Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 9 – verkenningsronde vanaf 25.04.2021 weer verder

Verder overleg vanaf maandag 26.04.2021

Vanwege de coronapandemie wilde iedereen zo snel mogelijk een nieuw kabinet. Informateur Tjeenk Willink was daarom van plan de komende week zijn eindrapport aan te bieden, maar actuele ontwikkelingen lijken de formatie verder te vertragen.

De bedoeling was dat informateur Tjeenk Willink na drie weken met zijn verslag zou komen, en daarna kan daarover een debat worden gehouden. Dan moet een nieuwe informateur, of opnieuw Tjeenk Willink, met een nieuwe opdracht aan de slag. Daarbij zal de kern zijn: “wie wil er echt met wie om tafel om inhoudelijk te gaan onderhandelen?”

Inmiddels zal Informateur Herman Tjeenk Willink  zich afvragen waar hij aan begonnen is. Premier Mark Rutte zei woensdagavond 21.04.2021 nog optimistisch dat er ‘uiteindelijk altijd een kabinet komt’. Maar Tjeenk Willink kan slechts concluderen dat het onderling wantrouwen tussen partijen alleen maar groeit.

Ruim een maand na de verkiezingen zit de kabinetsformatie muurvast. Het onderlinge vertrouwen is broos nu blijkt dat het kabinet informatie achterhield in de toeslagenaffaire en sprak over Kamerlid Pieter Omtzigt

De Tweede Kamer gaat volgende week donderdag 29.03.2021, tijdens het meireces, in debat over de onthullingen over de opstelling van het kabinet in het toeslagenschandaal. De Kamer wil tekst en uitleg van het kabinet over het bericht van RTL Nieuws dat er anderhalf jaar geleden in de ministerraad bewust is afgesproken informatie achter te houden.

Het debat over de kwestie is politiek zeer beladen, onder meer omdat de leiders van de drie grote partijen VVD, D66 en CDA onderdeel waren en zijn van dat kabinet, dat inmiddels demissionair is. Bij de twee liberale partijen ligt het initiatief voor de kabinetsformatie, die nu al zeer moeilijk verloopt.

En dus weer staat de Tweede Kamer op zijn achterste benen. Het kabinet heeft informatie achtergehouden in de toeslagenaffaire.

Het punt waarop het aankomt is: gingen de ministers daarmee hun boekje te buiten? 

De Kamer wil namelijk weten wie, wanneer op de hoogte was dat de Belastingdienst ouders ten onrechte vervolgde voor fraude met kinderopvangtoeslag. RTL sprak met bronnen die de notulen van de ministerraad van 15 november 2019 inzagen. Daaruit zou blijken dat is afgesproken niet alle informatie te geven.

Vertrouwen

De tweede formatiepoging draaide notabene om het kweken van onderling vertrouwen tussen politieke partijen. Dat plan is dus volledig doorkruist; door de nieuwe ophef over de toeslagenaffaire is de argwaan groter dan ooit.

D66-leider Sigrid Kaag en CDA-voorman Wopke Hoekstra, beiden ook kabinetslid, worden nu ook in verband gebracht met de inmiddels zo verachte gesloten bestuursstijl waardoor de balans tussen macht en tegenmacht wordt verstoord.

De problemen stapelen zich op in deze toch al rampzalige formatie. De vertrouwensvraag tussen VVD-leider Mark Rutte en de oppositiepartijen die hem weg wilden hebben vanwege de ‘kwestie-Omtzigt‘ staat inmiddels niet meer centraal in de formatie.

RTL Nieuws schreef woensdag 21.04.2021 op basis van geheime notulen van de ministerraad dat het kabinet de Kamer opzettelijk heeft tegengewerkt in de toeslagenaffaire. Dat zou betekenen dat bewindspersonen van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hier allemaal van op de hoogte waren.

Raad van State, ombudsman en Rekenkamer

Ombudsman Reinier van Zutphen, vicevoorzitter van de Raad van State Thom de Graaf en Arno Visser van de Algemene Rekenkamer spraken zondag 25.04.2021 in het tv-programma Buitenhof hun zorgen uit over de vertrouwenscrisis die er in hun ogen bestaat tussen de burger en de overheid.

De Raad van State, de Nationale ombudsman en de Algemene Rekenkamer willen samen met de informateur en de onderhandelende partijen in de formatie praten over “het vertrouwen”. Ze willen onder meer dat de regels simpeler worden.

Vicepresident De Graaf van de Raad van State, ombudsman Van Zutphen en Rekenkamer-president Visser zeiden dat ze alle drie op hun terrein met dezelfde problemen te maken hebben.

Ze zijn al een keer apart ontvangen door informateur Tjeenk Willink, maar als de echte onderhandelingen beginnen, willen ze nog eens het belang van hun pleidooi benadrukken bij een eventuele nieuwe informateur en de partijen die samen praten over een coalitie.

Vertrouwensrelatie overheid en burger

Op allerlei manieren is vertrouwen een kernwoord in de formatie en De Graaf benadrukte, net als in het jaarverslag van de Raad van State, dat ook de vertrouwensrelatie tussen overheid en burgers beter moet. Hij wil onder meer dat de kwaliteit van de wetgeving omhoog gaat en dat uitvoeringsorganisaties als het UWV daar ook over meepraten.

De drie roepen de partijen in de formatie verder op oog te hebben voor de “menselijke maat” in de regels. Ze vinden dat beleid steeds vaker moeilijk uitvoerbaar en erg ingewikkeld is.

Onrust

In de nieuwste peiling van Maurice de Hond verliezen de coalitiepartijen VVD, CDA en D66 zeven zetels ten opzichte van de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021. Het CDA en D66 raken ten opzichte van de peiling van vorige week allebei twee zetels kwijt. Nieuwe onthullingen in de toeslagenaffaire deden deze week veel stof opwaaien.

Een groep van circa twintig CDA-afdelingen roept ondertussen zelfs  partijleider Wopke Hoekstra op niet in een kabinet onder premier Mark Rutte te gaan zitten. Het land ‘waarachtig dienen’ kan ook vanuit de oppositie, stellen de ondertekenaars in een brandbrief aan de partijtop, waarin zij zich ‘expliciet’ achter CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt scharen. 

Het kabinet maakt  dus de notulen van de ministerraad openbaar waarin is gesproken over de toeslagenaffaire. Dat is bijzonder, omdat die normaal gesproken twintig jaar geheim blijven.

,,Het is een uitzonderlijk besluit’’, zei demissionair premier Mark Rutte woensdagmiddag 21.04.2021 na beraad met de rest van het kabinet. Maar volgens hem is het nodig om het nu ‘toch te doen’. ,,Er is een indruk ontstaan alsof het kabinet allerlei dingen heeft achtergehouden om politieke redenen. Maar dat is uit zorgvuldigheid gedaan en niet om dingen toe te dekken.’’ 

Komende maandag 26.04.2021 aan het einde van de middag komt het kabinet nog eens bijeen, waarna de notulen naar de Tweede Kamer worden gestuurd. Volgens Rutte kan dan iedereen zien dat er ‘niets onoorbaars is gebeurd’.

Het gaat om de notulen die het kabinet eerder al ter inzage gaf aan de parlementaire ondervragingscommissie (POK) die onderzoek deed naar de toeslagenaffaire. Daarbij werden duizenden ouders ten onrechte beschuldigd door de Belastingdienst dat ze hadden gefraudeerd met de kinderopvangtoeslag. Sommigen moesten ten onrechte tienduizenden euro’s terugbetalen en werden geruïneerd.

Terugblik 26.04.2021 Openbaarmaking notulen

Uit de notulen bleek dat in 2019 bewust informatie is achtergehouden voor de Tweede Kamer over de toeslagenaffaire.

Het doel daarvan was om betrokken ambtenaren en politici uit de wind te houden en de affaire zo klein mogelijk te houden.

Volgens premier Rutte is daarbij niks ‘onoorbaars’ gebeurd, maar de Tweede Kamer eiste openbaarmaking van de stukken.

Donderdag 29.04.2021 onderbreekt de Tweede Kamer het meireces voor een debat.

Lees: Kabinet doet aangifte van lekken notulen ministerraad RTL 26.04.2021

Lees: Kabinet doet aangifte wegens lekken notulen ministerraad NU 26.04.2021

Lees: Kabinet doet aangifte wegens lekken van notulen ministerraad VK 26.04.2021

Lees: Kabinet doet aangifte wegens lekken notulen ministerraad Telegraaf 26.04.2021

Lees: Oppositie boos over inhoud notulen ministerraad: ‘Onthutsend beeld’ RTL 26.04.2021

Lees: Dit zijn de meest ‘brisante’ passages uit de notulen Trouw 26.04.2021

Lees: De notulen schreeuwen het de Kamer toe: die tegenmacht is nog lang niet vanzelfsprekend VK 26.04.2021

Lees: Notulen ministerraad: niet geven informatie aan Kamer en klagen over kritische Kamerleden RTL 26.04.2021

Lees: Grapperhaus zocht manier om ‘weg te komen’ zonder feitenrelaas NU 26.04.2021

Lees: Ministers in notulen ontstemd over ‘activistische’ coalitiekamerleden zoals Omtzigt NU 26.04.2021

Lees: Notulen onthullen: kabinet wilde ambtenaren uit de wind houden en klaagde steen en been over coalitie-Kamerleden VK 26.04.2021

Lees: Ministers verschillende keren kritisch over ‘lastige’ Kamerleden NOS 26.04.2021

Lees: Ministers klaagden over kritische Kamerleden: lees hier de notulen van de ministerraad VK 26.04.2021

Lees:  Kabinet deelt notulen ministerraad, lees ze hier RTL 26.04.2021

Lees: Notulen openbaar: ministers moesten ‘activistische’ en ‘tegenwerkende’ Kamerleden terugfluiten AD 26.04.2021

Lees: Staatsgeheim, persoonlijk en mogelijk ‘brisant’: wat zijn p-notulen? Trouw 26.04.2021

Lees: Notulen ministerraad worden openbaar, dit kun je verwachten MSN 26.04.2021

Lees: Notulen ministerraad worden openbaar, dit kun je verwachten RTL 26.04.2021

Lees: Vanavond ‘uitzonderlijke’ publicatie van notulen uit ministerraad NOS 26.04.2021

Lees: Binnenhof maakt zich op voor alweer een spannende week AD 26.04.2021

Lees: Waarom geheime ministerraadnotulen openbaar worden (en hoe uniek dit is) MSN

26.04.2021

Lees: Waarom geheime ministerraadnotulen openbaar worden (en hoe uniek dit is) NU 26.04.2021

Lees: Nieuwe Kamerleden vol verwondering: ‘Je zit hier in een heel aparte bubbel’ AD 26.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 8 – verkenningsronde 20.04.2021 en 21.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 7 – volgende verkenningsronde vanaf 19.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 6 – volgende verkenningsronde vanaf 13.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 5 – nieuwe start verkenningsronde vanaf 08.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 4 – voortgangsoverleg 06.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 3 – Debat 31.03.2021– 01.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 2

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 1

Zie ook: Aftrap Verkiezingen 2e kamer op 17 maart 2021 – op weg naar de uitslag

Lees: Peiling De Hond: coalitie heeft 7 zetels minder dan bij verkiezingen MSN 25.04.2021

Lees: Peiling De Hond: coalitie heeft 7 zetels minder dan bij verkiezingen RTL 25.04.2021

Lees: De Stemming 25-4-2021: CDA/VVD/D66 op verlies – Peilingen (maurice.nl) 25.04.2021

Lees: Raad van State, ombudsman en Rekenkamer: wetten moeten eenvoudiger NOS 25.04.2021

Lees: Adviseurs regering: beleid moet simpeler en menselijke maat terug MSN 25.04.2021

Lees: Als Rutte zo’n ontwijkend antwoord zou geven als Klaver, zouden we hem niet geloven AD 25.04.2021

Lees: Hoe staat het ervoor met de formatie? ‘Het gaat iets langer duren’ RTL 25.04.2021

Lees: Hoe staat het ervoor met de formatie? ‘Het gaat iets langer duren’ MSN 24.04.2021

Lees: Interimvoorzitter CDA haalt uit naar lokale afdelingen MSN 24.04.2021

Lees: Interimvoorzitter CDA haalt uit naar lokale afdelingen Telegraaf 23.04.2021

april 25, 2021 - Posted by | Uncategorized

2 reacties

  1. […] Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 9 – verkenningsronde v… […]

    Pingback door Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 10 – verkenningsronde vertraagd « Debat in de Digitale Hofstad | april 28, 2021

  2. […] Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 9 – verkenningsronde v… […]

    Pingback door Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 11 – op weg naar de inhoudelijke formatie « Debat in de Digitale Hofstad | april 30, 2021


Sorry, the comment form is closed at this time.

%d bloggers liken dit: