Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Terugblik – debat 22.04.2015 Vluchtelingencrisis

Debat 22.04.2015 Vluchtelingencrisis

De Tweede Kamer debateerde op 22.04.2015 met het kabinet over de maatregelen die de Europese Commissie wil nemen voor bootvluchtelingen. Aanleiding is de extra Europese top die overmorgen plaatsheeft over de aanhoudende stroom van asielzoekers die op bootjes de oversteek wagen over de Middellandse Zee.

De Kamer wil van premier Mark Rutte en staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Asiel) weten wat het Nederlandse standpunt over het pakket maatregelen is. Voorafgaand aan het debat moet het kabinet daarover een brief sturen aan de Kamer.

De afgelopen weken zijn vele honderden asielzoekers omgekomen omdat de overvolle boten waarop ze zaten, zonken of omsloegen, al dan niet opzettelijk veroorzaakt door mensensmokkelaars die er vaak bij betrokken zijn.

“De migrantencrisis is een moment van waarheid in de Europese geschiedenis”.

Het is een enorme morele uitdaging. Trouw sprak zaterdag van een exodus uit Boedapest van ‘bijbelse proporties’. Het vluchtelingenprobleem is zo oud als de Bijbel: “Een vreemdeling zult u niet onderdrukken, noch hem benauwen want u bent vreemdelingen geweest in het land Egypte” (Exodus 22 vers 21).

In de joodse traditie wordt ‘onderdrukken’ uitgelegd als ‘pijnigen met woorden’ terwijl ‘benauwen’ als ‘financieel onheus bejegenen’ opgevat wordt. Direct daarna (Ex. 22 vers 23) wordt de Hemelse straf besproken: “Mijn toorn zal ontbranden en Ik zal u met het zwaard doden.”

Maar er zijn natuurlijk grenzen. Allereerst eist de bijbelse naastenliefde niet, dat hulpbehoevenden voor eeuwig hier blijven. Wanneer de oorlogsdreiging of hongersnood in het land van herkomst geweken is, kan de vluchteling terug (uitzonderingen daargelaten). We mogen ook grenzen stellen. Allereerst morele. Toen de Joden vijf eeuwen voor de burgerlijke jaartelling in ballingschap weggevoerd werden naar Babylonië, kregen zij van de profeet Jeremia in naam van God een welgemeende opdracht mee: “Bevorder de welvaart van de stad van jullie ballingschap”. Dit betekent: predik geen opruiende taal tegen het gastland en werk mee aan de opbouw van je nieuwe omgeving (29 vers 7). meer

Naïviteit is geen christelijke deugd – Bas van Bommel stelt in zijn stuk van 24 september een aantal kritische vragen bij de wijze waarop in naam van ‘christelijke waarden’ vluchtelingen die naar Europa en ook Nederland stromen, worden opgevangen.

Wij zijn het met Van Bommel eens dat er kortsluiting kan ontstaan wanneer een christelijke notie als barmhartigheid als oplossing voor een uiterst ingewikkeld thema als de huidige vluchtelingencrisis wordt gepresenteerd.

De gelijkenis van Jezus over de barmhartige Samaritaan kan politici wel inspireren maar dicteert geen eenduidig beleid. Met alleen een sentimenteel appèl op barmhartigheid, komen we niet veel verder. Met oneliners evenmin. Ook niet met de oneliner ‘eigen volk eerst’ van Wilders. Daarom spreken we graag met twee woorden. Ook als het gaat om christelijke waarden.

Vlucht - bron AD 28.05.2015

Vlucht – AD 28.05.2015

Brussel sprak op 23.04.2015  met de 28 lidstaten over wat er moet worden gedaan om te voorkomen dat nog meer vluchtelingen verdrinken. Daarvoor heeft de commissie een tienpunten plan opgesteld. Zo moeten onder meer de reddingsacties worden uitgebreid en moeten landen meer met elkaar gaan samenwerken. Ook moeten ongeveer 5000 asielzoekers die nu in Italië zitten, over de andere Europese landen worden verdeeld.

Dit zijn de vluchtelingen-standpunten van de politieke partijen 

De emoties in het debat over de opvang van vluchtelingen lopen hoog op. Er is een tekort aan bedden in asielzoekerscentra terwijl bewoners zich verzetten zich tegen de komst van opvangcentra.

Ook in de Tweede Kamer vindt een verhit debat plaats dat vaker over controversiele uitspraken gaat dan over de inhoud en oplossingen. Daarom somt NU.nl de standpunten van de politieke partijen in het asieldebat op.

Lees meer over: Asiel vluchtelingen

EC: nog zeker 3 mln vluchtelingen Telegraaf 05.11.2015

EU: drie miljoen migranten naar Europa  Elsevier 05.11.2015

EU voorspelt komst drie miljoen extra vluchtelingen in 2016 NU 05.11.2015

Teller op 758.000 migranten Telegraaf 05.11.2015

UNHCR telt recordaantal bootvluchtelingen Telegraaf 02.11.2015

Recordaantal migranten naar Europa in oktober Elsevier 03.11.2015

Waarom deze migratiegolf niet te vergelijken is met jaren… Elsevier 03.11.2015

Wie is de vrouw die het gezicht werd van de woede van Steenbergen?  Trouw 24.10.2015

De aangekondigde asielcrisis

Vluchtelingenstroom houdt aan en coördinatie is zoek

Dit is niet mijn Nederland

Wees een voorbeeld voor uw kinderen

‘Deel tegenstanders AZC Steenbergen kwam van buiten’

Kinderen ex-raadslid ondergedoken

‘Gedrag demonstranten Steenbergen verontrustend’

Klachten op vergadering asielopvang Steenbergen

Steenbergen schreeuwt debat kapot

Onrustige vergadering Steenbergen over asielopvang

Teruglezen: het Kamerdebat over de #vluchtelingencrisis

Elsevier 22.04.2015 De Tweede Kamer debatteerde woensdag over de bootvluchtelingen in de Middellandse Zee. Lees hieronder de hoogtepunten van het debat.

Pechtold: zwaar teleurstellend dat de regering alleen maar afwacht en niets doet. Hij verwijt de VVD ‘krantenkoppen’ te willen maken, naar aanleiding van het asielplan waarmee Azmani in maart op de proppen kwam.

Kabinet steunt opname extra bootvluchtelingen

VK 22.04.2015 Het Nederlandse kabinet steunt de opname van extra bootvluchtelingen die aanmeren in het zuiden van Europa. Dat heeft staatssecretaris Klaas Dijkhoff vandaag gezegd in een Tweede Kamerdebat over het extra overleg dat Europese regeringsleiders morgen voeren over het vluchtelingenprobleem.

Deel Kamer wil meer ambitie bij redden vluchtelingen .

NU 22.04.2015 Diverse partijen in de Tweede Kamer willen dat Europa meer doet om humanitaire drama’s op de Middellandse Zee te voorkomen. Dat blijkt woensdag tijdens het debat over de toestroom van bootvluchtelingen vanuit Noord-Afrika en de vele slachtoffers die daarbij vallen.

De Europese Commissie presenteerde onlangs een tienpuntenplan om de problemen aan te pakken. Onderdeel van het tienpuntenplan is dat er meer geld komt om de bewaking uit te breiden, maar dit is volgens veel partijen te summier.

Live: ‘Na warme woorden nu boter bij de vis’

Elsevier 22.04.2015 De Tweede Kamer debatteerde woensdag over de bootvluchtelingen in de Middellandse Zee. Lees hieronder de hoogtepunten van het debat.

Pechtold is zwaar teleurstellend dat de regering alleen maar afwacht en niets doet. Hij verwijt de VVD ‘krantenkoppen’ te willen maken, naar aanleiding van het asielplan waarmee Azmani in maart op de proppen kwam.

Verdeeld Europa maakt zich op voor vluchtelingentop. Wat kan Nederland doen?

Rutte: alle EU-landen moeten meehelpen

Wilders: we moeten Australisch voorbeeld volgen

‘Vluchtelingen allemaal terug’

Verdeeld Europa maakt zich op voor vluchtelingentop. Wat kan Nederland doen?

‘EU moet meer doen voor vluchteling’

‘Tot het gaatje’ voor vluchtelingen

Kabinet steunt opname extra bootvluchtelingen

Kamer praat morgen over bootvluchtelingen

VLUCHTELINGENDRAMA MIDDELLANDSE ZEE

Kamer praat morgen over bootvluchtelingen

Kamer wil debat over maatregelen bootvluchtelingen 

Achtergrond;

zie ook: Rel bij de PvdA over strafbaar stellen illegalen – meer gedonder deel 7

zie ook: Rel bij de PvdA over strafbaar stellen illegalen – meer gedonder deel 6

zie ook: Rel bij de PvdA over strafbaar stellen illegalen – deel 5 – meer gedonder

zie ook: Rel bij de PvdA over strafbaar stellen illegalen – deel 4 – gedonder

zie ook: Rel bij de PvdA over strafbaar stellen illegalen – deel 3 – Einde ?

zie ook: Rel bij de PvdA over strafbaar stellen illegalen – deel 2

zie ook: Rel bij de PvdA over strafbaar stellen illegalen – deel 1

#VLUCHTELINGENCRISIS

Het laatste nieuws en achtergronden over de vluchtelingencrisis aan de zuidgrens van Europa;

#VLUCHTELINGENCRISISElsevier

Dossier bootvluchtelingenNRC

Dossier Bootmigranten – NU

VLUCHTELINGEN – AD

Vluchtelingen  – AD

Vluchtelingendrama Middellandse ZeeVK

Migratie – Elsevier

CalaisElsevier

Nationaliteit van bootmigranten naar Italië (bron La Stampa)

*Het gaat hier om de nationaliteit die de migranten zelf hebben opgegeven. Eritrea is populair, omdat personen uit dit land de meeste kans maken om asiel te krijgen in Italië.

Jullie zijn nu veilig, welkom in Europa

Trouw  29.06.2015 De Belgische marine helpt mee de zuidgrens van Europa te bewaken. Honderden migranten worden van gammele bootjes op de Middellandse Zee gered. Trouw ging vijf dagen mee op patrouille aan boord van de Godetia.

Dat is de wet op het water: mensen in nood moeten worden geholpen.

Het is dinsdagmiddag 23 juni en de kalme zee is diepblauw. De commandant van het Belgische marineschip gaat bovenop een ijzeren medicijnkist staan. Philippe De Cock kijkt uit over het achterdek van zijn fregat. Gewoonlijk stijgt en landt hier de helikopter, maar nu zit het vol met Afrikaanse vrouwen, mannen en kinderen.

Allemaal hebben ze een beangstigende, uitputtende reis achter de rug. Ze kijken vermoeid uit hun ogen. De commandant heet de migranten welkom. “Jullie zijn nu veilig. Jullie zijn nu op mijn schip. We gaan jullie naar Italië brengen.” De lange commandant stapt van de kist af. De migranten klappen zwakjes.

Stel je vragen over de kwestie rond de bootvluchtelingen. NRC geeft antwoord

De problematiek rond vluchtelingen die per boot de Middellandse Zee naar Europa oversteken is weer volop het nieuws. Dit weekend kwamen er honderden van hen om bij de ergste ramp op de zee tot nu toe. Vanmiddag praat de Europese Commissie over nieuwe maatregelen. In de aanloop daarnaar toe kun je vragen stellen aan NRC-redacteuren die zich met het onderwerp bezighouden.

We plaatsten deze week een uitgebreid vragenstuk in NRC over de kwestie (€), maar we kunnen ons voorstellen dat er aanvullende vragen zijn. Een aantal daarvan zullen beantwoord worden door buitenlandredacteur Marc Leijendekker en door iemand van onze politieke redactie. Vanmiddag om 14.00 uur zullen we een blog openen waarin de redacteuren vragen beantwoorden.

Vragen kunnen vooraf worden ingestuurd via ons Twitteraccount, via onze Facebookpagina of door ons een mailtje te sturen. Begin je bericht op Twitter met “Vraag @nrc”. Tijdens de vragensessie om 14.00 uur is het ook nog mogelijk om je vraag in te sturen. LEES VERDER

CDA: pas verdrag VN aan

Telegraaf 21.10.2015 Het Vluchtelingenverdrag van de Verenigde Naties is niet meer van deze tijd en moet worden aangepast. Dat zegt CDA-leider Sybrand Buma tegen weekblad Elsevier. Hij vindt dat Nederland volgend jaar tijdens zijn VN-voorzitterschap van de Europese Unie het verdrag op de agenda moet zetten.

Het VN-Vluchtelingenverdrag werd in 1951 in het leven geroepen om de rechten van vluchtelingen vast te leggen. Volgens Buma was het “bedoeld voor Europese ontheemden die waren gevlucht tijdens de Tweede Wereldoorlog. Nu hebben we te maken met voortdurende chaos aan de Europese buitengrenzen.”

De CDA-leider stelt dat het niet meer van deze tijd is om vluchtelingen dezelfde sociale voorzieningen te bieden als de inwoners van het gastland. “Het gaat de daadkracht van de verzorgingsstaat te boven. We moeten waarborgen dat de Nederlanders zelf ook normaal kunnen blijven leven”, aldus Buma in Elsevier. Volgens de CDA-leider moet de nadruk komen te liggen op opvang, met terugkeer als doel.

MAAK EINDE AAN HYSTERIE

BB 20.10.2015  Wat gebeurt er in Nederland? ‘We’ pretenderen toch altijd zo’n open en tolerant volkje te zijn? Ik zie er de laatste tijd weinig van terug. Sterker: ik begin me steeds ongemakkelijker te voelen en schaam me voor wat er nu in Nederland gebeurt. Ja, ik heb het over vluchtelingen.

De bron is voor mensen cruciaal

Telegraaf 20.10.2015  Vluchtelingen die jonge meisjes aanranden, banen van Nederlanders afpakken en allemaal een iPhone 6 hebben. De emoties bij omwonenden van asielzoekerscentra en mensen op sociale media lopen deze weken vaak hoog op. Maar wat is er allemaal precies van waar, hoe komen mensen aan hun informatie en hoe gaan ze er mee om?

Opvang in armere wijken

Telegraaf 20.10.2015 Vluchtelingen worden bijna nooit in chiquere wijken opgevangen. Van de tien grootste steden worden alleen in Groningen vluchtelingen ondergebracht in een wijk die niet bekendstaat als probleemwijk.

Van Aartsen: Vluchtelingen in Den Haag krijgen toch geen voorrang bij het zoeken van woning

RTVWEST 20.10.2015  ‘Mensen op de wachtlijst voor een woning moeten niet de dupe worden van statushouders.’ Dat zei burgemeester Jozias van Aartsen dinsdag in het radioprogramma Haagsche Bluf op Omroep West. Hij spreekt daarmee wethouder Joris Wijsmuller tegen die deze week nog zei dat asielzoekers met een verblijfsvergunning juist voorrang moesten houden bij het krijgen van een sociale huurwoning

Dat ze de wethouder in het radioprogramma Kamerbreed. Wijsmuller zei dat Den Haag alles uit de kast zal halen om vluchtelingen een dak boven het hoofd te bieden, onder meer met omgebouwde kantoren en desnoods containerwoningen.
Volgens Van Aartsen zou er sprake zijn van een misverstand, er wordt geen voorrang gegeven aan statushouders. Wel doet de gemeente volgens hem er alles aan om statushouders onder te brengen in omgebouwde kantoren. ‘Juist om te verhinderen dat mensen die nu op een wachtlijst staan langer te laten  wachten.’ Volgens van Aartsen is het een lastige opgave. ‘Maar we gaan het regelen.´
Tweede Kamer
De coalitiepartijen VVD en PvdA in de Tweede Kamer spraken eerder al af dat er een einde komt aan de voorrangspositie van vluchtelingen bij de toewijzing van sociale huisvesting.
Lees meer over vluchtelingen in Zuid-Holland in ons nieuwsdossier.

Meer over dit onderwerp:

Vluchtelingen Jozias van Aartsen BurgemeesterDen Haag Joris Wijsmuller

Van Aartsen: “Vluchtelingen krijgen géén voorrang bij een woning”

Den HaagFM 20.10.2015 “Mensen op de wachtlijst voor een woning moeten niet de dupe worden van vluchtelingen met een verblijfstatus.” Dat zei burgemeester Jozias van Aartsen dinsdag op Omroep West. Hij spreekt daarmee wethouder Joris Wijsmuller (kleine foto) tegen die deze week nog zei dat asielzoekers met een verblijfsvergunning juist voorrang moesten houden bij het krijgen van een sociale huurwoning.

Wijsmuller zei dat Den Haag alles uit de kast zal halen om vluchtelingen een dak boven het hoofd te bieden, onder meer met omgebouwde kantoren en desnoods containerwoningen. Volgens Van Aartsen is er sprake van een misverstand. Er wordt geen voorrang gegeven, wel doet de gemeente er alles aan om statushouders onder te brengen in omgebouwde kantoren. “Juist om te verhinderen dat mensen die nu op een wachtlijst staan langer moeten wachten.” Volgens van Aartsen is het een lastige opgave. “Maar we gaan het regelen.”

De coalitiepartijen VVD en PvdA in de Tweede Kamer spraken eerder af dat er een einde komt aan de situatie dat vluchtelingen bij de toewijzing van sociale huisvesting automatisch een urgentieverklaring krijgen. …lees meer

‘EU maakt mensensmokkelmaffia mogelijk’

Trouw 23.08.2015 Hij heeft vakantie. Toch stuurt Maxime Tandonnet, vanaf de camping nabij Bordeaux, geregeld een blog of opiniestuk voor Le Figaro de wereld in. Stof genoeg voor Sarkozy’s Monsieur Immigration, die destijds wetsvoorstellen en toespraken voor de president schreef: de crisis op de Griekse eilanden, aan de Hongaarse en Bulgaarse grens en in Calais.

Rechts en links wakkeren beide emoties aan – gevoelens van afwijzing, of juist van solidariteit. En ze geven ‘Europa’ de schuld van alles

‘Ook economische vluchtelingen op zoek naar een beter leven zijn welkom in Europa’

Lees ook: Recordaantal asielzoekers splijt bevolking Duitsland – 22/08/15

Zijn de migranten in Calais vluchtelingen?
“Nee. Vluchtelingen zijn mensen die aan vervolging in hun geboorteland proberen te ontkomen. Zij willen het vege lijf redden en in vrijheid leven. Dan hou je je niet bezig met de voors en tegens van verschillende Europese landen. De migranten in Calais willen naar het Verenigd Koninkrijk om daar te werken. Dus moeten we spreken van economische immigratie.”

Verwant nieuws

Lees ook: Recordaantal asielzoekers splijt bevolking Duitsland – 22/08/15

Kabinet stelt werkgroep in om vluchtelingenkwestie

NU 23.08.2015 Onder leiding van staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Klaas Dijkhoff gaat een werkgroep van het kabinet de komende tijd in kaart brengen wat beter en anders moet rondom de vluchtelingenproblematiek.

Dat zegt minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Lilianne Ploumen zondag in het televisieprogramma Buitenhof.

”Dat kan in Nederland zijn, dat kan in Europa zijn, maar dat kan ook in de rest van de wereld zijn.”

In de taskforce zitten volgens Ploumen de meest betrokken ministers, zoals ook minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders en minister Jeanine Hennis-Plasschaert van Defensie.

Ook Stef Blok van Wonen maakt deel uit van de groep.”Het gaat niet alleen over wat moet je doen in Afrika,wat kun je doen in gebieden als Syrië. Als mensen hier naartoe komen, moeten ze wonen en werken. En dat heeft natuurlijk ook impact op Nederland” , aldus Ploumen, die zelf ook in de werkgroep zit.

Lees meer over: Lilianne Ploumen

Kabinet stelt werkgroep in

Telegraaf 23.08.2015 Het kabinet stelt een werkgroep in waarin de meest betrokken bewindslieden gaan bekijken wat er „anders en beter” kan in de aanpak van de grote stroom vluchtelingen die naar Europa komt. Dat zei minister Lilianne Ploumen (Ontwikkelingssamenwerking) zondag in Buitenhof.

Nederland vangt vluchtelingen op en geeft noodhulp aan landen in conflictgebieden waar veel vluchtelingen worden opgevangen, maar het kabinet wil nadenken of het niet beter kan met onder meer de verdeling van de vluchtelingenstroom over Europa. Ook de hulp bij opvang in landen als Jordanië en Libanon kan op een andere leest worden geschoeid, zei Ploumen.

De werkgroep staat onder aanvoering van staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie), die gaat over asielbeleid. Verder nemen Bert Koenders (Buitenlandse Zaken), Jeanine Hennis (Defensie), Stef Blok (Wonen), en Ploumen zelf zitting in de werkgroep.

Gerelateerde artikelen

23-08: ‘UNHCR naar Macedonië’

‘UNHCR naar Macedonië’

Telegraaf 23.08.2015 VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR moet Macedonië helpen met de opvang van de grote aantallen vluchtelingen waar het land nu mee te maken krijgt. Vijftig deskundigen zouden het land kunnen helpen.

Dat zei minister Lilianne Ploumen (Ontwikkelingssamenwerking) zondag in Buitenhof. Volgens haar is Macedonië zelf niet in staat ,,op een fatsoenlijke manier” om te gaan met de stroom vluchtelingen. Dat geldt volgens haar ook voor Griekenland.

Ploumen: UNHCR moet Macedonië helpen met vluchtelingenopvang

NRC 23.08.2015 VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR moet Macedonië helpen met de opvang van de vluchtelingenstroom in het land, zo zei minister Lilianne Ploumen (Ontwikkelingssamenwerking) in het programma Buitenhof. Macedonië is volgens Ploumen zelf niet in staat er “op een fatsoenlijke manier” mee om te gaan. Dat zou ook voor Griekenland gelden.

Een werkgroep van het kabinet gaat problemen bij de vluchtenproblematiek in kaart brengen, onder leiding van staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie). Verder maken onder anderen minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) en minister Jeanine Hennis-Plasschaert (Defensie) deel uit van de werkgroep.

NOODTOESTAND

Honderden migranten staken vandaag ongehinderd de Grieks-Macedonische grens over. De oproerpolitie deed weinig om hen te stoppen. Donderdag kondigde Macedonië de noodtoestand af en sloot het land de zuidelijke grens, met grote drukte tot gevolg. De oproerpolitie gebruikte traangas en granaten om de menigte aan de grens terug te dringen, maar gisteren wisten duizenden vluchtelingen door politiebarrières te breken en de grens naar Macedonië over te vluchten. LEES VERDER

Onze correspondent Gert van Langendonck legde dezelfde route af met een groep migranten. Lees hier zijn verslag.

Lees meer

7:38 Massagraf gevonden in Maleisië, vermoedelijk Rohingya ›

22 AUG Migranten stromen Macedonië binnen

22 AUG Duizenden migranten vluchten grens naar Macedonië over ›

21 AUG Migranten stromen Macedonië binnen na opstootjes ›

21 AUG Escalatie bij grens met Griekenland

Migranten steken rustig grens Macedonië over

Elsevier 23.08.2015 Hoewel de oproerpolitie nog steeds ter plaatse is, worden illegale migranten niet meer tegengehouden. Het is zondag honderden migranten eenvoudig gelukt om de grens tussen Griekenland en Macedonië over te steken. Hoewel de oproerpolitie nog steeds ter plaatse is, worden illegale migranten niet meer tegengehouden.

Inmiddels zijn er extra treinen en bussen ingezet om ervoor te zorgen dat de migranten hun reis door Europa kunnen voortzetten, meldt persbureau Reuters.

Onrust

Donderdag kondigde Macedonië de noodtoestand af vanwege de vele migranten die de grens willen oversteken. Zo’n 2.000 migranten proberen per dag via Macedonië hun reis te vervolgen naar Servië, daarna naar Hongarije en verder de Schengenzone in. Dat zorgt voor onrust in het grensgebied.

Syp Wynia: ‘Massale immigratie, zeker uit arme en instabiele landen, is het importeren van armoede en onveiligheid.’ Lees de column van Syp Wynia >

Macedonië laat mondjesmaat migranten toe, waardoor een groot aantal bleef slapen in het grensgebied. Duizenden illegale migranten bestormden de grens zaterdag, ondanks de flitsgranaten en de wapenstokken die de politie inzette.

Extra treinen en bussen brengen de migranten verder Europa in. Migranten zeggen tegen het persbureau dat zij verbaasd zijn over het feit dat zij zo eenvoudig de grens kunnen  oversteken. ‘De Macedonische politie zei: “Welkom in Macedonië. Treinen en bussen wachten op jullie”,’ zegt de 41-jarige Abdullah Bilal.

Regen

In Servië zijn tijdelijke aanmeldcentra ingericht waar de migranten zich moeten melden en worden geregistreerd. Hiervoor zijn lange rijen ontstaan.

Er was de afgelopen dagen veel kritiek van vluchtelingenorganisaties op de manier waarop Macedonië omgaat met de nieuwkomers. VN-vluchtelingenorganisatie Unhcr was niet te spreken over het feit dat de vluchtelingen in de regen moeten wachten aan de grensovergang.

Onder de migranten die naar Macedonië willen zijn ook veel ouders met kinderen. Het gaat in veel gevallen om Syriërs die vanuit vluchtelingenkampen in Turkije, met bootjes naar Griekenland zijn gekomen.

Migranten steken rustig en ongehinderd grens Macedonië over

Shari Deira

Shari Deira (1986) werkt sinds maart 2011 op de webredactie.

Tags macedonië migranten asiel

zie ook

Alle migranten gaan nu ongehinderd Macedonië in

VK 23.08.2015 Alle 1500 vluchtelingen die dagenlang in niemandsland tussen Griekenland en Macedonië bivakkeerden, zijn zondag ongehinderd de grens overgestoken. De oproerpolitie was nog wel ter plaatse, maar hield de gestage stroom vluchtelingen niet langer tegen.

Macedonië riep donderdag de noodtoestand uit en sloot de zuidelijke grens af om te voorkomen dat gemiddeld 2000 vluchtelingen per dag via Servië en Hongarije Europa instromen. Dat zorgde voor wanhopige scènes aan de grens, waar mannen, vrouwen en kinderen dagenlang bivakkeerden zonder voedsel of water.

De politie zette zaterdag traangas en flitsgranaten in om de menigte terug te dringen, maar duizenden vluchtelingen bestormden de grens en wisten door de politielinies heen te breken. ‘In dit Europa slapen dieren in bedden en overnachten wij in de regen’, zei een 23-jarige vrouw uit Syrië, kort nadat ze de grens over was gerend. ‘Ik leed vier dagen kou in de regen, met niets te eten.’

Drie weken lang deed de Volkskrant onderzoek naar de vluchtelingencrisis. De laatste aflevering: wat heeft Fort Europa ons geleerd?

GERELATEERDE ARTIKELEN

Marine Italië pikt drieduizend migranten op

Duizenden migranten steken grens Macedonië over

Wie vertrouwt op muren trekt aan het korste eind

Vrije toegang in Macedonië

Telegraaf 23.08.2015 Alle 1500 vluchtelingen die dagenlang in niemandsland tussen Griekenland en Macedonië bivakkeerden, zijn zondag ongehinderd de grens overgestoken. De oproerpolitie was nog wel ter plaatse, maar hield de gestage stroom vluchtelingen niet langer tegen.

Macedonië riep donderdag de noodtoestand uit en sloot de zuidelijke grens af om te voorkomen dat gemiddeld 2000 vluchtelingen per dag via Servië en Hongarije Europa instromen. Dat zorgde voor wanhopige scènes aan de grens, waar mannen, vrouwen en kinderen dagenlang bivakkeerden zonder voedsel of water.

De politie zette zaterdag traangas en flitsgranaten in om de menigte terug te dringen, maar duizenden vluchtelingen bestormden de grens en wisten door de politielinies heen te breken.

Macedonië laat vluchtelingen ongehinderd door

Trouw 23.08.2015 Alle vluchtelingen die dagenlang in niemandsland tussen Griekenland en Macedonië bivakkeerden, zijn konden vandaag ongehinderd de grens oversteken. De oproerpolitie was nog wel ter plaatse, maar hield de gestage stroom vluchtelingen niet langer tegen.

Macedonië riep donderdag de noodtoestand uit en sloot de zuidelijke grens af om te voorkomen dat gemiddeld 2000 vluchtelingen per dag via Servië en Hongarije Europa instromen. Dat zorgde voor wanhopige scènes, waar mannen, vrouwen en kinderen dagenlang bivakkeerden zonder voedsel of water.

Gisteren zette de politie traangas en flitsgranaten in om de menigte terug te dringen, maar zo’n tweeduizend migranten bestormden de grens en wisten door de politielinies heen te breken. Ze passeerden prikkeldraad en de grenspolitie, beide bedoeld om hen tegen te houden. Meerdere mensen liepen daarbij verwondingen op.

De menigte sloeg op drift nadat de politie een kleine groep migranten met kinderen besloot toe te laten. De migranten in de achterste gelederen van de menigte drongen daarop naar voren. Veel vrouwen, van wie ten minste één zwanger, en kinderen vielen op de grond of gingen eenmaal aan de andere kant van het cordon van hun stokje. Duizenden anderen maakten gebruik van het moment om via een veld dat niet was afgeschermd met prikkeldraad Macedonië binnen te komen.

Verwant nieuws

Wanhopige scenes aan grens Macedonië – 23/08/15

Oproerpolitie houdt migranten bij Macedonië niet langer tegen

NU 23.08.2015 Alle 1.500 vluchtelingen die dagenlang in niemandsland tussen Griekenland en Macedonië bivakkeerden, zijn zondag ongehinderd de grens overgestoken.

De oproerpolitie was nog wel ter plaatse, maar hield de gestage stroom vluchtelingen niet langer tegen.

Macedonië riep donderdag de noodtoestand uit en sloot de zuidelijke grens af om te voorkomen dat gemiddeld 2000 vluchtelingen per dag via Servië en Hongarije Europa instromen.

Dat zorgde voor wanhopige scènes aan de grens, waar mannen, vrouwen en kinderen dagenlang bivakkeerden zonder voedsel of water.

De politie zette zaterdag traangas en flitsgranaten in om de menigte terug te dringen, maar duizenden vluchtelingen bestormden de grens en wisten door de politielinies heen te breken.

UNHCR

VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR moet Macedonië helpen met de opvang van de grote aantallen vluchtelingen waar het land nu mee te maken krijgt. Vijftig deskundigen zouden het land kunnen helpen.

Dat zei minister Lilianne Ploumen (Ontwikkelingssamenwerking) zondag inBuitenhof.

Volgens haar is Macedonië zelf niet in staat ”op een fatsoenlijke manier” om te gaan met de stroom vluchtelingen. Dat geldt volgens haar ook voor Griekenland.

Lees meer over: Macedonië Vluchtelingen

Gerelateerde artikelen

‘Duizenden migranten breken door grens Macedonië’  update: 17:05

Politie Macedonië gebruikt stungranaten tegen asielzoekers  

Binnen 24 uur 4000 vluchtelingen gered uit zee

VK 23.08.2015 De Italiaanse kustwacht heeft zaterdag binnen 24 uur circa 4400 vluchtelingen gered uit de Middellandse Zee. De Internationale Organisatie voor Migratie spreekt over 4150 vluchtelingen die tussen Libië en Sicilië uit het water gered zijn.

Sinds het begin van dit jaar zijn al meer dan 100.000 bootvluchtelingen in Italië aangekomen. Bijna 150.000 mensen uit het Midden-Oosten en Afrika wisten de weg naar Griekenland te vinden. Naar schatting 2365 mensen verdronken tijdens hun poging Europa te bereiken.

FORT EUROPA

Vooral vrachtwagens ‘vluchten’ via Hoek van Holland naar Engeland

Vluchtelingen bezetten pand Amsterdam

Binnen 24 uur 4000 vluchtelingen gered uit zee

Marine Italië pikt drieduizend migranten op

Fort Europa, open of dicht?

BEKIJK HELE LIJST

4000 vluchtelingen gered uit zee

Telegraaf 23.08.2015 Meer dan 4000 vluchtelingen zijn binnen 24 uur gered uit de Middellandse Zee, zegt de Italiaanse kustwacht. De Internationale Organisatie voor Migratie spreekt over 4150 vluchtelingen die tussen Noord-Afrika en Sicilië uit het water gered zijn.

Sinds het begin van dit jaar zijn al meer dan 100.000 bootvluchtelingen in Italië aangekomen. Bijna 150.000 mensen uit het Midden-Oosten en Afrika wisten de weg naar Griekenland te vinden. Naar schatting 2365 mensen verdronken tijdens hun poging Europa te bereiken.

Gerelateerde artikelen

14-08: Kwart miljoen bootvluchtelingen

Marine Italië pikt drieduizend migranten op

NU 22.08.2015 De Italiaanse marine heeft zaterdag ruim vierduizend migranten opgepikt, die met bootjes op de Middellandse Zee voeren.

De Italiaanse kustwacht heeft zaterdag circa 4400 vluchtelingen gered uit de Middellandse Zee. Ze werden tussen Libië en Sicilië na noodoproepen gered van zo’n twintig schepen, vaak niet meer dan opblaasboten of overbeladen schepen.

Bij de reddingsoperatie waren onder meer een Noors en een Iers schip betrokken.

Sinds het begin van dit jaar zijn al meer dan 100.000 bootvluchtelingen in Italië aangekomen. Bijna 150.000 mensen uit het Midden-Oosten en Afrika wisten de weg naar Griekenland te vinden. Naar schatting 2365 mensen verdronken tijdens hun poging Europa te bereiken.

Lees meer over: Bootvluchtelingen

Gerelateerde artikelen

‘Zeker tweeduizend vluchtelingen in nood voor kust Libië’ 

Frankrijk en Groot-Brittannië komen met plan tegen problemen Calais

Vluchtelingenboot Kos naar Thessaloniki 

Smokkelaars zeeramp vervolgd voor doodslag  

Vluchtelingen blijven toestromen op Europese eilanden 

Eerdere berichten

3.000 Migranten opgepikt

Telegraaf 22.08.2015 De Italiaanse marine heeft zaterdag drieduizend migranten opgepikt, die met bootjes op de Middellandse Zee voeren. De kustwacht meldde dat de marine in actie kwam, nadat vanaf 22 migrantenboten hulpverzoeken waren binnengekomen.

De marine heeft tot dusver hulp kunnen bieden aan opvarenden van circa de helft van de boten. Het is nog niet bekend waar de migranten naartoe worden gebracht.

Kos: één grote chaos

Trouw 22.08.2015 Het Griekse eiland Kos kan de stroom vluchtelingen niet aan. Er is helemaal niets geregeld en dat blijft ook even zo.

Dagelijks komen inmiddels zevenhonderd vluchtelingen aan in rubberbootjes vanuit Turkije.

Drie tieners spelen, languit liggend in de schaduw, een spelletje kaart. Uit een van hun telefoons klinkt zachte muziek. Aan de andere kant van hun koepeltentje neemt een jongen een verfrissende duik in het koele zeewater. Een vrouw hangt intussen de schone was in de brandende zon te drogen.

Het zou zomaar een zomers vakantietafereel kunnen zijn op een camping in Zuid-Frankrijk, maar dit is een scène uit het dagelijks leven van honderden vluchtelingen op het Griekse eiland Kos.

Verwant nieuws

3000 vluchtelingen in moeilijkheden op Middellandse Zee

Trouw 22.08.2015 De Italiaanse kustwacht is zaterdag bezig met een grote reddingsactie op de Middellandse Zee. Volgens de berichten zijn voor de kust van Libië ongeveer 3000 vluchtelingen in bootjes in de problemen gekomen. Dat melden Italiaanse media.

De kustwacht kwam in actie nadat het noodsignalen had opgevangen van achttien boten vol vluchtelingen. Aan de reddingsactie doen zes Italiaanse schepen mee, aangevuld door een Noorse boot. Tot op heden zijn 430 mensen gered. Er zijn nog geen berichten over slachtoffers.

Dit jaar zijn bijna 104.000 vluchtelingen aangekomen in Italië. De route van Libië over de Middellandse Zee naar Europa is een geliefde route. Vorige week lieten 49 mensen nog het leven toen ze in een overvolle boot giftige gassen hadden ingeademd

Verwant nieuws;

Meer over; Vluchtelingen  Vluchtelingendrama Middellandse Zee  Libië

Kustwacht Italië: 18 boten met 3000 migranten op drift

VK 22.08.2015 De Italiaanse kustwacht heeft een reddingsoperatie opgezet om bootvluchtelingen van achttien op drift geraakte schepen te halen. Het zou totaal om drieduizend migranten gaan, meldt persbureau AFP.

Volgens AFP kreeg de kustwacht een noodsignaal binnen over veertien opblaasbare boten en vier schepen op de Middellandse Zee voor de Libische kust. Zes Italiaanse en één Noors schip namen deel aan de reddingsactie.

Vorige week zijn bijna 2000 migranten opgepikt, die via de Middellandse Zee naar Europa wilden reizen. Eerder deze maand kwamen circa tweehonderd migranten om toen hun boot kapseisde voor de kust van Libië.

Arrestatie

Meer dan 104.000 migranten uit Afrika, het Midden-Oosten en het zuiden van Azië werden dit jaar gered op de Middellandse zee en konden daarna de havens van Zuid-Italië bereiken.

VLUCHTELINGENDRAMA;

Kustwacht Italië: 18 boten met 3000 migranten op drift

Venizelos: varend hotel vol vergane glorie

Vechtpartijen onder migranten op Kos

Mogelijk honderden slachtoffers bij bootramp Libië

Duizenden vluchtelingen van boten gered

BEKIJK HELE LIJST

‘Zeker tweeduizend vluchtelingen in nood voor kust Libië’ 

NU 22.08.2015 Ten minste tweeduizend bootvluchtelingen verkeren zaterdag in nood voor de kust van Libië. De Italiaanse kustwacht maakte bekend dat ze in korte tijd noodoproepen van achttien boten hadden gekregen.

Er zijn al zo’n duizend mensen opgepikt uit zee.

Er worden zeven boten uit verschillende landen ingezet bij de reddingsacties, meldt de BBC. Naast schepen uit Italië is een boot van het Noorse leger betrokken bij de operatie.

Vluchtelingen proberen, vooral in de zomer als de Middellandse Zee relatief kalm is, de oversteek te maken naar Europa. Velen van hen komen aan in Italië. Dit jaar kwamen er al enkele tienduizenden aan in het land.

Lees meer over: Bootvluchtelingen

Vluchtelingen in nood

Telegraaf 22.08.2015 Ten minste 2000 bootvluchtelingen verkeren zaterdag in nood voor de kust van Libië. De Italiaanse kustwacht maakte bekend dat ze in korte tijd noodoproepen van achttien boten hadden gekregen. Er zijn al zo’n duizend mensen opgepikt uit zee.

Vluchtelingen proberen, vooral in de zomer als de Middellandse Zee relatief kalm is, de oversteek te maken naar Europa.

Duizenden migranten steken grens Macedonië over

VK 22.08.2015 Duizenden migranten zijn zaterdag vanuit Griekenland door de grensbarrière gebroken die Macedonië had opgericht. Ze passeerden prikkeldraad en grenspolitie, beide bedoeld om hen tegen te houden. Meerdere mensen liepen verwondingen op toen de politie trachtte hen tegen te houden.

De menigte sloeg op drift toen de politie besloot een kleine groep migranten met kleine kinderen toe te laten tot Macedonië. De migranten in de achterste gelederen van de menigte drongen daarop naar voren.

Veel vrouwen, van wie ten minste één zwanger, en kinderen vielen op de grond of vielen aan de andere kant van het cordon flauw. Volgens een verslaggever van persbureau Reuters gebruikte de Macedonische grenspolitie flitsgranaten tegen de vluchtelingen.

‘In dit Europa slapen dieren in bedden en overnachten wij in de regen’, zei een 23-jarige vrouw uit Syrië, kort nadat ze de grens over was gerend. ‘Ik leed vier dagen kou in de regen, met niets te eten.’

40.000 vluchtelingen

Drie weken lang deed de Volkskrant onderzoek naar de vluchtelingencrisis. Vandaag de laatste aflevering: wat heeft Fort Europa ons geleerd?

Vrijdag liet de Macedonische politie al honderden vluchtelingen de grens over.Tien mensen die niet goed werden of gewond raakten werden behandeld door hulpverleners.

Eerder op de dag werden de mensen hardhandig tegengehouden door de politie. De agenten bestookten de vluchtelingen met traangas om hen terug de grens met Griekenland over te drijven.

Duizenden vluchtelingen breken door barricades Macedonië

Trouw 22.08.2015 Op de grens van Griekenland en Macedonië zijn zo’n 2000 vluchtelingen er zaterdag in geslaagd door de barricades van de politie heen te breken. Dat meldt persbureau AP. De politie probeert de stroom vluchtelingen te controleren en zet daarbij stungranaten in. Verschillende vrouwen en kinderen zijn gewond.

Macedonië probeert zaterdag de stroom vluchtelingen geleidelijk toe te laten. De verwachting was dat er een paar treinen vol vluchtelingen zouden vertrekken naar het noorden van het land, maar een groep brak door de beveiliging van de politie, toen die een groep kinderen door wilde laten. Verschillende mensen raakten gewond.

Aan de grens van Griekenland en Macedonië verzamelen zich al verschillende dagen duizenden vluchtelingen. Vrijdag werden zij, onder wie veel Syriërs, door de politie met traangas bestookt om hen terug te drijven naar Griekenland. In het Balkanland geldt sinds donderdag de noodtoestand. De Macedonische regering weet zich geen raad met de grote toestroom van asielzoekers.

Verwant nieuws;

‘Duizenden migranten breken door grens Macedonië’

NU 22.08.2015 Duizenden vluchtelingen zouden er zaterdag in zijn geslaagd om door de barricades op de grens tussen Griekenland en Macedonië heen te breken. Dat meldt de NOS.

De politie probeert de menigte tegen te houden en zou daarbij stungranaten inzetten. Macedonië was van plan om enkele honderden migranten zaterdag de grens te laten passeren, zodat ze op een trein naar Servië zouden kunnen stappen.

Volgens AP zouden de migranten van die gelegenheid gebruik hebben gemaakt om massaal de oversteek te maken naar Macedonië. De politie zou overvallen zijn door de migranten toen ze de grens openstelden voor mensen met kinderen. Bij het voorval zouden meerdere mensen gewond geraakt zijn.

Noodtoestand

In Macedonië geldt sinds donderdag de noodtoestand. De Macedonische regering weet zich geen raad met de grote toestroom van asielzoekers. Het Balkanland is het meest gebruikte doorsteekpunt voor vluchtelingen om de rest van Europa binnen te komen.

De vluchtelingen willen niet in Macedonië blijven, maar zo snel mogelijk doorreizen naar Servië om van daaruit EU-land Hongarije binnen te komen.

Lees meer over: Macedonië

Gerelateerde artikelen;

Politie Macedonië gebruikt stungranaten tegen asielzoekers  

Macedonië roept noodtoestand uit vanwege grote toestroom vluchtelingen  

Vluchtelingen bestormen grens

Telegraaf 22.08.2015 Een grote groep vluchtelingen heeft zaterdag de grens met Macedonië bestormd. De Macedonische politie gebruikte flitsgranaten en de wapenstok om een deel van de migranten tegen te houden, maar kon volgens een getuige niet verhinderen dat duizenden mensen via modderige velden de grens overstaken.

„In dit Europa slapen dieren in bedden en overnachten wij in de regen”, zei een verbitterde 23-jarige vrouw uit Syrië, kort nadat ze de grens over was gerend. „Ik leed vier dagen kou in de regen, met niets te eten.” De vluchtelingen hebben in het niemandsland aan de grens nauwelijks toegang tot beschutting, schoon water of voedsel.

Macedonië besloot eerder deze week de noodtoestand af te kondigen, omdat het de toestroom van vluchtelingen nauwelijks aankan. Het land laat nog maar mondjesmaat migranten toe, waardoor veel mensen zijn gestrand in het grensgebied met Griekenland. De Macedonische politie gebruikte vrijdag traangas en flitsgranaten om groepen vluchtelingen terug te drijven.

Duizenden migranten vluchten grens naar Macedonië over

NRC 22.08.2015  Duizenden vluchtelingen zijn vandaag door politiebarrières gebroken en de grens naar Macedonië over gerend. Gisteren vluchtten ook alhonderden migranten de grens over. Macedonië zegt de toestroom niet meer aan te kunnen en heeft de noodtoestand uitgeroepen.

Een verslaggever van Reuters zag hoe de migranten door de politielijnen braken, nadat ze dagen hadden doorgebracht in een stuk niemandsland tussen Griekenland en Macedonië. De politie gooide twee flitsgranaten. Ook gisteren zetten ordetroepen traangas en flitsgranaten in. Daarbij vielen zeker acht gewonden.   LEES VERDER

Onze correspondent Gert van Langendonck legde dezelfde route af met een groep migranten. Lees hier zijn verslag.

Lees meer;

VANDAAG Migranten stromen Macedonië binnen

21 AUG Migranten stromen Macedonië binnen na opstootjes ›

21 AUG Macedonische politie zet flitsgranaten in tegen migranten ›

21 AUG Escalatie bij grens met Griekenland

20 AUG  Vluchtelingencrisis: Macedonië roept noodtoestand uit bij grenzen ›

Duizenden migranten doorbreken grens Macedonië

Elsevier 22.08.2015 De politie bracht eerder barricades aan bij de grens, maar het is de migranten gelukt deze te doorbreken.

Duizenden migranten hebben zich zaterdagmiddag langs de politie in het grensgebied tussen Griekenland en Macedonië weten te manoeuvreren. Eerder werden de migranten tegengehouden en werden barricades aangebracht.

Noodweer

Dit keer lukte het een groot aantal wel om door de barricades bij de grens heen te breken, meldt persbureau AP op Twitter. De politie probeert de migranten opnieuw terug te drijven en zou daarbij flitsgranaten gebruiken.

De migranten in het grensgebied werden in de nacht van vrijdag op zaterdag geteisterd door noodweer. De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR schat dat er ongeveer 3000 mensen vastzaten in het gebied en dat de aantallen toenemen. De organisatie roept de Macedonische regering op de vluchtelingen door te laten.

Vrijdagmiddag wist de politie in Macedonië de duizenden migranten bij de grens terug te drijven. De agenten zetten hiervoor traangas in.

Veel migranten zien Macedonië als tussenstation om vervolgens door te reizen naar Servië. Vanuit Servië proberen de migranten vervolgens hun reis te vervolgen naar Hongarije.

Prikkeldraad

De Macedonische politie bracht eerder prikkeldraad aan bij de grenswegen om de migranten op afstand te houden. Omdat ze toch probeerden de grens over te steken, ging de politie over op het afvuren van traangasgranaten. Er ontstond een hectische situatie waarbij zeker tien mensen gewond raakten.

Macedonië is al langer een geliefde bestemming voor migranten die een doorreis willen maken. Vooral in de grensgebieden in het noorden en zuiden is het erg druk. In de afgelopen zouden bijna 44.000 migranten de reis door Macedonië hebben gemaakt.

De regio’s kunnen de grote hoeveelheden niet meer aan. Daarom riep de regering van Macedonië donderdag een noodtoestand uit: niemand mag het Balkanland meer in. Om de toestroom van migranten enigszins in bedwang te houden, zijn er militairen naar de grensgebieden gestuurd om de grensbewakers te assisteren.

Griekse ondernemers maken gretig gebruik van de situatie: zo worden zaterdag broodjes en drank verkocht aan migranten die het kunnen betalen. Een man heeft zelfs een generator laten aanrukken, zodat hij tegen betaling mobiele telefoons van asielzoekers kan opladen.

Duizenden migranten doorbreken de grens van Macedonië

Elif Isitman

Elif Isitman (1987) is sinds oktober 2014 online redacteur bij Elsevier.

Tags; macedonie griekenland traangas migranten migratie vluchtelingen bootvluchtelingen

zie ook;

Merkel en Hollande: snel Europees asielbeleid

VK 21.08.2015 Duitsland en Frankrijk willen haast maken met een Europese aanpak van de vluchtelingenproblematiek, omdat anders het Schengen-verdrag voor het vrije verkeer van personen onhoudbaar wordt. Maandag bespreken bondskanselier Angela Merkel en de Franse president François Hollande in Berlijn hoe vluchtelingen effectief kunnen worden opgevangen. ‘Wat nodig is, is een gezamenlijk Europees asielbeleid’, zei Merkel afgelopen week.

Fort Europa

De Volkskrant onderzoekt deze weken de vluchtelingencrisis in Europa. Wie zijn die vluchtelingen, wat zijn de gevolgen van hun komst en hoe kan het anders? Op die vragen proberen we een antwoord te geven, in de krant en online. Lees hier alle artikelen uit de reeks Fort Europa terug.

In een gezamenlijke persconferentie bekritiseerden de Duitse minister voor binnenlandse zaken Thomas de Maizière (CDU) en zijn Franse collega Bernard Cazeneuve (PS) het beleid van Italië en Griekenland. ‘De regels zijn het probleem niet. Het probleem ontstaat wanneer die niet goed worden toegepast’, zei Cazeneuve, verwijzend naar de Dublin-verordening.

Die schrijft voor dat het land waar de vluchteling de EU binnenkomt, verantwoordelijk is voor diens asielprocedure. Italië en Griekenland stellen vluchtelingen op dit moment in staat probleemloos door te reizen. De Maizière: ‘Open grenzen werken alleen als het systeem op een evenwichtige manier functioneert. Dat is nu niet het geval.’ Volgens fractievoorzitter Thomas Oppermann van coalitiepartner SPD heeft ‘Dublin’ gefaald.

FORT EUROPA;

Debat vluchtelingencrisis moet nuchter worden gevoerd

Fort Europa, open of dicht?

Merkel en Hollande: snel Europees asielbeleid

Fort Europa – ‘Geen meldingen van verstekelingen Hoek van Holland’

Slowakije wil alleen christelijke vluchtelingen

BEKIJK HELE LIJST

Britten betalen Frankrijk 10 miljoen om migranten te stoppen  –  VK 21.08.2015

‘Niet steeds meer vluchtelingen’ – Telegraaf 21.08.2015

Britten slaan alarm over HvH – Telegraaf 21.08.2015

Wordt Hoek van Holland de volgende migranten-hotspot?

Elsevier 21.08.2015 Nu de Franse politie de beveiliging bij Calais heeft opgeschroefd, vreest Groot-Brittannië voor een toename van het aantal migranten via Hoek van Holland. De Britten roepen de hulp in van Nederland.

Dat schrijft het AD vrijdag. Het ministerie van Veiligheid en Justitie bevestigt aan de krant dat de landen over de situatie in conclaaf zijn.

Scherper

Groot-Brittannië sloot al eerder een deal met Frankrijk die leidde tot scherpere maatregelen in de Franse havenstad Calais. Er worden onder meer extra agenten ingezet en hekken, schijnwerpers en camera’s geplaatst.

De Britse regering investeert in totaal 10 miljoen euro om migranten in Calais te ontmoedigen de oversteek te maken. Zo komt er een gezamenlijke commandopost van Frankrijk en Groot-Brittannië in Calais die zich richt op het opsporen en ontmantelen van bendes van mensensmokkelaars.

Dat illegalen ook via Hoek van Holland de Britse kust proberen te bereiken is niets nieuws. De marechaussee scherpte de maatregelen bij het havengebied eerder al aan, onder meer door honden en extra patrouilles in te zetten.

Maar Groot-Brittannie vreest met de aangescherpte regels in Calais een waterbedeffect: als de migranten niet langer via Calais de Kanaaltunnel door kunnen, zouden ze andere routes zoeken om Groot-Brittannië te bereiken. Daarom roept de regering nu de hulp in van andere havensteden langs de Noordzee.

In Hoek van Holland zouden migranten bijvoorbeeld kunnen proberen om met Engelse vrachtschepen of de ferry mee te liften. Naast Hoek van Holland, zijn andere ‘mogelijkheden’ voor migranten onder meer het Belgische Zeebrugge en het Franse Duinkerken.

Wordt Hoek van Holland de volgende migranten-hotspot?

Elif Isitman

Elif Isitman (1987) is sinds oktober 2014 online redacteur bij Elsevier.

Tags; hoek van holland groot-brittannie calais frankrijk migratie migranten bootvluchtelingen

zie ook;

Noodtoestand Macedonië: migranten doorbreken afzetting

Elsevier 21.08.2015 De politie in Macedonië heeft duizenden migranten bij de grens met Griekenland teruggedreven. De agenten gebruikten traangas. Onder de vluchtelingen bevinden zich veel Syriërs.

De migranten zien Macedonië als tussenstation om vervolgens door te reizen naar Servië. Vanuit Servië willen de vluchtelingen door naar EU-land Hongarije.

Veel gezinnen hebben de nacht in de koude buitenlucht doorgebracht bij de grensplaats Gevgelija. Vrijdagochtend probeerden veel vluchtelingen hun reis voort te zetten.

De Macedonische politie had eerder prikkeldraad aangebracht bij de grenswegen om de migranten op afstand te houden. Omdat ze toch probeerden de grens over te steken, werden vervolgens traangasgranaten over het hek gevuurd. Er ontstond een hectische situatie waarbij zeker tien gewonden vielen, onder wie een kind, meldt de Griekse politie.

Arendo Joustra: Omdat vluchtelingen en gelukzoekers door zee noch hek zijn tegen te houden, wordt voorgesteld de grenzen dan maar helemaal open te zetten. In theorie leuk, maar onhaalbaar in de praktijk. Lees nu >

Noodtoestand

Macedonië is al langere tijd een bestemming voor migranten, vooral in de grensgebieden in het noorden en het zuiden van het land is het erg druk.

De regio’s kunnen de grote hoeveelheden vluchtelingen niet langer aan. Om die reden riep de Macedonische regering donderdag een noodtoestand uit; niemand mag het Balkanland meer in.

Bij het treinstation in Gevgelija ontstonden deze week chaotische taferelen toen honderden vluchtelingen per trein richting een van de EU-landen probeerden te reizen.

De treinen in Macedonië gaan volgepakt met migranten richting het noorden – Foto: AFP

Militairen

Om de grote toestroom aan migranten enigszins te organiseren, zijn er militairen naar de probleemgebieden gestuurd om hulp te bieden bij de grensbewaking. ‘Wij denken dat de aanwezigheid van het leger het veiligheidsgevoel vergroot bij de bevolking,’ zei een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken donderdag.

Volgens officiële cijfers hebben de afgelopen maand bijna 44.000 migranten de reis door Macedonië gemaakt, schrijft BBC. Dat aantal betekent een verdubbeling ten opzichte van een maand eerder.

Grenspoort op een kier

De blokkade van het leger en politie hield een aantal uur stand, maar vrijdagmiddag is het honderden migranten gelukt om het afgezette grensgebied te verlaten en Macedonië te bereiken. Een aantal agenten vertrok bij het bezette gebied, waarna de vluchtelingen Griekenland direct verlieten voor het Balkanland.

‘De politie vertrok en wij gingen naar binnen, zonder dat iemand ons tegenhield,’ tekent een verslaggever van persbureau Reuters op uit de mond van een van de migranten.

Noodtoestand Macedonië: migranten doorbreken afzetting

Thomas Borst

Thomas Borst (1992) is sinds augustus 2015 online redacteur bij Elsevier.

Tags; macedonië migranten vluchtelingen

zie ook;

Migranten stromen Macedonië binnen na opstootjes› – NRC 21.08.2015

Britten willen dat Nederland en België vluchtelingen tegenhouden› – NRC 21.08.2015

Vluchtelingencrisis: Macedonië roept noodtoestand uit bij grenzen› – NRC 20.08.2015

Zwitsers krijgen in nieuw refendum kans immigratiebesluit te herzien› – NRC 20.08.2015

‘EU pakt vluchtelingencrisis niet goed aan – NU 21.08.2015

Duitsland laakt EU-aanpak migrantencrisis: ‘Het moet sneller’

Elsevier 21.08.2015 De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Thomas de Maizière vindt dat de Europese Unie tekortschiet bij de aanpak van de migrantencrisis. Het vrije verkeer van personen komt volgens hem daardoor in gevaar.

‘Het is onacceptabel dat de Europese instanties op zo’n laag niveau blijven werken,’ vindt De Maizière tegen de Duitse nieuwszender N24. Hij bekritiseert het tempo van de Europese instanties: de crisis moet volgens hem veel sneller worden aangepakt. Hij zegt dit na een ontmoeting met zijn Franse ambtsgenoot Bernard Cazeneuve, die schijnbaar ook achter deze uitspraken staat.

De Maizière wil onder meer dat er maatregelen worden genomen om te voorkomen dat migranten ongecontroleerd en zonder paspoort of andere identificatie door Europa kunnen reizen.

Hij vindt dat er voor het einde van dit jaar ‘wachtzones’ voor vluchtelingen moeten komen in Griekenland en Italië. Daar worden asielzoekers dan geregistreerd en vervolgens gedistribueerd of, als ze niet in aanmerking komen voor asiel in de EU, teruggestuurd.

Daarnaast vindt de minister dat de Europese landen een eenduidige definitie van asiel moeten gebruiken. Tot slot moeten landen die bereid zijn hun asielzoekers terug te nemen, worden beloond met steun van de EU, bijvoorbeeld in de vorm van ontwikkelingshulp. ‘Wel alleen bij terugname,’ benadrukt hij.

Duitsland wordt hard getroffen door de migrantencrisis. Deze week werd bekend dat het land dit jaar alleen al op zo’n 750.000 asielzoekers kan rekenen. Volgens Duitse berekeningen zal de opvang van asielzoekers het land dit jaar 8 miljard euro gaan kosten.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president François Hollande zouden maandag bij elkaar komen om een verbeterde aanpak van de migrantencrisis te bespreken.

Duitsland laakt EU-aanpak migrantencrisis: 'Het moet sneller'

Elif Isitman

Elif Isitman (1987) is sinds oktober 2014 online redacteur bij Elsevier.

Tags; thomas de maizière bernard cazeneuve eu migratie migrantencrisis migranten

zie ook;

Duitsland: EU doet niet genoeg om vluchtelingencrisis aan te pakken – NRC 20.08.2015

Opvang kost Duitsers miljarden – Telegraaf 20.08.2015

Opvang vluchtelingen kost Duitsland 8 miljard  – NU 20.08.2015

Opvang migranten kost Duitsland dit jaar 8 miljard euro

Elsevier  20.08.2015 Duitsland verwacht dit jaar een recordaantal migranten te ontvangen. Naar schatting zal dit de Duitse schatkist 8 miljard euro gaan kosten.

Als er dit jaar daadwerkelijk 800.000 vluchtelingen binnenkomen in Duitsland, dan is dat een recordaantal. Het kostenplaatje voor het opvangen en verzorgen van de migranten zal waarschijnlijk oplopen tot 8 miljard euro.

Die berekening is gebaseerd op de aantallen van vorig jaar, zegt Markus Meppel, woordvoerder van de Duitse overkoepelende organisatie voor gemeenten, tegen persbureau DPA.

Toen was Duitsland ongeveer 2,2 miljard euro kwijt aan de opvang van zo’n 200.000 asielzoekers. De opvang en verzorging van een asielzoeker kost ongeveer 10.000 euro. De Duitse overkoepelende organisatie voor gemeenten is voor een ‘permanente lastenverdeling tussen regering, deelstaten en gemeentes,’ zegt Meppel.

Uitdaging

Duitsland ging eerder uit van 450.000 asielzoekers. Minister van Binnenlandse Zaken, Thomas de Maizière, heeft zich dusmisrekend. Hij zegt dat verscherpte grenscontroles geen oplossing zullen bieden. De minister vindt het belangrijk dat iedere asielzoeker in Duitsland ‘menswaardig, eerlijk en fatsoenlijk’ wordt ontvangen.

De Maizière staat voor een loodzware opgave. ‘Een uitdaging is het zeker, maar onmogelijk is het niet.’ Hij kortte eerder al op het maandelijkse ‘zakgeld’ voor vluchtelingen.

Het was dit jaar vaak onrustig rondom Duitse opvangcentra voor vluchtelingen. Zo ontstonden er meer dan tweehonderd incidenten. Vooral in grote steden als Hamburg, Stuttgart en München was het huisvesten van de asielzoekers een lastige zaak.

Vluchtelingentop

Om de migranten dit jaar meer en beter te hulp te staan heeft de overkoepelende organisatie voor gemeenten om extra miljarden gevraagd.

Op 24 september wordt er een zogeheten vluchtelingentop georganiseerd voor vertegenwoordigers van de rijksoverheid, deelstaten en gemeenten. De vluchtelingensituatie zal besproken worden. Een van de agendapunten is hoe de tentenkampen klaar voor de winter gemaakt kunnen worden.

Opvang migranten kost Duitsland dit jaar 8 miljard euro

Thomas Borst

Thomas Borst (1992) is sinds augustus 2015 online redacteur bij Elsevier.

Tags: duitsland thomas de maizière vluchtelingen asielbeleid asielzoekers

zie ook;

Macedonië roept noodtoestand uit vanwege grote toestroom vluchtelingen  – NU 20.08.2015

Slowakije wil alleen christelijke Syriërs opvangen – NU 20.08.2015

Slowakije wil alleen christenen – Telegraaf 20.08.2015

Moslims niet welkom in Slowakije: ‘Hier zijn geen moskeeën’

Elsevier 20.08.2015 Het Oost-Europese land wil alleen christelijke asielzoekers uit Syrië opvangen, geen moslims. Slowakije wil in het nieuwe Europese asielplan alleen christelijke asielzoekers uit Syrië opvangen. Moslims zouden zich in het overwegend rooms-katholieke land niet thuis voelen.

‘We hebben geen enkele moskee, dus hoe kunnen ze hier integreren als ze het hier niet leuk vinden,’ zegt het Slowaakse ministerie van Binnenlandse Zaken tegen de BBC.

Woordvoerder Ivan Netik benadrukte alvast dat de eis niet discriminerend is, maar slechts gericht op sociale cohesie binnen zijn land.

Doorvoerland

‘We willen Europa echt graag helpen met het migratieprobleem, maar Slowakije is slechts een doorvoerland. De mensen willen toch niet in Slowakije blijven,’ zo luidt de verklaring van het Slowaakse ministerie.

Vorige maand besloot Europa om 40.000 vluchtelingen te herverdelen over Europese lidstaten. Het gaat daarbij om asielzoekers die in landen als Italië en Griekenland zijn aangekomen. Van dat totaalaantal, zou Slowakije ongeveer 200 personen moeten opnemen.

De schokkende beelden van ‘vluchtelingen’ die met gevaar voor eigen leven Fort Europa proberen binnen te komen, vertekenen de werkelijkheid. Sommige mythes zijn onuitroeibaar. De grenzen zijn poreuzer dan het lijkt en de ene vluchteling is de andere niet. Lees verder >

Vrijwillig

Nadat er veel kritiek kwam op de quota in het herverdelingsplan werd besloten dat landen op vrijwillige basis aan het plan konden meewerken. Onder meer Hongarije protesteerde hevigtegen het initiële plan. Dat was ‘gestoord en oneerlijk’, zei de Hongaarse premier Victor Orban. Er moest nu geen sprake zijn van solidariteit, maar van een naleving van de wet: ‘Illegale immigratie is een overtreding van de wet,’ zei de premier.

De asielzoekers die naar Slowakije gestuurd worden zitten nu in vluchtelingenkampen in Turkije, Griekenland en Italië. Dit jaar hebben meer dan 240.000 migranten de oversteek over de Middellandse Zee naar het Europese vasteland gewaagd.

Moslims niet welkom in Slowakije: 'Hier zijn geen moskeeën'

Elif Isitman

Elif Isitman (1987) is sinds oktober 2014 online redacteur bij Elsevier.

Tags; slowakije europese asielplan ivan netik migratie migratiecrisis migranten bootmigranten

zie ook;

‘Oversteek vluchtelingen van Calais naar Nederland’ – AD 20.08.2015

Engeland en Frankrijk schroeven beveiliging Kanaaltunnel op – Trouw 20.08.2015

Frankrijk en Groot-Brittannië komen met plan tegen problemen Calais 

NU 19.08.2015 Frankrijk en Groot-Brittannië gaan nauwer samenwerken om het vluchtelingenprobleem bij Calais op te lossen. De ministers van Binnenlandse Zaken van beide landen ondertekenen daar donderdag een verdrag over.

Volgens een bron in Parijs staat in het verdrag onder meer dat er meer geld wordt vrijgemaakt om de tunnel onder het Kanaal te beveiligen.

De landen zijn behalve het opschroeven van de beveiliging ook van plan harder op te treden tegen mensensmokkelaars. Ook komt er meer geld vrij voor humanitaire hulp.

Verladersorganisatie EVO noemt de Frans-Britse samenwerking een stap in de goede richting voor Nederlandse handelaren en producenten. De belangenbehartiger van 15.000 handels- en productiebedrijven vindt het goed dat beide landen het probleem erkennen en elkaar vinden in een gezamenlijke aanpak.
Zie ook: Wat u moet weten over de migrantencrisis in Calais

Lees meer over: Frankrijk Groot-Brittannië

Gerelateerde artikelen;

Vluchtelingen blijven toestromen op Europese eilanden 

Burgemeester Calais dreigt grenzen te openen  

‘Problemen Kanaaltunnel en blokkades Europa kosten miljoen per dag’ 

Duitsland verwacht 800.000 asielzoekers in 2015

NU 19.08.2015 Duitsland verwacht dat het aantal asielaanvragen dit jaar op 800.000 uitkomt. De regering maakte woensdag de nieuwste prognoses bekend. Duitsland ging eerder uit van 450.000 asielzoekers, zoals in voorgaande jaren ook het geval was.

Minister Thomas de Maizère van Binnenlandse Zaken moest dat aantal woensdag flink naar boven bijstellen. De stroom van vluchtelingen naar Duitsland groeide dit jaar explosief.

Zowel vluchtelingen uit het Midden-Oosten en Afrikaanse landen, als economische migranten uit Zuidoost-Europa proberen massaal in Duitsland asiel aan te vragen en een verblijfsvergunning te krijgen. Duitsland kan de toestroom van migranten moeilijk aan. Duizenden mensen worden opgevangen in tenten.

Dat leidde meermaals tot spanningen. In 2015 zijn tweehonderd meldingen binnengekomen van geweldsincidenten tegen migranten. Meerdere malen werd brand gesticht bij asielzoekerscentra.

Lees meer over: Duitsland

Gerelateerde artikelen

Asielzoekerscentrum in Duitsland bestookt met vuurwerk 

Aantal asielzoekers neemt in de zomermaanden verder toe 

Merkel noemt migranten grotere uitdaging dan crisis Griekenland  update: 22:51

Duitsland verwacht dit jaar 800.000 asielzoekers

NRC 19.08.2015 Duitsland verwacht dit jaar een recordaantal van 800.000 asielzoekers. Dat is twee keer meer dan een eerdere prognose en vier keer meer dan in 2014. Dat maakte de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Thomas de Maizière (CDU) zojuist bekend.

De vluchtelingencrisis rond de Middellandse Zee dwingt de Duitse regering ertoe de verwachtingen aangaande het aantal asielzoekers fors bij te stellen. Tot nu toe ging Duitsland voor dit jaar uit van zo’n 450.000 asielzoekers. In 2014 vroegen ruim 200.000 mensen daar asiel aan. Duitsland ontvangt in Europa veruit de meeste asielzoekers. Zweden volgde vorig jaar als tweede met ruim 81.000 aanvragen.

De Verenigde Naties vinden dat de asielzoekers meer over Europa moeten worden verdeeld. “Op de lange termijn is het niet houdbaar dat maar twee EU-landen de meerderheid van de vluchtelingen opnemen”, zei Antonio Guterres, de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen, tegen het Duitse dagblad Die Welt.

NEDERLAND MINDER IN TREK

Buitenlandredacteuren Wilmer Heck en Maral Noshad Sharifi schreven vandaag in NRC: Nederland is bij de migranten aanzienlijk minder in trek. Vorig jaar ontving Nederland ruim 26.000 asielzoekers. Dit jaar ligt hun aantal tot nu toe rond de 20.000. Het totale aantal mensen dat voor het eerst asiel aanvraagt in Nederland lag tot en met juli onder het niveau van vorig jaar. Er is momenteel wel sprake van een piek in het aantal asielaanvragen vergeleken met de zomermaanden van 2014. Als die trend doorzet zouden er zich dit jaar meer asielzoekers kunnen melden dan vorig jaar. Gezien de aantallen vluchtelingen die momenteel naar de Europese Unie trekken is dat niet onwaarschijnlijk. LEES VERDER

Vluchtelingenboot Kos naar Thessaloniki

NU 19.08.2015 Het vluchtelingenschip Eleftherios Venizelos met daarop zo’n 1800 Syrische migranten is woensdagochtend vertrokken vanaf het Griekse eiland Kos.

De boot zet koers naar het Griekse vasteland, naar Thessaloniki. Daarmee wordt de druk en de chaos op het eiland verlicht.

Volgens de Griekse staatsomroep ERT maakt het schip tussenstops op de eilanden Leros en Kalymnos. Daar worden nog eens duizend migranten opgepikt. Spoedig gaan naar verwachting nog twee of drie veerboten de Egeïsche Zee op, om duizenden vluchtelingen van de eilanden naar het vasteland te brengen.

Met name Kos wordt overspoeld met vluchtelingen. Afgelopen maanden kwamen ze met duizenden aan op het eiland. Alleen al vorige week meerden 21.000 migranten aan voor de Griekse kust.

Spanningen

Omdat Kos grote moeite heeft om te gaan met deze grote aantallen vluchtelingen ontstonden spanningen. Zo werden eerder deze maand meer dan duizend asielzoekers door de politie opgesloten in een stadion.

Om veiligheidsredenen worden enkel Syriërs opgevangen en geregistreerd op de Eleftherios Venizelos. Op die manier proberen autoriteiten te voorkomen dat er ruzies tussen vluchtelingen uit verschillende landen zouden uitbreken. Op Kos zijn onder meer mensen uit Afghanistan en Pakistan aangekomen.

Zie ook: Dit moet u weten over de problematiek van de bootvluchtelingen

Lees meer over: Griekenland Bootvluchtelingen

Gerelateerde artikelen;

Vluchtelingen blijven toestromen op Europese eilanden

Syriërs aan boord van Grieks opvangschip op Kos

Zeker veertig migranten omgekomen bij Italië

Opvangboot vertrekt uit Kos: wordt migrantencrisis verlicht?

Elsevier 19.08.2015 Het opvangschip dat de Griekse regering naar Kos stuurde is woensdagochtend vertrokken. Aan boord van het schip bevinden zich zo’n 1800 Syrische migranten.

Het migrantenschip Eleftherios Venizelos is op weg naar Thessaloniki op het Griekse vasteland. Daarmee zou de druk en chaos op het eilandje Kos, dat de afgelopen maanden overspoeld werd met migranten, verlicht moeten worden.

Spanningen

De afgelopen maanden arriveerden duizenden vluchtelingen op het eiland. Alleen al vorige week meerden 21.000 migranten aan bij de Griekse kust. In de maand juli waren het er meer dan 50.000. Het vakantie-eiland Kos is niet opgewassen tegen deze grote aantallen, waardoor op het eiland spanningen ontstonden.

Om veiligheidsredenen werden enkel Syriërs opgevangen en geregistreerd op het schip. Hiermee hebben ze meer rechten danbijvoorbeeld Eritreeërs, die veelal worden geregistreerd als economische vluchteling.

Door alleen Syriërs op het schip mee te nemen proberen autoriteiten te voorkomen dat er ruzies uitbreken tussen migranten uit verschillende landen.

Op Kos zijn onder meer ook Afghanen en Pakistanen aangekomen. Zaterdag ontstond er onrust tussen een groep Afghanen, Pakistanen en Iraniërs. Vorige week waren er bijvoorbeeld ook vechtpartijen tussen migranten die in de rij stonden om geregistreerd te worden.

Griekenland is voor veel migranten niet de eindbestemming. Ze hopen uiteindelijk op het Griekse vasteland terecht te komen om vanuit daar via Macedonië en Servië naar Hongarije te reizen, waar de weg naar de andere landen van de Europese Unie openligt.

Opvangboot vertrekt uit Kos: wordt migrantencrisis verlicht?

Elif Isitman

Elif Isitman (1987) is sinds oktober 2014 online redacteur bij Elsevier.

Tags; kos eleftherios venizelos thessaloniki syriërs eritreeërs migrantencrisis migratie migranten bootmigranten

zie ook;

Vluchtelingenkwestie vergt precisie – VK 19.08.2015

Primeur: 100.000 migranten naar EU binnen een maand

Elsevier 18.08.2015 De maand juli was een primeurmaand in de Europese migratiegeschiedenis.

De maand juli was een primeurmaand in de Europese migratiegeschiedenis. Voor het eerst werden er in één maand meer dan 100.000 illegale migranten tegengehouden bij de buitengrenzen van Europa. Dat meldt het Europese grensbewakingsagentschap Frontex.

Recordbreker

In juli probeerden 107.500 migranten op illegale manier een EU-land binnen te dringen. Daarmee breekt juli alle records van het grensbewakingsagentschap dat in 2008 met de metingen begon.

Volgens Frontex komen er nu drie maanden op rij steeds meer illegale migranten bij. In juni werd al het vorige record van 70.000 illegalen gebroken. De grote stijgingen deden zich vooral voor bij de Oost-Mediterrane route (Turkije-Griekenland) en de West-Balkanroute (Servië-Hongarije).

Met de cijfers van juli meegerekend, probeerden nu dit jaar in totaal 340.000 illegale migranten de EU binnen te komen. Dat is ruim 175 procent van het aantal illegale immigranten in dezelfde periode vorig jaar en zelfs meer dan de 280.000 migranten die over heel 2014 naar de EU reisden. Syriërs en Afghanen zijn de bevolkingsgroepen die het meest voorkomen onder de migranten die in Griekenland of Hongarije aankomen. De migrantengroepen naar Italië bestaan volgens Frontex voor 90 procent uit Afrikanen.

‘Dit is een noodsituatie voor Europa die vereist dat alle lidstaten de autoriteiten te hulp schieten die te maken hebben met enorme aantallen migranten,’ zegt Frontex-directeur Fabrice Leggeri.

Gevolgen

De hoge aantallen migranten die op illegale wijze naar Europa trekken, hebben hun weerslag op het asielsysteem in Noord-Europese landen. Veel van de migranten die in Italië, Griekenland of Hongarije de EU binnenkomen, reizen door naar andere delen van de EU. Volgens staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Klaas Dijkhoff (VVD) komen er in Nederland iedere week 1.700 asielzoekers bij. De opvangcentra kampen met ruimtetekort en proberen de asielzoekers met een (tijdelijke) verblijfsvergunning over te halen om onderdak te vinden bij vrienden of familie.

Duitsland

Ook in Duitsland is de situatie alarmerend. De oosterburen verwachten dat er dit jaar 750.000 migranten asiel zullen aanvragen in hun land. António Guterres, hoge commissaris voor vluchtelingen van de Verenigde Naties, vindt dat Europa de asielzoekers beter moet verdelen.

Bondskanselier Angela Merkel noemde de toestroom van asielzoekers naar de Europese Unie een grotere uitdaging dan de Griekse schuldencrisis. ‘Het asielvraagstuk kan het nieuwe grote Europese project worden, waarin we werkelijk kunnen laten zien of we in staat zijn gezamenlijk actie te ondernemen’.

Primeur: 100.000 migranten naar EU binnen een maand

Servaas van der Laan

Servaas van der Laan (1984) werkt sinds mei 2012 als online redacteur bij Elsevier.

Tags; asiel migratie bootmigranten frontex

zie ook;

Aantal asielzoekers Griekenland stijgt snel

Telegraaf 18.08.2015 Het aantal vluchtelingen dat in Griekenland arriveert blijft fors toenemen. Dit jaar kwamen er al 160.172 asielzoekers binnen, bijna vier keer zoveel als in 2014. Alleen al vorige week arriveerden meer dan 20.000 asielzoekers; de helft van het aantal van vorig jaar.

In juli alleen al kwamen er 50.424 vluchtelingen het land binnen en dat is meer dan het totaal van vorig jaar (43.500). Veruit de meesten komen over zee. Slechts 1.716 kwamen over land via Turkije Europa binnen, meldde vluchtelingenorganisatie UNHCR dinsdag in Genève.

Gerelateerde artikelen;

18-08: Smokkelaars vervolgd na ramp

18-08: Azc bestookt met vuurwerk

17-08: Vluchtelingen blijven komen

16-08: ‘Vluchtelingen grootste probleem’

13-08: Vluchtelingen van Kos naar Athene gebracht

In een week 21.000 migranten in Griekenland aangekomen› – NRC 18.08.2015

Duitsland verwacht 750.000 vluchtelingen, ‘dat zijn er te veel’

Elsevier 18.08.2015 Het aantal asielzoekers dat Duitsland als eindbestemming kiest, is groot. Mogelijk zijn dat er dit jaar 750.000. De Verenigde Naties (VN) roepen andere Europese landen op meer vluchtelingen op te vangen. ‘We moeten de verantwoordelijkheid over meer schouders in Europa verdelen,’ zegt António Guterres, hoge commissaris voor vluchtelingen van de VN tegen Die Welt.

Bootjes

Guterres wijst erop dat het vooral Duitsland en Zweden zijn die vluchtelingen opvangen. Volgens de commissaris is de situatie op de lange termijn onhoudbaar: ‘De meeste mensen die op bootjes de Middellandse Zee oversteken, vluchten voor conflicten of vervolging. Alle landen in Europa hebben de morele plicht hen op te vangen, en ze hebben de juridische plicht om ze te beschermen.’

Migranten op het Griekse eiland Kos komen met opvallende argumenten voor hun reis naar Europa. Zo zou er in Duitsland niet alleen voor iedereen werk zijn, maar is het klimaat ook een stuk aangenamer. Lees nu >

Eerder ging de Duitse regering ervan uit dat er dit jaar 450.000 asielzoekers naar het land zouden komen. Dit jaar komen er naar verwachting 650.000, en misschien zelfs 750.000 asielzoekers, meldt de Duitse krant Handelsblatt op basis van een prognose van de regering.

De komst van vluchtelingen naar Duitsland, heeft al gezorgd voor spanningen. Zo werd maandagavond laat een asielzoekerscentrum in het noordoosten van Duitsland bestookt met vuurwerk.

Actie

Bondskanselier Angela Merkel noemde de toestroom van asielzoekers naar de Europese Unie een grotere uitdaging dan deGriekse schuldencrisis. ‘Het asielvraagstuk kan het nieuwe grote Europese project worden, waarin we werkelijk kunnen laten zien of we in staat zijn gezamenlijk actie te ondernemen.’

In een interview met televisiezender ZDF veroordeelde ze de reeks aanvallen op asielzoekerscentra en asielzoekers. Ze noemde die ‘Duitsland onwaardig’.

Nederland

Ook in Nederland neemt het aantal asielzoekers toe. Staatssecretaris Klaas Dijkhoff (VVD, Veiligheid en Justitie) schreef maandag in een brief aan de Tweede Kamer dat er per week ongeveer 1.700 asielzoekers naar Nederland komen. Het ziet er niet naar uit dat daar snel verandering in komt.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst krijgt er daarom nog eens honderd personeelsleden bij. In juni werden er ook al extra mensen aangenomen om een te hoge werkdruk tegen te gaan. Dijkhoff spreekt van een ‘grote uitdaging’ voor de IND, vreemdelingenpolitie en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers.

Hoewel er naar Duitsland een stuk meer asielzoekers gaan, keurt Nederland meer asielaanvragen goed, blijkt uit cijfers van Eurostat over het eerste kwartaal van dit jaar.

Duitsland verwacht 750.000 vluchtelingen, 'dat zijn er te veel'

Shari Deira

Shari Deira (1986) werkt sinds maart 2011 op de webredactie.

Tags; asielzoekers duitsland verenigde naties

zie ook;

Vluchtelingen blijven toestromen op Griekse eilanden – Trouw 17.08.2015

Aantal asielzoekers neemt in de zomermaanden verder toe 

NU 17.08.2015 Het aantal asielaanvragen neemt nog steeds toe en staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) verwacht niet dat daar snel verandering in komt.

Elke week komen er ruim 1700 asielzoekers bij. Om alle aanvragen zo snel mogelijk te beoordelen, krijgt de IND (Immigratie en Naturalisatiedienst) er honderd man bij. In juni kreeg de IND er ook al personeel bij.

Dijkhoff meldt maandag dat er in juni en juli meer asielaanvragen zijn gedaan dan een jaar eerder toen zijn voorganger Fred Teeven alarm sloeg over de plotselinge toestroom van vooral mensen uit Syrië en Eritrea. De meeste asielzoekers komen nog steeds uit deze twee landen.

Bovendien komen ook veel Syriërs naar Nederland om zich bij hun familie te voegen die inmiddels een verblijfsvergunning heeft.

Vorig jaar vroegen 30.020 mensen asiel aan in ons land. Dat aantal zal dit jaar worden overschreden. ”Ik denk dat we boven het aantal van vorig jaar uitkomen”, aldus de bewindsman in een toelichting op de nieuwe cijfers.

Vooral sinds mei is er een sterke stijging. De hoge instroom zal volgens hem voorlopig aanhouden. Er is altijd een piek aan asielaanvragen in de zomer.

Lees meer over: Asielzoekers Klaas Dijkhoff

Gerelateerde artikelen;

‘Zo’n duizend bedden in asielzoekerscentra blijven leeg’ 

‘Nederlandse asielzoekerscentra slibben dicht’  update: 08:09

Tientallen asielzoekers bij geding tegen Centraal Orgaan Asielzoekers 

‘Medewerkers asielcentra mikpunt agressieve asielzoekers’

Vluchtelingen blijven toestromen op Europese eilanden

NU 17.08.2015 In drie dagen tijd zijn op de Griekse eilanden in de Egeïsche Zee meer dan 1.700 vluchtelingen aangekomen. Ze komen vooral uit Syrië en willen doorreizen naar West-Europa.

Alleen al op Lesbos telden de autoriteiten in de afgelopen weken 8.000 tot 10.000 vluchtelingen. Ze kunnen niet verder reizen, omdat alle schepen al zijn volgeboekt door toeristen.

Zie ook: Dit moet u weten over de problematiek van de bootvluchtelingen

Lees meer over: Bootvluchtelingen

Trump wil anti-immigratie muur bij Mexicaanse grens, maar hoe?

Elsevier 17.08.2015 De Republikein Donald Trump wil een muur laten bouwen bij de Mexicaanse grens met Amerika en wil dat Mexico daar financieel aan bijdraagt. Mexico heeft al aangegeven hier niet in mee te willen gaan. Toch wil Trump, mocht hij president worden, dit plan doorzetten. Immigratie is een van de speerpunten van zijn verkiezingscampagne.

Zo zei hij zondag in een interview met het NBC-programma Meet the Press dat hij van plan is ‘alle illegale immigranten uit te zetten’. Dit zijn er momenteel zo’n 5 miljoen. Hoe wil Trump een dergelijke muur bekostigen?

Kosten

Zondag dreigde hij de kosten van tijdelijke visa op te hogen voor Mexicaanse diplomaten, zakenmensen en medewerkers die Amerika onder de North American Free Trade Agreement(NAFTA) bezoeken. De NAFTA bestaat sinds 1994 en is gericht op een soepelere handel tussen de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Zo kan men met de overeenkomst tijdelijk kosteloos de grens oversteken.

Het verminderen van de ontwikkelingshulp aan Mexico en het invoeren van toltarieven bij de grens maken ook deel uit van zijn plan. Hij wil verder het aantal Amerikaanse immigratieagenten verdriedubbelen.

De extra kosten daarvan zouden volgens hem moeten worden gecompenseerd met het schrappen van belastingvoordelen voor illegale migranten. Tot slot wil de Republikein de straffen voor personen die langer blijven dan hun visum toestaat verhogen, en kinderen van immigranten niet langer automatisch het Amerikaans staatsburgerschap verlenen.

Het verlenen van verblijfsvergunningen aan migrantenarbeiders moet volgens Trump ook worden gestopt, zodat werkgevers werkloze Amerikaanse burgers voorrang verlenen. Ook moeten migranten bij aankomst in de Verenigde Staten kunnen aantonen dat ze hun eigen woning en zorgkosten kunnen betalen.

Ondanks alle genoemde maatregelen wil hij nog steeds een bijdrage van Mexico aan de muur: ‘De Mexicaanse regering is verantwoordelijk voor dit probleem, en ze moeten ons helpen het uit de weg te ruimen,’ aldus Trump.

Het Mexicaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zou niet hebben willen reageren op de uitlatingen van Trump, maar gaf in een aparte e-mail wel aan dat ‘Mexicanen een significante bijdrage leveren aan de economie van de Verenigde Staten’.

Volgens het ministerie is de immigratie van Mexico naar Amerika verder aan het afnemen: de netto migratie tussen de twee landen zou in 2012 een nulpunt hebben bereikt.

Trump wil anti-immigratie muur bij Mexicaanse grens, maar hoe?

Elif Isitman

Elif Isitman (1987) is sinds oktober 2014 online redacteur bij Elsevier.

Tags; donald trump republikeinen mexico presidentsverkiezing 2016 immigratie

zie ook;

Griekse minister: ‘Migranten op Kos komen door Hongaars hek’

Elsevier 17.08.2015 Dagelijks blijven er migranten aankomen op Kos, Lesbos en andere Griekse eilanden. Het probleem met de continue toestroom van migranten is ‘groter dan verwacht’. Dat zegt de Griekse plaatsvervangend minister van Immigratie Tasia Christodoulopoulou (Syriza) maandag in de krantKathimerini. Het probleem is volgens haar velen malen groter dan de autoriteiten aanvankelijk hadden gedacht.

Hek

De verklaring voor het probleem is volgens Christodoulopoulou simpel: het hek dat Hongarije onlangs besloot te bouwen om de stroom van asielzoekers naar het land te dempen.

Het zuiden van Hongarije grenst namelijk langs ruim 150 kilometer aan Servië, dat niet tot de Europese Unie en de Schengenzone behoort. Migranten maken dan ook graag gebruik van deze route om via Servië en vervolgens Hongarije de EU binnen te glippen.

Het hek is nog in aanbouw. Migranten zouden daarom volgens de Griekse minister nu hun kans grijpen en de grens met Hongarije zo snel mogelijk proberen over te steken, voordat het te laat is. Naar verwachting is het hek eind augustus klaar voor gebruik.

Intussen zijn er op het eiland Kos meer dan 1.000 Syriërs op een opvangschip naar het Griekse vasteland gezet. Het eiland wordt al geruime tijd overspoeld door bootmigranten: asielzoekers zouden nu al een kwart van de totale bevolking van het eiland vormen. In de afgelopen drie dagen zouden meer dan 1.700 migranten uit de zee bij de eilanden zijn gehaald.

Volgens Christodoulopoulou hebben lokale autoriteiten op het populaire vakantie-eiland het gebruik van bijvoorbeeld een hotel om de asielzoekers tijdelijke huisvesting te geven ‘gesaboteerd’, waardoor er geen andere keuze was dan het enorme opvangschip in te zetten.

Griekse minister: 'Migranten op Kos komen door Hongaars hek'

Elif Isitman

Elif Isitman (1987) is sinds oktober 2014 online redacteur bij Elsevier.

Tags; tasia christodoulopoulou kos hongarije servie hek migranten migratie asielzoekers bootmigranten

zie ook;

Merkel: migranten groter probleem dan Griekse crisis

Trouw 17.08.2015 Bondskanselier Angela Merkel heeft de aanvallen op onderkomens van asielzoekers in Duitsland veroordeeld. Dat deed ze zondag bij de Duitse tv-zender ZDF. Ze waarschuwde dat de problematiek rond vluchtelingen in Europa groter kan worden dan de Griekse schuldencrisis en dat het de mensen in de Europese Unie veel meer zal bezighouden.

Gevraagd naar de ruim tweehonderd brandstichtingen bij onderkomens van vluchtelingen zei Merkel zondag: ,,Het is ons land onwaardig.”

Merkel wil verder dat er op Europees niveau een lijst wordt samengesteld met zogenaamde veilige landen. Vele Europese landen hebben zo’n lijst. De landen op die lijst worden voldoende veilig geacht, zodat er een versnelde of strengere asielprocedure geldt voor mensen die ervan afkomstig zijn.

Merkel: migranten groter probleem dan Griekse crisis – AD 17.08.2015

Merkel noemt migranten grotere uitdaging dan crisis Griekenland

NU 17.08.2015 De toestroom van migranten naar het Europese vasteland is een grotere uitdaging voor Europa dan de Griekse schuldencrisis. Dat heeft de Duitse bondskanselier Angela Merkel zondag gezegd.  Dat meldt AFP.

Merkel reageerde in een televisie-interview op een reeks recente aanvallen op migranten en asielzoekerscentra in Duitsland. Ze noemde die “Duitsland onwaardig”.

Sinds dit jaar zijn meer dan tweehonderd aanvallen op asielzoekers in Duitsland geregistreerd. Er werd onder meer enkele malen brand gesticht in asielzoekerscentra. Duitsland kampt met een explosieve toename van het aantal migranten en ook volgens de nieuwe Europese verdeelsleutel zal het land de meeste migranten moeten opvangen.

Volgens Merkel zal deze migrantenstroom de Europese Unie “veel, veel meer bezighouden dan de situatie in Griekenland en de stabiliteit van de euro”.

“Het asielvraagstuk kan het nieuwe grote Europese project worden, waarin we werkelijk kunnen laten zien of we in staat zijn gezamenlijk actie te ondernemen,” aldus Merkel.

Lees meer over: Angela Merkel Duitsland

Gerelateerde artikelen;

Duitsland wil sneller af van asielzoekers uit Balkan 

Zeker veertig migranten omgekomen bij Italië  

Duitse politie ontdekt trein met 147 vluchtelingen  

Merkel: vluchtelingen grote uitdaging EU – VK 16.08.2015

‘Vluchtelingen grootste probleem’ – Telegraaf 16.08.2015

Wat is er over van Tsipras’ beloften over asielbeleid?  – Trouw 16.08.2015

Meer migranten omgekomen – Telegraaf 16.08.2015

Asielzoekers uit Balkan – Telegraaf 16.08.2015

Duitsland wil sneller af van asielzoekers uit Balkan – NU 16.08.2015

Syriërs gaan aan boord – Telegraaf 16.08.2015

Syriërs op opvangschip Kos – Telegraaf 16.08.2015

Eerste Syriërs aan boord van opvangboot Kos

Elsevier 16.08.2015 Honderden Syrische bootmigranten zijn aan boord gegaan van het opvangschip dat de Griekse regering naar Kos heeft gestuurd. Het schip lag er al eerder in de haven maar Griekse autoriteiten wilden chaos vermijden.

De Syriërs worden tijdelijk opgevangen op de Eleftherios Venizelos en worden daar geregistreerd. Het toelaten van de eerste passagiers gebeurde in de koele nachtelijke uren en is rustig verlopen.

Hotels

Het schip dat door de Griekse regering naar Kos is gestuurd, moet ongeveer 2.500 Syriërs opvangen en beschikt over een registratieruimte. Syriërs die het kunnen betalen, verblijven in hotels op Kos maar de meeste vluchtelingen slapen in tentjes.

Vanwege de oorlog in Syrië worden de Syriërs geregistreerd als vluchteling. Dat geeft ze meer rechten dan bijvoorbeeld Eritreeërs die veelal worden geregistreerd als economische vluchteling. Zodra de Syriërs hun documenten hebben, kunnen zij doorreizen naar Athene. En van daaruit gaan zij verder Europa in.

Syriërs staan in de rij om aan boord te gaan van het schip (foto: AFP)

Zaterdag ontstond er onrust tussen een groep Afghanen, Pakistanen en Iraniërs. Zij worden niet toegelaten op het schip, omdat dat alleen is bedoeld voor de Syriërs.

Spanningen

Dit jaar zijn ongeveer een kwart miljoen bootmigranten naar Europa gekomen. Ongeveer de helft daarvan is aangekomen op de Griekse eilanden, meldde de Internationale Organisatie voor Migratie vrijdag. Op Kos komen dagelijks honderden bootmigranten aan, waardoor er de afgelopen weken spanningen ontstonden.

Syp Wynia: ‘Activistische migratiewetenschappers en andere naïeve idealisten zouden nog raar staan te kijken als de wereld werkelijk van iedereen wordt’Lees nu >

De Griekse autoriteiten sloten een groep bootmigranten tijdelijk op in het stadion en de burgemeester van het eiland deed diverse noodkreten omdat de orde niet meer te herstellen was. Volgens de burgemeester werd het eiland aan zijn lot overgelaten.

Reden voor de Griekse regering om het opvangschip naar het populaire vakantie-eiland te sturen. Ook werden er extra eenheden van de oproerpolitie ingezet.

Eerste Syriërs aan boord van opvangboot Kos

Shari Deira

Shari Deira (1986) werkt sinds maart 2011 op de webredactie.

Tags; kos migranten bootmigranten

zie ook;

Syriërs aan boord van Grieks opvangschip op Kos  – NU 16.08.2015

Op Kos zijn eerste Syriërs aan boord gestapt van het opvangschip› – NRC 16.08.2015

Maatregelen Calais helpen, maar blijft dat ook zo?

Elsevier 16.08.2015 De extra veiligheidsmaatregelen die zijn getroffen in de Franse plaats Calais lijken te werken. Probeerden eerst per nacht zo’n 2.000 illegalen via de Kanaaltunnel Groot-Brittannië te bereiken, nu zijn dat er ongeveer 150.

Eurotunnel, de exploitant van de tunnel, is blij dat de maatregelen hun vruchten afwerpen, maar vindt 150 nog steeds ‘onacceptabel’.

Hek

Elke nacht proberen groepen illegale immigranten deKanaaltunnel te bestormen. Eind juli steeg dit aantal met zo’n 2.000 naar recordhoogte. Met de bijna 10 miljoen euro  die de Britse regering beschikbaar heeft gesteld is een nieuw hek gebouw dat de illegalen beter moet weren.

De Franse politie zegt echter tegen BBC News dat de extra hoge hekken een ‘korte termijn oplossing’ zijn. Zij verwachten dat de illegale immigranten in Calais gewoon verplaatsen naar plekken waar de beveiliging slechter is.

Britten maken zich grote zorgen over groeiende groep illegale immigranten bij Calais. Waarom willen die zo graag naar de overzijde? Lia van Bekhoven legt het uit >

Behalve het hek is er ook een groter aantal politieagenten en private beveiligers ingezet, om te voorkomen dat het de immigranten lukt om dicht bij de tunnel te komen. De goederen- en passagierstreinen die rijden door de tunnel hebben al diverse keren vertraging opgelopen vanwege de illegale immigranten.

Zwerm

De Britse premier David Cameron verdedigde zaterdag de handelwijze van zijn regering. Hij wil naar eigen zeggen voorkomen dat illegale immigranten Groot-Brittannië bereiken. Volgens Cameron is het belangrijk dat mensen ‘zonder toestemming’ niet zomaar het land binnenkomen.

Cameron kwam eerder onder vuur te liggen omdat hij sprak over een ‘zwerm‘ van illegale immigranten. Labour beschuldigde de premier van retoriek in de discussie over de illegalen. ‘Ik denk niet dat ik hiermee mensen dehumaniseer,’ zei Cameron zaterdag.

‘Kijk naar wat de reactie van de Britten is geweest. Ik heb ervoor gezorgd dat het Royal Navy flagship duizenden levens heeft gered in de Middellandse Zee.’

Maatregelen Calais helpen, maar blijft dat ook zo?

Shari Deira

Shari Deira (1986) werkt sinds maart 2011 op de webredactie.

Tags; calais kanaaltunnel eurotunnel

zie ook;

Minder bestormingen tunnel – Telegraaf 16.08.2015

illegalen op zeiljacht IJmuiden – Telegraaf 15.08.2015

Marechaussee vindt 25 vreemdelingen op boot in IJmuiden›  –  NRC 15.08.2015

Oplossing asielvraagstuk vergt fermere stappen

VK 15.08.2015 Vluchtelingen Europa moet één asielbeleid krijgen, evenals gezamenlijke opvangcentra volgens Europese normen.

De vluchtelingencrisis schreeuwt om een oplossing. Een oplossing die beoogt te voorkomen dat nog meer mensenlevens verloren gaan op de Middellandse Zee, en dat er een einde komt aan mensonterende situaties zoals die op de Griekse eilanden. Maar ook een oplossing die voldoende oog heeft voor de realiteit van wat ons land aan kan als het gaat om de opvang van asielzoekers. Bovendien moet worden voorkomen dat Wilders en zijn Europese bondgenoten garen weten te spinnen bij deze vluchtelingencrisis voor hun electoraal gewin.

Hoge hekken bij de Hongaarse grens, nog meer politiemacht bij de tunnel bij Calais, Duitse ontmoedigingsfilms; het helpt allemaal niet. Al die tijd keken de Europese leiders weg. Zij besloten zelfs tot minder patrouilleren op de Middellandse Zee. Alsof daarmee de stroom van vluchtelingen vanzelf zou ophouden. Dat besluit werd teruggedraaid na het drama met de 800 doden.

Europa moet de realiteit onder ogen zien; de stroom van asielzoekers neemt toe, en dit is alleen oplosbaar door een gezamenlijke aanpak. Er is dus een ferme wil nodig om de vluchtelingencrisis als Europa gezamenlijk op te lossen.

Gerelateerde artikelen;

Geen draagvlak voor ‘meer vluchtelingen’ – VK 15.08.2015

Nederlander wil geen extra migranten toelaten

Elsevier 15.08.2015 Onder Nederlanders is de wil om meer migranten op te nemen aanzienlijk laag. Slechts 24 procent van de Nederlanders ziet dit zitten.

Dit komt naar voren in een onderzoek onder ruim tweeduizend Nederlanders dat I&O Research uitvoerde in opdracht van de Volkskrant.

Geen draagvlak

Uit het onderzoek blijkt dat het draagvlak om meer migranten toe te laten ontbreekt. Van de ondervraagden vindt 76 procent het geen goed idee om meer migranten toe te laten dan nu gebeurt.

Daarnaast wil 45 procent dat er minder migranten naar Nederland komen. Vooral economische migranten blijken nauwelijks welkom te zijn. De meeste Nederlanders geloven er helemaal niks van dat deze migranten goed zouden zijn voor onze economie. Ruim drie kwart van de Nederlanders wil dat er minder economische migranten in Nederland worden toegelaten.

Volgens Elsevier…

Arendo Joustra: Grenzen open? Aardig in theorie, maar de praktijk is anders

Oorlogsvluchtelingen

Over oorlogsvluchtelingen zijn Nederlanders een stuk genuanceerder. Slechts een kwart van de Nederlanders wil dat er minder oorlogsvluchtelingen naar Nederland komen.

Ongeveer 42 procent heeft er geen problemen mee als er meer oorlogsvluchtelingen worden toegelaten.

Politieke partijen

De afwerende houding tegen vreemdelingen heerst vooral onder stemmers op de partijen PVV, VVD en CDA. Voor de partijen D66 en PvdA ligt dat anders. Van de stemmers op die partijen wil slechts 18 procent dat er minder migranten moeten worden toegelaten. Het idee dat vluchtelingen in de regio moeten worden opgevangen, wordt onder Nederlanders breed gedragen.

Overigens lijken de meeste Nederlanders wel solidair te zijn met landen als Griekenland en Italië waar dagelijks veel bootmigranten aanmeren. Een ruime meerderheid van 62 procent vindt het eerlijker als die bootmigranten over de lidstaten worden verdeeld.

Nederlanders zitten niet te wachten op meer migranten

Servaas van der Laan

Servaas van der Laan (1984) werkt sinds mei 2012 als online redacteur bij Elsevier.

Tags; Migratie asiel asielzoekers migranten vluchtelingencrisis migrantencrisis

zie ook;

Burgemeester Servische grensplaats beledigt vluchtelingen – NU 15.08.2015

Burgemeester beledigt migranten

Telegraaf 15.08.2015  De burgemeester van de Servische grensplaats Kanjiza heeft uitgehaald naar de migranten die via zijn gemeente naar West-Europa proberen te reizen. „Het ontbreekt deze buitenlanders aan de meest wezenlijke grondbeginselen, algemene intelligentie en beschaving”, liet burgemeester Mihalj Bimbo in een verklaring weten.

Volgens Bimbo schenden de vluchtelingen graven en kerkhoven en vernielen ze parken, akkers en boomgaarden. De grensplaats Kanjiza is de laatste stop in Servië voor migranten uit onder meer Syrië, Afghanistan en Pakistan op hun route naar West-Europa.

Syrische media zijn verbijsterd over de verklaring van Bimbo. De krant Kurir omschreef hem als de „sufferd van het jaar”. De media wezen erop dat Bimbo zelf uit een migrantenfamilie uit Hongarije komt. Die vluchtte na de Hongaarse opstand van 1956 naar Servië.

Zeker veertig migranten omgekomen bij Italië – NU 15.08.2015

‘Veertig bootvluchtelingen omgekomen bij kust Libië’

NRC 15.08.2015 Ten minste veertig bootvluchtelingen zijn voor de Libische kust om het leven gekomen. De Italiaanse marine heeft de boot onderschept en meer dan driehonderd mensen gered.

De marine greep in omdat de boot in moeilijkheden verkeerde. Details daarover zijn niet bekend, al meldt Reuters dat het schip niet is gekapseisd. Vermoedelijk zijn de veertig migranten gestikt in het overvolle ruim van het schip. Volgens AP is de reddingsactie nog steeds in volle gang.

Sinds een speciale Eurotop eerder dit jaar mogen schepen die namens de Europese grensbewakingsorganisatie Frontex in het gebied actief zijn, 138 zeemijl ten zuiden van Sicilië opereren. Dat betekent dat marineschepen bijna in Libische territoriale wateren reddingsacties kunnen uitvoeren. Daarnaast worden er ook meer schepen ingezet.

Sinds dinsdag zijn vijftig migranten vermist nadat hun rubberboot op volle zee zonk. Tweeduizend migranten zijn afgelopen week gered.  LEES VERDER

Lees meer;

23 jul  ‘Veertig bootvluchtelingen verdronken voor kust van Libië’ ›

5 aug  Minstens 25 doden bij gekapseisde migrantenboot voor Libische kust ›

6 aug  ‘400 vluchtelingen uit zee gered’ ›

19 apr  Vrees voor 700 doden na kapseizen vluchtelingenboot bij Libische kust ›

20 apr  Nog twee migrantenschepen in gevaar op de Middellandse Zee ›

Fort Europa – Zeker 40 migranten omgekomen bij Italië – VK 15.08.2015

Migranten omgekomen bij Italië – Telegraaf 15.08.2015

Kwart miljoen bootvluchtelingen naar Europa – Trouw 14.08.2015

Bijna kwart miljoen bootvluchtelingen kwamen dit jaar aan in Europa – NU 14.08.2015

Kwart miljoen bootvluchtelingen – Telegraaf 14.08.2015

‘Oostenrijk negeert migranten’ – Telegraaf 14.08.2015

Burgemeester Calais dreigt grenzen open te gooien – VK 14.08.2015

Burgemeester Calais dreigt grens open te gooien – Trouw 14.08.2015

Burgemeester Calais dreigt grenzen te openen –  14.08.2015

Burgemeester dreigt grenzen te openen – Telegraaf 14.08.2015

EU maakt geld vrij voor problemen met migrantenstroom – NU 14.08.2015

EU maakt geld vrij voor migrantenproblemen – Trouw 14.08.2015

Grieken krijgen half miljard voor migrantencrisis

Elsevier 14.08.2015 Brussel geeft half miljard aan Grieken voor migrantencrisis. De Griekse eurocommissaris Dimitris Avramopoulos (Immigratie) maakt 476 miljoen euro over aan Griekenland ten behoeve van de opvang van migranten. Ook Frankrijk krijgt extra geld om de situatie in Calais te bestrijden.

‘We hebben vandaag te maken met de ergste vluchtelingencrisis sinds de Tweede Wereldoorlog,’ zei de Griek die vrijdag sprak met zes ministers uit het kabinet van de Griekse premier Alexis Tsipras.

Noodsituatie

Volgens Avramopoulos is er sprake van een noodsituatie op de Griekse eilanden, in het bijzonder op het eiland Kos. Hier zijn de afgelopen weken duizenden migranten aangekomen, onder wie veel vluchtelingen uit Syrië.

De eurocommissaris riep alle landen van de Europese Unie op om meer te doen tegen illegale immigratie. Landen moeten hun belofte aan het Europese grensbewakingsagentschap Frontex nakomen, zei hij.

Volgens Elsevier…

Arendo Joustra: Arendo Joustra: Grenzen open? Aardig in theorie, maar de praktijk is anders

Extra steun

In de tussentijd verdienen landen die direct te maken hebben met de grote groepen migratie financiële steun, zo oordeelt de Europese Commissie. De eerste bedragen van de aan Griekenland toegezegde 476 miljoen euro worden over ongeveer vier dagen overgemaakt.

De miljoenensteun is niet het enige bedrag dat vanuit Brussel wordt overgemaakt aan Athene. Vrijdag ging het Griekse parlement akkoord met een nieuwe schuldendeal. Die lening levert het noodlijdende land naar verwachting 86 miljard euro op.

Brussel geeft half miljard aan Grieken voor migrantencrisis

Servaas van der Laan

Servaas van der Laan (1984) werkt sinds mei 2012 als online redacteur bij Elsevier.

Tags; Migratie asiel vluchtelingen Griekenland

zie ook;

Migranten Kos: het weer in Duitsland is beter

Elsevier 14.08.2015 Migranten op het Griekse eiland Kos komen met opvallende argumenten voor hun reis naar Europa. Zo zou er in Duitsland niet alleen voor iedereen werk zijn, maar is het klimaat ook een stuk aangenamer.

Van de duizenden migranten op het Griekse eiland Kos is er vermoedelijk niemand die de intentie heeft op het zonnige eiland te blijven.

Allen willen ze doorreizen naar het Griekse vasteland, om vanaf daar de reis naar West-Europa te maken.

Lekker weer

Veel migranten vertellen aan RTL-nieuwscorrespondent Eveline Rethmeier dat ze naar Duitsland willen.  Hier is, volgens de migranten, ‘werk voor iedereen’, krijg je er ‘geld van de overheid’ en bovendien zou het weer beter zijn in Duitsland. Een korte blik op de weer-app op hun iPhone had ze vermoedelijk voor een grote teleurstelling kunnen behoeden.

De mooiweerverhalen zijn vermoedelijk afkomstig van de mensensmokkelaars die zo veel mogelijk migranten tegen een riant tarief in de bootjes willen laden.

Ook migranten in Calais, die koste wat kost, de oversteek naar Groot-Brittannië willen maken, komen veelal met naïeve verhalen over ‘werk voor iedereen’, ‘gratis geld’ en ‘lekker weer’.

Alleen het verhaal dat de overheid ‘geld uitdeelt’ lijkt gezien de royale sociale voorzieningen in West-Europa enigszins op waarheid te berusten. Het feit dat Groot-Brittannië niet in de Schengenzone ligt en dat de migranten dus niet zomaar kunnen worden teruggestuurd, lijkt bovendien een argument dat wel plausibel klinkt.

Is het weer in Duitsland echt beter dan op Kos?

Doorreizen

Feitelijk moeten de vluchtelingen die zich op Kos laten registreren allemaal in Griekenland blijven. De autoriteiten op het eiland zetten de vluchtelingen die zijn geregistreerd op de boot naar het Griekse vasteland. Maar in de praktijk blijkt dat veel migranten, gestimuleerd door de mooiweerverhalen, vanaf daar doorreizen naar West-Europa.

Maar zonder papier komen de vluchtelingen en gelukszoekers het eiland niet af. Omdat de registratie vanwege het grote aantal vluchtelingen traag verloopt, is er veel onrust op het eiland.

Volgens Elsevier…

Arendo Joustra: Grenzen open? Aardig in theorie, maar de praktijk is anders

Confrontaties

Na eerdere opstootjes kwam het ook donderdagavond weer tot een confrontatie tussen migranten en de politie. Athene heeft 250 extra agenten naar het eiland gestuurd om de crisis op het eiland te bestrijden.

Maar zo lang er iedere dag 600 tot 800 migranten op het eiland aankomen, blijft het voor de autoriteiten op het toeristische eiland dweilen met de kraan open.

Migranten op Kos: het weer in Duitsland is beter

Servaas van der Laan

Servaas van der Laan (1984) werkt sinds mei 2012 als online redacteur bij Elsevier.

Tags; Kos migratie asielzoekers vluchtelingen mensensmokkelaars

zie ook;

Vluchtelingen van Kos naar Athene gebracht – NU 13.08.2015

Vluchtelingen van Kos naar Athene gebracht – Telegraaf 13.08.2015

Migrantencrisis Kos: opvangboot, extra agenten

Elsevier 13.08.2015 Het lukt de Griekse autoriteiten maar niet om de situatie met illegale migranten onder controle te krijgen. Vooral op Kos lukt het niet om de rust te herstellen. Reden voor Griekse autoriteiten om extra politie naar het eiland te sturen.

In totaal worden 250 politieagenten naar Kos en andere Griekse eilanden gestuurd om de lokale autoriteiten te helpen, meldt de Griekse krant Ekathimerini.

Schip

De situatie op het onder toeristen populaire eiland Kos is de afgelopen dagen uit de hand gelopen. Momenteel zijn er naar schatting 7.000 migranten op het eiland, dat ongeveer 33.000 inwoners heeft en daar komen elke dag 600 tot 800 bij.

Griekenland stuurde woensdag een passagiersschip naar Kos dat moet dienen als tijdelijke opvanglocatie. Aan boord van het schip kunnen ongeveer 2.000 tot 2.500 migranten verblijven. Verantwoordelijk minister Alekos Flambouraris zegt dat migranten ook op het schip worden geregistreerd.

De oproerpolitie moet de rust op Kos herstellen (foto: AFP)

Stadion

Eerder stuurde de Griekse regering al meer eenheden van de oproerpolitie naar Kos. In een poging om de orde op Kos te herstellen werden meer dan duizend immigranten opgesloten in een stadion. Artsen zonder Grenzen is zeer kritisch over de aanpak van Griekenland.

Volgens de organisatie grijpen de Grieken te hard in op deze ‘kwetsbare mensen’. De Griekse autoriteiten zouden meer verantwoordelijkheid moeten nemen en de migranten ‘humaan en met waardigheid’ behandelen.

Arendo Joustra: ‘Omdat migranten door zee noch hek zijn tegen te houden, wordt voorgesteld de grenzen dan maar helemaal open te zetten. In theorie leuk, maar onhaalbaar in de praktijk.’Lees nu >

Burgemeester Giorgos Kiritsis zegt dat de situatie woensdag wat is gekalmeerd, maar er is nog steeds veel spanning op het eiland nu duizenden migranten nog wachten op registratie. ‘We hopen dat vrijdag de meerderheid van de migranten is geregistreerd en het eiland kan verlaten.’

Er worden steeds meer registratiebureaus geopend. Behalve het lokale politiebureau, kunnen migranten zich ook registreren in een gymzaal en het stadion.

Doden

Uit cijfers van vluchtelingenorganisatie UNHCR bleek vorige week dat het aantal illegale migranten dat naar Griekenland wil hard stijgt. Tot 31 juli zijn er 124.000 bootmigranten aangekomen in het noodlijdende Zuid-Europese land, een stijging van 750 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Dat de route naar Griekenland populairder wordt, heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat de route naar Italië de meeste dodelijke slachtoffers eist. Onderweg naar Griekenland zijn dit jaar ruim 100 bootmigranten om het leven gekomen, naar Italië waren dit er bijna 2.000.

Migrantencrisis Kos: opvangboot, extra agenten

Shari Deira

Shari Deira (1986) werkt sinds maart 2011 op de webredactie.

Tags; Kos Bootmigranten Asiel

zie ook;

De EU kweekt zelf economische vluchtelingen – VK 12.08.2015

Hoe een bende migranten smokkelt in BMW’s

Elsevier 12.08.2015 De Franse politie ‘staat machteloos’ tegenover een Britse groep van mensensmokkelaars. Er zou niet genoeg bewijs zijn tegen de groep om de leden, die voornamelijk in Duinkerke actief zijn, te arresteren. Dit zegt Frank Dhersin, burgemeester van het aan Duinkerke grenzende plaatsje Téteghem, tegen de Britse krant The Telegraph.

Maffia

De bende van mensensmokkelaars zou een migrantenkamp nabij het dorpje runnen. De migranten zouden hen 1500 pond per enkele reis over het Kanaal betalen. In het kamp zitten zo’n 80 migranten uit Syrië, Afghanistan en Irak. ‘Het zijn net maffialeden,’ zegt de burgemeester tegen de krant.

Ze zouden rondrijden in luxe auto’s, zoals BMW’s en Jaguars, en daarmee de migranten over de grens transporteren. De Franse politie is een onderzoek gestart naar deze mensensmokkelaars, die expres auto’s met Britse kentekenplaten gebruiken om migranten ongezien de grens over te vervoeren.

Auto’s met Britse kentekenplaten worden namelijk minder vaak gecontroleerd. De migranten worden veelal in koffers verstopt.

Volgens een bron binnen de Franse politie zou een man die maandag een parlementslid van de Britse euro-sceptische UKIP-partij met een pistool bedreigde, tevens de leider van deze bende zijn. De Franse politie heeft deze week 30 auto’s met Britse kentekenplaten in beslag genomen, waaronder een ‘geweldige Jaguar’ met een waarde van meer dan 100.000 euro, aldus de burgemeester.

De Fransen zouden eerder al zendertjes in de auto’s hebben geplaatst om erachter te komen hoe ze te werk gaan, maar dat deel van het onderzoek liep spaak omdat niemand de gesprekken kon vertalen. ‘De bestuurders spreken een andere taal, bijvoorbeeld Farsi, met elkaar, en het is onmogelijk daar een vertaler voor te vinden,’ aldus een bron binnen de Franse politie.

Dhersin roept op tot een blokkade op de Middellandse Zee, zoals er in Australië ook is, zodat bootvluchtelingen niet langer het Europese vasteland bereiken. ‘Het is de enige manier om ze te stoppen,’ vindt de burgemeester. ‘Als ze in Europa aankomen, is het al te laat’.

Hoe een Britse bende migranten smokkelt in BMW’s en Jaguars

Elif Isitman

Elif Isitman (1987) is sinds oktober 2014 online redacteur bij Elsevier.

Tags; Migranten Frank Dhersin Calais Kanaaltunnel Jaguar BMW mensensmokkel migrantencrisis

zie ook;

Fort Europa – Griekenland stuurt opvangboot naar Kos – VK 12.08.2015

Slag om Kos 2.0: migranten nemen eiland over

Elsevier 12.08.2015 Een kwart van de totale bevolking op het Griekse toeristeneiland Kos bestaat intussen uit migranten. Politieagenten durven niet meer naar buiten, omdat ze met hun beperkte middelen de chaos niet langer kunnen bestrijden.

Het eiland Kos in de Egeïsche Zee heeft in de loop der jaren aardig wat te verduren gehad. Het stuk grond met een oppervlakte van ongeveer 290 km2 – ruim anderhalf keer Texel – heeft de afgelopen eeuwen volkeren als Kariërs, Doriërs, Perzen, Romeinen, Johannieten en Ottomanen voorbij zien komen.

Slag om Kos

Tijdens de Tweede Wereldoorlog vochten Britse en Italiaanse troepen tegen de Duitsers om de zeggenschap over het eiland. De ‘Slag om Kos’, zoals deze strijd de geschiedenisboeken inging, werd beslecht in het voordeel van Duitsland dat uiteindelijk de hele eilandengroep Dodekanesos in handen zou krijgen.

Pas vanaf 1947 is het eiland eigendom van Griekenland. Sindsdien leven de eilandbewoners in relatieve rust en verdienen ze hun geld voor het grote deel aan vakantiegangers.

Maar aan die rust kwam deze zomer een eind toen Kos plotseling doelwit werd van duizenden migranten die vanuit Turkije op de boot stapten op zoek naar een beter leven in Europa.

Naar schatting verblijven al meer dan 7.000 migranten op het eiland en komen er iedere dag zo’n 600 tot 800 bij. Daarmee vormen de migranten nu bijna een kwart van de totale bevolking op het eiland. Lokale autoriteiten weten geen raad met de vluchtelingen die in tenten langs de openbare weg of in plantsoenen kamperen.

Noodklok

Burgemeester Giorgos Kyritsis zei dinsdag op de Griekse televisie dat de situatie op zijn eiland volledig uit de hand loopt. ‘Er dreigt hier een bloedbad. De openbare orde kan niet worden gehandhaafd.’ Hij hoopt dat er snel internationale hulp komt.

In een poging de orde te bewaren, werden de migranten dinsdag naar een stadion gebracht waar zij zouden worden geregistreerd. Maar ook dit liep uit de hand toen er onrust en ongeduld ontstonden in de rijen met wachtenden.

Volgens Elsevier…

Syp Wynia: Bizarre logica. Grenzen openen omdat ze niet waterdicht zijn

Roep om eten

De politieagenten hadden de grootste moeite om de migranten tegen te houden. ‘Wij willen papieren, wij willen eten,’ scandeerden sommigen. Onder agenten, die sterk in de minderheid zijn, slinkt intussen de animo om aan het werk te gaan met de dag.

Sommige migranten hebben daarom hun hulp aangeboden aan de autoriteiten om de orde te handhaven en om te assisteren bij het registratieproces.

Een geruststelling voor de eilandbewoners is dat vrijwel alle migranten het eiland weer willen verlaten en door willen reizen naar andere delen van Europa. Minder goed nieuws is dat de bootjes voorlopig uit Turkije zullen blijven komen, en dat het nog een tijd onrustig zal blijven op het eiland.

Slag om Kos 2.0: migranten nemen eiland over

Servaas van der Laan

Servaas van der Laan (1984) werkt sinds mei 2012 als online redacteur bij Elsevier.

Tags; Kos Migratie asiel Griekenland

zie ook;

Vluchtelingen Kos vastgehouden in stadion – NU 12.08.2015

Jacht op smokkelbendes Calais geopend

Elsevier 12.08.2015 Franse politie opent jacht op smokkelbendes Calais. De Franse politie heeft de afgelopen twee dagen zeven personen gearresteerd op verdenking van mensensmokkel in en rond Calais. De arrestaties volgen na een uitgebreid onderzoek van de nationale politie naar smokkelbendes in de Franse kustplaats.

Dinsdagmiddag arresteerde de politie een Franse man die wordt verdacht betrokken te zijn bij een groot mensensmokkelnetwerk in Calais. Een bron rond het onderzoek meldt aan de lokale krant La Voix du Nord dat de verdachte de directeur is van een groot bedrijf in de regio.

Smokkelbende

De man zou betrokken zijn bij een smokkelbende die maandag werd ontmaskerd. De politie arresteerde toen vier Albanezen, een vrouw uit Duinkerke en een vrouw uit Calais.

De twee vrouwen, die bij de Albanezen in huis woonden, zouden het brein zijn geweest achter de smokkelbende die door Franse undercover-agenten de afgelopen vijf maanden werd gevolgd.

Lees ook…

Waarom migranten Calais naar Groot-Brittannië willen

Chauffeurs in het complot

Uit het onderzoek blijkt dat de smokkelaars ‘tickets’ naar Groot-Brittannië aanboden voor 7.000 euro. De migranten, hoofdzakelijk Albanezen, werden verstopt in vrachtwagens die met de ferrie vanaf Calais of Duinkerke naar Groot-Brittannië gingen.

De kans op succes was aanzienlijk, omdat de vrachtwagenchauffeurs in het complot zaten. Zij werden betaald om te zwijgen en mee te werken aan de smokkel. Eenmaal aan de overkant werden de migranten uit de vrachtwagens gehaald en verder geholpen door handlangers.

Dat er smokkelbendes actief zijn rond Calais is al langer geen geheim meer. Veel migranten spreken er in interviews met journalisten openlijk over.

Naast deze Frans-Albanese bende zou er ook een Britse criminele gang actief zijn die kleinere auto’s met Britse kentekenplaten zou gebruiken. Deze auto’s worden minder vaak aan routine-controles onderworpen dan bijvoorbeeld voertuigen met Oost-Europese kentekens.

Vermoedelijk zijn de smokkelbendes niet alleen actief in Calais en Duinkerke. Ook bij ferries in Hoek van Holland werden de afgelopen maanden geregeld verstekelingen aan boord van vrachtwagens aangetroffen. Ook hier gaat het in veel gevallen om Albanezen die na een tijdelijke legale status in de illegaliteit verdwijnen en naar Groot-Brittannië hopen te reizen.

Franse politie opent jacht op smokkelbendes Calais

Servaas van der Laan

Servaas van der Laan (1984) werkt sinds mei 2012 als online redacteur bij Elsevier.

Tags; Mensensmokkel Calais migratie Frankrijk mensenhandel

zie ook;

Duitsland waarschuwt Balkan-migrant: ‘Kans op blijven is nihil’

Elsevier 11.08.2015  Duitsland waarschuwt Balkan-migrant: ‘Kans op blijven is nihil’. Duitsland heeft een videocampagne opgezet om de aanhoudende stroom van asielzoekers uit Balkanlanden tegen te houden. Het filmpje moet de ‘leugens van de mensensmokkelaars’ ontkrachten.

‘Geloof niet in de leugens van de mensensmokkelaars. Het werk ligt hier niet voor het oprapen. De kans dat u hier mag blijven is nihil,’ zo klinkt de audio onder het filmpje. In de video is te zien hoe asielzoekers Duitsland uit worden gezet.

Weerhouden

Het filmpje maakt deel uit van een campagne van de Duitse regering om vluchtelingen uit de Balkan ervan te weerhouden naar Duitsland te komen. De filmpjes worden deze maand in eigen taal op onder meer de Servische, Albanese en Kosovaarse televisie uitgezonden.

De campagne is een poging om de vluchtelingenstroom uit de Balkan te stremmen. Van alle vluchtelingen die in Duitsland asiel aanvragen, komt meer dan 40 procent uit de Balkan.

Economisch

De migranten komen veelal om economische redenen en zouden daardoor in de praktijk geen kans moeten maken op een verblijfsvergunning. Volgens Duitsland wordt 99.8 procent van deze asielaanvragen afgewezen. Toch blijven de migranten maar komen. Er liggen op dit moment meer dan 90.000 Balkan-aanvragen te wachten in Duitsland.

‘Ik kwam vooral om economische redenen naar Duitsland,’ bevestigt een van de asielzoekers aan de NOS. ‘We weten dat we weinig kans maken, omdat we uit de Balkan komen, maar ik hoop dat ik toch mag blijven.’

De regering kijkt ook naar andere maatregelen om de aanhoudende stroom van Balkanasielzoekers te beperken. In september opent in de Duitse deelstaat Beieren het eerste opvangcentrum speciaal voor asielzoekers uit die regio. Hier is de procedure een stuk korter, waardoor mensen al binnen vier weken kunnen worden uitgezet.

Duitsland waarschuwt Balkan-migrant: 'Kans op blijven is nihil'

Elif Isitman

Elif Isitman (1987) is sinds oktober 2014 online redacteur bij Elsevier.

Tags; Duitsland Balkan migranten campagne economische vluchtelingen asielzoekers

zie ook;

Opnieuw boot met vluchtelingen omgeslagen – ‘vijftig vermisten’› – NRC 11.08.2015

Weer migranten vermist op Middellandse Zee – NU 11.08.2015

‘Onze samenleving profiteert van immigranten’

Elsevier 11.08.2015  Volgens socioloog van de WRR leidt de komst van migranten tot economische groei waar iedereen van profiteert.

Het idee dat immigranten de samenleving geld kosten, is achterhaald. Hun komst leidt juist tot economische groei waar iedereen van profiteert. Dat zegt socioloog Monique Kremer van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid in de Volkskrant.

Achterhaald

‘Het idee dat migranten altijd geld kosten, is achterhaald,’ stelt Kremer. ‘Gemiddeld gold dat voor de oude groep uit Marokko en Turkije. Zij werden hierheen gehaald voor laaggeschoold werk, dat vervolgens weer uit Nederland verdween. De laatste berekeningen laten zien dat nieuwe migranten uit Oost-Europa juist een bijdrage leveren aan de schatkist. Als mensen werken, kosten ze geen geld, maar leveren ze een bijdrage.’

De stelling dat vrije migratie en de verzorgingsstaat niet samengaan, gaat volgens de socioloog niet altijd op. ‘Het idee is dat migranten de solidariteit in de samenleving ondergraven, omdat ze meer uit het systeem nemen dan ze teruggeven. Dat kan, maar het hoeft niet. Het ligt eraan wie zij zijn en welke rechten je ze geeft. Dat laatste kun je veranderen en daarvoor pleit ik ook.’

Volgens Elsevier…

Syp Wynia: Nee, migratiedeskundigen, de wereld is niet van iedereen

Verdringing?

Voor verdringing op de arbeidsmarkt door de komst van vele laaggeschoolde personen is Kremer niet bang. Volgens de socioloog komt dit ‘in sommige, kleine sectoren’ voor en treft het vrijwel altijd ‘andere immigranten met dezelfde lage kwalificaties als de nieuwkomer’.

Toch is de huidige werkloosheid onder immigranten in Nederland hoog. Waarom zou dat in de toekomst anders zijn? Volgens Kremer moeten we daarvan leren en ervoor zorgen ‘dat de geschiedenis zich niet herhaalt’.

Wees selectief

De vraag is hoe dan ook of er voor de honderdduizenden bootmigranten uit falende staten wel plaats is op de westerse arbeidsmarkt. Kremer zegt daarop dat de grenzen niet voor iedereen open moeten.

‘Ik pleit er ook niet voor alle grenzen zomaar open te zetten. Als je wil dat migratie en een verzorgingsstaat samengaan, moet je selectief zijn. Bij politieke vluchtelingen kun je geen onderscheid maken. Bij wie de status niet krijgt, kun je beoordelen of hij of zij een bijdrage kan leveren aan onze economie’.

Lees ook…

Helft Somaliërs in de bijstand, Nederland krijgt de schuld

Arbeidsinspectie is douanier

Migranten die we niet willen, moeten we volgens Kremer dus kunnen weren van de arbeidsmarkt. Maar hoe kan dat nu er binnen de Schengenzone geen douanes meer zijn en de buitengrenzen lek zijn?

Kremer: ‘Je kunt het doen via de regels op de arbeidsmarkt, zoals het handhaven van minimumlonen. De arbeidsinspectie en andere inspectiediensten die op deze regels moeten toezien, zijn onze nieuwe douaneposten. Daarop moet je niet bezuinigen. Als we zorgen dat in Nederland aan werknemers niet minder wordt betaald dan het minimumloon, komen er ook minder migranten.’

Socioloog WRR: hele samenleving profiteert van immigranten

Servaas van der Laan

Servaas van der Laan (1984) werkt sinds mei 2012 als online redacteur bij Elsevier.

Tags; migratie asiel arbeidsmarkt monique kremer
zie ook;

Weer migranten vermist op Middellandse Zee

NU 11.08.2015 Op de Middellandse Zee is dinsdag weer een boot met vluchtelingen omgeslagen. Zeker vijftig mensen worden vermist. Vijftig mensen konden worden gered, aldus de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) en de Italiaanse marine.

De rubberboot kapseisde bij het Kanaal van Sicilië. Het ongeluk werd opgemerkt door een helikopter, schrijft het Italiaanse persbureau ANSA. De Italiaanse marine brengt de overlevenden naar Lampedusa. Daar komen ze woensdagochtend aan.

Vorige week woensdag verdronken tweehonderd migranten nadat hun boot was gezonken voor de kust van Libië. Aan boord waren vermoedelijk zevenhonderd vluchtelingen.

Zie ook: Dit moet u weten over de problematiek van de bootvluchtelingen

Lees meer over: Bootvluchtelingen

Gerelateerde artikelen;

Vluchtelingen zorgen voor problemen op Griekse eiland Kos  

Meer dan 900 vluchtelingen uit zee gered  

Weer migranten vermist

Telegraaf 11.08.2015 Op de Middellandse Zee is dinsdag weer een boot met vluchtelingen omgeslagen. Zeker vijftig mensen worden vermist. Vijftig mensen konden worden gered, aldus de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) en de Italiaanse marine.

De rubberboot kapseisde bij het Kanaal van Sicilië. Het ongeluk werd opgemerkt door een helikopter, schrijft het Italiaanse persbureau ANSA. De Italiaanse marine brengt de overlevenden naar Lampedusa. Daar komen ze woensdagochtend aan.

Vorige week woensdag verdronken tweehonderd migranten nadat hun boot was gezonken voor de kust van Libië. Aan boord waren vermoedelijk zevenhonderd vluchtelingen.

Opnieuw boot met vluchtelingen omgeslagen – ‘vijftig vermisten’

NRC 11.08.2015 Op de Middellandse Zee is vandaag opnieuw een boot vol vluchtelingen omgeslagen. Volgens Italiaanse media heeft de kustwacht al zo’n vijftig mensen uit zee gered, maar worden er ook nog zeker vijftig anderen vermist. De vluchtelingen waren in een rubberboot onderweg van Libië naar Italië, meldt persbureau ANSA.

Volgens geredde opvarenden zaten er in totaal zo’n 100 mensen op de rubberboot. Een woordvoerder van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) noemt dat aantal tegenover persbureau AFP aannemelijk.

De twee reddingsacties van vandaag volgen nog geen week na een grote bootramp in de Middellandse Zee. Afgelopen woensdag zouden er namelijk zo’n tweehonderd vluchtelingen zijn verdronken toen hun schip omsloeg. Vierhonderd andere opvarenden – voornamelijk Syriërs – konden worden gered. LEES VERDER

Lees meer;

VANDAAG Boot omgeslagen met 50 vluchtelingen

7 AUG Zo’n 1.000 vluchtelingen gered – 200 verdronken

5 AUG Minstens 25 doden bij gekapseisde migrantenboot voor Libische kust ›

16 APR Italië: 41 bootvluchtelingen vermist na schipbreuk ›

14 APR ‘Scheepsramp voor kust Libië kost 400 vluchtelingen het leven’ ›

Duitsland waarschuwt Balkan-migrant: ‘Kans op blijven is nihil’

Elsevier 11.08.2015 Duitsland heeft een videocampagne opgezet om de aanhoudende stroom van asielzoekers uit Balkanlanden tegen te houden.

Duitsland heeft een videocampagne opgezet om de aanhoudende stroom van asielzoekers uit Balkanlanden tegen te houden. Het filmpje moet de ‘leugens van de mensensmokkelaars’ ontkrachten.

‘Geloof niet in de leugens van de mensensmokkelaars. Het werk ligt hier niet voor het oprapen. De kans dat u hier mag blijven is nihil,’ zo klinkt de audio onder het filmpje. In de video is te zien hoe asielzoekers Duitsland uit worden gezet.

Weerhouden

Het filmpje maakt deel uit van een campagne van de Duitse regering om vluchtelingen uit de Balkan ervan te weerhouden naar Duitsland te komen. De filmpjes worden deze maand in eigen taal op onder meer de Servische, Albanese en Kosovaarse televisie uitgezonden.

De campagne is een poging om de vluchtelingenstroom uit de Balkan te stremmen. Van alle vluchtelingen die in Duitsland asiel aanvragen, komt meer dan 40 procent uit de Balkan.

Economisch

De migranten komen veelal om economische redenen en zouden daardoor in de praktijk geen kans moeten maken op een verblijfsvergunning. Volgens Duitsland wordt 99.8 procent van deze asielaanvragen afgewezen. Toch blijven de migranten maar komen. Er liggen op dit moment meer dan 90.000 Balkan-aanvragen te wachten in Duitsland.

‘Ik kwam vooral om economische redenen naar Duitsland,’ bevestigt een van de asielzoekers aan de NOS. ‘We weten dat we weinig kans maken, omdat we uit de Balkan komen, maar ik hoop dat ik toch mag blijven.’

De regering kijkt ook naar andere maatregelen om de aanhoudende stroom van Balkanasielzoekers te beperken. In september opent in de Duitse deelstaat Beieren het eerste opvangcentrum speciaal voor asielzoekers uit die regio. Hier is de procedure een stuk korter, waardoor mensen al binnen vier weken kunnen worden uitgezet.

Duitsland waarschuwt Balkan-migrant: 'Kans op blijven is nihil'

Elif Isitman

Elif Isitman (1987) is sinds oktober 2014 online redacteur bij Elsevier.

Tags; duitsland balkan migranten campagne economische vluchtelingen asielzoekers

zie ook;

Europa kan niet zonder afgrendelbare grenzen

VK 10.08.2015 Elk immigratiebeleid begint met het vermogen tot selectie aan de poort. Prikkeldraad is echt nodig.

Van alle crises waarmee Europa de laatste jaren wordt geconfronteerd, is de vluchtelingencrisis de meest existentiële. Weliswaar houden het gestook van Vladimir Poetin en het eindeloze gedoe met Griekenland de politici meer bezig, maar de vluchtelingendrama’s in de Middellandse Zee en bij de Kanaaltunnel vreten aan het fundament van het Europa zonder grenzen, een belofte die binnen de continentale Schengenzone volledig waar is gemaakt.

Het Verenigd Koninkrijk is geen Schengenland en behoudt zich het recht voor om zelf te bepalen wie zijn grondgebied betreedt. Maar ondanks dat dubbele slot op de deur willen veel vluchtelingen uit de crisishaarden in Afrika en de moslimwereld graag de oversteek wagen, omdat zij op de Britse eilanden meer kansen zien.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Raam dicht, deur wijd open

Collectieve angst is een verleidelijke minnaar

Noord-Zuidlijn is ons eigen Poolse pretpark

Hammond voedt Brits debat #Calais met stevige uitspraak

Elsevier 10.08.2015 Na de uitlatingen van de Britse premier David Cameron over migranten doet ook zijn minister van Buitenlandse Zaken een duit in het zakje. Net als eind juli is ophef het gevolg.

Al die Afrikaanse migranten die naar Europa komen, zullen ‘onze levensstandaard ondermijnen en de sociale cohesie bedreigen’, zei Philip Hammond zondag tijdens een bezoek in Singapore, schrijven diverse Britse media, waaronder Sky News.

Instroom

De Europese Unie (EU) kan zich de instroom van miljoenen mensen uit Afrika helemaal niet veroorloven, aldus de Conservatieve bewindsman. De EU-wetgeving moet volgens hem worden gewijzigd om ervan verzekerd te zijn dat mensen worden teruggestuurd naar hun land, als ze hier eenvoudigweg een beter leven zoeken. Zij die in onze landen geen asiel kunnen krijgen, moeten terug. ‘Dat is onze prioriteit.’

Dit zou volgens Hammond de maar voortdurende Calais-crisiskunnen oplossen. Tegenover de BBC voegde hij daaraan toe dat zolang er grote aantallen ‘behoorlijk wanhopige en plunderende’ migranten in en rond de Franse stad rondhangen, er ‘altijd een bedreiging is voor veiligheid van de Kanaaltunnel‘.

Het is vooral die uitspraak over ‘plunderende’ migranten, die tot opschudding leidt bij de oppositie. Bij het sociaaldemocratische Labour, dat in een strijd om het leiderschap is verwikkeld, wordt Hammonds taalgebruik veroordeeld. Volgens schaduwminister Yvette Cooper beschreef de uitlatingen als ‘alarmerend en nutteloos’. Mensenrechtengroepen noemen de woorden ‘beschamend’. Ook het woord ‘ontmenselijking’ klinkt weer.

Britten maken zich grote zorgen over groeiende groep illegale immigranten bij Calais. Waarom willen die zo graag naar de overzijde?

Eind juli kreeg de Britse premier David Cameron al een lading kritiek over zich heen, toen hij in Azië de migranten een ‘zwerm’ noemde. Linkse partijen vonden dat hij met zijn uitspraak refereerde aan een zwerm insecten.

De interim-leider van Labour Harriet Harman vindt dat Cameron moet beseffen dat hij het over mensen heeft ‘en niet over insecten’. Het woord ‘zwerm’ wordt overigens niet alleen hiervoor gebruikt, maar betekent ook gewoon ‘massa, menigte, drom, kolonie’.

Hammond voedt Brits debat #Calais met stevige uitspraak

Tom Reijner

Tom Reijner (1986) werkt sinds augustus 2013 op de webredactie

Tags; calais kanaaltunnel migranten vluchtelingen gelukszoekers david cameron

zie ook;

Brussel trekt portemonnee voor migrantencrisis

Elsevier 10.08.2015  Vooral Italië en Griekenland hebben te maken met een flinke stroom van vluchtelingen en gelukszoekers.

De Europese Commissie heeft maandag 2,4 miljard euro toegekend voor steun aan landen als Griekenland en Italië. Deze Zuid-Europese landen hebben te maken met een grote aanwas van migranten in hun land, die veelal uit Turkije en Noord-Afrika met bootjes de overtocht wagen.

Italië krijgt volgens persbureau Reuters de meeste steun, zo’n 560 miljoen euro. Griekenland ontvangt 473 miljoen.

Gammele bootjes

Beide landen kampen door hun geografische ligging met duizenden vluchtelingen en gelukszoekers uit Afrikaanse landen en het Midden-Oosten. Op Griekse eilanden als Kos en Lesboskomen bijvoorbeeld veel Syrische vluchtelingen aan, die het geweld in hun land ontvluchtten.

Het aantal migranten dat Europa heeft bereikt per boot is meer dan verdubbeld ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Honderden mensen op de vaak gammele bootjes zijn dit jaar al om het leven gekomen in de Middellandse Zee. Zij die worden gered, worden aan wal gebracht, en opgevangen.

Eenmaal in de Europese Unie zijn de migranten niet van plan te blijven in de landen waar ze zijn aangekomen, maar door te reizen naar het noorden en westen van Europa. Landen als Duitsland, Zweden en Groot-Brittannië zijn daarbij populair.

Crisisaanpak

De toegangspoort tot Groot-Brittannië is de Kanaaltunnel. De havenstad Calais, waar de tunnel begint, is inmiddels uitgegroeid tot een verzamelplaats van migranten. Daarom zal een deel van de geldelijke steun ook naar de Fransen en de Britten gaan voor de crisisaanpak in en rond Calais.

De rondhangende migranten voeren allerlei capriolen uit om maar aan de overkant te geraken. Ze liften mee op het dak van treinen, klimmen in vrachtwagens of lopen zelfs de tunnel in – niet alleen een gevaarlijke onderneming voor henzelf, maar ook voor bijvoorbeeld de voorbijrazende treinen, vaak vol met passagiers.

Het bedrag van 2,4 miljard euro zal worden verstrekt over een periode van zes jaar. Om de last wat te verlichten in Griekenland en Italië zullen andere EU-landen volgens een verdeelsleutel asielzoekers op nemen. Maar helemaal vlekkeloos verloopt de uitvoering van dat asielplan niet.

'Brussel' trekt de portemonnee vanwege migrantencrisis EU

Tom Reijner

Tom Reijner (1986) werkt sinds augustus 2013 op de webredactie

Tags; migranten europese unie calais kanaaltunnel bootvluchtelingen

zie ook

Vooral Eritreeërs en Nigerianen nemen de boot naar Italië

Elsevier 10.08.2015 De reis naar Italië over de Middellandse Zee is dit jaar vooral geliefd onder Eritreeërs en Nigerianen. Vluchtelingen uit Syrië, waar een burgeroorlog woedt, vormen een minderheid onder de migranten.

Nu het jaar 2015 over de helft is, heeft het aantal bootmigranten naar Italië de 100.000 gepasseerd. Daarmee neemt het land nog altijd de meeste bootmigranten voor rekening.

Afrikanen

Het beeld dat dit hoofdzakelijk om gevluchte Syriërs zou gaan, klopt niet. Uit cijfers van het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt dat het totale aantal bootmigranten slechts voor 5 procent uit Syriërs bestaat.

Het zijn vooral Eritreeërs* en Nigerianen die in de hoop op een beter leven de boot naar Italië nemen. Met 26.721 zijn de Eritreeërs dit jaar koploper onder de zeereizigers die de route naar Italië namen. Daarna komen de Nigerianen (12.295), volkeren uit de Sub-Sahara (7.851), Somaliërs (7.636), Sudanezen (5.836) en dan de Syriërs (5.617).

Lees ook…

Waarom zoveel Eritreeërs naar Europa willen

Economische migranten

Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie heeft Italië van oudsher te maken met een gevarieerde migrantenstroom. Naast oorlogsvluchtelingen krijgt het land substantiële groepen economische migranten te verwerken. Velen verdwijnen in de illegaliteit, vinden lokaal werk of reizen door.

Voor anderen blijkt de vaak dure en gevaarlijke reis tevergeefs. Dit jaar werden ruim 18.000 vreemdelingen uitgewezen. Van hen zijn er 8.497 daadwerkelijk terug naar land van herkomstgebracht. In de meeste gevallen gaat het hier om Albanezen, maar er zitten ook Nigerianen, Afghanen en Syriërs tussen.

Nationaliteit van bootmigranten naar Italië (bron La Stampa)

*Het gaat hier om de nationaliteit die de migranten zelf hebben opgegeven. Eritrea is populair, omdat personen uit dit land de meeste kans maken om asiel te krijgen in Italië.

Griekenland

Naast de zeeroute naar Italië nemen dit jaar steeds meer migranten de boot naar Griekenland. Sommige Griekse eilanden zijn vanuit Libië beter te bereiken dan Italië. Omdat Griekenland lang niet alle reizigers registreert, ontbreken de harde cijfers, maar volgens vluchtelingenorganisaties zijn hier de Syriërs wel de grootste groep.

Aangekomen in Griekenland ligt de weg naar de rest van Europa open. Macedonië en Servië laten de migranten rustig doorreizen waardoor de migranten in een dag al in Hongarije kunnen zijn. Hier wacht de volgende uitdaging: een 175 kilometer lang en vier meter hoog hekwerk dat de migranten tegen moet houden. Als ook deze laatste horde is genomen, dan hebben de migranten hun beloofde EU-land bereikt. Net als Griekenland en Italië registreert ook Hongarije lang niet alle vreemdelingen. Wie Hongarije haalt, heeft een EU-land naar keuze voor het uitzoeken.

Vooral Eritreeërs en Nigerianen nemen de boot naar Italië

Servaas van der Laan

Servaas van der Laan (1984) werkt sinds mei 2012 als online redacteur bij Elsevier.

Tags migratie asiel  middellandse zee eritrea nigeria

zie ook;

‘Griekenland beleeft een crisis in een crisis’

VK 08.08.2015 Griekenland heeft in de maand juli meer overzeese vluchtelingen te verwerken gekregen dan in heel 2014. Het Europese grensbewakingsagentschap Frontex zegt in vier weken 49.550 mensen te hebben onderschept op de Egeïsche zee.

De Griekse kustwacht komt uit op bijna 55.000. ‘Griekenland beleeft een crisis in een crisis’, zei premier Alexis Tsipras vrijdag op tv. Hij wil dat Europa in actie komt. ‘Het wordt tijd dat de EU laat zien of het een solidaire unie is of een die alleen de grenzen probeert te beschermen.’

De vluchtelingen gaan over land naar Turkije en kiezen daar voor de oversteek, van luttele uren, naar een van de vier naburige Griekse eilanden: Lesbos, Chios, Kos of Samos. Negen op de tien vluchtelingen komt uit Syrië of Afghanistan, terwijl het aandeel Pakistanen toeneemt. Mensensmokkelaars rekenen tot 1.100 euro voor de overtocht. In juli wist de Griekse kustwacht 47 smokkelaars te arresteren.

In Griekenland, en dan?
Hoe migranten door Europa reizen, lees je hier

FORT EUROPA;

Fort Europa – Calais jaagt Britten stuipen op het lijf

‘Griekenland beleeft een crisis in een crisis’

‘Ik was bang om opgepakt te worden’

Europese Commissie eist meer vluchtelingenhulp EU-landen

Vluchtelingenstop in grootste opvangcentrum Oostenrijk

BEKIJK HELE LIJST

Fort Europa – Calais jaagt Britten stuipen op het lijf

VK 08.08.2015 De Volkskrant onderzoekt de komende weken de vluchtelingencrisis in Europa. Wie zijn die vluchtelingen, wat zijn de gevolgen van hun komst en hoe kan het anders? Op die vragen proberen we een antwoord te geven, in de krant en online. In dit blog zult u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste nieuws rondom de vluchtelingencrisis. Lees hier alle Fort Europa-artikelen terug.

Live

Migranten geven nooit op

Migranten trekken zich weinig aan van alle maatregelen. Ze klimmen over hekken, bestormen in grote aantallen de Kanaaltunnel, verstoppen zich in laadbakken van vrachtwagens en weten zich – als het echt niet anders kan – zelfs onder de motorkap van een auto te wurmen.

FORT EUROPA;

Fort Europa – Calais jaagt Britten stuipen op het lijf

‘Migrantenquotum? Het is geen melk’

‘Calais’ jaagt Britten stuipen op het lijf

Te voet, per trein of op de fiets: zo doorkruisen migranten Europa

‘Griekenland beleeft een crisis in een crisis’

BEKIJK HELE LIJST

Migranten kraken code van slot bij hek Calais

Elsevier 08.08.2015 De migranten kraakten de cijfercombinatie van het slot aan een hek bij Coquelles en wisten moeiteloos het tunnelcomplex binnen te lopen.

Tientallen migranten liepen deze week moeiteloos de veilige zone bij de Eurotunnel bij Calais binnen. De migranten wisten de code van een slot aan het hek van de tunnel te kraken. Het inbreken in de veiligheidszone verliep vrij soepel: de migranten raadden de code door te kijken naar welke toetsen het meest versleten waren, schrijft de Britse krant The Daily Telegraph. De krant is in het bezit van foto’s van het tafereel. Op de foto’s is te zien hoe een groep van ongeveer 30 migranten binnen een paar seconden de veiligheidszone betreden.

De mannen liepen naar het hek, dat zich op ongeveer 1,5 kilometer bevindt van het Kanaaltunnelcomplex in Coquelles, vlakbij Calais. Ze zouden het slot hebben bestudeerd en de cijfercombinatie hebben geraden door de meest versleten toetsen in te drukken. De nummers twee, vier en nul waren bijvoorbeeld zichtbaar vaker gebruikt dan de andere toetsen.

De inbraak is ‘vreemd en verontrustend,’ aldus Bruno Noel van de politiebond in Calais. ‘Dit hek staat er al een hele tijd, en zoals je snapt, druk je niet alle toetsen in om je sporen uit te wissen, dus het is goed mogelijk dat sommige toetsen een vuilere indruk maken dan anderen.’ Volgens hem checkt Eurotunnel regelmatig hoe het hek erbij ligt.

Duizenden migranten bivakkeren in het Franse Calais, en proberen vanaf daar Groot-Brittannië te bereiken. Lees het laatste nieuws en alle achtergronden over deze problematiek opElseviers speciale Calais-pagina >

Hangslot

De foto’s kwamen boven tafel nadat bekend werd dat een 40-jarige Sudanees via de Kanaaltunnel het vasteland van Groot-Brittannië bijna wist te bereiken. Er zou naar aanleiding van de foto’s nu een extra hangslot op het hek zijn geplaatst.

De Britse overheid maakte vrijdag bekend zeven miljoen pond te investeren in vernieuwing van het hekkensysteem bij Coquelles. In totaal investeert de regering van David Cameron 19 miljoen pond in de veiligheidsmaatregelen bij Calais. Het is onbekend hoeveel migranten de Kanaaltunnel hebben weten te betreden via de zwakke plek bij het hek.

Migranten openbaren zwakke plekken bij hekken in Calais

Elif Isitman

Elif Isitman (1987) is sinds oktober 2014 online redacteur bij Elsevier.

Tags; calais kanaaltunnel bruno noel coquelles eurotunnel migranten

zie ook;

Migrantencrisis toont Europa zonder ideeën

VK 07.08.2015 Terwijl Fransen en Britten elkaar met verwijten bestoken, ziet columnist Roger Cohen een algehele Europese crisis. Europa zit klem tussen zij die naar binnen willen, zij die weg willen, en zij die het willen slopen. De binnenkomers zijn wanhopig, de vertrekkers boos, en de slopers zwaaien met vlaggen. Zo is, voor het eerst in haar bestaan, de kans op uiteenvallen van de Europese Unie van 28 landen groter dan die op verdere integratie.

Een Europa dat vrede kent en bijna geen grenzen is de grote prestatie van de tweede helft van de 20ste eeuw. Dat je moeiteloos van Duitsland naar Polen kunt zonder je de miljoenen in te denken die hier tot zeventig jaar geleden zijn afgeslacht, illustreert de prestatie. De EU is het saaiste wonder ooit.

Italië arresteert verdachten van nieuwste migrantendrama

Elsevier 07.08.2015 De vijf mannen zouden deel uitmaken van een Libisch mensensmokkelnetwerk en worden nu in Palermo vastgehouden. De Italiaanse politie heeft vrijdag vijf mannen gearresteerd voor doodslag en mensensmokkel. De mannen worden in verband gebracht met het verdrinken van meer dan 200 migranten.

De overvolle boot met migranten kapseisde afgelopen woensdag voor de kust van Libië. De vermeende mensensmokkelaars zijn Suud Mujassabi, Imad Busadia, Shauki Esshaush, Ali Rouibah en Abdullah Assnusi.

Van links naar rechts: de verdachten Suud Mujassabi, Imad Busadia, Shauki Esshaush, Ali Rouibah en Abdullah AssnusiBron: AFP

Ze zouden knuppels en messen hebben gebruikt tegen de migranten, meldt persbureau Reuters.

Messen

De migranten zouden al dood zijn geweest en bevonden zich in het ruim toen de boot zonk. De verdachten zijn twee Libiërs, twee Algerijnen en een Tunesiër en zijn allen tussen de 21 en 24 jaar oud. Ze maakten deel uit van een Libisch mensensmokkelnetwerk en werden donderdag ondervraagd en vervolgens opgesloten in Palermo.

De migranten zouden tussen de 1200 en 1800 dollar hebben betaald voor hun reis. Degenen die op het dek zaten betaalden twee keer zoveel als degenen in het ruim. Na ongeveer drie uur begon het scheepsruim vol te lopen met water.

De mensensmokkelaars zouden de migranten vervolgens hebben gedwongen het water terug te dringen. Toen dat niet lukte, probeerden de migranten uit het ruim te ontsnappen. De mensensmokkelaars bewerkten hen toen met messen, knuppels en riemen.

Ook Griekenland kampt met een enorme toestroom aan migranten. Alleen al in juli zijn 50.000 vluchtelingen onderschept op de Egeïsche Zee, tussen Griekenland en Turkije. Lees verder >

Markering

De mensensmokkelaars markeerden het hoofd van migranten die hun orders niet opvolgden met messen. Vooral migranten uit Sub-Saharisch Afrika werden hiervan het doelwit, de Arabische migranten werden vooral met riemen geslagen, aldus verklaringen van de Italiaanse politie. Op de boot bevonden zich zo’n 650 mensen. Italiaanse en Ierse marineschepen wisten meer dan 400 migranten uit de zee te vissen.

De route over de Middellandse Zee naar Italië is de meest dodelijke zeeroute, stelde het Europese grensbewakingsagentschap Frontex vast. Dit weerhoudt de meeste migranten er echter niet van de tocht te maken: vorig jaar bereikten ruim 228.000 personen de Europese Unie via deze route.

Italië arresteert verdachten van nieuwste migrantendrama

Elif Isitman

Elif Isitman (1987) is sinds oktober 2014 online redacteur bij Elsevier.

Tags; italie frontex palermo libie migranten mensensmokkelaars mensensmokkel zeeroute

zie ook;

Helft ontwikkelde landen is immigranten liever kwijt dan rijk

Trouw 07.08.2015 Immigranten kunnen op weinig sympathie rekenen. Ze zijn met te veel, voegen te weinig toe, pikken de schaarse banen in én maken misbruik van sociale voorzieningen. Dit blijkt uit een groot onderzoek van onderzoeksbureau Ipsos onder ruim 17.500 mensen uit 24 landen.

Immigranten worden vooral gezien als last. Vooral in Turkije (84 procent), Italië (65 procent) en Rusland (59 procent) doet immigratie in de ogen van de inwoners meer kwaad dan goed. In China, Zuid-Korea, Brazilië en Japan is men het minst negatief. In die niet-Europese landen vindt minder dan dertig procent dat immigratie hun land op een negatieve manier heeft veranderd.

Chinezen, Zuid-Koreanen en Japanners emigreren zelf relatief veel. Vooral Chinezen willen dat hun kinderen een betere opleiding krijgen en hopen de problemen in het land, zoals luchtvervuiling en voedselschandalen, te ontvluchten. Zij staan daarom ook positiever tegenover anderen die hun geluk elders willen beproeven.

Ook in Brazilië is men immigranten gewend. Tijdens de ‘grote migratie’ tussen 1815 en 1914 emigreerden miljoenen Europeanen naar Argentinië, Brazilië, Cuba en Mexico.

Verwant nieuws;

Hoe een migrant er (bijna) in slaagde Engeland binnen te lopen

Elsevier 07.08.2015 Een Sudanese migrant is er bijna in geslaagd om, al lopende in de Kanaaltunnel, Groot-Brittannië te bereiken. Het is vermoedelijk de eerste keer dat een migrant de overkant te voet wist te halen.

Abdul Rahman Haroun (40) begon om 6.00 uur in de ochtend aan zijn hachelijke onderneming – niet alleen voor zichzelf, maar ook voor de passerende treinen die vol zitten met reizigers.

Elf uur

Volgens The Telegraph ging er na ongeveer anderhalf uur een alarm af in de zuidelijke tunnel. Een team van de politie ging op de melding af, onderzocht het spoortraject over een lengte van 17 kilometer, maar trof de Sudanees niet aan. Het verkeer in de Kanaaltunnel werd in de tussentijd stilgelegd, waardoor de passagiers komende vanuit Folkestone naar Calais twee uur vertraging opliepen.

Op iets meer dan kilometer van de uitgang bij Folkestone werd hij uiteindelijk toch gesnapt, aangehouden, door de politie meegenomen en in de gevangenis gezet. De man heeft in totaal elf uur in de tunnel doorgebracht, schrijft de Britse krant.

Hij legde – in het donker – bijna 50 kilometer af. Treinen, die soms wel met 160 kilometer voorbij raasden, wist Haroun te vermijden door snel weg te duiken, en hij was de 400 bewakingscamera’s te slim af.

Asiel

Eurotunnel, de exploitant van de Kanaaltunnel, heeft een officiële klacht ingediend bij de Britse autoriteiten. De man heeft niet alleen zijn eigen leven in gevaar gebracht, maar ‘ook alle mogelijkheden verloren om asiel aan te vragen en werk te vinden,’ aldus het bedrijf tegen een lokale krant in Calais, Nord Littoral.

Lees ook;

Het waren geen mensensmokkelaars, die de duizenden migranten in Calais de afgelopen tijd aanmoedigden om de Kanaaltunnel te bestormen, maar extreemlinkse activisten.

Dit geval is voor de Britse regering aanleiding om nog eens goed te kijken wat er kan worden gedaan, als de crisis rond Calais verslechtert. Een van de opties die op tafel liggen, is het sluiten van de tunnel ’s nachts. De treinen en het vrachtvervoer moeten dan worden stilgelegd.

Volgens de Britse premier David Cameron is inmiddels al heel wat voortgang geboekt als het gaat om strengere beveiliging, zoals meer hekken en honden. Maar is er nog veel meer dat we kunnen doen, zei hij vrijdag, toen hem werd gevraagd naar het incident.

Migranten uit landen als Eritrea, Sudan en Afghanistan hebben in totaal al 600 pogingen ondernomen om in de tunnel te komen.

Hoe een migrant er (bijna) in slaagde Engeland binnen te lopen

Tom Reijner

Tom Reijner (1986) werkt sinds augustus 2013 op de webredactie

Tags; calais migranten kanaaltunnel folkestone eurotunnel

zie ook;

Vluchteling legt 50 kilometer lange Kanaaltunnel lopend af

AD 07.08.2015 Een Sudanese vluchteling heeft 50 kilometer door de Kanaaltunnel gelopen. Hij ontweek daarbij de langsrazende hogesnelheidstreinen en bewakingspersoneel, maar werd vlak voor de Britse uitgang bij Folkestone aangehouden. De 40-jarige man is aangeklaagd wegens het hinderen van het treinverkeer.

Duizenden vluchtelingen uit Afrika en het Midden-Oosten proberen in Calais in vrachtwagens te kruipen of mee te liften op treinen, waardoor het vracht- en personenvervoer over het Kanaal wordt verstoord.

39.000 vluchtelingen
Volgens de Britse regering werden in het afgelopen jaar 39.000 vluchtelingen onderschept die illegaal probeerden over te steken, meer dan twee keer zoveel als een jaar eerder.

Lees ook;

Vluchteling loopt door Kanaaltunnel

Trouw 07.08.2015 Een Sudanese vluchteling heeft 50 kilometer door de Kanaaltunnel gelopen. Hij ontweek daarbij de langsrazende hogesnelheidstreinen en bewakingspersoneel, maar werd vlak voor de Britse uitgang bij Folkestone aangehouden. De 40-jarige man is aangeklaagd wegens het hinderen van het treinverkeer.

Duizenden vluchtelingen uit Afrika en het Midden-Oosten proberen in Calais in vrachtwagens te kruipen of mee te liften op treinen, waardoor het vracht- en personenvervoer over het Kanaal wordt verstoord. Volgens de Britse regering werden in het afgelopen jaar 39.000 pogingen verhinderd om illegaal over te steken, meer dan twee keer zoveel als een jaar eerder.

Vorige week viel daarbij een dode, de negende in de afgelopen maanden. Daardoor laten de vluchtelingen zich niet afschrikken. Ze zijn ervan overtuigd dat ze in Groot-Brittannië veel betere kansen hebben dan in de rest van Europa.

Meer lezen
Correspondent in Frankrijk Kleis Jager sprak in Calais met de migranten die blijven proberen om door de tunnel te vluchten naar een beter leven in Londen: Vluchtelingen geven het niet op.

Brits correspondent Tim de Wit sprak met vluchtelingen die erin geslaagd waren om Londen te bereiken: Migranten weten het zeker: het geluk wacht in Londen.

Verwant nieuws;

Vluchteling loopt 50 kilometer door Kanaaltunnel

NU 07.08.2015  Een Sudanese vluchteling heeft 50 kilometer door de Kanaaltunnel gelopen. Hij ontweek daarbij de langsrazende hogesnelheidstreinen en bewakingspersoneel. Vlak voor de Britse uitgang bij Folkestone werd de man aangehouden. De 40-jarige man is aangeklaagd wegens het hinderen van het treinverkeer.

Duizenden vluchtelingen uit Afrika en het Midden-Oosten proberen in Calais in vrachtwagens te kruipen of mee te liften op treinen. Het vracht- en personenvervoer over het Kanaal wordt hierdoor al weken lang verstoord.

Zie ook: Wat u moet weten over de migrantencrisis in Calais

Volgens de Britse regering werden in het afgelopen jaar 39.000 vluchtelingen onderschept die illegaal probeerden over te steken, meer dan twee keer zoveel als een jaar eerder.

Humaan noodplan

De Verenigde Naties heeft Frankrijk vrijdag opgeroepen om voor een humaan noodplan te zorgen. Het land moet voor goede accomodatie zorgen voor de duizenden migranten die momenteel ten noorden van Calais kamperen. Daar wachten ze op een goed moment om het kanaal naar Groot-Brittannië over te steken.

Afsluiten

Volgens de Britse krant The Independent is het mogelijk dat de Kanaaltunnel ’s nachts wordt afgesloten om de stroom aan vluchtelingen tegen te gaan.

De noodoplossing zou geopperd zijn tijdens een vergadering van Britse ministers waarin deskundigen advies gaven over het aanpakken van de situatie.

Lees meer over: Kanaaltunnel

Gerelateerde artikelen;

Franse politievakbonden eisen betere bescherming agenten Kanaaltunnel 

‘Problemen Kanaaltunnel en blokkades Europa kosten miljoen per dag’ 

Frankrijk en Verenigd Koninkrijk willen hulp bij situatie Calais  update: 08:28

Britse premier roept veiligheidskabinet bijeen om Calais  update: 04:29

Vluchteling door Kanaaltunnel

Telegraaf 07.08.2015 Een Sudanese vluchteling heeft 50 kilometer door de Kanaaltunnel gelopen. Hij ontweek daarbij de langsrazende hogesnelheidstreinen en bewakingspersoneel, maar werd vlak voor de Britse uitgang bij Folkestone aangehouden. De 40-jarige man is aangeklaagd wegens het hinderen van het treinverkeer.

Duizenden vluchtelingen uit Afrika en het Midden-Oosten proberen in Calais in vrachtwagens te kruipen of mee te liften op treinen, waardoor het vracht- en personenvervoer over het Kanaal wordt verstoord. Volgens de Britse regering werden in het afgelopen jaar 39.000 vluchtelingen onderschept die illegaal probeerden over te steken, meer dan twee keer zoveel als een jaar eerder.

Gerelateerde artikelen;

04-08: Wat we nodig hebben is een leider als Margaret Thatcher

02-08: ‘Calais is niet alleen ons probleem’

01-08: Wrakstuk ‘MH370’ in Frankrijk

01-08: Gesprek over Calais

31-07: Calais: vijf ton schade per dag

Meer bootmigranten naar Griekenland: waarom?

Elsevier 07.08.2015 Het aantal illegale migranten dat Europa probeert te bereiken via Griekenland, stijgt hard. Alleen al in juli zijn 50.000 vluchtelingen onderschept op de Egeïsche Zee, tussen Griekenland en Turkije. Er is sprake van een stijging van 70 procent ten opzichte van juni toen het nog om ruim 20.000 illegale migranten ging.

Syriërs

Vluchtelingenorganisatie UNHCR meldt vrijdag dat er tot 31 juli 124.000 bootmigranten zijn aangekomen in Griekenland, voornamelijk op de eilanden Lesbos, Chios, Kos, Samos en Leros. Dat is een stijging van 750 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

In de meeste gevallen gaat het om Syriërs: in het begin van het jaar maakten zij nog 63 procent uit van alle bootmigranten, inmiddels is dat 70 procent. De UNHCR benadrukt dat de Grieken snel één organisatie moeten aanwijzen die deze operatie goed kan sturen.

‘Aangezien Griekenland te maken heeft met financiële uitdagingen, heeft het land hulp nodig, Europese landen moeten Griekenland helpen,’ staat in een verklaring van de organisatie van de Verenigde Naties.

Ook de Griekse premier Alexis Tsipras wil dat de Europese Unie te hulp schiet: ‘Griekenland beleeft een crisis in een crisis. We doen wat we kunnen om deze mensen menselijk te behandelen,’ zegt Tsipras tegen de staatsomroep.

‘Het is nu aan de Europese Unie om te laten zien of het een solidaire Unie is, of een Europese Unie waar iedereen zijn eigen grenzen wil beschermen.’ Tsipras zegt dat Griekenland met meer te maken heeft dan wat het land aankan. ‘We hebben met significante problemen te maken en daarom hebben we de EU om hulp gevraagd.’

Populair

Dat de route naar Europa via Griekenland wint aan populariteit, heeft onder meer te maken met de veiligheid. De route via Italië is de meest dodelijke optie, blijkt uit cijfers van Frontex, de organisatie die de buitengrenzen van de Unie controleert.

Onderweg naar Griekenland zijn dit jaar tot nu toe ruim honderd bootmigranten om het leven gekomen. Dat zijn er een stuk minder dan onderweg naar Italië, waar dit jaar al bijna tweeduizend doden vielen.

Toch is ook de route via Griekenland niet zonder gevaar. De bootmigranten gaan vanuit Griekenland naar Macedonië en van daaruit door naar Servië. Vanuit Servië gaan de migranten vaak door naar Hongarije. Reden voor dat land om aan de grens een 4 meter hoog hek neer te zetten om de illegalen tegen te houden.

In deze landen krijgen migranten veelal te maken met corrupte politiediensten, er liggen criminelen op de loer en bootmigranten moeten uren achtereen lopen, schreef NRC Handelsblad deze week.

Meer bootmigranten naar Griekenland: waarom?

Shari Deira

Shari Deira (1986) werkt sinds maart 2011 op de webredactie.

Tags; griekenland bootmigranten italië unhcr

zie ook;

Italië houdt mensensmokkelaars aan na ramp

Telegraaf 07.08.2015  De Italiaanse politie heeft vrijdag drie Libiërs en twee Algerijnen aangehouden in verband met de scheepsramp, waardoor woensdag meer dan tweehonderd vluchtelingen verdronken. De vijf worden verdacht van meervoudige moord en mensensmokkel. Ze werden donderdag gearresteerd in Palermo op Sicilië, waar de overlevenden van de ramp worden opgevangen.

De migranten vertellen volgens de politie dat ze onderweg zijn geslagen en gestoken. Veel mensen zouden in het ruim opgesloten hebben gezeten. De overvolle boot met vluchtelingen sloeg woensdag om voor de kust van Libië. Mogelijk gingen de migranten allemaal aan dezelfde kant van het dek staan toen ze een ander schip zagen. Twee dagen na de ramp zoeken reddingsdiensten nog altijd naar overlevenden. Ongeveer tweehonderd opvarenden worden vermist, 373 mensen zijn gered. De boot vervoerde mogelijk zo’n zevenhonderd mensen.

Gerelateerde artikelen;

06-08: Meer dan 900 vluchtelingen gered

05-08: Ramp met vluchtelingenboot Libië

Griekenland onderschepte in juli meer dan vijftigduizend bootvluchtelingen

NU 07.08.2015 Griekenland heeft alleen al in juli 54.899 vluchtelingen onderschept op de Egeïsche Zee, die tussen het land en Turkije ligt. Bovendien zijn 47 mensensmokkelaars opgepakt. Dat meldde de Griekse kustwacht vrijdag. De VN-vertegenwoordiger voor vluchtelingen zegt dat Griekenland de toestroom nauwelijks aankan.

De Europese grensbewaking, Frontex, houdt een iets lager aantal aan. De missie meldde vrijdag dat Griekenland in juli 49.550 migranten onderschepte. Dat is meer dan in heel 2014, toen Griekenland 41.700 migranten vond. Griekenland heeft Italië afgelost als inmiddels de meest geliefde bestemming voor mensensmokkelaars.

Lees meer over: Bootvluchtelingen Griekenland

Gerelateerde artikelen;

Meer dan 900 vluchtelingen uit zee gered  

Overzicht: Scheepsrampen met vluchtelingen op de Middellandse Zee 

Zeker 25 doden bij ramp met vluchtelingenboot voor kust Libië 

Griekenland: 55.000 vluchtelingen

Telegraaf 07.08.2015 Griekenland heeft alleen al in juli 54.899 vluchtelingen onderschept op de Egeïsche Zee, die tussen het land en Turkije ligt. Bovendien zijn 47 mensensmokkelaars opgepakt. Dat meldde de Griekse kustwacht vrijdag. De VN-vertegenwoordiger voor vluchtelingen zegt dat Griekenland de toestroom nauwelijks aankan.

De Europese grensbewaking, Frontex, houdt een iets lager aantal aan. De missie meldde vrijdag dat Griekenland in juli 49.550 migranten onderschepte. Dat is meer dan in heel 2014, toen Griekenland 41.700 migranten vond. Griekenland heeft Italië afgelost als inmiddels de meest geliefde bestemming voor mensensmokkelaars.

Volgens de cijfers kwamen in het eerste halfjaar 124.000 vluchtelingen aan in Griekenland. Van hen kwam bijna twee derde uit Syrië. Ook zijn er veel Afghanen en Pakistanen onder de vluchtelingen. De migranten komen aan op vier eilanden: Lesbos, Chios, Kos en Samos. Die liggen op een paar kilometer van het Turkse vasteland.

Premier Alexis Tsipras wil dat Europa in actie komt. „Griekenland beleeft een crisis in een crisis. We doen wat we kunnen om deze mensen menselijk te behandelen”, zei hij tegen de staatstelevisie.

Europese Commissie eist meer hulp EU-landen voor vluchtelingen

VK 06.08.2015 De Europese Commissie heeft de EU-landen opgeroepen meer te doen om het hoofd te bieden aan de groeiende bootvluchtelingencrisis. Na de ramp van woensdag met een vluchtelingenboot, waarbij waarschijnlijk tweehonderd mensen omkwamen, spoorden ondervoorzitter Frans Timmermans, buitenlandchef Mogherini en eurocommissaris Avramopoulos de EU-landen aan hun woorden om te zetten in daden.

‘Het is makkelijk om voor de televisie te zitten huilen bij het zien van dergelijke tragedies. Maar het is moeilijker om in actie te komen en je verantwoordelijkheid te nemen’, schrijven de drie in een gezamenlijke verklaring. Volgens hen moeten de EU-landen meer schepen naar het gebied sturen en moeten ze meer solidariteit tonen met landen als Italië en Griekenland, die overspoeld worden door enorme stromen migranten.

Sinds begin dit jaar zijn er volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR al 224 duizend migranten aangekomen, de meesten in Griekenland (124 duizend) en Italië (98 duizend).

FORT EUROPA;

‘Ik was bang om opgepakt te worden’

Europese Commissie eist meer vluchtelingenhulp EU-landen

Fort Europa: mogelijk 200 vluchtelingen verdronken

Vluchtelingenstop in grootste opvangcentrum Oostenrijk

Mogelijk honderden slachtoffers bij bootramp Libië

BEKIJK HELE LIJST

Franse politie: linkse activisten jutten migranten Calais op

Elsevier 06.08.2015 Het waren geen mensensmokkelaars, die de duizenden migranten in Calais aanmoedigden om de Kanaaltunnel te bestormen, maar extreemlinkse activisten. Bovendien jutten zij mensen op om zo confrontaties met de politie uit te lokken, zegt de Franse politievakbond tegen The Telegraph.

Ongestraft

De extreemlinkse activisten en anarchisten, veelal afkomstig uit Groot-Brittannië, zouden infiltreren in migrantenkampen. Wat ze daarmee willen bereiken, is dat de migranten en oproerpolitie elkaar te lijf gaan.

De anarchisten streven naar een Europa zonder grenzen, en elk politieoptreden tegen de vluchtelingen laat in hun ogen zien hoe ver de EU daarvan is verwijderd. Volgens de politie schilderen de extreemlinkse types de agenten af als ‘barbaren’. Een aantal van die activisten zou behoren tot de groep No Borders. Dit weekeinde schreeuwden zo’n tweehonderd migranten ‘Open de grenzen!‘ naar de politie, toen zij de Kanaaltunnel probeerden te bereiken.

‘Tot dusver konden ze ongestraft hun gang gaan. Het is tijd dat we de wet volgen, en ze identificeren en oppakken,’ zegt woordvoerder Gilles Debove van vakbond Unité SGP-Police FO.

Steen

De beschuldigingen komen nadat maandag een Franse agent naar het ziekenhuis moest, omdat hij een steen tegen zijn hoofd had gekregen. Die zou zijn gegooid door een Sudanese migrant. Een dag eerder bezette een groep migranten urenlang de Kanaaltunnel, die Frankrijk met Groot-Brittannië verbindt. Zo’nsit-in wijst mogelijk op gecoördineerde actie.

Elke nacht weer proberen honderden mannen om op een trein of in een vrachtwagen de oversteek naar Groot-Brittannië te maken. Tien migranten zijn inmiddels al om het leven gekomen bij hun hachelijke ondernemingen. Ze klimmen in, onder, of op vrachtwagens en wagons. En ze proberen lopend door de tunnel aan de overkant te komen.

De vluchtelingen en gelukszoekers komen uit landen als Eritrea, Somalië, Syrië, Afghanistan, en Sudan dus. Velen zien Groot-Brittannië als het beloofde land, waar de straten zouden zijn ‘geplaveid met goud’. Maar dat is helemaal niet waar, liet de Britse minister van Binnenlandse Zaken Theresa May weten in een opiniestuk – in een poging om al die migranten die willen komen, te ontmoedigen.

Franse politie: linkse activisten jutten migranten Calais op

Tom Reijner

Tom Reijner (1986) werkt sinds augustus 2013 op de webredactie.

Tags; calais migranten vluchtelingen kanaaltunnel gelukszoekers

zie ook;

Wie zijn linkse extremisten die migranten Calais opjutten?

Elsevier 06.08.2015 Volgens de Franse politie worden de migranten in Calais opgejut om geweld te gebruiken tegen politieagenten door linkse extremisten.

Wie zijn deze figuren en waarom doen zij dat?

Gilles Debove van de Franse politievakbond Unité SGP-Police FO weet het zeker: de acties van migranten in Calais zijn zo georganiseerd, dat er wel een bepaalde groepering achter moet zitten. ‘Ik heb nog nooit zo’n georganiseerde sit-in gezien. Dit wordt niet veroorzaakt door mensensmokkelaars die discreet willen blijven, maar door extreem-linkse elementen die hier migranten manipuleren in naam van hun ideaal van een land zonder grenzen en politie,’ zei Debove donderdag tegen The Telegraph.

No Borders

De politieman doelt op activisten van het No Border(s) Network. Dit is een netwerk van onderliggende clubs, groeperingen en individuen die elkaar vinden in een bepaald anarchistisch vrijheidsideaal.

Het netwerk ontstond in 1999 in Groot-Brittannië, maar heeft intussen afdelingen in verschillende landen in West-Europa. De activisten van No Border(s) laten zich geregeld horen in het openbaar tijdens demonstraties of zogenoemde ‘No Border Camps’. Ook in Nederland laten de activisten zich geregeld zien, veelal in de buurt van uitgeprocedeerde asielzoekers. ‘Geen mens is illegaal’ is een veelgehoorde kreet onder de activisten die nauw verbonden zijn met de illegalen die zich hebben verenigd onder de naam ‘We are here’.

Lees ook…

De Nederlandse tak van No Border Network onderneemt al jaren acties tegen het Nederlandse en Europese vreemdelingenbeleid. Zelf zeggen ze idealisten te zijn die in hun verzet de grenzen van de wet opzoeken. De AIVD beschouwt hen als extremisten die zich schuldig maken aan intimidaties en bedreigingen. Lees het artikel ‘Activisten zonder grenzen’ via Blendle.

Aan de schandpaal

No Border roept zelf niet op tot geweld, maar op de website is een document te vinden met de naam ‘De Schandpaal’ waarop privé-adressen en telefoonnummers zijn te vinden van personen die in de ogen van No Border ‘fout’ zijn. Dit zijn bijvoorbeeld ondernemers die diensten of producten leveren aan detentiecentra of de IND.

Deze personen worden geregeld lastiggevallen, geïntimideerd of krijgen te maken met bekladdingen op de muren. Daarnaast worden er acties uitgevoerd om uitzetting van illegalen te voorkomen. Uitgezette asielzoekers worden bijvoorbeeld geadviseerd om in hongerstaking te gaan of om zich flink te misdragen waardoor transport onmogelijk is.

Laffe typetjes

Dat de groep op weinig sympathie mag rekenen onder politici die verantwoordelijk zijn voor het asielbeleid mag duidelijk zijn. Oud-staatssecretaris van Justitie Fred Teeven (VVD) omschreef de activisten van No Border in De Telegraaf als ‘laffe typetjes die lekker anoniem met hun sjaaltje voor de mond en het mutsje over het hoofd zo veel mogelijk onzichtbaar wettelijke besluiten proberen te dwarsbomen door individuele werknemers lastig te vallen’.

Voormalig minister van Integratie, Immigratie en Asiel, Gerd Leers (CDA) kreeg verschillende keren te maken met No Border of daaraan gerelateerde groeperingen. Hij zei eerder in Elsevier: ‘Het zijn mensen die zich heel slim nobeler voordoen dan ze zijn. Er zijn genoeg groepen die op vreedzame wijze strijden voor de rechten van asielzoekers, denk aan religieuze genootschappen. Er is daardoor een camouflerende motivatie die groepen als No Border kunnen gebruiken. Daarmee doen ze alsof ze opkomen voor de zwakke migrant. Maar het blijven mensen die op de een of andere manier een soort innerlijke onvrede hebben, die hun eigen leven niet geregeld krijgen en een soort afschuw hebben van de huidige samenleving, waarin ze niet kunnen meekomen.’

Het is geen verrassing dat Nederlandse activisten van No Border af en toe verwijzen naar Revolutionaire Anti-Racistische Actie (RaRa). Eén van de meest fanatieke activisten, Joke Kaviaar, in werkelijkheid Joke Kuyt, roept in haar omstreden pamflet ‘RaRa, wiens rechtsorde is het’ op om de groepering weer nieuw leven in te blazen. Ze vraagt de nieuwe generatie ‘op te staan’ en ‘de fakkel van RaRa over te nemen’. Want, zo betoogt Kaviaar, ‘een affikkend bedrijfspand is geen geweld, het is het begin van gerechtigheid’.

‘Dwars liggen’ lijkt dan ook de grootste motivatie te zijn van de No Border-activisten.

Leers, die ook werd bedreigd en wiens huis werd beklad, zegt daarover: ‘Ik kom dergelijke activisten in Limburg en Maastricht ook weleens tegen. Soms reik ik een concrete oplossing aan, maar daarin zijn ze niet geïnteresseerd. Want met oplossingen ontneem je hun een platform om reuring te maken. Dan vraag ik me soms af: zijn ze nu echt geïnteresseerd in het ideaal, of willen ze vooral herrie schoppen?’ De AIVD betitelt No Borders sinds 2009 als ‘extremisten die zich schuldig maken aan intimidaties en bedreigingen’.

Australische aanpak mensensmokkel slaat aan

Elsevier 06.08.2015 Australië heeft sinds het begin van het strenge vluchtelingenbeleid meer dan 600 asielzoekers terug de zee op gestuurd. In het afgelopen jaar is er geen enkele keer een succesvolle smokkeloperatie geweest in het land. Dat heeft de Australische minister van Immigratie Peter Dutton donderdag gezegd, meldt persbureau Reuters.

De uitspraak is opmerkelijk, omdat de Australische regering normaal gesproken vrij gesloten is over cijfers over bootvluchtelingen en smokkeloperaties. Sinds december 2013 voert Australië een zeer streng immigratiebeleid, waarbij asielzoekers die het land per boot bereiken onmiddellijk terug de zee op worden gestuurd.

Essentieel

‘We vieren vandaag dat er in het afgelopen jaar niet één mensensmokkeloperatie naar Australië succesvol was, en dat we in de afgelopen 18 maanden 20 boten hebben teruggestuurd en 633 mensen hebben verhinderd ons land illegaal te bereiken,’ zei Dutton.

Dutton vindt het essentieel dat er geen enkele boot het land kan bereiken: als er 20 boten succesvol waren aangekomen, zouden er 2000 hebben gevolgd, aldus Dutton. Ter vergelijking: tussen 2007 en 2013, het jaar dat het strenge beleid werd geïntroduceerd, kwamen er ongeveer 50.000 vluchtelingen binnen op meer dan 800 boten.

De boten met vluchtelingen worden zo mogelijk naar Indonesiëgestuurd en, wanneer dit niet lukt, naar asielzoekerscentra in Papua Nieuw-Guinea en op het eiland Nauru, waar asielzoekers voor langere tijd kunnen verblijven.

Asielzoekers die daar verblijven krijgen ook de mogelijkheid om,met zakgeld en vliegticket op kosten van de Australische regering, naar Cambodja te vertrekken om zich daar te settelen. Hoe dan ook, het Australische vasteland komen ze niet op.

Het beleid van Australië wordt door de Verenigde Naties en mensenrechtenactivisten bekritiseerd, maar volgens premier Tony Abbott is dit de enige manier om massale verdrinkingen op zee te voorkomen.

Australische aanpak mensensmokkel werpt vruchten af

Elif Isitman

Elif Isitman (1987) is sinds oktober 2014 online redacteur bij Elsevier.

Tags; australie indonesie peter dutton tony abbott papua nieuw-guinea nauru cambodja immigratie vluchtelingen

zie ook;

Meer dan 900 vluchtelingen gered

Telegraaf 06.08.2015  Reddingswerkers hebben na het omslaan van een overvolle boot met vluchtelingen woensdag zo’n vierhonderd mensen uit de Middellandse Zee gered, voornamelijk Syrische vluchtelingen. Gevreesd wordt dat meer dan tweehonderd opvarenden zijn verdronken. Aan boord van het schip, dat woensdagmiddag ongeveer 25 kilometer uit de kust van Libië verging, waren volgens hulporganisaties zo’n zeshonderd mensen. De Italiaanse politie heeft vijf mannen aangehouden. Zij worden ervan verdacht dat zij de mensensmokkelaars zijn.

Donderdag zonk opnieuw een boot met zo’n 600 opvarenden, ruim 20 kilometer van de plek waar woensdag de ramp gebeurde. Alle opvarenden van de tweede boot konden worden gered, meldt het Italiaanse persbureau ANSA, mede dankzij de aanwezigheid van veel hulpverleners en het goede weer. De Italiaanse marine, de Italiaanse kustwacht en het schip Argos van Artsen zonder Grenzen deden aan de operatie mee. De geredde opvarenden zijn afkomstig uit Syrië, Bangladesh en Afrika ten zuiden van de Sahara.

België verruimt opvang

Telegraaf 06.08.2015 België gaat het aantal opvangplaatsen voor asielzoekers vergroten. Er komen circa 2500 extra plaatsen bij. Donderdag bereikte de ministerraad hierover een akkoord.

De extra plaatsen zijn nodig omdat de bestaande asielzoekerscentra bijna vol zitten door de toestroom van vluchtelingen. België heeft al ruim 18.000 opvangplekken voor asielzoekers.

De legerkazerne van Houthalen-Helchteren in Limburg is een van de nieuwe locaties voor de opvang van vluchtelingen.

Hongarije timmert grens met Servië nu echt dicht

Trouw 06.08.2015 Vaak al heeft de Hongaarse premier Viktor Orban zijn plannen voor een hek langs de grens aangekondigd. Een proefstuk werd reeds getoond aan de pers. Nu is de bouw echt begonnen, en het wordt een spoedklus.

Ook hoofdstad Boedapest wordt de laatste weken overstroomd met asielzoekers op doorreis

Het leger is begonnen met de bouw van het omstreden, 175 kilometer lange hek, langs de grens met Servië. Het bouwwerk moet de groeiende stroom vluchtelingen die het land binnenkomt tegenhouden. Oorspronkelijk had het eind november klaar zullen zijn, maar vanwege het toenemende aantal asielzoekers is eind augustus nu het streven.

Het hek wordt bijna vier meter hoog en komt er in twee varianten. Waar je de grens makkelijk oversteekt komt een constructie die anderhalve meter de grond in gaat, met bovengronds drie meter fijnmazig hekwerk en daarop zeventig centimeter scheermesdraad van Navo-kwaliteit. Maar een deel van de grens is moerasgebied, waar je niet makkelijk oversteekt; daar volstaat een simpeler hekwerk met prikkeldraad bovenop. De eerste delen van het hek verrijzen waar vluchtelingen het makkelijkst de grens oversteken.

Verwant nieuws;

Fort Europa: mogelijk 200 vluchtelingen verdronken in Middellandse Zee

VK 06.08.2015  De Volkskrant onderzoekt de komende weken de vluchtelingencrisis in Europa. Wie zijn die vluchtelingen, wat zijn de gevolgen van hun komst en hoe kan het anders? Op die vragen proberen we een antwoord te geven, in de krant en online. In dit blog zult u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste nieuws rondom de vluchtelingencrisis. Lees hier alle Fort Europa-artikelen terug.

Live

België verruimt opvang asielzoekers

België gaat het aantal opvangplaatsen voor asielzoekers vergroten. Er komen circa 2500 extra plaatsen bij. Daarover bereikte de ministerraad een akkoord.

De extra plaatsen zijn nodig omdat de bestaande asielzoekerscentra bijna vol zitten door de toestroom van vluchtelingen. België heeft al ruim 18.000 opvangplekken voor asielzoekers.

De legerkazerne van Houthalen-Helchteren in Limburg is een van de nieuwe locaties voor de opvang van vluchtelingen.

FORT EUROPA;

‘Ik was bang om opgepakt te worden’

Europese Commissie eist meer vluchtelingenhulp EU-landen

Fort Europa: mogelijk 200 vluchtelingen verdronken

Vluchtelingenstop in grootste opvangcentrum Oostenrijk

Mogelijk honderden slachtoffers bij bootramp Libië

BEKIJK HELE LIJST

Vluchtelingen uit zee gered

Telegraaf 06.08.2015 Reddingswerkers hebben na het omslaan van een overvolle boot met vluchtelingen woensdag zo’n vierhonderd mensen uit de Middellandse Zee gered, voornamelijk Syrische vluchtelingen. Gevreesd wordt dat meer dan tweehonderd opvarenden zijn verdronken. Aan boord van het schip, dat woensdagmiddag ongeveer 25 kilometer uit de kust van Libië verging, waren volgens hulporganisaties zo’n zeshonderd mensen.

De Italiaanse politie heeft vijf mannen aangehouden. Zij worden ervan verdacht dat zij de mensensmokkelaars zijn. Donderdag zonk opnieuw een boot met zo’n 600 opvarenden, ruim 20 kilometer van de plek waar woensdag de ramp gebeurde. Alle opvarenden van de tweede boot konden worden gered, meldt het Italiaanse persbureau ANSA, mede dankzij de aanwezigheid van veel hulpverleners en het goede weer. De Italiaanse marine, de Italiaanse kustwacht en het schip Argos van Artsen zonder Grenzen deden aan de operatie mee. De geredde opvarenden zijn afkomstig uit Syrië, Bangladesh en Afrika ten zuiden van de Sahara.

373 vluchtelingen uit zee gered

Trouw 06.08.2015 Voor de kust van Libië is vandaag opnieuw een overvolle boot met vluchtelingen gezonken. De ongeveer 600 opvarenden konden worden gered, aldus het Italiaanse persbureau ANSA.

Leoluca Orlando, de burgemeester van de Siciliaanse hoofdstad Palermo, sprak vandaag van een “genocide veroorzaakt door Europees egoïsme”.

Dat was te danken aan het goede weer en de aanwezigheid van veel hulpverleners. De Italiaanse marine, de Italiaanse kustwacht en het schip Argos van Artsen zonder Grenzen deden aan de operatie mee. De geredde opvarenden zijn afkomstig uit Syrië, Bangladesh en Afrika ten zuiden van de Sahara.

Tweede boot
Woensdag sloeg twintig kilometer verderop ook al een boot met vluchtelingen om. Reddingswerkers wisten toen bijna vierhonderd mensen uit de Middelandse Zee te redden.

Gevreesd wordt dat meer dan tweehonderd opvarenden zijn verdronken. Aan boord van het schip waren volgens hulporganisaties zo’n zeshonderd mensen. De Italiaanse politie heeft vijf mannen aangehouden. Zij worden ervan verdacht dat zij de mensensmokkelaars zijn.

373 vluchtelingen uit Middellandse Zee gered 

NU 06.08.2015 Reddingswerkers hebben na het omslaan van een overvolle boot met vluchtelingen woensdag zo’n vierhonderd mensen uit de Middellandse Zee gered, voornamelijk Syrische vluchtelingen.

Gevreesd wordt dat meer dan tweehonderd opvarenden zijn verdronken. Aan boord van het schip, dat woensdagmiddag ongeveer 25 kilometer uit de kust van Libië verging, waren volgens hulporganisaties zo’n zeshonderd mensen.

De Italiaanse politie heeft vijf mannen aangehouden. Zij worden ervan verdacht dat zij de mensensmokkelaars zijn.

Donderdag zonk opnieuw een boot met zo’n 600 opvarenden, ruim 20 kilometer van de plek waar woensdag de ramp gebeurde. Alle opvarenden van de tweede boot konden worden gered, meldt het Italiaanse persbureau ANSA, mede dankzij de aanwezigheid van veel hulpverleners en het goede weer.

Lees meer over: Bootvluchtelingen

Gerelateerde artikelen;

Overzicht: Scheepsrampen met vluchtelingen op de Middellandse Zee 

Zeker 25 doden bij ramp met vluchtelingenboot voor kust Libië 

‘Tweeduizend migranten omgekomen op Middellandse Zee in 2015’  

Tussenstation richting vrijheid

Trouw 05.08.2015 Veel migranten proberen vanuit Afrika Europa te bereiken door over de hekken van de Spaanse enclaves Melilla en Ceuta te klimmen. Ze hopen op een oversteek naar het vasteland, maar Spanje ziet niet langer lijdzaam toe. Correspondent Alex Tieleman bezocht deze ‘tussenstations’ en sprak met de 24-jarige Lassana Sambake uit Mali. “Ik heb het goed hier.”

Maandenlang woonde hij in een van de kampementen op de Gurugú-berg, de verzamelplaats voor degenen die de hekken over wilden klimmen.

De hoofdstraat van het Andalusische San Isidro de Níjar is rond het middaguur uitgestorven. De paar winkeltjes en het stadhuis naast de rotonde zijn potdicht, er valt geen spoor van leven te ontwaren. Het dorp, een half uur rijden van de Zuid-Spaanse kuststad Almería, zou de plaats van handeling van een western kunnen zijn. Alleen het eindeloze witte plastic van de kastuinbouw in de heuvels verstoort dit beeld.

Verwant nieuws;

Vluchtelingenstop in grootste opvangcentrum Oostenrijk

VK 05.08.2015 Oostenrijk laat voorlopig geen nieuwe vluchtelingen meer toe in het grootste opvangcentrum van het land, bij het stadje Traiskirchen. In het centrum verblijven ruim 4500 mensen de terwijl de faciliteiten van de voormalige kazerne berekend zijn op maximaal 1.800 man. VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR noemde de omstandigheden in het centrum na een bezoek ‘mensonterend.’

Meer dan de helft van de vluchtelingen slaapt buiten, in een tent of in de openlucht. Volgens de asielzoekers zelf is er een tekort aan onder andere voedsel, medicijnen en luiers.

De ophoping van vluchtelingen in Traiskirchen komt omdat veel gemeenten weigeren vluchtelingen op de te nemen. Dat gemeenten die macht hebben, is het gevolg van de opzet van het Oostenrijkse asielsysteem.

FORT EUROPA;

Vluchtelingenstop in grootste opvangcentrum Oostenrijk

Mogelijk honderden slachtoffers bij bootramp Libië

Fort Europa: zeker 25 doden voor Libische kust

Naar de mis in de kerk van zeil en sloophout

Groot-Brittannië bereiken heeft Adel opgegeven

BEKIJK HELE LIJST

Nieuw migrantendrama op Middellandse Zee

Elsevier 05.08.2015 Er heeft zich woensdag waarschijnlijk een nieuw drama voltrokken met een migrantenboot op de Middellandse Zee. Een boot met honderden migranten sloeg om toen reddingsdiensten het schip naderden. Ondanks de intensieve patrouilles van reddingsmissie Triton ging het woensdag weer mis.

Doden

Voor de kust van Libië sloeg een met migranten volgeladen schip om toen reddingsdiensten het vaartuig naderden.

Volgens de Italiaanse kustwacht konden 400 migranten levend uit het water worden gehesen. Zeker 25 doden zijn al geborgen. De vrees bestaat dat dit aantal verder zal oplopen, aangezien er naar schatting 700 personen op de boot zaten. Artsen zonder Grenzen spreekt van ‘vele doden’.

Het incident gebeurde op ongeveer 15 zeemijlen van de Libische kust. Het schip zond een noodsignaal uit dat werd opgepikt door een schip van de Ierse marine, meldt de BBC. Toen de migranten het schip zagen, bewogen zij zich allen naar één kant van het schip, waarop het vaartuig kapseisde. Drie andere schepen en drie helikopters zijn ter plaatse om de migranten uit het water te vissen.

Dodelijke toegangspoort

Ondanks de reddings- en de militaire missie blijft de Middellandse Zee Europa’s meest dodelijke toegangspoort. Het dodental van dit jaar staat al op 2.000. Toch is dat nog geen 1 procent van het totale aantal migranten dat dit jaar de oversteek waagde. In de eerste zes maanden van 2015 arriveerden er al meer dan 150.000 migranten over de Middellandse Zee in de EU.

Ongeveer 70.000 bootmigranten gingen naar Italië. Steeds meer migranten hebben daarnaast de route naar Griekenland gevonden, omdat de Griekse eilanden een gunstigere ligging hebben.

Nieuw migrantendrama op Middellandse Zee

Servaas van der Laan

Servaas van der Laan (1984) werkt sinds mei 2012 als online redacteur bij Elsevier.

Tags; middellandse zee migratie asiel bootmigranten

zie ook;

Honderden vluchtelingen lijden schipbreuk bij Libië

VK 05.08.2015 Bij een nieuwe ramp met een vluchtelingenboot voor de kust van Libië zijn woensdag mogelijk honderden doden gevallen. Tot nu toe werden 25 lichamen gevonden.

Engeland bereiken heeft Adel opgegeven

Midden in ‘de jungle’, het migrantenkamp in het Noord-Franse Calais, runt Soedanees Adel een fietsenhandel. Naar Engeland hoeft hij niet meer, schrijft Anneke Stoffelen in haar reportage vanuit de jungle.

Bootvluchtelingen redden vanuit Nijmeegse huiskamer

Via computerschermen en telefoons hebben hulpverleners vanuit Nederland direct contact met bootjes op de Middellandse Zee. Lees hier de reportage van onze verslaggever Loes Singeling.

Honderden migranten zijn mogelijk verdronken toen een boot met vluchtelingen woensdag voor de kust van Libië kapseisde. Volgens de hulporganisatie Artsen zonder Grenzen, die met een schip in de buurt was, had de boot misschien wel 700 mensen aan boord. Ruim 400 van hen konden worden gered. Er zijn 25 lichamen gevonden.

VLUCHTELINGENDRAMA;

Mogelijk honderden slachtoffers bij bootramp Libië

Duizenden vluchtelingen van boten gered

Waarom voor Hongarije elke asielzoeker extra er eentje te veel is

Egyptische mensenhandelaren aangehouden in Italië

Bootvluchtelingen redden vanuit Nijmeegse huiskamer

BEKIJK HELE LIJST

Fort Europa: zeker 25 doden voor Libische kust

VK 05.08.2015 De Volkskrant onderzoekt de komende weken de vluchtelingencrisis in Europa, te beginnen in Calais. Wie zijn die vluchtelingen, wat zijn de gevolgen van hun komst en hoe kan het anders? Op die vragen proberen we een antwoord te geven, in de krant en online. In dit blog zult u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste nieuws rondom de vluchtelingencrisis. Lees hier alle Fort Europa-artikelen terug.

Oostenrijk laat voorlopig geen nieuwe vluchtelingen meer toe in het grootste opvangcentrum van het land, bij het stadje Traiskirchen. In het centrum verblijven ruim 4500 mensen de terwijl de faciliteiten van de voormalige kazerne berekend zijn op maximaal 1.800 man. VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR noemde de omstandigheden in het centrum na een bezoek ‘mensonterend.’

FORT EUROPA;

Vluchtelingenstop in grootste opvangcentrum Oostenrijk

Mogelijk honderden slachtoffers bij bootramp Libië

Fort Europa: zeker 25 doden voor Libische kust

Naar de mis in de kerk van zeil en sloophout

Groot-Brittannië bereiken heeft Adel opgegeven

BEKIJK HELE LIJST

Boot met honderden mensen omgeslagen bij Libië

Trouw 05.08.2015 Een overvolle boot met zo’n 600 vluchtelingen is omgeslagen op de Middellandse Zee voor de kust van Libië. Volgens vluchtelingenorganisatie UNHCR zijn er inmiddels 25 lichamen geborgen.

Het houten schip sloeg om doordat de opvarenden naar een kant van het vaartuig liepen. Dat gebeurde ongeveer 110 kilometer ten noordwesten van Tripoli nadat ze een ander schip, een Iers marinevaartuig, in het oog kregen en dat wilden wenken. Het Ierse schip kreeg daarna snel hulp van Italiaanse marineschepen bij het redden van mensen uit het water. Tot nu toe zijn zo’n 400 mensen in veiligheid gebracht.

Ook Artsen zonder Grenzen is met een schip aanwezig en heeft nog twee andere schepen gestuurd. Daarnaast zijn er drie legerhelikopters ingezet, die reddingsboten in zee hebben gedropt.

Verwant nieuws;

Zeker 25 doden bij ramp met vluchtelingenboot voor kust Libië

NU 05.08.2015 Voor de kust van Libië is woensdag een vissersboot met honderden opvarenden omgeslagen. Daarbij zijn zeker 25 doden gevallen.

De vluchtelingenorganisatie van de VN UNHCR verklaarde dat aan boord van het schip, dat voor de kust van Libië verging, ongeveer zeshonderd mensen waren.

De Italiaanse kustwacht spreekt dat er inmiddels vierhonderd mensen uit het water zijn gehaald. Daarnaast zijn er 25 lichamen geborgen. Gevreesd wordt dat het dodental zal stijgen.

Het houten schip sloeg om doordat de opvarenden naar een kant van het vaartuig liepen. Dat gebeurde nadat ze een ander schip, een Iers marinevaartuig, in het oog kregen en dat wilden wenken. Het Ierse schip kreeg daarna snel hulp van Italiaanse marineschepen bij het redden van mensen uit het water.

IOM

Dinsdag concludeerde de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) nog dat er in 2015 tot nu toe zeker tweeduizend migranten zijn omgekomen op de Middellandse Zee.

Op het stuk zee tussen Libië en Italië vallen nog steeds de meeste doden. Libië is tot chaos vervallen en mensensmokkelaars hebben er vrij spel. Dat trekt grote aantallen vluchtelingen die de oversteek willen wagen.

Mensenrechtenorganisatie Amnesty stelde in juli dat het aantal bootvluchtelingen dat op de Middellandse Zee omkomt fors is afgenomen sinds Europese landen er hun reddingsoperaties opvoerden.

Zie ook: ‘Tweeduizend migranten omgekomen op Middellandse Zee in 2015′

Lees meer over: Bootvluchtelingen

Tientallen migranten in zee

Telegraaf 05.08.2015 Een boot met ongeveer zevenhonderd migranten aan boord is omgeslagen voor de kust van Libië. Dat zou zijn gebeurd op een kleine 25 kilometer uit de kust. Het aantal van zevenhonderd migranten wordt inmiddels bevestigd door zowel Artsen zonder Grenzen als de Italiaanse Kustwacht.

AzG heeft een schip ter plekke en drie andere schepen zijn op weg, meldt Mashable dat een verslaggever aan boord van een van deze schepen heeft. Tegen half zeven in de avond werd bekendgemaakt dat zo’n vierhonderd mensen zijn gered uit de Middellandse Zee, laten de Italiaanse kustwacht en de VN vluchtelingsorganisatie UNHCR weten. Er zijn tot nu toe 25 lichamen geborgen.

De migranten zouden woensdagochtend vanuit de Libische stad Zuwara, ten westen van de hoofdstad Tripoli, zijn vertrokken. Hun houten schip sloeg volgens het Italiaanse persbureau ANSA om op het moment dat de migranten allemaal naar één kant van het vaartuig gingen omdat ze een ander schip zagen.

‘Boot met honderden vluchtelingen gekapseisd voor Libische kust’

NRC 05.08.2015 Een overvolle boot met daarop honderden vluchtelingen is omgeslagen vlakbij de Libische kust. Volgens Artsen Zonder Grenzen zijn er vele doden, maar een cijfer kan de organisatie nog niet geven. De Italiaanse kustwacht en de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR spreken van 25 doden.

Er zouden tussen de 600 en 700 opvarenden aan boord zijn geweest. 400 daarvan zouden er volgens de kustwacht inmiddels zijn gered door Italiaanse en Ierse marineschepen. Het schip sloeg om op zo’n 24 kilometer van de Libische kust.

DODELIJKSTE ROUTE

Het IOM noemt de Middellandse Zee “de dodelijkste route voor migranten op zoek naar een beter leven”. Een grote meerderheid stierf in het Kanaal van Sicilië, tussen Libië en Italië, op de “centrale Mediterraanse route”. Er komen veel meer mensen om dan op deBalkanroute, die migranten via Turkije, Griekenland, Macedonië en Servië naar de Schengen-zone voert.

2.000 DODEN, 188.000 MENSEN GERED

Dit jaar zijn tot nu toe 2.000 vluchtelingen omgekomen die de Middellandse Zee probeerden over te steken. Dat meldde het IOM gisteren. Een jaar eerder waren dat er in diezelfde periode 1.607. Toch gaat het de goede kant op. Het aantal sterfgevallen per maand is sinds begin dit jaar sterk gedaald. LEES VERDER

Lees ook op nrc.nl Op naar Europa, een serie van correspondent Gert van Langendonck die probeert met een groep Syrische vluchtelingen Fort Europa binnen te komen.

Lees ook in nrc.next: De dodelijkste route is nu minder druk

Lees ook op nrc.nl ons dossier over bootvluchtelingen

Lees meer;

VANDAAG ‘400 vluchtelingen uit zee gered’

4 AUG 2.000 vluchtelingen omgekomen op Middellandse Zee dit jaar ›

23 JUL ‘Veertig bootvluchtelingen verdronken voor kust van Libië’ ›

23 JUL De dodelijkste route is nu minder druk

23 JUL Veel minder doden op zee

Trein vol vluchtelingen

Telegraaf 05.08.2015 De Duitse politie heeft in een trein in Rosenheim 147 vluchtelingen ontdekt. Volgens de politie was dat het grootste aantal ooit dat in een trein werd aangetroffen. De vluchtelingen, onder wie 119 mensen uit Eritrea, reisden via Italië en Oostenrijk. Dat is volgens de Duitse autoriteiten een route die steeds populairder wordt.

Alleen in de maand juli registreerde Duitsland 6400 vluchtelingen die via die route binnenkwamen. Dat waren er in een maand meer dan in heel 2012 en 2013 samen. In de eerste helft van dit jaar kwamen ongeveer 11.000 migranten via Italië en Oostenrijk naar Duitsland, drie keer zoveel als vorig jaar in die periode.

Duitse politie ontdekt trein met 147 vluchtelingen 

NU 05.08.2015 De Duitse politie heeft in een trein in Rosenheim 147 vluchtelingen ontdekt. Volgens de politie is dit het grootste aantal dat ooit in een trein werd aangetroffen.

De vluchtelingen, onder wie 119 mensen uit Eritrea, reisden via Italië en Oostenrijk.

Volgens de Duitse autoriteiten is die route steeds populairder geworden. Alleen al in de maand juli registreerde Duitsland 6.400 vluchtelingen die op die manier het land binnenkwamen. Dat zijn er in een maand meer dan in heel 2012 en 2013 samen.

In de eerste helft van dit jaar kwamen ongeveer 11.000 migranten via Italië en Oostenrijk naar Duitsland, drie keer zoveel als vorig jaar in die periode.

Lees meer over: Vluchtelingen Duitsland

Gerelateerde artikelen;

Duizenden vluchtelingen van boten gered door Italiaanse kustwacht 

Politie houdt 163 vluchtelingen aan langs snelweg in Beieren 

147 vluchtelingen in een trein in Duitsland gevonden

NRC 05.08.2015 In een trein in Duitsland zijn 147 vluchtelingen gevonden. Op het treinstation in Rosenheim hielden de agenten gisteren de kinderen, mannen en vrouwen aan.

‘GROOTSTE AANHOUDING VAN ILLEGALE MIGRANTEN’

Van de groep vluchtelingen kwamen 119 uit Eritrea. Ook Ethiopiërs, Nigerianen, Soedanezen, Kameroeners, Pakistanen en Syriërs behoorden tot de groep. Na registratie ontvingen de vluchtelingen een identificatiedocument van de politie. Daarna zijn ze naar München gestuurd waar ze asiel kunnen aanvragen.

Het Duitse Bureau voor Migratie verwacht dit jaar 450 duizend asielaanvragen, meer dan twee keer zoveel als vorig jaar.  LEES VERDER

Lees meer

30 MEI Op weg naar het noorden

11 JUN Nu al net zoveel vluchtelingen opgepakt bij Hoek van Holland als vorig jaar ›

30 MEI Met tientallen migranten op het station van het Italiaanse Bolzano ›

3 JUL Ook Duitsland scherpt asielwet aan

1993 Griekse eilanden dienen als opstap om Europa binnen te komen

Op naar Europa: NRC volgt migranten die ons continent willen bereiken›

NRC 05.08.2015 Correspondent Gert van Langendonck probeert met een groep Syrische vluchtelingen Fort Europa binnen te komen. Hun leider Mazen Ismail neemt ze van Turkije mee naar het beloofde land: Duitsland. Hoe komen ze daar? Wat maken ze onderweg mee? En halen ze het? Vandaag de aftrap van een serie. LEES VERDER›

Lees meer: over Mazan en de samenstelling van de groep in het achtergrondverhaal ‘Waarom wij naar Europa willen’.

Lees ook: de eerste aflevering van de serie, ‘Een epische reis naar een beter leven’.

Lees meer;

5 AUG Minstens 25 doden bij gekapseisde migrantenboot voor Libische kust ›

VANDAAG Mijn vriend de mensensmokkelaar – of niet?

5 AUG Ze zien er niet uit als vluchtelingen. Nog niet

5 AUG Waarom zij naar Europa willen Wij komen echt niet naar Europa om jullie geld op te souperen. Wij willen gewoon kunnen leven

5 AUG Een epische reis naar een beter leven

‘Asielzoekers kunnen best hotelnacht betalen’

Elsevier 05.08.2015 Dat asielzoekers noodgedwongen de nacht op straat moeten doorbrengen omdat ze volledig berooid zijn, is ‘bijzonder karikaturaal’. Vluchtelingen en gelukszoekers die naar Europa komen, hebben ‘genoeg geld om voor hun eigen onderkomen te betalen’.

‘Voor alle duidelijkheid: het gaat om mensen die tienduizenden euro’s hebben betaald om hier te geraken, aan mensensmokkelaars, aan malafide netwerken,’ zei de Belgische staatssecretaris van Asiel Theo Francken dinsdag op de Belgische Radio 1.

Kennissen

‘Om dan te zeggen: ik heb geen 50 euro meer om een kamer te boeken voor een nacht…met alle respect, maar dat is toch redelijk ongeloofwaardig,’ vervolgt hij.

En bovendien kunnen de asielzoekers eventueel ook bij vrienden en kennissen terecht. ‘Veel mensen binnen die gemeenschappen hebben wel degelijk al kennissen in België, omdat we nu eenmaal al veel mensen van die origine hebben,’ aldus de staatssecretaris.

Lees ook…

Migranten proberen op verschillende manieren de landen van de Europese Unie (EU) te bereiken, maar zeeroute naar Italië is slechtste optie

In de nacht van maandag op dinsdag moesten vijftig asielzoekers noodgedwongen de nacht op straat doorbrengen omdat de autoriteiten hun aanvraag niet tijdig kon behandelen, melden diverse Belgische media, waaronder de VRT.

Dat die mensen op straat komen te staan, betreurt Francken. ‘We kijken wat we daaraan kunnen doen. Maar dat is ook maar voor één nacht. De mensen kunnen vandaag asiel aanvragen.’

Verontwaardiging

Hulporganisaties kwamen al snel met verontwaardigde reacties. Een woordvoerder van Vluchtelingenwerk Vlaanderen liet weten dat deze opmerkingen ‘cynisch‘ zijn en bovendien volkomen off topic. ‘Het gaat er niet om of deze asielzoekers nog geld op zak hebben, het gaat er om of de overheid voldoende mogelijkheden heeft om deze mensen, die hier nu eenmaal zijn, te ondersteunen.’ Ook op Twitter zijn er negatieve reacties op de uitspraken van Francken.

Net als in de omringende landen is er in België sprake van een toename van het aantal asielzoekers. In juni hebben 2.300 mensen asiel aangevraagd, een stijging van een derde ten opzichte van de maand ervoor. De Belgische regering heeft opvang geregeld voor 2.500 extra asielaanvragers.

Tom Reijner

Tom Reijner (1986) werkt sinds augustus 2013 op de webredactie

Tags; asielzoekers theo francken gelukszoekers vluchtelingen

zie ook;

Zeeroute naar Italië blijft de dodelijkste

Elsevier 04.08.2015 Migranten proberen op verschillende manieren de landen van de Europese Unie (EU) te bereiken. De route over de Middellandse Zee naar Italië blijft de meest dodelijke optie.

Europa’s meest dodelijke toegangspoort is de Middellandse Zee. Vorig jaar stierven er drieduizend migranten in of op het zeewater, onderweg naar Griekenland, Malta, Cyprus en, in de meeste gevallen, Italië.

Kans op succes

De grote risico’s blijken de migranten niet af te schrikken. De kans op succes is immers vele malen groter. Vorig jaar bereikten ruim 228.000 personen het Europese vasteland via de Middellandse Zee, blijkt uit cijfers van Frontex. Dit worden er dit jaar vrijwel zeker meer.

In de eerste zes maanden van 2015 arriveerden er al meer dan 150.000 migranten over de Middellandse Zee in de EU. Ongeveer 70.000 bootmigranten gingen naar Italië. Dat zijn er 15 procent meer dan vorig jaar.

Nieuw dit jaar is dat steeds meer bootjes richting Griekenland koersen. Zeker 63.000 migranten kwamen dit jaar aan op de Griekse eilanden. Dat Griekenland een steeds populairdere bestemming wordt, heeft wellicht iets te maken met de dodelijke route naar Italië.

Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM)kwamen dit jaar bijna 2.000 migranten om in de Middellandse Zee. Dat is twee keer zoveel als in de zelfde periode vorig jaar.
Bij een eerdere publicatie meldde de IOM dat van de 1.865 zeedoden er 1.816 stierven terwijl zij onderweg waren naar Italië. De zeeroute naar Italië is langer en kent meer gevaren. De Griekse eilanden zijn daarom een veiligere optie, al weten de Griekse eilandbewoners zich vaak geen raad met de migranten en zijn er nauwelijks voorzieningen.

Geen oplossingen

De twee marinemissies van de EU lijken niet in staat het probleem op de Europese wateren aan te pakken. Wel zorgdeoperatie Triton ervoor dat sinds dit voorjaar aanzienlijk minder migranten om het leven kwamen op zee.

Van de militaire missie, die is bedoeld om de mensensmokkel een halt toe te roepen, zijn nauwelijks resultaten bekend. Uit de aanhoudende toestroom blijkt dat deze missie nog geen concrete resultaten heeft opgeleverd.

Lees ook...

Zo opereren de ‘mensenhandelaren des doods’

Niet de eindbestemming

Dat Griekenland en Italië vaak niet het eindstation zijn voor de migranten werd deze zomer zichtbaar door de problemen die ontstonden rond de Italiaanse grensplaats Ventimiglia.

Hier probeerden de afgelopen maanden duizenden migranten illegaal de Franse grens over te steken, met een tragisch kat-en-muisspel met de Italiaanse grenspolitie ten gevolg.

Calais

Vergelijkbare problemen doen zich voor in de Franse plaats Calais waar migranten met eindbestemming Groot-Brittannië een ‘lift’ naar Groot-Brittannië hopen te scoren.

Hier worden steeds hogere hekken gebouwd om de migranten weg te houden van de vrachtwagens richting Groot-Brittannië. In de nacht proberen ze hier door een gat in het hek te glippen of zelfs op rijdende treinen te stappen. Ook hierbij kwamen de afgelopen dagen migranten om het leven.

Uit bovenstaande blijkt dat de weg naar, maar ook binnen Europa er één is met vele gevaren en uitdagingen. Toch blijven veel migranten uit landen als Syrië en Eritrea het proberen in de hoop op een betere toekomst.

Of die betere toekomst in Europa ligt, is maar de vraag. Veel beloofde succesverhalen blijken bij aankomst een stuk minder rooskleurig te zijn. Meer dan eens zullen migranten zich afvragen: ‘was dit die barre tocht nou echt waard?’

Zeeroute naar Italië blijft de dodelijkste

Servaas van der Laan

Servaas van der Laan (1984) werkt sinds mei 2012 als online redacteur bij Elsevier.

Tags; migratie  asiel  middellandse zee  italië griekenland

Dit jaar al meer dan 2000 doden op de Middellandse Zee

Trouw 04.08.2015 Een treurige mijlpaal op de Middellandse Zee: al meer dan 2000 bootvluchtelingen zijn dit jaar omgekomen terwijl ze probeerden Europa te bereiken. Met die tussenbalans kwam de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) dinsdag.

Het dodental is daarmee fors gestegen ten opzichte van vorig jaar, toen in dezelfde periode ruim 1600 mensen op zee stierven. In totaal bezweken in 2014 volgens de officiële cijfers 3279 vluchtelingen tijdens de barre overtocht.

Het zijn nieuwe, maar geen verrassende cijfers. Al begin april werd een ‘voorsprong’ van 400 doden op 2014 genomen. Dat werd toen door onder andere Amnesty International geweten aan het stopzetten van de reddingsoperatie Mare Nostrum. Tegenstanders waren bang dat er een aanzuigende werking van Mare Nostrum uit zou gaan.

Dat bleek niet het geval: de vluchtelingen bleven gewoon komen, alleen werden ze minder vaak gered. Inmiddels heeft Europa de patrouilles weer opgeschroefd. Trouw-correspondent in Italië Pauline Valkenet voer onlangs een paar dagen mee met de Godetia, een Belgisch marineschip dat vluchtelingen uit zee oppikte. Lees hier haar verslag.

Vooral de zeeroute naar Italië blijkt gevaarlijk. Griekenland en Italië ontvangen ongeveer evenveel bootvluchtelingen. Toch stierven er dit jaar al 1930 mensen op weg naar Italië, terwijl het aantal slachtoffers op weg naar Griekenland slechts zo’n 60 bedraagt.

Verwant nieuws;

Al ruim 2000 bootdoden

Telegraaf 04.08.2015 Al meer dan 2000 bootvluchtelingen hebben dit jaar op de Middellandse Zee het leven gelaten terwijl ze probeerden Europa te bereiken. Met die trieste tussenbalans kwam de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) dinsdag. Het dodental is weer fors gestegen ten opzichte van vorig jaar, toen in dezelfde periode ruim 1600 mensen op zee stierven. In totaal bezweken in 2014 volgens de officiële cijfers 3279 vluchtelingen tijdens de barre overtocht.

Op het stuk zee tussen Libië en Italië vallen nog steeds de meeste doden. Dat is niet verwonderlijk, aangezien Libië tot chaos is vervallen en mensensmokkelaars er vrij spel hebben. Dat trekt grote aantallen vluchtelingen aan die de oversteek willen wagen. De vluchtelingen komen onder meer uit het door oorlog verscheurde Syrië, het dictatoriale Eritrea en arme landen in zuidelijk Afrika.

Vaak gaat het onderweg mis en slaan overvolle, gammele bootjes midden op zee om. Ook sterven migranten door uitputting of uitdroging; ze hebben vaak nauwelijks drinkwater bij zich.

De Europese Unie (EU) heeft twee marinemissies opgetuigd om het probleem aan te pakken. Een daarvan, operatie Triton, is gericht op het redden van migranten. Sinds deze zomer is er ook een militaire missie, die inzet op het in kaart brengen van smokkelroutes en het aanpakken van mensensmokkelaars door bijvoorbeeld hun boten te vernietigen.

2.000 vluchtelingen omgekomen op Middellandse Zee dit jaar›

NRC 04.08.2015   Dit jaar zijn tot nu toe 2.000 vluchtelingen omgekomen die de Middellandse Zee probeerden over te steken. Een jaar eerder waren dat er in diezelfde periode 1.607. Toch gaat het de goede kant op. Het aantal sterfgevallen per maand is sinds begin dit jaar sterk gedaald.

Vandaag publiceerde de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) deze tussenbalans.

DODELIJKSTE ROUTE

Het IOM noemt de Middellandse Zee “de dodelijkste route voor migranten op zoek naar een beter leven”. Een grote meerderheid stierf in het Kanaal van Sicilië, tussen Libië en Italië, op de “centrale Mediterraanse route”.

Deze route is ook relatief gevaarlijker dan andere. Op weg naar Griekenland, waar een vergelijkbaar aantal migranten aankwam (ruim 90.000), stierven veel minder vluchtelingen op zee dan op routes naar Italië (60, tegenover 1930), volgens de cijfers van het IOM.

Vorige week werd de schrijnende grens van tweeduizend gepasseerd, doordat negentien mensen overleden in het Kanaal van Sicilië. Zij behoorden tot een grotere groep waarvan 456 migranten konden worden gered. Dit weekend stierf een 27-jarige Marokkaanse man, die in een koffer de grens met Spanje probeerde over te steken.

AANTAL OMGEKOMEN VLUCHTELINGEN DAALT

Het aantal mensen dat per maand omkomt op de Middellandse Zee is flink gedaald vanwege geïntensiveerde reddingsoperaties. Had de tendens van de eerste paar maanden van dit jaar doorgezet, waren dit jaar mogelijk 30.000 vluchtelingen omgekomen, aldus het IOM vorige maand. Dat zijn er nu ongeveer 4.000. In totaal lieten 3.279 bootvluchtelingen het leven in 2014.

De EU heeft sinds een speciaal ingelaste eurotop over bootvluchtelingen in april meer schepen in het gebied. Deze patrouilleren voor de Europese grensbewakingsorganisatie Frontex, die door de top een groter mandaat heeft gekregen. De patrouilles mogen nu tot 138 zeemijl ten zuiden van Sicilië opereren, wat bijna in de territoriale wateren van Libië is. Zo kunnen vluchtelingen sneller gered worden. Er zijn ongeveer 188.000 migranten gered dit jaar, volgens het IOM.

Lees ook: in nrc.next De dodelijkste route is nu minder druk

Lees meer;

23 JUL De dodelijkste route is nu minder druk

23 JUL Veel minder doden op zee

23 JUL ‘Veertig bootvluchtelingen verdronken voor kust van Libië’ ›

15 JUL Italiaanse kustwacht redt 2.700 migranten op Middellandse Zee ›

3 MEI Op één dag 3.690 migranten gered op Middellandse Zee, tien doden ›

‘Tweeduizend migranten omgekomen op Middellandse Zee in 2015’ 

NU 04.08.2015 In 2015 zijn tot nu toe zeker tweeduizend migranten omgekomen op de Middellandse Zee. Dat meldt de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) dinsdag.

In april stierven de meeste migranten in hun overtocht naar Europa: 1.265 mensen kwamen in die maand om. 

Het dodental is weer fors gestegen ten opzichte van vorig jaar, toen in dezelfde periode ruim 1.600 mensen op zee stierven. In totaal bezweken in 2014 volgens de officiële cijfers 3.279 vluchtelingen tijdens de barre overtocht.

Mensenrechtenorganisatie Amnesty stelde in juli dat het aantal bootvluchtelingen dat op de Middellandse Zee omkomt fors is afgenomen sinds Europese landen er hun reddingsoperaties opvoerden.

Lees meer over: Bootvluchtelingen

‘Stuur economische vluchtelingen snel terug’ 

NU 04.08.2015 Vluchtelingen die om louter ,,economische redenen” naar Europa komen en niet voor asiel in aanmerking komen, moeten sneller worden uitgezet naar hun land van herkomst. Daarvoor pleit directeur Europa Vincent Cochetel van de VN-vluchtelingenorganisatie (UNHCR).

”We hebben eerlijke en efficiënte systemen nodig die asielaanvragen snel afhandelen en mensen die geen bescherming nodig hebben terugsturen”, aldus Cochetel in een interview met het Duitse persbureau DPA.

Zo’n strikt beleid is uiteindelijk in het voordeel van vluchtelingen voor wie asiel bittere noodzaak is, zegt hij. ”Dit is het beste antwoord op vreemdelingenhaters.”

Het onderscheid tussen ”economische” en andere vluchtelingen is volgens critici echter niet gemakkelijk te maken. Zo stelt Amnesty International dat veel mensen op de vlucht slaan vanwege ”een combinatie van politiek geweld en moeilijke levensomstandigheden”.

Lees meer over: UNHCR

Gerelateerde artikelen;

Frankrijk en Verenigd Koninkrijk willen hulp bij situatie Calais  

Steeds meer projecten voor vluchtelingen in Beieren 

Timmermans vindt dat terugsturen afgewezen asielzoekers strenger moet 

VN: stuur gelukszoeker terug

Telegraaf 04.08.2015  Vluchtelingen die om louter „economische redenen” naar Europa komen en niet voor asiel in aanmerking komen, moeten sneller worden uitgezet naar hun land van herkomst. Daarvoor pleit directeur Europa Vincent Cochetel van de VN-vluchtelingenorganisatie (UNHCR).

„We hebben eerlijke en efficiënte systemen nodig die asielaanvragen snel afhandelen en mensen die geen bescherming nodig hebben terugsturen”, aldus Cochetel in een interview met het Duitse persbureau DPA. Zo’n strikt beleid is uiteindelijk in het voordeel van vluchtelingen voor wie asiel bittere noodzaak is, zegt hij. „Dit is het beste antwoord op vreemdelingenhaters.”

Het onderscheid tussen „economische” en andere vluchtelingen is volgens critici echter niet gemakkelijk te maken. Zo stelt Amnesty International dat veel mensen op de vlucht slaan vanwege „een combinatie van politiek geweld en moeilijke levensomstandigheden”.

Leidt Duits vluchtelingenbeleid tot recordaantal immigranten?

Elsevier 04.08.2015 Duitsland kampt met een recordaantal immigranten. Het aantal immigranten bij onze oosterburen is vorig jaar gestegen met 3,7 procent. Dat meldt het Duitse Federale Bureau voor de Statistiek aan persbureau Reuters. Het bureau registreert sinds 2005 statistieken over immigratie.

Toleranter

Nog nooit was het aantal immigranten in Duitsland zo hoog. Het Bureau wijt de stijging aan het tolerantere vluchtelingenbeleid van de Duitsers. Het land telt op dit moment zo’n 11 miljoen immigranten.

Toch komen veel van de immigranten uit andere Europese landen, zoals Polen, Roemenië, Italië, Bulgarije en Hongarije. Deze groep komt voornamelijk naar Duitsland om te werken. Ten opzichte van het jaar 2011 kwamen er 1,5 miljoen allochtone inwoners bij, wat neerkomt op een stijging van 10 procent.

In de cijfers wordt geen onderscheid gemaakt tussen asielzoekers en immigranten die voor werkdoeleinden naar Duitsland komen. De autochtone Duitse bevolking daalde vorig jaar met 1,4 procent.

Welk bedrag geeft Nederland uit per asielzoeker?

Opvang, procedure en levensonderhoud: op de berekening van de kosten per asielzoeker heerst een politiek taboe. Wat geeft de overheid uit per asielzoeker?Elseviers Carla Joosten zocht het uit. Lees verder >

Steun

Het Duitse Bureau verwacht dat er dit jaar met het nieuwe Europese vluchtelingenplan, dat asielzoekers over Europese lidstaten moet gaan spreiden, ongeveer 450.000 asielzoekers bij gaan komen. Het aantal is daarmee meer dan dubbel zo hoog als vorig jaar, toen er 200.000 asielzoekers in Duitsland waren. De Duitsers hebben dan ook al aangegeven niets te zien in de vastgestelde quota voor asielzoekers bij het Europese plan.

Volgens een opiniepeiling van Reuters neemt ook de steun van de Duitse bevolking voor het asielbeleid af. Net als in Nederland, nemen ook het aantal geweldsincidenten in asielzoekerscentra in Duitsland toe.

Leidt Duits vluchtelingenbeleid tot recordaantal immigranten?

Elif Isitman

Elif Isitman (1987) is sinds oktober 2014 online redacteur bij Elsevier.

Tags; duitsland  europese asielplan  immigratie  immigranten  asielzoekers  vluchtelingen

zie ook;

Recordaantal immigranten in Duitsland

NU 04.08.2015 Het aantal immigranten in Duitsland is gestegen naar de recordhoogte van 11 miljoen. Dit blijkt uit cijfers die het Duitse Centraal Bureau voor de Statistiek maandag heeft gepubliceerd.

Het aantal asielzoekers bereikt dit jaar naar verwachting de recordhoogte van 450.000, vergeleken met 200.000 vorig jaar.

De vluchtelingengolf is niet bij iedereen welkom. Er waren de eerste zes maanden van dit jaar 150 aanslagen op asielzoekerscentra.

Vooral in het oosten van Duitsland is veel verzet tegen de komst van vluchtelingen. Duitsland is een van de landen die de meeste vluchtelingen opvangt. Waarschijnlijk vragen 450.000 mensen dit jaar asiel aan. Vorig jaar waren dat er 200.000.

Lees meer over: Duitsland Immigranten

Record aantal immigranten

Telegraaf 03.08.2015  Het aantal immigranten in Duitsland is gestegen naar de recordhoogte van 11 miljoen. Dit blijkt uit cijfers die het Duitse Centraal Bureau voor de Statistiek maandag heeft gepubliceerd.

Het aantal asielzoekers bereikt dit jaar naar verwachting de recordhoogte van 450.000, vergeleken met 200.000 vorig jaar. De vluchtelingengolf is niet bij iedereen welkom. Er waren de eerste zes maanden van dit jaar 150 aanslagen op asielzoekerscentra.

Britten riskeren vijf jaar cel bij verhuur aan illegalen

VK 03.08.2015 Britse huurbazen moeten zonder tussenkomst van de rechter illegale migranten uit huis kunnen zetten. Op het verhuren van kamers of woningen aan illegalen komt bovendien een maximumcelstraf van 5 jaar. Met deze en andere maatregelen probeert de Britse regering de migranten in Calais af te schrikken, maar de vraag is of het veel zal helpen.

De Volkskrant buigt zich de komende weken over de ongekende vluchtelingencrisis die Fort Europa doet kraken. Wie zijn de migranten, wat zijn de gevolgen en kan het ook anders? Het probleem is zo ingewikkeld dat we zouden willen wegkijken, maar dat gaat niet lukken, schrijfthoofdredacteur Philippe Remarque in zijn introductie. Lees hier alle Fort Europa artikelen terug.

De regering-Cameron – half op vakantie – lijkt te zijn overvallen door de migrantencrisis, die al jaren in de lucht hangt. Bij terugkeer uit het Verre Oosten, vorige week, kondigde de Conservatieve premier een reeks maatregelen aan, van extra hoge hekken tot meer snuffelhonden. Het bedrijf dat deze dieren levert aan de overheid wist nog van niets, bleek bij navraag. Het liet zien dat de plannen snel waren bedacht.

Reportage: voelbare machteloosheid in Calais

Vanuit Calais proberen iedere dag honderden vluchtelingen door de Eurotunnel Groot-Brittannië te bereiken. Verslaggeefster Anneke Stoffelen is in Noord-Frankrijk. ‘France is dog life, England good life’, staat op de muur. Lees hierover haar ervaringen.

Geen zakgeld

Naast dit alles beloofde de staatssecretaris voor Immigratie dat afgewezen asielzoekers geen zakgeld meer zullen krijgen, ook al hebben ze minderjarige kinderen. Dat leidde tot kritiek van vluchtelingenorganisaties.

De regering wil af van het positieve imago dat Groot-Brittannië heeft bij migranten. Zo leeft het idee dat het systeem van sociale zekerheid gul is vergeleken bij andere landen. Bovendien is er op het eiland, met oog op de traditionele vrijheden van de Freeborn Englishman, geen identificatieplicht, wat de opsporing van illegalen bemoeilijkt.

Sky News 

✔@SkyNews

THE MAIL ON SUNDAY FRONT PAGE: ‘Free hotel rooms for the Calais stowaways #skypapers

10:44 PM – 1 Aug 2015

Sky News 

✔@SkyNews

THE DAILY TELEGRAPH FRONT PAGE: New NHS rules for end of life ‘a disaster’ #skypapers

10:51 PM – 2 Aug 2015

FORT EUROPA;

Vluchtelingencrisis vergt pan-Europese aanpak

Cameron wil huisvesting illegale migranten moeilijker maken

Fort Europa: recordaantal migranten in Duitsland

‘Ik denk dat we vandaag weinig kans maken’

Niet te negeren vluchtelingencrisis

BEKIJK HELE LIJST

Fort Europa: ‘1700 pogingen tunnel binnen te dringen’

VK 03.08.2015 De Volkskrant onderzoekt de komende weken de vluchtelingencrisis in Europa, te beginnen in Calais. Wie zijn die vluchtelingen, wat zijn de gevolgen van hun komst en hoe kan het anders? Op die vragen proberen we een antwoord te geven, in de krant en online. In dit blog zult u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste nieuws rondom de vluchtelingencrisis.

Op 1700 plekken is geprobeerd in te breken en toegang te krijgen tot de Kanaaltunnel, zegt een Franse politiebond tegen de BBC. In de nacht van zondag op maandag probeerden weer honderden migranten via de tunnel het Verenigd Koninkrijk te bereiken. Dit keer was er meer bewaking en politie aanwezig en werd de bestorming van de tunnel beter afgeslagen dan vorige week, toen eveneens honderden migranten de tunnel probeerden in te komen. De politie kon niet zeggen of het migranten was gelukt om vrachtwagens binnen te dringen en zo de oversteek naar Engeland te maken.

Duizenden vluchtelingen van boten gered door Italiaanse kustwacht 

NU 02.08.2015 De Italiaanse kustwacht heeft zaterdag zo’n achttienhonderd mensen gered van zeven overvolle vaartuigen op de Middellandse Zee.

Op een grote rubberboot met 212 mensen aan boord werden vijf doden aangetroffen. Dat heeft een woordvoerder zondag gemeld.

Italiaanse media meldden vrijdag dat die dag 1230 migranten waren gered van vijf vaartuigen voor de kust van Libië. De kustwacht trof toen twee mensen dood aan.

Naar schatting zijn dit jaar tot op heden ongeveer tweeduizend migranten omgekomen in de Middellandse Zee. Vorig jaar waren het er vijfendertighonderd. De zuidgrens van Europa is daarmee een van de dodelijkste barrières voor vluchtelingen ter wereld.

In Italië zijn dit jaar al zo’n negentigduizend migranten aangekomen. In 2014 waren het er in totaal honderdzeventigduizend. Veel nieuwkomers reizen door naar het rijkere noorden van Europa.

Lees meer over: Bootvluchtelingen

Gerelateerde artikelen;

‘Tientallen bootvluchtelingen verdronken voor Libische kust’ 

‘Voor het eerst in twee jaar bootvluchtelingen in Australische wateren’ 

‘Fors minder vluchtelingen omgekomen op Middellandse Zee’  

Door de Kanaaltunnel leven oude Britse nachtmerries weer op

Trouw 02.08.2015 Nog maar een paar weken geleden wilde het Verenigd Koninkrijk niets weten van een verdeling van vluchtelingen over de lidstaten van de EU. Nu doet de Britse minister van binnenlandse zaken Theresa May een dramatische oproep aan diezelfde EU om de problemen rond de kanaaltunnel op te lossen.

Opportunisme is misschien wel de core business van elke politiek, maar het moet normaal gesproken niet teveel opvallen.

“Deze situatie is geen kwestie die alleen onze beide landen aangaat”, schreef May samen met haar Franse tegenhanger Bernard Cazaneuve in The Sunday Telegraph. “Dit is een prioriteit op zowel Europees als internationaal niveau.”

Uit de mond van Cazaneuve klinkt dat geloofwaardig. Nauwe Europese samenwerking is al sinds lang één van de kernpunten van het Franse beleid. Het staat daarin recht tegenover de Britten – die in dit geval hun zorgen niettemin gretig op het Europese bordje leggen. Opportunisme is misschien wel de core business van elke politiek, maar het moet normaal gesproken niet teveel opvallen.

Verwant nieuws;

Duizenden vluchtelingen van boten gered

VK 02.08.2015 De Italiaanse kustwacht heeft zaterdag ongeveer 1800 mensen gered van zeven overvolle vaartuigen op de Middellandse Zee. Op een grote rubberboot met 212 mensen aan boord werden vijf doden aangetroffen. Dat heeft een woordvoerder zondag gemeld.

Dit jaar al 137.000 vluchtelingen naar Europa

Tijdens de eerste helft van dit jaar hebben 137.000 vluchtelingen de oversteek gemaakt naar Europa. Dit is 83 procent meer dan een jaar geleden. Dit heeft de Unhcr, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties bekendgemaakt.

Italiaanse media meldden vrijdag dat die dag 1230 migranten waren gered van vijf vaartuigen voor de kust van Libië. De kustwacht trof toen twee mensen dood aan.

Naar schatting zijn dit jaar tot op heden ongeveer 2000 migranten omgekomen in de Middellandse Zee. Vorig jaar waren het er 3500. De zuidgrens van Europa is daarmee een van de dodelijkste barrières voor vluchtelingen ter wereld.

VLUCHTELINGENDRAMA;

Duizenden vluchtelingen van boten gered

Waarom voor Hongarije elke asielzoeker extra er eentje te veel is

Egyptische mensenhandelaren aangehouden in Italië

Bootvluchtelingen redden vanuit Nijmeegse huiskamer

Liever sterven op zee dan leven in Egypte

BEKIJK HELE LIJST

Vluchtelingen gered

Telegraaf 02.08.2015 De Italiaanse kustwacht heeft zaterdag zo’n 1800 mensen gered van zeven overvolle vaartuigen op de Middellandse Zee. Op een grote rubberboot met 212 mensen aan boord werden vijf doden aangetroffen. Dat heeft een woordvoerder zondag gemeld.

Italiaanse media meldden vrijdag dat die dag 1230 migranten waren gered van vijf vaartuigen voor de kust van Libië. De kustwacht trof toen twee mensen dood aan.

Naar schatting zijn dit jaar tot op heden ongeveer 2000 migranten omgekomen in de Middellandse Zee. Vorig jaar waren het er 3500. De zuidgrens van Europa is daarmee een van de dodelijkste barrières voor vluchtelingen ter wereld.

In Italië zijn dit jaar al zo’n 90.000 migranten aangekomen. In 2014 waren het er in totaal 170.000. Veel nieuwkomers reizen door naar het rijkere noorden van Europa.

Ministers pleiten voor Europese aanpak crisis Calais

VK 02.08.2015 Niet alleen Frankrijk en Groot-Brittannië, maar ook andere Europese landen moeten iets doen om de vluchtelingencrisis in Calais aan te pakken. Dat schrijven de Franse en Britse ministers van Binnenlandse Zaken zondag in een opiniestuk in de Britse krant The Sunday Telegraph. Bernard Cazeneuve en zijn Britse collega Theresa May vinden dat de situatie een ‘globaal migratieprobleem” is.

Lees ook

Groot-Brittannië stuurt speurhonden en extra hekwerken naar Calais om de Fransen te helpen met het indammen van de migrantenstroom, zo maakte de Britse premier David Cameron vrijdag bekend.

De Britten zijn boos op de ‘lakse’ Fransen. ‘Wij hadden allang het leger gestuurd.’ (+)

Helpt nog meer beveiliging in Calais wel?

De Kanaaltunnel in Calais wordt overspoeld door duizenden vluchtelingen uit voornamelijk Afrika die de oversteek naar Groot-Brittannië willen maken. Het verkeer door de tunnel komt daardoor steeds vaker stil te liggen. Beide landen hebben al gezegd aanvullende maatregelen te nemen zoals extra hekken en de inzet van politiehonden.

Sinds 1 januari van dit jaar hebben 37.000 migranten een poging gedaan om via de Kanaaltunnel Groot-Brittannië te bereiken. Sinds begin juni zijn er negen doden gevallen onder migranten die de oversteek via de tunnel waagden.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Cameron en Hollande vrezen voor veiligheid Calais

Britten sturen honden en hekken naar Calais

Britse veiligheidskabinet bijeen om Calais

Ministers Engeland en Frankrijk: ‘Calais is niet alleen ons probleem’

Trouw 02.08.2015 Niet alleen Frankrijk en Groot-Brittannië, maar ook andere Europese landen moeten iets doen om de vluchtelingencrisis in Calais aan te pakken. Dat schrijven de Franse en Britse ministers van binnenlandse zaken zondag in een opiniestuk in de Britse krant The Sunday Telegraph. Bernard Cazeneuve en zijn Britse collega Theresa May vinden dat de situatie een ‘globaal migratieprobleem’ is.

De Kanaaltunnel in Calais wordt overspoeld door duizenden vluchtelingen uit voornamelijk Afrika die de oversteek naar Groot-Brittannië willen maken. Het verkeer door de tunnel komt daardoor steeds vaker stil te liggen. Beide landen hebben al gezegd aanvullende maatregelen te nemen zoals extra hekken en de inzet van politiehonden.

Cazeneuve en May roepen nu de hulp in van andere EU-landen. Die moeten volgens de ministers ook hun verantwoordelijkheid nemen. “Deze situatie kan niet worden gezien als een probleem van alleen onze landen”, schrijven ze. “Het is een prioriteit op Europees en internationaal niveau. Veel migranten zijn hier terechtgekomen via Italië, Griekenland of andere landen. We moeten het probleem bij de wortel aanpakken.”

Volgens de ministers is de uiteindelijke oplossing migranten duidelijk te maken dat ze hun heil niet moeten zoeken in Europese landen. Afrikaanse landen moeten volgens hen geholpen worden op het gebied van economische en sociale ontwikkeling, zodat inwoners daar willen blijven en illegale migratie wordt tegengehouden. “Velen zien Europa en vooral Groot-Brittannië als een plek die financiële voorspoed biedt. Dit is niet zo – onze straten zijn niet geplaveid met goud.”

Verwant nieuws;

Meer over: Calais Vluchtelingen  Frankrijk

zie: Cameron en Hollande vrezen voor veiligheid Calais

zie: Frans-Brits overleg over vluchtelingen

zie: Vluchtelingen Calais geven het niet op

zie: Britse veiligheidskabinet bijeen om Calais

‘Calais is niet alleen ons probleem’

Telegraaf 02.08.2015 Niet alleen Frankrijk en Groot-Brittannië, maar ook andere Europese landen moeten iets doen om de vluchtelingencrisis in Calais aan te pakken. Dat schrijven de Franse en Britse ministers van Binnenlandse Zaken zondag in een opiniestuk in de Britse krant The Sunday Telegraph. Bernard Cazeneuve en zijn Britse collega Theresa May vinden dat de situatie een „globaal migratieprobleem” is.

De Kanaaltunnel in Calais wordt overspoeld door duizenden vluchtelingen uit voornamelijk Afrika die de oversteek naar Groot-Brittannië willen maken. Het verkeer door de tunnel komt daardoor steeds vaker stil te liggen. Beide landen hebben al gezegd aanvullende maatregelen te nemen zoals extra hekken en de inzet van politiehonden.

Cazeneuve en May roepen nu de hulp in van andere EU-landen. Die moeten volgens de ministers ook hun verantwoordelijkheid nemen. „Deze situatie kan niet worden gezien als een probleem van alleen onze landen”, schrijven ze. „Het is een prioriteit op Europees en internationaal niveau. Veel migranten zijn hier terechtgekomen via Italië, Griekenland of andere landen.”

‘Calais is niet alleen Frans en Brits probleem’

Elsevier 02.08.2015 Niet alleen Frankrijk en Groot-Brittannië, maar ook andere Europese landen moeten iets doen om de migrantencrisis in Calais aan te pakken. De nijpende situatie rond de Franse ingang van de Kanaaltunnel is een ‘globaal migratieprobleem’.

Dat schrijven de Franse en Britse ministers van Binnenlandse Zaken zondag in een opiniestuk in de Britse krant The Sunday Telegraph. Bernard Cazeneuve en zijn Britse collega Theresa May roepen de hulp in van andere lidstaten van de Europese Unie.

Prioriteit

Die moeten volgens de bewindslieden ook hun verantwoordelijkheid nemen. ‘Deze situatie kan niet worden gezien als een probleem van alleen onze landen,’ schrijven ze.

‘Het is een prioriteit op Europees en internationaal niveau. Veel migranten zijn hier terechtgekomen via Italië, Griekenland of andere landen.’ Volgens Cazeneuve en May is de uiteindelijke oplossing migranten duidelijk te maken dat ze hun heil niet moeten zoeken in Europese landen.

Geen goud

Afrikaanse landen moeten volgens hen worden ondersteund op het gebied van economische en sociale ontwikkeling, zodat inwoners daar willen blijven en illegale migratie wordt gestopt. ‘Velen zien Europa en vooral Groot-Brittannië als een plek die financiële voorspoed biedt. Dit is niet zo – onze straten zijn niet geplaveid met goud.’

Donderdag zei de Britse premier David Cameron het wel te begrijpen dat de migranten proberen naar zijn land te komen. ‘Wij hebben banen, een groeiende economie, het is een geweldige plek om te leven.’ Maar mijn land wordt geen ‘safe haven’ voor migranten die nu bivakkeren in en rond Calais, waarschuwde hij tevens. Samen met de Franse president François Hollande heeft hij afgesproken dat zij nauw zullen samenwerken om de problemen in Calais aan te pakken.

De Kanaaltunnel aldaar wordt overspoeld door duizenden vluchtelingen en gelukszoekers uit voornamelijk Afrika die de oversteek naar Groot-Brittannië willen maken.Vrachtwagenchauffeurs ondervinden grote hinder en worden soms zelfs bedreigd.

Het(trein)verkeer door de tunnel komt daardoor steeds vaker stil te liggen. Beide landen hebben al gezegd aanvullende maatregelen te nemen zoals extra hekken en de inzet van politiehonden.

Britse en Franse minister: Calais is een Europees probleem

NRC 02.08.2015 Niet alleen Frankrijk en Groot-Brittannië, ook andere Europese landen moeten iets doen om de vluchtelingencrisis in Calais aan te pakken. De Franse en Britse minister van Binnenlandse Zaken Bernard Cazeneuve en Theresa May schrijven in een opiniestuk in de Britse krant The Sunday Telegraph vandaag dat de situatie bij Calais een “globaal migratieprobleem” is.

De Kanaaltunnel in Calais wordt overspoeld door duizenden vluchtelingen uit vooral Afrika die de oversteek naar Groot-Brittannië willen maken. Het verkeer door de tunnel komt daardoor steeds vaker stil te liggen omdat migranten proberen vrachtwagens in te klimmen. Dat leidt tot allerlei gevaarlijke situaties. Van de week kwam een Soedanese vluchteling nog om het leven toen hij onder een vrachtauto terechtkwam.

Sinds begin dit jaar hebben al 37.000 migranten een poging gedaan Dover te bereiken. Beide landen hebben al aanvullende maatregelen genomen zoals extra politie-inzet en de plaatsing van meer hekken. Groot-Brittannië steekt bijna 10 miljoen euro in betere beveiliging. Omdat de controles in de tunnel strenger worden in de tunnel proberen migranten nu ook de overzijde van Het Kanaal te bereiken door op treinen te springen.  LEES VERDER

Lees meer;

29 JUL Bijna 10 miljoen euro voor beveiliging Kanaaltunnel ›

30 JUL Cameron waarschuwt vluchtelingen bij Kanaaltunnel Calais ›

30 JUL Vluchten uit Calais, op zoek naar het beloofde land ›

30 JUL Extra Franse agenten naar Kanaaltunnel

8 JUL Migrantenstroom via Hoek van Holland opgedroogd

Het geweld tegen asielzoekers in Duitsland komt van vrijbuiters

Trouw 31.07.2015 Het aantal aanslagen op asielzoekerscentra neemt in Duitsland schrikbarend toe. Winnen extreem-rechtse groepen en populistische politici aan invloed?

In Duitsland heerst een stemming waardoor sommigen menen alles over de binnenstromende asielzoekers te mogen roepen wat in hen opkomt

De wijk Marzahn in Berlijn, een nieuwbouwwijk uit de tijd van de DDR. Aan de Landsberger Allee is een blok uit containers gebouwd waar spoedig 400 vluchtelingen zullen worden ondergebracht. Er was veel kritiek op het stadsbestuur, omdat de omwonenden er nauwelijks bij betrokken zijn geweest. Daarom was er, begin juli, een open dag, luttele dagen voordat de eerste vluchtelingen er hun intrek zouden nemen.

Er staat een tientallen meters lange rij te wachten voordat ze groepsgewijs naar binnen mogen om de benauwde kamertjes in de containers te bezichtigen. Aan de overkant van de stoep met wachtenden, gescheiden door een peloton agenten, staat een dertigtal neonazi’s leuzen te roepen over criminelen, verkrachters en profiteurs van de sociale voorzieningen. Journalisten die hen benaderen om vragen te stellen, keren de schreeuwers hun rug toe.

Record vluchtelingen in Duitsland

Telegraaf 31.07.2015  Duitsland heeft in juli een recordaantal asielzoekers verwelkomd. Bij elkaar kwamen 79.000 Duitsland binnen en dat was volgens de Beierse minister van Sociale Zaken „de grootste toeloop ooit” in een maand.

Volgens eerdere prognoses hield Duitsland voor dit jaar rekening met de komst van 450.000 asielzoekers. Dat is ongeveer twee keer zoveel als vorig jaar. Het federaal bureau voor Migratie en Vluchtelingen komt eind augustus met een geactualiseerde voorspelling en die valt naar verwachting hoger uit.

Duitsland blijkt in toenemende mate reisdoel van asielzoekers uit landen in het zuidoosten van Europa. Zo liggen er op dit moment 90.000 asielaanvragen van mensen uit een Balkanland tegen 40.000 uit het door oorlog verscheurde Syrië. Daar kloppen de verhoudingen niet meer, aldus de chef van het migratiebureau.

De deelstaat Beieren richt speciale opvang voor asielzoekers uit voormalige Oostbloklanden in. Het besluit om dat te doen, veroorzaakte verontwaardigde reacties. De terugkeer van de Oost-Europese asielzoekers naar hun vaderland heeft op dit moment prioriteit bij de oosterburen.

Sinds januari 37.000 migranten tegengehouden bij Kanaaltunnel 

NU 29.07.2015 Sinds dit jaar zijn 37.000 migranten tegengehouden die via de Kanaaltunnel Groot-Brittannië probeerden te bereiken.

Dat blijkt woensdag uit cijfers van Eurotunnel, het bedrijf dat de verbinding tussen Frankrijk en Groot-Brittannië beheert.

De veiligheid bij de Kanaaltunnel staat sinds een aantal maanden onder druk. Het aantal migranten dat via de Middellandse Zee Europa probeert te bereiken steeg dit jaar explosief. Veel van hen denken een beter bestaan op te bouwen in het Verenigd Koninkrijk.

Dinsdag en woensdagnacht werd de tunnel bij Calais door honderden migranten bestormd. Woensdagnacht kwam daarbij een Soedanese vluchteling om het leven die door een vrachtwagen werd aangereden. Sinds juni kwamen in totaal negen migranten om bij de Kanaaltunnel.

Zie ook: Groot-Brittannië stelt miljoenen beschikbaar voor beveiliging Kanaaltunnel

Lees meer over: Kanaaltunnel Calais

Gerelateerde artikelen;

Groot-Brittannië stelt miljoenen beschikbaar voor beveiliging Kanaaltunnel  

Tweeduizend migranten bestormden Kanaaltunnel bij Calais  update: 23:51

‘Veilige zone’ tegen illegale migratie Calais 

Zorgen over buitenlanderhaat Duitsland na nieuw geweld

Trouw 27.07.2015 Geweld tegen vluchtelingen in Duitsland neemt hand over hand toe. Afgelopen weekeinde was het weer raak met drie gewelddadige incidenten. Dit jaar zijn er al bijna net zoveel aanvallen op asielzoekers geweest als gedurende heel 2014. ‘Buitenlanderhaat vergiftigt Duitsland’, schrijft het Duitse weekblad Der Spiegel in de jongste editie.

De auto van Michael Richter werd vandaag volledig vernield door een explosie. Richter is fractievoorzitter van de linkse partij Die Linke in de stad Freital. Hij zet zich in voor asielzoekers en is daarom al wekenlang doelwit van dreigementen, ook met de dood. Zijn partij vermoedt dat de explosie een extreem-rechtse aanslag is.

Er gaat tegenwoordig bijna geen dag voorbij of in Duitsland wordt een vluchtelingenverblijf aangevallen. De daders zijn vaak rechts-extremisten. De Duitse binnenlandse inlichtingendienst telde in de eerste zes maanden van dit jaar zo’n 150 extreemrechtse incidenten, gewelddadig of anderszins, tegen verblijven van asielzoekers. Dat is al vrijwel net zo veel als de 170 incidenten van het hele afgelopen jaar. In 2013 waren het er nog 55. De Duitse autoriteiten verwachten dit jaar een recordaantal van 450.000 asielzoekers.

Verwant nieuws;

Duitse politievakbond wil verbod op demonstraties rond asielzoekerscentra

VK 27.07.2015 De Duitse politievakbond DPG wil dat demonstraties binnen een kilometer van asielzoekerscentra worden verboden. ‘Mensen die zijn gevlucht voor vervolging hebben het recht niet ook nog eens in de gezichten te hoeven kijken van diegenen die hen met stenen bekogelen’, zei bondsvoorzitter Rainer Wendt maandag in de Saarbrücker Zeitung. De vakbond reageert daarmee op de drie aanvallen op vluchtelingen die dit weekend in Duitsland plaatsvonden.

In Brandenburg an der Havel werd het huis van een vluchtelingengezin in de brand gestoken, in Dresden werd een asielzoekerscentrum bekogeld met stenen en in Greiz werden vier Syrische vluchtelingen in elkaar geslagen. De incidenten staan niet op zich: in 2015 werden al 202 incidenten bij vluchtelingenwoningen geregistreerd.

In Oost-Duitsland is veel protest tegen de komst van asielzoekers. Duitsland is een van de Europese landen die de meeste vluchtelingen opvangt. Waarschijnlijk vragen 450.000 mensen dit jaar asiel aan. Vorig jaar waren dat er 200.000. Ook steekt Duitsland de nek uit bij het herverdelen van vluchtelingen uit Griekenland en Italië. Met de Duitse toezegging om de komende twee jaar 10.500 vluchtelingen over te nemen steekt zij fier boven de andere Europese landen uit.

Duizenden betogen tegen asielbeleid Beieren

NU 27.07.2015 Zo’n tweeduizend mensen hebben maandag in München gedemonstreerd tegen het Beierse asielbeleid.

De CSU-regering van de Duitse deelstaat wil twee speciale centra vlakbij de grens opzetten voor asielzoekers die kansloos geacht worden. Die kunnen dan na een afwijzing sneller het land worden uitgezet.

De betogers droegen spandoeken met teksten als ”Mensch sein heißt helfen” (Mens zijn betekent helpen), ”Refugees welcome” (Vluchtelingen welkom) en ”Mia san ned nur mia” (Wij zijn niet alleen wij).

De oppositiepartijen SPD en Groenen hadden de demonstratie ondersteund.

Lees meer over: Duitsland vluchtelingen

Gerelateerde artikelen;

Auto van linkse Duitse politicus totaal vernield door explosie 

Vluchtelingen in Duitsland opnieuw slachtoffer van brandstichting 

Opnieuw brandstichting in vluchtelingenopvang Duitsland

‘Gang war’ en religieus geweld teisteren Zweedse migrantenstad

Elsevier 26.07.2015 De politie in de Zweedse stad Malmö luidt de alarmbellen vanwege een reeks gewelddadige aanslagen in de stad. Onvrede over arbeidsperspectieven, etnische conflicten en geruzie in de onderwereld zouden aan de basis liggen van het geweld.

Zondagochtend vroeg ontplofte een handgranaat op een parkeerterrein in de wijk Värnhem in de Zuid-Zweedse stad Malmö, schrijft de Zweedse variant van The Local.

Vier aanslagen in 1 week

Verschillende auto’s werden verwoest door de explosie. Omdat er niemand in de buurt was, vielen er geen gewonden. ‘Het was alsof ik weer terug was in Syrië,’ zegt de 28-jarige Ahmed die getuige was van de explosie tegen het dagblad Aftonbladet. Ahmed zei dat land nou juist te zijn ontvlucht vanwege het geweld.

Het incident op het parkeerterrein was alweer de vierde aanslag met een handgranaat binnen een week in de Zweedse stad. Vrijdag werd een bom tot ontploffing gebracht bij een kantoor van het stadsbestuur en donderdag gooide iemand een handgranaat in een woonwijk in het westen van de stad. Hierbij raakten meerdere huizen en voertuigen beschadigd. Twee dagen eerder raakte een man gewond bij een ontploffing net buiten een buurtgebouw in het zuiden van de stad.

Volgens onze bloggers…

Afshin Ellian: De islamitische intolerantie verhuist naar de Europese steden

Hete zomer

De explosieve week past in een ‘hete’ zomer vol schietpartijen, explosies en brandstichtingen in de derde stad van Zweden. De politie schaalde onlangs de aanwezigheid op straat op, maar luidt nu andermaal de noodklok. De agenten zeggen geen raad meer te weten met het geweld en roepen de hulp van collega’s in uit andere delen van het land.

Het epicentrum van het geweld lijkt zich te concentreren in de migrantenwijk Rosengård. Deze wijk heeft een reputatie van geweld op straat door criminele bendes die in gevecht zijn met elkaar. Volgens politie-chef Stefan Sintéus zijn de explosies van deze week een vergelding voor een bomaanslag in Rosengård op Kerstavond.

Etnische conflicten

Volgens de politie wordt het geweld veroorzaakt door relatief kleine groepen die in onmin zijn met elkaar over criminele praktijken of vanwege etnische verschillen. Maar het probleem lijkt structureler van aard te zijn.

Van de ongeveer 300.000 inwoners van Malmö heeft 41 procent een buitenlandse achtergrond. De meeste immigranten zijn afkomstig uit landen met (voormalige) conflictsituaties zoals Irak, Syrië, Somalië en voormalig Joegoslavië. De helft van de bevolking is jonger dan 35 jaar en ongeveer 20 procent heeft een islamitische achtergrond.

Spanningen

Volgens de Zweedse hoogleraar Sociologie Adrian Groglopo speelt dit allemaal mee in de problemen in de stad. ‘Mensen die opgroeien in verschillende gebieden, die etnisch en economisch gescheiden zijn, proberen hun eigen “business” en hun eigen leefgebied te beschermen en soms leidt dat tot een zeer gewelddadig klimaat,’ zegt de socioloog tegen Russia Today.

Zweden neemt naar rato de meeste asielzoekers op van alle landen van de Europese Unie (EU). Dit zorgt geregeld voor spanningen. Eind vorig jaar deed een brand in een moskee de discussie rond voor- en tegenstanders van de immigratiepolitiek weer oplaaien. Linkse partijen hekelen de steeds groter wordende afkeer tegen islamitische immigranten, rechtse partijen veroordelen juist de toename van het grote aantal immigranten dat in Zweden wordt toegelaten.

Discriminatie

Voor de groeiende groep immigranten lijkt steeds minder werk te zijn in Zweden, hetgeen nog meer spanningen met zich meebrengt. Het werkloosheidspercentage onder jongeren ligt rond de 25 procent tegenover de 8 tot 9 procent op de gehele beroepsbevolking.

Veel buitenlandse jongeren vinden dat er weinig kansen zijn en klagen over racisme en discriminatie op de arbeidsmarkt. De invloed van de anti-immigratiepartij ‘Zweden Democraten’ wordt intussen steeds groter. Uit peilingen blijkt dat 20 procent van de Zweden overweegt op deze partij te stemmen.

'Gang war' en religieus geweld teisteren Zweedse migrantenstad

Servaas van der Laan

Servaas van der Laan (1984) werkt sinds mei 2012 als online redacteur bij Elsevier.

Tags; malmo zweden immigratie asiel gang war
zie ook;

Timmermans vindt dat terugsturen afgewezen asielzoekers strenger moet 

Minister optimistisch over verdeling vluchtelingen EU

NU 25.07.2015 Bij de aanpak van de grote stroom vluchtelingen naar Europa is de terugkeer van afgewezen asielzoekers cruciaal.

Terugsturen van mensen die niet mogen blijven, kan nog strenger. Dat zei eurocommissaris Frans Timmermans zaterdag in het radioprogrammaKamerbreed.

De bewaking van de buitengrenzen van Europa moet veel beter, vindt Timmermans. Het hek dat Hongarije bouwt om vluchtelingen tegen te houden die via Servië het land binnenkomen, noemde de eurocommissaris ”niet de meest verstandige benadering”.

Maar hij vindt het ook de gezamenlijke verantwoordelijkheid van EU-lidstaten om Hongarije te steunen bij een betere grensbewaking.

Verdeling

Timmermans was optimistisch over de verdeling van vluchtelingen over de EU. Bindende afspraken over opvang van asielzoekers die via Griekenland en Italië binnenkomen, zaten er niet in. Maar volgens de eurocommissaris komen de aantallen die EU-landen nu vrijwillig opnemen toch al aardig in de buurt van de aanvankelijk beoogde bindende quota.

Lees meer over: Vluchtelingen

Gerelateerde artikelen;

EU-landen gaan vluchtelingen vrijwillig spreiden  update: 03:40

EU kondigt militaire missie aan voor bootvluchtelingen Middellandse Zee  

Vluchtelingenorganisatie VN veroordeelt Hongaars plan voor grenshek 

Hongarije ligt ver voor op schema met grenshek

Elsevier 25.07.2015 ‘Niet de meest verstandige benadering,’ zegt eurocommissaris Frans Timmermans over het bouwproject. Het hek op de grens tussen Hongarije en Servië is sneller klaar dan gepland. Het bouwwerk, dat de vele migranten die het EU-land proberen te bereiken moet stoppen, is al eind augustus af.

Dat zegt de Hongaarse premier Viktor Orbán zaterdag. Eerder werd aangenomen dat het hek pas 30 november af was. De aanleg begon half juli, nadat het Hongaarse parlement toestemming had gegeven.

Maat is vol

Het vier meter hoge hek moet voorkomen dat vluchtelingen en gelukszoekers vanuit Servië de grens met buurland Hongarije oversteken. Sinds het begin van het jaar zijn meer dan 86.000 vluchtelingen Hongarije binnengekomen – twee keer zo veel als in heel 2014. De verwachting in Boedapest is dat er in totaal 130.000 illegale migranten het land binnentrekken.

Voor de Hongaarse president is de maat hoe dan ook vol: het aantal mensen dat via Servië Hongarije bereikt loopt volgens hem de spuigaten uit. Geen enkel ander EU-land behalve Zweden heeft vorig jaar meer vluchtelingen per hoofd van de bevolking opgenomen dan Hongarije.

Veel illegale migranten willen niet in het Midden-Europese land blijven, maar verder gaan naar West-Europa en Scandinavische landen. Het zuiden van Hongarije grenst langs ruim 150 kilometer aan Servië. Dat land behoort niet tot de Europese Unie en de Schengenzone, Hongarije wel. De Serviërs zijn boos over het hek.

Niet verstandig

Hoewel de bewaking van de buitengrenzen veel beter moet, is eurocommissaris Frans Timmermans in elk geval niet te spreken over het Hongaarse hek. ‘Niet de meest verstandige benadering,’ zei de oud-PvdA-minister van Buitenlandse Zaken in het Radio 1-programma Kamerbreed.

Maar hij vindt het ook de gezamenlijke verantwoordelijkheid van EU-lidstaten om Hongarije te steunen bij een betere grensbewaking. Steeds meer vluchtelingen kiezen ervoor om over de zogenoemde Balkanroute te reizen. Ze komen via Turkije en Griekenland in Macedonië en Servië terecht.

  • Servië geschokt: ‘Hek tegen vluchtelingen is niet de oplossing’
  • Servië: er komt hulp uit EU tegen toestroom vluchtelingen
  • Gasdeal ophanden: de nauwe band tussen Rusland en Hongarije
Tags; hongarije grenshek hek viktor orban servië frans timmermans vluchtelingen

zie ook;

Gemengde gevoelens na verhit debat over opvang vluchtelingen

Trouw 21.07.2015  Staatssecretaris Klaas Dijkhoff (veiligheid en justitie) liep gisteravond minzaam glimlachend weg uit het Europese debat over de verdeling van asielzoekers over Europa. Nederland voldoet aan de wens van Europa, maar een aantal landen onttrekken zich van hun plicht. “Tevreden is een groot woord, maar we kunnen in het eerste jaar aan de slag.”

Alles bij elkaar zijn de toezeggingen voldoende om de komende maanden te beginnen met de verspreiding, aldus Christoph Schmidt in Trouw.

Asielzoekers die mogen blijven, hebben recht op huisvesting. Maar gemeenten lopen achter en moeten van staatssecretaris Dijkhoff een ‘tandje bijzetten’ om mensen aan een huis te helpen. Lees hier een interview met Marco Florijn, ambassadeur van Platform Thuis.

Gisteravond werd in een ‘verhitte’ vergadering besloten dat Nederland  2047 asielzoekers opvangt. Daarmee voldoet het aan de wens van Europees Commissaris Avramopoulos (migratie). De EU herverdeelt in totaal 32.256 asielzoekers, van wie het leeuwendeel (zo’n 10000) uiteindelijk in Duitsland terecht zal komen.

80 procent solidariteit
Brussel-correspondent Christoph Schmidt schrijft vandaag in Trouw dat de EU daarom 80 procent solidariteit toonde. “Alles bij elkaar zijn de toezeggingen voldoende om de komende maanden te beginnen met de verspreiding, een proces dat over twee jaar wordt uitgesmeerd.”

Toch is het niet halen van de gedachte grens van 40000 asielzoekers opvallend. Premier Rutte zei in juni nog dat hij zeker wist dat ook Oost-Europese landen mee zouden werken. Nu Hongarije weigert mee te werken, heeft dat mogelijk tot een sneeuwbal geleid. Ook andere landen menen nu legitieme argumenten te hebben om een kleiner deel van de lasten te dragen, schreef Trouw eerder.

Nederland kan in september beginnen met de opvang van asielzoekers. Daarvoor kijkt het Europees Parlement nog naar de plannen. Dijkhoff stelt wel harde eisen: hij wil verbeteringen bij de registratie en het afnemen van vingerafdrukken van asielzoekers en illegale migranten.

Vluchtelingen in kampen
Een stuk welwillender ontvingen de EU-landen het voorstel om 20.000 oorlogsvluchtelingen op te nemen die nu nog in kampen buiten de EU verblijven, bijvoorbeeld in Libanon of Jordanië. De toezeggingen kwamen zelfs uit op 22.504. Vier niet-EU-landen en alle 28 EU-landen dragen hieraan bij, met één uitzondering: Hongarije.

Verwant nieuws;

EU-landen verdelen na verhit debat 32.256 asielzoekers

VK 21.07.2015 De EU-landen hebben maandagavond toegezegd komende twee jaar 32.256 asielzoekers van Italië en Griekenland over te nemen. De opdracht van de regeringsleiders – de herverdeling van 40 duizend migranten – is daarmee vooralsnog niet bereikt. De lidstaten proberen voor het eind van het jaar de resterende opvangplekken te vinden.

Hongarije centraal in migratieroute

Van Griekenland via de Balkan naar Hongarije – en dan door naar West-Europa: dat is nu de populairste route van migranten.

Europees Commissaris Avramopoulos (Migratie) sprak over een ‘belangrijke en historische stap’ maar toonde zich tegelijkertijd teleurgesteld over de opstelling van sommige lidstaten. Zo weigeren Oostenrijk en Hongarije mee te werken aan het spreidingsplan en nemen Polen, Spanje, Estland, Letland en Litouwen veel minder migranten op dan de Commissie redelijk acht. Nederland is bereid 2.047 asielzoekers over te nemen, conform een eerder Commissievoorstel.

Nederland begint ‘snel’ extra opvang migranten

VK 20.07.2015 Nederland begint ‘snel’ met de opvang van in totaal ruim 2000 extra asielzoekers om Italië en Griekenland te ontlasten. De toelating zal de komende maanden mondjesmaat gebeuren. De lidstaten gaan het plan nu verder uitwerken.

Dat verklaarde staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) maandag in Brussel na een vergadering met collega’s over een eerlijkere verdeling van 40.000 asielzoekers over de Europese Unie. Niet alle EU-lidstaten hebben aangekondigd vluchtelingen op te nemen die in Italië en Griekenland aankomen. De teller bleef steken op ruim 32.000.

Toch is besloten te beginnen met de herplaatsing uit solidariteit met de twee Zuid-Europese landen. Italië en Griekenland kampen met een enorme toestroom aan vluchtelingen.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Bootvluchtelingen redden vanuit Nijmeegse huiskamer

Hongarije start bouw omstreden hek op grens met Servië

Nederland begint snel met extra opvang asielzoekers

Trouw 20.07.2015 Nederland begint “snel” met de opvang van in totaal ruim 2000 extra asielzoekers om Italië en Griekenland te ontlasten. De toelating zal de komende maanden mondjesmaat gebeuren. Dat verklaarde staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) vandaag in Brussel na een vergadering met collega’s over een eerlijkere verdeling van 40.000 asielzoekers over de Europese Unie.

Niet alle EU-lidstaten hebben aangekondigd vluchtelingen op te nemen die in Italië en Griekenland aankomen. De teller bleef steken op ruim 32.000. Toch is besloten te beginnen met de herplaatsing uit solidariteit met de twee Zuid-Europese landen. Italië en Griekenland kampen met een enorme toestroom aan vluchtelingen.

Nederland gaat de komende twee jaar 2047 vluchtelingen meer opnemen. Het gaat om het aantal dat door de Europese Commissie in Brussel was gevraagd. Dijkhoff wil wel eerst verbeteringen bij de registratie en het afnemen van vingerafdrukken van asielzoekers en illegale migranten die in Griekenland en Italië binnenkomen.

Verwant nieuws;

Nederland begint snel opvang 2000 extra migranten

AD 20.07.2015 Nederland begint ,,snel” met de opvang van in totaal ruim 2000 extra asielzoekers om Italië en Griekenland te ontlasten. De toelating zal de komende maanden mondjesmaat gebeuren. De lidstaten gaan het plan nu verder uitwerken.

Dat verklaarde staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) maandag in Brussel na een vergadering met collega’s over een eerlijkere verdeling van 40.000 asielzoekers over de Europese Unie. Niet alle EU-lidstaten hebben aangekondigd vluchtelingen op te nemen die in Italië en Griekenland aankomen. De teller bleef steken op ruim 32.000.
Toch is besloten te beginnen met de herplaatsing uit solidariteit met de twee Zuid-Europese landen. Italië en Griekenland kampen met een enorme toestroom aan vluchtelingen.

Nederland gaat de komende twee jaar 2047 vluchtelingen meer opnemen. Het gaat om het aantal dat door de Europese Commissie in Brussel was gevraagd. Dijkhoff wil wel eerst verbeteringen bij de registratie en het afnemen van vingerafdrukken van asielzoekers en illegale migranten die in Griekenland en Italië binnenkomen.

GERELATEERD NIEUWS;

Nieuw hek bij Hongarije moet vluchtelingen tegenhouden

Komst asielzoekers remt bevolkingskrimp af

EU-landen gaan bootvluchtelingen vrijwillig verdelen

Nederland begint snel met extra opvang migranten 

NU 20.07.2015 Nederland begint “snel” met de opvang van in totaal ruim 2000 extra asielzoekers om Italië en Griekenland te ontlasten. De toelating zal mondjesmaat gebeuren.

Mogelijk komen vanaf september de eerste vluchtelingen ons land binnen. De lidstaten gaan het plan eerst verder uitwerken.

Dat verklaarde staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) maandag in Brussel na een vergadering met collega’s over een eerlijkere verdeling van 40.000 asielzoekers over de Europese Unie. Niet alle EU-lidstaten hebben aangekondigd vluchtelingen op te nemen die in Italië en Griekenland aankomen.  De teller bleef steken op ruim 32.000.

Vingerafdrukken

Toch is besloten te beginnen met de herplaatsing uit solidariteit met de twee Zuid-Europese landen. Italië en Griekenland kampen met een enorme toestroom aan vluchtelingen.

Nederland gaat de komende twee jaar 2047 vluchtelingen meer opnemen. Het gaat om het aantal dat door de Europese Commissie in Brussel was gevraagd. Dijkhoff wil wel eerst verbeteringen bij de registratie en het afnemen van vingerafdrukken van asielzoekers en illegale migranten die in Griekenland en Italië binnenkomen.

Zie ook: Zo wil Brussel vluchtelingen verspreiden over Europa

Lees meer over: Migranten

Gerelateerde artikelen;

‘Nederland minder open voor migranten’ 

700 migranten in Myanmar weer aan land gebracht 

Italiaanse kustwacht redt 194 Syrische bootvluchtelingen 

Snel extra opvang migranten

Telegraaf 20.07.2015 Nederland begint „snel” met de opvang van in totaal ruim 2000 extra asielzoekers om Italië en Griekenland te ontlasten. De toelating zal mondjesmaat gebeuren. Mogelijk komen vanaf september de eerste vluchtelingen ons land binnen. De lidstaten gaan het plan eerst verder uitwerken.

Dat verklaarde staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) maandag in Brussel na een vergadering met collega’s over een eerlijkere verdeling van 40.000 asielzoekers over de Europese Unie. Niet alle EU-lidstaten hebben aangekondigd vluchtelingen op te nemen die in Italië en Griekenland aankomen. De teller bleef steken op ruim 32.000.

Toch is besloten te beginnen met de herplaatsing uit solidariteit met de twee Zuid-Europese landen. Italië en Griekenland kampen met een enorme toestroom aan vluchtelingen.

Gerelateerde artikelen;

20-07: Vluchtelingen bereiken Australië

16-07: ‘Illegaliteit is misdrijf’

09-07: Verdeling migranten niet rond

09-07: Meer asielaanvragen

08-07: Minder krimp door asielzoekers

Nederland neemt ruim 2000 extra asielzoekers op

NRC 20.07.2015 Nederland gaat “snel” een begin maken met het opvangen van ruim 2.000 extra vluchtelingen. Zo moeten Italië en Griekenland, die nu nog het leeuwendeel van de asielzoekers die de EU binnenkomen voor hun rekening nemen, wat worden ontlast.

Dat zei staatssecretaris Klaas Dijkhoff (VVD, Veiligheid en Justitie) vandaag in Brussel, waar hij met EU-collega’s een vergadering aandeed over een eerlijkere verdeling van asielzoekers, meldt ANP. Wel zullen de 2.047 extra vluchtelingen mondjesmaat tot Nederland worden toegelaten. Nederland was door de Europese Commissie verzocht dat aantal asielzoekers op te nemen. LEES VERDER

Lees meer;

VANDAAG Nederland neemt 2.047 extra vluchtelingen op

15 JUL Italiaanse kustwacht redt 2.700 migranten op Middellandse Zee ›

10 JUL EU zet stapje naar asielakkoord

9 JUL Europees deelakkoord migratie – stap richting één asielbeleid ›

8 JUN ‘Nederland: alleen vluchtelingen opnemen als genoeg landen dat ook doen’ ›

Vluchtelingen bereiken Australië

Telegraaf 20.07.2015 Het lijkt erop dat voor het eerst in twee jaar bootvluchtelingen erin slagen om het Australische vasteland te bereiken. Een boot met daarop vermoedelijke asielzoekers is op zo’n 70 kilometer van de Australische westkust gespot. Volgens de Australische nieuwszender ABC heeft een bron rond de regering bevestigd dat er een boot is gezien en dat deze zal worden onderschept.

De laatste keer dat een schip met asielzoekers zo dicht bij het vasteland kwam, was in 17 juli 2013. Toen kwam een boot met zeventien Vietnamese asielzoekers aan op een boorplatform in de buurt van Dampier. Zij waren de laatste vluchtelingen die door de regering zijn opgevangen. Sindsdien sturen de autoriteiten bootvluchtelingen naar andere landen of zelfs terug naar het land van herkomst.

‘Voor het eerst in twee jaar bootvluchtelingen in Australische wateren 

NU 20.07.2015 Voor het eerst in twee jaar is er een boot met vermoedelijke vluchtelingen gezien voor de westkust van Australië.

De boot met de asielzoekers is op zo’n zeventig kilometer van de Australische westkust gespot. Volgens de Australische nieuwszender ABCheeft een bron rond de regering bevestigd dat de boot is gezien en dat deze zal worden onderschept.

De laatste keer dat een schip met asielzoekers zo dicht bij het vasteland kwam, was in juli van 2013. Toen kwam een boot met zeventien Vietnamese asielzoekers aan op een boorplatform in de buurt van Dampier.

De Vietnamezen zijn de laatste vluchtelingen die door de regering zijn opgevangen. Sindsdien sturen de autoriteiten bootvluchtelingen naar andere landen of zelfs terug naar het land van herkomst.

Lees meer over: 

Australië Bootvluchtelingen

Italiaanse kustwacht redt 2.700 migranten op Middellandse Zee

NRC 15.07.2015 De Italiaanse kustwacht heeft alleen vandaag al 2.700 bootvluchtelingen van zee gered. In dertien verschillende operaties werden de migranten van negen rubberboten en vier andere bootjes geplukt. De EU praat op 20 juli verder over de aanpak van het migrantenprobleem.  EU PRAAT VOLGENDE WEEK VERDER

De EU meldde vorige week nog een belangrijke stap gezet te hebben richting gemeenschappelijk asielbeleid omdat er afspraken zijn gemaakt over de hervestiging van 20.000 vluchtelingen buiten de EU. Maar over de verspreiding van 40.000 migranten die zich al in de EU bevinden is er nog geen akkoord. Volgende week maandag, 20 juli, staat een nieuwe vergadering over het migrantenprobleem gepland in Brussel. LEES VERDER

Lees ook ons dossier over bootvluchtelingen.

Lees meer;

1 JUL Recordaantal bootmigranten Middellandse Zee: 137.000 ›

29 MEI Meer dan 3.000 migranten zijn vandaag gered op zee ›

19 APR Vrees voor 700 doden na kapseizen vluchtelingenboot bij Libische kust ›

21 APR Een miljoen mensen proberen het dit jaar

3 MEI Op één dag 3.690 migranten gered op Middellandse Zee, tien doden ›

Europees deelakkoord migratie – stap richting één asielbeleid›

NRC 09.07.2015 De Europese Commissie zegt een belangrijke stap gezet te hebben naar een gemeenschappelijk asielbeleid nu vandaag een akkoord is bereikt over de hervestiging van meer dan 20.000 vluchtelingen die nu nog buiten de Europese Unie zijn.

Eurocommissaris Avramopoulos (Migratie) zei dit op een persconferentie na overleg van Europese ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken, in Luxemburg. Op de Eurotop vorige maand was afgesproken dat zou worden geprobeerd 60.000 vluchtelingen te verdelen over Europa. Bij eenderde gaat het om vluchtelingen die nog niet in de EU zijn.

Lees meer;

10 JUL Eerste stap naar asielakkoord EU

10 JUL EU zet stapje naar asielakkoord

10 JUL Iedere werkdag 540 asielaanvragen in Europa

10 JUL Iedere werkdag 540 asielaanvragen in Europa

26 JUN Europese Unie wil 60.000 vluchtelingen over landen verspreiden ›

Illegalenstroom Hoek van Holland opgedroogd door strengere controles

NU 08.07.2015 De stroom illegale migranten die via Hoek van Holland naar Groot-Brittannië wil reizen, is sinds de intensivering van de controles vrijwel opgedroogd. Sinds half juni zijn tien verstekelingen aangetroffen. Een woordvoerder van het ministerie van Justitie bevestigde woensdag berichtgeving hierover van De Telegraaf.

Tot half juni werden nog 220 illegale migranten in Hoek van Holland opgepakt, in heel 2014 waren hier 160 vreemdelingen aangehouden.

De illegale migranten proberen zich in vrachtwagens te verstoppen en zo Groot-Brittannië te bereiken. Begin vorige maand werden in het Britse Harwich nog 68 illegale immigranten ontdekt in een container van een schip dat uit Hoek van Holland kwam.

De stijging van het aantal vreemdelingen leidde tot extra controles van de marechaussee. Die extra bewaking wordt voorlopig niet afgebouwd. De controles “werpen eerste vruchten af, maar we blijven alert”,twitterde staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) woensdag.

Terugsturen naar Nederlands

De Britten hebben inmiddels zestig vreemdelingen weer terug naar Nederland gestuurd. 32 Albanezen en 2 Kosovaren van deze groep zijn naar huis teruggekeerd. Tien hebben asiel in ons land aangevraagd.

Lees meer over: Hoek van Holland

Gerelateerde artikelen;

Marechaussee treft drie illegalen aan in Hoek van Holland 

Londen wil grenswachters in Hoek van Holland  

Marechaussee controleert extra op vluchtelingen update: 20:14

Meer illegalen ontdekt in Hoek van Holland 

Waarom illegalenstroom Hoek van Holland is opgedroogd

Elsevier 08.07.2015 Steeds meer illegalen wisten de afgelopen maanden hun weg te vinden naar Hoek van Holland, maar inmiddels lijkt die stijging gestuit. Sinds half juni zijn slechts tien personen aangetroffen.

Het ministerie van Veiligheid en Justitie bevestigt berichtgeving hierover in De Telegraaf. Vanaf januari tot half juni trof de douane 220 illegalen aan.

Oversteek

Hoewel het aantal aangetroffen illegalen in Hoek van Holland niet groot lijkt, is er sprake van een stijging. Dit jaar zijn er al meer illegalen geweest die vanuit de haven van Hoek van Holland de oversteek naar Groot-Brittannië probeerden te maken, dan in heel 2014 toen honderdzestig vreemdelingen werden aangehouden.

Illegale migranten die erin slagen Europa te bereiken, proberen Groot-Brittannië te bereiken onder meer vanuit de Franse plaats Calais. Door de grote drukte daar, is de vrees dat steeds meer illegalen zullen proberen vanaf Hoek van Holland de oversteek te maken.

Dat lijkt mee te vallen, maar toch zijn de controles aangescherptnadat de Britten ongeveer honderdtwintig verstekelingen aantroffen op veerdiensten vanuit Nederland. De helft daarvan is teruggestuurd naar Nederland.

De afgelopen weken zijn 34 van de 60 teruggevlogen naar het land van herkomst. Het gaat daarbij vooral om Albanezen. Tien vluchtelingen wachten in Nederland hun asielprocedure af. De extra controles door de marechaussee worden voorlopig niet afgebouwd.

Calais

Illegalen proberen via Hoek van Holland Groot-Brittannië te bereiken door zich te verstoppen in vrachtwagens. Zo zijn illegalen gespot die over het hek van Stenaline, de ferrymaatschappij die vaart tussen Hoek van Holland en Harwich, probeerden te klimmen.

Transportorganisaties hebben eerder hun zorgen uitgesprokenover de komst van illegalen naar Hoek van Holland.

Illegalen in Nederland krijgen veel aandacht in de media en zorgen geregeld voor politiek rumoer. Toch is er feitelijk weinig over hen bekend. In dit dossier verschaft Elsevier helderheid >

Verladersorganisatie EVO wees daarbij naar Calais waar het probleem volgens hem te lang is aangekeken, voordat er maatregelen werden genomen.

Afgelopen weekend bestormden tussen de honderd en honderdvijftig vluchtelingen nog de Kanaaltunnel. Hierdoor stonden vrachtwagens in de file en liep het treinverkeer vertraging op. Veel vrachtwagens in Calais lopen schade op, doordat migranten de wagens proberen binnen te dringen.

zie ook;

Servië: er komt hulp uit EU tegen toestroom vluchtelingen

Elsevier 02.07.2015 De Serviërs gaan gebukt onder grote groepen vluchtelingen die de zogenoemde Balkan-route gebruiken voor hun doortocht naar West- en Noord-Europa. Maar volgens het land komt er snel steun uit de Europese Unie (EU).

Politiechefs uit Duitsland, Oostenrijk en Hongarije hebben toegezegd Servië te helpen bij het indammen van de enorme stroom illegalen, zegt het hoofd van de Servische politie, Milorad Veljovic donderdag, meldt persbureau Reuters.

Hij had eerder op de dag een ontmoeting met zijn Hongaarse, Oostenrijkse en Duitse collega’s. Waaruit zou de hulp bestaan?

Voertuigen

De Hongaren sturen voertuigen met geavanceerde apparatuur om de illegalen te spotten. Die staan volgens Veljovic al bij de grens tussen Servië en Macedonië. Ook wordt er gewerkt aan een gezamenlijke database. EU-lidstaat Hongarije, en bovendien deel van de Schengen-zone, heeft dit jaar naar eigen zeggen al 67.000 illegalen geregistreerd.

Duitse en Oostenrijkse politieagenten zullen tevens de wacht gaan houden bij de Macedonische grens, aldus Servië. Zij moeten de grenzen inspecteren en de illegalen voortijdig tegenhouden. Uit Oostenrijk komen zeker 80 agenten.

Hek

Eerder liet de Hongaarse regering weten een metershoog hek te willen neerzetten langs de grens met buurland Servië, dat (nog) geen lid is van de Unie. De Servische premier Aleksandar Vucicreageerde geschokt op dat voornemen.

Het hek is volgens hem ‘niet de oplossing’ voor het vluchtelingenprobleem, zei hij tegen de Britse zender BBC. ‘Servië is niet verantwoordelijk voor de situatie die door vluchtelingen is gecreëerd, we zijn slechts een doorreisland. Is Servië verantwoordelijk voor de crisis in Syrië?’

De vluchtelingen komen vooral uit het laatstgenoemde land, maar ook uit Afghanistan, Iran en Eritrea. Dagelijks proberen honderden van hen, vanuit landen als Turkije, Griekenland en Macedonië, de 151 kilometer lange grens met Servië te passeren.

In het land zelf hebben al meer dan 34.000 mensen asiel aangevraagd.

zie ook;

Dood door beleid: EU-grens dodelijkste grens op aarde

VK 01.07.2015 Probeer migratie niet te stoppen, maar accepteer het zoals je ook reizen en toerisme accepteert. Onder de naam EUNAVFOR-Med start de Europese Unie binnenkort met het vernietigen van boten waarmee mensen Libië willen ontvluchten. ‘We need to think the unthinkable’, aldus een EU-diplomaat.

Deze macabere militaire actie is onderdeel van het 10-puntenplan, gericht op het tegenhouden van migranten. Angstig en kansloos beleid. Sterker, hetzelfde beleid werkt al jaren averechts. Het heeft geleid tot meer illegaliteit en smokkelhandel. En het heeft openlijke discriminatie jegens migranten alleen maar verder salonfähig gemaakt. Waardoor nu ook het vrije verkeer in de EU zelf ter discussie staat, zoals op de afgelopen Eurotop bleek.

137.000 migranten bereikten dit jaar Europa via Middellandse Zee

NU 01.07.2015 In de eerste zes maanden van dit jaar hebben meer dan 137.000 vluchtelingen kans gezien Europa te bereiken via de Middellandse Zee. De vluchtelingenorganisatie van de VN Unhcr maakte het halfjaarcijfer woensdag bekend.

Het aantal is zo’n 80 procent hoger dan in 2014, zo blijkt uit cijfers die de landen Malta, Griekenland en Spanje bekendmaakten. Vorig jaar vingen zij in het eerste half jaar 75.000 vluchtelingen op.

Lees meer over: Bootvluchtelingen

Gerelateerde artikelen;

Italië bergt lichamen verdronken migranten 

Rutte wil opvang vluchtelingen in alle EU-landen 

Veel verzet tegen verplichte verdeling vluchtelingen in Europa  

Dit jaar al 137.000 bootmigranten naar Europa

Elsevier 01.07.2015  In de eerste helft van dit jaar hebben 137.000 mannen, vrouwen en kinderen de Middellandse Zee overgestoken om Europa te bereiken. Eenderde van deze bootmigranten komt uit Syrië. Andere landen waaruit veel illegale migranten komen zijn Afghanistan en Eritrea, blijkt uit onderzoek van de UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Staten.

Oorlog

De UNHCR concludeert dat de meeste migranten die Europa per boot bereiken, in aanmerking komen voor een vluchtelingenstatus. ‘De meeste mensen die reizen op zee zijn vluchtelingen, die asiel zoeken vanwege oorlog of vervolging,’ zegt VN-commissaris voor vluchtelingen, António Guterres.

Behalve Griekenland en Italië, komen ook bootmigranten naar Malta en Spanje. Het aantal is dit jaar met 83 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar (75.000). Naar verwachting zal dat aantal nog harder stijgen, omdat vaak in de tweede helft van het jaar meer vluchtelingen de oversteek wagen.

Jelte Wiersma voer mee met Frontex-schip Týr, dat de buitengrens van Europa probeert te bewaken. Massa-immigratie leidt tot oorlogstaferelen op de Middellandse Zee tussen Italië en Libië. Lees nu >

Ook het aantal bootmigranten dat de oversteek niet haalt, is gestegen. In de eerste drie maanden van dit jaar waren 1.308 migranten verdronken of vermist. Een jaar eerder waren dat er nog vijftien. In april dit jaar steeg dat aantal hard toen ongeveer 1.300 bootvluchtelingen verdronken.

De afgelopen twee maanden daalde het aantal bootmigranten dat verdrinkt. Volgens Guterres is dat bemoedigend en laat het zien dat met ‘goed beleid, gesteund door actie, meer levens op zee kunnen worden gered’.

Verdelen

De Europese Unie (EU) was van plan een deel van de bootmigranten voortaan te verdelen over de lidstaten. Tijdens de EU-top vorige week werden regeringsleiders het hier niet over eens. Lidstaten kwamen niet verder dan een vrijwillige toezegging voor de opvang van illegale migranten.

Dit tot grote onvrede van de Italianen, die wel voor een verplicht quotum zijn. Gevreesd wordt dat bij het ontbreken van een verplichte verdeling, vooral de Oost-Europese lidstaten het laten afweten. Premier Mark Rutte (VVD) zei vorige week dat ook deze landen hebben toegezegd dat zij bootmigranten opvangen.

zie ook;

Vrijwillig schuiven met asielzoekers in Europa

Trouw 26.06.2015 Worden Europese landen het ooit eens over de verdeling van asielzoekers uit Italië en Griekenland? Na een lange vergadering bereikten regeringsleiders in de nacht van donderdag op vrijdag een compromis met een open einde. Er komt een bindend besluit om 40.000 asielzoekers te verdelen, maar hoeveel elk land er opneemt wordt in juli door de justitieministers op basis van consensus uitgewerkt.

Als Oost-Europese landen ruimhartig meedoen kan die discussie soepel verlopen. Veel van deze landen waren fel tegen een plan van de Europese Commissie dat hen een verplicht quotum toewees. Deze week  benadrukten ze echt wel hun bijdrage te willen leveren, als het maar op vrijwillige basis is.

Verwant nieuws;

‘Zestigduizend vluchtelingen door nieuwe aanval IS’

NU 26.06.2015 Een aanval van Islamitische Staat op de stad Hasaka in het noordoosten van Syrië heeft zestigduizend mensen op de vlucht gejaagd.

Dat hebben de Verenigde Naties vrijdag gezegd. De organisatie waarschuwt dat de uiteindelijke vluchtelingenstroom 200.000 mensen kan omvatten.

IS lanceerde donderdag een aanval op de gebieden in Hasaka die in regeringshanden waren. Zeker een wijk in het zuidwesten van de stad is in handen van de terreurbeweging gevallen. Hasaka ligt op de grens bij Turkije en Irak.

Zie ook: Dit moet u weten over de opmars van IS in Irak en Syrië

​Lees meer over: IS VN

Gerelateerde artikelen;

Strijders IS terug in Syrische grensstad Kobani update: 09:03

IS verwoest twee mausolea in Palmyra 

Doden door zelfmoordaanslagen IS in Syrië 

Boze burger krijgt zin: verplichte verdeelsleutel asielzoekers van baan

VK 26.06.2015 Het leek de enige oplossing. De enorme stroom vluchtelingen zou eerlijk over de EU-lidstaten worden verdeeld. Maar geen politicus wil zich vastleggen. Waarom niet?

Verdeling vluchtelingen afhankelijk bereidheid EU-lidstaten

VK 26.06.2015 De EU-leiders zijn het eens geworden over de herplaatsing van 40 duizend migranten die in Italië en Griekenland zijn binnengekomen. De komende twee jaar moeten ze ook in de andere lidstaten worden opgenomen. Tot woede van vooral Italië zag de EU af van een verplichte verspreiding. De verdeling is dus afhankelijk van de bereidheid van de lidstaten.

We houden vast aan quota. Als dat niet lukt, dan zullen we moeten zien of andere landen bereid zijn vrijwillig te leveren, aldus Premier Mark Rutte.

Hoe denken Europese regeringsleiders over verplichte verdeelsleutel?

Het leek de enige oplossing. De enorme stroom vluchtelingen zou eerlijk over de EU-lidstaten worden verdeeld. Maar geen politicus wil zich vastleggen.Waarom niet? (+)

Het akkoord werd vrijdag in alle vroegte bereikt. De voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk sprak van ‘solidariteit met de frontlanden’.
Maar EU-buitenlandchef Federica Mogherini reageerde bits op de afwijzing door de regeringsleiders van de verplichte verspreiding volgens een verdeelsteutel.

EU-landen gaan vluchtelingen vrijwillig spreiden

NU 26.06.2015 De landen van de Europese Unie gaan de komende twee jaar 40.000 vluchtelingen vrijwillig over de EU verspreiden.

Het gaat om migranten uit Syrië en Eritrea die aankomen in Griekenland en Italië. Die twee EU-landen moeten worden ontlast omdat zij met een toevloed aan asielzoekers kampen.

Dat hebben de leiders van de EU-lidstaten donderdag na een felle discussie besloten op een top in Brussel. Tot woede van vooral Italië zien zij af van een verplichte verdeling volgens een verdeelsleutel.

De Italiaanse premier Matteo Renzi van Italië drong nadrukkelijk aan op bindende afspraken. “Als je het niet eens kunt worden over 40.000 personen, dan verdien je het niet Europa genoemd te worden. Wees solidair, of verspil onze tijd niet”, zou Renzi volgens een diplomaat hebben gezegd.

Lees meer over: Vluchtelingen

EU-landen gaan bootvluchtelingen vrijwillig verdelen

Trouw 26.06.2015 De landen van de Europese Unie gaan de komende twee jaar 40.000 vluchtelingen vrijwillig over de EU verspreiden. Het gaat om migranten uit Syrië en Eritrea die aankomen in Griekenland en Italië. Die twee EU-landen moeten worden ontlast omdat zij met een toevloed aan asielzoekers kampen.

Dat hebben de leiders van de EU-lidstaten in de nacht van donderdag op vrijdag na een felle discussie besloten op een top in Brussel. Tot woede van vooral Italië zien zij af van een verplichte verdeling volgens een verdeelsleutel. De Italiaanse premier Matteo Renzi van Italië drong nadrukkelijk aan op bindende afspraken. ‘Als je het niet eens kunt worden over 40.000 personen, dan verdien je het niet Europa genoemd te worden. Wees solidair, of verspil onze tijd niet’, zou Renzi volgens een diplomaat hebben gezegd.

Vooral Oost-Europese landen waren fel tegen bindende quota. Zij vonden het plan uit de koker van de Europese Commssie veel te ver gaan. De commissie hoopte met de verplichte opname de EU-landen tot meer solidariteit te dwingen.

Verwant nieuws;

Europese Unie wil 60.000 vluchtelingen over landen verspreiden›

NRC 26.06.2015 De Europese Unie (EU) wil de komende jaren 60.000 vluchtelingen over de EU-lidstaten verspreiden. Het gaat om 40.000 vluchtelingen uit Syrië en Eritrea die nu in Italië en Griekenland aankomen en 20.000 migranten die buiten de EU verblijven. Dat zijn de leiders van EU-lidstaten overeengekomen na zeven uur durende besprekingen op een top in Brussel, meldt persbureau Reuters.

De landen mogen vrijwillige toezeggingen doen voor de opname van het aantal migranten, maar over de precieze uitvoering van het plan moet nog worden gesproken. Hoeveel migranten moeten de afzonderlijke landen opvangen? Daarbij worden factoren als de economie van een land en het bevolkingsaantal in overweging genomen.

Lees meer;

26 JUN Nog nooit zulke harde woorden

26 JUN Machtsstrijd in Brussel is helemaal terug

25 JUN Europa trekt weer muren op

24 JUN Migratiebeleid in Europa verhardt

8 JUN ‘Nederland: alleen vluchtelingen opnemen als genoeg landen dat ook doen’ ›

Eindelijk vist de Godetia migranten uit zee

Trouw 25.06.2015 Terwijl de Europese leiders vandaag vergaderen over de verdeling van vluchtelingen, vaart het Belgische fregat Godetia door de Middellandse Zee, om bootvluchtelingen te redden. Gisteren was het dan zo ver, vertelt Trouw-correspondent Pauline Valkenet, die meevaart.

Na dagenlange patrouilles in de eindeloos grote zee tussen Libie en Zuid-Oost Italië heeft de bemanning van de Godetia eindelijk migranten uit zee kunnen vissen. Op zo’n zeventig kilometer uit de kust van Libië zijn er gisteren 422 van knullige rubberboten gehaald. Het grote dek waar de helikopter normaal gesproken opstijgt en landt, zit nu vol met mannen en vrouwen en kinderen uit Afrika.

Op het helikopterdek is Mafugie Jammeh onder een deken gekropen. Hij kijkt treurig en oogt vermoeid. De jongen vertelt met zachte stem in redelijk Engels dat hij 16 is en uit Gambia komt. “Mijn moeder is dood. Mijn vader en zusje hebben het nodig dat ik voor ze zorg. Mijn familie dacht: we sturen Mafugie naar Europa zodat hij daar een goede opleiding en een goede baan kan krijgen.”

Verwant nieuws

Meer over: Standplaats Vluchtelingen

Quotum asielzoekers lijkt van de baan

Trouw 25.06.2015 De lidstaten van de EU praten vandaag over een antwoord op de groeiende stroom vluchtelingen naar Europa. Enkele landen hebben al voor een eigen aanpak gekozen, in strijd met de afspraken.

Veel landen zouden best bereid zijn mensen als vrijwillig gebaar van goede wil toe te laten, zolang het gehate verplichte quotum maar komt te vervallen.

Er lijkt geen verplicht quotum te komen voor de verdeling van asielzoekers uit Italië en Griekenland over de Europese Unie. Volgens hooggeplaatste Europese diplomaten, die vooruitblikken op de vergadering van Europese regeringsleiders vanavond, volharden twaalf lidstaten in hun oppositie. Polen, Hongarije, Tsjechië en Slowakije maken van de bijeenkomst gebruik om gezamenlijk hun afkeer van quota uit te spreken.

In mei kwam de Europese Commissie juist met een voorstel om 40.000 asielzoekers uit Italië en Griekenland verplicht volgens een vaste verdeelsleutel te herverdelen over de EU. Bij veel lidstaten ontstond daarover meteen irritatie. De regeringsleiders hadden bij een speciale migratietop in april juist gesproken over vrijwillige verdeling. Ondanks de weerstand is de Commissie altijd strijdvaardig gebleven. Vicevoorzitter Kristalina Georgieva zei gisteren nog dat het verplichte plan ‘moreel juist’ is en doorgang moet vinden.

Verwant nieuws;

Rutte wil opvang vluchtelingen in alle EU-landen

NU 25.06.2015 Nederland houdt zo ”veel mogelijk” vast aan een verplichte verspreiding van vluchtelingen over de Europese Unie. Maar als dat niet haalbaar is, wacht Nederland af of andere EU-lidstaten bereid zijn vrijwillig asielzoekers op te vangen.

Dat zei premier Mark Rutte donderdag voor een Europese top in Brussel, waar de aanpak van de vluchtelingencrisis op de agenda staat.

De EU-leiders buigen zich over het plan van de Europese Commissie om 40.000 asielzoekers, die aankomen in Griekenland en Italië, over de andere EU-lidstaten te verdelen. De commissie wil de opvang bindend maken. Veel EU-landen voelen daar niets voor.

Rutte wil dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt. ”We houden vast aan quota. Als dat niet lukt, dan zullen we moeten zien of andere landen bereid zijn vrijwillig te leveren.”

Lees meer over: 

Bootvluchtelingen Asielzoekers

Rutte: opvang in alle EU-landen

Telegraaf 25.06.2015 Nederland houdt zo „veel mogelijk” vast aan een verplichte verspreiding van vluchtelingen over de Europese Unie. Maar als dat niet haalbaar is, wacht Nederland af of andere EU-lidstaten bereid zijn vrijwillig asielzoekers op te vangen. Dat zei premier Mark Rutte donderdag voor een Europese top in Brussel, waar de aanpak van de vluchtelingencrisis op de agenda staat.

De EU-leiders buigen zich over het plan van de Europese Commissie om 40.000 asielzoekers, die aankomen in Griekenland en Italië, over de andere EU-lidstaten te verdelen. De commissie wil de opvang bindend maken. Veel EU-landen voelen daar niets voor.

Italië gaat alle economische migranten terugsturen

Elsevier 25.06.2015 In Italië is geen plaats meer voor economische vluchtelingen. Premier Matteo Renzi wil dat alle economische vluchtelingen terug naar het land van herkomst worden gestuurd.

‘Etisch, maar ook verstandig,’ zo wil Italië het probleem van de vele vluchtelingen in het land aanpakken. De echte asielzoekers die zijn gevlucht voor geweld zijn in Italië welkom, maar voor de vele economische migranten die zich op de bootjes bevinden, is simpelweg geen plaats meer. Dat zei de Italiaanse premier Matteo Renzi donderdag tijdens een ontmoeting met de provinciebestuurders in zijn land.

Ferme woorden

Het zijn ferme woorden voor een sociaaldemocratische politicus die zich in eerdere uitspraken vooral het lot aantrok van de vele vluchtelingen in zijn land.

Maar in Italië, dat kampt met een jeugdwerkloosheidspercentage van 43 procent, is er simpelweg geen economische ruimte om de vele gelukszoekers uit hoofdzakelijk Noord-Afrikaanse landen van een normale baan te voorzien. ‘De asielzoekers worden opgevangen, de economische migranten worden teruggestuurd,’ beloofde hij tijdens de ontmoeting in Rome. ‘Er is consensus nodig in Europa, dus hoe meer eensgezind Italië optreedt, des te beter het is.’

Noord vs Zuid

Eensgezind is Italië meestal alleen wanneer er gevoetbald wordt. Vooral vanuit de noordelijke provincies is er kritiek op het migratiebeleid van de regering in Rome. ‘Wat betreft immigratie betalen wij de prijs voor de onmacht van een regering die kennelijk niet in de gaten heeft gehad dat we er in 2012 13.000 migranten bijkregen, het jaar erop 43.000, vorig jaar 170.000 en vandaag 200.000,’ zei Luca Zaia (Liga Veneta), president van de regio Veneto.

Hij roept andere noordelijke regio’s op niet langer ‘de telefoon op te nemen’ als de regering belt. Hij vindt het gerechtvaardigd dat de regio’s zelf gaan optreden tegen de immigranten die vanuit het zuiden naar het noorden trekken. Zaia zei eerder dat zijn regio geen nieuwe migranten meer zal opnemen.

Volgens het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken verblijven er op dit moment bijna 80.000 migranten op Italiaans grondgebied, waarvan er bijna 50.000 in opvangcentra zijn opgenomen. De regio Sicilië neemt met 19 procent het grootste deel van de opvang van deze migranten voor rekening.

Herverdeling

Dit laatste is onvermijdelijk omdat veel illegale migranten in Sicilië aankomen. Terwijl Renzi met de provinciebestuurders in Rome aan het bekvechten was, kwam er in Catania weer een schip met 497 nieuwe migranten aan.

Op dit moment wordt in Brussel gesproken over een herverdeling van deze migranten over de andere lidstaten van de Europese Unie. Het lijkt hoe dan ook niet realistisch dat dit plan snel werkelijkheid zal worden.

Tags; asiel migratie vluchtelingen italië matteo renzi

zie ook;

‘Marine tegen vluchtelingen’

Telegraaf 24.06.2015 De Nederlandse marine moet een rol gaan spelen bij het in de smiezen houden van vluchtelingenstromen vanuit Venezuela naar het Caribisch deel van het Koninkrijk. Dat wil de Tweede Kamer, die het kabinet oproept er bij de overheden van Aruba, Bonaire en Curaçao op aan te dringen illegale migratie vanuit Venezuela beter in de gaten te houden.

De Kustwacht Caribisch gebied, onderdeel van Defensie dat nu in de regio wapensmokkel, drugshandel en illegale visserij en opspoort, zou daar een rol in kunnen spelen. Een meerderheid van de Kamer schaart zich achter een voorstel hiertoe van de VVD.

Vooral de VVD, PVV, CDA en D66 vindt dat minister Koenders (Buitenlandse Zaken) een veel te slappe koers vaart richting Venezuela. Vooral de ’goede bilaterale relatie’ die Koenders met het land ziet en de samenwerking om mensenhandel en drugssmokkel tegen te gaan, irriteert de Kamer.

De PvdA-bewindsman zou bovendien de oorlogstaal van president Maduro te weinig tot zich laten doordringen. „Deze minister zegt dat het zo’n vaart allemaal niet loopt”, zegt CDA-Kamerlid Knops. „Maar ik wil niet dat wij ons laten verrassen.” Knops wil dat Nederland meer militairen naar het gebied stuurt.

Vluchtelingenquota van de baan, politiek onhaalbaar

AD 24.06.2015 Het plan om EU-lidstaten te verplichten een bepaald aantal vluchtelingen op te vangen gaat niet door. De vluchtelingenquota die de Europese Commissie voorstelde zijn politiek onhaalbaar, melden bronnen in Brussel aan de NOS.

Een verplichte verspreiding van vluchtelingen over de Europese Unie stuit daarnaast op groot verzet. Veel EU-lidstaten hebben grote moeite met het plan van de Europese Commissie. Zij zijn tegen bindende hoeveelheden per land (quota).

De Europese leiders buigen zich op hun Europese top donderdag en vrijdag over het plan. Europese diplomaten zijn uiterst sceptisch dat er een meerderheid is voor het voorstel. ,,Het idee dat Brussel quota kan opleggen, werkt niet”, aldus een diplomaat woensdag. Mogelijk zit er wel een vrijwillige regeling in.

Lees ook;

Vluchtelingenquota van de baan: ‘ze werken contraproductief’

VK 24.06.2015 De verplichte spreiding van asielzoekers over EU-landen op basis van een in Brussel afgesproken verdeelsleutel is van de baan. De Europese regeringsleiders zullen het quotavoorstel van de Europese Commissie vanavond afwijzen.

‘Het plan voor door Brussel opgelegde asielquota heeft nooit op steun kunnen rekenen in de lidstaten en dat is niet veranderd’, zei een nauw betrokken EU-ambtenaar woensdag. ‘Zulke Brusselse quota werken alleen maar contraproductief.’

Europese Unie;

Hongarije sluit grenzen voor teruggestuurde asielzoekers

Vluchtelingenquota van de baan: ‘ze werken contraproductief’

EU eist verklaring asielstop Hongarije

BEKIJK HELE LIJST

Veel verzet tegen verplichte verdeling vluchtelingen in Europa

NU 24.06.2015 Er is veel verzet tegen de verplichte verdeling van vluchtelingen die de Europese Commissie voor ogen heeft. De vluchtelingenquota zouden politiek onhaalbaar zijn.

De verdeelsleutel voor 40.000 migranten die over zee naar Europa komen, zou donderdag op een EU-top worden besproken, maar veel lidstaten zijn tegen het plan. ”Het idee dat Brussel quota kan opleggen, werkt niet”, aldus een diplomaat woensdag. Mogelijk zit er wel een vrijwillige regeling in.

De commissie laat weten vast te houden aan haar voorstel van quota omdat het ”moreel juist” zou zijn. Het dient de Europese belangen, waaronder de veiligheidsbelangen, aldus Europees Commissaris Kristalina Georgieva.

Volgens het plan zou Nederland zo’n 4 procent van de vluchtelingen op moeten vangen, dat komt neer op zo’n tweeduizend migranten. Voor Duitsland is zo’n 15 procent van de vluchtelingen gerekend en Frankrijk 11 procent. De verdeling is onder andere gebaseerd op het aantal inwoners per land en het bruto nationaal product.

Tegen

Met name de grotere Europese landen, maar ook Oost-Europese landen, zijn fel tegen het voorstel omdat ze met de verdeelsleutel meer migranten moeten opvangen dan aanvankelijk het idee was.

Met de verspreiding wil Brussel Italië en Griekenland, waar nu de meeste vluchtelingen aankomen, ontlasten. EU-lidstaten krijgen 6000 euro voor elke vluchteling die ze opnemen via dit herlocatie-systeem.

Zie ook: Dit moet u weten over de problematiek van de bootvluchtelingen

Lees meer over: Bootvluchtelingen

Vluchtelingenquota van de baan

Telegraaf 24.06.2015Het plan om EU-lidstaten te verplichten een bepaald aantal vluchtelingen op te vangen gaat niet door. De vluchtelingenquota die de Europese Commissie voorstelde zijn politiek onhaalbaar. Dat melden bronnen in Brussel woensdag aan de NOS.

De EU-leiders zouden de verdeling van migranten donderdag bespreken op een top. Volgens de verdeelsleutel zou Nederland ruim 4 procent van de vluchtelingen moeten opvangen. Duitsland zou 15 procent voor zijn rekening nemen en Frankrijk 11 procent.

Hongaarse ambassadeurs ontboden om negeren EU-regels

NU 24.06.2015 Duitsland en Oostenrijk hebben woensdag beide de Hongaarse ambassadeurs in hun land op het matje geroepen over het negeren van de EU-regels over het opnemen van vluchtelingen door Hongarije.

Een woordvoerder van het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde het besluit van Hongarije om te stoppen met het terugnemen van migranten uit andere EU-landen een ”eenzijdige beslissing”. Wenen heeft de Europese Commissie gevraagd om te onderzoeken of de actie van Hongarije in strijd is met EU-wetgeving. Het gebeurt niet vaak dat EU-landen onderling elkaars ambassadeurs ontbieden.

Het akkoord voorziet erin dat vluchtelingen die in Europa asiel aanvragen, dat moeten doen in het land waar ze in eerste instantie arriveren. Ze moeten in dat land ook de procedure afronden. Migranten die dat nog niet hebben gedaan, maar wel al naar andere Europese landen zijn gereisd, moeten dus terug naar het land waar ze de procedure startten.

Zie ook: Waardoor is het vluchtelingenprobleem nu groter dan ooit?

​Lees meer over: Hongarije Vluchtelingen Europese Unie

Gerelateerde artikelen;

EU vraagt Hongarije om uitleg over negeren regels vluchtelingen 

Hongaarse ambassadeurs ontboden

Telegraaf 24.06.2015 Duitsland en Oostenrijk hebben woensdag beide de Hongaarse ambassadeurs in hun land op het matje geroepen over het negeren van de EU-regels over het opnemen van vluchtelingen door Hongarije.

Een woordvoerder van het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde het besluit van Hongarije om te stoppen met het terugnemen van migranten uit andere EU-landen een „eenzijdige beslissing”. Wenen heeft de Europese Commissie gevraagd om te onderzoeken of de actie van Hongarije in strijd is met EU-wetgeving.

Het gebeurt niet vaak dat EU-landen onderling elkaars ambassadeurs ontbieden.

Ook uit Brussel kwam de nodige kritiek op Boedapest. „We zijn van mening dat bestaande afspraken gerespecteerd moeten worden”, aldus eurocommissaris Kristalina Georgieva van Internationale samenwerking en Humanitaire Hulp verwijzend naar het akkoord van Dublin.

Het akkoord voorziet erin dat vluchtelingen die in Europa asiel aanvragen, dat moeten doen in het land waar ze in eerste instantie arriveren. Ze moeten in dat land ook de procedure afronden. Migranten die dat nog niet hebben gedaan, maar wel al naar andere Europese landen zijn gereisd, moeten dus terug naar het land waar ze de procedure startten.

Sneuvelt omstreden plan voor vluchtelingenquota in Europa?

Elsevier 24.06.2015 Het is maar de vraag of het plan voor de vluchtelingenquota doorgaat. Veel Europese landen verzetten zich tegen de verplichting om een vastgesteld aantal vluchtelingen op te vangen.

Brussel wil de komende twee jaar 40.000 asielzoekers die aankomen in landen als Griekenland en Italië verdelen over lidstaten van de Europese Unie. Donderdag staat dat voorstel op de agenda van een EU-top. De vraag is of het herverdelingsplan van de Europese Commissie doorgaat. Bronnen in Brussel meldenaan de NOS dat het politiek onhaalbaar is.

De afgelopen weken klonk al vanuit diverse Europese landen forse kritiek op de vluchtelingenquota. Een overzicht.

‘Onevenwichtig’

Duitsland en Frankrijk lieten weten dat Europa niet op hun goedkeuring hoeft te rekenen. De twee landen zouden volgens de Brusselse verdeelsleutel samen bijna 40 procent van de asielzoekers moeten opvangen.

De Fransen en Duitsers vinden dan ook dat er te weinig evenwicht in de verdeling zit. Ook de beperkte inzet van Oost-Europese landen is een discussiepunt. Deze landen vinden dat vluchtelingen vooral naar de rijkere EU-lidstaten moeten gaan.

Frankrijk en Duitsland wijzen erop dat driekwart van de asielzoekers op dit moment wordt opgevangen in vijf landen: Duitsland, Frankrijk, Zweden, Italië en Hongarije. Duitslanddreigde zelfs met het einde van het vrije verkeer in Europa als de Europese Unie er niet in slaagt om het vluchtelingenprobleem op te lossen.

‘Gestoord’

Ook Hongarije, dat via Servië veel illegale migranten te verwerken krijgt, wil niets weten van de plannen. Premier Viktor Orban noemde het verdelingsplan ‘gestoord en oneerlijk’. Volgens hem moet er nu geen sprake zijn van solidariteit, maar van een naleving van de wet. ‘Illegale immigratie is een overtreding van de wet,’ zei Orban. Het land zal volgens hem onder geen bedingvluchtelingen opnemen op grond van de EU-beslissing.

Het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Denemarken hebben aangegeven niet mee te doen. Dankzij hun opt-out-rechten zijn deze landen niet verplicht om zich aan bepaalde Europese afspraken te houden. Zo hoeven ze ook niet mee te doen met het Europese verdeelplan. De Britse minister van Binnenlandse Zaken Theresa May denkt dat een dergelijke aanpak criminele bendes alleen maar zal aanmoedigen om door te gaan met hun ‘duivelse handel’.

Asielstop

Intussen heeft Oostenrijk de opvang van nieuwe asielzoekers voorlopig helemaal stopgezet. Op deze manier wil het land druk zetten op andere EU-landen. Landen als Frankrijk en Duitsland moeten volgens Wenen juist meer doen om de stroom vluchtelingen en gelukszoekers op te vangen.

Nederland ziet het herverdelingsplan – dat een vrijwillig karakter heeft – wél zitten, net als bijvoorbeeld Zweden. ‘Het kabinet verwelkomt het voorstel van de Europese Commissie dat de asielinstroom in crisissituaties binnen de EU in betere banen zal kunnen leiden,’ liet staatssecretaris Klaas Dijkhoff (VVD) van Veiligheid en Justitie weten.

Geen veto

Nederland zou de opvang van 2.047 asielzoekers voor zijn rekening moeten nemen, met name uit Syrië en Eritrea. Brussel heeft voor elke lidstaat een verdeelsleutel gemaakt op basis van het inwoneraantal, het bruto binnenlands product, het aantal asielaanvragen in de afgelopen 4 jaar en het werkloosheidscijfer.

Het plan moet de last verlichten voor Griekenland en Italië, die door hun geografische ligging te maken hebben met een enorme instroom van (boot)vluchtelingen. De EU-lidstaten moeten bij een gekwalificeerde meerderheid instemmen met het voorstel. Landen hebben dus geen veto.

Dublin

Op de lange termijn zal de EU met een permanent relocatiesysteem komen, dat eerlijker is voor landen als Duitsland, Zweden, Nederland en Groot-Brittannië die nu al relatief de meeste asielzoekers opnemen. In principe gaat dit in tegen de Dublinverordening waarin staat dat vluchtelingen asiel moeten aanvragen in het land waar zij aankomen. Maar de Europese Commissie doet een beroep op artikel 78 van hetVerdrag van Lissabon dat stelt dat er uitzonderingen kunnen worden gemaakt in ‘noodsituaties’.

Volgens Elsevier...

Eric Vrijsen: Zo kunnen soldaten verdienmodel smokkelaars uitschakelen

Hongarije sluit grenzen voor teruggestuurde asielzoekers

VK 24.06.2015 In een poging tegelijk de vluchtelingenstroom én de opmars van extreem-rechts in te dammen grijpt de Hongaarse premier Viktor Orban naar steeds krachtigere middelen: nadat hij vorige week al aankondigde langs de grens met Servië een hek te zullen bouwen, sloot zijn land dinsdag zijn deuren voor asielzoekers die door andere EU-lidstaten worden teruggestuurd.

De beslissing van de Hongaarse regering druist in tegen een van de belangrijkste regels van de Europese migratiewetgeving. Volgens het verdrag van Dublin zijn de lidstaten verplicht vluchtelingen op te nemen die na hun asielaanvraag in een ander land worden opgepakt.

Europese Unie

Hongarije sluit grenzen voor teruggestuurde asielzoekers

Vluchtelingenquota van de baan: ‘ze werken contraproductief’

EU eist verklaring asielstop Hongarije

BEKIJK HELE LIJST

Hongarije neemt geen asielzoekers terug, Europa eist uitleg

NRC 23.06.2015 Hongarije moet bij de Europese Commissie op het matje komen nadat het land vandaag aankondigde geen migranten meer terug te nemen. Volgens de Hongaarse autoriteiten is er sprake van ondercapaciteit. Het besluit is echter in strijd met een EU-verordening. LEES VERDER

Lees meer;

VANDAAG EU eist uitleg Hongaarse asielzoekersstop

17 JUN Hongarije overweegt 4 meter hoog hek langs grens met Servië ›

28 MEI Brussel zoekt steun in Europa voor verdeling vluchtelingen

9 JUN Hoe verdeel je 40.000 asielzoekers over 28 landen?

9 JUN …en zo verdeel je ze

EU eist verklaring asielstop Hongarije

VK 23.06.2015 Hongarije is tijdelijk gestopt met het terugnemen van asielzoekers die asiel in het land hebben aangevraagd, maar daarna naar een ander land zijn verhuisd. Volgens EU-regels moet het land waar een asielzoeker voor het eerst asiel heeft aangevraagd, de persoon ook terugnemen. De Europese Commissie eist een verklaring van Hongarije. Vo lgens de Hongaarse autoriteiten is de stop ingelast door ‘technische problemen, voor onbepaalde duur.’ De Europese Commissie heeft laten weten dat Hongarije moet verklaren wat de aard van de storing is, en wat het land doet om het te verhelpen.

Hongarije is een populaire bestemming geworden voor tienduizenden migranten, voornamelijk uit Servië. Dat behoort niet zoals Hongarije tot de Schengenzone en is geen lid van de Europese Unie. De Hongaarse premier Viktor Orbán openbaarde vorige week plannen om eenvier meter hoge muur te bouwen op de Servisch-Hongaarse grens. Eerder wilde hij de 150 kilometer lange grens nog helemaal sluiten.

EU vraagt Hongarije om uitleg over negeren regels vluchtelingen

NU 23.06.2015 De Europese Commissie (EC) heeft Hongarije uitleg gevraagd waarom het voorlopig de EU-regels over vluchtelingen naast zich neer heeft gelegd. De regering in Boedapest meldde dinsdag dat het voorlopig stopt met het terugnemen van migranten, omdat het land daar niet genoeg capaciteit voor heeft.

Dat is volgens de EC in strijd met afspraken die zijn vastgelegd in de Dublinverordening.

”Omdat de Dublinverordening deze stap van Hongarije niet toestaat, hebben wij de Hongaarse regering gevraagd onmiddellijk uit te leggen waarom ze niet meer aan de vraag kunnen voldoen”, aldus een woordvoerster van de EC.

”We willen weten hoe lang het gaat duren en wat Hongarije van plan is om het probleem op te lossen.”

Lees meer over: Hongarije vluchtelingen

Gerelateerde artikelen;

EU kondigt militaire missie aan voor bootvluchtelingen Middellandse Zee  

Hongaars hek tegen vluchtelingen schokt premier Servië 

Migranten Europa sturen veel geld naar huis 

Nederland moet van Europa 2.047 vluchtelingen opvangen  

‘Even geen vluchtelingen’

Telegraaf 23.06.2015  Hongarije schort de naleving van EU-regelgeving over vluchtelingen op ten einde de capaciteit om migranten op te vangen aan de grote toestroom aan te passen. Dit heeft de regering in Boedapest dinsdag laten weten. De voorzieningen die het land heeft kunnen de stroom niet meer aan, stelt Boedapest.

Mensen die volgens andere EU-landen eigenlijk in Hongarije hun asiel zouden moeten regelen, worden voorlopig niet meer teruggenomen.

Hongarije verwacht dit jaar 130.000 mensen die op zoek zijn naar een veilig heenkomen en/of werk. Geen enkel ander EU-land behalve Zweden heeft vorig jaar meer vluchtelingen per hoofd van de bevolking opgenomen dan Hongarije. Het land telt 10 miljoen inwoners en kreeg toen 43.000 vluchtelingen over de vloer. Dit jaar zijn er al 54.000 het land binnengekomen.

Hongarije: nu even geen EU-regels over vluchtelingen

Elsevier 23.06.2015 Hongarije heeft de capaciteit niet om de enorme toestroom van vluchtelingen te herbergen. Hongarije schort de naleving van de EU-regelgeving over vluchtelingen op. Het land heeft de capaciteit niet om de grote toestroom aan migranten op te vangen.

Hongarije is vanaf het begin af aan al niet al te enthousiast over de nieuwe asielplannen van de EU, maar kondigt nu aan de capaciteit voor de regels niet te hebben.

Het betekent dat vluchtelingen die volgens andere EU-landen eigenlijk in Hongarije asiel zouden moeten regelen, voorlopig niet meer worden teruggenomen, meldt de regering in Boedapest dinsdag.

Dublin

De Europese Commissie (EC) heeft Hongarije uitleg gevraagd waarom het voorlopig de EU-regels over vluchtelingen naast zich neer heeft gelegd. De stap van Hongarije is namelijk in strijd met de Dublinverordening. De EC wil weten hoe lang het gaat duren en wat Hongarije van plan is om het probleem op te lossen.

In de Dublinverordening staat dat vluchtelingen die in Europa asiel aanvragen, dat moeten doen in het land waar ze in eerste instantie arriveren. Ze moeten in dat land ook de procedure afronden. Migranten die dat nog niet hebben gedaan, maar wel al naar andere Europese landen zijn gereisd, moeten dus terug naar het land waar ze de procedure startten. Hongarije kan aan die eis niet meer voldoen, zo stelt de regering.

Hongarije verwacht dit jaar 130.000 vluchtelingen maar kan de massale toestroom niet aan. Geen enkel ander EU-land behalve Zweden heeft vorig jaar meer vluchtelingen per hoofd van de bevolking opgenomen dan Hongarije.

Het land telt 10 miljoen inwoners en kreeg toen 43.000 vluchtelingen binnen. Dit jaar is het enorm toegenomen: sinds de start van 2015  zijn er al 54.000 vluchtelingen het land binnengekomen.

Doorgang

Hongarije heeft nog altijd het plan om een hek van vier meter bij de grens met Servië te bouwen, om de vluchtelingenstroom vanuit dat land te temperen. De meeste Syrische vluchtelingen komen via Servië het land binnen, via de zogenoemde Westelijke Balkanroute.

Begin dit jaar registreerde Frontex, het Europese grensagentschap, meer dan 26.600 illegale grensoverschrijdingen langs deze route. Servië is geen lid van de EU, en Hongarije wel: vluchtelingen gebruiken het land dus vooral als doorgang naar Europa.

zie ook;

Afgelopen etmaal bijna vierduizend bootvluchtelingen gered

NU 23.06.2015 Meer dan 3.700 bootvluchtelingen zijn het afgelopen etmaal van de Middellandse Zee gehaald en in veiligheid gebracht.

De vele vluchtelingen werden opgepikt bij in totaal achttien verschillende reddingsacties, meldde de Italiaanse kustwacht dinsdag.

Zowel Europese marineschepen als handelsschepen namen vluchtelingen aan boord en brachten hen naar het vasteland.

De acties vonden volgens de Italianen plaats voor de kust van Libië, het in chaos vervallen Noord-Afrikaanse land waar de meeste vluchtelingen op gammele bootjes richting Europa stappen.

Gevaarlijk

In totaal zijn dit jaar al 60.000 vluchtelingen over zee naar Italië gekomen. De meesten ontvluchtten de ellende in hun thuislanden, zoals Syrië, Eritrea en Afghanistan. Regelmatig verdrinken hele groepen tijdens de gevaarlijke overtocht over de Middellandse Zee.

Zie ook: Waardoor is het vluchtelingenprobleem nu groter dan ooit?

Lees meer over: Bootvluchtelingen

Gerelateerde artikelen;

Deense olietanker redt 222 bootvluchtelingen 

EU kondigt militaire missie aan voor bootvluchtelingen Middellandse Zee  

Meer dan 2700 bootvluchtelingen van zee gered

Trouw 23.06.2015 Meer dan 2700 bootvluchtelingen zijn het afgelopen etmaal van de Middellandse Zee gehaald en in veiligheid gebracht. De vele vluchtelingen werden opgepikt bij in totaal achttien verschillende reddingsacties, meldde de Italiaanse kustwacht dinsdag.

Zowel Europese marineschepen als handelsschepen namen vluchtelingen aan boord en brachten hen naar het vasteland. De acties vonden volgens de Italianen plaats voor de kust van Libië, het in chaos vervallen Noord-Afrikaanse land waar de meeste vluchtelingen op gammele bootjes richting Europa stappen.

In totaal zijn dit jaar al 60.000 vluchtelingen over zee naar Italië gekomen. De meesten ontvluchtten de ellende in hun thuislanden, zoals Syrië, Eritrea en Afghanistan. Regelmatig verdrinken hele groepen tijdens de gevaarlijke overtocht over de Middellandse Zee.

Verwant nieuws;

Duizenden vluchtelingen gered

Telegraaf 23.06.2015  Meer dan 3700 bootvluchtelingen zijn maandag en dinsdag van de Middellandse Zee gehaald en in veiligheid gebracht. De vele vluchtelingen werden opgepikt bij in totaal achttien verschillende reddingsacties, meldde de Italiaanse kustwacht dinsdag.

Zowel Europese marineschepen als handelsschepen namen vluchtelingen aan boord en brachten hen naar het vasteland. De acties vonden volgens de Italianen plaats voor de kust van Libië, het in chaos vervallen Noord-Afrikaanse land waar de meeste vluchtelingen op gammele bootjes richting Europa stappen.

Voor de kust van Turkije ging het dinsdag weer helemaal mis: een gammele boot vol Syriërs op weg naar een Grieks eiland verging, met zes doden tot gevolg. De overige 66 opvarenden werden gered door de Turkse kustwacht. Ze lagen volgens Turkse media urenlang in het water, sommigen onder de gekapseisde boot. Een klein meisje werd vijf uur na de ramp nog levend onder de boot gevonden en onderkoeld naar de kust gebracht, meldde de krant Hürriyet.

In totaal zijn dit jaar al 60.000 vluchtelingen over zee naar Italië gekomen. De meesten ontvluchtten de ellende in hun thuislanden, zoals Syrië, Eritrea en Afghanistan. Regelmatig verdrinken hele groepen tijdens de gevaarlijke overtocht over de Middellandse Zee.

Gerelateerde artikelen;

22-06: Noors schip redt 600 vluchtelingen

18-06: Record aantal vluchtelingen

10-06: Extra bootvluchtelingen anders geïnterpreteerd

06-06: Noodhulp voor bootvluchteling

25-05: ‘Straf voor bootvluchteling’

Deense olietanker redt 222 bootvluchtelingen

NU 23.06.2015 Een Deense olietanker heeft maandag 222 bootvluchtelingen gered voor de kust van Libië. Dat heeft een woordvoerder van de rederij dinsdag bekendgemaakt, meldtAP.

Twee boten met migranten waren in nood geraakt. Het Deense schip ontving een oproep van de Italiaanse kustwacht en pikte de vluchtelingen op.

Volgens woordvoerder Jesper Jensen gaf de bemanning de migranten voedsel, water en dekens, waarna ze in een haven in de Italiaanse streek Calabrië aan land werden gezet. Jensen zegt zeer tevreden zijn dat de bemanning van de tanker zoveel levens heeft gered.

In de afgelopen maanden zijn duizenden migranten de Middenlandse Zee overgestoken om hun heil te zoeken in Europa. Ongeveer tweeduizend van hen zijn tijdens die overtocht vermist geraakt.

Lees meer over: 

Bootvluchtelingen

EU kondigt militaire missie aan voor bootvluchtelingen Middellandse Zee

NU 22.06.2015 De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU hebben maandag officieel een militaire missie op de Middellandse Zee aangekondigd om het smokkelen van bootvluchtelingen te verhinderen.

Van de bewindslieden mag fase één in werking treden; met vliegtuigen, schepen en drones informatie verzamelen over de werkwijze van de smokkelaars voor de Libische kust. De missie zal eerst op zee beginnen, totdat de EU ook toestemming heeft om in Libië, waar veel migranten op de boot stappen, aan wal te gaan.

Later moeten fases twee en drie komen waarbij de boten van smokkelaars in beslag genomen en vernietigd worden. De EU wil met de maatregelen een halt toeroepen aan bendes die vluchtelingen in overvolle gammele bootjes de Middellandse Zee op sturen voor hun reis naar Europa.

Eerder liet Italië al weten de stroom vluchtelingen niet meer aan te kunnen. Het land dreigde de EU dat het de mirganten toe zou staan door te reizen naar andere Europese landen, als Europa Italië niet te hulp zou schieten.

Zie ook: Waardoor is het vluchtelingenprobleem nu groter dan ooit?

Lees meer over: Bootvluchtelingen Vluchtelingen

Gerelateerde artikelen;

Waardoor is het vluchtelingenprobleem nu groter dan ooit?  

Vluchtelingenstroom wereldwijd niet eerder zo groot 

Frankrijk wil meer migranten opvangen 

EU-missie tegen mensensmokkel begint met ‘informatie verzamelen’

Elsevier 22.06.2015 De Europese militaire actie tegen de mensensmokkelaars die actief zijn op de Middellandse Zee gaat van start. In fase 1 wordt allereerst informatie verzameld.

De ministers van Buitenlandse Zaken van de 28 EU-lidstaten hebben maandag in Luxemburg groen licht gegeven aan de plannen om de mensensmokkel op de Middellandse Zee met militaire middelen aan te pakken.

Informatie verzamelen

Het is de bedoeling dat nu wordt begonnen met fase 1: Met vliegtuigen, schepen en drones informatie verzamelen over de werkwijze van de smokkelaars voor de Libische kust.

Die stap is opvallend aangezien de Italiaanse minister van Defensie Roberta Pinotti eerder zei helemaal klaar te zijn voor militaire actie tegen de smokkelaars. ‘Wij hebben informatie over in welke havens ze zijn, waar ze hun boten verstoppen, waar ze elkaar ontmoeten. Wat dit betreft, hebben we alle mogelijke informatie tot onze beschikking,’ zei de minister eerder.

Maar kennelijk vindt Europa de door de Italianen geleverde informatie niet voldoende en moet de handelswijze van de mensensmokkelaars nog verder in kaart worden gebracht. Als dat is gebeurd, kunnen fase 2 en 3 in werking treden waarbij de boten van de smokkelaars in beslag worden genomen en vernietigd.

Het is overigens nog maar de vraag in hoeverre dit zal gebeuren, aangezien een volkenrechtelijk mandaat, bijvoorbeeld via de Verenigde Naties, ontbreekt. Minister van Buitenlandse ZakenBert Koenders (PvdA) wil dat dit mandaat er zo snel mogelijk komt. ‘Het is nu aan Libië en de VN om ervoor te zorgen dat we echt door kunnen zetten en de dood van duizenden bootvluchtelingen kunnen voorkomen,’ zei de minister in Luxemburg.

zie ook;

Europese Unie start militaire actie tegen mensensmokkelaars Middellandse Zee›

 

NRC 22.06.2015 De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU-landen hebben vandaag groen licht gegeven voor militaire actie tegen mensensmokkelaars in het Middellandse Zeegebied, meldt persbureau ANP. Van de bewindslieden mag fase één in werking treden: met vliegtuigen, schepen en drones informatie verzamelen over de werkwijze van de smokkelaars voor de Libische kust.

De missie vindt plaats in de internationale wateren en vanuit het internationale luchtruim. Er wordt ook bekeken wat er nodig is voor de tweede en de derde fase van de operatie, waarbij de boten van de smokkelaars in beslag zullen worden genomen en vernietigd zullen worden.

Lees meer;

22 JUNEU-ministers lanceren militaire actie tegen smokkelboten

29 MEIMeer dan 3.000 migranten zijn vandaag gered op zee › BUITENLAND

21 APREen miljoen mensen proberen het dit jaar

18 MEIEU akkoord met plan militair ingrijpen tegen mensensmokkelaars › BUITENLAND

21 APR Veertien doden op weg naar EU, elke dag weer

‘Alleen symptomen van illegale migratie worden aangepakt’

Elsevier 21.06.2015 Britse ontwikkelingshulp zou moeten worden ingezet om de situatie in overzeese gebieden te stabiliseren. Op deze manier kan de vluchtelingenstroom naar Europa worden beperkt.

‘Tot nu toe zijn alleen de symptomen aangepakt,’ zegt de Britse minister Michael Fallon (Defensie) tegen het BBC-programmaThe Andrew Marr Show.

Symptomen

Fallon vindt ook dat lidstaten van de Europese Unie (EU) meer zouden samenwerken wat betreft het verzamelen van inlichtingen om mensensmokkelaars op te sporen. ‘We moeten de link doorbreken met het redden van mensen uit de Middellandse Zee en ze op een andere plek vestigen, anders blijven ze komen als ze denken dat er een plek voor ze is.’

Jelte Wiersma: ‘Wie eenmaal op de vlucht is, zoekt niet alleen een veilige plek in buurlanden. Na een tijdje kijkt men verder.‘ Mensensmokkelaars adverteren met enkeltje Europa >

Volgens Fallon is de illegale migratie naar landen als Italië en Griekenland een Europees probleem, waarvan nu ‘alleen de symptomen worden aangepakt’. EU-lidstaten moeten samenwerken om mensensmokkelaars op te sporen en hun financiering doorbreken.

‘En we kunnen ons budget voor overzees gebruiken – en dat is waarvoor het bedoeld is – om te helpen deze landen te stabiliseren en deze massa-immigratie te ontmoedigen,’ zegt Fallon.

Oorlogsschip

De Britten hebben al het oorlogsschip HMS Bulwark naar de kust van Libië gestuurd om migranten in gammele bootjes te redden. Fallon zegt dat schip al drieduizend mensen uit het water heeft gehaald.

‘Maar er moet een meer allesomvattende benadering van het probleem komen, die het smokkelnetwerk aanpakt en informatie verzamelt over de mensen die verdienen aan deze extreem gevaarlijke reizen.’

Brussel wil dat de vluchtelingenstroom voortaan beter wordt verdeeld over lidstaten. Verschillende lidstaten, waaronder Nederland, hebben daarop kritisch gereageerd omdat er nauwelijks naar wordt gekeken wat de landen al doen. Bovendien zijn de Oost-Europese landen nauwelijks bereid om vluchtelingen op te vangen.

Dijkhof: ‘Hoek van Holland is en wordt geen Calais’

VK 19.06.2015 Bij een grenscontrole in Hoek van Holland heeft de Koninklijke Marechaussee opnieuw drie illegalen aangetroffen in het laadruim van een vrachtwagen. Het zijn mannen uit Albanië. De 49-jarige Britse chauffeur is opgepakt op verdenking van mensensmokkel.

De  ontdekking van de Albanezen staat niet op zichzelf. Steeds meer vreemdelingen proberen via Hoek van Holland de oversteek te maken naar Engeland. Ze klimmen – al dan niet ongevraagd – in het laadruim van vrachtwagens die met de boot naar Harwich gaan. Soms zit de chauffeur zelf in het complot.

Grenswachters

Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken wil de Britse grenswacht Border Force moet ook in Nederland.

Twee weken geleden trof de marechaussee tijdens vrachtwageninspecties acht Albanese mannen, een Irakees en een Vietnamees aan. Drie weken geleden lukte het 68 illegalen de oversteek te maken. Maar in de haven van Harwich werden ze alsnog ontdekt.

Staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) ziet wel wat in het plan van de Britse overheid om de samenwerking met Nederland uit te breiden. Britse grenswachten komen dan misschien naar Hoek van Holland.

‘Ik heb de vriezer op -29 gezet om ze eruit te jagen’

De bestemming Calais is de grote angst van vrachtwagenchauffeurs geworden. Duizenden migranten proberen er uit alle macht in de laadruimte te komen om zo de oversteek naar Engeland te maken. Lees hier de reportage (+) van Patrick van Ijzendoorn en Jurriaan Nolles.

Aantal Europese asielaanvragen flink gestegen

Trouw 19.06.2015 In de Europese Unie zijn tijdens het eerste kwartaal van dit jaar 185.000 nieuwe asielaanvragen ingediend. Dat is een stijging van 86 procent vergeleken met het eerste kwartaal van 2014. Dat heeft de statistische dienst Eurostat donderdag bekendgemaakt naar aanleiding van de werelddag van de vluchtelingen op 20 juni.

Het totale cijfer is vrijwel stabiel vergeleken met de laatste drie maanden van 2014. In Nederland werden in de eerste drie maanden van 2015 2.425 nieuwe asielaanvragen opgetekend, aldus Eurostat.

Duitsland en Hongarije kregen de meeste vluchtelingen: met respectievelijk 73.100 asielaanvragen, of 40 procent van het EU-totaal, en 32.800 aanvragen in Hongarije. Ver daarachter volgen Italië, Frankrijk, Zweden, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk.

Verwant nieuws;

Meer over: Vluchtelingen Europese Unie

Bootvluchtelingen zijn een miniem stroompje

Trouw 18.06.2015 De mens beweegt, en de meeste migranten hebben geen problemen. Slechts een kleine onderklasse komt in handen van criminelen. Hoe dichter de grens, hoe sterker die maffia is.

Migratie kun je wel zo’n beetje beschouwen als de essentie van het mens-zijn, als onze tweede natuur.

Er is een migratiecrisis. Drijvende kinderlichamen in de Middellandse Zee bewijzen het. De uitgemergelde Burmezen die maandenlang moedwillig opgesloten ronddobberen in de Golf van Bengalen bewijzen het. De massagraven in Thailand en Maleisië bewijzen het, en het massagraf dat de Middellandse Zee is geworden, bewijst het ook.

Welnee, zeggen migratie-experts, er is helemaal geen migratiecrisis. Een morele crisis misschien, een politieke crisis, een beleidscrisis, maar geen migratiecrisis. Aan de migratiestromen is namelijk helemaal niet zoveel vreemds te zien, die fluctueren zoals ze altijd doen. Wat wij als crisis ervaren, dat zijn de doden die vallen, maar die zijn te wijten aan de manier waarop wij, in de geïndustrialiseerde wereld, omgaan met migratie. Of althans: met een kleine groep migranten.

VN meldt record aantal vluchtelingen in 2014

VK 18.06.2015 Bijna zestig miljoen mensen zijn ontheemd of op de vlucht geslagen door oorlogsgeweld of vervolging. Dit is het hoogste aantal ooit geregistreerd, bericht de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties (UNCHR) in een rapport over 2014.

In 2014 gingen elke dag gemiddeld 42.500 mensen op pad om elders veiligheid en bescherming te zoeken. De helft van deze ontheemden en vluchtelingen zijn kinderen. In 2011 was dit aantal nog slechts een kwart van het huidige. De vluchtelingen komen steeds vaker terecht in armere landen en minder in rijkere landen.

Vluchtelingenstroom wereldwijd niet eerder zo groot

NU 18.06.2015 Vluchtelingenorganisatie UNHCR waarschuwt donderdag in een nieuw rapport over vluchtelingenstromen voor een gevaarlijk nieuw tijdperk. Eind 2014 waren bijna zestig miljoen mensen gedwongen hun huis ontvlucht.

Daarmee is de vluchtelingenstroom wereldwijd, als gevolg van oorlogen, conflicten en vervolging, nog nooit zo groot geweest. Het rapport toont een flinke toename van het aantal mensen dat op de vlucht, ontheemd of asielzoeker is.

Eind 2014 waren dit er 59,5 miljoen, een jaar eerder 51,2 miljoen. De toename sinds 2013 is de hoogste ooit vastgelegd in een enkel jaar. Tien jaar geleden ontvluchtten 37,5 miljoen mensen hun thuis. Wereldwijd is nu 1 op de 122 mensen op de vlucht, ontheemd of asielzoeker.

Lees meer over: Vluchtelingen UNHCR

Gerelateerde artikelen;

‘Meerderheid Nederlanders voor toelaten oorlogsvluchtelingen’ 

Zes grote EU-landen praten over opvang vluchtelingen 

Vluchtelingen probleem voor transportsector 

Record aantal vluchtelingen

Telegraaf 18.06.2015 Bijna zestig miljoen mensen zijn ontheemd of op de vlucht geslagen door oorlogsgeweld of vervolging. Dit is het hoogste aantal ooit geregistreerd, berichtte donderdag de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties (Unhcr) in een rapport over 2014. De helft van deze ontheemden en vluchtelingen zijn kinderen.

In 2014 gingen elke dag gemiddeld 42.500 mensen op pad om elders veiligheid en bescherming te zoeken. Vier jaar eerder was dit aantal nog slechts een kwart van het huidige. De vluchtelingen komen steeds vaker terecht in armere landen en minder in rijkere landen.

In 2014 konden 126.800 vluchtelingen terug naar huis. Dat is het laagste aantal in meer dan dertig jaar tijd. Dat komt volgens de Unhcr omdat er steeds meer conflicten bijkomen en er steeds minder werkelijk worden opgelost.

Gerelateerde artikelen;

18-06: Europa laat Italië in de steek

17-06: Hongaars hek schokt Servië

17-06: Parijs doet meer aan opvang

17-06: Hongarije zet hoog hek neer

17-06: Iedereen een visum!

16-06: Politie jaagt vluchtelingen weg

Recordaantal van bijna 60 miljoen ontheemden- helft kinderen›

NRC 18.06.2015 Bijna zestig miljoen mensen zijn op de vlucht als gevolg van oorlogen in Syrië, Jemen, Zuid-Soedan, Burundi en een tiental andere landen. Niet eerder waren zoveel mensen ontheemd en de aantallen blijven snel stijgen, zo stelt VN-Vluchtelingenorganisatie UNHCR in een vandaag uitgebracht rapport. In 2005 waren er 37,5 miljoen ontheemden, dit aantal steeg naar 51,2 miljoen in 2013 en liep op tot 59,5 miljoen vorig jaar. Deze toename is de hoogste ooit vastgelegd in een enkel jaar. De helft van het aantal vluchtelingen zijn kinderen.

TURKIJE ‘S WERELDS GROOTSTE OPVANGLAND

De oorlog in Syrië is grotendeels verantwoordelijk voor de snelle stijging van het aantal ontheemden. Alleen al in eigen land zijn 7,6 miljoen Syriërs op de vlucht terwijl er bijna 3,9 miljoen verblijven in de omliggende regio. Na Syrië komen de meestal vluchtelingen uit Afghanistan (2,59 miljoen) en Somalië (1,1 miljoen).

Lees meer;

27 FEB UNHCR: Turkije door oorlog in Syrië land met meeste vluchtelingen ›

2014 Aantal vluchtelingen staat op 51,2 miljoen, meer dan na WOII ›

2014 Met 51 miljoen op drift: een vluchtelingenrecord

2005  VN: aantal vluchtelingen daalt

2008 Angelina aan de deur, voor ons

Bootmigranten? Griekenland, niet Italië is het probleem

Elsevier 17.04.2015 Griekenland heeft er, naast de bekende economische malaise, nog een steeds groter wordend probleem bijgekregen: de bootmigranten hebben dit jaar ook de zeeroute naar de Egeïsche eilanden gevonden.

Waar vorig jaar de bootmigranten vooral Italië wisten te vinden, hebben ze nu ook andere bestemmingen gevonden.

Van de 200.000 migranten die vorig jaar over het water Zuid-Europa bereikten, kwamen er 170.000 aan in Italië. De grote toestroom zorgde ervoor dat andere EU-lidstaten Italië gingen helpen en dat de Europese reddingsmissie weer werd opgeschroefd.

Geen invasie

Maar inmiddels is Italië al lang niet meer het grootste probleem, zegt Carlotta Sami van vluchtelingenorganisatie UNHCR.

Lees ook…

Wat is een illegaal? En 31 andere vragen over illegaliteit

Volgens UNHCR is het probleem opgeschoven richting Griekenland. ‘Griekenland moet op dit moment het hoofd bieden aan een extreem kritieke situatie,’ zegt Sami. Griekenland krijgt ongeveer even veel migranten als Italië te verwerken, maar dan niet op het vaste land, maar op enkele eilanden. ‘Dit zijn eilanden waar men normaal gesproken op vakantie gaat. Deze eilanden zijn absoluut niet voorbereid op zulke grote aantallen migranten… Er zijn geen opvangcentra, er zijn geen werkende asielsystemen, er is echt helemaal niets. Griekenland is op dit moment echt een dramatisch geval dat hulp nodig heeft van Europa.’

Nu het zomerseizoen is aangebroken, blijven de vele vluchtelingen niet onopgemerkt bij de toeristen. De Britse krantThe Daily Mail deed verslag van klagende Britse toeristen die geen zin hadden om tijdens hun vakantie te worden geconfronteerd met de hongerige blikken van migranten. Sommige toeristen noemden de situatie op Kos ‘walgelijk’ en spraken van een ‘horror-vakantie’. Reisorganisatie haastten zich te zeggen dat je in de resorts ‘weinig merkt van de vluchtelingen’.

Lees ook…

Pas op voor deze 5 valkuilen in migratiedebat

Te hulp

Maar er zijn ook toeristen die de migranten te hulp schieten. Zo vertelde Ingrid Peeters tegen De Telegraaf dat ze boodschappen doet voor de migranten van geld dat ze thuis in Venlo heeft verzameld. Ook lokale middenstanders proberen de vluchtelingen zo veel mogelijk te helpen.

Intussen wordt er in Luxemburg vergaderd over de herverdeling van asielzoekers in de Europese lidstaten. De Grieken hebben al laten weten dat ze het voorgestelde quota-systeem te mager vinden. Zij vinden dat Europa solidair moet zijn en meer asielzoekers uit Griekenland moet opnemen.

Bernard Cazeneuve (Franse Minister van Binnenlandse Zaken)

Parijs doet meer aan opvang

Telegraaf 17.06.2015  De Franse regering gaat meer doen aan de opvang van vluchtelingen, maar ook aan de begeleiding van migranten die terug moeten. Dit heeft het Franse kabinet woensdag besloten. Dit jaar wordt bijvoorbeeld nog onderdak geregeld voor 11.000 mensen extra. De minister van Binnenlandse Zaken, Bernard Cazeneuve, concludeerde woensdag dat het systeem van opvang van asielzoekers helemaal verstopt is en dat de noodopvang van vluchtelingen niet voldoet.

Ook wordt er meer ondernomen om de chaos rond de Noord-Franse havenstad Calais de baas te worden. De watervoorziening, verlichting en sanitair worden verbeterd in de „new jungle” in de duinen bij Calais. Daar drommen vluchtelingen samen op slechts 33 kilometer van de kust van Groot-Brittannië, waar velen menen een beter bestaan te kunnen opbouwen. In de kampementen bij Calais komt ook permanent een toezichthouder die wordt belast met de schoonmaak, meldde de krant La Voix du Nord.

Woensdagmiddag betogen voor het gemeentehuis van Calais vluchtelingen tegen het geweld dat de kampementen de afgelopen dagen teistert.

Frankrijk wil meer migranten opvangen

NU 17.06.2015  Frankrijk wil elfduizend extra opvangplekken in het leven roepen voor asielzoekers en vluchtelingen.  Voor het migratieprobleem moet een ‘langetermijnoplossing’ komen, zei minister van binnenlandse zaken Bernard Cazeneuve woensdag.

Dit jaar zijn zo’n honderdduizend migranten Europa binnengekomen. Bij de grens tussen Frankrijk en Italië heeft de oproerpolitie tientallen migranten tegengehouden.

Volgend jaar wil Frankrijk vierduizend extra plekken in asielzoekerscentra creëren plus 5.500 plaatsen voor migranten die de vluchtelingenstatus hebben gekregen, zei Cazeneuve. Daarnaast moet er extra tijdelijke huisvesting komen voor illegale migranten.

Lees meer over: Bootvluchtelingen Frankrijk

Gerelateerde artikelen;

Politie haalt asielzoekers weg bij Ventimiglia  

Migranten niet weg bij Frans-Italiaanse grens  

Frankrijk wil 11.000 opvangplaatsen voor migranten scheppen

NRC 17.06.2015 Frankrijk is voornemens om 11.000 extra opvangplaatsen in asielzoekerscentra te creëren voor vluchtelingen. Dat zei minister van Binnenlandse Zaken Bernard Cazeneuve vandaag, meldt persdienst AP. Het idee is onderdeel van een plan om de grote vluchtelingenstromen die Europa over de Middellandse Zee in komen in goede banen te leiden.

HONGARIJE BOUWT HEK

Hongarije liet vandaag een heel ander geluid horen. Minister van Buitenlandse Zaken Peter Szijjarto zei vandaag dat er een hek van vier meter hoog langs de grens met Servië wordt geconstrueerd. Het land zegt de vluchtelingenstroom niet meer aan te kunnen en hoopt met het hek migranten die de Europese Unie proberen binnen te komen te weren.

Nederland is net als Frankrijk bereid om meer vluchtelingen op te nemen. Het kabinet wil echter wel dat andere EU-lidstaten dit voorbeeld volgen. Vooral in Oost-Europa is er veel weerstand tegen het plan om migranten over de EU-landen te verspreiden. LEES VERDER

Lees meer;

18 JUN Frankrijk wil 11.000 extra opvangplaatsen

17 JUN Hongarije overweegt 4 meter hoog hek langs grens met Servië ›

8 JUN ‘Nederland: alleen vluchtelingen opnemen als genoeg landen dat ook doen’ ›

26 MEI Kabinet heeft veel vragen over EU-plan om asielzoekers te herverdelen ›

20 JAN Human Rights Watch: Franse politie mishandelt migranten in Calais ›

Hongarije gaat hoog hek tegen vluchtelingen neerzetten

NU 17.06.2015 Hongarije gaat een vier meter hoog hek aan de grens met Servië neerzetten om vluchtelingen tegen te houden.

Dit heeft de Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken, Peter Sijjarto, woensdag bekendgemaakt.

Het zuiden van Hongarije grenst langs ruim 150 kilometer aan de Servië. Dat behoort niet zoals Hongarije tot de Schengenzone en is geen lid van de Europese Unie.

De Hongaarse premier Viktor Orban zei eerder deze week dat hij overweegt de grens met Servië helemaal te sluiten.

Hongarije verwacht dit jaar 130.000 mensen die op zoek zijn naar een veilig heenkomen of werk. Het loopt volgens Orban de spuigaten uit.

Lees meer over: Hongarije Vluchtelingen

Gerelateerde artikelen;

Zes grote EU-landen praten over opvang vluchtelingen 

Hongarije fel tegen EU-plan vluchtelingen 

Hongarije zet hoog hek neer

Telegraaf 17.06.2015 Hongarije gaat een vier meter hoog hek aan de grens met Servië neerzetten om vluchtelingen tegen te houden. Dit heeft de Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken, Peter Szijjarto, woensdag bekendgemaakt.

Het zuiden van Hongarije grenst langs ruim 150 kilometer aan de Servië. Dat behoort niet, zoals Hongarije, tot de Schengenzone en is geen lid van de Europese Unie. De Hongaarse premier Viktor Orban zei eerder deze week dat hij overweegt de grens met Servië helemaal te sluiten.

Hongarije verwacht dit jaar 130.000 mensen die op zoek zijn naar een veilig heenkomen en/of werk. Het loopt volgens Orban de spuigaten uit. Geen enkel ander EU-land behalve Zweden heeft vorig jaar meer vluchtelingen per hoofd van de bevolking opgenomen dan Hongarije. Het land telt 10 miljoen inwoners en kreeg toen 43.000 vluchtelingen over de vloer. Dit jaar zijn er 54.000 het land binnengekomen.

Gerelateerde artikelen;

08-06: ‘Zuidgrens Hongarije op slot’ 

01-06: Hongarije houdt illigalen aan

14-05: Hongarije fel tegen EU-plan

Hongarije plaatst hek tegen asielzoekers: dit is er mis

Elsevier 17.06.2015 Een 4 meter hoog hek op de grens met Servië moet de toenemende stroom van vluchtelingen tegenhouden. Dit heeft de Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken, Peter Szijjarto, woensdag bekendgemaakt.

De buurlanden liggen in de clinch omdat dagelijks honderden migranten de 151 kilometer lange grens tussen Servië (niet lid van de Europese Unie) en Hongarije (wel Europese Unie) proberen over te steken.

Balkan-route

Eind 2014 werd de Westelijke Balkan-route – die vluchtelingen in toenemende mate hanteren als weg naar de Europese Unie – de derde meest gebruikte route in de EU na Griekenland en Italië. Begin dit jaar registreerde Frontex, het EU-buitengrens-agentschap, meer dan 26.600 illegale grensoverschrijdingen langs deze route.

Lees meer…

Treinspoor op Balkan blijkt gevaarlijk pad voor migranten

Media in Servië schreven herhaaldelijk over aanvallen op vluchtelingen door bendes en machtsmisbruik door lokale politie. Volgens Human Rights Watch weigert politie soms om asielaanvragen te registreren waardoor het voor vluchtelingen onmogelijk is voedsel en onderdak te krijgen. Ook zouden veel migranten buiten de opvangcentra wonen, onder wie gezinnen met kleine kinderen en niet-begeleide minderjarigen.

Lees meer…

Geruzie over verdeling vluchtelingen: wat u moet weten

De president noemt migratie een gevaar: ‘Ik vind het niet juist dat vluchtelingen naar ons worden gestuurd. Wij denken dat ze moeten worden gestopt in Servië.’ Volgens Orban zou het probleem buiten de EU moeten worden opgelost, totdat individuele zaken van migranten zijn geëvalueerd.

Europese Unie

De door migranten veel gebruikte Balkan-route is niet zondergevaar: de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties (VN) zei vrijdag dat migranten die vanuit het Midden-Oosten en Afrika Europese grond proberen te bereiken, in toenemende mate worden geconfronteerd met ongelukken op de spoorwegen die zij te voet volgen. Zij hebben ook te lijden onder geweld en misbruik van criminele bendes.

zie ook;

14 mei Hongarije veegt de vloer aan met asielplan EU

16 jun ‘Rotsmigranten’ spelen kat-en-muis met politie

15 jun Syrische vluchtelingen komen massaal Turkije binnen (foto’s)

Hongarije gaat hoog hek neerzetten

Trouw 17.06.2015 Hongarije gaat een 4 meter hoog hek aan de grens met Servië neerzetten om vluchtelingen tegen te houden. Dit heeft de Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken, Peter Szijjarto, woensdag bekendgemaakt.

Het zuiden van Hongarije grenst langs ruim 150 kilometer aan Servië. Dat behoort niet zoals Hongarije tot de Schengenzone en is geen lid van de Europese Unie. De Hongaarse premier Viktor Orban zei eerder deze week dat hij overweegt de grens met Servië helemaal te sluiten.

Hongarije verwacht dit jaar 130.000 mensen die op zoek zijn naar een veilig heenkomen en/of werk. Het loopt volgens Orban de spuigaten uit. Geen enkel ander EU-land behalve Zweden heeft vorig jaar meer vluchtelingen per hoofd van de bevolking opgenomen dan Hongarije. Het land telt 10 miljoen inwoners en kreeg toen 43.000 vluchtelingen over de vloer. Dit jaar zijn er 54.000 het land binnengekomen.

Hongarije overweegt 4 meter hoog hek langs grens met Servië

NRC 17.06.2015 Hongarije overweegt de grens met Servië te sluiten en er een hek van vier meter hoog neer te zetten om zo de stroom van vluchtelingen te stoppen. Dat heeft de Hongaarse minister van Buitenlandse zaken Peter Szijjarto gezegd. Volgens hem duren de gesprekken binnen de EU over een oplossing voor de migrantenstroom te lang.

“Hongarije wordt van alle EU-lidstaten het meest getroffen door de problemen veroorzaakt door de druk van migratie”, zei Szijjarto. Binnen de EU heeft alleen Zweden vorig jaar meer vluchtelingen opgenomen. Szijjarto: “We kunnen ons niet veroorloven langer te wachten. Wel hopen we op een gezamenlijke Europese oplossing.” De Hongaarse overheid heeft de minister van Binnenlandse Zaken gevraagd om volgende week woensdag een uitgewerkt plan voor het hekwerk te presenteren.

OOK BULGARIJE BOUWDE EEN HEK

Hongarije is fel gekant tegen de plannen van de EU om vluchtelingen, die nu voornamelijk in Griekenland en Italië stranden, te verdelen over de lidstaten. De Hongaarse premier zei geen plek te willen bieden aan “economische migranten”.

Dit jaar kwamen volgens het Hongaarse Bureau van Immigratie (BAH) al 57.000 vluchtelingen illegaal het land binnen. In heel 2014 waren dat er nog 43.000. De migranten die naar Hongarije komen zijn voornamelijk van Afghaanse, Syrische en Pakistaanse afkomst. Een andere EU-lidstaat, Bulgarije, heeft ook een hek gebouwd (€) langs de grens met Turkije om illegale migratie tegen te gaan.  LEES VERDER

Zijlstra: reactie op vluchtelingen bedreigt voortbestaan EU

NRC 17.06.2015 De manier waarop Europa reageert op de voortdurende migrantenstroom vanuit Afrika, bedreigt het voortbestaan van de EU. En is ook nog eens inhumaan. Dat schrijft VVD-fractieleider Halbe Zijlstra vandaag in een opiniestuk in NRC.

Zijlstra schrijft over “duizenden mensen in gammele bootjes”, over “vrachtwagens (bij Calais) die niet eens meer durven te stoppen uit angst voor grote aantallen ongenode lifters” en constateert: “Frontex, dat de grenzen moet bewaken, lijkt in plaats van kustwacht, te zijn uitgegroeid tot een veerdienst tussen Afrika en Europa”. LEES VERDER

Lees meer;

VANDAAG Een blauwe zee waar het heerlijk snorkelen is

17 JUN Als het zo doorgaat moeten wij onze grenzen sluiten

24 APR Mensenrechtenorganisaties kritisch over maatregelen bootvluchtelingen ›

1995 Opvang asielzoekers moet humaan blijven

2009 Amnesty: mondiale mensenrechtencrisis

Geruzie over vluchtelingen: wat u moet weten

Elsevier 16.06.2015 Lidstaten van de Europese Unie (EU) praten dinsdag in Luxemburg over de verdeling van vluchtelingen. Onder de lidstaten is onenigheid ontstaan over het plan om tienduizenden asielzoekers ‘eerlijker’ te verdelen.

Wat bespreken de EU-ministers van Binnenlandse Zaken in Luxemburg? Dit moet u weten over het plan van de Unie.

1. Plan

Brussel wil de komende twee jaar 40.000 asielzoekers die aankomen in landen als Griekenland en Italië verdelen over lidstaten van de Europese Unie. Het is de bedoeling dat er eind dit jaar een permanent plan komt om vluchtelingen te verdelen. Volgens het plan zou Nederland 2.047 asielzoekers toegewezen krijgen.

Nu is het zo dat de lidstaten waar vluchtelingen aankomen verantwoordelijk zijn voor de afhandeling van de asielprocedure. De landen aan de buitengrens van de Unie kunnen de toestroom van vluchtelingen en illegale migranten niet aan, en sturen deze vaak door naar Europa.

Jelte Wiersma: De gemaakte afspraken zijn vooral voor de bühne. Zo van: ‘Europa doet iets’. Maar ‘Europa’ doet weinig want dat kan én wil het niet. Lees nu >

2. Italië

De Italiaanse premier Matteo Renzi was zondag niet te spreken over het voorstel uit Brussel. Tegen de krant Corriere della Serazei hij dat de Unie vooral moet kijken naar percentages, en niet naar harde cijfers als het gaat om de verdeling van vluchtelingen.

Renzi vindt ook dat het plan zich richt op te weinig asielzoekers, omdat er dit jaar al meer dan 50.000 migranten zijn aangekomen in Italië. Als het aan Renzi ligt, komen er duidelijke verdeelquota waarbij elk land een vastgesteld percentage asielzoekers krijgt toegewezen.

Renzi dreigde ook met maatregelen, als er geen beter plan komt. Hij dreigde met een plan B dat ‘Europa pijn gaat doen’.

3. Verzet

Niet alleen de Italiaanse premier Renzi is niet te spreken over het voorstel, ook vanuit Duitsland en Frankrijk klinkt kritiek. Zij zien liever een tijdelijk systeem, dat alleen wordt ingezet bij noodsituaties. Driekwart van de asielzoekers wordt nu opgevangen door vijf landen, en dat moet anders vinden zij.

Ook het Nederlandse kabinet is kritisch, omdat er te weinig rekening wordt gehouden met de inspanningen van sommige landen. Staatssecretaris Klaas Dijkhoff (VVD, Asiel) heeft gezegd dat hij plan niet meteen omarmt, maar dat het ook niet onacceptabel voor hem is.

4. Oost-Europa

Waar diverse lidstaten ontevreden over zijn, is de beperkte inzet van Oost-Europese landen. Een groot groep Oost-Europese landen wijst de verplichte solidariteit af. Deze landen hebben minder ervaring met de opvang van vluchtelingen en vinden dat vluchtelingen vooral naar de rijkere EU-lidstaten moeten gaan.

Premier Mark Rutte (VVD) vroeg vorige week nog om ‘meer verantwoordelijkheid’ van de Oost-Europese landen.

5. Oostenrijk

Intussen heeft Oostenrijk de opvang van nieuwe asielzoekers even helemaal stopgezet. Op deze manier wil het land druk zetten op andere EU-landen.

In Oostenrijk is het aantal asielaanvragen de eerste vier maanden van dit jaar fors gestegen, met bijna 160 procent naar 14.225 verzoeken. Dat moet veranderen, vindt de regering in Wenen.

6. Grenzen

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Thomas de Maizière heeft dinsdag gedreigd met het einde van het vrije verkeer in Europa. Als het vluchtelingenprobleem zich op deze manier voortzet, is er geen andere uitweg. Hij benadrukte dat Duitsland geen terugkeer wil van grenscontroles, maar dat als er geen verantwoordelijkheid wordt genomen dit de enige optie lijkt.

zie ook;

Kabinet steunt meer controles op vluchtelingen in vrachtauto’s

NRC 16.06.2015  Vandaag is de Koninklijke Marechaussee begonnen met strengere controles die moeten voorkomen dat vluchtelingen zich in vrachtauto’s verstoppen in de hoop zo het Kanaal over te kunnen steken. Het kabinet steunt meer controles bij zogenoemde “hotspots”, bij de grens, in de havens, op treinstations en op parkeerplaatsen.

Dat meldt het ministerie van Veiligheid en Justitie. Er wordt bijvoorbeeld gecontroleerd of zich tussen de vracht geen personen verscholen zitten. Ook wordt in de gaten gehouden of vluchtelingen niet aan boord klimmen van vrachtauto’s als deze op een parkeerplaats staan. De marechaussee gaat samenwerken met Britse grensbewakingsautoriteiten, de politie en transportorganisaties.  LEES VERDER

Lees meer

VANDAAG ‘Nederlandse havens worden het nieuwe Calais’

11 JUN Twaalf verstekelingen in je truck

11 JUN Nu al net zoveel vluchtelingen opgepakt bij Hoek van Holland als vorig jaar › 

10 JUN Ze móeten de Noordzee over – van Afghaan tot Chinees – nu ook via Hoek van Holland

1991 Tweede Kamer tegen begrenzer op vrachtwagen

Nederland hamert op verdeling

Telegraaf 16.06.2015  Nederland houdt vast aan een verplichte verdeling van vluchtelingen over de Europese Unie, ondanks fel verzet van andere EU-lidstaten. Brussel gaat er vanuit dat ieder land meedoet „en dat lijkt ons een gezonde houding”, zei staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) dinsdag in Luxemburg na overleg met EU-collega’s over de vluchtelingencrisis.

De bewindslieden bogen zich voor de eerste keer over het plan van de Europese Commissie om 40.000 asielzoekers eerlijker over Europa te spreiden. Met de verdeling wil de commissie Griekenland en Italië ontlasten, die worden overspoeld door (boot-)vluchtelingen.

Een grote groep Oost-Europese landen wijst echter elke verplichte solidariteit af. De kwestie wordt nu doorgeschoven naar de Europese top eind volgende week in Brussel. Italië dreigde al met een plan B dat „Europa pijn gaat doen”, mocht het niet tot een akkoord komen.

Illegalen naar Nederland

Telegraaf 16.06.2015 Het vluchtelingenprobleem verplaatst zich in hoog tempo van de Franse plaats Calais naar Nederland. Nu al maken honderden illegalen vanuit Hoek van Holland, Rotterdam of IJmuiden de oversteek naar Engeland.

Transportorganisaties voorzien dat dit nog maar het begin is van een massale toeloop van vreemdelingen die Nederland als springplank willen gebruiken op zoek naar geluk.

„We moeten snel ingrijpen, anders krijgen we hier met dezelfde excessen te maken als in Frankrijk”, waarschuwt Joost Sitskoorn van verladersorganisatie EVO. „Daar heeft men het maanden aangekeken en treedt men nu pas op.”

Leiden strenge controles in Calais illegalen naar Nederland?

Elsevier 16.05.2015 De Nederlandse transportsector vreest dat het illegalenprobleem zich door de strengere controles bij het Franse Calais in rap tempo verplaatst naar Nederland. Hoek van Holland, Rotterdam en IJmuiden gelden als potentiële hotspots voor illegale migranten die willen oversteken naar Groot-Brittannië.

Het Franse Calais heeft de laatste tijd extra maatregelen ingezet tegen de grote stroom vluchtelingen die vanuit daar Groot-Brittannië proberen te bereiken. Zo worden er röntgenscanners, CO2-scanners en warmtecamera’s gebruikt in tunnels om gelukszoekers te detecteren, en worden er dikkere hekken met prikkeldraad geplaatst. Ook patrouilleert er marechaussee met honden.

Lees ook:

Haven Hoek van Holland steeds populairder bij vluchtelingen

Transportorganisaties vrezen dat het probleem alleen nog maar zal toenemen, schrijft De Telegraaf. ‘We moeten snel ingrijpen, anders krijgen we hier met dezelfde excessen te maken als in Frankrijk,’ zegt Joost Sitskoorn van verladersorganisatie EVO tegen de krant. Volgens hem is het probleem daar te lang aangekeken voordat er maatregelen werden genomen, waardoor het nu de spuigaten uitloopt.

Belaagd

Europese vrachtwagenchauffeurs die naar Groot-Brittannië rijden, ondervinden veel hinder van gelukszoekers die zich agressief gedragen. Vrachtwagenchauffeurs die in de file staan, worden steeds vaker belaagd door asielzoekers die hun vrachtwagens proberen binnen te dringen. Illegalen snijden de zeilen open om de laadruimte in te kunnen klimmen of proberen aan de onderkant van de vrachtwagen te hangen.

De belangenorganisatie EVO meldt dinsdag een helpdesk op te willen zetten voor ondernemers die hun goederen naar Groot-Brittannië transporteren en rond Calais te maken hebben met gevaarlijke situaties. Wat die helpdesk precies moet doen om de ondernemers te helpen, is nog niet duidelijk.

zie ook;

12 jun Haven Hoek van Holland steeds populairder bij vluchtelingen

5 jun Dit zijn de bootvluchtelingen van Nederland

5 jun Illegalen Amsterdam kraken voormalig stadsdeelkantoor

37 illegalen in minivrachtwagen

Telegraaf 16.06.2015 In de Oostenrijkse deelstaat Neder-Oostenrijk is zondag een kleine vrachtwagen met 37 illegalen aangetroffen. De illegale Afghanen zaten op elkaar gepropt in een laadruimte van niet meer dan zeven vierkante meter.

Dat heeft de plaatselijke politie dinsdag bekendgemaakt. Een politieagente buiten diensttijd zag dat de mensen werden afgezet in de buurt van Fischamend. De illegalen vluchtten het bos in, terwijl de chauffeur er op de A4 vandoor ging.

In de buurt van Fischamend konden later 23 illegalen worden opgepakt. Uit onderzoek bleek dat er 37 in het voertuig werden vervoerd. Onder hen waren ook kinderen in de leeftijd van 9 tot 13 jaar. De mensensmokkelaar, een 40-jarige Roemeen, werd elders op de A4 in Oostenrijk aangehouden.

‘Rotsmigranten’ spelen kat-en-muis met politie

Elsevier 16.06.2015 De Italiaanse politie is de hele dag bezig geweest met het vangen van illegalen die zich op de rotsen nabij Ventimiglia hadden verschanst. Maar de illegalen lieten zich niet gemakkelijk vangen.

Vakantiegangers die over de bochtige weg langs de kust van Ventimiglia richting de Franse badplaats Menton rijden passeren bij Ponte San Ludovico de voormalige grenspost doorgaans zonder problemen.

Onder de spoorbrug bij de verlaten douanegebouwen hangt een bord met de tekst ‘Poort naar Italië, waar de schoonheid geen grenzen kent’.

zie ook;

De cynische slogan op het bord aan de spoorbrug

Geen schoonheid, wel grenzen

Maar een groepje van ongeveer honderd hoofdzakelijk Afrikaanse migranten ziet die schoonheid niet. Zij willen zo snel mogelijk Italië verlaten en doorreizen naar Frankrijk en verder.

Jammer genoeg geldt voor deze migranten de grens, die voor toeristen en het dagelijks verkeer nagenoeg onzichtbaar is, wel degelijk. De afgelopen dagen probeerden zij herhaaldelijk Frankrijk binnen te komen, maar zonder succes. Ze werden tegengehouden door de Franse gendarmerie. Volgens de Dublin-verordening moeten deze migranten immers asiel aanvragen in het land waar zij aankwamen.

Desillusie

Maar in Italië blijven, willen ze niet. En dus hebben ze hun toevlucht gezocht op de rotsen bij Ponte San Ludovico. Een goede zwemmer zou het erop kunnen wagen. Vanaf de rotsen zijn de badgasten van Menton te zien.

Daarop wilden de Italiaanse carabinieri hoogstwaarschijnlijk niet wachten. Dinsdagochtend om 8.00 uur begonnen zij met het vangen van de illegalen. Maar die gaven zich niet zomaar gewonnen. Het resultaat was een kat-en-muisspel, zoals hier is te zien op beelden van RTL Nieuws.

De migranten worden enkele kilometers terug Italië ingereden en bij het station van Ventimiglia verzameld. Rond het station zwerven honderden migranten. Bewoners geven ze eten, drinken en kleding. Het Rode Kruis heeft net buiten het stadje een opvangkamp opgetuigd waar de illegalen worden opgevangen.

‘Frankrijk moet de grenzen opengooien, want we hebben toch een verenigd Europa? Wij hebben al die migranten hier en we weten niet wat we er mee moeten doen,’ zegt een bewoner van Ventimiglia tegen RTL Nieuws.

Vuist in het gezicht

Daarmee verwoordt hij het officiële standpunt van zijn regering. ‘Ventimiglia is een vuist in het gezicht van Europa en het is het bewijs dat de migranten niet naar Italië komen om in Italië te blijven, maar om verder Europa in te gaan,’ zei minister van Binnenlandse Zaken Angelino Alfano vanuit Luxemburg waar hij met zijn collega’s over het vluchtelingenprobleem praat.

Alfano pleit ervoor om zo snel mogelijk met een quotasysteem te komen om de asielzoekers naar rato over de EU-lidstaten te verdelen.

Verzet

Daarmee stuit hij op verzet van buurland Frankrijk en van Duitsland. Deze landen vinden dat Italië de Dublin-verordening moet respecteren en alle asielzoekers die in het zuiden binnenkomen moet registreren.

De Duitse en Franse ministers van Binnenlandse Zakenzinspeelden er dinsdag al op dat er anders in de toekomst een einde komt aan het vrije verkeer van personen in het Schengengebied.

Terug bij af

Daarmee is de discussie weer terug bij af. Want ook in 2011, vlak na het uitbreken van de ‘Arabische Lente’ probeerden Afrikaanse migranten Frankrijk te bereiken via Ventimiglia. Ook toen werden zij door de Franse politie tegengehouden en ook toen werd een vluchtelingenkamp ingericht door het Rode Kruis.

Italië beschuldigde Frankrijk en Duitsland van gebrek aan solidariteit, Frankrijk en Duitsland wezen Italië op zijn verantwoordelijkheid. Vier jaar en vele Brusselse debatten, plannen en rapporten later doet zich een vrijwel identieke situatie voor. Opnieuw kan het verdeeld Europa niet veel anders doen dan machteloos toekijken.

Vluchtelingen verdreven van rots

Telegraaf 16.06.2015 Zo’n honderd vluchtelingen die bivakkeerden in Ventimiglia op de grens tussen Italië en Frankrijk, zijn dinsdagochtend met geweld weggehaald. De Italiaanse politie heeft het kamp ontruimd. Tijdens opstootjes hield een aantal migranten zich tijdens de ontruiming krampachtig vast aan wegwijzers. De vluchtelingen zijn met de bus naar het treinstation in Ventimiglia gebracht. Daar worden ze opgevangen door het Rode Kruis, schrijft The Guardian. Dit soort noodopvangplekken duiken steeds vaker op in Italië. Ook op de treinstations van Milaan en Rome zijn opvangcentra ingericht.

De migranten uit voornamelijk Sudan en Eritrea mochten een paar dagen terug Frankrijk niet in en hadden hun kamp opgezet op de rotsen in Ventimiglia, in de hoop uiteindelijk toch de grens met Frankrijk over te kunnen steken.

Politie haalt asielzoekers weg bij Ventimiglia

NU 16.06.2015 De politie heeft in Ventimiglia, op de grens tussen Frankrijk en Italië, een groep van enkele tientallen Afrikaanse asielzoekers met geweld afgevoerd.

De asielzoekers bivakkeerden al dagen bij de grens en wilden naar Noord-Europa reizen. Frankrijk wilde de migranten echter niet toelaten.
De groep verzette zich hevig en hield zich vast aan verkeersborden. De migranten weigerden in een bus van het Rode Kruis te stappen, maar werden uiteindelijk toch afgevoerd. Migranten die zich op de rotsen in de zee bij de grenspost hadden verschanst werden met rust gelaten.

Lees meer over: Italië Ventimiglia Bootvluchtelingen

Gerelateerde artikelen;

Migranten niet weg bij Frans-Italiaanse grens  

Marine pikt 544 migranten op

Telegraaf 16.05.2015 Een schip van de Duitse marine heeft 544 mensen van twee houten boten op de Middellandse Zee gered. De 335 mannen, 148 vrouwen en 61 kinderen werden 85 kilometer uit de kust van de Libische hoofdstad Tripoli aan boord genomen van het fregat Schleswig-Holstein. De migranten worden naar het Zuid-Italiaanse Reggio Calabria gebracht.

Sinds begin mei varen twee Duitse marineschepen op de Middellandse Zee als onderdeel van een internationale reddingsmissie. Tot nog toe hebben de twee schepen al ongeveer 4000 mensen van het water gehaald en naar veilige haven gevaren.

Waarschuwing voor sluiting grenzen

Telegraaf 16.06.2015 Als Europa geen oplossing vindt voor de vluchtelingencrisis, kan dat het einde betekenen van het vrije verkeer in Europa. Deze waarschuwing uitte de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Thomas de Maizière, dinsdag in Luxemburg. Hij is daar voor overleg met zijn collega’s over de problemen.

Duitsland wil geen terugkeer van grenscontroles, maar als er geen verantwoordelijkheid wordt genomen kan dat uiteindelijk leiden tot het verdwijnen van het vrije verkeer, stelde De Maizière. Hij verwees naar de spanningen door de enorme toestroom aan (boot-)vluchtelingen naar de Europese Unie.

De EU-lidstaten zijn uiterst verdeeld over het plan van Brussel om 40.000 asielzoekers eerlijker over Europa te spreiden. De commissie wil Griekenland en Italië ontlasten. Deze twee Zuid-Europese staten worden overspoeld door vluchtelingen. Italië dreigde al met een plan B dat „Europa pijn gaat doen”, mocht het niet tot een akkoord komen.

Wat gebeurde er op de omgekochte migrantenboot?

VK 15.06.2015 Australië heeft mensensmokkelaars betaald om rechtsomkeert te maken met hun vluchtelingenboot. Premier Tony Abbott ontkent noch erkent dat dergelijke praktijken plaatsvinden. ‘We laten geen middel ongebruikt om de komst van illegale immigranten te stoppen’. Wat gebeurde er op de migrantenboot?

De Australische grensbewaking zou eind mei omgerekend ruim 25.000 euro betaald hebben aan de zeskoppige bemanning van een vluchtelingenboot. Die keerde vervolgens met de 65 asielzoekers aan boord terug naar Indonesië, maar het vaartuig liep vast op een rif bij het afgelegen eiland Rote.

Wil je als migrant naar Australië: no way!

De Australische premier Tony Abbott heeft dé oplossing voor de ‘vreselijke tragedie’ op de Middellandse Zee. Hij raadt de EU-lidstaten zijn No Way-aanpak aan: alle migrantenboten tegenhouden en terugsturen (+).

Syrische vluchtelingen komen massaal Turkije binnen (foto’s)

Elsevier 15.06.2015 Syrische Koerden hebben zondag de stad Tal Abyad bij de grens met Turkije omsingeld en vechten nu samen met het Vrije Syrische Leger tegen terroristen van Islamitische Staat (IS). Duizenden mensen zijn uit angst voor het geweld de stad ontvlucht.

De vluchtelingen stromen massaal naar de grens met Turkije. Het land zette zondagavond de grens open voor de vluchtelingen, van wie de meesten Turkmenen en Arabieren zijn.

Bron: AFP

Eerder werden ze zowel door de Turkse grenswachten als door IS-leden tegengehouden. De terroristen probeerden eerder de vluchtelingenstromen terug naar de stad te sturen.

Prikkeldraad

De afgelopen weken zijn in het gebied al 15.000 Syriërs de Turkse grens overgestoken sinds de gevechten rond Tal Abyad uitbraken. Toen Turkse autoriteiten zondagavond de grens openzetten, stroomden de hordes vluchtelingen binnen door over hekken met prikkeldraad te klimmen, en zichzelf door gaten in de hekken te persen.

Bron: AFP

Bron: AFP

Turkije heeft in totaal 2 miljoen vluchtelingen uit Syrië en Irak opgenomen. Mevlut Cavusoglu, de Turkse minister van Buitenlandse Zaken, heeft op een bijeenkomst met de Raad van Europa op zondag, Europese landen opnieuw gevraagd te helpen met de massale toestroom van vluchtelingen. Turkije zou tot nu toe zes miljard dollar aan vluchtelingen hebben uitgegeven, schrijft de krant Hurriyet.

Bron: AFP

De stad Tal Abyad ligt op een strategisch cruciale positie voor IS. Mochten de Koerden de stad innemen, dan kunnen ze een belangrijke bevoorradingsroute naar Raqqa, de hoofdstad van het door IS uitgeroepen ‘kalifaat’, afsnijden.

Duizenden Syriërs vluchten naar Turkije na hevige gevechten Tal Abyad

NU 15.06.2015 Duizenden vluchtelingen uit de Noord-Syrische stad Tal Abyad zijn sinds zondagavond de grens met Turkije overgestoken.

De mensen zijn gevlucht voor de zware gevechten die het Vrije Syrische Leger en Koerdische milities leveren met IS-strijders die de stad vorig jaar veroverden.

Turkije zette zondagavond de grens open voor de vluchtelingen, meest Turkmenen en Arabieren. Eerder werden ze zowel door Turkse grenswachten als door IS-strijders tegengehouden. IS stuurde de mensen terug naar de stad.

De afgelopen weken zijn in het gebied al 15.000 Syriërs de grens met Turkije overgestoken sinds de gevechten rond Tal Abyad uitbraken. Turkije heeft in totaal al twee miljoen vluchtelingen uit Syrië en Irak opgenomen.

Lees meer over: Vluchtelingen Syrië IS

Gerelateerde artikelen;

Buurlanden luiden noodklok om Syrische vluchtelingen 

Vluchtelingen vast op rotsen bij Franse kust

VK 15.06.2015 De spanningen tussen Italië en zijn buurlanden over de opvang van bootvluchtelingen lopen steeds verder op. Een honderdtal immigranten bivakkeren op de rotsen in de Italiaanse kustplaats Ventimiglia, vlakbij de Franse grens, en eisen doortocht naar de rest van Europa.De vluchtelingen, voornamelijk afkomstig uit Soedan, Libië en Eritrea, weigeren de rotsen te verlaten totdat ze de grens over mogen. De Franse politie ontzegt hun toegang en heeft, net als in andere buurlanden van Italië, de grenscontroles juist opgevoerd om migranten te weren.

Vluchtelingendrama Middellandse Zee;

Vluchtelingen vast op rotsen bij Franse kust

Lichaam op strand Texel blijkt Syrische vluchteling

Griekenland kan stroom migranten niet meer aan

PvdA: kabinet moet lobbyen in Brussel voor herverdeling migranten

Verzet in EU tegen verdeling migranten

BEKIJK HELE LIJST

Migranten niet weg bij Frans-Italiaanse grens

NU 15.06.2015 Een groep van ongeveer tweehonderd migranten weigert te vertrekken bij de Frans-Italiaanse grens in Ventimiglia, in het zuidoosten van Frankrijk.

Al vier dagen staan ze tegenover de Franse grenspolitie, die weigert de vluchtelingen binnen te laten. De asielzoekers willen doorreizen naar Noord-Europa.

De migranten komen grotendeels uit Sudan, Libië en Eritrea. Ze brachten de nacht in de buitenlucht bij de grensovergang door. Het Franse ministerie van binnenlandse zaken heeft eerder al bekendgemaakt dat het de grenscontroles heeft aangescherpt vanwege de enorme toestroom van vluchtelingen.
Lees meer over: Bootvluchtelingen Ventimiglia

Gerelateerde artikelen;

Italiaanse premier wil andere regels voor migrantenopvang 

Vluchtelingen in zilverpapier

Telegraaf 15.06.2015 Een groep van zo´n 200 vluchtelingen is dit weekend aangekomen aan de Frans-Italiaanse grens. Ze beschermen zichzelf tegen de kou met thermische dekens van het Rode Kruis.

De vluchtelingen komen uit Eritrea, Somalië en Soedan. De Italiaanse politie hield ze tegen. Een groep van zo´n vijftig vluchtelingen kampeerden de afgelopen dagen volhardend op de rotsen aan het strand. Sommigen zijn in hongerstaking gegaan.

De vluchtelingen willen via Frankrijk door naar ´andere landen´.  Ze geven aan net zo lang te blijven zitten tot dat mag. Maar Frankrijk houdt de grenzen stevig dicht.

Dinsdag praten ministers van 28 landen over de vluchtelingenproblematiek.

Gerelateerde artikelen;

14-06: Calais pakt migranten aan

14-06: Betaling smokkelaars bevestigd

09-06: Eilanden overspoeld

Renzi wil andere regels

Telegraaf 14.06.2015 De Italiaanse premier Matteo Renzi pleit in de zondageditie van de krant Corriere della Sera voor het veranderen van het EU-beleid voor de vluchtelingenopvang. Volgens de huidige regelgeving moet een asielaanvraag worden afgehandeld in het EU-land waar de migrant naartoe is gereisd.

Dat beleid raakt vooral Griekenland en Italië, omdat daar de meeste vluchtelingen binnenkomen. Renzi gaat daarom deze week met de Britse premier David Cameron en de Franse president François Hollande overleggen over het aanpassen van het beleid. „Bereiken we bij de eerstvolgende EU-top geen akkoord, dan hebben we Plan B nog”, zei Renzi. De Italiaanse premier wilde niet zeggen wat Plan B inhoudt.

Volgens een EU-plan worden 40.000 asielzoekers die nu in Griekenland en Italië zitten, verspreid over de rest van Europa. Nederland zou dan 2047 asielzoekers opnemen.

Italiaanse premier wil andere regels voor migrantenopvang

NU 14.06.2015 De Italiaanse premier Matteo Renzi pleit in de zondageditie van de krant Corriere della Sera voor het veranderen van het EU-beleid voor de vluchtelingenopvang.

Volgens de huidige regelgeving moet een asielaanvraag worden afgehandeld in het EU-land waar de migrant naartoe is gereisd.

Dat beleid raakt vooral Griekenland en Italië, omdat daar de meeste vluchtelingen binnenkomen. Renzi gaat daarom deze week met de Britse premier David Cameron en de Franse president François Hollande overleggen over het aanpassen van het beleid.

Zie ook: Dit moet u weten over de problematiek van de bootvluchtelingen

Lees meer over: 

Matteo Renzi Bootvluchtelingen

Gerelateerde artikelen;

VN bevestigt betaling aan mensensmokkelaars door Australië 

Honderden vluchtelingen bivakkeren op station Milaan 

Rutte kan nog geen duidelijkheid geven over opvang bootvluchtelingen

Waarom Oostenrijk de asielaanvragen stopzet

Elsevier 13.06.2015 De Oostenrijkers zijn voorlopig even gestopt met het verwerken van de vele asielaanvragen. Met die maatregel moet druk worden gezet op de andere EU-lidstaten.

Landen als Frankrijk en Duitsland moeten meer doen om de grote hoeveelheid vluchtelingen en gelukszoekers op te vangen, zegt de Oostenrijkse minister van Binnenlandse Zaken Johanna Mikl-Leitner.

Tegen de voorstellen bestaat weerstand van verschillende grote landen binnen de Unie. Het Verenigd Koninkrijk is tegen, en Duitsland en Frankrijk vinden het verdeelplan ‘niet eerlijk’, omdat het onvoldoende rekening houdt met de inspanningen die al zijn geleverd door een aantal lidstaten.

Het Nederlandse kabinet staat welwillend tegenover het plan, en wil best meer asielzoekers opnemen – met als voorbehoud dat andere landen dat ook gaan doen. Volgens de verdeelsleutel dient ons land 2.047 asielzoekers– op een totaal aantal van 40.000 voornamelijk Syriërs en Eritreeërs – op te vangen. Zo moet de last voor Griekenland en Italië wat worden verlicht.

Lees ook…

EU-verdeelplan: kabinet wil best meer asielzoekers opnemen

Families

In Oostenrijk is het aantal asielaanvragen de eerste vier maanden van dit jaar fors gestegen, met bijna 160 procent naar 14.225 verzoeken. Dat moet veranderen, vindt de regering in Wenen: het land is te aantrekkelijk voor vluchtelingen en gelukszoekers

Het land handelt asielprocedures sneller af dan andere Europese landen, waardoor zij ook eerder hun families kunnen laten overkomen. Asielprocedures worden gemiddeld binnen vier maanden afgehandeld, terwijl bijna de helft van alle aanvragen in de rest van de EU zeker zes maanden in beslag neemt, schrijft de Oostenrijkse krant Die Presse.

zie ook;

14 mei Hongarije veegt de vloer aan met asielplan EU

21 apr Rijke vluchtelingen varen gewoon in een plezierjacht naar Europa

20 apr Met deze tien plannen wil EU #vluchtelingencrisis te lijf gaan

Coalitie ondanks harde woorden eens over Europees asielbeleid

NU 10.06.2015 VVD en PvdA liggen ogenschijnlijk ver uit elkaar waar het gaat om het opvangen van de enorme stroom bootvluchtelingen, maar steunen wel allebei de koers van het kabinet.

Dinsdag bleek uit cijfers van de VN dat inmiddels honderdduizend Afrikaanse vluchtelingen per boot de overtocht waagden. Naar schatting 1.800 van hen sneuvelden in de Middellandse Zee.

De Europese Commissie wil Italië en Griekenland ontlasten door 40.000 vluchtelingen te verdelen over de verschillende lidstaten.

Volgens de verdeelsleutel zou Nederland zo’n tweeduizend extra vluchtelingen moeten opnemen.

Lees meer over: Bootvluchtelingen

Gerelateerde artikelen;

Kabinet ziet Europese herverdeling asielzoekers wel zitten

Elsevier 10.06.2015 Anders dan bijvoorbeeld Groot-Brittannië en Denemarken ziet Nederland het Europese herverdelingsplan voor asielzoekers wel zitten. De asielinspanningen worden door het plan eerlijker over de lidstaten verdeeld. Dat schrijft staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Klaas Dijkhoff (VVD) in een brief aan de Tweede Kamer.

Verdeelsleutel

‘Het kabinet verwelkomt het voorstel van de Europese Commissie dat de asielinstroom in crisissituaties binnen de EU in betere banen zal kunnen leiden,’ schrijft Dijkhoff die ook het asielbeleid in zijn portefeuille heeft.

Het herverdelen van asielzoekers via een verdeelsleutel ziet het kabinet zitten, omdat dit ervoor kan zorgen dat landen die het nu laten afweten ook hun bijdrage gaan leveren: ‘Het kabinet vindt het van belang dat de lidstaten evenrediger asielinspanningen verrichten. Het voorliggende kan ertoe bijdragen dat asielinspanningen in ieder geval meer evenredig over de lidstaten verdeeld zullen worden dan nu het geval is en dat lidstaten die nu nauwelijks een bijdrage leveren, meer gaan bijdragen.’

Volgens onze bloggers…

Afshin Ellian: De grote problemen oplossen? Brussel probeert het niet eens

Niet eerlijk

Wel vraagt Nederland de Europese Commissie om bij de uitwerking van het plan beter te omschrijven wat onder een noodsituatie valt. Italië en Griekenland spreken nu van een noodsituatie vanwege de vele bootmigranten, maar per saldo krijgen landen als Duitsland en Zweden veel meer asielzoekers te verwerken.

Lees ook…

‘Alle migranten zijn zielig,’ en 4 andere misverstanden over immigratie

Het kabinet beseft dat de 2.047 asielzoekers wel extra kostenmet zich meebrengen. Die kosten worden geraamd op 40 miljoen euro waarvan de Europese Commissie 12 miljoen euro zal compenseren.

Verzet

Overigens is het nog maar zeer de vraag of de plannen door alle lidstaten zullen worden omarmd. Zo wil Hongarije, dat via Servië veel illegale migranten te verwerken krijgt, niets weten van de plannen.  ‘Hongarije zal onder geen beding vluchtelingen opnemen op grond van de EU-beslissing. De Hongaarse regering zal er alles aan doen dit in Brussel te voorkomen,’ zei de chef-staf van premier Viktor Orban, Janos Lazar onlangs tijdens een persconferentie.

Ook Frankrijk en Duitsland zijn sceptisch. Groot-Brittannië, Ierland en Denemarken doen sowieso niet mee. Ondanks de tegenstribbelingen hoopt de Europese Commissie tegen het einde van dit jaar met een permanent systeem te komen.

zie ook;

9 mei Twee keer zo veel asielzoekers naar Nederland

17 apr  Nu eerst weekend: illegalenoverleg opgeschort tot maandag

16 apr ‘Hulporganisaties zelf schuldig aan dood bootvluchtelingen’

Ruim 100 duizend bootvluchtelingen staken dit jaar Middellandse Zee over

VLUCHTELINGENDRAMA MIDDELLANDSE ZEE

VK 09.06.2015 Meer dan 100 duizend bootvluchtelingen zijn er in 2015 in geslaagd de overtocht over de Middellandse Zee te maken en Europa te bereiken. Dit meldt VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR.

Dit weekend werd een totaal van 103 duizend bereikt, nadat zesduizend migranten voet aan wal zetten aan de zuidkust van Italië. De meesten van hen kwamen uit sub-Sahara Afrika. Onder de vluchtelingen zijn veel kinderen en zwangere vrouwen. Ze werden gered door de Italiaanse kustwacht en marineschepen uit verschillende EU-landen.

Sinds begin 2015 kwamen alleen al in Italië 54 duizend mensen aan. Griekenland volgt met 48 duizend vluchtelingen. Alleen al de afgelopen drie dagen pikte de Griekse kustwacht meer dan 4.000 vluchtelingen op. Verder kwamen er bootmigranten aan op Malta (91) en in Spanje (920), aldus een woordvoerder van de UNHCR.
Verdeelsleutel

Lees hier de brief van staatssecretaris Dijkhoff

Dit jaar al 100.000 migranten gevlucht via Middellandse Zee

NU 09.06.2015 Sinds begin dit jaar zijn meer dan honderdduizend vluchtelingen vanuit Afrika via de Middellandse Zee naar Europa gevlucht. Dat blijkt uit cijfers van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR, waarover Duitse media dinsdag berichten.

De grens van honderdduizend werd daarmee eerder gepasseerd dan vorig jaar, toen berichten over dat aantal in september kwamen.

Voor zover bekend vonden dit jaar bijna 1.800 asielzoekers de dood tijdens hachelijke overtochten.

De VN telde ongeveer 103.000 ontheemden en sprak van een ”dramatische toename”. De meeste vluchtelingen kwamen op gammele en overvolle schepen aan in Italië en Griekenland, respectievelijk 54.000 en 48.000.

Zie ook: Dit moet u weten over de problematiek van de bootvluchtelingen

Lees meer over: Bootvluchtelingen

Gerelateerde artikelen;

Al 100.000 vluchtelingen

Telegraaf 09.06.2015 Sinds begin dit jaar zijn meer dan 100.000 vluchtelingen vanuit Afrika via de Middellandse Zee naar Europa gevlucht. Dat blijkt uit cijfers van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR waarover Duitse media dinsdag berichtten. De grens van 100.000 werd daarmee eerder gepasseerd dan vorig jaar, toen berichten over dat aantal in september kwamen.

Voor zover bekend vonden bijna 1800 asielzoekers de dood tijdens hachelijke overtochten.

De VN telde ongeveer 103.000 ontheemden en sprak van een „dramatische toename”. De meeste vluchtelingen kwamen op gammele en overvolle schepen aan in Italië en Griekenland, respectievelijk 54.000 en 48.000. Veel kleinere aantallen bereikten Spanje (920) en Malta (91). Voor de komende maanden verwachten de VN een sterke toename vanwege gunstige omstandigheden op zee.

Griekse eilanden overspoeld met vluchtelingen

NU 09.06.2015 De vluchtelingenstroom naar de Griekse eilanden in de Egeïsche Zee, neemt steeds grotere proporties aan. De Griekse kustwacht heeft alleen al de afgelopen drie dagen meer dan 4000 vluchtelingen opgepikt.

In het eerste kwartaal van dit jaar kwamen volgens de kustwacht ruim 40.000 mensen aan op de Griekse kusten. Vorig jaar waren het er in dezelfde periode ‘slechts’ 6500.

Opvangplaatsen zijn er nauwelijks, daarom slapen veel vluchtelingen noodgedwongen buiten. De bootvluchtelingen die zich vanuit Turkije door mensensmokkelaars laten overzetten naar Griekenland, komen vooral uit Syrië, Irak, Eritrea, Pakistan en Afghanistan.

Lees meer over: Bootvluchtelingen Griekenland

Gerelateerde artikelen;

‘Tien procent moslims is Myanmar per boot ontvlucht’

NU 09.06.2015 Minstens 100.000 Rohingya-moslims zijn hun thuisland Myanmar per boot ontvlucht in de afgelopen drie jaar. Dat komt neer op 10 procent van de totale moslimminderheid in het overwegend boeddhistische land. Dat zegt de mensenrechtenorganisatie Arakan Project in The Guardian.

De Rohingya kregen in 2012 te maken met geweld van boeddhistische groepen. Van de overheid hoeven ze niet veel te verwachten: die ziet hen niet als volwaardige staatsburgers, maar als vluchtelingen uit Bangladesh en daarmee als last.

“Deze cijfers geven nog geen volledig beeld van de gedwongen migratie van Rohingya”, zei een woordvoerder van Arakan Project tegen de Britse krant.

Lees meer over: Bootvluchtelingen Myanmar

Gerelateerde artikelen;

Rohingya weg uit Myanmar

Telegraaf 09.06.2015 Minstens 100.000 Rohingya-moslims zijn hun thuisland Myanmar per boot ontvlucht in de afgelopen drie jaar. Dat komt neer op 10 procent van de totale moslimminderheid in het overwegend boeddhistische Myanmar. Dat zegt de mensenrechtenorganisatie Arakan Project in The Guardian.

De Rohingya kregen in 2012 te maken met geweld van boeddhistische groepen. Van de overheid hoeven ze niet veel te verwachten: die ziet hen niet als volwaardige staatsburgers, maar als vluchtelingen uit Bangladesh en daarmee als last. Onder druk van Maleisië, Thailand en Indonesië, die worden geconfronteerd met duizenden Rohingya-vluchtelingen, zegde de Myanmarese regering eind vorige maand toe de rechten van de minderheid beter te respecteren en te gaan investeren in gebieden waar veel vluchtelingen vandaan komen. Het moet nog blijken hoeveel die toezegging waard is.

Amnesty pleit voor Europese opvang honderdduizend Syriërs

NU 07.06.2015 Europa moet meer Syrische vluchtelingen opvangen. Dat betoogt Salil Shetty, secretaris-generaal van Amnesty International, zondag. ”We vinden dat van de 380.000 Syrische vluchtelingen die er eind 2016 zullen zijn, er 100.000 door de rijke landen in Europa moeten worden opgenomen.”

”Tot op heden hebben ze maar 40.000 plekken aangeboden, waarna duizenden in de Middellandse Zee zijn verdronken.”

Shetty verwijst ernaar dat de buurlanden van Syrië al zo’n vier miljoen mensen hebben opgevangen. ”Het is bijna lachwekkend, dat Europa geen 100.000 vluchtelingen op kan nemen. Dat valt niet te verantwoorden. Niemand kan dat geloven. Ze vluchten niet voor hun lol.”

Lees meer over: Syrië Amnesty International

‘Europa moet 100.000 Syriërs opvangen’

Telegraaf 07.06.2015  Europa moet meer Syrische vluchtelingen opvangen. Dat betoogt Salil Shetty, secretaris-generaal van Amnesty International, zondag. „We vinden dat van de 380.000 Syrische vluchtelingen die er eind 2016 zullen zijn, er 100.000 door de rijke landen in Europa moeten worden opgenomen”, aldus Shetty. „Tot op heden hebben ze maar 40.000 plekken aangeboden, waarna duizenden in de Middellandse Zee zijn verdronken.”

Shetty verwees ernaar dat de buurlanden van Syrië al zo’n vier miljoen mensen hebben opgevangen. „Het is bijna lachwekkend, dat Europa geen 100.000 vluchtelingen op kan nemen. Dat valt niet te verantwoorden. Niemand kan dat geloven. Ze vluchten niet voor hun lol.”

Gerelateerde artikelen;

07-06: Weer reddingsactie op zee

06-06: Redding in Mediterranee

05-06: Griekenland: 3x zoveel migranten

Weer reddingsoperaties op Middellandse Zee

NU 07.06.2015 Britse, Zweedse, Spaanse en Italiaanse marineschepen zijn zondag weer uitgerukt om vele honderden bootvluchtelingen van de Middellandse Zee te redden.

De Italiaanse kustwacht meldt zondagmiddag dat er ongeveer tien boten in de problemen zijn. Zaterdag werden al zo’n 3.500 mensen gered van in nood verkerende boten.

Zondagochtend was het Britse amfibische transportschip HMS Bulwark een van de eerste schepen die uitrukte om zo’n vijfhonderd vluchtelingen te redden. Een helikopter van de Britse marine ontdekte de vier bootjes waar ze op zaten. Later bleek dat er meer schepen in de problemen zaten.

In totaal zouden volgens de Verenigde Naties 1.500 vluchtelingen ronddobberen op de Middellandse Zee.

Zie ook: Dit moet u weten over de problematiek van de bootvluchtelingen

Lees meer over: Bootvluchtelingen

Weer reddingsactie op zee

Telegraaf 07.06.2015 Britse, Zweedse, Spaanse en Italiaanse marineschepen zijn zondag weer uitgerukt om vele honderden bootvluchtelingen van de Middellandse Zee te redden. De Italiaanse kustwacht meldde zondagmiddag dat er ongeveer tien boten in de problemen zijn. Zaterdag werden al zo’n 3500 mensen gered van in nood verkerende boten.

Zondagochtend was het Britse amfibische transportschip HMS Bulwark een van de eerste schepen die uitrukte om zo’n 500 vluchtelingen te redden. Een helikopter van de Britse marine ontdekte de vier bootjes waar ze op zaten. Later bleek dat er meer schepen in de problemen zaten. In totaal zouden volgens de Verenigde Naties 1500 vluchtelingen ronddobberen op de Middellandse Zee.

Grote reddingsoperatie op Middellandse Zee

VK 06.06.2015 Op de Middellandse Zee zijn meerdere Europese oorlogsschepen op weg naar Libische wateren om vluchtelingen te redden. De bootvluchtelingen proberen in gammele bootjes de oversteek naar Europa te maken. Volgens de Britse zender Skynews gaat het om een operatie op ongekend grote schaal. Duizenden migranten zouden in veertien bootjes op open zee dobberen.

Onder de schepen die naar het gebied zijn gedirigeerd is het Britse schip HMS Bulwark met aan boord minister van Defensie Michael Fallon. Hij riep Europese landen op meer marineschepen naar de Middellandse Zee te sturen om het vluchtelingenprobleem op korte termijn aan te pakken.
Volgens de private vluchtelingenhulporganisatie MOAS zijn al meer dan 2000 mensen van vijf houten boten gehaald. De Italiaanse kustwacht coördineert de actie. Italiaanse marineschepen zouden bezig zijn bijna negenhonderd mensen uit twee boten te halen. Het schip Phoenix van MOAS heeft 372 mensen, voornamelijk Eritreeërs, van een boot gehaald. Ook Duitse en Ierse schepen zijn in de weer met het oppikken van vluchtelingen.

Volg en lees meer over:

Vluchtelingendrama Middellandse Zee;

Grote reddingsoperatie op Middellandse Zee

Arrestaties in Italië om fraude met vluchtelingengeld

Op Griekse eilanden schieten bewoners migranten te hulp

Tientallen vakanties omgeboekt wegens bootvluchtelingen

In drie dagen meer dan 5000 migranten uit zee gered

BEKIJK HELE LIJST

‘Ongekend grote’ reddingsoperatie op Middellandse Zee

NU 06.06.2015 Europese oorlogsschepen in de Middellandse Zee stomen op volle kracht op naar Libische wateren om vluchtelingen te redden die in gammele bootjes proberen de oversteek naar Europa te maken.

Het gaat volgens de Britse zender Skynews om een operatie op een ongekend grote schaal. Duizenden migranten zouden in veertien bootjes op open zee zijn.

Onder de schepen die naar het gebied zijn gedirigeerd is het Britse schip HMS Bulwark met aan boord minister van Defensie Michael Fallon. Hij riep Europese landen op meer marineschepen naar de Middellandse Zee te sturen om het vluchtelingenprobleem op korte termijn aan te pakken.

Volgens de private vluchtelingenhulporganisatie MOAS zijn al meer dan 2.000 mensen van vijf houten boten gehaald.

Zie ook: Dit moet u weten over de problematiek van de bootvluchtelingen

Dossier Bootvluchtelingen

Lees meer over: Bootvluchtelingen

LIBYA-EUROPE-MIGRANTS

Grote reddingsoperatie aan de gang op de Middellandse Zee

NRC 06.06.2015 Europese oorlogsschepen in de Middellandse Zee zetten vandaag op volle kracht koers richting Libische wateren om vluchtelingen te redden die in gammele bootjes proberen de oversteek naar Europa te maken. Het gaatvolgens de Britse zender Sky News om een operatie op een ongekend grote schaal. Duizenden migranten zouden in veertien bootjes op open zee zijn.

Onder meer Italiaanse en Ierse marineschepen redden zeker negenhonderd vluchtelingen uit hun benarde posities op de Middellandse Zee. Onder de schepen die naar het gebied zijn gedirigeerd is het Britse schip HMS Bulwark met aan boord minister van Defensie Michael Fallon. Hij riep Europese landen op meer marineschepen naar de Middellandse Zee te sturen om het vluchtelingenprobleem op korte termijn aan te pakken. LEES VERDER

700 migranten in Myanmar weer aan land gebracht

NU 03.06.2015 De marine van Myanmar heeft woensdag meer dan zevenhonderd migranten die naar het buitenland wilden, aan land gezet in Myanmarese deelstaat Rakhine.  Het schip dobberde sinds vrijdag voor de kust van het Zuidoost-Aziatische land.

Dinsdag verklaarden de autoriteiten dat de vluchtelingen naar Bangladesh zouden worden overgebracht. De migranten hadden aangegeven niet naar Myanmar te willen. Het is niet duidelijk wat de nationaliteit is van de opvarenden van het overvolle schip.

Lees meer over: Myanmar Migranten

Gerelateerde artikelen;

Migranten toch aan land

Telegraaf 03.06.2015 De marine van Myanmar heeft woensdag meer dan zevenhonderd migranten die naar het buitenland wilden, aan land gezet in Myanmarese deelstaat Rakhine. Het schip dobberde sinds vrijdag voor de kust van het Zuidoost-Aziatische land.

Dinsdag nog verklaarden de autoriteiten dat de vluchtelingen naar Bangladesh zouden worden overgebracht. De migranten hadden aangegeven niet naar Myanmar te willen. Het is niet duidelijk wat de nationaliteit is van de opvarenden van het overvolle schip.

Parijse politie doekt tentenkamp met migranten op

NU 02.06.2015 De politie van Parijs heeft dinsdag een tentenkamp bij de beroemde Sacre Coeur opgebroken. De honderden migranten, veelal afkomstig uit Oost-Afrika, zijn met bussen afgevoerd.

Waar ze precies heen worden gebracht is vooralsnog niet duidelijk. Sociaal werker Bruno Morel van hulporganisatie Emmaus zei dat sommigen naar asielzoekerscentra worden overgebracht.

Lees meer over: Parijs

Migrantenschip Myanmar naar Bangladesh

NU 02.06.2015 De marine van Myanmar is bezig een vissersschip met meer dan zevenhonderd migranten richting Bangladesh te begeleiden. Dat meldde een woordvoerder van de regering van Myanmar dinsdag.

Het gaat om een schip dat vrijdag door de marine van Myanmar werd onderschept op de Andaman Zee ten zuiden van Myanmar. Het is niet duidelijk wat de nationaliteit is van de migranten op het overvolle schip.

Volgens de minister van Informatie van Myanmar begeleidt de marine het schip naar Bangladesh op verzoek van de migranten. Die wilden volgens hem niet naar Myanmar.

Lees meer over: Bootvluchtelingen Myanmar

Gerelateerde artikelen;

 Migrantenschip naar Bangladesh

Telegraaf 02.06.2015 De marine van Myanmar is bezig een vissersschip met meer dan zevenhonderd migranten richting Bangladesh te begeleiden. Dat meldde een woordvoerder van de regering van Myanmar dinsdag.

Het gaat om een schip dat vrijdag door de marine van Myanmar werd onderschept op de Andaman Zee ten zuiden van Myanmar. Het is niet duidelijk wat de nationaliteit is van de migranten op het overvolle schip.

Volgens de minister van Informatie van Myanmar begeleidt de marine het schip naar Bangladesh op verzoek van de migranten. Die wilden volgens hem niet naar Myanmar. „Het is gebaseerd op hun wensen en wij werken mee om hen naar Bangladesh te krijgen.” De vluchtelingen aan boord krijgen water en voedsel.

Zuidoost-Azië kampt al enige tijd met een vluchtelingenprobleem. In Bangladesh en Myanmar stappen leden van de onderdrukte Rohingya-minderheid massaal aan boord van vaak gammele schepen op weg naar landen als Thailand, Maleisië en Indonesië. Die landen sturen de vluchtelingen echter weer terug de zee op.

Een terrasje met uitzicht… op bootvluchtelingen

Trouw 01.06.2015 In een parkje bij de haven van het Griekse eiland Kos liggen twee Afghaanse mannen in het gras onder een boom. Om hen heen rennen twee peuters, gadegeslagen door hun moeders. Alla Kasparova uit Harlingen en haar partner lopen langs. “Gisteren waren we in een restaurant. Twintig meter verderop zat een groepje vluchtelingen. Jij zit te genieten, terwijl zij niets hebben.”

Eenmaal aan land vragen de vluchtelingen bij het politiebureau vlak bij de haven een tijdelijke verblijfsvergunning aan.

Kasparova schiet even vol en kijkt weg. Jaren geleden is ze zelf vanuit Azerbeidzjan naar Nederland gevlucht. “Dan realiseer ik me hoe goed wij het hebben, dat we niet mogen klagen. Maar we komen hier ook om te ontspannen en bij te komen van de drukte thuis.”

Verwant nieuws;

Tientallen vakanties omgeboekt wegens bootvluchtelingen

VK 01.06.2015 Nederlandse reisorganisaties hebben afgelopen weekeinde op verzoek van bezorgde klanten enkele tientallen omboekingen gedaan van Kos en Lesbos naar Corfu en andere zonnige Zuid-Europese bestemmingen. Daarnaast krijgen ze veel ongeruste telefoontjes over de aangespoelde bootvluchtelingen op de Griekse eilanden.

Volgens Daisy Homoet-Mijnals van Corendon is het aantal omboekingen nog niet schrikbarend hoog. De reisleiders krijgen wel vragen van vakantiegangers die zich zorgen maken over wat er met al die bootvluchtelingen in de havens moet gebeuren,  ‘maar niemand klaagt over een verstoorde vakantie’. Hetzelfde geldt voor TUI, de grootste reisorganisatie van Nederland, die bezorgde bellers uitlegt dat de situatie ter plaatse onder controle is. Volgens TUI kom je bij all-inclusive resorts buiten de stad geen vluchtelingen tegen, en in Kos-Stad vooral bij het politiebureau. Als mensen toch omboeken, zijn de kosten voor hun eigen rekening.

Vluchtelingendrama Middellandse Zee;

Tientallen vakanties omgeboekt wegens bootvluchtelingen

In drie dagen meer dan 5000 migranten uit zee gered

Italiaanse, Duitse en Ierse marine redden 3300 vluchtelingen

Waarom is Nederland terughoudend in vluchtelingencrisis?

Europese Unie biedt lidstaten 6.000 euro per migrant

BEKIJK HELE LIJST

Hongarije houdt illigalen aan

Telegraaf 01.06.2015 De Hongaarse politie heeft de afgelopen dagen 1389 illegale migranten aangehouden. Dat meldde het Hongaarse persbureau MTI maandag.

Volgens het persbureau probeerden in het zuidoosten van het land 756 mensen vanuit Servië de grens over te steken. Van hen zijn er 220 van Afghaanse afkomst. Over de herkomst van de resterende vluchtelingen is nog niets bekend.

De rechts-nationalistische regering voert een felle campagne tegen immigratie in het land. Slechts 10 procent van de immigranten bestaat volgens de regering in Boedapest uit politieke vluchtelingen. De overige vluchtelingen hebben economische redenen.

Myanmar houdt migrantenboot nog steeds vast

NU 01.06.2015 Meer dan zevenhonderd migranten zitten nog steeds vast op een overvolle vissersboot in de Andaman Zee ten zuiden van Myanmar. De marine van Myanmar onderschepte het vaartuig, dat water maakte, vrijdag.

Volgens de Myanmarese regering onderzoekt zij nu de identiteit van de vluchtelingen. Eerder sprak zij van Bengalen. Dat hoeven echter niet per se immigranten uit Bangladesh te zijn. Myanmar gebruikt dat woord ook voor de vervolgde, niet-erkende Rohingya-minderheid in eigen land.

Myanmar beloofde vrijdag meer te doen voor de naar schatting 1,1 miljoen Rohingya. Het land zal hun rechten beter respecteren en gaan investeren in gebieden waar veel vluchtelingen vandaan komen.

Lees meer over: Myanmar Bootvluchtenlingen

Gerelateerde artikelen;

Migrantenboot nog steeds vast

Telegraaf 01.06.2015  Meer dan zevenhonderd migranten zitten nog steeds vast op een overvolle vissersboot op de Andaman Zee ten zuiden van Myanmar. De marine van Myanmar onderschepte het vaartuig, dat water maakte, vrijdag. Volgens de Myanmarese regering onderzoekt zij nu de identiteit van de vluchtelingen. Eerder sprak zij van Bengalen. Dat hoeven echter niet per se immigranten uit Bangladesh te zijn. Myanmar gebruikt dat woord ook voor de vervolgde, niet-erkende Rohingya-minderheid in eigen land.

Myanmar beloofde vrijdag meer te doen voor de naar schatting 1,1 miljoen Rohingya. Het land zal hun rechten beter respecteren en gaan investeren in gebieden waar veel vluchtelingen vandaan komen. Buurlanden als Indonesië en Maleisië hebben het land onder zware druk gezet omdat zij worden geconfronteerd met duizenden Rohingya die per boot hun grondgebied proberen binnen te komen.

Zes grote EU-landen praten over opvang vluchtelingen

NU 01.06.2015 De ministers van Binnenlandse Zaken van de zes Europese landen met de meeste inwoners zijn maandag in het Duitse Schloss Moritzburg bij elkaar gekomen. Ze praten daar over onder meer het vluchtelingenbeleid.

De Duitse minister van Binnenlandse Zaken en zijn collega’s uit Frankrijk, Groot Brittannië, Italië, Polen en Spanje spraken over de mogelijkheden tot meer samenwerking tussen de landen waar de vluchtelingen vandaan komen en de Europese landen waar ze doorheen trekken.

De zes ministers vinden dat het aantal vluchtelingen rechtvaardiger moet worden verdeeld binnen Europa. EU-commissaris Dimitris Avramopoulos is ook aanwezig op de informele bijeenkomst, die dinsdag wordt afgerond.

Lees meer over: Bootvluchtelingen

EU praat over vluchtelingen

Telegraaf 01.06.2015 De ministers van Binnenlandse Zaken van de zes Europese landen met de meeste inwoners zijn maandag in het Duitse Schloss Moritzburg bij elkaar gekomen. Ze praten daar over onder meer het vluchtelingenbeleid.

De Duitse minister van Binnenlandse Zaken en zijn collega’s uit Frankrijk, Groot Brittannië, Italië, Polen en Spanje spraken over de mogelijkheden tot meer samenwerking tussen de landen waar de vluchtelingen vandaan komen en de Europese landen waar ze doorheen trekken. De zes ministers vinden dat het aantal vluchtelingen rechtvaardiger moet worden verdeeld binnen Europa. EU-commissaris Dimitris Avramopoulos is ook aanwezig op de informele bijeenkomst, die dinsdag wordt afgerond.

Frankrijk en Duitsland niet eens met EU-plan over bootvluchtelingen

NU 01.06.2015 Frankrijk en Duitsland zijn het niet eens met het plan van de Europese Commissie over de verdeling van bootvluchtelingen over Europa. Dat meldt persbureau Reuters maandag.

In een gezamenlijke verklaring zeggen de twee landen dat het voorstel van de commissie nog niet acceptabel is.

“De tijdelijke verplaatsing van vluchtelingen moet gebaseerd zijn op principes van verantwoordelijkheid en solidariteit. Deze twee principes moeten met elkaar in balans zijn”, zo zeggen de ministers van Binnenlandse Zaken.

“In onze ogen is deze balans in het huidige voorstel van de commissie niet bereikt.” 

Nederland moet in dit voorstel 2.047 vluchtelingen opvangen. Duitsland en Frankrijk nemen het grootste deel voor hun rekening: zij nemen samen bijna 40 procent van alle vluchtelingen op.

Zie ook: Dit moet u weten over de problematiek van de bootvluchtelingen

Lees meer over: Bootvluchtelingen Europese Commissie

Gerelateerde artikelen;

Duitsers en Fransen: wijzig EU-plan asielzoekers

Elsevier 01.06.2015 Het huidige plan van de Europese Commissie om asielzoekers in landen als Italië en Griekenland te spreiden over andere EU-lidstaten, kan op weinig goedkeuring rekenen in Duitsland en Frankrijk. Wat is hun kritiek en wat willen ze veranderen?

De ministers van Binnenlandse Zaken Thomas de Maiziere (Duitsland) en Bernard Cazeneuve (Frankrijk) willen dat er meer ‘evenwicht’ komt in het plan.

Last

In het voorstel, dat twee weken terug werd gepresenteerd en vorige week met exacte aantallen werd toegelicht, staat dat Duitsland en Frankrijk  bijna zo’n 40 procent van de 40.000 asielzoekers, vooral uit Syrië en Eritrea, moeten opvangen.

Lees meer…

Brussel wil dat Nederland de komende twee jaar 2.047 bootvluchtelingen opneemt. Het aantal is daarmee iets hoger dan aanvankelijk werd gedacht.

De kanttekeningen bij het EU-herverdelingsplan >

Er moeten voorwaarden worden gesteld aan landen langs de Europese buitengrens: die kunnen alleen op solidariteit rekenenals ze alle mogelijke maatregelen hebben genomen om de grenzen voldoende te versterken. De mensen die arriveren, moeten beter worden gescreend, en tegen worden gehouden op hun doortocht naar het noorden en westen van Europa – het uiteindelijke doel van de meeste vluchtelingen en gelukszoekers.

De Fransen en Duitsers wijzen er ook op dat driekwart van de asielzoekers op dit moment wordt opgevangen in vijf landen: Duitsland, Frankrijk, Zweden, Italië en Hongarije. Dat laatste land ligt bijvoorbeeld op de zogenoemde Balkan-route. Vanuit Servië steken duizenden vluchtelingen de grens over. Maandag werd bekend dat de Hongaarse politie bijna 1.400 illegalen heeft gearresteerd.

Klus

Het Midden-Europese land keerde zich eerder al in felle bewoordingen tegen het ‘gestoorde en oneerlijke’ plan. Dit gaat zo niet gebeuren, klonk het uit Boedapest.

Het is hoe dan ook de vraag of de huidige plannen iets aan de mensensmokkel op de Middellandse Zee gaan doen. De meeste personen die in de bootjes stappen zijn economische vluchtelingen uit Afrika die in Europa een beter leven hopen op te bouwen. Deze economische vluchtelingen komen sowieso niet in aanmerking voor de herverdelingsplannen van de Europese Commissie.

zie ook;

28 apr Gedeelde zorgen over asielzoekers, maar toch patstelling in EU

15 apr ‘Los vluchtelingenprobleem aan wal op’

29 mei Myanmar werkt schoorvoetend mee aan oplossing bootvluchtelingen

In drie dagen meer dan 5000 migranten uit zee gered

VK 31.05.2015 De Europese grenzenbewakingsorganisatie Frontex heeft in de afgelopen drie dagen in de Middellandse Zee meer dan 5000 vluchtelingen van de verdrinkingsdood gered. De organisatie vond daarnaast 17 lijken in een sloep. Het is niet duidelijk waar deze vluchtelingen aan zijn overleden.

Dit  was tot nu toe de grootste golf migranten in 2015′, zei Frontex-baas Fabrice Leggeri vandaag in Warschau. Onder de naam Operatie Triton, zoals de missie van Frontex heet, heeft de Europese Unie meer budget vrijgemaakt voor het redden van vluchtelingen.

De organisatie redde sinds vrijdag vluchtelingen van in totaal 25 boten, die vanaf de Libische kust waren vertrokken met als eindbestemming Italië. De boten dreigden te zinken.
Jaarlijks wagen duizenden migranten de gevaarlijke oversteek over de Middellandse Zee. Dat gebeurt vooral in het voorjaar en de zomer, als het weer goed is, vaak in gammele boten. Velen halen het niet en verdrinken.

Een woeste slachtpartij

Niet alleen Europa, maar ook Azië kampt met bootvluchtelingen. De laatste weken proberen duizenden uit Birma gevluchte Rohingya-moslims voet aan wal te krijgen. Correspondent Michel Maas beschrijft hoe het eraan toegaat op de boten. ‘Het gerucht dat de Rohingya water voor zichzelf achterhielden maakte Bengalen razend. Een woeste slachtpartij ontstond, waarbij kelen werden doorgesneden en mensen overboord werden gegooid. Niemand weet hoeveel doden er zijn gevallen.’

Vluchtelingendrama Middellandse Zee;

In drie dagen meer dan 5000 migranten uit zee gered

Italiaanse, Duitse en Ierse marine redden 3300 vluchtelingen

Waarom is Nederland terughoudend in vluchtelingencrisis?

Europese Unie biedt lidstaten 6.000 euro per migrant

Kabinet houdt opvang extra asielzoekers voorlopig af

BEKIJK HELE LIJST

In drie dagen vijfduizend migranten uit zee gered

NU 31.05.2015  De Europese grenzenbewakingsorganisatie Frontex heeft in de afgelopen drie dagen in de Middellandse Zee meer dan vijfduizend vluchtelingen van de verdrinkingsdood gered.

”Dit was tot nu toe de grootste golf migranten in 2015”, zei Frontex-baas Fabrice Leggeri zondag in Warschau.

De organisatie redde sinds vrijdag vluchtelingen van in totaal 25 boten, die vanaf de Libische kust waren vertrokken met als eindbestemming Italië.

De organisatie redde sinds vrijdag vluchtelingen van in totaal 25 boten, die vanaf de Libische kust waren vertrokken met als eindbestemming Italië. De boten dreigden te zinken.

Jaarlijks wagen duizenden migranten de gevaarlijke oversteek over de Middellandse Zee. Dat gebeurt vooral in het voorjaar en de zomer, als het weer goed is, vaak in gammele boten. Velen halen het niet en verdrinken.

Zie ook: Dit moet u weten over de problematiek van de bootvluchtelingen

Lees meer over: Bootvluchtelingen

Gerelateerde artikelen;

Migranten uit zee gered

Telegraaf 31.05.2015  De Europese grenzenbewakingsorganisatie Frontex heeft in de afgelopen drie dagen in de Middellandse Zee meer dan 5000 vluchtelingen van de verdrinkingsdood gered. „Dit was tot nu toe de grootste golf migranten in 2015”, zei Frontex-baas Fabrice Leggeri zondag in Warschau. Onder de naam Operatie Triton, zoals de missie van Frontex heet, heeft de Europese Unie meer budget vrijgemaakt voor het redden van vluchtelingen.

De organisatie redde sinds vrijdag vluchtelingen van in totaal 25 boten, die vanaf de Libische kust waren vertrokken met als eindbestemming Italië. De boten dreigden te zinken.

Jaarlijks wagen duizenden migranten de gevaarlijke oversteek over de Middellandse Zee. Dat gebeurt vooral in het voorjaar en de zomer, als het weer goed is, vaak in gammele boten. Velen halen het niet en verdrinken.

Frontex redt meer dan vijfduizend bootvluchtelingen

NRC 31.05.2015 De Europese grensbewakingsorganisatie Frontex heeft in de afgelopen drie dagen op de Middellandse Zee meer dan vijfduizend vluchtelingen van de verdrinkingsdood gered. De organisatie vond daarnaast 17 lijken in een sloep. Het is nog niet duidelijk waaraan deze vluchtelingen zijn overleden.

Dat meldt persbureau AFP. Onder de naam Operatie Triton, zoals de missie van Frontex heet, heeft de Europese Unie meer budget vrijgemaakt voor het redden van vluchtelingen. De organisatie redde sinds vrijdag meer dan 5.000 vluchtelingen van 25 boten die vanaf de Libische kust waren vertrokken met als eindbestemming Italië.

NEDERLAND GAAT EXTRA BIJDRAGE LEVEREN

Voor de operatie worden boten ingezet van het Verenigd Koninkrijk, Malta, België, IJsland en Finland. Eerder deze week werd bekend dat ook Nederland een extra bijdrage gaat leveren aan de grensbewakingsmissie van de EU.  LEES VERDER

Lees meer;

VANDAAG Hij haalde de overkant wél

28 MEI Nederland gaat extra bijdragen aan grensbewakingsmissie EU ›

29 MEI Nederland blijft helpen bij grensbewaking EU

4 MEI Op de Middellandse Zee werden op één dag 3.690 mensen gered

18 MEI EU akkoord met plan militair ingrijpen tegen mensensmokkelaars ›

Duizenden bootvluchtelingen van Middellandse Zee gered

NU 29.05.2015  Italiaanse, Duitse en Ierse schepen hebben vrijdag duizenden vluchtelingen op de Middellandse Zee gered.

Circa 3300 mensen werden van zee gehaald, voor zeventien migranten kwam de hulp te laat, maakt de Italiaanse marine vrijdag via Twitter bekend.

Er waren in totaal zeventien acties nodig om de 3300 mensen in veiligheid te brengen. Waar de zeventien doden aan zijn bezweken, is vooralsnog onduidelijk.

Lees meer over: Bootvluchtelingen

Gerelateerde artikelen;

Meer dan 3.000 migranten zijn vandaag gered op zee›

NRC 29.05.2015 Meer dan 3.300 migranten zijn vandaag op zee gered, zegt de Italiaanse kustwacht. Ook zijn zeventien lichamen in zee gevonden.

Dat meldt persbureau AFP. Zeventien verschillende boten zonden een noodsignaal uit op de Middellandse Zee. Nog altijd zijn operaties gaande.

Nooit eerder kwamen er zo veel bootvluchtelingen naar Europa: dit jaar al zo’n 80.000, volgens de Internationale Organisatie voor Migratie. Honderden mensen overleefden de overtocht niet. Alleen al vorige maand kwamen zeker 850 mensen om. De enorme toestroom bootvluchtelingen komt mede door de chaos in Libië, waardoor mensensmokkelaars hun gang kunnen gaan. Hun ‘klanten’ komen uit landen als Syrië, Somalië en Eritrea.

BRUSSEL KOMT IN ACTIE

De Europese Commissie wil 40.000 vluchtelingen die uit Syrië en Eritrea naar de EU zijn gekomen, verdelen over de lidstaten, zodat niet alleen Italië en Griekenland voor opvang moeten zorgen. Dat plan moet later deze maand op de eurotop worden besproken. Daarnaast suggereert de commissie in een minder uitgewerkt plan dat de EU zich committeert aan opname van 20.000 door de Verenigde Naties erkende vluchtelingen die asiel zouden moeten kunnen aanvragen buiten de EU.

Nederland moet volgens de plannen 2.048 extra asielzoekers opnemen om de migratiedruk op Zuid-Europa te helpen lenigen. Het kabinet heeft zich terughoudend getoond over de plannen voor herverdeling van asielzoekers.

Lees meer;

28 MEI Brussel zoekt steun in Europa voor verdeling vluchtelingen

26 MEI Brussel vraagt Nederland om 1.740 vluchtelingen extra op te nemen

27 MEI Nederland moet niet 1.700, maar ruim 2.000 asielzoekers extra opnemen ›

27 MEI Een selfie bij aankomst in Europa

26 MEI Kabinet heeft veel vragen over EU-plan om asielzoekers te herverdelen ›

‘Handelshulp’ stopt migranten niet

VK 29.05.2015 De 50 miljoen van minister Ploumen zal de migratie vanuit Afrika niet stoppen als er niet stevig wordt geïnvesteerd in goed bestuur en in de kracht van de armste groepen.

De oproep om 50 miljoen euro ‘handelshulp’ te investeren in bedrijvigheid in Noord-Afrikaanse landen is politiek misschien slim van minister Ploumen, maar vanuit ontwikkelingsperspectief is het een zwaktebod. Ploumen stelt dat Afrikaanse migranten naar Europa gedreven worden door oorlogen en gebrek aan economisch perspectief.

Lokale boerinnen profiteren zelden van buitenlandse investeringen

De grote armoede in deze regio’s verdient extra aandacht, daarin krijgt de minister alle steun. Het is echter de vraag of geld pompen in (Nederlandse) bedrijvigheid overzee de migrantenstroom zal keren. De oorzaken van deze volksverhuizingen liggen dieper en vereisen juist publieke investeringen en goed bestuur dat leidt tot perspectief op veiligheid, goed onderwijs, zorg én economische mogelijkheden met respect voor mensenrechten en milieu.

Eerder in de Volkskrant

Raoul du Pré schrijft over het kabinetsplan om 50 miljoen euro te investeren in de ontwikkeling van de Afrikaanse economie.

Volgens het commentaar van woensdag 27 mei is de economische ontwikkeling van Afrika een must, maar lukt dat niet met handel alleen.

Lees hier het ingezonden stukvan Minister Ploumen, waarin zij pleit om Afrikanen hulp te bieden in eigen land.

Levert Ploumens vinger in de dijk werkelijk iets op? Lees hier het antwoord van Chef opinie Arnout Brouwers.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Maak het makkelijker voor migranten om hier te komen

Levert Ploumens vinger in de dijk werkelijk iets op?

Mag het wat minder Alexander en Rutte?

Meer middelen tegen exodus

Telegraaf 29.05.2015 Myanmar heeft vrijdag beloofd om meer te doen voor de niet-erkende Rohingya-minderheid, die de laatste tijd massaal het land ontvlucht op gammele bootjes. Het land zal de mensenrechten beter respecteren en gaat investeren in de economische ontwikkeling van gebieden waar veel migranten vandaan komen. Daarmee moet het vluchtelingenprobleem in Zuidoost-Azië worden opgelost.

De rechteloosheid van de islamitische minderheid in het overwegend boeddhistische land werd vrijdag tegelijkertijd pijnlijk duidelijk bij de publicatie van de uitkomsten van de eerste volkstelling in Myanmar in dertig jaar. De naar schatting 1,1 miljoen Rohingya zijn niet geïdentificeerd en/of meegeteld.

Myanmar gaat oorzaak vluchtelingen aanpakken

NU 29.05.2015 Myanmar heeft vrijdag beloofd om meer te doen voor de niet-erkende Rohingya-minderheid, die de laatste tijd massaal het land ontvlucht op gammele bootjes.

Het land zal de mensenrechten beter respecteren en gaat investeren in de economische ontwikkeling van gebieden waar veel migranten vandaan komen. Daarmee moet het vluchtelingenprobleem in Zuid-oost Azië worden opgelost.

Myanmar deed de belofte op een conferentie met buurlanden zoals Thailand en Maleisië. Eerder ontkende het land dat het onderdrukken van de Rohingya een van de oorzaken was van het probleem.

Duizenden migranten dobberen in de Aziatische wateren op zoek naar een beter leven. Buurlanden zitten niet op die vluchtelingen te wachten.

Zie ook: Dit moet u weten over de problematiek van de bootvluchtelingen

Militaire haven

De Myanmarese marine leidde vrijdag nog een vluchtelingenboot met 727 opvarenden naar een militaire haven. Aan boord waren zeker 45 kinderen. De nationaliteit van de opvarenden is onbekend, maar het ministerie van Informatie omschrijft ze als Bengalen.

Dat hoeven niet alleen immigranten uit Bangladesh te zijn. Myanmar gebruikt die term ook voor Rohingya.

Lees meer over: Myanmar Bootvluchtelingen

Gerelateerde artikelen;

Myanmar werkt schoorvoetend mee aan oplossing bootvluchtelingen

Elsevier 29.05.2015 Myanmar heeft vrijdag op een conferentie met Zuidoost-Aziatische buurlanden in Bangkok beloofd om meer te doen aan het vluchtelingenprobleem in de regio. De laatste tijd ontvluchten leden van de niet-erkende Rohingya-minderheid in gammele bootjes massaal het land.

Het land belooft de ‘mensenrechten beter te respecteren en te investeren in de economische ontwikkeling van gebieden waar veel van de migranten vandaan komen’. De Myanmarese regering beloofde meer banen, huizen en betere medische voorzieningen zodat het voor vluchtelingen onnodig wordt om op zoek te gaan naar een beter bestaan.

Het ad hoc congres werd op stel en sprong georganiseerd nadat Maleisië op dertig massagraven van (vermoedelijke) vluchtelingen stuitte bij de grens met Thailand.

Het was de eerste keer dat Myanmar aanwezig was bij een dergelijke conferentie: eerder werd het land niet uitgenodigd en weigerde het bovendien aanwezig te zijn uit protest tegen het gebruik van de term ‘Rohingya’. Myanmar zelf erkent de minderheid niet als zodanig en noemt ze ‘Bengalen’.

Deze landen zitten echter niet op de vluchtelingen te wachten en stuurden ze dan ook eerder, voorzien van medische hulpmiddelen en voedselpakketten, weer terug de zee op. Inmiddels hebben 4000 migranten de landen wel veilig weten te bereiken.

Thailand startte al eerder met een zwaar offensief tegen mensensmokkelaars en weigerde alle boten aan land te laten. Vorige week besloten Maleisië en Indonesië als tijdelijke oplossing 7000 bootvluchtelingen op te nemen, op voorwaarde dat ze ook snel weer terugkeren naar hun land van herkomst. Ook gaf Thailand vrijdag de Verenigde Staten toestemming met spionagevliegtuigen over land en zee te vliegen om vluchtelingenboten op te sporen.

zie ook;

16 mei Thailand en Maleisië blijven hard optreden tegen bootvluchtelingen

20 mei Maleisië en Indonesië laten vluchtelingen toe

24 mei Maleisië ontdekt massagraven, ‘slachtoffers mensensmokkelaars’

Thailand verleent toestemming aan VS om vluchtelingen op te sporen

NU 29.05.2015  Thailand heeft de Verenigde Staten toestemming gegeven met spionagevliegtuigen over land en zee te vliegen om vluchtelingenboten op te sporen. Dat heeft de Thaise vicepremier en generaal Tanasak Patimapragorn vrijdag in Bangkok gezegd.

Tanasak noemt het vluchtelingenprobleem ”alarmerend hoog. Geen enkel land kan dit alleen oplossen.”

Daarom zijn vertegenwoordigers van zeventien landen in Bangkok bijeen om met een oplossing te komen. Net als in Zuid-Europa proberen vluchtelingen uit Bangladesh en Myanmar op gammele bootjes hun thuisland te ontvluchten voor een betere toekomst in het buitenland.

Lees meer over: Thailand

Gerelateerde artikelen;

‘Vluchteling actief opsporen’ 

Telegraaf  29.05.2015 Thailand heeft de Verenigde Staten toestemming gegeven met spionagevliegtuigen over land en zee te vliegen om vluchtelingenboten op te sporen. Dat heeft de Thaise vicepremier en generaal Tanasak Patimapragorn vrijdag in Bangkok gezegd.

Tanasak noemt het vluchtelingenprobleem „alarmerend hoog. Geen enkel land kan dit alleen oplossen.” Daarom zijn vertegenwoordigers van zeventien landen in Bangkok bijeen om met een oplossing te komen. Net als in Zuid-Europa proberen vluchtelingen uit Bangladesh en Myanmar op gammele bootjes hun thuisland te ontvluchten voor een betere toekomst in het buitenland.

VS mogen vluchtelingen Thailand ‘bespioneren’

AD 29.05.2015 Thailand heeft de Verenigde Staten toestemming gegeven met spionagevliegtuigen over land en zee te vliegen om vluchtelingenboten op te sporen. Dat heeft de Thaise vicepremier en generaal Tanasak Patimapragorn in Bangkok gezegd.

Tanasak noemt het vluchtelingenprobleem ,,alarmerend hoog. Geen enkel land kan dit alleen oplossen.” Daarom zijn vertegenwoordigers van zeventien landen in Bangkok bijeen om met een oplossing te komen. Net als in Zuid-Europa proberen vluchtelingen uit Bangladesh en Myanmar op gammele bootjes hun thuisland te ontvluchten voor een betere toekomst in het buitenland.

De meeste vluchtelingen uit Myanmar zijn Rohingya-moslims, die in eigen land niet worden erkend als bevolkingsgroep. Westerse landen riepen Myanmar op om deze minderheid beter te beschermen. Maar het Aziatische land vindt het onterecht dat het wordt aangewezen als hoofdoorzaak van het vluchtelingenprobleem. ,,Jullie moeten niet alleen naar ons wijzen”, sprak de Myanmarese minister van Buitenlandse Zaken op de conferentie.

Lees ook;

Tienduizenden Malinezen op de vlucht

NU 29.05.2015 Geweld in het noorden van Mali heeft de afgelopen weken zeker 60.000 mensen op de vlucht gedreven. Dat heeft de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties UNHCR vrijdag bekendgemaakt. De overgrote meerderheid van de nieuwe vluchtelingen komt uit de regio Timboektoe.

Ze zijn op de vlucht uit angst voor geweld en uit vrees dat ze gedwongen worden te vechten voor bewapende groeperingen.

In het Noord-Afrikaanse land vechten regeringstroepen en milities met Toearegopstandelingen die een eigen staat in het noorden van Mali willen.

Ook lopen er tal van islamitische extremisten rond in het gebied die aanvallen uitvoeren op de bevolking en daar gestationeerde VN-militairen. Nederland levert circa 450 militairen aan de VN-missie in Mali, Minusma.

Lees meer over: Mali

Gerelateerde artikelen;

Birma onderschept boot met 727 vluchtelingen

Trouw 29.05.2015 Birma heeft vandaag beloofd om meer te doen voor de niet-erkende Rohingya-minderheid, die de laatste tijd massaal het land ontvlucht op gammele bootjes. Het land zal de mensenrechten beter respecteren en gaat investeren in de economische ontwikkeling van gebieden waar veel migranten vandaan komen. De Birmese marine leidde eerder vandaag nog een vluchtelingenboot met 727 opvarenden naar een militaire haven. Daarmee moet het vluchtelingenprobleem in Zuid-oost Azië worden opgelost.

Birma deed de belofte op een conferentie met buurlanden zoals Thailand en Maleisië. Eerder ontkende het land dat het onderdrukken van de Rohingya een van de oorzaken was van het probleem. Duizenden migranten dobberen in de Aziatische wateren op zoek naar een beter leven. Buurlanden zitten niet op die vluchtelingen te wachten.

Om de vluchtelingenstroom verder tegen te gaan, is ook afgesproken om meer te doen tegen mensensmokkelaars. Ook in Bangladesh stappen veel mensen op bootjes van de smokkelaars om hun heil elders te zoeken.

Verwant nieuws;

Birmese marine vindt vissersboot met ruim zevenhonderd migranten

NRC 29.05.2015 De marine van Birma heeft een vissersboot met meer dan zevenhonderd vluchtelingen op zee aangetroffen. Aan boord waren 608 mannen, 74 vrouwen en 45 kinderen. Hun nationaliteit is onduidelijk, maar gedacht wordt dat het om Rohingya-migranten gaat. De marine heeft hen meegenomen naarhet eiland Haigyi, voor de westkust van Birma, schrijft persdienst AFP.

In Azië worden duizenden Rohingya’s door mensensmokkelaars op zee achtergelaten. In de laatste weken zijn meer dan 3.500 migranten aangekomen in Thailand, Maleisië en Indonesië. De landen wilden de vluchtelingen niet en duwden de boten, tenzij ze zonken, weer de zee op. Zo voltrekt zich ook in Zuidoost-Azië, in de Straat van Malakka en de Andamanse Zee, een bootvluchtelingendrama.

NRC-correspondent Melle Garschagen schreef vorige week: Hoe nijpend de situatie is, bleek vandaag in Atjeh, het noordelijkste deel van Indonesië. Vissers redden circa 450 vluchtelingen van hun boot die voor de kust was aangekomen. De vluchtelingen waren uitgehongerd, uitgedroogd en ziek. Het bleek hetzelfde schip te betreffen dat vorige week voor de kust van Thailand werd gesignaleerd. Toen werd het schip door de Thaise marine terug naar internationale wateren gesleept. De vluchtelingen aan boord zeggen dat ze ook door de Maleisische marine zijn teruggeduwd. De Maleisische marine zou gedreigd hebben de boot te bombarderen en beschieten. LEES VERDER

Lees meer;

VANDAAG Birmese marine vindt boot met 700 migranten

24 MEI Slachtoffers mensensmokkel in Maleisische massagraven gevonden ›

25 MEI 139 graven gevonden in Maleisië – vermoedelijk van bootmigranten ›

22 MEI Rohingya eindelijk aan land, na maanden op zee gedobberd te hebben ›

20 MEI Maleisië en Indonesië akkoord over opvang bootvluchtelingen ›

Maleisië onderzoekt rol agenten bij massagraven

VK 28.05.2015 Maleisië doet onderzoek naar twaalf politiemannen die betrokken zouden zijn bij mensensmokkel in het noorden van het land. De autoriteiten kwamen de verdachten op het spoor in meerdere onderzoeken naar het smokkelen van vluchtelingen.

Vier van de agenten zijn gearresteerd tijdens verschillende politieacties die eerder dit jaar zijn uitgevoerd, zei vice-minister van Binnenlandse Zaken,  Wan Junaidi Tuanku Jaafar.

Afgelopen week werden in het noorden bij de grens met Thailand zo’n 140 massagraven gevonden. Daarin liggen waarschijnlijk de lichamen van Rohingyamoslims uit Myanmar en mensen uit Bangladesh. De route wordt in elk geval veel gebruikt door mensensmokkelaars die daar hun kampen hebben gevestigd.

Vermoed wordt dat de slachtoffers in kooien van hout en prikkeldraad zijn vastgehouden voor losgeld. De lijken werden aangetroffen in ondiepe kuilen, gehuld in lappen.

GERELATEERDE ARTIKELEN

Slachtoffers massagraven Maleisië vastgehouden in kooien

Massagraven ontdekt in Maleisië

Bedelen in Peking: sjok traag en kijk zielig

EU-plan: toch meer vluchtelingen naar Nederland dan gedacht

Elsevier 27.05.2015 Brussel wil dat Nederland de komende twee jaar 2047 bootvluchtelingen opneemt. Het aantal is daarmee iets hoger dan aanvankelijk werd gedacht. De Europese Commissie maakte het uitgebreide asielvoorstel met de exacte aantallen woensdag bekend.

Dinsdag kwamen er berichten vanuit Brussel waarin stond dat Nederland 1740 vluchtelingen, 4.35 procent van het totale aantal van 40.000 asielzoekers, zou moeten opnemen. Dit aantal is dus iets gestegen. Het percentage dat Nederland voor zijn rekening neemt komt nu neer op 5.12 procent.

De Europese Commissie wil met dit voorstel de 40.000 aanwezige asielzoekers over de verschillende Europese landen uitspreiden. De EU-lidstaten moeten bij een gekwalificeerde meerderheid instemmen met het voorstel. Geen land heeft dus een veto.

Lees ook:

Jelte Wiersma: ‘Europa kan en wil het vluchtelingenprobleem niet oplossen’

Ontlasten

Waarom valt het percentage hoger uit? In eerdere berekeningen kregen de landen Italië en Griekenland ook quota toegewezen, terwijl dit juist de landen zijn die de Europese Commissie met dit systeem wil ontlasten. In het nieuwe voorstel worden deze twee landen dan ook niet meer meegerekend, waardoor de quota voor de andere landen groter zijn geworden.

Eurocommissaris Dimitris Avramopoulos, die samen met collegaFrans Timmermans verantwoordelijkheid draagt voor het spreidingsplan, wil liever niet spreken van ‘quota’. Volgens hem mogen landen meer doen dan de ‘minimale solidariteit die Brussel vraagt’.

In het debat over de ‘bootvluchtelingen’ die naar Europa komen, is de rationaliteit soms ver te zoeken. Wie zich wil mengen in het migratiedebat kan beter oppassen voor deze vijf valkuilen.Lees meer >

Mochten er in andere landen aan de Middellandse Zee, bijvoorbeeld in Spanje of Malta, in de komende tijd meer migranten aanmeren, dan moet volgens de commissie ook hier de last van verdeeld worden. Zweden uitgezonderd, zijn de Europese landen niet enthousiast over het van nog meer vluchtelingen: velen vinden het aantal al aanwezige migranten te hoog.

Europese Unie biedt lidstaten 6.000 euro per migrant

VK 27.05.2015 De Europese Commissie biedt Europese lidstaten 6.000 euro per vluchteling die wordt opgenomen vanuit Griekenland en Italië. Dat blijkt uit een voorstel dat vandaag is gepresenteerd door Europees Commissaris voor migratie Dimitris Avramopoulos. De Commissie wil dat de lidstaten 40.000 Syrische en Eritrese vluchtelingen overnemen van Italië en Griekenland. Volgens Avropoulos kampen de twee zuidelijke lidstaten met een ‘noodsituatie’. Wekelijks stranden vluchtelingen via de Middellandse Zee met gammele bootjes op de Italiaanse en Griekse eilanden of steken via land de zuidoostelijke grenzen van de EU over. Honderden migranten sneuvelen onderweg. Vorig jaar meldden zich ruim 220 duizend asielzoekers in Italië en Griekenland.

In geval van dergelijke hoge nood kan de EU maatregelen nemen om lidstaten te ondersteunen, zei Avropoulos. De Commissie verwijst naar een artikel in het Europese verdrag dat die ruimte biedt. Het Europese antwoord luidt: solidariteit. De lidstaten moeten samen de lasten delen, ze worden allen geacht een deel van de vluchtelingen te accepteren.

‘Zoek en zink’

De EU wil mensensmokkel onder meer tegengaan door langs de Libische kust de boten van mensensmokkelaars te vernietigen. Twee weken geleden bogen de ministers van Buitenlandse Zaken van de lidstaten zich over de praktische complicaties van dat plan. Lees er hier meer over.

VN: nog 2500 vluchtelingen op Indische Oceaan

Trouw 27.05.2015 Meer dan 2500 mensen dobberen vermoedelijk nog op zee tussen Bangladesh en Sumatra, schatte de VN woensdag. Het zijn islamitische vluchtelingen uit Myanmar en migranten uit Bangladesh die op vaartuigen over de Baai van Bengalen en de Zee van Andaman naar Thailand, Maleisië of Indonesië willen gaan.

De meesten zijn eerder deze maand door mensensmokkelaars in de steek gelaten. Thailand heeft aangekondigd een regionale bijeenkomst te organiseren om het drama ‘met onmiddellijke actie’ tot een einde te brengen. De bijeenkomst wordt vrijdag behalve door landen in Azië ook bijgewoond door afgevaardigden van internationale organisaties, de VS en Zwitserland.

Nederland moet van Europa 2.047 vluchtelingen opvangen

NU 27.05.2015 De Europese Unie wil dat Nederland de komende twee jaar 2.047 vluchtelingen uit onder meer Syrië en Eritrea opvangt. Dat maakt de Europese Commissie woensdag bekend.

De commissie wil veertigduizend asielzoekers eerlijker over de Europese Unie verdelen. Met de verspreiding hoopt Brussel Italië en Griekenland, waar nu de meeste vluchtelingen aankomen, te ontlasten. De commissie hanteert daarbij een verdeelsleutel, zo lekte dinsdag in Brussel ook al uit.

Voor Nederland geldt een percentage van 5,12 procent. Dat komt dan neer op 1.228 vluchtelingen die in Italië zitten en 819 vluchtelingen die in Griekenland zitten.

De EU-lidstaten moeten bij (gekwalificeerde) meerderheid instemmen met het voorstel, geen land heeft dus een veto.

Zie ook: Dit moet u weten over de problematiek van de bootvluchtelingen

Lees meer over: Asielzoekers Bootvluchtelingen

Gerelateerde artikelen;

EU: 2047 vluchtelingen naar NL

Telegraaf 27.05.2015 Brussel wil dat Nederland de komende twee jaar 2047 vluchtelingen uit onder meer Syrië en Eritrea opvangt. Dat maakte de Europese Commissie woensdag bekend.

De commissie wil 40.000 asielzoekers eerlijker over de Europese Unie verdelen. Met de verspreiding hoopt Brussel Italië en Griekenland, waar nu de meeste vluchtelingen aankomen, te ontlasten. De commissie hanteert daarbij een verdeelsleutel.

Voor Nederland geldt een percentage van 5,12 procent. Dat komt dan neer op 1228 vluchtelingen die in Italië zitten en 819 vluchtelingen die in Griekenland zitten.

Duitsland, Frankrijk en Spanje zouden de meeste vluchtelingen moeten overnemen. Groot-Brittannië, Ierland en Denemarken hebben het wettelijke recht om niet mee te doen.

Nederland moet niet 1.700, maar meer dan 2.000 asielzoekers extra opnemen

NRC 27.05.2015   Volgens nieuwe EU-plannen moet Nederland 2.048 extra asielzoekers opnemen om de migratiedruk op Zuid-Europa te helpen lenigen, driehonderd meer dan tot nu toe werd aangenomen. Dat heeft de Europese Commissie zojuist bekendgemaakt. In totaal wordt aan EU-landen gevraagd om 40.000 extra migranten op te nemen.

Twee weken geleden presenteerde de Commissie een verdeelsleutel waarmee de extra asielzoekers verdeeld kunnen worden over Europa, gebaseerd op welvaart, bevolkingsaantallen, werkloosheidscijfers en wat landen tot nu toe al aan asielbeleid hebben gedaan. Daar is in de afgelopen dagen nog aan gesleuteld.

KABINET TERUGHOUDEND

Het kabinet toonde zich gisteren positief over veel onderdelen van de nieuwe Europese migratieagenda, maar was terughoudend over onder meer het plan voor herverdeling van de migranten over Europa. Het kabinet wil onder meer weten welke procedures er gelden tijdens een verplichte herplaatsing, wat er wordt verstaan onder “een noodsituatie” en wie er voor herplaatsing in aanmerking komen. LEES VERDER

Lees meer;

26 MEI Kabinet heeft veel vragen over EU-plan om asielzoekers te herverdelen ›

26 MEI Brussel vraagt Nederland om 1.740 vluchtelingen extra op te nemen

13 MEI Europese Commissie wil meer solidariteit qua aanpak migranten ›

13 MEI ‘Dit is een noodsituatie! We moeten dit regelen’

13 MEI Migratiepiek noopt EU tot opleggen solidariteit

Miljoenen Afrika ’schone schijn’

Telegraaf 26.05.2015 Het kabinet probeert goede sier te maken met een sigaar uit eigen doos. Het geeft met veel bombarie 50 miljoen euro aan Afrika, maar het geld komt uit potjes die daar al voor bedoeld waren. Dat moest minister Kamp (Economische Zaken), die verantwoordelijk minister Ploumen (Ontwikkelingssamenwerking) verving, dinsdag toegeven. D66-Kamerlid Sjoerdsma concludeert daarom dat het ’symboolpolitiek’ is van het kabinet.

De 50 miljoen is bedoeld om bootvluchtelingen in Afrika een perspectief te geven. Door de regio daar te ontwikkelen, zouden zij minder geneigd moeten zijn om naar ’Fort Europa’ te vertrekken. Sjoerdsma schiet die argumentatie echter af: „De landen waar het ontwikkelinggeld straks heengaat zijn nou juist de landen als Tunesië waar al perspectief is. Dat zijn geen migratielanden.” PVV-Kamerlid Fritsma vindt dit soort hulp sowieso „weggegooid geld”. „Dit helpt niet migratie tegen te gaan.”

Gerelateerde artikelen

26-05: Veel vragen kabinet bij EU-plan

26-05: Extra EU-steun voor CAR

26-05: ‘Hulp voor vluchtelingen’

25-05: NL stuurt experts naar Colombia

23-05: Harde kritiek van Ploumen

Bedrijft Ploumen symboolpolitiek met haar 50 miljoen voor Afrika?

Trouw 26.05.2015 Je kunt boten lek steken om een vluchteling te beletten de Middellandse Zee over te steken. Je kunt ook zien of je hem aan een baan kunt helpen in eigen land. Dan zal hij er niet over peinzen om een levensgevaarlijke tocht naar Europa te ondernemen, maar blijft hij lekker thuis bij ‘het meisje met wie hij eigenlijk wil trouwen’.

Geef ze centen en ze bouwen alleen maar meer bootjes….

Het plan zorgt voor onverbloemde hoon

Met die gedachte in het hoofd, meldde minister Ploumen voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking vanmorgen dat ze geld uittrekt om te investeren in de Afrikaanse economie. “Ik zal in mijn begroting 50 miljoen euro vrijmaken om meer perspectief te creëren in Noord-Afrika”, schrijft ze in een ingezonden stuk in de Volkskrant.

Lees ook: Ploumen: 50 miljoen voor Afrikaanse bootvluchtelingen – 26/05/15

Veel vragen kabinet bij EU-plan

Telegraaf 26.05.2015 Het plan van de Europese Commissie om lidstaten in noodsituaties te verplichten een onbekend aantal asielzoekers van andere EU-landen over te nemen, roept nogal wat vragen op bij het kabinet. Brussel wil 40.000 asielzoekers uit Griekenland en Italië herverdelen over Europa.

Dat schrijven ministers Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) Lilianne Ploumen (Ontwikkelingssamenwerking) en staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) dinsdag in een reactie op de plannen aan de Kamer. Over veel onderdelen van de voorstellen zijn de bewindslieden positief.

Kabinet heeft veel vragen over EU-plan om asielzoekers te herverdelen

NRC 26.05.2015 Het kabinet is positief over veel onderdelen van de Europese migratieagenda, maar wil ook meer duidelijkheid van de Europese Commissie over onder meer het plan om migranten te herverdelen over Europa. Dat meldt het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Het kabinet steunt het plan om mensensmokkelaars te bestrijden en landsgrenzen beter te beveiligen. Ook onderschrijft de regering dat de grondoorzaken van de migratieproblematiek moeten worden aangepakt in samenwerking met landen van herkomst en doorreis.

WELKE VRAGEN HEEFT HET KABINET?

Brussel wil 40.000 asielzoekers uit Griekenland en Italië herverdelen over Europa, om de migratiedruk op Zuid-Europa te verminderen. Dat gaat de Europese Commissie morgenvoorstellen. Nederland kan uitkomen op 1.740 extra vluchtelingen.

Correspondent in Brussel Stéphane Alonso schreef vanmiddag in NRC Handelsblad: “EU-landen zijn huiverig, maar volgens Brussel is meer onderlinge solidariteit onvermijdelijk om het haperende asielbeleid te repareren. De huidige regels, die voorschrijven dat het EU-land van aankomst de asielaanvragen afwikkelt, treffen Zuid-Europa onevenredig hard.”

Volgens Koenders is er voor de problematiek rondom de bootvluchtelingen op de Middellandse Zee geen simpele oplossing. Koenders:  “Dit vraagt om een langdurige aanpak met alle instrumenten waarover we beschikken, in nauwe samenwerking met de betrokken landen zelf. Ook in EU-verband pleit ik voor zo’n solidaire aanpak.” LEES VERDER

Lees meer;

VANDAAG Brussel vraagt Nederland om 1.740 vluchtelingen extra op te nemen

8:19 ‘Kabinet trekt portemonnee om migratie tegen te gaan’ › 

13 MEI Europese Commissie wil meer solidariteit qua aanpak migranten › 

18 MEI EU akkoord met plan militair ingrijpen tegen mensensmokkelaars › 

13 MEI Migratiepiek noopt EU tot opleggen solidariteit

Meer dan 1700 asielzoekers naar Nederland met EU-verdeelplan

Elsevier 26.05.2015 De Europese Commissie wil 40.000 asielzoekers over de Europese Unie spreiden. Nederland zou hiervan 1740 personen moeten opvangen.

Dit getal werd dinsdag in Brussel genoemd. De Europese Commissie gaat het tijdelijke verdeelplan woensdag presenteren.

Met de verspreiding van de 40.000 asielzoekers wil Brussel de Europese grenslanden Italië en Griekenland ontlasten. Het spreidingsplan houdt rekening met de omvang en de rijkdom van het land, de werkloosheid en het aantal asielzoekers dat al aanwezig is.

Op basis van deze kenmerken stelde de commissie een verdeelsleutel op, op basis waarvan Duitsland met 18.42 procent verreweg de meeste migranten moet opvangen. In Nederland gaat het om een percentage van 4.35 procent, iets meer dan eerder werd gedacht.

Volgens Elsevier;

Syp Wynia: ‘Minister Lilianne Ploumenbespeelt sentimenten met haar 50 miljoen euro tegen Afrikaanse bootmigratie. Maar helpen zal het niet. En waarom zou je überhaupt geld uittrekken voor relatief welvarende Afrikaanse landen?’ Lees verder >

Verblijfsvergunning

De grote toestroom van migranten naar Italië en Griekenland rechtvaardigt volgens de commissie een tijdelijke spreiding. Eurocommissarissen Frans Timmermans en Dimitris Avramopoulos, de initiatiefnemers van het plan, stellen voor om het komende jaar 24.000 asielzoekers uit Italië en 16.000 uit Griekenland door te sturen naar andere EU-landen.

De commissie stelde onlangs ook voor om 20.000 erkende vluchtelingen op te nemen die zich nu in kampen buiten de EU bevinden. Voor Nederland zou het daarbij gaan om 732 vluchtelingen (3,66 procent van het totale aantal).

Mochten er in andere landen aan de Middellandse Zee, bijvoorbeeld Spanje of Malta, in de komende tijd meer migranten aanmeren, dan moet volgens de commissie hier ook de last van verdeeld worden.

Vragen

Het plan roept ondertussen vragen op bij het kabinet, schrijven minister Bert Koenders (PvdA) van Buitenlandse Zaken en staatssecretaris Klaas Dijkhoff (VVD) van Justitie dinsdag. Over veel van de onderdelen van het plan zijn de twee positief.

In het debat over de ‘bootvluchtelingen’ die naar Europa komen, is de rationaliteit soms ver te zoeken. Wie zich wil mengen in het migratiedebat kan beter oppassen voor deze vijf valkuilen.Lees verder >

zie ook;

16 mei Nederland stuurt geen marineschip naar bootvluchtelingen

18 mei VVD: breid VN-missie in Mali uit om mensensmokkel te stoppen

12 mei Tegenwind in strijd tegen Brusselse regels

‘1740 asielzoekers naar Nederland’

Telegraaf 26.05.2015  Nederland moet van Brussel meer asielzoekers uit Griekenland en Italië opvangen dan aanvankelijk gepland. Het zou om zo’n 2000 asielzoekers kunnen gaan. Dat is dinsdag in Brussel vernomen, een dag voor de presentatie van een plan van de Europese Commissie.

De commissie wil 40.000 asielzoekers eerlijker over de Europese Unie verdelen. Met de verspreiding hoopt Brussel Italië en Griekenland te ontlasten. De commissie hanteert daarbij een verdeelsleutel.

lees ook: Extra EU-steun voor CAR

Bied Afrikanen hulp in eigen land

VK 26.05.2015 We moeten nu alles uit de kast halen om te voorkomen dat jonge Afrikanen in Libië op een boot stappen.

Je bent 18 jaar en de dagen trekken voorbij zonder enig perspectief. Je hebt een paar honderd dollar, geleend of verdiend door je laatste bezittingen te verkopen. Wat doe je?

Je bespreekt met vrienden en familie hoe je weg kunt. Weg uit het land waar je groot bent geworden, waar je ouders wonen, waar het meisje leeft met wie je eigenlijk trouwen wil. Op een nacht kruip je onder het zeil van een vrachtwagen. Op de kaart van Afrika heb je gezien dat je naar het Noorden moet. Libië, dat is de kortste weg naar Europa, waar het beter is.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

VN: 3.000 bootvluchtelingen in Andamanse Zee

Een odyssee komt eindelijk ten einde

Drie maanden op zee en ernstig vermagerd

Ploumen maakt denkfouten met haar ‘hulp tegen bootjesmigratie’

Elsevier 26.05.2015 Waarom zou je überhaupt geld uittrekken voor relatief welvarende Afrikaanse landen? Minister Lilianne Ploumen bespeelt sentimenten met haar 50 miljoen euro tegen Afrikaanse bootmigratie. Maar helpen zal het niet. En waarom zou je überhaupt geld uittrekken voor relatief welvarende Afrikaanse landen?

Minister Lilianne Ploumen (PvdA, Ontwikkelingssamenwerking) trekt onmiddellijk 50 miljoen euro uit om de werkgelegenheid in landen als Ghana, Senegal en Tunesië te verbeteren, zodat jongeren de animo wordt ontnomen om per boot naar Europa te emigreren.

Ze wil daarmee naar eigen zeggen echter bovenal een ‘politiek signaal’ geven aan haar Europese collega’s. Die zouden haar voorbeeld moeten volgen.

Het is een wonderlijk idee. Premier Mark Rutte (VVD) zei een maand geleden ook al dat de Nederlandse ontwikkelingshulp bijdraagt aan het niet-emigreren van West-Afrikanen naar Europa. Dat is nogal bijzonder, omdat Ruttes VVD er jaren geleden al achter was gekomen dat ontwikkelingshulp niet zorgt voor economische groei in Afrika.

Lees ook...

Zo wil minister Lilianne Ploumen de migratie vanuit Afrika stoppen

In het debat over de ‘bootvluchtelingen’ die naar Europa komen, is de rationaliteit soms ver te zoeken. Wie zich wil mengen in het migratiedebat kan beter oppassen voor deze vijf valkuilen.Lees nu >

Het plan van Ploumen leunt dus op denkfouten. Haar nieuwste idee zal weer niet helpen. En áls het zou helpen, leidt het tot welvaart waarmee juist illegale immigratie kan worden gefinancierd – en die migratie zegt Ploumen met dit geld te willen tegengaan.

Tags

zie ook;

Veel vragen kabinet bij EU-plan asielzoekers

Trouw 26.05.2015 Het plan van de Europese Commissie om lidstaten in noodsituaties te verplichten een onbekend aantal asielzoekers van andere EU-landen over te nemen, roept nogal wat vragen op bij het kabinet. Brussel wil 40.000 asielzoekers uit Griekenland en Italië herverdelen over Europa.

Dat schrijven ministers Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) Lilianne Ploumen (Ontwikkelingssamenwerking) en staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) dinsdag in een reactie op de plannen aan de Kamer. Over veel onderdelen van de voorstellen zijn de bewindslieden positief.

 Verwant nieuws;

‘EU wil 1.740 asielzoekers naar Nederland’

NU 26.05.2015 De Europese Commissie wil 40.000 asielzoekers eerlijker over de Europese Unie verdelen. Nederland zou 1.740 personen moeten opvangen, die zich nu in Griekenland en Italië bevinden.

Dat is dinsdag in Brussel vernomen. De Europese Commissie gaat het verdeelplan, dat tijdelijk zal zijn, woensdag presenteren.

Met de verspreiding van de 40.000 asielzoekers wil Brussel Italië en Griekenland ontlasten. De commissie kwam met een verdeelsleutel, waarbij Duitsland met 18,42 procent de meeste migranten moet opvangen.

Erkende vluchtelingen

Onlangs stelde de commissie al voor 20.000 erkende vluchtelingen op te nemen die zich nu in kampen buiten de EU bevinden.

Voor Nederland zou het gaan om 732 personen (3,66 procent).

Lees meer over: Asielzoekers

Gerelateerde artikelen

EU wil 40.000 asielzoekers verdelen over EU-landen

VK 26.05.2015 De Europese Commissie wil 40 duizend asielzoekers in Italië en Griekenland verspreiden over de andere EU-landen. Nederland zou er 1.740 moeten opnemen, Duitsland 7.368. Het voorstel dat de Commissie morgen presenteert, stuit naar verwachting op grote weerstand in veel lidstaten.

De hulp voor Italië en Griekenland wordt aan voorwaarden gebonden. Beide landen moet de Europese wetten voor asielverzoeken (vooral het afnemen van vingerafdrukken) beter naleven. Blijft een geloofwaardig plan van aanpak uit, dan kan de spreiding van asielzoekers worden opgeschort.

Twee weken geleden kondigden Europees Commissarissen Timmermans (Betere Regelgeving) en Avramopoulos (Migratie) aan dat ze eind deze maand met een tijdelijk spreidingsvoorstel zouden komen. Hoewel aantallen toen nog ontbraken, reageerden veel lidstaten met een hard ‘nee’. Zij keren zich tegen asielquota op basis van een verdeelsleutel die rekening houdt met de omvang en rijkdom van het land, de werkloosheid en het aantal reeds aanwezige asielzoekers. Het Commissievoorstel moet de steun krijgen van een meerderheid van de lidstaten.

Lees hier het artikel van correspondent Marc Peeperkorn over de spreiding van asielzoekers over EU-lidstaten.

 ‘Hulp voor vluchtelingen’

Telegraaf 26.05.2015  Het kabinet trekt vijftig miljoen euro uit voor de ontwikkeling van de economie in Afrika. Met die financiële injectie moet op termijn worden voorkomen dat bootvluchtelingen proberen het Europese vasteland te bereiken. Dat zegt minister Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) dinsdag in een open brief in de Volkskrant.

Ze roept dinsdag op tot meer investeringen tijdens het overleg met haar Europese collega’s in de Europese Raad voor Ontwikkelingssamenwerking. Volgens Ploumen is louter het opsporen en vernietigen van bootjes waarmee mensensmokkelaars de migranten naar Europa brengen onvoldoende. Ze erkent dat het probleem niet opeens is opgelost met 50 miljoen euro. Het is vooral een politieke oproep richting andere landen voor een structurele aanpak.

Zo wil Ploumen migratie vanuit Afrika stoppen

Elsevier 26.05.2015 Minister Lilianne Ploumen stelt 50 miljoen euro beschikbaar voor de economie van Afrikaanse landen. Een poging van het kabinet om het aantal bootmigranten naar Europa te verminderen: ministerLilianne Ploumen (PvdA, Buitenlandse Handel) stelt 50 miljoen euro beschikbaar voor de economie van Afrikaanse landen.

Ploumen hoopt dat investeren in de economieën van Ghana, Senegal en Tunesië jongeren op den duur ervan zal weerhouden op bootjes naar Europa te stappen, schrijft de minister dinsdag inde Volkskrant.

Commentaar

Ploumen zegt dat het alleen ‘onklaar’ maken van bootjes, onvoldoende is om de migrantenstroom tegen te houden. Ze verwijst daarmee naar de plannen die nu in Brussel worden gemaakt, om vooral de mensensmokkel op de Middellandse Zee tegen te gaan.

Het is de bedoeling dat lidstaten van de Europese Unie bootjes van mensensmokkelaars gaan opsporen en vernietigen. Ploumen pleit in de krant voor structurele oplossingen.

In het debat over de ‘bootvluchtelingen’ die naar Europa komen, is de rationaliteit soms ver te zoeken. Wie zich wil mengen in het migratiedebat kan beter oppassen voor deze vijf valkuilen. Lees nu >

Kansen

De 50 miljoen euro komt terecht in het Dutch Good Growth Fund, een investeringsfonds dat ontwikkelingshulp koppelt aan handel. De miljoenen die nu vrijkomen zijn voor lokale ondernemers en Nederlandse bedrijven die kansen zien in de regio.

zie ook;

Kabinet geeft 50 miljoen aan Afrika om migratie te stoppen

VK 26.05.2015 Het kabinet trekt per direct 50 miljoen euro uit om te investeren in de ontwikkeling van de Afrikaanse economie. Het idee is dat verbetering van de werkgelegenheid in landen als Ghana, Senegal en Tunesië de plaatselijke jongeren er op den duur van zal weerhouden op de boot te stappen naar Europa. Minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking hoopt dat andere Europese landen snel volgen.

Ploumen erkent desgevraagd dat met 50 miljoen euro het probleem niet is opgelost, maar zij ziet het vooral als een politiek signaal aan haar Europese collega’s met wie zij vandaag overlegt in de Europese Raad voor Ontwikkelingssamenwerking. Daar zal zij oproepen tot meer investeringen in de Noord-Afrikaanse economie en meteen haar eigen eerste bod op tafel leggen. ‘Wij zijn hier goed in’, aldus Ploumen. ‘Omdat wij als eerste en een van de weinige landen ontwikkelingshulp en handel hebben gekoppeld. De Europese plannen zijn tot nu toe te weinig concreet. Je bent er niet als je alleen maar de bootjes onklaar maakt.’

Geen paradijs

‘Wie zijn leven riskeert om naar Europa te komen, is niet alleen wanhopig; die heeft ook lef en ambitie’, schrijft Ploumen. ‘We moeten nu zorgen dat zo iemand zijn lef en ambitie inzet om een bestaan op te bouwen in eigen land. Want het paradijs dat hij zoekt, bestaat niet. Wie niet onderweg verdrinkt, eindigt te vaak als illegaal, sjokkend langs de stranden van Spanje of Italië om zonnebrillen te verkopen die niemand wil hebben.’

Bied Afrikanen hulp in eigen land

‘We moeten nu alles uit de kast halen om te voorkomen dat jonge Afrikanen in Libië op een boot stappen.’, aldus Lilian Ploumen in haar opiniestuk.

Kabinet investeert 50 miljoen in economie Afrika

NU 26.05.2015 Nederland gaat per direct vijftig miljoen euro investeren in de Afrikaanse economie. De investering moet er op termijn voor zorgen dat de migrantenstroom van Afrika naar Europa afneemt.

Dat zegt minister Ploumen van Handel en Ontwikkelingssamenwerking dinsdag in de Volkskrant.  Ze hoopt dat andere Europese landen het voorbeeld van Nederland zullen volgen.

Dinsdag vergadert minister Plouwen met haar Europese collega’s, waar ze haar plannen ook aan hen voor zal leggen. Ze hoopt dat andere landen ook bereid zijn om meer te investeren in de Noord-Afrikaanse economieën.

Dutch Growth Fund

De Nederlandse investering in Afrika wordt gedaan vanuit het budget van het Dutch Growth Fund. Daarmee financiert Ploumen ook andere projecten die ontwikkelingssamenwerking koppelen aan handel.

Het is de bedoeling dat lokale ondernemers ondersteund worden met het geld. Ook Nederlandse bedrijven met plannen in de regio kunnen aanspraak maken op geld uit het fonds. Daarbij is het de bedoeling dat samengewerkt wordt met maatschappelijke organisaties die in het gebied actief zijn.

Zie ook: Dit moet u weten over de problematiek van de bootvluchtelingen

Dossier Bootmigranten

Lees meer over: Lilianne Ploumen Bootvluchtelingen

Ploumen: 50 miljoen voor Afrikaanse bootvluchtelingen

Trouw 26.05.2015 Het kabinet trekt vijftig miljoen euro uit voor de ontwikkeling van de economie in Afrika. Met die injectie moet op termijn worden voorkomen dat bootvluchtelingen proberen het Europese vasteland te bereiken. Dat zegt minister Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) in een open brief in de Volkskrant.

Ze roept dinsdag op tot meer investeringen tijdens het overleg met haar Europese collega’s in de Europese Raad voor Ontwikkelingssamenwerking. Volgens Ploumen is louter het opsporen en vernietigen van bootjes waarmee mensensmokkelaars de migranten naar Europa brengen onvoldoende. Ze erkent dat het probleem niet opeens is opgelost met 50 miljoen euro. Het is vooral een politieke oproep richting andere landen voor een structurele aanpak.

Meer over;

‘Kabinet trekt portemonnee om migratie tegen te gaan’

NRC 26.05.2015  Het kabinet trekt vijftig miljoen euro uit voor de ontwikkeling van de economie in Afrika. Met die financiële injectie moet op termijn worden voorkomen dat bootvluchtelingen proberen het Europese vasteland te bereiken.

Dat schrijft minister Lilianne Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking vandaag in een open brief in de Volkskrant. De vijftig miljoen euro komt uit het zogeheten Dutch Growth Fund, een investeringsfonds waarmee Ploumen ontwikkelingshulp koppelt aan handel.

Ploumen zegt vandaag tijdens het overleg met haar Europese collega’s in de Europese Raad voor Ontwikkelingssamenwerking tot meer investeringen te zullen oproepen. Volgens Ploumen is louter het opsporen en vernietigen van bootjes waarmee mensensmokkelaars de migranten naar Europa brengen onvoldoende. De EU stemde vorige week in met eengrote maritieme operatie om mensensmokkel op de Middellandse Zee tegen te gaan, naar aanleiding van een reeks dodelijke incidenten waarbij honderden vluchtelingen verdronken.

Steeds meer ouders sturen hun kinderen alleen naar Europa in de hoop op een grotere kans op een verblijfsvergunning door het recht op gezinshereniging, berichtte NRC afgelopen weekend. Uit recente cijfers van de EU blijkt dat het aantal minderjarige asielzoekers dat zonder begeleiding van volwassenen naar Europa komt, sterk toeneemt van 12.730 in 2013 naar 23.075 in 2014. Waar in 2014 ongeveer de helft van de kinderen aankwam zonder begeleiding, is dat dit jaar opgelopen tot 68 procent.

ONTWIKKELING IN ARM LAND LEIDT NIET PER SE TOT MINDER MIGRATIE

Volgens de bewindsvrouw is het zo dat ‘wie een eerlijke kans ziet op een fatsoenlijk bestaan, geneigd zal zijn niet te vertrekken, maar te blijven en die kans te pakken’. Migratiedeskundige Hein de Haas zegt echter in een recent interview met NRC dat deze gedachte niet klopt.  LEES VERDER

Lees meer;

15:10 Kabinet heeft veel vragen over EU-plan om asielzoekers te herverdelen ›

VANDAAG Brussel vraagt Nederland om 1.740 vluchtelingen extra op te nemen

16 MEI ‘Laat migratie de vrije loop’

6 MEI Met open grenzen juist geen aanzuigende werking ›

18 APR En het worden er nog héél veel meer

Slachtoffers massagraven Maleisië vastgehouden in kooien

VK 26.05.2015 Maleisië is begonnen met het opgraven van lichamen uit de massagraven bij smokkelkampen aan de grens met Thailand. Vermoed wordt dat de slachtoffers in kooien van hout en prikkeldraad zijn vastgehouden voor losgeld. De politie vermoedt dat de slachtoffers zijn gemarteld. ‘We zijn geschokt door de sporen van wreedheid die we hier hebben aangetroffen’, zegt Khalid Abu Bakar, de bevelhebber van de nationale Maleisische politie.

De  politie in Maleisië ontdekte dit weekend 139 massagraven waarin vermoedelijk slachtoffers van mensensmokkel liggen. Thailand vond eerder deze maand ook al lichamen van 26 migranten in het bos in de provincie Songklha aan de grens met Maleisië.

De laatste horde

De dichte bossen aan de Thais-Maleisische grens vormen de laatste horde voor vluchtelingen, op een smokkelroute die van Bangladesh en Birma via Thailand naar Maleisië voerde. Vluchtelingen, de meesten Rohingya, zijn die hele reis van het begin tot het eind een prooi van mensenhandelaren die ze oppikken, naar de jungle-kampen brengen en daar uitknijpen tot er geen cent meer te halen valt.

Pas op voor deze 5 valkuilen in migratiedebat

Elsevier 25.05.2015 In het debat over de ‘bootvluchtelingen’ die naar Europa komen, is de rationaliteit soms ver te zoeken. Wie zich wil mengen in het migratiedebat kan beter oppassen voor deze vijf valkuilen.

‘Ik praat liever over cement dan over immigratie. In discussies over cement trekken immers enkel vaklieden met verstand van zaken hun mond open. Van immigratie denkt werkelijk iedereen verstand te hebben.’ Met die woorden begon de Italiaanse directeur-generaal van het departement Immigratie, Natale Forlani, een tijd geleden zijn toespraak op de Sapienza-universiteit in Rome.

Emoties

Ook in Nederland speelt emotie vaak een grote rol in het migratiedebat. Het zielige verhaal van één jongen, zoals Mauro, kan een heel land in rep en roer brengen. In het geval van Mauro hadden de emoties nog politieke gevolgen ook: honderden uitgeprocedeerde kinderen kregen een generaal pardon.

Koel

Wie zich koel en kritisch opstelt in het migratiedebat krijgt dikwijls de met emoties overladen toorn over zich heen. Dit ondervond publicist Thierry Baudet onlangs nog tijdens eenVara-eisje naar Sicilië.

We maken nu een unieke vluchtelingencrisis mee

Zowel vluchtelingenorganisaties als voorstanders van een streng asielbeleid hebben baat bij het beeld dat we op dit moment een unieke ‘vluchtelingencrisis’ meemaken. Dat beeld klopt niet. Zo lang als de mens bestaat, verlaten bevolkingsgroepen huis en haard om elders een veilig heenkomen te zoeken. Vaak zijn de motieven economisch van aard, soms worden groepen ook verjaagd door anderen.

Europa heeft de afgelopen eeuwen enorme volksverhuizingen meegemaakt. Toen de Spaanse katholieken in de Middeleeuwen hun land heroverden op de moren (Reconquista), zochten vele honderdduizenden moslims en joden een veilig heenkomen. In de zestiende en zeventiende eeuw trokken er miljoenen arbeidsmigranten en andere gelukzoekers naar welvarende delen van West- Zuid- en Oost-Europa. Naar schatting kwamen er in die periode 600.000 migranten naar de economisch florerende Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Zij kwamen hoofdzakelijk uit landen als België, Duitsland en Noorwegen. Het omgekeerde gebeurde juist weer in de negentiende en twintigste eeuw toen miljoenen Europeanen de Atlantische Oceaan overstaken om hun geluk te beproeven in landen als Brazilië, Argentinië en de Verenigde Staten.

En vanaf de tweede helft van de twintigste eeuw gingen landen als Nederland hun goedkope arbeidskrachten juist weer ophalenin vooral Marokko en Turkije. Volgens migratiehistorici is migratie in de Europese Geschiedenis ‘eerder regel dan uitzondering geweest’. ‘Het idee van etnisch homogene, nationale bevolkingen is dus een mythe. Ideeën over religieus en etnisch verschil en daarmee verbonden territoriale identiteiten zijn voortdurend onderwerp van discussie en onderhandeling geweest,’ schrijven twee historici die een encyclopedie maakten over 400 jaar Europese migratiegeschiedenis.

Lees ook…

Hoe Nederland in veertig jaar een immigratieland werd

Migranten zijn zielig

Bovenstaand verhaal maakt al duidelijk dat migratie een regulier onderdeel is van de economie. Wie het ene gebied verlaat om ergens anders meer geld te verdienen, kan een opportunist genoemd worden, of een gelukszoeker, maar zielig is hij allerminst. Integendeel: het zijn juist de relatief succesvolle jonge mannen en soms ook vrouwen die het zich kunnen veroorloven om betere oorden op te zoeken. Dat zij soms, mede onder invloed van gewetenloze mensensmokkelaars, enorme risico’s nemen, kan tragische gevolgen hebben. Dit zien we de afgelopen jaren op de Middellandse Zee waar duizenden migranten met hoop op een beter leven in Europa een zeegraf vonden.

Volgens Elsevier…

René van Rijckevorsel: ‘Militaire missie’ van EU zal volksverhuizing niet keren

Toch is het raar om Europa hier de schuld van te geven. Landen als Libië en Turkije falen in het voorkomen van deze gevaarlijke vorm van migratie. Bovendien ligt de eigen verantwoordelijkheid om zo’n groot risico te nemen vaak (soms worden zij gedwongen door mensensmokkelaars) bij de migrant zelf. Naast de economische vluchtelingen proberen de afgelopen jaren ook steeds meer vluchtelingen uit Syrië en Eritrea Europa te bereiken. Dit gaat vaak om personen die het geweld in eigen regio noodgedwongen hebben moeten verlaten. Ook zij betalen duizenden euro’s om het beloofde land Europa te bereiken. Ze kiezen er bewust voor om niet naar een relatief rustig en Arabisch sprekend land te gaan. Ze willen per se naar Europa. Dit zijn vluchtelingen die een vreselijke situatie ontvluchten, maar zich wel de dure reis naar Europa konden veroorloven. De echte stakkers blijven achter in de vluchtelingenkampen.

De bootvluchtelingen zijn het grootste probleem

Omdat de gevaarlijke reis over zee nog altijd niet wordt geblokkeerd, en mensensmokkelaars voorlopig nog vrij spel hebben, is de Centraal-Mediterrane route over de Middellandse Zee uitgegroeid tot de meest gebruikte route onder illegale migranten. Vorig jaar kwamen 170.664 migranten over zee naar Italië of Malta. Dat waren er bijna drie keer zo veel als in 2011 toen de illegale migratie over zee plotseling enorm toenam door het uitbreken van de ‘Arabische Lente’. Humanitair gezien vormen de ‘bootvluchtelingen’ een groot probleem. In 2014 overleefden 3.400 personen de reis over zee niet. Als de EU deze route niet snel blokkeert met oorlogsbodems zal het dodental dit jaar vermoedelijk nog verder oplopen.

Lees ook…

Arend Jan Boekestijn: Wat Europa kan leren van asielbeleid van Amerika en Australië

Overigens komen de meeste asielzoekers helemaal niet van buiten, maar van binnen Europa. Uit een rapport van het Federaal Bureau van Migratie in Duitsland blijkt dat de meeste nieuwe asielzoekers niet uit Syrië maar uit Kosovo komen. In de top 5 van nationaliteiten die in maart dit jaar asiel aanvroegen in Duitsland staan drie Europese landen: Kosovo, Albanië en Servië. De asielaanvragen uit deze landen, die de asielbureaus veel tijd en moeite kosten, worden overigens vrijwel allemaal afgewezen. Duidelijk is dat Europa genoeg interne asiel- en migratieproblematiek heeft en dat de bootvluchtelingen niet ons grootste probleem zijn. Dit wil uiteraard niet zeggen dat het drama op de Middellandse Zee zo snel mogelijk tot stoppen moet worden gebracht.

Ontwikkelingshulp vermindert migratiewens

Wie in zijn eigen woonplaats genoeg ontwikkelingshulp krijgt, ziet de noodzaak niet meer om naar het welvarende Europa af te reizen. Met deze hersenkronkel proberen partijen als de PvdA, maar tegenwoordig ook de VVD, ontwikkelingshulp aan arme landen te rechtvaardigen. Maar deze stelling berust op een denkfout. Arme mensen hebben immers geen geld om op de boot naar Europa te stappen. Gesteld dat ontwikkelingshulp überhaupt zou helpen een bevolking welvarender te maken, zal dit alleen maar tot méér migratie leiden.

Volgens Elsevier…

Syp Wynia: Hulp zorgt niet voor groei en helpt niet tegen bootjesmigratie

Onder meer door conflictsituaties in onder meer Afrika en het Midden-Oosten nam ook het aantal illegale migranten naar de EU toe. In 2009 registreerde het grensbewakingsagentschap Frontex nog 104.599 illegale ‘crossings’. Vorig jaar lag dat aantal al op 283.532. Vorig jaar kreeg de EU er ruim 40 procent meer asielzoekers bij dan in 2013. Dit is een probleem dat de EU zal moeten aanpakken, maar met lokale ontwikkelingshulp lukt dit in ieder geval niet. Integendeel, er zullen alleen maar meer personen betere oorden op gaan zoeken.

Migratie is per definitie goed voor de economie

Een economie kan niet zonder migranten. Waar een bepaalde specifieke arbeidskrachten ontbreken, kunnen die van buitenaf worden aangevuld. Dit is vooral te zien bij seizoensmigratie waar vaak laaggeschoolde migranten tijdelijk naar een land afreizen om daar werk te doen dat lokale inwoners niet willen doen. In dit geval maken de arbeidsmigranten nauwelijks gebruik van de sociale voorzieningen van het gastland, migranten die zich daarentegen permanent vestigen, doen dit uiteindelijk wel. En daar ligt de crux. De stelling dat migratie altijd een gunstig effect heeft op de economie gaat lang niet altijd op in het geval van de verzorgingsstaat. Wie onbeperkt toestaat dat migranten uit landen met povere sociale voorzieningen zich vestigen in rijke verzorgingsstaten pleegt in feite roofbouw op diezelfde verzorgingsstaat. Dat is een destructieve vorm van migratie.

Lees ook…

Syp Wynia: Nee, migratiedeskundigen: de wereld is niet van iedereen

Daarbij wordt niet eens rekening gehouden met de ontwrichtende werking die migranten uit andere culturen kunnen hebben op een maatschappij. De ene migrant is de ander immers niet. Zo heeft in Nederland een vijfde van alle Somalische migranten werk en zit de helft in de bijstand. Een laag opleidingsniveau en analfabetisme zijn debet aan de lage arbeidsparticipatie van de Somaliërs. Het gekke is dat Somaliërs in andere landen, zoals in de Verenigde Staten veel vaker hun eigen broek op kunnen houden als ondernemer. In Nederland is maar 1 procent van de Somaliërs ondernemer. Zou het misschien iets met onze riante verzorgingsstaat te maken hebben?

Tags; migratie  asiel  bootvluchtelingen  middellandse zee  illegalen

zie ook;

3 mei Operatie Triton pikt 3.427 migranten op voor Libische kust

20 apr Hoelang blijft Europa nog toekijken?

25 apr Vrede en veiligheid niet genoeg voor economische vluchteling

Maleisië reageert geschokt na vondst van bijna 140 massagraven

Trouw 25.05.2015 In het noorden van Maleisië zijn 139 massagraven gevonden bij de Thais-Maleisische grens. In een aantal graven liggen meerdere lijken, aldus een Maleisische politiechef maandag. Het gaat waarschijnlijk om de lichamen van migranten die het slachtoffer zijn geworden van mensensmokkel. De omvang van de zaak roept vragen op over de betrokkenheid van ambtenaren.

  • © Archieffoto EPA.

“Het is een erg treurige situatie”, vertelt het Maleisische politiehoofd Khalid Abu Bakar. “Een enkel graf zou al erg zijn en we hebben er 139 gevonden. We zijn geschokt door de wreedheid.”

De graven werden gevonden op 28 plekken waar vermoedelijk vluchtelingen werden vastgehouden in kampen van mensensmokkelaars. De politie vermoed ook dat er vluchtelingen zijn gemarteld. In de omgeving van de graven zijn kogelhulz

Verwant nieuws;

De indrukwekkendste foto’s van de afgelopen weekfoto

NRC 24.05.2015 De fotoredactie van NRC selecteert wekelijks de indrukwekkendste, mooiste en beste foto’s uit de duizenden foto’s die op onze redactie binnenkomen.

De vluchtelingen uit Ramadifoto

VK 25.05.2015 Vorige week werd de Iraakse stad Ramadi ingenomen door de terreurgroep Islamitische Staat: ruim 40 duizend mensen sloegen op de vlucht.

De meeste mensen vluchtten richting Bagdad, zo’n 100 kilometer verderop. De Bzebiz-brug, die door vluchtelingen gebruikt werd als veilige route naar Bagdad, werd vandaag afgesloten. Het is onduidelijk waarom: mogelijk zijn de autoriteiten bang dat onder de vluchtelingen ook leden van IS zijn.

Premier Bangladesh wil vluchtelingen harder straffen

Trouw 25.05.2015 Premier Sjeik Hasina van Bangladesh heeft hard uitgehaald naar de bootvluchtelingen die het land proberen te ontvluchten. Ze noemt de vluchtelingen ‘mentaal zieke’ gelukszoekers en zegt dat ze het imago van Bangladesh beschadigen. Dat meldt het Franse persbureau AFP.

‘Er is voldoende werk in Bangladesh’, zo zei Hasina tijdens een bijeenkomst met vakbonden en werkgevers. Dat de vluchtelingen toch onder vaak barre omstandigheden op gammele bootjes hun geluk in het buitenland proberen te zoeken, duidt volgens de premier op hun ‘gebrekkige mentale gesteldheid’. Hasina vindt dat ze net als mensenhandelaren hard gestraft moeten worden.

Premier Bangladesh wil dat bootvluchtelingen harder gestraft worden

NU 25.05.2015 Premier Sjeik Hasina Wajed van Bangladesh heeft tijdens een bijeenkomst met werkgevers en vakbonden hard uitgehaald naar bootvluchtelingen.

De vluchtelingen zouden het imago van Bangladesh beschadigen en ‘gelukszoekers’ zijn.

“Iedereen die illegaal uit Bangladesh verhuist zal gestraft worden, net als de mensensmokkelaars die hen helpen”, aldus de premier.

“Ze besmeuren het imago van het land en zetten hun leven op het spel. Ze zouden betere levens kunnen hebben in Bangladesh.” Ze snapt dan ook niet dat ze vluchten, want volgens haar is er genoeg werk in het land.

Doordat Thailand, Maleisië en Indonesië ze niet wilden opvangen, is crisis ontstaan op zee.

De landen hebben nu afgesproken 7.000 bootvluchtelingen die nu nog op zee dobberen, tijdelijk op te vangen.

Zie ook: Dit moet u weten over de problematiek van de bootvluchtelingen

Lees meer over: Bangladesh Bootvluchtelingen

Gerelateerde artikelen;

‘Straf voor bootvluchteling’

Telegraaf 25.05.2015 Premier Sjeik Hasina Wajed van Bangladesh heeft flinke kritiek geuit op de bootvluchtelingen die het land ontvluchten. Ze noemt hen „mentaal ziek” en beschuldigt hen ervan het imago van Bangladesh te grabbel te gooien.

„Iedereen die illegaal uit Bangladesh verhuist zal gestraft worden, net als de mensensmokkelaars die hen helpen”, aldus de premier tegen het staatspersbureau. „Ze besmeuren het imago van het land en zetten hun leven op het spel. Ze zouden betere levens kunnen hebben in Bangladesh.” Ze snapt dan ook niet dat ze vluchten, want volgens haar is er genoeg werk in het land.

Gerelateerde artikelen;

21-05: Myanmar praat over vluchtelingen

20-05: Zuidoost-Azië: Tijdelijke opvang

20-05: Indonesië: weer vluchtelingen

Maleisië vindt 139 graven met lijken migranten

NU 25.05.2015 In het noorden van Maleisië zijn 139 graven gevonden bij de Thais-Maleisische grens. In een aantal graven liggen meerdere lijken, aldus een Maleisische politiechef maandag.

Het gaat waarschijnlijk om de lichamen van migranten die het slachtoffer zijn geworden van mensensmokkel.

De graven werden gevonden op 28 plekken waarvan wordt vermoed dat daar kampen van mensensmokkelaars waren gevestigd en vluchtelingen werden vastgehouden.

Maleisië doet al een tijdje onderzoek naar massagraven bij de grens met Thailand. In dat land werd begin mei al een massagraf ontdekt met 26 lijken erin. Zondag werd bekend dat er graven in Maleisië waren gevonden. Een lag op slechts 100 meter afstand van het graf dat in Thailand is gevonden.

Lees meer over: Maleisië Bootvluchtelingen

Gerelateerde artikelen;

Massagraven gevonden in Maleisië – vermoedelijk van bootmigranten

NRC 25.05.2015 De Maleisische politie heeft bij de grens met Thailand 139 graven gevonden. In sommige graven liggen meerdere lijken, heeft het hoofd van de Maleisische politie gezegd tegen persbureau Reuters. Waarschijnlijk gaat het om lichamen van migranten uit Birma en Bangladesh. De vondst van de graven werd gisteren bekendgemaakt, maar toen was onduidelijk hoeveel het er waren.

De route door de jungle in het zuiden van Thailand en noorden van Maleisië is een veelgebruikte bij mensensmokkelaars die migranten per boot uit Birma naar Zuidoost-Azië brengen. De graven werden gevonden op 28 verschillende plekken die door de smokkelaars waarschijnlijk zijn gebruikt als kampen.

Maleisië en Indonesië lieten afgelopen week weten dat ze bereid zijn bootvluchtelingen die momenteel op zee dobberen tijdelijk op te vangen. Thailand, tot voor kort een populaire doorvoerroute voor mensensmokkelaars, doet niet mee. De opvang wordt betaald door de internationale gemeenschap.LEES VERDER

Lees meer

24 MEI Slachtoffers mensensmokkel in Maleisische massagraven gevonden ›

21 MEI Maleisië begint reddingsoperatie bootvluchtelingen ›

22 MEI Eindelijk mededogen voor Rohingya

20 MEI Verenigde Staten willen hulp bieden aan Rohingya-vluchtelingen in Azië ›

21 MEI Concrete hulp uit Maleisië, aanbod uit Afrika

Massagraven ontdekt in Maleisië

Trouw 24.05.2015 De politie in Maleisië heeft massagraven ontdekt waarin vermoedelijk slachtoffers van mensensmokkel liggen. Om hoeveel graven het precies gaat, is niet bekendgemaakt. Lokale media berichtten zondag over honderd tot enkele honderden lichamen die zouden zijn ontdekt.

De massagraven werden gevonden op twee plaatsen in de noordelijke staat Perlis, die grenst aan Thailand. In het gebied werden ook resten gevonden van kampen waar migranten zouden zijn vastgehouden. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken Ahmad Zahid Hamidi waren die kampen zeker vijf jaar in gebruik.

Massagraven met mogelijk slachtoffers mensensmokkel ontdekt in Maleisië

NU 24.05.2015 De politie in Maleisië heeft massagraven ontdekt waarin vermoedelijk slachtoffers van mensensmokkel liggen. Om hoeveel graven het precies gaat, is niet bekendgemaakt.

De lokale nieuwssite The Malaysian Insider bericht zondag over honderd tot enkele honderden lichamen die zouden zijn ontdekt.

De massagraven werden gevonden op twee plaatsen in de noordelijke staat Perlis, die grenst aan Thailand. In het gebied werden ook resten gevonden van kampen waar migranten zouden zijn vastgehouden.

Volgens de minister van Binnenlandse Zaken Ahmad Zahid Hamidi waren die kampen zeker vijf jaar in gebruik.

Lees meer over: Maleisië

Gerelateerde artikelen;

Massagraven ontdekt in Maleisië

Telegraaf 24.05.2015 De politie in Maleisië heeft massagraven ontdekt waarin vermoedelijk slachtoffers van mensensmokkel liggen. Om hoeveel graven het precies gaat, is niet bekendgemaakt. Lokale media berichtten zondag over honderd tot enkele honderden lichamen die zouden zijn ontdekt.

De massagraven werden gevonden op twee plaatsen in de noordelijke staat Perlis, die grenst aan Thailand. In het gebied werden ook resten gevonden van kampen waar migranten zouden zijn vastgehouden. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken Ahmad Zahid Hamidi waren die kampen zeker vijf jaar in gebruik.

Maleisië ontdekt massagraven, ‘slachtoffers mensensmokkelaars’

Elsevier 24.05.2015 De politie in Maleisië heeft massagraven ontdekt bij dorpjes aan de grens met Thailand, vermoedelijk met slachtoffers van mensensmokkelaars. Het zou gaan om honderd tot enkele honderden lichamen.

Minister Ahmad Zahid Hamidi van Binnenlandse Zaken zegt dat autoriteiten nog bezig zijn om vast te stellen dat het inderdaad gaat om vluchtelingen, maar het is volgens hem zeer waarschijnlijk.

Discriminatie

Zuidoost-Azië kampt al langer met een enorm aantal bootmigranten dat Indonesië, Thailand of Maleisië probeert de te bereiken. De meeste zijn Rohingya moslims, die in het overwegend boeddhistische Myanmar niet als bevolkingsgroep worden erkend en kampen met discriminatie.

Eten

Maleisië en Indonesië besloten deze week om zevenduizend vluchtelingen die ronddobberden op zee, tijdelijk op te vangen. Het is niet de bedoeling dat ze daar blijven, maar dat ze uiteindelijk terugkeren naar het land van herkomst.

Sommige bootmigranten dobberden wekenlang op zee, omdat Maleisië, Indonesië en Thailand hen niet wilden redden. Wel kregen zij eten, drinken en medische hulpmiddelen aan boord. Een boot met driehonderd vluchtelingen werd op deze manier heen en weer geslingerd tussen landen in de regio.

zie ook;

12 mei Indonesië stuurt bootmigranten terug met voedselpakket

16 mei Thailand en Maleisië blijven hard optreden tegen bootvluchtelingen

20 mei ‘Militaire missie’ van EU zal volksverhuizing niet keren

Slachtoffers mensensmokkel in Maleisische massagraven gevonden

NRC 24.05.2015 In Maleisië zijn massagraven gevonden waarin volgens de politie slachtoffers van mensensmokkel liggen. Om hoeveel graven het precies gaat, is niet bekendgemaakt. Er zouden tot enkele honderden lichamen zijn ontdekt, bericht persbureau AP.

De Maleisische minister van Binnenlandse Zaken bevestigde de vondst van de graven op twee plaatsen in de noordelijke staat Perlis, die grenst aan Thailand, waar begin deze maand ook al een soortgelijk massagraf ontdekt werd. In Perlis werden ook resten gevonden van kampen waar migranten zouden zijn vastgehouden. Volgens de minister waren die kampen zeker vijf jaar in gebruik.

MIGRANTEN KOMEN IN HANDEN VAN MENSENSMOKKELAARS

Indonesië, Thailand en Maleisië hebben verschillende keren schepen teruggestuurdwaardoor de vluchtelingen soms maandenlang op zee dobberen. De landen zijn bang dat de stroom vluchtelingen anders alleen maar aantrekt.   LEES VERDER

Ouders sturen kinderen vooruit voor asiel in Europa›

NRC 23.05.2015 Het aantal minderjarige kinderen dat zonder begeleiding van volwassenen in Europa arriveert en asiel aanvraagt, groeit snel. Waren het er in 2013 nog 12.730, vorig jaar was dat aantal gestegen tot 23.075. Voor Nederland gaat het zelfs om een verdriedubbeling in die jaren: van 310 naar 960. NIDOS, de stichting die in Nederland verantwoordelijk is voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’s), zegt 12 tot 14 Syrische kinderen per maand op te vangen.

Vorig jaar nog waren er vooral veel Afghaanse, Eritrese en Somalische ouders die hun kinderen bewust op levensgevaarlijke overtochten naar Europa stuurden, omdat ze ervan uitgaan dat als hun kind maar eenmaal ergens in Europa als asielzoeker is geaccepteerd, zij zelf later kunnen volgen op grond van het recht op gezinshereniging.

Geen moslims hier, klinkt het in Oost-Europa

Trouw 22.05.2015  De oostelijke lidstaten van de EU verzetten zich fel tegen het voorstel van Brussel om vluchtelingen te verdelen over de hele Unie. De kans dat Hongarije, Tsjechië, Slowakije, Polen en de Baltische staten erin slagen het voorstel van de Commissie te blokkeren, is klein. Koren op de molen van xenofobe, anti-Europese politici.

Immigranten zijn niet welkom in Oost-Europa, en zeker niet als het moslims zijn.

‘Laat je varken uit bij de moskee.’ Met die leuze riep Tomio Okamura, een Tsjechische politicus van Japanse komaf, een paar maanden geleden zijn landgenoten op hun afkeer van de islam te laten blijken. De oproep werd op sociale media volop belachelijk gemaakt, maar de Tsjechische populist raakte wel degelijk een gevoelige snaar.

Verwant nieuws;

‘Ongeveer drieduizend vluchtelingen op zee bij Myanmar en Thailand’

NU 22.05.2015  Er dobberen naar schatting rond de drieduizend bootvluchtelingen in de Andamanse Zee, bij Myanmar en Thailand. Dat heeft de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR vrijdag gezegd. De precieze cijfers zijn niet bekend, maar deze schatting is gebaseerd op berichten in de media en andere bronnen, aldus de VN.

Duizenden Rohingya’s, een islamitische minderheid in Myanmar, zijn op de vlucht geslagen voor vervolging. Ook komen veel vluchtelingen uit Bangladesh, waar ze zijn vertrokken om de armoede te ontvluchten. Zij proberen vaak naar Indonesië of Maleisië te komen.

Lees meer over: Rohingya’s Bootvluchtelingen Myanmar

Gerelateerde artikelen;

Rohingya eindelijk aan land, na maanden op zee gedobberd te hebben

NRC 22.05.2015 Voor de kust Atjeh, het noordelijkste deel van Indonesië, hebben vissers afgelopen week meer dan 450 Rohingya-vluchtelingen gered. Maleisië en Indonesië zijn bereid de bootvluchtelingen uit Birma en Bangladesh die momenteel op zee dobberen tijdelijk op te vangen. De toestroom van migranten, met name van de islamitische Rohingya-minderheid heeft gezorgd voor de grootste Aziatische bootvluchtelingencrisis sinds de Vietnamoorlog, schreef NRC-correspondent Melle Garschagen eerder.

De Rohingya, zijn een islamitische minderheid van 800.000 mensen die wonen in Birma. Ze zijn stateloos en hebben geen burgerrechten. Rohingya worden gezien als indringers uit Bangladesh die illegaal de grens zijn overgestoken, ook al wonen sommige families al eeuwen in het land. De afgelopen jaren is de groep regelmatig slachtoffer van aanvallen. Fotograaf Beawiharta van persbureau Reuters was de afgelopen dagen in Atjeh waar vrouwen en kinderen na aankomst op de foto worden gezet ter identificatie.

Myanmar bereid tot overleg over bootvluchtelingen

NU 21.05.2015 De regering van Myanmar neemt volgende week in de Thaise hoofdstad Bangkok deel aan een bijeenkomst over de duizenden bootvluchtelingen in Zuidoost-Azië.

Dat heeft een Thaise regeringsfunctionaris gezegd zonder op details in te gaan. Regeringsfunctionarissen in Myanmar reageerden niet op een verzoek om commentaar.

Myanmar heeft tot nu toe steeds geweigerd deel te nemen aan gesprekken over de vluchtelingen. De meesten zijn Rohingya, moslims die in het overwegend boeddhistische Myanmar niet als bevolkingsgroep worden erkend en te lijden hebben onder discriminatie.

Lees meer over: Bootvluchtelingen

Myanmar praat over vluchtelingen

Telegraaf  21.05.2015 De regering van Myanmar neemt volgende week in de Thaise hoofdstad Bangkok deel aan een bijeenkomst over de duizenden bootvluchtelingen in Zuidoost-Azië. Dat heeft een Thaise regeringsfunctionaris gezegd zonder op details in te gaan. Regeringsfunctionarissen in Myanmar reageerden niet op een verzoek om commentaar.

Myanmar heeft tot nu toe steeds geweigerd deel te nemen aan gesprekken over de vluchtelingen. De meesten zijn Rohingya, moslims die in het overwegend boeddhistische Myanmar niet als bevolkingsgroep worden erkend en te lijden hebben onder discriminatie. De Myanmarese regering ontkent dat de Rohingya worden achtergesteld en beschouwt zich niet als de oorzaak van het probleem van de bootvluchtelingen.

Maleisië en Indonesië besloten woensdag 7000 vluchtelingen die nu nog op zee dobberen, tijdelijk op te vangen. Ze worden binnen een jaar naar hun land teruggebracht.

Gerelateerde artikelen;

20-05: Zuidoost-Azië: Tijdelijke opvang

20-05: Aung Suu Kyi zwijgt over crisis

20-05: Indonesië: weer vluchtelingen

19-05: ´Stop met terugduwen vluchtelingen´

18-05: Azië praat over vluchtelingen

Marine Maleisië gaat zoeken naar bootvluchtelingen

VK 21.05.2015 Premier Najib Razak van Maleisië heeft de marine en kustwacht opgedragen te zoeken naar bootvluchtelingen die ronddobberen op zee. Maleisië is hiermee het eerste land in Zuidoost-Azië dat actief gaat zoeken naar vluchtelingen die hulp nodig hebben, in plaats van af te wachten tot ze op de kust aanspoelen.

Het is nog steeds onduidelijk hoeveel vluchtelingen nog op zee zijn. De Verenigde Naties denken dat het er duizenden kunnen zijn, voor wie de situatie steeds precairder wordt.

In de afgelopen drie weken zijn meer dan drieduizend vluchtelingen n overvolle boten geland op de kusten van Indonesië, Maleisië en Thailand. Het gaat voornamelijk om islamitische Rohingya’s die zijn gevlucht uit Birma en Bengalezen die aan de armoede in hun land proberen te ontsnappen. Na aanvankelijk veel boten weer naar open zee te hebben gesleept, lieten Maleisië en Indonesië weten alle migranten tijdelijk onderdak te zullen bieden.

Een odyssee komt eindelijk ten einde

Hun boot werd een speelbal van Thailand, Maleisië en Indonesië. Na drie maanden zwerven zetten 430 Rohingya voet aan wal in Atjeh. Hun odyssee is eindelijk ten einde gekomen Volkskrant-correspondent Michel Maas gaat aan boord van de verlaten boot en kijkt bij twee loodsen in het vissersdorpje Kuala Julok, waar de Rohingya uit Birma en de Bengalen uit Bangladesh zijn ondergebracht. Lees zijn verslag hier

Maleisië begint reddingsoperatie bootvluchtelingen›

NRC 21.05.2015 De marine en kustwacht van Maleisië zijn begonnen aan een operatie om bootvluchtelingen die al dagen op zee nabij de kust dobberen te redden. Premier Najib Razak heeft daartoe opdracht gegeven, nadat Maleisië en Indonesië gisteren overeenkwamen de humanitaire assistentie te verlenen.

De ongeveer zevenduizend bootvluchtelingen uit Birma en Bangladesh worden tijdelijk opgevangen. Sommigen bevinden zich al drie tot vijf maanden onder erbarmelijke omstandigheden op zee. De toestroom van migranten, met name van de islamitische Rohingya-minderheid heeft gezorgd voor de grootste Aziatische bootvluchtelingencrisis sinds de Vietnamoorlog, schreef correspondent Melle Garschagen gisteren.

Lees meer;

22 MEI Eindelijk mededogen voor Rohingya

22 MEI Rohingya eindelijk aan land, na maanden op zee gedobberd te hebben ›

20 MEI Maleisië en Indonesië akkoord over opvang bootvluchtelingen ›

21 MEI Concrete hulp uit Maleisië, aanbod uit Afrika

20 MEI Verenigde Staten willen hulp bieden aan Rohingya-vluchtelingen in Azië ›

Italië haalt in dag tijd bijna duizend migranten van zee

NU 21.05.2015 In 24 uur tijd zijn meer dan negenhonderd migranten van de Middellandse Zee gered. De reddingsacties vonden plaats op woensdag. Dat maakte de Italiaanse kustwacht donderdag bekend.

Twee boten werden opgepikt door Italiaanse schepen, een andere boot door een Frans marineschip. Aan boord van een van de boten werd een lichaam gevonden. De bootvluchtelingen worden overgebracht naar Italiaanse havens.

Zie ook: Dit moet u weten over de problematiek van de bootvluchtelingen

Lees meer over: Bootvluchtelingen

Gerelateerde artikelen;

Weer migrantenop zee gered

Telegraaf 21.05.2015  In 24 uur tijd zijn meer dan negenhonderd migranten van de Middellandse Zee gered. Dat maakte de Italiaanse kustwacht donderdag bekend. De reddingsacties vonden plaats op woensdag. Twee boten werden opgepikt door Italiaanse schepen, een andere boot door een Frans marineschip. Aan boord van een van de boten werd een lichaam gevonden. De bootvluchtelingen worden overgebracht naar Italiaanse havens.

Twee patrouilleboten van de Italiaanse kustwacht en een koopvaardijschip redden 328 vluchtelingen van een boot in Maltese wateren. Een Italiaanse marineschip haalde 286 migranten van een andere boot en het Franse schip pikte 297 mensen op, onder wie 51 vrouwen en kinderen.

Dit kan u ook interesseren;

‘EU-landen moeten nu iets doen’

Italië: 7000 vluch­te­lingen gered in 3 dagen

Dit weekend al 4200 vluch­te­lingen onder­schept

Vijf obstakels die acties tegen mensensmokkelaars in Libië belemmeren

Trouw 20.05.2015 Europese krijgsmachten gaan plannen smeden om schepen van Libische mensensmokkelaars tegen te houden. Maandag besloten lidstaten van de Europese Unie dat verkenningen op zee spoedig beginnen. In juni gaat de hele operatie op zee van start. Maar op de weg naar een succesvolle uitvoering liggen flinke obstakels.

Door het tekort aan geschikte schepen in Libië charteren smokkelaars vaak lokale vissersboten of brengen ze schepen over uit andere mediterrane kuststaten

Mandaat
De eerste barrière is een volkenrechtelijk mandaat voor de missie. De EU wil niet alleen schepen op volle zee confisqueren, maar ook boten in Libische kustwateren en in havens onklaar maken. Toestemming daarvoor kan op twee manieren worden verkregen. De eerste is instemming van Libië. Maar het land is verdeeld in een door de meerderheid van de internationale gemeenschap erkende regering in de oostelijke provinciestad Tobruk en een islamistische tegenregering in hoofdstad Tripoli.

Verwant nieuws;

‘EU-landen wachten te lang met ingrijpen bootvluchtenlingen’

NU 20.05.2015 De Europese lidstaten moeten nu echt handelen bij de aanpak van de vluchtelingenstroom naar Europa en in het bijzonder rond de Middellandse Zee.

De landen dralen veel te veel, meent een groot deel van het Europees Parlement (EP).

De christendemocraten, sociaaldemocraten en liberalen in het EP spraken woensdag tijdens een debat in Straatsburg hun steun uit voor de plannen van Brussel voor onder meer de verplichte verdeling van asielzoekers over heel Europa.

Speciale commissaris

De Duitse minister van Ontwikkelingshulp pleit ondertussen voor een speciale EU-commissaris die zich bezighoudt met vluchtelingenvraagstukken.

In het EU-plan om boten van mensensmokkelaars te vernietigen ziet hij weinig. Het is moeilijk en nauwelijks uitvoerbaar. Het moet dan niet alleen bij de Libische kust gebeuren, maar ook bij de Turkse kust en in Libanese havens moeten duizenden schepen worden gecontroleerd.

Ook moet de basis van het probleem worden aangepakt. Om de economische nood te ledigen moeten westerse landen investeren in de crisislanden en de mensen daar helpen.

Zie ook: Dit moet u weten over de problematiek van de bootvluchtelingen

Dossier bootvluchtelingen

Lees meer over: Bootvluchtelingen Europees Parlement

Gerelateerde artikelen;

‘EU-landen: meteen iets doen’

Telegraaf 20.05.2015 De Europese lidstaten moeten nu echt handelen bij de aanpak van de vluchtelingenstroom naar Europa en in het bijzonder rond de Middellandse Zee. De landen dralen veel te veel, meent een groot deel van het Europees Parlement (EP). De christendemocraten, sociaaldemocraten en liberalen in het EP spraken woensdag tijdens een debat in Straatsburg hun steun uit voor de plannen van Brussel voor onder meer de verplichte verdeling van asielzoekers over heel Europa.

Gerelateerde artikelen;

20-05: ‘Berlijn wil EU-commissaris’

Indonesië: weer vluchtelingen

Telegraaf 20.05.2015 Honderden bootvluchtelingen uit Myanmar en Bangladesh zijn woensdagochtend aan land gekomen in de provincie Atjeh, in het noorden van het Indonesische eiland Sumatra. Een Indonesisch reddingsteam vond vijfhonderd migranten op zee en bracht een deel van hen met bootjes naar de stad Kuta Binje. Meer dan 350 vluchtelingen werden naar de kust gebracht door vissers.

Op zee in Zuidoost-Azië is een vluchtelingencrisis ontstaan omdat duizenden moslimmigranten hun overwegend boeddhistische thuisland zijn ontvlucht. Ze maken deel uit van de Rohingya die in Myanmar niet wordt erkend als bevolkingsgroep. De meeste vluchtelingen drijven op zee omdat ze zijn weggestuurd door Indonesië, Thailand en Maleisië. Zo’n 2000 vluchtelingen is het inmiddels wel gelukt aan land te komen.

Gerelateerde artikelen;

17-05: ‘Migranten gedood na gevecht’

Indonesië en Maleisië akkoord over opvang bootvluchtelingen

NU 20.05.2015 Indonesië en Maleisië gaan tijdelijke opvang voor duizenden bootvluchtelingen verzorgen. Dat hebben de twee landen woensdag afgesproken.

Het is de eerste doorbraak in de humanitaire crisis met de bootvluchtelingen die met name uit Myanmar en Bangladesh komen.

De aankondiging kwam van Anifah Aman, de Maleisische minister van Buitenlandse Zaken. “Indonesië en Maleisië zijn tot overeenstemming gekomen om humanitaire hulp te bieden aan 7.000 bootvluchtelingen.

Ze maken deel uit van de Rohingya die in Myanmar niet wordt erkend als bevolkingsgroep. De meeste vluchtelingen drijven op zee omdat ze zijn weggestuurd door Indonesië, Thailand en Maleisië. Zo’n tweeduizend vluchtelingen is het inmiddels wel gelukt aan land te komen.

Zie ook: Dit moet u weten over de problematiek van de bootvluchtelingen

Atjeh

Woensdagochtend kwamen opnieuw honderden bootvluchtelingen uit Myanmar en Bangladesh aan in de provincie Atjeh, in het noorden van het Indonesische eiland Sumatra.

Een Indonesisch reddingsteam vond vijfhonderd migranten op zee en bracht een deel van hen met bootjes naar de stad Kuta Binje. Meer dan 350 vluchtelingen werden naar de kust gebracht door vissers.

Lees meer over: Bootvluchtelingen

Gerelateerde artikelen;

Indonesië en Maleisië bieden vluchtelingen toch opvang

Trouw 20.05.2015 Indonesië en Maleisië zijn bereid 7000 vluchtelingen die nu nog op zee zitten, op te vangen. Dat heeft de Maleisische minister van Buitenlandse Zaken Datuk Seri Anifah Aman tegen Maleisische media gezegd. Voorwaarde is wel dat de gestrande vluchtelingen binnen een jaar worden gerepatrieerd. De internationale gemeenschap zou zorg moeten dragen voor de repatriëring en de financiering, aldus de bewindsman.

Honderden bootvluchtelingen uit Birma en Bangladesh kwamen vandaag aan land in de provincie Atjeh, in het noorden van het Indonesische eiland Sumatra. Een Indonesisch reddingsteam vond vijfhonderd migranten op zee en bracht een deel van hen met bootjes naar de stad Kuta Binje. Meer dan 430 vluchtelingen werden naar de kust gebracht door vissers. Dat heeft Herman Sulaiman van de reddingsdiensten in Atjeh gezegd. De migranten zwierven al maanden op zee rond.

Verwant nieuws;