Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 116 – Voortgang onderhandelingen 27.11.2021

Van het Sinterklaas naar het Kerstakkoord ???

Demissionair premier Rutte hoopt dat er voor Kerst een nieuw kabinet is, “met meer elan” dan het huidige. Dat zei hij als partijleider op het VVD-congres. “Het moet een heel ander kabinet worden, met een andere uitstraling.”

De premier beantwoordde op het digitale congres vragen van VVD-leden. Hij zei dat het huidige demissionaire kabinet in 2017 aantrad met de opdracht om Nederland “sterker uit de economische recessie te krijgen”.

Lees ook;

Oppositie is ongeduldig over de formatie, en dat is toch wat opmerkelijk

o Oppositie is ongeduldig over de formatie, en dat is toch wat opmerkelijk

Haagse formatie laat zich niet opjagen door Duits sprintje

Nu is de situatie heel anders, zei hij. Nu staat Nederland er economisch sterk voor en is het tijd om vraagstukken rondom veiligheid, klimaat en onderwijs op te lossen, zegt Rutte. ,,Daar is op zich ook geld voor. Of het allemaal lukt, kan ik niet garanderen.”

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is ee49c-2e2bkamer2b20212bformatie2bduitsland.jpg

De onderhandelende partijen aan de formatietafel hebben, volgens Rutte, de ambitie om op dat gebied “een echte transformatie” teweeg te brengen.

‘Zoemzoem-partij’

Ook binnen de partij is er wat betreft de klimaatdiscussie een kentering gaande. Europarlementariër Nagtegaal zei in de digitale VVD-bijeenkomst dat zijn partij niet langer een ‘autopartij’ is: “Van de vroemvroem-partij worden wij de zoemzoem-partij.”

Rutte zei dat er voor Sinterklaas, volgende week, nog geen regeerakkoord is. “En voor Kerst? Ik hoop het van harte.” De demissionaire premier vindt dat er zo snel mogelijk een nieuwe ploeg moet zijn, maar hij vindt het niet vreemd dat er nog wordt onderhandeld.

“Feit is dat we heel lang nodig hebben gehad om te bepalen wie met wie een regering wilden vormen. Maar als je dat eenmaal weet, is het niet zo gek dat je nog meer dan acht weken nodig hebt om afspraken te maken.” Op 30 september, twee maanden geleden, werd besloten dat VVD, D66, CDA en ChristenUnie samen door wilden gaan.

Corona

Vanuit de VVD zal het vooral op secondant Sophie Hermans aankomen. Rutte erkende dat hij zich mede door de coronacrisis veel minder met de formatie bezighoudt dan Hermans. Daar voelt hij zich “haast een beetje schuldig” over. “Er komt heel veel bij haar terecht”, zei Rutte, die blij is als hij bij formatiegesprekken aanwezig kan zijn.

Rutte sprak op het VVD-congres ook over corona. Hij stak net als gisteren op de persconferentie de hand in eigen boezem. “Blijkbaar lukt het mij niet genoeg om mensen ervan te overtuigen dat ze zich aan de basisregels moeten houden”, zei hij.

Op de vraag of hij zich sterker zou uitspreken over ongevaccineerden als hij geen premier was, antwoordde hij: “Ik denk dat ik dan verder was gegaan. Maar het punt is, dat kan ik zelfs hier niet zeggen.”

Hij wil voorkomen dat ongevaccineerden afhaken. “Je moet ervoor zorgen dat je mensen blijft meenemen en dat ze niet gaan denken: waarom zou ik me nog laten vaccineren?”

Corona-minister De Jonge gaat soms verder in zijn uitspraken over ongevaccineerden. “Die is misschien iets minder in staat om zich in te houden”, zei de premier. “Maar we denken er hetzelfde over.”

Op zaterdagochtend 27.11.2021 zei partijvoorzitter Van der Wal op het VVD-congres dat de partij een grens wil stellen aan de giften van donateurs. Die mogen niet hoger zijn dan 100.000 euro.

‘Minder kwetsbaar’

Daarom nam de partij de aanbeveling over van voormalig ChristenUnie-fractieleider Veling, die deze zomer opperde dat één persoon maximaal een ton aan een partij mag doneren. “Dat maakt ons minder kwetsbaar en past bij ons”, zei VVD-voorzitter Van der Wal.

In juni was er ophef over een donatie van 1,2 miljoen euro van miljonair Hans van der Wind aan het CDA. Die partij stelde daarop in een verklaring dat de donateur geen invloed had gehad op de politieke koers.

Giften voor politieke partijen staan momenteel bijzonder in de belangstelling. Pieter Omtzigt suggereerde recent dat het CDA, waar hij inmiddels vertrokken is, grote sommen geld ontving van mensen die belang bij hebben bij de koers die partijleider Wopke Hoekstra insloeg.

1,2 miljoen euro

Het CDA zag zich daarna gedwongen om recente, nog niet gepubliceerde partijdonaties te openbaren. Daaruit bleek onder meer dat miljonair Hans van der Wind, die ook andere functies uitvoerde bij de partij, vlak voor de verkiezingen 1,2 miljoen had gegeven.

Het was niet het enige bedrag van die omvang tijdens de afgelopen campagne. Zo kreeg bijvoorbeeld D66 een miljoen van techondernemer Steven Schuurman. Volgens Pieter Omtzigt hadden de donaties invloed op het beleid van Hoekstra. Met zijn ‘New Deal’ werden de CDA-plannen gunstiger voor ondernemers. Ook volgens Schuurman investeerde hij het bedrag omdat hij wil dat er een oplossing komt voor de klimaatcrisis, zo zei hij zelf tegen Trouw.

“De donatie kwam bovendien, niet geheel heel toevallig, zo vlak voor de verkiezingen. Daardoor hoefde deze op dat moment niet meer aan het ministerie van Binnenlandse Zaken doorgegeven te worden”, zegt Krouwel. “Zo zou de donatie, als de notitie van Omtzigt die gewraakte donderdag niet was uitgekomen, pas volgend jaar naar buiten komen. Het lijkt alsof er een poging is gedaan om die donatie, en de donatie van 247.000 euro door de Stichting Nederlands Ondernemers Klimaat, niet te associëren met de verkiezingen.”

Geen plafond

Er is overigens wel een onafhankelijke commissie in Nederland die toezicht houdt op financiering van de partijen, maar die controleert alleen of partijen zich aan de wet houden. Daarmee is het nog geen papieren tijger, zegt politicoloog Sarah de Lange (Universiteit van Amsterdam), want die commissie grijpt wel degelijk af en toe in. Dat gebeurde bijvoorbeeld vorig jaar bij Forum voor Democratie vanwege onduidelijkheid over het ledental van de partij.

Herman Tjeenk Willink tijdens een persconferentie over zijn eindverslag gedurende de formatie.

Kortom, er is werk aan de winkel voor het nieuwe kabinet

Het vertrouwen in de landelijke overheid zit op een dieptepunt. Niet raar, vindt Herman Tjeenk Willink. Als de bus uit dorpen verdwijnt en de overheid onbereikbaar is, is er iets grondig mis. Burgers keren zich af van de overheid.

En dat komt niet alleen door de coronapandemie, betoogt de 79-jarige Herman Tjeenk Willink. ,,De overheid heeft de burger van zichzelf vervreemd’’, zegt hij. En dat is al decennia lang aan de gang, betoogt hij in zijn boek Kan de overheid crises aan?

Lees ook;

Minister van Staat Tjeenk Willink: FVD’er Van Houwelingen ‘bedreigt hele politieke stelsel’

Tjeenk Willink kent de overheid van binnen en van buiten. Als ambtenaar, als lid van de Eerste Kamer, als vicevoorzitter van de Raad van State en als informateur van meerdere kabinetten. En al die jaren waarschuwt hij al voor dezelfde fout: ,,De overheid heeft wel allerlei verwachtingen van de burger, die moet bijvoorbeeld zelfredzaam zijn. Maar ze denkt te weinig na over wat de burger van de overheid mag verwachten.’’

Coronacrisis

Dat het vertrouwen in de landelijke overheid zo broos is, daar ligt een ontwikkeling aan ten grondslag die al ruim veertig jaar gaande is, vertelt hij. ,,De overheid wordt gezien als een bedrijf met de burgers als klant. Er wordt bezuinigd als het economisch niet goed gaat. Lange tijd vonden we dat vanzelfsprekend, maar deze coronacrisis maakt duidelijk dat als de nood aan de man is iedereen – de private sector voorop – van alles van de publieke sector verwacht.’’

Maar wat is de praktijk? ,,Mensen die in een dorp wonen hebben vaak geen eigen agent meer, geen bibliotheek, geen huisarts en geen openbaar vervoer. De overheid heeft zich teruggetrokken. En ook voor de markt is er niets te halen. Maar waarom hebben we een overheid? Die vraag hebben we ons te lang niet gesteld. We verwachten toch ook van een telecomprovider dat je in heel Nederland bereik hebt?’’

Pim Ras Fotografie
© Pim Ras Fotografie

Tjeenk Willink vindt het dan ook niet zo gek dat het vertrouwen in de overheid afneemt. ,,Want’’, zegt hij, ,,of de overheid is onzichtbaar, zoals in dunbevolkte gebieden, of hij is wel zichtbaar, maar ontoegankelijk. Probeer maar eens iemand aan de telefoon te krijgen als je een probleem hebt met een instantie of als je iets niet begrijpt.

Ondertussen zien mensen hoe belangrijke overheidstaken als volkshuisvesting of ruimtelijke ordening zijn verloederd. Een deel van de samenleving die zich dat kan permitteren, zegt: de overheid kan me gestolen worden, ik keer me er vanaf. Maar diegenen die het meest van die overheid afhankelijk zijn, zitten klem.’’

Onvrede

De rellen van afgelopen weekeinde in de steden moeten niet te makkelijk daaruit verklaard worden, benadrukt hij. ,,Er zijn altijd groepen jongeren die gewoon uit zijn op rotzooi trappen. Maar dat moet ons niet laten afleiden. Er is onvrede. En dat blijkt niet alleen uit de protesten.

Zo waarschuwt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) al jaren voor een groeiende kloof in ons land. Met aan de ene kant een groep mensen die zich goed staande kan houden in deze snel veranderende wereld met open grenzen, waarin alles met de computer moet en mensen alles zelf moeten regelen.

En aan de andere kant een groep mensen die minder goed mee kan komen, die achterblijft in inkomen, kampt met een slechtere gezondheid, woont in slechtere huizen, minder kans heeft op werk. En juist die groep kwam het eerst in de problemen toen door corona allerlei ingrijpende maatregelen werden afgekondigd en sectoren en scholen dichtgingen.

,,De pandemie legt het vergrootglas op de zwakke plekken in de maatschappij en in het functioneren van de overheid.’’ En – gaat Tjeenk Willink verder – wat de coronacrisis ook weer eens duidelijk heeft gemaakt, is dat het rendementsdenken in de publieke sector nadelen heeft. ,,Onze zorg had de zaakjes redelijk goed voor elkaar. Alles was vooral kostenefficiënt geregeld.

Maar dan is er ineens een pandemie en hebben we geen extra capaciteit op de intensive cares en blijken de voorraden aan beschermingsmiddelen voor zorgmedewerkers beperkt. Moet je dan altijd voorbereid zijn op het ergste? Nee, dat is onzin. Maar als er een crisis is, moet je wel snel kunnen schakelen.’’

Schuldige

Tjeenk Willink laakt de almaar uitdijende ‘tussenlaag’. De afstand groeit tussen mensen op de werkvloer die het eigenlijke werk moeten doen en de minister die uiteindelijk voor het beleid politiek verantwoordelijk is. ,,Enerzijds komt dat door de bureaucratie die ontstaat als de politiek allerlei extra regels en uitzonderingsgevallen in wetgeving bepleit. Anderzijds komt het door het bedrijfsmatige denken waarin elke euro verantwoord moet worden.

Het resultaat is controle op controle, verantwoording op verantwoording. De huisartsen hebben eens berekend dat de kosten van al die verantwoording en tussenlagen ten minste twee keer zo groot zijn als al het geld dat we uitgeven aan de huisartsenzorg. En het rare is: die tussenlaag hoeft zich niet voor zijn tijdsbesteding te verantwoorden en de mensen op de werkvloer wel. Maar tijdens de pandemie verwachtten we ineens dat mensen op de werkvloer kunnen improviseren en een stap harder lopen!’’

Het vertrouwen van burgers in democratie en recht moet worden hersteld. Dat alles kan de politiek niet alleen

Ook hij noemt de toeslagenaffaire als voorbeeld, waarbij de overheid in alle geledingen faalde terwijl iedereen dacht keurig de regels te volgen. Tjeenk Willink schuift naar voren op zijn stoel: ,,Weet u wat mij verbaast? Dat de rechters hebben erkend dat ze fout zaten en nagaan wat er anders en beter moet. Dat geldt ook voor de uitvoeringsinstanties. Maar de politiek is vooral op zoek naar schuldigen.

Terwijl toch evident is dat de affaire is ontstaan als gevolg van meerdere politieke beslissingen sinds 2004. Was er maar een schuldige. Het is veel erger: los van wie er aan de knoppen zat, ging het mis. Omdat de overheid – en dan bedoel ik de hele overheid inclusief de politiek – te weinig nadenkt over waarom ze er eigenlijk is noch over de eisen waaraan ze moet voldoen. In de politiek denkt zelden iemand na over de uitvoerbaarheid van het beleid en hoe dat uitwerkt in de praktijk.’’

Pim Ras Fotografie

Vertrouwen

Er is dus werk aan de winkel voor het nieuwe kabinet stelt hij. Het functioneren van de overheid moet verbeteren want ‘als de coronapandemie ons stelsel al zo ontregeld, wat staat ons dan te wachten bij grotere schokken bijvoorbeeld als gevolg van de energietransitie?’

,,Het vertrouwen van burgers in democratie en recht moet worden hersteld. Dat alles kan de politiek niet alleen. Daarvoor is zij te veel zelf onderdeel van de problemen. Dat de formatie zo lang duurt, is daar een uiting van. Verbetering van de wetgeving zal niet lukken zonder actievere rol van de rechter. Politieke aandacht voor uitvoerbaarheid van beleid zal alleen toenemen als de uitvoeringsorganisaties harder aan de bel trekken. En democratie wordt sterker beleefd als burgers bij veranderingen praktisch betrokken zijn. Een ieder kan iets doen.’’

En veel – meer nog dan anders – zal ook afhangen van de kwaliteit van de bewindspersonen. ,,Die moeten inhoudelijk deskundig zijn, kennis hebben van het eigen veld, zicht hebben op de politiek ambtelijke verhoudingen. Het is dus van groot belang dat de onderhandelende partijen overeenstemming bereiken over de eisen die aan bewindslieden gesteld mogen worden.’’

Lees: Rutte hoopt op coalitieakkoord voor Kerst, want ‘sintakkoord’ lukt niet meer NU 27.11.2021

Lees: Rutte hoopt: voor Kerst nieuw kabinet met ‘meer elan’ NOS 27.11.2021

Lees: Rutte hoopt op coalitieakkoord voor kerst, sint-akkoord lukt niet AD 27.11.2021

Lees: Rutte hoopt op coalitieakkoord voor kerst, sint-akkoord lukt niet MSN 27.11.2021

Lees: Rutte hoopt op coalitieakkoord voor kerst: ’Sint-akkoord lukt niet’ Telegraaf 27.11.2021

Lees: ‘Mensen zien dat belangrijke taken van de overheid zijn verloederd’  AD 26.11.2021

Meer: kabinetsformatie 2021

lees: Eindverslag informateur Remkes 30.09.2021

Lees: Eindverslag informateur Hamer 02.09.2021

Meer: Dossier Kabinetsformatie | AD.nl

Meer: Formatie  RTL

Meer: Formatie 2021 NU

Meer: Formatie artikelen Elsevier

Meer: Dossier Onder Politici | AD.nl

Meer: Op weg naar een nieuw kabinet | NOS

Zie ook: Grote onrust op Links op weg naar Rutte 4 !! – de nasleep

Zie ook: Grote onrust op Links op weg naar Rutte 4 !!

zie verder: Verkiezingen 2e kamer op 17 maart 2021

Lees: Nieuw kabinet lijkt verder weg dan ooit, hoe nu verder? NU 01.09.2021

Lees: Wat wil jij weten over de formatie? NU 01.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 115 – Voortgang onderhandelingen 25.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 114 – Tussenstand onderhandelingen 23.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 113 – Tussenstand onderhandelingen 22.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 112 – Tussenstand onderhandelingen 19.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 111 – Tussenstand onderhandelingen 18.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 110 – 2e lek onderhandelingen 17.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 109 – Tussenstand onderhandelingen 15.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 108 – Tussenstand onderhandelingen 12.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 107 – Tussenstand onderhandelingen 11.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 106 – Tussenstand onderhandelingen 10.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 105 – Tussenstand onderhandelingen 07.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 104 – onderhandelingsronde 04.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 103 – onderhandelingsronde 03.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 102 – onderhandelingsronde 02.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 101 – Tussenstand onderhandelingen 01.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 100 – Tussenstand onderhandelingen 28.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 99 – Tussenstand onderhandelingen 27.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 98 – onderhandelingsronde 25.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 97 – onderhandelingsronde 18.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 96 – onderhandelingsronde 16.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 95 – onderhandelingsronde 11.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 94 – bezinning onderhandelingen 09.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 93 – onderhandelingsronde 07.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 92 – aftrap 2e ronde -onderhandelingen 06.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 91 – debat 05.10.2021 2e ronde – Johan Remkes en Wouter Koolmees als nieuwe informateurs om Rutte IV te vormen

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 90 – lek vanuit de formatiestukken

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 89 – bezinning onderhandelingen 02.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 88 – bezinning onderhandelingen 01.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 87 – onderhandelingsronde 30.09.2021 – verslag Remkes

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 86 – onderhandelingsronde 29.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 85 – tussenstand onderhandelingen 28.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 84 – onderhandelingsronde 27.09.2021

Zie ook: De spanningen nemen toe op weg naar de formatie van de nieuwe coalitie van Kabinet Rutte 4 – deel 83 – voortgang onderhandelingen 26.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 82 – tussenstand onderhandelingsronde 24.09.2021

Zie ook: De spanningen nemen toe op weg naar de formatie van de nieuwe coalitie van Kabinet Rutte 4 en de Begroting 2022 – deel 81 – tussenstand onderhandelingen 22.09.2021

Zie ook: De spanningen nemen toe op weg naar de formatie van de nieuwe coalitie van Kabinet Rutte 4 en de Begroting 2022 – deel 80 – tussenstand onderhandelingen 21.09.2021

Zie ook: De spanningen nemen toe op weg naar de formatie van de nieuwe coalitie van Kabinet Rutte 4 en de Begroting 2022 – deel 79 – tussenstand onderhandelingen 20.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 78 – dag 2 tussenstand onderhandelingsronde 19.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 77 – dag 1 tussenstand onderhandelingsronde 18.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 76 – tussenstand onderhandelingen 16.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 75 – onderhandelingsronde 15.09.2021

Zie ookOp weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 74 – tussenstand onderhandelingsronde 13.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 73 – bezinning onderhandelingen 12.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 72 – bezinning onderhandelingen 11.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 71 – bezinning onderhandelingen 10.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 70 – onderhandelingen 09.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 69 – 2e kamer onderhandelingen 08.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 68 – 2e kamer debat onderhandelingen 07.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 67 – bezinning onderhandelingen 06.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 66 – bezinning onderhandelingen 05.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 65 – bezinning onderhandelingen 04.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 64 – tussenstand onderhandelingen 03.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 63 – verslag tussenstand onderhandelingen 02.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 62 – tussenstand onderhandelingsronde 01.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 61 – onderhandelingsronde 31.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 60 – onderhandelingsronde 30.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 59 – tussenstand onderhandelingsronde 29.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 58 – tussenstand onderhandelingsronde 28.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 57 – tussenstand onderhandelingsronde 27.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 56 – tussenstand onderhandelingsronde 26.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 55 – onderhandelingsronde 25.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 54 – onderhandelingsronde 24.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 53 – onderhandelingsronde 23.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 52 – tussenstand onderhandelingsronde 22.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 51 – onderhandelingsronde op 20.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 50 – tussenstand onderhandelingsronde 19.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 49 – onderhandelingsronde verder op 19.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 48 – onderhandelingsronde verder op 18.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 47 – onderhandelingsronde verder op 17.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 46 – onderhandelingsronde verder op 16.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 45 – tussenstand onderhandelingsronde 10.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 44 – tussenstand onderhandelingsronde 15.07.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 43 – tussenstand onderhandelingsronde 09.07.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 42 – tussenstand onderhandelingsronde vanaf 29.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 41 – 2e kamer debat 23.06.2021 eindverslag verkenningsronde

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 40 – eindverslag verkenningsronde 22.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 39 – verkenningsronde 21.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 38 – tussenstand verkenningsronde 20.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 37 – verkenningsronde 18.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 36 – tussenstand verkenningsronde 17.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 35 – tussenstand verkenningsronde 16.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 34 – verkenningsronde 15.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 33 – verkenningsronde 14.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 32 – verkenningsronde 11.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 31 – verkenningsronde 10.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 30 – verkenningsronde 09.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 29 – verkenningsronde 08.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 28 – verkenningsronde 07.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 27 – verkenningsronde 04.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 26 – verkenningsronde 03.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 25 – verkenningsronde 02.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 24 – verkenningsronde 01.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 23 – verkenningsronde 31.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 22 – tussenstand verkenningsronde 28.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 21 – verkenningsronde 27.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 20 – verkenningsronde 26.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 19 – de verkenningsronde gaat een nieuwe fase in !!!

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 18 – tussenstand verkenningsronde 20.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 17 – verkenningsronde Jongeren en Kunst/Cultuursector 20.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 16 – verkenningsronde grote partijen 18.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 15 – verkenningsronde kleine partijen 17.05.2021

Zie ookOp weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 14 – start verkenningsronde met Informateur Mariëtte Hamer vanaf 17.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 13 – Debat 12.05.2021 en benoeming nieuwe Informateur Mariëtte Hamer

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 12 – vanaf 10.05.2021 weer op weg

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 11 – op weg naar de inhoudelijke formatie

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 10 – verkenningsronde vertraagd

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 9 – verkenningsronde vanaf 25.04.2021 weer verder

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 8 – verkenningsronde 20.04.2021 en 21.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 7 – volgende verkenningsronde vanaf 19.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 6 – volgende verkenningsronde vanaf 13.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 5 – nieuwe start verkenningsronde vanaf 08.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 4 – voortgangsoverleg 06.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 3 – Debat 31.03.2021– 01.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 2

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 1

Zie ook: Aftrap Verkiezingen 2e kamer op 17 maart 2021 – op weg naar de uitslag

november 28, 2021 Posted by | Uncategorized | Plaats een reactie

Scherpenzeel, als het Gallië van Nederland, blijft een zelfstandige gemeente – de nasleep

Ontslag waarnemend burgemeester Eppie Klein (SGP) definitief

De ontslagen waarnemend burgemeester Eppie Klein (SGP) kan voorlopig niet terugkeren in de gemeente Scherpenzeel. De Gelderse commissaris van de koning mocht hem naar huis sturen en ook een nieuwe waarnemend burgemeester benoemen, heeft de voorzieningenrechter in Arnhem bepaald. Dat betekent dat Scherpenzeel nu een nieuwe burgemeester krijgt, omdat een hoger beroep van Klein nog maanden zou duren.

De Gelderse commissaris van de koning Berends ontsloeg Klein op 7 oktober 2021, direct nadat minister Ollongren van Binnenlandse Zaken had besloten dat de gemeente Scherpenzeel zelfstandig mag blijven, iets waartegen de provincie Gelderland jarenlang heeft gestreden. Berends en Klein kregen tijdens het herindelingsproces hooglopende ruzie over integriteit en betrouwbaarheid.

Verstoorde relatie

Volgens Berends kon Klein niet langer functioneren vanwege zijn “bestuurlijk handelen.” Dat draait volgens Omroep Gelderland allemaal om een brief die buiten medeweten van Klein en onder zijn naam zou zijn geschreven. Klein ontkent dat. Appberichtjes die waren opgevraagd door de regionale omroep lieten een beeld zien van een ronduit verstoorde relatie.

Klein vocht zijn ontslag aan via een kort geding bij de bestuursrechter. Volgens zijn advocaat was Berends niet bevoegd Klein te ontslaan. Ze wilden dat de voorzieningenrechter het besluit zou schorsen, zodat Klein zou kunnen terugkeren als waarnemend burgemeester.

Nauwelijks regels

Maar de voorzieningenrechter oordeelt dat Berends en een deel van de gemeenteraad reden hadden om het vertrouwen in de waarnemend burgemeester te verliezen. Hij legde wisselende verklaringen af tijdens het herindelingsproces, stelt de rechter. Klein blijft ontheven uit zijn ambt tijdens de bezwaarprocedure die nog loopt.

De kwestie kwam voor rechter omdat er nauwelijks landelijke regels zijn voor het ontslaan van waarnemend burgemeesters door een commissaris van de koning.

Zie ook: Scherpenzeel, als het Gallië van Nederland, blijft een zelfstandige gemeente

Meer: scherpenzeel Eppie Klein – Bing

Bekijk verder ook;

november 27, 2021 Posted by | Uncategorized | Plaats een reactie

Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 115 – Voortgang onderhandelingen 25.11.2021

Haagse formatie laat zich niet opjagen door Duits sprintje

De oosterburen laten zien dat snel formeren wél kan. Nederland moet echter nog even geduld hebben: ,,Als er meer tijd nodig is, nemen we die.”

Noem het een daad van overmoed. Drie weken geleden zei VVD-leider Mark Rutte nog dat hij wilde ‘winnen van de Duitsers.

De Duitsers verslaan, het blijft lastig.

Dat het over de grens wél is gelukt om vlot te formeren – de onderhandelingen in Berlijn begonnen pas vijf weken geleden – leidt in Den Haag nog niet tot haast. ,,Da’s leuk voor Duitsland”, zei D66-leider Sigrid Kaag woensdag zuinigjes bij aankomst van de onderhandelaars.

Da’s leuk voor Duitsland, aldus Sigrid Kaag (D66)

Coronaperikelen frustreren tempo

D66-leider Sigrid Kaag.
D66-leider Sigrid Kaag. © ANP

En zelfs de immer positieve rechterhand van Rutte, Sophie Hermans, laat zich niet opjagen. Een regeerakkoord voor Sinterklaas? ,,Ik ga geen deadline stellen. Uiteindelijk is het belangrijk dat het een goed regeerakkoord wordt. Als dat iets meer tijd nodig heeft, dan nemen we die.”

Heel optimistisch over de voortgang zijn partijen niet. ,,Het punt dat het niet meer mis kan gaan zijn we nog niet voorbij”, stelt een betrokkene. Ook de coronaperikelen frustreren het tempo: donderdag en vrijdag zouden de onderhandelaars zich wederom terugtrekken op landgoed de Zwaluwenberg, maar dat voornemen werd woensdag afgeblazen vanwege de aangekondigde persconferentie. Vooral Rutte wordt de komende dagen in beslag genomen door talrijke overleggen.

Afgelopen weken sijpelden berichten naar buiten dat VVD, D66, CDA en ChristenUnie plannen hebben om de CO2- en stikstofuitstoot tegen te gaan. Door tientallen miljarden euro’s te lenen zou de overgang naar een schoner milieu gemaakt moeten worden. Ingewijden benadrukken echter dat er weliswaar zulke ideeën zijn, maar dat nog niets vaststaat.

Wel voor kerst?

Enige inspiratie kunnen de partijen nog wel vinden bij hun Duitse collega’s. Die hebben bijvoorbeeld afgesproken dat het Duitse minimumloon omhoog gaat van 9,50 euro naar naar 12 euro per uur. Ook in Den Haag wordt verwacht dat de laagstbetaalden meer zullen gaan verdienen, maar VVD en CDA zeiden eerder beducht te zijn dat zo’n flinke verhoging banen kost.

Ook de Duitse afspraak om de stemgerechtigde leeftijd van 18 naar 16 jaar te verlagen springt in het oog. D66 is hier al heel lang voorstander van.

Kaag zei op 6 oktober het ‘pessimistisch’ te vinden dat er pas vlak voor kerst een kabinet op het bordes zou staan. Dat scenario komt echter steeds dichterbij. Als het al gehaald wordt.

Partijen willen met ‘grote minderheid’ formatiedebat afdwingen

Het moet mogelijk worden om met een ‘grote minderheid’ van vijftig leden een debat over de kabinetsformatie af te dwingen in de Tweede Kamer. Voor die ‘tussenoplossing’ pleiten Kamerlid Pieter Omtzigt en de partijen Volt en JA21, omdat de onderhandelende partijen een debat nu steeds tegenhouden.

De tussenoplossing moet worden opgenomen in het Reglement van Orde, waarin de vergaderregels van de Tweede Kamer staan. Die regels gaan dan specifiek over het kunnen afdwingen van een debat over de kabinetsformatie. Dat zou dan slechts steun van vijftig leden nodig hebben, stellen de partijen voor. Zeker nu deze en de vorige kabinetsformatie erg lang duurden, vinden de partijen dat broodnodig.

Weinig duidelijk

Een deel van de oppositie vraagt al tijden om een debat met de informateurs over de voortgang van de formatie. Ook Kamervoorzitter Vera Bergkamp heeft meerdere keren aangedrongen bij de informateurs op een update over de onderhandelingen tussen VVD, D66, CDA en ChristenUnie over een coalitieakkoord.

Vandaag schreven informateurs Johan Remkes en Wouter Koolmees in een briefje alleen dat de onderhandelingen inmiddels ‘vergevorderd’ zijn. ‘Na volgende week zullen wij de Kamer opnieuw informeren.’

,,Dit is wel heel, heel karig”, reageerde Omtzigt op de brief. Hij baalt dat de ‘onderhandelende meerderheid’ steeds een debat over de formatie tegenhoudt. Voor een regulier debat is namelijk een meerderheid nodig. ,,Daarmee wordt de controlerende functie van de minderheid feitelijk uitgehold. Daarom dienen we vandaag het voorstel in om dat te herstellen”, zegt hij.

Een treinreizi­ger heeft tegenwoor­dig meer kans op informatie over de formatie dan een KamerlidJoost Eerdmans, fractievoorzitter JA21

Afbeelding
Afbeelding

Democratische controle

Volgens Volt-leider Laurens Dassen is het ‘onderdeel van de democratische controle’ om ook met een minderheid een debat te kunnen eisen, zeker nu er maar geen einde aan de formatie lijkt te komen. ,,We zien dat iedereen informatie krijgt over de formatie, behalve de Tweede Kamer zelf”, zegt hij. ,,Een treinreiziger heeft tegenwoordig meer kans op informatie over de formatie dan een Kamerlid”, voegt fractievoorzitter Joost Eerdmans van JA21 toe. ,,Het is de hoogste tijd dat de Kamer de regie terugpakt!”

In de bestaande regels bestaat overigens al de mogelijkheid om met steun van dertig leden (van de 150) een debat aan te vragen. Maar zo’n dertigledendebat wordt door het dagelijkse bestuur van de Kamer vaak veel later ingepland in de toch al overvolle debatagenda. De indieners pleiten bovendien voor een minimum van vijftig om te voorkomen dat een klein deel van de oppositie de mogelijkheid aangrijpt om elke dag een debat aan te vragen. Informateurs en onderhandelende partijen zijn namelijk wel gebaat bij enige rust, zeggen de partijen.

Het Reglement van Orde wordt binnenkort vernieuwd door een groep Kamerleden.

Geen Sinterklaasakkoord, Kamer na volgende week bijgepraat over formatie

Een ‘Sinterklaasakkoord’ als slotstuk van de lange formatieonderhandelingen zit er niet in. Dat valt op te maken uit een brief die de informateurs Remkes en Koolmees hebben gestuurd aan Kamervoorzitter Bergkamp.

Ze schrijven dat er goede vorderingen zijn gemaakt bij de bijeenkomsten op landgoed De Zwaluwenberg in Hilversum, afgelopen week.

In de week na volgende week, dus na 5 december, wordt de Kamer opnieuw bijgepraat over de formatie, schrijven ze. Volgens Koolmees en Remkes zijn de onderhandelingen in lijn met de verwachtingen inmiddels vergevorderd, maar over het geheel is nog geen overeenstemming bereikt.

Welke kant willen de partijen eigenlijk op? In dit artikel lees je meer over die ‘legpuzzel’.

In de brief aan de Kamervoorzitter staat dat de verdere voortgang van de gesprekken mede in het teken staat van verplichtingen die de onderhandelaars hebben in de Kamer of het demissionaire kabinet. Het gaat dan onder meer over de bestrijding van de coronapandemie en de behandeling van de begroting.

Ook vandaag en morgen zou er weer worden gepraat op landgoed De Zwaluwenberg in Hilversum, maar dat kon niet doorgaan door het Catshuisberaad dat wordt gehouden in verband met de vervroegde coronapersconferentie van morgen. Er wordt vandaag wel gesproken over de formatie, maar dat gebeurt in het Logement, aan het Plein in Den Haag.

Lees: Partijen willen met ‘grote minderheid’ formatiedebat afdwingen: ‘Het is de hoogste tijd dat de Kamer de regie terugpakt’ AD 25.11.2021

Lees: Partijen willen met ‘grote minderheid’ formatiedebat afdwingen MSN 25.11.2021

Lees: Geen Sinterklaasakkoord, Kamer na volgende week bijgepraat over formatie NOS 25.11.2021

Lees: Haagse formatie laat zich niet opjagen door Duits sprintje AD 25.11.2021

Meer: kabinetsformatie 2021

lees: Eindverslag informateur Remkes 30.09.2021

Lees: Eindverslag informateur Hamer 02.09.2021

Meer: Dossier Kabinetsformatie | AD.nl

Meer: Formatie  RTL

Meer: Formatie 2021 NU

Meer: Formatie artikelen Elsevier

Meer: Dossier Onder Politici | AD.nl

Meer: Op weg naar een nieuw kabinet | NOS

Zie ook: Grote onrust op Links op weg naar Rutte 4 !! – de nasleep

Zie ook: Grote onrust op Links op weg naar Rutte 4 !!

zie verder: Verkiezingen 2e kamer op 17 maart 2021

Lees: Nieuw kabinet lijkt verder weg dan ooit, hoe nu verder? NU 01.09.2021

Lees: Wat wil jij weten over de formatie? NU 01.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 114 – Tussenstand onderhandelingen 23.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 113 – Tussenstand onderhandelingen 22.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 112 – Tussenstand onderhandelingen 19.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 111 – Tussenstand onderhandelingen 18.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 110 – 2e lek onderhandelingen 17.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 109 – Tussenstand onderhandelingen 15.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 108 – Tussenstand onderhandelingen 12.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 107 – Tussenstand onderhandelingen 11.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 106 – Tussenstand onderhandelingen 10.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 105 – Tussenstand onderhandelingen 07.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 104 – onderhandelingsronde 04.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 103 – onderhandelingsronde 03.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 102 – onderhandelingsronde 02.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 101 – Tussenstand onderhandelingen 01.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 100 – Tussenstand onderhandelingen 28.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 99 – Tussenstand onderhandelingen 27.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 98 – onderhandelingsronde 25.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 97 – onderhandelingsronde 18.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 96 – onderhandelingsronde 16.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 95 – onderhandelingsronde 11.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 94 – bezinning onderhandelingen 09.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 93 – onderhandelingsronde 07.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 92 – aftrap 2e ronde -onderhandelingen 06.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 91 – debat 05.10.2021 2e ronde – Johan Remkes en Wouter Koolmees als nieuwe informateurs om Rutte IV te vormen

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 90 – lek vanuit de formatiestukken

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 89 – bezinning onderhandelingen 02.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 88 – bezinning onderhandelingen 01.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 87 – onderhandelingsronde 30.09.2021 – verslag Remkes

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 86 – onderhandelingsronde 29.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 85 – tussenstand onderhandelingen 28.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 84 – onderhandelingsronde 27.09.2021

Zie ook: De spanningen nemen toe op weg naar de formatie van de nieuwe coalitie van Kabinet Rutte 4 – deel 83 – voortgang onderhandelingen 26.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 82 – tussenstand onderhandelingsronde 24.09.2021

Zie ook: De spanningen nemen toe op weg naar de formatie van de nieuwe coalitie van Kabinet Rutte 4 en de Begroting 2022 – deel 81 – tussenstand onderhandelingen 22.09.2021

Zie ook: De spanningen nemen toe op weg naar de formatie van de nieuwe coalitie van Kabinet Rutte 4 en de Begroting 2022 – deel 80 – tussenstand onderhandelingen 21.09.2021

Zie ook: De spanningen nemen toe op weg naar de formatie van de nieuwe coalitie van Kabinet Rutte 4 en de Begroting 2022 – deel 79 – tussenstand onderhandelingen 20.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 78 – dag 2 tussenstand onderhandelingsronde 19.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 77 – dag 1 tussenstand onderhandelingsronde 18.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 76 – tussenstand onderhandelingen 16.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 75 – onderhandelingsronde 15.09.2021

Zie ookOp weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 74 – tussenstand onderhandelingsronde 13.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 73 – bezinning onderhandelingen 12.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 72 – bezinning onderhandelingen 11.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 71 – bezinning onderhandelingen 10.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 70 – onderhandelingen 09.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 69 – 2e kamer onderhandelingen 08.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 68 – 2e kamer debat onderhandelingen 07.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 67 – bezinning onderhandelingen 06.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 66 – bezinning onderhandelingen 05.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 65 – bezinning onderhandelingen 04.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 64 – tussenstand onderhandelingen 03.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 63 – verslag tussenstand onderhandelingen 02.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 62 – tussenstand onderhandelingsronde 01.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 61 – onderhandelingsronde 31.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 60 – onderhandelingsronde 30.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 59 – tussenstand onderhandelingsronde 29.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 58 – tussenstand onderhandelingsronde 28.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 57 – tussenstand onderhandelingsronde 27.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 56 – tussenstand onderhandelingsronde 26.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 55 – onderhandelingsronde 25.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 54 – onderhandelingsronde 24.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 53 – onderhandelingsronde 23.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 52 – tussenstand onderhandelingsronde 22.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 51 – onderhandelingsronde op 20.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 50 – tussenstand onderhandelingsronde 19.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 49 – onderhandelingsronde verder op 19.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 48 – onderhandelingsronde verder op 18.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 47 – onderhandelingsronde verder op 17.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 46 – onderhandelingsronde verder op 16.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 45 – tussenstand onderhandelingsronde 10.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 44 – tussenstand onderhandelingsronde 15.07.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 43 – tussenstand onderhandelingsronde 09.07.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 42 – tussenstand onderhandelingsronde vanaf 29.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 41 – 2e kamer debat 23.06.2021 eindverslag verkenningsronde

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 40 – eindverslag verkenningsronde 22.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 39 – verkenningsronde 21.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 38 – tussenstand verkenningsronde 20.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 37 – verkenningsronde 18.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 36 – tussenstand verkenningsronde 17.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 35 – tussenstand verkenningsronde 16.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 34 – verkenningsronde 15.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 33 – verkenningsronde 14.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 32 – verkenningsronde 11.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 31 – verkenningsronde 10.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 30 – verkenningsronde 09.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 29 – verkenningsronde 08.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 28 – verkenningsronde 07.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 27 – verkenningsronde 04.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 26 – verkenningsronde 03.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 25 – verkenningsronde 02.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 24 – verkenningsronde 01.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 23 – verkenningsronde 31.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 22 – tussenstand verkenningsronde 28.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 21 – verkenningsronde 27.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 20 – verkenningsronde 26.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 19 – de verkenningsronde gaat een nieuwe fase in !!!

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 18 – tussenstand verkenningsronde 20.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 17 – verkenningsronde Jongeren en Kunst/Cultuursector 20.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 16 – verkenningsronde grote partijen 18.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 15 – verkenningsronde kleine partijen 17.05.2021

Zie ookOp weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 14 – start verkenningsronde met Informateur Mariëtte Hamer vanaf 17.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 13 – Debat 12.05.2021 en benoeming nieuwe Informateur Mariëtte Hamer

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 12 – vanaf 10.05.2021 weer op weg

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 11 – op weg naar de inhoudelijke formatie

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 10 – verkenningsronde vertraagd

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 9 – verkenningsronde vanaf 25.04.2021 weer verder

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 8 – verkenningsronde 20.04.2021 en 21.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 7 – volgende verkenningsronde vanaf 19.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 6 – volgende verkenningsronde vanaf 13.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 5 – nieuwe start verkenningsronde vanaf 08.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 4 – voortgangsoverleg 06.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 3 – Debat 31.03.2021– 01.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 2

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 1

Zie ook: Aftrap Verkiezingen 2e kamer op 17 maart 2021 – op weg naar de uitslag

november 25, 2021 Posted by | Uncategorized | 1 reactie

Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 114 – Tussenstand onderhandelingen 23.11.2021

Ongeduld in Tweede Kamer over formatie

Het ongeduld in de Tweede Kamer over de langdurige formatie groeit. Zelfs de SGP vindt het tijd voor een debat, en vreest zo langzamerhand dat de onderhandelingen net zo lang gaan duren als de zwangerschap van olifanten.

Toch wordt een debat over de formatie vooralsnog geblokkeerd door de oude en aanstaande coalitiepartijen. „Het kan toch niet zo zijn dat we hier niet over zouden kunnen spreken”, vindt Kamerlid Omtzigt, die 250 dagen na de verkiezingen wel weer eens de informateurs aan de tand wilde voelen.

Hij vindt daarin steun bij de SGP, die bij monde van Kamerlid Bisschop met een opvallende vergelijking op de proppen komt. „Kijk, een broedende kip moet je niet storen”, haalt hij eerst een formatiecliché aan. „Maar een kip broedt 21 dagen. Zo langzamerhand wordt dit een olifantendracht van 21 máánden. Dat gaat wel erg lang duren.”

’Sinterklaas-akkoord’

D66-Kamerlid Belhaj probeert de oppositie nog te temmen door ze een akkoord voor de feestdagen voor te spiegelen. „Laat ze doorwerken en voor je het weet ligt er een cadeau onder de kerstboom”, zegt ze. Daar neemt niet iedereen genoegen mee. „Ik hoop niet dat dat inside information is, want volgens mij ging het over een Sinterklaas-akkoord”, schertst PVV’er Agema.

De partijen onderhandelen intussen stug door, steeds vaker schuiven ook de fractieleiders aan. Achter de schermen valt te horen dat het financieel kader een van de twistpunten is. Want er zijn veel wensen, maar niet genoeg geld om die allemaal uit te voeren. Zeker niet nadat de coronacrisis de buffer van de schatkist nagenoeg heeft opgesoupeerd.

Overigens steunt ook de PVV nu nog geen debat, de partij wil eerst wachten op een brief van de informateurs, die donderdag komt. Omtzigt vindt wachten op een kerstverrassing hoe dan ook te lang duren: „Het kan niet zo zijn dat je 9 maanden wacht om te kunnen spreken. Ik ken andere dieren die binnen 9 maanden een jong kunnen baren.”

Volgens een advies aan het demissionaire kabinet moet er een speciale minister komen tegen de verrommeling van Nederland.
Volgens een advies aan het demissionaire kabinet moet er een speciale minister komen tegen de verrommeling van Nederland. © William Hoogteyling

Advies: Minister van Ruimtelijke Ordening tegen verrommeling van Nederland

Om verdere verrommeling van Nederland tegen te gaan, moet er een minister van Ruimtelijke Ordening komen. Dat adviseert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur vandaag aan het demissionaire kabinet.

De onderhandelaars aan de formatietafel krijgen er vandaag nóg een zwaarwichtig advies bij. De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) – een belangrijke adviseur van het kabinet – vindt dat er een speciale minister van Ruimtelijke Ordening moet komen. Dat, en nog méér, is nodig om ervoor te zorgen dat Nederland niet verder verrommelt.

Nederland zit ruimtelijk op slot, aldus Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

De afgelopen twintig jaar is de ruimtelijke ordening in ons land verwaarloosd, blijkt uit onderzoek door de Raad. Het Rijk heeft de manier waarop Nederland wordt ingericht vooral overgelaten aan provincies en gemeenten. Maar op dat regionale en lokale niveau ontbreekt het vaak aan kennis en geld. Daardoor is niet goed nagedacht over de gevolgen van de bouw van windmolens, bedrijventerreinen, distributiecentra, woningen en allerlei andere gebouwen.

Angst bij bestuurders

‘Een en ander is ontoereikend om de grote verbouwing die op Nederland afkomt goed aan te pakken’, schrijven de onderzoekers over de manier waarop het nu is geregeld. Het landschap is al aan het verrommelen en als er niets gebeurt, wordt dat alleen maar erger. Nederland zit volgens de Raad ruimtelijk ‘op slot’: politici en bestuurders zijn vooral bezig met ‘het uitstellen van vergaande beslissingen uit angst erop afgerekend te worden’.

Een minister van Ruimtelijke Ordening moet dat patroon doorbreken en ervoor zorgen dat wél goed wordt nagedacht over de gevolgen van veranderingen op het gebied van klimaat, energie, wonen, natuur en landbouw. Zo’n minister moet een eigen budget krijgen. Ook moeten provincies meer werk maken van ruimtelijke ordening, in samenspraak met de nieuwe minister.

Ze zijn vooral bezig met het uitstellen van vergaande beslissin­gen uit angst erop afgerekend te worden

Opgedoekt

De meeste partijen in de Tweede Kamer zijn voorstander van meer regie van ruimtelijke ordening door het Rijk. Sinds 1965 had Nederland een aparte minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Maar in 2010 – bij de formatie van het eerste kabinet-Rutte met gedoogsteun van de PVV – werd het ministerie opgedoekt. De taken werden overgeheveld naar provincies en naar andere ministeries (Binnenlandse Zaken, Economische Zaken en Infrastructuur en Waterstaat).

In hun verkiezingsprogramma’s zijn D66, CDA en ChristenUnie voorstander van een aparte minister. Van de onderhandelende partijen aan de formatietafel houdt alleen de VVD zich in het programma op de vlakte over de terugkeer van een aparte minister.

Lees: Ongeduld in Tweede Kamer over formatie: ’Wordt langzamerhand een olifantendracht’ MSN 23.11.2021

Lees: Ongeduld in Tweede Kamer over formatie: ’Wordt langzamerhand een olifantendracht’ Telegraaf 23.11.2021

Lees: Advies: Minister van Ruimtelijke Ordening tegen verrommeling van Nederland AD 23.11.2021

Meer: kabinetsformatie 2021

lees: Eindverslag informateur Remkes 30.09.2021

Lees: Eindverslag informateur Hamer 02.09.2021

Meer: Dossier Kabinetsformatie | AD.nl

Meer: Formatie  RTL

Meer: Formatie 2021 NU

Meer: Formatie artikelen Elsevier

Meer: Dossier Onder Politici | AD.nl

Meer: Op weg naar een nieuw kabinet | NOS

Zie ook: Grote onrust op Links op weg naar Rutte 4 !! – de nasleep

Zie ook: Grote onrust op Links op weg naar Rutte 4 !!

zie verder: Verkiezingen 2e kamer op 17 maart 2021

Lees: Nieuw kabinet lijkt verder weg dan ooit, hoe nu verder? NU 01.09.2021

Lees: Wat wil jij weten over de formatie? NU 01.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 113 – Tussenstand onderhandelingen 22.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 112 – Tussenstand onderhandelingen 19.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 111 – Tussenstand onderhandelingen 18.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 110 – 2e lek onderhandelingen 17.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 109 – Tussenstand onderhandelingen 15.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 108 – Tussenstand onderhandelingen 12.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 107 – Tussenstand onderhandelingen 11.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 106 – Tussenstand onderhandelingen 10.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 105 – Tussenstand onderhandelingen 07.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 104 – onderhandelingsronde 04.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 103 – onderhandelingsronde 03.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 102 – onderhandelingsronde 02.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 101 – Tussenstand onderhandelingen 01.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 100 – Tussenstand onderhandelingen 28.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 99 – Tussenstand onderhandelingen 27.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 98 – onderhandelingsronde 25.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 97 – onderhandelingsronde 18.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 96 – onderhandelingsronde 16.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 95 – onderhandelingsronde 11.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 94 – bezinning onderhandelingen 09.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 93 – onderhandelingsronde 07.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 92 – aftrap 2e ronde -onderhandelingen 06.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 91 – debat 05.10.2021 2e ronde – Johan Remkes en Wouter Koolmees als nieuwe informateurs om Rutte IV te vormen

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 90 – lek vanuit de formatiestukken

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 89 – bezinning onderhandelingen 02.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 88 – bezinning onderhandelingen 01.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 87 – onderhandelingsronde 30.09.2021 – verslag Remkes

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 86 – onderhandelingsronde 29.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 85 – tussenstand onderhandelingen 28.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 84 – onderhandelingsronde 27.09.2021

Zie ook: De spanningen nemen toe op weg naar de formatie van de nieuwe coalitie van Kabinet Rutte 4 – deel 83 – voortgang onderhandelingen 26.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 82 – tussenstand onderhandelingsronde 24.09.2021

Zie ook: De spanningen nemen toe op weg naar de formatie van de nieuwe coalitie van Kabinet Rutte 4 en de Begroting 2022 – deel 81 – tussenstand onderhandelingen 22.09.2021

Zie ook: De spanningen nemen toe op weg naar de formatie van de nieuwe coalitie van Kabinet Rutte 4 en de Begroting 2022 – deel 80 – tussenstand onderhandelingen 21.09.2021

Zie ook: De spanningen nemen toe op weg naar de formatie van de nieuwe coalitie van Kabinet Rutte 4 en de Begroting 2022 – deel 79 – tussenstand onderhandelingen 20.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 78 – dag 2 tussenstand onderhandelingsronde 19.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 77 – dag 1 tussenstand onderhandelingsronde 18.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 76 – tussenstand onderhandelingen 16.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 75 – onderhandelingsronde 15.09.2021

Zie ookOp weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 74 – tussenstand onderhandelingsronde 13.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 73 – bezinning onderhandelingen 12.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 72 – bezinning onderhandelingen 11.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 71 – bezinning onderhandelingen 10.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 70 – onderhandelingen 09.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 69 – 2e kamer onderhandelingen 08.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 68 – 2e kamer debat onderhandelingen 07.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 67 – bezinning onderhandelingen 06.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 66 – bezinning onderhandelingen 05.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 65 – bezinning onderhandelingen 04.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 64 – tussenstand onderhandelingen 03.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 63 – verslag tussenstand onderhandelingen 02.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 62 – tussenstand onderhandelingsronde 01.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 61 – onderhandelingsronde 31.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 60 – onderhandelingsronde 30.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 59 – tussenstand onderhandelingsronde 29.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 58 – tussenstand onderhandelingsronde 28.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 57 – tussenstand onderhandelingsronde 27.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 56 – tussenstand onderhandelingsronde 26.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 55 – onderhandelingsronde 25.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 54 – onderhandelingsronde 24.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 53 – onderhandelingsronde 23.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 52 – tussenstand onderhandelingsronde 22.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 51 – onderhandelingsronde op 20.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 50 – tussenstand onderhandelingsronde 19.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 49 – onderhandelingsronde verder op 19.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 48 – onderhandelingsronde verder op 18.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 47 – onderhandelingsronde verder op 17.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 46 – onderhandelingsronde verder op 16.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 45 – tussenstand onderhandelingsronde 10.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 44 – tussenstand onderhandelingsronde 15.07.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 43 – tussenstand onderhandelingsronde 09.07.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 42 – tussenstand onderhandelingsronde vanaf 29.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 41 – 2e kamer debat 23.06.2021 eindverslag verkenningsronde

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 40 – eindverslag verkenningsronde 22.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 39 – verkenningsronde 21.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 38 – tussenstand verkenningsronde 20.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 37 – verkenningsronde 18.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 36 – tussenstand verkenningsronde 17.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 35 – tussenstand verkenningsronde 16.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 34 – verkenningsronde 15.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 33 – verkenningsronde 14.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 32 – verkenningsronde 11.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 31 – verkenningsronde 10.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 30 – verkenningsronde 09.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 29 – verkenningsronde 08.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 28 – verkenningsronde 07.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 27 – verkenningsronde 04.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 26 – verkenningsronde 03.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 25 – verkenningsronde 02.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 24 – verkenningsronde 01.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 23 – verkenningsronde 31.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 22 – tussenstand verkenningsronde 28.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 21 – verkenningsronde 27.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 20 – verkenningsronde 26.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 19 – de verkenningsronde gaat een nieuwe fase in !!!

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 18 – tussenstand verkenningsronde 20.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 17 – verkenningsronde Jongeren en Kunst/Cultuursector 20.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 16 – verkenningsronde grote partijen 18.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 15 – verkenningsronde kleine partijen 17.05.2021

Zie ookOp weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 14 – start verkenningsronde met Informateur Mariëtte Hamer vanaf 17.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 13 – Debat 12.05.2021 en benoeming nieuwe Informateur Mariëtte Hamer

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 12 – vanaf 10.05.2021 weer op weg

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 11 – op weg naar de inhoudelijke formatie

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 10 – verkenningsronde vertraagd

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 9 – verkenningsronde vanaf 25.04.2021 weer verder

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 8 – verkenningsronde 20.04.2021 en 21.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 7 – volgende verkenningsronde vanaf 19.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 6 – volgende verkenningsronde vanaf 13.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 5 – nieuwe start verkenningsronde vanaf 08.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 4 – voortgangsoverleg 06.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 3 – Debat 31.03.2021– 01.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 2

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 1

Zie ook: Aftrap Verkiezingen 2e kamer op 17 maart 2021 – op weg naar de uitslag

november 23, 2021 Posted by | Uncategorized | 2 reacties

Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 113 – Tussenstand onderhandelingen 22.11.2021

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is 2e%2Bkamer%2B2021%2Bformatie%2Bklimaat.jpg

Zorgen voor het nieuwe kabinet !!!!!!

Kunnen we het klimaatprobleem oplossen met kernenergie?

Tijdens de formatie wordt onderhandeld over het bouwen van nieuwe kerncentrales, meldt de Volkskrant vrijdag. Is kernenergie een oplossing voor het mondiale klimaatprobleem? En is dat financieel de meest logische route? NU.nl vroeg het drie experts.

Kernenergie is een beladen thema, waarbij opvattingen van voor- en tegenstanders mijlenver uiteen liggen. Nadelen zijn helder: er kleven risico’s aan nucleaire technologie, van ongelukken en afval tot atoomwapens.

Feit is ook dat bij de productie van kernenergie praktisch geen CO2 vrijkomt. Dus op weg naar een klimaatneutrale energievoorziening is het een optie.

‘Nieuwe kerncentrales zijn in West-Europa niet rendabel’

Maar is het daarmee ook ‘de grote oplossing’? Bij klimaatbeleid moet je altijd meewegen welke route het hoogste financiële rendement heeft, vertelt Wim Turkenburg, emeritus hoogleraar wetenschap, technologie en samenleving aan de Universiteit Utrecht.

Turkenburg onderzocht de economisch aantrekkelijkste route om de Europese CO2-uitstoot in 2050 op nul te krijgen. Kernenergie kan daaraan een bijdrage leveren, maar niet de efficiëntste.

“Met de huidige prijzen is het bouwen van nieuwe kerncentrales in West-Europa en de Verenigde Staten niet rendabel – de bouwkosten zijn grofweg een factor twee te hoog, zo’n 8 tot 10 miljard euro voor een centrale van 1.000 megawatt.”

“Deze kerncentrales worden derhalve alleen gebouwd als er forse staatssteun komt in de vorm van miljardensubsidies of door een hoge prijs voor kernstroom te garanderen en dit te verhalen op de elektriciteitsgebruikers.”

Kernenergie kan goedkoper, vertelt Turkenburg. In Azië kan de nieuwbouw van kerncentrales nog net wel concurreren met duurzame energie, onder meer door een meer seriematige bouw, en doordat vergunningstrajecten er minder tijd en geld kosten.

Kernenergie kan goedkoper, vertelt Turkenburg. In Azië kan de nieuwbouw van kerncentrales nog net wel concurreren met duurzame energie, onder meer door een meer seriematige bouw, en doordat vergunningstrajecten er minder tijd en geld kosten.

NU+ Klimaat

Zie ook: Dit is het (grote) verschil tussen 1,5 en 3 graden opwarming

Technisch kan kernenergie verdrievoudigen, maar praktijk is ander verhaal

“Willen we kernenergie een flink aandeel geven in het mondiale klimaatbeleid, dan zouden we ongeveer duizend van dergelijke centrales nodig hebben – drie keer zo veel als de huidige wereldwijde capaciteit”, vervolgt Bob van der Zwaan, kernfysicus van de Universiteit van Amsterdam en TNO. “Dat is technisch mogelijk, maar sociaal-economisch een ander verhaal.”

Als je wilt weten welk aandeel kernenergie kan spelen in de aanpak van klimaatverandering, moet je ook kijken naar het huidige aandeel, zegt Van der Zwaan: “De wereldwijde bijdrage van kernenergie aan de productie van elektriciteit is gedaald van 17 procent in 2010 naar 10 procent in 2020. Voorlopig wordt de rol dus kleiner.”

Kernenergie wordt gewoon meegewogen in VN-klimaatrapporten, zegt hoogleraar klimaatbeleid Heleen de Coninck van de Technische Universiteit Eindhoven. “De meeste toekomstscenario’s laten ook een rol zien voor kernenergie, van een kleine afname tot een vervijfvoudiging naar 2050. Maar voor de Parijsdoelen is het niet onmisbaar. Ze kunnen ook worden gerealiseerd zonder kernenergie.”

Meer klimaat op NU+

Zijn kerncentrales de ideale aanvulling op duurzame energie?

Uiteindelijk is de energievoorziening ook een soort puzzel, waarin verschillende bronnen elkaar nodig hebben voor een sluitend geheel. Een van de grote uitdagingen in de transitie naar duurzame energie is het behoud van buffercapaciteit, voor momenten waarop de zon niet schijnt en het niet waait.

Windparken voor de kust worden internationaal verbonden en op tekentafels ontstaan plannen voor waterstofbatterijen. Maar tot die toekomstplannen realiteit zijn, is bijvoorbeeld Nederland ook nog sterk afhankelijk van gascentrales, die CO2 uitstoten.

In die stabiliserende rol zit ook de potentiële waarde van kerncentrales, zegt Turkenburg. Maar dat kan ook op andere CO2-arme manieren worden ingevuld: met bijvoorbeeld biomassacentrales, of gascentrales met ondergrondse CO2-opslag.

Ook daar spelen echter de nodige maatschappelijke discussies. “In onze aannames over kernenergie gaan we ervan uit dat de andere grote energietechnieken zoals biomassa en CCS in de politiek niet op voorhand worden afgeschoten, want ze zijn alleen goedkoper als ze ook mogelijk zijn.”

Naarmate zon en wind verder toenemen – over 10 jaar leveren ze in Nederland samen al 70 procent van de elektriciteit – wordt het sluiten van het stroomnetwerk bovendien steeds meer maatwerk. Kerncentrales bouw je voor decennia en zijn wellicht te groot en log.

NU+ Klimaat

Zie ook: Het klimaatprobleem samengevat in drie grafieken

En ‘thorium’ dan? Of ‘kernfusie’? Dat is toch dé oplossing?

Schuilt er dan ergens nog een grote belofte in nucleaire technologie van de toekomst? Een terugkerend onderwerp op NUjij is ‘thorium’ – een alternatieve splijtstof, waar net als bij het nu gangbare uranium ook kernenergie aan onttrokken kan worden. Bovendien zou hierbij minder kernafval ontstaan.

Er wordt echter vooral onderzoek naar thorium gedaan omdat kernenergie, net als fossiele brandstoffen, geen onuitputtelijke energiebron is: de voorraad uranium is eindig, en bovendien niet evenwichtig verdeeld over landen en werelddelen.

Van der Zwaan tempert overtrokken verwachtingen: “Thoriumreactoren zitten hooguit in de demonstratiefase, dus op z’n vroegst kunnen we die optie pas over een jaar of twintig meenemen in de energiediscussie.”

“Kernfusie zit zelfs nog in de fase van fundamenteel onderzoek. Als er ooit een commerciële reactor komt, is die pas aan het einde van de eeuw beschikbaar – voor het tegengaan van klimaatverandering dus te laat, en te onzeker.”

Dit artikel is een geüpdatete versie van een eerder verschenen verhaal. Dat vind je hier.

Wij blijven zegt Gert-Jan Segers CU

CU-leider Gert-Jan Segers durft nog steeds niet te voorspellen of de onderhandelingen voor een nieuw kabinet zullen slagen.

Maar wie de leider van de kleinste coalitiepartner tijdens het partijcongres hoort opsommen waarom de ChristenUnie zich tot kabinetsdeelname geroepen voelt, weet dat de partij niet anders wíl.

Wij blijven”, zegt Segers onomwonden over de onderhandelingen. Hij vertelt over een film die hij heeft gezien, over negen Franse monniken in een klooster in het Algerije van de jaren negentig. Ingeklemd tussen het geweld van oprukkende islamisten en het regeringsleger, houden de monniken elkaar vast.

„Misschien zijn wij dat wel”, zegt Segers. „Met vijf zetels in de Tweede Kamer, vier in de senaat, met Statenfracties en hier en daar een wethouder.” Ze houden elkaar vast nu in Rotterdam politieauto’s verkoold op straat staan en de ene politieke partij de ander naar het leven staat. „Dat is ongelofelijk beklemmend.”

Die beklemming moeten ook die Franse monniken hebben gevoeld toen de gouverneur hun kwam vertellen dat hij hun veiligheid niet langer kon garanderen. De vraag was: gaan of blijven?

2G-beleid

De ChristenUnie blijft principiële bezwaren houden tegen 2G-beleid, waarbij alleen nog gevaccineerde of herstelde mensen toegang krijgen tot bepaalde locaties. Dat heeft voorman Gert-Jan Segers gezegd op het congres van zijn partij. “2G is geen heilzame weg. Het maakt de polarisatie in de samenleving groter”, zei hij.

De leden van zijn partij hadden eerder op de dag de fractie opgeroepen om helemaal niet in te stemmen met uitbreiding van het gebruik van het coronatoegangsbewijs of 2G, maar op die oproep ging Segers in zijn speech niet rechtstreeks in.

Het demissionaire kabinet werkt aan wetgeving om na de lockdownmaatregelen van dit moment voor sommige gelegenheden 2G mogelijk te maken. Ongevaccineerden hebben dan geen toegang, wat volgens het kabinet moet helpen om de besmettingscijfers niet verder te laten oplopen.

‘Samenleving heel houden’

Segers heeft daar grote moeite mee. “We kunnen niet alleen maar nee zeggen tegen maatregelen. Dat is te makkelijk”, zei de fractievoorzitter van de kleinste regeringspartij. “Maar laten we alsjeblieft wel met voorstellen komen die de samenleving heel houden, en niet in de fik laten vliegen.”

In het begin van zijn toespraak verwees Segers naar de rellen van gisteravond. “Ik zag Rotterdam branden. Ik vond het beklemmend. Het laat iets zien van de spanning die er op de samenleving zit, de emoties waar we doorheen gaan.”

In de Tweede Kamer hield de ChristenUnie afgelopen week de deur voor 2G op een kier, toen Kamerlid Mirjam Bikker zei dat ze in de huidige situatie over geen enkele maatregel kan zeggen ‘never nooit niet’. Wel stelde ze 1G als alternatief voor; dat betekent dat iedereen zich moet laten testen voor toegang, ook mensen die gevaccineerd zijn.

De leden vinden dus dat de fractie de principiële lijn moet vasthouden en niet met de voorgestelde maatregelen moet instemmen. De congresmotie werd met 52 procent van de stemmen aangenomen.

Partijvoorzitter Ankie van Tatenhove noemde dat “een duidelijk signaal aan de fractie”. Het partijbestuur had de motie juist ontraden, om de fractie de handen vrij te laten houden. Kamerlid Bikker zei in een reactie dat de fractie het signaal “zal meenemen in de afwegingen die we de komende tijd gaan maken”. De motie onderschrijft volgens haar de inzet van de fractie.

Een andere motie, om niet aan een nieuw kabinet mee te doen als dat het coronatoegangsbewijs wil uitbreiden of andere maatregelen wil nemen die ongevaccineerden uitsluiten, haalde het net niet.

Duidelijk signaal

Die formatieonderhandeling komen volgens Segers in een cruciale fase. “Je weet: het komt er nu op aan.” Of de poging om tot een kabinet te komen zal slagen, kan hij niet zeggen. “We zijn het moment nog niet voorbij waarop dat duidelijk is.”

De Coolsingel na de rellen

Het herstel van gezag? ‘Dat begint in de Tweede Kamer’

Agenten die worden opgejaagd, brandweermensen die moeten vluchten en Kamerleden die worden bedreigd. Hoe herstellen we het gezag?

,De politiek geeft het verkeerde voorbeeld.

Joop van Riessen, oud-hoofdcommissaris van Amsterdam, moest afgelopen weekend regelmatig terugdenken aan de rellen die hij zelf als politieman meemaakte: de kroningsrellen in 1980 en het bouwvakkersoproer in 1966. ,,Die waren toen wel heviger dan nu. Al is het voor de agenten die in het nauw zaten heftig, heel heftig.”

Om het gezag te herstellen als de lont al in het kruitvat zit, zegt Van Riessen, helpt het soms ‘om onverwachte dingen te doen’. ,,Ik zeg niet dat dit in Rotterdam had geholpen hoor.”

Tweede Kamer

Voor het herstel van gezag kijkt de oud-politieman ook naar Den Haag. ,,Het probleem zit in de samenleving zelf, maar gezag komt ook vanuit de politiek. En in de Tweede Kamer wordt momenteel een slecht voorbeeld gegeven.” Hij doelt onder meer op de dreigende taal van FVD-Kamerlid Pepijn van Houwelingen (‘uw tijd komt nog wel, er komen tribunalen’) in de richting van D66’er Sjoerd Sjoerdsma.

Van Riessen: ,,En dat is niet de enige keer, het gebeurt voortdurend. Als je dan vraagt hoe het gezag hersteld kan worden, nou: dáár begint het.”

De samenle­ving moet een norm stellen: dit kan niet!, aldus CDA-Kamerlid Hilde Palland

Maar volgens CDA-Kamerlid Hilde Palland is het herstel van gezag ‘een samenlevingsissue’. ,,Dit kan de overheid niet alleen. De samenleving moet een norm stellen: dit geweld tegen de politie kan niet!” Dat geweld door relschoppers ‘die de rechtsstaat ondermijnen’ moet, zegt PvdA-Kamerlid Barbara Kathmann, op de eerste plaats ‘zwaar gestraft’ worden. 

Parallellen met de VS

De geestelijk vader van het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (COT) ziet parallellen met de ‘police-riots’ in de Verenigde Staten. ,,Rellen gericht tegen de mensen die het geweldsmonopolie hebben. Het is een soort haat tegen de staat.”

Bij gebrek aan een andere ‘tegenstander’ (denk aan een rivaliserende voetbalclub of bijvoorbeeld pro-2G-demonstranten), wordt de politie dan als doelwit gekozen. Of eigenlijk: iedereen met een uniform aan – ook brandweerlieden of ambulancepersoneel – krijgt dan te maken met ‘bruut geweld’. ,,Ook journalisten.”

Uit representatief onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen naar migratie, gastvrijheid en maatschappelijke onrust uit 2019 bleek ook dat een vrij grote groep (zo’n 20 à 30 procent) bereid zegt te zijn om geweld tegen de overheid te gebruiken. ,,Schrikbarend”, vindt Rosenthal, die het optekende in zijn laatste boek Als dat zou kunnen. De reden: maatschappelijk ongenoegen. ,,Dat is een smeulend vuur.”

De leden van zijn partij hadden eerder op de dag de fractie opgeroepen om helemaal niet in te stemmen met uitbreiding van het gebruik van het coronatoegangsbewijs of 2G, maar op die oproep ging Segers in zijn speech niet rechtstreeks in.

Lees: Het herstel van gezag? ‘Dat begint in de Tweede Kamer’ AD 22.11.2021

Lees: Kabinet wil door met 2G: als Kamer instemt kan ongevaccineerde niet meer overal naar binnen AD 22.11.2021

Lees: Kabinet zet in op 2G-maatregel voor onder meer horeca, evenementen en cultuur NU 22.11.2021

Lees: Wetsvoorstel: 2G voor horeca, evenementen en cultuur NOS 22.11.2021

Lees: ChristenUnie-leider Segers: 2G is geen heilzame weg NOS 20.11.2021

Lees: ChristenUnie-congres roept fractie op: Stem niet in met uitbreiding QR-code of extra regels ongevaccineerden AD 20.11.2021

Lees: Kabinet wil best naar 1G-beleid kijken: alleen toegang na negatieve test AD 20.11.2021

Lees: Geen volmondige steun voor 2G, maar ook geen blokkade in de Kamer  NOS 16.11.2021

Lees: ChristenUnie komt met alternatief voor ‘2G-beleid’: ‘Massaal testen van iedereen’ AD 15.11.2021

Meer: kabinetsformatie 2021

lees: Eindverslag informateur Remkes 30.09.2021

Lees: Eindverslag informateur Hamer 02.09.2021

Meer: Dossier Kabinetsformatie | AD.nl

Meer: Formatie  RTL

Meer: Formatie 2021 NU

Meer: Formatie artikelen Elsevier

Meer: Dossier Onder Politici | AD.nl

Meer: Op weg naar een nieuw kabinet | NOS

Zie ook: Grote onrust op Links op weg naar Rutte 4 !! – de nasleep

Zie ook: Grote onrust op Links op weg naar Rutte 4 !!

zie verder: Verkiezingen 2e kamer op 17 maart 2021

Lees: Nieuw kabinet lijkt verder weg dan ooit, hoe nu verder? NU 01.09.2021

Lees: Wat wil jij weten over de formatie? NU 01.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 112 – Tussenstand onderhandelingen 19.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 111 – Tussenstand onderhandelingen 18.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 110 – 2e lek onderhandelingen 17.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 109 – Tussenstand onderhandelingen 15.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 108 – Tussenstand onderhandelingen 12.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 107 – Tussenstand onderhandelingen 11.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 106 – Tussenstand onderhandelingen 10.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 105 – Tussenstand onderhandelingen 07.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 104 – onderhandelingsronde 04.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 103 – onderhandelingsronde 03.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 102 – onderhandelingsronde 02.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 101 – Tussenstand onderhandelingen 01.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 100 – Tussenstand onderhandelingen 28.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 99 – Tussenstand onderhandelingen 27.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 98 – onderhandelingsronde 25.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 97 – onderhandelingsronde 18.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 96 – onderhandelingsronde 16.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 95 – onderhandelingsronde 11.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 94 – bezinning onderhandelingen 09.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 93 – onderhandelingsronde 07.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 92 – aftrap 2e ronde -onderhandelingen 06.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 91 – debat 05.10.2021 2e ronde – Johan Remkes en Wouter Koolmees als nieuwe informateurs om Rutte IV te vormen

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 90 – lek vanuit de formatiestukken

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 89 – bezinning onderhandelingen 02.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 88 – bezinning onderhandelingen 01.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 87 – onderhandelingsronde 30.09.2021 – verslag Remkes

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 86 – onderhandelingsronde 29.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 85 – tussenstand onderhandelingen 28.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 84 – onderhandelingsronde 27.09.2021

Zie ook: De spanningen nemen toe op weg naar de formatie van de nieuwe coalitie van Kabinet Rutte 4 – deel 83 – voortgang onderhandelingen 26.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 82 – tussenstand onderhandelingsronde 24.09.2021

Zie ook: De spanningen nemen toe op weg naar de formatie van de nieuwe coalitie van Kabinet Rutte 4 en de Begroting 2022 – deel 81 – tussenstand onderhandelingen 22.09.2021

Zie ook: De spanningen nemen toe op weg naar de formatie van de nieuwe coalitie van Kabinet Rutte 4 en de Begroting 2022 – deel 80 – tussenstand onderhandelingen 21.09.2021

Zie ook: De spanningen nemen toe op weg naar de formatie van de nieuwe coalitie van Kabinet Rutte 4 en de Begroting 2022 – deel 79 – tussenstand onderhandelingen 20.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 78 – dag 2 tussenstand onderhandelingsronde 19.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 77 – dag 1 tussenstand onderhandelingsronde 18.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 76 – tussenstand onderhandelingen 16.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 75 – onderhandelingsronde 15.09.2021

Zie ookOp weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 74 – tussenstand onderhandelingsronde 13.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 73 – bezinning onderhandelingen 12.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 72 – bezinning onderhandelingen 11.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 71 – bezinning onderhandelingen 10.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 70 – onderhandelingen 09.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 69 – 2e kamer onderhandelingen 08.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 68 – 2e kamer debat onderhandelingen 07.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 67 – bezinning onderhandelingen 06.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 66 – bezinning onderhandelingen 05.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 65 – bezinning onderhandelingen 04.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 64 – tussenstand onderhandelingen 03.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 63 – verslag tussenstand onderhandelingen 02.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 62 – tussenstand onderhandelingsronde 01.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 61 – onderhandelingsronde 31.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 60 – onderhandelingsronde 30.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 59 – tussenstand onderhandelingsronde 29.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 58 – tussenstand onderhandelingsronde 28.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 57 – tussenstand onderhandelingsronde 27.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 56 – tussenstand onderhandelingsronde 26.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 55 – onderhandelingsronde 25.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 54 – onderhandelingsronde 24.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 53 – onderhandelingsronde 23.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 52 – tussenstand onderhandelingsronde 22.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 51 – onderhandelingsronde op 20.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 50 – tussenstand onderhandelingsronde 19.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 49 – onderhandelingsronde verder op 19.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 48 – onderhandelingsronde verder op 18.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 47 – onderhandelingsronde verder op 17.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 46 – onderhandelingsronde verder op 16.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 45 – tussenstand onderhandelingsronde 10.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 44 – tussenstand onderhandelingsronde 15.07.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 43 – tussenstand onderhandelingsronde 09.07.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 42 – tussenstand onderhandelingsronde vanaf 29.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 41 – 2e kamer debat 23.06.2021 eindverslag verkenningsronde

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 40 – eindverslag verkenningsronde 22.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 39 – verkenningsronde 21.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 38 – tussenstand verkenningsronde 20.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 37 – verkenningsronde 18.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 36 – tussenstand verkenningsronde 17.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 35 – tussenstand verkenningsronde 16.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 34 – verkenningsronde 15.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 33 – verkenningsronde 14.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 32 – verkenningsronde 11.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 31 – verkenningsronde 10.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 30 – verkenningsronde 09.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 29 – verkenningsronde 08.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 28 – verkenningsronde 07.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 27 – verkenningsronde 04.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 26 – verkenningsronde 03.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 25 – verkenningsronde 02.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 24 – verkenningsronde 01.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 23 – verkenningsronde 31.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 22 – tussenstand verkenningsronde 28.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 21 – verkenningsronde 27.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 20 – verkenningsronde 26.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 19 – de verkenningsronde gaat een nieuwe fase in !!!

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 18 – tussenstand verkenningsronde 20.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 17 – verkenningsronde Jongeren en Kunst/Cultuursector 20.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 16 – verkenningsronde grote partijen 18.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 15 – verkenningsronde kleine partijen 17.05.2021

Zie ookOp weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 14 – start verkenningsronde met Informateur Mariëtte Hamer vanaf 17.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 13 – Debat 12.05.2021 en benoeming nieuwe Informateur Mariëtte Hamer

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 12 – vanaf 10.05.2021 weer op weg

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 11 – op weg naar de inhoudelijke formatie

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 10 – verkenningsronde vertraagd

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 9 – verkenningsronde vanaf 25.04.2021 weer verder

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 8 – verkenningsronde 20.04.2021 en 21.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 7 – volgende verkenningsronde vanaf 19.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 6 – volgende verkenningsronde vanaf 13.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 5 – nieuwe start verkenningsronde vanaf 08.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 4 – voortgangsoverleg 06.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 3 – Debat 31.03.2021– 01.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 2

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 1

Zie ook: Aftrap Verkiezingen 2e kamer op 17 maart 2021 – op weg naar de uitslag

november 23, 2021 Posted by | Uncategorized | 3 reacties

Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 112 – Tussenstand onderhandelingen 19.11.2021

Terug in Hilversum willen de formatiepartijen knopen doorhakken

Opnieuw logeren de partijleiders van VVD, D66, CDA en ChristenUnie op het Hilversumse landgoed De Zwaluwenberg. Daar moeten de potentiële coalitiepartijen beslissingen gaan nemen en vaart zetten achter de kabinetsformatie. De door ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers in de trein achtergelaten documenten hebben niet tot gedoe geleid.

Donderdagochtend 18 november overheerste optimisme bij informateur Wouter Koolmees (D66). Hij wil meters maken en zegt dat het moment is aangebroken om beslissingen te nemen: ‘We zijn al een tijdje bezig, een aantal weken. Alle onderwerpen hebben we langs gehad, we moeten wel keuzes gaan maken.’ Deze kabinetsformatie is de langste in de naoorlogse geschiedenis. Eind oktober is het record formeren (225 dagen) van kabinet-Rutte III verbroken.

Druk op de formatiepartijen neemt toe

Voor de derde keer nemen de formerende partijen de wijk naar Hilversum om met elkaar te onderhandelen. Partijleiders Mark Rutte (VVD), Sigrid Kaag (D66), Wopke Hoekstra (CDA) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) en hun secondanten vergaderen donderdag 18 en vrijdag 19 november op het landgoed dat ook tijdens de formaties in 2007 en 2017 locatie van gesprekken was.

Film over monniken

CU-leider Gert-Jan Segers durft nog steeds niet te voorspellen of de onderhandelingen voor een nieuw kabinet zullen slagen. Maar wie de leider van de kleinste coalitiepartner tijdens het partijcongres hoort opsommen waarom de ChristenUnie zich tot kabinetsdeelname geroepen voelt, weet dat de partij niet anders wíl.

Wij blijven”, zegt Segers onomwonden over de onderhandelingen. Hij vertelt over een film die hij heeft gezien, over negen Franse monniken in een klooster in het Algerije van de jaren negentig. Ingeklemd tussen het geweld van oprukkende islamisten en het regeringsleger, houden de monniken elkaar vast.

„Misschien zijn wij dat wel”, zegt Segers. „Met vijf zetels in de Tweede Kamer, vier in de senaat, met Statenfracties en hier en daar een wethouder.” Ze houden elkaar vast nu in Rotterdam politieauto’s verkoold op straat staan en de ene politieke partij de ander naar het leven staat. „Dat is ongelofelijk beklemmend.”

Die beklemming moeten ook die Franse monniken hebben gevoeld toen de gouverneur hun kwam vertellen dat hij hun veiligheid niet langer kon garanderen. De vraag was: gaan of blijven?

Lees de kritiek op de formatie van voormalige Tweede Kamervoorzitters: Zo verloor Haagse politiek gezag

De druk op de formatiepartijen nam de afgelopen weken toe. Begin november ontving Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp (D66) informateurs Wouter Koolmees en Johan Remkes (VVD). Zij maande hen tot haast. Maar volgens de informateurs is niet te voorspellen wanneer de kabinetsformatie is afgerond.

Ondanks zijn optimisme wilde Koolmees donderdag niet zeggen of de formatie op een punt is aanbeland waarop het zeker is dat de onderhandelingen eindigen in een succesvol resultaat: ‘Dat is pas als het helemaal klaar is.’ Onduidelijk blijft ook wanneer dat is. Koolmees wil ‘over enkele weken ver zijn’.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is 2e%2Bkamer%2B2021%2Bformatie%2Blek%2B%25282%2529.jpg

Uitgelekte documenten van slordige Segers zorgen niet voor gedoe


Uit deze documenten die ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers vanuit de trein was vergeten mee te nemen, blijkt dat voor het migratiebeleid al een opzet voor een coalitieakkoord was gemaakt. De Volkskrant kreeg die stukken via een lezer in handen. In de documenten is te lezen dat de vier formatiepartijen meer kwetsbare migranten willen opvangen. Ook zou een nieuwe coalitie meer grip willen krijgen op arbeidsmigratie. Dat is wegens Europese regels een ingewikkeld punt.

In de opzet staan ook discussiepunten waarover de partijen nog geen overeenstemming hebben bereikt. Zo wordt overwogen het strafbaar te stellen als uitgeprocedeerde asielzoekers niet meer willen meewerken aan hun uitzetting. Ook spreken de partijen over de terugkeer van de discretionaire bevoegdheid waarmee een bewindspersoon van Justitie en Veiligheid naar eigen inzicht een verblijfsvergunning kan verlenen. In 2019 is die bevoegdheid geschrapt.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is 2e%2Bkamer%2B2021%2Bformatie%2B%25283%2529.jpg

Waarde van proeve van regeerakkoord zou klein zijn

Naast het concept-migratiebeleid lag ook een proeve van een regeerakkoord van CDA en VVD in de trein. De waarde daarvan is minder duidelijk. De twee partijen schreven dat stuk eind september in een poging D66 bij een eventueel minderheidskabinet te betrekken.

Lees over de sfeer in de Tweede Kamer: Wie waagt zich nog in het Haagse reptielenhuis?

Informateur Remkes bezwoer woensdag, na publicatie van de documenten, dat het VVD-CDA-stuk van weinig waarde is: ‘Dit is een stuk uit de vorige fase van de formatie. En het is het resultaat van twee fracties die wat aan elkaar gesnuffeld hebben.’

De documenten hebben de formatie niet verstoord. VVD-leider Mark Rutte noemde de actie van de slordige Segers ‘ontzettend lullig’, maar ook een menselijk fout die nu eenmaal kan worden gemaakt.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is 2e%2Bkamer%2B2021%2Bformatie%2Blek.jpg

Reacties op blunder Gert-Jan Segers: ‘Ze hobbelen van schandaal naar schandaal’

‘Gert-Jan Segers zou van Sinterklaas een fraaie aktetas kunnen ontvangen’ en ‘Özcan slaat met zijn column de spijker op zijn kop’:

Dit zijn enkele Reacties op onderwerpen uit het nieuws die AD-lezers bezighouden:

Gert-Jan Segers | Dit moet bijna wel een superformatie worden

Dom en stom, maar de formatie kan door’ (AD 18-11). De formatie van het kabinet gaat nog steeds door. Ze hobbelen van schandaal naar schandaal: Kasja Ollongren geeft een inkijkje in haar stukken, Gert-Jan Segers laat treinreizigers meegenieten van zijn dossier, maar ze gaan onverstoorbaar door. Dit móet wel een superformatie worden.

Jan van Uitert, Utrecht.

Gert-Jan Segers II | Een ondoordacht plan

Een nietszeggend concept, zo wordt gezegd. Gert-Jan Segers zou van Sinterklaas een fraaie aktetas kunnen ontvangen om waardevolle documenten op praktische wijze te vervoeren. Ik geloof niet dat hij een los blaadje laat liggen. Voor mij een dom plannetje van lekken.

Wim Bode, Papendrecht.

Lees: CU-leider Segers over formatie: ’Wij blijven’ Telegraaf 20.11.2021

Lees: CU-leider Segers over formatie: ’Wij blijven’  MSN 20.11.2021

Lees: Terug in Hilversum willen de formatiepartijen knopen doorhakken Elsevier 19.11.2021

Lees: Reacties op blunder Gert-Jan Segers: ‘Ze hobbelen van schandaal naar schandaal’  AD 19.11.2021

Meer: kabinetsformatie 2021

lees: Eindverslag informateur Remkes 30.09.2021

Lees: Eindverslag informateur Hamer 02.09.2021

Meer: Dossier Kabinetsformatie | AD.nl

Meer: Formatie  RTL

Meer: Formatie 2021 NU

Meer: Formatie artikelen Elsevier

Meer: Dossier Onder Politici | AD.nl

Meer: Op weg naar een nieuw kabinet | NOS

Zie ook: Grote onrust op Links op weg naar Rutte 4 !! – de nasleep

Zie ook: Grote onrust op Links op weg naar Rutte 4 !!

zie verder: Verkiezingen 2e kamer op 17 maart 2021

Lees: Nieuw kabinet lijkt verder weg dan ooit, hoe nu verder? NU 01.09.2021

Lees: Wat wil jij weten over de formatie? NU 01.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 111 – Tussenstand onderhandelingen 18.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 110 – 2e lek onderhandelingen 17.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 109 – Tussenstand onderhandelingen 15.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 108 – Tussenstand onderhandelingen 12.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 107 – Tussenstand onderhandelingen 11.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 106 – Tussenstand onderhandelingen 10.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 105 – Tussenstand onderhandelingen 07.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 104 – onderhandelingsronde 04.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 103 – onderhandelingsronde 03.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 102 – onderhandelingsronde 02.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 101 – Tussenstand onderhandelingen 01.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 100 – Tussenstand onderhandelingen 28.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 99 – Tussenstand onderhandelingen 27.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 98 – onderhandelingsronde 25.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 97 – onderhandelingsronde 18.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 96 – onderhandelingsronde 16.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 95 – onderhandelingsronde 11.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 94 – bezinning onderhandelingen 09.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 93 – onderhandelingsronde 07.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 92 – aftrap 2e ronde -onderhandelingen 06.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 91 – debat 05.10.2021 2e ronde – Johan Remkes en Wouter Koolmees als nieuwe informateurs om Rutte IV te vormen

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 90 – lek vanuit de formatiestukken

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 89 – bezinning onderhandelingen 02.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 88 – bezinning onderhandelingen 01.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 87 – onderhandelingsronde 30.09.2021 – verslag Remkes

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 86 – onderhandelingsronde 29.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 85 – tussenstand onderhandelingen 28.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 84 – onderhandelingsronde 27.09.2021

Zie ook: De spanningen nemen toe op weg naar de formatie van de nieuwe coalitie van Kabinet Rutte 4 – deel 83 – voortgang onderhandelingen 26.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 82 – tussenstand onderhandelingsronde 24.09.2021

Zie ook: De spanningen nemen toe op weg naar de formatie van de nieuwe coalitie van Kabinet Rutte 4 en de Begroting 2022 – deel 81 – tussenstand onderhandelingen 22.09.2021

Zie ook: De spanningen nemen toe op weg naar de formatie van de nieuwe coalitie van Kabinet Rutte 4 en de Begroting 2022 – deel 80 – tussenstand onderhandelingen 21.09.2021

Zie ook: De spanningen nemen toe op weg naar de formatie van de nieuwe coalitie van Kabinet Rutte 4 en de Begroting 2022 – deel 79 – tussenstand onderhandelingen 20.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 78 – dag 2 tussenstand onderhandelingsronde 19.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 77 – dag 1 tussenstand onderhandelingsronde 18.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 76 – tussenstand onderhandelingen 16.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 75 – onderhandelingsronde 15.09.2021

Zie ookOp weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 74 – tussenstand onderhandelingsronde 13.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 73 – bezinning onderhandelingen 12.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 72 – bezinning onderhandelingen 11.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 71 – bezinning onderhandelingen 10.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 70 – onderhandelingen 09.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 69 – 2e kamer onderhandelingen 08.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 68 – 2e kamer debat onderhandelingen 07.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 67 – bezinning onderhandelingen 06.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 66 – bezinning onderhandelingen 05.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 65 – bezinning onderhandelingen 04.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 64 – tussenstand onderhandelingen 03.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 63 – verslag tussenstand onderhandelingen 02.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 62 – tussenstand onderhandelingsronde 01.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 61 – onderhandelingsronde 31.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 60 – onderhandelingsronde 30.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 59 – tussenstand onderhandelingsronde 29.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 58 – tussenstand onderhandelingsronde 28.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 57 – tussenstand onderhandelingsronde 27.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 56 – tussenstand onderhandelingsronde 26.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 55 – onderhandelingsronde 25.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 54 – onderhandelingsronde 24.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 53 – onderhandelingsronde 23.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 52 – tussenstand onderhandelingsronde 22.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 51 – onderhandelingsronde op 20.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 50 – tussenstand onderhandelingsronde 19.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 49 – onderhandelingsronde verder op 19.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 48 – onderhandelingsronde verder op 18.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 47 – onderhandelingsronde verder op 17.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 46 – onderhandelingsronde verder op 16.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 45 – tussenstand onderhandelingsronde 10.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 44 – tussenstand onderhandelingsronde 15.07.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 43 – tussenstand onderhandelingsronde 09.07.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 42 – tussenstand onderhandelingsronde vanaf 29.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 41 – 2e kamer debat 23.06.2021 eindverslag verkenningsronde

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 40 – eindverslag verkenningsronde 22.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 39 – verkenningsronde 21.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 38 – tussenstand verkenningsronde 20.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 37 – verkenningsronde 18.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 36 – tussenstand verkenningsronde 17.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 35 – tussenstand verkenningsronde 16.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 34 – verkenningsronde 15.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 33 – verkenningsronde 14.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 32 – verkenningsronde 11.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 31 – verkenningsronde 10.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 30 – verkenningsronde 09.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 29 – verkenningsronde 08.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 28 – verkenningsronde 07.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 27 – verkenningsronde 04.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 26 – verkenningsronde 03.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 25 – verkenningsronde 02.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 24 – verkenningsronde 01.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 23 – verkenningsronde 31.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 22 – tussenstand verkenningsronde 28.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 21 – verkenningsronde 27.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 20 – verkenningsronde 26.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 19 – de verkenningsronde gaat een nieuwe fase in !!!

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 18 – tussenstand verkenningsronde 20.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 17 – verkenningsronde Jongeren en Kunst/Cultuursector 20.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 16 – verkenningsronde grote partijen 18.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 15 – verkenningsronde kleine partijen 17.05.2021

Zie ookOp weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 14 – start verkenningsronde met Informateur Mariëtte Hamer vanaf 17.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 13 – Debat 12.05.2021 en benoeming nieuwe Informateur Mariëtte Hamer

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 12 – vanaf 10.05.2021 weer op weg

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 11 – op weg naar de inhoudelijke formatie

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 10 – verkenningsronde vertraagd

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 9 – verkenningsronde vanaf 25.04.2021 weer verder

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 8 – verkenningsronde 20.04.2021 en 21.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 7 – volgende verkenningsronde vanaf 19.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 6 – volgende verkenningsronde vanaf 13.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 5 – nieuwe start verkenningsronde vanaf 08.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 4 – voortgangsoverleg 06.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 3 – Debat 31.03.2021– 01.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 2

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 1

Zie ook: Aftrap Verkiezingen 2e kamer op 17 maart 2021 – op weg naar de uitslag

november 20, 2021 Posted by | Uncategorized | 4 reacties

Thierry Baudet FvD belooft ‘tribunalen’: stammenstrijd in de Tweede Kamer

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is FvD.jpg

Gesprek met de fracties over omgangsvormen in de 2e kamer

Forum voor Democratie staat ‘best open’ voor een gesprek met de Kamervoorzitter en andere partijen over de omgangsvormen in de Tweede Kamer. De partij wil het dan wel vooral hebben over de rol van de pers en het gedrag van ministers, terwijl de aanleiding voor het gesprek juist een uitspraak van een FVD-Kamerlid is.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is FvD%2B%25285%2529.jpg

Aanleiding voor de uitnodiging van Bergkamp is de bedreiging van FVD-Kamerlid Van Houwelingen gisteren richting D66-Kamerlid Sjoerdsma. “Uw tijd komt nog wel, er komen tribunalen”, beet Van Houwelingen Sjoerdsma toe. Het debat werd enige tijd stilgelegd. Later nuanceerde hij, op verzoek van de Kamervoorzitter, zijn uitspraak.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is c7739-fvd2b252832529.jpg

Demonisering

Na het incident liet Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp weten een gesprek te willen met de fracties over de omgangsvormen in het debat. “Bedreigingen en intimidaties zijn in welke vorm dan ook, uit den boze”, aldus de Kamervoorzitter. “In de plenaire zaal vind ik het ontoelaatbaar. Hier moeten we een grens trekken.”

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is FvD%2B%25286%2529.jpg

Van Houwelingen noemt vandaag in een persbericht de verontwaardiging vooral een ‘klassiek voorbeeld van demonisering en framing’. Desondanks staat de partij ‘best open’ voor een gesprek met Bergkamp.

Andere Kamerleden reageerden verbouwereerd en met afschuw op de woorden van Van Houwelingen. VVD-voorman Mark Rutte zei dat het ‘alle perken te buiten gaat’. ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers noemt de uitlatingen ‘echt huiveringwekkend’. D66-leider Sigrid Kaag noemt de bedreiging ‘een ultiem dieptepunt’.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is FvD%2B%25283%2529.jpg

Bedreigingen

Vanmiddag schreven Sjoerdsma en Volt-Kamerlid Nilüfer Gündoğan een gezamenlijke brief aan het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer, als protest tegen bedreiging en confrontaties met Kamerleden van FVD in de Kamer. Het duo wil een gesprek met het dagelijks bestuur. Volt-Kamerlid Gündoğan ontvangt zeer veel intimiderende e-mails, en zelfs haar moeder zou die ontvangen van FVD-aanhangers.

Niet alle politici hebben problemen met FVD’ers in debatten, of met hun aanhangers. PVV-leider Geert Wilders laat weten niet voor een gesprek met de Kamervoorzitter en de andere fracties te voelen.

“Ik heb gisteren geen bedreiging gehoord. En een tribunaal – rechtbank – is terecht voor politici die ons land kapot maken. Perk de vrijheid van spreken van Kamerleden niet in. De Kamervoorzitter hoeft bij mij dus niet langs te komen voor een censuurgesprek.”

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is 679f7-fvd2b252822529.jpg

Goed idee

Hoogleraar staatsrecht Wim Voermans zegt dat dat ook niet nodig is. Volgens hem hoeven niet alle partijen het erover eens te zijn. “Het is een goed idee van de Kamervoorzitter om dat te bespreken. Om het erover te hebben hoe ze dat doen, hoe gaan ze optreden. En niet iedereen hoeft het ermee eens te zijn. Dan kunnen ze besluiten strenger te zijn.”

Waarschijnlijk is het eerst mogelijk geschikte moment voor een gesprek tussen de fracties en Bergkamp, na het kerstreces.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is FvD.jpg

FVD belooft ‘tribunalen’: stammenstrijd in de Tweede Kamer

Opwinding in Den Haag, toen FVD-parlementariër Pepijn van Houwelingen tijdens een debat ­tegen D66-collega Sjoerd Sjoerdsma zei: ‘U moet zich diep en diep schamen. En uw tijd komt nog wel. Er komen ‘tribunalen’ .

Wat Van Houwelingen bedoelde, was duidelijk. Een (volks)tribunaal na een door hem gedroomde ­Forum-revolutie zal geen genade kennen met Sjoerdsma.

Ouderen associëren tribunaal met de wijze waarop tijdens Kerst 1989 in Roemenië president Nicolae Ceausescu en zijn vrouw Elena na een kort ‘volkstribunaal’ tegen de muur werden gezet. Nog ­ouderen denken aan het ­Neurenberg-tribunaal, waar ­kopstukken uit de Tweede Wereldoorlog niet zelden de doodstraf kregen. Van recenter datum is het Joegoslaviëtribunaal in Den Haag, dat inmiddels niet meer actief is.

Lees ook dit commentaar van Fleur Verbeek: Forum is er op uit om Nikki Sterkenburg monddood te maken

Tribunal betekent in het Latijn ‘hoofd van een stam’

In het Latijn is een tribunal een platform waarop de tribunen zetelden als zij recht spraken. Tribunal is afgeleid van tribunus, ‘een tribuun of Romeins functionaris’, letterlijk het ‘hoofd van een stam’ (in het Engels is het woord voor stam tribe).

Tribus was ooit het woord voor elk van de drie (tri) etnische onderdelen van de ­Romeinse staat en gaat terug op een ouder lokaal begrip: tripu (drie-eenheid). Ook tribune, contributie en distributie hebben tripu als oerbasis.

Lees: Na Forum pleit ook PVV voor tribunaal: ‘PvdA moet zich verantwoorden voor opengrenzen-beleid’ AD 25.11.2021

Lees: Ophef in Haagse raad na uitspraak PVV’er over opengrenzenbeleid PvdA OmroepWest 25.11.2021

Lees: Ophef over uitspraak PVV dat ‘PvdA zich voor een tribunaal moet verantwoorden voor opengrenzenbeleid’ Den HaagFM 25.11.2021

Lees: Raadsverkiezingen: lokale partijen en CDA winnen, Forum maakt het niet waar  AD 25.11.2021

Lees: Kiezers in elf gemeentes naar de stembus: verkiezingen zijn grote test voor FvD AD 24.11.2021

Lees: Meer aangiften tegen Willem Engel dan tegen Geert Wilders Telegraaf 24.11.2021

Lees: Meer aangiften tegen Willem Engel dan tegen Geert Wilders MSN 24.11.2021

Lees: Kamervoorzitter grijpt in: ‘Dit komt intimiderend over’ | Video Telegraaf 24.11.2021

Lees: Kamervoorzitters grijpen in en willen geen dreigementen meer met tribunalen NU 24.11.2021

Lees: Kamervoorzitters grijpen in en doen woord tribunaal in de ban MSN 24.11.2021

Lees: Woord tribunaal ook in Tweede Kamer in de ban Telegraaf 24.11.2021

Lees: Woord tribunaal ook in Tweede Kamer in de ban MSN 24.11.2021

Lees: Kamervoorzitter grijpt in: ‘Ik wil dit niet horen’ MSN 24.11.2021

Lees: Kamervoorzitter Bergkamp grijpt in: ze wil het woord tribunaal niet meer horen  RTL 24.11.2021

Lees: Baudet met een enorm mondkapje, zodat niemand hem herkent bij de priklocatie: ik zag het al voor me AD 23.11.2021

Lees: PvdA wil pact tegen Forum: ‘Rotterdam kan dit missen als kiespijn’ AD 23.11.2021

Lees: Baudet en Engel op de hak genomen op Twitter: ‘Thierry is gevaccineerd’ trending topic AD 23.11.2021

Lees: Baudet giert het uit om vaccinatiegeruchten | Video  Telegraaf 23.11.2021

Lees: Baudet giert het uit: ‘Ik heb absoluut geen vaccin genomen!’ MSN 23.11.2021

Lees: Voorzitter wil woord tribunaal niet meer horen in Eerste Kamer MSN 23.11.2021

Lees Eerste Kamervoorzitter doet woord ‘tribunaal’ in de ban: ‘Ik wil dat hier niet horen’ AD 23.11.2021

Lees: 1200 mensen ondertekenen aangifte tegen Willem Engel MSN 23.11.2021

Lees: 1200 mensen ondertekenen aangifte tegen Willem Engel: ‘Hij zaait angst in samenleving’ AD 23.11.2021

Lees: Politicoloog ziet Forum voor Democratie steeds verder radicaliseren NU 22.11.2021

Lees: Politicoloog ziet Forum voor Democratie steeds verder radicaliseren MSN 22.11.2021

Lees: Twitter ontploft om ’geprikte’ Thierry Baudet, Forum-leider ontkent Telegraaf 22.11.2021

Lees: Baudet is het product van lamlendigheid Nederlandse debatcultuur Elsevier 20.11.2021

Lees: Reacties op Kamer over harde uitspraken Forum: ‘Het gaat me aan het hart dat het wordt geaccepteerd’ AD 20.11.2021

Lees: Minister van Staat Tjeenk Willink: FVD’er Van Houwelingen ‘bedreigt hele politieke stelsel’ AD 19.11.2021

Lees: Tjeenk Willink: uitspraken FvD-Kamerlid ‘hollen democratie uit’ RTL 19.11.2021

Lees: FVD belooft ‘tribunalen’: stammenstrijd in de Tweede Kamer Elsevier 18.11.2021

Lees: Commissie: Kamer moet over positie praten bij aantreden kabinet MSN 18.11.2021

Lees: Coronamaatregelen vergelijken met de oorlog: waarom het in heel Europa gebeurt MSN 18.11.2021

Lees: Forum wil wel spreken met Kamervoorzitter Bergkamp, maar vooral over anderen RTL 18.11.2021

Lees: Forum wil wel spreken met Kamervoorzitter Bergkamp, maar vooral over anderen MSN 18.11.2021

Lees: Bijval en afkeuring voor oproep Kamervoorzitter over omgangsvormen NOS 18.11.2021

Lees: Bergkamp: Kamerlid durft niet meer te interrumperen om dreigmails MSN 18.11.2021

Lees: Formerende partijen spreken schande van dreigement FVD-Kamerlid: ‘Alle perken te buiten’ RTL 18.11.2021

Lees: Formerende partijen spreken schande van dreigement FVD-Kamerlid: ‘Alle perken te buiten’ MSN 18.11.2021

Lees: D66 en Volt: ‘Forum mag niet wegkomen met standje van Kamervoorzitter’ AD 18.11.2021

Lees: Kamerleden D66 en Volt over bedreigingen: ‘Wij trekken hier een streep’ RTL 18.11.2021

Lees: D66 en Volt willen snel met Kamerbestuur praten over bedreigingen MSN 18.11.2021

Lees: Kamerleden D66 en Volt over bedreigingen: ‘Wij trekken hier een streep’ MSN 18.11.2021

Lees: Op1 wil geen politici aan tafel als ze collega’s bedreigen: ‘Maar dit is geen cordon sanitaire’ AD 18.11.2021

Lees: Op1: geen blokkade voor Forum, maar we willen wel debat MSN 18.11.2021

Lees: RTL: iedereen bevragen, ook politici die collega’s bedreigen AD 18.11.2021

Lees: RTL en talkshow Op1 gaan geen politici van Forum voor Democratie weren  MSN 18 .11.2021

Lees: Volt-Kamerlid: ‘Gedrag FvD’ers is parlement-onwaardig’ | Video  Telegraaf 18.11.2021

Lees: D66 en Volt: ‘Forum mag niet wegkomen met standje van Kamervoorzitter’ AD 18.11.2021

Lees: Bergkamp wil gesprek over ’ontoelaatbare’ uitingen in debat na dreigementen FvD-Kamerlid Van Houwelingen Telegraaf 17.11.2021

Lees: Kamervoorzitter wil gesprek over ‘ontoelaatbare’ uitingen in debat NOS 17.11.2021

Lees: Kamervoorzitter wil gesprek over ‘ontoelaatbare’ uitingen in debat MSN 17.11.2021

Lees: Kamervoorzitter noemt bedreigingen in debatten ‘uit den boze’ en wil overleg NU 17.11.2021

Lees: Kamervoorzitter wil gesprek over ‘ontoelaatbare’ uitingen in debat RTL 17.11.2021

Lees: FvD’er tegen D66-Kamerlid: ‘Uw tijd komt nog, er komen tribunalen!’ MSN 17.11.2021

Lees: Bergkamp hekelt Forum dat collega-Kamerleden dreigt met ‘tribunalen’: ‘Ontoelaatbaar’ AD 17.11.2021

Lees: Kamervoorzitter noemt bedreigingen in debatten ontoelaatbaar, wil met fracties in gesprek NU 17.11.2021

Lees: Er zitten gewoon fascisten in het parlement en niemand durft dat uit te spreken AD 17.11.2021

Lees: Van Houwelingen (FvD) dreigt Sjoerdsma (D66) met tribunalen NOS 17.11.2021

Lees: Van Houwelingen (FvD) tegen Sjoerdsma (D66): ’Uw tijd komt nog wel, er komen tribunalen’  Telegraaf 17.11.2021

Lees: Forum dreigt collega-Kamerleden met ‘tribunalen’ AD 17.11.2021

Lees: FvD’er tegen D66-Kamerlid: ‘Uw tijd komt nog, er komen tribunalen!’ | Video  Telegraaf 17.11.2021

Lees: Experts over Baudet: ‘Voorzitter moet harder optreden tegen antisemitische taal’ NU 17.11.2021

Lees: Klachten ingediend tegen Baudet na verzuim melding inkomsten boekverkoop NU 15.11.2021

Lees: Is Thierry Baudet ‘staatsgevaarlijk’ of moeten we hem vooral niet serieus nemen? AD 15.11.2021

Lees: Politici worstelen met steeds extremere uitspraken Baudet, maar wat te doen? MSN 15.11.2021

Lees: Politici worstelen met steeds extremere uitspraken Baudet, maar wat te doen? RTL 15.11.2021

Lees: Vergelijking Baudet met WOII: vrijheid van meningsuiting of grensoverschrijdend? RTL 15.11.2021

Lees: CIDI: niemand kan Baudet nog serieus nemen MSN 14.11.2021

Lees: Forum-leider Baudet noemt ongevaccineerden ‘de nieuwe Joden’ NOS 14.11.2021

Lees: Forum-medewerker veroordeeld wegens mishandeling en bedreiging NOS 10.11.2021

Lees: FvD-lijsttrekker zonder QR-code verstoort lijsttrekkersdebat  AD 06.11.2021

Lees: Humberto Tan haalt in talkshow uit naar Thierry Baudet: ‘Soms moet je niet zwijgen!’ AD 19.10.2021

Lees: Humberto pakt Baudet na aids-speech aan met krachtig statement MSN 18.10.2021

Lees: Humberto pakt Baudet na aids-speech aan met krachtig statement RTL 18.10.2021

Lees: Video (ad.nl)

Lees: De grond voor de waanzin van Baudet is en blijft vruchtbaar AD 18.10.2021

Lees: Van Baudet naar Otten en terug; Statenlid Ewald Kegel voelt zich weer thuis bij Forum voor Democratie AD 12.10.2021

Lees: Baudet onder vuur vanwege oorlogsvergelijkingen: ‘Je bent knettergek’ (metronieuws.nl) 23.09.2021

Zie ook: Thierry Baudet FvD op weg naar Forumland

Zie ook: En weer gaat het gedonder met FvD van Thierry Baudet vrolijk weer verder !! – deel 13 – het vertrek uit de provinciale coalitie Brabant

Zie ook: Forum voor Democratie van Harte Welkom in de provincie Brabant ??!!

Zie: Henk Bleker CDA stapt over naar FvD

Zie: Wegloper ex-VVD’er Kamerlid Wybren van Haga stapt over naar FvD

Zie ook: En weer gaat het gedonder met FvD van Thierry Baudet vrolijk verder !! – deel 12 – het vertrek van Wybren van Haga, Olaf Ephraim en Hans Smolders

Zie ook: En weer gaat het gedonder met FvD van Thierry Baudet vrolijk verder !! – deel 11 – en alweer de terugkeer van Theo Hiddema

Zie: En weer gaat het WhatsApp-gedonder met FvD van Thierry Baudet vrolijk weer verder en meer !! – deel 10

Zie: En weer gaat het gedonder met FvD van Thierry Baudet vrolijk verder !! – deel 9 – en alweer het vertrek van Hiddema

Zie: En weer gaat het gedonder met FvD van Thierry Baudet vrolijk verder !! – deel 8 – de return van Hiddema

Zie: En weer gaat het gedonder met FvD van Thierry Baudet vrolijk verder !! – deel 7 – de verdere nasleep

Zie: En weer gaat het gedonder met FvD van Thierry Baudet vrolijk verder !! – deel 6 – de nasleep

Zie: En weer gaat het gedonder met FvD van Thierry Baudet vrolijk verder !! – deel 5

Zie ook: En weer gaat het gedonder met FvD van Thierry Baudet vrolijk verder !! – deel 4

Zie dan ook: En weer gaat het gedonder met FvD van Thierry Baudet vrolijk verder !! – deel 3

Zie ook nog: En weer gaat het gedonder met FvD van Thierry Baudet vrolijk verder !! – deel 2

Zie verder: En weer gaat het gedonder met FvD van Thierry Baudet vrolijk verder !! – deel 1

Zie dan verder ook:En het gedonder met de FvD van Thierry Baudet gaat vrolijk weer verder !!

Zie ook nog dan: Wordt het meer of wordt het Minder Thierry Baudet FvD ?? – de verdere nasleep

Zie dan ook nog: Wordt het Meer of wordt het Minder Thierry Baudet FvD ?? – de nasleep

Zie verder dan ook: Wordt het Meer of wordt het Minder Thierry Baudet FvD ??

Zie dan verder ook nog: De ondergang van Thierry Baudet en zijn Forum voor Democratie definitief ??? – de nasleep

Zie verder dan ook nog: De ondergang van Thierry Baudet en zijn Forum voor Democratie definitief ???

Zie ook verder dan nog:De ondergang van Thierry Baudet en zijn Forum voor Democratie ???

En zie ook verder nog: Forum voor Democratie versus Thierry Baudet

Zie dan verder ook nog: Wegloper ex-VVD’er Kamerlid Wybren van Haga stapt over naar FvD

En zie verder dan ook nog: Extreem-rechts versus VVD-FvD-CDA

november 20, 2021 Posted by | Uncategorized | Plaats een reactie

De erfenis van demissionair kabinet Rutte 3 – en weer gaat het gedonder met de belastingdienst maar weer gewoon vrolijk verder !!! – de nasleep – deel 6

Raad van State zegt na zelfonderzoek sorry tegen toeslagenouders

De Raad van State (RvS) heeft te lang volgehouden dat het juridisch noodzakelijk was dat de Belastingdienst zelfs bij hele kleine overtredingen de complete kinderopvangtoeslag terugvorderde van ouders. Deze alles-of-niets-lijn had eerder teruggedraaid kunnen en moeten worden, stelt de Afdeling bestuursrechtspraak van de RvS in een rapport nav. een zelfonderzoek waarin de eigen rol in de toeslagenaffaire tegen het licht wordt gehouden.

“Ouders die in de problemen zijn gekomen omdat wij te lang de strenge lijn hebben toegepast, bieden wij onze excuses aan. We hadden deze ouders betere rechtsbescherming moeten bieden”, zegt voorzitter Bart Jan van Ettekoven van de Afdeling bestuursrechtspraak.

Veel toeslagenouders die in de problemen kwamen door de aanpak van de Belastingdienst wendden zich tot de bestuursrechter en eventueel daarna tot de Raad van State. Zowel lagere rechters als de RvS stelden de Belastingdienst vaak in het gelijk.

Volgens de Belastingdienst schreef de wet voor dat elke overtreding van de regels moest leiden tot het terugvorderen van de complete kinderopvangtoeslag. Daardoor ontstonden situaties waarin ouders bijvoorbeeld vanwege een schuld van een kleine 80 euro 27.500 euro moesten terugbetalen.

Lijn vaststellen in rechtspraak

De Raad van State is zowel een adviseur van de overheid als de hoogste bestuursrechter van Nederland. Een van de taken van de RvS is om te zorgen voor rechtseenheid en rechtsgelijkheid. De interpretatie van de Afdeling bestuursrechtspraak van bepaalde wetten levert een lijn op die lagere rechters vaak volgen. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de wettekst en naar wat de bedoeling van een wet is.

In de toeslagenaffaire heeft de Raad van State de interpretatie gevolgd van de Belastingdienst, die een alles-of-niets-lijn voorstond. Maar uit zowel de wet als de behandeling van de wet in het parlement bleek niet dat die alles-of-niets-lijn de bedoeling was en dat er voor rechters geen ruimte was om daar van af te wijken, concludeerde de parlementaire commissie die onderzoek deed naar de toeslagenaffaire.

Binnen de overheid en binnen de RvS werd al jarenlang intern kritiek geuit op de alles-of-niets-benadering die in de periode 2011-2012 is vastgesteld. Toch paste de RvS pas in 2019 die lijn aan en kwam er ruimte voor rechters om rekening te houden met proportionaliteit.

De RvS “zat vast in een zelf gecreëerde juridische ‘fuik’ “, staat in het rapport ‘Lessen uit de kinderopvangtoeslagzaken’. Het met een duidelijke lijn bieden van rechtseenheid en rechtsgelijkheid vond de RvS lange tijd belangrijker dan per geval te bekijken wat evenredig was. Maar, zo stelt de RvS nu, “rechtseenheid en rechtsgelijkheid zijn geen doelen op zich als de uitkomst in het individuele geval niet (meer) overtuigt”.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is belasting%2B%25283%2529.jpg

Meer interne tegenspraak nodig

Eerder bracht het overlegorgaan voor bestuursrechters (LOVB) al een rapport uit over hoe zij met toeslagenzaken zijn omgegaan. Het LOVB concludeerde dat te makkelijk de lijn van de RvS gevolgd is. Veel rechters zeiden ook ongemak te hebben gevoeld bij de strenge interpretatie van de regels. In de toekomst moeten rechters meer hun eigen rechtsgevoel durven volgen, was een van de aanbevelingen. Een andere aanbeveling was om meer interne tegenspraak te organiseren.

Dat laatste is ook een les die de RvS trekt uit de evaluatie van het eigen handelen in de toeslagenaffaire. “De reflectie heeft geleerd hoe belangrijk voldoende ruimte voor het intern debat is”, zegt de RvS. Het uitzetten van lijnen blijft belangrijk, maar “bij het uitzetten van lijnen moeten deze niet meteen worden ‘dichtgetimmerd’ “, is een andere les. “Lijnen moeten ruimte laten voor een rechtvaardige uitkomst in het individuele geval.”,

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is belasting%2B%25282%2529.jpg

‘Medeplichtig aan discriminatie’

Ook zegt de RvS zich kritischer op te stellen tegenover overheidsorganen, omdat burgers door de machtsverhouding per definitie in het nadeel zijn. De rechter moet er minder snel op vertrouwen dat de informatie die bijvoorbeeld de Belastingdienst aanlevert compleet en juist is en de burger “de helpende hand bieden” door als rechter zelf ook actief onderzoek te doen.

De RvS heeft veel kritiek gekregen om de jarenlange starre houding. Voorzitter Aleid Wolfsen van de Autoriteit Persoonsgegevens noemde de RvS woensdag “medeplichtig aan discriminatie”. In veel gevallen hadden slachtoffers in de toeslagenaffaire een dubbele nationaliteit. “Als je dat niet hebt gezien, is er iets mis met je waarnemingsvermogen”, aldus Wolfsen.

Lees: Belastingdienst krijgt op 1 januari eigen toezichthouder MSN 26.11.2021

Lees: Inspecties onderzoeken omgang jeugdbescherming met toeslagenouders AD 26.11.2021

Lees: Inspecties onderzoeken omgang jeugdbescherming met toeslagenouders Telegraaf 26.11.2021

Lees: Inspectie onderzoekt hoe jeugdbescherming omging met ouders toeslagenaffaire MSN 26.11.2021

Lees: Inspectie onderzoekt hoe jeugdbescherming omging met ouders toeslagenaffaire NU 26.11.2021

Lees: Inspecties onderzoeken omgang jeugdbescherming met toeslagenouders MSN 26.11.2021

Lees: Inspecties gaan uithuisplaatsingen kinderen toeslagenouders onderzoeken MSN 26.11.2021

Lees: Inspecties gaan uithuisplaatsingen kinderen toeslagenouders onderzoeken RTL 26.11.2021

Lees: Inspecties onderzoeken omgang jeugdbescherming met toeslagenouders MSN 26.11.2021

Lees: Schuldsanering van duizenden mensen mogelijk ten onrechte door fiscus geweigerd NOS 25.11.2021

Lees: Fiscus weigerde mogelijk 15.000 mensen onterecht schuldsanering MSN 25.11.2021

Lees: Duizenden schuldenaren eerder geholpen door nieuwe wet NOS 25.11.2021

Lees: Soepeler regels voor mensen die misstap maken bij aanvraag uitkering: ‘Soms te hard’ NOS 24.11.2021

Lees: Ouders toeslagenaffaire eisen vervolging Belastingdienst DH070 24.11.2021

Lees: Ouders toeslagenaffaire eisen bij hof vervolging Belastingdienst MSN 24.11.2021

Lees: Belastingdienst koos voor extra controle vooral burgers met lage inkomens NU 23.11.2021

Lees: ‘Fiscus controleerde lage inkomens extra bij controle op toeslagen’ NOS 23.11.2021

Lees: ’Belastingdienst ging jarenlang achter burgers met lage inkomens aan’ Telegraaf 23.11.2021

Lees: Belastingdienst controleerde extra bij lage inkomens in jacht op fraude RTL 22.11.2021

Lees: Hoogste bestuursrechter: ‘De toeslagenaffaire heeft ons diep geraakt’ NU 20.11.2021

Lees: Hoogste bestuursrechter: ‘De toeslagenaffaire heeft ons diep geraakt’ MSN 20.11.2021

Lees: Kamerleden: wat kopen toeslagengedupeerden voor nog meer excuses?  MSN 19.11.2021

Lees: Advocaat: Excuses goed, maar cliënten staan nog met lege handen MSN 19.11.2021

Lees: Raad van State over toeslagenzaak: ‘We hebben niet gediscrimineerd’ NU 19.11.2021

Lees: Raad van State diep door het stof voor toeslagenslachtoffers MSN 19.11.2021

Lees: Raad van State diep door het stof voor toeslagenslachtoffers RTL 19.11.20921

Lees: Raad van State door het stof in toeslagenaffaire: ‘Rechters waren te lang te streng’ AD 19.11.2021

Lees: Raad van State zegt na zelfonderzoek sorry tegen toeslagenouders NOS 19.11.2021

Lees: Raad van State biedt excuses aan: rechters hadden toeslagenouders beter moeten beschermen NU 19.11.2021

zie ookKinderopvangtoeslag RO

Bekijk hier; ons dossier over de toeslagenaffaire. RTL

meer: Van affaire tot val kabinet NOS

Meer: Menno Snel RTL

Meer: Belastingdienst RTL

Meer: Toeslagenaffaire Belastingdienst RTL

Meer: belastingen Telegraaf

Meer: Jaap Uijlenbroek Telegraaf

Meer: Belastingdienst Telegraaf

Meer: Toeslagenaffaire NU

dossier: Kinderopvangtoeslag Trouw

Zie ook: Minister Wopke Hoekstra CDA rommelde zelf ook met de belastingdienst

Zie ook: De erfenis van demissionair kabinet Rutte 3 – en weer gaat het gedonder met de belastingdienst maar weer gewoon vrolijk verder !!! – de nasleep – deel 5

Zie ook: De erfenis van demissionair kabinet Rutte 3 – en weer gaat het gedonder met de belastingdienst maar weer gewoon vrolijk verder !!! – de nasleep – deel 4

Zie ook: De erfenis van demissionair kabinet Rutte 3 – en weer gaat het gedonder met de belastingdienst maar weer gewoon vrolijk verder !!! – de nasleep – deel 3

Zie dan ook: De erfenis van Rutte III – en weer gaat het gedonder met de belastingdienst maar weer gewoon vrolijk verder !!! – de nasleep – deel 2

Zie verder ook: De erfenis van Rutte III – en weer gaat het gedonder met de belastingdienst maar weer vrolijk verder !!! – de nasleep – deel 1

Zie dan ook nog: De erfenis van Rutte III – en weer gaat het gedonder met de belastingdienst maar weer vrolijk verder !!!

Zie verder: De erfenis van Rutte III – het gedonder met de belastingdienst – een nieuwe stap

zie dan nog verder: De erfenis van Rutte III – het gedonder met de belastingdienst gaat maar weer verder !!!

zie ook nog: De erfenis van Rutte III – het gedonder met de belastingdienst – de parlementaire enquête is nog steeds onderweg – deel 5 – kamerdebat 29.04.2021 – terugblik

Zie dan ook nog: De erfenis van Rutte III – het gedonder met de belastingdienst – de parlementaire enquête is nog steeds onderweg – deel 4 – kamerdebat 29.04.2021

zie ook nog verder dan: De erfenis van Rutte III – het gedonder met de belastingdienst – de parlementaire enquête is nog steeds onderweg – deel 3

Zie dan ook: De erfenis van Rutte III – het gedonder met de belastingdienst – de parlementaire enquête is onderweg – deel 2

Zie verder: De erfenis van Rutte III – het gedonder met de belastingdienst – de parlementaire enquête is onderweg  – deel 1

Zie ook: De erfenis van Rutte III – het gedonder met de belastingdienst – de nasleep deel 3

Zie ook nog: De erfenis van Rutte III – het gedonder met de belastingdienst – de nasleep deel 2

Zie dan ook: De erfenis van Rutte III – het gedonder met de belastingdienst – de nasleep – deel 1

Zie verder: De val van Rutte III vanwege het gedonder met de belastingdienst

Zie meer: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 31 – nasleep POK eindverslag – deel 7

Zie nog meer: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 30 – nasleep POK eindverslag – deel 6

Zie ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 29 – nasleep POK eindverslag – deel 5

Zie dan ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 28 – nasleep POK eindverslag – deel 4

Zie verder: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 27 – nasleep POK – deel 3

Zie dan ook nog: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 26 – nasleep POK – deel 2

Zie verder dan ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 25 – nasleep POK – deel 1

Zie dan ook nog: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 24 – nasleep

Zie verder ook nog: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 23 – nasleep

Zie dan ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 22 – nasleep

Zie verder : De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 21 – nasleep

Zie dan verder ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 20 – nasleep

Zie dan ook nog: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 19 – nasleep

Zie verder ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 18 – nasleep

Zie ook nog: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 17 – nasleep – Parlementaire ondervraging

Zie dan ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 16 – nasleep rapport commissie Donner

Zie verder dan ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 15 – nasleep rapport commissie Donner

Zie nog meer: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 14 – nasleep rapport commissie Donner

Zie ook nog: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 13 – nasleep rapport commissie Donner

Zie dan ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 12 – nasleep rapport commissie Donner

Zie dan ook nog: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 11 – nasleep rapport commissie Donner

Zie verder ook nog: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 10 – rapport commissie Donner

Zie dan ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 9

Zie verder ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 8

Zie  verder dan ook nog: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) en het verdere gedonder met de belastingdienst – deel 7

En zie dan ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) en het verdere gedonder met de belastingdienst – deel 6

Zie dan ook nog verder: Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) en het verdere gedonder met de belastingdienst – deel 5 – commissie Donner

Zie verder dan ook: Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) en het verdere gedonder met de belastingdienst – deel 4 – commissie Donner

en zie dan ook nog: Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) en het verdere gedonder met de belastingdienst – deel 3

en zie verder dan ook: Voorheen Staatssecretaris Eric Wiebes VVD en staatssecretaris Menno Snel (Financiën) het Gedonder met de belastingdienst – deel 2

en verder zie dan ook nog: Staatssecretaris Eric Wiebes VVD en het Gedonder met de belastingdienst deel 1

november 19, 2021 Posted by | Uncategorized | Plaats een reactie

Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 111 – Tussenstand onderhandelingen 18.11.2021

Formatieonderhandelaars willen donderdag 18.11.2021 en vrijdag 19.11.2021 grote stappen zetten

In de formatie zullen de komende dagen een aantal grote stappen worden genomen, verwachten informateur Koolmees en een aantal onderhandelaars. VVD, D66, CDA en ChristenUnie hebben zich weer teruggetrokken op Landgoed Zwaluwenberg in Hilversum en gingen daar vanmorgen optimistisch naar binnen.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is 2e%2Bkamer%2B2021%2Bformatie%2B%25285%2529.jpg

Informateur Koolmees heeft zich voorgenomen om in de nieuwe ronde “besluiten te nemen”. “We zijn een tijdje bezig, een aantal weken, en we hebben alle onderwerpen al langs gehad. Dus we moeten toch wel keuzes gaan maken.” Op de vraag of er nog zwaar onderhandeld moet worden, zegt hij: “Ja, dat denk ik wel, ja.”

D66-secondant Jetten zegt dat “we hebben besloten om de komende dagen een aantal grote knopen door te hakken”. Hij wil niet zeggen over welke thema’s het gaat, maar heeft voor de zekerheid zijn trui met de opdruk ‘klimaatdrammer’ aangedaan. “Het klimaat is een belangrijk thema en wat mij betreft gaat het daar elke dag over.”

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is 2e%2Bkamer%2B2021%2Bformatie%2B%25284%2529.jpg

Niet met de trein

ChristenUnie-leider Segers is met de auto naar de Zwaluwenberg gekomen. Hij is een fervent treinreiziger en gisteren werd bekend dat hij een formatiestuk van VVD en CDA in de trein had laten liggen.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is 2e%2Bkamer%2B2021%2Bformatie%2B%25282%2529.jpg

Hij zegt dat hij hier geen gewoonte van wil maken, maar het incident maakt de onderhandelingen volgens hem niet lastiger. Toen er eenmaal vier partijen aan tafel zaten “zijn we echt overnieuw begonnen”, zegt hij.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is 2e%2Bkamer%2B2021%2Bformatie%2B%25287%2529.jpg

Ook de ChristenUnie is van plan om vandaag en morgen knopen door te hakken. Hij zegt dat het proces inmiddels zo ver is dat “op de grote thema’s duidelijk is, wie hoeveel water bij de wijn doet.” Segers beaamt dat hij wat zijn partij betreft liever met meer wijn dan water naar buiten komt. “Maar bij christenen kan water ook nog wel eens wijn worden”, grapt hij.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is 2e%2Bkamer%2B2021%2Bformatie%2B%25286%2529.jpg

CDA-leider Hoekstra zegt “optimistisch” naar binnen te gaan. Hij wil verder niet ingaan op de voortgang. Ook VVD-leider Rutte en D66-leider Kaag willen niks zeggen. “Er is een akkoord als er een akkoord is.”

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is 2e%2Bkamer%2B2021%2Bformatie%2Blek%2Bsegers.jpg

Gratis kinderopvang en een miljoen huizen: dit zijn de opvallendste plannen uit het gelekte formatiestuk

Tot deze week kwam er weinig inhoudelijks naar buiten over de formatieonderhandelingen. Daar kwam verandering in door het VVD-CDA-document dat ChristenUnie-leider Segers in de trein had laten liggen. Hoewel het volgens de onderhandelende partijen geen status heeft, is er wel degelijk iets uit te destilleren. Politiek commentator Frits Wester bespreekt de zes opmerkelijkste plannen.

1. Miljoen huizen bouwen

In het document staat het als volgt: ‘Daarom moet de bouw van de benodigde 1 miljoen woningen tot 2030 met urgentie mogelijk worden gemaakt.’

“Huizen bouwen is iets waar veel mensen op zitten te wachten”, zegt Frits Wester. “Veel partijen hadden al dit soort plannen in hun verkiezingsprogramma staan, dus kan het niet verbazen dat dit in een definitief regeerakkoord zal terugkomen. Vier jaar lang is er op dit gebied veel te weinig gebeurd en heeft het rijk verzuimd de regie naar zich toe te trekken. Een speciale minister voor Wonen moet daar verandering in brengen.”

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is 2e%2Bkamer%2B2021%2Bformatie%2B%25283%2529.jpg

2. Strengere klimaatafspraken

In het document staat het als volgt: ‘De nationale klimaatdoelstelling wordt opgehoogd naar ten minste 55 procent in 2030.’

Wester: “De partijen hebben ambitieuzere klimaatdoelstellingen over de uitstoot dan ze van Europa krijgen opgelegd. Deze ambitieuze doelstelling is een duidelijke handreiking naar D66. Ook een partij als de ChristenUnie zal daar weinig problemen mee hebben.”

3. Gratis kinderopvang voor veel mensen

In het document staat het als volgt: ‘Er wordt toegewerkt naar een situatie waarbij kinderopvang voor veel mensen gratis wordt en de kinderopvangtoeslag afgeschaft of hervormd kan worden.’

Wester: “Met de gratis kinderopvang maken de partijen voor een deel een einde aan het ondoorzichtige woud van toeslagen in Nederland. Waarbij de kinderopvang toch voor vrijwel iedereen toegankelijk blijft. Maar daarbij moet je niet vergeten als de politiek zegt als iets gratis wordt, je dat toch betaalt via de belastingen en premies. Desondanks zullen veel jonge ouders deze maatregel toejuichen.”

4. Kerncentrales

In het document staat: ‘In deze regeerperiode wordt besloten tot de bouw van nieuwe kerncentrales en wordt ook financiering daarvoor geregeld.’

Frits Wester: “Dit is de wens van het CDA en de VVD. Hoewel er bij D66 en ChristenUnie geen principiële bezwaren tegen kernenergie als groene energiebron zijn, hebben beide partijen wel aarzelingen over de kosten en de lang termijn waarvoor dit soelaas gaat bieden.”

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is 2e%2Bkamer%2B2021%2Bformatie%2B%25288%2529.jpg

5. Hypotheekrenteaftrek

In het document staat: ‘[Er] kan ook gesproken worden over de fiscale behandeling van het domein wonen.’

Frits Wester: “VVD en CDA maken dit punt vooral bespreekbaar als handreiking richting D66. Maar dat gaat ongetwijfeld gepaard met de nodige kiespijn. Een versnelling van de huidige afbouw van de hypotheekrenteaftrek zien beide partijen niet zitten. Ik ben heel benieuwd welke fiscale maatregelen ze dan wel voor ogen hebben.”

6. Asielzoekers

In het document staat: ‘Enerzijds wordt het quotum voor de hervestiging van de meest kwetsbare vluchtelingen die door de UNHCR worden geïdentificeerd verhoogd. Tegelijkertijd worden voor asielzoekers die geen kans maken in Nederland de procedures en sancties aangescherpt.’

Frits Wester: “Het plan van VVD en CDA om via de UNHCR meer vluchtelingen te herhuisvesten in Nederland, zal D66 en ChristenUnie als muziek in de oren klinken. Dat ze daar tegenover zettend at kansloze asielzoekers veel soberder moeten worden opgevangen en eerder teruggestuurd naar het land van herkomst, roepen ze al jaren terwijl daar niets van is terechtgekomen. Benieuwd hoe ze dat nu weer proberen te doen, waardoor deze passage niet op voorhand een wassen neus is.”

Lees: Gratis kinderopvang en een miljoen huizen: dit zijn de opvallendste plannen uit het formatiestuk RTL 18.11.2021

Lees: Dat er in de formatie nog nergens overeenstemming over is, komt door de details AD 18.11.2021

Lees: Formatieonderhandelaars willen vandaag en morgen grote stappen zetten NOS 18.11.2021

Lees: Einde formatie is in zicht: ’Knopen doorhakken’ bij gesprekken op Zwaluwenberg Telegraaf 18.11.2021

Lees: ‘Knopen doorhakken’ bij formatiegesprekken op Zwaluwenberg MSN 18.11.2021

Meer: kabinetsformatie 2021

lees: Eindverslag informateur Remkes 30.09.2021

Lees: Eindverslag informateur Hamer 02.09.2021

Meer: Dossier Kabinetsformatie | AD.nl

Meer: Formatie  RTL

Meer: Formatie 2021 NU

Meer: Formatie artikelen Elsevier

Meer: Dossier Onder Politici | AD.nl

Meer: Op weg naar een nieuw kabinet | NOS

Zie ook: Grote onrust op Links op weg naar Rutte 4 !! – de nasleep

Zie ook: Grote onrust op Links op weg naar Rutte 4 !!

zie verder: Verkiezingen 2e kamer op 17 maart 2021

Lees: Nieuw kabinet lijkt verder weg dan ooit, hoe nu verder? NU 01.09.2021

Lees: Wat wil jij weten over de formatie? NU 01.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 110 – 2e lek onderhandelingen 17.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 109 – Tussenstand onderhandelingen 15.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 108 – Tussenstand onderhandelingen 12.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 107 – Tussenstand onderhandelingen 11.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 106 – Tussenstand onderhandelingen 10.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 105 – Tussenstand onderhandelingen 07.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 104 – onderhandelingsronde 04.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 103 – onderhandelingsronde 03.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 102 – onderhandelingsronde 02.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 101 – Tussenstand onderhandelingen 01.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 100 – Tussenstand onderhandelingen 28.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 99 – Tussenstand onderhandelingen 27.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 98 – onderhandelingsronde 25.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 97 – onderhandelingsronde 18.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 96 – onderhandelingsronde 16.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 95 – onderhandelingsronde 11.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 94 – bezinning onderhandelingen 09.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 93 – onderhandelingsronde 07.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 92 – aftrap 2e ronde -onderhandelingen 06.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 91 – debat 05.10.2021 2e ronde – Johan Remkes en Wouter Koolmees als nieuwe informateurs om Rutte IV te vormen

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 90 – lek vanuit de formatiestukken

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 89 – bezinning onderhandelingen 02.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 88 – bezinning onderhandelingen 01.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 87 – onderhandelingsronde 30.09.2021 – verslag Remkes

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 86 – onderhandelingsronde 29.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 85 – tussenstand onderhandelingen 28.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 84 – onderhandelingsronde 27.09.2021

Zie ook: De spanningen nemen toe op weg naar de formatie van de nieuwe coalitie van Kabinet Rutte 4 – deel 83 – voortgang onderhandelingen 26.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 82 – tussenstand onderhandelingsronde 24.09.2021

Zie ook: De spanningen nemen toe op weg naar de formatie van de nieuwe coalitie van Kabinet Rutte 4 en de Begroting 2022 – deel 81 – tussenstand onderhandelingen 22.09.2021

Zie ook: De spanningen nemen toe op weg naar de formatie van de nieuwe coalitie van Kabinet Rutte 4 en de Begroting 2022 – deel 80 – tussenstand onderhandelingen 21.09.2021

Zie ook: De spanningen nemen toe op weg naar de formatie van de nieuwe coalitie van Kabinet Rutte 4 en de Begroting 2022 – deel 79 – tussenstand onderhandelingen 20.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 78 – dag 2 tussenstand onderhandelingsronde 19.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 77 – dag 1 tussenstand onderhandelingsronde 18.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 76 – tussenstand onderhandelingen 16.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 75 – onderhandelingsronde 15.09.2021

Zie ookOp weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 74 – tussenstand onderhandelingsronde 13.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 73 – bezinning onderhandelingen 12.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 72 – bezinning onderhandelingen 11.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 71 – bezinning onderhandelingen 10.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 70 – onderhandelingen 09.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 69 – 2e kamer onderhandelingen 08.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 68 – 2e kamer debat onderhandelingen 07.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 67 – bezinning onderhandelingen 06.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 66 – bezinning onderhandelingen 05.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 65 – bezinning onderhandelingen 04.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 64 – tussenstand onderhandelingen 03.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 63 – verslag tussenstand onderhandelingen 02.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 62 – tussenstand onderhandelingsronde 01.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 61 – onderhandelingsronde 31.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 60 – onderhandelingsronde 30.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 59 – tussenstand onderhandelingsronde 29.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 58 – tussenstand onderhandelingsronde 28.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 57 – tussenstand onderhandelingsronde 27.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 56 – tussenstand onderhandelingsronde 26.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 55 – onderhandelingsronde 25.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 54 – onderhandelingsronde 24.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 53 – onderhandelingsronde 23.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 52 – tussenstand onderhandelingsronde 22.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 51 – onderhandelingsronde op 20.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 50 – tussenstand onderhandelingsronde 19.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 49 – onderhandelingsronde verder op 19.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 48 – onderhandelingsronde verder op 18.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 47 – onderhandelingsronde verder op 17.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 46 – onderhandelingsronde verder op 16.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 45 – tussenstand onderhandelingsronde 10.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 44 – tussenstand onderhandelingsronde 15.07.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 43 – tussenstand onderhandelingsronde 09.07.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 42 – tussenstand onderhandelingsronde vanaf 29.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 41 – 2e kamer debat 23.06.2021 eindverslag verkenningsronde

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 40 – eindverslag verkenningsronde 22.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 39 – verkenningsronde 21.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 38 – tussenstand verkenningsronde 20.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 37 – verkenningsronde 18.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 36 – tussenstand verkenningsronde 17.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 35 – tussenstand verkenningsronde 16.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 34 – verkenningsronde 15.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 33 – verkenningsronde 14.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 32 – verkenningsronde 11.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 31 – verkenningsronde 10.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 30 – verkenningsronde 09.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 29 – verkenningsronde 08.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 28 – verkenningsronde 07.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 27 – verkenningsronde 04.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 26 – verkenningsronde 03.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 25 – verkenningsronde 02.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 24 – verkenningsronde 01.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 23 – verkenningsronde 31.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 22 – tussenstand verkenningsronde 28.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 21 – verkenningsronde 27.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 20 – verkenningsronde 26.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 19 – de verkenningsronde gaat een nieuwe fase in !!!

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 18 – tussenstand verkenningsronde 20.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 17 – verkenningsronde Jongeren en Kunst/Cultuursector 20.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 16 – verkenningsronde grote partijen 18.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 15 – verkenningsronde kleine partijen 17.05.2021

Zie ookOp weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 14 – start verkenningsronde met Informateur Mariëtte Hamer vanaf 17.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 13 – Debat 12.05.2021 en benoeming nieuwe Informateur Mariëtte Hamer

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 12 – vanaf 10.05.2021 weer op weg

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 11 – op weg naar de inhoudelijke formatie

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 10 – verkenningsronde vertraagd

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 9 – verkenningsronde vanaf 25.04.2021 weer verder

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 8 – verkenningsronde 20.04.2021 en 21.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 7 – volgende verkenningsronde vanaf 19.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 6 – volgende verkenningsronde vanaf 13.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 5 – nieuwe start verkenningsronde vanaf 08.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 4 – voortgangsoverleg 06.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 3 – Debat 31.03.2021– 01.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 2

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 1

Zie ook: Aftrap Verkiezingen 2e kamer op 17 maart 2021 – op weg naar de uitslag

november 19, 2021 Posted by | Uncategorized | 5 reacties

Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 110 – 2e lek onderhandelingen 17.11.2021

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is 2e%2Bkamer%2B2021%2Bformatie%2Bstikstof%2B%25283%2529.jpg

Gelekte notitie van VVD en CDA werpt nieuw licht op de formatie

Hoe zou een kabinet van VVD, D66 en CDA eruit kunnen zien? Dat gedachte-experiment was de aanleiding voor de formatietekst die VVD en CDA eind september schreven, in een uiterste poging om D66 te verleiden tot een minderheidskabinet. Het spande erom: de formatie zat vast, nieuwe verkiezingen dreigden. En dus zetten de twee rechtse partijen in één weekend hun belangrijkste concessies en compromissen op papier.

Nu ligt het document plots op straat. Niet door een van de drie partijen, maar uitgerekend via de vierde coalitiepartner: de ChristenUnie. Partijleider Gert-Jan Segers liet het slingeren in de trein, waarna een lezer het document bij de Volkskrant afleverde. „Het stomste wat je kan overkomen”, twitterde Segers nadat de krant er woensdag over had geschreven. „Ik ben een mens en heb iets heel doms gedaan. Sorry…”


Geen nieuwe crisis

Dat het document op straat ligt, zien de betrokken partijen als iets vervelends, niet als een nieuwe horde voor de formatie, die gekenmerkt wordt door crises, verstoorde verhoudingen en politieke blunders – zoals het per ongeluk lekken van de zogeheten notitie-Omtzigt. Informateur Kajsa Ollongren hield in maart het document zichtbaar voor de camera bij een gehaast vertrek. De inhoud van die notitie leidde tot een grote politieke vertrouwenscrisis.

Bij de door Segers gelekte notitie ligt dat anders. Het document werd nooit de doorbraak in de formatie die VVD en CDA in gedachten hadden. D66-leider Sigrid Kaag maakte nog datzelfde weekend in een toespraak voor haar achterban duidelijk dat ze toch kon leven met een voortzetting van de coalitie met de ChristenUnie, een optie die ze steeds had uitgesloten. Ze was op dat moment niet bekend met de inhoud van de notitie die VVD en CDA schreven, zeggen bronnen tegen NRC.

Daarna ging het hard: de minderheidsoptie ging van tafel, binnen een paar dagen kreeg de formatie vorm en vaart.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is 2e%2Bkamer%2B2021%2Bformatie%2Bstikstof.jpg

Aangescherpte klimaatdoelen

Mark Rutte (VVD) en Wopke Hoekstra (CDA) waren bereid zich van hun progressiefste kant te laten zien om D66 ervan te overtuigen aan de formatietafel te blijven zitten. Dat is in de tekst terug te zien. Een aanscherping van de klimaatdoelen: niet 49 procent maar 55 procent reductie in 2030. Een „royaal fonds” om de stikstofcrisis te bestrijden. Gratis kinderopvang voor bijna iedereen en langere schooldagen om het onderwijs te verbreden. Het zijn concrete plannen die soms regelrecht uit het verkiezingsprogramma van D66 lijken te komen.

Of al die plannen er ook komen, is de vraag. Woensdag benadrukten de onderhandelende partijen dat ze echt opnieuw begonnen waren toen ze eenmaal gingen formeren. De afspraak was toen: we delen nu alles, dan maken we een frisse start. Alleen ter kennisgeving werd het opzetje van VVD en CDA half oktober rondgestuurd, in een pakketje van voorstellen en ideeën uit de vroegere formatiefase. Zo belandde het ook bij Segers.

Het document van VVD en CDA, zo zeggen ingewijden, speelt geen bepalende rol in de formatie. Er wordt weliswaar soms nog aan gerefereerd aan de formatietafel – „wat hadden VVD en CDA samen geconstateerd?” – maar het is nooit het beginpunt geweest van gesprekken of onderhandelingen.

Discretionaire bevoegdheid

Toch lijkt het onwaarschijnlijk dat de plannen helemaal van tafel verdwijnen. Bij klimaatbeleid werd het grootste verzet in de formatie verwacht vanuit de VVD. De partij blijkt volgens het document best bereid om te praten over miljardeninvesteringen en extra ambitie in het klimaatbeleid, al wil de partij dan wel dat kernenergie daar deel van uitmaakt. Een hard stikstofdoel staat niet in het document, maar het CDA lijkt er in ruil voor een grote zak geld – 14 tot 19 miljard euro, volgens de tekst – daar ook wel over te willen praten.

Het meest concreet is een ander document dat ook in het verloren mapje van Segers zat: een zogeheten ‘Template voor het Coalitieakkoord’ over het thema migratiebeleid. Dat is wel een (tussentijds) product van de lopende formatieonderhandelingen. Het document rept bijvoorbeeld over het „steviger reguleren” van arbeidsmigratie, ook binnen de Europese Unie. Een gevoelig voornemen, al blijft onduidelijk hoe dat moet gebeuren.

Opmerkelijk is ook dat in datzelfde document wordt gesproken over de terugkeer van discretionaire bevoegdheid bij de staatssecretaris. Dat is de bevoegdheid om zelf een verblijfsvergunning toe te wijzen in schrijnende gevallen. In 2018 is dat afgeschaft als gevolg van een politieke deal over uitbreiding van het kinderpardon.

Uit het migratiestuk valt ook op te maken dat de formerende partijen werken met een vast patroon waarin onderwerpen worden besproken. Vooraf hebben ze samen voorwaarden vastgesteld: „maatregelen zijn uitvoerbaar” en „financieel inpasbaar”. En, zo valt te lezen: „Nothing is agreed until everything is agreed.”

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is 2e%2Bkamer%2B2021%2Bformatie.jpg

DE PLANNEN UIT HET DOCUMENT VAN VVD EN CDA:

Wonen. Een vermindering (of opheffing) van de verhuurderheffing. De overheid gaat bouwlocaties van bovenaf aanwijzen. Verhuurders zwaarder belasten via box 3.

Klimaat. Een verhoging van het klimaatdoel naar 55 procent in 2030. Een miljardenfonds voor groene industriepolitiek. Coalitie gaat afspraken maken over nieuwe kerncentrales.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is 2e%2Bkamer%2B2021%2Bformatie%2Bstikstof%2B%25282%2529.jpg

Landbouw. Een groot fonds (14-19 mld) om boerenbedrijven uit te kopen en de stikstofproblematiek op te lossen. Kringlooplandbouw.

Arbeidsmarkt. Hoger minimumloon. Meer regels voor flexwerk, een „herwaardering van het vast contract”. Een basisverzekering voor zelfstandigen. Kinderopvang voor veel mensen gratis, kinderopvangtoeslag afgeschaft of hervormd. Een verkorte, verhoogde WW-uitkering.

Onderwijs. Aandacht voor „de rijke schooldag” (een lange schooldag, met meer onderwijs). Meer mogelijkheden om scholen aan te pakken „waar integratie wordt tegengewerkt”.

Justitie en migratie. Strengere regels voor arbeidsmigratie. Concrete migratiedoelstellingen. Extra geld en mensen voor de asielketen. Meer kwetsbare vluchtelingen opvangen.

Kortom

Al benadrukken de onderhandelaars dat het vandaag op straat liggende treindocument “geen waarde” en “geen formele status” heeft; het laat wel degelijk iets zien, zeker als het ‘zomerdocument’ erbovenop wordt gelegd. Dan ontstaat een helderder beeld van waar VVD, D66 en CDA het in ieder geval over eens zijn op de belangrijke thema’s werk, klimaat, onderwijs, migratie en wonen.

De NOS heeft ook het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie erop nageslagen en gekeken wat de vier partijen allemaal graag willen. Hier een opsomming van de belangrijkste ideeën voor de komende vier jaar, om een indruk te krijgen wat hen in ieder geval bindt. Het is een soort geraamte van een coalitieakkoord.

Wonen

Uit de trein- en zomerdocumenten (VVD, D66 en CDA)

 • Haast maken met de bouw van 1 miljoen extra woningen tot 2030
 • Prioriteit voor starterswoningen, seniorenwoningen, middenhuur en middenkoop
 • Op korte termijn: bouwen van tijdelijke woningen en ombouwen van kantoren
 • Forse investeringen voor ontsluiting (trams en spoorlijnen) voor 14 grootschalige woongebieden

En wat wil de ChristenUnie?

 • Versnelde bouw van 100.000 woningen per jaar
 • Prioriteit: starters en senioren
 • Hergebruik van alle leegstaande gebouwen

Klimaat

Uit de trein- en zomerdocumenten (VVD, D66 en CDA)

 • Extra CO2-reductie: van 49 naar 55 procent in 2030
 • Groene industriepolitiek: zware industrie speelt hoofdrol in schoner milieu
 • Energierekening van burger ontzien

En wat vindt de ChristenUnie?

 • 55 procent CO2-reductie in 2030
 • CO2-heffing voor bedrijven
 • Voorkom energiearmoede

Politiek verslaggever Ron Fresen: ‘Geld ontbreekt, niet alles zal kunnen’

“Deze doorkijk geeft zeker inzicht in de door alle vier partijen gedeelde visie op de aanpak van een aantal grote maatschappelijke thema’s, maar het ontbreekt in beide stukken aan geld. Er is geen financiële onderbouwing en het geld zal uiteindelijk in grote mate bepalen wat er uiteindelijk wel en niet kan.

Ook is onderhandelen meer dan de optelsom van wensen. Er zullen plannen worden uitgeruild, compromissen worden gesloten en geschrapt worden in deze wensenlijst voor de toekomst. Nu de vier partijen samen echt aan het onderhandelen zijn, is het papier weer blanco. Dus het geeft wel een richting wat we nu weten, maar zegt nog weinig over het echte akkoord straks.”

Onderwijs en opvang

Uit de trein- en zomerdocumenten (VVD, D66 en CDA)

 • Kansenongelijkheid en leerachterstanden aanpakken;
 • Gratis kinderopvang voor veel mensen, kinderopvangtoeslag verdwijnt of wordt hervormd
 • Rijke schooldag (een langere schooldag met huiswerkhulp, opvang, sport en cultuur)

En wat vindt de ChristenUnie?

 • Betaalbare kinderopvang zonder toeslag
 • Bestrijding onderwijsachterstanden

Werk

Uit de trein- en zomerdocumenten (VVD, D66 en CDA)

 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle zelfstandigen
 • Verhoging minimumloon
 • Herwaardering vast contract

En wat vindt de ChristenUnie?

 • Vast contract moet de norm worden, flexcontract duurder maken
 • Verhoging minimumloon met 10 procent
 • Verplichte, betaalbare arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden

In de trein heeft CU-leider Segers nog een tweede document laten slingeren: Template voor een Coalitieakkoord. Dat gaat over het migratiebeleid. Het is een soort schets, waar ook nog geen officiële handtekeningen onder staan. Hierin staat:

 • Afspraken over aantal arbeidsmigranten ‘binnen en buiten Europa’ voor arbeidsmarkt
 • Komst meer kwetsbare vluchtelingen via Verenigde Naties-regeling
 • Korte asielprocedures
 • Kansrijke asielzoekers op dag één Nederlands leren

Nog open: stikstof

Over een andere belangrijk maatschappelijk thema – de aanpak van de stikstof – stond niets in het zomerdocument van VVD en D66. VVD en CDA willen volgens hun stuk een royaal fonds van 14-19 miljard euro om boerderijen gericht op te kopen, te verplaatsen en de natuur te herstellen. En zo zijn er tal van meningsverschillen, dus zicht op een coalitieakkoord is er nog niet.

Donderdag 18.11.2021 trekken de onderhandelaars zich weer terug op landgoed De Zwaluwenberg in Hilversum, inmiddels de vaste stek van de vier formerende partijen om in alle rust te kijken of ze verder kunnen komen met de vorming van een vierde kabinet Rutte.

En lees verder ook;

Lees: Legpuzzel met formatiestukken: deze kant willen de partijen op NOS 17.11.2021

Lees: ’Schrijnende gevallen’ onderwerp van migratiediscussie aan formatietafel Telegraaf 17.11.2021

Lees: Formerende partijen: ’Laat boeren uit natuurgebieden verhuizen naar Flevoland’ MSN 17.11.2021

Lees: Formerende partijen: ’Laat boeren uit natuurgebieden verhuizen naar Flevoland’ Telegraaf 17.11.2021

Lees: Weer een blunder: ‘Dom, dom, dom’, maar de formatie kan door  AD 17.11.2021

Lees: Rutte over vergeten formatiestuk: ontzettend lullig, kan gebeuren MSN 17.11.2021

Lees: De aantrekkingskracht van een geheim document: ‘Het is een drang’ RTL 17.11.2021

Lees: De aantrekkingskracht van een geheim document: ‘Het is een drang’ MSN 17.11.2021

Lees: Segers baalt van treinblunder: ’Ik heb mijn hoofd een paar keer op het bureau geramd’ MSN 17.11.2021

Lees: Segers over blunder: ‘Met hoofd op bureau geramd’ | Video  Telegraaf 17.11.2021

Lees: Segers ‘ramde kop op bureau’ na vergeten formatiestuk in trein  video NU 17.11.2021

Lees: Segers over verlies geheim formatiestuk: ‘Met mijn hoofd op bureau geramd’ RTL 17.11.2021

Lees: Segers baalt van treinblunder: ’Ik heb mijn hoofd een paar keer op het bureau geramd’  Telegraaf 17.11.2021

Lees: CU-leider Segers liet geheim formatiedocument per ongeluk in trein liggen NU 17.11.2021

Lees: Door ‘treinfoutje’ van Segers komen verhalen los over verloren spullen NOS 17.11.2021

Lees: Opnieuw formatieblunder: CU-leider Segers laat akkoord VVD en CDA slingeren in trein AD 17.11.2021

Lees: Rondslingerende notitie van VVD en CDA werpt nieuw licht op de formatie NRC 17.11.2021

Lees: Weer geblunder in formatie: Segers laat VVD/CDA-akkoord in trein liggen Telegraaf 17.11.2021

Lees: Weer geblunder in formatie: Segers laat VVD/CDA-akkoord in trein liggen MSN 17.11.2021

Lees: CU-leider Segers liet geheim formatiedocument per ongeluk in trein liggen NU 17.11.2021

Lees: CU-leider Segers liet geheim formatiedocument per ongeluk in trein liggen MSN 17.11.2021

Lees: CU-leider Segers liet formatiedocument in trein liggen MSN 17.11.2021

Lees: VVD en CDA waren het in september al eens over een regeerakkoord MSN 17.11.2021

Lees: Document gevonden in de trein: VVD en CDA eens over regeerakkoord (businessinsider.nl) 17.11.2021

Lees: Segers liet ‘proeve regeerakkoord’ van VVD en CDA in trein liggen NOS 17.1.2021

Lees: CU-leider Gert-Jan Segers liet formatiedocument in trein liggen RTL 17.11.2021

Lees: CU-leider Gert-Jan Segers liet formatiedocument in trein liggen MSN 17.11.2021

Lees: VVD en CDA waren het al eens over concept-regeerakkoord, blijkt uit in trein gevonden document VK 17.11.2021

Meer: kabinetsformatie 2021

lees: Eindverslag informateur Remkes 30.09.2021

Lees: Eindverslag informateur Hamer 02.09.2021

Meer: Dossier Kabinetsformatie | AD.nl

Meer: Formatie  RTL

Meer: Formatie 2021 NU

Meer: Formatie artikelen Elsevier

Meer: Dossier Onder Politici | AD.nl

Meer: Op weg naar een nieuw kabinet | NOS

Zie ook: Grote onrust op Links op weg naar Rutte 4 !! – de nasleep

Zie ook: Grote onrust op Links op weg naar Rutte 4 !!

zie verder: Verkiezingen 2e kamer op 17 maart 2021

Lees: Nieuw kabinet lijkt verder weg dan ooit, hoe nu verder? NU 01.09.2021

Lees: Wat wil jij weten over de formatie? NU 01.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 109 – Tussenstand onderhandelingen 15.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 108 – Tussenstand onderhandelingen 12.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 107 – Tussenstand onderhandelingen 11.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 106 – Tussenstand onderhandelingen 10.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 105 – Tussenstand onderhandelingen 07.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 104 – onderhandelingsronde 04.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 103 – onderhandelingsronde 03.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 102 – onderhandelingsronde 02.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 101 – Tussenstand onderhandelingen 01.11.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 100 – Tussenstand onderhandelingen 28.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 99 – Tussenstand onderhandelingen 27.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 98 – onderhandelingsronde 25.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 97 – onderhandelingsronde 18.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 96 – onderhandelingsronde 16.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 95 – onderhandelingsronde 11.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 94 – bezinning onderhandelingen 09.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 93 – onderhandelingsronde 07.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 92 – aftrap 2e ronde -onderhandelingen 06.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 91 – debat 05.10.2021 2e ronde – Johan Remkes en Wouter Koolmees als nieuwe informateurs om Rutte IV te vormen

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 90 – lek vanuit de formatiestukken

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 89 – bezinning onderhandelingen 02.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 88 – bezinning onderhandelingen 01.10.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 87 – onderhandelingsronde 30.09.2021 – verslag Remkes

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 86 – onderhandelingsronde 29.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 85 – tussenstand onderhandelingen 28.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 84 – onderhandelingsronde 27.09.2021

Zie ook: De spanningen nemen toe op weg naar de formatie van de nieuwe coalitie van Kabinet Rutte 4 – deel 83 – voortgang onderhandelingen 26.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 82 – tussenstand onderhandelingsronde 24.09.2021

Zie ook: De spanningen nemen toe op weg naar de formatie van de nieuwe coalitie van Kabinet Rutte 4 en de Begroting 2022 – deel 81 – tussenstand onderhandelingen 22.09.2021

Zie ook: De spanningen nemen toe op weg naar de formatie van de nieuwe coalitie van Kabinet Rutte 4 en de Begroting 2022 – deel 80 – tussenstand onderhandelingen 21.09.2021

Zie ook: De spanningen nemen toe op weg naar de formatie van de nieuwe coalitie van Kabinet Rutte 4 en de Begroting 2022 – deel 79 – tussenstand onderhandelingen 20.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 78 – dag 2 tussenstand onderhandelingsronde 19.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 77 – dag 1 tussenstand onderhandelingsronde 18.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 76 – tussenstand onderhandelingen 16.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 75 – onderhandelingsronde 15.09.2021

Zie ookOp weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 74 – tussenstand onderhandelingsronde 13.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 73 – bezinning onderhandelingen 12.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 72 – bezinning onderhandelingen 11.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 71 – bezinning onderhandelingen 10.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 70 – onderhandelingen 09.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 69 – 2e kamer onderhandelingen 08.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 68 – 2e kamer debat onderhandelingen 07.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 67 – bezinning onderhandelingen 06.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 66 – bezinning onderhandelingen 05.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 65 – bezinning onderhandelingen 04.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 64 – tussenstand onderhandelingen 03.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 63 – verslag tussenstand onderhandelingen 02.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 62 – tussenstand onderhandelingsronde 01.09.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 61 – onderhandelingsronde 31.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 60 – onderhandelingsronde 30.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 59 – tussenstand onderhandelingsronde 29.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 58 – tussenstand onderhandelingsronde 28.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 57 – tussenstand onderhandelingsronde 27.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 56 – tussenstand onderhandelingsronde 26.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 55 – onderhandelingsronde 25.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 54 – onderhandelingsronde 24.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 53 – onderhandelingsronde 23.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 52 – tussenstand onderhandelingsronde 22.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 51 – onderhandelingsronde op 20.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 50 – tussenstand onderhandelingsronde 19.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 49 – onderhandelingsronde verder op 19.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 48 – onderhandelingsronde verder op 18.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 47 – onderhandelingsronde verder op 17.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 46 – onderhandelingsronde verder op 16.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 45 – tussenstand onderhandelingsronde 10.08.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 44 – tussenstand onderhandelingsronde 15.07.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 43 – tussenstand onderhandelingsronde 09.07.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 42 – tussenstand onderhandelingsronde vanaf 29.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 41 – 2e kamer debat 23.06.2021 eindverslag verkenningsronde

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 40 – eindverslag verkenningsronde 22.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 39 – verkenningsronde 21.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 38 – tussenstand verkenningsronde 20.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 37 – verkenningsronde 18.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 36 – tussenstand verkenningsronde 17.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 35 – tussenstand verkenningsronde 16.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 34 – verkenningsronde 15.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 33 – verkenningsronde 14.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 32 – verkenningsronde 11.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 31 – verkenningsronde 10.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 30 – verkenningsronde 09.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 29 – verkenningsronde 08.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 28 – verkenningsronde 07.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 27 – verkenningsronde 04.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 26 – verkenningsronde 03.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 25 – verkenningsronde 02.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 24 – verkenningsronde 01.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 23 – verkenningsronde 31.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 22 – tussenstand verkenningsronde 28.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 21 – verkenningsronde 27.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 20 – verkenningsronde 26.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 19 – de verkenningsronde gaat een nieuwe fase in !!!

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 18 – tussenstand verkenningsronde 20.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 17 – verkenningsronde Jongeren en Kunst/Cultuursector 20.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 16 – verkenningsronde grote partijen 18.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 15 – verkenningsronde kleine partijen 17.05.2021

Zie ookOp weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 14 – start verkenningsronde met Informateur Mariëtte Hamer vanaf 17.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 13 – Debat 12.05.2021 en benoeming nieuwe Informateur Mariëtte Hamer

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 12 – vanaf 10.05.2021 weer op weg

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 11 – op weg naar de inhoudelijke formatie

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 10 – verkenningsronde vertraagd

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 9 – verkenningsronde vanaf 25.04.2021 weer verder

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 8 – verkenningsronde 20.04.2021 en 21.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 7 – volgende verkenningsronde vanaf 19.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 6 – volgende verkenningsronde vanaf 13.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 5 – nieuwe start verkenningsronde vanaf 08.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 4 – voortgangsoverleg 06.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 3 – Debat 31.03.2021– 01.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 2

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 1

Zie ook: Aftrap Verkiezingen 2e kamer op 17 maart 2021 – op weg naar de uitslag

november 18, 2021 Posted by | Uncategorized | 6 reacties