Het is een wonder dat hij nog leeft. Michel Catalano (48) zag op de televisie wat voor slachtpartij de gebroeders Saïd en Chérif Kouachi op 7 januari aanrichtten.

De redactie van Charlie Hebdo werd op die dag in naam van een hogere orde afgeslacht om de eer van de gezant van het Opperwezen te redden. Catalano dacht wellicht dat hij als eigenaar van een drukkerij in de omgeving van Parijs niet te maken zou krijgen met de islamitische eerwraak in Parijs.

Hij is niet de drukker van Charlie Hebdo, noch uitte hij ooit een mening over de islam.

Nuttig

Maar jihadisten kennen geen formaliteit. Het oorlogsrecht van een jihadist is geheel anders dan het Europese oorlogsrecht. Ook de journalisten die door IS of eerder door Al-Qa’ida werden vermoord, waren de facto niets anders dan waarnemers die zelfs nuttig konden zijn voor de terroristen.

Een half jaar nadat moslimextremisten terreur zaaiden bij sati­risch tijdschriftCharlie Hebdo, heerst grote onenigheid op de redactie. Er stroomden miljoenen binnen, en dus is er geruzie. Lees verder >

Het dorpje Dammartin-en-Goële deed op 9 januari een vreselijke ontdekking.

Catalano ging naar zijn drukkerij. Om half negen werd gebeld. Onmiddellijk vroeg hij zijn medewerker Lilian Lepère (26) om zich te verstoppen. De jongen moest niets overkomen, dacht Catalanop. De jonge medewerker verstopte zich in een gootsteenkastje.

Koffie

Ik ben alleen, zei Catalano tegen de gebroeders Kouachi. Deze eenvoudige drukker is een moedige en koelbloedige man – koelbloedig in een existentiële toestand.

In een gesprek met de Volkskrant vertelt Catalano hoe die angstaanjagende uren van gijzeling voorbijgingen. Hij bood de jihadisten koffie aan om tijd te winnen voor zijn medewerker zodat die zich kon verstoppen. Op treffende wijze beschrijft Catalano de toestand van de islamitische terroristen in zijn drukkerij:

Missie

‘Het ene moment waren ze op een missie, je voelde dat ze soldaten waren. Sterven, daar zijn we niet bang voor, zeiden ze. Sterven is goed, we gaan als martelaren, dat is wat we willen. Het doden van mensen doet ons niets, als ze onze gemeenschap kwaad doen. Aan de andere kant waren het mensen met wie je gewoon kon praten. Dat waren twee parallelle werelden.’

De parallelle werelden waarin de jihadistische salafisten leven, is onderdeel van het probleem. Het gaat hier om westerse salafisten die in de westerse wereld opgegroeid zijn. Schizofrene figuren, dronken van het meedogenloze geweld.

Catalano ontdekt op 9 januari dat een jihadist een gelovige soldaat is. Tegelijkertijd ziet Catalano dat alle andersdenkenden, wie of wat ze ook zijn, door de jihadisten als vijand worden beschouwd.

Nachtmerries

Catalano wordt op die dag met nog een gruwelijke ontdekking geconfronteerd:

De Volkskrant: Ze vroegen u ook of u Jood was?
Catalano: ‘Zo’n vraag wordt je gesteld, terwijl er een kalasjnikov op je gericht wordt. Daar heb ik nog steeds nachtmerries over. Ik ben geen Jood, maar stel dat ik angst had laten zien, een twijfel, een zweetdruppel. Wat zou er gebeurd zijn? Maar ik heb heel rustig staan liegen, ook toen ze vroegen of ik helemaal alleen was. Het is een vraag waarmee ik de hele tijd bezig ben, ook met mijn psycholoog. Hoe kon ik zo kalm blijven? Als ik die film terugdraai, word ik bang van mezelf. Ik wil het begrijpen.’

Bittere werkelijkheid

Ze waren op jacht naar Joden. Eén fout, één onnodige zweetdruppel had Catalano de kop kunnen kosten. Eén fout, dan zou hij als een Jood worden gezien.

De jihadisten gedroegen zich als SS’ers op jacht naar Joden. Dit pure, gewelddadige antisemitisme is niet langer speculatief. Evenmin is het een normatieve wetenschappelijke analyse. Het gewelddadige islamitische antisemitisme is wederom een bittere werkelijkheid in Europa. Daar kan niemand meer omheen.

De deskundigen hebben het antisemitische aspect van het islamisme onderschat. Wellicht wilden ze het niet erkennen. Er is zelfs geprobeerd om het te relativeren door te verwijzen naar het conflict tussen de Israëlische staat en de Palestijnse militanten.

Conflict

Maar de dialoog tussen gijzelaars en gijzelnemers kan echt niet worden verklaard aan de hand van een conflict in het Midden-Oosten. Er zijn immers verschillende conflicten gaande in het Midden-Oosten.

Catalano heeft het gelukkig gered. Helaas werden elders in Parijs wel een paar echte Joden door een andere jihadist vermoord.

In de Joodse supermarkt werd zelfs de vraag niet gesteld of ze Jood zijn. Ten onrechte werden intellectuelen die waarschuwden voor de komst van een nieuw en krachtig antisemitisme, als stemmingmakers neergezet.

Hoe is het zover gekomen in Europa? Daarover woensdag meer.

De anti-Joodse agressie van islamisten is gruwelijk onderschat

Afshin Ellian

Rechtsgeleerde Afshin Ellian blogt regelmatig over uiteenlopende onderwerpen voor elsevier.nl.

Tags; charlie hebdo dammartin-en-goële saïd kouachi chérif kouachi

zie ook;