Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 27 – nasleep POK – deel 3

Telegraaf 05.12.2020

Herstel voor ouders op schema

Het Herstel voor ouders die in de problemen zijn gekomen door wat er mis ging met de kinderopvangtoeslag ligt op schema.

Zoals afgelopen september is aangegeven, zijn eind dit jaar 430 mensen in acute problemen en schrijnende situaties geholpen. Dat meldt staatssecretaris Van Huffelen, verantwoordelijk voor Toeslagen, in de vierde Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag die vandaag aan de Tweede Kamer is gestuurd.

De 430 ouders die geholpen zijn, komen bovenop de 108 ouders die in juli zijn uitbetaald. Ook hebben 104 ouders een bedrag gekregen op basis van de noodvoorziening en hebben 172 mensen een eerste betaling gekregen.

‘Kerstgeschenk’ voor nog eens ruim 7000 ouders

Nog eens ruim 7.000 ouders uit de toeslagenaffaire krijgen ook een gift van 750 euro. De bedoeling is dat het nog deze maand wordt uitbetaald. Het gaat om ‘kerstgeld’ voor een groep gedupeerde ouders die onterecht het stempel fraudeur kregen, maar die al lang moet wachten op een tegemoetkoming of schadevergoeding.

Dit meldt staatssecretaris Van Huffelen (Toeslagen) in een brief aan de Tweede Kamer. Eerder kreeg een groep van 8.600 gedupeerde ouders hetzelfde bedrag. Daarbij ging het om mensen die de dupe waren van fraudeonderzoeken van de Belastingdienst, van het Combiteam Aanpak Facilitators (CAF) en om mensen die de dupe werden van een harde uitleg van de wet.

Traag op gang

Duizenden ouders die slachtoffer zijn geworden in de kinderopvangtoeslagaffaire wachten nog steeds op hun geld. Gemeenten willen deze gedupeerden helpen, maar dat gaat moeizaam. Vrijdag 04.12.2020 maakte het ministerie bekend dat er een oplossing in de maak is zodat gemeenten begin volgend jaar gedupeerden ook zelf kunnen bellen. Dat is noodzakelijk, want gemeenten weten tot nu toe alleen om hoeveel mensen het gaat. Niet wie het zijn. Het probleem: privacyregels.

Vanwege de privacywet AVG mag de Belastingdienst de namen van gedupeerden niet doorgeven. “Dat het zo lang duurt voor mensen om door de overheid gecompenseerd te worden is al vreselijk beroerd”, zegt Peter Heijkoop van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). “En daar komt dit dan weer bovenop.”

Langzamer dan beloofd

Het is de bedoeling dat zij compensatie krijgen voor de stopzetting van toeslagen voor kinderopvang en de enorme terugvorderingen. Omdat dit veel langzamer gaat dan het kabinet eerder beloofde, dwong de Tweede Kamer onder aanvoering van de SP de kerstgift af, als gebaar wegens het lange wachten.

Lees ook:

Slachtofferhulp staat gedupeerden toeslagenaffaire kinderopvang bij

De groep van ruim 7.000 mensen was al in beeld. Het gaat om een ouders die het predicaat ‘opzet’ of ‘grove schuld’ (OGS) kreeg. Zij kregen daardoor geen betalingsregeling en kwamen vervolgens in nog grotere financiële problemen.

Deze maand uitbetaald

Deze mensen kregen in maart van dit jaar al een brief van de Belastingdienst waarin werd werd beloofd dat de invordering bij hen werd stopgezet. Zij meenden daarom dat zij zich niet alsnog zelf hoefden aan te melden voor compensatie en ook niet voor de eenmalige gift van 750 euro. Om hen nu toch tegemoet te komen, krijgt ook deze groep nu het kerstgeld, als compensatie voor het lange wachten. De bedoeling is dat het nog deze maand wordt uitbetaald.

Ouders die onterecht het stempel fraudeur kregen, zullen een brief ontvangen waarin wordt erkend dat dit onjuist was en dat de problemen waarin zij terechtkwamen niet door hen, maar door de Belastingdienst zijn veroorzaakt. Als zij aanspraak willen maken op compensatie, zullen zij zich wel zelf moeten melden. Deze groep zal mogelijk ook in aanmerking komen voor vergoeding van de daadwerkelijke schade, belooft Van Huffelen.

Lees ook:

Dit weten we nu door de verhoren over de toeslagenaffaire

Door deze stap komt het aantal gedupeerden in de toeslagenaffaire waarschijnlijk hoger uit. Opgeteld gaat het nu om 15.000 mensen die het kerstgeld krijgen ; onder hen zijn niet alleen ouders met problemen met toeslagen, maar ook mensen die om andere redenen opzet of grove schuld werd verweten. Omdat de staatssecretaris vermoedt dat er nog veel meer gedupeerden zijn, wordt een speciale gezant ingesteld, om samen met gemeenten meer slachtoffers in beeld te brengen en recht te doen. Bij eerdere inschattingen werd gedacht aan minstens 20.000 gedupeerden.

Weer debat over ‘hersteloperatie’

Verder krijgt een beperkte groep ouders ook compensatie voor problemen die zij na fraudeonderzoek kregen met de zorg- en huurtoeslag en het kindgebonden budget. Gedupeerden krijgen verder recht op gratis juridische bijstand in de afwikkeling van de toeslagenaffaire. Daar komt een speciale subsidieregeling voor.

Het kabinet beloofde eerder dit jaar duizenden ouders te compenseren. Tot dusver hebben 172 mensen een eerste schadevergoeding gekregen. Zo’n 430 mensen in schrijnende situaties hebben een eerste betaling gekregen en ruim 100 ouders zijn geholpen met geld uit een speciale noodvoorziening. De Tweede Kamer debatteert over ruim een week met staatssecretaris Van Huffelen over de voortgang van de ‘hersteloperatie’.

