Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Rel bij de PvdA over strafbaar stellen illegalen – deel 3 – Einde ?

Illegaliteit wordt toch niet strafbaar. Van links af: Zijlstra, Samsom en Teeven

Strafbaar stellen illegalen.

Mensen die illegaal in Nederland verblijven, hoeven niet meer bang te zijn dat ze een boete krijgen of in de cel belanden. De regeringspartijen PvdA en VVD trekken hun plan in om illegaliteit strafbaar te stellen, zo hebben ze vandaag aangekondigd. PVV-leider Wilders noemt het schrappen van het wetsvoorstel ‘een laffe VVD-buiging voor de PvdA’.

Het voorstel, waar de VVD destijds in het regeerakkoord op had aangedrongen, stuitte op veel en openlijk verzet binnen de PvdA. Het plan van VVD-staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) betekende onder meer dat illegaal verblijf een overtreding zou worden die met straffen tot 4 maanden cel en een geldboete tot 3900 euro zou kunnen worden aangepakt.

De daling in de vreemdelingenbewaring maakt deel uit van het beleid, dat volgens coalitiepartner PvdA ‘humaner’ moest, van staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie), die de totale capaciteit van deze bewaring de komende jaren terugbrengt, tot 933 plaatsen in 2016.

Regeerakkoord

Het regeerakkoord is heel kort over de strafbaarstelling van illegaliteit: “Illegaal verblijf wordt strafbaar gesteld. Daarbij zijn particulieren en particuliere organisaties die individuele hulp bieden niet strafbaar.”Vandaag ging deze afspraak uit het regeerakkoord overboord.

Vorig jaar mei was er binnen de PvdA al veel verzet tegen de afspraak, die duidelijk uit de koker van coalitiepartner VVD kwam. Maar onderhandelaar Samsom was niet happig op heronderhandelen, want ‘afspraak is afspraak’. Bovendien was even daarvoor binnen de VVD een opstand ontstaan over de inkomensafhankelijke ziektekostenpremie, één van de paradepaardjes van de PvdA.

Samsom kwam toen de liberalen tegemoet, maar de VVD betaalde toch een hoge prijs. 250 miljoen werd uit de infrastructuur (het bij de liberalen zo geliefde asfalt) gehaald ten gunste van de sociale zekerheid. Samsom: “Als wij nu de strafbaarstelling van tafel willen, heeft de VVD de prijs al bepaald. Dan kunnen we zomaar 250 miljoen voor ontwikkelingssamenwerking kwijtraken aan defensie.” Vandaag bleek dat het wisselgeld voor het schrappen van het plan zelfs 500 miljoen euro is dat beschikbaar wordt gesteld voor een verhoging van de arbeidskorting. Hiervan moeten de inkomens tussen de 40.000 en 110.000 euro gaan profiteren. Het geld wordt gedekt door een bezuiniging op overheidsuitgaven waarbij infrastructuur, defensie en veiligheid zijn uitgezonderd.

Misdrijf of overtreding
Het knelpunt van het wetsvoorstel zat hem in het feit of een illegaal verblijf een misdrijf is of slechts een overtreding. In het wetsvoorstel, zoals in mei vorig jaar werd ingediend door staatssecretaris Teeven van justitie, stond dat vreemdelingen die na twee boetes opnieuw worden betrapt op illegaal verblijf, een ‘zwaar inreisverbod’ krijgen. Worden ze daarna nog eens gesnapt, dan is dat een misdrijf waarop een celstraf van zes maanden staat of een geldboete. Volgens het strafrecht is meehelpen aan een misdrijf strafbaar en dus zijn hulp verleners van deze illegalen dan, in strijd met het regeerakkoord, toch de klos.

“Teeven heeft z’n wetje iets te vrijpostig gemaakt”, zei Samsom toen. Wat hem betreft mag illegaal verblijf nooit een misdrijf zijn, maar slechts een overtreding, al was het maar met het oog op de hulpverlening. De angst bij de PvdA was bijvoorbeeld dat mensen die illegaal in Nederland verblijven dan niet meer naar de dokter durven.

PvdA congres

Tijdens het eerdere congres van de PvdA voelde men dus haarfijn aan dat het strafbaar stellen van illegaal verblijf een stap in de verkeerde richting is. Hirsch Ballin zei het in zijn Tilburgse rede zo: ‘Elke politieke partij ondermijnt zichzelf als zij haar principes geweld aan doet’.

Moties Politieke Ledenraad

PvdA 11 mei 2013 – Zondag 12 mei vond de Politieke Ledenraad plaats over de strafbaarstelling van illegaliteit. Hier zou onder meer worden gesproken over deze vier moties (pdf)lees verder »

Download de moties inclusief pre-adviezen (pdf) >
Download de moties inclusief pre-adviezen (html) >

Hoe ging de PvdA er in het vorige kabinet mee om ??? —>>> Jacht op illegalen? Onder PvdA meer illegalen opgepakt

zie ook:  Rel bij de PvdA over strafbaar stellen illegalen – deel 2

zie ook: Rel bij de PvdA over strafbaar stellen illegalen – deel 1

zie ook: Vluchtelingenprotest Haagse Hofvijver 19.06.2013

zie ook: Teeven komt PvdA tegemoet: wil illegalen niet meer opsluiten’›

zie ook: Adri Duivesteijn PvdA – Laat het kabinet Rutte 1 toch vallen !

zie ook: Ook Adri Duivesteijn liet van zich horen over Mauro

zie ook: Van Geert Wilders PVV en Turks Fruit – deel 6Yunus

dossier Ophef over Yunus Elsevier 

Samsom: ‘Kijk ruimhartig naar kinderpardon’

VK 07.05.2014 De PvdA wil dat staatssecretaris Fred Teeven van Asiel ruimhartig kijkt naar de asielkinderen die net buiten de pardonregeling vallen. Volgens PvdA-leider Diederik Samsom was al afgesproken dat Teeven zijn speciale bevoegdheid goed gebruikt om hun eventueel toch een verblijfsvergunning te geven. ‘Ik ga ervan uit dat hij deze afspraken onverkort uitvoert en wij houden dat in de gaten’, zei Samsom vandaag tegen het ANP.

Verzet tegen uitvoering pardon

Het verzet tegen de uitvoering van het pardon groeit. Kinderombudsman Marc Dullaert gaat binnenkort de dossiers op zijn website openbaar makenvan tientallen kinderen die er in zijn ogen ten onrechte geen gebruik van kunnen maken. Hij neemt die stap, omdat Teeven niet heeft gereageerd op zijn oproep opheldering te geven. Het ministerie van Teeven wilde daar woensdag niet op reageren. Samsom vraagt zich af of dit iets oplevert voor de betrokken kinderen.

MEER OVER;

Margriet Oostveen: ‘Het kinderpardon is een houtje-touwtjeconstructie’

VK 07.05.2014 De Kinderombudsman noemt het kinderpardon ‘idioot’, Nederland is door naar de finale van het Songfestival en ‘zachte’ studies als hbo journalistiek of pedagogiek zijn minder populair geworden vanwege het slechte arbeidsmarktperspectief. NRC-columniste Margriet Oostveen geeft commentaar bij het nieuws van vandaag.

Ik kwam dit weekeinde terug van vakantie en op de luchthaven kwamen we langs de grensdetentie. Dan moet ik mijn kinderen uitleggen dat daar kinderen uit Syrië zitten, want dat is zo! Het is om je dood te schamen.

De Kinderombudsman gaat tientallen dossiers openbarenvan kinderen die in zijn ogen onterecht niet onder het kinderpardon vallen. Staatssecretaris Teeven zegt dat hij niet tussentijds de regels wil veranderen. Waarom heeft de Kinderombudsman volgens u gelijk?

‘Ik zie ook wel dat je niet ieder kind een verblijfsvergunning kunt geven en dat er regels moeten zijn. Maar in dit geval heeft Nederland niet rechtmatig gehandeld. Daarom schrijf ik over deze driehonderd. Maar ik kan het niet te vaak doen, want als columnist moet je doseren. Anders stoppen mensen met lezen.’

Ombudsman gaat dossiers publiceren uit protest tegen ‘idioot’ kinderpardon

VK 07.05.2014 De manier waarop het kabinet het kinderpardon uitvoert, roept nieuw, snel groeiend verzet op. De Kinderombudsman sluit zich met een ongebruikelijke stap aan bij de protesten van mensenrechtenorganisaties en steeds meer burgemeesters: hij gaat tientallen dossiers openbaren van kinderen die in zijn ogen onterecht buiten de boot vallen. ‘Zo wordt duidelijk over wie het nu eigenlijk gaat.’

Kinderombudsman publiceert uit protest dossiers over kinderpardon

Trouw  07.05.2014 Kinderombudsman Marc Dullaert gaat de dossiers openbaar maken van tientallen kinderen die in zijn ogen ten onrechte geen gebruik kunnen maken van het kinderpardon. Hij neemt die stap, omdat staatssecretaris Fred Teeven (Justitie) niet heeft gereageerd op zijn oproep opheldering te geven over de gevolgen van de uitvoering van het pardon.

Dullaert zegt vandaag in de Volkskrant dat de manier waarop het kabinet het kinderpardon uitvoert een snel groeiend verzet oproept.

Dossiers over kinderpardon openbaar

Telegraaf  07.05.2014 De PvdA wil dat staatssecretaris Fred Teeven (Justitie) ruimhartig kijkt naar de asielkinderen die net buiten de pardonregeling vallen. Volgens PvdA-leider Diederik Samsom was al afgesproken dat Teeven zijn speciale bevoegdheid goed gebruikt om hun eventueel toch een verblijfsvergunning te geven. „Ik ga ervan uit dat hij deze afspraken onverkort uitvoert en wij houden dat in de gaten”, zei Samsom woensdag tegen het ANP.

Ombudsman noemt regels kinderpardon idioot

Dullaert gaat dossiers van ‘onterecht’ afgewezen kinderen openbaren

NU 07.05.2014 Kinderombudsman Marc Dullaert is zeer kritisch over de manier waarop het kabinet het kinderpardon uitvoert. Bepaalde voorwaarden vindt hij idioot. Dullaert gaat binnenkort tientallen dossiers openbaren van kinderen die volgens hem onterecht zijn afgewezen voor het pardon, dat bevestigt de Kinderombudsman woensdag na berichtgeving in de Volkskrant.

De Kinderombudsman vindt dat staatssecretaris van Justitie Fred Teeven met twee maten meet, als het gaat om de asielaanvraag van sommige kinderen.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Kinderpardon Kinderombudsman

OPPOSITIE TWEEDE KAMER WIL BURGEMEESTERS HOREN OVER PARDON

BB 06.05.2014  De oppositie in de Tweede Kamer wil burgemeesters uitnodigen om met hen na te gaan hoe het pardon voor asielkinderen kan worden uitgebreid. De ChristenUnie heeft daartoe dinsdag het initiatief genomen, met steun van D66, GroenLinks en de SP.

Petitie
Volgens Joël Voordewind van de ChristenUnie gaat het er onder meer om dat het huidige pardon enkele honderden kinderen uitsluit die onder toezicht van een gemeente stonden in plaats van het vereiste Rijkstoezicht. Zij zullen alsnog gedwongen worden uitgezet terwijl ze wel zijn geworteld in Nederland, aldus het Kamerlid. Hij wijst erop dat zeker 30 burgemeesters inmiddels een petitie hebben ondertekend om de huidige pardonregeling uit te breiden.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Oppositie wil burgemeesters horen over kinderpardon

Trouw 06.05.2014 De oppositie in de Tweede Kamer wil burgemeesters uitnodigen om met hen na te gaan hoe het pardon voor asielkinderen kan worden uitgebreid. De ChristenUnie heeft daartoe vandaag het initiatief genomen, met steun van D66, GroenLinks en de SP.

‘Nodig burgemeesters uit’

Telegraaf  06.05.2014 Volgens Joël Voordewind van de ChristenUnie gaat het er onder meer om dat het huidige pardon enkele honderden kinderen uitsluit die onder toezicht van een gemeente stonden in plaats van het vereiste rijkstoezicht. Zij zullen alsnog gedwongen worden uitgezet terwijl ze wel zijn geworteld in Nederland, aldus het Kamerlid. Hij wijst erop dat zeker 30 burgemeesters inmiddels een petitie hebben ondertekend om de huidige pardonregeling uit te breiden.

Oppositie wil burgemeesters horen over pardon

NU 06.05.2014 De oppositie in de Tweede Kamer wil burgemeesters uitnodigen om met hen na te gaan hoe het pardon voor asielkinderen kan worden uitgebreid.   De ChristenUnie heeft daartoe dinsdag het initiatief genomen, met steun van D66, GroenLinks en de SP.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Asielkinderen

Burgemeesters willen ruimer kinderpardon

Trouw 05.05.2014 Ongeveer dertig burgemeesters steunen de op Bevrijdingsdag gelanceerde petitie ‘Eerlijk Kinderpardon’. Volgens initiatiefnemer Defence for Children wacht zo’n zeshonderd in Nederland gewortelde kinderen alsnog gedwongen uitzetting.  Burgermeester Hans Martijn Ostendorp (Bunnik, VVD) vindt dat ook deze groep hier moet kunnen blijven.

o    Lees ook: Kinderombudsman twijfelt over pardonregeling – 15/04/14

o    Lees ook: Ruim helft aanvragen kinderpardon afgewezen – 14/04/14

o    Lees ook: 1450 asielzoekers gebaat bij het kinderpardon – 14/04/14

‘Teeven zorgt voor instabiel kabinet’ 

Staatssecretaris volgens PvdA-prominent Terphuis bezig met ‘opsluiten en uitzetten’

NU 04.05.2014 Staatssecretaris Fred Teeven (Justitie) zorgt er met zijn beleid voor dat het kabinet instabiel wordt gemaakt. Bekijk video – Dat zegt PvdA-kandidaat voor het Europees Parlement Sander Terphuis in een interview met NU.nl. Daarnaast zegt hij dat PvdA-leider Diederik Samsom moet werken aan het “hervinden” van de PvdA-beginselen.

BURGEMEESTERS IN DE BRES VOOR EERLIJKER KINDERPARDON

BB 03.05.2014 Een groot aantal burgemeesters en vluchtelingen- en kinderrechtenorganisaties beginnen 5 mei een campagne voor een eerlijker toepassing van het kinderpardon.Volgens de initiatiefnemers vallen zo’n 600 kinderen die geen verblijfsvergunning hebben buiten het kinderpardon. Ze willen dat staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie de aanvragen van deze kinderen opnieuw bekijkt.

VNG

Burgemeester Hans Martijn Ostendorp van Bunnik geeft maandag met collega’s van onder meer Groningen, Den Helder, Utrecht en Amersfoort het startsein voor de campagne Eerlijk Kinderpardon. Ze worden gesteund door onder meer de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Vluchtelingenwerk en Kerk in Actie.

Campagne voor eerlijk pardon

Telegraaf 02.05.2015 Een groot aantal burgemeesters en vluchtelingen- en kinderrechtenorganisaties beginnen 5 mei een campagne voor een eerlijker toepassing van het kinderpardon.Volgens de initiatiefnemers vallen zo’n 600 kinderen die geen verblijfsvergunning hebben buiten het kinderpardon. Ze willen dat staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie de aanvragen van deze kinderen opnieuw bekijkt.

Burgemeesters starten campagne voor ‘eerlijk kinderpardon’

NU 02.05.2014 Een groot aantal burgemeesters en vluchtelingen- en kinderrechtenorganisaties beginnen 5 mei een campagne voor een eerlijker toepassing van het kinderpardon.

Volgens de initiatiefnemers vallen zo’n zeshonderd kinderen die geen verblijfsvergunning hebben buiten het kinderpardon. Zij zouden dan moeten terugkeren naar hun land van herkomst.

Gerelateerde artikelen

Lees meer over: Kinderpardon

Einde verblijf voor immigrant die Nederlandse norm schendt

Trouw 17.04.2014 Immigranten die de Nederlandse normen en waarden niet uitdragen, mogen geen nieuwe verblijfsvergunning krijgen. Dat vindt VVD-Kamerlid Malik Azmani.

Hij ergert zich aan de vrijblijvendheid van de participatieverklaring die minister Lodewijk Asscher (sociale zaken) nieuwkomers wil laten ondertekenen. Als een immigrant zich niet aan de gemaakte afspraken houdt, moet dat gevolgen hebben, vindt Azmani.

Verwant nieuws;

‘Hoog tijd dat Teeven zijn belofte voor humaner vreemdelingenbeleid inlost’

VK 17.04.2014  Een jaar geleden redde staatssecretaris Teeven zijn politieke leven met de belofte van een humaner vreemdelingenbeleid. Die belofte is niet nagekomen, schrijven Dorine Manson en Eduard Nazarski.

Ruim een jaar geleden, op 18 april 2013, moest staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie zich tegenover de Tweede Kamer verantwoorden voor ‘de zaak-Dolmatov’. De Russische asielzoeker had zich een paar maanden eerder van het leven beroofd nadat hij – onterecht bleek later – in vreemdelingendetentie was geplaatst. De positie van de staatssecretaris wankelde even, maar hij redde zich met beloften voor een humaner vreemdelingenbeleid.

MEER OVER;

‘Mensen in vluchtkerk kunnen terug naar land van herkomst, maar willen niet’

VK 17.04.2014 Uitgeprocedeerde asielzoekers in vluchtlocaties stellen zich boven de wet door niet terug te keren naar het land van herkomst overeenkomstig de rechterlijke uitspraak, schrijven Rhodia Maas en Joost van Lammeren. ‘Voor veel mensen is het blijkbaar moeilijk zich te verenigen met democratisch vastgestelde wetten als de gevolgen daarvan zichtbaar worden.’

MEER OVER;

‘EU moet meer doen tegen illegale immigratie’

NU 16.04.2014 De EU moet meer doen om illegale immigratie tegen te gaan. Dit eisen de ministers van Buitenlandse Zaken van zeven zuidelijke EU-landen in een woensdag uitgegeven verklaring. Italië, Portugal, Spanje, Frankrijk, Malta, Griekenland en Cyprus eisen meer geld voor de landen die de buitengrenzen van de unie tegen de toestroom uit Afrika bewaken.

Italië luidde eerder al de noodklok. Dit jaar hebben al meer dan 20.000 vluchtelingen hun weg naar het Zuid-Europese land gevonden, zo stelde minister van Binnenlandse Zaken Angelino Alfano dinsdag. Vorige week zei hij dat in Libië 300.000 tot 600.000 vluchtelingen klaarstaan om de oversteek over de Middellandse Zee te wagen.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Illegale immigratie

Haagse Iraniër Sander Terphuis wil Europa in

RTVWEST 16.04.2014 VideoDEN HAAG – Hij streed al met succes tegen het strafbaar stellen van illegaliteit in Nederland. En nu wil Sander Terphuis, Hagenaar met Perzische wortels, naar het Europees parlement. Om daar te zorgen voor een socialere wereld. ‘Een Europa dat mensen en hun zorgen centraal stelt. Zorgt voor banen en een meer sociaal beleid. En niet investeert in miljoenen kostende gebouwen.’

Terphuis (1972) werd geboren als Ahmad Queleich Khany in Teheran, Iran. Op zoek naar vrijheid vluchtte hij op zijn achttiende zonder familie naar Nederland en vroeg politiek asiel aan. ‘Ik voelde me onderdrukt. Was niet vrij, werd in een keurslijf gejaagd door de ayatollahs.’  Lees verder

Gerelateerde artikelen;

Teeven: pardon voor 675 kinderen is niet ‘mager’

VK 15.04.2014 Staatssecretaris Fred Teeven van Asiel gaat de ‘spelregels’ van het kinderpardon niet veranderen nu hij bijna klaar is met de uitvoering. Dat zei de staatssecretaris in de Tweede Kamer op vragen van GroenLinks. ‘We hebben grenzen gesteld, dat betekent ook dat mensen buitenboord vallen. Daar kan ik niets aan veranderen.’

GroenLinks, de SP en de ChristenUnie zijn verbolgen over de in hun ogen strenge uitvoering van het kinderpardon. Meer dan de helft van de aanvragen voor het pardon is door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) afgewezen. De staatssecretaris had vaker gebruik moeten maken van zijn discretionaire bevoegdheid, vinden de partijen.

Kinderombudsman twijfelt over pardonregeling

Trouw 15.04.2014 De Kinderombudsman Marc Dullaert wil van Fred Teeven, staatssecretaris van Veilig en Justitie, opheldering over het kinderpardon. Dullaert heeft de indruk dat de regeling meer is ingeperkt dan was afgesproken in het kabinet. Meer dan de helft van de ruim 3200 gevallen werd afgewezen, meldde de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) gisteren.

Verwant nieuws;

‘Twijfel over pardonregeling’

Telegraaf 15.04.2014 Staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) is niet van plan om het kinderpardon te verruimen, zoals onder meer GroenLinks wil. Volgens hem zijn de grenzen van de regeling vooraf afgesproken en meegedeeld. „Grenzen betekenen altijd dat mensen erbuiten vallen”, zei Teeven dinsdag tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer.

Teeven wil kinderpardon niet verruimen

NU 15.04.2014 Staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) is niet van plan om het kinderpardon te verruimen, zoals onder meer GroenLinks wil. Volgens hem zijn de grenzen van de regeling vooraf afgesproken en meegedeeld. “Grenzen betekenen altijd dat mensen erbuiten vallen”, zei Teeven dinsdag tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer. GroenLinks, SP en de ChristenUnie drongen er bij Teeven ook op aan om ruimhartig om te gaan met de kinderen die net buiten de voorwaarden vielen.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Kinderpardon

NL zeer gul met asiel

Telegraaf 15.04.2014 Nederland geeft opnieuw veel meer asielzoekers een verblijfsvergunning dan de rest van Europa doet. Dat aantal is bovendien, vanwege allerlei regels van datzelfde Europa, niet omlaag te brengen, bezweren de verantwoordelijken.

Dat bleek gisteren bij de presentatie van het jaarverslag van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Nederland liep in 2012 al uit de pas. Toen kreeg 40 procent van de asielzoekers hier een verblijfsvergunning, terwijl dat in de rest van de EU maar 27 procent was.

Gerelateerde artikelen;

04-04: Vreemdeling minder in bewaring

17-03: Forse stijging Syrische asielzoekers

Regels voor kinderpardon ‘te rigide toegepast’

Trouw 14.04.2014 De PvdA laat weten ‘verheugd’ te zijn met het kinderpardon waardoor 675 kinderen en hun families in Nederland kunnen blijven. Volgens PvdA-Kamerlid Marit Maij is de door staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) uitgevoerde regeling veel ruimer dan het voorstel voor een kinderpardon dat de PvdA en de ChristenUnie in 2011 in de Tweede Kamer indienden.

Verwant nieuws;

PvdA blij met kinderpardon voor 675 kinderen

Trouw 14.04.2014 De PvdA is ‘verheugd’ dat door het kinderpardon 675 kinderen en hun families in Nederland kunnen blijven. PvdA-Kamerlid Marit Maij laat dat weten in een reactie. Volgens haar is de door staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) uitgevoerde regeling veel ruimer dan het voorstel voor een kinderpardon dat de PvdA en de ChristenUnie in 2011 in de Tweede Kamer indienden.

Verwant nieuws;

PvdA blij met kinderpardon

Telegraaf 14.04.2014  De PvdA is „verheugd” dat door het kinderpardon 675 kinderen en hun families in Nederland kunnen blijven. PvdA-Kamerlid Marit Maij laat dat weten in een reactie.

Volgens haar is de door staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) uitgevoerde regeling veel ruimer dan het voorstel voor een kinderpardon dat de PvdA en de ChristenUnie in 2011 in de Tweede Kamer indienden.

Maij: „Helaas blijven er altijd kinderen die niet voldoen aan de criteria. Dat is voor de betrokkenen heel pijnlijk, en daarom heeft de PvdA steeds aangedrongen op een ruimhartige beoordeling van grensgevallen. In het geval van schrijnende gevallen die niet voldoen aan de criteria heeft de staatssecretaris de bevoegdheid uitzonderingen te maken. Alleen hij kan die afweging maken.”

Partijen reageren verdeeld over toepassing kinderpardon

NU 14.04.2014 PvdA-Kamerlid Marit Maij is verheugd over het kinderpardon waardoor 675 kinderen en hun familie in Nederland kunnen blijven wonen, maar GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman vindt dat het pardon niet ruimhartig is toegepast. Dat zeggen zij in reactie op cijfers die de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) maandag bekendmaakt.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Kinderpardon IND

Duidelijkheid voor langdurig in Nederland verblijvende kinderen

RO 14.04.2014 De Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) heeft de regeling langdurig verblijvende kinderen die in het regeerakkoord is afgesproken, zo goed als afgerond. Daarmee hebben honderden kinderen met een asielachtergrond die langdurig in Nederland verblijven, nu duidelijkheid gekregen.

In totaal zijn afgelopen jaar 3.280 aanvragen ingediend voor de zogeheten kinderpardonregeling. Het gaat hierbij zowel om kinderen als hun gezinsleden. Van alle aanvragen zijn er 1.450 ingewilligd, waarvan 80 nadat bezwaar was aangetekend. 675 kinderen hebben nu een verblijfsvergunning gekregen in het kader van de regeling langdurig verblijvende kinderen. Verder hebben nog 775 gezinsleden van de kinderen een vergunning gekregen. 1.710 aanvragen zijn afgewezen en 120 aanvragen zijn door de vreemdeling zelf weer ingetrokken. Redenen voor afwijzing waren bijvoorbeeld omdat de vreemdeling in kwestie niet lang genoeg in Nederland verbleef of nooit een asielaanvraag had ingediend.

Documenten en publicaties;

Brief Tweede Kamer Regeling langdurig verblijvende kinderen stand van zaken 1 april 2014

Kamerstuk | 14-04-2014

1450 asielzoekers gebaat bij het kinderpardon

Trouw 14.04.2014 Door het kinderpardon hebben 675 jonge asielzoekers een verblijfsvergunning gekregen. Ook mogen 775 gezinsleden in Nederland blijven. Meer dan de helft van de verzoeken is afgewezen. Die voorlopige cijfers maakt de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) vandaag bekend.

Nadat het kabinet van VVD en PvdA in 2012 een regeling overeenkwam voor jonge, gewortelde asielzoekers, konden kinderen en hun familieleden zich melden bij de IND. Er volgden 3280 aanvragen. Daarvan zijn er 1450 goedgekeurd, ongeveer wat de IND verwachtte. Bijna alle afgewezenen tekenden bezwaar aan, de meesten vergeefs.

Verwant nieuws;

Ruim helft aanvragen kinderpardon afgewezen 

NU 14.04.2014 Meer dan de helft van de aanvragen die zijn ingediend in het kader van de kinderpardonregeling zijn afgewezen. Bekijk video – Dat blijkt uit cijfers die de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) later maandag naar buiten brengt bij de presentatie van het jaarverslag. De strafbaarstelling van illegaliteit ging echter een paar weken geleden van tafel op verzoek van de PvdA. De VVD kreeg daar een half miljard aan lastenverlichting voor terug.

Politieke reacties op cijfers kinderpardon

Gerelateerde artikelen

Lees meer over: Kinderpardon IND

Helft afgewezen bij kinderpardon

Telegraaf 14.04.2014 Meer dan de helft van de aanvragen die zijn ingediend in het kader van de kinderpardonregeling zijn afgewezen. Dat blijkt uit cijfers die de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) later maandag naar buiten brengt bij de presentatie van het jaarverslag.

Ruim helft aanvragen kinderpardon afgewezen

Elsevier 14.04.2014 Meer dan de helft van de aanvragen voor een verblijfsvergunning in het kader van de kinderpardonregeling is afgewezen. De minderjarige asielzoekers woonden bijvoorbeeld nog niet lang genoeg in Nederland of had nooit eerder om asiel gevraagd. 675 kinderen en 775 gezinsleden mogen wél al in Nederland blijven door het kinderpardon. Het gaat om kinderen die voor hun achttiende levensjaar ruim vijf jaar in het land hebben gewoond.

De strafbaarstelling leidde bij coalitiepartner PvdA tot zo veel verdeeldheid, dat de partij met de VVD bleef onderhandelen om de wet weer teannuleren. Twee weken geleden werd bekend dat de wet van de baan is, en dat de liberalen in plaats daarvan een verhoging van de arbeidskortingkrijgen.

Commentaar Gertjan van Schoonhoven: Nederlands asielbeleid humaner? Nóg humaner is meer op zijn plaats

Forse toename aantal asielzoekers in Nederland 

NU 14.04.2014 De burgeroorlog in Syrië heeft vorig jaar geleid tot een forse toename van het aantal asielzoekers in Nederland.  Bekijk video – Het aantal vreemdelingen dat werd toegelaten steeg van 40 procent in 2012 naar 58 procent in 2013, blijkt uit het jaarverslag van de immigratiedienst IND.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Asielzoekers IND

‘Amsterdam, vang uitgeprocedeerde vrouwen op’

Trouw 14.04.2014  Een groep uitgeprocedeerde vrouwen heeft maandag gedemonstreerd op het Spui in Amsterdam omdat ze opvang willen. Ze zijn uit asielzoekerscentra gezet en kunnen vervolgens nergens terecht. Vrijwilligers van de actiegroep ‘We are here’ luiden de noodklok over hun situatie en willen dat de gemeente de vrouwen opvangt in de zogenoemde Vluchthaven.

Verwant nieuws;

‘Amsterdam vang uitgeprocedeerde vrouwen op’

Telegraaf 14.04.2014  Een groep uitgeprocedeerde vrouwen heeft maandag gedemonstreerd op het Spui in Amsterdam omdat ze opvang willen. Ze zijn uit asielzoekerscentra gezet en kunnen nergens terecht. Vrijwilligers van de actiegroep We are here luiden de noodklok over hun situatie en willen dat de gemeente de vrouwen opvangt in de zogenoemde Vluchthaven.

PvdA blij met kinderpardon

Telegraaf 14.04.2014 De PvdA is „verheugd” dat door het kinderpardon 675 kinderen en hun families in Nederland kunnen blijven. PvdA-Kamerlid Marit Maij laat dat weten in een reactie aan het ANP.

Volgens haar is de door staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) uitgevoerde regeling veel ruimer dan het voorstel voor een kinderpardon dat de PvdA en de ChristenUnie in 2011 in de Tweede Kamer indienden.

Maij: „Helaas blijven er altijd kinderen die niet voldoen aan de criteria. Dat is voor de betrokkenen heel pijnlijk, en daarom heeft de PvdA steeds aangedrongen op een ruimhartige beoordeling van grensgevallen.

Gerelateerde artikelen;

14-04: Helft afgewezen bij kinderpardon

1450 asielzoekers gebaat bij het kinderpardon

Trouw 14.04.2014 Door het kinderpardon hebben 675 jonge asielzoekers een verblijfsvergunning gekregen. Ook mogen 775 gezinsleden in Nederland blijven. Meer dan de helft van de verzoeken is afgewezen. Die voorlopige cijfers maakt de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) vandaag bekend.

Verwant nieuws;

Helft afgewezen bij kinderpardon

Telegraaf 14.04.2014 Meer dan de helft van de aanvragen die zijn ingediend in het kader van de kinderpardonregeling zijn afgewezen. Dat blijkt uit cijfers die de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) later maandag naar buiten brengt bij de presentatie van het jaarverslag. Het kinderpardon kwam op aandringen van de PvdA in het regeerakkoord. De VVD ging met tegenzin akkoord. De regeling geldt voor kinderen die vóór hun 18e ruim vijf jaar in Nederland verbleven. Ze mogen niet langer dan drie maanden buiten het toezicht van het Rijk zijn geweest.

Ruim helft aanvragen kinderpardon afgewezen

Trouw 14.04.2014 Meer dan de helft van de aanvragen die zijn ingediend in het kader van de kinderpardonregeling zijn afgewezen. Dat blijkt uit cijfers die de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) later vandaag naar buiten brengt bij de presentatie van het jaarverslag.

Ruim helft aanvragen kinderpardon afgewezen

NU 14.04.2014 Meer dan de helft van de aanvragen die zijn ingediend in het kader van de kinderpardonregeling zijn afgewezen.   Bekijk video – Dat blijkt uit cijfers die de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) later maandag naar buiten brengt bij de presentatie van het jaarverslag.

Politieke reacties op cijfers kinderpardon

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Kinderpardon IND

Ruim helft aanvragen kinderpardon afgewezen

Elsevier 14.04.2014 Meer dan de helft van de aanvragen voor een verblijfsvergunning in het kader van de kinderpardonregeling is afgewezen. De minderjarige asielzoekers woonden bijvoorbeeld nog niet lang genoeg in Nederland of had nooit eerder om asiel gevraagd. 675 kinderen en 775 gezinsleden mogen wél al in Nederland blijven door het kinderpardon.

Het gaat om kinderen die voor hun achttiende levensjaar ruim vijf jaar in het land hebben gewoond. Zij moeten het grootste deel van die tijd onder toezicht van het Rijk zijn geweest – wie meer dan drie maanden buiten beeld was, hoeft ook niet op een verblijfsvergunning te rekenen. Alleen naar school gaan of ingeschreven staan bij een gemeente, is niet voldoende.

De strafbaarstelling leidde bij coalitiepartner PvdA tot zoveel verdeeldheid, dat de partij met de VVD bleef onderhandelen om de wet weer te annuleren. Twee weken geleden werd bekend dat de wet van de baan is, en dat de liberalen in plaats daarvan een verhoging van de arbeidskorting krijgen.

Kinderpardon zo goed als afgerond, 1450 verzoeken ingewilligd

NRC 14.04.2014  Immigratiedienst IND heeft het zogeheten kinderpardon zo goed als afgerond. 675 kinderen die al langdurig in Nederland verbleven hebben een verblijfsvergunning gekregen, net als 775 gezinsleden. Verder zijn 1710 aanvragen afgewezen en 120 ingetrokken. Deze voorlopige cijfers maakt het IND vanochtend bekend, schrijft persbureau Novum. LEES VERDER

Lees meer;

3 FEB Aantal Syrische en Somalische asielzoekers flink toegenomen›BINNENLAND

31 JAN Kind in cel? Die discussie ligt nu te gevoelig›BINNENLAND

2013 Teeven wordt ‘een beetje moe’ van kinderpardon›IN HET NIEUWS

2013 Teeven: kinderpardon-discussie wordt in het voorjaar voortgezet›BINNENLAND

2013 Dennis is een randgeval, Mauro was dat niet›BINNENLAND

Illegalen verhuizen weer

Telegraaf 13.04.2014 Enkele tientallen uitgeprocedeerde asielzoekers in Amsterdam hebben een nieuw onderkomen. Ze zijn verhuisd van de zogeheten Vluchtgarage in Amsterdam Zuid-Oost naar de Vluchtmarkt in West. Daar hebben ze zondag een bedrijfsgebouw en een paar leegstaande sociale huurwoningen gekraakt.

Gerelateerde artikelen;

22-03: Reactie  hartverwarmend

19-02: Geweld onder asielzoekers

13-12: Asielzoekers kraken opnieuw 

Kabinet gaat geen opvang uitgeprocedeerde asielzoekers regelen

Elsevier 10.04.2014 Er komt geen grootschalige opvang voor illegalen in Nederland. Ondanks aandringen van mensenrechteninstanties en de PvdA blijft het kabinet bij de afspraken die hierover in het Regeerakkoord zijn gemaakt.

Geen nieuw beleid

Dat de strafbaarstelling van illegaliteit nu van de baan is, betekent volgens Teeven niet dat het kabinet nu ook uitgeprocedeerde asielzoekers een dak boven het hoofd gaat bieden. ‘Deze afspraak is gemaakt bij het aantreden van het kabinet en er komt geen nieuw beleid voor grootschalige opvang van illegalen,’ zei Teeven.

Zorgplicht

Eerder oordeelde het Comité voor Sociale Rechten van de Raad van Europadat Nederland de regels overtreedt door illegalen aan hun lot over te laten. Ook voor uitgeprocedeerde asielzoekers behoudt Nederland zorgplicht en is het verplicht om hen eten, kleding en onderdak te bieden.

Ondanks dat er geen landelijk beleid is, wordt de opvang van illegalen vaak lokaal geregeld. Zo doet de gemeente Amsterdam veel om illegalenonderdak aan te bieden. Deze geste van burgemeester Eberhard van der Laan (PvdA) wordt overigens niet door alle illegalen op waarde geschat. In november haalde een groep illegalen de neus op voor een door de gemeente betaald onderdak omdat het een voormalig huis van bewaring betrof.

zie ook;

Kabinet wil illegalen nog steeds niet opvangen

NU 10.04.2014 Het kabinet houdt eraan vast om geen opvang te regelen voor mensen die illegaal in Nederland verblijven. ”Deze afspraak is gemaakt bij het aantreden van het kabinet en er komt geen nieuw beleid voor grootschalige opvang van illegalen.” Dat zei staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) donderdag in de Tweede Kamer in reactie op pogingen van onder meer coalitiepartij PvdA om opvang wel mogelijk te maken voor illegalen in een kwetsbare positie.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Strafbaarstelling illegaliteit

Kabinet: geen opvang illegalen

Telegraaf 10.04.2014 Het kabinet houdt eraan vast om geen opvang te regelen voor mensen die illegaal in Nederland verblijven. „Deze afspraak is gemaakt bij het aantreden van het kabinet en er komt geen nieuw beleid voor grootschalige opvang van illegalen.” Dat zei staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) donderdag in de Tweede Kamer in reactie op pogingen van onder meer coalitiepartij PvdA om opvang wel mogelijk te maken voor illegalen in een kwetsbare positie.

Spanning om opvang illegalen

Telegraaf 08.04.2014 Het vreemdelingenbeleid zorgt opnieuw voor spanningen in de coalitie. De PvdA dreigt een motie van GroenLinks te steunen die tegen het zere been van de VVD is.

Het splijtpunt is deze keer de opvang van illegalen. De sociaaldemocraten willen graag illegalen in Nederland ’bed, bad en brood’ aanbieden, ook al hebben ze volgens de wet hier dus geen verblijfsrecht.

Gerelateerde artikelen

02-04: Illegaliteit mag in Italië

02-04: ‘Illegalen moeten vertrekken’

02-04: VVD blijft voor straffen illegaliteit

01-04: ‘500 mln voor lagere inkomens’

01-04: Teeven: ‘goede deal’

01-04: ‘Geen extra bezuinigingen’

Kabinet wil nog steeds het aantal illegalen terugdringen

Elsevier 08.04.2014 Het kabinet wil nog steeds het aantal illegalen in Nederland terugdringen, ook al is de strafbaarstelling van illegaliteit van de baan. Vooral criminele en overlastgevende illegalen worden aangepakt.

Dat zei premier Mark Rutte (VVD) dinsdag in een debat in de Tweede Kamer. Vorige week werd bekend dat de coalitie afziet van het strafbaar stellen van illegaliteit, een wens van de PvdA. In ruil daarvoor mag de VVD de arbeidskorting voor middeninkomens verhogen, wat 500 miljoen euro kost.

Rutte: aanpak van illegaliteit blijft een prioriteit voor dit kabinet

NRC 08.04.2014  Ook al is het wetsvoorstel om illegaliteit strafbaar te stellen niet meer aan de orde, het kabinet wil het aantal illegalen in Nederland blijven terugdringen. Dat zei premier Mark Rutte vanavond tijdens een debat in de Kamer over dit onderwerp, zo schrijft persbureau Novum.

Premier Rutte en minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën gingen in debat met de Tweede Kamer over de overeenkomst die de VVD en de PvdA vorige week sloten nadat was besloten dat de strafbaarheid van illegaliteit van de baan was. De maatregel was onder meer bij de achterban van de PvdA zeer omstreden. LEES VERDER

Lees meer;

1 APR Strafbaarstelling illegaliteit van tafel – arbeidskorting omhoog› 

25 MRT Debat over uitspraken Wilders gaat toch niet door› 

25 MRT PVV-fractie blijft achter Wilders staan – onzekerheid over debat› 

10 MRT Dreigement van Slob over illegaliteit geldt niet voor bestaande akkoorden› 

11 FEB Plasterk wacht pittig debat. Waar ging het mis en gaat hij het redden?› 

Aantal asielzoekers stijgt, minder vreemdelingen in bewaring

Elsevier 04.04.2014 Het aantal asielzoekers dat naar Nederland is gekomen, is gestegen van 13.170 in 2012 naar 17.190 vorig jaar. Intussen daalt het aantal vreemdelingen dat in detentie zit van 5.420 in 2012 naar 3.670 een jaar eerder. Dat blijkt vrijdag uit de Rapportage Vreemdelingenketen waarmee de ministerraad heeft ingestemd.

De daling van het aantal vreemdelingen die worden vastgehouden, past volgens staatssecretaris Fred Teeven (VVD, Asiel) in het beleid. Vreemdelingenbewaring moet alleen worden toegepast als ‘ultimum remedium’. De omstandigheden waaronder vreemdelingen worden vastgehouden, zijn verbeterd.

Syrië

Al in het begin van vorig jaar kwamen meer asielzoekers naar Nederland en dat heeft zich in de tweede helft van het jaar doorgezet. De flinke stijging is deels toe te schrijven aan de situatie in Syrië. Vorig jaar kwamen er 2.670 Syriërs naar Nederland, in 2012 waren dat er nog 450.

In vergelijking met andere landen binnen de Europese Unie is de stijging beperkt. Nederland stond vorig jaar op plek 10 op de lijst van landen met de meeste asielzoekers.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst heeft vanwege de toestroom extra mensen aangenomen. Ook probeert de dienst ervoor te zorgen dat aanvragen zo snel mogelijk worden afgehandeld.

Commentaar

Gertjan van Schoonhoven: Nederlands asielbeleid humaner? Nóg humaner is meer op zijn plaats

Flink minder vreemdelingen achter slot en grendel

Trouw 04.04.2014 Vorig jaar zijn er flink minder vreemdelingen in bewaring gesteld dan in het jaar ervoor. Werden vorig jaar 3670 mensen zonder verblijfspapieren tijdelijk in bewaring geplaatst; in 2012 waren het er nog 5420. De daling in de vreemdelingenbewaring maakt deel uit van het beleid van staatssecretaris Fred Teeven

Dat staat in de rapportage vreemdelingenketen waarmee het kabinet vandaag heeft ingestemd. De daling in de vreemdelingenbewaring maakt deel uit van het beleid, dat volgens coalitiepartner PvdA ‘humaner’ moest, van staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie), die de totale capaciteit van deze bewaring de komende jaren terugbrengt, tot 933 plaatsen in 2016.

Minder vreemdelingen in bewaring gesteld in 2013

NU 04.04.2014 Vorig jaar zijn er flink minder vreemdelingen in bewaring gesteld dan in het jaar ervoor. Werden vorig jaar 3670 mensen zonder verblijfspapieren tijdelijk in bewaring geplaatst; in 2012 waren het er nog 5420.Dat staat in de rapportage vreemdelingenketen waarmee het kabinet vrijdag heeft ingestemd.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Vreemdelingen

Illegaliteit niet meer strafbaar in Italië

NU 02.04.2014 Het Italiaanse parlement heeft dinsdag met grote meerderheid gestemd voor de afschaffing van de strafbaarheid van illegaliteit. De separatistische en extreem-rechtse Lega Nord was tijdens het tumultueuze debat in de Kamer van Afgevaardigen fel tegen de maatregel.

Illegaliteit mag in Italië

Telegraaf 02.04.2014  Het Italiaanse parlement heeft dinsdag met grote meerderheid gestemd voor de afschaffing van de strafbaarheid van illegaliteit. De separatistische Lega Nord was tijdens het tumultueuze debat in de Kamer van Afgevaardigen fel tegen de maatregel.

‘Het nieuwe zoet: een illegaal is voor beter gesitueerden 300 euro waard’

VK 02.04.2014 Een half miljard euro is best veel voor iets waarvan ons zo lang is voorgehouden dat de principiële zwaarte en de praktische gevolgen sterk worden overdreven, schrijft Volkskrantcolumniste Sheila Sitalsing.

Er zijn begrippen die je kunt oppakken, nauwgezet kunt bestuderen, bekloppen en besnuffelen – om moedeloos te concluderen dat je er niet uit komt. Neem: symbool. Dat is, zo heeft Diederik Samsom een jaar lang uitgelegd, iets waarvan de principiële zwaarte en de praktische gevolgen sterk worden overdreven. Een vlag om mee te zwaaien, zonder dat iemand terugzwaait of ‘ik geef me over’ zegt.

DOSSIER  KABINET-RUTTE II  LEES HET VOLLEDIG DOSSIER »

 VERWANT NIEUWS

Nieuw asielconflict dreigt voor coalitie 

PvdA en VVD oneens over opvang

NU 02.04.2014 PvdA en VVD zijn het oneens over de gemeentelijke opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. Dat blijkt woensdag tijdens een debat met staatssecretaris Fred Teeven (Justitie). PvdA-Kamerlid Marit Maij wil dat de staatssecretaris werk maakt van gemeentelijke opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Strafbaarstelling illegaliteit

Teeven: Illegalen moeten wel degelijk vertrekken

Trouw 02.04.2014 Illegalen, ook degenen die nu tijdelijk noodopvang krijgen in enkele steden, moeten wel degelijk werken aan hun vertrek uit Nederland. Ook al is de strafbaarstelling van illegaliteit nu van de baan, de vertrekplicht voor mensen zonder verblijfsrecht blijft overeind. Dat maakte staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) vandaag duidelijk in een debat in de Tweede Kamer over uitgeprocedeerden.

Teeven maakt zich zorgen over de uitkomsten in Amsterdam, waar een grote groep illegalen al enkele maanden opvang krijgt in een voormalige gevangenis.

Verwant nieuws;

‘Illegalen moeten vertrekken’

Telegraaf 02.04.2014  Illegalen, ook degenen die nu tijdelijk noodopvang krijgen in enkele steden, moeten wel degelijk werken aan hun vertrek uit Nederland. Ook al is de strafbaarstelling van illegaliteit nu van de baan, de vertrekplicht voor mensen zonder verblijfsrecht blijft overeind. Dat maakte staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) woensdag duidelijk in een debat in de Tweede Kamer over uitgeprocedeerden.

VVD blijft voor straffen illegaliteit

Telegraaf 02.04.2014 De VVD was, is en zal altijd voorstander zijn van de strafbaarstelling van illegaliteit. Het wetsvoorstel daarover is dinsdag alleen van tafel gehaald, omdat de politiek soms nu eenmaal om een uitruil vraagt. Dat zei VVD-Tweede Kamerlid Malik Azmani woensdag tijdens een debat over uitgeprocedeerde asielzoekers.

Arie Slob wil ook lastenverlichting voor lagere inkomens

Elsevier 01.04.2014 ChristenUnie-leider Arie Slob vindt een lastenverlichting voor alleen midden en hoge inkomens onvoldoende. Hij wil ook een lastenverlichting van een even hoog bedrag voor de lagere inkomens.

Dat is de inzet van de ChristenUnie bij de komende begrotingsbesprekingen met het kabinet, zei Slob dinsdag in televisieprogramma Nieuwsuur.

Lees ook

Vijf vragen en antwoorden over strafbaarstelling illegaliteit

Arbeidskorting

Met deze boodschap reageerde Slob op het schrappen van de strafbaarstelling van de illegaliteit, in ruil voor een hogere arbeidskorting voor Nederlanders met een inkomen vanaf 40.000 euro.

Minister Jeroen Dijsselbloem (PvdA, Financiën) zei in reactie op de lastenverlichting dat er geen ruimte is voor meer belastingverlagingen. De nieuwe maatregel kost het kabinet 500 miljoen euro. Daarmee neemt Arie Slob geen genoegen.

Slob is wel blij dat de strafbaarstelling van illegaliteit niet doorgaat. Hij dreigde eerder geen nieuwe afspraken met het kabinet te maken als staatssecretaris Fred Teeven (VVD, Asiel) het wetsvoorstel zou doorvoeren.

zie ook;

Deal in Den Haag: illegaliteit wordt toch niet strafbaar

VK 01.04.2014 Coalitiepartijen VVD en PvdA gaan het voorstel om illegaliteit strafbaar te stellen schrappen. In ruil voor deze deal gaat de arbeidskorting omhoog, een wens van de VVD. Dat heeft PvdA-leider Diederik Samsom vanmiddag aangekondigd.

Volgens Samsom lag het voorstel ‘ons als een steen op de maag’ en kon zijn partij er om ‘politieke redenen’ niet mee verder. Ook de constructieve oppositiepartijen D66 en ChristenUnie waren fel tegen het plan. Zo dreigdeChristenUnie-voorman Arie Slob vorige maand niet meer mee te doen met toekomstige akkoorden als de strafbaarstelling door zou gaan. Volgens SGP-leider Van der Staaij is de deal een ‘verstandige oplossing voor een politieke patstelling’.

o Lees ook Dijsselbloem: Er hoeft niet extra bezuinigd te worden – 01/04/14

o Lees ook Teeven kan instemmen met ‘goede deal’ – 01/04/14

Waarom na 1,5 jaar strijd nu toch deal over illegaliteit?

VK 01.04.2014 Bijna alle partijen zijn blij met de coalitiedeal tussen VVD en PvdA om de strafbaarstelling van illegaliteit te schrappen. Pragmatisme is nu even belangrijker dan het regeerakkoord, zeker nu er weer wat rek in de begroting zit.

De strafbaarstelling van illegaliteit was voor de PvdA wat de inkomensafhankelijke zorgpremie voor de VVD was: een steen in de maag. Het verschil is dat de zorgmaatregel vrijwel meteen na de formatie weer van tafel ging, terwijl de strafbaarstelling anderhalf jaar lang dooretterde in de coalitie.
Voor de gemeenteraadsverkiezingen meldde PvdA-leider Samsom nog dat hij er niet opnieuw over wilde onderhandelen. Nu stelt Samsom vast dat de campagne ‘en onze politieke geloofwaardigheid’ er te veel onder lijdt. Met andere woorden: het electoraat verwacht een antwoord na het verkiezingsdebacle. Zie ook Frankrijk, waar president Hollande gisteren zonder pardon zijn premier de laan uit stuurde.

oLees ook Dijsselbloem: er hoeft niet extra bezuinigd te worden – 01/04/14

oLees ook Strafbaarstelling illegaliteit van tafel – 01/04/14

Samsom: ‘Het was een molensteen voor de hele coalitie’

VK 01.04.2014 De strafbaarstelling van illegaliteit lag niet alleen de PvdA bijzonder zwaar op de maag, maar was daarmee ook een molensteen geworden voor ‘de hele coalitie’. PvdA-leider Diederik Samsom zei dat vandaag in een gesprek met het ANP, nadat hij had gemeld dat het omstreden kabinetsplan van tafel is.

‘Afschaffen strafbaarstelling illegaliteit is nogal vernederend voor Samsom’

VK 01.04.2014 PvdA-leider Samsom had zich alle ellende rondom het afschaffen van de strafbaarstelling van illegaliteit kunnen besparen, schrijft Raoul du Pré in het commentaar van de Volkskrant. Maar het belangrijkste is dat de onzalige maatregel van tafel is.

‘Ook symboliek kan pijn doen’

NU 01.04.2014 PvdA-leider Diederik Samsom verdedigde anderhalf jaar de omstreden afspraak uit het regeerakkoord om illegaliteit strafbaar te maken. Vrij plotseling klopte hij maandag toch aan bij de VVD om over de maatregel te praten.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Strafbaarstelling illegaliteit

Zo hard was die afspraak in het regeerakkoord dus niet

Trouw 01.04.2014 Het regeerakkoord is heel kort over de strafbaarstelling van illegaliteit: “Illegaal verblijf wordt strafbaar gesteld. Daarbij zijn particulieren en particuliere organisaties die individuele hulp bieden niet strafbaar.”Vandaag ging deze afspraak uit het regeerakkoord overboord.

o Lees ookWetsvoorstel van tafel: geen cel of boete voor illegaliteit – 01/04/14

Illegaliteit wordt toch niet strafbaar. Van links af: Zijlstra, Samsom en Teeven

Vijf vragen en antwoorden over strafbaarstelling illegaliteit

Elsevier 01.04.2014 Coalitiepartijen VVD en PvdA hebben dinsdag besloten dat illegaliteit toch niet strafbaar wordt. Hoewel de afspraak was vastgelegd in het Regeerakkoord, had de PvdA moeite met de maatregel.

De afgelopen maanden is er veel gezegd over het onderwerp, maar nu is de kogel door de kerk. Wat moet u weten over deze beslissing? De belangrijkste vragen op een rij.

Commentaar: Rik Kuethe: Met het oog op rechtsgelijkheid moet illegaliteit als overtreding gelden

Commentaar: Syp Wynia: Arie Slob is principieel, maar niet als het om zijn eigen woordbreuk gaat

lees ook: Driekwart van de Fransen vindt dat er te veel immigranten zijn

lees ook:  Fransen willen minder buitenlanders

zie ook;

Teeven kan instemmen met ‘goede deal’

VK 01.04.2014 Staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) kan ermee instemmen dat illegaal verblijf toch niet strafbaar wordt gesteld. ‘Ik vind het een goede deal van de regeringsfracties. De VVD heeft de maatregel ingeruild voor een half miljard aan lastenverlichting. Dat is een mooi resultaat.’

o Lees ook Samsom: ‘Het was een molensteen voor de hele coalitie’ – 01/04/14

Teeven: ‘goede deal’

Telegraaf 01.04.2014  Staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) kan ermee instemmen dat illegaal verblijf toch niet strafbaar wordt gesteld. „Ik vind het een goede deal van de regeringsfracties. De VVD heeft de maatregel ingeruild voor een half miljard aan lastenverlichting. Dat is een mooi resultaat.”

Gerelateerde artikelen;

01-04: ‘Deal om coalitie overeind te houden’

01-04: ‘Dit zal tot ellende leiden’

01-04: Deal legt paniek PvdA bloot

01-04: ‘Geen extra bezuinigingen’

01-04: Illegaliteit zou cel opleveren

01-04: ‘VVD buigt voor PvdA’

01-04: VVD krijgt denivellering terug

01-04: Illegaliteit niet strafbaar

‘VVD buigt voor PvdA’

Telegraaf 01.04.2014 PVV-leider Geert Wilders heeft geen goed woord over voor de beslissing van de VVD om illegaliteit toch niet strafbaar te stellen.  „Dit is een laffe VVD-buiging voor de PvdA. De VVD legaliseert hiermee illegaliteit. Rekening voor de samenleving. De boodschap van de VVD is: ben je illegaal, dan ben je welkom in Nederland”, vindt Wilders.

Gerelateerde artikelen

01-04: ‘Deal om coalitie overeind te houden’

01-04: VVD krijgt denivellering terug

01-04: Illegaliteit niet strafbaar

Kamer reageert positief op kabinetsbesluit illegaliteit

Elsevier 01.04.2014 De meeste partijen uit de Tweede Kamer reageren positief op de deal tussen VVD en PvdA, die de strafbaarheid van illegaliteit annuleren in ruil voor een verhoging van de arbeidskorting voor inkomens vanaf 40.000 euro. Alleen de PVV keurt de ‘VVD-buiging’ af.

Tegelijkertijd trekt het kabinet 500 miljoen euro uit om de verhoging van de inkomstenbelasting enigszins te verzachten voor huishoudens met een inkomen tussen 40.000 en 110.000 euro, door voor hen per werkende de arbeidskorting met 300 euro te verhogen, een wens van de VVD.

Herfstakkoord-partijen

D66 en ChristenUnie, twee van de drie partijen die het kabinet sinds hetHerfstakkoord de facto gedogen, hadden al langer aangedrongen op het niet strafbaar stellen van illegaliteit. D66-fractievoorzitter Alexander Pechtold, vindt het ‘goed dat het kabinet niet langer vasthoudt aan deze foute symboliek’. De verhoging van de arbeidskorting noemt hij een ‘mooie eerste stap’ richting lastenverlichting op arbeid.

ChristenUnie-fractieleider Arie Slob is ‘ontzettend blij’ met het schrappen van de illegaliteitswet. ‘Zoals bekend was het voorstel voor de ChristenUnie onacceptabel. Dat signaal is door de coalitie begrepen en daar ben ik dankbaar voor,’ zegt Slob.

Andere reacties

De linkse partijen GroenLinks en SP laten weten blij te zijn dat de strafbaarheid van illegaliteit niet doorgaat. Tweede Kamerlid Sharon Gesthuizen (SP) wil ‘nog wel zien wat de coalitiepartijen in ruil daarvoor hebben afgesproken’, GroenLinks-leider Bram van Ojik baalt van de ‘verdere denivellering’.

Lees ook: Samsom: strafbaarstelling van illegaliteit gaat niet door

Commentaar: Gertjan van Schoonhoven: Nederlands asielbeleid humaner? Nóg humaner is meer op zijn plaats

zie ook

Wilders: ‘Opgesloten illegaal overvalt geen juwelier’

Trouw 01.04.2014 ‘Een opgesloten illegaal overvalt geen juwelier. Maar dat zijn ze blijkbaar vergeten, dus dit zal tot een hoop ellende leiden.’ Dat zei PVV-leider Geert Wilders vandaag in een reactie op het besluit van PvdA en VVD om de strafbaarstelling van illegaliteit van tafel te halen.

Verwant nieuws;

Illegaliteit zou cel opleveren

Telegraaf 01.04.2014 Het plan om illegaal verblijf door meerderjarige vreemdelingen strafbaar te maken stond in het regeerakkoord, maar lag de PvdA-achterban zeer zwaar op de maag. Met het voorstel zou illegaal verblijf een overtreding zijn, die met straffen tot vier maanden cel en boetes tot 3900 euro aangepakt zou kunnen worden.

Gerelateerde artikelen;

01-04: ‘VVD buigt voor PvdA’

01-04: VVD krijgt denivellering terug

01-04: Illegaliteit niet strafbaar

25-03: Samsom: geen illegalenwet

‘Dit zal tot hoop ellende leiden’

Telegraaf 01.04.2014 „Een opgesloten illegaal overvalt geen juwelier. Maar dat zijn ze blijkbaar vergeten, dus dit zal tot een hoop ellende leiden.” Dat zei PVV-leider Geert Wilders dinsdag in een reactie op het besluit van PvdA en VVD om de strafbaarstelling van illegaliteit van tafel te halen.

Geen debat met kabinet over ‘cadeau’

Trouw 01.04.2014 De Tweede Kamer debatteert voorlopig niet over het coalitieakkoord over het schrappen van het strafbaar stellen van illegalen en een lastenverlichting van 500 miljoen euro. Het kabinet moet daarover wel voor vanavond schriftelijk uitleg geven.

De brief komt er op aandringen van het CDA. De oppositiepartij wilde een debat over de kwestie, vooral om te horen wat alle maatregelen betekenen voor de middeninkomens. Voor een debat was onvoldoende steun.

CU en D66 blij met afwijzing strafbaarstelling illegaliteit

NRC 01.04.2014  ChristenUnie-leider Arie Slob is “ontzettend blij” met de beslissing van de coalitie om de strafbaarstelling van illegaliteit van tafel te halen. Ook D66-leider Alexander Pechtold noemt het “goed dat het kabinet niet vasthoudt aan foute symboliek”, laat hij weten tegenover persdienst Novum. LEES VERDER

Lees meer;

12:38 Strafbaarstelling illegaliteit van tafel – arbeidskorting omhoog›

11 MRT VVD: strafbaarstelling illegaliteit onderhandelbaar›

11 MRT VVD: met PvdA praten over strafbaarheid illegaliteit›

3 MRT Slob spreekt met VVD, maar blijft bij dreigement over illegaliteit›

2013 Kamer wil einde aan illegalenquotum – ‘niet humaan’›

Strafbaarstelling illegaliteit van tafel – arbeidskorting omhoog›

NRC 01.04.2014 Het kabinet ziet af van de strafbaarstelling van illegaliteit. De maatregel was onder meer bij de achterban van de PvdA zeer omstreden. Als concessie aan de VVD gaat de arbeidskorting omhoog. Dit wordt bereikt door de inkomensafhankelijke verlaging van de arbeidskorting bij een hoger salaris in te laten gaan.

Strafbaarstelling was een pijnlijke maatregel die de partij maar bleef achtervolgen, zegt PvdA-leider Diederik Samsom tegenover de NOS. Het lag “als een steen op de maag”. “Daarom hebben we met de VVD afgesproken dat we de strafbaarstelling schrappen en dat we een impuls uitdelen aan werkgelegenheid en koopkracht in de vorm van 500 miljoen euro extra voor de arbeidskorting.”

VVD: STRAFBAARSTELLING ONDERHANDELBAAR

In maart liet VVD-fractieleider Halbe Zijlstra in een interview met nu.nl weten dat het standpunt over de strafbaarstelling van illegaliteit voor zijn partij onderhandelbaar was, zelfs al was de maatregel uit het regeerakkoord voor de VVD belangrijk.

NEDERLAAG GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

Toen de PvdA bij de gemeenteraadsverkiezingen fors klappen kregen, zag Samsom dat als signaal van de kiezer. In een excuusbrief aan de lokale afdelingen schreef hij dat het verlies in veel gemeenten is terug te voeren op “het landelijk tanende vertrouwen in de PvdA”. In de dagen na de verkiezingsnederlaag was al duidelijk geworden dat de PvdA bereid was “zijn plannen te wijzigen en de uitvoering te verbeteren” om het vertrouwen van de kiezer te herwinnen.

Lees meer

14:12 CU en D66 blij met afwijzing strafbaarstelling illegaliteit›

11 MRT VVD: strafbaarstelling illegaliteit onderhandelbaar›

11 MRT VVD: met PvdA praten over strafbaarheid illegaliteit›

2013 Een jaarlang balanceren›

2013 PvdA’ers willen wetsvoorstel aanpassen dat illegaliteit bestraft›

Wetsvoorstel van tafel: geen cel of boete voor illegaliteit

Trouw 01.04.2014 Mensen die illegaal in Nederland verblijven, hoeven niet meer bang te zijn dat ze een boete krijgen of in de cel belanden. De regeringspartijen PvdA en VVD trekken hun plan in om illegaliteit strafbaar te stellen, zo hebben ze vandaag aangekondigd. PVV-leider Wilders noemt het schrappen van het wetsvoorstel ‘een laffe VVD-buiging voor de PvdA’.

Strafbaarstelling illegaliteit van tafel

Hoge middeninkomens profiteren van politieke deal binnen coalitie

NU 01.04.2014 Illegaliteit zal niet strafbaar worden gesteld. Dit zijn de coalitiepartners PvdA en VVD dinsdag overeengekomen.  Bekijk video Het strafbaar maken van illegaliteit was voor coalitiepartner PvdA een gevoelige concessie. “Het voorstel lag ons als een steen op de maag”, aldus partijleider Diederik Samsom in een reactie dinsdag.

Symbool

Eerder liet Samsom nog weten te accepteren dat andere partijen een symbool nodig hadden bij het asielbeleid in de vorm van de strafbaarstelling. “Een vlag waar ze mee kunnen zwaaien. Zo lang het bij een vlag blijft accepteer ik dat”, aldus Samsom.

‘Niet gratis’

VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra stelde vorige maand in een interview met NU.nl al dat er alsnog over het wetsvoorstel van staatssecretaris Fred Teeven (Justitie) te praten viel, maar voegde toe dat dit niet gratis zal zijn.

CDA wil net als diverse oppositiepartijen op korte termijn een debat over de politieke deal. Volgens de coalitiepartijen is het nu echter niet aan de orde om over de aanpassing van het regeerakkoord te praten. In het regeerakkoord zijn al meerdereaanpassingen geweest.

Opgelucht

Verschillende PvdA-Kamerleden reageren op Twitter opgelucht, zoals Otwin van Dijk en Marit Maij. PvdA-voorzitter Hans Spekman laat weten dat het “veel angst weghaalt bij de mensen die het betreft”.

Ook GroenLinks is opgelucht. “Eindelijk is de strafbaarstelling illegaliteit van tafel. Helaas in ruil voor verdere denivellering”, aldus partijleider Bram van Ojik.

Kees van der Staaij van de SGP noemt de deal een “goede zet om de lasten te verlichten”. “De afspraken zijn een verstandige oplossing voor politieke patstelling”, aldus Van der Staaij.

NU.nl sprak met Samsom over het schrappen van de strafbaarstelling.
De belangrijkste aanpassingen in het regeerakoord

Gerelateerde artikelen;

Lees meer overStrafbaarstelling illegaliteit

Samsom: strafbaarstelling van illegaliteit gaat niet door

Elsevier 01.04.2014 De strafbaarstelling van illegaliteit is van de baan. PvdA-leider Diederik Samsom heeft dinsdag bekendgemaakt dat het kabinet een streep haalt door de afspraak hierover uit het Regeerakoord.

Samsom zei dat de PvdA nog altijd veel moeite had met het strafbaar stellen van illegaliteit, ‘een heel pijnlijk dossier’, dat volgens Samsom als ‘een steen op de maag’ lag. ‘De maatregel bleef ons maar achtervolgen,’ zei hij.

Illegaliteit

De wet die illegaal verblijf in Nederland strafbaar zou stellen, was afgesproken toen VVD en PvdA met elkaar in zee gingen in het kabinet Rutte-II. De maatregel lag erg gevoelig bij de achterban van de sociaal-democraten.

De PvdA ‘kreeg’ in ruil voor de strafbaarstelling al het kinderpardon, waar coalitiepartner VVD op tegen was, maar nog steeds bleef de partij erover verdeeld. PvdA-coryfeeën zoals Jan Pronk en Job Cohen en verschillende lokale fracties verzetten zich tegen het voorstel.

Commentaar Arendo Joustra: Zo humaan zijn die opstandige PvdA-leden niet

Strafbaarstelling illegaliteit van tafel

VK 01.04.2014 Coalitiepartijen VVD en PvdA gaan het voorstel om illegaliteit strafbaar te stellen schrappen. In ruil voor deze deal gaat de arbeidskorting omhoog, een wens van de VVD. Dat heeft PvdA-leider Diederik Samsom vanmiddag aangekondigd.

Volgens Samsom lag het voorstel ‘ons als een steen op de maag’. Ook de constructieve oppositiepartijen D66 en ChristenUnie waren fel tegen het plan. Zo dreigde ChristenUnie-voorman Arie Slob vorige maand niet meer mee te doen met toekomstige akkoorden als de strafbaarstelling door zou gaan. Volgens SGP-leider Van der Staaij is de deal een ‘verstandige oplossing voor een politieke patstelling’.

Strafbaarstelling illegaliteit van tafel

Telegraaf 01.04.2014 De strafbaarstelling van illegaliteit is van tafel. De PvdA zat vreselijk met de afspraak uit het regeerakkoord in de maag en heeft met de VVD afgesproken dat die geschrapt kan worden.

Gerelateerde artikelen

01-04: VVD krijgt denivellering terug

30-03: D66 grootste in de peiling

28-03: ‘Bezorgde PvdA’ers bijeen’

25-03: Samsom: geen illegalenwet

18-03: ‘Illegaliteit wordt strafbaar’

11-03: PvdA wil niet praten over illegalenplan

06-03: ‘Lagere lasten arbeid’

april 1, 2014 - Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

14 reacties

 1. […] zie ook: Rel bij de PvdA over strafbaar stellen illegalen – deel 3 – Einde ? […]

  Pingback door Haagse PvdA en Groenlinks willen meer, meer, meer !!! « Debat in de Digitale Hofstad | mei 10, 2014

 2. […] zie ook: Rel bij de PvdA over strafbaar stellen illegalen – deel 3 – Einde ? […]

  Pingback door Haagse Burgemeester Jozias van Aartsen (VVD) wil meer, meer, meer !!! | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen | mei 10, 2014

 3. […] zie ook: Rel bij de PvdA over strafbaar stellen illegalen – deel 3 – Einde ? […]

  Pingback door Er hangen donkere wolken boven kabinet Rutte II « Debat in de Digitale Hofstad | mei 17, 2014

 4. […] zie ook: Rel bij de PvdA over strafbaar stellen illegalen – deel 3 – Einde ? […]

  Pingback door Rel bij de PvdA over strafbaar stellen illegalen – deel 4 – gedonder « Debat in de Digitale Hofstad | mei 24, 2014

 5. […] zie ook: Rel bij de PvdA over strafbaar stellen illegalen – deel 3 – Einde ? […]

  Pingback door Demonstratie 2e kamer 25.06.2014 Eerlijk Kinderpardon | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen | juni 11, 2014

 6. […] zie ook: Rel bij de PvdA over strafbaar stellen illegalen – deel 3 – Einde ? […]

  Pingback door Demonstratie 2e kamer 25.06.2014 Eerlijk Kinderpardon « Debat in de Digitale Hofstad | juni 11, 2014

 7. […] zie ook: Rel bij de PvdA over strafbaar stellen illegalen – deel 3 – Einde ? […]

  Pingback door PvdA versus Code Rood « Debat in de Digitale Hofstad | juli 4, 2014

 8. […] zie ook: Rel bij de PvdA over strafbaar stellen illegalen – deel 3 – Einde ? […]

  Pingback door Wethouder Rabin Baldewsingh PvdA luidt de noodklok | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen | augustus 30, 2014

 9. […] zie ook: Rel bij de PvdA over strafbaar stellen illegalen – deel 3 – Einde ? […]

  Pingback door Wethouder Rabin Baldewsingh PvdA luidt de noodklok « Debat in de Digitale Hofstad | augustus 30, 2014

 10. […] zie ook: Rel bij de PvdA over strafbaar stellen illegalen – deel 3 – Einde ? […]

  Pingback door Rel bij de PvdA over strafbaar stellen illegalen – deel 5 – meer gedonder « Debat in de Digitale Hofstad | februari 19, 2015

 11. […] zie ook: Rel bij de PvdA over strafbaar stellen illegalen – deel 3 – Einde ? […]

  Pingback door Rel bij de PvdA over strafbaar stellen illegalen – meer gedonder deel 6 « Debat in de Digitale Hofstad | maart 24, 2015

 12. […] zie ook: Rel bij de PvdA over strafbaar stellen illegalen – deel 3 – Einde ? […]

  Pingback door Rel bij de PvdA over strafbaar stellen illegalen – meer gedonder deel 7 « Debat in de Digitale Hofstad | april 17, 2015

 13. […] zie ook: Rel bij de PvdA over strafbaar stellen illegalen – deel 3 – Einde ? […]

  Pingback door Rel bij de PvdA over strafbaar stellen illegalen – nog meer gedonder deel 8 « Debat in de Digitale Hofstad | januari 1, 2016

 14. […] zie ook: Rel bij de PvdA over strafbaar stellen illegalen – deel 3 – Einde ? […]

  Pingback door Rel bij de PvdA over strafbaar stellen illegalen – nog meer gedonder deel 9 « Debat in de Digitale Hofstad | juni 2, 2016


Sorry, the comment form is closed at this time.

%d bloggers liken dit: