Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Aftrap verkiezingscampagne 12.09.2012 – Piratenpartij

Organisatie

De Piratenpartij is in Nederland in 2006 opgericht als informele vereniging, en als politieke partij op 10 maart 2010. Ze kent een platte informele organisatie zoals dat bij grassroot organisaties past.

Internationaal is de Piratenpartij actief in meer dan 60 landen om haar doelstellingen te realiseren. Elke Piratenpartij is zelfstandig. Om internationaal effectief te zijn, is het van belang steeds het beleid internationaal af te stemmen. De landelijke partijen overleggen binnen de Pirate Parties International (PPI).

Om aan de verkiezingen mee te kunnen nemen is ook een formele organisatiestructuur nodig. Deze bestaat op dit moment uit een Algemene Leden Vergadering, een Ledenraad (verantwoordelijk voor de politieke lijn) en een Bestuur (verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken). Later komen daar onder andere een Presidium (verantwoordelijk voor het voorzitten van de Algemene Leden Vergadering en de Ledenraad) en afdelingen bij.

Voor meer informatie, zie organisatie wiki.

De partij wil dat burgers meer invloed krijgen op de overheid. Door de huidige technologie kan dat beter dan ooit, denkt Poot. Iedereen moet dan ook volledige toegang krijgen tot technologie en informatie.

Dirk Poot denkt zo zelfs extremisme te voorkomen. ‘Extremisme krijg je als mensen zich niet gehoord voelen.’ Volgens Poot is de burger nu wel heel transparant voor de overheid, maar is de overheid dat helemaal niet voor de burger. Er is van overheidswege controle op telefoon- en e-mailverkeer, er hangen op diverse plekken camera’s, klaagt hij. ‘Maar als je als burger iets van de overheid wilt weten, moet je de Wet Openbaarheid van Bestuur erbij halen en heb je mazzel als je na 7 maanden een A4’tje krijgt waarop de helft is doorgestreept.’

Website 

next.checkt: het verkiezingsprogramma van de Piratenpartij

NRC 10.08.2012 Aan de verkiezingen op 12 september doen  21 partijen mee. Behalve zij die al in de Tweede Kamer vertegenwoordigd zijn, checken we in deze rubriek ook de programma’s van partijen die in een van de peilingen minimaal één zetel halen. Vandaag de Piratenpartij, die bij opiniepeiler Maurice de Hond al weken op een zetel kan rekenen.

In het verkiezingsprogramma schrijven de piraten te streven naar een „vrije informatiesamenleving”.

Zie ook:

Ruzie bij de Piratenpartij

PvdD en de Piratenpartij gingen door met Campagne

2e kamerverkiezingen 9 juni 2010 – Piratenpartij doet ook mee

Verder:

‘Ik ben altijd de idioot die ertussen springt als er ergens ruzie is.’

10 GEBODEN

VK 10.07.2016 Ancilla Tilia van de Leest (Rotterdam, 1985) is fotomodel, actrice, presentatrice en activiste. Onlangs is ze gekozen tot lijsttrekker van de Piratenpartij voor de Tweede Kamer-verkiezingen van 2017. Arjan Visser sprak met haar voor de interviewserie ‘De Tien Geboden’.

Ancilla van de Leest was Playmate en is nu lijsttrekker voor de Piratenpartij. “Er zijn van mij als jong meisje haast geen foto’s, terwijl er nu duizenden circuleren op het internet. Nu kunnen jullie niet om mij heen.”Voor mij is autonomie, autonoom denken, altijd erg belangrijk geweest

I Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben
“Ik ben deels in België opgegroeid. Daar ging ik naar een katholieke school waar het strenge, nogal sombere geloof gepredikt werd. Het ging altijd over gehoorzaamheid en straf, nooit over naastenliefde, vergiffenis of dat soort dingen. Ik heb later in mijn leven gezien hoe mensen in staat zijn om een andere, meer liefdevolle invulling aan het geloof te geven. Familie van een vriendinnetje van mij behoort tot de hare krisjna.

Ik kan er erg van genieten als ik zo’n bont gezelschap ‘Hare Hare’ zingend door de stad zie trekken, maar het is niks voor mij; ik ben geen groepsdier. Ik zie wat de meerwaarde is van rituelen, van het samenkomen met gelijkgestemden, maar ik heb geen behoefte aan het keurslijf van georganiseerde religie. Voor mij is autonomie, autonoom denken, altijd erg belangrijk geweest.”

Het is niet zo dat ik me nu wil distantiëren van mijn tijd als model, maar mijn interesses zijn sindsdien verschoven

II Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is
“Het is niet zo dat ik me nu wil distantiëren van mijn tijd als model, maar het is voor mij wel iets van vroeger. Mijn interesses zijn sindsdien verschoven, ik heb veel geleerd, boeken gelezen en nieuwe vrienden gemaakt. Als ik naar foto’s van toen kijk, denk ik: dat ben ik wel, maar er is inmiddels zoveel meer bijgekomen.

Ik zag mijn lichaam als een tool om iets mee te creëren: een beeld, een compositie, een kunstvorm. Het was een klein deel van mij – het sensuele deel – dat extreem werd uitvergroot. Voor mannen, om zich aan te verlustigen? Dat ben ik helemaal niet met je eens. Nog voor ik er zelf in stond, vond ik Playboy al een prachtig blad. De foto’s zijn kunstzinnig, respectvol en zeker niet ranzig. De schoonheid van het naakte lichaam is iets van alle tijden. Tijdens de Renaissance zou ik wellicht een schildersmodel zijn geweest.”

III Gij zult de naam van de Here, uw God, niet ijdel gebruiken
“Vrijheid van meningsuiting is een groter goed dan het recht om beledigd te zijn, maar ik vind het wel heel belangrijk om goed na te denken over wat ik wil zeggen. Waarom zou ik mijn tijd verprutsen met het doen van uitspraken die ongefundeerd of nodeloos kwetsend zijn? Dat zou mijn geloofwaardigheid aantasten. Daarom neem ik zo’n beladen woord als God überhaupt niet in de mond; voor mij kan het iets heel anders betekenen dan voor jou.

Weet wat je zegt, en tegen wie. Een cabaretier mag van mij een georganiseerde religie belachelijk maken – wie weet stemt het mensen tot nadenken – maar welk doel dien je precies door, bijvoorbeeld, te roepen dat de president van Turkije een geiteneuker is? Als ik bij een lastige buurjongen van 15 een gedragsverandering teweeg wil brengen, werkt het ook niet in mijn voordeel als ik hem zélf niet met respect benader. Hoe moeilijk dat soms ook is.”

© ANP. Ancilla Tilia

Iedereen meende te weten wie ik was en waar ik voor stond, nog voor ze me gehoord of gesproken hadden

IV Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt, zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; maar de zevende dag is de sabbat van de Here uw God, dan zult gij geen werk doen
“Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 ben ik naar Berlijn gegaan omdat ik al langer het gevoel had dat ik daar moest zijn; daar gebeurde meer dan hier, in Nederland. De Piratenpartij was in Berlijn erg succesvol en ik wilde van dichtbij zien hoe ze zo ver gekomen was.

Ik wilde me laten inspireren door andere vrijheidzoekers, whistleblowers en internetactivisten, maar vond het vooral belangrijk om de boel een beetje te laten bezinken, om tijd te nemen voor wat zelfreflectie. Ik werd tijdens die verkiezingen echt geleefd. Iedereen meende te weten wie ik was en waar ik voor stond, nog voor ze me gehoord of gesproken hadden.

Ik heb niet per se tegen het bestaande beeld willen opboksen, omdat ik best wel snap dat het een prikkelende gedachte is om iemand die je kent in de hoedanigheid van fotomodel in een heel andere rol te zien optreden. Zeker, ik heb er ook mijn voordeel mee gedaan, maar nu ik in de Tweede Kamer wil komen, zou ik het helemaal niet erg vinden als men inziet dat ik meer ben dan die vrouw met die ongebruikelijke geschiedenis.”

Op een dag heb ik besloten om te accepteren dat mijn ouders ook maar mensen zijn die het ongetwijfeld goed bedoeld hebben

V Eer uw vader en uw moeder
“Mijn moeder is een intelligente, hoogopgeleide vrouw die weinig geluk heeft gehad in het leven. Mijn vader is als vaderfiguur niet in beeld geweest…

Wat wil je nog meer weten? Nee, ik ga het onderwerp niet uit de weg, nou goed, deels, maar weet je wat het ook is? Mijn jeugd is een lappendeken van verhalen. Ik heb alleen met mijn moeder gewoond, samen met haar bij mijn oma, bij een oom en tante, in een kindertehuis – ik heb niet een kant-en-klaar verhaaltje voor je.

Bovendien heb ik op een dag besloten om zelf de verantwoordelijkheid over mijn eigen leven te dragen, om te accepteren dat mijn ouders ook maar mensen zijn die het ongetwijfeld goed bedoeld hebben, en niet meer op een emotionele manier naar het verleden te kijken. Dat is een moeilijk proces geweest, van een level narigheid dat ik je wil besparen, maar het is gelukt. De knop is omgezet. Natuurlijk ben ik nog weleens boos, of verdrietig, maar dat houd ik voor mezelf. Dat is mijn manier om mijn vader en moeder te eren.

Ja, ik heb me ook weleens afgevraagd of ik met het modellenwerk ben begonnen om de aandacht van mijn ouders te krijgen, maar ik heb daar nog geen antwoord op gevonden. Het is me wel opgevallen dat er van mij als jong meisje haast geen foto’s zijn, terwijl er nu duizenden circuleren op het internet. Nu kunnen jullie niet om mij heen – daar lijkt het inderdaad wel op. Toch speelt er nog iets anders.

Ik kies ervoor hier nu met jou te zitten, maar mijn ouders heb ik zelf niet uitgekozen

© anp.

Ancilla Tilia

Toen ik een jaar of acht was heb ik gezeurd, gesmeekt en gejankt om een fototoestelletje. Weet je waarom? Ik kon het niet uitstaan dat de mooie luchten die ik boven mijn hoofd voorbij zag trekken zomaar zouden verdwijnen. Al die prachtige wolkenpartijen; ik wilde ze vastleggen en voor altijd bewaren. Ik tekende veel, was bijzonder visueel ingesteld. Ik ben model geworden – omdat ik nu eenmaal dit uiterlijk heb – maar het gaat mij vooral om de liefde voor het vak, voor de beeldende kunst.

Anders dan bij de meeste modellen die ik tegenkwam, had ik geen last van onzekerheid of geldingsdrang; ik dacht, samen met de fotograaf, aan het plaatje dat we wilden schieten. Een mooi plaatje, voor later. Alles begint nu al een beetje te hangen en ik krijg ook al wat rimpeltjes, zie je? Dat had ik toen al door: dit gaat voorbij. Nu heb ik foto’s waar ik straks, als ik tachtig ben, naar kan kijken en denken: wow!

Ik ben er nooit echt benieuwd naar geweest wat mijn ouders van het modellenwerk zouden vinden. Mijn moeder nam me vroeger mee naar het naaktstrand. Voor haar zijn het echt geen schokkende foto’s. En wat mijn vader betreft: ik heb geen enkele behoefte om verantwoording af te leggen. Het interesseert me veel meer wat jij ervan vindt dan iemand met wie ik alleen maar via een bloedband ben verbonden.

Ik kies ervoor hier nu met jou te zitten, maar mijn ouders heb ik zelf niet uitgekozen. Ik vind dat ik een rijk, mooi en liefdevol mens ben. Iemand die de moeite waard is om te kennen. Mijn vader denkt er kennelijk anders over. Hij koos ervoor niet actief deel uit te maken van mijn leven. Die wens respecteer ik, of laat ik het zo zeggen: ik heb er vrede mee. Ik had liever een vader gehad. Toen al. Nu nog steeds. Maar het is een onhaalbaar scenario in mijn leven en ik heb geen zin om daar nog energie aan te verspillen.”

We doden mensen omdat we vinden dat ze niet mogen doden

VI Gij zult niet doodslaan
“Mooi gebod, maar Obama’s drone-oorlog blijft onbesproken in dit land en over de wapenhandel waar wij – via investeringen van sommige banken – deel van uitmaken, zwijgen we ook maar liever. We zijn zo hypocriet als de pest. Er groeien kinderen op die al hun leven lang voor bommen moeten schuilen.

Hoe denk je dat die later – als ze al ooit volwassen worden – naar het Westen kijken? We maken onszelf wijs dat de oorlog in het Midden-Oosten gerechtvaardigd is. Ik denk dat we daar toch iets genuanceerder naar moeten kijken. We doden mensen omdat we vinden dat ze niet mogen doden. Gij zult niet doden, nee. Ik zou in dit verband willen zeggen: Practice what you preach.”

VII Gij zult niet echtbreken
“In moreel opzicht ben ik altijd trouw, in seksueel opzicht ben ik het meestal. De nadruk ligt bij mij op eerlijkheid. Ik zie dat veel mensen om mij heen seksuele trouw eisen van hun partner, maar het zelf niet kunnen of willen waarmaken. Vreemdgaan en daarover liegen; dat vind ik zonde. Levenspartners moeten alles met elkaar kunnen delen – dus ook de eventuele wens om met een ander naar bed te gaan.”

VIII Gij zult niet stelen
“Natuurlijk heb ik gestolen. Dingetjes. Toen ik klein was. En ik ben ook weleens beroofd: in een juridisch dispuut van mijn website, door iemand die ik voorheen als vriend beschouwde, van mijn portemonnee en van m’n fiets – maar waar wij allemaal, in overdrachtelijke zin, van worden bestolen is onze identiteit.

Alles wat we aan data genereren wordt opgeslagen, geïndexeerd, gemodelleerd en doorverkocht. Pinnen is stelen? Hm, dat is wel een mooie oneliner, even denken of ‘ie klopt: op het moment dat een instantie besluit de gegevens die jij hebt gegenereerd zonder jouw expliciete toestemming door te verkopen dan… ja, op die manier onderschrijf ik ‘m. Pinnen is stelen.

Maar stelen is niet altijd verkeerd. Toen Edward Snowden in 2013 geheime documenten over spionageactiviteiten van de NSA en Government Communications Headquarters doorspeelde aan journalisten bewees hij daarmee de samenleving een grote dienst.

© ANP. Ancilla Tilia

Politici zijn doorgaans niet te vertrouwen. Er wordt in Den Haag volop gestolen, gelogen en bedrogen

Politici zijn doorgaans niet te vertrouwen. Er wordt in Den Haag volop gestolen, gelogen en bedrogen. Een van de standpunten van de Piratenpartij is dan ook: de overheid open en overzichtelijk maken. Met transparantie van bestuur kun je corruptie blootleggen. Ik? Ik probeer als mens zo eerlijk mogelijk te zijn, maar voor mij, als kwetsbare burger, gelden andere eisen dan wanneer ik zometeen in een machtspositie zit.

Een collega zei laatst spottend: ‘Wij zijn later misschien wel net zo corrupt als de mensen die nu de dienst uitmaken, maar voor die tijd kunnen we in ieder geval proberen zoveel mogelijk goede dingen te doen’.”

IX Gij zult geen valse getuigenissen spreken tegen uw naaste
“Wat is de waarheid? Mensen zijn vaak overtuigd van hun gelijk, maar vergeten dat ze het hebben over hun point of view; als twee personen vanaf verschillende plekken naar één voorwerp kijken, lijken ze allebei iets anders te zien. Terwijl het toch echt hetzelfde is. Ik vind dat we daar te weinig bij stilstaan.

Genuanceerd taalgebruik is bij waarheidsvinding heel belangrijk: als je zomaar wat roept, kom je nergens. Dat heb ik, denk ik, van mijn moeder meegekregen. Ze belt me nog steeds op als ze denkt dat ik ergens iets heb beweerd wat volgens haar feitelijk niet helemaal klopt. Dan zegt ze: ‘Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat…’ Ik denk bij elk woord na over de consequenties.

Twitter heeft mij ook geleerd zorgvuldig te zijn. Ik zit er zo’n acht jaar op en ik heb een publiek van ongeveer dertigduizend volgers. Als ik er één keer naast zit, hoor ik dat onmiddellijk. Niemand laat de kans liggen om je op een fout te wijzen. Ik ben dus goed getraind, wat niet wil zeggen dat ik nooit de mist inga, maar ik doe in ieder geval mijn best om dat te voorkomen.

Ik weet niet of we in leugenachtiger tijden leven. Het is waar dat internet ervoor heeft gezorgd dat er meer gemanipuleerd kan worden, maar het is ook waar dat leugens sneller worden doorgeprikt. Je moet sowieso niet meteen alles voor waar aannemen; je kunt zelf op onderzoek uitgaan. Alle informatie is beschikbaar. Niet dat je de waarheid in je schoot geworpen krijgt, obviously, maar zo is het nooit geweest. Als je echt iets wilt doorgronden, moet je daar je best voor doen.”

Van mij als jong meisje zijn er haast geen foto’s, terwijl er nu duizenden circuleren op het internet

X Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is
“Er is een mooi liedje van Gnarls Barkley – ik stuur het je wel – waarin hij zingt: ‘Now my neighbor likes my clothes, but hadn’t seen me with my scars exposed’. Afgunst is vaak zo oppervlakkig. Ik heb veel vrienden die aan de buitenkant een glamourous leven leiden, heb ik zelf ook lange tijd gedaan, maar het is een plaatje, een fantasie.

Het is zoiets als Facebook, waar iedereen zijn leven eindeloos oppoetst. Je ziet alleen de mooie kanten, alleen maar het succes. Ik ben ervan overtuigd dat zo’n beeld, zeker onder jongeren, voedsel is voor jaloezie. Ik zie nu wel vaker dat mensen berichten posten over dingen die er werkelijk toe doen. Misschien heeft het met leeftijd te maken. Ik was als twintiger ook meer met mezelf bezig, nu maak ik me druk om het grotere belang…

Je wilde eerder in het gesprek weten welk effect van die ‘moeilijke jeugd’ je nu in mijn leven kunt terugvinden, toch? Misschien is dit het wel: ik ben iemand geworden die weinig geduld heeft voor onnodig drama. Als er misstanden zijn in de wereld, moeten die zo snel mogelijk worden opgelost. Ik ben altijd de idioot die ertussen springt als er ergens ruzie is. Onverstandig. Maar als jij het niet doet, doe ik het wel. Mensen om mij heen zijn vaak te zacht, te afwachtend. Ik roep iedereen onmiddellijk ter verantwoording. Geen gezeur.”

Ancilla Tilia leidt Piratenpartij

Telegraaf 27.06.2016 Privacy-activiste en Playboy-model Ancilla Tilia (30) wordt de lijsttrekker van de Piratenpartij bij de komende verkiezingen voor de Tweede Kamer. De leden van de partij hebben haar zondag gekozen, meldt techsite Bright.

Tilia nam deel aan tv-programma’s als Expeditie Robinson en De Slimste Mens. Ze werkte eerder voor Bits of Freedom. In 2014 probeerde ze voor de Piratenpartij in de Amsterdamse gemeenteraad te komen.

In IJsland is de Piratenpartij de grootste in de peilingen. De Duitse tak is verkozen in het Europees Parlement.

Piratenpartij wil één zetel Video

Telegraaf 11.09.2012 De piratenpartij gaat er van uit dat zij met één zetel in de Tweede Kamer komen. Dat is nodig ook want volgens de lijsttrekker, Dirk Poot, is Kamer en Kabinet digibeet.

Piratenpartij wil luis in de pels zijn

RTVWEST 06.09.2012 DEN HAAG – De Piratenpartij, in sommige peilingen goed voor één zetel, voert campagne vanaf een ‘piratenboot’. De boot ligt nu in Laakhaven in Den Haag bij de Haagse Hogeschool en vaart donderdagavond naar Leiden.  Lees verder

Danny Palic (Piratenpartij): ‘Wij willen in de Kamer het Thieme-effect’

VK 04.09.2012  Volkskrant.nl spreekt in de aanloop naar 12 september met de nummers twee op de kieslijsten van de verschillende politieke partijen. Vandaag: Danny Palic (Piratenpartij). ‘Het internet is weliswaar één dingetje, maar het is zo alomvattend.’

Piratenpartij roept downloaddag af

Spits 30.08.2012 Om mensen beter te informeren over de do’s en dont’s van downloaden heeft de Piratenpartij de ‘Dag van de Download’ aangekondigd. Dit jaar bestaat de Nederlandse auteursrechtenwetgeving namelijk honderd jaar en dat vindt de partij een perfecte mijlpaal om aan te geven dat de regelgeving niet meer van deze tijd is.

Op de pagina dagvandedownload.nl kunnen mensen onder meer informatie vinden over de verschillende (verouderde) aspecten van de auteursrechten. Ook wordt mensen duidelijk gemaakt dat downloaden nog altijd is toegestaan in Nederland.

Duizend leden voor de Piratenpartij

Metro 25.08.2012  De Piratenpartij heeft het duizendste lid verwelkomt. Nummer duizend meldde zich in de nacht van donderdag op vrijdag, aldus de partij. Lijsttrekker Dirk Poot is blij met de nieuwe aanwas. “Meer leden betekent meer inbreng en meer deskundigheid.”

De Speld: Piratenpartij stuurt aan op tweestrijd met VVD

VK 22.08.2012  De verkiezingen van 12 september worden een tweestrijd tussen de VVD en de Piratenpartij. Dat stelt Piratenpartij-leider en premierskandidaat Dirk Poot: ‘De tegenstellingen tussen ons en de VVD zijn levensgroot, dus we zullen er alles aan doen om die strijd te winnen.’

Interview zélf Dirk Poot

NRC 21.08.2012 NRC en Google Hangouts bieden je de kans om in een live videochat vragen te stellen aan lijsttrekkers en prominente kandidaat-Kamerleden. Morgenochtend kun je vragen stellen aan Dirk Poot, lijsttrekker van de Piratenpartij.

Lees hier hoe je mee kan doen›

Falen dataveiligheid Piratenpartij

Trouw 20.08.2012 De Piratenpartij, voorvechter van privacy op internet en partij met veel expertise op het gebied van internettechnologie, heeft zichzelf in verlegenheid gebracht. De partij heeft een simpele fout gemaakt waardoor gegevens van leden ongewild verspreid zijn. Dat meldt de site www.Frontbencher.nl.

Piratenpartij lekt ruim achthonderd e-mailadressen leden

NRC 20.08.2012 De Piratenpartij, één van de nieuwe partijen die meedoet aan de verkiezingen en zich inzet voor privacy en burgerrechten in het digitale tijdperk, heeft honderden e-mailadressen van leden gelekt. Volgens lijsttrekker Dirk Poot gaat het om 843 adressen. De Piratenpartij maakte vanochtend in een blogpost zelf melding van de fout. Openheid is volgens de partij belangrijker dat eventuele negatieve publiciteit. Lees verder›

Piratenpartij wil colleges op internet hebben

Telegraaf 13.08.2012 De Piratenpartij wil dat colleges van hogescholen en universiteiten worden opgenomen en op internet worden gezet. De partij die meedoet aan de verkiezingen op 12 september maar nu niet in de Tweede Kamer zit, heeft zondag een oproep gedaan aan de onderwijsinstellingen om in het nieuwe studiejaar al hun colleges online te publiceren.

Colleges op internet

Telegraaf 12.08.2012 De Piratenpartij wil dat colleges van hogescholen en universiteiten worden opgenomen en op internet worden gezet. De partij die meedoet aan de verkiezingen op 12 september maar nu niet in de Tweede Kamer zit, heeft zondag een oproep gedaan aan de onderwijsinstellingen om in het nieuwe studiejaar al hun colleges online te publiceren.

Piratenpartij wil colleges op internet hebben

Trouw 12.08.2012  De Piratenpartij wil dat colleges van hogescholen en universiteiten worden opgenomen en op internet worden gezet. De partij die meedoet aan de verkiezingen op 12 september maar nu niet in de Tweede Kamer zit, heeft zondag een oproep gedaan aan de onderwijsinstellingen om in het nieuwe studiejaar al hun colleges online te publiceren.

Piratenpartij wil colleges op internet hebben

NU 12.08.2012 DEN HAAG – De Piratenpartij wil dat colleges van hogescholen en universiteiten worden opgenomen en op internet worden gezet.

Gerelateerde artikelen;

Pirates strijden nog om de Caribbean

VK 01.08.2012  22 partijen doen mee aan de Tweede Kamerverkiezingen, meldde de Kiesraad gisteren. Eén van die 22 is nieuwkomer de Piratenpartij. De deelname van de Piraten is echter nog niet geheel rond. In de nieuwe kieskring Bonaire, Sint-Eustatius en Saba lukte het de nieuwe partij nog niet om de benodigde dertig steunverklaringen te verzamelen. De partij heeft tot vrijdagmiddag de tijd om het verzuim te herstellen. Hoe vergaat het de piraten in de Caraïben?

Kiesraad: 22 partijen doen mee aan Kamerverkiezingen

Elsevier 31.07.2012  Aan de Tweede Kamerverkiezingen van 12 september doen 22 partijen mee. Naast de huidige partijen in het parlement doen ook de Libertarische Partij, Democratisch Politiek Keerpunt, 50PLUS, de Liberaal Democratische Partij en de Partij voor Mens en Spirit in alle kieskringen mee. Dat heeft de Kiesraad dinsdag bekendgemaakt. Van de nieuwe politieke partijen staan alleen 50PLUS en de Piratenpartij op een zetel in de peilingen.

Nog onvoldoende steun voor nieuwe partijen

NU 30.07.2012 AMSTERDAM – De Piratenpartij, het Democratisch Politiek Keerpunt (DPK) en 50Plus hebben nog niet genoeg handtekeningen om mee te doen aan de verkiezingen.

Gerelateerde artikelen:

Nog onvoldoende steun voor nieuwe partijen

Metro 30.07.2012 De Piratenpartij, het Democratisch Politiek Keerpunt (DPK) en 50Plus hebben nog niet genoeg handtekeningen om mee te doen aan de verkiezingen. Nieuwe partijen moeten voor dinsdag in alle twintig kieskringen dertig handtekeningen verzamelen. De ondersteuningsverklaringen moeten worden ingeleverd bij het indienen van de kandidatenlijsten.

Één zetel voor Piratenpartij in peiling

Metro 12.07.2012 Actualiteitenprogramma Eenvandaag heeft donderdag een peiling gehouden voor de tussenstand van de Tweede kamer. Als er nu verkiezingen gehouden zouden worden, zou de Piratenpartij één zetel behalen.

Piratenpartij wil ‘democratie 3.0’

Telegraaf 12.07.2012 Privacy, een open overheid en het delen van informatie. Dat zijn volgens de Piratenpartij de benodigde ingrediënten voor een puurdere vorm van democratie, de democratie 3.0. De partij, met lijsttrekker Dirk Poot aan het roer, gaat op jacht naar minstens één zetel in de Tweede Kamer en presenteerde donderdag haar verkiezingsprogramma.

Piratenpartij wil ‘democratie 3.0’

NU 12.07.2012 Privacy, een open overheid en het delen van informatie. Dat zijn volgens de Piratenpartij de benodigde ingrediënten voor een puurdere vorm van democratie, de democratie 3.0.  De partij, met lijsttrekker Dirk Poot aan het roer, gaat op jacht naar minstens één zetel in de Tweede Kamer en presenteerde donderdag haar verkiezingsprogramma.

‘Piratenpartij gaat niet alleen over downloaden’

Trouw 12.07.2012 Wie de Piratenpartij ziet als een partij die zich slechts bezighoudt met downloaden moet zeker doorlezen’, zo luiden de eerste woorden van het vandaag gepresenteerde verkiezingsprogramma van de Piratenpartij. ‘Wij zijn een themapartij waarvan het overkoepelende thema doordringt tot alle belangrijke zaken in het leven.’

Zie: Poot lijsttrekker Piratenpartij – 14/06/12

Piraten presenteren lijsttrekker

14.06.2012  – De Piratenpartij heeft Dirk Poot gekozen tot haar nieuwe lijsttrekker, zo heeft zij vanochtend in een persconferentie[1] bekendgemaakt. De keuze is gemaakt door een stemming tijdens de Algemene Ledenvergadering van zaterdag 10 juni in Utrecht.

Poot lijsttrekker Piratenpartij

AD 14.06.2012  Dirk Poot is lijsttrekker van de Piratenpartij. Dit heeft de partij vandaag bekendgemaakt. Poot stond in 2010 op de vierde plaats op de kandidatenlijst, maar de Piratenpartij behaalde toen met een kleine 11.000 stemmen geen zetel.

Poot lijsttrekker Piratenpartij

Trouw 14.06.2012 De partij wil dat burgers meer invloed krijgen op de overheid. Door de huidige technologie kan dat beter dan ooit, denkt Poot. Iedereen moet dan ook volledige toegang krijgen tot technologie en informatie.

juni 14, 2012 Posted by | Ancilla Tilia van de Leest, Uncategorized | , , , , , , , , , , , | 4 reacties