Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Religie in de 21e eeuw

Ontkerkelijking versus islamisering en dreiging aanslagen door extremisme

Beeldenstorm versus Kruistocht 21e eeuw

De strijd tussen Oost en West versus Noord en Zuid

Het einde der tijden versus de eindstrijd

Kruistochten

De bekendste kruistochten of kruisvaarten zijn de religieus geïnspireerde militaire ondernemingen die westerse christenen tussen 1096 en 1271 ondernamen voor de herovering of het behoud van de heilige plaatsen in Palestina tegen de islam. Het is een vroeg voorbeeld van de Europese expansiebeweging die op gang kwam nadat er in de tiende eeuw een einde was gekomen aan de invasies van Europa door VikingenMoren en Aziatische steppevolkeren (de Hunnen). De krijgsheren die zich eerder tegen elkaar en de bevolking richtten, werden nu bij elkaar gebracht door de overtuiging dat de door het christendom als rechtmatig eigendom beschouwde heilige plaatsen in het Heilige Land bevrijd moesten worden van de islamitische heersers, die ze sinds 638 veroverd hadden. Op het Iberisch Schiereiland vonden kruistochten plaats in het kader van de reconquista.

Meer kruistochten

Andere kruistochten zijn de relatief onbekende Noordelijke Kruistochten, waarvan die door de Duitse Orde of Teutonische Ridders de belangrijkste waren. Hun actiegebied was vooral gelegen rond de Oostzee. Een groot deel van de aldaar gevestigde wereldlijke macht verloren zij weer in de Slag bij Tannenberg (1410).

Ook in andere religieus gemotiveerde conflicten gedurende de late middeleeuwen zette de Katholieke Kerk het middel van de kruistocht in, zoals tegen ketters als de katharen en heidenen. Latere militaire operaties op land en ter zee tegen de moslims, zoals de Slag bij Lepanto in 1571, kunnen worden gezien als een voortzetting van de kruistochten.

In overdrachtelijke zin kan met kruistocht elke ideologisch gemotiveerde, heftige poging om verandering te bewerkstelligen, aangeduid worden, al dan niet met een positieve of negatieve connotatie.

Zie ook; De dood van pater jezuïet Frans van der Lugt in Syrië 2014

zie ook: Verhoogde dreiging aanslagen door extremisme – deel 15

zie ook: IS versus Beeldenstorm 21e eeuw

zie ook: De dreiging der Kruistochten in de 21e eeuw

zie ook: Cartoon Charlie Hebdo – aanslag Parijs 07.01.2015 en verder

zie ook: Wordt de Arabische cultuur ooit weer leidend in de wereld ?

zie ook: Geert Wilders PVV – De strijd tegen de Moskee – deel 2

zie ook: Geert Wilders PVV versus de Paus – Islamisering versus Secularisering – deel 3

zie ook: As-Soennah-moskee in Den Haag onder de loep

zie ook: Gebiedsverbod in Den Haag Imam Fawaz Jneid – de nasleep – deel 2

zie ook: Is de zoon van Imam El Alami Amaouch welkom in Nederland ??

zie ook: Gebiedsverbod in Den Haag Imam Fawaz Jneid – de nasleep – deel 2

zie ook: De nog langere arm van Erdogan en weer verder !! – deel 9

zie ook: Religie in de 21e eeuw – deel 2

zie ook: Religie in de 21e eeuw

lees ook: salafisten

lees ook: Secularisering

lees ook: Islamisering

lees ook: De strijd in de laatste der dagen

Sri Lanka

De Sri Lankaanse politie heeft maandag een landelijke avondklok ingesteld. Hiertoe is besloten na nieuwe aanvallen op moskeeën en winkels van moslims. De aanvallen van een dag eerder waren de grootste uitbarsting van geweld sinds de aanslagen op diverse kerken en hotels.

Bij de bomaanslagen op Eerste Paasdag kwamen meer dan 250 mensen, onder wie 3 Nederlanders, om het leven. De daders worden in verband gebracht met twee radicaalislamitische groeperingen.

Bekijk ook;

Sri Lanka extra alert na rellen tussen moslims en christenen

Alle betrokkenen aanslagen Sri Lanka dood of opgepakt, zegt politiechef

Politie Sri Lanka vreest voor nieuwe aanslagen

Politie Sri Lanka: burgers moeten zwaarden inleveren

Tientallen terroristen bestormen kerk in Burkina Faso; zes doden

12.05.2019 De aanslag was in Dablo, in het noorden van het Afrikaanse land. De daders openden het vuur aan het begin van de mis en staken daarna de kerk in brand, net als een aantal winkels en een café. Daarna plunderden ze het lokale ziekenhuis, zei de burgemeester van Dablo tegen het Franse persbureau AFP.

Zes mensen zijn zondag tijdens een kerkdienst doodgeschoten in Burkina Faso. Onder de doden is de priester die de kerkdienst leidde. Dat zeggen lokale veiligheidsdiensten. De daders zijn waarschijnlijk moslimterroristen.

De aanslag deed zich voor het stadje Dablo, in de provincie Sanmatenga, gelegen in het noorden van het Afrikaanse Burkina Faso. Tientallen gewapende mannen stormden zondagochtend de kerk binnen en openden het vuur op de katholieke kerkgangers in het plaatsje Dablo. Vervolgens staken zij de kerk in brand.

Vorige maand nog werd een protestantse kerk in het stadje Silgadji aangevallen, waarbij zes mensen om het leven kwamen. Ook vielen vier doden bij een aanval op een katholieke kerk in een nabijgelegen dorp.

Voor het eerst sinds de bloedige aanslagen op onder meer kerken op Sri Lanka zijn er weer publieke zondagsmissen op het eiland gehouden. Duizenden katholieken waren onder strenge bewaking aanwezig bij de mis in Sri Lanka’s hoofdstad Colombo.

Bij de aanslagen kwamen 258 mensen om het leven. De regering heeft lokale jihadisten de schuld gegeven van de dodelijke bomaanslagen op 21 april, die gericht waren tegen drie christelijke kerken en drie luxehotels.

Bekijk ook;

Franse militairen gedood bij bevrijding gijzelaars Burkina Faso

Doden bij aanval op kerk in Burkina Faso

Paus verplicht katholieke geestelijken om kindermisbruik te melden

NU 09.05.2019 Katholieke geestelijken worden verplicht om gevallen van seksueel misbruik te melden aan de Rooms-Katholieke Kerk, zodra zij ervan op de hoogte zijn, schrijft paus Franciscus donderdag in een brief. Vanaf 1 juni is de maatregel van kracht als een nieuwe kerkwet.

Bisdommen moeten voor 1 juni 2020 een systeem opzetten waarin misbruikzaken in vertrouwen kunnen worden gemeld.

De melding moet binnen een maand worden doorgestuurd naar het Vaticaan, waarna de Rooms-Katholieke Kerk minstens drie maanden krijgt om onderzoek te verrichten.

“De misbruikschandalen beledigen onze Heer, en veroorzaken psychologische, fysieke en spirituele schade bij slachtoffers. Daarnaast beschadigen ze de geloofsgemeenschap”, aldus de paus.

Politie hoeft volgens de paus niet altijd te worden ingelicht

De politie hoeft niet altijd te worden ingelicht, omdat volgens het Vaticaan diverse kerken dan gevaar zouden lopen op plaatsen waar katholieken een vervolgde minderheid zijn.

In de kerkwet staat dat van die regel uitgeweken moet worden als de lokale wetten en meldplicht van het gebied waarin de kerk staat, dat eisen. Die regelgeving heeft altijd voorrang.

Met de maatregel probeert Franciscus het aantal misbruikschandalen terug te brengen. Diverse priesters en bisschoppen kwamen onder vuur te liggen, nadat duidelijk was geworden dat zij hun macht inzetten om kinderen te misbruiken.

Paus kondigde in februari maatregelen aan

In februari kondigde het Vaticaan tijdens een driedaagse conferentie nieuwe maatregelen tegen pedofilie aan. Franciscus noemde het misbruik duivels en wreed en vergeleek het met vroegere culturen waarin mensenoffers, voornamelijk kinderen, werden gebracht.

Die uitspraken kwamen hem toen op veel kritiek te staan. Volgens slachtoffers was er behoefte aan concrete veranderingen, “terwijl de paus alleen beloftes deed”.

Paus Franciscus tijdens de driedaagse top in februari. (Foto: AFP)

Lees meer over: Paus Franciscus   Buitenland

Paus presenteert kerkwet tegen seksueel misbruik

NOS 09.05.2019 Paus Franciscus heeft een nieuwe kerkwet gepresenteerd, die medewerkers van de kerk wereldwijd verplicht seksueel misbruik te melden, zodra ze er van op de hoogte zijn. Ook kunnen slachtoffers direct bij het Vaticaan hun beklag doen. De kerkwet is een antwoord op het grootschalige toedekken van seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk.

De kerk is al jaren verwikkeld in een serie misbruikschandalen, waarbij onder anderen priesters en bisschoppen hun macht inzetten om vaak jonge kinderen te misbruiken. Om deze problemen het hoofd te bieden, hield het Vaticaan in februari een driedaagse top.

Bescherming kind

Er werd toen een aantal maatregelen aangekondigd. Zo moet er een nieuwe houding komen tegenover misbruik, waarbij bescherming van het kind vooropstaat. Ook moeten priesters beter worden gescreend. Verder komt er een handboek waarin staat hoe met misbruik moet worden omgegaan. Critici noemden de maatregelen in februari weinig concreet.

De kerkwet die nu van kracht wordt, verplicht bisdommen wereldwijd om voor eind 2020 een toegankelijk systeem op te richten waar misbruikzaken vertrouwelijk kunnen worden gemeld. Ook moeten misbruikzaken snel en binnen een bepaalde tijd worden onderzocht. Verder staat er dat bisschoppen zich niet met onderzoeken mogen bemoeien als het gevaar dreigt van belangenverstrengeling.

Bovendien wordt de leeftijd waarop iemand in de ogen van de kerk volwassen is, verhoogd van 16 naar 18. Daardoor wordt seksueel misbruik met 16- en 17-jarigen ook als kindermisbruik gezien. Ook moet de zorg voor slachtoffers en hun familie veel meer aandacht krijgen.

Kanttekeningen

Ondanks de reeks maatregelen worden er ook kritische kanttekeningen geplaatst, zegt Vaticaan-deskundige Andrea Vreede. Zo is de vraag hoe onafhankelijk de onderzoeken naar misbruik zullen zijn. Het lijkt er volgens Vreede op dat de onderzoeken zich vooral binnen de kerk zullen afspelen, en dat leken en deskundigen niet per se een rol krijgen.

Ook het voornemen om in de toekomst transparant te zijn bij misbruikzaken komt volgens Vreede niet echt terug in de maatregelen. En er is ook geen verplichting om zaken te melden bij justitie.

Bekijk ook;

Paus weigert ontslag veroordeelde aartsbisschop

Franse kardinaal stapt op na veroordeling voor verdoezelen misbruik

Misbruikslachtoffer: ‘Niet ter discussie stellen celibaat is gemiste kans’

Woensdag 01.05.2019 werd bekend dat de ‘haatprediker’ niet welkom is in Nederland en de rest van de Schengenzone, omdat het kabinet ‘krachtig wil optreden tegen extremistische sprekers die met het verspreiden van hun denkbeelden de vrijheden van anderen inperken, of zelfs aanzetten tot haat of geweld’.

Volgens de staatssecretaris is in een “democratische rechtsstaat als de onze” geen plaats voor discriminatie, het oproepen tot haat of onverdraagzaamheid en geweld op enige grond.

AD 02.05.2019

Sodom en Gomorra

,,Ik heb dit al eerder meegemaakt’’, zegt Anderson tegen de NOS. ,,Ze nemen dan contact op met de vliegmaatschappij, met de spoorwegen. Ik ga niet tien uur in een vliegtuig zitten om vervolgens vijf uur lang te worden verhoord en dan weer op een vliegtuig naar huis te worden gezet. Wat heeft dat voor zin?’’

Hij vervolgt: ,,Ik predik Gods woord. Nederland heeft een lange traditie van christelijke vrees voor God en nu wordt een man van God geweigerd. Het is bizar hoe Nederland nu een Sodom en Gomorra is geworden. Europa wordt alleen maar goddelozer.’’

De Amerikaan zou op 23 mei naar Amsterdam komen om daar te spreken. Verschillende politieke partijen, homobelangenorganisatie COC en het Centrum Informatie en Documentatie Israël riepen eerder al op om Anderson de toegang tot Nederland te ontzeggen.

Bekijk ook

COC blij met weren omstreden Amerikaanse prediker

Amerikaanse ‘haatprediker’ mag Nederland niet in

Tweede Kamer wil inreisverbod ‘haatprediker’

Bekijk ook: 

Vier vragen over haatprediker Anderson 

Bekijk ook: 

Nederland weigert komst haatprediker Steven Anderson 

Bekijk ook: 

Homohater naar A’dam: dit doet staatssecretaris 

Steven Anderson Faithful Word Baptist Church

Staatssecretaris Mark Harbers van Justitie en Veiligheid heeft maatregelen getroffen om te voorkomen dat de omstreden Amerikaanse prediker Steven Anderson naar Nederland komt. Anderson – die zich zeer negatief uitlaat over homo’s en lesbiennes – wilde eind deze maand naar Amsterdam komen om ‘zieltjes te winnen’.

De Faithful Word Baptist Church van de Amerikaanse ‘haatprediker’ Steven Anderson bestaat maar uit een paar honderd kerkgangers in Arizona. Maar de controversiële ‘pastor’, die homoseksuelen wil laten executeren door de overheid en de Holocaust in twijfel trekt, wil dat veranderen. Hij wil mensen bekeren met een tournee, ook in Nederland. Maar vindt zijn extreme gedachtegoed hier enige weerklank?

Bij een enkeling wel, blijkt uit een filmpje op YouTube dat op het account van Stevenson is gepost.

Anderson zelf zei in een interview met de NOS gisteren inderdaad dat hij zelf op het idee was gekomen om naar Nederland te komen toen hij vorig jaar op Aruba enkele Nederlanders ontmoette die hem vroegen om in Amsterdam te komen spreken. Hij wil in Nederland “zijn luisteraars ontmoeten en hopelijk wat zielen winnen.”

Bekijk ook;

‘Haatprediker’ niet onder de indruk van mogelijk inreisverbod

Tweede Kamer wil inreisverbod ‘haatprediker’

COC: ‘Deze Amerikaanse haatprediker wil dat overheden lhbt’ers vermoorden’

Nederland weigert komst haatprediker Steven Anderson MSN 01.05.2019

Alle bekijken

Meer voor Steven Anderson

Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende

Geweld tegen christenen: ook deze kerken werden aangevallen

Elsevier 23.04.2019 Terreurgroep Islamitische Staat (IS) heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de bloedige aanslagen in Sri Lanka, waarbij meer dan driehonderd mensen om het leven kwamen. Dit jaar zijn kerken over de hele wereld al vaker het doelwit geweest van terreur en/of (gewelddadige) aanvallen. Vier recente voorbeelden op een rij.

New York, Verenigde Staten

Vorige week pakte de politie in New York een 37-jarige man op die met twee jerrycans benzine, aanstekers en andere brandbare vloeistof de Saint Patrick’s-kathedraal was binnengelopen.

Een veiligheidsmedewerker in de kerk zag de man lopen, waarop de man de kerk weer verliet. Hij werd buiten het gebouw aangehouden door agenten. Hij verklaarde dat zijn auto zonder benzine stond, maar dat bleek niet zo te zijn. Volgens een woordvoerder is de arrestant een bekende van de politie.

Afbeelding weergeven op Twitter

NYPD NEWS

@NYPDnews

Around 7:55pm, a man walked into St. Patrick’s Cathedral in Manhattan with gas cans and lighter fluid, and was subsequently apprehended by @NYPDCT without incident. We thank our partners for their help, and remember – if you see something, say something. 7.319   · St. Patrick’s Cathedral

Aanslag 21.04.2019 Sri Lanka

In Sri Lanka vonden op Eerste Paasdag 21.04.2019 acht aanslagen plaats. Bij drie kerken en meerdere hotels gingen explosieven af. Meer dan 200 mensen kwamen om het leven, onder wie een Nederlander. Honderden mensen raakten gewond.

In Sri Lanka zijn zeven mensen opgepakt voor de reeks aanslagen van eerder vandaag. Daarbij kwamen zeker 207 mensen om het leven, onder wie één Nederlander. Honderden mensen raakten gewond.

Over het motief voor de aanslagen of de achtergrond van de daders is niets bekendgemaakt. Ook is de verantwoordelijkheid niet opgeëist.

Acht explosies

Vanochtend gingen bommen af bij drie hotels in de hoofdstad Colombo en drie katholieke kerken in Colombo, Katuwapitiya en Batticaloa. De kerken waren op dat moment vol vanwege de paasmis.

Minister Blok heeft op Twitter geschokt gereageerd op de aanslag. “Spreek afschuw uit over de aanslagen in Sri Lanka op deze Paaszondag. In 1 woord, verschrikkelijk”, twittert Blok. Het ministerie staat in contact met de familie van het slachtoffer.

Buitenlanders

Bij de aanslagen op katholieke kerken en hotels in Sri Lanka kwamen vanochtend ten minste 207 mensen om het leven. Honderden mensen raakten gewond.

Reisadvies

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Sri Lanka uitgebreid. Nederlanders wordt aangeraden de adviezen van de lokale autoriteiten goed in de gaten te houden.

Ook roept het ministerie Nederlanders op om aan familie en vrienden te laten weten dat zij veilig zijn. Dat kan onder meer via de website ikbenveilig.nl van het Rode Kruis. Via die site kan het thuisfront ook gericht op naam zoeken naar familie of vrienden die in het gebied zijn.

De Sri Lankaanse autoriteiten denken dat de lokale radicaal-islamitische groep National Thowheeth Jama’ath (NTJ) de bloedige bomaanslagen van zondag uitvoerde. Dat maakte regeringswoordvoerder en minister Rajitha Senaratne maandag bekend.

De aanslagen zijn uitgevoerd door zeven zelfmoordterroristen, die allemaal afkomstig waren uit Sri Lanka. Dat heeft de Sri Lankaanse minister van Volksgezondheid gezegd op een persconferentie.

Ook gaat de Sri Lankaanse overheid ervan uit dat de terreurgroep is geholpen door een internationaal netwerk van terroristen. Wie de daders precies waren, is nog niet bekend.

De Sri Lankaanse politiechef Pujuth Jayasundara waarschuwde eerder deze maand al dat de groep aanslagen wilde plegen, berichtte persbureau AFP eerder. De NTJ is eerder in verband gebracht met de vernieling van boeddhistische beelden.

Een arrestatie was te zien op lokale televisie. Een boze menigte probeerde de man te belagen. Het motief achter de aanslagen is nog niet duidelijk. Een explosie in een kerk in Kochikade is vastgelegd met een dashcam.

In het kort;

  • Maandag heeft opnieuw een explosie plaatsgevonden
  • Dodental aanslagen opgelopen tot 290
  • Zeker 500 mensen gewond geraakt
  • Drie kerken en drie vijfsterrenhotels getroffen bij aanslagen op Eerste Paasdag
  • Radicaal-islamitische groepering zit volgens Sri Lanka achter aanslagen
  • Tot nu 24 aanhoudingen verricht
  • Bij een serie bomaanslagen in Sri Lanka zijn op paaszondag zijn zeker 207 doden en honderden gewonden gevallen.
  • Onder de slachtoffers zijn minstens 27 buitenlandse toeristen, onder wie één Nederlandse, een 54-jarige vrouw.
  • In Sri Lanka is een uitgaansverbod ingesteld en zijn sociale media geblokkeerd.
  • De aanslagen zijn vooralsnog niet opgeëist, wel zijn er 13 personen gearresteerd.

Lees: Wat gebeurde er in Sri Lanka? Een overzicht

sri lanka NOS

dossier “Sri Lanka”AD

Sri LankaTelegraaf

Aanslagen Sri Lanka NU

Politie Sri Lanka vreest voor nieuwe aanslagen NOS 29.04.2019

Autoriteiten Sri Lanka waarschuwen voor nieuwe aanslagen NU 29.04.2019

Bekijk ook;

De Amerikaanse rabbijn wiens rechterwijsvinger eraf werd geschoten bij de aanslag in de synagoge in Poway, Californië, heeft vlak daarna nog gepreekt voor zijn volgelingen.

“Ik sprak gewoon uit mijn hart”, zegt rabbijn Yisroel Goldstein vanuit het ziekenhuis in een telefonisch interview met USA Today. Hij wilde zijn volgelingen zaterdag moed inspreken. “Het is maar 70 jaar geleden tijdens de Holocaust dat we zo werden neergeschoten en ik wil gewoon mijn mede-Amerikanen laten weten dat we dit niet laten gebeuren.” Een 60-jarige vrouw die Goldstein had geholpen de synagoge op te bouwen, werd doodgeschoten.

Rabbijn preekte direct na verliezen vinger bij aanslag synagoge NOS 29.04.2019

Dode en gewonden bij aanslag op synagoge Californië

Man opent vuur in synagoge Pittsburgh, zeker elf doden

Doden bij aanval op kerk in Burkina Faso NOS 29.04.2019

IS

Zijn kalifaat is weg, maar waar is IS-leider Al-Baghdadi gebleven?

AD 13.02.2019 Het laatste bolwerk van IS in Syrië is bijna veroverd. De grote vraag is: waar is de leider van het kalifaat gebleven? Abu Bakr al-Baghdadi, de meest gezochte man ter wereld, doet er alles aan om onder de radar te blijven.

Dorp voor dorp ruimen Koerdische en Arabische milities, gesteund door Amerikaanse troepen, de laatste resten op van het kalifaat van de Islamitische Staat. Eens was die islamitische heilstaat zo groot als Groot-Brittannië. Nu rest in Syrië, rond het stadje Baghuz, een paar vierkante kilometer, niet veel meer dan Central Park in New York. Eind deze week moet de klus zijn geklaard, verwacht de Amerikaanse president Donald Trump. Direct daarna beginnen de Amerikanen met het daadwerkelijk naar huis halen van tweehonderd soldaten.

Telegraaf 12.02.2019

Koerden optimistisch bij ‘laatste’ veldslag, maar IS blijft onvoorspelbaar

Correspondent Marcel van der Steen was tot gisteren in Syrië. De voornamelijk Koerdische strijders zijn optimistisch.

NOS 11.02.2019 De Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) hebben de afgelopen twee dagen 41 posities van terreurgroep IS ingenomen en veel van de vestingen van de strijders verwoest. Dat zegt een woordvoerder van de voornamelijk Koerdische strijdkrachten over het ‘laatste offensief tegen IS’, dat dit weekend begon in het oosten van Syrië, bij het dorp Baghouz.

Correspondent Marcel van der Steen was eind vorige week nog in Baghouz en sprak daar met troepen. “Het zal heel snel kunnen gaan. Ik sprak gisteren een strijder aan de frontlinie en die zei dat er nog een dag of drie à vier nodig was. Misschien is dat realistisch, maar het kan ook dat IS zich letterlijk ingraaft, zoals we ook in Mosul zagen. Daar duurde de laatste strijd om het laatste stukje ook nog heel lang.”

Toch zeggen de strijders tegen Van der Steen dat hun inschattingen optimistisch zijn. “We hadden het gisteren over ongeveer 5 vierkante kilometer territorium dat nog in handen was van IS. Daar is vannacht al twee vierkante kilometer afgesnoept. De vraag is vooral of het een strijd van straat tot straat zal worden, dat IS zich blijft verzetten en doodvecht. Dat is nu nog moeilijk in te schatten.”

Vooralsnog lijkt IS niet in staat militair een antwoord te bieden op de slagkracht van de Syrische Democratische Strijdkrachten, zeggen althans bronnen aan het front. Zo zegt de SDF dat eerder vandaag nog een tegenoffensief van IS is afgeslagen bij Baghouz. De voornamelijk Koerdische strijders krijgen onder meer luchtsteun van de door de Verenigde Staten geleide coalitie tegen IS.

Correspondent Marcel van der Steen ging naar Baghouz, waar vrouwen en kinderen die het kalifaat ontvluchtten werden opgepikt:

Video afspelen

‘Het voelt alsof het verkeerd was om te gaan. Nu voelt het verkeerd om te vertrekken’

Met de val van het laatste beetje IS-territorium in het oosten van Syrië zou de strijd tegen de terreurbeweging een nieuw hoofdstuk in gaan. Hoewel er geen territorium meer te heroveren zou zijn op IS, is de vrees dat strijders aanslagen zullen blijven plegen.

Het aantal aanslagen is recentelijk al opgevoerd, zegt correspondent Van der Steen. “Er worden er echt nog veel gepleegd, bijvoorbeeld in Raqqa, Manbij en Kamishli. Vooral ook in het gebied bij Deir ez-Zor is het nog dagelijks raak.” Daar vallen doden door bermbommen, worden bomaanslagen gepleegd en schieten IS-strijders op motoren hun wapens leeg op auto’s, vooral met het doel militairen te treffen.

Er worden ten noorden van Baghouz nog bijna dagelijks IS-strijders gearresteerd, aldus Correspondent Marcel van der Steen denkt dat IS nog niet is uitgespeeld.

Dat laatste is ook een groot risico in het gebied waar je doorheen moet om bij ‘het laatste front’ bij Baghouz te komen, merkte Van der Steen. “In de praktijk is het daar een kwestie van heel hard rijden en midden op de weg blijven, om bermbommen te vermijden. En je wordt er vergezeld door een gewapend lid van de SDF.”

Donderdag zei president Trump dat hij denkt dat IS komende week volledig is verdreven uit de gebieden die de groep ooit bezette in Syrië en Irak. Hij zei dat 99,5 procent van het IS-kalifaat is heroverd.

SDF-strijders begin deze maand in Baghouz AFP

Hoewel de VS van plan is de troepen terug te trekken uit Syrië, waarschuwt het Amerikaanse leger dat IS kan terugkeren als de militaire druk afneemt. Slapende cellen zouden bijvoorbeeld actiever kunnen worden wanneer de militaire aanwezigheid kleiner wordt.

De Associated Press schrijft dat volgens een woordvoerder van de SDF de “meest ervaren jihadisten” hun gebied dicht bij de grens met Irak proberen te verdedigen.

Afgelopen week werd bekend dat strijders van IS en hun familieleden het gebied verlieten om zich bij het dorp Baghuz over te geven aan de SDF.

In de afgelopen twee weken hebben duizenden militanten zich overgegeven. Twintigduizend burgers verlieten het gebied. Zaterdag begon de SDF aan de “laatste strijd om IS te verslaan”.

IS is ingesloten in laatste dorp

IS heeft nog de controle over één dorp, maar zit ingesloten tussen de SDF-strijders, het Syrische leger en de Iraakse grens, waar het Iraakse leger ze opwacht.

Volgens The New York Times zijn leiders van de SDF in onderhandeling met IS over een deal. IS moet de gevangengenomen SDF-strijders vrijlaten en in ruil daarvoor mogen ze vertrekken naar de provincie Idlib, de enige Syrische provincie die niet in handen is van president Bashar Assad.

Een terugtrekking van Amerikaanse soldaten is ook riskant voor de SDF, die onder andere bestaat uit de Koerdische militie YPG. Turkije, dat ook deel uitmaakt van de coalitie tegen IS, beschouwt de YPG namelijk als terroristische organisatie. Zonder steun van de VS kan Turkije een offensief beginnen tegen de Koerden.

“Ja, je kunt zeggen dat slapende cellen een gevaar zijn. Maar je kunt eigenlijk ook gerust spreken van actieve cellen van IS die een risico vormen“, zegt Van der Steen. “Er worden ten noorden van Baghouz nog bijna dagelijks IS-strijders gearresteerd.”

Bekijk ook

Koerdische strijders op weg naar slag om laatste enclave IS

Trump: IS volgende week verdreven uit alle gebieden in Syrië en Irak

VS gaat laatste troepen terugtrekken uit Syrië

AS Soenah

Ongewenst geld uit buitenland voor moskeeën moeilijk tegen te gaan

NOS 11.02.2019 Het blijkt niet eenvoudig om geldstromen uit ‘onvrije landen’ naar moskeeën in Nederland tegen te gaan. Het verbieden van die financiering is voorlopig nog niet aan de orde.

Dat valt op te maken uit een brief van minister Koolmees aan de Tweede Kamer. Het kabinet schreef in het regeerakkoord de stromen geld uit ‘onvrije landen’ te willen stopzetten en te gaan onderzoeken hoe dat zou moeten. Maar er is nog meer onderzoek nodig, blijkt uit de brief.

Nieuwsuur en NRC Handelsblad berichtten eerder dat zeker dertig islamitische organisaties in Nederland de afgelopen jaren financiering vanuit Golfstaten aanvroegen of kregen. Het gaat om miljoenen euro’s uit Koeweit en Saudi-Arabië. De informatie werd geheim gehouden, maar NRC Handelsblad en Nieuwsuur wisten er de hand op te leggen.

Geld vanuit conservatieve Golfstaten is omstreden omdat daarmee de fundamentalistische variant van de islam, het salafisme, naar Nederland zou worden geëxporteerd. De Tweede Kamer vraagt al jaren om transparantie over de geldstromen.

Wederkerigheid

In een brief vandaag aan de Kamer schrijft Koolmees dat de oplossing ligt bij wederkerigheid. Daarmee zou het financieringsverbod kunnen gaan gelden voor landen die geen godsdienstvrijheid kennen en om landen die niet toestaan dat ons land organisaties bij hen financieel steunt. Onder meer Saudi-Arabië en verschillende Golfstaten zouden daar onder vallen.

In het regeerakkoord werd ook al over deze wederkerigheid geschreven. Maar of dat daadwerkelijk kan, moet nog wel juridisch worden getoetst, schrijft Koolmees nu.

“Het kabinet heeft daarbij oog voor de risico’s die een verbod op buitenlandse financiering meebrengen, zoals ongewenste politieke consequenties, aantasting van de geloofwaardigheid van Nederland op het gebied van rechtstatelijkheid en mensenrechten wereldwijd en mogelijke schade voor ngo’s actief in het buitenland”, aldus Koolmees in de brief.

Bekijk ook;

Geheime lijsten financiering moskeeën onthuld

Kabinet heeft lijsten met financiering moskeeën openbaar gemaakt

Onderzoekers financiering moskeeën: medewerking Buitenlandse Zaken beperkt

Onderzoek naar financiering moskeeën: het drieluik

Nieuw onderzoek naar buitenlandse financiering moskeeën

‘Rijk moet buitenlandse financiering moskee zo nodig kunnen bevriezen’

 

Advertenties
%d bloggers liken dit: