Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

De heksenjacht bij de SP

Telegraaf 23.11.2020

Heksenjacht bij de SP  ??

SP-jongerenorganisatie Rood heeft met ruime meerderheid de in opspraak geraakte Olaf Kemerink (21) gekozen tot voorzitter. De benoeming is pikant nu Kemerink afgelopen week door het landelijke SP-bestuur uit de partij werd gezet wegens communistische sympathieën.

Kemerink was actief als bestuurslid van de Nijmeegse Socialistische Partij (SP). Tot zijn medebestuurders hem drie weken geleden schorsten. Officiële reden: hij zou óók actief zijn voor het Communistisch Platform en dubbellidmaatschap is verboden bij de partij.

Lees ook;

Maar  er speelt meer. Volgens fractieleider én bestuurslid van de Nijmeegse SP Hans van Hooft heeft het Communistisch Platform wereldvreemde en gevaarlijke ideeën. ,,Het wil bijvoorbeeld bewapende volksmilities. Dat standpunt verdedigde Kemerink”, stelde Van Hooft tegen De Gelderlander. De SP wil zich verre houden van zulke radicale zolderkamercommunisten.”

Telegraaf 25.11.2020

Opmerkelijke wending

Kemerinks vermeende lidmaatschap betekende deze week zijn royement als SP-lid. Hij is niet de enige: het landelijke SP-bestuur ontnam ook vijf anderen het lidmaatschap wegens vermeend radicalisme. De affaire kreeg dit weekend echter een opmerkelijke wending, want Kemerink werd vandaag gekozen tot voorzitter van SP-jongerenorganisatie Rood. En niet nipt, maar met een royale meerderheid van liefst driekwart van de stemmen, bevestigt scheidend voorzitter Arno van der Veen.

Vraag is wat nu? Kemerink mag tot voorzitter van Rood gekozen zijn, om bij Rood te horen is het verplicht om óók SP-lid te zijn. Vandaar wellicht dat eveneens driekwart van de Rood-leden die inlogde op digitale ledenvergadering een oproep aan het partijbestuur van de SP steunde om het royement van hun Kemerink ongedaan te maken.

De druk wordt zo opgevoerd op het landelijke SP-bestuur. Sowieso leidde Kemerinks schorsing en royement tot veel ophef in de partij. ,,Een gore heksenjacht”, noemde bestuurslid Ties van den Boogaard het aanpakken van Kemerink en de andere vijf vermeende radicalen. Op Twitter krijgt hij veel bijval. SP’ers noemen de schorsing ‘te absurd voor woorden’ en ‘belachelijk ondemocratisch’.

Hardwerkende partijgenoten

Heel verrassend kan Kemerinks verkiezing voor het landelijke SP-bestuur in ieder geval niet  zijn, want eerder nam het Rood-bestuur het in een verklaring al op voor Kemerink en de vijf anderen jonge (ex)leden. ,,Het betreft geen groep geradicaliseerde en geweld beluste jongeren. Dit zijn hardwerkende partijgenoten en vrienden die dag in dag uit bezig zijn geweest om het socialisme te bereiken.”

Kemerink verklaarde na zijn eerdere schorsing weten verbijsterd te zijn. ,,Als er op deze manier wordt omgegaan met kritische actieve leden, gaat de partij kapot”, schreef hij op sociale media. Óf hij lid is van het Communistisch Platform wil hij ‘bevestigen noch ontkennen’. ,,Dit is helemaal geen partij. Het platform is juist actief binnen de SP en doet niet aan verkiezingen mee. Dit wordt dus onterecht als dubbellidmaatschap gezien.”

Volgens Kemerink zelf gebruikt de partijtop ‘het dubbellidmaatschap’ als excuus om kritische leden overboord te kieperen. Hij denkt dat de SP hem en de vijf andere geroyeerden ziet als brein achter de ‘ongewenste’ verklaring van jongerenbeweging Rood afgelopen zomer.

Die sprak zich op een ledenvergadering stevig uit tegen toekomstige regeringsdeelname van de moederpartij, terwijl SP-leider Lilian Marijnissen die optie juist graag nadrukkelijk openlaat. ,,Wij willen een andere koers varen. Te radicaal, vindt het partijbestuur. Daarom moeten we weg. Een gore heksen­jacht

Gedwarsboomd

Gus Ootjers, inmiddels ex-SP-bestuurslid in Utrecht,  is samen met anderen een actiegroep gestart voor meer democratie in de partij: ‘SP tegen de heksenjacht’. Vorige week werd hij geroyeerd door het landelijk partijbestuur. Hij is één van de vijf andere geroyeerde leden.

De petitie was zondagavond al 568 keer keer ondertekend. ,,Kritische leden die hun mening uiten, worden gedwarsboomd en onder druk gezet als hun mening afwijkt van de koers. Dat zie je nu bij Olaf. We zien dat al langer binnen de partij. In het verleden zijn vaker leden geroyeerd om dit soort redenen.”

Verder:

SP worstelt met radicale jonge activisten: ‘We laten de jongeren­ver­e­ni­ging niet kapen door communis­ten

AD 03.12.2020 De Socialistische Partij worstelt met de opstandige jongerenbeweging Rood. Twee bestuurders zouden communistische banden hebben en zijn geroyeerd. Op de achtergrond willen clubjes met jonge ‘rode’ activisten de SP radicaal hervormen, komt nu naar voren uit vertrouwelijk intern onderzoek.

Eind vorige maand stopte het SP-bestuur de financiering van jongerenvereniging Rood na een ware opstand in die organisatie. De jongerenclub loopt nu ongeveer 180.000 euro per jaar mis, omdat de leden van Rood ‘personen in hun bestuur’ kozen die geen lid meer zijn van de SP. Hun lidmaatschap werd beëindigd door de top, die sprak over ‘geradicaliseerde zolderkamercommunisten’.

Lees ook;

De twee dissidente bestuurders van de jongerenbeweging – voorzitter Olaf Kemerink en algemeen bestuurslid Robin de Rooij – weigeren te vertrekken. De partijtop eist echter dat de jongerenbeweging afstand neemt van ‘rode’ clubjes die binnen de SP actief zouden zijn. Voorzitter Jannie Visscher: ,,We zijn gekke Henkie niet en laten de jongerenvereniging niet kapen door communisten.”

Opruiende taal

Uit nu uitgelekt onderzoek, dat staat op het SP-netwerk, blijkt dat er in (online) gespreksgroepen door jonge leden allerlei opruiende taal wordt verspreid: sommige activisten willen zelfs het bestuur van de moederpartij ‘ruimen’ en de clubjes in het duister streven naar de ‘transformatie’ van de Socialistische Partij, door ‘een eenheidsfront’ van marxisten binnen de partijstructuur te vormen.

Olaf Kemerink.

Olaf Kemerink. © Eigen foto

Er is vooral gekeken naar twee platforms met veelbetekenende namen: het Communistisch Platform (CP) en het Marxistisch Forum (MF). CP schreef in 2015 al een programma met opmerkelijke standpunten. Zo is deze club vóór een bewapende bevolking. ,,Dit principe moet worden gewonnen, in de eerste plaats door de arbeidersbeweging die zichzelf beschermt middels een arbeidersmilitie.”

We zijn gekke Henkie niet en laten de jongeren­ver­e­ni­ging niet kapen door communis­ten, aldus SP-voorzitter Jannie Visscher.

In 2020 werd MF opgericht, waar Rood-bestuurslid Robin de Rooij volgens de stukken een auteur van is. Dan komen de marxisten hardop in verzet tegen de koers van de huidige SP-top. ,,De consolidatie van de macht van de parlementaire fractie onder leiding van Lilian Marijnissen staat nu slechts een terugkeer naar oude vermoeide ideeën voor.” Volgens de activisten vertaalt die koers zich in slechte verkiezingsuitslagen en dalende ledenaantallen.

Een nieuwe koers

Deze uitgesproken taal komt ook terug in het gezamenlijke programma ‘Een Nieuwe Koers’ waarmee onder andere Kemerink en De Rooij zich later dit jaar, met succes, verkiesbaar stelden voor het Rood-bestuur. Ze schrijven samen: ,,Openlijke kritiek op de partij en discussie over de koers moet mogelijk zijn. Zonder botsingen van ideeën komt de arbeidersbeweging niet vooruit.” En ze willen: ,,Een ruim gefinancierde lidmaakcampagne die leden werft op basis van marxistische politiek.”

