenootschap heeft de inkomsten hard nodig voor het behoud van andere kerken, zei kerkrentmeester Oosterheert van PGG in de commissievergadering.

Alternatief plan

Bewoners zien de nieuwbouwplannen helemaal niet zitten en hebben een alternatief plan gemaakt waarbij de kerk behouden blijft en er kluswoningen in het gebouw komen. ‘Een kerk heeft een maatschappelijke waarde in een wijk’, zei Anja Voskuil van het actiecomité Valkenbos Blijft!. ‘Wij hebben niets met zo’n geel appartementencomplex. Het is betekenisloos.’

De discussie over de Valkenboskerk staat niet op zichzelf. In totaal veertien protestantse en katholieke kerken worden door de kerkbesturen afgestoten omdat ze leeg staan. De gemeente probeert zoveel mogelijk kerken te behouden door een standaard proces te doorlopen.

Proces

‘We kijken eerst samen met de kerkbesturen of er mogelijk een andere geloofsgemeenschap het gebouw wil kopen zodat de maatschappelijke functie hetzelfde blijft,’ legt wethouder Joris Wijsmuller (HSP) uit. ‘Als dat niet lukt proberen we het een andere functie te geven en als dat ook niet gaat dan kijken we naar mogelijkheden die de stad ook nodig heeft zoals nieuwe woningen en dan kan het nodig zijn om kerken te slopen.’

De Theresiakerk aan de Apeldoornselaan staat bijvoorbeeld op de rol om gesloopt te worden voor nieuwbouw.

De Bethelkerk aan de Händellaan is juist onlangs gered door omwonenden die een alternatief plan hebben gemaakt.

Ook de Pauluskerk aan de Monseigneur Nolenslaan blijft bestaan en krijgt een nieuwe bestemming. In de kerk komen 21 appartementen waarbij veel oude kenmerken van de kerk in stand blijven.

Motie

Of het actiecomité Valkenbos Blijft! de Valkenboskerk kan redden is nog niet duidelijk. Volgens wethouder Wijsmuller is het bewonersinitiatief financieel niet onderbouwd en daarom niet haalbaar. Maar de gemeenteraad heeft er wel oren naar. Op 15 februari 2018 zal Groep de Mos tijdens een raadsvergadering een motie indienen waarin het behoud van de Valkenboskerk gegarandeerd moet worden. De kans is groot dat deze motie een meerderheid krijgt.

Meer over dit onderwerp: KERKEN LEEGSTAND LEGE KERKEN PROTESTANTSE KERKKATHOLIEKE KERK BETHELKERK VALKENBOSKERKWETHOUDER WIJSMULLER JORIS WIJSMULLER

Waarom de katholieke kerk vooroploopt in protesten tegen president van Congo

Vijf vragen over de betogingen in het Afrikaanse land

VK 22.01.2018 Congolese ordetroepen hebben zondag volgens de Verenigde Naties zeker zes demonstranten doodgeschoten tijdens betogingen tegen president Joseph Kabila. De katholieke kerk had de demonstraties in meerdere grote steden georganiseerd na afloop van de kerkdiensten.

Waarom lopen Congolezen te hoop tegen hun president?

Veel Congolezen verwijten president Joseph Kabila dat hij langer aan de macht blijft dan de grondwet hem toestaat. Kabila, nu 46 jaar, kwam in 2001 als net 29-jarige aan de macht na de moord op zijn vader, Laurent-Désiré. In 2006 won zoon Joseph de eerste meerpartijenverkiezingen in Congo in veertig jaar. Volgens de grondwet mocht hij maximaal twee termijnen van elk vijf jaar uitzitten, een periode die afliep in 2016.

Joseph Kabila weigerde vervolgens nieuwe verkiezingen te houden, waardoor hij aan het roer is blijven staan. Congo heeft alsnog verkiezingen aangekondigd voor december van dit jaar, maar veel Congolezen wantrouwen de intenties van Kabila . Het immense Congo, dat rijk is aan grondstoffen, ontrafelt intussen met protesten en gewapende milities.

Waarom gaat de katholieke kerk voorop in het organiseren van protesten?

De kerk benadrukt steeds dat de grondwet moet worden nageleefd

Protesten in Kinshasa. © AFP

De rooms-katholieke kerk stelt zich in de zwakke staat Congo op als hoeder van het algemeen belang, en dat betekent onder meer dat de kerk steeds benadrukt dat de grondwet moet worden nageleefd. Toen verkiezingen in 2016 uitbleven leidde bemiddeling door de geestelijken in een politiek akkoord dat voorzag in het terugtreden van Kabila, de installering van een overgangsregering, en nieuwe verkiezingen. De overeenkomst heet het Silvester-akkoord omdat het is gesloten op Oudejaarsdag 2016 – in de katholieke traditie staat oudejaarsavond ook wel bekend als Silvesteravond, naar de heilige Silvester die stierf op 31 december in het jaar 335. Kabila weigerde echter om het akkoord te respecteren. De kerk ging zich daarna steeds activistischer opstellen: ze organiseerden afgelopen oudejaarsdag protesten waarbij ook al zeker vijf doden vielen.

Waar komt de actieve rol van de kerk vandaan?

President Joseph Kabila. © AFP

Er is vermoedelijk geen Afrikaans land waar de katholieke kerk zo’n sterke maatschappelijke rol speelt als in Congo. Van de naar schatting 78 miljoen Congolezen is zo’n 40 procent katholiek, volgens het Amerikaanse PEW Research Center. De kerkelijke invloed gaat terug tot de kerstening door de Belgische kolonisator, toen in de brousse de missiescholen en klinieken uit de grond schoten.

De kerk verzorgt heden ten dage diensten die de disfunctionerende Congolese staat niet verzorgt, hetgeen de kerk extra moreel gezag verschaft. Lokale bisschoppen begaven zich eerder ook al richting politiek terrein, met hun openlijke kritiek op militair leider en president Mobutu (1965-1997) en diens autoritaire bewind, persoonlijkheidscultus en ongeëvenaarde corruptie. Momenteel scharen leiders van moslimgemeenschappen en evangelische kerken in Congo zich achter het optreden van de katholieke kerk.

Spreekt het Vaticaan zich uit over de actuele crisis in Congo?

© AFP

In september week paus Franciscus af van het protocol van Vaticaanstad door de bezoekende president Kabila welkom te heten in de bibliotheek in plaats van de receptieruimte. Maar de afgelopen dagen heeft Franciscus zich niet expliciet tot Kabila gericht. Wel riep hij zondag, op bezoek in Peru, de ‘autoriteiten van het Afrikaanse land, de officials en alle mensen’ wel op om ‘alle vormen van geweld te voorkomen en oplossingen te zoeken voor het algemeen welzijn’. Een meer uitgesproken houding lijkt er te zijn binnen de katholieke kerk in België.

De Belgische Bisschoppenconferentie riep op 11 januari ‘ons land, de Europese Unie en de hele internationale gemeenschap’ op om er voor te zorgen dat in Congo ‘fundamentele rechten en vrijheden’ zegevieren. De bisschoppelijke verklaring werd uitgevaardigd in het kader van een herdenkingsviering in Congo voor de doden die daar op 31 december vielen tijdens een ‘mars voor de democratie’.

Welke rol speelt de Congolese oppositie? En het Westen?

Congo’s oppositie geldt als zwak en verdeeld

Congo’s oppositie geldt als zwak en verdeeld. Oppositieleider Étienne Tshisekedi overleed vorig jaar op 84-jarige leeftijd in een Belgisch ziekenhuis. Tshisekedi had een voorname rol moeten gaan spelen in de overgangsregeling die eind 2016 alleen op papier tot stand kwam. Een andere oppositiepoliticus, ondernemer Moïse Katumbi uit de grondstoffenrijke provincie Katanga, woont in ballingschap. Landen als Amerika en Groot-Brittannië veroordelen de recente gewelddadigheden tegen betogers en ‘steunen’

Congolese burgers die vreedzaam demonstreren voor tenuitvoerlegging van het transitieakkoord. De EU, VN en Afrikaanse Unie waren betrokken bij de totstandkoming van dat akkoord. De vraag is of de internationale instanties en Amerika inmiddels niet wat meer kunnen doen. Analist Nadia Nsayi, geboren in Congo en werkzaam voor vredesbeweging Pax Christi en ontwikkelingsorganisatie Broederlijk Delen in België, sprak in oktober van ‘Congomoeheid’ binnen de EU. De regering-Trump beschouwt Congo volgens haar ‘niet als een (grote) prioriteit beschouwt’.

Volg en lees meer over:  CONGO   CHRISTENDOM   ROOMS-KATHOLICISME   RELIGIE   BUITENLAND

Gemeenteraad stemt in met ‘megakerk’ in Zeeuws vissersdorp Yerseke

VK 12.07.2017 De grootste kerk van protestants Nederland mag worden gebouwd in het Zeeuwse visserdorp Yerseke. Bij de hoofdelijke stemming in de gemeenteraad stemden dinsdagavond tien raadsleden voor en acht tegen.

  Joeri Wisse @JoeriWisse

Tien voor (SGP 7, CDA 2 VVD1) Acht tegen (Leefbaar 3, CU 2, PvdA 2 VVD 1) #kerkyerseke

10:00 PM – 11 Jul 2017

De omvang en de ligging van het godshuis leidde tot veel verzet. Omwonenden verwachten verkeershinder en hekelen de bouw van de ‘megakerk’ aan de rand van een natuurgebied.

Op 3,8 hectare zal een parkeerplaats voor 353 auto’s komen, een woning voor de dominee, een voor de koster en een zalencomplex met een kerkgebouw waarvan de torenspits 49,3 meter de lucht in reikt. In de kerk zal plaats zijn voor tweeduizend gelovigen. De orthodoxe geloofsgemeenschap heeft al ruim 4 van de begrote 13 miljoen ingezameld.

‘Dit is heel erg jammer’, zegt raadslid Andries Jumelet van de ChristenUnie over de stemming. ‘Yerseke Moer, waar de kerk gebouwd moet worden, is een uniek natuurgebied. Daar mag niet gebouwd worden, staat in het omgevingsplan. Ik verwacht dan ook dat de Raad van State er korte metten mee gaat maken.’ Boze bewoners hadden de stap naar de raad al aangekondigd.

Een van twee VVD’ers tegen

Joeri Wisse @JoeriWisse

Thea Laban zegt te zijn bedreigd. ‘Maar daar ben ik niet bang voor. Ik heb ook mijn geloof’. #kerkyerseke  9:44 PM – 11 Jul 2017

De SGP vormt samen met het CDA en de VVD een coalitie in de gemeente Reimerswaal, waar Yerseke onder valt. In hun coalitieakkoord spraken zij drie jaar geleden af dat er een nieuwe kerk zou komen. Maar CDA en VVD hebben kortgeleden hun twijfels geuit. Uiteindelijk stemde de hele CDA-fractie voor en een van de twee VVD’ers tegen.

De stem voor van VVD-raadslid Jan Cees van der Endt bleek cruciaal. Zijn enige fractiegenoot Thea Laban, fel tegenstander van het plan, liet zich niet overtuigen. Ondanks dat ze is bedreigd vanwege haar standpunt, schrijft een aanwezige verslaggever van de Zeeuwse krant PZC.

Lees ook;

‘Megakerk’ zorgt voor rumoer
Rumoer over de bouw van een nieuw, groot gebedshuis gaat vandaag de dag steevast om een moskee. Zo niet in Yerseke. Daar is het de aangekondigde bouw van een ‘megakerk’ van de gereformeerde gemeente die tot ophef leidt.

Volg en lees meer over:  PROTESTANTISME   NOORD-BRABANT   PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND   ZEELAND   NEDERLAND   CHRISTENDOM   RELIGIE   LANDERD

Geen megamoskee in Gouda, wel een megakerk in Yerseke. De gemeenteraad van Reimerswaal stemde gisteravond met een krappe meerderheid in met de bouw van de kerk die plaats moest gaan bieden aan tweeduizend gelovigen. De kerk is omstreden omdat het gebouw komt te staan aan de rand van een natuurgebied. Ook vrezen omwonenden verkeersoverlast.

REIMERSWAAL AKKOORD MET OMSTREDEN MEGAKERK

BB 12. 07.2017 Geen megamoskee in Gouda, wel een megakerk in Yerseke. De gemeenteraad van Reimerswaal stemde gisteravond met een krappe meerderheid in met de bouw van de kerk die plaats moest gaan bieden aan tweeduizend gelovigen. De kerk is omstreden omdat het gebouw komt te staan aan de rand van een natuurgebied. Ook vrezen omwonenden verkeersoverlast.

Groeiende kerkgemeente

Het nieuwe kerkgebouw is volgens wethouder Jaap Sinke (SGP) nodig omdat de Gereformeerde Gemeente in Yerseke sterk groeit. Inmiddels zou die uit 2400 leden bestaan, waar in de huidige kerk slechts plaats is voor 1400. De nieuwe kerk krijgt een toren van vijftig meter hoogte. Naast het gebouw is een parkeerplaats voorzien met ruimte voor 350 auto’s. Tegenstanders hebben inmiddels verklaard het besluit tot bij de Raad van State aan te vechten.

Verkeersinfarcten
Vooral de ligging van de kerk, aan de rand van een beschermd natuurgebied, zet in het dorp kwaad dorp. Ook zijn bewoners bang voor verkeersinfarcten in het weekend. ‘’We zullen alle mogelijke oplossingen die binnen ons bereik liggen aanpakken voordat de schop de grond in gaat’, verzekerde Sinke zijn critici bij het raadsdebat. Uiteindelijk stemden coalitiepartijen SGP en CDA voor, coalitiegenoot VVD stemde verdeeld. Net genoeg om met tien stemmen voor en acht tegen het bestemmingsplan goed te keuren.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Groen licht megakerk Yerseke

Telegraaf 11.07.2017 De gemeenteraad van Reimerswaal heeft dinsdagavond ingestemd met de komst van een megakerk aan de rand van het Zeeuwse dorp Yerseke. De bouw van de kerk die plaats moet bieden aan 2000 gelovigen is omstreden.

Inwoners vrezen voor verkeersoverlast en het gebouw zou ook te groot zijn. Wat oppervlakte betreft wordt het de grootste kerk van het land. De komst van de kerk was ook omstreden omdat die midden in een natuurgebied komt.

Gemeenteraad verdeeld

Na een avond van felle debatten was er uiteindelijk een meerderheid voor de bouw van kerk aan de Steeweg. De gemeenteraad was verdeeld, het voorstel kreeg tien stemmen voor en acht stemmen tegen.

De kerk voor de protestanten van de Gereformeerde Gemeente wordt een van de grootste van Nederland, met een torenspits van bijna 50 meter hoog, tweeduizend zitplaatsen, verschillende zalen en 350 parkeerplekken.

Veel kerkgangers

De verdeeldheid in de gemeenteraad geeft een goed beeld van de samenleving in het vissersdorp. De bevolking, Yerseke heeft bijna 7.000 inwoners waarvan een kleine 2.400 lid is van de Gereformeerde Gemeente, is ook verdeeld over dit onderwerp.

ZIE OOK: Helft Nederlanders is kerkelijk

Advocaat De Winter, die de bezwaarhebbende omwonenden vertegenwoordigde, stipte problemen als de verkeersveiligheid, drukte, gevaar van wild parkeerders en de problemen bij een noodsituatie aan.

Kerk in natuurgebied

De kerk komt ook nog eens in een natuurgebied te staan. Wethouder Jaap Sinke van de SGP, dat zeven van de negentien zetels heeft in de gemeente Reimerswaal, beloofde de gemeenteraad dat de verkeerssituatie eerst aangepakt zal worden, voor de kerk gebouwd wordt.

Hij kreeg veel kritiek vanuit de gemeenteraad op zijn handelswijze. Onder meer van Thea Laban-Mos van de VVD. Haar bezwaren tegen dit plan kwamen haar overigens heel duur te staan in de afgelopen weken. Zo werd ze bedreigd, iets dat de wethouder ‘verschrikkelijk’ noemde.

Grootste kerk in Opheusden

Overigens is de nog te bouwen kerk in Yerseke wat zitplaatsen betreft niet de grootste. Het gebedshuis van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland in het Gelderse dorp Opheusden spant de kroon met 2850 stoelen.

LEES MEER OVER; REIMERSWAAL YERSEKE KERKEN

Helft Nederlanders is kerkelijk

Telegraaf 11.07.2017 De gemeenteraad van het Zeeuwse dorp Yerseke velt dinsdagavond een oordeel over de bouw van een gigantische gereformeerde kerk. Het gebedshuis moet plaats gaan bieden aan tweeduizend gelovigen. Wat oppervlakte betreft wordt het de grootste kerk van het land. De komst van de kerk is onder meer omstreden omdat die midden in een natuurgebied komt.

In 2015 behoorde de helft van de Nederlandse volwassenen naar eigen zeggen tot een kerkelijke gezindte, aldus cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Iets minder dan een kwart van de Nederlandse kerkgangers is katholiek, 16 procent protestants. Van de protestanten geeft 7 procent aan hervormd te zijn. Respectievelijk 3 en 6 procent rekent zich tot de gereformeerde kerk of de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

Drenthe, Overijssel, Gelderland en Zeeland zijn met 11 tot 14 procent van de bevolking de provincies met de meeste hervormden. De inwoners van Friesland behoren vaak tot de PKN.

Gereformeerden

Gereformeerden zijn de trouwste kerkgangers. Volgens landelijke CBS-cijfers gaan twee op de drie minstens een keer per maand naar de kerk. Meer dan de helft doet dat minstens een keer per week. Van de PKN’ers gaat 56 procent regelmatig naar een dienst.

Van alle inwoners van Reimerswaal, waar het dorp Yerseke onder valt, gaat 49,6 procent minimaal een keer maand naar de kerk. De gemeente telt 22.411 inwoners. In heel Zeeland wonen 381.719 mensen.

Opheusden

Bij de volkstelling van 1849 meldde vrijwel iedereen tot een kerkgenootschap te behoren. Nederland was 100 procent religieus. In 1879 waren er de eerste tekenen van ontkerkelijking in Friesland en Groningen. Vanaf 1999 neemt de kerkelijkheid in vrijwel alle provincies af.

Overigens is de nog te bouwen kerk in Yerseke wat zitplaatsen betreft niet de grootste. Het gebedshuis van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland in het Gelderse dorp Opheusden spant de kroon met 2850 stoelen.

Krijgt Yerseke de grootste kerk van protestanten in Nederland?

VK 11.07.2017 Rumoer over de bouw van een nieuw, groot gebedshuis gaat vandaag de dag steevast om een moskee. Zo niet in Yerseke. Daar is het de aangekondigde bouw van een ‘megakerk’ van de gereformeerde gemeente die tot ophef leidt. Vanavond beslist de gemeenteraad van het Zeeuwse vissersdorp over de droomwens van de orthodoxe geloofsgemeenschap, waarvoor zij al ruim 4 miljoen euro heeft ingezameld. Het zal er bij de stemming om spannen.

Geeft de gemeenteraad van Reimerswaal, waar Yerseke onder valt, groen licht voor het bouwwerk, dan wordt de kerk de grootste van protestants Nederland. Op een lap grond van 3,8 hectare zal een parkeerplaats voor 353 auto’s komen, een woning voor de dominee, een voor de koster en een zalencomplex met een kerkgebouw waarvan de torenspits 49,3 meter de lucht in reikt. In het godshuis zal plaats zijn voor tweeduizend gelovigen.

‘Kolossale omvang’

De bouw van de kerk is begroot op 13 miljoen euro

De gereformeerde gemeente stelt dat door de groei van haar ledenbestand het huidige kerkgebouw in het hart van Yerseke te krap is geworden. Ze heeft haar oog laten vallen op een lap grond van een agrariër aan de westrand van het dorp, langs het natuurgebied Yerseke Moer. Er is al een voorlopig koopcontract getekend. De bouw van de kerk is begroot op 13 miljoen euro.

Oppositiepartijen, zoals Leefbaar Reimerswaal en de ChristenUnie, natuurvorsers en omwonenden zijn fel tegen. Niet alleen vanwege de verkeersdrukte, maar vooral hebben zij bezwaar tegen de locatie en de ‘kolossale omvang’ van het gebouw. Zij vinden het zonde en onnodig om een groot groengebied op te offeren want zien voldoende uitbreidingsmogelijkheden bij het huidige kerkgebouw. Mocht het plan door de gemeenteraad komen, dan stappen omwonenden naar de Raad van State, hebben zij al aangekondigd.

Rotonde

Voorstander is de SGP. Zij is de grootste partij in Yerseke, en twee handen op een buik met de gereformeerde gemeente, waarbij eenderde van de dorpsbewoners is aangesloten. De SGP vormt samen met het CDA en de VVD een coalitie. In hun coalitieakkoord spraken zij drie jaar geleden af dat er een nieuwe kerk zou komen.

Maar CDA en VVD hebben kortgeleden hun twijfels geuit, vooral bij de verkeersdrukte die rondom de kerk zal ontstaan. Van deze twee partijen zal het lot van de megakerk afhangen. Zij zullen de SGP aan een meerderheid moeten helpen. Daarop heeft SGP-wethouder Jaap Sinke vorige week op de valreep een voorstel gedaan om de toegangsweg naar de kerk te verbreden en een rotonde aan te leggen in de hoop de verkeersdrukte in goede banen te leiden. Vanavond zal blijken of de SGP zijn coalitievrienden hiermee heeft weten te paaien.

Volg en lees meer over:  PROTESTANTISME   PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND   ZEELAND   CHRISTENDOM   RELIGIE

Ontkerkelijking? Den Haag telt meer kerken dan ooit

OmroepWest 30.06.2017 De kerk is hot. Volgens het blad ‘Kerk in Den Haag’ heeft Den Haag welgeteld 140 christelijke kerken. Tien jaar geleden lag dat aantal nog rond de 70 of 80. De kerk is echter al lang niet meer alleen dat gebouw met die hoge toren. Mensen richten ook kerken op in scholen, zaaltjes en zelfs in het theater.

In de zogenaamde kerkentest, die Kerk in Den Haag elke twee jaar uitvoert, wordt de balans opgemaakt. Of er nu ook meer mensen geloven, is moeilijk te zeggen, maar: ‘De kerk is absoluut niet op zijn retour’, zegt hoofdredacteur Jan Goossensen.

Als verklaring voor de toegenomen gelovigheid in Den Haag wijst Goossensen naar de diversiteit van de Hofstad. ‘Er wonen ongelofelijk veel verschillende etnische groepen in Den Haag die allemaal hun eigen geloof hebben en uitdragen. Dat zijn natuurlijk veel moslims, maar veel migranten geloven ook in het christendom.’

Chinese kerk

Het lijstje met migrantenkerken is lang. Van Ghanese, tot Bulgaarse, maar ook Portugese en Engelse; de smaken in Den Haag zijn heel divers. Hans Hemmes, redacteur van het blad, noemt als voorbeeld zijn bezoek aan de Chinese kerk in het Laagkwartier. ‘Ik bezocht de kerk als nieuweling en kreeg zelfs applaus toen de voorzitter mijn naam opnoemde. Het was er razend druk, en de meeste mensen leken heel erg op hun gemak. Heel leuk om te zien. Het gelooft leeft meer dan ooit lijkt het.’

De grote hoeveelheid aan kerken zorgt ervoor dat lang niet alle geloofgemeenschappen nog kunnen rekenen op een geschikte ruimte. Ze zijn daarom creatief: scholen, vergaderruimtes en zelfs huiskamers worden omgetoverd tot gebedsruimtes. Hemmes vertelt geamuseerd: ‘Ik was een keer in een dansstudio waar in de ene zaal de tango werd geoefend, terwijl in het andere vertrek een kerkdienst werd gehouden.’

Hippe kerken

Door de grote diversiteit aan kerken, verandert ook de manier waarop het geloof wordt uitgedragen. ‘Al lang niet meer zo traditioneel als vroeger’, vertelt Goossensen. ‘De City Life Church (CLC) aan de Escamplaan bijvoorbeeld wordt voornamelijk bezocht door kinderen, jongeren en jonge ouders van rond de 30 of 40. Die lopen gewoon in korte broeken, of zomerjurkjes met daaronder teenslippers. Zo zijn er steeds meer moderne kerken’, besluit hij.

LEES OOK: Uiterste poging om Bethelkerk in Den Haag te behoeden voor slopershamer

Meer over dit onderwerp:  KERK MIGRANTEN GOOSSENSENKERK IN DEN HAAG HEMMES DIVERSITEITCHRISTENDOM

‘Steeds meer moslims bekeren zich tot het christendom’

Elsevier 27.03.2017 Duane Miller, onderzoeker aan St. Mary’s University in het Amerikaanse San Antonio, zegt dat steeds meer moslims zich bekeren tot het christendom. Miller interviewde de afgelopen jaren talrijke ex-moslims en verwerkte hun beweegredenen in zijn onderzoek.

Drijfveren

De belangrijkste drijfveer voor veel bekeerlingen is het aanhoudende islamitisch geïnspireerde geweld. Miller bestudeerde een aantal casussen, waaronder de vervolging van christenen in Indonesië. Miller concludeert dat in de periode 1960-2010 10 miljoen Indonesische ex-moslims christen zijn geworden. Ook zouden wereldwijd 400.000 moslims zich tot het christendom hebben bekeerd in de nasleep van de aanslagen van 11 september 2001.

Vluchtelingen

Veel moslims bekeren zich tot het christendom nadat zij hun vaderland hebben verlaten. In Libanon omarmen veel Syrische en Iraakse vluchtelingen het christendom, soms om praktische redenen. Zo zouden de bekeerlingen makkelijker toegang krijgen tot de genereuze hulp van christelijke hulporganisaties.

Kerken in Duitsland zien een toename van bekeerde asielzoekers. Sommige christelijke organisaties richten zich specifiek op asielzoekers en verspreiden christelijke lectuur in asielzoekerscentra. Toch bestaat er twijfel over de motivatie van bekeerlingen. Zo is het lastiger om een christelijke vluchteling uit te zetten, omdat die zich kan beroepen op dreigende religieuze vervolging in het land van herkomst.

Christendom verdwijnt uit bakermat

Ondanks het toenemende aantal bekeringen zien de vooruitzichten voor het christendom er niet goed uit. In de komende decennia zal het christelijke geloof uit grote delen van het Midden-Oosten en Afrika zijn verdwenen. In 2070 zal de islam het christendom passeren als de grootste religie van de wereld.

Lees ook: Waarom druk op christenen wereldwijd toeneemt

Aantal lege kerken in Den Haag blijft groeien

AD 15.03.2017 In Den Haag staan zeker tien kerkgebouwen al jaren leeg. De panden zijn lastiger te verkopen dan gedacht. En de leegstand blijft groeien: de gereformeerde gemeente wil later dit jaar een van de twee gebedshuizen die zij nog in haar bezit heeft, afstoten.

Leden van de gereformeerde gemeente bezoeken nu nog zondagsdiensten in de kerk aan de Oude Boomgaardstraat (centrum) of de Eben Haëzerkerk aan de Nieuwe Laantjes op Scheveningen. Maar de gemeenten in Den Haag en Scheveningen gaan fuseren. Om de paar weken zijn er gezamenlijke diensten in een van de gebouwen.

Geschikt
Het plan was aanvankelijk om beide kerken af te stoten en een nieuwe start te maken op een derde locatie. Een commissie heeft maandenlang onderzoek gedaan naar een geschikte plek, maar dat heeft niets opgeleverd. Daarvoor zijn ook lege kerken bekeken, maar die bleken niet geschikt.

Het is nu aan de leden van de gereformeerde gemeente om een keuze te maken tussen de kerk aan de Oude Boomgaardstraat of de Eben Haëzerkerk aan de Nieuwe Laantjes.

,,Ik vrees dat er voor de kerk aan de Oude Boomgaardstraat in Den Haag wordt gekozen, omdat er daar meer parkeerplaatsen zijn”, meent koster Camphens van de Eben Haëzerkerk in Scheveningen. 

De zoektocht naar een gebouw geeft aan hoe lastig het is om leegstaande kerken een bestemming te geven. Ze worden langzamerhand een blok aan het been van de protestantse gemeente PGG. De begroting voor 2017 heeft mogelijk een tekort van 688.000 euro. Een van de oorzaken is de trage verkoop van gesloten kerken.

Het bisdom heeft geen cijfers en verwijst naar de afzonderlijke parochies.
Intussen groeit ook het sentiment: in de facebookgroep ‘Den Haag zoals het was’ zijn sinds deze week de klokken van de Sacramentskerk te horen.

De leegstand van kerken kan natuurlijk niet los worden gezien van de ontkerkelijking, die zeker in de grote steden van Nederland niet te stoppen lijkt.

 De Sint Jans Kathedraal in Den Bosch.

Weer minder godsdienstige jeugd

Telegraaf 22.02.2017 Jongeren voelen zich steeds minder aangetrokken tot een godsdienst. In 2015 behoorde 41 procent van de 15- tot 25-jarigen naar eigen zeggen tot een kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering. Vijf jaar eerder was dat nog 49 procent. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag.

De daling is het grootst onder jongvolwassenen (18-25 jaar). Van de jongeren die zich nog wel religieus voelen, is het grootste deel katholiek (17 procent) of protestants (11 procent). 8 procent behoort tot een islamitische groepering.

Opvallend is het verschil in beleving tussen deze groepen. Ruim de helft van de protestanten geeft aan minstens één keer per maand naar de kerk te gaan. Van de katholieke jongeren doet slechts 6 procent dat. Een derde van de islamitische jongeren ziet regelmatig een moskee van binnen.

Bezoekers van de EO-Jongerendag in 2015. © ANP

Jongeren zijn steeds minder vaak religieus

Trouw 22.02.2017 Het percentage jongeren dat zegt bij een godsdienst te horen is opnieuw gedaald. In 2010 zei 49 procent zich tot een godsdienst te rekenen, in 2015 was dat nog 41 procent. Het aantal godsdienstige jongeren daalt al sinds 1997.

Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De daling is het sterkst onder jongvolwassenen (18-25 jaar): nu geloven nog vier op de tien jongeren in die leeftijdsgroep, in 2010 was dat nog 48 procent. Het aantal minderjarige godsdienstige jongeren is ook gedaald, van 51 procent in 2010 naar 45 procent in 2015.

Van de religieuze jongeren beschouwt 28 procent zich als christelijk, 8 procent als moslim, 17 procent als katholiek en 11 procent als protestants. De overige vijf procent behoort tot een kleinere godsdienst zoals het hindoeïsme of het boeddhisme. Meer dan de helft van de jongeren beschouwt zichzelf niet als religieus.

Kerkbezoek

Dat jongeren zich als religieus beschouwen betekent niet dat ze ook naar de kerk, moskee of een andere religieuze bijeenkomst gaan. Het aantal kerkgangers is het grootst onder de protestantse jongeren, meer dan de helft zegt minstens een keer per maand naar een dienst of religieuze bijeenkomst te gaan. Van de islamitische jongeren gaat 36 procent regelmatig naar een moskee. Onder katholieke jongeren is het aantal kerkgangers het laagst: slechts 6 procent zegt minstens eens per maand in de kerkbanken te zitten.

Vorig jaar bleek uit onderzoek van de Universiteit Utrecht onder vijfduizend scholieren dat juist de moslimjongeren minder snel seculariseren dan christelijke jongeren. “De identificatie als moslim blijft sterk onder jongeren, maar het navolgen van religieuze voorschriften neemt af”, zei hoogleraar sociologie Frank van Tubergen er destijds over in Trouw. Religie werd voor islamitische jongeren meer een privézaak. “Ze laten vooral de aspecten van het geloof die je publiek toont achterwege.”

Vaticaanse vragenlijsten

De katholieke kerk ziet de secularisatie van de jonge achterban met lede ogen aan. Het Vaticaan probeert nu met vragenlijsten in kaart te brengen waar jongeren behoefte aan hebben vanuit de kerk. In maart opent daarvoor een website, in 2018 wordt op een speciale bisschoppensynode besproken hoe de kerk jongeren beter kan bereiken. In de aankondiging van dit plan sprak het Vaticaan al voorzichtig uit waar de verbeterpunten zitten.

De kerk moet af van de ‘rigide houding die de verkondiging van het evangelie minder geloofwaardig maakt’ en moet ophouden ‘zich te gedragen op een ouderwetse manier’. En, zo schreef het Vaticaan, jongeren hebben vast zelf ook wel een paar goede ideeën over hoe de kerk het verkondigen van haar boodschap kan verbeteren. De kerk wil de stem van jongeren horen, benadrukte paus Franciscus.

Katholieken in Halfweg halveren hun monumentale kerk

Trouw 15.02.2017 Veel gelovigen zitten in hun maag met een oud en duur kerkgebouw. Katholieken in Halfweg hebben een oplossing gevonden. Ze halveren hun monumentale kerk.

Wat doe je met een kerkgebouw als het aantal kerkgangers slinkt? Wordt het sluiting, herbestemming of verbouwing? Het is een kwestie waar veel kerkelijke gemeenten mee in hun maag zitten. De toekomst van, vaak historische en monumentale, gebouwen is op dit moment een van de grootste thema’s voor protestantse en katholieke kerkbestuurders.

De katholieken van de Onze Lieve Vrouw Geboorte-parochie in Halfweg, een dorp tussen Amsterdam en Haarlem, hebben een oplossing gevonden. Hun monumentale kerk wordt niet gesloopt, maar wel zéér grondig onder handen genomen. De kerk wordt gehalveerd. Alleen de toren en een deel van de gevel staan nog overeind.“Het bisdom praat vaak over kerken verkopen en kerken slopen. Wat wij doen is van een heel andere orde”, zegt projectleider Gé Nibbering (65).

© Olaf Kraak

Unieke situatie

Het terrein is al enige tijd een bouwput. Bakstenen muren werden onlangs neergehaald. Ook zijn het altaar, orgel en kerkbanken verdwenen. Halfweg gaat er drastisch anders uitzien. Zo komt er een nieuw kerkplein. En op een groot deel van de kerkelijke grond komen huizen. In de karakteristieke pastorie komen drie zelfstandige woningen: van buiten Amsterdamse School, van binnen modern comfort. Door een groot deel van de kerkelijke grond ter beschikking te stellen voor woningbouw is het project voor de parochie kostendekkend.

Het is een ‘vrij unieke situatie’ waarin zijn kerk is beland, zegt Nibbering. “Het is nog niet eerder vertoond dat een parochie een kerk gaat verkleinen en tegelijk een soort gebiedsontwikkelaar wordt.” Een landschapsarchitect kwam er zelfs aan te pas om Halfweg op deze manier een nieuw dorpshart te geven.

© Olaf Kraak

Amsterdamse School

In 2009 bestond het kerkgebouw 80 jaar, een gebeurtenis die toen nog groots werd gevierd. Wel was toen al duidelijk dat het bouwwerk – 600 zitplaatsen – inmiddels veel te ruim bemeten was. In dezelfde periode bleek eveneens dat het pand in zeer slechte staat verkeerde. Wat nu? Tal van vergaderingen volgden. De toekomst van het gebouw was onzeker. Enige tijd werd zelfs complete afbraak overwogen, iets dat immers veel vaker gebeurt.

© Olaf Kraak

Uiteindelijk werd in samenspraak met de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude besloten om het bestaande gebouw flink onder handen te nemen. Door de aanpak in Halfweg is een karakteristiek bouwwerk (voor een deel) gered. De kerk werd in 1928-1929 gebouwd in de stijl van de Amsterdamse School. De bouwstijl, zogeheten ‘baksteenexpressionisme’, is in de rooms-katholieke kerkbouwkunst zeer spaarzaam toegepast.

Emotioneel

Afscheid nemen van een kerkgebouw blijkt in de praktijk dikwijls lastig. Vaak gaat verandering van gebouwen bij de kerkgangers met veel verdriet en pijn gepaard. Sommigen komen er al hun hele leven. In Halfweg kwamen er ook tranen. “Emoties komen altijd in dit soort gevallen”, zegt Nibbeling. “Maar doordat we een deel van het bestaande in stand houden, herkennen velen zich toch terug in het nieuwe kerkgebouw.”

© Olaf Kraak

Het project wordt voor het grootste deel vormgegeven door de parochianen zelf. Iedereen in de kerk wordt via nieuwsbrieven uitgebreid op de hoogte gehouden. En wat ook scheelt, zegt Nibbeling, is dat het tijdelijke kerkgebouw pal naast het bouwterrein staat. “Ook dat schept een bepaalde band. Er heerst in de kerk een soort bouwsfeer.”

‘Hallo, welkom thuis’ is het succesrecept van snel groeiende kerken

Trouw 14.02.2017 Terwijl de meeste kerken leeglopen, trekken de op Amerikaanse leest geschoeide kerken als Hillsong in Amsterdam en Doorbrekers in Barneveld wekelijks meer zielen. Geen toeval, ontdekte Bjorn Visser. ’s Lands snelst groeiende kerken gebruiken hetzelfde succesrecept.

Bezoek je voor het eerst de Hillsongkerk aan het Rembrandtplein in Amsterdam, dan hoef je je geen moment een buitenstaander te voelen. Al bij de tramhalte word je opgewacht door gemeenteleden: van harte welkom, wat leuk dat je komt kijken. Eenmaal binnen word je waarschijnlijk nog een paar keer enthousiast aangeklampt. Ben je er klaar voor? De rockmuziek blaast er uit de speakers, de voorganger staat er voor een scherm met flitsende visuals.

Hillsong, afkomstig uit Australië en sinds een aantal jaar ook in Nederland, zwemt hard in tegen de secularisatie: ze groeit, en naar eigen zeggen nog stevig ook. En inderdaad, op zondagochtend zit het er vol. Hoe kan dat?

Door te zorgen voor een ‘wow’-factor, constateert student godsdienstpastoraal werk Bjorn Visser in zijn scriptie voor de Christelijke Hogeschool Ede. Hij enquêteerde onder gemeenteleden van kerken als Hillsong en sprak uitgebreid met de voorgangers en gemeenteleden.

Doorbrekers in Barneveld, City Life Church in onder meer Den Haag, City Changers in Den Bosch en Thousand Hills in Hilversum: allemaal hebben ze volgens Visser een sterke focus op het verwelkomen van nieuwe zielen, en allemaal groeiden ze het afgelopen decennium van niets naar honderden of in sommige gevallen zelfs meer dan duizend leden. Daarmee zijn ze – in ieder geval getalsmatig – de wonderkinderen van christelijk Nederland. Visser: “Het is de bedoeling dat je je direct thuis voelt. Zo brengen ze het ook. In sommige van die kerken staat op de flyers ‘welcome home’.”

Charismatisch

Nieuw is hun modus operandi niet. De kerken die Visser onderzocht zitten in de evangelische en de zogenoemde ‘charismatische’ hoek – God wordt er aanbeden met de handen in de lucht, de muziek komt van gitaar en drum, niet van een orgel. Persoonlijke ervaringen met de Heilige Geest zijn er belangrijk, net als het maken van een persoonlijke, bewuste keuze om Jezus te volgen.

Als het regent, staan gemeenteleden klaar met een paraplu. Stap je uit je auto, dan zorgen ze dat je droog binnenkomt, aldus Bjorn Visser.

In zulke kerken staat evangelieverkondiging van oudsher hoog aangeschreven. Bezoekers worden bij de deur verwelkomd en de voorganger spreekt er eenvoudige taal. “Deze kerken doen dat ook”, zegt Visser. “Maar ze gaan dus een stuk verder. Als het regent, staan gemeenteleden klaar met een paraplu. Stap je uit je auto, dan zorgen ze dat je droog binnenkomt.”

Er blijkt onder de respondenten een ontevredenheid te bestaan over de diepgang die ze ervaren. Mensen die al langer in de kerk komen, verlangen naar meer diepgang, aldus Visser in zijn scriptie.

Autocratisch leider

Misschien wel het belangrijkste verschil met andere kerken: het leiderschap. “De voorganger staat centraal: hij heeft de visie én voert die uit. Waar de voorganger in de meeste andere evangelische kerken en pinkstergemeenten wordt aangesteld en gecontroleerd door de oudsten, werken deze gemeenten top-down. Als de voorganger zegt: we planten (stichten, red.) morgen een kerk, dan doen ze dat. Van zulk charismatisch leiderschap gaat een aantrekkingskracht uit. Het is prettig om iemand te volgen die de weg wijst.”

Deze kerken excelleren in daadkracht, zegt Visser. “Dat de voorganger zelf beslissingen kan nemen, helpt enorm. In andere kerken moeten dat soort besluiten eerst besproken worden door bijvoorbeeld de raad van oudsten. Dat is democratischer, maar kost veel meer tijd.”

Hebben deze kerken het succesrecept gevonden, een medicijn tegen de ontkerkelijking? Visser is nog niet overtuigd. Neem dat autocratische leiderschap. Dat heeft ook een keerzijde, zegt hij. “Is er wel voldoende controle op de voorganger? Net als beursgenoteerde bedrijven kennen deze kerken een team van opzieners. Bevriende voorgangers van andere kerken die een soort klankbord vormen. Als een voorganger alleen verantwoording aflegt aan vrienden, kan dat lang goed gaan. Maar wat als de leider wegvalt? Of als de opzieners niet kritisch genoeg zijn? Of als het niet lekker meer loopt tussen de voorganger en de opzieners?”

Nog een belangrijk kritiekpunt: de focus op nieuwkomers kan ten koste gaan van gemeenteleden die al langer lid zijn. “Er blijkt onder de respondenten een ontevredenheid te bestaan over de diepgang die ze ervaren”, schrijft Visser in zijn scriptie. “Hiermee lijkt een verband te zijn tussen mensen die pas de kerk bezoeken, de zogenaamde ‘zoekers’, en mensen die al langer in de kerk komen. Mensen die al langer in de kerk komen, verlangen naar meer diepgang.”

De kerken vertellen volgens Visser graag hoeveel mensen er tot geloof komen. “Maar hun groei komt maar voor een klein deel van nieuwe christenen. 92 procent van de mensen die ik sprak, kwam uit andere kerken. Dat wordt wel het ‘rondpompen van gelovigen’ genoemd: groei op de ene plaats leidt elders tot legere kerkbanken.”

Toch kunnen andere kerken wel wat leren van Hillsong, Doorbrekers en vergelijkbare gemeenschappen. Hartelijkheid bijvoorbeeld – daar hebben andere kerken soms wat te weinig van. “Zorg dat dat je een warm bad bent. Dat mensen zich direct thuisvoelen: verwelkom gasten niet alleen, maar ga direct met hen in gesprek, nodig hen uit om nadien nog ergens iets te drinken.”

Kerken gaan leegloop tegen met reclamespotjes: ‘Ben jij tevreden met jezelf?’

Remonstrantse Broederschap zag aantal leden met 600 stijgen

VK 02.02.2017 En dan valt de radio plotseling stil. Lang duurt het niet, maar lang genoeg om de aandacht te vangen. De radio is dat niet gewoon, stilvallen.

Na die ene seconde vraagt een vrouwenstem: ‘Ben jij tevreden met jezelf?’ Een man antwoordt aarzelend dat er wel wat kilootjes af mogen, maar. . . De vrouw hem in de rede. Ze wil weten hoe het ‘innerlijk’ gaat.

Zo kan het tussen aanprijzingen voor vakantiebestemming Curaçao en een of andere financiële instelling opeens gaan over persoonlijk welzijn met een hoofdletter W.  Boodschap van het Apostolisch Genootschap.

View image on Twitter

BrahimBourzik @BrahimBourzik

De PKN gaat werven met posters waarin God niet wordt genoemd. ‘Om het imago van de kerk bij te stellen.’ #ingewikkeld  12:38 AM – 23 Dec 2016

De reclame van dit genootschap (‘een plek voor religieus-humanistische zingeving’) past in een trend. Ook de protestanten, verenigd in PKN, plaatsen zichzelf sinds vorige maand in de markt met posters. Daarop is de kerk niet alleen een plek om te geloven, maar ook om te onthaasten en zelfs om te twijfelen. ‘We willen het beeld bijstellen’, aldus een woordvoerster.

Als eerste bewandelde de Remonstrantse Broederschap dit pad van de commercie. Daarbij hebben de remonstranten, in tegenstelling tot hun medegelovigen, God nadrukkelijk ingezet als marketinginstrument. En dat heeft gewerkt.

Het aantal broeders en zusters is met zeshonderd gestegen. Dat lijkt niet veel, maar op een aantal van vijfduizend betekent het een stijging van 12 procent. De aanwas zit vooral bij mensen die weer behoefte hebben aan een religieuze voedingsbodem nadat ze de kerk eerder de rug hadden toegekeerd.

Zingeving

Het Apostolisch Genootschap mikt op ‘kritische verdiepingzoekers’ in de leeftijd 30-45 jaar.

Joost Röselaers, algemeen secretaris van de Remonstrantse Broederschap, vindt het nog te vroeg om van een kentering te spreken na jaren van teruggang. Een halve eeuw geleden telde de Remonstrantse Broederschap nog 20 duizend leden. ‘Maar ik hoop wel dat we nu een fundament hebben gelegd.’

Het Apostolisch Genootschap mikt in zijn commerciële oproep op ‘kritische verdiepingzoekers’ in de leeftijd van 30 tot 45 jaar. In die levensfase komen nieuwe verantwoordelijkheden om de hoek kijken, passend in kwesties van zingeving.

De formule werkt als een drietrapsraket. Het mini-hoorspel leidt naar een website die weer doorverwijst naar thematische bijeenkomsten. De campagne begon op Radio 538 en Sublime FM, gaat nu verder op de publieke radio en heeft de verwachtingen al  overtroffen. Het aantal bijeenkomsten wordt opgevoerd van 22 naar 40.

‘Ikkerig karakter’

Het gaat niet om zieltjes winnen, maar om verspreiding van gedachtegoed

Bij de verspreiding van het geloof wordt al gauw gesproken van ‘zieltjes winnen’. Daarvan, zegt Viola Lindeboom, is geen sprake. De vraag naar het waarom van de campagne kaatst de woordvoerster van het genootschap terug met een retorische vraag: ‘Waarom zouden we het alleen met onze 15 duizend goed hebben?’ Haar collega Emiel Pijl zegt: ‘Het gaat ons niet om zieltjes winnen, maar om de verspreiding van ons gedachtegoed.’

De vraag of commercie en geloof wel samengaan, is intern nooit aan de orde gekomen. Dat deed het wel binnen het brede spectrum van kerken dat onder de vlag van de PKN opereert. Sommige kerkbestuurders beschouwen reclame als een ongepast instrument.

Ook binnen het Remonstrants Broederschap rezen bezwaren over het ‘ikkerige karakter’ van de reclame-uitingen. Maar het succes heeft de gemoederen gesust, aldus Röselaers. Daarom staat een nieuwe campagne alweer op stapel.

Volg en lees meer over:  RELIGIE  NEDERLAND   PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND   CHRISTENDOM

Paus vraagt jongeren hoe de kerk beter kan

Trouw 17.01.2017 Het Vaticaan legt haar oor te luisteren bij jongeren. Tot oktober probeert het in kaart te brengen wat jongeren bezighoudt en hoe de kerk hen beter van dienst kan zijn. Want, zo erkent het in een verkennend document: misschien is het tijd om minder te preken en beter te luisteren.

De komende weken krijgen de hoogste rk-geestelijken van ieder land een lijst met vragen over jonge gelovigen – katholieken tussen de 16 en 29 jaar. Die draait om grote thema’s: hun beleving van het geloof, maar ook wat ze denken van hun werk, de politiek en liefdadigheid.

Bisschoppen die de vragenlijst ontvangen, mogen zelf bepalen waar ze hun antwoorden op baseren. Ze kunnen de vragen voorleggen aan jongeren in hun parochies, maar mogen de lijst ook zelf invullen. Vanaf maart kunnen jongeren zich rechtstreeks tot Rome richten. Dan opent het Vaticaan een website met een vragenlijst die jongeren zelf kunnen invullen.

De oogst van beide rondes dient als gespreksstof voor een grote kerkvergadering over jongeren, die plaatsvindt in 2018. Op de zogenoemde bisschoppensynode buigen de geestelijken zich over de thema’s die ook in de vragenlijsten worden aangesneden: wat jongeren in verschillende landen belangrijk vinden, tegen welke problemen ze aan lopen, wat de kerk voor hen kan betekenen en op welke manier geestelijken dat het beste kunnen aanpakken.

‘We moeten af van rigide verkondiging van het geloof’

De kerk wil jullie stem horen, en over jullie geloof. Ja, zelfs jullie twijfels en kritiek, aldus Paus Franciscus.

In het verkennende document geeft de kerk zelf al voorzichtig aan hoe het volgens haar beter kan. Ze moet af van de ‘rigide houding die de verkondiging van het evangelie minder geloofwaardig maakt’ en moet ophouden ‘zich te gedragen op een ouderwetse manier’. En, zo stelt het document, jongeren hebben vast ook wel een paar goede ideeën over hoe de kerk het verkondigen van haar boodschap kan verbeteren.

Specifiek wordt het nergens, maar het document geeft wel blijk van zelfkritiek. Jongeren willen niet verteld krijgen hoe de wereld in elkaar zit, vermoeden de opstellers. Ze zijn meestal niet op zoek naar iemand die hen vertelt hoe ze moeten geloven en die hen leidt, maar juist naar iemand die hen het zelf laat doen, die hen begeleidt.

“De kerk wil jullie stem horen”, benadrukt paus Franciscus in een begeleidend schrijven. “Over jullie gevoeligheden en geloof. Ja, zelfs jullie twijfels en kritiek.” In de ‘minder preken en meer luisteren’-insteek is duidelijk de hand van Franciscus te zien. Hij dringt daar al vanaf het begin van zijn pausschap op aan.

De vragenlijsten zijn vergelijkbaar met de inventarisatie die Rome drie jaar geleden maakte in aanloop naar de vorige bisschoppensynode. Die ging over ‘seksualiteit en het gezin’ en met name over de vraag of gescheiden en hertrouwde katholieken welkom waren bij de eucharistie, het ritueel van brood en wijn.

De meeste bisschoppen vulden die vragenlijsten toen zelf in, al dan niet met inspraak van hun priesters, maar de Duitse kerk maakte er een soort volksraadpleging van. Dat leidde tot interessante resultaten. De gemiddelde Duitse katholiek heeft weinig moeite met voorbehoedsmiddelen, seks voor het huwelijk of homorelaties, constateerden de bisschoppen. “Slechts enkelen accepteren de kerkelijke standpunten hierover”, schreven ze in hun rapport. “In de meeste gevallen worden ze sterk afgewezen. Bijna alle koppels die in de kerk willen trouwen, wonen al samen.

Tot aanpassing van kerkelijke mores leidde de synode niet. Paus Franciscus maakte het voor hertrouwden iets makkelijker om eucharistie te ontvangen en gaf priesters de ruimte om iets vrijer met de regels om te gaan.

Verwant nieuws;

Meer over; Religie

Aantal gelovigen is nu gelijk aan het aantal niet-gelovigen

Trouw 22.12.2016 Precies de helft van de volwassen Nederlanders rekent zich tot een religieuze groepering. Praktiserend zijn ze lang niet allemaal: een op de zes Nederlanders gaat minimaal eens per maand naar de kerk, moskee, tempel of synagoge, zo blijkt uit de jaarlijkse rapportage van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De afname van het percentage kerkleden verloopt in een tamelijk stabiel tempo. In 2010 gaf nog 55 procent aan zich te rekenen tot een religieuze groepering. Het aantal moslims is de afgelopen wel jaren constant gebleven. Zo’n 5 procent van de bevolking, bijna 1 miljoen mensen, rekent zich tot dit geloof. Ze wonen, zo meldt het CBS, vooral in Zuid- en Noord-Holland en in Flevoland.

Van de moslims bezoekt bijna 40 procent regelmatig een moskee. Het moskeebezoek ligt daarmee fors hoger dan het kerkbezoek onder katholieken: van hen bezoekt 17 procent met regelmaat de kerk. Protestanten daarentegen gaan juist veel vaker naar de kerk: van de volwassenen die zich rekenen tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) gaat meer dan de helft regelmatig ter kerke.

Opgeheven

Zo bieden ze geen inzicht in de verschillen tussen de vele protestantse kerkgenootschappen

De cijfers over het kerkbezoek van het CBS sluiten aan bij het beeld dat in ‘God in Nederland’ werd geschetst, het veel omvangrijkere onderzoek dat eerder dit jaar verscheen. Ook daaruit bleek dat een grote meerderheid van de Nederlanders (82 procent) zelden of nooit in een kerk komt. Het CBS baseert zich in dit onderzoek op steekproefgegevens. Per gemeente zijn minstens 150 personen ondervraagd.

De gegevens van het CBS laten lang niet alles zien. Zo bieden ze geen inzicht in de verschillen tussen de vele protestantse kerkgenootschappen. Dat komt omdat het CBS namen van kerkgenootschappen gebruikt die voor een deel niet meer bestaan.

Zo spreekt het rapport over de Nederlandse Hervormde Kerk terwijl dit kerkgenootschap al meer dan tien jaar geleden is opgegaan in de Protestantse Kerk in Nederland. Daarnaast rept het CBS over ‘gereformeerden’. Maar het is onduidelijk, bevesigt ook een CBS-woordvoerder, of hiermee de gereformeerden worden bedoeld die net als de hervormden zijn terechtgekomen in de PKN of dat er kleine orthodox-gereformeerde kerken mee worden bedoeld, zoals de Christelijke Gereformeerde Kerk of de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt.

Die verwarring zal voorlopig blijven bestaan. Het instituut is niet van plan de gebruikte methode aan te passen, aldus de zegsman. “Het gebruik van deze termen zit in onze routine en die dateert al van voor de vorming van de PKN.”

DOSSIER Religie  Lees het volledige dossier »

Verwant nieuws;

Meer over; Religie  Islam  Jodendom  Christendom

De leegte van de kerk is kansloos tegen de volheid van de islam

Elsevier 30.11.2016 De Belgische kardinaal Jozef De Kesel ziet in de islam een bondgenoot en wil vooral dat religies zich verenigen. Een gevaarlijke opvatting, vindt Afshin Ellian, die kan leiden tot de capitulatie van het christelijke geloof aan de islam.

Bijna tweeduizend jaar en geen enkele nieuwe god, schreef Friedrich Nietzsche in zijn De antichrist. Goden verschijnen aan ons via hun apostelen of priesterlijke dichters. En al tweeduizend jaar verschijnen ze niet in het Westen!

Maar Nietzsche heeft geen gelijk. In de zevende eeuw verscheen een nieuwe, krachtige god, Allah. Nietzsche onderschatte de wederopstanding van de islam in het Avondland.

Het op handen zijnde faillissement van de katholieke kerk wordt niet door de vijanden van die kerk, maar door zijn hoogste dienaren uitgesproken. Maar de wereld weigert de religieuze en ideële leegte van de hoogste Christusdienaren te aanvaarden. Deze wreedheid treft de beweging die het lijden als het hoogste goed beschouwt. Waarin geloven ze dan?

De paus predikt slechts neomarxistische en humanitaire clichés
Paus Franciscus verkondigt niets anders dan de economische geloofsovertuigingen van de neomarxisten, de humanitaire waarden van Amnesty International en de onschendbaarheid van dieren en natuur. Franciscus predikt kortom de neomarxistische en humanitaire clichés. Homoseksualiteit en abortus waren en zijn de enige identificeerbare punten van de kerk.

Het zoveelste faillissement van het Europese christendom kondigde de Belgische kardinaal Jozef De Kesel aan in de Volkskrant. Dit is zijn primaire boodschap: ‘De kerk moet niet voortdurend met het vingertje wijzen. We moeten niet zeggen wat er allemaal verkeerd is (…) Neem abortus: je moet kijken waarom mensen dat doen. Dat gebeurt soms in dramatische omstandigheden en dan is vergeving mogelijk. Het leven is gecompliceerder dan het ideaal ons voorschrijft en dat moeten we erkennen.’

De kardinaal heeft ontdekt dat het leven gecompliceerd is. En de complexiteit ligt bij abortus en gehuwde en ongehuwde priesters!

Lees ook: Hoe de islamitische intolerantie verhuist naar de Europese steden

De armen hebben meer aan het socialisme dan aan de kerk
De lege mens maakt aanspraak op de valse claims.  Zo zegt de Belgische kardinaal: ‘Een samenleving heeft godsdiensten nodig. De moderne samenleving motiveert mij mezelf te ontplooien, om het ver te schoppen. Maar die samenleving motiveert mij niet om voor een arme te zorgen of te streven naar rechtvaardigheid. Ik ben ervan overtuigd dat godsdienst een maatschappelijke rol moet blijven spelen.’

Sorry meneer de kardinaal, maar de armen in Europa hebben vooral de socialisten nodig. In naam van de mensheid pakken ze geld af van de ene mens en transporteren ze dat naar de andere mens.

De grootste uitdaging is voor De Kesel hoe ‘hij de katholieke kerk een plaats kan geven in de huidige seculiere samenleving’. Het valt de kardinaal niet op dat zijn meester Jezus de uitvinder van de seculiere macht is. Voor Christus kende de wereld geen onderscheid tussen religie, politiek en samenleving. De kardinaal is ook blij dat de islam religie weer op de kaart heeft gezet. Hoe? Door christenen uit het Midden-Oosten weg te jagen?

O, gaat de katholieke kerk de islam helpen?
In navolging van bisschop van Rome heeft de kardinaal der Belgen een duidelijke opvatting over het vraagstuk van onze tijd, de islam: hij denkt niet dat de islam daarbij zal vervallen in de oude kwalen van de kerk, en de vrijheden van anderen zal beperken.

‘We zullen de islam daarbij helpen. We hebben als katholieke kerk ook tijd nodig gehad om ons aan te passen. Er is maar één mogelijkheid voor de islam in het Westen: dat is het pluralisme onderschrijven.’

Het christendom van de kardinaal verlangt naar een religieuze vereniging, of een stichting met alle andere religies waarin vooral de sterke broeders, de islamisten, de Europeanen het religieuze besef zouden bijbrengen.

Straks treden ook priesters de volheid van de islam binnen
Er zijn al christenen in Europa, die zich tot de islam hebben bekeerd. Ze vinden niks in de leegte van de christelijke kerken. De lege kerken worden soms omgevormd tot moskeeën. Het zou mij niet verbazen wanneer ook de lege priesters van het christendom, de mannen die geen overtuigend verhaal hebben, de volheid van de islam binnentreden.

Als christus en de christelijke eschatologie kunnen samenvloeien met de islam (de afronding van alle monotheïstische religies), betekent dit logischerwijs de capitulatie van het christelijke geloof aan de islam.

Als de waarheid van het christendom door de kerk zelf wordt gerelativeerd, zullen zij door ‘de absolute en alomvattende waarheid’ van de islam worden geabsorbeerd. De waarheid is hier letterlijk krachtig, nee gewelddadig.

Meer van Afshin Ellian: Waarom oproep Allahu akbar iets anders is dan klokgelui kerk

Maar het evangelie is onverenigbaar met de islam!
Nogmaals: het corpus mysticum, en ook het hele evangelie, is onverenigbaar met de islam.

De dhimmi-constructie is niets anders dan een afgebakende sterfhuisconstructie voor het christendom. De vervallen kerk mag volgens deze constructie niet worden hersteld. De profetologie van de islam sluit zich af van alle heiligen, behalve Mohammed. Dat is de absolute claim van de islam.

Een volk dat nog in zichzelf gelooft, heeft ook nog zijn eigen god, aldus Nietzsche. Dat is wat de kardinaal der Belgen niet heeft: een eigen, echte God.

Afshin Ellian  Prof. mr. dr. Afshin Ellian  (Teheran, 1966) is momenteel hoogleraar Encyclopedie van de rechtswetenschap en wetenschappelijk directeur van Instituut voor Metajuridica aan de rechtenfaculteit van de Universiteit Leiden.

Tags: Afshin Ellian Christendom De Kesel Franciscus islam Katholieke kerk Paus

‘In 2070 wereldwijd meer moslims dan christenen’ – Trouw 03.04.2015 Over ruim een halve eeuw telt de wereld meer moslims dan christenen. Niet omdat niet-moslims zich massaal zullen bekeren, maar omdat demografische factoren in hun voordeel werken. De islam heeft de komende decennia meer jonge aanhangers, en die zullen meer kinderen op de wereld zetten.

Verwachte bevolkingsgroei en -krimp per religie.

Dat voorspelt althans het prominente Amerikaanse onderzoeksinstituut Pew op basis van talloze demografische prognoses. Als die enigszins kloppen, zal het aantal moslims blijven groeien, totdat de islam rond het jaar 2070 getalsmatig het christendom voorbijstreeft. De bakermat van het hindoeïsme, India, kan dan het land met de meeste moslims worden. Nu is dat nog Indonesië.

Een deel van de prognoses bestaat uit doorgetrokken lijnen, waarbij Pew ervan uitgaat dat huidige grote demografische ontwikkelingen zullen voortduren. Het houdt daarbij rekening met veranderingen in bijvoorbeeld welvaart. Ook baseert het zich op complexe modellen van migratiepatronen. Maar garanties bieden de prognoses niet. Oorlogen, hongersnoden, epidemieën, technologische ontwikkelingen en religieuze oplevingen kunnen de ontwikkelingen drastisch veranderen.

Dat de islam het christendom getalsmatig achter zich kan laten, betekent overigens niet dat de christen een zeldzame verschijning wordt. In tegendeel: Pew vermoedt dat met uitzondering van het boeddhisme iedere wereldreligie zal groeien.

‘Wereldbevolking groeit, maar islam groeit harder’
Zo zou het aantal christenen kunnen toenemen van 2,17 miljard in 2010 naar 2,92 miljard in 2050. Het aantal moslims zou in die periode oplopen van 1,6 naar 2,76 miljard – een sterkere groei. Als Pew gelijk heeft, zou de islam als enige religie sterker groeien dan de wereldbevolking. Het christendom zou ongeveer gelijke tred houden me de bevolkingsgroei. Het jodendom zou ook voorzichtig groeien, met name omdat ultra-orthodoxe joden in Israël veel kinderen krijgen.

In Europa zouden moslims rond 2050 zo’n 10 procent van de bevolking vormen. Nu is dat nog 6 procent. Voorspellingen over een sterk islamiserend Europa – vaak ‘Eurabië’ genoemd – komen waarschijnlijk niet uit. Net als nazaten van andersgelovige immigranten zouden Europese moslims zich aanpassen aan hun omgeving en minder kinderen krijgen.

lees ook: Jonge moslims doen minder aan geloof dan ouders

China kán een christelijk land worden
Een van de meest onvoorspelbare landen is China, dat nu 1,3 miljard inwoners heeft. In 2010 was daarvan naar schatting 5 procent christen. Over het Chinese christendom doen verschillende verhalen de ronde: het zou onstuimig groeien, en het einde van de groei zou nog lang niet in zicht zijn.

Tel daarbij op dat de totale Chinese bevolking ook fors groeit, en het China zou een van de belangrijkste regio’s van het christendom kunnen worden. Maar er is ook onzekerheid. Want het grootste deel van de Chinese kerken is ondergronds en juicht de overheid de groei van het christendom bepaald niet toe. Op termijn zou Peking kunnen kiezen voor stevige repressie.

Vrijwel zeker is dat het wereldwijde geografische zwaartepunt van het christendom zich verplaatst. Waren de meeste christenen de afgelopen eeuwen Europeanen en Amerikanen, de komende 35 jaar zal het christendom vooral een religie worden voor Afrikanen, Aziaten en Latijns-Amerikanen. Nu leeft nog een kwart van de christenen in Afrika, bezuiden de Sahara. In 2050 kan dat volgens Pew 4 op de 10 christenen zijn.

Er wordt zelfs gesproken over de dreiging der Kruistochten in de 21e eeuw  !!!!

Crusade Against Islamisation of The World

http://www.volkskrant.nl/media/eigen-tijdschrift-voor-en-door-een-nieuwe-generatie-moslims~a3923311/

Lees ook: Meerderheid in moslimwereld wil democratie – verdeeldheid over sharia – 01/05/13

lees ook: Moslimleider wil twee keer zoveel Franse moskeeën

zie ook: Geert Wilders PVV – De strijd tegen de Moskee – deel 2

zie ook: De dreiging der Kruistochten in de 21e eeuw

zie ook: Van Hoofddoekjes, Burka’s en kruizen – deel 4

zie ook: Geert Wilders PVV versus de Paus – Islamisering versus Secularisering – deel 2

zie ook: Geert Wilders PVV versus de Paus – Islamisering versus Secularisering – deel 1

zie ook: Geert Wilders PVV – Islamisering versus Secularisering – deel 3

Zie ook: Geert Wilders, Islam versus Biblebelt – deel 2

Zie ook: Geert Wilders, Islam versus Biblebelt

Zie ook: De SGP en politiek in de 21e eeuw – deel 3

Zie ook: De SGP en politiek in de 21e eeuw – deel 2

Zie ook: SGP en de politiek in de 21e Eeuw ?? – deel 1

Zie ook: SGP en de Vrouwen ongelijkheid in de 21e eeuw

Zie ook: Gemeenteraadsverkiezingen 2010 – Vrouwelijk Raadslid in Staphorst

zie ook; Richard Silver  meer

Bethelkerk | Foto: Facebook

Welke Haagse kerken worden gesloopt of krijgen een nieuwe bestemming?

RTVWEST 27.10.2016 Het sluiten of afstoten van kerken in Den Haag leidt de laatste tijd tot veel discussies. Maar waar staan eigenlijk de kerken bij jou in de buurt die dicht gaan en worden gesloopt of misschien wel blijven staan, maar een andere bestemming krijgen?

Hieronder vind je een overzicht van alle Haagse kerken die onder de sloophamer gaan of voor andere doeleinden worden gebruikt. Ze staan gerangschikt per kerkgenootschap.

Rooms-katholieke kerken

Martelaren Van Gorcum, Stadhoudersplantsoen
Dit gebouw is geen monument. De gemeente heeft het pand gekocht en het wordt nu tijdelijk verhuurd. Op langere termijn wordt deze kerk waarschijnlijk gesloopt zodat hier plek komt voor nieuwbouw voor de Annie M.G. Schmidtschool. Op de plek van de basisschool kan dan een nieuwe internationale organisatie komen of woningbouw.

Het klooster en de kerk O.L.V. Allerheiligst Sacrament, Ekensteinstraat
Hier staan nog drie gebouwen van de katholieke kerk die nu in bezit zijn van HaagWonen. De corporatie wil er echter vanaf. Het voormalige klooster wordt verkocht en zal door de nieuwe eigenaar worden verbouwd voor PerspeKtief. Dat is een organisatie die mensen helpt, die voor korte of langere tijd opvang, begeleiding of ondersteuning nodig hebben, zoals daklozen of mishandelde vrouwen. De kerk wordt door HaagWonen verkocht en omgebouwd tot goedkope huurwoningen. Ook deze woningen komen beschikbaar voor PerspeKtief. In het voormalige fraterhuis De Gentiaan komt huisvesting voor statushouders.

Sacramentskerk, Sportlaan
De Sacramentskerk is in augustus 2008 aan de eredienst onttrokken. En al bijna net zo lang wordt gewerkt aan een plan om de kerk te slopen om plek te maken voor woningbouw. Eerdere voorstellen sneuvelden. In november wordt een nieuw plan aan de buurt gepresenteerd.

Pauluskerk, Nolenslaan
De Pauluskerk aan de Nolenslaan staat al sinds 2009 leeg. Er zijn geen andere kerkgenootschappen die het pand willen gebruiken. De grond en gebouwen zijn recent door het Bisdom verkocht aan een ontwikkelaar. De gemeente is nu met dat bedrijf in gesprek over wat er op die plek moet komen. Het idee is: woningbouw, waarvan een deel in het bestaande gebouw. Op de plek van de pastorie komt een appartementencomplex met parkeergarage.

Theresiakerk, Apeldoornselaan
Ook deze kerk is al lang niet meer in gebruik voor erediensten. Het gebouw is geen monument. En pogingen van het bisdom om het te verkopen aan andere kerkgenootschappen mislukten. Nu wordt het pand zeer waarschijnlijk gesloopt om plek te maken voor nieuwbouw.

Protestantse kerken

Bethelkerk, Händellaan
Een van de meest besproken kerken in Den Haag. Het is geen monument en de Protestantse Gemeente ’s-Gravenhage heeft het pand verkocht aan een ontwikkelaar die het wil slopen om 39 woningen te bouwen. De buurt heeft echter een alternatief plan ontwikkeld. De Stichting Bethel Blijft heeft nu tot de zomer van volgend jaar om een reddingsplan uit te werken.

Ontmoetingskerk, Aaltje Noordewierstraat
De Ontmoetingskerk aan de Aaltje Noordewierstraat is geen officieel monument, maar geldt wel als ‘een belangrijk modernistisch werk uit de jaren 60’. Het werd ontworpen door de architect Geert Drexhage. Het gebouw is daarom wel een mogelijk gemeentelijk monument. De gemeente heeft met het kerkbestuur afgesproken dat de komende twee jaar wordt bekeken of het pand kan worden gebruikt voor iets anders dan erediensten. Kort geleden heeft zich iemand gemeld die het bestaande gebedsgebouw in stand wil houden en het wil omvormen tot woningen.

Thomaskerk, Harmelenstraat
De Thomaskerk aan de Harmelenstraat is in 2013 aan de eredienst onttrokken. Het gebouw is nog in een prima staat en het idee is nu dat een andere religieuze organisatie er prima in kan.

Valkenboskerk, Loosduinsekade/Zuiderparklaan
Ook in dit gebouw worden al een paar jaar geen diensten meer gehouden. Het is ook geen monument. De kerk heeft het pand inmiddels verkocht aan een projectontwikkelaar die er woningen wil realiseren. Recent was daarover een informatieavond voor de buurt. Het plan voor 53 woningen wordt nu verder uitgewerkt in overleg met omwonenden.

Vredeskapel, Malakkastraat
De Vredeskapel, een Rijksmonument, is door de PGG verkocht. Op dit moment ligt er bij de gemeente een verzoek om het pand te verbouwen tot vier woningen.

Thaborkerk, Prins Mauritslaan
Dit is geen monument, maar ligt wel in een beschermd stadsgezicht. De grond en het gebouw zijn in 2015 door het Christelijke Gereformeerde genootschap verkocht aan een ontwikkelaar die er woningen wil bouwen. Dat wil de gemeente in principe niet toestaan. Wel heeft de naastgelegen Duitse School uitbreidingsplannen en die wil daarom graag de grond van de kerk. Dat mag wel van de gemeente.

Pomonaplein en de NEBO-kerk aan de Rhijnvis Feithlaan
De Christelijk Gereformeerde Kerk heeft twee gebouwen in Den Haag en één in Rijswijk. In Den Haag gaat het om de kerk aan het Pomonaplein en de NEBO-kerk aan de Rhijnvis Feithlaan. Dit genootschap wil graag naar een kerk. Volgens de gemeente Den Haag wordt dit zeer waarschijnlijk het gebouw aan de Rhijnvis Feithlaan. Maar omdat het gebouw aan het Pomonaplein ‘een bijzondere ensemblewaarde’ heeft, wil de gemeente dit behouden.

Pniëlkerk, Tesselsestraat
De (voormalige) Pniëlkerk aan de Tesselsestraat 65-69 is enkele jaren geleden door het kerkbestuur verkocht en, voor zover bekend, geen eigendom van een religieuze organisatie. De kerk was tot enkele maanden geleden tijdelijk in gebruik bij het Gandhi Centre. Afgelopen zomer kwam er een verzoek bij de gemeente binnen om het pand te mogen slopen. Maar dat voldeed niet aan de eisen.

Eben-Haëzerkerk aan de Nieuwe Laantjes en de Bethaniënkerk aan de Oude Boomgaardstraat
De Gereformeerde Gemeente Den Haag heeft twee gebouwen en wil ze allebei kwijt: de Eben-Haëzerkerk aan de Nieuwe Laantjes 120 op Scheveningen (een gemeentelijk monument) en de Bethaniënkerk aan de Oude Boomgaardstraat 43 in Kortenbos. De gemeente is in overleg met het genootschap over wat er met de panden moet gebeuren.

Meer over dit onderwerp: KERKEN DEN HAAG PROTETESTANTENKATHOLIEKEN GELOOF RELIGIE GEBOUWEN

Kerken Westland lopen leeg: Kliederkerk moet dat voorkomen

RTVWEST 22.09.2016 Net als op veel andere plekken in Nederland lopen ook de kerken in het Westland leeg. Sommige Westlandse Christenen proberen daar iets aan te doen, bijvoorbeeld met de oprichting van De Kliederkerk. Daar komen kinderen op speelse wijze in aanraking met het geloof. De kerk moet ervoor zorgen dat meer jonge gezinnen en jongeren zich aan de gemeente binden.

Missionair pionier Bettelies Westerbeek inventariseert ideeën vanuit de Westlandse kerkgemeenschappen om het christendom weer meer te laten leven. Een van de ideeën gaat over het brengen van christelijk-getinte muziek in bijvoorbeeld een café, om zo over het geloof te kunnen praten.

Westerbeek functioneert vooral als een verbindende factor tussen kerken, kerkleden en mensen van buiten de kerk. Een inmiddels uitgewerkt idee om meer gezinnen naar de kerk te trekken, de Kliederkerk, gaat op 16 oktober van start in gebouw De Rank in De Lier.

Meer over dit onderwerp: KERKEN WESTLAND DE LIER KLIEDERKERKCHRISTENDOM GELOOF

 Onderzoekers werpen nieuw licht op oudste bijbelteksten

VK 12.04.2016 De oudste bijbelteksten zijn mogelijk geschreven in de 7de eeuw v.C., denken Israëlische onderzoekers. Tot nog toe is de schatting veel ruimer: van de 11de tot 3de eeuw v.C.

Wanneer zijn de oudste bijbelteksten geschreven? Schattingen lopen uiteen van de 11de tot de 3de eeuw voor Christus. Israëlische onderzoekers werpen een nieuw licht op het debat hierover. Ze ontdekten dat er in de 7de eeuw v.C. in het koninkrijk Juda voldoende geletterde mensen moeten zijn geweest om het samenstellen van bijbelboeken mogelijk te maken.

Het Oude Testament, waarin de eerste bijbelboeken zijn opgenomen, is het resultaat van een langdurig groeiproces: teksten werden geschreven, in grotere eenheden samengebracht en opnieuw geschreven. Dat kan alleen maar zijn gebeurd als er een zekere mate van geletterdheid bestond.

Voor of na verovering van Juda

Wetenschappers zijn verdeeld over de vraag of de oudste bijbelboeken zijn gecomponeerd voor of na de verovering van Juda door de Babyloniërs in 586 v.C. Na de val van Juda duurde het zo’n 400 jaar voordat de geletterdheid terug was op het niveau van voor de verovering.

Om na te gaan in hoeverre de kunst van het lezen en schrijven onder de bewoners van Juda was verspreid, onderzochten de Israëlische wetenschappers beschreven potscherven die zijn gedateerd rond 600 v.C. Die scherven, met oud-Hebreeuwse inscripties, zijn opgegraven bij ruïnes van de vestingstad Arad in de Negev-woestijn. Door de inscripties op zestien scherven te analyseren kwamen ze tot de conclusie dat de teksten door ten minste zes verschillende mensen zijn aangebracht.

Volgens de onderzoekers duidt dit op een ruime mate van geletterdheid in kringen van leger, priesters en bestuurders. Dat zou het mogelijk maken dat in deze periode, dus voor de val van Juda, de bijbelboeken van het Oude Testament tot stand zijn gekomen, aldus de auteurs, die hun bevindingen gisteren hebben gepubliceerd in PNAS.

De potscherven bevatten onder meer militaire opdrachten voor troepenbewegingen en bevoorrading. Het waren opdrachten die vanuit de hogere echelons werden doorgegeven aan manschappen in fort Arad. Geen van de teksten is terug te vinden in de Bijbel. Wel wordt in een van de passages gerefereerd aan de tempel in Jeruzalem.

Fascinerend onderzoek

Mladen Popovic, hoogleraar Oude Testament en het vroege Jodendom aan de Rijksuniversiteit Groningen, spreekt van een fascinerend onderzoek. Hij wijst erop dat zijn Israëlische collega’s het moesten doen met weinig materiaal, waarvan de kwaliteit bovendien te wensen overlaat.

Met computertechnieken hebben de onderzoekers incomplete en gehavende letters op de scherven gereconstrueerd. Popovic vraagt zich af in hoeverre dat de uitkomsten van het onderzoek – zes verschillende schrijvers – heeft beïnvloed. ‘Bij een reconstructie verlies je bepaalde karaktereigenschappen. De vraag is welk effect de reconstructie heeft op de unieke kenmerken van een schrijvershand.’

Volg en lees meer over:Christendom Wetenschap Religie

Inwoners Ouderkerk aan den IJssel gaan het meest naar de kerk

RTVWEST 27.03.2016 Van de plaatsen in onze regio gaan de meeste mensen in Ouderkerk aan den IJssel naar de kerk. Ruim 42 procent van de inwoners bezoeken de kerk. Dat berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

CBS 

✔‎@statistiekcbs

Hoogste aandeel #kerkgangers op Urk (96%), Bunschoten (66%) en Staphorst (61%) #Pasen #Kerkhttp://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/vrije-tijd-cultuur/cijfers/incidenteel/maatwerk/religie-en-kerkbezoek-naar-gemeente-2010-2014.htm …

11:45 – 27 maart 2016

Op de tweede plek staat Katwijk. Ruim 39 procent gaat daar naar het gebedshuis. Bergambacht maakt de top 3 compleet. In het dorp gaat bijna 34 procent naar de kerk.

De inwoners van Urk gaan met 96 procent het meest naar de kerk in Nederland, gevolgd door Bunschoten met 66 procent en Staphorst met 61 procent.

Meer over dit onderwerp:

Kerk Pasen Ouderkerk aan den IJsselBergambacht Katwijk

God en geloof zijn helemaal niet voorbij

Trouw 27.03.2016 God verdwijnt uit Nederland, meldden onderzoekers onlangs. Is dat wel zo? Religie is juist overal.

De groep die het belang van religie voor de samenleving onderschrijft, slinkt snel.

Voor een land waar God aan het verdwijnen is, is er in Nederland flink veel religie waar te nemen. Nog nooit geloofden zo weinig Nederlanders in God. En meer dan 3 miljoen mensen keken naar The Passion. ‘De dood heeft niet het laatste woord’, klonk daar, terwijl op de achtergrond beelden van de rouw om de doden in Brussel werden getoond. Hoe zit het, aan de vooravond van Pasen, nu met de religieuze staat van Nederland?

De resultaten van het onderzoek ‘God in Nederland’ ten spijt: de tijd dat iedereen dacht dat God en geloof een privékwestie voor een zonderling rijtje enkelingen zouden worden, is echt voorbij.

Minder mensen geloven in God, meer mensen noemen zich atheïst, meldde ‘God in Nederland’ kort geleden. De meeste kerken zien veel van hun leden vertrekken. De groep die het belang van religie voor de samenleving onderschrijft, slinkt snel. En de groep Nederlanders die nog wel eens in een kerkbank plaatsneemt, telt weliswaar nog meer dan drie miljoen mensen, maar wordt wel steeds kleiner.

Maar dat alles betekent niet dat religie uit de samenleving verdwijnt. Secularisatie betekent niet het einde van religie. Misschien betekent het wél het einde van religie zoals we haar kenden.

Postseculier tijdperk
Zoals religiewetenschapper Ernst van den Hemel in De Groene Amsterdammer constateerde: we zitten in een postseculier tijdperk, waarin godsdienst zich opnieuw krachtig manifesteert in de samenleving. Religie is overal. Niet alleen omdat de Nederlandse samenleving eeuwenlang een christelijke samenleving was en je zo’n erfenis niet zomaar wegpoetst. Religie is tastbaar aanwezig, in het maatschappelijk debat, in nieuwe ontwikkelingen.

In The Passion, in de vele nieuwe vormen van kerk-zijn die de laatste jaren als paddenstoelen uit de grond schieten, in polemieken over de vluchtelingenstromen en wat hun komst voor onze westerse samenleving betekent, in de debatten over het gevaar van religieus terrorisme, in het recordaantal uitvoeringen van de Matthäus Passion, in het groeiend aantal moslims in Nederland én – vaak vergeten – het groeiend aantal migrantenkerken.

Mensen sprokkelen hun zingeving zelf bij elkaar, al dan niet geïnspireerd door verschillende westerse en niet-westerse religieuze tradities.

“Dan kun je niet volhouden dat godsdienst er niet meer toe doet, omdat wij ons er in de jaren zestig zo fijn van bevrijdden”, aldus Van den Hemel. En: “Ik vind niet dat we een naïef, rooskleurig beeld van religie moeten schetsen. Maar het is noodzakelijk om te begrijpen welke rollen religies spelen in het leven van mensen.”

Diversiteit
Het laatste is geen eenvoudige opgave. Want de diversiteit in die religiositeit is enorm, en neemt alleen maar toe. Mensen sprokkelen hun zingeving zelf bij elkaar, al dan niet geïnspireerd door verschillende westerse en niet-westerse religieuze tradities. Want – in de woorden van Hans Boutellier, directeur van het Verwey-Jonker Instituut – als we nergens meer in geloven, kunnen we alles geloven. Ieder z’n eigen religie.

De bindende en verbindende kracht van religieuze gemeenschappen is niet meer vanzelfsprekend. Die gemeenschappen worden niet alleen kleiner, maar ook vloeibaarder. Niet de gemeenschap, maar jijzelf wordt de drager van je eigen religiositeit. Het maken van ons levensontwerp, zoals religiewetenschapper Hans Schilderman het formuleert, is daarmee een eenzame taak aan het worden.

De ontwikkeling van de ongebonden zelfreligiositeit gaat gepaard met een ontwikkeling die ook in de politiek waarneembaar is: de verzwakking van het midden. De traditionele religieuze instituten in dat midden van religieus Nederland – de rooms-katholieke kerk en de Protestantse Kerk in Nederland met name – zullen zeker niet verdwijnen, maar verliezen wel hun rol en hun kracht. De niet-institutionele religiositeit wint terrein.

Als het verbindende midden zijn kracht verliest, bloeit er aan de randen van alles op.

Als het verbindende midden zijn kracht verliest, bloeit er aan de randen van alles op – ook hier gaat de vergelijking met de politiek op. Met de kleinere kerken aan de flanken – orthodox, vrijzinnig, evangelisch – gaat het over het algemeen wél goed. Zonder afbreuk te willen doen aan de kerkelijke gemeenschappen in het midden die floreren (want die zijn er ook): de vernieuwingskracht van de veel grotere Protestantse Kerk zit niet in het hart van dat kerkgenootschap, maar aan de randen, waar inmiddels tientallen zogenoemde pioniersplekken zijn opgericht die allerlei nieuwe, onconventionele manieren van kerk-zijn uitproberen. Dat de vernieuwing in de marge ontstaat, zit met name de protestantse traditie in de genen. Dat is ook niet zo gek. Het Nederlands protestantisme komt immers voort uit een vernieuwingsbeweging die in de marge begon: de reformatie.

Aan de randen van het weggezakte institutionele religieuze midden kan ook veel ellende opbloeien, in de vorm van al dan niet gewelddadig extremisme en fundamentalisme.

Collectiviteit
De reactie op de aanslagen in Brussel, maar ook de reactie op het overlijden van Johan Cruijff, lijkt erop te wijzen dat er juist op dat soort momenten een hunkering is naar collectiviteit, naar het verbindende midden, met toch iets van een gedeeld verhaal.

“The Passion is het beste antwoord op de aanslagen in Brussel”, zei de producent van het evenement eerder deze week. “Je ziet dat mensen behoefte hebben om samen te komen, juist na Brussel. Het enige antwoord op terreur is liefde. En dat is het statement dat we vanavond gaan maken. Of je nu gelovig of ongelovig bent, het draait hier om hoop, geloof, liefde en vergeving.”

Vlak voordat de live-uitzending begon werd op het Amersfoortse Eemplein een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers. En toen het spektakel bijna voorbij was, en het lijdensverhaal verbeeld, zei verteller Lenette van Dongen: “Kies zelf vanavond maar hoe u wilt dat dit verhaal afloopt.”

Verwant nieuws;

‘Geloof verdwijnt steeds verder uit samenleving’

NU 13.03.2016 Het geloof speelt een steeds kleinere rol in Nederland. Nog maar veertien procent van de Nederlanders gelooft in een God.

Ongeveer 82 procent van de Nederlanders komt daarnaast nooit of bijna nooit in de kerk, zo concludeert het televisieprogramma KRO Kruispunt op basis van eigen onderzoek.

Ruim 68 procent van de Nederlanders geeft aan buitenkerkelijk te zijn, 25 procent is christelijk, 5 procent is moslim en 2 procent hangt een niet-christelijke godsdienst aan.

Een opmerkelijke conclusie uit het onderzoek is dat de eerder voorspelde opmars van spiritualiteit uitblijft. Veertig procent van de Nederlanders noemde zich in het verleden spiritueel, nu is dat nog maar 31 procent.

Ook het aantal mensen dat in ‘iets’ gelooft is gedaald en bijna een kwart van de ondervraagden noemt zichzelf atheïst.

Geen bepalende rol meer

Een grote meerderheid van de Nederlanders vindt bovendien dat religie geen bepalende rol meer moet hebben op meerdere vlakken in de samenleving. Zo moet de politiek vrij zijn van geloof, maar men staat ook negatief tegenover de invloed van geloof op bijvoorbeeld onderwijs.

Binnen de kerk neemt het geloof ook af, met name bij katholieken. Nog maar 13 procent van de katholieken gelooft in de hemel en minder dan de helft gelooft dat Jezus de zoon van God is. Binnen de protestantse kerken is daar minder sprake van.

Lees meer over: Geloof Religie Spiritualiteit

Gerelateerde artikelen;

‘Meer ongelovigen dan gelovigen in Nederland’

Kerkbezoek daalt hardst onder katholieken

Geloof speelt kleinere rol

Telegraaf 13.03.2016 Geloof en God spelen een steeds minder belangrijke rol in de Nederlandse samenleving. Dat blijkt uit onderzoek dat KRO Kruispunt heeft laten doen. Het onderzoek laat zien dat Nederland niet alleen geen christelijk land meer is, maar dat ook de verwachte opmars van spiritualiteit niet doorzet.

Ruim 68 procent van de Nederlanders geeft aan buitenkerkelijk te zijn, 25 procent is christelijk, 5 procent is moslim en 2 procent hangt een niet-christelijke godsdienst aan. Bijna een kwart van de mensen zegt atheïst te zijn. In 2006 was dat nog 14 procent. Verder beschouwt 31 procent zichzelf als spiritueel, terwijl dat een paar jaar geleden nog 40 procent was. Ook het aantal mensen dat gelooft in iets als een hogere macht is afgenomen van 36 naar 28 procent.

Een grote meerderheid van de Nederlanders vindt bovendien dat religie geen bepalende rol meer moet hebben op meerdere vlakken binnen de samenleving. Zo moet de politiek vrij zijn van geloof, maar ook tegen onderwijs op godsdienstige grondslag wordt negatief aangekeken.

Opvallend is dat geloof ook binnen de kerk afneemt. Nog maar 13 procent van de katholieken gelooft in de hemel en minder dan de helft van de katholieken gelooft dat Jezus de zoon van God is. Binnen de protestantse kerken is minder sprake van zogenoemde secularisatie.

Het onderzoek ‘God in Nederland’ wordt sinds 1996 iedere tien jaar herhaald. Ruim 2100 Nederlanders wordt gevraagd naar welke en hoe geloof een rol in hun leven speelt.

Grenzen tussen religie, spiritualiteit en zingeving vervagen

Trouw 13.02.2016 GOD IN NEDERLAND Kerklidmaatschap en kerkbezoek zijn niet langer goede maatstaven om het christelijk geloof in Nederland in beeld te brengen. Grenzen tussen religie, spiritualiteit en zingeving zijn vervaagd: buiten de kerkmuren zijn er evenveel mensen die zich religieus of spiritueel noemen als daarbuiten, meldt de vijfde editie van het ‘God in Nederland’.

Mensen laten zich volgens het onderzoek – dat sinds 1966 elke tien jaar is uitgevoerd – vaker voeden door meer dan één religieuze traditie. Bijvoorbeeld door lid te zijn van twee religieuze gemeenschappen, of door als christen aan yoga te doen en in reïncarnatie te geloven.

Religieuze kleurplaat
Je geloof moet je zelf bijeen zoeken, zeggen de onderzoekers, en daarbij kun je putten uit allerlei tradities en ideeën. Geloof wordt steeds minder in een hechte en gedeelde vorm beleefd. Veel mensen blijken buiten de lijntjes van hun oorspronkelijke religie te kleuren, zeggen de onderzoekers. ‘Ze maken hun eigen religieuze kleurplaat.’

Dat gebeurt in een omgeving die postchristelijk is geworden, stelt het onderzoek. Het christendom vormt in Nederland geen overkoepelend verhaal meer waar een meerderheid van de Nederlanders zich naar richt en door laat motiveren. Die beweging is al langer aan de gang, en een tijdlang ging de afkalving van het christendom in Nederland gepaard met een groei van de groep mensen die zich als spiritueel beschouwt.

Maar die groei is gestopt. Sterker nog: de groep mensen die zich spiritueel noemt, is geslonken. Een derde van de Nederlanders beschouwt zich nu als spiritueel. Tien jaar terug gold dat nog voor vier op de tien Nederlanders. Minder mensen noemen zich gelovig, en minder mensen noemen zich spiritueel.

Verbonden voelen
De onderzoekers zien een verschuiving van verticale naar horizontale transcendentie: het geloof in God of een hogere macht en een leven na de dood is sterk afgenomen, in plaats daarvan hechten veel mensen meer aan een bewust en verantwoordelijk leven in het hier en nu, aan je verbonden voelen met elkaar, de natuur of de kosmos.

82% van de Nederlanders komt nooit of zelden meer in een kerk en 14% gelooft in een persoonlijke God.

Een overgrote meerderheid van de Nederlanders (82%) komt nooit of zelden meer in een kerk en 14% gelooft in een persoonlijke God. In beide gevallen zijn die aantallen verder gedaald sinds het vorige onderzoek (toen nog 72 en 24%). Het aantal mensen dat zich als actief lid van een kerkgenootschap beschouwt neemt verder af, en zal dat naar verwachting ook blijven doen. Een verdere daling van christelijke kerkleden van de huidige 25% van de bevolking tot maximaal 20% in de toekomst acht het rapport ‘zeer waarschijnlijk’.

Kleine protestantse kerken
Het lijkt erop dat het aandeel van de kleinere protestantse kerkgenootschappen in die groep kerkleden gaat toenemen. De kleine protestantse kerken vormen op veel punten in het onderzoek een uitzondering. Tot die groep horen de orthodox-gereformeerde en bevindelijk-gereformeerde kerken, de evangelische en pinkstergemeentes en enkele vrijzinnige kerken.

Het zijn vitale kerken blijkt uit de cijfers: hun ledentallen blijken stabiel en bijna de helft van hun leden is tussen de 17 en 40 jaar oud. Ter vergelijking: driekwart van de aanhang van de Protestantse Kerk in Nederland en de Rooms-Katholieke Kerk is ouder dan 40, waarvan de helft daarvan ouder dan 60.

Ook secularisatie doet zich in orthodoxe kring amper voor. De leden van de kleine protestantse kerken zijn tevreden met het spiritueel aanbod van hun kerk en een grote meerderheid (83%) bestempelt hun geloof als van grote betekenis in hun leven.

PKN en RKK
De twee grootste kerken, de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en de Rooms-Katholieke Kerk (RKK) zagen hun actieve ledenaantallen in de afgelopen tien jaar verder dalen. De RKK blijft de grootste kerk, maar kampt met wat de onderzoekers een interne secularisatie noemen: de mensen die zich nog wel als lid van de RKK beschouwen, hechten minder aan de traditionele opvattingen uit de christelijke geloofsleer.

Slechts 17 procent van de mensen die zich als lid van de RKK bestempelen, zegt in een persoonlijke God te geloven. Bij de PKN ligt dat aantal een stuk hoger, iets meer dan de helft (51%). En in de kleine protestantse kerken nóg hoger: 83 procent. Iets minder dan de helft van de katholieken beschouwt het geloof als iets van (grote) betekenis in hun leven. Bij de PKN is ook dat percentage veel hoger: 68%. De intensiteit van geloof in het leven neemt af, concludeert het onderzoek.

Een uitzondering op de lage rooms-katholieke cijfers komt van de jongere leden (dat wil zeggen: tot veertig jaar oud). Zij blijken in vele opzichten rechter in de leer en de praktijk dan hun oudere medeleden. Die jonge orthodoxie is een nieuw verschijnsel en duidt erop dat jongeren zich alleen nog tot de kerk aangetrokken voelen wanneer ze overtuigd gelovig zijn.

Het onderzoek ‘God in Nederland’ is uitgevoerd in opdracht van de KRO door het Kaski: Onderzoekscentrum religie en samenleving verbonden aan de Radboud Universiteit. Het onderzoek werd uitgevoerd door Ton Bernts (Radboud Universiteit Nijmegen) en Joantine Berghuijs (Vrije Universiteit) en ligt vanaf dinsdag in boekvorm in de winkels.

Wat is ‘God in Nederland’?

Het onderzoek ‘God in Nederland’ werd in 1966 voor het eerst uitgevoerd en is sindsdien – in min of meer vergelijkbare vorm – vier keer herhaald. In het onderzoek worden de verschuivingen in het Nederlandse christendom in kaart gebracht: hoeveel Nederlanders beschouwen zichzelf als gelovig, hoe kijken ze tegen de kerken aan, op welke manier zijn Nederlanders bezig met zingeving, en hoe verandert dat?

Doordat de focus in het onderzoek ligt op het christendom, secularisering en nieuwe spiritualiteit hebben de onderzoekers de niet-christelijke religies in Nederland buiten beschouwing gelaten. ‘Deze religies zijn immers in de Nederlandse context niet te beschouwen als een reactie op of een alternatief voor het christendom, maar betreffen veelal religies van immigranten’, schrijven onderzoekers Ton Bernts en Joantine Berghuijs in de inleiding op het rapport. Over moslims in Nederland en hun geloofsbeleving gaat het in ‘God in Nederland’ daardoor zo goed als niet.

‘Hoopvolle’ tekenen in katholieke kerk bisdom Rotterdam

PH 10.03.2016 Hij ziet ,,hoopvolle tekenen’’ binnen de katholieke kerk. Jonge mensen keren zich af van de hang naar kopen, luxe en genot.

Er is nieuwe interesse in het evangelie. Naar de vraag hoe het leven echt in elkaar zit.
Walter Broeders (55) is pastoor van de Petrus en Paulusparochie die Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude dorp, Zoeterwoude Rijndijk en Stompwijk omvat. Daarnaast is hij rector van het Centrum voor priester- en diakenopleiding van het bisdom Rotterdam. Het Centrum, Vronesteyn genaamd, staat in Voorburg, direct aan de Vliet.

Sinds een jaar is Broeders rector. In het Centrum wonen vijf priesterstudenten. Een zesde zit in het buitenland. De rector noemt het ,,een theologische leefgemeenschap.’’ De studenten wonen in Voorburg maar studeren in Hoeven (Noord Brabant) of Utrecht. Ze pendelen dagelijks.

Vanuit Voorburg worden ook diakens – mensen die zich binnen de kerk vooral richten op mensen die het moeilijk hebben – begeleid. Die wonen echter bij hun gezin en komen periodiek in het Centrum voor extra vorming.

Broeders constateert een groei in het aantal studenten en diakens. Hij noemt de tijdgeest als oorzaak maar ook de invloed van de Paus. Er is, zegt de rector, ,,groeiende belangstelling voor de katholieke kerk. We mogen er echt zijn. In het klein spelen we goed mee.’’

Het bisdom Rotterdam omvat de provincie Zuid-Holland en een stukje Zeeland. Ruim 3,6 miljoen mensen. Zo’n 20 procent zegt katholiek te zijn, vijf procent gaat ook regelmatig naar de kerk. Het bisdom telt nog 70 parochies met 29 priesters en 20 diakens.

Er is dus aanwas nodig, erkent Broeders. ,,Er is een noodzaak nieuwe herders te krijgen.’’ Het Centrum waar Broeders leiding aan geeft houdt op zaterdag 13 maart ’s middags een open dag. Er zijn al zeven aanmeldingen.

De volledige opleiding tot priester duurt zeven jaar. Het is een HBO-opleiding. Werkenden kunnen ook part-time studeren: in de avond en het weekeinde Broeders: ,,Je moet drie dingen hebben: van mensen houden, van de kerk houden en van God houden. Naast elkaar. Anders moet je er niet aan beginnen.’’

roeders zelf was als geboren Rotterdammer eerst verpleegkundige totdat hij in 1988 besloot priester te willen worden. In 1995 werd hij gewijd waarna hij actief was in het Westland (’s Gravenzande-Monster-Hoek van Holland) en Roelofarendsveen voordat hij in het Leidse, en nu dus ook Voorburg, terecht kwam.

Gerard de Korte wil in Den Bosch ‘geen krimpmanager zijn’

Trouw 07.03.2016  Gerard de Korte kreeg niet alleen een warm Brabants welkom als de nieuwe bisschop, hij kreeg ook een felicitatie-telefoontje van aartsbisschop Eijk – zijn tegenpool. Eijk stelt zich niet beschikbaar voor een volgende termijn als voorzitter en De Korte krijgt promotie: het staat vast dat de verhoudingen in de bisschoppenconferentie gaan veranderen.

Minder mensen, minder middelen, krimp dus. En ook nog interne onzekerheid: sprakeloosheid, bijbels analfabetisme, aldus Gerard de Korte.

In het bisdom den Bosch wilden ze graag een Franciscus-achtige bisschop. Of ze die nou helemaal gekregen hebben, is nog niet zeker. Maar het was wel opvallend hoe vaak Gerard de Korte als nieuwe bisschop van Den Bosch paus Franciscus citeerde.

Zo zei De Korte dat hij net als de paus liever een kerk ziet die vuil is van de straat, dan ziek doordat zij te veel is binnen gebleven. En ook de belofte dat hij bruggen wil bouwen en geen muren,  was een letterlijk citaat van paus Franciscus.   

Tijdens de persconferentie stelde vertrekkend bisschop Toon Hurkmans De Korte voor aan de pers. De Korte, nu nog bisschop van Groningen-Leeuwarden, presenteerde zich in het bisschoppelijke paleis in Den Bosch – vanaf 14 mei zijn nieuwe woning – als een outsider. “Ik ken dit bisdom maar heel betrekkelijk. In de komende tijd zal ik proberen veel mensen in het bisdom te ontmoeten. Zo ben ik niet afhankelijk van verhalen van anderen, maar kan ik door eigen waarneming een reflectie en visie vormen.”

Verhoudingen op scherp
Er gaan nogal wat verhalen over bisdom Den Bosch. Parochiefusies en kerksluitingen hebben de verhoudingen op scherp gezet. Bovendien past de nieuwe generatie priesters die het in het bisdom inmiddels voor het zeggen heeft, de liturgisch regels strikt toe. Dat zorgt voor veel boosheid en verdriet.

Steeds vaker beginnen groepen katholieken zich los van de officiële kerk en beginnen voor zichzelf. Onlangs nog in Veldhoven, en eerder al in Reusel en Den Bosch. De Korte zei hierover altijd in gesprek te willen gaan met verontruste katholieken. Hoewel voor hem de eenheid van de kerk voorop staat.

De Korte gaat van het kleinste bisdom (ongeveer 100.000 katholieken) naar veruit het grootste (ruim een miljoen). Toch benadrukte hij vooral de overeenkomsten tussen zijn oude en nieuwe werkomgeving. Hij maakte een sombere opsomming: “Minder mensen, minder middelen, krimp dus. En ook nog interne onzekerheid: sprakeloosheid, bijbels analfabetisme.”

Geen krimpmanager
Toch wil de nieuwe bisschop niet alleen maar krimpmanager zijn: “Een bisschop is allereerst leraar, bruggenbouwer en herder.” Met name de laatste twee eigenschappen zullen in Den Bosch met instemming worden begroet.

Kardinaal Eijk liet namens de bisschoppenconferentie weten blij te zijn met de benoeming van De Korte in Den Bosch. “Wij bidden voor en met hem dat hij tot zegen mag zijn voor het bisdom ‘s-Hertogenbosch en feliciteren dit bisdom van harte met deze benoeming.”

Tegenpolen
Eijk den De Korte gelden als tegenpolen binnen de bisschoppenconferentie. De laatste gaat zogezegd wat soepeler met de regels om dan de eerste, hoewel De Korte zeker geen nieuwlichter is.

In 2010 ontstond tussen de beide bisschoppen een hooglopend conflict over het wel of niet zingen van liederen die geschreven waren door Huub Oosterhuis. In een uitgelekte brief beschuldigden Eijk en zijn hulpbisschoppen De Korte van oncollegiaal gedrag. Hij zou zich niet aan afspraken houden en vooral via de media communiceren.

Onlangs maakte kardinaal Eijk bekend dat hij onder meer vanwege gezondheidsredenen zich niet herkiesbaar stelt als voorzitter van de bisschoppenconferentie. Niet veel later wordt Gerard de Korte bisschop van Den Bosch.

Een wonderlijke samenloop van omstandigheden: de een doet een stapje terug en de ander maakt promotie. Het staat wel vast dat de verhoudingen in de (verdeelde) bisschoppenconferentie hierdoor zullen veranderen. Overigens vertelde De Korte dat Eijk hem telefonisch van harte gefeliciteerd heeft met zijn benoeming.

Gerard de Korte is geen Brabander. Een van zijn voorgangers, Jan ter Schure (bisschop van 1984 tot 1998) had diezelfde handicap, maar was bovendien een stugge, traditionele noorderling. Bij zijn installatie als bisschop van Den Bosch moest hij met politiebegeleiding naar zijn kathedraal worden geleid. Dat zal bij Gerard de Korte niet nodig zijn.

 

Na 400 jaar keren monniken terug op Schiermonnikoog

VK 24.02.2016 Na ruim 400 jaar keren er monniken terug op Schiermonnikoog. Op het Waddeneiland, dat zijn naam aan de broeders van vroeger te danken heeft, wordt een klein klooster voor ongeveer zeven monniken gebouwd. Dat liet de gemeente woensdag weten na een bericht in het Friesch Dagblad.

Het klooster moet ten westen van het enige dorp op het eiland worden gebouwd, aan de Westerburenweg. De nieuwe eilanders zijn aangesloten bij een cisterciënzer-klooster. De broeders woonden eerst in Diepenveen bij Deventer, maar hun gemeenschap is zo klein geworden dat hun onderkomen (het trappistenklooster Sion voor honderd monniken) veel te groot is geworden.

Van de dertiende of veertiende tot de zestiende eeuw verbleven de monniken in een kloosterorde op ‘Schier’, de kleinste gemeente van Nederland. Zij droegen grijze pijen. Schiermonnikoog is dus het eiland (oog) van de grijze (schiere) monniken. De laatste broeder verliet het eiland in 1580, toen Friesland protestants werd.

Sinds eind december verblijven vier van de zeven monniken al in een woonhuis op het eiland. Drie andere monniken wonen tijdelijk in het moederhuis in het Belgische Westmalle. Het is onduidelijk op welke termijn de bouw van het klooster kan beginnen. Vorig jaar meldden de monniken dat het gehele proces drie jaar kon duren.

Monniken na 400 jaar terug op Schiermonnikoog

Trouw 24.02.2016 De monniken keren na ruim 400 jaar terug naar Schiermonnikoog. Het Waddeneiland heeft ingestemd met de bouw van een klein klooster voor ongeveer zeven broeders.

Het klooster moet ten westen van het enige dorp op het eiland worden gebouwd. De gemeente liet dat woensdag weten na een bericht in het Friesch Dagblad.

De nieuwe eilanders zijn aangesloten bij een cisterciënzer-klooster. Ze woonden eerst in Diepenveen bij Deventer, maar hun gemeenschap is zo klein geworden dat hun onderkomen veel te groot voor ze is.

‘Schier’, de kleinste gemeente van Nederland, heeft zijn naam aan de broeders te danken. Op het eiland verbleven vroeger de monniken van een cisterciënzerklooster bij Dokkum. Zij droegen grijze pijen. Schiermonnikoog is dus het eiland (oog) van de grijze (schiere) monniken. De laatste broeder verliet het eiland in 1580, toen Friesland protestants werd.

Monniken keren na vierhonderd jaar terug naar Schiermonnikoog 

NU 24.02.2016 Na ruim vierhonderd jaar komen er weer monniken te wonen op Schiermonnikoog. Het Waddeneiland heeft ingestemd met de bouw van een klein klooster voor ongeveer zeven broeders.

Het klooster moet ten westen van het enige dorp op het eiland worden gebouwd. De gemeente liet dat woensdag weten na een bericht in het Friesch Dagblad.

De nieuwe eilanders zijn aangesloten bij een cisterciënzer-klooster. Ze woonden eerst in Diepenveen bij Deventer, maar hun gemeenschap is zo klein geworden dat hun onderkomen veel te groot voor ze is.

Vier van de zeven monniken wonen al in een tijdelijk onderkomen op Schiermonnikoog, drie anderen verblijven nog op het vasteland. Het is niet bekend wanneer de bouw van het klooster kan beginnen en wanneer de monniken er in kunnen trekken. ”Het hoeft niet zo groot te worden. Ze moeten een gebedsruimte hebben, een eetzaal, een gastenverblijf en wat cellen”, zegt de wethouder Willem Meerdink.

De monniken hebben vorige maand een paar informatieavonden gehouden om de ruim negenhonderd eilanders bij te praten. Meerdink: ”Ze hebben het dorp op de hoogte gesteld van wat hun plannen zijn, wie ze zijn, waarom ze monnik zijn geworden en hoe ze leven. Ik denk dat ze daar draagvlak hebben gekregen voor hun plannen, mijn indruk is dat het goed is gevallen in de gemeenschap.”

‘Schier’, de kleinste gemeente van Nederland, heeft zijn naam aan de broeders te danken. Op het eiland verbleven vroeger de monniken van een cisterciënzerklooster bij Dokkum. Zij droegen grijze pijen. Schiermonnikoog is dus het eiland (oog) van de grijze (schiere) monniken. De laatste broeder verliet het eiland in 1580, toen Friesland protestants werd. ”Het is mooi dat onze naamgevers straks weer terug zijn, dat is de stemming hier”, aldus Meerdink.

Lees meer over: Schiermonnikoog

Gerelateerde artikelen;

Schiermonnikoog tweede Waddeneiland met snel internet

Oudste manuscript over Reformatie ontdekt in Duitsland

Trouw 19.02.2016 In Duitsland is een bijzonder manuscript uit 1535 gevonden dat de oudste beschrijving van de geschiedenis van de Reformatie bevat. Daniel Gehrt, de ontdekker van het handschrift, noemt de tekst ‘van grote historische waarde’.

Dit is het eerste katholieke perspectief op de gebeurtenissen uit die tijd

© Foto: Universiteit Erfurt. Daniel Gehrt.

Het ruim 400 bladzijden tellende handschrift werd ontdekt in het Thüringse Staatsarchief in Gotha. Onderzoeker Daniël Gehrt, verbonden aan de Universiteit van Erfurt, vond de tekst tijdens de inventarisatie van het archief van de lutherse theoloog, kerkhistoricus en bibliothecaris Ernst Salomon Cyprian (1673-1745).

Onder de titel ‘Over de tweespalt tussen geloof en religie die halverwege het jaar 1517 begon’ beschrijft een onbekende rooms-katholieke auteur hoe de godsdiensttwisten Duitsland tussen 1517 en 1535 verdeelden.

Wat is er zo bijzonder aan dit manuscript?
“Dit is niet alleen het oudste manuscript over de Reformatie tot nu toe, maar ook het eerste katholieke perspectief op de gebeurtenissen van die tijd”, zegt Gehrt. “Het document is een paar jaar ouder dan de oudste teksten over de Reformatie die tot nu toe bekend waren, de geschriften van de lutheranen Myconius en Spalatin uit 1541. Zij waren protestants en hun teksten zijn een soort pamfletten. Het bijzondere aan dit manuscript is dat het niet polemisch is. De auteur kiest niet echt een kant, maar beschrijft de ontwikkelingen in de samenleving tussen 1517 en 1535.”

Zoals?
“Hij bespreekt de veranderingen per onderwerp: de sacramenten, de kerkdiensten, de rijksdag in Worms – hij is duidelijk verbaasd hoe snel alles verandert. De auteur beschrijft ook politieke ontwikkelingen, dus ik vermoed dat hij een soort staatsman was.”

Hoe weet u eigenlijk dat hij katholiek was?
“Ik heb nog geen tijd gehad om door de hele tekst heen te gaan, maar dat blijkt uit verschillende passages. De auteur schrijft bijvoorbeeld over de positie van lutheranen ten opzichte van de paus. Hij schrijft dat de lutheranen de paus bestempelen tot de antichrist. Dat is opmerkelijk. Als hij zelf een lutheraan was geweest, had hij de paus ook zelf de antichrist genoemd.”

Biedt het manuscript nieuwe kennis over de gebeurtenissen uit die tijd?
“Nee, er staan niet echt nieuwe feiten in. Maar dit manuscript geeft als eerste een objectieve beschrijving van de gebeurtenissen in de Reformatie. Het is een toegankelijke, goede introductie voor mensen die meer over die tijd willen weten. Misschien wordt het daarom ook gepubliceerd als boek.”

Was u verbaasd over deze vondst?
“Ja, ik had dit helemaal niet verwacht. Ik dacht eigenlijk dat zoiets allang ontdekt zou zijn… Waarschijnlijk heeft iemand de tekst weleens in handen gehad, maar niet goed onderzocht. Dat is het voordeel van het systematisch doorploegen van deze collectie.

Bij de inventarisatie vinden we elke week wel iets nieuws – zoals onlangs nog brieven en geschriften van Hartmuth von Cronberg, die er een correspondentie met Luther op nahield. Maar dit is toch wel één van mijn belangrijkste ontdekkingen sinds de tien jaar dat ik hier onderzoek doe.” Hij lacht. “Dit is een fantastische baan.”

Verwant nieuws;

Kerken luiden de noodklok

Telegraaf 17.01.2016 De ruim vierduizend protestantse en rooms-katholieke kerken in Nederland luiden de noodklok. Terwijl steeds meer mensen met problemen op de deur van de godshuizen kloppen, loopt vanwege de vergrijzing het aantal vrijwilligers sterk terug.

Om aandacht te vragen voor dit probleem, luidde gisteren een groot aantal bekende Nederlanders, onder wie oud-minister Piet Heijn Donner en oud-burgemeester Annemarie Jorritsma, in diverse steden en dorpen de kerkklokken.

Het inzetten van bekende gezichten is uniek in de geloofsgemeenschap, die behalve teruglopend kerkbezoek en lege kerken ook steeds vaker te maken krijgt met schrijnende gevallen en verhalen van de straat.

„Veel mensen denken bij een kerk aan een groepje gelovigen dat bezig is met het zingen van liedjes en de verkoop van kerstbomen”, zegt jhr. Jean-Marie Bosch van Drakestein, bestuurslid van de Haagse parochie Maria Sterre der Zee, „maar achter de schermen gebeurt er zo veel meer. Dingen die hard nodig zijn. We steunen de voedselbanken, gaan bij ouderen en zieken op bezoek en zijn een vangnet voor de groeiende groep mensen in geestelijke nood. Alleen al in Den Haag zijn er 3500 mensen die er zonder hulp niet uitkomen.” Voor de naastenliefde trekken de diaconieën jaarlijks ruim 1,6 miljoen euro uit.

Om de nooddruftigen ook in de toekomst te kunnen blijven steunen, hebben de kerken geld nodig, zo benadrukte oud-minister Donner gisteren tijdens de start van de landelijke actie Kerkbalans. Tijdens het klokkengelui in de monumentale Haagse Jacobus de Meerderekerk, bekende Donner dat hij altijd al graag klokkenluider had willen zijn. „Kerken zijn onmisbaar in het maatschappelijke veld”, sprak de oud-minister.

Bij de Protestantse Gemeente De Drieklank in Almere sloot VVD-fractievoorzitter Jorritsma zich bij die woorden aan: „Zeker na een ramp of bij een crisis zijn kerkelijke gemeenten, dominees en vrijwilligers ontzettend belangrijk om mee te doen met de opvang van of de nazorg aan mensen die getroffen zijn. Verder weet ik dat de kerken in Almere nu ook actief zijn bij de vluchtelingen uit ’ons azc’, bijvoorbeeld door allerlei activiteiten met hen te organiseren.”

De actie Kerkbalans loopt tot en met 31 januari.

Parochies in Zuid-Holland gaan geld inzamelen om kerken te behouden tijdens actie Kerkbalans

RTVWest 16.01.2016 In Den Haag gaat oud-minister Piet Heijn Donner om 12.00 uur de klokken luiden van de Jacobus de Meerderekerk. Hiermee luidt hij de actie Kerkbalans in om geld in te zamelen om kerken te behouden. Op vijftien plekken in Zuid-Holland zullen kerken gelijktijdig de klokken luiden.

We luiden de klok omdat de kerk op vele wijzen in de samenleving present is. Het is geen noodklok, maar een oproep; want het zou een groot verlies zijn voor de samenleving indien de kerken daar niet meer aan zouden kunnen bijdragen bij gebrek aan middelen’, aldus Piet Heijn Donner.

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oud-Katholieke Kerk, de Doopsgezinde Sociëteit en de Remonstrantse Broederschap. De vijf kerkgenootschappen doen al sinds 1973 een beroep op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. De actie Kerkbalans loopt van 17 tot 31 januari 2016.

Meer over dit onderwerp: Zuid-Holland Kerk Kerken KerkbalansPiet Heijn Donner Rooms-Katholieke Kerk Protestantse KerkOud-Katholieke Kerk Doopsgezinde SociëteitRemonstrantse Broederschap.

Benieuwd hoe voorbijgangers reageren op ‘teksten uit de Koran’? Kijk hierboven het filmpje.

Bijbel en Koran experiment van Hagenaars scoort op internet

Den HaagFM 08.12.2015 De Haagse Alexander Spoor en Sacha Harland van YouTube-kanaal ‘Dit Is Normaal‘ stonden de afgelopen dagen in de belangstelling nadat hun ‘Koran experiment’ viral ging.

Ze kochten een Bijbel en stopten deze in een Koranhoesje. Met de camera gingen ze in Den Haag de straat op om aan voorbijgangers te vragen wat ze van bepaalde ‘islamitische’ teksten uit het heilige boek vonden, wat dus stiekem de bijbel was. Alleen al op het YouTube-kanaal werden de beelden al 4,5 miljoen keer bekeken. Nederlandse media besteden massaal aandacht aan het filmpje, maar ook internationale media als Huffington Post en BuzzFeed hebben het over de twee Haagse mannen. …lees meer

Alexander Spoor (links) met ‘partner in crime’ Sacha Harland. © Ton Harland Fotografie.

Hagenaars succesvol met filmpje over ‘Bijbelse Koran’

AD 08.12.2015 De Haagse Alexander Spoor en Sacha Harland zijn dit weekend nogal vaak bekeken. De twee stopten een Bijbel in een Koranhoesje en gingen met camera de straat in Den Haag op om voorbijgangers te vragen wat ze van bepaalde ‘islamitische’ teksten uit het heilige boek vonden.

Het filmpje lijkt in de smaak te vallen. Alleen al op het YouTube-kanaal werden de beelden al ruim 4 miljoen keer gezien. Nederlandse media besteden massaal aandacht aan het filmpje, maar ook internationale media als Huffington Post en BuzzFeed hebben het over de twee Haagse mannen.

Het is niet de eerste keer dat een video van Dit Is Normaal viraal gaat. ,,Maar dit is zeker een van de meest intense keren. We worden overspoeld met bedankjes en reacties van mensen die geïnspireerd zijn door de video, of blij zijn dat we het op deze manier hebben uitgevoerd”, zegt Sacha Harland die samen met Alexander Spoor de videos bedenkt en uitvoert.

Vermomming
Tijdens een middagje brainstormen over het nieuwe seizoen ontstond het idee om het heilige boek van de Christenen te vermommen als een Koran. Het idee werd uitgewerkt, de kaft van een Koran werd ontworpen en vervolgens doken de twee het centrum van Den Haag in voor de eerste draaidag. ,,We gingen met een bepaalde verwachting de straat op. Die is grotendeels werkelijkheid geworden. We hebben eerst de vooroordelen van de mensen ‘gevoed’ en ze vervolgens geconfronteerd. Stuk voor stuk werd er positief gereageerd.”

Bang voor mensen die goed op de hoogte waren van de Bijbel waren de mannen wel. ,,Dat zou ten koste gaan van het experiment als elke geïnterviewde direct door zou hebben dat het regelrecht uit de Bijbel kwam. Dit hebben we dan ook één of twee keer meegemaakt.” In totaal werden er zo’n 15 mensen ondervraagd over de heilige teksten.

Heidense godsdienst beleeft een reveil, in de racistenkerk

Trouw 03.12.2015 Populair onder Amerikaanse racisten: de Scandinavische god Odin. Beriepen de white supremacists van de Ku Klux Klan zich nog op de christelijke god, de huidige lichting zoekt het in het noordelijke pantheon. De ultieme manier om je af te zetten tegen het christendom, vinden ze. De eerste aanslagen in Odins naam zijn al gepleegd.

© Wikimedia.

Odin. Uit: Den Skandinavska Nordens Historia.

Robert Doyle en Ronald Chaney hadden grootse plannen. Ze zouden synagogen gaan beschieten bombarderen, en als het even kon ook zwarte kerken. Die aanslag zou verstrekkende gevolgen hebben, wisten de mannen uit de Amerikaanse staat Virginia. Een rassenoorlog bijvoorbeeld. Daarbij zou blank Amerika zijn dominante positie in de maatschappij terugeisen.

Maar zo ver kwam het niet.

De figuur van wie ze in september wapens en explosieven wilden kopen, bleek een FBI-agent te zijn die hen en stuurde een arrestatieteam op hen af. Welke straf ze precies krijgen is nog niet duidelijk, maar de rechtszaak tegen hen is inmiddels begonnen.

Over hun inspiratiebronnen doen Doyle en Chaney in ieder geval niet geheimzinnig. Dat zijn, zo vertelden ze aan de FBI, de oud-Germaanse en oud-Scandinavische goden als Odin (ook wel Wodan genoemd), Freya en Thor. Godheden die in Duitsland, Nederland en in noordelijke Europese landen eeuwenlang populair waren, totdat het christendom hen naar de achtergrond drong. Stoere, onvervalste westerlingen.

Een racistenkerk, gerund vanuit de gevangenis
De twee terroristen zijn niet de eersten die Odin weer hebben gevonden. ‘White supremacists’, racisten die zwarten en alle andere groepen willen onderwerpen aan blanke westerlingen, flirten in de Verenigde Staten al langer met de oude heidenen.

Het Asatru-geloof, heet het. En hoewel de vorm van polytheïsme weinig vaste structuren kent, is het ook weer geen los zand. Er is een kerkgenootschap, en een leider: Casper Crowell.

Crowell bestiert de Holy Nation of Odin, zoals het kerkgenootschap heet, vanuit zijn cel in Californië (waar hij zit voor moord). Zijn basisregels: belijd een geloof in Odin, gebruik geen drugs, laat je politieke overtuigingen thuis en laat je niet in met niet-blanken. Lid worden kost 40 dollar (38 euro), behalve als je ook vastzit. Dan is het gratis.

In de ogen van Asatru-aanhangers is het christendom een vrouwelijke, zwakke, zelfvernietigende theologie

Extremisme-expert Mark Potok

Hoeveel Amerikanen zich precies Odin-aanhanger noemen is niet bekend, maar voor onderzoekers staat inmiddels vast dat Asatru in gevangenissen en onder white supremacists meer is dan een marginaal verschijnsel of een hype. Asatru zou al sinds de jaren ’90 langzaam aam populariteit winnen. Dat heeft ongetwijfeld ook te makenmet de privileges die je als Asatru-aanhanger krijgt, zoals af en toe je cel uit mogen om een religieuze bijeenkomst bij te wonen.

Jezus was een slappeling, Odin niet
Odins sterkste troef is zijn afkomst, vinden white supremacists. In tegenstelling tot de christelijke god, die vanuit het Midden-Oosten naar Europa kwam, is Odin een autochtone westerling. Voor hen is Asatru vooral een manier om zich te af te zetten tegen het christendom, legt extremisme-kenner Mark Potok van mensenrechtenorganisatie Southern Poverty Law Center uit op de Amerikaanse nieuwssite ThinkProgress.

Types als Doyle en Chaney zien neo-paganistische religies volgens hem als een broodnodig tegengif voor het christendom en Jodendom. “Ze vinden het maar niks dat de religies van joden en christenen gaan over het toekeren van de andere wang en zorg voor de zwakken”, vertelt Potok.

“In hun ogen is het christendom een vrouwelijke, zwakke, zelfvernietigende theologie. Hij zou bedacht zijn door Joden. Blanken hebben het door de strot geduwd gekregen.”

De Noorse goden zijn niet racistisch, maar een deel van hun recente volgelingen is dat dus wel. Al opvallend lang zelfs: ook in nazi-Duitsland werden de goden af en toe aangeroepen. Een aantal nazi-leiders bewonderde Odin op ongeveer dezelfde manier als de asatru-racisten dat doen: als een icoon van zuiverheid, kracht en westerse superioriteit. Hitler was daar niet blij mee. Hij keurde in Mein Kampf het vereren van Wodan af.

© Wikimedia.

Wodan. Uit: Das festliche Jahr in Sitten, Gebräuchen und Festen der germanischen Völker.

Tegenwoordig duikt Odin in Europa nog af en toe op bij neonazi’s, en in andere extreemrechtse kringen. Voormalig senaatslid Wim Verreyken van het Vlaams Belang bijvoorbeeld, is gewijd tot Asatru-priester. In hoeverre hij zijn geloof verweeft met zijn politieke opvattingen is trouwens niet bekend – Verreyken heeft het er liever niet over. Overigens is Verreyken voor zover bekend nooit tot geweld over gegaan.

‘Walhalla accepteert geen negroes
Nu is het afwachten of de Amerikaanse autoriteiten rekening moeten houden met meer aanslagen zoals die van Doyle en Chaney. Het duo had in ieder geval niet de primeur: vorig jaar pleegde een andere zelfverklaarde Asatru-aanhanger al een aanslag op het kantoor van een Joodse organisatie. Zijn schietpartij eiste drie levens.

“Odinisme! Dat was de religie voor een sterk en heroïsch volk”, schreef de dader, Farzier Glenn Cross, vlak voor zijn daad in een manifest. “‘Odin! Odin! Odin!’ Dat was de strijdkreet van onze voorvaderen, toen hun ogen gloeiden met het vuur van een roofdier en ze het decadente multiraciale Romeinse Rijk veroverden. En Walhalla accepteert geen negroes. Op de paarlen poort staat een bord met ‘alleen blanken’.”

Ondertussen mopperen de groepjes niet-racistische Asatru-aanhangers in Europa en de VS dat de extremistische tak hun religie in een kwaad daglicht zet. Het geloof in de oud-Europese goden draait om spirituele zaken, vinden zij. Om het geloof dat er een verborgen bron van goddelijke energie bestaat en dat ieder mens die energie kan aanspreken door de goden aan te roepen. De extremisten, vinden zij, verpesten het voor de rest.

Speciale Top 2000-kerkdienst in Delfgauw: ‘Moeten we dan hyperchristelijk zijn?’

RTVWEST 27.11.2015  Ondanks dat nummers als ‘Sympathy for the Devil’ in de jaarlijkse Top 2000 van NPO Radio 2 vertegenwoordigd zijn, wordt er in de protestantse kerk in Delfgauw dit jaar een speciale Top 2000-kerkdienst gehouden. Predikant Robert Stigter kopieerde het idee van een kerk in Zoetermeer, waar een dergelijke dienst al een aantal jaar wordt gehouden.

Het concept van de kerkdienst is simpel: het is een standaard kerkdienst die tussendoor wordt aangekleed met nummers uit de Top 2000. Denk bijvoorbeeld aan ‘Zij Maakt het Verschil’ van de Poema’s of liedjes van Acda en de Munnik. Voor de jonge, Delfgauwse predikant zijn dergelijke nummers juist de reden om een dienst in zijn kerk te organiseren.

Want: ‘Waarom moeten we hyperchristelijk zijn?’, zegt Stigter als hem gevraagd wordt naar de ‘heidense’ nummers in de jaarlijkse muzieklijst. ‘Als we zo gaan kijken, wat kunnen wij als kerk dan nog wel doen? De gedachte is überhaupt niet eens bij me opgekomen.’

Andere sfeer
Volgens Stigter is een Top 2000-dienst een perfecte aanvulling op het gevoel dat er heerst tijdens de Kerstdagen, onder niet-gelovigen. ‘Wat wij zien in de kerk is dat er rond Kerst en Oudjaar echt een andere sfeer hangt in deze seculiere regio. Mensen zijn dan veel spiritueler.’

De kerkdienst in de protestantse kerk in Delfgauw is op 27 december 2015.

Meer over dit onderwerp: Top 2000 Kerkdienst Delfgauw Protestants

Bijzonder oud stukje Bijbel ontdekt op eBay

Trouw 21.11.2015 Geoffrey Smith zat wat rond te klikken op veilingsite eBay en stuitte op een stukje papyrus zo groot als een visitekaartje, waarop Griekse letters stonden. Het bleek een bijzonder oud stukje Bijbel, vertelt de onderzoeker van de University of Texas aan The New York Times.

De verkoper bood het stukje papyrus aan voor 99 dollar (93 euro). Smith, die zich bezighoudt met het vroege christendom, verzocht de verkoper het papyrus te onderzoeken. De verkoper stemde toe. Smith onderzocht het fragment. Vandaag presenteerde hij de resultaten van het onderzoek.

Van internet plukken
Smith zegt tegen The New York Times gefrustreerd te zijn dat hij zijn kostbare studiemateriaal tegenwoordig van internet moet plukken. Volgens hem gebeurt dat steeds vaker en komt daardoor belangrijk erfgoed dat eigenlijk door onderzoekers zou moeten worden bestudeerd, in gevaar.

Anne-Marie Luijendijk, hoogleraar religiestudies aan de Princeton Universiteit is ook verrast door de vondst van Smith, zegt ze tegen The New York Times. Ze is vooral geïntrigeerd door de onbekende tekst op de achterkant van het papyrus, die in hetzelfde handschrift is geschreven als de bijbeltekst. Misschien is het een bijbelvers dat we nog niet kenden. Of geeft het ons inzicht in hoe vroege christenen aantekeningen maakten tijdens het bestuderen van de schrift.

Verwant nieuws;

‘Christenen willen kerken open op koopzondag’

AD 05.11.2015 Kerken in de buurt van winkelcentra moeten op koopzondagen ook buiten de reguliere kerktijden open zijn. Dat vindt ruim driekwart van de christenen in ons land. In een onderzoek onder duizend christenen werd gevraagd welke rol de kerk moet spelen nu in steeds meer gemeenten winkels op zondag open zijn.

De meeste kerken sluiten op zondag hun deuren direct na de kerkdienst. Veel christenen zien liever dat de godshuizen worden opengesteld voor winkelend publiek. Meer dan de helft van de ondervraagden vindt het ‘een missionaire plicht van de kerk’ om shoppers te bereiken.

Tijdens de extra opening kan er plaats zijn voor een extra dienst, een korte vesper of een moment van stilte en bezinning. Zo komt wellicht publiek in de kerk dat er anders niet komt. Speciaal voor dit winkelend publiek zouden er speciale programma’s kunnen komen, zoals bijvoorbeeld gesprekken met leden van de kerk, een pastor of een voorganger.

Het onderzoek werd gedaan door het christelijk opinieblad De Nieuwe Koers in samenwerking met de Evangelische Omroep, het Nederlands Dagblad en het Reformatorisch Dagblad.

‘Christenen willen kerken open op koopzondag’

Trouw 05.11.2015 Ruim driekwart van de christenen in ons land vindt dat kerken op koopzondagen hun deuren moeten openen voor winkelend publiek. In een onderzoek onder duizend christenen werd gevraagd welke rol de kerk moet spelen nu steeds in meer gemeenten winkels op zondag open zijn.

De meeste kerken sluiten op zondag hun deuren direct na de kerkdienst. Veel christenen zien liever dat de godshuizen worden opengesteld voor winkelend publiek. Meer dan de helft van de ondervraagden vindt het ‘een missionaire plicht van de kerk’ om shoppers te bereiken.

Tijdens de extra opening kan er plaats zijn voor een extra dienst, een korte vesper of een moment van stilte en bezinning. Zo komt wellicht publiek in de kerk dat er anders niet komt.

Het onderzoek werd gedaan door het christelijk opinieblad De Nieuwe Koers in samenwerking met de Evangelische Omroep, het Nederlands Dagblad en het Reformatorisch Dagblad.

De kerk is veel te modern geworden

Trouw 29.10.2015  De neergang van de kerk vraagt niet om nieuwe pr-strategieën, maar om bezinning op de vraag wat de kerk eigenlijk is, zegt theoloog Erik Borgman. ‘Het gaat niet om efficiency, succes, uitstraling, bereik.’

Wij in Nederland zijn allemaal aangetast door het beleidsmakers-virus. Wij willen weten welk nut het dient, of het haalbaar is.

In de woonkamer van de Utrechtse woning van Erik Borgman hangt een bijzonder alarmlicht. Zijn huis behoort tot wat een stadsklooster was, gebouwd in de jaren vijftig van de vorige eeuw – relatief kort geleden. De paters die hier woonden, werden door dat alarmlicht gewaarschuwd als er in de aanpalende Dominicuskerk iemand was die ter biecht wilde gaan.

“Ik heb dat ding maar uitgeschakeld,” zegt Borgman. “Want het maakte nog een vreselijk geluid ook. En je hebt soms grappenmakers die de kerk bezoeken en het leuk vinden om op het knopje te drukken.”

Het is het verhaal van de rooms-katholieke kerk in een notedop: het klooster is geen klooster meer, de biechtlamp is uitgeschakeld, en de toekomst van de parochie staat op losse schroeven. Van de 326 parochies die het aartsbisdom Utrecht telde, zijn er nog maar 48 over, en kardinaal Eijk gaat ervan uit dat dat er in 2030 nog maar 20 zullen zijn. Borgman, hoogleraar theologie aan de universiteit van Tilburg, gaat deze neergang aan het hart en hij schreef er een boek over dat morgen verschijnt: ‘Waar blijft de kerk? Gedachten over opbouw in tijden van afbraak’.

De Protestantse Kerk is rijk. En nu?

Trouw 29.10.2015 Hun kerkbanken mogen dan steeds leger worden, de schatkisten van protestantse gemeenten zitten nog steeds behoorlijk vol. Alleen al in de noordelijke provincies heeft de Protestantse Kerk in Nederland 151,7 miljoen euro op rekeningen staan. Waaraan kunnen de gemeenten dat geld het beste uitgeven?

Renoveren kost geld. Dat is denk ik ook de reden dat gemeenten reserves opbouwen. aldus Godsdienstsocioloog Marten van der Meulen.

“Toen wij het onderzoek startten gingen we er welhaast automatisch van uit dat het op gebied van geld kommer en kwel zou zijn”, schrijftgodsdienstsocioloog Marten van der Meulen van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) in het woensdag gepubliceerde rapport ‘Krimpende middelen en toch vitaal’. “Maar we waren blij verrast over wat we vonden.”

Het idee dat PKN-kerken moeite moeten doen om het hoofd boven water te houden verdient bijstelling, meent hij. Die 151,7 miljoen euro is exclusief landerijen, pensioenfondsen en beleggingen.

Trek je de banktegoeden van Noord-Nederland door naar alle kerken in het land, dan kom je uit op een gezamenlijk saldo van 1 miljard euro. Trouw vroeg Van der Meulen en Peter de Lange van Vereniging Kerkrentmeesterlijk Beheer (VKB) wat gemeenten het beste met dat vermogen kunnen doen.

Verwant nieuws;

Protestantse Kerk heeft 1 miljard op de bank

Trouw 28.10.2015 De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) is veel rijker dan gedacht. Naar schatting staat er bij elkaar opgeteld bijna een 1 miljard euro op de bankrekeningen van alle plaatselijke kerken.

Er is meer ruimte om te investeren dan mensen op grond van allerlei sombere berichten misschien denken, aldus Marten van der Meulen, Protestantse Theologische Universiteit.

Het gaat hier om geld dat meteen te pinnen valt. Tel je gebouwen, landerijen, pensioenfondsen en beleggingen mee, dan valt dit bedrag nog veel hoger uit. Tot die verrassende conclusie komt socioloog Marten van der Meulen van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) in het rapport ‘Krimpende middelen en toch vitaal’.”Er is veel meer geld beschikbaar dan wij van tevoren gedacht hadden”, schrijft Van der Meulen.

Ingewikkelde structuur
Het geld in de kas van de kerk is nooit eerder op deze manier in kaart gebracht. De reden daarvoor is dat de Protestantse Kerk erg ingewikkeld in elkaar steekt, met verschillende bestuurslagen, colleges en kerken die plaatselijk grote autonomie hebben.

In zijn onderzoek bekeek Van der Meulen alleen de drie noordelijke provincies Friesland, Drenthe en Groningen. Op de bankrekeningen van de noordelijke protestantse kerken staat 151,7 miljoen euro. Ter vergelijking: Ajax had eind 2014 naar schatting 95 miljoen euro op de bank staan. Trek je de conclusies uit het onderzoek door naar de alle kerken in heel Nederland, dan beschikt de kerk over 1 miljard euro, zo denken kerkelijke financiële experts.

Verwant nieuws;

Nieuwe Badkapel winnaar jaarlijkse Haagse Monumentenprijs

RTVWEST 27.10.2015 De restauratie van de Nieuwe Badkapel aan de Nieuwe Parklaan op Scheveningen heeft de Haagse Monumentenprijs gewonnen. Wethouder Joris Wijsmuller (Haagse Stadspartij) van Cultuur heeft dinsdag de winnaar in de Grote Kerk bekendgemaakt.

De onderscheiding is een prijs voor de meest bijzondere restauratie van het jaar. De torens, het dak, het voegwerk van de muren en de twee grote rondboogvensters in de zijmuren hebben een opknapbeurt gekregen. Ook is het onderste gedeelte van de kerk vernieuwd. De restauratie van de kerk kostte twee miljoen euro.
Twee andere Haagse kerken waren eveneens in de race voor de jaarlijkse prijs. Het gaat om de American Protestant Church aan de Esther de Boer-van Rijklaan en de Heilige Paschalis Baylon bij de Wassenaarseweg. Ook deze kerken werden de afgelopen tijd grondig gerestaureerd.

Duizend stemmen
De afgelopen maand konden Hagenaars stemmen op het project dat volgens hun het meest geslaagd was. Ruim duizend stemmen werden uitgebracht. De Nieuwe Badkapel kreeg 46 procent van de stemmen. De Heilige Paschalis Baylon volgde met dertig procent, de American Protestant Church kreeg bijna een kwart van de stemmen.
Vorig jaar ging het Gemeentemuseum er met de prijs vandoor. In 2013 was de oude HBS in Den Haag de winnaar.

Meer over dit onderwerp:

Nieuwe Badkapel Haagse MonumentenprijsDen Haag

Nieuwe Badkapel wint Haagse Monumenten prijs

Den HaagFM 27.10.2015 De restauratie van de Nieuwe Badkapel aan de Nieuwe Parklaan heeft de Monumentenprijs Den Haag gewonnen. Wethouder Joris Wijsmuller van Cultuur maakte dinsdag de winnaar bekend.

Dit jaar was het een strijd tussen drie kerken: de American Protestant Church aan de Esther de Boer-van Rijklaan, de Heilige Paschalis Baylon aan de Wassenaarseweg en de Nieuwe Badkapel aan de Nieuwe Parklaan. Hagenaars konden stemmen op hun voorkeur. Daarbij kreeg de Nieuwe Badkapel bijna de helft van alle stemmen.

In de Nieuwe Badkapel kregen de torens, het dak, het voegwerk van de muren en de twee grote rondboogvensters in de zijmuren een opknapbeurt. Ook is het onderste gedeelte van de kerk vernieuwd. De restauratie kostte twee miljoen euro. …lees meer

Haagse buurt in verzet tegen sloop van decennia oude Bethelkerk

RTVWEST 25.10.2015 Fel protest in de Haagse Componistenbuurt: de Bethelkerk aan de Händellaan staat op de nominatie om gesloopt te worden. De protestantse gemeente wil de kerk afstoten, omdat er te weinig gebruik wordt gemaakt van het pand. Na de sloop zouden er huurwoningen op de plek van de kerk moeten komen. Maar als het aan de buurt ligt gaat dat niet gebeuren.

Handtekeningenacties, posters voor de ramen en een website gewijd aan het behoud van de in 1938 gebouwde Bethelkerk. De buurt heeft er in ieder geval werk van gemaakt. ‘Dit uitzicht wil ik niet kwijtraken aan een paar flats met huurwoningen,’ zegt buurtbewoner Masha Gibbs vanaf haar dakterras naast de kerk. ‘Het gebouw is schitterend, echt prachtig. Als de kerk zou verdwijnen zou ik niet alleen dit uitzicht missen, maar raken de mensen die er nu nog in het weekend hun diensten houden hun kerk kwijt.’

Daarmee doelt Gibbs op een groep Afrikaanse kerkgangers die ieder weekend hun diensten in een bijgebouwtje van de kerk houden. ‘Dit pand moet blijven bestaan,’ zegt Merdielle Nangu, dochter van de pastoor. ‘Het is een schitterend monument in deze wijk. En stel dat het verdwijnt… Waar kunnen mensen met hun problemen nog naar toe? Naar die 40 appartementen? Ik denk het niet.’

Inspraak

Begin november staat de sloop van de kerk op de agenda in de Haagse gemeenteraad. De verwachting is dat buurtbewoners dan zullen inspreken.
Meer over dit onderwerp:

Bethelkerk Den Haag Componistenbuurt Sloop Kerkgebouw Monument

Buurtbewoners tegen geplande sloop Bethelkerk

Den HaagFM 25.10.2015 Fel protest in de Componistenbuurt: de Bethelkerk aan de Händellaan staat op de nominatie om gesloopt te worden. De protestantse gemeente wil de kerk afstoten, omdat er te weinig gebruik van wordt gemaakt. Na de sloop zouden er huurwoningen op de plek van de kerk moeten komen.

Met handtekeningenacties, posters voor de ramen en een website gewijd aan het behoud van de in 1938 gebouwde Bethelkerk, laten de buurtbewoners zien tegen de plannen te zijn. “Dit uitzicht wil ik niet kwijtraken aan een paar flats met huurwoningen”, zegt buurtbewoner Masha Gibbs. “Het gebouw is schitterend, echt prachtig. Als de kerk zou verdwijnen zou ik niet alleen dit uitzicht missen, maar raken de mensen die er nu nog in het weekend hun diensten houden hun kerk kwijt.”

Daarmee doelt Gibbs op een groep Afrikaanse kerkgangers die ieder weekend hun diensten in een bijgebouw van de kerk houden. “Dit pand moet blijven bestaan”, zegt Merdielle Nangu, de dochter van de pastoor. “Het is een schitterend monument in deze wijk. Waar kunnen mensen anders met hun problemen naar toe? Naar die veertig appartementen? Ik denk het niet.” Begin november staat de sloop van de kerk op de agenda van de Haagse gemeenteraad. …lees meer

In Nederland staan nogal wat kerkgebouwen leeg. Een aantal daarvan is geschikt om vluchtelingen tijdelijk op te vangen. Daarom wil  o.a. de Protestantse Kerk Nederland (PKN) met staatssecretaris Klaas Dijkhoff van Veiligheid en Justitie praten over het huisvestingsprobleem voor asielzoekers. Meer nieuws over leegstaande kerk vluchteling

400 jaar oude kerk duikt op in Mexicaans stuwmeer

Trouw 19.10.2015 Voor de vissers op het Mexicaanse stuwmeer van Quechula moet het een vreemd gezicht zijn. Het waterpeil is er zo ver gezakt, dat een kerk uit de zestiende eeuw tevoorschijn is gekomen.

Het is de tweede keer dat het vierhonderd jaar oude gebouw te zien is. De laatste keer dat het water zo laag stond was in 2002, toen bezoekers zelfs konden rondlopen op de vloer van het heiligdom.

Zo laag staat het water nu niet, maar liefhebbers kunnen zich wel in een vissersbootje laten rondvaren langs de overblijfselen van de kerk. Die verdween in 1966 onder water toen de nabijgelegen dam was voltooid en het gebied werd overstroomd.

Verwant nieuws;

Eeuwenoude Dorpskerk Nootdorp dreigt ten onder te gaan: inzamelingsactie gestart

RTVWEST 14.10.2015  Het is hét gezicht van Nootdorp: de eeuwenoude Dorpskerk. Het eeuwenoude kerkje heeft de tand des tijds al flink wat keren doorstaan, maar de toren – het oudste deel van de kerk – moet grondig gerenoveerd worden. En daar is behoorlijk wat geld voor nodig.

In brand gestoken door de Spanjaarden in de zestiende eeuw, deels opgeblazen door de ontploffing in het Delftse kruithuis honderd jaar later: het kerkje in het oude centrum van Nootdorp heeft al aardig wat doorstaan. Maar nu staat de kerk voor een volgende uitdaging, namelijk de grootschalige renovatie van de kerktoren.
‘De toren is een grote kostenpost’, zegt kerkelijk werker Rita van Herk. ‘We hebben 150.000 euro nodig om de voegen tussen de stenen te vervangen. Maar dat geld hebben we niet.’ Het probleem zit hem volgens Van Herk in het feit dat de voegen te strak zijn gemetseld. ‘Het is niet goed voor de stenen en als we er niets aan doen, maakt de kerk zichzelf kapot.’
Steentje bijdragen
De kerk heeft diverse acties op touw gezet om 100.000 euro in te zamelen, want, 50.000 euro krijgt de kerk als subsidie. ‘We zijn een rijksmonument, dus een deel van de kosten wordt vergoed door de overheid, maar niet alles.’ En dus is er op 7 november aanstaande een bazaar bij de kerk om een deel van het geld bij elkaar te zamelen.

Ook heeft de kerk de actie ‘Draag je steentje bij!’, met deze actie kunnen mensen voor twee euro een steentje in de toren adopteren.

LEES OOK: West Safari: De renovatie van de Witte Kerk in Katwijk

LEES OOK: Nieuwe Kerk Delft haalt eerste miljoen binnen voor renovatie, nog twee miljoen nodig

Meer over dit onderwerp: Dorpskerk Renovatie Nootdorp BazaarInzamelingsactie

Dominees in actie voor ‘vernieuwde kerk’

Trouw 12.10.2015 Vier jonge protestantse predikanten vinden dat hun kerk drastisch moet veranderen. Ze beginnen vandaag een handtekeningenactie, als duwtje in de rug. ‘Het is nu of nooit.’

De gemeenschap van Christus is natuurlijk niet alleen iets van zondagochtend om 10 uur. Dat lijkt het soms wel geworden.

Arjan Plaisier: Einde van de ‘volkskerk’
De Protestantse Kerk in Nederland zal noodgedwongen ophouden een ‘volkskerk’ te zijn, zei scriba (landelijk secretaris) Arjan Plaisier onlangs in Trouw. Kerkleden moeten accepteren dat er ‘witte plekken’ komen waar geen kerk meer is. Ook moeten de huidige hiërarchie en de vergadercultuur volgens hem op de schop. Daarnaast pleitte Plaisier ervoor om met ‘een nieuwe onbevangenheid en vrijmoedigheid’ over het geloof te spreken en voorziet hij verregaande samenwerking met andere christenen. De generale synode, de landelijke vergadering met afvaardigingen uit plaatselijke kerken, praat volgende maand in Lunteren over de toekomst.

Is dat eigenlijk wel leuk, werken in een kerk die almaar krimpt? Absoluut, er is bijna niets dat leuker is! Zo, dat is een keer gezegd. Predikant Marleen Blootens kijkt triomfantelijk naar haar collega’s Jantine van Iersel en Jasper van Schaik. “Wij weten niet anders of de kerk is klein. Als je dat als uitgangspunt neemt, heb je niets te verliezen”, zegt Blootens, die predikant is in Amsterdam.

Blootens (33), Van Iersel (29) en Van Schaik (36) zijn drie jonge predikanten in de Protestantse Kerk in Nederland. Ze vertellen hun verhaal in de pastorie van Van Schaik, in het Zuid-Hollandse Woubrugge. Samen met nog een vierde, Thejon Bos uit Twijzelerheide (Friesland) die niet aanwezig is, beginnen ze vandaag een handtekeningenactie.

Van Schaik: “We weten: onze kerk gaat terug naar de basis, naar hoe het allemaal begon.” Hij leunt achterover. “Echt een opluchting om dat te erkennen.”

In een tekst, die onder dit artikel staat, lichten de drie predikanten hun standpunt toe. Op de website www.kerk2025.nl is hun oproep te ondertekenen. “Het is nu of nooit”, zegt Van Schaik in zijn pastorie in het Zuid-Hollandse Woubrugge over de voorgenomen veranderingen. De andere twee knikken.

Verwant nieuws;

‘Kerk moet drastisch veranderen’

Telegraaf 12.10.2015 Vier jonge dominees beginnen maandag een handtekeningenactie omdat ze vinden dat de Protestantse Kerk drastisch moet veranderen. Ze vrezen dat de kerk anders op de ondergang afgaat.

Volgens de dominees moet er minder worden vergaderd, moet er minder nadruk komen op traditionele vieringen en moet de kerk minder naar binnen gekeerd zijn. “Ik werk in een kerk die al voorbij is, denk ik soms”, zegt predikante Jantine van Iersel maandag in Trouw. Ze is een van de initiatiefnemers van de actie. “De vorm is voor velen betekenisloos geworden. Als iemand zomaar binnen zou komen, zou die niet begrijpen wat we doen.”

De dominees willen met de handtekeningenactie de generale synode, de landelijke vergadering van plaatselijke kerken, doordringen van de ernst van de situatie. De synode praat volgende maand over de vraag hoe het verder moet met de protestantse traditie.

Protestantse kerk lijkt na vijf eeuwen klaar voor bisschoppen

Trouw 07.10.2015 Arjan Plaisier gebruikt de term behoedzaam. Hij spreekt van een ‘pastor pastorum’. Maar in de wandelgangen weet iedereen wat de secretaris van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) daarmee bedoelt: een bisschop. Die gaat er hoogstwaarschijnlijk – vijfhonderd jaar na het begin van de Reformatie – alsnog komen.

De Protestantse Kerk in Nederland staat vanwege de ontkerkelijking aan de vooravond van grote veranderingen, kondigde scriba (secretaris) Plaisier vorige week aan in Trouw. De PKN zal noodgedwongen ophouden een volkskerk te zijn en moet minder vasthouden aan haar huidige hiërarchie en structuren.

Wat er precies moet veranderen, dat laten Plaisier en het kerkbestuur in een vorige week gepresenteerd rapport nog even over aan de verbeelding. Eén plan hebben ze wel al uit de doeken gedaan: er moeten figuren worden aangesteld met een ‘herderlijke opdracht’. “Hij of zij is pastor pastorum”, schrijft de kerk in het rapport. “Belangrijke aandachtspunten zijn de opbouw van het kerkelijk leven en de missionaire presentie van de kerk in de regio.”

Er is in de kerk behoefte aan mensen die met gezag, samenbindend en vol levenswijsheid een centrale plek innemen”, zegt Piet Vergunst van de Gereformeerde Bond woensdag in het Nederlands Dagblad. De Bond is de behoudende tak van het kerkverband.

‘Reformatoren hadden niets tegen bisschoppen’
Toch is er met de bisschop theologisch niets mis, zei promovendus Hans Kronenburg in 2003 in Trouw. Hij pleitte er in zijn proefschrift voor om in de protestantse kerken één bisschop aan te stellen.

Verwant nieuws;

Christendom in De Nieuwe Kerk

Telegraaf 01.10.2015 De geboorte van het christendom, een van de grootste religies ter wereld, staat de komende maanden centraal in De Nieuwe Kerk in Amsterdam. De kerk toont met ruim tachtig sculpturen, schilderijen, geschriften, fragmenten van sarcofagen (marmeren doodskisten) en andere objecten hoe een ooit “radicale en kleine geloofsgemeenschap” uitgroeide tot een mondiale godsdienst.

De tentoonstelling laat zien hoe Constantijn de Grote (circa 280-337) zich in Rome uitsprak voor het christendom, waardoor de religie een doorbraak beleefde. In zijn opdracht kregen christenen binnen enkele jaren monumentale kerkgebouwen. “Het christendom werd voor het eerst omarmd door een Romeinse keizer”, zegt hoofd tentoonstellingen Marlies Kleiterp. “Tot die tijd kende het christendom vele ups en downs en werd het onder de Romeinen niet overal geaccepteerd.”

Van Constantijn zelf verrezen kolossale keizerbeelden. Een reusachtige marmeren hand, die ooit deel uitmaakte van zo’n beeld, is nu te zien in De Nieuwe Kerk. De 161 centimeter hoge hand uit het jaar 315 is een van de kunstschatten die is uitgeleend door toonaangevende musea in Italië, waaronder de Vaticaanse Musea, de Capitolijnse Musea en het Nationaal Romeins Museum.

‘De Protestantse Kerk mag best wat creatiever’

Trouw 01.10.2015 De Protestantse Kerk Nederland (PKN) staat voor ‘drastische veranderingen’, zei scriba (secretaris) Arjan Plaisier vanochtend in Trouw. De kerk wordt volgens hem uitgedaagd tot ‘een nieuwe onbevangenheid en vrijmoedigheid’ als het gaat om het geloof. Hoe reageren kenners?

Ik heb er een hard hoofd in of de kloof tussen de kerk en de rest van de maatschappij overbrugd kan worden, aldus Hijme Stoffels.

Godsdienstsocioloog aan de Vrije Universiteit in Amsterdam 

“Het lijkt wel alsof na vele decennia de sociologische realiteitszin is doorgebroken in de kerk. Mijn voorganger aan de VU, Gerard Dekker, riep al in de jaren zeventig en tachtig dat het minder werd. Hij werd weggehoond door de toenmalige kerkleiding. Ik heb het zelf ook meegemaakt. Bij een debat noemde de voorganger van Arjan Plaisier het sociologische somberpraat. In dat perspectief kun je Arjan Plaisier moedig noemen

Lees ook: Arjan Plaisier: voortdurende fusies zijn niet vol te houden – 01/10/15

‘Ingrepen PKN nodig’

Telegraaf 01.10.2015 Kerkleden zullen moeten accepteren dat de Protestantse Kerk niet langer in elk dorp en in elke stadswijk aanwezig is. De daling van het ledental gaat zo snel, dat drastische veranderingen nodig zijn. Dat zegt scriba Arjan Plaisier donderdag in Trouw.

De manier waarop de kerk is vormgegeven past niet meer bij deze tijd. Het is voor het eerst dat een protestantse kerkleider zo scherp verwoordt hoe de kerk ervoor staat. Hij wil af van de vele vergaderingen, pleit voor de invoering van een soort protestantse bisschop en wil verregaande samenwerking met andere christenen.

‘Ingrijpen nodig door rappe daling ledental Protestantse Kerk’›

NRC 01.10.2015  Leden van de Protestantse Kerk in Nederland moeten accepteren dat niet in elk dorp of in elke stadswijk meer een kerk zal zijn. De daling van het ledental gaat in zo’n hoog tempo dat ingrijpende maatregelen nodig zijn, zegt de landelijk secretaris van de kerk Arjan Plaisier in Trouw. Het aantal leden van de kerk is de afgelopen jaren met zo’n zestigduizend per jaar teruggelopen, naar een krappe twee miljoen in 2015.

De manier waarop de kerk is ingericht past niet meer bij deze tijd, vindt Plaisier. Zo wil hij af van de tijdrovende vergadercultuur en de naar binnen gekeerde blik. Aan de traditionele diensten mag ook wat veranderen. Volgens Trouw is het voor het eerst dat een kerkleider zo expliciet is over hoe het gesteld is met de kerk.

Lees meer

2008 Koninklijke onderscheiding voor Plaisier ›

23 FEB Protestantse Kerk proeft de eigen nieren

2008 ‘Het midden heeft het laten afweten’

2007 ‘Randkerkelijken bieden nieuwe kijk op kerk’ › –

2011 Vind God op Twitter

Arjan Plaisier: voortdurende fusies zijn niet vol te houden

Trouw 01.10.2015 Niet langer zal de Protestantse Kerk in elk dorp en in elke stadswijk aanwezig zijn. Kerkleden moeten accepteren dat er ‘witte plekken’ op de kaart van Nederland ontstaan waar geen kerk meer is. De Protestantse Kerk in Nederland telt nu weliswaar nog zo’n twee miljoen leden, maar de daling van het ledental gaat zo snel, dat drastische veranderingen nodig zijn, zegt scriba (landelijk secretaris) Arjan Plaisier vandaag in Trouw.

Ik vind onze eredienst soms wel erg voor ingewijden. Voor een buitenstaander is het alsof je naar een Chinees schouwspel zit te kijken, aldus Arjan Plaisier.

Momenteel fuseren kerkelijke gemeenten als het niet langer gaat. “Dat is niet vol te houden. Het is enorm belastend”, zegt Plaisier. Hij is als hoogste functionaris het gezicht van het grootste protestantse kerkgenootschap van Nederland. Plaisier zet zijn visie op de toekomst van de kerk uiteen in een nota die vandaag verschijnt.

Verwant nieuws;

Al 1.200 kruisen verwijderd van Chinese kerken

VK 29.07.2015 Dankzij een campagne van de communistische partij zijn in China bij 1.200 christelijke kerken de kruisen van de daken verwijderd. De officiële motivering voor de actie, zoals beschreven in de staatskrant Global Times, is dat het veiliger en mooier zou zijn.

Op de kerkgebouwen pronkten voorheen heldere rode kruisen. Volgens de autoriteiten zijn de medewerkers van de kerken ‘zeer coöperatief’ bij het verwijderen ervan. Mensenrechtenactivisten beschuldigen die autoriteiten ervan de snelle groei van de christelijke kerken te vertragen. China telt ongeveer 100 miljoen christenen. De communistische partij telt 88 miljoen leden.

Volgens de Britse krant The Guardian heerst er onder de protestanten en katholieken in China boosheid over het verwijderen van het christelijke symbool. Vorige week ging een groep geestelijken, onder wie een 89-jarige bisschop, de straat op. Een van de hen zei dat de actie van de partij deed denken aan de periode van de Culturele Revolutie. In een open brief hebben zij hun beklag gedaan.

In de oosterse provincie Zhejiang zijn monniken ingezet door de overheid om christenen te ‘provoceren’, meldde Radio Free Asia maandag. Dit gebeurde door wierook te branden en boeddhistische geschriften te declameren.

Jigme Ugen @JigmeUgen

APPALLING: Chinese authorities demolish a Church Cross in Zhejiang, #China’s as faithfuls mourn & pray #christian

8:25 AM – 28 Jul 2015

民生观察 @minshengguancha

杭州再现拆除基督教堂十字架行动 十字架被抢走 http://msguancha.com/a/lanmu4/2015/0630/12714.html …

Kruisen van Chinese kerken

Telegraaf 29.07.2015 Door een campagne van de communistische partij zijn in China bij 1200 christelijke kerken de kruisen van de daken verwijderd. De officiële motivering voor de actie zoals die in de staatskrant Global Times staat: het is veiliger en het staat mooier.

Op de kerkgebouwen pronkten voorheen heldere rode kruisen. Volgens de autoriteiten zijn de medewerkers van de kerken zeer coöperatief bij het verwijderen daarvan. Mensenrechtenactivisten beschuldigen die autoriteiten er echter van de actie te voeren om de groei van de christelijke kerken te vertragen. China telt ongeveer 100 miljoen christenen. De communistische partij telt 88 miljoen leden.

Volgens de Britse krant The Guardian heerst er onder de protestanten en katholieken in China boosheid over het verwijderen van het christelijke symbool. Vorige week ging een groep geestelijken, onder wie een 89-jarige bisschop, de straat op. Een van de geestelijken zei dat de actie van de partij deed denken aan de periode van de Culturele Revolutie. Door middel van een open brief hebben zij hun grieven verwoord.

China verwijdert kruisen van kerken

Trouw 29.07.2015 Door een campagne van de Communistische Partij zijn in China inmiddels bij 1200 christelijke kerken de kruisen van de daken verwijderd. De officiële motivering voor de actie zoals die in de staatskrant Global Times staat: het is veiliger en het staat mooier.

Sinds begin 2014 zijn er honderden kerken ontdaan van hun kruis, wat soms resulteerde in felle botsingen met gemeenteleden.

Volgens bestuurders zijn de kruisen in strijd met bepaalde bouwreglementen, maar critici stellen dat de snelle opmars van christendom in China de Communistische Partij op de zenuwen werkt. “De autoriteiten maken zich erg druk om dit religieuze symbool”, zei Zgen Legua, een Chinese pastoor uit Zhejiang die inmiddels in de VS woont, in mei tegen persbureau AP. “Ze willen geen prominent vertoon van het christendom in de publieke ruimte.”

Groei christelijke kerken vertragen
Ook mensenrechtenactivisten beschuldigen die autoriteiten er echter van de actie te voeren om de groei van de christelijke kerken te vertragen. China telt ongeveer 100 miljoen christenen. De communistische partij telt 88 miljoen leden.

Volgens de Britse krant The Guardian heerst er onder de protestanten en katholieken in China boosheid over het verwijderen van het christelijke symbool. Vorige week ging een groep geestelijken, onder wie een 89-jarige bisschop, de straat op. Een van de geestelijken zei dat de actie van de partij deed denken aan de periode van de Culturele Revolutie. In een open brief hebben zij hun grieven verwoord.

Verwant nieuws

Chinese christenen laten zich de mond niet snoeren

Trouw 21.07.2015 Het christendom in China groeit enorm. Dat is zeer tegen de zin van de overheid: die probeert de kerken op allerlei manieren te dwarsbomen. Maar dat lijkt de mondigheid van de Chinese christenen alleen maar te stimuleren.

Een nieuwe campagne tegen ‘illegale bouwwerken’ resulteerde in honderden verwijderde kruizen. In Wenzhou werden een aantal kerken zelfs gesloopt

Als je het metrostation uitloopt is het niet te missen: een groot geel kruis doemt op tussen de grijze kantoorgebouwen. Het symbool is even uitgesproken als de kerk waar het op staat. De protestantse Chong-Yi kerk, de grootste gemeente van de stad Hangzhou, voerde de afgelopen maanden openlijk actie tegen een overheidscampagne om christelijke kruizen weg te halen of onopvallender te maken in het stadsbeeld. De campagne lijkt deel van een breder offensief om de snelle groei van het ‘Westerse’ christendom in China in te dammen. Maar hebben de maatregelen het gewenste effect?

Haagse Valkenboskerk en Bethelkerk gaan tegen de vlakte voor appartementen

RTVWEST 13.07.2015 De Valkenboskerk op de hoek van de Loosduinsekade en de Zuiderparklaan in Den Haag gaat waarschijnlijk tegen de vlakte. Het gebouw is niet meer in gebruik als kerk en er zijn ook geen gegadigden om het pand te kopen. De verwachting is ook niet dat er zich kopers gaan melden.

Volgens de Haagse wethouder Joris Wijsmuller (Haagse Stadspartij, bouwen en wonen) is de kans groot dat de Westlandse woningbouwcorporatie Arcade op deze plek tussen de vijftig en zestig huurwoningen gaat bouwen. In een brief aan de Haagse gemeenteraad schrijft hij dat de corporatie ‘in principe is geïnteresseerd’.

Het besluit om geen diensten meer te houden in de Valkenboskerk zorgde een paar jaar geleden al voor onrust binnen de Haagse protestantse kerken, omdat het gebouw niet lang daarvoor nog voor tonnen was verbouwd. Nu valt hij ook nog eens ten prooi aan de slopershamer, denkt Wijsmuller. Het gebouw is geen monument, dus er is geen beletsel om de kerk te slopen. Lees verder

gerelateerde artikelen;

Haagse kerken tegen de vlakte

Den HaagFM 13.07.2015 De Valkenboskerk en de Bethelkerk worden gesloopt. De gebouwen zijn niet meer in gebruik als kerk en er zijn ook geen gegadigden om het pand te kopen. De verwachting is ook niet dat zich nog kopers zullen melden. Op de plek van de kerken komt woningbouw.

De twee protestantse kerken zijn al geruime tijd niet meer in gebruik. De Valkenboskerk (kleine foto) staat op de hoek van de Zuiderparklaan en de Loosduinsekade. De Bethelkerk is gevestigd aan de Händellaan. Wethouder Joris Wijsmuller van Stadsontwikkeling zal een sloopvergunning afgeven, zodra de bouwplannen definitief zijn.

Vier andere protestantse kerken worden gered. Het gaat om de Kruispuntkerk aan de Diamant­horst, de Thomaskerk aan de Harmelenstraat, de Vredeskapel aan de Malakkastraat en de Ontmoetingskerk aan de Aaltje Noordewierstraat. In deze kerken komen nieuwe geloofsgemeenschappen of wordt naar een andere nieuwe bestemming gezocht. …lees meer

Twee Haagse kerken tegen de vlakte

AD 13.07.2015 De Valkenboskerk en de Bethelkerk in Den Haag moeten plaatsmaken voor woningbouw. De protestantse gebedshuizen zijn niet meer in gebruik.

Sloop volgt pas als de bouwplannen definitief zijn. Behoud van de kerkgebouwen heeft normaal gesproken de voorkeur, mits ze hergebruikt kunnen worden, meldt wethouder stadsontwikkeling Joris Wijsmuller (Haagse Stadspartij) in een brief aan de gemeenteraad.

Voor de Valkenboskerk (hoek Zuiderparklaan/Loosduinsekade) en de Bethelkerk (Händellaan) is behoud geen optie, meent de wethouder na overleg met de Protestantse Gemeente in Den Haag. Er is interesse bij ontwikkelaars. Op de plek van de Valkenboskerk zouden vijftig tot zestig (sociale huur)woningen kunnen komen.

Vier andere protestantse kerken wordt de sloopkogel wel bespaard. De Kruispuntkerk aan de Diamant­horst is verkocht aan een Afrikaanse internationale geloofsgemeenschap, de Thomaskerk aan de Harmelenstraat wordt wellicht ook verkocht aan een ander kerkgenootschap. De  Vredeskapel (Malakkastraat) staat leeg, maar is beschermd vanwege de rijksmonumentenstatus. Het stadsbestuur neemt nog twee jaar extra de tijd om een geschikte nieuwe invulling te vinden voor de Ontmoetingskerk aan de Aaltje Noordewierstraat. Het beeldbepalende gebouw is een potentieel gemeentelijk monument.

Hoe katholiek is Polen? Nou, heel erg, blijkt uit deze kaart

NRC 20.06.2015 Polen is zo katholiek, dat je geen wegen of steden meer kunt onderscheiden als je alle kerken naast elkaar op een kaart zet. De Poolse website die deze kaart maakte, heeft nu de gegevens van 7000 kerken verwerkt, maar is nog niet klaar. Voor 3000 andere locaties moeten de gps-gegevens nog worden gevonden, lieten ze weten website Quartz.

De kaart is gemaakt door colaska.pl, een site die prijzen van kerkdiensten, zoals huwelijken en uitvaartdiensten, vergelijkt. Ze kwamen onder meer aan alle gegevens kwamen doorcrowd-sourcing.

In Nederland staan volgens een inventarisatie overigens ook 7000 kerken, waarvan de katholieke en protestantse kerken er in totaal nog ongeveer 4000 in gebruik hebben. Daarvan zijn er 1700 rooms-katholiek, zou blijken uit cijfers van de organisatie Kerkbalans.

Volgens Pew Research Center telde Polen in 2010 ruim 35,3 miljoen katholieken. Dat is veel, maar in absolute aantallen stukken minder dan Brazilië (126,7 miljoen katholieken) of Mexico (96,4 miljoen). Hoe katholiek Polen is, valt vooral op als je kijkt naar het aandeel van de bevolking dat zich zo noemt: 92,2 procent. Polen is misschien wel het meest homogene land van Europa, schreef NRC-journalist Stéphane Alonso bij zijn afscheid als correspondent in Polen. “Vrijwel iedereen daar is blank en katholiek, buitenlanders vallen op door afwezigheid”.

Overigens is er ook in Polen sprake van een gestage ontkerkelijking. 87 procent van de bevolking is gedoopt katholiek, maar het percentage praktiserende gelovigen daalt. In de negentiende eeuw gold de katholieke kerk nog als bindmiddel voor een Poolse natie die verdeeld was over Russisch, Duits en Oostenrijks grondgebied, schreef huidig correspondent Centraal- en Oost-Europa Roeland Termote vorig jaar. Later werd ze een bolwerk van anti-communistisch verzet. Termote:

Op de laatste peilingsdag van de Poolse kerk in 2012 zat 40 percent van de katholieken in de zondagsmis. In 2000 was dat nog 47, in 1982 nog 57 procent.

Het aantal kerkgangers daalt.

De meeste Nederlanders (24 procent) ziet zich als Rooms-katholiek, 5,7 procent rekent zich tot de Protestantse kerk en 6,7 procent is hervormd. Uit de CBS-cijfers blijkt verder dat 4,9 procent van de Nederlanders moslim is. Het jodendom is met 0,1 procent het kleinst.

Behalve dat steeds minder Nederlanders geloven, blijft ook het aantal kerkgangers dalen. Van de volwassenen gaat 16 procent regelmatig, minimaal één keer per maand, naar een religieuze dienst. Dat was in 2010 nog 18 procent.

Vooral allochtonen en ouderen in Nederland zijn religieus

NU 13.05.2015 Steeds minder Nederlanders zijn godsdienstig. De helft noemt zich nog religieus, de andere helft gelooft niet meer of heeft nooit geloofd. Alleen onder niet-westerse allochtonen en ouderen speelt het geloof een grote rol.

Dat blijkt uit een onderzoek dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag naar buiten heeft gebracht.

Bijna een kwart van de Nederlanders is katholiek, een op de zes is protestants. Bijna 5 procent van de Nederlanders is moslim. De overige 5,7 procent zijn joods, hindoeïstisch, boeddhistisch of iets anders.

Van de 75-plussers is driekwart gelovig. Twee op de drie mensen tussen 65 en 75 jaar geloven. Van de jonge volwassenen is dat 40 procent.

Gerelateerde artikelen;

Allochtonen en ouderen gelovig

Telegraaf 13.05.2015 Steeds minder Nederlanders zijn godsdienstig. De helft noemt zich nog religieus, de andere helft gelooft niet meer of heeft nooit geloofd. Alleen onder niet-westerse allochtonen en ouderen speelt het geloof een grote rol.

Dat blijkt uit een onderzoek dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag naar buiten heeft gebracht. Bijna een kwart van de Nederlanders is katholiek, een op de zes is protestants. Bijna 5 procent van de Nederlanders is moslim. De overige 5,7 procent zijn joods, hindoeïstisch, boeddhistisch of iets anders.

Minder gelovigen, behalve onder niet-westerse allochtonen

Elsevier 13.05.2015 Het aantal gelovigen in Nederland blijft afnemen, behalve onder ouderen en niet-westerse allochtonen. In deze twee groepen is de meerderheid religieus en dat aantal blijft stabiel.

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat vorig jaar 51 procent van de volwassenen zichzelf als godsdienstig beschouwde. In 2010 was dat nog 55 procent.

Column;

Gerry van der List: Onverschillig Westen is grootste bedreiging voor gelovigen

Behalve dat steeds minder Nederlanders geloven, blijft ook het aantal kerkgangers dalen. Van de volwassenen gaat 16 procent regelmatig, minimaal één keer per maand, naar een religieuze dienst. Dat was in 2010 nog 18 procent.

Eerder bleek uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau dat hoewel steeds minder Nederlanders geloven, de christelijke jongeren die wel geloven steeds conservatiever worden.

Dominee houden, kerk weg

Telegraaf 23.04.2015 Als de kerk moet bezuinigen, behoudt 63 procent van de protestanten in Nederland liever hun dominee dan hun kerk. Als er geen kerkgebouw meer is, kunnen diensten ook in huiskamers worden gehouden.

Dat blijkt uit antwoorden op vragen in de enquête Kerk op weg naar 2025, die Protestantse Kerk Nederland (PKN) heeft laten houden. Ruim achttienduizend mensen deden mee aan de ondervraging. De resultaten zijn donderdagmiddag gepresenteerd tijdens de landelijke vergadering van de generale synode in Lunteren. PKN telt meer dan twee miljoen leden.

Kerkdienst moet anders, vinden leden Protestantse Kerk

Trouw 23.04.2015   De Protestantse Kerk in Nederland moet veranderen. De kerkdienst is aan vernieuwing toe, zowel in inhoud als in vorm. Lokale gemeenten moeten beter hun best doen om nieuwkomers te verwelkomen. En aan de sfeer in gemeenten valt ook wel wat te verbeteren. Die kan warmer, minder kil.

Dat zeggen 18 duizend kerkleden in een enquête die de kerk door het hele land verspreid heeft. Niet alle behoeften worden even breed gedeeld: ongeveer de helft van de geënquêteerden wil lokale verandering.

Meer over;

Meerderheid protestanten wil kerkdiensten vernieuwen

NRC 23.04.2015 Ruim de helft van de protestantse christenen zou graag vernieuwing zien in hun kerkgemeenschap. Dat blijkt uit een enquête onder 18.000 leden van de Protestantse Kerk, uitgevoerd door hoofdorgaan Protestantse Kerk Nederland (PKN).

37 procent van de niet- of nauwelijks praktiserende christenen geeft aan de diensten niet vernieuwend genoeg te vinden en daarom niet meer naar de kerk te gaan.

ENQUÊTE OM HERVORMINGSBEREIDHEID TE TOETSEN

De enquête werd gehouden om onder de eigen achterban te peilen of er bereidheid is de Protestantse Kerk toekomstbestendiger te maken. Meer dan de helft (57 procent) van de ondervraagden geeft aan daar open voor te staan. LEES VERDER

Lees meer;

23 FEB Protestantse Kerk proeft de eigen nieren

2004 PKN zet dissidente predikanten uit ambt

2006 Kerkdienst op industrieterrein Montfoort verboden ›

2006 Naakt aan de dijk

2006 Geen belastingaftrek predikant door leegloop kerk ›

Verder:

Islam

Zoekopdrachten gerelateerd aan ahmed deedat

ahmed deedat dutch

ahmed deedat arabic translation

ahmed deedat death

ahmed deedat boeken

ahmed deedat is de bijbel gods woord

ahmed deedat biografie

ahmed deedat mohammed in de bijbel

yusuf estes

Ahmed Deedat – Wikipedia

Ahmed Deedat – Wikipedia, the free encyclopedia

Biography · ‎Debates · ‎Writings and speeches · ‎Criticism

“Het Grote Debat” tussen Pastoor Jimmy Swaggart & Ahmed Deedat.

[PDF]Geschreven door Ahmed Deedat Vertaald door Rasheed Mulder

Schokkend, hier het bewijs dat Ahmad Deedat een leugenaar is …

Christian Responses to Ahmed Deedat – Answering Islam

Remembering the life of Sheikh Ahmed Deedat – Al Jazeera English

Ahmed Deedat – Peace TV

Ahmed Deedat • Islamic Lectures • Muslim Central

IPCI » Our Founder

Browse Debat Achmed Deedat  class=”l sb-l” v:shapes=”sbresult_0″>

Ontdekislam.nl | Forum • Jezus voor onze zonden gestorven? Achmed …

Achmed Deedat – Is the Bible true word of God on YOUZEEK.com

straatdawah – Achmed Deedat – The Quran Or The Bible Which Is …

Standaard Re: Ahmed Deedat………..wel of niet betrouwbaar …

Achmed Deedat NL sub deel 1 De Paus en de dialoog. – Widyom.Com

American Jewish Year Book, 1997

Continuity, Commitment, and Survival: Jewish Communities in the Diaspora

Holocaust Denial: The Politics of Perfidy

The Crucifixion of Jesus Christ Achmed Deedat Zakir Naik Shabir Ally …

Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende

Jonge moslims doen minder aan geloof dan ouders

Trouw 17.09.2016 Moslimjongeren in Nederland seculariseren. Geloof is voor hen minder belangrijk dan voor hun ouders. Ook brengen ze de islamitische regels en gebruiken minder in de praktijk. Van de meisjes wier moeder een hoofddoek draagt, doet ruim een derde dat zelf niet. En bijna een derde van de jongens gaat minder naar de moskee dan hun vader.

© Trouw. Bron: Van de Pol en Van Tubergen, Review of religious research.

Wel gaat de secularisatie bij moslimjongeren langzamer dan bij christelijke jongeren. Dit blijkt uit het eerste grootschalige onderzoek naar de geloofsbeleving van moslimjongeren, uitgevoerd door sociologen van de Universiteit Utrecht. Vanaf 2010 volgen ze 5000 Nederlandse scholieren, toen 14- en 15-jarigen, in hun ontwikkeling. Aan die groep zijn extra jongeren van Turkse en Marokkaanse komaf toegevoegd om de gegevens representatief te maken voor de islamitische gemeenschap. Inmiddels zijn de jongeren zo’n 20 jaar oud. Hun ouders deden ook mee aan het onderzoek.

Al komt de secularisatie op gang, religie blijft belangrijk voor een groot deel van de moslimjongeren. Voor driekwart van hen is geloof minstens zo belangrijk als voor hun ouders. “Deze identificatie als moslim blijft sterk onder jongeren, maar het navolgen van religieuze voorschriften neemt af”, zegt hoogleraar sociologie Frank van Tubergen, die het onderzoek uitvoerde. Later dit jaar verschijnt een boek van zijn hand met de resultaten. “Het lijkt erop dat religie voor moslimjongeren meer en meer een privézaak wordt. Ze laten vooral de aspecten van het geloof die je publiek toont achterwege.”

Diversiteit
In Engeland en Duitsland, waar tegelijkertijd dezelfde studie is gedaan, doet zich een vergelijkbaar patroon voor. Moslimjongeren worden dus beïnvloed door het overwegend seculiere land waarin ze wonen, legt Van Tubergen uit. “Maar bij jongeren zonder migrantenachtergrond gaat de secularisatie nog sneller. Zij groeien voornamelijk op in een seculier gezin.”

Nederlandse jongeren met religieuze ouders, voor het overgrote merendeel zijn dat christenen, verliezen vaak hun geloof. Voor meer dan de helft van deze jongeren is het geloof minder belangrijk dan voor hun ouders. Onder moslimjongeren is dat ruim een kwart. Het verschil met de Turkse en Marokkaanse jongeren wordt dus groter.

Tegen de stroom in is er een kleinere groep moslimjongeren, van 17 procent, voor wie het geloof juist nog belangrijker is dan het voor hun ouders is. Van Tubergen: “Gemiddeld genomen zien we dus secularisatie onder moslimjongeren. Maar tegelijkertijd nemen de verschillen in religiositeit binnen deze groep toe. De oudere generatie is sterk gelovig, de jongere generatie gemiddeld wat minder, maar met meer diversiteit.”

Download hier de tabellen uit het onderzoek van Frank van Tubergen
Open Word-document (.docx)(113,4 kB)

Vaker varkensvlees
Een aansluitend onderzoek onder Turkse en Marokkaanse moslimjongeren in Nederland laat zien in hoeverre zij de islamitische regels en gebruiken navolgen. Wat blijkt? Ze doen op alle punten minder aan geloofsregels dan hun ouders.

Moslimjongeren drinken gemiddeld vaker alcohol dan hun ouders, vasten minder met ramadan, en eten vaker varkensvlees. 30 procent van de jongens gaat minder naar de moskee dan hun vader. 35 procent van de meisjes wier moeder een hoofddoek draagt, doet dat zelf niet. Omgekeerd draagt maar 2 procent van de meisjes een hoofddoek als hun moeder dat niet doet. En een kwart van de jongeren leest minder in de Koran.

DOSSIER  Religie  Lees het volledige dossier »

Verwant nieuws;

Meer over; Religie Islam

Hoe oud kan de Koran zijn?

Trouw 26.07.2015 Een stokoud koranhandschrift dat misschien zelfs dateert van voor de veronderstelde geboortedatum van de profeet Mohammed, dat is niet mis. Bij de spectaculaire ontdekking van de Universiteit van Birmingham speelt op de achtergrond een heftig debat van geleerden over de ontstaansgeschiedenis van de islam en de Koran. In het uiterste geval zou het zelfs zijn opgetekend vóór het veronderstelde geboortejaar van Mohammed

Het fragment, via de koolstofmethode (C-14-methode) gedateerd tussen de jaren 568 en 645, zal in dat debat een rol gaan spelen. Twee visies botsen met elkaar, die van de orthodoxe islam en die van ‘revisionistische’ islamologen die bij de orthodoxe visie vraagtekens plaatsen.

De meeste revisionistische geleerden hebben een westerse achtergrond. Maar ook in de moslimwereld leeft hier en daar belangstelling voor hun ideeën en moslims hebben bijdragen geleverd aan de nieuwe visies. Anderzijds ondersteunen lang niet alle westerse islamologen de alternatieve theorieën, velen onderschrijven in grote lijnen de opvattingen van de islamitische orthodoxie.

Verwant nieuws;

‘Oudste koran ter wereld’ ontdekt in Birmingham

NU 23.07.2015 Fragmenten van een van de oudste korans ter wereld zijn ontdekt door de universiteit van Birmingham.

Met C-14 datering werd vastgesteld dat het manuscript tenminste 1.370 jaar oud is, waarmee het een van de oudst bekende kopieën is.

Dat schrijft de BBC.

De pagina’s van de islamitische heilige tekst lagen bijna een eeuw in de universiteitsbibliotheek tussen andere boeken en documenten uit het Midden-Oosten voordat werd ontdekt hoe bijzonder ze waren.

Ze zijn geschreven op schapen- of geitenhuid in een antieke variant van het Arabisch en nog goed leesbaar.

Dr Muhammed Isa Waley, de expert op het gebied van dit soort manuscripten van de British Library zei dat “deze opwindende ondekking” moslims zou “laten juichen”.

Lees meer over:

Koran Islam

‘Oudste koranteksten ter wereld ontdekt’

Trouw 22.07.2015 De Universiteit van Birmingham is in de wolken. Ze is in het bezit van twee vellen perkament waarop mogelijk de oudste korantekst ter wereld geschreven staat, maakte de universiteit vandaag bekend.

Koolstofanalyse toonde aan dat de tekst met een zekerheid van 95,4 procent dateert uit de periode tussen 568 en 645 na Christus. Dat valt samen met de tijd waarin de profeet Mohammed (570- 632) leefde, de stichter van de islam. Tot nu toe stamden de oudste bekende koranteksten uit 694. Deze worden bewaard in de Rotskoepelmoskee van Jeruzalem.

De twee perkamenten pagina’s zaten jarenlang tussen bladzijden van een gelijksoortig manuscript uit de zevende eeuw, dat onderdeel uitmaakt van de Mingana Collectie uit het Midden-Oosten. Die collectie werd aangeschaft om de status van Birmingham als intellectueel centrum voor religiestudies te promoten en theologieonderzoekers aan te trekken. Toen Dr. Alba Fedeli voor haar promotieonderzoek de pagina’s liet analyseren, kwam het verschil in datering aan het licht.

Volgens David Thomas, hoogleraar christendom en islam, is de context van het manuscript erg belangrijk. Hij zegt dat de openbaringen die Mohammed tussen 610 en 632 had bewaard bleven door mondelinge overlevering. Delen werden op perkament, steen, palmbladeren en schouderbladen van kamelen geschreven. Dit alles werd door kalief Aboe Bakr, de eerste leider van de moslimgemeenschap na de profeet, geordend tot een geheel. De derde leider, kalief Uthman, zorgde er uiteindelijk voor dat de Koran rond 650 in boekvorm uitkwam. Thomas: “Het zou goed mogelijk kunnen zijn dat dit deel van de Koran geschreven werd vlak na de dood van Mohammed.”

Op de twee bladzijden zijn delen van de Suras (hoofdstukken) achttien tot en met twintig te zien. De tekst is geschreven in het Hijazi, een vroege vorm van Arabisch schrift dat nog goed leesbaar is. De pagina’s worden in oktober tentoongesteld aan het publiek.

Sensationeel
“Dit is heel sensationeel”, zegt Trouw-redacteur en Arabist Eildert Mulder. “Dit voor het eerst dat er zo’n oude tekst gevonden is. De oudste bekende Arabische Koranteksten dateren van 694.”

Verwant nieuws

Eeuwenoud koranfragment

Telegraaf 22.07.2015 Koranfragmenten uit de collectie van een Britse universiteitsbibliotheek blijken uit een van de oudste exemplaren van de koran te komen. Onderzoek heeft uitgewezen dat de fragmenten zeker 1370 jaar oud zijn. Mogelijk zijn ze zelfs geschreven door iemand die de profeet Mohammed kende. Dat zeggen Britse onderzoekers.

De onderzoekers vonden de fragmenten tussen de bladzijden van een jonger exemplaar van de Koran. Ze zaten daar al jaren. Door koolstofdatering toe te passen stelden ze vast dat het perkament afkomstig is uit de periode van 568 en 645 na Christus.

Mogelijk oudste koranfragmenten ter wereld gevonden in Birmingham

NRC 22.07.2015  Zonder dat medewerkers het wisten, beschikte de University of Birmingham al bijna een eeuw over een unieke schat: mogelijk de oudste koranfragmenten ter wereld. Met moderne koolstofdatering kon worden vastgesteld dat het document minstens 1370 jaar oud is. Het boek zou daarmee geschreven zijn in de zevende eeuw.

Dat valt samen met de tijd waarin de profeet Mohammed (ca. 570 – 632), stichter van de islam, leefde en volgens de overlevering de Koran geopenbaard kreeg en te boek stelde. Een promotieonderzoeker kwam het document per toeval tegen in een collectie boeken uit het Midden-Oosten. De fragmenten zijn geschreven op schapen- of geitenvel en zijn nog goed leesbaar.

De universiteit is van plan om de fragmenten tentoon te stellen, zodat iedereen ze kan komen bekijken. Op de website staat meer informatie over de vondst.  LEES VERDER

Lees meer;

Lees ookVragen over oude koranfragmenten

VANDAAG Britten vinden fragmenten koran van zeker 1.370 jaar oud

21 FEB Oorlog voer je niet voor de islam alleen

2014 Vragen over oude Koranfragmenten

2010 Het bloed van Osman

2002 De list van de monnik

45 Marokkaanse imams naar Nederland om ‘gezonde islam’ uit te dragen

VK 01.06.2015 Tijdens de islamitische vastenmaand Ramadan, die op 18 juni begint, zullen 45 imams uit Marokko in Nederland ‘de gezonde islam’ uitdragen. Op deze manier denkt het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO), dat 380 moskeeën in Nederland vertegenwoordigt, de radicalisering onder islamitische jongeren te kunnen tegengaan.

Het CMO heeft eerder een beroep gedaan op Marokkaanse imams, maar nooit eerder kwamen er tijdens de Ramadan zoveel naar Nederland. De ‘importimams’ staan, volgens CMO-woordvoerder Yassin Elforkani, in de gematigde malikitische traditie. Dat betekent dat de islam, afhankelijk van tijd en plaats, op verschillende manieren kan worden geïnterpreteerd. ‘De pretentie van absolute waarheid is een van de grootste gevaren van het geloof’, zegt Elforkani. ‘Dat geluid zullen de 45 imams vertolken. Het is van groot belang dat zij dat juist tijdens de Ramadan doen.’ Dat het CMO zoveel imams laat overkomen, laat volgens Elforkani zien ‘hoe groot de uitdaging van de radicalisering is’.

Profiel Elforkani

De Volkskrant maakte een profiel over CMO-voorzitter Elforkani. Lees het hier.

Wij moslims versus zij Nederlanders

Trouw 18.05.2015 Strenggelovige moslimjongeren zijn zelfbewust en onderzoekend, maar distantiëren zich vooral van de Nederlandse samenleving. Dat blijkt uit onderzoek van promovenda Elsbeth Visser.

Soms kan je er niets aan doen dat je haat krijgt. Een keer toen ik radio luisterde werd ik zó kwaad!

Toen Deriya nog groen haar had, dacht ze minder aan Allah. Aan haar boze moeder viel niet uit te leggen waarom ze al die moeite deed voor onder haar hoofddoek. “Niemand ziet dat toch?” Rond haar zestiende stopte ze met verven. En de lang gekoesterde wens van een tweede gaatje in haar oor vond ze ineens niet meer zo nodig. Haar geloof werd sterker. “Vroeger was het van: ik bid omdat ik moet bidden”, blikt Deriya terug. “Maar nu is dat niet zo, nu heeft het een betekenis. Ik bid ergens voor.”

Verwant nieuws

In de islam neemt religie in het alledaagse leven een heel andere plaats in dan in de westerse wereld. Daar vertegenwoordigen staat en kerk twee verschillende sferen. In islamitisch georiënteerde landen is die scheiding tussen kerk en staat afwezig. Zo gaat de profeet (Mohammed) vóór het vrije woord (van bijvoorbeeld Charlie Hebdo).In islamitisch georiënteerde landen is die scheiding tussen kerk en staat afwezig.

‘Islam is vrede roepen, overtuigt niemand meer’

Trouw 10.05.2015 Hij wil de geschiedenis van de islam ontwarren en gaat op zoek naar de menselijke kant van Mohammed. Rachid Benzine poogt zo de islam te moderniseren. Benzine hoort bij het kleine groepje hervormers in de islam; imams zien zijn benadering niet zitten.

Veel moslimjongeren zijn grootgebracht met een mythische blik op de islam en weten niet hoe ze moeten reageren op de aanslag op Charlie Hebdo.

Ooit was hij Frans kampioen kickboksen, maar Rachid Benzine (43) is inmiddels islamoloog, verbonden aan de universiteit van Aix-en-Provence. En zijn gevecht is nu een heel ander: het afbreken van ‘de muur van verboden’ die is opgetrokken rond zijn geloof.

De afspraak vindt plaats in een lawaaiig café in de buurt van de Parijse ringweg, maar Benzine – elegant gekleed en bedachtzaam formulerend – stoort het niet. Sinds de moorden in Parijs op Charlie Hebdo en de Joodse supermarkt is hij vooral in België een graag geziene gast in de media en op scholen. Daar reageert hij op de veelgehoorde zin ‘Dit is niet de islam’. Helaas, zegt Benzine dan, zo is de islam óók.

Lees ook: De Verlichting bereikt de islam toch nog – 26/04/15

2956589

Roep om ‘Nederlandse islam’ miskent essentie liberalisme

VK 09.05.2015 Een ‘islamwet’ miskent dat een liberale samenleving ook tolerantie voor andersdenkenden koestert. Herman Blom bepleit een islamwet (de Volkskrant van 30 april 2015), naar Oostenrijks voorbeeld, waarmee de overheid meer greep krijgt op de islam.

Hij beargumenteert zo’n wet onder meer met een verwijzing naar het vermeende onvermogen van moslims om het onderscheid tussen kerk en staat te begrijpen. Dat zou een bedreiging zijn van de Nederlandse maatschappelijke orde.

Blom noemt als fundamenten van die maatschappelijke orde vrijheid van meningsuiting, gelijke rechten voor allen en non-discriminatie, plus het ‘onderscheid tussen kerk en staat’, waarmee hij de scheiding van kerk en staat zal bedoelen. Inderdaad: Nederland kent een liberale rechtsorde, waarin de bescherming van individuele vrijheid fundamenteel is. Deze vrijheid wordt gewaarborgd door een keur aan rechten, wetten en instituties. Dat geheel aan beschermingsmechanismen heeft zich in de loop der eeuwen ontwikkeld en verankerd in onze maatschappij. Daarmee is deze orde echter nog geen vanzelfsprekendheid.

zie ook: Oorlog is zingeving geworden

SP en VVD: ‘Subsidies mogelijk doorgesluisd naar moskeeën’

Elsevier 01.05.2015 Het geld zou onder meer zijn uitgegeven aan de inrichting en reparaties van de gebedshuizen, zeggen raadsleden Rik Torn (VVD) en Peter Kwint (SP) tegen elsevier.nl.

De VVD en SP in Amsterdam hebben om een onderzoek gevraagd bij het stadsbestuur. Volgens de coalitiepartijen staat zowel het misbruik van gemeenschapsgeld als de schending van de scheiding van kerk en staat centraal.

Lees ook;

Amsterdam schrapt indirecte subsidie aan moskeeën

Verantwoordelijk

Volgens SP-raadslid Peter Kwint is vooral het subsidiemisbruik bedenkelijk. ‘Wij vinden het belangrijk dat mensen ondersteuning krijgen door bijvoorbeeld educatie, het is daarom des te kwalijker dat geld bedoeld voor maatschappelijke ondersteuning is misbruikt.’ Volgens het raadslid is onder meer geld besteed aan ‘huur, inrichting en gebedskleedjes’.

Hij noemt de aanwijzingen dat er geld is doorgesluisd ‘vrij sterk’. ‘Daarnaast zijn er al tijden problemen.’

Volgens Afshin Ellian;

‘De staat mag onder geen beding moskeeën steunen’

Binnen drie weken verwachten de partijen antwoord op de vraag of hun inschatting – en die van journalisten die de openbare cijfers uit 2009 en 2010 aan de politici voorlegden – klopt. Kwint: ‘Maar gezien de tijdsduur van het andere onderzoek sluit ik niet uit dat het een lang en ingewikkeld proces wordt.’

In de islam neemt religie in het alledaagse leven een heel andere plaats in dan in de westerse wereld. Daar vertegenwoordigen staat en kerk twee verschillende sferen. In islamitisch georiënteerde landen is die scheiding tussen kerk en staat afwezig. Zo gaat de profeet (Mohammed) vóór het vrije woord (van bijvoorbeeld Charlie Hebdo).In islamitisch georiënteerde landen is die scheiding tussen kerk en staat afwezig.

Doe als Oostenrijk, kom met een islamwet

Met een islamwet dwingt Oostenrijk de islamitische gemeenschap de seculiere rechtsorde na te leven.

VK 29.04.2015 Met een islamwet dwingt Oostenrijk de islamitische gemeenschap de seculiere rechtsorde na te leven. Nederland telt nu meer dan een miljoen islamitische Nederlanders. Zij brengen uit hun land van herkomst een wereldbeschouwing mee die vaak op gespannen voet staat met de regels van de Nederlandse democratische rechtsstaat. Om het westerse waardensysteem te kunnen verdedigen werd in Oostenrijk onlangs een Islamgesetz aangenomen.

In de islam neemt religie in het alledaagse leven een heel andere plaats in dan in de westerse wereld. Daar vertegenwoordigen staat en kerk twee verschillende sferen. In islamitisch georiënteerde landen is die scheiding tussen kerk en staat afwezig. Zo gaat de profeet (Mohammed) vóór het vrije woord (van bijvoorbeeld Charlie Hebdo).

Gratis korans voor niet-moslims op Koningsdag

RTVWEST 26.04.2015 Een groep moslims in Nederland grijpt Koningsdag aan om in Den Haag en twaalf andere Nederlandse steden 15.000 korans gratis aan de man te brengen. Met de actie willen de gelovigen vooral een tegenwicht bieden aan de negatieve beeldvorming over de islam door onder meer acties van Islamitische Staat (IS) en aanslagen van extremisten.

‘Ons grote doel is dat er over tien tot vijftien jaar in alle hotelkamers naast een bijbel ook een koran ligt’, zegt Ali Houri van de Alkhattab Foundation, die dit idee mogelijk wil maken. ‘Vorig jaar nam ik dit initiatief op persoonlijke titel in Roermond. Daar hebben we uit een oranje gekleurde kraam korans weggegeven en mensen geïnformeerd over de islam.’ Zijn Alkhattab Foundation probeert op een moderne manier via lezingen informatie over de islam te verspreiden. Lees verder

Gratis korans op Koningsdag

Den  HaagFM 26.04.2015 Een groep moslims grijpt Koningsdag aan om in Den Haag en twaalf andere steden 15.000 korans uit te delen.

Met de actie willen zij vooral een tegenwicht bieden aan de negatieve beeldvorming over de islam door onder meer acties van Islamitische Staat (IS) en aanslagen van extremisten. “Ons grote doel is dat er over tien tot vijftien jaar in alle hotelkamers naast een bijbel ook een koran ligt”, zegt Ali Houri die dit idee mogelijk wil maken. Zijn Alkhattab Foundation verzorgt ook lezingen over de islam.

Het heilige boek van de moslims wordt op Koningsdag uitgedeeld door jonge moslims, die zelf sponsors hebben gevonden zodat ze de korans konden kopen voor de kostprijs van een euro per stuk. …lees meer

Jonge moslims delen 15.000 gratis korans uit op Koningsdag

NU 26.04.2015 Een groep moslims in Nederland grijpt Koningsdag aan om in dertien Nederlandse steden 15.000 korans gratis aan de man te brengen.

Met de actie willen de gelovigen vooral een tegenwicht bieden aan de negatieve beeldvorming over de islam door onder meer acties van Islamitische Staat (IS) en aanslagen van extremisten.

”Ons grote doel is dat er over tien tot vijftien jaar in alle hotelkamers naast een bijbel ook een koran ligt”, zegt Ali Houri van de Alkhattab Foundation, die dit idee mogelijk wil maken. ”Vorig jaar nam ik dit initiatief op persoonlijke titel in Roermond.

Daar hebben we uit een oranje gekleurde kraam korans weggegeven en mensen geïnformeerd over de islam.” Zijn Alkhattab Foundation probeert op een moderne manier via lezingen informatie over de islam te verspreiden.

Discussie

Toch is het in dit huidige tijdsgewricht geen makkelijke opgave. Ga er maar aanstaan: korans aan de man brengen in een tijd dat door aanslagen in Europa en gruwelijkheden van Islamitische Staat (IS) de islam ter discussie staat. El Ouali en Houri weigeren de slachtofferrol aan te nemen.

Houri: ”Ook hier in Nederland kun je als moslim van betekenis zijn voor je geloof. Daar hoef je geen duizenden kilometers voor naar Syrië te reizen.”

Lees meer over: Koran

Gerelateerde artikelen;

15.000 korans voor niet-moslims op…

Telegraaf 26.04.2015  Een groep moslims in Nederland grijpt Koningsdag aan om in dertien Nederlandse steden 15.000 korans gratis aan de man te brengen. Met de actie willen de gelovigen vooral een tegenwicht bieden aan de negatieve beeldvorming over de islam door onder meer acties van Islamitische Staat (IS) en aanslagen van extremisten.

„Ons grote doel is dat er over tien tot vijftien jaar in alle hotelkamers naast een bijbel ook een koran ligt”, zegt Ali Houri van de Alkhattab Foundation, die dit idee mogelijk wil maken. „Vorig jaar nam ik dit initiatief op persoonlijke titel in Roermond. Daar hebben we uit een oranje gekleurde kraam korans weggegeven en mensen geïnformeerd over de islam.” Zijn Alkhattab Foundation probeert op een moderne manier via lezingen informatie over de islam te verspreiden.

Mormonen

Voor het eerst vrouwen in top mormoonse kerk 

NU 20.08.2015 Voor het eerst in de geschiedenis van het mormoonse geloof, zijn in de Verenigde Staten vrouwen aangesteld op topposities binnen de kerk.

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen (LDS) heeft Bonnie Oscarson, Linda Burton en Rosemary Wixom aangesteld in verschillende bestuursfuncties.

De LDS kreeg veel kritiek van feministische groepen, die vinden dat vrouwen ook het recht hadden om beslissingen over de toekomst van de kerk te nemen.

Lees meer over: LDS Mormoonse kerk VS

 

Jidisch

Amerikaanse kerken zetten Israël onder druk

Trouw 02.07.2015  Amerikaanse christenen keren zich steeds concreter tegen de Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden. Deze week besloot de liberaal-protestantse United Church of Christ (UCC) om zijn volledige beleggingskapitaal terug te trekken uit bedrijven die van de bezetting profiteren. Het kerkgenootschap riep ook op tot een boycot van producten uit nederzettingen.

De UCC is niet het eerste Amerikaanse kerkgenootschap dat concrete actie onderneemt tegen de bezetting.

Het besluit werd dinsdag met overweldigende meerderheid aangenomen tijdens de algemene UCC-synode in Cleveland. De kerk met 1,1 miljoen leden beheert een kapitaal van zo’n 3,6 miljard euro, verdeeld over een pensioen- en een investeringsfonds. Naar verwachting zal Israël nauwelijks economische schade ondervinden door de terugtrekking van UCC. De betekenis zit veel meer in de morele druk, die Israël volgens de kerk uiteindelijk niet zal kunnen weerstaan.

Palestijnen juichen het besluit toe. Het bewijst, zeggen ze, dat de wereld er langzaam voor kiest om Israël te isoleren, zoals dat in de jaren tachtig gebeurde met het Zuid-Afrikaanse apartheidsregime. Israël is op zijn beurt woedend. Een woordvoerder van het ministerie van buitenlandse zaken noemt het besluit radicaal, immoreel en onrealistisch. “Gelovigen zouden moeten helpen om het Palestijns-Israëlische vredesproces nieuw leven in te blazen, in plaats van steeds één partij in het conflict te demoniseren.”

Verwant nieuws

Meer over: Israël   Verenigde Staten van Amerika

Vaticaanstad sluit verdrag met Palestina

NU 26.06.2015 Vaticaanstad heeft vrijdag een verdrag met de staat Palestina gesloten over de Rooms-Katholieke Kerk en kerkelijke bezittingen in Palestina.

Het verdrag werd in het Vaticaan getekend door de ministers van Buitenlandse Zaken van de twee staten, Paul Galagher (Vaticaanstad) en Riad al-Maliki (Palestina).

Het Vaticaan hoopt dat het verdrag ertoe bijdraagt dat dankzij “moedige besluiten” Israël en Palestina uiteindelijk tot vrede komen. Het is het eerste verdrag tussen de twee partijen sinds de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in 2012 bevestigde dat Palestina een staat is.

Volgens Gallagher kan het verdrag een voorbeeld zijn voor andere islamitische landen die de relaties met christelijke minderheden willen regelen. Israël heeft ontstemd laten weten dat dit de betrekkingen met het Vaticaan kan beschadigen.

Lees meer over: Vaticaan Palestina


Palestina sluit verdrag Vaticaan

Telegraaf 26.06.2015  Vaticaanstad heeft vrijdag een verdrag met de staat Palestina gesloten over de Rooms-Katholieke Kerk en kerkelijke bezittingen in Palestina. Het verdrag werd in het Vaticaan getekend door de ministers van Buitenlandse Zaken van de twee staten, bisschop Paul Gallagher en Riad al-Maliki.

In Israël en Palestina wonen in totaal naar schatting 100.000 rooms-katholieken, vrijwel allemaal Palestijnen. Het Vaticaan hoopt dat het verdrag ertoe bijdraagt dat dankzij „moedige besluiten” Israël en Palestina uiteindelijk tot vrede komen. Het is het eerste verdrag tussen de twee partijen sinds de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in 2012 bevestigde dat Palestina een staat is.

Volgens Gallagher kan het verdrag een voorbeeld zijn voor andere islamitische landen die de relaties met christelijke minderheden willen regelen.

Israël heeft ontstemd laten weten dat dit de betrekkingen met het Vaticaan kan beschadigen.

Vaticaan en Palestina sluiten historisch verdrag

Trouw 26.06.2015 Het Vaticaan heeft vandaag een historisch verdrag gesloten met de ‘Staat Palestina’. Daarmee schaart de Heilige Stoel zich achter de tweestatenoplossing en de ‘moedige beslissingen’ van Palestina om het conflict met Israël te beëindigen.

De totstandkoming van de tekst heeft vijftien jaar in beslag genomen. In het verdrag wordt aandacht besteed aan ‘de bijzondere status van Palestina als de geboorteplaats van het christendom en als de bakermat van de monotheïstische religies’.

Het Vaticaan erkent Palestina sinds 2012 als aparte staat, wat met dit verdrag nu officieel is vastgelegd. Tot groot ongenoegen van Israël, die de overeenkomst een ‘haastige stap’ noemt die ‘schade toebrengt aan de kans op een vredesakkoord’. De overeenkomst kan gevolgen hebben voor de diplomatieke betrekkingen met het Vaticaan, voegde Israël daar onheilspellend aan toe.

Verwant nieuws;

Vaticaan sluit voor het eerst verdrag met ‘Palestijnse staat’

NRC 26.06.2015 Voor het eerst heeft het Vaticaan een verdrag gesloten met de “Staat Palestina”. De rooms-katholieke kerk prees de staat voor haar “moedige beslissingen” om het slepende Israëlisch-Palestijnse conflict te beëindigen met een tweestatenoplossing.

Dat heeft het Vaticaan in een verklaring laten weten, meldt persbureau AFP. Het is het eerste akkoord dat de Heilige Stoel sluit sinds het ruim twee jaar geleden de staat Palestina erkende. In de overeenkomst wordt de activiteit van de Kerk in de Palestijnse gebieden afgesproken.  LEES VERDER

Lees meer;

2012 Palestijnen krijgen hogere VN-status. Wat zijn daarvan de gevolgen? ›

2007 Vaticaan betreurt uitstel besprekingen met Israël ›

1993 Officiële banden tussen Israel en het Vaticaan

2012 Palestijnen willen fatsoenlijk leven

1992 Israel blij met toenadering van Vaticaan

Zelfs christenen in Midden-Oosten keerden zich tegen Joodse staat

Elsevier 24.06.2015 Het is een wonder dat Israël na zeventig jaar nog bestaat. Zelfs christelijke minderheden in het Midden-Oosten vestigden hun hoop liever op het Arabisch nationalisme dan op de Joods staat.

Israël bestaat al zeventig jaar. Het is eigenlijk een wonder dat het land nog bestaat, in een door en door vijandig gebied. De Joodse staat werd al bij de oprichting geconfronteerd met oorlogsgeweld van omringende Arabische landen.

Er zouden aanvankelijk twee staten worden opgericht: een Joodse en een Arabische. De omringende Arabische landen moesten daarvoor tot de actie overgaan, maar hadden daar geen zin in: op islamitische grond, de grond die ooit door de islam is veroverd, mogen niet-moslims geen staat oprichten. Dat zou in strijd zijn met de sharia.

De Joodse staat zocht daarom naar een overlevingsstrategie, terwijl er geen zicht was en is op het einde van het conflict.

Arafat

Dit conflict werd het Arabisch-Israëlische conflict genoemd. Het socialistische pan-arabisme onder leiding van de Egyptische president Gamal Abdel Nasser (1918-1970) wilde alle Arabieren verenigen omwille van de vernietiging van staat Israël.

De Ba’ath-partij in Syrië en Irak streefde hetzelfde na. Nasser is er niet meer en de Ba’ath-partij in Irak is opgeheven. Alleen in Syrië, of wat er van over is, is de partij nog aan de macht. De staat Israël is er nog.

Yasser Arafat (1929-2004), oud-leider van de Palestijnen, is de uitvinder van het Palestijnse volk, dat langzamerhand door de Arabische landen in het Midden-Oosten als een welkom fenomeen werd gezien.

Gezwel

Het conflict werd vanaf dat moment aangeduid als het Palestijns-Israëlische conflict. Dit alles veranderde met de Iraanse revolutie. Toen kwam voor de eerste keer in de twintigste eeuw de politieke islam aan de macht.

Imam Khomeini noemde Israël een kankergezwel aan het lijf van de islam. Het conflict kreeg een nieuw, islamitisch karakter. De westerse wereld en Israël worden daarbij als vijanden van de islam gezien, die in elk geval uit het Midden-Oosten moeten worden verdreven.

Er zijn talloze oorlogen en andersoortige gewelddadige conflicten geweest tussen Israël en de islamitische landen. In dat geheel speelden en spelen de inlichtingendiensten van Israël een onmisbare rol.

Memoires

Zelden schrijven Israëlische inlichtingenofficieren hun memoires. Maar nu mocht Yossi Alpher, een voormalige medewerker van de Mossad, een boek schrijven over de Israëlische veiligheidsstrategie: Periphery. Israel’s search for Middle East Allies.

We mogen ervan uitgaan dat dit boek is goedgekeurd door de Israëlische diensten. De grand strategy of de ‘periferiedoctrine’ (torat haperipheria) werd al in de tijd van premier David Ben-Gurion (1886-1973) op touw gezet.

Bij de periferie-strategie gaat het om het verwerven van invloed of het vinden van bondgenoten van buitenaf – dus in de periferie van conflicterende partij. Dat waren aanvankelijk twee categorieën: landen en minderheden.

Contacten

Wat de landen betreft, ging het aanvankelijk om Iran, Turkije (de noordelijke periferie) en Sudan, vooral Zuid-Soedan en Ethiopië (de zuidelijke periferie). Het betrof minderheden als Koerden, Druzen en christenen.

Waarom werden vriendschappelijke contacten aangeknoopt met minderheden in het Midden-Oosten? De Israëlische premier Levi Eshkol (1895-1969) beantwoordde deze vraag in 1966 als volgt: ‘We have an interest in principle in getting in touch with every minority in the Middle East. We have an interest in acting against the thesis that we are a foreign body in the region, and in proving that the Middle East is not made of a single fabric.

Wezensvreemd

Dat is een belangrijke zaak. De Israëliërs hadden van meet af aan door dat de Midden-Oosterse elite de Joodse staat als een ‘wezensvreemde entiteit’ aan het lichaam van de islam en de Arabische wereld zal beschouwen.

Maar in het Midden-Oosten wonen verschillende religieuze en etnische minderheden die al dan niet op wrede wijze wordenonderdrukt. Daarbij moeten we denken aan sjiitische sektes, Koerden en diverse stromingen binnen het christendom, de bahai, et cetera.

Door zich te verbinden met deze minderheden, kon de Joodse staat een voorbeeld zijn voor alle minderheden: solidariteit en soevereiniteit.

Hogere these

De meeste christenen kozen indertijd voor het Arabische nationalisme. Zij gingen ervan uit dat het Arabische nationalisme het traditionele islamitische onderscheid tussen dhimmi’s en moslims zou opheffen.

Ze dachten in een soort hegeliaanse dialectiek: antitheses moeten worden opgeheven in een hogere these. Ze begrepen echter niet dat in een hegeliaanse dialectiek tegengestelde theses niet worden verwijderd, maar een nieuwe eenheid vormen in de hogere these. Ze zijn dus niet zomaar weg te cijferen. Toch keerden de meeste christenen zich tegen de Joodse staat.

Moordenaars van Jezus

Er speelde daarbij nog een andere zaak. Midden-Oosterse christenen zijn minder ontwikkeld dan de Europese christenen. De Heilige Schrift wordt er nog steeds te letterlijk opgevat, waardoor weinig ruimte bestaat voor interpretatie.

De Joden zijn binnen dit traditionele denken de moordenaars van Jezus. Het latente antisemitisme werd versterkt door enkele christelijke oprichters van de Ba’ath-partijen. Zij waren beïnvloed door het Europese politieke antisemitisme uit de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw waaraan het nazistische denken ten grondslag lag.

Koppensnellers

Het pan-arabisme is mislukt. De islamitische tegengestelde categorieën lenen zich kennelijk niet voor een hegeliaanse dialectiek. De christelijke dhimmi is terug van weggeweest. Thans staan de Midden-Oosterse christenen tegenover de islamitische koppensnellers.

De minderhedenpolitiek van de Mossad behoort juist nu tot de politieke realiteit. De minderheden, daar gaat om in het Midden-Oosten. Vrijdag meer over de Koerden en Israël.

zie ook;

Britse rabbijnen: geen vrouwen meer achter het stuur

Trouw 30.05.2015 Met de auto naar school? Voor veel Britse kinderen is het de normaalste zaak van de wereld. Maar een orthodox-joodse leerling die door zijn moeder met de auto bij het leslokaal wordt afgezet, kan voor een dichte deur komen te staan. Een groep Britse rabbijnen van de Belz-gemeenschap in Londen heeft vrouwen verboden om auto te rijden.

De stelling dat vrouwen die autorijden de waarden van bescheidenheid overtreden is absurd, aldus Dina Brawer, ambassadeur van de JOFA.

Orthodox-joodse vrouwen brengen hun kinderen steeds vaker met de auto naar school, zo constateren de rabbijnen, en dat moet maar eens afgelopen zijn. Kinderen die door hun moeder met de auto naar school worden gebracht verdienen volgens hen geen toegang tot de les.

De rabbijnen horen tot de chassidische gemeenschap Belz, een kleine orthodoxe groepering die oorspronkelijk afkomstig is uit Oekraïne. Volgens hen gaan vrouwen die autorijden in tegen de ‘traditionele regels van bescheidenheid in onze gemeenschap’, schrijft The Guardian.

Paus: Abbas een vredesengel

Telegraaf 16.05.2015 Paus Franciscus heeft president Mahmoud Abbas van Palestina een vredesengel genoemd. Abbas kwam op audiëntie bij de paus in Vaticaanstad. De twee spraken over het vredesproces tussen Israël en de Palestijnse gebieden. Dat meldde het Vaticaan zaterdag.

Het Vaticaan erkende woensdag met een verdrag Palestina als staat en verwierp daarmee kritiek van de Israëlische regering. Franciscus en Abbas lieten tijdens hun ontmoeting weten dat ze hopen op een rechtvaardige en langdurige vrede tussen Palestina en Israël.

Gerelateerde artikelen;

13-05: Vaticaan erkent Palestina

Paus noemt Palestijns leider Abbas een vredesengel

Trouw 16.05.2015 Paus Franciscus heeft president Mahmoud Abbas van Palestina een vredesengel genoemd. Abbas kwam op audiëntie bij de paus in Vaticaanstad. De twee spraken over het vredesproces tussen Israël en de Palestijnse gebieden. Dat meldde het Vaticaan vandaag.

Het Vaticaan erkende woensdag met een verdrag Palestina als staat en verwierp daarmee kritiek van de Israëlische regering. Franciscus en Abbas lieten tijdens hun ontmoeting weten dat ze hopen op een rechtvaardige en langdurige vrede tussen Palestina en Israël.

Paus Franciscus noemt president Abbas van Palestina een vredesengel

NU 16.05.2015  Paus Franciscus heeft president Mahmoud Abbas van Palestina een vredesengel genoemd. Abbas kwam op audiëntie bij de paus in Vaticaanstad.

De twee spraken over het vredesproces tussen Israël en de Palestijnse gebieden. Dat meldt het Vaticaan zaterdag.

Het Vaticaan erkende woensdag met een verdrag Palestina als staat en verwierp daarmee kritiek van de Israëlische regering. Franciscus en Abbas lieten tijdens hun ontmoeting weten dat ze hopen op een rechtvaardige en langdurige vrede tussen Palestina en Israël.

Lees meer over: 

Paus Franciscus Mahmoud Abbas

De term ‘Palestijnse staat’ viel al wel vaker in het Vaticaan

Elsevier 13.05.2015 Het kerkstaatje heeft ‘Palestina’ woensdag officieel erkend als soevereine staat. De Israëlische regering reageert teleurgesteld op het eenzijdige besluit.

Onderhandelaars uit de Palestijnse gebieden en het Vaticaan zaten woensdag in Rome rond de tafel om een verdrag op te stellen, waarin de erkenning officieel wordt geregeld.

Het enige dat nu nog nodig is, is een handtekening onder de documenten, meldt het kerkstaatje in het midden van de Italiaanse hoofdstad.

Nonnen

Maar de Heilige Stoel wil wel benadrukken dat, hoewel dit akkoord zeker ‘belangrijk’ is, het niet de eerste keer is dat het bestaan van ‘Palestina’ wordt erkend.

In 2012 reageerde het Vaticaan instemmend op de actie van de Verenigde Naties om de diplomatieke status van de Palestijnen op te waarderen naar ‘waarnemersstaat die geen lid is’. Het afgelopen jaar verwees paus Franciscus tijdens een bezoek aan het Midden-Oosten aan de ‘Palestijnse staat’.

Commentaar;

Arendo Joustra: Erkenning van ‘Palestina’ brengt vrede geen stap dichterbij

Teleurgesteld

Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken gelooft niet dat de gebeurtenissen van vandaag het vredesproces tussen de Palestijnen en Israël ten goede komen. De leiders in Ramallah hoeven er op deze manier niet op te rekenen dat de ‘bilaterale relatie‘ snel zal worden hersteld, klinkt het uit Jeruzalem. Het bereikte akkoord zal worden bestudeerd, waarna Israël een beslissing neemt over mogelijke vervolgstappen.

Tot dusver hebben zo’n 135 landen in de wereld Palestina als soevereine staat erkend, waaronder Zweden. De meeste westerse landen aarzelen nog. Ze willen pas overgaan tot erkenning als de Palestijnen en Israëliërs een vredesverdrag hebben gesloten.

zie ook;

5 jan Abbas weer naar Veiligheidsraad voor vertrek troepen Israël

31 dec 2014 Abbas ondertekent verdragen: Palestijnen treden toe tot Strafhof

Vaticaan erkent Palestina

Telegraaf 13.05.2015 Het Vaticaan erkent Palestina als staat. Onderhandelaars van beide partijen kwamen woensdag in Rome bijeen om een verdrag waarin dat geregeld moet zijn, op te stellen. De documenten moeten alleen nog ondertekend worden, maakte het Vaticaan bekend.

De papieren behelzen de status van de Rooms-Katholieke Kerk in de Palestijnse gebieden die als staat worden aangeduid. De Palestijnse president Mahmoud Abbas wil zaterdag de paus treffen in Rome. Die dag worden twee vrouwen uit Palestijns gebied heilig verklaard.

Tot nog toe hebben circa 135 landen in de wereld Palestina als soevereine staat erkend. De meeste westerse landen aarzelen nog. Ze willen pas overgaan tot erkenning als de Palestijnen en Israëliërs een vredesverdrag gesloten hebben.

Vaticaan erkent Palestijnse Staat

VK 13.05.2015 Het Vaticaan erkent Palestina als staat. Onderhandelaars van beide partijen kwamen vandaag in Rome bijeen om een verdrag waarin dat geregeld moet zijn, op te stellen. De documenten moeten alleen nog ondertekend worden, maakte het Vaticaan bekend.

De papieren behelzen de status van de Rooms-Katholieke Kerk in de Palestijnse gebieden die als staat worden aangeduid. De Palestijnse president Mahmoud Abbas wil zaterdag de paus treffen in Rome. Die dag worden twee vrouwen uit Palestijns gebied heilig verklaard.

Tot nog toe hebben circa 135 landen in de wereld Palestina als soevereine staat erkend. De meeste westerse landen aarzelen nog. Ze willen pas overgaan tot erkenning als de Palestijnen en Israëliërs een vredesverdrag gesloten hebben.

Vaticaan gaat Palestijnse staat officieel erkennen in nieuw verdrag 

NU 13.05.2015 Het Vaticaan is van plan een Palestijnse staat officieel te erkennen. Dat meldt persbureau AP woensdag. In een nieuw verdrag, waar woensdag de laatste hand aan werd gelegd maar dat nog wel moet worden ondertekend, staat dat het Vaticaan zijn diplomatieke betrekkingen met de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) omzet in betrekkingen met de Staat Palestina.

De Palestijnse leider Mahmoud Abbas bezoekt zaterdag paus Franciscus. 

Eerste juridische document

In 2012 stemde de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties er al mee in om een Palestijnse staat te erkennen.

Die beslissing werd al gesteund door het Vaticaan. Het nieuwe verdrag is echter het eerste juridische document waarin het Vaticaan een Palestijnse staat erkent.

Netanyahu gaf in 2009 een toespraak waarin hij zich uitsprak voor een Palestijnse staat naast Israël. Die uitspraak is volgens een woordvoerder van Netanyahu’s Likud-partij niet meer aan de orde.

Dossier Midden-Oostenconflict

Lees meer over: Vaticaan Palestina Midden-Oostenconflict

Amsterdamse opperrabbijn in opspraak

VK 26.04.2015 De opperrabbijn van de orthodox-joodse gemeente in Amsterdam, Aryeh Ralbag, is opnieuw in opspraak geraakt. Ralbag is in de Verenigde Staten getuige in een rechtszaak tegen vier rabbi’s die joodse mannen in elkaar zouden hebben geslagen om hen te bewegen in te stemmen met echtscheiding. Een van de slachtoffers heeft Ralbag ervan beschuldigd zelf klappen te hebben uitgedeeld. Ralbag ontkent dat ten stelligste.

Ralbag ligt bovendien onder vuur in Amsterdam. Een deel van de Raad van Toezicht van de gemeente zou af willen van zijn spiritueel leider, meldt het Nieuw Israëlietisch Weekblad, onder meer vanwege een conflict met de rituele slachter van de gemeente, de sjocheet. De ruzie is dusdanig uit de hand gelopen dat de slachter zich ziek heeft gemeld. De zaak komt binnenkort voor de rechter. Ralbag werd in 2012 twee maanden geschorst. Hij had een verklaring ondertekend waarin homoseksualiteit een te genezen ziekte wordt genoemd.

Opperrabbijn Amsterdam in zee met joodse knokploeg

Trouw 24.04.2015 De orthodox-joodse gemeente Amsterdam is in verlegenheid gebracht door haar opperrabbijn, Aryeh Ralbag. Hij heeft banden met een joodse knokploeg in de Verenigde Staten. Ralbag, die in New York woont, heeft begin deze week zijn werk als opperrabbijn gestaakt.

De knokploeg ging tussen 2009 en 2013 op bezoek bij echtgenoten die niet wilden scheiden en probeerde hen met geweld op andere gedachten te brengen. Bij hun acties gebruikten de leden volgens de politie onder meer chirurgische messen, schroevendraaiers, touw en stroomstootwapens. Twee leden zijn dinsdag in New Jersey veroordeeld voor poging tot ontvoering. Hun leider werd schuldig bevonden aan samenzweren met ontvoering als doel.

Verwant nieuws;

Meer over; Jodendom  Religie

Paus

Paus wil jonge Mexicanen uit handen drugshandelaren houden

VK 17.02.2016 ‘Jezus zou ons nooit vragen om huurmoordenaar te worden.’ Dat hield paus Franciscus zijn jonge Mexicaanse toehoorders dinsdag voor. Tijdens een grote bijeenkomst in een stadion sprak de katholieke leider vooral over de vernietigende invloed van de drugshandelaren op het Midden-Amerikaanse land.

Franciscus waarschuwde de jongeren: ‘Het is een leugen dat je om een leven te hebben, of jong te zijn, jezelf moet toevertrouwen aan drugsdealers of anderen die niets anders doen dan vernietiging en dood verspreiden.’ Hij sprak die woorden in Morelia, een provinciehoofdstad die zwaar gebukt gaat onder het geweld van drugskartels die elkaar, de overheid en de bevolking naar het leven staan. Ontvoeringen en moorden zijn er aan de orde van de dag.

De paus bezoekt tijdens zijn zesdaagse bezoek aan Mexico bewust de armste en de door het geweld zwaarst getroffen gebieden. Volgens Franciscus moet de Mexicaanse overheid meer doen om jongeren toekomstperspectief te bieden.

Corruptie
De paus werd in Morelia zo enthousiast ontvangen dat hij de menigte in bedwang moest houden. Van achter dwanghekken werd er zo hard aan het pauselijk gewaad getrokken dat Franciscus bijna omviel. ‘Niet zo egoïstisch, niet zo egoïstisch’, zei hij daarop bestraffend.

Eerder op de dag had de paus een groep Mexicaanse geestelijken streng toegesproken. Hij zei dat ze onrecht en corruptie moeten bestrijden en het drugsgeweld veroordelen. De kerk moet zich ver houden van de rijke elite en macht, aldus Franciscus al eerder tijdens zijn bezoek. Volgens de paus schurkt de Mexicaanse kerk te dicht aan tegen de macht en doet ze te weinig om drugshandel te bestrijden.

Paus wil jonge Mexicanen uit handen drugshandelaren houden

Trouw 17.02.2016 ‘Jezus zou ons nooit vragen om huurmoordenaar te worden.’ Dat hield paus Franciscus zijn jonge Mexicaanse toehoorders dinsdag voor. Tijdens een grote bijeenkomst in een stadion sprak de katholieke leider vooral over de vernietigende invloed van de drugshandelaren op het Midden-Amerikaanse land.

Franciscus waarschuwde de jongeren: ‘Het is een leugen dat je om een leven te hebben, of jong te zijn, jezelf moet toevertrouwen aan drugsdealers of anderen die niets anders doen dan vernietiging en dood verspreiden.’ Hij sprak die woorden in Morelia, een provinciehoofdstad die zwaar gebukt gaat onder het geweld van drugskartels die elkaar, de overheid en de bevolking naar het leven staan. Ontvoeringen en moorden zijn er aan de orde van de dag.

De paus bezoekt tijdens zijn zesdaagse bezoek aan Mexico bewust de armste en de door het geweld zwaarst getroffen gebieden. Volgens Franciscus moet de Mexicaanse overheid meer doen om jongeren toekomstperspectief te bieden.

Corruptie
De paus werd in Morelia zo enthousiast ontvangen dat hij de menigte in bedwang moest houden. Van achter dwanghekken werd er zo hard aan het pauselijk gewaad getrokken dat Franciscus bijna omviel. ‘Niet zo egoïstisch, niet zo egoïstisch’, zei hij daarop bestraffend.

Eerder op de dag had de paus een groep Mexicaanse geestelijken streng toegesproken. Hij zei dat ze onrecht en corruptie moeten bestrijden en het drugsgeweld veroordelen. De kerk moet zich ver houden van de rijke elite en macht, aldus Franciscus al eerder tijdens zijn bezoek. Volgens de paus schurkt de Mexicaanse kerk te dicht aan tegen de macht en doet ze te weinig om drugshandel te bestrijden.

Paus wil jonge Mexicanen uit handen drugshandelaren houden

AD 17.02.2016 ‘Jezus zou ons nooit vragen om huurmoordenaar te worden.’ Dat hield paus Franciscus zijn jonge Mexicaanse toehoorders dinsdag voor. Tijdens een grote bijeenkomst in een stadion sprak de katholieke leider vooral over de vernietigende invloed van de drugshandelaren op het Midden-Amerikaanse land.

Franciscus waarschuwde de jongeren: ‘Het is een leugen dat je om een leven te hebben, of jong te zijn, jezelf moet toevertrouwen aan drugsdealers of anderen die niets anders doen dan vernietiging en dood verspreiden.’ Hij sprak die woorden in Morelia, een provinciehoofdstad die zwaar gebukt gaat onder het geweld van drugskartels die elkaar, de overheid en de bevolking naar het leven staan. Ontvoeringen en moorden zijn er aan de orde van de dag.

De paus bezoekt tijdens zijn zesdaagse bezoek aan Mexico bewust de armste en de door het geweld zwaarst getroffen gebieden. Volgens Franciscus moet de Mexicaanse overheid meer doen om jongeren toekomstperspectief te bieden.

Corruptie
De paus werd in Morelia zo enthousiast ontvangen dat hij de menigte in bedwang moest houden. Van achter dwanghekken werd er zo hard aan het pauselijk gewaad getrokken dat Franciscus bijna omviel. ‘Niet zo egoïstisch, niet zo egoïstisch’, zei hij daarop bestraffend.

Eerder op de dag had de paus een groep Mexicaanse geestelijken streng toegesproken. Hij zei dat ze onrecht en corruptie moeten bestrijden en het drugsgeweld veroordelen. De kerk moet zich ver houden van de rijke elite en macht, aldus Franciscus al eerder tijdens zijn bezoek. Volgens de paus schurkt de Mexicaanse kerk te dicht aan tegen de macht en doet ze te weinig om drugshandel te bestrijden.

Paus noemt Mexicaanse drugscriminelen ‘handelaren in de dood’

VK 15.02.2016 Paus Franciscus heeft zondag in Mexico hard uitgehaald naar drugscriminelen. Daarbij noemde hij hen ‘handelaren in de dood’. De kerkvorst deed deze uitspraken in Ecatepec, een buitenwijk van Mexico-Stad die veel onder drugsgerelateerd geweld te lijden heeft. Een menigte van meer dan 300 duizend mensen kwam op de toespraak af.

Paus als pelgrim in de no go zones van Mexico

In zijn reis van vijf dagen gaat paus Franciscus vooral naar de uithoeken van Mexico. Hij komt om te bidden, maar ook om een statement te maken tegen geweld, corruptie en drugshandel. Lees hier onze reportage (+).

Volgens de paus moeten drugshandelaren hard worden aangepakt. ‘Met de duivel ga je geen dialoog aan’, aldus Franciscus. In Ecatepec wonen 1,6 miljoen mensen. Drugshandel, ontvoeringen, overvallen door gewelddadige bendes die niet voor moord terugdeinzen behoren er tot de dagelijkse taferelen.

© AFP
De afgelopen tien jaar kwamen in Mexico naar schatting 100 duizend mensen om door geweld. Nog eens 27 duizend anderen verdwenen. President Enrique Pena Nieto heeft openlijk de strijd met de bendes aangebonden, maar Franciscus gelooft dat religie het sterkste wapen is. ‘Slechts het woord van God kan de criminelen verslaan’, aldus de paus tegen de menigte.

De paus is vijf dagen in Mexico. Hij arriveerde zaterdag.

Paus tikt rijke, corrupte Mexicanen op de vingers

Trouw 15.02.2016 Paus Franciscus heeft in Mexico in felle bewoordingen uitgehaald naar zij die zichzelf verrijken ten koste van anderen. Wie ‘beslag legt op dingen die voor iedereen zijn en die enkel gebruikt voor ‘zijn eigen mensen’, zaagt aan de stoelpoten van de samenleving, waarschuwde hij.

Tijdens een preek in Ecatepec, in het noorden van Mexico-Stad, noemde hij ‘grote verleidingen’ als welvaart, ijdelheid en trots ‘brood dat smaakt naar pijn, bitterheid en lijden’. “Dit is het brood dat een corrupt gezin of een corrupte samenleving zijn kinderen geeft.” Een samenleving ‘van enkelen, voor enkelen’ is een creatie van de duivel.

De mis trok naar schatting tien- tot honderdduizenden zielen en was een van de belangrijkste momenten van zijn bezoek aan Mexico, dat vrijdag begon. Eerder in het weekend sprak hij al de lokale bisschoppen toe en gaf hij een toespraak in het paleis van Enrique Pena Nieto. Bijzonder, want Mexico wilde lange tijd niets van de rooms-katholieke kerk weten. Pas sinds 1990 heeft het land weer banden met het Vaticaan.

Mexicanen kennen corruptie maar al te goed
Franciscus’ waarschuwingen voor corruptie en excessieve rijkdom zijn in Mexico uiterst actueel: het landt zucht onder bende-oorlogen en een nauwelijks aflatende moordgolf. Het zijn problemen die de rijke elite zelden treffen, maar die gewone Mexicanen wel tot wanhoop drijven. In het paleis waarschuwde hij al voor de verleiding van macht en vriendjespolitiek. Bisschoppen riep hij eerder die dag op om duidelijker stelling te nemen tegen de bloeddorstige drugskartels.

De Argentijnse paus pakt het bezoek anders aan dan zijn voorganger Benedictus XVI. Die bezocht in 2012 het conservatieve deel van Mexico, terwijl Franciscus vooral getroebleerde regio’s opzoekt. Maandag doet hij de arme staat Chiapas aan, waar veel inheemse Mexicanen wonen. Een deel van hen is de afgelopen jaren gekerstend door protestantse zendelingen.

Ook bezoekt hij de steden Morelia en Juarez, waar de drugsoorlog hevig woedt. In Juarez, dat op de grens met de Verenigde Staten ligt, gaat hij zich uitspreken over de illegale immigratie naar de VS, brengt hij een bezoek aan een gevangenis en ontmoet hij slachtoffers van het bendegeweld.

Verwant nieuws;

Intieme brieven van de paus

Trouw 15.02.2016 Wie hoopt op dat er een geheime Vaticaanse liefdesaffaire aan het licht is gekomen, zal ietwat teleurgesteld zijn. Wel is duidelijk dat paus Johannes Paulus II een langdurige en intensieve vriendschap onderhield met een getrouwde vrouw.

De brieven waren aanvankelijk nog formeel maar werden al snel steeds persoonlijker van karakter.

Zo’n dertig jaar lang schreven Johannes Paulus en de Amerikaans-Poolse filosofe Anna-Teresa Tymieniecka met grote regelmaat brieven naar elkaar. Ook zagen ze elkaar, bijvoorbeeld op de wandel- en skivakanties van de paus.

In totaal stuurde de paus honderden brieven en foto’s naar zijn vriendin, zo blijkt uit de verzameling onbekende post waarop het BBC-onderzoeksprogramma Panorama de hand heeft gelegd.

Steeds persoonlijker
De vriendschap begon in 1973, toen Johannes Paulus nog door het leven ging als een gewone Poolse kardinaal en Karol Wojtyla heette. Tymieniecka, destijds 50, reisde in dat jaar van Amerika naar Polen om met de kardinaal van gedachten te wisselen over een boek dat ze had geschreven. Het gesprek verliep prima. Kort daarop werden de eerste brieven verstuurd, aanvankelijk nog formeel maar al snel steeds persoonlijker van karakter.

Zo schrijft Karol een jaar na de eerste ontmoeting dat hij Tymieniecka’s brieven ervaart als ‘betekenisvol en diep persoonlijk’. Op die toon gaat het jaren door. ‘Een geschenk van God’, noemt de paus de vriendschap een keer. In een andere brief merkt hij op: ‘Ik voel je overal waar ik ga, ver weg en dichtbij.’

De BBC heeft alleen brieven van de paus gezien. Die van Tymieniecka zijn niet openbaar. Het schrijven van de paus suggereert dat Tymieniecka bevangen was van een soort verliefdheid voor de Poolse geestelijke. De paus probeerde daar op een passende wijze aan te beantwoorden: ‘Mijn lieve Teresa, ik heb jouw drie brieven gekregen. Je schrijft erover dat we uit elkaar gerukt zijn. Ik kan geen antwoord vinden op deze woorden.’

Vakantiekiekjes
Het  pakket bevat ook een aantal vakantiekiekjes van de twee. Een foto uit 1978, het jaar dat Karol tot paus werd gekozen, toont een vredig samenzijn bij een tent. Hij draagt een korte broek, wit T-shirt en klemt een handdoek onder zijn arm; zij staat er in een bloemetjesjurk naast. Op een ander beeld strijkt de inmiddels hoogbejaarde paus een kirrende Tymieniecka, eveneens op gevorderde leeftijd, langs het gelaat.

De schrijvers Carl Bernstein en Marco Politi repten zo’n twintig jaar geleden al over de vriendschap in hun biografie over de paus. Deze brieven zijn nieuw. Jarenlang lagen ze achter slot en grendel in de Poolse Nationale Bibliotheek. Ze werpen geen ander licht op de betrekking, wel vertellen ze wat over de diepte van de vriendschap.

Ondanks de intieme en bij vlagen smachtende toon, valt uit de poststukken geenszins af te leiden dat de paus het celibaat brak. Het Vaticaan was er gisteren dan ook snel bij om eventuele suggesties in deze richting de kop in te drukken. “Meer rook dan vuur”,zei een Vaticaanse functionaris tegen de Britse krant The Guardian over de ontdekking.

Verwant nieuws;

Paus Johannes Paulus II was innig bevriend met vrouw

AD 15.02.2016 Paus Johannes Paulus II had ruim 30 jaar lang een hechte relatie met een getrouwde vrouw. De twee schreven in brieven openlijk over de verleidingen, blijkt uit een vanavond uitgezonden BBC-documentaire.

Paus Johannes Paulus II en Anna-Teresa Tymieniecka © BBC.

De geestelijke in zijn vrije tijd © BBC.

Het BBC-programma Panorama besteedt aandacht aan de nauwe band tussen de paus en de Pools-Amerikaanse filosofe Anna-Teresa Tymieniecka. 

De makers van de documentaire ‘De geheime brieven van paus Johannes Paulus II’ suggereren dat Tymieniecka gevoelens voor de paus koesterde, en dat hij worstelde met de manier waarop hij daarmee moest omgaan.

Aartsbisschop
De vriendschap begon in 1973. Karel Wojtyla, zoals zijn naam officieel luidde, was toen aartsbisschop van Krakow. Hij had een boek geschreven over filosofie. Tymieniecka schreef hem daarover en zocht de kardinaal meermaals op.

De twee begonnen elkaar brieven te schrijven. Eerst waren die nogal formeel. Later losser en intiemer. Wojtila gaf aan dat hij de brieven van Tymieniecka regelmatig herlas omdat hem dat goed deed.

Rome
In de herfst van 1974 verbleef Wojtyla een maand in Rome. De geestelijke schreef dat hij meerdere brieven van Tymieniecka uit Polen had meegenomen om ze ongestoord te kunnen beantwoorden. In het communistische Polen hield de geheime dienst de katholieke leiders nauw in de gaten.

In 1976 woonde Wojtyla als leider van de Poolse delegatie een conferentie van de katholieke kerk bij in de Verenigde Staten. Tymieniecka nodigde hem uit om te logeren in het vakantiehuis van haar en haar man, de in Amsterdam geboren econoom Hendrik Houthakker.

Uitstapjes
Wojtyla en Tymieniecka genieten ervan om samen de natuur in te gaan, blijkt uit foto’s. Ze poseren leunend op skistokken, kletsen wat bij klapstoeltjes voor een tentje en staan te mijmeren bij een bosmeertje.

Nadat Wojtyla in 1978 tot paus verkozen werd, schreef hij als Johannes Paulus II dat hij contact wilde blijven houden met Tymieniecka. De vrouw kwam af en toe bij hem op bezoek in het Vaticaan en de twee bleven elkaar brieven schrijven tot de dood van Johannes Paulus II in 2005.

Invloedrijk
Johannes Paulus II was een van de meest invloedrijke pausen van de 20e eeuw. Negen jaar na zijn dood werd hij tot heilige gewijd.
Het Vaticaan stelt dat zijn relatie met Tymieniecka uitsluitend vriendschappelijk was.

De paus, die zijn vriendin in een van de brieven omschrijft als ‘een cadeau van God,’ zou zijn gelofte van het celibaat nooit hebben verbroken. Ook de programmamakers hebben daarvoor geen aanwijzingen gevonden. Volgens hen waren de twee ‘meer dan vrienden maar minder dan vrijers.

Tymieniecka overleed in 2014. Zes jaar eerder droeg zij foto’s en de meer dan 350 brieven die de kerkvorst haar had geschreven over aan de Poolse Nationale Bibliotheek. Daar heeft de BBC het materiaal mogen inzien. De brieven die Tymieniecka zelf schreef zaten daar niet bij.

GERELATEERD NIEUWS

Paus en patriarch schrijven geschiedenis op Cuba

‘Pausmobieltje’ in VS geveild voor 82.000 dollar

Paus roept op tot solidariteit

MEER OVER; DE PAUS  HET VATICAAN  ITALIË VATICAANSTAD  POLEN  RELIGIE ROME  ROOMS-KATHOLICISME CHRISTENDOM  LAZIO

Vaticaan ontkent ‘relatie’ Johannes Paulus II

Telegraaf 14.02.2016 Het Vaticaan ontkent dat de relatie tussen wijlen paus Johannes Paulus II en de Amerikaans-Poolse filosofe Anna-Teresa Tymieniecka meer om het lijf had dan een vriendschap. Ook Tymieniecka ontkende de geruchten steevast met kracht: „Waarom zou ik verliefd worden op een geestelijke van middelbare leeftijd?”

Maar de geruchten dat de Pools-Amerikaanse filosofe zich aangetrokken voelde tot kardinaal Karol Wojtyla, de man die later paus Johannes Paulus II zou worden, zijn hardnekkig. Morgenavond brengt het gerenommeerde BBC-programma Panoramabrieven naar buiten die een nieuw licht moeten werpen op het liefdesleven van de nog altijd uiterst populaire kerkvader.

„Meer rook dan vuur”, was vooraf de weinig verrassende reactie van het Vaticaan. „De vriendschap tussen de twee was bekend.” En: „Er is niets verkeerds voorgevallen. Er is geen sprake van een liefdesbaby of iets dergelijks.”

Niemand verwacht inderdaad dat Panorama onthult dat Wojtyla zijn celibaat gebroken heeft, maar om nu te zeggen dat er helemaal geen vonk is overgesprongen tussen de twee – daarin lijkt het Vaticaan wat ver te gaan. „Hij bewoog op een bepaalde manier, lachte op een bepaalde manier”, keek Tymieniecka zelf, in gesprek met een biograaf, terug op haar omgang met Wojtyla. „Zijn blik was anders, persoonlijk. Het was van een grote schoonheid.”

De kardinaal en de filosofe leerden elkaar kennen toen zij een boek van hem in het Engels vertaalde. Tymieniecka, door een biograaf omschreven als „aantrekkelijk met een sterk karakter”, was destijds zelf getrouwd met Hendrik Houthakker, een naar Amerika geëmigreerde Amsterdamse econoom.

En de geestelijke zelf? In de woorden van een huisvriend heeft die „volgens mij nooit geweten van de gevoelens die Tymieniecka voor hem koesterde”. Heeft het celibaat heeft zijn uitwerking dus toch niet gemist.

Oekraïense kerk boos over ontmoeting van paus en patriarch

NU 14.02.2016  De historische ontmoeting tussen de rooms-katholieke paus Franciscus en de Russisch-orthodoxe patriarch Kirill van vrijdagavond is niet overal in goede aarde gevallen.

De Oekraïense Grieks-katholieke kerk voelt zich door de paus verraden.

De verklaring die de beide kerkleiders na hun onderhoud onderschreven staat volgens veel Oekraïense gelovigen bol van de “halve waarheden”, zei grootaartsbisschop Svijatoslav Sjevtsjoek zondag.

Hij bespeurt in het document “zelfs indirecte steun van de apostolische hoofdstad voor de Russische agressie jegens Oekraïne”. De grootaartsbisschop stoort zich eraan dat de paus en de patriarch spreken van een burgeroorlog in Oekraïne, terwijl het volgens hem om agressie door grote buur Rusland gaat.

Historische ontmoeting

De ontmoeting tussen paus Franciscus en de orthodoxe patriarch Kirill was heel bijzonder. In geen duizend jaar hebben de leiders van de rooms-katholieken en van de Russisch-orthodoxen in persoon overleg gevoerd.

De twee kerkleiders tekenden een gezamenlijke verklaring en riepen daarmee onder meer de wereldgemeenschap op om christenen in het Midden-Oosten te beschermen. “In veel landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika worden hele families, hele dorpen en hele steden van onze broeders en zusters in Christus uitgeroeid.”

Uit elkaar gegroeid

Franciscus en Kirill hopen naar eigen zeggen dat “deze ontmoeting kan bijdragen aan de door God gewenste eenheid van de christenen”. Sinds het uiteenvallen van het Romeinse Rijk aan het eind van de vierde eeuw na Christus groeiden de christelijke kerk in het westelijk deel van Europa en die in het oosten sterk uiteen. In 1054 was de definitieve breuk en deze kerkscheiding wordt het schisma genoemd.

De oosterse stroming bestaat inmiddels uit een reeks oosters-orthodoxe kerken. De Russisch-orthodoxe kerk is daar de grootste van. Meer dan de helft van de naar schatting 250 tot 300 miljoen oosters-orthodoxe christenen is Russisch-orthodox.

Lees meer over: Paus Franciscus Patriarch Kirill Cuba

Gerelateerde artikelen;

Paus en patriarch ontmoeten elkaar in Havana  

Historische ontmoeting tussen paus Franciscus en patriarch Kirill  

Paus en patriarch storen katholieken Oekraïne

Telegraaf 14.02.2016 De historische ontmoeting tussen de rooms-katholieke paus Franciscus en de Russisch-orthodoxe patriarch Kirill van vrijdagavond is niet overal in goede aarde gevallen. De Oekraïense Grieks-katholieke kerk voelt zich door de paus verraden. De verklaring die de beide kerkleiders na hun onderhoud onderschreven staat volgens veel Oekraïense gelovigen bol van de ‘halve waarheden’, zei grootaartsbisschop Svijatoslav Sjevtsjoek zondag.

Hij bespeurt in het document ,,zelfs indirecte steun van de apostolische hoofdstad voor de Russische agressie jegens Oekraïne”. De grootaartsbisschop stoort zich eraan dat de paus en de patriarch spreken van een burgeroorlog in Oekraïne, terwijl het volgens hem om agressie door grote buur Rusland gaat.

Paus: Kerk moet duidelijker stelling nemen

Trouw 13.02.2016 Paus Franciscus heeft de Rooms-Katholieke Kerk in Mexico opgeroepen duidelijker stelling te nemen tegen de drugskartels in het land. In een toespraak tot de Mexicaanse bisschoppen zei hij zaterdag dat de drugshandel een niet te onderschatten uitdaging vormt voor de ethiek en beschaving.

De omvang van het drugsprobleem verlangt van de katholieke leiders meer dan slechts algemene veroordelingen, zei de paus. Nodig zijn ‘een profetische moed’ en maatschappelijke inzet van de kerk. De paus riep de geestelijken ook op de oorspronkelijke bewoners van het land te eerbiedigen.

In Mexico woedt al jaren een bloedige oorlog tussen de staat en de machtige drugskartels, waarin van beide kanten gruweldaden worden begaan. Het geweld heeft in de afgelopen tien jaar naar schatting honderdduizend levens geëist.

Verwant nieuws;

Paus wil duidelijkere stelling van kerk Mexico tegen drugskartels

NU 13.02.2016 Paus Franciscus heeft de Rooms-Katholieke Kerk in Mexico opgeroepen duidelijker stelling te nemen tegen de drugskartels in het land.

In een toespraak tot de Mexicaanse bisschoppen zei hij zaterdag dat de drugshandel een niet te onderschatten uitdaging vormt voor de ethiek en beschaving.

De omvang van het drugsprobleem verlangt van de katholieke leiders meer dan slechts algemene veroordelingen, zei de paus. Nodig zijn ”een profetische moed” en maatschappelijke inzet van de kerk.

De paus riep de geestelijken ook op de oorspronkelijke bewoners van het land te eerbiedigen.

Oorlog

In Mexico woedt al jaren een bloedige oorlog tussen de staat en de machtige drugskartels, waarin van beide kanten gruweldaden worden begaan. Het geweld heeft in de afgelopen tien jaar naar schatting honderdduizend levens geëist.

Lees meer over: Paus Franciscus Mexico

Gerelateerde artikelen;

Paus en patriarch ontmoeten elkaar in Havana  

Ontmoeting paus en patriarch ietwat sfeerloos, maar politiek belangrijk

Trouw 13.02.2016 Geen kerk, geen koorzang en ook geen wierook. Nee, een de hal van een vliegveld op Cuba, omgeven door journalisten en flitslicht uit tientallen fototoestellen. De setting voor de ontmoeting tussen de rooms-katholieke paus Franciscus en de Russisch-orthodoxe patriarch Kirill was ietwat sfeerloos te noemen.

Toch markeert de ontmoeting, in ieder geval in de ogen van de twee kerken zelf, een belangrijk moment. De banden tussen de twee grote stromingen binnen de christelijke traditie zijn weer wat verder aangehaald. Paus en patriarch hebben elkaar in de ogen gekeken en staan voortaan wat minder met de rug naar elkaar.

Na elkaar bijna duizend jaar niet gezien te hebben, ontmoetten de paus van Rome en de patriarch van Moskou elkaar afgelopen vrijdag op neutraal terrein: het vliegveld van de Cubaanse hoofdstad Havana. De luchthaven paste goed in beide agenda’s; de patriarch is op bezoek in Cuba, de paus is op doorreis naar Mexico. Tientallen jaren van diplomatiek overleg waren aan de drie uur durende ontmoeting vooraf gegaan.

Op plaatselijk niveau zullen gewone gelovigen in hun kerk vermoedelijk weinig van de ontmoeting merken.

Verklaring met hoge symbolische waarde
De ontmoeting ging gepaard met een verklaring. In dit zes kantjes tellende document staan inhoudelijk geen verrassingen. De twee kerkleiders danken God, benadrukken ze het gezamenlijke verleden in het eerste millennium van de christelijke kerk en betreuren ze hun verdeeldheid.

Daarnaast staan de kerkleiders uitgebreid stil bij de oorlog in het Midden-Oosten en de uitroeiing van christenen door terreurgroep IS in dat gebied. Ze dringen er bij de internationale gemeenschap op aan om alles op alles te zetten om verdere verdrijving van christenen in de regio te voorkomen. De paus en de patriarch schrijven dat ze hopen dat hun ontmoeting christenen waar ook ter wereld inspireert tot eenheid.

Het zijn woorden met een hoge symbolische lading. Aan een fusie tussen de twee kerken wordt niet gewerkt. Op plaatselijk niveau zullen gewone gelovigen in hun kerk vermoedelijk weinig van de ontmoeting merken. De toenadering tussen de kerkleiders is vooral diplomatiek van belang.

Vergelijk het met twee politieke leiders die elkaar na jaren van vijandigheid en wantrouwen ontmoeten. In West-Europa mag de macht van de kerken dan wel tanende zijn, wereldwijd is dat niet het geval. De rooms-katholieke kerk heeft wereldwijd zo’n 1,2 miljard volgelingen, de Russisch-orthodoxe kerk (de belangrijkste Oosters-orthodoxe kerk) zo’n 150 miljoen.

Het is een bron van zorg dat de rechten van christenen (openlijk) worden ingeperkt.

Citaat uit verklaring

Politieke invloed
Politiek en maatschappelijk valt de invloed niet uit te vlakken. Zo hebben in Rusland de kerk en de staat de banden stevig aangehaald. Religie, politiek en nationalisme – niet zelden gemarineerd in een antiwesterse saus – zijn hier dikwijls lastig van elkaar te onderscheiden. Enigszins vergelijkbaar is de positie van de rooms-katholieke kerk in bijvoorbeeld een land als Polen. Ook in hun afkeer ten opzichte van bijvoorbeeld gelijke rechten voor homoseksuelen (in de kerk een ‘seculiere ideologie’ genoemd) vinden de katholieken en de Oosters-orthodoxen elkaar.

Van deze retoriek valt ook heel wat in de gezamenlijke verklaring te lezen. Zo spreken de paus en de patriarch hun zorg uit over ‘seculiere maatschappijen’ die verwijderd geraakt van ‘God en Zijn waarheid’ de religieuze vrijheid zouden willen ondergraven. “Het is een bron van zorg dat de rechten van christenen (openlijk) worden ingeperkt, dikwijls geleid door een vaak uiterst agressieve seculiere ideologie, die er op uit is christenen naar de marges van de maatschappij te verdrijven”, schrijven de twee.

In het bijzonder wordt Europa aangemaand zuinig te zijn op de christelijke wortels. Expliciet wordt verwezen naar abortus en euthanasie. Zoals te verwachten is de obsessie van de beide kerken met de rol van het gezin ook terug te vinden in het document. “Het gezin is het natuurlijk centrum van het menselijk leven en de maatschappij”, aldus de kerkleiders die er in een adem aan toevoegen dat ze een ‘crisis’ aangaande het gezin bespeuren in heel wat landen. Wat ze onder het ‘natuurlijk gezin’ verstaan wordt ook gemeld: een getrouwde man en vrouw. Het homohuwelijk wordt niet met name genoemd, maar ‘andere vormen dan de traditionele’ worden wel ernstig betreurd door de paus en de patriarch.

Bijna duizend jaar scheiding
Het schisma in 1054 wordt gezien als een van de ingrijpendste twisten in de geschiedenis van de christelijke kerken. Het is wat impact betreft goed te vergelijken met de Reformatie een paar eeuwen later, vandaar ook de bijnaam het Grote Schisma. Als oorzaak speelden grote culturele, geografische, taalkunde en theologische verschillen van inzicht een rol. De oostelijke en westelijke kerkprovincies waren in de loop der tijd cultureel uit elkaar gegroeid.

Directe aanleiding voor de scheuring was een poging van paus in Rome om een alliantie te sluiten met de keizer van Constantinopel. De paus, destijds ook een wereldlijk heerser, en de keizer zagen zich daartoe gedwongen door invallen van de Noormannen in hun gebieden. De patriarch van Constaninopel bekeek de toenadering tussen de paus met ‘zijn’ keizer met argusogen. Hij vreesde een verzwakking van zijn macht ten faveure van de paus en besloot actie te ondernemen. Op zijn bevel werden alle Latijnse kerken in het patriarchaat van Constantinopel gesloten. Ook verbood hij de Latijnse mis.

De keizer kon niet veel uithalen tegen deze daden, omdat de stemming onder het volk uitgesproken anti-Latijns was. De ruzie escaleerde snel. Uiteindelijk erkenden de geestelijken elkaars gezag niet meer en was een breuk onvermijdelijk.

Verwant nieuws;

Historische ontmoeting tussen paus en patriarch op Cuba

Trouw 12.02.2016  Ooit gingen ze hun eigen weg. Het grote schisma van 1054 bracht een scheiding aan tussen de rooms-katholieke kerk en de oosters-orthodoxe kerk. Vanavond wordt die scheiding een klein beetje geslecht: voor het eerst in de geschiedenis ontmoeten de twee belangrijkste leiders van die kerken elkaar.

Op de luchthaven van het Cubaanse Havana schudden paus Franciscus (herder van zo’n 1,25 miljard gelovigen) en de Russisch-orthodoxe patriarch Kirill (zo’n 100 miljoen gelovigen) elkaar de hand om vervolgens twee uur met elkaar te spreken. Kirill was al even op Cuba, Franciscus maakt er een tussenlanding. Na afloop van de ontmoeting vliegt hij door naar Mexico, waar hij de komende week een rondreis zal maken.

Diplomatie
Aan de ontmoeting van paus en patriarch zijn decennia aan diplomatie voorafgegaan. Vooral aan rooms-katholieke zijde bestond al veel langer de wens om elkaar te ontmoeten. Aan Russische-orthodoxe zijde was de terughoudendheid groter. Het zijn de zeer beroerde en vaak gevaarlijke omstandigheden waarin christenen in het Midden-Oosten en delen van Afrika moeten leven die de twee kerkleiders uiteindelijk bij elkaar brachten.

“We moeten onze onenigheid opzij zetten in deze tragische tijden”, zei de Russische-orthodoxe bisschop Hilarion, een van de hoogste functionarissen van de Russisch-orthodoxe kerk toen de ontmoeting werd aangekondigd, “en onze krachten verenigen om christenen te redden die het slachtoffer zijn van de meest schrikwekkende vervolging.” De kerkleiders tekenden vanavond een gezamenlijke verklaring waarin ze de wereldgemeenschap oproepen om christenen in het Midden-Oosten te beschermen.

Mijlpaal
In het verleden zijn er wel ontmoetingen geweest tussen pausen en andere oosters-orthodoxe patriarchen. Maar tot een ontmoeting van de Russisch-orthodoxe patriarch – die formeel niet boven de andere patriarchen staat, maar informeel wel de belangrijkste van het stel is – kwam het nog nooit.

Het Vaticaan ziet de ontmoeting als een mijlpaal bij het zoeken naar toenadering. Veel orthodoxe waarnemers stellen dat de patriarch met de ontmoeting akkoord is gegaan omdat Rusland en de Russische kerk zich steeds meer door het Westen geïsoleerd voelen.

© AFP.

Het Oosters Schisma

Al bijna duizend jaar gaan de kerken van het westen en die van het oosten hun eigen weg. De oosters-orthodoxen maakten zich in 1054 los van Rome – deels omdat de oosterse kerkprovincies cultureel van de westerse provincies vervreemd waren geraakt, maar ook omdat hoge geestelijken elkaars gezag niet meer erkenden. Paus Leo IX en patriarch Michael Cearularius van Constantinopel besloten uiteindelijk om elkaar te excommuniceren: het Oosters Schisma.

Het oosters-orthodoxe christendom bestaat uit een aantal nationale kerken, elk met hun eigen hoogste geestelijke. Binnen de orthodoxe gemeenschap is de Russische tak verreweg de grootste en machtigste. Overigens zijn de inhoudelijke verschillen tussen de kerken niet bijzonder groot. Oosterse christenen hechten veel belang aan iconen en minder belang aan het celibaat – dat geldt alleen voor bisschoppen.

De eerste toenaderingen tussen de oosterse en de westerse kerk stammen uit de jaren ’50 van de vorige eeuw. Kantelpunt was het Tweede Vaticaanse Concilie, waarbij Rome besloot dat de waarheid niet alleen binnen de muren van de eigen kerk te vinden is. Sindsdien zoeken pausen meer dialoog met andere christenen.

Paus en patriarch ontmoeten elkaar in Havana

NU 12.02.2016 Paus Franciscus en de orthodoxe patriarch Kirill hebben elkaar vrijdag in Cuba begroet. Ze omhelsden elkaar en kusten elkaar drie maal op de wang. In geen duizend jaar hebben de leiders van de rooms-katholieken en van de Russisch-orthodoxen in persoon overleg gevoerd.

De historische ontmoeting begon kort na de aankomst van de paus in Havana. De twee kerkleiders zijn op het vliegveld van de Cubaanse hoofdstad Havana bijeengekomen.

Ze tekenden een gezamenlijke verklaring en riepen daarmee onder meer de wereldgemeenschap op om christenen in het Midden-Oosten te beschermen. “In veel landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika worden hele families, hele dorpen en hele steden van onze broeders en zusters in Christus uitgeroeid.”

Twijfel

Bij de organisatie van deze dialoog is zeker twintig jaar geaarzeld. Beide leiders bezoeken momenteel Latijns-Amerika. Eerder werden Oostenrijk en Hongarije als neutrale ontmoetingsplaats genoemd. Franciscus en Kirill hopen naar eigen zeggen dat “deze ontmoeting kan bijdragen aan de door God gewenste eenheid van de christenen”.

Sinds het uiteenvallen van het Romeinse Rijk aan het eind van de vierde eeuw na Christus groeiden de christelijke kerk in het westelijk deel van Europa en die in het oosten sterk uiteen. In 1054 was de definitieve breuk en deze kerkscheiding wordt het schisma genoemd.

De oosterse stroming bestaat inmiddels uit een reeks oosters-orthodoxe kerken. De Russisch-orthodoxe kerk is daar de grootste van. Meer dan de helft van de naar schatting 250 tot 300 miljoen oosters-orthodoxe christenen is Russisch-orthodox.

Lees meer over: Paus Franciscus Patriarch Kirill

Gerelateerde artikelen

Historische ontmoeting tussen paus Franciscus en patriarch Kirill  

Paus maant Mexico geweld aan te pakken 

Historische ontmoeting op Cuba

Telegraaf 12.02.2016 Paus Franciscus ontmoet vrijdag in Cuba de patriarch van de Russische orthodoxe kerk, Kirill. Het is de eerste keer dat het hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk de patriarch ontmoet sinds de twee kerken in de elfde eeuw uit elkaar gingen.

De ontmoeting heeft grote historische betekenis. Het is niet bekend of de samenkomst leidt tot een gezamenlijke verklaring, maar het feit alleen al dat de vijandelijkheden na duizend jaar worden begraven, wordt als zeer belangwekkend gezien.

Twee derde van de orthodoxe christenen in de wereld is Russisch. In het verleden hebben pausen al geprobeerd toenadering te zoeken, met name paus Johannes Paulus II, maar in die nadagen van de Koude Oorlog was er nog veel wantrouwen in Moskou.

De ontmoeting vindt plaats op het vliegveld van Havana.

Historische verklaring paus af

Telegraaf 11.02.2016 De leiders van de rooms-katholieke en van de Russisch-orthodoxe kerken, paus Franciscus en patriarch Kirill, hebben al een gezamenlijke verklaring opgesteld voor hun historische ontmoeting vrijdag. De kerkelijke autoriteiten in Moskou meldden dat donderdag. Er is tot diep in de avond van woensdag aan gewerkt.

De paus en de patriarch ontmoeten elkaar vrijdag op de luchthaven van de Cubaanse hoofdstad Havana. Het wordt de eerste ontmoeting van de leiders van de twee kerken in duizend jaar.

Sinds het uiteenvallen van het Romeinse Rijk aan het eind van de vierde eeuw na Christus groeiden de christelijke kerk in het westelijk deel en die in het oosten sterk uiteen. In 1054 was de definitieve breuk; deze kerkscheiding wordt het schisma genoemd.

De oosterse stroming bestaat inmiddels uit een reeks oosters-orthodoxe kerken. De Russisch-orthodoxe kerk is daar de grootste van. Meer dan de helft van de naar schatting 250 tot 300 miljoen oosters-orthodoxe christenen is Russisch-orthodox.

Historische verklaring paus en patriarch af

AD 11.02.2016 De leiders van de rooms-katholieke en van de Russisch-orthodoxe kerken, paus Franciscus en patriarch Kirill, hebben al een gezamenlijke verklaring opgesteld voor hun historische ontmoeting vrijdag. De kerkelijke autoriteiten in Moskou meldden dat donderdag. Er is tot diep in de avond van woensdag aan gewerkt.

De paus en de patriarch ontmoeten elkaar vrijdag op de luchthaven van de Cubaanse hoofdstad Havana. Het wordt de eerste ontmoeting van de leiders van de twee kerken in duizend jaar.

Sinds het uiteenvallen van het Romeinse Rijk aan het eind van de vierde eeuw na Christus groeiden de christelijke kerk in het westelijk deel en die in het oosten sterk uiteen. In 1054 was de definitieve breuk en deze kerkscheiding wordt het schisma genoemd. De oosterse stroming bestaat inmiddels uit een reeks oosters-orthodoxe kerken. De Russisch-orthodoxe kerk is daar de grootste van. Meer dan de helft van de naar schatting 250 tot 300 miljoen oosters-orthodoxe christenen is Russisch-orthodox.

Paus en Russisch-orthodoxe patriarch ontmoeten elkaar voor het eerst in duizend jaar

VK 05.02.2016 Voor het eerst in duizend jaar ontmoeten de Russisch-orthodoxe patriarch en de rooms-katholieke paus elkaar volgende week in de Cubaanse hoofdstad Havana. De historische ontmoeting tussen patriarch Kirill en paus Franciscus is de eerste tussen de twee kerkleiders sinds het zogeheten Grote Schisma van 1054.

De twee kerkleiders zullen 12 februari twee uur met elkaar spreken, zo kondigden beide kerken vrijdag aan. Het is de bedoeling dat ze daarna een gezamenlijke verklaring ondertekenen.

Het is een ‘lang verwachte, maar onmogelijk geachte’ toenadering, aldus Wil van den Bercken, slavist en theoloog.

Metropolitan Hilarion, de nummer twee van de Russisch orthodoxe kerk, zei vrijdag dat de ‘genocide op christenen’ door ‘extremisten’ in het Midden-Oosten en Noord- en Centraal-Afrika beide kerkleiders noopt tot een samenwerking.

‘We moeten interne onenigheden opzij zetten in deze tragische tijd, en onze krachten verenigen om christenen te redden die het slachtoffer zijn van de meest schrikwekkende vervolging.’ Tussen de christenen die de afgelopen jaren landen als Irak, Syrië, de Centraal-Afrikaanse Republiek en Nigeria ontvluchtten zitten zowel (oosters-)orthodoxen als katholieken.

Het is een ‘lang verwachte, maar onmogelijk geachte’ toenadering, zegt slavist en theoloog Wil van den Bercken. ‘Nu christenen in een minderheidspositie geraken, ook in West-Europa, ligt het voor de hand dat ze hun krachten bundelen en een morele alliantie vormen tegen atheïsme en hedonisme.’ Kerkhistoricus Peter Nissen ziet de ontmoeting als een manier om christenen in het Midden-Oosten een hart onder de riem te steken. ‘Ze willen voorkomen dat christenen wegtrekken uit het gebied waar het christendom is ontstaan.’

Twintig jaar diplomatie

De ontmoeting is naar verluidt het resultaat van twintig jaar diplomatie, en die onlangs een nieuwe impuls kreeg dankzij de bemiddeling van de Cubaanse president Raúl Castro. In 2014 zou Franciscus Kirill hebben laten weten dat hij te allen tijde openstond voor een gesprek. ‘Ik ga daarheen waar je me ook maar hebben wilt. Bel me en ik zal er bij zijn.’

Sinds het Tweede Vaticaanse Concilie (1965) verlangt Rome ‘hartstochtelijk’ naar verzoening met de Russisch-orthodoxe kerk, zegt Van den Bercken. Ook in 1997 lag er een ontmoeting tussen de patriarch en de paus in het verschiet, maar die werd op het laatste moment afgelast onder druk van de Russische bisschoppen. ‘De paus geldt in die kring als de antichrist. De bisschoppen vonden het nog te vroeg, en waren bang voor een scheuring binnen de eigen Russisch-orthodoxe gemeenschap.’ Als Pool lag de toenmalige paus Johannes Paulus II toch al niet goed in Rusland.

Grote Schisma

De breuk tussen de oosters-orthodoxe en rooms-katholieke kerk dateert van 1054, toen de patriarch van Byzantium, Michael Caerularius, niet langer paus Leo IX als leider van het christendom erkende. Daarop excommuniceerden beide kerkvaders elkaar. Aan de scheuring ligt een subtiel theologisch verschil ten grondslag, ook wel bekend als de ‘filioque-doctrine’. Volgens Rome gaat de heilige geest uit van de Vader en de Zoon, volgens orthodoxen van de Vader, vía de Zoon.

De orthodoxe kerk is door de jaren heen uiteengevallen in tien verschillende kerken, waarvan de Russische de grootse en machtigste is. In het verleden waren er al ontmoetingen tussen oost en west, maar dan ging het om vertegenwoordigers van de oecumenisch ingestelde patriarch van Istanbul.

Paus en Russisch-orthodoxe patriarch ontmoeten elkaar voor het eerst

VK 05.02.2016 Paus Fransiscus en de Russisch-orthodoxe patriarch Kirill zullen elkaar volgende week in Cuba ontmoeten. Dat maakte het Vaticaan vrijdag bekend. Het is de eerste keer in de geschiedenis dat de twee geestelijk leiders met elkaar spreken.

De twee kerken splitsten tijdens het ‘grote schisma’ van 1054. Sindsdien is er geen contact geweest tussen de twee stromingen binnen het christendom. 

De recente vervolging van christenen in voornamelijk het Midden-Oosten en Afrika heeft geleid tot een hernieuwd contact. ‘De genocide van christenen vraagt om onmiddelijke en gezamenlijke actie van de christelijke kerk’, liet een woordvoerder van de Russisch-orthodoxe kerk weten aan persbureau AP. Hij benadrukte echter dat de grote meningsverschillen tussen de twee geloofsgemeenschappen blijven bestaan.

De ontmoeting zal plaatsvinden op het vliegveld van Havana in Cuba. In een gezamenlijk persbericht roepen beide leiders christenen op om te bidden voor een goede afloop.

Naar eigen zeggen heeft de katholieke kerk 1,2 miljard volgelingen. De Russische-orthodoxe kerk rekent driekwart van de populatie van Rusland (144 miljoen) tot zijn aanhangers.

Voor het eerst gaan paus en leider Russische kerk elkaar ontmoeten

Trouw 05.02.2016 Paus Franciscus schrijft volgende week geschiedenis: hij wordt de eerste paus die de leider van de Russisch-orthodoxe kerk gaat ontmoeten. Franciscus en patriarch Kirill treffen elkaar op 12 februari op het vliegveld van de Cubaanse hoofdstad Havana.

© afp.

Paus Franciscus vorige maand in Rome.

Ze zullen elkaar twee uur spreken en een gezamenlijke verklaring ondertekenen. Dat hebben het Vaticaan en het bestuurscentrum van de Russische kerk vrijdagmiddag in gelijktijdige persconferenties bekendgemaakt.

De ontmoeting is er een van ‘historische’ proporties en is een ‘enorme stap voorwaarts in katholiek-orthodoxe verhouding’, stelde de pauselijke woordvoerder Federico Lombardi. “De Heilige Stoel en het Patriarchaat van Moskou hopen bovendien dat het een teken van hoop zal zijn voor alle mensen van goede wil.”

Rome en Moskou zullen hiermee inderdaad geschiedenis schrijven. Al bijna duizend jaar gaan de kerken van het westen en die van het oosten hun eigen weg.

De oosters-orthodoxen maakten zich in 1054 los van Rome – deels omdat de oosterse kerkprovincies cultureel van de westerse provincies vervreemd waren geraakt, maar ook omdat hoge geestelijken elkaars gezag niet meer erkenden. Paus Leo IX en patriarch Michael Cearularius van Constantinopel besloten uiteindelijk om elkaar te excommuniceren: het Oosters Schisma.

Het oosters-orthodoxe christendom bestaat uit een aantal nationale kerken, elk met hun eigen hoogste geestelijke. Binnen de orthodoxe gemeenschap is de Russische tak verreweg de grootste en machtigste. Overigens zijn de inhoudelijke verschillen tussen de kerken niet bijzonder groot. Oosterse christenen hechten veel belang aan iconen en minder belang aan het celibaat – dat geldt alleen voor bisschoppen.

Inhoudelijke verschillen zijn te overbruggen
Waar de gezamenlijke verklaring over zal gaan is nog onbekend, maar verregaande samenwerking ligt niet voor de hand. Daarvoor zijn beide kerken te zeer gesteld op hun soevereiniteit. Wel zouden ze politiek meer met elkaar kunnen optrekken – bijvoorbeeld om christenen in het Midden-Oosten te beschermen. Voor Rome speelt ook de positie van katholieken in Rusland een rol. Het Vaticaan liet vrijdag al weten dat ‘de genocide van christenen’ voor beide kerken een belangrijke reden is om bij elkaar te komen.

De kerken zijn het lang niet op alle gebieden eens, erkende de Moskouse woordvoerder Hilarion vrijdag. Vooral de vijandigheid van Oekraïense katholieken jegens hun orthodoxe landgenoten zet veel kwaad bloed. Maar om christenen in het Midden-Oosten en Afrika te redden, ‘moeten we onderlinge onenigheid terzijde schuiven’.

© afp.

Patriarch Kirill van Moskou.

De mededeling over de ontmoeting kwam als een verrassing, ook voor Vaticaankenners. Maar, zo zeggen de kerken, dat de persconferenties krap een uur van tevoren werden aangekondigd, betekent niet dat Franciscus en Kirill over één nacht ijs gaan. Aan de ontmoeting is jaren van overleg voorafgegaan.

Kerken waren al jaren in overleg
Dat de leiders in gesprek waren, was al langer bekend. In november meldde Franciscus nog dat hij Kirill op de hoogte had gebracht van zijn bereidwilligheid tot een ontmoeting. De patriarch hoefde alleen maar te bellen. Het Oekraïne-conflict gooide volgens Franciscus roet in het eten. “De arme man heeft zo veel problemen”, zei hij destijds tegen verslaggevers. “Een ontmoeting met de paus zal even moeten wachten.”

De eerste toenaderingen tussen de oosterse en de westerse kerk stammen uit de jaren ’50 van de vorige eeuw. Kantelpunt was het Tweede Vaticaanse Concilie, waarbij Rome besloot dat de waarheid niet alleen binnen de muren van de eigen kerk te vinden is. Sindsdien zoeken pausen meer dialoog met andere christenen.

Dialoog met de Russisch-orthodoxen was lange tijd erg lastig, onder meer vanwege de Koude Oorlog. Franciscus’ voorgangers Johannes Paulus II en Benedictus XVI probeerden ook een gesprek met Moskouse patriarchen aan te knopen, maar dat liep nergens op uit. Waarschijnlijk had dat te maken met de Russische woede over het gedrag van katholieke geestelijken. Zij zouden op Russisch grondgebied proberen om orthodoxe christenen te ‘bekeren’.

Meer over;

Historische ontmoeting tussen paus Franciscus en patriarch Kirill

NU 05.02.2016 Paus Franciscus en zijn orthodoxe tegenhanger patriarch Kirill spreken elkaar volgende week vrijdag in Cuba.

De historische ontmoeting tussen de twee religieuze leiders werd vrijdag door het Vaticaan bekendgemaakt.

Franciscus reist volgende week naar Mexico en maakt op Cuba een tussenstop. Het is voor het eerst sinds de katholieke kerk bijna duizend jaar geleden in tweeën splitste dat de twee leiders elkaar ontmoeten.

De grote meningsverschillen tussen de twee geloofsgemeenschappen blijven bestaan, zei een woordvoerder van de Russisch-orthodoxe kerk, maar de kerkvaders willen gezamenlijk optrekken tegen de vervolging van christenen in de wereld.

”De situatie die tegenwoordig ontstaat in het Midden-Oosten, in Noord- en Centraal-Afrika en in sommige andere regio’s waar extremisten een genocide onder de christelijke bevolking aanrichten, vereist dringend maatregelen en nog nauwere samenwerking tussen de christelijke kerken”, aldus de woordvoerder.

Lees meer over: Paus Franciscus

Gerelateerde artikelen;

Paus maant Mexico geweld aan te pakken 

Paus Franciscus maakt acteerdebuut in religieuze speelfilm 

Lichaam van ‘frauderende’ dode pater toert door Rome

Trouw 04.02.2016 Vanaf deze week te zien in Rome: het opgebaarde lichaam van een van de bekendste Europese paters van de vorige eeuw. Pater Pio (1887-1968) is in Zuid-Europa zeer geliefd, maar ook omstreden. Hij zou hebben gerommeld met de wonderen die aan hem worden toegeschreven.

De aanwezigheid van Pio’s stoffelijk overschot zal een waardevol teken zijn voor alle missionarissen en priesters…

Pio, een Italiaanse kapucijner monnik die eigenlijk Francesco Forgione heette, ontving tijdens zijn leven duizenden biechtgangers. De manier waarop hij dat deed – streng doch geduldig – maakt hem tot een voorbeeld voor andere priesters, vindt paus Franciscus. De aanwezigheid van zijn gebalsemde lichaam moet priesters inspireren om meer werk te maken van de biecht en vergeving.

Toeristen en bedevaartgangers kunnen de glazen kist met daarin Pio vanaf vrijdag aanschouwen in de Sint-Pietersbasiliek. Donderdag is hij nog even te zien in een andere kerk: basiliek San Lorenzo fuori le Mura. Aanleiding is het Heilig Jaar, een jubelperiode die de kerk met enige regelmaat uitroept. Dit heilige jaar, dat is begonnen op 8 december, staat in het teken van barmhartigheid.

Pater rommelde met zuur en insecticiden
Pio is in het zuiden van Europa nog steeds bijzonder populair, al staat tegenover die fans een groep sceptici. Zo betichtte paus Johannes XXIII hem van ‘ongepaste betrekkingen met gelovigen, die schade aan de ziel aanrichten’. En in 2007 berichtte een Italiaanse onderzoeker dat er in de Vaticaanse archieven ontnuchterende informatie over Pio te vinden is.

De onderzoeker, Sergio Luzzatto, was gestuit op een briefje waarin een apothekeres vertelt over een opmerkelijk verzoek dat ze van Pio kreeg. Hij zou bij haar carbolzuur besteld hebben en haar hebben gevraagd ‘niets te vertellen aan de medebroeders’. Elders regelde hij grote hoeveelheden insecticiden. Een interessante combinatie, want carbolzuur kan wonden veroorzaken en insecticiden kunnen dienen als verdovingsmiddel.

Christus’ wonden zijn verdacht
Dat Pio in 2002 heilig werd verklaard, had onder meer te maken met de wonderen die het Vaticaan aan hem toeschreef. Pio vertoonde op een gegeven moment ‘stigmata’: wonden op zijn handen, polsen en voeten. Die wonderlijke verschijningen zouden dus heel goed zijn eigen werk geweest kunnen zijn.

Het Vaticaan laat zich daar nu dus weinig aan gelegen liggen. “De aanwezigheid van Pio’s stoffelijk overschot zal een waardevol teken zijn voor alle missionarissen en priesters”, stelt de Italiaanse aartsbisschop Michele Castoro in een open brief. “In het wonderlijke voorbeeld van deze onvermoeibare en geduldige biechtvader zullen zij kracht vinden voor hun eigen missie.” Castoro noemt hem een ‘waarachtige getuige van de genade van de Vader’.

Verwant nieuws;

Kerk in vorm van enorme schoen moet Taiwanese vrouwen lokken

Trouw 16.01.2016 Een reusachtige glazen kerk in de vorm van een hakschoen wordt in Taiwan ingezet om vrouwelijke gelovigen te verleiden tot een bezoekje aan de toeristische Southwest Coast National Scenic Area.

Het 16 meter hoge gevaarte met 320 glazen panelen zal niet gebruikt worden voor normale diensten, maar vooral voor trouwfoto’s en huwelijksceremonies. De kerk, die ongeveer 620.000 euro kostte, is volgens een woordvoerder van de lokale overheid voorzien van maar liefst honderd op vrouwen gerichte extra’s, zoals een romantische stoel voor stelletjes en koekjes en taart.

Volgens de BBC is de schoen geïnspireerd door een verhaal uit de omgeving. In de jaren zestig zou de trouwerij van een 24-jarig meisje met gangreen zijn afgeblazen, nadat haar beide benen geamputeerd moesten worden. Ze bleef volgens ambtenaren de rest van haar leven ongetrouwd en zou haar hele leven bij een kerk hebben doorgebracht.

Symboliek
Bij welke kerk het glazen gebouw precies hoort, is nog niet duidelijk. De meerderheid van de Taiwanese bevolking wordt gevormd door boeddhisten en taoïsten.

In het christendom wringt de schoen enigszins. In de Bijbel staan schoenen op verschillende plekken juist symbool voor het wereldse, ongewijde. Wanneer God met Mozes spreekt vanuit een brandende braamstruik, gebiedt hij hem: “Trek je schoenen uit, want je staat op heilige grond”. Ook priesters liepen blootsvoets op het tempelterrein.

Daarnaast staan de schoen in de Bijbel ook symbool voor bezit. Een aankoop was beklonken wanneer de verkoper zijn schoen aan de koper gaf. Iemand een schoen toewerpen was juist weer een teken van minachting.

Opening
Wie, met of zonder schoenen, de Taiwanese kerk wil betreden moet nog even wachten. De kerk is nu nog gesloten voor publiek, maar zal in ieder geval voor de aanvang van het Chinese nieuwjaar – op 8 februari – haar deuren openen.

Homo-priester tegen collega’s: ‘Kom uit de kast’

Trouw 16.01.2016 Op 3 oktober van het vorig jaar werd Krzysztof Charamsa, zoals hijzelf zegt, ‘volkomen rustig’ wakker in zijn Romeinse woning. En dat terwijl die dag zijn leven op z’n kop zou komen te staan. Hij zou bijna alles kwijtraken: zijn baan in het Vaticaan, zijn huis en zijn inkomen.

Ik ben altijd een gelovige man gebleven. En misschien was dat wel mijn probleem.

Die ochtend verscheen er een groot interview met hem in een Italiaanse krant waarin hij aankondigde dat hij homo was en een innige relatie met zijn vriend had. Hij zou met diezelfde vriend naar een restaurant gaan om een persconferentie te geven. Nog één keer deed hij zijn priesterboord om. “Ik wilde de kerk laten zien: ik ben een homoseksuele priester en ik ben verliefd.”

Nu is hij in Nederland om te spreken op een congres van ABN Amro over diversiteit op de werkvloer. Hij zal zijn kerk niet sparen. Net als in dit interview. “Ik maakte deel uit van een inquisitie die homoseksuelen – mensen zoals ik – vervolgt. Voor mij werd dat ondraaglijk.”

Toen u uit de kast kwam, omschreef u uw werkomgeving in het Vaticaan als homofoob. Wat bedoelde u daar precies mee?
“Als je aan homofobie denkt, denk je meteen aan lichamelijk geweld: twee mannen die op straat hand in hand lopen en worden aangevallen. Je kunt niet zeggen dat de katholieke kerk lichamelijk geweld tegen homo’s propageert. De homofobie die ik heb meegemaakt is meer psychologisch van aard. Homo’s worden als inferieur beschouwd. Mensen van de tweede categorie. In de ogen van de kerk kunnen homoseksuelen niet liefhebben en zijn ze alleen maar op zoek naar seksueel genot. Dit soort dingen werden bedacht en geformuleerd door de Congregatie voor de Geloofsleer waar ik werkte.”

Hoe heeft u dat volgehouden?
“Ik ben altijd een gelovige man gebleven. En misschien was dat wel mijn probleem. Ik geloof in God en ik hou echt veel van mijn kerk. Misschien nam ik het allemaal wel te serieus. Dat zeiden mijn collega-priesters tenminste altijd. ‘Laat het toch zitten’, zeiden ze dan. ‘Je hebt gelijk: wij moeten hier dingen verkondigen die in strijd zijn met allerlei wetenschappelijke feiten. Dat gaat misschien ooit nog wel een keer veranderen, maar hou je in de tussentijd rustig.’ Ik wilde mij niet langer overgeven aan zoveel cynisme en besloot mijn consequenties te trekken.”

U zegt dat minstens de helft van de priesters homoseksueel is. Wat hebben die te zoeken in een kerk die hen, zoals u stelt, als inferieur beschouwt?
“In de kerk kunnen homoseksuelen zich verborgen houden en tegelijkertijd ontplooien. Alleen vanwege het feit dat er heel veel priesters zijn met dezelfde seksuele geaardheid. En het zijn hele goede priesters. De beste priesters die ik gekend heb waren allemaal homoseksueel. Ze hebben een fijngevoeligheid voor mensen en hun problemen die heteroseksuele priesters vaak niet hebben.”

Hoe verklaart u dat de meest harde uitspraken over homo’s en lesbiennes vaak van bisschoppen en kardinalen komen die later zelf homo blijken te zijn?
“Als je verplicht wordt jezelf te haten om je homoseksualiteit, dan ga je – om overeind te blijven – alle mensen haten die zijn zoals jij. In 2005 heeft het Vaticaan bepaald dat mannen die homoseksualiteit praktiseren, diepgewortelde homoseksuele neigingen vertonen of de zogeheten homocultuur steunen, niet meer kunnen worden toegelaten tot priesteropleidingen. Dan heb je het over een vorm van segregatie die niet ver af staat van de rassenwetten van de nazi’s en de anti-homomaatregelen van Poetin. Het is pure discriminatie.”

© PHOTO_NEWS. ‘Paus Franciscus (foto) heeft me vooral verdrietig gemaakt.’

In zijn net verschenen boek zegt hij dat je homo’s ‘tactvol’ moet bejegenen. Alsof wij verstandelijk gehandicapt zijn

Gaat die vergelijking niet veel te ver?
“Misschien wel. Maar ik kan geen andere vergelijking maken.”

Paus Franciscus lijkt een andere toon aan te slaan als het om homoseksuelen gaat. In zijn eerste jaar als paus zei hij tijdens een persconferentie in een vliegtuig: “Als iemand homo is, naar God zoekt en goede intenties heeft, wie ben ik dan om hem te veroordelen?” Bent u blij met hem?
“Wat hij daar zei, gaf mij hoop. Niet dat er meteen van alles ging veranderen, maar hij nam tenminste het woord ‘homo’ in de mond. Dat had voor hem nog geen enkele paus gedaan! Ook een vorm homofobie en discriminatie. Zo van: ‘Jullie zijn zo pervers, dat we het woord waar jullie voor staan niet eens willen uitspreken’. Franciscus liet door het woord ‘homo’ uit te spreken, weten dat we bestaan, dat hij ons serieus neemt. Ik dacht: nu gaat mijn congregatie eindelijk eens homoseksualiteit serieus onderzoeken. Maar dat onderzoek kwam er helaas niet.”

Heeft hij u teleurgesteld?
“Hij heeft me vooral verdrietig gemaakt. Die woorden van hem waren slechts marketing, ben ik bang. In zijn net verschenen boek zegt hij dat je homo’s ‘tactvol’ moet bejegenen. Alsof wij verstandelijk gehandicapt zijn. Ik denk dat hij een verouderd beeld van homoseksuelen heeft. Hij praat er nog over zoals zijn moeder en oma dat deden.”

U kwam uit de kast één dag voordat in Rome een bisschoppensynode over huwelijk en gezin zou beginnen. Dat was niet toevallig, denk ik.
“Ik wilde alleen een duidelijk protest laten horen ten overstaan van God en mijn eigen geweten. Er waren heel veel redenen om deze datum te kiezen. Twee dagen later zou ik weer college gaan geven. Ik wilde niet beginnen aan een reeks colleges en dan halverwege mijn studenten in de steek laten. ”

Wat uw bedoelingen ook waren, het schokeffect heeft niet plaatsgevonden. De synode heeft nauwelijks over het onderwerp gesproken en in het slotdocument wordt geen enkele opening naar homo’s gemaakt. Heeft het dan niet een tegenovergesteld effect gehad?
“Nee, dat hebben journalisten ervan gemaakt. Het is een goed excuus voor het mislukken van de synode op dit vlak. Ik ben toen juist uit de kast gekomen omdat ik gezien heb hoe die synode werd voorbereid. Vanuit de Congregatie voor de Geloofsleer is alles gedaan om het hele onderwerp van de synode weg te houden en er zo voor te zorgen dat alles hetzelfde bleef.

Als homoseksuele priesters blijven zwijgen, zijn ze er verantwoordelijk voor dat de rooms-katholieke kerk een homofoob instituut blijft.

“Elke discussie over homoseksualiteit is al van tevoren de nek omgedraaid. En de paus heeft daaraan meegewerkt. Hem ging het bij die bisschoppenvergadering vooral om de positie van hertrouwd gescheidenen, zo lijkt het. Misschien heeft hij sinds die beroemde uitspraak in dat vliegtuig intern wel zoveel verzet ondervonden, dat hij heeft gedacht: hier kan ik toch niets aan veranderen.”

Wat moet de rooms-katholieke kerk concreet veranderen om homoseksuelen zoals u tegemoet te komen?
“Bij mijn coming-out heb ik tien punten aangegeven waarin de kerk zou moeten veranderen. Laat ik een paar belangrijke noemen. De leiders van de kerk moeten de homofobie zoals die in de kerk voorkomt, erkennen als een serieus probleem. Verder moet de kerk een grootschalige studie gaan doen, niet alleen naar homoseksualiteit, maar naar de menselijke seksualiteit in het algemeen. Een serieuze reflectie, zonder vooroordelen en rekening houdend met recent wetenschappelijk onderzoek. En dan bedoel ik ook de moderne bijbeluitleg. Ten slotte zou de kerk serieus moeite moeten doen om homoseksuelen werkelijk te leren kennen. Er is een enorm gebrek aan kennis. Op de Congregatie voor de Geloofsleer wisten ze bij wijze van spreken niet eens het verschil tussen een travestiet en een homoseksueel.”

Charamsa woon tegenwoordig in Barcelona met zijn Spaanse vriend. Hij is op zoek naar een baan. Het Vaticaan ontsloeg hem nog tijdens de dag van zijn coming-out op staande voet en dat betekende: geen uitkering, geen pensioen, helemaal niets. Het lijkt alsof hij voor het Vaticaan nooit heeft bestaan. Toch heeft hij geen moment spijt gehad van zijn beslissing. “Ik ben gelukkiger dan ooit. Ik voel me bevrijd.”

Wat zegt u tegen homoseksuele priesters die dit interview lezen?
“Dat ze de plicht hebben naar de kerk toe, om uit de kast te komen. Zeker als het hele goede priesters zijn. Of ze nou af en toe een affaire hebben, of een vaste vriend. Dit geldt overigens ook voor heteroseksuele priesters die een relatie met een vrouw hebben. Als homoseksuele priesters blijven zwijgen, zijn ze er verantwoordelijk voor dat de rooms-katholieke kerk een homofoob instituut blijft.”

Wie is Krzysztof Charamsa?

Krzysztof Olaf Charamsa (43) is priester en theoloog. Hij werd geboren in Gdynia, Polen, waar hij in 1997 tot priester werd gewijd. Hij studeerde theologie en filosofie in Zwitserland en behaalde zijn doctoraat aan de Pauselijke Gregoriaanse Universiteit in Rome. Hierna maakte hij snel carrière in het Vaticaan. In 2003 ging hij werken voor de Congregatie voor de Geloofsleer, die waakt over de zuiverheid van het katholieke geloof. Verder was hij assistent-secretaris van de Internationale Theologencommissie, een belangrijk adviesorgaan van de paus. Ook gaf hij les aan pauselijke universiteiten.

Verwant nieuws;

Diep verdeelde Anglicanen schorsen liberale Amerikaanse tak

 • Trouw 15.01.2016 Anglicaanse christenen kunnen er niet meer omheen. Hun gezindte, een van de grootste binnen het wereldwijde christendom, begint langzaam maar zeker te splijten. Conservatieve kerkleiders zijn zo ontstemd over het liberale homostandpunt van de Amerikaanse tak, dat ze die geschorst hebben.De Episcopaalse Kerk, waar de meeste anglicanen in de Verenigde Staten lid van zijn, mag zich voorlopig niet meer anglicaans noemen.Afgelopen zomer besloten de Amerikanen om homohuwelijken te gaan inzegenen. Onacceptabel, zo hebben leiders van de nationale Anglicaanse kerken donderdag in het Britse Canterbury bij meerderheid van stemmen geoordeeld. Met de invoering van dat kerkelijke homohuwelijk neemt ze volgens de kerkleider ‘fundamenteel afstand van het geloof’ en de anglicaanse leer van de meeste andere kerken.De Amerikanen moeten nu kiezen: het homobesluit terugdraaien of op het strafbankje blijven zitten. Zo lang ze daar zitten, is hun zeggenschap in de wereldwijde Anglicaanse gemeenschap vrijwel nul. Ze mogen niet meebeslissen over geloofsinhoudelijke kwesties die alle nationale Anglicaanse kerken aangaan. Ook mogen ze zich niet altijd meer presenteren als Anglicaanse kerk.Kerk begon in Engeland, maar Afrikanen zijn nu machtig
  Het Anglicanisme, dat ontstond toen Britse katholieken zich in de nasleep van de Reformatie losmaakten van Rome, bestaat uit zo’n 80 miljoen gelovigen en 38 nationale kerken. De Kerk van Engeland is daarvan de bekendste, maar in de Verenigde Staten zijn anglicanen dus ook sterk vertegenwoordigd.Het geografische zwaartepunt ligt inmiddels in Afrika. Vooral in voormalige Britse koloniën zijn anglicanen sterk vertegenwoordigd. Alle nationale kerken vallen onder de verantwoordelijkheid van de ‘eerste man’ van de anglicaanse gemeenschap: aartsbisschop van Canterbury Justin Welby. Hij is tegen invoering van het kerkelijk homohuwelijk, maar heeft beleidsmatig geen macht. De nationale kerken zijn vrijwel autonoom. Samenwerken doen ze vooral op mondiaal niveau.Dat veel Afrikanen gruwen van de relatief liberale koers van de Westerse kerken, is al langer bekend. Conservatieve, overwegend Afrikaanse kerkleiders laten al ruim tien jaar van zich horen. De standpunten over bijvoorbeeld homoseksualiteit druisen rechtstreeks in tegen bijbelse voorschriften, vinden zij.Britten en Amerikanen trokken zich weinig van kritiek aan
  De Westerse kerken lieten zich daardoor niet van hun stuk brengen. In 2003 stonden de Amerikanen openlijke homoseksuelen al toe om priester en bisschop te worden. De Anglicaanse Kerk van Canada beslist in juli over het toestaan van homohuwelijken. En in de Kerk van Ierland mogen homoseksuele priesters trouwen.Nu trekken die conservatieven voorlopig dus alsnog aan het langste eind, en wel met een opmerkelijke felle maatregel. De conservatieve kerkleiders van Oeganda, Kenya, Nigeria, Zuid-Soedan, Rwanda en Congo lieten afgelopen week al weten dat de Amerikanen wat hen betreft echt te ver waren gegaan. Als er deze week tijdens de vergadering in Canterbury geen sancties tegen de Episcopaalse Kerk zouden komen, dan zouden ze hun spullen pakken en de vergadering verlaten.
 • Verwant nieuws;

   

 • Anglicaanse kerk straft Amerikaanse tak om homohuwelijk
 • Trouw 15.01.2016 De Anglicaanse kerk legt de Amerikaanse afdeling, de Episcopaalse kerk, extra sancties op omdat die het homohuwelijk erkent. Dat hebben de kerkleiders donderdag bekendgemaakt.In Amerikaanse staten waar het homohuwelijk wettelijk is toegestaan, kunnen partners van hetzelfde geslacht ook voor de kerk trouwen. De kwestie zorgt al jaren voor verdeeldheid binnen de Anglicaanse kerk die wereldwijd zo’n 85 miljoen aanhangers telt. Binnen de geloofsstroming staan de vrijzinnige denkbeelden uit onder meer de Verenigde Staten en Groot-Brittannië recht tegenover de conservatievere standpunten in Afrikaanse landen.Leiders van de Anglicaanse afdelingen uit verschillende landen zijn deze week bij elkaar in Engeland. Er werd gevreesd dat de kerkleiders zouden beslissen tot een kerkscheuring maar dat lijkt nu vermeden. De Episcopaalse kerk blijft deel uitmaken van de Anglicaanse, maar ze wordt wel gestraft. De Amerikaanse afdeling mag bijvoorbeeld niet deelnemen aan beslissingen over de geloofsleer of het functioneren van de kerk.
 • ‘Pijn’
 • © ap.Bisschop Michael Curry van de Episcopaalse kerk in Washington.De Amerikaanse bisschop verdedigde het standpunt van de kerk in de Verenigde Staten. Hij zei dat de stemming ‘echte pijn’ zal veroorzaken bij homoseksuelen en Episcopalen die ‘toegewijd zijn aan het volgen van Jezus op een liefdevolle manier en die een kerk willen zijn die leeft om lief te hebben.’Voor het merendeel van de Anglicaanse kerkleiders blijkt het homohuwelijk echter uit den boze. ‘De traditionele doctrine van de Anglicaanse kerk beschouwt het huwelijk als een levenslang verbond tussen een man en een vrouw’, aldus een persbericht van het hoogste bestuursorgaan binnen de kerk. ‘Gezien de ernst van deze kwestie beslist de Anglicaanse kerk dat de Episcopaalse kerk ons gedurende drie jaar niet mag vertegenwoordigen op oecumenische en interconfessionele vergaderingen.’ Vrijdag wordt er nog een persconferentie gegeven met uitleg over de beslissing.

Hoofdredacteur moet weg ‘op last van aartsbisschop Eijk’

VK 12.01.2016 In het novembernummer van Martinus Magazine, het periodiek van de Utrechtse Martinusparochie, schreef hoofdredacteur Werend Griffioen over gelovigen die voor het aartsbisschoppelijk paleis bezwaar maakten tegen het beleid van aartsbisschop Wim Eijk. ‘Wij zijn de kerk’, stond op een meegevoerd protestbord. ‘Maar zo zit de kerk niet in elkaar’, schreef Griffioen. ‘Het is een theocratie. Daarin heeft een bisschop met een beroep op God altijd het laatste woord.’

Deze week werd hij aan de juistheid van die vaststelling herinnerd: hij is van zijn functie ontheven. Niet door de aartsbisschop, die officieel geen bemoeienis heeft met het blad, maar door het parochiebestuur, zijn opdrachtgever. Voor Griffioen staat vast dat het bestuur handelde op aandrang van Eijk. ‘Pastoor Ton Huitink is naar aanleiding van die column aan de Maliebaan ontboden. Daags na zijn gesprek met de aartsbisschop liet hij me weten dat ik weg moet.’

Eijk bleek van deze mededeelzaamheid niet gediend

De column die Griffioen de kop lijkt te hebben gekost heeft een korte voorgeschiedenis. In het septembernummer had hij een brief van een Theo van Loon, geliefd diaken van de Utrechtse Gertrudiskerk, willen opnemen waarin die zijn besluit toelicht in het huwelijk te treden. In de brief liet Van Loon weten dat op een dispensatieverzoek bij de aartsbisschop geen reactie was gekomen. Eijk bleek van deze mededeelzaamheid niet gediend. Vlak voor de persen zouden gaan draaien liet hij via Huitink weten dat de brief niet mocht worden gepubliceerd.

Aan dit publicatieverbod, het enige in zijn hoofdredacteurschap, hield Griffioen ‘een katterig gevoel’ over. Dat Eijk meerdere interviewverzoeken naast zich had neergelegd versterkte dit. ‘Uiteindelijk heb ik de aartsbisschop van de Oud-Katholieke Kerk maar geïnterviewd. In mijn wrevel over dit alles heb ik mijn column geschreven.’

Velen hebben al het misnoegen van Eijk gewekt, zegt Ad de Groot van Bezield Verband, een platform van kritische katholieken. Zo moest Bernadette van Dijk, pastor in Utrecht en straatpastor in Amersfoort, haar werkzaamheden beëindigen omdat zij een viering had verzorgd met een predikant. Priester-dominicaan Harry Huisintvelt werd oneervol ontslagen nadat hij bij een eucharistieviering van de bisschoppelijke richtlijn was afgeweken.

Gisteravond lieten katholieke notabelen – onder wie oud-minister Onno Ruding en de Groningse bisschop Gerard de Korte – zich in Nieuwsuur kritisch uit over Eijks bestuursstijl. Die liet via zijn woordvoerder weten niet op de uitzending te willen reageren.

De barst in een van ’s werelds grootste kerken wordt nu wel erg fors

Trouw 08.01.2016 Zou hij er dan toch komen, de kerkscheuring die al jaren in de lucht hangt? Bij een vergadering komende week in Engeland gaan leiders van de anglicaanse kerken op zoek naar een oplossing voor hun diepe onderlinge verdeeldheid over homo’s. Afrikaanse leiders spreken al dreigende taal.

Het anglicanisme bestaat niet – zoals bijvoorbeeld bij de de rooms-katholieken – uit één grote kerk, maar uit 38 nationale kerken. Die hebben een zekere mate van autonomie. Wel delen ze een hoogste geestelijke: de aartsbisschop van Canterbury. De stroming is ontstaan in de nasleep van de Reformatie. Engelse katholieken scheidden zich toen, onder leiding van hun vorst, af van Rome.

© epa. Justin Welby.

De 37 zogenoemde primaten, onder wie de leider van de Kerk van Engeland, treffen elkaar maandag in Canterbury. Zes dagen lang gaan ze in gesprek over de toekomst van het anglicanisme (na het rooms-katholicisme, protestantisme en oosters-orthodoxe christendom de grootste hoofdstroom van het christendom).

Hun meest prangende vraag: kan die ruim 80 miljoen zielen tellende gemeenschap wel één blijven, nu een aantal Westerse kerken homo’s toestaat om priester of bisschop te worden en te trouwen?

De Episcopaalse Kerk in de Verenigde Staten bijvoorbeeld, besloot afgelopen zomer om homohuwelijken te gaan sluiten. Sinds 2003 staat ze openlijke homoseksuelen al toe om priester en bisschop te worden. De Anglicaanse Kerk van Canada beslist in juli over het toestaan van homohuwelijken. En in de Kerk van Ierland mogen homoseksuele priesters trouwen. Conservatieve kerkleiders in Afrika gruwen daarvan.

Conservatieven komen, maar het kan de laatste keer zijn
Het gesteggel over homo’s is allesbehalve nieuw. Al jaren gaapt er een kloof tussen de conservatieve Afrikanen en hun relatief progressieve Westerse broeders. Maar inmiddels lijkt het geduld bij de Afrikanen op te raken. We zullen erbij zijn, meldt een groep van zeven conservatieve primaten woensdag op haar website. Maar er is wat de groep betreft nu wel ‘actie nodig om de spirituele en doctrinale integriteit van de Communie (de gemeenschap, red.) te herstellen’. Anders komen ze de volgende keer niet meer.

Volgens boulevardblad The Daily Mail wil een groep van ‘acht tot twaalf conservatieve’ geestelijken nog scherper aan de wind varen. Op gezag van ‘insiders’ claimde de krant vorige week dat zij dreigen om komende week uit de vergadering weg te lopen als de Amerikanen het homohuwelijk niet opnieuw in de ban doen.

‘Kerk heeft al een serieuze breuk’
Dat bericht is niet bevestigd, maar Uganda’s primaat Stanley Ntagali heeft wel laten weten dat hij het zo gaat aanpakken. Ntagali is er komende week naar eigen zeggen voor het laatst bij, tenzij de ‘goddelijke orde wordt hersteld’. Van eenheid is volgens hem al geen sprake meer. De Anglicaanse gemeenschap heeft ‘een serieuze breuk beleefd, en de wond is nog steeds diep’.

Helemaal nieuw zijn zulke dreigementen niet. De vorige keer, in 2011, bleef ook al een aantal primaten weg. Komende week is het in ieder geval menens, waarschuwt Justin Welby in een videoboodschap. Welby is als aartsbisschop van Canterbury de leider van de anglicaanse gemeenschap.

“We gaan ons bezighouden met een paar onderwerpen die heel, heel moeilijk liggen”, voorspelt Welby. In september schreef hij al dat hij ‘met een frisse blik wil kijken naar de manier waarop de anglicaanse gemeenschap samenwerkt, met name als primaten’.

Meer over;

Hoofdredacteur parochieblad weg na kritiek op Eijk

Trouw 08.01.2016 Opnieuw is aartsbisschop Wim Eijk van Utrecht in botsing gekomen met gelovigen in zijn bisdom. Een hoofdredacteur van een Utrechts parochieblad is ontslagen, enkele weken nadat hij op Eijk kritiek had geuit.

Werend Griffioen van Martinus Magazine is naar eigen zeggen de laan uit gestuurd vanwege een kritisch hoofdredactioneel commentaar uit november. Daarin schrijft hij over ‘de perversiteit van het systeem’ binnen de rooms-katholieke kerk.

‘Kerkleiders vragen van de gelovigen uiterste inspanning voor kerk en wereld’, meent Griffioen. ‘Anderzijds snoeren ze hen de mond als die gelovigen in opstand komen tegen kerksluiting en uitsluiting van gelovigen die niet voldoen aan de kerkelijke moraal.’ Hij reageerde daarmee op kritiek van Kardinaal Eijk op een eerder stuk van Griffioen uit september waarin hij inging op het ontslag van een pastoraal werker.

De ontslagen hoofdredacteur gaat er vanuit dat het aartsbisdom het initiatief heeft genomen voor zijn ontslag. “In directe zin komt het besluit natuurlijk van de leden van de drie parochiebesturen”, vertelt hij. “Maar zoals ik van het bestuur heb begrepen, is het de wil geweest van kardinaal Eijk.”

Hoofdredacteur was in blad te nadrukkelijk aanwezig
Volgens het parochiebestuur komt het ontslag voort uit een verschil in inzicht over de inhoudelijke koers van het blad. Griffioen drukte te veel zijn eigen stempel op het blad, vindt bestuursvoorzitter en pastoor Ton Huitink. “Maar er is ook commentaar van parochianen gekomen, en vanuit de bisdomleiding. Dat heeft ook een rol gespeeld.”

Eijks woordvoerder, Hans Zuijdwijk, ontkent dat de kardinaal enige invloed heeft gehad op het ontslag van Griffioen. “Toch staat de bisdomstaf volledig achter het besluit van het parochiebestuur”, zegt hij. “En daarmee heb ik dus ook iets over die uitspraken van Griffioen gezegd.

Pastoor Huitink stelde nog voor om Griffioen als eindredacteur aan te stellen. Hij zou dan nog mee kunnen werken aan de samenvoeging van Martinus Magazine met twee andere parochiebladen. Aanvankelijk stemde Griffioen hiermee in, maar later kwam hij hier op terug: “Ik wil mezelf nog recht in de ogen kunnen kijken.”

Aartsbisschop Eijk geeft hoop niet op

Trouw 24.12.2015 Aartsbisschop Wim Eijk gelooft niet in het vernieuwen van de kerk. Juist dat is volgens hem de sleutel tot succes. “Het is verleidelijk, maar vrijzinnigheid leidt op den duur tot ongeloof”, zeg hij in een interview met de Volkskrant.

Volgens Eijk heeft de kerk het eerder moeilijk gehad en kwam ze er altijd weer boven op. De frictie zit volgens hem met name bij het feit dat we in deze tijd vooral compromissen willen sluiten en dat gaat moeilijk samen met dogma’s. “Mensen zien dogma’s als iets dat weinig flexibel is… Tegenwoordig wordt de letter aangepast aan de werkelijkheid, maar er zijn tijden geweest dat mensen de eeuwige waarheid wilden leren kennen.”

Eerder deze maand werd het  Jaar van de Barmhartigheid ingeluid door paus Franciscus. Eijk denkt dat biechten terugkomt. Er zijn in het aartsbisdom Utrecht deze maand al veel mensen gaan biechten. Eijk verwacht dat vooral de kinderbiecht terugkeert. De kinderbiecht is volgens Eijk ‘in onbruik geraakt, maar nooit afgeschaft’. Hij ziet nu al dat mensen mondjesmaat weer gaan biechten. ‘Zeker jongeren, want die zijn vaak vuriger in hun geloof. Dat willen we stimuleren.”

Aartsbisschop Wim Eijk: kinderbiecht komt terug

VK 24.12.2015 De kinderbiecht keert terug in het aartsbisdom Utrecht. Die verwachting spreekt aartsbisschop Wim Eijk uit in een interview met de Volkskrant. De kinderbiecht is volgens Eijk ‘in onbruik geraakt, maar nooit afgeschaft’. Het Heilig Jaar van de Barmhartigheid, dat op 8 december door paus Franciscus is ingeluid, zou ‘een uitgelezen gelegenheid’ bieden voor een terugkeer ‘naar de boetepraktijk in de oude kerk: de kwijtschelding van alle straffen die iemand zijn opgelegd vanwege zijn zonden’.

Interview

‘We leven in een tijd van extreem individualisme. Dat mag geen reden zijn om die dogma’s dan maar los te laten.’ Lees hier het volledige interview met aartsbisschop Wim Eijk (+).

Jongeren gaan weer vaker biechten want die zijn vaak vuriger in hun geloof, aldus Wim Eijk.

De biecht is een van de zeven sacramenten – ‘gewijde handelingen waardoor God tot de mens komt’ – van de Rooms-Katholieke Kerk.  Volgens dit sacrament kan een gevolmachtigde priester, de biechtvader, in naam van Christus de zonden vergeven van een ‘trouw en rechtvaardig’ gelovige. In de katholieke geloofsleer hangen barmhartigheid en boetedoening dus nauw met elkaar samen.

Rooms-katholieken worden nog steeds geacht ten minste eenmaal per maand ter biecht te gaan, maar in dit deel van de wereld is daarvan allang geen sprake meer. In de meeste kerkgebouwen verwijst de biechtstoel naar een verleden waaraan niet iedereen graag herinnerd wordt. In zijn bisdom ziet Eijk echter ‘dat mensen mondjesmaat weer gaan biechten. Zeker jongeren, want die zijn vaak vuriger in hun geloof.’

Band met Christus

Volgens Eijk ‘is het goed als mensen al op jonge leeftijd met het sacrament van de biecht kennismaken. De biecht is een belangrijk middel om de persoonlijk band met Christus te onderhouden en te versterken.’ Paus Franciscus heeft bij de opening van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid ‘een heldere brief’ over de boeteleer geschreven ‘waarin hij uitlegt hoe het zit met het vagevuur en de aflaat’.

Alleen oudere katholieken hebben nog persoonlijke herinneringen aan de kinderbiecht. Een van hen schreef een paar jaar geleden in het Brabants Dagblad: ‘Biechten was voor de meeste kinderen toch een heel gebeuren. Je had het gewone rijtje van kleine dagelijkse zonden. Doodzenuwachtig was je om die tegen de pastoor te moeten vertellen. Toen je verkering kreeg, lagen de zaken wat anders, toen had je wel meer te vertellen in de biechtstoel. Iemand vertelde me dat hij naar de Paterskerk zou gaan. Daar zat namelijk een dove pater. De biechteling stapte de biechtstoel in, zingend op de wijs van een bekende aria: ‘En ik heb zo’n lol, en ik heb zo’n lol, en ik heb zo’n lol in mijn leven.’ Waarop de pater, tot zijn schrik, terugzong: ‘En je bent verkeerd, en je bent verkeerd, want de dove zit hierneven’.’

Kinderbiecht terug in Utrecht

Telegraaf 24.12.2015 De kinderbiecht keert terug in het aartsbisdom Utrecht. Dat verwacht aartsbisschop Wim Eijk, zegt hij donderdag in de Volkskrant. De kinderbiecht is volgens Eijk ,,in onbruik geraakt, maar nooit afgeschaft”. Hij ziet nu al dat mensen mondjesmaat weer gaan biechten. ,,Zeker jongeren, want die zijn vaak vuriger in hun geloof. Dat willen we stimuleren.” Volgens Eijk is het Jaar van de Barmhartigheid, dat eerder deze maand is ingeluid door paus Franciscus, daar een uitgelezen gelegenheid voor.

Financiële waakhond: ‘Vaticaan doet niet genoeg aan financiële criminaliteit’

VK 15.12.2015 Het Vaticaan zou veel agressiever verdachten van witwassen en andere financiële criminaliteit moeten aanpakken. Ondanks de bezem die door de bank van Vaticaanstad en andere financiële departementen is gehaald, moet op juridisch gebied veel meer gebeuren, zegt Moneyval, de financiële waakhond van de Raad van Europa.

De Paus is aanwezig bij een bijeenkomst van de Vaticaanse bank.© AP

Medewerkers van het Vaticaan hebben meegewerkt aan het onderzoek van Moneyval uit Straatsburg, meldt persbureau Reuters. Het rapport, dat voor het vierde jaar op rij is opgesteld voor het Vaticaan, meldt de vooruitgang, maar merkt op dat dit vaak tot weinig leidt. Woordvoerder Federico
Lombardi wilde niet ingaan op de kritiek, maar verwees naar een reactie van vorige week, naar de complimenten van Moneyval voor het werk dat het Vaticaan tot nu toe heeft gedaan om financiële corruptie tegen te gaan.

Het wegwerken van de financiële corruptie is een van de speerpunten van de paus. Sinds 2012 lopen in het Vaticaan 29 onderzoeken naar witwaszaken en is meer dan 11 miljoen euro bevroren op Vaticaanse bankrekeningen. ‘Maar er zijn geen resultaten te zien die erop duiden dat in een van de zaken iemand gaat worden vervolgd.’

Witwassen en marktmanipulatie

Het afgelopen jaar zijn 13 van de 29 onderzoeken gestart. Zoals naar witwassen en marktmanipulatie via buitenlands vastgoed, en naar managers en juristen van de Vaticaanse bank die betrokken waren bij de verkoop van vastgoed.

In beide zaken, ondanks dat ze tot in de hoogste lagen van de financiële organisatie van het Vaticaan doordringen, is niemand aangeklaagd. In tegendeel, de pijlen werden gericht op vijf personen, inclusief twee journalisten, die betrokken waren bij het lekken van informatie.

‘Vaticaan moet witwassers vervolgen’

Telegraaf 15.12.2015 Het Vaticaan moet veel harder optreden tegen mensen die namens de bank van de kerk financiële misdrijven hebben gepleegd, zoals witwassen van geld. Dat staat in het rapport van Moneyval, onderdeel van de Raad van Europa.

De bank van het Vaticaan wordt al dertig jaar geplaagd door schandalen. Moneyval heeft daar al vaker onderzoek naar gedaan. Volgens de controle-instantie heeft het Vaticaan de afgelopen tijd veel vooruitgang geboekt, maar de Heilige Stoel moet zich juridisch wel harder opstellen tegen de veroorzakers van de financiële misstanden.

,,Het Vaticaan heeft veel zaken goed aangepakt. Maar er is nog altijd een gebrek aan aanklachten voor het witwassen van geld en andere zaken. Deze situatie moet worden verbeterd”, stelt Moneyval in het 150 pagina’s tellende rapport.

Paus Franciscus heeft al vaker laten weten veel waarden te hechten aan het oplossen van de problemen…..

SM-pastoor ontslagen

Telegraaf 14.12.2015  Een miljoen dollar zou pastoor Peter Miqueli van zijn kerkgemeenschap achterover hebben gedrukt om zijn SM-verslaving te bekostigen. De pastoor van de St-Frances de Chantal-kerk in de Bronx heeft na de rel zijn ontslag moeten indienen. Maar daarmee lijkt de kous nog lang niet af. De katholieke kerk in de VS moet na de ontuchtschandalen met pedopriesters weer diep door het stof.

En dit nadat door de veel bejubelde komst van paus Franciscus aan Amerika er net weer een hoog goodwill was gekweekt. De vraag is hoe het kan dat de 53-jarige Miqueli jarenlang ongestoord zijn gang kon gaan.

Tekenen waren er genoeg dat Miqueli een groot deel van het geld van de kerkgangers aan zichzelf en zijn sm-vriend besteedde. De pastoor kocht onder meer een huis met groot bubbelbad van 264.000 dollar voor in New Jersey voor sekspartijen en betaalde voor zijn sm-meester Keith Crist de huur van bijna 1100 dollar per maand voor een appartement in Harlem. Daarvoor zouden de twee samen tijdelijk in het kerkgebouw hebben gewoond.

Ook werd het geld uitgegeven aan vakanties in Italië en Florida, dure whisky’s, aandelen, een auto en drugs die hij samen met Crist gebruikte voordat ze aan een SM-sessie begonnen.

Bouwvakkers zagen in de kerk in 2014 stapels cash liggen en buren van de pastoor in New Jersey melden dat al jarenlang op de vreemdste uren mannelijk bezoek aanklopte bij Miqueli. Maar de pastoor wilde vooral zijn SM-meester Crist, een bodybuilder en specialist in bondages en sadimse die 1000 dollar per sessie zou vragen

Volgens de aanklacht die op Manhattan is ingediend door veertien bestolen kerkgangers kan het niet anders dat het bisdom van New York en kardinaal Timothy Dolan al langer op de hoogte was van de dubieuze handel en wandel van hun priester. Zij verwijten het bisdom de pastoor jarenlang ongestoord zijn gang te hebben laten gaan terwijl duidelijk was dat hij met zijn maandelijkse salaris van 2474 dollar al die luxe helemaal niet kon veroorloven.

Kardinaal Dolan was tijdens het pauselijk bezoek in de Amerikaanse metropool nog de stralende gastheer, maar ligt nu onder vuur. Hij zou in de zomer diverse e-mails hebben ontvangen van een klokkenluider, een ex-vriendin van sm-meester Crist, waarin de malversaties werden onthuld, maar vervolgens amper actie hebben ondernomen. De klokkenluidster heeft het openbaar ministerie sms’jes overhandigd waarin Crist toegeeft te worden betaald door de pastoor en zegt dat Miqueli onder meer de urine van zijn SM-meester moest opdrinken.

Miqueli sjoemelde minstens sinds 2003 met de boeken om de fraude te verhullen. Intussen sprak de pastoor, die door kerkgangers wordt omschreven als ijdel en eigenzinnig, zich tijdens kerkklassen fel uit tegen homo’s en hij weigerde soms zonder reden baby’s te dopen.

Eerder werkte Miqueli als pastoor voor St. Frances Xavier Cabrini-kerk op Roosevelt Island waar hij het geld dat was ingezameld voor een nieuw orgel achterover drukte. Op de vraag waarom hij daarna werd overgeplaatst naar de Bronx heeft de kerk nog geen antwoord gegeven.

Priester betaalt pikante hobby met geld van parochie

AD 13.12.2015 Een Amerikaanse priester heeft met zijn pikante hobby gezorgd voor flink wat ophef. Hij zou jarenlang geld hebben gestolen van parochies, zodat hij zijn sm-relatie met zijn geheime vriend kon onderhouden. In totaal stak hij ruim 1 miljoen dollar (meer dan 909.000 euro) in eigen zak.

Keith Crist. © Myspace.

Peter Miqueli uit New York zou 1000 dollar hebben betaald per potje ruige seks. De 53-jarige priester moest de sm-meester Keith Crist ‘master’ noemen en zijn urine drinken, tekent New York Daily News op uit de aanklacht die is ingediend door de parochies. De priester zou het geld niet alleen hebben besteed aan seksspelletjes, maar ook aan drugs, vakanties naar Italië en Florida en de huur van het appartement van Crist.
Het schandaal kwam aan het licht nadat de vrouw met wie Crist een knipperlichtrelatie had naar de kerk was gestapt en de onthullingen deed.

Priester stal geld van kerk voor seksfeestjes

Telegraaf 13.12.2015  Een Amerikaanse priester heeft met zijn pikante hobby gezorgd voor flink wat ophef. Hij zou jarenlang geld hebben gestolen van parochies, zodat hij zijn sm-relatie met zijn geheime vriend kon onderhouden. In totaal stak hij ruim 1 miljoen dollar (meer dan 909.000 euro) in eigen zak.

Peter Miqueli uit New York zou 1000 dollar hebben betaald per potje ruige seks. De 53-jarige priester moest de sm-meester Keith Crist ‘master’ noemen en zijn urine drinken, tekent New York Daily News op uit de aanklacht die is ingediend door de parochies. De priester zou het geld niet alleen hebben besteed aan seksspelletjes, maar ook aan drugs, vakanties naar Italië en Florida en de huur van het appartement van Crist.

Het schandaal kwam aan het licht nadat de vrouw met wie Crist een knipperlichtrelatie had naar de kerk was gestapt en de onthullingen deed.

Man zou 750.000 euro hebben gestolen

NU 09.12.2015 De voormalige penningmeester van de parochie van de Heilige Christoffel en Heilige Geest in Roermond moet zich binnenkort voor de rechter verantwoorden.

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de man van het verduisteren van 750.000 euro aan parochiegeld.

Deken Rob Merkx van Roermond deed in september aangifte nadat de penningmeester zelf had opgebiecht het parochiegeld kwijt te zijn. Naar eigen zeggen zou hij het slachtoffer zijn geworden van internetcriminaliteit.

De parochiekas was leeg, bleek in september. De man werd op staande voet ontslagen.

Wanneer de zaak voor de rechter komt, is nog niet bekend.

Lees meer over: Roermond

Gerelateerde artikelen;

Verduisterde geld Roermondse parochie definitief verdwenen 

‘Penningmeester parochie Roermond verduistert 750.000 euro’ 

20 mille verstopt achter blik knakworstjes in Vaticaan

Trouw 09.12.2015 Een onderzoek in het Vaticaan naar mogelijke financiële malversaties heeft tot een verrassende vondst geleid. Verborgen in het bureau van een priester, achter een oud blik Weense worstjes, vonden de onderzoekers 20.000 euro baar geld. Dat melden Duitse media woensdag.

Het geld is in beslag genomen en de geestelijke, Mauro Ugolini, is met onmiddellijke ingang geschorst. De chef van de priester, de 67-jarige Duitse kardinaal en vroegere bisschop van Regensburg Gerhard Ludwig Müller, moet op korte termijn een verklaring komen afleggen. Het is vooralsnog onduidelijk of binnen de geloofscongregatie waar beide geestelijken werkzaam zijn, sprake is van een echt financieel schandaal.

Müller is na paus Franciscus en kardinaal Pietro Parolin de belangrijkste geestelijke binnen het bestuursapparaat van de katholieke kerk.

In het kader van het streven naar meer financiële transparantie binnen het Vaticaan, moeten alle congregaties, ofwel de bestuursorganen, rekenschap van hun boekhouding afleggen. Müller zou hebben geweigerd documenten te overleggen, waarop de onderzoekers de kantoren onderzochten.

Meer over;

20.000 euro verstopt in bureau priester Vaticaan

NU 09.12.2015 Een onderzoek in het Vaticaan naar mogelijke financiële malversaties heeft tot een verrassende vondst geleid. Verborgen in het bureau van een priester, achter een oud blik Weense worstjes, vonden de onderzoekers 20.000 euro.

Het geld is in beslag genomen en de geestelijke, Mauro Ugolini, is met onmiddellijke ingang geschorst, melden Duitse media woensdag.

De chef van de priester, de 67-jarige Duitse kardinaal en vroegere bisschop van Regensburg Gerhard Ludwig Müller, moet op korte termijn een verklaring komen afleggen.

Het is vooralsnog onduidelijk of binnen de geloofscongregatie waar beide geestelijken werkzaam zijn, sprake is van een echt financieel schandaal.

Müller is na paus Franciscus en kardinaal Pietro Parolin de belangrijkste geestelijke binnen het bestuursapparaat van de katholieke kerk.

Tranparantie

In het kader van het streven naar meer financiële transparantie binnen het Vaticaan, moeten alle congregaties, ofwel de bestuursorganen, rekenschap van hun boekhouding afleggen. Müller zou hebben geweigerd documenten te overleggen, waarop de onderzoekers de kantoren onderzochten.

Lees meer over: Vaticaan

20 mille achter worstjes Vaticaan

Telegraaf 09.12.2015 Een onderzoek in het Vaticaan naar mogelijke financiële malversaties heeft tot een verrassende vondst geleid. Verborgen in het bureau van een priester, achter een oud blik Weense worstjes, vonden de onderzoekers 20.000 euro baar geld. Dat melden Duitse media woensdag.

Het geld is in beslag genomen en de geestelijke, Mauro Ugolini, is met onmiddellijke ingang geschorst. De chef van de priester, de 67-jarige Duitse kardinaal en vroegere bisschop van Regensburg Gerhard Ludwig Müller, moet op korte termijn een verklaring komen afleggen. Het is vooralsnog onduidelijk of binnen de geloofscongregatie waar beide geestelijken werkzaam zijn, sprake is van een echt financieel schandaal.

Müller is na paus Franciscus en kardinaal Pietro Parolin de belangrijkste geestelijke binnen het bestuursapparaat van de katholieke kerk.

In het kader van het streven naar meer financiële transparantie binnen het Vaticaan, moeten alle congregaties, ofwel de bestuursorganen, rekenschap van hun boekhouding afleggen. Müller zou hebben geweigerd documenten te overleggen, waarop de onderzoekers de kantoren onderzochten.

Dominee die Jezus ontkent niet meer welkom in kerk

Trouw 08.12.2015De Nijkerker dominee die de historiciteit van Jezus ontkent, mag niet meer preken in zijn kerk. De relatie tussen Edward van der Kaaij en de Vredeskerk is onmogelijk te lijmen, zo oordeelt een speciaal college van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De dominee is niet verrast. “De kerk eiste het onmogelijke.”

Van der Kaaij wordt daarom volgend jaar per 1 juni ‘losgemaakt’ van de kerkgemeente. Hij blijft predikant, maar als hij ergens vast aan de slag wil, zal hij een nieuwe gemeente moeten vinden.

Begin dit jaar raakte Van der Kaaij in opspraak vanwege zijn boek ‘De ongemakkelijke waarheid van het christendom‘ (2014). Daarin gaat hij in tegen heersende opvattingen over Jezus en stelt hij dat Jezus nooit