Toeslagenstelsel op de schop, maar: een kwestie van lange adem

Het hervormen van het toeslagenstelsel wordt een proces van lange adem. Staatssecretaris Van Huffelen (Financiën) gaf maandagmiddag 14.12.2020 een eerste aanzet om het stelsel op de schop te nemen, met als opties onder meer een hoger minimumloon, een lagere zorgpremie, belastingkortingen en directe financiering van de kinderopvang.

Het is vooral aan de politiek om daarin, tijdens de kabinetsformatie na de verkiezingen in maart, keuzes te maken, benadrukt Van Huffelen. Die hervorming gaat naar verwachting wel even duren: voordat het stelsel helemaal op de schop is gegaan, kunnen we zomaar één, of zelfs twee kabinetten, verder zijn. „Het is een kwestie van kiezen en doen”, zegt Van Huffelen. „We kunnen niet nog een formatie voorbij laten gaan, zonder te kiezen voor iets anders.”

Meer over de Belastingdienst;

lees: Brief TK Vierde VGR Kinderopvangtoeslag 04.12.2020

lees: Bijlage 1 brief Onderbouwing en Evaluatie Verbetertraject Kinderopvangtoeslag (CW 3.1)

lees: Bijlage 2 Vierde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag

lees: Bijlage 3 Lijst 1 Afgeronde toezeggingen vierde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag

lees: Bijlage 4 Lijst 2 Lopende toezeggingen vierde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag

lees: Bijlage 5 Lijst 3 Afgeronde moties vierde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag

lees: Bijlage 6 Lijst 4 Lopende moties vierde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag

lees: Bijlage 8 Brief aan Nationale ombudsman 4 dec 2020

lees: Bijlage 9 Vragen Omtzigt 23 nov 2020 over de hersteloperatie

lees: Bijlage 10 Bijlage vragen Omtzigt vraag 6 Hersteloperatie Informatievergaringskader

lees: Bijlage 11 Bijlage vragen Omtzigt vraag 22 hersteloperatie Info BT introdossier DG

lees: Bijlage 12 Brief Nadere toelichting reactie en rappeltermijnen

lees: Bijlage 13 Bijlage bij brief Nadere toelichting reactie en rappeltermijnen

lees: Bijlage 14 Brief Verzoek van het lid Omtzigt om twee documenten en toelichting advies Landsadvocaat 2009

lees: Bijlage 15 documenten conceptadvies landsadvocaat 2009

lees: Bijlage 16  Kamervraag lid Omtzigt met betrekking tot rol Openbaar Ministerie in CAF

lees: Bijlage 17 Verzoek om nadere aangifte Kinderopvangtoeslagaffaire

Meer: Menno Snel RTL

Meer: Belastingdienst RTL

Meer: Toeslagenaffaire Belastingdienst RTL

Meer: belastingen Telegraaf

Meer: Jaap Uijlenbroek Telegraaf

Meer: Belastingdienst Telegraaf

Meer: Toeslagenaffaire NU

dossier: Kinderopvangtoeslag Trouw

lees: brief signalen ten aanzien opzet grove schuld 27.11.2020

lees: bijlage memo tg 304 versnellingsmaatregelen 09.01.2016

lees: Verhoren toeslagendrama klaar: niemand wist van of deed iets aan ontspoorde aanpak Elsevier 27.11.2020

lees: Toeslagenstelsel is absurd, blijkt uit gehaspel bij enquête. Stop ermee Elsevier 27.11.2020

Zie: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 26 – nasleep POK – deel 2

Zie: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 25 – nasleep POK – deel 1

Zie dan: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 24 – nasleep

Zie ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 23 – nasleep

Zie dan ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 22 – nasleep

Zie verder : De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 21 – nasleep

Zie dan verder ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 20 – nasleep

Zie dan ook nog: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 19 – nasleep

Zie verder ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 18 – nasleep

Zie ook nog: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 17 – nasleep – Parlementaire ondervraging

Zie dan ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 16 – nasleep rapport commissie Donner

Zie verder dan ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 15 – nasleep rapport commissie Donner

Zie nog meer: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 14 – nasleep rapport commissie Donner

Zie ook nog: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 13 – nasleep rapport commissie Donner

Zie dan ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 12 – nasleep rapport commissie Donner

Zie dan ook nog: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 11 – nasleep rapport commissie Donner

Zie verder ook nog: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 10 – rapport commissie Donner

Zie dan ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 9

Zie verder ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 8

Zie  verder dan ook nog: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) en het verdere gedonder met de belastingdienst – deel 7

En zie dan ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) en het verdere gedonder met de belastingdienst – deel 6

Zie dan ook nog verder: Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) en het verdere gedonder met de belastingdienst – deel 5 – commissie Donner

Zie verder dan ook: Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) en het verdere gedonder met de belastingdienst – deel 4 – commissie Donner

en zie dan ook nog: Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) en het verdere gedonder met de belastingdienst – deel 3

en zie verder dan ook: Voorheen Staatssecretaris Eric Wiebes VVD en staatssecretaris Menno Snel (Financiën) het Gedonder met de belastingdienst – deel 2

en verder zie dan ook nog: Staatssecretaris Eric Wiebes VVD en het Gedonder met de belastingdienst deel 1

Toeslagenstelsel op de schop, maar: een kwestie van lange adem

Telegraaf 14.12.2020 Het hervormen van het toeslagenstelsel wordt een proces van lange adem. Staatssecretaris Van Huffelen (Financiën) geeft maandagmiddag een eerste aanzet om het stelsel op de schop te nemen, met als opties onder meer een hoger minimumloon, een lagere zorgpremie, belastingkortingen en directe financiering van de kinderopvang.

Het is vooral aan de politiek om daarin, tijdens de kabinetsformatie na de verkiezingen in maart, keuzes te maken, benadrukt Van Huffelen. Die hervorming gaat naar verwachting wel even duren: voordat het stelsel helemaal op de schop is gegaan, kunnen we zomaar één, of zelfs twee kabinetten, verder zijn. „Het is een kwestie van kiezen en doen”, zegt Van Huffelen. „We kunnen niet nog een formatie voorbij laten gaan, zonder te kiezen voor iets anders.”

De staatssecretaris presenteert maandag daarom alvast drie varianten voor een nieuw toeslagenstelsel. Grof gezegd is de eerste om het geld te verschuiven van ouders naar organisaties rond kinderopvang, zorg en huur. Bij de tweede variant krijgen ouders een toelage of belastingkorting die niet van hun inkomen afhangt. En bij de derde gaat naast de toeslagen ook het belastingstelsel op de schop.

BEKIJK OOK:

Meer compensatie toeslagmissers

Om de zorgtoeslag af te kunnen schaffen, stellen de ministeries vooral voor om het minimumloon te verhogen en tegelijkertijd de zorgpremie te verlagen. In plaats van een lagere zorgpremie kan er ook voor worden gekozen om iedereen een gelijke toelage of belastingkorting te geven voor de zorgkosten.

Huren verlagen

Bij de huurtoeslag legt het kabinet als optie neer om de verhuurdersheffing en de huren verder te verlagen, zodat de toeslag een stuk kleiner en eenvoudiger kan worden. Bij de kinderopvang is de optie vooral om de opvang direct te betalen in plaats van via de ouders en met een toeslag. Daarna kan er eventueel worden toegewerkt naar gratis kinderopvang.

„Het is een kwestie van kiezen en doen”, zegt staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Financiën). „We kunnen niet nog een formatie voorbij laten gaan.” Ⓒ ANP/HH

De meest vergaande optie is om naast de toeslagen ook het belastingstelsel op de schop te gooien. Daarbij verdwijnen naast de toeslagen ook alle aftrekposten en wordt een nieuw en eenvoudig stelsel opgetuigd. Die bestaat dan uit een paar belastingschijven en het uitdelen van toelages die niet meer van iemands inkomen afhangen.

BEKIJK OOK:

’Niemand zag welk leed overheid eigen burgers aandeed in toeslagenaffaire’

De gehele Tweede Kamer wil dat het toeslagenstelsel op de schop gaat, met als voorname aanleiding de toeslagenaffaire, waarbij tienduizenden ouders in de knel raakten door een veel te harde aanpak van de overheid. Daarnaast is ook al jaren onvrede over de begrijpelijkheid en voorspelbaarheid van de toeslagen. Die gaan vaak gepaard met grote voorschotten en daarmee ook flinke terugvorderingen, wat voor financiële problemen zorgt.

„We vragen heel veel van mensen, met name van mensen die soms moeite hebben om dat goed te begrijpen”, zegt Van Huffelen. Het maakt de Belastingdienst tot een van de grootste schuldeisers van Nederland.

BEKIJK MEER VAN; belastingen overheid Tweede Kamer der Staten-Generaal Belastingdienst

Toeslagenstelsel op de schop, maar: een kwestie van lange adem

MSN 14.12.2020 Het hervormen van het toeslagenstelsel wordt een proces van lange adem. Staatssecretaris Van Huffelen (Financiën) geeft maandagmiddag een eerste aanzet om het stelsel op de schop te nemen, met als opties onder meer een hoger minimumloon, een lagere zorgpremie, belastingkortingen en directe financiering van de kinderopvang.

Het is vooral aan de politiek om daarin, tijdens de kabinetsformatie na de verkiezingen in maart, keuzes te maken, benadrukt Van Huffelen. Die hervorming gaat naar verwachting wel even duren: voordat het stelsel helemaal op de schop is gegaan, kunnen we zomaar één, of zelfs twee kabinetten, verder zijn. „Het is een kwestie van kiezen en doen”, zegt Van Huffelen. „We kunnen niet nog een formatie voorbij laten gaan, zonder te kiezen voor iets anders.”

© ANP/HH „Het is een kwestie van kiezen en doen”, zegt staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Financiën). „We kunnen niet nog een formatie voorbij laten gaan.”

De staatssecretaris presenteert maandag daarom alvast drie varianten voor een nieuw toeslagenstelsel. Grof gezegd is de eerste om het geld te verschuiven van ouders naar organisaties rond kinderopvang, zorg en huur. Bij de tweede variant krijgen ouders een toelage of belastingkorting die niet van hun inkomen afhangt. En bij de derde gaat naast de toeslagen ook het belastingstelsel op de schop.

Om de zorgtoeslag af te kunnen schaffen, stellen de ministeries vooral voor om het minimumloon te verhogen en tegelijkertijd de zorgpremie te verlagen. In plaats van een lagere zorgpremie kan er ook voor worden gekozen om iedereen een gelijke toelage of belastingkorting te geven voor de zorgkosten.

Huren verlagen

Bij de huurtoeslag legt het kabinet als optie neer om de verhuurdersheffing en de huren verder te verlagen, zodat de toeslag een stuk kleiner en eenvoudiger kan worden. Bij de kinderopvang is de optie vooral om de opvang direct te betalen in plaats van via de ouders en met een toeslag. Daarna kan er eventueel worden toegewerkt naar gratis kinderopvang.

De meest vergaande optie is om naast de toeslagen ook het belastingstelsel op de schop te gooien. Daarbij verdwijnen naast de toeslagen ook alle aftrekposten en wordt een nieuw en eenvoudig stelsel opgetuigd. Die bestaat dan uit een paar belastingschijven en het uitdelen van toelages die niet meer van iemands inkomen afhangen.