Naast Kemerink en De Rooij heeft het bestuur nog vier SP-leden de wacht aangezegd. Dat heeft het Marxistisch Forum doen besluiten een verklaring af te geven. Daarin wordt ‘de heksenjacht’ op kritische leden gehekeld. ,,Wij zijn een Forum door en voor leden, geen politieke partij. Het Communistisch Platform geeft ook duidelijk te kennen geen politieke partij te zijn, noch deze ambitie te hebben.”

Er zijn dingen uit zijn verband getrokken en worden verbanden gelegd die er niet zijn, aldus Rood-voorzitter Olaf Kemerink.

Rood-voorzitter Kemerink stelt dat het uitgelekte feitenrelaas geen correct beeld schetst. ,,Er zijn dingen uit zijn verband getrokken en worden verbanden gelegd die er niet zijn. Ook vind ik het kwalijk dat er moties en stukken in worden gezet van leden met naam en lidnummer erbij. Zij worden daarmee direct met het Communistisch Platform in verband gebracht, terwijl dat niet het geval hoeft te zijn.” Kemerink wil niet hardop zeggen of hij en De Rooij betrokken zijn bij de genoemde clubjes.

Extra partijraad

Op verzoek van afdelingen vindt vrijdagavond een extra SP-partijraad plaats over het conflict tussen het partijbestuur en de jongerentak. Die bijeenkomst zal, in tegenstelling tot eerder, niet toegankelijk zijn voor de media en het Rood-bestuur. Er wordt volgens de agenda voorgesteld om een onderzoekscommissie in te stellen naar Rood en steun gevraagd voor de besluiten van de top.

Jongerenclub SP wil einde aan ruzie met landelijk bestuur

Telegraaf 27.11.2020  De jongerentak van de SP wil een einde maken aan het conflict dat het heeft met het landelijk bestuur. Dat schrijft het onlangs gekozen bestuur van Rood in een verklaring. De club krijgt geen geld meer van de moederpartij, nadat het geroyeerde lid Olaf Kemerink er met driekwart van de stemmen werd gekozen tot voorzitter.

Kemerink werd samen met vijf anderen uit de SP gezet, omdat ze volgens de partij een stel „geradicaliseerde zolderkamercommunisten” zijn, gewelddadige opvattingen hebben en lid zijn van het Communistisch Platform en het Marxistisch Forum. De geroyeerde leden zien die zelf als stromingen binnen de SP, maar het partijbestuur vindt dat het twee op zichzelf staande partijen zijn. De SP accepteert geen dubbel lidmaatschap. Wel moeten Rood-leden ook lid van de SP zijn.

BEKIJK OOK:

SP-jongeren kiezen ’zolderkamercommunist’ als voorzitter

BEKIJK OOK:

Knallende ruzie tussen SP en jongerenclub

Het nieuwe bestuur van Rood vraagt om „begrip voor en erkenning van de standpunten van jonge SP’ers, ook als die soms afwijken van wat het partijbestuur vindt” en pleit voor de-escalatie van het conflict. Uitingen in de media die de jongeren afschilderen als „gevaarlijke gekken” dragen daar volgens de Rood-bestuursleden niet aan bij. Ze willen om tafel met het partijbestuur om een „werkbare oplossing waar alle betrokken mee kunnen leven” te bereiken. „Wij zijn Rood, jong in de SP en willen dat graag blijven”, sluiten ze de brief af.

Eerder zei SP-voorzitter Jannie Visscher dat de „ontstane situatie in strijd is met de regels” en dat het partijbestuur daar geen verantwoordelijkheid voor kan nemen. Wel zei de partij open te blijven staan voor een gesprek met Rood. „Daar hebben wij de afgelopen periode weinig van gemerkt”, stelt het Rood-bestuur.

BEKIJK MEER VAN; partijen en bewegingen Olaf Kemerink Den Haag SP Rood Communistisch Platform Marxistisch Forum

SP zet financiering jongerenorganisatie ROOD stop vanwege nieuwe voorzitter

NU 24.11.2020 De SP grijpt in bij jongerentak ROOD, omdat voormalig SP-lid Olaf Kemerink voorzitter van de club is geworden. Kemerink werd recentelijk geroyeerd door de moederpartij. ROOD krijgt geen geld meer van het bestuur en de partij schort ook ondersteuning op bijvoorbeeld administratief niveau op.

Kemerink werd zondag tot ROOD-voorzitter gekozen, met drie kwart van de stemmen. Dit gebeurde vlak nadat hij uit de SP werd gezet omdat hij er gewelddadige, communistische denkbeelden op zou nahouden. De partijregels schrijven voor dat je alleen lid kan zijn van ROOD als je ook lid bent van de SP.

“Door het partijbestuur van de SP is vastgesteld dat de ontstane situatie in strijd is met de regels en daarom kunnen we daar geen verantwoordelijkheid voor nemen”, zegt SP-voorzitter Jannie Visscher.

Wat de ingreep in de praktijk voor ROOD betekent, krijgt het bestuur binnenkort te horen, belooft zij. De SP zegt open te blijven staan voor een gesprek met ROOD over de situatie.

SP royeerde ‘geradicaliseerde zolderkamercommunisten’

Kemerink werd samen met vijf andere SP’ers door het bestuur uit de partij gezet. Volgens de partij gaat het om een stel “geradicaliseerde zolderkamercommunisten” die banden hebben met het Communistisch Platform en het Marxistisch Forum. De geroyeerde leden zien dit als stromingen binnen de partij, maar de SP zelf ziet het als partijen op zich, en accepteert geen dubbel lidmaatschap.

Het SP-bestuur zei eerder tegen Nieuwsuur dat het Communistisch Platform eerst nog gewoon marxistische ideeën besprak, maar zich inmiddels met “heel enge dingen” bezighoudt. “Zij willen de bevolking bewapenen om over te gaan tot een burgeroorlog”. Het bestuur vreest ook dat de radicalere vleugel de partij poogt over te nemen.

Lees meer over: Politiek 

 

SP stopt financiering jongerenorganisatie Rood

NOS 24.11.2020 Het conflict tussen de SP en haar jongerenorganisatie Rood loopt verder op. Het bestuur van de SP stopt de ondersteuning van Rood, zowel financieel als op andere manieren. In een verklaring schrijft partijvoorzitter Jannie Visscher dat de jongerenclub in strijd met de regels heeft gehandeld bij het verkiezen van een nieuw bestuur.

Leden van Rood kozen afgelopen zondag Olaf Kemerink tot hun nieuwe voorzitter. Kemerink is onlangs, samen met vijf anderen, geroyeerd door de SP. Ze zijn ook lid van het zogeheten “communistische platform” en dat is volgens het partijbestuur niet verenigbaar met het lidmaatschap van de SP.

Heksenjacht

De SP ziet hen als “geradicaliseerde zolderkamercommunisten” die de partij willen overnemen. Ze zouden ook “de bevolking willen bewapen om over te gaan tot een burgeroorlog”. De betrokkenen zelf noemen het een heksenjacht op kritische leden. Ze zeggen nooit een voorstel te hebben gedaan voor een staatsgreep of burgeroorlog. Wel vinden ze dat de SP een radicalere koers zou moeten varen en niet zou moeten streven naar regeringsdeelname.

Omdat Kemerink geen lid meer is van de SP kan hij geen voorzitter van de jongerenafdeling zijn, redeneert de SP. “Door het partijbestuur van de SP is vastgesteld dat de ontstane situatie in strijd is met de regels en daarom kunnen we daar geen verantwoordelijkheid voor nemen. Dat betekent dat wij de ondersteuning aan Rood op financieel, administratief, personeel en facilitair gebied zullen opschorten.”

BEKIJK OOK;

Knallende ruzie tussen SP en jongerenclub

Telegraaf 24.11.2020 De Socialistische Partij draait de geldkraan bij jongerenorganisatie Rood tijdelijk dicht. Dat heeft het partijbestuur besloten nu een geroyeerde ’zolderkamercommunist’ is gekroond tot voorzitter van de jeugdtak.

Het gaat om Olaf Kemerink: de marxist is zondag door een overgrote meerderheid van de SP-jongeren gekozen. De moederpartij moet niets van hem hebben en heeft hem anderhalve week geleden het lidmaatschap ontnomen. Kemerink zou lid zijn van communistische groeperingen, waarvan het ’Communistisch Platform’ wordt gezien als een politieke partij. Het is bij de SP niet toegestaan om lid te zijn van een andere partij.

’Gewapende burgeroorlog’

Ook vijf andere SP-leden zijn geroyeerd. Rood heeft zaterdag in een verklaring al woedend uitgehaald naar partijsecretaris Arnout Hoekstra: „Hij heeft een aantal partijgenoten weggezet als een aantal ’geradicaliseerde zolderkamercommunisten’ die in de woorden van Hoekstra ’de bevolking zouden willen bewapenen om over te gaan op een burgeroorlog’.”

BEKIJK OOK:

SP-jongeren kiezen ’zolderkamercommunist’ als voorzitter

Het weerhield de jongerentak er niet van om de geroyeerde Kemerink te kiezen als nieuwe voorzitter. Dat zorgt voor praktische problemen: een lid van Rood moet ook lid zijn van de SP. Dat betekent dat Kemerink als zijn royement is geformaliseerd automatisch geen lid meer is van de club waar hij voorzitter van wordt. De SP-top heeft een gesprek gehad met Rood, maar de jongeren weigeren afstand te doen van het ’Communistisch Platform’.

„Door het partijbestuur van SP is vastgesteld dat de ontstane situatie in strijd is met de regels en daarom kunnen we daar geen verantwoordelijkheid voor nemen”, zegt SP-voorzitter Jannie Visscher. „Dat betekent dat wij de ondersteuning aan Rood op financieel, administratief, personeel en facilitair gebied zullen opschorten. Wat hiervan de concrete gevolgen zijn zullen wij zo spoedig mogelijk aan het Rood-bestuur laten weten. Wij blijven open staan voor een nader gesprek over de ontstane situatie.”

BEKIJK MEER VAN; partijen en bewegingen Olaf Kemerink Den Haag SP ROOD Communistisch Platform Marxistisch Forum Socialistische Partij

SP-top draait geldkraan dicht bij opstandige jongerenclub

AD 24.11.2020 De SP stopt de ondersteuning aan jongerenvereniging ROOD vanwege een opstand in die organisatie. De jongerenclub krijgt nu ongeveer 180.000 euro per jaar.

De leden van ROOD hebben ‘personen in het bestuur gekozen’ die geen lid zijn van de SP. En dat is in strijd met de spelregels binnen de partij. Eerder was het lidmaatschap van deze mensen al beëindigd.

Lees ook;

Na overleg was namelijk gebleken dat de ‘illegaal’ verkozen bestuursleden van ROOD weigerden om afstand te doen van een ‘communistisch platform’, waarmee de partij zich niet wenst te verenigen.

 Edwin van der Aa

@edwinvanderaa76

Net SP-vz @JannieVisscher gesproken over dichtdraaien geldkraan. Twee opstandige bestuurders van @ROODjong blijven weigeren afstand te nemen van communistische club of te vertrekken. Visscher: “We zijn gekke Henkie niet en laten de jongerenvereniging niet kapen door communisten.”

7:49 PM · Nov 24, 2020 3 See Edwin van der Aa’s other Tweets

Dus is nu ‘een onwenselijke situatie’ ontstaan, aldus partijvoorzitter Jannie Visscher. ,,Dat betekent dat wij de ondersteuning aan ROOD op financieel, administratief, personeel en facilitair gebied zullen opschorten.”

Het bestuur van de SP zegt open te blijven staan voor een nader gesprek met ROOD over de ontstane situatie.

november 24, 2020 Posted by | Communistisch Platform, Hans van Hooft, nijmegen, Olaf Kemerink, utrecht | , , , , , , , , | 2 reacties