Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

SGP op weg naar de 2e kamerverkiezingen op 17 maart 2021

Babybonus

Gezinnen die een vierde baby verwelkomen, moeten volgens de SGP een ‘babybonus’ van 1000 euro krijgen.

Telegraaf 12.11.2020

Daarmee kunnen zij bijvoorbeeld ‘de aanschaf van een grotere gezinsauto’ betalen, zo staat in het vandaag gepresenteerde verkiezingsprogramma.

AD 10.11.2020

Vier jaar geleden stelde de orthodox-christelijke partij nog zo’n ‘babybonus’ voor bij de geboorte van het eerste kind.

AD 23.02.2021

Minder belasting

Concreter vindt de partij dat gezinnen met één kostwinner minder belasting zouden moeten betalen. En om grote gezinnen een steuntje in de rug te geven, pleit de SGP voor een uitkering van 1000 euro bij de geboorte van het vierde kind. Vier jaar geleden had de partij hetzelfde idee, maar dan voor de eerstgeborene.

Net als veel andere partijen vindt de SGP dat het belastingstelsel “eerlijker, eenvoudiger en begrijpelijker” moet. Daarbij wil de partij vooral huishoudens en het midden- en kleinbedrijf ontzien.

Weg met de Euro

De SGP denkt dat de euro niet het eeuwige leven heeft. In het vandaag 09.11.2020 gepresenteerde verkiezingsprogramma staat dat de Europese eenheidsmunt “op den duur economisch en financieel niet te houden is”.

Daarom moet er volgens de partij serieus worden gekeken naar een alternatief voor de euro. De SGP wil overigens geen vertrek uit de EU. “Nederland is op zijn plek binnen een EU ‘die zijn plek kent’ en terughoudend is met regelgeving”, heet het.

Doodstraf

Opvallend is verder dat de SGP de doodstraf weer in het programma heeft staan. De sanctie “kan voor levensdelicten, waaronder terroristische misdrijven, een rechtvaardige straf zijn”. Vier jaar geleden was de doodstraf juist uit het programma gehaald, voor het eerst in 100 jaar.

AD 18.01.2021

Samenwerking SGP/FvD

De SGP blijft open staan voor samenwerking met Forum voor Democratie en andere populistische partijen, zegt voorman Kees van der Staaij. De nieuwe partijvoorzitter Dick van Meeuwen ziet dat juist niet zitten.

In het Nederlands Dagblad zegt Van Meeuwen dat samenwerking met FVD volgens hem “niet mogelijk” is. “Als het gaat om samenwerken is de ChristenUnie voor mij eerste keus, daarna het CDA. Populistische partijen staan een stuk verder van ons af.”

Volgens Van der Staaij sluit de SGP op voorhand echter geen enkele partij uit. “Dat houden we staande.” Het interview is “geen aankondiging van een andere lijn”. Wel is de verwantschap het grootste met de andere christelijke partijen, zegt hij.

Verschillen

Van Meeuwen wijst in het ND erop dat de standpunten van FVD op gebied van onder meer euthanasie en abortus sterk verschillen van die van de SGP. “Ze vormen geen natuurlijke bondgenoot voor ons. Absoluut niet.”

Volgens Van der Staaij wilde de nieuwe partijvoorzitter de “wezenlijke verschillen” met de populistische partijen beklemtonen in het interview. Van Meeuwen werd zaterdag op een digitaal verkiezingscongres met 98 procent tot nieuwe voorzitter gekozen.

SGP-burgemeester stapt uit partij om standpunt FvD

De SGP-burgemeester van Veenendaal, Gert-Jan Kats, stapt uit de partij. Kats vindt dat de SGP ‘ondubbelzinnig afstand moet nemen’ van Forum voor Democratie en stelt dat de partij ‘een grens moet trekken’ bij antisemitisme. Eind vorig jaar werd bekend dat in de jongerenafdeling van FvD antisemitische berichten rondgingen. Partijleider Thierry Baudet zou antisemitisme hebben gerelativeerd.

Dick van Meeuwen, de nieuwe partijvoorzitter van de SGP die zaterdag op het partijcongres werd gekozen, stelde in een interview in het Nederlands Dagblad dat samenwerken met FvD volgens hem ‘niet mogelijk’ is. Later op de dag stelde partijleider Kees van der Staaij echter dat de SGP geen enkele partij uitsluit, ook FvD niet. ,,Dat houden we staande.”

Lees ook;

‘Laatste zetje’

Kats kondigde direct daarna op Twitter aan zijn partijlidmaatschap ‘te heroverwegen’. Nu stelt hij dat de discussie ‘het laatste zetje’ was voor zijn besluit. Hij had ‘graag gezien’ dat ‘partijbreed ondubbelzinnig’ afstand was genomen van ‘partijen en personen’ die zich ‘juist tegen de inclusieve samenleving keren en tegenstellingen meer vergroten dan verkleinen’. ,,Die duidelijkheid heb ik node genist en dat betreur ik.” Hij noemt in zijn verklaring, die hij vandaag twitterde, FvD of Baudet niet bij naam.

 Gert-Jan Kats

@gertjankats

Mijn antwoord op de vraag over lidmaatschap partij

1:52 PM · Jan 20, 2021 from Veenendaal, Nederland 383 137 people are Tweeting about this

Uit die verklaring blijkt dat Kats al langer twijfelde of zijn standpunten nog overeenkwamen met de SGP. Hij stelt dat hij als burgemeester ‘bruggenbouwer’ is en ‘met de volle breedte van de samenleving’ in aanraking komt. ,,Ik merk dat dit iets heeft gedaan met mijn beeld op die samenleving”, schrijft hij en dat dit zijn weerslag heeft op de manier waarop hij kijkt naar de politieke koers van de partij. ,,Ik constateer dat mijn persoonlijke opvattingen steeds meer afwijken van deze koers.”

‘Eerlijke afweging’

Volgens partijleider Van der Staaij lag de beslissing van Kats ‘al in de lijn der verwachting’ na de tweet die hij zaterdag plaatste. ,,Het spreekt vanzelf dat we liever hadden gezien dat hij een andere afweging zou hebben gemaakt. Maar, zoals hij zelf schrijft, door zijn burgemeesterschap heeft hij een andere kijk gekregen op de samenleving die zich ook politiek heeft vertaald. Dat is een eerlijke afweging.”

Kats was zestien jaar burgemeester namens de partij. Dat Kats zijn partijlidmaatschap heeft opgezegd, heeft geen effect op zijn burgemeesterschap. Hij blijft burgemeester, nu partijloos.

Verkiezingsprogramma

‘In vertrouwen’. Dat is het motto waarmee de SGP de Kamerverkiezingen ingaat. Het is ook de titel van het SGP-verkiezingsprogramma.

Het motto ‘In vertrouwen’ is bewust gekozen om in een tijd die gestempeld wordt door wantrouwen, kiezers houvast en uitzicht te geven. Lijsttrekker Kees van der Staaij zei daarover bij de presentatie dat dat vertrouwen een geloofsvertrouwen is. “Geloof en vertrouwen horen bij elkaar. Wij geloven dat er een levende God is Die regeert. Dat geeft rust en vertrouwen, ook in deze onzekere tijd.”

Download hier het verkiezingsprogramma 2021 – 2025

Download hier het verkorte verkiezingsprogramma 2021 – 2025

AD 05.11.2020

Kandidatenlijst

Op 9 november 2020 presenteerde de SGP haar 35 kandidaten. De SGP heeft gelet op een goede verdeling van achtergronden en beroepen. Zo staan er naast mensen met veel politieke ervaring, ook zorgwerkers, docenten, ondernemers en boeren op de lijst. Door daarnaast te kiezen voor kandidaten uit veel verschillende regio’s en provincies, zijn bijna alle hoeken van het land vertegenwoordigd op de lijst.

De top-3 bestaat uit de huidige fractie: op 1 staat partijleider Kees van der Staaij, op 2 staat Chris Stoffer – die in 2018 tussentijds de Tweede Kamer in kwam – en nestor Roelof Bisschop staat op 3. Campagneleider André Flach (44) staat op plek 4.

Bekijk de kandidaten

Het verkiezingscongres vindt plaats op zaterdag 16 januari 2021.

Er staan geen twintigers en dertigers in de top-5, waar jongeren vorige week voor pleitten op deze nieuwssite. De eerste twintigers staan op plek 10 (wethouder Nathanaël Middelkoop) en 11 (SGP-jongeren-voorzitter Arie Rijneveld).

Ik prijs me gelukkig met een grote club van talentvol­le jongens en meiden, aldus Burgemeester en voorzitter van de SGP-bestuurdersvereniging Evert Jan Nieuwenhuis.

Jongeren bovenaan 

Ook aan de SGP gaat de vernieuwingsdrang niet voorbij. Na de vrouwen bonzen nu de jongeren op de deur. Er mag wel weer eens een twintiger of dertiger namens de mannenbroeders hoog op de lijst de Tweede Kamer in, vinden ze.

Bovendien heeft de oudste partij van ons land gemiddeld de jongste raadsleden. Ook over jonge wethouders heeft de partij niets te klagen: recent werd Paula Schot (27) wethouder in Schouwen-Duiveland – de eerste vrouw die namens de partij een bestuursfunctie krijgt – en op Urk krijgt leeftijdsgenoot Nathanaël Middelkoop dezelfde functie. ,,Lokaal krijgen jongeren veel ruimte. Het zou goed zijn om die lijn ook landelijk door te trekken”, vindt voorzitter Arie Rijneveld (25) van SGP-jongeren.

Peiling SGP

De Tweede Kamerverkiezingen zijn volgend jaar maart. De SGP heeft op dit moment drie zetels in de Kamer. In de laatste Peilingwijzer (een gemiddelde van een aantal belangrijke peilingen) staat de partij op twee tot vier zetels.

lees: Verkiezingsprogramma SGP 2021-2025

lees: Verkort VerkiezingsProgramma_2021-2025

ANP

SGP-vrouwen roeren zich over vrouwenstandpunt partij

AD 22.07.2021 Een groep SGP-vrouwen zwengelt de discussie weer aan: is het partijstandpunt dat vrouwen geen politieke rol kunnen spelen nog wel van deze tijd? Een nieuw ‘vrouwennetwerk’ wil in gesprek met het partijbestuur om de argumenten die de SGP hanteert tegen het licht te houden.

SGP aast niet op regeringsverantwoordelijkheid, maar loopt er ook niet voor weg

NOS 03.03.2021 De SGP aast niet op regeringsverantwoordelijkheid, maar loopt er ook niet voor weg. Dat zei SGP-lijsttrekker Van der Staaij bij de NOS. Hij was eerst te gast bij het NOS Radio 1 Journaal en even later beantwoordde hij live op Facebook vragen van kijkers. Over de positie van de SGP benadrukte hij dat elke partij “ertoe kan doen”, nu kabinetten de laatste tijd geen stevige meerderheden meer hebben in Eerste en Tweede Kamer.

Hij onderstreepte dat de SGP van nature altijd al constructief is, dat je vanuit de oppositie inbreng kan hebben en dat juist de huidige tijd kansen biedt. Van der Staaij wil het liefst zelf in de Kamer blijven. Hij is al sinds 1998 Kamerlid, en heeft daar “voorlopig geen genoeg van”.

Van der Staaij zei dat hij geen enkele partij principieel uitsluit. Bij een eventuele samenwerking kijkt hij daarbij niet alleen naar de programma’s, maar ook naar of een partij betrouwbaar is en of je er bestuurlijke afspraken mee kan maken. Hij zei bijvoorbeeld dat Forum voor Democratie zich met “al het gedoe behoorlijk buitenspel heeft gezet”.

Gezinsvriendelijk belastingstelsel

Hij vindt een “gezinsvriendelijk belastingstelsel” een van zijn belangrijkste punten. De SGP-voorman hamerde verder op degelijke overheidsfinanciën, en een beperkte rol voor de overheid. Uit onderzoek van het Centraal Planbureau bleek deze week dat de SGP van alle partijen de rekening van de coronacrisis het minst doorschuift naar volgende generaties. Van der Staaij benadrukte dat de rentestand niet in beton gegoten is en dat er altijd weer een nieuwe crisis komt. “Ook zijn we kritisch op immigratie en Europese Unie, en we zijn voor een nuchter klimaatbeleid”, voegde hij eraan toe.

Hij is het ermee eens dat er sinds enige tijd een “grotere rol is voor vrouwen” bij de SGP. Hij erkent ook dat daarover nog steeds discussie is binnen de partij en hij wil voorkomen dat dit een splijtzwam is. Er is bijvoorbeeld al wel een vrouwelijke SGP-wethouder, maar op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer staat geen enkele vrouw. Op de vraag of dat bij de volgende verkiezingen anders is, antwoordde Van der Staaij dat “veranderingen niet van de ene op de andere dag gaan”.

Op een vraag hoe het komt dat de SGP al jaren zo stabiel is, zei hij dat de SGP vaste uitgangspunten heeft die de kiezers kennen. “Het geeft instabiliteit als je uiteindelijk alleen de waan van de dag volgt.”

Van der Staaij: waan van de dag veroorzaakt politieke instabiliteit

Vaccineren niet verplicht

Over het vaccineren tegen corona noemde Van der Staaij het heel belangrijk dat dat niet verplicht is: “Ik zie het belang van een hoge vaccinatiegraad, maar het is de persoonlijke vrijheid van mensen.” Hij is er niet helemaal gerust op dat dat zo blijft en hij wijst bijvoorbeeld op het pleidooi voor een vaccinatiepaspoort. Volgens hem is zo’n paspoort geen goede ontwikkeling.

De SGP blijft kritisch over de islam. Van der Staaij zei dat de islam in Nederland een feit is, maar dat we oog moeten hebben voor de donkere kanten. Hij sprak over “de verbinding met geweld die we vaak om ons heen zien”.

Volgens hem moeten we niet naïef zijn over de islam en moeten we oppassen te zeggen dat “de islam allemaal prima is”. Hij voegde eraan toe dat vrijheid van godsdienst voor iedere burger geldt. “Maar dat is niet onbegrensd. Want let op het steeds toenemende aantal gebedsoproepen in een andere taal.” Volgens Van der Staaij zijn kerkklokken een meer neutraal Nederlands gebruik.

SGP-lijsttrekker Kees van der Staaij: ‘Abortus is niet de mannen tegenover de vrouwen’

AD 24.02.2021 Van alle partijen heeft de orthodox-christelijke SGP misschien wel de meeste contraire standpunten. Toch zag lijsttrekker Kees van der Staaij de invloed van zijn partij de afgelopen jaren groeien. Al flirtten sommige partijleden ook met Forum voor Democratie. ‘Partijen die als een wonderboom omhoog schieten, zie je vaak weer omvallen.’

Kees van der Staaij stond vorige week plots in het middelpunt van de belangstelling. De rechter had de juridische basis onder de avondklok weggetrokken, precies waar de SGP-leider eerder in een debat al voor had gewaarschuwd. Even dacht Van der Staaij – van huis uit jurist – ‘zie je wel!’ toen hij ‘de glasheldere uitspraak’ las. Maar die reactie was beslist geen leedvermaak, benadrukt hij. ,,Ik had niet de neiging om het in te wrijven. Ik ervaar het wel als een steun in de rug. Dat ik het goed had gezien.”

Lees ook;

Schept u daar ook genoegen in?
,,Dat het de moeite loont om goed te luisteren naar de kritiek van de SGP vind ik een opsteker. Maar ik heb ook niet het idee dat ik de hele tijd tegen een blinde muur zit aan te praten hoor. We hebben best goede debatten.”

Van der Staaij voelt wel dat bij die debatten ‘een bepaalde druk’ wordt opgelegd. ,,Dat je eigenlijk op alles wat door het kabinet wordt bedacht ‘ja’ moet zeggen, omdat het nu eenmaal een ernstige tijd is.”

Hoe gaat u daarmee om?
,,Dat is voor mij een oprecht dilemma. Ik snap het belang van het uitstralen van eensgezindheid door de politiek en wil zeker niet in allerlei gekissebis vervallen. Maar het is onze taak als parlementariërs om de regering te controleren. Komt het kabinet niet te veel in tunnelvisie terecht? Dat héél erg naar de besmettings- en IC-cijfers wordt gestaard, maar te weinig op het netvlies staat wat de schaduwkant van al die maatregelen is. Dat hoort ook bij onze rol.”

Adoptie

Aan de keukentafel, thuis in Benthuizen, kwam de politiek recent ook heel dichtbij toen het rapport van de commissie-Joustra over misstanden bij adopties uit het buitenland uitkwam. Van der Staaij en zijn vrouw Marlies adopteerden na de eeuwwisseling een zoon (nu 20) en een dochter (17) uit Colombia. ,,Wij zitten er met de neus bovenop. Wij hebben daar intens mee te maken.”

Kees van der Staaij en zijn vrouw Marlies met hun kinderen in 2004 bij de publicatie van het boek ‘Liefs uit Botogá’ dat zij samen schreven over de adoptie van hun kinderen. © Jacqueline de Haas

Vraagt u zich dan ook af: is het bij ons wél goed gegaan?
,,Wij waren ons destijds al bewust dat er ook misstanden waren, wij leefden niet meer op de roze wolk van de jaren zeventig en tachtig. Ik zou het heel erg ingrijpend vinden als besloten wordt dat alle adopties niet meer mogelijk zijn, juist vanwege onze goede ervaringen. Maar ik heb ook met adoptiekinderen gesproken en weet hoe heftig het is als het wél fout gaat. De grens tussen kinderen helpen en kinderhandel is dun.”

De grens tussen kinderen helpen en kinderhan­del is dun, aldus SGP-lijsttrekker Kees van der Staaij.

In uw verkiezingsprogramma pleit u voor een bonus van 1000 euro bij de geboorte van het vierde kind in een gezin. Zou dat geld niet vooral bij islamitische gezinnen terechtkomen? Is dat wat de SGP beoogt?
,,Mensen kiezen uit uiteenlopende redenen voor een groot gezin. Oók seculiere gezinnen. Wij hebben niet gedacht: welke mensen krijgen straks het bedrag. Het is een algemeen punt dat er meer gedaan kan worden aan gezinsbeleid. Denk aan gratis openbaar vervoer voor kinderen.”

Al tijden lang slinkt onze autochtone Nederland­se bevolking, aldus SGP-lijsttrekker Kees van der Staaij.

U heeft het in uw verkiezingsprogramma ook over Nederland als dichtbevolkt land en rentmeesterschap. Werkt u met zo’n bonus niet overbevolking in de hand?
,,Die 1000 euro is ook weer niet zo’n groot bedrag dat je ouders ertoe overhaalt om een vierde kind te gaan nemen. Maar in Nederland zijn vooral zorgen over de vergrijzing. Voor elke generatie geldt dat het gezond is dat er opvolgers klaar staan voor de toekomst. Om de zorg betaalbaar te houden bijvoorbeeld. Nu slinkt al tijden lang onze autochtone Nederlandse bevolking. De groei zit meer in de immigratie, daarom stellen wij tegelijkertijd een stringenter immigratiebeleid voor.”

Aantrekkingskracht

Op dat onderwerp profileert ook Forum voor Democratie zich. De partij van Thierry Baudet heeft enige aantrekkingskracht op orthodox-christelijke SGP’ers. Zij hopen hun idealen dichterbij te brengen dankzij een grotere, seculier-conservatieve partij. Maar de nieuwe SGP-partijvoorzitter leek de deur naar samenwerking dicht te gooien door vorige maand te stellen dat samenwerken met FvD ‘niet mogelijk’ is. Van der Staaij reageerde meteen door te zeggen FvD níet uit te sluiten.

Wilt u nou wel of niet samenwerken met Forum voor Democratie?
,,Forum was in die discussie een metafoor voor andere partijen en of je daarmee kon samenwerken. Ons uitgangspunt is: sluit partijen niet op voorhand uit. In de Tweede Kamer dienen we moties en amendementen in met alle partijen, óók als die ver van ons afstaan. Onze natuurlijke bondgenoten zijn de christelijke partijen en er is een grotere afstand tot andere partijen.”

Is die afstand tot Forum nog groter geworden na de uitgelekte appjes met antisemitische en racistische inhoud?
,,Forum heeft zichzelf wel behoorlijk buitenspel gezet, ook voor kabinetsdeelname. Met het gedoe binnen de partij en de kwalijke geur die uit die appjes opsteeg.”

Hoe verklaart u de aantrekkingskracht van FvD op het SGP-electoraat?
,,Onderwerpen als een restrictief immigratiebeleid en kritiek op een steeds machtiger wordende EU leven ook sterk in onze achterban. En aanvankelijk had de mogelijke belofte van een hele grote partij aantrekkingskracht. Maar dat speelveld is inmiddels wel behoorlijk veranderd door het uiteenvallen van Forum. Partijen die als een wonderboom omhoog schieten, zie je vaak weer omvallen. Wij hebben de afgelopen jaren in het huidige politieke landschap met een paar zetels óók het verschil weten te maken.”

Kees van der Staaij zit al sinds 1998 in de Tweede Kamer. In 2002 maakte hij deel uit van de parlementaire enquêtecommissie die de problemen met aanbestedingen in de bouwwereld onderzocht. Van der Staaij staat uiterst links. © ANP

U zet zich altijd in tegen overspel en vóór huwelijkse trouw. Was Forum voor sommige SGP’ers dan een ‘Second Love’?
Lacht: ,,Iedereen die de SGP als eerste liefde heeft, raad ik vooral aan daarbij te blijven.”

De SGP is tegen abortus en wil ongeboren leven te allen tijde beschermen. Activisten bij abortusklinieken kwamen de afgelopen jaren in het nieuws. Minister Hugo de Jonge (Zorg) noemde de manier waarop zij te werk gaan ‘kwalijk en soms ook smakeloos’ en pleitte voor bufferzones bij klinieken. De SGP noemt de demonstranten in het verkiezingsprogramma ‘wakers’ die de vrijheid moeten hebben om te demonstreren ook als de boodschap ‘storend of confronterend’ is.

Abortus is legaal in Nederland. Is het dan gerechtvaardigd dat vrouwen op een confronterende of intimiderende manier worden aangesproken?
,,Intimideren mag nooit. Als je er ook met nare spandoeken gaat staan of schreeuwerige teksten, kun je je afvragen: past dat wel? Maar in een vrij land mag je ook aandacht vragen voor een ander standpunt. Dat moet op een respectvolle manier, gericht op hulpverlening. Bijvoorbeeld als een ongeboren kind niet welkom is vanwege financiële problemen. Er zijn ook vrouwen die positieve ervaringen hebben met de gesprekken.”

De meesten ervaren het toch als vervelend.
,,Nu lijkt het wel of alleen al het er staan en het in gesprek willen gaan al per definitie als intimidatie of te confronterend wordt gezien. Dat vind ik te ver gaan.”

In het publieke debat zijn het vooral mannen die zich uitspreken tegen abortus. D66-leider Sigrid Kaag sprak u daarop aan toen u een opiniestuk over abortus had geschreven.
,,Het is zeker een onderwerp dat de intimiteit van vrouwen heel bijzonder raakt. Het is goed dat niet alleen mannen daarover het woord voeren.”

Heeft u overwogen uw vrouw het opiniestuk te laten schrijven?
,,We hebben in het verleden ook wel eens door een vrouw binnen de SGP een onderzoek over abortus laten presenteren. Daar zijn wij sensitief op. Aan de andere kant staan we als politieke partij voor bepaalde standpunten. Wie dat standpunt uitdraagt, zal niet doorslaggevend zijn. Ik verzet me wel tegen de gedachte dat dit iets is van mannen tegenover vrouwen. Het gaat over bescherming van ongeboren leven. Dat zijn ongeboren jongetjes en ongeboren meisjes.”

Die ongeboren jongens en meisjes zitten wel in de buik van een vrouw.
,,Maar dat leven is er niet zonder toedoen van een man gekomen. Daarom is het een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid.”

De man wil die verantwoordelijkheid niet altijd nemen.
,,Sterker nog: niet zelden horen wij dat mannen of vriendjes aandringen op een abortus. De primaire neiging van een vrouw is om het leven te koesteren. En het is vaak de druk en drang van buiten – en van mannen – om daar een einde aan te maken. Daar is te weinig oog voor.”

Kees van der Staaij, SGP-lijsttrekker, over de aantrekkingskracht van Forum voor Democratie op sommige SGP’ers: ,,Iedereen die de SGP als eerste liefde heeft, raad ik vooral aan daarbij te blijven.” © Marco de Swart

Van der Staaij: Er is geen gezonde opbouw van onze bevolking

AD 22.02.2021 Onze bevolkingsopbouw zit niet gezond in elkaar. Dat zei SGP-voorman Kees van der Staaij vanmiddag tijdens De Lijsttrekkers. Daarom moet er meer ondersteuning komen voor mensen die kinderen krijgen.

Momenteel telt Nederland steeds meer ouderen, onder meer door de vergrijzing. Ook zijn er in de nabije toekomst steeds minder jonge mensen die werken en zo de AOW bekostigen. Dus is er meer aanwas nodig.

De SGP schrijft in het verkiezingsprogramma dat de miljarden belastinggeld die nu bestemd zijn voor de kinderopvangtoeslag, gebruikt moeten worden om álle gezinnen te ondersteunen. Dat kan volgens de partij eenvoudig en efficiënt door het kindgebonden budget en de kinderbijslag te verhogen.

Van der Staaij: ,,Het eerste jaar is voor de hechting van een kind aan de ouders van enorm belang. Daarom moet voor kinderen tot de leeftijd van één jaar in beginsel geen recht bestaan op kinderopvangtoeslag.”

Tegemoetkoming

Ook wil de SGP dat ouders bij de geboorte van het vierde kind een tegemoetkoming krijgen in de extra kosten die dan vaak gemaakt moeten worden, bijvoorbeeld voor de aanschaf van een andere auto.

Van der Staaij benadrukte vanmiddag tegelijk dat het krijgen van kinderen ‘geen economisch project is’, waar enorme subsidies op moeten worden gegeven. ,,Dat zou een onwenselijk financieel motief opleveren.”

Kees van der Staaij (SGP) in de Tweede Kamer © ANP

Nederland heeft volgens Van der Staaij nu ‘een matig gezinsbeleid’, in vergelijking met andere landen. Ouders moeten veel breder worden ondersteund, vindt hij. ,,Dat kan echter beter”, aldus de SGP-voorman.

De SGP-leider deed ook uitspraken over de omstreden protesten van christenen bij abortusklinieken. Van der Staaij vindt dat dat probleem ‘niet groter gemaakt moet worden dan het is’. ,,Hier zijn geen Amerikaanse toestanden.” Hij stelde wel dat zwangere vrouwen bij de klinieken met respect behandeld moeten worden.

Burgemeester Veenendaal stapt uit SGP na discussie over samenwerking met FvD

NOS 20.01.2021 Burgemeester Gert-Jan Kats van Veenendaal neemt afscheid van de SGP. Hij zegt na veel overwegingen en een langlopend proces tot die conclusie te zijn gekomen. Hij blijft wel aan als burgemeester.

Afgelopen weekend schreef de burgemeester op Twitter dat hij zijn SGP-lidmaatschap aan het heroverwegen was, na een discussie binnen de partij over wel of niet samenwerken met Forum voor Democratie. “Met heulen met openlijke antisemieten ga je een lijn over, die je niet over moet willen gaan. Jammer dat de partij deze lijn niet trekt”, liet de burgemeester toen weten op Twitter.

 Gert-Jan Kats@gertjankats

Mijn antwoord op de vraag over lidmaatschap partij 👇

Zijn besluit heeft volgens de burgemeester niet alleen te maken met de discussie van afgelopen weekend. “Ik kom tot de conclusie dat de partij en ik in de loop van jaren politiek uit elkaar zijn gegroeid. Niet op één specifiek punt, maar op meerdere onderwerpen en standpunten.”

Kats zegt dat het partijcongres hem het laatste zetje heeft gegeven. “Het punt dat ik graag had gezien is dat partijbreed ondubbelzinnig afstand was genomen van partijen en personen die zich tegen de inclusieve samenlevingen keren en de tegenstellingen meer vergroten dan verkleinen. Die duidelijkheid heb ik node gemist en dat betreur ik.”

Kats benadrukt volgens RTV Utrecht dat het opzeggen van zijn lidmaatschap een persoonlijke keuze is en losstaat van zijn functie als burgemeester van Veenendaal. “Het burgemeesterschap is geen politieke functie, dus voor mijn inzet voor Veenendaal heeft deze keuze geen betekenis. Zonder binding aan een politieke partij zal ik mij volledig blijven inzetten voor iedereen in onze mooie stad.”

SGP-burgemeester stapt uit partij om standpunt FvD

AD 20.01.2021 De burgemeester van Veenendaal, Gert-Jan Kats, is uit de SGP gestapt. Kats vindt dat de SGP ‘ondubbelzinnig afstand moet nemen’ van Forum voor Democratie en stelt dat de partij ‘een grens moet trekken’ bij antisemitisme. Eind vorig jaar werd bekend dat in de jongerenafdeling van FvD antisemitische berichten rondgingen. Partijleider Thierry Baudet zou antisemitisme hebben gerelativeerd.

Dick van Meeuwen, de nieuwe partijvoorzitter van de SGP die zaterdag op het partijcongres werd gekozen, stelde in een interview in het Nederlands Dagblad dat samenwerken met FvD volgens hem ‘niet mogelijk’ is. Later op de dag stelde partijleider Kees van der Staaij echter dat de SGP geen enkele partij uitsluit, ook FvD niet. ,,Dat houden we staande.”

Lees ook;

‘Laatste zetje’

Kats kondigde direct daarna op Twitter aan zijn partijlidmaatschap ‘te heroverwegen’. Nu stelt hij dat de discussie ‘het laatste zetje’ was voor zijn besluit. Hij had ‘graag gezien’ dat ‘partijbreed ondubbelzinnig’ afstand was genomen van ‘partijen en personen’ die zich ‘juist tegen de inclusieve samenleving keren en tegenstellingen meer vergroten dan verkleinen’. ,,Die duidelijkheid heb ik node genist en dat betreur ik.” Hij noemt in zijn verklaring, die hij vandaag twitterde, FvD of Baudet niet bij naam.

 Gert-Jan Kats

@gertjankats

Mijn antwoord op de vraag over lidmaatschap partij

1:52 PM · Jan 20, 2021 from Veenendaal, Nederland 383 137 people are Tweeting about this

Uit die verklaring blijkt dat Kats al langer twijfelde of zijn standpunten nog overeenkwamen met de SGP. Hij stelt dat hij als burgemeester ‘bruggenbouwer’ is en ‘met de volle breedte van de samenleving’ in aanraking komt. ,,Ik merk dat dit iets heeft gedaan met mijn beeld op die samenleving”, schrijft hij en dat dit zijn weerslag heeft op de manier waarop hij kijkt naar de politieke koers van de partij. ,,Ik constateer dat mijn persoonlijke opvattingen steeds meer afwijken van deze koers.”

‘Eerlijke afweging’

Volgens partijleider Van der Staaij lag de beslissing van Kats ‘al in de lijn der verwachting’ na de tweet die hij zaterdag plaatste. ,,Het spreekt vanzelf dat we liever hadden gezien dat hij een andere afweging zou hebben gemaakt. Maar, zoals hij zelf schrijft, door zijn burgemeesterschap heeft hij een andere kijk gekregen op de samenleving die zich ook politiek heeft vertaald. Dat is een eerlijke afweging.”

Kats was zestien jaar burgemeester namens de partij. Dat Kats zijn partijlidmaatschap heeft opgezegd, heeft geen effect op zijn burgemeesterschap. Hij blijft burgemeester, nu partijloos.

SGP blijft open staan voor samenwerking met Forum

MSN 16.01.2021 De SGP blijft open staan voor samenwerking met Forum voor Democratie en andere populistische partijen, zegt voorman Kees van der Staaij. De nieuwe partijvoorzitter Dick van Meeuwen ziet dat juist niet zitten.

In het Nederlands Dagblad zegt Van Meeuwen dat samenwerking met FVD volgens hem “niet mogelijk” is. “Als het gaat om samenwerken is de ChristenUnie voor mij eerste keus, daarna het CDA. Populistische partijen staan een stuk verder van ons af.”

Volgens Van der Staaij sluit de SGP op voorhand echter geen enkele partij uit. “Dat houden we staande.” Het interview is “geen aankondiging van een andere lijn”. Wel is de verwantschap het grootste met de andere christelijke partijen, zegt hij.

Verschillen

Van Meeuwen wijst in het ND erop dat de standpunten van FVD op gebied van onder meer euthanasie en abortus sterk verschillen van die van de SGP. “Ze vormen geen natuurlijke bondgenoot voor ons. Absoluut niet.”

Volgens Van der Staaij wilde de nieuwe partijvoorzitter de “wezenlijke verschillen” met de populistische partijen beklemtonen in het interview. Van Meeuwen werd zaterdag op een digitaal verkiezingscongres met 98 procent tot nieuwe voorzitter gekozen.

SGP wil bezit van porno verbieden, nieuwe partijvoorzitter wil niet samenwerken met FvD

AD 16.01.2021 De SGP wil ‘op grond van een Bijbelse waarde’ een totaalverbod op ‘de productie, distributie en bezit’ van porno. Ook wil de partij alle reclame voor sites die overspel aanmoedigen in de ban doen. De leden hebben daarvoor op het digitale partijcongres het verkiezingsprogramma aangepast.

Eerder bepleitte de christelijk-orthodoxe partij een ‘helder wettelijk kader’ voor porno en overspelreclames, maar dat vonden de leden niet ‘ambitieus’ genoeg. Omdat de partij zich realiseert dat een totaalverbod niet heel waarschijnlijk is, wil het in elk geval de leeftijdsgrens verhogen van 16 naar 18 jaar ‘om het verslavingsrisico in te dammen’. Volgens de partij is ‘pornoverslaving een wijdverbreid maatschappelijk probleem’ dat ‘effectief’ moet worden aangepakt.

Lees ook;

‘Cultuurchristendom’

De SGP, die nu met drie zetels vertegenwoordigd is in de Tweede Kamer, koos ook een nieuwe partijvoorzitter. Volgens Dick van Meeuwen is samenwerking Forum voor Democratie of andere populistische partijen ‘niet mogelijk’, zo zei hij in een interview met het Nederlands Dagblad.

Het ‘cultuurchristendom’ van FvD heeft volgens hem niets te maken met de Bijbelse inslag van de SGP. Dat is opvallend, omdat een aantal SGP’ers gecharmeerd is van het conservatieve gedachtegoed van de partij van Thierry Baudet. Van Meeuwen ziet CDA en ChristenUnie echter als ‘natuurlijke bondgenoten’.

Het was voor het eerst dat een congres de partijvoorzitter koos. De voorgangers van Van Meeuwen werden door het hoofdbestuur aangewezen. Van Meeuwen werd met 98 procent van de stemmen gekozen en in zijn speech zei hij ervoor te bidden dat de SGP de drie zetels kan vasthouden, al zou ‘een uitbreiding’ van dat aantal ‘een zegen’ zijn.

Hij neemt het stokje over van interim-voorzitter Maarten van Leeuwen. Die leidde de partij sinds november 2019, toen Peter Zevenbergen aftrad na een wachtgeldschandaal.

125 amendementen

Het grootste deel van het congres, dat werd opgenomen in een studio in Tilburg, werd besteed aan de stemming over 125 amendementen op het verkiezingsprogramma. Alleen de voorstellen waarover het partijbestuur positief adviseerde, haalden de eindstreep.

Het hele verkiezingsprogramma, ‘In Vertrouwen’, werd uiteindelijk – na zo’n 4,5 uur stemmen – met 97 procent van de stemmen aangenomen. ,,Het was een vrij technisch congres”, concludeerde partijleider Kees van der Staaij.

Volgens Van der Staaij heeft de val van het kabinet geen invloed op de verkiezingen, die toch al voor 17 maart gepland stonden. Wel zegt hij dat er ‘werk aan de winkel’ is om het vertrouwen uit de titel van het verkiezingsprogramma terug te winnen. ,,De toeslagenaffaire heeft laten zien dat de betrouwbaarheid van de overheid óók een knauw heeft gehad.”

SGP wil 1000 euro ‘babybonus’ bij geboorte vierde kind

AD 09.11.2020 Gezinnen die een vierde baby verwelkomen, moeten volgens de SGP een bonus van 1000 euro krijgen. Daarmee kunnen zij bijvoorbeeld ‘de aanschaf van een grotere gezinsauto’ betalen, zo staat in het vandaag gepresenteerde verkiezingsprogramma. Vier jaar geleden stelde de orthodox-christelijke partij nog zo’n ‘babybonus’ voor bij de geboorte van het eerste kind.

Ook de kandidatenlijst werd vanmiddag gepresenteerd: de top-3 bestaat uit de huidige fractie: op 1 staat partijleider Kees van der Staaij, op 2 staat Chris Stoffer – die in 2018 tussentijds de Tweede Kamer in kwam – en nestor Roelof Bisschop staat op 3. Campagneleider André Flach (44) staat op plek 4. Er staan geen twintigers en dertigers in de top-5, waar jongeren vorige week voor pleitten op deze nieuwssite. De eerste twintigers staan op plek 10 (wethouder Nathanaël Middelkoop) en 11 (SGP-jongeren-voorzitter Arie Rijneveld).

Lees ook;

Het gezin is één van de drie pijlers van het SGP-verkiezingsprogramma, dat als naam ‘In vertrouwen’ heeft gekregen. Zo wil de partij ook de kinderbijslag en het kindgebonden budget verhogen en wil het daarvoor ‘de miljarden belastinggeld’ gebruiken die nu naar de kinderopvangtoeslag gaan.

Euro

De andere twee pijlers zijn ‘leven’ en ‘Nederland’. De SGP ziet geen toekomst voor de euro in Nederland en wil dat er ‘serieus’ wordt gekeken naar een alternatief voor de munt. De partij was altijd al tegen de invoering van de euro. Daarnaast stelt de SGP dat ons land, in navolging van de Verenigde Staten, de ambassade moet verhuizen van Tel Aviv naar Jeruzalem.

De partij wil ook dat het strafbaar wordt om iemand te dwingen een abortus te laten plegen. Volgens de partij blijkt ‘uit talloze ervaringsverhalen’ dat een vrouw door familie, vrienden of omstandigheden druk ervaart om een abortus te ondergaan. Ook zouden vrouwen een zwangerschapsafbreking zelf moeten betalen, omdat het in Nederland ‘praktisch nooit voorkomt’ dat dit medisch noodzakelijk is.

‘Wakers’

De partij zegt ‘respect’ te hebben voor mensen die bij abortusklinieken vrouwen op andere gedachten proberen te brengen. Deze demonstranten worden door vrouwen vaak als intimiderend ervaren, omdat zij bijvoorbeeld de toegang tot een kliniek proberen te versperren. De SGP spreekt liever over ‘wakers’ die ‘de vrijheid’ moeten hebben om te demonstreren ‘óók als de boodschap als storend of confronterend wordt ervaren’.

Omdat de campagne vanwege de pandemie er anders uit zal zien, begint de SGP volgende week met ‘Studio SGP’, dat elke vrijdagavond via YouTube te zien is. Ook Forum voor Democratie heeft zo’n wekelijkse uitzending via de eigen kanalen, het FvD-Journaal.

SGP in verkiezingsprogramma: euro is onhoudbaar, wel in EU blijven

NOS 09.11.2020 De SGP denkt dat de euro niet het eeuwige leven heeft. In het vandaag gepresenteerde verkiezingsprogramma staat dat de Europese eenheidsmunt “op den duur economisch en financieel niet te houden is”.

Daarom moet er volgens de partij serieus worden gekeken naar een alternatief voor de euro. De SGP wil overigens geen vertrek uit de EU. “Nederland is op zijn plek binnen een EU ‘die zijn plek kent’ en terughoudend is met regelgeving”, heet het.

Klassiek gezin

In het programma vraagt de orthodox-christelijke partij verder aandacht voor “het klassieke gezin van vader, moeder en kinderen”. Volgens de SGP ligt dat onder vuur en moet er een passage in de grondwet worden opgenomen om er waardering voor uit te drukken.

Concreter vindt de partij dat gezinnen met één kostwinner minder belasting zouden moeten betalen. En om grote gezinnen een steuntje in de rug te geven, pleit de SGP voor een uitkering van 1000 euro bij de geboorte van het vierde kind. Vier jaar geleden had de partij hetzelfde idee, maar dan voor de eerstgeborene.

Net als veel andere partijen vindt de SGP dat het belastingstelsel “eerlijker, eenvoudiger en begrijpelijker” moet. Daarbij wil de partij vooral huishoudens en het midden- en kleinbedrijf ontzien.

Doodstraf

Opvallend is verder dat de SGP de doodstraf weer in het programma heeft staan. De sanctie “kan voor levensdelicten, waaronder terroristische misdrijven, een rechtvaardige straf zijn”. Vier jaar geleden was de doodstraf juist uit het programma gehaald, voor het eerst in 100 jaar.

De Tweede Kamerverkiezingen zijn volgend jaar maart. De SGP heeft op dit moment drie zetels in de Kamer. In de laatste Peilingwijzer (een gemiddelde van een aantal belangrijke peilingen) staat de partij op twee tot vier zetels.

BEKIJK OOK;

Zet de oudste partij dit keer jongeren hoog op de lijst? ‘SGP’ers zetten niet zo snel een voet tussen de deur’

Ik prijs me gelukkig met een grote club van talentvol­le jongens en meiden, aldus Burgemeester en voorzitter van de SGP-bestuurdersvereniging Evert Jan Nieuwenhuis.

AD 05.11.2020 Ook aan de SGP gaat de vernieuwingsdrang niet voorbij. Na de vrouwen bonzen nu de jongeren op de deur. Er mag wel weer eens een twintiger of dertiger namens de mannenbroeders hoog op de lijst de Tweede Kamer in, vinden ze.

Toen huidig partijleider Kees van der Staaij (52) in 1998 werd geïnstalleerd in de Tweede Kamer, was hij 29 jaar. ,,Ik voelde me een jongeling tussen de ouderlingen.” Destijds was de hoge plek op de lijst voor de twintiger – nummer 3 – niet onomstreden binnen de partij. Zelf merkte Van der Staaij daar niks van. ,,Ik vond mezelf vooral erg jong. Maar de kandidatencommissie was daar laconiek over: dat probleem lost zich vanzelf op.”

Lees ook;

In de schaduw van fractieleider Bas van der Vlies en Kamerlid Koos van den Berg – beide eind vijftigers, met ‘levenservaring en parlementaire ervaring’ – kon hij het vak leren. Tien jaar nadat Van der Staaij Kamerlid werd, werd hij zelf lijsttrekker.

Politiek talent

Sinds Van der Staaij werd geen twintiger of dertiger in de Tweede Kamer gekozen voor de Staatkundige Gereformeerde Partij. Dertiger Elbert Dijkgraaf zat 12 jaar in de ‘wachtkamer’ voor hij in 2010 – net 40 geworden – werd verkozen. Terwijl de partij over jong politiek talent niets te klagen heeft: SGP-jongeren is met ruim 7000 leden de grootste politieke jongerenorganisatie van Nederland.

Paula Schot is de eerste vrouwelijke bestuurder van de SGP. Zij is wethouder in de Zeeuwse gemeente Schouwen-Duiveland. © ANP/Jeroen Jumelet

Bovendien heeft de oudste partij van ons land gemiddeld de jongste raadsleden. Ook over jonge wethouders heeft de partij niets te klagen: recent werd Paula Schot (27) wethouder in Schouwen-Duiveland – de eerste vrouw die namens de partij een bestuursfunctie krijgt – en op Urk krijgt leeftijdsgenoot Nathanaël Middelkoop dezelfde functie. ,,Lokaal krijgen jongeren veel ruimte. Het zou goed zijn om die lijn ook landelijk door te trekken”, vindt voorzitter Arie Rijneveld (25) van SGP-jongeren.

Die kans is er maandag al, als de SGP de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen presenteert. ,,Als je het mij vraagt, is het verstandig de top 3 te verjongen”, zegt Maarten van Nieuw Amerongen (23), voorzitter van de SGP Leiden-Leiderdorp e.o. en oud-bestuurslid van SGP-jongeren. Om een jongere kandidaat de kans te geven meters te maken, net als Van der Staaij, moet hij nu op een verkiesbare plaats komen. Rijneveld: ,,De partij moet jongeren wel aan zich binden.”

Pensioen

SGP-Kamerlid Roelof Bisschop (63). © ANP/Bart Maat

De huidige Tweede Kamerfractie heeft een gemiddelde leeftijd van 54. Naast Van der Staaij zitten ook Roelof Bisschop (63) en Chris Stoffer (46) in de SGP-fractie. Maar Stoffer, zo klinkt het, wordt binnen de partij als jong gezien. Bisschop is zeer geliefd binnen de partij, met name bij de conservatieve kieskringen, en zou mogelijk nog een periode doorwillen. Maar bij de volgende verkiezingen, of tussentijds, zal hij hoogstwaarschijnlijk met pensioen gaan. Als Van der Staaij dan ook zou stoppen, blijft mogelijk alleen Stoffer over. Hij wordt niet gezien als dé persoon om straks de rol van staatsrechtelijk geweten – die traditioneel is toebedeeld aan de SGP – te vertolken.

Binnen de partij wordt door sommigen wel met een mengeling van verbazing en milde jaloezie gekeken naar de ChristenUnie, waar zittende Kamerleden genoegen moeten nemen met een lagere plaats op de lijst ten faveure van jong talent. Dat zou bij de SGP nóóit gebeuren. Het ligt niet in de cultuur, klinkt het, om mensen voortijdig te bedanken voor hun werk.

Kerkelijke achtergrond

Voorzitter Maarten van Nieuw Amerongen van de SGP Leiden-Leiderdorp e.o. © Privéfoto

Het is niet dat de SGP kampt met een gebrek aan kandidaten. Schiet een willekeurige SGP’er aan en er worden zo een stuk of drie, vier talenten genoemd – en vaak ook nog telkens andere namen. ,,Maar de SGP is geen partij die jongeren op de lijst zet omdat het jongeren zijn”, zegt Van Nieuw Amerongen. Bij het samenstellen van de kandidatenlijst wordt vooral gekeken naar regionale spreiding en kerkelijke achtergrond. ,,De factor ‘leeftijd’ is niet het belangrijkst.”

Toch krijgen jongeren ‘zeker mogelijkheden om te groeien binnen de partij’, benadrukt SGP-bestuurdersvereniging-voorzitter Evert Jan Nieuwenhuis (43), die als taak heeft om jong talent op te sporen en te cultiveren. Hij neemt zichzelf als voorbeeld: als twintiger werd hij voorzitter van een lokale SGP-afdeling, werd als dertiger lijsttrekker én wethouder in Lisse en is nu sinds drie jaar burgemeester van Waddinxveen. ,,En ik stond in 2017 op plek 10 van de kandidatenlijst. Een redelijk hoge plek.”

De factor ‘leeftijd’ is niet het belang­rijkst, aldus SGP’er Maarten van Nieuw Amerongen.

Maar in een fractie die de afgelopen decennia niet meer dan twee of drie zetels heeft geteld, met mogelijk een vierde binnen handbereik, is alles na plek 4 onverkiesbaar. ,,Als de fractie klein is, is de spoeling dunner”, erkent Nieuwenhuis. Maar de partij heeft de ‘kweekvijver en talenten zeker in beeld’. ,,Ik prijs me gelukkig met een grote club van talentvolle jongens en meiden die zich betrokken weten bij de politiek en de publieke zaak. Zij zorgen voor een fris en eigentijds geluid.”

IJdel

Dat zij dat geluid niet altijd in de landelijke politiek kunnen laten horen, ligt misschien ook wel aan de cultuur ín de SGP zelf: partijleden zijn niet altijd even assertief. ,,Een zekere schuchterheid”, noemt Nieuwenhuis dat. Waar bij de meeste partijen mensen solliciteren naar een plek op een kandidatenlijst, wordt je bij de SGP voor een politieke functie gevraagd. Ambitie, zegt Van Nieuw Amerongen, wordt in zijn kringen opgevat als ijdel. ,,Maatschappelijke functies zijn ondergeschikt aan Gods koninkrijk. SGP’ers zetten niet gauw hun voet tussen de deur.”

Van der Staaij herkent dat partijleden ‘vaak niet zelf op het idee komen’ om actief te worden binnen de SGP. Toch ziet hij daar wel een cultuurverandering, zegt hij, met name onder jongeren. ,,Er zijn steeds meer partijleden die een concrete ambitie aan de dag leggen.” Een ‘prima’ ontwikkeling, vindt de partijleider. ,,Dan weet je wat er bij iemand in het hart leeft.”

Zie ook: Het gedonder bij de SGP gaat weer verder

Zie ook: Ook gedonder bij de SGP – tot ziens SGP-voorzitter Peter Zevenbergen

Zie ook: Ook gedonder bij de SGP ??

november 8, 2020 Posted by | 2e kamer, 2e kamerverkiezingen 2021, sgp, verkiezingen, verkiezingen 2021, verkiezingsprogramma 2021-2025 | , , , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor SGP op weg naar de 2e kamerverkiezingen op 17 maart 2021

Het gedonder bij de SGP gaat weer verder

De rust is teruggekeerd !

Conclusie onderzoek

Een onderzoekscommissie heeft fikse kritiek op de wijze waarop binnen de SGP met een hoogoplopend conflict is omgegaan. Het hoofdbestuur laat in een reactie weten dat het gaat werken aan een „opener partijcultuur” waarin meningsverschillen bespreekbaar zijn.

Kritiek in de wind geslagen

Het bestuur van de VOE heeft na het verschijnen van het rapport van de vertrouwenspersoon „grote fouten” gemaakt. Het nam de kritiek niet serieus. Verder heeft het hoofdbestuur van de SGP in het conflict „onvoldoende regie genomen.” De toenmalige partijvoorzitter handelde op cruciale momenten „solitair.”

Er is volgens de onderzoekers niet één (hoofd)schuldige aan te wijzen voor het conflict. De SGP moet benoeming van bestuurders anders gaan regelen, luidt het advies. Bestuurders houden hun positie vaak heel lang. Er zouden al stappen zijn gezet om daar verandering in te brengen.

’Geding om de waarheid’

Dat het conflict zo hoog kon oplopen, kwam onder meer omdat de VOE bij andere geledingen van de partij geen goede naam had. Het conflict werd verder al snel als een „geding om de waarheid” gezien, denken de onderzoekers.

De VOE en het internationaal secretariaat van de SGP moeten van elkaar worden losgekoppeld. Er moet een nieuwe structuur voor het vormingswerk worden gevonden, is de aanbeveling.

Tenslotte vinden de onderzoekers het „redelijk” als de medewerker van de VOE, die zijn contracturen eerder zag gehalveerd, bij de SGP in dienst blijft.

Geen klokkenluider, maar arbeidsconflict

De onderzoekers zien de medewerker met wie alles begon niet als een klokkenluider, maar vooral als een medewerker met een arbeidsconflict. Desondanks had het bestuur van VOE de klacht van de medewerker en het rapport van de SGP-vertrouwenspersoon serieuzer moeten nemen, vinden de onderzoekers. Volgens hen zijn er daarbij grote fouten gemaakt.

De SGP startte een intern onderzoek na klachten deze zomer over de stichting Vormingsactiviteiten Oost-Europa (VOE). Een medewerker van die stichting stapte naar de vertrouwenspersoon van de partij en zei dat er sprake was van ‘verbaal agressief en intimiderend gedrag’ door zijn leidinggevenden. Ook zou hij na klachten hierover door het bestuur van de VOE professioneel op een zijspoor zijn gezet.

Terugblik;

Het rommelt in de SGP. De staatkundig-gereformeerden zagen opnieuw twee bestuursleden vertrekken, nadat eerder al partijvoorzitter Peter Zevenbergen was opgestapt.

Eerder dit jaar haalde de partij de media met een andere kwestie: een SGP-stichting die buitenlandreizen organiseert, zou kampen met “verbaal agressief en intimiderend gedrag van een deel van het bestuur van de stichting”.

Beide zaken staan volgens het huidige SGP-bestuur volledig los van elkaar. Maar samen geven ze wel een onrustig beeld van de sfeer in de partij, die van oudsher juist te boek staat als beheerst. “Zoiets is in ons 100-jarige bestaan nog nooit voorgekomen”, zegt interim-voorzitter Maarten van Leeuwen over de opgestapte bestuursleden. “Daar kun je niet zomaar aan voorbijgaan. De zaak krijgt veel aandacht.”

De twee bestuursleden die vandaag hun vertrek bekendmaakten, Peter den Boef en Albert Vlietstra, deden dat uit onvrede over het opstappen van voorzitter Peter Zevenbergen, zeggen ze in een verklaring.

Volgens hen heeft de SGP “last van een breder en dieper liggend moreel probleem”, schrijft het Nederlands Dagblad. Ook vinden ze dat het partijbestuur onterecht de suggestie heeft gewekt dat Zevenbergen zaterdag uit eigen beweging opstapte.

Waarom stapte Zevenbergen op?

De 63-jarige voorzitter van de SGP lag onder vuur, omdat hij al jaren wachtgeld ontving bovenop zijn salaris als schooldirecteur. Daar had hij recht op, omdat hij twaalf jaar lang wethouder was geweest in de gemeente Alblasserdam en als schooldirecteur minder verdiende.

Maar al bij zijn aantreden als SGP-voorzitter in september vorig jaar klonk er kritiek op de regeling. Daarom besloot Zevenbergen het wachtgeldbedrag – 1450 euro netto per maand – aan goede doelen te schenken. De SGP had gehoopt dat de kous daarmee was afgedaan, maar de kwestie bleef opspelen.

“Deze kritiek heeft mij buitengewoon verbaasd”, aldus interim-voorzitter Van Leeuwen. Volgens hem hebben Den Boef en Vlietstra “op geen enkele wijze ter sprake gebracht” dat ze vinden dat de SGP een moreel probleem heeft. “In een bestuur kan altijd sprake zijn van minderheidsstandpunten over dieperliggende kwesties, daar is niets mis mee. Maar ik betreur het dat zij daar deze suggestie aan verbinden.”

Verklaringen

Afgelopen vrijdag kwam het partijbestuur bijeen om te praten over de toekomst van voorzitter Zevenbergen. Dat leidde zaterdag tot een verklaring op de website van de partij, waarin stond dat Zevenbergen “in overleg met het hoofdbestuur heeft besloten zijn functie als partijvoorzitter neer te leggen”.

In een nieuwe verklaring, die vandaag op de SGP-site werd gepubliceerd naar aanleiding van het vertrek van Den Boef en Vlietstra, is daaraan toegevoegd dat het partijbestuur aan Zevenbergen heeft meegedeeld “dat hij het best de eer aan zichzelf zou kunnen houden” en dat het bestuur zich anders “genoodzaakt zou zien zijn voorzitterschap te beëindigen”. Zaterdag meldde Zevenbergen uiteindelijk dat hij zich zou terugtrekken als voorzitter.

Vernieuwing?

De 63-jarige Zevenbergen zat voordat hij vorig jaar voorzitter werd al zeventien jaar in het bestuur van de SGP. De vandaag opgestapte Den Boef zat daar al sinds 1997. Sommige SGP’ers zien hun vertrek als kans om bijvoorbeeld de bestuursstijl van de SGP te vernieuwen. De opgestapte bestuurders werden als hindernis daarvoor gezien.

Een deel van de achterban roept al langer om vernieuwing. Ook kan het vertrek van de bestuurders helpen om de problemen rond de in opspraak geraakte buitenlandcommissie van de SGP op te lossen, zegt een prominent partijlid tegen de NOS.

Wat speelde er in de ‘buitenlandcommissie’ van de SGP?

Afgelopen zomer stelde het SGP-partijbestuur een mediator aan die orde op zaken moet stellen bij de Stichting Vormingsactiviteiten Oost-Europa (VOE) van de partij. Die stichting hield zich bezig met vormingsactiviteiten en buitenlandse reizen, met subsidie van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Maar binnen de stichting zou sprake zijn van “verbaal agressief en intimiderend gedrag”.

Ook over het nut van de buitenlandse reisjes rezen vragen. Per 1 januari gaat de VOE op in een nieuwe stichting die alle internationale afspraken coördineert.

Interim-voorzitter Van Leeuwen ziet het aftreden van bestuursleden niet als een kans om de bestuursstijl te vernieuwen. Wel is een partijcommissie bezig met het vernieuwen van de procedure om nieuwe bestuursleden te benoemen, onder wie de voorzitter. “Maar dat is afgelopen zomer al in gang gezet”, aldus Van Leeuwen.

Rust

Een crisis wil hij de ontstane situatie niet noemen. “Dit is geen bestuurscrisis, maar wel treurnis. We moeten nu een stukje rust terugbrengen in de partij.”

Ook de SGP-jongeren, met 7300 leden naar eigen zeggen de grootste politieke jongerenorganisatie van Nederland, hoopt dat de rust en het vertrouwen in de partij wederkeren. “Wat je ziet, is dat het nieuws en het imago van de SGP elkaar nu doorkruisen”, zegt voorzitter Arie Rijneveld. “We hebben eigenlijk een rustig imago.”

Zie ook: Ook gedonder bij de SGP – tot ziens SGP-voorzitter Peter Zevenbergen

Zie ook: Ook gedonder bij de SGP ??

Nieuwe partijvoorzitter SGP wil open cultuur

MSN 18.12.2020 De SGP-top wil Dick van Meeuwen als nieuwe partijvoorzitter. Een open cultuur binnen de orthodox-christelijke partij is een van zijn speerpunten, aldus de partij in een persverklaring. Het congres stemt volgende maand over de voordracht van het hoofdbestuur.

Van Meeuwen neemt het roer over na een onrustige periode binnen de Staatkundig Gereformeerde Partij. Vorig jaar trad partijvoorzitter Peter Zevenbergen op na een slepende discussie over zijn wachtgeldregeling. Daarna stapten nog twee bestuurders op uit onvrede over de behandeling van Zevenbergen.

Zevenbergen werd opgevolgd door interim-voorzitter Maarten van Leeuwen. Die kreeg weer te maken met een conflict binnen de stichting Vormingsactiviteiten Oost-Europa (VOE), die voor de partij internationale activiteiten organiseert. Een medewerker repte van een intimiderende werksfeer.

Een onderzoekscommissie had later scherpe kritiek op de manier waarop het bestuur met dat laatste conflict is omgegaan. Het hoofdbestuur liet in een reactie weten aan een “opener partijcultuur” te gaan werken waarin meningsverschillen bespreekbaar zijn. Aan dat beleid mag Van Meeuwen verder vorm gaan geven.

Van Meeuwen was van 1988 tot 2011 lid van de gemeenteraad van Sliedrecht. Sinds 2015 is hij lid van de partijadviesraad van de SGP.

© Foto Bart Maat/ANP. SGP-leider Kees van der Staaij donderdag tijdens een debat in de Tweede Kamer.

Opvallende hervorming bij de SGP: meer inspraak voor leden

MSN 06.09.2020 Het is door corona het nieuwe normaal voor politieke partijen: online bijeenkomsten. Zaterdag waagde ook de conservatieve SGP zich er voor het eerst aan. Een online partijdag, voor het eerst in de ruim honderdjarige geschiedenis, dat is toch wel „heel bijzonder” voor de gereformeerden, zei waarnemend partijvoorzitter Maarten van Leeuwen in zijn openingswoord. Desondanks hadden honderden afgevaardigden zich aangemeld, stelde Van Leeuwen tevreden vast. „Meer dan we hadden verwacht.”

De techniek liet de partij niet in de steek, en niets was aan het toeval overgelaten. SGP-leden die zaterdagochtend de livestream openden kregen als eerste te lezen: „Zorg dat uw smartphone/tablet een actieve internetverbinding heeft.” Het partijbestuur zat om 8 uur ’s ochtends al in de studio in Tilburg om alle verbindingen te checken. Later die ochtend loopt het online stemmen soepel en verschijnen de insprekers vanuit Barneveld en Zeist daadwerkelijk in beeld. „Het gaat geweldig”, stelt Van Leeuwen enigszins verbaasd vast.

De vaste tradities van een SGP-bijeenkomst ontbraken, ondanks de digitale vorm, niet. De psalmen en het Wilhelmus (het eerste én het zesde couplet) waren van tevoren in de studio opgenomen door een koortje. Normaal zingen honderden SGP’ers uit volle borst mee, nu werden de leden uitgenodigd om thuis vooral mee te zingen.

Revolutionaire hervorming

De partijdag ging ook echt ergens over: er werd ingestemd met een kleine, maar voor de SGP revolutionaire hervorming. Bij de zoektocht naar een nieuwe partijvoorzitter krijgen de leden meer inspraak. Tot nu toe kozen partijbestuursleden altijd een voorzitter uit hun midden, voortaan mogen alle SGP-leden solliciteren en moeten de leden de voordracht van het bestuur bekrachtigen.

Waarnemend voorzitter Van Leeuwen legde uit dat de SGP moet meegaan in „de sterk veranderende politiek en maatschappij”. De voorzitter mag ook nog maar één keer worden herkozen, overige bestuursleden mogen nog maximaal twaalf in plaats van zestien jaar zitten.

De hervormingen zijn een reactie op grote interne onrust binnen de SGP vorig jaar. Partijvoorzitter Peter Zevenbergen moest terugtreden door ophef over zijn wachtgeldregeling en een interne ruzie bij de internationale partijstichting kwam op straat te liggen.

In beide kwesties speelde onvrede over de bestuurscultuur bij de partij, waar oudere heren onbeperkt in functie konden blijven. De partij snapt inmiddels dat dit niet meer van deze tijd is. „De continuïteit is juist gewaarborgd als er een stukje verversing optreedt”, zei Van Leeuwen.

Voor verversing van het politiek leiderschap ziet de SGP geen noodzaak. Kees van der Staaij, partijleider sinds 2010, werd op de partijdag voor de vierde keer gekozen tot lijsttrekker. Van der Staaij heeft daarbij nog volop steun van het thuisfront, vertelde hij. „Als ik al die tijd in een koekjesfabriek zou werken zou m’n vrouw misschien zeggen: ga eens wat anders doen.”

Boodschap voor kabinet

Een serieuzere boodschap had Van der Staaij voor het kabinet. De steun van de SGP voor de coronawet is nog niet verzekerd, waarschuwde hij in een toespraak. De partij heeft moeite dat een verstrekkende maatregel als afstand houden in de wet wordt opgenomen. „De balans tussen vrijheid en gezondheid luistert nauw.” Van der Staaij vindt dat het kabinet „meer perspectief moet bieden” op wanneer Nederland terug kan naar ‘normaal’.

Hij zei dat de SGP de coronawet kritisch zal toetsen. Die mag van hem inhoudelijk „niet verder gaan dan nodig” en niet langer van kracht zijn dan „strikt noodzakelijk”. De positie van de normaal regeringsgezinde SGP is van belang omdat de coalitie zowel in de Tweede als Eerste Kamer niet meer over een meerderheid beschikt.

Van der Staaij riep het kabinet ook op niet alle hoop te vestigen op een vaccin. Dat zegt hij ook omdat de gereformeerden fel gekant zijn tegen verplichte vaccinatie, wat overigens niet aan de orde is.

Dat de SGP-leider er toch voor waarschuwde past bij het idee van Van der Staaij dat de mens ten onrechte denkt het probleem van de coronacrisis zelf te kunnen oplossen. „De crisis laat ons zien dat we broze en beperkte mensen zijn. Laten we allereerst omhoog kijken.”

‘SGP kon onveilig zijn, maar geen bewijs voor snoepreisjes’

NOS 10.01.2020 De sfeer en bestuurscultuur binnen een belangrijke stichting van de SGP konden als onveilig ervaren worden. Maar voor de beschuldigingen over snoepreisjes die partijleden zouden maken, is volgens onderzoekers geen bewijs.

De SGP startte het interne onderzoek na klachten deze zomer over de stichting Vormingsactiviteiten Oost-Europa (VOE). Een medewerker van die stichting stapte naar de vertrouwenspersoon van de partij en zei dat er sprake was van ‘verbaal agressief en intimiderend gedrag’ door zijn leidinggevenden. Ook zou hij na klachten hierover door het bestuur van de VOE professioneel op een zijspoor zijn gezet.

Veel van de medewerkers gevraagd

Het is volgens de onderzoekers “aannemelijk dat de sfeer en bestuurscultuur binnen VOE als onveilig ervaren kon worden; er werd veel van de medewerkers gevraagd en wie daar niet aan voldeed werd daar op niet mis te verstane wijze op aangesproken”.

De medewerker sprak in zijn klacht bij de vertrouwenspersoon ook zijn twijfels uit over de activiteiten van de VOE. Die stichting, die met Nederlandse subsidies in het buitenland andere partijen moet helpen met het opzetten van een democratie, zou reizen maken die niet altijd nut hebben.

Ook elders in de partij klonk het afgelopen zomer dat de stichting VOE in de praktijk ‘snoepreisjes’ maakte. De onderzoekers zeggen daar geen enkel bewijs voor te hebben gevonden, de reizen zouden een ‘sober karakter’ hebben.

Trips naar het buitenland

Dat de voorzitter van de stichting VOE reizen maakte terwijl hij het Engels niet beheerste, werd door critici in de partij gezien als bewijs voor hun stelling dat er snoepreisjes werden gemaakt in plaats van dat de trips echt om de inhoud gingen. De onderzoekers schrijven daarover: “De voorzitter heeft inderdaad een beperkte beheersing van de Engelse taal, maar dat belemmert hem niet in zijn functioneren als voorzitter. De voorzitter reist niet vaak – de laatste vijf jaren in totaal viermaal – naar het buitenland. Er is dan altijd iemand aanwezig om hem te vertalen.”

De conclusie van de onderzoekers is daarom: “Het beeld van een voorzitter die geregeld naar het buitenland reist terwijl hij daar niets te zoeken heeft, is dan ook onjuist.” En zo is het beeld dat over de VOE is ontstaan in het algemeen “niet op feiten gebaseerd”, menen de twee juristen die in opdracht van de SGP de zaak bekeken.

Geen klokkenluider, maar arbeidsconflict

De onderzoekers zien de medewerker met wie alles begon niet als een klokkenluider, maar vooral als een medewerker met een arbeidsconflict. Desondanks had het bestuur van VOE de klacht van de medewerker en het rapport van de SGP-vertrouwenspersoon serieuzer moeten nemen, vinden de onderzoekers. Volgens hen zijn er daarbij grote fouten gemaakt.

De onderzoekers oordelen dat de partij slecht met de kwestie is omgegaan. “Het heeft aan de kant van het hoofdbestuur ontbroken aan regie in het conflict.” Ze raden bovendien aan om voortaan de benoeming van bestuursleden binnen de SGP tegen het licht te houden.

Waarnemend partijvoorzitter Van Leeuwen erkent in een reactie dat de regie beter moest: “Die bevinding moeten wij ons terdege aantrekken. Dat kan en moet anders.”

Bekijk ook;

Forse kritiek op conflict binnen ’onveilige’ SGP

Telegraaf 10.01.2020 Een onderzoekscommissie heeft fikse kritiek op de wijze waarop binnen de SGP met een hoogoplopend conflict is omgegaan. Het hoofdbestuur laat in een reactie weten dat het gaat werken aan een „opener partijcultuur” waarin meningsverschillen bespreekbaar zijn.

Het conflict binnen de streng christelijke partij kwam in juli naar buiten. Een medewerker van de stichting Vormingsactiviteiten Oost-Europa (VOE), die voor de partij internationale activiteiten organiseert, bleek kritiek op het VOE-bestuur te hebben. Hij repte bij een vertrouwenspersoon van verspilling van geld en een intimiderende werksfeer.

Van wantoestanden en snoepreisjes was binnen de stichting echter geen sprake, aldus de onderzoekers. Wel konden de sfeer en bestuurscultuur binnen VOE als „onveilig” worden ervaren. Zij zien de medewerker niet als een klokkenluider, maar vinden dat er sprake was van een arbeidsconflict.

Kritiek in de wind geslagen

Het bestuur van de VOE heeft na het verschijnen van het rapport van de vertrouwenspersoon „grote fouten” gemaakt. Het nam de kritiek niet serieus. Verder heeft het hoofdbestuur van de SGP in het conflict „onvoldoende regie genomen.” De toenmalige partijvoorzitter handelde op cruciale momenten „solitair.”

Er is volgens de onderzoekers niet één (hoofd)schuldige aan te wijzen voor het conflict. De SGP moet benoeming van bestuurders anders gaan regelen, luidt het advies. Bestuurders houden hun positie vaak heel lang. Er zouden al stappen zijn gezet om daar verandering in te brengen.

Bekijk ook: 

Mediator moet SGP-bonje oplossen 

’Geding om de waarheid’

Dat het conflict zo hoog kon oplopen, kwam onder meer omdat de VOE bij andere geledingen van de partij geen goede naam had. Het conflict werd verder al snel als een „geding om de waarheid” gezien, denken de onderzoekers.

De VOE en het internationaal secretariaat van de SGP moeten van elkaar worden losgekoppeld. Er moet een nieuwe structuur voor het vormingswerk worden gevonden, is de aanbeveling.

Tenslotte vinden de onderzoekers het „redelijk” als de medewerker van de VOE, die zijn contracturen eerder zag gehalveerd, bij de SGP in dienst blijft.

Bekijk ook: 

SGP ruziet over snoepreisjes 

Bekijk ook: 

Intimidatie en agressie bij de SGP: ‘Dit verwacht je niet’ 

Bekijk meer van; overheid VOE Staatkundig Gereformeerde Partij

Forse kritiek op conflict binnen ’onveilige’ SGP

MSN 10.01.2020 Een onderzoekscommissie heeft fikse kritiek op de wijze waarop binnen de SGP met een hoogoplopend conflict is omgegaan. Het hoofdbestuur laat in een reactie weten dat het gaat werken aan een „opener partijcultuur” waarin meningsverschillen bespreekbaar zijn.

Het conflict binnen de streng christelijke partij kwam in juli naar buiten. Een medewerker van de stichting Vormingsactiviteiten Oost-Europa (VOE), die voor de partij internationale activiteiten organiseert, bleek kritiek op het VOE-bestuur te hebben. Hij repte bij een vertrouwenspersoon van verspilling van geld en een intimiderende werksfeer.

Van wantoestanden en snoepreisjes was binnen de stichting echter geen sprake, aldus de onderzoekers. Wel konden de sfeer en bestuurscultuur binnen VOE als „onveilig” worden ervaren. Zij zien de medewerker niet als een klokkenluider, maar vinden dat er sprake was van een arbeidsconflict.

Het bestuur van de VOE heeft na het verschijnen van het rapport van de vertrouwenspersoon „grote fouten” gemaakt. Het nam de kritiek niet serieus. Verder heeft het hoofdbestuur van de SGP in het conflict „onvoldoende regie genomen.” De toenmalige partijvoorzitter handelde op cruciale momenten „solitair.”

Er is volgens de onderzoekers niet één (hoofd)schuldige aan te wijzen voor het conflict. De SGP moet benoeming van bestuurders anders gaan regelen, luidt het advies. Bestuurders houden hun positie vaak heel lang. Er zouden al stappen zijn gezet om daar verandering in te brengen.

Dat het conflict zo hoog kon oplopen, kwam onder meer omdat de VOE bij andere geledingen van de partij geen goede naam had. Het conflict werd verder al snel als een „geding om de waarheid” gezien, denken de onderzoekers.

De VOE en het internationaal secretariaat van de SGP moeten van elkaar worden losgekoppeld. Er moet een nieuwe structuur voor het vormingswerk worden gevonden, is de aanbeveling.

Tenslotte vinden de onderzoekers het „redelijk” als de medewerker van de VOE, die zijn contracturen eerder zag gehalveerd, bij de SGP in dienst blijft.

januari 12, 2020 Posted by | crisis, fraude, integriteit, partijcultuur, sgp, Stichting Vormingsactiviteiten Oost-Europa, VOE | , , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Het gedonder bij de SGP gaat weer verder

Ook gedonder bij de SGP – tot ziens SGP-voorzitter Peter Zevenbergen

Tot ziens Peter !!

Peter Zevenbergen stapt op als voorzitter van de SGP.

Zevenbergen kwam vorig jaar onder vuur te liggen toen bleek dat hij naast zijn salaris als directeur van het Wartburg College in Rotterdam ook wachtgeld ontving. Vóór zijn baan als schooldirecteur was hij namelijk twaalf jaar lang wethouder in de Zuid-Hollandse gemeente Alblasserdam.

Maarten van Leeuwen volgt Zevenbergen op, als interim-voorzitter. Hij was al partijvoorzitter van 2011 tot 2018. Hij moet weer zorgen voor rust in de partij.

Ophef

In september 2018 ontstond er ophef over de wachtgeldregeling die Zevenbergen vanaf 2006 kreeg nadat hij was gestopt als wethouder van de gemeente Alblasserdam. Daar had hij twaalf jaar gewerkt. Hij kreeg vrijwel direct na zijn wethouderschap een nieuwe baan, maar zijn salaris werd dankzij de wachtgeldregeling aangevuld tot zijn voormalige wethouderssalaris. Opvallend genoeg slingerde de afdeling Alblasserdam – waarvan Zevenbergen zélf jarenlang voorzitter was – de discussie binnen de partij aan.

Toch bleef er gedoe over. De SGP-afdeling Alblasserdam riep eind oktober om het vertrek van Zevenbergen. Het hoofdbestuur stelde toen nog dat het om één dissidente afdeling ging. Daar komt het nu van terug. ,,Sinds een aantal weken werpt het onderwerp weer stof op”, staat in de verklaring van de SGP. ,,Het goed functioneren als partijvoorzitter kwam hierdoor onder druk te staan.”

Vanwege de onrust die in de partij ontstond toen de Volkskrant over het wachtgeld berichtte, besloot de SGP-voorzitter het maandelijkse bedrag voortaan “ten dienste van de gemeenschap” te stellen. De partij had gehoopt dat de kwestie daarmee was afgedaan, maar “dat bleek niet het geval”, zegt de SGP vandaag in een verklaring. “Sinds een aantal weken werpt het onderwerp weer stof op. Het goed functioneren als partijvoorzitter kwam hierdoor onder druk te staan.”

Klachten

Eerder dit jaar haalde de SGP het nieuws vanwege klachten over wantrouwen en een onveilige werkomgeving binnen een aan de partij gelieerde stichting. Uiteindelijk schakelde het partijbestuur een mediator in om de kwestie aan te pakken. Volgens vicevoorzitter Mulder van de SGP staat deze zaak volledig los van het vertrek van Zevenbergen als voorzitter.

Lees ook;

Lees meer

Lees meer

Lees meer

Lees meer

Zie ook: Ook gedonder bij de SGP ??

Onrust in SGP: ‘Dit is in ons 100-jarig bestaan nog nooit voorgekomen’

NOS 12.11.2019 Het rommelt in de SGP. De staatkundig-gereformeerden zagen vandaag opnieuw twee bestuursleden vertrekken, nadat zaterdag partijvoorzitter Peter Zevenbergen al was opgestapt.

Eerder dit jaar haalde de partij de media met een andere kwestie: een SGP-stichting die buitenlandreizen organiseert, zou kampen met “verbaal agressief en intimiderend gedrag van een deel van het bestuur van de stichting”.

Beide zaken staan volgens het huidige SGP-bestuur volledig los van elkaar. Maar samen geven ze wel een onrustig beeld van de sfeer in de partij, die van oudsher juist te boek staat als beheerst. “Zoiets is in ons 100-jarige bestaan nog nooit voorgekomen”, zegt interim-voorzitter Maarten van Leeuwen over de opgestapte bestuursleden. “Daar kun je niet zomaar aan voorbijgaan. De zaak krijgt veel aandacht.”

De twee bestuursleden die vandaag hun vertrek bekendmaakten, Peter den Boef en Albert Vlietstra, deden dat uit onvrede over het opstappen van voorzitter Peter Zevenbergen, zeggen ze in een verklaring.

Volgens hen heeft de SGP “last van een breder en dieper liggend moreel probleem”, schrijft het Nederlands Dagblad. Ook vinden ze dat het partijbestuur onterecht de suggestie heeft gewekt dat Zevenbergen zaterdag uit eigen beweging opstapte.

Waarom stapte Zevenbergen op?

De 63-jarige voorzitter van de SGP lag onder vuur, omdat hij al jaren wachtgeld ontving bovenop zijn salaris als schooldirecteur. Daar had hij recht op, omdat hij twaalf jaar lang wethouder was geweest in de gemeente Alblasserdam en als schooldirecteur minder verdiende.

Maar al bij zijn aantreden als SGP-voorzitter in september vorig jaar klonk er kritiek op de regeling. Daarom besloot Zevenbergen het wachtgeldbedrag – 1450 euro netto per maand – aan goede doelen te schenken. De SGP had gehoopt dat de kous daarmee was afgedaan, maar de kwestie bleef opspelen.

“Deze kritiek heeft mij buitengewoon verbaasd”, aldus interim-voorzitter Van Leeuwen. Volgens hem hebben Den Boef en Vlietstra “op geen enkele wijze ter sprake gebracht” dat ze vinden dat de SGP een moreel probleem heeft. “In een bestuur kan altijd sprake zijn van minderheidsstandpunten over dieperliggende kwesties, daar is niets mis mee. Maar ik betreur het dat zij daar deze suggestie aan verbinden.”

Verklaringen

Afgelopen vrijdag kwam het partijbestuur bijeen om te praten over de toekomst van voorzitter Zevenbergen. Dat leidde zaterdag tot een verklaring op de website van de partij, waarin stond dat Zevenbergen “in overleg met het hoofdbestuur heeft besloten zijn functie als partijvoorzitter neer te leggen”.

In een nieuwe verklaring, die vandaag op de SGP-site werd gepubliceerd naar aanleiding van het vertrek van Den Boef en Vlietstra, is daaraan toegevoegd dat het partijbestuur aan Zevenbergen heeft meegedeeld “dat hij het best de eer aan zichzelf zou kunnen houden” en dat het bestuur zich anders “genoodzaakt zou zien zijn voorzitterschap te beëindigen”. Zaterdag meldde Zevenbergen uiteindelijk dat hij zich zou terugtrekken als voorzitter.

Vernieuwing?

De 63-jarige Zevenbergen zat voordat hij vorig jaar voorzitter werd al zeventien jaar in het bestuur van de SGP. De vandaag opgestapte Den Boef zat daar al sinds 1997. Sommige SGP’ers zien hun vertrek als kans om bijvoorbeeld de bestuursstijl van de SGP te vernieuwen. De opgestapte bestuurders werden als hindernis daarvoor gezien.

Een deel van de achterban roept al langer om vernieuwing. Ook kan het vertrek van de bestuurders helpen om de problemen rond de in opspraak geraakte buitenlandcommissie van de SGP op te lossen, zegt een prominent partijlid tegen de NOS.

Wat speelde er in de ‘buitenlandcommissie’ van de SGP?

Afgelopen zomer stelde het SGP-partijbestuur een mediator aan die orde op zaken moet stellen bij de Stichting Vormingsactiviteiten Oost-Europa (VOE) van de partij. Die stichting hield zich bezig met vormingsactiviteiten en buitenlandse reizen, met subsidie van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Maar binnen de stichting zou sprake zijn van “verbaal agressief en intimiderend gedrag”.

Ook over het nut van de buitenlandse reisjes rezen vragen. Per 1 januari gaat de VOE op in een nieuwe stichting die alle internationale afspraken coördineert.

Interim-voorzitter Van Leeuwen ziet het aftreden van bestuursleden niet als een kans om de bestuursstijl te vernieuwen. Wel is een partijcommissie bezig met het vernieuwen van de procedure om nieuwe bestuursleden te benoemen, onder wie de voorzitter. “Maar dat is afgelopen zomer al in gang gezet”, aldus Van Leeuwen.

Rust

Een crisis wil hij de ontstane situatie niet noemen. “Dit is geen bestuurscrisis, maar wel treurnis. We moeten nu een stukje rust terugbrengen in de partij.”

Ook de SGP-jongeren, met 7300 leden naar eigen zeggen de grootste politieke jongerenorganisatie van Nederland, hoopt dat de rust en het vertrouwen in de partij wederkeren. “Wat je ziet, is dat het nieuws en het imago van de SGP elkaar nu doorkruisen”, zegt voorzitter Arie Rijneveld. “We hebben eigenlijk een rustig imago.”

Bekijk ook;

SGP-bestuursleden treden af uit onvrede over vertrek partijvoorzitter

NU 12.11.2019 Hoofdbestuursleden Peter den Boef en Albert Vlietstra van de SGP treden af, meldt de politieke partij dinsdag in een verklaring. Ze zijn ontevreden over het vertrek van partijvoorzitter Peter Zevenbergen.

In de verklaring staat dat de twee leden vinden dat het hoofdbestuur anders had moeten handelen en volledig achter Zevenbergen had moeten gaan staan.

Zevenbergen wordt tijdelijk vervangen door Maarten van Leeuwen. Die laat in de verklaring weten dat de SGP bij het standpunt blijft dat de partijvoorzitter er het beste aan deed af te stappen.

Afgelopen zaterdag trad Zevenbergen af vanwege ophef over zijn wachtgeld. Als oud-wethouder van de gemeente Alblasserdam had hij daar recht op. Hij vertrok in 2006 bij de gemeente. Sindsdien ontving hij elke maand 1.450 euro netto als compensatie voor het salarisverlies.

Lees meer over: Politiek  SGP

Onrust bij strengchristelijke SGP: opnieuw twee bestuursleden vertrokken

AD 12.11.2019 Het blijft rommelen bij de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP). Twee leden van het bestuur van de conservatieve partij hebben besloten hun biezen te pakken, nadat zaterdag voorzitter Peter Zevenbergen al was opgestapt.

Volgens het Nederlands Dagblad zijn Peter den Boef en Albert Vlietstra ontevreden over de behandeling van Zevenbergen. Hij zou gedwongen zijn te vertrekken. Volgens de twee ex-bestuursleden speelt er binnen de SGP veel meer dan alleen de kwestie rond Zevenbergen.

De partij geldt als belangrijke steunpilaar van de regeringscoalitie, die zowel in Eerste als Tweede Kamer geen meerderheid meer heeft.

De voorzitter vertrok na een slepende discussie over zijn wachtgeld, dat hij kreeg als voormalig wethouder. Hij had er recht op, maar na toenemende druk besloot Zevenbergen het geld ‘ten dienste aan de gemeenschap’ te stellen. Toch kostte de affaire hem afgelopen weekeinde de kop.

Zevenbergen was vorig jaar aangetreden als voorzitter van de partij. Maarten van Leeuwen neemt zijn functie nu waar. Hij was al partijvoorzitter van 2011 tot vorig jaar.

Lees ook;

Lees meer

Oplossing

Van Leeuwen zegt de gang van zaken te betreuren. ,,Niet in het minst omdat er al een jaar lang gepoogd wordt in gezamenlijkheid tot een oplossing te komen waarbij ook de twee vertrekkende bestuursleden voortdurend betrokken waren.’’

Hij benadrukt dat het geen zin had achter Zevenbergen te blijven staan. Van Leeuwen wil ‘een zich verder voortslepende discussie over de wachtgeldregeling’ voorkomen, omdat die het functioneren van Zevenbergen als partijvoorzitter ‘ernstig belemmert en niet in het belang is van de partij, en ook niet van hemzelf.’

SGP-bestuursleden weg uit onvrede met vertrek partijvoorzitter

NOS 12.11.2019 Peter den Boef en Albert Vlietstra stappen uit het hoofdbestuur van de SGP. Ze doen dat uit onvrede over het opstappen van voorzitter Peter Zevenbergen, afgelopen zaterdag.

De twee vinden dat het bestuur van de partij Zevenbergen meer had moeten steunen, staat in een verklaring op de SGP-site. De opgestapte voorzitter kwam vorig jaar onder vuur te liggen toen bleek dat hij naast zijn salaris als schooldirecteur in Rotterdam ook wachtgeld ontving. Hij kreeg dat geld omdat hij eerder twaalf jaar lang wethouder was in de Zuid-Hollandse gemeente Alblasserdam.

Zevenbergen wordt als voorzitter voorlopig vervangen door Maarten van Leeuwen. Die betreurt het opstappen van de bestuursleden: “Niet in het minst omdat er al een jaar lang gepoogd wordt in gezamenlijkheid tot een oplossing te komen waarbij ook de twee vertrekkende bestuursleden voortdurend betrokken waren”, zegt Van Leeuwen.

Bekijk ook;

Wachtgeld kost voorzitter SGP de kop

Telegraaf 09.11.2019 SGP-voorzitter Peter Zevenbergen is opgestapt na een langdurige discussie over zijn wachtgeldregeling. Dat maakte de SGP zaterdag bekend. Hij was in 2018 aangetreden als voorzitter van de partij.

„De gebeurtenissen trekken een zware wissel op de partij en op Zevenbergen zelf, zijn gezin en gezondheid. Mede hierom heeft hij in overleg met het hoofdbestuur besloten zijn functie als partijvoorzitter neer te leggen”, staat in een verklaring van de partij.

In september 2018 ontstond er ophef over de wachtgeldregeling die Zevenbergen vanaf 2006 kreeg nadat hij was gestopt als wethouder van de gemeente Alblasserdam. Daar had hij twaalf jaar gewerkt.

Meerdere prominenten bij een partijcongres van de SGP. Ⓒ ANP

Zevenbergen had recht op het wachtgeld, maar het SGP-bestuur vond niet dat hij het mocht houden. In september is toen afgesproken dat hij het wachtgeld niet houdt, maar dat het „voor de gemeenschap wordt gebruikt.”

„Sinds een aantal weken werpt het onderwerp weer stof op”, staat in de verklaring van de SGP. „Het goed functioneren als partijvoorzitter kwam hierdoor onder druk te staan.”

Maarten van Leeuwen volgt Zevenbergen op, als interim-voorzitter. Hij was al partijvoorzitter van 2011 tot 2018. Hij moet weer zorgen voor rust in de partij.

Bekijk ook: 

Bij SGP rommelt het door: Leugens zorgen voor wroeging bij leden 

Bekijk meer van; Zevenbergen Staatkundig Gereformeerde Partij

SGP-partijvoorzitter Zevenbergen treedt af na ophef over wachtgeld

NU 09.11.2019 SGP-partijvoorzitter Peter Zevenbergen is afgetreden vanwege de ophef over zijn wachtgeldregeling, meldt zijn partij zaterdag. Het besluit is in overleg met het hoofdbestuur genomen.

Kort na het aantreden van Zevenbergen als partijvoorzitter in september 2018 ontstond kritiek op de wachtgeldregeling waar hij als oud-wethouder van de gemeente Alblasserdam recht op had.

Daar vertrok hij in september 2006 en sindsdien ontving hij twaalf jaar lang, elke maand, 1.450 euro netto om het salarisverlies te compenseren.

Zevenbergen besloot vanwege de discussies van zijn wachtgeld af te zien, maar het stoppen of afbouwen van de regeling zou niet mogelijk zijn. Het bedrag zou daarom “ten dienste worden gesteld aan de gemeenschap”, meldde zijn partij destijds.

De SGP meldt dat Zevenbergen en het bestuur het hoofdstuk over het wachtgeld in oktober 2018 hoopten af te sluiten, maar dat dit niet lukte. Sinds enkele weken is er weer veel aandacht voor deze wachtgeldregeling, meldt SGP, zonder in details te treden. Volgens de NRC erkende het hoofdbestuur recentelijk fouten te hebben gemaakt bij de interne communicatie over het wachtgeld.

De partij meldt dat het “goed functioneren als partijvoorzitter onder druk kwam te staan” en dat de gebeurtenissen “een zware wissel trekken op de partij en op Zevenbergen zelf, zijn gezin en gezondheid”. Zevenbergen zal tijdelijk worden vervangen door zijn voorganger Maarten van Leeuwen.

Lees meer over: Politiek sgp

SGP-voorzitter stapt op na kritiek op wachtgeld

NOS 09.11.2019 Peter Zevenbergen stapt op als voorzitter van de SGP. Zevenbergen kwam vorig jaar onder vuur te liggen toen bleek dat hij naast zijn salaris als directeur van het Wartburg College in Rotterdam ook wachtgeld ontving. Vóór zijn baan als schooldirecteur was hij namelijk twaalf jaar lang wethouder in de Zuid-Hollandse gemeente Alblasserdam.

Vanwege de onrust die in de partij ontstond toen de Volkskrant over het wachtgeld berichtte, besloot de SGP-voorzitter het maandelijkse bedrag voortaan “ten dienste van de gemeenschap” te stellen. De partij had gehoopt dat de kwestie daarmee was afgedaan, maar “dat bleek niet het geval”, zegt de SGP vandaag in een verklaring. “Sinds een aantal weken werpt het onderwerp weer stof op. Het goed functioneren als partijvoorzitter kwam hierdoor onder druk te staan.”

Volgens de SGP trokken de gebeurtenissen een zware wissel op Zevenbergen, zijn gezin en gezondheid. Daarom heeft hij besloten zijn voorzitterschap neer te leggen. Maarten van Leeuwen, die van 2011 tot 2018 al SGP-voorzitter was, vervangt hem totdat een nieuwe voorzitter is gevonden.

Moreel appèl

De 63-jarige Zevenbergen zat sinds 2001 in het hoofdbestuur van de SGP en was sinds september 2018 partijvoorzitter. In september van dat jaar werd bekend dat hij sinds 2006 maandelijks een bedrag van 1450 euro netto aan wachtgeld ontvangt, vanwege zijn voormalige wethouderschap in Alblasserdam en omdat hij als onderwijsdirecteur minder verdient dan als gemeentebestuurder.

De voormalige burgemeester van Alblasserdam, Bert Blase, deed in 2014 al een “moreel appèl” op Zevenbergen om van de wachtgeldregeling af te zien. Zevenbergen zelf hield altijd vol dat dat niet zomaar kon en dat hij “in lijn met de letter en de geest van de wachtgeldregeling” handelde.

Rectificatie

De kwestie laaide eind oktober weer op, nadat het landelijke partijbestuur een rectificatie over de zaak stuurde naar alle leden van de partij, vertelt Joost Griep, voorzitter van de SGP in Alblasserdam. In die rectificatie erkende het bestuur dat het de toelage van Zevenbergen ten onrechte steeds een pensioenregeling had genoemd in plaats van een wachtgeldregeling.

“Toen werd de zaak weer actueel, met als gevolg dat Zevenbergen nu opstapt”, aldus Griep. “Wij zijn blij met dit resultaat. We hebben als lokaal bestuur altijd aangegeven dat het niet verstandig was om Zevenbergen als voorzitter te benoemen, omdat deze zaak steeds weer opspeelt.”

Klachten

Eerder dit jaar haalde de SGP het nieuws vanwege klachten over wantrouwen en een onveilige werkomgeving binnen een aan de partij gelieerde stichting. Uiteindelijk schakelde het partijbestuur een mediator in om de kwestie aan te pakken. Volgens vicevoorzitter Mulder van de SGP staat deze zaak volledig los van het vertrek van Zevenbergen als voorzitter.

Het is nog niet bekend wanneer een nieuwe voorzitter wordt gekozen. “We bezinnen ons eerst op het vernieuwen van de procedure om de voorzitter en bestuursleden te benoemen.”

Bekijk ook;

SGP-voorzitter Zevenbergen stapt op na slepende wachtgelddiscussie

AD 09.11.2019 De voorzitter van de SGP is opgestapt. Rond Peter Zevenbergen, die vorig jaar partijvoorzitter werd, speelde een slepende discussie over het wachtgeld dat hij al jaren ontving. Dergelijke interne strubbelingen zijn zeer ongebruikelijk binnen de gesloten SGP, de oudste partij van ons land.

In een verklaring die zaterdag op de site van de partij verscheen, staat de de gebeurtenissen van de laatste weken ‘een zware wissel trekken op de partij en op Zevenbergen zelf, zijn gezin en gezondheid’. ,,Mede hierom heeft hij in overleg met het hoofdbestuur besloten zijn functie als partijvoorzitter neer te leggen.” Eind oktober stelde dat hoofdbestuur nog ‘volledig vertrouwen’ te hebben in Zevenbergen. SGP-leider Kees van der Staaij noemt het besluit ‘pijnlijk maar verstandig’.

Lees ook;

Lees meer

Lees meer

Lees meer

Lees meer

Ophef

In september 2018 ontstond er ophef over de wachtgeldregeling die Zevenbergen vanaf 2006 kreeg nadat hij was gestopt als wethouder van de gemeente Alblasserdam. Daar had hij twaalf jaar gewerkt. Hij kreeg vrijwel direct na zijn wethouderschap een nieuwe baan, maar zijn salaris werd dankzij de wachtgeldregeling aangevuld tot zijn voormalige wethouderssalaris. Opvallend genoeg slingerde de afdeling Alblasserdam – waarvan Zevenbergen zélf jarenlang voorzitter was – de discussie binnen de partij aan.

Zevenbergen heeft recht op het wachtgeld, al zijn oud-politici niet verplicht het geld aan te nemen. Nadat de afdeling Alblasserdam aan de bel trok, vond het SGP-bestuur niet dat hij het geld (1450 euro netto per maand) mocht houden. In september is toen afgesproken dat hij het wachtgeld niet houdt, maar dat het wordt gestoken in ‘goede maatschappelijke doelen’. Daarop hield een accountant controle.

Toch bleef er gedoe over. De afdeling Alblasserdam riep eind oktober om het vertrek van Zevenbergen. Het hoofdbestuur stelde toen nog dat het om één dissidente afdeling ging. Daar komt het nu van terug. ,,Sinds een aantal weken werpt het onderwerp weer stof op”, staat in de verklaring van de SGP. ,,Het goed functioneren als partijvoorzitter kwam hierdoor onder druk te staan.”

Maarten van Leeuwen (71) volgt Zevenbergen op, als interim-voorzitter. Hij was al partijvoorzitter van 2011 tot 2018. Hij stapte op om meer tijd door te brengen met zijn gezin. Nu doet de partij weer een beroep op hem om voor rust in de partij te zorgen.

november 9, 2019 Posted by | integriteit, Maarten van Leeuwen, Peter Zevenbergen, sgp, wachtgeld | , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Ook gedonder bij de SGP – tot ziens SGP-voorzitter Peter Zevenbergen

Ook gedonder bij de SGP ??

Telegraaf 09.09.2019

Werksfeer

Binnen de SGP loopt een procedure over wantrouwen en een onveilige werkomgeving. Aanleiding is een klacht van een werknemer van de stichting VOE, die aan de partij is gelieerd. De stichting houdt zich vooral bezig met vormingsactiviteiten en reizen naar diverse landen.

Bij SGP’ers worden zaken die het daglicht niet kunnen verdragen al sinds jaar en dag onder de pet gehouden.

De SGP-leden moeten het dominante bestuur maar weer eens tot de orde roepen, die denken waarschijnlijk zelf dat ze God zijn! aldus Dick van Beusichem, Tiel.

Volgens De Telegraaf gaat de klacht over “verbaal agressief en intimiderend gedrag van een deel van het bestuur van de stichting”. De medewerker zou ook vraagtekens zetten bij de doelmatigheid van reizen die worden betaald met belastinggeld.

Stichting Vormingsactiviteiten Oost-Europa

Reisjes van de commissie VOE – voluit Stichting Vormingsactiviteiten Oost-Europa, maar tegenwoordig ook in Afrika en het Midden-Oosten actief – worden betaald met overheidsgeld, afkomstig van de ministeries van Buitenlandse en Binnenlandse Zaken. Minister Blok heeft een oproep gedaan mogelijk misbruik van subsidiegelden door de SGP te melden. Volgens een woordvoerder van het ministerie worden de programma’s zorgvuldig gecontroleerd, en zijn tot op heden geen onregelmatigheden gemeld.

Meningen verdeeld

Ook binnen het hoofdbestuur zijn de meningen verdeeld. Vertrouwenspersoon Rien Hoek zou in zijn rapport veel misstanden bij de VOE beschrijven. Medebestuurder P.J. den Boef, tevens lid van de VOE, distantieert zich juist van dat rapport. Partijvoorzitter Peter Zevenbergen wil tot september de tijd nemen om de klacht te behandelen.

‘Ik kan er in dit stadium niets over zeggen’, zegt Kees van der Staaij. ‘Dit ligt echt bij het hoofdbestuur.’ Hij is enkele malen mee geweest op VOE-reisjes, en kan zich ‘serieuze en degelijke conferenties’ herinneren. Diederik van Dijk, SGP-senator en in het verleden als politiek adviseur zijdelings betrokken bij de VOE, betreurt vooral dat het vertrouwelijke rapport op straat ligt. ‘Dit had nooit mogen gebeuren, en zeker niet bij een christelijke partij.’

Wachtgeld

Prominente SGP’ers wijzen er op dat hun partij vaker in het nieuws komt vanwege de omgang met gemeenschapsgeld. Peter Zevenbergen, eind 2018 tot partijvoorzitter benoemd, bleek twaalf jaar lang netto 1.450 euro wachtgeld per maand te hebben gekregen als voormalig wethouder, terwijl hij een nieuwe baan als schooldirecteur had. Sinds dat aan het licht kwam, maakt hij dat wachtgeld over naar ‘de gemeenschap.’

Bas Belder was van 1999 tot 2019 lid van het Europees parlement namens de SGP. Hij kwam geregeld in opspraak omdat hij ondanks aandringen van het bestuur weigerde inzicht geven in de manier waarop hij zijn maandelijkse onkostenvergoeding van netto 4.300 euro besteedde. Toch kreeg hij steeds een nieuwe termijn in Brussel.

SGP in gesprek met klokkenluider | Binnenland | Telegraaf.nl

‘SGP-bestuur tot de orde roepen’ | Wat U Zegt | Telegraaf.nl

Klokkenluider zorgt voor rumoer bij SGP na rapport over …

SGP komt beloften aan klagende werknemer niet na – NRC

Gedonder binnen SGP om snoepreisjes en omgang … – Joop

Opnieuw onrust bij SGP: partij komt beloften aan … – Cip

Het rommelt binnen de SGP: klokkenluider stapt naar … – Cip

SGP-stichting beschuldigd van onveilige werkomgeving en …

Bestuurscultuur in orthodox mannenbolwerk SGP onder vuur …

SGP sterk verdeeld over bejegening klokkenluider | HR-kiosk.nl

SGP in verlegenheid door rapport over intimidatie en … – WNL

Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende

Meer;

Voorzitter SGP stapt op na wachtgelddiscussie

MSN 09.11.2019 SGP-voorzitter Peter Zevenbergen is opgestapt na een langdurige discussie over het gebruik van wachtgeld. Dat maakte de SGP zaterdag bekend.

“De gebeurtenissen trekken een zware wissel op de partij en op Zevenbergen zelf, zijn gezin en gezondheid. Mede hierom heeft hij in overleg met het hoofdbestuur besloten zijn functie als partijvoorzitter neer te leggen”, staat in een verklaring van de partij.

In september 2018 ontstond er ophef over de wachtgeldregeling die Zevenbergen vanaf 2006 kreeg nadat hij was gestopt als wethouder van de gemeente Alblasserdam. Daar had hij twaalf jaar gewerkt.

Maarten van Leeuwen volgt Zevenbergen op, als interim-voorzitter. Hij was al partijvoorzitter van 2011 tot 2018.

SGP-afdeling roept om vertrek partijvoorzitter

AD 23.10.2019 Een regionale afdeling van de SGP wil dat de vorig jaar aangetreden partijvoorzitter Peter Zevenbergen per direct aftreedt. Er is al een jaar lang gedoe over de wachtgeldregeling van de voormalige wethouder van de gemeente Alblasserdam.

Zevenbergen was wethouder van 1994 tot 2006. Sindsdien ontvangt hij wachtgeld, een uitkering voor politieke ambtsdragers die is bedoeld om de periode tot een nieuwe baan te overbruggen. Zevenbergen ging in het jaar dat hij afscheid nam van de politiek, aan de slag op het reformatorische Wartburg College. Omdat hij daar minder verdient dan toen hij wethouder was, wordt zijn salaris aangevuld. Volgens het Nederlands Dagblad was dat vorig jaar 1450 euro netto per maand.

Lees ook;

Lees meer

Lees meer

Pensioenregeling

In een nieuwsbrief aan partijleden werd vorig jaar gesuggereerd dat het om een pensioenregeling ging. Daar was de afdeling Alblasserdam, waar Zevenbergen zélf jarenlang voorzitter van was, boos over. In de gemeenteraad daar was de wachtgeldregeling regelmatig onderwerp van gesprek. Inmiddels heeft het partijbestuur in een nieuwe nieuwsbrief de fouten gecorrigeerd.

,,Wij spraken van pensioenregeling, Alblasserdam van een werkloosheidsuitkering”, zegt Leo Barth van het partijbestuur van de SGP. ,,Nu noemen we het een wachtregelregeling, want zo staat het in de wet.” Zevenbergen was twaalf jaar wethouder en heeft daarom twaalf jaar lang het recht op een aanvulling tot zijn wethouderssalaris. Hij is niet verplicht om het wachtgeld te accepteren.

Ook voor zijn voorzitterschap krijgt Zevenbergen een onkostenvergoeding, die wordt opgeteld bij zijn salaris en van zijn wachtgeld wordt afgetrokken. De afdeling Alblasserdam vindt dat Zevenbergen door de wachtgeldkwestie niet meer van onbesproken gedrag is en daarom weg moet.

Accountantscontrole

Toen de kwestie een jaar geleden ging spelen, deed het SGP-bestuur ‘zelf en extern’ onderzoek naar de regeling. ,,Daar kwam uit dat het rechtmatig is”, stelt Barth. ,,Bovendien geeft de heer Zevenbergen het geld volledig aan goede maatschappelijke doelen – daar is ook volledige accountantscontrole op.” Het hoofdbestuur van de SGP houdt daarom ‘volledig vertrouwen’ in de partijvoorzitter. Volgens Barth is de afdeling Alblasserdam de enige kieskring die om Zevenbergens vertrek vraagt. Hij zegt niet te weten ‘wat daar speelt’.

In het normaal gesproken gesloten en gezagsgetrouwe SGP was het afgelopen zomer ook al hommeles. Toen kaartte een medewerker misstanden aan over de Stichting Vormingsactiviteiten Oost-Europa van de partij. Daar zou subsidiegeld worden uitgegeven aan onnodige reisjes. Bovendien zou de voorzitter van die stichting voor een onveilige werksfeer zorgen en verbaal agressief zijn. De stichting wordt met ingang van komend jaar opgedoekt, maar de klokkenluider moest dat – vóór een bemiddelingspoging – bekopen met een halvering van zijn contract. Volgens Barth zijn de twee kwesties ‘een toevallige samenloop van omstandigheden’.

SGP zet mediator in na klacht over intimidaties en geldverkwisting

NOS 19.07.2019 De SGP zet een mediator in nadat iemand binnen de partij heeft geklaagd over “intimidaties” en een “onveilige werksfeer” binnen de partij. Ook gaat de omstreden partijstichting die buitenlandse reizen organiseert op in een nieuwe stichting.

Het partijbestuur reageert daarmee op de flinke kritiek die twee weken geleden aan het licht kwam via een medewerker die had geklaagd over “verbaal agressief en intimiderend gedrag”. De medewerker zette ook vraagtekens bij de doelmatigheid van reizen die worden betaald met belastinggeld.

En die kritiek staat niet op zich, zo blijkt uit gesprekken met meerdere partijleden die niet met naam genoemd willen worden.

Jongerentak

Alleen de voorzitter van de jongerenafdeling van de SGP, Arie Rijneveld, uitte de kritiek openlijk. Hij waarschuwde het partijbestuur al vaker voor misstanden binnen de stichting. Volgens hem wordt niet alleen de naam van de SGP door het slijk gehaald, “ook de naam van God is daarmee onlosmakelijk verbonden”.

De SGP-jongerenafdeling is dan ook blij met de aangekondigde verbeterplannen van de partij. “Het is goed dat het partijbestuur geloofwaardige stappen zet om deze zaak op te lossen”, zegt Rijneveld. “We hopen dat het herstel van het vertrouwen minstens zo voorspoedig gaat.” Rijneveld belooft de structuurwijzigingen de komende tijd nauwlettend in de gaten te houden.

Controle op dure reizen

De interne problemen kwamen aan het licht nadat een werknemer van de Stichting Vormingsactiviteiten Oost-Europa (VOE) had geklaagd bij een vertrouwenspersoon. Het rapport dat is opgesteld naar aanleiding van die klacht is vervolgens ingezien door De Telegraaf.

De stichting krijgt, net als andere politieke partijen, subsidie om internationale reizen te organiseren met als doel het wereldwijd bevorderen van de democratie. Maar juist binnen die stichting loopt het mis. Er is weinig controle en er zijn vraagtekens over het nut van de vele reisjes die de VOE-bestuursleden hebben gemaakt naar Oost-Europa en het Midden-Oosten.

Vriendjespolitiek

Op sommige van die reizen mogen alleen bestuursleden en bevriende partijgenoten mee, terwijl sommigen geen concrete taak hebben of niet eens Engels spreken. Ondertussen lopen de kosten van deze reisjes vaak in de duizenden euro’s.

Nadat de onthullingen aan het licht kwamen zei partijvoorzitter Zevenbergen dat hij het niet prettig vond dat een interne zaak bij een krant terecht is gekomen. Ook benadrukte hij dat er met de werknemer in kwestie “een geschil over de omvang van het arbeidscontract speelt”. Partijgenoten vrezen daarom dat het arbeidscontract van de desbetreffende werknemer niet wordt verlengd.

Arbeidsconflict

Maar die angst wordt nu door de partij weggenomen. “De SGP waarborgt de rechtspositie van de betrokken medewerker, die een tijdelijk dienstverband heeft, zodat wordt voorkomen dat het indienen van een klacht arbeidsrechtelijke consequenties heeft.”

De stichting VOE zal per 1 januari opgaan in een nieuwe stichting die alle internationale afspraken coördineert. De werknemer die aan de bel trok kan dan ook gewoon solliciteren voor een functie binnen de nieuwe stichting. Verder zal het partijbestuur de zomermaanden gebruiken om gesprekken te voeren en relaties weer te normaliseren. “Dit soort situaties moeten in de toekomst voorkomen worden,” zegt partijvoorzitter Zevenbergen.

Bekijk ook

september 10, 2019 Posted by | bestuurscrisis, fraude, integriteit, sgp, wachtgeld | , , , , , , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Ook gedonder bij de SGP ??

Vrouw-onvriendelijke aftrap gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018 – SGP

Lilian Janse © Robin Utrecht

Een tot voor kort ondenkbare lijsttrekker bij SGP Amsterdam

Voor het eerst doet de conservatief-christelijke SGP mee met de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam. En dan ook nog onder leiding van een jonge vrouw. Een kantelpunt?

Drie jaar lang was ze de eerste en enige vrouwelijke SGP-gemeenteraadslid én vrouwelijke fractieleider van het land. Hoe Lilian Janse als eerste SGP-vrouw de leiding nam. Maar dan echt

Paula Schot

Zij we vrouwvriendelijk bezig ??

Het leek een mooie stunt: de SGP doet in maart voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen  in Amsterdam en dan ook nog met een jonge vrouwelijke lijsttrekker, de 24-jarige Paula Schot. Echter lang niet iedereen in de partij bleek enthousiast.

Gedoogbeleid

Het hoofdbestuur blijft bij ‘het aloude standpunt’ dat de SGP liever geen actieve vrouwelijke politici wil

De kandidatuur van Paula Schot in Amsterdam zou ‘een lokale kwestie’ zijn. Het hoofdbestuur blijft bij ‘het aloude standpunt’ dat de SGP liever geen actieve vrouwelijke politici wil. De Bijbel zou volgens voorzitter Van Leeuwen duidelijk maken dat vrouwen en mannen weliswaar gelijkwaardig zijn (‘God schiep Eva als spiegelbeeld van Adam’), maar er is tegelijkertijd ‘een onderscheiden roeping en verantwoordelijkheid ten aanzien van het regeerambt voor mannen en vrouwen’.

Om de gemoederen tot bedaren te brengen voelt SGP-voorzitter Maarten van Leeuwen zich in de laatste editie van partijblad De Banier zelfs geroepen om te benadrukken dat het hoofdbestuur de kersverse lijsttrekker in Amsterdam niet heeft gefeliciteerd. Op aandringen van de mannenbroeders heeft het Reformatorische Dagblad een bericht over de vermeende felicitatie zelfs formeel moeten rectificeren. ‘Waarmee dit misverstand uit de weg is geruimd’, schrijft Van Leeuwen content in zijn column.

Waarom toch  ????

In dat beginselprogramma van de SGP staat nog altijd dat vrouwenkiesrecht ‘strijdt met de roeping van de vrouw’. ,,Dat laatste geldt ook voor het zitting nemen van de vrouw in politieke organen.” De SGP meent immers dat het politieke ambt is voorbehouden aan de man. Onder druk van de Hoge Raad, die oordeelde dat vrouwen niet mogen worden uitgesloten van de kieslijst vanwege het enkele feit dat ze vrouw zijn, stelde de partij het passief kiesrecht in 2013 open voor vrouwen. Het beginselprogramma bleef echter ongewijzigd.

Als een jonge vrouw van 24 dat wil doen, heeft zij recht op ook de steun van alle mannen in de SGP, aldus Bart Jan Spruyt.

De tweeslachtige koers – in beginsel tegen vrouwen in de politiek, maar in de praktijk wel vrouwelijke SGP-politici tolereren – blijft schuren binnen de partij, aldus SGP-kenner Bart Jan Spruyt. De christelijke krant Nederlands Dagblad constateerde eerder al een ‘richtingenstrijd‘. De kringen rond fractievoorzitter Kees van Staaij zouden rekkelijker zijn, terwijl het partijbestuur probeert de behoudende krachten gerust te stellen.

In dezelfde krant hekelde SGP-kenner Bart Jan Spruyt ‘de tactiek van het dubbele spoor’. Hij beschuldigt het partijbestuur van ‘farizeïsme’ door via een rectificatie in de krant de handen af te trekken van de nieuwe lijsttrekker in Amsterdam. ‘Het is nogal wat om in Amsterdam het SGP-geluid uit te dragen. Als een jonge vrouw van 24 dat wil doen, heeft zij recht op de steun van alle mannen in de SGP.’

Meer voor sgp vrouwen

Vrouwenstandpunt van de Staatkundig Gereformeerde Partij – Wikipedia

Vrouwenkiesrecht · ‎Lidmaatschap van vrouwen · ‎Buitengewoon …

Waarom wil de SGP geen vrouwen in de partij? – Startpagina.nl

SGP-vrouwen splijtzwam binnen partij: Geen felicitaties van hoofdbestuur

Partijbestuur SGP: Vrouw op lijst niet bevorderen – Politiek

Vrouwelijke SGP-lijsttrekker blijft duivels dilemma voor partijbestuur

Blazen vrouwen de SGP op? | Opzij

De SGP-vrouwen in een massa testosteron | Politiek | AD.nl

Gunt de SGP vrouwen een jubileumcadeau? – EO Visie

SGP-vrouwenstandpunt

Opmars jonge SGP-vrouwen betaalt zich uit in Amsterdam | TROUW

Afbeeldingen van sgp vrouwen

Meer afbeeldingen voor sgp vrouwenAfbeeldingen melden

‘Politiek ongeschikt’, maar vooruit. SGP-vrouwen mogen op de kieslijst …

sgp vrouwen op kieslijst

sgp vrouwen 2017

sgp vrouwenstandpunt 2017

sgp homoseksualiteit

sgp vrouwen verkiesbaar

cu vrouwen

sgp vlissingen

belangrijkste standpunten sgp

Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende

Zie ook: De SGP en politiek in de 21e eeuw – deel 3

Zie ook: De SGP en politiek in de 21e eeuw – deel 2

Zie ook: SGP en de politiek in de 21e Eeuw ?? – deel 1

Zie ook: SGP en de Vrouwen ongelijkheid in de 21e eeuw

Zie ook: Gemeenteraadsverkiezingen 2010 – Vrouwelijk Raadslid in Staphorst

Zie ook:  Weigerambtenaar en oudgediende raadslid Wim Pijl CU-SGP in de Haagse hoek gezet – deel 3

Zie ook:  Oudgediende raadslid Wim Pijl CU-SGP in de Haagse hoek gezet – deel 2

Zie ook:  Oudgediende raadslid Wim Pijl CU-SGP in de Haagse hoek gezet – deel 1

Richtingenstrijd binnen SGP: verdient jonge vrouwelijke lijsttrekker steun?

VK 02.02.2018 Het leek een mooie stunt: de SGP doet in maart voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam en dan ook nog met een jonge vrouwelijke lijsttrekker, de 24-jarige Paula Schot. Lang niet iedereen in de partij is enthousiast.

Om de gemoederen tot bedaren te brengen voelt SGP-voorzitter Maarten van Leeuwen zich in de laatste editie van partijblad De Banier zelfs geroepen om te benadrukken dat het hoofdbestuur de kersverse lijsttrekker in Amsterdam niet heeft gefeliciteerd. Op aandringen van de mannenbroeders heeft het Reformatorische Dagblad een bericht over de vermeende felicitatie zelfs formeel moeten rectificeren. ‘Waarmee dit misverstand uit de weg is geruimd’, schrijft Van Leeuwen content in zijn column.

Gedoogbeleid

Het hoofdbestuur blijft bij ‘het aloude standpunt’ dat de SGP liever geen actieve vrouwelijke politici wil

De kandidatuur van Paula Schot in Amsterdam zou ‘een lokale kwestie’ zijn. Het hoofdbestuur blijft bij ‘het aloude standpunt’ dat de SGP liever geen actieve vrouwelijke politici wil. De Bijbel zou volgens voorzitter Van Leeuwen duidelijk maken dat vrouwen en mannen weliswaar gelijkwaardig zijn (‘God schiep Eva als spiegelbeeld van Adam’), maar er is tegelijkertijd ‘een onderscheiden roeping en verantwoordelijkheid ten aanzien van het regeerambt voor mannen en vrouwen’.

In de praktijk wordt al langer een gedoogbeleid gevoerd omdat de Hoge Raad in 2011 besloot dat de SGP geen vrouwen meer mag weren van de kandidatenlijsten ‘vanwege het enkele feit dat ze vrouwen zijn’. De mannenbroeders maakten daarna nog bezwaar bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, maar ook dat mocht niet baten. Sindsdien zijn lokale afdelingen vrij om vrouwelijke kandidaten aan te wijzen. Tot dusver heeft dat geresulteerd in één vrouwelijk raadslid, Lilian Janse, in Vlissingen. Dit jaar staan er circa tien vrouwen op de lokale lijsten van de SGP.

Richtingenstrijd

Als een jonge vrouw van 24 dat wil doen, heeft zij recht op de steun van alle mannen in de SGP, aldus SGP-kenner Bart Jan Spruyt.

De tweeslachtige koers – in beginsel tegen vrouwen in de politiek, maar in de praktijk wel vrouwelijke SGP-politici tolereren – blijft schuren binnen de partij. De christelijke krant Nederlands Dagblad constateerde eerder al ‘een richtingenstrijd’. De kringen rond fractievoorzitter Kees van Staaij zouden rekkelijker zijn, terwijl het partijbestuur probeert de behoudende krachten gerust te stellen.

In dezelfde krant hekelde SGP-kenner Bart Jan Spruyt ‘de tactiek van het dubbele spoor’. Hij beschuldigt het partijbestuur van ‘farizeïsme’ door via een rectificatie in de krant de handen af te trekken van de nieuwe lijsttrekker in Amsterdam. ‘Het is nogal wat om in Amsterdam het SGP-geluid uit te dragen. Als een jonge vrouw van 24 dat wil doen, heeft zij recht op de steun van alle mannen in de SGP.’

Een tot voor kort ondenkbare lijsttrekker bij SGP Amsterdam

Voor het eerst doet de conservatief-christelijke SGP mee met de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam. En dan ook nog onder leiding van een jonge vrouw. Een kantelpunt?

Drie jaar lang was ze de eerste en enige vrouwelijke SGP-gemeenteraadslid én vrouwelijke fractieleider van het land. Hoe Lilian Janse als eerste SGP-vrouw de leiding nam. Maar dan echt

Volg en lees meer over:  SGP   POLITIEK   POLITIEKE PARTIJEN  NEDERLAND

SGP-vrouwen splijtzwam binnen partij: Geen felicitaties van hoofdbestuur

AD 01.02.2018 Lokale SGP-afdelingen mogen dan wel steeds vaker een vrouw op de gemeentelijke kieslijst zetten, maar dat is het hoofdbestuur van de Staatkundig Gereformeerde Partij een doorn in het oog. Dat blijkt uit de rubriek van SGP-partijvoorzitter Maarten van Leeuwen in partijblad De Banier.

U heeft allemaal in het RD in een cor­rec­tie­be­richt kunnen lezen dat de felicitaties richting Paula Schot niet afkomstig waren van het hoofdbestuur, aldus Maarten van Leeuwen, voorzitter SGP.

Lilian Janse © Robin Utrecht

Daarin schrijft Van Leeuwen dat hij van mening is dat zijn partij ‘de politieke participatie van vrouwen’ niet moet ‘bevorderen’. Wel noemt hij de kandidatenlijsten voor de komende gemeenteraadsverkiezingen een lokale verantwoordelijkheid, al moeten de afdelingen wel ‘binnen de geschetste kaders’ van de uitgangspunten van de SGP blijven. ,,Het is de taak van de selectieadviescommissie om vervolgens een integrale afweging te maken in hoeverre de kandidaten in staat zijn de SGP-beginselen geloofwaardig te vertegenwoordigen.”

In dat beginselprogramma staat nog altijd dat vrouwenkiesrecht ‘strijdt met de roeping van de vrouw’. ,,Dat laatste geldt ook voor het zitting nemen van de vrouw in politieke organen.” De SGP meent immers dat het politieke ambt is voorbehouden aan de man. Onder druk van de Hoge Raad, die oordeelde dat vrouwen niet mogen worden uitgesloten van de kieslijst vanwege het enkele feit dat ze vrouw zijn, stelde de partij het passief kiesrecht in 2013 open voor vrouwen. Het beginselprogramma bleef echter ongewijzigd.

In datzelfde jaar stelde de Zeeuwse Lilian Janse zich verkiesbaar in Vlissingen, als lijsttrekker. Inmiddels staan er in minimaal zeven gemeenten vrouwen op de lijst namens de SGP. In Amsterdam, waar de partij nooit eerder meedeed, trekt de 24-jarige Paula Schot de lijst. Het Reformatorisch Dagblad (RD) meldde eerder dat het hoofdbestuur Schot met haar uitverkiezing had gefeliciteerd, maar Van Leeuwen benadrukt in zijn schrijven dat van gelukwensen géén sprake is. ,,U heeft allemaal in het RD in een correctiebericht kunnen lezen dat de felicitaties richting Paula Schot niet afkomstig waren van het hoofdbestuur, waarmee dit misverstand uit de weg is geruimd.”

februari 3, 2018 Posted by | CU-SGP, gemeenteraad, gemeenteraadsverkiezingen 2018, politiek, sgp, verkiezingen | , , , , , , , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Vrouw-onvriendelijke aftrap gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018 – SGP