De gehele Tweede Kamer wil dat het toeslagenstelsel op de schop gaat, met als voorname aanleiding de toeslagenaffaire, waarbij tienduizenden ouders in de knel raakten door een veel te harde aanpak van de overheid. Daarnaast is ook al jaren onvrede over de begrijpelijkheid en voorspelbaarheid van de toeslagen. Die gaan vaak gepaard met grote voorschotten en daarmee ook flinke terugvorderingen, wat voor financiële problemen zorgt.

„We vragen heel veel van mensen, met name van mensen die soms moeite hebben om dat goed te begrijpen”, zegt Van Huffelen. Het maakt de Belastingdienst tot een van de grootste schuldeisers van Nederland.

Hulp van gemeenten voor slachtoffers toeslagaffaire komt traag op gang

NOS 06.12.2020 Duizenden ouders die slachtoffer zijn geworden in de kinderopvangtoeslagaffaire wachten nog steeds op hun geld. Gemeenten willen deze gedupeerden helpen, maar dat gaat moeizaam. Vrijdag maakte het ministerie bekend dat er een oplossing in de maak is zodat gemeenten begin volgend jaar gedupeerden ook zelf kunnen bellen. Dat is noodzakelijk, want gemeenten weten tot nu toe alleen om hoeveel mensen het gaat. Niet wie het zijn. Het probleem: privacyregels.

Vanwege de privacywet AVG mag de Belastingdienst de namen van gedupeerden niet doorgeven. “Dat het zo lang duurt voor mensen om door de overheid gecompenseerd te worden is al vreselijk beroerd”, zegt Peter Heijkoop van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). “En daar komt dit dan weer bovenop.” Heijkoop praat namens de gemeenten met het ministerie van Financiën over dit onderwerp.

Volgens CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt, een van de aanjagers van de kinderopvangtoeslagaffaire, is het de omgekeerde wereld, “De gedupeerden zijn jarenlang in alle systemen aangemerkt als fraudeur, maar nu ze geholpen moeten worden zijn er privacyregels.” Het kabinet was van plan om dit jaar 235 miljoen aan de ouders te compenseren maar dat lukt niet. 18 miljoen komt dit jaar bij de ouders terecht, de rest moet wachten tot volgend jaar.

Zoeken

De terugbetaling en schadevergoeding is een zaak van de overheid waar gemeenten niet bij kunnen helpen. Het gaat bij de gemeenten dan ook om ondersteuning bij praktische zaken zoals schuldhulpverlening of kwijtscheldingen. Om toch met gedupeerden in contact te komen gaan ze daarom zelf op zoek. Zo liet de gemeente Hilversum basisscholen, kinderopvang en gastouders een oproep plaatsen en zette zelf een advertentie in een huis-aan-huis blad in de hoop in contact te komen met de 38 gedupeerden in de mediastad. Dat leverde tot nu toe vijf reacties op.

In Arnhem hebben zich tot nu toe twintig slachtoffers gemeld. Voor de zomer is de stad geïnformeerd dat het in totaal waarschijnlijk om 340 mensen gaat. “We hebben zelf ook nog wat mensen kunnen vinden via schuldhulpverlening maar het tempo is gewoon traag”, zegt wethouder Martien Louwers.

Stempel

Een van die slachtoffers is Miranda Suvaal. De kinderopvang fraudeerde met haar gegevens en vervolgens moest ze de Belastingdienst terugbetalen. Alles bij elkaar gaat het om iets meer dan 10.000 euro, wat in de praktijk neer wat neerkomt op een aflossing van meer dan 400 euro per maand.

Haar moeder las een oproep van de gemeente in de krant. Afgelopen vrijdag had ze haar eerste afspraak bij Rijnstad, een welzijnsorganisatie die in opdracht van de gemeente gedupeerden bijstaat. “Het ergste vind ik dat ik het stempel fraudeur heb gekregen, terwijl ik dacht alles goed gedaan te hebben en gewoon een baan heb.”

Inzet Verstegen, maatschappelijk werker bij Rijnstad, zegt dat sommige mensen geen kinderopvangtoeslag meer durven aan te vragen: “Terwijl ze er wel recht op hebben. Daardoor bijten ze ondertussen op een houtje.” Het is dit soort zaken waar een gemeente bij kan helpen.

Tamara Hardenbol is een van de gedupeerden van de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst. Ze moest ten onrechte duizenden euro’s kinderopvangtoeslag terugbetalen en dat had grote gevolgen voor haar en haar gezin.

Toeslagenaffaire heeft grote persoonlijke gevolgen: ‘Je belandt in een sociaal isolement’

Meerdere keren kaartte de Vereniging van Nederlandse Gemeenten het probleem van de gegevensdeling aan bij het ministerie van Financiën. Door de oplossing waar het ministerie vrijdag aan refereerde kunnen gemeenten gedupeerden straks zelf bellen. Het gaat hierbij om de 8900 gezinnen die nu bekend zijn bij de Belastingdienst.

Heijkoop is blij met die stap, maar is ook kritisch, “Al met al hebben mensen weer maanden langer moeten wachten door dit soort bureaucratisch gedoe.” Hij wil dan ook dat de praktische details zo snel mogelijk worden uitgewerkt. “De problemen van mensen gaan gewoon door. De Belastingdienst moet hen snel compenseren. Mensen lopen nog steeds kans door schulden uit hun huis te worden gezet.”

Het ministerie van Financiën laat in een reactie weten dat er zeven dagen in de week gewerkt wordt zodat de ouders zo snel mogelijk gecompenseerd worden. Maar het verzamelen van alle dossiers is complex en de uitbetaling moet zorgvuldig gebeuren. Daarom duurt het langer dan verwacht, aldus de Belastingdienst.

BEKIJK OOK;

Herstel voor ouders op schema

RO 04.12.2020 Het herstel voor ouders die in de problemen zijn gekomen door wat er mis ging met de kinderopvangtoeslag ligt op schema. Zoals afgelopen september is aangegeven, zijn eind dit jaar 430 mensen in acute problemen en schrijnende situaties geholpen. Dat meldt staatssecretaris Van Huffelen, verantwoordelijk voor Toeslagen, in de vierde Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag die vandaag aan de Tweede Kamer is gestuurd.

De 430 ouders die geholpen zijn, komen bovenop de 108 ouders die in juli zijn uitbetaald. Ook hebben 104 ouders een bedrag gekregen op basis van de noodvoorziening en hebben 172 mensen een eerste betaling gekregen.

Van Huffelen meldt de Kamer ook dat het aantal ouders dat in aanmerking komt voor de vergoeding van € 750, wordt uitgebreid. De regeling is bestemd voor alle ouders die zich voor 1 november gemeld hebben voor herstel, inclusief de ouders die al eerder dit jaar compensatie hebben gekregen. Inmiddels hebben ruim 8600 ouders die vergoeding ontvangen.

Die vergoeding wordt nu uitgebreid naar twee andere groepen ouders: ouders bij wie de invordering in maart is stopgezet en ouders die onterecht bericht kregen dat zij niet met CAF-11 vergelijkbaar waren én die zich nog niet hebben aangemeld voor herstel. Dat zijn in totaal zo’n 7350 mensen. Zij hoeven geen actie te ondernemen en krijgen het geld automatisch uitbetaald, als de Belastingdienst over de juiste gegevens beschikt. Dat gebeurt zeer waarschijnlijk nog deze maand.

Daarnaast kondigt de staatssecretaris aan dat de bestaande compensatieregeling voor de kinderopvangtoeslag en de Opzet/Grove Schuld tegemoetkoming worden uitgebreid naar zowel de huurtoeslag, de zorgtoeslag en het kindgebonden budget. Dit omdat mogelijk ook hier mensen vooringenomen behandeld zijn of onterecht een OGS-stempel kregen. Om hoeveel mensen het gaat, is nog niet bekend.

Voor ouders die juridische hulp willen, kondigt de staatssecretaris een subsidieregeling aan zodat die hulp gratis is. Samen met het ministerie van Justitie en Veiligheid  en de Raad voor de Rechtsbijstand wordt de uitvoering daarvan ingericht. De Raad voor de Rechtsbijstand zorgt voor de uitvoering daarvan.

In de Voortgangsrapportage staat daarnaast dat ouders die de kwalificatie Opzet/Grove Schuld hebben gekregen, een brief ontvangen waarin staat dat zij geen fraudeur waren, dat dit predicaat onterecht is geweest en dat de problemen niet door hen zijn veroorzaakt.

De samenwerking met de gemeenten krijgt verder vorm met het voornemen om een speciale gezant te benoemen. Die kan zich inzetten om de samenwerking met de gemeenten zo goed mogelijk te laten verlopen. En zoekt manieren om ouders die zich nog niet hebben gemeld te benaderen.

Daarnaast meldt de staatssecretaris dat het straks mogelijk is om gegevens van ouders met gemeenten uit te wisselen zodat zij makkelijk contact kunnen leggen om aanvullende hulp te bieden. Daarvoor moeten de ouders wel zelf toestemming geven.

Documenten;

Aanbiedingsbrief Vierde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag

Kamerstuk: Kamerbrief | 04-12-2020

Zie ook;

Toeslagenaffaire breidt zich uit, mogelijk ook mis bij huur- en zorgtoeslag

Toeslagenaffaire breidt zich uit, mogelijk ook mis bij huur- en zorgtoeslag

NU 04.12.2020 De Belastingdienst gaat naast gedupeerde ouders in de kinderopvangtoeslag, ook mensen compenseren die niet goed zijn behandeld bij de huurtoeslag, zorgtoeslag en het kindgebonden budget. Mogelijk zijn zij ook “vooringenomen” behandeld en kregen zij onterecht het stempel ‘opzet/grove schuld’.

Dat schrijft staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Toeslagen) vrijdagmiddag aan de Tweede Kamer.

Tot nu toe was de compensatieregeling er alleen voor ouders die slachtoffer zijn van de kinderopvangtoeslagaffaire en onterecht werden bestempeld als fraudeur.

Hun toeslag werd stopgezet en zij moesten alle ontvangen toeslag terugbetalen. Dat leidde tot grote financiële problemen en stortte gezinnen in diepe ellende.

Nu komt daar dus een groep bij, schrijft Van Huffelen. Om hoeveel mensen het gaat, is niet bekend.

Etiket opzet/grove schuld leidde tot grote problemen

Het etiket opzet/grove schuld leidde tot veel problemen bij burgers. Zodra iemand zo in de systemen van de Belastingdienst te boek stond, verloren zij mogelijk het recht op een betalingsregeling of schuldhulpverlening bij de gemeente. Uiteindelijk bleek dat 96 procent van de duizenden gevallen onrecht dit stempel kregen.

Van Huffelen laat verder weten dat aan het einde van dit jaar 430 mensen die in “acute problemen” zijn gekomen door het handelen van de Belastingdienst in de kinderopvangtoeslagaffaire, zijn geholpen.

Dat aantal ligt op schema ten opzichte van eerdere berichten in september, maar is een stuk lager dan de belofte die het kabinet in april deed, namelijk dat er aan het einde van dit jaar vijfduizend ouders gecompenseerd zouden zijn.

Irritatie in Kamer om trage afhandeling compensatie

De trage compensatieregeling en het niet nakomen van eerdere beloftes, leidde al regelmatig tot irritaties in de Kamer. Op aandringen van onder andere de SP is er besloten om gedupeerde ouders voor deze maand 750 euro te geven.

Dat bedrag is inmiddels naar zo’n 8.600 mensen overgemaakt en wordt verder uitgebreid naar een groep van 7.350 ouders die onterecht het idee kunnen hebben dat zij niet in aanmerking komen voor compensatie en zich daarom niet hebben gemeld bij de Belastingdienst.

Lees meer over: Politiek  Toeslagenaffaire

Meer compensatie toeslagmissers

Telegraaf  04.12.2020 Naast de gedupeerde ouders in de affaire rond de kinderopvangtoeslag, gaat het kabinet nu ook mensen compenseren die onterecht als fraudeur met het kindgebonden budget en de huur- en zorgtoeslag zijn aangemerkt.

Dat meldt staatssecretaris Van Huffelen (Financiën) aan de Tweede Kamer. De nieuwe groep is in beeld gekomen omdat mensen ook bij die andere toeslagen onterecht tot fraudeur zijn bestempeld. Dat gaat bijvoorbeeld om mensen die onterecht het label ’opzet/grove schuld’ kregen van de Belastingdienst. Wie dat kreeg, had bijvoorbeeld geen recht meer op een betalingsregeling of schuldhulpverlening van de gemeente.

750 euro

Het kabinet gaat ook nog eens ongeveer 7350 gedupeerde ouders extra een ’kerstbonus’ van 750 euro geven voor het lange wachten op de echte compensatie. Die groep komt bovenop de 8600 ouders die eerder al deze bonus kregen.

De nieuwe groep ouders hoeft niks te doen voor de kerstbonus, ze krijgen het geld automatisch betaald als de Belastingdienst hun gegevens heeft. Dat wil de fiscus nog deze maand voor elkaar krijgen.

Staatssecretaris Van Huffelen zet ook nog een subsidieregeling op voor gedupeerde ouders die juridische hulp willen bij hun strijd voor compensatie. Die hulp zouden ze met dank aan de subsidie dan gratis moeten kunnen krijgen.

BEKIJK MEER VAN; overheid belastingen Van Huffelen Den Haag Belastingdienst Tweede Kamer der Staten-Generaal

‘Kerstgeld’ voor nog eens ruim 7.000 ouders in toeslagenaffaire

RTL 04.12.2020 Nog eens ruim 7.000 ouders uit de toeslagenaffaire krijgen ook een gift van 750 euro. De bedoeling is dat het nog deze maand wordt uitbetaald. Het gaat om ‘kerstgeld’ voor een groep gedupeerde ouders die onterecht het stempel fraudeur kregen, maar die al lang moet wachten op een tegemoetkoming of schadevergoeding.

Dit meldt staatssecretaris Van Huffelen (Toeslagen) in een brief aan de Tweede Kamer. Eerder kreeg een groep van 8.600 gedupeerde ouders hetzelfde bedrag. Daarbij ging het om mensen die de dupe waren van fraudeonderzoeken van de Belastingdienst, van het Combiteam Aanpak Facilitators (CAF) en om mensen die de dupe werden van een harde uitleg van de wet.

Langzamer dan beloofd

Het is de bedoeling dat zij compensatie krijgen voor de stopzetting van toeslagen voor kinderopvang en de enorme terugvorderingen. Omdat dit veel langzamer gaat dan het kabinet eerder beloofde, dwong de Tweede Kamer onder aanvoering van de SP de kerstgift af, als gebaar wegens het lange wachten.

Lees ook:

Slachtofferhulp staat gedupeerden toeslagenaffaire kinderopvang bij

De groep van ruim 7.000 mensen was al in beeld. Het gaat om een ouders die het predicaat ‘opzet’ of ‘grove schuld’ (OGS) kreeg. Zij kregen daardoor geen betalingsregeling en kwamen vervolgens in nog grotere financiële problemen.

Deze maand uitbetaald

Deze mensen kregen in maart van dit jaar al een brief van de Belastingdienst waarin werd werd beloofd dat de invordering bij hen werd stopgezet. Zij meenden daarom dat zij zich niet alsnog zelf hoefden aan te melden voor compensatie en ook niet voor de eenmalige gift van 750 euro. Om hen nu toch tegemoet te komen, krijgt ook deze groep nu het kerstgeld, als compensatie voor het lange wachten. De bedoeling is dat het nog deze maand wordt uitbetaald.

Ouders die onterecht het stempel fraudeur kregen, zullen een brief ontvangen waarin wordt erkend dat dit onjuist was en dat de problemen waarin zij terechtkwamen niet door hen, maar door de Belastingdienst zijn veroorzaakt. Als zij aanspraak willen maken op compensatie, zullen zij zich wel zelf moeten melden. Deze groep zal mogelijk ook in aanmerking komen voor vergoeding van de daadwerkelijke schade, belooft Van Huffelen.

Lees ook:

Dit weten we nu door de verhoren over de toeslagenaffaire

Door deze stap komt het aantal gedupeerden in de toeslagenaffaire waarschijnlijk hoger uit. Opgeteld gaat het nu om 15.000 mensen die het kerstgeld krijgen ; onder hen zijn niet alleen ouders met problemen met toeslagen, maar ook mensen die om andere redenen opzet of grove schuld werd verweten. Omdat de staatssecretaris vermoedt dat er nog veel meer gedupeerden zijn, wordt een speciale gezant ingesteld, om samen met gemeenten meer slachtoffers in beeld te brengen en recht te doen. Bij eerdere inschattingen werd gedacht aan minstens 20.000 gedupeerden.

Weer debat over ‘hersteloperatie’

Verder krijgt een beperkte groep ouders ook compensatie voor problemen die zij na fraudeonderzoek kregen met de zorg- en huurtoeslag en het kindgebonden budget. Gedupeerden krijgen verder recht op gratis juridische bijstand in de afwikkeling van de toeslagenaffaire. Daar komt een speciale subsidieregeling voor.

Het kabinet beloofde eerder dit jaar duizenden ouders te compenseren. Tot dusver hebben 172 mensen een eerste schadevergoeding gekregen. Zo’n 430 mensen in schrijnende situaties hebben een eerste betaling gekregen en ruim 100 ouders zijn geholpen met geld uit een speciale noodvoorziening. De Tweede Kamer debatteert over ruim een week met staatssecretaris Van Huffelen over de voortgang van de ‘hersteloperatie’.

RTL Nieuws; Alexandra van Huffelen Belastingdienst Ministerie van Financiën Toeslagenaffaire Belastingdienst

Veel meer toeslagen­ou­ders krijgen ‘kerstgift’ van 750 euro

AD 04.12.2020 Nog eens 7350 ouders die in de problemen kwamen door de kinderopvangtoeslag krijgen een gift van 750 euro netto van het kabinet. Al 8600 ouders die zich bij de Belastingdienst voor compensatie hebben gemeld omdat ze vermoeden slachtoffer te zijn in de toeslagenaffaire, krijgen zo’n ‘kerstgift’. Deze groep is fors uitgebreid, meldt staatssecretaris Alexandra van Huffelen. De nieuwe ouders krijgen het geld ‘waarschijnlijk nog’ deze maand automatisch uitbetaald.

Ouders krijgen deze gift omdat ze lang moeten wachten op de compensatie. De nieuwe groep bestaat uit ouders van wie tot maart toeslagenbedragen werden ingevorderd. Ook gaat het geld naar ouders die nog niet hebben aangeklopt voor compensatie terwijl ze wel onterecht te horen kregen dat hun situatie niet vergelijkbaar is met die van ouders in de bekende CAF-11-zaak. Dit was de zaak waarover het eerst duidelijkheid bestond. De CAF-11-ouders zijn wel gecompenseerd.

Lees ook;

Rutte steekt hand in eigen boezem rond toeslagenaffaire: ‘Grenzen overgaan mag niet’

De balans opgemaakt: slachtoffers houden bittere nasmaak want ‘vogels zijn gevlogen’

0 De balans opgemaakt: slachtoffers houden bittere nasmaak want ‘vogels zijn gevlogen’

Rutte zag dat de bal het ravijn in was gerold, maar consequenties blijven uit

3000 euro of meer terugbetalen aan toeslag? Opzet/grove schuld, stelde fiscus

Van Huffelen meldt in een voortgangsrapportage dat de beoordeling en uitbetaling van compensatie nu toch op gang komt. Voor het einde van het jaar zijn 430 mensen geholpen die acuut in de problemen komen of in een schrijnende situatie zitten. Ze vertelt ook dat de compensatieregeling wordt uitgebreid naar ontvangers van huurtoeslag, zorgtoeslag en het kindgebonden budget. ,,Dit omdat mogelijk ook hier mensen vooringenomen behandeld zijn”, of onterecht beschuldigd zijn van het onterecht fout invullen van gegevens. Om hoeveel mensen het gaat, is het kabinet nog niet bekend.

Ook bij de huurtoeslag, de zorgtoeslag en het kindgebonden budget zijn mensen verkeerd behandeld, schrijft Van Huffelen aan de Tweede Kamer. Om hoeveel mensen het gaat, is nog niet bekend.

‘Opzet of grove schuld’

Ouders die er, veelal onterecht, van zijn beschuldigd te hebben gesjoemeld of ernstig nalatig te zijn geweest met hun toeslagenformulieren, krijgen een brief van Toeslagen. ,,Daarin staat dat zij geen fraudeur waren, dat dit predicaat onterecht is geweest en dat de problemen niet door hen zijn veroorzaakt”, meldt de staatssecretaris. De toeslagen van deze groep werden stilgezet toen zij het predicaat ‘opzet of grove schuld’ kregen. Ze kregen geen normale betaalregeling, dus ze moesten enorme bedragen snel terugbetalen.

Het kabinet biedt subsidie aan voor mensen die rechtsbijstand willen, meldt Van Huffelen verder. Op die manier hoeven ze zelf de kosten van de advocaat niet te betalen.

Ook compensatie voor fouten bij huur- en zorgtoeslag

NOS 04.12.2020 De compensatieregeling voor mensen die het slachtoffer zijn van de affaire met de kinderopvangtoeslag wordt uitgebreid. Ook bij de huurtoeslag, de zorgtoeslag en het kindgebonden budget zijn mensen verkeerd behandeld, schrijft staatssecretaris Van Huffelen aan de Tweede Kamer.

Eerder is besloten om een compensatie te geven aan de ouders die het slachtoffer zijn van de kinderopvangtoeslagaffaire, waarin mensen ten onrechte tot fraudeur werden bestempeld en grote sommen geld moesten terugbetalen.

Nu schrijft Van Huffelen dat ook bij andere toeslagen ontvangers mogelijk vooringenomen behandeld zijn of onterecht het stempel kregen dat zij met opzet of grove schuld fouten hebben gemaakt bij het aanvragen van toeslagen. Om hoeveel mensen het gaat, is nog niet bekend.

Volgens Financiën zijn er geen speciale aanwijzingen dat er ook grote problemen zijn met de huur- en zorgtoeslag, maar SP-Kamerlid Leijten trekt dat in twijfel. Zij is een van de aanjagers van de kinderopvangtoeslagaffaire en zij denkt dat bij de andere toeslagen wel degelijk ook van alles is misgegaan.

“Blijkbaar is de fraudejacht veel groter dan gedacht”, zegt zij, “En hebben ook mensen met huur- en zorgtoeslag onterecht een fraudestempel gekregen. Goed dat de compensatie wordt opengesteld, maar nu is wel nodig dat we eerlijk te horen krijgen hoeveel mensen nog meer slachtoffer zijn geworden”

750 euro voor feestdagen

Van Huffelen maakte vandaag ook bekend dat meer vermoedelijke slachtoffers van het kindertoeslagdrama in aanmerking komen voor een eenmalige uitkering van 750 euro. Het bedrag is een geste voor de feestdagen en een vergoeding voor het lange wachten van veel ouders.

De staatssecretaris kondigt verder aan dat gedupeerden juridische bijstand kunnen krijgen.

BEKIJK OOK;

‘Noodvoorziening toeslagdrama ging niet naar ouders’

MSN 04.12.2020 De Nationale ombudsman Reinier van Zutphen heeft tijdens de verhoren over de kinderopvangtoeslag voorkomen dat de noodvoorziening die werd uitgekeerd aan gedupeerde ouders direct naar schuldeisers zou worden overgemaakt. “Dat is natuurlijk de wereld op zijn kop en gelukkig trokken de gedupeerden bij mij aan de bel en kon ik middels een brief aan staatssecretaris Van Huffelen (Financiën) het tij laten keren”, zegt Reinier van Zutphen in een interview met De Telegraaf.

Duizenden gezinnen, die door deze affaire in de schuldsanering terecht waren gekomen, verkeerden in zulke grote problemen dat ze uit coulance aanspraak konden maken op een zogenaamde noodvoorziening van 500 euro en een eenmalige gift van 750 euro om het ergste leed te slechten. Maar toen dat uitgekeerd zou worden, dreigde het geld rechtstreeks naar schuldeisers te gaan. Van Zutphen wist dat te voorkomen.

“Maar het is van de zotte dat we zien dat de systemen nog steeds niet werken. Terwijl de Kamer het bespreekt gebeurt het onder je ogen nog een keer. Ik ben dan ook heel benieuwd wat het rapport van de commissie die de kinderopvangtoeslagaffaire behandelt oplevert”, stelt Van Zutphen.

Verhoren toeslagenaffaire afgerond, maar hoe staat het met de compensatie?

NU 04.12.2020 De verhoren over de kinderopvangtoeslagaffaire zijn inmiddels achter de rug. De ondervragingscommissie maakt een reconstructie van hoe het zo fout heeft kunnen gaan. Maar wat hebben de gedupeerde ouders daaraan? Velen wachten nog op de beloofde compensatie. Vrijdag geeft het kabinet een update. Hoe staat het er nu voor?

De compensatieregeling komt maar moeizaam op gang. Staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Toeslagen) moest de Kamer in september melden dat de herstelbetalingen vertraging oplopen, omdat het “beoordelen en het écht helpen van gedupeerde ouders om hun leven weer op orde te krijgen complexer blijkt dan gedacht”.

Ook draait de herstelorganisatie, die in allerijl binnen de Belastingdienst is opgezet om de betalingen uit te voeren, nog niet op volle toeren.

Dit jaar worden naar verwachting drie- tot zeshonderd ouders gecompenseerd, mogelijk komen ruim twintigduizend gedupeerden hiervoor in aanmerking. “In dit tempo doen we er honderd jaar over”, zei een gefrustreerde Pieter Omtzigt (CDA) tijdens een Kamerdebat in oktober.

Aanvankelijk werd toegezegd dat er voor het einde van dit jaar vijfduizend ouders gecompenseerd zouden worden.

Zie ook: Verhoren toeslagaffaire afgerond: waarom greep politiek niet in?

Ouders kregen na aandringen van SP 750 euro

De vertraging en het geringe aantal compensaties leidde tot woede in de Kamer. SP’er Renske Leijten vroeg Van Huffelen in oktober om gedupeerde ouders op zijn minst een voorschot van 1.000 euro te geven, zodat zij in ieder geval iets hebben voor de dure decembermaand.

Het kabinet besloot uiteindelijk 750 euro te geven aan de ouders die zich voor 1 november hebben gemeld voor compensatie. Het gaat om ongeveer negenduizend ouders, van wie inmiddels 8.600 de gift hebben ontvangen. Van het overige deel is de Belastingdienst nog op zoek naar gegevens zodat de 750 euro overgemaakt kan worden.

Het bedrag wordt niet verrekend met de nog uitstaande compensatie en hoeft ook niet te worden terugbetaald als blijkt dat je helemaal geen recht hebt op compensatie.

Onduidelijk hoeveel geld beschikbaar is voor compensatie

De Kamer wil ook duidelijkheid over het bedrag dat het kabinet heeft gereserveerd voor de compensatieregeling voor volgend jaar.

Het viel CDA’er Omtzigt op dat er in september op Prinsjesdag andere bedragende in de boeken stonden dan bij de de herziening van de rijksbegroting in de Najaarsnota.

Omtzigt wil nu precies weten hoeveel het kabinet dit en volgend jaar gaat uitgeven aan de compensatieregeling. Op 15 december staat een debat op de agenda over de hersteloperatie van de kinderopvangtoeslag.

Lees meer over: Politiek Toeslagenaffaire

december 5, 2020 - Posted by | 2e kamer, aangifte, Belastingdienst, commissie-Donner, debat, etnisch profileren, fraude, Hans Vijlbrief, kinderopvangtoeslag, kinderopvangtoeslagaffaire, menno snel, Menno Snel D66, onderzoek, parlementaire enquêtecommissie, Parlementaire ondervraging, Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag, POK, politiek, Staatssecretaris Hans Vijlbrief, Staatssecretaris Menno Snel, staatssecretaris Van Huffelen, toeslagenaffaire, toeslagenstelsel | , , , , , ,

1 reactie

  1. […] Zie: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 27 … […]

    Pingback door De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 28 – nasleep POK eindverslag – deel 4 « Debat in de Digitale Hofstad | december 18, 2020


Sorry, the comment form is closed at this time.

%d bloggers liken dit: