Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

De erfenis van Rutte III – het gedonder met de belastingdienst gaat maar weer verder !!!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 20210429_100443.jpg

Ruim 36.000 mensen willen toeslagcompensatie, uitbetaling op gang

In totaal hebben 36.196 ouders zich gemeld om in aanmerking te komen voor een toeslagcompensatie van 30.000 euro vanwege problemen met de kinderopvangtoeslag. Begin dit jaar waren het er bijna 26.000 en sinds half februari is er nog een groep van ruim 10.000 bij gekomen, blijkt uit de nieuwste cijfers van het ministerie van Financiën.

“Het is een enorm aantal. Iedere ouder is er één teveel”, zegt verantwoordelijk staatssecretaris Van Huffelen van Financiën. “Maar we zijn heel bij dat ze zich bij ons gemeld hebben.”

Een groep van 15.500 ouders zal rond 1 mei de vergoeding van 30.000 euro op de bankrekening ontvangen. Van Huffelen hoopt dat de uitbetaling “een belangrijke stap vormt in de richting van herstel van het onrecht dat hen is aangedaan”.

Duw in de rug

In december vond het kabinet na een overleg in Cathuis over het kritische rapport over de onterecht harde fraudejacht van de Belastingdienst dat de gedupeerde ouders snel een financiële compensatie moesten krijgen. Het bedrag van 30.000 euro zou uiterlijk 1 mei uitbetaald moeten zijn. Ouders moesten zich dan wel voor 15 februari gemeld hebben.

Het geldbedrag, inmiddels de Catshuisregeling genoemd, is bedoeld ter compensatie van de geleden schade. Van Huffelen sprak over een “duw in de rug” voor een goede toekomst. Sommige ouders werden jarenlang op de hielen gezeten door de Belastingdienst die onterecht hoge bedragen kinderopvangtoeslag terugvorderde. Het veroorzaakte grote ellende, zoals huisuitzettingen, scheidingen en psychische problemen.

Hoeveel mensen meldden zich aan voor de regeling? De cijfers die bekend zijn tot en met 27 april:

In december was een groep van circa 9000 gedupeerden in beeld. Na de deadline van 15 februari stond de teller op 25.946 ouders. Nu blijkt nog een groep van 10.250 ouders zich gemeld te hebben bij de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT).

De ambtenaren van deze organisatie hebben de aanvragen de afgelopen maanden bekeken. Er wordt een “lichte toets” gedaan om te kijken of er wel sprake is van gedupeerde ouders. Dat wil zeggen dat niet alle onderliggende documenten worden bekeken. Dat is te tijdrovend.

Gisteren vertelde Van Huffelen al tegen de Tweede Kamer dat van de eerste groep van 25.946 ouders op dit moment niet iedereen geld krijgt. Het gaat om 9.463 ouders. Zij hebben geen geld gekregen omdat uit die lichte toets bleek dat hun inkomen te hoog was of omdat ze het aantal opvanguren hadden gewijzigd.

Geen kinderen

Een andere reden is dat de ouders telefonisch onbereikbaar waren na meerdere telefoontjes, sms’jes of brieven. Er wordt geen geld overgemaakt als niet gecheckt is of de bankgegevens nog wel kloppen. Bij de afgewezen groep zitten ook mensen die geen kinderen blijken te hebben. Van fraudeurs wil Van Huffelen niet spreken. “Het kan ook zijn dat ze bijvoorbeeld problemen hebben met de zorg- of huurtoeslag.”

Er wordt opnieuw gekeken naar deze groep afgewezen ouders, die deze mededeling per brief hebben gekregen. “We hebben geschreven dat ze nu niet in aanmerking komen, maar dat we het integraal gaan bekijken”. Van Huffelen roept iedereen ook op bij vragen te bellen naar het UHT.

De aanvragen van de nieuwe groep aangemelde ouders worden de komende maanden bekeken. “We zullen doorgaan tot de laatste ouders geholpen zijn”, belooft de staatssecretaris.

Rotterdam neemt schulden over van ‘toeslagenouders’: ‘Het duurt te lang’

De gemeente Rotterdam gaat komende week nog de schulden afbetalen van ‘toeslagenouders’ die in een schuldentraject bij de gemeente zitten. Volgens Rotterdam duurt het te lang voordat de afspraken tussen het Rijk en de schuldeisers rond zijn. De gemeente wil daar niet op wachten.

Demissionair staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Toeslagen) maakte eerder bekend dat de overheid de private schulden gaat overnemen van een groep ouders die gedupeerd is door de toeslagenaffaire en in een schuldentraject zit. Door de schuld bij bijvoorbeeld de huisbaas en het energiebedrijf over te nemen, wil de overheid voorkomen dat schuldeisers de 30.000 euro compensatiegeld van de ouders kunnen opeisen.

Maar volgens de gemeente Rotterdam duurt het te lang voordat die regelingen rond zijn. “Deze mensen leven vaak al jaren van het bestaansminimum. Elke dag langer wachten, is onacceptabel”, zegt de Rotterdamse wethouder schuldenaanpak Michiel Grauss (ChristenUnie/SGP).

Volgens de wethouder is het voor gemeenten ook veel makkelijker te regelen: “Het Rijk is nog bezig dit op alle fronten rond te krijgen. Maar voor de groep die in een schuldentraject zit, hebben wij het al helemaal in beeld. We weten dat ze gedupeerd zijn, dat ze recht hebben op 30.000 compensatiegeld en ze zitten al in een lopende regeling. Dus we hoeven niet meer van alles te regelen met de schuldeisers, die afspraken zijn allemaal al gemaakt.”

Binnen paar weken schuldenvrij

Rotterdam begint nu met vijftig mensen die een gedupeerdenstatus hebben gekregen van de Belastingdienst en in een schuldentraject bij de gemeente zitten. Binnen een paar dagen worden hun schuldentrajecten afgesloten en krijgen ze een brief waarin staat dat ze schuldenvrij zijn.

Wethouder Grauss: “Momenteel weten we op basis van de gegevens van de Belastingdienst dat zeker 50 gedupeerde Rotterdammers een schuldentraject hebben bij de gemeente Rotterdam. We verwachten dat dit aantal oploopt tot 250 tot 400 mensen.” Op basis van de informatie van de Belastingdienst wordt er gekeken wie er nog meer in aanmerking komen.

Rotterdam loopt risico

Naast het overnemen van alle schulden gaat de gemeente de gedupeerden ook alles terugbetalen wat zij al aan de gemeente hebben afgelost. Of het Rijk uiteindelijk ook voor die aanpak kiest, is nog niet duidelijk en dus ligt er een financieel risico bij de gemeente Rotterdam.

De wethouder ligt niet wakker van dat risico: “Als er op landelijk niveau een nadeligere regeling uitkomt, dan hebben wij mensen die ongekend onrecht is aangedaan meer gecompenseerd dan de landelijke regeling wordt. Maar daar wil ik met alle blijheid graag aan meedoen. Mijn enige voorwaarde is dat de gedupeerden hier geen last van krijgen. Als ik er gedoe mee krijg, dan is dat zo”.

Staatssecretaris Van Huffelen in de pauze van het debat over de toeslagenaffaire ANP

Rotterdam heeft met zo’n 4500 mensen het grootste aantal gedupeerde zelfmelders en dat aantal neemt nog steeds toe.

De Belastingdienst stelt nog vast of deze mensen ook daadwerkelijk gedupeerd zijn. Maar door het hoge aantal meldingen heeft de stad ook flink ingezet op hulp. “Ik heb honderd man die hierop zitten en aan meewerken en dan is het ook makkelijker om met oplossingen te komen en dit soort stappen te zetten. Dat hebben niet alle gemeenten”, zegt wethouder Grauss.

Dat beaamt ook Peter Heijkoop van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG): ” Het is prima wat de Rotterdamse wethouder nu aankondigt. Het is in lijn met de afspraken die we gemaakt hebben met de Belastingdienst. Alle schulden moeten worden opgelost, óók private schulden. Maar het is niet voor alle gemeenten even eenvoudig om het net als Rotterdam te regelen”.

Daarom hoopt Heijkoop dat het Rijk tempo maakt: “Ik zie dat het kabinet op de goede weg zit, maar het zou fijn zijn als het kabinet nu al de toezegging doet aan alle gedupeerden dat private schuldeisers niets meer bij hen te zoeken hebben. Zodat de gedupeerden van al deze onzekerheid verlost zijn”.

Kabinet gaat beslisnota’s bij Kamerstukken vanaf 1 juli actief openbaar maken

De informatievoorziening aan het parlement moet adequater, opener en completer. Deze toezegging heeft het kabinet op 15 januari 2021 gedaan in reactie op het rapport ‘Ongekend Onrecht’ van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag. Daarom wordt voorgesteld vanaf 1 juli een start te maken met het openbaar maken van de onderliggende departementale beslisnota’s bij elk stuk dat aan het parlement wordt gestuurd. Met dit voorstel aan de Kamer hoopt het kabinet een wezenlijke, betekenisvolle stap te zetten richting een opener overheid.

Met het structureel openbaar maken van beslisnota’s bij kamerbrieven wil het kabinet de Kamer op een toegankelijke manier inzicht geven in de afwegingen en betrokken belangen bij de besluitvorming door bewindslieden. Doel is het parlement hiermee in staat te stellen zijn controle- en medewetgevende taken uit te voeren zonder voortdurend zelf op zoek te moeten gaan naar onderliggende informatie en argumenten. Uiteraard blijft daarnaast de weg voor ieder Kamerlid open om te verzoeken om specifieke aanvullende documenten of extra informatie. 

De nieuwe werkwijze zoals die nu aan het parlement wordt voorgesteld, zal in fases worden ingevoerd en zich in de eerste periode primair richten op Kamerstukken over beleid en wetgeving. Zodra dit proces is ingeregeld volgen ook de beslisnota’s bij andere categorieën Kamerstukken.

Beslisnota’s

In een ‘beslisnota’ zijn de overwegingen, alternatieven, relevante feiten en risico’s op een rij gezet voor de bewindspersoon. Ze zijn daarmee een rijke en handzame vorm van informatie. De beslisnota’s worden vanaf 1 juli a.s. op rijksoverheid.nl geplaatst op het moment dat de Kamers worden geïnformeerd over de besluitvorming door middel van een Kamerbrief. In de nota’s zullen persoonlijke beleidsopvattingen geanonimiseerd openbaar worden gemaakt om zo goed mogelijk inzicht te geven in de besluitvorming.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is belastingen.jpg

Rekenkamer erkent eigen fouten in toeslagenaffaire en noemt aanpak ‘wrang’

“We waren van meet af aan kritisch. En toch moeten ook wij concluderen
dat wij niet het volledig licht hebben laten schijnen op wat er gebeurde. Er
was meer mis dan wij zagen”, zei president van de Algemene Rekenkamer Arno
Visser woensdag tegen de Tweede Kamer op Verantwoordingsdag.

Op deze dag presenteert het kabinet de
jaarverslagen
van alle ministeries over het voorgaande kalenderjaar. De
Algemene Rekenkamer, die de uitgaven van de Rijksoverheid controleert, geeft
daarnaast ook een oordeel over het gevoerde beleid.

“Terugkijkend denken we dat er een vollediger beeld was geschetst als
we ons onderzoek meer hadden gericht op de gevolgen voor burgers”, aldus
Visser.

Het snoeiharde rapport Ongekend Onrecht van de
Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag, dat begin dit jaar
tot het aftreden van het kabinet leidde, was ook voor de Rekenkamer aanleiding
om te reflecteren op de eigen rol.

“Dat we de fraudeaanpak van de Belastingdienst in 2015 als een best
practice (de effectiefste werkwijze, red.) kwalificeerden, is achteraf bezien
wrang. Temeer daar we zelf aangaven dat een aanpak primair preventief en niet
repressief behoort te zijn.”

De Rekenkamer wil in de toekomst het burgerperspectief in de eigen
onderzoeken meer centraal stellen.

Rekenkamer kritisch op afhandeling toeslagenaffaire door kabinet

Naast de eigen reflectie heeft de Rekenkamer ook gekeken naar de afhandeling
van de toeslagenaffaire door het kabinet. Uit de verantwoordingsstukken over
2020 blijkt dat dit naast de coronapandemie een van de meest bepalende kwesties
van dat jaar was.

Een van constateringen van de Rekenkamer is dat het kabinet de Kamer
buitenspel heeft gezet. “Vlak voor Kerst vorig jaar besloot het kabinet om
de slachtoffers 30.000 euro uit te keren. Deze beslissing was
onrechtmatig.”

Het besluit werd namelijk tegelijkertijd in een brief aan de Kamer en op
sociale media bekendgemaakt. Hiermee werd de indruk gewekt dat het ging om een
besluit in plaats van een voorstel waar het parlement nog iets over te zeggen
had. “Daarmee is het parlement voor een voldongen feit gesteld.”

Hoewel er een speciale crisisorganisatie in het leven is geroepen, vindt de
Rekenkamer dat de communicatie met burgers “veel beter kan en moet”.
“Het laatste hoofdstuk in dit lange verhaal is nog niet uit, denken
wij”

Documenten;

Op Verantwoordingsdag presenteert het kabinet het Financieel Jaarverslag van het
Rijk (FJR). FJR 2020 blikt terug op de financiën …

Jaarverslag
| 19-05-2021

Overleg met parlement

Het kabinet wil over deze voorgestelde beleidslijn met het parlement in gesprek om te bepalen of deze aan de verwachtingen voldoet en hoe we daar de komende maanden praktisch invulling aan kunnen geven. De nieuwe werkwijze vergt een toegankelijke en efficiënte inrichting van de informatiehuishouding en archieven van de Rijksdienst.

De komende jaren wordt nog hard gewerkt om deze op orde te krijgen. Het voorgestelde nieuwe werkproces zal naar verwachting dan ook niet vanaf het eerste moment helemaal perfect verlopen. De bedoeling is wel dat per 1 juli a.s. een betekenisvolle start wordt gemaakt met de voorgestelde werkwijze die al lerende en in goed overleg met het parlement zal worden uitgebouwd of aangevuld.

Documenten;

Kamerbrief over voorstel voor beleidslijn actieve openbaarmaking nota’s

Kamerstuk: Kamerbrief | 10-05-2021

Zie ook; Rijksoverheid

Bekijk hier; ons dossier over de toeslagenaffaire. RTL

meer: Van affaire tot val kabinet NOS

Meer: Menno Snel RTL

Meer: Belastingdienst RTL

Meer: Toeslagenaffaire Belastingdienst RTL

Meer: belastingen Telegraaf

Meer: Jaap Uijlenbroek Telegraaf

Meer: Belastingdienst Telegraaf

Meer: Toeslagenaffaire NU

dossier: Kinderopvangtoeslag Trouw

zie: De erfenis van Rutte III – het gedonder met de belastingdienst – de parlementaire enquête is nog steeds onderweg – deel 5 – kamerdebat 29.04.2021 – terugblik

Zie: De erfenis van Rutte III – het gedonder met de belastingdienst – de parlementaire enquête is nog steeds onderweg – deel 4 – kamerdebat 29.04.2021

zie ook: De erfenis van Rutte III – het gedonder met de belastingdienst – de parlementaire enquête is nog steeds onderweg – deel 3

Zie dan ook: De erfenis van Rutte III – het gedonder met de belastingdienst – de parlementaire enquête is onderweg – deel 2

Zie verder: De erfenis van Rutte III – het gedonder met de belastingdienst – de parlementaire enquête is onderweg  – deel 1

Zie ook: De erfenis van Rutte III – het gedonder met de belastingdienst – de nasleep deel 3

Zie ook nog: De erfenis van Rutte III – het gedonder met de belastingdienst – de nasleep deel 2

Zie dan ook: De erfenis van Rutte III – het gedonder met de belastingdienst – de nasleep – deel 1

Zie verder: De val van Rutte III vanwege het gedonder met de belastingdienst

Zie meer: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 31 – nasleep POK eindverslag – deel 7

Zie nog meer: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 30 – nasleep POK eindverslag – deel 6

Zie ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 29 – nasleep POK eindverslag – deel 5

Zie dan ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 28 – nasleep POK eindverslag – deel 4

Zie verder: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 27 – nasleep POK – deel 3

Zie dan ook nog: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 26 – nasleep POK – deel 2

Zie verder dan ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 25 – nasleep POK – deel 1

Zie dan ook nog: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 24 – nasleep

Zie verder ook nog: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 23 – nasleep

Zie dan ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 22 – nasleep

Zie verder : De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 21 – nasleep

Zie dan verder ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 20 – nasleep

Zie dan ook nog: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 19 – nasleep

Zie verder ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 18 – nasleep

Zie ook nog: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 17 – nasleep – Parlementaire ondervraging

Zie dan ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 16 – nasleep rapport commissie Donner

Zie verder dan ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 15 – nasleep rapport commissie Donner

Zie nog meer: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 14 – nasleep rapport commissie Donner

Zie ook nog: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 13 – nasleep rapport commissie Donner

Zie dan ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 12 – nasleep rapport commissie Donner

Zie dan ook nog: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 11 – nasleep rapport commissie Donner

Zie verder ook nog: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 10 – rapport commissie Donner

Zie dan ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 9

Zie verder ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 8

Zie  verder dan ook nog: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) en het verdere gedonder met de belastingdienst – deel 7

En zie dan ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) en het verdere gedonder met de belastingdienst – deel 6

Zie dan ook nog verder: Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) en het verdere gedonder met de belastingdienst – deel 5 – commissie Donner

Zie verder dan ook: Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) en het verdere gedonder met de belastingdienst – deel 4 – commissie Donner

en zie dan ook nog: Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) en het verdere gedonder met de belastingdienst – deel 3

en zie verder dan ook: Voorheen Staatssecretaris Eric Wiebes VVD en staatssecretaris Menno Snel (Financiën) het Gedonder met de belastingdienst – deel 2

en verder zie dan ook nog: Staatssecretaris Eric Wiebes VVD en het Gedonder met de belastingdienst deel 1

Geen vervolging kabinet voor niet informeren Kamer in Toeslagenaffaire

NOS 20.05.2021 Het kabinet wordt niet vervolgd voor het niet goed informeren van de Kamer. De Tweede Kamer heeft een verzoek daartoe van de PVV afgewezen.

Volgens de PVV heeft het kabinet een ambtsmisdrijf gepleegd door de Kamer niet het feitenrelaas over de Toeslagenaffaire te geven waar de Kamer om had gevraagd. Partijleider Wilders en vier fractiegenoten dienden daarom een aanklacht in tegen het kabinet. Vervolgens zou een commissie uit de Kamer die moeten onderzoeken. Daarna zou de Kamer de procureur-generaal bij de Hoge Raad opdracht kunnen geven om vervolging in te stellen.

Maar het verzoek van de PVV om een onderzoekscommissie in te stellen werd in een hoofdelijke stemming met 34 Kamerleden voor en 97 tegen verworpen. Alleen Forum voor Democratie, Partij voor de Dieren, Denk, de groep-Van Haga, BBB en Bij1 steunden het voorstel.

Het kabinet stelde zich eerder op het standpunt dat het de Kamer “zoveel mogelijk” heeft geïnformeerd, zonder daarbij in detail in te gaan op het handelen van individuele ambtenaren. Volgens het kabinet is er geen grond voor een strafrechtelijke aanklacht en een Kamermeerderheid is het met die laatste constatering eens.

BEKIJK OOK;

Rekenkamer erkent eigen fouten in toeslagenaffaire en noemt aanpak ‘wrang’

NU 19.05.2021 De Algemene Rekenkamer erkent dat ook zij fouten heeft gemaakt in de toeslagenaffaire. Het controleorgaan deed ruim vijftien jaar onderzoek naar de uitvoering van de toeslagen door de Belastingdienst en concludeert dat de Rekenkamer meer aandacht had moeten besteden aan de signalen dat mensen slachtoffer werden van de veel te harde fraudeaanpak.

“We waren van meet af aan kritisch. En toch moeten ook wij concluderen dat wij niet het volledig licht hebben laten schijnen op wat er gebeurde. Er was meer mis dan wij zagen”, zei president van de Algemene Rekenkamer Arno Visser woensdag tegen de Tweede Kamer op Verantwoordingsdag.

Op deze dag presenteert het kabinet de jaarverslagen van alle ministeries over het voorgaande kalenderjaar. De Algemene Rekenkamer, die de uitgaven van de Rijksoverheid controleert, geeft daarnaast ook een oordeel over het gevoerde beleid.

“Terugkijkend denken we dat er een vollediger beeld was geschetst als we ons onderzoek meer hadden gericht op de gevolgen voor burgers”, aldus Visser.

Het snoeiharde rapport Ongekend Onrecht van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag, dat begin dit jaar tot het aftreden van het kabinet leidde, was ook voor de Rekenkamer aanleiding om te reflecteren op de eigen rol.

“Dat we de fraudeaanpak van de Belastingdienst in 2015 als een best practice (de effectiefste werkwijze, red.) kwalificeerden, is achteraf bezien wrang. Temeer daar we zelf aangaven dat een aanpak primair preventief en niet repressief behoort te zijn.”

De Rekenkamer wil in de toekomst het burgerperspectief in de eigen onderzoeken meer centraal stellen.

Rekenkamer kritisch op afhandeling toeslagenaffaire door kabinet

Naast de eigen reflectie heeft de Rekenkamer ook gekeken naar de afhandeling van de toeslagenaffaire door het kabinet. Uit de verantwoordingsstukken over 2020 blijkt dat dit naast de coronapandemie een van de meest bepalende kwesties van dat jaar was.

Een van constateringen van de Rekenkamer is dat het kabinet de Kamer buitenspel heeft gezet. “Vlak voor Kerst vorig jaar besloot het kabinet om de slachtoffers 30.000 euro uit te keren. Deze beslissing was onrechtmatig.”

Het besluit werd namelijk tegelijkertijd in een brief aan de Kamer en op sociale media bekendgemaakt. Hiermee werd de indruk gewekt dat het ging om een besluit in plaats van een voorstel waar het parlement nog iets over te zeggen had. “Daarmee is het parlement voor een voldongen feit gesteld.”

Hoewel er een speciale crisisorganisatie in het leven is geroepen, vindt de Rekenkamer dat de communicatie met burgers “veel beter kan en moet”. “Het laatste hoofdstuk in dit lange verhaal is nog niet uit, denken wij”

Documenten;

Op Verantwoordingsdag presenteert het kabinet het Financieel Jaarverslag van het Rijk (FJR). FJR 2020 blikt terug op de financiën …

Jaarverslag | 19-05-2021

 

Zie ook: Coronacrisis zorgt voor financiële puinhoop bij ministerie van VWS

Lees meer over: Politiek  Toeslagenaffaire 

Fiscus weer in de fout: ouders krijgen ten onrechte incassobrief

NOS 17.05.2021 Door een fout van de Belastingdienst heeft een aantal ouders uit de toeslagenaffaire de afgelopen dagen een brief van een deurwaarder gekregen dat ze toch weer moesten gaan terugbetalen. Het gaat om ouders van wie al is vastgesteld dat ze voor compensatie in aanmerking komen en sommigen hebben al geld ontvangen, meldt demissionair staatssecretaris Van Huffelen.

“Dit had nooit mogen gebeuren”, schrijft Van Huffelen. Voor deze ouders geldt de zogeheten pauzeknop, de inning van hun schulden is stopgezet omdat ze door toedoen van de Belastingdienst in de problemen zijn gekomen.

Hoeveel ouders nu een incassobrief hebben gekregen is niet duidelijk, maar volgens Van Huffelen is het niet de schuld van de deurwaarders. Ze hebben vorige week een onvolledige lijst van de fiscus gekregen met alle gedupeerde en gecompenseerde ouders. Niet iedereen stond erop.

“De fout wordt zo snel mogelijk hersteld”, zegt Van Huffelen. “De ouders mogen de brief van de deurwaarder negeren.”

Niet de eerste keer

Het is bepaald niet de eerste keer dat het misgaat in de afhandeling van de toeslagenaffaire. Vorig jaar, bij het begin van de hersteloperatie, bleken ouders op basis van verkeerde informatie niet in aanmerking te komen voor compensatie. “Een onverteerbare fout”, zei de staatssecretaris toen.

Vorige maand nog kregen zo’n 400 mensen ten onrechte te horen dat ze toch niet aanmerking kwamen voor de 30.000 euro compensaties uit de zogeheten Catshuisregeling. Ook toen bood Van Huffelen excuses aan.

Kamerleden die de toeslagenaffaire aan het licht brachten vinden het onbegrijpelijk dat de Belastingdienst opnieuw in de fout is gegaan.

Renske Leijten@RenskeLeijten

Zucht. De ouders kunnen inmiddels met de fouten en volgende excuses bij de compensatie-regelingen een muur behangen. Maar wel telkens paniek en kortsluiting in gezinnen… https://t.co/H0jUQPva4m

BEKIJK OOK;

Gedupeerden toeslagenaffaire ontvangen onterecht incassobrief deurwaarder

NU 17.05.2021 Een ‘aantal’ gedupeerden van de affaire met de kinderopvangtoeslag heeft onterecht een brief gekregen van deurwaarders. Daarin stond dat zij hun private schulden weer moesten afbetalen, zo laat demissionair staatssecretaris Alexandra van Huffelen maandagavond weten. Hoeveel gedupeerden onterecht een brief hebben kregen, weet het ministerie van Financiën niet.

De Belastingdienst deelde een lijst met deurwaarders met daarop de namen van gedupeerden, zodat deurwaarders weten voor wie de ‘pauzeknop’ voor het terugbetalen van schulden geldt. “Helaas hebben wij daarbij een fout gemaakt. Niet alle gedupeerde en gecompenseerde ouders of toeslagpartners stonden op die lijst”, staat in een bericht aan de gedupeerden.

De gedupeerden die niet op de lijst stonden, kregen dus onterecht een brief waarin stond dat zij hun schulden weer moesten gaan afbetalen. “Dat klopt niet. Want voor alle ouders die geld van ons hebben gekregen of bericht hebben gekregen dat ze dat gaan krijgen, geldt de pauzeknop.”

De Belastingdienst benadrukt dat het niet de fout van de deurwaarders is. “Zij werken hard mee aan de uitvoering van het moratorium en helpen bij het herstellen van deze fout.”

Mensen die de brief kregen kunnen deze negeren. “We werken nu hard aan een nieuwe, juiste lijst. Aan de deurwaarders is gevraagd verder geen actie te ondernemen op basis van de verkeerde lijst”.

Een aantal gedupeerde en gecompenseerde ouders heeft een brief gekregen dat zij hun schulden weer moeten afbetalen. Dat klopt niet. Voor deze ouders geldt de pauzeknop. We maakten een fout en herstellen deze fout zo snel mogelijk. ➡️ https://t.co/QlMBN8yqlS

 

AvHuffelen

19:41 – 17 mei 2021

Lees meer over: Binnenland  Toeslagenaffaire 

ANP

Gedupeerden Toeslagenaffaire krijgen onterecht brief dat ze schulden moeten afbetalen

AD 17.05.2021 Een groep gedupeerden van de Toeslagenaffaire heeft onterecht een brief gekregen van deurwaarders waarin stond dat zij weer hun private schulden moesten afbetalen. Dat laat staatssecretaris Alexandra van Huffelen maandagavond weten. De bewindsvrouw biedt haar excuses aan voor de fout.

De Belastingdienst stelde een lijst op met de namen van gedupeerden, zodat deurwaarders weten voor wie de ‘pauzeknop’ voor het terugbetalen van schulden geldt. Daarbij is een fout gemaakt. Niet alle gedupeerde en gecompenseerde ouders of toeslagpartners stonden op die lijst.

Daardoor kregen gedupeerden onterecht een brief waarin stond dat zij hun schulden weer moesten gaan afbetalen. ,,Dat klopt niet. Want voor alle ouders die geld van ons hebben gekregen of bericht hebben gekregen dat ze dat gaan krijgen, geldt de pauzeknop”, aldus een verklaring van de Belastingdienst.

Alexandra v Huffelen

@AvHuffelen

Een aantal gedupeerde en gecompenseerde ouders heeft een brief gekregen dat zij hun schulden weer moeten afbetalen. Dat klopt niet. Voor deze ouders geldt de pauzeknop. We maakten een fout en herstellen deze fout zo snel mogelijk.

https://services.belastingdienst.nl/toeslagen-herstel/onterechte-incassobrieven-gedupeerde-ouders/…

9:41 PM · May 17, 2021 161 477

Hoeveel gedupeerden onterecht een brief hebben kregen, weet het ministerie van Financiën niet.

Mensen die de brief kregen kunnen deze ‘dus negeren’. ,,We werken nu hard aan een nieuwe, juiste lijst. Aan de deurwaarders is gevraagd verder geen actie te ondernemen op basis van de verkeerde lijst”.

Gedupeerden toeslagenaffaire krijgen onterecht brief over schuld

Telegraaf 17.05.2021 Een groep gedupeerden van de affaire met de kinderopvangtoeslag heeft onterecht een brief gekregen van deurwaarders waarin stond dat zij weer hun private schulden moesten afbetalen. Dat laat staatssecretaris Alexandra van Huffelen maandagavond weten. De bewindsvrouw biedt haar excuses aan voor de fout.

De Belastingdienst deelde een lijst met deur1waarders met daarop de namen van gedupeerden, zodat deurwaarders weten voor wie de ’pauzeknop’ voor het terugbetalen van schulden geldt. „Helaas hebben wij daarbij een fout gemaakt. Niet alle gedupeerde en gecompenseerde ouders of toeslagpartners stonden op die lijst”, staat in een bericht aan de gedupeerden.

De gedupeerden die niet op de lijst stonden, kregen dus onterecht een brief waarin stond „dat zij hun schulden weer moesten gaan afbetalen.” „Dat klopt niet. Want voor alle ouders die geld van ons hebben gekregen of bericht hebben gekregen dat ze dat gaan krijgen, geldt de pauzeknop.”

BEKIJK OOK:

Tamara werd slachtoffer van de toeslagenaffaire: ‘De ellende begint nu weer opnieuw’

Hoeveel gedupeerden onterecht een brief hebben kregen, weet het ministerie van Financiën niet.

De Belastingdienst benadrukt dat het niet de fout van de deurwaarders is. „Zij werken hard mee aan de uitvoering van het moratorium en helpen bij het herstellen van deze fout.”

Mensen die de brief kregen kunnen deze „dus negeren.” „We werken nu hard aan een nieuwe, juiste lijst. Aan de deurwaarders is gevraagd verder geen actie te ondernemen op basis van de verkeerde lijst.”

BEKIJK OOK:

‘Ik werk fulltime, maar mijn zoon groeit op in armoede’

BEKIJK MEER VAN; overheidsbeleid overheid Alexandra van Huffelen Den Haag Belastingdienst

Alexandra van Huffelen.

Gedupeerden toeslagenaffaire krijgen onterecht brief over schuld

MSN 17.05.2021 Een groep gedupeerden van de affaire met de kinderopvangtoeslag heeft onterecht een brief gekregen van deurwaarders. In de brief stond dat zij hun private schulden weer moesten afbetalen, terwijl dat is gepauzeerd. Dat laat staatssecretaris Alexandra van Huffelen weten. De bewindsvrouw biedt haar excuses aan voor de fout.

De Belastingdienst deelde een lijst met deurwaarders met daarop de namen van gedupeerden, zodat deurwaarders weten voor wie de ‘pauzeknop’ voor het terugbetalen van schulden geldt. “Helaas hebben wij daarbij een fout gemaakt. Niet alle gedupeerde en gecompenseerde ouders of toeslagpartners stonden op die lijst”, staat in een bericht aan de gedupeerden.

‘Klopt niet’

De gedupeerden die niet op de lijst stonden, kregen dus onterecht een brief waarin stond ‘dat zij hun schulden weer moesten gaan afbetalen’. “Dat klopt niet. Want voor alle ouders die geld van ons hebben gekregen of bericht hebben gekregen dat ze dat gaan krijgen, geldt de pauzeknop.”

Hoeveel gedupeerden onterecht een brief hebben kregen, weet het ministerie van Financiën niet. De Belastingdienst benadrukt dat het niet de fout van de deurwaarders is. “Zij werken hard mee aan de uitvoering van het moratorium en helpen bij het herstellen van deze fout.”

Mensen die de brief kregen kunnen deze ‘dus negeren’. “We werken nu hard aan een nieuwe, juiste lijst. Aan de deurwaarders is gevraagd verder geen actie te ondernemen op basis van de verkeerde lijst”.

Protest op de Dam over trage afhandeling toeslagenaffaire: ‘Genoeg geweest’

NOS 15.05.2021 Op de Dam in Amsterdam hebben zo’n 150 mensen gedemonstreerd tegen de trage afhandeling van de kinderopvangtoeslagenaffaire. Onder hen waren gedupeerden die de toeslag voor kinderopvang moesten terugbetalen, maar ook actiegroepen, lokale politieke partijen en mensen die op persoonlijke titel meedoen.

“We hebben jarenlang leed ondervonden door de Belastingdienst. Wij staan hier om ons leed zichtbaar te maken en willen dat wat nu nog steeds verkeerd gaat, stopt. Liever vandaag dan morgen”, zei gedupeerde Batya Brown.

Protest op de Dam over trage afhandeling toeslagenaffaire

Het kabinet beloofde in december dat gedupeerden die zich voor 15 februari meldden 30.000 euro op hun bankrekening zouden krijgen na een lichte toets. Van de 25.600 melders kreeg minder dan de helft uiteindelijk de compensatie. De rest van de ouders moet nog wachten op een volledige beoordeling. Na 15 februari zijn er nog eens ruim 10.000 aanmeldingen bijgekomen, ook die moeten nog worden beoordeeld.

‘Eigen geld terug’

Brown heeft de compensatie inmiddels ontvangen, maar daarmee is de kous niet af voor haar: “Na 14 weken heb ik mijn dossier nog steeds niet ontvangen. De verrekeningen krijg ik niet terug. Ik krijg waar zij vinden dat ik recht op heb, zonder inhoudelijk dossier. De waarheid is nog steeds niet boven tafel.”

Gedupeerde Eefke Postma deelt die ervaring. “Ze spelen schone schijn, maar het is eigenlijk te triest voor woorden”, zei ze in het NOS Radio 1 Journaal over de afhandeling. “De bewijslast ligt nog steeds bij ons.”

“Ze noemen het compensatie, maar het is ons eigen geld.Christie, gedupeerde toeslagenaffaire

“In december ben ik gecompenseerd”, vertelde Christie, die ook naar de Dam was gekomen. “Maar ik heb veel meer schade geleden dan wat we terug hebben gekregen. Ze noemen het compensatie, maar het is ons eigen geld.”

Stroef

Op de oproep voor de demonstratie stond “Ongekend onrecht, gerechtigheid nu”. De organisatie eist dat de Belastingdienst geen rol meer speelt bij de schadeloosstelling, dat alle slachtoffers voor het eind van het jaar hun compensatie hebben gehad en dat de emotionele schade die de affaire bij kinderen en ouders heeft aangericht, wordt erkend en hersteld.

NOS/ANNA PRUIS

“Anderhalf jaar hebben we met gedupeerde ouders in Den Haag gestaan. Dit protest is anders”, zei Brown. “We laten onze noodkreet horen en we laten zien dat de Belastingdienst nog steeds fouten maakt, dat het probleem nog steeds niet is opgelost. Dat ze ons nog steeds beliegen, dingen achterhouden, ons niet helpen en hun eigen hachje redden. We worden niet 100 procent gehoord. Daar zijn we klaar mee.”

“Het is elke keer heel moeizaam en het verloopt gewoon heel stroef”, aldus Postma. “Gelukkig heb ik een advocaat die me bijstaat. Dat dat nodig is, is te triest voor woorden. Maar de strijd gaat gewoon door.”

Jeugdzorg

Onder de deelnemers waren ook mensen die zich het slachtoffer voelen van ander overheidsbeleid waar veel mis zou gaan, zoals in de jeugdzorg.

Er kwamen ook Tweede Kamerleden naar de Dam: Renske Leijten (SP), Farid Azarkan (Denk) en Sylvana Simons (BIJ1). Het protest werd afgesloten met een korte tocht door het centrum.

BEKIJK OOK;

Gedupeerden toeslagenaffaire: afhandeling schade gaat niet goed

NOS 10.05.2021 Ouders die in de toeslagenaffaire ten onrechte als fraudeur zijn bestempeld, hebben voor het eerst hun verhaal gedaan in de Tweede Kamer. Dat gebeurde in een rondetafelgesprek, waarbij Kamerleden vragen mochten stellen aan de ouders. De afgelopen jaren is er al veel contact geweest tussen Kamerleden en gedupeerden, maar voor het eerst kregen ze het woord in een officiële vergadering in het parlement.

Ze schetsten een beeld van ouders die nog steeds diep in de problemen zitten en vertelden dat er veel mis gaat bij de afhandeling van de schade. Het duurt te lang, en ze dreigen opnieuw vermorzeld te worden door de regels.

Veel gedupeerden maakten duidelijk dat ze het vertrouwen in de overheid zijn kwijtgeraakt door de affaire. Ze moesten vaak jarenlang vechten voordat ze hun recht haalden. “Pas na zes jaar werd er gereageerd op mijn bezwaar”, vertelde Jacqueline Massop.

Er wordt nu wel gewerkt aan compensatie van de tienduizenden gedupeerden, maar die vinden de erkenning dat ze geen fraudeur zijn net zo belangrijk, bleek in het gesprek. De affaire heeft grote invloed gehad op het persoonlijk leven van de betrokkenen. Er zijn volgens hen nog steeds gedupeerden die zich uit schaamte niet durven te melden.

“Er is op een on-Nederlandse manier met ons omgegaan”, zei Marcel Moes, die plotseling alle toeslagen die hij had ontvangen moest terugbetalen. “Je moest gewoon betalen, geen discussie mogelijk.”

Tweede nationaliteit

Het is voor veel ouders ook nog steeds niet duidelijk waarom ze op een zwarte lijst van de fiscus terecht kwamen. Nazmiye Yigit Karaduman is ervan overtuigd dat haar Turkse achternaam en tweede nationaliteit hebben meegespeeld. Het waren ‘risicofactoren’ waar de belastingdienst mee werkte. “Als één van die factoren bij jou gold, was het al bingo.”

Ook Yigit Karaduman is daardoor haar vertrouwen in de overheid kwijt. “Tot dit dossier heb ik me een trotse Nederlander gevoeld. Het was de eerste keer dat ik me gediscrimineerd heb gevoeld in Nederland, en dat was dus door de overheid.” Zij heeft ook geen vertrouwen in de manier waarop de schade nu afgehandeld wordt en is bang dat er nog steeds gediscrimineerd wordt door de overheid.

Alle gedupeerden hebben recht op ten minste 30.000 euro uit de zogeheten Catshuisregeling. Mensen die meer schade hebben, kunnen naar een commissie stappen die de werkelijk schade berekent. Veel ouders wezen erop dat er door het grote aantal zaken inmiddels een ‘bottleneck’ is ontstaan bij die commissie, waardoor de afhandeling erg lang gaat duren. “En daar komen ook nog eens de meest complexe zaken terecht”, zei Massop.

Maar volgens de ouders is ook nog steeds niet duidelijk wie er allemaal gedupeerd zijn. De laatste tijd hebben duizenden mensen onterecht opnieuw een afwijzing gekregen, volgens de ouders omdat niet direct bewezen kan worden dat ze inderdaad kinderopvangtoeslag hebben gekregen. “Daar staan de deurwaarders weer voor de deur”, vertelde Michelle Brouns de Kamerleden.

“Het was de eerste keer dat ik me gediscrimineerd heb gevoeld in Nederland. En dat was dus door de overheid.Nazmiye Yigit Karaduman”, aldus gedupeerde toeslagenaffaire.

Er leven bij de ouders nog veel vragen over de manier waarop de schade vergoed en gecompenseerd wordt. Gedupeerde Joe ten Cate constateerde dat veel ouders nog steeds te horen krijgen dat hun verzoek afgewezen is, terwijl de reden niet duidelijk is.

Dat komt ook doordat veel gedupeerden nog steeds, ondanks herhaalde verzoeken, hun dossier niet hebben gekregen. Soms kregen ze wel stukken, maar die waren grotendeels zwartgelakt.

De afhandeling wordt gedaan door de persoonlijke zaakbehandelaars van de Uitvoeringsinstantie Herstel Toeslagen (UHT), onderdeel van de belastingdienst. Over die zaakbehandelaars zijn de meeste ouders wel te spreken, maar ze hebben volgens hen te weinig bevoegdheden om zelfstandig beslissingen te nemen. “Op deze manier wordt het een tienjarenplan”, verzuchtte gedupeerde Renate Wolbers.

BEKIJK OOK;

Lees: Rotterdam neemt schulden over van ‘toeslagenouders’: ‘Het duurt te lang’ NOS 07.05.2021

Lees: Rotterdam gaat schulden vijftig gedupeerden toeslagenaffaire alvast aflossen NU 07.05.2021  

Lees: Rotterdam lost op eigen houtje schulden af van slachtoffers toeslagenaffaire AD 07.05.2021

Lees: Stand van zaken Catshuisregeling | Tweede Kamer der Staten-Generaal  30.04.2021

lees: Ruim 36.000 mensen willen toeslagcompensatie, uitbetaling op gang NOS 30.04.2021

lees: Compensatie toeslagenaffaire voor bijna 10.000 ouders voorlopig afgewezen MSN 30.04.2021

lees: Compensatie toeslagenaffaire voor bijna 10.000 ouders voorlopig afgewezen MSN 30.04.2021

lees: Compensatie toeslagenaffaire voor bijna 10.000 ouders voorlopig afgewezen RTL 30.04.2021

lees: Toeslagenaffaire: 15.500 ouders krijgen 30.000 euro, meer dan 35.000 aanvragers AD 30.04.2021

lees: Ruim 4.000 gedupeerden toeslagenaffaire niet voor 1 mei gecompenseerd NU 30.04.2021

lees: Deel aangemelde ouders toeslagaffaire krijgt geen geld voor 1 mei NOS 30.04.2021

lees: Minder dan helft aangemelde toeslagenouders krijgt voor 1 mei compensatie NU 30.04.2021

lees: 11.000 toeslagenouders krijgen voor 1 mei compensatie Telegraaf 29.04.2021

lees: 11.000 toeslagenouders krijgen voor 1 mei 30.000 euro compensatie MSN 29.04.2021

lees: Nog niet alle toeslagenouders krijgen voor 1 mei compensatie RTL 29.04.2021

lees: Betaling schadevergoeding toeslagenaffaire verloopt chaotisch NU 29.04.2021

De Algemene Rekenkamer erkent dat ook zij fouten heeft gemaakt in de toeslagenaffaire. Het controleorgaan deed ruim vijftien jaar onderzoek naar de uitvoering van de toeslagen door de Belastingdienst en concludeert dat de Rekenkamer meer aandacht had moeten besteden aan de signalen dat mensen slachtoffer werden van de veel te harde fraudeaanpak.

april 30, 2021 Posted by | Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor De erfenis van Rutte III – het gedonder met de belastingdienst gaat maar weer verder !!!

Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 11 – op weg naar de inhoudelijke formatie

Eindverslag 30.04.2021

Informateur Herman Tjeenk Willink presenteerde vrijdagochtend 30.04.2021  zijn eindverslag aan Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp. De afgelopen weken sprak hij onder anderen met de leiders van de zeventien fracties uit de Tweede Kamer om te horen welke kant de formatie wat hen betreft op zou moeten.

De volgende stap

“De inhoudelijke formatie kan beginnen.” Dat is de voornaamste conclusie van informateur Tjeenk Willink. Hij heeft zijn eindverslag (.pdf) overhandigd aan de voorzitter van de Tweede Kamer en zei daarbij dat er wat hem betreft een nieuwe informateur kan worden benoemd. Die moet zich dan nog niet meteen buigen over de vraag wie met wie wil gaan regeren, maar eerst kijken welke problemen er moeten worden aangepakt.

Een ‘therapeutische debat’, donderdag 29.04.2021, over die vertrouwelijke notulen duurde tot diep in de nacht. De aanwezige bewindspersonen maakten verontschuldigingen en uitten goede voornemens. De Kamer nam een reeks voorstellen aan, die moeten leiden tot een nieuwe bestuurscultuur. Dat is iets wat de informateur ook graag wil.

De informateur wachtte met zijn eindverslag tot dit debat achter de rug was.

Informateur Herman Tjeenk Willink ziet nog steeds kansen voor een volgend kabinet met VVD-leider Mark Rutte. Wel moet er aan het ‘herstel van vertrouwen’ worden gewerkt en het dualisme. 

Vertrouwen

Voor veel partijleiders is de bestuurscultuur in politiek Den Haag en het onderlinge vertrouwen een belangrijk thema. Dat komt ook door de toeslagenaffaire en de nasleep daarvan. De oppositie is buitengewoon kritisch op de houding van VVD-voorman Mark Rutte in die kwestie en is daarom huiverig om deel uit te maken van een coalitie die door hem wordt geleid.

Kabinetsdeelname

Partijen nemen er de tijd voor in de formatie. Dat kan helpen om ze zover te krijgen dat ze toch weer met VVD-leider Mark Rutte gaan samenwerken. Want informateur Herman Tjeenk Willink ziet een route naar een kabinet-Rutte IV.

Alleen de PVV, SP en BIJ1 sluiten op voorhand deelname aan een nieuw kabinet uit als daar VVD’er Mark Rutte deel van uitmaakt. Onderhandelingen over “wie met wie” wilden de fractievoorzitters nog niet voeren. Een meerderheid sluit wel de PVV en FVD uit, enkele partijen ook JA21.

Bestuurscultuur

Oppositiepartijen PvdA en GroenLinks komen met een gezamenlijk voorstel voor een nieuwe bestuurscultuur, waarin onder meer wordt uitgesproken “dat burgers niet door de overheid met wantrouwen mogen worden behandeld”. Wetten en regels moeten daarnaast zo worden opgesteld dat er ruimte is voor uitzonderingen voor specifieke gevallen. Ook vragen de partijen structureel geld voor de sociale advocatuur.

In een motie die de partijen indienden aan het einde van een marathondebat in de Tweede Kamer, spreken zij uit dat de Tweede Kamer beter geïnformeerd moet worden en dat er bij het maken van wetten genoeg aandacht moet zijn voor de uitvoeringsorganisaties als de Belastingdienst en het UWV.

Volgens hem is het verder belangrijk dat een nieuwe informateur direct aan de slag gaat met een plan om uit de coronacrisis te komen.

Informateur Tjeenk Willink adviseert de Kamer daarom om kortetermijn oplossingen voor de coronacrisis te verzorgen en dan pas aan de vorming van een kabinet te beginnen. De formatie kan dus inhoudelijk van start.

Dat schrijft informateur Herman Tjeenk Willink in zijn eindverslag.

Na afloop van het gesprek geeft de informateur om 12.00 uur een persconferentie in de Oude Zaal. Deze is te volgen via de livestream 

Minister van Staat Herman Tjeenk Willink begon op 6 april aan zijn opdracht, nadat de Tweede Kamer hem als informateur had aangewezen in een debat. Een motie van Kamerlid Kaag (D66) om Herman Tjeenk Willink te benoemen, werd aangenomen. In de motie stond dat Tjeenk Willink gesprekken moest voeren met de fracties om te verkennen op welke wijze de vorming van een kabinet kan plaatsvinden. Hij moest binnen drie weken rapport uitbrengen. 

Lees hier het eindverslag en de bijlagen:

Dossier: Formatie artikelen – EWmagazine.nl

Lees: Zo komt het dat er onder tien jaar Rutte veel vakministers sneuvelden, maar van hem veel afglijdt AD 09.05.2021

Lees: ‘Pieter Omtzigt staat op het punt om te breken met CDA’ MSN 09.05.2021

Lees: ‘Pieter Omtzigt staat op het punt om te breken met CDA’ WEL 09.05.2021

Lees: Als de VVD niet oppast, zwemt Rutte in een linkse fuik Elsevier 05.05.2021

Lees: Overgrote deel Nederlanders wil dat politiek minder met zichzelf bezig is NOS 05.05.2021

Lees: Kamerleden onder druk zetten gebeurt vaker: ‘Na de stemming smeet hij woedend zijn tas op het bureau’ AD 02.05.2021

Lees: Sinds de verkiezingen zijn partijen vooral met zichzelf bezig AD 01.05.2021

Lees: Rutte moet solliciteren naar zijn eigen baan AD 30.04.2021

Lees: Is het vertrouwen in Rutte weer terug? Vier vragen over de formatie RTL 30.04.2021

Lees: Informateur Tjeenk Willink licht conclusies uit eindverslag toe NU 30.04.2021

Lees: Het eindverslag van Tjeenk Willink in het kort NOS 30.04.2021

Lees: Tjeenk Willink: inhoudelijke formatie kan beginnen, maar nog wel ‘ongemak’ NOS 30.04.2021

Lees: Notulendebat biedt doorkijkje naar formatie Telegraaf  30.04.2021

Lees: Tjeenk Willink: Nieuwe coalitie mogelijk, Rutte kan vertrouwen herstellen NU 30.04.2021

Lees: Tjeenk Willink ziet na alle ruzies toch kansen voor nieuw kabinet, ook met Rutte AD 30.04.2021

Lees: Tjeenk Willink: fractievoorzitters moeten zich op inhoud richten MSN 30.04.2021

Lees: Tjeenk Willink: “Eerst herstelbeleid, dan nieuw kabinet” MSN 30.04.2021

Lees: PvdA en GL komen met wensenlijst voor nieuwe bestuurscultuur MSN 30.04.2021

Lees: Informateur Tjeenk Willink: meeste partijen sluiten Rutte niet uit RTL 30.04.2021

Lees: Informateur: meeste partijen sluiten Rutte niet bij voorbaat uit MSN 30.04.2021

Lees: Tjeenk Willink presenteert eindrapport: ’Partijen houden deur open voor regeren met Rutte’ Telegraaf  30.04.2021

Lees: Tjeenk Willink presenteert vrijdagochtend conclusies na formatiegesprekken NU 30.04.2021

Lees: Tjeenk Willink presenteert vrijdagochtend zijn eindverslag MSN 30.04.2021

Lees: Aan het eind van het debat heeft Rutte toch weer hoop op een nieuwe termijn als premier AD 30.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 10 – verkenningsronde vertraagd

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 9 – verkenningsronde vanaf 25.04.2021 weer verder

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 8 – verkenningsronde 20.04.2021 en 21.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 7 – volgende verkenningsronde vanaf 19.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 6 – volgende verkenningsronde vanaf 13.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 5 – nieuwe start verkenningsronde vanaf 08.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 4 – voortgangsoverleg 06.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 3 – Debat 31.03.2021– 01.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 2

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 1

Zie ook: Aftrap Verkiezingen 2e kamer op 17 maart 2021 – op weg naar de uitslag

april 30, 2021 Posted by | Uncategorized | 2 reacties

De erfenis van Rutte III – het gedonder met de belastingdienst – de parlementaire enquête is nog steeds onderweg – deel 5 – kamerdebat 29.04.2021 – terugblik

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 2e%2Bkamer%2B2021%2Bformatie%2BBelasting%2Bnotulen%2B%25284%2529.jpg

Debat over informeren Kamer in toeslagenaffaire

De Tweede Kamer debatteerde op donderdag 29 april 2021 over de informatievoorziening van het kabinet aan de Tweede Kamer in de affaire rond de toeslagen voor kinderopvang. Dit debat begon om 11.00 uur. en is live te volgen.

Het debat is aangevraagd door Kamerlid Farid Azarkan (DENK) op 21 april 2021. Demissionair minister-president Mark Rutte en de demissionaire ministers Wopke Hoekstra (Financiën), Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en staatssecretaris Van Huffelen (Financiën) komen voor het debat naar de Kamer.

Ook de demissionaire ministers Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) doen op verzoek van de Kamer mee aan het debat.    

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 20210429_092911.jpg

Notulen ministerraad

Aanleiding voor het debat was het bericht van RTL Nieuws: ‘Kabinet hield informatie toeslagenaffaire doelbewust achter voor Tweede Kamer’ van 21 april 2021. Behalve om een debat, verzocht de Kamer ook om een brief van het kabinet over deze kwestie.

Bij het antwoord van 26 april 2021 maakte demissionair minister-president Mark Rutte namens het kabinet de notulen openbaar van verschillende ministerraadsvergaderingen uit 2019, waarin over de kinderopvangtoeslagen is gesproken. Aan de brief waren ook ‘geobjectiveerde samenvattingen’ van die notulen toegevoegd. 

Brief en documenten lezen

Live volgen

U kunt het debat vanaf 11.00 uur live volgen via de livestream

Stemmingen | Debat Gemist (tweedekamer.nl)

Bericht dat het kabinet informatie over de toeslagenaffaire voor de Tweede Kamer achterhield | Debat Gemist

Terugblik Debat 29.04.2021

In een marathondebat over de Toeslagen-notulen beloofde demissionair premier Mark Rutte beterschap bij de bejegening van kritische Kamerleden. Ook kondigt hij een nieuwe bestuurscultuur aan, met minder achterkamertjes en een sterkere rol voor het parlement.  

Rutte en collega’s moesten zich gisteren in het Kamerdebat verdedigen tegenover een massief oppositieblok dat uitleg eiste over de vrijgegeven ministerraadsnotulen. Partijen vroegen vergeefs om extra vergaderverslagen, Denk-leider Farid Azarkan diende daarop een motie van wantrouwen in (met steun van PVV, Forum, BBB en Bij1, samen 30 van de 150 zetels). Maar die haalde geen meerderheid, behalve de vier coalitiepartijen stemden onder meer PvdA en GroenLinks tegen deze ‘rode kaart’ voor het kabinet. Zij steunden wel een motie van afkeuring, maar ook de ‘gele kaart’ kreeg geen meerderheid. 

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is belastingen%2Bdebat.jpg

Dat coalitiepartijen anders worden behandeld dan oppositiepartijen en dat CDA-ministers hun partijgenoot Pieter Omtzigt hebben gepoogd te ‘sensibiliseren’, kwam het kabinet vannacht op twee moties van afkeuring te staan.

De moties werden verworpen, maar vrijwel alle oppositiepartijen stemden voor. Alleen de SGP deed dat niet. Ook een motie van wantrouwen tegen het hele kabinet, ingediend door DENK, redde het niet. Dat bleek tijdens een hoofdelijke stemming, die diep in de nacht gehouden werd.

De aandacht moet weer volop op de toeslagenouders worden gericht, vindt de Tweede Kamer. De voltallige Kamer riep aan het einde van een marathondebat over de toeslagenaffaire het kabinet op de problemen met de compensatie van de slachtoffers op te lossen en “de gedupeerden van het toeslagenschandaal echt op één te zetten”.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 20210429_100443.jpg

Voorstel Marijnissen 

Het voorstel was een initiatief van de SP. Partijleider Lilian Marijnissen benadrukte tijdens het debat al dat het belang van de slachtoffers voorop moest staan. Staatssecretaris Alexandra van Huffelen moest in het debat meedelen dat minder dan de helft van de mensen die zich voor 15 februari hebben gemeld bij de belastingdienst voor de deadline van 1 mei de compensatie van 30.000 euro krijgen.

Ook gaat het kabinet vanaf 1 juli 2021 meer stukken met de Tweede Kamer delen. In stukken die de Kamer vraagt, worden meningen en invullingen van ambtenaren niet meer geschrapt. En “achterliggende nota’s” waarop beleid is gebaseerd, worden proactief openbaar gemaakt. Het kabinet zegde dit al toe in januari, toen het opstapte wegens de toeslagenaffaire. Maar “u moet zich voorstellen dat het voor departementen wel echt een andere, nieuwe manier van werken is”, legt minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) uit in debat met de Tweede Kamer. De nieuwe werkwijze gaat daarom vanaf de zomer in.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 84629-2e2bkamer2b20212bformatie2bbelasting2bnotulen2b252822529.jpg

Het kabinet besloot het beleid over openbaarmaking van stukken te veranderen na het snoeiharde rapport van de commissie-Van Dam over de toeslagenaffaire. Een van de conclusies van die Kamercommissie was dat de informatiehuishouding van het kabinet niet op orde was en dat de informatievoorziening aan de Tweede Kamer een dikke onvoldoende kreeg. Sinds kort zijn ook de agenda en de besluitenlijst van de ministerraad openbaar.

Achtergrond

Op de kop af vier weken geleden werd in de Tweede Kamer tot diep in de nacht gedebatteerd over ‘positie Omtzigt, functie elders’, vandaag staat in zekere zin het vervolgdebat op het programma. Het gaat onder meer over het ‘sensibiliseren’ van datzelfde CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 20210429_143929.jpg

Net als begin deze maand zal het gaan over vertrouwen in het kabinet en de heersende bestuurscultuur, maar het is de vraag of het weer zo’n politiek gevecht wordt.

De vorige keer was de aanleiding een foto van een gehaaste minister en toenmalig verkenner Ollongren. Ze toonde toen per ongeluk aantekeningen, vandaag gaat het om bewust openbaar gemaakte ministerraadnotulen. Normaal blijven die 25 jaar geheim, maar de stukken werden maandag naar buiten gebracht. Aanleiding was berichtgeving van RTL Nieuws, waardoor de inhoud al grotendeels op straat was komen te liggen.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 20210429_100110.jpg

Het gaat om verslagen van kabinetsvergaderingen waarin de kinderopvangtoeslagaffaire is besproken. Gevoelige materie, ook omdat duizenden ouders gedurende jaren keihard zijn geraakt en velen er nog steeds schade van ondervinden.

De Kamer debatteert vandaag, donderdag 29 april, over de informatieverstrekking van het kabinet aan de Kamer in de kwestie van de affaire rond de kinderopvangtoeslagen. Waar gaat het precies om en wat kunnen we verwachten?

Dat het kabinet het parlement ronduit slecht informeerde en de Tweede Kamer zelfs tegenwerkte, werd al in december 2020 bekend bij de publicatie van het rapport Ongekend onrecht door de commissie-Van Dam, de parlementaire ondervragingscommissie onder leiding van toenmalig CDA-Kamerlid Chris van Dam. Die constateerde dat de grondbeginselen van de rechtstaat waren geschonden.

‘Op het hoogste niveau is de Tweede Kamer bij herhaling geconfronteerd met ontijdige, onvolledige en onjuiste informatie rond de kinderopvangtoeslag,’ oordeelde de commissie. De parlementaire democratie liep daardoor schade op en ook de media werden erdoor benadeeld, aldus de commissie.

Grote politieke gevolgen van rapport Commissie-Van Dam

De gevolgen van dit oordeel bleven niet uit: een maand na de publicatie van het rapport vertrok PvdA-fractieleider Lodewijk Asscher uit de Tweede Kamer wegens zijn rol in de affaire: als minister van Sociale Zaken was hij verantwoordelijk voor de nu zeer omstreden fraudejacht. Asschers vertrek maakte het voor het kabinet-Rutte III lastig om wel aan te blijven en een dag later trad het hele kabinet af. Het rapport Ongekend onrecht toont een zwarte bladzijde in de geschiedenis van de Nederlandse overheid, luidde het kabinetsoordeel.

Waarom dan nu nog een debat over de kwestie?

Dat is het gevolg van het uitlekken an notulen van de ministerraad via RTL Nieuws. Daaruit werd de tekortschietende informatievoorziening verder ingekleurd. Het leidde tot de roep in de Tweede Kamer om volledige openbaarmaking van de notulen. Het kabinet besloot dit bij uitzondering te doen en publiceerde de notulen afgelopen maandagavond, 26 april.

Wat staat er in de notulen? Alleen Grapperhaus nam Kamer serieus, Kaag wilde ‘kader’ voor kritische Kamerleden

De 37 pagina’s bevatten verslagen van ministerraden in 2019. Daaruit blijkt hoe het kabinet worstelt met de steeds kritischer Kamerleden die vragen stellen over de toeslagenaffaire. Dat Kamerleden van regeringspartijen maar blijven doorvragen, stuit op kritiek in de ministerraad. Ze zouden meer moeten helpen de problemen op te lossen in plaats van maar door te blijven vragen en loyaliteit moeten betonen. De CDA-ministers Wopke Hoekstra en Hugo de Jonge proberen hun partijgenoot Pieter Omtzigt, het lastigste Kamerlid Pieter Omtzigt, vergeefs te ‘sensibiliseren’.

Wat valt er nog meer op aan de notulen?

Dat het kabinet zeer begaan is met de beeldvorming rond de kwestie. Telkens worden zorgen geuit hoe iets overkomt in de media en de vrees voor politieke schade. Staatssecretaris Menno Snel (D66) klaagt dat het lastig is ‘controle’ op het proces te krijgen, omdat telkens als hij zelf met nieuws komt, dat wordt overschaduwd door negatief nieuws dat de media over de affaire brengen.

Uit de notulen blijkt ook geworstel met de vraag hoe de voorgenomen splitsing van de Belastingdienst (de Douane en de dienst Toeslagen worden losgekoppeld) en de afschaffing van het toeslagensysteem op lange termijn zullen vallen. Gevreesd wordt dat dit wordt opgevat als een politieke afleidingsmanoeuvre.

Maar de afschaffing van het toeslagensysteem op termijn is begrijpelijk en onvermijdelijk. De Belastingdienst keert jaarlijks pakweg 7 miljoen toeslagen uit. Dit leidt tot grote uitvoeringsproblemen, bijvoorbeeld als burgers voorschotten moeten terugbetalen. Dat dit systeem niet langer houdbaar is, wordt breed gedeeld in de politiek. De vraag is alleen wat het alternatief is.

Gaat het debat daar ook over?

Nee, dat is het probleem met de Tweede Kamer. Die is meer bezig met profilering en politiek spektakel dan met wetgeving en de gevolgen van wetten. Terwijl de Kamer maar blijft praten over de tekortschietende informatievoorziening duren de problemen in de praktijk van uitvoeringsorganisaties voort. Het afgelopen februari gepresenteerde rapport hierover is nog altijd niet geagendeerd door de Tweede Kamer.

De informatieplicht niet nakomen, is toch ook een politieke doodzonde?

Dat klopt. ‘De ministers en de staatssecretarissen geven de Kamers elk afzonderlijk en in verenigde vergadering mondeling of schriftelijk de door een of meer leden verlangde inlichtingen waarvan het verstrekken niet in strijd is met het belang van de staat,’ zegt artikel 68 van de Grondwet. Over de reikwijdte hiervan vroeg de Kamer in 2019 nog advies aan drie hoogleraren.

Die constateerden dat de informatieplicht verder reikt dan het kabinet in een brief aan de Kamer stelde. In de kabinetsbrief werd geconcludeerd dat de ministerraad na intern beraad kan besluiten bepaalde informatie niet te verschaffen met als weigeringsgrond dat het ‘strijdig is met het belang van de staat.’

De hoogleraren concluderen ook dat persoonlijke beleidsopvattingen van ambtenaren ook verstrekt kunnen worden. Dat is een andere visie dan demissionair premier Mark Rutte (VVD) telkens ventileert. Hij vreest ambtenaren voor de bus te gooien, maar volgens de staatsrechtgeleerden hoeft de identiteit niet te worden prijsgegeven. Ze vinden ook dat staatssecretaris Snel – die in 2019 als gevolg van de kindertoeslagenaffaire aftrad – artikel 68 restrictief heeft toegepast, terwijl het ruimhartig zou moeten zijn.

Waartoe leidt het Kamerdebat?

De notulen illustreren dat alle coalitiepartijen hebben bijgedragen aan de tekortschietende informatievoorziening. De oppositie zal ze daar hard op aanvallen. Rutte zal controlezucht en gebrek aan dualisme worden aangewreven. Maar partijen die zelf ook hebben geregeerd, zullen beseffen dat dit een oud fenomeen is en geen uitvinding van de VVD-premier.

Worden Kamerleden vaker door hun partij tegengewerkt?

In coalitieland Nederland kan regeren alleen door compromissen te sluiten met andere partijen. Kritische Kamerleden van regeringspartijen hebben het altijd moeilijk. Ze worden geacht in het gareel te lopen. Niet voor niets noemde CDA-senator Ad Kaland zijn collega’s in de Tweede Kamer ‘stemvee.’ En schreef Kamervoorzitter Anne Vondeling in 1976 het boek Tweede Kamer: Lam of Leeuw?.

PvdA-Kamerlid Rob van Gijzel werd begin deze eeuw door PvdA-fractieleider Ad Melkert gemaand zich in te houden toen hij de bouwfraude op het spoor kwam en er voortdurend vragen over stelde. PvdA’er Rob Oudkerk kwam met dezelfde Melkert in aanvaring over de Bijlmerenquête. En nog in 2013 vertrok PvdA-Kamerlid Myrthe Hilkens uit de Kamer omdat ze zich niet kon verenigen met het asielbeleid van het kabinet-Rutte II. VVD-Kamerlid Helma Lodders, die in maart op eigen initiatief na bijna elf jaar de Kamer verliet, is verbaasd dat zij in de notulen van de ministerraad activistisch Kamerlid wordt genoemd. ‘Ik ben juist al die jaren betaald om kritisch te zijn.’

Levert het debat nog iets concreets op?

Er zal weer worden gezwaaid met moties van wantrouwen. Een zinloos gebaar aangezien het kabinet al is afgetreden en demissionair is. Eensgezinder zal de Kamer zijn bij het bepleiten van een nieuwe bestuurscultuur. De roep erom klonk de afgelopen weken al bijna tot vervelens toe.

Zie voor meer:

Lees: ‘Gescheiden weg van Kaag leidt toch weer naar Rutte’ Telegraaf 30.04.2021

Lees: Aan het eind van het debat heeft Rutte toch weer hoop op een nieuwe termijn als premier AD 30.04.2021

Lees: Kabinet moest veel uitleggen, maar kwam niet in problemen in notulendebat NU 30.04.2021

Lees: Kabinet belooft: Haagse bestuurscultuur gaat op de schop AD 30.04.2021

Lees: Oppositie keurt handelen kabinet af, geen meerderheid moties MSN 30.04.2021

Lees: Oppositie keurt handelen kabinet af, geen meerderheid moties RTL 30.04.2021

Lees: Groot deel oppositie keurt handelen kabinet af  MSN 30.04.2021

Lees: Motie van wantrouwen en afkeuring verworpen • 15 uur durend geheime notulendebat voorbij NOS 30.04.2021

Lees: Kamer wil na marathondebat focus weer op toeslagenouders MSN 30.04.2021

Lees: Kabinet gaat vanaf 1 juli meer stukken met Kamer delen MSN 29.04.2021

Lees: Notulendebat biedt doorkijkje naar formatie Telegraaf 30.04.2021

Lees: Rutte: niet trots op wat ik teruglees in notulen ministerraad  MSN 29.04.2021

lees: Minister Hoekstra: Omtzigt alleen maar om begrip willen vragen • Morgen stand van zaken compensatie ouders NOS 29.04.2021

lees: LIVE | Hoekstra zegt geen sorry voor ‘sensibiliseren’: ‘Ik wilde Omtzigt bewust maken’ AD 29.04.2021

lees: Hoekstra over ‘sensibiliseren’ Omtzigt: ‘Op geen enkele manier druk uitgeoefend’ RTL 29.04.2021

lees: Klaver vinnig tegen Rutte: ‘Dit zijn smoesjes!’ Telegraaf 29.04.2021

lees: Rutte ‘niet trots’ op uitspraken in ministerraad over Kamerleden NU 29.04.2021

lees: Rutte: het zou wat zijn als ministers grondwet bewust schonden RTL 29.04.2021

Lees: Kamer debatteert over notulen ministerraad: hier gaat het over Elsevier 29.04.2021

Lees: Rutte blijft volhouden: ‘Niets onoorbaars gebeurd rond feitenrelaas’  MSN 29.04.2021

Lees: Rutte blijft volhouden: ‘Niets onoorbaars gebeurd rond feitenrelaas’ RTL 29.04.2021

Lees: Premier Rutte: niemand gaat politiek in om mensen dit aan te doen • Oppositie wantrouwend NOS 29.04.2021

Lees: Sensibili-wattes? ‘Het woord sensibiliseren heeft een nieuwe betekenis gekregen’ RTL 29.04.2021

Lees: Kijk mee naar Kamerdebat over notulen ministerraad toeslagenaffaire RTL 29.04.2021

Lees: LIVE | Rutte: ‘Ik heb diep nagedacht over mijn gedrag’ AD 29.04.2021

Lees: Live: Verantwoordelijken toeslagenaffaire geven Kamer uitleg NU 29.04.2021

Lees: Live: Verantwoordelijken toeslagenaffaire geven Kamer uitleg video NU 29.04.2021

Lees: LIVE | Motie van wantrouwen tegen demissionair kabinet Telegraaf 29.04.2021

Lees: Kabinet volgens oppositie drukker met beeldvorming dan met gedupeerden NU 29.03.2021

Lees: Oppositie neemt regeringspartijen onder vuur in debat notulen ministerraad RTL 29.04.2021

Lees: Flinke kritiek op coalitiepartijen in notulendebat MSN 29.04.2021

Lees: Rutte zegt dat toeslagenaffaire kabinet ‘heeft aangegrepen’ NU 29.04.2021

Lees: VVD onder vuur in debat over kabinetsnotulen NOS 29.04.2021

Lees: CDA vindt beeld notulen ‘schokkend’, D66 noemt toon kabinet ‘ongepast’ RTL 29.04.2021

Lees: CDA vindt beeld notulen ‘schokkend’, D66 noemt toon kabinet ‘ongepast’ MSN 29.04.2021

Lees: Marijnissen botst met Jetten over notulen ministerraad MSN 29.04.2021

Lees: Debat over notulen ministerraad • deel oppositie zegt vertrouwen in kabinet op NOS 29.04.2021

Lees: Hilariteit in Kamer: ‘Ik zou niet durven!’ | Video Telegraaf 29.04.2021

Lees: Kamer legt kabinet vuur aan schenen: ‘Waar waren ze mee bezig?’ | video RTL 29.04.2021

Lees: VVD: geen politieke opzet voor niet-delen informatie door kabinet RTL 29.04.2021

Lees: VVD: geen politieke opzet voor niet-delen informatie door kabinet MSN 29.04.2021

Lees: Coalitie steekt stokje voor verdere openbaarmaking notulen ministerraad RTL 29.04.2021

Lees: Coalitie steekt stokje voor verdere openbaarmaking notulen ministerraad MSN 29.04.2021

Lees: Oppositie wil meer notulen, maar regeringspartijen voorkomen dat | video RTL 29.04.2021

Lees: ‘Van mij mogen ze allemaal achter de tralies’ | Video Telegraaf 29.04.2021

Lees: Partijen dienen motie van wantrouwen in tegen kabinet wegens toeslagennotulen RTL 29.04.2021

Lees: Tweede Kamer in debat: Rutte, Hoekstra en Koolmees hebben veel uit te leggen MSN 29.04.2021

Lees: Tweede Kamer in debat: Rutte, Hoekstra en Koolmees hebben veel uit te leggen NU 29.04.2021

Lees: Vandaag het notulendebat over ‘sensibiliseren’ en informatieplicht aan de Kamer NOS 29.04.2021

Lees: Toeslagendebat met enige vertraging begonnen MSN 29,04.2021

Lees: CDA’ers nog niet klaar met kwestie-Omtzigt: ‘Mij lijken excuses van De Jonge en Hoekstra op hun plaats’ AD 29.04.2021

Lees: Beladen debat over notulen ministerraad: waar moeten we op letten? RTL 29.04.2021

Lees: Roger is één van de gedupeerden van de toeslagenaffaire: ‘Ik laat me de mond niet snoeren’ AD 29.04.2021

Lees: Kabinetsnotulen openbaar, maar nu nog even niet Elsevier 23.04.2021

Bekijk hier; ons dossier over de toeslagenaffaire. RTL

meer: Van affaire tot val kabinet NOS

Meer: Menno Snel RTL

Meer: Belastingdienst RTL

Meer: Toeslagenaffaire Belastingdienst RTL

Meer: belastingen Telegraaf

Meer: Jaap Uijlenbroek Telegraaf

Meer: Belastingdienst Telegraaf

Meer: Toeslagenaffaire NU

dossier: Kinderopvangtoeslag Trouw

lees: kamerbrief over een motie waarin het kabinet wordt gevraagd om een overzicht te maken van wetten waar de belastingdienst zich niet aan heeft gehouden brief 12.03.2021

lees:beantwoording kamervragen overzicht van wetten waar de belastingdienst zich niet aan gehouden heeft bijlage 12.03.2021

lees: Ontslagaanvraag kabinet 15.01.2021

lees: Reactie op rapport ‘Ongekend Onrecht’ van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag 15.01.2021

lees: Managementteam van de_belastingdienst toeslagen, stukken die 2,5 jaar voor bijna iedereen zijn achtergehouden_ 23.12.2020

lees: vragen Verslag_van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag ‘Ongekend onrecht’ 23.12.2020

lees: brief 2e kamer  Herstel_Toeslagen 22.12.2020

lees: eindverslag parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag 17.12.2020

lees: 0a eindrapportage alternatieven voor het toeslagenstelsel

Zie: De erfenis van Rutte III – het gedonder met de belastingdienst – de parlementaire enquête is nog steeds onderweg – deel 4 – kamerdebat 29.04.2021

zie ook: De erfenis van Rutte III – het gedonder met de belastingdienst – de parlementaire enquête is nog steeds onderweg – deel 3

Zie dan ook: De erfenis van Rutte III – het gedonder met de belastingdienst – de parlementaire enquête is onderweg – deel 2

Zie verder: De erfenis van Rutte III – het gedonder met de belastingdienst – de parlementaire enquête is onderweg  – deel 1

Zie ook: De erfenis van Rutte III – het gedonder met de belastingdienst – de nasleep deel 3

Zie ook nog: De erfenis van Rutte III – het gedonder met de belastingdienst – de nasleep deel 2

Zie dan ook: De erfenis van Rutte III – het gedonder met de belastingdienst – de nasleep – deel 1

Zie verder: De val van Rutte III vanwege het gedonder met de belastingdienst

Zie meer: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 31 – nasleep POK eindverslag – deel 7

Zie nog meer: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 30 – nasleep POK eindverslag – deel 6

Zie ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 29 – nasleep POK eindverslag – deel 5

Zie dan ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 28 – nasleep POK eindverslag – deel 4

Zie verder: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 27 – nasleep POK – deel 3

Zie dan ook nog: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 26 – nasleep POK – deel 2

Zie verder dan ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 25 – nasleep POK – deel 1

Zie dan ook nog: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 24 – nasleep

Zie verder ook nog: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 23 – nasleep

Zie dan ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 22 – nasleep

Zie verder : De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 21 – nasleep

Zie dan verder ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 20 – nasleep

Zie dan ook nog: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 19 – nasleep

Zie verder ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 18 – nasleep

Zie ook nog: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 17 – nasleep – Parlementaire ondervraging

Zie dan ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 16 – nasleep rapport commissie Donner

Zie verder dan ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 15 – nasleep rapport commissie Donner

Zie nog meer: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 14 – nasleep rapport commissie Donner

Zie ook nog: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 13 – nasleep rapport commissie Donner

Zie dan ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 12 – nasleep rapport commissie Donner

Zie dan ook nog: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 11 – nasleep rapport commissie Donner

Zie verder ook nog: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 10 – rapport commissie Donner

Zie dan ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 9

Zie verder ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 8

Zie  verder dan ook nog: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) en het verdere gedonder met de belastingdienst – deel 7

En zie dan ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) en het verdere gedonder met de belastingdienst – deel 6

Zie dan ook nog verder: Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) en het verdere gedonder met de belastingdienst – deel 5 – commissie Donner

Zie verder dan ook: Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) en het verdere gedonder met de belastingdienst – deel 4 – commissie Donner

en zie dan ook nog: Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) en het verdere gedonder met de belastingdienst – deel 3

en zie verder dan ook: Voorheen Staatssecretaris Eric Wiebes VVD en staatssecretaris Menno Snel (Financiën) het Gedonder met de belastingdienst – deel 2

en verder zie dan ook nog: Staatssecretaris Eric Wiebes VVD en het Gedonder met de belastingdienst deel 1

april 29, 2021 Posted by | Uncategorized | 1 reactie

Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 10 – verkenningsronde vertraagd

Handrem op de formatie

Deze week had demissionair premier Mark Rutte een begin willen maken met het herstarten van de kabinetsformatie. Informateur Herman Tjeenk Willink nam drie weken de tijd om het geschonden vertrouwen te herstellen.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 20210429_092911.jpg

De minister van Staat schakelde de Haagse formatietrein daarom een paar versnellingen terug, maar door de nieuwste rel komt deze bijna compleet tot stilstand. Een veel langere ‘afkoelingsperiode’ dreigt.

De leiders liggen nu alle drie onder vuur, Hoekstra en Kaag kunnen niet meer zeggen dat het alleen Rutte’s pakkie ‘an is. Al zal Tjeenk Willink deze opbrengst moeilijk als succes kunnen verpakken in zijn rapport later deze week.  

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Belasting%2Bnotulen.jpg

Morgen 29.04.2021 wacht het demissionaire kabinet eerst nog het zoveelste debat met de Tweede Kamer over de toeslagenaffaire. Tegenover zich vindt het dertien partijen die schande zullen spreken van de manier waarop de ministers zijn omgegaan met kritische Kamerleden én met het verstrekken van informatie.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Belasting%2Bnotulen%2Ba%2Bb%2B%25282%2529.jpg

Het zal een debat worden waarin de partijen losgaan op Rutte. PvdA, SP, GroenLinks, Denk: allemaal verwijten ze het kabinet dat ze in 2019 drukker was met het bijsturen van de beeldvorming dan met het helpen van de toeslagenslachtoffers. PVV-leider Geert Wilders wil zelfs dat ministers strafrechtelijk worden vervolgd. De moties van wantrouwen liggen al op de printer bij diverse oppositiefracties, in de wandelgangen wordt sarcastisch gevraagd of een kabinet ook ‘driedubbel demissionair’ kan worden: ,,Wat gebeurt er als een motie van wantrouwen nu een meerderheid krijgt?”, zegt een bron. ,,Geen idee, we zitten in een staatsrechtelijke woestijn.”

De kamer debatteert donderdag 29.04.2021 tijdens het meireces, over de openbaar gemaakte notulen.

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 9 – verkenningsronde vanaf 25.04.2021 weer verder

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 8 – verkenningsronde 20.04.2021 en 21.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 7 – volgende verkenningsronde vanaf 19.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 6 – volgende verkenningsronde vanaf 13.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 5 – nieuwe start verkenningsronde vanaf 08.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 4 – voortgangsoverleg 06.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 3 – Debat 31.03.2021– 01.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 2

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 1

Zie ook: Aftrap Verkiezingen 2e kamer op 17 maart 2021 – op weg naar de uitslag

Zie ook: Verkiezingen 2e kamer op 17 maart 2021

Lees: Van Nieuwenhuizen: ’Nooit gezegd: je mag dit of dat niet vragen Telegraaf 28.04.2021

Lees: Hoogleraar: ‘Verzoek van Wilders om vervolging leden kabinet is kansloos bij rechter’ AD 28.04.2021

lees: Leiders beoogde coalitie liggen nu alle drie onder vuur AD 28.04.2021

Lees: De notulen van de ministerraad zijn openbaar, wat zijn de gevolgen? NOS 27.04.2021

Lees: Leijten over notulen: ‘Alles wordt geprobeerd om kritische Kamerleden in het hok te krijgen’ AD 27.04.2021

Lees: Geen Rutte-doctrine, maar Kaag-doctrine in notulen Elsevier 27.04.2021

Lees: Notulen ministerraad: kabinet heeft heel wat uit te leggen AD 27.04.2021

Lees: Oppositie boos over inhoud notulen ministerraad, Wilders wil vervolging kabinet RTL 27.04.2021

Lees: Wilders dient aanklacht in tegen kabinetsleden MSN 27.06.2021

Lees: Ieder leest zijn eigen waarheid in vrijgegeven notulen AD 27.04.2021

Lees: ‘Nooit gezegd dat Kamerleden hun mond moeten houden’ | Video Telegraaf 27.04.2021

Lees: Koolmees ontkent met klem: ‘Kamerleden zijn niet actief tegengewerkt’ NOS 27.04.2021

Lees: Koolmees: kritische Kamerleden nooit de mond gesnoerd MSN 27.04.2021

Lees: Koolmees ontkent dat kritische Kamerleden zijn gevraagd hun mond te houden NU 27.04.2021

Lees: Koolmees: kritische Kamerleden nooit de mond gesnoerd RTL 27.04.2021

Lees: Kamerleden: ‘Onthutsend beeld, kabinet heeft veel uit te leggen’ NU 26.04.2021

Lees: Kamer woest over ’doofpot’: ’Dit is niet goed te praten’ Telegraaf 26.04.2021

Lees: Oppositie woedend over ministers die Kamerleden de ‘mond snoeren’ NOS 26.04.2021

Lees: Alleen Grapperhaus nam Kamer serieus, Kaag wilde ‘kader’ voor kritische Kamerleden Elsevier 26.04.2021

Lees: Zeer geheime notulen vanavond openbaar: heden en verleden van verslagen ministerraad Elsevier 26.04.2021

Lees: Kabinet doet aangifte van lekken notulen ministerraad RTL 26.04.2021

Lees: Kabinet doet aangifte wegens lekken notulen ministerraad NU 26.04.2021

Lees:  Kabinet doet aangifte wegens lekken van notulen ministerraad VK 26.04.2021

Lees: Kabinet doet aangifte wegens lekken notulen ministerraad Telegraaf 26.04.2021

Lees: Oppositie boos over inhoud notulen ministerraad: ‘Onthutsend beeld’ RTL 26.04.2021

Lees: Dit zijn de meest ‘brisante’ passages uit de notulen Trouw 26.04.2021

Lees: De notulen schreeuwen het de Kamer toe: die tegenmacht is nog lang niet vanzelfsprekend VK 26.04.2021

Lees: Notulen ministerraad: niet geven informatie aan Kamer en klagen over kritische Kamerleden RTL 26.04.2021

Lees: Grapperhaus zocht manier om ‘weg te komen’ zonder feitenrelaas NU 26.04.2021

Lees: Ministers in notulen ontstemd over ‘activistische’ coalitiekamerleden zoals Omtzigt NU 26.04.2021

Lees: Notulen onthullen: kabinet wilde ambtenaren uit de wind houden en klaagde steen en been over coalitie-Kamerleden VK 26.04.2021

Lees: Ministers verschillende keren kritisch over ‘lastige’ Kamerleden NOS 26.04.2021

Lees: Ministers klaagden over kritische Kamerleden: lees hier de notulen van de ministerraad VK 26.04.2021

Lees:  Kabinet deelt notulen ministerraad, lees ze hier RTL 26.04.2021

Lees: Notulen openbaar: ministers moesten ‘activistische’ en ‘tegenwerkende’ Kamerleden terugfluiten AD 26.04.2021

Lees: Staatsgeheim, persoonlijk en mogelijk ‘brisant’: wat zijn p-notulen? Trouw 26.04.2021

Lees: Notulen ministerraad worden openbaar, dit kun je verwachten MSN 26.04.2021

Lees: Notulen ministerraad worden openbaar, dit kun je verwachten RTL 26.04.2021

Lees: Vanavond ‘uitzonderlijke’ publicatie van notulen uit ministerraad NOS 26.04.2021

Lees: Binnenhof maakt zich op voor alweer een spannende week AD 26.04.2021

Lees: Waarom geheime ministerraadnotulen openbaar worden (en hoe uniek dit is) MSN 26.04.2021

Lees: Waarom geheime ministerraadnotulen openbaar worden (en hoe uniek dit is) NU 26.04.2021

Lees: Nieuwe Kamerleden vol verwondering: ‘Je zit hier in een heel aparte bubbel’ AD 26.04.2021

Lees: Kabinetsnotulen openbaar, maar nu nog even niet Elsevier 23.04.2021

april 28, 2021 Posted by | Uncategorized | 2 reacties

De erfenis van Rutte III – het gedonder met de belastingdienst – de parlementaire enquête is nog steeds onderweg – deel 4 – kamerdebat 29.04.2021

Debat 29.04.2021

De notulen – in totaal 37 pagina’s – van de ministerraadsvergaderingen in 2019 waarin werd gesproken over de toeslagenaffaire zijn zojuist openbaar gemaakt. Lees hier zelf wat erin staat. 

Het kabinet gaat aangifte doen van het lekken van de notulen van de ministerraad. Deze notulen zijn staatsgeheim van de categorie Zeer Geheim. Het kabinet keurt het lekken ‘ten zeerste’ af, schrijft demissionair premier Mark Rutte aan de Tweede Kamer.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Belasting%2Bnotulen%2B%25283%2529.jpg

Het gaat om onthullingen van RTL Nieuws dat er in de ministerraad doelbewust is afgesproken om bepaalde informatie achter te houden voor de Tweede Kamer. In een brief aan de Kamer wijst Rutte naar het voormalige beleid ‘dat documenten die zijn opgesteld ten behoeve van intern beraad, in beginsel niet werden verstrekt aan de Tweede Kamer.’

Dit is mede naar aanleiding van de verhoren van een speciale Kamercommissie over de toeslagenaffaire de ‘Rutte-doctrine’ gaan heten, en is na het vallen van het kabinet aangepast. Maar destijds gold die beperking nog.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Belasting%2Bnotulen%2B%25282%2529.jpg

Minister Ferd Grapperhaus (CDA) van Justitie en Veiligheid bood in november 2019 aan om, samen met minister Wopke Hoekstra (CDA) van Financiën, mee te denken over een manier waarop het kabinet de Tweede Kamer tevreden kon stellen zonder alle informatie over de toeslagenaffaire te verstrekken waar de Kamer om had gevraagd. Dat blijkt uit de geheime notulen van de ministerraad die maandag zijn vrijgegeven.

Grapperhaus vroeg zich af of staatssecretaris Menno Snel (D66) van Financiën er anders mee zou wegkomen om de Kamer niet volledig te informeren.

De hele ministerraad ging akkoord met het uitblijven van een echt feitenrelaas, terwijl vooral Grapperhaus’ en Hoekstra’s partijgenoot Pieter Omtzigt daar bij herhaling om vroeg, blijkt uit de notulen.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Belasting%2Bnotulen%2B%25284%2529.jpg

De notulen werden bij hoge uitzondering vrijgegeven nadat RTL Nieuws vorige week had onthuld dat tijdens deze kabinetsvergadering zou zijn besloten de Tweede Kamer met opzet tegen te werken in het toeslagenschandaal bij de Belastingdienst.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Belasting%2Bnotulen.jpg

Tijdens de ministerraad reageerde Koolmees onder meer ontstemd op de volgens hem “gezamenlijke strijd” die Omtzigt en Lodders samen met SP-Kamerlid Renkse Leijten zouden voeren tegen zijn partijgenoot, voormalig staatssecretaris van Financiën Menno Snel. Het gedrag van de Kamerleden zou volgens Koolmees “weinig behulpzaam zijn bij het oplossen van de onderliggende problemen”. Hij vervolgde dat de volgens hem “activistische” houding ook voorkomt bij de Kamerleden van de andere coalitiefracties.

Zelf had Koolmees ook wat te klagen over VVD-Kamerlid Dennis Wiersma, die hem kritisch bejegende over uitvoeringsproblemen bij het UWV. “Het is wenselijk dat leden van de raad betreffende woordvoerders van gelijke politieke huize hierop aanspreken”, valt in de notulen te lezen.

Ook Hoekstra sloot zich aan bij Koolmees. Hij liet optekenen dat de relatie tussen het kabinet en de coalitiefracties in de Tweede Kamer “ingewikkeld te noemen” was. Hij zei ook dat door hem en vicepremier Hugo de Jonge “veel tijd en energie is gestoken in het sensibiliseren van de heer Omtzigt, met overigens beperkt succes”. Hoekstra stoorde zich met name aan de suggestie van Omtzigt dat ambtenaren op zijn eigen ministerie van Financiën “incompetent” zouden zijn.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Belasting%2Bnotulen%2Ba%2Bb%2B%25282%2529.jpg

‘Scherper standpunt coalitie in geen geval acceptabel’

Minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) van Infrastructuur had in die periode ook moeite met Kamerleden die haar aanvielen op problemen bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Zij merkte daarover op dat het “in geen geval” acceptabel is dat “coalitiefracties een scherper standpunt innemen dan oppositiefracties”. Rutte was het daarmee eens, zo blijkt uit de notulen.

De huidige D66-leider Sigrid Kaag had “minder moeite” met Kamerleden van coalitiepartijen die “zich openlijk tegen het kabinet afzetten”. Zij noemde het “in een democratie een gezond teken dat er fel wordt gedebatteerd, ook door leden van de coalitiefracties”. Kaag zei daar wel bij dat het debat “binnen bepaalde kaders” moest plaatsvinden en opperde dat daar misschien afspraken over konden worden gemaakt met de fractievoorzitters.

De kamer debatteert donderdag 29.04.2021 tijdens het meireces, over de openbaar gemaakte notulen.

Lees: Betaling schadevergoeding toeslagenaffaire verloopt chaotisch NU 29.04.2021

Lees: Compensatie toeslagenaffaire leidt naar verluidt tot crisis bij Belastingdienst MSN 29.04.2021

Lees: Helft van compensatie-aanvragen in toeslagenaffaire goedgekeurd AD 29.04.2021

Lees: Onrust bij gedupeerden toeslagenaffaire: groot deel nog niet gecompenseerd Telegraaf 29.04.2021

Lees: ‘Chaos en paniek’ bij afhandeling compensatie toeslagenaffaire NOS 29.04.2021

Lees: Helft van compensatie-aanvragen in toeslagenaffaire goedgekeurd MSN 29.04.2021

Lees: Lang niet alle compensatie-aanvragen in toeslagenaffaire goedgekeurd MSN 29.04.2021

Lees: Roger is één van de gedupeerden van de toeslagenaffaire: ‘Ik laat me de mond niet snoeren’ AD 29.04.2021

Lees: De notulen van de ministerraad zijn openbaar, wat zijn de gevolgen? NOS 27.04.2021

Lees: Leijten over notulen: ‘Alles wordt geprobeerd om kritische Kamerleden in het hok te krijgen’ AD 27.04.2021

Lees: Geen Rutte-doctrine, maar Kaag-doctrine in notulen Elsevier 27.04.2021

Lees: Notulen ministerraad: kabinet heeft heel wat uit te leggen AD 27.04.2021

Lees: Oppositie boos over inhoud notulen ministerraad, Wilders wil vervolging kabinet RTL 27.04.2021

Lees: Wilders dient aanklacht in tegen kabinetsleden MSN 27.06.2021

Lees: Ieder leest zijn eigen waarheid in vrijgegeven notulen AD 27.04.2021

Lees: ‘Nooit gezegd dat Kamerleden hun mond moeten houden’ | Video Telegraaf 27.04.2021

Lees: Koolmees ontkent met klem: ‘Kamerleden zijn niet actief tegengewerkt’ NOS 27.04.2021

Lees: Koolmees: kritische Kamerleden nooit de mond gesnoerd MSN 27.04.2021

Lees: Koolmees ontkent dat kritische Kamerleden zijn gevraagd hun mond te houden NU 27.04.2021

Lees: Koolmees: kritische Kamerleden nooit de mond gesnoerd RTL 27.04.2021

Lees: Kamerleden: ‘Onthutsend beeld, kabinet heeft veel uit te leggen’ NU 26.04.2021

Lees: Kamer woest over ’doofpot’: ’Dit is niet goed te praten’ Telegraaf 26.04.2021

Lees: Oppositie woedend over ministers die Kamerleden de ‘mond snoeren’ NOS 26.04.2021

Lees: Alleen Grapperhaus nam Kamer serieus, Kaag wilde ‘kader’ voor kritische Kamerleden Elsevier 26.04.2021

Lees: Zeer geheime notulen vanavond openbaar: heden en verleden van verslagen ministerraad Elsevier 26.04.2021

Lees: Kabinet doet aangifte van lekken notulen ministerraad RTL 26.04.2021

Lees: Kabinet doet aangifte wegens lekken notulen ministerraad NU 26.04.2021

Lees:  Kabinet doet aangifte wegens lekken van notulen ministerraad VK 26.04.2021

Lees: Kabinet doet aangifte wegens lekken notulen ministerraad Telegraaf 26.04.2021

Lees: Oppositie boos over inhoud notulen ministerraad: ‘Onthutsend beeld’ RTL 26.04.2021

Lees: Dit zijn de meest ‘brisante’ passages uit de notulen Trouw 26.04.2021

Lees: De notulen schreeuwen het de Kamer toe: die tegenmacht is nog lang niet vanzelfsprekend VK 26.04.2021

Lees: Notulen ministerraad: niet geven informatie aan Kamer en klagen over kritische Kamerleden RTL 26.04.2021

Lees: Grapperhaus zocht manier om ‘weg te komen’ zonder feitenrelaas NU 26.04.2021

Lees: Ministers in notulen ontstemd over ‘activistische’ coalitiekamerleden zoals Omtzigt NU 26.04.2021

Lees: Notulen onthullen: kabinet wilde ambtenaren uit de wind houden en klaagde steen en been over coalitie-Kamerleden VK 26.04.2021

Lees: Ministers verschillende keren kritisch over ‘lastige’ Kamerleden NOS 26.04.2021

Lees: Ministers klaagden over kritische Kamerleden: lees hier de notulen van de ministerraad VK 26.04.2021

Lees:  Kabinet deelt notulen ministerraad, lees ze hier RTL 26.04.2021

Lees: Notulen openbaar: ministers moesten ‘activistische’ en ‘tegenwerkende’ Kamerleden terugfluiten AD 26.04.2021

Lees: Staatsgeheim, persoonlijk en mogelijk ‘brisant’: wat zijn p-notulen? Trouw 26.04.2021

Lees: Notulen ministerraad worden openbaar, dit kun je verwachten MSN 26.04.2021

Lees: Notulen ministerraad worden openbaar, dit kun je verwachten RTL 26.04.2021

Lees: Vanavond ‘uitzonderlijke’ publicatie van notulen uit ministerraad NOS 26.04.2021

Lees: Binnenhof maakt zich op voor alweer een spannende week AD 26.04.2021

Lees: Waarom geheime ministerraadnotulen openbaar worden (en hoe uniek dit is) MSN 26.04.2021

Lees: Waarom geheime ministerraadnotulen openbaar worden (en hoe uniek dit is) NU 26.04.2021

Lees: Nieuwe Kamerleden vol verwondering: ‘Je zit hier in een heel aparte bubbel’ AD 26.04.2021

Lees: Kabinetsnotulen openbaar, maar nu nog even niet Elsevier 23.04.2021

Bekijk hier; ons dossier over de toeslagenaffaire. RTL

meer: Van affaire tot val kabinet NOS

Meer: Menno Snel RTL

Meer: Belastingdienst RTL

Meer: Toeslagenaffaire Belastingdienst RTL

Meer: belastingen Telegraaf

Meer: Jaap Uijlenbroek Telegraaf

Meer: Belastingdienst Telegraaf

Meer: Toeslagenaffaire NU

dossier: Kinderopvangtoeslag Trouw

lees:kamerbrief over een motie waarin het kabinet wordt gevraagd om een overzicht te maken van wetten waar de belastingdienst zich niet aan heeft gehouden brief 12.03.2021

lees:beantwoording kamervragen overzicht van wetten waar de belastingdienst zich niet aan gehouden heeft bijlage 12.03.2021

lees: Amendement van de Leden Lodders en Van Weyenberg ter vervanging van nr. 3 over een moratorium 10.02.2021

Lees: Algoritmes zoeken naar bijstand-fraudeurs, welke rol speelt etnisch profileren? NOS

Lees:Fraude opsporen of gevaar van discriminatie? Gemeenten gebruiken ‘slimme’ algoritmes NOS

lees: Ontslagaanvraag kabinet 15.01.2021

lees: Reactie op rapport ‘Ongekend Onrecht’ van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag 15.01.2021

lees: Toelichting Catshuisregeling Kinderopvangtoeslag

lees: Budgettair kader maatregelen

lees: Overzicht _en_toelichting specifieke maatregelen Toeslagen en Belastingdienst

lees: Besluit forfaitair bedrag en verruiming compensatieregeling

lees: Managementteam van de_belastingdienst toeslagen, stukken die 2,5 jaar voor bijna iedereen zijn achtergehouden_ 23.12.2020

lees: vragen Verslag_van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag ‘Ongekend onrecht’ 23.12.2020

lees: brief 2e kamer  Herstel_Toeslagen 22.12.2020

lees: eindverslag parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag 17.12.2020

lees: Kamermotie Kwint en Leijten (1) 15.12.2020

lees: Kamermotie Kwint en Leijten (2) 15.12.2020

lees: Kamermotie Kwint en Leijten (3) 15.12.2020

lees: 0a eindrapportage alternatieven voor het toeslagenstelsel

lees: 0b beleidsopties h5 voor alternatieven voor het toeslagenstelsel

lees: Aanbiedingsbrief Eindrapportage Alternatieven voor het toeslagenstelsel voor de Tweede Kamer 14.12.2020

lees: bijlage 1 verantwoording onderzoek doenvermogen

lees: bijlage 2 rapportage toeslagen en doenvermogen

lees: bijlage 3 achtergrond bij integrale vereenvoudiging belastingen en toeslagen

lees: bijlage 4 aanbiedingsbrief weging op de hand alternatieven toeslagenstelsel 19.11.2020

lees: bijlage 5 wegingen op de hand

lees: bijlage 6 cpb notitie doorrekening beleidsopties voor een alternatief toeslagenstelsel

lees: Infographic Alternatieven voor het toeslagenstelsel

lees: brief signalen ten aanzien opzet grove schuld 27.11.2020

lees: bijlage memo tg 304 versnellingsmaatregelen 09.01.2016

zie: De erfenis van Rutte III – het gedonder met de belastingdienst – de parlementaire enquête is nog steeds onderweg – deel 3

Zie ook: De erfenis van Rutte III – het gedonder met de belastingdienst – de parlementaire enquête is onderweg – deel 2

Zie verder: De erfenis van Rutte III – het gedonder met de belastingdienst – de parlementaire enquête is onderweg  – deel 1

Zie ook: De erfenis van Rutte III – het gedonder met de belastingdienst – de nasleep deel 3

Zie ook nog: De erfenis van Rutte III – het gedonder met de belastingdienst – de nasleep deel 2

Zie dan ook: De erfenis van Rutte III – het gedonder met de belastingdienst – de nasleep – deel 1

Zie verder: De val van Rutte III vanwege het gedonder met de belastingdienst

Zie meer: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 31 – nasleep POK eindverslag – deel 7

Zie nog meer: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 30 – nasleep POK eindverslag – deel 6

Zie ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 29 – nasleep POK eindverslag – deel 5

Zie dan ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 28 – nasleep POK eindverslag – deel 4

Zie verder: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 27 – nasleep POK – deel 3

Zie dan ook nog: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 26 – nasleep POK – deel 2

Zie verder dan ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 25 – nasleep POK – deel 1

Zie dan ook nog: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 24 – nasleep

Zie verder ook nog: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 23 – nasleep

Zie dan ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 22 – nasleep

Zie verder : De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 21 – nasleep

Zie dan verder ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 20 – nasleep

Zie dan ook nog: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 19 – nasleep

Zie verder ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 18 – nasleep

Zie ook nog: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 17 – nasleep – Parlementaire ondervraging

Zie dan ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 16 – nasleep rapport commissie Donner

Zie verder dan ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 15 – nasleep rapport commissie Donner

Zie nog meer: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 14 – nasleep rapport commissie Donner

Zie ook nog: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 13 – nasleep rapport commissie Donner

Zie dan ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 12 – nasleep rapport commissie Donner

Zie dan ook nog: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 11 – nasleep rapport commissie Donner

Zie verder ook nog: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 10 – rapport commissie Donner

Zie dan ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 9

Zie verder ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 8

Zie  verder dan ook nog: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) en het verdere gedonder met de belastingdienst – deel 7

En zie dan ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) en het verdere gedonder met de belastingdienst – deel 6

Zie dan ook nog verder: Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) en het verdere gedonder met de belastingdienst – deel 5 – commissie Donner

Zie verder dan ook: Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) en het verdere gedonder met de belastingdienst – deel 4 – commissie Donner

en zie dan ook nog: Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) en het verdere gedonder met de belastingdienst – deel 3

en zie verder dan ook: Voorheen Staatssecretaris Eric Wiebes VVD en staatssecretaris Menno Snel (Financiën) het Gedonder met de belastingdienst – deel 2

en verder zie dan ook nog: Staatssecretaris Eric Wiebes VVD en het Gedonder met de belastingdienst deel 1

april 27, 2021 Posted by | Uncategorized | 2 reacties

Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 9 – verkenningsronde vanaf 25.04.2021 weer verder

Verder overleg vanaf maandag 26.04.2021

Vanwege de coronapandemie wilde iedereen zo snel mogelijk een nieuw kabinet. Informateur Tjeenk Willink was daarom van plan de komende week zijn eindrapport aan te bieden, maar actuele ontwikkelingen lijken de formatie verder te vertragen.

De bedoeling was dat informateur Tjeenk Willink na drie weken met zijn verslag zou komen, en daarna kan daarover een debat worden gehouden. Dan moet een nieuwe informateur, of opnieuw Tjeenk Willink, met een nieuwe opdracht aan de slag. Daarbij zal de kern zijn: “wie wil er echt met wie om tafel om inhoudelijk te gaan onderhandelen?”

Inmiddels zal Informateur Herman Tjeenk Willink  zich afvragen waar hij aan begonnen is. Premier Mark Rutte zei woensdagavond 21.04.2021 nog optimistisch dat er ‘uiteindelijk altijd een kabinet komt’. Maar Tjeenk Willink kan slechts concluderen dat het onderling wantrouwen tussen partijen alleen maar groeit.

Ruim een maand na de verkiezingen zit de kabinetsformatie muurvast. Het onderlinge vertrouwen is broos nu blijkt dat het kabinet informatie achterhield in de toeslagenaffaire en sprak over Kamerlid Pieter Omtzigt

De Tweede Kamer gaat volgende week donderdag 29.03.2021, tijdens het meireces, in debat over de onthullingen over de opstelling van het kabinet in het toeslagenschandaal. De Kamer wil tekst en uitleg van het kabinet over het bericht van RTL Nieuws dat er anderhalf jaar geleden in de ministerraad bewust is afgesproken informatie achter te houden.

Het debat over de kwestie is politiek zeer beladen, onder meer omdat de leiders van de drie grote partijen VVD, D66 en CDA onderdeel waren en zijn van dat kabinet, dat inmiddels demissionair is. Bij de twee liberale partijen ligt het initiatief voor de kabinetsformatie, die nu al zeer moeilijk verloopt.

En dus weer staat de Tweede Kamer op zijn achterste benen. Het kabinet heeft informatie achtergehouden in de toeslagenaffaire.

Het punt waarop het aankomt is: gingen de ministers daarmee hun boekje te buiten? 

De Kamer wil namelijk weten wie, wanneer op de hoogte was dat de Belastingdienst ouders ten onrechte vervolgde voor fraude met kinderopvangtoeslag. RTL sprak met bronnen die de notulen van de ministerraad van 15 november 2019 inzagen. Daaruit zou blijken dat is afgesproken niet alle informatie te geven.

Vertrouwen

De tweede formatiepoging draaide notabene om het kweken van onderling vertrouwen tussen politieke partijen. Dat plan is dus volledig doorkruist; door de nieuwe ophef over de toeslagenaffaire is de argwaan groter dan ooit.

D66-leider Sigrid Kaag en CDA-voorman Wopke Hoekstra, beiden ook kabinetslid, worden nu ook in verband gebracht met de inmiddels zo verachte gesloten bestuursstijl waardoor de balans tussen macht en tegenmacht wordt verstoord.

De problemen stapelen zich op in deze toch al rampzalige formatie. De vertrouwensvraag tussen VVD-leider Mark Rutte en de oppositiepartijen die hem weg wilden hebben vanwege de ‘kwestie-Omtzigt‘ staat inmiddels niet meer centraal in de formatie.

RTL Nieuws schreef woensdag 21.04.2021 op basis van geheime notulen van de ministerraad dat het kabinet de Kamer opzettelijk heeft tegengewerkt in de toeslagenaffaire. Dat zou betekenen dat bewindspersonen van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hier allemaal van op de hoogte waren.

Raad van State, ombudsman en Rekenkamer

Ombudsman Reinier van Zutphen, vicevoorzitter van de Raad van State Thom de Graaf en Arno Visser van de Algemene Rekenkamer spraken zondag 25.04.2021 in het tv-programma Buitenhof hun zorgen uit over de vertrouwenscrisis die er in hun ogen bestaat tussen de burger en de overheid.

De Raad van State, de Nationale ombudsman en de Algemene Rekenkamer willen samen met de informateur en de onderhandelende partijen in de formatie praten over “het vertrouwen”. Ze willen onder meer dat de regels simpeler worden.

Vicepresident De Graaf van de Raad van State, ombudsman Van Zutphen en Rekenkamer-president Visser zeiden dat ze alle drie op hun terrein met dezelfde problemen te maken hebben.

Ze zijn al een keer apart ontvangen door informateur Tjeenk Willink, maar als de echte onderhandelingen beginnen, willen ze nog eens het belang van hun pleidooi benadrukken bij een eventuele nieuwe informateur en de partijen die samen praten over een coalitie.

Vertrouwensrelatie overheid en burger

Op allerlei manieren is vertrouwen een kernwoord in de formatie en De Graaf benadrukte, net als in het jaarverslag van de Raad van State, dat ook de vertrouwensrelatie tussen overheid en burgers beter moet. Hij wil onder meer dat de kwaliteit van de wetgeving omhoog gaat en dat uitvoeringsorganisaties als het UWV daar ook over meepraten.

De drie roepen de partijen in de formatie verder op oog te hebben voor de “menselijke maat” in de regels. Ze vinden dat beleid steeds vaker moeilijk uitvoerbaar en erg ingewikkeld is.

Onrust

In de nieuwste peiling van Maurice de Hond verliezen de coalitiepartijen VVD, CDA en D66 zeven zetels ten opzichte van de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021. Het CDA en D66 raken ten opzichte van de peiling van vorige week allebei twee zetels kwijt. Nieuwe onthullingen in de toeslagenaffaire deden deze week veel stof opwaaien.

Een groep van circa twintig CDA-afdelingen roept ondertussen zelfs  partijleider Wopke Hoekstra op niet in een kabinet onder premier Mark Rutte te gaan zitten. Het land ‘waarachtig dienen’ kan ook vanuit de oppositie, stellen de ondertekenaars in een brandbrief aan de partijtop, waarin zij zich ‘expliciet’ achter CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt scharen. 

Het kabinet maakt  dus de notulen van de ministerraad openbaar waarin is gesproken over de toeslagenaffaire. Dat is bijzonder, omdat die normaal gesproken twintig jaar geheim blijven.

,,Het is een uitzonderlijk besluit’’, zei demissionair premier Mark Rutte woensdagmiddag 21.04.2021 na beraad met de rest van het kabinet. Maar volgens hem is het nodig om het nu ‘toch te doen’. ,,Er is een indruk ontstaan alsof het kabinet allerlei dingen heeft achtergehouden om politieke redenen. Maar dat is uit zorgvuldigheid gedaan en niet om dingen toe te dekken.’’ 

Komende maandag 26.04.2021 aan het einde van de middag komt het kabinet nog eens bijeen, waarna de notulen naar de Tweede Kamer worden gestuurd. Volgens Rutte kan dan iedereen zien dat er ‘niets onoorbaars is gebeurd’.

Het gaat om de notulen die het kabinet eerder al ter inzage gaf aan de parlementaire ondervragingscommissie (POK) die onderzoek deed naar de toeslagenaffaire. Daarbij werden duizenden ouders ten onrechte beschuldigd door de Belastingdienst dat ze hadden gefraudeerd met de kinderopvangtoeslag. Sommigen moesten ten onrechte tienduizenden euro’s terugbetalen en werden geruïneerd.

Terugblik 26.04.2021 Openbaarmaking notulen

Uit de notulen bleek dat in 2019 bewust informatie is achtergehouden voor de Tweede Kamer over de toeslagenaffaire.

Het doel daarvan was om betrokken ambtenaren en politici uit de wind te houden en de affaire zo klein mogelijk te houden.

Volgens premier Rutte is daarbij niks ‘onoorbaars’ gebeurd, maar de Tweede Kamer eiste openbaarmaking van de stukken.

Donderdag 29.04.2021 onderbreekt de Tweede Kamer het meireces voor een debat.

Lees: Kabinet doet aangifte van lekken notulen ministerraad RTL 26.04.2021

Lees: Kabinet doet aangifte wegens lekken notulen ministerraad NU 26.04.2021

Lees: Kabinet doet aangifte wegens lekken van notulen ministerraad VK 26.04.2021

Lees: Kabinet doet aangifte wegens lekken notulen ministerraad Telegraaf 26.04.2021

Lees: Oppositie boos over inhoud notulen ministerraad: ‘Onthutsend beeld’ RTL 26.04.2021

Lees: Dit zijn de meest ‘brisante’ passages uit de notulen Trouw 26.04.2021

Lees: De notulen schreeuwen het de Kamer toe: die tegenmacht is nog lang niet vanzelfsprekend VK 26.04.2021

Lees: Notulen ministerraad: niet geven informatie aan Kamer en klagen over kritische Kamerleden RTL 26.04.2021

Lees: Grapperhaus zocht manier om ‘weg te komen’ zonder feitenrelaas NU 26.04.2021

Lees: Ministers in notulen ontstemd over ‘activistische’ coalitiekamerleden zoals Omtzigt NU 26.04.2021

Lees: Notulen onthullen: kabinet wilde ambtenaren uit de wind houden en klaagde steen en been over coalitie-Kamerleden VK 26.04.2021

Lees: Ministers verschillende keren kritisch over ‘lastige’ Kamerleden NOS 26.04.2021

Lees: Ministers klaagden over kritische Kamerleden: lees hier de notulen van de ministerraad VK 26.04.2021

Lees:  Kabinet deelt notulen ministerraad, lees ze hier RTL 26.04.2021

Lees: Notulen openbaar: ministers moesten ‘activistische’ en ‘tegenwerkende’ Kamerleden terugfluiten AD 26.04.2021

Lees: Staatsgeheim, persoonlijk en mogelijk ‘brisant’: wat zijn p-notulen? Trouw 26.04.2021

Lees: Notulen ministerraad worden openbaar, dit kun je verwachten MSN 26.04.2021

Lees: Notulen ministerraad worden openbaar, dit kun je verwachten RTL 26.04.2021

Lees: Vanavond ‘uitzonderlijke’ publicatie van notulen uit ministerraad NOS 26.04.2021

Lees: Binnenhof maakt zich op voor alweer een spannende week AD 26.04.2021

Lees: Waarom geheime ministerraadnotulen openbaar worden (en hoe uniek dit is) MSN

26.04.2021

Lees: Waarom geheime ministerraadnotulen openbaar worden (en hoe uniek dit is) NU 26.04.2021

Lees: Nieuwe Kamerleden vol verwondering: ‘Je zit hier in een heel aparte bubbel’ AD 26.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 8 – verkenningsronde 20.04.2021 en 21.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 7 – volgende verkenningsronde vanaf 19.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 6 – volgende verkenningsronde vanaf 13.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 5 – nieuwe start verkenningsronde vanaf 08.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 4 – voortgangsoverleg 06.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 3 – Debat 31.03.2021– 01.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 2

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 1

Zie ook: Aftrap Verkiezingen 2e kamer op 17 maart 2021 – op weg naar de uitslag

Lees: Peiling De Hond: coalitie heeft 7 zetels minder dan bij verkiezingen MSN 25.04.2021

Lees: Peiling De Hond: coalitie heeft 7 zetels minder dan bij verkiezingen RTL 25.04.2021

Lees: De Stemming 25-4-2021: CDA/VVD/D66 op verlies – Peilingen (maurice.nl) 25.04.2021

Lees: Raad van State, ombudsman en Rekenkamer: wetten moeten eenvoudiger NOS 25.04.2021

Lees: Adviseurs regering: beleid moet simpeler en menselijke maat terug MSN 25.04.2021

Lees: Als Rutte zo’n ontwijkend antwoord zou geven als Klaver, zouden we hem niet geloven AD 25.04.2021

Lees: Hoe staat het ervoor met de formatie? ‘Het gaat iets langer duren’ RTL 25.04.2021

Lees: Hoe staat het ervoor met de formatie? ‘Het gaat iets langer duren’ MSN 24.04.2021

Lees: Interimvoorzitter CDA haalt uit naar lokale afdelingen MSN 24.04.2021

Lees: Interimvoorzitter CDA haalt uit naar lokale afdelingen Telegraaf 23.04.2021

april 25, 2021 Posted by | Uncategorized | 2 reacties

Het gedonder bij 50plus gaat vrolijk weer verder met partijleider Liane den Haan

Weer gedonder in de tent

De nieuwe partijleider Liane den Haan “heeft een volstrekt onwerkbare situatie veroorzaakt”, stelt het hoofdbestuur van 50PLUS in haar nieuwsbrief. Den Haan zou weigeren samen te werken met het bestuur, en zelfs hebben gedreigd uit de partij te stappen.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 50%2BPlus.jpg

Het partijbestuur van 50Plus staat op voet van oorlog met  politiek leider Liane den Haan. De bestuursleden verwijten haar een ‘volstrekt onhoudbare situatie’ te hebben gecreëerd. Een nieuwe scheuring dreigt in de vaak door interne conflicten geteisterde partij.

Liane den Haan zit nog maar net in de Tweede Kamer. De lijsttrekker van 50Plus werd op 17 maart als enige 50Plusser verkozen. De partij verloor drie van de vier zetels. De nederlaag hing samen met een interne ruzie over de AOW-leeftijd, die aan het slot van de campagne tot uitbarsting kwam.

Conflict over wetsvoorstel rekenrente

Naderhand ontstonden nieuwe conflicten over een initiatiefwetsvoorstel voor de rekenrente van de pensioenfondsen. Den Haan weigerde dit wetsontwerp van de vorige 50Plus-fractie over te nemen. Met de twee Eerste Kamerleden van 50Plus – Martin van Rooyen en Martine Baay-Timmerman – heeft zij geen contact hierover. Die hebben er nu voor gezorgd dat de SP het plan overneemt. Een hogere rekenrente leidt tot veel betere cijfers voor de pensioenfondsen, waardoor niet hoeft te worden gekort op de pensioenen en zelfs een verhoging mogelijk wordt.

In een gesprek met EW zegt Liane den Haan dat een relatief klein aantal actieve leden haar voor de voeten loopt en verbitterd op haar reageert via social media. Zij zoekt naar ‘een cultuuromslag’ en een andere organisatie van de partij. ‘Niet het ego en de status van partijbestuurders moet vooropstaan, maar de inhoud,’ zegt Den Haan. Zij wil via ledenraadplegingen contact houden met de achterban en niet via de bestaande partijorganisatie.

Reactie Liane den Haan

‘Zo ga je niet met elkaar om. Ongelooflijk onprofessioneel,’ zegt 50Plus-Kamerlid Liane den Haan in een reactie op de verklaring van het partijbestuur. ‘De negatieve uitlatingen van het hoofdbestuur aan mijn adres horen helaas wel bij de partijcultuur die ik binnen 50PLUS heb aangetroffen en waar de partij al jaren om bekend staat. Bij 50PLUS moet heel wat gebeuren, voordat er een cultuur is waarin mensen elkaar vertrouwen, waarin je je veilig kunt voelen en waarin wordt samengewerkt.’

Den Haan wil naam 50Plus houden

Voor begin mei staat een ledenvergadering van 50Plus gepland, waar een nieuw partijbestuur moet worden gekozen. Partij-oprichter Jan Nagel trekt zich terug. Van de zes overige bestuursleden, hebben zich er vijf opnieuw kandidaat gesteld. Peter Schut (65) is kandidaat om Nagel op te volgen als partijvoorzitter. Worden de vijf herkozen, dan kunnen zij Den Haan niet dwingen om van koers te veranderen. Zij heeft het mandaat van de kiezers.

Lees ook over 50Plus: Grote partijen zijn afgedankt in Zeeland

Den Haan wil via een amendement de procedures rond de bestuursverkiezing wijzigen. Een harde confrontatie lijkt onafwendbaar. Als haar plan mislukt, kan zij in theorie met 50Plus breken en als fractie-Den Haan verdergaan in de  Kamer. Den Haan zegt tegen EW dat zij wil vasthouden aan de partijnaam.

Meer dan een protestpartij

Den Haan was tot voor kort directeur van ouderenbond ANBO. Zij ziet haar werk in het parlement als ‘vertegenwoordiger van belangen’ en ze wil 50Plus niet presenteren als protestpartij. ‘Als je iets wilt bereiken voor de 50Plus-kiezers moet je lobbyen, ook in de achterkamertjes. Dan kun je niet altijd nee zeggen en moet je soms ook dingen accepteren, zoals een AOW-leeftijd die niet teruggaat naar 65 jaar.’

Volgens de huidige bestuursleden heeft Den Haan het bestuur gesommeerd géén geluidsopnamen of videomateriaal meer van haar te gebruiken voor 50Plus-spotjes. Ook zou zij hebben laten weten onder geen beding te willen samenwerken met het door zichzelf voorgedragen bestuur. Afhankelijk van de uitkomst van de ledenraadpleging zal zij ‘haar positie bepalen’.

50 PLUS wikipedia

Meer voor 50plus

Meer voor 50plus dales

Ook: 50 plus op weg naar de 2e kamerverkiezingen op 17 maart 2021

Zie: En toen ging het gedonder bij 50plus vrolijk weer verder met Liane den Haan versus Ellen Verkoelen

Zie ook: Liane den Haan wordt de nieuwe lijsttrekker van 50Plus

Zie verder: Jan Nagel nieuwe partijvoorzitter van 50PLUS

Zie ook: Ook Geert Dales verlaat definitief 50plus

Zie dan ook: En inmiddels gaat 50plus gewoon weer vrolijk verder

Zie verder ook: Henk Krol verder op weg met de Partij voor de Toekomst !!!

Zie dan ook nog: Ook Henk Krol verlaat 50Plus en is op weg met de Partij voor de Toekomst !!!

Zie verder ook: Ook gedonder met 50Plus in de Haagse gemeenteraad

Zie dan verder ook: Het gedonder bij 50plus gaat verder met Henk Krol !!!

zie dan verder ook nog: Het gedonder bij 50plus versus partijvoorzitter Geert Dales !! – de nasleep

Zie ook verder nog dan: Het gedonder bij 50plus versus partijvoorzitter Geert Dales !!

Zie verder dan ook nog: Het gedonder bij 50plus gaat verder met Henk Krol !!!

zie verder dan ook nog maar: En dan nog meer gedonder bij 50plus

zie nog verder dan ook: En voor de zoveelste keer gedonder bij 50plus

zie dan ook: En weer een keer gedonder bij 50plus – deel 2

zie ook maar weer: En weer een keer gedonder bij 50plus – deel 1

zie dan ook nog: Ouderenpartij 50Plus – en weer gedonder in de tent – deel 2

zie ook nog verder : De Return van Henk Krol 50 Plus en nog meer

zie ook verder nog dan: 50Plus – en weer gedonder in de tent deel 1

zie dan ook nog dan: Ouderenpartij 50Plus – gedonder in de tent – deel 2

zie verder dan ook: Ouderenpartij 50Plus – gedonder in de tent – deel 1

en zie verder ook nog maar: 50Plus – De nasleep en verder

Opnieuw bonje bij 50PLUS: bestuur op ramkoers met partijleider Den Haan

Opnieuw bonje bij 50PLUS: bestuur op ramkoers met partijleider Den Haan

NU 23.04.2021 Bij 50PLUS is opnieuw ruzie uitgebroken. De nieuwe partijleider Liane den Haan “heeft een volstrekt onwerkbare situatie veroorzaakt”, stelt het hoofdbestuur van 50PLUS in haar nieuwsbrief. Den Haan zou weigeren samen te werken met het bestuur, en zelfs hebben gedreigd uit de partij te stappen.

“Ondergetekenden kennen geen enkele democratische partij waar een lijsttrekker per dictaat wil bepalen wie er op de topplaatsen Tweede Kamerlijst komt of die op straffe van ontwrichting van de partij wil bepalen welk bestuur er komt”, schrijven vijf leden van het hoofdbestuur. Zij zijn allen opnieuw beschikbaar bij de verkiezingen op 8 mei. 50PLUS-leden mogen zich dan uitspreken over het nieuwe hoofdbestuur.

Den Haan is politiek leider en het enige Tweede Kamerlid van 50PLUS. Al eerder uitte de Eerste Kamerfractie kritiek op de nieuwe koers. Zo wilde Den Haan niet verder met een pensioenwet van haar voorgangers. Het wetsvoorstel werd in de Tweede Kamer overgenomen door de SP.

De bestuurders stellen in de mail dat Den Haan “bij herhaling” zou hebben gedreigd met stopzetting van de campagne wegens het interne conflict. “Het hoofdbestuur kon kiezen tussen een nieuwe en publicitair funeste rel of zich grotendeels erbij neerleggen.” Ook zou voormalig ANBO-voorzitter Den Haan “voornamelijk (ex) ANBO-mensen” hebben aangenomen. “50Plussers verdwenen na kortere of langere tijd”, klagen de bestuurders.

50PLUS wordt al jaren geteisterd door interne conflicten. Voormalig partijleider Henk Krol vertrok met slaande deuren en ook Den Haan was al snel betrokken bij ruzies met partijgenoten.

Den Haan herkent zich niet in aantijgingen

Partijleider en enig Kamerlid Den Haan reageerde verontwaardigd op de brief van het hoofdbestuur. Ze noemt het “ongelofelijk onprofessioneel” dat de brief openbaar is gemaakt, “maar het is helaas wel de partijcultuur waar de partij al jaren om bekendstaat”.

Den Haan stelde zich totaal niet te herkennen in de aantijgingen en roept op tot “een cultuur waarin mensen elkaar vertrouwen, waarin je je veilig kunt voelen en waar samen wordt gewerkt”.

Lees meer over: Politiek  50PLUS 

Weer ruzie bij 50Plus, bestuur haalt uit naar partijleider Den Haan

NOS 23.04.2021 Bij 50Plus is opnieuw ruzie. Volgens het hoofdbestuur heeft partijleider Liane den Haan “een volstrekt onwerkbare situatie veroorzaakt”. Zo heeft zij op eigen houtje het AOW-standpunt aangepast en maakte zij vlak voor de verkiezingen ruzie met de nummer 3 op de kandidatenlijst.

“Ondergetekenden kennen geen enkele democratische partij waar een lijsttrekker per dictaat wil bepalen wie er op de topplaatsen van de Tweede Kamerlijst komen of die op straffe van ontwrichting van de partij wil bepalen welk bestuur er komt”, schrijft het hoofdbestuur in een nieuwsbrief die op de website van 50Plus staat.

De leden van 50Plus mogen op 8 mei een nieuw hoofdbestuur kiezen. De vijf leden van het huidige bestuur gaan allemaal voor een nieuwe periode. Met de verklaring over Den Haan willen zij opening van zaken geven en “toelichten welke koers zij met de partij willen”.

De vijf hebben veel klachten over Den Haan. Zo zou zij ook weigeren om met het hoofdbestuur samen te werken en heeft zij zonder overleg met de Eerste Kamerfractie een streep gezet door een initiatiefwet van twee oud-Kamerleden van 50Plus over de rekenrente.

Bij de verkenners Jorritsma en Ollongren zei ze dat 50Plus naar haar smaak soms te veel richting Forum voor Democratie en PVV neigde. “Zo zit ik totaal niet in de wedstrijd, kom van D66, dus heb ik bijgestuurd.”

‘Ongelofelijk onprofessioneel’

Den Haan zegt in een reactie dat ze de negatieve uitlatingen “ongelofelijk onprofessioneel” vindt. “Zo ga je niet met elkaar om. Maar het is helaas wel de partijcultuur die ik binnen 50Plus aan heb aangetroffen en waar de partij al jaren om bekendstaat.”

Ze zegt zich niet in de aantijgingen te herkennen. “Deze nieuwsbrief laat helaas zien dat er bij 50Plus heel wat moet gebeuren voordat er een cultuur is waar ik voor sta.”

Den Haan, oud-directeur van de ouderenbond ANBO, is de opvolger van Henk Krol, die de partij met ruzie verliet. Er klinkt binnen de partij van het begin af aan kritiek op haar komst. Veel leden vonden dat voormalig Kamerlid en tijdelijk fractievoorzitter Corrie van Brenk de nieuwe partijleider had moeten worden.

Maar partijvoorzitter Jan Nagel droeg Den Haan voor. Hij noemde Van Brenk een prima Kamerlid, maar geen spits. Nagel neemt op 8 mei “definitief afscheid van de politiek”, schrijft het hoofdbestuur in zijn nieuwsbrief. Den Haan bezet sinds de verkiezingen de enige zetel van 50Plus in de Tweede Kamer.

BEKIJK OOK

 

50Plus-lijsttrekker Den Haan tegen nummer 3: ‘Trek je terug’

 

Liane den Haan nieuwe leider 50Plus, weinig leden brachten stem uit

Ruzie partijleider en bestuursleden blaast 50Plus op

Elsevier 23.04.2021 Het partijbestuur van 50Plus staat op voet van oorlog met  politiek leider Liane den Haan. De bestuursleden verwijten haar een ‘volstrekt onhoudbare situatie’ te hebben gecreëerd. Een nieuwe scheuring dreigt in de vaak door interne conflicten geteisterde partij.

Liane den Haan zit nog maar net in de Tweede Kamer. De lijsttrekker van 50Plus werd op 17 maart als enige 50Plusser verkozen. De partij verloor drie van de vier zetels. De nederlaag hing samen met een interne ruzie over de AOW-leeftijd, die aan het slot van de campagne tot uitbarsting kwam.

Conflict over wetsvoorstel rekenrente

Naderhand ontstonden nieuwe conflicten over een initiatiefwetsvoorstel voor de rekenrente van de pensioenfondsen. Den Haan weigerde dit wetsontwerp van de vorige 50Plus-fractie over te nemen. Met de twee Eerste Kamerleden van 50Plus – Martin van Rooyen en Martine Baay-Timmerman – heeft zij geen contact hierover. Die hebben er nu voor gezorgd dat de SP het plan overneemt. Een hogere rekenrente leidt tot veel betere cijfers voor de pensioenfondsen, waardoor niet hoeft te worden gekort op de pensioenen en zelfs een verhoging mogelijk wordt.

In een gesprek met EW zegt Liane den Haan dat een relatief klein aantal actieve leden haar voor de voeten loopt en verbitterd op haar reageert via social media. Zij zoekt naar ‘een cultuuromslag’ en een andere organisatie van de partij. ‘Niet het ego en de status van partijbestuurders moet vooropstaan, maar de inhoud,’ zegt Den Haan. Zij wil via ledenraadplegingen contact houden met de achterban en niet via de bestaande partijorganisatie.

Reactie Liane den Haan

‘Zo ga je niet met elkaar om. Ongelooflijk onprofessioneel,’ zegt 50Plus-Kamerlid Liane den Haan in een reactie op de verklaring van het partijbestuur. ‘De negatieve uitlatingen van het hoofdbestuur aan mijn adres horen helaas wel bij de partijcultuur die ik binnen 50PLUS heb aangetroffen en waar de partij al jaren om bekend staat. Bij 50PLUS moet heel wat gebeuren, voordat er een cultuur is waarin mensen elkaar vertrouwen, waarin je je veilig kunt voelen en waarin wordt samengewerkt.’

Den Haan wil naam 50Plus houden

Voor begin mei staat een ledenvergadering van 50Plus gepland, waar een nieuw partijbestuur moet worden gekozen. Partij-oprichter Jan Nagel trekt zich terug. Van de zes overige bestuursleden, hebben zich er vijf opnieuw kandidaat gesteld. Peter Schut (65) is kandidaat om Nagel op te volgen als partijvoorzitter. Worden de vijf herkozen, dan kunnen zij Den Haan niet dwingen om van koers te veranderen. Zij heeft het mandaat van de kiezers.

Lees ook over 50Plus: Grote partijen zijn afgedankt in Zeeland

Den Haan wil via een amendement de procedures rond de bestuursverkiezing wijzigen. Een harde confrontatie lijkt onafwendbaar. Als haar plan mislukt, kan zij in theorie met 50Plus breken en als fractie-Den Haan verdergaan in de  Kamer. Den Haan zegt tegen EW dat zij wil vasthouden aan de partijnaam.

Meer dan een protestpartij

Den Haan was tot voor kort directeur van ouderenbond ANBO. Zij ziet haar werk in het parlement als ‘vertegenwoordiger van belangen’ en ze wil 50Plus niet presenteren als protestpartij. ‘Als je iets wilt bereiken voor de 50Plus-kiezers moet je lobbyen, ook in de achterkamertjes. Dan kun je niet altijd nee zeggen en moet je soms ook dingen accepteren, zoals een AOW-leeftijd die niet teruggaat naar 65 jaar.’

Volgens de huidige bestuursleden heeft Den Haan het bestuur gesommeerd géén geluidsopnamen of videomateriaal meer van haar te gebruiken voor 50Plus-spotjes. Ook zou zij hebben laten weten onder geen beding te willen samenwerken met het door zichzelf voorgedragen bestuur. Afhankelijk van de uitkomst van de ledenraadpleging zal zij ‘haar positie bepalen’.

Wéér ruzie bij 50Plus

Telegraaf 23.04.2021  Aan het geruzie komt zelfs na de recente verkiezingsnederlaag van 50Plus geen einde. Het hoofdbestuur opent de aanval op de nieuwe partijleider Liane den Haan. Ze zou een ’volstrekt onwerkbare situatie’ hebben veroorzaakt.

In een nieuwsbrief beklaagt het hoofdbestuur zich over eenmansfractie van Den Haan in de Tweede Kamer. Ze zou weigeren samen te werken met het bestuur en meermaals hebben gedreigd uit de partij te stappen. Het geruzie gaat onder andere over de koers van de partij en over het feit dat voormalig ANBO-voorzitter Den Haan niet verder wil met de pensioenwet van haar voorgangers. De SP heeft de initiatiefwet inmiddels overgenomen.

Het geruzie komt in aanloop naar een ledenvergadering op 8 mei waar een nieuw hoofdbestuur wordt gekozen. De huidige club stelt zich opnieuw verkiesbaar. Den Haan wil niet zeggen of het klopt dat ze met vertrek heeft gedreigd.

Wel neemt ze afstand van aantijgingen in de nieuwsbrief: „Ik vind de negatieve uitlatingen die het hoofdbestuur van onze partij publiekelijk aan mijn adres heeft gedaan ongelofelijk onprofessioneel. Zo ga je niet met elkaar om. Maar het is helaas wel de partijcultuur die ik binnen 50Plus aan heb getroffen en waar de partij al jaren om bekend staat.”

De ouderenpartij ligt al jaren in de clinch met zichzelf. Partijleider Henk Krol stapte vorig jaar op. Ook partijvoorzitter Geert Dales vertrok. Hij reageert smalend op de jongste rel: „50Plus is dood. Alleen de begrafenis nog.”

BEKIJK MEER VAN; overheid partijen en bewegingen Liane den Haan 50PLUS

Liane den Haan (50Plus) tijdens een bijeenkomst met andere fractievoorzitters op de dag na de Tweede Kamerverkiezingen. De kersverse partijleider ligt onder vuur.

Liane den Haan (50Plus) tijdens een bijeenkomst met andere fractievoorzitters op de dag na de Tweede Kamerverkiezingen. De kersverse partijleider ligt onder vuur. © ANP

Hoofdbestuur 50Plus en partijleider Den Haan liggen op ramkoers

AD 23.04.2021 En alweer is er ruzie in ouderenpartij 50Plus. Het hoofdbestuur van de partij heeft het gehad met partijleider (en enige Kamerlid) Liane den Haan. Volgens de bestuursleden is er, sinds zij is aangetreden, een ‘volstrekt onwerkbare situatie ontstaan’.

In een verklaring die het hoofdbestuur heeft doen uitgaan, wordt Den Haan het nodige voor de voeten geworpen. De voormalig directeur van ouderenorganisatie Anbo werd vorig jaar aangezocht om de partij weer een gezicht te geven. Na het vertrek van lijsttrekker Henk Krol lag de partij in de kreukels.

Lees ook;

Henk Krol begint bed and breakfast in de bossen: ‘Mijn specialiteit? Allerlei soorten eitjes’
Kamer eist actie na GGD-falen: ‘De schellen vallen je van de ogen’

Haar benoeming was van begin af aan omstreden, omdat ze als Anbo-directeur haar steun had uitgesproken voor een pensioenakkoord van het kabinet, vakbonden en werkgeversorganisaties, waar 50Plus zich juist tegen had verzet.

Tijdens de verkiezingscampagne ontstond al snel ruzie omdat Den Haan er heel andere ideeën op nahield dan de rest van de partij. Zo week ze af van het verkiezingsprogramma waarin stond dat het mogelijk moet blijven om met 65 jaar een volledige AOW-leeftijd te krijgen.

Dreigement

Het hoofdbestuur stelt in de verklaring dat Den Haan meermaals zou hebben gedreigd de campagne stil te leggen: ,,Het hoofdbestuur kon kiezen tussen een nieuwe en publicitair funeste rel of zich grotendeels bij haar wensen neerleggen.’’ De verkiezingen verliepen niet goed voor 50Plus: de partij verloor drie van de vier zetels.

Wij zijn progres­sief midden, dat waren we niet. 50Plus was soms richting FvD/PVV, zo zit ik totaal niet in de wedstrijd, aldus Liane den Haan 50Plus.

Ook na de verkiezingen bleef de relatie tussen Den Haan en de rest van de partij moeizaam. Zo weigerde de nieuwe fractieleider onlangs een initiatiefwetsvoorstel van haar voorganger Corrie van Brenk over pensioenen over te nemen. Dit tot ergernis van 50Plus-senator Martin van Rooijen. Die spande zich jarenlang in voor verhoging van de rekenrente bij pensioenen en gaf het stokje na zijn overstap van de Tweede naar de Eerste Kamer door aan Van Brenk. Nadat Den Haan weigerde het voorstel over te nemen, besloot Van Brenk het voorstel uit arren moede over te dragen aan SP-Kamerlid Bart van Kent.

Het hoofdbestuur verwijt Den Haan ook dat ze tijdens haar gesprek met de verkenners van een nieuw kabinet zonder overleg met het hoofdbestuur de koers van de partij heeft omgegooid. Uit het vrijgegeven gespreksverslag stond te lezen: ‘Wij zijn progressief midden, dat waren we niet. 50Plus was soms richting FvD/PVV, zo zit ik totaal niet in de wedstrijd, kom van D66, dus heb ik bijgestuurd.’

Verbod

Den Haan zou overwegen 50Plus te verlaten en haar Kamerzetel te behouden als ze geen steun van het hoofdbestuur krijgt voor haar koers. Het conflict zou zo hoog zijn opgelopen, dat ze de partij verboden heeft haar beeltenis te gebruiken in tv-zendtijd en spotjes. Daarmee kon een uitzending van 50Plus in de zendtijd voor politieke partijen niet doorgaan.

Ik zal na 8 mei bepalen wat te doen, aldus Liane den Haan, 50Plus.

In een bericht aan het hoofdbestuur eind maart zou ze hebben geschreven ‘onder geen beding’ met het huidige bestuur te willen samenwerken. Als het huidige bestuur zou worden herkozen op het partijcongres van 8 mei, dan zou ze weggaan. ,,Ik zal na 8 mei bepalen wat te doen.’’

Den Haan laat het bij een schriftelijke reactie. Zij noemt de verklaring van het hoofdbestuur ‘ongelooflijk onprofessioneel’. ,,Zo ga je niet met elkaar om. Maar het is helaas wel de partijcultuur die ik bij 50Plus heb aangetroffen en waar de partij al jaren om bekendstaat. Ik herken me totaal niet in deze aantijgingen.’’

Boze leden

Den Haan is overigens niet de enige die ruzie heeft met het hoofdbestuur. Vrijdagavond stuurden een aantal boze leden een open brief waarin ze schrijven ‘met ontsteltenis’ kennis te hebben genomen van de verklaring van het hoofdbestuur. Ze willen dat het hoofdbestuur opstapt.

,,De verkiezingen zijn voor 50PLUS desastreus verlopen. We weten allemaal wat daarvan de oorzaak is. Een door een kleine groep bewust gecreëerd conflict dat bewust op straat gegooid is. Als alibi of als aanleiding werd een verschil van mening over een onderdeel van het verkiezingsprogramma aangegrepen. Het bestuur van 50PLUS heeft zich hierbij passief gedragen en er zijn ook aanwijzingen dat sommigen er een actieve hand in hebben gehad.’’

De leden vinden dat het partijbestuur de schuld van de verkiezingsnederlaag ten onrechte bij Den Haan legt. ,,Vanuit het falende bestuur wordt een nieuwe actie gestart om de voormalige lijsttrekker, die door de leden gekozen is, te belasteren. Het gevolg van die actie is in ieder geval dat de partij voor de zoveelste keer enorme reputatieschade oploopt, waarvan het nog maar de vraag is of die ooit te herstellen is.’’

april 24, 2021 Posted by | Uncategorized | 2 reacties

De erfenis van Rutte III – het gedonder met de belastingdienst – de parlementaire enquête is nog steeds onderweg – deel 3

Kabinet hield informatie toeslagenaffaire doelbewust achter voor Tweede Kamer

Het inmiddels demissionaire kabinet-Rutte heeft in de toeslagenaffaire doelbewust informatie achtergehouden voor het parlement, onder meer om zo verantwoordelijke, hoge ambtenaren en politici uit de wind te houden. Dit blijkt uit een reconstructie van RTL Nieuws van besprekingen in de ministerraad over het toeslagenschandaal.

In kabinetsbesprekingen in 2019 werd keer op keer geklaagd over kritische Kamerleden, onder wie CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. Ministers vonden dat zij het kabinet moesten steunen. Ook werden afspraken gemaakt om het parlement niet alle informatie te geven waar de Kamer om had gevraagd. Het ging hierbij vooral om de onrechtmatige stopzetting van toeslagen voor kinderopvang en wie hiervan op welk moment op de hoogte was.

Deze directe tegenwerking van het parlement is vastgelegd in de officiële verslagen van die vergaderingen van het kabinet, bevestigen bronnen die toegang hebben tot de notulen van de ministerraad. Lees in deze uitvoerige reconstructie hoe de ministerraad steen en been klaagde over kritische Kamerleden.

Miniatuurvoorbeeld

Reconstructie:

Geheime notulen: hoe de ministerraad steen en been klaagde over kritische Kamerleden

‘Controlerende werk Tweede Kamer serieus gehinderd’

“Dit is explosief, want de Tweede Kamer heeft sinds het begin van de toeslagenaffaire lopen trekken en sleuren om informatie boven tafel te krijgen”, zegt politiek verslaggever Roel Schreinemachers. “Dat doelbewust niet is voldaan aan de vele verzoeken van de Kamer, heeft een snelle oplossing in de weg gestaan. En erger nog, heeft het controlerende werk van de Tweede Kamer serieus gehinderd. Juist dat vertrouwen dat er hoort te zijn tussen kabinet en Tweede Kamer staat nu centraal in de kabinetsformatie.”

De parlementaire ondervragingscommissie zei in december in het rapport ‘Ongekend Onrecht’ dat transparantie, openheid en volledigheid in de toeslagenaffaire niet leidend waren. Informatie werd gestuurd met het oog op ‘gewenste juridische en politieke uitkomsten’. Informatie kwam slechts gedeeltelijk, vertraagd, of helemaal niet.

Ontkenning Rutte

Het kabinet bestreed die harde beschuldiging en sprak van een ‘gebrekkige informatiehuishouding en informatieverstrekking’, omdat informatie ‘zeker vanuit vroegere jaren, moeilijk te ontsluiten is’.

Demissionair premier Rutte ontkende in het debat over het aftreden van zijn kabinet  – in januari – dat de Kamer doelbewust informatie is onthouden. “Ik plaats daar één nuance bij, omdat ik niet de bevinding deel dat het onvolledig of onjuist informeren van de Kamer is ingegeven door politieke redenen.” In zijn openbare verhoor deed Rutte het spreken over Kamerleden en de omgang met het parlement af als ‘achtergrondmuziek’.

Een aantal ministers van het kabinet Rutte-3.

Een aantal ministers van het kabinet Rutte-3. © ANP

De notulen van de ministerraad tonen iets heel anders, bevestigt een reeks Haagse bronnen. Zo wordt in de kabinetsvergadering van 15 november 2019 afgesproken dat de Tweede Kamer géén ‘volledig feitenrelaas’ zal krijgen over welke ambtenaren en politici wisten van en verantwoordelijk waren voor het ‘onrechtmatig’ handelen van de Belastingdienst. Hier was eerder juist om gevraagd in een motie van Pieter Omtzigt (CDA), Helma Lodders (VVD) en Renske Leijten (SP), die door de Kamer was aangenomen.

Besluit: informatie niet geven

In die ministerraad van 15 november wordt openlijk betwijfeld of dit niet-volledig informeren door de beugel kan, zeker omdat de hele Kamer er om vroeg. Een minister vraagt zich hardop af of het kabinet dit ongestraft zou kunnen toen. Toch wordt dan formeel besloten de informatie níet te geven.

Afgesproken wordt dat net zal worden gedaan alsof de kabinetsreactie op het rapport van de commissie-Donner en een later onderzoek van de Auditdienst Rijk (ADR) neerkomt op hetzelfde als een precies en chronologisch feitenrelaas. De bewindslieden van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie besluiten de Kamer in het ongewisse te laten en desnoods op ramkoers te gaan. De Kamer krijgt slechts een ‘stroomschema’, zonder melding te maken van de kabinetsafspraak om informatie niet te geven.

Miniatuurvoorbeeld

Lees ook:

Vertrouwelijke stukken bevestigen: toeslagenschandaal veel groter

Dit patroon herhaalt zich in ministerraden daarna. Regeringspartijen en oppositie blijven doorvragen na onthullingen van Trouw en RTL Nieuws. Het kabinet is bang dat er nieuwe schandalen zullen opduiken als dieper wordt gegraven, blijkt uit de notulen. De ministerraad besluit in de vergaderingen van 22 en 29 november 2019 officieel dat concept-documenten over de affaire, waaronder mails, niet aan het parlement zullen worden gegeven.

Stukken waar CDA’er Pieter Omtzigt al tijden om vraagt blijven geheim, om te voorkomen dat het handelen van individuele ambtenaren voor het voetlicht komt.

Explosief memo

Maanden later zal het kabinet na aanhoudende druk alsnog een tijdlijn van de ADR geven. Die is vrijwel onleesbaar. Als de Kamer doorvraagt, komt er alsnog een leesbare versie. Tal van cruciale documenten en gebeurtenissen worden niet opgenomen, terwijl de commissie-Donner en de Auditdienst Rijk er deels wél over beschikten.

Zoals een officiële instructie bij de Belastingdienst om stukken achter te houden bij de rechter, adviezen van de Landsadvocaat, en het explosieve memo-Palmen van de jurist die al in 2017 zei dat de Belastingdienst ‘laakbaar’ had gehandeld en gedupeerde ouders compensatie moest geven.

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt en premier Mark Rutte.

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt en premier Mark Rutte. © ANP

‘Geen goede verklaring’

Toen Omtzigt bleef doorvragen naar de rammelende tijdlijn en hoe het mogelijk was dat er geen volledig feitenrelaas kwam, antwoordde staatssecretaris Van Huffelen (Toeslagen) op 18 januari van dit jaar uiteindelijk: “Hier heb ik geen goede verklaring voor.” Niet vermeld werd dat dit een gevolg was van de afspraken in de ministerraad van ruim een jaar daarvoor.

Demissionair premier Mark Rutte verwijst in een reactie naar een brief uit november 2019, waarmee toenmalig staatssecretaris Menno Snel het ‘stroomschema’ naar de Kamer stuurde, waarin geen melding werd gemaakt van de afspraak in de ministerraad om informatie niet te geven’. “In die brief licht staatssecretaris Snel toe op welke wijze hij op dat moment invulling geeft aan het verzoek voor het verstrekken van een feitenrelaas. De inhoud van deze brief reflecteert de gesprekken zoals destijds gevoerd.” Lees hier de hele reactie.

Staatssecretaris Van Huffelen (Toeslagen) geeft geen antwoord op de vraag of zij op de hoogte was van de afspraak in de ministerraad in 2019 om géén volledige tijdlijn aan de Kamer te geven. Ze licht in een uitgebreide reactie toe op welke momenten de Kamer volgens haar is geïnformeerd. 

Notulen blijven geheim

In het debat over de val van het kabinet is door demissionair premier Rutte alsnog een onderzoek toegezegd naar het wegmoffelen van het memo-Palmen, waarvan tientallen hoge ambtenaren op het ministerie van Financiën op de hoogte waren.

Na de val van het kabinet, in januari, werden veel documenten alsnog openbaar. Maar de notulen van de ministerraad bleven geheim. Op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob), is door RTL Nieuws gevraagd om openbaarmaking. Maar dit wordt door het ministerie van Algemene Zaken geweigerd, omdat er ‘geen dusdanig bijzondere omstandigheden’ zouden zijn, dat de geheimhouding moet worden opgeheven.

Hoekstra wilde notulen al in januari openbaar maken

CDA-leider Wopke Hoekstra heeft in januari 2021 al in het kabinet aangegeven voorstander te zijn van het openbaar maken van geheime notulen van de ministerraad over de toeslagenaffaire. Dat schrijft hij in een verklaring.

In januari viel het kabinet over de toeslagenaffaire. Volgens de demissionair minister van Financiën maakt het delen van de notulen duidelijk wat er is besproken en in welke context wie wat heeft gezegd.

„Het openbaren van de notulen van de ministerraad is een zeer vergaande stap. Om te komen tot eenheid van kabinetsbeleid moeten ministers in alle openheid, en dus in vertrouwelijkheid kunnen overleggen”, schrijft Hoekstra er wel bij. „Zonder deze vertrouwelijkheid is inhoudelijk overleg niet goed mogelijk. Deze vertrouwelijkheid moet dus zeer zwaar wegen; niet voor niets blijven de notulen normaliter jarenlang geheim en is het lekken ervan een misdrijf.”

BEKIJK OOK:

Kabinet houdt notulen niet voor niets geheim

BEKIJK OOK:

Vergeetachtigheid besmettelijk in de Haagse bubbel

Verhoudingen

Of het kabinet aangifte gaat doen is nog niet duidelijk. Hoekstra maakt zich grote zorgen over de gevolgen die de jongste rel heeft voor politiek Den Haag. „De onlangs verschenen berichtgeving van RTL zet de verhoudingen in Den Haag verder op scherp. Het wordt nog ingewikkelder het onderlinge vertrouwen te herstellen.”

Tegelijkertijd schrijft Hoekstra dat de toeslagenaffaire pijnlijk heeft laten zien dat de overheid tekort is geschoten. „Alles afwegend vind ik dat in dit geval de voor het Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) dossier relevante notulen, inclusief de zogenaamde p-notulen (persoonlijke notulen), openbaar gemaakt moeten worden.”

De notulen worden maandagavond openbaar gemaakt. Donderdag onderbreekt de Tweede Kamer het meireces voor een debat.

BEKIJK OOK:

Rutte: notulen ministerraad over toeslagenaffaire worden openbaar

BEKIJK OOK:

Meerderheid coalitie wil ’toeslagen-notulen van slot’

Terugblik 26.04.2021 Openbaarmaking notulen

Uit de notulen bleek dat in 2019 bewust informatie is achtergehouden voor de Tweede Kamer over de toeslagenaffaire.

Het doel daarvan was om betrokken ambtenaren en politici uit de wind te houden en de affaire zo klein mogelijk te houden.

Volgens premier Rutte is daarbij niks ‘onoorbaars’ gebeurd, maar de Tweede Kamer eiste openbaarmaking van de stukken.

Donderdag 29.04.2021 onderbreekt de Tweede Kamer het meireces voor een debat.

Lees: Kabinet doet aangifte van lekken notulen ministerraad RTL 26.04.2021

Lees: Kabinet doet aangifte wegens lekken notulen ministerraad NU 26.04.2021

Lees:  Kabinet doet aangifte wegens lekken van notulen ministerraad VK 26.04.2021

Lees: Kabinet doet aangifte wegens lekken notulen ministerraad Telegraaf 26.04.2021

Lees: Oppositie boos over inhoud notulen ministerraad: ‘Onthutsend beeld’ RTL 26.04.2021

Lees: Dit zijn de meest ‘brisante’ passages uit de notulen Trouw 26.04.2021

Lees: De notulen schreeuwen het de Kamer toe: die tegenmacht is nog lang niet vanzelfsprekend VK 26.04.2021

Lees: Notulen ministerraad: niet geven informatie aan Kamer en klagen over kritische Kamerleden RTL 26.04.2021

Lees: Grapperhaus zocht manier om ‘weg te komen’ zonder feitenrelaas NU 26.04.2021

Lees: Ministers in notulen ontstemd over ‘activistische’ coalitiekamerleden zoals Omtzigt NU 26.04.2021

Lees: Notulen onthullen: kabinet wilde ambtenaren uit de wind houden en klaagde steen en been over coalitie-Kamerleden VK 26.04.2021

Lees: Ministers verschillende keren kritisch over ‘lastige’ Kamerleden NOS 26.04.2021

Lees: Ministers klaagden over kritische Kamerleden: lees hier de notulen van de ministerraad VK 26.04.2021

Lees:  Kabinet deelt notulen ministerraad, lees ze hier RTL 26.04.2021

Lees: Notulen openbaar: ministers moesten ‘activistische’ en ‘tegenwerkende’ Kamerleden terugfluiten AD 26.04.2021

Lees: Staatsgeheim, persoonlijk en mogelijk ‘brisant’: wat zijn p-notulen? Trouw 26.04.2021

Lees: Notulen ministerraad worden openbaar, dit kun je verwachten MSN 26.04.2021

Lees: Notulen ministerraad worden openbaar, dit kun je verwachten RTL 26.04.2021

Lees: Vanavond ‘uitzonderlijke’ publicatie van notulen uit ministerraad NOS 26.04.2021

Lees: Binnenhof maakt zich op voor alweer een spannende week AD 26.04.2021

Lees: Waarom geheime ministerraadnotulen openbaar worden (en hoe uniek dit is) MSN

26.04.2021

Lees: Waarom geheime ministerraadnotulen openbaar worden (en hoe uniek dit is) NU 26.04.2021

Lees: Nieuwe Kamerleden vol verwondering: ‘Je zit hier in een heel aparte bubbel’ AD 26.04.2021

Bekijk hier; ons dossierover de toeslagenaffaire. RTL

meer: Van affaire tot val kabinet NOS

Meer: Menno Snel RTL

Meer: Belastingdienst RTL

Meer: Toeslagenaffaire Belastingdienst RTL

Meer: belastingen Telegraaf

Meer: Jaap Uijlenbroek Telegraaf

Meer: Belastingdienst Telegraaf

Meer: Toeslagenaffaire NU

dossier: Kinderopvangtoeslag Trouw

lees:kamerbrief over een motie waarin het kabinet wordt gevraagd om een overzicht te maken van wetten waar de belastingdienst zich niet aan heeft gehouden brief 12.03.2021

lees:beantwoording kamervragen overzicht van wetten waar de belastingdienst zich niet aan gehouden heeft bijlage 12.03.2021

lees: Amendement van de Leden Lodders en Van Weyenberg ter vervanging van nr. 3 over een moratorium 10.02.2021

Lees:Algoritmes zoeken naar bijstand-fraudeurs, welke rol speelt etnisch profileren? NOS

Lees:Fraude opsporen of gevaar van discriminatie? Gemeenten gebruiken ‘slimme’ algoritmes NOS

lees: Ontslagaanvraag kabinet 15.01.2021

lees: Reactie op rapport ‘Ongekend Onrecht’ van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag 15.01.2021

lees: Toelichting Catshuisregeling Kinderopvangtoeslag

lees: Budgettair kader maatregelen

lees: Overzicht _en_toelichting specifieke maatregelen Toeslagen en Belastingdienst

lees: Besluit forfaitair bedrag en verruiming compensatieregeling

lees: Managementteam van de_belastingdienst toeslagen, stukken die 2,5 jaar voor bijna iedereen zijn achtergehouden_ 23.12.2020

lees: vragen Verslag_van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag ‘Ongekend onrecht’ 23.12.2020

lees: brief 2e kamer  Herstel_Toeslagen 22.12.2020

lees: eindverslag parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag 17.12.2020

lees: Kamermotie Kwint en Leijten (1) 15.12.2020

lees: Kamermotie Kwint en Leijten (2) 15.12.2020

lees: Kamermotie Kwint en Leijten (3) 15.12.2020

lees: 0a eindrapportage alternatieven voor het toeslagenstelsel

lees: 0b beleidsopties h5 voor alternatieven voor het toeslagenstelsel

lees: Aanbiedingsbrief Eindrapportage Alternatieven voor het toeslagenstelsel voor de Tweede Kamer 14.12.2020

lees: bijlage 1 verantwoording onderzoek doenvermogen

lees: bijlage 2 rapportage toeslagen en doenvermogen

lees: bijlage 3 achtergrond bij integrale vereenvoudiging belastingen en toeslagen

lees: bijlage 4 aanbiedingsbrief weging op de hand alternatieven toeslagenstelsel 19.11.2020

lees: bijlage 5 wegingen op de hand

lees: bijlage 6 cpb notitie doorrekening beleidsopties voor een alternatief toeslagenstelsel

lees: Infographic Alternatieven voor het toeslagenstelsel

lees: brief signalen ten aanzien opzet grove schuld 27.11.2020

lees: bijlage memo tg 304 versnellingsmaatregelen 09.01.2016

lees: Kamer onderzoekt terecht eigen rol in Toeslagenaffaire Elsevier 14.02.2021

Lees: Kabinet opnieuw bijeen over toeslagenaffaire. Treedt de regering af? Elsevier 12.01.2021

Lees: Natuurlijk moet het kabinet aftreden om de toeslagenaffaire. En wel hierom ! Elsevier 12.01.2021

Lees: Geachte Lodewijk Asscher, verscheur uw brief en treedt terug Elsevier 09.01.2021

Lees: Is 30.000 euro compensatie eerste stap of koopt kabinet aftreden af? Elsevier 23.12.2020

lees: ‘Rutte-doctrine’ onder vuur: proloog verkiezingsstrijd Elsevier 22.12.2020

lees: Keihard rapport toeslagenaffaire: zijn er consequenties?  Elsevier 21.12.2020

lees: De toeslagenaffaire kent één hoofdschuldige: het parlement  Elsevier 20.12.2020

lees: Verhoren toeslagendrama klaar: niemand wist van of deed iets aan ontspoorde aanpak Elsevier 27.11.2020

lees: Toeslagenstelsel is absurd, blijkt uit gehaspel bij enquête. Stop ermee Elsevier 27.11.2020

Zie :De erfenis van Rutte III – het gedonder met de belastingdienst – de parlementaire enquête is onderweg – deel 2

Zie verder: De erfenis van Rutte III – het gedonder met de belastingdienst – de parlementaire enquête is onderweg  – deel 1

Zie ook: De erfenis van Rutte III – het gedonder met de belastingdienst – de nasleep deel 3

Zie ook nog: De erfenis van Rutte III – het gedonder met de belastingdienst – de nasleep deel 2

Zie dan ook: De erfenis van Rutte III – het gedonder met de belastingdienst – de nasleep – deel 1

Zie verder: De val van Rutte III vanwege het gedonder met de belastingdienst

Zie meer: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 31 – nasleep POK eindverslag – deel 7

Zie nog meer: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 30 – nasleep POK eindverslag – deel 6

Zie ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 29 – nasleep POK eindverslag – deel 5

Zie dan ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 28 – nasleep POK eindverslag – deel 4

Zie verder: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 27 – nasleep POK – deel 3

Zie dan ook nog: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 26 – nasleep POK – deel 2

Zie verder dan ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 25 – nasleep POK – deel 1

Zie dan ook nog: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 24 – nasleep

Zie verder ook nog: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 23 – nasleep

Zie dan ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 22 – nasleep

Zie verder : De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 21 – nasleep

Zie dan verder ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 20 – nasleep

Zie dan ook nog: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 19 – nasleep

Zie verder ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 18 – nasleep

Zie ook nog: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 17 – nasleep – Parlementaire ondervraging

Zie dan ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 16 – nasleep rapport commissie Donner

Zie verder dan ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 15 – nasleep rapport commissie Donner

Zie nog meer: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 14 – nasleep rapport commissie Donner

Zie ook nog: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 13 – nasleep rapport commissie Donner

Zie dan ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 12 – nasleep rapport commissie Donner

Zie dan ook nog: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 11 – nasleep rapport commissie Donner

Zie verder ook nog: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 10 – rapport commissie Donner

Zie dan ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 9

Zie verder ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 8

Zie  verder dan ook nog: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) en het verdere gedonder met de belastingdienst – deel 7

En zie dan ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) en het verdere gedonder met de belastingdienst – deel 6

Zie dan ook nog verder: Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) en het verdere gedonder met de belastingdienst – deel 5 – commissie Donner

Zie verder dan ook: Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) en het verdere gedonder met de belastingdienst – deel 4 – commissie Donner

en zie dan ook nog: Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) en het verdere gedonder met de belastingdienst – deel 3

en zie verder dan ook: Voorheen Staatssecretaris Eric Wiebes VVD en staatssecretaris Menno Snel (Financiën) het Gedonder met de belastingdienst – deel 2

en verder zie dan ook nog: Staatssecretaris Eric Wiebes VVD en het Gedonder met de belastingdienst deel 1

Gedupeerden van de toeslagenaffaire.

Gedupeerden toeslagenaffaire schrijven brief aan Kamer: ‘Wij verloren alles’

MSN 27.04.2021 De gedupeerden van de toeslagenaffaire hebben een brief gestuurd aan de Tweede Kamer. De brief komt naar aanleiding van de gelekte notulen van de ministerraad. “Wij verloren alles.”

De gedupeerden hebben de notulen inmiddels ingezien en schrijven hierover. “De inhoud heeft ons in grote oproer gebracht. Uit de notulen is gebleken dat onze directe volksvertegenwoordigers, waarin wij als Nederlanders gezamenlijk een mandaat voor hebben afgegeven, heel erg zijn tegengewerkt.”

Verscheidene ministers klaagden tijdens de ministerraad op 12 juli 2019 over kritische Kamerleden van coalitiefracties, onder wie Pieter Omtzigt van het CDA en Helma Lodders van de VVD. D66-minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken nam daarin het voortouw maar hij kreeg bijval van premier Mark Rutte, CDA-minister Wopke Hoekstra van Financiën en D66-vicepremier Kajsa Ollongren.

Demissionair minister Wouter Koolmees (D66) weerspreekt dat het kabinet kritische Kamerleden van de coalitie het zwijgen heeft willen opleggen. “Ik en ook mijn collega’s hebben nooit gezegd: je moet je mond houden, je mag geen kritische vragen stellen”, zei hij in de talkshow Op1.

‘Wij betaalden de prijs’

De gedupeerden zijn fel over het televisieoptreden van Koolmees. “We hebben minister Koolmees gisteren op televisie zien doen alsof de vragen van Kamerleden ervoor zorgden dat arme zielige ministers hun werk niet konden doen. Het is juist omgekeerd. De regering wist al jaren dat wij vernietigd werden, maar deed niets. Juist door die vragen werden zij eindelijk gedwongen het samen te bespreken.”

“Wij betaalden de hoogste prijs, want we verloren werkelijk alles”, gaat de brief verder. “Wij zijn in minder nette woorden volledig kapotgemaakt in een periode langer dan een decennium door de Belastingdienst, ministeries en de regering. En de regering deed alsof dat aan activistische Kamerleden lag.”

Woedende toeslagenouders willen antwoord Rutte: ’Kunt u onze rechtsstaat redden?’

Telegraaf 27.04.2021 Een groep slachtoffers van de toeslagenaffaire is woedend over de inhoud van de ministerraadnotulen die maandag werden geopenbaard. Daaruit bleek onder meer dat kabinetsleden zich ergerden aan kritische Kamerleden van coalitiepartijen. De toeslagenouders roepen demissionair premier Rutte in een brandbrief op „zich uit te spreken tegen deze ongrondwettelijke werkwijze.”

De brief die dinsdag aan het kabinet is verstuurd, is ondertekend door ruim 60 gedupeerden van de toeslagenaffaire. Hun namen zijn vanwege privacy zwartgelakt. Volgens advocaat Eva González Pérez, die de ouders bijstaat, komen er meer ondertekenaars bij.

In de maandag geopenbaarde notulen van verschillende ministerraden uit 2019 blijkt dat er door allerlei partijen is geprobeerd om Kamerleden in toom te houden. Ook werd er kwistig meegedacht over hoe er zo weinig mogelijk informatie aan de Kamer kon worden geven. Bovendien maakten kabinetsleden zich druk over de beeldvorming in de media.

Kritische Kamerleden

Er werd openlijk gesproken over hoe er druk kon worden uitgeoefend op kritische Kamerleden. CDA-minister Hoekstra liet bijvoorbeeld weten met zijn partijgenoot De Jonge ’veel tijd en energie te hebben gestoken’ in het ’sensibiliseren’ van Omtzigt. ’Met overigens beperkt succes’, staat daar nog bij aangetekend.

D66-minister Kaag zei minder moeite te hebben met de kritische rol van coalitie-Kamerleden, maar opperde wel om ’kaders’ vast te stellen waarbinnen iedereen dient te opereren.

BEKIJK OOK:

Crisis op crisis: nieuw kabinet ver weg, oppositie slijpt messen

Sensibiliseren

De notulen veroorzaken ’grote oproer’ onder de toeslagenouders, schrijven zij dinsdag. Ze willen dat premier Rutte garandeert dat de Grondwet – die vaststelt dat de Kamer recht heeft op alle opgevraagde informatie – gerespecteerd wordt. „Kunt u alle Nederlanders vertellen dat het nooit de bedoeling is dat ministers Kamerleden sensibiliseren, of in te kaderen? Of de Grondwet trachten te omzeilen? Kunt u deze vraag persoonlijk beantwoorden voor het debat van donderdag? Kunt u onze rechtsstaat redden? In deze, de handrem gebruiken?”, aldus de ondertekenaars. Ze vragen Rutte hier voor het debat over de notulen, dat voor donderdag gepland staat, antwoord op te geven.

BEKIJK OOK:

‘Ministers drukker met kritische Kamerleden dan gedupeerde ouders’

BEKIJK MEER VAN; overheid Mark Rutte Eva González Pérez Kamerleden

Gedupeerden toeslagenaffaire schrijven brief aan Kamer: ‘Wij verloren alles’

RTL 27.04.2021 De gedupeerden van de toeslagenaffaire hebben een brief gestuurd aan de Tweede Kamer. De brief komt naar aanleiding van de gelekte notulen van de ministerraad. “Wij verloren alles.”

De gedupeerden hebben de notulen inmiddels ingezien en schrijven hierover. “De inhoud heeft ons in grote oproer gebracht. Uit de notulen is gebleken dat onze directe volksvertegenwoordigers, waarin wij als Nederlanders gezamenlijk een mandaat voor hebben afgegeven, heel erg zijn tegengewerkt.”

Miniatuurvoorbeeld

Lees ook:

‘Ministerraadnotulen tonen aan: meer oog voor beeldvorming dan voor gedupeerden’

Verscheidene ministers klaagden tijdens de ministerraad op 12 juli 2019 over kritische Kamerleden van coalitiefracties, onder wie Pieter Omtzigt van het CDA en Helma Lodders van de VVD. D66-minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken nam daarin het voortouw maar hij kreeg bijval van premier Mark Rutte, CDA-minister Wopke Hoekstra van Financiën en D66-vicepremier Kajsa Ollongren.

Demissionair minister Wouter Koolmees (D66) weerspreekt dat het kabinet kritische Kamerleden van de coalitie het zwijgen heeft willen opleggen. “Ik en ook mijn collega’s hebben nooit gezegd: je moet je mond houden, je mag geen kritische vragen stellen”, zei hij in de talkshow Op1.

‘Wij betaalden de prijs’

De gedupeerden zijn fel over het televisieoptreden van Koolmees. “We hebben minister Koolmees gisteren op televisie zien doen alsof de vragen van Kamerleden ervoor zorgden dat arme zielige ministers hun werk niet konden doen. Het is juist omgekeerd. De regering wist al jaren dat wij vernietigd werden, maar deed niets. Juist door die vragen werden zij eindelijk gedwongen het samen te bespreken.”

RTL Nieuws dossier toeslagenaffaire

Dossier Toeslagenaffaire

Het blootleggen van de misstanden bij de Belastingdienst in de Toeslagenaffaire, is terug te lezen in de artikelen en video’s die RTL Nieuws hierover heeft gepubliceerd. Bekijk het hele dossier.

“Wij betaalden de hoogste prijs, want we verloren werkelijk alles”, gaat de brief verder. “Wij zijn in minder nette woorden volledig kapotgemaakt in een periode langer dan een decennium door de Belastingdienst, ministeries en de regering. En de regering deed alsof dat aan activistische Kamerleden lag.”

RTL Nieuws; Toeslagenaffaire Belastingdienst

‘Ministerraadnotulen tonen aan: meer oog voor beeldvorming dan voor gedupeerden’

RTL 27.04.2021 “De notulen laten zien dat het kabinet meer bezig is met beeldvorming dan met het oplossen van problemen van mensen.” Dat twittert Ayfer Koç, de vrouw van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt, naar aanleiding van het openbaar maken van de notulen van de ministerraad over de toeslagenaffaire.

“Ze praten meer over ‘het beeld’ en lastige Kamervragen dan over de schrijnende situatie van de gezinnen”, vervolgt Koç, die in een tweede tweet nog een sneer uitdeelt over het Haagse beleid: “Maar ja, als je het aantal communicatiemedewerkers met 200 laat toenemen tot 800, dan is het beeld belangrijker dan het oplossen van problemen.”

Over Omtzigt, die met Kamercollega’s Renske Leijten (SP) en Helma Lodders (VVD) de toeslagenaffaire veelvuldig op de agenda zette, wordt in de notulen gezegd dat hij ‘gesensibiliseerd’ moest worden vanwege zijn kritische houding.

Miniatuurvoorbeeld

Lees meer

Notulen ministerraad: niet geven informatie aan Kamer en klagen over kritische Kamerleden

Gedupeerde burgers

Ook advocaat Eva González Pérez, die tientallen ouders bijstaat in de toeslagenaffaire en hierover als eerste aan de bel trok, laat weinig heel van het handelen van het kabinet. Het kabinet deed er alles aan om tijd te rekken, nadat het al wist dat er fouten waren gemaakt rondom de toeslagenaffaire, zegt zij.

“Ze wisten alles al en lieten mijn cliënten wachten. Ik zie alleen maar bevestiging van hoe men omgegaan is met de gedupeerde burgers. Hoe deze mensen, terwijl men wist hoe fout ze zaten, aan het lijntje gehouden zijn”, aldus de advocaat. González Pérez noemt het tegenstrijdig dat het kabinet excuses aanbood, maar tegelijkertijd geen openheid gaf.

Kamerleden ‘activisten’

Ook meent ze dat in de notulen over kritische Kamerleden van coalitiefracties werd gesproken alsof het activisten waren. Ze noemt het teleurstellend om te zien hoe er met Omtzigt en Lodders is omgegaan.

Verscheidene ministers klaagden tijdens de ministerraad op 12 juli 2019 over onder anderen Omtzigt en Lodders. D66-minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken nam daarin het voortouw maar hij kreeg bijval van premier Mark Rutte, CDA-minister Wopke Hoekstra van Financiën en D66-vicepremier Kajsa Ollongren.

Miniatuurvoorbeeld

Lees meer

Geheime notulen: hoe de ministerraad steen en been klaagde over kritische Kamerleden

Koolmees: ‘Best wel boos’

Koolmees weerspreekt dat het kabinet kritische Kamerleden van de coalitie het zwijgen heeft willen opleggen. “Ik en ook mijn collega’s hebben nooit gezegd: je moet je mond houden, je mag geen kritische vragen stellen”, zei hij in de talkshow Op1. “We hebben wel verantwoordelijkheid gevraagd van mensen: help nou mee dingen op te lossen.”

Uit de gespreksverslagen blijkt onder meer dat de D66-bewindsman ‘zeer ontstemd’ was over de samenwerking tussen Omtzigt en Kamerlid Renske Leijten van oppositiepartij SP. “Als je naar mijn quotes kijkt, staat er ook dat ik op zoek ben om het probleem op te lossen.”

Niet iedereen had die prioriteit, meent Koolmees “Medio 2019 waren we in de coalitie meer bezig met elkaar vliegen afvangen dan met het oplossen van de problemen”, zegt hij. De minister noemde zichzelf ‘geëmotioneerd’ en ‘best wel boos’. Hij vond het moeilijk dat hij de afgelopen tijd geen weerwoord kon bieden, nadat RTL Nieuws onthullingen had gedaan uit de ministerraad.

Miniatuurvoorbeeld

Lees meer

Kabinet doet aangifte van lekken notulen ministerraad

Afkeuring oppositie

Kamerleden reageerden afkeurend en ontstemd op de inhoud van de vrijgegeven notulen van de ministerraad. DENK-fractieleider Farid Azarkan sprak van een ‘onthutsend beeld’. SP-leider Lilian Marijnissen noemde het ‘ongelofelijk’. “Dit gaat dus over mensen die kapotgemaakt worden”. PVV-leider Geert Wilders wil dat het kabinet strafrechtelijk wordt vervolgd.

‘Veel geklaag, weinig actie’

“Na tientallen pagina’s notulen blijkt: veel geklaag, maar weinig actie over compensatie en transparantie”, zegt politiek verslaggever Fons Lambie over de vrijgegeven stukken. “Op een aantal momenten besloot de ministerraad om de Kamer de gevraagde informatie niet te geven en compensatie beperkt te houden. Deze koers zorgde ervoor dat de toeslagenaffaire nog langer duurde.”

“Overigens zijn dit niet álle notulen over de toeslagenaffaire: zo is in de ministerraad op 6 december 2019 ook nog gesproken over de toon in het debat en de informatiepositie van de Kamer. Die notulen worden nu niet openbaar, want het kabinet publiceert alleen de notulen die zijn verstrekt aan de parlementaire onderzoekscommissie.”

“De VVD kan opgelucht ademhalen. De afgelopen verkiezingscampagne kreeg Mark Rutte veel verwijten over de bestuurscultuur en transparantie (de ‘Rutte-doctrine’) maar uit deze notulen blijkt dat alle ministers van alle coalitiepartijen van Rutte-III hebben meegewerkt. Verschillende CDA-ministers, maar ook bewindslieden van D66 en de ChristenUnie, wilden de Kamer geen informatie geven en klaagden over de tegenmacht van het parlement.”

“De vraag is wat dit gaat betekenen voor de verhoudingen in het CDA: uit de notulen blijkt dat Omtzigt werd tegengewerkt door CDA-ministers. Dat wist Omtzigt al langer – de tegenwerking is een van de redenen dat hij thuiszit. Het is de vraag of de positie van Hoekstra verder onder druk komt te staan: in het CDA broeit het en is de vraag of de partij wel moet deelnemen aan een nieuw kabinet onder leiding van Mark Rutte.”

“D66-leider Kaag komt slechts een keer voor in de stukken: zij neemt het juist op voor de kritische Kamerleden. Door deze notulen komt Kaag niet in de problemen, al zitten andere D66-bewindslieden wel met hun vingers tussen de deur: ook daar veel geklaag over de kritische Kamer. Dat geldt ook voor de ChristenUnie, wiens ministers de kabinetskoers ondersteunden om geen of weinig informatie te verstrekken.”

RTL Nieuws dossier toeslagenaffaire

Dossier Toeslagenaffaire

Het blootleggen van de misstanden bij de Belastingdienst in de Toeslagenaffaire, is terug te lezen in de artikelen en video’s die RTL Nieuws hierover heeft gepubliceerd. Bekijk het hele dossier.

RTL Nieuws; Pieter Omtzigt Wouter Koolmees Mark Rutte Kajsa Ollongren Wopke Hoekstra Sigrid Kaag Tweede Kamer Toeslagenaffaire Belastingdienst Kinderopvangtoeslag Politiek 

Advocaat toeslagenouders: kabinet handelt tegenstrijdig

Telegraaf 27.04.2021 Het kabinet deed er alles aan om tijd te rekken, nadat het al wist dat er fouten waren gemaakt rondom de toeslagenaffaire. Dat zegt advocaat Eva González Pérez, die tientallen ouders bijstaat en als een van de eersten aan de bel trok over de keiharde behandeling van ouders die toeslagen ontvingen en toch onterecht vervolgd bleven worden.

„Ze wisten alles al en lieten mijn cliënten wachten”, stelt ze naar aanleiding van de notulen van de ministerraad die maandag zijn vrijgegeven. . „Ik zie alleen maar bevestiging van hoe men omgegaan is met de gedupeerde burgers. Hoe deze mensen, terwijl men wist hoe fout ze zaten, aan het lijntje gehouden zijn”, aldus de advocaat. González Pérez noemt het tegenstrijdig dat het kabinet excuses aanbood, maar tegelijkertijd geen openheid gaf.

Ook meent ze dat in de notulen over kritische Kamerleden van coalitiefracties werd gesproken alsof het activisten waren. Ze noemt het teleurstellend om te zien hoe er met Pieter Omtzigt van het CDA en Helma Lodders van de VVD is omgegaan.

BEKIJK OOK:

Inkijkje ministerraad: pittige debatten over in toom houden kritische Kamerleden

BEKIJK OOK:

Lees hier zelf de geopenbaarde geheime kabinetsnotulen

Verscheidene ministers klaagden tijdens de ministerraad op 12 juli 2019 over onder anderen Omtzigt en Lodders. D66-minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken nam daarin het voortouw maar hij kreeg bijval van premier Mark Rutte, CDA-minister Wopke Hoekstra van Financiën en D66-vicepremier Kajsa Ollongren.

BEKIJK MEER VAN; overheidsbeleid rechterlijke macht Eva González Pérez Pieter Omtzigt Helma Lodders

Advocaat ouders toeslagenaffaire: kabinet rekte tijd

Advocaat ouders toeslagenaffaire: kabinet rekte tijd

MSN 27.04.2021  Het kabinet deed er alles aan om tijd te rekken, nadat het al wist dat er fouten waren gemaakt rondom de toeslagenaffaire. Dat zegt advocaat Eva González Pérez, die tientallen ouders bijstaat en als eerste aan de bel trok over de behandeling van ouders die toeslagen ontvingen, naar aanleiding van de notulen van de ministerraad die maandag zijn vrijgegeven.

“Ze wisten alles al en lieten mijn cliënten wachten”, stelt ze. “Ik zie alleen maar bevestiging van hoe men omgegaan is met de gedupeerde burgers. Hoe deze mensen, terwijl men wist hoe fout ze zaten, aan het lijntje gehouden zijn”, aldus de advocaat. González Pérez noemt het tegenstrijdig dat het kabinet excuses aanbood, maar tegelijkertijd geen openheid gaf.

Ook meent ze dat in de notulen over kritische Kamerleden van coalitiefracties werd gesproken alsof het activisten waren. Ze noemt het teleurstellend om te zien hoe er met Pieter Omtzigt van het CDA en Helma Lodders van de VVD is omgegaan.

Verscheidene ministers klaagden tijdens de ministerraad op 12 juli 2019 over onder anderen Omtzigt en Lodders. D66-minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken nam daarin het voortouw maar hij kreeg bijval van premier Mark Rutte, CDA-minister Wopke Hoekstra van Financiën en D66-vicepremier Kajsa Ollongren.

Advocaat Eva González Pérez

Advocaat ouders toeslagenaffaire: kabinet hield gedupeerden bewust aan het lijntje

AD 27.06.2021 Het kabinet deed er alles aan om tijd te rekken, nadat het al wist dat er fouten waren gemaakt rondom de toeslagenaffaire. Dat zegt advocaat Eva González Pérez, die tientallen ouders bijstaat en als eerste aan de bel trok over de behandeling van ouders die toeslagen ontvingen, naar aanleiding van de notulen van de ministerraad die maandag zijn vrijgegeven.

,,Ze wisten alles al en lieten mijn cliënten wachten’’, stelt ze. ,,Ik zie alleen maar bevestiging van hoe men omgegaan is met de gedupeerde burgers. Hoe deze mensen, terwijl men wist hoe fout ze zaten, aan het lijntje gehouden zijn’’, aldus de advocaat. González Pérez noemt het tegenstrijdig dat het kabinet excuses aanbood, maar tegelijkertijd geen openheid gaf.

Lees ook;

<img src="https://images0.persgroep.net/rcs/FtiUWVF4n6G5KTLvRcQwQrQhygA/diocontent/202177890/_fill/115/86/?appId=21791a8992982cd8da851550a453bd7f&quality=0.6&quot; alt="Lees hier zelf de volledige geheime kabinetsnotulen over de toeslagenaffaire
Notulen onthullen: ‘activistische’ Kamerleden moesten toontje lager zingen

Ook meent ze dat in de notulen over kritische Kamerleden van coalitiefracties werd gesproken alsof het activisten waren. Ze noemt het teleurstellend om te zien hoe er met Pieter Omtzigt van het CDA en Helma Lodders van de VVD is omgegaan.

Verscheidene ministers klaagden tijdens de ministerraad op 12 juli 2019 over onder anderen Omtzigt en Lodders. D66-minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken nam daarin het voortouw maar hij kreeg bijval van premier Mark Rutte, CDA-minister Wopke Hoekstra van Financiën en D66-vicepremier Kajsa Ollongren.

Hoekstra wilde notulen al in januari openbaar maken

Telegraaf 23.04.2021 CDA-leider Wopke Hoekstra heeft in januari al in het kabinet aangegeven voorstander te zijn van het openbaar maken van geheime notulen van de ministerraad over de toeslagenaffaire. Dat schrijft hij in een verklaring.

In januari viel het kabinet over de toeslagenaffaire. Volgens de demissionair minister van Financiën maakt het delen van de notulen duidelijk wat er is besproken en in welke context wie wat heeft gezegd.

„Het openbaren van de notulen van de ministerraad is een zeer vergaande stap. Om te komen tot eenheid van kabinetsbeleid moeten ministers in alle openheid, en dus in vertrouwelijkheid kunnen overleggen”, schrijft Hoekstra er wel bij. „Zonder deze vertrouwelijkheid is inhoudelijk overleg niet goed mogelijk. Deze vertrouwelijkheid moet dus zeer zwaar wegen; niet voor niets blijven de notulen normaliter jarenlang geheim en is het lekken ervan een misdrijf.”

BEKIJK OOK:

Kabinet houdt notulen niet voor niets geheim

BEKIJK OOK:

Vergeetachtigheid besmettelijk in de Haagse bubbel

Verhoudingen

Of het kabinet aangifte gaat doen is nog niet duidelijk. Hoekstra maakt zich grote zorgen over de gevolgen die de jongste rel heeft voor politiek Den Haag. „De onlangs verschenen berichtgeving van RTL zet de verhoudingen in Den Haag verder op scherp. Het wordt nog ingewikkelder het onderlinge vertrouwen te herstellen.”

Tegelijkertijd schrijft Hoekstra dat de toeslagenaffaire pijnlijk heeft laten zien dat de overheid tekort is geschoten. „Alles afwegend vind ik dat in dit geval de voor het Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) dossier relevante notulen, inclusief de zogenaamde p-notulen (persoonlijke notulen), openbaar gemaakt moeten worden.”

De notulen worden maandagavond openbaar gemaakt. Donderdag onderbreekt de Tweede Kamer het meireces voor een debat.

BEKIJK OOK:

Rutte: notulen ministerraad over toeslagenaffaire worden openbaar

BEKIJK OOK:

Meerderheid coalitie wil ’toeslagen-notulen van slot’

BEKIJK MEER VAN; overheidsbeleid overheid Wopke Hoekstra Den Haag

Kabinet maakt geheime notulen ministerraad over toeslagenaffaire openbaar

NU 23.04.2021 Het demissionaire kabinet gaat de notulen vrijgeven van de ministerraden waarin het over de kinderopvangtoeslagaffaire ging. De Kamer vroeg hierom nadat RTL Nieuws onthulde dat tijdens zo’n kabinetsvergadering was besloten de Tweede Kamer met opzet tegen te werken in het toeslagenschandaal.

De notulen zullen maandag worden gepubliceerd, maakte demissionair premier Mark Rutte vrijdag bekend. Het gaat om de documenten die ook naar de commissie-Van Dam, die de toeslagenaffaire onderzocht, zijn gestuurd.

Het is een besluit waar volgens Rutte het gehele kabinet achter staat. Notulen van de ministerraad zijn geheim en worden pas na twintig jaar openbaar gemaakt. “het is nogal uitzonderlijk om te doen”, zei de premier.

Hij herhaalde zijn boodschap van woensdag dat er “niets onoorbaars” in staat in relatie tot het mogelijk tegenwerken van de Kamer in het toeslagendossier.

Openheid en transparantie zijn belangrijke thema’s geworden in Den Haag sinds het kabinet aftrad vanwege het snoeiharde rapport over de misstanden bij de kinderopvangtoeslag. Onschuldige burgers werden jarenlang door de Belastingdienst opgejaagd als fraudeurs met grote financiële en emotionele schade als gevolg.

Nieuws heeft mogelijk grote gevolgen

De Kamer vroeg om het openbaar maken nadat RTL Nieuws woensdag onthulde dat het kabinet belangrijke informatie bewust niet naar de Kamer zou hebben gestuurd. Dat nieuws sloeg in als een bom, want het kan grote politieke gevolgen hebben.

Niet alleen voor premier en VVD-leider Rutte, maar ook voor CDA’er Wopke Hoekstra en D66-voorvrouw Sigrid Kaag.

Een van de belangrijkste conclusies is dat het kabinet tijdens de ministerraad van 15 november 2019 besloten zou hebben de Kamer bewust geen volledige informatie te geven over wie wanneer wat wist van het onrechtmatig handelen van de Belastingdienst in de toeslagenaffaire. De volledige Kamer had juist expliciet om zo’n feitenrelaas gevraagd.

Het is niet bekend of de notulen van deze ministerraad ook maandag worden gepubliceerd.

Over Hoekstra werd geschreven dat hij zijn partijgenoot en nummer twee op de CDA-kandidatenlijst Pieter Omtzigt probeerde te bedaren (“sensibiliseren”), omdat hij kritische vragen bleef stellen aan het kabinet.

Hoekstra noemde het openbaar maken van de notulen op Twitter “een zeer vergaande stap.” “Toch vind ik dat de notulen die relevant zijn voor de toeslagenaffaire openbaar moeten worden gemaakt”, aldus de CDA-leider.

De Kamer debatteert volgende week donderdag over de geheime notulen.

Commissie-Van Dam had ook inzage in notulen

De enige die weten wat er gezegd is tijdens de ministerraden die over de toeslagenaffaire gingen, zijn de aanwezige bewindslieden van de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.

In dit geval waren dat ook de leden van de commissie-Van Dam, die inzage hadden vanwege hun onderzoek naar de toeslagenaffaire.

PvdA’er Attje Kuiken was vicevoorzitter in die commissie. Alleen Kuiken en commissievoorzitter Chris van Dam (CDA) hadden voor een bepaalde periode inzage in de ministerraadnotulen. Andere commissieleden, zoals SP-Kamerlid Renske Leijten, kregen alleen geanonimiseerde versies te zien.

Zowel Kuiken als Leijten laat desgevraagd weten dat zij niet de bron zijn geweest van het artikel van RTL Nieuws.

Rutte: ‘In notulen staat niets onoorbaars over toeslagenaffaire’

Lees meer over: Politiek  Mark Rutte  Formatie 2021 

Kabinet maakt vertrouwelijke notulen ministerraad openbaar

NOS 23.04.2021 De vertrouwelijke notulen van de ministerraad over de toeslagenaffaire worden maandag openbaar. Dat heeft demissionair premier Rutte bekendgemaakt. Het is een unaniem en “uitzonderlijk” besluit van het kabinet, zei hij.

Het besluit is een reactie op een verzoek uit de Tweede Kamer. Die wilde opheldering over berichten van RTL Nieuws dat het kabinet in 2019 doelbewust informatie over de toeslagenaffaire heeft achtergehouden. RTL baseerde zich op bronnen “die toegang hebben tot de notulen van de ministerraad”. Daaruit zou ook blijken dat ministers klaagden over ‘lastige’ Kamerleden, zoals CDA’er Omtzigt. De hele Kamer wil weten hoe het zit, en een deel vindt ook dat de notulen openbaar moeten worden.

Dat de inhoud van de notulen van de ministerraad op straat komt te liggen, is zeer uitzonderlijk. Ze blijven in principe twintig jaar geheim, maar het kabinet kan wel ontheffing verlenen. Maandag is er een extra ministerraad en daarna worden de stukken daadwerkelijk openbaar. Rutte benadrukt dat er niets onoorbaars of verkeerds is gebeurd in het overleg. “Het gaat niet om politieke toedekking”, zei hij.

De notulen van de ministerraad over de toeslagenaffaire worden openbaar

De naam van CDA-leider Hoekstra, ook minister van Financiën, wordt ook genoemd in de RTL-berichten. Een bron zegt tegen RTL dat Hoekstra zei: “We hebben geprobeerd de heer Omtzigt te sensibiliseren, maar dat is niet gelukt”. Met sensibiliseren wordt bedoeld dat Omtzigt werd gewezen op de gevoeligheid van zijn kritiek.

Hoekstra laat nu weten dat hij al sinds januari voorstander is van openbaarmaking van de notulen. “Daarmee wordt duidelijk wat er is besproken, en in welke context wie wat heeft gezegd”, laat hij in via Twitter weten. Hij vindt wel dat het openbaar maken van notulen van de ministerraad een vergaande stap is, omdat ministers ook in vertrouwelijkheid met elkaar moeten kunnen overleggen.

‘Functie elders’

De kwestie over wat in het kabinet besproken is over de toeslagaffaire en over Omtzigt ligt in Den Haag extra gevoelig, omdat er ook een link is met de lopende kabinetsformatie: daarin gaat het vaak over de bestuursstijl en vertrouwen in de politiek.

De toeslagaffaire leidde in januari tot de val van het kabinet en in het begin van de formatie was op een foto een papier te zien van de toenmalige verkenners met de passage ‘positie Omtzigt, functie elders’.

Toen bleek dat die notitie was gemaakt naar aanleiding van een opmerking van VVD-leider Rutte, leidde dat tot een verhitte discussie in de Kamer en een motie van afkeuring tegen Rutte. Veel partijen hebben geen vertrouwen meer in hem als leider van een nieuw kabinet. Gisteren werd bekend dat zo’n twintig CDA-afdelingen zich verzetten tegen deelname aan een kabinet met Rutte. Ze vinden zo’n toetreding “ongeloofwaardig” en “geen optie”.

NOS-verslaggever Ron Fresen: ‘menens met nieuwe bestuurscultuur’

“Het kabinet doet dit bij hoge uitzondering. Er liggen delen op straat en ze zijn ervan overtuigd dat na openbaarmaking zal blijken dat er niks verkeerds is gebeurd. Ze zien het dus ook als een manier om de kwestie uit de wereld te krijgen. Het staat de kabinetsformatie ook in de weg. Als de ministerraad de notulen niet openbaar zou hebben gemaakt, zou dat wantrouwen hierover tussen de partijen blijven hangen. Voor Rutte is de openbaarmaking ook een kans om te laten zien dat het hem menens is met de nieuwe bestuurscultuur van niets meer afdekken.”

Informateur Tjeenk Willink heeft de afgelopen tijd twee keer met alle fractievoorzitters gepraat over wat er nu moet gebeuren. Het is de bedoeling dat hij volgende week verslag uitbrengt aan de Tweede Kamer.

De informateur moest onderzoeken of er “voldoende vertrouwen tussen partijen bestaat of weer kan ontstaan om een breed gedragen weg uit de ontstane impasse te vinden”. Door de nieuwe commotie over de Toeslagaffaire en het debat dat daar volgende week over wordt gehouden, is het niet uitgesloten dat Tjeenk Willink wacht met zijn verslag.

BEKIJK OOK;

Rutte: Notulen ministerraad worden openbaar

Rutte: Notulen ministerraad worden openbaar

AD 23.04.2021 Het kabinet maakt  notulen van de ministerraad openbaar waarin is gesproken over de toeslagenaffaire. Dat is bijzonder, omdat die normaal gesproken twintig jaar geheim blijven.

,,Het is een uitzonderlijk besluit’’, zei demissionair premier Mark Rutte vanmiddag na beraad met de rest van het kabinet. Maar volgens hem is het nodig om het nu ‘toch te doen’. ,,Er is een indruk ontstaan alsof het kabinet allerlei dingen heeft achtergehouden om politieke redenen. Maar dat is uit zorgvuldigheid gedaan en niet om dingen toe te dekken.’’ 

Lees ook;

Reacties op toeslagenaffaire: ‘Mevrouw Kaag maakt vergissing van ongeoefende leugenaar’
Gewone Nederlanders over Haagse sores: ‘Niet zo hakketakken, regel een kabinet!’

Komende maandag aan het einde van de middag komt het kabinet nog eens bijeen, waarna de notulen naar de Tweede Kamer worden gestuurd. Volgens Rutte kan dan iedereen zien dat er ‘niets onoorbaars is gebeurd’.

Het gaat om de notulen die het kabinet eerder al ter inzage gaf aan de parlementaire ondervragingscommissie (POK) die onderzoek deed naar de toeslagenaffaire. Daarbij werden duizenden ouders ten onrechte beschuldigd door de Belastingdienst dat ze hadden gefraudeerd met de kinderopvangtoeslag. Sommigen moesten ten onrechte tienduizenden euro’s terugbetalen en werden geruïneerd.

Demissionair premier Mark Rutte.

Demissionair premier Mark Rutte. © videostill

Ophef

Eerder deze week ontstond ophef in de Tweede Kamer na een publicatie van RTL Nieuws dat er tijdens een ministerraad in november 2019 zou zijn afgesproken om informatie achter te houden voor de Tweede Kamer. De suggestie die werd gedaan, was dat het kabinet bang was voor negatieve publiciteit. Het onderzoek van de POK ging over de periode tot en met 14 november 2019. Maar de commissie kreeg ook de ministerraadsnotulen van de weken daarna onder ogen.

Er loopt al langer een conflict tussen Tweede Kamer en kabinet over welke documenten er allemaal moeten worden verstrekt. Tot voor kort was het kabinet daar terughoudend in, zeker als het ging om stukken van ambtenaren. Dit uit angst dat als alles openbaar zou worden, ambtenaren niet meer vrijuit hun werk kunnen doen.

Lekken

Hoewel het populair is te zeggen dat alles in Den Haag ‘toch wel uitlekt’ geldt dat zeker niet voor de notulen van de ministerraad. Die hebben de status ‘zeer geheim’ en worden twintig jaar achter slot en grendel bewaard. Voortijdige schending van de geheimhouding is een ambtsmisdrijf en kan worden bestraft met maximaal één jaar cel of een boete van ten hoogste 21.750 euro.

Dat betekent niet dat er nooit passages op straat zijn beland. In 2009 lekten notulen uit van een discussie in de ministerraad over de uitdieping van de Westerschelde. Daaruit bleek dat toenmalig PvdA-minister van Financiën Wouter Bos zich grote zorgen maakte over de kosten van de wens om de Hedwigepolder toch niet onder water te laten lopen (wat later alsnog gebeurde). Premier Jan Peter Balkenende – die als Zeeuw de polder graag behouden zag – was boos en schakelde de Rijksrecherche in om uit te zoeken wie er had gelekt. Een dader werd nooit gevonden.

Vitale belangen

Ook nu is de kans aanwezig dat het kabinet besluit de Rijksrecherche in actie te laten komen. Maandag in het extra beraad wordt hierover beslist. Hoogleraar staatsrecht Wim Voermans liet eerder deze week weten principieel van mening te zijn dat een lek uit de ministerraad altijd onderzocht zou moeten worden, omdat schending van de geheimhouding vitale belangen van de staat zou kunnen schaden, zei hij tegen RTL Nieuws.

In regeringskringen wordt echter geschamperd dat zo’n onderzoek ‘toch niks oplevert’. Tegelijkertijd vrezen partijen de gevaren van actieve openbaarmaking van de notulen na een lek, zoals nu gebeurt. ,,Je weet nu al dat Geert Wilders volgende week gaat roepen dat hij ook de notulen over corona of de gaswinning in Groningen wil hebben”, zegt een betrokkene.

 Terwijl er volgens regeringsbronnen goede redenen zijn dat wat er in de ministerraad wordt besproken geheim blijft: de regering wordt immers geacht met één mond te spreken. Als zou uitkomen dat bepaalde ministers binnenskamers hun bedenkingen over bepaalde besluiten hebben geuit, wordt het moeilijker regeren. 

Rutte: notulen ministerraad over toeslagenaffaire worden openbaar

Telegraaf 23.04.2021 Na urenlang wikken en wegen heeft het kabinet besloten om een aantal gevoelige notulen van de ministerraad vrij te geven. Dat laat premier Rutte weten. Volgens hem is er ’niets onoorbaars gebeurd’.

Het delen van de notulen is een ’unaniem besluit’ geweest van het kabinet, stelt Rutte na afloop van de ministerraad vrijdag. De notulen worden maandag wereldkundig gemaakt, samen met een begeleidende brief van het kabinet.

Het gaat om twee versies van de notulen: een met de namen van de sprekers erbij, en een geanonimiseerde versie. Die laatste werd ingezien door de leden van de parlementaire ondervragingscomissie Kinderopvangtoeslag.

Rutte maakt zich geen zorgen om de openbaring. „Er is nu een soort indruk ontstaan alsof het kabinet om politieke redenen dingen heeft achtergehouden, en alsof er allerlei nieuwe feiten deze week zijn opgedoken. U zult zien dat die discussie in het kabinet zorgvuldig is gevoerd, en met de Kamer precies is gedeeld op cruciale momenten wat we wel en niet kunnen verstrekken en dat dat vanuit zorgvuldigheid is gedaan.”

BEKIJK OOK:

Meerderheid coalitie wil ’toeslagen-notulen van slot’

Pieter Omtzigt

Het kabinet neemt dat besluit nadat RTL Nieuws deze week nieuwe informatie over de toeslagenaffaire en CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt naar buiten bracht.

BEKIJK OOK:

Kabinet houdt notulen niet voor niets geheim

Het nieuwsprogramma meldde deze week aan de hand van doorgaans strikt geheime notulen van verschillende ministerraden in 2019 dat het kabinet geprobeerd heeft om informatie over de toeslagaffaire voor de Tweede Kamer achter te houden. Ook werd er door bewindspersonen gal gespuwd over kritische Kamerleden, waaronder Pieter Omtzigt.

BEKIJK OOK:

Vergeetachtigheid besmettelijk in de Haagse bubbel

Een deel van de oppositie eiste woensdag vrijwel meteen dat het kabinet het slot zou halen van de bewuste notulen. Donderdag lieten coalitiepartijen VVD, CDA en CU aan De Telegraaf weten er geen bezwaar tegen te hebben. Het kabinet besloot om er vrijdag in de ministerraad een knoop over door te hakken.

BEKIJK MEER VAN; overheid Mark Rutte Den Haag RTL Nieuws Kamerleden

Statement Rutte: ‘Notulen ministerraad komen openbaar’

RTL 23.04.2021 Demissionair premier Rutte heeft in een statement gezegd dat de geheime notulen van ministerraden waarin de toeslagenaffaire is besproken, maandag openbaar worden gemaakt.

Kabinet maakt geheime notulen van ministerraad openbaar

RTL 23.04.2021 Demissionair premier Rutte heeft in een statement gezegd dat de geheime notulen van ministerraden waarin de toeslagenaffaire is besproken, maandag openbaar worden gemaakt.

meer; Mark Rutte Politiek Toeslagenaffaire Belastingdienst Den Haag

Helft aangemelde ouders toeslagenaffaire krijgt vooralsnog geen compensatie

NU 23.04.2021 Bijna de helft van de ouders die zich in verband met de toeslagenaffaire heeft aangemeld voor een compensatie van 30.000 euro, heeft daar volgens de Belastingdienst vooralsnog geen recht op. Dat schrijft Trouw vrijdag. Het kabinet beloofde eerder dat alle gedupeerde ouders deze compensatie voor 1 mei 2021 ontvangen.

Na de conclusies van de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag eind december, kondigde het kabinet de compensatie van 30.000 euro aan. Alle gedupeerden die zich voor 1 mei zouden melden, zouden de eerste 30.000 euro uitgekeerd krijgen. Mochten de schulden hoger zijn, dan zouden mensen later aanspraak kunnen maken op meer compensatie. Indien er minder schade was geleden, zou het bedrag niet worden teruggevorderd.

Uit de laatste cijfers blijkt echter dat 45 procent van de 24.500 mensen die zich voor 15 februari voor compensatie hebben aangemeld niet voor de regeling in aanmerking komt. Dat bleek donderdagavond tijdens de uitleg die ambtenaren van de Belastingdienst de Tweede Kamer gaven.

Deze groep loopt zelfs het risico dat schuldeisers vanaf 1 mei weer op de stoep staan. 51 procent wordt wel gecompenseerd, en 4 procent van de meldingen moet nog (voor 1 mei) beoordeeld worden.

Onduidelijkheid en vertraging

Waarom bijna de helft van de aanvragers geen aanspraak op de compensatie maakt, is onduidelijk. Mensen van wie het verzoek is afgewezen, kregen een brief waarin de reden niet wordt vermeld.

Ook wordt uit de brief niet duidelijk of zij bezwaar kunnen maken tegen de beslissing. Dat kan overigens wel, want het gaat nog niet om een definitieve afwijzing. Uiteindelijk worden alle gevallen volledig beoordeeld. Begin april stond de teller op zestienhonderd, terwijl zich nog dagelijks ouders melden.

Afgelopen woensdag werd bekend dat zo’n vierhonderd gedupeerde ouders onterecht van de Belastingdienst te horen hebben gekregen dat ze geen 30.000 euro compensatie krijgen voor het leed dat ze is aangedaan in de toeslagenaffaire. 1.350 andere ouders kregen ook zo’n bericht, terwijl het nog onbekend is of zij recht hebben op de compensatie.

Rutte na onthullingen toeslagenaffaire: ‘Er is niets vreemds gebeurd’

Bewust informatie achtergehouden

Eerder deze week werd bekend dat het demissionaire kabinet-Rutte III volgens een reconstructie van RTL Nieuws in de toeslagenaffaire doelbewust informatie heeft achtergehouden voor het parlement, onder meer om zo verantwoordelijke, hoge ambtenaren en politici uit de wind te houden.

Kamer volgende week in debat over achterhouden informatie toeslagenaffaire

NU 22.04.2021 De Tweede Kamer gaat volgende week donderdag, tijdens het meireces, in debat over de onthullingen over de opstelling van het kabinet in het toeslagenschandaal. De Kamer wil tekst en uitleg van het kabinet over het bericht van RTL Nieuws dat er anderhalf jaar geleden in de ministerraad bewust is afgesproken informatie achter te houden.

De Tweede Kamer vroeg destijds herhaaldelijk om een overzicht van wat verantwoordelijke bewindslieden en topambtenaren op welk moment wisten van het toeslagenschandaal bij de Belastingdienst.

Eerder in de week moet er een kabinetsreactie komen. Verschillende partijen hebben geëist dat de notulen van de ministerraad openbaar gemaakt worden, maar dat zou hoogst ongebruikelijk zijn. De documenten blijven normaliter geheim.

De berichtgeving heeft de spanningen op het Binnenhof verder op scherp gezet, terwijl er door de geklapte verkenning al een vertrouwenscrisis heerste. Het kabinet zal moeten ophelderen wat er is gebeurd in de betreffende ministersvergadering. Volgens demissionair premier Mark Rutte is er toentertijd “niets geks gebeurd”.

Rutte na onthullingen toeslagenaffaire: ‘Er is niets vreemds gebeurd’

Nadat de Kamer had gevraagd om een ‘feitenrelaas’, waarin alle gebeurtenissen op een rij worden gezet en documenten worden vrijgegeven, besloot het kabinet geen volledige tijdlijn te verschaffen. Dit zou zijn gebeurd om bepaalde politieke en ambtelijke kopstukken uit de wind te houden.

Het debat over de kwestie is politiek zeer beladen, onder meer omdat de leiders van de drie grote partijen VVD, D66 en CDA onderdeel waren en zijn van dat kabinet, dat inmiddels demissionair is. Bij de twee liberale partijen ligt het initiatief voor de kabinetsformatie, die nu al zeer moeilijk verloopt.

Daarnaast is het kabinet in januari juist teruggetreden vanwege de toeslagenaffaire. Een Kamercommissie die de zaak onderzocht, concludeerde dat de basisbeginselen van de rechtsstaat zijn geschonden en ouders “ongekend onrecht” is aangedaan.

Ook de rol van het CDA is belangrijk, omdat demissionair minister van Financiën Wopke Hoekstra tevens de leider is van de christendemocratische fractie. Zijn ministerie gaat over de Toeslagen, en de prominente CDA’er Pieter Omtzigt heeft zich vastgebeten in het toeslagenschandaal.

Hoekstra zou volgens RTL Nieuws hebben gezegd dat is geprobeerd Omtzigt tot rede te brengen, maar dat zou “niet gelukt” zijn. Het CDA-Kamerlid is razend populair bij de achterban en stond op nummer twee van de lijst van de partij. Hoekstra moet een splitsing in zijn partij zien te voorkomen.

Zie ook: Ook Kaag en Hoekstra hebben wat uit te leggen; formatie verder op zijspoor

Zie ook: Rutte ontkent achterhouden informatie in toeslagenaffaire: ‘Niks geks gebeurd’

Lees meer over: Politiek  Toeslagenaffaire 

Kamer onderbreekt reces voor debat over toeslagenaffaire

NOS 22.04.2021 De Tweede Kamer komt volgende week terug van het mei-reces om te debatteren over de nieuwe onthullingen in de toeslagenaffaire. De Kamer wil uiterlijk maandag een brief van het kabinet over de berichten dat er doelbewust informatie is achtergehouden voor het parlement. Donderdag is dan het debat, dat werd aangevraagd door Denk-leider Azarkan.

RTL Nieuws meldde gisteren dat in 2019 in de ministerraad werd besloten om Kamerleden niet alle stukken te sturen waar ze om hadden gevraagd. Uit de notulen van de ministerraad zou verder blijken dat ministers veelvuldig klaagden over ‘lastige’ Kamerleden, zoals CDA’er Pieter Omtzigt.

Het kabinet moet morgen beslissen of de notulen van die vergaderingen openbaar gemaakt worden, zoals sommige Kamerleden willen. Dat is zeer uitzonderlijk, want die notulen blijven normaal gesproken twintig jaar geheim. Het idee daarachter is dat bewindspersonen in vertrouwelijkheid met elkaar moeten kunnen discussiëren.

Politiek verslaggever Ron Fresen:

“Normaal zou een kabinet zeggen dat de notulen geheim moeten blijven. Ze zouden zeggen: stuur ons maar weg, als je het niet vertrouwt. Maar met de vertrouwenscrisis van nu is alles anders. Het kabinet is al gevallen over hetzelfde onderwerp, de toeslagenaffaire.

VVD-leider Rutte zou voor openbaarmaking zijn, maar vindt CDA-leider Hoekstra dat ook een goed idee? En wat vinden de andere ministers?

We horen nu dat sommigen zeggen dat die notulen maar gegeven moeten worden. Want anders blijft dit hangen en staat het de kabinetsformatie in de weg. Maar andere betrokkenen vinden dat het niet moet gebeuren, want dan is het einde zoek. De uitkomst is dus nog onbekend.”

Demissionair premier Rutte zei gisteren dat er niets onoorbaars is gebeurd tijdens de vergaderingen van het kabinet. Uit kringen rond hem is te horen dat hij wel bereid is de notulen openbaar te maken. Maar dat is een besluit van de hele ministerraad en niet iedereen vindt het een goed idee. Het zou een precedent scheppen, waardoor ministers en staatssecretarissen zich niet meer vrij zouden kunnen voelen om alles te zeggen tijdens de vergaderingen.

Kabinetsformatie

De kwestie kan ook gevolgen hebben voor de kabinetsformatie. Daarbij speelt het gebrek aan vertrouwen nu al een grote rol na het uitlekken van de notitie met daarin de aantekening ‘Positie Omtzigt, functie elders’. Het kwam Rutte op een motie van afkeuring te staan.

Het is de bedoeling dat informateur Tjeenk Willink volgende week met zijn eindverslag komt, en ook daarover zal een debat worden gehouden.

BEKIJK OOK;

Volgende week debat over achterhouden informatie toeslagenaffaire

Telegraaf 22.04.2021  De Tweede Kamer onderbreekt volgende week het meireces voor een debat over het achterhouden van informatie door het kabinet over de toeslagenaffaire.

Woensdag ontplofte een bom na berichtgeving van RTL Nieuws, dat op basis van gesprekken uit de ministerraad reconstrueerde hoe het kabinet in 2019 bewust informatie zou hebben achtergehouden voor de Kamer. Ook over CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt zou zijn gesproken.

Staatsgeheim

Door verkennersgate ligt de kwestie extra gevoelig. Een groot deel van de oppositie wil graag dat de notulen van de ministerraad openbaar worden gemaakt, maar die zijn staatsgeheim. Naar verwachting spreekt het demissionaire kabinet vrijdag tijdens de wekelijkse ministerraad over de kwestie. Alleen daar kan worden besloten of de stukken worden vrijgegeven.

De Kamer wil uiterlijk maandag een brief van het kabinet met tekst en uitleg. Het niet openbaar maken van de notullen kan op flink politiek verzet stuiten. Het openbaar maken kan zittende ministers en partijleiders als Wopke Hoekstra van het CDA en Sigrid Kaag van D66 in verlegenheid brengen.

BEKIJK OOK:

Geheime notulen over Omtzigt slaan in als een bom op het Binnenhof

BEKIJK OOK:

Kabinet houdt notulen niet voor niets geheim

Wegsturen

Oppositiepartijen slijpen de messen. PVV-leider Geert Wilders pleit voor nieuwe verkiezingen. Er kan ook een vertrouwenskwestie van worden gemaakt. Sinds de val van Rutte III is het kabinet al demissionair. Twee keer vallen kan niet, maar het wegsturen van individuele ministers is wel mogelijk.

De rel rond de toeslagenaffaire valt samen met het einde van de eerste ronde in de formatie door informateur Herman Tjeenk Willink. De minister van Staat zou in de oorspronkelijke planning volgende week met een eindverslag komen. Daarna moet de Kamer in een debat beslissen over het vervolg. Het debat over de toeslagenaffaire zet het al uitzonderlijk verlopen proces over de vorming van een nieuwe regering verder onder druk.

BEKIJK MEER VAN; overheid verkiezingen politiek proces Kamer

Pieter Omtzigt (CDA) tijdens het wekelijks vragenuur in de Tweede Kamer.

Kabinet en Kamer ruziën al jaren over informatie rond toeslagenaffaire

AD 22.04.2021 Weer staat de Tweede Kamer op zijn achterste benen. Het kabinet heeft informatie achtergehouden in de toeslagenaffaire. Het punt waarop het aankomt is: gingen de ministers daarmee hun boekje te buiten? 

Waarom is de Tweede Kamer boos?
De Kamer wilde weten wie, wanneer op de hoogte was dat de Belastingdienst ouders ten onrechte vervolgde voor fraude met kinderopvangtoeslag. RTL sprak met bronnen die de notulen van de ministerraad van 15 november 2019 inzagen. Daaruit zou blijken dat is afgesproken niet alle informatie te geven.

Lees ook;

Bitterbalkoningin lacht om uitspraak Rutte: ‘Kun je voor 18.00 uur niet bestellen?’
Toeslagenaffaire werpt weer schaduw over Binnenhof

Daarnaast zou in de ministerraad zijn geklaagd over kritische Kamerleden, zoals CDA’er Pieter Omtzigt. Ministers vonden dat zij de toeslagenaffaire oppookten. Zo zou CDA-minister Wopke Hoekstra (Financiën) hebben gezegd: ,,We hebben geprobeerd de heer Omtzigt te sensibiliseren, maar dat is niet gelukt.’’

Volgens premier Mark Rutte is er ‘niets vreemds of onoorbaars’ gebeurd. Maar daar denkt een deel van de Tweede Kamer anders over. Zo zegt SP-leider Lilian Marijnissen dat Rutte ‘opnieuw gelogen’ heeft. Eerder zei de premier namelijk dat het kabinet nooit om politieke redenen informatie heeft achtergehouden.

Het kabinet wilde voorkomen dat er met vingers naar individue­le ambtenaren werd gewezen

Om welke informatie gaat het precies?
In 2019 bleek dat de toeslagenaffaire veel omvangrijker was dan gedacht. Eerst leek het nog te gaan om driehonderd ouders die door de Belastingdienst onschuldig waren vervolgd. Maar al snel bleek het om veel meer ouders te gaan en bleek ook nog eens dat de Belastingdienst al jaren daarvoor gewaarschuwd was dat hij fout zat.

CDA’er Pieter Omtzigt, SP’er Renske Leijten en VVD’er Helma Lodders vroegen per motie op 4 november 2019 om ‘een volledig feitenrelaas’. Het ministerie van Financiën moest dat leveren. Omtzigt was boos dat er eerst een onleesbare tijdlijn kwam. Ook miste hij een verwijzing naar documenten waaruit bleek dat ambtenaren wisten dat ze fout handelden. Zoals een waarschuwing van een interne jurist (memo-Palmen). Later kwam alsnog een nieuwe versie. Ook miste hij een advies van de landsadvocaat dat de fiscus de wet anders moest uitleggen en werkinstructies om ontlastend bewijs niet in te dienen bij rechtszaken.

Wat zei het kabinet eerder over die klacht?
Het is niet pas sinds deze week dat er over die tijdlijn wordt geklaagd. Het kabinet stelde in een eerste reactie dat er geen bewijs was dat individuele ambtenaren strafrechtelijk verwijtbaar handelden. Op het moment dat de Kamer om een tijdlijn vroeg, liep er nog onderzoek van de Auditdienst Rijk (ADR), een onafhankelijke interne controleur van de overheid. Dat onderzoek wilde het kabinet niet verstoren, schreef toenmalig staatssecretaris Menno Snel aan de Kamer.

Toenmalig staatssecretaris Menno Snel.

Toenmalig staatssecretaris Menno Snel. © ANP

Ook wilde het kabinet voorkomen dat er met vingers naar individuele ambtenaren werd gewezen, terwijl de affaire nou juist een optelsom was van foute beslissingen door de jaren heen. Uiteindelijk was de politiek daarvoor verantwoordelijk. Eerst stapte Snel op. Begin dit jaar het hele kabinet.

Waarom blijft deze kwestie de gemoederen bezighouden?
Omdat los van alle ellende die ouders over zich heen hebben gekregen ook de Tweede Kamer zelf zich gepiepeld voelt. In artikel 68 van de Grondwet staat dat de regering ieder individueel Kamerlid ‘inlichtingen’ moet verstrekken als daarom wordt gevraagd. Alleen als het belang van de staat in het geding is, mag de regering dat weigeren. Politieke redenen, bijvoorbeeld omdat publicatie een minister niet zo goed uitkomt, horen daar niet bij.

Kern van het dispuut is een definitiekwestie: heeft de Kamer slechts recht op informatie – geselecteerd door ambtenaren – of kan het parlement specifieke documenten opeisen? Dat laatste, betoogt de Kamer al langer, Omtzigt voorop. Want het gebeurt vaker dat hij en andere parlementariërs om ambtelijke stukken vroegen, maar ze niet kregen.

Uit de reconstruc­tie van RTL doemt het beeld op dat de Kamer bewust informatie is onthouden, terwijl die mogelijk wel verstrekt had moeten worden

Het kabinet hield jarenlang vast aan de mantra dat stukken van ambtenaren die dienen voor ‘intern beraad’ niet met de Kamer gedeeld hoeven te worden. ,,Ambtenaren moeten hun minister in vrijheid kunnen adviseren’’, luidde het verweer, dat in november 2019, na de weigering van het feitenrelaas, nogmaals werd gegeven.

Een groep staatsrechtgeleerden stelde in januari 2020 dat onder het inlichtingenrecht ook documenten vallen. Het kabinet heeft onder druk van het keiharde toeslagenrapport dat standpunt tenslotte omarmd. De onthullingen van RTL roepen wederom de vraag op of dat niet veel eerder had gemoeten.

Hoe gaat het nu verder?
De Kamer komt volgende week terug van mei-reces om over de kwestie te debatteren. Eerst komt het kabinet nog met een brief. Uit de reconstructie van RTL doemt het beeld op dat de Kamer bewust informatie is onthouden, terwijl die mogelijk wel verstrekt had moeten worden. De context ontbreekt echter: er wordt amper direct geciteerd uit de notulen van de ministerraad en het is onduidelijk welke bewindspersoon wat precies heeft gezegd (uitgezonderd Hoekstra over het ‘sensibiliseren’ van Omtzigt).

Om maximale helderheid te verschaffen bestaat de kans dat het kabinet besluit de notulen van die bewuste ministerraad geheel te openbaren. De VVD heeft daar intern al eerder voor gepleit, maar zou op bezwaren zijn gestuit bij coalitiepartners CDA en D66. Het zou dan ook een ongekende stap zijn dat de ‘zeer geheime’ ministerraadsnotulen, die normaal gesproken pas na 25 jaar openbaar worden, nu al publiek worden. Aan de andere kant: ze liggen deels toch al op straat.

Geheime notulen ministerraad straks openbaar? ‘Niet-informeren Kamer is politieke doodzonde’

RTL 22.04.2021 Het kabinet-Rutte hield doelbewust informatie achter voor de Tweede Kamer over de toeslagenaffaire. Hoogleraar staatsrecht Wim Voermans zegt dat dat een schending is van de grondwet. “Als het waar is, is dit zeer ernstig”, aldus de Leidse hoogleraar.

RTL Nieuws meldde gisteren op basis van geheime notulen van de ministerraad dat het inmiddels demissionaire kabinet-Rutte in de toeslagenaffaire doelbewust informatie heeft achtergehouden voor het parlement. Zo moesten onder meer de verantwoordelijke, hoge ambtenaren en politici uit de wind worden gehouden.

Klagen over CDA’er Pieter Omtzigt.

Ook blijkt er uitgebreid geklaagd te worden over Kamerleden, vooral over CDA’er Pieter Omtzigt. En er wordt binnenskamers erkend dat onschuldige burgers de dupe zijn van een meedogenloze Belastingdienst, maar wil het kabinet ‘precedentwerking’ voorkomen.

Deze directe tegenwerking van het parlement is vastgelegd in de officiële verslagen van die vergaderingen van het kabinet, bevestigen bronnen die toegang hebben tot de notulen van de ministerraad aan RTL Nieuws.

Miniatuurvoorbeeld

Lees ook:

Geheime notulen: hoe de ministerraad steen en been klaagde over kritische Kamerleden

Eenheid van regeringsbeleid

En dat is bijzonder, want die verslagen zijn ‘zeer geheim’, zegt hoogleraar staatsrecht Voermans. In het Reglement van orde voor de ministerraad staat in artikel 26 dat er geheimhoudingsplicht bestaat over wat er daar wordt besproken. De notulen van de ministerraad worden pas na 20 jaar openbaar.

“De reden daarvoor is dat Nederland een coalitieland is. Regeringen bestaan uit coalities van verschillende partijen die moeten samenwerken. De regering moet met één mond spreken, de eenheid van regeringsbeleid. Als er door openbaarheid van notulen duidelijk wordt dat bepaalde ministers bedenkingen hebben bij besluiten, dan wordt het moeilijk om te regeren. Dan kunnen de tegenstellingen in een regering worden gebruikt door de tegenstanders.”

Geen klokkenluider

Het overtreden van die geheimhouding, het lekken uit de ministerraad, is dan ook een misdrijf, waar zelfs maximaal een jaar gevangenisstraf op staat of een maximale boete van 21.750 euro. Voermans is er principieel in, hij vindt dat er naar elk lek uit de ministerraad onderzoek moet worden gedaan door de Rijksrecherche. “Er kunnen ook vitale staatsbelangen worden geschaad door het lekken uit de ministerraad.”

Dat er sprake zou zijn van een klokkenluider, die een misstand in de ministerraad aan de kaak wil stellen, is geen verzachtende omstandigheid, zegt Voermans. “Je mag een misstand aantonen, maar dit openbaren is iets anders. Dat zijn verschillende dingen.”

Hoe nu verder?

Het reces wordt volgende week onderbroken voor een debat, maar eerst moet het demissionaire kabinet een brief met uitleg naar de Tweede Kamer sturen. “De grote vraag is: maakt dit kabinet alle notulen openbaar of slechts een gedeelte, een samenvatting? Of komt er alleen een brief met antwoorden? Hoe meer geheim wordt gehouden, hoe meer vragen volgende week bij het debat”, zegt politiek verslaggever Fons Lambie.

“Voorlopig staat de formatie ook weer even in de wachtstand. Informateur Herman Tjeenk Willink wilde eigenlijk volgende week woensdag zijn eindverslag presenteren, maar moet nu sowieso wachten op het debat. De kans dat de potentiële regeringspartijen nu snel om tafel gaan, lijkt nu ook uitgesloten.”

Miniatuurvoorbeeld

Lees ook:

Kabinet hield informatie toeslagenaffaire doelbewust achter voor Tweede Kame

Openbaar maken

Oppositiepartijen in de Tweede Kamer willen, nadat duidelijk werd dat het kabinet informatie heeft achtergehouden, de notulen van de ministerraad zien. Maar daar is nog geen Kamermeerderheid voor. Daar is de steun van minstens een van de regeringspartijen voor nodig. En die hebben nog geen besluit genomen.

Door het openbaar worden van de stukken zou te zien zijn wat er is gezegd over bepaalde Kamerleden en hoe er wordt gedacht over het niet-geven van informatie aan de Kamer door ministers van diezelfde regeringspartijen. Zo is het bijvoorbeeld lastig voor CDA-bewindslieden zoals minister Hoekstra, die niet ingrepen toen er werd geklaagd over zijn partijgenoot Pieter Omtzigt, die zich inzet voor ouders die gedupeerd zijn in de toeslagenaffaire.

Schenden grondwet

Maar waarom is het zo erg dat de ministerraad heeft besloten om de Tweede Kamer geen informatie te geven? “Als het waar is, dan schenden ze artikel 68 van de grondwet”, zegt de Leidse hoogleraar. In artikel 68 van de grondwet staat dat het kabinet de Tweede Kamer juist en volledig moet inlichten.

“De informatie van het kabinet is het zuurstof van de Tweede Kamer. Zonder dat kunnen Kamerleden de regering niet controleren. Als je dat niet doet dan trek je de tanden van het parlement. Dan worden ze tandeloos. Dat is heel ernstig. Het niet goed informeren van het parlement is een politieke doodzonde. Als dat grondwetsartikel wordt geschonden, dan kan het parlement daar de ultieme consequentie aan verbinden – het vertrouwen opzeggen in de bewindspersoon. Die moet dan opstappen. Zelfs een demissionaire bewindspersoon moet dan weg volgens het staatsrecht.”

Voermans ziet dat de kabinetten-Rutte al langere tijd ‘steeds meer onder het informeren van de Kamer proberen weg te kruipen’. “Dat weigeren van informatie kan alleen in zeer zeldzame gevallen. Dat kan echt alleen als het belang van de staat in het geding is.”

Strategie van laatste kabinetten

Voermans deed onderzoek naar het onvolledig inlichten van de Tweede Kamer en schreef er een boek over, ‘Het land moet bestuurd worden’. “Tussen 2000 en 2020 is de Kamer 69 keer onjuist of onvolledig geïnformeerd door de kabinetten. Maar je ziet dat het na 2010 steeds vaker voorkomt. Tussen 2010, het aantreden van Rutte als premier, gebeurde dat 43 keer. Dat is een toename van 65 procent”, zegt Voermans.

“Bewindspersonen uit die kabinetten verzuchtten de afgelopen jaren steeds dat ze geen tijd hebben voor het beantwoorden van ‘al die Kamervragen’ en dat ze door die vragen niet aan besturen toekomen. Maar uit mijn onderzoek blijkt dat ze maar zo’n twee Kamervragen per week hoeven te beantwoorden. Dat klagen maakt allemaal onderdeel uit van de strategie om zo weinig mogelijk informatie te delen met de Tweede Kamer.”

Dossier

Het blootleggen van de misstanden bij de Belastingdienst in de Toeslagenaffaire, is terug te lezen in de artikelen en video’s die RTL Nieuws hierover heeft gepubliceerd. Bekijk het hele dossier.

meer: Arne Hankel Wim Voermans Mark Rutte Toeslagenaffaire Belastingdienst Toeslagenwet Kinderopvangtoeslag

Van links naar rechts: Sigrid Kaag (D66), Wopke Hoekstra (CDA) en Mark Rutte (VVD).

Toeslagenaffaire werpt weer schaduw over Binnenhof

AD 21.04.2021 De tweede formatiepoging draaide om het kweken van onderling vertrouwen tussen politieke partijen. Dat plan is doorkruist; door nieuwe ophef over de toeslagenaffaire is de argwaan groter dan ooit.

Het recept voor informateur Tjeenk Willink was: rust, inhoud en vooral het gedeukte onderlinge vertrouwen tussen partijen aan het Binnenhof herstellen. Woensdag werd dat proces mijlenver teruggeworpen. Nieuws over de toeslagenaffaire werpt een schaduw over de formatie.

Lees ook;

Bijna-blunder: ook Rutte wappert met aantekeningen

RTL Nieuws sprak met bronnen die de notulen van de ministerraad uit november 2019 hebben ingezien. Daaruit zou blijken dat in het kabinet meerdere keren werd geklaagd over kritische Kamerleden, zoals CDA’er Pieter Omtzigt, die zich hadden vastgebeten in de toeslagenaffaire. Ministers vonden dat Kamerleden de affaire te veel aan het oppoken waren. Bovendien zou er in de ministerraad zijn afgesproken de Tweede Kamer niet alle informatie te geven die was gevraagd.

Waar Tjeenk Willink hoopte over ‘maatschappelijke problemen’ te spreken met de fractieleiders, ging het plots om het onderwerp dat de informateur voor zich uit hoopte te schuiven: het wantrouwen tussen Tweede Kamer en kabinet. En meer specifiek: de achterdocht richting Rutte en zijn regeringspartners CDA en D66.

‘Alweer gelogen’

De SP ziet in het nieuws van RTL het bewijs dat Rutte ‘alweer’ heeft gelogen. ,,Hij heeft zelf expliciet in de Tweede Kamer gezegd bezwaar te maken tegen de suggestie alsof het kabinet willens en wetens informatie had achtergehouden.’’ Ook andere partijen als PVV, PvdA en Denk grepen het RTL-stuk aan om de schijnwerpers weer op Rutte te zetten.

Rutte zelf houdt vol dat er geen informatie is achtergehouden. ,,Er is niets vreemds gebeurd, niets onoorbaars. Maar we zullen zorgvuldig reageren op vragen die leven.’’

Hoekstra

Wopke Hoekstra (CDA) na afloop van een tweede gesprek met informateur Herman Tjeenk Willink.

Wopke Hoekstra (CDA) na afloop van een tweede gesprek met informateur Herman Tjeenk Willink. © ANP

De toeslagenaffaire was al een open wond in Den Haag. Woensdag werd daar weer een schep zout in gegooid. En niet alleen Ruttes geloofwaardigheid staat op het spel. Ook CDA-leider Wopke Hoekstra – zelf dus ook deel van het bekritiseerde kabinet – wordt nadrukkelijk genoemd in het artikel van RTL.

Volgens de bronnen zou Hoekstra als minister van Financiën in de ministerraad óver partijgenoot Pieter Omtzigt hebben gezegd: ,,We hebben geprobeerd de heer Omtzigt te sensibiliseren, maar dat is niet gelukt.’’ Ofwel: we zullen Omtzigt, die zich had vastgebeten in de affaire, proberen ‘tot rede te brengen’.

Dit appelleert natuurlijk aan de indruk die al bestond: dat Pieter Omtzigt werd tegengewerkt. Juist om die reden mislukte de eerste formatiepoging (na het ‘functie elders’). Hoekstra nam het toen uitdrukkelijk voor ‘onze Pieter’ op, maar nu zou hij zich mogelijk zelf ook schuldig hebben gemaakt aan het tegenwerken van Omtzigt. En de relatie tussen Hoekstra en zijn nummer 2 (nog steeds oververmoeid thuis) was al niet zo geweldig.

Kaag

Ook voor Sigrid Kaag dreigt schade. Ook zij zat bij de ministerraden waar de toeslagenaffaire besproken werd. Pijnlijk, want de D66-leider won in de verkiezingen met de leus dat er ‘nieuw leiderschap’ nodig was. Nu dreigt de ‘oude politiek’ waar ze deel van was, haar schade te berokkenen.

In een eerste reactie zei Kaag gisteren dat ze niet meer precies wist of ze ‘op die momenten erbij was’ in de ministerraad. ,,Ik weet niet of ik in Nederland was of in Niger.’’ Het kabinet werkt nu aan een brief met daarin een reactie op het RTL-verhaal. Daarna volgt een debat met de Tweede Kamer.

Scherven

Hoe dan ook blijft Tjeenk Willink achter met de scherven. Volgende week woensdag zou de informateur zijn verslag opdienen van drie weken aftasten. Hij hoopte de vraag wie-wil-nog-in-een-kabinet-met-Rutte uit te stellen, maar deze is nu meer aan de orde dan ooit.

De oppositiepartijen grijpen het RTL-nieuws aan om het vuurtje nog eens op te poken. Marijnissen eist van Kaag dat ze nu net als zij hardop zegt nooit meer met Rutte in een kabinet te gaan zitten. ,,Of is dit wat mevrouw Kaag bedoelt met nieuw leiderschap?’’ PVV-leider Wilders wil ‘nu meer dan ooit’ nieuwe verkiezingen. En de PvdA benadrukt nog eens dat Rutte geprobeerd heeft ‘volksvertegenwoordigers onder de duim te houden’.

Zo is de opdracht van Tjeenk Willink al bijna mislukt: het onderlinge wantrouwen is eerder toegenomen dan afgekalfd.

Informateur Herman Tjeenk Willink (PvdA).

Informateur Herman Tjeenk Willink (PvdA). © ANP

Toeslagenaffaire
De toeslagenaffaire blijft de gemoederen bezig houden. Tijdens de verhoren die de parlementaire onderzoekscommissie vorig jaar deed naar de toeslagenaffaire werd al een inkijkje gegeven in hoe er in de ministerraad over werd gesproken in 2019.

Notulen van de ministerraad blijven normaal gesproken 25 jaar geheim. Maar leden van de commissie kregen inzage. En zij confronteerden tijdens de ondervraging premier Rutte met wat ze gelezen hadden. Er was ‘expliciet ‘en niet in de allervriendelijkste bewoordingen’ over Kamerlid Pieter Omtzigt gesproken, die het kabinet bleef bestoken met vragen. Ook was er door ministers besproken om een door de Tweede Kamer gevraagde tijdlijn (wie wist wat wanneer) kort te houden.

Dat het nieuwsverhaal van RTL Nieuws woensdag zo insloeg, heeft twee redenen. Ten eerste werden meer details bekend. Zo zou volgens bronnen van RTL zelfs zijn afgesproken de tijdlijn niet volledig te maken. Ook de letterlijke quote van Omtzigts politieke baas Wopke Hoekstra was pijnlijk.

Ten tweede is het moment waarop dit bekend wordt brisant. Er was al een vertrouwensbreuk tussen de zeventien partijen in de Tweede Kamer. Het lukt hen niet samen een kabinet te vormen. Een nieuwe informateur is aangezocht om dat vertrouwen te herstellen. Maar niet iedereen is even blij met wat hij doet. Zo is Herman Tjeenk Willink volgens PVV-leider bezig ‘een kabinet Rutte-IV te vormen’. En juist zo’n vierde kabinet Rutte, dat willen heel veel partijen niet meer. Zij concluderen na het RTL-verhaal dat Rutte jarenlang bezig is geweest informatie achter te houden voor de Tweede Kamer.

In 2019 was de toeslagenaffaire zich steeds verder aan het ontrollen. Eerst bleek dat duizenden ouders jarenlang ten onrechte door de Belastingdienst waren beschuldigd van fraude met kinderopvangtoeslag. Maar terwijl het kabinet nog bezig was met schadeloosstelling bleek de affaire telkens groter te worden. Niet alleen bleken meer ouders de dupe, ook bleek meermaals dat waarschuwingen van ambtenaren aan hun politieke top dat er iets mis was bij de fraudebestrijding waren genegeerd. Uitgerekend de vraag wie, wat op welk moment wist, lag gevoelig in de ministerraad op dat moment. Ook omdat toenmalig D66-staatssecretaris Menno Snel onder vuur lag en het kabinet hem bleef steunen.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 1920x1080a.jpg

Rutte: ‘Niets vreemds gebeurd in ministerraad’, oppositie wil geheime notulen openbaar

NOS 21.04.2021 Premier Rutte zegt dat er niets onbehoorlijks is gebeurd in de ministerraad waar gesproken is over een feitenrelaas over de toeslagenaffaire. “Bij het opstellen van dat feitenrelaas is niets onoorbaars, vreemds gebeurd”, reageerde Rutte vanavond na een gesprek met informateur Tjeenk Willink.

Hij reageert hiermee op de RTL-onthulling dat de ministerraad bewust de Tweede Kamer niet de gewenste informatie wilde geven over de toeslagenaffaire. Dit gebeurde in 2019 en was bedoeld om verantwoordelijke hoge ambtenaren en politici uit de wind te houden.

RTL Nieuws, dat veel onderzoek heeft gestoken in de affaire met kinderopvangtoeslagen, heeft een reconstructie gemaakt van hoe er in de ministerraad over deze zaak is gesproken.

Rutte zwijgt over Omtzigt: in ministerraad is niets vreemds gebeurd !!

De oppositie reageerde woedend op de onthulling. “Ontluisterend dat volksvertegenwoordigers onder de duim worden gehouden”, zei PvdA-Kamerlid Nijboer. Denk-leider Azarkan vindt dat het kabinet niet bezig is met het informeren van de Kamer, “maar met het redden van het eigen hachje”.

Oppositie- en coalitiepartijen willen dat het kabinet opheldering geeft in een Kamerbrief, gevolgd door een Kamerdebat. “We gaan die brief zorgvuldig opstellen”, aldus Rutte. De oppositie wil bovendien dat de notulen van de ministerraad openbaar worden. Daar wilde Rutte in het openbaar niets over zeggen.

‘Rutte bereid om notulen openbaar te maken, vraag is wat de rest wil’

“We horen nu uit kringen rond het kabinet dat Rutte wel bereid is om die notulen openbaar te maken”, zegt NOS-verslaggever Ron Fresen. “Maar dan moet hij wel de instemming hebben van CDA-leider Hoekstra en D66-minister Kaag. Het is de vraag of ze dat willen.

De gevolgen van het RTL-Nieuws lijken groot. De vertrouwenscrisis rond Rutte laait hierdoor weer op en de andere hoofdrolspelers in de formatie, de ministers Hoekstra en Kaag, zijn daar nu ook bij betrokken. Dat komt zeker de oppositiepartijen goed uit. Maar het herstel van vertrouwen wordt er allesbehalve makkelijker op.”

Uit de reconstructie van RTL Nieuws blijkt dat in de ministerraad steen en been werd geklaagd over kritische Kamerleden, vooral over CDA-Kamerlid Omtzigt. Een bron zegt tegen RTL Nieuws dat CDA-minister Hoekstra zei: “We hebben geprobeerd de heer Omtzigt te sensibiliseren, maar dat is niet gelukt”. Met sensibiliseren wordt bedoeld dat Omtzigt werd gewezen op de gevoeligheid van zijn kritiek.

Omtzigt speelde een belangrijke rol in de toeslagenaffaire, waarbij de Belastingdienst onterecht kinderopvangtoeslag terugvorderde bij duizenden ouders die daardoor in grote problemen zijn gekomen. Hij stelde samen met SP-Kamerlid Leijten jarenlang kritische vragen aan de opeenvolgende kabinetten over de zaak. In januari viel het kabinet-Rutte over de toeslagenaffaire.

Het feit dat VVD-leider Rutte de naam van Omtzigt (“functie elders”) noemde in zijn eerste gesprek met de toenmalige verkenners, en daarmee de indruk wekte van de kritische CDA’er af te willen, leverde de demissionaire premier een motie van afkeuring op. Een motie van wantrouwen van de oppositie kreeg net te weinig stemmen.

Hoekstra wil ‘juiste volgorde’, Kaag heeft ‘veel vragen’

Minister en CDA-leider Hoekstra wilde vandaag weinig zeggen over het nieuws rond de toeslagenaffaire. “We moeten het in de juiste volgorde doen. Eerst een debat.”

Ook D66-leider Kaag, die als minister ook de ministerraad bijwoont, was spaarzaam met commentaar. Ze zei dat er vanuit D66 “heel veel vragen” zijn over de kwestie.

BEKIJK OOK;

Mark Rutte (VVD) vandaag op het Binnenhof voor een tweede gesprek met informateur Herman Tjeenk Willink.

Rutte: ‘Niets vreemds gebeurd bij bespreking van toeslagenaffaire in ministerraad’

AD 21.04.2021 De Tweede Kamer wil opnieuw opheldering van premier Mark Rutte over de toeslagenaffaire. Aanleiding is berichtgeving van RTL Nieuws dat het kabinet in 2019 de afspraak zou hebben gemaakt dat er géén volledige tijdlijn openbaar zou worden gemaakt van de toeslagenaffaire. Dit terwijl de Kamer hier om had gevraagd. Volgens Rutte is er ‘niets vreemds of onoorbaars gebeurd’.

RTL Nieuws sprak met bronnen die de notulen van de ministerraad hebben ingezien. Daaruit zou blijken dat in het kabinet meerdere keren werd geklaagd over kritische Kamerleden, zoals CDA’er Pieter Omtzigt, die zich hadden vastgebeten in de toeslagenaffaire. Ministers vonden dat Kamerleden de affaire te veel aan het oppoken waren.

Lees ook;

De Kamer wil verandering, maar of die komt is de vraag: ‘Verwacht niet dat Rutte zijn stijl aanpast’
Compensatieverzoek honderden ‘toeslagenouders’ onterecht afgewezen

De bronnen die RTL sprak citeren onder andere CDA-minister Wopke Hoekstra (Financiën) die het in een vergadering van 15 november 2019 had over zijn partijgenoot Omtzigt. Hij zou hebben gezegd: ,,We hebben geprobeerd de heer Omtzigt te sensibiliseren, maar dat is niet gelukt.’’

Daarnaast zou er in de ministerraad zijn afgesproken om de Tweede Kamer niet alle informatie te geven die was gevraagd. Op dat moment werd duidelijk dat de toeslagenaffaire veel omvangrijker was dan lang was voorgespiegeld. De positie van toenmalig D66-staatssecretaris Menno Snel (verantwoordelijk voor de Belastingdienst) stond onder druk.

Notulen

De Tweede Kamer wil liefst morgen nog een debat over de kwestie, maar dat zit er niet in. Het kabinet moet eerst een brief sturen met tekst en uitleg over de kwestie. Dat gebeurt uiterlijk maandag, meldt demissionair premier Mark Rutte aan de Tweede Kamer.

Volgens Rutte is er ‘niets vreemds of onoorbaars gebeurd’, zo zegt hij woensdagavond laat in een reactie. ,,De Kamer heeft naar aanleiding van het RTL-bericht een aantal vragen gesteld. Wij gaan als kabinet die vragen zorgvuldig beantwoorden. Dat gaan we heel precies doen.’’ Verder wil hij er niet veel over kwijt, behalve dat ‘bij het opstellen van het feitenrelaas in het kabinet niets vreemds of onoorbaars is gebeurd.’

Een deel van de oppositie eist dat de bewuste notulen openbaar worden gemaakt. Daarvoor is vooralsnog geen meerderheid. Notulen van de ministerraad blijven 25 jaar geheim. Wel hebben Kamerleden die vorig jaar onderzoek deden naar de toeslagenaffaire inzicht gehad in de notulen.

Hoekstra zelf zegt desgevraagd zich ‘niet te herkennen’ in het verhaal dat RTL brengt. D66-leider Sigrid Kaag (en tevens demissionair minister van Buitenlandse Handel) zegt niet te weten of ze wel bij de bewuste vergadering van de ministerraad was. ,,Ik weet niet of ik in Nederland was of in Niger.’’ 

Volgens SP-leider Lilian Marijnissen staat al vast dat ‘Rutte weer heeft gelogen’. ,,Hij heeft zelf expliciet in de Tweede kamer gezegd bezwaar te maken tegen de suggestie alsof het kabinet willens en wetens informatie had achtergehouden. Dat blijkt een zoveelste leugen. Want dat is wél gebeurd.’’ Marijnissen eist nu dat andere partijen net als de SP uitsluiten nog in een nieuw kabinet met de VVD-leider te gaan zitten.

Verkiezingen

PVV-leider Geert Wilders pleit opnieuw voor nieuwe verkiezingen. ,,Als ook maar helft hiervan waar is, is dit het einde van heel veel politici, waaronder meneer Rutte. Als dit waar is, moeten we opnieuw beginnen. Meerdere politici hebben bewust ingestemd met het achterhouden van informatie voor de Kamer. We kunnen op deze manier niet doorgaan.’’

PvdA-Kamerlid Henk Nijboer noemt het RTL-bericht ‘ontluisterend’. ,,Eerst zagen we de tranen van de premier in de toeslagenaffaire en vervolgens is geprobeerd volksvertegenwoordigers onder de duim te houden.’’ Denk-leider Farid Azarkan verwijt het demissionaire kabinet dat de slachtoffers van de toeslagenaffaire nog langer op een oplossing hebben moeten wachten dan nodig doordat informatie is achtergehouden.

Het kabinet trad begin dit jaar af over de toeslagenaffaire. Duizenden ouders bleken jarenlang ten onrechte door de Belastingdienst te zijn opgejaagd voor fraude met kinderopvangtoeslag. De affaire gooit nu ook een schaduw over de formatie van het nieuwe kabinet. Veel partijen hadden al hun vertrouwen in VVD-leider Rutte opgezegd omdat hij tijdens de formatiegesprekken had gesproken over Omtzigt terwijl hij dat eerst had ontkend.

Woensdagavond laat wilde Rutte weinig kwijt over het verdere verloop van de formatie. Na zijn gesprek bij informateur Tjeenk Willink – dat anderhalf uur duurde –  gaf hij aan dat hij ‘de afgelopen weken veel heeft gereflecteerd’. Rutte wil ‘zijn rol’ gaan bespreken met collega’s. Op de vraag of hij nog optimistisch is over de vorming van een nieuw kabinet, reageerde Rutte: ,,Er komt altijd een nieuw kabinet, ooit.’’

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is a6100886-a2e4-11eb-8f80-02d2fb1aa1d7.jpg

Rutte na notulen-lek: ’Niks vreemds of onoorbaars gebeurd’

Telegraaf 21.04.2021 Volgens demissionair premier Rutte is er ’niks vreemds of onoorbaars gebeurd’ vanuit het kabinet bij het informeren van de Tweede Kamer. Dat zegt de premier in een korte reactie op de uitgelekte notulen van de ministerraad.

Daar zou volgens berichtgeving van RTL Nieuws uit blijken dat het kabinet in 2019 bewust informatie heeft achtergehouden in de toeslagenaffaire toen de Kamer om een feitenrelaas van alle gebeurtenissen in dat schandaal heeft gevraagd. Ook zou er uitgebreid gepraat zijn over het kritische optreden van Kamerleden, waaronder CDA’er Omtzigt. VVD-leider Rutte heeft woensdag, net als D66-leider Kaag en CDA-leider Hoekstra weinig behoefte uitgebreid op het nieuws te reageren.

BEKIJK OOK:

Geheime notulen over Omtzigt slaan in als een bom op het Binnenhof

„Ik kan wel zeggen dat er bij het opstellen van het feitenrelaas in het kabinet niks vreemds of onoorbaars is gebeurd”, houdt Rutte het kort. Verder verwijst hij naar de brief die het kabinet gaat sturen naar de Kamer, die graag in debat wil over de kwestie.

Die brief komt uiterlijk begin volgende week. „We gaan zorgvuldig een reactie schrijven”, zegt Rutte. „Ik vind het niet netjes dat vanavond hapsnap te doen.” Over het debat zegt de VVD-leider nog: „Dat zie ik echt met vertrouwen tegemoet.”

BEKIJK MEER VAN; Mark Rutte Omtzigt Hoekstra Den Haag Tweede Kamer der Staten-Generaal

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is ANP-429996102.jpg

Rutte ontkent achterhouden informatie: ‘Niets onoorbaars gebeurd’

RTL 21.04.2021 Volgens demissionair premier Mark Rutte is er ‘bij het voorbereiden van het feitenrelaas niets onoorbaars of vreemds gebeurd’. Daarmee reageerde Rutte vanavond op de onthulling van RTL Nieuws dat er doelbewust gevoelige informatie is achtergehouden vanuit de ministerraad over de toeslagenaffaire.

Rutte wilde na afloop van zijn bezoek aan de informateur Tjeenk Willink verder niets zeggen. Hij verwees naar de reactie van het kabinet in een brief aan de Kamer die nu wordt opgesteld. De Kamer had daarom gevraagd in aanloop naar een spoeddebat. De Kamer wil zo snel mogelijk opheldering van Rutte in een spoeddebat. Het is nog niet duidelijk wanneer die brief klaar is of wanneer het debat wordt gehouden. De verwachting is dat er maandag een reactie komt.

Onthulling

RTL Nieuws meldde vandaag op basis van bronnen die toegang hebben tot de geheime notulen van de ministerraad, dat het kabinet enkele jaren geleden heeft afgesproken dat informatie waar de Tweede Kamer expliciet om had gevraagd, niet in een feitenrelaas zou worden gedeeld.

Ook werd duidelijk dat er in het kabinet meermaals werd geklaagd over kritische Kamerleden, onder wie CDA’er Pieter Omtzigt.

Miniatuurvoorbeeld

Lees ook:

Kabinet hield informatie toeslagenaffaire doelbewust achter voor Tweede Kamer

Kaag en Hoekstra

Eerder vandaag weigerden CDA-leider en demissionair minister van Financiën Wopke Hoekstra en D66-leider en demissionair minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag na hun gesprek met informateur Herman Tjeenk Willink te reageren op beschuldigingen dat het inmiddels demissionaire kabinet bewust informatie heeft achtergehouden voor de Tweede Kamer.

Beide partijleiders verwezen naar het Kamerdebat, dat daar over zal worden gehouden. “Ik ga daar nu niet over speculeren”, zei Hoekstra.

Op reis in Niger

Kaag zei zich ook niet te herinneren of zij zelf bij de ministerraad was op de dag dat daartoe zou zijn besloten. “Ik weet persoonlijk niet of ik op die momenten erbij was”, zegt Kaag, die in het demissionaire kabinet minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking is. Zij oppert dat zij toen wellicht op reis kan zijn geweest, bijvoorbeeld naar Niger. Verdere vragen wil Kaag niet beantwoorden, ‘omdat ik zelf de documenten nog niet heb kunnen inzien’.

Het kabinet stuurt ‘een brief met alle informatie die we hebben’ aan de Tweede Kamer, zei de D66-leider. Haar eigen fractie heeft ‘heel veel vragen’ over de kwestie, maar zelf wilde ze daar niet op vooruitlopen.

Miniatuurvoorbeeld

Lees ook:

Geheime notulen: hoe de ministerraad steen en been klaagde over kritische Kamerleden

Spoeddebat

De meeste van de zeventien fracties willen zo snel mogelijk een spoeddebat houden, in ieder geval voordat de Tweede Kamer morgen met meireces gaat. De coalitiepartijen willen wel eerst schriftelijke uitleg van het kabinet. Ook de SGP en 50PLUS willen eerst een brief ontvangen.

Het kabinet is volgens DENK-fractieleider Farid Azarkan “alleen bezig geweest het eigen hachje te redden”. Hij denkt ook dat ouders die slachtoffer zijn geworden van de ontspoorde jacht op fraude met de kinderopvangtoeslag, daardoor langer hebben moeten lijden. “Ik vind dat onbestaanbaar.”

Liegen

SP-leider Lilian Marijnissen merkt op dat Rutte ‘opnieuw heeft staan te liegen’ toen hij tijdens een Kamerdebat over de affaire bezwoer dat hij nooit zaken heeft willen achterhouden. Zij wil dat alle relevante notulen van de ministerraad openbaar worden, om te voorkomen dat de Kamer met Rutte ‘het zoveelste debat over zijn geheugen’ moet voeren.

“Als dit waar is, ondergraaft het compleet onze parlementaire democratie”, aldus Nicki Pouw-Verweij van JA21. Wat haar betreft moet het voltallige kabinet morgen verantwoording afleggen in de Kamer. PvdA-Kamerlid Henk Nijboer noemt het ‘ontluisterend’ dat het kabinet de volksvertegenwoordiging ‘een beetje onder de duim wilde houden’.

RTL Nieuws dossier toeslagenaffaire

Dossier Toeslagenaffaire

Het blootleggen van de misstanden bij de Belastingdienst in de Toeslagenaffaire, is terug te lezen in de artikelen en video’s die RTL Nieuws hierover heeft gepubliceerd. Bekijk het hele dossier.

RTL Nieuws; Mark Rutte Toeslagenaffaire Belastingdienst Toeslagenwet Kinderopvangtoeslag

Mark Rutte (VVD) vandaag op het Binnenhof voor een tweede gesprek met informateur Herman Tjeenk Willink.

Deel van de oppositie wil notulen ministerraad over toeslagenaffaire openbaar

AD 21.04.2021 De Tweede Kamer wil opnieuw opheldering van premier Mark Rutte over de toeslagenaffaire. Aanleiding is berichtgeving van RTL Nieuws dat het kabinet in 2019 de afspraak zou hebben gemaakt dat er géén volledige tijdlijn openbaar zou worden gemaakt van de toeslagenaffaire. Dit terwijl de Kamer hier om had gevraagd. Volgens Rutte is er ‘niets vreemds of onoorbaars gebeurd’.

RTL Nieuws sprak met bronnen die de notulen van de ministerraad hebben ingezien. Daaruit zou blijken dat in het kabinet meerdere keren werd geklaagd over kritische Kamerleden, zoals CDA’er Pieter Omtzigt, die zich hadden vastgebeten in de toeslagenaffaire. Ministers vonden dat Kamerleden de affaire te veel aan het oppoken waren.

Lees ook;

De Kamer wil verandering, maar of die komt is de vraag: ‘Verwacht niet dat Rutte zijn stijl aanpast’
Compensatieverzoek honderden ‘toeslagenouders’ onterecht afgewezen

De bronnen die RTL sprak citeren onder andere CDA-minister Wopke Hoekstra (Financiën) die het in een vergadering van 15 november 2019 had over zijn partijgenoot Omtzigt. Hij zou hebben gezegd: ,,We hebben geprobeerd de heer Omtzigt te sensibiliseren, maar dat is niet gelukt.’’

Daarnaast zou er in de ministerraad zijn afgesproken om de Tweede Kamer niet alle informatie te geven die was gevraagd. Op dat moment werd duidelijk dat de toeslagenaffaire veel omvangrijker was dan lang was voorgespiegeld. De positie van toenmalig D66-staatssecretaris Menno Snel (verantwoordelijk voor de Belastingdienst) stond onder druk.

Notulen

De Tweede Kamer wil liefst morgen nog een debat over de kwestie, maar dat zit er niet in. Het kabinet moet eerst een brief sturen met tekst en uitleg over de kwestie. Dat gebeurt uiterlijk maandag, meldt demissionair premier Mark Rutte aan de Tweede Kamer.

Volgens Rutte is er ‘niets vreemds of onoorbaars gebeurd’, zo zegt hij woensdagavond laat in een reactie. ,,De Kamer heeft naar aanleiding van het RTL-bericht een aantal vragen gesteld. Wij gaan als kabinet die vragen zorgvuldig beantwoorden. Dat gaan we heel precies doen.’’ Verder wil hij er niet veel over kwijt, behalve dat ‘bij het opstellen van het feitenrelaas in het kabinet niets vreemds of onoorbaars is gebeurd.’

Een deel van de oppositie eist dat de bewuste notulen openbaar worden gemaakt. Daarvoor is vooralsnog geen meerderheid. Notulen van de ministerraad blijven 25 jaar geheim. Wel hebben Kamerleden die vorig jaar onderzoek deden naar de toeslagenaffaire inzicht gehad in de notulen.

Hoekstra zelf zegt desgevraagd zich ‘niet te herkennen’ in het verhaal dat RTL brengt. D66-leider Sigrid Kaag (en tevens demissionair minister van Buitenlandse Handel) zegt niet te weten of ze wel bij de bewuste vergadering van de ministerraad was. ,,Ik weet niet of ik in Nederland was of in Niger.’’ 

Volgens SP-leider Lilian Marijnissen staat al vast dat ‘Rutte weer heeft gelogen’. ,,Hij heeft zelf expliciet in de Tweede kamer gezegd bezwaar te maken tegen de suggestie alsof het kabinet willens en wetens informatie had achtergehouden. Dat blijkt een zoveelste leugen. Want dat is wél gebeurd.’’ Marijnissen eist nu dat andere partijen net als de SP uitsluiten nog in een nieuw kabinet met de VVD-leider te gaan zitten.

Verkiezingen

PVV-leider Geert Wilders pleit opnieuw voor nieuwe verkiezingen. ,,Als ook maar helft hiervan waar is, is dit het einde van heel veel politici, waaronder meneer Rutte. Als dit waar is, moeten we opnieuw beginnen. Meerdere politici hebben bewust ingestemd met het achterhouden van informatie voor de Kamer. We kunnen op deze manier niet doorgaan.’’

PvdA-Kamerlid Henk Nijboer noemt het RTL-bericht ‘ontluisterend’. ,,Eerst zagen we de tranen van de premier in de toeslagenaffaire en vervolgens is geprobeerd volksvertegenwoordigers onder de duim te houden.’’ Denk-leider Farid Azarkan verwijt het demissionaire kabinet dat de slachtoffers van de toeslagenaffaire nog langer op een oplossing hebben moeten wachten dan nodig doordat informatie is achtergehouden.

Het kabinet trad begin dit jaar af over de toeslagenaffaire. Duizenden ouders bleken jarenlang ten onrechte door de Belastingdienst te zijn opgejaagd voor fraude met kinderopvangtoeslag. De affaire gooit nu ook een schaduw over de formatie van het nieuwe kabinet. Veel partijen hadden al hun vertrouwen in VVD-leider Rutte opgezegd omdat hij tijdens de formatiegesprekken had gesproken over Omtzigt terwijl hij dat eerst had ontkend.

Woensdagavond laat wilde Rutte weinig kwijt over het verdere verloop van de formatie. Na zijn gesprek bij informateur Tjeenk Willink – dat anderhalf uur duurde –  gaf hij aan dat hij ‘de afgelopen weken veel heeft gereflecteerd’. Rutte wil ‘zijn rol’ gaan bespreken met collega’s. Op de vraag of hij nog optimistisch is over de vorming van een nieuw kabinet, reageerde Rutte: ,,Er komt altijd een nieuw kabinet, ooit.’’

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 1024x576a.jpg

Hoekstra (CDA): nieuws toeslagenaffaire schaadt vertrouwen verder

NOS 21.04.2021 CDA-leider Hoekstra heeft in zijn tweede gesprek met informateur Tjeenk Willink gesproken over de nieuwe onthullingen van RTL Nieuws over de toeslagenaffaire. RTL meldt dat het kabinet vanaf 2019 doelbewust informatie heeft achtergehouden voor de Tweede Kamer.

Na afloop van het gesprek met Tjeenk Willink zei Hoekstra: “Voor de politiek ligt er een dure opdracht het vertrouwen te herstellen. En dat vertrouwen is hierdoor niet echt gestegen nee, die conclusie konden we samen ook wel trekken.”

RTL haalt geheime notulen van de ministerraad aan, waarin zou staan dat tijdens besprekingen van het kabinet keer op keer werd geklaagd over kritische Kamerleden, onder wie CDA’er Omtzigt. Ook zouden ministers afspraken hebben gemaakt om de Kamer informatie te onthouden. Dat ging bijvoorbeeld over het onterecht stopzetten van toeslagen aan ouders.

Hoekstra werd door verschillende journalisten kritisch bevraagd over zijn eigen rol als minister in het kabinet-Rutte III, maar hij wilde niet al te zeer op de kwestie ingaan. “Ik vind dat we dingen in de juiste volgorde moeten doen. Ik sta hier als CDA-leider en het is niet netjes en niet logisch om als lid van een demissionair kabinet nu antwoord te geven.” Als CDA-leider wilde hij ook weinig vragen beantwoorden.

Politiek verslaggever Ron Fresen:

“Dat de Tweede Kamer in de toeslagenaffaire moeizaam aan informatie kwam wisten we al, maar nu zien we hoe het in de praktijk is gegaan. Ook ging al langer het gerucht dat CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt onderwerp van gesprek was in het kabinet. Ook daarvan weten we nu hoe het zit.”

Volgens Fresen geeft het nieuws nieuwe voeding aan het wantrouwen van politici onderling. “En het gaat niet langer alleen over Rutte. CDA-leider Hoekstra zelf komt nu ook volop in de wind te staan. De rust die nodig is voor een kabinetsformatie komt er op deze manier voorlopig niet.”

Over het formatieproces zei Hoekstra dat zijn partij nog steeds vindt dat andere partijen aan zet zijn, omdat het CDA geen goede verkiezingsuitslag had. De partij ging van 19 naar 15 zetels. Het ligt niet voor de hand dat het CDA aanschuift bij een nieuw kabinet, zei Hoekstra opnieuw.

De onderwerpen dualisme, macht en tegenmacht, en een andere bestuurscultuur zijn wat het CDA betreft onderwerpen die in de formatie uitdrukkelijk aan bod moeten komen.

Omtzigt

Op de vraag of Kamerlid Pieter Omtzigt bij het formatieoverleg betrokken is, zei Hoekstra dat ze regelmatig contact met elkaar hebben. Maar omdat Omtzigt zelf heeft aangegeven behoefte te hebben aan rust, zei Hoekstra, is het niet logisch om het elke dag over hem te hebben.

Het CDA wil Omtzigt bij de formatie en de oplossing van de vraagstukken betrekken omdat hij die onderwerpen mede op de agenda heeft gezet. En een groot deel van de steun van de achterban voor de keuzes van CDA-leider Hoekstra hangt af van wat Omtzigt ervan vindt.

Na Hoekstra was PVV-leider Wilders op gesprek bij Tjeenk Willink. Ook hij reageerde op de berichtgeving van RTL. Wilders vindt dat de hele formatie nu nutteloos is. “Dit betekent het eind van een hoop politici”, zei hij. Wilders pleitte opnieuw voor nieuwe verkiezingen.

Pet op van fractievoorzitter

D66-leider Kaag zei na haar gesprek met Tjeenk Willink dat het heel goed is dat hij de onderwerpen vertrouwen en de verhouding tussen Kamer en kabinet bespreekt. Zij is tevreden over de formatie tot nu toe.

Over haar eigen rol als minister in de toeslagenaffaire wilde ze na lang doorvragen alleen kwijt dat er een brief komt van het kabinet en vervolgens een Kamerdebat.

“Ik weet persoonlijk niet of ik op die momenten bij de ministerraad was of dat ik op reis was. Ik heb zelf de documenten nog niet in kunnen zien”, zei Kaag. “Vanuit D66 zijn er heel veel vragen en dat zeg ik met de pet op van fractievoorzitter.”

Later op de avond gaat VVD-leider Rutte bij Tjeenk Willink langs.

BEKIJK OOK;

kijk: CDA-leider Hoekstra weigert reactie op nieuwe onthulling toeslagenaffaire video RTL 21.04.2021

Kaag en Hoekstra zwijgen over achterhouden informatie rond toeslagenaffaire

Kaag en Hoekstra zwijgen over achterhouden informatie rond toeslagenaffaire

NU 21.04.2021 Demissionair ministers Wopke Hoekstra en Sigrid Kaag, tevens partijleiders van respectievelijk CDA en D66, wilden niet reageren op het mogelijk achterhouden van informatie over de toeslagenaffaire door het kabinet, zoals RTL Nieuws woensdag onthulde. Ook zou er in kabinetskringen met ergernis gesproken worden over kritische Kamerleden zoals CDA’er Pieter Omtzigt. De Tweede Kamer wil zo snel mogelijk een debat.

Er was woensdag opnieuw opvallend nieuws over de kinderopvangtoeslagaffaire. RTL Nieuws baseert zich op bronnen die toegang hebben tot notulen van de ministerraad die normaal geheim blijven. Daaruit zou blijken dat coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie informatie vanuit het kabinet bewust hebben achtergehouden.

Zo wilden de Kamerleden Omtzigt, Renske Leijten (SP) en Helma Lodders (VVD) weten wie wanneer op de hoogte was van het onterecht jagen op onschuldige burgers die door de Belastingdienst werden gezien als fraudeurs. Op 15 november 2019 besloot het kabinet volgens RTL Nieuws het gevraagde feitenrelaas niet naar de Kamer te sturen.

Gebrekkige informatie grote irritatie van de Kamer

In de debatten van de afgelopen jaren over dit onderwerp kwam steeds weer de frustratie van Kamerleden naar voren dat zij te laat, te weinig of zelfs helemaal geen informatie van het kabinet kregen. Het recht op informatie is cruciaal voor Kamerleden om de regering te controleren.

Het kabinet viel uiteindelijk in januari vanwege het snoeiharde rapport over de toeslagenaffaire Ongekend Onrecht. Toen werd in één klap duidelijk dat burgers onterecht als fraudeur werden aangemerkt bij de aanvraag van de kinderopvangtoeslag. De toeslagen werden stopgezet en er volgden hoge boetes, waardoor duizenden onschuldige ouders financieel ten onder gingen.

Sindsdien wordt de roep om een nieuwe bestuursstijl met meer transparantie en een sterkere machtspositie van de Kamer steeds luider. Het zijn inmiddels hoofdonderwerpen in de lopende formatie.

Hoekstra en Kaag zwegen

De kwestie is ingewikkeld voor partijleiders die ook een ministerspost hadden in het vorige kabinet. Dat bleek uit de reacties van de ministers Hoekstra (Financiën) en Kaag (Buitenlandse Handel).

Zij wilden woensdag niet ingaan op vragen over de onthullingen. “Ik sta hier als CDA-leider”, zei Hoekstra. Het wordt volgens hem “ingewikkeld” als hij ook vragen gaat beantwoorden als demissionair minister. Bovendien wil de bewindsman eerst het debat met de Kamer voeren voordat hij gaat “speculeren” over de kwestie.

Ook Kaag wilde nog niets zeggen tot het debat. Ze kon zich bovendien niet herinneren of ze bij de bewuste kabinetsvergaderingen waarop werd besloten de Kamer niet te informeren aanwezig was. “Het is heel belangrijk dat er een kabinetsbrief komt waarbij alles zorgvuldig wordt gewogen en alle informatie die beschikbaar is, wordt meegegeven.”

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 26ox7ywa6vzw_wd1280.jpg

Hoekstra wil niet reageren op onthullingen in toeslagenaffaire

Lees meer over: Politiek  Toeslagenaffaire 

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 20f86818-a2b8-11eb-a837-0218eaf05005.jpg

Kamer wil debat over achterhouden informatie toeslagenaffaire

Telegraaf  21.04.2021 De Tweede Kamer wil een debat over het achterhouden van informatie door het kabinet in de toeslagenaffaire. De vraag is nog wanneer dat gaat gebeuren.

In de Kamer werd woedend gereageerd op berichtgeving van RTL Nieuws, dat op basis van gesprekken uit de ministerraad reconstrueerde hoe het kabinet bewust informatie zou hebben achtergehouden voor de Kamer. Die had aan toenmalig staatssecretaris Snel (Financiën) gevraagd om een ’feitenrelaas’ van alles wat er fout was gegaan in de toeslagenaffaire en wie op welk moment wat wist.

Ondanks de breed gedeelde vraag uit de Kamer zou het kabinet ervoor hebben gekozen om die informatie niet te delen. Het nieuws zorgt voor woede in de Kamer, vooral bij de oppositie. Denk-leider Azarkan wil donderdag al in debat over de kwestie en wil ook dat de notulen van de ministerraad-vergaderingen waarin over de toeslagenaffaire is gesproken openbaar worden gemaakt.

De oppositie steunt het verzoek om het snelle debat en de openbaring van de ministerraad-notulen, die normaal gesproken 25 jaar geheim worden gehouden. Regeringspartijen VVD, D66, CDA en CU zijn iets voorzichtiger: zij steunen wel het debat, maar willen eerst een brief van het kabinet over de kwestie.

Tijdens de verhoren met kabinetslieden over de toeslagenaffaire eind vorig jaar, kwam al ter sprake dat er in de ministerraad zou zijn gesproken over de rol van onder meer CDA-Kamerlid Omtzigt. Die had zijn tanden in het toeslagendossier gezet en bevroeg D66-staatssecretaris er steevast pittig over. Dat beeld komt in de berichtgeving van RTL ook weer naar boven.

BEKIJK OOK:

Ineens is Rutte voor transparantie

BEKIJK MEER VAN; overheid misdaad, recht en justitie Snel Den Haag Kamer Tweede Kamer der Staten-Generaal

Mark Rutte (VVD) vandaag op het Binnenhof voor een tweede gesprek met informateur Herman Tjeenk Willink.

Kamer roept Rutte opnieuw op het matje over toeslagenaffaire

AD 21.04.2021 De Tweede Kamer wil opnieuw opheldering van premier Mark Rutte over de toeslagenaffaire. Aanleiding is berichtgeving van RTL Nieuws dat het kabinet in 2019 de afspraak zou hebben gemaakt dat er géén volledige tijdlijn openbaar zou worden gemaakt van de toeslagenaffaire. Dit terwijl de Kamer hier om had gevraagd. Volgens Rutte is er ‘niets vreemds of onoorbaars gebeurd’.

RTL Nieuws sprak met bronnen die de notulen van de ministerraad hebben ingezien. Daaruit zou blijken dat in het kabinet meerdere keren werd geklaagd over kritische Kamerleden, zoals CDA’er Pieter Omtzigt, die zich hadden vastgebeten in de toeslagenaffaire. Ministers vonden dat Kamerleden de affaire te veel aan het oppoken waren.

Lees ook;

De Kamer wil verandering, maar of die komt is de vraag: ‘Verwacht niet dat Rutte zijn stijl aanpast’
Compensatieverzoek honderden ‘toeslagenouders’ onterecht afgewezen

De bronnen die RTL sprak citeren onder andere CDA-minister Wopke Hoekstra (Financiën) die het in een vergadering van 15 november 2019 had over zijn partijgenoot Omtzigt. Hij zou hebben gezegd: ,,We hebben geprobeerd de heer Omtzigt te sensibiliseren, maar dat is niet gelukt.’’

Daarnaast zou er in de ministerraad zijn afgesproken om de Tweede Kamer niet alle informatie te geven die was gevraagd. Op dat moment werd duidelijk dat de toeslagenaffaire veel omvangrijker was dan lang was voorgespiegeld. De positie van toenmalig D66-staatssecretaris Menno Snel (verantwoordelijk voor de Belastingdienst) stond onder druk.

Notulen

De Tweede Kamer wil liefst morgen nog een debat over de kwestie, maar dat zit er niet in. Het kabinet moet eerst een brief sturen met tekst en uitleg over de kwestie. Dat gebeurt uiterlijk maandag, meldt demissionair premier Mark Rutte aan de Tweede Kamer.

Volgens Rutte is er ‘niets vreemds of onoorbaars gebeurd’, zo zegt hij woensdagavond laat in een reactie. ,,De Kamer heeft naar aanleiding van het RTL-bericht een aantal vragen gesteld. Wij gaan als kabinet die vragen zorgvuldig beantwoorden. Dat gaan we heel precies doen.’’ Verder wil hij er niet veel over kwijt, behalve dat ‘bij het opstellen van het feitenrelaas in het kabinet niets vreemds of onoorbaars is gebeurd.’

Een deel van de oppositie eist dat de bewuste notulen openbaar worden gemaakt. Daarvoor is vooralsnog geen meerderheid. Notulen van de ministerraad blijven 25 jaar geheim. Wel hebben Kamerleden die vorig jaar onderzoek deden naar de toeslagenaffaire inzicht gehad in de notulen.

Hoekstra zelf zegt desgevraagd zich ‘niet te herkennen’ in het verhaal dat RTL brengt. D66-leider Sigrid Kaag (en tevens demissionair minister van Buitenlandse Handel) zegt niet te weten of ze wel bij de bewuste vergadering van de ministerraad was. ,,Ik weet niet of ik in Nederland was of in Niger.’’ 

Volgens SP-leider Lilian Marijnissen staat al vast dat ‘Rutte weer heeft gelogen’. ,,Hij heeft zelf expliciet in de Tweede kamer gezegd bezwaar te maken tegen de suggestie alsof het kabinet willens en wetens informatie had achtergehouden. Dat blijkt een zoveelste leugen. Want dat is wél gebeurd.’’ Marijnissen eist nu dat andere partijen net als de SP uitsluiten nog in een nieuw kabinet met de VVD-leider te gaan zitten.

Verkiezingen

PVV-leider Geert Wilders pleit opnieuw voor nieuwe verkiezingen. ,,Als ook maar helft hiervan waar is, is dit het einde van heel veel politici, waaronder meneer Rutte. Als dit waar is, moeten we opnieuw beginnen. Meerdere politici hebben bewust ingestemd met het achterhouden van informatie voor de Kamer. We kunnen op deze manier niet doorgaan.’’

PvdA-Kamerlid Henk Nijboer noemt het RTL-bericht ‘ontluisterend’. ,,Eerst zagen we de tranen van de premier in de toeslagenaffaire en vervolgens is geprobeerd volksvertegenwoordigers onder de duim te houden.’’ Denk-leider Farid Azarkan verwijt het demissionaire kabinet dat de slachtoffers van de toeslagenaffaire nog langer op een oplossing hebben moeten wachten dan nodig doordat informatie is achtergehouden.

Het kabinet trad begin dit jaar af over de toeslagenaffaire. Duizenden ouders bleken jarenlang ten onrechte door de Belastingdienst te zijn opgejaagd voor fraude met kinderopvangtoeslag. De affaire gooit nu ook een schaduw over de formatie van het nieuwe kabinet. Veel partijen hadden al hun vertrouwen in VVD-leider Rutte opgezegd omdat hij tijdens de formatiegesprekken had gesproken over Omtzigt terwijl hij dat eerst had ontkend.

Woensdagavond laat wilde Rutte weinig kwijt over het verdere verloop van de formatie. Na zijn gesprek bij informateur Tjeenk Willink – dat anderhalf uur duurde –  gaf hij aan dat hij ‘de afgelopen weken veel heeft gereflecteerd’. Rutte wil ‘zijn rol’ gaan bespreken met collega’s. Op de vraag of hij nog optimistisch is over de vorming van een nieuw kabinet, reageerde Rutte: ,,Er komt altijd een nieuw kabinet, ooit.’’

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is ANP-430410000.jpg

Woede in Kamer over achterhouden informatie toeslagenaffaire, spoeddebat aangevraagd

RTL 21.04.2021 Het doelbewust achterhouden van informatie over de toeslagenaffaire door het inmiddels demissionaire kabinet-Rutte, is onacceptabel. Dat zegt SP-leider Lilian Marijnissen in reactie op de onthulling van RTL Nieuws. De Tweede Kamer wil een spoeddebat met het kabinet over de kwestie.

DENK-fractievoorzitter Farid Azarkan vroeg het spoeddebat aan over de onthulling. Volgens hem maakt de onthulling duidelijk dat het kabinet ‘liegt en bedriegt’.

“Er is duidelijk dat de Kamer op verschillende momenten is tegengewerkt. Er is gewoon gelogen over bijvoorbeeld het bestaan van zwarte lijsten. Je voelt aan alles dat je besodemieterd wordt. Zo kan je als parlement de regering niet controleren.”

Geheime notulen

Marijnissen wil dat voor het spoeddebat ook alle notulen van de ministerraad waar werd gesproken over de toeslagenaffaire, openbaar worden gemaakt.

Uit de geheime notulen wordt duidelijk dat door de ministerraad is geprobeerd voor de toeslagenaffaire verantwoordelijke hoge ambtenaren en politici uit de wind te houden door de Tweede Kamer niet goed te informeren.

Steun PVV en PvdA

Het verzoek kan rekenen op steun van PVV-leider Geert Wilders. Hij wil ‘snel een debat en alle notulen van de ministerraad van 2019 hierover openbaar’. “Desnoods komende weken alle ministers ook onder ede horen. Doorbijten nu. Hier mag Rutte cs niet mee wegkomen!”, twittert hij.

PvdA-Kamerlid Henk Nijboer wil dat het deel van de aantekeningen naar buiten komt waarin deze afspraak over de tijdlijn zou worden opgetekend. Notulen van de ministerraad zijn staatsgeheim. “Ik weet niet wat er verder nog is besproken”, zegt Nijboer.

Miniatuurvoorbeeld

Lees ook:

Kabinet hield informatie toeslagenaffaire doelbewust achter voor Tweede Kamer

Onthullend

De notulen geven een onthullend inkijkje in de machinekamer van de macht. Zo blijkt dat er binnenskamers fors werd geklaagd over kritische Tweede Kamerleden, vooral over CDA’er Pieter Omtzigt.

Daarnaast werd er achter de feiten aangelopen en werd er binnenskamers weliswaar erkend dat onschuldige burgers de dupe zijn van een meedogenloze Belastingdienst, maar wilden ze koste wat kost ‘precedentwerking’ voorkomen.

Miniatuurvoorbeeld

Lees ook:

Geheime notulen: hoe de ministerraad steen en been klaagde over kritische Kamerleden

Alle notulen openbaar

Volgens Marijnissen blijkt dat de Kamer vragen kan stellen, maar dat daar van het kabinet geen eerlijk antwoord op komt. “In de ministerraad wordt besproken hoe ze informatie kunnen achterhouden.”

Marijnissen wil dat alle notulen van de ministerraad openbaar worden, die waar ‘over de toeslagenaffaire is gesproken of over kritische Kamerleden’.

RTL Nieuws dossier toeslagenaffaire

Dossier Toeslagenaffaire

Het blootleggen van de misstanden bij de Belastingdienst in de Toeslagenaffaire, is terug te lezen in de artikelen en video’s die RTL Nieuws hierover heeft gepubliceerd. Bekijk het hele dossier.

RTL Nieuws; Menno Snel Mark Rutte Wopke Hoekstra Alexandra van Huffelen Lilian Marijnissen Pieter Omtzigt Belastingdienst Toeslagenaffaire Belastingdienst Toeslagenwet Kinderopvangtoeslag

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Financiën ging vorig jaar op het Plein in gesprek met gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire.

Compensatieverzoek honderden ‘toeslagenouders’ onterecht afgewezen

AD 21.04.2021 Honderden slachtoffers van de toeslagenaffaire hebben onterecht het bericht gekregen dat zij geen recht hebben op het compensatiebedrag van 30.000 euro. Staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Financiën) spreekt van een fout die snel zal worden rechtgezet. 

Het gaat om twee groepen gedupeerden. De eerste groep, van circa 400 ouders, heeft sowieso recht op compensatie en krijgt nog voor 1 mei het bedrag uitbetaald. De tweede groep, van nog eens 1350 ouders, komt mogelijk in aanmerking voor compensatie, maar helemaal zeker is dat nog niet. Deze gevallen worden snel beoordeeld en krijgen bij een positief oordeel op 12 mei uitbetaald. 

,,Door informatie verkeerd aan elkaar te knopen hebben we onterecht de conclusie getrokken dat deze ouders geen kinderopvangtoeslag hadden aangevraagd voor hun kinderen”, stelt Van Huffelen in een videoboodschap. Dat dit is gebeurd, is volgens haar verschrikkelijk voor de betrokken ouders. ,,Want na jaren van onzekerheid en ellende gaan wij opnieuw de fout in”, aldus de D66-bewindsvrouw.  

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 25866560-a290-11eb-ba24-02c309bc01c1.jpg

Nieuwe toeslagenblunder: ouders onterecht afgewezen voor compensatie

Telegraaf  21.04.2021 Een nieuwe blunder in de toeslagenaffaire: een groep van 1750 gedupeerde ouders heeft deze maand onterecht een brief gekregen dat ze geen recht hebben op compensatie. Zeker 400 ouders hebben daar sowieso wel recht op, van de overigen moet dat nog beter uitgezocht worden.

 „Ik vind deze fout zeer pijnlijk voor de betrokken ouders”, trekt demissionair staatssecretaris Van Huffelen (Financiën) het boetekleed aan. „Ik bied hiervoor mijn excuses aan alle gedupeerde ouders aan die hierdoor opnieuw in onzekerheid komen.”

Het gaat om ouders die meenden recht te hebben op de 30.000 euro compensatie die het kabinet heeft beloofd aan gedupeerden van de toeslagenaffaire. Ruim 3300 van hen kregen een brief dat ze nooit toeslag voor hun kinderen aangevraagd hadden en dus geen recht op compensatie hebben.

Bij meer dan de helft van deze groep, 1750 ouders, blijkt die brief onterecht verstuurd te zijn. Voor ongeveer 400 geldt dat ze juist wél recht hebben op compensatie. Bij zo’n 1350 ouders moet dat nog worden uitgezocht, maar was hoe dan ook al te snel de conclusie getrokken dat ze geen recht zouden hebben op de 30.000 euro.

BEKIJK MEER VAN; overheidsbeleid samenleving Den Haag Van Huffelen

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 1024x576a.jpg

Compensatieverzoek honderden toeslagouders onterecht afgewezen

NOS 21.04.2021 Honderden ouders hebben ten onrechte te horen gekregen dat ze niet in aanmerking komen voor de compensatie van 30.000 euro. Staatssecretaris Van Huffelen noemt het verschrikkelijk voor de betrokkenen dat de Belastingdienst opnieuw in de fout is gegaan.

“Dit gaat in tegen alles waar iedereen binnen de hersteloperatie zich dagelijks voor inzet”, zegt ze in een videoboodschap en in een brief aan de Tweede Kamer. De staatssecretaris biedt “aan alle gedupeerde ouders die hierdoor opnieuw in onzekerheid verkeren” haar excuses aan. Eventuele schulden worden voorlopig stopgezet.

Ongeveer 1750 ouders hebben een brief gekregen met verkeerde informatie over het toekennen van de Catshuisregeling. Dat spijt me enorm. We gaan de fout zo snel mogelijk rechtzetten.

Van Huffelen wil de fouten zo snel mogelijk rechtzetten. De betrokkenen worden telefonisch ingelicht en 400 ouders krijgen alsnog voor 1 mei het bedrag. Voor 1350 ouders wordt nog bekeken of ze er recht op hebben.

Volgens de staatssecretaris krijgt die laatste groep voor 1 mei in elk geval bericht. Als ze alsnog in aanmerking komen, is de betaling op 12 mei.

Het gaat om ouders die voor 2012 een toeslag hadden aangevraagd. “Door informatie verkeerd aan elkaar te knopen, hebben we onterecht de conclusie getrokken dat deze ouders geen toeslag hadden aangevraagd en dat we nu geen reden zien om 30.000 euro te betalen. En dat klopt niet”, zegt Van Huffelen.

De staatssecretaris schrijft aan de Kamer dat er een fout is gemaakt bij een data-analyse. De misser kwam aan het licht, nadat een groot aantal ouders had gemeld dat ze een brief hadden gekregen die niet kon kloppen.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is ey8x6siatsqu_std320.jpg

Gedupeerden toeslagenaffaire kregen onterecht afwijzing van compensatie

NU 21.04.2021 Zo’n vierhonderd gedupeerde ouders kregen onterecht van de Belastingdienst te horen dat ze geen 30.000 euro compensatie krijgen voor het leed dat ze is aangedaan in de toeslagenaffaire. 1.350 andere gedupeerde ouders kreeg ook zo’n bericht, terwijl het nog onbekend is of zij recht hebben op de compensatie.

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Toeslagen) noemt de fout in een brief aan de Tweede Kamer “zeer pijnlijk”, omdat de betrokken ouders “na jarenlange onzekerheid nu weer met een onjuiste brief worden geconfronteerd”.

De gedupeerde ouders kregen in april een brief waarin staat dat ze geen recht op de compensatie hebben. Nadat vele ouders contact met de Belastingdienst hadden opgenomen, werd ontdekt dat het hier om een fout ging.

Bij het overstappen op een nieuw dataverwerkingssysteem gingen gegevens van ouders die voor 2012 kinderopvangtoeslag hadden aangevraagd verloren. Omdat in het systeem niet stond dat deze ouders de kinderopvangtoeslag hadden aangevraagd, zouden ze ook geen recht hebben op de compensatie.

Deel krijgt de compensatie niet voor 1 mei, maar op 12 mei

De groep die sowieso recht op compensatie heeft, krijgt het bedrag voor de deadline van 1 mei uitbetaald. De overige 1.350 gevallen moeten snel beoordeeld worden. De mensen uit deze groep die voor de zogenoemde Catshuisregeling in aanmerking komen, ontvangen het geld op 12 mei.

Het schandaal rondom de kinderopvangtoeslag gaat over duizenden mensen die ten onrechte grote bedragen aan toeslagen moesten terugbetalen. Zij kregen geen betaalregeling en kwamen hierdoor in grote financiële problemen, die de ouders vaak nog vele jaren achtervolgden.

De strenge wetgeving en snoeiharde uitvoering van de jacht op fraudeurs die eraan ten grondslag lag, werden vorig jaar beschreven in het vernietigende rapport Ongekend onrecht. Het rapport leidde tot de val van het kabinet op 15 januari.

Lees meer over: Economie  Binnenland  Toeslagenaffaire 

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is ANP-427962790.jpg

Honderden gedupeerde ouders toeslagenaffaire kregen onterecht afwijzing compensatie

RTL 21.04.2021 Zo’n 1750 door de Belastingdienst gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire hebben onterecht een afwijzing gekregen voor de compensatie van het kabinet van 30.000 euro. Dat heeft staatssecretaris van Financiën Alexandra van Huffelen zojuist bekendgemaakt.

Het gaat om zo’n 400 gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire, die onterecht een bericht gekregen dat de Belastingdienst geen reden ziet om aan hen de 30.000 euro compensatie te betalen die werd toegezegd aan de slachtoffers van het schandaal.

Een groep van 1350 ouders kreeg ook zo’n bericht, terwijl het nog onbekend is of zij recht hebben op de compensatie.

Miniatuurvoorbeeld

Lees ook:

Kabinet hield informatie toeslagenaffaire doelbewust achter voor Tweede Kamer

Fout gemaakt

“Wij hebben een fout gemaakt”, zegt Van Huffelen in een videoboodschap op Twitter. “Dat dit is gebeurd vind ik en vinden de mensen van de toeslagenorganisatie verschrikkelijk.”

De groep die sowieso recht heeft op compensatie, krijgt voor de deadline die het kabinet zichzelf heeft opgelegd, het bedrag uitbetaald. Dit gebeurt voor 1 mei, zegde staatssecretaris Alexandra van Huffelen (toeslagen) toe. De overige 1350 gevallen moeten snel beoordeeld worden. Zij die wel recht hebben op deze zogenoemde ‘Catshuisregeling’ krijgen het geld op 12 mei uitbetaald.

Miniatuurvoorbeeld

Lees ook:

Slachtoffers toeslagenaffaire in brandbrief: Rutte moet opstappen

Wanhopige ouders

SP-Tweede Kamerlid Renske Leijten is boos over de fout van het ministerie van Financiën. “Al sinds zaterdag heb ik contact met wanhopige ouders die onterecht afgewezen zijn. Het is onvoorstelbaar hoe hard dit aankomt bij hen. Dat het fout op fout is, is geen verrassing, maar bevestigt wel onze wens deze uitvoering helemaal bij de Belastingdienst weg te halen.”

Ook DENK-fractieleider Farid Azarkan noemt de fout ‘pijnlijk’.

RTL Nieuws dossier toeslagenaffaire

Dossier Toeslagenaffaire

Het blootleggen van de misstanden bij de Belastingdienst in de Toeslagenaffaire, is terug te lezen in de artikelen en video’s die RTL Nieuws hierover heeft gepubliceerd. Bekijk het hele dossier.

RTL Nieuws; Alexandra van Huffelen Belastingdienst Toeslagenaffaire Belastingdienst Kinderopvangtoeslag Kinderopvang

Premier Rutte en minister Hoekstra van Financiën.

Kabinet hield informatie toeslagenaffaire doelbewust achter voor Tweede Kamer

MSN 21.04.2021 Het inmiddels demissionaire kabinet-Rutte heeft in de toeslagenaffaire doelbewust informatie achtergehouden voor het parlement, onder meer om zo verantwoordelijke, hoge ambtenaren en politici uit de wind te houden. Dit blijkt uit een reconstructie van RTL Nieuws van besprekingen in de ministerraad over het toeslagenschandaal.

In kabinetsbesprekingen in 2019 werd keer op keer geklaagd over kritische Kamerleden, zoals CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. Ministers vonden dat zij het het kabinet moesten steunen. Ook werden afspraken gemaakt om het parlement niet alle informatie te geven waar de Kamer om had gevraagd. Het ging hierbij vooral om de onrechtmatige stopzetting van toeslagen voor kinderopvang en wie hiervan op welk moment op de hoogte was.

Deze directe tegenwerking van het parlement is vastgelegd in de officiële verslagen van die vergaderingen van het kabinet, bevestigen bronnen die toegang hebben tot de notulen van de ministerraad.

‘Controlerende werk Tweede Kamer serieus gehinderd’

“Dit is explosief, want de Tweede Kamer heeft sinds het begin van de toeslagenaffaire lopen trekken en sleuren om informatie boven tafel te krijgen”, zegt politiek verslaggever Roel Schreinemachers. “Dat doelbewust niet is voldaan aan de vele verzoeken van de Kamer, heeft een snelle oplossing in de weg gestaan. En erger nog, heeft het controlerende werk van de Tweede Kamer serieus gehinderd. Juist dat vertrouwen dat er hoort te zijn tussen kabinet en Tweede Kamer staat nu centraal in de kabinetsformatie.”

De parlementaire ondervragingscommissie zei in december in het rapport ‘Ongekend Onrecht’ dat transparantie, openheid en volledigheid in de toeslagenaffaire niet leidend waren. Informatie werd gestuurd met het oog op ‘gewenste juridische en politieke uitkomsten’. Informatie kwam slechts gedeeltelijk, vertraagd, of helemaal niet.

Ontkenning Rutte

Het kabinet bestreed die harde beschuldiging en sprak van een ‘gebrekkige informatiehuishouding en informatieverstrekking’, omdat informatie ‘zeker vanuit vroegere jaren, moeilijk te ontsluiten is’.

Demissionair premier Rutte ontkende in het debat over het aftreden van zijn kabinet  – in januari – dat de Kamer doelbewust informatie is onthouden. “Ik plaats daar één nuance bij, omdat ik niet de bevinding deel dat het onvolledig of onjuist informeren van de Kamer is ingegeven door politieke redenen.” In zijn openbare verhoor deed Rutte het spreken over Kamerleden en de omgang met het parlement af als ‘achtergrondmuziek’.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is BB1fSZVk.img

© Aangeboden door RTL Nieuws

De notulen van de ministerraad tonen iets heel anders, bevestigt een reeks Haagse bronnen. Zo wordt in de kabinetsvergadering van 15 november 2019 afgesproken dat de Tweede Kamer géén ‘volledig feitenrelaas’ zal krijgen over welke ambtenaren en politici wisten van en verantwoordelijk waren voor het ‘onrechtmatig’ handelen van de Belastingdienst. Hier was eerder juist om was gevraagd in een motie van Pieter Omtzigt (CDA), Helma Lodders (VVD) en Renske Leijten (SP), die door de Kamer was aangenomen.

Besluit: informatie niet geven

In die ministerraad van 15 november wordt openlijk betwijfeld of dit niet-volledig informeren door de beugel kan, zeker omdat de hele Kamer er om vroeg. Een minister vraagt zich hardop af of het kabinet dit ongestraft zou kunnen toen. Toch wordt dan formeel besloten de informatie níet te geven.

Afgesproken wordt dat net zal worden gedaan alsof de kabinetsreactie op het rapport van de commissie-Donner en een later onderzoek van de Auditdienst Rijk (ADR) neerkomt op hetzelfde als een precies en chronologisch feitenrelaas. De bewindslieden van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie besluiten de Kamer in het ongewisse te laten en desnoods op ramkoers te gaan. De Kamer krijgt slechts een ‘stroomschema’, zonder melding te maken van de kabinetsafspraak om informatie niet te geven.

Dit patroon herhaalt zich in ministerraden daarna. Regeringspartijen en oppositie blijven doorvragen na onthullingen van Trouw en RTL Nieuws. Het kabinet is bang dat er nieuwe schandalen zullen opduiken als dieper wordt gegraven, blijkt uit de notulen. De ministerraad besluit in de vergaderingen van 22 en 29 november 2019 officieel dat concept-documenten over de affaire, waaronder mails, niet aan het parlement zullen worden gegeven.

Stukken waar CDA’er Pieter Omtzigt al tijden om vraagt blijven geheim, om te voorkomen dat het handelen van individuele ambtenaren voor het voetlicht komt.

Explosief memo

Maanden later zal het kabinet na aanhoudende druk alsnog een tijdlijn van de ADR geven. Die is vrijwel onleesbaar. Als de Kamer doorvraagt, komt er alsnog een leesbare versie. Tal van cruciale documenten en gebeurtenissen worden niet opgenomen, terwijl de commissie-Donner en de Auditdienst Rijk er deels wél over beschikten.

Zoals een officiële instructie bij de Belastingdienst om stukken achter te houden bij de rechter, adviezen van de Landsadvocaat, en het explosieve memo-Palmen van de jurist die al in 2017 zei dat de Belastingdienst ‘laakbaar’ had gehandeld en gedupeerde ouders compensatie moest geven.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is BB1fSVpq.img

© Aangeboden door RTL Nieuws

‘Geen goede verklaring’

Toen Omtzigt bleef doorvragen naar de rammelende tijdlijn en hoe het mogelijk was dat er geen volledig feitenrelaas kwam, antwoordde staatssecretaris Van Huffelen (Toeslagen) op 18 januari van dit jaar uiteindelijk: “Hier heb ik geen goede verklaring voor.” Niet vermeld werd dat dit een gevolg was van de afspraken in de ministerraad van ruim een jaar daarvoor.

Demissionair premier Mark Rutte verwijst in een reactie naar een brief uit november 2019, waarmee toenmalig staatssecretaris Menno Snel het ‘stroomschema’ naar de Kamer stuurde, waarin geen melding werd gemaakt van de afspraak in de ministerraad om informatie niet te geven’. “In die brief licht staatssecretaris Snel toe op welke wijze hij op dat moment invulling geeft aan het verzoek voor het verstrekken van een feitenrelaas. De inhoud van deze brief reflecteert de gesprekken zoals destijds gevoerd.” Lees hier de hele reactie.

Staatssecretaris Van Huffelen (Toeslagen) geeft geen antwoord op de vraag of zij op de hoogte was van de afspraak in de ministerraad in 2019 om géén volledige tijdlijn aan de Kamer te geven. Ze licht in een uitgebreide reactie toe op welke momenten de Kamer volgens haar is geïnformeerd. 

Notulen blijven geheim

In het debat over de val van het kabinet is door demissionair premier Rutte alsnog een onderzoek toegezegd naar het wegmoffelen van het memo-Palmen, waarvan tientallen hoge ambtenaren op het ministerie van Financiën op de hoogte waren.

Na de val van het kabinet, in januari, werden veel documenten alsnog openbaar. Maar de notulen van de ministerraad bleven geheim. Op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob), is door RTL Nieuws gevraagd om openbaarmaking. Maar dit wordt door het ministerie van Algemene Zaken geweigerd, omdat er ‘geen dusdanig bijzondere omstandigheden’ zouden zijn, dat de geheimhouding moet worden opgeven.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 1920x1080a.jpg

‘Kabinet hield informatie over ambtenaren en politici rond toeslagenaffaire bewust achter’

NOS 21.04.2021 Het nu demissionaire kabinet heeft in de toeslagenaffaire doelbewust informatie achtergehouden voor het parlement. Tot die conclusie komt RTL Nieuws in een reconstructie van besprekingen in het kabinet. RTL, dat samen met Trouw een grote rol heeft gespeeld bij het aan het licht brengen van het toeslagenschandaal, baseert zich op gesprekken “met bronnen die toegang hebben tot de notulen van de ministerraad”. De notulen zelf zijn geheim.

Volgens RTL is in besprekingen van het kabinet keer op keer geklaagd over kritische Kamerleden, onder wie CDA’er Omtzigt. In het kabinet zouden afspraken zijn gemaakt om het parlement niet alle inlichtingen te geven waarom het had gevraagd. Het ging hierbij vooral om de onrechtmatige stopzetting van toeslagen voor kinderopvang en wie hiervan op welk moment op de hoogte was”, meldt RTL.

Parlementaire ondervragingscommissie

Gebrekkige informatie was een belangrijk kritiekpunt in het rapport van een parlementaire ondervragingscommissie, die vorig jaar onderzoek heeft gedaan naar het schandaal. Volgens de commissie “was de informatievoorziening in meerdere gevallen ingegeven door gewenste juridische of politieke uitkomsten, resulterend in het het slechts gedeeltelijk, vertraagd of niet verstrekken van informatie”.

De Kamercommissie velde een snoeihard oordeel over de manier waarop ouders zijn behandeld en sprak van “ongekend onrecht”. Het rapport leidde uiteindelijk tot de val van het kabinet.

Geen feitenrelaas

Volgens RTL werd eind 2019 in de ministerraad afgesproken dat de Kamer geen volledig feitenrelaas zou krijgen over welke ambtenaren en politici wisten van het onrechtmatig handelen van de Belastingdienst, hoewel de Kamer hier wel om had gevraagd. In de ministerraad zou openlijk zijn betwijfeld of deze manier van informatie achterhouden wel door de beugel kon, maar toch zou er een formeel besluit zijn genomen om het wel zo te doen.

En volgens RTL heeft “dit patroon” zich in ministerraden daarna herhaald. De Tweede Kamer eist opheldering van het kabinet. Er moet zo snel mogelijk een brief komen en daarna een debat. Wanneer dat debat zal zijn, is nog niet duidelijk. Een groot deel van de Kamer vindt ook dat de notulen van de ministerraad alsnog openbaar moeten worden gemaakt.

Het nieuws van RTL komt op de dag dat staatssecretaris Van Huffelen nieuwe fouten erkent in de toeslagenaffaire. Honderden ouders hebben ten onrechte te horen gekregen dat ze geen recht hebben op compensatie.

BEKIJK OOK:

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is BB1fTfsR.img

Kabinet zou bewust informatie hebben achtergehouden rond toeslagenaffaire

MSN 21.04.2021 Het demissionaire kabinet-Rutte III heeft volgens een reconstructie van RTL Nieuws in de toeslagenaffaire doelbewust informatie achtergehouden voor het parlement, onder meer om zo verantwoordelijke, hoge ambtenaren en politici uit de wind te houden.

Het kabinet-Rutte III trad in januari af vanwege een vernietigend rapport over misstanden rond de jacht op ouders die zouden hebben gefraudeerd met de kinderopvangtoeslag. Daaruit bleek dat duizenden ouders door toedoen van de onrechtmatige fraudejacht in grote financiële en persoonlijke problemen waren gekomen.

Volgens RTL Nieuws blijkt uit notulen van de ministerraad dat er afspraken waren gemaakt om het parlement niet alle informatie te geven waar de Kamer om had gevraagd. Het zou vooral gaan om de onrechtmatige stopzetting van toeslagen voor kinderopvang en wie hiervan op welk moment op de hoogte was.

In de kabinetsvergadering van 15 november 2019 zou zijn afgesproken dat de Tweede Kamer geen “volledig feitenrelaas” zal krijgen over welke ambtenaren en politici wisten van en verantwoordelijk waren voor het “onrechtmatig” handelen van de Belastingdienst. Hier hadden Kamerleden Pieter Omtzigt (CDA), Helma Lodders (VVD) en Renske Leijten (SP) juist om gevraagd in een door de Kamer aangenomen motie.

De SP en de PvdA willen in reactie op de reconstructie van RTL Nieuws dat alle notulen van de ministerraad worden vrijgegeven. Sinds vrijdag zijn de agenda en besluitenlijsten van nieuwe ministerraden openbaar.

Rutte ontkende doelbewust achterhouden van informatie

Na het aftreden van het kabinet-Rutte III ontkende premier Mark Rutte dat er doelbewust informatie werd achtergehouden. “Ik plaats daar één nuance bij, omdat ik niet de bevinding deel dat het onvolledig of onjuist informeren van de Kamer is ingegeven door politieke redenen”, aldus Rutte in januari tijdens het debat over het aftreden van zijn kabinet.

Het rapport Ongekend onrecht concludeerde in december dat “transparantie, openheid en volledigheid in de toeslagenaffaire niet leidend waren. Het kabinet-Rutte III bestreed die conclusie. Volgens de bewindvoerders was er slechts sprake van “gebrekkige informatiehuishouding en informatieverstrekking”. Dit zou zijn gekomen doordat informatie “zeker vanuit vroegere jaren, moeilijk te ontsluiten is”.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is ANP-426032079.jpg

Kabinet hield informatie toeslagenaffaire doelbewust achter voor Tweede Kamer

Het inmiddels demissionaire kabinet-Rutte heeft in de toeslagenaffaire doelbewust informatie achtergehouden voor het parlement, onder meer om zo verantwoordelijke, hoge ambtenaren en politici uit de wind te houden. Dit blijkt uit een reconstructie van RTL Nieuws van besprekingen in de ministerraad over het toeslagenschandaal.

In kabinetsbesprekingen in 2019 werd keer op keer geklaagd over kritische Kamerleden, onder wie CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. Ministers vonden dat zij het kabinet moesten steunen. Ook werden afspraken gemaakt om het parlement niet alle informatie te geven waar de Kamer om had gevraagd. Het ging hierbij vooral om de onrechtmatige stopzetting van toeslagen voor kinderopvang en wie hiervan op welk moment op de hoogte was.

Deze directe tegenwerking van het parlement is vastgelegd in de officiële verslagen van die vergaderingen van het kabinet, bevestigen bronnen die toegang hebben tot de notulen van de ministerraad. Lees in deze uitvoerige reconstructie hoe de ministerraad steen en been klaagde over kritische Kamerleden.

Miniatuurvoorbeeld

Reconstructie:

Geheime notulen: hoe de ministerraad steen en been klaagde over kritische Kamerleden

‘Controlerende werk Tweede Kamer serieus gehinderd’

“Dit is explosief, want de Tweede Kamer heeft sinds het begin van de toeslagenaffaire lopen trekken en sleuren om informatie boven tafel te krijgen”, zegt politiek verslaggever Roel Schreinemachers. “Dat doelbewust niet is voldaan aan de vele verzoeken van de Kamer, heeft een snelle oplossing in de weg gestaan. En erger nog, heeft het controlerende werk van de Tweede Kamer serieus gehinderd. Juist dat vertrouwen dat er hoort te zijn tussen kabinet en Tweede Kamer staat nu centraal in de kabinetsformatie.”

De parlementaire ondervragingscommissie zei in december in het rapport ‘Ongekend Onrecht’ dat transparantie, openheid en volledigheid in de toeslagenaffaire niet leidend waren. Informatie werd gestuurd met het oog op ‘gewenste juridische en politieke uitkomsten’. Informatie kwam slechts gedeeltelijk, vertraagd, of helemaal niet.

Ontkenning Rutte

Het kabinet bestreed die harde beschuldiging en sprak van een ‘gebrekkige informatiehuishouding en informatieverstrekking’, omdat informatie ‘zeker vanuit vroegere jaren, moeilijk te ontsluiten is’.

Demissionair premier Rutte ontkende in het debat over het aftreden van zijn kabinet  – in januari – dat de Kamer doelbewust informatie is onthouden. “Ik plaats daar één nuance bij, omdat ik niet de bevinding deel dat het onvolledig of onjuist informeren van de Kamer is ingegeven door politieke redenen.” In zijn openbare verhoor deed Rutte het spreken over Kamerleden en de omgang met het parlement af als ‘achtergrondmuziek’.

Een aantal ministers van het kabinet Rutte-3.

Een aantal ministers van het kabinet Rutte-3. © ANP

De notulen van de ministerraad tonen iets heel anders, bevestigt een reeks Haagse bronnen. Zo wordt in de kabinetsvergadering van 15 november 2019 afgesproken dat de Tweede Kamer géén ‘volledig feitenrelaas’ zal krijgen over welke ambtenaren en politici wisten van en verantwoordelijk waren voor het ‘onrechtmatig’ handelen van de Belastingdienst. Hier was eerder juist om gevraagd in een motie van Pieter Omtzigt (CDA), Helma Lodders (VVD) en Renske Leijten (SP), die door de Kamer was aangenomen.

Besluit: informatie niet geven

In die ministerraad van 15 november wordt openlijk betwijfeld of dit niet-volledig informeren door de beugel kan, zeker omdat de hele Kamer er om vroeg. Een minister vraagt zich hardop af of het kabinet dit ongestraft zou kunnen toen. Toch wordt dan formeel besloten de informatie níet te geven.

Afgesproken wordt dat net zal worden gedaan alsof de kabinetsreactie op het rapport van de commissie-Donner en een later onderzoek van de Auditdienst Rijk (ADR) neerkomt op hetzelfde als een precies en chronologisch feitenrelaas. De bewindslieden van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie besluiten de Kamer in het ongewisse te laten en desnoods op ramkoers te gaan. De Kamer krijgt slechts een ‘stroomschema’, zonder melding te maken van de kabinetsafspraak om informatie niet te geven.

Miniatuurvoorbeeld

Lees ook:

Vertrouwelijke stukken bevestigen: toeslagenschandaal veel groter

Dit patroon herhaalt zich in ministerraden daarna. Regeringspartijen en oppositie blijven doorvragen na onthullingen van Trouw en RTL Nieuws. Het kabinet is bang dat er nieuwe schandalen zullen opduiken als dieper wordt gegraven, blijkt uit de notulen. De ministerraad besluit in de vergaderingen van 22 en 29 november 2019 officieel dat concept-documenten over de affaire, waaronder mails, niet aan het parlement zullen worden gegeven.

Stukken waar CDA’er Pieter Omtzigt al tijden om vraagt blijven geheim, om te voorkomen dat het handelen van individuele ambtenaren voor het voetlicht komt.

Explosief memo

Maanden later zal het kabinet na aanhoudende druk alsnog een tijdlijn van de ADR geven. Die is vrijwel onleesbaar. Als de Kamer doorvraagt, komt er alsnog een leesbare versie. Tal van cruciale documenten en gebeurtenissen worden niet opgenomen, terwijl de commissie-Donner en de Auditdienst Rijk er deels wél over beschikten.

Zoals een officiële instructie bij de Belastingdienst om stukken achter te houden bij de rechter, adviezen van de Landsadvocaat, en het explosieve memo-Palmen van de jurist die al in 2017 zei dat de Belastingdienst ‘laakbaar’ had gehandeld en gedupeerde ouders compensatie moest geven.

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt en premier Mark Rutte.

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt en premier Mark Rutte. © ANP

‘Geen goede verklaring’

Toen Omtzigt bleef doorvragen naar de rammelende tijdlijn en hoe het mogelijk was dat er geen volledig feitenrelaas kwam, antwoordde staatssecretaris Van Huffelen (Toeslagen) op 18 januari van dit jaar uiteindelijk: “Hier heb ik geen goede verklaring voor.” Niet vermeld werd dat dit een gevolg was van de afspraken in de ministerraad van ruim een jaar daarvoor.

Demissionair premier Mark Rutte verwijst in een reactie naar een brief uit november 2019, waarmee toenmalig staatssecretaris Menno Snel het ‘stroomschema’ naar de Kamer stuurde, waarin geen melding werd gemaakt van de afspraak in de ministerraad om informatie niet te geven’. “In die brief licht staatssecretaris Snel toe op welke wijze hij op dat moment invulling geeft aan het verzoek voor het verstrekken van een feitenrelaas. De inhoud van deze brief reflecteert de gesprekken zoals destijds gevoerd.” Lees hier de hele reactie.

Staatssecretaris Van Huffelen (Toeslagen) geeft geen antwoord op de vraag of zij op de hoogte was van de afspraak in de ministerraad in 2019 om géén volledige tijdlijn aan de Kamer te geven. Ze licht in een uitgebreide reactie toe op welke momenten de Kamer volgens haar is geïnformeerd. 

Notulen blijven geheim

In het debat over de val van het kabinet is door demissionair premier Rutte alsnog een onderzoek toegezegd naar het wegmoffelen van het memo-Palmen, waarvan tientallen hoge ambtenaren op het ministerie van Financiën op de hoogte waren.

Na de val van het kabinet, in januari, werden veel documenten alsnog openbaar. Maar de notulen van de ministerraad bleven geheim. Op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob), is door RTL Nieuws gevraagd om openbaarmaking. Maar dit wordt door het ministerie van Algemene Zaken geweigerd, omdat er ‘geen dusdanig bijzondere omstandigheden’ zouden zijn, dat de geheimhouding moet worden opgeheven.

Bekijk hier; ons dossierover de toeslagenaffaire. RTL

meer: Van affaire tot val kabinet NOS

Meer: Menno Snel RTL

Meer: Belastingdienst RTL

Meer: Toeslagenaffaire Belastingdienst RTL

Meer: belastingen Telegraaf

Meer: Jaap Uijlenbroek Telegraaf

Meer: Belastingdienst Telegraaf

Meer: Toeslagenaffaire NU

dossier: Kinderopvangtoeslag Trouwlees:kamerbrief over een motie waarin het kabinet wordt gevraagd om een overzicht te maken van wetten waar de belastingdienst zich niet aan heeft gehoudenbrief 12.03.2021lees:beantwoording kamervragen overzicht van wetten waar de belastingdienst zich niet aan gehouden heeftbijlage 12.03.2021

lees: Amendement van de Leden Lodders en Van Weyenberg ter vervanging van nr. 3 over een moratorium 10.02.2021

Lees:Algoritmes zoeken naar bijstand-fraudeurs, welke rol speelt etnisch profileren? NOS

Lees:Fraude opsporen of gevaar van discriminatie? Gemeenten gebruiken ‘slimme’ algoritmes NOS

lees: Ontslagaanvraag kabinet 15.01.2021

lees: Reactie op rapport ‘Ongekend Onrecht’ van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag 15.01.2021

lees: Toelichting Catshuisregeling Kinderopvangtoeslag

lees: Budgettair kader maatregelen

lees: Overzicht _en_toelichting specifieke maatregelen Toeslagen en Belastingdienst

lees: Besluit forfaitair bedrag en verruiming compensatieregeling

lees: Managementteam van de_belastingdienst toeslagen, stukken die 2,5 jaar voor bijna iedereen zijn achtergehouden_ 23.12.2020

lees: vragen Verslag_van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag ‘Ongekend onrecht’ 23.12.2020

lees: brief 2e kamer  Herstel_Toeslagen 22.12.2020

lees: eindverslag parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag 17.12.2020

lees: Kamermotie Kwint en Leijten (1) 15.12.2020

lees: Kamermotie Kwint en Leijten (2) 15.12.2020

lees: Kamermotie Kwint en Leijten (3) 15.12.2020

lees: 0a eindrapportage alternatieven voor het toeslagenstelsel

lees: 0b beleidsopties h5 voor alternatieven voor het toeslagenstelsel

lees: Aanbiedingsbrief Eindrapportage Alternatieven voor het toeslagenstelsel voor de Tweede Kamer 14.12.2020

lees: bijlage 1 verantwoording onderzoek doenvermogen

lees: bijlage 2 rapportage toeslagen en doenvermogen

lees: bijlage 3 achtergrond bij integrale vereenvoudiging belastingen en toeslagen

lees: bijlage 4 aanbiedingsbrief weging op de hand alternatieven toeslagenstelsel 19.11.2020

lees: bijlage 5 wegingen op de hand

lees: bijlage 6 cpb notitie doorrekening beleidsopties voor een alternatief toeslagenstelsel

lees: Infographic Alternatieven voor het toeslagenstelsel

lees: brief signalen ten aanzien opzet grove schuld 27.11.2020

lees: bijlage memo tg 304 versnellingsmaatregelen 09.01.2016

lees: Kamer onderzoekt terecht eigen rol in Toeslagenaffaire Elsevier 14.02.2021

Lees: Kabinet opnieuw bijeen over toeslagenaffaire. Treedt de regering af? Elsevier 12.01.2021

Lees: Natuurlijk moet het kabinet aftreden om de toeslagenaffaire. En wel hierom ! Elsevier 12.01.2021

Lees: Geachte Lodewijk Asscher, verscheur uw brief en treedt terug Elsevier 09.01.2021

Lees: Is 30.000 euro compensatie eerste stap of koopt kabinet aftreden af? Elsevier 23.12.2020

lees: ‘Rutte-doctrine’ onder vuur: proloog verkiezingsstrijd Elsevier 22.12.2020

lees: Keihard rapport toeslagenaffaire: zijn er consequenties?  Elsevier 21.12.2020

lees: De toeslagenaffaire kent één hoofdschuldige: het parlement  Elsevier 20.12.2020

lees: Verhoren toeslagendrama klaar: niemand wist van of deed iets aan ontspoorde aanpak Elsevier 27.11.2020

lees: Toeslagenstelsel is absurd, blijkt uit gehaspel bij enquête. Stop ermee Elsevier 27.11.2020

Zie :De erfenis van Rutte III – het gedonder met de belastingdienst – de parlementaire enquête is onderweg – deel 2

Zie verder: De erfenis van Rutte III – het gedonder met de belastingdienst – de parlementaire enquête is onderweg  – deel 1

Zie ook: De erfenis van Rutte III – het gedonder met de belastingdienst – de nasleep deel 3

Zie ook nog: De erfenis van Rutte III – het gedonder met de belastingdienst – de nasleep deel 2

Zie dan ook: De erfenis van Rutte III – het gedonder met de belastingdienst – de nasleep – deel 1

Zie verder: De val van Rutte III vanwege het gedonder met de belastingdienst

Zie meer: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 31 – nasleep POK eindverslag – deel 7

Zie nog meer: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 30 – nasleep POK eindverslag – deel 6

Zie ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 29 – nasleep POK eindverslag – deel 5

Zie dan ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 28 – nasleep POK eindverslag – deel 4

Zie verder: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 27 – nasleep POK – deel 3

Zie dan ook nog: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 26 – nasleep POK – deel 2

Zie verder dan ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 25 – nasleep POK – deel 1

Zie dan ook nog: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 24 – nasleep

Zie verder ook nog: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 23 – nasleep

Zie dan ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 22 – nasleep

Zie verder : De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 21 – nasleep

Zie dan verder ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 20 – nasleep

Zie dan ook nog: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 19 – nasleep

Zie verder ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 18 – nasleep

Zie ook nog: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 17 – nasleep – Parlementaire ondervraging

Zie dan ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 16 – nasleep rapport commissie Donner

Zie verder dan ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 15 – nasleep rapport commissie Donner

Zie nog meer: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 14 – nasleep rapport commissie Donner

Zie ook nog: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 13 – nasleep rapport commissie Donner

Zie dan ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 12 – nasleep rapport commissie Donner

Zie dan ook nog: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 11 – nasleep rapport commissie Donner

Zie verder ook nog: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 10 – rapport commissie Donner

Zie dan ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 9

Zie verder ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 8

Zie  verder dan ook nog: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) en het verdere gedonder met de belastingdienst – deel 7

En zie dan ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) en het verdere gedonder met de belastingdienst – deel 6

Zie dan ook nog verder: Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) en het verdere gedonder met de belastingdienst – deel 5 – commissie Donner

Zie verder dan ook: Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) en het verdere gedonder met de belastingdienst – deel 4 – commissie Donner

en zie dan ook nog: Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) en het verdere gedonder met de belastingdienst – deel 3

en zie verder dan ook: Voorheen Staatssecretaris Eric Wiebes VVD en staatssecretaris Menno Snel (Financiën) het Gedonder met de belastingdienst – deel 2

en verder zie dan ook nog: Staatssecretaris Eric Wiebes VVD en het Gedonder met de belastingdienst deel 1

Rutte: ‘Niets vreemds gebeurd in ministerraad’, oppositie wil geheime notulen openbaar

NOS 21.04.2021 Premier Rutte zegt dat er niets onbehoorlijks is gebeurd in de ministerraad waar gesproken is over een feitenrelaas over de toeslagenaffaire. “Bij het opstellen van dat feitenrelaas is niets onoorbaars, vreemds gebeurd”, reageerde Rutte vanavond na een gesprek met informateur Tjeenk Willink.

Hij reageert hiermee op de RTL-onthulling dat de ministerraad bewust de Tweede Kamer niet de gewenste informatie wilde geven over de toeslagenaffaire. Dit gebeurde in 2019 en was bedoeld om verantwoordelijke hoge ambtenaren en politici uit de wind te houden.

RTL Nieuws, dat veel onderzoek heeft gestoken in de affaire met kinderopvangtoeslagen, heeft een reconstructie gemaakt van hoe er in de ministerraad over deze zaak is gesproken.

Rutte zwijgt over Omtzigt: in ministerraad is niets vreemds gebeurd !!

De oppositie reageerde woedend op de onthulling. “Ontluisterend dat volksvertegenwoordigers onder de duim worden gehouden”, zei PvdA-Kamerlid Nijboer. Denk-leider Azarkan vindt dat het kabinet niet bezig is met het informeren van de Kamer, “maar met het redden van het eigen hachje”.

Oppositie- en coalitiepartijen willen dat het kabinet opheldering geeft in een Kamerbrief, gevolgd door een Kamerdebat. “We gaan die brief zorgvuldig opstellen”, aldus Rutte. De oppositie wil bovendien dat de notulen van de ministerraad openbaar worden. Daar wilde Rutte in het openbaar niets over zeggen.

‘Rutte bereid om notulen openbaar te maken, vraag is wat de rest wil’

“We horen nu uit kringen rond het kabinet dat Rutte wel bereid is om die notulen openbaar te maken”, zegt NOS-verslaggever Ron Fresen. “Maar dan moet hij wel de instemming hebben van CDA-leider Hoekstra en D66-minister Kaag. Het is de vraag of ze dat willen.

De gevolgen van het RTL-Nieuws lijken groot. De vertrouwenscrisis rond Rutte laait hierdoor weer op en de andere hoofdrolspelers in de formatie, de ministers Hoekstra en Kaag, zijn daar nu ook bij betrokken. Dat komt zeker de oppositiepartijen goed uit. Maar het herstel van vertrouwen wordt er allesbehalve makkelijker op.”

Uit de reconstructie van RTL Nieuws blijkt dat in de ministerraad steen en been werd geklaagd over kritische Kamerleden, vooral over CDA-Kamerlid Omtzigt. Een bron zegt tegen RTL Nieuws dat CDA-minister Hoekstra zei: “We hebben geprobeerd de heer Omtzigt te sensibiliseren, maar dat is niet gelukt”. Met sensibiliseren wordt bedoeld dat Omtzigt werd gewezen op de gevoeligheid van zijn kritiek.

Omtzigt speelde een belangrijke rol in de toeslagenaffaire, waarbij de Belastingdienst onterecht kinderopvangtoeslag terugvorderde bij duizenden ouders die daardoor in grote problemen zijn gekomen. Hij stelde samen met SP-Kamerlid Leijten jarenlang kritische vragen aan de opeenvolgende kabinetten over de zaak. In januari viel het kabinet-Rutte over de toeslagenaffaire.

Het feit dat VVD-leider Rutte de naam van Omtzigt (“functie elders”) noemde in zijn eerste gesprek met de toenmalige verkenners, en daarmee de indruk wekte van de kritische CDA’er af te willen, leverde de demissionaire premier een motie van afkeuring op. Een motie van wantrouwen van de oppositie kreeg net te weinig stemmen.

Hoekstra wil ‘juiste volgorde’, Kaag heeft ‘veel vragen’

Minister en CDA-leider Hoekstra wilde vandaag weinig zeggen over het nieuws rond de toeslagenaffaire. “We moeten het in de juiste volgorde doen. Eerst een debat.”

Ook D66-leider Kaag, die als minister ook de ministerraad bijwoont, was spaarzaam met commentaar. Ze zei dat er vanuit D66 “heel veel vragen” zijn over de kwestie.

BEKIJK OOK;

Mark Rutte (VVD) vandaag op het Binnenhof voor een tweede gesprek met informateur Herman Tjeenk Willink.

Rutte: ‘Niets vreemds gebeurd bij bespreking van toeslagenaffaire in ministerraad’

AD 21.04.2021 De Tweede Kamer wil opnieuw opheldering van premier Mark Rutte over de toeslagenaffaire. Aanleiding is berichtgeving van RTL Nieuws dat het kabinet in 2019 de afspraak zou hebben gemaakt dat er géén volledige tijdlijn openbaar zou worden gemaakt van de toeslagenaffaire. Dit terwijl de Kamer hier om had gevraagd. Volgens Rutte is er ‘niets vreemds of onoorbaars gebeurd’.

RTL Nieuws sprak met bronnen die de notulen van de ministerraad hebben ingezien. Daaruit zou blijken dat in het kabinet meerdere keren werd geklaagd over kritische Kamerleden, zoals CDA’er Pieter Omtzigt, die zich hadden vastgebeten in de toeslagenaffaire. Ministers vonden dat Kamerleden de affaire te veel aan het oppoken waren.

Lees ook;

De Kamer wil verandering, maar of die komt is de vraag: ‘Verwacht niet dat Rutte zijn stijl aanpast’
Compensatieverzoek honderden ‘toeslagenouders’ onterecht afgewezen

De bronnen die RTL sprak citeren onder andere CDA-minister Wopke Hoekstra (Financiën) die het in een vergadering van 15 november 2019 had over zijn partijgenoot Omtzigt. Hij zou hebben gezegd: ,,We hebben geprobeerd de heer Omtzigt te sensibiliseren, maar dat is niet gelukt.’’

Daarnaast zou er in de ministerraad zijn afgesproken om de Tweede Kamer niet alle informatie te geven die was gevraagd. Op dat moment werd duidelijk dat de toeslagenaffaire veel omvangrijker was dan lang was voorgespiegeld. De positie van toenmalig D66-staatssecretaris Menno Snel (verantwoordelijk voor de Belastingdienst) stond onder druk.

Notulen

De Tweede Kamer wil liefst morgen nog een debat over de kwestie, maar dat zit er niet in. Het kabinet moet eerst een brief sturen met tekst en uitleg over de kwestie. Dat gebeurt uiterlijk maandag, meldt demissionair premier Mark Rutte aan de Tweede Kamer.

Volgens Rutte is er ‘niets vreemds of onoorbaars gebeurd’, zo zegt hij woensdagavond laat in een reactie. ,,De Kamer heeft naar aanleiding van het RTL-bericht een aantal vragen gesteld. Wij gaan als kabinet die vragen zorgvuldig beantwoorden. Dat gaan we heel precies doen.’’ Verder wil hij er niet veel over kwijt, behalve dat ‘bij het opstellen van het feitenrelaas in het kabinet niets vreemds of onoorbaars is gebeurd.’

Een deel van de oppositie eist dat de bewuste notulen openbaar worden gemaakt. Daarvoor is vooralsnog geen meerderheid. Notulen van de ministerraad blijven 25 jaar geheim. Wel hebben Kamerleden die vorig jaar onderzoek deden naar de toeslagenaffaire inzicht gehad in de notulen.

Hoekstra zelf zegt desgevraagd zich ‘niet te herkennen’ in het verhaal dat RTL brengt. D66-leider Sigrid Kaag (en tevens demissionair minister van Buitenlandse Handel) zegt niet te weten of ze wel bij de bewuste vergadering van de ministerraad was. ,,Ik weet niet of ik in Nederland was of in Niger.’’ 

Volgens SP-leider Lilian Marijnissen staat al vast dat ‘Rutte weer heeft gelogen’. ,,Hij heeft zelf expliciet in de Tweede kamer gezegd bezwaar te maken tegen de suggestie alsof het kabinet willens en wetens informatie had achtergehouden. Dat blijkt een zoveelste leugen. Want dat is wél gebeurd.’’ Marijnissen eist nu dat andere partijen net als de SP uitsluiten nog in een nieuw kabinet met de VVD-leider te gaan zitten.

Verkiezingen

PVV-leider Geert Wilders pleit opnieuw voor nieuwe verkiezingen. ,,Als ook maar helft hiervan waar is, is dit het einde van heel veel politici, waaronder meneer Rutte. Als dit waar is, moeten we opnieuw beginnen. Meerdere politici hebben bewust ingestemd met het achterhouden van informatie voor de Kamer. We kunnen op deze manier niet doorgaan.’’

PvdA-Kamerlid Henk Nijboer noemt het RTL-bericht ‘ontluisterend’. ,,Eerst zagen we de tranen van de premier in de toeslagenaffaire en vervolgens is geprobeerd volksvertegenwoordigers onder de duim te houden.’’ Denk-leider Farid Azarkan verwijt het demissionaire kabinet dat de slachtoffers van de toeslagenaffaire nog langer op een oplossing hebben moeten wachten dan nodig doordat informatie is achtergehouden.

Het kabinet trad begin dit jaar af over de toeslagenaffaire. Duizenden ouders bleken jarenlang ten onrechte door de Belastingdienst te zijn opgejaagd voor fraude met kinderopvangtoeslag. De affaire gooit nu ook een schaduw over de formatie van het nieuwe kabinet. Veel partijen hadden al hun vertrouwen in VVD-leider Rutte opgezegd omdat hij tijdens de formatiegesprekken had gesproken over Omtzigt terwijl hij dat eerst had ontkend.

Woensdagavond laat wilde Rutte weinig kwijt over het verdere verloop van de formatie. Na zijn gesprek bij informateur Tjeenk Willink – dat anderhalf uur duurde –  gaf hij aan dat hij ‘de afgelopen weken veel heeft gereflecteerd’. Rutte wil ‘zijn rol’ gaan bespreken met collega’s. Op de vraag of hij nog optimistisch is over de vorming van een nieuw kabinet, reageerde Rutte: ,,Er komt altijd een nieuw kabinet, ooit.’’

Rutte na notulen-lek: ’Niks vreemds of onoorbaars gebeurd’

Telegraaf 21.04.2021 Volgens demissionair premier Rutte is er ’niks vreemds of onoorbaars gebeurd’ vanuit het kabinet bij het informeren van de Tweede Kamer. Dat zegt de premier in een korte reactie op de uitgelekte notulen van de ministerraad.

Daar zou volgens berichtgeving van RTL Nieuws uit blijken dat het kabinet in 2019 bewust informatie heeft achtergehouden in de toeslagenaffaire toen de Kamer om een feitenrelaas van alle gebeurtenissen in dat schandaal heeft gevraagd. Ook zou er uitgebreid gepraat zijn over het kritische optreden van Kamerleden, waaronder CDA’er Omtzigt. VVD-leider Rutte heeft woensdag, net als D66-leider Kaag en CDA-leider Hoekstra weinig behoefte uitgebreid op het nieuws te reageren.

BEKIJK OOK:

Geheime notulen over Omtzigt slaan in als een bom op het Binnenhof

„Ik kan wel zeggen dat er bij het opstellen van het feitenrelaas in het kabinet niks vreemds of onoorbaars is gebeurd”, houdt Rutte het kort. Verder verwijst hij naar de brief die het kabinet gaat sturen naar de Kamer, die graag in debat wil over de kwestie.

Die brief komt uiterlijk begin volgende week. „We gaan zorgvuldig een reactie schrijven”, zegt Rutte. „Ik vind het niet netjes dat vanavond hapsnap te doen.” Over het debat zegt de VVD-leider nog: „Dat zie ik echt met vertrouwen tegemoet.”

BEKIJK MEER VAN; Mark Rutte Omtzigt Hoekstra Den Haag Tweede Kamer der Staten-Generaal

Rutte ontkent achterhouden informatie: ‘Niets onoorbaars gebeurd’

RTL 21.04.2021 Volgens demissionair premier Mark Rutte is er ‘bij het voorbereiden van het feitenrelaas niets onoorbaars of vreemds gebeurd’. Daarmee reageerde Rutte vanavond op de onthulling van RTL Nieuws dat er doelbewust gevoelige informatie is achtergehouden vanuit de ministerraad over de toeslagenaffaire.

Rutte wilde na afloop van zijn bezoek aan de informateur Tjeenk Willink verder niets zeggen. Hij verwees naar de reactie van het kabinet in een brief aan de Kamer die nu wordt opgesteld. De Kamer had daarom gevraagd in aanloop naar een spoeddebat. De Kamer wil zo snel mogelijk opheldering van Rutte in een spoeddebat. Het is nog niet duidelijk wanneer die brief klaar is of wanneer het debat wordt gehouden. De verwachting is dat er maandag een reactie komt.

Onthulling

RTL Nieuws meldde vandaag op basis van bronnen die toegang hebben tot de geheime notulen van de ministerraad, dat het kabinet enkele jaren geleden heeft afgesproken dat informatie waar de Tweede Kamer expliciet om had gevraagd, niet in een feitenrelaas zou worden gedeeld.

Ook werd duidelijk dat er in het kabinet meermaals werd geklaagd over kritische Kamerleden, onder wie CDA’er Pieter Omtzigt.

Miniatuurvoorbeeld

Lees ook:

Kabinet hield informatie toeslagenaffaire doelbewust achter voor Tweede Kamer

Kaag en Hoekstra

Eerder vandaag weigerden CDA-leider en demissionair minister van Financiën Wopke Hoekstra en D66-leider en demissionair minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag na hun gesprek met informateur Herman Tjeenk Willink te reageren op beschuldigingen dat het inmiddels demissionaire kabinet bewust informatie heeft achtergehouden voor de Tweede Kamer.

Beide partijleiders verwezen naar het Kamerdebat, dat daar over zal worden gehouden. “Ik ga daar nu niet over speculeren”, zei Hoekstra.

Op reis in Niger

Kaag zei zich ook niet te herinneren of zij zelf bij de ministerraad was op de dag dat daartoe zou zijn besloten. “Ik weet persoonlijk niet of ik op die momenten erbij was”, zegt Kaag, die in het demissionaire kabinet minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking is. Zij oppert dat zij toen wellicht op reis kan zijn geweest, bijvoorbeeld naar Niger. Verdere vragen wil Kaag niet beantwoorden, ‘omdat ik zelf de documenten nog niet heb kunnen inzien’.

Het kabinet stuurt ‘een brief met alle informatie die we hebben’ aan de Tweede Kamer, zei de D66-leider. Haar eigen fractie heeft ‘heel veel vragen’ over de kwestie, maar zelf wilde ze daar niet op vooruitlopen.

Miniatuurvoorbeeld

Lees ook:

Geheime notulen: hoe de ministerraad steen en been klaagde over kritische Kamerleden

Spoeddebat

De meeste van de zeventien fracties willen zo snel mogelijk een spoeddebat houden, in ieder geval voordat de Tweede Kamer morgen met meireces gaat. De coalitiepartijen willen wel eerst schriftelijke uitleg van het kabinet. Ook de SGP en 50PLUS willen eerst een brief ontvangen.

Het kabinet is volgens DENK-fractieleider Farid Azarkan “alleen bezig geweest het eigen hachje te redden”. Hij denkt ook dat ouders die slachtoffer zijn geworden van de ontspoorde jacht op fraude met de kinderopvangtoeslag, daardoor langer hebben moeten lijden. “Ik vind dat onbestaanbaar.”

Liegen

SP-leider Lilian Marijnissen merkt op dat Rutte ‘opnieuw heeft staan te liegen’ toen hij tijdens een Kamerdebat over de affaire bezwoer dat hij nooit zaken heeft willen achterhouden. Zij wil dat alle relevante notulen van de ministerraad openbaar worden, om te voorkomen dat de Kamer met Rutte ‘het zoveelste debat over zijn geheugen’ moet voeren.

“Als dit waar is, ondergraaft het compleet onze parlementaire democratie”, aldus Nicki Pouw-Verweij van JA21. Wat haar betreft moet het voltallige kabinet morgen verantwoording afleggen in de Kamer. PvdA-Kamerlid Henk Nijboer noemt het ‘ontluisterend’ dat het kabinet de volksvertegenwoordiging ‘een beetje onder de duim wilde houden’.

RTL Nieuws dossier toeslagenaffaire

Dossier Toeslagenaffaire

Het blootleggen van de misstanden bij de Belastingdienst in de Toeslagenaffaire, is terug te lezen in de artikelen en video’s die RTL Nieuws hierover heeft gepubliceerd. Bekijk het hele dossier.

RTL Nieuws; Mark Rutte Toeslagenaffaire Belastingdienst Toeslagenwet Kinderopvangtoeslag

Mark Rutte (VVD) vandaag op het Binnenhof voor een tweede gesprek met informateur Herman Tjeenk Willink.

Deel van de oppositie wil notulen ministerraad over toeslagenaffaire openbaar

AD 21.04.2021 De Tweede Kamer wil opnieuw opheldering van premier Mark Rutte over de toeslagenaffaire. Aanleiding is berichtgeving van RTL Nieuws dat het kabinet in 2019 de afspraak zou hebben gemaakt dat er géén volledige tijdlijn openbaar zou worden gemaakt van de toeslagenaffaire. Dit terwijl de Kamer hier om had gevraagd. Volgens Rutte is er ‘niets vreemds of onoorbaars gebeurd’.

RTL Nieuws sprak met bronnen die de notulen van de ministerraad hebben ingezien. Daaruit zou blijken dat in het kabinet meerdere keren werd geklaagd over kritische Kamerleden, zoals CDA’er Pieter Omtzigt, die zich hadden vastgebeten in de toeslagenaffaire. Ministers vonden dat Kamerleden de affaire te veel aan het oppoken waren.

Lees ook;

De Kamer wil verandering, maar of die komt is de vraag: ‘Verwacht niet dat Rutte zijn stijl aanpast’
Compensatieverzoek honderden ‘toeslagenouders’ onterecht afgewezen

De bronnen die RTL sprak citeren onder andere CDA-minister Wopke Hoekstra (Financiën) die het in een vergadering van 15 november 2019 had over zijn partijgenoot Omtzigt. Hij zou hebben gezegd: ,,We hebben geprobeerd de heer Omtzigt te sensibiliseren, maar dat is niet gelukt.’’

Daarnaast zou er in de ministerraad zijn afgesproken om de Tweede Kamer niet alle informatie te geven die was gevraagd. Op dat moment werd duidelijk dat de toeslagenaffaire veel omvangrijker was dan lang was voorgespiegeld. De positie van toenmalig D66-staatssecretaris Menno Snel (verantwoordelijk voor de Belastingdienst) stond onder druk.

Notulen

De Tweede Kamer wil liefst morgen nog een debat over de kwestie, maar dat zit er niet in. Het kabinet moet eerst een brief sturen met tekst en uitleg over de kwestie. Dat gebeurt uiterlijk maandag, meldt demissionair premier Mark Rutte aan de Tweede Kamer.

Volgens Rutte is er ‘niets vreemds of onoorbaars gebeurd’, zo zegt hij woensdagavond laat in een reactie. ,,De Kamer heeft naar aanleiding van het RTL-bericht een aantal vragen gesteld. Wij gaan als kabinet die vragen zorgvuldig beantwoorden. Dat gaan we heel precies doen.’’ Verder wil hij er niet veel over kwijt, behalve dat ‘bij het opstellen van het feitenrelaas in het kabinet niets vreemds of onoorbaars is gebeurd.’

Een deel van de oppositie eist dat de bewuste notulen openbaar worden gemaakt. Daarvoor is vooralsnog geen meerderheid. Notulen van de ministerraad blijven 25 jaar geheim. Wel hebben Kamerleden die vorig jaar onderzoek deden naar de toeslagenaffaire inzicht gehad in de notulen.

Hoekstra zelf zegt desgevraagd zich ‘niet te herkennen’ in het verhaal dat RTL brengt. D66-leider Sigrid Kaag (en tevens demissionair minister van Buitenlandse Handel) zegt niet te weten of ze wel bij de bewuste vergadering van de ministerraad was. ,,Ik weet niet of ik in Nederland was of in Niger.’’ 

Volgens SP-leider Lilian Marijnissen staat al vast dat ‘Rutte weer heeft gelogen’. ,,Hij heeft zelf expliciet in de Tweede kamer gezegd bezwaar te maken tegen de suggestie alsof het kabinet willens en wetens informatie had achtergehouden. Dat blijkt een zoveelste leugen. Want dat is wél gebeurd.’’ Marijnissen eist nu dat andere partijen net als de SP uitsluiten nog in een nieuw kabinet met de VVD-leider te gaan zitten.

Verkiezingen

PVV-leider Geert Wilders pleit opnieuw voor nieuwe verkiezingen. ,,Als ook maar helft hiervan waar is, is dit het einde van heel veel politici, waaronder meneer Rutte. Als dit waar is, moeten we opnieuw beginnen. Meerdere politici hebben bewust ingestemd met het achterhouden van informatie voor de Kamer. We kunnen op deze manier niet doorgaan.’’

PvdA-Kamerlid Henk Nijboer noemt het RTL-bericht ‘ontluisterend’. ,,Eerst zagen we de tranen van de premier in de toeslagenaffaire en vervolgens is geprobeerd volksvertegenwoordigers onder de duim te houden.’’ Denk-leider Farid Azarkan verwijt het demissionaire kabinet dat de slachtoffers van de toeslagenaffaire nog langer op een oplossing hebben moeten wachten dan nodig doordat informatie is achtergehouden.

Het kabinet trad begin dit jaar af over de toeslagenaffaire. Duizenden ouders bleken jarenlang ten onrechte door de Belastingdienst te zijn opgejaagd voor fraude met kinderopvangtoeslag. De affaire gooit nu ook een schaduw over de formatie van het nieuwe kabinet. Veel partijen hadden al hun vertrouwen in VVD-leider Rutte opgezegd omdat hij tijdens de formatiegesprekken had gesproken over Omtzigt terwijl hij dat eerst had ontkend.

Woensdagavond laat wilde Rutte weinig kwijt over het verdere verloop van de formatie. Na zijn gesprek bij informateur Tjeenk Willink – dat anderhalf uur duurde –  gaf hij aan dat hij ‘de afgelopen weken veel heeft gereflecteerd’. Rutte wil ‘zijn rol’ gaan bespreken met collega’s. Op de vraag of hij nog optimistisch is over de vorming van een nieuw kabinet, reageerde Rutte: ,,Er komt altijd een nieuw kabinet, ooit.’’

Hoekstra (CDA): nieuws toeslagenaffaire schaadt vertrouwen verder

NOS 21.04.2021 CDA-leider Hoekstra heeft in zijn tweede gesprek met informateur Tjeenk Willink gesproken over de nieuwe onthullingen van RTL Nieuws over de toeslagenaffaire. RTL meldt dat het kabinet vanaf 2019 doelbewust informatie heeft achtergehouden voor de Tweede Kamer.

Na afloop van het gesprek met Tjeenk Willink zei Hoekstra: “Voor de politiek ligt er een dure opdracht het vertrouwen te herstellen. En dat vertrouwen is hierdoor niet echt gestegen nee, die conclusie konden we samen ook wel trekken.”

RTL haalt geheime notulen van de ministerraad aan, waarin zou staan dat tijdens besprekingen van het kabinet keer op keer werd geklaagd over kritische Kamerleden, onder wie CDA’er Omtzigt. Ook zouden ministers afspraken hebben gemaakt om de Kamer informatie te onthouden. Dat ging bijvoorbeeld over het onterecht stopzetten van toeslagen aan ouders.

Hoekstra werd door verschillende journalisten kritisch bevraagd over zijn eigen rol als minister in het kabinet-Rutte III, maar hij wilde niet al te zeer op de kwestie ingaan. “Ik vind dat we dingen in de juiste volgorde moeten doen. Ik sta hier als CDA-leider en het is niet netjes en niet logisch om als lid van een demissionair kabinet nu antwoord te geven.” Als CDA-leider wilde hij ook weinig vragen beantwoorden.

Politiek verslaggever Ron Fresen:

“Dat de Tweede Kamer in de toeslagenaffaire moeizaam aan informatie kwam wisten we al, maar nu zien we hoe het in de praktijk is gegaan. Ook ging al langer het gerucht dat CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt onderwerp van gesprek was in het kabinet. Ook daarvan weten we nu hoe het zit.”

Volgens Fresen geeft het nieuws nieuwe voeding aan het wantrouwen van politici onderling. “En het gaat niet langer alleen over Rutte. CDA-leider Hoekstra zelf komt nu ook volop in de wind te staan. De rust die nodig is voor een kabinetsformatie komt er op deze manier voorlopig niet.”

Over het formatieproces zei Hoekstra dat zijn partij nog steeds vindt dat andere partijen aan zet zijn, omdat het CDA geen goede verkiezingsuitslag had. De partij ging van 19 naar 15 zetels. Het ligt niet voor de hand dat het CDA aanschuift bij een nieuw kabinet, zei Hoekstra opnieuw.

De onderwerpen dualisme, macht en tegenmacht, en een andere bestuurscultuur zijn wat het CDA betreft onderwerpen die in de formatie uitdrukkelijk aan bod moeten komen.

Omtzigt

Op de vraag of Kamerlid Pieter Omtzigt bij het formatieoverleg betrokken is, zei Hoekstra dat ze regelmatig contact met elkaar hebben. Maar omdat Omtzigt zelf heeft aangegeven behoefte te hebben aan rust, zei Hoekstra, is het niet logisch om het elke dag over hem te hebben.

Het CDA wil Omtzigt bij de formatie en de oplossing van de vraagstukken betrekken omdat hij die onderwerpen mede op de agenda heeft gezet. En een groot deel van de steun van de achterban voor de keuzes van CDA-leider Hoekstra hangt af van wat Omtzigt ervan vindt.

Na Hoekstra was PVV-leider Wilders op gesprek bij Tjeenk Willink. Ook hij reageerde op de berichtgeving van RTL. Wilders vindt dat de hele formatie nu nutteloos is. “Dit betekent het eind van een hoop politici”, zei hij. Wilders pleitte opnieuw voor nieuwe verkiezingen.

Pet op van fractievoorzitter

D66-leider Kaag zei na haar gesprek met Tjeenk Willink dat het heel goed is dat hij de onderwerpen vertrouwen en de verhouding tussen Kamer en kabinet bespreekt. Zij is tevreden over de formatie tot nu toe.

Over haar eigen rol als minister in de toeslagenaffaire wilde ze na lang doorvragen alleen kwijt dat er een brief komt van het kabinet en vervolgens een Kamerdebat.

“Ik weet persoonlijk niet of ik op die momenten bij de ministerraad was of dat ik op reis was. Ik heb zelf de documenten nog niet in kunnen zien”, zei Kaag. “Vanuit D66 zijn er heel veel vragen en dat zeg ik met de pet op van fractievoorzitter.”

Later op de avond gaat VVD-leider Rutte bij Tjeenk Willink langs.

BEKIJK OOK;

kijk: CDA-leider Hoekstra weigert reactie op nieuwe onthulling toeslagenaffaire video RTL 21.04.2021

Kaag en Hoekstra zwijgen over achterhouden informatie rond toeslagenaffaire

Kaag en Hoekstra zwijgen over achterhouden informatie rond toeslagenaffaire

NU 21.04.2021 Demissionair ministers Wopke Hoekstra en Sigrid Kaag, tevens partijleiders van respectievelijk CDA en D66, wilden niet reageren op het mogelijk achterhouden van informatie over de toeslagenaffaire door het kabinet, zoals RTL Nieuws woensdag onthulde. Ook zou er in kabinetskringen met ergernis gesproken worden over kritische Kamerleden zoals CDA’er Pieter Omtzigt. De Tweede Kamer wil zo snel mogelijk een debat.

Er was woensdag opnieuw opvallend nieuws over de kinderopvangtoeslagaffaire. RTL Nieuws baseert zich op bronnen die toegang hebben tot notulen van de ministerraad die normaal geheim blijven. Daaruit zou blijken dat coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie informatie vanuit het kabinet bewust hebben achtergehouden.

Zo wilden de Kamerleden Omtzigt, Renske Leijten (SP) en Helma Lodders (VVD) weten wie wanneer op de hoogte was van het onterecht jagen op onschuldige burgers die door de Belastingdienst werden gezien als fraudeurs. Op 15 november 2019 besloot het kabinet volgens RTL Nieuws het gevraagde feitenrelaas niet naar de Kamer te sturen.

Gebrekkige informatie grote irritatie van de Kamer

In de debatten van de afgelopen jaren over dit onderwerp kwam steeds weer de frustratie van Kamerleden naar voren dat zij te laat, te weinig of zelfs helemaal geen informatie van het kabinet kregen. Het recht op informatie is cruciaal voor Kamerleden om de regering te controleren.

Het kabinet viel uiteindelijk in januari vanwege het snoeiharde rapport over de toeslagenaffaire Ongekend Onrecht. Toen werd in één klap duidelijk dat burgers onterecht als fraudeur werden aangemerkt bij de aanvraag van de kinderopvangtoeslag. De toeslagen werden stopgezet en er volgden hoge boetes, waardoor duizenden onschuldige ouders financieel ten onder gingen.

Sindsdien wordt de roep om een nieuwe bestuursstijl met meer transparantie en een sterkere machtspositie van de Kamer steeds luider. Het zijn inmiddels hoofdonderwerpen in de lopende formatie.

Hoekstra en Kaag zwegen

De kwestie is ingewikkeld voor partijleiders die ook een ministerspost hadden in het vorige kabinet. Dat bleek uit de reacties van de ministers Hoekstra (Financiën) en Kaag (Buitenlandse Handel).

Zij wilden woensdag niet ingaan op vragen over de onthullingen. “Ik sta hier als CDA-leider”, zei Hoekstra. Het wordt volgens hem “ingewikkeld” als hij ook vragen gaat beantwoorden als demissionair minister. Bovendien wil de bewindsman eerst het debat met de Kamer voeren voordat hij gaat “speculeren” over de kwestie.

Ook Kaag wilde nog niets zeggen tot het debat. Ze kon zich bovendien niet herinneren of ze bij de bewuste kabinetsvergaderingen waarop werd besloten de Kamer niet te informeren aanwezig was. “Het is heel belangrijk dat er een kabinetsbrief komt waarbij alles zorgvuldig wordt gewogen en alle informatie die beschikbaar is, wordt meegegeven.”

Hoekstra wil niet reageren op onthullingen in toeslagenaffaire

Lees meer over: Politiek  Toeslagenaffaire 

Kamer wil debat over achterhouden informatie toeslagenaffaire

Telegraaf  21.04.2021 De Tweede Kamer wil een debat over het achterhouden van informatie door het kabinet in de toeslagenaffaire. De vraag is nog wanneer dat gaat gebeuren.

In de Kamer werd woedend gereageerd op berichtgeving van RTL Nieuws, dat op basis van gesprekken uit de ministerraad reconstrueerde hoe het kabinet bewust informatie zou hebben achtergehouden voor de Kamer. Die had aan toenmalig staatssecretaris Snel (Financiën) gevraagd om een ’feitenrelaas’ van alles wat er fout was gegaan in de toeslagenaffaire en wie op welk moment wat wist.

Ondanks de breed gedeelde vraag uit de Kamer zou het kabinet ervoor hebben gekozen om die informatie niet te delen. Het nieuws zorgt voor woede in de Kamer, vooral bij de oppositie. Denk-leider Azarkan wil donderdag al in debat over de kwestie en wil ook dat de notulen van de ministerraad-vergaderingen waarin over de toeslagenaffaire is gesproken openbaar worden gemaakt.

De oppositie steunt het verzoek om het snelle debat en de openbaring van de ministerraad-notulen, die normaal gesproken 25 jaar geheim worden gehouden. Regeringspartijen VVD, D66, CDA en CU zijn iets voorzichtiger: zij steunen wel het debat, maar willen eerst een brief van het kabinet over de kwestie.

Tijdens de verhoren met kabinetslieden over de toeslagenaffaire eind vorig jaar, kwam al ter sprake dat er in de ministerraad zou zijn gesproken over de rol van onder meer CDA-Kamerlid Omtzigt. Die had zijn tanden in het toeslagendossier gezet en bevroeg D66-staatssecretaris er steevast pittig over. Dat beeld komt in de berichtgeving van RTL ook weer naar boven.

BEKIJK OOK:

Ineens is Rutte voor transparantie

BEKIJK MEER VAN; overheid misdaad, recht en justitie Snel Den Haag Kamer Tweede Kamer der Staten-Generaal

Mark Rutte (VVD) vandaag op het Binnenhof voor een tweede gesprek met informateur Herman Tjeenk Willink.

Kamer roept Rutte opnieuw op het matje over toeslagenaffaire

AD 21.04.2021 De Tweede Kamer wil opnieuw opheldering van premier Mark Rutte over de toeslagenaffaire. Aanleiding is berichtgeving van RTL Nieuws dat het kabinet in 2019 de afspraak zou hebben gemaakt dat er géén volledige tijdlijn openbaar zou worden gemaakt van de toeslagenaffaire. Dit terwijl de Kamer hier om had gevraagd. Volgens Rutte is er ‘niets vreemds of onoorbaars gebeurd’.

RTL Nieuws sprak met bronnen die de notulen van de ministerraad hebben ingezien. Daaruit zou blijken dat in het kabinet meerdere keren werd geklaagd over kritische Kamerleden, zoals CDA’er Pieter Omtzigt, die zich hadden vastgebeten in de toeslagenaffaire. Ministers vonden dat Kamerleden de affaire te veel aan het oppoken waren.

Lees ook;

De Kamer wil verandering, maar of die komt is de vraag: ‘Verwacht niet dat Rutte zijn stijl aanpast’
Compensatieverzoek honderden ‘toeslagenouders’ onterecht afgewezen

De bronnen die RTL sprak citeren onder andere CDA-minister Wopke Hoekstra (Financiën) die het in een vergadering van 15 november 2019 had over zijn partijgenoot Omtzigt. Hij zou hebben gezegd: ,,We hebben geprobeerd de heer Omtzigt te sensibiliseren, maar dat is niet gelukt.’’

Daarnaast zou er in de ministerraad zijn afgesproken om de Tweede Kamer niet alle informatie te geven die was gevraagd. Op dat moment werd duidelijk dat de toeslagenaffaire veel omvangrijker was dan lang was voorgespiegeld. De positie van toenmalig D66-staatssecretaris Menno Snel (verantwoordelijk voor de Belastingdienst) stond onder druk.

Notulen

De Tweede Kamer wil liefst morgen nog een debat over de kwestie, maar dat zit er niet in. Het kabinet moet eerst een brief sturen met tekst en uitleg over de kwestie. Dat gebeurt uiterlijk maandag, meldt demissionair premier Mark Rutte aan de Tweede Kamer.

Volgens Rutte is er ‘niets vreemds of onoorbaars gebeurd’, zo zegt hij woensdagavond laat in een reactie. ,,De Kamer heeft naar aanleiding van het RTL-bericht een aantal vragen gesteld. Wij gaan als kabinet die vragen zorgvuldig beantwoorden. Dat gaan we heel precies doen.’’ Verder wil hij er niet veel over kwijt, behalve dat ‘bij het opstellen van het feitenrelaas in het kabinet niets vreemds of onoorbaars is gebeurd.’

Een deel van de oppositie eist dat de bewuste notulen openbaar worden gemaakt. Daarvoor is vooralsnog geen meerderheid. Notulen van de ministerraad blijven 25 jaar geheim. Wel hebben Kamerleden die vorig jaar onderzoek deden naar de toeslagenaffaire inzicht gehad in de notulen.

Hoekstra zelf zegt desgevraagd zich ‘niet te herkennen’ in het verhaal dat RTL brengt. D66-leider Sigrid Kaag (en tevens demissionair minister van Buitenlandse Handel) zegt niet te weten of ze wel bij de bewuste vergadering van de ministerraad was. ,,Ik weet niet of ik in Nederland was of in Niger.’’ 

Volgens SP-leider Lilian Marijnissen staat al vast dat ‘Rutte weer heeft gelogen’. ,,Hij heeft zelf expliciet in de Tweede kamer gezegd bezwaar te maken tegen de suggestie alsof het kabinet willens en wetens informatie had achtergehouden. Dat blijkt een zoveelste leugen. Want dat is wél gebeurd.’’ Marijnissen eist nu dat andere partijen net als de SP uitsluiten nog in een nieuw kabinet met de VVD-leider te gaan zitten.

Verkiezingen

PVV-leider Geert Wilders pleit opnieuw voor nieuwe verkiezingen. ,,Als ook maar helft hiervan waar is, is dit het einde van heel veel politici, waaronder meneer Rutte. Als dit waar is, moeten we opnieuw beginnen. Meerdere politici hebben bewust ingestemd met het achterhouden van informatie voor de Kamer. We kunnen op deze manier niet doorgaan.’’

PvdA-Kamerlid Henk Nijboer noemt het RTL-bericht ‘ontluisterend’. ,,Eerst zagen we de tranen van de premier in de toeslagenaffaire en vervolgens is geprobeerd volksvertegenwoordigers onder de duim te houden.’’ Denk-leider Farid Azarkan verwijt het demissionaire kabinet dat de slachtoffers van de toeslagenaffaire nog langer op een oplossing hebben moeten wachten dan nodig doordat informatie is achtergehouden.

Het kabinet trad begin dit jaar af over de toeslagenaffaire. Duizenden ouders bleken jarenlang ten onrechte door de Belastingdienst te zijn opgejaagd voor fraude met kinderopvangtoeslag. De affaire gooit nu ook een schaduw over de formatie van het nieuwe kabinet. Veel partijen hadden al hun vertrouwen in VVD-leider Rutte opgezegd omdat hij tijdens de formatiegesprekken had gesproken over Omtzigt terwijl hij dat eerst had ontkend.

Woensdagavond laat wilde Rutte weinig kwijt over het verdere verloop van de formatie. Na zijn gesprek bij informateur Tjeenk Willink – dat anderhalf uur duurde –  gaf hij aan dat hij ‘de afgelopen weken veel heeft gereflecteerd’. Rutte wil ‘zijn rol’ gaan bespreken met collega’s. Op de vraag of hij nog optimistisch is over de vorming van een nieuw kabinet, reageerde Rutte: ,,Er komt altijd een nieuw kabinet, ooit.’’

Woede in Kamer over achterhouden informatie toeslagenaffaire, spoeddebat aangevraagd

RTL 21.04.2021 Het doelbewust achterhouden van informatie over de toeslagenaffaire door het inmiddels demissionaire kabinet-Rutte, is onacceptabel. Dat zegt SP-leider Lilian Marijnissen in reactie op de onthulling van RTL Nieuws. De Tweede Kamer wil een spoeddebat met het kabinet over de kwestie.

DENK-fractievoorzitter Farid Azarkan vroeg het spoeddebat aan over de onthulling. Volgens hem maakt de onthulling duidelijk dat het kabinet ‘liegt en bedriegt’.

“Er is duidelijk dat de Kamer op verschillende momenten is tegengewerkt. Er is gewoon gelogen over bijvoorbeeld het bestaan van zwarte lijsten. Je voelt aan alles dat je besodemieterd wordt. Zo kan je als parlement de regering niet controleren.”

Geheime notulen

Marijnissen wil dat voor het spoeddebat ook alle notulen van de ministerraad waar werd gesproken over de toeslagenaffaire, openbaar worden gemaakt.

Uit de geheime notulen wordt duidelijk dat door de ministerraad is geprobeerd voor de toeslagenaffaire verantwoordelijke hoge ambtenaren en politici uit de wind te houden door de Tweede Kamer niet goed te informeren.

Steun PVV en PvdA

Het verzoek kan rekenen op steun van PVV-leider Geert Wilders. Hij wil ‘snel een debat en alle notulen van de ministerraad van 2019 hierover openbaar’. “Desnoods komende weken alle ministers ook onder ede horen. Doorbijten nu. Hier mag Rutte cs niet mee wegkomen!”, twittert hij.

PvdA-Kamerlid Henk Nijboer wil dat het deel van de aantekeningen naar buiten komt waarin deze afspraak over de tijdlijn zou worden opgetekend. Notulen van de ministerraad zijn staatsgeheim. “Ik weet niet wat er verder nog is besproken”, zegt Nijboer.

Miniatuurvoorbeeld

Lees ook:

Kabinet hield informatie toeslagenaffaire doelbewust achter voor Tweede Kamer

Onthullend

De notulen geven een onthullend inkijkje in de machinekamer van de macht. Zo blijkt dat er binnenskamers fors werd geklaagd over kritische Tweede Kamerleden, vooral over CDA’er Pieter Omtzigt.

Daarnaast werd er achter de feiten aangelopen en werd er binnenskamers weliswaar erkend dat onschuldige burgers de dupe zijn van een meedogenloze Belastingdienst, maar wilden ze koste wat kost ‘precedentwerking’ voorkomen.

Miniatuurvoorbeeld

Lees ook:

Geheime notulen: hoe de ministerraad steen en been klaagde over kritische Kamerleden

Alle notulen openbaar

Volgens Marijnissen blijkt dat de Kamer vragen kan stellen, maar dat daar van het kabinet geen eerlijk antwoord op komt. “In de ministerraad wordt besproken hoe ze informatie kunnen achterhouden.”

Marijnissen wil dat alle notulen van de ministerraad openbaar worden, die waar ‘over de toeslagenaffaire is gesproken of over kritische Kamerleden’.

RTL Nieuws dossier toeslagenaffaire

Dossier Toeslagenaffaire

Het blootleggen van de misstanden bij de Belastingdienst in de Toeslagenaffaire, is terug te lezen in de artikelen en video’s die RTL Nieuws hierover heeft gepubliceerd. Bekijk het hele dossier.

RTL Nieuws; Menno Snel Mark Rutte Wopke Hoekstra Alexandra van Huffelen Lilian Marijnissen Pieter Omtzigt Belastingdienst Toeslagenaffaire Belastingdienst Toeslagenwet Kinderopvangtoeslag

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Financiën ging vorig jaar op het Plein in gesprek met gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire.

Compensatieverzoek honderden ‘toeslagenouders’ onterecht afgewezen

AD 21.04.2021 Honderden slachtoffers van de toeslagenaffaire hebben onterecht het bericht gekregen dat zij geen recht hebben op het compensatiebedrag van 30.000 euro. Staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Financiën) spreekt van een fout die snel zal worden rechtgezet. 

Het gaat om twee groepen gedupeerden. De eerste groep, van circa 400 ouders, heeft sowieso recht op compensatie en krijgt nog voor 1 mei het bedrag uitbetaald. De tweede groep, van nog eens 1350 ouders, komt mogelijk in aanmerking voor compensatie, maar helemaal zeker is dat nog niet. Deze gevallen worden snel beoordeeld en krijgen bij een positief oordeel op 12 mei uitbetaald. 

,,Door informatie verkeerd aan elkaar te knopen hebben we onterecht de conclusie getrokken dat deze ouders geen kinderopvangtoeslag hadden aangevraagd voor hun kinderen”, stelt Van Huffelen in een videoboodschap. Dat dit is gebeurd, is volgens haar verschrikkelijk voor de betrokken ouders. ,,Want na jaren van onzekerheid en ellende gaan wij opnieuw de fout in”, aldus de D66-bewindsvrouw.  

Nieuwe toeslagenblunder: ouders onterecht afgewezen voor compensatie

Telegraaf  21.04.2021 Een nieuwe blunder in de toeslagenaffaire: een groep van 1750 gedupeerde ouders heeft deze maand onterecht een brief gekregen dat ze geen recht hebben op compensatie. Zeker 400 ouders hebben daar sowieso wel recht op, van de overigen moet dat nog beter uitgezocht worden.

 „Ik vind deze fout zeer pijnlijk voor de betrokken ouders”, trekt demissionair staatssecretaris Van Huffelen (Financiën) het boetekleed aan. „Ik bied hiervoor mijn excuses aan alle gedupeerde ouders aan die hierdoor opnieuw in onzekerheid komen.”

Het gaat om ouders die meenden recht te hebben op de 30.000 euro compensatie die het kabinet heeft beloofd aan gedupeerden van de toeslagenaffaire. Ruim 3300 van hen kregen een brief dat ze nooit toeslag voor hun kinderen aangevraagd hadden en dus geen recht op compensatie hebben.

Bij meer dan de helft van deze groep, 1750 ouders, blijkt die brief onterecht verstuurd te zijn. Voor ongeveer 400 geldt dat ze juist wél recht hebben op compensatie. Bij zo’n 1350 ouders moet dat nog worden uitgezocht, maar was hoe dan ook al te snel de conclusie getrokken dat ze geen recht zouden hebben op de 30.000 euro.

BEKIJK MEER VAN; overheidsbeleid samenleving Den Haag Van Huffelen

Compensatieverzoek honderden toeslagouders onterecht afgewezen

NOS 21.04.2021 Honderden ouders hebben ten onrechte te horen gekregen dat ze niet in aanmerking komen voor de compensatie van 30.000 euro. Staatssecretaris Van Huffelen noemt het verschrikkelijk voor de betrokkenen dat de Belastingdienst opnieuw in de fout is gegaan.

“Dit gaat in tegen alles waar iedereen binnen de hersteloperatie zich dagelijks voor inzet”, zegt ze in een videoboodschap en in een brief aan de Tweede Kamer. De staatssecretaris biedt “aan alle gedupeerde ouders die hierdoor opnieuw in onzekerheid verkeren” haar excuses aan. Eventuele schulden worden voorlopig stopgezet.

Ongeveer 1750 ouders hebben een brief gekregen met verkeerde informatie over het toekennen van de Catshuisregeling. Dat spijt me enorm. We gaan de fout zo snel mogelijk rechtzetten.

Van Huffelen wil de fouten zo snel mogelijk rechtzetten. De betrokkenen worden telefonisch ingelicht en 400 ouders krijgen alsnog voor 1 mei het bedrag. Voor 1350 ouders wordt nog bekeken of ze er recht op hebben.

Volgens de staatssecretaris krijgt die laatste groep voor 1 mei in elk geval bericht. Als ze alsnog in aanmerking komen, is de betaling op 12 mei.

Het gaat om ouders die voor 2012 een toeslag hadden aangevraagd. “Door informatie verkeerd aan elkaar te knopen, hebben we onterecht de conclusie getrokken dat deze ouders geen toeslag hadden aangevraagd en dat we nu geen reden zien om 30.000 euro te betalen. En dat klopt niet”, zegt Van Huffelen.

De staatssecretaris schrijft aan de Kamer dat er een fout is gemaakt bij een data-analyse. De misser kwam aan het licht, nadat een groot aantal ouders had gemeld dat ze een brief hadden gekregen die niet kon kloppen.

Gedupeerden toeslagenaffaire kregen onterecht afwijzing van compensatie

NU 21.04.2021 Zo’n vierhonderd gedupeerde ouders kregen onterecht van de Belastingdienst te horen dat ze geen 30.000 euro compensatie krijgen voor het leed dat ze is aangedaan in de toeslagenaffaire. 1.350 andere gedupeerde ouders kreeg ook zo’n bericht, terwijl het nog onbekend is of zij recht hebben op de compensatie.

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Toeslagen) noemt de fout in een brief aan de Tweede Kamer “zeer pijnlijk”, omdat de betrokken ouders “na jarenlange onzekerheid nu weer met een onjuiste brief worden geconfronteerd”.

De gedupeerde ouders kregen in april een brief waarin staat dat ze geen recht op de compensatie hebben. Nadat vele ouders contact met de Belastingdienst hadden opgenomen, werd ontdekt dat het hier om een fout ging.

Bij het overstappen op een nieuw dataverwerkingssysteem gingen gegevens van ouders die voor 2012 kinderopvangtoeslag hadden aangevraagd verloren. Omdat in het systeem niet stond dat deze ouders de kinderopvangtoeslag hadden aangevraagd, zouden ze ook geen recht hebben op de compensatie.

Deel krijgt de compensatie niet voor 1 mei, maar op 12 mei

De groep die sowieso recht op compensatie heeft, krijgt het bedrag voor de deadline van 1 mei uitbetaald. De overige 1.350 gevallen moeten snel beoordeeld worden. De mensen uit deze groep die voor de zogenoemde Catshuisregeling in aanmerking komen, ontvangen het geld op 12 mei.

Het schandaal rondom de kinderopvangtoeslag gaat over duizenden mensen die ten onrechte grote bedragen aan toeslagen moesten terugbetalen. Zij kregen geen betaalregeling en kwamen hierdoor in grote financiële problemen, die de ouders vaak nog vele jaren achtervolgden.

De strenge wetgeving en snoeiharde uitvoering van de jacht op fraudeurs die eraan ten grondslag lag, werden vorig jaar beschreven in het vernietigende rapport Ongekend onrecht. Het rapport leidde tot de val van het kabinet op 15 januari.

Lees meer over: Economie  Binnenland  Toeslagenaffaire 

Honderden gedupeerde ouders toeslagenaffaire kregen onterecht afwijzing compensatie

RTL 21.04.2021 Zo’n 1750 door de Belastingdienst gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire hebben onterecht een afwijzing gekregen voor de compensatie van het kabinet van 30.000 euro. Dat heeft staatssecretaris van Financiën Alexandra van Huffelen zojuist bekendgemaakt.

Het gaat om zo’n 400 gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire, die onterecht een bericht gekregen dat de Belastingdienst geen reden ziet om aan hen de 30.000 euro compensatie te betalen die werd toegezegd aan de slachtoffers van het schandaal.

Een groep van 1350 ouders kreeg ook zo’n bericht, terwijl het nog onbekend is of zij recht hebben op de compensatie.

Miniatuurvoorbeeld

Lees ook:

Kabinet hield informatie toeslagenaffaire doelbewust achter voor Tweede Kamer

Fout gemaakt

“Wij hebben een fout gemaakt”, zegt Van Huffelen in een videoboodschap op Twitter. “Dat dit is gebeurd vind ik en vinden de mensen van de toeslagenorganisatie verschrikkelijk.”

De groep die sowieso recht heeft op compensatie, krijgt voor de deadline die het kabinet zichzelf heeft opgelegd, het bedrag uitbetaald. Dit gebeurt voor 1 mei, zegde staatssecretaris Alexandra van Huffelen (toeslagen) toe. De overige 1350 gevallen moeten snel beoordeeld worden. Zij die wel recht hebben op deze zogenoemde ‘Catshuisregeling’ krijgen het geld op 12 mei uitbetaald.

Miniatuurvoorbeeld

Lees ook:

Slachtoffers toeslagenaffaire in brandbrief: Rutte moet opstappen

Wanhopige ouders

SP-Tweede Kamerlid Renske Leijten is boos over de fout van het ministerie van Financiën. “Al sinds zaterdag heb ik contact met wanhopige ouders die onterecht afgewezen zijn. Het is onvoorstelbaar hoe hard dit aankomt bij hen. Dat het fout op fout is, is geen verrassing, maar bevestigt wel onze wens deze uitvoering helemaal bij de Belastingdienst weg te halen.”

Ook DENK-fractieleider Farid Azarkan noemt de fout ‘pijnlijk’.

RTL Nieuws dossier toeslagenaffaire

Dossier Toeslagenaffaire

Het blootleggen van de misstanden bij de Belastingdienst in de Toeslagenaffaire, is terug te lezen in de artikelen en video’s die RTL Nieuws hierover heeft gepubliceerd. Bekijk het hele dossier.

RTL Nieuws; Alexandra van Huffelen Belastingdienst Toeslagenaffaire Belastingdienst Kinderopvangtoeslag Kinderopvang

Premier Rutte en minister Hoekstra van Financiën.

Kabinet hield informatie toeslagenaffaire doelbewust achter voor Tweede Kamer

MSN 21.04.2021 Het inmiddels demissionaire kabinet-Rutte heeft in de toeslagenaffaire doelbewust informatie achtergehouden voor het parlement, onder meer om zo verantwoordelijke, hoge ambtenaren en politici uit de wind te houden. Dit blijkt uit een reconstructie van RTL Nieuws van besprekingen in de ministerraad over het toeslagenschandaal.

In kabinetsbesprekingen in 2019 werd keer op keer geklaagd over kritische Kamerleden, zoals CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. Ministers vonden dat zij het het kabinet moesten steunen. Ook werden afspraken gemaakt om het parlement niet alle informatie te geven waar de Kamer om had gevraagd. Het ging hierbij vooral om de onrechtmatige stopzetting van toeslagen voor kinderopvang en wie hiervan op welk moment op de hoogte was.

Deze directe tegenwerking van het parlement is vastgelegd in de officiële verslagen van die vergaderingen van het kabinet, bevestigen bronnen die toegang hebben tot de notulen van de ministerraad.

‘Controlerende werk Tweede Kamer serieus gehinderd’

“Dit is explosief, want de Tweede Kamer heeft sinds het begin van de toeslagenaffaire lopen trekken en sleuren om informatie boven tafel te krijgen”, zegt politiek verslaggever Roel Schreinemachers. “Dat doelbewust niet is voldaan aan de vele verzoeken van de Kamer, heeft een snelle oplossing in de weg gestaan. En erger nog, heeft het controlerende werk van de Tweede Kamer serieus gehinderd. Juist dat vertrouwen dat er hoort te zijn tussen kabinet en Tweede Kamer staat nu centraal in de kabinetsformatie.”

De parlementaire ondervragingscommissie zei in december in het rapport ‘Ongekend Onrecht’ dat transparantie, openheid en volledigheid in de toeslagenaffaire niet leidend waren. Informatie werd gestuurd met het oog op ‘gewenste juridische en politieke uitkomsten’. Informatie kwam slechts gedeeltelijk, vertraagd, of helemaal niet.

Ontkenning Rutte

Het kabinet bestreed die harde beschuldiging en sprak van een ‘gebrekkige informatiehuishouding en informatieverstrekking’, omdat informatie ‘zeker vanuit vroegere jaren, moeilijk te ontsluiten is’.

Demissionair premier Rutte ontkende in het debat over het aftreden van zijn kabinet  – in januari – dat de Kamer doelbewust informatie is onthouden. “Ik plaats daar één nuance bij, omdat ik niet de bevinding deel dat het onvolledig of onjuist informeren van de Kamer is ingegeven door politieke redenen.” In zijn openbare verhoor deed Rutte het spreken over Kamerleden en de omgang met het parlement af als ‘achtergrondmuziek’.

© Aangeboden door RTL Nieuws

De notulen van de ministerraad tonen iets heel anders, bevestigt een reeks Haagse bronnen. Zo wordt in de kabinetsvergadering van 15 november 2019 afgesproken dat de Tweede Kamer géén ‘volledig feitenrelaas’ zal krijgen over welke ambtenaren en politici wisten van en verantwoordelijk waren voor het ‘onrechtmatig’ handelen van de Belastingdienst. Hier was eerder juist om was gevraagd in een motie van Pieter Omtzigt (CDA), Helma Lodders (VVD) en Renske Leijten (SP), die door de Kamer was aangenomen.

Besluit: informatie niet geven

In die ministerraad van 15 november wordt openlijk betwijfeld of dit niet-volledig informeren door de beugel kan, zeker omdat de hele Kamer er om vroeg. Een minister vraagt zich hardop af of het kabinet dit ongestraft zou kunnen toen. Toch wordt dan formeel besloten de informatie níet te geven.

Afgesproken wordt dat net zal worden gedaan alsof de kabinetsreactie op het rapport van de commissie-Donner en een later onderzoek van de Auditdienst Rijk (ADR) neerkomt op hetzelfde als een precies en chronologisch feitenrelaas. De bewindslieden van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie besluiten de Kamer in het ongewisse te laten en desnoods op ramkoers te gaan. De Kamer krijgt slechts een ‘stroomschema’, zonder melding te maken van de kabinetsafspraak om informatie niet te geven.

Dit patroon herhaalt zich in ministerraden daarna. Regeringspartijen en oppositie blijven doorvragen na onthullingen van Trouw en RTL Nieuws. Het kabinet is bang dat er nieuwe schandalen zullen opduiken als dieper wordt gegraven, blijkt uit de notulen. De ministerraad besluit in de vergaderingen van 22 en 29 november 2019 officieel dat concept-documenten over de affaire, waaronder mails, niet aan het parlement zullen worden gegeven.

Stukken waar CDA’er Pieter Omtzigt al tijden om vraagt blijven geheim, om te voorkomen dat het handelen van individuele ambtenaren voor het voetlicht komt.

Explosief memo

Maanden later zal het kabinet na aanhoudende druk alsnog een tijdlijn van de ADR geven. Die is vrijwel onleesbaar. Als de Kamer doorvraagt, komt er alsnog een leesbare versie. Tal van cruciale documenten en gebeurtenissen worden niet opgenomen, terwijl de commissie-Donner en de Auditdienst Rijk er deels wél over beschikten.

Zoals een officiële instructie bij de Belastingdienst om stukken achter te houden bij de rechter, adviezen van de Landsadvocaat, en het explosieve memo-Palmen van de jurist die al in 2017 zei dat de Belastingdienst ‘laakbaar’ had gehandeld en gedupeerde ouders compensatie moest geven.

© Aangeboden door RTL Nieuws

‘Geen goede verklaring’

Toen Omtzigt bleef doorvragen naar de rammelende tijdlijn en hoe het mogelijk was dat er geen volledig feitenrelaas kwam, antwoordde staatssecretaris Van Huffelen (Toeslagen) op 18 januari van dit jaar uiteindelijk: “Hier heb ik geen goede verklaring voor.” Niet vermeld werd dat dit een gevolg was van de afspraken in de ministerraad van ruim een jaar daarvoor.

Demissionair premier Mark Rutte verwijst in een reactie naar een brief uit november 2019, waarmee toenmalig staatssecretaris Menno Snel het ‘stroomschema’ naar de Kamer stuurde, waarin geen melding werd gemaakt van de afspraak in de ministerraad om informatie niet te geven’. “In die brief licht staatssecretaris Snel toe op welke wijze hij op dat moment invulling geeft aan het verzoek voor het verstrekken van een feitenrelaas. De inhoud van deze brief reflecteert de gesprekken zoals destijds gevoerd.” Lees hier de hele reactie.

Staatssecretaris Van Huffelen (Toeslagen) geeft geen antwoord op de vraag of zij op de hoogte was van de afspraak in de ministerraad in 2019 om géén volledige tijdlijn aan de Kamer te geven. Ze licht in een uitgebreide reactie toe op welke momenten de Kamer volgens haar is geïnformeerd. 

Notulen blijven geheim

In het debat over de val van het kabinet is door demissionair premier Rutte alsnog een onderzoek toegezegd naar het wegmoffelen van het memo-Palmen, waarvan tientallen hoge ambtenaren op het ministerie van Financiën op de hoogte waren.

Na de val van het kabinet, in januari, werden veel documenten alsnog openbaar. Maar de notulen van de ministerraad bleven geheim. Op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob), is door RTL Nieuws gevraagd om openbaarmaking. Maar dit wordt door het ministerie van Algemene Zaken geweigerd, omdat er ‘geen dusdanig bijzondere omstandigheden’ zouden zijn, dat de geheimhouding moet worden opgeven.

‘Kabinet hield informatie over ambtenaren en politici rond toeslagenaffaire bewust achter’

NOS 21.04.2021 Het nu demissionaire kabinet heeft in de toeslagenaffaire doelbewust informatie achtergehouden voor het parlement. Tot die conclusie komt RTL Nieuws in een reconstructie van besprekingen in het kabinet. RTL, dat samen met Trouw een grote rol heeft gespeeld bij het aan het licht brengen van het toeslagenschandaal, baseert zich op gesprekken “met bronnen die toegang hebben tot de notulen van de ministerraad”. De notulen zelf zijn geheim.

Volgens RTL is in besprekingen van het kabinet keer op keer geklaagd over kritische Kamerleden, onder wie CDA’er Omtzigt. In het kabinet zouden afspraken zijn gemaakt om het parlement niet alle inlichtingen te geven waarom het had gevraagd. Het ging hierbij vooral om de onrechtmatige stopzetting van toeslagen voor kinderopvang en wie hiervan op welk moment op de hoogte was”, meldt RTL.

Parlementaire ondervragingscommissie

Gebrekkige informatie was een belangrijk kritiekpunt in het rapport van een parlementaire ondervragingscommissie, die vorig jaar onderzoek heeft gedaan naar het schandaal. Volgens de commissie “was de informatievoorziening in meerdere gevallen ingegeven door gewenste juridische of politieke uitkomsten, resulterend in het het slechts gedeeltelijk, vertraagd of niet verstrekken van informatie”.

De Kamercommissie velde een snoeihard oordeel over de manier waarop ouders zijn behandeld en sprak van “ongekend onrecht”. Het rapport leidde uiteindelijk tot de val van het kabinet.

Geen feitenrelaas

Volgens RTL werd eind 2019 in de ministerraad afgesproken dat de Kamer geen volledig feitenrelaas zou krijgen over welke ambtenaren en politici wisten van het onrechtmatig handelen van de Belastingdienst, hoewel de Kamer hier wel om had gevraagd. In de ministerraad zou openlijk zijn betwijfeld of deze manier van informatie achterhouden wel door de beugel kon, maar toch zou er een formeel besluit zijn genomen om het wel zo te doen.

En volgens RTL heeft “dit patroon” zich in ministerraden daarna herhaald. De Tweede Kamer eist opheldering van het kabinet. Er moet zo snel mogelijk een brief komen en daarna een debat. Wanneer dat debat zal zijn, is nog niet duidelijk. Een groot deel van de Kamer vindt ook dat de notulen van de ministerraad alsnog openbaar moeten worden gemaakt.

Het nieuws van RTL komt op de dag dat staatssecretaris Van Huffelen nieuwe fouten erkent in de toeslagenaffaire. Honderden ouders hebben ten onrechte te horen gekregen dat ze geen recht hebben op compensatie.

BEKIJK OOK:

Kabinet zou bewust informatie hebben achtergehouden rond toeslagenaffaire

MSN 21.04.2021 Het demissionaire kabinet-Rutte III heeft volgens een reconstructie van RTL Nieuws in de toeslagenaffaire doelbewust informatie achtergehouden voor het parlement, onder meer om zo verantwoordelijke, hoge ambtenaren en politici uit de wind te houden.

Het kabinet-Rutte III trad in januari af vanwege een vernietigend rapport over misstanden rond de jacht op ouders die zouden hebben gefraudeerd met de kinderopvangtoeslag. Daaruit bleek dat duizenden ouders door toedoen van de onrechtmatige fraudejacht in grote financiële en persoonlijke problemen waren gekomen.

Volgens RTL Nieuws blijkt uit notulen van de ministerraad dat er afspraken waren gemaakt om het parlement niet alle informatie te geven waar de Kamer om had gevraagd. Het zou vooral gaan om de onrechtmatige stopzetting van toeslagen voor kinderopvang en wie hiervan op welk moment op de hoogte was.

In de kabinetsvergadering van 15 november 2019 zou zijn afgesproken dat de Tweede Kamer geen “volledig feitenrelaas” zal krijgen over welke ambtenaren en politici wisten van en verantwoordelijk waren voor het “onrechtmatig” handelen van de Belastingdienst. Hier hadden Kamerleden Pieter Omtzigt (CDA), Helma Lodders (VVD) en Renske Leijten (SP) juist om gevraagd in een door de Kamer aangenomen motie.

De SP en de PvdA willen in reactie op de reconstructie van RTL Nieuws dat alle notulen van de ministerraad worden vrijgegeven. Sinds vrijdag zijn de agenda en besluitenlijsten van nieuwe ministerraden openbaar.

Rutte ontkende doelbewust achterhouden van informatie

Na het aftreden van het kabinet-Rutte III ontkende premier Mark Rutte dat er doelbewust informatie werd achtergehouden. “Ik plaats daar één nuance bij, omdat ik niet de bevinding deel dat het onvolledig of onjuist informeren van de Kamer is ingegeven door politieke redenen”, aldus Rutte in januari tijdens het debat over het aftreden van zijn kabinet.

Het rapport Ongekend onrecht concludeerde in december dat “transparantie, openheid en volledigheid in de toeslagenaffaire niet leidend waren. Het kabinet-Rutte III bestreed die conclusie. Volgens de bewindvoerders was er slechts sprake van “gebrekkige informatiehuishouding en informatieverstrekking”. Dit zou zijn gekomen doordat informatie “zeker vanuit vroegere jaren, moeilijk te ontsluiten is”.

Kabinet hield informatie toeslagenaffaire doelbewust achter voor Tweede Kamer

RTL 21.04.2021 Het inmiddels demissionaire kabinet-Rutte heeft in de toeslagenaffaire doelbewust informatie achtergehouden voor het parlement, onder meer om zo verantwoordelijke, hoge ambtenaren en politici uit de wind te houden. Dit blijkt uit een reconstructie van RTL Nieuws van besprekingen in de ministerraad over het toeslagenschandaal.

In kabinetsbesprekingen in 2019 werd keer op keer geklaagd over kritische Kamerleden, onder wie CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. Ministers vonden dat zij het kabinet moesten steunen. Ook werden afspraken gemaakt om het parlement niet alle informatie te geven waar de Kamer om had gevraagd. Het ging hierbij vooral om de onrechtmatige stopzetting van toeslagen voor kinderopvang en wie hiervan op welk moment op de hoogte was.

Deze directe tegenwerking van het parlement is vastgelegd in de officiële verslagen van die vergaderingen van het kabinet, bevestigen bronnen die toegang hebben tot de notulen van de ministerraad. Lees in deze uitvoerige reconstructie hoe de ministerraad steen en been klaagde over kritische Kamerleden.

Miniatuurvoorbeeld

Reconstructie:

Geheime notulen: hoe de ministerraad steen en been klaagde over kritische Kamerleden

‘Controlerende werk Tweede Kamer serieus gehinderd’

“Dit is explosief, want de Tweede Kamer heeft sinds het begin van de toeslagenaffaire lopen trekken en sleuren om informatie boven tafel te krijgen”, zegt politiek verslaggever Roel Schreinemachers. “Dat doelbewust niet is voldaan aan de vele verzoeken van de Kamer, heeft een snelle oplossing in de weg gestaan. En erger nog, heeft het controlerende werk van de Tweede Kamer serieus gehinderd. Juist dat vertrouwen dat er hoort te zijn tussen kabinet en Tweede Kamer staat nu centraal in de kabinetsformatie.”

De parlementaire ondervragingscommissie zei in december in het rapport ‘Ongekend Onrecht’ dat transparantie, openheid en volledigheid in de toeslagenaffaire niet leidend waren. Informatie werd gestuurd met het oog op ‘gewenste juridische en politieke uitkomsten’. Informatie kwam slechts gedeeltelijk, vertraagd, of helemaal niet.

Ontkenning Rutte

Het kabinet bestreed die harde beschuldiging en sprak van een ‘gebrekkige informatiehuishouding en informatieverstrekking’, omdat informatie ‘zeker vanuit vroegere jaren, moeilijk te ontsluiten is’.

Demissionair premier Rutte ontkende in het debat over het aftreden van zijn kabinet  – in januari – dat de Kamer doelbewust informatie is onthouden. “Ik plaats daar één nuance bij, omdat ik niet de bevinding deel dat het onvolledig of onjuist informeren van de Kamer is ingegeven door politieke redenen.” In zijn openbare verhoor deed Rutte het spreken over Kamerleden en de omgang met het parlement af als ‘achtergrondmuziek’.

Een aantal ministers van het kabinet Rutte-3.

Een aantal ministers van het kabinet Rutte-3. © ANP

De notulen van de ministerraad tonen iets heel anders, bevestigt een reeks Haagse bronnen. Zo wordt in de kabinetsvergadering van 15 november 2019 afgesproken dat de Tweede Kamer géén ‘volledig feitenrelaas’ zal krijgen over welke ambtenaren en politici wisten van en verantwoordelijk waren voor het ‘onrechtmatig’ handelen van de Belastingdienst. Hier was eerder juist om gevraagd in een motie van Pieter Omtzigt (CDA), Helma Lodders (VVD) en Renske Leijten (SP), die door de Kamer was aangenomen.

Besluit: informatie niet geven

In die ministerraad van 15 november wordt openlijk betwijfeld of dit niet-volledig informeren door de beugel kan, zeker omdat de hele Kamer er om vroeg. Een minister vraagt zich hardop af of het kabinet dit ongestraft zou kunnen toen. Toch wordt dan formeel besloten de informatie níet te geven.

Afgesproken wordt dat net zal worden gedaan alsof de kabinetsreactie op het rapport van de commissie-Donner en een later onderzoek van de Auditdienst Rijk (ADR) neerkomt op hetzelfde als een precies en chronologisch feitenrelaas. De bewindslieden van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie besluiten de Kamer in het ongewisse te laten en desnoods op ramkoers te gaan. De Kamer krijgt slechts een ‘stroomschema’, zonder melding te maken van de kabinetsafspraak om informatie niet te geven.

Miniatuurvoorbeeld

Lees ook:

Vertrouwelijke stukken bevestigen: toeslagenschandaal veel groter

Dit patroon herhaalt zich in ministerraden daarna. Regeringspartijen en oppositie blijven doorvragen na onthullingen van Trouw en RTL Nieuws. Het kabinet is bang dat er nieuwe schandalen zullen opduiken als dieper wordt gegraven, blijkt uit de notulen. De ministerraad besluit in de vergaderingen van 22 en 29 november 2019 officieel dat concept-documenten over de affaire, waaronder mails, niet aan het parlement zullen worden gegeven.

Stukken waar CDA’er Pieter Omtzigt al tijden om vraagt blijven geheim, om te voorkomen dat het handelen van individuele ambtenaren voor het voetlicht komt.

Explosief memo

Maanden later zal het kabinet na aanhoudende druk alsnog een tijdlijn van de ADR geven. Die is vrijwel onleesbaar. Als de Kamer doorvraagt, komt er alsnog een leesbare versie. Tal van cruciale documenten en gebeurtenissen worden niet opgenomen, terwijl de commissie-Donner en de Auditdienst Rijk er deels wél over beschikten.

Zoals een officiële instructie bij de Belastingdienst om stukken achter te houden bij de rechter, adviezen van de Landsadvocaat, en het explosieve memo-Palmen van de jurist die al in 2017 zei dat de Belastingdienst ‘laakbaar’ had gehandeld en gedupeerde ouders compensatie moest geven.

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt en premier Mark Rutte.

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt en premier Mark Rutte. © ANP

‘Geen goede verklaring’

Toen Omtzigt bleef doorvragen naar de rammelende tijdlijn en hoe het mogelijk was dat er geen volledig feitenrelaas kwam, antwoordde staatssecretaris Van Huffelen (Toeslagen) op 18 januari van dit jaar uiteindelijk: “Hier heb ik geen goede verklaring voor.” Niet vermeld werd dat dit een gevolg was van de afspraken in de ministerraad van ruim een jaar daarvoor.

Demissionair premier Mark Rutte verwijst in een reactie naar een brief uit november 2019, waarmee toenmalig staatssecretaris Menno Snel het ‘stroomschema’ naar de Kamer stuurde, waarin geen melding werd gemaakt van de afspraak in de ministerraad om informatie niet te geven’. “In die brief licht staatssecretaris Snel toe op welke wijze hij op dat moment invulling geeft aan het verzoek voor het verstrekken van een feitenrelaas. De inhoud van deze brief reflecteert de gesprekken zoals destijds gevoerd.” Lees hier de hele reactie.

Staatssecretaris Van Huffelen (Toeslagen) geeft geen antwoord op de vraag of zij op de hoogte was van de afspraak in de ministerraad in 2019 om géén volledige tijdlijn aan de Kamer te geven. Ze licht in een uitgebreide reactie toe op welke momenten de Kamer volgens haar is geïnformeerd. 

Notulen blijven geheim

In het debat over de val van het kabinet is door demissionair premier Rutte alsnog een onderzoek toegezegd naar het wegmoffelen van het memo-Palmen, waarvan tientallen hoge ambtenaren op het ministerie van Financiën op de hoogte waren.

Na de val van het kabinet, in januari, werden veel documenten alsnog openbaar. Maar de notulen van de ministerraad bleven geheim. Op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob), is door RTL Nieuws gevraagd om openbaarmaking. Maar dit wordt door het ministerie van Algemene Zaken geweigerd, omdat er ‘geen dusdanig bijzondere omstandigheden’ zouden zijn, dat de geheimhouding moet worden opgeheven.

RTL Nieuws; Mark Rutte Pieter Omtzigt Menno Snel Alexandra van Huffelen Wopke Hoekstra D66 VVD CDA ChristenUnie Toeslagenaffaire Belastingdienst Nederlandse politiek 

Kabinet zou bewust informatie hebben achtergehouden rond toeslagenaffaire

NU 21.04.2021 Het demissionaire kabinet-Rutte III heeft volgens een reconstructie van RTL Nieuws in de toeslagenaffaire doelbewust informatie achtergehouden voor het parlement, onder meer om zo verantwoordelijke, hoge ambtenaren en politici uit de wind te houden.

Het kabinet-Rutte III trad in januari af vanwege een vernietigend rapport over misstanden rond de jacht op ouders die zouden hebben gefraudeerd met de kinderopvangtoeslag. Daaruit bleek dat duizenden ouders door toedoen van de onrechtmatige fraudejacht in grote financiële en persoonlijke problemen waren gekomen.

Volgens RTL Nieuws blijkt uit notulen van de ministerraad dat er afspraken waren gemaakt om het parlement niet alle informatie te geven waar de Kamer om had gevraagd. Het zou vooral gaan om de onrechtmatige stopzetting van toeslagen voor kinderopvang en wie hiervan op welk moment op de hoogte was.

In de kabinetsvergadering van 15 november 2019 zou zijn afgesproken dat de Tweede Kamer geen “volledig feitenrelaas” zal krijgen over welke ambtenaren en politici wisten van en verantwoordelijk waren voor het “onrechtmatig” handelen van de Belastingdienst. Hier hadden Kamerleden Pieter Omtzigt (CDA), Helma Lodders (VVD) en Renske Leijten (SP) juist om gevraagd in een door de Kamer aangenomen motie.

De SP en de PvdA willen in reactie op de reconstructie van RTL Nieuws dat alle notulen van de ministerraad worden vrijgegeven. Sinds vrijdag zijn de agenda en besluitenlijsten van nieuwe ministerraden openbaar.

Dit wordt het nieuws

Zie ook: Wat je moet weten over de val van kabinet-Rutte III

Rutte ontkende doelbewust achterhouden van informatie

Na het aftreden van het kabinet-Rutte III ontkende premier Mark Rutte dat er doelbewust informatie werd achtergehouden. “Ik plaats daar één nuance bij, omdat ik niet de bevinding deel dat het onvolledig of onjuist informeren van de Kamer is ingegeven door politieke redenen”, aldus Rutte in januari tijdens het debat over het aftreden van zijn kabinet.

Het rapport Ongekend onrecht concludeerde in december dat “transparantie, openheid en volledigheid in de toeslagenaffaire niet leidend waren. Het kabinet-Rutte III bestreed die conclusie. Volgens de bewindvoerders was er slechts sprake van “gebrekkige informatiehuishouding en informatieverstrekking”. Dit zou zijn gekomen doordat informatie “zeker vanuit vroegere jaren, moeilijk te ontsluiten is”.

Hoekstra wil niet reageren op onthullingen in toeslagenaffaire

Lees meer over: Politiek  Binnenland  Toeslagenaffaire 

april 22, 2021 Posted by | Uncategorized | 3 reacties

Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 8 – verkenningsronde 20.04.2021 en 21.04.2021

Hernieuwd overleg fractievoorzitters 20.04.2021en 21.04.2021 van klein naar groot

Informateur Tjeenk Willink vindt dat de formatie moet leiden tot een coalitieakkoord op hoofdlijnen. In een notitie die hij aan alle fractievoorzitters heeft gestuurd, roept hij ze op om tot overeenstemming te komen over vier of vijf grote onderwerpen die met voorrang moeten worden aangepakt.

Daarover zouden partijen die een coalitie willen gaan vormen een akkoord op hoofdlijnen moeten sluiten. De uitwerking daarvan is dan aan de nieuwe ministers en staatssecretarissen in het kabinet, die een ‘regeerprogramma’ schrijven.

De informateur wil af van de dichtgetimmerde coalitieakkoorden van de laatste decennia.

Een schetsmatig akkoord kan volgens hem bijdragen aan de door velen gewilde nieuwe bestuurscultuur, met meer macht voor de Tweede Kamer.

Weer gesprekken met fractievoorzitters

Morgen en overmorgen ontvangt Tjeenk Willink weer alle fractievoorzitters, op volgorde van de kleinste partij naar de grootste. Daarbij staat de vraag centraal of er overeenstemming kan worden bereikt over die vier of vijf grote problemen en hun oorzaken.

Als het aan de informateur ligt, is het herstelbeleid na de coronacrisis in ieder geval één van die kwesties. De contouren daarvan moeten al in de formatie worden geschetst, daarmee kan niet worden gewacht tot het nieuwe kabinet er zit. “Vanwege de urgentie moet het herstelbeleid een centraal onderwerp in de formatie zijn”, schrijft hij. Tjeenk Willink noemt ook klimaat, migratie en versterking van de democratische rechtsorde als onderwerpen die om een oplossing vragen.

Het is de bedoeling dat Tjeenk Willink volgende week met zijn eindverslag komt, waarna er een debat in de Tweede Kamer is. Dat zou moeten gaan over de belangrijkste kwesties die om een oplossing vragen. Daarna moet bepaald worden hoe die problemen aangepakt moeten worden en welke partijen daarbij willen samenwerken.

Informateur Tjeenk Willink ontvangt in het gebouw van de Tweede Kamer op:

Dinsdag 20 april:

 • BIJ1 / Sylvana Simons
 • BBB / Caroline van der Plas
 • 50PLUS / Liane den Haan
 • Denk / Farid Azarkan
 • SGP / Kees van der Staaij
 • JA21 / Joost Eerdmans
 • Volt / Laurens Dassen
 • ChristenUnie / Gert-Jan Segers
 • Partij voor de Dieren / Esther Ouwehand

Woensdag 21 april:

 • Forum voor Democratie / Thierry Baudet
 • GroenLinks / Jesse Klaver
 • Partij van de Arbeid / Lilianne Ploumen
 • SP / Lilian Marijnissen
 • CDA / Wopke Hoekstra
 • PVV / Geert Wilders
 • D66 / Sigrid Kaag
 • VVD / Mark Rutte

De gesprekken vinden mede plaats aan de hand van een notitie, evenals de uitnodigingsbrief van informateur Tjeenk Willink aan de voorzitters van alle fracties in de Tweede Kamer.

Brief en gespreksnotitie fractievoorzitters Tweede Kamer

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 2e%2Bkamer%2B2021%2Bformatie%2Bprotest%2Bklimaat.jpg

Formatie-klimaatwake van start bij Catshuis in Den Haag

Zolang de kabinetsformatie duurt, wordt bij het Catshuis een wake gehouden voor het klimaat. Vanaf vanmiddag staan er tussen 08.00 en 20.00 uur telkens twee mensen bij de ambtwoning van de minister-president om aandacht te vragen voor “effectief en rechtvaardig klimaatbeleid”. Tussen 20.00 en 08.00 uur gaat de wake online door.

”We waken omdat we de wacht houden voor de toekomst van onze aarde”, zegt organisator De Klimaatwakers. “Door te waken roepen we ook anderen op om zich te laten raken door de ramp die zich aan het voltrekken is.” Het initiatief wordt gesteund door een breed scala aan jongerenafdelingen van politieke partijen, milieuorganisaties en hulporganisaties als Oxfam Novib en Cordaid.

Coronacrisis

Hoewel de formatiegesprekken (vooralsnog) niet in het Catshuis worden gehouden, maar op het Binnenhof, heeft de organisatie toch bewust voor die plek gekozen. “We vinden dat het klimaat moet worden behandeld als een grote crisis”, zegt een woordvoerder. “En bij de coronacrisis worden de ingrijpende maatregelen ook vanuit het Catshuis genomen.”

Qua maatregelen geven De Klimaatwakers vast een voorzetje. Volgens hen moet Nederland in 2025 klimaatneutraal zijn. Daarbij moet de ecologische crisis zoveel mogelijk worden beperkt en moet ons land steun bieden aan andere landen die momenteel al de gevolgen ondervinden van de crisis, zegt de organisatie.

Verkenningsronde 20.04.2021

Verschillende partijen in de Tweede Kamer plaatste vandaag grote vraagtekens bij de manier waarop informateur Tjeenk Willink probeert een kabinet te vormen. Ze vinden het vreemd dat hij vooral over de inhoud wil praten, terwijl er nog steeds twijfels zijn over het vertrouwen in VVD-voorman Rutte.

PVV en JA21 wijzen erop dat Tjeenk Willink als opdracht heeft om het vertrouwen tussen partijen te herstellen, nadat de Kamer een motie van afkeuring tegen Rutte had aangenomen en de oppositie een motie van wantrouwen tegen de premier had ingediend.

“Maar die hele kwestie is nu geparkeerd”, zegt JA21-voorman Joost Eerdmans. Net als PVV-leider Geert Wilders vindt hij dat de informateur zich niet aan de opdracht houdt en zijn boekje te buiten gaat. Ze vroegen vanmiddag een debat aan met Tjeenk Willink om deze formatiepoging te beëindigen, maar daarvoor kregen ze onvoldoende steun in de Kamer.

Urgente onderwerpen

Tjeenk Willink stuurde gisteren een notitie aan alle fractievoorzitters waarin hij ze vraagt vier of vijf onderwerpen aan te dragen die zo urgent zijn dat er al in de formatie afspraken over moeten worden gemaakt. Het herstel van de economie na de coronacrisis moet, wat hem betreft, daar onderdeel van zijn.

Door eerst te praten over een hoofdlijnenakkoord hoopt Tjeenk Willink dat er uiteindelijk wel vertrouwen tussen de partijen zal groeien. Maar dat is volgens Eerdmans de verkeerde volgorde. “Er ligt een vertrouwenskwestie en die moet eerst uit de wereld”, zei hij na zijn bezoek aan de informateur.

Eerdmans ziet geen enkele zelfreflectie bij Rutte. “Zo wordt het business as usual. Dat valt ons tegen, het voelt niet prettig.” JA21 werd eerder genoemd als een mogelijke coalitiepartner.

‘Tjeenk is woordvoerder van Rutte’

Geert Wilders, die morgen is uitgenodigd bij Tjeenk Willink, vindt dat de informateur zijn opdracht ver te buiten gaat. “Hij lijkt wel de woordvoerder van Rutte en is alvast een regeerakkoord voor Rutte-4 aan het schrijven”, zegt hij.

Denk-fractieleider Azarkan wil aan het eind van de week een antwoord hebben op de vraag ‘wie vertrouwen heeft in wie?’ In zijn gesprek met de informateur heeft ook hij naar voren gebracht dat de vertrouwensvraag, die aanvankelijk als belangrijkste op tafel lag, wat hem betreft te snel naar de achtergrond is verdwenen.

“Het is natuurlijk leuk dat we het nu over allerlei thema’s gaan hebben”, zei Azarkan na afloop. “Maar de slachtoffers van de toeslagenaffaire bijvoorbeeld gaat het niet om thema’s, maar om de vraag wie met wie kan regeren en de zaak goed kan afwikkelen.”

Ook fractievoorzitter Van der Plas van de BoerBurgerBeweging (BBB) vindt het vreemd dat de vertrouwensvraag in de gesprekken van vandaag niet de hoogste prioriteit heeft. “Naar mijn idee ging het erom dat de informateur het vertrouwen tussen de fracties zou herstellen. Dat was de opdracht van de Tweede Kamer. En bij ons zit dat in elk geval nog niet goed.”

Herstelbeleid coronacrisis

De informateur spreekt voor de tweede keer met alle zeventien fractievoorzitters. De vorige gespreksronde was twee weken geleden. Net als toen komen eerst de kleine fracties aan de beurt. Tjeenk Willink vraagt ze welke onderwerpen ze verder belangrijk vinden.

Daar zit tot nu toe geen lijn in. 50Plus-leider Den Haan noemde het thema ‘ouder worden’. Dat de groep ouderen groeit heeft volgens haar grote consequenties voor allerlei onderwerpen, zoals de woningmarkt, het pensioenstelsel en de gezondheidszorg.

SGP-leider Van der Staaij vindt dat er meer aandacht moet komen voor veiligheid: “Defensie, de tekorten in de aanpak van zedencriminaliteit, mensenhandel, de georganiseerde criminaliteit.” Hij heeft er geen moeite mee dat er in deze fase van de formatie al over de inhoud wordt gesproken. “Maar in het eindverslag van de informateur hoop ik wel iets meer te lezen over het vertrouwen, want dat is ook een deel van de opdracht.”

‘Dichten van de kloven’

Het spits werd vanmorgen afgebeten door Bij1-leider Simons. Zij vindt dat het bij de formatie moet gaan over “het dichten van de economische en sociaal-maatschappelijke kloven die er voor corona al waren en door de pandemie enorm gegroeid zijn”. Die kloven ontstaan volgens haar met name door discriminatie, zoals bijvoorbeeld naar voren kwam bij het onderzoek naar de affaire bij de kinderopvangtoeslag.

De planning is dat de informateur eind volgende week met zijn eindverslag komt. Daarna volgt een debat in de Tweede Kamer. Dat zou moeten gaan over de belangrijkste kwesties die uit de gesprekken naar voren zijn gekomen. Daarna moet bepaald worden hoe die problemen aangepakt moeten worden en welke partijen daarbij willen samenwerken.

Verkenningsronde 21.04.2021

Woensdag 21.04.2021 was het de beurt aan de acht grootste partijen. Het is voor de tweede keer dat alle partijleiders bij hem langs komen. De nieuwe gespreksronde moet uitwijzen of het onderlinge vertrouwen alweer iets is hersteld.

Of er bij GL’er Klaver vertrouwen is gegroeid in premier Rutte? Volgens hem blijft dat een ’lastige’ kwestie. Hij heeft zich tijdens zijn gesprek met Tjeenk Willink vooral op de inhoud gefocust, zegt hij.

Voor PvdA-leider Ploumen is er op het gebied van vertrouwen nog weinig veranderd de afgelopen weken: „Sterker nog, in een eerder debat verweet Rutte mij dat ik het wantrouwen zou voeden. Dat is de wereld op z’n kop.” Ploumen vindt niet dat de vertrouwensvraag in Rutte de olifant in de kamer is tijdens de gesprekken met de informateur: „Het is niet mijn kamer en niet mijn olifant.”

De informateur heeft aan de fractieleiders gevraagd om met een stuk of vier onderwerpen te komen die volgens hen zo urgent zijn dat er al in de formatie afspraken over moeten worden gemaakt. Hij hoopt dat het onderlinge vertrouwen groeit door hierover met zijn allen te praten. Daarnaast wil hij dat er een dun regeerakkoord komt, omdat dit het debat en het dualisme in de Tweede Kamer volgens hem ten goede komt.

’Akkoord op hoofdlijnen’

Ploumen kijkt er tweeslachtig naar. Een ’akkoord op hoofdlijnen’ tussen de formerende partijen is ze ’heel erg voor’. Maar ze stipt aan: „Hoe dat dan uitpakt in een regeerakkoord, of dat dun of dik is, dat is eigenlijk minder belangrijk.”

CDA-leider Hoekstra heeft in zijn tweede gesprek met informateur Tjeenk Willink gesproken over de nieuwe onthullingen van RTL Nieuws over de toeslagenaffaire. RTL meldt dat het kabinet vanaf 2019 doelbewust informatie heeft achtergehouden voor de Tweede Kamer.

Na afloop van het gesprek met Tjeenk Willink zei Hoekstra: “Voor de politiek ligt er een dure opdracht het vertrouwen te herstellen. En dat vertrouwen is hierdoor niet echt gestegen nee, die conclusie konden we samen ook wel trekken.”

RTL haalt geheime notulen van de ministerraad aan, waarin zou staan dat tijdens besprekingen van het kabinet keer op keer werd geklaagd over kritische Kamerleden, onder wie CDA’er Omtzigt. Ook zouden ministers afspraken hebben gemaakt om de Kamer informatie te onthouden. Dat ging bijvoorbeeld over het onterecht stopzetten van toeslagen aan ouders.

Hoekstra werd door verschillende journalisten kritisch bevraagd over zijn eigen rol als minister in het kabinet-Rutte III, maar hij wilde niet al te zeer op de kwestie ingaan. “Ik vind dat we dingen in de juiste volgorde moeten doen. Ik sta hier als CDA-leider en het is niet netjes en niet logisch om als lid van een demissionair kabinet nu antwoord te geven.” Als CDA-leider wilde hij ook weinig vragen beantwoorden.

“Dat de Tweede Kamer in de toeslagenaffaire moeizaam aan informatie kwam wisten we al, maar nu zien we hoe het in de praktijk is gegaan. Ook ging al langer het gerucht dat CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt onderwerp van gesprek was in het kabinet. Ook daarvan weten we nu hoe het zit.”

Volgens Fresen geeft het nieuws nieuwe voeding aan het wantrouwen van politici onderling. “En het gaat niet langer alleen over Rutte. CDA-leider Hoekstra zelf komt nu ook volop in de wind te staan. De rust die nodig is voor een kabinetsformatie komt er op deze manier voorlopig niet.”

Over het formatieproces zei Hoekstra dat zijn partij nog steeds vindt dat andere partijen aan zet zijn, omdat het CDA geen goede verkiezingsuitslag had. De partij ging van 19 naar 15 zetels. Het ligt niet voor de hand dat het CDA aanschuift bij een nieuw kabinet, zei Hoekstra opnieuw.

De onderwerpen dualisme, macht en tegenmacht, en een andere bestuurscultuur zijn wat het CDA betreft onderwerpen die in de formatie uitdrukkelijk aan bod moeten komen.

Omtzigt

Op de vraag of Kamerlid Pieter Omtzigt bij het formatieoverleg betrokken is, zei Hoekstra dat ze regelmatig contact met elkaar hebben. Maar omdat Omtzigt zelf heeft aangegeven behoefte te hebben aan rust, zei Hoekstra, is het niet logisch om het elke dag over hem te hebben.

Het CDA wil Omtzigt bij de formatie en de oplossing van de vraagstukken betrekken omdat hij die onderwerpen mede op de agenda heeft gezet. En een groot deel van de steun van de achterban voor de keuzes van CDA-leider Hoekstra hangt af van wat Omtzigt ervan vindt.

Na Hoekstra was PVV-leider Wilders op gesprek bij Tjeenk Willink. Ook hij reageerde op de berichtgeving van RTL. Wilders vindt dat de hele formatie nu nutteloos is. “Dit betekent het eind van een hoop politici”, zei hij. Wilders pleitte opnieuw voor nieuwe verkiezingen.

Pet op van fractievoorzitter

D66-leider Kaag zei na haar gesprek met Tjeenk Willink dat het heel goed is dat hij de onderwerpen vertrouwen en de verhouding tussen Kamer en kabinet bespreekt. Zij is tevreden over de formatie tot nu toe.

Over haar eigen rol als minister in de toeslagenaffaire wilde ze na lang doorvragen alleen kwijt dat er een brief komt van het kabinet en vervolgens een Kamerdebat.

“Ik weet persoonlijk niet of ik op die momenten bij de ministerraad was of dat ik op reis was. Ik heb zelf de documenten nog niet in kunnen zien”, zei Kaag. “Vanuit D66 zijn er heel veel vragen en dat zeg ik met de pet op van fractievoorzitter.”

De werkwijze van Tjeenk Willink valt lang niet overal even goed. Partijen al PVV, FvD, Denk en BBB lieten dinsdag weten dat de informateur wel heel makkelijk wegstuurt bij van het gebrek aan vertrouwen in demissionair premier Rutte, die van de Kamer een motie van afkeuring aan de broek kreeg en een motie van wantrouwen slechts op het nippertje overleefde.

Het is de bedoeling dat de informateur eind volgende week met zijn eindverslag komt. Daarna wordt er een debat over dat verslag gehouden. Tjeenk Willink mikt erop dat uit dat debat blijkt wie met wie wil samenwerken.

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 7 – volgende verkenningsronde vanaf 19.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 6 – volgende verkenningsronde vanaf 13.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 5 – nieuwe start verkenningsronde vanaf 08.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 4 – voortgangsoverleg 06.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 3 – Debat 31.03.2021– 01.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 2

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 1

Zie ook: Aftrap Verkiezingen 2e kamer op 17 maart 2021 – op weg naar de uitslag

Zie ook: Verkiezingen 2e kamer op 17 maart 2021

meer: Kabinetsformatie | Tweede Kamer der Staten-Generaal

meer: Kabinetsformatie (kabinetsformatie 2021.nl)

meer: Agenda informateur Tjeenk Willink dinsdag 20 en woensdag 21 april 2021

Lees: Informateur praat koning bij over formatie NOS 23.04.2021

Lees: Tjeenk Willink praat koning bij over kabinetsformatie Telegraaf 23.04.2021

Lees: Gewone Nederlanders over Haagse sores: ‘Niet zo hakketakken, regel een kabinet!’ AD 23.04.2021

Lees: Het rommelt in het CDA: partij dreigt te splijten over samenwerking met de VVD AD 23.04 2021

Lees: Roep binnen CDA om steun ’gouden’ Pieter Omtzigt: ’Regeren met Rutte ongeloofwaardig’ Telegraaf 22.04.2021

Lees: CDA-afdelingen noemen regeren met Rutte ‘ongeloofwaardig’ NU 22.04.2021

Lees: Roep binnen CDA om steun ’gouden’ Pieter Omtzigt: ’Regeren met Rutte ongeloofwaardig’ Telegraaf  22.04.2021

Lees: Brandbrief CDA-afdelingen: regeren met Rutte ‘geen optie’ NOS 22.04.2021

Lees: CDA-afdelingen pal achter Omtzigt en tegen deelname aan kabinet onder Rutte AD 22.04.2021

Lees: CDA-afdelingen noemen regeren met Rutte ‘ongeloofwaardig’ en steunen Omtzigt NU 22.04.2021

Lees: ‘Geachte heer Tjeenk Willink’: Hagenaars sturen brieven naar formateur van nieuw kabinet OmroepWest 22.04.2021

Lees: Dit willen Hagenaars van het nieuwe kabinet – Omroep West 22.04.2021

Lees: Ook Kaag en Hoekstra hebben wat uit te leggen; formatie verder op zijspoor NU 22.04.2021

Lees: Ook Kaag en Hoekstra hebben wat uit te leggen; formatie verder op zijspoor MSN 22.04.2021

Lees: Bijna-blunder: ook Rutte wappert met aantekeningen AD 21.04.2021

Lees: Hoekstra (CDA): nieuws toeslagenaffaire schaadt vertrouwen verder NOS 21.04.2021

Lees: Marijnissen: ‘SP wil niet met deze liegende premier in kabinet’ NU 21.04.2021

Lees: Klaver, Ploumen, Marijnissen bij informateur: gebrek aan vertrouwen in Rutte groot probleem NOS 21.04.2021

Lees: Klaver na nieuw gesprek met informateur: ‘Vertrouwen blijft een issue’ NU 21.04.2021

Lees: Ploumen sceptisch over Rutte: ‘Het is zijn Kamer, zijn olifant’ NU 21.04.2021

Lees: Dun regeerakkoord geen moetje voor GL en PVDA Telegraaf 21.04.2021

Lees: Klaver vindt regeerakkoord op hoofdlijnen niet essentieel MSN 21.04.2021

Lees: Informateur spreekt met leiders van de acht grootste partijen MSN 21.04.2021

Lees: ‘Verbazing over informateur nu vertrouwen hersteld moet worden’ MSN 21.04.2021

Lees: Formatie suddert voort MSN 20.04.2021

Lees: Segers: geen rol voor CU in formatie, wil wel meepraten MSN 20.04.2021

Lees: Volt-leider Laurens Dassen: Rutte moet beter reflecteren op rol in bestuurscultuur MSN 20.04.2021

Lees: Rechtse partijen kritisch over informateur Tjeenk Willink: ‘Dit proces ontspoort’ RTL 20.04.2021

Lees: Geen duimpje voor WhatsAppgroep Kamer en kabinet RTL 20.04.2021

Lees: Partijen zetten vraagtekens bij aanpak Tjeenk Willink, ‘vertrouwenskwestie is geparkeerd’ NOS 20.04.2021

Lees: Wilders: ‘Tjeenk Willink moet terug op rechte pad of anders weg’ AD 20.04.2021

Lees: Azarkan (DENK) zet vraagtekens bij ‘spel’ van de informateur MSN 20.04.2021

Lees: Fractieleiders kleine partijen opnieuw langs bij informateur  MSN 20.04.2021

Lees: Fractieleiders kleine partijen opnieuw langs bij informateur MSN 20.04.2021

Lees: Rozemarijn waakt bij het Catshuis: ‘Een beter klimaat begint allang niet meer bij jezelf’ Den HaagFM 20.04.2021

Lees: Tjeenk Willink wil de tijd nemen voor formatie AD 19.04.2021

Lees: Informateur Tjeenk Willink ontvangt opnieuw alle fractievoorzitters  NU 19.04.2021

Lees: Informateur zet in op coalitieakkoord op hoofdlijnen, herstel na corona centraal NOS 19.04.2021

Lees: Formatie verder met zoektocht naar akkoord op hoofdlijnen Telegraaf 19.04.2021

Lees: Constant protest voor Catshuis: ‘Wij waken voor het klimaat’ AD 19.04.2021

Lees: Formatie-klimaatwake van start bij Catshuis in Den Haag NOS 19.04.2021

april 19, 2021 Posted by | Uncategorized | 3 reacties

De hele wereld kijkt wederom weer naar de OPCW in Den Haag en Rusland – deel 4

Aanhangers Navalny kondigen massaprotest aan

Aanhangers van de Russische oppositieleider Aleksej Navalny willen massale protesten organiseren in Moskou en Sint Petersburg. Ze hopen woensdag bij elkaar meer dan een half miljoen mensen op de been te krijgen. Het zou dan het grootste massaprotest zijn sinds de februarirevolutie van 1917.

Navalny zit sinds februari in een strafkamp. Hij ging op 31 maart 2021 in hongerstaking, uit protest tegen de weigering van de gevangenisautoriteiten om hem adequate medische hulp te geven. Hij heeft zware rugklachten en gevoelloosheid in zijn benen.

‘Onmiddellijke actie nodig’

Vier artsen, onder wie Navalny’s lijfarts Anastasia Vasiljeva, hebben gevraagd hem te kunnen bezoeken, maar de autoriteiten staan dat tot nu toe niet toe. Navalny begon zijn hongerstaking omdat hij behandeling wilde door een onafhankelijk arts voor zware rugpijn en gevoelloosheid in zijn benen.

Vasiljeva reisde dinsdag naar het strafkamp om hem te bezoeken maar werd bij de ingang gearresteerd. Op twitter deelde ze zaterdag de testresultaten van Navalny en stelde ze dat “onmiddellijke actie nodig is”.

Volgens NOS-correspondent Iris de Graaf is het voor het eerst dat artsen die dicht bij Navalny staan hun zorgen uitspreken over een mogelijk snel overlijden. “Ze lieten al eerder en vaker weten dat het echt niet goed gaat met Navalny en dat ze zich zorgen maken om zijn gezondheid. Het feit dat ze nu de noodklok luiden, is erg verontrustend.”

De belangrijkste criticus van president Poetin werd op 17 januari 2021 gearresteerd toen hij in Rusland terugkwam vanuit Duitsland, waar hij was behandeld voor vergiftiging. Duitse, Franse en Zweedse laboratoria concludeerden dat hij met het in Rusland ontwikkelde zenuwgas novitsjok was vergiftigd. Volgens Navalny en onderzoekscollectief Bellingcat zat Moskou achter de vergiftiging. Russische autoriteiten ontkennen dat.

De Amerikaanse president Biden noemde de situatie van Navalny zaterdag “totaal oneerlijk”. Zeventig bekende schrijvers en kunstenaars riepen de Russische president Poetin op om Navalny adequate medische bijstand te verlenen.

Europa blijft lief tegen Rusland ondanks Navalny

Machteloos moet Europa toezien hoe de Russische oppositieleider Navalny wegkwijnt in het ziekenhuis en Russische troepen samen worden gebald aan de Oekraïense grens. Een hard antwoord blijft vooralsnog uit.

Na een videovergadering van ministers van Buitenlandse Zaken werd maandag duidelijk dat er voorlopig geen nieuwe sancties komen tegen Rusland. EU-buitenlandchef Borrell waarschuwt wel dat dat snel kan veranderen, maar voorlopig wordt er afgewacht. Reden dat er nu terughoudendheid is is dat er eerder al sancties zijn afgekondigd specifiek naar aanleiding van de zaak-Navalny.

Er zijn grote zorgen aan Europese kant over de toestand van de Russische oppositieleider die in januari na een – vermoedelijke Russische –vergiftigingspoging terugkeerde vanuit Duitsland naar Rusland. Daar verdween hij in een cel. Zondag riep de baas van de Europese Commissie Von der Leyen de Russen al op om Navalny snel medische hulp toe te staan.

In levensgevaar

Een Russische arts die de medische gegevens van Navalny heeft ingezien, zei vandaag dat hij binnen enkele dagen kan overlijden als hij geen medische hulp krijgt. Tot nu toe hebben vier artsen toestemming gevraagd om hem te bezoeken, maar de autoriteiten staan dat niet toe.

De dochter van Navalny vroeg de Russische autoriteiten op Twitter om een arts bij haar vader te laten:

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is A_7MAvIl_normal.jpg

Dasha@Dasha_Navalnaya

Allow a doctor to see my dad.

VS waarschuwt Rusland voor ‘consequenties’ als Navalny overlijdt

Als de gevangen Kremlincriticus Aleksej Navalny komt te overlijden, zal dat ‘consequenties’ hebben voor de verhoudingen met Rusland. Daarvoor waarschuwde de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Jake Sullivan op nieuwszender CNN.

„Wij hebben aan de Russen overgebracht dat wat er gebeurt met Navalny in hun hechtenis hun verantwoordelijkheid is. De internationale gemeenschap zal hen aansprakelijk houden.” Sullivan wilde niet zeggen welke maatregelen de VS nemen als Navalny komt te overlijden.

BEKIJK OOK;

Zie ook: En weer kijkt de hele wereld naar Rusland !!!

Zie ook: De spanningen op weg naar een nieuwe Koude Oorlog lopen weer op !!!

Zie ook: De spanningen op weg naar een nieuwe Koude Oorlog lopen weer op !!!

Zie verder: De hele wereld kijkt wederom weer naar de OPCW in Den Haag en Rusland – deel 3

Zie ook nog: De hele wereld kijkt wederom weer naar de OPCW in Den Haag en Rusland – deel 2

zie dan ook: De hele wereld kijkt wederom weer naar de OPCW in Den Haag en Rusland – deel 1

zie verder ook: En weer kijkt de hele wereld naar de OPCW in Den Haag – de nasleep

en zie ook: En weer kijkt de hele wereld naar Rusland en de OPCW in Den Haag

zie dan ook nog:  En weer kijkt de hele wereld naar de OPCW in Den Haag

zie verder ook nog: De hele wereld kijkt naar de OPCW in Den Haag en Rusland

zie dan verder ook: De hele wereld kijkt naar OPCW in Den Haag

en zie ook: De hele wereld kijkt naar OPCW in Den Haag – deel 3

zie ook nog verder: De hele wereld kijkt naar OPCW in Den Haag – deel 2

en zie dan verder ook: De hele wereld kijkt naar OPCW in Den Haag – deel 1

Nog meer;

Lees: Poetin-criticus Navalni begint internationaal anticorruptiefonds MSN 12.07.2022

Lees: Navalny blijkt overgeplaatst naar extra beveiligd strafkamp MSN 15.06.2022

Lees: Navalny blijkt overgeplaatst naar extra beveiligd strafkamp RTL 15.06.2022

Lees: Russische oppositieleider Navalny overgeplaatst naar strenger strafkamp NU 14.06.2022

Lees: Kremlin-criticus Navalny overgebracht naar extra beveiligd strafkamp AD 14.06.2022

Lees: Navalny vanuit strafkamp naar onbekende locatie gebracht MSN 14.06.2022

Lees: Navalny vanuit strafkamp naar onbekende locatie gebracht RTL 14.06.2022

Lees: ‘Navalny mogelijk overgeplaatst naar strenger strafkamp’ NOS 14.06.2022

Lees: Volgende aanklacht tegen Poetincriticus Navalny: ’15 jaar langer vast’ MSN 31.05.2022

Lees: Volgende aanklacht tegen Poetincriticus Navalny: ’15 jaar langer vast’ RTL 31.05.2022

Lees: Navalny zegt opnieuw te worden aangeklaagd, mogelijk nog 15 extra jaar cel NOS 31.05.2022

Lees: Nieuwe strafzaak tegen Navalny kan celstraf met vijftien jaar uitbreiden NU 31.05.2022

Lees: Hoger beroep Navalny afgewezen: oppositieleider blijft nog jaren vastzitten NU 24.05.2022

Lees: Navalni nog acht jaar in de cel AD 24.05.2022

Lees: Navalni verliest hoger beroep en blijft nog acht jaar vastzitten MSN 24.05.2022

Lees: Documentaire over Navalny laat zien hoe meedogenloos Poetin-regime te werk gaat AD 11.04.2022

Lees: ‘Navalny’ opent Movies That Matter Festival in Den Haag – Omroep West 08.04.2022

Lees: De advocaten van Navalny werden na afloop door de politie afgevoerd terwijl ze de pers te woord stonden – Video AD 22.03.2022

Lees: Navalny veroordeeld tot 9 jaar, advocaten opgepakt NU 22.03.2022

Lees: Russische oppositieleider Navalny krijgt nog eens 9 jaar celstraf NOS 22.03.2022

Lees: Russische oppositieleider Navalny krijgt 9 jaar cel voor verduistering Telegraaf 22.03.2022

Lees: Russische oppositieleider Navalny veroordeeld tot nog eens negen jaar cel RTL 22.03.2022

Lees: Russische oppositieleider Navalny veroordeeld tot nog eens negen jaar cel NU 22.03.2022

Lees: Russische oppositieleider Navalny krijgt nog eens 9 jaar strafkamp erbij wegens fraude AD 22.03.2022

Lees: Russische oppositieleider Navalny schuldig bevonden aan verduistering Telegraaf 22.03.2022

Lees: Russische oppositieleider Navalny schuldig bevonden aan verduistering NU 22.03.2022

Lees: Dertien jaar cel extra geëist tegen Russische oppositieleider Navalny NU 15.03.2022

Lees: Dertien jaar celstraf extra geëist tegen Russische oppositieleider Navalny NOS 15.03.2022

Lees: Dertien jaar cel geëist tegen Russische oppositieleider Navalni Telegraaf 15.03.2022

Lees: Russische aanklagers eisen extra 13 jaar celstraf tegen oppositieleider Navalny AD 15.03.2022

Lees: Broer Navalny bij verstek veroordeeld tot jaar celstraf Telegraaf 18.02.2022

Lees: Russische oppositieleider Navalni riskeert 10 jaar celstraf in nieuwe rechtszaak AD 15.02.2022

Lees: Navalny in het strafkamp voor de rechter, kan tien jaar extra straf krijgen NOS 15.02.2022

Lees: Straat van Russische ambassade Den Haag mag niet naar Navalny worden vernoemd AD 27.01.2022

Lees: Den Haag: straat Russische ambassade niet vernoemd naar Navalny MSN 27.01.2022

Lees: Moskou zet Poetin-criticus Navalny op lijst met terroristen en extremisten AD 25.01.2022

Lees: Rusland zet oppositieleider Alexei Navalny op lijst van terroristen en extremisten NU 25.01.2022

Lees: Een jaar na Navalny’s arrestatie is er geen oppositie meer over in Rusland NOS 17.01.2022

Lees: Poetin-criticus Navalny na jaar in Russische cel: ‘Ik heb nergens spijt van’ AD 17.01.2022

Lees: Gevangen oppositieleider Navalni heeft nergens spijt van MSN 17.01.2022

Lees: Hoe Poetin het parlement onder controle wil houden NOS 18.09.2021

Lees: Google en Apple zwichten voor Russische druk: verkiezingsapp Navalny verwijderd Telegraaf 17.09.2021

Lees: Google en Apple volgen bevel Kremlin op: stemadviesapp Navalny weggehaald NOS 17.09.2021

Lees: Waarom de impopulaire partij van Poetin toch de verkiezingen gaat winnen NU 17.09.2021

Lees: Russen naar de stembus, maar van oppositie om op te stemmen is niet veel over NOS 16.09.2021

Lees: Rusland dreigt met boetes voor Apple en Google om Navalni-app MSN 02.09.2021

Lees: Arts van Poetins rivaal Alexei Navalny om onbekende redenen opgepakt NU 01.09.2021

Lees: Navalny in gevangenisbrieven: ’Acht uur gedwongen kijken naar staatstelevisie’ Telegraaf 26.08.2021

Lees: Navalny in gevangenisbrieven: ’Acht uur gedwongen kijken naar staatstelevisie’ MSN 26.08.2021

Lees: Gevangen Alexei Navalny houdt hoop voor Russische verkiezingen NU 26.08.2021

Lees: VS en VK leggen Russen sancties op voor vergiftigen van Navalny NOS 20.08.2021

Lees: Rusland: Apple en Google moeten Navalny-app verwijderen RTL 20.08.2021

Lees: Navalny viert eerste verjaardag van zijn vergiftiging met humor: ‘Corruptie redde mijn leven’ AD 20.08.2021

Lees: Opnieuw medewerker van Navalny veroordeeld: vrijheidsbeperkingen voor woordvoerder NOS 16.08.2021

Lees: Navalny hangt nieuwe celstraf van drie jaar boven het hoofd AD 11.08.2021

Lees: Nieuwe aanklacht ingediend tegen Russische oppositieleider Navalny NOS 11.08.2021

Lees: Vertrouwelinge Navalny is volgens Russische media het land ontvlucht NU 08.08.2021

Lees: Naaste medewerker Russische oppositieleider Navalny verlaat Rusland’ NOS 08.08.2021

Lees: Russische media: vertrouwelinge Navalny ontvlucht Rusland Telegraaf 08.08.2021

Lees: ‘Vertrouweling Navalni ontvlucht Rusland’ AD 08.08.2021

Lees: Rechter legt vrijheid bondgenoot Navalny aan banden vanwege ‘coronaregels’ AD 03.08.2021

Lees: Bondgenoot Navalny veroordeeld voor overtreden coronaregels Telegraaf 03.08.2021

Lees: Rusland wil dat YouTube oppositievideo’s verwijdert in aanloop naar verkiezingen AD 30.07.2021

Rusland blokkeert websites die iets met Navalni te maken hebben

Rusland blokkeert websites die iets met Navalni te maken hebben

MSN 27.07.2021 De Russische media-toezichthouder Roskomnadzor heeft Navalny.com, de website van de gedetineerde oppositieleider Aleksej Navalni, geblokkeerd. Volgens zijn aanhang zijn er bovendien tientallen andere sites platgelegd die ook in verband worden gebracht met Navalni. Roskomnadzor heeft bevestigd de site van de anti-corruptiestichting van Navalni en aanverwante sites te hebben geblokkeerd.

Het internet vormt al meer dan tien jaar de ruggengraat van Navalni’s politieke activisme. Hij begon als bestrijder van corruptie en machtsmisbruik en de invloed van puissant rijke ondernemers in en rond het Kremlin. Zijn acties werden dankzij internet in heel het land bekend. En veel betogingen en acties zijn via internet van de grond gekomen. De Russische autoriteiten zijn bezig de netwerken uit te schakelen omdat ze extremistisch zouden zijn.

Momenteel zit de Kremlincriticus een celstraf uit wegens verduistering die hij zou hebben gepleegd in 2009. Het proces in die zaak is ook omstreden en werd juist tegen hem aangespannen toen hij dankzij internet politiek steeds meer op de voorgrond kon treden en aan invloed won. Navalni wilde zich destijds in verkiezingen presenteren als alternatief voor president Poetin.

‘Gezondheid Kremlin-criticus Aleksej Navalny verbeterd’

NOS 11.06.2021 De gezondheid van de gedetineerde Kremlin-criticus Aleksej Navalny is verbeterd, zegt zijn bondgenoot Ivan Zhdanov.

Navalny’s team schrijft namens hem op Instagram dat hij zijn werk wil voortzetten. “We zijn niet alleen een organisatie of instelling, maar een groep mensen met een ideaal. We blijven strijden voor een beter Rusland.”

Deze week oordeelde een rechter in Moskou dat de organisatie van Ruslands bekendste oppositieleider extremistisch is. De organisatie staat nu gelijk aan Al-Qaida en IS.

‘Geschokt van maatregel’

Navalny is na een verblijf in een ziekenhuis teruggekeerd naar de strafkolonie waar hij al eerder vastzat. In april werd hij na drie weken hongerstaking overgeplaatst naar een gevangenisziekenhuis. Zijn bondgenoten noemden zijn toestand toen erbarmelijk.

“Hij verkeert nu in een veel betere conditie”, zegt Zhdanov tegen een lokaal radiostation. “Iedere keer als hij nieuws hoort, zegt hij geschokt te zijn”. Zhdanov doelt daarmee met name op de uitspraak van de rechter.

“Hij probeert op de hoogte te blijven van wat er gaande is. Over het algemeen is alles in orde.”

Oneerlijk proces

Navalny zit een straf van 2,5 jaar uit in een strafkolonie voor het niet naleven van de voorwaarden van een voorwaardelijke straf uit 2014. Hij werd toen veroordeeld voor het verduisteren van een half miljoen dollar. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde dat dat fraudeproces niet eerlijk is verlopen

BEKIJK OOK;

Lees: EU, VS en VK halen uit naar Rusland om Navalny: ‘pervers en kafkaësk’ NOS 10.06.2021

Lees: Door rechter verboden ‘extremistische organisatie’ Navalny gaat gewoon door NU 10.06.2021

Lees: Na nep-Volkov, spreekt de Kamer met de echte medewerker van Navalny NOS 09.06.2021

Lees: Rechter maakt oppositiepartij Navalny monddood in aanloop naar verkiezingen AD 09.06.2021

Lees: Russische rechter verbiedt ‘extremistische organisatie’ van Navalny NU 09.06.2021

Lees: Navalny’s organisatie staat in Rusland nu gelijk aan IS en al-Qaida NOS 09.06.2021

Lees: ‘Navalny-eenheid vergiftigde ook Russische schrijver’ AD 09.06.2021

Lees: Prominent lid Russische oppositiebeweging op de vlucht uit vrees voor arrestatie NOS 07.06.2021

Lees: Na bedrieger spreekt Kamer met echte medewerker van Navalny MSN 07.06.2021

Lees: Oppositieleider Alexei Navalny terug naar strafkolonie na hongerstaking NU 07.06.2021

Lees: Navalny teruggekeerd naar strafkamp na verblijf in ziekenhuis NOS 07.06.2021

Lees: Navalny na hongerstaking terug in strafkolonie Telegraaf 07.06.2021

Lees: Navalny teruggestuurd naar de strafkolonie AD 07.06.2021

Lees: Nieuwe strafrechtelijke onderzoeken naar oppositieleider Navalny Telegraaf 25.05.2021

Lees: Navalny ’min of meer’ hersteld van hongerstaking Telegraaf 20.05.2021

Lees: Eerste Instagram-post Navalny in weken, vragen over gezondheid blijven NOS 20.05.2021

Lees: Staatsmedia Rusland: Navalny ‘min of meer’ hersteld na hongerstaking RTL 20.05.2021

Lees: Navalny wil af van extra zware bewaking in gevangenschap Telegraaf 19.05.2021

Lees: Rusland neemt ex-burgemeester gevangen om oproep tot Navalny-protesten AD 13.05.2021

Lees: Vermiste arts die Russische oppositieleider Navalny behandelde weer terecht NU 10.05.2021

Lees: Vermiste arts die tegensprak dat Navalny werd vergiftigd weer gevonden NOS 10.05.2021

Lees: Vermiste arts die oppositieleider Navalny behandelde weer terecht Telegraaf 10.05.2021

Lees: Vermiste arts die oppositieleider Navalny behandelde weer terecht AD 10.05.2021

Lees: Vermiste arts Navalny teruggevonden: ‘Iedereen dacht dat hij was opgeruimd’ MSN 10.05.2021

Lees: Vermiste arts Navalny teruggevonden: ‘Iedereen dacht dat hij was opgeruimd’ RTL 10.05.2021

Lees: Russische arts die vergiftigde Navalny behandelde is vermist AD 09.05.2021

Lees: Arts vermist die tegensprak dat Navalny werd vergiftigd NOS 09.05.2021

Lees: Arts die vergiftigde Navalny behandelde vermist na jachtpartij Telegraaf 09.05.2021

Lees: Navalny toch weer gewetensgevangene voor Amnesty NOS 08.05.2021

Lees: EU ontbiedt Russische ambassadeur wegens sancties EU-prominenten MSN 03.05.2021

Lees: Rusland komt met inreisverboden voor acht Europese functionarissen NOS 30.04.2021

Lees: Advocaat anticorruptiebeweging Navalny vastgezet Telegraaf  30.04.2021

Lees: Rusland verbiedt politiek netwerk van oppositieleider Navalny NU 30.04.2021

Lees: ‘Politiek netwerk van Navalni heft zichzelf op’ MSN 29.04.2021

Lees: Kaal, vermagerd en grauw: Navalny voor het eerst sinds hongerstaking in beeld NOS 29.04.2021

Lees: Magere Navalny voor het eerst na hongerstaking weer te zien RTL 29.04.2021

Lees: Russisch oppositieleider Navalni via videolink bij rechtszitting MSN 29.04.2021

Lees: Russische oppositieleider Navalny via videolink bij rechtszitting Telegraaf 29.04.2021

OM Moskou legt medewerkers Navalny zwijgen op

Telegraaf 26.04.2021 Het Openbaar Ministerie in Moskou heeft de directe medewerkers van de gedetineerde oppositieleider Aleksej Navalny gelast al hun activiteiten voorlopig te stoppen. Zijn organisaties en campagnegroepen moeten worden stilgelegd tot een rechter uitspraak doet over de vraag of het om een extremistische beweging gaat. Dit heeft Navalny’s advocaat gezegd.

Aanklagers willen dat de campagnemedewerkers van Navalny als extremistisch worden bestempeld. Ze willen dat die tot nader order niets meer op internet publiceren, geen demonstraties organiseren en niet deelnemen aan verkiezingen in het land. Ook Navalny’s Fonds ter bestrijding van corruptie moet de activiteiten staken.

Duitsland reageerde verontrust op het besluit van de autoriteiten. Een regeringswoordvoerder concludeerde dat antiterreurmiddelen worden ingezet om mensen aan te pakken met onwelgevallige politieke opvattingen. „Dat is compleet in strijd met de principes van de rechtsstaat.”

Het besluit is tijdens een voorbereidende rechtszitting genomen. Het is niet bekend wanneer de zaak over het vermeende extremisme van de beweging rond Navalny voorkomt. Navalny is al jaren een vooraanstaand bestrijder van corruptie en machtsmisbruik. Hij heeft veel vijanden gemaakt. Er zijn aanslagen op hem gepleegd en hij is vervolgd.

Celstraf

Momenteel zit de Kremlincriticus een celstraf uit wegens verduistering die hij zou hebben gepleegd in 2009. Het proces tegen hem werd aangespannen toen hij dankzij internet politiek steeds meer op de voorgrond kon treden en aan invloed won.

Navalny hield de afgelopen weken een hongerstaking, maar is intussen weer gaan eten. Hij protesteerde tegen gebrekkig medisch toezicht in het strafkamp waar hij verblijft.

Medewerkers van Navalny vrezen voor de gevolgen als de rechtbank meegaat in de eis van het Openbaar Ministerie. „Ze bestempelen ons volgende week waarschijnlijk als extremisten. Dan bevriezen ze onze bankrekeningen, gooien ze onze panden dicht en maken ze onze offline-activiteiten in Rusland onmogelijk”, zei oppositielid Leonid Volkov onlangs in een interview.

’Nieuwe manieren bedenken’

Ook een bron rond het Kremlin voorspelde dat bondgenoten van Navalny het zwaar krijgen als ze de rechtszaak verliezen. „Dan moeten ze nieuwe manieren bedenken om met hun achterban te communiceren. Ze hebben dan tijd nodig om weer momentum te krijgen.”

Medewerkers van Navalny riskeren na zo’n uitspraak ook een celstraf als ze doorgaan met hun activiteiten. „Er belanden er waarschijnlijk maar een paar achter de tralies”, zei de bron tegen persbureau Reuters. „Dat zijn de echte heethoofden.”

BEKIJK OOK:

Eigen artsen roepen Navalny op: stop met hongerstaking

BEKIJK MEER VAN; misdaad overheid straf conflicten, oorlog en vrede Aleksej Navalny Moskou

OM in Moskou: ‘Navalny’s medewerkers moeten werkzaamheden staken’

OM in Moskou: ‘Navalny’s medewerkers moeten werkzaamheden staken’

AD 26.04.2021 Het Openbaar Ministerie in Moskou heeft de directe medewerkers van de gedetineerde oppositieleider Aleksej Navalny gelast al hun activiteiten voorlopig te stoppen. Zijn organisaties en campagnegroepen moeten worden stilgelegd tot een rechter uitspraak doet over de vraag of het om een extremistische beweging gaat. Dit heeft Navalny’s advocaat gezegd.

Aanklagers willen dat de campagnemedewerkers van Navalny als extremistisch worden bestempeld. Ze willen dat die tot nader order niets meer op internet publiceren, geen demonstraties organiseren en niet deelnemen aan verkiezingen in het land. Ook Navalny’s Fonds ter bestrijding van corruptie moet de activiteiten staken.

Lees ook;

Navalny stopt na ruim drie weken met hongerstaking
Kamerleden bedrogen met deepfake-imitatie van naaste medewerker Navalny

Het besluit is tijdens een voorbereidende rechtszitting genomen. Het is niet bekend wanneer de zaak over het vermeende extremisme van de beweging rond Navalny voorkomt. De oppositieleider en uitdager van Poetin is al jaren een vooraanstaand bestrijder van corruptie en machtsmisbruik. Hij heeft veel vijanden gemaakt, er zijn aanslagen op hem gepleegd en hij is vervolgd.

Momenteel zit hij een celstraf uit wegens verduistering die hij zou hebben gepleegd in 2009. Het proces tegen hem werd aangespannen toen hij dankzij internet politiek steeds meer op de voorgrond kon treden en aan invloed won. Navalny hield de afgelopen weken een hongerstaking, maar is intussen weer gaan eten. Artsen vreesden dat hij zou sterven als hij niet snel weer zou gaan eten.

Hij protesteerde tegen gebrekkig medisch toezicht in het strafkamp waar hij verblijft.

Stafleider Navalny na nepgesprek Kamer: ‘Kremlin gebruikt Zoom als wapen’

NOS 25.04.2021 Leonid Volkov, de stafchef van de Russische oppositieleider Aleksej Navalny, is verbaasd dat Nederlandse Kamerleden zijn misleid door een imitator die zich uitgaf als Volkov. Dat gebeurde afgelopen woensdag tijdens een gesprek gehouden via Zoom.

De vaste Kamercommissie Buitenlandse Zaken dacht een bespreking te hebben met Volkov, die vanuit de Litouwse hoofdstad Vilnius opereert vanwege de politieke situatie in Rusland. Maar volgens de stafchef zelf ging het om twee Russische ‘grappenmakers’ die zich in opdracht van het Kremlin voor hem uitgaven. Dat gebeurde volgens hem al vaker.

‘Geen grappenmakers, maar serieuze zaak’

Volgens Volkov is het nepgesprek het werk van Vladimir Koeznetsov en Aleksej Stoljarov, beter bekend als ‘Vovan’ en ‘Lexus’. Dit duo staat in Rusland bekend om het in de maling nemen van tegenstanders van het Kremlin en wereldleiders. “We noemen ze grappenmakersmaar het gaat om goedbetaalde medewerkers van de Russische regering. Het is serieuzer dan het lijkt”, aldus de echte Volkov in een gesprek met de NOS.

Hij is ervan overtuigd dat de regering van Poetin achter de gesprekken zit: “Zoom is in de pandemie een redding geweest, maar het Kremlin gebruikt het als wapen.” Hij stelt dat de regering-Poetin desinformatie al veel langer gebruikt om de oppositie aan te vallen.Bij het gesprek dat de NOS met Volkov had, keek deepfake-expert Jarno Duursma live mee. Na afloop heeft Theo Gevers, hoogleraar Computer Vision aan de Universiteit van Amsterdam, de beelden teruggekeken en ze door gecertificeerde deepfake-software gehaald. Samen met een medewerker kan hij uitsluiten dat het in dit gesprek om deepfake gaat.

Daarnaast heeft de NOS via meerdere kanalen vastgesteld dat het niet om een imitator van Volkov ging.De Nederlandse Kamerleden waren niet de eersten die zijn genept door iemand die zich uitgaf als Volkov, zegt de stafchef. Eerder voerde de imitator al gesprekken met parlementsleden van Estland, Litouwen en het Verenigd Koninkrijk. Ook sprak ‘Volkov’ met vertegenwoordigers van Amnesty International en de Europese Raad.

“Ik had verwacht dat de Europese bellers beter voorbereid zouden zijn”, zegt Volkov. Hij wijst erop dat hij via sociale media goed vindbaar en bereikbaar is, en zijn identiteit dus te verifiëren is. Maar volgens Volkov werd voorafgaand aan het Zoom-gesprek niet gecheckt of hij het wel echt was, en vond er ook geen voorbereidend gesprek plaats.

Ook wijst hij erop dat de e-mails met gespreksuitnodigingen doorgaans in slecht Engels zijn geschreven en van een verdacht domein komen. Dat had een belletje moeten doen rinkelen, vindt Volkov. “In Rusland zijn we gewend dat elk nieuws fake news kan zijn, en elk verzoek nep kan zijn.”

Hoe het contact met de Nederlandse Kamercommissie tot stand kwam, is overigens niet bekend geworden. Deelnemers zeiden achteraf wel een vermoeden te hebben dat het niet in de haak was. Zo sprak D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma van een bizarre gebeurtenis. Over de inhoud is niets bekendgemaakt. De Tweede Kamer onderzoekt wat er mis is gegaan en hoe dit soort incidenten in de toekomst kunnen worden voorkomen.

Mogelijk deepfake-technologie gebruikt

Op Facebook schreef de echte Volkov eerder deze week al dat het lijkt alsof er bij de gesprekken deepfake-technologie wordt ingezet. Die technologie maakt het mogelijk een gezicht in een video(verbinding) te vervangen door een ander gezicht.

Ook in het gesprek met de Nederlandse Kamerleden is dat mogelijk gebeurd, maar dit is nu voor de NOS niet te controleren. Van het gesprek is geen beeld vrijgegeven en de Tweede Kamer wil hier niets meer over kwijt.

Echte Volkov trekt gekke bekken voor camera: ‘Als ik een deepfake ben, kan dit niet’

“Er wordt veel tijd en moeite in gestoken, zowel politiek als technologisch”, zegt de oppositieman over de gesprekken. “Ze steken er veel werk in om het betrouwbaar over te laten komen.”

Volkov spreekt van oorlogsvoering op basis van desinformatie vanuit het Kremlin. Alles met het doel om de Russische oppositie in Europa ongeloofwaardig over te laten komen. “Voor Poetin is er niets belangrijkers dan de beweging rond Navalny de kop in te drukken.

“Ik vind het vervelend dat dit gebeurt, ook al is het niet mijn schuld”, reageert Volkov. Volgens hem geven de telefoontjes een verkeerd beeld van de zaak waar hij en Navalny – die in een strafkamp zit – voor pleiten.

Met de oppositieleider zelf gaat het nu relatief goed, zegt Volkov. Hij is niet meer in hongerstaking en mag zelfgekozen artsen spreken. Wel zal hij nog zo’n drie weken nodig hebben om van de hongerstaking te herstellen – even lang als de hongerstaking duurde.

BEKIJK OOK

Lees: Kamerleden vergaderden met deepfake-imitatie van Navalny’s stafchef  NU 23.04.2021

Russische oppositieleider Navalny gaat zijn hongerstaking beëindigen

NU 23.04.2021 De Russische oppositieleider Alexei Navalny gaat zijn hongerstaking stapsgewijs beëindigen, zegt hij vrijdag. Persoonlijke artsen van Navalny hadden hem dringend verzocht te stoppen met zijn hongerstaking, omdat ze vreesden dat hij het niet zou overleven.

Navalny verwacht dat het zeker 24 dagen zal duren om geleidelijk zijn hongerstaking te beëindigen, zo laat hij via Instagram weten. De 44-jarige politicus bedankte daar de mensen die hem in de afgelopen periode hebben gesteund.

Navalny begon ruim drie weken geleden met de actie omdat hij vanwege gezondheidsproblemen in de gevangenis bezoek eiste van een arts naar eigen keuze.

De gezondheid van de oppositieleider verslechterde de laatste tijd sterk. Hij zou te maken hebben met nierfalen en klaagde over zware rugpijn en gevoelloosheid in zijn rechterbeen. Om in leven te blijven was het volgens de artsen, onder wie een cardioloog, van belang om zo snel mogelijk te stoppen met de hongerstaking.

Navalny, een fel criticus van de Russische president Vladimir Poetin, werd in februari veroordeeld tot een celstraf van 2,5 jaar. Hij zou zich niet hebben gehouden aan de voorwaarden van een eerdere veroordeling voor fraude en moet zijn straf uitzitten in een strafkamp. Omdat zijn gezondheidstoestand achteruitging, werd hij verplaatst naar een ziekenhuis in een penitentiaire inrichting.

Navalny-aanhangers massaal de straat op, honderden gearresteerd

Lees meer over: Rusland  Alexei Navalny  Buitenland 

Navalny stopt met hongerstaking na advies van artsen

NOS 23.04.2021 De Russische oppositieleider Aleksej Navalny stopt met zijn hongerstaking. Zijn artsen hadden hem onlangs dringend aangeraden om weer te gaan eten, omdat ze vreesden dat hij het anders niet zou overleven.

De 44-jarige Navalny ging op 31 maart in hongerstaking omdat hij wilde dat zijn eigen artsen de pijn in zijn rug en ledematen zouden onderzoeken. Dat is nog niet gebeurd, maar Navalny laat op Instagram weten dat hij inmiddels wel is bekeken door artsen die hij vertrouwt.

“Een andere reden dat hij stopt is dat andere mensen met hem in hongerstaking zijn gegaan, zelfs mensen die hij niet kent”, zegt correspondent Iris de Graaf. “Hij schrijft dat hem dat ontroert, maar dat hij niet de reden wil zijn dat deze mensen fysiek pijn lijden.”

Herstel zwaarder dan hongerstaking zelf

De criticus van het Kremlin is inmiddels 15 kilo afgevallen. Op Instagram meldt Navalny dat het herstel na zijn hongerstaking naar verwachting zwaarder wordt dan de hongerstaking zelf en ook even lang gaat duren. “Wens me succes”, schrijft hij. Aan het einde van het bericht bedankt hij voor de steun die hij krijgt.

De oppositieleider werd in februari veroordeeld tot een verblijf van ruim 2,5 jaar in een strafkamp. Na het zien van zijn medische gegevens zeiden de artsen van Navalny vorige week dat hij dreigde te sterven als hij niet geholpen zou worden.

Regulier ziekenhuis

Maandag werd bekend dat hij is overgebracht naar een gevangenis voor veroordeelden, in een andere strafkolonie. Gisteren werd duidelijk dat hij naar een regulier ziekenhuis is gebracht, in de plaats Vladimir.

Die overplaatsing had Navalny volgens zijn medewerkers te danken aan de protesten van aanhangers, die woensdag de straat op gingen. Daarbij werden volgens een Russische mensenrechtenorganisatie door heel het land in totaal 1500 mensen opgepakt.

Iris de Graaf@irislarisa

Navalny stopt na 24 dagen met z’n hongerstaking. Hij zegt onderzocht te zijn door artsen die hij vertrouwt, en niet wil dat mensen die nu samen met hem in hongerstaking zijn nog langer ‘fysieke pijn lijden’. https://t.co/cubBtDMPkc

BEKIJK OOK;

Navalny stopt na ruim drie weken met hongerstaking

Telegraaf 23.04.2021 De Russische oppositieleider Aleksei Navalny stopt met zijn hongerstaking. Hij begon daar ruim drie weken geleden mee omdat hij vanwege gezondheidsproblemen in de gevangenis bezoek eiste van een arts naar eigen keuze.

Navalny verwacht dat het zeker 24 dagen zal duren om geleidelijk zijn hongerstaking te beëindigen, zo laat hij via Instagram weten. De 44-jarige politicus bedankte daar de mensen die hem in de afgelopen periode hebben gesteund.

Het team van Navalny waarschuwde eind vorige week nog dat de Kremlin-criticus op ieder moment kon overlijden. Zijn artsen hebben hem dringend aangeraden te stoppen met zijn actie, omdat ze vreesden dat Navalny het niet zou overleven.

Navalny kondigde op 31 maart zijn hongerstaking aan omdat hij niet de juiste zorg zou ontvangen in het kamp waar hij een celstraf van 2,5 jaar moet uitzitten. Hij had toen onder meer rug- en beenklachten. De politieke tegenstander van president Poetin vroeg voorafgaand aan zijn actie tevergeefs om toegang tot andere artsen. Hij laat via Instagram weten dit nog altijd te blijven eisen.

Vergiftiging

De oppositieleider moest eerder dit jaar van de rechtbank de cel in omdat hij zich tijdens zijn verblijf in Duitsland, waar hij werd behandeld voor een vergiftiging, niet had gemeld in Rusland in verband met een voorwaardelijke celstraf die hem eerder was opgelegd. Volgens Navalny was zijn veroordeling voor verduistering politiek gemotiveerd en werd de vergiftiging uitgevoerd in opdracht van het Kremlin. Het strafkamp waar hij wordt vastgehouden ligt op 100 kilometer van Moskou.

BEKIJK MEER VAN; overheid misdaad Aleksej Navalny

Demonstranten willen Navalny bevrijden

Navalny stopt na ruim drie weken met hongerstaking

AD 23.04.2021 De Russische oppositieleider Aleksej Navalny stopt met zijn hongerstaking. Hij begon daar ruim drie weken geleden mee omdat hij vanwege gezondheidsproblemen in de gevangenis bezoek eiste van een arts naar eigen keuze.

Navalny verwacht dat het zeker 24 dagen zal duren om geleidelijk zijn hongerstaking te beëindigen, zo laat hij via Instagram weten. De 44-jarige politicus bedankte daar de mensen die hem in de afgelopen periode hebben gesteund. Zij zijn ook deels de reden dat hij nu stopt. ‘In solidariteit met mij zijn verschillende mensen een hongerstaking begonnen, waaronder vertegenwoordigers van de ‘Moeders van Beslan’. De tranen stroomden uit mijn ogen terwijl ik dat las. Heer, ik ken deze mensen niet eens, maar ze gaan hier voor mij naartoe’, schrijft Navalny op sociale media. ‘Mijn hart is vol liefde en dankbaarheid voor jullie, maar ik wil niet dat iemand lichamelijk lijden ervaart vanwege mij.’

Lees ook;

Massale arrestaties bij betogingen voor vrijlating Navalny, VN-experts eisen medische evacuatie naar buitenland
Artsen dringen bij Navalny aan op beëindiging hongerstaking

Het team van Navalny waarschuwde eind vorige week nog dat de Kremlin-criticus op ieder moment kon overlijden. Zijn artsen hebben hem dringend aangeraden te stoppen met zijn actie, omdat ze vreesden dat Navalny het niet zou overleven. De Kremlin-criticus weigerde sinds 31 maart te eten uit protest tegen zijn behandeling in een strafkamp, waar hij een celstraf van 2,5 jaar moet uitzitten. Hij kampt met ernstige pijn in zijn been en rug. De oppositieleider vroeg voorafgaand aan zijn actie tevergeefs om toegang tot andere artsen. Hij laat via Instagram weten dit nog altijd te blijven eisen.

Politiek gemotiveerd

Navalny moest eerder dit jaar van de rechtbank de cel in omdat hij zich tijdens zijn verblijf in Duitsland, waar hij werd behandeld voor een vergiftiging, niet had gemeld in Rusland in verband met een voorwaardelijke celstraf die hem eerder was opgelegd. Volgens Navalny was zijn veroordeling voor verduistering politiek gemotiveerd en werd de vergiftiging uitgevoerd in opdracht van het Kremlin. Het strafkamp waar hij wordt vastgehouden ligt op 100 kilometer van Moskou.

Navalny stopt na ruim drie weken met hongerstaking

RTL 23.04.2021 De Russische oppositieleider Aleksej Navalny stopt met zijn hongerstaking. Drie weken geleden begon hij met die staking omdat hij vanwege gezondheidsproblemen in de gevangenis bezoek eiste van een door hemzelf gekozen arts.

Navalny verwacht dat het zeker 24 dagen zal duren om geleidelijk zijn hongerstaking te beëindigen, zo laat hij via Instagram weten. De 44-jarige politicus bedankte daar de mensen die hem in de afgelopen periode hebben gesteund.

Het team van Navalny waarschuwde eind vorige week nog dat de Kremlin-criticus op ieder moment kon overlijden. Zijn artsen hebben hem dringend aangeraden te stoppen met zijn actie, omdat ze vreesden dat Navalny het niet zou overleven.

Belangrijkste politieke tegenstander Poetin

Navalny geldt als de belangrijkste politieke tegenstander van de Russische president Poetin. De oppositieleider kreeg veel Russen de straat op, onder meer na publicaties over corruptie binnen de Russische politiek. In februari dit jaar werd Navalny zelf veroordeeld in een fraudezaak, waarvoor hij ruim twee jaar in een strafkolonie moet zitten. De strafzaak werd internationaal gezien als een showproces

RTL Nieuws / ANP; Aleksej Navalny Rusland

Navalny looft betogers, naar regulier ziekenhuis overgebracht

NOS 22.04.2021 De gevangen Russische oppositieleider Aleksej Navalny prijst in een verklaring de duizenden betogers die deze week voor hem de straat op gingen. Via zijn advocaat hoorde hij over de protesten – “de redding van Rusland” volgens Navalny – in steden en dorpen. Hij kreeg er naar eigen zeggen een gevoel van trots en hoop van.

Navalny, die in januari na terugkomst in Rusland werd opgepakt en daarna werd veroordeeld tot 2,5 jaar in een strafkamp, zegt via Instagram dat de protesten laten zien dat Russen “geven om hun toekomst, om de toekomst van hun kinderen, hun land”. Hij voorspelt een “moeilijke, donkere tijd”. “Maar zij die de tijd in Rusland terug willen zetten, zijn gedoemd. Wij zijn met meer.”

De 44-jarige Navalny is al weken in hongerstaking omdat zijn eigen artsen niet bij hem mogen komen. Hij lijdt aan zware rugpijn en hij zou gevoel missen in zijn benen. Vorige week zeiden zijn artsen, na het inzien van medische gegevens, dat Navalny dreigde dood te gaan als hij niet geholpen zou worden. Zijn nieren zouden het vrijwel hebben begeven.

Vandaag riepen zijn artsen hem in een brief op om zijn hongerstaking te beëindigen. Uit het schrijven valt op te maken dat Navalny is overgebracht naar een regulier ziekenhuis in Vladimir en niet langer wordt behandeld door gevangenisartsen. De overplaatsing heeft Navalny volgens zijn eigen team te danken aan de druk van betogers.

BEKIJK OOK;

Artsen smeken Kremlincriticus Navalny te stoppen met hongerstaking

NU 22.04.2021 De persoonlijke artsen van Alexei Navalny hebben hem dringend gevraagd te stoppen met zijn hongerstaking. Ze vrezen dat de Kremlincriticus anders spoedig zal sterven.

In een oproep vragen de artsen, onder wie een cardioloog, de 44-jarige Navalny zo snel mogelijk zijn actie te beëindigen “om uw leven en gezondheid te behouden”.

Navalny is sinds eind maart in hongerstaking en zijn gezondheid verslechterde de laatste tijd sterk. De oppositieleider zou te maken hebben met nierfalen en klaagde over zware rugpijn en gevoelloosheid in zijn rechterbeen.

Door zijn verslechterde omstandigheden werd hij van het strafkamp waar hij zat overgebracht naar een ziekenhuis in een penitentiaire inrichting. Daar wordt hem vooralsnog contact met zijn eigen artsen geweigerd.

Woensdag gingen in tientallen steden in Rusland aanhangers van Navalny de straat op om te protesteren tegen de behandeling van de politicus in het strafkamp. De Russische politie had die protesten verboden er trad er hard tegen op. Zeker vijftienhonderd personen zouden gearresteerd zijn.

Artsen bezorgd om toestand Navalny: ‘We kunnen niets doen’

Navalny nog altijd verzwakt door vergiftiging

Navalny, een uitgesproken en fervent criticus van de Russische president Vladimir Poetin, werd in februari veroordeeld tot een celstraf van 2,5 jaar omdat hij zich niet gehouden zou hebben aan de voorwaarden van een eerdere veroordeling voor fraude.

De oppositieleider werd in januari na zijn terugkeer uit Duitsland aangehouden, waar hij herstelde van een vergiftiging met het zeer gevaarlijke zenuwgas novichok. Navalny beschuldigt Poetin ervan de opdracht voor de aanslag te hebben gegeven, maar die ontkent dat.

Lees meer over: Rusland  Alexei Navalny 

Eigen artsen roepen Navalny op: stop met hongerstaking

Telegraaf  22.04.2021  Eigen artsen van de gedetineerde Russische oppositieleider Aleksej Navalny hebben hem dringend aangeraden onmiddellijk te stoppen met zijn hongerstaking. De Kremlin-criticus weigert sinds 31 maart voedsel uit protest tegen zijn behandeling in een strafkamp.

In een oproep vragen de artsen, onder wie een cardioloog, de 44-jarige Navalny zo snel mogelijk zijn actie te beëindigen „om uw leven en gezondheid te behouden.”

Woensdag waren er in tientallen steden in Rusland verboden betogingen van Navalny-aanhangers die hun steun betuigden aan de bekende tegenstander van president Poetin. De politie zou zeker bijna 1500 personen hebben opgepakt, onder wie ook journalisten.

De Russische autoriteiten hebben belangrijke medewerkers van oppositieleider Aleksej Navalny opgepakt in de aanloop naar de geplande protesten van woensdag. Het gaat volgens betrokkenen onder meer om woordvoerster Kira Jarmisj en advocate Ljoebov Sobol.

De politie heeft volgens waarnemingsgroep OVD-Info in zeker 20 steden invallen gedaan of activisten aangehouden. Agenten doorzochten onder meer de kantoren van Navalny in Sint-Petersburg, de tweede stad van het land. Agenten haalden advocate Sobol naar verluidt uit een taxi. Woordvoerster Jarmisj meldde haar aanhouding op Twitter.

BEKIJK OOK:

Grote zorgen om gezondheid Aleksej Navalny, Russische oppositie wanhoop nabij

BEKIJK OOK:

Navalny overgebracht naar ziekenhuis om verslechterde toestand

De politie heeft gewaarschuwd dat ook de geplande protestacties van woensdag illegaal zijn. Aanhangers van Navalny gingen in januari en februari ook al massaal de straat op, toen om te protesteren tegen zijn aanhouding. Dat leidde destijds tot de arrestatie van meer dan 10.000 mensen.

Vervolging

Navalny zit vast omdat hij zich niet heeft gehouden aan de voorwaarden van een voorwaardelijke straf. Die was hem opgelegd vanwege verduistering, een uitspraak die volgens hem politiek gemotiveerd was. Hij hoefde aanvankelijk niet de gevangenis in, maar moest zich wel regelmatig melden bij de autoriteiten.

Dat laatste lukte vorig jaar niet meer. Hij was toen in eigen land vergiftigd met een zenuwgif en herstelde maandenlang in Duitsland. De Russische autoriteiten arresteerden hem toen hij begin dit jaar in Moskou van het vliegtuig stapte. Dat leidde naast straatprotesten ook tot veel internationale kritiek.

BEKIJK MEER VAN; overheid demonstratie misdaad arrestatie Aleksej Navalny

Bijna 1500 Navalni-aanhangers vast na illegale protesten Rusland

Bijna 1500 Navalni-aanhangers vast na illegale protesten Rusland

MSN 21.04.2021 De Russische politie heeft woensdag 1496 aanhangers van de gedetineerde oppositieleider Aleksej Navalni opgepakt bij demonstraties in ruim 80 Russische steden, stelt de Russische organisatie OVD-Info, die protesten en arrestaties bijhoudt. De betogers eisen dat president Vladimir Poetin aftreedt en dat Navalni vrij wordt gelaten.

De demonstraties begonnen woensdag in het oosten van het land. In verschillende steden ontstonden kleine illegale betogingen met honderden deelnemers. Gedurende de dag spreidden de protesten zich verder uit over Rusland. Volgens de politie waren er in de hoofdstad Moskou ongeveer 6000 mensen op de been. In Sint-Petersburg waren dat er 4500, waarvan ongeveer 300 zijn aangehouden.

Eerder woensdag arresteerden Russische agenten in Moskou een woordvoerster en een advocate van Navalni. De Nederlandse NRC-correspondent Eva Cukier meldde op Twitter dat ze aan het begin van de demonstratie in Jaroslavl was aangehouden, maar na drie uur was vrijgelaten.

Het team van Navalni had demonstraties in meer dan tweehonderd Russische plaatsen aangekondigd. Zij willen aandacht vragen voor de 44-jarige oppositieleider, wiens gezondheid achteruit gaat maar niet de nodige medische zorg krijgt. Uit protest hiertegen ging Navalni drie weken geleden in hongerstaking.

Bijna 1500 betogers gearresteerd bij pro-Navalny-bijeenkomsten in Rusland

NOS 21.04.2021 Door heel Rusland zijn mensen opgepakt bij solidariteitsprotesten met de gevangen oppositieleider Aleksej Navalny. Het zou gaan om 1496 arrestaties bij protesten in ruim zestig steden. Dat meldt OVD-Info, een Russische mensenrechtenorganisatie die tellingen bijhoudt van arrestaties bij politieke bijeenkomsten.

De massale protesten waar het team rond Navalny op hoopte (met meer dan een half miljoen mensen op straat) bleven uit.

Aanhangers van oppositieleider Navalny de straat op in Rusland

De demonstraties begonnen rond 19.00 uur ’s avonds. De grootste opkomst werd verwacht in Moskou en in Sint-Petersburg. In het centrum van Moskou verzamelden zich duizenden betogers. Navalny’s team had hen gevraagd om net buiten de muren van het Kremlin te demonstreren, maar de politie wist dat met wegversperringen te voorkomen.

Politieblokkades

Navalny’s woordvoerder Kira Jarmysj en een van zijn naaste medewerkers werden ’s ochtends al in Moskou door de politie gearresteerd. Jarmysj wordt er volgens haar advocaat van beschuldigd een illegale bijeenkomst te hebben georganiseerd, meldt persbureau AP.

In Sint-Petersburg greep de politie in toen aanhangers van de oppositieleider naar de Hermitage oprukten. Daar stuitten de demonstranten op een politieblokkade. Hoeveel mensen er in totaal in Rusland aan de protesten hebben meegedaan is niet duidelijk.

De Navalny-aanhangers eisen de vrijlating van de Russische oppositieleider, die gevangen wordt gehouden in een strafkolonie. Ook willen ze dat hij de juiste medische zorg krijgt.

Volgens artsen is de Rus er momenteel slecht aan toe. Drie weken geleden ging hij in hongerstaking. Vorig jaar werd hij met het zenuwgas novitsjok vergiftigd – aangenomen wordt dat het Kremlin achter die aanval zat, maar president Poetin spreekt dit tegen.

Wat drijft de grootste tegenstander van Poetin nou al zolang om te strijden tegen Poetin. Wie is Aleksej Navalny? En waarom is hij zo’n gevaar voor Rusland? In de podcast Lang verhaal kort legt NOS op 3 het uit.

Justitie in Rusland heeft de eerste stappen gezet om Navalny’s stichting ter bestrijding van corruptie als een extremistische organisatie bestempelen en te verbieden. Dat zou betekenen dat mensen die de stichting ondersteunen gevangenisstraffen van 10 jaar riskeren, zeggen mensenrechtenorganisaties.

De behandeling van Navalny wordt ook internationaal veroordeeld. In Nederland gingen Navalny-sympathisanten vanavond ook de straat op. In Den Haag kwamen zo’n 60 mensen bijeen op het Plein. Amnesty International, de initiatiefnemer van het protest, zegt dat de demonstratie gemoedelijk verliep.

BEKIJK OOK;

Russen straat op voor Navalny, maar politie slaat terug: ‘Kans op arrestatie is vrij hoog’

RTL 21.04.2021 Van Vladivostok tot Sint-Petersburg en van Sotsji tot Moskou. Overal in Rusland is vandaag flink geprotesteerd als steun voor oppositieleider Alexej Navalny. Die verblijft in de ziekenboeg in een gevangenis en zou doodziek zijn. Maar de Russische regering laat de protesten niet zomaar gebeuren.

19.00 uur lokale tijd zouden de protesten vandaag door heel Rusland beginnen – een land dat elf tijdzones kent.  Meer dan tweehonderd mensen zouden intussen zijn gearresteerd.

De politie heeft ook twee mensen opgepakt die een belangrijk onderdeel vormen van het team van Navalny, de man om wie de protesten draaien: zijn ‘nummer 2’ en zijn woordvoerder. Daarbij zijn ook nog huiszoekingen verricht bij journalisten.

Speech van Poetin

Opvallend is dat de protesten en arrestaties plaatsvinden op de dag dat president Vladimir Poetin het land toesprak. In die speech ging het voornamelijk over corona. Heel spannend werd het niet. Geen woord over Navalny.

Wel richtte Poetin zich kort tot het Westen: “Als het Westen de veiligheid van de Russische Federatie in gevaar brengt, zullen wij tot actie overgaan.”

Poetin spreekt het land toe in zijn 'state of the union'

Poetin spreekt het land toe in zijn ‘state of the union’ © SIPA

Over de opkomst bij de betogingen is niet veel te zeggen – in Moskou zouden volgens berichten van de politie ongeveer zesduizend mensen de straat op zijn gegaan.

“Veel Russen zijn bang om te protesteren”, zegt correspondent Eva Hartog. “Of ze zijn geen voorstander van Navalny. De kans om bij een demonstratie te worden gearresteerd, is vrij hoog.

“Wekenlang vast

Tijdens de vorige protesten arresteerde de politie een recordaantal mensen, vertelt Hartog. “Veel van hen waren jonge Russen. Die zaten vervolgens dagen, in sommige gevallen zelfs weken vast in detentiecentra. Daarbij kun je ook je baan verliezen als je meedoet aan een protest.”

Miniatuurvoorbeeld

Lees ook:

Duizenden aanhoudingen bij protesten tegen Poetin: ‘Genoeg van de wetteloosheid’

Grootste vijand

“De hamvraag is natuurlijk: zullen de protesten een verschil kunnen maken voor de situatie waarin Navalny verkeert? Het antwoord daarop heeft deels te maken met de opkomst”, zegt Hartog. “Het is duidelijk dat Poetin Navalny als zijn grootste vijand ziet. En zich niet zomaar de les zal laten lezen door een minderheid van de Russen die zich tegen hem uitspreekt.”In verschillende Russische steden protesteerden duizenden aanhangers van oppositieleider Navalny tegen president Poetin. Daarbij greep de politie hardhandig in. Er werden meer dan 1500 demonstranten gearresteerd.

RTL Nieuws; Vladimir Poetin Aleksej Navalny Eva Hartog Rusland

Navalny-aanhangers geleidelijk overal in Rusland de straat op

Telegraaf 21.04.2021 Aanhangers van de gedetineerde Russische oppositieleider Aleksej Navalny zijn woensdagavond in Rusland de straat opgegaan om te protesteren tegen de behandeling van de bekende Kremlin-criticus. De betogingen breidden zich vanuit het oosten, waar het uren later is, geleidelijk over het hele land uit. De politie meldde dat in de hoofdstad Moskou ongeveer 6000 mensen aan het illegale protest meededen.

Eerder waren al kleinere betogingen met honderden deelnemers gemeld in steden in het verre oosten, zoals Vladivostok en Irkoetsk. Demonstranten riepen „Vrijheid voor Navalny” en eisten het aftreden van president Poetin.

Met hun acties tartten de betogers de autoriteiten, die in meerdere steden delen van centra afsloten, zoals in Moskou en Jekaterinenburg. Volgens de Russische organisatie OVD-Info, die protesten en arrestaties bijhoudt, zouden inmiddels honderden personen in ruim vijftig steden zijn opgepakt. Eerder woensdag waren in Moskou een woordvoerster en een advocate van Navalny gearresteerd.

BEKIJK OOK:

Navalny-aanhang neemt vlucht naar voren

Het team van Navalny had protesten aangekondigd in meer dan tweehonderd Russische plaatsen om de aandacht te vestigen op de benarde situatie van de 44-jarige Navalny, die enkele weken geleden in hongerstaking ging.

Bij eerdere protesten van Navalny-aanhangers werden duizenden personen gearresteerd. Het harde optreden van de autoriteiten leidde tot internationale kritiek. Vooral in westerse landen is de afkeuring groot over de detentie en behandeling van Navalny.

BEKIJK OOK:

Team Navalny: ’Pak Poetins oligarchen (en hun kinderen) aan’

BEKIJK MEER VAN; demonstratie overheid Aleksej Navalny Vladimir Poetin Moskou Rusland

Navalny-betogers in Omsk.

Aanhangers Navalny de straat op uit protest tegen zijn benarde situatie

AD 21.04.2021 Aanhangers van de Russische oppositieleider Aleksej Navalny (44) zijn woensdagavond in Rusland de straat op gegaan om te protesteren tegen de benarde situatie van de bekende Kremlin-criticus. Hij zit gevangen in een strafkamp en balanceert volgens artsen op het randje van de dood na twee weken hongerstaking.

De betogingen breidden zich vanuit het oosten, waar het uren later is, geleidelijk over het hele land uit. De politie meldde dat in de hoofdstad Moskou ongeveer 6000 mensen aan het illegale protest meededen. Eerder waren al kleinere betogingen met honderden deelnemers gemeld in steden in het verre oosten, zoals Vladivostok en Irkoetsk. Demonstranten riepen “Vrijheid voor Navalny” en eisten het aftreden van president Poetin.

Met hun acties tartten de betogers de autoriteiten, die in meerdere steden delen van centra afsloten, zoals in Moskou en Jekaterinenburg. Volgens de Russische organisatie OVD-Info, die protesten en arrestaties bijhoudt, zouden inmiddels meer dan 1000 betogers opgepakt in ruim vijftig steden. Eerder woensdag waren in Moskou een woordvoerster en een advocate van Navalny gearresteerd. Bij eerdere protesten werden duizenden personen gearresteerd. Het harde optreden van de autoriteiten leidde tot internationale kritiek. 

De aanhang van Navalny kondigde dinsdag massale betogingen aan voor vandaag waarbij de vrijlating van de Kremlin-criticus wordt geëist. In zo’n zeventig plaatsen zou er worden gedemonstreerd op de dag dat president Poetin zijn jaarlijkse toespraak, een soort ‘troonrede’, tot het parlement houdt. De autoriteiten lieten weten dat ze de openbare orde met alle middelen zullen handhaven en dat betogingen zonder voorafgaande toestemming strafbare feiten zijn.

Marteling

Mensenrechtendeskundigen van de Verenigde Naties riepen Rusland woensdag op om toestemming te geven voor een medische evacuatie van Navalny naar het buitenland. Ze geloven dat zijn leven ‘ernstig in gevaar is’. De Kremlin-criticus zit gevangen in een strafkolonie zo’n 100 kilometer ten oosten van Moskou. Hij noemt het zelf een ‘concentratiekamp’. 

Ondanks zijn gezondheidsklachten mag hij zich niet laten onderzoeken door zijn eigen artsen. Uit protest ging de Russische oppositieleider in honger staking. Zijn gezondheid is na ruim twee weken hongerstaking zo verslechterd, dat de kans op acuut nierfalen of een hartstilstand groot is. Als hij niet snel medische hulp krijgt, kan hij ‘elk moment’ overlijden. Dat schreven zijn artsen op sociale media. 

Inmiddels is hij van de ziekenboeg van het strafkamp overgebracht naar het gevangenisziekenhuis. Het weigeren van “toegang tot adequate medische zorg” en gevangen houden in een extra beveiligde afdeling onder een zwaar regime, kan volgens de VN-experts neerkomen op marteling, “We dringen er bij de Russische autoriteiten op aan ervoor te zorgen dat Aleksej Navalny toegang krijgt tot zijn eigen doktoren en dat hij voor dringende medische behandeling geëvacueerd wordt naar het buitenland, zoals in augustus 2020″, zeiden ze in een verklaring.

Navalny werd toen overgevlogen naar Duitsland na te zijn vergiftigd. Hij belandde in een ziekenhuis in Berlijn en ontwaakte er begin september uit een kunstmatige coma. Daarna werkte de Russische oppositieleider vijf maanden aan zijn herstel. Medio januari vloog hij terug naar Moskou, werd meteen gearresteerd en daarna veroordeeld omdat hij zich niet op gezette tijden had gemeld conform de voorwaarden van een andere veroordeling.   

Navalny-betogers in Omsk.

Russen betogen tegen benarde situatie Navalny, VN-experts vragen ‘medische evacuatie’ naar buitenland    

AD 21.04.2021 Aanhangers van de Russische oppositieleider Aleksej Navalny (44) zijn woensdagavond in Rusland de straat op gegaan om te protesteren tegen de benarde situatie van de bekende Kremlin-criticus. Hij zit gevangen in een strafkamp en balanceert volgens artsen op het randje van de dood na twee weken hongerstaking.

De betogingen breidden zich vanuit het oosten, waar het uren later is, geleidelijk over het hele land uit. De politie meldde dat in de hoofdstad Moskou ongeveer 6000 mensen aan het illegale protest meededen. Eerder waren al kleinere betogingen met honderden deelnemers gemeld in steden in het verre oosten, zoals Vladivostok en Irkoetsk. Demonstranten riepen “Vrijheid voor Navalny” en eisten het aftreden van president Poetin.

Met hun acties tartten de betogers de autoriteiten, die in meerdere steden delen van centra afsloten, zoals in Moskou en Jekaterinenburg. Volgens de Russische organisatie OVD-Info, die protesten en arrestaties bijhoudt, zouden inmiddels meer dan 1000 betogers opgepakt in ruim vijftig steden. Eerder woensdag waren in Moskou een woordvoerster en een advocate van Navalny gearresteerd. Bij eerdere protesten werden duizenden personen gearresteerd. Het harde optreden van de autoriteiten leidde tot internationale kritiek. 

De aanhang van Navalny kondigde dinsdag massale betogingen aan voor vandaag waarbij de vrijlating van de Kremlin-criticus wordt geëist. In zo’n zeventig plaatsen zou er worden gedemonstreerd op de dag dat president Poetin zijn jaarlijkse toespraak, een soort ‘troonrede’, tot het parlement houdt. De autoriteiten lieten weten dat ze de openbare orde met alle middelen zullen handhaven en dat betogingen zonder voorafgaande toestemming strafbare feiten zijn.

Marteling

Mensenrechtendeskundigen van de Verenigde Naties riepen Rusland woensdag op om toestemming te geven voor een medische evacuatie van Navalny naar het buitenland. Ze geloven dat zijn leven ‘ernstig in gevaar is’. De Kremlin-criticus zit gevangen in een strafkolonie zo’n 100 kilometer ten oosten van Moskou. Hij noemt het zelf een ‘concentratiekamp’. 

Ondanks zijn gezondheidsklachten mag hij zich niet laten onderzoeken door zijn eigen artsen. Uit protest ging de Russische oppositieleider in honger staking. Zijn gezondheid is na ruim twee weken hongerstaking zo verslechterd, dat de kans op acuut nierfalen of een hartstilstand groot is. Als hij niet snel medische hulp krijgt, kan hij ‘elk moment’ overlijden. Dat schreven zijn artsen op sociale media. 

Inmiddels is hij van de ziekenboeg van het strafkamp overgebracht naar het gevangenisziekenhuis. Het weigeren van “toegang tot adequate medische zorg” en gevangen houden in een extra beveiligde afdeling onder een zwaar regime, kan volgens de VN-experts neerkomen op marteling, “We dringen er bij de Russische autoriteiten op aan ervoor te zorgen dat Aleksej Navalny toegang krijgt tot zijn eigen doktoren en dat hij voor dringende medische behandeling geëvacueerd wordt naar het buitenland, zoals in augustus 2020″, zeiden ze in een verklaring.

Navalny werd toen overgevlogen naar Duitsland na te zijn vergiftigd. Hij belandde in een ziekenhuis in Berlijn en ontwaakte er begin september uit een kunstmatige coma. Daarna werkte de Russische oppositieleider vijf maanden aan zijn herstel. Medio januari vloog hij terug naar Moskou, werd meteen gearresteerd en daarna veroordeeld omdat hij zich niet op gezette tijden had gemeld conform de voorwaarden van een andere veroordeling.   

Omsk.

Omsk. © REUTERS

Een Navalny-aanhangster in Omsk houdt een bord omhoog met de tekst: "Poetin is een moordenaar".

Een Navalny-aanhangster in Omsk houdt een bord omhoog met de tekst: “Poetin is een moordenaar”. © REUTERS

Russische agenten bereiden zich op het Manezhnaya-plein in Moskou voor op de komst van Navalny-aanhangers.

Russische agenten bereiden zich op het Manezhnaya-plein in Moskou voor op de komst van Navalny-aanhangers. © EPA

Russische agenten filmen betogers in n Khabarovsk, zo'n 6000 kilometer ten oosten van Moskou.

Russische agenten filmen betogers in n Khabarovsk, zo’n 6000 kilometer ten oosten van Moskou. © AP

Rusland arresteert medewerkers van oppositieleider Navalny voor protestdag

NU 21.04.2021 De Russische autoriteiten hebben onder anderen de woordvoerder en advocaat van oppositieleider Alexei Navalny preventief opgepakt. Ze zouden betrokken zijn bij protesten die woensdag zullen plaatsvinden.

De politie heeft volgens waarnemingsgroep OVD-Info in zeker twintig steden invallen gedaan of activisten aangehouden. Agenten doorzochten onder meer de kantoren van Navalny in Sint-Petersburg, de tweede stad van het land. Agenten haalden advocaat Lyubov Sobol naar verluidt uit een taxi. Woordvoerder Kira Yarmysh meldde haar aanhouding op Twitter.

De medewerkers van Navalny hopen dat woensdag in meer dan honderd steden wordt gedemonstreerd. Ze zeggen te vrezen voor het leven van de oppositieleider. Die belandde dit jaar in een strafkolonie en ging daar eind maart in hongerstaking. Hij klaagde dat de autoriteiten hem goede medische zorg onthouden.

De politie heeft gewaarschuwd dat ook de geplande protestacties van woensdag illegaal zijn. Aanhangers van Navalny gingen in januari en februari al massaal de straat op om te protesteren tegen zijn aanhouding. Dat leidde destijds tot de arrestatie van meer dan tienduizend mensen.

Navalny zit vast, omdat hij zich niet heeft gehouden aan de voorwaarden van een voorwaardelijke straf. Die was hem opgelegd vanwege verduistering. Volgens hem was deze uitspraak politiek gemotiveerd. Hij hoefde aanvankelijk niet de gevangenis in, maar moest zich wel regelmatig melden bij de autoriteiten.

Dat laatste lukte vorig jaar niet meer. Hij was toen in eigen land vergiftigd met een zenuwgif en herstelde maandenlang in Duitsland. De Russische autoriteiten arresteerden hem toen hij begin dit jaar in Moskou uit een vliegtuig stapte. Dat leidde naast de betogingen ook tot grote internationale kritiek.

Toestand Navalny kritiek: In dit beruchte strafkamp zit hij vast Door: ANPBeeld: ANP

Lees 220 reacties 

Delen via Whatsapp Delen via Facebook Delen via Twitter Delen via Linkedin Delen via email

Lees meer over: Rusland  Alexei Navalny  Buitenland 

Woordvoerder en bondgenoot Navalny aangehouden, voorafgaand aan demonstraties

NOS 21.04.2021 In Rusland zijn twee medestanders van oppostieleider Aleksej Navalny voorafgaand aan demonstraties voor hem opgepakt: zijn woordvoerder Kira Jarmysj en naaste medewerker Ljoebov Sobol.

Jarmysj staat onder huisarrest, maar mag een uur per dag naar buiten. Ze werd bij de ingang van het appartementencomplex waar ze woont, aangehouden. Sobol werd uit een taxi gehaald en naar een politiebureau overgebracht.

De afgelopen dagen zijn volgens een mensenrechtengroep zeker tien medestanders van Navalny aangehouden en werden twee regionale kantoren van zijn organisatie doorzocht. Andere kantoren zijn uit voorzorg gesloten; sommige medewerkers voelden zich gedwongen om uit te wijken naar het buitenland.

Iris de Graaf@irislarisa

In Moskou worden de toegangswegen richting de centrale pleinen alvast afgezet. https://t.co/u7k3kqrfFP

Navalny hoopt dat in heel Rusland honderdduizenden mensen de straat opgaan om levensreddende medische hulp voor hem te eisen. Navalny ging in een strafkamp in hongerstaking, omdat hij niet goed behandeld zou worden voor pijn in zijn benen en rug. Zijn eigen artsen mogen niet bij hem.

Op basis van gegevens van bloedonderzoek zeggen ze dat hij elk moment kan doodgaan. “Alleen een massale publieke vertoning kan Navalny nog redden”, zeiden politieke medestanders in een video op YouTube. De regering zegt dat de demonstraties illegaal zijn.

“Zoals altijd, denken ze dat de demonstraties niet doorgaan, als de leiders worden opgepakt, zei een medewerker van Navalny. “Dat klopt natuurlijk niet.”

Toespraak Poetin

President Poetin spreekt vandaag beide kamers van het parlement toe. Daarin zal hij het onder meer hebben over de economische ontwikkeling, de lage olieprijzen en de coronapandemie. Ook wordt verwacht dat hij op de crisis in de verhouding met het Westen ingaat en de militaire opbouw aan de grens met Oekraïne.

BEKIJK OOK;

Bondgenoten Navalny opgepakt in aanloop naar protesten

Telegraaf  21.04.2021 De Russische autoriteiten hebben belangrijke medewerkers van oppositieleider Aleksej Navalny opgepakt in de aanloop naar de geplande protesten van woensdag. Het gaat volgens betrokkenen onder meer om woordvoerster Kira Jarmisj en advocate Ljoebov Sobol.

De politie heeft volgens waarnemingsgroep OVD-Info in zeker 20 steden invallen gedaan of activisten aangehouden. Agenten doorzochten onder meer de kantoren van Navalny in Sint-Petersburg, de tweede stad van het land. Agenten haalden advocate Sobol naar verluidt uit een taxi. Woordvoerster Jarmisj meldde haar aanhouding op Twitter.

Demonstraties in meer dan honderd steden

De medewerkers van Navalny hopen dat woensdag in meer dan honderd steden wordt gedemonstreerd. Ze zeggen te vrezen voor het leven van de oppositieleider. Die belandde dit jaar in een strafkolonie en ging daar eind maart in hongerstaking. Hij klaagde dat de autoriteiten hem goede medische zorg onthouden.

BEKIJK OOK:

Grote zorgen om gezondheid Aleksej Navalny, Russische oppositie wanhoop nabij

De politie heeft gewaarschuwd dat ook de geplande protestacties van woensdag illegaal zijn. Aanhangers van Navalny gingen in januari en februari ook al massaal de straat op, toen om te protesteren tegen zijn aanhouding. Dat leidde destijds tot de arrestatie van meer dan 10.000 mensen.

Navalny zit vast omdat hij zich niet heeft gehouden aan de voorwaarden van een voorwaardelijke straf. Die was hem opgelegd vanwege verduistering, een uitspraak die volgens hem politiek gemotiveerd was. Hij hoefde aanvankelijk niet de gevangenis in, maar moest zich wel regelmatig melden bij de autoriteiten.

Dat laatste lukte vorig jaar niet meer. Hij was toen in eigen land vergiftigd met een zenuwgif en herstelde maandenlang in Duitsland. De Russische autoriteiten arresteerden hem toen hij begin dit jaar in Moskou van het vliegtuig stapte. Dat leidde naast straatprotesten ook tot veel internationale kritiek

BEKIJK OOK:

Navalny overgebracht naar ziekenhuis om verslechterde toestand

BEKIJK MEER VAN; overheid demonstratie misdaad arrestatie Aleksej Navalny

Bondgenoten Navalni opgepakt in aanloop naar protesten

Bondgenoten Navalni opgepakt in aanloop naar protesten

MSN 21.04.2021 De Russische autoriteiten hebben belangrijke medewerkers van oppositieleider Aleksej Navalni opgepakt in de aanloop naar de geplande protesten van woensdag. Het gaat volgens betrokkenen onder meer om woordvoerster Kira Jarmisj en advocate Ljoebov Sobol.

De politie heeft volgens waarnemingsgroep OVD-Info in zeker twintig steden invallen gedaan of activisten aangehouden. Agenten doorzochten onder meer de kantoren van Navalni in Sint-Petersburg, de tweede stad van het land. Agenten haalden Sobol naar verluidt uit een taxi. Woordvoerster Jarmisj is bij haar woning in Moskou aangehouden.

De autoriteiten leggen in sommige steden ook de toegang tot het centrum aan banden. Zo sloot de lokale overheid in Jekaterinenburg meerdere straten af, formeel vanwege een geplande legeroefening. In Moskou zijn barricades neergezet in de buurt van het belangrijke Rode Plein, waar zich het Kremlin bevindt.

De medewerkers van Navalni hopen dat woensdag in meer dan honderd steden wordt gedemonstreerd. Ze zeggen te vrezen voor het leven van de oppositieleider. Die belandde dit jaar in een strafkolonie en ging daar eind maart in hongerstaking. Hij klaagde dat de autoriteiten hem goede medische zorg onthouden.

Duizenden arrestaties

Russische media berichten dat Navalni dinsdag nog is onderzocht door vier artsen van buiten de gevangenisdienst. Zij vonden geen ernstige gezondheidsproblemen, zei mensenrechtencommissaris Tatjana Moskalkova volgens persbureau RIA.

De politie heeft gewaarschuwd dat ook de geplande protestacties van woensdag illegaal zijn. Aanhangers van Navalni gingen in januari en februari ook al massaal de straat op, toen om te protesteren tegen zijn aanhouding. Dat leidde destijds tot de arrestatie van meer dan 10.000 mensen.

Navalni zit vast omdat hij zich niet heeft gehouden aan de voorwaarden van een voorwaardelijke straf. Die was hem opgelegd vanwege verduistering, een uitspraak die volgens hem politiek gemotiveerd was. Hij hoefde aanvankelijk niet de gevangenis in, maar moest zich wel regelmatig melden bij de autoriteiten.

Dat laatste lukte vorig jaar niet meer. Hij was toen in eigen land vergiftigd met een zenuwgif en herstelde maandenlang in Duitsland. De Russische autoriteiten arresteerden hem toen hij begin dit jaar in Moskou van het vliegtuig stapte. Dat leidde naast straatprotesten ook tot veel internationale kritiek.

Weer demonstraties in Rusland om Navalny? ‘We hebben geen tijd te verliezen’

NOS 21.04.2021 Als het aan het team van Aleksej Navalny ligt, worden het de grootste protesten sinds de Russische Revolutie in 1917. Op de dag dat president Poetin zijn jaarlijkse toespraak in het parlement houdt, hopen zij in verschillende Russische steden honderdduizenden mensen op de been te krijgen om vanavond tegen hem te demonstreren.

“Of het echt zo massaal wordt, is de vraag”, zegt correspondent Iris de Graaf vanuit Moskou. Hoewel honderdduizenden Russen via sociale media hebben aangegeven de demonstraties te steunen, gaan naar verwachting veel minder mensen ook daadwerkelijk de straat op. “Voor de demonstraties is geen toestemming, en dus loopt iedereen die eraan deelneemt een aanzienlijk risico om opgepakt te worden en voor langere tijd vast te zitten.

Hongerstaking

Aanleiding voor het protest is de gezondheidstoestand van Navalny, die na drie weken hongerstaking in een Russisch strafkamp afgelopen weekend in kritieke toestand werd overgebracht naar de ziekenboeg in een ander kamp. Artsen daar noemen zijn toestand “bevredigend”, maar zijn eigen medische team is het daar niet mee eens. “Navalny kan elk moment doodgaan”, concludeerde zijn arts afgelopen weekend op basis van een bloedonderzoek.

In augustus vorig jaar was de toestand van Navalny ook al kritiek, nadat hij vergiftigd werd door de Russische geheime dienst. Bekijk in de tijdlijn hieronder wat er sindsdien gebeurde:

NOS

NOS

NOS

NOS

NOS

NOS

NOS

“Er is geen tijd te verliezen. De toestand van Navalny is kritiek”, denkt de Russische Dmitry Belousov. Hij werkte lange tijd als journalist en eindredacteur bij de Russische staatstelevisie, maar vluchtte twee jaar geleden naar Nederland en ontpopte zich tot fel criticus van president Poetin.

Zelf gaat Belousov de straat op in Amsterdam, waar ook een demonstratie is gepland. “Ik wil daarmee geen boodschap geven aan de Russische regering”, benadrukt hij, “want dat zou voor mij gelijkstaan aan onderhandelen met terroristen. Maar ik wil wel van hieruit mijn steun betuigen aan alle Russen die opkomen voor vrije meningsuiting.”

Extremistische organisatie

Oorspronkelijk was het de bedoeling van Navalny’s team om te wachten met demonstreren totdat een half miljoen mensen via sociale media zouden aangeven mee te doen. Hoewel dat aantal nog niet bereikt is, gaat de actie nu toch door. “Alleen een massale publieke vertoning kan Navalny nog redden”, zeiden politieke medestanders in een video op YouTube.

De verslechterde gezondheidstoestand van hun leider is niet de enige reden waarom Navalny’s team onder tijdsdruk staat. Vorige week spande het Russische OM in Moskou een rechtszaak aan, met als doel zijn organisatie te laten bestempelen als ‘extremistisch’. Zowel de activiteiten van Navalny’s stichting tegen corruptie als die van zijn politieke groeperingen in het hele land zouden daarmee illegaal worden. “Wie er dan nog mee geassocieerd wordt, riskeert een jarenlange celstraf”, zegt correspondent Iris De Graaf.

Hoewel de hoorzitting van de rechtbank pas op 26 april gepland staat, behandelen de autoriteiten Navalny’s organisatie nu al als een gevaarlijke groep. Zo werden de afgelopen dagen zeker vijf medewerkers van Navalny aangehouden en werden twee regionale kantoren van zijn organisatie doorzocht. Andere kantoren zijn uit voorzorg gesloten; sommige medewerkers vertrokken gedwongen naar het buitenland.

Maar ook voor mensen die niet rechtstreeks bij Navalny’s organisatie aangesloten zijn, wordt het riskant om vandaag de straat op te gaan, voorspelt De Graaf. “De toegangswegen naar de centrale pleinen rondom het Kremlin zijn geblokkeerd en overal in Moskou is extra politie aanwezig. Op Telegram delen oppositiekanalen al volop flyers waarin staat wat je moet doen als je gearresteerd wordt, of geraakt wordt door een politieknuppel.”

Internationale druk

Ook internationaal wordt de situatie rond de oppositieleider nauwlettend gevolgd. De Verenigde Staten maakten al duidelijk dat, mocht Navalny in gevangenschap overlijden, dat “gevolgen” zou hebben voor de relatie met Rusland. De Europese ministers van Buitenlandse Zaken beraadden zich afgelopen maandag op mogelijke strafmaatregelen.

Politiek vluchteling Dmitry Belousov heeft weinig vertrouwen in die internationale druk. “Uiteindelijk laten landen volgens mij uiteindelijk hun economische belangen voorgaan,” vreest hij. “Sancties komen daardoor nooit heel hard aan.”

Bovendien, vindt hij, is het vooral aan de Russen om zich uit te spreken tegen de manier waarop de regering Navalny behandelt. “Uiteindelijk moeten Russische problemen ook in Rusland worden opgelost.”

BEKIJK OOK;

Dit is de plek waar Alexei Navalny in een ziekenhuis verblijft. Ⓒ EPA

Europa blijft lief tegen Rusland ondanks Navalny

Telegraaf  20.04.2021 Machteloos moet Europa toezien hoe de Russische oppositieleider Navalny wegkwijnt in het ziekenhuis en Russische troepen samen worden gebald aan de Oekraïense grens. Een hard antwoord blijft vooralsnog uit.

Na een videovergadering van ministers van Buitenlandse Zaken werd maandag duidelijk dat er voorlopig geen nieuwe sancties komen tegen Rusland. EU-buitenlandchef Borrell waarschuwt wel dat dat snel kan veranderen, maar voorlopig wordt er afgewacht. Reden dat er nu terughoudendheid is is dat er eerder al sancties zijn afgekondigd specifiek naar aanleiding van de zaak-Navalny.

Er zijn grote zorgen aan Europese kant over de toestand van de Russische oppositieleider die in januari na een – vermoedelijke Russische –vergiftigingspoging terugkeerde vanuit Duitsland naar Rusland. Daar verdween hij in een cel. Zondag riep de baas van de Europese Commissie Von der Leyen de Russen al op om Navalny snel medische hulp toe te staan.

De EU-ministers werden maandag bijgepraat door hun Oekraïense collega. Ondertussen zijn er naar verluidt 150.000 Russische troepen bijeengekomen aan de grens met Oekraïne en daardoor zijn alle alarmbellen afgegaan in de Europese hoofdsteden. Volgens Borrell gaat het om de hoogste aantallen Russische soldaten ooit aan die grens. „Een overduidelijk signaal om ons zorgen over te maken”, aldus de Spanjaard.

Wapens Tsjechië

En er speelt nòg meer. De Tsjechen hebben zaterdag achttien Russische diplomaten uitgewezen omdat die waarschijnlijk zijn betrokken bij een aanslag op een Tsjechisch wapendepot in 2014. De Tsjechen spreken over een soortgelijke zaak als die van de vergiftiging van voormalig geheim agent Skripal en zijn dochter in 2018 in het Britse Salisbury.

Toen namen niet alleen de Britten actie door diplomaten uit te wijzen, maar volgden ook een trits Europese landen en de VS dat voorbeeld om een duidelijk signaal te geven. Nu gebeurt dat niet. Volgens Borrell hebben de Tsjechen daar niet om gevraagd.

BEKIJK MEER VAN; overheid gewapend conflict

Kremlincriticus Navalny overgebracht naar ziekenhuis van strafkamp

NU 19.04.2021 De toestand van de in Rusland vastzittende politicus Alexei Navalny is volgens de gevangenisautoriteiten naar omstandigheden goed, maar hij wordt naar een ziekenhuis in een penitentiaire inrichting gebracht. Navalny is sinds eind maart in hongerstaking en zijn gezondheid verslechtert.

Navalny’s aanhangers meldden afgelopen weekend dat de politicus ieder moment kan overlijden als hij niet de juiste zorg krijgt. Zijn nieren zouden niet goed werken, waardoor hij onder meer te veel kalium in zijn lichaam heeft. Zo’n overschot aan kalium kan tot bijvoorbeeld een hartstilstand leiden.

De politicus klaagt ook al langere tijd over zware rugpijn en gevoelloosheid in zijn rechterbeen en heeft gevraagd om een behandeling door zijn eigen medisch team, maar de gevangenis heeft zijn verzoek afgewezen.

Hij is drie weken geleden in hongerstaking gegaan om betere zorg te eisen. Volgens zijn vrouw Yulia is hij inmiddels al ruim 9 kilo afgevallen.

Toestand Navalny kritiek: In dit beruchte strafkamp zit hij vast

Medische voorzieningen in het kamp zijn volgens advocaten slecht

Eerder deze maand moest Navalny nog worden overgeplaatst naar de ziekenboeg van de gevangenis, omdat hij met aanhoudende hoest en een verhoogde temperatuur kampte. Navalny’s advocaten, die hem geregeld bezoeken, zeggen dat de medische voorzieningen in het kamp slecht zijn en dat op de ziekenafdeling slechts één verpleegkundige werkzaam is.

De Amerikaanse president Joe Biden heeft de situatie van Navalny zaterdag “totaal oneerlijk en volledig ongepast” genoemd. Ruim zeventig bekende artiesten en schrijvers, onder wie acteur Jude Law en auteur J.K. Rowling, hebben in een brief de Russische president Vladimir Poetin gevraagd Navalny toegang te geven tot medische hulp.

Zie ook: Navalny versus Poetin: Wordt hij de ‘martelaar’ die de ‘dief’ verslaat?

Navalny werd in februari veroordeeld tot 2,5 jaar straf

De 44-jarige Navalny kreeg in februari een celstraf van 2,5 jaar opgelegd, omdat hij zich niet zou hebben gehouden aan de voorwaarden van een eerdere veroordeling voor fraude. Hij werd in januari na zijn terugkeer uit Duitsland aangehouden. In Duitsland herstelde hij van een vergiftiging met het zeer gevaarlijke zenuwgas novichok.

De oppositieleider beschuldigt de Russische president ervan de opdracht voor de aanslag te hebben gegeven. Poetin ontkent dit.

Artsen bezorgd om toestand Navalny: ‘We kunnen niets doen’

Lees meer over: Rusland  Alexei Navalny 

Oppositieleider Navalny overgebracht naar gevangenisziekenhuis | NOS

NOS 19.04.2021 De gevangen Russische oppositieleider Aleksej Navalny is overgebracht naar een ziekenhuis buiten de strafkolonie waar hij zijn straf uitzit. Navalny is sinds drie weken in hongerstaking.

De Russische gevangenisdienst FSIN schrijft in een verklaring dat Navalny naar een ziekenhuis voor veroordeelden is gebracht in een andere strafkolonie. Volgens FSIN is de toestand van Navalny bevredigend en wordt hij dagelijks door een arts onderzocht. In de verklaring staat dat Navalny ermee heeft ingestemd om vitaminesupplementen in te nemen.

De aankondiging komt twee dagen nadat Navalny’s eigen arts bekend had gemaakt dat zijn gezondheid snel achteruitgaat en dat de 44-jarige Kremlin-criticus op de rand van de dood zou verkeren. Navalny’s bloed bevat te veel kalium, wat een hartstilstand kan veroorzaken, schreef de arts die testresultaten had ontvangen van de familie van de oppositieleider.

Oproep uit verschillende hoeken

Zo’n zeventig prominenten uit de kunst- en cultuurwereld riepen president Poetin afgelopen weekend op om Navalny adequate medische bijstand te geven. De oproep is ondertekend door Nobelprijswinnaars als J.M. Coetzee, Orhan Pamuk en Svetlana Aleksijevitsj, schrijvers als J.K. Rowling en Salman Rushdie, historici Simon Schama en Orlando Figes, journalisten David Remnick en Anne Applebaum, acteurs Jude Law en Ralph Fiennes en oud-Abba-lid Björn Ulvaeus.

“Die oproep zal er ongetwijfeld aan hebben bijgedragen dat hij verplaatst is”, zegt correspondent Geert Groot Koerkamp. “Er is heel veel aan de gang nu. Eerder hebben artsen ook al een open brief geschreven. En tientallen Russen zijn uit solidariteit in hongerstaking gegaan om druk te zetten op de overheid.”

Daarnaast heeft de aanhang van Navalny gisteren een demonstratie aangekondigd. Ze hopen woensdag bij elkaar meer dan een half miljoen mensen op de been te krijgen.

Protest ondergraven

“Het besluit tot overplaatsing kan mede ingegeven zijn om dat protest de wind uit de zeilen te nemen”, denkt Groot Koerkamp. “Demonstranten zouden dan misschien wel overwegen om niet de straat op te gaan. Want demonstreren is een riskante onderneming in Rusland.” Maar ook het Witte Huis heeft aangekondigd dat Rusland vanuit de VS sancties kan verwachten, mocht Navalny overlijden.

Navalny is al jaren de belangrijkste criticus en uitdager van president Poetin, maar zijn beweging staat geen gewapende opstand of revolutie voor. Begin dit jaar werd Navalny veroordeeld tot 2,5 jaar cel in een strafkamp voor het schenden van de regels van een eerdere voorwaardelijke straf, verduistering en het beledigen van een oorlogsveteraan.

BEKIJK OOK

Doodzieke Navalny van gevangenis naar ziekenhuis verplaatst

Doodzieke Navalny van gevangenis naar ziekenhuis verplaatst

AD 19.04.2021 De doodzieke Russische oppositieleider Aleksej Navalny wordt verplaatst naar een ziekenhuis voor veroordeelden. Dat maakten de Russische gevangenisautoriteiten vandaag bekend. De 44-jarige Navalny is al bijna drie weken in hongerstaking, en staat volgens zijn artsen op de rand van de dood.

Navalny wordt verplaatst naar een ziekenhuis in Vladimir, 180 kilometer ten oosten van Moskou, zo staat in een statement van de autoriteiten. Volgens het bericht is de toestand van Navalny toereikend; ook zou hij ingestemd hebben met het nemen van vitaminesupplementen.

Lees ook;

Toestand Navalny kritiek: ‘Hij kan elk moment overlijden’
VS zet tien Russen uit als straf voor beïnvloeding verkiezingen

Op de rand van de dood

De artsen van Navalny zeiden dit weekend nog dat zijn gezondheid na ruim twee weken hongerstaking zo verslechterd is, dat de kans op acuut nierfalen of een hartstilstand groot is. Volgens Yaroslav Ashikhmin laten de onderzoeksresultaten die hij van Navalny’s familie ontving een verontrustend beeld van het kalium- en creatininegehalte in het bloed van de oppositieleider zien. ,,Onze patiënt kan elk moment overlijden’’, schrijft Ashikhmin in een Facebook-bericht.

Navalny ging in hongerstaking omdat zijn dokters hem niet mochten bezoeken toen hij ernstige rugpijn kreeg. Ook verloor hij het gevoel in zijn benen. 

Aleksej Navalny.

Aleksej Navalny. © AP

Protesten

Aanhangers van Navalny riepen zondag op tot massale protesten in het hart van Moskou. Die protesten zijn gepland voor woensdag, de dag dat president Vladimir Poetin zijn jaarlijkse regeringsverklaring geeft. ,,Het gaat om zijn leven… we weten niet hoe lang hij het nog volhoudt… maar het is duidelijk dat we geen tijd hebben’’, zei Leonid Volkov, een topstrateeg van Navalny.

Ruslands ministerie van Binnenlandse Zaken riep de bevolking vandaag op niet deel te nemen aan het protest. ,,Elke vorm van agressieve actie van deelnemers in niet-geautoriseerde ontmoetingen wordt gezien als een bedreiging voor de publieke veiligheid en onmiddellijk onderdrukt’’, liet het ministerie weten.

EU

De hoge vertegenwoordiger voor buitenlands beleid van de EU, Josep Borell, zei vandaag dat Rusland Navalny toegang moet geven tot goede gezondheidszorg. ,,Wij maken de Russische autoriteiten verantwoordelijk voor de gezondheidssituatie van Navalny’’, zei Borell in een videoboodschap. 

Navalny overgebracht naar ziekenhuis om verslechterde toestand

Telegraaf 19.04.2021 De toestand van de in Rusland gevangenzittende politicus Aleksej Navalny is volgens de gevangenisautoriteiten naar omstandigheden goed, maar hij wordt naar een ziekenhuis in de penitentiaire inrichting gebracht. Navalny is sinds eind maart in hongerstaking en zijn gezondheid verslechtert.

De aanhang van Navalny stelt al dagen dat hij ieder moment kan doodgaan. Volgens de gevangenis accepteert Navalny wel vitamines en wordt hij in de hospitaalafdeling van de inrichting met goede zorg omgeven. De oppositieleider is in hongerstaking omdat hij vanwege diverse gezondheidsklachten toegang wil tot een arts naar eigen keuze.

Navalny werd in februari voor 2,5 half jaar opgesloten in verband met een voorwaardelijke veroordeling van jaren geleden. Hij zou zich niet aan de voorwaarden gehouden hebben. Hij geldt vanwege zijn lange strijd via sociale media tegen corruptie als een van de voornaamste tegenstanders van het Kremlin en de miljardairs in en rond dat machtscentrum.

BEKIJK OOK:

Grote zorgen om gezondheid Aleksej Navalny, Russische oppositie wanhoop nabij

Rusland heeft maandag de oproepen van leiders in Westen over de gezondheidstoestand van Navalny afgedaan als inmenging in zaken die ze niet aangaan. De gezondheid van veroordeelden in Rusland zou volgens een regeringswoordvoerder niet tot hun belang gerekend kunnen worden.

Aanhangers van Navalny willen woensdag weer gaan demonstreren voor zijn vrijlating. De politie heeft gewaarschuwd dat het zonder toestemming van de plaatselijke autoriteiten illegale activiteiten zijn. De regering zal alle troepen inzetten om de openbare orde te handhaven, aldus een waarschuwing van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

BEKIJK OOK:

Navalny-aanhang neemt vlucht naar voren

BEKIJK MEER VAN; misdaad rechtshandhaving Aleksej Navalny moskou

De strafkolonie in Vladimir waar Navalny zijn straf doorbrengt.

Navalny overgebracht naar gevangenisziekenhuis: ‘Kwestie van leven of dood’

MSN 19.04.2021 Aleksej Navalny is vanuit een Russisch strafkamp overgebracht naar een ziekenhuis voor gevangenen, na berichten dat hij mogelijk nog maar een paar dagen te leven heeft. Zijn eigen artsen en het Westen slaan alarm, maar Rusland lijkt niet onder de indruk. “Het Kremlin doet wat het wil.”

Aleksej Navalny is vandaag twintig dagen in hongerstaking. Zo wil Navalny bereiken dat hij de juiste zorg krijgt voor pijn in zijn rug en benen. Mogelijk zijn de klachten het gevolg van de gifaanval, die hem afgelopen zomer tijdelijk in een coma deed belanden.

Navalny geldt als de belangrijkste politieke tegenstander van de Russische president Poetin. De oppositieleider kreeg veel Russen de straat op, onder meer na publicaties over corruptie binnen de Russische politiek. In februari dit jaar werd Navalny zelf veroordeeld in een fraudezaak, waarvoor hij ruim twee jaar in een strafkolonie moet zitten. De strafzaak werd internationaal gezien als een showproces

‘Kwestie van leven en dood’

De afgelopen tijd is de gezondheid van Navalny ernstig verslechterd, en het is nu een kwestie van leven en dood, waarschuwt het team van Navalny. De kans op een hartstilstand of falende nieren is groot, zo zou blijken uit zijn recente bloedwaardes. Zijn eigen artsen kunnen enkel toekijken. Gisteren stonden ze twee uur lang machteloos buiten de hekken van strafkolonie IK-2.

Navalny was overgeleverd aan de zorgverleners van de gevangenis, en is nu overdragen aan een staatsziekenhuis voor gevangenen. Daar heeft zijn eigen team geen vertrouwen in, zegt Rusland-correspondent Eva Hartog.

“De essentie is na deze stap onveranderd. Navalny had geen toegang tot onafhankelijke artsen en dat is hiermee niet opgelost. Hij wordt behandeld onder toezicht van de staat.” De staat die hem vermoedelijk vorige zomer nog wilde vergiftigen.

Protesten aangekondigd

Maar de stap om Navalny naar het ziekenhuis te verplaatsen, kan het protest over zijn behandeling wel ontmoedigen.

Aanhangers van Navalny zijn opgeroepen om woensdag massaal de straat op te gaan in Russische steden als Moskou en Sint-Petersburg. De laatste grootste protesten waren deze winter, kort na Navalny’s arrestatie, in bijna tweehonderd plaatsen verspreid door heel Rusland.

“Als de gemiddelde Rus op de staatstelevisie ziet dat Navalny toch een behandeling krijgt, dan vraag ik me af of die nu weer de straat op gaat”, vertelt Hartog.

Duizenden arrestaties

Ook het hardhandige politieoptreden en de duizenden arrestaties tijdens de laatste protestgolf, hebben een impact.

“Mensen zijn daarvan geschrokken. Dat is ook precies het doel van de Russische autoriteiten. Zij willen dat de gemiddelde Rus om die risico’s thuisblijft. Aan de andere kant heb je een minderheid van sympathisanten die juist verder is geradicaliseerd. Zij waken er niet voor om nog een keer te worden opgepakt.”

Het gevangenisleven in Rusland is zwaar. Eerder spraken we Konstantin, die in hetzelfde strafkamp als Navalny vastzat.

Ook de kern van het protest is nu anders. “De vorige keer wilden veel Russen zich uitspreken tegen de gifaanval. Dat mocht niet gebeuren in Rusland en was een algemener verhaal. Dit keer draait het veel meer om de persoon Navalny zelf.”

VS: ‘Dood zal consequenties hebben’

De alarmerende berichten over Navalny zijn gezondheid, leiden ook tot waarschuwingen van westerse leiders. “Het is totaal oneerlijk, totaal ongepast”, oordeelde de Amerikaanse president Biden over de behandeling van Navalny. Ook zullen er consequenties zijn als Navalny komt te overlijden, zei nationaal veiligheidsadviseur Jake Sullivan. EU-voorzitter Ursula von der Leyen zei ‘diep bezorgd’ te zijn.

“Je kunt je ongenoegen tonen door sancties op te leggen, maar weet dat het in de praktijk weinig veranderd aan de situatie van Navalny”, stelt hoogleraar internationale relaties en veiligheid Rob de Wijk. “Rusland is van sancties nooit onder de indruk geweest.”

Het westen kan volgens De Wijk enkel een vuist maken als het de stekker trekt uit bijvoorbeeld de Russische gasleiding Nordstream 2, die nu in Europa wordt aangelegd. Maar daarvoor acht hij dit te veel een binnenlandse aangelegenheid.

“Het Kremlin doet wat het Kremlin wil”, beaamt Hartog. “Poetin benadrukt steeds dat Rusland een land is dat zelf bepaalt hoe het zijn gevangenen omgaat.”

Ook ziet Hartog dat Rusland de reacties uit het Westen framet om Navalny neer te zetten als buitenlandse agent. “Dit versterkt het Russische beeld dat Navalny door het Westen wordt gesteund.”

Navalny overgebracht naar gevangenisziekenhuis: ‘Kwestie van leven of dood’

RTL 19.04.2021 Aleksej Navalny is vanuit een Russisch strafkamp overgebracht naar een ziekenhuis voor gevangenen, na berichten dat hij mogelijk nog maar een paar dagen te leven heeft. Zijn eigen artsen en het Westen slaan alarm, maar Rusland lijkt niet onder de indruk. “Het Kremlin doet wat het wil.”

Aleksej Navalny is vandaag twintig dagen in hongerstaking. Zo wil Navalny bereiken dat hij de juiste zorg krijgt voor pijn in zijn rug en benen. Mogelijk zijn de klachten het gevolg van de gifaanval, die hem afgelopen zomer tijdelijk in een coma deed belanden.

Navalny geldt als de belangrijkste politieke tegenstander van de Russische president Poetin. De oppositieleider kreeg veel Russen de straat op, onder meer na publicaties over corruptie binnen de Russische politiek. In februari dit jaar werd Navalny zelf veroordeeld in een fraudezaak, waarvoor hij ruim twee jaar in een strafkolonie moet zitten. De strafzaak werd internationaal gezien als een showproces

‘Kwestie van leven en dood’

De afgelopen tijd is de gezondheid van Navalny ernstig verslechterd, en het is nu een kwestie van leven en dood, waarschuwt het team van Navalny. De kans op een hartstilstand of falende nieren is groot, zo zou blijken uit zijn recente bloedwaardes. Zijn eigen artsen kunnen enkel toekijken. Gisteren stonden ze twee uur lang machteloos buiten de hekken van strafkolonie IK-2.

Navalny was overgeleverd aan de zorgverleners van de gevangenis, en is nu overdragen aan een staatsziekenhuis voor gevangenen. Daar heeft zijn eigen team geen vertrouwen in, zegt Rusland-correspondent Eva Hartog.

“De essentie is na deze stap onveranderd. Navalny had geen toegang tot onafhankelijke artsen en dat is hiermee niet opgelost. Hij wordt behandeld onder toezicht van de staat.” De staat die hem vermoedelijk vorige zomer nog wilde vergiftigen.

Protesten aangekondigd

Maar de stap om Navalny naar het ziekenhuis te verplaatsen, kan het protest over zijn behandeling wel ontmoedigen.

Aanhangers van Navalny zijn opgeroepen om woensdag massaal de straat op te gaan in Russische steden als Moskou en Sint-Petersburg. De laatste grootste protesten waren deze winter, kort na Navalny’s arrestatie, in bijna tweehonderd plaatsen verspreid door heel Rusland.

Miniatuurvoorbeeld

Lees ook:

‘Navalny kan elk moment sterven’, zeggen zijn Russische artsen

“Als de gemiddelde Rus op de staatstelevisie ziet dat Navalny toch een behandeling krijgt, dan vraag ik me af of die nu weer de straat op gaat”, vertelt Hartog.

Duizenden arrestaties

Ook het hardhandige politieoptreden en de duizenden arrestaties tijdens de laatste protestgolf, hebben een impact.

“Mensen zijn daarvan geschrokken. Dat is ook precies het doel van de Russische autoriteiten. Zij willen dat de gemiddelde Rus om die risico’s thuisblijft. Aan de andere kant heb je een minderheid van sympathisanten die juist verder is geradicaliseerd. Zij waken er niet voor om nog een keer te worden opgepakt.”

Het gevangenisleven in Rusland is zwaar. Eerder spraken we Konstantin, die in hetzelfde strafkamp als Navalny vastzat.

Ook de kern van het protest is nu anders. “De vorige keer wilden veel Russen zich uitspreken tegen de gifaanval. Dat mocht niet gebeuren in Rusland en was een algemener verhaal. Dit keer draait het veel meer om de persoon Navalny zelf.”

VS: ‘Dood zal consequenties hebben’

De alarmerende berichten over Navalny zijn gezondheid, leiden ook tot waarschuwingen van westerse leiders. “Het is totaal oneerlijk, totaal ongepast”, oordeelde de Amerikaanse president Biden over de behandeling van Navalny. Ook zullen er consequenties zijn als Navalny komt te overlijden, zei nationaal veiligheidsadviseur Jake Sullivan. EU-voorzitter Ursula von der Leyen zei ‘diep bezorgd’ te zijn.

“Je kunt je ongenoegen tonen door sancties op te leggen, maar weet dat het in de praktijk weinig veranderd aan de situatie van Navalny”, stelt hoogleraar internationale relaties en veiligheid Rob de Wijk. “Rusland is van sancties nooit onder de indruk geweest.”

Het westen kan volgens De Wijk enkel een vuist maken als het de stekker trekt uit bijvoorbeeld de Russische gasleiding Nordstream 2, die nu in Europa wordt aangelegd. Maar daarvoor acht hij dit te veel een binnenlandse aangelegenheid.

“Het Kremlin doet wat het Kremlin wil”, beaamt Hartog. “Poetin benadrukt steeds dat Rusland een land is dat zelf bepaalt hoe het zijn gevangenen omgaat.”

Ook ziet Hartog dat Rusland de reacties uit het Westen framet om Navalny neer te zetten als buitenlandse agent. “Dit versterkt het Russische beeld dat Navalny door het Westen wordt gesteund.”

RTL Nieuws; Aleksej Navalny Eva Hartog Rob de Wijk Vladimir Poetin Joe Biden Ursula von der Leyen Geopolitiek Gevangenis Buitenlandse politiek Rusland

Navalni gaat ondanks slechte gezondheid door met hongerstaking

Toestand Navalni ‘naar tevredenheid’ maar toch naar ziekenhuis

MSN 19.04.2021 De Russische oppositieleider Aleksej Navalni is ondanks zijn slechte gezondheid niet van plan zijn hongerstaking na bijna drie weken te beëindigen. Dat heeft zijn advocaat maandag bekendgemaakt na een bezoek aan zijn cliënt in de gevangenis.

Het team van Navalni stelt al dagen dat hij ieder moment kan doodgaan. De politicus is in hongerstaking omdat hij vanwege gezondheidsklachten toegang wil tot een arts naar eigen keuze, maar dat wordt tot heden door de gevangenis geweigerd. Volgens de advocaat ziet Navalni er “slecht” uit en blijft zijn toestand verergeren.

De gevangenisautoriteiten verklaarden voor het bezoek dat het naar omstandigheden goed ging met Navalni, die is overgeplaatst naar de hospitaalafdeling van het strafkamp waar hij vastzit. Zij zeggen dat de politicus met goede zorg wordt omgeven. Volgens de gevangenis accepteert Navalni de vitamines die hem zijn voorgeschreven en wordt hij dagelijks onderzocht door een arts.

Demonstratie

Navalni werd in februari voor 2,5 jaar opgesloten in verband met een voorwaardelijke veroordeling van jaren geleden. Hij zou zich niet aan de voorwaarden gehouden hebben. Hij geldt vanwege zijn lange strijd via sociale media tegen corruptie als een van de voornaamste tegenstanders van het Kremlin en de miljardairs in en rond dat machtscentrum.

Rusland heeft maandag de oproepen van leiders in het Westen over de gezondheidstoestand van Navalni afgedaan als inmenging in zaken die ze niet aangaan. De gezondheid van veroordeelden in Rusland zou volgens een regeringswoordvoerder niet tot hun belang gerekend kunnen worden.

Aanhangers van Navalni willen woensdag weer gaan demonstreren voor zijn vrijlating. De politie heeft gewaarschuwd dat het zonder toestemming van de plaatselijke autoriteiten illegale activiteiten zijn. De regering zal alle troepen inzetten om de openbare orde te handhaven, aldus een waarschuwing van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Aanhangers van Navalny, vorige week in Londen EPA

Aanhangers Navalny kondigen massaprotest aan

NOS 18.04.2021 Aanhangers van de Russische oppositieleider Aleksej Navalny willen massale protesten organiseren in Moskou en Sint Petersburg. Ze hopen woensdag bij elkaar meer dan een half miljoen mensen op de been te krijgen. Het zou dan het grootste massaprotest zijn sinds de februarirevolutie van 1917.

Navalny zit sinds februari in een strafkamp. Hij ging op 31 maart in hongerstaking, uit protest tegen de weigering van de gevangenisautoriteiten om hem adequate medische hulp te geven. Hij heeft zware rugklachten en gevoelloosheid in zijn benen.

In levensgevaar

Een Russische arts die de medische gegevens van Navalny heeft ingezien, zei vandaag dat hij binnen enkele dagen kan overlijden als hij geen medische hulp krijgt. Tot nu toe hebben vier artsen toestemming gevraagd om hem te bezoeken, maar de autoriteiten staan dat niet toe.

De dochter van Navalny vroeg de Russische autoriteiten op Twitter om een arts bij haar vader te laten:

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is A_7MAvIl_normal.jpg

Dasha@Dasha_Navalnaya

Allow a doctor to see my dad.

Het Witte Huis heeft de Russische regering inmiddels laten weten dat er “consequenties” zullen zijn als Aleksej Navalny in de gevangenis overlijdt. De veiligheidsadviseur van president Biden, Jake Sullivan, heeft dat gezegd bij nieuwszender CNN.

BEKIJK OOK;

VS waarschuwt Rusland voor ‘consequenties’ als Navalny overlijdt

Telegraaf 18.04.2021 Als de gevangen Kremlincriticus Aleksej Navalny komt te overlijden, zal dat “consequenties” hebben voor de verhoudingen met Rusland. Daarvoor waarschuwde de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Jake Sullivan op nieuwszender CNN.

„Wij hebben aan de Russen overgebracht dat wat er gebeurt met Navalny in hun hechtenis hun verantwoordelijkheid is. De internationale gemeenschap zal hen aansprakelijk houden.” Sullivan wilde niet zeggen welke maatregelen de VS nemen als Navalny komt te overlijden.

Navalny (44) is ruim twee weken geleden een hongerstaking begonnen en zijn gezondheid zou hard achteruitgaan. Zijn nieren kunnen uitvallen, hij loopt kans op een hartinfarct en zijn zicht wordt slechter. Met zijn weigering om te eten protesteert Navalny tegen het uitblijven van medische zorg voor zijn rugpijn en gevoelloosheid in zijn benen en handen.

Medische hulp

Internationaal baart de behandeling van de kritische oppositieleider in het strafkamp veel zorgen. Maandag spreken de ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie over zijn toestand. Zondag heeft de EU al een verklaring opgesteld. Daarin roepen de lidstaten Moskou op om Navalny direct medische hulp te verschaffen van artsen die hij vertrouwt.

BEKIJK OOK:

Navalny-aanhang neemt vlucht naar voren

Ook zegt de EU de Russische regering verantwoordelijk te zullen houden als er iets met Navalny gebeurt. De unie vindt dat de oppositieleider direct moet worden vrijgelaten omdat er geen grond is voor zijn detentie, die volgens de verklaring “politiek gemotiveerd” is. „De zaak-Navalny is geen losstaand incident maar bevestigt een negatief patroon van alsmaar minder ruimte voor de oppositie, de burgermaatschappij en onafhankelijke stemmen in de Russische Federatie”, aldus de verklaring van de EU.

Hooligan

De Russische ambassadeur in Londen, Andrej Kelin, spreekt tegen dat Rusland bereid Navalny is te laten sterven in de gevangenis. Tegen BBC-interviewer Andrew Marr zei hij: „Nee, natuurlijk laten we hem niet overlijden. Maar hij gedraagt zich wel als een hooligan door alle regels die zijn afgesproken te breken. Hij doet dat om aandacht te trekken. Als hij zich normaal gedraagt, heeft hij de kans om vervroegd te worden vrijgelaten.” Kelin wilde niet uitleggen wat hij bedoelde met ‘normaal gedrag’, dat laat hij naar eigen zeggen over aan het Russische rechtssysteem.

BEKIJK OOK:

Loekasjenko: ’CIA wilde mij en kinderen vermoorden’

BEKIJK MEER VAN; misdaad, recht en justitie dood en sterven Aleksej Navalny

VS waarschuwt Rusland voor ‘consequenties’ als Navalny overlijdt

MSN 18.04.2021 Als de gevangen Kremlincriticus Aleksej Navalny komt te overlijden, zal dat “consequenties” hebben voor de verhoudingen met Rusland. Daarvoor waarschuwde de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Jake Sullivan op nieuwszender CNN.

„Wij hebben aan de Russen overgebracht dat wat er gebeurt met Navalny in hun hechtenis hun verantwoordelijkheid is. De internationale gemeenschap zal hen aansprakelijk houden.” Sullivan wilde niet zeggen welke maatregelen de VS nemen als Navalny komt te overlijden.

Navalny (44) is ruim twee weken geleden een hongerstaking begonnen en zijn gezondheid zou hard achteruitgaan. Zijn nieren kunnen uitvallen, hij loopt kans op een hartinfarct en zijn zicht wordt slechter. Met zijn weigering om te eten protesteert Navalny tegen het uitblijven van medische zorg voor zijn rugpijn en gevoelloosheid in zijn benen en handen.

Medische hulp

Internationaal baart de behandeling van de kritische oppositieleider in het strafkamp veel zorgen. Maandag spreken de ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie over zijn toestand. Zondag heeft de EU al een verklaring opgesteld. Daarin roepen de lidstaten Moskou op om Navalny direct medische hulp te verschaffen van artsen die hij vertrouwt.

Ook zegt de EU de Russische regering verantwoordelijk te zullen houden als er iets met Navalny gebeurt. De unie vindt dat de oppositieleider direct moet worden vrijgelaten omdat er geen grond is voor zijn detentie, die volgens de verklaring “politiek gemotiveerd” is. „De zaak-Navalny is geen losstaand incident maar bevestigt een negatief patroon van alsmaar minder ruimte voor de oppositie, de burgermaatschappij en onafhankelijke stemmen in de Russische Federatie”, aldus de verklaring van de EU.

Hooligan

De Russische ambassadeur in Londen, Andrej Kelin, spreekt tegen dat Rusland bereid Navalny is te laten sterven in de gevangenis. Tegen BBC-interviewer Andrew Marr zei hij: „Nee, natuurlijk laten we hem niet overlijden. Maar hij gedraagt zich wel als een hooligan door alle regels die zijn afgesproken te breken. Hij doet dat om aandacht te trekken. Als hij zich normaal gedraagt, heeft hij de kans om vervroegd te worden vrijgelaten.” Kelin wilde niet uitleggen wat hij bedoelde met ‘normaal gedrag’, dat laat hij naar eigen zeggen over aan het Russische rechtssysteem.

Arts: Navalny kan binnen enkele dagen overlijden

NOS 18.04.2021 Een Russische arts die medische gegevens heeft gekregen van Aleksej Navalny zegt dat de Russische oppositieleider binnen enkele dagen kan overlijden als hij geen medische hulp krijgt. Navalny zit gevangen in een strafkamp en is sinds 18 dagen in hongerstaking.

Navalny’s bloed bevat te veel kalium wat een hartstilstand kan veroorzaken, schrijft de arts die testresultaten heeft ontvangen van de familie van de 44-jarige oppositieleider. De nierfunctie van Navalny lijkt slecht te zijn. Volgens zijn vrouw is hij sinds het begin van de hongerstaking 9 kilo afgevallen. “Hij kan ieder moment overlijden”, schrijft de arts op in een post op Facebook.

‘Onmiddellijke actie nodig’

Vier artsen, onder wie Navalny’s lijfarts Anastasia Vasiljeva, hebben gevraagd hem te kunnen bezoeken, maar de autoriteiten staan dat tot nu toe niet toe. Navalny begon zijn hongerstaking omdat hij behandeling wilde door een onafhankelijk arts voor zware rugpijn en gevoelloosheid in zijn benen.

Vasiljeva reisde dinsdag naar het strafkamp om hem te bezoeken maar werd bij de ingang gearresteerd. Op twitter deelde ze zaterdag de testresultaten van Navalny en stelde ze dat “onmiddellijke actie nodig is”.

Volgens NOS-correspondent Iris de Graaf is het voor het eerst dat artsen die dicht bij Navalny staan hun zorgen uitspreken over een mogelijk snel overlijden. “Ze lieten al eerder en vaker weten dat het echt niet goed gaat met Navalny en dat ze zich zorgen maken om zijn gezondheid. Het feit dat ze nu de noodklok luiden, is erg verontrustend.”

De belangrijkste criticus van president Poetin werd op 17 januari gearresteerd toen hij in Rusland terugkwam vanuit Duitsland, waar hij was behandeld voor vergiftiging. Duitse, Franse en Zweedse laboratoria concludeerden dat hij met het in Rusland ontwikkelde zenuwgas novitsjok was vergiftigd. Volgens Navalny en onderzoekscollectief Bellingcat zat Moskou achter de vergiftiging. Russische autoriteiten ontkennen dat.

De Amerikaanse president Biden noemde de situatie van Navalny zaterdag “totaal oneerlijk”. Zeventig bekende schrijvers en kunstenaars riepen de Russische president Poetin vandaag op om Navalny adequate medische bijstand te verlenen.

BEKIJK OOK;

Poetin-criticus Navalny kan volgens arts binnen enkele dagen overlijden

MSN 18.04.2021 De vastgezette Russische oppositieleider Alexei Navalny kan ieder moment overlijden als hij niet de juiste zorg krijgt. Dat heeft een Russische arts die Navalny’s medische gegevens mocht inzien zaterdag gezegd. De Kremlincriticus is al achttien dagen in hongerstaking en recente onderzoeken hebben aangetoond dat zijn gezondheid steeds sneller achteruitgaat.

Navalny’s nieren werken niet goed, waardoor hij onder meer te veel kalium in zijn lichaam heeft. Zo’n overschot aan kalium kan leiden tot bijvoorbeeld een hartstilstand.

Vier dokters, onder wie zijn lijfarts Anastasia Vasilyeva, hebben gevangenisfunctionarissen gevraagd hem onmiddellijk te mogen bezoeken. Vasilyeva schrijft op Facebook dat hij anders ieder moment kan overlijden.

Navalny klaagt al langere tijd over zware rugpijn en gevoelloosheid in zijn rechterbeen en heeft gevraagd om behandeling door zijn eigen medische team, maar de gevangenis heeft dit verzoek tot nu toe afgewezen. Hij is daarom drie weken geleden in hongerstaking gegaan om betere zorg te eisen. Volgens zijn vrouw Yulia is hij inmiddels al ruim 9 kilo afgevallen.

Eerder deze maand moest Navalny nog overgeplaatst worden naar de ziekenboeg van de gevangenis omdat hij kampte met aanhoudende hoest en een verhoogde temperatuur. Zijn advocaten, die Navalny geregeld bezoeken, zeggen dat de medische situatie in het kamp erg slecht is en dat op de ziekenafdeling slechts één verpleegkundige werkzaam is.

Internationale roep om betere zorg voor Navalny

De Amerikaanse president Joe Biden heeft de situatie van Navalny zaterdag “totaal oneerlijk en volledig ongepast” genoemd. Ruim zeventig bekende artiesten en schrijvers, onder wie acteur Jude Law en auteur J.K. Rowling, hebben in een brief de Russische president Poetin gevraagd Navalny toegang te geven tot medische hulp.

De 44-jarige Navalny kreeg in februari een celstraf van 2,5 jaar opgelegd, omdat hij zich niet zou hebben gehouden aan de voorwaarden van een eerdere veroordeling voor fraude. Hij werd in januari aangehouden na zijn terugkeer uit Duitsland, waar hij herstelde van een vergiftiging in augustus vorig jaar met het zeer gevaarlijke zenuwgas novichok.

De oppositieleider beschuldigt de Russische president Vladimir Poetin van het opdracht geven tot de moordaanslag. Poetin heeft dit altijd ontkend.

Poetin-criticus Navalny kan volgens arts binnen enkele dagen overlijden

NU 18.04.2021 De vastgezette Russische oppositieleider Alexei Navalny kan ieder moment overlijden als hij niet de juiste zorg krijgt. Dat heeft een Russische arts die Navalny’s medische gegevens mocht inzien zaterdag gezegd. De Kremlincriticus is al achttien dagen in hongerstaking en recente onderzoeken hebben aangetoond dat zijn gezondheid steeds sneller achteruitgaat.

Navalny’s nieren werken niet goed, waardoor hij onder meer te veel kalium in zijn lichaam heeft. Zo’n overschot aan kalium kan leiden tot bijvoorbeeld een hartstilstand.

Vier dokters, onder wie zijn lijfarts Anastasia Vasilyeva, hebben gevangenisfunctionarissen gevraagd hem onmiddellijk te mogen bezoeken. Vasilyeva schrijft op Facebook dat hij anders ieder moment kan overlijden.

Navalny klaagt al langere tijd over zware rugpijn en gevoelloosheid in zijn rechterbeen en heeft gevraagd om behandeling door zijn eigen medische team, maar de gevangenis heeft dit verzoek tot nu toe afgewezen. Hij is daarom drie weken geleden in hongerstaking gegaan om betere zorg te eisen. Volgens zijn vrouw Yulia is hij inmiddels al ruim 9 kilo afgevallen.

Eerder deze maand moest Navalny nog overgeplaatst worden naar de ziekenboeg van de gevangenis omdat hij kampte met aanhoudende hoest en een verhoogde temperatuur. Zijn advocaten, die Navalny geregeld bezoeken, zeggen dat de medische situatie in het kamp erg slecht is en dat op de ziekenafdeling slechts één verpleegkundige werkzaam is.

Toestand Navalny kritiek: In dit beruchte strafkamp zit hij vast

Internationale roep om betere zorg voor Navalny

De Amerikaanse president Joe Biden heeft de situatie van Navalny zaterdag “totaal oneerlijk en volledig ongepast” genoemd. Ruim zeventig bekende artiesten en schrijvers, onder wie acteur Jude Law en auteur J.K. Rowling, hebben in een brief de Russische president Poetin gevraagd Navalny toegang te geven tot medische hulp.

De 44-jarige Navalny kreeg in februari een celstraf van 2,5 jaar opgelegd, omdat hij zich niet zou hebben gehouden aan de voorwaarden van een eerdere veroordeling voor fraude. Hij werd in januari aangehouden na zijn terugkeer uit Duitsland, waar hij herstelde van een vergiftiging in augustus vorig jaar met het zeer gevaarlijke zenuwgas novichok.

De oppositieleider beschuldigt de Russische president Vladimir Poetin van het opdracht geven tot de moordaanslag. Poetin heeft dit altijd ontkend.

Zie ook: Navalny versus Poetin: Wordt hij de ‘martelaar’ die de ‘dief’ verslaat?

Lees meer over: Rusland  Alexei Navalny  Buitenland 

Deze oude foto postte Navalny bij een eerder bericht vanuit het strafkamp.

‘Navalny kan elk moment sterven’, zeggen zijn Russische artsen

MSN 18.04.2021 De gevangen Russische oppositieleider Alexej Navalny loopt een grote kans op een hartstilstand nu zijn gezondheidstoestand snel verslechtert, waarschuwen zijn artsen. “Hij kan elk moment sterven”, schreef een van de artsen op Facebook.

Zijn persoonlijke arts en drie andere doktoren hebben gevangenisfunctionarissen gevraagd hen onmiddellijke toegang tot Navalny te verlenen.

Hongerstaking

Navalny ging eind maart in hongerstaking omdat hij in de gevangenis niet de passende zorg zou krijgen voor zijn klachten. De Kremlincriticus had last van zijn rug en gevoelloosheid in zijn handen en benen. Navalny wil onderzocht worden door een arts naar keuze, maar dat wordt niet toegestaan.

Navalny’s woordvoerster Kira Jarmisj, die bij hem was toen hij instortte in een vliegtuig na een vergiftiging in augustus vorig jaar, zei dat de situatie opnieuw kritiek was. “Alexej gaat dood”, zei ze. “In zijn toestand is het een kwestie van dagen.”

Open brief

De Amerikaanse president Joe Biden vindt het lot dat de oppositieleider momenteel ondergaat ‘zeer onrechtvaardig’. Dat zei hij tegen enkele journalisten die de situatie van Navalny hadden aangekaart.

Ruim zeventig internationale prominenten riepen gisteren in een open brief, die onder meer in de Franse krant Le Monde werd gepubliceerd, de Russische president Vladimir Poetin op ervoor te zorgen dat Navalny goede medische zorg krijgt. Onder de ondertekenaars zijn de schrijvers J.K. Rowling, Salman Rushdie en Martin Amis, de acteurs Vanessa Redgrave en Jude Law en Abba-muzikant Björn Ulvaeus.

De medische vakbond Artsen Alliantie heeft banden met Navalny. Volgens hen is het gezichtsvermogen van de oppositieleider verslechterd sinds hij in hongerstaking is gegaan. Ook zou hij een groter risico op nierfalen lopen.

Toestand kritiek

Een woordvoerster van de Artsen Alliantie noemde de toestand van Navalny kritiek. Ze zei dat artsen van de bond Navalny niet zelf hebben onderzocht, maar dat de Artsen Alliantie zich baseert op resultaten van testen die advocaten van de oppositieleider hadden verkregen.

De criticus van het Kremlin werd in februari veroordeeld tot 2,5 jaar cel. De rechtbank oordeelde dat hij de voorwaarden van zijn voorwaardelijke vrijlating in een fraudezaak had geschonden tijdens zijn verblijf in Duitsland, waar Navalny werd behandeld vanwege een vergiftiging met het zenuwgif novitsjok. Die zou volgens hem het werk zijn geweest van het Kremlin.

‘Navalny kan elk moment sterven’, zeggen zijn Russische artsen

RTL 18.04.2021 De gevangen Russische oppositieleider Alexej Navalny loopt een grote kans op een hartstilstand nu zijn gezondheidstoestand snel verslechtert, waarschuwen zijn artsen. “Hij kan elk moment sterven”, schreef een van de artsen op Facebook.

Zijn persoonlijke arts en drie andere doktoren hebben gevangenisfunctionarissen gevraagd hen onmiddellijke toegang tot Navalny te verlenen.

Hongerstaking

Navalny ging eind maart in hongerstaking omdat hij in de gevangenis niet de passende zorg zou krijgen voor zijn klachten. De Kremlincriticus had last van zijn rug en gevoelloosheid in zijn handen en benen. Navalny wil onderzocht worden door een arts naar keuze, maar dat wordt niet toegestaan.

Navalny’s woordvoerster Kira Jarmisj, die bij hem was toen hij instortte in een vliegtuig na een vergiftiging in augustus vorig jaar, zei dat de situatie opnieuw kritiek was. “Alexej gaat dood”, zei ze. “In zijn toestand is het een kwestie van dagen.”

Open brief

De Amerikaanse president Joe Biden vindt het lot dat de oppositieleider momenteel ondergaat ‘zeer onrechtvaardig’. Dat zei hij tegen enkele journalisten die de situatie van Navalny hadden aangekaart.

Ruim zeventig internationale prominenten riepen gisteren in een open brief, die onder meer in de Franse krant Le Monde werd gepubliceerd, de Russische president Vladimir Poetin op ervoor te zorgen dat Navalny goede medische zorg krijgt. Onder de ondertekenaars zijn de schrijvers J.K. Rowling, Salman Rushdie en Martin Amis, de acteurs Vanessa Redgrave en Jude Law en Abba-muzikant Björn Ulvaeus.

Miniatuurvoorbeeld

Lees ook:

Navalny laat van zich horen vanuit cel: ‘Elk uur maken ze me wakker’

De medische vakbond Artsen Alliantie heeft banden met Navalny. Volgens hen is het gezichtsvermogen van de oppositieleider verslechterd sinds hij in hongerstaking is gegaan. Ook zou hij een groter risico op nierfalen lopen.

Toestand kritiek

Een woordvoerster van de Artsen Alliantie noemde de toestand van Navalny kritiek. Ze zei dat artsen van de bond Navalny niet zelf hebben onderzocht, maar dat de Artsen Alliantie zich baseert op resultaten van testen die advocaten van de oppositieleider hadden verkregen.

De criticus van het Kremlin werd in februari veroordeeld tot 2,5 jaar cel. De rechtbank oordeelde dat hij de voorwaarden van zijn voorwaardelijke vrijlating in een fraudezaak had geschonden tijdens zijn verblijf in Duitsland, waar Navalny werd behandeld vanwege een vergiftiging met het zenuwgif novitsjok. Die zou volgens hem het werk zijn geweest van het Kremlin.

ANP / RTL Nieuws; Aleksej Navalny Vladimir Poetin Rusland

Artsen: Navalny kan elk moment sterven

Telegraaf 18.04.2021 De gevangen Russische oppositieleider Alexei Navalny loopt grote kans op een hartstilstand nu zijn gezondheidstoestand snel verslechtert, waarschuwen zijn artsen. „Onze patiënt kan elk moment sterven”, zei een van hen zaterdag op Facebook. Zijn persoonlijke arts en drie andere doktoren hebben gevangenisfunctionarissen gevraagd hen onmiddellijke toegang tot Navalny te verlenen.

Navalny ging eind maart in hongerstaking omdat hij in de gevangenis niet de passende zorg zou krijgen voor zijn klachten. De Kremlincriticus had last van zijn rug en gevoelloosheid in zijn handen en benen. Zijn gezondheid gaat volgens zijn advocaten snel achteruit. Navalny wil onderzocht worden door een arts naar keuze, maar dat wordt niet toegestaan.

BEKIJK OOK:

Navalny vreest tbc op te lopen

Navalny’s woordvoerster Kira Jarmisj, die hem vergezelde toen hij instortte in een vliegtuig na de vergiftiging in augustus vorig jaar, zei dat de situatie opnieuw kritiek was. „Alexej gaat dood”, zei ze op Facebook. „In zijn toestand is het een kwestie van dagen.”

BEKIJK OOK:

Gezondheid Navalny holt achteruit, voelt handen niet meer

J.K. Rowling

De Amerikaanse president Joe Biden vindt het lot dat de oppositieleider momenteel ondergaat „zeer onrechtvaardig.” Dat heeft hij gezegd tegen enkele journalisten die de situatie van Navalny hadden aangekaart. Ruim zeventig internationale prominenten riepen zaterdag in een open brief, die onder meer in de Franse krant Le Monde werd gepubliceerd, de Russische president Vladimir Poetin op ervoor te zorgen dat Navalny goede medische zorg krijgt. Onder de ondertekenaars zijn de schrijvers J.K. Rowling, Salman Rushdie en Martin Amis, de acteurs Vanessa Redgrave en Jude Law en Abba-muzikant Björn Ulvaeus.

BEKIJK OOK:

Beroemdheden schrijven brief aan Poetin: geef Alexej Navalny juiste zorg

De laatste foto’s van Navalny zijn van de rechtszaken, zoals hier. Sindsdien is niets meer op beeld van hem vernomen. Ⓒ REUTERS

Volgens de medische vakbond Artsen Alliantie, die banden met Navalny heeft, is het gezichtsvermogen van de oppositieleider verslechterd sinds hij in hongerstaking is gegaan. Ook zou hij een groter risico op nierfalen lopen. Een woordvoerster van de Artsen Alliantie noemde zaterdag de toestand van Navalny kritiek. Ze zei dat artsen van de bond Navalny niet zelf hebben onderzocht, maar dat de Artsen Alliantie zich baseert op resultaten van testen die advocaten van de oppositieleider hadden verkregen.

Navalny zou al 13 kilo zijn afgevallen, meldden zijn artsen eerder. In de gevangenis zou hij steeds worden gewekt uit zijn slaap. ’Gerichte foltering’, oordeelde een Duits comité van de Bondsdag.

BEKIJK OOK:

Bondsdagcomité noemt behandeling Navalny ’gerichte foltering’

Cel

De criticus van het Kremlin werd in februari veroordeeld tot 2,5 jaar cel. De rechtbank oordeelde dat hij de voorwaarden van zijn voorwaardelijke vrijlating in een fraudezaak had geschonden tijdens zijn verblijf in Duitsland. Daar werd Navalny behandeld vanwege een vergiftiging met het zenuwgif novitsjok, volgens hem het werk van het Kremlin. Door de medische behandeling kon hij niet voldoen aan de meldplicht in Rusland.

BEKIJK OOK:

Wat is novitsjok?

BEKIJK MEER VAN; rechtbank ziekten grondrechten Aleksej Navalny Joe Biden Vladimir Poetin J.K. Rowling Rusland

Artsen: Kremlincriticus Navalni kan elk moment sterven

Artsen: Kremlincriticus Navalni kan elk moment sterven

MSN 18.04.2021 De gevangen Russische oppositieleider Alexej Navalni loopt grote kans op een hartstilstand nu zijn gezondheidstoestand snel verslechtert, waarschuwen zijn artsen. “Onze patiënt kan elk moment sterven”, zei een van hen zaterdag op Facebook. Zijn persoonlijke arts en drie andere doktoren hebben gevangenisfunctionarissen gevraagd hen onmiddellijke toegang tot Navalni te verlenen.

Navalni ging eind maart in hongerstaking omdat hij in de gevangenis niet de passende zorg zou krijgen voor zijn klachten. De Kremlincriticus had last van zijn rug en gevoelloosheid in zijn handen en benen. Zijn gezondheid gaat volgens zijn advocaten snel achteruit. Navalni wil onderzocht worden door een arts naar keuze, maar dat wordt niet toegestaan.

Navalni’s woordvoerster Kira Jarmisj, die hem vergezelde toen hij instortte in een vliegtuig na de vergiftiging in augustus vorig jaar, zei dat de situatie opnieuw kritiek was. “Alexej gaat dood”, zei ze op Facebook. “In zijn toestand is het een kwestie van dagen.”

Volgens de medische vakbond Artsen Alliantie, die banden met Navalni heeft, is het gezichtsvermogen van de oppositieleider verslechterd sinds hij in hongerstaking is gegaan. Ook zou hij een groter risico op nierfalen lopen. Een woordvoerster van de Artsen Alliantie noemde zaterdag de toestand van Navalni kritiek. Ze zei dat artsen van de bond Navalni niet zelf hebben onderzocht, maar dat de Artsen Alliantie zich baseert op resultaten van testen die advocaten van de oppositieleider hadden verkregen.

De criticus van het Kremlin werd in februari veroordeeld tot 2,5 jaar cel. De rechtbank oordeelde dat hij de voorwaarden van zijn voorwaardelijke vrijlating in een fraudezaak had geschonden tijdens zijn verblijf in Duitsland, waar Navalni werd behandeld vanwege een vergiftiging met het zenuwgif novitsjok. Die zou volgens hem het werk zijn geweest van het Kremlin.

Sterren vragen Poetin in brief om medische zorg voor Navalni

RTL 17.04.2021 Ruim zeventig internationale prominenten hebben de Russische president Vladimir Poetin (68) opgeroepen ervoor te zorgen dat de gevangen oppositieleider Alexej Navalni (44) goede medische zorg krijgt. De open brief is gepubliceerd in onder meer de Franse krant ‘Le Monde’. Onder de ondertekenaars zijn ook een aantal beroemdheden, zoals schrijver J.K. Rowling (55) en acteur Jude Law (48).

Ook auteurs Salman Rushdie en Martin Amis, de acteur Vanessa Redgrave en Abba-muzikant Björn Ulvaeus hebben de brief ondertekend. De ondertekenaars van de brief stellen dat de gezondheid van Navalni snel achteruit gaat en dat hij dringend medische hulp nodig heeft. Ze wijzen erop dat de oppositieleider een ernstige neurologische aandoening heeft met aanhoudende rugpijn en dat hij veel hoest en hoge koorts heeft.

Navalni ging eind maart in hongerstaking omdat hij in de gevangenis niet de passende zorg zou krijgen voor zijn klachten. Zijn gezondheid gaat volgens zijn advocaten snel achteruit. Navalni wil onderzocht worden door een arts naar keuze, maar dat wordt niet toegestaan.

De criticus van het Kremlin werd in februari veroordeeld tot 2,5 jaar cel. De rechtbank oordeelde dat hij de voorwaarden van zijn voorwaardelijke vrijlating in een fraudezaak had geschonden tijdens zijn verblijf in Duitsland, waar Navalni werd behandeld vanwege een vergiftiging. Die zou volgens hem het werk zijn geweest van het Kremlin.

ANP / RTL Boulevard; Jude Law J.K. Rowling Vladimir Poetin

april 18, 2021 Posted by | navalny, navalny, novitsjok, Uncategorized, zenuwgas | , | Reacties uitgeschakeld voor De hele wereld kijkt wederom weer naar de OPCW in Den Haag en Rusland – deel 4