Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Kabinet Rutte II – Begroting 2015 versus bezuinigingen op weg van een warme zomer naar een heet najaar

Naheffing EU

Helaas kondigde het nieuwe begrotingsjaar een flinke tegenvaller aan. Nederland moet waarschijnlijk zo’n 642 miljoen euro betalen !!!!   En Groot-Brittannië moet 2,1 miljard euro betalen. Vandaar dat ze woest zijn over de naheffing. Ook andere EU-landen krijgen geld terug. De Europees Commissaris Jacek Dominik wees erop dat de naheffing is berekend aan de hand van cijfers die de landen zelf hebben ingeleverd.

Kortom, we moeten dus dik 643 miljoen euro extra betalen aan de Europese Unie. Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) hoopte nog op clementie van Brussel. De ambtenaren op Financiën waren al op de hoogte, maar premier Mark Rutte (VVD) werd pas tijdens de topontmoeting van de Europese leiders in Brussel geïnformeerd over de zogeheten naheffing.

Signaal

Eurocommissaris Jacek Dominik (Begrotingszaken) zei dat de ophef over de naheffingen hem had verrast. Volgens hem zijn de lidstaten op 17 oktober 2014 op de hoogte gesteld van de naheffingen. Hij zei ook dat geen enkel lidstaat bezwaar had gemaakt.

Nasleep naheffing

Het kabinet heeft woensdag 22.07.2015 alsnog een aantal vertrouwelijke documenten vrijgegeven over de Europese naheffing van 642 miljoen euro. Eerder weigerde minister Jeroen Dijsselbloem om de stukken te openbaren. Hij deed dat toch nadat de Europese Commissie de documenten vrijgaf na een wob-verzoek van De Telegraaf. Hij stuurde de stukken woensdag naar de Tweede Kamer.

Na druk van De Telegraaf gaf de Europese Commissie  de documenten uiteindelijk vrij over de naheffing van zo’n 643 miljoen euro die Nederland vorig jaar vanuit Brussel kreeg opgelegd. De documenten bevestigen wat ambtenaren allang wisten namelijk dat Nederland honderden miljoenen moest bijbetalen .

Drie dagen na de herverkiezing van Dijsselbloem als voorzitter van de eurogroep ging er vanuit zijn departement een bericht met een opmerkelijke inhoud naar de Europese Commissie. De strekking: “Bij de behandeling van het bezwaar van De Telegraaf over het achterhouden van documenten over de naheffing moest Brussel maar een ’eigen afweging’ maken”.

Met die brief van 16 juli 2015 hees het team van Dijsselbloem de witte vlag: de Commissie maakte woensdag 22.07.2015 na een maandenlange procedure alsnog de documenten openbaar van correspondentie tussen Den Haag en het hoofdkwartier van de Europese Unie over de rekening van 643 miljoen euro die Nederland kreeg nadat het nationaal inkomen was bijgesteld. Dat steeg, omdat het Centraal Bureau voor de Statistiek verfijndere methoden gebruikt om de omvang van de economie vast te stellen. Zo komt sinds kort de belastingaangifte van elk bedrijf binnen bij het CBS en is er ook meer zicht op de omzet van zzp’ers.

Dat de Europese Commissie de documenten openbaart, brengt de PvdA-minister in een lastig parket. Telkens als deze krant of de Tweede Kamer vroeg om correspondentie tussen Brussel en Den Haag over de naheffing, zei Dijsselbloem dat hij de gevraagde stukken wel geheim móest houden omdat Brussel dat van hem verlangde. Nu is het juist Brussel dat de documenten openbaart. Begin deze maand tikte de Europese Commissie de PvdA-bewindsman al op de vingers door hem te manen tot meer openheid.

Uit de dus nu gepubliceerde documenten blijkt dat Nederland al op 17 oktober 2014  uit Brussel kreeg meegedeeld dat de naheffing eraan zat te komen.

Op 24 oktober 2014 deed Dijsselbloem nog alsof hij door een lijk in de kast was overvallen. In een brief legt Dijsselbloem nu omstandig uit dat de verbazing niet zo zeer school in de naheffing op zichzelf, maar om de hoogte van het bedrag. „Onze verbazing kwam voort uit het feit dat de omvang van deze naheffing niet was verwacht en op dat moment ook niet kon worden onderbouwd.”. 

Twee dagen eerder echter ontving Nederland al berekeningen van de naheffing. Een dag later noemt een ambtenaar van Buitenlandse Zaken het precieze bedrag: 643 miljoen. De dag erop veinsde Dijsselbloem verbazing.

En toch herhaalt minister Dijsselbloem woensdag nog maar eens dat hij uiterst verbaasd was over de hoogte van de naheffing en het ontbreken van de onderbouwing daarvan. Nadat de onderbouwing was geleverd en de berekening bleek te kloppen, heeft de Nederlandse regering alles betaald, aldus de minister.

Geheim

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt is echter nog niet tevreden, aangezien nog niet alle relevante stukken geleverd zijn. ‘Het is opmerkelijk dat door de Europese Commissie deze stukken nu openbaar worden, terwijl minister Dijsselbloem ze aan de Tweede Kamer bij herhaling weigerde’.

Volgens hem ontbreken er nog bepaalde stukken, waaronder de aankondigingsbrief over de naheffing van de Europese Commissie en het Nederlandse verzoek tot geheimhouding. Het kabinet weigerde de documenten eerder vrij te geven en gaf als reden op dat ‘de correspondentie tussen Den Haag en Brussel vertrouwelijk moet blijven’. Ook de Europese Commissie gaf eerder niet thuis aan verzoeken tot openbaring, maar zou er toch bij de Nederlandse regering op aan hebben gedrongen de documenten te openbaren. Uiteindelijk heeft de Commissie ze zelf dus vrijgegeven.

Groei

De Nederlandse economie is het eerste kwartaal van 2015 met 0,6 procent gegroeid ten opzichte van het laatste kwartaal van 2014.  De groei valt 0,2 procent hoger uit dan eerder was berekend.Bij de eerste berekening, gepubliceerd op 13 mei, was de groei 0,4 procent. Het beeld van de economie is niet gewijzigd. De groei wordt steeds breder gedragen: zowel de investeringen als de consumptie en de export leveren een positieve bijdrage.

Begrotingsjaar 2015

Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem heeft op 16.09.2014 in de Tweede Kamer de Miljoenennota 2015 aangeboden, met daarin de plannen van het kabinet voor het komende jaar. Wat zijn de belangrijkste maatregelen die in de Miljoenennota staan? Een beknopt overzicht.

Lees ook: Kabinet Rutte II – Begroting 2015 versus bezuinigingen op weg naar een heet voorjaar 2015 – deel 2

lees ook: Kabinet Rutte II – Begroting 2015 versus bezuinigingen op weg naar een heet voorjaar 2015 – deel 1

En ook: Gedonder in de Zorg door bezuinigingen – deel 3

lees ook: Kabinet Rutte II – verdere bezuinigingen versus een heet najaar 2014 – deel 1

zie verder ook: Kabinet Rutte II – verdere bezuinigingen versus een heet voorjaar 2014 – deel 4

zie ook: Kabinet Rutte II – verdere bezuinigingen versus een heet voorjaar 2014 deel 3

zie ook: Kabinet Rutte II – verdere bezuinigingen versus een heet voorjaar 2014 deel 2

zie ook: Kabinet Rutte II – verdere bezuinigingen versus een heet voorjaar 2014 deel 1

Dijsselbloem staat in z’n hemd

Telegraaf 22.07.2015 Minister Dijsselbloem (Financiën) blijkt geen enkel juridisch argument te hebben om tegen te houden dat De Telegraaf inzage krijgt in correspondentie met de Europese Commissie over een naheffing van 643 miljoen euro. Dat is te lezen in een nieuw besluit van de Commissie in de zaak, die deze krant naar de rechter in Luxemburg bracht.

Klik hier om te downloaden: WILLEMS – 2014-5061 – revised.pdf.pdf

Drie dagen na de herverkiezing van Dijsselbloem als voorzitter van de eurogroep ging er vanuit zijn departement een bericht met een opmerkelijke inhoud naar de Europese Commissie. De strekking: bij de behandeling van het bezwaar van De Telegraaf over het achterhouden van documenten over de naheffing moest Brussel maar een ’eigen afweging’ maken.

Met die brief van 16 juli hees het team van Dijsselbloem de witte vlag: de Commissie maakte woensdag na een maandenlange procedure alsnog de documenten openbaar van correspondentie tussen Den Haag en het hoofdkwartier van de Europese Unie over de rekening van 643 miljoen euro die Nederland kreeg nadat het nationaal inkomen was bijgesteld. Dat steeg, omdat het Centraal Bureau voor de Statistiek verfijndere methoden gebruikt om de omvang van de economie vast te stellen. Zo komt sinds kort de belastingaangifte van elk bedrijf binnen bij het CBS en is er ook meer zicht op de omzet van zzp’ers.

Gerelateerde artikelen;

22-07: Stukken EU-naheffing vrij

20-07: ‘Betalen bonus NS voorbarig’

Stukken Europese naheffing nu toch openbaar

Elsevier 22.07.2015 Het kabinet heeft woensdag alsnog een aantal vertrouwelijke documenten vrijgegeven over de Europese naheffing van 642 miljoen euro. Eerder weigerde minister Jeroen Dijsselbloem om de stukken te openbaren.

Hij deed dat toch nadat de Europese Commissie de documenten vrijgaf na een wob-verzoek van De Telegraaf. Hij stuurde de stukken woensdag naar de Tweede Kamer.

De krant stapte eind maart naar de Europese rechter in Luxemburg  en wilde weten wat het kabinet precies wist over de naheffing en wanneer. Ook was er de vraag of het kabinet heeft geprobeerd aan de heffing te ontkomen of te onderhandelen over de hoogte ervan.

Toneelstukje

In de Kamer wilde vooral het CDA dat ook de correspondentie tussen het kabinet en de Europese Commissie openbaar zou worden. De partij verweet Dijsselbloem eerder dat hij een toneelstukje opvoerde toen hij verbaasd en boos reageerde op de naheffing, waar hij toen al een week van op de hoogte was. Uit de stukken blijkt dat de details van de naheffing al bekend waren bij de regering.

Dijsselbloem herhaalt woensdag nog eens dat hij verbaasd was over de hoogte van de naheffing en het ontbreken van de onderbouwing daarvan. Nadat de onderbouwing was geleverd en de berekening bleek te kloppen, heeft de Nederlandse regering alles betaald, aldus de minister.

Geheim

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt is echter nog niet tevreden, aangezien nog niet alle relevante stukken geleverd zijn. ‘Het is opmerkelijk dat door de Europese Commissie deze stukken nu openbaar worden, terwijl minister Dijsselbloem ze aan de Tweede Kamer bij herhaling weigerde’.

Volgens hem ontbreken er nog bepaalde stukken, waaronder de aankondigingsbrief over de naheffing van de Europese Commissie en het Nederlandse verzoek tot geheimhouding. Het kabinet weigerde de documenten eerder vrij te geven en gaf als reden op dat ‘de correspondentie tussen Den Haag en Brussel vertrouwelijk moet blijven’. Ook de Europese Commissie gaf eerder niet thuis aan verzoeken tot openbaring, maar zou er toch bij de Nederlandse regering op aan hebben gedrongen de documenten te openbaren. Uiteindelijk heeft de Commissie ze zelf dus vrijgegeven.

Tags; naheffing  jeroen dijsselbloem pieter omtzigt cda europese naheffing 642 miljoen wob

zie ook;

Stukken over EU-naheffing toch openbaar 

NU 22.07.2015 Het kabinet heeft woensdag alsnog vertrouwelijke documenten vrijgegeven over de naheffing van ruim 600 miljoen euro die Nederland vorig jaar van de Europese Commissie kreeg.

Minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) stuurde de stukken naar de Tweede Kamer. Hij deed dat nadat de Europese Commissie de papieren vrijgaf na een wob-verzoek van De Telegraaf.

De krant wilde onder meer weten wat het kabinet wanneer wist over de naheffing en of is geprobeerd aan de heffing te ontkomen of over de hoogte ervan te onderhandelen. In de Kamer wilde vooral het CDA dat ook de correspondentie tussen het kabinet en de Europese Commissie openbaar zou worden.

De partij verweet Dijsselbloem eerder dat die een toneelstukje opvoerde toen hij verbaasd en boos reageerde op het nieuws van de naheffing. De minister wist daar toen al dagen van.

Lees meer over: Naheffing EU

Gerelateerde artikelen;

Nederland heeft volgens Financiën geen hogere Europese naheffing betaald 

Dit moet u weten over de nieuwe mogelijke EU-naheffing 

Debat in Senaat over naheffing in januari  

Stukken EU-naheffing vrij

Telegraaf 22.07.2015 Na druk van De Telegraaf geeft de Europese Commissie documenten vrij over de naheffing van zo’n 643 miljoen euro die Nederland vorig jaar vanuit Brussel kreeg opgelegd. De documenten bevestigen dat ambtenaren allang wisten dat Nederland honderden miljoenen moest bijbetalen toen minister Dijsselbloem (Financiën) voor de tv-camera’s nog verbazing veinsde.

Dat Europese Commissie de documenten openbaart, brengt de PvdA-minister in een lastig parket. Telkens als deze krant of de Tweede Kamer vroeg om correspondentie tussen Brussel en Haag over de naheffing tussen, zei Dijsselbloem dat hij de gevraagde stukken wel geheim móest houden omdat Brussel dat van hem verlangde. Nu is het juist Brussel dat de documenten openbaart. Begin deze maand tikte de Europese Commissie de PvdA-bewindsman al op de vingers door hem te manen tot meer openheid.

Gerelateerde artikelen;

24-06: Weer Europese naheffing

02-06: Mak kabinet gaf geen kik

26-05: Naheffing veel hoger

24-05: Braafste van de klas

Stukken over EU-naheffing openbaar. Kabinet kende hoge bedrag

NRC 22.07.2015 Het kabinet heeft vandaag vertrouwelijke documenten vrijgegeven over de naheffing van 643 miljoen euro die Nederland vorig jaar kreeg van de Europese Commissie. Dat meldt persbureau ANP.

Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem stuurde de stukken naar de Tweede Kamer. De Europese Commissie gaf de papieren vrij na een wob-verzoek van De Telegraaf.

WANNEER WIST HET KABINET VAN DAT BEDRAG?

De krant wilde onder meer weten wat het kabinet wist over de naheffing en wanneer ze precies op de hoogte waren van die informatie. Ook wilde De Telegraaf weten of is geprobeerd aan de heffing te ontkomen of over de hoogte ervan te onderhandelen. LEES VERDER

Lees ook:’Naheffing 642 mln, Rutte ontstemd‘ (€).

Lees meer;

2014 Naheffingen van EU hoeven pas in september 2015 te zijn afbetaald ›

2014 Dijsselbloem wil uitstel naheffing – ‘niet van plan rente te betalen’ ›

2014 Eurocommissaris: lidstaten op 17 oktober op de hoogte van naheffing ›

2014 Dijsselbloem: Brussel moet landen met naheffing tegemoetkomen ›

29 APR Nederland wacht nieuwe Europese naheffing van mogelijk 200 miljoen ›

juli 22, 2015 Posted by | politiek, euro, 2e kamer, europa, EU, europese parlement, VVD, PvdA, begroting, naheffing | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 reactie

Peiling 2e kamer 19.07.2015 Maurice de Hond – VVD 2 zetels omlaag

Apeil 19.07.2015

VVD zakt 2 zetels

Onder invloed van de ontwikkelingen met Griekenland is de VVD  deze week met  twee zetels naar 24 gezakt.

De uitkomst van de onderhandelingen met Griekenland ziet de helft van de kiezers als negatief, maar een kwart noemt het juist positief. PVV-kiezers zijn het negatiefst, daarna VVD en SP. Het meest optimistisch zijn kiezers van D66.

PVV en 50PLUS zijn hierdoor met 1 zetel gestegen.

De actuele Thermometer.

Kiezer straft Rutte af

Telegraaf 19.07.2015 Een kwart van de kiezers denkt negatiever over premier Mark Rutte door zijn optreden rond de nieuwe steun aan Griekenland. Het oordeel over PvdA-minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) is en blijft positief, vooral bij het electoraat van D66 en CDA. Dat blijkt uit de zondagse peiling van Maurice de Hond.

Rutte heeft toegegeven dat hij zijn eerdere belofte om geen extra geld meer aan Griekenland te geven, heeft verbroken.

De uitkomst van de onderhandelingen met Griekenland ziet de helft van de kiezers als negatief, maar een kwart noemt het juist positief. PVV-kiezers zijn het negatiefst, daarna VVD en SP. Het meest optimistisch zijn kiezers van D66.

Onder invloed van de ontwikkelingen met Griekenland is de VVD deze week twee zetels gedaald (naar 24). PVV en 50PLUS zijn er 1 gestegen.

‘Kwart kiezers negatiever over Rutte na steun Grieken’

NU 19.07.2015 Een kwart van de kiezers denkt negatiever over premier Mark Rutte door zijn optreden rond de nieuwe steun aan Griekenland. Het oordeel over PvdA-minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) is en blijft positief, vooral bij het electoraat van D66 en CDA. Dat blijkt uit de zondagse peiling van Maurice de Hond.

Rutte heeft toegegeven dat hij zijn eerdere belofte om geen extra geld meer aan Griekenland te geven, heeft verbroken.

De uitkomst van de onderhandelingen met Griekenland ziet de helft van de kiezers als negatief, maar een kwart noemt het juist positief. PVV-kiezers zijn het negatiefst, daarna VVD en SP. Het meest optimistisch zijn kiezers van D66.

Onder invloed van de ontwikkelingen met Griekenland is de VVD deze week twee zetels gedaald (naar 24). PVV en 50PLUS zijn er 1 gestegen.

 

juli 19, 2015 Posted by | politiek, peiling, maurice de hond, 2e kamer, maurice de hond, VVD | , , , | 1 reactie

Nasleep afwikkeling MH17 vliegtuigcrash Oekraïne – deel 2

17.07.2014  – 17.07.2015 

 De zwartste julidag uit de geschiedenis

Reconstructie MH17-drama

Het was het laatste moment waarop je aan een ramp dacht. Maar wat begon als een heerlijke zomerdag eindigde in een drama waarbij 298 mensen – onder wie 198 Nederlanders – om het leven kwamen. 17 juli zal vanaf nu door het neerschieten van vlucht MH17 in ons land voor altijd een beladen datum zijn.

Het is zo’n lange, lome zomerdag waaraan maar geen eind lijkt te komen. Na het WK dat we verloren maar toch met opgeheven hoofd verlieten, maakt Nederland zich midden juli op voor de grote vakantie. In het noorden zijn de scholen al vrij. De regio zuid volgt over twee dagen. Op straat is het merkbaar rustiger.

Bij bedrijven gaat de mail massaal op de afwezigheidsassistent. Op terrassen bedienen vaak nog wat onwennige vakantiemedewerkers en in politiek Den Haag is het premierpiket ingegaan. Deze donderdag past minister Blok (Wonen) op de winkel.

In het Radio 1-programma De Ochtend krijgt de liberaal de vraag wat hij de komende dagen allemaal voor beleidsveranderingen gaat doorvoeren. Blok maakt zich er met een grapje vanaf, waarna het gesprek ontspannen doorkabbelt. Het wachten is eigenlijk alleen nog op de nieuwe Veluwepoema of een van de andere dieren die altijd tijdens komkommertijd opduiken.

Terwijl Blok het interview afrondt, maken op Schiphol 283 passagiers en vijftien man bemanning zich klaar voor de vlucht van 12.14 uur naar Kuala Lumpur, Maleisië. De stemming is vooral uitgelaten. Natuurlijk zijn er zakenreizigers aanwezig, zoals de bekende aidsbestrijder Joep Lange. Hij is met collega’s onderweg naar een groot congres in Australië. Maar de sfeer aan de gate wordt vooral bepaald door vrolijke vakantiegangers. Ze maken zich op voor een heerlijke vakantie in Azië. Passagiers zetten blije berichtjes op sociale media. Sommige tieners leven aan hun tijdlijn te zien al dagen naar de reis toe.

Wrang

Cor Schilder had vlak voor vertrek nog een foto van het toestel op Facebook geplaatst.Cor Schilder had vlak voor vertrek nog een foto van het toestel op Facebook geplaatst.Foto: Facebook

De Volendamse bloemenman Cor Schilder durft een wrang grapje aan. Op zijn Facebookpagina plaatst hij een foto van de Boeing 777 aan de pier. „Mocht hij verdwijnen, zo ziet hij eruit”, schrijft Schilder refererend aan Malaysia Airlines-vlucht MH370. Die verdween vier maanden eerder spoorloos boven de Indische Oceaan. Eenzelfde Boeing 777 van dezelfde maatschappij; Cor Schilder zal vast niet de enige zijn die eraan moet denken. Maar statistisch is twee keer noodlot binnen zo’n korte tijd onmogelijk. Toch?

De vlucht verloopt bijna drie uur lang probleemloos. Dan is er om even voor half vier Nederlandse tijd een enorme knal. Een wolk van staal scheurt de aluminium huid van MH17 in stukken. Of en wat de inzittenden er precies van meekrijgen, daarover verschillen de deskundigen later van mening. Maar het lijkt erop dat de passagiers in ieder geval secondenlang, wellicht zelfs tientallen, beseffen dat er iets heel erg mis is. Sommigen grijpen elkaar nog vast voor ze in de ijzige kou en ijle lucht het bewustzijn verliezen. De val van tien kilometer hoogte begint.

De brokstukken van MH17 en haar inzittenden komen neer in een 8,5 kilometer uitgestrekt gebied tussen Rozsypne en Hrabove. Plaatsjes die geen van de passagiers zal kennen, maar die wel hun voorlopige rustplaats worden. Sommige slachtoffers eindigen bijna ongeschonden in de velden, nog ingegespt in hun stoel. Van anderen vinden reddingswerkers alleen lichaamsdelen terug. Wanneer lokale media zonder enige vorm van zelfcensuur beelden via internet beginnen te streamen wordt duidelijk dat de graanschuur van de voormalige Sovjet-Unie is veranderd in de hel op aarde.

Foto: Reuters/EPA

In Nederland duurt het even voordat doordringt wat er duizenden kilometers verderop aan de hand is. Het Russische persbureau Interfax meldt om drie over vijf onze tijd dat er een passagiersvliegtuig is neergestort in Oekraïne. Minuten later neemt Reuters het over en komt het bericht ook in ons land door. Het is schrikken. Een vliegtuig vertrokken uit Amsterdam dat waarschijnlijk is neergestort. De verontwaardiging groeit wanneer de eerste berichten komen over mogelijk neerhalen door Oekraïense rebellen. Maar de volledige impact van de ramp voor Nederland komt bij weinig mensen echt over.

Contact

Vrienden, familieleden en bekenden beginnen als eerste de link tussen het neergeschoten toestel en hun geliefden te leggen. Onder de foto van Cor Schilder zijn er eerst de vragen. „Dit is toch die waar Cor in zit, hè?” Direct gevolgd door een nog banger: „Er zijn maar twee vliegtuigen vertrokken vandaag… Als je gaat rekenen.” Wanneer Malaysia om kwart voor zes heeft bevestigd dat het contact met het toestel is verloren weten vrienden van Cor het eigenlijk al: „Mijn maag draait om.” en: „RIP Cor.”

De maalstroom van slecht Nederlands nieuws begint om zes uur. Touroperator D-reizen meldt als eerste dat het twintig klanten aan boord heeft. Luchtvaartdeskundige Arnold Burlage waarschuwt op BNR voorzichtig dat het waarschijnlijk hier niet bij zal blijven. „Dit is een heel populaire vlucht bij Nederlandse vakantiegangers, ga uit van veel meer slachtoffers”, zegt de oud-verslaggever van deze krant. Hij krijgt helaas gelijk. Touroperator na reisonderneming komt met nieuwe getallen. Om acht uur is al sprake van 76 waarschijnlijke doden.

Twee KLM-stewardessen staan stil bij de bloemenzee bij vertrekhal 3 op Schiphol. Veel passagiers laten bloemen en persoonlijke boodschappen achter voor de slachtoffers van vlucht MH17.Twee KLM-stewardessen staan stil bij de bloemenzee bij vertrekhal 3 op Schiphol. Veel passagiers laten bloemen en persoonlijke boodschappen achter voor de slachtoffers van vlucht MH17.    Foto: Hans van Tilburg

Schiphol is voor even het middelpunt van het land. Bij vertrekhal drie worden de eerste bossen bloemen neergelegd. Het tijdelijk monument zal uitgroeien tot tienduizenden boeketten die er weken lang liggen.

Thuisblijvers krijgen de oproep zich op de luchthaven te melden bij de Dakota’s bar naast het panoramadek. Een vreemde opvanglocatie, want familieleden moeten zich door een menigte vrolijke vakantiegangers heen dringen voordat ze de roltrap naar de bar kunnen nemen.

Nabestaanden verlaten Schiphol na een informatiebijeenkomst over de in de Oekraine gecrashte Boeing van Malaysia AirlinesNabestaanden verlaten Schiphol na een informatiebijeenkomst over de in de Oekraine gecrashte Boeing van Malaysia Airlines   Foto: ANP

Wonder

Het zijn hartverscheurende taferelen die ze in de vertrekhal voor zich zien afspelen. Ouders op van de zenuwen die met hun kinderen tussen zich in binnen komen rennen. Hopend op een wonder, maar eigenlijk al in het besef dat het niet meer goed komt. In de ogen van een jochie is goed te zien dat hij helemaal niets snapt van wat er allemaal gebeurt.Met stadsbussen worden de nabestaanden later overgebracht naar het Steigenberger hotel op Schiphol-Oost. Op het vrijwel verlaten bedrijfsterrein stappen de naasten uit. Ze dragen korte broeken, slippertjes en T-shirts. Kleren die horen bij een barbecue en biertje in de achtertuin, niet bij rouwen.

Premier Rutte geeft een korte verklaring op Schiphol
Premier Rutte geeft een korte verklaring op Schiphol  – Foto: ANP

Op Schiphol zelf houdt om tien uur een in grote haast van vakantie teruggekomen premier Rutte een persconferentie. „Het dramatische nieuws is maar nauwelijks te bevatten”, zegt de minister-president aan de vooravond van wat ook bestuurlijk loodzware maanden zullen worden. Het geginnegap van zijn piketvervanger Blok vanochtend lijkt wel maanden geleden. Even voor elven maakt Schipholbaas Jos Nijhuis bekend dat er 154 Nederlanders in het ramptoestel zaten. Het aantal zal de volgende ochtend nog meerdere keren worden bijgesteld. Naar boven.De eerste nabestaanden staan ver na middernacht verdwaasd weer op het bordes van het Steigenberger. Via internet beginnen namen van slachtoffers door te sijpelen. Van Cor Schilder bijvoorbeeld en zijn vriendin Neeltje Tol. Ze zullen nooit meer te vinden zijn in hun gezellige Volendamse winkeltje. Hetzelfde geldt voor het Rotterdamse restaurantechtpaar Jenny Loh en Shun Po Fan, eigenaren van het bekende Asian Glories en lokale bekendheden.

Foto: REUTERS

Stukje bij beetje wordt duidelijk dat Nederland een collectief verdriet te verwerken krijgt dat er in jaren niet is geweest.

Zeker, de strijd is geluwd na het staakt-het-vuren in Minsk tussen Oekraïne en de pro-Russische separatisten. Maar dat wil nog niet zeggen dat er niet meer wordt gevochten in het oosten van het land.

Acht soldaten van het Oekraïense leger kwamen dinsdag en woensdag om het leven, toen pro-Russische rebellen een aanval uitvoerden. Dat zegt althans legerwoordvoerder Andriy Lysenko, meldt persbureau Reuters.

Kogels

Oekraïense checkpoints als Avdiikca en Peski, even ten noorden van rebellenbolwerk Donetsk, waren doelwit. Ook in de regio Loehansk vlogen de kogels in het rond. Het gaat volgens de Oekraïners om een van de krachtigste aanvallen, nadat in februari handtekeningen werden gezet onder het bestand.

De separatisten ontkennen op hun beurt dat zij begonnen zijn met schieten. Het is juist Kiev dat de gevechten aanwakkert. Twee van onze strijders en een burger zijn gedood, melden zij. Van een echt nageleefd staakt-het-vuren is in werkelijkheid dus helemaal geen sprake. Beide vechtende partijen beschuldigen elkaar ervan dat de zware wapens (verboden volgens het Minsk-akkoord) gewoon weer worden opgepakt.

Crashzone

In totaal zou ‘Minsk’ al zo’n honderd keer zijn geschonden. Volgens Oekraïne hebben de rebellen in twee gevallen gebruikgemaakt van geavanceerde raketsystemen.

Rond Grabovo, niet ver van de crashzone van vlucht MH17 is het nu rustig. Precies een jaar geleden, toen het toestel vermoedelijk door rebellen werd neergehaald, liep de frontlinie dwars door het gebied. Vrijdag zal een groep van ongeveer honderd separatisten de herdenkingsceremonie in Grabovo beveiligen. De rebellen kwamen vanmorgen aangereden met tien pantservoertuigen en een aantal vrachtwagens.

Inwoners van Grabovo bouwen een MH17-herdenkingsmonument – bron: ANP

Ze namen tactische posities in voor de beveiliging van de omgeving. Volgens burgemeester Vladimir Berezjnoj van Grabovo verwachten de leiders van de separatisten ‘mogelijke sabotage van groepen uit Oekraïne’. Daarom kammen ze nu de omgeving uit op zoek naar mijnen of andere explosieven met onder meer metaaldetectors.

Radicalen

De Oekraïense president Petro Porosjenko zei maandag informatie te hebben van de NAVO en de EU dat er een ‘recordaantal‘ Russische troepen is gestationeerd bij de grens tussen Rusland en zijn land.

Deze week in Elsevier;

Een interview met de Oekraïense presidentPetro Porosjenko. Over MH17: ‘Ik zie de slachtoffers als burgers van Oekraïne’. Lees het interview online, of koop het laatste nummer vanaf donderdag in de winkel. Nooit meer iets missen? Neem dan een(digitaal) abonnement!

Hij vermeldde er overigens niet bij om hoeveel troepen het precies ging. Intussen zijn er ook berichten van gevechten tussen de paramilitaire Oekraïense groep Pravy Sektor (Rechtse Sektor) en het regeringsleger – die de radicalen onder controle proberen te houden.

zie ook:  Nasleep afwikkeling MH17 vliegtuigcrash Oekraïne – deel 1

zie ook: Nationale herdenkingsdag 10 november 2014 MH17

zie ook: Terugblik – Hoorzitting over MH17 crash ging niet door

zie ook:  Nederlands Forensisch Instituut NFI Den Haag stelt dna-profielen op crash MH17 Oekraïne

zie ook: Stille tocht 17.08.2014 Hilversum – herdenking slachtoffers MH17

zie ook:  Stil protest Spui Amsterdam 19.07.2014 – slachtoffers vliegtuigcrash Oekraïne

Zie ook: Vliegramp MH17

Nasleep;

Meer over Een jaar na de MH17-ramp

Rampvlucht MH17

De zwartste julidag

MH17 stort neer: een jaar later

Reconstructie van de dag dat MH17 neerstortte

VN-veiligheidsraad stemt woensdag over MH17-tribunaal

Trouw  25.07.2015 De VN-Veilgheidsraad stemt woensdag over de oprichting van een speciaal tribunaal dat degenen die verantwoordelijk zijn voor het neerhalen van vlucht MH17 boven Oost-Oekraïne moet berechten.

De verwachting is dat de ministers van Buitenlandse Zaken van de landen die het voorstel indienen, waaronder Nederland, bij de stemming aanwezig zullen zijn. Dat meldden diplomaten vrijdag.

Rusland is tegen een VN-tribunaal en kan het voorstel met een veto van tafel vegen. Moskou vindt een tribunaal voorbarig. VN-ambassadeur Vitali Tsjoerkin noemde het initiatief eerder al een poging om een ‘grandioze politieke show’ op te voeren.

Rusland
De stemming zou eigenlijk vorige week al zijn, maar werd toen uitgesteld. Rusland kwam in de tussentijd met een eigen voorstel, waarin ook staat dat er ‘gerechtigheid’ moet komen, maar met geen woord gerept wordt over een tribunaal.

Tsjoerkin liet vrijdag weten dat er in het voorstel waar woensdag over wordt gestemd delen van het Russische voorstel zijn opgenomen, maar dat het voorstel niet ingaat op de kern van de Russische zorgen. ‘Dit is geen goede zaak voor de Veiligheidsraad om te doen, want het gaat niet om een bedreiging van internationale vrede en veiligheid’, zei Tsjoerkin.

Verwant nieuws;

VN-Veiligheidsraad stemt woensdag over oprichting MH17-tribunaal

NU 24.07.2015 De VN-Veilgheidsraad stemt woensdag over de oprichting van een speciaal tribunaal dat degenen die verantwoordelijk zijn voor het neerhalen van vlucht MH17 boven Oost-Oekraïne moet berechten. Dat melden diplomaten vrijdag.

De verwachting is dat de ministers van Buitenlandse Zaken van de landen die het voorstel indienen, waaronder Nederland, bij de stemming aanwezig zullen zijn.

Rusland is tegen een VN-tribunaal en kan het voorstel met een veto van tafel vegen. Moskou vindt een tribunaal voorbarig. VN-ambassadeur Vitaly Churkin noemde het initiatief al een poging om een “grandioze politieke show” op te voeren.

Zie ook: In beeld: Vliegramp MH17, een jaar geleden

Gerechtigheid

De stemming zou eigenlijk vorige week al zijn, maar werd toen uitgesteld. Rusland kwam in de tussentijd met een eigen voorstel, waarin ook staat dat er “gerechtigheid” moet komen, maar met geen woord gerept wordt over een tribunaal.

Tsjoerkin liet vrijdag weten dat er in het voorstel waar woensdag over wordt gestemd delen van het Russische voorstel zijn opgenomen, maar dat het voorstel niet ingaat op de kern van de Russische zorgen. “Dit is geen goede zaak voor de Veiligheidsraad om te doen, want het gaat niet om een bedreiging van internationale vrede en veiligheid”, zei Tsjoerkin.

Lees meer over: Vliegramp Oekraïne MH17

Gerelateerde artikelen;

Nieuw pleidooi door Nederland voor MH17-tribunaal 

Rusland dient eigen resolutie MH17 in bij VN  

‘Stemming over VN-tribunaal MH17 uitgesteld’ update: 12:37

Woensdag stemming tribunaal MH17

Telegraaf 24.07.2015 De VN-Veilgheidsraad stemt woensdag over de oprichting van een speciaal tribunaal dat degenen die verantwoordelijk zijn voor het neerhalen van vlucht MH17 boven Oost-Oekraïne moet berechten. De verwachting is dat de ministers van Buitenlandse Zaken van de landen die het voorstel indienen, waaronder Nederland, bij de stemming aanwezig zullen zijn. Dat meldden diplomaten vrijdag.

Rusland is tegen een VN-tribunaal en kan het voorstel met een veto van tafel vegen. Moskou vindt een tribunaal voorbarig. VN-ambassadeur Vitali Tsjoerkin noemde het initiatief eerder al een poging om een „grandioze politieke show” op te voeren.

De stemming zou eigenlijk vorige week al zijn, maar werd toen uitgesteld. Rusland kwam in de tussentijd met een eigen voorstel, waarin ook staat dat er „gerechtigheid” moet komen, maar met geen woord gerept wordt over een tribunaal. Tsjoerkin liet vrijdag weten dat er in het voorstel waar woensdag over wordt gestemd delen van het Russische voorstel zijn opgenomen, maar dat het voorstel niet ingaat op de kern van de Russische zorgen. „Dit is geen goede zaak voor de Veiligheidsraad om te doen, want het gaat niet om een bedreiging van internationale vrede en veiligheid”, zei Tsjoerkin.

Ministers dringen opnieuw aan op MH17-tribunaal

VK 24.07.2015 Nederland dringt samen met de andere landen die betrokken zijn bij de MH17-ramp opnieuw aan op de instelling van een VN-tribunaal om de daders van het neerschieten van het vliegtuig te kunnen berechten. Minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) doet die oproep vrijdag samen met zijn collega’s in Maleisië, Australië, België en Oekraïne in The Financial Times.

Lees ook

De Nederlandse regering heeft haar zinnen duidelijk gezet op een VN-tribunaal voor de MH17-ramp. Maar hoe groot is de kans op succes en zijn er meer opties? Lees hier de analyse van Volkskrant-journalist Rob Vreeken. (+)

De ministers verwijzen naar resolutie 2166 die de VN-Veiligheidsraad een jaar geleden unaniem aannam, vlak na de crash in Oekraïne. In die resolutie staat dat degenen die verantwoordelijk zijn voor de crash hiervoor worden vervolgd en dat alle lidstaten hieraan meewerken. Een VN-tribunaal is volgens hen de beste optie.

RAMPVLUCHT MH17;

VN-veiligheidsraad stemt woensdag over MH17-tribunaal

Nederlandse export Rusland bijna gehalveerd

Ministers dringen opnieuw aan op MH17-tribunaal

Nieuw pleidooi voor MH17-tribunaal

Rusland dreigt met boycot Nederlandse bloemen

BEKIJK HELE LIJST

Nieuw pleidooi voor MH17-tribunaal

VK 24.07.2015 Nederland dringt samen met de andere landen die betrokken zijn bij de MH17-ramp opnieuw aan op de instelling van een VN-tribunaal om de daders van het neerschieten van het vliegtuig te kunnen berechten.

De ministers verwijzen naar resolutie 2166 die de VN-Veiligheidsraad een jaar geleden unaniem aannam, vlak na de crash in het oosten van Oekraïne. In die resolutie staat dat degenen die verantwoordelijk zijn voor de ramp hiervoor moeten worden vervolgd en dat alle lidstaten hieraan meewerken. Een VN-tribunaal is volgens hun de beste optie, omdat dit onafhankelijk en transparant is.

De VN-Veiligheidsraad zou vorige week stemmen over het tribunaal maar dat werd uitgesteld. Rusland is tegen en kan een resolutie met een veto blokkeren. Moskou vindt een tribunaal voorbarig, onder meer omdat het strafrechtelijk onderzoek nog niet is afgerond.

RAMPVLUCHT MH17;

Nederlandse export Rusland bijna gehalveerd

Ministers dringen opnieuw aan op MH17-tribunaal

Nieuw pleidooi voor MH17-tribunaal

Rusland dreigt met boycot Nederlandse bloemen

Rusland dient eigen resolutie MH17 in bij VN

BEKIJK HELE LIJST

Nieuw pleidooi voor MH17-tribunaal

Trouw 24.07.2015 Nederland dringt samen met de andere landen die betrokken zijn bij de MH17-ramp opnieuw aan op de instelling van een VN-tribunaal om de daders van het neerschieten van het vliegtuig te kunnen berechten.

Minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) doet die oproep vandaag samen met zijn collega’s in Maleisië, Australië, België en Oekraïne in The Financial Times.

De ministers verwijzen naar resolutie 2166 die de VN-Veiligheidsraad een jaar geleden unaniem aannam, vlak na de crash in Oekraïne. In die resolutie staat dat degenen die verantwoordelijk zijn voor de crash hiervoor worden vervolgd en dat alle lidstaten hieraan meewerken. Een VN-tribunaal is de beste optie, omdat dit onafhankelijk en transparant is, schrijven ze.

Stemming
De Veiligheidsraad zou vorige week stemmen over het tribunaal maar de stemming is uitgesteld. Rusland is tegen en kan een resolutie met een veto blokkeren. Moskou vindt een tribunaal voorbarig, onder meer omdat het strafrechtelijk onderzoek nog niet is afgerond.

Het onderzoek van de vijf landen is in oktober klaar. De vijf ministers brengen de breed gedragen wens voor gerechtigheid voor de slachtoffers en hun nabestaanden in herinnering. Verder waarschuwen ze dat het ongestraft laten van dit soort misdaden onaanvaardbare risico’s oplevert voor de veiligheid van de burgerluchtvaart in de toekomst.

De Maleisische Airbus was op weg van Amsterdam naar Kuala Lumpur toen het mogelijk werd neergehaald door pro-Russische rebellen met een raket. Alle 298 inzittenden kwamen om het leven onder wie 196 Nederlanders.

Verwant nieuws;

Nieuw pleidooi voor MH17-tribunaal

Telegraaf 24.07.2015 Nederland dringt samen met de andere landen die betrokken zijn bij de MH17-ramp opnieuw aan op de instelling van een VN-tribunaal om de daders van het neerschieten van het vliegtuig te kunnen berechten. Minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) doet die oproep vrijdag samen met zijn collega’s in Maleisië, Australië, België en Oekraïne in The Financial Times.

De ministers verwijzen naar resolutie 2166 die de VN-Veiligheidsraad een jaar geleden unaniem aannam, vlak na de crash in het oosten van Oekraïne. In die resolutie staat dat degenen die verantwoordelijk zijn voor de ramp hiervoor moeten worden vervolgd en dat alle lidstaten hieraan meewerken. Een VN-tribunaal is volgens hun de beste optie, omdat dit onafhankelijk en transparant is.

De VN-Veiligheidsraad zou vorige week stemmen over het tribunaal maar dat werd uitgesteld. Rusland is tegen en kan een resolutie met een veto blokkeren. Moskou vindt een tribunaal voorbarig, onder meer omdat het strafrechtelijk onderzoek nog niet is afgerond.

Het onderzoek van de vijf landen is in oktober klaar. De vijf ministers brengen de breed gedragen wens voor gerechtigheid voor de slachtoffers en hun nabestaanden in herinnering. Verder waarschuwen ze dat het ongestraft laten van dit soort misdaden onaanvaardbare risico’s oplevert voor de veiligheid van de burgerluchtvaart in de toekomst.

De Maleisische Airbus was op weg van Amsterdam naar Kuala Lumpur toen het mogelijk werd neergehaald door pro-Russische rebellen met een raket. Alle 298 inzittenden kwamen om het leven onder wie 196 Nederlanders.

Gerelateerde artikelen;

20-07: Nieuwe beelden MH17 op YouTube

17-07: Claim ook namens Nederlanders

17-07: Verdriet en hoop

17-07: Toespraak Rutte MH17

17-07: Elk jaar herdenking MH17

17-07: OVSE houdt minuut stilte

Nieuw pleidooi door Nederland voor MH17-tribunaal

NU 24.07.2015 Nederland dringt samen met de andere landen die betrokken zijn bij de MH17-ramp opnieuw aan op de instelling van een VN-tribunaal om de daders van het neerschieten van het vliegtuig te kunnen berechten.

Minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) doet die oproep vrijdag samen met zijn collega’s uit Maleisië, Australië, België en Oekraïne inThe Financial Times.

De ministers verwijzen naar resolutie 2166 die de VN-Veiligheidsraad een jaar geleden unaniem aannam, vlak na de crash in het oosten van Oekraïne. In die resolutie staat dat degenen die verantwoordelijk zijn voor de ramp hiervoor moeten worden vervolgd en dat alle lidstaten hieraan meewerken. Een VN-tribunaal is volgens hun de beste optie, omdat dit onafhankelijk en transparant is.

De VN-Veiligheidsraad zou vorige week stemmen over het tribunaal maar dat werd uitgesteld. Rusland is tegen en kan een resolutie met een veto blokkeren. Moskou vindt een tribunaal voorbarig, onder meer omdat het strafrechtelijk onderzoek nog niet is afgerond.

Onderzoek

Het onderzoek van de vijf landen is in oktober klaar. De vijf ministers brengen de breed gedragen wens voor gerechtigheid voor de slachtoffers en hun nabestaanden in herinnering.

Verder waarschuwen ze dat het ongestraft laten van dit soort misdaden onaanvaardbare risico’s oplevert voor de veiligheid van de burgerluchtvaart in de toekomst.

De Maleisische Boeing was op weg van Amsterdam naar Kuala Lumpur toen het mogelijk werd neergehaald door pro-Russische rebellen met een raket.

Alle 298 inzittenden kwamen om het leven onder wie 196 Nederlanders.

Lees meer over: MH17 Vliegramp Oekraïne

Gerelateerde artikelen;

Rusland dient eigen resolutie MH17 in bij VN  

‘Stemming over VN-tribunaal MH17 uitgesteld’

Britten steunen plan tribunaal MH17 

Nieuwe beelden MH17 op YouTube

Telegraaf 21.07.2015 Op YouTube zijn nog niet eerder vertoonde beelden van vlak na de aanslag op vlucht MH17 gezet. Te zien is hoe twee Oekraïners langs de rampplek rijden.

De beelden werden afgelopen vrijdag op YouTube gezet door een Duitse journalist die zegt de beelden van inwoners van het dorpje Grabova te hebben gekregen.

Op de beelden is te zien dat de brokstukken nog branden. De man en de vrouw spreken over ‘vallende lichamen’.

Gerelateerde artikelen;

21-07: Nieuwe beelden MH17 

20-07: Rusland komt met MH17-resolutie

20-07: Waarschuwing voor gevaar Egyptereizen

18-07: Veiligheids- raad stemt eind juli

18-07: ‘NL wilde leger sturen’

18-07: Vuurwerk tijdens Vierdaagse

17-07: Kermis Tilburg minuut stil

17-07: ‘Aandacht onrechtvaardig’

17-07: Claim ook namens Nederlanders

17-07: Porosjenko stellig over MH17

17-07: Verdriet en hoop

17-07: Toespraak Rutte MH17

17-07: Elk jaar herdenking MH17

17-07: OVSE houdt minuut stilte

17-07: Nabestaanden verzamelen zich

17-07: BBC: ‘Beelden MH17 niet nieuw’

Rusland dient eigen resolutie MH17 in bij VN

AD 20.07.2015 De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties vergadert maandagavond over een ontwerpresolutie van Rusland over MH17. Dat meldt het Russische persbureau ITAR-Tass maandag.

De Russen zijn tegen een voorstel van Maleisië om een tribunaal op te richten om de verantwoordelijken voor de vliegramp voor de rechter te krijgen. Daarom stelt Moskou een maandagavond in New York een alternatief voor, waarvan de inhoud niet bekend is gemaakt.

Aanvankelijk zou dinsdag worden gestemd over het voorstel van Maleisië, maar zaterdag werd bekend dat die stemming is uitgesteld. Naar verwachting vindt de nieuwe stemronde op 27 juli plaats.

De Russische regering is tegen het voorstel van een tribunaal, omdat ze het te vroeg zou vinden voor een proces. Rusland vindt dat het strafrechtelijk onderzoek naar de ramp eerst moet worden afgerond.

Lees ook;

Rusland komt met eigen MH17-resolutie

NRC 20.07.2015 Rusland heeft bij de VN-Veiligheidsraad een ontwerpresolutie ingediend over de ramp met vlucht MH17. Dat meldt het Russische persbureau Tass.

Vandaag vergadert de Veiligheidsraad achter gesloten deuren over de ontwerpresolutie. Het Russische voorstel moet als alternatief dienen voor het Maleisische plan om een internationaal tribunaal op te richten dat het neerhalen van de MH17 berecht.

Volgens persbureau Reuters wil de Russische resolutie ‘de daders van het incident voor het gerecht laten verschijnen’. Hoe dat moet gebeuren is niet bekendgemaakt.

STEMMING EEN WEEK UITGESTELD

Aanvankelijk zou er dinsdag gestemd worden over de resolutie, maar de stemming werd afgelopen weekend verplaatst naar 27 juli. Vooraf lijkt al vast te staan wat de uitkomst wordt; Rusland liet weten een internationaal tribunaal als ‘contraproductief en voorbarig’ te zien.

Een persoonlijk telefoontje van premier Rutte aan de Russische president Poetin mocht daarbij niet baten. Rusland kan als permanent lid van de VN-Veiligheidsraad het voorstel met een veto blokkeren. LEES VERDER

Lees meer

18 JUL Stemming VN-Veiligheidsraad over tribunaal MH17 uitgesteld ›

16 JUL Rusland blokkeert tribunaal MH17

15 JUL Rusland blokkeert definitief MH17-tribunaal ›

13 JUL Betrokken landen MH17 vragen VN-Veiligheidsraad om tribunaal ›

2011 Frankrijk roept Rusland op om sancties tegen Syrië te steunen ›

Rusland komt met MH17-resolutie

Telegraaf 20.07.2015  De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties vergadert maandagavond over een ontwerpresolutie van Rusland over MH17. Dat meldt het Russische persbureau ITAR-Tass maandag. De Russen zijn tegen een voorstel van Maleisië om een tribunaal op te richten om de verantwoordelijken voor de vliegramp voor de rechter te krijgen. Daarom stelt Moskou maandagavond in New York een alternatief voor, waarvan de inhoud niet bekend is gemaakt.

Aanvankelijk zou dinsdag worden gestemd over het voorstel van Maleisië, maar zaterdag werd bekend dat die stemming is uitgesteld. Naar verwachting vindt de nieuwe stemronde op 27 juli plaats. Maandagavond, 21.00 uur Nederlandse tijd, vindt er dus eerst een overleg plaats over het Russische plan. Die vergadering is op het hoofdkantoor van de Veiligheidsraad in New York.

Gerelateerde artikelen;

17-07: Kermis Tilburg minuut stil

17-07: ‘Aandacht onrechtvaardig’

17-07: Claim ook namens Nederlanders

17-07: Porosjenko stellig over MH17

17-07: Verdriet en hoop

17-07: Toespraak Rutte MH17

17-07: Elk jaar herdenking MH17

Rusland dient eigen resolutie MH17 in bij VN 

VK 20.07.2015 De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties vergadert maandagavond over een ontwerpresolutie van Rusland over MH17. Dat meldt het Russische persbureau ITAR-Tass maandag.

De Russen zijn tegen een voorstel van Maleisië om een tribunaal op te richten om de verantwoordelijken voor de vliegramp voor de rechter te krijgen. Daarom stelt Moskou een maandagavond in New York een alternatief voor, waarvan de inhoud niet bekend is gemaakt.

Aanvankelijk zou dinsdag worden gestemd over het voorstel van Maleisië, maar zaterdag werd bekend dat die stemming is uitgesteld. Naar verwachting vindt de nieuwe stemronde op 27 juli plaats. Maandagavond, 21.00 uur Nederlandse tijd, vindt er dus eerst een overleg plaats over het Russische plan. Die vergadering is op het hoofdkantoor van de Veiligheidsraad in New York.

RAMPVLUCHT MH17;

Rusland dient eigen resolutie MH17 in bij VN

Stemming over VN-Tribunaal MH17 uitgesteld

Hoe de Koude Oorlog terugkwam

Claims nabestaanden zijn lastige puzzel

De veldengelen van Grabovo

BEKIJK HELE LIJST

Rusland dient eigen resolutie MH17 in bij VN

NU 20.07.2015 De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties vergadert maandagavond over een ontwerpresolutie van Rusland over MH17. Dat meldt het Russische persbureau ITAR-Tass maandag.

De Russen zijn tegen een voorstel van Maleisië om een tribunaal op te richten om de verantwoordelijken voor de vliegramp voor de rechter te krijgen.

Daarom stelt Moskou een maandagavond in New York een alternatief voor, waarvan de inhoud niet bekend is gemaakt.

Aanvankelijk zou dinsdag worden gestemd over het voorstel van Maleisië, maar zaterdag werd bekend dat die stemming is uitgesteld. Naar verwachting vindt de nieuwe stemronde op 27 juli plaats.

Zie ook: De ramp die Nederland uit de geopolitieke winterslaap haalde

Lees meer over: 

Vliegramp Oekraïene MH17

Stemming over VN-tribunaal MH17 uitgesteld

Stemming over VN-Tribunaal MH17 uitgesteld

Veiligheids- raad stemt eind juli

‘Stemming over VN-tribunaal MH17 uitgesteld’

Stemming VN-Veiligheidsraad over tribunaal MH17 uitgesteld

Rutte na ramp: We moeten erheen, dondert niet hoe!

‘NL wilde leger sturen’

Nabestaanden MH17 gelokt met miljoenen

Herdenking ramp vlucht MH17 afgelopen

‘Ongelukkige’ minuut stilte MH17 op Tilburgse kermis

Kermis Tilburg minuut stil

‘Aandacht onrechtvaardig’

MH17-schadeclaim ook namens zes families Nederlandse slachtoffers

Claim ook namens Nederlanders

Rutte bedankt nabestaanden MH17-ramp voor geduld en vertrouwen

Toespraak Rutte MH17

Elk jaar herdenking MH17

Porosjenko stellig over Russische rol vliegramp MH17 .

Oekraïne krijgt nu de schuld

Liveblog: Nabestaanden staan stil bij vliegramp MH17

Vader MH17-slachtoffer Elsemiek (17): ‘Een schaterlach is er niet meer bij de rest van mijn leven’

MH17 één jaar later: 24 mensen uit onze regio kwamen om bij de vliegramp

Zij zagen onze naasten het laatst

MH17 één jaar later: ‘Ondersteun jongeren en volwassenen bij rouwverwerking’

OVSE houdt minuut stilte

Nabestaanden verzamelen zich

Nabestaanden herdenken slachtoffers MH17

Haagse Hindoetempel brandt 298 kaarsjes voor slachtoffers MH17: ‘Elke dag wordt er gerouwd’

Nederland herdenkt slachtoffers vliegramp MH17

Slachtoffers MH17 herdacht

KLM en Schiphol gedenken MH17

Vliegramp MH17 vrijdag internationaal herdacht 

OVV reageert niet op beelden

Oekraïne krijgt schuld op herdenking Grabovo

Grabovo nog steeds bedroefd

‘Mooie waardige ceremonie met veel emotie’

Een witte pan met bloemen in het veld

Post MH17 komt retour afzender

Ruim miljoen zag MH17-docu

MH17 herdenking in Grabovo

De zwartste julidag

MH17 stort neer: een jaar later

Gedenkteken MH17 onthuld

‘Ik zal het niet begrijpen’

Stille diplomatie voor MH17-tribunaal

MH17-schadeclaim ook namens Nederlanders

MH17-schadeclaim ook namens Nederlandse nabestaanden

Slachtoffers MH17 herdacht in Nieuwegein – Rutte: respect voor waardigheid›

MH17-herdenking ‘aangrijpend’ en ‘waardig’

Vijfduizend zonnebloemen, vlaggen halfstok: wereld herdenkt MH17-ramp

MH17, één jaar geledenAustralië herdenkt slachtoffers MH17

Herdenking in Oekraïne voor MH17-slachtoffers

Oekraïense president over MH17: ‘moordenaars’ moeten gestraft worden› 

In Beeld: Separatisten en speelgoedpistolen. De ramplocatie, een jaar later 11 foto’s

Meer over Een jaar na de MH17-ramp›

‘Nieuwe beelden MH17 kunnen verdenking rebellen versterken’

Nieuwe beelden van vlak na de crash van MH17

Onderzoek naar ramp MH17 is een farce

BBC: ‘Beelden MH17 niet nieuw’

Nieuwe beelden MH17 crash

‘Nieuwe’ beelden MH17, Australië geschokt

‘Nieuwe’ beelden rampplek MH17 al eerder uitgezonden    

Nieuwe beelden opgedoken van MH17 vlak na crash – delen waren al eens te zien›

Nieuwe beelden rampplek MH17 opgedoken

Op 17 juli 2014 werd de gewetenloze Poetin ontmaskerd

VLAGGEN HALFSTOK OP OVERHEIDSGEBOUWEN

Onderzoek naar ramp MH17 is een farce

Details uitgelekt uit onderzoeksrapport MH17 

Rusland blijft grossieren in ‘informatieve ruis’ over crash MH17 

Op weg naar het rampgebied een jaar later: hou je ‘propoesk’ gereed 

Stille getuigen nog op rampplek

‘Kippenvel als ik weer een naam op een kist zette’

‘Ik wil graag weten wie zij was’

Schiphol biedt plek om MH17-ramp te herdenken

Schiphol wil gedenkplek MH17

Zonnebloemenkunst voor nabestaanden van MH17 ramp

Expositie over zonnebloemkunst voor nabestaanden MH17-slachtoffers

MH17 één jaar later: Omroep West herdenkt de slachtoffers met speciaal programma

Jaar na MH17: hoe het er nu voor staat in Oost-Oekraïne

Bericht CNN ontkend: ‘Rapport MH17 wijst geen dader aan’

‘Geen dader aangewezen in MH17-rapport’

Poetin tegen Rutte: roep om VN-tribunaal contraproductief

Poetin noemt oproep om tribunaal MH17 ‘contraproductief’

Poetin tegen tribunaal MH17

Poetin tegen Rutte: MH17-tribunaal is ‘contraproductief’

Poetin: roep om tribunaal MH17 contraproductief

Rutte belt met Poetin

Nabestaanden beginnen zaak

Nabestaanden MH17 klagen separatistenleider aan

Schiphol biedt plek om MH17-ramp te herdenken

Monument MH17 is af

Docu’s MH17 goed bekeken

‘Veiligheidsraad stemt 21 juli over komst MH17-tribunaal’

Raad VN stemt over tribunaal’

Hindoetempel herdenkt slachtoffers MH17

Haagse Hindoetempels herdenken slachtoffers MH17

Hindoetempels herdenken slachtoffers MH17

‘Nabestaanden MH17 uitgenodigd’

OVV zwijgt over MH17

Monument Grabovo voor MH17

Details uitgelekt uit onderzoeksrapport MH17

‘Geen dader aangewezen in MH17-rapport’

MH17-rapport gelekt: dit zijn de daders

Elsevier 15.07.2015  Malaysia Airlines Boeing 777-200 vlucht MH17 werd vorig jaar op 17 juli uit de lucht geschoten door een langeafstandsraket, concludeert Onderzoeksraad.

Details uitgelekt over concept-rapport MH17

Rusland blijft grossieren in ‘informatieve ruis’ over crash MH17

Rusland gaat VN-resolutie tribunaal voor MH17-ramp blokkeren

Kabinet kan VN-tribunaal voor daders MH17 wel vergeten

Zonnebloemen voor MH17

Reconstructie van de dag dat MH17 neerstortte

Museum gevuld met zonnebloemen voor MH17

Rebellen haalden MH17 neer’

‘Pro-Russische rebellen schoten vlucht MH17 neer’

‘Onderzoeksraad: pro-Russische rebellen haalden vlucht MH17 neer’

Rusland blokkeert definitief MH17-tribunaal

MH17 één jaar later: ‘Ik hield het met moeite droog’, Ruud Hooghiemstra reed 7 keer in rouwstoet

Vrienden eten elke zondag bij ouders van MH17-slachtoffer

MH17 geeft na 363 dagen nog elke dag verdriet

Kevin (19) verloor in één klap moeder en zusje

Nationale berechting MH17-verdachten: sneller, goedkoper en realistischer

‘Onduidelijk wie bepaalde dat MH17 over Oekraïne kon vliegen’

Herdenking MH17 in extra journaal NOS

Herdenking in extra journaal

MH17 één jaar later: Mika’s beste vriendje Duy (13) overleed bij vliegramp

MH17 één jaar later : ‘Dit is het zwaarste lot wat een mens kan treffen’, oma van Elsemiek de Borst

Rutte overlegt met premier Maleisië over MH17 

Rutte overlegt over MH17

‘MH17 heeft Oekraïne en Europa verenigd’

Omroep West blikt terug op het jaar na de ramp met de MH17

Nog steeds vluchten boven oorlogsgebieden na MH17

MH17-landen vragen V-raad om tribunaal

Nederland en andere MH17-landen vragen VN om tribunaal

MH17-landen vragen VN-Veiligheidsraad om tribunaal 

MH17-tribunaal in V-raad

Betrokken landen MH17 vragen VN-Veiligheidsraad om tribunaal›

Kamervragen over bijna-oorlog met Venezuela

juli 17, 2015 Posted by | politiek, mh17, 2e kamer | , , , , , | 1 reactie

VVD – de nasleep na de overwinning op 12.09.2012 – deel 2

VVD Griek

Gedonder met de Grieken !!!

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2012 liet Rutte overduidelijk blijken dat hij helemaal klaar was met het noodlijdende Griekenland. “Genoeg is genoeg”, zei hij tijdens de campagne. Het land hoefde niet bij hem aan te kloppen voor een nieuwe lening. “Als Griekenland belt voor een derde steunpakket, dan ben ik daar tegen.”

Genoeg is dus toch nog niet genoeg. De premier geeft de breuk met zijn ferme campagnetaal over steun aan de Grieken nu eerlijk toe: ‘Dit is niet leuk. Een slechte zaak.’

De premier heeft inmiddels een geschiedenis van gebroken verkiezingsbeloftes, met als bekendste de duizend euro belastingverlaging voor werkenden uit 2012.

Premier Mark Rutte (VVD) erkent in Brussel dat hij met het nieuwe steunprogramma voor Griekenland een verkiezingsbelofte breekt. ‘Dat vind ik niet leuk, en een slechte zaak’, aldus Mark Rutte

Tijdens de verkiezingscampagne zei Rutte dat er geen cent meer naar de Grieken zou gaan. Maar NU zal Nederland notabene 5,7 procent bijdragen aan het nieuwe reddingspakket voor het noodlijdende Zuid-Europese land.

Slecht

‘Als dit doorgaat, als dat programma er komt, dan kan ik die verkiezingsbelofte niet houden,’ zegt Rutte. ‘Want dan gaat er extra geld naar Griekenland. Zo simpel is het.’

Rutte zegt dat hij niet heeft kunnen voorzien dat het zo zou lopen. ‘Griekenland was op weg naar groei en het op orde brengen van overheidsfinanciën. Ik denk niet dat iemand had kunnen vermoeden dat de Griekse economie er zo slecht aan toe was.’ Bovendien zijn de Griekse politieke omstandigheden ‘dramatisch’ gewijzigd.

Ook had Rutte het over verzachtende omstandigheden voor het breken van zijn verkiezingsbelofte. Het nieuwe akkoord zal de Nederlandse begroting niet raken en het kabinet hoeft hierdoor niet extra te bezuinigen.

De premier sprak over ‘een verschrikkelijke grote som geld’ die de Grieken nodig hebben. Griekenland moet er alles aan doen om de schuld naar beneden te krijgen.

Is een Grexit met het nieuwe akkoord van de baan? Premier Rutte wil een vertrek van Griekenland uit de eurozone nog niet helemaal uitsluiten. ‘Ik doe daar geen voorspelling over.’ Hij wil eerst zien dat de Griekse politiek zich schaart achter de voorwaarden van de geldschieters.

Al eerder was er het gedoe over de Nivellering.

VVD probeerde onrust over nivellering in te dammen De VVD kan niet ingaan op voorstellen die pas op Prinsjesdag worden gepresenteerd aan de Tweede Kamer. Nederlanders kunnen er vanuit gaan dat ‘de voorstellen niet verder nivellerend mogen zijn dan in het Regeerakkoord is afgesproken’. Dat schreef de partij op haar website.

De VVD reageerde daarmee op de onrust onder VVD-aanhangers, die boos reageerden op de website van de partij, naar aanleiding van kabinetsplannen om de algemene heffingskorting voor hogere inkomens af te schaffen. Inmiddels zijn er al veel reacties binnengekomen op de site. Het begon met enige tientallen.

lees ook onrust over nivellering

zie ook:  VVD – de nasleep na de overwinning op 12.09.2012  deel 1

zie ook: Kabinet Rutte II – De kwestie Griekenland – deel 4 EXIT ???

Verder:

‘VVD leeft eigen regels over transparantie niet na’

AD 22.07.2015 De VVD heeft de eigen nieuwe regels voor financiële transparantie niet nageleefd. Vorig jaar kondigde de partij aan alle giften boven de 4500 euro aan lokale afdelingen bekend te maken, maar in het jaarverslag over 2014 is er niets over te vinden. Dat schrijft NRC Handelsbladwoensdag.

De krant ontdekte bij navraag dat de VVD minimaal een kwart miljoen euro aan lokale donaties binnenharkte. Het ging om donaties bij de afdelingen in onder meer Rotterdam, Utrecht, Assen, Noordwijk, Venlo en Amsterdam.

Het partijbureau kan niet garanderen dat het nu alle giften heeft opgespoord. Mogelijk zijn er nog meer grote bedragen gedoneerd. In het jaarverslag van de partij is een grote post ‘diverse baten organen’ opgenomen, goed voor ruim 1,5 miljoen euro. Hieronder blijken ook de giften aan de lokale afdelingen te vallen.

GERELATEERD NIEUWS;

VVD worstelt met gebroken Griekenlandbelofte Rutte

Arno Visser nieuwe president Algemene Rekenkamer

Kamerhumor: VVD’ers leggen boter op hoofd van Den Uyl

MEER OVER: VVD   POLITIEK

VVD verzweeg lokale giften

Telegraaf 22.07.2015 De VVD leeft de eigen nieuwe regels voor financiële transparantie niet na. Vorig jaar kondigde de partij aan alle giften boven de 4500 euro aan lokale afdelingen bekend te maken, maar in het jaarverslag over 2014 is er niets over te vinden.

NRC Handelsblad ontdekte bij navraag dat de VVD minimaal een kwart miljoen euro aan lokale donaties binnenharkte. Het partijbureau kan niet garanderen dat het nu alle giften heeft opgespoord. Mogelijk zijn er nog meer grote bedragen gedoneerd.

De VVD in Rotterdam ontving bijvoorbeeld 75.000 euro van de Stichting Rotterdamse Bedrijven. De Amsterdamse afdeling kreeg 102.839 euro van de Stichting Steunfonds VVD Amsterdam en 10.000 euro van het technologiebedrijf Nijkerk Holding.

VVD leeft eigen regels voor financiële transparantie niet na›

NRC 22.07.2015 De VVD heeft de eigen nieuwe regels voor financiële transparantie niet nageleefd. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen kondigde de partij vorig jaar aan giften boven de 4.500 euro aan lokale afdelingen bekend te maken. Maar in het jaarverslag over 2014 is er niets over te vinden. Bij navraag blijkt echter dat de VVD minimaal een kwart miljoen euro aan dergelijke lokale donaties heeft ontvangen.

Zo ontving de VVD in Rotterdam 75.000 euro van de Stichting Rotterdamse Bedrijven. Volgens een woordvoerder van het VVD-partijbureau leidde deze stichting „al jaren een sluimerend bestaan” en is bij opheffing besloten het bedrag in één keer aan de Rotterdamse afdeling van de VVD te doneren.

LEES MEER;

VANDAAG VVD schendt nog eigen regels giften

2014 Voor 1.000 euro eten met Rutte

2014 Clubs van 100 bieden toegang totVVD-politici

2013 Integriteitschendingen schaden beeld VVD

2014 VVD komt met strengere regels voordonaties ›

VVD zwijgt, kabinet kan verder met de Grieken

Trouw 16.07.2015 PvdA en D66 in de Tweede Kamer steunen de afspraken die maandagnacht werden gemaakt met de Grieken. De VVD geeft geen groen licht, maar houdt uitwerking van de regeling ook niet tegen. Daarmee kunnen premier Mark Rutte en minister Jeroen Dijsselbloem (financiën) verder in Europa.

De regeringsleiders van de euro-landen spraken af dat Griekenland de komende drie jaar ruim 80 miljard euro kan lenen in ruil voor hervormingen van de economie en privatiseringen. De komende weken wordt dit pakket in een definitieve overeenkomst gegoten; er wordt gesproken over de details en de uitvoering. Daarover kan de Kamer zich later opnieuw buigen.

‘Geen cent meer’
Pikant was gisteren in het debat over de Griekenland-deal de positie van de VVD. De partij heeft zich eerder uitgesproken tegen verdere steun aan Griekenland. Mark Rutte zei drie jaar geleden als VVD-lijsttrekker dat er geen cent meer naar de Grieken mag en erkende maandagochtend dat hij een verkiezingsbelofte breekt. Maar de VVD-fractie in de Tweede Kamer wil die conclusie pas trekken als er een definitief uitgewerkt akkoord ligt.

Andere partijen probeerden de VVD een standpunt te ontlokken. D66-voorman Alexander Pechtold: “Het is een afleidingsmanoeuvre, het zijn politieke stuiptrekkingen. De premier zegt dat er een geloofwaardig pakket ligt. U kunt niet de hele zomer een façade ophouden. Wat is het oordeel van de VVD?”  Mark Harbers, VVD-woordvoerder: “Ik maak een afweging aan het einde. Er kan in een maand heel wat veranderen. Het is zelfs niet uitgesloten dat de Grieken alsnog uit de euro gaan.”

Verwant nieuws;

VVD-kiezers ontstemd

Telegraaf 16.07.2015 Veel VVD-stemmers vinden het niet kunnen dat premier Rutte zijn verkiezingsbelofte om geen nieuw geld aan Griekenland te geven heeft gebroken. Dat blijkt uit onderzoek door EenVandaag onder 20.000 mensen,  onder wie 4000 VVD-stemmers. Bijna de helft (44%) van de VVD-kiezers vindt dit niet acceptabel. De geloofwaardigheid van de premier is in hun ogen aangetast. ‘Hij spreekt wel harde taal over de Grieken maar geeft ze uiteindelijk toch geld’, is een veelgehoorde mening. De andere helft van de VVD-achterban (52%) heeft wel begrip voor de draai die de premier in het belang van Europa maakte.

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over het nieuwe steunpakket voor Griekenland. De verwachting is dat ons parlement het akkoord zal goedkeuren. Maar de deelnemers aan het onderzoek zijn verdeeld over deze kwestie. 44 Procent van alle ondervraagden is voor goedkeuring. Voorstanders van het akkoord zijn vooral te vinden in de achterban van PvdA (57%), CDA (62%) en D66 (74%). Daarentegen vindt 48 procent dat Nederland het pakket niet moet goedkeuren. Vooral PVV- (84%) en SP-kiezers  (59%) zijn deze mening toegedaan. De achterban van regeringspartij VVD is gespleten: 45 procent van de VVD-kiezers uit het onderzoek is voor goedkeuring, 48 procent is tegen. Ook de kiezers van GroenLinks en de ChristenUnie zijn verdeeld.

Gerelateerde artikelen;

16-07: Het gesprek van de dag

16-07: Kamer spreekt over Griekenland

‘Meerderheid VVD-kiezers begrijpt Grieks besluit premier Rutte  

NU 16.07.2015 Volgens een peiling van het EenVandaag Opiniepanel heeft meer dan de helft (52 procent) van de VVD-kiezers er begrip voor dat premier en VVD-leider Mark Rutte opnieuw heeft ingestemd met een steunpakket voor Griekenland.

44 procent van de VVD-stemmers vindt de stap van hun partijleider onacceptabel.

Na het overeenkomen van een pakket waarbij er opnieuw geld naar de Grieken gaat, was Rutte de eerste om te zeggen dat hij een verkiezingsbelofte breekt. 

In de verkiezingscampagne van 2012 beloofde hij dat er wat hem betreft geen cent meer naar de Grieken zou gaan. Een derde steunpakket was uitgesloten, zei Rutte destijds. De Tweede Kamer debatteert donderdagmiddag over Griekenland.

Uit de enquete blijkt verder dat 48 procent van de ondervraagde liberalen vindt dat het steunpakket niet moet worden goedgekeurd, terwijl 45 procent van de VVD-kiezers wel voor goedkeuring is. D

Van alle ondervraagden zijn er iets meer tegenstanders (48 procent) dan voorstanders (44 procent) van steun voor het pakket. Vooral kiezers van de PvdA, CDA en D66 vinden dat het kabinet de hulp moet goedkeuren.

Ruim driekwart (78 procent) van alle ondervraagden vindt dat na dit derde steunpakket er geen geld meer richting Athene moet gaan. Het Opiniepanel peilde de stemming onder twintigduizend mensen, onder wie vierduizend VVD-stemmers.

Lees meer over: Griekenland

Liveblog Griekenland: Rutte baalt van breken verkiezingsbelofte

NU 16.07.2015 De leiders van de eurozone hebben een akkoord bereikt over een derde steunpakket aan Griekenland. Dat betekent dat premier Markt Rutte zijn verkiezingsbelofte uit 2012 heeft gebroken. “Daar baal ik van”, zei de premier.

Het parlement in Athene heeft inmiddels ook ingestemd met het akkoord, de Tweede Kamer debatteert daar op dit moment over. De Europese Centrale Bank heeft besloten om de noodleningen te verhogen.

Klik hier voor de mobiele versie

Gerelateerde artikelen;

Grieken de straat op om te demonstreren tegen Europese Unie 

Griekse banken blijven week dicht  update: 03:30

Markten gaan turbulente week tegemoet 

‘Restricties bij Griekse banken noodzakelijk’  

Eerdere berichten

Wat gebeurt er als Griekenland uit de euro stapt?  

Rutte mag de gebroken belofte komen uitleggen

Trouw 14.07.2015 Genoeg is dus toch nog niet genoeg. De premier geeft de breuk met zijn ferme campagnetaal over steun aan de Grieken nu eerlijk toe: ‘Dit is niet leuk. Een slechte zaak.’

De premier heeft inmiddels een geschiedenis van gebroken verkiezingsbeloftes, met als bekendste de duizend euro belastingverlaging voor werkenden uit 2012

Mark Rutte was er gisterochtend duidelijk over. Na een lange nacht onderhandelen over het lot van Griekenland, zei de minister-president: “In de kern breek in mijn verkiezingsbelofte.”

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2012 liet Rutte overduidelijk blijken dat hij helemaal klaar was met het noodlijdende Griekenland. “Genoeg is genoeg”, zei hij tijdens de campagne. Het land hoefde niet bij hem aan te kloppen voor een nieuwe lening. “Als Griekenland belt voor een derde steunpakket, dan ben ik daar tegen.”

Rutte: in kern lever ik verkiezingsbelofte in

Telegraaf 13.07.2015 Premier Mark Rutte erkent dat hij zich niet aan zijn verkiezingsbelofte houdt als het reddingsprogramma voor Griekenland doorgaat. Hij had beloofd dat er geen geld meer naar de Grieken zou gaan. „In de kern lever ik mijn verkiezingsbelofte in”, zei Rutte maandag na een speciale eurotop in Brussel waar de noodlijdende Grieken onderhandelingen over een pakket maatregelen van ruim 80 miljard euro zijn beloofd.

Rutte geeft toe verkiezingsbelofte te breken – NU 13.07.2015

Rutte: in kern lever ik verkiezingsbelofte in – VK 13.07.2015

Rutte geeft toe: verkiezingsbelofte wordt gebroken

Elsevier 13.07.2015 Premier Mark Rutte (VVD) erkent in Brussel dat hij met het nieuwe steunprogramma voor Griekenland een verkiezingsbelofte breekt. ‘Dat vind ik niet leuk, en een slechte zaak.’

Tijdens de verkiezingscampagne zei Rutte dat er geen cent meer naar de Grieken zou gaan. Maar Nederland zal 5,7 procent bijdragen aan het nieuwe reddingspakket voor het noodlijdende Zuid-Europese land.

Slecht

‘Als dit doorgaat, als dat programma er komt, dan kan ik die verkiezingsbelofte niet houden,’ zegt Rutte. ‘Want dan gaat er extra geld naar Griekenland. Zo simpel is het.’

Rutte zegt dat hij niet heeft kunnen voorzien dat het zo zou lopen. ‘Griekenland was op weg naar groei en het op orde brengen van overheidsfinanciën. Ik denk niet dat iemand had kunnen vermoeden dat de Griekse economie er zo slecht aan toe was.’ Bovendien zijn de Griekse politieke omstandigheden ‘dramatisch’ gewijzigd.

Ook had Rutte het over verzachtende omstandigheden voor het breken van zijn verkiezingsbelofte. Het nieuwe akkoord zal de Nederlandse begroting niet raken en het kabinet hoeft hierdoor niet extra te bezuinigen.

De premier sprak over ‘een verschrikkelijke grote som geld’ die de Grieken nodig hebben. Griekenland moet er alles aan doen om de schuld naar beneden te krijgen.

Is een Grexit met het nieuwe akkoord van de baan? Premier Rutte wil een vertrek van Griekenland uit de eurozone nog niet helemaal uitsluiten. ‘Ik doe daar geen voorspelling over.’ Hij wil eerst zien dat de Griekse politiek zich schaart achter de voorwaarden van de geldschieters.

Vertrouwen

Het vertrouwen in de Griekse regering is de afgelopen periode gedaald naar een dieptepunt. ‘Er is weinig vertrouwen in de regering, omdat deze schade heeft toegebracht aan de economie,’ zegt Rutte. Maar er worden strikte voorwaarden gesteld.

‘Er moet iedere keer, voor elke betaling, noodzakelijke maatregelen worden genomen.’ Daarover zei IMF-topvrouw Christine Lagarde dat het akkoord ‘een stap in de richting van vertrouwen’ is.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel zegt dat de Griekse regering verantwoordelijkheid moet nemen en het vertrouwen van andere landen van de eurozone moet zien te herwinnen.

zie ook;

Liveblog: Griekse deal valt niet overal goedTelegraaf 13.07.2015

 

juli 14, 2015 Posted by | 2e kamer, euro, Griekenland, politiek, privatisering | , , , , , , , , , , | 1 reactie

Kabinet Rutte II – De kwestie Griekenland – deel 4 EXIT ???

NEE !!!!

Jeroen Dijsselbloem, eurogroepvoorzitter en minister van Financiën, was gisteren kraakhelder. In een brief aan PvdA-leden schreef hij: „Hoewel de regering in Athene anders wil doen geloven, gaat het over de vraag of Griekenland in de eurozone blijft of niet.”

Andere Europese politici verkondigden eerder al een vergelijkbare boodschap. Voorzitter Jean-Claude Juncker van de Europese Commissie zei zelfs dat een nee bij het Griekse referendum een ’nee tegen Europa’ zou zijn.

Dat gevreesde Nee is er dan toch van gekomen. En nogal overtuigend ook. De Griekse premier Alexis Tsipras en diens controversiële minister Yanis Varoufakis hebben hun campagne glansrijk gewonnen. Een week geleden was er bijna een akkoord tussen Griekenland en zijn geldschieters, nu zijn de harde voorwaarden over bezuinigingen en hervormingen aan flarden geschoten.

De grote vraag is: houden de Europese leiders hun poot stijf? 

De kans dat Griekenland de eurozone verlaat is na de verassende overwinning van het Griekse nee-kamp en de zorgwekkende situatie bij de banken in het Zuid-Europese land toegenomen tot 70%. Dat stelt vermogensbeheerder Robeco. “Het gezegde luidt: hoogmoed komt voor de val. Het overtuigende ‘Nee’ was wel enigszins verrassend en zal Tsipras ontzettend sterken in zijn beleid, maar het betekent ook dat de kans op een ‘de facto Grexit’ aanzienlijk toeneemt, stelt Léon Cornelissen, hoofdeconoom bij Robeco.

IMG_1205

Chronologie: de Griekse crisis 

IMG_1206

EXIT ???

Een meerderheid van de Grieken heeft gehoor gegeven aan de oproep van premier Alexis Tsipras om de voorstellen van de internationale geldschieters af te wijzen. Na het tellen van de meerderheid van de stemmen lopen de nee-stemmers ruim voorop.

Zo’n 61 procent van de stemgerechtigden zou tegen de voorstellen hebben gestemd. De opkomst bij het referendum ligt op 58 procent. Dit maakt het referendum rechtsgeldig: de Griekse wet stelt dat de opkomst hoger dan 40 procent moet zijn om rechtsgeldigheid te garanderen.

De uitkomst is ‘uiterst betreurenswaardig’ voor de toekomst van Griekenland. Voor herstel van de Griekse economie zijn moeilijke maatregelen en hervormingen onvermijdelijk, zegt eurogroepvoorzitter Jeroen Dijsselbloem na afloop van het referendum.

‘Overwinning’

Het Syntagma-plein in de hoofdstad Athene stroomde zondagavond vol met nee-stemmers die de overwinning wilde vieren. Ook in andere steden zoals Thessaloniki gingen mensen de straat op om de uitkomst te vieren. Er waren geen noemenswaardige incidenten.

IMG_1207

Nieuwe steun

De Duitse minister van Economische Zaken Sigmar Gabriel gaf aan dat het ‘ondenkbaar’ is om een nieuw steunprogramma voor de Grieken te bespreken als dat land zo duidelijk tegen nieuwe hervormingen is. ‘Tsipras en zijn regering hebben het Griekse volk een pad van bittere eenzaamheid en hopeloosheid op geleid’, aldus Gabriel.

De Griekse minister van Financiën Yanis Varoufakis zegt juist dat de tegenstem van de Grieken ‘een groot ja is voor een democratisch Europa’. Hij denkt op korte termijn een akkoord met de geldschieters te kunnen sluiten. Volgens Varoufakis heeft de Griekse regering inmiddels een tegenvoorstel ingediend. Hierin staat dat de leningen die onder het inmiddels afgelopen steunprogramma moeten worden geherstructureerd voordat er nieuwe leningen worden opgetuigd.

Martin Schulz, de voorzitter van het Europees Parlement, luidde na de verkiezingsuitslag de noodklok. Hij pleit voor ‘onmiddellijke humanitaire hulp’ voor de Grieken. Hij wees op de problemen voor bijvoorbeeld Griekse gepensioneerden. Zij kunnen geen geneesmiddelen meer kopen omdat zij door de gedwongen sluiting van de banken geen geld meer hebben.

De Griekse regering heeft onmiddellijk na het sluiten van de stembussen aangekondigd opnieuw te willen gaan praten met de financiers over het sluiten van een alternatief akkoord. Komende dinsdag om 18.00 uur overleggen de leiders van de negentien eurolanden in Brussel over de uitslag van het Griekse referendum. Het verzoek voor de top werd ingediend door de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president François Hollande.

a griek

Een samenvatting van de gebeurtenissen op de dag na het referendum:

De dag na het referendum waarop de Grieken ‘nee’ zeiden tegen nieuwe hervormingen begon spectaculair: minister van Financiën Yanis Varoufakis stapte op. Daarna ging het al snel over het crisisoverleg van dinsdag in Brussel. Het was een dag waarop Europa worstelde met de uitslag van het referendum en de Griekse regering zelfverzekerd naar de toekomst keek.

-De aandelenbeurs in Tokio start maandag in de min. Beleggers reageren pessimistisch op de overwinning van het nee-kamp.

-De Griekse minister van Financiën Yanis Varoufakis stapt op, dat maakte hij in de ochtend bekend op zijn website. ‘Ik zie het als mijn plicht om Alexis Tsipras te helpen om het kapitaal dat de Griekse bevolking ons gisteren bij het referendum heeft gegeven te verzilveren’, schrijft hij.

-De Europese beurzen openen maandag met stevige verliezen.

-Euclid Tsakalotos, geboren in Rotterdam, wordt de nieuwe minister van Financiën. Hij was onderminister van Buitenlandse Zaken.

-De SP roept minister Dijsselbloem van Financiën op af te treden als voorzitter van de eurogroep.

-Eurogroepvoorzitter Dijsselbloem maakt op Twitter bekend dat de Europese Ministers van Financiën dinsdag om 13 uur bijeenkomen.

-Terwijl Frankrijk, Spanje en Italië alledrie hebben laten weten dat Griekenland in de eurozone moet blijven, lijkt de Duitse regering zich opnieuw strenger op te stellen.

-Premier Tsipras laat bondskanselier Merkel weten dat hij dinsdag de Griekse voorstellen zal presenteren.

-Voormalig VVD-leider roept premier Rutte op dinsdag aan te dringen op een vertrek van Griekenland uit de eurozone.

-De Griekse banken blijven ook dinsdag en woensdag nog dicht. Dit maakt de Griekse bankvereniging bekend.

-De Amerikaanse regering roept Europa op tot een compromis te komen met Athene.

-De leiders van Frankrijk en Duitsland zeggen dat de deur nog openstaat voor een akkoord met Griekenland.

-De Europese Centrale Bank (ECB) besluit de maximale noodsteun aan Griekse banken niet te verhogen.

-Premier Rutte waarschuwt de Griekse regering, tijdens een debat in de Kamer, dinsdag niet met een flutverhaal te komen.

-Premier Tsipras belt president Draghi van de Europese Centrale Bank (ECB) om de liquiditeitsproblemen van de Griekse banken te bespreken.

Gaskraan
Hoewel het einde van het geld eraan lijkt te komen, is het Griekenland wel gelukt om zijn rekening bij het Russische GazProm te voldoen. Dat maakte het Russische staatsbedrijf vandaag bekend. Volgens een woordvoerder van Gazprom heeft Griekenland zijn import deze maand nog niet verlaagd ten opzichte van een jaar geleden. Er werd niet vermeld hoe hoog de rekening was.

Gazprom leverde in juli tot dusver 5 à 6 miljoen kubieke meter gas per dag aan het noodlijdende land. Volgens de zegsman wordt er vooralsnog niet met Griekenland gesproken over aanpassingen van het gascontract.

De Russische minister van Economische Zaken Alexei Oeljoekajev stelde dat Griekenland Moskou niet om financiële steun heeft gevraagd. Wel hebben beide landen gesproken over gezamenlijke investeringen. Onduidelijk is waar de twee staten mogelijk geld in willen steken.

Ook de salarissen van ambtenaren zullen deze maand gewoon betaald worden, volgens de Griekse onderminister van Financiën, Dimitris Mardas. De ambtenarensalarissen moeten op 13 juli worden uitgekeerd. “Zoals het er nu uitziet, kunnen ze normaal worden betaald”, zei Mardas. Hij zei verder dat de Griekse regering niet werkt aan plannen om de tegoeden van Griekse spaarders af te romen.

Is Grexit nou wel of niet wenselijk?

Lees hier de scherpste opinies op een rij.

Lees ook…

Hoe gaat de Griekse tragedie nu verder?

De extra financiële steun was nodig omdat anders de banken in Griekenland zouden omvallen. Gevreesd werd dat de banken na maandag al niet meer open zouden kunnen, omdat de Griekse bevolking massaal geld aan het opnemen is.

Noodsteun

Griekse banken hadden reeds een beroep gedaan op het noodfonds van de ECB. Alle Europese landen kunnen daar in geval van nood terecht voor noodsteun. In totaal staan de Grieken voor 358 miljard euro in het krijt bij het Internationaal Monetair Fonds, de Europese landen en de ECB. 85 miljard euro hiervan is verstrekt aan de Griekse banken. De tijd dringt voor Griekenland: het land moest aan het einde van de maand juni 1,6 miljard euro overmaken aan het IMF.

Weinig vertrouwen

Het gekibbel tussen Griekenland en de geldschieters duurt al maanden voort. De Grieken wijzen de bezuinigingseisen van de crediteuren consequent af, terwijl Tsipras zelf niet met houdbare en sterke voorstellen komt. De Griekse minister Yanis Varoufakis (Financiën) waarschuwde eerder dat een Grieks vertrek uit de eurozone het einde van de muntunie zou betekenen.

Alles over Griekenland

GriekenlandTrouw

GriekenlandNU

GriekenlandElsevier

GriekenlandAD

GriekenlandNRC

GRIEKENLAND – dossier

Griekenland  – Elsevier

Chronologie van de crisis in Griekenland – De ontwikkelingen rondom Griekenland naderen een climax.

zie ook: Kabinet Rutte II – De kwestie Griekenland – deel 3

zie ook: Kabinet Rutte II – De kwestie Griekenland – deel 2

zie ook: Kabinet Rutte II – De kwestie Griekenlanddeel 1

zie ook: Geert Wilders PVV – De kwestie Griekenland – deel 4

zie ook: Geert Wilders PVV – De kwestie Griekenland – deel 3

zie ook: Geert Wilders PVV – De kwestie Griekenland – deel 2

zie ook: Geert Wilders PVV – De kwestie Griekenland– deel 1

zie ook: Geert Wilders PVV – De Euro en de terugkeer van de Gulden ? deel 2

zie ook: Geert Wilders PVV – De Euro en de terugkeer van de Gulden ? deel 1

zie ook: Geert Wilders PVV vervroegd terug uit Griekenland

zie ook: Geert Wilders PVV – De Gulden middenweg versus Ping-Ping foetsie

‘Maandag om tafel om steunpakket Grieken’

VK 25.07.2015 De onderhandelingen tussen Griekenland en zijn geldschieters over het derde steunpakket dat het land in het vooruitzicht is gesteld, zullen maandag definitief aanvangen. Dat meldde een Griekse ambtenaar zaterdag, nadat een eerdere afspraak om logistieke redenen niet door was gegaan.

De partijen, waaronder afgevaardigden van de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank (ECB) en het Internationaal Monetair Fonds (IMF), zouden in eerste instantie vrijdag al om tafel gaan, maar een geschikte locatie was toen nog niet bekend. Ook was de beveiliging nog niet afdoende geregeld.

Mogelijk wordt komende week bekend wanneer de beurs weer open kan.

Volgens bronnen zou het IMF hebben geëist dat Griekenland eerst een formeel verzoek doet om een nieuwe lening. Aan dat verzoek is vrijdag voldaan. De Griekse regering zou de onderhandelingen over een nieuw noodkrediet van maximaal 86 miljard euro uiterlijk op 20 augustus willen afronden.

GRIEKSE CRISIS;

‘Maandag om tafel om steunpakket Grieken’

Griekenland vraagt IMF officieel om nieuwe lening

Tsipras opent aanval op partijgenoten voor stemming

Tsipras is nog niet van de oligarchen af

‘Griekenland betaalt ECB en IMF’, lange rijen voor banken

BEKIJK HELE LIJST

‘Maandag wel om tafel om steunpakket Grieken’ 

Vrijdag was er nog geen geschikte locatie en beveiliging was niet geregeld

NU 25.07.2015 De onderhandelingen tussen Griekenland en zijn geldschieters over het derde steunpakket dat het land in het vooruitzicht is gesteld, zullen maandag definitief aanvangen. Dat meldt een Griekse ambtenaar zaterdag, nadat een eerdere afspraak om logistieke redenen niet door was gegaan.

De partijen, waaronder afgevaardigden van de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank (ECB) en het Internationaal Monetair Fonds (IMF), zouden in eerste instantie vrijdag al om tafel gaan, maar een geschikte locatie was toen nog niet bekend. Ook was de beveiliging nog niet afdoende geregeld.

Volgens bronnen zou het IMF hebben geëist dat Griekenland eerst een formeel verzoek doet om een nieuwe lening. Aan dat verzoek is vrijdag voldaan. De Griekse regering zou de onderhandelingen over een nieuw noodkrediet van maximaal 86 miljard euro uiterlijk op 20 augustus willen afronden.

Stresstest

De geldbehoefte bij de noodlijdende Griekse banken zal pas duidelijk worden na een stresstest die voor augustus op de rol staat, werd eerder bekend.

De banken waren eerder deze maand ruim twee weken dicht doordat de ECB weigerde meer geld te laten steken in de pot waaruit de instellingen noodsteun konden tappen. Al vrij snel volgde ook de sluiting van de aandelenbeurs in Athene. Mogelijk wordt komende week bekend wanneer de beurs weer open kan.

Zie ook: Chronologie: de Griekse crisis

Lees meer over: Griekenland

Gerelateerde artikelen;

IMF bevestigt Grieks verzoek om nieuwe lening 

ECB-bestuurder pleit voor kapitaalinjectie in Griekse banken 

‘Griekse economie krimpt 2 tot 2,5 procent dit jaar’ 

‘Griekenland neemt volgende week besluit over heropenen beurs’ 

‘Maandag wel om tafel om steunpakket Grieken’

Telegraaf 25.07.2015 De onderhandelingen tussen Griekenland en zijn geldschieters over het derde steunpakket dat het land in het vooruitzicht is gesteld, zullen maandag definitief aanvangen. Dat meldde een Griekse ambtenaar zaterdag, nadat een eerdere afspraak om logistieke redenen niet door was gegaan.

De partijen, waaronder afgevaardigden van de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank (ECB) en het Internationaal Monetair Fonds (IMF), zouden in eerste instantie vrijdag al om tafel gaan, maar een geschikte locatie was destijds nog niet bekend. Ook was de beveiliging nog niet afdoende geregeld.

Volgens bronnen zou het IMF hebben geëist dat Griekenland eerst een formeel verzoek doet om een nieuwe lening. Aan dat verzoek is vrijdag voldaan.

Griekenland vraagt IMF officieel om nieuwe lening

Trouw 25.07.2015 Het International Monetair Fonds (IMF) heeft bevestigd dat het een brief van Griekenland heeft ontvangen waarin het land om een nieuwe lening vraagt.

Het Griekse ministerie van Financiën had eerder op vrijdag gemeld dat het formeel om een nieuwe lening had gevraagd. Het verzoek wordt in overweging genomen, meldt het IMF in de nacht van vrijdag op zaterdag. Het IMF gaat met de Griekse autoriteiten en de Europese partners in gesprek over het verzoek.

Griekenland gaat nieuwe gesprekken voeren met de Europese Unie en het IMF over het hervormingsakkoord. Het is nog onduidelijk wat de rol van het IMF wordt als zijn programma volgend jaar afloopt.

De Grieken hadden het IMF uitgenodigd bij de besprekingen volgende week te zijn. Het land moet voor 20 augustus weer een betalingsdeadline halen. De start van de gesprekken is, na een vertraging, waarschijnlijk maandag.

Verwant nieuws;

IMF bevestigt Grieks verzoek om nieuwe lening

NU 25.07.2015 Het International Monetair Fonds (IMF) heeft bevestigd dat het een brief van Griekenland heeft ontvangen waarin het land om een nieuwe lening vraagt. Het verzoek wordt in overweging genomen, meldde het IMF vrijdagavond Amerikaanse tijd.

Het IMF gaat met de Griekse autoriteiten en de Europese partners in gesprek over het verzoek. Het Griekse ministerie van Financiën had eerder op vrijdag gemeld dat het formeel om een nieuwe lening had gevraagd.

Zie ook: Grieken moeten aan de bak: sprankje hoop voor schuldverlichting

Lees meer over: Griekenland

Gerelateerde artikelen;

ECB-bestuurder pleit voor kapitaalinjectie in Griekse banken 

‘Griekse economie krimpt 2 tot 2,5 procent dit jaar’ 

‘Griekenland neemt volgende week besluit over heropenen beurs’ 

Het is zover: Griekenland vraagt officieel nieuwe lening aan bij IMF

NRC 24.07.2015 Griekenland heeft officieel gevraagd om nieuwe steun van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). De Griekse minister van Financiën Euclides Tsakalotos heeft een brief gestuurd met het verzoek om een nieuwe lening.

Met de brief komt de Griekse regering zoals verwacht tegemoet aan de eisen die zijn gesteld in het akkoord over een nieuw steunpakket van het Europese noodfonds ESM. De regering van premier Tsipras wilde aanvankelijk juist dat een nieuw akkoord met internationale schuldeisers niet gestoeld zou zijn op steun van het IMF.

IMF ALS MARY POPPINS

Het steunpakket dat in 2010 met de landen van de eurozone, de Europese Centrale Bank en het IMF overeen werd gekomen, en een herziening plus schuldsanering van 2012, kwamen vergezeld van eisen voor harde bezuinigingen en hervormingen. Nadat er op 13 juli toch een deal was gesloten, stelde het IMF in een memo dat de Griekse schuld “hoogst onhoudbaar’ is als er geen schuldverlichting komt. LEES VERDER

Lees ookIMF eist kwijtschelden Griekse schuld

Lees meer;

12 JUL Teruglezen: Grieken krijgen snoeiharde eisen, nachtwerk in Brussel ›

30 JUN Teruglezen: eurogroep afgelopen – Grieken krijgen geen geld voor aflossing IMF ›

1 JUL Grieken bereid bod schuldeisers te accepteren, met aanpassingen ›

1 JUL Teruglezen: Vergadering eurogroep voorbij – laatste gesprek tot Grieks referendum ›

11 JUL Geen cent naar de Grieken! Of wel?

Toerist gelooft weer in Griekenland

VK 24.07.2015 Nu de Griekse crisis voorlopig is afgewend, krijgen Nederlandse reizigers weer meer vertrouwen in Griekenland. Het aantal boekingen nam vorige week met 40 procent toe, signaleert de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR).

De branchevereniging baseert zich op de gegevens van 1.350 reisbureaus. Bij een deel daarvan stond Griekenland afgelopen week zelfs in de topdrie van populaire vakantiebestemmingen. Eind mei stond het land ook hoog in de favorietenlijstjes, maar begin juni kwamen de boekingen in een vrije val terecht, ondanks de vele Griekse oproepen om het noodlijdende land te helpen door er juist wel op vakantie te gaan.

In de weken voorafgaand aan het zwaar bevochten akkoord van eerder deze maand werden volgens de ANVR 70 procent minder boekingen gedaan dan een jaar eerder. Vooral de last minute-boekingen voor het zomerseizoen bleven achterwege. Toeristen weken voornamelijk uit naar Spanje. Sinds Griekenland een akkoord bereikte waardoor het land in de eurozone kan blijven, krijgen touroperators weer meer boekingen. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar willen nu zelfs meer Nederlanders naar Griekenland, schrijft de ANVR.

Nieuwe hervormingen

Het Griekse parlement heeft donderdag in alle vroegte ingestemd met een reeks nieuwe hervormingen van de rechtspraak en het bancaire systeem. De hervormingen zijn een eis van de eurozone en tevens een voorwaarde om te onderhandelen over een nieuw financieel steunpakket.

Griekenland terug op de kaart als vakantiebestemming

Trouw 24.07.2015 Het is er zonnig, betaalbaar en het barst van de cultuur. Toch ging het aantal boekingen naar Griekenland in juni finaal onderuit, maar daar lijkt nu weer verandering in te komen. Nederlandse vakantiegangers boekten vorige week zo’n 40 procent meer Griekse vakanties dan de week ervoor, meldt reisbrancheorganisatie ANVR.

De lange rijen voor de pinautomaten en onheilspellende berichtgeving over een faillissement brachten het animo voor een vakantie naar Griekenland vorige maand in een ‘vrije val’, aldus ANVR. 

Maar het uitblijven van een Grexit, dankzij het akkoord dat vorige week gesloten werd met de geldschieters, krikte het vertrouwen van vakantiegangers weer op. Kort daarna werden weer volop reisjes geboekt naar het economisch geplaagde land aan de Middellandse Zee, dat de inkomsten uit toerisme nu juist goed kan gebruiken.

Populaire bestemming
Volgens Travelscan, een onderzoek onder ruim 1350 reisorganisaties, staat Griekenland weer helemaal terug op de kaart als populaire vakantiebestemming. Tot eind mei had het land al niet te klagen over het aantal Nederlandse toeristen die een reis boekten bij een ANVR-organisatie. “Het aantal vluchten naar Griekenland is nog altijd 4 procent hoger dan vorig jaar”, zegt woordvoerster Mirjam Dresmé van ANVR.

Verwant nieuws;

Yanis Varoufakis blikt terug op crisis: ik heb fouten gemaakt

Elsevier 24.07.2015 De afgetreden Griekse minister van Financiën Yanis Varoufakis steekt in een interview de hand in eigen boezem. Ik heb fouten gemaakt rond de Griekse crisis, zegt hij, maar beschuldigt toch ook weer de andere eurolanden.

Varoufakis is weliswaar al een paar weken geen Griekse minister van Financiën meer, maar laat toch nog regelmatig van zich horen in diverse media. De politicus zit nooit om stevige uitspraken verlegen, en heeft met zijn preken in vergaderingen menig collega in het harnas gejaagd.

Krachten

Maar in een interview met de Duitse tv-zender ZDF kijkt hij ook eens goed naar zichzelf. Ik heb fouten gemaakt, zegt hij, ‘en ik zou een gevaarlijke gek zijn als ik dat niet zou inzien’. Tegelijkertijd wijst hij met een beschuldigende vinger naar de andere eurolanden.

Er was geen sprake van een ‘eervolle overeenkomst’, zegt Varoufakis over de deal die met de internationale geldschieters werd gesloten. De Duitse minister van Financiën Wolfgang Schaüble krijgt opnieuw onder uit de zak.

Schaüble zou willen dat Griekenland vertrekt uit de eurozone. ‘Er zijn veel krachten aan het werk in Europa en de heer Schäuble is misschien wel één van de grootste die een Grexit wil.’ Desondanks ziet hij de Duitser niet als grootste vijand van Griekenland. De schuldencrisis is onze grootste vijand, die kan ons land kapot maken.’

Referendum

Waarom bent u eigenlijk afgetreden na het overduidelijke ‘nee’ inhet referendum over de voorstellen van de geldschieters?, vraagt de interviewer. Varoufakis was nota bene succesvol met zijn felle nee-campagne. ‘Ik ben tot de conclusie gekomen dat dit het beste was wat ik voor mijn premier kon doen,’ zegt hij.

Toch zijn er ook geluiden dat de Griekse premier Alexis Tsipras hem uit het onderhandelingsteam wilde hebben vanwege de ophef die hij tijdens de vele bijeenkomsten met de eurogroep veroorzaakte.

Van politieke verdeeldheid in Griekenland is volgens de ex-minister hoe dan ook geen sprake. ‘Ik sta nog volledig achter Tsipras en heb absoluut geen interesse om een eigen partij op te richten, dat zou het land alleen maar verzwakken.’

zie ook;

‘Vrijdag om tafel over Grieks steunpakket’

Telegraaf 23.07.2015 Griekenland begint vrijdag aan de onderhandelingen met zijn geldschieters over het derde steunpakket dat het land in het vooruitzicht is gesteld. Dat zei een Griekse ambtenaar donderdag tegen persbureau Reuters.

De Griekse regering zou de onderhandelingen uiterlijk op 20 augustus willen afronden. Volgens de ambtenaar zal de eis voor het primaire begrotingsoverschot, waarbij aflossingen van de rente op de staatsschuld buiten beschouwing blijven, voor dit jaar lager dan 1 procent zijn.

De geldbehoefte bij de noodlijdende Griekse banken zal pas duidelijk worden na een stresstest die voor augustus op de rol staat. De banken waren eerder deze maand ruim twee weken dicht doordat de Europese Centrale Bank weigerde meer geld te laten steken in de pot waaruit de instellingen noodsteun konden tappen. Al vrij snel volgde ook de sluiting van de aandelenbeurs in Athene. Volgens de ambtenaar wordt volgende week besloten wanneer de beurs weer open kan.

‘Griekenland neemt volgende week besluit over heropenen beurs’ 

NU 23.07.2015 De Griekse regering neemt volgende week een beslissing over wanneer de aandelenbeurs in Athene weer opengaat.

Dat zegt een woordvoerder van de Griekse regering donderdag, meldt persbureau Reuters.

De Griekse aandelenbeurs sloot vier weken geleden toen de kapitaalrestricties werden opgelegd. De banken sloten de deuren en de Grieken konden beperkt geld opnemen om een faillissement van de financiële sector af te wenden toen een akkoord over nieuwe noodsteun uitbleef.

De banken zijn sinds maandag weer geopend, al blijven bepaalde restricties nog van kracht. De aandelenbeurs is sinds 29 juni gesloten.

Zie ook: Grieken moeten aan de bak: sprankje hoop voor schuldverlichting

Gesprekken

De verdere uitwerking van het akkoord tussen Griekenland en de internationale geldschieters voor een derde noodpakket van ruim 80 miljard euro begint vrijdag.

Woensdagnacht nam het Griekse parlement nog twee wetten aan die noodzakelijk waren om de noodsteun te krijgen.

Zo stemde de Grieken in om het juridische systeem te vereenvoudigen en worden Europese richtlijnen voor de afwikkeling van banken omgezet in wetgeving.

Zie ook: Chronologie: de Griekse crisis

Alles over Griekenland in ons dossier

Lees meer overGriekenland

Gerelateerde artikelen;

Grieks parlement stemt met ruime meerderheid voor reddingsplan

Duizenden Grieken de straat op in Athene

‘ECB verhoogt steun aan Griekse banken weer’ 

Griekenland begint met terugbetalen IMF en ECB 

NU 23.07.2015 Griekenland is begonnen aan een terugbetalingsprocedure van 6,8 miljard euro aan het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Europese Centrale Bank (ECB). Dat meldt het Griekse ministerie van Financiën maandagochtend.

Griekenland voldoet maandag zijn uitstaande betalingen van in totaal 6,8 miljard euro bij de Europese Centrale Bank (ECB) en het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Het land moest een gecombineerde betaling aan het IMF doen van ongeveer 2 miljard euro.

Gerry Rice, woordvoerder van het IMF, bevestigt maandagmiddag dat de betaling daadwerkelijk is gedaan. “Griekenland heeft daarmee geen betalingsachterstand meer. Het Fonds staat klaar om Griekenland bij te staan in al haar inspanningen om terug te keren naar een situatie van financiële stabiliteit en groei.”

Overbruggingskrediet

Griekenland heeft vrijdag een overbruggingskrediet van ruim 7 miljard euro toegezegd gekregen van de Europese Unie. Het geld is afkomstig uit het EU-fonds EFSM en is gebaseerd op het volledige, nieuwe noodpakket van ruim 80 miljard euro.

Mocht Griekenland het overbruggingskrediet met een looptijd van drie maanden niet terugbetalen, dan wordt het afgetrokken van toekomstige gelden uit het noodpakket.

Zie ook: Dit gebeurt er nu Griekenland het IMF niet op tijd heeft betaald

Lees meer over: Griekenland IMF ECB

Gerelateerde artikelen;

Grieken gaan maandag massaal naar de bank

Grieken kunnen volgens Dijsselbloem profiteren van hervormingen 

Onderhandelingen over Griekse steun beginnen 

EU akkoord met tijdelijke lening van 7 miljard voor Griekenland

‘Griekse economie krimpt 2 tot 2,5 procent dit jaar’ 

NU 23.07.2015 Na de tegenslagen die de Griekse economie heeft moeten ondergaan na het aan de macht komen van Syriza, zal het land waarschijnlijk weer in een recessie terecht komen.

Naar verwachting zal de economie dit jaar 2 tot 2,5 procent krimpen, zo voorspelt de Griekse denktank, IOBE, volgens persbureau Reuters.

In 2014 groeide de Griekse economie nog 0,7 procent en voor dit jaar werd afgelopen april nog een groei voorspeld van 1 procent. Ook volgend jaar krimpt de economie naar verwachting.

De denktank schrijft de krimp toe aan de kapitaalcontroles en het sluiten van de banken. Beide maatregelen werden ingesteld nadat premier Alexis Tsipras een referendum uitschreef en er een bankrun ontstond.

Door het instellen van kapitaalcontroles is het moeilijk voor Griekse bedrijven om handel te drijven met het buitenland. Griekse consumenten konden lang maar enkele tientallen euro’s per dag pinnen. Inmiddels is dit verhoogd tot enkele honderden euro’s per week.

IOBE verwacht dat hierdoor de consumptie, bedrijfsinvesteringen, export en het toerisme afneemt. De denktank adviseert de Griekse regering snel een derde steunpakket met de schuldeisers rond te krijgen.

Lees meer over: Griekenland

Met deze hervormingen heeft Griekse parlement ingestemd

Elsevier 23.07.2015 Met dank aan de oppositie is de het de Griekse premier Alexis Tsipras opnieuw gelukt een pakket hervormingen door het parlement in Athene te loodsen. Deze zijn noodzakelijk voor de onderhandelingen over het derde noodpakket.

Van de parlementariërs stemden 230 voor de hervormingen en 63 tegen. Vijf parlementariërs onthielden zich van stemming. Het duurde tot 04.00 uur (lokale tijd) voordat de stemming rond was.

Onder de tegenstemmers waren 31 leden van premier Tsipras’ Syriza-partij. Dit zijn minder tegenstemmers van de regeringspartij dan bij de maatregelen die vorige week door het parlement moesten worden geloodst.

Hervormingen

Maar waar stemden de parlementariërs afgelopen nacht precies over? Het gaat om drie hervormingen:

 • Civiele rechtszaken moeten sneller worden afgehandeld, zodat het minder geld kost.
 • Het geld van spaarders moet tot 100.000 euro veilig worden gesteld.
 • Regels die ervoor zorgen dat niet langer de belastingbetalers opdraaien voor problemen als Griekse banken omvallen. Eerst moeten aandeelhouders en schuldeisers betalen.

Pensioen

Andere maatregelen die Griekenland nog moet doorvoeren, zijn doorgeschoven naar augustus. Het gaat onder meer om het beëindigen van de mogelijkheid voor een vervroegd pensioen en het verhogen van belastingen voor boeren.

Vorige week stemde het parlement in met een verhoging van het btw-tarief naar 23 procent onder meer op eten. Het snelle doorvoeren van al deze maatregelen moet het vertrouwen van de Europese geldschieters in Griekenland herstellen.

Nu het parlement akkoord is gegaan met deze maatregelen, kan er in Brussel serieus worden onderhandeld over het nieuwe noodpakket van Griekenland, dat zo’n 86 miljard eurobedraagt. Griekenland heeft al een overbruggingskrediet geleend van 7,16 miljard euro, waardoor het land de Europese Centrale Bank en het Internationaal Monetair Fonds kon betalen.

Niet alle Grieken zijn blij dat het parlement voor de hervormingen heeft gestemd. In Athene gingen duizenden Grieken de straat op om te demonstreren. Op bepaalde plekken ging het er gewelddadig aan toe.

 • Dit staat Griekenland vandaag te wachten
 • Eurotop bereikt akkoord over Griekenland
 • Tsipras tevreden met akkoord, boze reacties in Griekenland
Tags; griekenland  schuldencrisis  alexis tsipras
zie ook;

Grieks parlement stemt met ruime meerderheid voor reddingsplan

NU 23.07.2015 Een meerderheid in het Griekse parlement heeft ingestemd met een reeks maatregelen die noodzakelijk zijn voor de onderhandelingen over het financiële steunpakket dat op de top van de eurozone overeen is gekomen.

Het parlement stemde in de nacht van woensdag op donderdag voor meer hervormingen, bezuinigingen en belastingverhogingen die zijn afgesproken met de schuldeisers in ruil voor dat het nieuwe noodkrediet.

Van de driehonderd parlementsleden moesten er 151 voor stemmen. Nog voor het eind van de stemming was die meerderheid al behaald. Uiteindelijk stemden 230 leden voor, 63 tegen en waren er vijf onthoudingen. Twee parlementariërs waren afwezig. 31 dissidenten zijn leden van Premier Tsipras’ partij Syriza.

Zie ook: Grieken moeten aan de bak: sprankje hoop voor schuldverlichting

Alles over Griekenland in ons dossier

Lees meer over: Griekenland

Gerelateerde artikelen;

Duizenden Grieken de straat op in Athene  update: 20:24

‘ECB verhoogt steun aan Griekse banken weer’ 

Brussel ziet Grieken snel vooruitgang boeken 

Grieks parlement stemt in met tweede deel reddingsplan

Trouw 23.07.2015   Het Griekse parlement heeft vannacht ingestemd met een reeks hervormingen die onderdeel vormen van de afspraken die met de internationale schuldeisers zijn gemaakt. Griekenland kan nu gaan onderhandelen met de EU over een derde noodsteunpakket ter waarde van circa 86 miljard euro.

Deze hervormingen zijn de benodigde prijs die we moeten betalen om Griekenland levend te houden, aldus Alexis Tsipras, premier van Griekenland.

De schuldeisers wilden alleen praten over nieuwe financiële noodsteun voor de Grieken als Athene eerst hervormingen doorvoert. Vannacht stemden 230 van de 300 leden voor, 63 tegen en waren er vijf onthoudingen. Twee parlementariërs waren afwezig. 31 dissidenten zijn leden van Premier Tsipras’ partij Syriza.

Nuttige links;

Grieks parlement stemt weer voor reddingsplan

Telegraaf 23.07.2015 Een meerderheid in het Griekse parlement heeft ingestemd met een reeks maatregelen die noodzakelijk zijn voor de onderhandelingen over het financiële steunpakket dat op de top van de eurozone overeen is gekomen.

Het parlement stemde in de nacht van woensdag op donderdag voor meer hervormingen, bezuinigingen en belastingverhogingen die zijn afgesproken met de schuldeisers in ruil voor dat het nieuwe noodkrediet.

Van de driehonderd parlementsleden moesten er 151 voor stemmen. Nog voor het eind van de stemming was die meerderheid al behaald. Uiteindelijk stemden 230 leden voor, 63 tegen en waren er vijf onthoudingen. Twee parlementariërs waren afwezig. 31 dissidenten zijn leden van Premier Tsipras’ partij Syriza.

Premier Alexis Tsipras drong er voorafgaand aan de stemming op aan voor de hervormingen te stemmen. Alleen op die manier kan worden voorkomen dat Griekenland uit de eurozone wordt gezet. Dat risico is hiermee uit de weg gegaan.

Grieks parlement stemt in met doorvoeren hervormingen›

NRC 23.07.2015 Het Griekse parlement heeft vannacht ingestemd met het doorvoeren van een aantal hervormingen die onderdeel vormen van de afspraken die met de internationale schuldeisers zijn gemaakt. Griekenland kan nu gaan onderhandelen met de EU over een derde noodsteunpakket ter waarde van circa 86 miljard euro.

DUIZENDEN GRIEKEN DEMONSTREREN

Terwijl er binnen werd gestemd stonden buiten duizenden mensen te protesteren tegen het Europese hulppakket. De schattingen over de grootte van de menigte lopen uiteen van 6.000 tot 10.000. In tegenstelling tot vorige week, toen een demonstratie uit de hand liep, werd er gisteren vreedzaam gedemonstreerd.

Griekenland kreeg vorige week, nadat het instemde met het nieuwe Europese hulppakket, een overbruggingskrediet van 7 miljard euro. Daarmee konden het IMF en de ECB wordenterugbetaald. Ook werd het steunfonds ELA met 900 miljoen euro verhoogd, waardoor de Griekse banken weer open konden gaan. Wel gelden er nog steeds restricties. Grieken mogen per week 420 euro pinnen.

De Grieken moeten nog instemmen met het doorvoeren van de meest impopulaire hervormingen, zoals het afschaffen van het vervroegd pensioen en het verhogen van de belastingen voor boeren.

Lees ook in nrc.next: Voor de banken is het een kwestie van overleven

Lees meer;

22 JUL Duizenden Grieken protesteren in Athene tegen bezuinigingen ›

16 JUL Grieks parlement stemt in met omstreden Europees hulppakket ›

10 JUL Teruglezen: Grieks parlement debatteert zeker tot diep in de nacht ›

12 JUL Teruglezen: Grieken krijgen snoeiharde eisen, nachtwerk in Brussel ›

5 JUL Teruglezen: Grieks referendum: 95 procent geteld, ‘nee’-kamp wint ›

‘ECB verhoogt steun aan Griekse banken weer’ 

NU 22.07.2015 De Europese Centrale Bank (ECB) heeft woensdag besloten het bedrag dat als noodsteun aan Griekse banken kan worden verleend met 900 miljoen euro te verhogen. Dat meldde persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

De ECB voegde het bedrag toe aan de zogeheten Emergency Liquidity Assistance (ELA), die daarmee op zo’n 91 miljard euro kwam.

Lees meer over: Griekenland

Gerelateerde artikelen;

Brussel ziet Grieken snel vooruitgang boeken 

Griekse minister benadrukt belang doorvoeren hervormingen 

Griekenland begint met terugbetalen IMF en ECB  

Grieken gaan maandag massaal naar de bank

Griekse beurs blijft maandag dicht 

Brussel ziet Grieken snel vooruitgang boeken 

NU 22.07.2015 De Grieken boeken snel vooruitgang bij het uitvoeren van afspraken die vorige week zijn gemaakt over hervormingen en besparingen.

De onderhandelingen over nieuwe financiële steun zijn begonnen. Het is de bedoeling in de tweede helft van augustus tot een akkoord te komen.

Dat verklaarde Europees Commissaris Pierre Moscovici (Economische en Financiële Zaken) woensdag in Brussel. Hij verwees naar de afspraken van de speciale top van de eurolanden begin vorige week in Brussel.

De regeringsleiders besloten toen dat het noodlijdende Griekenland kan rekenen op een nieuw hulppakket van maximaal 86 miljard euro voor drie jaar. De regering in Athene moest dan wel meteen beginnen met dringend noodzakelijke ingrepen om onder meer de staatskas te vullen, zoals een verhoging van de btw.

”Na maanden van stilstand maken we nu goede stappen voorwaarts”, aldus Moscovici. De Grieken weigerden de afgelopen tijd tegemoet te komen aan de eisen van de geldschieters. Zij vreesden een verdere verslechtering van de situatie in het Zuid-Europese land, dat kampt met een gigantische schuldenberg.

Lees meer over: Griekenland

Griekse minister benadrukt belang doorvoeren hervormingen 

NU 22.07.2015 Het is van cruciaal belang dat het Griekse parlement de hervormingen doorvoert die de schuldeisers van het land verwachten, zodat de onderhandelingen over het noodpakket deze week nog kunnen beginnen. Dat zegt de Griekse minister van Financiën Euclid Tsakalotos woensdag, meldt persbureau Reuters.

“Het is extreem belangrijk om de benodigde hervormingen door te voeren, zodat we vrijdag kunnen beginnen met de onderhandelingen”, aldus Tsakalotos voorafgaand aan het debat in het Griekse parlement over de wetsvoorstellen die moeten worden goedgekeurd.

Het Griekse parlement stemt laat op woensdag (naar verwachting rond 23.00 uur onze tijd) voor de tweede keer sinds 12 juli over een pakket maatregelen die geldschieters eisen in ruil voor een nieuw noodkrediet. Dat bedraagt 86 miljard euro. Als het parlement akkoord gaat, kunnen de onderhandelingen over het verstrekken van de nieuwe noodkredieten serieus beginnen.

De parlementariërs moet hun goedkeuring verlenen aan verbeteringen van het rechtssysteem in wetgeving omzetten, zodat gerechtelijke procedures sneller gaan en de kosten worden beperkt. Daarnaast moet het Europese regels over het redden van banken omzetten in nationale wetgeving.

Lees meer over: Griekenland

Grieken de straat op in Athene

Telegraaf 22.07.2015 Duizenden Grieken zijn woensdagavond in Athene de straat op gegaan om te demonstreren tegen nieuwe bezuinigingen. De demonstratie is georganiseerd door de communistische vakbond PAME en de bond voor ambtenaren.

Het Griekse parlement praat en stemt woensdagavond over en nieuw pakket maatregelen die de internationale geldschieters eisen in ruil voor een nieuw noodkrediet. De demonstratie verloopt volgens ooggetuigen vredig.

Gerelateerde artikelen

22-07: Grieks parlement stemt weer over hervormingen

22-07: Schuld eurolanden groeit sterker dan economie

21-07: Griekse bedrijven hekelen beperkingen

Duizenden Grieken protesteren in Athene tegen bezuinigingen

NRC 22.07.2015 Enkele duizenden Grieken hebben zich vanavond in de straten van Athene verzameld om te demonstreren tegen de nieuwe bezuinigingen. De betogers verzamelden zich voor het Griekse parlement, waar vanavond gestemd wordt over het pakket maatregelen die Athene moet doorvoeren in ruil voor nieuwe steun uit Europa.

De betogers vinden dat de uit Brussel geëiste bezuinigingen en hervormingen “barbaars” zijn. Anders dan bij de demonstratie van vorige week verloopt de actie van vanavond vrij probleemloos. De vorige keer dat de betogers de straat op gingen liep het uit op rellen en moet de politie traangas inzetten tegen demonstranten. LEES VERDER

Lees meer;

VANDAAG Duizenden protesteren tegen de bezuinigingen

16 JUL Grieks parlement stemt in met omstreden Europees hulppakket ›

15 JUL Lees terug: Tsipras moet omstreden akkoord door parlement loodsen ›

12 JUL Teruglezen: Grieken krijgen snoeiharde eisen, nachtwerk in Brussel ›

10 JUL Teruglezen: Grieks parlement debatteert zeker tot diep in de nacht ›

Duizenden Grieken de straat op in Athene

NU 22.07.2015 Duizenden Grieken zijn woensdagavond in Athene de straat op gegaan om te demonstreren tegen nieuwe bezuinigingen.

Volgens The Guardian zijn er twee verschillende demonstraties gaande. Een is georganiseerd door de communistische vakbond PAME en een door de Griekse unie voor ambtenaren, ADEDY.

Het protest is tot dusver minder groot dan dat van afgelopen week. Volgens ooggetuigen verloopt de demonstratie vredig.

Het Griekse parlement praat en stemt woensdagavond over een nieuw pakket maatregelen die de internationale geldschieters eisen in ruil voor een nieuw noodkrediet. Dat bedraagt 86 miljard euro. Als het parlement akkoord gaat, kunnen de onderhandelingen over het verstrekken van de nieuwe noodkredieten serieus beginnen.

Zie ook: Grieken moeten aan de bak: sprankje hoop voor schuldverlichting

Lees meer over: Griekenland

Gerelateerde artikelen;

‘ECB verhoogt steun aan Griekse banken weer’ 

Brussel ziet Grieken snel vooruitgang boeken 

Griekse minister benadrukt belang doorvoeren hervormingen 

Grieks parlement stemt weer over hervormingen

Telegraaf 22.07.2015 Het Griekse parlement stemt woensdag (naar verwachting rond 23.00 uur onze tijd) voor de tweede keer sinds 12 juli over een pakket maatregelen die geldschieters eisen in ruil voor een nieuw noodkrediet. Dat bedraagt 86 miljard euro. Als het parlement akkoord gaat, kunnen de onderhandelingen over het verstrekken van de nieuwe noodkredieten serieus beginnen.

De Grieken boeken al snel vooruitgang bij het uitvoeren van afspraken die vorige week zijn gemaakt over hervormingen en besparingen, zei Europees Commissaris Pierre Moscovici woensdag in Brussel.

Dat er weer een noodkrediet komt, na 240 miljard euro aan kredieten eerder, is 12 juli met Europese geldschieters afgesproken na maandenlang onderhandelen. Premier Alexis Tsipras zag uiteindelijk van zijn ramkoers af, om te voorkomen dat Griekenland uit de eurozone zou worden gezet. Dat risico is nu voorlopig afgewend. De Europese Centrale Bank besloot woensdag het bedrag dat als noodsteun aan Griekse banken kan worden verleend met 900 miljoen euro te verhogen.

ZIE OOK:

‘ECB verhoogt steun aan Griekse banken weer’

Tsipras is nog niet van de oligarchen af

VK 22.07.2015 Het ontmantelen van de diaploki, het web aan machtsverhoudingen, zal een taaie klus worden. Het zijn altijd korte, krachtige namen, de namen van Griekse banken. Meestal vernoemd naar de plaats van vestiging, Athene, Piraeus of Kreta. Neutrale namen zijn het, die een begin of juist een eind suggereren, zoals Alpha Bank en Omega Bank.

Ook Proton Bank riep ooit een beeld op van soliditeit, van een bank waar je geld prudent wordt beheerd. Maar schijn bedriegt. Laten we eens inzoomen op Proton Bank, tot de nationalisatie in 2011 eigendom van de illustere magnaat Lavrentis Lavrentiadis.

GRIEKSE CRISIS;

Tsipras opent aanval op partijgenoten voor stemming

Tsipras is nog niet van de oligarchen af

‘Griekenland betaalt ECB en IMF’, lange rijen voor banken

Heeft het plan van een ‘regering voor de eurozone’ kans van slagen?

Merkel: lastenverlichting Griekenland ‘overwegen’

BEKIJK HELE LIJST

Tsipras opent aanval op partijgenoten voor stemming

VK 22.07.2015 In de aanloop naar weer een parlementsstemming over Europese hervormingen heeft de Griekse premier Tsipras de aanval geopend op critici in zijn eigen Syriza-partij. Het Griekse parlement moet de plannen uit Europa goedkeuren om aanspraak te maken op een derde hulpprogramma ter waarde van 86 miljard euro.

Noodsteun Griekse banken verhoogd

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft woensdag besloten het bedrag dat als noodsteun aan Griekse banken kan worden verleend met 900 miljoen euro te verhogen. Dat meldde persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. De ECB voegde het bedrag toe aan de zogeheten Emergency Liquidity Assistance (ELA), die daarmee op zo’n 91 miljard euro kwam.

‘Houd je niet langer schuil en zeg het me als je uit de euro wilt stappen’, zei Alexis Tsipras vooruitlopend op de stemming. ‘Ik hoor alleen maar reacties en heroïsche statements, maar alternatieve voorstellen heb ik nog niet gehoord. De Griekse bevolking heeft zijn hoop om uit de schuldencrisis te komen gevestigd op deze regering.’

Meer lezen

Griekenland is niet het enige land in de euro met een enorme staatsschuld. Van alle eurolanden bij elkaar is de staatsschuld in het eerste kwartaal meer gegroeid dan de economie, en kwam uit op 92,9 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dat is 0,9 procentpunt meer dan eind vorig jaar, meldt statistiekbureau Eurostat.

GRIEKSE CRISIS;

Tsipras opent aanval op partijgenoten voor stemming

Tsipras is nog niet van de oligarchen af

‘Griekenland betaalt ECB en IMF’, lange rijen voor banken

Heeft het plan van een ‘regering voor de eurozone’ kans van slagen?

Merkel: lastenverlichting Griekenland ‘overwegen’

BEKIJK HELE LIJST

Tsipras schuift hete aardappels voor zich uit

Trouw 22.07.2015 De Griekse regering neemt opnieuw een horde in de hoop op nieuwe miljardenleningen van de internationale geldschieters. Vanavond stemt het parlement in Athene over een tweede pakket aan hervormingen die de Europese Unie en het Internationaal Monetair Fonds eisen. In ruil daarvoor kunnen de onderhandelingen over een pakket van minimaal 80 miljard euro aan noodsteun beginnen.

Door de hete aardappel door te schuiven naar augustus, bewaart Tsipras voor nu de stabiliteit.

Het staat vrijwel vast dat het parlement de maatregelen met grote meerderheid aanneemt. Net als bij de stemming over het eerste pakket vorige week kan premier Alexis Tsipras rekenen op de steun van het grootste deel van de oppositie.

De vraag is echter hoe de 149 parlementariërs van zijn eigen partij Syriza zich zullen opstellen. Bij de stemming vorige week stemden 32 van hen tegen nieuwe bezuinigingen, terwijl 7 zich van stemming onthielden. Sindsdien heeft Tsipras zijn regering herschikt en zich ontdaan van zijn felste tegenstanders, maar de rebellerende parlementariërs zitten nog altijd op hun plaats.

Verwant nieuws;

Waarom Alexis Tsipras opnieuw in spanning zit

Elsevier 22.07.2015 De Griekse premier Alexis Tsipras staat woensdag opnieuw voor een krachtmeting met het parlement. Hij moet een nieuw pakket maatregelen door de volksvertegenwoordiging zien te loodsen. Een spannende dag, ook in politiek opzicht.

Tsipras moet in elk geval een meerderheid zien te overtuigen van een nieuw pakket hervormingsmaatregelen. Het debat en de stemming gaat vandaag vooral over de hervorming van het civiele recht.

Niet zo controversieel

De lange, stroperige procedures en de immense bureaucratie moeten worden aangepakt, zodat de kosten worden beperkt. Daarnaast moest Griekenland de Europese regels over de redding van banken omzetten in nationale wetgeving. Niet zo controversieel allemaal als het eerste hervormingspakket – met de veelbesproken btw-verhoging en de maatregelen in het pensioenstelsel –  maar het is toch ‘extreem belangrijk’ dat ook deze wetsvoorstellen worden gesteund, zegt de Griekse minister van Financiën Euclid Tsakalotos.

Het overleg over het reddingsplan kan in dat geval vrijdag worden hervat, schrijft de BBC. De schuldeisers zien de twee wetsvoorstellen als voorwaarden voor een derde noodpakket van zo’n 86 miljard euro aan leningen.

De voortekenen zijn gunstig. Donderdag wist hij al steun te vergaren voor het bereikte akkoord met de kredietverleners en eerste hervormingspakket. Een ruime meerderheid stemde toen voor, maar 38 partijgenoten van ‘zijn’ Syriza stemden tegen of trokken zich terug uit de stemming.

De verwachting is dat er opnieuw verzet uit eigen gelederen zal zijn tegen de maatregelen, maar dat ook nu de oppositiepartijen voor hem in de bres zullen springen. Het tweede pakket lijkt dus veilig. Maar in politiek opzicht loopt Tsipras wél gevaar.

Vier andere Syriza-parlementariërs hebben namelijk aangegeven zich bij de al 38 rebellerende partijgenoten te voegen. Dat betekent niet meteen dat het kabinet valt, maar het verhoogt wel de kans op vervroegde verkiezingen in oktober, schrijft The Financial Times op basis van bronnen bij de regering en de oppositie.

Mandaat

Tsipras’ coalitie wordt gesteund door 162 van de in totaal 300 parlementsleden – 149 van Syriza en 13 van de Onafhankelijke Grieken, de kleine, nationalistische partner.

Als de 42 ‘opstandelingen’ inderdaad tegenstemmen, valt de steun terug naar 120 zetels. In de Griekse politieke kringen is het een – weliswaar ongeschreven – regel dat een coalitie zijn mandaat verliest, als het niet meer dan 120 aanhangers kan mobiliseren tijdens een plenaire vergadering in het parlement, aldus de Britse krant.

In dat geval hangt een en ander af van hoe parlementsvoorzitter Zoi Konstantopoulou (Syriza) de uitkomst interpreteert. Zij staat bekend als ultralinks, en stemde vorige week tegen.

Tags; alexis tsipras  kredietverleners  griekenland  griekse crisis  syriza

zie ook;

Griekse bedrijven hekelen beperkingen

Telegraaf 22.07.2015  Vele Griekse bedrijven vallen om als er niet gauw een einde wordt gemaakt aan de kapitaalcontroles bij banken met betrekking tot de handel met het buitenland. Daarvoor waarschuwt de Griekse Kamer van Koophandel dinsdag.

Door de beperkingen zijn veel bedrijven niet in staat om rekeningen van buitenlandse leveranciers te betalen. De Kamer waarschuwt in een brief aan het ministerie van Financiën voor grote problemen in vele sectoren. Een overgrote meerderheid van de Griekse bedrijven zijn slechts één stap verwijderd van gedwongen bedrijfsbeëindiging, meent de instelling. ,,Zouden de kapitaalcontroles nog tot half augustus duren, dan zullen vele bedrijven hun deuren moeten sluiten.”

De Griekse banken zijn sinds maandag weer geopend. Wel blijven er diverse restricties van kracht. Onder meer is het nog niet mogelijk om zomaar geld naar het buitenland over te maken.

Btw-verhoging kost elke Griek een maandsalaris

AD 21.07.2015 Ioanna Theodorakopoulou komt met een kar met boodschappen een supermarkt in het centrum van Athene uitgelopen. Ze kijkt op haar kassabon. ,,Ja kijk, de kip: 23 procent”, zegt ze tegen haar dochter. ,,Vroeger was de btw op kip 13 procent.”

Op de huishoudhandschoenen zit ook 23 procent, constateert Ioanna. Dochter Maria grist de bon uit haar handen. ,,Dat was altijd al zo”, zegt ze.
Maandag voelden de Grieken de eerste gevolgen in hun portemonee van het akkoord dat hun regering een week geleden met de internationale geldschieters sloot. In honderd categorieën producten en diensten ging de btw omhoog. Van 6,5 naar 13 procent of – zoals in de meeste gevallen – van 13 naar 23 procent.

Afbetalen
De Griekse regering betaalde volgens afspraak de termijnen af van leningen bij het IMF en Europa, samen 6,8 miljard euro. De banken in het land gingen na 3 weken weer open. De beperkingen op betalingen en geldopnames blijven bijna volledig van kracht, maar de dagelijkse pinlimiet van 60 euro mogen de Grieken nu een week opsparen.

Lees ook;

Noodzakelijk vertrouwen is ver te zoeken

VK 20.07.2015 Na een afgewende Grexit is het tijd voor een realistisch vergezicht voor een sterk en solidair Europa. Het in het openbaar geventileerde wantrouwen draagt niet bij aan een goede afloop.

Na drie emotionele weken ligt er een derde reddingsplan voor Griekenland. De lidstaten zijn akkoord, de Griekse premier Alexis Tsipras heeft dit weekeind zijn dissidente parlementariërs vervangen en de banken in Griekenland gaan vandaag weer gedeeltelijk open. Maar hiermee is de rust nog lang niet hersteld.

De komende weken moeten de Griekse hervormingen en bezuinigingen verder worden uitgewerkt, in ruil voor een nieuwe lening van 86 miljard euro. Het vertrouwen is van beide kanten echter volledig zoek. De Duitse minister van Financiën Wolfgang Schaüble bleef zelfs na het akkoord verkondigen dat een Grexit beter zou zijn. Daarop zag minister Dijsselbloem zich genoodzaakt zijn collega’s op te roepen ‘achter de overeenkomst’ te gaan staan.

Dit weekeind stookte de omstreden Griekse oud-minister van Financiën, Yanis Varoufakis, het vuurtje vanuit de andere kant op door voor de BBC te voorspellen dat de hervormingen gedoemd zijn te mislukken. Dit in het openbaar geventileerde wantrouwen draagt niet bij aan een goede afloop daarvan. Griekenland heeft met het mes op de keel ingestemd met bezuinigingen en privatiseringen die in eigen land omstreden zijn. Verdere bezuinigingen worden immers als een dolksteek ervaren voor de economie die al met een kwart is gekrompen sinds de crisis. Privatiseringen ter waarde van 50 miljard euro worden door de Grieken onhaalbaar geacht.

IMF: Griekenland niet langer wanbetaler

NRC 20.07.2015 Het IMF heeft de nog openstaande betaling van Griekenland ontvangen. Daardoor ligt Athene weer op schema met alle betalingen aan het IMF en is dus niet langer wanbetaler bij het Fonds. Dat liet het IMF vandaag weten in eenverklaring.

Doordat Griekenland alsnog de openstaande betaling van ongeveer 2 miljard euro heeft gedaan, kan het weer zaken doen met het IMF. Dat is belangrijk omdat het IMF op gebod van onder meer Duitsland een rol speelt in het oplossen van de Griekse schuldencrisis.

Tevens maakte het IMF bekend een nieuwe hoofdeconoom te hebben gevonden. Het wordt de Amerikaanse professor Maurice Obstfeld van de Universiteit van Berkeley, een adviseur van de Amerikaanse president Obama. Obstfeld wordt economisch adviseur bij het Fonds en gaat de researchafdeling leiden. LEES VERDER

Lees meer;

20 JUL Banken in Griekenland weer open ›

20 JUL De rekenmeesters in Brussel hebben nog even geen vakantie

16 JUL ECB sust de Griekse gemoederen met verhoogde noodsteun ›

14 JUL IMF: Griekenland heeft meer hulp nodig bij houdbaar maken schuldenlast ›

16 JUL 900 miljoen extra steun voor Grieken en wat er nog meer vandaag gebeurde ›

Grieken voldoen afbetalingen aan ECB en IMF

Telegraaf 20.07.2015  Griekenland voldoet maandag zijn uitstaande betalingen van in totaal 6,8 miljard euro bij de Europese Centrale Bank (ECB) en het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Dat meldde het Griekse ministerie van Financiën maandagochtend.

De betalingen hangen samen met het akkoord dat Griekenland een week geleden sloot met de andere eurolanden. Daardoor kan er worden onderhandeld over een nieuw pakket noodleningen en wordt Griekenland voorzien van een overbruggingskrediet voor de komende maanden. Daarmee kan het land voldoen aan de aflossingsverplichting bij onder meer de ECB.

Het IMF liet weten 2 miljard euro te hebben ontvangen van Griekenland, waarmee de betalingsachterstand van dat land volledig is ingelopen. De internationale geldschieters ,,staat nu weer klaar om Griekenland te helpen bij de terugkeer naar financiële stabiliteit en economische groei”, aldus een zegsman. De ECB bevestigde 4,2 miljard euro te hebben ontvangen uit Griekenland. Dit was een cruciale aflossing omdat de centrale bank zijn noodsteun aan Griekse banken had moeten stopzetten als Athene de betaling niet had gedaan.

Griekenland betaalt ECB en IMF: 6,8 miljard

Elsevier 20.07.2015 Nadat betalingen aan de Europese Centrale Bank en het Internationaal Monetair Fonds uitblijven, heeft Griekenland die uitstaande betalingen maandag alsnog overgemaakt. De betalingen hangen samen met het akkoord over een nieuw noodpakket.

Griekenland betaalt ruim 4 miljard euro aan de ECB en ruim 2 miljard euro aan het IMF, maakte het ministerie van Financiën in Athene maandag bekend.

Betalingen

Behalve de ECB en het IMF, betaalt Griekenland ook een lening terug van 500 miljoen euro aan de Griekse centrale bank. Vorige week kreeg Griekenland 7,16 miljard euro vanuit het Europees Stabiliteits Mechanisme (ESM), zodat het land weer aan zijn betalingsverplichtingen kon voldoen.

In het Europa van na de oorlog deed Duitsland wat Frankrijk verlangde. De Griekse crisis lijkt hier een einde aan te maken. Dat Merkel een Grieks vertrek niet uitsluit, botst met Hollande. Hoog spel achter de schermen >

Het ESM leent geld van investeerders op de financiële markten en leent dit uit aan Griekenland, staat deze week in Elsevier. Met dat geld kan Griekenland alsnog de gemiste betalingen voldoen. Begin deze maand werd Griekenland de eerste Europese wanbetaler bij het IMF.

Banken

Intussen zijn de banken in Griekenland maandag na drie weken weer opengegaan. Bij verschillende banken in de hoofdstad Athene staan lange rijen. Grieken mogen maximaal 420 euro in één keer opnemen. Dat was in de afgelopen weken 60 euro per dag.

Ondanks dat Griekse banken een tijd gesloten waren, verwachten zij nu geen problemen. ‘Ons netwerk is er klaar voor,’ zegt een ingewijde van de Piraeus Bank. ‘Er zullen hoogstens lange rijen zijn, omdat mensen geld willen opnemen uit hun kluisjes.’

Schuldenverlichting

Het is de verwachting dat de eurogroep deze week verder praat over het nieuwe noodpakket voor Griekenland, nadat diverse parlementen vorige week hun goedkeuren hebben gegeven.

Een belangrijk onderwerp daarbij is schuldenverlichting. Hoewel eurolanden daar geen voorstander van zijn, is het volgens het IMF nodig omdat de schuld van Griekenland anders ondragelijk wordt. Het IMF moet deel uitmaken van een derde noodpakket.

zie ook;

De Grieken kunnen weer pinnen, de btw gaat wel omhoog

Trouw 20.07.2015 Na drie weken kunnen Grieken weer geld van hun rekening halen. De banken in het land zijn vandaag heropend. Er gelden nog wel restricties.

In plaats van zestig euro per dag mag nu 420 euro per week worden opgenomen. Dit bedrag kan overigens wel in een keer worden gepind, om zo meerdere bezoeken aan de bank te vermijden. De beurs in Athene blijft wel nog dicht en het is nog niet mogelijk om geld naar het buitenland over te maken.

De situatie verschilt daarmee niet veel van de eerdere geldstop. Uit vrees dat Grieken in de harde confrontatie met Europa al hun geld van de bank zouden halen, werd afgesproken om een maximum te stellen aan het aantal euro’s dat kon worden opgenomen.

Het geld komt beschikbaar omdat de ECB donderdag besloot het noodsteunplafond (ELA) voor Griekenland met 900 miljoen euro te verhogen. Dat is gezien het feit dat er normaal gesproken aan miljarden werd opgenomen niet veel, maar het was wel genoeg om de gemoederen in Griekenland gedeeltelijk te laten bedaren.

Overbruggingskrediet
Brussel stemde vorige week in met een overbruggingskrediet van zeven miljard euro. Dit geld wordt gebruikt om de belangrijkste betalingen aan het IMF en de ECB te doen. De onderhandelingen over een nieuw steunprogramma aan de Grieken gaan de komende weken starten.

Verwant nieuws;

Griekse banken open, betalingsverkeer blijft beperkt

VK 20.07.2015 Het gros van de gretige bankklanten die maandag in Griekenland in lange rijen voor bankkantoren stonden,  moet teleurgesteld huiswaarts zijn gekeerd. Dat de banken weer opengingen, voor het eerst sinds 29 juni, was namelijk vooral een symbolisch gebaar. De beperkingen op het Griekse betalingsverkeer blijven onverkort van kracht.

Waarom uren in de rij staan voor een bankfiliaal als je hetzelfde bedrag bij een pinautomaat kunt pinnen?

Reportage

De eerste maatregel uit het bezuinigingpakket: de btw-tarieven moesten omhoog. In de Griekse supermarkten zijn de verkoopsters druk bezig met het veranderen van de prijskaartjes (+).

Grieken mogen nog steeds maximaal 60 euro per dag opnemen, net als in de afgelopen drie weken. De enige versoepeling van de beperkingen op het betalingsverkeer (kapitaalcontroles) die gisteren werd ingevoerd is dat ze die daglimiet nu mogen bundelen tot één weekopname van 300 euro, mits ze de rest van de week geen geld hebben opgenomen. Vanaf volgende week is die weeklimiet 420 euro. Dat betekent dat ze minder vaak naar de pinautomaat hoeven, maar daar is dan ook alles mee gezegd. Overboekingen naar het buitenland zijn nog steeds strict verboden.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Doden tijdens verkiezingen in Burundi

Advocaat Bill Cosby boos over lekken verklaringen

Machtige Chinese politicus opgepakt vanwege corruptie

Griekse banken vandaag weer open

Telegraaf 20.07.2015  De Griekse banken mogen vandaag hun deuren weer openen. Dat maakte het Griekse ministerie van Financiën zaterdag bekend. Wel blijven er diverse restricties van kracht. Zo mogen de Grieken nog maar 420 euro per week opnemen. De afgelopen weken gold een limiet van 60 euro per dag. Verder is het bijvoorbeeld nog niet mogelijk om zomaar geld naar het buitenland over te maken.

De Europese Centrale Bank (ECB) besloot donderdag om Griekenland te hulp te komen door de noodsteun voor Griekse banken op te voeren. Hierdoor lag het al in de verwachting dat de banken maandag weer open zouden kunnen.

Overbruggingskrediet

De Griekse financiële sector zit al bijna drie weken op slot. Naast de banken is ook de aandelenbeurs in Athene nog in ieder geval tot maandag gesloten.

In Brussel werd vrijdag ingestemd met een overbruggingskrediet van ruim zeven miljard euro om Griekenland voorlopig overeind te houden. Komende weken zal de Europese Commissie met de Griekse regering in onderhandeling gaan over het volledige derde leningenprogramma voor het noodlijdende Zuid-Europese land. Een aantal Griekse ministers heeft al laten weten stevig te zullen onderhandelen over alle voorwaarden.

Griekse banken weer open, btw-tarief omhoog

Elsevier 20.07.2015 Na drie weken gesloten te zijn geweest, zijn de Griekse banken maandag weer open. Er zijn nog steeds diverse restricties van kracht. De Griekse bevolking zal ook merken dat veel producten duurder zijn geworden.

Hoewel de banken open zijn, mogen Grieken nog steeds maximaal 420 euro per week pinnen. Verschil is wel dat zij dit nu in één keer mogen doen, in plaats van maximaal 60 euro per dag zoals de afgelopen weken het geval was.

Noodsteun

Behalve het gestelde maximum, mogen de Grieken ook niet zomaar geld overmaken naar het buitenland. De banken in Griekenland zijn sinds eind juni gesloten. Vorige week besloot de Europese Centrale Bank om Griekenland te helpen door noodsteun voor Griekse banken op te voeren.

Naar verwachting staan er vandaag weer lange rijen voor de banken, vooral omdat klanten nu ook voor het eerst weer bij hun bankkluisjes kunnen. Klanten kunnen nu dus controleren of dat geld er nog steeds is. De Griekse vereniging van banken heeft de bevolking opgeroepen, niet alleen geld op te nemen maar ook weer geld te storten.

‘Als we ons geld wat thuis ligt – waar het in ieder geval niet veilig is – weer op onze bankrekening storten, versterken we de liquiditeit van de economie,’ zei Louka Katseli, voorzitter van de bankenvereniging, tijdens een interview op televisie.

Btw

De Grieken zullen al het geld nodig hebben nu het btw-tarief omhoog gaat. Voor een aantal goederen en diensten geldt nu een tarief van 23 procent in plaats van 13 procent. Dit was een van de voorwaarden van de Europese geldschieters voor een nieuw hulppakket.

Het hogere tarief geldt onder meer voor levensmiddelen, restaurants en het openbaar vervoer. Met deze maatregel moeten de Grieken het vertrouwen van de Europese geldschieters in Griekenland herstellen. Griekenland heeft eerder toezeggingen gedaan, maar kwam deze amper na.

Hoewel de Griekse banken maandag weer open zijn, blijft de aandelenbeurs in Griekenland gesloten. Een woordvoerder van de Athens Stock Exchange liet zondag weten dat er nog ‘verdere regulering’ nodig is voor de handel op de effectenbeurs kan worden hervat.

zie ook;

Banken in Griekenland weer open›

NRC 20.07.2015 De banken in Griekenland gaan vandaag voor het eerst in drie weken weer open. Wel blijven nagenoeg dezelfde restricties gelden: in plaats van 60 euro per dag mogen de Grieken nu 420 euro per week opnemen.

Wel gelden er nog beperkingen voor het overmaken van geld naar het buitenland, en blijft de beurs in Athene voorlopig nog gesloten. De bedoeling is dat de restricties langzamerhand worden afgebouwd, zo liet de Griekse staatssecretaris van Financiën Dimitris Mardas dit weekend weten.

Vorige week donderdag verhoogde de Europese Centrale Bank (ECB) het noodsteunplafond voor Griekenland met 900 miljoen euro. Dit houdt in dat Griekse banken deze week meer geld krijgen, waardoor geldautomaten kunnen worden bevoorraad. Over een week beoordeelt de ECB de situatie opnieuw. Ook maakte de Europese Commissie bekend dat er een overbruggingskrediet van 7 miljard euro komt, wat Athene in staat stelt om het IMF en de ECB terug te betalen.

Lees ook in NRC Handelsblad: De Grieken kunnen nog even pinnen, maar de kas is bijna leeg

Lees meer;

16 JUL Griekse onderminister: maandag gaan de banken weer open ›

16 JUL ECB sust de Griekse gemoederen met verhoogde noodsteun ›

17 JUL 900 miljoen euro extra ademruimte

16 JUL 900 miljoen extra steun voor Grieken en wat er nog meer vandaag gebeurde ›

23 JUN Noodsteun aan banken lijkt Europees, maar is Grieks

‘Griekenland betaalt ECB en IMF’, lange rijen voor banken

VK 20.07.2015 Terwijl Grieken maandag in groten getale naar de bank trekken, voldoet Griekenland zijn uitstaande betalingen van in totaal 6,8 miljard euro bij de Europese Centrale Bank (ECB) en het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Dat meldde het Griekse ministerie van Financiën maandagochtend.

Lees ook

De Grieken blijft weinig bespaard. Na de crisis waren er vrijdag hevige bosbranden. Die in de buurt van Athene lijkt aangestoken.Volkskrantcorrespondent Sarah Venema was ter plaatse. (+)

De betalingen hangen samen met het akkoord dat Griekenland een week geleden sloot met de andere eurolanden. Daardoor kan er worden onderhandeld over een nieuw pakket noodleningen en wordt Griekenland voorzien van een overbruggingskrediet voor de komende maanden. Daarmee kan het land voldoen aan de aflossingsverplichting bij de ECB en kan de achterstand in betalingen aan het IMF worden weggewerkt.

GRIEKSE CRISIS;

‘Griekenland betaalt ECB en IMF’, lange rijen voor banken

Heeft het plan van een ‘regering voor de eurozone’ kans van slagen?

Merkel: lastenverlichting Griekenland ‘overwegen’

Griekse beurs blijft maandag dicht

Griekse banken maandag weer open

BEKIJK HELE LIJST

Merkel: lastenverlichting Griekenland ‘overwegen’

VK 19.07.2015 De Duitse bondskanselier Angela Merkel zegt dat ze bereid is om lastenverlichting voor de Grieken ‘te overwegen’ als eenmaal blijkt dat het land de opgelegde hervormingen goed heeft uitgewerkt.

Hervormen onder dwang, kan dat wel? 
Onder zware curatele van de trojaka moeten de Grieken hun economische zwakheden te lijf gaan. Yvonne Hofs zet de belangrijkste problemen op een rij.

In een tv-interview met de Duitse zender ARD zegt ze open te staan voor gesprekken over lagere rentes en het uitstellen van terugbetaling. Dit komt wat haar betreft echter pas op tafel nadat er is onderhandeld over een nieuwe noodlening. Die gesprekken gaan deze week van start. Merkel onderstreept in het interview dat er van kwijtschelding van de schuld geen sprake kan zijn.

Duitsland heeft zich altijd hard opgesteld in de onderhandelingen met Griekenland en het akkoord dat uiteindelijk in Brussel is gesloten, werd in Berlijn met tegenstrijdige gevoelens ontvangen. De Bondsdag is vorige week onder protest akkoord gegaan met de deal.

Premier Rutte
Afgelopen donderdag werd premier Rutte tijdens een Kamerdebat gevraagd naar zijn opvattingen over schuldsanering. ‘Later dit jaar zijn we bereid naar de houdbaarheid van de schuld te kijken, zegt de premier. ‘Onze inschatting is dat de schuld ‘te doen’ is.’

Daar denkt het Internationaal Monetair Fonds heel anders over. De toch al slechte financiële situatie van Griekenland is ‘dramatisch verslechterd’ door het sluiten van de banken de afgelopen weken, stelt het IMF in een rapport. Om het land weer financieel gezond te krijgen is verregaande schuldverlichting nodig.

GRIEKSE CRISIS;

Banken weer open en btw omhoog in Griekenland

Merkel: lastenverlichting Griekenland ‘overwegen’

Griekse beurs blijft maandag dicht

Griekse banken maandag weer open

Griekenland heeft heus wel potentie

BEKIJK HELE LIJST

Merkel: discussie over Grexit is niet meer aan de orde

Elsevier 19.07.2015  Een Grieks vertrek uit de eurozone? Discussies daarover zijn niet meer aan de orde, zegt de Duitse bondskanselier Angela Merkel. ‘De optie van een Grexit heeft op de tafel gelegen, maar we hebben een ander besluit genomen.’

‘We moeten nu kijken wat het resultaat van dit akkoord is,’ zegt Merkel in een interview met de Duitse televisiezender ARD.

Optie

De Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble zei deze week nog dat een Grexit voor het noodlijdende Zuid-Europese land misschien een betere optie zou zijn. Merkel denkt daar dus anders over.

Merkel spreekt tegen dat er een groot meningsverschil is tussen haar en Schäuble. ‘Niemand heeft bij mij zijn ontslag ingediend. En ik ben ook niet van plan hier langer over te discussiëren,’ zegt Merkel. Het is de bedoeling dat nu iedereen aan de slag gaat, in de coalitie en de Unie. ‘Daar hoeft niemand zich zorgen over te maken.’

Michiel Dijkstra: ‘De Griekse onwil is groter dan ooit, en dan kan er maar één conclusie zijn: Grexit.’ Lees het commentaar nu >

Binnen Merkels partij CDU was een onbekend aantal leden tegen verder onderhandelen met Griekenland. Toch stemde een meerderheid van de Bondsdag vrijdag voor onderhandelingen over het nieuwe steunprogramma. In totaal stemden 119 leden van de Bondsdag tegen.

Over de weerstand die binnen haar eigen partij leeft, zegt Merkel dat het gaat om het resultaat: ‘Dat is het enige wat telt.’ Het is belangrijk dat er snel wordt gehandeld en dat Griekenland weer op eigen benen kan staan.

Kritiek

Het is belangrijk dat Griekenland de gemaakte afspraken nakomt. Dat is in het verleden anders geweest, zegt Merkel. ‘Dat moet nu echt beter.’

Over alle kritiek waarmee Merkel te maken krijgt in het hele Griekenland-debat zegt de bondskanselier: ‘Ik doe dat, waarvan ik denk dat het moet worden gedaan.’ Op die momenten gaat het niet om ‘beleefdheid of een schoonheidsprijs, maar dat zaken op een juiste manier worden gedaan’.

Het is de bedoeling dat de Griekse banken maandag weer opengaan, maakte het Griekse ministerie van Financiën zaterdag bekend. Wel zijn er nog steeds een aantal restricties van kracht. Grieken mogen maximaal 420 euro per week in één keer opnemen en geld overmaken naar het buitenland gaat ook niet zomaar.

zie ook;

Grieken blijven verantwoordelijkheid van de eurozone

VK 19.07.2015 Een Grexit is niet uitgesloten, maar uittreden uit de eurozone is alleen een optie bij een positie van kracht. Dat hebben de Grieken al sinds 2010 niet.

Je kunt nog zo vaak uitleggen dat de Europese integratie een historisch proces is dat geen einde kent, maar dat zal de media nooit verhinderen om van een ‘eindspel’ te spreken. Zo ook afgelopen weekend in Brussel, toen voor de zoveelste keer de Griekse kwestie op de agenda stond. Volgens velen lag zelfs een ‘Grexit’ in het verschiet, een perspectief dat nog reëler werd doordat de grootste scherpslijper, de Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble, de Grieken met een vertrek van vijf jaar uit de eurozone heeft gedreigd.

Niet dat de zaak met een sisser is afgelopen, want Alexis Tsipras is in Brussel wel degelijk het mes op de keel gezet en een aanbod gedaan dat hij niet kon weigeren. Wat niks zegt over hoe de ‘deal’ in Griekenland gaat uitpakken, want daar ziet de werkelijkheid er heel anders uit. Nog nooit heeft het economisch leven in een modern land in zo’n wurggreep gelegen. De Griekse premier gelooft zelf niet in de deal en heeft daarmee al verzet aangekondigd. Niks eindspel dus, het Griekse parlement stemde alleen maar in om een direct bankroet te voorkomen.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Het gevaar is dat Tsipras zijn guerrilla tegen de EU ondergronds voortzet

De Griekse kwestie gaat niet over

Griekse beurs blijft maandag dicht

Trouw 19.07.2015  Waar de Griekse banken maandag weer de deuren openen, blijft de aandelenbeurs in Athene nog gesloten. Dat liet een woordvoerster van de Athens Stock Exchange zondag weten. Volgens haar is er nog ‘verdere regulering’ nodig alvorens de handel op de effectenbeurs kan worden hervat.

De Griekse financiële sector zit al bijna drie weken op slot. In de confrontatie met de Europese geldschieters besloot de regering eind juni de banken te sluiten uit vrees dat het beschikbare geld massaal zou worden opgenomen. Ook de beurzen bleven sindsdien dicht. Het is niet bekend wanneer er wel weer gehandeld kan worden op beurs in Athene.

Bij de banken blijven er wel diverse restricties van kracht. Zo mogen de Grieken maar 420 euro per week opnemen. Ook is het nog niet mogelijk om zomaar geld naar het buitenland over te maken.

Meer over;

Nieuwe bewindslieden Griekse regering beëdigd.

NU 18.07.2015 in Athene zijn zaterdagochtend de nieuwe bewindslieden van de Griekse regering beëdigd. Dat heeft de Griekse staatsradio ERT gemeld.

De beëdiging volgde op een stoelendans eerder deze week. Premier Alexis Tsipras stuurde bewindslieden de laan uit die tegen het vervormingsakkoord hadden gestemd.

Minister Panagiotis Lafazanis (Energie) moest om die reden het veld ruimen voor Panos Skourletis. Ook staatssecretaris Dimitris Stratoulis (Arbeid) en staatssecretaris Costas Isychos (Defensie) werden weggestuurd.

Christoforos Vernadakis (Defensie) en Pavlos Chaikalis (Arbeid) namen hun plaatsen in. Staatssecretaris Nadia Valavani van Financiën, die eerder deze week opstapte, is opgevolgd door Tryfon Alexiadis.

Bij de stemming van het akkoord met de eurolanden in het parlement stuitte de links-radicale Tsipras op veel verzet vanuit zijn eigen partij, Syriza. Bijna veertig van de ongeveer 150 Syriza-parlementsleden hebben volgens Griekse media tegen het akkoord gestemd.

Lees meer over: Griekenland

Gerelateerde artikelen;

Grieken kunnen volgens Dijsselbloem profiteren van hervormingen 

Tsipras vervangt bewindslieden die tegen akkoord hebben gestemd  

Onderhandelingen over Griekse steun beginnen 

EU akkoord met tijdelijke lening van 7 miljard voor Griekenland  update: 17:08

Grote meerderheid Duits parlement stemt voor Grieks akkoord  

Griekse ministers beëdigd

Telegraaf 18.07.2015 In Athene zijn zaterdagochtend de nieuwe bewindslieden van de Griekse regering beëdigd. Dat heeft de Griekse staatsradio ERT gemeld.

De beëdiging volgde op een stoelendans eerder deze week. Premier Alexis Tsipras stuurde bewindslieden de laan uit die tegen het hervormingsakkoord hadden gestemd. Minister Panagiotis Lafazanis (Energie) moest om die reden het veld ruimen voor Panos Skourletis. Ook staatssecretaris Dimitris Stratoulis (Arbeid) en staatssecretaris Costas Isychos (Defensie) werden weggestuurd. Christoforos Vernadakis (Defensie) en Pavlos Chaikalis (Arbeid) namen hun plaatsen in. Staatssecretaris Nadia Valavani van Financiën, die eerder deze week opstapte, is opgevolgd door Tryfon Alexiadis.

Bij de stemming van het akkoord met de eurolanden in het parlement stuitte de links-radicale Tsipras op veel verzet vanuit zijn eigen partij, Syriza. Bijna veertig van de ongeveer 150 Syriza-parlementsleden hebben volgens Griekse media tegen het akkoord gestemd. Dankzij de steun van oppositiepartijen was er toch een meerderheid in het parlement.

Vermoedelijk komen er vervroegde verkiezingen in Griekenland. De Griekse minister van Binnenlandse Zaken Voutsis suggereerde dat eerder deze week vanwege de scheuring binnen Syriza. Als de bevolking nu naar de stembussen zou gaan, zou Tsipras’ Syriza 42,5 procent van de stemmen krijgen, wijst een peiling zaterdag in de linkse krant Efimerida Ton Syntaknon uit. Dat is bijna twee keer zo veel als de conservatieve oppositiepartij Néa Dimokratia, die op 21,5 procent zou uitkomen.

Nieuwe ministers Grieks kabinet beëdigd›

NRC 18.07.2015 De nieuwe bewindslieden in het Griekse kabinet zijn vanochtend beëdigd. Gisterenzette premier Tsipras een aantal prominente leden uit zijn regering omdat ze tegen het akkoord met de eurolanden hebben gestemd.

Panos Skourletis, die tot nu toe minister van Werkgelegenheid was, krijgt de post van minister van Energie. Hij moet verschillende overheidsbedrijven gaan privatiseren, een gevoelige zaak in Griekenland. De eerder opgestapte staatssecretaris van Financiën Valavani wordt vervangen door Tryfon Alexiadis, een belastingsdeskundige. Ook de staatssecretaris van Europese Zaken Nikos Hountis stapte op; hij is vervangen door parlementariër Sia Anagnostopoulou.

De post van Skourletis wordt overgenomen door Giorgos Katrougalos, de voormalige staatssecretaris van Administratieve Hervormingen. Christoforos Vernardakis neemt op zijn beurt de oude baan van Skourletis over. De twee staatssecretarissen van Sociale Zekerheid en Defensie zijn ook vervangen, respectievelijk door de twee parlementariërs Pavlos Haikalis en Dimitris Vitsas.

WEERSTAND BIJ SYRIZA

Het Griekse parlement stemde in de nacht van woensdag op donderdag na een urenlang debat in met het in Griekenland zeer omstreden nieuwe Europese hulppakket ter waarde van zo’n 85 miljard euro. Een ruime meerderheid van 229 parlementariërs stemde voor de deal, maar binnen Tsipras eigen radicaal-linkse Syriza-partij bleek de weerstand tegen het akkoord groot. 39 van de 149 parlementariërs van Syriza verwierpen de nieuwe bezuinigingsronde. Volgens NRC-correspondent Marloes de Koning bedreigde die splitsing de geloofwaardigheid van het kabinet.

Maandag bereikte Griekenland een akkoord met de andere landen in de eurozone over het derde pakket noodsteun. Een aantal leden van de eurozone moet stemmen om verdere gesprekken over die bailout mogelijk te maken, waaronder Finland en Duitsland. De Duitse Bondsdag ging gisteren in grote meerderheid akkoord met het doorgaan van de gesprekken over de maandag bereikte deal met Griekenland.

Lees ook: Grieken slikken eisen van Europa, over de verdeeldheid binnen de Griekse regeringspartij Syriza.

Lees meer

21:21 Varoufakis: Griekse hervormingen gaan mislukken ›

17 JUL Tsipras vervangt ministers die tegen Europees hulppakket stemden ›

15 JUL Griekse staatssecretaris Financiën stapt op wegens akkoord ›

16 JUL Grieks parlement stemt in met omstreden Europees hulppakket ›

14 JUL Tsipras wacht lange dag van overleg over omstreden akkoord met Europa ›

Varoufakis: ‘Griekse hervormingen zijn gedoemd om te falen’

Elsevier 18.07.2015 De voormalige Griekse minister van Financiën heeft weinig vertrouwen in de deal met de geldschieters. De hervormingen die van Griekenland gevraagd worden zullen er niet in slagen om de economie van het Zuid-Europese land te doen herleven. De hervormingen zullen ‘falen’.

Het hervormingspakket, met onder meer btw-verhogingen en pensioenverlagingen, zullen geschiedenis schrijven als ‘de grootste ramp ooit in macro-economisch management’, aldus de voormalige minister.

Hij deed zijn uitspraken nadat het Griekse parlement deze week met de deal met de geldschieters instemde, waarmee het land 86 miljard euro krijgt in ruil voor hervormingsmaatregelen.

Volgens Elsevier;

Arendo Joustra: ‘Griekse crisis toont cruciaal verschil tussen Europa en Amerika’

Capitulatie

De deal heeft in feite al gefaald, zegt Varoufakis. Eerdere bailoutshebben immers ook niet voor een economische groei in Griekenland gezorgd. Hij vindt echter wel dat Tsipras ‘weinig keuze’ had en de deal wel moest accepteren. ‘We hadden de keuze tussen executie en capitulatie. Tsipras heeft besloten dat capitulatie de ultieme strategie is.’

Tsipras is vastberaden de plannen door het parlement te loodsen: vrijdag ontsloeg hij nog een aantal ministers die deplannen probeerden te dwarsbomen door tegen te stemmen. Woensdag stemt het parlement opnieuw over de verdere hervormingsplannen. De onderhandelingen met de geldschieters zullen daarna naar verwachting ongeveer vier weken in beslag nemen.

zie ook;

‘Ook Grieken hebben baat bij hervormingen’

Telegraaf 18.07.2015 Het leven in Griekenland kan goedkoper worden als gevolg van het hervormingsakkoord waar het land deze week mee instemde. Dat zegt eurogroepvoorzitter en minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem in een zaterdag gepubliceerd interview met het AD.

Dijsselbloem breekt in het interview een lans voor de gemaakte afspraken. ,,Veel mensen zeggen dat het programma zo hard is. Maar hoe hard is het om belastingontwijking aan te pakken of corruptie?”, vraagt hij zich hardop af. ,,Hoe hard is het om het pensioenstelsel zo te hervormen dat het ook betaalbaar kan zijn?”

Grieken kunnen volgens de PvdA’er bijvoorbeeld profiteren van de afspraken over het openbreken van zeer beschermde beroepen. ,,Neem apothekers. Gewone mensen in Griekenland betalen veel meer voor hun medicijnen dan in elk ander Europees land. Het leven kan er een stuk goedkoper worden”, aldus Dijsselbloem.

Griekse banken maandag weer open

VK 18.07.2015 De Griekse banken mogen maandag hun deuren weer openen. Dat maakte het Griekse ministerie van Financiën zaterdag bekend. Wel blijven er diverse restricties van kracht.

Zo mogen de Grieken nog maar 420 euro per week opnemen. De afgelopen weken gold een limiet van 60 euro per dag. Verder is het bijvoorbeeld nog niet mogelijk om zomaar geld naar het buitenland over te maken.

De Europese Centrale Bank (ECB) besloot donderdag de Grieken te hulp te komen door de noodsteun voor Griekse banken op te voeren. De noodsteun werd vergroot met 900 miljoen euro, tot 90 miljard euro. Hierdoor lag het al in de verwachting dat de banken maandag weer open zouden kunnen.

Europa moet de Grieken veel meer schuldverlichting geven, want anders doet het IMF niet meer mee. Vanaf de eerste dag dat Griekenland aan het infuus ligt, is het IMF de grootste realist aan het de onderhandelingstafel. Het fonds heeft de grootste moeite zijn boodschap door te laten dringen tot de dovemansoren van Europese leiders.

GRIEKSE CRISIS;

Griekse banken maandag weer open

Overleg derde lening Griekenland kan beginnen

Griekenland heeft heus wel potentie

Tsipras ontslaat ministers die tegen akkoord stemden

IMF legt bom onder Grieks noodplan

BEKIJK HELE LIJST

Griekse banken mogen maandag weer open

Telegraaf 18.07.2015 De Griekse banken mogen maandag hun deuren weer openen. Dat maakte het Griekse ministerie van Financiën zaterdag bekend. Wel blijven er diverse restricties van kracht.

De Europese Centrale Bank (ECB) besloot donderdag de Grieken te hulp te komen door de noodsteun voor Griekse banken op te voeren. Hierdoor lag het al in de verwachting dat de banken maandag weer open zouden kunnen.

De Griekse financiële sector zit al bijna drie weken op slot. Naast de banken is ook de aandelenbeurs in Athene nog in ieder geval tot maandag gesloten.

Waarom zegt het IMF nu niet: bekijk het maar?

Trouw 17.07.2015 Het is altijd al een buitenissig trio geweest. Dat er in de eurocrisis soms spanningen zijn tussen de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank en het Internationaal Monetair Fonds, is geen geheim. De verschillen in opvattingen over Griekenland zijn nu groter dan ooit. Toch blijft het een onafscheidelijke drie-eenheid, die ‘trojka’.

De rol van het IMF was vijf jaar geleden, toen het allereerste noodpakket voor Athene nog moest beginnen, allesbehalve vanzelfsprekend.

Deze week bleek dat het IMF zeer kritisch staat tegenover een derde steunpakket voor Griekenland, waarover de komende weken moet worden onderhandeld. Volgens het Washingtonse fonds moet Europa erkennen dat Athene de schuldenberg nooit van z’n leven tot draagbare proporties zal kunnen terugbrengen.

Verwant nieuws;

Dijsselbloem na opmerking Schaüble: stop discussie over Grexit

VK 17.07.2015 Minister van Financiën en voorzitter van de eurogroep Jeroen Dijsselbloem vindt dat er een eind moet komen aan de discussie over een Grexit. Dat zei Dijsselbloem in Berlijn na een gesprek met politici van de sociaal-democratische SPD, meldt de NOS.

Ontspannen Rutte zoekt naar meerderheid

Premier Mark Rutte kan verder onderhandelen over het nieuwe noodpakket voor de Grieken. Zijn eigen partij spartelt tegen, maar dat komt de premier niet slecht uit,schrijven Frank Hendrickx en Robert Giebels.

Hij wil dat wordt gepraat over de manier waarop Griekenland weer terug op het goede spoor kan worden gekregen, zei Dijsselbloem in Berlijn, waar hij was voor een toelichting op het akkoord over de Griekse schuldencrisis.

‘Het is niet verstandig, nu dit akkoord er ligt, dat er politici zijn die zeggen, dat ze er niet genoeg vertrouwen in hebben. Of dat het nooit gaat lukken. En dat we onze belofte niet zullen nakomen. Dat gaan we wel doen. En dat is noodzakelijk. Het zal een succes worden. Het is noodzakelijk voor Griekenland.’

‘Stop discussie Grexit’

Telegraaf 17.07.2015 Minister van Financiën en voorzitter van de eurogroep Jeroen Dijsselbloem vindt dat er een eind moet komen aan de discussie over een Grexit. Hij wil dat wordt gepraat over de manier waarop Griekenland weer terug op het goede spoor kan worden gekregen.

Dat zei Dijsselbloem in Berlijn, waar hij was voor een toelichting op het akkoord over de Griekse schuldencrisis, aldus de NOS. „ Het is niet verstandig, nu dit akkoord er ligt, dat er politici zijn die zeggen, dat ze er niet genoeg vertrouwen in hebben. Of dat het nooit gaat lukken. En dat we onze belofte niet zullen nakomen. Dat gaan we wel doen. En dat is noodzakelijk. Het zal een succes worden. Het is noodzakelijk voor Griekenland.”

Premier Mark Rutte zei donderdagavond in Nieuwsuur juist nog dat een Grexit volgens hem nog steeds mogelijk is. Als er geen afspraken komen, gaat een reeks gebeurtenissen plaatsvinden die er mogelijk toe leiden dat de Grieken er zelf uit stappen, zei hij.

Onderhandelingen over Griekse steun beginnen

AD 17.07.2015 De onderhandelingen over een derde leningenprogramma voor Griekenland kunnen beginnen. Vrijdagmiddag zetten de ministers van Financiën van de eurolanden (de eurogroep) in hun rol als bestuursleden bij het noodfonds ESM het licht definitief op groen.

De Europese Commissie heeft nu het mandaat om gesprekken te gaan beginnen over een driejarig programma van circa 86 miljard euro, zo werd bekendgemaakt.

De goedkeuring komt nadat een aantal parlementen hebben ingestemd met de plannen. Met name de instemming van de Duitse Bondsdag was nodig om te gaan beginnen met de onderhandelingen. Zodra er een akkoord is tussen de onderhandelaars wordt dat opnieuw voorgelegd aan parlementen.

Overbruggingskrediet
De onderhandelingen nemen naar verwachting enkele weken in beslag. Een overbruggingskrediet van 7,16 miljard euro moet Griekenland in de tussentijd overeind houden. Het land gebruikt het geld voor grote afbetalingen aan de Europese Centrale Bank en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en om de Griekse bankensector draaiende te houden.

Eerder in de week stemde het Griekse parlement in met het omstreden financiële hulpplan. De Griekse regering moest voor donderdag een aantal hervormingen door het parlement loodsen om in aanmerking te komen voor geld.

GERELATEERD NIEUWS

Tsipras stuurt Griekse ministers de laan uit

Akkoord over Grieks overbruggingskrediet

Wenen stemt in met kredietplan Griekenland

Wenen stemt in met kredietplan Griekenland

AD 17.07.2015 Het Oostenrijks parlement is er vrijdag mee akkoord gegaan dat er een onder voorwaarden een nieuw Europees noodkrediet voor Griekenland komt. De regeringspartijen, de sociaal- en de christendemocraten, stemden voor.

Dat was voldoende om namens Wenen de deur naar nieuwe onderhandelingen met Athene open te zetten. De christendemocratische minister van Financiën, Hans Jörg Schelling, zei dat de regering nu een duidelijk mandaat heeft gekregen om die onderhandelingen te voeren.

Schelling beklemtoonde echter dat ,,we aan het begin van een proces staan, dat nog heel, heel erg moeilijk gaat worden. Maar er is nu voor het eerst duidelijk de wil om de moeilijke tocht samen met Griekenland tot een goed einde te brengen. We zetten Griekenland terug op de weg van succes”, aldus Schelling.

De oppositie stemde tegen. Die bestaat uit de Groenen, de rechtse Vrijheidspartij en de nieuwe liberale beweging Nieuw Oostenrijk.

Ook de Duitse regering stemde vrijdag in met de voorwaarden. De EU heeft Griekenland een overbruggingskrediet toegezegd. De 28 landen van de Europese Unie zijn het eens geworden om een EU-potje, EFSM genaamd, te gebruiken om het noodlijdende Zuid-Europese land te helpen.

GERELATEERD NIEUWS;

Tsipras stuurt Griekse ministers de laan uit

Onderhandelingen over Griekse steun beginnen

Akkoord over Grieks overbruggingskrediet

Wenen stemt in met kredietplan Griekenland

Telegraaf 17.07.2015 Het Oostenrijks parlement is er vrijdag mee akkoord gegaan dat er een onder voorwaarden een nieuw Europees noodkrediet voor Griekenland komt. De regeringspartijen, de sociaal- en de christendemocraten, stemden voor.

Dat was voldoende om namens Wenen de deur naar nieuwe onderhandelingen met Athene open te zetten. De christendemocratische minister van Financiën, Hans Jörg Schelling, zei dat de regering nu een duidelijk mandaat heeft gekregen om die onderhandelingen te voeren.

Schelling beklemtoonde echter dat „we aan het begin van een proces staan, dat nog heel, heel erg moeilijk gaat worden. Maar er is nu voor het eerst duidelijk de wil om de moeilijke tocht samen met Griekenland tot een goed einde te brengen. We zetten Griekenland terug op de weg van succes”, aldus Schelling.

De oppositie stemde tegen. Die bestaat uit de Groenen, de rechtse Vrijheidspartij en de nieuwe liberale beweging Nieuw Oostenrijk.

Duitse regering akkoord met steunplan Griekenland

AD 17.07.2015 De Duitse Bondsdag is vrijdag akkoord gegaan met de onderhandelingen over steunplannen voor Griekenland. De regering van Angela Merkel kreeg van een grote meerderheid van 439 leden het groene licht om over de steunplannen verder te praten.

Voorafgaand aan de stemming hield bondskanselier Merkel een vlammend betoog voor steun aan de Grieken. Het zou volgens haar van ,,grote nalatigheid” getuigen als niet eerst met steun wordt geprobeerd Griekenland te helpen.

Bondsdag akkoord plan Grieken

Telegraaf 17.07.2015 De Duitse Bondsdag is vrijdag akkoord gegaan met de onderhandelingen over steunplannen voor Griekenland. De regering van Angela Merkel kreeg van een grote meerderheid van 439 leden het groene licht om over de steunplannen verder te praten. 119 leden stemden tegen en 40 onthielden zich.

Voorafgaand aan de stemming hield bondskanselier Merkel een vlammend betoog voor steun aan de Grieken. Het zou volgens haar van ,,grote nalatigheid” getuigen als niet eerst met steun wordt geprobeerd Griekenland te helpen.

De partij Die Linke toonde zich via fractievoorzitter Gregor Gysi fel tegenstander van de steunplannen die volgens hem voor de Grieken ,,ondraaglijk” zijn. Volgens Gysi brengt de Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble het Europese idee en de Duitse staat ernstige schade toe. Coalitiepartner SPD en de Groenen waren voor.

Binnen Merkels eigen partij CDU waren een onbekend aantal leden tegen verder onderhandelen over een steunprogramma. Van tevoren hadden 48 CDU’ers aangegeven tegen te zullen stemmen.

Duitse Bondsdag stemt in met deal Griekenland over derde steunpakket›

NRC 17.07.2015 De Duitse Bondsdag is vandaag in grote meerderheid akkoord gegaan met het doorgaan van de gesprekken over de maandag bereikte deal met Griekenland. Het voorstel is in Duitsland zeer omstreden; bondskanselier Merkel ondervond tegenstand vanuit haar eigen CDU/CSU.

Een overgrote meerderheid van 439 leden stemde voor het voorstel, 119 tegen. Veertig Bondsdagleden onthielden zich van stemming.

De stemming bepaalde of er wel of niet verder wordt onderhandeld met Griekenland over de deal van maandag. Weliswaar bereikte het land toen een akkoord met de achttien andere leden van de eurozone over een derde steunpakket van 84 miljard euro, maar voor de verdere uitwerking daarvan was in sommige eurolanden nog een stemming vereist.

GRIEKS PARLEMENT STEMDE IN MET HERVORMINGEN

Maandag bereikte Griekenland een akkoord met de andere landen in de eurozone over een derde pakket noodsteun van ongeveer 85 miljard euro. Een aantal leden van de eurozone moet stemmen om verdere gesprekken over die bailout mogelijk te maken. Naast Duitsland zijn dat Estland, Letland, Spanje en Oostenrijk. Dat laatste land stemde rond het middaguur voor de deal. In Nederland hoefde niet gestemd te worden over het steunpakket. Wel werd er gisteren in de Tweede Kamer over de deal gedebatteerd.

Het Griekse parlement stemde eergisteren al in met een reeks ingrijpende hervormingen. De maatregelen waren nodig om het vertrouwen van de andere leden van de eurozone te winnen, aangezien er veel twijfels zijn gerezen over de bereidheid van de Grieken om de hervormingen door te voeren. LEES VERDER›

Lees meer;

11:44 Nieuwe ministers Grieks kabinet beëdigd ›

VANDAAG Europa is nu grappig en gevaarlijk tegelijk

VANDAAG Welk Europa is er over na het Griekse drama?

17 JUL Tsipras vervangt ministers die tegen Europees hulppakket stemden ›

12 JUL Teruglezen: Grieken krijgen snoeiharde eisen, nachtwerk in Brussel ›

Duitsers akkoord met Griekse deal

Telegraaf 17.07.2015   Een ruime meerderheid van het Duitse parlement heeft vrijdagmiddag ingestemd met meer miljarden voor Griekenland. Bondskanselier Merkel heeft daarmee het mandaat om verder te onderhandelen over het steunpakket voor de Grieken.

Van de 598 volksvertegenwoordigers stemden er 439 met ‘ja’. 119 parlementariërs waren tegen nieuwe hulp voor Athene, waaronder de socialisten en 65 ontevreden CDU’ers. En veertig politici van de Groenen bleven neutraal, zij werden bij het ja-kamp gevoegd.

Merkel zette vandaag alle zeilen bij voor een parlementaire meerderheid voor meer miljarden voor Griekenland. Bij een verhit debat in de Bondsdag waarschuwde de jarige kanselier (61) voor ‘chaos en geweld’ in het land.

De linkse oppositie waarschuwde nog voor een “Duits dictaat en Griekenland als een Europese kolonie”. Maar vooraf was al verwacht dat Merkel de meerderheid van de parlementariërs mee zou krijgen.

De strenge schatkistbewaarder nam eerder deze week nog enigszins afstand van de overeenkomst. “Er zijn heel wat mensen, ook in de Duitse regering, die een ‘Grexit’ een betere oplossing vinden voor Griekenland en de Grieken”, zei Schäuble.

ZIE OOK:

Grote kans op Duits ‘ja’ tegen Griekse deal

Tsipras ontslaat dwarsliggende bewindslieden

Elsevier 17.07.2015 De Griekse premier Alexis Tsipras heeft de bewindslieden uit zijn kabinet die tegen de hervormingsplannen stemden, op straat gezet. Daarmee is de eerste stap naar het ‘opschonen’ van zijn sceptische coalitie gezet.

Het gaat om minister Panagiotis Lafazanis van Energie, staatssecretaris Dimitris Stratoulis (Arbeid) en staatssecretaris Costas Isychos (Defensie). Zij werden vervangen door respectievelijk Panos Skourletis, Pavlos Chaikalis en Christoforos Vernadakis.

Staatssecretaris Nadia Valavani van Financiën, die eerder deze week opstapte, wordt opgevolgd door Tryfon Alexiadis. De minister van Financiën Euklides Tsakalotos, die de omstreden minister Yanis Varoufakis opvolgde, mag blijven.

Volgens Elsevier…

Syp Wynia: Het blijft opvallend: Rutte die belooft wat hij niet kan beloven

Broze coalitie

Woensdag slaagde Tsipras erin om de hervormingsplannen door het parlement heen te loodsen, maar hij had daarbij de steun nodig van de oppositiepartijen. Maar liefst 32 van zijn eigen partijgenoten stemden tegen de plannen.

Met het vervangen van de bewindslieden is Tsipras er dus nog niet. De verwachting is dat Tsipras zal proberen een breuk te veroorzaken met het nog radicalere deel van zijn Syriza-partij. Ook de steun van coalitiepartner ANEL is nogal broos. ANEL steunde Tsipras uiteindelijk wel, maar dat ging niet van harte.

Verkiezingen

Om de door de schuldeisers gewenste plannen uit te kunnen voeren, zal Tsipras op zoek moeten gaan naar een nieuwe coalitie met een nieuw mandaat van de kiezer.

Naar verwachting zullen de Grieken in september of oktober naar de stembus moeten gaan om een nieuwe regering te kiezen.

zie ook;

Tsipras vervangt ministers die tegen Europees hulppakket stemden›

NRC 17.07.2015 De Griekse premier Alexis Tsipras heeft de ministers die tegen het akkoord met de eurolanden hebben gestemd uit zijn kabinet gezet, meldt persbureau Reuters. Hij verving minister Panagiotis Lafazanis van Energie, onderminister Costas Isychos van Defensie en staatssecretaris Nadia Valavani van Financiën, die eerder deze week al opstapte. Minister van Financiën Euclides Tsakalotos blijft aan.

Het Griekse parlement stemde eergisteren na een urenlang debat in met het in Griekenland zeer omstreden nieuwe Europese hulppakket ter waarde van zo’n 85 miljard euro. De maatregelen waren nodig om het vertrouwen van de andere leden van de eurozone te winnen, aangezien er veel twijfels zijn gerezen over de bereidheid van de Grieken om de hervormingen door te voeren.

BEDREIGING GELOOFWAARDIGHEID

De weerstand binnen het Griekse kabinet – vier leden, die ook in het parlement zitten, stemden tegen – bedreigt de geloofwaardigheid, schrijft NRC-correspondent Marloes de Koning in NRC Handelsblad. Het verzet in eigen kring maakt het voor parlementen in andere EU-landen moeilijk vertrouwen te hebben in de Griekse intenties.

EUROLANDEN STEMMEN OVER AKKOORD

Maandag bereikte Griekenland een akkoord met de andere landen in de eurozone over het derde pakket noodsteun. Een aantal leden van de eurozone moest stemmen om verdere gesprekken over die bailout mogelijk te maken.

De Duitse Bondsdag is vandaag in grote meerderheid akkoord gegaan met het doorgaan van de gesprekken over de maandag bereikte deal met Griekenland. Het voorstel is in Duitsland zeer omstreden; bondskanselier Merkel ondervond tegenstand vanuit haar eigen CDU.LEES VERDER›

Lees ook: Grieken slikken eisen van Europa, over de verdeeldheid binnen de Griekse regeringspartij Syriza.

Lees meer;

11:44 Nieuwe ministers Grieks kabinet beëdigd ›

VANDAAG Europa is nu grappig en gevaarlijk tegelijk

17 JUL Duitse Bondsdag stemt in met deal Griekenland over derde steunpakket ›

17 JUL 900 miljoen euro extra ademruimte

16 JUL Grieks parlement stemt in met omstreden Europees hulppakket ›

Tsipras maakt schoon schip in eigen partij

Trouw 17.07.2015 De Griekse premier Alexis Tsipras heeft de ministers uit zijn kabinet die tegen het hervormingsakkoord hebben gestemd de laan uitgestuurd. Dat meldt Reuters.

Tsipras voert in totaal negen veranderingen door. De premier verving zijn minister Panagiotis Lafazanis (Energie) met Panos Skourletis. Staatssecretaris Nadia Valavani van Financiën moest het veld ruimen voor Tryfon Alexiadis. De minister van Financiën Euklides Tsakalotos, die de omstreden minister Yanis Varoufakis opvolgde, mag blijven.

Na het sluiten van een akkoord met de euroland, stuitte Tsipras binnen zijn eigen partij Syriza op veel verzet. Door de steun van oppositiepartijen wist hij het akkoord toch met een meerderheid door het parlement te loodsen.

Onderhandelingen kunnen beginnen
Ondertussen kunnen de onderhandelingen met Griekenland gaan beginnen. Dat heeft de eurogroep (de ministers van Financiën) vandaag besloten nadat diverse landen waaronder Duitsland en Oostenrijk voor het akkoord met de Grieken stemden. Ook werd een overbruggingskrediet van 7,16 miljard afgesproken.

Verwant nieuws;

Tsipras ontslaat ministers die tegen akkoord stemden

VK 17.07.2015 De Griekse premier Alexis Tsipras heeft de ministers uit zijn kabinet die tegen het hervormingsakkoord hebben gestemd de laan uitgestuurd.

IMF legt bom onder noodplan

Vanaf de eerste dag dat Griekenland aan het Europese infuus ligt, is het IMF de grootste realist aan de onderhandelingstafel,schrijft Yvonne Hofs in haar analyse van de Griekse situatie (+). Vanaf dag één heeft het fonds de grootste moeite zijn boodschap te laten doordringen tot de dovemansoren van Europese leiders.

De premier verving zijn minister Panagiotis Lafazanis (Energie) met Panos Skourletis. Staatssecretaris Nadia Valavani van Financiën moest het veld ruimen voor Tryfon Alexiadis. De minister van Financiën Euklides Tsakalotos, die de omstreden minister Yanis Varoufakis opvolgde, mag blijven.

Na het sluiten van een akkoord met de euroland, stuitte Tsipras binnen zijn eigen partij Syriza op veel verzet. Door de steun van oppositiepartijen wist hij het akkoord toch met een meerderheid door het parlement te loodsen.

In totaal wijzigde de premier zijn 35-koppige kabinet op negen posities.

Merkel verdedigde vandaag in de Bondsdag de afspraken die ze maandagochtend met Griekenland heeft gemaakt. Toen wisten Merkel en andere Europese regeringsleiders de Griekse premier Tsipras te bewegen toteen pakket aan draconische bezuinigingsmaatregelen, in ruil voor onderhandelingen over nieuwe noodhulp.

Hervormen onder dwang, kan dat wel?

Onder zware curatele van de ‘instituties’ moeten de Grieken hervormingen doorvoeren die ze jarenlang hebben uitgesteld. Yvonne Hofs zette de belangrijkste eisen van de schuldeisers op een rij.

GRIEKSE CRISIS;

Overleg derde lening Griekenland kan beginnen

Griekenland heeft heus wel potentie

Tsipras ontslaat ministers die tegen akkoord stemden

IMF legt bom onder Grieks noodplan

Griekse banken maandag weer open, restricties blijven

BEKIJK HELE LIJST

Tsipras vervangt ministers die tegen akkoord hebben gestemd

Minister van Financiën Euklides Tsakalotos mag blijven

NU 17.07.2015 De Griekse premier Tsipras heeft de bewindslieden uit zijn kabinet die tegen het hervormingsakkoord hebben gestemd de laan uitgestuurd.

De premier verving zijn minister Panagiotis Lafazanis (Energie) door Panos Skourletis.

Ook staatssecretaris Dimitris Stratoulis (Arbeid) en staatssecretaris Costas Isychos (Defensie) moesten het veld ruimen. Daarvoor in de plaats komen Christoforos Vernadakis (Defensie) en Pavlos Chaikalis (Arbeid).

Staatssecretaris Nadia Valavani van Financiën, die eerder deze week opstapte, wordt opgevolgd door Tryfon Alexiadis. De minister van Financiën Euklides Tsakalotos, die de omstreden minister Yanis Varoufakis opvolgde, mag blijven.

Na het sluiten van een akkoord met de eurolanden, stuitte Tsipras binnen zijn eigen partij Syriza op veel verzet. Door de steun van oppositiepartijen wist hij het akkoord toch met een meerderheid door het parlement te loodsen.

Lees meer over: Griekenland

Gerelateerde artikelen;

Onderhandelingen over Griekse steun beginnen 

EU akkoord met tijdelijke lening van 7 miljard voor Griekenland

Grieken moeten aan de bak: sprankje hoop voor schuldverlichting  

Grote meerderheid Duits parlement stemt voor Grieks akkoord  

Dode door hevige bosbranden in Griekenland

Tsipras ontdoet zich van ministers

Telegraaf 17.07.2015 De Griekse premier Tsipras heeft de ministers uit zijn kabinet die tegen het hervormingsakkoord hebben gestemd de laan uitgestuurd.

De premier verving zijn minister Panagiotis Lafazanis (Energie) met Panos Skourletis. Staatssecretaris Nadia Valavani van Financiën moest het veld ruimen voor Tryfon Alexiadis. De minister van Financiën Euklides Tsakalotos, die de omstreden minister Yanis Varoufakis opvolgde, mag blijven.

Na het sluiten van een akkoord met de euroland, stuitte Tsipras binnen zijn eigen partij Syriza op veel verzet. Door de steun van oppositiepartijen wist hij het akkoord toch met een meerderheid door het parlement te loodsen.

ZIE OOK:

Duitsers akkoord met Griekse deal

EU akkoord over Grieks overbruggingskrediet

Akkoord over Grieks overbruggingskrediet

AD 17.07.2015 Griekenland krijgt een overbruggingskrediet. De 28 landen van de Europese Unie zijn het eens geworden om een EU-potje, EFSM genaamd, te gebruiken om het noodlijdende Zuid-Europese land te helpen.

Dat maakte de vicevoorzitter van de Europese Commissie, Valdis Dombrovskis (de Euro) vrijdag bekend. Het geld kan al maandag in Griekenland zijn, zei de vicevoorzitter. Het gaat om een totaalbedrag van 7,16 miljard euro, dat in twee termijnen wordt overgemaakt.

,,Deze lening voorkomt een onmiddellijk wanbetaling van Griekenland.”
Het gebruik van het EFSM was omstreden bij niet-eurolanden, vooral bij het Verenigd Koninkrijk en Tsjechië. Zij stelden dat dit potje met geld van alle EU-landen niet mocht worden gebruikt voor het redden van een euroland. Maar daar is een oplossing voor gevonden.

Mocht Griekenland deze lening met een looptijd van drie maanden niet terugbetalen dan wordt het afgetrokken van toekomstige gelden die het land uit het Europees budget zou krijgen, zei Dombrovskis. Bovendien is er nog een extra garantie ingebouwd voor de niet-eurolanden om hun geld direct terug te krijgen in geval van wanbetaling.

GERELATEERD NIEUWS;

Tsipras stuurt Griekse ministers de laan uit

Onderhandelingen over Griekse steun beginnen

Wenen stemt in met kredietplan Griekenland

MEER OVER: GRIEKENLAND

Griekenland krijgt overbruggingskrediet

Elsevier  17.07.2015 Griekenland krijgt een overbruggingskrediet. De 28 landen van de Europese Unie zijn het eens geworden om een speciaal potje te gebruiken om het noodlijdende Zuid-Europese land te helpen.

Het bedrag uit het zogenaamde EFSM-potje bedraagt 7 miljard euro en kan maandag al in Griekenland zijn, zei de vicevoorzitter van de Europese Commissie Valdis Dombrovskis vrijdag.

Het gebruik van het EFSM was omstreden bij niet-eurolanden, vooral bij Groot-Brittannië en Tsjechië. Volgens hen mocht dit fonds niet worden aangebroken voor het redden van een eurolanden, maar dat wordt nu op een of andere manier omzeild.

Als Griekenland deze lening, die een looptijd heeft van drie maanden, niet terugbetaalt, wordt het afgetrokken van eventuele toekomstige leningen voor het land. Daarnaast zou er volgens Dombrovskis een extra garantie zijn ingebouwd voor de niet-eurolanden om hun geld direct terug te krijgen bij wanbetaling.

De Duitse Bondsdag heeft daarnaast vrijdag ingestemd met verdere onderhandelingen over extra steun aan Griekenland. De regering kreeg met een grote meerderheid van de stemmen het groene licht om verder te praten over de steunplannen.

Een verrassende 439 leden stemden voor, 119 tegen en 40 onthielden zich, schrijft onder meer de Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Nalatigheid

De stemming was spannend: voorafgaand werd nog gespeculeerddat Bondsdagleden de plannen zouden saboteren. Voorafgaand aan de stemming hield bondskanselier Angela Merkel eenwanhopig betoog voor Duitse steun aan de Grieken.

Volgens haar zou het van ‘grote nalatigheid’ getuigen wanneer er niet eerst met steun wordt geprobeerd Griekenland te helpen. Een Grexit zou volgens haar ‘chaos en geweld’ met zich meebrengen. Het steunprogramma van hoogstens 86 miljard euro beslaat drie jaar en is de derde die Griekenland zou krijgen in de afgelopen vijf jaar tijd.
IMF-chef Christine Lagarde waarschuwde vrijdagochtend dat schuldenverlichting voor de Grieken onvermijdelijk is: volgens haar moeten de eurolanden meer doen om de Griekse schulden te verlichten.

‘Tsipras zette met zijn plotse referendum, agressieve eisen en weigerachtige houding een pistool tegen het hoofd van de Griekse economie met het dreigement dat hij zou overhalen als hij zijn zin niet kreeg. De Griekse onwil is groter dan ooit, en dan kan er maar één conclusie zijn: Grexit.’ Lees het commentaar van Michiel Dijkstra >

Frustratie

Coalitiepartner SPD en de Groenen stemden voor de onderhandelingen. Binnen Merkels eigen partij CDU waren een aantal leden tegen het verder onderhandelen over een steunprogramma voor het noodlijdende land. Van tevoren hadden 48 partijgenoten van Merkel aangegeven gefrustreerd te zijn met de houding van Angela Merkel en tegen te zullen stemmen.

Ook de partij Die Linke toonde zich fel tegenstander van de plannen: volgens fractievoorzitter Gregor Gysi zouden de plannen ‘ondraaglijk’ zijn voor de Grieken. Hij verweet de Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble de Europese orde te ‘vernietigen’. Schäuble stelde vorige week een tijdelijke terugtrekking van Griekenland uit de eurozone voor.

Merkel zei vrijdag dat een tijdelijke Grexit alleen op vrijwillige basis zou kunnen en dat Schäuble dat ook zo bedoeld had.

zie ook;

EU akkoord met overbruggingskrediet voor Griekenland

NRC 17.07.2015  Nog meer lucht voor Griekenland; nadat de ECB gisteren bekendmaakte het noodsteunplafond te verhogen, is de EU nu akkoord met het overbruggingskrediet van 7 miljard euro. Met deze noodfinanciering kan het IMF en de ECB worden terugbetaald.

Het geld voor het krediet komt uit het Europese Financiële Stabiliteits Mechanisme (EFSM). Daarvoor moesten ook de niet-eurolanden Groot-Brittannië, Zweden en Tsjechië instemmen. Volgens de vicevoorzitter van de Europese Commissie, Valdis Dombrovskis kan het geld maandag al in Griekenland zijn, bericht persbureau AFP.

Het verhogen van het steunfonds ELA met 900 miljoen euro houdt in dat de Griekse banken gedurende een week meer geld krijgen, zodat de Griekse geldautomaten kunnen worden bevoorraad en Griekse burgers geld kunnen blijven opnemen. Het land kondigde daarop aan dat maandag de banken weer open gaan. Wel blijven er voorlopig nog beperkingen aan de hoeveelheid geld die kan worden opgenomen. LEES VERDER

Lees meer;

VANDAAG EU gaat akkoord met overbruggingskrediet

17 JUL 900 miljoen euro extra ademruimte

17 JUL Europees krediet geeft Grieken en banken lucht

16 JUL ECB sust de Griekse gemoederen met verhoogde noodsteun ›

16 JUL Griekse onderminister: maandag gaan de banken weer open ›

Lagarde: Griekse schuldhulp is noodzakelijk

Telegraaf 17.07.2015  Het financiële reddingsplan voor Griekenland is niet levensvatbaar als de andere eurolanden er geen schuldverlichting tegenover stellen. Dat zei de topvrouw van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), Christine Lagarde, vrijdag tegen het Franse radiostation Europe1.

In welke mate de Griekse schuldenlast omlaag moet worden gebracht, is volgens Lagarde nog niet duidelijk. Het IMF waarschuwde eerder deze week al dat de Griekse staatsschuld de komende jaren veel sterker stijgt dan eerder werd aangenomen. Het fonds dringt er al lange tijd op aan dat de eurolanden meer doen om die schuld te verlichten, zodat hij op termijn weer houdbaar wordt.

De eurolanden zijn bereid de Grieken tegemoet te komen door bijvoorbeeld de looptijd van leningen te verlengen. Een directe afschrijving van de schulden is echter onmogelijk, zei de Franse minister van Financiën Michel Sapin vrijdagochtend. Hij herhaalde daarmee het standpunt dat zijn Duitse collega Wolfgang Schäuble de afgelopen dagen ook meerdere keren uitte.

Lagarde: ‘Schuldenverlichting voor Grieken is onvermijdelijk’

Elsevier 17.07.2015 Het financiële reddingsplan voor Griekenland is niet levensvatbaar als de andere eurolanden daar geen schuldenverlichting tegenover stellen. Europese landen moeten meer doen om de Griekse schulden te verlichten.

Dat zei de directeur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) Christine Lagarde vrijdag tegen het Franse radiostationEurope1.

Houdbaar

In hoeverre de schuldenlast omlaag moet worden gebracht, is volgens de IMF-topvrouw nog niet duidelijk. Het IMF waarschuwde eerder deze week al dat de Griekse staatsschuld de komende jaren veel sterker stijgt dan eerder werd gedacht.

Het fonds dringt er al langere tijd op aan dat andere Europese landen meer doen om de schuld te verlichten, zodat hij houdbaarder wordt.

Volgens Elsevier;

Michiel Dijkstra: ‘Griekenland heeft de malaise vooral aan zichzelf te wijten’

Onmogelijk

De eurolanden komen de Grieken al tegemoet door bijvoorbeeld de looptijd van de leningen te verlengen. Een directe afschrijving van de schulden is echter onmogelijk, zei de Franse minister van Financiën Michel Sapin vrijdagochtend na de uitspraken van Lagarde. Hij sluit zich hiermee aan bij het standpunt van zijn Duitse collega Wolfgang Schäuble. Ook minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën zei donderdag dat schuldenverlichting en kwijtschelding ‘twee hele verschillende dingen’ zijn.

Lagarde sluit zich op haar beurt aan bij eerdere uitspraken van Mario Draghi, de president van de Europese Centrale Bank (ECB). Die zei donderdag dat er ‘niets controversieel is’ aan de Griekse oproep voor schuldenverlichting. Ook hij weet alleen niet in welke vorm dit zou moeten gebeuren.

De ECB besloot donderdag de Grieken opnieuw te hulp te schieten door weer noodsteun beschikbaar te stellen. Hierdoor kunnen de Griekse banken waarschijnlijk komende maandag weer open. Ook de aandelenbeurs in Athene is nog in ieder geval tot maandag gesloten.

zie ook;

De waarden achter het Griekse akkoord

Trouw 16.07.2015  Terwijl Europese leiders bezweren solidair te zijn met Griekenland, voelen de Grieken zelf zich vernederd en beroofd van hun soevereiniteit. Filosoof en econoom Paul Teule over de begrippen achter de crisis: ‘De Grieken willen bij de eurozone horen, dat is hun soevereine keuze.’

De Europese herverdeling stelt eigenlijk helemaal niets voor. De solidariteit binnen Europa is nationaal georganiseerd.

De cijfers lijken een koele taal te spreken. Als een land te veel geld uitgeeft en zich in de schulden moet steken, terwijl het er tegelijkertijd niet in slaagt nieuwe inkomsten te genereren, dan raakt de kas op een gegeven moment leeg. Een kwestie van simpel rekenwerk. Maar in het Europese debat rond Griekenland, waarin cijfers uiteraard niet ontbreken, spelen berekeningen niet de hoofdrol, maar geladen begrippen als ‘solidariteit’, ‘waardigheid’ en ‘verantwoordelijkheid’ – de discussie over de euro raakt aan de grondslagen van het Europese samenwerkingsideaal.

Niet verwonderlijk, vindt Paul Teule, docent politieke economie aan de Universiteit van Amsterdam. Teule is econoom én filosoof – het uit elkaar trekken van de cijfers en de wereldbeschouwing heeft hem nooit aangetrokken. Economie is niet waardenvrij, daarom lopen de gemoederen in Brussel en Athene ook zo hoog op. Of hebben we het niet meer over economie als de discussie draait om solidariteit? “Jawel, want het gaat over het gunnen van geld en tijd aan een ander – in dit geval leningen, met een rente en een looptijd – en dan gaat het dus om financiële handelingen. Ook de achtergrond is economisch: blijkbaar is de bestaande verdeling van middelen niet goed. Die is grofweg gebaseerd op marktverhoudingen, maar er zit is iets scheef, en solidariteit is de manier om dat te corrigeren.”

Verwant nieuws;

Nuttige links;

VVD zwijgt, kabinet kan verder met de Grieken

Trouw 16.07.2015 PvdA en D66 in de Tweede Kamer steunen de afspraken die maandagnacht werden gemaakt met de Grieken. De VVD geeft geen groen licht, maar houdt uitwerking van de regeling ook niet tegen. Daarmee kunnen premier Mark Rutte en minister Jeroen Dijsselbloem (financiën) verder in Europa.

De regeringsleiders van de euro-landen spraken af dat Griekenland de komende drie jaar ruim 80 miljard euro kan lenen in ruil voor hervormingen van de economie en privatiseringen. De komende weken wordt dit pakket in een definitieve overeenkomst gegoten; er wordt gesproken over de details en de uitvoering. Daarover kan de Kamer zich later opnieuw buigen.

Verwant nieuws;

Einde Griekse onzekerheid lijkt in zicht

Trouw 16.07.2015 Nu het Griekse parlement heeft toegezegd de hervormingen en bezuinigingen uit het akkoord dat maandag werd gesloten te zullen uitvoeren, is de weg vrij om het land weer op de rit te krijgen. De eurogroep en de Europese Centrale Bank ondernamen vandaag de eerste stappen om het land van noodsteun te voorzien. De ministers van Financiën van de overige eurolanden gingen ‘in principe’ akkoord met de steunaanvraag van het land en de ECB maakte direct meer geld vrij voor noodsteun aan Griekse banken.

Het was de eerste verhoging van noodsteun in ruim twee weken. Door geldnood zijn de banken in Griekenland al enige tijd dicht en er geldt een dagelijks pinlimiet. De ECB voegde 900 miljoen euro toe aan de zogeheten Emergency Liquidity Assistance (ELA), die daarmee op ruim 90 miljard euro kwam.

De parlementen van een aantal landen moeten zich nog wel buigen over het verzoek om de komende drie jaar circa 86 miljard euro te mogen lenen van het noodfonds ESM. Als dat proces is afgerond, krijgen de experts van de geldschieters, waaronder de Europese Commissie, het mandaat om te gaan onderhandelen over het steunpakket. De eurolanden roepen Griekenland op voor 22 juli een andere reeks hervormingen door te voeren, zoals werd afgesproken tijdens de Europese top van afgelopen weekeinde.

Verwant nieuws;

Steunpakket door strot Grieks parlement geduwd

Trouw 16.07.2015 Het is hem gelukt. De inmiddels vermoeid ogende Griekse premier Tsipras heeft het omstreden derde steunpakket als een marktkoopman aan zijn parlement weten te verkopen. Na uren debatteren werd gisteravond laat gestemd. 220 parlementariërs stemden voor, 64 tegen. De Europgroep overlegt in de loop van de ochtend over de Griekse stemming.

Tsipras is niet meer de vrolijke man met een missie. Hij maakt een gelaten indruk.

De uitslag van de stemming in het Griekse parlement is geen grote verrassing. Een groot deel van de oppositie gaf van te voren al aan hun premier te steunen. Van zijn eigen partij Syriza hebben 38 van de 149 parlementariërs tegen het akkoord gestemd, waaronder parlementsvoorzitter Konstantopoulou, minister van Energie Lafazanis, onderminister van Werkgelegenheid Stratoulis en de voormalig minister van Financiën Varoufakis. “De situatie binnen Syriza is slechter dan van te voren gedacht”,  aldus Trouw-correspondent Thijs Kettenis vanuit Athene. “Verwacht werd dat er dertig parlementariërs tegen zouden stemmen, maar dat zijn er dus acht meer geworden.”

Ook onverwacht waren de rellen in de Griekse hoofdstad. Het ging er hard aan toe. Geldautomaten werden kapotgeslagen, en er moesten zelfs molotovcocktails aan te pas komen. Tenminste vijftig mensen werden gearresteerd.

Verwant nieuws;

Rutte: vertrouwen in Grieken nog niet teruggekeerd

’Grieks akkoord en eerste bezuinigingen goede eerste stap’

AD 16.07.2015 Het vertrouwen in de Grieken is ,,nog niet helemaal teruggekeerd”, aldus premier Mark Rutte donderdag in de Tweede Kamer. Dat vertrouwen heeft volgens hem de afgelopen maanden een ‘enorme’ schade opgelopen.

Waarschijnlijk ligt alles over een maand weer anders, aldus Mark Harbers,

Het vertrouwen moet echt worden teruggewonnen door de Griekse kant, aldus de premier. Het feit dat het Griekse parlement woensdagavond akkoord is gegaan met het akkoord en de eerste bezuinigingen en hervormingen heeft doorgevoerd, noemde hij een ‘belangrijke stap’.

Vanwege dat gebrek aan vertrouwen zal financiële steun aan de regering van premier Alexis Tsipras in stapjes gebeuren, zei Rutte. En de Grieken zullen steeds met ‘concrete stappen’ laten zien dat ze meewerken aan het programma.

De Eurozone is inmiddels akkoord met Griekse aanvraag voor noodsteun en de Europese Centrale Bank (ECB) heeft de hoeveelheid noodsteun die aan Griekse banken kan worden verleend vergroot.

GERELATEERD NIEUWS;

Dijsselbloem: stop discussie over Grexit

ECB verhoogt steun voor Griekse banken

Eurozone akkoord met Griekse aanvraag steun

Rutte: Grieken moeten vertrouwen terugwinnen

Trouw 16.07.2015 Rutte vertrouwt de Grieken nog niet helemaal, de VVD weet nog niet wat zij van het Griekse reddingsplan moet vinden en het CDA is uiterst kritisch. Een overzicht van het debat vandaag in de Tweede Kamer.

Mark Rutte
Bij de premier zelf is het vertrouwen in de Grieken nog niet terug. Dat vertrouwen heeft volgens hem de afgelopen maanden ‘enorme’ schade opgelopen.

Het vertrouwen moet echt worden teruggewonnen door de Griekse kant, aldus de premier. Het feit dat het Griekse parlement woensdagavond akkoord is gegaan met het akkoord en de eerste bezuinigingen en hervormingen heeft doorgevoerd, noemde hij een belangrijke stap.

Vanwege dat gebrek aan vertrouwen zal financiële steun aan de regering van premier Alexis Tsipras in stapjes gebeuren, zei Rutte. En de Grieken zullen steeds met concrete stappen laten zien dat ze meewerken aan het programma.

In het najaar zullen de geldschieters van Griekenland volgens Rutte kijken of er lastenverlichting nodig is en of het mogelijk is. Hij wilde daar niet op vooruitlopen, maar sloot het ook niet uit.

Meer over;

Liveblog Griekenland: Rutte baalt van breken verkiezingsbelofte

NU 16.07.2015 De leiders van de eurozone hebben een akkoord bereikt over een derde steunpakket aan Griekenland. Dat betekent dat premier Markt Rutte zijn verkiezingsbelofte uit 2012 heeft gebroken. “Daar baal ik van”, zei de premier.

Het parlement in Athene heeft inmiddels ook ingestemd met het akkoord, de Tweede Kamer debatteert daar op dit moment over. De Europese Centrale Bank heeft besloten om de noodleningen te verhogen.

Klik hier voor de mobiele versie

Dossier Griekenland

Lees meer over: Griekenland

Gerelateerde artikelen;

Grieken de straat op om te demonstreren tegen Europese Unie 

Griekse banken blijven week dicht

Markten gaan turbulente week tegemoet 

‘Restricties bij Griekse banken noodzakelijk’  

Eerdere berichten

Rutte: ‘Zonder strikte voorwaarden geen geld voor Grieken’

VK 16.07.2015 Nadat vannacht het reddingsplan is goedgekeurd door het Griekse parlement, bogen vanmiddag de Nederlandse politici zich over het voorstel. De financiële specialisten en woordvoerders Europa van de verschillende partijen debatteerden vier uur lang met elkaar en met premier Mark Rutte en minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem.

Samenvatting

Het kabinet is vandaag zonder kleerscheuren uit het debat gekomen, premier Rutte sprak aan het einde over een ‘goede sfeer’ tijdens de vergadering. Hij en minister van Financiën Dijsselbloem benadrukten in het debat dat ze naar de Kamer zullen luisteren, maar dat het kabinet de Tweede Kamer niet nodig heeft in haar besluitvorming.

‘Wij informeren de Kamer. U oordeelt straks over een Memorandum of Understanding, een MoU.’ Dat is het document waarin het onderhandelingsresultaat staat hoe en met hoeveel miljarden Griekenland gered zal worden. Dat duurt nog weken, zegt Rutte. ‘De onderhandelingen over dat MoU (spreek uit: emmojoe) moeten nog beginnen!’

Mark Harbers kreeg het het zwaarst te verduren, hij zat namens de VVD in de Thorbeckezaal van de Tweede Kamer. Verschillende partijen, van D66 tot de PVV, probeerden een antwoord te krijgen op de vraag of de partij de premier steunt of niet, maar Harbers gaf niet toe. ‘Want er is in de verste verte nog geen eindakkoord met Griekenland,’ stelt de VVD’er. ‘Er is alleen een akkoord over hoe de onderhandelingen moeten beginnen. De ervaring leert dat het in Griekenland altijd weer net iets anders gaat dan de rest van Europa denkt

Rutte wil in najaar Griekse schuldenverlichting overwegen

NU 16.07.2015 Premier Mark Rutte wil pas in het najaar beslissen of er sprake kan zijn van een verlichting van de Griekse schulden. Dat zei Rutte donderdag in het Kamerdebat over de ontwikkelingen in Griekenland.

Volg ook ons liveblog over het debat

Volgens de premier kan pas in het najaar worden beoordeeld hoe de hervormingen en bezuinigingen er voor staan. Dan kan er eventueel gekeken naar een herstructurering van de schuld. Daarbij is het belangrijk dat de regering Tsipras het vertrouwen van de eurolanden terugwint, zei Rutte.

Eurolanden kwamen dit weekeinde na urenlang beraad overeen opnieuw tientallen miljarden euro’s in het land te pompen in ruil voor hervormingen en bezuinigingen. De Grieken gingen in de nacht van woensdag op donderdag akkoord met de maatregelen.

Het IMF bevestigde dinsdagavond dat het nieuwe akkoord de Griekse schuld onhoudbaar maakt. Het fonds raadt aan de schulden verder te verlichten. Juist Nederland en Duitsland voelen daar niets voor. Voor de eurolanden kan van verlichting pas sprake zijn als aan alle voorwaarden van het pakket is voldaan.

Zie ook: Wat er nog moet gebeuren voor de Grieken hulp krijgen

Lees meer over: Griekenland

Gerelateerde artikelen;

‘Eurozone in principe akkoord met Grieks overbruggingskrediet’  

Finland gaat akkoord met Grieks steunplan 

Wat er nog moet gebeuren voor de Grieken hulp krijgen

‘Bijna akkoord over 7 miljard voor Athene’

Telegraaf 16.07.2015 Het kabinet kan doorgaan met voorbereidingen voor nieuwe steun aan Griekenland. Het moeizaam afgesloten akkoord hierover tussen de eurolanden en Athene maakte in de Tweede Kamer weinig warme gevoelens los, maar wel veel twijfels. De VVD weigerde als grootste regeringspartij zelfs een tussenoordeel uit te spreken, tot grote ergernis van de hele oppositie.

De overeenkomst houdt in dat Athene stevige bezuinigingen en hervormingen moet doorvoeren om orde op zaken te stellen. De eurolanden en andere geldschieters komen dan met een nieuwe lening van 80 miljard euro over de brug. Dit komt bovenop de 240 miljard euro die al eerder is geregeld. De komende weken wordt het programma verder ingevuld.

Een deel van de Tweede Kamer kwam donderdag van reces terug om over het akkoord te praten met premier Mark Rutte en minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën. De Grieken hebben de afgelopen tijd het vertrouwen geschonden en dat is nog niet helemaal terug, zei Rutte. De financiële steun aan de regering van premier Alexis Tsipras zal daarom in stapjes gebeuren, zei hij.

Gerelateerde artikelen;

16-07: Nog geen ver- trouwen bij Rutte

16-07: CDA: voor- waarden aan steun

16-07: Kamer spreekt over Griekenland

Nog geen vertrouwen bij Rutte

Telegraaf 16.07.2015 Het vertrouwen in de Grieken is „nog niet helemaal teruggekeerd”, aldus premier Mark Rutte donderdag in de Tweede Kamer. Dat vertrouwen heeft volgens hem de afgelopen maanden een „enorme” schade opgelopen.

Het vertrouwen moet echt worden teruggewonnen door de Griekse kant, aldus de premier. Het feit dat het Griekse parlement woensdagavond overeenstemming bereikte over het akkoord en de eerste bezuinigingen en hervormingen heeft doorgevoerd, noemde hij een „belangrijke stap”.

Vanwege dat gebrek aan vertrouwen zal financiële steun aan de regering van premier Alexis Tsipras in stapjes gebeuren, zei Rutte. En de Grieken zullen steeds met „concrete stappen” moeten laten zien dat ze meewerken aan het programma.

Gerelateerde artikelen;

16-07: CDA: voor- waarden aan steun

16-07: PvdA blij met Grieks akkoord

16-07: VVD: nog geen oordeel steun

CDA: voor- waarden aan steun

Telegraaf 16.07.2015 Het CDA stelt twee voorwaarden wil zij steun geven aan een derde hulppakket voor Griekenland. Dat zei Pieter Heerma donderdag in een Kamerdebat met premier Mark Rutte en minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën over extra financiële steun aan Athene.

De christendemocraten willen dat het Internationaal Monetair Fonds (IMF) betrokken blijft bij het steunpakket. Verder moet er een ‘plan b’ komen, dat is een scenario voor de mogelijkheid dat de Grieken toch nog uit de eurozone gaan stappen.

Heerma zei verder „grote twijfel” te hebben of de Griekse regering van premier Alexis Tsipras zich aan de afspraken zal houden. Tsipras zei deze week niet te geloven in de deal die hij sloot met de andere landen van de eurozone. Waarom hebben wij dan wel dat vertrouwen, vroeg Heerma zich af.

Gerelateerde artikelen;

16-07: PvdA blij met Grieks akkoord

16-07: VVD: nog geen oordeel steun

PvdA blij met Grieks akkoord

Telegraaf 16.07.2015 De PvdA is blij dat er een akkoord is gesloten tussen de Eurolanden en het noodlijdende Griekenland. Maar het is geen feestelijk akkoord en het vergt tal van ingrijpende maatregelen en hervormingen die de Griekse regering moet doorvoeren, zei PvdA-parlementariër Marit Maij donderdag in de Tweede Kamer.

SP en GroenLinks betichtten de sociaaldemocratische regeringspartij ervan niet solidair te zijn met de Griekse bevolking. De gewone Griek zou in de ogen van deze twee linkse oppositiepartijen zwaar te lijden hebben onder de harde maatregelen die Athene moet doorvoeren.

SP-Kamerlid Harry van Bommel sprak van een wurgakkoord. Maar volgens Maij kan de Griekse overheid straks juist meer doen aan de opbouw van een eigen verzorgingsstaat als ze meer belasting binnen krijgt. Ze wees erop dat grote rederijen in Griekenland, die miljarden verdienen, voortaan ook belasting moeten gaan betalen. Dat gebeurt nu nauwelijks.

Gerelateerde artikelen;

16-07: VVD: nog geen oordeel steun

VVD: nog geen oordeel steun

Telegraaf 16.07.2015  De VVD wil nog geen oordeel geven over de nieuwe steun die Nederland samen met de Europese landen aan het noodlijdende Griekenland gaan verstrekken. Dat komt pas op het moment als het echte onderhandelingsakkoord er is, zei VVD-Tweede Kamerlid Mark Harbers donderdag in de Tweede Kamer.

De hele oppositie viel de grootste regeringspartij om deze opstelling hard aan. Ze wezen er op dat er al een akkoord ligt en dat hier wel degelijk een oordeel over te geven is, al is het op hoofdlijnen.

D66-leider Alexander Pechtold vindt dat de VVD een façade ophoudt en dat het eerlijker zou zijn als de VVD gewoon toegeeft dat het geld gaat kosten. De PVV vindt dat de liberalen wegduiken in de techniek, terwijl het erom gaat of ze akkoord gaan met extra geld voor Athene.

Dijsselbloem: ‘We kunnen het IMF niet dwingen akkoord te gaan’

Elsevier 16.07.2015 Het is nog altijd niet duidelijk of het Internationaal Monetair Fonds (IMF) meewerkt aan een nieuwe schuldendeal voor Griekenland. Volgens minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) kan de instelling moeilijk ‘gedwongen worden’.

Een fundamenteel verschil van mening over het aanpakken van de Griekse schulden tussen het IMF en de andere Europese instituties dreigt de hoopvolle plannen van de afgelopen dagen te verstoren.

Schuldverlichting of kwijtschelding

In ruil voor ingrijpende hervormingen krijgt Griekenland extra geld (ongeveer 80 miljard) én soepele terugbetalingsregelingen. Wat Athene niet krijgt is kwijtschelding.

Dat maakte premier Mark Rutte (VVD) donderdag in het vier uur durende debat met financieel specialisten van de Tweede Kamerfracties nog eens duidelijk. ‘Schuldverlichting en kwijtschelding zijn twee verschillende dingen,’ verduidelijkte Rutte.

Onhoudbare schuld

In een nota van het IMF zou staan dat de schuld voor Griekenland zónder schuldsanering onhoudbaar wordt. De schuldenlast wordt zelfs zo zwaar dat het IMF volgens eigen regels niet mee kan doen aan de schuldendeal.

En dat is een heikel punt voor de schuldeisers. Zij hebben er altijd op gehamerd dat medewerking van het IMF essentieel is voor het akkoord. ‘We kunnen het IMF niet dwingen akkoord te gaan,’ zei Dijsselbloem in het debat.

De minister opperde dat de houding van het IMF mogelijk iets te maken heeft met het feit dat Griekenland de vorige lening nog niet heeft terugbetaald. ‘Ik kan niet voor het IMF spreken, maar als het IMF wordt betaald, onderhandelen ze verder mee over het MoU,’ zei Dijsselbloem.

Geld om het IMF te betalen heeft Griekenland niet. Daarom is er een overbruggingskrediet nodig dat uit het noodfonds EFSM zou moeten worden betaald. Dijsselbloem zei dat er een manier wordt gezocht om geld uit dit potje vrij te maken. Alle landen van de Europese Unie (EU) moeten immers toestemming geven en Groot-Brittannië heeft al aangegeven hier weinig zin in te hebben. Volgens Dijsselbloem is het hoe dan ook belangrijk dat Griekenland het tijdelijke krediet van ongeveer 7 miljard euro krijgt. Niet alleen het IMF moet worden betaald. Op 20 juli wacht alweer de volgende betaling aan de ECB.

Lees ook…

In het Europa van na de oorlog deed Duitsland wat Frankrijk verlangde. De Griekse crisis lijkt hier een einde aan te maken. Dat Merkel een Grieks vertrek niet uitsluit, botst met Hollande. Hoog spel achter de schermen >

Steun

Het debat met de woordvoerders van de Kamerfracties was verder informatief van aard. De VVD onderstreepte dat er nog niet over de deal kan worden geoordeeld, aangezien het nog niet rond is.

‘Wij informeren de Kamer. U oordeelt straks over een Memorandum of Understanding,’ zei Rutte. Er werden geen moties ingediend en het kabinet lijkt voorlopig de steun van de Kamer te hebben.

zie ook;

Kamer buigt zich over Griekse deal

Telegraaf 16.07.2015 De Tweede Kamer boog zich vanmiddag over het nieuwe steunpakket aan het noodlijdende Griekenland. Premier Rutte en minister Dijsselbloem komen tekst en uitleg geven. Hoewel de partijen ver uit elkaar lagen, was een akkoord dichtbij, zei Dijsselbloem toen hij het debat vroegtijdig verliet.

Het debat van de commissies Financiën en Europese Zaken begint om 13:00 uur. Parlementair verslaggever Ruud Mikkers volgt het debat voor De Telegraaf, zijn tweets zijn hieronder te lezen.

Na een marathonoverleg kwamen de eurolanden afgelopen weekend de voorwaarden voor een nieuw steunpakket voor Griekenland overeen. Gisteren stemde ook een meerderheid van de Griekse parlementariërs vóór het akkoord.

Premier Mark Rutte zei in de Tweede Kamer dat het vertrouwen “nog niet helemaal is teruggekeerd“. Hij wil ook nog niet vooruit lopen op eventuele lastenverlichting voor Griekenland, zoals D66 en GroenLinks willen. Rutte houdt liever de druk op de Grieken.

Minsiters van Financiën Dijsselbloem, die het debat vroegtijdig verliet, zei dat er bijna een akkoord is over het overbruggingskrediet van €7 miljard voor Griekenland. “We zijn er bijna uit.

Volg hier het debat via de twitterfeed. Is de feed niet zichtbaar?Klik dan hier.

Kamer spreekt over Griekenland

Telegraaf 16.07.2015 In de Tweede Kamer wordt donderdag gedebatteerd over nieuwe steun aan het in economisch zwaar weer verkerende Griekenland. Eurolanden kwamen dit weekeinde na urenlang beraad overeen opnieuw tientallen miljarden euro’s in het land te pompen in ruil voor hervormingen en bezuinigingen.

Alleen D66 en PvdA reageerden positief op het akkoord. De VVD heeft nog veel vragen en alle andere partijen in de Kamer staan kritisch of negatief tegenover het akkoord.

De VVD voerde de afgelopen maanden een harde lijn richting Griekenland en verklaarde Athene niet zomaar weer de helpende hand te willen toesteken. VVD-leider Mark Rutte beloofde eerder dat er geen nieuw geld naar Athene gaat. Hij erkende direct na de top van de eurolanden dat hij deze verkiezingsbelofte zal breken als er een nieuw steunpakket komt.

Gerelateerde artikelen;

16-07: Griekse politici stemmen in grote meerderheid voor reddingsakkoord

16-07: Grieken stemmen in met akkoord voor steunpakket

15-07: Rellen in Athene

Steun ECB voor Grieken: ‘banken maandag weer open’

VK 16.07.2015 De Europese Centrale Bank (ECB) heeft de hoeveelheid noodsteun die aan Griekse banken kan worden verleend donderdag vergroot met 900 miljoen euro, tot ruim 90 miljard euro. Tegelijkertijd heeft de eurzone ingestemd met onderhandelingen over nieuwe bezuinigingen en noodleningen voor de Grieken. Ook krijgt Griekenland een kortetermijnlening van de Europese Unie om tot half augustus aan zijn betalingsverplichtingen te kunnen voldoen.

Deze unie is imperfect, en imperfectie is fragiel, kwetsbaar en levert niet, aldus Mario Draghi.

Het besluit om de banken meer steun te verlenen hangt volgens Draghi samen met de nieuwe lening die Griekenland door de eurolanden in het vooruitzicht is gesteld. De banken in Griekenland zijn al ruim twee weken dicht, mede doordat de ECB het plafond voor de noodsteun niet verder wilde verhogen.

GRIEKSE CRISIS;

IMF legt bom onder Grieks noodplan

Griekse banken maandag weer open, restricties blijven

Ontspannen Rutte zoekt naar meerderheid

Rutte: ‘Zonder strikte voorwaarden geen geld voor Grieken’

Kerkjes voor verkeersslachtoffers verkopen nauwelijks meer

BEKIJK HELE LIJST

Griekse banken blijven zeker een week dicht

‘Griekse banken maandag weer open’

Telegraaf 16.07.2015 banken gaan maandag weer open. De banken kunnen hun deuren weer openen nadat de Europese Centrale Bank vandaag de noodkredietlijn verhoogde.

Dat heeft de Griekse regering bevestigd na berichten in de media. De ECB besloot de Grieken een helpende hand toe te steken nadat het parlement in Athene gisteravond instemde met een streng bezuinigingspakket. “Things have changed“, zei ECB-voorzitter Mario Draghi daarover.

De ECB maakte vandaag bekend de noodsteun ELA te verhogen met €900 miljoen. De kapitaalrestricties blijven nog wel van kracht, het bedrag van de ECB is veel te weinig om een bankrun te voorkomen. Grieken kunnen dus nog steeds maar €60 per dag pinnen.

Griekse banken gaan maandag weer open

Elsevier 16.07.2015 De banken kunnen weer open doordat de Europese Centrale Bank (ECB) het noodsteunplafond (ELA) weer heeft verhoogd.

Het bancaire systeem van Griekenland zal na het weekend worden hervat. De banken kunnen weer open doordat de Europese Centrale Bank (ECB) het noodsteunplafond (ELA) heeft verhoogd.

Na twee weken gesloten te zijn geweest, zullen de Griekse banken maandag de deuren weer openen. Daarmee wordt ook het digitale betalingsverkeer weer hervat, zodat de Griekse economie weer wat lucht kan krijgen. Dat liet een bankbestuurder donderdag weten aan persbureau Reuters.

Steun ECB

De beslissing om de banken weer te openen, kwam kort nadat ECB-president Mario Draghi tijdens een persconferentie bekendmaakte dat de ECB het plafond (ELA) aan noodsteun die de banken van de eigen nationale bank mogen krijgen, wordt verhoogd met 900 miljoen euro.

Dat plafond staat nu op 90 miljard euro. De verwachting is dat dit voldoende moet zijn, aangezien het Grexit-gevaar voorlopig is geweken nu Griekenland en de schuldeisers tot een deal lijken te zijn gekomen.

Het ‘ja’ van het Griekse parlement tegen de nieuwe schuldendeal gaf de ECB het vertrouwen om de Griekse banken te blijven steunen. Essentieel is daarbij overigens wel het overbruggingskrediet van 7 miljard euro dat Griekenland nodig heeft om aan de meest urgente betalingen te kunnen voldoen.

Eerder miste Griekenland immers de betaling aan het Internationaal Monetair Fonds en op 20 juli moet het land alweer 3,5 miljard euro overmaken aan de ECB. Als het niet aan die betaling zou kunnen voldoen, zou de ECB de geldkraan alsnog dicht moeten draaien en dan begint de malaise weer opnieuw.

De Grieken moeten dus snel wat geld lenen (7 miljard) om een eerdere schuld te kunnen aflossen. Hoewel een schuld met een nieuwe schuld aflossen over het algemeen wordt afgeraden, lijkt dit voor de Europese instituties de enige reële optie te zijn.

Twijfels

Intussen wordt er door steeds meer partijen getwijfeld aan de manier waarop Griekenland met een steeds groter wordende schuld overeind wordt gehouden. ECB-president Draghi denkt dat Griekenland een gezond lid van de eurozone kan worden, maar alleen wanneer er schuldenverlichting wordt toegepast. Hoe die schuldenverlichting wordt toegepast, daar verschillen de meningen over.

Het IMF liet in een analyse doorschemeren dat Griekenland alleen kan overleven als een deel van de schuld wordt kwijtgescholden. Maar de schuldeisers, aangevoerd door landen als Duitsland, Nederland en Finland, willen daar niets van weten.

De Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble zei donderdag dat kwijtschelding alleen kan gebeuren als Griekenland niet langer in de eurozone zit. Volgens Schäuble is een Grexit waarschijnlijk een betere optie voor het noodlijdende Griekenland.

zie ook;

Voutsis: eerder verkiezingen

Telegraaf 16.07.2015 Bij die stembusgang moeten de maatregelen om de schuldencrisis te bezweren het belangrijkste thema worden, aldus Voutsis. In januari kwam de Coalitie van Radicaal Links (Syriza) met vervroegde verkiezingen aan de macht. De partij beloofde op te houden met bezuinigingen en de pijnlijke hervormingen die schuldeisers eisten, terug te draaien.

Maandag wijzigde de links-radicale premier Alexis Tsipras deze koers en stemde na maandenlang verzet in met harde eisen van de Europese geldschieters. Het parlement ging hier donderdag in meerderheid mee akkoord. Maar de premier blijkt steeds meer aangewezen te zijn op de centrumrechtse oppositie in de volksvertegenwoordiging. Syriza dreigt in twee kampen uit elkaar te vallen, de felle tegenstanders van het bezuinigingsbeleid en dus van Tsipras’ nieuwe koers en de Syriza-aanhang die hem mopperend steunt.

De Griekse minister van Binnenlandse Zaken Nikos Voutsis naast premier Alexis Tsipras

Griekenland houdt mogelijk verkiezingen in het najaar

NRC 16.07.2015 De Griekse minister van Binnenlandse Zaken, Nikos Voutsis, heeft vanmiddag gesuggereerd dat er vervroegde verkiezingen komen in dit najaar. Dit liet hij weten in een gesprek met radiostation Sto Kokkino. “Afhankelijk van hoe de zaken er voor staan, is het goed mogelijk dat er in september of oktober vervroegde verkiezingen worden gehouden”.

STEM VOOR HARDE BEZUINIGINGEN

Volgens minister Voutsis kan de regering deze verkiezingen uitschrijven met als belangrijkste thema de harde bezuinigingen om de schuldencrisis te bezweren. Andere Griekse partijen zullen ook bij dit besluit worden betrokken. Omdat veel leden van Syriza tegen het Brusselse akkoord stemden, was de regering aangewezen op de stemmen van leden van oppositiepartijen. LEES VERDER

Lees meer;

VANDAAG 900 miljoen euro extra ademruimte

24 JUN Smoelenboek Griekse crisis: wie is wie? › 

18 FEB Pavlopoulos zoals verwacht nieuwe president van Griekenland › 

25 JAN Griekenland stemt: zorgt Syriza voor een botsing met Europa? We praten je bij › 

15 JUN Akkoord of geen akkoord, Syriza moet sowieso slachtoffers maken

Minister zinspeelt op Griekse verkiezingen in herfst 

NU 16.07.2015 De Griekse minister van Binnenlandse Zaken, Nikos Voutsis, heeft donderdag gesuggereerd dat er vervroegde verkiezingen in de herfst komen. ”Afhankelijk van hoe de zaken er voor staan, is het goed mogelijk dat er in september of oktober vervroegde verkiezingen worden gehouden”, opperde Voutsis in een gesprek met radiostation Sto Kokkino.

Bij die stembusgang moeten de maatregelen om de schuldencrisis te bezweren het belangrijkste thema worden, aldus Voutsis. In januari kwam de Coalitie van Radicaal Links (Syriza) met vervroegde verkiezingen aan de macht. De partij beloofde op te houden met bezuinigingen en de pijnlijke hervormingen die schuldeisers eisten, terug te draaien.

Maandag wijzigde de links-radicale premier Alexis Tsipras deze koers en stemde na maandenlang verzet in met harde eisen van de Europese geldschieters. Het parlement ging hier donderdag in meerderheid mee akkoord.

Maar de premier blijkt steeds meer aangewezen te zijn op de centrumrechtse oppositie in de volksvertegenwoordiging. Syriza dreigt in twee kampen uit elkaar te vallen, de felle tegenstanders van het bezuinigingsbeleid en dus van Tsipras’ nieuwe koers en de Syriza-aanhang die hem mopperend steunt.

Zie ook: Wat er nog moet gebeuren voor de Grieken hulp krijgen

Lees meer over: Nikos Voutsis Griekenland

Gerelateerde artikelen;

Rutte wil in najaar Griekse schuldenverlichting overwegen  

Meerderheid top Griekse regeringspartij Syriza wijst euro-akkoord af  

Eerdere berichten

Wat gebeurt er als Griekenland uit de euro stapt?  

ECB verhoogt noodsteun aan Griekse banken

NU 16.07.2015 De Europese Centrale Bank (ECB) verhoogt het maximale bedrag aan liquiditeitssteun voor de Griekse bankensector met 900 miljoen euro. Dat maakt ECB-president Mario Draghi donderdagmiddag bekend.

De totale omvang van de zogeheten Emergency Liquidity Assistance (ELA) komt met de verhoging uit op 86,8 miljard euro. Tot vandaag was het plafond van deze steun nog 85,9 miljard euro.

Dankzij het verhogen van de noodsteun aan de Griekse banken, kunnen deze maandag weer open, zegt een Griekse bankier tegen persbureau Reuters. Donderdag wordt nog een ministerieel besluit verwacht over het sluiten van de banken en het platleggen van de financiële sector in het land.

Gesloten

De Griekse banken zijn al sinds 29 juni dicht, onder meer doordat de ECB het plafond van steun niet verder wilde verhogen. Ook deze week werd dit plafond nog niet verhoogd, ondanks het akkoord dat Griekenland bereikte over een mogelijk nieuw steunpakket.

De Griekse minister van Economische Zaken, George Stathakis, zei zondag dat de banken de komende week weer geopend zouden kunnen worden mits er een akkoord zou komen met de schuldeisers en de noodsteun van ECB aan de Griekse banken verhoogd zou worden.

De verwachting is dat de beperking van het maximale bedrag dat opgenomen kan worden per persoon, 60 euro, voorlopig gehandhaafd blijft.

Zie ook: Wat er nog moet gebeuren voor de Grieken hulp krijgen

Rente

De ECB maakte donderdag ook bekend dat het de belangrijkste rentetarieven in de eurozone handhaaft op de huidige lage niveaus.

Lees meer over: ECB Griekenland

Meer steun voor Griekse banken van ECB

Trouw 16.07.2015 De Europese Centrale Bank (ECB) heeft de hoeveelheid noodsteun die aan Griekse banken kan worden verleend donderdag vergroot. Dat zei ECB-president Mario Draghi tijdens een persconferentie.

Het besluit om de banken meer steun te verlenen hangt volgens Draghi samen met de nieuwe lening die Griekenland door de eurolanden in het vooruitzicht is gesteld. De banken in Griekenland zijn al ruim twee weken dicht, mede doordat de ECB het plafond voor de noodsteun niet verder wilde verhogen. Draghi gaf aan dat het plafond voor de steun op verzoek van de Griekse centrale bank met 900 miljoen euro is verhoogd, tot ruim 90 miljard euro.

Draghi wees beschuldigingen dat de ECB de bankencrisis in Griekenland in de hand heeft gewerkt van de hand. Hij wees op de ruime steun die de afgelopen maanden is verleend, waardoor de ECB nu een blootstelling van 130 miljard euro heeft ten opzichte van de Griekse bankensector.

Het akkoord dat de eurolanden maandagochtend met de Grieken sloten, kan er volgens Draghi voor zorgen dat Griekenland weer een gezond lid van de eurozone kan worden. Uiteindelijk is daarvoor ook schuldverlichting nodig, aldus de Italiaan. Het gaat daarbij volgens hem alleen om de vraag in welke vorm die hulp kan worden verleend.

De recente onrust rond Griekenland heeft volgens Draghi nog geen negatieve gevolgen voor de vooruitzichten voor de economische groei in de eurozone. Die trekt de komende tijd naar verwachting verder aan, verwacht de ECB. De bijzonder lage inflatie loopt daarbij in de laatste maanden van dit jaar licht op. Aan de steunmaatregelen om de inflatie te stimuleren wordt voorlopig niets veranderd.

Meer over;

ECB verhoogt noodsteun Grieken

Telegraaf 16.07.2015  De Europese Centrale Bank (ECB) heeft zijn noodsteunEmergency Liquidity Assistance (ELA) voor Griekenland verhoogd. Griekse banken krijgen €900 miljoen extra steun. Grieken kunnen vanwege het tekort aan kapitaal maar beperkt geld opnemen.

De ingreep door de ECB is nodig om de Griekse banken van voldoende kapitaal te voorzien en een bankrun door consumenten op hun geld te voorkomen, erkende president Mario Draghi in zijn toelichting op het besluit. Daarin liet hij de beleidsrente onveranderd.

‘Things have changed’

De duidelijke instemming van het Griekse parlement afgelopen nacht met het zware bezuinigingsprogramma hebben het ECB bij zijn besluit aanzienlijk geholpen, aldus Draghi. ”Things have changed.” Griekenland ”is en blijft lid van de eurozone”, aldus Draghi.

In reactie op het rentebesluit en de toelichting zakte de euro 0,6% tegen de dollar tot $1,0887, voor het eerst sinds 1 juni dit jaar.

ECB sust de Griekse gemoederen met verhoogde noodsteun›

NRC 16.07.2015 De Europese Centrale Bank heeft het noodsteunplafond voor Griekenland met 900 miljoen euro verhoogd.

Dat maakte bankpresident Mario Draghi vandaag bekend op een persconferentie in Frankfurt. Over een week zal de ECB de situatie opnieuw beoordelen. Het verhogen van het steunfonds ELA houdt in dat de Griekse banken gedurende een week meer geld krijgen, zodat de Griekse geldautomaten kunnen worden bevoorraad en Griekse burgers geld kunnen blijven opnemen.

NRC-economieredacteur Menno Tamminga ziet het als een rationele keuze van de ECB. “Wat de ECB in feite gezegd heeft, is dat het de waarde van het Griekse onderpand om noodsteun te ontvangen nu hoger inschat. Het overbruggingskrediet komt er en het akkoord uit Brussel is door het Griekse parlement. Dat zijn allemaal positieve signalen voor de kredietwaardigheid van de Grieken.”  LEES VERDER›

Lees meer;

16 JUL 900 miljoen extra steun voor Grieken en wat er nog meer vandaag gebeurde ›

VANDAAG 900 miljoen euro extra ademruimte

11 JUL Zó spannend is het niet vaak in Brussel

4 JUL Gevolgen van de uitslag

28 JUN Banken Griekenland blijven dicht, ECB verleent geen extra steun meer ›

Rutte wil in najaar Griekse schuldenverlichting overwegen

NU 16.07.2015 Premier Mark Rutte wil pas in het najaar beslissen of er sprake kan zijn van een verlichting van de Griekse schulden. Dat zei Rutte donderdag in het Kamerdebat over de ontwikkelingen in Griekenland.

Volg ook ons liveblog over het debat

Volgens de premier kan pas in het najaar worden beoordeeld hoe de hervormingen en bezuinigingen er voor staan. Dan kan er eventueel gekeken naar een herstructurering van de schuld. Daarbij is het belangrijk dat de regering Tsipras het vertrouwen van de eurolanden terugwint, zei Rutte.

Eurolanden kwamen dit weekeinde na urenlang beraad overeen opnieuw tientallen miljarden euro’s in het land te pompen in ruil voor hervormingen en bezuinigingen. De Grieken gingen in de nacht van woensdag op donderdag akkoord met de maatregelen.

Het IMF bevestigde dinsdagavond dat het nieuwe akkoord de Griekse schuld onhoudbaar maakt. Het fonds raadt aan de schulden verder te verlichten. Juist Nederland en Duitsland voelen daar niets voor. Voor de eurolanden kan van verlichting pas sprake zijn als aan alle voorwaarden van het pakket is voldaan.

Zie ook: Wat er nog moet gebeuren voor de Grieken hulp krijgen

Lees meer over: Griekenland

Gerelateerde artikelen;

‘Eurozone in principe akkoord met Grieks overbruggingskrediet’  

Finland gaat akkoord met Grieks steunplan 

Wat er nog moet gebeuren voor de Grieken hulp krijgen

Dijsselbloem: via EU noodfinanciering kan Griekenland IMF betalen›

NRC 16.07.2015  Minister van Financiën en voorzitter van de eurogroep, Jeroen Dijsselbloem geeft aan dat Griekenland een ‘brugfinanciering’ ontvangt van 7 miljard euro waarmee het IMF kan worden terugbetaald. Dit liet hij zojuist weten in het Kamerdebat over het nieuwe steunpakket aan Griekenland.

Deze noodfinanciering komt volgens Dijsselbloem uit het Europese Financiële Stabiliteits Mechanisme (EFSM). Daarvoor moeten ook de niet-eurolanden Groot-Brittannië, Zweden en Tsjechië instemmen. Dit is van belang omdat hiermee het IMF wordt betaald, waardoor zij ook mee onderhandelen over het steunpakket aan Griekenland. Als voorzitter van de eurogroep laat Dijsselbloem weten dat er brede steun is binnen de eurozone om IMF te betrekken bij het akkoord. “Maar we kunnen het IMF niet dwingen akkoord te gaan.” LEES VERDER›

Lees meer;

16 JUL 900 miljoen extra steun voor Grieken en wat er nog meer vandaag gebeurde ›

12 JUL Teruglezen: Grieken krijgen snoeiharde eisen, nachtwerk in Brussel ›

11 JUL Teruglezen liveblog: moeizaam overleg Eurogroep, nog geen zicht op akkoord ›

30 JUN Teruglezen: eurogroep afgelopen – Grieken krijgen geen geld voor aflossing IMF ›

18 JUN Geen deal met Griekenland tijdens top eurogroep ›

Akkoord over Griekse aanvraag steun en tijdelijke lening

NU 16.07.2015 De eurozone heeft ”in principe” een akkoord bereikt over de aanvraag van Griekenland voor een derde steunpakket.

Dat staat in een donderdagmiddag uitgegeven verklaring na het telefonische overleg van de ministers van Financiën van de eurolanden (de Eurogroep) in de ochtend.

De stap volgt op de goedkeuring van het omstreden financiële hulpplan door het Griekse parlement donderdagochtend vroeg. De Griekse regering moest voor donderdag een aantal hervormingen door het parlement loodsen om in aanmerking te komen voor geld. De eurogroep ”verwelkomt” deze stap.

Parlementen

Griekenland heeft een aanvraag gedaan voor een lening uit het noodfonds ESM van circa 86 miljard euro voor drie jaar. De eurogroep is akkoord met deze aanvraag, maar een aantal parlementen moet nog wel goedkeuring geven. Als dat is afgerond dan krijgen de experts van de geldschieters, waaronder de Europese Commissie, het mandaat om te gaan onderhandelen over dit derde steunpakket.

De eurolanden roepen Griekenland op voor 22 juli een andere reeks hervormingen door te voeren, zoals werd afgesproken tijdens de Europese top van afgelopen weekeinde.

Zie ook: Dit is waar Griekenland volgens de eurotop aan moet voldoen

Lees meer over: Griekenland

Gerelateerde artikelen;

ECB verhoogt noodsteun aan Griekse banken  

Minister zinspeelt op Griekse verkiezingen in herfst 

Rutte wil in najaar Griekse schuldenverlichting overwegen

‘Eurozone in principe akkoord met Grieks overbruggingskrediet’  

Finland gaat akkoord met Grieks steunplan 

Eurozone akkoord met Griekse aanvraag steun

Telegraaf 16.07.2015 De eurozone heeft ,,in principe” een akkoord bereikt over de aanvraag van Griekenland voor een derde steunpakket. Dat staat in een donderdagmiddag uitgegeven verklaring na het telefonische overleg van de ministers van Financiën van de eurolanden (de eurogroep) in de ochtend.

De stap volgt op de goedkeuring van het omstreden financiële hulpplan door het Griekse parlement donderdagochtend vroeg. De Griekse regering moest voor donderdag een aantal hervormingen door het parlement loodsen om in aanmerking te komen voor geld. De eurogroep ,,verwelkomt” deze stap.

Griekenland heeft een aanvraag gedaan voor een lening uit het noodfonds ESM van circa 86 miljard euro voor drie jaar. De eurogroep is akkoord met deze aanvraag, maar een aantal parlementen moet nog wel goedkeuring geven. Als dat is afgerond dan krijgen de experts van de geldschieters, waaronder de Europese Commissie, het mandaat om te gaan onderhandelen over dit derde steunpakket.

‘Eurozone in principe akkoord met Grieks overbruggingskrediet’ 

NU 16.07.2015 De eurozone heeft ”in principe” een akkoord bereikt over het overbruggingskrediet voor Griekenland.

De ministers van Financiën van de eurolanden (Eurogroep) spraken in een donderdagochtend gehouden telefonische vergadering af dat Athene kan rekenen op 7 miljard euro uit een speciaal EU-potje, het EFSM genaamd. Dat stelt een anonieme betrokkene tegenover persbureau Bloomberg.

De stapt volgt op de goedkeuring van het omstreden financiële hulpplan door het Griekse parlement donderdagochtend vroeg.

De telefonische vergadering eindigde even na 12.30 uur. De woordvoerder van eurogroepvoorzitter Jeroen Dijsselbloem liet via Twitterweten dat er over de uitkomst aan het begin van de middag meer bekend wordt.

Zie ook: Wat er nog moet gebeuren voor de Grieken hulp krijgen

Lening

Athene heeft het overbruggingskrediet nodig om op korte termijn aan betalingsverplichtingen te voldoen. Zo moet er een flinke lening bij de Europese Centrale Bank worden afgelost en staat er nog een rekening open bij het Internationaal Monetair Fonds.

Zie ook: Dit is waar Griekenland volgens de eurotop aan moet voldoen

Lees meer over: Griekenland

Vijftig CDU-ers tegen Merkels hulp aan Athene

Telegraaf 16.07.2015 Een groot gedeelte van de conservatieve partij van kanselier Merkel wil morgen in de Bondsdag met ‚nein’ tegen de nieuwe hulp voor de Grieken stemmen. De openlijke opstand in de CDU wordt steeds groter.

Maar met de stemmen van regeringspartij SPD en de linkse oppositie lijkt een parlementaire meerderheid niet in gevaar.

,,Oorspronkelijk was geen enkel euroland aansprakelijk voor de schulden van een ander land. En nu zien we dat deze heilloze weg geen einde kent“, betreurt CDU-rebel Klaus-Peter Willsch.

Zijn voorstel: ,,Een Grexit, en de herinvoering van de drachme. Alleen zo worden de producten en dienstverlening van de Grieken goedkoper, zoals het toerisme.“

Waarom de Kamer vanwege Griekenland nogmaals terugkomt van reces

NU 16.07.2015 In de Tweede Kamer wordt donderdag gedebatteerd over nieuwe steun aan het in economisch zwaar weer verkerende Griekenland. Het is de tweede keer deze zomer dat de Kamerleden terugkomen van reces.

Eurolanden kwamen dit weekeinde na urenlang beraad overeen opnieuw tientallen miljarden euro’s in het land te pompen in ruil voor hervormingen en bezuinigingen. De Grieken gingen in de nacht van woensdag op donderdag akkoord met de maatregelen.

Het Nederlandse kabinet heeft geen goedkeuring nodig van het parlement voor het steunpakket. 

In andere Europese landen, waaronder Frankrijk is dat wel het geval. Toch willen ook de Nederlandse partijen een debat over de kwestie.

De Kamer debatteert donderdag vanaf 13.00 uur met premier Mark Rutte en minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem.

De Kamer wil verder opheldering over het gelekte IMF-rapport.

Een Kamermeerderheid heeft zich bij deze wens van CDA-Kamerlid Pieter Heerma aangesloten. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft dinsdagavond laat bevestigd dat Griekenland veel meer hulp nodig heeft om zijn schuldenlast houdbaar te maken dan wordt aangenomen, zo staat in een uitgelekte memo.​

Zie ook: Dijsselbloem noemt Griekse schuldenlast relatief laag

De nieuwe lening aan Griekenland uit het noodfonds kost Nederland geen extra geld. 

De Grieken krijgen hoogstwaarschijnlijk een nieuw steunpakket van in totaal ruim 80 miljard euro, waarvan waarschijnlijk 40 tot 50 miljard euro uit het Europese noodfonds ESM komt.

De Nederlandse overheid heeft de 4,6 miljard euro die het volgens een verdeelsleutel moet bijdragen al overgemaakt. Een nieuwe lening voor Griekenland betekent dus niet dat er extra geld moet worden bijgestort.

Zie ook: Waarom een nieuwe lening uit het noodfonds Nederland geen extra geld kost

Lees meer over: Griekenland

Gerelateerde artikelen;

Dijsselbloem noemt Griekse schuldenlast relatief laag 

‘Grieks overbruggingskrediet uit EU-potje’  

CDA wil openbaarheid geheim IMF-rapport Griekenland 

Rellen in Athene – Tweede Kamer debatteert over hulppakket›

NRC 16.07.2015 Na de instemming van het Griekse parlement vannacht met het steunpakket aan Griekenland, braken er rellen uit in Athene. Bij het parlementsgebouw verzamelden zich zo’n 12.000 demonstranten. De politie arresteerde vijftig mensen.

Er werd met molotov cocktails gegooid en stenen, auto’s werden in brand gestoken. De politie moest traangas inzetten tegen demonstranten.

Het Griekse parlement debatteerde gisteravond urenlang over het omstreden Europese hulppakket van 85 miljard euro. Premier Tsipras zei zelf niet in het akkoord te geloven, maar het in het belang van zijn land te moeten doorvoeren. Zijn radicaal-linkse Syriza-partij steunde hem in meerderheid. De Griekse minister van Economische Zaken zei vannacht op te stappen mocht Tsipras vertrekken.

Lees meer;

VANDAAG 900 miljoen euro extra ademruimte

16 JUL Dijsselbloem: via EU noodfinanciering kan Griekenland IMF betalen ›

16 JUL 900 miljoen extra steun voor Grieken en wat er nog meer vandaag gebeurde ›

15 JUL Lees terug: Tsipras moet omstreden akkoord door parlement loodsen ›

16 JUL Grieks parlement stemt in met omstreden Europees hulppakket ›

Grieks parlement stemt in met omstreden Europees hulppakket›

NRC 16.07.2015  Het Griekse parlement heeft vannacht na een urenlang debat waarin de emoties hoog opliepen ingestemd met het in Griekenland zeer omstreden nieuwe Europese hulppakket ter waarde van zo’n 85 miljard euro. Een ruime meerderheid van 229 parlementariërs stemde voor de deal, 64 parlementariërs stemden tegen, zes onthielden zich van stemming. Nu het pakket is aangenomen, staat de regering van premier Tsipras voor de loodzware taak de maatregelen uit te voeren.

De driehonderd Griekse volksvertegenwoordigers waren vandaag de hele dag in conclaaf over een deel van het pakket aan bezuinigings- en hervormingsvoorstellen die Athene van Europa moet gaan doorvoeren en die uiterlijk vandaag door het parlement moesten zijn aangenomen. Het betreft afspraken uit het akkoord over onder meer de hervorming van het belasting- en pensioenstelsel, de oprichting van een Begrotingsraad en de instelling instelling van een mechanisme voor semi-automatische extra bezuinigingen als begrotingsdoelen worden gemist.

Binnen zijn eigen radicaal-linkse Syriza-partij is de weerstand tegen het akkoord groot. Bij de stemming bleek dat er zoals verwacht sprake is van een splitsing binnen de partij: 39 van de 149 parlementariërs van Syriza verwierpen de nieuwe bezuigingsronde, het grootste deel bleef loyaal aan Tsipras. De premier zelf zei gisteravond nog niet in het akkoord te geloven, maar het in het belang van zijn land te moeten doorvoeren.

De vraag is wat Tsipras doet nu zijn eigen partij ernstig verdeeld is geraakt over het akkoord met Europa. Hij kan aanblijven en steun zoeken bij oppositiepartijen die het akkoord steunen om zich zo te verzekeren van een meerderheid in het parlement. Maar Tsipras kan ook het ontslag van zijn kabinet indienen en plaatsmaken voor een regering van technocraten die het bezuigingspakket kan doorvoeren tot er bijvoorbeeld in het najaar nieuwe verkiezingen zijn gehouden. Die laatste optie lijkt voor Syriza echter niet heel aantrekkelijk, schreef onze correspondent Marloes de Koning deze week in NRC:  Het besef van historisch momentum is binnen Syriza groot. Voor het eerst is ‘links’ in Griekenland aan de macht. Dat vecht tegen conservatieve machthebbers in heel Europa die een linkse regering bedreigend vinden. Syriza hoopt binnen Europa een revolutie teweeg te brengen en andere linkse partijen te inspireren. Als ze nu aftreden is dat voorlopig mislukt.

Lees ook: de nieuwsanalyse ‘IMF eist kwijtschelden Griekse schuld’ en het achtergrondverhaal ‘De linkse revolte is even gestopt’.

Lees meer;

15 JUL Lees terug: Tsipras moet omstreden akkoord door parlement loodsen ›

16 JUL Rellen in Athene – Tweede Kamer debatteert over hulppakket ›

12 JUL Teruglezen: Grieken krijgen snoeiharde eisen, nachtwerk in Brussel ›

11 JUL Griekse parlement stemt in met voorstel steunprogramma Tsipras ›

13 JUL Eurotop Griekenland nog bezig, in gesprek over compromisvoorstel ›

‘Grexit mogelijk betere weg voor Griekenland’

Elsevier 16.07.2015 Het is niet mogelijk om een deel van de Griekse schuld kwijt te schelden, zolang het land in de eurozone zit. Een Grexit zou wellicht een beter weg zijn voor het noodlijdende Griekenland.

De in Griekenland zo gehate Duitse minister Wolfgang Schäuble zegt in een gesprek met het Duitse radiostation Deutschlandfunkdat Griekenland nog een lange weg heeft te gaan.

Schuldsanering

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) concludeerde in een rapport dat de Griekse schuld zonder gedeeltelijke kwijtscheldingte hoog zou oplopen. De geldschieters willen niets van kwijtschelding weten, al krijgen de Grieken wel soepelere leenvoorwaarden.

Voor Schäuble is kwijtschelding geen optie: ‘Niemand weet of het zonder schuldsanering wel lukt. Maar dat is de situatie.’

In de nacht van woensdag van donderdag stemde het Griekse parlement in met het akkoord dat maandag in Brussel werd gesloten. ‘We zijn nu een stap verder,’ zegt Schäuble daarover. ‘Het zijn moeilijke debatten in Griekenland.’

In het Europa van na de oorlog deed Duitsland wat Frankrijk verlangde. De Griekse crisis lijkt hier een einde aan te maken. Dat Merkel een Grieks vertrek niet uitsluit, botst met Hollande. Hoog spel achter de schermen >

Hoewel de minister van Financiën een Grexit nog niet uitsluit, benadrukt hij dat het belangrijk is dat de Grieken doen wat zij hebben beloofd. ‘Wij moeten Europa bijeen houden en vooruit helpen. Daarbij hoort dat men zich aan afspraken houdt, anders ontbreekt het vertrouwen.’

Belangrijk is dat Griekenland zich in de toekomst zelf kan reddenen op eigen benen kan staan. ‘Het gaat erom dat Griekenland zich op eigen kracht de levensstandaard kan veroorloven die het zich wil veroorloven.’

Volgens Elsevier;

Michiel Dijkstra: Griekenland heeft de malaise vooral aan zichzelf te wijten

Bang

Tijdens de onderhandelingen met Griekenland heeft Schäuble zich zo hard opgesteld, dat de Griekse premier Alexis Tsipras bang van hem werd. Voor een overleg met onder anderen bondskanselier Angela Merkel en de Franse president François Hollande, vroeg Tsipras aan Merkel of zijn minister van Financiën Efklidis Tsakalotos ook kon aanschuiven.

‘Natuurlijk,’ antwoordde de bondskanselier, meldt de Volkskrant. ‘Dan haal ik Schäuble erbij.’ Toen trok Tsipras wit weg en zei ze snel: ‘Grapje.’

Rutte zou zich in Brussel ook hard hebben opgesteld, waarna hij een uitnodiging kreeg van voorzitter Donald Tusk van de Europese Raad om bij het overleg aan te sluiten. ‘Rutte is de informele leider van de groep haviken,’ zegt een ingewijde tegen de krant.

zie ook;

Finland gaat akkoord met Grieks steunplan

Telegraaf 16.07.2015 Het Finse parlement heeft groen licht gegeven voor de onderhandelingen met Griekenland over de verstrekking van nieuwe financiële steun. Dat meldde de Finse minister van Financiën Alexander Stubb donderdag.

Afgelopen weekeinde dreigde een akkoord van de eurolanden met Griekenland, dat de deur naar onderhandelingen over nieuwe steun openzet, nog voor een regeringscrisis te zorgen in Finland. Regeringspartij De Ware Finnen zou hebben gedreigd met opstappen als de andere partijen zouden instemmen met een nieuwe lening voor Griekenland.

Dit kan u ook interesseren;

Kopstukken Syriza keren zich tegen Grieks akkoord

Meerderheid partijtop Syriza wijst akkoord af

‘Geen snelle deal voor overbrugging

Beursslot: Kalme AEX (+0,7%) wacht op Grieken

Finnen gaan akkoord met steunprogramma Griekenland

Trouw 16.07.2015 Het Finse parlement heeft groen licht gegeven voor de onderhandelingen met Griekenland over de verstrekking van nieuwe financiële steun. Dat meldde de Finse minister van Financiën Alexander Stubb vandaag. Vannacht ging het Griekse parlement al akkoord met het reddingsprogramma.

Afgelopen weekeinde dreigde een akkoord van de eurolanden met Griekenland, dat de deur naar onderhandelingen over nieuwe steun openzet, nog voor een regeringscrisis te zorgen in Finland.

Regeringspartij De Ware Finnen zou hebben gedreigd met opstappen als de andere partijen zouden instemmen met een nieuwe lening voor Griekenland. Dat is voooralsnog niet gebeurd. Na Finland komt het reddingsprogramma vandaag ook aan bod in de Nederlandse en Belgische parlementen.

Vandaag werd ook een akkoord bereikt over het overbruggingskrediet voor Griekenland. De ministers van Financiën van de eurolanden spraken vanmorgen af dat Athene kan rekenen op 7 miljard euro uit een speciaal EU-potje, het EFSM genaamd. De stapt volgt op de goedkeuring van het omstreden financiële hulpplan door het Griekse parlement donderdagochtend vroeg.

Meer over;

Meer steun voor Griekse banken van ECB

Tsipras moet steunpakket door parlement loodsen

Gaan of staan voor het Griekse noodplan

Het Europa van mijn dromen is kapot gemaakt

Finland gaat akkoord met Grieks steunplan 

NU 16.07.2015 Het Finse parlement heeft groen licht gegeven voor de onderhandelingen met Griekenland over de verstrekking van nieuwe financiële steun. Dat meldde de Finse minister van Financiën Alexander Stubb donderdag.

Afgelopen weekeinde dreigde een akkoord van de eurolanden met Griekenland, dat de deur naar onderhandelingen over nieuwe steun openzet, nog voor een regeringscrisis te zorgen in Finland. Regeringspartij De Ware Finnen zou hebben gedreigd met opstappen als de andere partijen zouden instemmen met een nieuwe lening voor Griekenland.

Lees meer over: Griekenland

Grieks parlement akkoord met reddingsplan

VK 16.07.2015 Een meerderheid van het Griekse parlement heeft ingestemd met het reddingsplan dat maandag op de top van de eurozone is besproken. Daarmee gaat het parlement akkoord met hervormingen, bezuinigingen en belastingverhogingen die zijn afgesproken met de schuldeisers, in ruil voor een nieuw steunpakket. Het parlement stemde in de nacht van woensdag op donderdag, na een debat over de schuldencrisis.

229 parlementariërs stemden voor het reddingsplan, terwijl 64 tegenstemden. Zes parlementsleden onthielden zich van stemming. Bij de stemming moesten de parlementsleden na het zeggen van hun naam hardop ‘ja’ of ‘nee’ zeggen. Uit de zaal klonk boegeroep toen de ex-minister van Financiën Yanis Varoufakis tegen het akkoord stemde.

In de gelederen van de links-radicale premier Alexis Tsipras heerst woede dat hij nu het beleid gaat uitvoeren dat hij voor de verkiezingen beloofde af te schaffen. Van de 149 parlementariërs van zijn partij Syriza zouden er 39 tegen het plan hebben gestemd.

GERELATEERDE ARTIKELEN

Lagarde: Griekse schuldhulp is noodzakelijk

Grieks parlement stemt in met schuldendeal

Elsevier 16.07.2015 Het Griekse parlement is woensdagavond kort na middernacht akkoord gegaan met het akkoord dat premier Alexis Tsipras overeen is gekomen met de schuldeisers. Uiteindelijk stemde een ruime meerderheid voor het reddingsplan.

Voorstellen door het parlement zien te loodsen waar zelfs je eigen partij helemaal niet achter staat. Dat was de zware taak die premier Tsipras woensdagavond moest zien te vervullen.

Tijdens het debat moest Tsipras dus niet alleen de oppositie zien te overtuigen, maar ook zijn eigen coalitiegenoten.

Dat ging niet altijd even makkelijk. De emoties liepen af en toe hoog op in het parlement. Onder anderen de voorzitter van het parlement, een partijgenoot van Tsipras, verzette zich fel tegen de plannen.

Tegenstemmers

Toch slaagde Tsipras erin om de eerste horde op weg naar het uiteindelijke reddingsplan te overwinnen. Met de schuldeisers had hij afgesproken dat het plan woensdag moest zijn goedgekeurd door het parlement.

Dat is in ieder geval gelukt, al gebeurde dit na middernacht en dus op donderdag. Uiteindelijk stemden 229 van de 300 parlementariërs voor de nieuwe schuldendeal. Daarmee werd een ruime meerderheid bereikt. Toch stemden 32 van Tsipras’ eigen partijgenoten tegen het plan, onder wie twee ministers.

De Griekse premier is er overigens nog niet. Ook zal nog over de wetsvoorstellen zelf moeten worden gestemd.

Coalitiepartner Onafhankelijke Grieken (ANEL) zei eerder tegen te zullen stemmen, maar draaide toch bij. Wel liet een woordvoerder van ANEL weten dat de steun alleen kan worden gegeven onder enkele strenge voorwaarden.

Los van de stemming over het reddingsplan in zijn geheel, zal er nog over vijf wetsvoorstellen moeten worden gestemd:

 • Hervorming van het pensioenstelsel
 • Versimpeling van het btw-systeem
 • Garantie voor onafhankelijkheid Griekse statisitiekbureau
 • Privatiseren overheidsbezittingen
 • Het terugdraaien van enkele wetten die in strijd zijn met eerdere afspraken

Dat lang niet alle Grieken blij zijn met hun politiek leiders wordt woensdag weer duidelijk buiten het parlement waar het onrustig is. Enkele actievoerders gooiden brandbommen bij het parlement naar agenten. De politie zette traangas in tegen de demonstranten.

zie ook;

Grieks parlement stemt voor reddingsplan

Trouw 16.07.2015 Een meerderheid van het Griekse parlement heeft ingestemd met het reddingsplan dat maandag op de top van de eurozone is besproken.

Daarmee gaat het parlement akkoord met hervormingen, bezuinigingen en belastingverhogingen die zijn afgesproken met de schuldeisers. Het parlement stemde in de nacht van woensdag op donderdag, na een debat over de schuldencrisis.

Meer over;

Dit helpt Griekenland er weer bovenop. Of niet?

Bloemen vouwen in ruil voor uitkering

Varoufakis: Griekenland vazal van eurogroep

Tsipras: ik sta voor een tekst waarin ik niet geloof

Grieken stemmen in met akkoord voor steunpakket

Telegraaf 16.07.2015 Een overduidelijke meerderheid parlementariers heeft voor het akkoord van premier Tsipras en de eurogroep gestemd. Ondanks verhitte debatten wist de premier het akkoord met maatregelen waar hij zelf niet achter staat, toch vlekkeloos door het parlement te loodsen.

Uiteindelijk stemden 229 parlementsleden vóór het akkoord gestemd. 64 leden stemden tegen. Naar verluidt is de helft hiervan lid van Tsipras regeringspartij Syriza. Ook onthielden nog 6 Syriza-parlementariërs zich van stemming.

Eén van de parlementsleden was afwezig en stemde dus niet mee. Uit de zaal klonk boegeroep toen de ex-minister van Financiën Varoufakis tegen het akkoord stemde.

Steun van tegenstanders

Maar de premier wist zich wel gesteund door veel leden van drie oppositiepartijen. Tegenstand in zijn eigen partij leidt dus niet tot problemen voor het akkoord dat Tsipras sloot met de euroministers, maar het zal wel voor spanningen zorgen in zijn partij.

Een kwart van zijn partij (39 leden) stemde tegen. Hieronder waren prominente leden als de minister van Energie en de leider van het Linkse Platform.

Lees hier het DFT-liveblog over de stemmingen terug.

ZIE OOK:

Gerelateerde artikelen;

16-07: ‘Tspiras gooit tegenstanders eruit’ 

16-07: Oppositieleider Griekenland blij met ‘ja’

16-07: Griekse minister Energie bereid af te treden

15-07: Rellen in Athene

15-07: Parijs voor hulpplan Grieken

Griekse politici stemmen in grote meerderheid voor reddingsakkoord

Telegraaf 16.07.2015 Woensdagavond knalde het in de Griekse hoofdstad Athena. Bij protesten werd met molotovcocktails gegooid. De rust is inmiddels teruggekeerd op het plein en heeft het parlement in ruime meerderheid voor het akkoord van Tsipras en de eurolanden gestemd. Wel kreeg Tsipras veel tegenstand van eigen partijgenoten.

1:40 Krijgt regering Tsipras metamorfose?

De coalitiepartijen in Griekenland stemden niet in meerderheid voor het akkoord van premier Tsipras en de eurogroep. Gespeculeerd wordt over het aanblijven van de 39 Syriza-leden die tegen stemden. De regering heeft een officieel statement uitgestuurd waarin staat dat Tsipras’ regering gewoon aanblijft. Gesuggereerd wordt dat enkele ministerposten zullen wisselen de komende dagen.

In eerdere situaties dwong hij leden die van de partijlijn afweken tot aftreden. Nu lijken er te veel dwarsliggers om weg te sturen en te vervangen. Bovendien laat prominent nee-stemmer, de minister van Energie Lafazanis, weten dat hij ondanks ‘nee’ gewoon aanblijft en de regering zal blijven steunen op de weg uit deze crisis.

Wel zei Lafazanis dat hij zou opstappen als Tsipras hem daarom zou vragen.

00:52 Griekse parlementariërs stemmen in met akkoord voor steunpakket

Een overduidelijke meerderheid parlementariërs heeft voor het akkoord van premier Tsipras en de eurogroep gestemd. Minimaal 228 parlementsleden stemden voor. Ondanks verhitte debatten wist de premier het akkoord met maatregelen waar hij zelf niet achter staat, toch vlekkeloos door het parlement te loodsen. Wel kreeg hij tegenstand vanuit zijn partij Syriza. Maar hij wist zich gesteund door veel leden van de oppositie.

00:35 Stemming parlement op het punt van beginnen

De Griekse parlementariers kunnen na uren debat gaan stemmen over het akkoord dat Tsipras afgelopen weekend bereikte in Brussel. In het parlement zitten 300 leden, al zijn die misschien niet allemaal aanwezig. De regeringspartijen Syriza en de Onafhankelijke Grieken zijn met 162 leden, de oppositie met 138. Er bestaat goede kans dat Tsipras het akkoord door het parlement kan loodsen ondanks tegenstand vanuit zijn eigen partij Syriza. Drie oppositiepartijen hebben namelijk laten weten van plan zijn het akkoord te steunen.

23:10 Grieks parlement vecht met duivels dilemma

De stemming die live te volgen is komt dichterbij, parlementsleden zullen straks bij toenaam worden gevraagd wat hun oordeel wordt over het plan. De oppositie is faliekant tegen de deal die #Tsipras – niet in de bankjes in het parlement – heeft gesloten met de schuldeisers.

21:40 Parlement krijgt haast

Oppositieleider Theodorakis laat tijdens de al verhitte debatten – iedereen praat door elkaar, spreektijden worden genegeerd – de kans lopen om zijn stem toe te lichten, het parlement krijgt haast. De stemming over de omstreden deal met de schuldeisers is om twaalf uur.

21:15 Protesten zetten door

Hoewel de politie probeert de gemoederen te kalmeren, komt het tot heftige confrontaties met vooral anarchisten, een klein deel van de 10.000 demonstranten. Volg hier live beelden van het belangrijkste plein van Griekenland.

20:30 ‘Stemming voor twaalf uur’

In het Grieks parlement, waar de gemoederen hoog oplopen en het voorstel door een parlementslid werd verscheurd, volgt de stemming over het plan naar verluidt voor twaalf uur, zo heeft de voorzitter vastgesteld. De steun is volgens het IMF tebeperkt. Opvallend is de voorzitster, verklaard tegenstander van de deal, de hele procedure afwijst. Zij geeft de complete leiding nu over aan de vicevoorzitter.

20:00 Traangas en molotov-cocktails

De eerste rellen breken uit, de politie gebruikt traangas, demonstranten vluchten weg. Maar telkens hergroeperen demonstranten tegen de Griekse deal van hun regering zich. Premier Tsipras ontbreekt in de vergadering, die met drie uur vertraging is begonnen omdat de Syriza-fractie bleef vergaderen.

Teruglezen – Tweederde parlement stemt in met reddingsplan

VK 15.07.2015 Het Griekse parlement heeft het akkoord van premier Tsipras met de geldschieters na een lang debat aangenomen. Een deel van Tsipras’ achterban heeft afstand genomen van de plannen: 39 van de 149 Syriza-parlementariërs zouden tegen hebben gestemd. Tsipras, die zelf geen ander alternatief zag dan akkoord gaan met de Europese hervormingseisen, kreeg steun van de oppositie.

Samenvatting liveblog;

Lees hier een samenvatting van ons liveblog terug.

– Een tweederde meerderheid van het Griekse parlement heeft ingestemd met het reddingsplan dat zondagnacht en maandagmorgen op de top van de eurozone is besproken. Daarmee gaat het parlement akkoord met hervormingen, bezuinigingen en belastingverhogingen die zijn afgesproken met de schuldeisers. Lees hier ons nieuwsbericht over de overtuigende ja-stem.

– Iets na half één wordt er gestemd over het reddingsplan van de geldschieters.

– Premier Tsipras verschijnt vlak voor middernacht voor het Griekse parlement. De deadline van middernacht in Athene is dan al verstreken, door het tijdsverschil in Brussel nog niet.

– To Potami, PASOK en de Nieuwe Democratie hebben toegezegd dat ze voor het akkoord zullen stemmen. De Communistische Partij en de Gouden Dageraad zullen tegen stemmen.

– De staatsschuld van Griekenland is door de lange looptijden van leningen en de beperkte rentelasten relatief laag. Dat stelt minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem woensdag.

– De politie in de Griekse hoofdstad Athene heeft traangas ingezet tegen demonstranten die woensdag de straat op zijn gegaan uit protest tegen het akkoord met de Eurotop.

– De Griekse premier Alexis Tsipras heeft laten weten dat het lastig voor hem wordt om te regeren als hij niet de steun heeft van zijn eigen parlementsleden.

– Meer dan de helft van het centraal comité van de Griekse regeringspartij Syriza wijst het akkoord dat de regering heeft gesloten met de eurozone af.

– De Griekse onderminister van Financiën, Nadia Valavani, is volgens Griekse media opgestapt uit protest tegen ‘de nutteloze maatregelen’ die de Europese schuldeisers haar land opleggen.

– Varoufakis: Griekenland wordt een vazal van de eurogroep als het parlement instemt met de voorwaarden aan verdere steun voor het land.

– Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft gisteravond laat bevestigd dat Griekenland veel meer hulp nodig heeft om zijn schuldenlast houdbaar te maken dan nu wordt aangenomen.

EU-pot voor Athene wekt weerstand

VK 15.07.2015 Griekenland heeft op korte termijn 7 miljard euro nodig om de aflossingen aan het IMF en de ECB te voldoen. De banken wankelen, de situatie wordt steeds kritieker. Of Syriza de rijen gesloten houdt, is intussen zeer de vraag.

De Europese Commissie wil Griekenland op zeer korte termijn een lening van 7 miljard euro verstrekken waarmee het de aflossingen deze maand aan de ECB en het IMF kan voldoen. Het geld komt uit een speciaal fonds dat is gebaseerd op het EU-budget, een constructie die op fel verzet stuit van Groot-Brittannië.

‘De situatie in Griekenland is kritiek’, zei Europees Commissaris Dombrovskis (Euro) woensdag. De Griekse banken, die al twee weken dicht zijn, staan op instorten en Athene moet deze maand 3,5 miljard euro aan de ECB terugbetalen. Volgende maand wacht een nieuwe ECB-aflossing van 3 miljard en de betalingsachterstand bij het IMF is inmiddels 2 miljard.

GRIEKSE CRISIS;

Gelukkig is er voedselhulp uit het buitenland in Athene

EU-pot voor Athene wekt weerstand

‘Rutte is de leider van de haviken’

Wat staat Tsipras vandaag nog te wachten?

BEKIJK HELE LIJST

Dit helpt Griekenland er weer bovenop. Of niet?

Trouw 15.07.2015 Voor de derde keer in vijf jaar tijd heeft Griekenland financiële steun nodig. Veel hervormingen en nog eens 82 miljard euro aan leningen moeten het land uit de economische malaise tillen. Slagen de Grieken deze keer wel?

 •  Griekenland kan een vliegende start maken, aangezien er nog altijd veel geld in het land aanwezig is.

   

Ja, want het is Ierland ook gelukt
De deal met Europa een ramp voor Griekenland? Integendeel. Eindelijk dwingt Europa het land zijn slepende economische problemen aan te pakken. En de Grieken weten, na jaren van mismanagement en liegende politici, dat dit hun laatste kans is om in de euro te blijven. Die kans gaat de huidige generatie jongeren met beide handen grijpen, in tegenstelling tot de generaties voor hen, die er een behoorlijke puinhoop van hebben gemaakt.

De eisen die Europa heeft gekoppeld aan nieuwe financiële steun voor Griekenland zijn keihard. Ze grijpen diep in in vrijwel alle facetten van de economie en de samenleving. Van het eindelijk opzetten van een functionerende belastingdienst tot het vrijmaken van beschermde beroepen. Van het ingrijpen in de pensioenen tot het privatiseren van vastgeroeste staatsbedrijven. En dat is precies wat het land nodig heeft. De afgelopen vijf jaar heeft het land, onder druk van zijn geldschieters, weliswaar keihard bezuinigd, maar nauwelijks hervormd. De economie is daardoor fors gekrompen, terwijl de maatregelen die bedoeld waren om de groeipotentie te verhogen achterwege bleven.

Waarom zou Griekenland niet kunnen wat Ierland bijvoorbeeld wel is gelukt? Na Griekenland was Ierland het tweede land in de eurozone dat om hulp moest vragen, nadat een enorme vastgoedzeepbel de banken en het land aan de rand van de afgrond hadden gebracht. Ook daar waren protesten tegen de strikte eisen aan de financiële steun. Maar het land greep in, de lonen en pensioenen werden verlaagd om de concurrentiekracht te verhogen. De zieltogende banken en bouwsector zijn gesaneerd en mensen vinden nieuw werk in sectoren die gedijen in de hervonden concurrentiekracht.

Verwant nieuws;

De Trojka valt uit elkaar

Trouw 15.07.2015  Het Internationaal Monetair Fonds publiceerdevandaag een vernietigend rapport over het derde steunpakket voor Griekenland. Al zou het land alle hervormingen doorvoeren, nog verdient het te weinig om terug te betalen. Wat betekent dat?

In 2053 hoopt de Duitse bondskanselier Angela Merkel 99 jaar te worden. En als zij die respectabele leeftijd inderdaad bereikt, dan zal zij nog meemaken dat de Griekse regering in dat jaar voor het eerst rente en aflossing gaat betalen op de enorme schuld die het land heeft uitstaan bij de overige landen in de eurozone. De kans dat Merkel ook de laatste euro van de schuld ziet terugkeren naar Berlijn is echter klein, dan praten we over nog eens tientallen jaren na 2053.

Bovenstaande is geen grap. Het is, volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF), de enige manier waarop Griekenland überhaupt nog zijn schulden kan aflossen. Het instituut publiceerde vandaag een vernietigend rapport over het te bereiken derde steunpakket voor Griekenland. Zelfs al zou Griekenland de vereiste hervormingen tot in perfectie uitvoeren, het land verdient simpelweg te weinig om zijn schulden te kunnen aflossen. De eurolanden zullen dus een groot deel van hun leningen aan Griekenland moeten kwijtschelden.

Verwant nieuws;

‘Als een verenigd Europa ooit belangrijk was, is het nu’

Trouw 15.07.2015 Is Europa sterker geworden of juist zwakker door de Griekse deal? Dat het belangrijk is om Griekenland te redden, staat buiten kijf, vinden Jaap de Hoop Scheffer en Jonathan Holslag. Maar een goed Europees verhaal is het niet geworden.

Ik weet niet beter dan dat Europa zich altijd van crisis naar crisis heeft gesleept

 • ‘Er is misschien wel geen moment in de geschiedenis geweest dat het bijeenhouden van Europa belangrijker was’, aldus Jaap de Hoop Scheffer, voormalig secretaris-generaal Navo en minister van buitenlandse zaken.

Als zijn studenten over vijftien jaar terugkijken in de annalen van de Europese Unie, dan zal de Griekse crisis er zeker uitspringen. De Leidse hoogleraar internationale betrekkingen Jaap de Hoop Scheffer (67) was secretaris-generaal van de Navo en minister van buitenlandse zaken (CDA). Wat voor hem de Griekse crisis zo cruciaal maakt, “en dat punt wordt in Nederland veel te weinig aangeroerd”, is het belang van Griekenland op het wereldtoneel.

“Het land ligt op een cruciale plek, tussen instabiele gebieden als de westelijke Balkan, Rusland, het Midden-Oosten en het noorden van Afrika. En ondertussen hebben de Chinezen al delen van de Piraeus-haven opgekocht. Dat Griekenland in de eurozone moet blijven, spreekt, zo beschouwd, voor zich. Er is met de huidige onrust in de wereld en de oprukkende migratiestromen misschien wel geen moment in de geschiedenis geweest dat het bijeenhouden van Europa belangrijker was.”

Dijsselbloem: Griekse schuld relatief laag

VK 15.07.2015 De staatsschuld van Griekenland is door de lange looptijden van leningen en de beperkte rentelasten relatief laag. Dat stelt minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem woensdag in een brief aan de Tweede Kamer.

De schuldenlast is door de lange looptijd en de lage rente van de Griekse publieke schuld, relatief laag,aldus Jeroen Dijsselbloem

Daarin reageert Dijsselbloem op een rapport waarin het IMF juist waarschuwt voor de enorme verslechtering in de Griekse economie, waardoor de Griekse schuld de komende jaren veel hoger uitvalt dan eerder werd verwacht. Om de schuld houdbaar te maken, zouden de eurolanden veel meer schuldverlichting moeten verlenen dan waar men nu toe bereid is.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Griekse onderminister van Financiën stapt op

Nobelprijswinnaars noemen eisen aan Griekenland waanzin

‘Griekenland heeft Europa gedwongen in te grijpen’

Minister van Financiën Euklidis Tsakalotos gaat naar huis.

Live – Rellen breken uit terwijl Grieks parlement debatteert

VK 15.07.2015 Het Griekse parlement heeft het akkoord van premier Tsipras met de geldschieters na een lang debat aangenomen. Een deel van Tsipras’ achterban heeft afstand genomen van de plannen: 39 van de 149 Syriza-parlementariërs zouden tegen hebben gestemd. Tsipras, die zelf geen ander alternatief zag dan akkoord gaan met de Europese hervormingseisen, kreeg steun van de oppositie.

Samenvatting liveblog

Lees hier een samenvatting van ons liveblog terug.

– Een tweederde meerderheid van het Griekse parlement heeft ingestemd met het reddingsplan dat zondagnacht en maandagmorgen op de top van de eurozone is besproken. Daarmee gaat het parlement akkoord met hervormingen, bezuinigingen en belastingverhogingen die zijn afgesproken met de schuldeisers. Lees hier ons nieuwsbericht over de overtuigende ja-stem.

– Iets na half één wordt er gestemd over het reddingsplan van de geldschieters.

– Premier Tsipras verschijnt vlak voor middernacht voor het Griekse parlement. De deadline van middernacht in Athene is dan al verstreken, door het tijdsverschil in Brussel nog niet.

GERELATEERDE ARTIKELEN

In de rij om te pinnen: uitje voor de happy few

Onder dreiging heeft Tsipras het onmogelijke beloofd

Tsipras: ‘Ik geloof niet in de deal, maar voer hem wel uit’

Rellen tussen politie en demonstranten bij Grieks parlement

NU 15.07.2015 Protesten buiten het Griekse parlement in Athene zijn woensdagavond uitgelopen op rellen tussen de demonstranten en de politie. De Griekse volksvertegenwoordiging stemt woensdagavond over het omstreden Europese hervormingsplan. Dat meldt persbureau Reuters woensdag.

Duizenden mensen demonstreren tegen het akkoord dat Griekenland onlangs sloot met de eurolanden. Het parlement debatteert momenteel over het voorstel, waarover mogelijk pas na middernacht definitief een akkoord zal worden bereikt in Griekenland.

De rellen begonnen vlak voordat het debat over het voorstel zou gaan beginnen. Vanuit de boze menigte werden molotovcocktails en stenen gegooid naar de politie. Agenten zetten op hun beurt traangas in.

Zie ook: Dit is waar Griekenland volgens de eurotop aan moet voldoen

Lees meer over: Griekenland

Gerelateerde artikelen;

Meerderheid top Griekse regeringspartij Syriza wijst euro-akkoord af  

Griekse banken blijven ook donderdag dicht  

Griekenland stopt met exporteren medicijnen uit angst voor tekort  

Rellen in Athene

Telegraaf 15.07.2015 De politie in de Griekse hoofdstad Athene heeft traangas ingezet tegen demonstranten die woensdag de straat op zijn gegaan uit protest tegen het akkoord met de Eurotop. Dat gebeurde nadat betogers brandbommen naar agenten hadden gegooid.

De demonstratie verliep in eerste instantie rustig, tot zich een groep van ongeveer tweehonderd betogers bij de protestmars voegde met schijnbaar minder vreedzame bedoelingen.

Honderden betogers vluchtten toen de relletjes uitbraken.

In het parlementsgebouw debatteert het Griekse parlement woensdagavond over het Europees akkoord. Na het debat wordt er gestemd, mogelijk is dat pas na middernacht.

Volg alle ontwikkellingen in Athene ook via ons DFT-liveblog.

Frans parlement voor hulpplan Griekenland

Trouw 15.07.2015 Een grote meerderheid in het Franse parlement heeft zich uitgesproken voor het nieuwe Europese akkoord met Griekenland over de aanpak van de schuldencrisis in dat land. 412 stemmen voor en 69 stemmen tegen.

Zowel de regerende Socialistische Partij als veel afgevaardigden van de centrumrechts oppositie toonden zich in een debat voorstander van het akkoord. Dat stelt voor de derde keer een serie noodkredieten in het vooruitzicht.

De Franse premier Manuel Valls beklemtoonde dat het akkoord geen blanco cheque voor Athene is. De stemming was geen noodzaak voor de regering, maar voor brede steun is er woensdag toch een debat met stemming gehouden.

Meer over

Frans parlement stemt voor hulpplan Griekenland 

NU 15.07.2015 Een grote meerderheid in het Franse parlement heeft zich woensdag uitgesproken voor het nieuwe Europese akkoord met Griekenland over de aanpak van de schuldencrisis in dat land.

Zowel de regerende Socialistische Partij als veel afgevaardigden van de centrumrechts oppositie toonden zich in een debat voorstander van het akkoord. Dat stelt voor de derde keer een serie noodkredieten in het vooruitzicht.

De Franse premier Manuel Valls beklemtoonde dat het akkoord geen blanco cheque voor Athene is. De stemming was geen noodzaak voor de regering, maar voor brede steun is er woensdag toch een debat met stemming gehouden.

Lees meer over: 

Griekenland Frankrijk

De Franse premier Valls

Frans parlement voor hulpplan Griekenland

Telegraaf 15.07.2015  Een grote meerderheid in het Franse parlement heeft zich woensdag uitgesproken voor het nieuwe Europese akkoord met Griekenland over de aanpak van de schuldencrisis in dat land.

Zowel de regerende Socialistische Partij als veel afgevaardigden van de centrumrechts oppositie toonden zich in een debat voorstander van het akkoord. Dat stelt voor de derde keer een serie noodkredieten in het vooruitzicht.

De Franse premier Manuel Valls beklemtoonde dat het akkoord geen blanco cheque voor Athene is. De stemming was geen noodzaak voor de regering, maar voor brede steun is er woensdag toch een debat met stemming gehouden.

Gerelateerde artikelen;

15-07:  Kopstukken Syriza tegen Grieks akkoord

15-07: IMF neemt Griekse deal onder vuur

15-07: ‘Grieken vazal van eurogroep’

Meerderheid partijtop Syriza wijst akkoord af

Telegraaf 15.07.2015 Meer dan de helft van het bestuur van Syriza, de partij van de Griekse premier Alexis Tsipras, wijst het akkoord af dat de premier maandag met Europese geldschieters sloot. Van de 201 bestuursleden in het Centrale Comité hebben er 107 het akkoord woensdag als ,,een vernedering van het Griekse volk” afgedaan, meldde het Spaanse persbureau Europa Press.

Tsipras heeft zijn partijgenoten in het parlement woensdag te verstaan gegeven dat hij moeilijk premier kan blijven als zij hem niet steunen. Hij heeft betoogd zich verplicht te voelen het nare akkoord uit te voeren, omdat het land dan weer noodkrediet krijgt en hij over kwijtschelding van schulden kan gaan onderhandelen. Woensdagavond laat komt er een stemming over in het parlement.

De meerderheid van het partijbestuur vindt het echter een schandalig stuk. Het zou zijn opgesteld onder dreigementen en ,,vernederende en verwoestende bepalingen bevatten” over het toezicht op de financiële positie van het land.

ZIE OOK:

Kopstukken Syriza tegen Grieks akkoord

Meerderheid Tsipras in gevaar

Kopstukken Syriza keren zich tegen Grieks akkoord

Telegraaf 15.07.2015 De Griekse premier Alexis Tsipras krijgt felle kritiek uit zijn eigen partij op het akkoord dat hij maandagochtend sloot met de overige eurolanden. Het ene na het andere Syriza-kopstuk keert zich tegen hem. Het is de vraag of het akkoord vanavond wel een meerderheid krijgt in het Griekse parlement.

De onderminister van Financiën, Nadia Valavani, is woensdag opgestapt uit protest tegen „de nutteloze maatregelen” die de Europese schuldeisers haar land opleggen.

Meer dan de helft van het bestuur van Syriza wijst het akkoord af. Van de 201 bestuursleden in het Centrale Comité hebben er 107 het akkoord woensdag als ,,een vernedering van het Griekse volk” afgedaan.

Woensdagavond stemt het Griekse parlement over de jongste plannen waarmee Griekenland in ruil nieuwe noodkredieten krijgt. Eerder liet de minister van Defensie, Panos Kammenos, al weten faliekant tegen de plannen van de geldschieters te zijn. Hij stapte echter niet op.

‘Wraakzucht’

Tsipras ziet het akkoord overigens zelf ook niet zitten, maar hij heeft dinsdagavond betoogd geen andere keuze te hebben dan de maatregelen uit te voeren om Griekenland binnen de eurozone te houden en om straks over kwijtschelding van schulden verder te praten.

Ook Varoufakis is fel tegen het akkoord. Hij verwijt de regering Tsipras het referendum van 5 juli te hebben genegeerd door enorme concessies te doen in plaats van voet bij stuk te houden. Varoufakis is afgetreden als minister, maar zit nog in het Griekse parlement voor Syriza.

IMF opent vuur

Intussen heeft het IMF het vuur geopend op het akkoord dat Griekenland maandagochtend sloot met de overige eurolanden. Volgens het IMF onderschat de eurozone de onhoudbaarheid van de Griekse staatsschuld. Het instituut vindt dat de overige eurolanden de Griekse schuld flink moeten verminderen. Maar onder meer Duitsland voelt daar weinig voor, omdat dat de andere eurolanden vele miljarden euro’s zou kosten.

Gerelateerde artikelen;

15-07: Meerderheid partijtop Syriza wijst akkoord af

15-07: ‘Grote angst voor staking-rellen’ 

15-07: IMF neemt Griekse deal onder vuur

15-07: ‘Grieken vazal van eurogroep’

15-07: ‘Griekenland moet zich opnieuw uitvinden’

14-07: Tsipras worstelt verder met deal eurolanden

14-07: Grieks parlement stemt over stevig hervormingspakket

14-07: Geheim IMF-rapport: Griekenland kost eurolanden veel meer geld

Lees meer over: griekenland imf alexis tsipras eurozone euro europayanis varoufakis

‘Grieks overbruggingskrediet uit EU-potje’

Telegraaf 15.07.2015 De Europese Commissie heeft de EU-landen voorgesteld om Griekenland op korte termijn een overbruggingskrediet uit het noodfonds EFSM te geven.

De Grieken hebben de komende twee weken €7 miljard nodig, onder meer om de ECB af te lossen. Als de ECB vrijdag geen €3,5 miljard krijgt, kan de centrale bank in feite de Griekse banken niet meer van kapitaal voorzien. Ook heeft het IMF nog steeds €1,6 miljard te  goed. Over enkele weken krijgt de ECB nieuwe miljarden voor aflopende Griekse leningen.

Zonde die ECB-geldkraan lijkt de Griekse economie helemaal in elkaar te storten omdat de banken niet meer open kunnen. Vandaar dat de Commissie haast heeft met een alternatief.

ZIE OOK:

Kopstukken Syriza tegen Grieks akkoord

Europese Commissie wil noodlening voor Griekenland

VK 15.07.2015 De Europese Commissie wil Griekenland een noodlening geven van maximaal 7 miljard euro. Met die lening zou Griekenland de periode kunnen overbruggen waarin wordt onderhandeld over een derde steunprogramma. Alle 28 landen van de Europese Unie zouden mee moeten betalen aan het overbruggingskrediet.

Meer over de deal

Als de wetten vanavond door het Griekse parlement zijn aangenomen, gaan de nationale parlementen van de andere eurolanden zich erover buigen. Robert Giebels legt helder uit hoe de verdere procedure werkt (+).

Correspondent Sarah Venema beschrijft hoe links Griekenland in de touwen hangt en boos is op Tsipras (+).

Verder voorspelt de Griekse minister van Economische Zaken dat Tsipras vanavond zijn regering op de schop neemt.

Banken voorlopig dicht

De banken in Griekenland blijven ook donderdag nog dicht. Dit maakte het ministerie van Financiën vandaag bekend.

De financiële sector van Griekenland zit sinds maandag 29 juni op slot om het omvallen van Griekse banken te voorkomen. De banken dreigen ten onder te gaan omdat Grieken massaal geld opnemen vanwege de economische onzekerheid.

Geld geparkeerd in een noodpotje bij de Europese Commissie, EFSM genaamd, is de ‘enige en beste oplossing’ om Griekenland op korte termijn te helpen. Dit stelt vicevoorzitter van de Europese Commissie Valdis Dombrovskis woensdag.

Het noodpotje dat Brussel wil gebruiken, is gevuld door alle EU-landen. Toen de eurolanden het permanente noodfonds ESM oprichtten, werd afgesproken dat het noodpotje niet meer zou worden gebruikt om eurolanden financieel te helpen. Toch wordt nu onderhandeld over het gebruik van deze EU-pot.

Volgens het IMF is schuldverlichting noodzakelijk op een schaal die verder gaat dan waar de eurolanden tot nog toe bereid toe zijn, bleek gisteren uit een rapport van het monetair fonds. De eurolanden willen daar pas over praten als Athene serieus werk maakt van de beloofde bezuinigingen. Ook de Europese Commissie wil pas nadenken over schuldverlichting als Griekenland zijn afspraken nakomt. En zelfs dan sluit de Commissie kwijtschelding uit. Alleen herstructurering is een optie.

Tsipras gelooft zelf ook niet in de overeenkomst met de eurolanden die hij maandagochtend tekende. Dit zei hij dinsdag in een interview met de Griekse televisiezender ERT. Toch wil hij de benodigde wetten door het parlement loodsen en neemt hij daar de ‘volle verantwoordelijkheid’ voor. Er is gewoonweg geen alternatief volgens de premier.

GRIEKSE CRISIS;

‘Rutte is de leider van de haviken’

Wat staat Tsipras vandaag nog te wachten?

Europese Commissie wil noodlening voor Griekenland

Kamer wil voor morgen reactie kabinet op IMF-rapport

Nieuwe lening Griekenland bedraagt 40 tot 50 miljard

BEKIJK HELE LIJST

‘Geen kwijtschelding Grieken, wel verzachtende maatregelen’

Elsevier 15.07.2015 Nee, zegt de Europese Commissie tegen kwijtschelding van de Griekse schulden. Wel mogelijk: ‘herprofilering’. De Europese Commissie wil geen kwijtschelding van de Griekse schulden, maar houdt wel ‘schuldverzachtende maatregelen’ achter de hand. ‘Brussel’ reageert daarmee op het Internationaal Monetair Fonds.

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) waarschuwde dinsdagdat de financiële positie van Griekenland de afgelopen tijd enorm is verslechterd, en dat het eerder deze week gesloten akkoord daar niet veel verbetering in zal gaan brengen.

Flinke schuldenverlichting is er nodig om de schuld van het Zuid-Europese land enigszins binnen de perken te houden.

Verlenging

Maar kwijtschelding? Nee, dat zeker niet, meldt de Europese Commissie in een evaluatie van de gebeurtenissen rond de Griekse crisis, de afgelopen week, schrijft persbureau Reuters. In Brussel gaan ze voor ‘herprofilering’ van de schuld, oftewel ‘schuldverzachtende maatregelen’. Een van die maatregelen zou kunnen zijn een verlenging van de looptijden van de bestaande en nieuwe leningen.

Michiel Dijkstra: ‘Op papier is Griekenland de andere eurolanden 218,5 miljard euro schuldig, maar in de praktijk is de schuld door dit uitstel en toekomstige ontwaarding al met 40 procent verlaagd >

Die kunnen de Grieken alleen verwachten als er ‘geloofwaardig’ wordt hervormd, in overeenstemming met de wens van de internationale geldschieters. En niet alleen dat: de Griekse regering moet er als een blok achterstaan, en dat ook daadwerkelijk laten zien. De hervormingen moeten worden gedaan in onder meer het pensioen- en btw-stelsel.

Marathon

Rond het eindspel in de Griekse schuldenmarathon  kwam ook het onderwerp ‘schuldenverlichting’ weer eens op tafel. De discussie werd vooral aangezwengeld door Frankrijk, dat daar wel iets in ziet.

Maar de Duitsers, onder aanvoering van minister van Financiën Wolfgang Schaüble, willen het niet, onder geen beding. Hoe is dit immers te verkopen aan de belastingbetaler die, net als in Nederland, mee heeft betaald aan het op de been houden van de Grieken? Maar uiteindelijk komt het allemaal op hetzelfde neer: de schuld van Griekenland wordt weliswaar niet kwijtgescholden, maar de Grieken hoeven wel minder te betalen.

Overbrugging

Intussen is er meer bekend over het overbruggingskrediet voor Griekenland. Alle 28 landen van de Europese Unie, dus ook de landen die geen lid zijn van de monetaire unie, zouden moeten meebetalen aan deze noodlening. Het geld dat is gestopt in een noodpotje bij de Europese Commissie (EFSM) is de enige en ‘beste’ oplossing om Griekenland op korte termijn te helpen, zei vicevoorzitter van de Europese Commissie Valdis Dombrovskis (de Euro) woensdag op een persconferentie. Griekenland verkeert in enorme financiële en economische problemen nu de banken zijn gesloten.

Het bedrag dat is gemoeid met het overbruggingskrediet bedraagt vermoedelijk 7 miljard euro voor drie maanden, totdat er definitief een derde steunpakket is. Het Griekse parlement gaat vanavond al dan niet instemmen met de deal die premier Alexis Tsipras tegen zijn zin in Brussel sloot.

Lees ook…

Dit staat Griekenland op deze spannende dag te wachten

 • Ook als de Griekse deal beklijft, modderen we nog jaren door
 • Parlement schaart zich achter Tsipras’ plannen
 • Wie gelooft dat Tsipras nu wél gaat hervormen, is naïef
Tags; griekenland  griekse crisis  imf  europese commissie  alexis tsipras
zie ook;

Kamer wil voor morgen reactie kabinet op IMF-rapport

VK 15.07.2015 De Nederlandse regering moet het IMF-rapport waarin wordt gesteld dat Griekenland veel meer hulp nodig heeft dan nu wordt aangenomen, openbaar maken voordat de Tweede Kamer er donderdag over vergadert. Een Kamermeerderheid heeft zich bij deze wens van CDA-Kamerlid Pieter Heerma aangesloten, aldus een woordvoerder van de partij.

Houdbaarheid Griekse schuld ‘dramatisch’

De toch al slechte financiële situatie van Griekenland is ‘dramatisch verslechterd’ door het sluiten van de banken de afgelopen weken, stelt het Internationaal Monetair Fonds in een uitgelekt rapport. Om het land weer financieel gezond te krijgen is verregaande schuldverlichting nodig.

De Kamercommissie die de vergadering voorbereidt, wil bovendien een oordeel van het kabinet over dat rapport, ook nog voor het debat. De Kamer debatteert donderdag met minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) en premier Mark Rutte over Griekenland.

Het Internationaal Monetair Fonds(IMF) heeft dinsdagavond laat bevestigd dat Griekenland veel meer hulp nodig heeft om zijn schuldenlast houdbaar te maken dan wordt aangenomen. Ook zou er meer nodig zijn dan de 85 miljard euro noodhulp die maandag overeen is gekomen. De Kamer wil nu alles horen ‘ook voor zover dit niet openbaar is’, aldus het CDA.

Kamer wil IMF-rapport plus oordeel kabinet 

NU 15.07.2015 De Nederlandse regering moet het IMF-rapport waarin wordt gesteld dat Griekenland veel meer hulp nodig heeft dan nu wordt aangenomen, openbaar maken voordat de Tweede Kamer er donderdag over vergadert.

Een Kamermeerderheid heeft zich bij deze wens van CDA-Kamerlid Pieter Heerma aangesloten, aldus een woordvoerder van de partij woensdag.

De Kamercommissie die de vergadering voorbereidt, wil bovendien een oordeel van het kabinet over dat rapport, ook nog voor het debat. De Kamer debatteert donderdag met minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) en premier Mark Rutte over Griekenland.

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft dinsdagavond laat bevestigd dat Griekenland veel meer hulp nodig heeft om zijn schuldenlast houdbaar te maken dan wordt aangenomen, zo staat in een uitgelekte memo van het IMF.

Ook zou er meer nodig zijn dan de 85 miljard euro noodhulp die maandag overeen is gekomen. De Kamer wil nu alles horen ”ook voor zover dit niet openbaar is”, aldus het CDA.

Zie ook: IMF dringt aan op meer Griekse schuldhulp

Lees meer over: Griekenland

Gerelateerde artikelen;

Spanje legt Grieks plan voor aan parlement 

Griekse banken blijven ook donderdag dicht  

Varoufakis benadrukt nogmaals tegen plan Eurogroep te zijn 

Griekenland stopt met exporteren medicijnen uit angst voor tekort  

Tsipras ‘gelooft niet in akkoord’ maar verdedigt het wel

Kamer wil IMF-rapport plus oordeel kabinet

Telegraaf 15.07.2015 De Nederlandse regering moet het IMF-rapport waarin wordt gesteld dat Griekenland veel meer hulp nodig heeft dan nu wordt aangenomen, openbaar maken voordat de Tweede Kamer er donderdag over vergadert. Een Kamermeerderheid heeft zich bij deze wens van CDA-Kamerlid Pieter Heerma aangesloten, aldus een woordvoerder van de partij woensdag.

De Kamercommissie die de vergadering voorbereidt, wil bovendien een oordeel van het kabinet over dat rapport, ook nog voor het debat. De Kamer debatteert donderdag met minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) en premier Mark Rutte over Griekenland.

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft dinsdagavond laat bevestigd dat Griekenland veel meer hulp nodig heeft om zijn schuldenlast houdbaar te maken dan wordt aangenomen. Ook zou er meer nodig zijn dan de 85 miljard euro noodhulp die maandag overeen is gekomen. De Kamer wil nu alles horen ,,ook voor zover dit niet openbaar is”, aldus het CDA.

Gerelateerde artikelen;

Lees ook: IMF neemt Griekse deal onder vuur

lees: Kamer wil IMF-rapport

15-07: IMF neemt Griekse deal onder vuur

14-07: ‘Maak IMF-rapport openbaar’

14-07: Geheim IMF-rapport: Griekenland kost eurolanden veel meer geld

Kamer wil inzage IMF-rapport plus oordeel kabinet

AD 15.07.2015 De Nederlandse regering moet het IMF-rapport waarin wordt gesteld dat Griekenland veel meer hulp nodig heeft dan nu wordt aangenomen, openbaar maken voordat de Tweede Kamer er donderdag over vergadert.

Een Kamermeerderheid heeft zich bij deze wens van CDA-Kamerlid Pieter Heerma aangesloten, aldus een woordvoerder van de partij woensdag.

De Kamercommissie die de vergadering voorbereidt, wil bovendien een oordeel van het kabinet over dat rapport ontvangen, ook nog voor het debat.

De Kamer debatteert donderdag met minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) en premier Mark Rutte over Griekenland.

Veel meer geld
Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft dinsdagavond laat bevestigd dat Griekenland veel meer hulp nodig heeft om zijn schuldenlast houdbaar te maken dan wordt aangenomen. Ook zou er meer nodig zijn dan de 85 miljard euro noodhulp die maandag overeen is gekomen. De Kamer wil nu alles horen ,,ook voor zover dit niet openbaar is”, aldus het CDA.

Poetin positief over …

Grieks parlement stemt in met …

Grieks parlement stemt voor reddingsplan

Griekse onderminister van Financien stapt op

IMF neemt Griekse deal onder vuur

Telegraaf 15.07.2015 Het IMF vindt de Griekse schulden te hoog, het muntfonds moet ongeveer €30 miljard van de €85 miljard nieuwe hulp financieren en lijkt dat niet te willen zonder schuldafschrijving. Daarmee ligt het pas bevochten akkoord nu al onder vuur van het IMF.

IMF bevestigde vannacht de details van het gisteren gelekte rapport.Daarin staat dat de Griekse staatsschuld de komende twee jaar stijgt tot 200% van het nationaal inkomen, tegen 170% nu. Volgens het IMF zijn de Griekse schulden alleen houdbaar als de Grieken dertig jaar geen rente en aflossing hoeven te betalen en een deel van de schuld wordt geschrapt. De eurolanden onder aanvoering van Duitsland willen van dat laatste niets weten.

De euroministers slaagden er gisteren ook niet in een voorschot voor de Grieken te regelen zodat ze volgende week €3,5 miljard aan de ECB kunnen betalen. Bij wanbetaling zou de ECB officieel de Griekse banken niet meer mogen steunen.

Gerelateerde artikelen;

15-07: Kamer wil IMF-rapport

14-07: Geheim IMF-rapport: Griekenland kost eurolanden veel meer geld

Gaan of staan voor het Griekse noodplan

Trouw 15.07.2015 Zelf heeft premier Tsipras weinig vertrouwen in het hervormingsplan waar hij afgelopen maandag zijn handtekening onderzette. Vanavond spreekt het Griekse parlement zich er over uit. De meningen over de inhoud van het plan zijn verdeeld. Het plan bevat rigoureuze maatregelen, zoveel is duidelijk, maar het is de vraag of het de noodlijdende economie er weer bovenop zal helpen. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft zijn handen er vanaf getrokken.

Volgens het IMF is het plan desastreus voor het herstel van de Griekse economie. De staatsschuld van het land zal de komende twee jaar oplopen tot bijna twee keer de omvang van de economie en er is veel meer hulp nodig om de schuldenlast houdbaar te maken dan tot nu toe werd aangenomen. Bovendien zou de afgesproken 85 miljard euro noodhulp niet voldoende zijn.

Daarmee is er effectief een einde gekomen aan de trojka van de Europese Centrale Bank, Europese Commissie en het IMF die Griekenland moest redden.

Verwant nieuws;

LIVE: Tsipras moet omstreden akkoord door parlement loodsen›

NRC 15.07.2015 Wéér een cruciale dag voor Griekenland. Het parlement in Athene debatteert en stemt vandaag over het omstreden akkoord over een nieuw reddingsplan met Europa dat premier Tsipras maandagochtend sloot. In zijn eigen partij is veel kritiek: vanmiddag stapte de staatssecretaris van Financiën al op. De verwachting is desalniettemin dat het parlement Tsipras zal steunen. Op de achtergrond speelt de rol van het IMF, dat kwijtschelding van een deel van de Griekse schuld wil. Verder praten de EU-lidstaten over een overbruggingskrediet dat Athene nodig heeft om de komende weken, in afwachting van de nieuwe noodsteun, aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen. LEES VERDER›

LEES MEER;

10 JUL Teruglezen: Grieks parlement debatteert zeker tot diep in de nacht ›

2014 Nationale Herdenking voor slachtoffers vlucht MH17 in Amsterdam ›

13 JUL LIVE: Brussel aan het ontbijt, besprekingen Griekenland gaan door ›

12 JUL Teruglezen: Grieken krijgen snoeiharde eisen, nachtwerk in Brussel ›

11 JUL Teruglezen liveblog: moeizaam overleg Eurogroep, nog geen zicht op akkoord ›

Meerderheid top Griekse regeringspartij Syriza wijst euro-akkoord af 

Bestuursleden noemen akkoord ‘vernederend voor Grieks volk’

NU 15.07.2015 Meer dan de helft van het bestuur van Syriza, de partij van de Griekse premier Alexis Tsipras, wijst het akkoord af dat de premier maandag met Europese geldschieters sloot.

Van de 201 bestuursleden in het Centrale Comité hebben er 107 het akkoord woensdag als ”een vernedering van het Griekse volk” afgedaan, meldde het Spaanse persbureau Europa Press.

Tsipras heeft betoogd zich verplicht te voelen het nare akkoord uit te voeren, omdat het land dan weer noodkrediet krijgt en hij over kwijtschelding van schulden kan gaan onderhandelen. Er komt laat op woensdag een stemming over in het parlement.

De meerderheid van het partijbestuur vindt het echter een schandalig stuk. Het zou zijn opgesteld onder dreigementen en ”vernederende en verwoestende bepalingen bevatten” over het toezicht op de financiële positie van het land.

Zie ook: Dit is waar Griekenland volgens de eurotop aan moet voldoen

Lees meer over: Griekenland Syriza

Gerelateerde artikelen;

Griekse onderminister van Financiën stapt uit protest op  

Ook Franse minister pleit voor schuldenverlichting Grieken 

Griekse banken blijven ook donderdag dicht  

Meerderheid Tsipras’ partij blokkeert hervormingen’

AD 15.07.2015 Nu de eurolanden een deal hebben gesloten met het noodlijdende Griekenland is een grexit voorlopig afgewend. Maar dan moet het Griekse parlement woensdagavond laat wel een aantal cruciale hervormingswetten goedkeuren. En dat is een moeilijke klus voor premier Alexis Tsipras, die steun moet zoeken bij oppositiepartijen omdat zijn eigen partijleden hem niet allemaal steunen. Vijf vragen.

Waar gaan de wetten over?
Tsipras gaf dinsdag toe dat hij niet achter de gesloten deal staat, maar hem toch gaat uitvoeren. Dat betekent dat hij direct na de ondertekening moest gaan hervormen. Het belangrijkste onderdeel daarvan is de goedkeuring van een viertal wetten door zijn parlement.

GERELATEERD NIEUWS

Griekse vliegvelden en havens weg voor een prikkie

IMF: Griekenland heeft veel meer schuldhulp nodig

Tsipras: Ik sta niet achter deal, maar voer hem wel uit

Griekse onderminister van Financiën stapt op

Trouw 15.07.2015 De Griekse onderminister van Financiën, Nadia Valavani, is volgens Griekse media vandaag opgestapt uit protest tegen ‘de nutteloze maatregelen’ die de Europese schuldeisers haar land opleggen. ‘Wat vandaag op tafel ligt, is zo deprimerend en het biedt geen oplossing voor de mensen of voor het land’, schreef de bewindsvrouw aan premier Alexis Tsipras over de economische koers die de regering zou moeten volgen.

De krant Kathimerini meldde dat ook de secretaris-generaal van het ministerie van Financiën, Manos Manousakis, vandaag zijn ontslag heeft ingediend.

Vangavond stemt het Griekse parlement over de jongste plannen waarmee Griekenland in ruil nieuwe noodkredieten krijgt. Eerder liet de minister van Defensie, Panos Kammenos, al weten faliekant tegen de plannen van de geldschieters te zijn. Hij stapte echter niet op.

Meer over;

Griekse staatssecretaris Financiën stapt op wegens akkoord

NRC 15.07.2015 De Griekse staatssecretaris Nadia Valavani van Financiën stapt op. Ze kan niet leven met het akkoord dat maandag met de eurolanden is gesloten. Valavani geeft zowel haar post in het kabinet als haar zetel in het parlement op.

Haar paradepaardje was een ruimhartige betalingsregeling voor burgers en bedrijven met belastingschulden, schreef onze correspondent Marloes de Koning vanochtend in nrc.next. Het ziet ernaar uit dat die wordt teruggedraaid.  LEES VERDER

Lees ookWordt het ja of nee voor de coalitie van Tsipras?

Lees meer;

15 JUL Lees terug: Tsipras moet omstreden akkoord door parlement loodsen ›

0:53 Grieks parlement stemt in met omstreden Europees hulppakket ›

15 JUL Wordt het ja ofnee voor de coalitie van Tsipras?

14 JUL Tsipras: ik geloof niet in dit akkoord, maar voer het wel door ›

10 JUL Teruglezen: Grieks parlement debatteert zeker tot diep in de nacht ›

Europese Commissie: kwijtschelding Griekse schuld is niet mogelijk›

NRC 15.07.2015 Herprofilering van de Griekse schuld is mogelijk, maar kwijtschelding is dat niet. Dat staat in de evaluatie die de Europese Commissie vorige week maakte van het Griekse verzoek voor een derde steunpakket, schrijft persbureau Reuters. Het standpunt over de houdbaarheid van de schuld verschilt van dat van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), dat gisteren meldde dat er schuldenverlichting moet komen.

Volgens de Commissie is herprofilering van de schuld wel alleen mogelijk als Griekenland de hervormingsmaatregelen invoert waar de schuldeisers om hebben gevraagd. Die hebben betrekking op onder meer de btw en de pensioenen.

‘NEDERLANDSE REGERING MOET VANDAAG NOG REAGEREN’

Morgen debatteert de Tweede Kamer over het nieuwe steunpakket voor Griekenland. CDA-Kamerlid Heerma stelde gisteren dat de Nederlandse regering nog voor het Kamerdebat officieel moet reageren op het gisteren gepubliceerde IMF-rapport. De NOS meldt dat Kamermeerderheid zich inmiddels bij zijn wens aansluit.

Lees ook het achtergrondverhaal in NRC Handelsblad: IMF eist kwijtschelden Griekse schuld

Lees meer;

15 JUL Lees terug: Tsipras moet omstreden akkoord door parlement loodsen ›

30 JUN Teruglezen: eurogroep afgelopen – Grieken krijgen geen geld voor aflossing IMF ›

28 JUN Banken Griekenland blijven dicht, ECB verleent geen extra steun meer ›

29 JAN Op ramkoers met Europa, wie gaat het eerst opzij?

2012 ‘Griekenland heeft opnieuw noodhulp nodig van de eurozone’ ›

Griekenland verbiedt export 25 verschillende medicijnen

VK 15.07.2015 De Griekse regering heeft de export van 25 soorten geneesmiddelen verboden, uit vrees voor een humanitaire crisis in het door medicijntekorten geplaagde land. Dat heeft het Griekse ministerie van Volksgezondheid bekend gemaakt.

Nog een week medicijnen, ‘daarna stopt alles’

Farmaciebedrijven willen niet meer leveren aan de apothekers in de Griekse stad Drama. Toch is dat niet hun enige probleem. ‘Patiënten zijn hier verwend.’ (+)

Volkskrant-verslaggever Ana van Es verhaalt dagelijks vanuit Drama over de gevolgen van de Griekse crisis. Lees hier de vorige afleveringen.

Griekenland is voor medicijnen vrijwel volledig aangewezen op import uit andere landen. Omdat de prijzen van medicijnen in Griekenland momenteel erg laag zijn, is het voor groothandelaren lucratief om ze door te verkopen aan andere landen, waar de prijzen hoger liggen. De laatste weken is de wederuitvoer van sommige medicijnen sterk gestegen, waarschuwen Griekse toezichthouders. Deze wederuitvoer is weliswaar toegestaan volgens Europese regels, maar onwenselijk nu Griekse apothekers klagen dat ze steeds moeilijker aan medicijnen kunnen komen, aldus het ministerie van Volksgezondheid. ‘Er zijn malversaties aan het licht gekomen van sommige spelers in de farmaceutische sector’, zei een woordvoerder van het ministerie.

Griekenland stopt met exporteren medicijnen uit angst voor tekort

NU 15.07.2015 Griekenland heeft de export van 25 soorten medicijnen stilgelegd.  Het land is bang dat er een tekort ontstaat, met een humanitaire crisis tot gevolg. Dat meldt het Griekse ministerie van Volksgezondheid.

Medicijnen die Griekenland heeft geïmporteerd worden de laatste weken veel meer geëxporteerd dan normaal. Dat komt doordat de prijzen in Griekenland laag zijn en de geneesmiddelen voor meer geld in het buitenland kunnen worden verkocht.

Hoewel dit toegestaan is binnen Europa, wil Griekenland de export toch een halt toe roepen. Omdat de medicijnen steeds moeilijker verkrijgbaar zijn in het land zelf, gaat het ministerie strenger controleren op misbruik.

Het is onduidelijk om welke geneesmiddelen het precies gaat.

Lees meer over: Griekenland

Gerelateerde artikelen;

Tsipras ‘gelooft niet in akkoord’ maar verdedigt het wel update: 22:53

Touroperator schrapt alle vluchten naar Corfu 

Ook aandelenbeurs in Athene blijft gesloten  

 

Export Griekse medicijnen stopt

Telegraaf 15.07.2015 Griekenland heeft de export van 25 soorten medicijnen stilgelegd. Het Griekse ministerie van Volksgezondheid is bang dat er een tekort ontstaat, met een humanitaire crisis tot gevolg.

Medicijnen die Griekenland heeft geïmporteerd worden de laatste weken veel meer geëxporteerd dan normaal. Dat komt doordat de prijzen in Griekenland laag zijn en de geneesmiddelen voor meer geld in het buitenland kunnen worden verkocht. Dit is toegestaan binnen Europa.

Maar omdat medicijnen steeds moeilijker verkrijgbaar zijn in Griekenland, gaat het ministerie strenger controleren op misbruik. Het is onduidelijk om welke geneesmiddelen het precies gaat.

Griekenland legt uit vrees voor tekorten uitvoer van medicijnen stil›

NRC 15.07.2015 Griekenland heeft de uitvoer van 25 soorten medicijnen aan banden gelegd. Het Griekse ministerie van Volksgezondheid vreest voor tekorten die kunnen uitmonden in een humanitaire crisis.

Er is een grote toename te zien in het aantal geïmporteerde medicijnen dat naar het buitenland wordt uitgevoerd. Deze medicijnen worden voor een lage prijs op de Griekse markt aangeboden, wat het voor sommige partijen aantrekkelijk maakt om de middelen op te kopen en vervolgens door te verkopen aan het buitenland.

Deze medicijnen komen dus niet op de Griekse markt terecht, wat kan leiden tot tekorten. Een woordvoerder van het Griekse ministerie van Volksgezondheid tegenover Reuters:

“We hebben misbruik geconstateerd door sommige spelers op de farmaceutische markt.”

Lees meer;

28 JUN Banken Griekenland blijven dicht, ECB verleent geen extra steun meer ›

8 JUL Deze mensen hebben hun medicijnen nodig

30 JUN Laat de euro’s niet wegvloeien

30 JUN De Grieken kunnen nog even pinnen, maar de kas is bijna leeg

30 JUN Betalen in Griekenland, hoe werkt dat nu?

Eigen schuld plaagt de Grieken het meest

VK 15.07.2015 Op een eiland tegenover Ithaca vertellen de nieuwe huizen en de glimmende auto’s een ander vehaal dan dat van de door Merkel geknevelde Grieken.

Mijn vrouw en ik doen nu ruim een week aan participerend observeren, op een Grieks eiland bij Odysseus om de hoek. Ook na de maandag van de onderhandelingsmarathon schijnt de zon hier nog steeds uitbundig, maar er is uiteraard maar één onderwerp: het nieuwe bailout-akkoord en de Grexit.

Taxichauffeur één rekende Amsterdamse prijzen, die op een geplastificeerde kaart stonden. Collega twee deed hetzelfde maar die gaf er zijn politieke visie bij. We reden in de bergen langs een bronzen adelaar, een monument. ‘Dat is vanwege de oorlog, mister’, zei hij half plechtig, half dreigend. ‘Veel doden hier. Door de Duitsers. Mevrouw Merkel is hier (wees op voorhoofd) en hier (wees op hart) nog precies hetzelfde als in 1941.’ En verder? ‘Gaan jullie in Holland met 67 met pensioen? Crazy. Dan ga ik dood.’

GRIEKSE CRISIS;

Kamer wil voor morgen reactie kabinet op IMF-rapport

Nieuwe lening Griekenland bedraagt 40 tot 50 miljard

Eigen schuld plaagt de Grieken het meest

IMF: houdbaarheid Griekse schuld ‘dramatisch’

‘Tsipras neemt Griekse regering op de schop’

BEKIJK HELE LIJST

Griekse vliegvelden en havens weg voor een prikkie

AD 15.07.2015 Met privatisering van staatseigendom moet Griekenland 50 miljard euro ophalen. Maar de onderhandelingspositie is beroerd. Voor een spotprijs zijn de kroonjuwelen over te nemen: van vliegvelden tot havens en oliebedrijven. Europese, Chinese en Russische bedrijven wrijven zich in de handen. Het Griekse parlement stemt woensdagavond over een reeks maatregelen die de schuldeisers hebben opgelegd.

Nederland zou ook op zijn achterste benen staan als premier Rutte en burgemeester Aboutaleb zouden besluiten het havenbedrijf van Rotterdam aan een Chinees bedrijf te verkopen

Zondag vroeg leek het nog een proefballonnetje, maar na het Brusselse marathonoverleg stond het er echt, zwart op wit. De Grieken moeten als de wiedeweerga 50 miljard euro aan staatseigendommen verkopen. Getalm wordt niet meer gepikt.

Op zich niet vreemd, vanuit het oogpunt van de geldschieters. Aan de verstrekking van het eerste steunpakket, in 2011, was ook de eis gekoppeld om (voor eind 2015) 50 miljard aan staatsdeelnemingen van de hand te doen. De teller stond 3 weken geleden op 3,2 miljard euro, becijferde het Internationaal Monetair Fonds bedroefd. De Grieken hebben slechts 6 procent van het afgesproken bedrag binnen.

GERELATEERD NIEUWS

IMF: Griekenland heeft veel meer schuldhulp nodig

Tsipras: Ik sta niet achter deal, maar voer hem wel uit

‘Griekenland heeft veel meer hulp nodig dan deal biedt’

MEER OVER: GRIEKENLAND

IMF: Griekenland heeft veel meer schuldhulp nodig

AD 15.07.2015 Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft dinsdagavond laat bevestigd dat Griekenland veel meer hulp nodig heeft om zijn schuldenlast houdbaar te maken dan nu wordt aangenomen.

Ook zou er meer nodig zijn dan de noodhulp die maandag overeen is gekomen. Volgens het IMF is er 85 miljard euro extra nodig en kwijtschelding van schulden. De economie kan op die manier herstellen en zichzelf op termijn redden.

Persbureau Reuters berichtte dinsdag al over een vertrouwelijk rapport waarin het IMF stelt dat de financiële positie van Griekenland de afgelopen tijd drastisch is verslechterd. Sinds de banken op 29 juni dicht zijn gegaan is de situatie erg achteruit gegaan.

Daardoor loopt de staatsschuld van het land de komende twee jaar op tot bijna twee keer de omvang van de Griekse economie. Om de schuld weer houdbaar te maken, is dan ook veel meer schuldenverlichting nodig dan de eurolanden nu willen bieden.

GERELATEERD NIEUWS;

Europa niet onder de indruk van charmeoffensief Tsipras

Dijsselbloem houdt deur op een kier voor Griekenland

Tsipras: wij willen oplossing voor crisis

Dit staat Griekenland vandaag te wachten

Elsevier 15.07.2015 Een spannende dag in Griekenland: het parlement stemt woensdag over een aantal belangrijke hervormingen die het land moet doorvoeren in ruil voor het nieuwe noodpakket. Intussen vreest het land voor een medicijnentekort.

De Griekse premier Alexis Tsipras zei een dag voor de stemming in het parlement dat hij niet in het akkoord met de geldschieters gelooft, maar dat hij er toch mee instemt.

Bezuinigingen

Of er een meerderheid is voor de hervormingen in het parlement is nog onzeker. Een aantal parlementariërs van Tsipras’ Syriza hebben laten weten dat zij de maatregelen niet steunen. Zij willen geen nieuwe bezuinigingen en lastenverzwaringen.

Van de 149 Syriza-leden zouden al dertig hebben aangegeven dat zij tegen stemmen. Ook coalitiepartner Onafhankelijke Grieken is niet te spreken over het akkoord en heeft al laten weten dat desteun aan Tsipras grenzen heeft.

Maar naar verwachting stemt toch een meerderheid voor de hervormingen dankzij de centrumrechtse oppositie. Het duurt nog wel even voordat definitief bekend is of er een meerderheid is. De stemming duurt een uur en begint waarschijnlijk pas rond 23.00 uur Nederlandse tijd.

Michiel Dijkstra: ‘Tsipras zette met zijn plotse referendum, agressieve eisen en weigerachtige houding een pistool tegen het hoofd van de Griekse economie.’ Lees nu >

Minister George Stathakis (Economische Zaken) zegt dat kabinetsleden die tegen stemmen hun ontslag moeten indienen bij Tsipras.

Het Griekse parlement stemt vandaag over de volgende maatregelen:

 • Hervorming van het pensioenstelsel
 • Verhoging van het btw-tarief
 • Wetten die onafhankelijkheid van het Griekse bureau voor statistiek garanderen
 • Versnelling van het privatiseren van overheidsbezittingen
 • Hervorming van de arbeidsmarkt
 • Maatregelen die Syriza bij aantreden in januari heeft geschrapt, moeten opnieuw worden ingevoerd

Vernederend

Oud-minister van Financiën Yanis Varoufakis ziet de plannen helemaal niet zitten. Als het parlement woensdag hiermee instemt, wordt Griekenland een vazal van de eurogroep, zegt Varoufakis tegen de Spaanse krant El País.

‘Het is zuiver en alleen een manifestatie van vernederend beleid en een voorbeeld van de volledige vernietiging van de nationale soevereiniteit.’

Volgens Elsevier;

Arendo Joustra: Griekse crisis toont cruciaal verschil tussen Europa en Amerika

Export

De banken in Griekenland zijn nog steeds gesloten en de Griekse bevolking mag maximaal 60 euro per dag pinnen. Griekenland heeft inmiddels de export van 25 soorten medicijnen stilgelegd, omdat het ministerie van Volksgezondheid vreest dat er tekorten ontstaan, met een humanitaire crisis tot gevolg.

Medicijnen die Griekenland importeert, worden de laatste weken vaker weer geëxporteerd. Dit gebeurt normaal gesproken ook omdat geneesmiddelen in het noodlijdende land goedkoper zijn en deze in het buitenland voor meer kunnen worden verkocht.

Medicijnen zijn nu steeds moeilijker verkrijgbaar. Reden voor de Griekse regering om de export een halt toe te roepen.

 • Eurotop bereikt akkoord over Griekenland
 • Tsipras tevreden met akkoord, boze reacties in Griekenland
 • Dit moet u weten over Griekse schuldenmarathon
Tags; griekenland schuldencrisis alexis tsipras
zie ook;

Helft Grieken voor akkoord

Telegraaf 15.07.2015 De jongste deal met schuldeisers is een noodzakelijk kwaad volgens veel Grieken. In een dinsdag gepubliceerde opiniepeiling voor de krant To Vima stelt 51,5 procent dat de omstreden overeenkomst van afgelopen maandag positief is. Maar liefst 70 procent van de ondervraagden denkt dat het parlement maatregelen uit de overeenkomst woensdag moet goedkeuren.

Premier Alexis Tsipras die het akkoord van de overige eurolanden kreeg voorgeschoteld, zei in een tv-programma dinsdagavond niet in deze deal te geloven, maar die toch uit te moeten voeren. In de opiniepeiling steunt 58,8 procent van de ondervraagden Tsipras.

In eigen gelederen heerst woede over het feit dat Tsipras nu het beleid voert dat hij in de verkiezingen beloofde af te schaffen. Laat op woensdagavond stemt het parlement in Athene over de eerste pijnlijke maatregelen die in ruil voor extra noodkrediet genomen moet worden. Tsipras zou onder zijn eigen 149 parlementariërs mogelijk al dertig tegenstanders tellen. Maar de centrumrechtse oppositie schiet de premier naar verwachting met ruim voldoende stemmen te hulp.

Varoufakis: Griekenland vazal van eurogroep

Trouw 15.07.2015 Griekenland wordt een vazal van de eurogroep als het parlement instemt met de voorwaarden aan verdere steun voor het land. Dat zei voormalig minister van Financiën Yanis Varoufakis vandaag tegen de Spaanse krant El País.

Varoufakis, die ruim een week geleden opstapte, is faliekant tegen wat hij ‘het capitulatieverdrag’ noemt. De afspraken maken de Griekse schuldenlast in zijn ogen niet houdbaar, waardoor de economie amper herstel zal kunnen laten zien en een eindeloze crisis dreigt. “Het is zuiver en alleen een manifestatie van vernederend beleid en een voorbeeld van de volledige vernietiging van de nationale soevereiniteit”.

Het Griekse parlement stemt vanavond over een reeks maatregelen die de schuldeisers hebben opgelegd. Minister van Economische Zaken George Stathakis zei dat kabinetsleden die tegen stemmen hun ontslag moeten indienen bij premier Alexis Tsipras.

Verwant nieuws;

Varoufakis: Griekenland vazal van eurogroep

Telegraaf 15.07.2015 Griekenland wordt een vazal van de eurogroep als het parlement instemt met de voorwaarden aan verdere steun voor het land. Dat zei voormalig minister van Financiën Yanis Varoufakis woensdag tegen de Spaanse krant El País.

Varoufakis, die ruim een week geleden opstapte, is faliekant tegen wat hij het capitulatieverdrag noemt. De afspraken maken de Griekse schuldenlast in zijn ogen niet houdbaar, waardoor de economie amper herstel zal kunnen laten zien en een eindeloze crisis dreigt. „Het is zuiver en alleen een manifestatie van vernederend beleid en een voorbeeld van de volledige vernietiging van de nationale soevereiniteit”.

Het Griekse parlement stemt woensdagavond over een reeks maatregelen die de schuldeisers hebben opgelegd. Minister van Economische Zaken George Stathakis zei dat kabinetsleden die tegen stemmen hun ontslag moeten indienen bij premier Alexis Tsipras.

Griekse banken ook donderdag dicht

Telegraaf 15.07.2015 De banken in Griekenland blijven ook donderdag nog zeker dicht. Dat maakte het ministerie van Financiën woensdag bekend.

Maandag werd gemeld dat de banken zeker nog tot en met woensdag gesloten blijven. De financiële sector van Griekenland zit sinds maandag 29 juni op slot, om het faillissement van de banken te voorkomen. Zij dreigden ten onder te gaan omdat Grieken massaal hun geld van hun rekeningen haalden, vanwege de vrees dat Griekenland uit de eurozone zou worden gestoten.

De noodsteun die de banken met goedkeuring van de Europese Centrale Bank kunnen krijgen was niet voldoende om die uitstroom te compenseren. Ook de beurs is dicht.

Dit kan u ook interesseren;

Geheim IMF-rapport: Griekenland kost eurolanden.

Tsipras worstelt verder met deal eurolanden

Spanje legt Grieks plan voor aan parlement

Telegraaf 15.07.2015 Hoewel formeel geen toestemming is vereist, zal het Griekse reddingsplan ter goedkeuring worden voorgelegd aan het Spaanse parlement. Dat maakte de Spaanse premier Mariano Rajoy woensdag bekend.

Volgens Rajoy worden er een hoop garanties geëist van de Spaanse belastingbetalers en is het daardoor niet meer dan logisch dat het parlement om goedkeuring wordt gevraagd.

Regeringspartij PP van Rajoy heeft overigens de absolute meerderheid in het parlement. Het is nog niet bekend wanneer het debat over het Griekse steunpakket zal plaatsvinden.

Dit kan u ook interesseren;

Live blog: Grieks parlement stemt in met akkoord

Ingreep pensioenen slaat in als een bom

Akkoord met Griekenland

Tsipras verdedigt Griekse deal met Eurozone

NU 14.07.2015 De Griekse premier Alexis Tsipras heeft het akkoord dat zijn land maandag bereikte met de Europese minister van Financiën (Eurogroep) verdedigd op de Griekse televisiezender ERT. Dat meldt Reuters.

De premier zei echter dat hij “niet gelooft in het akkoord”, maar is toch vastbesloten zijn verantwoordelijkheid te nemen en de hervormingen die in het akkoord zijn afgesproken, door te voeren.

In het akkoord staat onder meer dat het Griekse btw-tarief moet worden verhoogd van 13 naar 23 procent en dat Grieken voortaan moeten doorwerken tot 67 jaar.

Tsipras zei dat hij met het akkoord heeft ingestemd om te voorkomen dat Griekenland uit de eurozone zou worden gezet, het zogeheten Grexit. “Het is nooit mijn bedoeling geweest het Griekse lidmaatschap van de eurozone op het spel te zetten,” aldus de premier.

Voor bij het nieuws
Achtergrond

Zie ook: Waarom een nieuwe lening uit het noodfonds Nederland geen extra geld kost

Lees meer over:Griekenland

Tsipras: ‘Ik geloof niet in de deal, maar voer hem wel uit’

VK 14.07.2015 Afgelopen zondagnacht was ‘een slechte nacht voor Europa en voor Griekenland’. Dat zei de Griekse premier Alexis Tsipras dinsdagavond in een interview met de Griekse televisiezender ERT. ‘Ik tekende een overeenkomst waar ik niet in geloof, maar ik wil de gemaakte afspraken wel doorvoeren. Daar neem ik de volle verantwoordelijkheid voor.’

Meer Griekenland

Volgens nauw betrokkenen in Brussel zal nieuwe lening voor Griekenland uit het Europees noodfonds 40 tot 50 miljard euro bedragen.

Volgens een uitgelekt rapport van het IMF is de toch al slechte financiële situatie van Griekenland‘dramatisch verslechterd’ door het sluiten van de banken de afgelopen weken.

De Griekse premier Alexis Tsipras zal waarschijnlijk morgenavond de samenstelling van zijn regering omgooien, voorspelt de minister van Economische Zaken George Stathakis.

Tsipras gaf toe dat het Griekse referendum, waarbij de bevolking tegen de Europese bezuinigingsplannen stemde, zijn onderhandelingspositie niet heeft verbeterd – zoals hij eerder beweerde. ‘Daarover moet ik eerlijk zijn.’ Gevraagd naar ‘de coup’, die volgens sommige Grieken werd gepleegd op de Griekse regering, antwoordde Tsipras dat hij zeker weet dat sommige mensen, in binnenland en buitenland, hem graag zien aftreden. Toch zal hij dat niet doen, verzekerde hij.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Video ontsnapping Mexicaanse drugsbaas vrijgegeven

Nepal gaat 50.000 mensen opleiden voor wederopbouw

IMF: houdbaarheid Griekse schuld ‘dramatisch’

Nieuwe lening Griekenland bedraagt 40 tot 50 miljard

VK 14.07.2015 De nieuwe lening voor Griekenland uit het Europees noodfonds zal 40 tot 50 miljard euro bedragen. Die schatting maken nauw betrokkenen, ervan uitgaande dat ook het IMF een bijdrage levert.

Volgens de regeringleiders heeft Griekenland de komende drie jaar 82 tot 86 miljard euro nodig om het hoofd boven water te houden

De precieze omvang van de lening wordt komende weken vastgesteld als Griekenland en de trojka (Europese Commissie, ECB, IMF) de afspraken voor een nieuw hulpprogramma opstellen. Het gaat om vergaande bezuinigingen en hervormingen in ruil waarvoor Athene het geld kan lenen. Het bestuur van het noodfonds – de ministers van Financiën van de eurolanden – moet de lening goedkeuren.

Volgens de regeringleiders heeft Griekenland de komende drie jaar 82 tot 86 miljard euro nodig om het hoofd boven water te houden. Tijdens de eurotop afgelopen zondag werden achter gesloten deuren zelfs bedragen tot 100 miljard genoemd. Een deel ervan (20-25 miljard) is bestemd voor de Griekse banken die dringend nieuw kapitaal nodig hebben. De baas van het noodfonds zei maandagavond dat de uiteindelijke lening voor Griekenland lager zal uitvallen dan de financieringsbehoeften.

GRIEKSE CRISIS;

IMF: houdbaarheid Griekse schuld ‘dramatisch’

Nieuwe lening Griekenland bedraagt 40 tot 50 miljard

Eigen schuld plaagt de Grieken het meest

‘Tsipras neemt Griekse regering op de schop’

Het oersterke uithoudingsvermogen van toppolitici

BEKIJK HELE LIJST

Rutte mag de gebroken belofte komen uitleggen

Trouw 14.07.2015 Genoeg is dus toch nog niet genoeg. De premier geeft de breuk met zijn ferme campagnetaal over steun aan de Grieken nu eerlijk toe: ‘Dit is niet leuk. Een slechte zaak.’

De premier heeft inmiddels een geschiedenis van gebroken verkiezingsbeloftes, met als bekendste de duizend euro belastingverlaging voor werkenden uit 2012

Mark Rutte was er gisterochtend duidelijk over. Na een lange nacht onderhandelen over het lot van Griekenland, zei de minister-president: “In de kern breek in mijn verkiezingsbelofte.”

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2012 liet Rutte overduidelijk blijken dat hij helemaal klaar was met het noodlijdende Griekenland. “Genoeg is genoeg”, zei hij tijdens de campagne. Het land hoefde niet bij hem aan te kloppen voor een nieuwe lening. “Als Griekenland belt voor een derde steunpakket, dan ben ik daar tegen.”

Kamerdebat Griekenland verplaatst naar donderdag 

NU 14.07.2015 Het debat in de Tweede Kamer over Griekenland is verplaatst van woensdag naar donderdag. Dat gebeurt op voordracht van regeringspartij VVD.

Het Griekse parlement moet woensdag al instemmen met de eerste maatregelen die met de eurolanden zijn afgesproken. De uitslag daarvan kan dan in het overleg worden meegenomen.

Het Kamerdebat duurt van 13.00 uur tot 16.00 uur. Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën zal nog voor het begin van het debat de Kamer een brief sturen waarin hij ingaat op de laatste ontwikkelingen.

Naast minister Dijsselbloem neemt ook premier Mark Rutte deel aan het debat. Rutte zal zich moeten verantwoorden voor een nieuw noodpakket van 80 miljard euro aan de Grieken. De premier zei in 2012 nog dat er geen extra geld meer naar Griekenland zou gaan: “Er zijn twee grote pakketten voor de Grieken afgesproken. Ik ben van mening dat het hiermee klaar is”.

Maandag erkende hij deze verkiezingsbelofte te breken. ”Als dit doorgaat, als dat programma er komt, dan kan ik die verkiezingsbelofte niet houden”, zei Rutte.

Zie ook: Dit is waar Griekenland volgens de eurotop aan moet voldoen

Lees meer over: Griekenland

Gerelateerde artikelen;

Rutte geeft toe verkiezingsbelofte te breken 

Overeenkomst over nieuw Grieks noodpakket  update: 09:30

Regeringsleiders praten verder over Griekenland na einde overleg Eurogroep  update: 01:40

Kamer verplaatst Griekenland-debat naar donderdag

VK 14.07.2015 De Tweede Kamer debatteert pas donderdag over het nieuwe hulppakket voor Griekenland. Het debat is op verzoek van regeringspartij VVD een dag uitgesteld, zodat de uitslag van een stemming van het Griekse parlement kan worden meegenomen.

Elk euroland kan akkoord met Grieken nog blokkeren

De regeringsleiders uit de eurozone hebben maandag dan wel een akkoord bereikt, maar elk land heeft zijn eigen procedures om al dan niet toestemming aan het parlement te vragen. Hier leest uhet verslag van Robert Giebels over de resterende obstakels.

De volksvertegenwoordiging in Athene moet morgen al instemmen met de eerste maatregelen die maandagochtend met de eurolanden zijn afgesproken. Gebeurt dit niet, dan kan Griekenland fluiten naar nieuwe Europese leningen.

De Tweede Kamer debatteert donderdag van 13 tot 16 uur over het akkoord dat met Griekenland is gesloten. Voordat Nederland instemt met het Griekse akkoord, moet het kabinet eerst de Kamer consulteren. De procedure is vergelijkbaar met hoe een Nederlands kabinet tot inzet van de krijgsmacht besluit, bijvoorbeeld bij militaire missies. Formeel kan het kabinet daar op eigen houtje toe besluiten, in de praktijk is het volstrekt ondenkbaar dat het dat doet, zonder (ruime) steun van de Kamer.

Vooralsnog hebben alleen PvdA en D66 ‘ja’ tegen het onderhandelingsresultaat gezegd. De VVD – nodig voor een meerderheid – wacht de uitleg van minister van Financiën Dijsselbloem af.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

‘Tsipras neemt Griekse regering op de schop’

Hervormen onder dwang, kan dat wel?

Hoe links Griekenland in de touwen hangt

Debat verplaatst

Telegraaf 14.07.2015  Het debat in de Tweede Kamer over Griekenland is verplaatst van woensdag naar donderdag. Dat gebeurt op voordracht van regeringspartij VVD. Het Griekse parlement moet woensdag al instemmen met de eerste maatregelen die met de eurolanden zijn afgesproken. De uitslag daarvan kan dan in het overleg worden meegenomen.

Het Kamerdebat duurt van 13.00 uur tot 16.00 uur. Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën zal nog voor het begin van het debat de Kamer een brief sturen waarin hij ingaat op de laatste ontwikkelingen. Naast minister Dijsselbloem neemt ook premier Mark Rutte deel aan het debat.

Het is de tweede keer dat de Kamerleden terugkomen van vakantie om te praten over Griekenland.

Gerelateerde artikelen;

13-07: Rutte blij met herverkiezing

13-07: Kamer twijfelt over akkoord

13-07: Woensdag debat over Griekenland

Voor derde steunpakket moet Griekenland heel wat doen

Trouw 14.07.2015 In zeven A4’tjes spellen de leiders van de eurolanden kortweg uit wat Griekenland allemaal moet doen om nog in aanmerking te komen voor financiële steun. En dat is niet niets. Maar mocht het de Grieken lukken voor morgen alle vereiste maatregelen door te voeren, dan kan het land mogelijk een nieuw hulppakket krijgen van ruim 80 miljard euro.

Vóór morgen moet het Griekse parlement wetgeving aannemen die de btw verhoogt, het pensioenstelsel hervormt en een onafhankelijk statistiekbureau opzet.

80 miljard?!

Een paar weken geleden ging het nog om 7 miljard.
Dat klopt, maar de bedragen gaan niet over hetzelfde. De 7 miljard was het laatste restantje geld uit het vorige steunpakket voor Griekenland. Dat geld is nooit uitgekeerd, omdat de geldschieters en Griekenland het niet eens werden over de voorwaarden. Maar zelfs als Griekenland die 7 miljard euro wel had gekregen, dan was er een derde steunpakket nodig geweest.

Verwant nieuws;

Een klein wonder, deze Europese ‘Agreekment’

Trouw 14.07.2015 Hoe dichtbij was een Grexit nou werkelijk? Volgens sommige Brusselse wandelgangbronnen die gisteren door onder meer de Financial Times en persbureau Reuters werden aangehaald, heeft het echt bijzonder weinig gescheeld.

Maandagochtend om zes uur, na 13 uur topoverleg in Brussel, schijnen de Griekse premier Tsipras en de Duitse bondskanselier Merkel op het punt te hebben gestaan om de handdoek in de ring te gooien en hun koffers te pakken. Maar een kleine vier uur later introduceerde voorzitter Donald Tusk van de Europese Raad met zichtbaar genoegen een nieuw woord tijdens de afsluitende persconferentie. We waren geen getuige van een Grexit, maar van een ‘Agreekment’. In het Nederlands komt ‘Grakkoord’ vermoedelijk het dichtstbij.

Op naar plan B
Merkel nuanceerde na de marathontop overigens de wandelgangenpraat als zou de eurozone langs de randen van een Grexit hebben gescheerd. “Plan A is nu gerealiseerd. Over dat zogenaamde Plan B wil ik nog wel iets zeggen. Zo’n plan kan alleen van kracht worden als dat ook door Griekenland zou worden gewenst. Je hebt altijd de overeenstemming van negentien landen nodig.”

Verwant nieuws

FOTOSPECIAL; Niet alle Grieken zijn blij met het akkoord Tsipras – 13/07/15

Nuttige links;

Wat als de Grieken gewoon gelijk hebben?

Trouw 14.07.2015  Europa stelt zich in de Griekse schuldenkwestie arrogant en weinig democratisch op, betoogt Piet Keizer, economisch filosoof.

In het dossier-Griekenland wordt door de machtige partijen, die het eens zijn met de trojka, zwaar tegen deze regel gezondigd.

De EU probeert een waardengemeenschap te zijn. Dat moet ook wel; het hebben van een gezamenlijke markteconomie kan niet zonder. Democratie is daarbij het sleutelwoord. Het duidt onder meer op een omgangsvorm waarin ieder mens en elke groep het recht heeft gehoord te worden. Dit impliceert dat ieder mens de plicht heeft serieus te proberen een ander mens te begrijpen, niet alleen mensen van de eigen groep.

‘Pokeraars en bluffers’
In het dossier-Griekenland wordt door de machtige partijen, die het eens zijn met de trojka, zwaar tegen deze regel gezondigd. Alleen de afgelopen week al leverde weer een aantal saillante voorbeelden op.

Ik noem er twee: premier Rutte maande de Grieken niet met een ‘flutverhaal’ te komen en het Financieele Dagblad (FD) van 4 juli schreef in het hoofdredactionele commentaar dat ‘iedereen de buik vol had van de politieke pokeraars en bluffers in het huidige (Griekse) kabinet’. Rutte liet zich van zijn menselijke kant zien door humanitaire hulp te bieden, indien dat nodig mocht blijken. Het FD vond dat ‘we’ de Grieken grootmoedig tegemoet moeten treden indien ze positief stemmen ten gunste van de voordtellen van de trojka.

Verwant nieuws;

CDA wil openbaarheid geheim IMF-rapport Griekenland 

NU 14.07.2015 De Nederlandse regering moet het geheime IMF-rapport waarin wordt gesteld dat Griekenland veel meer hulp nodig heeft dan nu wordt aangenomen, openbaar maken. Dat vindt CDA-Kamerlid Pieter Heerma.

Het CDA heeft grote twijfels om onder strikte voorwaarden opnieuw 80 miljard euro over te maken aan Griekenland zoals maandag werd afgesproken in Brussel. Volgens het IMF-rapport zou Griekenland de eurolanden nog veel meer geld gaan kosten.

Dat nu nog geheime rapport lijkt belangrijke informatie te bevatten die voor de zorgvuldigheid van het proces niet mag ontbreken, aldus Heerma.

De Kamer debatteert donderdag met minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) en premier Mark Rutte over Griekenland.

Zie ook: IMF dringt aan op meer Griekse schuldhulp

Lees meer over: Griekenland CDA

Gerelateerde artikelen;

‘Noodpakket Grieken niet alleen afkomstig uit Europees noodfonds’ 

‘IMF dringt aan op meer Griekse schuldhulp’  

Waarom een nieuwe lening uit het noodfonds Nederland geen extra geld kost 

CDA: Maak IMF-rapport openbaar

Telegraaf 14.07.2015 De Nederlandse regering moet het geheime IMF-rapport waarin wordt gesteld dat Griekenland veel meer hulp nodig heeft dan nu wordt aangenomen, openbaar maken. Dat vindt CDA-Kamerlid Pieter Heerma.

Het CDA heeft grote twijfels om onder strikte voorwaarden opnieuw 80 miljard euro over te maken aan Griekenland zoals maandag werd afgesproken in Brussel. Volgens het IMF-rapport zou Griekenland de eurolanden nog veel meer geld gaan kosten. Dat nu nog geheime rapport lijkt belangrijke informatie te bevatten die voor de zorgvuldigheid van het proces niet mag ontbreken, aldus Heerma.

SP, D66, GroenLinks, ChristenUnie, SGP, 50PLUS, Partij voor de Dieren en Groep Bontes/Van Klaveren hebben Heerma laten weten dat ze zich achter zijn verzoek scharen om het IMF-rapport openbaar te maken.

De Kamer debatteert donderdag met minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) en premier Mark Rutte over Griekenland.

Lees ook: Geheim IMF-rapport: Griekenland kost eurolanden veel meer geld

ZIE OOK:

Geheim IMF-rapport: Griekenland kost eurolanden veel meer geld

‘IMF dringt aan op meer Griekse schuldhulp

Geheim IMF-rapport: Griekenland kost eurolanden veel meer geld

Telegraaf 14.07.2015 De Griekse staatsschuld is veel problematischer dan de laatste weken is aangenomen door de Europese instanties. Dat zou ertoe kunnen leiden dat het IMF niet meer mag deelnemen aan een steunprogramma voor Griekenland. Dat schrijft het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in een geheim rapport, dat is ingezien door persbureau Reuters.

Voor het fonds zelf is het ook een ingewikkelde situatie. Want volgens de eigen regels mag het IMF niet meewerken aan een steunpakket als de overheidsschuld van een land als ‘onhoudbaar’ wordt gezien. Griekenland lijkt daar op af te koersen, en dan zou het fonds zich moeten terugtrekken.

In het akkoord dat maandagochtend vroeg met Griekenland is gesloten is wel wat ruimte voor het kwijtschelden van Griekse schuld. Maar uit het geheime IMF-rapport, dat maandagavond naar de regeringen van de eurolanden is gestuurd, zou blijken dat er veel meer op de Griekse schuld moet worden afgeschreven.

Gerelateerde artikelen;

13-07: ‘Griekenland is bodemloze put’

13-07: Varoufakis hekelt Duitse en Nederlandse inbreng in eurogroep

13-07: Tusk tegen Merkel en Tsipras: ‘Jullie komen deze kamer niet uit’

13-07: Deal €80 miljard met Grieken

IMF: houdbaarheid Griekse schuld ‘dramatisch’

VK 14.07.2015 De toch al slechte financiële situatie van Griekenland is ‘dramatisch verslechterd’ door het sluiten van de banken de afgelopen weken, stelt het Internationaal Monetair Fonds in een gisteren uitgelekt rapport. Om het land weer financieel gezond te krijgen is verregaande schuldverlichting nodig.

Amerikaanse media

Hoe reageren Amerikaanse media op de Griekse deal? ‘Als dit als een overwinning geldt voor het Europese project, dan is het moeilijk voor te stellen hoe een nederlaag eruit ziet.’

Hervormen onder dwang, kan dat wel?

Onder zware curatele van de trojaka moeten de Grieken hun economische zwakheden te lijf gaan. Yvonne Hofs zet de belangrijkste problemen op een rij.

Volgens het document, in handen van persbureau Reuters, is de Griekse staatsschuld over een paar jaar bijna twee keer zo groot als de nationale economie. De Europese schuldeisers van het land staan nu voor de keuze: óf ze accepteren verregaande schuldverlichting, of ze maken jaarlijks geld naar Griekenland over waarmee de schulden worden betaald.

GRIEKSE CRISIS;

Syriza verdeeld in aanloop naar stemming Grieks parlement

IMF: houdbaarheid Griekse schuld ‘dramatisch’

Nieuwe lening Griekenland bedraagt 40 tot 50 miljard

Eigen schuld plaagt de Grieken het meest

‘Tsipras neemt Griekse regering op de schop’

BEKIJK HELE LIJST

‘Veel Duitsers vinden Grexit nog steeds betere oplossing’

Telegraaf 14.07.2015 De Duitse minister van Financiën Schäuble heeft dinsdag enigszins afstand genomen van de moeizaam bereikte voorlopige deal met Griekenland. Volgens de bewindsman hebben nog steeds veel Duitsers een voorkeur voor een ‘Grexit’.

Dat heeft Schäuble dinsdag tegen journalisten in Brussel gezegd, meldt Politico. De opmerkingen van de Duitse schatkistbewaarder zijn opvallend, want de Duitse bondskanselier Merkel heeft de Griekse overeenkomst juist verdedigd.

“Er zijn heel wat mensen, ook in de Duitse regering, die een ‘Grexit’ een betere oplossing vinden voor Griekenland en de Grieken”, aldus Schäuble. “Maar dat kunnen de Grieken alleen zelf beslissen.”

Als de Griekse premier Tsipras goedkeuring weet te krijgen in het Griekse parlement, gaat ook de Duitse Bondsdag zich er later deze week over buigen.

De teksten van de invloedrijke bewindsman kunnen Merkel ook parten spelen bij de stemming in het Duitse parlement, schrijft Politico. Als Schäuble het niet ziet zitten, zullen mogelijk ook verschillende conservatieve parlementsleden tegenstemmen.

Gerelateerde artikelen;

14-07: ‘Grexit was beter geweest’

‘IMF kan niet meewerken aan Grieks akkoord’

Elsevier 14.07.2015 Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) kan niet meewerken aan de deal die nu op tafel ligt tussen Griekenland en de schuldeisers. Eigen regels van de instelling verbieden dat.

Dat schrijft de Financial Times op basis van een memo van het IMF dat eerder werd verspreid door persbureau Reuters.

Gigantische schuld

In de analyse van het IMF staat dat de deal ervoor zal zorgen dat de Griekse staatsschuld zal stijgen naar ongekende proporties. In twee jaar zal die schuld al twee keer zo groot zijn als de Griekse economie zelf.

Omdat Brussel weigert schulden kwijt te schelden, zullen de Grieken er heel lang over doen totdat ze überhaupt kunnen gaan aflossen. Volgens het IMF doet Griekenland er minstens dertig jaar over voordat het kan gaan beginnen met terugbetalen.

Volgens Elsevier…

Michiel Dijkstra: Griekenland heeft de malaise vooral aan zichzelf te wijten

Geen perspectief

Het IMF kan niet meewerken aan een reddingsoperatie als de schuld niet draagbaar is en er geen aanwijzing is dat dit snel zal veranderen. Eigen regels van de instelling schrijven dit voor.

Bij vorige reddingsoperaties wist het IMF de regels nog zo om te buigen dat het mee kon werken, maar in de memo staat dat dit niet langer zal gaan.

Op losse schroeven

Als het IMF afhaakt, betekent dit dat het nog maar pas geslotenakkoord alweer op losse schroeven staat. Tijdens de onderhandelingen stond Duitsland erop dat het IMF betrokken zou zijn bij de deal.

De Griekse premier Alexis Tsipras wilde juist van het IMF af, maar de Duitse bondskanselier Angela Merkel hield vol dat zonder het IMF de enige optie een ‘Grexit’ zal zijn. Nu het IMF, volgens de eigen regels, helemaal niet mee mag doen aan het steunpakket komt de Grexit-optie toch weer dichterbij.

zie ook;

IMF: situatie Griekenland nóg slechter dan gedacht

Elsevier 14.07.2015 Europese leiders zijn het eens geworden over een noodpakket voor Griekenland ter waarde van 82 tot 86 miljard euro. Maar is dat wel genoeg? Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) hebben de Grieken ook flinke schuldenverlichting nodig.

In een IMF-rapport dat in handen is van persbureau Reutersstaat dat de financiële positie van Griekenland de afgelopen periode drastisch is verslechterd.

Kwijtschelden

Om de schuld van Griekenland weer houdbaar te maken, is er veel meer schuldenverlichting nodig dan de eurolanden nu overwegen.

Brussel wil geen deel van de schuld kwijtschelden, zoals de Grieken graag zouden zien, maar wel de voorwaarden van de leningen versoepelen. Griekenland krijgt bijvoorbeeld langer de tijd om schulden terug te betalen.

Jelte Wiersma: ‘Tsipras negeert de uitslag van het referendum. De uitkomst van het marathonoverleg in Brussel is alles wat de regeringsleiders en bevolking niet wilden.’Lees nu >

Als de eurolanden daaraan vasthouden, schrijft het IMF volgens Reuters, dan is een dramatische verlenging noodzakelijk inclusief een periode van zo’n dertig jaar zonder aflossingen. Anders moet de Europese Unie grote, directe afschrijvingen op de schuld overwegen.

Schuldenlast

Het IMF publiceerde begin deze maand al een adviesrapport waarin staat dat een deel van de Griekse schuld zou moeten worden kwijtgescholden. Iets waar ook verschillende economen voor pleitten, stond eerder in weekblad Elsevier.

Vanwege de enorme schuldenlast duurt het decennia voordat Griekenland alles heeft terugbetaald. Risico daarbij is wel dat de Grieken in hun oude fouten vervallen. Het rapport van het IMF is niet bindend: de uiteindelijk keuze wordt gemaakt door Grieken en ‘zijn Europese partners’.

Parlement

Van de 82 tot 86 miljard euro voor Griekenland komt waarschijnlijk 40 tot 50 miljard euro uit het Europese noodfonds ESM. Dat is als de onderhandelingen hieroversuccesvol verlopen, en als het Griekse parlement uiterlijk woensdag instemt met een aantal hervormingen.

Het parlement moet het dan eens zijn met een verhoging van het btw-tarief, hervorming van het pensioenstelsel, met wetten die de onafhankelijkheid van het Griekse statistiekenbureau Elstat garanderen en de privatisering van overheidsbezittingen.

Of dat lukt, is nog maar de vraag. De Onafhankelijke Grieken, de kleine coalitiepartner van Syriza, hebben gezegd dat zij de regering blijven steunen maar dat daar grenzen aan zitten. De nationalistische partij is kritisch over het akkoord. Partijleider en minister van Defensie Panos Kammenos zei zondagavond nog dat het ‘genoeg’ is.

zie ook;

‘Grexit was beter geweest’

Telegraaf 14.07.2015 Het akkoord met Griekenland valt niet overal goed. Ook niet bij de bezoekers van DFT, die liever hadden gezien dat het land uit de euro zou stappen.

Bijna twee derde van de bezoekers van DFT geeft de voorkeur aan een Grexit, zo blijkt uit een peiling waarop bijna 19.000 keer gestemd is. Waarschijnlijk vooral omdat ze niet willen dat er opnieuw geld naar het land gaat. 14% vindt dat de geldschieters nog hardere maatregelen aan Griekenland had moeten opleggen.

De noodsteun vormt wel een steun in de rug voor de Europese en daarmee ook Nederlandse economie. Voor de financiële markten is deze eveneens positief. 22% van de bezoekers toont zich om deze redenen dan ook tevreden met het akkoord.

Schäuble: Grexit geniet voorkeur van deel Duitse regering

NRC 14.07.2015 Een Griekse uittreding uit de Europese Unie zou een betere uitkomst zijn van de huidige crisis dan uitwerking van het gisteren overeengekomen akkoord. Dat heeft de Duitse minister van Financiën Wolfgang Schaüble vandaag opmerkelijk genoeg gezegd. Hij zette tegenover journalisten in Brussel publiekelijk vraagtekens bij de deal die Griekenland gisteren sloot met de internationale schuldeisers, meldt Politico.eu.

Schaüble neemt daarmee volgens Politico voor het eerst openlijk afstand van het standpunt van bondskanselier Angela Merkel, die na de marathonvergadering van afgelopen weekend juist tot de deal kwam met de Grieken. Volgens Schäuble geeft een deel van de Duitse bevolking de voorkeur aan een zogeheten Grexit.

NRC-correspondent Frank Vermeulen in Duitsland schreef vorige maand al dat de kwestie-Griekenland tussen Merkel en Schäuble geleid zou hebben tot grote spanningen. Schäuble stond uitdrukkelijk voor de harde aanpak en heeft het dreigen met Grexit nooit geschuwd. Merkel wilde de Grieken binnenboord houden. LEES VERDER

Lees ookMerkels G7? ‘Een paar mooie uren’

Lees meer;

14 JUL Ongemak bij ‘Duits Europa’

12 JUL Teruglezen: Grieken krijgen snoeiharde eisen, nachtwerk in Brussel ›

10 JUL Teruglezen: Grieks parlement debatteert zeker tot diep in de nacht ›

11 JUL Teruglezen liveblog: moeizaam overleg Eurogroep, nog geen zicht op akkoord ›

30 JUN Teruglezen: eurogroep afgelopen – Grieken krijgen geen geld voor aflossing IMF ›

IMF: Griekenland heeft meer hulp nodig bij houdbaar maken schuldenlast›

NRC 14.07.2015 Griekenland heeft veel meer hulp nodig om zijn schuldenlast houdbaar te maken dan nu wordt aangenomen. Dat stelt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in een vertrouwelijk rapport dat in handen is van persbureau Reuters.

In het rapport stelt het IMF dat de financiële positie van Griekenland de afgelopen tijd drastisch is verslechterd. Daardoor loopt de staatsschuld van het land de komende twee jaar op tot bijna twee keer de omvang van de Griekse economie. Om de schuld weer houdbaar te maken, is dan ook veel meer schuldverlichting nodig dan de eurolanden nu overwegen te bieden.

DIRECTE AFSCHRIJVINGEN NOG NIET AAN DE ORDE

Het rapport van het IMF komt een dag nadat de eurolanden Griekenland akkoord wisten te laten gaan met strenge voorwaarden voor nieuwe financiële steun. Als aan alle voorwaarden wordt voldaan, zijn de eurolanden daarbij bereid de looptijd van hun kredieten te verlengen. Directe afschrijvingen zijn echter niet aan de orde.

Lees ook: het achtergrondverhaal ‘Een voorwaardelijk akkoord vol gestold wantrouwen’

Lees meer;

10 JUL Teruglezen: Grieks parlement debatteert zeker tot diep in de nacht ›

3 JUL IMF: Griekenland heeft 52 miljard extra nodig

4 JUL Gevolgen van de uitslag

15 JUN Grexit, Graccident of toch een deal?

19 FEB In 5 minuten bijgepraat – waarom het een cruciale dag is voor Griekenland ›

Ook beurs in Athene blijft gesloten

Telegraaf 14.07.2015 De aandelenbeurs in Athene blijft in navolging van de Griekse banken in ieder geval tot en met woensdag gesloten. Dat werd dinsdag bekendgemaakt.

De beurs en de banken in Griekenland zijn al ruim twee weken dicht. Maandag werd al gemeld dat de banken zeker nog tot en met woensdag gesloten blijven.

De financiële sector van Griekenland zit sinds maandag 29 juni op slot, om het faillissement van de banken te voorkomen. Zij dreigden ten onder te gaan omdat Grieken massaal hun geld van hun rekeningen haalden, vanwege de vrees dat Griekenland uit de eurozone zou worden gestoten. De noodsteun die de banken met goedkeuring van de Europese Centrale Bank kunnen krijgen was niet voldoende om die uitstroom te compenseren.

Coalitiepartner steunt Tsipras, maar dat gebeurt niet zomaar

Elsevier 14.07.2015 De Onafhankelijke Grieken, de kleine coalitiepartner van Syriza, blijven de regering steunen, maar daaraan zitten wel grenzen. Weet Tsipras hen te overtuigen, en het verzet in eigen partij tegen de hervormingen in de kiem te smoren?

Maandenlang werd er onderhandeld over de Griekse schuldenkwestie, tot er uiteindelijk op maandagmorgen een dealop tafel lag: een flink hervormingspakket, in ruil voor tientallen miljarden aan steun. Maar nu moet de Griekse premier Alexis Tsipras aan de bak om de deal door het parlement in Athene te krijgen.

Dat is geen eenvoudige klus. Er is flinke weerstand binnen Syriza, en de andere, kleinere regeringspartij roert zich ook.

De Onafhankelijke Grieken, de coalitiepartner van Syriza, blijven de regering steunen, maar daaraan zitten wel grenzen, zei een woordvoerder. Tegelijkertijd sloot ze uit dat haar partij een nieuwe regering zou willen vormen met twee oppositiepartijen.

De nationalistische Onafhankelijke Grieken zijn kritisch over het gesloten akkoord. Partijleider Panos Kammenos – en tevens minister van Defensie – twitterde zondagavond dat het ‘genoeg‘ is. ‘In het akkoord wordt gesproken van 50 miljard euro aan beloftes over publiek eigendom,’ zei hij.

‘Het wijzigen van de wet waaronder het in beslag nemen van huizen. Daar kunnen we het niet mee eens zijn.’ Toch zal hij niet uit de regering van Tsipras stappen, dus is het aan de premier zelf om dat eventuele besluit te nemen.

Eisen

Binnen de Syriza-gelederen is er flink wat verzet is tegen de gesloten deal. Een aantal partijgenoten is boos dat Tsipras is gezwicht voor de eisen die Duitsland stelde aan verdere steun.

Minister van Productieve Reconstructie, Milieu en Energie Panagiotis Lafazanis gaf al aan dat Tsipras niet op zijn steun hoeft te rekenen, want ‘deze deal is weer een nieuwe overeenkomst die is bedoeld om ons land te vernietigen‘.

De linkervleugel van de partij (het zogenoemde Linkse Platform) waar Lafazanis deel van uitmaakt, rebelleert openlijk tegen de hervormingsmaatregelen. Het partijbureau is sinds een uur of acht bijeen om de kwestie te bespreken.

Technocraten

Het heeft er alle schijn van dat Tsipras zijn regering zal herschikken, maar ook een regering van nationale eenheid lijkt niet uitgesloten. Het is volgens The Guardian zelfs niet ondenkbaar dat Tsipras en zijn regering aftreden om plaats te maken voor een overgangsregering van technocraten die nieuwe verkiezingen kan voorbereiden. Bij een herschikking moet in elk geval de opstandeling Lafazanis het veld ruimen.

De hoop van Tsipras is gevestigd op de oppositiepartijen. Om minimaal 151 stemmen van de 300 in het parlement vóór de nieuwe wetten te krijgen, heeft Tsipras de steun nodig van de gematigde linkse partijen Potami en Pasok óf van de centrumrechtse Nea Dimokratia dat in de regering zat totdat Syriza de macht overnam.

zie ook;

‘Tsipras neemt Griekse regering op de schop’

VK 14.07.2015 De Griekse premier Alexis Tsipras zal waarschijnlijk morgenavond de samenstelling van zijn regering omgooien, voorspelt de minister van Economische Zaken George Stathakis op de zakenzender Bloomberg TV. Mogelijk wil de premier daarmee een einde maken aan de openlijke rebellie in zijn Syriza-partij over het maandag gesloten akkoord met de Europese schuldeisers.

Links Griekenland hangt in de touwen

De Grexit is voorkomen, maar van Tsipras’ verkiezingsbeloften is niets meer over. Nu de premier uit Brussel is teruggekomen met nog meer bezuinigingen, is de woede en verbijstering bij de linkse Grieken groot. Lees hier het verslag van Sarah Venema vanuit Griekenland.

De lastpost die Tsipras het leven zuur kan maken

Zoi Konstantopoulou houdt van een flinke provocatie, vooral richting Duitsland. Leest u hier het profiel van de Griekse parlementsvoorzitter.

Panagiotis Lafazanis, Tsipras’ minister van energie en de aanvoerder van Syriza’s linkervleugel, riep de premier vanochtend op om het akkoord in te trekken. Dit akkoord ‘vernietigt het mandaat en het trotse nee dat het Griekse volk bij het referendum heeft laten horen’, zei Lafazanis vandaag in een door The Guardianopgetekende verklaring. ‘Onze zogenaamde partners, onder leiding van het Duitse establishment, behandelen ons land als een kolonie en zijn niets minder dan chanteurs en financiële moordenaars’.

GRIEKSE CRISIS;

Eigen schuld plaagt de Grieken het meest

IMF: houdbaarheid Griekse schuld ‘dramatisch’

‘Tsipras neemt Griekse regering op de schop’

Het oersterke uithoudingsvermogen van toppolitici

Winst en verlies in de Brusselse marathon

BEKIJK HELE LIJST

Draghi temt de Grieken en de markten

VK 14.07.2015 Door het opkoopprogramma van de ECB heeft Griekenland geen onderhandelingspositie meer. De markten weten dat Draghi ingrijpt als het nodig is.

President Mario Draghi van de Europese Centrale Bank (ECB) heeft één en andermaal duidelijk gemaakt dat het lot van Griekenland in de eurozone in handen moet liggen van de Europese politici en niet van centrale bankiers. Maar ondanks Draghi’s succes als eerlijke bemiddelaar tussen Griekenland en zijn schuldeisers bij het toedelen van noodleningen kon hij niet verhinderen dat de ECB een beslissende rol ging spelen in de gisteren gesloten deal tussen Griekenland en zijn crediteuren over steunverlening.

Het enkele feit dat de ECB beschikt over een programma van kwantitatieve verruiming (QE) dat de centrale bank in staat stelt obligaties op te kopen om besmetting als gevolg van een Grexit te voorkomen, heeft de onderhandelingspositie van de Grieken ernstig ondermijnd.

‘Geen snelle deal voor overbrugging Grieken’

Telegraaf 14.07.2015 Een akkoord over het overbruggingskrediet waarmee Griekenland zijn acute financiële problemen kan oplossen laat nog even op zich wachten. Dat zei minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem dinsdag, voorafgaand aan overleg met zijn collega’s uit de andere EU-lidstaten in Brussel.

Aan alle opties die op tafel liggen voor het overbruggingskrediet zitten nog haken en ogen, aldus Dijsselbloem. Maandag bleek uit berekeningen van de eurolanden dat Griekenland voor 20 juli al 7 miljard euro nodig heeft.

Daarmee moet onder meer een afbetaling van 3,5 miljard euro bij de Europese Centrale Bank (ECB) worden voldaan. Daarnaast moet de Griekse betalingsachterstand bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF) ermee worden weggewerkt.

‘Onderhandelingen gaan weer weken duren’

Elsevier 13.07.2015 Ook als Griekenland er woensdag in slaagt aan alle voorwaarden te voldoen, gaat het nog weken duren totdat er een nieuw steunpakket op tafel ligt. Naast de Griekse spanningen moeten ook de nationale parlementen van de eurolanden hun fiat geven.

‘Het gaat eerder vier dan twee weken duren, en dan ben ik optimistisch,’ zei de maandag herkozen voorzitter van de eurogroep Jeroen Dijsselbloem (PvdA).

Goedkeuring

Allereerst zal het Griekse parlement de nieuwe hervormingsvoorstellen moeten goedkeuren. Dit zal niet makkelijk zijn aangezien de Griekse premier Alexis Tsipras een dertigtal ‘dissidenten’ in zijn eigen partij heeft die sowieso tegen de plannen gaan stemmen.

Ook coalitiepartner Onafhankelijke Grieken liet maandag weten Tsipras niet te steunen. Dat kwam niet als een verrassing. Minister van Defensie Panos Kammenos zei in reactie op de in Brussel gesloten deal dat Duitsland Griekenland ‘naar de knoppen wil helpen’.

Volgens Elsevier…

Jelte Wiersma: Akkoord Griekenland kent alleen maar verliezers

Unanieme steun

Maar ook als Tsipras erin slaagt alle plannen door het parlement te loodsen, zullen ook de parlementen van alle eurolanden nog hun fiat moeten geven.

Om hulp vanuit het permanente noodfonds ESM te verstrekken is immers unanieme steun van de eurolanden nodig. In principe kan één euroland dus al roet in het eten gooien. Finland, dat zich eerder zeer kritisch uitliet over de Griekse schuldendeal, zal de plannen niet torpederen, beloofde de Finse minister van Financiën. De Duitse bondskanselier Angela Merkel zei dat ze het Duitse parlement in principe niet terug zal roepen van reces.

Overbruggingskrediet

Hoe dan ook zal het nog enkele weken duren totdat Griekenland toegang krijgt tot de toegezegde miljarden. Dat is problematisch omdat de Grieken acuut geld nodig hebben. De banken zullen in ieder geval tot woensdag dicht blijven. Ook het stilliggen van het betalingsverkeer kost Griekenland alweer extra miljarden euro’s. Op 20 juli moet Athene vervolgens weer een nieuwe lening terugbetalen aan de Europese Centrale Bank (ECB). Gebeurt dit niet dan zal de ECB vermoedelijk het bedrag dat de banken mogen bijdrukken (ELA) nog verder verlagen met alle gevolgen van dien.

Om dit te voorkomen, spraken de ministers van Financiën in de eurogroep maandag over een overbruggingskrediet. Griekenland heeft naar verwachting enkele miljarden nodig om het de komende weken uit te kunnen zingen.

zie ook;

Tsipras wacht lange dag van overleg over omstreden akkoord met Europa›

NRC 13.07.2015 De Griekse premier Alexis Tsipras begint vanochtend na de marathonvergadering in Brussel van afgelopen weekend aan twee lange dagen van onderhandelen in eigen land om zijn eigen coalitie en het parlement ervan te overtuigen dat het akkoord met Europa op dit moment de minst slechte optie voor zijn land is.

Gemakkelijk zal die klus niet worden, want Tsipras heeft te maken met openlijk verzet van onder meer zijn huidige ministersploeg. Zeker twee ministers zijn tegen een nieuwe ronde bezuinigingen en belastingverhogingen en ook twee staatssecretarissen hebben laten merken grote bezwaren te hebben. Mogelijk zal Tsipras gedwongen worden een aantal van zijn bewindslieden te vervangen. Het is volgens The Guardian zelfs niet ondenkbaar dat Tsipras en zijn regering aftreden om plaats te maken voor een overgangsregering van technocraten die nieuwe verkiezingen kan voorbereiden.

Lees ook: het achtergrondverhaal ‘Tsipras staat voor dubbele krachttoer’.

Lees meer;

VANDAAG Wordt het ja ofnee voor de coalitie van Tsipras?

13 JUL Er is een akkoord, hoe nu verder?

14 JUL De linkse revolte is even gestokt

13 JUL Tsipras staat voor een dubbele krachttoer

12 JUL  Teruglezen: Grieken krijgen snoeiharde eisen, nachtwerk in Brussel ›

Lees terug: Tsipras en schuldeisers sluiten deal

NRC 13.07.2015 Na een marathonvergadering werd vanochtend een cruciale deal bereikt tussen de Grieken en de Europese schuldeisers. De bal ligt nu bij het Griekse parlement, dat woensdag moet instemmen met een reeks vergaande wetsvoorstellen. De ECB verhoogde de noodsteun aan Griekenland niet, waardoor de Griekse banken tot en met woensdag dicht blijven. Op een vergadering van de eurogroep is voorzitter Dijsselbloem herkozen voor een nieuwe termijn. Lees hieronder het liveblog terug.

LIVEBLOG

DE BELANGRIJKSTE PUNTEN VOOR VANDAAG:

De hoofdpunten van een lange nacht en een bewogen dag op een rij:

 • Met enige schorsingen duren de onderhandelingen al sinds zondagmiddag 16.00 uur voort. Griekenland en Duitsland zouden op ramkoers liggen over een privatiseringsfonds voor staatseigendommen. Tsipras is het ook niet eens met inmenging van het IMF.
 • Rond de klok van negen is het zover: na negentien uur vergaderen presenteerden de Europese schuldeisers en de Griekse delegatie eenakkoord(pdf). De deal omvat keiharde bezuinigingen voor de Griekse regering, in ruil voor een steunpakket van 80 miljard euro.
 • De hoofdpunten uit het akkoord lekken al snel uit: de geëiste btw-, belasting- en pensioenhervormingen komen er. Ook wordt een fonds in het leven geroepen dat moet worden gebruikt om schulden af te betalen, investeringen te doen en banken te herkapitaliseren.Lees ook: Dit is wat we weten over het akkoord
 • De Griekse kranten openennietsontziend en keren zich vooral tegen de Duitse bondskanselier Merkel. Directe en indirecte verwijzingen naar de Tweede Wereldoorlog zijn daarbij niet van de lucht.
 • Na het akkoord volgen persconferenties. Ondertussen vertrekt de Griekse premier Tsipras naar Athene, waar hem de komende dagen een zware klus te wachten staat. Voor woensdag moet het Griekse parlement het akkoord hebben goedgekeurd.Lees ook van NRC Q: Er is een akkoord, hoe nu verder?
 • De Europese Centrale Bank maakt ‘s middags bekend het steunplafond voor de Griekse banken niet te zullen verhogen. Voor de banken komt er dus geen extra geld vrij om Griekse burgers te helpen. Het ministerie van Financiën bevestigt dat de banken tot en met woensdag dicht blijven.
 • De eurogroep komt volgens planning bijeen om het akkoord te bespreken en om te stemmen voor een nieuwe voorzitter. Jeroen Dijsselbloem krijgt te horen dat hijeen tweede termijn krijgt als eurogroepvoorzitter.
 • Premier Tsipras is dan al aangekomen in Athene, waar hij met zijn ministerploeg en later met coalitiepartij Onafhankelijke Grieken spreekt. Die laatste geeft bij monde van partijleider Panos Kammenos aan het akkoord niet te zullen steunen, maar wel in de coalitie blijft.
 • In een persconferentie schetst eurogroepvoorzitter Jeroen Dijsselbloem de agenda voor de komende dagen. Woensdag stemt het Griekse parlement over het akkoord, waarna de eurogroep per telefoon zal vergaderen. Als de Grieken het voorstel goedkeuren, stemmen donderdag en vrijdag zeven andere Europese parlementen over het akkoord – waaronder de Tweede Kamer. Dijsselbloem sprak de hoop uit om vrijdag een laatste telefonische eurogroepvergadering te houden.
 • Daarmee zijn de onderhandelingen nog niet voorbij. Dijsselbloem schat dat de onderhandelingen over het steunpakket op eerder vier dan twee weken konden duren. ‘En daarmee ben ik nog optimistisch’. Voor vandaag lijkt een definitieve Grexit dus afgewend, maar de onderhandelingen over een Griekse deal zijn voorlopig nog niet afgelopen.

Zie ook: Uit NRC: De eisen van Europa zijn onverbiddelijk›

Elk euroland kan Griekse deal blokkeren

VK 13.07.2015 Alle negentien eurolanden kunnen een veto uitspreken over het akkoord over Griekenland dat gisterenochtend is bereikt. De circa 80 miljard euro aan steun die na een marathonsessie is overeen gekomen geldt als een ‘reguliere procedure’ waarin een beroep op het permanente noodfonds ESM wordt gedaan. Omdat het voorbestaan van de euro niet in het geding is, geldt voor de steun aan Griekenland niet de zogenoemde ‘spoedstemprocedure’.

Bij de reguliere procedure waarvan nu sprake is, moeten de eurolanden unaniem instemmen, hetgeen elk land een veto geeft. Felle tegenstanders van het derde Griekse steunpakket, zoals Finland, kunnen eventueel na een parlementaire zitting het moeizaam bereikte onderhandelingsresultaat torpederen.

Live – Griekse minister hoopvol over steun ECB

VK 13.07.2015 Nu er een akkoord met Griekenland op tafel ligt, is het tijd om te praten over de implementatie. De ministers van Financiën hebben in Brussel de aftrap gegeven met een vergadering over de brugfinanciering die nodig is voor de tijd dat het nieuwe steunpakket verder wordt uitgewerkt. Daarmee moeten financiële problemen worden voorkomen in de tijd die nodig is om het nieuwe steunpakket voor de Grieken in elkaar te zetten. Ook is Jeroen Dijsselbloem vandaag herkozen als voorzitter van de Eurogroep.

Samenvatting van vandaag

Een korte samenvatting van de ontwikkelingen van vandaag:

-De regeringsleiders van de eurolanden bereiken maandagmorgen een overeenkomst over een nieuw noodpakket voor Griekenland. ‘Je zou kunnen zeggen dat we een ‘agreekment’ hebben’, zei EU-president Dondald Tusk.

-Voor woensdag moeten de Grieken een aantal hervormingen voor het parlement brengen.

– Eurogroepvoorzitter Dijsselbloem zei dat er sprake was van ‘wederzijds vertrouwen’.

-Premier Rutte erkent dat hij zich niet aan zijn verkiezingsbelofte – geen geld meer naar de Grieken – houdt met het reddingsprogramma. -Bondskanselier Merkel maakt bekend dat in drie jaar 82 tot 86 miljard wordt uitgetrokken voor Griekenland.

– ‘Griekenland bevindt zich in Auschwitz’. Met deze harde woorden vat de rechtse Griekse krant Dimokratia de situatie in het land samen.

-De Europese Centrale Bank (ECB) besluit het bedrag dat als noodsteun aan Griekse banken kan worden verleend niet te verhogen.

-De voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk zou volgens The Financial Times op het laatste moment een Grexit hebben voorkomen. Hij voorkwam dat premier Tsipras en bondskanselier Merkel de zaal verlieten.

-Minister Dijsselbloem wordt herkozen als voorzitter van de eurogroep. – De kleine coalitiepartij Onafhankelijke Grieken maakt bekend het akkoord niet te steunen.

-Athene maakt bekend dat de banken nog tot en met woensdag dicht blijven.

-Volgens minister Dijsselbloem gaan de onderhandelingen over een nieuw steunpakket nog weken duren.

-Felle tegenstanders van de deal, zoals Finland, kunnen het nog torpederen.Elk land kan de deal met een veto blokkeren.

Krijgt Tsipras deze deal door parlement?

Elsevier 13.07.2015 De Griekse premier Alexis Tsipras keert terug naar Athene met een zwaarder hervormingspakket dan de deal waar het Griekse volk een week geleden nog ‘oxi’ tegen zei. Kan deze premier de beloofde hervormingen dan wel door zijn parlement loodsen?

‘Deze deal is weer een nieuwe overeenkomst die bedoeld is om ons land te vernietigen. We zullen ervoor vechten om het niet door te laten gaan.’ Aan het woord is niet een radicaal oppositielid, maar minister Panagiotis Lafazanis van ‘Productieve Reconstructie, Milieu en Energie.

Radicalen

Lafazanis is leider van de linksradicale afdeling van Syriza, het zogenoemde ‘Linkse Platform’. Dit platform vertegenwoordigt de radicale tak van de partij waartoe ongeveer twintig personen behoren. Deze afdeling botst wel vaker met de partijleider die in de ogen van het Linkse Platform veel te gematigd is.

Lafazanis ziet de Europese Unie als een totalitair regime dat bedoeld is om het kapitalisme in stand te houden. Hij wil dat Griekenland zo snel mogelijk uit de eurozone en de EU vertrekt.

Volgens Elsevier…

Jelte Wiersma: Akkoord Griekenland kent alleen maar verliezers

Steun van buiten

Als Tsipras de aan Brussel beloofde hervormingen door het parlement wil krijgen, heeft hij hulp nodig van buiten zijn partij. Bij een eerdere stemming over toen nog Griekse voorstellen aan de schuldeisers stemden vorige week vijftien parlementariërs van zijn eigen partij, onder wie twee ministers, tegen de plannen. Vijftien anderen stemden voor in het belang van de meerderheid van de coalitie, maar zeiden eigenlijk tegen te zijn.

Omdat de opgestapte minister van Financiën Yanis Varoufakis zich helemaal niet meer in het parlement laat zien, heeft Tsipras eigenlijk geen meerderheid in het parlement meer. Van coalitiepartner ANEL hoeft Tsipras het ook niet hebben. Partijleider Panos Kammenos, tevens minister van Defensie, zei op Twitter dat Duitsland Griekenland ‘naar de knoppen wil helpen’. Een woordvoerder van de regeringscoalitie zei dat ‘Griekenland wordt gewaterboard door de Europese leiders’.

De hoop van Tsipras is dus gevestigd op de oppositiepartijen. Om minimaal 151 stemmen van de 300 in het parlement vóór de nieuwe wetten te krijgen, heeft Tsipras de steun nodig van de gematigde linkse partijen Potami en Pasok óf van de centrumrechtse Nea Dimokratia dat in de regering zat totdat Syriza de macht overnam.

Volgens onze columnisten…

Arend Jan Boekestijn: Ook als de Griekse deal beklijft, modderen we nog jaren door

Aantal opties

Op de langere term zal deze gedoogsteun van oppositiepartijen geen werkbare situatie zijn. Tsipras heeft een aantal opties om dit te veranderen. Hij kan afscheid nemen van de rebellerende partijtak Links Platform en gematigde personen op hun plaats zetten. Hij moet de radicalen dan wel zo ver krijgen hun zetel op te geven.

Als dat niet lukt, kan hij een nieuwe coalitie vormen. De partijen Pasok en Potami komen dan in aanmerking voor een verbond. Ook kan hij nieuwe verkiezingen uitschrijven, maar voor dat plan lijkt nu geen tijd te zijn. Mogelijk zullen de Europese leiders Tsipras dan dwingen tijdelijk een technocratisch kabinet in te stellen, zoals eerder in Italië gebeurde. Alle genoemde opties zijn niet echt democratisch te noemen, vooral aangezien het Griekse volk vorige week nog ‘nee’ zei tegen plannen die milder waren dan het huidige voorstel.

Als Tsipras erin slaagt om voor woensdag vier belangrijke wettendoor het parlement te loodsen, zullen de ministers van de eurozone Griekenland weer toelaten aan de onderhandelingstafel voor een nieuwe lening van in totaal 86 miljard euro. De kans bestaat dat er ook andere landen zijn die nog over de nieuwe steun moeten stemmen, al heeft Angela Merkel laten weten dat ze haar parlement niet terug zal roepen van reces.

Vervolgens komt de echte test voor Griekenland op 20 juli. Op die dag moet het land de zaakjes financieel min of meer op orde hebben om de geleende 3,5 miljard euro terug te betalen aan de Europese Centrale Bank.

Lafazanis zit namens Syriza in de regering van Tsipras die afgelopen weekend akkoord ging met een ingrijpend hervormingspakket. Maar Lafazanis is geenszins van plan om zijn partijgenoot te steunen. En hij staat niet alleen.

zie ook;

‘Eurogroep is orkest en Schäuble is de dirigent’

Elsevier 13.07.2015De afgetreden Griekse minister van Financiën Yanis Varoufakis haalt in zijn eerste interview sinds zijn aftreden hard uit naar zijn voormalige onderhandelingspartners. Volgens Varoufakis is de eurogroep een rare club die zonder juridische grondslag in het geheim ingrijpende beslissingen neemt.

Onderhandelingen hebben nooit echt plaatsgevonden, zegt Varoufakis die voor het eerst sinds zijn aftreden zijn mond open doet tegen de Britse site newstatesman.com.

Zweeds volkslied

De onderhandelaars bleken ongevoelig voor de economische argumenten van Varoufakis voor een herstructurering van de schuldenlast.

‘Dan breng je een onderwerp naar voren waar je echt heel hard aan hebt gewerkt, om er zeker van te zijn dat het logisch coherent is, en het enige wat je dan kreeg waren uitdrukkingsloze blikken. Net alsof je helemaal niets had gezegd. Ik had net zo goed het Zweedse volkslied kunnen zingen. De reactie zou hetzelfde zijn geweest.’

Lees ook…

Dijsselbloem blijft voorzitter van de eurogroep

Duitsland bepaalt

Volgens Varoufakis had Duitsland van tevoren al bepaald dat het geen meter zou prijsgeven, aangezien de Griekse regering de schuldendeal al had geaccepteerd. En de rest van de eurogroep doet wat Duitsland zegt, meent Varoufakis.

‘De eurogroep van ministers van Financiën is als een goed afgestemd orkest en Schäuble is de dirigent.’

Volgens Elsevier…

Jelte Wiersma: Akkoord Griekenland kent alleen maar verliezers

Eurogroep bestaat niet

De maandag herkozen eurogroep-voorzitter Jeroen Dijsselbloem (PvdA) maakte zich impopulair bij Varoufakis door de Grieken buiten te sluiten toen hij een statement naar buiten wilde brengen zonder Griekse consensus. Toen Varoufakis ambtenaren vroeg of dit eigenlijk wel kon, zei één van hen: ‘Nou, de eurogroep bestaat juridisch helemaal niet. Er is geen verdrag dat ten grondslag ligt aan deze groep’.

Varoufakis vindt het vreemd dat een groep die feitelijk niet bestaat zo veel invloed heeft: ‘We hebben hier dus een niet-bestaande groep die de grootste macht heeft over de levens van Europeanen. De groep hoeft aan niemand verantwoording af te leggen, aangezien de club juridisch niet bestaat; er worden geen notulen bijgehouden; alles is vertrouwelijk. Geen burger komt erachter wat er binnen deze groep wordt gezegd. Dit zijn bijna beslissingen op leven en dood en geen enkel lid hoeft daar verantwoording over af te leggen.’

Zie ook;

IMF wil eurozone helpen

Telegraaf 13.07.2015  Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is bereid te helpen bij het uitvoeren van de akkoorden die in het weekend in Brussel over de Griekse schuldencrisis zijn bereikt. IMF-chef Christine Lagarde betitelde het akkoord van de eurolanden als een belangrijke stap voorwaarts.

De akkoorden tussen Griekenland en de overige eurolanden geven Athene uitzicht op een derde serie noodkredieten. In ruil moet de Griekse regering van de geldschieters snel met concrete maatregelen en wetgeving komen om het groeiende schuldenprobleem te bedwingen.

Volgens critici is de Griekse premier Tsipras onder grote druk bezweken door toe te geven aan draconische eisen. Volgens anderen is de grootste geldschieter, de Duitse bondskanselier Merkel, bezweken door toch in te stemmen met weer een reeks noodkredieten aan Athene.

Ontmanteling euro is straks nog enige optie

VK 13.07.2015 Operatie geslaagd, patiënt overleden. Waarschijnlijk is dat de beste samenvatting van het akkoord van afgelopen weekend. Ik moet de eerste econoom nog tegenkomen die het nieuw afgesproken pakket voor Griekenland ziet werken.

De kans is groot dat we binnenkort weer concluderen dat Griekse economie er nog slechter voor staat, dat de schuldenberg verder is toegenomen en dat Griekenland nieuwe hulp nodig heeft om in de eurozone te blijven. Europa’s zogenaamde soft power is verworden tot een keihard economisch machtsspel. Het zijn moeilijke tijden voor mensen die geloven dat Europa gebaat is bij een sterke Europese Unie.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Elk euroland kan Griekse deal blokkeren

‘Griekenland heeft Europa gedwongen in te grijpen’

Ontmanteling euro is straks nog enige optie

Deal gesloten over Griekenland, maar wat nu?

Een extreemlinkse partij heeft opgeroepen tot demonstraties

AD 13.07.2015 na het langste crisisoverleg ooit tot een akkoord over de toekomst van het noodlijdende Griekenland. Een grexit wordt daarmee voorkomen, maar Athene moet zich aan strikte voorwaarden houden en meteen beginnen met hervormen.

20.20 uur: De onderhandelingen over een nieuw steunpakket voor Griekenland zullen nog weken in beslag nemen. Dat zei de herkozen voorzitter van de eurogroep Jeroen Dijsselbloem maandag in Brussel. ,,Eerder vier dan twee weken”, zo liet Dijsselbloem optekenen. ,,En daarmee ben ik nog optimistisch.”
Nu de kaarten opnieuw zijn geschud is het aan het Griekse parlement om de nieuwe hervormings- en bezuinigingsvoorstellen goed te keuren. Daarnaast moet ook nog een reeks nationale parlementen akkoord geven. Pas daarna kunnen onderhandelingen over een nieuw pakket steunmaatregelen plaatsvinden.

GERELATEERD NIEUWS;

‘Grieken zijn de laatste in Europa met een Sovjet-mentaliteit’

‘Duitsland stelt tijdelijke Grexit voor’

Griekenland bereid pensioen en belasting aan te passen

Wat de Grieken nu te doen staat

VK 13.07.2015 De Griekse premier Tsipras heeft tot woensdagavond de tijd om vier wetsvoorstellen door het parlement te jagen. Binnen drie dagen, kan dat? ‘Op het hoogtepunt van de crisis deden wij het in één nacht’, zei de Litouwse president Grybauskaite gisteravond.

Het gaat om een nieuw btw-stelsel dat meer geld opbrengt, een versobering van het pensioenstelsel, het vastleggen van de wettelijke onafhankelijkheid van het Griekse statistisch bureau en de introductie van automatische uitgavenbeperkingen voor de overheid.

De Grieken hebben daarna nog een week om het justitiele apparaat te reorganiseren

De Grieken hebben daarna nog een week om het justitiele apparaat te reorganiseren (!) en het opzetten van een nationaal fonds om zwakke banken te liquideren. Tegelijk moet er op 20 juli ook een voorstel liggen hoe de vriendjespolitiek in staatsinstellingen zal worden bestreden.

Als het parlement in Athene voor woensdag slaagt voor de eerste test, kunnen de voorbereidingen voor het nieuwe steunpakket uit het Europese noodfonds ESM van maximaal 86 miljard beginnen. Zo’n pakket moet nog wel in een aantal eurolanden zoals Duitsland door het parlement worden goedgekeurd. De Bondsdag zou donderdag al bijeen kunnen komen om onderhandelingen over de nieuwe lening goed te keuren, zo lieten de Duitsers doorschemeren.

GRIEKSE CRISIS;

Grieken zijn weer aan zet na nachtelijk akkoord

Reacties op akkoord: Van ‘historische beslissing’ tot ‘grote twijfels’

Wat de Grieken nu te doen staat

Teruglezen: Grieks akkoord bevat 82 tot 86 miljard voor drie jaar

Brussel legt Athene op de pijnbank

BEKIJK HELE LIJST

‘Nieuw Grieks steunpakket duurt nog weken

NU 13.07.2015 De onderhandelingen over een nieuw steunpakket voor Griekenland zullen nog weken in beslag nemen. Dat zei de herkozen voorzitter van de eurogroep Jeroen Dijsselbloem maandag in Brussel.

”Eerder vier dan twee weken”, zo liet Dijsselbloem optekenen. ”En daarmee ben ik nog optimistisch.”

Nu de kaarten opnieuw zijn geschud is het aan het Griekse parlement om de nieuwe hervormings- en bezuinigingsvoorstellen goed te keuren. Daarnaast moet ook nog een reeks nationale parlementen akkoord geven. Pas daarna kunnen onderhandelingen over een nieuw pakket steunmaatregelen plaatsvinden.

De ministers van de eurozone bespraken maandag een overbruggingskrediet, waarmee Griekenland aan haar acute financiële behoefte kan voldoen. Volgens EU-commissaris voor Monetaire Zaken Pierre Moscovici moet Athene deze maand 4,2 miljard euro betalen aan de schuldeisers. Het is geld dat het land niet op de plank heeft liggen.

Weerstand

Binnen Syriza heerst ook veel weerstand tegen de deal waar Tsipras mee is thuisgekomen, ondanks de toezegging dat de geldschieters voor de derde maal een reeks noodkredieten ter beschikking stellen.

De premier breekt de verkiezingsbeloften die hem in januari aan de macht brachten: geen bezuinigingen meer en pijnlijke maatregelen terugdraaien. Daar komt hij nu op terug om Griekenland in de eurozone te houden.

Zie ook: Dit is waar Griekenland volgens de eurotop aan moet voldoen

Lees meer over: Griekenland

Gerelateerde artikelen

‘Griekse parlementsvoorzitter is obstakel’ 

‘Grieken moeten vertrouwen herwinnen’  

‘ECB wijzigt steun aan Griekse banken niet’  

Overeenkomst over nieuw Grieks noodpakket  update: 09:30

De Grieken wacht een enorme taak

Trouw 13.07.2015 Er is een zwaar bevochten akkoord. Wat wordt er nu precies van de Grieken verwacht? In ruil voor onderhandelingen over financiële steun moest de Griekse premier Tsipras vanochtend akkoord gaan met harde voorwaarden. Het is een enorm eisenpakket, vooral wat betreft de snelheid waarmee de hervormingen moeten worden doorgevoerd. Tsipras heeft tot en met woensdag om vier wetsvoorstellen door het parlement te krijgen. “Waar het normaliter weken of maanden duurt om dit soort veranderingen te bewerkstelligen, hebben de Grieken drie dagen van de eurolanden gekregen”, zegt Trouw-correspondent Christoph Schmidt vanuit Brussel. “Het is maar de vraag of dat gaat lukken.”

Zo moet Griekenland de komende dagen een nieuw btw-stelsel introduceren, de pensioenleeftijd verhogen, automatische uitgavenbeperkingen voor de overheid invoeren en de wettelijke onafhankelijkheid van het Griekse statistisch bureau vastleggen. In eerste instantie werd er voor woensdag ook een reorganisatie van het justitiële apparaat geëist, alsmede de introductie van een nationaal fonds om zwakke banken te liquideren. Voor die twee punten heeft Tsipras vanochtend een week langer gekregen.

Verwant nieuws;

Nuttige links;

Wat gebeurt er als Griekenland uit de euro stapt?

Nu 13.07.2015 Het lot van Griekenland ligt in handen van de Europese Centrale Bank en de eurolanden. Een akkoord laat op zich wachten en de banken zijn gesloten.

Wat is de huidige situatie?

De euro is onomkeerbaar. Dat betekent dat er bij de totstandkoming van de gezamenlijke munt, geen rekening is gehouden met een vertrek van een land.

Maar als Griekenland geen nieuw akkoord met de geldschieters (Europese Unie, Europese Centrale Bank en Internationaal Monetair Fonds) weet te sluiten, komt een vertrek uit de euro, ook wel Grexit genoemd, steeds dichterbij.

Het land staat al als wanbetaler te boek toen het op 30 juni een betaling aan het IMF liet schieten van 1,5 miljard euro. Het IMF zelf ziet deze misser vooralsnog als een betalingsachterstand.

Een Grexit begint bij de Griekse banken, zegt Teunis Brosens, econoom bij ING. Die krijgen nu nog volop noodsteun van de ECB, op dit moment is dat voor ongeveer 90 miljard euro. Als die noodsteun verdwijnt of niet wordt verhoogd, kunnen de banken ook niet aankloppen bij de Griekse overheid, want die heeft geen geld.

“Ongeveer 25 procent van de Griekse banken is op dit moment gefinancierd met noodsteun van de ECB”, zegt Brosens.

Vooralsnog handhaaft de ECB deze steun zoals die is verstrekt op 26 juni, maar verhoogt het bedrag niet. “Om de noodsteun te verhogen, moet de ECB zicht hebben op voldoende solvabiliteit van de Griekse banken. Zolang er niet wordt onderhandeld over een nieuw steunpakket, is dat niet het geval”, zegt de ING-econoom.

De ECB stelt zelfs hogere eisen aan de kwaliteit van het onderpand die de banken moeten hebben in ruil voor de noodkredieten.

Lees meer over: Griekenland Grexit

Reacties op akkoord: Van ‘historische beslissing’ tot ‘grote twijfels’

VK 13.07.2015 Vanuit Europa klinkt opluchting over het bereiken van een akkoord over een nieuw hulpprograma voor Griekenland, de Nederlandse oppositie reageert vernietigend. Een overzicht van de reacties uit de politiek.

De Griekse premier Alexis Tsipras lijkt opgelucht dat het akkoord is bereikt. Hij zegt dat er ‘een zware strijd is gestreden, maar dat het best mogelijke resultaat is bereikt.’ Het akkoord zorgt volgens de bewindsman voor financiële stabiliteit en het creëert mogelijkheden voor economische groei. Door de deal heeft Griekenland zijn financiering voor de middellange termijn zeker gesteld. Het akkoord kan Griekenland uit zijn economische crisis halen en kan ervoor zorgen dat de bankensector niet in elkaar stort, aldus Tsipras.

GRIEKSE CRISIS;

Kamer heeft formeel niets te zeggen over Griekse deal

Grieken zijn weer aan zet na nachtelijk akkoord

Reacties op akkoord: Van ‘historische beslissing’ tot ‘grote twijfels’

Wat de Grieken nu te doen staat

Teruglezen: Grieks akkoord bevat 82 tot 86 miljard voor drie jaar

BEKIJK HELE LIJST

Kamer twijfelt over akkoord – Telegraaf 13.07.2015

Rutte: “Griekenland moet afspraken omzetten in acties”

RO 13.07.2015 De eurolanden hebben een akkoord bereikt over de voorwaarden voor verdere onderhandelingen over nieuwe financiële steun aan Griekenland. Griekenland moet daarvoor verder hervormen en bezuinigen.

Volgens minister-president  Rutte moet Griekenland overeengekomen maatregelen snel omzetten in acties: “De financieel-economische situatie in Griekenland verslechtert van dag op dag. Voor het herstel van vertrouwen zijn harde waarborgen nodig”, aldus Rutte.

Het Griekse parlement heeft tot en met woensdag de tijd om met de afspraken in te stemmen. Rutte: “Dat betekent 3 dingen. Ten eerste dat Griekenland uiterlijk woensdag 4 wetten moet aannemen. Zoals btw-maatregelen en pensioenhervormingen. Ten tweede moet het Griekse parlement akkoord gaan met een aanscherping van de voorstellen die eerder deze maand op tafel lagen. Bijvoorbeeld over privatisering van de energiemarkt en de modernisering van de arbeidsmarkt. En ten derde moet een aantal extra maatregelen worden genomen. Namelijk de verkoop van Griekse staatsbezittingen door een onafhankelijke autoriteit. Met de opbrengst daarvan, die op termijn moet oplopen tot € 50 miljard, kan de Griekse staatsschuld sneller naar beneden worden gebracht. En ook kan Griekenland investeren in de economie.”

Zie ook;

 

Rutte: in kern lever ik verkiezingsbelofte in

Telegraaf 13.07.2015 Premier Mark Rutte erkent dat hij zich niet aan zijn verkiezingsbelofte houdt als het reddingsprogramma voor Griekenland doorgaat. Hij had beloofd dat er geen geld meer naar de Grieken zou gaan. „In de kern lever ik mijn verkiezingsbelofte in”, zei Rutte maandag na een speciale eurotop in Brussel waar de noodlijdende Grieken onderhandelingen over een pakket maatregelen van ruim 80 miljard euro zijn beloofd.

Rutte geeft toe verkiezingsbelofte te breken – NU 13.07.2015

Rutte: in kern lever ik verkiezingsbelofte in – VK 13.07.2015

Rutte geeft toe: verkiezingsbelofte wordt gebroken

Elsevier 13.07.2015 Premier Mark Rutte (VVD) erkent in Brussel dat hij met het nieuwe steunprogramma voor Griekenland een verkiezingsbelofte breekt. ‘Dat vind ik niet leuk, en een slechte zaak.’

Tijdens de verkiezingscampagne zei Rutte dat er geen cent meer naar de Grieken zou gaan. Maar Nederland zal 5,7 procent bijdragen aan het nieuwe reddingspakket voor het noodlijdende Zuid-Europese land.

Slecht

‘Als dit doorgaat, als dat programma er komt, dan kan ik die verkiezingsbelofte niet houden,’ zegt Rutte. ‘Want dan gaat er extra geld naar Griekenland. Zo simpel is het.’

Rutte zegt dat hij niet heeft kunnen voorzien dat het zo zou lopen. ‘Griekenland was op weg naar groei en het op orde brengen van overheidsfinanciën. Ik denk niet dat iemand had kunnen vermoeden dat de Griekse economie er zo slecht aan toe was.’ Bovendien zijn de Griekse politieke omstandigheden ‘dramatisch’ gewijzigd.

Ook had Rutte het over verzachtende omstandigheden voor het breken van zijn verkiezingsbelofte. Het nieuwe akkoord zal de Nederlandse begroting niet raken en het kabinet hoeft hierdoor niet extra te bezuinigen.

De premier sprak over ‘een verschrikkelijke grote som geld’ die de Grieken nodig hebben. Griekenland moet er alles aan doen om de schuld naar beneden te krijgen.

Is een Grexit met het nieuwe akkoord van de baan? Premier Rutte wil een vertrek van Griekenland uit de eurozone nog niet helemaal uitsluiten. ‘Ik doe daar geen voorspelling over.’ Hij wil eerst zien dat de Griekse politiek zich schaart achter de voorwaarden van de geldschieters.

Vertrouwen

Het vertrouwen in de Griekse regering is de afgelopen periode gedaald naar een dieptepunt. ‘Er is weinig vertrouwen in de regering, omdat deze schade heeft toegebracht aan de economie,’ zegt Rutte. Maar er worden strikte voorwaarden gesteld.

‘Er moet iedere keer, voor elke betaling, noodzakelijke maatregelen worden genomen.’ Daarover zei IMF-topvrouw Christine Lagarde dat het akkoord ‘een stap in de richting van vertrouwen’ is.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel zegt dat de Griekse regering verantwoordelijkheid moet nemen en het vertrouwen van andere landen van de eurozone moet zien te herwinnen.

zie ook;

Liveblog: Griekse deal valt niet overal goedTelegraaf 13.07.2015

Rusland verwelkomt akkoord over Griekenland – NU 13.07.2015

VNO-NCW en MKB-Nederland willen snelle implementatie Grieks akkoord – NU 13.07.2015

Schuld groter dan ons salarisTelegraaf 13.07.2015

Akkoord Griekenland kent alleen maar verliezers

Elsevier 13.07.2015 De Griekse premier Tsipras negeert zijn verkiezingsbeloften en de uitslag van het referendum. De uitkomst van het marathonoverleg in Brussel is alles wat de regeringsleiders en bevolking niet wilden.

Griekenland heeft een geschiedenis van staatsgrepen en na een wilde Brusselse nacht kan er daar waarschijnlijk weer één aan worden toegevoegd. De Griekse premier Alexis Tsipras tekende voor totale overgave in zijn strijd om én in de euro te blijven én steungeld van de andere eurolanden te krijgen. Maar daarmee verliest iedereen.

De radicaal-linkse Alexis Tsipras werd op 26 januari premier nadat zijn partij Syriza de Griekse verkiezingen won. Gesouffleerd door adviseurs van linkse Zuid-Amerikaanse populisten, zoals de inmiddels overleden Hugo Chávez, wees hij alle hervormingen af die onder de voorgaande regering waren ingezet in ruil voor steungeld.

Onbeschoft

Tsipras draaide hervormingen zelfs terug. Daarmee werd de ontluikende groei van de Griekse economie in de knop gebroken. En het krediet dat hij nog had bij andere regeringsleiders verspeelde hij binnen enkele weken door zich onbeschoft te gedragen, daarin vaak overtroffen door zijn inmiddels ex-minister van Financiën Yanis Varoufakis.

Hij smeedde daardoor een zeldzaam eensgezind blok – van tegenstanders welteverstaan. De regeringsleiders en ministers van Financiën van de andere achttien eurolanden waren het nog nooit zo eens. Een collectieve vijand leidt wel vaker tot innige samenwerking. Griekenland stond plots helemaal alleen en dreigde economisch in te storten en uit de euro te vallen.

Desondanks bevestigde een meerderheid van de Grieken tijdens een inderhaast belegd referendum Tsipras‘ afwijzing van hervormingen in ruil voor leningen.

Maar met een nieuwe minister van Financiën en het kennelijke inzicht dat zijn strategie van powerplay faliekant was mislukt, brak Tsipras op de valreep al zijn verkiezingsbeloften en negeerde de uitslag van het referendum. Er komt een veelstrenger pakket met hervormingen op Griekenland af dan ooit was opgelegd tijdens de pre-Tsipras-periode.

Macht

Zo heeft Tsipras verloren en is de wens van het Griekse volk genegeerd. Maar ook de Duitse bondskanselier Angela Merkel verliest.

Zij wilde voorkomen dat Duitsland zijn macht zou moeten aanwenden om andere landen zijn wil op te leggen.

Dat ligt historisch gevoelig – binnen en buiten Duitsland. Maar aangezien zij zichzelf heeft verbonden aan de eurozone met het huidige aantal leden, kon ze niet anders dan haar macht ten volle te gebruiken en een staatsgreepje te plegen om het onwillige Griekenland in de euro te houden. Athene moet precies doen wat Duitsland wil in ruil voor 53 miljard euro in drie jaar tijd.

Geld

Ook premier Mark Rutte (VVD) brak zijn zoveelsteverkiezingsbelofte. Hij bezwoer in de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2012 dat er geen geld meer naar Griekenland zou gaan.

Zo is de uitkomst van het marathonoverleg zo’n beetje alles wat zowel de regeringsleiders als de bevolkingen niet wilden.

zie ook;

‘Griekse parlementsvoorzitter is obstakel’ – NU 13.07.2015

Deal €80 miljard met GriekenTelegraaf 13.07.2015

Tekort aan feta in VS door Griekse crisisTelegraaf 13.07.2015

‘Grieken moeten vertrouwen herwinnen’ – NU 13.07.2015

Varoufakis hekelt Duitse en Nederlandse inbreng in eurogroepTelegraaf 13.07.2015

ZIE OOK:

Deal €80 miljard met Grieken

Tusk tegen Merkel en Tsipras: ‘Jullie komen deze kamer niet uit’

Dijsselbloem: ik maak kans

‘ECB wijzigt steun aan Griekse banken niet’ – NU 13.07.2015

ECB wijzigt steun niet; Griekse banken voorlopig dicht – VK 13.07.2015

‘ECB wijzigt steun aan Griekse banken niet’Telegraaf 13.07.2015

Griekse partij roept op tot demonstratie – NU 13.07.2015

Verslagen stemming in de Griekse stratenTrouw 13.07.2015

Woedende reacties Griekse politici en media op akkoord – NU 13.07.2015

Woedende reacties Griekse politici en mediaTelegraaf 13.07.2015

Koers euro zakt na ‘Agreekment’Telegraaf 13.07.2015

Banken en luchthavens in Grieks fondsTelegraaf 13.07.2015

Teruglezen: Grieks akkoord bevat 82 tot 86 miljard voor drie jaar – VK 13.07.2015

Dit is waar Griekenland volgens de eurotop aan moet voldoen  – NU 13.07.2015

Zo ziet het akkoord met Griekenland eruit

Elsevier 13.07.2015 Het is regeringsleiders na een marathonoverleg van zeventien uur gelukt om een akkoord te bereiken over Griekenland. Met het akkoord is een Grexit voorlopig afgewend.

Hoe ziet het akkoord eruit? En hoe gaat het nu verder?

Dit moet u weten over het akkoord met Griekenland.

* Griekenland leent nog eens ongeveer 53 miljard euro van Europa. In totaal gaat het om een noodpakket van 82 tot 86 miljard euro, wat voor een deel moet worden betaald door het IMF. Ook bestaat het voor een deel uit winsten en obligaties.

* Het gaat om een programma van drie jaar. De Grieken zijn verplicht om het IMF hierbij te betrekken.

* Vóór woensdag moet Griekenland het eigen parlement al over vier hervormingen laten stemmen. Daarbij gaat het om btw-maatregelen, pensioenhervormingen, privatisering van de energiemarkt en modernisering van de arbeidsmarkt.

Ook moet het parlement instemmen met het hele akkoord. ‘Dit moet het vertrouwen van eurolanden herstellen,’ zei voorzitter Jeroen Dijsselbloem van de eurogroep tijdens een persconferentie. Het vertrouwen van de andere eurolanden is de afgelopen periode naar een dieptepunt gedaald.

Arend Jan Boekestijn: ‘Waarom krijgt Athene geen schuldverlichting, maar kreeg Duitsland die na de oorlog wel?’ Lees nu >

* Griekenland moet gedwongen staatseigendom tot 50 miljard euro privatiseren. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om havens en elektriciteitsbedrijven. Dat geld zal terechtkomen bij een speciaal Europees fonds in Griekenland. Dat geld is bedoeld voor schuldverlichting en om de banken te herkapitaliseren.

* Brussel stelt bedragen voor Griekenland ‘heel strikt’ beschikbaar, zegt premier Mark Rutte (VVD). Elke keer als het land geld krijgt, moeten daar concrete maatregelen tegenover staan.

* De Europese Commissie zal toezien op versterking van het Griekse overheidsapparaat.

* Waarschijnlijk zal de Europese Centrale Bank (ECB) maandagnog een nieuw besluit nemen over noodsteun aan de Griekse banken, die inmiddels al twee weken gesloten zijn. Daarbij wordt rekening gehouden met het akkoord over financiële steun, inclusief geld om banken te versterken.
* De eurogroep komt vandaag bijeen, niet alleen voor deverkiezing van de voorzitter, maar ook om een besluit te nemen over de 7 miljard euro aan overbruggingskrediet. Met dat geld kan Griekenland onder meer de ECB en het IMF betalen.

* Het parlement in Athene moet dus woensdag al instemmen met de hervormingen, en met het akkoord in zijn geheel.

* Daarna moeten de parlementariërs van andere lidstaten instemmen met het akkoord. Dat gebeurt naar verwachting eind deze week. De Tweede Kamer in Den Haag zal niet stemmen over het akkoord, maar wordt wel geïnformeerd door het kabinet.

* Woensdag debatteert de Tweede Kamer over het akkoord. Voor het debat stuurt minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën nog een brief naar de Kamer over de laatste ontwikkelingen.

* Hierna zullen onderhandelingen beginnen met ESM, het Europees noodfonds.

zie ook;

Pechtold: Griekse deal primaTelegraaf 13.07.2015

Grieken zijn weer aan zet na nachtelijk akkoord – VK 13.07.2015

‘Tusk en Hollande voorkwamen Grexit op laatste moment’

Elsevier 13.07.2015 EU-voorzitter Donald Tusk en de Franse president François Hollande wilden een Grexit simpelweg niet accepteren.

Maandagochtend om 6.00 uur leek het erop dat Griekenland de eurozone zou moeten verlaten. Maar EU-voorzitter Donald Tusk en de Franse president François Hollande wilden dat simpelweg niet accepteren. Dat blijkt uit een reconstructie van de Financial Times.

Dood spoor

Na ruim negen uur onderhandelen leken de Griekse premier Alexis Tsipras en de Duitse bondskanselier Angela Merkel op een dood spoor te zitten. Ze waren er niet uitgekomen en de enige conclusie leek een ‘grexit’ te zijn.

Maar toen Merkel en Tsipras naar de deur liepen, greep de Poolse voorzitter van de Europese Raad, Donald Tusk, in. ‘Sorry, maar geen denken aan dat jullie deze kamer verlaten,’ zou hij hebben gezegd.

Volgens Elsevier…

Jelte Wiersma: Akkoord Griekenland kent alleen maar verliezers

Breekpunt

Tusk dwong de regeringsleiders weer om aan tafel te gaan zitten om een compromis te vinden in een punt dat voor beide partijen een breekpunt was.

Het ging over het privatiseringsfonds en de verkoop van Griekse staatsbezittingen. Merkel stond erop dat Griekenland 50 miljard euro zou halen uit de verkoop van staatsbezittingen, maar Tsipras zei dat hij deze ‘vernedering’ onmogelijk aan zijn volk kon verkopen.

Vernedering

Het was de Franse president Hollande die toen de kant van Tsipras koos. ‘Niets zou erger geweest zijn dan Griekenland zo te vernederen,’ zou de Franse socialist hebben gezegd. Dat Duitsland dan maar voor een Grexit koos, kon Hollande evenmin toestaan.

‘Vanuit Duitsland was er sterk de drang om tot een Grexit te komen. Ik weigerde die uitkomst.’ Hollande was er vervolgens verantwoordelijk voor dat ook de tijdelijke exit van Griekenland, een plan van de Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble, uit het plan werd gehaald.

Uiteindelijk werd er vlak voor het openen van de beurzen dan toch een akkoord bereikt. Tot onvrede van Duitsland is er een compromis bereikt over het privatiseringsfonds.

De Griekse premier Tsipras zou hoe dan ook het meest hebben geleden tijdens de gesprekken. Volgens een aanwezige bij het overleg hebben ze Tsipras ‘aan het kruis genageld’.

zie ook;

Live – ‘Om zes uur vanochtend voorkwam Tusk een Grexit’ – VK 13.07.2015

LIVE: Eurolanden akkoord over Griekenland

NRC 13.07.2015 Na een schorsing van ruim vier uur gingen de regeringsleiders van de eurozone om 4.15 uur vanmorgen wéér in bespreking over een compromisvoorstel voor verdere steun aan Griekenland. Gisteren hebben de eurolanden de duimschroeven nog verder aangedraaid bij de Griekse premier Alexis Tsipras. De vergadering leverde een eisenlijst op waaraan de Grieken moeten voldoen. Vanochtend werd een cruciale deal bereikt. De bal ligt nu bij het Griekse parlement, dat woensdag moet instemmen met een reeks vergaande wetsvoorstellen.

3 PUNTEN

Griekenland moet het volgende doen, zei premier Rutte tijdens een persconferentie:

·                      uiterlijk woensdag 4 wetten aannemen (bijvoorbeeld btw- en pensioenmaatregelen)

·                      het parlement moet akkoord gaan met het pakket aan maatregelen dat voor het Griekse referendum op tafel lag(privatisering energiemarkt, modernisering van arbeidsmarkt)

·                      Daarnaast moet zo snel mogelijk worden begonnen met de verkoop van staatsbezittingen met een uiteindelijke opbrengst van 50 miljard euro.

De Europese Commissie gaat toezien op versterking van het Griekse overheidsapparaat. Deze lijst met maatregelen is “zonder meer stevig”, maar wel noodzakelijk, zegt Rutte. Het is de enige manier om staatsfinanciën op orde te krijgen. Het is mogelijk om dit voor elkaar te brengen. We zijn niet bereid om te tornen aan de beginselen van onze muntuntie.

Griekse crisis: de voorpagina’s op een rij›

NRC 13.07.2015 De regeringsleiders van de eurozone hebben tot in de vroege uurtjes gesproken over een onderhandelingsakkoord met de Grieken (liveblog hier). Bij het ontbijt is het overleg nog steeds aan de gang, maar de eerste maandagkranten zijn inmiddels van de persen gerold. Hoe is de stemming in Europa? We zetten de voorpagina’s op een rij.

LIVEBLOG

Reacties Hollande en Merkel

Ook de Duitse bondskanselier Merkel en de Franse president Hollande hebben inmiddels gereageerd op het zojuist gesloten akkoord. Merkel…

3 punten

Griekenland moet het volgende doen, zei premier Rutte tijdens een persconferentie: uiterlijk woensdag 4 wetten aannemen (bijvoorbeeld…

LIVEBLOG

Griekse banken zeker tot woensdag dicht

De Griekse banken blijven zeker tot woensdag dicht. Dat melden twee Griekse bankiers aan persbureau Reuters, na een gesprek met de Griekse…

Tijdlijn: Dijsselbloem als eurogroepvoorzitter

Er wordt dus toch gestemd over wie de nieuwe eurogroepvoorzitter wordt. Daarbij bestaat de kans dat de huidige voorzitter Jeroen…

#ThisIsACoup, zeggen tegenstanders EU-dealTelegraaf 13.07.2015

Eurogroep ‘Nazi-regime’Telegraaf 13.07.2015

Merkel en Tsipras mochten kamer niet uit

Tusk voorkwam Grexit

Telegraaf 13.07.2015 Merkel en Tsipras: ‘Jullie komen deze kamer niet uit’. Donald Tusk, voorzitter van de Europese Raad, heeft vanochtend om zes uur een Grexit voorkomen. Dat schrijft de Britse zakenkrant Financial Times in een reconstructie.

De Griekse premier Alexis Tsipras en Angela Merkel zagen het volgens FT vanochtend om zes uur niet meer zitten. Ze concludeerden na veertien uur onderhandelen dat ze er niet uit kwamen.

Maar toen Tsipras en Merkel naar de deur liepen, hield Tusk hen tegen. ‘Sorry, maar jullie komen deze kamer niet uit’, zei Tusk volgens FT.

Wat staat Tsipras nu te wachten?Trouw 13.07.2015

Tsipras tevreden met akkoord, boze reacties in Griekenland

Elsevier 13.07.2015 De Griekse premier Alexis Tsipras is tevreden over het bereikte akkoord, maar in Griekenland wordt woedende gereageerd. Met name de houding van Duitsland valt slecht in Athene.

‘We vochten een zware strijd,’ zegt Tsipras. ‘We hebben het best mogelijke resultaat bereikt.’ De overeenkomst kan Griekenland uit zijn economische crisis halen en ervoor zorgen dat de bankensector niet in elkaar stort, zegt Tsipras.

Grexit

Premier Mark Rutte (VVD) wilde nog niet zeggen dat een Grieks vertrek uit de eurozone nu daadwerkelijk van de baan is, maar Tsipras zegt dat wel. Een Grexit is nu vermeden, zei de Griekse premier na afloop van het marathonoverleg.

Tsipras erkent dat Griekenland de komende jaren hard moet werken om aan de eisen van de geldschieters te voldoen. Dinsdag en woensdag moet het parlement al instemmen met vier hervormingen en het akkoord in zijn geheel.

In eigen land staat er dan ook nog een strijd te wachten, zegt Tsipras. Radicale veranderingen zijn nodig om Griekenland los te maken van de ‘oude oligarchie’. De premier is van plan de lasten op een rechtvaardige manier te verdelen over de samenleving.

Woedend

Maar kan Tsipras dat doen met de huidige bewindslieden? Griekse politici reageren woedend op de plannen. ‘Griekenland wordt gewaterboard door de Europese leiders,’ zei een woordvoerder van de regeringscoalitie tegen televisiezender ANT1.

Volgens de woordvoerder verscheurt Duitsland Europa voor de derde keer in stukken. De Griekse minister van Defensie richtte ook zijn pijlen op Duitsland en zegt dat het land ‘ons naar de knoppen wil helpen’.

In Griekse kranten wordt maandag verwezen naar de Tweede Wereldoorlog. ‘Griekenland in Auschwitz,’ schrijft Demokratia. Een andere krant schrijft dat Duitsland Europa opnieuw verwoest en er wordt gesproken van een ‘euro-horrorshow’.

zie ook;

In eigen land staat er dan ook nog een strijd te wachten, zegt Tsipras. Radicale veranderingen zijn nodig om Griekenland los te maken van de ‘oude oligarchie’. De premier is van plan de lasten op een rechtvaardige manier te verdelen over de samenleving.

Overeenkomst over nieuw Grieks noodpakket – NU 13.07.2015

Eurotop bereikt akkoord over Griekenland

Elsevier 13.07.2015 De eurolanden hebben met het noodlijdende Griekenland een akkoord bereikt over de voorwaarden voor nieuwe financiële steun in ruil voor een reeks strenge hervormingen en besparingen. Hoe dat akkoord er precies uitziet, is nog onduidelijk.

De beurzen reageerden maandag positief op het akkoord. De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 1,3 procent hoger op 487,86 punten. De MidKap klom 0,8 procent tot 714,35 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs gingen 0,8 tot 1,7 procent vooruit.

Voorzitter Jeroen Dijsselbloem van de eurogroep zegt dat het Griekse parlement snel moet instemmen met een aantal maatregelen. ‘Zo moet het vertrouwen van de lidstaten worden hersteld,’ zegt Dijsselbloem. Het hele akkoord moet woensdag al worden goedgekeurd door het Griekse parlement, inclusief een aantal nieuwe wetten.

Zo ziet het akkoord met Griekenland eruit >

Compromis

Na zeventien uur onderhandelen zijn de regeringsleiders in Brussel er toch in geslaagd een akkoord te bereiken. Tusk meldde kort voor zijn bekendmaking al dat er een herzien compromisvoorstel op tafel ligt.

Regeringsleiders van de Europese Unie begonnen zondag 16.00 uur met de onderhandelingen. De Grieken zouden afgelopen nacht nog dwarsliggen op twee punten:

 • Athene wilde geen gedwongen privatisering van staatseigendom tot 50 miljard euro onder Europees toezicht
 • Verzet tegen de rol van het Internationaal Monetair Fonds

Of het de Griekse premier Alexis Tsipras lukt om het akkoord te verkopen aan het Griekse parlement is nog maar de vraag. Griekse kranten die op de hand zijn van Tsipras’ partij Syriza waren niet te spreken over de uitgelekte plannen.

Of de bewindslieden in Griekenland de afgesproken bezuinigingen en hervormingen zullen uitvoeren, is niet duidelijk. Wellicht moet er een regering van nationale eenheid komen of zijn nieuwe verkiezingen nodig. Al met al lijkt een Grieks vertrek uit de eurozone voorlopig niet meer aan de orde.

zie ook;

Eurotop bereikt akkoord over Griekse schuldencrisis›

NRC 13.07.2015 Na meer dan 17 uur heeft de eurozone eindelijk een unaniem akkoord bereikt over de Griekse schuldencrisis. Dat laat president van de Europese Raad Donald Tusk weten:

FINANCIËLE STEUN IN RUIL VOOR HERVORMINGEN

Volgens Tusk is de EU klaar voor een nieuw steunpakket van het Europese noodfonds ESM voor het noodlijdende Griekenland. In ruil daarvoor zou Athene de nodige hervormingen doorvoeren. De eurozone en Griekenland lagen al weken met elkaar overhoop over een deal.

Griekse crisis: de voorpagina’s op een rij›

 NRC 13.07.2015 De regeringsleiders van de eurozone hebben tot in de vroege uurtjes gesproken over een onderhandelingsakkoord met de Grieken (liveblog hier). Bij het ontbijt is het overleg nog steeds aan de gang, maar de eerste maandagkranten zijn inmiddels van de persen gerold. Hoe is de stemming in Europa? We zetten de voorpagina’s op een rij.

Een Grexit kan eigenlijk niet, hoe moet die er dan uitzien?›  NRC 13.07.2015

Op NRC Q: Er is een akkoord, hoe nu verder?› – NRC 13.07.2015

In Beeld: Ruim 17 uur wachten (en vergaderen) in Brussel› – NRC 13.07.2015

Eurotop Griekenland nog bezig, in gesprek over compromisvoorstelNRC 13.07.2015

EU-top Griekenland: dit gebeurde afgelopen nacht in Brussel

Elsevier 13.07.2015 Regeringsleiders op de speciale EU-top in Brussel buigen zich over een compromisvoorstel voor Griekenland. De top is tijdelijk onderbroken voor ‘finale consultaties’.

Het marathonoverleg werd afgelopen nacht ruim 4,5 uur geschorst, maakte voorzitter Donald Tusk van de Europese Raad bekend. Hij zei eerder al dat hij wil door gaan met vergaderen tot er een akkoord is bereikt.

Compromis

Regeringsleiders van de Europese Unie begonnen zondag 16.00 uur met de onderhandelingen. De top werd eerder al even geschorst, zodat staatshoofden en regeringsleiders de mogelijkheid hadden in onderlinge gesprekken tot een compromis te komen.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel zat samen met president François Hollande en premier Alexis Tsipras van Griekenland aan tafel. Merkel zou zich hard hebben opgesteld, terwijl Hollande soepeler was.

Na de schorsing van 4,5 uur lag er een compromisvoorstel op tafel, maar de Grieken zouden nog dwarsliggen op twee punten:

 • Athene wil geen gedwongen privatisering vanstaatseigendom tot 50 miljard euro onder Europees toezicht
 • Tsipras verzet zich tegen een rol van het Internationaal Monetair Fonds

Lenen

Zoals het er naar uitziet lenen de Grieken, als er een akkoord wordt bereikt, tussen de 80 en 82 miljard euro. Eerder werd er gesproken over een bedrag van rond de 50 miljard euro, maar de Griekse economie is de afgelopen dagen ernstig verslechterd.

Er zou deze maand al een tijdelijk overbruggingsfonds komen van 7 miljard euro.

Als Griekenland en Europa er niet uitkomen, moet Griekenland de eurozone verlaten. Een scenario van wat er dan gebeurt >

Als er inderdaad een akkoord komt, is het nog maar de vraag of de Griekse bewindslieden dit gaan uitvoeren. Verschillende Syriza-ministers zitten niet te wachten op de plannen die nu in Brussel worden gesmeed. Het zou dus heel goed kunnen dat er nieuwe verkiezingen moeten plaatshebben.

Griekse kranten reageren maandagochtend ook niet bepaald positief of de plannen die al zijn uitgelekt. Kranten op de hand van Tsipras’ partij Syriza verwijzen naar de Tweede Wereldoorlog met koppen als ‘Duitsland verwoest opnieuw Europa’.

De Grieken hoopten op kwijtschelding van een aanzienlijk deel van de schuld, maar het ziet er niet naar uit dat dat gaat gebeuren. De regeringsleiders zijn wel bereid in te stemmen met een vorm van verlichting. Zo zou de looptijd van de leningen kunnen worden verlengd of gaat de rente omlaag.

Bezoek

De Sloveens premier Miro Cerar verliet maandagochtend de EU-top, omdat hij terug moet naar Slovenië vanwege het bezoek van NAVO-topman Jens Stoltenberg. Premier Mark Rutte (VVD) vervangt Stoltenberg in Brussel, laat hij weten via Twitter.

Bij zijn vertrek wees Cerar erop dat de kwestie na zestien uur onderhandelen, nog niet is opgelost.

zie ook;

Belgische premier: ‘Er is overeenkomst’Telegraaf 13.07.2015

Updates Griekenland: Banken blijven dicht – NU 13.07.2015

De eurotop in Brussel, een overzichtTrouw 13.07.2015

Brussel legt Athene op de pijnbank – VK 13.07.2015

Er is een nieuwe Grexit-deadline: woensdagTrouw 12.07.2015

Teruglezen: Tsipras krijgt mes op de keel, nachtwerk in BrusselTrouw 12.07.2015

Dit moet Athene in 3 dagen gaan regelen

Elsevier 12.07.2015 De eurozone heeft Griekenland twaalf punten gegeven waaraan zij moeten voldoen indien ze gebruik willen maken van een derde steunpakket. Er is alleen één probleempje: dit moet voor woensdag in wetgeving worden vastgelegd.

Als de Grieken nog aanspraak willen maken op een nieuwe lening, zal de regering in Athene de komende dagen flink aan de bak moeten.

Website Politico heeft de lijst gezien waarop twaalf voorwaarden staan waaraan Griekenland moet voldoen om überhaupt weer toegelaten te worden aan de onderhandelingstafel voor een nieuw steunpakket. Deze twaalf zullen in drie dagen in wetten moeten worden vastgelegd. Het gaat om de volgende punten:

 1. Verschillen in de BTW ‘stroomlijnen’.
 2. Verbreden van de heffingsgrondslag van de belastingen.
 3. Pensioenstelsel toekomstbestendig maken.
 4. Het opstellen van een codex voor het burgerlijk procesrecht.
 5. Waarborgen onafhankelijkheid Grieks statistiekbureau ELSTAT.
 6. Volledige implementatie van automatische bezuinigingen.
 7. Bankresolutiedoorvoeren waarmee ‘bail-in’ mogelijk wordt.
 8. Privatiseren van de elektriciteitscentrale.
 9. Actie ondernemen tegen noodlijdend krediet.
 10. Garandeer onafhankelijkheid van privatiseringsorgaan TAIPED.
 11. Depolitiseer de Griekse overheid.
 12. De trojka komt terug in Athene.

Nieuwe miljarden

Als de Grieken zich houden aan deze afspraken, zijn de andere eurolanden bereid weer te praten over een noodlening. Dit noodpakket bestaat uit 82 tot 86 miljard euro.

Een deel van dit geld komt van het IMF, een deel uit obligaties en een deel uit de vorige lening. Er blijft dan ongeveer 50 miljard euro aan ‘nieuw geld’ dat door de eurolanden aan Athene zal worden overgemaakt.

Banken

De helft hiervan zal worden gebruikt om de Griekse banken weer gezond te maken. De Grieken moeten wel beloven dat ze ongeveer 50 miljard euro aan staatseigendommen privatiseren, waarmee de schuldenlast op lange termijn wordt verlaagd. Omdat Griekenland per direct geld nodig heeft, is er een overbruggingskrediet nodig van ongeveer 7 miljard euro. Dit zal door het IMF, de ECB en de Griekse Centrale Bank worden betaald.

Op dit moment praten de Griekse premier Alexis Tsipras, de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president François Hollande in ‘kleine kring’ over het uitvoeren van bovenstaande voorstellen.

zie ook;

LIVE: hard eisenlijstje voor Grieken, regeringsleiders nu aan zet in Brussel›

NRC 12.07.2015 De eurolanden praten vandaag verder over de positie van Griekenland binnen de eurozone. Een urenlange vergadering van de ministers van Financiën leverde gisteren nog geen overeenstemming op over de vraag of de nieuwe Griekse voorstellen voldoende zijn om onderhandelingen over nieuwe financiële steun te beginnen. De ministers, verzameld in de eurogroep, hervatten hun overleg vanochtend om 11.00 uur. Vervolgens is het vanaf 16.00 uur de beurt aan de regeringsleiders en staatshoofden van de eurolanden. Zij moeten uiteindelijk de knoop doorhakken en bepalen of er verder met de Grieken kan worden gepraat.

Wat gebeurt er momenteel nu eigenlijk?

Er wordt nu door de EU-regeringsleiders gepraat over het document dat de Eurogroep, waarin de ministers van Financiën van de eurozone zitten, heeft opgesteld. Daarin staan snoeiharde eisen waaraan Griekenland moet voldoen, veelal al voor aankomende woensdag, om onderhandelingen over een nieuw noodpakket nog mogelijk te laten zijn. Het gaat onder meer om flinke hervormingen van het pensioenstelsel en de btw door het parlement krijgen. Ook interessant: de optie voor een tijdelijk Grexit, een ‘time-out’ uit de eurozone, is in het document als optie behouden mocht er geen akkoord komen.

Maar dit is geen definitief voorstel. Vooral in de marge zullen hoofdrolspelers met elkaar hierover overleggen, zodat er, is de hoop, een definitief onderhandelingsakkoord komt waarmee alle partijen vooruit kunnen.

Volledige eurogroepdocument van vier pagina’s

Ed Conway van Sky News maakte foto’s van het volledige document met eisen van de eurogroep aan de Grieken. Die zijn hier te vinden.

Voor wie foto’s van printjes niet echt heel duidelijk waren, de Financial Times heeft een duidelijke pdf van het eurogroepdocument op zijn site gezet. Lees het hier.

Lees ook nog ons nieuwsbericht over het resultaat van de eurogroep van vanmiddag: vooruitgang, maar nog grote kwesties onopgelost.

Persbureau Reuters publiceerde zojuist de lijst met de voorstellen die nu in de eurogroep besproken zouden worden. Het zouden aanvullende eisen van Europa aan de regering van Tsipras zijn. Het is de vraag of de Griekse premier nog verdergaande voorstellen in eigen land verkocht krijgt. Tsipras kreeg vrijdag het door zijn eigen regering opgestelde (en minder vergaande) reddingsplan al met moeite door het Griekse parlement.  Lees verder›

Steun Griekenland kost €82 tot 86 miljard

Telegraaf 12.07.2015 De rekening van een nieuw Grieks steunprogramma kan uitkomen op €82 tot 86 miljard. Dat blijkt uit het document dat de eurogroep, de ministers van Financiën van de eurozone heeft opgesteld tijdens de vergadering van gisteren en vandaag.

Dat schrijft persbureau AFP. Op dit moment wordt het document besproken door de politiek leiders van de eurozone.

Griekenland moet voor aankomende woensdag een flink aantal bezuinigingen door het parlement loodsen, onder andere over de btw, pensioenen en fiscale administratie.

Op de lijst staan ook eisen op die het land eerder heeft afgewezen. Zo keert de trojka terug in Athene, de in Griekenland gehate combinatie van de Europese Centrale Bank, het Internationaal Monetair Fonds en de Europese Comissie. Ook moet de btw gestroomlijnd worden, moet het pensioenstelsel worden hervormd en komen er meer privatiseringen.

‘Steunprogramma kost €82 tot 86 miljard’

Liveblog: Strenge eisen voor Grieken

Telegraaf 12.07.2015 Er wordt druk vergaderd in Brussel. Tijdens het overleg van de eurogroep is een lijst hervormingen opgesteld die Griekenland uiterlijk woensdag door het parlement moet loodsen. Pas dan komt er Europees geld vrij. Een nieuw steunpakket kan oplopen tot €86 miljard.

21:55 Wat wil Europa van Griekenland?

De Europese schuldeisers leggen de Grieken het vuur aan de schenen. Onze correspondent Ronald van Gessel somt op aan welke zes punten de Grieken moeten voldoen:

 1. Ze moeten een reeks hervormingen, bezuinigingen en belastingverhogingen uiterlijk woensdag door het parlement jassen.
 2. De Grieken wordt de aanslepende privatisering uit handen genomen, ze moeten voor 50 miljard staatseigendom bij de EU onderbrengen, die dan voor verkoop zorg gaat dragen
 3. Ze kunnen dan maximaal €86 miljard uit het noodfonds ESM lenen, maar waarschijnlijk minder.
 4. Schuldherschikking is ook mogelijk, geen afschrijving. Herschikken betekent langere looptijden en lagere rente.
 5. Het IMF blijft aan boord als controleur en geldschieter.
 6. Een Grexit blijft mogelijk, als het tussentijds mis gaat, wordt de Grieken alsnog de mogelijkheid geboden om tijdelijk uit de euro te stappen.

Het is weer tijd voor een tussenstand. Sinds 16.00 uur vanmiddag zijn de politiek leiders van de eurozone in gesprek over bezuinigingsplannen voor Griekenland. De ministers van Financiën hebben na anderhalve dag overleggen een lijst met eisen gemaakt, waar op de eurotop een akkoord over bereikt moet worden. De Grieken krijgen tot woensdag de tijd om een aantal essentiele hervormingen door de regering te loodsen, zoals strengere btw-regels.

Lees hier meer over wat er tot nu toe besproken is.

Live – ‘Zin over grexit is alleen stok achter de deur’

VK 12.07.2015 De regeringsleiders van de eurolanden zijn vanavond bijeen om te beslissen over nieuwe financiële steun voor Griekenland. De schuldeisers hebben keiharde voorwaarden op tafel gelegd: privatiseringen moeten onder Europees toezicht komen en de Griekse regering moet binnen drie dagen nieuwe hervormingen door het parlement loodsen – nadat de crediteuren de wetgeving hebben goedgekeurd. Zal Griekenland dit accepteren?

De onderhandelingen tussen de regeringsleiders van de eurozone gaan nu over (de uitwerking van)een pakket draconische maatregelen dat de Eurogroep vandaag heeft voorbereid. In de vergadering van de Europese ministers van Financiën is de Griekse minister Euclides Tsakalotos akkoord gegaan met hervormingen die nog verder gaan dan de concessies die Griekenland eerder deze week deed.

De Eurogroep vergaderde het hele weekend over een akkoord met Griekenland. Tijdens het overleg bleek hoe verdeeld de eurolanden zijn over de te nemen stappen. Volkskrant-correspondent Marc Peeperkorn schreef vandaag deze reconstructie. ‘Het optimisme dat uit de vergaderzaal sijpelt wordt direct onderuit gehaald door een gelekt Duits voorstel.’

GRIEKSE CRISIS;

Spanning stijgt met iedere spreker

Live – ‘Zin over grexit is alleen stok achter de deur’

Eurogroep stelt harde eisen aan Griekenland

Rusland overweegt steun aan Griekenland

Eurogroep zondag verder, ‘problemen niet opgelost’

BEKIJK HELE LIJST

„We zijn ver gekomen“

Telegraaf 12.07.2015 De vergadering in Brussel van de ministers van Financiën van de eurolanden (eurogroep) over het noodlijdende Griekenland is afgelopen. Voorzitter Jeroen Dijsselbloem stelde dat hij en zijn collega’s „ver zijn gekomen”.

Het is nu de beurt aan de regeringsleiders en staatshoofden van de eurolanden om zich over de redding van Griekenland te buigen. Volgens Dijsselbloem zijn er nog wel een aantal grote kwesties onopgelost. Hij wilde niet zeggen welke zaken nog open zijn. Het is nu aan de leiders om definitief de knoop door te hakken, zo stelde hij. Dijsselbloem schuift ook aan bij het topoverleg in Brussel, dat kort na 16.00 uur begon.

De Grieken moeten nog aan de bak, voordat onderhandelingen over nieuwe financiële hulp kunnen beginnen. De Finse minister van Financiën, Alexander Stubb, zei dat de Grieken uiterlijk woensdag al een aantal hervormingen moeten hebben voorgelegd aan het eigen Griekse parlement.

Ook moeten de Grieken stappen zetten met de oprichting van een fonds voor de verkoop van overheidsbezittingen. En daarnaast moet Athene een aantal hervormingen verder aanscherpen. Stubb had het over een „goed voorstel”.

Waarschuwing voor tweespalt

Telegraaf 12.07.2015 Een vertrek van Griekenland uit de eurozone heeft verregaande gevolgen. Als Duitsland druk uitoefent op Athene voor een Grexit zorgt dat voor een „rampzalige tweespalt met Frankrijk”. Die waarschuwing gaf de Luxemburgse minister van Buitenlandse Zaken, Jean Asselborn, zondag af aan Duitsland.

Zijn reactie volgde op een voorstel van de Duitse minister Wolfgang Schäuble. Die suggereerde zaterdag dat Griekenland voor minstens vijf jaar (dus tijdelijk) de eurozone zou moeten verlaten, als Athene niet met betere voorstellen komt voor financiële steun. „Het zou rampzalig zijn voor de reputatie van Duitsland in de Europese Unie en de rest van de wereld als Berlijn niet de kans grijpt die is ontstaan, nu de Grieken met hervormingsvoorstellen zijn gekomen”, zegt Asselborn in de Süddeutsche Zeitung. „Als Duitsland aanstuurt op een Grexit lokt het een diepgaand conflict uit met Frankrijk. Dat zou een catastrofe voor Europa zijn.”

‘Griekse deal zeer onwaarschijnlijk’

Elsevier 12.07.2015 Het is onwaarschijnlijk dat er zondag een akkoord met Griekenland wordt gesloten over een noodzakelijke derde lening aan dat land. Politieke en technische obstakels én een gebrek aan vertrouwen staan dat in de weg.

Zondag zou echt de allerlaatste kans zijn voor Griekenland en de Europese Unie (EU) om eruit te komen, beweerden meerdere EU-leiders de afgelopen dagen. Het land heeft een ernstig tekort aan financiële middelen en kan het niet lang meer volhouden als de banken gesloten blijven.

Geen deal

Toch is het ‘zeer onwaarschijnlijk’ dat de partijen er zondag uit gaan komen. Volgens de Duitse bondskanselier is het moeilijk om tot een akkoord te komen omdat ‘het vertrouwen is verdwenen’.

Dat zei Merkel zondag voordat ze met haar collega’s van de eurozone samenkwam in Brussel. Mocht er een akkoord komen, ‘dan moeten de voordelen opwegen tegen de nadelen’, zei Merkel.

Los van het gebrek aan vertrouwen staan politieke en economische obstakels ervoor dat het ‘onmogelijk is om vandaag tot een deal te komen,’ zei de Slovaakse minister van Financiën Peter Kazimir tegen Bloomberg.

Hij doelde daarmee onder meer op de tweespalt tussen Noord- en Zuid-Europa over de eisen die aan de Grieken moeten worden gesteld. Duitsland en Finland volgen de harde lijn en willen dat Griekenland zich houdt aan de afspraken en ingrijpende hervormingen doorvoert.

Vernedering

Maar Zuid-Europese landen vinden dat die harde lijn niet in het belang van de toekomst van de EU is. De Italiaanse premier Matteo Renzi zei zondag dat Europa moet stoppen met de ‘vernedering’ van de Grieken en zo snel mogelijk tot een akkoord moet komen ‘in belang van Europa’.

Los van de politieke verschillen vergt het implementeren van de maatregelen enige tijd. Griekenland heeft mogelijk enkele weken nodig om de lange lijst van gewenste maatregelen uit te voeren. In de tussentijd zal het land een overbruggingslening nodig hebben.

Finland

Het duurt kortom nog wel even voordat er duidelijkheid zal zijn over de Griekse toekomst. ‘Als dit een onderhandelingsfase was van 1 tot 10, dan staan we nog steeds ergens tussen de 3 en de 4,’ zei Finse minister van Financiën Alexander Stubb.

Volgens Stubb zijn we op dit moment ‘ver verwijderd van een deal’. De Finse minister ziet de Grieken liever vertrekken uit de eurozone, maar zei dat hij een eventuele deal niet zal blokkeren.

Rutte

Ook premier Mark Rutte (VVD) liet zondag voorafgaande aan de ontmoeting met regeringsleiders van de andere eurolanden van zich horen. Volgens Rutte zijn hervormingen en besparingen ‘de enige weg naar hulp’. ‘Voor Nederland geldt dat de enige weg naar hulp openstaat, als de Grieken bereid zijn alle noodzakelijke maatregelen te nemen die ervoor zorgen dat de economie weer op eigen benen kan staan’, zei Rutte.

Rutte wilde geen commentaar geven op de inhoud van het Griekse verzoek en de door Athene voorgestelde hervormings- en bezuinigingsmaatregelen. ‘Wij zijn bereid te kijken naar de steunaanvraag, maar dat kan alleen als de Grieken in alle opzichten er blijk van geven alle noodzakelijk maatregelen te gaan nemen om Griekenland weer op eigen benen te laten staan.’

Geen vertrouwen

Rutte wil ook de grootst mogelijke zekerheid dat Griekenland de maatregelen gaat doorvoeren. Gebrek aan vertrouwen of Griekenland de plannen deze keer wél gaat uitvoeren, zorgt voor grote aarzeling bij de andere eurolanden. Over een eventueel overbruggingskrediet wilde premier Rutte zich niet uitlaten. De premier noemde een dergelijk krediet voorlopig ‘vijf stappen te ver’.

Ondanks alles blijft de Griekse premier Alexis Tsipras geloven in een overeenkomst. ‘Als alle partijen het willen, is het mogelijk,’ zei Tsipras zondag voor de ontmoeting met andere Europese collega’s.  De Europeanen willen een verenigd, geen verdeeld Europa, zei hij.

zie ook;

Live – Dijsselbloem: ‘We zijn ver gekomen’

VK 12.07.2015 tekst die eerder door de Eurogroep is opgesteld. Een diplomaat meldt aan de Volkskrant dat een alliantie van ‘strenge’ landen (Nederland, Letland, Finland etc.) de frase over een mogelijke Grexit in het onderhandelingsakkoord wil houden, als een stok achter de deur.
De zin luidt: ‘Als er geen overeenstemming kan worden bereikt, moet Griekenland snel onderhandelingen aangeboden worden over een time-out van de eurozone.’
Volgens een andere diplomaat is de zin alleen bedoeld als stok achter de deur, als over het overige overeenstemming wordt bereikt, vliegt de zin over de grexit eruit.
De woordvoerder van EU-president Donald Tusk bevestigt dat de regeringsleiders nu in detail aan de onderhandelingstekst werken. ‘Dat is meestal een goed teken’, zegt hij, want dat betekent dat er in ieder geval zicht is op een resultaat. Wel zijn er nog grote verschillen over delen van de tekst en de woordkeuze.

Yanis Varoufakis is sinds zijn aftreden als minister van Financiën niet meer betrokken bij de onderhandelingen, maar geeft in de Britse krant The Guardianwel zijn visie op de laatste ontwikkelingen. ‘Op basis van maandenlang onderhandelen geloof ik dat de Duitse minister van Financiën Griekenland uit de eurozone wil duwen’. Duitsland zou, door te laten zien dat de invoering van de euro niet onomkeerbaar is, Frankrijk bang genoeg willen maken om het land tot meer begrotingsdiscipline te bewegen.

GRIEKSE CRISIS;

Spanning stijgt met iedere spreker

Live – ‘Zin over grexit is alleen stok achter de deur’

Eurogroep stelt harde eisen aan Griekenland

Rusland overweegt steun aan Griekenland

Eurogroep zondag verder, ‘problemen niet opgelost’

BEKIJK HELE LIJST

Regeringsleiders praten verder over Griekenland na einde overleg Eurogroep 

NU 12.07.2015 De Eurogroep heeft zondagmiddag het stokje doorgegeven aan de leiders van de eurozone. Zij praten in de avond verder over het noodlijdende Griekenland.

Volg het actuele nieuws op ons liveblog

De andere achttien eurolanden stellen zeer scherpe eisen en voorwaarden aan de Griekse regering voordat er gepraat kan worden over verdere financiële steun. Het vertrouwen in de Griekse regering en de geloofwaardigheid van Athene is zo klein geworden, dat de eurozone niet anders kan. Alleen met forse Griekse maatregelen zijn de landen bereid weer diep in de buidel te tasten om de Griekse economie er bovenop te helpen.

Dat blijkt uit adviezen van de ministers van Financiën van de eurolanden (de eurogroep) aan hun regeringsleiders en staatshoofden. De leiders zijn zondagavond op een top in Brussel bijeen om knopen door te hakken.

De ministers van Financiën van de eurozone kwamen zondagochtend bijeen om te bespreken of de steunaanvraag van Griekenland geloofwaardig en voldoende onderbouwd is en of het de economie daadwerkelijk uit het slop haalt.

Er zijn voor- en nadelen voor een 'Grexit'

Frankrijk, dat zich soepeler opstelt richting Athene, zal er ”alles aan doen om een akkoord te bereiken dat Griekenland in de eurozone houdt”.

President Francois Hollande sprak zich nadrukkelijk uit tegen een tijdelijk vertrek van Griekenland uit de eurozone, zoals van Duitse kant zou zijn gesuggereerd. “Dat is een Europa dat achteruit gaat en niet vooruit”, zei Hollande.

Volgens premier Mark Rutte is het accepteren van de hervormingen en besparingen voor Griekenland “de enige weg naar hulp”.

Liveblog: Vandaag geen Grexit

Telegraaf 12.07.2015 De chaos in Brussel en Athene is compleet. De vergadering van ministers van Financiën liep gisteren op niks uit, dus vandaag is er opnieuw een ‘ecofin’. Vanmiddag komen de politiek leiders van de eurzone bij elkaar. De top met alle EU-leiders is echter afgelast. Dat betekent dat Griekenland vandaag niet uit de eurozone gaat, want daar zijn alle 28 leiders voor nodig.

12:30 Toerist vieren gewoon vakantie

Toeristen lijken zich maar weinig aan te trekken van het dreigende grexit. Datschrijft onze correspondent op Kretta. “De ligstoelen aan de stranden stromen tijdens deze (zoveelste) D-Day voor Griekenland langzaam vol. En wat ook het gesprek is, de Eurotop in ieder geval niet! Slechts ondernemers maken zich druk om een eventuele Grexit.”

12:10 Kans op deal vandaag klein

De negentien eurolanden zijn sterk verdeeld over de aanpak van de crisis in Griekenland. Dat bleek zondagochtend opnieuw, voorafgaand aan het overleg tussen de ministers van Financiën van de eurozone (de eurogroep), nadat zij hun vergadering zaterdag opschorten zonder resultaat. Een paar ministers lieten iets los over de onderhandelingen, maar er werd vooral benadrukt dat het gebrek aan vertrouwen groot is, en de kans op resultaat met het uur kleiner.

11:30 ‘Finnen blokkeren deal niet’

“Niemand blokkeert een Griekse deal, iedereen werkt hard om een oplossing te vinden.” Dat zei de Finse minister van Financiën Alexander Stubb zondag voorafgaand aan het overleg met zijn collega-ministers in de eurogroep over Griekenland. Zaterdag kwam het bericht uit Finland dat er binnen de regeringscoalitie onenigheid is. De Ware Finnen zouden dreigen met opstappen als de andere partijen zouden instemmen met een nieuwe lening voor Griekenland.

Lees hier het liveblog van gisteren terug.

‘Het wordt een zeer onvoorspelbare dag’

Trouw 12.07.2015 De eurogroep is al enige tijd in overleg. En later vandaag komen de regeringsleiders bijeen. Gaan ze er vandaag uitkomen? Voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk lijkt wel die ambitie te hebben. Maar, zegt Trouw-correspondent Christoph Schmidt, het lijkt een zeer onvoorspelbare dag te worden.

Wat kunnen we vandaag verwachten?
De Slowaken zijn het meest pessimistisch. Die hebben vanochtend gezegd dat er geen akkoord komt. Maar dat is nog afwachten. Om vier uur vanmiddag komen de regeringsleiders bij elkaar. En bij die eurozone-top wordt misschien een definitieve beslissing genomen: Grexit of geen Grexit. De regeringsleiders willen nu echt harde toezeggingen van de Grieken.

Ze vinden de plannen van de Grieken dus niet toereikend genoeg.Precies. Maar het zit ‘m ook in het woord plannen. Vijf jaar geleden hebben de Grieken ook al plannen voorgesteld. Onder meer over privatiseringen, Op basis daarvan kregen ze een behoorlijke som geld, maar beloftes zijn toen niet nagekomen. Slechts sommige plannen zijn uitgevoerd. Premier Tsipras zal de komende dagen dus hard aan de slag moeten. Vanaf morgen zullen er al nieuwe wetten aangenomen moeten worden waarmee de bezuinigingen en hervormingen worden doorgevoerd.

Wie zijn de grote spelers hierin?
Het is vooral Frankrijk tegen Duitsland. De Fransen zijn altijd solidair geweest met de Zuid-Europese landen. Ze kunnen zich gewoon niet voorstellen dat Griekenland uit de euro wordt gezet. Maar Duitsland, het machtigste euroland, is er helemaal klaar mee. Duitsland betaalt het meest aan de crisis in Griekenland en dat is politiek niet meer houdbaar.

Meer over;

‘Vooruitgang’ in eurogroep, maar ‘grote kwesties’ nog onopgelost

NRC 12.07.2015 Bij de eurogroepvergadering van vanmiddag zijn de onderhandelende partijen “ver gekomen”, maar een aantal “grote kwesties” rond Griekenland zijn nog onopgelost en moeten vanavond besproken worden door de regeringsleiders. Dat zei eurogroepvoorzitter Jeroen Dijsselbloem vanmiddag na afloop van de eurogroep.

Al het hele weekend wordt er in Brussel koortsachtig overleg gevoerd over de Griekse crisis. Urenlang overleg in de eurogroep leverde gisteravond niets op, waarna de ministers van Financiën van de eurolanden hun besprekingen vanochtend hervatten. De ministers hebben een concept-tekst naar de regeringsleiders gestuurd, die daarover vanavond verder praten op de speciale eurotop over Griekenland.   LEES VERDER

Volg het laatste nieuws over de eurotop in Brussel in ons liveblog.

Lees meer;

10:02 LIVE: harde eisen voor Grieken, regeringsleiders nu aan zet in Brussel ›

10:07 EU-top over Griekenland afgelast, overleg eurolanden gaat door ›

11 JUL Teruglezen liveblog: moeizaam overleg Eurogroep, nog geen zicht op akkoord ›

11 JUL Griekse parlement stemt in met voorstel steunprogramma Tsipras ›

7 JUL ‘Geen nieuw Grieks voorstel in eurogroep vandaag’ ›

Live: Dijsselbloem stelt grote kwesties nog onopgelost

AD 12.07.2015 Zondag is opnieuw een belangrijke dag voor Griekenland. In de middag komen de leiders van de 19 eurolanden bij elkaar. De top met alle EU-leiders is echter afgelast, wat betekent dat er nog geen besluit komt over een mogelijk Grexit. Volg de ontwikkelingen hieronder live.

De euro verloor maandagochtend (plaatselijke tijd) op de valutamarkten in het Verre Oosten licht terrein ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Maar van een vrije val was ondanks het vooralsnog uitblijven van een akkoord over de Griekse schuldencrisis geen sprake. De eenheidsmunt zakte in Sydney 0,4 procent tot 1,1117 dollar. ,,Het uitblijven van een overeenkomst en de zwaarte van de gestelde eisen zijn opvallend, maar beleggers wachten eerder op de uitkomst dan dat zij erop anticiperen,” verklaart valutastrateeg Steven Englander van de Amerikaanse bank Citigroup.

GERELATEERD NIEUWS

Oppositie helpt Tsipras

Griekenland legt nieuw bezuinigingsvoorstel op tafel

Teruglezen: Laatste voorstel moet Griekenland redden

Rutte: “Alleen hulp als Griekenland maatregelen neemt”

Telegraaf 12.07.2015 Misschien vindt er wel geen ’wondertje’ plaats tijdens de eurotop in Brussel. Daarvoor vreest Mark Rutte, die deelneemt aan de top van politiek leiders van de eurozone vanmiddag vanaf vier uur.

Dat meldt onze correspondent Ronald van Gessel op Twitter. Rutte zegt dat de Grieken alleen geholpen kunnen worden als ze alle noodzakelijke maatregelen nemen.

Gisteren en vanochtend wordt er door de ministers van Financiën, onder leiding van Jeroen Dijsselbloem, gewerkt aan een plan. De Grieken hebben deze week nieuwe bezuinigingen voorgesteld, maar de eurogroep wil harde garanties dat deze daadwerkelijk worden uitgevoerd.

Voorafgaand aan het nieuwe voorstel van de Grieken zei de Duitse bondskanselier Merkel nog dat de eurolanden solidair zouden zijn als Griekenland serieus werk maakt van de bezuinigingen. Toen zei Rutte dat daarvoor wel een ’wondertje’ moet gebeuren. Vandaag benadrukte de premier dat hervormingen en besparingen ’de enige weg naar hulp’ zijn.

Grieken moeten volgens Rutte overtuigd worden van noodzaak 

NU 12.07.2015 Het is noodzakelijk de Grieken ervan te overtuigen maatregelen te nemen, zodat Griekenland weer op eigen benen kan staan.

Dat stelde premier Mark Rutte zondag in Brussel. Hij is daar voor de derde ingelaste top van eurolanden over de Griekse crisis in korte tijd.

Hervormingen en besparingen zijn “de enige weg naar hulp”, aldus Rutte.

Op tafel ligt deze keer het nieuwe steunverzoek van de Griekse regering. “Voor Nederland geldt dat de enige weg naar hulp openstaat, als de Grieken bereid zijn alle noodzakelijke maatregelen te nemen die ervoor zorgen dat de economie weer op eigen benen kan staan”, zei Rutte.

Rutte wilde geen commentaar geven op de inhoud van het Griekse verzoek en de door Athene voorgestelde hervormings- en bezuinigingsmaatregelen. ,,Wij zijn bereid te kijken naar de steunaanvraag, maar dat kan alleen als de Grieken in alle opzichten er blijk van geven alle noodzakelijk maatregelen te gaan nemen om Griekenland weer op eigen benen te laten staan.” Rutte wil ook de grootst mogelijke zekerheid dat Griekenland de maatregelen gaat doorvoeren.

Onderhandelingen over een nieuw pakket zullen naar verwachting weken duren, maar ondertussen zijn de Griekse banken gesloten en verslechtert de financiële en economische situatie in het land. Rutte noemde het echter ,,vijf stappen te ver” om te praten over een overbruggingskrediet voor de Grieken.

Lees meer over: Griekenland

Gerelateerde artikelen;

Luxemburg waarschuwt voor tweespalt bij Grexit 

‘Niemand blokkeert een Griekse deal’  

Griekenland bereid tot ‘eerlijk’ compromis

‘Finland tegen voorstellen Griekenland’ 

Slijtageslag in Brussel: eurogroep gaat vandaag verder

Trouw 12.07.2015 De beslissende eurogroep-vergadering over Griekenland is rond middernacht zonder resultaat afgebroken. Vandaag om 11 uur wordt het overleg voortgezet. “Het was zeker een moeilijke vergadering”, zei voorzitter Jeroen Dijsselbloem gisteren. “Er zijn nog een aantal grote problemen die niet zijn opgelost, dus we gaan morgenochtend verder.” De problemen draaien vooral om de kwesties ‘geloofwaardigheid en vertrouwen’, aldus de eurogroep-voorzitter.

Minister Stubb zou de opdracht hebben gekregen om alleen met een Grexit genoegen te nemen.

De eurolanden zijn diep verdeeld over de vraag of Griekenland tientallen miljarden euro’s aan nieuwe noodleningen mag krijgen uit het noodfonds ESM. Veel ministers van financiën in de eurogroep hebben geen enkel vertrouwen meer in de beleidsvoornemens van de linkse regering in Athene om de economie weer in het gareel te krijgen. Zij zien een Grexit als onvermijdelijk: Griekenland is in hun ogen niet meer te handhaven in de eurozone.

Verwant nieuws;

Eurogroep praat verder over hervormingsplan Griekenland

NU 12.07.2015 Griekenland is bereid tot een ”eerlijk” compromis. Dat verklaarde de Griekse premier Alexis Tsipras zondag kort voor een Europese top over het jongste Griekse verzoek om internationale steun.

Volg het actuele nieuws op ons liveblog

Tsipras acht een akkoord op de top mogelijk als “alle partijen dat willen.” De Europeanen willen een verenigd, geen verdeeld Europa, zei hij.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel zei zondag dat Duitsland geen akkoord wil over Griekenland tegen elke prijs.

Ze sprak over een extreem moeilijke situatie. Aan de ene kant is de economische situatie in Griekenland verslechterd. Aan de andere kant is elk vertrouwen in de Grieken verloren gegaan, zo benadrukte ze. Zij verwacht “hard overleg”.

De voordelen voor een akkoord over financiële steun moeten opwegen tegen de nadelen, zei Merkel. Het belangrijkste is namelijk verloren: vertrouwen, zei zij.

Volgens premier Mark Rutte is het accepteren van de hervormingen en besparingen voor Griekenland “de enige weg naar hulp”.

Volgens Reuters is de conclusie van de groep dat de huidige hervormingsvoorstellen van Griekenland niet ver genoeg gaan. Een verklaring van de Eurogroep wordt spoedig verwacht. Merkel liet voor aanvang van overleg met de Euroleiders al doorschemeren dat de Eurogroep niet tot een overeenkomst is gekomen.

De Luxemburgse minister van Buitenlandse Zaken, Jean Asselborn,noemde het voorstel van Schäuble een “catastrofe voor Europa” als het uitgevoerd zou worden. Het zou onder meer kunnen zorgen voor een conflict tussen Duitsland en Frankrijk.

Sterk verdeeld

De negentien eurolanden zijn nog altijd sterk verdeeld over de aanpak van de crisis in Griekenland. Dat bleek zondagochtend opnieuw, voorafgaand aan het overleg tussen de ministers van Financiën van de eurozone (de eurogroep), nadat zij hun vergadering zaterdag opschorten zonder resultaat. Pessimisme voert de boventoon.

Zie ook: Wat staat er in het nieuwste Griekse voorstel?

Zie ook: Wat gebeurt er als Griekenland uit de euro stapt?

Lees meer over: Griekenland

Luxemburg waarschuwt voor tweespalt bij Grexit

NU 12.07.2015 Een vertrek van Griekenland uit de eurozone heeft verregaande gevolgen. Die waarschuwing gaf de Luxemburgse minister van Buitenlandse Zaken, Jean Asselborn, zondag af aan Duitsland.

Als Duitsland druk uitoefent op Athene voor een Grexit zorgt dat voor een “rampzalige tweespalt met Frankrijk”, aldus Asselborn.

Zijn reactie volgde op een voorstel van de Duitse minister Wolfgang Schäuble. Die suggereerde zaterdag dat Griekenland voor minstens vijf jaar (dus tijdelijk) de eurozone zou moeten verlaten, als Athene niet met betere voorstellen komt voor financiële steun.

“Het zou rampzalig zijn voor de reputatie van Duitsland in de Europese Unie en de rest van de wereld als Berlijn niet de kans grijpt die is ontstaan, nu de Grieken met hervormingsvoorstellen zijn gekomen”, zegt Asselborn in de Süddeutsche Zeitung. “

Als Duitsland aanstuurt op een Grexit lokt het een diepgaand conflict uit met Frankrijk. Dat zou een catastrofe voor Europa zijn.”

Lees meer over: Griekenland

Gerelateerde artikelen;

‘Niemand blokkeert een Griekse deal’

Griekenland bereid tot ‘eerlijk’ compromis

‘Finland tegen voorstellen Griekenland’

Vergadering Eurogroep over Grieks voorstel zondag hervat

Zondag 12 juli: Cruciale eurotop over Griekenland

Live – Luxemburg waarschuwt voor gevolgen Grexit

VK 12.07.2015 De Eurogroep vergaderde het hele weekend over een akkoord met Griekenland. Tijdens het overleg bleek hoe verdeeld de eurolanden zijn over de te nemen stappen. Volkskrant-correspondent Marc Peeperkorn schreef vandaag deze reconstructie. ‘Het optimisme dat uit de vergaderzaal sijpelt wordt direct onderuit gehaald door een gelekt Duits voorstel.’

Hoe reageert Griekenland?

De onderhandelingen tussen de regeringsleiders van de eurozone gaan nu over (de uitwerking van)een pakket draconische maatregelen dat de Eurogroep vandaag heeft voorbereid. In de vergadering van de Europese ministers van Financiën is de Griekse minister Euclides Tsakalotos akkoord gegaan met hervormingen die nog verder gaan dan de concessies die Griekenland eerder deze week deed.

Als Tsipras hierover vandaag een akkoord met de schuldeisers bereikt, is het de vraag hoe dit in Griekenland zal landen. De Griekse krantEkathirimini beschreef gisteren hoe de stemming dramatisch is omgeslagen, van euforie na het referendum naar verbittering toen de Tsipras’ capitulatie duidelijk werd.

GRIEKSE CRISIS;

Spanning stijgt met iedere spreker

Live – ‘Alsof Tsipras onder een wals gaat liggen’

Eurogroep legt Athene op de pijnbank

Rusland overweegt steun aan Griekenland

Eurogroep zondag verder, ‘problemen niet opgelost’

BEKIJK HELE LIJST

Live: sterke verdeeldheid over aanpak Griekse crisis

AD 12.07.2015 Zondag is opnieuw een belangrijke dag voor Griekenland. In de middag komen de leiders van de 19 eurolanden bij elkaar. De top met alle EU-leiders is echter afgelast, wat betekent dat er nog geen besluit komt over een mogelijk Grexit. Volg de ontwikkelingen hieronder live.

GERELATEERD NIEUWS

Oppositie helpt Tsipras

Griekenland legt nieuw bezuinigingsvoorstel op tafel

Teruglezen: Laatste voorstel moet Griekenland redden

LIVE: Eurogroep over Griekenland hervat – kans op deal vandaag klein›

NRC 12.07.2015 De eurolanden praten vandaag verder over de positie van Griekenland binnen de eurozone. Een urenlange vergadering van de ministers van Financiën leverde gisteren nog geen overeenstemming op over de vraag of de nieuwe Griekse voorstellen voldoende zijn om onderhandelingen over nieuwe financiële steun te beginnen. De ministers, verzameld in de eurogroep, hervatten hun overleg vanochtend om 11.00 uur. Vervolgens is het vanaf 16.00 uur de beurt aan de regeringsleiders en staatshoofden van de eurolanden. Zij moeten uiteindelijk de knoop doorhakken en bepalen of er verder met de Grieken kan worden gepraat.

Er wordt nog verder gepraat in Brussel, wellicht nog wel uren, maar er moeten natuurlijk al kranten zakken. De voorpagina van The Guardian blijft in ieder geval qua kop wel actueel. Want dit is inderdaad wel een beetje de consensus over het pakket eisen dat Griekenland mee lijkt te krijgen. LEES VERDER›

Live- ‘Griekenland moet binnen paar dagen actie ondernemen’

Trouw 12.07.2015 De tweede ronde. Of eigenlijk de zoveelste ronde. Na een urenlange vergadering hebben de regeringsleiders hun ministers van financiën om 16.00 uur afgelost voor hun eurotop. Een gebrek aan vertrouwen en pessimisme voeren de boventoon.

16.50 uur: eurogroep heeft lijst voorwaarden opgesteld
Er komt geen officiële verklaring van de eurogroep, maar voorzitter Dijsselbloem zei dat er flinke vooruitgang is geboekt. Wel zijn er volgens hem nog een aantal heikele kwesties. “Daar mogen de regeringsleiders een knoop over doorhakken.”

De ministers van Financiën hebben een aantal voorwaarden geformuleerd waaraan een akkoord met Griekenland moet voldoen. Zo worden er zeer zware eisen gesteld aan de Griekse regering. Binnen een paar dagen (drie volgens de Finse minister van Financiën Stubb).

Als dat goed gaat, komt er wellicht een (acuut) overbruggingskrediet. Pas daarna kan worden begonnen met onderhandelingen over een eventueel derde steunpakket aan de Grieken.

Meer over;

Griekse crisis is ook vertrouwenscrisis

Elsevier 12.07.2015 Het is onwaarschijnlijk dat er zondag een akkoord met Griekenland wordt gesloten over een noodzakelijke derde lening aan dat land. Politieke en technische obstakels én een gebrek aan vertrouwen staan dat in de weg.

Zondag zou echt de allerlaatste kans zijn voor Griekenland en de Europese Unie (EU) om eruit te komen, beweerden meerdere EU-leiders de afgelopen dagen. Het land heeft een ernstig tekort aan financiële middelen en kan het niet lang meer volhouden als de banken gesloten blijven.

Geen deal

Toch is het ‘zeer onwaarschijnlijk’ dat de partijen er zondag uit gaan komen. Volgens de Duitse bondskanselier is het moeilijk om tot een akkoord te komen omdat ‘het vertrouwen is verdwenen’.

Dat zei Merkel zondag voordat ze met haar collega’s van de eurozone samenkwam in Brussel. Mocht er een akkoord komen, ‘dan moeten de voordelen opwegen tegen de nadelen’, zei Merkel.

Los van het gebrek aan vertrouwen staan politieke en economische obstakels ervoor dat het ‘onmogelijk is om vandaag tot een deal te komen,’ zei de Slovaakse minister van Financiën Peter Kazimir tegen Bloomberg.

Hij doelde daarmee onder meer op de tweespalt tussen Noord- en Zuid-Europa over de eisen die aan de Grieken moeten worden gesteld. Duitsland en Finland volgen de harde lijn en willen dat Griekenland zich houdt aan de afspraken en ingrijpende hervormingen doorvoert.

Vernedering

Maar Zuid-Europese landen vinden dat die harde lijn niet in het belang van de toekomst van de EU is. De Italiaanse premier Matteo Renzi zei zondag dat Europa moet stoppen met de ‘vernedering’ van de Grieken en zo snel mogelijk tot een akkoord moet komen ‘in belang van Europa’.

Los van de politieke verschillen vergt het implementeren van de maatregelen enige tijd. Griekenland heeft mogelijk enkele weken nodig om de lange lijst van gewenste maatregelen uit te voeren. In de tussentijd zal het land een overbruggingslening nodig hebben.

Finland

Het duurt kortom nog wel even voordat er duidelijkheid zal zijn over de Griekse toekomst. ‘Als dit een onderhandelingsfase was van 1 tot 10, dan staan we nog steeds ergens tussen de 3 en de 4,’ zei Finse minister van Financiën Alexander Stubb.

Volgens Stubb zijn we op dit moment ‘ver verwijderd van een deal’. De Finse minister ziet de Grieken liever vertrekken uit de eurozone, maar zei dat hij een eventuele deal niet zal blokkeren.

Rutte

Ook premier Mark Rutte (VVD) liet zondag voorafgaande aan de ontmoeting met regeringsleiders van de andere eurolanden van zich horen. Volgens Rutte zijn hervormingen en besparingen ‘de enige weg naar hulp’. ‘Voor Nederland geldt dat de enige weg naar hulp openstaat, als de Grieken bereid zijn alle noodzakelijke maatregelen te nemen die ervoor zorgen dat de economie weer op eigen benen kan staan’, zei Rutte.

Rutte wilde geen commentaar geven op de inhoud van het Griekse verzoek en de door Athene voorgestelde hervormings- en bezuinigingsmaatregelen. ‘Wij zijn bereid te kijken naar de steunaanvraag, maar dat kan alleen als de Grieken in alle opzichten er blijk van geven alle noodzakelijk maatregelen te gaan nemen om Griekenland weer op eigen benen te laten staan.’

Geen vertrouwen

Rutte wil ook de grootst mogelijke zekerheid dat Griekenland de maatregelen gaat doorvoeren. Gebrek aan vertrouwen of Griekenland de plannen deze keer wél gaat uitvoeren, zorgt voor grote aarzeling bij de andere eurolanden. Over een eventueel overbruggingskrediet wilde premier Rutte zich niet uitlaten. De premier noemde een dergelijk krediet voorlopig ‘vijf stappen te ver’.

Ondanks alles blijft de Griekse premier Alexis Tsipras geloven in een overeenkomst. ‘Als alle partijen het willen, is het mogelijk,’ zei Tsipras zondag voor de ontmoeting met andere Europese collega’s.  De Europeanen willen een verenigd, geen verdeeld Europa, zei hij.

zie ook;

Finnen gaan er hard in, maar blokkeren Griekse deal niet

Elsevier 12.07.2015 Binnen de eurogroep voert Finland een harde lijn ten opzichte van Griekenland. Maar volgens de Finse minister van Financiën zal ‘niemand een Griekse deal blokkeren’.

Er zijn geen media aanwezig tijdens de vergaderingen van de Eurogroep, maar volgens de berichten uit Brussel heeft Finland zich ontpopt als een land dat bijzonder fel tegen nieuwe leningen voor Griekenland ageert.

Grexit

De Finse minister van Financiën, Alexander Stubb, is lid van de liberale Kokoomus-partij. Deze partij zit in een coalitie met de Nationalistische Coalitiepartij, voorheen ‘de Ware Finnen’. Die partij wil dat Griekenland zo snel mogelijk de Eurogroep verlaat. De partij dreigt zelfs in eigen land de kersverse coalitie te laten vallen als Griekenland toch gesteund wordt.

De harde opstelling van Stubb zou één van de redenen zijn waarom de ministers van Financiën van de eurozone er zaterdag niet uit zijn gekomen. Enkele Zuid-Europese landen zouden, in het belang van de Europese Unie (EU), Griekenland tegemoet willen komen, maar Duitsland en dus ook Finland zien dat niet zitten.

Toch is het niet zo dat Finland een eventuele deal koste wat kost zal tegenhouden. ‘Niemand blokkeert een Griekse deal, iedereen werkt hard om een oplossing te vinden,’ zei Stubb zondag voor de vergadering van de Eurogroep die om 11.00 uur begon.

‘We zitten erg ver nog van het type voorwaarden dat wij zouden willen hebben’, zei Stubb. Volgens de minister zitten de onderhandelingen tussen een drie en vier op een schaal van tien. ‘Er is voortgang geboekt, maar we zijn er nog niet’, zei de Fin.

Geen vertrouwen meer

Volgens de Italiaanse minister van Financiën Pier Carlo Padoan is het grootste probleem op dit moment een gebrek aan vertrouwen. Landen als Finland en Duitsland geloven er niets van dat de Grieken dit keer hun afspraken wel na zullen komen. Toch denkt Padoan, voormalig hoofdeconoom van de OESO, dat het mogelijk is om zondag een besluit te nemen over nieuwe onderhandelingen. Hij wil dat de Grieken dan maandag al met de hervormingen beginnen.

Padoan heeft zich als OESO-econoom altijd een groot voorstander getoond van belastingverhogingen. Volgens de Italiaan is het snijden in de uitgaven niet genoeg en zal Griekenland ook belastingverhogingen moeten doorvoeren.

Noord-Europese landen zijn daar sceptisch over, aangezien belastingverhogingen weinig zin hebben, wanneer een land er niet in slaagt die belastingen adequaat te innen.

zie ook;

Lees:  ‘Finland tegen voorstellen’

Lees: ‘Finland tegen voorstellen Griekenland’

Wel top met negentien eurolanden

Vandaag geen EU-top

Telegraaf 12.07.2015 De top van regeringsleiders en staatshoofden van alle 28 EU-landen met Griekenland als thema is afgelast. EU-president Donald Tusk maakte dat zondagochtend bekend via Twitter. Wel komen de leiders van de negentien eurolanden bij elkaar om over Griekenland te praten.

In de ochtend praten eerst de ministers van Financiën van de eurozone (de eurogroep) over Griekenland. Belangrijkste vraag daar is of er solide hervormings- en besparingsplannen zijn om de Griekse economie uit het slop te trekken en of de Griekse regering echt bereid is die door te voeren. Naar verwachting zet de eurogroep het licht om te gaan onderhandelen over een derde leningenprogramma nog niet op groen, maar wordt een aanbeveling gegeven aan de regeringsleiders.

De eurotop begint om 16 uur en ,,duurt totdat we een conclusie hebben over Griekenland”, meldde Tusk via Twitter.

Gerelateerde artikelen;

11-07: ‘Finland tegen voorstellen’

11-07: Tsipras: sterk mandaat

Geen EU-top over Griekenland, wel top met eurolanden

VK 12.07.2015 Rusland overweegt om zeer binnenkort te beginnen met rechtstreekse energieleveranties aan Griekenland. Dit heeft minister van Energie Aleksandr Novak zondag gezegd. Het is het eerste concrete en openbare Russische hulpaanbod aan Griekenland. Moskou zou direct gas kunnen leveren aan het EU-land.

Tot nu toe had Rusland volgehouden dat de financiële crisis om Griekenland binnen de EU moet worden opgelost. Vrijdag al maakte president Vladimir Poetin een opening door te zeggen dat Rusland ondanks eigen economische problemen nog steeds in staat is om andere landen te helpen.

GRIEKSE CRISIS;

Brussel legt Athene op de pijnbank

Live – ‘Alsof Tsipras onder een wals gaat liggen’

Rusland overweegt steun aan Griekenland

Eurogroep zondag verder, ‘problemen niet opgelost’

Grieks parlement akkoord met voorstel Tsipras

BEKIJK HELE LIJST

Ministers krijgen meer tijd door afblazen Eurotop

AD 12.07.2015 De top van regeringsleiders en staatshoofden van alle 28 EU-landen met Griekenland als thema is afgelast. EU-president Donald Tusk maakte dat zondagochtend bekend via Twitter. Wel komen de leiders van de negentien eurolanden bij elkaar om over Griekenland te praten.

In de ochtend praten eerst de ministers van Financiën van de eurozone (de eurogroep) over Griekenland. Belangrijkste vraag daar is of er solide hervormings- en besparingsplannen zijn om de Griekse economie uit het slop te trekken en of de Griekse regering echt bereid is die door te voeren.
Naar verwachting zet de eurogroep het licht om te gaan onderhandelen over een derde leningenprogramma nog niet op groen, maar wordt een aanbeveling gegeven aan de regeringsleiders. De eurotop begint om 16 uur en ,,duurt totdat we een conclusie hebben over Griekenland”, meldde Tusk via Twitter.

Moeizaam
Eurogroepvoorzitter Jeroen Dijsselbloem kondigde al aan dat het overleg moeizaam zou zijn. De meeste eurolanden vinden de ingediende Griekse voorstellen niet voldoende of zijn zeer kritisch over de haalbaarheid of het effect van de maatregelen. Bovendien ontbreekt het vertrouwen dat de Grieken nu echt gaan doen wat ze beloven.

Lees ook;

EU-top over Griekenland afgelast, overleg eurolanden gaat door

NRC 12.07.2015 De EU-top over Griekenland die voor vanmiddag gepland stond, is afgelast. Het overleg tussen de ministers van Financiën van de eurogroep over een nieuw pakket steunmaatregelen voor Griekenland gaat wel door, net als de aansluitende bijeenkomst tussen de regeringsleiders van de eurolanden.

Dat heeft de president van de Europese Raad Donald Tusk vanochtend gemeld op Twitter. Om 16.00 zullen de regeringsleiders van de eurogroep in overleg gaan, volgens Tusk totdat er “een conclusie is over Griekenland”. Daarmee bedoelt hij dat de eurolanden wat hem betreft eerst onderling de knoop moeten doorhakken over of er na vandaag nog onderhandeld zal worden met Griekenland. LEES VERDER

Lees meer;

10:02 LIVE: harde eisen voor Grieken, regeringsleiders praten verder in Brussel ›

16:41 ‘Vooruitgang’ in eurogroep, maar ‘grote kwesties’ nog onopgelost ›

11 JUL Teruglezen liveblog: moeizaam overleg Eurogroep, nog geen zicht op akkoord ›

9 JUL Teruglezen: Grieken sturen nieuwe voorstellen naar Dijsselbloem ›

9 JUL Griekenland stuurt voorstel nieuw reddingsplan naar schuldeisers ›

Gesprekken met Griekenland vandaag verder, ‘vertrouwen ontbreekt’›

NRC 12.07.2015 De onderhandelingen tussen de eurogroep en Griekenland over nieuwe steun aan het land worden vandaag voortgezet nadat gisteren geen deal is bereikt. Later vandaag zullen de regeringsleiders van alle 28 EU-lidstaten samenkomen voor een Eurotop over de Griekse kwestie.

De vergadering van gisteren tussen de ministers van Financiën van de eurogroep werd rond middernacht geschorst. Voorzitter van de eurogroep, minister Dijsselbloem, laat tegenover AP weten dat de gesprekken zeer moeilijk gaan omdat er ernstige twijfels blijven over de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van de Griekse onderhandelaars. Dat maakt het verstrekken van een nieuw steunpakket aan Griekenland van 54 miljard euro zeer lastig.

GRIEKS PARLEMENT VOERT HERVORMINGEN DOOR

Gevraagd naar wat er tijdens de gesprekken nog verder moet worden besproken, laat een hooggeplaatste functionaris weten dat het om “alles” gaat. Volgens de functionaris – die anoniem wil blijven – zijn de gisteren door de Grieken voorgestelde maatregelen niet specifiek en bindend genoeg. Daarnaast komen de maatregelen te laat.

Lees meer;

10:02 LIVE: harde eisen voor Grieken, regeringsleiders praten verder in Brussel ›

11 JUL Teruglezen liveblog: moeizaam overleg Eurogroep, nog geen zicht op akkoord ›

7 JUL Dit kunnen we vandaag verwachten in Brussel ›

6 JUL Wat gaat Europa nu doen?

7 JUL ‘Zondag laatste eurotop over Griekenland’ ›

Griekse crisis: dit gaat er vandaag gebeuren

Elsevier 12.07.2015 De Europese ministers van Financiën hebben zaterdagavond geen beslissing kunnen nemen over de toekomst van Griekenland. Zondag is het overleg hervat. Een overzicht van wat er vandaag op het programma staat in Brussel.

11.00 uur – Een urenlange vergadering van de ministers van Financiën leverde zaterdag nog geen overeenstemming op over de vraag of de nieuwe Griekse voorstellen voldoende zijn om onderhandelingen over nieuwe financiële steun te beginnen. Zondagochtend om 11.00 werd het overleg hervat.

Volgens Eurogroep-voorzitter Jeroen Dijsselbloem (PvdA) zijn ‘de grote problemen op tafel’ nog niet opgelost. Meerdere landen, waaronder Duitsland, Finland en Estland, willen geen nieuwe leningen verstrekken aan de Grieken. Ze twijfelen of het land de beloofde hervormingen überhaupt gaat uitvoeren. Ook is het nog maar de vraag of de plannen het gewenste effect zullen hebben.

16.00 uur – De kans is groot dat de Eurogroep er ook zondag niet uit gaat komen. Om 16.00 uur zullen de regeringsleiders van de eurolanden bijeen komen om de gevolgen voor de eurozone te bespreken. Duitsland zou het plan willen voorstellen om Griekenland tijdelijk uit de eurozone te plaatsen, zo werd zaterdag bekend.

18.00 uur – Het was de bedoeling dat de regeringsleiders van alle landen van de Europese Unie (EU) zondagavond bijeenkwamen om de situatie te bespreken. Maar dit werd zondag afgeblazen. Alleen de regeringsleiders van de eurolanden zullen zondag bijeenkomen.

Het is niet duidelijk waarom de extra top niet doorgaat en wat de gevolgen ervan zullen zijn. Mogelijk duidt dit erop dat er zicht is op een akkoord met Griekenland. Alleen bij een Grexit-scenario moet immers de hele EU bijeen worden geroepen. Volgens EU-voorzitter Donald Tusk zal er worden vergaderd totdat er een akkoord is.

zie ook;

Spanning over Grieken rond kookpunt

Telegraaf 12.07.2015 De spanning rond Griekenland loopt in hoog tempo op. Vooral een aantal kleinere landen zijn het zat om weer nieuwe miljarden aan Athene over te maken en daardoor komt een ’Grexit’ een Griekse uittrede uit de eurozone steeds dichterbij. De euroministers kwamen er gisteravond niet uit, vandaag gaat het ’Griekse drama’ in het volgende bedrijf, dat mogelijk toch nog niet het laatste is.

Waar staan we nu?

De Grieken hebben min of meer hetzelfde plan ingediend dat de bevolking vorige week zondag verworp. Ze spreiden de maatregelen bovendien over drie jaar en willen ook geld voor drie jaar, met extra geld voor de banken en betalingen die ze hebben gemist alles bij elkaar 84 miljard euro. Dat is niet genoeg voor de euroministers, ze willen veel meer maatregelen en garanties van de Grieken voor zo veel geld. Ook is er geen vertrouwen, de Grieken hebben in het verleden overal een potje van gemaakt, waarom zouden ze nu wel opeens alles wat ze beloven braaf uitvoeren?

ZIE OOK:

‘Niemand blokkeert een Griekse deal’

Geen Europese top over Griekenland

Dijsselbloem: grote problemen niet opgelost

Eurogroep zondag verder

Slijtageslag in Brussel: eurogroep gaat vandaag verder

Trouw 12.07.2015 De beslissende eurogroep-vergadering over Griekenland is rond middernacht zonder resultaat afgebroken. Vandaag om 11 uur wordt het overleg voortgezet. “Het was zeker een moeilijke vergadering”, zei voorzitter Jeroen Dijsselbloem gisteren. “Er zijn nog een aantal grote problemen die niet zijn opgelost, dus we gaan morgenochtend verder.” De problemen draaien vooral om de kwesties ‘geloofwaardigheid en vertrouwen’, aldus de eurogroep-voorzitter.

Minister Stubb zou de opdracht hebben gekregen om alleen met een Grexit genoegen te nemen.

De eurolanden zijn diep verdeeld over de vraag of Griekenland tientallen miljarden euro’s aan nieuwe noodleningen mag krijgen uit het noodfonds ESM. Veel ministers van financiën in de eurogroep hebben geen enkel vertrouwen meer in de beleidsvoornemens van de linkse regering in Athene om de economie weer in het gareel te krijgen. Zij zien een Grexit als onvermijdelijk: Griekenland is in hun ogen niet meer te handhaven in de eurozone.

Verwant nieuws;

Nuttige links;

Griekse toeristen vieren vrolijk vakantie

Telegraaf 12.07.2015 Strakblauwe lucht, een lekker windje en een turquoise zee met witte schuimkoppen erop. Op vakantie-eiland Kreta stromen tijdens deze (zoveelste) D-Day voor Griekenland de ligstoelen aan de stranden langzaam vol. En wat ook het gesprek is, de Eurotop in ieder geval niet!

Slechts ondernemers maken zich druk om een eventuele Grexit. De man in de straat haalt er de schouders over op. Ober Damianos snelt met een groot dienblad vol jus d’orange, ijskoffie én een eerste biertje over het terras in havenstadje Agios Nikolaos en roept: “Wat er ook gebeurt, slechter kan ik het toch niet krijgen!”

Een pas in Chersonissos gearriveerd groepje van zes Belgische toeristen kan het ook niet zoveel schelen. “We kunnen gewoon geld pinnen, we zien nergens toestanden en het is hier vakantie zoals altijd. Ook in de supermarkten ligt eten genoeg, niemand is aan het hamsteren,” zegt Luca. Over de uitkomst van de top in hun eigen Brussel halen ze de schouders op: “Ze zullen er wel weer niet uitkomen,” denkt Stephany. “Op ons verblijf hier zal het in ieder geval geen invloed hebben.”

Gerelateerde artikelen;

12-07: Hoe en wat: Griekenland

12-07: ‘Niemand blokkeert een Griekse deal’

12-07: Geen Europese top over Griekenland

12-07: Geen EU-top Griekenland

Hoe en wat: Griekenland

Telegraaf 12.07.2015 De euroministers willen dat de Grieken nu meteen laten zien dat het ernst is, ze moeten extra maatregelen nemen en nog deze week bezuinigingen en btw-verhogingen door het parlement loodsen zodat het wetten worden. Dat kan niet in een dag, dus dan zouden de Europese ministers van Financiën eind deze week nog een keer bijeen moeten komen om te beoordelen of het voldoende is.

Wat is er nog mogelijk?

Wat kunnen de regeringsleiders van de Eurolanden vanmiddag nu doen? 

Die zullen iets moeten doen. Als de financiële markten maandag open gaan en er is niets gebeurd, kan Griekenland maandag met stoffer en blik worden opgeveegd. Als de ministers van Financiën vandaag een beetje redelijk plan uitwerken, dus met uitloop naar eind deze week, zouden de regeringsleiders dat over kunnen nemen. Ze hoeven dan niet opnieuw bijeen te komen en de Grieken hebben uitzicht op nieuwe miljarden als ze hun huiswerk maken. Als de euroministers er niet uit komen, zouden de regeringsleiders ook nog kunnen onderhandelen over een kleiner bedrag over een kortere tijd. De Grieken zijn dan even gered.

Gerelateerde artikelen;

12-07: Geen Europese top over Griekenland

12-07: ‘Niemand blokkeert een Griekse deal’

12-07: Dijsselbloem: grote problemen niet opgelost

12-07: Eurogroep zondag verder

‘Niemand blokkeert een Griekse deal’

NU 12.07.2015 ”Niemand blokkeert een Griekse deal, iedereen werkt hard om een oplossing te vinden.” Dat zei de Finse minister van Financiën Alexander Stubb zondag voorafgaand aan het overleg met zijn collega-ministers in de eurogroep over Griekenland.

Volg het actuele nieuws op ons liveblog

Zaterdag kwam het bericht uit Finland dat er binnen de regeringscoalitieonenigheid is. De Ware Finnen zouden dreigen met opstappen als de andere partijen zouden instemmen met een nieuwe lening voor Griekenland.

Stubb legde uit dat het voorstel van de Grieken voor een derde steunpakket op dit moment niet voldoende is. Hij wil bewijs dat de Grieken zich echt vastleggen aan de plannen, en ze ook daadwerkelijk aan uitvoeren. ”We zitten erg ver nog van het type voorwaarden dat wij zouden willen hebben”, zei Stubb.

Volgens hem zitten de onderhandelingen tussen een drie en vier op een schaal van tien. ”Er is voortgang geboekt, maar we zijn er nog niet”, zei Stubb.

Zie ook: Wat staat er in het nieuwste Griekse voorstel?

Top

De top van regeringsleiders en staatshoofden van alle 28 EU-landen met Griekenland als thema is afgelast. Wel komen de leiders van de negentien eurolanden bij elkaar om “net zolang te praten tot er een conclusie is.”

Zie ook: Wat gebeurt er als Griekenland uit de euro stapt?

Lees meer over: Griekenland

Gerelateerde artikelen;

Griekenland bereid tot ‘eerlijk’ compromis

‘Finland tegen voorstellen Griekenland’ 

Vergadering Eurogroep over Grieks voorstel zondag hervat

Zondag 12 juli: Cruciale eurotop over Griekenland 

‘Niemand blokkeert een Griekse deal’

Telegraaf 12.07.2015 ,,Niemand blokkeert een Griekse deal, iedereen werkt hard om een oplossing te vinden.” Dat zei de Finse minister van Financiën Alexander Stubb zondag voorafgaand aan het overleg met zijn collega-ministers in de eurogroep over Griekenland. Zaterdag kwam het bericht uit Finland dat er binnen de regeringscoalitie onenigheid is. De Ware Finnen zouden dreigen met opstappen als de andere partijen zouden instemmen met een nieuwe lening voor Griekenland.

Stubb legde uit dat het voorstel van de Grieken voor een derde steunpakket op dit moment niet voldoende is. Hij wil bewijs dat de Grieken zich echt vastleggen aan de plannen, en ze ook daadwerkelijk aan uitvoeren. ,,We zitten erg ver nog van het type voorwaarden dat wij zouden willen hebben”, zei Stubb. Volgens hem zitten de onderhandelingen tussen een drie en vier op een schaal van tien. ,,Er is voortgang geboekt, maar we zijn er nog niet”, zei Stubb.

Griekenland bereid tot ‘eerlijk’ compromis Griekenland is bereid tot een ”eerlijk”

NU 12.07.2015 Griekenland is bereid tot een ”eerlijk” compromis. Dat verklaarde de Griekse premier Alexis Tsipras zondag kort voor een Europese top over het jongste Griekse verzoek om internationale steun.

Volg het actuele nieuws op ons liveblog

Tsipras acht een akkoord op de top mogelijk als “alle partijen dat willen.” De Europeanen willen een verenigd, geen verdeeld Europa, zei hij.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel zei zondag dat Duitsland geen akkoord wil over Griekenland tegen elke prijs.

Ze sprak over een extreem moeilijke situatie. Aan de ene kant is de economische situatie in Griekenland verslechterd. Aan de andere kant is elk vertrouwen in de Grieken verloren gegaan, zo benadrukte ze. Zij verwacht “hard overleg”.

De voordelen voor een akkoord over financiële steun moeten opwegen tegen de nadelen, zei Merkel. Het belangrijkste is namelijk verloren: vertrouwen, zei zij.

Volgens premier Mark Rutte is het accepteren van de hervormingen en besparingen voor Griekenland “de enige weg naar hulp”.

Volgens Reuters is de conclusie van de groep dat de huidige hervormingsvoorstellen van Griekenland niet ver genoeg gaan. Een verklaring van de Eurogroep wordt spoedig verwacht. Merkel liet voor aanvang van overleg met de Euroleiders al doorschemeren dat de Eurogroep niet tot een overeenkomst is gekomen.

De Luxemburgse minister van Buitenlandse Zaken, Jean Asselborn, noemde het voorstel van Schäuble een “catastrofe voor Europa” als het uitgevoerd zou worden. Het zou onder meer kunnen zorgen voor een conflict tussen Duitsland en Frankrijk.

Sterk verdeeld

De negentien eurolanden zijn nog altijd sterk verdeeld over de aanpak van de crisis in Griekenland. Dat bleek zondagochtend opnieuw, voorafgaand aan het overleg tussen de ministers van Financiën van de eurozone (de eurogroep), nadat zij hun vergadering zaterdag opschorten zonder resultaat. Pessimisme voert de boventoon.

Zie ook: Wat staat er in het nieuwste Griekse voorstel?

Positief

De Europese Commissie, Europese Centrale Bank (ECB) en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) hebben al een positieve beoordeling gegeven van de bezuinigingsplannen die Tsipras donderdag heeft ingediend.

Nu is het aan de Eurogroep om hierin mee te gaan.

Zie ook: Wat gebeurt er als Griekenland uit de euro stapt?

Lees meer over: Griekenland

‘Griekenland moet meer doen’

Telegraaf 11.07.2015 Het overleg van ministers van Financiën van de eurolanden (eurogroep) is zaterdagavond even voor middernacht afgelopen. Zondag gaat het overleg over een aanvraag van Griekenland voor financiële steun verder, zo liet de Finse minister Alexander Stubb via Twitter weten.

Griekenland hoeft er niet zomaar op te rekenen dat de andere eurolanden bereid zijn te gaan praten over een derde steunpakket. Het land zal met meer en betere voorstellen moeten komen voordat de ministers van Financiën van de eurozone (eurogroep) het licht op groen willen zetten. Het moet vooral specifieker, met daarbij ook een planning wanneer bepaalde hervormingen worden doorgevoerd.

De eurogroep werkt aan een gemeenschappelijke verklaring, waarin Griekenland wordt opgeroepen aankomende week al een aantal van de beloofde hervormingen daadwerkelijk om te gaan zetten in wetten. Zo moeten de Grieken aantonen van goede wil te zijn en het geschade vertrouwen terug te winnen.

Volg hier de laastste stappen in de onderandelingen op het liveblog.

ZIE OOK:

‘Finland tegen voorstellen’

Griekse banken hebben snel €25 miljard nodig

Telegraaf 11.07.2015 Als de Griekse banken niet snel €25 miljard steun krijgen, vallen ze om. Dat heeft de Griekse delegatie in Brussel gemeld. Wat zijn de grootste banken, die maandag zeker dicht blijven, en hoeveel belang hebben buitenlandse investeerders daarin?

Griekenland kent vijf grotere banken. Maar naar omzet en marktwaarde gerekend tekenenen ze klein af bij ING, ABN Amro en Rabobank. Het bedrag van €25 miljard is daarbij zeer fors.

Volg hier het liveblog over de Griekse onderhandelingen

Hun val kan volgens analisten echter een onbekend domino-effect in de Europese bankensector teweeg brengen. De gevolgen daarvan werden door de ECB eerder als beperkt omschreven.

Volg hier de laastste stappen in de onderandelingen op het liveblog.

Griekse bank blijft de klos

Telegraaf 11.07.2015 De kapitaalcontroles in Griekenland blijven zeker nog twee maanden van kracht, ook als er dit weekeinde een deal komt.

De banken van het Zuid-Europese land gaan dan maandag weer open, maar mensen kunnen dan nog steeds kleine bedragen pinnen en geen geld overmaken naar het buitenland, zo stelde de Griekse minister van Economische Zaken, George Stathakis.

Ook werd bekend dat van de vele miljarden noodsteun die de Grieken willen hebben, er 25 miljard nodig is om de banken voor omvallen te behoeden. De looptijden van hun leningen willen de Grieken verlengen van 30 naar 60 jaar.

Aleksander Baoenov: ‘Grieken zijn net Russen’

Trouw 11.07.2015 De uitslag van het referendum in Griekenland was nog maar net bekend, of premier Tsipras bracht telefonisch verslag uit aan de Russische president Vladimir Poetin. De twee hebben vaker contact gehad, de laatste keer in juni op het prestigieuze economische forum in St Petersburg. Hoe innig zijn de banden tussen de twee charismatische leiders? Moet de EU zich zorgen maken over die band?

Zowel in Griekenland als in Rusland leiden tekorten en ontberingen niet tot ontnuchtering, maar tot consolidatie en euforie.

“Russen en Grieken hebben veel raakvlakken”, erkent de Russische analist Aleksander Baoenov, die zelf jarenlang in Griekenland woonde en werkte (zie blz. 13). En zeker, Poetin en de Griekse premier Tsipras hebben een goede band. Maar daarmee is Griekenland nog niet de belangenbehartiger van Rusland in de Europese Unie en de Navo, meent hij.

De klinkende overwinning van het nee-kamp in het referendum heeft Baoenov verbaasd. Tsipras en zijn marxistisch angehauchte Syriza waren begin dit jaar vooral in het zadel geholpen door proteststemmen, voert hij aan. “Wie organiseert protesten beter dan wie ook? De linkse partijen. De Grieken toonden met hun stem voor Tsipras hun ontevredenheid over hoe voorgaande regeringen (eerst van sociaal-democraten, en daarna van technocraten, red.) hen uit dit moeras van de crisis probeerden te trekken, samen met de Europeanen. Ik had verwacht dat de Grieken wel bereid waren te protesteren, maar niet om zich iets te ontzeggen, en tekorten, ja, echte armoede op de koop toe te nemen.

Eurogroep zondag verder, ‘problemen niet opgelost’

VK 11.07.2015 Na ruim acht uur vergaderen zijn de ministers van financiën van de negentien landen in de eurozone nog niet tot een overeenstemming gekomen. De ministers bogen zich over het jongste Griekse voorstel voor hervormingen en besparingen in ruil voor steun. Het overleg gaat zondagochtend om 11.00 uur verder.

Lees hieronder het liveblog terug dat de Volkskrant zaterdag bijhield over de Griekse schuldencrisis.

Meer bezuinigen en hervormen

Volkskrant-correspondent Marc Peeperkorn: De andere eurolanden willen dat Griekenland meer bezuinigt en hervormt dan het donderdag voorstelde. Volgens de trojka (EC, ECB, IMF) is dat nodig omdat sinds het aantreden van de regering-Tsipras de economische situatie is verslechterd, evenals die van de banken. Aangevoerd door Duitsland, Nederland, Finland, Oostenrijk en de Baltische staten vragen de eurolanden niet alleen meer ingrepen van Athene maar ook dat het op zeer korte termijn de beloften omzet in wetten die door het Griekse parlement worden aangenomen. Alleen dan zijn de eurolanden bereid de onderhandelingen te openen over een nieuwe lening voor Griekenland.

Finland ligt daarbij dwars, de Finse regering met daarin de nationalistische Ware Finnen, willen Griekenland geen nieuw geld geven. Ook hierover wordt zondag verder gesproken.

GRIEKSE CRISIS;

Live – ‘Alsof Tsipras onder een wals gaat liggen’

Rusland overweegt steun aan Griekenland

Eurogroep zondag verder, ‘problemen niet opgelost’

Grieks parlement akkoord met voorstel Tsipras

Grieks voorstel ‘begin, maar niet voldoende’

BEKIJK HELE LIJST

Spanning eurogroep stijgt: dit moet u weten

Elsevier 11.07.2015 De Grieken moeten hun beste beentje voorzetten, willen zij het vertrouwen van de andere eurolanden terugwinnen. Dat was de teneur voordat de ministers van Financiën de vergadering van de eurogroep betraden.

Het overleg tussen de negentien eurolanden (inclusief Griekenland) zal dan ook lastig zijn, zei voorzitter Jeroen Dijsselbloem toen hij arriveerde. De eurogroep begon met de onderhandelingen rond 15.30 uur.

De vraag is of de nieuwe Griekse minister Euklides Tsakalotos – de opvolger van Yanis Varoufakis – het vertrouwen kan herstellen. Gebeurt dat niet, dan is de kans heel klein dat het tot echte onderhandelingen komt over een derde steunpakket voor het Zuid-Europese land.

Gaan de Grieken nu eindelijk eens waarmaken wat ze beloven: namelijk flinke, ingrijpende hervormingen, en bezuinigingen op de staatsuitgaven?

* ‘Op papier zijn de voorstellen niet goed genoeg en als ze dat op papier al wel zijn, dan is de vraag of ze wel van de grond komen,’ zei Dijsselbloem. Hij vroeg zich dan ook hardop af of ‘de Grieken echt gaan doen wat ze beloven en of ze de maatregelen ook gaan doorvoeren’. Volgens Dijsselbloem zijn dat de belangrijkste hobbels die zaterdag genomen moeten worden. ‘Dit wordt een moeilijk overleg.’

* Het vertrouwen in de Grieken heeft bij de eurolanden een flinke deuk opgelopen, zei staatssecretaris Eric Wiebes (VVD), die Nederland vertegenwoordigt omdat Dijsselbloem de voorzitter is. ‘Dit gaat over voorstellen die massaal zijn afgewezen en waarover de Griekse regering zei dat het ook het beste was deze te verwerpen. Daar zijn grote zorgen over.’ Wiebes wil echt zeker weten dat de Griekse regering deze plannen ook daadwerkelijk van plan is uit te voeren. De Grieken zullen nog wel een aantal toezeggingen moeten doen voordat eurolanden bereid zijn verder te praten, zei hij.

* Ook de Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäublehad het over ‘buitengewoon ingewikkelde gesprekken’. Ook hij uitte zijn zorgen of de Griekse regering wel van plan is de plannen uit te voeren. Eerder zou de christendemocraat nog hebben gezegd dat de voorstellen van Athene ‘inadequaat‘ zijn. Later werd dat ontkend door een woordvoerder.

* De Franse minister Michel Sapin toonde zich de grootste voorstander van Griekenland. Hij noemde de voorstellen een goede basis om onderhandelingen te gaan beginnen en hij riep de eurogroep op Griekenland te ondersteunen ‘als er voldoende vertrouwen is’.  Komt ook het controversiële onderwerpschuldenverlichting op tafel – iets waar de Duitsers zich totaal niet in kunnen vinden? Als het aan de Fransen ligt wel. In een interview met de Duitse krant Die Welt zei de Franse minister van Economische Zaken Emmanuel Macron dat een reddingsplan voor Griekenland ook een vermindering van de schuldenberg moet inhouden.

zie ook;

Live – ‘Tijdelijke Grexit niet besproken tijdens overleg’

VK 11.07.2015 Het Griekse parlement stemde vannacht in met het besparingsplan dat premier Tsipras donderdag inleverde in Brussel. In ruil voor allerlei bezuinigingen hoopt het land te kunnen onderhandelen over een nieuw noodsteunpakket van tientallen miljarden euro’s. Komt er dit weekeinde dan toch een akkoord? Volg alles rond de Griekse schuldencrisis via dit liveblog.

‘Overleg nog lang niet klaar’

Het ziet ernaar uit dat het overleg tussen de ministers van Financiën van de eurozone voorlopig nog niet wordt afgerond. De ministers vergaderen sinds 15.30 uur in Brussel of ze wel of niet willen gaan onderhandelen over een derde steunpakket.

Volgens Europese diplomaten kan de bijeenkomst tot laat duren, zelfs tot in de vroege uren van zondag, meldt persbureau AP.

GRIEKSE CRISIS;

Live – ‘Tijdelijke Grexit niet besproken tijdens overleg’

‘Grieken hebben komende drie jaar 74 miljard nodig’

Grieks parlement akkoord met voorstel Tsipras

Grieks voorstel ‘begin, maar niet voldoende’

‘Grexit zou een geopolitieke fout zijn’

BEKIJK HELE LIJST

Route naar de Grexit of redding

Telegraaf 11.07.2015 De eerste schoten voor de boeg van het voorstel van Griekenland tijdens de onderhandelingen zaterdag zijn kritisch. Hoe hoog wordt het spel gespeeld rond Griekenland? Het spoorboekje tot de laatste onderhandelingen zondag.

Donderdag 9 juli

Uiterlijk om middernacht moeten de Grieken een lijst met serieuze voorstellen inleveren bij de ministers van Financiën van de eurolanden. Die voorstellen moeten concreet zijn en de Griekse staatshuishouding de komende twee jaar met minimaal 8 miljard verbeteren. De Grieken zouden nu werken aan voorstellen voor 12 miljard, door alle ellende is de economie tot stilstand gekomen en krimpen ze dit jaar opnieuw. Hoe har en serieus de voorstellen voor bezuinigingen en hervormingen zijn is niet bekend.

Vrijdag 10 juli

Op vrijdag moeten de instituten EU, IMF en ECB bekijken of de Griekse plannen wat voorstellen of niet. De ambtenaren van de instituten geven dan een advies aan de ministers van Financiën van de eurolanden die de plannen zaterdag bekijken.

Zaterdag 11 juli

Dat is de belangrijkste dag voor de Grieken. Als de euroministers beslissen dat het onvoldoende is, is het over. Besluiten de ministers dat het serieus genoeg is om verder te praten, zullen ze de regeringsleiders adviseren om de onderhandelingen over een nieuw reddingspakket voor de Grieken te starten, ze krijgen dan meteen geld en er gaat de komende twee maanden worden gepraat over een nieuw pakket dat de Grieken drie jaar in de lucht moet houden. Dat pakket zal minimaal 50 miljard kosten en moeten worden gefinancierd uit een lening van het Europese noodfonds ESM.

Zondag 12 juli

De Europese regeringsleiders komen bijeen, eerst de 19 van de eurolanden, dan alle 28 van alle lidstaten. Als de ministers van Financien zijn opgeschoten, kunnen de regeringsleiders een klap geven op een akkoord. Ze zullen dan vermoedelijk nog wel moeten instemmen met enige schuldafschrijving voor de Grieken.  Bij geen overeenkomst gaan alle regeringsleiders praten om de gevolgen van de dan onvermijdelijke Grexit voor de andere Europese landen zo klein mogelijk te maken. Ook moet dan worden gepraat over noodhulp aan de Grieken, te denken valt aan voedsel en medicijnen.

Maandag 13 juli

Dat kan een dag van totale chaos als de Grieken uit de euro zijn. De banken krijgen geen steun meer van de ECB en vallen om. De regering moet drachmes of schuldbewijzen gaan uitgeven, de Griekse economie implodeert.  Bij een akkoord haalt iedereen opgelucht adem, de ECB gaat de banken weer voeden en de Grieken zijn weer drie jaar verder. Maar ook dan kan het nog mis gaan, de parlementen van onder andere Duitsland, Nederland en Finland moeten ook akkoord gaan. Als één euroland dat niet doet, is het akkoord alsnog niets waard.

Klik hier voor al het actuele beurs- en bedrijfsnieuws

‘Grieken hebben komende drie jaar 74 miljard nodig’

VK 11.07.2015 Griekenland heeft de komende drie jaar 74 miljard euro nodig om zijn schulden en rekeningen te betalen. Dat zeggen de Europese Commissie en de ECB in een vertrouwelijke analyse over de Griekse financiële situatie. Volgens het IMF gaat het zelfs om 78 miljard, in tegenstelling tot Athene dat denkt dat 53,5 miljard genoeg is.

Eurogroepvoorzitter Dijsselbloem voorspelde bij aanvang ‘een behoorlijk moeilijk en pittig debat’

De analyse van de trojka speelt een belangrijke rol tijdens het spoedberaad vanmiddag van de ministers van Financiën in de eurozone. Zij beslissen of de onderhandelingen gestart kunnen worden over een nieuwe (de derde) noodlening voor Griekenland. Zonder die hulp gaat Griekenland failliet. Eurogroepvoorzitter Dijsselbloem voorspelde bij aanvang ‘een behoorlijk moeilijk en pittig debat’. Zijn Duitse collega Schäuble sprak over ‘zeer zware onderhandelingen’ met een ongewisse afloop.

GRIEKSE CRISIS;

Live – ‘Tijdelijke Grexit niet besproken tijdens overleg’

‘Grieken hebben komende drie jaar 74 miljard nodig’

Grieks parlement akkoord met voorstel Tsipras

Grieks voorstel ‘begin, maar niet voldoende’

Grexit is grote klap, maar zorgt wel voor duidelijkheid

BEKIJK HELE LIJST

Liveblog: Griekse banken blijven maandag dicht

Telegraaf 11.07.2015 De gesprekken in Brussel over een nieuw steunpakket en extra bezuinigingen door Griekenland verlopen uiterst stroef. Zicht op een snelle oplossing is verdwenen. Urenlang is er nu vergaderd. Berichten die naar buiten sijpelen tonen vooral kritiek op het ingediende Griekse plan, dat onvoldoende concreet en vergaand zou zijn. Volg hieronder het laatste nieuws.

21:55 ‘Fins regering bokt’

De Finse regering zou zich stellig hebben gekeerd tegen een nieuw financieringspakket dat nodig is terwijl het ingediende Griekse plan voor meer bezuinigingen wordt doorgevoerd. De Finse tegenstand voegt zich bij kritiek van andere Europese leiders dat Griekeland te weinig doet om te hervormen.

22:42 Euro steeds populairder bij Grieken

Een overgrote meerderheid van 84% van de Grieken wil in de eurozone blijven.Slechts 12% wil terug naar de drachme . Dat blijkt uit een poll van Metron Analysis in opdracht van de Griekse krant Parapolitika. Bij eerdere peilingen wilde een kleiner deel van de Grieken de euro houden.

22:15 Tsipras heeft het slim gespeeld

Grieks premier Tsipras heeft de laatste weken slim gehandeld in de onderhandelingen met de eurogroep en het IMF. Dat schrijft verslaggever Ronald van Gessel in een analyse over de Griekse kwestie. Tsipras heeft gehandeld als in een pokerspel, schrijft Van Gessel.

20:33 ‘Duitsers wilden ons euro uit duwen’

Wolfgang Schäuble, minister van Financiën van Duitsland, wil Griekenland uit de euro duwen, enkel en alleen omdat hij hiermee Frankrijk zal dwingen om zijn model van een gedisciplineerde eurozone te accepteren. Dat zegt de afgelopen maandag afgetreden Griekse minister Yanis Varoufakis in een opinierend artikelin the Guardian.

Gerelateerde artikelen;

10-07: Dijsselbloem: wachten op oordeel geldschieters

08-07: Boze Verhofstadt krijgt applaus

08-07: Griekse banken blijven deze week dicht

06-07: Wat gaat Draghi doen?

06-07: Eurogroep verwacht nieuwe Griekse voorstellen

ING: inruil euro voor drachme helpt niets

Telegraaf 11.07.2015 Als de Grieken uit de eurozone gaan en de eigen munt introduceren, dan zullen ze enigszins profiteren van een goedkope munt in hun export. Maar het effect op het bbp is zeer beperkt.

Dat concluderen ING-economen Daniel Bosgraaf en Raoul Leering  in onderzoek naar de handelseffecten van een mogelijke terugkeer naar de Griekse drachme.

Het toerisme, dat volgens ING zo’n 5% van de Griekse economie uitmaakt, zal relatief weinig profiteren van de terugkeer naar de drachme.

Chemiesector profiteert meest

Wel zijn er enkele Griekse sectoren die winnen bij een gedevalueerde stabiele munt: de chemie (24% afhankelijk van export), machines (15%) maar ook electronica, metalen en transport apparatuur (allen 10%).

De schade voor de landen die exporteren naar Griekenland is bij zo’n nieuwe munt voor bijna alle landen beperkt.

Weinig groei

Maar de ING-economen zien dat  het bbp van Griekenland niet substantieel zal groeien door de invoering van de drachme.

Volg hier het liveblog over de onderhandelingen dit weekend met Griekenland

LIVE: ‘Duitsers stellen 5-jarige Grexit voor’›

NRC 11.07.2015 De eurogroep praat vandaag over het Griekse voorstel voor een nieuw hulppakket. De ministers van Financiën moeten besluiten of verder praten met Griekenland zin heeft – een “zeer vergaande beslissing”, zei eurogroepvoorzitter Dijsselbloem daarover. Morgen is de deadline voor een akkoord. Lukt het niet, lijkt een Grexit onvermijdelijk. Volg hier de laatste ontwikkelingen.\

‘NOG TWEE MAANDEN KAPITAALCONTROLES GRIEKSE BANKEN’

De kapitaalcontroles (beperkingen van het betalingsverkeer) bij de Griekse banken blijven nog zeker twee maanden van kracht. Dat zei de Griekse minister van Economische Zaken George Stathakis eerder vanavond op de Griekse televisie. Volgens hem kunnen de banken volgende week weer open, maar dan moet er wel een deal liggen met de andere eurolanden. De Grieken mogen al bijna twee weken lang maar maximaal 60 euro per dag opnemen.

GREXIT OF BETER VOORSTEL?

De Duitse minister van Financiën, Schäuble, zou aansturen op een Grexit van 5 jaar, meldt de gezaghebbende Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ofwel de Grieken komen met een beter voorstel, ofwel ze gaan zeker vijf jaar uit de euro. Met een beter voorstel bedoelt Schäuble dat Athene 50 miljard aan staatsbezittingen moet gaan verkopen.

Onze correspondent Stéphane Alonso schrijft vandaag in NRC Weekend: Twee dagen voor zijn mogelijke herverkiezing tot Eurogroep-chef wacht Jeroen Dijsselbloem vandaag een loodzware vergadering. Zaterdag moeten ministers van Financiën uit de eurozone besluiten of verder praten met Griekenland zin heeft. Een „zeer vergaande beslissing”, zei Dijsselbloem vrijdag.

MAKKELIJK WORDT HET NIET

Hoewel de geluiden positief gestemd zijn na het Griekse voorstel voor een derde steunpakket, gaat het niet makkelijk worden, vanmiddag, als de eurogroep vergadert. Mocht er nog geen akkoord zijn, is er morgen een eurotop. Het worden twee “intense dagen”, schrijft onze correspondent Stéphane Alonso vandaag in NRC Weekend.

ADVIES TROJKA

Volgens de Frankfurter Allgemeine Zeitung oordeelt de trojka van IMF, ECB en EC positief over het Griekse voorstel, maar met de nodige mitsen en maren. De Griekse regering zou zaken helderder moeten maken en ook aan andere voorwaarden moeten voldoen. Het advies aan de eurogroep over het voorstel zou drie kantjes zijn.

WHAT’S IN IT FOR THE NETHERLANDS?

In The New York Times wordt de weerstand bij rijke landen voor een fiscale unie uitgelegd met Nederland als voorbeeld: The problem with a euro fix: what’s in it for the Dutch? Waarom ligt verdere Europese integratie gevoelig?

SCHULDVERLICHTING LIJKT ONVERMIJDELIJK

De Grieken willen graag dat een deel van de officiële staatsschuld van zo’n 175 procent van het bbp schulden wordt kwijtgescholden. Ook het IMF noemt dat onontkoombaar. Maar voor de eurozone is dit geen optie: landen beloofden zo stellig aan hun inwoners dat het geleende geld weer terug zou komen, dat dit tot een enorm gezichtsverlies zou leiden, vrezen ze. Maar je kunt schulden best kwijtschelden zonder het toe te geven, schrijft onze economieredacteur Maarten Schinkel.

WAT STAAT ER IN HET GRIEKSE VOORSTEL?

Dertien kantjes met voorstellen voor hervormingen en bezuinigingen dienden de Grieken donderdag in bij Dijsselbloem. In ruil daarvoor willen ze 53,5 miljard euro, hoewel er geluiden opgaan dat tientallen miljarden meer nodig zijn. De Grieken stellen onder meer voor:

 • Het standaard btw-tarief wordt 23 procent. Belangrijk is dat een korting op de btw-heffing op de eilanden wordt afgeschaft, “behalve voor de meest ver afgelegen eilanden”.
 • De nieuwe pensioengerechtigde leeftijd in Griekenland wordt 67 jaar. Voorzieningen voor prepensioen worden afgebouwd.
 • In 2018 is het Griekse begrotingsoverschot 3,5 procent.
 • Dit jaar worden twee havens geprivatiseerd.

Lees de Griekse voorstellen hier in hun geheel.

IN EUROPA DRAAIT HET OM COMPROMISSEN

Zonder compromis is de EU zichzelf niet meer, schrijft onze EU-columnist Caroline de Gruyter vandaag in NRC Weekend.

VAROUFAKIS: DUITSLAND SPAART ONS EXPRES NIET

In een lange verhandeling laat Varoufakis, tot maandag minister van Financiën in Griekenland, op zijn website zijn licht op de top van dit weekend schijnen. En op de machtsverhoudingen van de EU. Varoufakis wil dat de schulden van Griekenland worden verlicht. Duitsland blokkeert dat volgens hem, omdat het land belang heeft bij een Grexit. (The Guardian publiceerdeeen kortere versie).

Het Griekse parlement heeft tot diep in de nacht vergaderd. En uiteindelijkvóór het Griekse voorstel gestemd: bezuinigingen en hervormingen in ruil voor 53,5 miljard euro, tot 2018. Maar: vijftien parlementsleden van regerende partij Syriza hebben gezegd wel voor het voorstel, maar niet voor bezuinigingsmaatregelen te zijn. Er wordt gespeculeerd dat er daarom na een eventueel akkoord een nieuwe regering nodig is. LEES VERDER›

Lees ookGeen cent naar de Grieken! Of wel?, over de Griekse schuldenkwestie

LEES MEER;

10 JUL Teruglezen: Grieks parlement debatteert zeker tot diep in de nacht ›

2014 Zwarte dag voor Oekraïne: dodental op 75. Lees hier het liveblog terug ›

8 JUL Teruglezen: Grieken willen 3-jarig programma – Tsipras belooft snellehervormingen ›

27 JUN Teruglezen liveblog: Overleg mislukt, gesprek eurogroep min Griekenland over ‘plan B’ voorbij ›

29 JUN Teruglezen: ‘Griekenland gaat morgen geen geld terugbetalen aan het IMF’ ›

Eurogroep-vergadering verloopt ‘buitengewoon moeilijk’

Trouw 11.07.2015 In Brussel is de allesbeslissende bijeenkomst aan de gang van de ministers van financiën van de eurozone over het lot van Griekenland. De eurogroep-vergadering zou wel eens lang kunnen duren gezien de vele twijfels die er nog zijn over het beleidsplan dat de Griekse regering heeft ingediend. Hiermee hoopt Athene een nieuw leningenpakket te krijgen en op het nippertje in de eurozone te blijven.

Het aannemen van wetten is niet altijd voldoende. Het vertrouwen in de Griekse regering heeft een enorme deuk opgelopen, aldus Staatssecretaris Eric Wiebes van financiën.

De geruchtenmolen rond de vergadering draait op volle toeren. Aan het begin van de avond meldde de Frankfurter Allgemeine Zeitung dat de Duitse minister Schäuble van financiën een tijdelijk vertrek van Griekenland uit de eurozone zou hebben voorgesteld: een ‘Grexit’ van minimaal vijf jaar. In de tussentijd zouden de Grieken hun economie op orde moeten brengen en weer klaarstomen voor een terugkeer naar de euro.

Volgens de Duitse krant is Berlijn in het geheel niet tevreden met de hervormingsvoorstellen waarmee Athene een derde leningenpakket van tientallen miljarden euro’s hoopt te krijgen. Schäuble kondigde bij aankomst in Brussel ‘buitengewoon moeilijke onderhandelingen’ aan.

Verwant nieuws;

Dijsselbloem verwacht moeilijk overleg

Telegraaf 11.07.2015 Het overleg tussen de ministers van Financiën van de eurolanden over het mogelijk beginnen van onderhandelingen over een steunpakket voor het noodlijdende Griekenland zal lastig zijn. Dat zei voorzitter van het overleg, minister Jeroen Dijsselbloem, zaterdag voorafgaand aan de zogenoemde eurogroep.

De Grieken deden deze week een formeel verzoek voor steun uit het Europese noodfonds ESM en onderbouwden deze met een lijst met hervormings- en besparingsmaatregelen. Dijsselbloem wees zowel op de inhoud van de voorstellen, die zorgen baren, als over het gebrek aan vertrouwen. Dijsselbloem vroeg zich hardop af of ,,de Grieken echt gaan doen wat ze beloven en of ze de maatregelen ook gaan doorvoeren”. Volgens Dijsselbloem zijn dat de belangrijkste hobbels die zaterdag genomen moeten worden. ,,Dit wordt een moeilijk overleg.”

LIVE: Dijsselbloem: op papier is Griekse voorstel niet goed genoeg›

NRC 11.07.2015 We vallen in herhaling als we zeggen dat het overleg in Brussel moeizaam verloopt. Het ziet ernaar uit dat een gezamenlijke verklaring van de Financiënministers nog lang op zich laat wachten. Daarom sluiten we dit liveblog voor vandaag, om morgenochtend om 7.00 uur weer bij u terug te zijn.

OVERLEG TOT DIEP IN DE NACHT.

Dit is wat we weten:
* Veruit de meeste eurolanden stellen meer eisen aan Griekenland.
* Vooral de Duitse minister Schäuble toonde zich vandaag niet tevreden. Volgens hem ontbreken in het Griekse voorstel belangrijke hervormingen. “Het kan dan ook niet de basis zijn voor een nieuw hulpprogramma”, zei hij.
* Vandaag circuleerde in de media een Grexit-voorstel van de Duitsers. Schäuble stelt hierin voor dat de Grieken 50 miljard euro aan staatsbezittingen verkopen. Zo niet, dan wacht ze een ‘time out’ uit de eurozone, een tijdelijke Grexit. In die tijd kan Griekenland zijn schuldenberg aanpakken. Dit voorstel zou zijn afgestemd met Merkel, melden verschillende media. Volgens Griekse bronnen is dit voorstel niet ter tafel gekomen.
* De Finnen zouden aansturen op een Grexit, meldden meerdere bronnen.  LEES VERDER›

LEES MEER;

2013 Liveblog Prinsjesdag 2013 – al het nieuws over de Troonrede en de Miljoenennota ›

10 JUL Teruglezen: Grieks parlement debatteert zeker tot diep in de nacht ›

2014 Zwarte dag voor Oekraïne: dodental op 75. Lees hier het liveblog terug ›

27 JUN Teruglezen liveblog: Overleg mislukt, gesprek eurogroep min Griekenland over ‘plan B’ voorbij ›

30 JUN Teruglezen: eurogroep afgelopen – Grieken krijgen geen geld voor aflossing IMF ›

Wiebes kritisch over Grieks voorstel: grote zorgen, vertrouwen weg

NRC 11.07.2015  Staatssecretaris Wiebes van Financiën, die het overleg van de eurogroep over Griekenland voor Nederland bijwoont, heeft zich kritisch uitgelaten over het Griekse voorstel voor een nieuw steunprogramma. Griekenland zal nog toezeggingen moeten doen om het vertrouwen te herstellen, vindt Wiebes.

Hij zei zich “grote zorgen” te maken over de bereidheid van de Grieken te hervormen.

“We hebben het over een voorstel dat erg lijkt op het voorstel dat minder dan een week geleden massaal is afgewezen, en waarover de Griekse regering zei dat het ook het beste was deze te verwerpen.”

Wiebes had het over het “gebrek aan implementatiekracht” van de Grieken – onder meer het privatiseren van overheidsbedrijven, wat niet is gebeurd.  LEES VERDER

Lees meer;

9:13 LIVE: ‘Duitsers stellen een Grexit van vijf jaar voor’ ›

7 JUL Dit kunnen we vandaag verwachten in Brussel ›

7 JUL ‘Geen nieuw Grieks voorstel in eurogroep vandaag’ ›

7 JUL LIVE: Grieken en schuldeisers praten voor het eerst na referendum ›

6 JUL Herbenoeming ‘Mr. Euro’ Dijsselbloem in gevaar?

Wiebes: Grieken moet vertrouwen herstellen

Trouw 11.07.2015 De Grieken zullen nog wel een aantal toezeggingen moeten doen voordat eurolanden bereid zijn te gaan praten over een derde steunpakket voor het noodlijdende land. Dat zei staatssecretaris Eric Wiebes zaterdag voor aanvang van de ingelast vergadering van de ministers van Financiën van de eurolanden (eurogroep) over Griekenland.

Vertrouwen herstellen, daar draait het om.

Door een officiële aanvraag te doen en uitgewerkte hervormings- en besparingsplannen in te dienen hebben ‘de Grieken een stap gezet’, zei Wiebes. Volgens Wiebes is uit de toetsing van de voorstellen door de experts van de geldschieters gebleken dat er ‘nog wel wat voorwaarden ingevuld moeten worden voordat onderhandelingen begonnen kunnen worden’. Volgens de staatssecretaris, die Nederland vertegenwoordigt omdat minister Jeroen Dijsselbloem voorzitter is, zijn de experts kritisch over de plannen.

Meer over;

Wiebes: Grieken moet vertrouwen herstellen

Telegraaf 11.07.2015 De Grieken zullen nog wel een aantal toezeggingen moeten doen voordat eurolanden bereid zijn te gaan praten over een derde steunpakket voor het noodlijdende land. Dat zei staatssecretaris Eric Wiebes zaterdag voor aanvang van de ingelast vergadering van de ministers van Financiën van de eurolanden (eurogroep) over Griekenland. Vertrouwen herstellen, daar draait het om.

Door een officiële aanvraag te doen en uitgewerkte hervormings- en besparingsplannen in te dienen hebben ,,de Grieken een stap gezet”, zei Wiebes. Volgens Wiebes is uit de toetsing van de voorstellen door de experts van de geldschieters gebleken dat er ,,nog wel wat voorwaarden ingevuld moeten worden voordat onderhandelingen begonnen kunnen worden”. Volgens de staatssecretaris, die Nederland vertegenwoordigt omdat minister Jeroen Dijsselbloem voorzitter is, zijn de experts kritisch over de plannen.

Het vertrouwen in de Grieken heeft bij de eurolanden een flinke deuk opgelopen, zei Wiebes. ,,Dit gaat over voorstellen die massaal zijn afgewezen en waarover de Griekse regering zei dat het ook het beste was deze te verwerpen. Daar zijn grote zorgen over.” Wiebes wil echt zeker weten dat de Griekse regering deze plannen ook daadwerkelijk van plan is uit te voeren.

Wiebes kritisch over Grieks voorstel: grote zorgen, vertrouwen weg

NRC 11.07.2015 Staatssecretaris Wiebes van Financiën, die het overleg van de eurogroep over Griekenland voor Nederland bijwoont, heeft zich kritisch uitgelaten over het Griekse voorstel voor een nieuw steunprogramma.

Griekenland zal nog toezeggingen moeten doen om het vertrouwen te herstellen, vindt Wiebes.

Hij zei zich “grote zorgen” te maken over de bereidheid van de Grieken te hervormen. “We hebben het over een voorstel dat erg lijkt op het voorstel dat minder dan een week geleden massaal is afgewezen, en waarover de Griekse regering zei dat het ook het beste was deze te verwerpen.” Wiebes had het over het “gebrek aan implementatiekracht” van de Grieken – onder meer het privatiseren van overheidsbedrijven, wat niet is gebeurd. LEES VERDER

Lees meer;

9:13 Teruglezen liveblog: moeizaam overleg Eurogroep, nog geen zicht op akkoord › 

7 JUL Dit kunnen we vandaag verwachten in Brussel ›

7 JUL ‘Geen nieuw Grieks voorstel in eurogroep vandaag’ › 

7 JUL LIVE: Grieken en schuldeisers praten voor het eerst na referendum › 

6 JUL Herbenoeming ‘Mr. Euro’ Dijsselbloem in gevaar?

Liveblog: Dijsselbloem verwacht zware gesprekken

Telegraaf 11.07.2015 De gesprekken in Brussel over een nieuw steunpakket en extra bezuinigingen door Griekenland verlopen uiterst stroef. Zicht op een snelle oplossing is verdwenen. Urenlang is er nu vergaderd. Berichten die naar buiten sijpelen tonen vooral kritiek op het ingediende Griekse plan, dat onvoldoende concreet en vergaand zou zijn. Volg hieronder het laatste nieuws.

21:55 ‘Fins regering bokt’

De Finse regering zou zich stellig hebben gekeerd tegen een nieuw financieringspakket dat nodig is terwijl het ingediende Griekse plan voor meer bezuinigingen wordt doorgevoerd. De Finse tegenstand voegt zich bij kritiek van andere Europese leiders dat Griekeland te weinig doet om te hervormen.

21:30 ‘Griekse banken hebben snel €25 miljard nodig’

Als de Griekse banken dit weekend geen zicht krijgen op €25 miljard steun, dan vallen ze om. Dat heeft de Griekse delegatie meegedeeld aan de onderhandelaars in Brussel.

20:40 Griekse banken blijven maandag dicht

De Griekse minister van Economische Zaken Tathakis bevestigt in Brussel dat de banken in het land in ieder geval komende maandag dicht blijven, maar voege er ook nog aan toe dat ze ‘enige tijd’ gesloten blijven. De financiële markten vrezen dat de banken kunnen omvallen als er onvoldoende steun komt. Die financiële steun hebben de schuldeisers zaterdagavond niet willen toezeggen.

Gerelateerde artikelen;

10-07: Dijsselbloem: wachten op oordeel geldschieters

08-07: Boze Verhofstadt krijgt applaus

08-07: Griekse banken blijven deze week dicht

06-07: Wat gaat Draghi doen?

06-07: Eurogroep verwacht nieuwe Griekse voorstellen

Dijsselbloem verwacht moeilijk overleg

Telegraaf 11.07.2015  Het overleg tussen de ministers van Financiën van de eurolanden over het mogelijk beginnen van onderhandelingen over een steunpakket voor het noodlijdende Griekenland zal lastig zijn. Dat zei voorzitter van het overleg, minister Jeroen Dijsselbloem, zaterdag voorafgaand aan de zogenoemde eurogroep.

De Grieken deden deze week een formeel verzoek voor steun uit het Europese noodfonds ESM en onderbouwden deze met een lijst met hervormings- en besparingsmaatregelen. Dijsselbloem wees zowel op de inhoud van de voorstellen, die zorgen baren, als over het gebrek aan vertrouwen. Dijsselbloem vroeg zich hardop af of ,,de Grieken echt gaan doen wat ze beloven en of ze de maatregelen ook gaan doorvoeren”. Volgens Dijsselbloem zijn dat de belangrijkste hobbels die zaterdag genomen moeten worden. ,,Dit wordt een moeilijk overleg.”

Deal of Grexit? ‘Grieks plan basis voor overleg’

Elsevier 11.07.2015 Zaterdag om 15.00 uur komt de eurogroep bijeen om te praten over de nieuwe Griekse hervormingsvoorstellen. De Europese Commissie, de ECB en het IMF zijn alvast positief gestemd over de Griekse plannen, maar wel met het nodige voorbehoud.

Een EU-functionaris zegt tegen persbureau Reuters dat ze ‘de voorstellen zien als een basis voor onderhandelingen’ over noodsteun en een reddingsplan voor de noodlijdende Zuid-Europeanen.

Volgens de Frankfurter Allgemeine Zeitung is het advies van de trojka inderdaad positief, maar zou de Griekse regering een aantal zaken helderder moeten maken en ook aan andere voorwaarden moeten voldoen. Het advies aan de eurogroep over het voorstel zou drie kantjes zijn, schrijft de Duitse krant.

Lening

De drie instellingen (de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank en het Internationaal Monetair Fonds) hebben een eerste gezamenlijke beoordeling van de Griekse hervormingsvoorstellen gedaan die donderdagavond zijn ingediend. Onder bepaalde voorwaarden zien zij de voorstellen als basis voor onderhandelingen voor steun uit het Europese noodfonds ESM.

De EU-functionaris zei dat de drie instellingen hun beoordeling gaven over de economische hervormingsvoorstellen van Griekenland, die voorwaarden voor het ontvangen van een lening zijn, en over de vraag of Athene kan voldoen aan de criteria voor hulp. De Grieken zouden liefst 74 miljard euro ontvangen, melden diverse bronnen.

Deze evaluatie is gisteravond naar de eurogroepvoorzitter gestuurd,’ aldus de functionaris. Dit positieve advies is een belangrijke stap voor de eurogroep – het overlegorgaan van de ministers van Financiën van de eurozone.

Onder leiding van voorzitter Jeroen Dijsselbloem zitten zij vanaf 15.00 uur in Brussel rond de tafel om te overleggen over de aanvraag van Athene voor een nieuw steunpakket. De eurogroep heeft de evaluatie van de experts inmiddels ontvangen, bevestigde een woordvoerder.

De uitkomst van de belangrijke vergadering is nog volkomen ongewis. De Franse president François Hollande noemde de voorstellen gisteren ‘serieus’ en ‘geloofwaardig’, terwijl de Duitsers heel wat gereserveerder reageerden.

De strenge minister van Financiën Wolfgang Schaüble zou de plannen ‘inadequaat‘ hebben genoemd, maar dat wordt nu ontkend. Het resultaat van de vergadering van de eurogroep ligt nog ‘helemaal open‘, zegt een woordvoerder van het Duitse ministerie van Financiën.

zie ook;

‘Eurozone niet zeker over steun Griekenland’

’Ernstige twijfel over Grieks verzoek voor noodsteun’

AD 11.07.2015 Griekenland zou voor minstens vijf jaar en dus tijdelijk de eurozone moeten verlaten (Grexit). Of Athene moet met betere voorstellen komen voor financiële steun. Volgens de Duitse krant Frankfurter Allgemeine op zondag heeft de Duitse minister Wolfgang Schäuble dat voorgesteld. De minister vergadert momenteel in Brussel met zijn collega-ministers van de eurozone over Griekenland.

Een Griekse regeringswoordvoerder ontkende tegenover persbureau Reuters dat Schäuble of iemand anders gesproken heeft over een (tijdelijk) vertrek van Griekenland uit de muntunie.
Naar verluidt zou Schäuble de plannen niet hebben besproken in de eurogroep, maar op papier hebben gezet. Dat stuk zou onder de eurolanden zijn verspreid.

Onvoldoende
De jongste voorstellen van Griekenland voor hervormingen en besparingen in ruil voor financiële steun zijn volgens Schäuble onvoldoende en zorgen niet op lange termijn voor economische groei. De minister wil dus betere voorstellen en stelt voor dat de Grieken voor 50 miljard euro staatsbezittingen verkopen. Anders is een ‘time out’ uit de eurozone de tweede optie, tijd waarbinnen Griekenland zijn schuldenberg kan aanpakken. Het land zou wel lid blijven van de EU en op ,,groeibevorderende, humanitaire en technische” ondersteuning kunnen rekenen.

GERELATEERD NIEUWS

Griekenland bereid pensioen en belasting aan te passen

Live: Laatste voorstel moet Griekenland redden

IMF: Acute crisis, maar geen uitzondering voor Grieken

LIVE: Ministers komen aan in Brussel voor eurotop, advies trojka positief›

NRC 11.07.2015 We vallen in herhaling als we zeggen dat het overleg in Brussel moeizaam verloopt. Het ziet ernaar uit dat een gezamenlijke verklaring van de Financiënministers nog lang op zich laat wachten. Daarom sluiten we dit liveblog voor vandaag, om morgenochtend om 7.00 uur weer bij u terug te zijn.

‘NOG TWEE MAANDEN KAPITAALCONTROLES GRIEKSE BANKEN’

De kapitaalcontroles (beperkingen van het betalingsverkeer) bij de Griekse banken blijven nog zeker twee maanden van kracht. Dat zei de Griekse minister van Economische Zaken George Stathakis eerder vanavond op de Griekse televisie. Volgens hem kunnen de banken volgende week weer open, maar dan moet er wel een deal liggen met de andere eurolanden. De Grieken mogen al bijna twee weken lang maar maximaal 60 euro per dag opnemen.  LEES VERDER›

LEES MEER;

2013 Liveblog Prinsjesdag 2013 – al het nieuws over de Troonrede en de Miljoenennota ›

10 JUL Teruglezen: Grieks parlement debatteert zeker tot diep in de nacht ›

2014 Zwarte dag voor Oekraïne: dodental op 75. Lees hier het liveblog terug ›

27 JUN Teruglezen liveblog: Overleg mislukt, gesprek eurogroep min Griekenland over ‘plan B’ voorbij ›

30 JUN Teruglezen: eurogroep afgelopen – Grieken krijgen geen geld voor aflossing IMF ›

Eurogroep buigt zich over Grieks voorstel

Telegraaf 11.07.2015 We vallen in herhaling als we zeggen dat het overleg in Brussel moeizaam verloopt. Het ziet ernaar uit dat een gezamenlijke verklaring van de Financiënministers nog lang op zich laat wachten. Daarom sluiten we dit liveblog voor vandaag, om morgenochtend om 7.00 uur weer bij u terug te zijn.

De ministers van Financiën van de eurolanden (de eurogroep) buigen zich zaterdag over het jongste Griekse voorstel voor hervormingen en besparingen in ruil voor steun. Woensdag deed Athene een formele aanvraag voor steun uit het Europese noodfonds ESM en donderdag stuurde het land uitgewerkte hervormingsmaatregelen. Deze zijn getoetst door de experts van de geldschieters. Die analyse is doorslaggevend voor veel eurolanden.

De eurogroep zal geen akkoord over een daadwerkelijke deal sluiten, maar kan wel het licht op groen zetten voor onderhandelingen over een nieuw steunpakket. Een aantal ministers, waaronder die van Nederland en Duitsland, moet wel nog langs zijn parlement voordat daadwerkelijke gesprekken begonnen kunnen worden.

Ondanks deze procedurele stappen is deze vergadering cruciaal. De geldschieters (de eurolanden, de Europese Centrale Bank en het Internationaal Monetair Fonds) hebben Griekenland tot en met zondag de tijd gegeven om tot een gezamenlijke oplossing te komen. Komt die er niet, dan is de kans zeer groot dat Griekenland de eurozone moet verlaten. Het overleg begint om 15.00 uur.

Parlement schaart zich achter Tsipras’ plannen

Elsevier 11.07.2015 Het Griekse parlement heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag met een overgrote meerderheid ingestemd met het hervormingsplan van premier Alexis Tsipras. De uitkomst werd al verwacht, omdat de grootste oppositiepartij Nieuwe Democratie steun had toegezegd.

In de nacht van vrijdag op zaterdag bleek er inderdaad een zeer ruime meerderheid achter de plannen van de premier te staan.

Uiteindelijk hebben 251 van de 300 volksvertegenwoordigers ‘ja’ gestemd, 32 parlementariërs waren tegen.

Nee-stemmers

Onder de ‘nee-stemmers’ waren twee leden van Tsipras’ eigen partij. Acht anderen van Syriza onthielden zich van een stem. Binnen de gelederen van de extreemlinkse regeringspartij bestaat groot verzet tegen nieuwe bezuinigingen – waar ook de Grieken zich in het referendum tegen uitspraken.

In ruil voor een pakket aan bezuinigingen hoopt het land te kunnen onderhandelen over een nieuw noodsteunpakket van tientallen miljarden euro’s. De bedragen lopen uiteen van in totaal 74 miljard euro, tot een eerder genoemd bedrag van 53,5 miljard euro over een periode van drie jaar.

Volgens de uitgelekte plannen verdwijnt onder meer het gunstige btw-tarief voor Griekse eilanden, gaan allerlei belastingen omhoog, wordt het pensioenstelsel hervormd en gaat het budget voor Defensie met 300 miljoen euro omlaag.

Griekse media meldden dat Tsipras met al die bezuinigingen en hervormingen zo’n 10 tot 12 miljard euro bij elkaar verwacht te sprokkelen. De internationale geldschieters, de Europese Commissie, het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Europese Centrale Bank (ECB) hebben een positief oordeel gegeven over het plan waarmee Athene hoopt op een nieuw noodsteunpakket, meldde een ingewijde vrijdag volgens persbureau Reuters.

Grexit?

Zaterdag buigen de ministers van Financiën van de eurolanden (de eurogroep) zich over het voorstel. De eurogroep zal geen akkoord over een daadwerkelijke deal sluiten, maar kan wel het licht op groen zetten voor onderhandelingen over een nieuw steunpakket.

Bekijk dit routeplan op weg naar een mogelijke doorbraak in de Griekse crisis

Ondanks deze procedurele stappen is deze vergadering cruciaal. De geldschieters hebben Griekenland tot en met zondag de tijd gegeven om tot een gezamenlijke oplossing te komen. Komt die er niet, dan is de kans zeer groot dat Griekenland de eurozone moet verlaten, een zogenoemde Grexit.

zie ook;

Griekse parlement stemt in met voorstel steunprogramma Tsipras›

NRC 11.07.2015  Het Griekse parlement steunt de voorgestelde hervormingen van premier Alexis Tsipras voor een nieuw steunprogramma, ter waarde van meer dan 53 miljard euro. Dit geeft de Griekse minister van Financiën het mandaat om het voorstel dit weekend te presenteren aan de Europese schuldeisers. Het geld van de banken in Griekenland raakt op en de veelbesproken en gevreesde exit uit de eurozone, de Grexit, dreigt.

UPDATE 7.00 UUR

Het Griekse voorstel voor hervormingen in ruil voor een nieuw steunprogramma is positief beoordeeld door de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank en het Internationaal Monetair Fonds. De schuldeisers hebben aanbevelingen gedaan aan de ministers van Financiën van eurolanden, die vandaag besluiten of ze de onderhandelingen met de Griekse regering hervatten, zegt een goed ingevoerde bron tegenover persbureau Reuters.

WEL STEUN, MAAR NIET VAN HARTE

Ondanks de overweldigende meerderheid voor het plan van Tsipras – in totaal stemdenvolgens The Guardian 250 parlementsleden voor, 32 tegen, onthielden acht zich van stemming en waren er tien niet aanwezig – was er weinig enthousiasme bij de Griekse politici. Een aantal prominente leden van regeringspartij Syriza steunden Tsipras niet, zoals de invloedrijke minister van Energie Panagiotis Lafazanis.

In zijn voordracht aan het Griekse parlement vannacht, vroeg Tsipras nadrukkelijk om de steun van zijn collega’s voor zijn hervormingen. De premier gaf toe dat zijn voorstellen niet stroken met de beloftes die zijn partij heeft gedaan tijdens de vorige verkiezingen, schrijft de BBC. Maar Tsipras benadrukte dat het Griekse parlement de “plicht” had om het Griekse volk “in leven te houden” en “binnen de eurozone”.

VERREGAANDE HERVORMINGEN

Tsipras vraagt om 53,5 miljard euro aan noodsteun om de Griekse schulden tot 2018 te kunnen dekken. In ruil daarvoor is hij bereid om de pensioenhervormingen, belastingverhogingen en privatisaties door te voeren die de Europese Commissie, ECB en het Internationaal Monetair Fonds eerder dit jaar al eisten. Afgelopen vrijdag sprak het Griekse volk zich in een referendum nog fel uit tegen deze maatregelen. Volgens Reuters is de eerste beoordeling van het voorstel van Tsipras door de schuldeisers positief ontvangen.

Vanmiddag komt de eurogroep bij elkaar om de stemming in het Griekse parlement te bespreken. Zondag is er een eurotop – met de allerlaatste deadline voor Griekenland – tenzij er vandaag al een akkoord wordt gesloten met Griekenland.

Lees meer;

9:13 Teruglezen liveblog: moeizaam overleg Eurogroep, nog geen zicht op akkoord ›

10 JUL Teruglezen: Grieks parlement debatteert zeker tot diep in de nacht ›

10 JUL Griekenland wil pensioenen hervormen en privatiseren, in ruil voor 53 miljard ›

9 JUL Teruglezen: Grieken sturen nieuwe voorstellen naar Dijsselbloem ›

8 JUL Teruglezen: Grieken willen 3-jarig programma – Tsipras belooft snellehervormingen ›

‘Geldschieters positief over Grieks voorstel’

Trouw 11.07.2015 De Europese Centrale Bank, de Europese Commissie en het Internationaal Monetair Fonds (de trojka), hebben een positieve beoordeling van de Griekse voorstellen die donderdag zijn ingediend naar Brussel gestuurd. Dat melden de persbureausReuters en Bloomberg op basis van anonieme bronnen. Aan de andere kant hebben ministers van Financiën van de eurozone die zaterdag in Brussel bijeenkomen ernstige twijfels over het Griekse verzoek voor noodsteun.

De Eurogroep heeft de beoordeling inmiddels binnen, twitterde de woordvoerder. Details van de doorrekening zijn niet bekendgemaakt, maar volgens de persbureaus becijferde de trojka dat een nieuwe lening aan Griekenland 74 miljard euro moet zijn. Tsipras had eerder om 53,5 miljard euro gevraagd.

Vanmiddag vanaf 15.00 uur praten de ministers van Financiën van de eurogroep met elkaar over het 13-pagina’s tellende voorstel van de Grieken. De ministers leunen daarbij sterk op de doorrekening van de trojka. Keuren de ministers vandaag de plannen van de Grieken goed, dan is de geplande eurotop van regeringsleiders zondag mogelijk niet eens meer nodig.

In het parlement werd Tsipras vrijdagnacht breed gesteund. 250 parlementsleden stemden voor, 32 tegen. Oud-minister Yanis Varoufakis onthield zich van stemming, net als andere leden van de Syriza-partij van Tsipras.

Verwant nieuws;

Grieks parlement akkoord met voorstel Tsipras

VK 11.07.2015 Het Griekse parlement heeft afgelopen nacht met een overgrote meerderheid ingestemd met het besparingsplan van premier Alexis Tsipras. In ruil voor allerlei bezuinigingen hoopt het land te kunnen onderhandelen over een nieuw noodsteunpakket van tientallen miljarden euro’s.

Volgens de uitgelekte plannen verdwijnt onder meer het gunstige btw-tarief voor Griekse eilanden, gaan allerlei belastingen omhoog, wordt het pensioenstelsel hervormd en gaat het budget voor Defensie met 300 miljoen euro omlaag.

Griekse media meldden dat Tsipras met al die bezuinigingen en hervormingen zo’n 10 tot 12 miljard euro bij elkaar kan sprokkelen. In ruil daarvoor wil Athene financiële steun die in totaal 74 miljard euro zou behelzen. Eerder spraken Griekse media nog van 53,5 miljard euro.

Twee scenario’s

Stel, er rolt morgen een akkoord met de Grieken uit de bus. Of niet. En dan? Bij een akkoord is de Griekse crisis nog niet verholpen. Een Grexit zou een grote klap zijn, maar wel voor duidelijkheid zorgen.Lees hier een en hier de twee scenario’s (+) die economieverslaggeefster Yvonne Hofs schetste.

GRIEKSE CRISIS;

Live – Eurogroep voorbij, zondag verder

‘Grieken hebben komende drie jaar 74 miljard nodig’

Grieks parlement akkoord met voorstel Tsipras

Grieks voorstel ‘begin, maar niet voldoende’

Grexit is grote klap, maar zorgt wel voor duidelijkheid

BEKIJK HELE LIJST

‘Trojka positief over besparingsplan Grieken’

Telegraaf 11.07.2015 De internationale geldschieters van Griekenland zijn tevreden over de besparingsvoorstellen van de Griekse premier Alexis Tsipras. De Europese Commissie, het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Europese Centrale Bank (ECB) hebben een positief oordeel gegeven over het plan waarmee Athene hoopt op een nieuw noodsteunpakket. Dat meldt een ingewijde vrijdag, aldus persbureau Reuters. Het noodsteunverzoek zou circa 74 miljard euro behelzen. Eerder werd nog gesproken over 53 miljard euro.

De instituties, die ook wel de trojka worden genoemd, hebben de voorstellen op verzoek van het Europese noodfonds ESM doorberekend. Volgens de kredietverstrekkers vormt het besparingsplan, dat onder meer verhogingen van de btw en hervormen van de pensioenen behelst, „een basis voor onderhandelingen”.

Gerelateerde artikelen;

11-07: Eurogroep buigt zich over Grieks voorstel

11-07: Hogere rente op komst

11-07: Opluchting door China

11-07: Opgewekt debuut

10-07: Overgrote meerderheid Grieken wil euro houden

Dijsselbloem houdt steun voor Griekse onderhandelingen

Telegraaf 11.07.2015 Minister Dijsselbloem (Financiën) heeft als voorzitter van de eurogroep voldoende steun om de onderhandelingen met de Grieken te kunnen afronden.

Dat blijkt uit de enquête onder lezers van DFT.nl afgelopen dagen, nadat veel kritiek was gekomen op zijn optreden.

De voorgelegde vraag was of de minister nog voldoende steun heeft. Op de stelling ‘Laat Dijsselbloem de Griekse klus afmaken’ antwoordde 46% het daarmee eens te zijn, omdat de bewindsman afgelopen maanden vertrouwen heeft opgebouwd.

Weinig regie 

Dijsselbloem moet aanblijven, omdat de Europese topfunctie op dit moment bovendien belangrijk is voor Nederland, vindt nog eens 13%.

Daarentegen vindt 32% dat de PvdA’er de regie rond de Griekse crisis als eurogroepvoorzitter niet meer in de hand heef.

Zijn Spaanse tegenstrever, de christendemocraat De Guindos en kandidaat-voorzitter van de eurogroep, heeft betere papieren, meent 9% van de lezers.

Nieuwe stelling: Griekse crisis voorbij

De huidige stelling: Met het nieuwe Griekse bezuinigingsplan komt dit weekend nog een einde aan de crisis in de eurozone. Reageer.

Zaterdagmiddag en zondag onderhandelt de Griekse delegatie in Brussel met de schuldeisers over het Griekse voorstel. Volg hier alle actuele ontwikkelingen.

Grexit of geen Grexit, dat is de vraag

Trouw 11.07.2015 Dit weekeinde moet de eurozone dan eindelijk kleur bekennen: duim omhoog of duim omlaag voor Griekenland? In een cascade van Europese topontmoetingen vandaag en morgen moet duidelijk worden of de eurozone intact kan blijven met negentien landen, of dat er toch eentje overboord slaat danwel wordt gegooid.

Het is een zeer vergaande beslissing die we moeten nemen, linksom of rechtsom, dus laten we het zorgvuldig doen, aldus Jeroen Dijsselbloem.

Welke lezing men kiest, hangt af van de politieke bril die men draagt. De ministers van financiën van de eurozone, verenigd in de eurogroep, luisteren vanmiddag naar het oordeel dat de instituties van EU en IMF hebben geveld over de Griekse hervormingsplannen.

Die zijn donderdagavond ingediend en moeten goed genoeg zijn voor een nieuw leningenpakket van tientallen miljarden euro’s voor de komende drie jaar. Het institutie-oordeel is financieeltechnisch. Het eurogroep-oordeel is politiek. Grexit of geen Grexit, dat is de vraag.

Het gewicht daarvan weegt ook op eurogroep-voorzitter Jeroen Dijsselbloem, die vanmiddag – maar nu écht – de belangrijkste vergadering voorzit uit zijn loopbaan. “Het is een zeer vergaande beslissing die we moeten nemen, linksom of rechtsom, dus laten we het zorgvuldig doen”, zei hij gisteren in Den Haag.

Verwant nieuws;

Nuttige links;

Grieks parlement stemt in met besparingsplan

Trouw 11.07.2015 Het Griekse parlement heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag ingestemd met het besparingsplan van premier Alexis Tsipras. In ruil voor allerlei bezuinigingen hoopt het land te kunnen onderhandelen over een nieuw noodsteunpakket van tientallen miljarden euro’s.

Volgens de uitgelekte plannen verdwijnt onder meer het gunstige btw-tarief voor Griekse eilanden, gaan allerlei belastingen omhoog, wordt het pensioenstelsel hervormd en gaat het budget voor Defensie met 300 miljoen euro omlaag.

Niet alle parlementsleden brachten een stem uit, sommige leden van de regerende Syriza-partij weigerden te stemmen en uitten op die manier hun ongenoegen over de voorgestelde bezuinigingen.

Griekse media meldden dat Tsipras met al die bezuinigingen en hervormingen zo’n 10 tot 12 miljard euro bij elkaar kan sprokkelen.

Grieks voorstel ‘begin, maar niet voldoende’

VK 11.07.2015 Het is onzeker of de ministers van Financiën vandaag het licht op groen zetten voor een nieuwe (derde) noodlening voor Griekenland. Het hervormings- en bezuinigingspakket dat Athene op tafel heeft gelegd wordt gezien als een stap in de goede richting, maar niet voldoende.

Van euforie is geen sprake

Scepsis overheerste aan de vooravond van de belangrijkste vergadering van de Eurogroep uit haar geschiedenis: blijft een akkoord uit, dan gaat Griekenland failliet en zal het de eurozone vermoedelijk verlaten. ‘Van euforie is geen sprake’, concludeerde een nauw betrokken EU-ambtenaar vrijdag na bestudering van de Griekse voorstellen.

GRIEKSE CRISIS;

‘Grieken hebben komende drie jaar 74 miljard nodig’

Grieks parlement akkoord met voorstel Tsipras

Grieks voorstel ‘begin, maar niet voldoende’

Grexit is grote klap, maar zorgt wel voor duidelijkheid

‘Grexit zou een geopolitieke fout zijn’

BEKIJK HELE LIJST

Tsipras: sterk mandaat

Telegraaf 11.07.2015 Griekenland heeft een sterk mandaat om de onderhandelingen met de internationale geldschieters voor nieuwe noodsteun af te ronden. Dat zei de Griekse premier Alexis Tsipras vrijdagnacht nadat een ruime meerderheid van het parlement instemde met zijn besparingsplan.

Dat plan van stevige bezuinigingen en hervormingen was cruciaal om het verzoek tot nieuwe financiële steun, ter waarde van vele tientallen miljarden euro’s, te kunnen doen. Tsipras zei dat hij nu een sterk mandaat heeft om een „economisch levensvatbare en maatschappelijk eerlijk overeenkomst” te bereiken. Hij ging niet in op het feit dat bij de stemming voor het besparingsplan leden van zijn eigen partij, Syriza, geen steun gaven.„De prioriteit is nu om te zorgen voor een positieve uitkomst van de onderhandelingen. Al het andere komt daarna wel.”

Gerelateerde artikelen;

11-07: Eurogroep buigt zich over Grieks voorstel

Tsipras is wanhopig: ‘Ik heb geen mandaat voor een Grexit’

Elsevier 10.07.2015 De Griekse premier Alexis Tsipras heeft vrijdag een noodoproep aan zijn Syriza-wetgevers gedaan. Hij vraagt ze nieuwe belastingplannen te steunen in ruil voor een deal met de internationale geldschieters.

Hij zou daarmee een ‘austerity U-turn’ willen maken, schrijft persbureau Reuters. Hij wil goedkeuring van zijn regering voor het voorstel dat hij heeft ingediend bij de eurogroep.

Volgens Elsevier;

Jean Dohmen: ‘Wie gelooft dat Tsipras nu wél gaat hervormen, is naïef’

Cruciale beslissingen

‘We worden geconfronteerd met cruciale beslissingen. We hebben een mandaat om een betere deal te regelen, maar zeker niet om Griekenland uit de eurozone te halen,’ zei Tsipras. Hij wordt al langere tijd bekritiseerd door zijn partijgenoten, omdat die vinden dat hij zich te inschikkelijk zou opstellen tegenover Europa.

Eurogroepvoorzitter en minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem wilde zowel vrijdagochtend als vrijdagmiddag na het overleg met de geldschieters geen oordeel vellen over de nieuwe Griekse voorstellen. Hij vergaderde vrijdagmiddag met de Europese Centrale Bank (ECB), het Internationaal Monetair Fonds (IMF), en de Europese Commissie.

‘Ik wacht het eindoordeel van de instituties af om te horen of de voorstellen goed genoeg zijn. Dan gaan we er morgen met de eurogroep over praten,’ zei Dijsselbloem. Hij onderbrak de wekelijkse ministerraad om telefonisch overleg te voeren met Mario Draghi van de ECB, Christine Lagarde van het IMF en president Jean-Claude Juncker van de Europese Commissie.

Oordeel

Dijsselbloem verwacht dat de instellingen vrijdagavond met een oordeel komen. Volgens de eurogroepvoorzitter moet er ‘wel voldoende vertrouwen zijn.’ Hij vindt dat het ‘over de intenties van de Griekse regering, maar zeker ook over de inhoud van de voorstellen’ gaat. Vrijdagochtend lekte een deel van het voorstel uit. Volgens Dijsselbloem bevat het nieuwe voorstel veel van de eerder door de Grieken afgewezen plannen.

De Franse president François Hollande noemde het voorstel ‘serieus en geloofwaardig’, maar in Europa is niet iedereen even enthousiast. Vooral de Duitsers zijn sceptisch over het vervolg van de beraadslagingen.

zie ook;

Analyse Griekenland: Tsipras gebruikte patstelling handig

Telegraaf 10.07.2015 Het is precies zo gegaan als in een pokerspel, in het zicht van de totale vernietiging haalde de Griekse premier Tsipras bakzeil, uiteindelijk moest hij wel voldoende bezuinigingsmaatregelen inbrengen om de geldschieters EU en IMF tevreden te stellen. Hij had geen mandaat van kiezers om uit de euro te stappen, zo kleedde hij zijn knieval in.

De Griekse bevolking voelt zich gepakt én opgelucht, het referendum vorige week was voor niets, maar ze kunnen waarschijnlijk ook in de euro blijven, iets wat een meerderheid dolgraag wil. Alle exercities van Tsipras waren voor niets, hij had vijf maanden geleden ook kunnen meedenken, nu is de schade aan de Griekse economie zo groot dat er miljarden extra nodig zijn om het land op de rails te houden. In plaats van 0,5% groei komt er nu 3% krimp uit.

Dat is precies een punt voor de ministers van Financiën van de eurolanden, mogelijk zijn er meer miljarden nodig dan wat er nu op tafel ligt. Tsipras was ook zo slim weliswaar extra maatregelen te nemen, geen 8 maar 12 miljard, maar die lopen wel over drie jaar in plaats van enkele maanden. Zo gaat de pensioenleeftijd van 57 naar 67, maar wel pas in 2022. In ruil wil hij ook meer geld, ruim 50 miljard.

Grieken demonstreren tegen nieuw plan Tsipras

Elsevier 10.07.2015 Duizenden boze Grieken protesteren vrijdagavond bij het parlementsgebouw in Athene. De Grieken demonstreren tegen het bezuinigingsplan van premier Alexis Tsipras.

De demonstranten zouden aanhangers zijn van de Griekse communistische partij KKE, schrijft de Griekse krantKathimerini.

Groei

De demonstranten zouden het niet eens zijn met het plan, dat volgens hen ‘verdacht veel’ lijkt op het plan dat tijdens het Griekse referendum door de bevolking massaal werd afgewezen.

‘Syriza’s platform was er niet op gericht om Griekenland koste wat het kost in de euro te houden. Het nieuwe plan biedt geen vooruitzicht op groei, de bezuinigingen zullen ons vernederen,’ zegt Yannis Kourtakis, een Syriza-hardliner.

Kolonie

Demonstranten op het Syntagma-plein scandeerden leuzen en droegen spandoeken met teksten als ‘Griekenland is geen kolonie’, en ‘Wijs de bailout af’

Het Griekse parlement debatteerde vrijdagavond over het plan van de premier, waarmee hij 53 miljard euro van de geldschieters hoopt te krijgen. Later volgt een stemming. Eerder liet regeringspartij Syriza weten dat het voorstel wordt gesteund door het parlement. Tsipras deed eerder op vrijdag een wanhopige oproep aan de Syriza-wetgevers om zijn plan te steunen.

zie ook;

Live: Grieks parlement bespreekt besparingsplan

AD 10.07.2015 Nu het Griekse parlement met een overweldigende meerderheid akkoord is gegaan met de plannen die premier Alex Tsipras aan de Europese geldschieters wil voorleggen, is er kans op een nieuw noodsteunpakket voor Griekenland.

Volgens Tsipras is de regering gedwongen maatregelen te nemen die niet in het verkiezingsprogramma stonden. Hij ontkent met zijn nieuwe bezuinigingsplannen de bevolking te verraden die vorige week ‘nee’ stemde in een referendum over de crisis.

De Griekse oud-minister van financiën Yanis Varoufakis heeft laten weten het voorstel van zijn opvolger Euclides Tsakalotos te steunen. Ook de Europese Commissie, het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Europese Centrale Bank (ECB) hebben een positief oordeel gegeven over het plan waarmee Athene hoopt op een nieuw noodsteunpakket.

De nieuwe minister van Financiën, Euklides Tsakalotos, nam ook het woord. Hij zei dat als er maandag niks is veranderd, ,,we een enorm probleem hebben” .

GERELATEERD NIEUWS;

Live: Laatste voorstel moet Griekenland redden

IMF: Acute crisis, maar geen uitzondering voor Grieken

Grieks eindspel is begonnen: wat zijn de breekpunten?

Grieks parlement vergadert tot in late uurtjes over besparingsplan

Trouw 10.07.2015 Ondertussen in Griekenland staan communisten te joelen op het parlementsplein, terwijl het parlement de stemming over het voorstel uitstelt tot tot diep in de nacht. Varoufakis laat van zijn vakantieadresje iets horen: Duitsland heeft het op ons land gemunt.

Duitsland zal Griekenland niet sparen, ze hebben er belang bij ons te breken, aldus Varoufakis.

De rooie rakkers van Tsipras’ partij Syriza lijken de nieuwe, meegaande koers van hun leider te blieven, voorspellen Griekse media. Maar het is afwachten wat ze stemmen. De oppositiepartijen Nieuwe Democratie en To Potami zegden eerder al toe in te stemmen met de nieuwe maatregelen die momenteel in Brussel worden besproken.

Duizenden Grieken protesteerden vanavond tegen het voorstel dat op tafel ligt. Al weken zijn er soortgelijke demonstraties, maar ditmaal was de opkomst groot. De oproerpolitie ging de strijd aan met de protestanten, die borden met het inmiddels in geheel Europa bekend geworden Griekse woordje ‘Oxi’, ofwel: ‘nee’, in de lucht hielden.

Verwant nieuws

Nuttige links;

Grieks voorstel ‘begin, maar niet voldoende’

VK 10.07.2015 Het is onzeker of de ministers van Financiën vandaag het licht op groen zetten voor een nieuwe (derde) noodlening voor Griekenland. Het hervormings- en bezuinigingspakket dat Athene op tafel heeft gelegd wordt gezien als een stap in de goede richting, maar niet voldoende.

Scepsis overheerste aan de vooravond van de belangrijkste vergadering van de Eurogroep uit haar geschiedenis: blijft een akkoord uit, dan gaat Griekenland failliet en zal het de eurozone vermoedelijk verlaten. ‘Van euforie is geen sprake’, concludeerde een nauw betrokken EU-ambtenaar vrijdag na bestudering van de Griekse voorstellen.

GRIEKSE CRISIS;

Live – ‘Trojka positief over besparingsplan Tsipras’

Grieks parlement akkoord met voorstel Tsipras

Grieks voorstel ‘begin, maar niet voldoende’

Grexit is grote klap, maar zorgt wel voor duidelijkheid

‘Grexit zou een geopolitieke fout zijn’

BEKIJK HELE LIJST

Grieken gaan de straat op uit protest tegen plan

NU 10.07.2015 Duizenden boze Grieken hebben vrijdagavond bij het parlementsgebouw geprotesteerd tegen het besparingsplan dat Alexis Tsipras donderdag heeft ingediend bij de eurogroep.

Volgens de Britse zender BBC waren de demonstranten aanhangers van de Griekse communistische partij KKE.

Het Griekse parlement debatteert vrijdagavond over het plan van de premier. Later volgt een stemming. Eerder liet Tsipras’ partij Syriza weten dat het voorstel gesteund wordt door het Griekse parlement.

Lees meer over: Griekenland

Gerelateerde artikelen;

Nieuwste voorstel Griekenland knieval van Tsipras 

Dijsselbloem wacht op oordeel geldschieters 

Wat staat er in het nieuwste Griekse voorstel? 

Dijsselbloem: wachten op oordeel geldschieters

Telegraaf 10.07.2015