Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

De Feestpartij (DFP) op weg naar de 2e kamerverkiezingen op 17 maart 2021

Aftrap DFP

Grondlegger van DFP, Johan Vlemmix, heeft met het opzetten van deze politieke partij een serieus doel om de ‘spreekbuis’ te zijn van een ieder die werkzaam is in de Horeca-sector, én een ieder die de sector een warm hart toedraagt. Want zonder horeca en entertainment is ons leven écht enorm saai!

Kandidatenlijst

Het is even geen feest bij De Feestpartij van Johan Vlemmix. Want de politicus in spé blijkt de enige naam op de kieslijst voor de verkiezingen in maart te zijn.

Dat komt door een misverstand, legt hij uit. “Er waren wat mensen bij de partij die hun best niet meer deden en van de lijst af wilden. Uiteindelijk was er zoveel gedoe, dat ik dacht: hier kan ik de oorlog niet mee winnen, ik stop ermee.” Wanneer een kieslijst niet compleet of in orde is, krijg je als partij je ‘inschrijfgeld’ terug.

En dus ging Vlemmix alleen, met een volledig lege kandidatenlijst, naar de kiesraad om zo zijn partij ongedaan te maken. “Alleen toen werd de partij opeens goedgekeurd en stond er, behalve ikzelf, niemand meer op de lijst. En dat was nu net niet de bedoeling.”

Belangenbehartiging is de kernactiviteit van DFP.

De Feestpartij is in zijn huidige vorm in januari 2021 ontstaan vanuit de behoefte vanuit de noodlijdende ondernemers uit de creatieve sector, die graag gehoord willen worden bij de overheid met hun reactie en (tegen)voorstellen over de huidige maatregelen in het kader van de covid-besmettingen.

De Feestpartij streeft naar meer positiviteit in deze maatschappij.

Een maatschappij waarin iedereen zichzelf kan zijn. We willen een socialer Nederland waarin alle mensen betrokken zijn in de samenleving, zonder uitsluitingen.

Het is tijd om de pijn weg te nemen en mensen meer te laten ontspannen. Tijd voor herstel en samenwerking. Met name in de Horeca, Evenementenbranche en bij iedereen die hard getroffen is door de Coronacrisis. Een stressvrij leven maakt gezond en zorgt voor betere prestaties. Dat resulteert ook in lagere kosten in de zorg en maatschappij.

Met elkaar werken aan een open vrije maatschappij waar iedereen trots op kan zijn!

DFP is er zich terdege van bewust dat als je invloed of veranderingen tot stand wilt laten komen, dat je dat als beginnend initiatief niet zomaar alleen voor elkaar krijgt. Daarom wordt er ook zeker uitgekeken naar samenwerking met andere ondersteunende organisaties of partijen met als doel de thema’s van de feestpartij verder uit te werken en te realiseren. Bij haar lobbyactiviteiten toetst DFP altijd haar standpunten aan de volgende doelstellingen:

* Betere wet- en regelgeving voor EPs.
DFP zet zich in voor betere wet- en regelgeving voor EPs. Dit begint met het toevoegen van een eigen unieke ondernemerspijler aan het huidige systeem van werkgevers-werknemers. Freelancers, zzp’ers en zelfstandige ondernemers zijn geen wettelijke (en fiscale) begrippen. Deze begrippen worden vaak inwisselbaar gebruikt terwijl men op één verschijnsel duidt: het zelfstandige ondernemerschap.

Er moet een duidelijke, positieve keuze gemaakt worden voor ondernemerschap daar waar het gaat om EPs: EPs zijn ondernemers en geen werknemers noch werkgevers. Dit betekent ook dat EPs qua rechtspositie niet met werknemers of werkgevers moeten worden vergeleken. Regelingen die gelden voor ondernemers met personeel moeten ook gelden voor ondernemers zonder personeel.

De overheid denkt nog altijd in traditionele verhoudingen tussen werkgevers en werknemers. De positie van zzp’ers wordt dan over het hoofd gezien. De meeste EPs zijn ondernemers die onder de Inkomstenbelasting vallen en een minderheid is ondernemer voor de vennootschapsbelasting.

De mensen die op de verkiesbare plekken in de DFP-lijst staan, zijn dan ook voornamelijk artiesten, acteurs, dj’s, mensen uit het theater- en evenementencircuit, vertegenwoordigers van belangenverenigingen, maar ook mensen die een grote achterban hebben (influencers) waardoor we echt een slagkracht kunnen benutten in onze campagnes.

De EP is niet meer weg te denken uit onze economie. EP’s creëren hun eigen werk en zij geven de economie de broodnodige variatie, veerkracht en flexibiliteit. Hun belangrijkste meerwaarde blijft vaak onderbelicht. EP’s brengen ontspanning, verstrooiing en humor. Zij weten hun publiek en bezoekers te inspireren, te verbazen, te ontroeren, te prikkelen en gaan voor het applaus als blijk van waardering en erkenning.

Daarnaast ontwikkelen zij kennis, ervaring en expertise en benutten deze om andere beroepsgroepen en organisaties te inspireren, te motiveren en verder te brengen in hun creatieve ontwikkeling. Ook in economische moeilijke tijden overleven EP’s door innovatief en creatief te zijn, door nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan en door hun dienstverlening en programma-aanbod aan te passen.

Organisaties en bedrijven zien de inzet van EP’s steeds meer als belangrijke toegevoegde waarde voor hun Research & Development-activiteiten en op het gebied van marketing & promotie. Ook in het kader van teambuilding, deskundigheidbevordering, training & motivatie wordt er steeds meer een beroep gedaan op de veelzijdige inbreng van bv. artiesten, maar wordt er ook dankbaar uitgeweken naar de sfeervolle en inspirerende locaties van de Nederlandse horeca.

meer: de feestpartij – Bing News

lees: Verlanglijstje – De Feestpartij

lees: Uitgangspunten – De Feestpartij

web: De Feestpartij maakt NL stukje leuker!

Alleen Johan Vlemmix op kieslijst De Feestpartij door ‘foutje’ 

MSN 05.02.2021 Het is even geen feest bij De Feestpartij van Johan Vlemmix. Want de politicus in spé blijkt de enige naam op de kieslijst voor de verkiezingen in maart te zijn.

Dat komt door een misverstand, legt hij uit. “Er waren wat mensen bij de partij die hun best niet meer deden en van de lijst af wilden. Uiteindelijk was er zoveel gedoe, dat ik dacht: hier kan ik de oorlog niet mee winnen, ik stop ermee.”

Wanneer een kieslijst niet compleet of in orde is, krijg je als partij je ‘inschrijfgeld’ terug. En dus ging Vlemmix alleen, met een volledig lege kandidatenlijst, naar de kiesraad om zo zijn partij ongedaan te maken. “Alleen toen werd de partij opeens goedgekeurd en stond er, behalve ikzelf, niemand meer op de lijst. En dat was nu net niet de bedoeling.”

Vlemmix vindt het jammer, want er waren ook veel mensen die wel hun best deden voor De Feestpartij. “Maar nu ben ik dus in m’n eentje. Dat is eigenlijk ook wel prima”, realiseert hij zich. “Ik ga er toch niet vanuit dat ik meer dan één zetel ga halen.”

De carnavalszanger kan als politicus lekker zijn gang gaan, want er waren wat partijpunten waar de rest het niet mee eens was. “Zoals 10.000 euro voor alle Nederlanders, om zo de coronacrisis een beetje te compenseren”, aldus Vlemmix.

februari 9, 2021 Posted by | 2e kamer, 2e kamerverkiezingen 17 maart 2021, 2e kamerverkiezingen 2021, De Feestpartij, DFP, Johan Vlemmix, politiek, verkiezingen, verkiezingen 2021 | , , , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor De Feestpartij (DFP) op weg naar de 2e kamerverkiezingen op 17 maart 2021