Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Gerommel met Mark Verheijen Tweede Kamerlid VVD

Gerommel

De dagen van Mark Verheijen als Tweede Kamerlid voor de VVD lijken geteld. Na de eerdere corruptieaffaire rond de Limburgse projectontwikkelaar Piet van Pol, blijkt het Kamerlid nu ook met declaraties te hebben gerommeld.

"Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt", zei Verheijen in een reactie tegen de verzamelde pers. De ten onrechte gedeclareerde kosten zal hij terugbetalen.

“Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt”, zei Verheijen in een reactie tegen de verzamelde pers. De ten onrechte gedeclareerde kosten zal hij terugbetalen.

NRC Handelsblad heeft de declaraties van Verheijen in zijn tijd als gedeputeerde van de provincie Limburg eens tegen het licht gehouden. En daaruit blijkt dat het huidige Kamerlid voor duizenden euro’s in eigen voordeel heeft gesjoemeld. Zo maakte hij gratis ritjes in de dienstauto, bijvoorbeeld naar de voetbalwedstrijd PSV-VVV, maar declareerde hij die kilometers ook nog eens extra als onkosten.

Lees ook;

De bedelbrief van VVD-Kamerlid Mark Verheijen

Sjoemelen

Precies hetzelfde sjoemelgedrag zorgde er eerder voor dat de PvdA-staatssecretaris Co Verdaas het veld moest ruimen. De kans lijkt daarom klein dat de VVD Verheijen als Kamerlid laat zitten. Het is niet de eerste keer dat de Limburger in opspraak raakt.

Uit onderzoek van Elsevier bleek eerder dat Verheijen zich door projectontwikkelaar Van Pol heeft laten betalen voor twee politieke campagnes. Eenmaal als wethouder gaf Verheijen de projectontwikkelaar diverse voordeeltjes.

zie ook;

26 nov 2014 Schadeclaim tegen VVD-Kamerlid Verheijen vanwege ‘smeergeld’

zie ook: Mark Verheijen VVD in strijd tegen de ‘Geharnaste eurofielen’

Verheijen – rapport

Lees hier het complete rapport van de Integriteitscommissie van de VVD over Verheijen.

MARK VERHEIJEN: ‘SCHRIJVEN ALS IDEALE THERAPIE’

BB 04.06.2016 Oud-raadslid, -wethouder, -gedeputeerde en -Kamerlid Mark Verheijen onttrekt VVD-nestor Harm van Riel in een biografie aan de obscuriteit. Het edele schrijfwerk was een ‘ideale therapie’ voor het politieke wonderkind uit Noord-Limburg.

Het gevallen Tweede Kamerlid schreef een biografie over de kleurrijke grand old man van de VVD: Harm van Riel. Een rechtse provo. Van Riel was senator van 1956 tot 1976 en nestor van de VVD als volkspartij, maar ook vergeten. Van ‘Riel stond volgens Verheijen ‘voor tradities, voor instituties, voor orde en gezag.

Dat gezag wilde hij verpersoonlijken.’ Gezag dat in de vrijzinnige jaren zestig en zeventig afbrokkelde, maar meebuigen was geen optie voor Van Riel. Zijn hang naar tradities en rechtlijnigheid begonnen hem binnen en buiten de VVD parten te spelen. Verheijen: ‘Van Riel heeft geprobeerd tegen de tijdsgeest te vechten. Die strijd heeft hij verloren. De VVD was hem moe. Dat is ook wel de tragiek van de meeste politici: all political careers end in failure.’

Copieuze lunch
Van Riel was senator en ook gedeputeerde voor Zuid-Holland. Op zijn eigen wijze. ‘Hij kwam altijd te laat bij een overleg en dwong dan af dat zíjn agendapunten werden besproken en daarna ging hij meteen weer weg. Zijn collega-gedeputeerde Jaap van Praag heeft nooit iemand gekend die zo, zonder zich iets van anderen aan te trekken, zijn eigen gang ging.’

Dat zou Van Riel volgens Verheijen vandaag de dag ook totaal ongeschikt maken voor welke bestuurlijke of volksvertegenwoordigende functie ook. Als gedeputeerde Van Riel na een copieuze lunch ‘de provincie’ ging bekijken, dan was dat voor zijn chauffeur het signaal dat de baas een paar uur rondgereden wilde worden om op de achterbank een dutje te kunnen doen. Geen haan die daarnaar kraaide.

Onterechte declaraties
Vandaag de dag valt menig bestuurder over een ritje meer of minder. Mark Verheijen kan erover meepraten. Vijf keer had hij zich in 2011 en 2012 als VVD-gedeputeerde in Limburg voor een bijbaan naar de Randstad laten rijden, terwijl hij daarvoor naar later bleek al reiskosten vergoed kreeg. ‘Dat was gewoon stom’, aldus Verheijen, nadat NRC Handelsblad begin vorig jaar zijn doopceel had gelicht en honderden ritten en declaraties had doorgevlooid. Verheijen had volgens de krant als gedeputeerde ten onrechte duizenden euro’s gedeclareerd.

De publicatie had desastreuze gevolgen voor Verheijen, die tot dat moment een komeetachtige carrière had gemaakt in bestuurlijk en politiek Nederland. De provincie Limburg oordeelde na onderzoek dat er niets aan de hand was en ook de VVD steunde hun politieke wonderkind. Toen de integriteitscommissie van de VVD evenwel oordeelde dat ‘door de heer Mark Verheijen is gehandeld in strijd met het integriteitskader van de VVD’, verdampte die steun. Verheijen gaf zijn zetel in de Tweede Kamer, die hij sinds 2012 bezette, op.

‘De partij moest mij op dat moment wel loslaten’, zegt Mark Verheijen nu. ‘Het blééf maar doorgaan en de Statenverkiezingen kwamen eraan. Er werd zoveel onzin verteld, maar als ik niet was afgetreden, dan had ik niet alleen mijzelf maar ook de VVD naar beneden getrokken.’

Afkicken
Het schrijven van Harm van Riel. Een rechtse provo ‘was een ideale therapie’. ‘Ik heb vanaf mijn twintigste in de politiek gezeten, waarvan negen jaar fulltime. In de politiek heb je altijd prikkels. Het schrijven van een boek is het tegenovergestelde. Ideaal om af te kicken van de politiek. Maar ik ga niet voor de rest van mijn leven schrijven. Ik houd nog steeds van de publieke zaak’, zegt Verheijen. ‘Het is nu goed om echt iets anders te doen.

Ik heb politieke ervaring op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Die ervaring ben ik niet kwijt, wat mensen ook over mij schrijven. Ik ben door de kwestie rond de declaraties rustiger en evenwichtiger geworden. Het heeft mij ook sterker gemaakt. Laten we even rustig afwachten. Het voordeel van mijn leeftijd is dat ik niets overhaast hoef te doen.’

Hof bekijkt zaak-Verheijen

Telegraaf 27.05.2016 Een kwestie rondom de eerder in opspraak geraakte VVD-politicus Mark Verheijen krijgt toch nog een staartje. Het gerechtshof in Den Haag heeft een klacht van ondernemer Wout Heijmans uit Venlo, die strafrechtelijke vervolging door het OM van het voormalige Tweede Kamerlid wil afdwingen, ontvankelijk verklaard.

Heijmans verwijt Verheijen dat deze zich schuldig heeft gemaakt aan corruptie in zijn tijd als wethouder van Venlo. Het hof zal zich op 8 juni over deze kwestie buigen, bevestigt Heijmans’ advocaat Richard Wagemans tegenover De Telegraaf.

Heijmans ving eerder bot bij justitie dat geen vervolging wilde instellen vanwege gebrek aan bewijs en startte daarom een zogeheten artikel 12-procedure. Hij mocht op gezag van het gerechtshof afgelopen woensdag het onderzoekdossier in deze zaak inzien. De eigenaar van amusementsbedrijf Adventureworld of Taurus spreekt na bestudering van deze stukken over ,,broddelwerk”. ,,Er is nooit sprake geweest van een fatsoenlijk onderzoek”, foetert Heijmans.

,,Alleen ik als aangever en Verheijen als aangeklaagde zijn namelijk gehoord. Dat is alles. Nooit is er een getuige gehoord door de Rijksrecherche of andere mensen die wetenschap van deze kwestie hebben”, vervolgt de zakenman. ,,Ik ben met stomheid geslagen. Dit is een aanfluiting van de bovenste plank. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat dit de VVD toentertijd allemaal niet goed uitkwam. Mark Verheijen was immers de oogappel van onze premier.”

Heijmans deed in februari vorig jaar aangifte van corruptie tegen Verheijen. Hij verweet hem als wethouder de Roermondse projectontwikkelaar Piet van Pol, een van de verdachten in de zaak rondom politicus Jos van Rey, bevoordeeld te hebben bij de bouw van een bioscoop in het centrum van Venlo.

In ruil zou Van Pol Verheijen hebben omgekocht door geld te storten in de verkiezingskas van de liberale politicus. Heijmans’ eigen bioscoopplan zou juist door Verheijen zijn gedwarsboomd.

De Limburgse VVD’er raakte vlak voor bovenstaande aangifte tegen hem in opspraak vanwege onjuist declaratiegedrag. Hij zou in de zestien maanden dat hij gedeputeerde was van de provincie Limburg (2011 en 2012) ten onrechte vergoedingen hebben gedeclareerd. Privé-uitgaven, campagnekosten en kosten als lid van het landelijke VVD-bestuur bracht hij in strijd met de gedragscode en declaratieregels in rekening bij de provincie. Als gevolg van deze kwestie stapte Verheijen uiteindelijk eind februari vorig jaar uit de Tweede Kamer.

Heijmans’ raadsman Wagemans geeft aan het gerechtshof deze week te hebben aangegeven dat meerdere mensen, waaronder projectontwikkelaar Piet van Pol en de Limburgse gedeputeerde en oud-wethouder Twan Beurskens, als getuigen gehoord moeten worden in de zaak van zijn cliënt. ,,Het is onbegrijpelijk en geeft geen blijk van ook maar een begin van een behoorlijk onderzoek, dat behalve aangever en Verheijen zelf, voor het overige niemand is gehoord. Het feit dat het gerechtshof deze kwestie nu toch verder gaat bekijken, is een eerste belangrijke stap”, aldus Wagemans.

Mark Verheijen laat weten geen commentaar te willen geven.

OM stelt geen onderzoek in naar oud-VVD-Kamerlid Verheijen

VK 04.12.2015 Het Openbaar Ministerie zal geen strafrechtelijk onderzoek instellen naar politicus Mark Verheijen (VVD). Dat heeft het OM vandaag in een brief aan betrokkenen laten weten. In februari deed de Limburgse ondernemer Wout Heijmans, eigenaar van Adventureworld of Taurus, aangifte tegen Verheijen wegens corruptie.

Heijmans meende dat Verheijen, oud-gedeputeerde in Limburg, hem tegengewerkte bij zijn poging een bioscoop te bouwen in Velden, een dorp in de gemeente Venlo. Verheijen had de Roermondse projectontwikkelaar Piet van Pol bevoordeeld met een vergunning voor een bioscoop, vond Heijmans. En daarmee zijn plannen gedwarsboomd.

Het OM heeft na ‘oriënterend onderzoek’ geconcludeerd dat er ‘onvoldoende aanknopingspunten zijn voor de verdenking van een strafbaar feit.’ Om die reden heeft het OM besloten ‘geen verder (strafrechtelijk) onderzoek in te stellen naar aanleiding van de aangifte’. Dat staat in de brief die het OM aan betrokkenen heeft gestuurd.

Declaraties
Mark Verheijen stapte eind februari op als Kamerlid van de VVD nadat discussie was ontstaan over gedeclareerde autoritten in zijn tijd als gedeputeerde in Limburg en de aangifte van Heijmans tegen hem. Vanwege die discussie vond Verheijen dat hij niet meer als volksvertegenwoordiger kon functioneren. Een integriteitscommissie van de VVD oordeelde dat het Kamerlid had gehandeld ‘in strijd met het integriteitskader van de VVD’. De provincie Limburg deed ook onderzoek en concludeerde dat er ‘geen sprake was van uitbetaling van onterechte declaraties’.

In oktober pleitte dezelfde integriteitscommissie van de VVD Verheijen vrij van een andere integriteitsschending. De commissie had onderzocht of Verheijen met overheidsgeld een campagnefeest op de Floriade in Venlo in 2012 had gefinancierd. Dat bleek niet het geval te zijn.

In een reactie zegt Mark Verheijen dat de mededeling van het OM voor hem ‘niet verrassend is’. Verheijen: ‘Maar ik ben blij dat er nu over alle onderdelen eindelijk duidelijkheid is. Er kan nu een grote streep onder.’

Geen strafrechtelijk onderzoek naar oud-Kamerlid Verheijen (VVD)

NU 04.12.2015 Het Openbaar Ministerie stelt geen strafrechtelijk onderzoek in naar het handelen van oud-Tweede Kamerlid Mark Verheijen (VVD) bij de verstrekking van de bouwvergunning aan de omstreden Limburgse projectontwikkelaar Piet van Pol.

Dat laat het Openbaar Ministerie vrijdag weten aan NU.nl. Volgens het OM zijn er “onvoldoende aanknopingspunten voor de verdenking van een strafbaar feit”.

In februari van dit jaar deed het Limburgse bedrijf Taurus aangifte tegen Verheijen. In de aangifte beschuldigt het bedrijf het oud-Kamerlid van corruptie in zijn tijd als wethouder in Venlo.

Verheijen zou Taurus hebben tegengewerkt bij het bouwen van een bioscoopcomplex in Venlo. De VVD’er zou ervoor hebben gezorgd dat Van Pol de megaopdracht kreeg toegewezen in ruil voor verkiezingsgiften van de projectontwikkelaar.

Campagnegeld

Eind vorig jaar onthulde Elsevier al dat Verheijen in zijn tijd als wethouder in Venlo duizenden euro’s campagnegeld zou hebben ontvangen van de omstreden projectontwikkelaar.

Volgens het Limburgse nieuwsmedium L1 was het ook Verheijen die Van Pol benaderde voor het project. Voorheen hield de gemeente Venlo vol dat er geen partijen waren die de grond wilden exploiteren en dat Van Pol zelf met het voorstel was gekomen. Dat blijkt niet zo te zijn, aldus L1.

Van Pol wordt bovendien vervolgd voor zijn betrokkenheid in de zaak rond de van corruptie verdachte Roermondse VVD-politicus Jos van Rey.

‘Niet verrassend’

Nu de Rijksrecherche het oriënterend onderzoek heeft afgerond, concludeert het OM dat er geen aanleiding is om om verder onderzoek in te stellen.

Verheijen stapte eind februari op nadat hij in opspraak kwam toen bleek dat hij in zijn tijd als gedeputeerde in de provincie Limburg onterechte declaraties zou hebben ingediend.

De provincie Limburg stelde eerder dat er geen sprake was van onterechte declaraties, maar Verheijen erkende fouten te hebben gemaakt en beloofde de onterechte declaraties terug te betalen. Toch bleek zijn positie bleek onhoudbaar. De integriteitscommissie van de VVD concludeerde na onderzoek dat Verheijen in strijd met de partijregels had gedeclareerd waarna hij zijn Kamerlidmaatschap neerlegde.

In oktober concludeerde de VVD-commissie nog dat Verheijen geen integriteitsregels overtreden had bij de organisatie van de Floriade in Venlo in 2012.

Verheijen laat in een reactie weten blij te zijn met het besluit. “De uitkomst is voor mij niet verrassend, maar ik blij dat er nu over alle onderdelen eindelijk duidelijkheid is. Er kan nu een grote streep onder.” Een terugkeer naar de Tweede Kamer is volgens de politicus “op dit moment nog niet aan de orde”.

Lees meer over: VVD Mark Verheijen

Gerelateerde artikelen;

Verheijen overtrad regels VVD niet met feest Floriade 

VVD’er Mark Verheijen stopt als Kamerlid na ophef om integriteit 

‘Geen onterechte declaraties VVD’er Mark Verheijen’ 

Verheijen overtrad regels VVD niet met feest Floriade

NU 14.10.2015 Oud-VVD-Kamerlid Mark Verheijen heeft niet in strijd met de regels van zijn partij gehandeld, toen hij in 2012 een VVD-campagnebijeenkomst organiseerde op de Floriade in Venlo. Dat blijkt uit een onderzoek van de commissie integriteit van de VVD.

Verheijen trad in februari dit jaar terug als Kamerlid na een hard rapport van de integriteitscommissie van de VVD. Die had onderzoek gedaan naar beschuldigingen over corruptie en gesjoemel met declaraties door Verheijen en concludeerde dat hij “in strijd met het integriteitskader” van de VVD had gehandeld.

Hij had onder meer als gedeputeerde autoritten gedeclareerd waar hij geen kosten voor had gemaakt en hij liet de provincie een deel van de rekening betalen voor een diner waar flessen wijn van 127 euro werden geschonken.

Die commissie had toen nog niet kunnen kijken naar de VVD-bijeenkomst op de Floriade. Dat is inmiddels wel gebeurd, met de conclusie dat daar niet in strijd met de toenmalige regels is gehandeld.

Nieuwe regels

De bijeenkomst op de Floriade, die volgens de integriteitscommissie geen ‘feestje’ was, vond plaats vóór nieuwe, strengere integriteitsregels bij de VVD in januari 2014 werden ingevoerd. Een factuur voor de bijeenkomst is niet gevonden. Als de zaalhuur wordt beschouwd als ‘schenking in natura’ moet dat volgens de huidige regels worden gemeld. In augustus 2012 hoefde dat nog niet.

Verheijen kon na het vernietigende rapport in februari niet anders dan opstappen. Zijn val was ook pijnlijk voor premier Mark Rutte, die de kwestie af had gedaan als een opgeblazen verhaal.

Zie ook: Mark Verheijen, de val van een liberale high potential

Lees meer over: Mark Verheijen VVD

Gerelateerde artikelen;

Rutte betreurt uitspraken rond kwestie Verheijen  

VVD’er Mark Verheijen stopt als Kamerlid na ophef om integriteit

‘Geen onterechte declaraties VVD’er Mark Verheijen’ 

‘VVD’er Mark Verheijen kreeg in oktober 2012 dubbel betaald’ 

Nieuwe beschuldigingen geuit over VVD’er Verheijen 

VVD’er Mark Verheijen overtrad de partijregels niet

Integriteitsregels golden nog niet

AD 14.10.2015 Ex-VVD-Kamerlid Mark Verheijen heeft niet in strijd gehandeld met de integriteitsregels van de VVD, ondanks zijn betrokkenheid bij het gratis verkiezingsfeestje op de Floriade in Venlo. Dat concludeert de Commissie Integriteit van de regeringspartij. Maar in de toekomst moet het wel anders.

De commissie heeft namelijk geen betaalde factuur kunnen vinden van de campagnebijeenkomst op de met overheidsgeld gefinancierde tuinbouwexpositie. ‘De vraag over de kosten en de betaling had duidelijker gesteld kunnen en moeten worden,’ schrijft de commissie, omdat dit heeft geleid tot een ‘op zijn minst onduidelijke situatie, in deze complexe en publicitair gevoelige omstandigheden’.

Gift
De commissie stelt dat het gratis gebruik van een theater op de Floriade in 2012 kan worden beschouwd als een gift. Volgens de huidige integriteitsregels had dat gemeld moeten worden, maar die regels golden destijds nog niet.

Verheijen was in 2012 kandidaat-Kamerlid en als gedeputeerde verantwoordelijk voor de Floriade. De commissie noemt deze combinatie van functies ‘gevoelig’: ‘extra zorgvuldigheid tijdens de verkiezingscampagne is geboden’.

Gratis feestje
Aanleiding voor het integriteitsonderzoek was de publicatie in deze krant, begin dit jaar, dat Verheijen een gratis verkiezingsfeestje regelde. De voormalig financieel directeur van de Floriade Bert Stek noemde het vreemd dat er niets in rekening was gebracht. Daarnaast meldde de Limburgse oud-VVD-voorzitter Ricardo Offermans dat Verheijen alles regelde. De integriteitscommissie stelt nu dat Verheijen zich intensief bezig hield met de organisatie van de verkiezingsavond, maar heeft niet kunnen achterhalen wie ‘de logistieke organisatie’ heeft verricht.

Verheijen trad begin dit jaar terug als Kamerlid, nadat hij in opspraak was gekomen wegens zijn declaratiegedrag.

Lees ook;

‘Verheijen overtrad regels niet’

Telegraaf 14.10.2015 Voormalig Kamerlid van de VVD Mark Verheijen is opgelucht dat eindelijk duidelijk is dat hij niets fout heeft gedaan bij een door hem georganiseerd gratis verkiezingsfeest. De Commissie Integriteit van de VVD oordeelde dat hem niks valt te verwijten, al moet het in de toekomst wel anders.

„Goed dat er nu een heldere conclusie ligt. Wat mij betreft kan er een streep onder”, laat hij weten. Of hij terug wil keren in de politiek, laat hij in het midden. „Ik ga nu rustig kijken wat ik ga doen. Op excuses zit ik niet te wachten, want daar koop ik niks voor”, aldus de Limburger die begin dit jaar besloot op te stappen nadat vragen waren gerezen over zijn integriteit.

Verheijen organiseerde in 2012 een verkiezingsfeest voor de liberalen op de Floriade in Venlo. De Commissie Integriteit van de VVD stelt dat het gratis gebruik van een theater op de Floriade kan worden beschouwd als een gift. Volgens de huidige integriteitsregels had dat gemeld moeten worden, maar die regels golden toen nog niet. Verheijen was destijds als gedeputeerde in Limburg verantwoordelijk voor de Floriade en was VVD-kandidaat voor de Tweede Kamer. Volgens de commissie is deze combinatie van functies ’gevoelig’. „Extra zorgvuldigheid tijdens de verkiezingscampagne is geboden”, luidt het oordeel.

Gerelateerde artikelen;

08-07: Toch geen censuur Limburgse declaraties

01-07: Declaraties gecensureerd

24-03: Hectische maand voor VVD

06-03: Verschillen bijbanen provincie

27-02: ‘Bestuurder kan niet naïef zijn’

27-02: VVD’er Mark Verheijen stapt op als Kamerlid

25-02: Verheijen regelde gratis feest

23-02: Geen extra maatregelen

23-02: ‘Verheijen dubbel salaris’

22-02: ‘Verheijen niet terug in Kamer’

20-02: Verheijen: beschuldigingen

19-02: ‘Reactie VVD op kwestie ongepast’

18-02: Verheijen legt werk neer

Mark Verheijen, de val van een liberale high potential

NU 27.02.2015 De pas 38-jarige Mark Verheijen is in 2012 met plek negentien de hoogstgenoteerde nieuweling op de kandidatenlijst van de VVD voor de Kamerverkiezingen. Na een reeks onthullingen stapte hij eind februari op als Kamerlid.

Als prominent bestuurslid van het partijbureau is Verheijen voor Mark Rutte van onschatbare waarde in de tijd dat de huidige premier in electoraal noodweer zit. Samen met toenmalig partijvoorzitter Ivo Opstelten worden alle krachten die in de periode 2008/2009 uit zijn op de val van Rutte neergeslagen.

Landelijk komt Verheijen in beeld als hij in 2010 tijdelijk partijvoorzitter is en er in 2011 in slaagt om met de PVV en het CDA een college te vormen in de provincie Limburg.

Piet van Pol

De naam van Verheijen wordt steeds meer geïnfecteerd door de schandalen. Zo is hij in zijn tijd als wethouder verdacht innig met projectontwikkelaar Piet van Pol, die vervolgd wordt voor zijn betrokkenheid in de zaak rond de van corruptie verdachte Roermondse VVD-politicus Jos van Rey.

Van Pol stortte geld in de campagnekas van Verheijen, en Verheijen zou Van Pol hebben geholpen aan de gunning van een megaklus in Venlo, zo onthult Elsevier eind 2014.

Declaraties

Het is dan ook opmerkelijk dat Verheijen aanvankelijk blijft zitten na een nieuwe rel. NRC onthult half februari dat hij ondeugdelijke declaraties zou hebben ingediend in zijn tijd als gedeputeerde.

Onderzoek

Als er vanuit de partijafdelingen gemor oplaait over het hand boven het hoofd houden bij Verheijen, start de partij alsnog een integriteitsonderzoek.

Als de verhalen aanhouden maakt Verheijen alsnog bekend dat hij zijn werkzaamheden tijdelijk opschort tijdens het onderzoek, nadat eerder die dag blijkt dat een Limburgs bedrijf aangifte tegen hem doet wegens corruptie toen hij wethouder van Venlo was.

Ethisch

Dat concludeert de integriteitscommissie ook. “Iemand die niet of slechts licht gestraft wordt, kan niettemin in ethisch opzicht een bijzonder scheve schaats rijden. In kwantitatief opzicht wellicht geringe kwesties, hebben in integriteitsopzicht, soms een grote – symbolische – betekenis”, aldus de commissie.

Meer langere verhalen en achtergronden op NUweekend

Lees meer over: Mark Verheijen NUweekend

VVD Heij22

VVD Heij1

Verder:

Bijbanen

Nu het thema integriteit na de commotie rondom de declaraties van Mark Verheijen weer actueel is, laait de discussie over bijbanen in de provincies weer op. De SP in Limburg wil helemaal van de betaalde bijbanen af. Gedeputeerde Jan Markink in Gelderland stelt daarentegen dat het bekleden van nevenfuncties voordelen heeft. Gedeputeerden kunnen zo meer binding met de samenleving krijgen.

‘Snelle terugkeer Teeven’

Telegraaf 17.03.2015 De VVD houdt rekening met een pijlsnelle terugkeer van Fred Teeven in de Haagse politiek. De vorige week opgestapte staatssecretaris wordt waarschijnlijk binnenkort gevraagd of hij de vrijgekomen plek in wil nemen die is ontstaan na het vertrek van Kamerlid Verheijen uit de Tweede Kamerfractie.

Teeven wil zelf geen commentaar geven, maar liberalen sluiten achter de schermen niet uit dat hij een verwachte uitnodiging van de Kiesraad zal accepteren. Met een terugkeer in de Kamer zou hij in de voetsporen treden van andere ex-bewindspersonen die na een kabinet weer in het parlement belandden.

Agenda’s te snel gewist

Telegraaf 16.03.2015 Limburgse gemeenten zijn veel te snel met het wissen van de agenda’s van gestopte of opgestapte wethouders. Daardoor zijn hun declaraties achteraf maar moeilijk te controleren.

Dat concludeert de regionale nieuwszender L1 op basis van eigen onderzoek onder alle Limburgse gemeenten. Daaruit is gebleken dat tweederde van de gemeenten de agenda van een wethouder vrijwel meteen na zijn of haar vertrek wist. Andere gemeenten bewaren de agenda’s wel, maar korter dan wettelijk is voorgeschreven. Alleen de gemeenten Voerendaal en Simpelveld houden zich aan de door de Archiefwet voorgeschreven termijn van zeven jaar.

Gerelateerde artikelen+

27-02: VVD’er Mark Verheijen stapt op als Kamerlid

25-02: Verheijen regelde gratis feest

23-02: ‘Niets mis met declaraties VVD’er’

23-02: ‘Verheijen dubbel salaris’

20-02: Verheijen: beschuldigingen

Blok tornt niet aan bijbanen

Telegraaf 10.03.2015  Provincies mogen zelf bepalen of hun bestuurders bijbanen hebben of niet. Zij moeten zich daarbij alleen houden aan wettelijke normen. Minister Stef Blok (Rijksdienst) is niet van plan dat te wijzigen of beperkingen op te leggen.

Hij zei dat dinsdag in antwoord op vragen van de SP. Deze partij vindt dat bestuurders in de provincies het al druk genoeg hebben en ook al veel geld verdienen. SP-Kamerlid Ronald van Raak wil dat het kabinet een nieuwe norm stelt, die inhoudt dat provinciale bestuurders geen bijbaan hebben en dus ook geen extra verdiensten. Van Raak wees op de grote verschillen die er nu per provincie bestaan in het aantal bijbanen van commissarissen en gedeputeerden.

‘Grote verschillen in nevenfuncties tussen provinciebestuurders’

NU 07.03.2015 Provincies voeren een eigen beleid voor het toestaan van nevenfuncties van gedeputeerden en commissarissen van de Koning. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. De verschillen tussen de twaalf provincies blijken groot te zijn.

Gedeputeerden in Limburg hebben bijvoorbeeld 22 nevenfuncties naast hun baan als provinciebestuurder. In Friesland zijn dat er zeven en in Flevoland en Overijssel helemaal geen.

In tegenstelling tot ministers, mogen provinciale bestuurders naast hun functie als gedeputeerde of commissaris van de Koning (betaalde) nevenfuncties uitoefenen. In totaal gaat het momenteel om 151 nevenfuncties, waarvan 34 betaald.

Lees meer over: Nevenfuncties Provinciale Staten

Gerelateerde artikelen;

Verschillen bijbanen provincie

Telegraaf 07.03.2015 Elke provincie voert een eigen beleid als het gaat om nevenfuncties voor gedeputeerden en commissarissen van de Koning.

Dat blijkt vrijdag uit onderzoek van Nieuwsuur. En de verschillen zijn groot. Zo heeft Limburg 22 nevenfuncties, en Friesland zeven. Gelderland kent twaalf betaalde nevenfuncties die samen meer dan een ton aan inkomsten opleveren. Terwijl gedeputeerden in Flevoland en Overijssel helemaal geen betaalde functies hebben. Zij verdienen 0 euro naast hun salaris als gedeputeerde.

Politicus moet buigen voor de blik van het volk

VK 05.03.2015 Wij oordelen veel strenger over politici dan over andere mensen. Terecht, leren we van filosoof Green.

Ooit weleens voor twee opdrachtgevers naar één stad gereden en je afgevraagd bij wie je de reiskosten zou declareren? Ik wel. Vaak beslis ik maar wat. Toegegeven, ik declareer die reis niet bij beide opdrachtgevers, maar een goed verhaal voor de boekhouder heb ik bepaald niet.

Aanvankelijk overviel me dan ook een soort medelijden met VVD-politicus Mark Verheijen, die afgelopen week moest aftreden vanwege zijn declaratiegedrag. Verheijen bedreef geen megazwendel met een dubbele boekhouding. Moest daarvoor nou zijn carrière kapot? Ik kan me eigenlijk wel voorstellen dat hij met zijn hoofd maar half bij zijn beslissingen over die stomme bonnetjes was. Ook PVV-statenlid Marjolein Faber, die het bedrijf van haar zoon heeft ingehuurd om de website van de partij op orde te maken, heeft iets gedaan wat velen van ons maar al te vaak doen: een kennis een klus toeschuiven. Je doet dat misschien in de hoop ooit iets terug te krijgen, maar vooral uit een zekere luiheid: je hebt vertrouwen in die persoon – waarom zou je dan verder zoeken?

Onderzoek naar gratis VVD-feest op floriade

Trouw 04.03.2015 De VVD gaat onderzoek doen naar het gratis verkiezingsfeestje op de Floriade dat met belastinggeld betaald blijkt te zijn. Het hoofdbestuur van de regeringspartij heeft dat gevraagd aan de Commissie Integriteit, meldt het AD.

Die commissie concludeerde vrijdag dat VVD-Kamerlid Mark Verheijen als gedeputeerde fouten had gemaakt met declareren. Verheijen stapte daarom op. Hij was als gedeputeerde nauw betrokken bij de Floriade. Via Twitter suggereerde hij nog dat de VVD gewoon had betaald voor de verkiezingsbijeenkomst op de tuinexpositie. Een factuur bleek alleen nooit verstuurd.

‘VVD doet onderzoek naar gratis verkiezingsfeestje Floriade’

Elsevier 04.03.2015 De liberalen gaan kijken naar het gratis verkiezingsfeestje op de Floriade in Venlo dat met belastinggeld blijkt te zijn betaald. Het hoofdbestuur van de regeringspartij heeft dat gevraagd aan de Commissie Integriteit van de VVD,

Floriade

Dat is dezelfde commissie die vrijdag concludeerde dat VVD-Kamerlid Mark Verheijen als gedeputeerde fouten heeft gemaakt bij met het declareren, meldt het AD woensdagochtend.

Meer kwesties

Ook liet de commissie vrijdag weten dat er meer kwesties zijn gaan spelen omtrent Verheijen ‘die hun schaduw vooruitwerpen’. Hierbij gaat het onder meer om zijn rol in de bouw van een nieuwe bioscoop en het VVD-feestje op de Floriade in Venlo. De commissie liet al weten bereid te zijn ook naar deze zaken een onderzoek te willen doen.

Elsevier bracht eerder naar buiten dat Verheijen in anderhalf jaar tijd 10.750 euro ontving van projectontwikkelaar Piet van Pol voor zijn verkiezingscampagnes.

Volgens Elsevier;

Eric Vrijsen: Kwestie rond Mark Verheijen krijgt nog een staartje voor de VVD

zie ook;

28 feb Gesjoemel in de politiek: over de VVD, Limburg en andere affaires

28 feb Kwestie rond Mark Verheijen krijgt nog een staartje voor de VVD

22 feb Wil de kiezer Mark Verheijen nog wel terug in de Tweede Kamer?

Onderzoek naar gratis VVD-feest

AD 04.03.2015 De VVD stelt een onderzoek in naar het gratis verkiezingsfeestje op de met belastinggeld gefinancierde Floriade. Het hoofdbestuur van de regeringspartij heeft dat verzocht aan de Commissie Integriteit.

Dat is dezelfde commissie die vrijdag concludeerde dat VVD-Kamerlid Mark Verheijen als gedeputeerde fouten had gemaakt met declareren. Naar aanleiding daarvan stapte de Limburger op.

Lees ook;

‘Negatief over integriteit Kamer’

Telegraaf 01.03.2015 Er zijn nogal wat kiezers die denken dat als alle Kamerleden intensief worden gecheckt, een fors deel van hen in vergelijkbare problemen komt zoals de opgestapte VVD’er Mark Verheijen. Een kwart van de kiezers denkt dat het meer dan de helft van alle Kamerleden betreft. Kiezers van PVV, VVD en SP zijn daarover het negatiefst, in de wekelijke peiling van Maurice de Hond.

Gerelateerde artikelen;

27-02: ‘Kwestie schaadt imago VVD’

27-02: VVD’er Mark Verheijen stapt op als Kamerlid

Kiezer negatief over integriteit Kamerleden

NU 01.03.2015 Een kwart van de kiezers denkt dat als alle Kamerleden intensief worden gecheckt, een fors deel van hen in vergelijkbare problemen komt zoals de opgestapte VVD’er Mark Verheijen.

Dat deel van de kiezers denkt dat het meer dan de helft van alle Kamerleden betreft. Kiezers van PVV, VVD en SP zijn daarover het negatiefst, in de wekelijke peiling van Maurice de Hond.

Een kwart van de kiezers denkt dat het minder dan 10 procent van de Kamerleden betreft. Bijna de helft van de kiezers beoordeelt de manier waarop de VVD met de kwestie-Verheijen is omgegaan negatief.

Achtergrond: Mark Verheijen, van liberale high potential tot aangeschoten wild

Lees meer over: Peilingen

Gerelateerde artikelen;

Gesjoemel in de politiek: over de VVD, Limburg en andere affaires

Elsevier 28.02.2015 In de overzichten van affaires en affairetjes komen twee groepen slecht uit de bus: Limburgers en VVD’ers. In Limburg heerst in politieke kringen een soort van ons-kent-ons-sfeer die ertoe bijdraagt dat het met regels voor bestuurlijke integriteit soms niet zo nauw wordt genomen.

Het was makkelijk scoren voor de oppositie. In 2009 werden de declaraties van ministers openbaar gemaakt en bij sommige uitgaven van de bewindslieden deed het vreemd aan dat gemeenschapsgeld was gespendeerd.

Zo had vicepremier en minister van Financiën Wouter Bos een declaratie durven indienen voor een kwijtgeraakte zonnebril (113 euro). PVV-leider Geert Wilders sprak in de Tweede Kamer honend over de door de belastingbetaler gefinancierde Ray-Ban van de PvdA’er.

Goede reputatie

Dit wil niet zeggen dat er geen probleem bestaat. Ondanks zijn betrekkelijke goede reputatie is Nederland nooit vrij geweest van politieke corruptieschandalen.

In het proefschrift Een kwestie van politieke moraliteit(uitgeverij Verloren) behandelt de historicus Ronald Kroeze er een aantal van voor de Tweede Wereldoorlog. Zo was er de Limburgse brievenaffaire (1864- 1866): een liberale minister van Financiën hield een voorstel voor belastingverhoging voor Limburg tegen in een poging Limburgse kiezers te paaien.

En wie het leerzame toneelstuk Kuyper en Wilhelmina bezoekt krijgt inzicht in de lintjesaffaire (1909). De antirevolutionaire voorman Abraham Kuyper kwam in problemen toen bekend werd dat hij als premier een koninklijke onderscheiding had laten verlenen aan een koopman die eerder een fors bedrag in de kas van de ARP had gestort. Kuyper moest door het stof en deed de befaamd geworden uitspraak ‘Het boetekleed ontsiert den man niet’.

Ons-kent-ons

In de overzichten van affaires en affairetjes komen twee groepen slecht uit de bus: Limburgers en VVD’ers. In Limburg heerst in politieke kringen een soort van ons-kent-ons-sfeer die ertoe bijdraagt dat het met regels voor bestuurlijke integriteit soms niet zo nauw wordt genomen. En de VVD telt vrij veel ondernemers die, zeker op lokaal niveau, moeite hebben de grens tussen particulier en algemeen belang te herkennen.

De gedeputeerde Ton Hooijmaijers werd zelfs tot een gevangenisstraf veroordeeld vanwege fraude en omkoping. De VVD heeft nu een Permanente Commissie Integriteit om zulke misstanden te voorkomen.

Wat zij echter niet heeft voorkomen, is dat weer een Limburgse VVD’er in opspraak is geraakt. Elsevier onthulde eerst dat het Kamerlid Mark Verheijen in zijn woonplaats Venlo wel erg nauwe banden onderhield met de van corruptie verdachte projectontwikkelaar Piet van Pol. En NRC Handelsblad zette de schijnwerpers op dubieuze declaraties in zijn periode als gedeputeerde van Limburg. Vorige week werd aangifte gedaan vanwege corruptie tegen Verheijen, die inmiddels is opgestapt.

Lees ook…

Eric VrijsenKwestie rond Mark Verheijen krijgt nog een staartje voor de VVD

Commotie

De VVD-top reageerde hoogst onhandig op de commotie. Zowel premier Mark Rutte als fractievoorzitter Halbe Zijlstra liet weten het een hoop gedoe om niets te vinden. Terwijl zelfs de eigen achterban openlijk morde, hielden zij het politieke talent uit Venlo de hand boven het hoofd. In plaats van, zoals had gemoeten, te zeggen dat het serieuze aantijgingen betrof en dat de zaak tot op de bodem zou worden uitgezocht. Waarbij het declareren van een kwart van de kosten van een, door een ander betaalde, pekingeend bij de Chinees en overige door NRC belichte zonden van Verheijen trouwens minder ernstig lijken dan zijn inElsevier beschreven relatie met Van Pol.

De VVD heeft een miljoen euro uitgetrokken voor de campagne voor de verkiezingen van de Provinciale Staten in maart, maar al die flyers en televisiespotjes hebben weinig effect als de kiezer het gevoel heeft dat de partij sjoemelende vertegenwoordigers in bescherming neemt.

Bij VVD ging alles mis in de affaire-Verheijen

AD 28.02.2015 De VVD likt de wonden, nu het Limburgse Kamerlid Mark Verheijen is opgestapt na twijfels over zijn integriteit. In een drie weken durende mediastorm is er veel misgegaan in de VVD.

Zoals gistermiddag zien we premier Rutte zelden. Kritische vragen pareert hij meestal met een kwinkslag of een soepele draai van de werkelijkheid, met een gezicht alsof alles wat hij zegt volkomen logisch is. Maar nu steekt Rutte bij zijn wekelijkse persconferentie ruiterlijk de hand in eigen boezem.

Rapport Commissie Integriteit

VVD 27 februari 2015  In de afgelopen tijd zijn in de media beschuldigingen naar voren gebracht ten aanzien van de heer Mark Verheijen, lid van de Tweede Kamer. Hetgeen naar voren werd gebracht betrof zaken uit de periode dat Mark Verheijen wethouder in Venlo en later Gedeputeerde in Limburg was. In 2013 heeft het Hoofdbestuur van de VVD een Permanente Commissie Integriteit ingesteld. Dit besluit vormde een onderdeel van een programma om aan het onderwerp integriteit nadrukkelijk nog meer aandacht te besteden. Naast de instelling van deze commissie werd integriteit ook opgenomen als een belangrijk steeds terugkerend onderdeel van onze opleidingen en trainingen. Tegelijkertijd werden er voor de fracties en binnen de Kamercentrales vertrouwenspersonen aangesteld.. Lees verder

Bijlagen (1)

‘VVD kan zich geen enkele fout meer veroorloven’

VK 27.02.2015  De campagne van de VVD voor de Provinciale Statenverkiezingen begint morgen. Kan de partij de schade van de integriteitsaffaires beperken? ‘Een paar incidenten zijn voor de kiezer een patroon’, zegt Paul Stamsnijder van De Reputatiegroep.

De partij wordt nu geassocieerd met rondslingerende bonnetjes, niet met het handhaven van de wet maar met het zoeken van de mazen ín die wet

Was het vertrek van Kamerlid Mark Verheijen noodzakelijk?
‘Ja, hij is geofferd om de campagne te starten met een schone lei. Het gaat bij campagnes meer om de personen, dan om de inhoud.
Politici moeten voorbeeldgedrag tonen in woord en daad. Wie niet voldoet, wordt direct afgestraft. Een Kamerlid is net als een bestuurder of CEO de personificatie van het beleid. Oud-minister Ien Dales zei al: een beetje integer bestaat niet.’

Een pijnlijke waarschuwing voor de VVD

VK 27.02.2015 Tweede Kamerlid Mark Verheijen is hard gestraft voor zijn wat al te losse declaratiegedrag. Hij verliest zijn baan. Zijn goede reputatie was hij al kwijt, na twee weken onophoudelijke beschuldigingen aan zijn adres.

Hier schemert de beginnende hoogmoed door van een partij die al geruime tijd zeer dominant is op het Binnenhof en kennelijk dacht ook dit wel even naar z’n hand te kunnen zetten !!

Hier valt, voor alle politici, een les te leren: de lat ligt hoog, soms hoger dan zij zelf denken.  Op zichzelf zijn het immers geen grote malversaties waaraan Verheijen zich schuldig maakte. Niemand kan volhouden dat hij zichzelf grotelijks heeft verrijkt. In totaal ging het hooguit om enkele duizenden euro’s. Maar er werd wel een patroon zichtbaar. Dubbele reiskostendeclaraties, een te dure fles wijn, uitstapjes op de grens van privé en politiek. Zoals de VVD-integriteitscommissie schrijft: ‘Bij declaraties wordt van bestuurders alertheid vereist. Op naïviteit kan een bestuurder zich niet beroepen.’

GERELATEERDE ARTIKELEN;

VVD’ers: vertrek Verheijen is logisch besluit

VVD-campagne start in mineur door integriteitsaffaires

‘VVD’er Verheijen regelde gratis verkiezingsfeest’

De naïviteit van de VVD is raadselachtig

Trouw 27.02.2015 Hij was een veelbelovend talent, maar voordat hij de echte top bereikte, moest VVD-Kamerlid Mark Verheijen al vertrekken. Wat hij deed kon niet door de beugel, constateerde de integriteitscommissie van de VVD. Politiek verslaggever Jelle Brandsma legt uit wat hem opviel in het rapport.

De naïviteit van Rutte en Zijlstra is raadselachtig !!

Had dit anders kunnen aflopen?
“Nee, dit had alleen maar zo kunnen aflopen. Verheijen had immers al toegegeven dat verschillende declaraties niet klopten of niet passend waren. Als je die feiten naast de regels legt die de VVD in 2013 opstelde, zie je direct dat hij die regels heeft overtreden. Zijn aftreden kon dus niet uitblijven.”

Meer over;

Kwestie rond Mark Verheijen krijgt nog een staartje voor de VVD

Elsevier 27.02.2015 Nu VVD-Kamerlid Mark Verheijen is afgetreden, richt de aandacht zich op partijleider Mark Rutte. De premier betreurt inmiddels dat hij Verheijen beschermde door te roepen dat het om een ‘opgeblazen verhaal’ ging.

Verheijen besloot vrijdagochtend op te stappen, toen duidelijk werd dat de ‘integriteitscommissie’ van de VVD snoeihard over hem oordeelde. Verheijen handelde ‘in strijd met het integriteitskader van de VVD’, aldus de commissie-Wiebenga.

Lees ook…

Mark Verheijen stapt op als Tweede Kamerlid

Te duur diner

Verheijen diende in 2012 als Gedeputeerde bij de Provincie Limburg declaraties in voor kosten die hij ook elders vergoed had gekregen. Hij liet de provincie betalen voor een veel te duur diner. De provincie draaide ook op voor kosten die hij maakte om Tweede Kamerlid van de VVD te kunnen worden.

Het ging om tamelijk kleine bedragen. Maar de commissie onder leiding van Staatsraad Jan Kees Wiebenga beoordeelde het principieel. Verheijen kreeg te verstaan dat hij in het belang van het aanzien van de politiek maar beter kon vertrekken, zeker ook omdat hem nog veel meer boven het hoofd hing.

Bedelbrief

Elsevier onthulde in november dat Verheijen na een bedelbrief aan projectontwikkelaar Piet van Pol forse bedragen ontving voor zijn verkiezingscampagne. Van Pol doneerde in totaal  10.750 euro. In de tussentijd was Verheijen wethouder en Venlo, waar Van Pol alle hulp kreeg om een bioscoopproject te realiseren. De grond werd 135.000 euro beneden de taxatiewaarde overgedaan aan Van Pol.

Lees nog eens terug;

In opspraak: de bedelbrief van het (ex-)VVD-Kamerlid

Een andere bioscoopexploitant in de gemeente Venlo, Wout Heijmans, werd consequent tegengewerkt. Heijmans voelde zich het slachtoffer van corruptie en kondigde in Elsevier een schadeclaim aan tegen Verheijen. Inmiddels heeft hij aangifte gedaan bij Justitie. Deze zaak ligt nu bij het Landelijk Parket. Daarom liet de commissie-Wiebenga de omkopingskwestie rusten.

Gerommel

De omkopingskwestie is veel gevaarlijker voor de VVD dan Verheijens gerommel met declaraties. De commissie Wiebenga stelt dat de kwestie rond de bioscoop ‘zijn schaduw vooruitwerpt’. De commissie kiest voor een fluwelen formulering om het Kamerlid af te serveren: ‘De heer M. L. Verheijen zal in het licht hiervan een afweging moeten maken.’

De vraag is nu waarom de VVD zo lang probeerde Verheijen te beschermen. De eerdere publicaties in Elsevier werden weggewuifd als ‘feitelijk onjuist’. Een onbegrijpelijke reactie, want Elsevier had de brieven van Verheijen en de facturen voor Van Pol in handen.

Spijt

Toen begin februari NRC berichtte over de declaraties van Verheijen, reageerde VVD-premier Mark Rutte afwerend: ‘Deze kwestie wordt opgeblazen.’ Op zijn wekelijkse persconferentie zei Rutte vanmiddag dat hij spijt heeft van die uitlating en dat hij zich liet leiden door de eerste paar alinea’s van het artikel. .

Het AD berichtte deze week dat Verheijen een gratis ‘verkiezingsfeestje’ van Rutte regelde, toen hij als Limburgs gedeputeerde nog verantwoordelijk was voor de Floriade in Venlo. De commissie-Wiebenga zal een vervolgonderzoek hiernaar instellen.

zie ook;

22 feb Wil de kiezer Mark Verheijen nog wel terug in de Tweede Kamer?

20 feb Wat weten we nu over de zaak tegen Verheijen?

23 feb Geen administratieve fouten bij declaraties Verheijen

Rutte door het stof

Telegraaf 27.02.2015 Premier en VVD-leider Mark Rutte is vrijdag flink door het stof gegaan in de kwestie rond de declaraties van VVD-Kamerlid Mark Verheijen. Hij gaf toe dat hij de kwestie rond de declaraties van zijn partijgenoot niet had moeten afdoen als ‘opgeblazen en opgepompt’.

„Het ware verstandiger geweest als ik die opmerking niet gemaakt had”, zei Rutte vrijdag na de wekelijkse ministerraad. Een andere les die hij uit de kwestie trekt, is dat de VVD er beter aan had gedaan als de integriteitscommissie van de VVD eerder aan het werk was gezet. Die commissie concludeerde vrijdag dat Verheijen in zijn tijd als gedeputeerde in Limburg in strijd met het integriteitskader van de VVD heeft gehandeld.

Gerelateerde artikelen;

27-02: Carrière Verheijen geknakt

27-02: Weer omstreden VVD’er opgestapt

27-02: VVD’er Mark Verheijen stapt op als Kamerlid

Rutte: had kwestie-Verheijen niet direct ‘opgeblazen’ moeten noemen›

NRC 27.02.2015 Premier Rutte (VVD) had de kwestie rond de dubieuze declaraties van Kamerlid Mark Verheijen niet direct “opgeblazen” moeten noemen. Dat zei de premier vanmiddag op zijn wekelijkse persconferentie.

Verheijen kwam in opspraak toen uit berichtgeving van NRC Handelsblad bleek dat hij in 2011 en 2012 duizenden euro’s onterecht gedeclareerd heeft. Op zijn eigen verzoek deed de integriteitscommissie van de VVD onderzoek naar de discutabele declaraties en daaruit bleek vandaag dat Verheijen in een aantal gevallen in strijd met het integriteitskader van de VVD handelde. Daarop besloot hij zijn functie neer te leggen.

Lees meer;

VANDAAG VVD’er Verheijen stapt op uit Tweede Kamer

11:46 Mark Verheijen legt lidmaatschap Tweede Kamer neer ›

11:40 VVD-politica al week vast om hennepteelt en witwassen ›

25 FEB ‘Verheijen regelde gratis VVD-bijeenkomst op Floriade’ ›

23 FEB Discutabele betalingen provincie Limburg aan Mark Verheijen ›

Rutte betreurt uitspraken rond kwestie Verheijen

NU 27.02.2015 Premier Mark Rutte, die de verhalen over het VVD-Kamerlid Mark Verheijen eerder nog als opgeblazen beoordeelde, betreurt nu zijn uitspraken over de NRC-onthullingen over verkeerde declaraties.  De premier noemt het besluit van Verheijen om op te stappen “logisch” en een “persoonlijk drama”.

Rutte bleef er vrijdag tijdens zijn persconferentie bij dat het begin van het verhaal van NRC “tendentieus” was, maar gaf toe dat hij er beter niet publiekelijk op had kunnen reageren. Ook zei hij dat de integriteitscommissie van de VVD beter eerder aan het werk had kunnen worden gezet.

Achtergrond: Mark Verheijen, de val van een liberale high potential

Lees meer over: Mark Verheijen VVD

Gerelateerde artikelen;

Rutte geeft toe: commentaar op NRC was voorbarig

VK 27.02.2015 Premier Rutte had zich moeten onthouden van commentaar op publicaties van NRC Handelsblad over zijn partijgenoot Mark Verheijen. Die les trekt de premier vandaag, nu de integriteitscommissie van de VVD oordeelt dat Verheijen handelde ‘in strijd met het integriteitskader van de partij’.

Ook is Rutte nu van mening dat de commissie eerder met haar onderzoek had moeten beginnen. Vijf dagen kon de storm van controverse ongecontroleerd aanzwellen. Het eerste stuk in NRC over foutieve declaraties van Verheijen verscheen op 11 februari. In zijn tijd als gedeputeerde van de provincie Limburg sprong hij lichtzinnig om met provinciegeld, bleek uit het artikel. Pas op 16 februari ontving de interne commissie het verzoek tot een onderzoek.

Drie keer in de fout

VVD’er Mark Verheijen jongleerde in zijn tijd als gedeputeerde van de provincie Limburg met verschillende functies. Hij handelde vaak op het randje van integer, meestal zat hij net aan de goede kant. Drie keer ging hij echt over de grens, oordeelt de Commissie Integriteit van de VVD. Wanneer zat hij écht fout?

Commentaar; Een slechtere campagnestart is nauwelijks denkbaar, schrijft Raoul du Pré, chef politiek van de Volkskrant in zijn commentaar.  Lees het hier.

Rutte betreurt uitspraken rond kwestie Verheijen

NU 27.02.2015 Premier Mark Rutte, die de verhalen over het VVD-Kamerlid Mark Verheijen eerder nog als opgeblazen beoordeelde, betreurt nu zijn uitspraken over de NRC-onthullingen over verkeerde declaraties. De premier noemt het besluit van Verheijen om op te stappen “logisch” en een “persoonlijk drama”.

Rutte bleef er vrijdag tijdens zijn persconferentie bij dat het begin van het verhaal van NRC “tendentieus” was, maar gaf toe dat hij er beter niet publiekelijk op had kunnen reageren. Ook zei hij dat de integriteitscommissie van de VVD beter eerder aan het werk had kunnen worden gezet.

Achtergrond: Mark Verheijen, de val van een liberale high potential

Lees meer over: Mark Verheijen VVD

Gerelateerde artikelen;

‘Kwestie schaadt imago VVD’

Telegraaf 27.02.2015  De kwestie rond de declaraties van Tweede Kamerlid Mark Verheijen heeft het imago van de VVD ernstig geschaad. Het partijbestuur moet nu zorgen dat het vertrouwen in de VVD snel hersteld wordt. Dat vindt de JOVD, de jongerenorganisatie van de VVD. „De VVD moet, zoals Rutte in 2013 al zei, nu écht de standaard zetten waar het gaat om integriteit. Dit kan enerzijds door de integriteitscommissie meer bevoegdheden te geven. De bevoegdheid om leden te royeren zorgt voor meer spreiding van macht binnen de partij”, aldus JOVD-voorzitter Tom Leijte.

Gerelateerde artikelen;

19-02: ‘Reactie VVD op kwestie ongepast’

18-02: Verheijen legt werk neer

17-02: VVD-raadslid aangehouden

16-02: VVD-jeugd boos op Rutte

03-02: JOVD: Behoud tippelzone

10-01: JOVD roemt verkoper Mein Kampf

25-12: ‘Stop met verplicht vrij’

02-11: JOVD opent vrijdenkersruimte

10-10: Kamp ‘weigert’ prijs JOVD

VVD’ers: vertrek Verheijen is logisch besluit

VK 27.02.2015 Het in opspraak geraakte VVD-Tweede Kamerlid Mark Verheijen heeft besloten op te stappen. Dat maakte hij vandaag bekend in een verklaring op de website van de VVD. De onderzoekscommissie van de VVD oordeelt dat Verheijen handelde ‘in strijd met het integriteitskader’ van de partij. VVD’ers reageren met begrip op zijn besluit.

Een  volksvertegenwoordiger kan alleen functioneren als zijn of haar integriteit niet ter discussie staat. Dat was bij mij helaas de afgelopen weken wel het geval. Dat was niet goed voor mijn partij, niet voor mij en niet voor het aanzien van de politiek. Ik heb daarom vandaag besloten mijn lidmaatschap van de Tweede Kamer neer te leggen’, schrijft Verheijen.

De nachtmerrie van Verheijen

Politiek is (was) zijn leven. Totdat Mark Verheijen in een nachtmerrie terechtkwam. Iedereen kent hem nu als de man die flessen wijn van 127 euro durfde te declareren bij de provincie, nota bene geconsumeerd bij een etentje met de van corruptie verdachte VVD-politicus Jos van Rey. Lees hier het profiel.

JOVD: kwestie heeft imago VVD geschaad

Elsevier 27.02.2015  De kwestie rond de declaraties van Tweede Kamerlid Mark Verheijen heeft het imago van de VVD ernstig geschaad. Het partijbestuur moet nu zorgen dat het vertrouwen in de VVD snel hersteld wordt. Dat vind de JOVD, de jongerenorganisatie van de VVD.

,,De VVD moet, zoals Rutte in 2013 al zei, nu écht de standaard zetten waar het gaat om integriteit. Dit kan enerzijds door de integriteitscommissie meer bevoegdheden te geven. De bevoegdheid om leden te royeren zorgt voor meer spreiding van macht binnen de partij”, aldus JOVD-voorzitter Tom Leijte.

Carrière Verheijen geknakt

Telegraaf 27.02.2015 Kamerlid Mark Verheijen belichaamde de januskop van de VVD, de partij die volks is én elitair, eurokritisch en toch EU-gedwee, die net zo hard is op rechtshandhaving als dat ze zacht was op de eigen integriteit. Maar die zachte hand, dat is geweest. Hoe een politiek talent zijn carrière de mist in zag gaan.

OUD-GEDEPUTEERDE VERHEIJEN GEEFT KAMERZETEL OP

BB 27.02.3015 VVD’er Mark Verheijen legt zijn lidmaatschap van de Tweede Kamer neer. Dat heeft de VVD vrijdag laten weten. Hij was in opspraak gekomen door twijfels aan zijn integriteit.

Niet ter discussie
‘Een volksvertegenwoordiger kan alleen functioneren als zijn of haar integriteit niet ter discussie staat. Dat was bij mij helaas de afgelopen weken wel het geval’, aldus de scheidende parlementariër.

‘De verschillende publicaties van de afgelopen weken in combinatie met een aangifte in mijn richting bij het Openbaar Ministerie zorgden voor veel onrust. Naar aanleiding daarvan heb ik de Permanente Commissie Integriteit van de VVD gevraagd hiernaar te kijken. Deze Commissie concludeert vandaag dat als bij elkaar opgeteld de feiten en de dynamiek rondom mijn persoon niet passen in het integriteitskader van de partij’, zegt Verheijen. Die commissie stelde vrijdag vast dat Verheijen ‘heeft gehandeld in strijd met het integriteitskader van de VVD’.

Corruptie

Verheijen had zijn werkzaamheden voor de VVD al tijdelijk opgeschort wegens alle commotie rond zijn persoon. Hij raakte in opspraak door onder meer zijn declaratiegedrag als gedeputeerde van de provincie Limburg. Verder deed een Limburgs partycentrum aangifte tegen hem wegens corruptie in zijn tijd als wethouder in Venlo. Hij zou dwars hebben gelegen bij de plannen voor een bioscoop om een ander filmhuis te beschermen.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Mark Verheijen vertrekt uit Tweede Kamer

Trouw 27.02.2015 VVD-Kamerlid Mark Verheijen heeft vandaag besloten te vertrekken uit de Tweede Kamer. De commissie integriteit van de VVD concludeert vandaag dat Verheijen in strijd met de eigen integriteitsregels van de partij handelde.

“Een volksvertegenwoordiger kan alleen functioneren als zijn of haar integriteit niet ter discussie staat”, schrijft Verheijen in een verklaring. “Dat was bij mij helaas de afgelopen weken wel het geval. Dat was niet goed voor mijn partij, niet voor mij en niet voor het aanzien van de politiek. Ik heb daarom vandaag besloten mijn lidmaatschap van de Tweede Kamer neer te leggen.”

Onderzoek naar integriteit
De commissie integriteit van de VVD concludeert vandaag in haar rapport dat Verheijen op meerdere punten in strijd met het integriteitskader van de partij handelde. De commissie begon een onderzoek naar Verheijen, nadat NRC Handelsblad op 11 februari meldde dat het Kamerlid als gedeputeerde van Limburg ten onrechte duizenden euro’s declareerde.

Weer omstreden VVD’er opgestapt

Telegraaf 27.02.2015 VVD’er Mark Verheijen is niet het eerste liberale Kamerlid dat deze kabinetsperiode ongepland en onvrijwillig de Tweede Kamer verlaat. Matthijs Huizing en Johan Houwers gingen hem voor.

De VVD besloot in mei 2013 tot een aanscherping van de eigen integriteitsregels nadat VVD-bestuurders als de Noord-Hollandse gedeputeerde Ton Hooijmaijers en de Roermonds ex-wethouder en Senator Jos van Rey in opspraak waren geraakt. Hooijmaijers is inmiddels veroordeeld voor omkoping en witwassen, Van Rey wordt vervolgd voor corruptie.

Gerelateerde artikelen;

07-12: Drank kost VVD’er de kop

VVD’er Mark Verheijen stopt als Kamerlid vanwege ophef om integriteit

NU 27.02.2015  De in opspraak geraakte Mark Verheijen legt zijn lidmaatschap als Tweede Kamerlid voor de VVD neer. Een interne partijcommissie concludeert dat hij inderdaad heeft gehandeld in strijd met de regels rond integriteit, waarover de afgelopen weken al ophef was ontstaan. Dat maakt de VVD vrijdag bekend.

Verheijen zegt vrijdag in een verklaring: “Een volksvertegenwoordiger kan alleen functioneren als zijn of haar integriteit niet ter discussie staat. Dat was bij mij helaas de afgelopen weken wel het geval. Dat was niet goed voor mijn partij, niet voor mij en niet voor het aanzien van de politiek.”

VVD-Fractievoorzitter Halbe Zijlstra noemt het een “logisch besluit”. “Voor Mark is dit een persoonlijk drama, maar op grond van het rapport van de integriteitscommissie en de publicaties van de laatste weken is dit een logisch besluit.”

Verheijen kwam deze maand in opspraak, toen NRC Handelsblad onthulde dat hij in zijn tijd als gedeputeerde in de provincie Limburg duizenden euro’s onterecht zou hebben gedeclareerd.

Rapport

Het rapport werd ook vrijdag gepubliceerd. De commissie oordeelt dat een aantal declaraties van Verheijen in strijd zijn met het opgestelde beoordelingskader van de partij.

Achtergrond: Mark Verheijen, de val van een liberale high potential

Lees meer over: Mark Verheijen VVD

VVD’er Mark Verheijen stapt op

Telegraaf 27.02.2015 Kamerlid Mark Verheijen stapt op. Dat laat de VVD weten in een verklaring. Verheijen zegt daarin: ,,Een volksvertegenwoordiger kan alleen functioneren als zijn of haar integriteit niet ter discussie staat. Dat was bij mij helaas de afgelopen weken wel het geval. Dat was niet goed voor mijn partij, niet voor mij en niet voor het aanzien van de politiek”, aldus de scheidende parlementariër.

„De verschillende publicaties van de afgelopen weken in combinatie met een aangifte in mijn richting bij het Openbaar Ministerie zorgden voor veel onrust. Naar aanleiding daarvan heb ik de Permanente Commissie Integriteit van de VVD gevraagd hiernaar te kijken. Deze Commissie concludeert vandaag dat als bij elkaar opgeteld de feiten en de dynamiek rondom mijn persoon niet passen in het integriteitskader van de partij”, zegt Verheijen. Die commissie stelde vrijdag vast dat Verheijen „heeft gehandeld in strijd met het integriteitskader van de VVD”.

Gerelateerde artikelen

27-02: Weer omstreden VVD’er opgestapt

26-02: Steun voor Verheijen nihil

25-02: Verheijen regelde gratis feest

23-02: Geen extra maatregelen

23-02: ‘Niets mis met declaraties VVD’er’

23-02: ‘Verheijen dubbel salaris’

22-02: ‘Verheijen niet terug in Kamer’

VVD’er Mark Verheijen stapt op als Tweede Kamerlid

Elsevier 27.02.2015 Het VVD-Kamerlid Mark Verheijen stapt op uit de Tweede Kamer. Het integriteitsonderzoek naar de declaraties in zijn tijd als Limburgse gedeputeerde liep nog.

In een persoonlijke verklaring op de website van de VVD, licht Verheijen zijn besluit toe: ‘Een volksvertegenwoordiger kan alleen functioneren als zijn of haar integriteit niet ter discussie staat. Dat was bij mij helaas de afgelopen weken wel het geval. Dat was niet goed voor mijn partij, niet voor mij en niet voor het aanzien van de politiek.’

Lees ook:

De bedelbrief van VVD-Kamerlid Mark Verheijen

Integriteit

Naar aanleiding van de publicaties van de afgelopen weken en de aangifte tegen Verheijen, zou hij de Permanente Commissie Integriteit van de VVD hebben gevraagd ernaar ‘te kijken’. Die Commissie concludeert vrijdag dat het persoon van Verheijen niet past ‘binnen het integriteitskader van de partij’.

VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra noemt het vertrek van het Kamerlid ‘een logisch besluit’, als is het voor Verheijen zelf wel een ‘persoonlijk drama’.

Het vertrek van Verheijen komt na de ophef van de afgelopen weken nauwelijks als een verrassing. De vraag rest echter nog steeds of Verheijen in zijn tijd als gedeputeerde volgens de regels heeft gehandeld of niet.

zie ook;

15 feb Zijlstra doet gesjoemel van Verheijen af als ‘akkefietje’

18 feb Is Mark Verheijen too big to fail?

11 feb De bedelbrief van VVD-Kamerlid Mark Verheijen

Mark Verheijen legt lidmaatschap Tweede Kamer neer›

NRC 27.02.2015 Mark Verheijen heeft besloten zijn lidmaatschap van de Tweede Kamer neer te leggen. Dat meldt de VVD. De integriteitscommissie van de partij oordeelde (pdf) dat het passend zou zijn als Verheijen zou opstappen.

Verheijen legt zijn werk neer omdat zijn integriteit ter discussie staat, en een volksvertegenwoordiger zo niet kan functioneren, schrijft hij.

‘VERHEIJEN HANDELDE IN STRIJD MET INTEGRITEITSKADER VVD’

De integriteitscommissie van de VVD deed onderzoek naar het declaratiegedrag van Verheijen en oordeelde dat hij op drie punten in strijd handelde met het integriteitskader van de VVD. Op één punt heeft hij de schijn van onjuistheid gewekt.

VERHEIJEN IN OPSPRAAK

Verheijen kwam in opspraak toen uit berichtgeving van NRC Handelsblad bleek dat hij in 2011 en 2012 duizenden euro’s onterecht gedeclareerd heeft. Privé-uitgaven, campagnekosten en kosten als lid van het landelijk bestuur van de VVD bracht hij in strijd met de gedragscode en declaratieregels in rekening bij de provincie. In de zestien maanden dat hij gedeputeerde was, waren er zeker 20 discutabele betalingen. Het gaat om naar schatting 5.000 euro, los van de 4.000 euro aan dubbel salaris die hij ontving.

REEKS KWESTIES PIJNLIJK VOOR DE VVD

De grootste regeringspartij heeft last van aanhoudende pijnlijke kwesties rond VVD’ers. Behalve Verheijen kwam onlangs ook een VVD-gemeenteraadslid uit Maarssen in opspraak, eerst omdat ze werd verdacht van schending van haar ambtsgeheim bij een burgemeestersbenoeming, later bleek dat ze ook onderwerp is van een strafrechtelijk onderzoek wegens grootschalige hennepteelt en witwassen. Ze zit al een week vast.

Ook heeft de VVD last van de corruptiezaak rond voormalig senator en Limburgs gedeputeerde Jos van Rey, waarvan begin dit jaar na een lang onderzoek de eerste zitting plaatsvond. Ook de Noord-Hollandse ex-gedeputeerde Ton Hooijmaijers is veroordeeld voor omkoping en witwassen.  LEES VERDER›

NRC deed onderzoek naar de discutabele betalingen van de provincie Limburg aan Mark Verheijen. Lees hier het volledige overzicht.

Lees in NRC Handelsblad ‘Pekingeend, skûtsjesilen en de dienstauto’ (€)

Lees meer;

VANDAAG VVD’er Verheijen stapt op uit Tweede Kamer

11:40 VVD-politica al week vast om hennepteelt en witwassen ›

25 FEB ‘Verheijen regelde gratis VVD-bijeenkomst op Floriade’ ›

23 FEB Verheijen (VVD) kreeg halve maand dubbel salaris ›

23 FEB Discutabele betalingen provincie Limburg aan Mark Verheijen ›

VVD-Kamerlid Mark Verheijen stapt op

VK 27.02.2015 Het in opspraak geraakte VVD-Tweede Kamerlid Mark Verheijen heeft besloten op te stappen. Dat maakte hij vandaag bekend in een verklaring op de website van de VVD.

‘Een volksvertegenwoordiger kan alleen functioneren als zijn of haar integriteit niet ter discussie staat. Dat was bij mij helaas de afgelopen weken wel het geval. Dat was niet goed voor mijn partij, niet voor mij en niet voor het aanzien van de politiek. Ik heb daarom vandaag besloten mijn lidmaatschap van de Tweede Kamer neer te leggen’, schrijft Verheijen.

Integriteitscommissie oordeelt hard over politicus

AD 27.02.2015 Mark Verheijen vertrekt als VVD-Kamerlid. ,,Een volksvertegenwoordiger kan alleen functioneren als zijn of haar integriteit niet ter discussie staat. Dat was bij mij helaas de afgelopen weken wel het geval”, schrijft Verheijen in een verklaring op de website van de VVD.

,,Dat was niet goed voor mijn partij, niet voor mij en niet voor het aanzien van de politiek”, zegt de in opspraak geraakte politicus. ,,Ik heb daarom vandaag besloten mijn lidmaatschap van de Tweede Kamer neer te leggen.”

Verheijen lag de laatste tijd onder vuur vanwege verkeerde declaraties. De VVD heeft onlangs een intern onderzoek gedaan naar de politicus en concludeert dat alle gebeurtenissen niet passen bij het ,,integriteitskader van de partij”. Verheijen geeft toe dat hij fouten heeft gemaakt, maar herkent zich niet in de beeldvorming van de afgelopen weken. ,,Het raakt mij diep.”

Lees hier het complete rapport van de Integriteitscommissie van de VVD over Verheijen.

Lees ook;

VVD2

Steun voor Verheijen nihil

Telegraaf 26.02.2015 De steun in de VVD voor Kamerlid Mark Verheijen zwakt steeds verder af. Na de onthulling dat de Limburger een gratis verkiezingsfeestje organiseerde op de met belastinggeld gefinancierde Floriade, is voor prominente VVD-Kamerleden de maat vol.

In de VVD-fractie zou worden gemord dat de ‘opeenstapeling van nieuwsfeiten nu echt te gek wordt’, meldt het AD. Twee weken geleden gingen er in de Tweede Kamerfractie al stemmen op voor een vertrek van Verheijen. Die was toen in opspraak geraakt met omstreden declaraties.

Gerelateerde artikelen;

25-02: Verheijen regelde gratis feest

23-02: Geen extra maatregelen

23-02: ‘Niets mis met declaraties VVD’er’

23-02: ‘Verheijen dubbel salaris’

22-02: ‘Verheijen niet terug in Kamer’

Steun voor Verheijen kalft af

AD 26.02.2015 Ondertussen kalft de steun binnen de VVD voor Kamerlid Mark Verheijen af. Na de onthulling dat de Limburger een gratis verkiezingsfeestje organiseerde op de met belastinggeld gefinancierde Floriade, is voor prominente VVD-Kamerleden de maat vol.

In de VVD-fractie wordt gemord dat de ‘opeenstapeling van nieuwsfeiten nu echt te gek wordt’. Twee weken geleden gingen er in de Tweede Kamerfractie al stemmen op voor een vertrek van Verheijen. Die was toen in opspraak geraakt met omstreden declaraties.

Tijdens een fractieoverleg zouden de Kamerleden Ton Elias en Helma Neppérus aan de Limburger hebben gevraagd of hij niet beter de eer aan zichzelf kon houden. ,,Ik was allang opgestapt”, zegt een VVD-Kamerlid nu. ,,Op een bepaald moment word je een sta-in-de-weg voor de partij. Dat moet je niet willen.”

De zoveelste verdenking van een VVD-politicus is zeer pijnlijk voor partijleider Mark Rutte. Hij trapt zaterdag de VVD-campagne af in Breda en heeft nog ruim 3 weken om kiezers te winnen. De Provinciale Statenverkiezingen zijn volgens de premier ‘landelijke verkiezingen’, omdat ze de samenstelling van de Eerste Kamer bepalen. Zonder een meerderheid in de Senaat wordt regeren nagenoeg onmogelijk.

Lees ook;

image1 V1 image1 V2

‘VVD’er Verheijen regelde gratis verkiezingsfeest’

Trouw 25.02.2015 VVD-Kamerlid Mark Verheijen heeft in 2012 een gratis verkiezingsfeestje geregeld voor premier Mark Rutte op de Floriade in Venlo. De regeringspartij betaalde daar niets voor, terwijl de expositie sterk afhankelijk was van dergelijke inkomsten. Dat meldt het AD.

Verheijen was nauw betrokken bij de met belastinggeld gefinancierde Floriade. Hij beweerde in 2012 dat de VVD betaald had, maar de vereffenaar van de nu geliquideerde Floriade BV constateert dat er helemaal geen rekening is verzonden voor de partijbijeenkomst.

Meer over;

Verheijen regelde gratis feest

Telegraaf 25.02.2015 VVD-Kamerlid Mark Verheijen zou in 2012 een gratis verkiezingsfeestje hebben geregeld voor premier Mark Rutte op de Floriade in Venlo. De regeringspartij betaalde daar niets voor, terwijl de expositie sterk afhankelijk was van dergelijke inkomsten.

Dat meldt het AD. Verheijen was nauw betrokken bij de met belastinggeld gefinancierde Floriade. Hij beweerde in 2012 dat de VVD betaald had, maar de vereffenaar van de nu geliquideerde Floriade BV constateert dat er helemaal geen rekening is verzonden voor de partijbijeenkomst.

Gerelateerde artikelen;

23-02: Geen extra maatregelen

23-02: ‘Niets mis met declaraties VVD’er’

23-02: ‘Verheijen dubbel salaris’

22-02: ‘Verheijen niet terug in Kamer’

VVD-Kamerlid Mark Verheijen, die al onder vuur ligt vanwege dubieuze declaraties en vermeende corruptie, regelde in 2012 een gratis feestje voor de premier op de Floriade.

Het in opspraak geraakte VVD-Kamerlid Mark Verheijen heeft in 2012 een gratis verkiezingsfeestje geregeld voor premier Mark Rutte op de Floriade in Venlo, schrijft het AD. De regeringspartij betaalde daar niets voor, terwijl de expositie sterk afhankelijk is van dergelijke inkomsten.

Verheijen zelf zat toen in het stichtingsbestuur van de Floriade. Hij beweerde in 2012 dat de VVD wel betaalde, maar de vereffenaar van de nu geliquideerde Floriade BV constateert dat er geen rekening is verzonden voor de partijbijeenkomst. Volgens een woordvoerder van de VVD is er alleen ‘voor de aankleding van het podium’ betaald. Verheijen regelde gratis feestje voor Rutte, en meer nieuws

Verheijen regelde gratis VVD-feestje op Floriade

AD 25.02.2015 VVD-Kamerlid Mark Verheijen heeft in 2012 een gratis verkiezingsfeestje geregeld voor premier Rutte op de Floriade in Venlo. De regeringspartij betaalde daar niets voor, terwijl de expositie sterk afhankelijk was van dergelijke inkomsten.

Verheijen, die recent nog in opspraak kwam vanwege zijn declaraties, was nauw betrokken bij de met belastinggeld gefinancierde Floriade. Hij beweerde zelf in 2012 dat er van een vriendendienst voor de VVD geen sprake was. Toen hij via Twitter de vraag kreeg wie de rekening betaalde voor de verkiezingsbijeenkomst op de tuinbouwexpositie, antwoordde de toenmalig gedeputeerde: ,,De VVD, je kunt congresfaciliteiten gewoon huren.”

Lees vandaag in het AD: Voordat de kassa werd geteld, was Verheijen weg
Lees ook;

‘Verheijen regelde gratis VVD-bijeenkomst op Floriade’›

NRC 25.02.2015 VVD’er Mark Verheijen zorgde ervoor dat zijn partij op 28 augustus 2012 gratis een verkiezingsbijeenkomst kon houden op de Floriade in Venlo met als hoofdgast partijleider en premier Mark Rutte. Dat meldde het AD vanochtend.

Verheijen suggereerde destijds op Twitter dat de VVD de rekening van het evenement, dat gratis toegankelijk was voor belangstellenden, door de partij betaald zou worden. Dat blijkt nooit te zijn gebeurd. De VVD maakte alleen kosten voor de aankleding van het podium van het openluchttheater van de Floriade. Andere organisaties en bedrijven die wat organiseerden op de wereldtuinbouwtenoonstelling moesten daarvoor gewoon betalen.

Verheijen kwam twee weken geleden in opspraak door een publicatie in NRC Handelsbladover declaraties bij de provincie in zijn tijd als gedeputeerde. Ook in die gevallen ging het om vermenging met partijbelangen. De VVD’er bracht activiteiten als waarnemend voorzitter van de liberalen en kandidaat voor de Tweede Kamer in rekening op het provinciehuis. Verheijen heeft in afwachting van een onderzoek door een commissie van zijn partij zijn werkzaamheden als Kamerlid opgeschort.

Lees meer;

VANDAAG ‘Verheijen regelde gratis VVD-meeting op Floriade’

24 FEB Voor de politicus geldt: niet alles wat mag, hóéft

23 FEB GS Limburg: terugbetalingen Verheijen ‘niet aan de orde’ ›

24 FEB Provincie vindt ‘niks mis’ met declaraties Verheijen

23 FEB Discutabele betalingen provincie Limburg aan Mark Verheijen ›

Woede in Provinciale Staten Limburg over declaraties Verheijen

Trouw 24.02.2015 Een zeer luxe diner. Dubbel gedeclareerde ritten. De partijen in Provinciale Staten in Limburg hadden vanavond geen goed woord over voor het declaratiegedrag van oud-gedeputeerde Mark Verheijen. “Wij zijn het spuugzat dat steeds politici in opspraak raken, en al helemaal dat het vaak Limburgse bestuurders zijn”, zegt Daan Prevoo, fractievoorzitter van de SP.

Ik vind het niet onze taak om morele oordelen te geven.

Het provinciebestuur, Gedeputeerde Staten, weigerde in het Statendebat een moreel oordeel te geven over het handelen van de oud-gedeputeerde van de VVD. Partijen als SP en PVV drongen daarop wel aan. “Ik blijf daarvan af”, reageerde Commissaris van de Koning Theo Bovens. “Ik vind het niet onze taak om morele oordelen te geven.”

“Dat je een fles wijn van 127 euro bestelt, en dat je de rekening dan ook nog durft te declareren, dat gaat er bij mij niet in”, stelt Carla Brugman, fractievoorzitter van GroenLinks

Verwant nieuws;

image

PROVINCIE LIMBURG: NIETS MIS MET DECLARATIES VERHEIJEN

BB 23.02.2015 De provincie Limburg zegt dat voormalig VVD-gedeputeerde Mark Verheijen geen onterechte declaraties heeft ingediend. Gedeputeerde Staten van Limburg concluderen dat na extern onderzoek naar tien omstreden declaraties waarover NRC Handelsblad eerder deze maand publiceerde.

Terugbetalen niet aan de orde
‘Het terugbetalen van te veel ontvangen gedeclareerde bedragen is niet aan de orde. Dit omdat er geen sprake is van uitbetaling van onterechte declaraties’, schrijft gouverneur Theo Bovens maandag aan Provinciale Staten. De VVD-politicus zelf denkt weer anders over de tien declaraties en meent dat hij drie keer onterecht heeft gedeclareerd voor een bedrag van 399,90 euro. Verheijen heeft beloofd dat bedrag terug te betalen.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Geen administratieve fouten bij declaraties Verheijen

Elsevier 23.02.2015 Mark Verheijen (VVD) heeft in zijn rol als gedeputeerde van de provincie Limburg geen onterechte declaraties uitbetaald gekregen. Toch zal het VVD-Kamerlid 399,90 euro terugbetalen. Dat blijkt uit onderzoek van het bureau Integis in opdracht van de provincie Limburg.

Juiste declaraties

Volgens het onderzoeksbureau zijn de tien door NRC Handelsblad genoemde declaraties administratief gezien ‘juist door de provincie toegepast’. Dat wil zeggen dat in sommige gevallen er terecht tot betaling is overgegaan en in andere gevallen terecht is besloten om niet uit te betalen.

Zo vergat Verheijen voor een diner in ‘Pixels Breda’ het betaalbewijs toe te voegen aan de declaratie. De provincie heeft daarom het bedrag van 82 euro niet uitbetaald.

Lees ook…

Wat weten we nu over de zaak tegen Verheijen?

PSV

In een ander geval ontbrak de handtekening van Verheijen onder een declaratie van een ingehuurde auto met privé-chauffeur die is gebruikt om naar een wedstrijd van PSV te gaan. Volgens het onderzoek was die handtekening niet noodzakelijk.

Aangezien het onderzoek alleen is gericht op het administratief-organisatorisch systeem wordt niet vermeld of het terecht was dat Verheijen namens de provincie naar een voetbalwedstrijd ging. Volgens NRC Handelsblad was deze reis privé, maar Verheijen stelt dat deze reis in dienst van de provincie was.

Lees ook…

De bedelbrief van VVD-Kamerlid Mark Verheijen

Dure flessen wijn

Ook bij het etentje met projectontwikkelaar Piet van Pol, waarbij de provincie 657,75 euro moest betalen, zijn er volgens Integis geen administratieve fouten gemaakt. Het ging om een vierde van het totale bedrag (2631 euro) dat zoals afgesproken door de provincie zou worden betaald. NRC beweerde dat er flessen wijn van 127 euro per stuk zijn afgerekend en dat het zakelijk belang bij zulke hoge bedragen ontbreekt. In het onderzoek, dat alleen naar de administratieve kant heeft gekeken, wordt hier niets over gemeld.

Hoe dan ook heeft Verheijen besloten om 399,90 terug te betalen aan de provincie. Het gaat om het gebruik van de provinciale NS-businesskaart (2 keer) en het gebruik van de dienstauto voor een vergadering van ProDemos. In zes gevallen zijn de declaraties gerechtvaardigd en in één geval is er geen betaling geweest. Provinciale Staten heeft maandagavond een extra vergadering over de declaraties van Verheijen.

zie ook;

22 feb Wil de kiezer Mark Verheijen nog wel terug in de Tweede Kamer?

20 feb Wat weten we nu over de zaak tegen Verheijen?

15 feb Zijlstra doet gesjoemel van Verheijen af als ‘akkefietje’

Geen extra maatregelen

Telegraaf 23.02.2015 De provincie Limburg ziet vooralsnog geen aanleiding om extra maatregelen te nemen naar aanleiding van het declaratiegedrag van voormalig VVD-gedeputeerde Mark Verheijen. Dat bleek maandagavond tijdens een vergadering van het Limburgs Parlement, de Limburgse Provinciale Staten. De SP wilde dat gedeputeerden voortaan geen nevenfuncties meer mogen hebben, maar dat idee vond weinig weerklank. Een voorstel van de PVV om voortaan een openbaar register met alle declaraties inclusief bonnetjes van gedeputeerden te realiseren, kreeg de handen van de Limburgse Statenleden niet op elkaar.

Gerelateerde artikelen;

23-02: ‘Niets mis met declaraties VVD’er’

23-02: ‘Verheijen dubbel salaris’

22-02: ‘Verheijen niet terug in Kamer’

De VVD zet vooral de standaard voor verloedering

VK 23.02.2015 De VVD en haar bondgenoten laten steeds meer hun masker vallen en ontpoppen zich tot pleitbezorgers van een nietsontziend negentiende-eeuwse kapitalisme, schrijft Thomas von der Dunk. ‘Zij zien de overheid namelijk als ‘een serviceloket voor het bedrijfsleven.’

‘Als grootste partij’, aldus Mark Rutte in 2013, ‘zetten wij nu de standaard op het gebied van integriteit’. Laten we hopen van niet. Juist het feit dat de VVD met haar corrumperende marktdenken al jaren in de politiek de standaard zet, vormt de hoofdoorzaak van de morele verloedering van Nederland.

Laat één ding duidelijk zijn: als de beschuldigingen aan het adres van Mark Verheijen kloppen kan die integriteitscommissie van de VVD, wil zij ooit nog serieus genomen worden, slechts tot één conclusie komen: dat een type van dit allooi per direct uit het parlement dient te verdwijnen en ook niet – als goedmakertje of zo – voor enige andere functie in het openbaar bestuur in aanmerking komen kan. Zelfs niet in Venlo, dat ons ook al Geert W. schonk, of die andere notoire Limburgse haard van corruptie, Roermond.

Beroepswindvaan

Noch Rutte noch Zijlstra heeft op het cruciale moment beseft hoezeer het aanzien van de politiek wordt geschaad. Dat zij intussen wèl voor zo’n eigen partijonderzoek zijn, is niet op grond van enige innerlijke morele overtuiging – die ontbeert Rutte als beroepswindvaan ten enen male, zoals zijn op 22 februari 2014 door De Volkskrant gereconstrueerde permanente gekruip voor Wilders tijdens zijn eerste kabinet liet zien – maar omdat de druk van buitenaf te groot werd.

Voor enige souplesse of pardon kon en kan geen ruimte zijn – nog steeds houdt, nu de onbarmhartige effecten van de Fraudewet aan het licht zijn gekomen, de VVD er onverkort aan vast. Hans Wansink betitelde dit op 16 februariterecht als ‘neerwaartse jaloezie’. Uiteraard hebben de diverse VVD-staatssecretarissen voor Financiën wel heel schappelijke regelingen voor met de VVD sympathiserende megabelastingontduikers bedacht: die mogen nog zonder enige extra onkosten gewoon alsnog keurig terugbetalen waarvan zij de gemeenschap willens en wetens hebben beroofd. Wat is dit voor een walgelijke partij?

Ook de moraal van D66 is, gezien haar inmiddels vrij hard-rechtse koers, door deze meritocratische variant van het sociaal-darwinistische virus aangetast. Ook zij leeft in een wereld van en voor geslaagde mensen, die de minder perfecten niet meer zien staan. Zelfs Martin Sommer, toch iemand die moeilijk van radicaal-linkse sympathieën verdacht kan worden, wees hier op 14 februari al op. Veelzeggend was de hautaine reactie van Gerard Schouw op het regeringsbesluit om weer zelf schoonmakers in vaste dienst te nemen: puur symboolpolitiek.

Mega-boer 

Zij zien de overheid als ‘een serviceloket voor het bedrijfsleven’, zoals de nu gelukkig voor enige jaren achter de tralies verdwenen ex-VVD-gedeputeerde Ton Hooijmaijers het formuleerde.

Doet D66 weinig moeite meer om de kloof tussen hoger- en lageropgeleiden te overbruggen, bij de VVD schijnt zelfs het waanidee te hebben post gevat dat juist zij bij uitstek opkomt voor ‘de gewone man’. Dat althans betoogde Gert-Jan Oplaat op 29 november in de NRC, de mega-boer die, toen in 2012 dubbelmodaal een paar schamele procenten extra aan ziektekostenpremie dreigde te moeten gaan betalen, tot een opstand opriep. Gezeten in een interieur dat met het soort duur antiek was gemeubileerd dat ‘de gewone man’ in de regel alleen maar op de kunstnijverheidsafdeling van het Rijksmuseum onder ogen krijgt.

Zij zien de overheid namelijk als ‘een serviceloket voor het bedrijfsleven’, zoals de nu gelukkig voor enige jaren achter de tralies verdwenen ex-VVD-gedeputeerde Ton Hooijmaijers het formuleerde. De burger komt in dat hele verhaal niet voor. Maar het vormt het logische uitvloeisel van het ontspoorde neoliberale denken over Nederland als BV, op 27 januari opnieuw door werkgevers¬voorzitter Hans de Boer gepromoot: ‘Nederland moet je runnen als een onderneming’.

Limburg: niets mis met declaraties Verheijen

VK 23.02.2015 De provincie Limburg zegt dat voormalig VVD-gedeputeerde Mark Verheijen geen onterechte declaraties heeft ingediend. Gedeputeerde Staten van Limburg concluderen dat na extern onderzoek naar tien omstreden declaraties waarover NRC Handelsblad eerder deze maand publiceerde.

‘Het terugbetalen van te veel ontvangen gedeclareerde bedragen is niet aan de orde. Dit omdat er geen sprake is van uitbetaling van onterechte declaraties’, schrijft gouverneur Theo Bovens vandaag aan Provinciale Staten.

Dubbel salaris

Ik heb er toen niet bij stilgestaan om het terug te storten. Daar heeft ook niemand mij op attent gemaakt, aldus VVD-Kamerlid Mark Verheijen.

Profiel Verheijen

Is Verheijen de Limburgse sjoemelaar waarvoor hij wordt weggezet? 

Lees hier het profiel van de omstreden VVD-politicus.

Tweede Kamerlid Mark Verheijen (VVD) heeft na zijn installatie in 2012 gedurende twee weken ook circa 4.000 euro aan salaris als gedeputeerde van de provincie Limburg ontvangen. Op dat moment kreeg hij tevens een schadeloosstelling als Kamerlid. Dit schrijft NRC Handelsblad vandaag op basis van onderzoek.

Limburg: niets mis met declaraties Verheijen

Trouw 23.02.2015 De provincie Limburg zegt dat voormalig VVD-gedeputeerde Mark Verheijen geen onterechte declaraties heeft ingediend. Gedeputeerde Staten van Limburg concluderen dat na extern onderzoek naar tien omstreden declaraties waarover NRC Handelsblad eerder deze maand publiceerde.

De VVD-politicus zelf denkt weer anders over de tien declaraties en meent dat hij drie keer onterecht heeft gedeclareerd voor een bedrag van 399,90 euro. Verheijen heeft beloofd dat bedrag terug te betalen.

Limburg niet onrechtmatig gedeclareerd.

NU 23.02.2015 VVD-politicus Mark Verheijen heeft in zijn tijd als gedeputeerde in  Limburg niet onrechtmatig gedeclareerd. Dat heeft de provincie maandag geconcludeerd na extern onderzoek.

NRC Handelsblad onthulde onlangs dat Verheijen omstreden declaraties deed als gedeputeerde. Het was aanleiding voor de provincie om tien declaraties nader te onderzoeken.

”Het terugbetalen van te veel ontvangen gedeclareerde bedragen is niet aan de orde. Dit omdat er geen sprake is van uitbetaling van onterechte declaraties”, schrijft gouverneur Theo Bovens maandag aan Provinciale Staten.

Achtergrond: Mark Verheijen, van liberale high potential tot aangeschoten wild

Lees meer over: Mark Verheijen

‘VVD’er Mark Verheijen kreeg in oktober 2012 dubbel betaald’

NU 23.02.2015 Het in opspraak geraakte VVD-Kamerlid Mark Verheijen zou in 2012 een dubbel salaris hebben ontvangen. Hij werd tegelijkertijd als gedeputeerde en Kamerlid betaald.

Hij kreeg als Kamerlid nog een halve maand salaris van de provincie Limburg, terwijl hij niet meer als gedeputeerde werkte. Dat meldt NRC Handelsblad maandag op basis van eigen onderzoek.

Verheijen kreeg na zijn installatie tot Tweede Kamerlid nog zo’n 4.000 euro salaris als gedeputeerde van de provincie Limburg.

Opspraak

Verheijen kwam eerder deze maand in opspraak. In 2011 en 2012 zou de VVD’er voor duizenden euro’s aan onterechte declaraties hebben gedaan.

Volgens nrc.nl zou hij in de zestien maanden als gedeputeerde zeker twintig keer een discutabele betaling hebben gedaan. Het gaat naar schatting om een bedrag van 5.000 euro.

In afwachting van een onderzoek door de VVD-integriteitscommissie heeft Verheijen zijn werkzaamheden tijdelijk neergelegd.

Achtergrond: Mark Verheijen, van liberale high potential tot aangeschoten wild

Lees meer over: Mark Verheijen

Gerelateerde artikelen;

‘Verheijen dubbel salaris’

Telegraaf 23.02.2015 De omstreden VVD’er Mark Verheijen heeft in 2012 een halve maand dubbel salaris ontvangen. Verheijen kreeg tot twee weken na zijn installatie als Kamerlid nog salaris voor zijn vorige baan als gedeputeerde in Limburg.

Dat schrijft NRC Handelsblad op basis van eigen onderzoek. Volgens de krant is Verheijen op 20 september geïnstalleerd als Kamerlid, maar ontving hij tot en met 12 oktober salaris als Limburgs gedeputeerde.

Gerelateerde artikelen;

22-02: ‘Verheijen niet terug in Kamer’

20-02: Verheijen: beschuldigingen

19-02: ‘Reactie VVD op kwestie ongepast’

18-02: Verheijen legt werk neer

18-02: Aangifte tegen Kamerlid Verheijen

Verheijen (VVD) kreeg halve maand dubbel salaris›

NRC 23.02.2015 Mark Verheijen heeft in 2012, na zijn installatie tot Tweede Kamerlid voor de VVD, circa 4.000 euro salaris als gedeputeerde van de provincie Limburg ontvangen, zonder dat hij daarvoor werk verrichtte. Op dat moment ontving hij al een inkomen als Kamerlid. Dat blijkt uit onderzoek van NRC Handelsblad.

VERHEIJEN: HEB ER TOEN NIET BIJ STILGESTAAN

Provinciale Staten benoemden de opvolger van Verheijen op 12 oktober. Hoewel hij als gedeputeerde na 25 september geen werk meer deed, ontving hij wel nog een halve maand salaris, met bijbehorende onkostenvergoeding. Dit bedrag, ongeveer 4.000 euro, stortte hij niet terug in de kas van de provincie Limburg.
Verheijen zegt hierover: “Ik heb er toen niet bij stilgestaan om het terug te storten. Daar heeft ook niemand mij op attent gemaakt. Ik had het kunnen doen. Maar ik heb, terugkijkend, niet het gevoel dat ik door het niet te doen iets fouts gedaan heb.”

VERHEIJEN IN OPSPRAAK WEGENS ONTERECHTE DECLARATIES

Verheijen kwam twee weken geleden in opspraak. Hij bleek in 2011 en 2012 als gedeputeerde voor duizenden euro’s ten onrechte gedeclareerd te hebben. Uit een overzicht op nrc.nl blijkt dat het in de 16 maanden dat Verheijen gedeputeerde was, zeker 20 discutabele betalingen betreft. Opgeteld gaat het om naar schatting 5.000 euro. Dat is los van de 4.000 euro aan dubbel salaris.

Verheijen heeft zijn werkzaamheden als Kamerlid tijdelijk neergelegd in afwachting van de uitkomst van een onderzoek van de VVD-integriteitscommissie.

Bekijk hier het volledige overzicht van de discutabele betalingen van de provincie Limburg aan Mark Verheijen.

Lees meer;

VANDAAG Verheijen kreeg halve maand dubbel salaris

13:08 Discutabele betalingen provincie Limburg aan Mark Verheijen ›

18 FEB VVD-Kamerlid Verheijen schort werkzaamheden op ›

2014 ‘VVD-Kamerlid werd als wethouder betaald door projectontwikkelaar’ ›

19 FEB  Verheijen schort werkzaamheden op

Limburg Parlement vergadert over Verheijen

NU 23.02.2015 Het Limburgs Parlement (Provinciale Staten) houdt maandag op verzoek van de SP en PVV een extra vergadering over de declaratieaffaire rond VVD-Tweede Kamerlid Mark Verheijen.

Zie ook: Mark Verheijen, van liberale high potential tot aangeschoten wild

En: VVD-Kamerlid Verheijen legt tijdelijk werk neer tijdens onderzoek integriteit 

Wil de kiezer Mark Verheijen nog wel terug in de Tweede Kamer?

Elsevier 22.02.2015 VVD-Kamerlid en ex-wethouder Mark Verheijen moet niet terugkeren in de Tweede Kamer, zelfs niet als blijkt dat hij zich niet schuldig heeft gemaakt aan corruptie. Dat vindt bijna de helft van de Nederlandse kiezers.

Dit blijkt uit een peiling van Maurice de Hond. Van de Nederlandse kiezers vindt 48 procent dat het Kamerlid zijn functie niet moet hervatten.

Afgelopen week legde Verheijen zijn werk als Kamerlid tijdelijk neer, in afwachting van het onderzoek naar zijn declaratiegedrag in zijn vorige baan als gedeputeerde in Limburg. Naast ophef over de declaraties, is er ook aangifte gedaan tegen Verheijen wegens corruptie.

Lees ook:

Wat weten we nu over de zaak tegen Verheijen?

Campagnegeld

Het bedrijf Taurus, onder leiding van de Limburgse ondernemer Wout Heijmans (63), beschuldigt de VVD’er van corruptie in de tijd dat hij wethouder van Venlo was. Hij ontving toentertijd flinke bedragen van de omstreden projectontwikkelaar Piet van Pol voor verkiezingscampagnes. In totaal ontving hij van Piet van Pol 10.750 euro voor twee campagnes.

Lees ook:

Is Mark Verheijen too big to fail?

Schadeclaim

Heijmans, een concurrent van projectontwikkelaar Van Pol, kondigde in november in Elsevier aan een schadeclaim tegen Verheijen persoonlijk in te dienen, omdat hij hem ‘consequent tegenwerkte’,  zodat Van Pol geen concurrentie had.

De VVD-fractie blijft achter Kamerlid staan en doen de verhalen af als ‘opgeblazen’. Bijna de helft van alle kiezers (47 procent) vindt dat Verheijen zijn werk gewoon weer kan oppakken als de aantijgingen van tafel zijn. Van de VVD’ers heeft 62 procent die mening.

zie ook;

20 feb Wat weten we nu over de zaak tegen Verheijen?

18 feb Verheijen legt werkzaamheden voorlopig neer

18 feb Is Mark Verheijen too big to fail?

 

Helft van de kiezers wil VVD’er Verheijen niet terug in de Kamer

NU 22.02.2015  Ook als blijkt dat VVD’er Mark Verheijen zich niet schuldig heeft gemaakt aan corruptie, moet hij toch niet terugkeren in de Tweede Kamer. Dat vindt bijna de helft van de Nederlandse kiezers (48 procent). Zo blijkt uit Peiling van Maurice de Hond.

Verheijen legde zijn werk als Kamerlid afgelopen week tijdelijk neer, in afwachting van een onderzoek naar zijn declaratiegedrag in zijn vorige baan als gedeputeerde in Limburg. Naast ophef over zijn declaraties, is er ook aangifte gedaan tegen Verheijen. Een bedrijf beschuldigt de VVD’er van corruptie in de tijd dat hij wethouder van Venlo was.

Lees meer over: Mark Verheijen

Gerelateerde artikelen;

‘Verheijen niet terug in Kamer’

Telegraaf 22.02.2015  Ook als blijkt dat VVD’er Mark Verheijen zich niet schuldig heeft gemaakt aan corruptie, moet hij toch niet terugkeren in de Tweede Kamer. Dat vindt bijna de helft van de Nederlandse kiezers (48 procent), zo blijkt uit een peiling van Maurice de Hond.

Verheijen legde zijn werk als Kamerlid afgelopen week tijdelijk neer, in afwachting van een onderzoek naar zijn declaratiegedrag in zijn vorige baan als gedeputeerde in Limburg. Naast ophef over zijn declaraties, is er ook aangifte gedaan tegen Verheijen. Een bedrijf beschuldigt de VVD’er van corruptie in de tijd dat hij wethouder van Venlo was.

Overigens vindt ook bijna de helft van alle kiezers (47 procent) dat Verheijen zijn werk wel degelijk weer kan oppakken als de aantijgingen over corruptie van tafel zouden zijn. Van de VVD-kiezers is 62 procent die mening toegedaan.

zie ook: 22-02-2015: Peiling: Stabiele electorale periode aan vooravond van start campagne PS2015

image2

IMG_0862

IMG_0861

Wat weten we nu over de zaak tegen Verheijen?

Elsevier 20.02.2015 Er zijn nieuwe beschuldigingen geuit tegen VVD-Kamerlid Mark Verheijen. Ook in zijn rol als Gedeputeerde van de provincie Limburg zou hij hebben geprobeerd projectontwikkelaar Piet van Pol voor te trekken. Dit is wat we tot nu toe weten.

Volgens de Maastrichtse advocaat Richard Wagemans zette Verheijen partijgenoten ertoe aan om een concurrent van Van Pol te belasteren.

Elsevier onthulde eerder dat Verheijen in anderhalf jaar tijd 10.750 euro ontving van Van Pol voor zijn verkiezingscampagnes. In zijn tijd als VVD-wethouder te Venlo (2006-2011) zette Verheijen zich in voor een door Van Pol te ontwikkelen bioscoop.

Van Pol kreeg een bouwterrein voor een bedrag dat 135.000 euro onder de taxatiewaarde lag. De Venlose Rekenkamer meldde later dat Van Pol 400.000 euro winst had gemaakt.

Schadeclaim

Zakenman Wout Heijmans, vertelde in Elsevier dat hij een bouwvergunning kwijtraakte door toedoen van Verheijen. De toenmalige wethouder liet de vergunning van Heijmans vernietigen om zijn vriend en sponsor Van Pol te bevoordelen: diens bioscoop kreeg het monopolie. Heijmans had een tweede bioscoop willen bouwen in Venlo, maar dat project strandde.

Heijmans kondigde in Elsevier een schadeclaim aan tegen Verheijen. Advocaat Wagemans startte eergisteren namens Heijmans de schadeprocedure door bij Justitie een strafklacht in te dienen tegen Verheijen wegens omkoping.  Een strafrechtelijke veroordeling kan dienen als basis voor een civielrechtelijke schadeclaim tegen Verheijen.

Lees ook…

De bedelbrief van VVD-Kamerlid Mark Verheijen

Crimineel geld

Wagemans en zijn cliënt Heijmans zeggen nu tegen elsevier.nl dat Justitie ook de gedragingen van Verheijen moet onderzoeken in zijn periode als gedeputeerde (maart 2011 – september 2012). Hij zou de Venlose VVD-raadsleden John Heuvelings en Sraar Geelen hebben bewerkt om in de raadszaal het verhaal rond te strooien dat Heijmans banden onderhield met de plaatselijke drugsmaffia en dat Heijmans zijn bouwplan financierde met crimineel geld.

‘Een ernstige vorm van smaad, die er alleen maar op was gericht een extra Bibob-onderzoek uit te lokken en de bouwvergunning voor Heijmans te vertragen,’ zegt Wagemans. ‘Verheijen had de hand in deze beschuldigingen. Hij zat in de zak van Van Pol. Hij spande ook samen met zijn opvolger in Venlo, VVD-wethouder Twan Beurskens.’ Heijmans zegt dat de VVD’ers er vooral op uit waren hem te beschadigen. Hij heeft zich later in een brief aan de gemeenteraad beklaagd over de loze beschuldigingen.

Geen reactie

Dat er in de gemeenteraad over mogelijke criminele financiers van Heijmans werd gesproken, staat vast. Of Verheijen de aanstichter was van de aantijgingen, is thans moeilijk na te gaan. Verheijen zelf neemt zijn telefoon niet meer op en beantwoordt geen sms-berichten. Beurskens – inmiddels gedeputeerde – laat weten dat hij niet wil reageren. VVD-raadslid Geelen zegt dat hij destijds in de gemeenteraad heeft gezegd dat Heijmans niet aan de gestelde voorwaarden van een bouwvergunning kon voldoen, omdat ‘de BIBOB-procedure niet was voltooid’. Geelen ontkent dat hij daarover contact had met Verheijen.

VVD-raadslid Heuvelings neemt wel de telefoon op, maar zegt geen tijd te hebben: ‘Ik sta op een golfbaan in Spanje.’

In verband met een bouwvergunning voor Heijmans was al in 2007 een Bibob-onderzoek ingesteld. Uit de documentatie waarover  Elsevier beschikt, blijkt dat Heijmans géén banden had met criminelen of twijfelachtige financiers.

zie ook;

18 feb Verheijen legt werkzaamheden voorlopig neer

20 jan Geen gewone verdachte: de twee verlammende jaren van Van Rey

26 okt 2014 Corruptie is ook een Nederlands fenomeen

Nieuwe beschuldigingen geuit over VVD’er Verheijen

VK 20.02.2015 De Limburgse ondernemer die deze week aangifte deed tegen VVD-politicus Mark Verheijen, beschuldigt hem nu ook van het verspreiden van valse roddels. Ondernemer Wout Heijmans denkt dat Verheijen de hand heeft gehad in het verspreiden van ongefundeerde beschuldigingen over banden met een beruchte Venlose drugscrimineel.

Zijn advocaat Richard Wagemans heeft dat vandaag bevestigd naar aanleiding van een bericht van Elsevier. Ondernemer Wout Heijmans wilde in Velden een bioscoop beginnen. Hij voert nu een verbeten strijd omdat hij meent dat hij is tegengewerkt door voormalig wethouder Verheijen. De VVD-wethouder zou zijn omgekocht door een concurrerende projectontwikkelaar.

Nieuwe beschuldigingen geuit over VVD’er Verheijen

NU 20.02.2015 De Limburgse ondernemer die deze week aangifte deed tegen VVD-politicus Mark Verheijen, beschuldigt hem nu ook van het verspreiden van valse geruchten.

Ondernemer Wout Heijmans denkt dat Verheijen de hand heeft gehad in het verspreiden van ongefundeerde beschuldigingen over banden met een beruchte Venlose drugscrimineel.

Zijn advocaat Richard Wagemans heeft dat vrijdag bevestigd naar aanleiding van een bericht van Elsevier.

Achtergrond: Mark Verheijen, van liberale high potential tot aangeschoten wild

Lees meer over: Mark Verheijen

Nieuwe beschuldigingen over VVD’er Verheijen

Telegraaf 20.02.2015  De Limburgse ondernemer die deze week aangifte deed tegen VVD-politicus Mark Verheijen, beschuldigt hem nu ook van het verspreiden van valse roddels. Ondernemer Wout Heijmans denkt dat Verheijen de hand heeft gehad in het verspreiden van ongefundeerde beschuldigingen over banden met een beruchte Venlose drugscrimineel. Zijn advocaat Richard Wagemans heeft dat vrijdag bevestigd naar aanleiding van een bericht van Elsevier.

Gerelateerde artikelen;

20-02: VVD moet Verheijen blijven beschermen

19-02: ‘Reactie VVD op kwestie ongepast’

13-02: Druk op VVD’er neemt toe

12-02: Onderzoek naar controle declaraties

Welke invloed heeft de affaire-Verheijen op de VVD?

Trouw 19.02.2015 VVD-Kamerlid Mark Verheijen kwam al in opspraak vanwege zijn declaratiegedrag en zit sinds gisteren onbetaald thuis nu er aangifte tegen hem is gedaan wegens corruptie. Welke invloed zal dit hebben op de verkiezingsuitslag van de VVD?  “Hij was een aanstormend talent”, vertelt parlementair verslaggever Wilfried van der Bles.

Rutte en Zijlstra slaan nu een modderfiguur, aldus  Politiek verslaggever Wilfried van der Bles.

Verheijen blundert terwijl de verkiezingen voor de deur staan. Loopt dit slecht af voor de VVD?
“Dat is niet zo makkelijk te voorspellen. Het geheugen van de kiezer is kort en de verkiezingen zijn pas over vier weken. Op de korte termijn is deze affaire wel schadelijk voor Rutte en Zijlstra, die de zaak bagatelliseerden. Dat is pijnlijk, nu Verheijen zichzelf op non-actief heeft gesteld. Rutte en Zijlstra slaan nu een modderfiguur. Maar ik weet absoluut niet welke electorale impact dit gaat hebben.

Verwant nieuws;

VVD-leden: reactie partijtop op affaire Verheijen ongepast

VK 19.02.2015 Acht op de tien VVD-leden vinden dat politiek leider Mark Rutte en fractievoorzitter Halbe Zijlstra ‘ongepast’ hebben gereageerd door de affaire rond het declaratiepatroon van VVD-Kamerlid Mark Verheijen te bagatelliseren. Dit blijkt uit een onderzoek van EenVandaag onder 550 VVD-partijleden.

Maar liefst 86 procent van de ondervraagden vindt dat de partijvoorzitter Henri Keizer een onderzoek had moeten laten instellen naar aanleiding van de publicatie van NRC Handelsblad over de declaraties van Verheijen als wethouder en gedeputeerde.

De meeste VVD-leden (83 procent) menen dat hun partij niet meer integriteitsproblemen kent dan andere partijen. Uit onderzoek van Vrij Nederland blijkt de VVD juist hoog te scoren in de categorie ‘politieke affaires’ ten opzichte van andere partijen. Tien onderzoeken lopen momenteel en uit tien eerdere onderzoeken volgden veroordelingen.

Leden VVD vinden reactie partij op kwestie-Verheijen ongepast

NU 19.02.2015 Acht op de tien VVD-leden vindt dat hun eigen partijtop ongepast heeft gereageerd op de onthullingen over onterechte declaraties door VVD-Tweede Kamerlid Mark Verheijen. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 550 leden van de VVD.

De kritiek richt zich op premier en VVD-leider Mark Rutte en fractievoorzitter Halbe Zijlstra, die de kwestie-Verheijen vorige week afdeden als “opgeblazen” en “een akkefietje”.

Opstappen

Verder vindt bijna een kwart van de ondervraagde leden dat Verheijen per direct moet opstappen. Nog eens 60 procent vindt dat hij dat moet doen als blijkt dat hij onterecht heeft gedeclareerd. 13 procent vindt dat niet nodig. 71 procent vindt dat een Kamerlid van ‘onbesproken gedrag’ moet zijn als het gaat om declaraties.

Overigens vindt 83 procent van de VVD-leden dat zich binnen de VVD niet meer integriteitsproblemen voordoen dan binnen andere partijen.

Achtergrond: Mark Verheijen, van liberale high potential tot aangeschoten wild

Lees meer over: Mark Verheijen VVD

Gerelateerde artikelen;

‘Reactie VVD op kwestie ongepast’

Telegraaf 19.02.2015 Acht op de tien VVD-leden vindt dat hun eigen partijtop ongepast heeft gereageerd op de onthullingen over onterechte declaraties door VVD-Tweede Kamerlid Mark Verheijen. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 550 leden van de VVD.

De kritiek richt zich op premier en VVD-leider Mark Rutte en fractievoorzitter Halbe Zijlstra, die de kwestie-Verheijen vorige week afdeden als ‘opgeblazen’ en ‘een akkefietje’. De VVD-jongerenorganisatie JOVD uitte daar kritiek op en 79 procent van de gevraagde VVD-leden is het daar mee eens. Ook vindt een ruime meerderheid (86 procent) dat de VVD-top meteen een onderzoek had moeten instellen toen het nieuws over de declaraties van Verheijen bekend werd.

Wethouder Arcen: geen bewijs

Telegraaf 19.02.2015  Oud-wethouder Will Verberk vindt het nog steeds vreemd dat het plan voor een bioscoop in Velden nooit is gerealiseerd, maar hij heeft geen bewijs dat het plan is gedwarsboomd door de in opspraak geraakte VVD-politicus Mark Verheijen. „Er moet iets gespeeld hebben, maar ik weet niet wat”, zegt CDA’er Verberk donderdag in een reactie op de aangifte van ondernemer Wout Heijmans tegen Verheijen wegens corruptie.

Gerelateerde artikelen;

19-02: Verheijen aan kant na corruptieklacht

19-02: Geplaagde VVD in rep en roer

18-02: Aangifte tegen Kamerlid Verheijen

Is Mark Verheijen too big to fail?

Elsevier 18.02.2015 Wanneer je de regeringspartij als Kamerlid in opspraak brengt, is het normaal gesproken einde verhaal. Maar gek genoeg geldt dit niet voor Mark Verheijen.

Is Mark Verheijen too big to fail? Je zou het langzamerhand wel zeggen. Normaal gesproken val je bij de VVD tamelijk snel in ongenade als je de regeringspartij in opspraak brengt.

Kamerleden als René Leegte (2015), Johan Houwers (2013) enMatthijs Huizing (ook 2013) kunnen er van meepraten. Ze moesten (Leegte) hun portefeuille inleveren na een publicitaire blunder, dan wel vertrekken (Houwers, Huizing) als Kamerlid wegens akkefietjes met justitie.

Guido van Woerkom? Geen poot stak de partijtop uit toen de VVD’er en kandidaat-Nationale ombudsman aan de schandpaal werd genageld wegens een vier jaar oude uitspraak.

Maar Verheijen – een gekoesterd talent van de partij; zuidelijk stemmenkanon en nu prominent Kamerlid – lijkt wel van teflon.Veel affaires, niks blijft kleven.

Dat kan veranderen. Eerdere onthullingen van Elsevier – over Verheijens wel erg nauwe betrekkingen in Venlo met de nu van corruptie verdachte projectontwikkelaar Piet van Pol – leidden nog niet tot concrete stappen van de partij.

Nu, na een publicatie van NRC Handelsblad over Verheijens omstreden declaratiegedrag als gedeputeerde van Limburg, komen er twee onderzoeken. Eén van de VVD-integriteitscommissie, één van Limburg.

Zelfs als die vaststellen dat er qua declaraties weinig aan de hand was, zou de kwestie-Verheijen binnen de VVD niet voorbij moeten zijn. Zijn nauwe betrekkingen met Van Pol – die veel geld in zijn campagnekas stortte en ten koste van een andere ondernemer, die woensdag aangifte deed tegen Verheijen, een grote bioscoop mocht bouwen – rieken domweg naar cliëntelisme.

Niet strafbaar wellicht, maar wel laakbaar. Dat Verheijen zich steeds beroept op zijn ‘integriteit’ maakt zijn zaak niet sterker en de reputatieschade voor zijn partij alleen maar groter. Een beetje integere vent was allang zelf opgestapt.

zie ook;

Omstreden VVD’er Verheijen op non-actief

VK 18.02.2015 VVD-Kamerlid Mark Verheijen schort zijn werkzaamheden als parlementariër per direct op nu zijn integriteit van verschillende kanten tegen het licht wordt gehouden.

Vandaag werd er aangifte tegen hem gedaan door een ondernemer die zich benadeelt voelt en de VVD’er corrupte praktijken verwijt. Eind vorige week besloot zijn partij, na lang aarzelen, een integriteitscommissie de declaraties van Verheijen nader te onderzoeken na gemor in partij en samenleving.
‘Vandaag is er aangifte tegen mij gedaan. Dit is nu een zaak voor het OM en het past mij niet daar publiekelijk op te reageren’, liet Verheijen weten.

Integriteit

De commissie integriteit van de VVD doet onderzoek naar het declaratiegedrag van Verheijen. De commissie besloot hiertoe na de ophef over een stuk in NRC Handelsblad. Deze meldde dat het Kamerlid als gedeputeerde van Limburg duizenden euro’s ten onrechte heeft gedeclareerd. Volgens Verheijen gaat het om veel minder geld. Hij noemde het artikel ‘tendentieus’.
Premier Rutte en VVD-fractievoorzitter Zijlstra namen het toen voor Verheijen op. Maar na onrust in VVD-afdelingen werd toch besloten tot een onderzoek van de commissie integriteit van de partij. Die commissie, onder leiding van oud-europarlementariër Jan Kees Wiebenga, verwacht binnen twee weken met een uitkomst te komen.

KAMERLID VERHEIJEN (VVD) SCHORT WERKZAAMHEDEN OP

BB 18.02.2015 VVD-Kamerlid Mark Verheijen schort zijn werkzaamheden op. Hij heeft dat woensdagavond laten weten.

Integriteit

‘Ik heb aan fractievoorzitter Halbe Zijlstra verzocht mijn werkzaamheden als Kamerlid op te mogen schorten tot de uitkomst van het onderzoek van de Commissie Integriteit. Dit betekent dat ik tot de uitkomst van dit onderzoek geen werkzaamheden verricht en de door mij te ontvangen schadeloosstelling voor deze periode zal terugstorten.”

GERELATEERDE ARTIKELEN;

VVD’er Verheijen schort werkzaamheden op wegens corruptieonderzoek

Trouw 18.02.2015 VVD’er Mark Verheijen stopt tijdelijk met zijn werkzaamheden bij de VVD. De integriteitscommissie van de partij is een onderzoek naar de politicus gestart. Verheijen zal stoppen met werkzaam zijn voor de partij, totdat dit onderzoek voorbij is.

De commissie integriteit van de VVD doet nu onderzoek naar het declaratiegedrag van Verheijen. De commissie besloot hiertoe na de ophef over een stuk in NRC Handelsblad. Deze meldde dat het Kamerlid als gedeputeerde van Limburg duizenden euro’s ten onrechte heeft gedeclareerd. Volgens Verheijen gaat het om veel minder geld. Hij noemde het artikel ‘tendentieus’.

Ondernemer doet aangifte tegen Verheijen wegens corruptie

Elsevier 18.02.2015 De Limburgse ondernemer Wout Heijmans heeft met zijn bedrijf Taurus aangifte gedaan tegen VVD-Kamerlid Mark Verheijen wegens corruptie. Heijmans beweert dat Verheijen Van Pol heeft bevooroordeeld bij een vastgoedproject. Dat bevestigt Heijmans aan elsevier.nl.

Advocaat Richard Wagemans heeft de aangifte namens Heijmans ingediend bij het Openbaar Ministerie (OM). Heijmans (63) kreeg in 2008 met zijn bedrijf Taurus een bouwvergunning voor een evenementenpark met bioscoopzalen. Hij investeerde 2,8 miljoen euro. Maar na de verkiezingen van 2009 vernietigde het college van Burgemeester en Wethouders van Venlo in 2010 de bouwvergunning.  De verantwoordelijke wethouder, Mark Verheijen, gaf voorrang aan een ander bioscoopproject in de gemeente, dat van Piet van Pol.

Aangifte tegen Kamerlid Verheijen

Telegraaf 18.02.2015 Het Limburgse partycentrum Taurus heeft woensdag aangifte gedaan tegen Tweede Kamerlid Mark Verheijen (VVD) wegens corruptie. Het bedrijf beschuldigt Verheijen van corruptie in zijn tijd als wethouder in Venlo.

Ondernemer Wout Heijmans meent dat hij is tegengewerkt door Verheijen bij zijn poging om een bioscoop te bouwen in Velden. Verheijen zou zo Van Pol bevoordelen die een bioscoop bouwt in Venlo, staat in het verzoek tot strafvervolging.

Gerelateerde artikelen;

16-02: VVD-jeugd boos op Rutte

15-02: ‘Niet meteen loopbaan opgeven’

15-02: Verlies voor regeringspartijen

13-02: Druk op VVD’er neemt toe

Limburgs bedrijf doet aangifte tegen VVD’er Verheijen om corruptie›

NRC 18.02.2015 Het bedrijf Taurus van de Limburgse ondernemer Wout Heijmans heeft vandaag aangifte gedaan tegen Tweede Kamerlid Mark Verheijen (VVD) wegens corruptie. Dat meldt persbureau ANP. Verheijen zou zich als wethouder in Venlo schuldig hebben gemaakt aan corruptie, stelt het bedrijf.

Heijmans denkt dat hij door Verheijen is tegengewerkt bij zijn poging een bioscoop te bouwen in Velden, een dorp in de gemeente Venlo. Verheijen zou de Roermondse projectontwikkelaar Piet van Pol, die een bioscoop bouwt in Venlo, hebben bevoordeeld, zo is te lezen in het verzoek tot strafvervolging. Van Pol wordt verdacht van corruptie.

INGETROKKEN VERGUNNING

De oprichter van Taurus liet eind vorig jaar tegenover Elsevier weten een schadeclaim voor te bereiden tegen het VVD-Kamerlid. Hij zei dat hij 1,5 miljoen euro schade heeft geleden.

Bouwbedrijf doet aangifte tegen VVD’er Verheijen om corruptie

NU 18.02.2015 Het Limburgse bedrijf Taurus heeft woensdag aangifte gedaan tegen Tweede Kamerlid Mark Verheijen (VVD) wegens corruptie. Het bedrijf beschuldigt Verheijen van corruptie in zijn tijd als wethouder in Venlo. Ondernemer Wout Heijmans meent dat hij is tegengewerkt door Verheijen bij zijn poging om een bioscoop te bouwen in Velden.

Verheijen zou zo de Roermondse projectontwikkelaar Piet van Pol bevoordelen die een bioscoop bouwt in Venlo, staat in het verzoek tot strafvervolging.

Declaraties

Het Kamerlid kwam afgelopen weken opnieuw in opspraak, toen NRC onthulde dat Verheijen in zijn tijd als gedeputeerde in de provincie Limburg duizenden euro’s onterecht zou hebben gedeclareerd. Verheijen erkende direct dat er inderdaad sprake was van een aantal foute declaraties en beloofde deze terug te betalen. Wel noemde hij het bericht “opgeblazen”. Ook premier en partijleider Mark Rutte en fractievoorzitter Halbe Zijlstra kwamen tot dat oordeel.

Toch besloot de partij, die de laatste jaren regelmatig in het nieuws kwam met integriteitsschandalen, de declaratiezaak toch te gaan onderzoeken. De commissie gaat kijken naar “de feiten, de ernst en de verwijtbaarheid en daar een oordeel over vellen”.

Achtergrond: Mark Verheijen, van liberale high potential tot aangeschoten wild

Lees meer over: Mark Verheijen VVD

Reactie Rutte op declaratiegedrag Verheijen stoort VVD-jongeren

NU 17.02.2015 De JOVD, de jongerenorganisatie van de VVD, vindt het ongepast hoe premier Mark Rutte en VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra zich hebben uitgelaten over het declaratiegedrag van Kamerlid Mark Verheijen.

Volgens de liberale jongeren was het correct geweest om de resultaten van een integriteitsonderzoek af te wachten, in plaats van de kwestie als ”opgeblazen” te kwalificeren. JOVD-voorzitter Tom Leijte heeft dat maandag laten weten.

Achtergrond: Mark Verheijen, van liberale high potential tot aangeschoten wild

Lees meer over: Mark Verheijen VVD Mark Rutte

Gerelateerde artikelen;

VVD-jeugd boos op Rutte

Telegraaf 16.02.2015  De JOVD, de jongerenorganisatie van de VVD, vindt het ongepast hoe premier Mark Rutte en VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra zich hebben uitgelaten over het declaratiegedrag van Kamerlid Mark Verheijen. Volgens de liberale jongeren was het correct geweest om de resultaten van een integriteitsonderzoek af te wachten, in plaats van de kwestie als „opgeblazen” te kwalificeren. JOVD-voorzitter Tom Leijte heeft dat maandag laten weten.

Gerelateerde artikelen

15-02: ‘Niet meteen loopbaan opgeven’

15-02: Verlies voor regeringspartijen

13-02: Druk op VVD’er neemt toe

12-02: Onderzoek naar controle declaraties

12-02: ‘Ik ben een politicus en geen heilige’

Achtergrond: Mark Verheijen, van liberale high potential tot aangeschoten wild

NU 16.02.2015 De pas 38-jarige Mark Verheijen was in 2012 met plek negentien de hoogstgenoteerde nieuweling op de kandidatenlijst van de VVD voor de Kamerverkiezingen. Nu lijkt zijn politieke carrière aan een zijden draad te hangen.

Landelijk kwam Verheijen in beeld toen hij vanaf 2010 tijdelijk partijvoorzitter was en er in 2011 in slaagde om met de PVV en het CDA een college te vormen in de provincie Limburg.

In de jaren ervoor had hij in Limburg al de nodige bekendheid opgebouwd als wethouder en fractievoorzitter in Venlo en gedeputeerde bij de provincie.

Piet van Pol

De naam van Verheijen wordt steeds meer geïnfecteerd door de schandalen. Zo was hij in zijn tijd als wethouder verdacht innig met projectontwikkelaar Piet van Pol, die vervolgd wordt voor zijn betrokkenheid in de zaak rond de van corruptie verdachte Roermondse VVD-politicus Jos van Rey.

Van Pol stortte geld in de campagnekas van Verheijen, en Verheijen zou Van Pol hebben geholpen aan de gunning van een megaklus in Venlo, zo onthulde Elsevier eind 2014.

Declaraties

Het is dan ook opmerkelijk dat Verheijen kan blijven zitten na een nieuwe rel. NRC onthulde half februari dat hij ondeugdelijke declaraties zou hebben ingediend in zijn tijd als gedeputeerde.

Onderzoek

Als er vanuit de partijafdelingen gemor oplaait over het hand boven het hoofd houden bij Verheijen, start de partij alsnog een integriteitsonderzoek. Waarschijnlijk komt de permanente integriteitscommissie al deze maand met conclusies.

Of Verheijen echt schuldig is aan integriteitsschendingen is nu moeilijk vast te stellen, maar het ontstane beeld kleeft aan het imago van Verheijen en juist dat is gevaarlijk. In Den Haag is het beeld immers dodelijker dan de feiten, zeker als dat beeld de partij schade kan doen.

Lees meer over: Mark Verheijen

Gerelateerde artikelen+

Conclusies onderzoek VVD-Kamerlid Verheijen binnen twee weken verwacht

NU 16.02.2015 De vaste integriteitscommissie van de VVD die onderzoek doet naar het declaratiegedrag van Tweede Kamerlid Mark Verheijen, verwacht al binnen twee weken met de conclusies te komen. Dat laat een partijwoordvoerder maandag weten aan NU.nl.

NRC onthulde vorige week dat Verheijen in zijn tijd als gedeputeerde in de provincie Limburg duizenden euro’s onterecht zou hebben gedeclareerd. De commissie gaat kijken naar “de feiten, de ernst en de verwijtbaarheid en daar een oordeel over vellen”.

Achtergrond: Mark Verheijen, van liberale high potential tot aangeschoten wild

Lees meer over: Mark Verheijen VVD

Gerelateerde artikelen

Zijlstra doet gesjoemel van Verheijen af als ‘akkefietje’

Elsevier 15.02.2015 Voor VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra is het gesjoemel met declaraties van Kamerlid Mark Verheijen niet meer dan ‘een akkefietje’. Volgens Zijlstra gaat het slechts om ‘een vergissing’.

Na premier Mark Rutte (VVD) houdt ook Tweede Kamerfractievoorzitter Zijlstra Verheijen het hand boven het hoofd. In het tv-programma Buitenhof zei de VVD’er dat we ‘dit akkefietje’ vooral niet moeten opblazen.

Lees ook…

De bedelbrief van VVD-Kamerlid Mark Verheijen

Gerommel

De VVD blijft, ondanks een eerdere corruptie- en de huidige declaratieaffaire, achter het Kamerlid staan. Uit onderzoek van NRC Handelsblad bleek afgelopen week dat de VVD’er als gedeputeerde in Limburg heeft gerommeld met declaraties.

Nog een affaire

Het kan geen toeval zijn dat dit uitgerekend een etentje met Van Pol was. Rond de projectontwikkelaar en Verheijen speelt namelijk een andere affaire, zo bleek eerder uit onderzoek van Elsevier.

‘Niet meteen loopbaan opgeven’

Telegraaf 15.02.2015 VVD-fractieleider Halbe Zijlstra snapt de onrust in de VVD na berichten over het declaratiegedrag van Mark Verheijen. Maar hij vindt dat iemand na een krantenbericht „niet meteen zijn carrière hoeft op te geven”. Daarom is hij deze week voor Verheijen gaan staan. Zijlstra zei dat zondag in Buitenhof.

NRC Handelsblad meldde deze week dat Verheijen in zijn vorige functie als Limburgs gedeputeerde duizenden euro’s ten onrechte heeft gedeclareerd. Volgens het Kamerlid gaat het om veel minder geld. Hij noemde het artikel „tendentieus”. Premier en VVD-leider Mark Rutte en Zijlstra namen het voor hem op. Zij noemden de zaak opgeblazen.

Gerelateerde artikelen;

15-02: Verlies voor regeringspartijen

12-02: ‘Ik ben een politicus en geen heilige’

12-02: VVD-Kamerlid Verheijen mag blijven zitten

‘Niet meteen loopbaan opgeven na krantenbericht’

NU 15.02.2015 VVD-fractieleider Halbe Zijlstra snapt de onrust in de VVD na berichten over het declaratiegedrag van Mark Verheijen. Maar hij vindt dat iemand na een krantenbericht ”niet meteen zijn carrière hoeft op te geven”. Dat is de reden waarom Zijlstra deze week voor Verheijen is gaan staan, zo zei hij zondag in Buitenhof.

NRC Handelsblad meldde deze week dat Verheijen in zijn vorige functie als Limburgs gedeputeerde duizenden euro’s ten onrechte heeft gedeclareerd. Volgens het Kamerlid gaat het om veel minder geld. Hij noemde het artikel ”tendentieus”.

Lees meer over: Halbe Zijlstra Mark Verheijen

Gerelateerde artikelen;

Mark Verheijen, betaal terug plus 25 procent

VK 14.02.2015  De VVD-top blijft Tweede-Kamerlid Mark Verheijen steunen, aldus de Volkskrant. Dat Verheijen tijdens zijn loopbaan als gedeputeerde ten onrechte gemeenschapsgeld heeft geïncasseerd voor kosten die hij maakte als privépersoon of als VVD-politicus moet hem niet te zeer worden nagedragen, want het gaat maar om ‘hele kleine dunne feitjes’. Verheijen heeft toegegeven dat hij fouten heeft gemaakt in zijn declaraties en zal de ten onrechte geïncasseerde bedragen terugbetalen.

Op basis van de ‘fraudewet’ die per 1 januari 2013 werd ingevoerd, diende iedere uitkeringsgerechtigde die door een foute opgave van gegevens te veel gemeenschapsgeld had ontvangen niet alleen het ten onrechte uitbetaalde bedrag volledig terug te betalen, maar ook nog eens een bedrag van 100 procent als boete daarbovenop. Ook als er geen sprake was van keiharde fraude, maar van hele kleine dunne feitjes. De Raad van State had weliswaar tegen het wetsontwerp geadviseerd, maar de regering, onder leiding van Verheijens VVD, drukte de wet er gewoon door. Niet dat nu direct werd verwacht dat deze wet bewuste uitkeringsfraude daadwerkelijk effectief zou bestrijden, maar de invoering ervan werd toch belangrijk gevonden, onder andere om het draagvlak van de sociale zekerheid te vergroten.

VVD gaat declaraties Verheijen na

Trouw 14.02.2015 Na twee dagen beraad stelt de VVD een integriteitsonderzoek in naar Tweede Kamerlid Mark Verheijen. De liberaal heeft in zijn tijd als als Limburgse gedeputeerde (2011-2012) gesjoemeld met declaraties, zo erkende hij deze week na berichten in NRC Handelsblad. Een interne commissie zoekt nu uit of dit in strijd is met de integriteitsregels van de partij.

  • Het VVD-duo is mogelijk te snel voorbijgegaan aan de integriteitsregels die sinds twee jaar gelden binnen de partij.

Dat kan nog een pijnlijke exercitie worden voor premier Mark Rutte en fractieleider Halbe Zijlstra. Zij namen Verheijen woensdag meteen in bescherming. Rutte vond de verhalen ‘erg opgepompt’, Zijlstra sprak over een ‘opgeblazen’ zaak en vond dat zijn fractiegenoot ‘prima’ zijn werk kan blijven doen. Verheijen had zijn excuses toch aangeboden en aangegeven het onterecht gedeclareerde geld terug te storten?

Verwant nieuws;

LIMBURG NEEMT CONTROLE OP DECLARATIES ONDER DE LOEP

BB 12.02.2015 De provincie Limburg laat een externe deskundige onderzoeken of de controle op declaraties nog adequaat is. De Limburgse gouverneur Theo Bovens schrijft dat donderdag aan Provinciale Staten naar aanleiding van berichten over verkeerde declaraties door voormalig gedeputeerde en huidig Tweede Kamerlid Mark Verheijen (VVD). In het geval van de uitgaven van Verheijen wordt onderzocht of het controlesysteem goed is toegepast.

GERELATEERDE ARTIKELEN

VVD-commissie onderzoekt declaraties Verheijen

VK 13.02.2015 De VVD leek weg te komen met een nieuwe pijnlijke affaire in eigen gelederen, maar gemor in achterban en samenleving heeft de partij tot inkeer doen komen. Na crisisberaad besloot de VVD-top vanmiddag dat een interne commissie onderzoek gaat doen naar het omstreden declaratiegedrag van het in opspraak geraakte Kamerlid Mark Verheijen.

VVD-partijvoorzitter Henry Keizer, vanavond: ‘Wij hebben de afgelopen dagen goed nagedacht en geconcludeerd dat het verstandig zou zijn als onze permanente commissie integriteit hiernaar gaat kijken.’ Het onderzoek vindt officieel plaats op verzoek van Verheijen zelf.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Ex-VVD’er Hooijmaijers: ‘Ik ben vol-le-dig ten onrechte veroordeeld’

VVD-top blijft Kamerlid Verheijen steunen na ‘onjuiste declaraties’

VVD-Kamerlid declareerde onterecht ‘duizenden euro’s’

VVD onderzoekt declaratiegedrag Tweede Kamerlid Mark Verheijen

NU 13.02.2015 De commissie integriteit van de VVD gaat onderzoek doen naar het declaratiegedrag van Tweede Kamerlid Mark Verheijen tijdens zijn vorige politieke leven als gedeputeerde van Limburg. Dat gebeurt op verzoek van Verheijen, aldus de partij vrijdag.

De commissie gaat kijken naar ”de feiten, de ernst en de verwijtbaarheid en daar een oordeel over vellen”. NRC Handelsblad meldde deze week dat het Kamerlid duizenden euro’s ten onrechte heeft gedeclareerd. Volgens Verheijen gaat het om veel minder geld.

Lees meer over: Mark Verheijen VVD

Gerelateerde artikelen;

Druk op VVD’er neemt toe

Telegraaf 13.02.2015  De positie van VVD-Kamerlid Mark Verheijen komt steeds meer onder druk te staan. Hij is in opspraak geraakt nadat bekend werd dat hij in een vorige baan als provinciebestuurder te veel declareerde.

Partijgenoten buiten Den Haag zeggen dat de VVD-top Verheijen de hand boven het hoofd houdt. Binnen de Tweede Kamerfractie zijn er vragen gesteld over de bescherming die de Limburger wordt geboden, door het uitspreken van steun door Zijlstra en premier Rutte. Fractieleider Zijlstra wil niks weten van het wegsturen van zijn fractiegenoot.

Gerelateerde artikelen;

12-02: Onderzoek naar controle declaraties

12-02: ‘Ik ben een politicus en geen heilige’

Kamerlid Verheijen vraagt zelf integriteitsonderzoek bij VVD aan›

NRC 13.02.2015 De integriteitscommissie van de VVD stelt een onderzoek in naar Kamerlid Mark Verheijen. Het onderzoek is door Verheijen zelf aangevraagd. Het VVD-Kamerlid ligt onder vuur wegens zijn declaratiegedrag. Ook binnen de partij is er kritiek.

Het onderzoek van de Commissie Integriteit zal kijken naar de ‘feiten, de ernst en de verwijtbaarheid’. VVD-voorzitter Henry Keizer laat in een verklaring van het partijbureau het volgende weten over het onderzoek.

Afgelopen woensdag bleek dat Verheijen in zijn tijd als gedeputeerde van de provincie Limburg ten onrechte duizenden euro’s had gedeclareerd. Verheijen erkende ‘een aantal keer onjuist gedeclareerd te hebben’ maar ook dat het bedrag lager ligt. Hij beloofde het geld terug te zullen betalen. Verheijen in een reactie op de berichtgeving van woensdag.

Binnen de partij heeft de zaak tot veel ophef geleid. Zo publiceerde de afdeling Menameradiel vandaag een verklaring met de kop Wij zijn klaar met de affaires. Daarin wordt de VVD-top verweten ‘bagatelliserend’ te reageren op de zaak-Verheijen. Zo liet premier Rutte weten de zaak ‘erg opgeblazen’ te vinden.

VVD-KAMERLID VERHEIJEN DECLAREERDE TE VEEL IN OUDE BAAN

BB 11.02.2015 Het VVD-Tweede Kamerlid Mark Verheijen heeft als gedeputeerde in de provincie Limburg ten onrechte declaraties ingediend. Een woordvoerder van de VVD-fractie bevestigt woensdag berichtgeving hierover in NRC Handelsblad. De zaak zal geen gevolgen hebben voor de positie van Verheijen, aldus de woordvoerder.

Terugstorten
Volgens de krant gaat het om ‘duizenden’ euro’s voor de jaren 2011 en 2012. Verheijen heeft laten weten het te veel ontvangen bedrag terug te storten, laat de woordvoerder weten. Die kon niet zeggen om hoeveel geld het precies gaat. Verheijen zit sinds 2012 in de Kamer.

GERELATEERDE ARTIKELEN

De bedelbrief van VVD-Kamerlid Mark Verheijen

Elsevier 11.02.2015 Na een eerdere corruptieaffaire rond de Limburgs projectontwikkelaar is de VVD-Kamerlid Mark Verheijen woensdag opnieuw in opspraak. Elsevier-redacteur Eric Vrijsen schreef in november een artikel over Verheijen, die aan Van Pol geld vroeg voor zijn campagne.

In de Limburgse VVD onderhielden politici de laatste jaren wel erg nauwe contacten met ondernemers. De Roermondse ex-wethouder Jos van Rey moet zich hiervoor bij de rechtbank verantwoorden. Maar hij was niet de enige die zich via contacten met zakenlieden opwierp als lokale sterke man.

Lees ook;

Na corruptie- nu declaratieaffaire rond VVD’er Verheijen

zie ook;

5 nov 2014 Verheijen ontving flinke bedragen van omstreden projectontwikkelaar

13:27 Na corruptie- nu declaratieaffaire rond VVD’er Verheijen

26 nov 2014 Schadeclaim tegen VVD-Kamerlid Verheijen vanwege ‘smeergeld’

Limburg vergadert over declaraties Verheijen

NU 11.02.2015 Het Limburgs Parlement (Provinciale Staten) houdt op verzoek van de SP en PVV een extra vergadering over de declaratieaffaire rond VVD-Tweede Kamerlid Mark Verheijen. Hij declareerde te veel in zijn periode als gedeputeerde in Limburg.

Beide partijen, die samen genoeg zetels hebben om het debat op de agenda te zetten, vinden het onverteerbaar dat hij te veel bonnetjes inleverde.

SP-voorman Daan Prevoo vindt het geen incident meer, maar ”symptomatisch voor Limburg” om te veel te declareren. ”Of de gedragscode is niet goed of de controle niet. We moeten hier wat aan doen”, aldus Prevoo.’

Lees meer over: Mark Verheijen

Gerelateerde artikelen;

VVD-Kamerlid declareerde onterecht ‘duizenden euro’s’

VK 11.02.2015 Tweede Kamerlid Mark Verheijen (VVD) heeft als gedeputeerde van de provincie Limburg in 2011 en 2012 voor ‘duizenden euro’s’ ten onrechte gedeclareerd. Dit schrijft NRC Handelsblad op basis van declaraties uit die tijd. Een woordvoerder van de VVD-fractie bevestigt de berichtgeving.

Ik ben een politicus, geen heilige. Ik ben niet feilloos, aldus VVD’er Mark Verheijen.

Verheijen zou zich onder andere vijf keer met zijn provinciale dienstauto op en neer hebben laten rijden tussen Limburg en de Randstad voor een bijbaan, terwijl hij daarvoor gewoon een reiskostenvergoeding ontving. ‘Dat was gewoon stom’, zegt Verheijen in NRC. ‘Ik ben oprecht van mening dat ik het zo goed als mogelijk heb geprobeerd te scheiden. Maar ik ben een politicus, geen heilige. Ik ben niet feilloos.’

GERELATEERDE ARTIKELEN;

VVD-top blijft Kamerlid Verheijen steunen na ‘onjuiste declaraties’

VVD-Kamerlid Verheijen declareerde te veel in oude baan

NU 11.02.2015 Het VVD-Tweede Kamerlid Mark Verheijen heeft als gedeputeerde in de provincie Limburg ten onrechte declaraties ingediend. Een woordvoerder van de VVD-fractie bevestigt woensdag berichtgeving hierover in NRC Handelsblad.

Volgens de krant gaat het om ”duizenden” euro’s die onjuist gedeclareerd zijn in de jaren 2011 en 2012. Verheijen zit sinds 2012 in de Kamer. Hij is daar woordvoerder Europa. “Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt”, zei Verheijen in een reactie tegen de verzamelde pers. De ten onrechte gedeclareerde kosten zal hij terugbetalen.

Integriteit

Het Kamerlid kwam vorig jaar in opspraak door een artikel in Elsevier. Het weekblad meldde toen dat Verheijen in zijn periode dat hij in de Limburgse politiek actief was geld zou hebben aangenomen van de omstreden vastgoedontwikkelaar Piet van Pol. Verheijen noemde de berichtgeving “feitelijk onjuist”.

Lees meer over: Mark Verheijen VVD

Gerelateerde artikelen;

VVD-Kamerlid declareerde teveel

Telegraaf 11.02.2015 VVD-Tweede Kamerlid Mark Verheijen is in opspraak gekomen doordat hij destijds als gedeputeerde van de provincie Limburg fouten heeft gemaakt met zijn declaraties. Maar volgens de VVD is het verhaal erover in NRC Handelsblad, dat de zaak woensdag onthulde, opgeblazen en kan Verheijen gewoon Kamerlid blijven.

Volgens de krant heeft Verheijen sommige privé-uitgaven, campagnekosten en kosten als lid van het landelijke VVD-bestuur in strijd met de gedragscode en declaratieregels in rekening gebracht bij de provincie. Het gaat om „duizenden” euro’s voor de jaren 2011 en 2012, aldus NRC, die inzage had in de declaraties van Verheijen uit de zestien maanden dat hij gedeputeerde was.

Na corruptie- nu declaratieaffaire rond VVD’er Verheijen

Elsevier 11.02.2015 De dagen van Mark Verheijen als Tweede Kamerlid voor de VVD lijken geteld. Na de eerdere corruptieaffaire rond de Limburgse projectontwikkelaar Piet van Pol, blijkt het Kamerlid nu ook met declaraties te hebben gerommeld.

NRC Handelsblad heeft de declaraties van Verheijen in zijn tijd als gedeputeerde van de provincie Limburg eens tegen het licht gehouden. En daaruit blijkt dat het huidige Kamerlid voor duizenden euro’s in eigen voordeel heeft gesjoemeld. Zo maakte hij gratis ritjes in de dienstauto, bijvoorbeeld naar de voetbalwedstrijd PSV-VVV, maar declareerde hij die kilometers ook nog eens extra als onkosten.

Lees ook;

De bedelbrief van VVD-Kamerlid Mark Verheijen

Sjoemelen

Precies hetzelfde sjoemelgedrag zorgde er eerder voor dat de PvdA-staatssecretaris Co Verdaas het veld moest ruimen. De kans lijkt daarom klein dat de VVD Verheijen als Kamerlid laat zitten. Het is niet de eerste keer dat de Limburger in opspraak raakt.

Uit onderzoek van Elsevier bleek eerder dat Verheijen zich door projectontwikkelaar Van Pol heeft laten betalen voor twee politieke campagnes. Eenmaal als wethouder gaf Verheijen de projectontwikkelaar diverse voordeeltjes.

zie ook;

26 nov 2014 Schadeclaim tegen VVD-Kamerlid Verheijen vanwege ‘smeergeld’

VVD’er Verheijen declareerde ten onrechte duizenden euro’s›

NRC 11.02.2015 Tweede Kamerlid Mark Verheijen (VVD) heeft als gedeputeerde van de provincie Limburg in 2011 en 2012 voor duizenden euro’s ten onrechte gedeclareerd. Privé-uitgaven, campagnekosten en kosten als lid van het landelijke VVD-bestuur bracht hij in strijd met de gedragscode en declaratieregels in rekening bij de provincie.

Dat blijkt uit onderzoek van NRC Handelsblad (€), na inzage in de declaraties van Verheijen uit de zestien maanden dat hij gedeputeerde was. Verheijen erkent in een reactie een aantal keer onjuist gedeclareerd te hebben en zegt het geld te zullen terugbetalen. Zo geeft hij toe zich voor een bijbaan vijf keer in de provinciale dienstauto met chauffeur van Limburg naar de Randstad te hebben laten rijden terwijl hij van de bijbaan een reiskostenvergoeding ontving. Verheijen: “Dat was gewoon stom.” LEES VERDER›

Lees vandaag het uitgebreide verhaal over het onderzoek van NRC Handelsblad naar het declaratiegedrag: Pekingeend, skûtsjesilen en de dienstauto.

Lees meer;

VANDAAG VVD’er Verheijen declareerde ten onrechte duizenden euro’s

VANDAAG Pekingeend, skûtsjesilen en de dienstauto

VANDAAG ‘Ik ben een politicus, geen heilige. Ik ben niet feilloos’

2014 ‘VVD-Kamerlid werd als wethouder betaald door projectontwikkelaar’ ›

20 JAN Zaak-Van Rey voor de rechter. Om wie/wat gaat die ook alweer? ›

februari 11, 2015 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 4 reacties

JSF-gedonder bij de PvdA gaat gewoon verder !!!!

Gedonder.

Al eerder was er Gedonder bij de PvdA over het Haagse Cultuurpaleis. Later werd het gedoe over het illegalenbeleid een ware Rel bij de PvdA. Al eens eerder liet ene Adri Duivesteijn PvdA zich hierover horen. En zelfs Wouter Bos PvdA liet ook weer eens van zich horen.

Ook het Schaliegas zat de PvdA niet erg lekker. Het lijkt wel alsof de PvdA in een Najaarsdip zit !!!  Zelfs de zeer boze  PvdA-jongeren komen in opstand. De situatie is uiterst alarmerend met als dieptepunt de recente peiling.

En als klap op de vuurpijl is het nu de beurt aan de kwestie over de aanschaf van de JSF.

De ‘PvdA-fractie voelt zich gepasseerd bij het kabinetsbesluit 37 Joint Strike Fighters te kopen. De Kamerleden van de coalitiepartij hebben de indruk dat partijleider Diederik Samsom geen open debat meer wil, concludeert de Volkskrant uit gesprekken met negen fractieleden. Zelfs de Rekenkamer is zeer kritisch over de plannen.

‘Straks gelooft geen kiezer ons meer’, zegt een van de PvdA-leden die tijdens de verkiezingscampagne van vorig jaar nog langs de deuren vertelde dat zijn partij tegenstander was van de aanschaf van de Joint Strike Fighter (JSF).

Tijdens een speciale partijbijeenkomst dreigen PvdA-leden zelfs een motie in te dienen conform de vorig jaar aangenomen PvdA-motie’.

Om er wellicht sceptisch over te zijn, de PvdA-fractie is dat in ieder geval zeker vanwege het kabinetsbesluit om 35 JSF-toestellen aan te schaffen. Wat zou u de PvdA – die eergisteren in beraad ging – adviseren?

‘Heel simpel: zorg er eerst voor dat de juiste cijfers bekend zijn voordat er een beslissing genomen wordt. Nu wordt er een beslissing genomen en een dag later hoor je dat de cijfers niet kloppen. Op basis van de juiste cijfers moeten alle alternatieven onder de loep genomen worden en er moet bekeken worden wat de consequenties zijn. Als iemand in een bedrijf met zo’n dossier vol foute cijfers komt aanzetten, zou diegene meteen ontslagen worden.’

Er zijn volgens PvdA-leider Diederik Samsom te veel onzekerheden. Samsom zei dat zijn fractie nog niet toe is aan een ‘voorzichtig ja of nee’.

“We kunnen de redenering van het kabinet wel volgen, wat betreft de ambities voor deelname aan internationale missies in de toekomst”, aldus Samsom. “Maar we willen zekerheden of die missies ook haalbaar zijn. De onzekerheden zijn nu te groot.”

Samsom refereerde aan het donderdag gepubliceerde rapport van de Algemene Rekenkamer. Er ging een rode streep door de zin ‘In 2009 signaleerden wij een vrijwel eenzijdige focus op de JSF als vervanger voor de F-16. In de nota is dit beeld niet veranderd.’ Ook de conclusie dat er na 2001 eigenlijk geen serieuze kandidatenvergelijking heeft plaatsgevonden, komt niet meer voor in het eindrapport. Kiezers begrijpen niets van Samsoms strategie en zien alleen maar een ruziënde partij

Veenbrand

PvdA-leider Diederik Samsom benut de veenbrand in zijn fractie om de VVD te bewerken, eerst met schaliegas, nu met de JSF. Maar die strategie is riskant. Het leidt een keer tot ruzie met VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra en kiezers lopen weg.

De PvdA-fractie sputtert, maar stemde 3 juli feitelijk in met de JSF. PvdA-ministers – Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken voorop – verdedigen met heldere argumenten wat al sinds 2002 in de rede ligt, namelijk het aanschaffen van jachtvliegtuigen bij Lockheed-Martin.

Het is uitgesloten dat het kabinet zoveel geld verknalt door nu af te haken. Slechts enkele anonieme PvdA-Kamerleden durfden daar  afgelopen week op te speculeren.

Treden ze moedig naar buiten met hun kritiek, dan valt het kabinet. Komen er verkiezingen, zijn zij hun zetel kwijt. Daarom blijven ze achter de schermen, terwijl ze Samsom een hak kunnen zetten.

Die benut de veenbrand in zijn fractie nu om de VVD te bewerken. Het humanere illegalenbeleid is al binnen. Het boren naar schaliegas is uitgesteld. Weet Samsom de JSF-sores nog twee maanden te rekken, dan knabbelt hij nog wel meer weg bij de VVD.

Riskant, want het gaat een keer mis tussen hem en VVD-fractieleider Halbe Zijlstra. Bovendien moet hij niet denken dat gewone kiezers hiervan smullen. Die zien hem voortmodderen in een ruziënde PvdA.

Strategie

Vroeger hadden PvdA’ers een term voor deze politieke methode: ‘Nederlagenstrategie.’ Hun gevoel zei hen dat ze tegen waren en dat wilden ze zo lang mogelijk uitdragen om tenslotte toch vóór te stemmen.

PvdA-Kamerleden gingen er enorm in op, maar de kiezers begrepen er niets van en straften de partij tijdens verkiezingen keihard af.

Eerst solovlucht Nederlandse piloot met JSF

NRC 18.12.2013 Voor het eerst heeft een Nederlandse piloot een solovlucht gemaakt met de nieuwe straaljager Joint Strike Fighter. Dat meldt het ministerie van Defensie vandaag, schrijft Novum. Minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD) spreekt op Twitter van een historisch moment.LEES VERDER

LANG GESTEGGEL OVER JSF

Binnen de PvdA was lang discussie gaande over de aanschaf van de JSF. Pas begin deze maand staakte de partij het verzet. De PvdA was altijd kritisch, coalitiepartner VVD was altijd al voor. De PvdA zou ervan overtuigd zijn geraakt dat er geen betere alternatieven zijn voor de JSF en geen nieuw gevechtsvliegtuig was ook geen optie.

Lees meer;

6 NOV PvdA akkoord met aanschaf JSF ›

26 SEP Pentagon: honderden problemen met JSF ›

19 SEP Rekenkamer kritisch over plannen Defensie – ‘berekeningen JSF niet compleet’ ›

17 SEP Defensie wil 37 JSF-toestellen aanschaffen – extra ontslagen ›

5 SEP Hij lijkt dan toch te komen: ‘PvdA geeft groen licht voor aanschaf JSF’ ›

Samsom: tegenstem Lutz Jacobi geen probleem

VK 19.11.2013 Lutz Jacobi is het enige fractielid van de PvdA dat nog niet kan instemmen met de komst van de Joint Strike Fighter (JSF/F-35). Ze stemde dinsdagmiddag in de Tweede Kamer voor een motie van D66 om de aanschaf van de JSF als vervanger van de F-16 uit te stellen. Fractievoorzitter Diederik Samsom liet vooraf weten geen probleem te hebben met het standpunt van Jacobi. ‘De fractie maakt altijd een afweging in vrijheid.’ Jacobi zei vandaag in de Volkskrant dat ze tegen stemt omdat ze een onderzoek wil naar de geluidsoverlast en de financiële effecten van de JSF. ‘Ik krijg gewetensnood als ik nu de aanschaf accepteer.

Lees ook PvdA niet unaniem achter JSF; Lutz Jacobi is nog tegen – 19/11/13

Kamer wil geen kernwapens JSF

Telegraaf 19.11.2013 De Joint Strike Fighter (JSF/F-35) moet geen kernwapens kunnen afwerpen. De Tweede Kamer nam dinsdag een motie van die strekking van de SP aan. De motie kreeg steun van PvdA, D66, ChristenUnie, GroenLinks en Partij voor de Dieren.

De JSF wordt de opvolger van de F-16. Dat laatste toestel is wel geschikt om kernwapens af te gooien en moet in 2024 zijn vervangen door de JSF. Officieel ontkent het kabinet trouwens nog steeds dat er Amerikaanse kernwapens liggen opgeslagen op vliegbasis Volkel.

Kamer wil geen kernwapentaak voor JSF

NU 19.11.2013 De Joint Strike Fighter (JSF/F-35) moet geen kernwapens kunnen afwerpen. De Tweede Kamer nam dinsdag een motie van die strekking van de SP aan. De motie kreeg steun van PvdA, D66, ChristenUnie, GroenLinks en Partij voor de Dieren.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: JSF Joint Strike Fighter

Aanschaf JSF gaat door, maar zonder kernwapenfunctie

Elsevier 19.11.2013 De Joint Strike Fighter (JSF) komt er, maar mag geen kernwapens dragen. De Tweede Kamer ging dinsdag, zoals verwacht, akkoord met de aanschaf van het gevechtsvliegtuig, maar nam een motie van de SP aan tegen een nucleaire functie. Na jarenlang gesteggel is het besluit van de aanschaf van de opvolger van de F-16 eindelijk genomen. VVD wilde het vliegtuig al lang hebben, maar de PvdA bleef lang twijfelen. Uiteindelijk stemden alleen SP, PVV, GroenLinks, Partij voor de Dieren, 50Plus, Louis Bontes en Lutz Jacobi (PvdA) tegen de aanschaf van de JSF. Lutz Jacobi (PvdA) volgde de koers van de coalitiepartijen niet en stemde als enige van haar partijtegen de aanschaf. De Friese PvdA’er zegt ‘gewetensnood’ te krijgen als ze nu voor de aanschaf stemt, en vindt dat er eerst een onderzoek moet komen naar de geluidsoverlast en de financiële effecten van het gevechtsvliegtuigen.

SP-Kamerlid Jasper van Dijk diende een motie in waarin staat dat de JSF geen kernwapens moet kunnen afwerpen. Die motie kreeg steun van PvdA, D66, ChristenUnie, GroenLinks en Partij voor de Dieren. Het is een publiek geheim dat er Amerikaanse kernwapens in Nederland liggen op vliegbasis Volkel. Het kabinet wil deze aanwezigheid niet bevestigen.

Minister Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD, Defensie) zei onlangs in de Tweede Kamer dat de JSF technisch in staat is om atoombom te laten vallen. Volgens haar was dat niet van belang bij de keuze voor het toestel.

Eerder berichtte Reporter dat Nederland mogelijk heeft ingestemd met de ontwikkeling van nieuwe kernwapens.  Eerder berichtte Reporter dat Nederland mogelijk heeft ingestemd met de ontwikkeling van nieuwe kernwapens

Eric Vrijsen: Terecht gaat PvdA akkoord met aanschaf JSF: een superieure luchtmacht is essentieel

Jacobi: niets van druk gemerkt

Telegraaf 19.11.2013 PvdA-Kamerlid Lutz Jacobi heeft niet gemerkt dat ze door de PvdA onder druk is gezet om in te stemmen met de komst van de JSF. „Maar misschien ben ik daar niet gevoelig voor”, zei ze dinsdag na de stemming in de Tweede Kamer.

Gerelateerde artikelen;

19-11: Kamer wil geen kernwapens JSF

19-11: Jacobi stemt als enige tegen JSF

19-11: Jacobi tegen aanschaf JSF

14-11: JSF-bouwer schrapt 4000 banen

Kamer: JSF mag geen nucleaire taken hebben

NRC 19.11.2013 De JSF, de opvolger van de F-16, mag straks niet gaan rondvliegen met kernwapens. De Tweede Kamer stemde in met een motie van SP-Kamerlid Jasper van Dijk, meldt persbureau Novum. De huidige F-16′s hebben deze taak wel.

De motie kreeg steun van regeringspartij PvdA en oppositiepartijen D66, ChristenUnie, GroenLinks en Partij voor de Dieren. Lees verder

Jacobi stemt als enige tegen JSF

Telegraaf 19.11.2013 Lutz Jacobi is het enige Tweede Kamerlid van de PvdA dat nog niet kan instemmen met de komst van de Joint Strike Fighter (JSF/F-35). Ze stemde dinsdagmiddag in de Tweede Kamer voor een motie van D66 om de aanschaf van de JSF als vervanger van de F-16 uit te stellen.

PvdA-Kamerlid Lutz Jacobi stemt tegen aanschaf JSF

NU 19.11.2013 Lutz Jacobi stemt dinsdag in de Tweede Kamer als enig PvdA-kamerlid tegen de aanschaf van de Joint Strike Fighter (JSF). 

Bekijk video – Dat liet ze desgevraagd weten. Het Friese Kamerlid stemt dinsdagmiddag voor een motie om het besluit rond de aanschaf uit te stellen. Volgens haar is er nog veel onduidelijk over het toestel, met name de geluidsoverlast baart haar zorgen.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: JSF Lutz Jacobi

PvdA niet unaniem achter JSF; Lutz Jacobi is nog tegen

VK 19.11.2013 De PvdA is voorstander van de aanschaf van de JSF. Maar de Tweede Kamerfractie staat niet als één man achter dat besluit, zo zal vandaag blijken. Het Friese PvdA-Kamerlid Lutz Jacobi stemt vandaag voor een D66-motie om het jachtvliegtuig JSF nog niet te kopen: eerst moet er degelijk onderzoek komen naar de geluidsoverlast en de financiële effecten.

PvdA-Kamerlid Jacobi stemt tegen aanschaf JSF

Trouw 19.11.2013 PvdA-Kamerlid Lutz Jacobi stemt vandaag in de Tweede Kamer tegen de aanschaf van de Joint Strike Fighter (JSF). Het Friese Kamerlid stemt dinsdagmiddag voor een motie om het besluit rond de aanschaf uit te stellen. Volgens haar is er nog veel onduidelijk over het toestel. Vooral de geluidsoverlast baart haar zorgen.

PvdA-Kamerlid Lutz Jacobi stemt tegen aanschaf JSF

Elsevier  19.11.2013 PvdA-Tweede Kamerlid Lutz Jacobi gaat tegen het standpunt in van haar partij en stemt tegen de aanschaf van de JSF, de vervanger van de F-16. Volgens Jacobi is er nog te veel onduidelijkheid over het toestel.
‘Als deze risico’s omtrent het geluid goed in kaart zijn, dan pas kan ik een ja of nee geven,’ zegt Jacobi. Aan de Volkskrant laat Jacobi, die eerder kandidaat was voor het leiderschap van de PvdA, ‘gewetensnood’ zal krijgen. Op Prinsjesdag kondigde het kabinet aan 37 JSF’s aan te zullen aanschaffen voor een bedrag van 4,5 miljard euro. De PvdA-fractie in de Tweede Kamer ging niet meteen akkoord met het besluit, maar in november stemde de sociaal-democraten toch definitief in met de aankoop. Minister Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD, Defensie) hoort in het geluid van de JSF de sound of freedom. ‘Dat is een onderschatting van het probleem,’ reageert Jacobi. Friezen hebben al een petitie ingediend bij de Tweede Kamer vanwege het geluidsoverlast.

Jacobi tegen aanschaf JSF

Telegraaf 19.11.2013 PvdA-Kamerlid Lutz Jacobi stemt dinsdag in de Tweede Kamer tegen de aanschaf van de Joint Strike Fighter (JSF). Dat liet ze desgevraagd weten aan het ANP. Het Friese Kamerlid stemt dinsdagmiddag voor een motie om het besluit rond de aanschaf uit te stellen. Volgens haar is er nog veel onduidelijk over het toestel, met name de geluidsoverlast baart haar zorgen.

‘Timmermans staat symbool voor de JSF-zwabberkoers van de PvdA’

VK 08.11.2013 De PvdA zal blij zijn dat het JSF-debat nu gesloten lijkt, schrijft Raoul du Pré in het commentaar voor de Volkskrant. ‘Het zijn geen jaren om met trots op terug te kijken.’

‘Dit is is een schoolvoorbeeld van een groot project waarbij de Kamer door het kabinet ontijdig, onjuist en onvolledig is geïnformeerd. Nog meer dan de Betuwelijn en de HSL onderstreept de JSF de onmacht van de politiek een trein die door lobbybelangen is gaan rijden, tot stilstand te brengen.’

Schiet de Nederlandse economie wat op met de JSF?

VK 07.11.2013 De PvdA heeft het licht op groen gezet: Nederland gaat JSF’s kopen. Dat gaat Nederlandse bedrijven miljarden omzet opleveren. Althans, die garantie meent PvdA-Kamerlid Angelien Eijsink gisteren van het kabinet te hebben gekregen. Maar de kans op economisch voordeel wordt kleiner en kleiner. Zes vragen over de JSF en de werkgelegenheid die hij moet opleveren.

Lees ook ‘Ons belangrijkste wapen is niet de JSF, maar onze potsierlijke zelfoverschatting’ – 07/11/13

Lees ook Onzeker of JSF economische voordelen garandeert – 07/11/13

Lees ook Kritische PvdA uiteindelijk toch voor aankoop JSF – 06/11/13

Onzeker of JSF economische voordelen garandeert

VK 07.11.2013 De PvdA is definitief voorstander geworden van de aanschaf van de JSF na een moeizame weg van tien jaar wisselende standpunten. ‘Het stoplicht mag op groen, we nemen een positief besluit’, zei PvdA-Kamerlid Angelien Eijsink woensdagavond laat. Zij vindt dat het kabinet voldoende garanties geeft op de voorwaarden die de PvdA eerder stelde. Ook op het terrein van de werkgelegenheid. Juist op dat terrein worden de eerder aangekondigde economische voordelen die Nederland zou hebben van de aanschaf van het JSF-gevechtsvliegtuig steeds onzekerder.

‘Ons belangrijkste wapen is niet de JSF, maar onze potsierlijke zelfoverschatting’

VK 07.11.2013 We kopen de JSF omdat de Amerikanen willen dat we de JSF kopen en voor de rest was het één grote maskerade, schrijft columnist Bert Wagendorp.

Angelien Eijsink, JSF-watcher van de PvdA, verklaarde gisteren in het debat over de aanschaf van de straaljager: ‘Wij zijn klaar om een volgende stap te zetten.’ De PvdA was door de bocht en ging akkoord met de aankoop van 37 F-35’s.

Kritische PvdA uiteindelijk toch voor aankoop JSF

VK 06.11.2013 Coalitiepartij PvdA kiest na meer dan tien jaar van aarzeling alsnog schoorvoetend voor het gevechtsvliegtuig Joint Strike Fighter als opvolger van de verouderde F-16. PvdA-Kamerlid Angelien Eisink kreeg vandaag genoeg garanties van het kabinet om ‘de volgende stap te kunnen zetten’. Uiteindelijk zei ze: ‘Het stoplicht kan naar groen.’ Dat bleek vandaag in het Kamerdebat met de ministers van Defensie, Economisch Zaken en Financiën over de toekomst van de krijgsmacht.

De opvolging van de JSF houdt de Nederlandse regering en het parlement al sinds de jaren negentig bezig.

PvdA akkoord met aanschaf JSF

NRC 05.11.2013  De PvdA stemt in met de aanschaf van de Joint Strike Fighter (JSF). “Ik heb voldoende garanties om de volgende stap namens de PvdA te kunnen zetten”, zei PvdA-Kamerlid Angelien Eijsink vanavond tegen het einde van een urenlang debat in de Tweede Kamer. Eerder op de dag zei Eijsink nog dat ‘het stoplicht op oranje stond’.   Lees verder

PvdA-fractie steunt aankoop JSF na debat van 12 uur

Trouw 06.11.2013 Uren en uren overleg was er in de Tweede Kamer voor nodig, maar aan het eind van de avond gaf de PvdA uiteindelijk het verlossende woord: de sociaaldemocraten gaan definitief akkoord met de aanschaf van 37 Joint Strike Fighters als opvolger van de F-16 waarmee de luchtmacht sinds 1979 vliegt.

Lees ook: Speciale vertegenwoordiger moet JSF promoten – 06/11/13

Lees ook: Meerderheid Kamer tegen nucleaire taak JSF – 06/11/13

Lees ook: JSF vuurt eerste geleide bom af op gronddoel – 30/10/13

Hennis vertrouwt op aantallen JSF

‘Kans zeer klein dat er geen 37 toestellen kunnen worden aangeschaft’

NU 06.11.2013 Minister Jeanine Hennis (Defensie) heeft woensdagavond geprobeerd de bezorgdheid van de PvdA over verschillende punten rondom de aanschaf van de Joint Strike Fighters (JSF’s) weg te nemen door verschillende toezeggingen te doen.

Speciale vertegenwoordiger moet JSF promoten

Trouw 06.11.2013 Nog deze maand stelt het kabinet een speciale vertegenwoordiger aan die het bedrijfsleven moet helpen bij het verwerven van opdrachten in het JSF-project. Dat zei minister Henk Kamp van Economische Zaken vandaag in de Kamer.

Meerderheid Kamer tegen nucleaire taak JSF

Trouw 06.11.2013 Een meerderheid in de Tweede Kamer wil geen nucleaire taak voor de Joint Strike Fighter (JSF). Dat werd duidelijk tijdens een debat woensdag in de Kamer over de toekomst van de krijgsmacht. De PvdA, SP, CDA, D66 en GroenLinks zijn tegen deze taak.

‘Geen nucleaire taak JSF’

Telegraaf 06.11.2013 De PvdA „ziet geen nucleaire taak” voor de Joint Strike Fighter (JSF) weggelegd. Dat zei defensiewoordvoerder Angelien Eijsink in de Tweede Kamer woensdag tijdens een uren durend debat over de toekomst van de krijgsmacht.

PvdA verstopt zich voor JSF

Telegraaf 06.11.2013 De PvdA in de Tweede Kamer speelt verstoppertje met de JSF. De partij moet kleur bekennen na het kabinetsbesluit tot aanschaf van het toestel, maar verschuilt zich achter kritische vragen.

PvdA-fractie definitief akkoord met aanschaf JSF

Elsevier 06.11.2013 De Tweede Kamerfractie van de PvdA gaat akkoord met de aanschaf van de F-35 Lightning-toestellen (JSF). De sociaaldemocraten blijven kritisch, maar zeggen klaar te zijn ‘om een volgende stap te zetten’.

PvdA-fractie vandaag akkoord met JSF, wel aanvullende eisen›

NRC 06.11.2013 De PvdA gaat vandaag naar verwachting definitief akkoord met de aanschaf van het JSF-gevechtsvliegtuig als vervanger van de F-16. Eerder al steunde de fractie de inhoudelijke keus van het kabinet voor het toestel.

VVD: dit jaar besluit F-16

Telegraaf 06.11.2013 De VVD wil vasthouden aan de afspraak uit het regeerakkoord om dit jaar een besluit te nemen over de vervanging van de F-16. Dat zei Ronald Vuijk woensdag in een debat in de Tweede Kamer over de toekomstvisie van de krijgsmacht.

Eindelijk in actie: JSF werpt eerste bom op gronddoel (foto’s)

Elsevier  01.11.2013 De F-35 Lightning II, ook bekend als de Joint Strike Fighter (JSF), heeft bij een oefening met een bom voor het eerst een gronddoel geraakt. Een Paveway II-bom werd van 8 kilometer hoogte afgevuurd op een tank bij de Amerikaanse luchtbasis Edwards in Californië.

Wapensysteem

Volgens de piloot van het toestel, Richard Rusnok, laat de test zien dat de JSF een echt wapensysteem is geworden.

Nederland schaft in totaal 37 Joint Strike Fighters aan ter vervanging van de huidige F-16-straaljager. Voor het project is 4,5 miljard euro gereserveerd.

zie ook;

JSF vuurt eerste geleide bom af op gronddoel

Trouw 31.10.2013 Een JSF heeft voor het eerst een geleide bom afgeworpen op een gronddoel. Het wapen raakte een tank bij de Amerikaanse luchtmachtbasis Edwards in Californië. Het Pentagon heeft dat woensdag bekendgemaakt.

PvdA krijgt ‘completer en concreter’ beeld van JSF

Trouw 25.10.2013 Een ‘completer en concreter beeld’ heeft PvdA-Kamerlid Angelien Eijsink deze week gekregen van de Joint Strike Fighter tijdens een werkbezoek aan de Verenigde Staten. Haar partij stelt een aantal voorwaarden voor de aanschaf van het toestel en Eijsink speelt hierin als defensiewoordvoerder een cruciale rol.

PvdA:„completer beeld” van JSF

Telegraaf 25.10.2013 Ze noemt het van „groot belang” dat ze een vollediger beeld heeft gekregen van het geavanceerde toestel. De vaste Kamercommissie voor Defensie sprak onder meer met de vliegtuigbouwer Lockheed Martin en luitenant-generaal Christopher Bogdan die bij het Pentagon verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van het gevechtsvliegtuig.

„Het toestel is van alle kanten belicht, zowel financieel als kwalitatief”, zegt Eijsink telefonisch vrijdag vanuit El Paso in Texas. Alle vragen die ze had zijn „goed beantwoord”.

PvdA krijgt ‘completer beeld’ van JSF

NU 25.10.2013 PvdA-Kamerlid Angelien Eijsink heeft deze week een “completer en concreter beeld” gekregen van de Joint Strike Fighter tijdens een werkbezoek aan de Verenigde Staten.

Haar partij stelt een aantal voorwaarden voor de aanschaf van het toestel en Eijsink speelt hierin als defensiewoordvoerder een cruciale rol.

Kamerleden op JSF-werkbezoek naar VS

Trouw 17.10.2013 De defensiespecialisten in de Tweede Kamer brengen komende week een werkbezoek aan de Verenigde Staten om zich te laten informeren over het gevechtsvliegtuig JSF en over onbemande vliegtuigen. Ook de Amerikaanse defensiestrategie, de NAVO en de situatie in het Midden-Oosten en in Afrika staan op de agenda.

Tweede Kamerleden naar VS om JSF

Bezoek is ter voorbereiding van aantal debatten

NU 17.10.2013 Een deel van de Tweede Kamercommissie Defensie gaat volgende week bijna een week op werkbezoek in de Verenigde Staten om zich te informeren over de JSF.

Het bezoek is een voorbereiding op een aantal debatten over de toekomst van de krijgsmacht.

Minister Jeanine Hennis van Defensie besloot op Prinsjesdag over te gaan tot de aanschaf van 37 JSF-toestellen. Dit besluit moet echter wel goedgekeurd worden door de Tweede en de Eerste Kamer.

Gerelateerde artikelen

Lees meer over JS

Kamerleden op JSF-werkbezoek

Telegraaf 17.10.2013 De defensiespecialisten in de Tweede Kamer brengen komende week een werkbezoek aan de Verenigde Staten om zich te laten informeren over het gevechtsvliegtuig JSF en over onbemande vliegtuigen. Ook de Amerikaanse defensiestrategie, de NAVO en de situatie in het Midden-Oosten en in Afrika staan op de agenda.

Nederland gaat in december met JSF vliegen

Trouw 09.10.2013 Nog dit jaar gaan Nederlandse piloten vliegen met de Joint Strike Fighter (JSF ofwel F-35). Dat heeft minister Jeanine Hennis-Plasschaert van Defensie woensdag aan de Tweede Kamer laten weten. Ze maakte op Prinsjesdag bekend in totaal 37 JSF’s te willen aanschaffen als vervanger van de F-16.

Nederland gaat in december met JSF vliegen

NU 09.10.2013 Nog dit jaar gaan Nederlandse piloten vliegen met de Joint Strike Fighter (JSF ofwel F-35).  Dat heeft minister Jeanine Hennis-Plasschaert van Defensie woensdag aan de Tweede Kamer laten weten. Ze maakte op Prinsjesdag bekend in totaal 37 JSF’s te willen aanschaffen als vervanger van de F-16

In december met JSF vliegen

Telegraaf 09.10.2013 Nog dit jaar gaan Nederlandse piloten vliegen met de Joint Strike Fighter (JSF ofwel F-35). Dat heeft minister Jeanine Hennis-Plasschaert van Defensie woensdag aan de Tweede Kamer laten weten. Ze maakte op Prinsjesdag bekend in totaal 37 JSF’s te willen aanschaffen als vervanger van de F-16.

‘JSF maakt meer lawaai dan F-16’

NU 01.10.2013 De Joint Strike Fighter zou bij het opstijgen vier keer zoveel lawaai maken als de F-16.

Dat blijkt volgens Dorpsbelang Marsum, dat zich al langer zorgen maakt over de te verwachten geluidsoverlast, uit een rapport van de Amerikaanse luchtmacht.

De JSF is daarmee veel luidruchtiger dan het Nederlandse ministerie van Defensie tot nu toe heeft aangegeven, stelt Dorpsbelang Marsum.

Pentagon: Nog veel mis met JSF-vliegtuig

Trouw 27.09.2013 Het Pentagon eist van vliegtuigbouwer Lockheed Martin dat die tekortkomingen aan het gevechtsvliegtuig F-35 verhelpt. De inspecteur-generaal bij het Amerikaanse ministerie van defensie heeft er honderden aangetroffen.

‘Amerikaanse ambassadeur komt JSF’s slijten’

Trouw 27.09.2013 ‘Ze hebben besloten, hoewel parlementaire goedkeuring nog nodig is, om 37 JSF’s aan te schaffen, wat een substantieel aantal is voor wat voor land dan ook, groot of klein. En ik zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat dat ook doorgaat, en als ze meer kunnen kopen zal ik er alles aan doen om ze zover te krijgen’, aldus Broas.

‘Amerikaanse ambassadeur komt JSF’s slijten’

NU 27.09.2013 De Amerikaanse aankomend ambassadeur voor Nederland, Timothy Broas, hoopt na zijn aantreden Den Haag zover te krijgen meer JSF’s te kopen. Dat zei hij donderdagmiddag tijdens een hoorzitting voor een Amerikaanse senaatscommissie over zijn kandidatuur.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: JSF

‘Onvoldoende aandacht voor kwaliteit JSF’

Trouw 25.09.2013 De inspecteur-generaal van het Pentagon vindt dat er onvoldoende aandacht is voor de kwaliteit van het ontwerp en de productie van het gevechtsvliegtuig JSF. Dat staat in een nog te publiceren rapport waarvan een samenvatting is ingezien door het Amerikaanse persbureau Bloomberg.

BOOS

NRC 22.09.2013 Bij haar aantreden als minister van Defensie, zei Jeanine Hennis donderdag tegen deze krant, ontdekte ze dat Nederland „over zestien miljoen vliegtuigexperts’’ beschikt – iedereen heeft ineens een mening over de JSF. Dat is waar: terwijl in de Amsterdamse Watergraafsmeer een massa Fyra’s langzaam uit ons geheugen staat weg te roesten, weet iedereen al zeker dat het volgende debacle eraan staat te komen – als het niet technisch is, dan in ieder geval financieel. Op hetzelfde moment dat Hennis monter beweert dat eigenlijk al in 2002 duidelijk was dat de JSF het meest voortreffelijke toestel voor onze luchtmacht is, giert een vernietigend artikel uit Vanity Fair over diezelfde JSF door de sociale media.Lees verder

‘Onvermijdelijke conclusie: Samsom heeft de JSF-lat te hoog gelegd’

VK 23.09.2013 Binnenkort zegt de PvdA ja tegen de JSF. Daarvoor is dan nog wel één pijnlijk draaimoment nodig, schrijft Raoul du Pré, chef van de Haagse redactie van de Volkskrant.

Het zou velen in de coalitie van VVD en PvdA een lief ding waard zijn als het laatste woord over de Joint Strike Fighter zo langzamerhand eens kon worden gezegd. Na de politieke ledenraad van de PvdA, die voorman Diederik Samsom zaterdag tot zijn opluchting niet opzadelde met de opdracht de stekker uit het project te trekken, komt dat moment dichterbij. Ergens in het komende kwartaal gaat de PvdA dan toch echt ja zeggen tegen de aankoop van 37 JSF’s. Helaas voor Samsom is daarvoor nog wel één keer een pijnlijk draaimoment nodig.

Lees ook ‘De PvdA is eigenlijk gewoon tegen de JSF, nu nog steeds’ – 22/09/13

Samsom belooft partijgenoten extra onderzoek JSF

Trouw  23.09.2013 Met extra vragen en onderzoek stelt de PvdA een besluit over de aanschaf van JSF-gevechtstoestellen nog even uit. Vrijdag wilde de Tweede Kamer-fractie al een betere onderbouwing van het kabinet. Aan de ledenraad zegde partijleider Diederik Samsom zaterdag in Zwolle toe dat er ook een onafhankelijk onderzoek komt naar de geluidsnormen en dat de JSF nog eens wordt vergeleken met andere toestellen die op de markt zijn.

Lees ook: Stem tegen JSF verlost ons van kernwapens – 19/09/13

‘De PvdA is eigenlijk gewoon tegen de JSF, nu nog steeds’

VK 22.09.2013 Met de JSF weet je: ‘nu al duurkoop is straks ook duurkoop’, schrijft Thomas von der Dunk. Waarom krijgen we hem dan toch? ‘Er zit een heel logische lijn in wat de PvdA doet: in de oppositie tegen, in de regering voor.’

De laatste kogel schijnt nu definitief door de kerk: het wordt de JSF. Deze uitdrukking is hier extra adequaat, omdat de JSF zo’n groot deel van het Defensiebudget gaat opslokken, dat er straks geen geld meer over zal zijn om nog ooit een kogel door welke kerk ook heen te schieten.

‘Veel last’ van Samsom

Telegraaf 22.09.2013 Het draagvlak van de PvdA zou snel verdwijnen omdat Samson volgens Cohen niet luistert naar leden van de partij. Samsom zei afgelopen week dat de JSF ‘het beste vliegtuig is en dat Nederland op defensiegebied een partnership met de Verenigde Staten moet aangaan.

Vergadering PvdA in Zwolle? – Video

Telegraaf 22.09.2013 Wat ráár, dacht ik, wat vréémd, een landelijke PvdA-ledenraadsvergadering in Zwolle, of all places. Dat doen ze anders nóóit. Zulke bijeenkomsten zijn doorgaans in Utrecht, of in Amersfoort, in Den Haag of Amsterdam misschien, maar Zwolle? En wat ráár, dacht ik vanavond, wat vréémd dat de PvdA-achterban in meerderheid voor die JSF stemt. Ik dacht eerst dat ze, net zoals het CDA destijds een keer flikte, een rare ingewikkelde tricky vraagstelling hadden gebruikt. Zoiets als: “Wilt u een groene kaart opsteken als u wilt aangeven dat u er niet voor bent dat we tegen de JSF zijn?”.

Gerelateerde artikelen;

22-09: Pvda zakt nog verder weg

22-09: ‘Veel last’ van Samsom

21-09: Steun JSF-<br>koers Samsom

21-09: ‘Op 5 punten ophelderingF’

21-09: Geen besluit bij twijfel

21-09: Protesten tegen kabinet

21-09: Spekman snapt  emoties 

21-09: Praten  over JSF

21-09: Rapport JSF afgezwakt

21-09: Samsom praat met leden over JSF

20-09: Straf Den Haag af

20-09: Samsom: nog geen steun JSF-besluit

20-09: Rutte: vragen PvdA logisch

20-09: Hennis ‘niet verrast’ 

20-09: Hennis ‘niet verrast’ 

20-09: ‘Gedraai PvdA over JSF moet stoppen’

20-09: Politieke visie versus feiten en recht

20-09: ‘Besluit over JSF is aan de fractie’

20-09: PvdA-fractie bijeen over JSF

20-09: Samsom: nog geen standpunt over JSF

20-09: Miljarden mis zonder schaliegas

19-09: Samsom geen standpunt JSF

19-09: Defensie: Rapport goede start

Nederlagenstrategie komt Samsom duur te staan

Elsevier 21.09.2013 PvdA-leider Diederik Samsom benut de veenbrand in zijn fractie om de VVD te bewerken, eerst met schaliegas, nu met de JSF. Maar die strategie is riskant. Het leidt een keer tot ruzie met VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra en kiezers lopen weg.

PvdA-leden blokkeren JSF niet

Onderzoek naar alternatief wordt ‘niet zinvol geacht’

NU 21.09.2013 De PvdA-leden blokkeren de aanschaf van de JSF niet. Dat bleek zaterdag tijdens de ledenraad in Zwolle. Een groot deel van de leden wilde aanvankelijk een nadere vergelijking tussen de JSF en het alternatief: de Saab Gripen. Dit bleek voor de PvdA-top echter een brug te ver.

Steun JSF-koers Samsom

Telegraaf 21.09.2013 De leden van de PvdA steunen de koers die partijleider Diederik Samsom vaart inzake de JSF. Dat bleek zaterdag tijdens een politieke ledenraad in Zwolle.

Een motie die voorstelde om uit het JSF-project te stappen en op een later tijdstip een vervanger ‘van de plank te kopen’, werd met ruime meerderheid verworpen. Ook een motie om een extra partijcongres te organiseren over de vervanger van de F-16 kreeg slechts de steun van een kleine minderheid.

Leden PvdA steunen kritische JSF-koers Samsom

Trouw 21.09.2013 De leden van de PvdA steunen de koers die partijleider Diederik Samsom vaart inzake de JSF. Dat bleek zaterdag tijdens een politieke ledenraad in Zwolle. Een motie die voorstelde om uit het JSF-project te stappen en op een later tijdstip een vervanger ‘van de plank te kopen’, werd met ruime meerderheid verworpen.

‘Op 5 punten opheldering JSF’

Telegraaf 21.09.2013  De PvdA-fractie in de Tweede Kamer stelt het kabinet vijf vragen over de vervanging van de F-16 en aankoop van 37 Joint Strike Fighters (JSF). Dat zei defensiespecialist Angelien Eijsink op een ledenraad van de partij in Zwolle.

Geen besluit bij twijfel

Telegraaf 21.09.2013 De PvdA neemt geen besluit over de aankoop van de JSF zolang de partij twijfels heeft of er voldoende toestellen zullen komen om deel te nemen aan internationale missies. Dat zei partijleider Diederik Samsom zaterdag op een ledenraad van zijn partij in Zwolle.

PvdA-leden blokkeren aanschaf JSF niet, willen wel antwoord op vragen

NRC 21.09.2013 PvdA-leden blokkeren de aanschaf van de JSF niet. Wel is besloten het besluit uit te stellen tot alle vragen zijn beantwoord. Dat bleek vanmiddag tijdens de politieke ledenraad in Zwolle. Lees verder

Samsom: geen besluit JSF zolang er twijfel is

Trouw 21.09.2013 De PvdA neemt geen besluit over de aankoop van de JSF zolang de partij twijfels heeft of er voldoende toestellen zullen komen om deel te nemen aan internationale missies. Dat zei partijleider Diederik Samsom zaterdag op een ledenraad van zijn partij in Zwolle.

Samsom neemt bij twijfel geen besluit over JSF

Elsevier 21.09.2013 De PvdA neemt geen besluit over de aanschaf van 37 Joint Strike Fighters (JSF) zolang er bij de partij twijfels bestaan of er voldoende gevechtsvliegtuigen worden gekocht om deel te nemen aan internationale missies. Er moet ‘in deze kabinetsperiode’ wel een besluit worden genomen. ‘Daar loop ik niet voor weg,’ zegt PvdA-leider Diederik Samsom zaterdag op een ledenraad van zijn partij in Zwolle. Bij de PvdA-achterban bestaat weerstand tegen de komst van de JSF die de F-16 moet vervangen. Samsom refereerde aan het donderdag gepubliceerde rapport van de Algemene Rekenkamer.

Terugkijken: Samsom en Spekman op de PvdA-ledenraad over de JSF Video

NRC 21.09.2013 De angel is eruit. De PvdA-leden gaan niet voor de aanschaf van de JSF liggen. Wel willen ze vragen beantwoord zien over onder meer de kosten en de inzet van de toestellen. Bekijk delen van de toespraken van Samsom en Spekman terug. Het kabinet maakte op Prinsjesdag bekend definitief te hebben gekozen voor de JSF. Nederland koopt 37 toestellen, waarvoor 4,5 miljard euro is gereserveerd. Direct na de bekendmaking roerden PvdA’ers in het land zich meteen: bijna veertig afdelingen wilden dat de fractie zou aandringen op uitstel van het besluit – of dat zij er helemaal ‘nee’ tegen zouden zeggen. De afdeling Leiden wilde een congres bijeenroepen over de JSF. Lees verder

Kritische leden praten met Samsom over JSF

NU 21.09.2013 In Zwolle is zaterdag de PvdA begonnen met zijn politieke ledenraad waarbij veel aandacht gericht zal zijn op de JSF. Partijleider Diederik Samsom moet zijn leden overtuigen en gerust stellen.

Spekman snapt  emoties

Telegraaf 21.09.2013  PvdA-partijvoorzitter Hans Spekman snapt de emoties rond de JSF. Dat zei hij zaterdag op de politieke ledenraad van zijn partij in Zwolle. Hij zei geen voorkeur te hebben en het debat in de Tweede Kamer af te wachten. Maar hij benadrukte dat de leden zich wel bewust moeten zijn dat het voor de partij belangrijk is om aan internationale missies mee te kunnen doen en dat de troepen dan goed beschermd moeten worden.

PvdA-voorzitter Spekman snapt emoties binnen partij rond JSF

NRC 21.09.2013 PvdA-voorzitter Hans Spekman begrijpt de emoties die in zijn partij leven over de aanschaf van de JSF. “We zijn tien jaar lang met een knoop in onze maag tegen de JSF geweest”, zei hij vanmiddag in Zwolle tijdens de politieke ledenraad van de PvdA. “En misschien gaan we ooit de beslissing nemen om het toestel aan te schaffen.” Op de ledenraad zal over alle maatregelen van het kabinet worden gesproken, waarbij de JSF de meest beladen is. “Ik begrijp de worsteling”, zei Spekman. Lees verder

Praten  over JSF

Telegraaf 21.09.2013 In Zwolle is zaterdag de PvdA begonnen met zijn politieke ledenraad waarbij veel aandacht gericht zal zijn op de JSF. Partijleider Diederik Samsom moet zijn leden overtuigen en gerust stellen.

PvdA-leider Samsom geeft leden uitleg over omstreden aanschaf JSF›

NRC 21.09.2013 PvdA-partijleider Diederik Samsom moet zich vanmiddag op een ledenraad in Zwolle verantwoorden voor de gang van zaken rond de aankoop van de JSF door het kabinet. Binnen de PvdA is de aankoop van het gevechtsvliegtuig zeer omstreden. De ledenraad belooft dan ook een stevige ontmoeting te worden. Het kabinet maakte op Prinsjesdag bekend definitief te hebben gekozen voor de JSF.

‘De JSF is als Windows Vista; een fiasco’

Trouw 21.09.2013  De aankondiging dat het kabinet de JSF aanschaft, is nog maar het begin van een onvermijdelijk fiasco. “De software is probleem nummer één, twee en drie,” zegt Johan Boeder over de JSF die wordt betiteld als ‘een vliegende computer’.

Boeder is een softwarespecialist die door tegenstanders van de JSF wordt omschreven als de grootste kenner van het zo omstreden toestel. Volgens hem is de software nog lang niet klaar voor gebruik waardoor slechts de helft van het testwerk is afgerond. 

Rekenkamer zwakte rapport JSF af na overleg ministers

VK 21.09.2013 De Algemene Rekenkamer blijkt het donderdag gepresenteerde onderzoeksrapport naar de JSF op het laatste moment te hebben afgezwakt na overleg met de ministers Hennis (Defensie) en Dijsselbloem (Financiën). Zo is de conclusie dat het ministerie van Defensie eenzijdig was gefocust op de JSF en concurrerende straaljagers uit het oog verloor, geschrapt.

Er ging een rode streep door de zin ‘In 2009 signaleerden wij een vrijwel eenzijdige focus op de JSF als vervanger voor de F-16. In de nota is dit beeld niet veranderd.’ Ook de conclusie dat er na 2001 eigenlijk geen serieuze kandidatenvergelijking heeft plaatsgevonden, komt niet meer voor in het eindrapport.

Rapport JSF afgezwakt

Telegraaf 21.09.2013 Het op donderdag gepresenteerde onderzoeksrapport naar de JSF blijkt op het laatste moment te zijn afgezwakt door de Algemene Rekenkamer na overleg met ministers Hennis (Defensie) en Dijsselbloem (Financiën). De conclusie dat het ministerie van Defensie eenzijdig was gefocust op de JSF en concurrerende straaljagers uit het oog verloor werd na het overleg geschrapt uit het rapport, weet de Volkskrant.

PvdA wil meer zekerheid over inzetbaarheid JSF

VVD-minister Hennis stelt twijfels weg te kunnen nemen

NU  20.09.2013 De PvdA heeft na een urenlang fractieberaad vrijdag besloten nog niet in te stemmen met aanschaf van de JSF. Er zijn volgens PvdA-leider Diederik Samsom te veel onzekerheden. Samsom zei dat zijn fractie nog niet toe is aan een ‘voorzichtig ja of nee’.

Rutte: vragen PvdA over JSF logisch

Trouw 20.09.2013 Premier Mark Rutte vindt het ‘volstrekt logisch’ dat de PvdA-fractie nog veel kritische vragen heeft over de aankoop van de JSF. Het is volgens hem heel normaal dat er veel vragen leven in politieke kring over zo’n belangrijk besluit. Inhoudelijk wilde hij niet op vragen ingaan.

Rutte: vragen PvdA logisch

Telegraaf 20.09.2013  Premier Mark Rutte vindt het „volstrekt logisch” dat de PvdA-fractie nog veel kritische vragen heeft over de aankoop van de JSF. Het is volgens hem heel normaal dat er veel vragen leven in politieke kring over zo’n belangrijk besluit. Inhoudelijk wilde hij niet op vragen ingaan.

Rutte: logisch dat de PvdA veel vragen heeft over JSF-besluit

NRC  20.09.2013 Ik vind het volstrekt logisch dat de PvdA veel vragen heeft over de aanschaf van de JSF, zei Rutte zojuist op zijn wekelijkse persconferentie. Net zoals volgens hem de VVD vragen heeft en het CDA en ga zo maar door.… Lees verder

Samsom: PvdA kan JSF-besluit ‘nog niet steunen’

VK 20.09.2013 De PvdA-fractie kan het besluit van het kabinet om de JSF aan te schaffen ‘nog niet steunen’. PvdA-leider Diederik Samsom heeft dat vrijdag gezegd na langdurig fractieberaad. Hij verwees naar een kritisch rapport van de Algemene Rekenkamer….

Lees ook Samsom: nog geen standpunt over aankoop JSF – 20/09/13

Lees ook SP en D66: haal JSF-plan van tafel – 19/09/13

Samsom: PvdA kan besluit over aanschaf JSF nog niet steunen

Elsevier 20.09.2013 De PvdA-fractie kan het besluit van het kabinet om 37 gevechtsvliegtuigen van het type Joint Strike Fighter (JSF) aan te schaffen ‘nog niet steunen’. Er zijn volgens de PvdA nog te veel onzekerheden rond de JSF.

Samsom: nog geen steun JSF-besluit

Telegraaf 20.09.2013 De voltallige PvdA-fractie kan het besluit van het kabinet om de JSF aan te schaffen „nog niet steunen”. PvdA-leider Diederik Samsom heeft dat vrijdag gezegd na langdurig fractieberaad. Hij verwees naar een kritisch rapport van de Algemene Rekenkamer.

‘Besluit over JSF is aan de fractie’

Telegraaf 20.09.2013 Het is nu aan de PvdA-fractie in de Tweede Kamer om het besluit van het kabinet te beoordelen om voor 4,5 miljard euro nieuwe straaljagers te kopen. „Dit gaat niet anders dan bij andere kabinetsbesluiten”, stelde minister Lilianne Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (PvdA) voor aanvang van de ministerraad vrijdag. „We wachten nu af hoe de fracties tegen het besluit aankijken”, zei ze over de JSF-kwestie.

PvdA-fractie bijeen over JSF

Telegraaf  20.09.2013 De PvdA-fractie is vrijdag rond 10 uur begonnen aan een extra beraad, voorafgaand aan een ledenraad in Zwolle op zaterdag. Belangrijk agendapunt is de aanschaf van de JSF. Het kabinet besloot deze week tot aankoop van dit gevechtstoestel, maar binnen de PvdA bestaat veel verzet.

Samsom: vandaag geen besluit over JSF-aanschaf›

NRC 20.09.2013 Er komt vandaag waarschijnlijk geen besluit over de Joint Strike Fighter (JSF). Dat zei PvdA-fractievoorzitter Diederik Samsom voorafgaand aan de fractievergadering. “Dat kunnen we pas als we alle informatie compleet is. Dat is nu niet het geval”, aldus Samsom in een reactie aan verschillende media. De Algemene Rekenkamer concludeerde gisteren in een rapport dat het onzeker is of er altijd vier Joint Strike Fighters beschikbaar zullen zijn voor missies in het buitenland. In reactie op de conclusies van de Rekenkamer zei Samsom gisteravond in Pauw & Wittemandat het PvdA-besluit over de JSF-toestellen nog niet vaststaat.

PvdA-fractie bijeen over JSF: ‘Vrijdag nog geen standpunt’

Trouw 20.09.2013 De PvdA-fractie is vandaag rond 10 uur begonnen aan een extra beraad, voorafgaand aan een ledenraad in Zwolle op zaterdag. Belangrijk agendapunt is de aanschaf van de JSF. Het kabinet besloot deze week tot aankoop van dit gevechtstoestel, maar binnen de PvdA bestaat veel verzet.

Samsom: nog geen standpunt over aankoop JSF

Trouw  20.09.2013 De fractie van de Partij van de Arbeid heeft nog geen standpunt ingenomen over de aankoop van de JSF, zoals het kabinet deze week heeft voorgesteld. ‘Ik weet nog niet of ik dit besluit kan steunen’, aldus PvdA-leider Diederik Samsom donderdagavond bij Pauw & Witteman.

Samsom: besluit PvdA over JSF staat nog niet vast›

NRC  20.09.2013 Het staat nog niet vast of de PvdA-fractie instemt met de aanschaf van de Joint Strike Fighter. “Ik weet niet of ik dit besluit kan steunen”, zei PvdA-leider Diederik Samsom gisteravond in Pauw & Witteman. De fractie en hijzelf hebben nog geen standpunt ingenomen, de partij houdt vandaag een extra vergadering over de JSF.

PvdA heeft nog geen standpunt ingenomen over JSF

Elsevier 19.09.2013 PvdA-fractieleider Diederik Samsom heeft naar eigen zeggen nog geen standpunt ingenomen over de aanschaf van de Joint Strike Fighter (JSF). Samsom weet niet of hij de aankoop van het gevechtsvliegtuig kan steunen. Samsom reageerde donderdag in VARA-programma Pauw & Witteman op de het kritische rapport van de Algemene Rekenkamer dat donderdag is gepubliceerd.

PvdA-fractie heeft nog geen standpunt over JSF

NU 19.09.2013 De fractie van de Partij van de Arbeid heeft nog geen standpunt ingenomen over de aankoop van de JSF, zoals het kabinet heeft voorgesteld.  Bekijk video – ”Ik weet nog niet of ik dit besluit kan steunen”, aldus partijleider Diederik Samsom donderdagavond bij Pauw & Witteman.

PvdA Leiden wil congres over de JSF

RTVWEST 19.09.2013 LEIDEN – De afdeling Leiden van de PvdA wil een apart partijcongres over de Jont Strike Figther. De Leidenaren gaan de politieke ledenraad van de PvdA daarover zaterdag een uitspraak vragen. Lees verder

PvdA-leden zullen motie tegen JSF indienen

Trouw  19.09.2013 Pvda-leider Diederik Samsom krijgt een zware dobber aan zijn achterban komende zaterdag op de ledenraad van de partij. Hij gaf namens zijn partij fiat aan het kabinet om de JSF-straaljager aan te schaffen. Veel PvdA-leden zijn het daar niet mee eens. RTL-Nieuws bemachtigde een motie tegen de JSF die zaterdag zal worden ingediend.

De motie van de Utrechtse PvdA-afdeling pleit ervoor om ‘alle noodzakelijke stappen te zetten om uit het JSF-project te stappen, conform de vorig jaar aangenomen PvdA-motie’.

PvdA Leiden wil apart partijcongres over JSF

Trouw  19.09.2013 De afdeling Leiden van de PvdA wil een apart partijcongres over de JSF. De Leidenaren gaan de politieke ledenraad van de PvdA daarover zaterdag een uitspraak vragen.

Meer over PvdA Politiek Kabinet-Rutte II

PvdA-fractie heeft vragen bij aanschaf JSF na kritisch rapport

Elsevier 19.09.2013 De PvdA-fractie in de Tweede Kamer heeft nog vragen over de aanschaf van het nieuwe gevechtsvliegtuig JSF. De sociaal-democraten willen bekijken of het besluit ‘goed in elkaar zit’.

PvdA-Kamerlid Martijn van Dam zegt dat donderdag tegen de NOS. Hij reageert daarmee op het kritischerapport van de Algemene Rekeningkamer over het jachtvliegtuig, dat donderdag werd gepubliceerd.

Vrijdag extra fractievergadering PvdA over JSF

Trouw 19.09.2013 De PvdA-fractie komt vrijdag bijeen ter voorbereiding op een ledenraad van de partij in Zwolle zaterdag. Een woordvoerster heeft dat laten weten. De ledenraad gaat over de overheidsbegroting voor volgend jaar, maar ook de aanschaf van het gevechtsvliegtuig JSF, waartoe het kabinet deze week besloot, zal daar aan de orde komen.

Dat onderwerp ligt zeer gevoelig binnen de PvdA. In de Volkskrant van donderdagzeggen anonieme PvdA-Kamerleden dat ze zich door het kabinetsbesluit voor een voldongen feit geplaatst voelen.

Extra fractievergadering PvdA

Telegraaf 19.09.2013 De PvdA-fractie komt vrijdag bijeen ter voorbereiding op een ledenraad van de partij in Zwolle zaterdag. Een woordvoerster heeft dat laten weten. De ledenraad gaat over de overheidsbegroting voor volgend jaar, maar ook de aanschaf van het gevechtsvliegtuig JSF, waartoe het kabinet deze week besloot, zal daar aan de orde komen.

‘PvdA-fractie voelt zich gepasseerd bij JSF’

NU 19.09.2013 Een groot deel van de PvdA-Kamerleden voelt zich gepasseerd bij het kabinetsbesluit 37 Joint Strike Fighters (JSF) te kopen.

De Kamerleden van de coalitiepartij hebben de indruk dat partijleider Diederik Samsom geen open debat meer wil, concludeert de Volkskrant uit gesprekken met negen fractieleden.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over JSF

‘PvdA-fractie voelt zich gepasseerd bij JSF’›

NRC 19.09.2013 Een groot deel van de PvdA-Kamerleden voelt zich gepasseerd bij het kabinetsbesluit 37 Joint Strike Fighters te kopen. De Kamerleden van de coalitiepartij hebben de indruk dat partijleider Diederik Samsom geen open debat meer wil, concludeert de Volkskrant uit gesprekken met negen fractieleden.

De Kamerleden willen het onbehagen volgens de krant morgen opnieuw aan de orde stellen tijdens een extra fractievergadering. Enkele PvdA-Kamerleden overwegen bij de vergadering van vrijdag een stemming aan te vragen.

zie:  Kritiek op cijfers JSF

zie: Stem tegen JSF verlost ons van kernwapens

zie: ‘Haal JSF-plan van tafel’

zie: SP en D66: haal JSF-plan van tafel

zie: Rekenkamer: ‘Berekeningen kabinet JSF niet compleet’

Zie ook: Rekenkamer kritisch over plannen Defensie – ‘berekeningen JSF niet compleet’›

Nederland gaat definitief de JSF kopen

Elsevier 17.09.2013 Nederland heeft besloten om 37 Joint Strike Fighters (JSF) te kopen. Het besluit tot aanschaf van de JSF betekent een einde aan een lange periode van politiek debat over het gevechtsvliegtuig.

PvdA

De weg voor de uiteindelijke aanschaf van de JSF kwam vrij nadat de PvdA voor het zomerreces van de Tweede Kamer akkoord ging met de aanschaf van het gevechtsvliegtuig. Op 3 juli werd in een geheim beraad van de partij daartoe besloten.

Lees het commentaar van Eric Vrijsen‘Terecht gaat PvdA akkoord met aanschaf JSF: een superieure luchtmacht is essentieel’

Sceptici binnen de PvdA-fractie hebben zich tot het laatste moment tegen de aankoop van het Amerikaanse jachttoestel verzet.

JSF lang besproken

Telegraaf 17.09.2013 Net als bij de vervanging van de Starfighter in de jaren ’70 heeft ook de opvolging van de F-16 behoorlijk wat voeten in de aarde gehad.  Uiteindelijk vindt de regeringscoalitie van VVD en PvdA het na alle debatten onontkoombaar dat 37 JSF-toestellen worden aangeschaft. Daarmee geeft het kabinet-Rutte II een vervolg aan het besluit van het kabinet Kok II in 2002 om met acht andere landen deel te nemen aan de ontwikkelingsfase.

Kabinet kiest definitief voor JSF

Eerste en Tweede Kamer moeten nog instemmen met besluit

NU 17.09.2013 Het kabinet heeft besloten 37 JSF-toestellen aan te schaffen als opvolger van de F-16.

‘Straks gelooft geen kiezer ons meer’

Trouw 14.09.2013 “Ik ben ongelooflijk bang dat niemand ons straks nog gelooft”, zegt een van de PvdA-leden die tijdens de verkiezingscampagne van vorig jaar nog langs de deuren vertelde dat zijn partij tegenstander was van de aanschaf van de Joint Strike Fighter (JSF). Ook andere partijleden die gisteravond in Den Haag kwamen debatteren over de toekomst van de krijgsmacht en vooral het komende kabinetsbesluit voor het omstreden Amerikaanse gevechtsvliegtuig, kijken nu al bezorgd uit naar de campagnes van volgend jaar voor gemeenteraden en Europees Parlement. “Ik weet niet meer wat ik moet zeggen als ik straks met rozen langs de kiezers ga. Ik kan alleen nog zeggen dat de rest nog rotter is.”

Vijftig mensen bij JSF-bijeenkomst PvdA

Den HaagFM 14.09.2013 Ongeveer vijftig mensen hebben vrijdag een discussiebijeenkomst van de PvdA in het Museum voor Communicatie bezocht om te praten over de mogelijke aanschaf van Joint Strike Fighters (JSF).…lees meer

PvdA praat met Haagse leden over JSF

Den HaagFM 14.09.2013 De PvdA ging vrijdagavond in het Museum voor Communicatie op een bijeenkomst met Haagse partijleden praten over de mogel…lees meer

JSF raakt gevoelige snaar bij PvdA-achterban

NU 13.09.2013 PvdA-leden hebben Kamerlid Michiel Servaes vrijdagavond tijdens een partijbijeenkomst in Den Haag het vuur aan de schenen gelegd. Menigeen sprak zich uit tegen de aanschaf van de JSF als opvolger van de F-16. ”In de verkiezingscampagne is beloofd: we kopen geen JSF. Je bent onbetrouwbaar als je daar op terugkomt”, klonk het in de zaal waar zo’n 50 PvdA-leden bijeen waren gekomen.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: PvdA JSF

PvdA-achterban herinnert Kamerleden aan verkiezingsbelofte: geen JSF

Trouw 13.09.2013 Is de PvdA nog wel geloofwaardig als wordt ingestemd met de aankoop van de JSF? Een groot aantal PvdA’ers dat zich vrijdagavond tijdens een partijbijeenkomst in Den Haag uitsprak over de mogelijke aanschaf van het gevechtsvliegtuig, vindt van niet.

Verwant nieuws: PvdA-afdelingen tegen aanschaf JSF – 12/09/13

Enkele PvdA-afdelingen tegen JSF

NU 12.09.2013 Een aantal PvdA-afdelingen heeft de Tweede Kamerfractie van die partij gevraagd tegen de aanschaf van de JSF te stemmen. De nieuwe gevechtsvliegtuigen zouden gestationeerd worden in Leeuwarden en Volkel, vlak bij Uden. Een woordvoerster van de PvdA heeft een bericht van de NOS hierover donderdag bevestigd.

Gerelateerde artikelen: 06/09/2013 SP wil opheldering van PvdA over JSF

Lees meer over: JSF

Zie verder ook: 

PvdA in een Najaarsdip ???

PvdA partijvernieuwing – Over wat van Waarde is

Rel bij de PvdA over strafbaar stellen illegalen

Adri Duivesteijn PvdA – Laat het kabinet Rutte 1 toch vallen !

PvdA – de nasleep na de overwinning op 12.09.2012 en verder !!

De spanningen rondom het SpuiForum namen toe !!!

De Haagse PvdA over het SpuiForum

Gedonder bij de Haagse PvdA

Haagse PvdA is/was verdeeld over Cultuurpaleis Spuiplein

Voortgang plannen Cultuurforum Spuiplein

PvdA Groningen – groot gedonder in de tent

Einde van het gedonder bij de Haagse PvdA ?

Gemeenteraadsverkiezingen 2010 – Nog steeds gedonder bij de PvdA Amsterdam

Machtsgreep binnen de PvdA-gelederen Amsterdam ?

september 21, 2013 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 8 reacties

GroenLinks de Toekomst, de crisis en verder

21-10-2012: Peiling

Stekker er maar uit ?????

Stekker er maar uit ?????

Na de Aftrap  is het nooit meer helemaal goed gekomen met GroenLinks.

Zie ook:

GroenLinks in crisisVK

GroenLinks AD

Lees ook: GroenLinks

GroenLinks, de Toekomst en verder….

PvdA – SP – GroenLinks versus een Heet en Rood najaar 2012

Zie ook: Ineke van Gent GroenLinks – Storm in een glas water ??

 Dossier VK: Vertrek Jolande Sap

In beeld: Jolande Sap – een terugblik›

Krachtige herstart

In een aparte verklaring laat het partijbestuur weten tot de conclusie te zijn gekomen dat Sap niet meer ‘het benodigde draagvlak heeft en niet meer in staat is om effectief en gezaghebbend leiding te geven aan de fractie en de partij’.

Een ‘krachtige herstart’ na de verloren verkiezingen is daarmee onmogelijk, aldus het bestuur. “Alles overziend was het vertrek van Jolande Sap onvermijdelijk geworden”, aldus partijvoorzitter Heleen Weening.

Haar positie staat al sinds de verkiezingen ter discussie. De partij verloor zes zetels en ging daardoor terug van tien naar vier.

Sap dankt de leden voor het vertrouwen en wenst hen sterkte ‘in deze moeilijke periode in het bestaan van GroenLinks’.

Onbegrip

Sap zegt niet te begrijpen waarom de partijtop nu zoveel haast heeft om tot haar aftreden over te gaan, aangezien de commissie-Van Es nog bezig is met het onderzoek naar de dramatische verkiezingsuitslag.

In de verklaring stelt Sap dat zij, mede hierdoor, tot nu toe onvoldoende aanleiding zag om op te stappen. Daarnaast speelde de steun die zij ontving uit het land mee en het sterke mandaat dat zij van de leden had gekregen in de lijsttrekkersstrijd met Tofik Dibi. Maar liefst 85 procent van de leden ging toen achter haar staan. Sap stelt verder dat zij niet in haar eentje debet is aan de slechte uitslag.

Reacties

Premier Mark Rutte (VVD) zegt haar te hebben leren kennen als een strijdbaar en moedig politica. “Zowel als we het eens waren, als wanneer we tegenover elkaar stonden, heb ik haar open stijl zeer gewaardeerd”, aldus Rutte.

PvdA-leider Diederik Samsom: “Jolande Sap was een gewaardeerd collega die met passie streed voor groene en rechtvaardige politiek.”

Oud-GroenLinks-leider Femke Halsema dankt Sap via Twitter voor haar ‘moedige en eerlijke leiderschap’.

Alexander Pechtold (D66) noemt Sap via Twitter een ‘betrokken collega die vaak haar nek uitstak’. Hij zegt haar te gaan missen.

Emile Roemer (SP) zegt verrast te zijn. “Maar dit is een interne zaak van GroenLinks. Ik heb veel met Jolande te doen en ik wens haar veel sterkte en alle goeds.”

Schamen

Jongerenorganisatie van GroenLinks, Dwars, vindt dat de partijtop zich moet schamen om de gang van zaken binnen de partij. “Partijfunctionarissen lijken meer vertrouwen te hebben in journalisten dan in elkaar”, aldus Jojanneke Vanderveen. “Er is hier overduidelijk meer aan de hand dan een gebrek aan leiderschap bij Jolande Sap.”

Het bestuur zegt het te betreuren dat via NRC de onvrede is uitgelekt. Een oplossing binnenskamer was voor iedereen minder schadelijk geweest, aldus het partijbestuur.

Van Ojik

De GroenLinks-fractie kiest maandag een nieuwe voorzitter, zo blijkt uit een verklaring van de overgebleven leden. Het is vooralsnog onduidelijk wie het stokje van Sap over zal nemen. Mogelijk is dit de nummer twee op de lijst: nieuwkomer Bram van Ojik.

Blamage ????

Maar wacht eens even: was Sap niet door de leden van GroenLinks aangewezen als lijsttrekker?

Dan is het niet zo democratisch als een paar geitewollen-sokken-regenten haar eerst anoniem beschadigen en haar vervolgens wegsturen met het argument dat de toestand onhoudbaar is.

De nederlaag van GroenLinks was vooral veroorzaakt door Tofik Dibi, die eerst deed of hij het volledig eens was met Sap, toen zich opstelde als concurrent-lijsttrekker, vervolgens werd weggevaagd in de interne verkiezingen door de veel populairdere Sap en uiteindelijk bleef zieken en ruziën.

Partijvoorzitter Heleen Weening had geen enkele greep op Dibi en het zou daarom fair zijn als Weening eerder dan Sap haar biezen had gepakt. Want wat deed Sap nu verkeerd? In alles zette ze de koers van haar gevierde voorganger Femke Halsema door.

Dit is wat er de afgelopen weken gebeurde in de top van GroenLinks

Teruglezen: partijraad GroenLinks, waarbij het complete bestuur aftrad

Reconstructie: Hoe vechter Sap de partij uit het oog verloor

GroenLinks bestaat ruim 20 jaar – en andere feiten

Tofik Dibi: ‘Een botsing van beschavingen? Onzin!’

Trouw 04.02.2015 Tofik Dibi vloog drie jaar geleden na een conflict GroenLinks én de Kamer uit, raakte privé in het slop, maar komt weer onder de mensen. Een gesprek, over jihadisme, Parijs, Amsterdam, en Vlissingen.

Ik zoek niet per se verzoening met alle wezens op aarde die me iets verwijten

Tofik Dibi komt van ver, maar hij is weer onder de mensen. In september 2012 vertrok hij als Kamerlid bij GroenLinks, dat hij na een lijsttrekkersruzie in wankele staat achterliet. Inmiddels staat de partij in de peilingen op een riante negen zetels. Vorig jaar zat alles tegen bij Dibi: privé was het niks, de Gaza-oorlog sleurde hem mee, hij stopte met zijn studie media en cultuur aan de UvA en met zijn opleiding tot leraar maatschappijleer.

Groepje GroenLinksers in manifest: partij moet democratischer en professioneler

NRC 13.01.2013 Een democratischer partij die professioneel netwerkt. Een groepje GroenLinksers heeft een manifest opgesteld over hoe hun partij de “aansluiting met de samenleving” terug moet vinden. Onder de noemer ‘Klub Kobalt’ willen ze podia en avonden organiseren voor groene ondernemers en mensen uit de culturele sector.

Uitnodiging persconferentie onderzoek verkiezingsuitslag

GL 22.01.2013 –  Een GroenLinks-commissie onder voorzitterschap van Nel van Dijk doet onderzoek naar de verkiezingsuitslag van 12 september 2012.

Vrijdag 25 januari presenteert de commissie op een persconferentie haar rapport.
Tijdens de persconferentie presenteert het interim-bestuur ook voorstellen op basis van de aanbevelingen en conclusies van de evaluatiecommissie.

Vanaf eind januari voert het interimbestuur discussie met leden over de voorstellen, zowel via bijeenkomsten in het land als online. De leden besluiten uiteindelijk tijdens het ledencongres op 3 maart 2013.

Meer informatie

Locatie:  Mammoni, Mariaplaats 14 Utrecht (kijk op de kaart NB: Mammoni heeft twee locaties in Utrecht, dit is de enige juiste).

Programma
14.30 uur: Persontvangst in de grote zaal/bar

15.00 uur: opening

15.05 uur: presentatie onderzoeksrapport door commissievoorzitter Nel van Dijk

15.30 uur: reactie interimpartijbestuur en presentatie voorstellen door interim-voorzitter Eduard van Zuijlen

15.45 uur: gelegenheid voor vragen

16.00 uur: sluiting plenaire deel

16.05 uur: gelegenheid tot interviews met Nel van Dijk, Eduard van Zuijlen en fractievoorzitter Bram van Ojik

16.30 uur: einde

Aanmelden: Als journalist kunt u zich voor de persconferentie en interviews aanmelden bij Joke Padmos (hoofd Communicatie en campagnes Landelijk Bureau), jpadmos@groenlinks.nl, 06-11757551.

Verder:

Van Ojik: ledenraadpleging GroenLinks bij belangrijke besluiten

Trouw 16.01.2013 GroenLinks-fractievoorzitter Bram van Ojik wil de 25.000 leden van de partij laten stemmen bij fundamentele kwesties. Hij zegt dat woensdag in een interview met het wetenschappelijk bureau van de partij.

GL: vaker ledenraadpleging

Telegraaf 16.01.2013  GroenLinks-fractievoorzitter Bram van Ojik wil de 25.000 leden van de partij laten stemmen bij fundamentele kwesties. Hij zegt dat woensdag in een interview met het wetenschappelijk bureau van de partij.

Bram van Ojik wil vaker ledenraadpleging GroenLinks

NU 16.01.2013 GroenLinks-fractievoorzitter Bram van Ojik wil de 25.000 leden van de partij laten stemmen bij fundamentele kwesties. Hij zegt dat woensdag in een interview met het wetenschappelijk bureau van de partij. Volgens Van Ojik is GroenLinks niet de enige partij die last heeft van interne conflicten. ”De professionele politieke elite is soms te arrogant om elkaar te groeten, laat staan om gewone leden erbij te betrekken. Dat gebeurt bij ons ook. Bij Kunduz, de nota ‘Vrijheid Eerlijk Delen’, het Lente-akkoord.”

GroenLinks: ‘We mogen wel wat minder genuanceerd zijn’

Trouw 09.01.2013 Voor de leden van GroenLinks is 2013 begonnen met een opmerkelijke oproep van interim-voorzitter Eduard van Zuijlen: de partijboodschap mag in het vervolg wel wat bouder. “We mogen wel eens wat minder genuanceerd zijn”, schreef hij in een brief aan alle leden, die gisteren openbaar werd gemaakt.

‘Halsema heeft GroenLinks als een ideologische ruïne achtergelaten’

Trouw 01.01.2013 Geestverwanten in Duitsland en België denken stevig na over duurzaamheid, in Nederland heeft GroenLinks de groene idealen juist verkwanseld, vindt politiek filosoof Marius de Geus. Heeft groene politiek in Nederland nog enige toekomst? Het is een kwestie die Marius de Geus (1954) als weinig anderen bezighoudt. Al sinds begin jaren negentig doet hij als politiek filosoof onderzoek naar ‘duurzaamheidsvraagstukken’. Bovendien geldt hij als een van de ideologen van het groene gedachtengoed.

GroenLinks-fractieleider Van Ojik: ‘Partijcongressen sloeg ik vaak over’

Trouw 28.12.2012  De man die GroenLinks moet redden deed tot aan de verkiezingscampagne van afgelopen voorjaar ‘eigenlijk al jaren niets meer voor de partij’. ‘Was er eigenlijk een Kunduzcongres?’ vraagt fractieleider Bram van Ojik aan onze verslaggeefster Romana Abels.

“Tot aan de verkiezingscampagne, afgelopen voorjaar, deed ik eigenlijk al jaren niets meer in de partij”, zegt Van Ojik. “Het laatste wat ik deed, stamt uit 2008, toen ik een commissie voorzat die de vorige verkiezingsnederlaag moest evalueren.

Sap: Kunduz hebben we fout ingeschat

VK 22.12.2012 De steun van GroenLinks voor de missie naar Kunduz, Afghanistan, was een strategische misser. De partij heeft miskend hoe gevoelig het lag dat ze een deal sloot met het minderheidskabinet VVD-CDA, gedoogd door de PVV. ‘Kunduz hebben we fout ingeschat. Maar op dat moment leek het niet zo ingewikkeld. Het was ons voorstel, de missie stond in het verkiezingsprogramma. Niks wees erop dat de weerstand in de partij zo heftig zou worden.’ Dit zegt Jolande Sap, voormalig partijleider van GroenLinks, vandaag in een interview met de Volkskrant, waarin zij voor het eerst terugblikt op haar jaren in de Haagse politiek.

Jolande Sap: Kunduz hebben we fout ingeschat

Trouw 22.12.2012 Het opstappen van Femke Halsema als partijleider van GroenLinks vlak voor de beslissing over de Kunduzmissie was slecht getimed. Dat zegt Jolande Sap in een interview met de Volkskrant zaterdag. Sap volgde Halsema op als partijleider.

‘Kunduz was strategische misser’

NU 22.12.2012 AMSTERDAM – Jolande Sap heeft onderschat hoe gevoelig het lag in haar partij dat ze instemde met de missie in Kunduz en zo een deal sloot met het minderheidskabinet dat werd gedoogd door de PVV. De voormalig leider van GroenLinks vindt dat het een strategische misser was, zegt ze zaterdag in een interview in de Volkskrant.

Sap: Kunduz fout ingeschat

Telegraaf 22.12.2012 Het opstappen van Femke Halsema als partijleider van GroenLinks vlak voor de beslissing over de Kunduzmissie was slecht getimed. Dat zegt Jolande Sap in een interview met de Volkskrant zaterdag. Sap volgde Halsema op als partijleider.

‘De partij dacht dat het wel los zou lopen’

Trouw 15.12.2012 GroenLinks heeft fouten gemaakt, zeker. Dat zegt Wijnand Duyvendak, ex-Kamerlid en tegenwoordig adviseur van de partij. “GroenLinks is te veel meegegaan in het idee dat alles vanzelf wel goed zou komen. Daar ben ik zelf ook schuldig aan.”

https://i0.wp.com/static0.trouw.nl/static/photo/2012/15/12/3/20121130084853/media_xl_1442343.jpg

GroenLinks belooft opnieuw beter naar leden te luisteren

Trouw 30.11.2012 Applaus voor Bram van Ojik! Hij mag dan misschien niet de beste redenaar van Nederland zijn, doorzettingsvermogen heeft hij zeker. Al zeker achttien jaar stelt Van Ojik na een niet zo positief uitgevallen verkiezingsuitslag voor GroenLinks vast dat de fractie van zijn partij meer naar de leden moet luisteren. Steeds opnieuw gaat dat fout. Dan drijft de fractie af.

Meer over: GroenLinks

Van Ojik: GroenLinks moet beter luisteren naar leden

NRC 28.11.2012 De fractievoorzitter van GroenLinks, Bram van Ojik, vindt dat zijn partij meer moet luisteren naar de leden. Dat schrijft hij in een e-mail die vanavond aan de leden wordt gestuurd. In de mail bespreekt Van Ojik de problemen de hebben geleid tot de grote verkiezingsnederlaag van 12 september.

Van Ojik ging de afgelopen weken het land in om gesprekken te voeren met groepen leden. Veel van hen vinden volgens de NOS dat er te veel afstand is ontstaan tussen de politici van GroenLinks en de leden. Volgens Van Ojik is die afstand ontstaan vanaf het moment dat GroenLinks steun gaf aan de politiemissie in Kunduz. Dat besluit zou niet goed gepeild zijn bij de achterban.

GroenLinks moet weer partij worden die ze was

NU 28.11.2012  Leden van GroenLinks worden de komende tijd meer betrokken bij kwesties over de arbeidsmarkt, militaire- en vredesmissies en ook groene politiek. Bram van Ojik, leider van de GroenLinksfractie in de Tweede Kamer, wil zo proberen zorgen bij de achterban weg te nemen en de koers van de bij de laatste verkiezingen fors gekrompen partij scherper te krijgen. Uit gesprekken met leden blijkt volgens Van Ojik dat de achterban meer betrokken wil zijn bij wat er in Den Haag gebeurt en een afkeer heeft van ”machtsspelletjes, ondoorzichtigheid en onwaarachtige omgangsvormen”.

En: ”Uit gesprekken die ik voerde, heb ik al wel geleerd dat herstel van vertrouwen in GroenLinks begint bij verheldering van verantwoordelijkheden en vergrote betrokkenheid van onze leden. GroenLinks moet weer de partij worden die ze was.”

Van Ojik (GroenLinks): ‘Partij werd niet goed bestuurd’

VK 28.11.2012 GroenLinks-fractievoorzitter Bram van Ojik levert in een ledenbrief forse kritiek op de onlangs vertrokken volksvertegenwoordigers en bestuurders van zijn partij. Volgens Van Ojik was de interne lijsttrekkersverkiezing afgelopen voorjaar ‘een rommeltje’ en werd de partij regelmatig ‘niet goed bestuurd’.  Van Ojik neemt hiermee een voorschot op de conclusies van de evaluatiecommissie die momenteel de verkiezingsnederlaag onderzoekt. De fractieleider heeft de afgelopen twee maanden 15 gesprekken gevoerd met groepen leden.

Van Ojik (GroenLinks): ‘Partij werd niet goed bestuurd’

Trouw 28.11.2012  GroenLinks-fractievoorzitter Bram van Ojik levert in een ledenbrief forse kritiek op de onlangs vertrokken volksvertegenwoordigers en bestuurders van zijn partij. Volgens Van Ojik was de interne lijsttrekkersverkiezing afgelopen voorjaar ‘een rommeltje’ en werd de partij regelmatig ‘niet goed bestuurd’.

‘GroenLinks moet een derde van personeel ontslaan’

Trouw 16.11.2012 GroenLinks moet een derde van haar personeel ontslaan. Door geldtekort verdwijnen twaalf van de 32 banen op het partijkantoor in Utrecht. Ook loopt GroenLinks door opzeggingen van leden 120.000 euro mis aan contributie, meldt NRC Handelsblad vandaag.

GroenLinks moet één op de drie werknemers ontslaan door tekort

NRC 16.11.2012  GroenLinks moet door geldtekort meer dan een derde van haar personeel ontslaan. Twaalf van de 32 voltijdsbanen op het partijkantoor in Utrecht verdwijnen. Door opzeggingen van leden krijgt GroenLinks 120.000 euro minder aan contributie binnen, zegt een woordvoerder van de partij, na vragen van NRC Handelsblad. Daar komt een verlies van meer dan 300.000 euro aan subsidies bij, door het grote zetelverlies bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen. GroenLinks hield vier van de tien zetels over.

Groen kan prima zonder Links

Trouw 23.10.2012 Oudgediende Nel van Dijk leidt het zelfonderzoek naar de neergang van GroenLinks. Als ze tenminste nog niet, als u dit leest, het bijltje er bij neer heeft gegooid, na Andrée, Heleen, Jolande en ga zo maar door. De grote soap die GroenLinks heet dist een onwaarschijnlijke serie hoofdrolspelers op, van de Toffen en de Tofiks tot en met oudgediende Van Ojik. Schitterende namen, stuk voor stuk.

Jolande Sap: ‘Ik had me mijn afscheid van de politiek anders voorgesteld’

Trouw 23.10.2012 Voormalig GroenLinksleider Jolande Sap heeft vandaag afscheid genomen van de Kamer. Zij deed dat middels een brief die werd voorgelezen door Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg. ‘De reden van mijn vertrek, het interne conflict, heeft u via de media nauwkeurig kunnen volgen.’ Sap keek zelf thuis met haar gezin naar de afscheidswoorden die Van Miltenburg aan haar richtte.

Jolande Sap noemt lente-akkoord hoogtepunt carrière

Volgens Sap was Kunduzmissie ‘prooi van polarisatie en karikaturen’

NU 23.10.2012 AMSTERDAM – In een brief aan de Tweede Kamer, die dinsdagmiddag werd voorgelezen door Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg, noemde Jolande Sap het lente-akkoord het hoogtepunt uit haar politieke carrière.

Gerelateerde artikelen;

Sap neemt afscheid van Kamer – ‘Lenteakkoord politiek hoogtepunt’

NRC 23.10.2012  Jolande Sap heeft vanmiddag afscheid genomen van de Tweede Kamer zonder dat ze daar zelf bij aanwezig was. De Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg las haar afscheidsbriefvoor die begon met de woorden: Ik had me mijn afscheid van de politiek anders voorgesteld. In deze brief noemt ze het Lente-akkoord, waarvoor GroenLinks samen met D66 en CU de basis legde, haar politieke hoogtepunt.

Sap niet aanwezig bij eigen afscheid Tweede Kamer

Trouw 23.10.2012 Oud-GroenLinksleider Jolande Sap is vandaag niet aanwezig bij haar afscheid van de Tweede kamer. Dat meldt een voorlichter van GroenLinks. Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg zal een brief van Sap voorlezen aan de Kamer. Met het aftreden van Sap komt een plek in de Kamer vrij voor nummer vijf op de lijst van GroenLinks, Linda Voortman. Zij zal niet meteen vandaag worden geïnstalleerd. Eerst moet er een procedure volgen van de kiesraad. Op z’n vroegst wordt zij aanstaande donderdag geïnstalleerd.

Sap niet bij afscheid Kamer

Telegraaf 23.10.2012 Jolande Sap is dinsdag niet aanwezig bij haar afscheid van de Tweede Kamer. Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg zal een brief voorlezen van de voormalige lijsttrekker en fractievoorzitter van GroenLinks.

Jolande Sap niet bij afscheid Tweede Kamer

NU 23.10.2012 Jolande Sap is dinsdag niet aanwezig bij haar afscheid van de Tweede Kamer. Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg zal een brief voorlezen van de voormalige lijsttrekker en fractievoorzitter van GroenLinks. Een woordvoerster van de fractie van GroenLinks laat weten het besluit van Sap om niet aanwezig te zijn ”te respecteren”. Sap heeft de fractie niet laten weten waarom ze niet komt.

Gerelateerde artikelen;

Jolande Sap niet bij eigen afscheid in Tweede Kamer

NRC 23.10.2012  Jolande Sap is vandaag niet aanwezig bij haar eigen afscheid in de Kamer. Uit “persoonlijke overwegingen” heeft ze besloten niet naar de Kamer toe te komen, meldt een woordvoerder van GroenLinks de politieke redactie van NRC.

Jolande Sap niet bij afscheid van Tweede Kamer

Elsevier 23.10.2012 Voormalig leider van GroenLinks Jolande Sap is dinsdag niet aanwezig bij haar afscheid van de Tweede Kamer. Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg (VVD) heeft namens Sap een brief voorlgelezen.  Dat heeft een woordvoerder van GroenLinks dinsdag laten weten. Ze zegt het besluit van Sap te ‘respecteren’. Waarom de oud-GroenLinks-leider niet kwam, is niet bekend. Via twitter laat Sap weten dat in de afscheidsbrief alles staat wat ze nog kwijt wil.

Zie ook: Sap weg bij GroenLinks

GroenLinks opheffen

Telegraaf 21.10.2012 Iets meer dan de helft van de Nederlanders (51 procent) vindt dat GroenLinks zichzelf beter kan opheffen. Dat blijkt uit de meest recente peiling van Maurice de Hond, die zondag is gepubliceerd.

Peiling: meerderheid wil GroenLinks opheffen

Trouw 21.10.2012 Van de ondervraagden vindt 36 procent het onverstandig om de partij op te heffen. 13 procent stelt het niet te weten. De Hond vroeg ook naar een eventuele fusie met de PvdA of D66. Daar is minder animo voor, respectievelijk 21 en 20 procent. 59 procent van de respondenten ziet niets in een fusie met welke partij dan ook.

Meer over: GroenLinks  Politiek

‘Meerderheid wil GroenLinks opheffen’

NU 21.10.2012  Iets meer dan de helft van de Nederlanders (51 procent) vindt dat GroenLinks zichzelf beter kan opheffen. Dat blijkt uit de meest recente peiling van Maurice de Hond, die zondag is gepubliceerd. In de peiling staat GroenLinks er ook niet goed voor deze week: de partij houdt net als vorige week twee zetels over als er nu Tweede Kamerverkiezingen waren geweest.De partij verloor tijdens de Kamerverkiezingen op 12 september zes van de tien zetels. Partijleider Jolande Sap werd vanwege dat verkiezingsresultaat door het partijbestuur gedwongen om af te treden. Kort daarna stapte het bestuur zelf ook op.

Gerelateerde artikelen

Peiling: meerderheid wil GroenLinks opheffen

VK 21.10.2012 Iets meer dan de helft van de Nederlanders (51 procent) vindt dat GroenLinks zichzelf beter kan opheffen. Dat blijkt uit de meest recente peiling van Maurice de Hond, die zondag is gepubliceerd. Van de ondervraagden vindt 36 procent het onverstandig om de partij op te heffen. 13 procent stelt het niet te weten. De Hond vroeg ook naar een eventuele fusie met de PvdA of D66. Daar is minder animo voor, respectievelijk 21 en 20 procent. 59 procent van de respondenten ziet niets in een fusie met welke partij dan ook. – 21-10-2012: PvdA nu op 7 zetels verlies. SP op 5 winst, en 50PLUS op 4

Meer over: GroenLinks Politiek Vertrek Jolande Sap

GroenLinks heeft interim-partijbestuur

Trouw 16.10.2012 GroenLinks heeft binnen één week een interim-partijbestuur aangesteld die de partij tot uiterlijk april 2013 zal besturen. De burgemeester van Menterwolde (Groningen) Eduard van Zuijlen is interim-voorzitter.

Anderhalve week geleden stapte het partijbestuur van GroenLinks op. Een dag eerder had partijleider Jolande Sap zich ook al teruggetrokken. Tussen Sap en het partijbestuur was een vertrouwensbreuk ontstaan na de voor GroenLinks slecht verlopen verkiezingen. Daarna riep de partij leden op zich te melden voor het interim-bestuur.

GroenLinks heeft een tijdelijk bestuur

Telegraaf 16.10.2012  GroenLinks heeft een nieuw tijdelijk partijbestuur. Tot uiterlijk april 2013 gaat het nieuwe interim-bestuur onder leiding van voorzitter Eduard van Zuijlen aan de slag, zo maakte de toezichtraad van Groenlinks dinsdag bekend.

GroenLinks heeft een tijdelijk bestuur

Nu 16.10.2012 Eduard van Zuijlen voorzitter tot uiterlijk april 2013.  GroenLinks heeft een nieuw tijdelijk partijbestuur. Tot uiterlijk april 2013 gaat het nieuwe interim-bestuur onder leiding van voorzitter Eduard van Zuijlen aan de slag en bereidt onder meer het partijcongres voor, zo maakte de toezichtraad van GroenLinks dinsdag bekend. Van Zuijlen gaat parttime aan de slag en blijft ook gewoon burgemeester van de Groningse gemeente Menterwolde.

Gerelateerde artikelen;

10/10/2012 Nel van Dijk volgt Andrée van Es op

09/10/2012 GroenLinksers schamen zich

08/10/2012 Van Ojik volgt Sap op bij GroenLinks

07/10/2012 Vertrek Sap doet weinig met GroenLinks in peilingen

Interim-bestuur GroenLinks aangesteld

NRC 16.10.2012  De toezichtraad van GroenLinks heeft vandaag een interim-bestuur aangesteld. Eduard van Zuijlen, burgemeester van het Groningse Menterwolde, is benoemd tot waarnemend voorzitter van de partij. Hij volgt Heleen Weening op, die eerder deze maand aftrad. Het partijbestuur wordt verder gevormd door Ruud Grondel, Jaap van der Haar, Gert-Jan Krabbendam, Bart de Leede en Harriet Tiemens. Van der Haar was penningmeester in het bestuur dat onlangs aftrad. Hij is het enige gezicht dat nu terugkeert in het interim-bestuur, schrijft persbureau Novum. Het tijdelijke bestuur neemt de lopende zaken uiterlijk tot april waar. Belangrijkste taak is het voorbereiden van het congres waarop een nieuw bestuur wordt gekozen.

GroenLinks: inhoud deugt, handwerk niet

Trouw 12.10.2012 Of GroenLinks nog bestaansrecht heeft, vragen journalisten ineens. Toegegeven, GroenLinks heeft die vraag door het échec zelf op tafel gelegd. Prominenten als Van Poelgeest (‘het fundament moet ter discussie staan’) of Van Gent (‘fusie moet bespreekbaar zijn’) voeden vervolgens het beeld van een partij die twijfelt aan haar bestaansrecht.

De boel opheffen

Trouw 11.10.2012 Afgelopen maandag schreef een lezer dat ik mijn pen vaak in gif doop als ik over GroenLinks schrijf. Misschien heeft deze lezer wel gelijk. Mijn excuses daarvoor. Ik gebruik meestal het materiaal en de grondstoffen die het onderwerp zelf aanlevert. Maar is het werkelijk mijn schuld als er keer op keer blijkt dat de substantie die uit de GroenLinkse achterkamertjes sijpelt duurzaam gif blijkt te zijn? Een venijn dat bestaat uit roddel, (groen)slinkse streken, afgunst en absurde afrekeningen?

GroenLinks is klein en héél zwak merk geworden

Elsevier 11.10.2012 Aanhoudend gedoe in deze partij met slechts vier zetels in de Tweede Kamer krijgt wel erg veel aandacht in de media. Voor een splinterpartij met (net) vier zetels in de Kamer, krijgt het gedoe bij GroenLinks wel heel veel aandacht in de media. Eerst het onvrijwillige vertrek van GroenLinks-leider Jolande Sap, nu weer de perikelen rond de interne ‘evaluatie-commissie’.

GroenLinks-jongeren worden moedeloos van ‘potje weerwolven’

AD 10.10.2012 Dwars, de jongerentak van GroenLinks, wordt moedeloos van de aanhoudende ellende binnen de partij. ‘Het lijkt wel een potje weerwolven. Iedere ochtend is er weer iemand anders gesneuveld’, aldus Dwarsvoorzitter Jojanneke Vanderveen.

Lees ook;

Chaos bij GroenLinks duurt voort

Voorzitter commissie GroenLinks stapt ook op

Sap dankt voor steun en neemt 23 oktober afscheid van Kamer

GroenLinks heeft bestaansrecht, ondanks falen

Trouw 10.10.2012 Zelfs over de partij met wie GroenLinks eventueel zou moeten of kunnen fuseren, zijn ze het binnen de partij niet eens. Verdeelder dan dat kan je als politieke beweging niet zijn. Geef daar maar eens leiding aan. Jolande Sap was niet te benijden.

Chaos bij GroenLinks duurt voort

Trouw 10.10.2012 Er lijkt geen einde te komen aan de chaos binnen GroenLinks. Na het opstappen vrijdag van partijleider en fractievoorzitter Jolande Sap, een dag later gevolgd door het complete partijbestuur, trekt nu ook partijprominent Andrée van Es zich terug als voorzitter van de commissie die de ellende van het afgelopen half jaar en de verkiezingsnederlaag van 12 september juist moet onderzoeken.

Opiniestuk partijprominent Leo Platvoet: missie GroenLinks is mislukt

NRC 10.10.2012 De oprichters van GroenLinks wilden in 1989 een links-solidaire, groene en vrijheidslievende partij, een alternatief voor de altijd naar rechts buigende PvdA. Die partij is GroenLinks niet geworden, schrijft Leo Platvoet in een opiniestuk in NRC. Lees verder›

Van Ojik betreurt vertrek Van Es

Telegraaf  10.10.2012  GroenLinks-fractievoorzitter Bram van Ojik betreurt het opstappen van Andrée van Es als voorzitter van de commissie die de verkiezingsnederlaag evalueert. Hij zegt dat in een verklaring.

Nel van Dijk volgt Andrée van Es op

NU 10.10.2012 UTRECHT – Nel van Dijk volgt Andrée van Es op als voorzitter van de commissie die de dramatische verkiezingsnederlaag van GroenLinks moet evalueren.

Gerelateerde artikelen;

10/10/2012 Van Es stopt met onderzoek nederlaag GroenLinks

09/10/2012 Honderden mensen willen weg bij GroenLinks

09/10/2012 GroenLinksers schamen zich

Van Dijk nieuwe voorzitter commissie GroenLinks

Trouw 10.10.2012 Oud-europarlementariër Nel van Dijk is de nieuwe voorzitter van de commissie die de verkiezingsnederlaag van GroenLinks onderzoekt. Ze volgt Andrée van Es op, die zich eerder vandaag terugtrok.

Verwant nieuws;

GroenLinks

Voor wederopstanding kan GroenLinks D66 als voorbeeld nemen

Voorzitter commissie GroenLinks stapt ook op

Van Ojik niet naar koningin

Gifbeker GroenLinks nog niet leeg

Weening: Vertrek van Jolande was onvermijdelijk

Nel van Dijk volgt Van Es op als voorzitter GroenLinks-commissie

NRC 10.10.2012  Nel van Dijk, plaatsvervangend directeur van het instituut ProDemos (Huis voor Democratie en Rechtsstaat), wordt de nieuwe voorzitter van de commissie die het slechte resultaat van GroenLinks bij de Kamerverkiezingen evalueert. Dat heeft de partijvanmiddag bekendgemaakt. Van Dijk volgt Andrée van Es, die vanochtend liet weten niet langer als voorzitter van de commissie te willen functioneren.

Voorzitter commissie-GL stapt op

Telegraaf 10.10.2012   Andrée van Es trekt zich per direct terug als voorzitter van de commissie die de verkiezingsnederlaag van GroenLinks onderzoekt. Reden is dat het ernaar uitzag dat ook zij onder vuur komt te liggen, onder meer door de suggestie dat Van Es het vertrek van partijleider Jolande Sap zou hebben geëist, voor ze het voorzitterschap van de commissie aanvaardde.

Gerelateerde artikelen;

09-10: Honderden leden GL willen weg 

09-10: Sap voelt zich gesteund

09-10: Schaamte bij GroenLinksers

08-10: ‘Wachten duurde te lang’

08-10: GroenLinks kiest nieuwe fractieleider

06-10: ‘GL opnieuw uitvinden’

06-10: Discussie over fundament

06-10: Partijbestuur opgestapt

06-10: Voorzitter GL legt functie neer

Voorzitter commissie GroenLinks stapt ook op

Trouw 10.10.2012 De Amsterdamse wethouder Andrée van Es stapt op als voorzitter van de commissie die de verkiezingsnederlaag van GroenLinks onderzoekt. Dit maakte de partij vandaag bekend op haar website. Van Es trekt zich terug als voorzitter omdat ze de commissie ‘op geen enkele manier in opspraak of diskrediet’ wil brengen.

Van Es stopt met onderzoek nederlaag GroenLinks

NU 10.10.2012 AMSTERDAM – De voorzitter van de onderzoekscommissie die de verkiezingsnederlaag van GroenLinks onderzoekt, Andrée van Es, trekt zich terug. Als verklaring wordt aangegeven dat de suggestie was gewekt dat zij geëist zou hebben dat zij de opdracht alleen zou aanvaarden als partijleider Jolande Sap zou opstappen.

Volgens een fractiewoordvoerder is dit onzin. Vooralsnog is ook onduidelijk wie die suggestie heeft gewekt. Wel zou Van Es zowel Sap als partijvoorzitter Weening verzocht hebben terug te treden.

Ook leider GroenLinks-onderzoekscommissie stapt op

Elsevier 10.10.2012 GroenLinks-prominent Andrée van Es trekt zich terug als voorzitter van de onderzoekscommissie die de verkiezingsnederlaag van de partij onderzoekt. Het is de zoveelste GroenLinkser, na de partijleider en het partijbestuur, die opstapt.  Reden voor het vertrek van Van Es is het gerucht dat zij alleen voorzitter van de commissie wilde worden als partijleider Jolande Sap zou opstappen. Volgens GroenLinks is dat niet waar. Onder druk van het partijbestuur stapte Sap uiteindelijk op. Het partijbestuur zelf stapte een dag later op. Sindsdien hebben honderden leden van GroenLinks laten weten het lidmaatschap op te willen zeggen of dat serieus te overwegen. De nieuwe fractievoorzitter, Bram van Ojik, betreurt het afhaken van Van Es.

Zie: Honderden leden willen weg bij GroenLinks na chaos

Van Es wil verkiezingsnederlaag GroenLinks niet meer evalueren

NRC 10.10.2012 Andrée van Es trekt zich terug als voorzitter van de evaluatiecommissie die onderzoek doet naar de verkiezingsnederlaag van GroenLinks bij de Tweede Kamerverkiezingen van 12 september. De Amsterdamse wethouder en GroenLinks-prominent heeft de Toezichtraad van de partij gevraagd om een andere voorzitter te benoemen. Op de website van GroenLinks staatdit  te lezen.

‘Aftreden GroenLinks-bestuur was hun grootste blunder’

VK 09.10.2012 Misstappen genoeg in GroenLinks, maar het aftreden van het partijbestuur was de meest wonderlijke, stelt Roderik van Grieken. ‘Je kunt niet de kapitein van het schip eigenhandig overboord kieperen om er vervolgens zelf achteraan te springen.’

‘Partijtop’ hielp GroenLinks van de wal in de sloot

Trouw 09.10.2012  Na grote verkiezingsnederlagen ligt de afweging over het leiderschap doorgaans primair bij de lijsttrekker zelf. Hierbij gaat het om verantwoordelijkheden die hij of zij voelt tegenover de kiezers die wel op de lijst hebben gestemd en de partij die verder moet.

Honderden leden GroenLinks willen weg bij partij

Trouw 09.10.2012 Sinds vrijdag het vertrek van partijleider Jolande Sap bekend werd, hebben honderden leden van GroenLinks laten weten het lidmaatschap op te willen zeggen of dat serieus overwegen. Dat zei een woordvoerster van de partij dinsdag.

Honderden leden willen weg bij GroenLinks na chaos

Elsevier 09.10.2012 Honderden leden van GroenLinks hebben na het vertrek van leider Jolande Sap laten weten dat zij hun lidmaatschap willen opzeggen of dat serieus te overwegen. De partij wil de ontevreden leden alsnog binnen GroenLinks houden.

Zie ook:

Chaos GroenLinks compleet

Van Ojik volgt Sap op

Afscheid Jolande Sap uit Tweede Kamer over reces heengetild

NRC 09.10.2012 Het afscheid van Jolande Sap uit de politiek vindt niet deze week, maar over veertien dagen plaats. In haar eerste reactie sinds het aftreden als fractievoorzitter van GroenLinks meldt ze op 23 oktober de Tweede Kamer vaarwel te zullen zeggen.

Sap dankt voor steun en neemt 23 oktober afscheid van Kamer

Trouw 09.10.2012 Voormalig leider van GroenLinks Jolande Sap schrijft op Twitter dat zij 23 oktober afscheid neemt van de Tweede Kamer. Na een vertrouwensbreuk met de partij, stapte Sap vorige week vrijdag op en legde ook haar Kamerlidmaatschap neer.

Schaamte bij GroenLinks over vertrek Sap

Trouw 09.10.2012 GroenLinksers schamen zich over wat er de afgelopen periode met de partij is gebeurd. ‘Ja, mensen schamen zich ontzettend. Ik ook’, zei GroenLinks-Kamerlid Jesse Klaver maandag in het tv-programma Pauw en Witteman.

Voor wederopstanding kan GroenLinks D66 als voorbeeld nemen

Trouw 09.10.2012  Bram van Ojik mag de komende tijd op de winkel van GroenLinks passen. Hij kan daarbij een voorbeeld nemen aan D66, dat eerder met een marginaal aantal zetels op de rand van opheffing verkeerde.

Reconstructie: wekenlang zagen aan de stoelpoten van Sap

VK 08.10.2012 Al op 15 september zegde Heleen Weening intern het vertrouwen in Jolande Sap op. Een reconstructie van een wekenlange strijd, op basis van gesprekken met direct betrokkenen. Op donderdag 13 september, de dag na de dreun van zes zetels verlies, stuurt het partijbestuur van GroenLinks ’s avonds een persbericht de wereld in: Jolande Sap blijft fractievoorzitter en partijleider. Het bestuur staat achter haar. Er is veel misgegaan, maar dat ligt niet alleen aan Sap. Het verlies was al min of meer ingecalculeerd. Een speciale commissie zal de oorzaken onderzoeken.

Lees ook GroenLinks kiest vandaag nieuwe fractieleider – 08/10/12

Lees ook Achterban ziet geen duidelijke opvolger Sap – 06/10/12

Waarom Van Ojik? ‘Bram is gewoon rustig, chill’

VK 08.10.2012 Dertig seconden had de fractie van GroenLinks vanmorgen nodig om Bram van Ojik aan te wijzen als fractievoorzitter. Zijn fractiegenoten lichtten vanmiddag hun besluit toe. ‘Bram straalt vertrouwen uit. Het is gewoon een aimabele vent.’ ‘We waren er zo uit’, vertelt Jesse Klaver. De drie Kamerleden hadden namelijk al lang besloten. ‘Natuurlijk hadden we dit weekeinde al overlegd’, zegt Klaver. Volgens zijn collega Liesbeth van Tongeren duurde de besluitvorming ‘dertig seconden’.

Lees ook Van Ojik: dertig jaar ervaring én kennis over mislukte verkiezingen – 08/10/12

Lees ook Van Ojik niet naar koningin – 08/10/12

Lees ook Bram van Ojik volgt Sap op als fractievoorzitter – 08/10/12

Van Ojik wil afhakers GroenLinks gaan opbellen

NU 08.10.2012 De nieuwe fractievoorzitter van GroenLinks Bram van Ojik wil zo snel mogelijk het vertrouwen van de leden en kiezers terugwinnen. “Ik wil het land in gaan om mensen te spreken en leden die hun lidmaatschap opzeggen vragen waarom”, aldus Van Ojik in een interview met NU.nl.

Gerelateerde artikelen

08/10/2012 Van Ojik volgt Sap op bij GroenLinks

07/10/2012 Vertrek Sap doet weinig met GroenLinks in peilingen

06/10/2012 Partijbestuur GroenLinks stapt op

06/10/2012 GroenLinks bespreekt interne crisis

Openbaar gestenigd: Moszkowicz en Sap

Elsevier 08.10.2012 Nog steeds mogen we ons verheugen op openbare stenigingen. Daarvan raken we opgewonden. Althans, dat blijkt uit sommige gebeurtenissen in de publieke ruimte. Enkele ranzige figuren in het bestuur van GroenLinks dwongen de leider van deze partij tot aftreden. Waarom deden ze dat? Het verlangen naar openbare steniging.

Geen openbare steniging zonder een aanwijsbare zondebok. Er was geen enkele reden om juist nu Jolande Sap te dwingen om op te stappen. Dat hadden ze al op 13 september,

Bram van Ojik nieuwe fractievoorzitter GroenLinks

Elsevier 08.2012  Bram van Ojik volgt Jolande Sap op als fractievoorzitter van GroenLinks. Algemeen werd al aangenomen dat Van Ojik de nieuwe fractievoorzitter zou worden.  De 58-jarige Van Ojik volgt Jolande Sap op,die vrijdag opstapte als fractieleider en Tweede Kamerlid nadat het GroenLinks-bestuur het vertrouwen in haar had opgezegd

Zie ook: Sap stapt op als fractieleider en Kamerlid van GroenLinks

Bram van Ojik volgt Sap op als nieuwe fractievoorzitter van GroenLinks

NRC 08.10.2012  Bram van Ojik wordt de nieuwe fractievoorzitter van GroenLinks. Dat maakte de partij vanmiddag bekend. Hij volgt Jolande Sap op, die vrijdag haar vertrek aankondigde.

Van Ojik volgt Sap op bij GroenLinks

NU 08.10.2012 DEN HAAG – Kamerlid Bram van Ojik volgt Jolande Sap op als fractievoorzitter bij GroenLinks. Dat is maandagmiddag bekendgemaakt tijdens een persconferentie. De vierkoppige fractie overlegde ruim een uur en was unaniem in haar oordeel dat Van Ojik de fractie moet leiden.

Gerelateerde artikelen;

06/10/2012 Partijbestuur GroenLinks stapt op

05/10/2012 Sap stapt op als leider GroenLinks

GroenLinks kiest vandaag nieuwe fractieleider

VK 08.10.2012 De fractie van GroenLinks in de Tweede Kamer kiest maandag een opvolger voor Jolande Sap. Verwacht wordt dat Bram van Ojik de nieuwe fractievoorzitter wordt. Sap stapte vrijdag ‘met pijn in het hart’ op nadat duidelijk was geworden dat ze geen steun meer genoot. Een dag later besloot ook het volledige partijbestuur te vertrekken om de weg vrij te maken voor ‘een frisse start’ van de partij.

Vertrek Sap doet weinig met GroenLinks in peilingen

NU 07.10.2012  Daling in peiling, van 4 naar 3 zetels, valt binnen de foutmarge.  Het plotselinge opstappen van Jolande Sap als partijleider van GroenLinks lijkt de partij niet veel kwaad te doen. Bekijk video – In de wekelijkse zetelpeiling van Maurice de Hond zakt de partij van vier naar drie zetels. In de zetelpeiling zijn deze week geen verschuivingen van meer dan een zetel. Uit de peiling blijkt verder dat 59 procent denkt dat het goed voor Nederland is dat VVD en PvdA elkaar hebben gevonden.

Gerelateerde artikelen;

06/10/2012 Partijbestuur GroenLinks stapt op

06/10/2012 GroenLinks bespreekt interne crisis

05/10/2012 Sap stapt op als leider GroenLinks

Teruglezen: partijraad GroenLinks, waarbij het complete bestuur aftrad

VK 06.10.2012 De partijraad van GroenLinks zou vandaag de verkiezingsuitslag bespreken, maar plotseling was er in Utrecht nog veel meer gespreksstof. Na het gedwongen vertrek van partijleider Jolande Sap besloot het partijbestuur van GroenLinks op te stappen. Vandaag was de partijraad bijeen, Volkskrant.nl deed live verslag.

Lees ook Reconstructie: Hoe vechter Sap de partij uit het oog verloor – 06/10/12

Lees ook Partijraad GroenLinks buigt zich over interne crisis – 06/10/12

Lees ook Partijprominenten GL: ‘Niet verder zonder Jolande’ – 05/10/12

Peiling: geen duidelijke opvolger Sap

Telegraaf 06.10.2012 Een groot deel van de achterban van GroenLinks ziet geen duidelijke opvolger van Jolande Sap als fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Bijna driekwart van de mensen die in 2010 en/of 2012 op GroenLinks stemde, zegt eigenlijk geen geschikte kandidaat te zien. Dat bleek zaterdag uit een peiling van EenVandaag.

Gerelateerde artikelen

06-10: GL wil schoon schip

06-10: Feiten over GroenLinks

05-10: Kritiek op partijbestuur GroenLinks

05-10: GL-fractie kiest maandag

05-10: ‘Niet verder zonder Jolande’

06-10: Partijraad GL buigt zich over interne crisis

06-10: Voorzitter GL legt functie neer

05-10: Sap zal gemist worden

06-10: Partijbestuur opgestapt

05-10: Sap kon tij niet meer keren

06-10: Discussie over fundament

05-10: Halsema: Sap verdient dit niet

05-10: ‘Positie Sap onhoudbaar’

Achterban ziet geen duidelijke opvolger Sap

Trouw 06.10.2012 Een groot deel van de achterban van GroenLinks ziet geen duidelijke opvolger van Jolande Sap als fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Bijna driekwart van de mensen die in 2010 en/of 2012 op GroenLinks stemde, zegt eigenlijk geen geschikte kandidaat te zien. Dat bleek vandaag uit een peiling van EenVandaag.

Achterban GroenLinks ziet geen directe opvolger Sap

NRC 06.10.2012 Driekwart van de kiezers van GroenLinks ziet geen geschikte opvolger voor de gisteren opgestapte partijleider Jolande Sap. Dat blijkt uit onderzoek van Eenvandaag. Van de kandidaten voor het fractievoorzitterschap krijgt Bram van Ojik de meeste steun. Volgens de achterban treft de partijtop de meeste blaam voor de verkiezingsnederlaag. Lees verder›

Achterban ziet geen duidelijke opvolger Sap

Parool 06.10.2012 Een groot deel van de achterban van GroenLinks ziet geen duidelijke opvolger van Jolande Sap als fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Bijna driekwart van de mensen die in 2010 en/of 2012 op GroenLinks stemde, zegt eigenlijk geen geschikte kandidaat te zien. Dat bleek vandaag uit een peiling vanEenVandaag.

GroenLinks kiest begin volgend jaar nieuw bestuur

NRC 06.102012 GroenLinks houdt begin volgend jaar een partijcongres. Dan kiest de partij een nieuw bestuur en worden de aanbevelingen besproken van de commissie die onderzoek doet naar de verkiezingsnederlaag. Lees verder›

Van Poelgeest wil discussie fundament GroenLinks

Parool 06.2012 GroenLinks moet een fundamentele discussie over de partij aangaan. Dat zegt Maarten van Poelgeest, wethouder van GroenLinks in Amsterdam. Hij pleit daarvoor na het vertrek van partijleider Jolande Sap en het opstappen van het partijbestuur.

Van Poelgeest wil discussie fundament GroenLinks

Trouw  06.10.2012 GroenLinks moet een fundamentele discussie over de partij aangaan. Dat zegt Maarten van Poelgeest, wethouder van GroenLinks in Amsterdam. Hij pleit daarvoor na het vertrek van partijleider Jolande Sap en het opstappen van het partijbestuur.

Van Poelgeest wil discussie fundament partij

NU 06.10.2012 UTRECHT – GroenLinks moet een fundamentele discussie over de partij aangaan. Dat zegt Maarten van Poelgeest, wethouder van GroenLinks in Amsterdam.  Hij pleit daarvoor na het vertrek van partijleider Jolande Sap en het opstappen van het partijbestuur.

Gerelateerde artikelen

Discussie over toekomst GroenLinks laait op: ‘Niets uitsluiten’

Elsevier 06.10.2012 GroenLinks moet een fundamentele discussie over de partij beginnen en bij voorbaat niets uitsluiten. Dat zegt Maarten van Poelgeest, wethouder van GroenLinks in Amsterdam, zaterdag op de partijraad in Utrecht. Van Poelgeest pleit daarvoor na het vertrek van partijleider Jolande Sap en het opstappen van het volledige partijbestuur.

Idealen
‘We moeten praten over wie we zijn, wat zijn onze idealen en hoe geven wij die vorm,’ aldus Van Poelgeest. Hij opperde dat er misschien wel moet worden nagedacht over een andere naam of samenwerking met een andere partij. ‘We moeten niets uitsluiten.’ Eerder deze week pleitten onder anderen oud-Kamerlid Ineke van Gent en voormalig europarlementariër Joost Lagendijk al voor een dergelijke discussie. Zelfs op het opheffen van de partij moet volgens Van Gent ‘geen taboe’ rusten.

Geen twijfel
Eerste Kamerlid Marijke Vos twijfelt niet aan het bestaansrecht van de partij. GroenLinks heeft volgens haar een unieke positie en een fusie met de PvdA ziet zij ‘absoluut niet zitten’. De partij moet tot rust komen, vindt zij.

Van Poelgeest wil discussie fundament GroenLinks

Trouw  06.10.2012 GroenLinks moet een fundamentele discussie over de partij aangaan. Dat zegt Maarten van Poelgeest, wethouder van GroenLinks in Amsterdam. Hij pleit daarvoor na het vertrek van partijleider Jolande Sap en het opstappen van het partijbestuur.

‘GroenLinks moet zichzelf opnieuw uitvinden’

Trouw  06.10.2012 GroenLinks moet zichzelf opnieuw uitvinden. De problemen zijn veel fundamenteler dan de perikelen van de afgelopen tijd, constateert Rinus van Schendelen, hoogleraar politicologie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Live meekijken: de partijraad van GroenLinks over het vertrek van Sap

NRC 06.10.2012 De partijraad van GroenLinks is sinds vanochtend bijeen om de interne crisis in de partij te bespreken die is ontstaan door het vertrek van politiek leider Jolande Sap. Kijk de partijraad live mee via onze site.

Partijbestuur GroenLinks stapt op

NU 06.10.2012 UTRECHT – Het partijbestuur van GroenLinks is zaterdagochtend in zijn geheel opgestapt. Partijvoorzitter Heleen Weening maakte tijdens de partijraad in Utrecht eerst haar vertrek bekend. Later maakte vice-voorzitter Dineke Oldenhof bekend dat de rest van het bestuur ook vertrekt.

Chaos compleet: volledig bestuur GroenLinks treedt af

Elsevier 06.10.2012 Heleen Weening legt haar functie neer als voorzitter van GroenLinks. Ook de rest van het bestuur treedt af. Dat heeft Weening zaterdag gezegd tegen de partijraad.

Zie ook:

Voorzitter en rest bestuur GroenLinks stappen op na vertrek Sap ›

NRC 06.10.2012 Partijvoorzitter Heleen Weening van GroenLinks stapt op naar aanleiding van het vertrek van Jolande Sap. Naast Weening stappen ook de andere bestuursleden op.

De kranten over Sap: een doorzetter, maar enorme drive was ook haar zwakte

NRC 06.10.2012 Een vechter, een doorzetter en een optimist. De kranten hebben vanochtend veel lovende woorden voor vertrekkend GroenLinks-leider Jolande Sap. Natuurlijk is er ook kritiek: Sap zaaide tweespalt in haar fractie en haar publieke optredens kwamen vaak geforceerd over. Lees verder›

‘GroenLinks kan binnen een half jaar weer normaal functioneren’

NRC 06.10.2012 GroenLinks kan binnen een halfjaar weer normaal functioneren met de komst van een nieuwe partijleider en een nieuw bestuur. Dat heeft oud-lijsttrekker Ina Brouwer vanochtend gezegd in het radioprogramma Tros Kamerbreed. Lees verder›

GroenLinks bespreekt interne crisis

NU 06.10.2012  In Utrecht komt zaterdag de partijraad van GroenLinks bijeen om de interne crisis in de partij te bespreken. Behalve de verloren verkiezingen van vorige maand bespreekt de partij het vertrek van partijleider Jolande Sap.

Gerelateerde artikelen

Partijraad GroenLinks bijeen om crisis door vertrek Sap te bespreken

NRC 06.10.2012 In Utrecht komt de partijraad van GroenLinks vandaag bijeen om de interne crisis in de partij te bespreken. Behalve de verloren verkiezingen van vorige maand bespreekt de partij het vertrek van partijleider Jolande Sap. Sap stapte gisteren op nadat NRC Handelsblad berichtte dat de partijtop geen vertrouwen meer in haar functioneren had.

Partijraad GroenLinks buigt zich over interne crisis

Trouw  06.10.2012   De partijraad van GroenLinks zou vandaag de verkiezingsuitslag bespreken, maar plotseling is er in Utrecht nog veel meer gespreksstof. Na het gedwongen vertrek van partijleider Jolande Sap ligt het partijbestuur van GroenLinks onder vuur. Prominenten als Femke Halsema en Tofik Dibi haalden al keihard uit naar het bestuur en zijn voorzitter Heleen Weening.

Aftreden van Sap helpt GroenLinks niet als dit partijbestuur blijft zitten

Trouw  06.10.2012 Politiek is een hard, vaak totaal onrechtvaardig bedrijf. Terwijl in diverse gremia van de partij de afgelopen tijd fout op blunder werd gestapeld, werd gisteren partijleider Jolande Sap van GroenLinks geslachtofferd. Zij moest alsnog opstappen, nadat het partijbestuur en de rest van de fractie in de Tweede Kamer het vertrouwen in Sap hadden opgezegd.

Bij GroenLinks zijn de messen nu geslepen

Trouw 06.10.2012 De gisteren afgetreden GroenLinks-leider Jolande Sap beriep zich de afgelopen weken halsstarrig op de steun van gewone leden. Maar het partijbestuur bleef aandringen op haar vertrek. In haar afscheidsverklaring herinnert Sap eraan dat zij de strijd om het leiderschap – tegen Tofik Dibi – destijds met bijna 85 procent van de stemmen won.

Lees ook: GroenLinks

Lees ook: Politiek

Lees ook: Aftreden van Sap helpt GroenLinks niet als dit partijbestuur blijft zitten

Lees ook: GroenLinks-prominenten: overweeg fusie met PvdA

Lees ook: Rapport: raadslid GroenLinks ondoordacht, maar integer

Lees ook:  Ineke van Gent (GroenLinks) weigerde lintje

GroenLinks bestaat ruim 20 jaar – en andere feiten

Trouw 06.10.2012 GroenLinks bestaat ruim 20 jaar. De partij heeft al enige tijd interne problemen en verloor veel zetels bij de verkiezingen op 12 september 2012. Het teleurstellende resultaat en discussies over het leiderschap leidden op 5 oktober tot het vertrek van fractievoorzitter Jolande Sap. Een dag later stapte het voltallige partijbestuur op. Enkele feiten over GroenLinks.

Partijvoorzitter GroenLinks bereid op te stappen

Trouw  06.10.2012 De partijvoorzitter van GroenLinks, Heleen Weening, is bereid op te stappen als de leden daarom vragen. Morgen vergadert de partijraad over het vandaag bekendgemaakte vertrek van leider Jolande Sap. ‘Ik ga verantwoording afleggen, en als ze dat vragen, zal ik gaan’, zei Weening vanavond tegen de NOS. Weening zegt achter het besluit te staan om het vertrouwen in Sap op te zeggen, maar laat de conclusie over haar optreden aan de leden. Meteen na het vertrek van Sap kwam er veel kritiek op de partijtop.

Reconstructie: Hoe vechter Sap de partij uit het oog verloor

VK 06.10.2012 Aanvankelijk wordt ze nog geprezen voor haar steun aan de Kunduz-missie, maar het blijkt het begin van het einde. De tweespalt in haar fractie is een feit. Met ongekende openheid vertelt Jolande Sap in 2010 de lezers van de Volkskrant over zichzelf. Onbarmhartig, zonder voorbehoud spreekt zij over haar afkomst. ‘Ik heb een mooie, maar ook heel pittige jeugd gehad. Er was veel onrust en veel ruzie thuis, mijn vader had een groot drankprobleem.’

Lees ook Partijraad GroenLinks buigt zich over interne crisis – 06/10/12

Lees ook Partijprominenten GL: ‘Niet verder zonder Jolande’ – 05/10/12

GroenLinks-fractie kiest maandag nieuwe voorzitter

Trouw 05.10.2012  De GroenLinks-fractie kiest maandag een nieuwe voorzitter nu Jolande Sap is opgestapt. Dat blijkt uit een verklaring van de overgebleven fractieleden.

Crisis GroenLinks compleet met vertrek Sap

BB 05.10.2012 GroenLinks wacht geen vrolijke partijraad dit weekend. De aanhoudende veenbrand binnen de partij is vrijdag volledig opgelaaid met het gedwongen vertrek van Jolande Sap. Prominenten als oud-partijleider Femke Halsema en de voormalige Kamerleden Ineke van Gent en Tofik Dibi haalden keihard uit naar de partijtop, nadat die het vertrouwen in Sap had opgezegd.

Gerelateerde artikelen

03-09 ‘Heikele homozaken binnen jaar geregeld’

17-08 Sap: ‘Gemeenten verantwoordelijk voor participatie en zorg’

‘Natuurlijk heeft Ineke van Gent GroenLinks niet in haar eentje per ongeluk om zeep geholpen’

 VK 05.10.2012 Als de kippen waren Ineke van Gent en Tofik Dibi er als oud-Kamerleden van GroenLinks bij om te reageren op het vertrek van Jolande Sap vandaag, schrijft arbeidsmarkt- en communicatiespecialist Jeron van Rossum. Alsof ze er niet aan bijgedragen hebben dat de partij uiteen viel.

Raoul du Pré: ‘Partijbestuur zeker zo schuldig als Sap aan drama bij GroenLinks’

VK 05.10.2012 Het partijbestuur van GroenLinks, dat rond de lijsttrekkersstrijd een ondoorgrondelijke koers voer, is zeker zo schuldig als vertrekkend fractievoorzitter Jolande Sap. Dat schrijft Raoul du Pré, chef van de parlementaire redactie van de Volkskrant. ‘Nu de partij het onderzoek naar de verkiezingsnederlaag kennelijk niet kon afwachten, is het beter als ook andere verantwoordelijken de eer aan zichzelf houden.’

Voormalig kandidaat-voorzitter: ‘Top GroenLinks moet zich verantwoorden’

VK 05.10.2012 GroenLinkslid Arno Uijlenhoet, die begin dit jaar met Heleen Weening streed om het voorzitterschap, is kritisch over de partijtop. Nu de partij het vertrouwen in haar leider heeft opgezegd, moet de partijtop zijn keuzes verantwoorden, stelt hij in een reactie aan Volkskrant.nl.

GroenLinks-prominent: Jolande Sap moet terugkeren

Elsevier 05.10.2012  Het partijbestuur van GroenLinks had partijleider Jolande Sap nooit naar huis mogen sturen. Sap heeft het mandaat van een overgroot deel van de GroenLinks-leden en -kiezers. Dat zei de voormalig fractievoorzitter van de Politieke Partij Radicalen (PPR), Bas de Gaay Fortman, vrijdagavond in het tv-programma Nieuwsuur. DE PPR is een van de voorlopers van GroenLinks. Sap heeft het volgens de GroenLinks-prominent goed gedaan ‘in uitermate moeilijke omstandigheden’. Zonder haar had GroenLinks in de ogen van De Gaay Fortman ternauwernood twee zetels gehaald.

De oud-politicus noemde het optreden van voorzitter Heleen Weening en haar collega’s in de partijtop ‘verbijsterend’ en ‘een ramp voor GroenLinks’. Sap kan volgens de GroenLinks-prominent helemaal niet weg worden gestuurd omdat zij gekozen is door een groot deel van de leden en kiezers van GroenLinks. Oud-GroenLinks-collega’s van Sap reageerden vrijdag teleurgesteld op het vertrek van Sap. Via Twitter noemde de voormalig leider van GroenLinks Femke Halsema het opstappen van haar opvolger ‘onverdiend’.

Zie ook:Lees de verklaring van Sap

‘Partijtop GroenLinks heeft ramp veroorzaakt’

NU 05.10.2012 DEN HAAG – De partijtop van GroenLinks moet ‘bij zichzelf te rade gaan over de ramp die het heeft veroorzaakt’.  Dat zei GroenLinks-prominent Bas de Gaay Fortman vrijdagavond in Nieuwsuur in reactie op de aankondiging van Jolande Sap dat zij stopt als partijleider van GroenLinks.

Gerelateerde artikelen;

‘Niet verder zonder Jolande’

Telegraaf 05.10.2012   ,Ik zie niet hoe het verder moet zonder Jolande.” Dat zei GroenLinks-prominent Bas de Gaay Fortman vrijdagavond in Nieuwsuur. Hij vindt dat de partijtop Jolande Sap toch nog zou moeten vragen om terug te komen op haar besluit om te vertrekken als fractieleider.

Gerelateerde artikelen;

05-10:  GL-fractie kiest maandag

05-10:  Kritiek op partijbestuur GroenLinks

05-10:  Klaver niet beschikbaar

05-10:  Dibi haalt uit naar partijtop

05-10:  Jolande Sap stapt op

05-10:  Sap kon tij niet meer keren

05-10:  Sap zal gemist worden

05-10:  Halsema: Sap verdient dit niet

Partijprominent De Gaay: ‘Niet verder zonder Jolande’

Trouw 05.10.2012  ‘Ik zie niet hoe het verder moet zonder Jolande.’ Dat zei GroenLinks-prominent Bas de Gaay Fortman vrijdagavond in Nieuwsuur. Hij vindt dat de partijtop Jolande Sap toch nog zou moeten vragen om terug te komen op haar besluit om te vertrekken als fractieleider. Hij kreeg in Pauw en Witteman steun van Ina Brouwer, voormalig fractieleider van de partij.

De drie doodsteken voor Sap›

NRC 05.10.2012 Jolande Sap is gestopt als fractievoorzitter van GroenLinks. In die functie had zij het vanaf het begin moeilijk. Drie momenten schaadden haar politieke imago in het bijzonder.

Reacties vertrek Sap: ‘Haar kop is er afgehakt’

Trouw 05.10.2012 Jolande Sap voelde zich genoodzaakt haar functie als politiek leider neer te leggen. Ze zal ook geen fractievoorzitter en Kamerlid meer zijn. Hieronder een overzicht van de reacties.

Wat heeft Jolande Sap dan verkeerd gedaan?

Elsevier 05.10.2012 De partijtop van GroenLinks vond het welletjes. Jolande Sap moest weg. Zondebok van de verkiezingsnederlaag, waarbij GroenLinks zes van de tien zetels verloor.

Opeens was hij er (weer), Bram van Ojik

Trouw 05.10.2012  Opeens was hij er, vorige week donderdag in de Tweede Kamer. Met zijn ‘maidenspeech’ en zijn verzoek om een spoeddebat. En Bram van Ojik kreeg meteen zijn zin: De Tweede Kamer riep op zijn initiatief het kabinet op de aanscherping van de eisen voor gezinsmigratie niet per 1 oktober door te voeren en in afwachting van een nieuwe regering uit te stellen. Minister Gerd Leers zegt dat het niet kan, maar de oproep van de GroenLinkser kreeg steun van PvdA, SP, D66, ChristenUnie en Partij voor de Dieren.

Wie volgt Sap op? Bram van Ojik is de belangrijkste kandidaat

NRC 05.10.2012 Nu Jolande Sap haar functie als politiek leider, fractievoorzitter en Kamerlid heeft neergelegd, is de vraag: wie wordt haar opvolger? Volgens politiek redacteur Annemarie Kas van NRC is Bram van Ojik, de nummer twee van de partij, de belangrijkste kandidaat. Lees verder›

Wie volgt Sap op? Klaver niet beschikbaar, Van Ojik aangewezen kandidaat

Trouw 05.10.2012 Op 13 september had GroenLinks nog vier Kamerleden over. Nu fractieleider Jolande Sap opstapt, zijn er nog drie kandidaten over die haar kunnen opvolgen: Bram van Ojik, Liesbeth van Tongeren en Jesse Klaver. Klaver heeft inmiddels laten weten niet beschikbaar te zijn. Maandag kiest de fractie een nieuwe leider.

Jesse Klaver niet beschikbaar als leider GroenLinks

Trouw 05.10.2012 Jesse Klaver is niet beschikbaar om het leiderschap bij GroenLinks over te nemen nu Jolande Sap is opgestapt. Daarmee lijkt Bram van Ojik, tweede op de kandidatenlijst, de grootste kans te maken op het fractievoorzitterschap.

Vierde zetel GroenLinks waarschijnlijk voor Voortman

Trouw 05.10.2012 Linda Voortman is de eerste gegadigde om deel uit te gaan maken van de fractie van GroenLinks in de Tweede Kamer, nu fractieleider Jolande Sap is opgestapt. Voortman stond bij de verkiezingen van 12 september als vijfde op de lijst.

GL-jongeren: ‘Dit is bizar’

Trouw 05.10.2012 De partijtop van GroenLinks moet zich schamen. Dat stelt Dwars, de jongerentak van GroenLinks, vandaag na het aftreden van Jolande Sap. De partijtop zegde het vertrouwen in Sap op, waardoor zij zich gedwongen voelde haar politieke loopbaan te beëindigen.

Partijleiders reageren op vertrek ‘strijdbare’ Jolande Sap

Elsevier 05.10.2012 Collega-fractievoorzitters van Jolande Sap hebben vrijdag gereageerd op het vertrek van de politiek leider van GroenLinks. Vooral haar moedige optreden en open stijl werden door haar collega’s gememoreerd.

Zie ook: Lees de verklaring van Sap

Halsema: Sap verdient dit niet

Trouw 05.10.2012 Het is ‘onverdiend’ dat de partijtop van GroenLinks het vertrouwen heeft opgezegd in fractieleider Jolande Sap. Dat stelt oud-partijleider Femke Halsema vrijdag via Twitter.

Kritiek op partijtop GroenLinks – bestuur zelf betreurt gang van zaken

NRC 05.10.2012 Femke Halsema waardeert de gang van zaken rondom het aftreden van Jolande Sap niet, zo twittert zij. Zelf laat het bestuur in een reactie weten te betreuren dat de kwestie niet binnenskamers is gebleven. Lees verder›

Tofik Dibi: ‘We hebben elkaar vervloekt, maar ook geknuffeld’

Trouw 05.10.2012 ‘ ‘Ik weet niet of ik de meest aangewezen persoon ben om iets te zeggen, maar niets zeggen is gevoelloos’, liet oud-Tweede Kamerlid van GroenLinks Tofik Dibi via Twitter weten. ‘We hadden onze ‘momenten’: elkaar vervloekt, maar elkaar ook vaak geknuffeld. Van elkaar geleerd. Niet opgeven als het moeilijk wordt. ‘

Politici: Sap was een ‘gewaardeerde collega’, haar vertrek is ‘onverdiend’

NRC 05.10.2012 Politici reageren bedroefd op het vertrek van Sap. Femke Halsema vindt het vertrek van haar opvolgster Jolande Sap ‘onverdiend’ en bedankt Sap voor haar ‘moedige en eerlijke politieke leiderschap’. Tofik Dibi weet niet of hij de aangewezen persoon is om iets te zeggen, maar reageert toch, ontsteld. Lees verder›

Lees de volledige verklaring van Jolande Sap over haar vertrek

NRC 05.10.2012 Jolande Sap vertrekt met “pijn in haar hart” heeft ze zojuist in een brief op de website van GroenLinks bekendgemaakt. Die site is momenteel door drukte slecht bereikbaar. Lees hier de volledige verklaring van Sap. LEES HIER DE VERKLARING VAN JOLANDE SAP  Lees verder›

Partijbestuur drong op vertrek Sap aan

Trouw 05.10.2012 Het partijbestuur van GroenLinks heeft op het vertrek van Jolande Sap aangedrongen. Het is volgens eigen zeggen in de afgelopen weken tot de conclusie gekomen dat Jolande Sap niet langer het benodigde draagvlak heeft en niet meer in staat is om effectief en gezaghebbend leiding te geven aan de fractie en de partij.

Sap stapt op als fractieleider en Kamerlid van GroenLinks

Elsevier 05.2012 Jolande Sap stapt met onmiddelijke ingang op als politiek leider en fractievoorzitter van GroenLinks. Dat heeft Sap vrijdag bekendgemaakt. ‘Tot de dag van vandaag is mij onduidelijk welke oplossing een overhaast vertrek biedt,’ meldt Sap in een verklaring op de site van GroenLinks. Zowel de partijtop als de Kamerfractie van GroenLinks had geen vertrouwen meer in haar leiderschap, meldde NRC Handelsblad eerder vandaag.

Zie ook:

Partijvoorzitter GroenLinks bereid op te stappen

Trouw 05.10.2012 De partijvoorzitter van GroenLinks, Heleen Weening, is bereid op te stappen als de leden daarom vragen. Morgen vergadert de partijraad over het vandaag bekendgemaakte vertrek van leider Jolande Sap. ‘Ik ga verantwoording afleggen, en als ze dat vragen, zal ik gaan’, zei Weening vanavond tegen de NOS. Weening zegt achter het besluit te staan om het vertrouwen in Sap op te zeggen, maar laat de conclusie over haar optreden aan de leden. Meteen na het vertrek van Sap kwam er veel kritiek op de partijtop.

Sap stapt op als leider GroenLinks

Geen vertrouwen meer bij partijtop

NU 05.10.2012 UTRECHT – GroenLinks-leider Jolande Sap stapt op als partijleider en vertrekt uit de Tweede Kamer. Dat heeft Sap vrijdagmiddag bekendgemaakt in een verklaring. De partijtop heeft geen vertrouwen meer in haar. Ze zegt ‘met pijn in het hart’ terug te treden. Haar positie staat al sinds de verkiezingen ter discussie. De partij verloor zes zetels en ging daardoor terug van tien naar vier.

Sap legt fractievoorzitterschap neer ›

NRC 05.10.2012 Jolande Sap is niet langer fractievoorzitter van GroenLinks. Sap legt haar functie neer, meldt de partij op zijn website. NRC Handelsblad meldde eerder vandaag al dat haar positie onhoudbaar was.

Partijtop: ‘Sap stapte op na publicatie NRC’

Trouw 05.10.2012 Het partijbestuur van GroenLinks betreurt het dat de vertrouwensbreuk met Sap via NRC Handelsblad op straat is komen te liggen. ‘In reactie op het NRC-bericht heeft Jolande Sap haar aftreden aangekondigd.’ Door de publicatie is het vertrek van Sap in een stroomversnelling gekomen. Partijvoorzitter Weening: ‘Alles overziend was het vertrek van Jolande Sap onvermijdelijk geworden.’

Sap stapt op als politiek leider GroenLinks

Trouw 05.10.2012 Jolande Sap is vrijdag opgestapt als partijleider en Kamerlid van GroenLinks. Ze deed dit nadat de partijtop van GroenLinks het vertrouwen in haar had opgezegd. ‘Ik doe dit met pijn in het hart’, aldus Sap.

Partijtop GroenLinks stuurt Jolande Sap weg

Trouw 05.10.2012 De partijtop van GroenLinks heeft het vertrouwen opgezegd in Jolande Sap. Sap hield vandaag de eer aan zichzelf toen de vertrouwensbreuk uitlekte via het NRC Handelsblad. In een verklaring schreef ze: ‘Nu de partijtop het vertrouwen in mij opzegt, hetgeen ik zeer betreur, zie ik geen andere mogelijkheid dan mijn functie als politiek leider, fractievoorzitter en Kamerlid van GroenLinks neer te leggen.’

‘Partijtop GroenLinks vindt positie Sap onhoudbaar’

NU 05.10.2012 De top van GroenLinks zou geen vertrouwen meer hebben in fractieleider Jolande Sap. Dat stellen bronnen uit de partij tegenover NRC. Zowel de partijtop als de fractie

Gerelateerde artikelen;

Partijtop gelooft niet meer in Sap – ‘positie onhoudbaar’

NRC  05.10.2012  Vandaag publiceerde NRC Handelsblad een artikel over de druk die de partijtop uitoefende op fractieleider Jolande Sap. Kort daarna maakte zij bekend op te stappen. De partijtop heeft in een verklaring laten weten niet blij te zijn met het stuk, omdat ‘pogingen van het partijbestuur om in rust tot een oplossing te komen’ zijn doorbroken.

Jolande Sap kon het tij niet meer keren

Trouw 05.10.2012 De verkiezingscampagne verliep voor Jolande Sap (49) zonder kleerscheuren, maar het kwaad was al lang geschied. De kiezers van GroenLinks waren al weggelopen en het lukte haar niet meer om het tij te keren. Met vier zetels moest de partij het uiteindelijk doen na de verkiezingen van 12 september, een verlies van zes.

Sap kreeg slechts 78 procent van de GroenLinks-stemmen

 Trouw 05.10.2012 Jolande Sap kreeg tijdens de Tweede Kamerverkiezingen slechts 78 procent van de stemmen die op GroenLinks werden uitgebracht. Dat is een stuk minder dan haar voorgangster Femke Halsema in 2010. Zij haalde namelijk 93 procent van de stemmen.

oktober 6, 2012 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 4 reacties

Aftrap verkiezingscampagne 12.09.2012 – Partij van de Toekomst

Welkom bij
Partij Van De Toekomst

“Je kunt problemen alleen oplossen als je de oorzaak aanpakt.”

De samenleving kan flink verbeterd worden.

We nodigen jou uit om mee te denken en mee te doen.

Jij stemt over alle belangrijke onderwerpen mee. Niet één keer in de vier jaar, maar iedere dag als je wilt.

Jij beslist welke onderwerpen op onze politieke en maatschappelijke actie agenda staan.

Het gaat niet goed met Nederland. Het gaat niet goed met de wereld.

Het moet anders. Als we het samen gaan doen, dan kan het anders. Iedereen vanuit zijn of haar eigen talent.

Mijn talent is om aandacht te trekken. Ik zet me graag in om aandacht te vragen voor de oplossingen die jij en de andere leden van PvdT   voor Nederland zien.

Hartelijke groet, Johan Vlemmix

Word Gratis Lid
of Meld je aan

 

Kandidaten 2012

Visie

Uitgangspunten

Kernwaarden

Netwerk

Partij van de Toekomst (PvdT)
Huismanstraat 27
6851 GS Huissen
Tel. 06 – 53182952
info@pvdt.nl
www.pvdt.nl
Gemachtigde: J.C.W.M. Vlemmix
Plv. gemachtigde: M.J.P. Tijssen

Partij van de Toekomst Website

Verder;

Johan Vlemmix moet verkiezingsposters verwijderen

VK 29.08.2012  Lijstrekker Johan Vlemmix van de Partij van de Toekomst moet van de Mediamarkt zijn verkiezingsposters verwijderen. De kleuren, het lettertype en de opmaak zouden te veel lijken op de huisstijl van het winkelconcern.

Johan Vlemmix moet verkiezingsposters verwijderen

Parool 29.08.2012 Lijstrekker Johan Vlemmix van de Partij van de Toekomst moet van de Mediamarkt zijn verkiezingsposters verwijderen. De kleuren, het lettertype en de opmaak zouden te veel lijken op de huisstijl van het winkelconcern. De entertainer is ten einde raad. ‘Ik roep iedereen op de posters te verwijderen, te bekladden of hoe dan ook te vernietigen’, reageerde de Brabander. 

Johan Vlemmix heeft probleempje

Spits 29.08.2012 Eeuwige grapjas Johan Vlemmix staat het huilen momenteel nader dan het lachen. De nationale hofnar en lijsttrekker van de Partij van de Toekomst moet als de wiedeweerga al zijn campagneposters en -flyers in Nederland verwijderen.

augustus 29, 2012 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , | 5 reacties

Aftrap verkiezingscampagne 12.09.2012 – Piratenpartij

Organisatie

De Piratenpartij is in Nederland in 2006 opgericht als informele vereniging, en als politieke partij op 10 maart 2010. Ze kent een platte informele organisatie zoals dat bij grassroot organisaties past.

Internationaal is de Piratenpartij actief in meer dan 60 landen om haar doelstellingen te realiseren. Elke Piratenpartij is zelfstandig. Om internationaal effectief te zijn, is het van belang steeds het beleid internationaal af te stemmen. De landelijke partijen overleggen binnen de Pirate Parties International (PPI).

Om aan de verkiezingen mee te kunnen nemen is ook een formele organisatiestructuur nodig. Deze bestaat op dit moment uit een Algemene Leden Vergadering, een Ledenraad (verantwoordelijk voor de politieke lijn) en een Bestuur (verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken). Later komen daar onder andere een Presidium (verantwoordelijk voor het voorzitten van de Algemene Leden Vergadering en de Ledenraad) en afdelingen bij.

Voor meer informatie, zie organisatie wiki.

De partij wil dat burgers meer invloed krijgen op de overheid. Door de huidige technologie kan dat beter dan ooit, denkt Poot. Iedereen moet dan ook volledige toegang krijgen tot technologie en informatie.

Dirk Poot denkt zo zelfs extremisme te voorkomen. ‘Extremisme krijg je als mensen zich niet gehoord voelen.’ Volgens Poot is de burger nu wel heel transparant voor de overheid, maar is de overheid dat helemaal niet voor de burger. Er is van overheidswege controle op telefoon- en e-mailverkeer, er hangen op diverse plekken camera’s, klaagt hij. ‘Maar als je als burger iets van de overheid wilt weten, moet je de Wet Openbaarheid van Bestuur erbij halen en heb je mazzel als je na 7 maanden een A4’tje krijgt waarop de helft is doorgestreept.’

Website 

next.checkt: het verkiezingsprogramma van de Piratenpartij

NRC 10.08.2012 Aan de verkiezingen op 12 september doen  21 partijen mee. Behalve zij die al in de Tweede Kamer vertegenwoordigd zijn, checken we in deze rubriek ook de programma’s van partijen die in een van de peilingen minimaal één zetel halen. Vandaag de Piratenpartij, die bij opiniepeiler Maurice de Hond al weken op een zetel kan rekenen.

In het verkiezingsprogramma schrijven de piraten te streven naar een „vrije informatiesamenleving”.

Zie ook:

Ruzie bij de Piratenpartij

PvdD en de Piratenpartij gingen door met Campagne

2e kamerverkiezingen 9 juni 2010 – Piratenpartij doet ook mee

Verder:

‘Ik ben altijd de idioot die ertussen springt als er ergens ruzie is.’

10 GEBODEN

VK 10.07.2016 Ancilla Tilia van de Leest (Rotterdam, 1985) is fotomodel, actrice, presentatrice en activiste. Onlangs is ze gekozen tot lijsttrekker van de Piratenpartij voor de Tweede Kamer-verkiezingen van 2017. Arjan Visser sprak met haar voor de interviewserie ‘De Tien Geboden’.

Ancilla van de Leest was Playmate en is nu lijsttrekker voor de Piratenpartij. “Er zijn van mij als jong meisje haast geen foto’s, terwijl er nu duizenden circuleren op het internet. Nu kunnen jullie niet om mij heen.”Voor mij is autonomie, autonoom denken, altijd erg belangrijk geweest

I Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben
“Ik ben deels in België opgegroeid. Daar ging ik naar een katholieke school waar het strenge, nogal sombere geloof gepredikt werd. Het ging altijd over gehoorzaamheid en straf, nooit over naastenliefde, vergiffenis of dat soort dingen. Ik heb later in mijn leven gezien hoe mensen in staat zijn om een andere, meer liefdevolle invulling aan het geloof te geven. Familie van een vriendinnetje van mij behoort tot de hare krisjna.

Ik kan er erg van genieten als ik zo’n bont gezelschap ‘Hare Hare’ zingend door de stad zie trekken, maar het is niks voor mij; ik ben geen groepsdier. Ik zie wat de meerwaarde is van rituelen, van het samenkomen met gelijkgestemden, maar ik heb geen behoefte aan het keurslijf van georganiseerde religie. Voor mij is autonomie, autonoom denken, altijd erg belangrijk geweest.”

Het is niet zo dat ik me nu wil distantiëren van mijn tijd als model, maar mijn interesses zijn sindsdien verschoven

II Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is
“Het is niet zo dat ik me nu wil distantiëren van mijn tijd als model, maar het is voor mij wel iets van vroeger. Mijn interesses zijn sindsdien verschoven, ik heb veel geleerd, boeken gelezen en nieuwe vrienden gemaakt. Als ik naar foto’s van toen kijk, denk ik: dat ben ik wel, maar er is inmiddels zoveel meer bijgekomen.

Ik zag mijn lichaam als een tool om iets mee te creëren: een beeld, een compositie, een kunstvorm. Het was een klein deel van mij – het sensuele deel – dat extreem werd uitvergroot. Voor mannen, om zich aan te verlustigen? Dat ben ik helemaal niet met je eens. Nog voor ik er zelf in stond, vond ik Playboy al een prachtig blad. De foto’s zijn kunstzinnig, respectvol en zeker niet ranzig. De schoonheid van het naakte lichaam is iets van alle tijden. Tijdens de Renaissance zou ik wellicht een schildersmodel zijn geweest.”

III Gij zult de naam van de Here, uw God, niet ijdel gebruiken
“Vrijheid van meningsuiting is een groter goed dan het recht om beledigd te zijn, maar ik vind het wel heel belangrijk om goed na te denken over wat ik wil zeggen. Waarom zou ik mijn tijd verprutsen met het doen van uitspraken die ongefundeerd of nodeloos kwetsend zijn? Dat zou mijn geloofwaardigheid aantasten. Daarom neem ik zo’n beladen woord als God überhaupt niet in de mond; voor mij kan het iets heel anders betekenen dan voor jou.

Weet wat je zegt, en tegen wie. Een cabaretier mag van mij een georganiseerde religie belachelijk maken – wie weet stemt het mensen tot nadenken – maar welk doel dien je precies door, bijvoorbeeld, te roepen dat de president van Turkije een geiteneuker is? Als ik bij een lastige buurjongen van 15 een gedragsverandering teweeg wil brengen, werkt het ook niet in mijn voordeel als ik hem zélf niet met respect benader. Hoe moeilijk dat soms ook is.”

© ANP. Ancilla Tilia

Iedereen meende te weten wie ik was en waar ik voor stond, nog voor ze me gehoord of gesproken hadden

IV Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt, zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; maar de zevende dag is de sabbat van de Here uw God, dan zult gij geen werk doen
“Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 ben ik naar Berlijn gegaan omdat ik al langer het gevoel had dat ik daar moest zijn; daar gebeurde meer dan hier, in Nederland. De Piratenpartij was in Berlijn erg succesvol en ik wilde van dichtbij zien hoe ze zo ver gekomen was.

Ik wilde me laten inspireren door andere vrijheidzoekers, whistleblowers en internetactivisten, maar vond het vooral belangrijk om de boel een beetje te laten bezinken, om tijd te nemen voor wat zelfreflectie. Ik werd tijdens die verkiezingen echt geleefd. Iedereen meende te weten wie ik was en waar ik voor stond, nog voor ze me gehoord of gesproken hadden.

Ik heb niet per se tegen het bestaande beeld willen opboksen, omdat ik best wel snap dat het een prikkelende gedachte is om iemand die je kent in de hoedanigheid van fotomodel in een heel andere rol te zien optreden. Zeker, ik heb er ook mijn voordeel mee gedaan, maar nu ik in de Tweede Kamer wil komen, zou ik het helemaal niet erg vinden als men inziet dat ik meer ben dan die vrouw met die ongebruikelijke geschiedenis.”

Op een dag heb ik besloten om te accepteren dat mijn ouders ook maar mensen zijn die het ongetwijfeld goed bedoeld hebben

V Eer uw vader en uw moeder
“Mijn moeder is een intelligente, hoogopgeleide vrouw die weinig geluk heeft gehad in het leven. Mijn vader is als vaderfiguur niet in beeld geweest…

Wat wil je nog meer weten? Nee, ik ga het onderwerp niet uit de weg, nou goed, deels, maar weet je wat het ook is? Mijn jeugd is een lappendeken van verhalen. Ik heb alleen met mijn moeder gewoond, samen met haar bij mijn oma, bij een oom en tante, in een kindertehuis – ik heb niet een kant-en-klaar verhaaltje voor je.

Bovendien heb ik op een dag besloten om zelf de verantwoordelijkheid over mijn eigen leven te dragen, om te accepteren dat mijn ouders ook maar mensen zijn die het ongetwijfeld goed bedoeld hebben, en niet meer op een emotionele manier naar het verleden te kijken. Dat is een moeilijk proces geweest, van een level narigheid dat ik je wil besparen, maar het is gelukt. De knop is omgezet. Natuurlijk ben ik nog weleens boos, of verdrietig, maar dat houd ik voor mezelf. Dat is mijn manier om mijn vader en moeder te eren.

Ja, ik heb me ook weleens afgevraagd of ik met het modellenwerk ben begonnen om de aandacht van mijn ouders te krijgen, maar ik heb daar nog geen antwoord op gevonden. Het is me wel opgevallen dat er van mij als jong meisje haast geen foto’s zijn, terwijl er nu duizenden circuleren op het internet. Nu kunnen jullie niet om mij heen – daar lijkt het inderdaad wel op. Toch speelt er nog iets anders.

Ik kies ervoor hier nu met jou te zitten, maar mijn ouders heb ik zelf niet uitgekozen

© anp.

Ancilla Tilia

Toen ik een jaar of acht was heb ik gezeurd, gesmeekt en gejankt om een fototoestelletje. Weet je waarom? Ik kon het niet uitstaan dat de mooie luchten die ik boven mijn hoofd voorbij zag trekken zomaar zouden verdwijnen. Al die prachtige wolkenpartijen; ik wilde ze vastleggen en voor altijd bewaren. Ik tekende veel, was bijzonder visueel ingesteld. Ik ben model geworden – omdat ik nu eenmaal dit uiterlijk heb – maar het gaat mij vooral om de liefde voor het vak, voor de beeldende kunst.

Anders dan bij de meeste modellen die ik tegenkwam, had ik geen last van onzekerheid of geldingsdrang; ik dacht, samen met de fotograaf, aan het plaatje dat we wilden schieten. Een mooi plaatje, voor later. Alles begint nu al een beetje te hangen en ik krijg ook al wat rimpeltjes, zie je? Dat had ik toen al door: dit gaat voorbij. Nu heb ik foto’s waar ik straks, als ik tachtig ben, naar kan kijken en denken: wow!

Ik ben er nooit echt benieuwd naar geweest wat mijn ouders van het modellenwerk zouden vinden. Mijn moeder nam me vroeger mee naar het naaktstrand. Voor haar zijn het echt geen schokkende foto’s. En wat mijn vader betreft: ik heb geen enkele behoefte om verantwoording af te leggen. Het interesseert me veel meer wat jij ervan vindt dan iemand met wie ik alleen maar via een bloedband ben verbonden.

Ik kies ervoor hier nu met jou te zitten, maar mijn ouders heb ik zelf niet uitgekozen. Ik vind dat ik een rijk, mooi en liefdevol mens ben. Iemand die de moeite waard is om te kennen. Mijn vader denkt er kennelijk anders over. Hij koos ervoor niet actief deel uit te maken van mijn leven. Die wens respecteer ik, of laat ik het zo zeggen: ik heb er vrede mee. Ik had liever een vader gehad. Toen al. Nu nog steeds. Maar het is een onhaalbaar scenario in mijn leven en ik heb geen zin om daar nog energie aan te verspillen.”

We doden mensen omdat we vinden dat ze niet mogen doden

VI Gij zult niet doodslaan
“Mooi gebod, maar Obama’s drone-oorlog blijft onbesproken in dit land en over de wapenhandel waar wij – via investeringen van sommige banken – deel van uitmaken, zwijgen we ook maar liever. We zijn zo hypocriet als de pest. Er groeien kinderen op die al hun leven lang voor bommen moeten schuilen.

Hoe denk je dat die later – als ze al ooit volwassen worden – naar het Westen kijken? We maken onszelf wijs dat de oorlog in het Midden-Oosten gerechtvaardigd is. Ik denk dat we daar toch iets genuanceerder naar moeten kijken. We doden mensen omdat we vinden dat ze niet mogen doden. Gij zult niet doden, nee. Ik zou in dit verband willen zeggen: Practice what you preach.”

VII Gij zult niet echtbreken
“In moreel opzicht ben ik altijd trouw, in seksueel opzicht ben ik het meestal. De nadruk ligt bij mij op eerlijkheid. Ik zie dat veel mensen om mij heen seksuele trouw eisen van hun partner, maar het zelf niet kunnen of willen waarmaken. Vreemdgaan en daarover liegen; dat vind ik zonde. Levenspartners moeten alles met elkaar kunnen delen – dus ook de eventuele wens om met een ander naar bed te gaan.”

VIII Gij zult niet stelen
“Natuurlijk heb ik gestolen. Dingetjes. Toen ik klein was. En ik ben ook weleens beroofd: in een juridisch dispuut van mijn website, door iemand die ik voorheen als vriend beschouwde, van mijn portemonnee en van m’n fiets – maar waar wij allemaal, in overdrachtelijke zin, van worden bestolen is onze identiteit.

Alles wat we aan data genereren wordt opgeslagen, geïndexeerd, gemodelleerd en doorverkocht. Pinnen is stelen? Hm, dat is wel een mooie oneliner, even denken of ‘ie klopt: op het moment dat een instantie besluit de gegevens die jij hebt gegenereerd zonder jouw expliciete toestemming door te verkopen dan… ja, op die manier onderschrijf ik ‘m. Pinnen is stelen.

Maar stelen is niet altijd verkeerd. Toen Edward Snowden in 2013 geheime documenten over spionageactiviteiten van de NSA en Government Communications Headquarters doorspeelde aan journalisten bewees hij daarmee de samenleving een grote dienst.

© ANP. Ancilla Tilia

Politici zijn doorgaans niet te vertrouwen. Er wordt in Den Haag volop gestolen, gelogen en bedrogen

Politici zijn doorgaans niet te vertrouwen. Er wordt in Den Haag volop gestolen, gelogen en bedrogen. Een van de standpunten van de Piratenpartij is dan ook: de overheid open en overzichtelijk maken. Met transparantie van bestuur kun je corruptie blootleggen. Ik? Ik probeer als mens zo eerlijk mogelijk te zijn, maar voor mij, als kwetsbare burger, gelden andere eisen dan wanneer ik zometeen in een machtspositie zit.

Een collega zei laatst spottend: ‘Wij zijn later misschien wel net zo corrupt als de mensen die nu de dienst uitmaken, maar voor die tijd kunnen we in ieder geval proberen zoveel mogelijk goede dingen te doen’.”

IX Gij zult geen valse getuigenissen spreken tegen uw naaste
“Wat is de waarheid? Mensen zijn vaak overtuigd van hun gelijk, maar vergeten dat ze het hebben over hun point of view; als twee personen vanaf verschillende plekken naar één voorwerp kijken, lijken ze allebei iets anders te zien. Terwijl het toch echt hetzelfde is. Ik vind dat we daar te weinig bij stilstaan.

Genuanceerd taalgebruik is bij waarheidsvinding heel belangrijk: als je zomaar wat roept, kom je nergens. Dat heb ik, denk ik, van mijn moeder meegekregen. Ze belt me nog steeds op als ze denkt dat ik ergens iets heb beweerd wat volgens haar feitelijk niet helemaal klopt. Dan zegt ze: ‘Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat…’ Ik denk bij elk woord na over de consequenties.

Twitter heeft mij ook geleerd zorgvuldig te zijn. Ik zit er zo’n acht jaar op en ik heb een publiek van ongeveer dertigduizend volgers. Als ik er één keer naast zit, hoor ik dat onmiddellijk. Niemand laat de kans liggen om je op een fout te wijzen. Ik ben dus goed getraind, wat niet wil zeggen dat ik nooit de mist inga, maar ik doe in ieder geval mijn best om dat te voorkomen.

Ik weet niet of we in leugenachtiger tijden leven. Het is waar dat internet ervoor heeft gezorgd dat er meer gemanipuleerd kan worden, maar het is ook waar dat leugens sneller worden doorgeprikt. Je moet sowieso niet meteen alles voor waar aannemen; je kunt zelf op onderzoek uitgaan. Alle informatie is beschikbaar. Niet dat je de waarheid in je schoot geworpen krijgt, obviously, maar zo is het nooit geweest. Als je echt iets wilt doorgronden, moet je daar je best voor doen.”

Van mij als jong meisje zijn er haast geen foto’s, terwijl er nu duizenden circuleren op het internet

X Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is
“Er is een mooi liedje van Gnarls Barkley – ik stuur het je wel – waarin hij zingt: ‘Now my neighbor likes my clothes, but hadn’t seen me with my scars exposed’. Afgunst is vaak zo oppervlakkig. Ik heb veel vrienden die aan de buitenkant een glamourous leven leiden, heb ik zelf ook lange tijd gedaan, maar het is een plaatje, een fantasie.

Het is zoiets als Facebook, waar iedereen zijn leven eindeloos oppoetst. Je ziet alleen de mooie kanten, alleen maar het succes. Ik ben ervan overtuigd dat zo’n beeld, zeker onder jongeren, voedsel is voor jaloezie. Ik zie nu wel vaker dat mensen berichten posten over dingen die er werkelijk toe doen. Misschien heeft het met leeftijd te maken. Ik was als twintiger ook meer met mezelf bezig, nu maak ik me druk om het grotere belang…

Je wilde eerder in het gesprek weten welk effect van die ‘moeilijke jeugd’ je nu in mijn leven kunt terugvinden, toch? Misschien is dit het wel: ik ben iemand geworden die weinig geduld heeft voor onnodig drama. Als er misstanden zijn in de wereld, moeten die zo snel mogelijk worden opgelost. Ik ben altijd de idioot die ertussen springt als er ergens ruzie is. Onverstandig. Maar als jij het niet doet, doe ik het wel. Mensen om mij heen zijn vaak te zacht, te afwachtend. Ik roep iedereen onmiddellijk ter verantwoording. Geen gezeur.”

Ancilla Tilia leidt Piratenpartij

Telegraaf 27.06.2016 Privacy-activiste en Playboy-model Ancilla Tilia (30) wordt de lijsttrekker van de Piratenpartij bij de komende verkiezingen voor de Tweede Kamer. De leden van de partij hebben haar zondag gekozen, meldt techsite Bright.

Tilia nam deel aan tv-programma’s als Expeditie Robinson en De Slimste Mens. Ze werkte eerder voor Bits of Freedom. In 2014 probeerde ze voor de Piratenpartij in de Amsterdamse gemeenteraad te komen.

In IJsland is de Piratenpartij de grootste in de peilingen. De Duitse tak is verkozen in het Europees Parlement.

Piratenpartij wil één zetel Video

Telegraaf 11.09.2012 De piratenpartij gaat er van uit dat zij met één zetel in de Tweede Kamer komen. Dat is nodig ook want volgens de lijsttrekker, Dirk Poot, is Kamer en Kabinet digibeet.

Piratenpartij wil luis in de pels zijn

RTVWEST 06.09.2012 DEN HAAG – De Piratenpartij, in sommige peilingen goed voor één zetel, voert campagne vanaf een ‘piratenboot’. De boot ligt nu in Laakhaven in Den Haag bij de Haagse Hogeschool en vaart donderdagavond naar Leiden.  Lees verder

Danny Palic (Piratenpartij): ‘Wij willen in de Kamer het Thieme-effect’

VK 04.09.2012  Volkskrant.nl spreekt in de aanloop naar 12 september met de nummers twee op de kieslijsten van de verschillende politieke partijen. Vandaag: Danny Palic (Piratenpartij). ‘Het internet is weliswaar één dingetje, maar het is zo alomvattend.’

Piratenpartij roept downloaddag af

Spits 30.08.2012 Om mensen beter te informeren over de do’s en dont’s van downloaden heeft de Piratenpartij de ‘Dag van de Download’ aangekondigd. Dit jaar bestaat de Nederlandse auteursrechtenwetgeving namelijk honderd jaar en dat vindt de partij een perfecte mijlpaal om aan te geven dat de regelgeving niet meer van deze tijd is.

Op de pagina dagvandedownload.nl kunnen mensen onder meer informatie vinden over de verschillende (verouderde) aspecten van de auteursrechten. Ook wordt mensen duidelijk gemaakt dat downloaden nog altijd is toegestaan in Nederland.

Duizend leden voor de Piratenpartij

Metro 25.08.2012  De Piratenpartij heeft het duizendste lid verwelkomt. Nummer duizend meldde zich in de nacht van donderdag op vrijdag, aldus de partij. Lijsttrekker Dirk Poot is blij met de nieuwe aanwas. “Meer leden betekent meer inbreng en meer deskundigheid.”

De Speld: Piratenpartij stuurt aan op tweestrijd met VVD

VK 22.08.2012  De verkiezingen van 12 september worden een tweestrijd tussen de VVD en de Piratenpartij. Dat stelt Piratenpartij-leider en premierskandidaat Dirk Poot: ‘De tegenstellingen tussen ons en de VVD zijn levensgroot, dus we zullen er alles aan doen om die strijd te winnen.’

Interview zélf Dirk Poot

NRC 21.08.2012 NRC en Google Hangouts bieden je de kans om in een live videochat vragen te stellen aan lijsttrekkers en prominente kandidaat-Kamerleden. Morgenochtend kun je vragen stellen aan Dirk Poot, lijsttrekker van de Piratenpartij.

Lees hier hoe je mee kan doen›

Falen dataveiligheid Piratenpartij

Trouw 20.08.2012 De Piratenpartij, voorvechter van privacy op internet en partij met veel expertise op het gebied van internettechnologie, heeft zichzelf in verlegenheid gebracht. De partij heeft een simpele fout gemaakt waardoor gegevens van leden ongewild verspreid zijn. Dat meldt de site www.Frontbencher.nl.

Piratenpartij lekt ruim achthonderd e-mailadressen leden

NRC 20.08.2012 De Piratenpartij, één van de nieuwe partijen die meedoet aan de verkiezingen en zich inzet voor privacy en burgerrechten in het digitale tijdperk, heeft honderden e-mailadressen van leden gelekt. Volgens lijsttrekker Dirk Poot gaat het om 843 adressen. De Piratenpartij maakte vanochtend in een blogpost zelf melding van de fout. Openheid is volgens de partij belangrijker dat eventuele negatieve publiciteit. Lees verder›

Piratenpartij wil colleges op internet hebben

Telegraaf 13.08.2012 De Piratenpartij wil dat colleges van hogescholen en universiteiten worden opgenomen en op internet worden gezet. De partij die meedoet aan de verkiezingen op 12 september maar nu niet in de Tweede Kamer zit, heeft zondag een oproep gedaan aan de onderwijsinstellingen om in het nieuwe studiejaar al hun colleges online te publiceren.

Colleges op internet

Telegraaf 12.08.2012 De Piratenpartij wil dat colleges van hogescholen en universiteiten worden opgenomen en op internet worden gezet. De partij die meedoet aan de verkiezingen op 12 september maar nu niet in de Tweede Kamer zit, heeft zondag een oproep gedaan aan de onderwijsinstellingen om in het nieuwe studiejaar al hun colleges online te publiceren.

Piratenpartij wil colleges op internet hebben

Trouw 12.08.2012  De Piratenpartij wil dat colleges van hogescholen en universiteiten worden opgenomen en op internet worden gezet. De partij die meedoet aan de verkiezingen op 12 september maar nu niet in de Tweede Kamer zit, heeft zondag een oproep gedaan aan de onderwijsinstellingen om in het nieuwe studiejaar al hun colleges online te publiceren.

Piratenpartij wil colleges op internet hebben

NU 12.08.2012 DEN HAAG – De Piratenpartij wil dat colleges van hogescholen en universiteiten worden opgenomen en op internet worden gezet.

Gerelateerde artikelen;

Pirates strijden nog om de Caribbean

VK 01.08.2012  22 partijen doen mee aan de Tweede Kamerverkiezingen, meldde de Kiesraad gisteren. Eén van die 22 is nieuwkomer de Piratenpartij. De deelname van de Piraten is echter nog niet geheel rond. In de nieuwe kieskring Bonaire, Sint-Eustatius en Saba lukte het de nieuwe partij nog niet om de benodigde dertig steunverklaringen te verzamelen. De partij heeft tot vrijdagmiddag de tijd om het verzuim te herstellen. Hoe vergaat het de piraten in de Caraïben?

Kiesraad: 22 partijen doen mee aan Kamerverkiezingen

Elsevier 31.07.2012  Aan de Tweede Kamerverkiezingen van 12 september doen 22 partijen mee. Naast de huidige partijen in het parlement doen ook de Libertarische Partij, Democratisch Politiek Keerpunt, 50PLUS, de Liberaal Democratische Partij en de Partij voor Mens en Spirit in alle kieskringen mee. Dat heeft de Kiesraad dinsdag bekendgemaakt. Van de nieuwe politieke partijen staan alleen 50PLUS en de Piratenpartij op een zetel in de peilingen.

Nog onvoldoende steun voor nieuwe partijen

NU 30.07.2012 AMSTERDAM – De Piratenpartij, het Democratisch Politiek Keerpunt (DPK) en 50Plus hebben nog niet genoeg handtekeningen om mee te doen aan de verkiezingen.

Gerelateerde artikelen:

Nog onvoldoende steun voor nieuwe partijen

Metro 30.07.2012 De Piratenpartij, het Democratisch Politiek Keerpunt (DPK) en 50Plus hebben nog niet genoeg handtekeningen om mee te doen aan de verkiezingen. Nieuwe partijen moeten voor dinsdag in alle twintig kieskringen dertig handtekeningen verzamelen. De ondersteuningsverklaringen moeten worden ingeleverd bij het indienen van de kandidatenlijsten.

Één zetel voor Piratenpartij in peiling

Metro 12.07.2012 Actualiteitenprogramma Eenvandaag heeft donderdag een peiling gehouden voor de tussenstand van de Tweede kamer. Als er nu verkiezingen gehouden zouden worden, zou de Piratenpartij één zetel behalen.

Piratenpartij wil ‘democratie 3.0’

Telegraaf 12.07.2012 Privacy, een open overheid en het delen van informatie. Dat zijn volgens de Piratenpartij de benodigde ingrediënten voor een puurdere vorm van democratie, de democratie 3.0. De partij, met lijsttrekker Dirk Poot aan het roer, gaat op jacht naar minstens één zetel in de Tweede Kamer en presenteerde donderdag haar verkiezingsprogramma.

Piratenpartij wil ‘democratie 3.0’

NU 12.07.2012 Privacy, een open overheid en het delen van informatie. Dat zijn volgens de Piratenpartij de benodigde ingrediënten voor een puurdere vorm van democratie, de democratie 3.0.  De partij, met lijsttrekker Dirk Poot aan het roer, gaat op jacht naar minstens één zetel in de Tweede Kamer en presenteerde donderdag haar verkiezingsprogramma.

‘Piratenpartij gaat niet alleen over downloaden’

Trouw 12.07.2012 Wie de Piratenpartij ziet als een partij die zich slechts bezighoudt met downloaden moet zeker doorlezen’, zo luiden de eerste woorden van het vandaag gepresenteerde verkiezingsprogramma van de Piratenpartij. ‘Wij zijn een themapartij waarvan het overkoepelende thema doordringt tot alle belangrijke zaken in het leven.’

Zie: Poot lijsttrekker Piratenpartij – 14/06/12

Piraten presenteren lijsttrekker

14.06.2012  – De Piratenpartij heeft Dirk Poot gekozen tot haar nieuwe lijsttrekker, zo heeft zij vanochtend in een persconferentie[1] bekendgemaakt. De keuze is gemaakt door een stemming tijdens de Algemene Ledenvergadering van zaterdag 10 juni in Utrecht.

Poot lijsttrekker Piratenpartij

AD 14.06.2012  Dirk Poot is lijsttrekker van de Piratenpartij. Dit heeft de partij vandaag bekendgemaakt. Poot stond in 2010 op de vierde plaats op de kandidatenlijst, maar de Piratenpartij behaalde toen met een kleine 11.000 stemmen geen zetel.

Poot lijsttrekker Piratenpartij

Trouw 14.06.2012 De partij wil dat burgers meer invloed krijgen op de overheid. Door de huidige technologie kan dat beter dan ooit, denkt Poot. Iedereen moet dan ook volledige toegang krijgen tot technologie en informatie.

juni 14, 2012 Posted by | Ancilla Tilia van de Leest, Uncategorized | , , , , , , , , , , , | 4 reacties

Aftrap verkiezingscampagne 12.09.2012 – 50plus

Ouderenpartij 50PLUS

50PLUS is een initiatief van Maurice Koopman, Alexander Münninghoff en Jan Nagel. Zij hebben lange tijd gewerkt aan een programma o.a. door vele gesprekken met een groot aantal deskundigen.

Het is vernieuwend en komt op voor vergeten groepen zoals de bijna 3 miljoen ouderen. Maar beslist niet de ouderen alleen. Zie hiervoor de vele originele programmapunten. 50PLUS kan eerder worden gezien als een vernieuwingsbeweging.

De voorgeschiedenis van 50PLUS is te vinden op de website van OokU.

50Plus – website Weblog

Zie ook:

Ouderenpartij 50Plus – gedonder in de tent

Senator Jan Nagel 50PLUS niet blij met de SGP

Peiling 16.01.2011 Maurice de Hond – 50Plus scoort 1 zetel

2e Kamerverkiezingen 9 juni 2010 – De partij OokU van Jan Nagel doet niet mee

Eerste speerpunt Nieuwe partij Jan Nagel OokU

2e kamerverkiezingen 2011 – Jan Nagel met nieuwe partij OokU

Wie wordt lijsttrekker?

De kandidaatstelling voor de Tweede Kamer en het lijsttrekkerschap voor 50PLUS is door het bestuur geopend.

Wie wordt de lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen op 12 september a.s.?

Leden kunnen zichzelf of geschikte leden vanaf nu kandidaat stellen. De sluitingsdatum is zaterdag 19  mei 2012 om 12.00 uur.

 Aanmeldingen via info@50pluspartij.nl

Het verkiezingsprogramma van 50PLUS. Open pdf (305,8 kB)   De kandidatenlijst. 02.07.2012

Next checkt: het partijprogramma van 50Plus

NRC 20.08.2012  In de aanloop naar de verkiezingen bekijkt next.checkt de verkiezingsprogramma’s. Vandaag dat van de ouderenpartij 50Plus van Henk Krol. Uit het programma 50 Pluspunten kozen we vier stellingen over uiteenlopende onderwerpen. Het resultaat: driemaal onwaar en één keer grotendeels waar. ‘Ouderen hebben de laatste jaren het meest in koopkracht ingeleverd’ Niet voor niets is dit de eerste zin in het verkiezingsprogramma van 50Plus

Human profiel van de week: Henk Krol – van ‘homo-paus’ tot voorman van 50Plus

VK 19.01.2013 Henk Krol, ex-hoofdredacteur van de Gay Krant, was deze week weer volop in het nieuws. Het werd bekend dat hij zich in februari bij de rechtbank zal moeten melden vanwege computervredebreuk. Ook opende hij namens 50Plus een internetmeldpunt voor senioren. Maar eigenlijk is Henk Krol nooit lang uit het nieuws geweest. Tijd voor een overzicht. Omroep HUMAN dook de archieven in en maakte een kort profiel.

Diederik Samsom PvdA zei in het programma Eva Jinek op Zondag dat door de economische crisis iedereen moet inleveren, ook ouderen. 50Plus-fractievoorzitter Henk Krol uit op Twitter zijn verontwaardiging over de uitspraken van Samsom: ‘Samsom beweert dat ik ouderen een 13de maand zou hebben beloofd. Een LEUGEN. Laat hij aantonen waar en wanneer. Kan hij dat niet dan excuus.’ De partij is het niet eens met de opstelling van het kabinet dat zegt dat het geen schuld heeft aan de onevenredige lastenverzwaring voor ouderen.

‘Inmiddels is 50Plus de grootste partij bij de kiezers die ouder zijn dan 50 jaar!’, aldus De Hond in zijn peiling van zondag 3 februari.   ‘Ouderen steeds bozer’, zo concludeert de partij zelf. Bij Pauw en Witteman zei hij dat ouderen er in deze crisis het meest op achteruit gaan. ‘Onwaar’, zo checkte nrc.next. Dat zijn de alleenverdieners met kinderen.

Kabinet pakt spaarzame 65-plussers. Dat Asscher ontkent, is een schande

Terecht is er ophef ontstaan over de enorme stapeling van lastenverzwaringen die ouderen treffen. Zij zijn door de kabinetten Rutte I en Rutte II te hard gepakt. Hoog tijd dat de overheid op zichzelf gaat bezuinigen. Lees het commentaar van Philip Willems

Verder:

50PLUS: voortouw VVD

Telegraaf 14.09.2012 De VVD moet als grootste partij het voortouw krijgen bij de kabinetsformatie. Dat zei Henk Krol van de ouderenpartij 50PLUS vrijdag na zijn gesprek met verkenner Henk Kamp.

Ouderenpartij 50Plus blij verrast met verkiezingsuitslag

Elsevier 12.09.2012 Terwijl het bij de VVD en PvdA groot feest is, viert ook 50Plus-lijsttrekker Henk Krol de voorlopige uitslag. Volgens de prognose komt de ouderenpartij de Tweede Kamer in met 2 of 3 zetels.

Partijvoorzitter Jan Nagel zegt blij verrast te zijn met de prognose. ‘We willen graag het parlement in. We hoopten op twee zetels, drie zou heel mooi zijn,’ zegt Nagel. Henk Krol zegt het fijn te vinden om ouderen een stem te kunnen geven: ‘Ze zijn namelijk zeer verwaarloosd.’ ‘Dit is heel belangrijk. We gaan nu wat betekenen.

Zie ook:

Verkiezingen 2012: ’50PLUS neemt ouderen serieus’

RTVWEST 11.09.2012 DEN HAAG – ‘Wij zorgen ervoor dat mensen de AOW krijgen waar ze recht op hebben’, zegt John Struijlaard, nummer twaalf van de kieslijst voor 50PLUS. Lees verder

Flyeraar 50Plus overleden

Spits 10.09.2012 Een lid van de partij 50Plus is tijdens het flyeren overleden. De man uit Almere kreeg tijdens het flyeren te horen dat zijn vrouw ongeneeslijk ziek is. Even daarna werd hij dood naast zijn fiets gevonden. De man is overleden aan een hartstilstand, aldus de Volkskrant. Henk Krol, lijsttrekker van de partij, onderbreekt morgen de campagne voor de crematie van de man.

Krol zegt debat af wegens overlijden medewerker

Trouw 10.09.2012 Lijsttrekker Henk Krol van de 50PLUS-partij legt dinsdagmiddag de campagne stil. Reden hiervoor is het overlijden van een man die voor de partij aan het flyeren was.

Sweet Sixteen weer samen voor 50Plus

NU 09.09.2012 Het Nederlandse koor Sweet Sixteen komt speciaal voor de ouderenpartij 50Plus weer bij elkaar. De dames, die in de jaren zestig een grote hit scoorden met Peter, komen woensdag tijdens de verkiezingsavond bijeen voor de politieke partij. In 1972 is het koor gestopt.

Gerelateerde artikelen;

15/07/2012 50Plus begint meteen aan campagne

12/07/2012 Ontevreden oudere kiest voor SP of 50PLUS

05/06/2012 Ouderenpartij 50PLUS mikt op 5 tot 7 zetels

04/06/2012 Henk Krol lijsttrekker 50PLUS

50PLUS toch aan het woord over pensioenen

Trouw 09.09.2012 Henk Krol, lijsttrekker van ouderenpartij 50PLUS, krijgt dinsdag toch gelegenheid op televisie zijn zegje te doen over kortingen op de pensioenen. 50Plus meldt zondag dat Omroep MAX dinsdag de gevraagde tijd beschikbaar stelt in het programma Tijd voor MAX.

Toch zendtijd 50PLUS

Telegraaf  09.09.2012 Henk Krol, lijsttrekker van ouderenpartij 50PLUS, krijgt dinsdag toch gelegenheid op televisie zijn zegje te doen over kortingen op de pensioenen. 50Plus meldt zondag dat Omroep MAX dinsdag de gevraagde tijd beschikbaar stelt in het programma Tijd voor MAX.

Norbert Klein (50Plus): ‘Niet over iedere molshoop Kamervragen stellen’

VK 09.09.2012 Volkskrant.nl spreekt in de aanloop naar 12 september met de nummers twee op de kieslijsten van de verschillende politieke partijen. Vandaag: Norbert Klein (50Plus). ‘Er wordt gezegd dat je dan Abraham en Sarah ziet. Gekscherend zeg ik: nou ik heb niks gezien hoor.’

50PLUS wil 1 minuut bij NOS-debat

Trouw 04.09.2012 Ouderenpartij 50PLUS heeft de NOS dinsdag gevraagd om haar lijsttrekker Henk Krol 1 minuut zendtijd te geven bij het lijsttrekkersdebat een dag voor de verkiezingen van 12 september. Dat kost de deelnemende partijen nog geen 6 seconden, aldus 50PLUS.

50PLUS wil 1 minuut

Telegraaf 04.09.2012 Ouderenpartij 50PLUS heeft de NOS dinsdag gevraagd om haar lijsttrekker Henk Krol 1 minuut zendtijd te geven bij het lijsttrekkersdebat een dag voor de verkiezingen van 12 september. Dat kost de deelnemende partijen nog geen 6 seconden, aldus 50PLUS dinsdag.

‘Jouw vader zal 22 procent inleveren’

NU 02.09.2012 De Tweede Kamer kan volgens 50Plus-lijsttrekker Henk Krol wel wat levenservaring gebruiken. “50Plus wil met bedachtzaamheid naar onderwerpen kunnen kijken en af en toe roepen: jongens, doe even rustig.”

Henk Krol wil meer reflectie in Tweede Kamer

NU02.09.2012 50Plus-lijsttrekker Henk Krol wil met zijn partij zorgen voor meer reflectie in de Tweede Kamer.  Dit ziet hij, naast het strijden tegen het in zijn ogen onnodig korten op pensioenen, als één van zijn belangrijkste doelstellingen na 12 september. “50Plus wil met bedachtzaamheid naar onderwerpen kunnen kijken en af en toe roepen: jongens, doe even rustig”, aldus Krol in een interview met NU.nl.

Gerelateerde artikelen;

Ouderen voelen zich afgedankt op arbeidsmarkt

Trouw 01.09.2012 Bijna de helft van de 55-plussers in Nederland voelt zich afgedankt op de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit onderzoek van de ouderenbonden ANBO en de Unie KBO en het televisieprogramma Debat op 2.

Voor het onderzoek werden 5.286 ouderen (55+) uit de achterban van beide ouderenbonden ondervraagd. Daarvan zei 47 procent zich afgedankt te voelen en meer dan de helft voelt zich ‘ongewenst’, aldus Debat op 2.

Ouderen voelen zich afgedankt

Telegraaf 01.09.2012 Bijna de helft van de 55-plussers in Nederland voelt zich afgedankt op de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit onderzoek van de ouderenbonden ANBO en de Unie KBO en het televisieprogramma Debat op 2.

Ouderen voelen zich niet vertegenwoordigd door politiek

Elsevier 01.09.2012 Ouderen voelen zich slecht vertegenwoordigd door de Tweede Kamer. Dat blijkt uit onderzoek van ANBO, de grootste belangenorganisatie voor senioren, de Unie Katholieke Bond van Ouderen (KBO) en het tv-programma Debat op 2.  Uit peilingen blijkt dat ouderenpartij 50Plus bij de verkiezingen van 12 september op een Kamerzetel kan rekenen. Andere partijen die veel steun krijgen van ouderen zijn het CDA en D66.

‘Ouderen klaar met politiek’

Telegraaf 31.08.2012 Ouderen voelen zich slecht vertegenwoordigd door de Tweede Kamer. Dat blijkt uit onderzoek van ANBO, de grootste belangenorganisatie voor senioren, de Unie Katholieke Bond van Ouderen (KBO) en het televisieprogramma Debat op 2.

50Plus: pensioenkortingen onnodig

Trouw 24.08.2012 De dreigende kortingen op de pensioenen zijn volgens senator Jan Nagel van 50Plus onnodig en het gevolg van ‘een absurde rekenmethode’. ‘Kamp legt de gevolgen van de eurocrisis eenzijdig neer bij de gepensioneerden’, aldus Nagel vrijdag.

Lees ook Kamp hoopt pensioenkorting te beperken – 23/08/12

Lees ook Verlaging pensioenen raakt vrijwel iedereen – 23/08/12

50Plus: pensioenkortingen onnodig

Parool 24.08.2012 De dreigende kortingen op de pensioenen zijn volgens senator Jan Nagel van 50Plus onnodig en het gevolg van ‘een absurde rekenmethode’. ‘Kamp legt de gevolgen van de eurocrisis eenzijdig neer bij de gepensioneerden’, aldus Nagel vrijdag.

22 partijen doen mee aan verkiezingen

VK 31.07.2012 Aan de Tweede Kamerverkiezingen van 12 september zullen 22 partijen meedoen. Dat maakte de Kiesraad bekend. Partijen die willen meedoen aan de verkiezingen moesten dinsdag hun kandidatenlijsten inleveren. Dat deden de partijen die nu al in de Kamer zitten, maar ook nieuwe partijen zoals 50Plus, het Democratisch Politiek Keerpunt (DPK) en de Piratenpartij.

Partij Brinkman mag meedoen aan verkiezingen – 50Plus onduidelijk

NRC 31.07.2012 50PLUS WIL NIET ZEGGEN OF HET GENOEG HANDTEKENINGEN HEEFTPartijvoorzitter van 50Plus, Jan Nagel, wil niets kwijt over het aantal verklaringen dat zijn partij heeft ingeleverd. Gisteren kwam 50Plus nog in drie tot vier regio’s handtekeningen te kort.

Kiesraad: 22 partijen doen mee aan Kamerverkiezingen

Elsevier 31.07.2012  Aan de Tweede Kamerverkiezingen van 12 september doen 22 partijen mee. Naast de huidige partijen in het parlement doen ook de Libertarische Partij, Democratisch Politiek Keerpunt, 50PLUS, de Liberaal Democratische Partij en de Partij voor Mens en Spirit in alle kieskringen mee. Dat heeft de Kiesraad dinsdag bekendgemaakt. Van de nieuwe politieke partijen staan alleen 50PLUS en de Piratenpartij op een zetel in de peilingen.

Nog onvoldoende steun voor nieuwe partijen

NU 30.07.2012 AMSTERDAM – De Piratenpartij, het Democratisch Politiek Keerpunt (DPK) en 50Plus hebben nog niet genoeg handtekeningen om mee te doen aan de verkiezingen.

Gerelateerde artikelen;

Nog onvoldoende steun voor nieuwe partijen

Metro 30.07.2012 De Piratenpartij, het Democratisch Politiek Keerpunt (DPK) en 50Plus hebben nog niet genoeg handtekeningen om mee te doen aan de verkiezingen. Nieuwe partijen moeten voor dinsdag in alle twintig kieskringen dertig handtekeningen verzamelen. De ondersteuningsverklaringen moeten worden ingeleverd bij het indienen van de kandidatenlijsten.

50PLUS boos over ‘bezopen bureaucratische maatregel’ voor nieuwe partijen

VK 25.07.2012 50PLUS betwijfelt of het gaat lukken om op 12 september als landelijke partij in alle kiesdistricten mee te doen aan de Tweede Kamerverkiezingen.

50PLUS in de problemen

Telegraaf 25.07.2012 Het is twijfelachtig of 50PLUS als landelijke partij in alle kiesdistricten kan meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen op 12 september. Binnen een week heeft de partij dertig steunverklaring nodig in alle Nederlandse kieskringen, waaronder ook het 20e kiesdistrict de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Ook daar moeten dertig personen naar het stadhuis om een steunverklaring te tekenen voor 50PLUS.

‘Welkom in de wereld van de babyboomer, Henk’

VK 15.07.2012 Oei, altijd pijnlijk. Het belangrijkste punt uit je partijprogramma in het openbaar moeten herschrijven, omdat het is gebaseerd op ranzig populisme. Henk Krol, de lijsttrekker van ouderenpartij 50plus, geeft afgelopen vrijdag toe dat de eerste zin uit het partijprogramma flauwekul is. Deze zin luidt: ‘De ouderen hebben de laatste jaren het meest in koopkracht ingeleverd.’ Zoals iedereen al weet, is dat rabiate onzin, en dat durft Krol nu ook te erkennen. Geconfronteerd met CBS cijfers die het tegendeel bewijzen (de oudjes zijn relatief juist rijk) sputtert hij: ‘Misschien moeten we een amendement indienen zaterdag (op het congres van de partij).’ 

Op de vraag of de partij dan niet 50-min moet gaan heten, aangezien jongeren de prijs hebben betaald voor de crisis, zegt hij: ‘Dat kan best, maar daar sta ik even niet voor.’
Henk Krol is een schaamteloze opportunist die zich hoereert voor maatschappelijke deelbelangentjes. Het interview in De Volkskrant is een demasqué van een politieke windvaan.

50Plus wacht niet tot augustus met campagne

Parool 15.07.2012 Meteen na het partijcongres van zaterdag stort 50Plus zich in de campagne. ‘We staan in de peilingen op twee zetels, maar er is potentie voor vijf. Dus we gaan hard aan de slag’, aldus voorzitter Jan Nagel zondag.

Campagne 50Plus

Telegraaf  15.07.2012 Meteen na het partijcongres van zaterdag stort 50Plus zich in de campagne. „We staan in de peilingen op twee zetels, maar er is potentie voor vijf. Dus we gaan hard aan de slag”, aldus voorzitter Jan Nagel zondag.

Ouderenpartij 50Plus is er klaar voor

Spits 15.07.2012 Na het partijcongres vandaag, gaat de 50Plus partij er vol in. ”We staan in de peilingen op twee zetels, maar er is potentie voor vijf. Dus we gaan hard aan de slag”, zegt de strijdlustige voorzitter Jan Nagel.

50Plus begint meteen aan campagne

NU 15.07.2012 Meteen na het partijcongres van zaterdag stort 50Plus zich in de campagne. ”We staan in de peilingen op twee zetels, maar er is potentie voor vijf. Dus we gaan hard aan de slag”, aldus voorzitter Jan Nagel zondag.Gerelateerde artikelen.

50Plus: laat welvarende ouderen meebetalen aan oudedagsvoorziening

VK 13.07.2012  Welvarende ouderen zullen moeten meebetalen om de oudedagsvoorzieningen overeind te houden voor leeftijdgenoten die door bezuinigingen en de crisis in de verdrukking zijn gekomen. Op termijn moet ook een inkomensafhankelijke AOW-uitkering bespreekbaar zijn. Dat zegt Henk Krol, lijsttrekker van 50Plus, vandaag in een interview met de Volkskrant.

‘Welvarende oudere betaalt’

Telegraaf 13.07.2012  Ook welvarende ouderen zullen moeten meebetalen aan de oudedagsvoorzieningen voor leeftijdsgenoten. Als het aan lijsttrekker Henk Krol van ouderenpartij 50Plus ligt, moet op termijn ‘zelfs’ een inkomensafhankelijke AOW-uitkering bespreekbaar zijn.

Ontevreden oudere kiest voor SP of 50PLUS

Trouw 12.07.2012 Onder oudere Nederlanders heerst grote ontevredenheid over de politiek. Van de mensen boven de 50 jaar vinden vier op de vijf (78 procent) dat de politieke partijen veel te weinig doen voor ouderen. Dat blijkt uit een peiling van Maurice de Hond. Bij de groep boven de 50 jaar staat de SP bovenaan met 15 procent, op de voet gevolgd door de partij 50PLUS (14 procent).

Ontevreden oudere kiest voor SP of 50PLUS

‘Partijen doen veel te weinig voor ouderen’

NU 12.07.2012 AMSTERDAM – Onder oudere Nederlanders heerst grote ontevredenheid over de politiek. Van de mensen boven de 50 jaar vindt 78 procent dat de politieke partijen veel te weinig doen voor ouderen. Dat blijkt uit een peiling van Maurice de Hond.

Ouderen ontevreden over politiek

Metro 12.07.2012 Veel ouderen zijn ontevreden over de huidige politiek. Bijna negentig procent zegt zich machteloos te voelen tegenover Den Haag, 78 procent vindt dat de huidige politieke partijen te weinig doen voor ouderen. Dat blijkt uit een peiling van Maurice de Hond onder kiezers boven de 50 jaar in opdracht van ouderenpartij 50Plus. Op het gebied ouderenbeleid wordt de SP overigens voor 50Plus genoemd. Daarna volgen PVV en PvdA.

Van de groep boven de 50 jaar voelt zich 87 procent ‘machteloos’ tegenover politiek Den Haag. Voor kiezers onder de 30 jaar geldt dat veel minder (56 procent). 78 procent is van mening dat de politiek zich te weinig inzet voor de belangen van ouderen.

Gerelateerde artikelen

Next checkt: ‘Ouderen hebben de afgelopen jaren het meest ingeleverd’

NRC 11.07.2012 Bij de Tweede Kamerverkiezingen op 12 september doet er voor het eerst sinds 2002 weer een ouderenpartij mee. Lijsttrekker van 50Plus is Henk Krol, oud-hoofdredacteur van de Gay Krant. Hij zei vorige week op Radio 1 dat ouderen het meest van alle bevolkingsgroepen hebben moeten inleveren. Next checkt die bewering. Lees verder›

“Blijf van mijn poen af’ is de uiting van een strontverwende groep’

VK 11.07.2012  Recht op vroeg-pensioen en recht op geluk. ‘Tegenwoordig maken we liedjes als ze met hun tengels aan onze verworven rechten komen’, schrijft columnist voor de Volkskrant Sheila Sitalsing.  Het regende bedankbriefjes toen premier Drees in 1957 een staatspensioen voor iedereen invoerde. Ontroerend detail in een fraai verhaal over 55 jaar AOW, gisteren in deze krant van Gijs Herderscheê: een enkeling stuurde het geld terug dat na zuinig aan doen aan het einde van de maand overschoot.

Zie:  ‘Recessie is voorbij, maar wij maken ons op voor bloembollensoep en bruine bonen van de Aldi’  

Verkiezingsprogramma 50PLUS: hoger vakantiegeld voor AOW’ers

VK 02.07.2012 Het vakantiegeld voor AOW’ers moet even hoog zijn als dat voor werkende Nederlanders en moet daarom omhoog van 6 naar 8 procent. Daarvoor pleit 50PLUS in zijn vandaag gepresenteerde verkiezingsprogramma.

50PLUSPOEN

Trouw 11.06.2012  Het is even schrikken als je voor het eerst met avonturiers geconfronteerd wordt die ongevraagd voor jou opkomen. Het gebeurde gistermiddag, en ik voelde mijn levenskrachten plots opspelen. Op de deur van mijn werkkamer keek ik vertederd naar het presentje dat mijn dochter mij voor mijn vijftigste verjaardag schonk: een snelheidsbord met eronder de tekst ’50 en toch sexy’. Lief..

Maar toen verscheen op tv het kersverse reclamespotje van de ouderenpartij 50PLUS. Niet bijster origineel, die naam in hoofdletters. Zal wel met afneembaar gezichtsvermogen te maken hebben. En omdat het gehoor blijkbaar evenmin wordt geacht optimaal te functioneren na vijftig jaar en nog wat presentie, werd gelijk door brullende rollator Ben Cramer het liedje ‘Kom van dat dak af’ van Peter Koelewijn ingezet.

 
50PLUS-lijsttrekker Henk Krol: vechter die ‘verrekte goed’ is in publiciteit krijgen

VK 05.06.2012 De bekendste Nederlandse voorvechter voor de rechten van homo’s wil de Tweede Kamer in. Alleen zal hij zich dan gaat inzetten voor de ouderen in Nederland. Henk Krol (62) wordt de lijsttrekker van ouderenpartij 50PLUS.

Zeg in Nederland homorechten en je denkt bijna automatisch aan Henk Krol. De 62-jarige Brabander kreeg in 1979 landelijke bekendheid toen hij de Gay Krant oprichtte. Het was aanvankelijk een uit de hand gelopen grap van Eindhovense cafévrienden. 33 jaar later is het een van de meest gelezen homobladen ter wereld. 

 
Ouderenpartij 50PLUS mikt op 5 tot 7 zetels

VK 05.06.2012 Volgens peilingen van Maurice de Hond en TNS Nipo komt de partij niet hoger dan een of twee zetels in de Kamer. Nagel zegt dat met de gisteren gepresenteerde lijsttrekker Henk Krol de campagne wat hem betreft is begonnen. Met hem hebben we een gezicht, aldus Nagel.

De voorzitter van de ouderenpartij denkt met de verwachte vijf tot zeven zetels invloed te kunnen gaan uitoefenen in de Kamer. ‘Je hebt de afgelopen tijd gezien dat kleinere partijen vaker de doorslag geven op onderwerpen. 

50PLUS mikt op 7 zetels

Telegraaf 05.06.2012 Ouderenpartij 50PLUS verwacht bij de Tweede Kamerverkiezingen in september vijf tot zeven zetels te behalen. Dat heeft voorzitter Jan Nagel van 50PLUS gezegd tegen de politieke website frontbencher.nl. Volgens peilingen van Maurice de Hond en TNS Nipo komt de partij niet hoger dan een of twee zetels in de Kamer.

Ouderenpartij mikt op 5 tot 7 zetels

Spits 05.06.2012 Politieke partij 50Plus, dat gisteren GayKrant-hoofdredacteur Henk Krol presenteerde als lijsttrekker, verwacht bij de Tweede Kamerverkiezingen van 12 september “vijf tot zeven zetels te behalen”. Dat zei partijvoorzitter Jan Nagel tegen de politieke websitefrontbencher.nl.

De voorzitter geeft aan dat 50Plus vooral de strijd wil aanbinden met D66, dat in de ogen van de partij een “vijand voor de ouderen” ziet. Ook laat Nagel zich uit over Geert Wilders bij wie “een belofte niets waard is”.

 
Ouderenpartij 50PLUS mikt op 5 tot 7 zetels

NU 05.04.2012  Ouderenpartij 50PLUS verwacht bij de Tweede Kamerverkiezingen in september vijf tot zeven zetels te behalen. Dat heeft voorzitter Jan Nagel van 50PLUSgezegd tegen de politieke website frontbencher.nl. Volgens peilingen van Maurice de Hond en TNS Nipo komt de partij niet hoger dan een of twee zetels in de Kamer.

Gay Krant-hoofdredacteur Henk Krol lijsttrekker voor 50Plus

NRC 04.06.2012  Henk Krol wordt lijsttrekker voor 50Plus. De hoofdredacteur van de Gay Krant is de enige beschikbare kandidaat. Dat maakte de partij vanavond bekend. Partijvoorzitter Jan Nagel meldde vorige maand dat drie mensen gevraagd waren om zich kandidaat te stellen voor het lijsttrekkerschap van de ouderenpartij. Leden van 50Plus konden potentiële kandidaten aandragen voor het lijsttrekkerschap, schrijft persbureau Novum. Alleen Henk Krol heeft de invitatie geaccepteerd.

Henk Krol, die van 1979 tot1985 inde Tweede Kamer werkte als voorlichter van de VVD-fractie, laat weten zeer gemotiveerd te zijn. “Het was al langer duidelijk dat Krol het ging worden. De tweede man van de partij Kees de Lange was ook kandidaat, maar die maakte geen prettige start door Krol in de media te beschuldigen van belangenverstrengeling. Ik ben benieuwd hoe Krol valt bij de vijftigplussers als lijsttrekker, gezien zijn geprofileerde rol als voorvechter van homorechten. Maar Krol heeft het in ieder geval als Statenlid in Brabant erg goed gedaan. Daarnaast heb ik de indruk dat 50PLUS-oprichter Jan Nagel het erg met hem ziet zitten.”

Henk Krol lijsttrekker

Telegraaf 04.06.2012 Henk Krol (62) wordt de lijsttrekker van 50PLUS bij de Tweede Kamerverkiezingen op 12 september. De partij heeft dat maandagavond bekendgemaakt.

Henk Krol trekt lijst 50Plus

Spits 04.06.2012 Het hoge woord is eruit: de 62-jarige Henk Krol wordt de lijsttrekker van 50Plus bij de Tweede Kamerverkiezingen van september. Krol gaat de komende maanden dus campagne voeren om zoveel mogelijk ouderen te verleiden op zijn partij te stemmen.

Henk Krol wordt de lijsttrekker van 50PLUS

Parool 04.06.2012 Krol, bekend als oprichter en hoofdredacteur van de Gay Krant, is al vicevoorzitter van de partij, die in peilingen soms mag rekenen op een zetel in de Tweede Kamer.

Henk Krol lijsttrekker 50Plus

Metro 04.06.2012 Partijvoorzitter Jan Nagel meldde vorige maand dat drie mensen gevraagd waren om zich kandidaat te stellen voor het lijsttrekkerschap van de ouderenpartij. Leden van 50Plus konden potentiële kandidaten aandragen voor het lijsttrekkerschap. Alleen Henk Krol heeft de invitatie geaccepteerd.

Henk Krol lijsttrekker 50PLUS

NU 04.06.2012 HILVERSUM – Henk Krol (62) wordt de lijsttrekker van 50PLUS bij de Tweede Kamerverkiezingen op 12 september. De partij heeft dat maandagavond bekendgemaakt.

Gerelateerde artikelen;

Krol wil lijsttrekker ouderenpartij worden

VK 31.05.2012 Partijvoorzitter Jan Nagel wilde vandaag nog geen namen noemen van mogelijke lijsttrekkers. Hij gaf aan dat er mogelijk nog meer mensen zijn die het lijsttrekkerschap overwegen. ‘Vanaf volgende week gaan we aan de slag’, aldus Nagel.

Krol wil lijsttrekker ouderenpartij worden

Parool 31.05.2012  Henk Krol wil bij de komende Tweede Kamerverkiezingen de lijst van ouderenpartij 50Plus aanvoeren. De hoofdredacteur van de Gay Krant bevestigde vandaag berichtgeving van Omroep Brabant dat hij een van de drie mensen is die tot dusverre door de leden van de partij zijn genomineerd.

Krol wil lijsttrekker ouderenpartij worden

NU 31.05.2012 EINDHOVEN – Henk Krol wil bij de komende Tweede Kamerverkiezingen de lijst van ouderenpartij 50Plus aanvoeren. De hoofdredacteur van de Gay Krantbevestigde donderdag berichtgeving vanOmroep Brabant dat hij een van de drie mensen is die tot dusverre door de leden van de partij zijn genomineerd.

Gerelateerde artikelen

Drie lijsttrekkers voor 50Plus in beeld

Metro 19.05.2012 50Plus heeft drie mensen gevraagd om zich kandidaat te stellen voor het lijsttrekkerschap. Zij krijgen twee weken de tijd om af te wegen of zij de lijst van de ouderenpartij willen trekken bij de verkiezingen op 12 september. Er hebben zich 64 mensen gemeld die op de lijst willen, meldt partijvoorzitter Jan Nagel weten.

mei 15, 2012 Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 4 reacties