Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

50 plus op weg naar de 2e kamerverkiezingen op 17 maart 2021

AD 09.11.2020

Aftrap 50Plus

AD 25.11.2020

Kandidatenlijst

De fractievoorzitter van 50Plus in de Tweede Kamer en de partijtop 50Plus van de ouderenpartij praten niet meer met elkaar. ,,Er is geen contact meer”, aldus fractievoorzitter Corrie van Brenk.

Het ligt aan Liane den Haan. Liane wil het allemaal anders doen, aldus Kamerlid Léonie Sazias (50Plus).

Vanmiddag 24.11.2020 maakte de fractie via een persbericht bekend dat, naast fractievoorzitter Corrie van Brenk, ook Kamerlid Léonie Sazias en Gerrit Jan van Otterloo niet herkiesbaar zijn in maart 2021.

Geen enkel 50PLUS-fractielid keert na de aankomende verkiezingen terug in de Tweede Kamer. Gerrit Jan van Otterloo is het derde en tevens laatste Kamerlid dat laat weten zich niet opnieuw verkiesbaar te stellen, meldt de partij dinsdag.

In de top van de kandidatenlijst van 50Plus voor de Tweede Kamerverkiezingen staan veel ervaren kandidaten op het gebied van pensioenen.

Na lijsttrekker Liane den Haan, die nu nog directeur is van ouderenorganisatie ANBO, komen achtereenvolgens Raymond Brood, Ellen Verkoelen, Martin Nijkamp en Henk van Tilborg.

Brood is partner bij een consultancy-bedrijf op het gebied van gezondheid, pensioenen en investeringen. Verkoelen is fractievoorzitter van 50Plus in Rotterdam en Nijkamp vervult een bestuursfunctie bij Robeco. Van Tilborg is fractievoorzitter in Tilburg. De leden van 50Plus moeten nog instemmen met de lijst.

Den Haan spreekt van inhoudelijk sterke en ervaren kandidaten. Zij vindt de kennis van pensioenen van groot belang bij de uitwerking van het pensioenakkoord. De pensioenen zijn een van de speerpunten van 50Plus.

Maandagavond 23.11.2020 lekte al uit dat Sazias niet door wilde, maar toen gaf ze nog geen reden. Nu zegt Sazias in de wandelgangen van de Tweede Kamer: ,,Het ligt aan Liane den Haan (de lijsttrekker van 50Plus). Liane wil het allemaal anders doen. En ik vind mijn gezondheid belangrijker.”

Sazias en Van Otterloo konden naar verluidt in eerste instantie allebei rekenen op een plek in de top 10 op de kieslijst van 50Plus, die vrijdag verschijnt. Maar inmiddels is het contact met de partijtop verslechterd. Liane den Haan weigert commentaar te geven op de gang van zaken.

Lees ook;

Concept kandidatenlijst 50 plus

De kandidaten op de conceptlijst zijn mensen met een grote staat van dienst op het gebied van de speerpunten uit het verkiezingsprogramma van 50PLUS. Samen gaan zij zorgen dat iedereen in Nederland goed oud kan worden en mee kan blijven doen: met een waardevast pensioen, een geschikte woning en goede gezondheidszorg. Dat is de kracht van PLUS!

Liane den Haan - Foto: Patricia Steur1. LIANE DEN HAAN

53 jaar, wonend in Woerden, was directeur/bestuurder van de ouderenbelangenorganisatie ANBO, nu lijsttrekker. Liane wil met 50PLUS niet aan de zijlijn staan, maar meedenken en vechten voor die zaken die 50PLUS wil bereiken!

► Lees hier meer over Liane

Raymond Brood - Foto: Patricia Steur2. RAYMOND BROOD

61 jaar, wonend in Heemstede en ruim tien jaar partner bij Mercer, een internationaal consultancybureau op het gebied van talent, gezondheid, pensioen en investeringen.

► Lees hier meer over Raymond

Ellen Verkoelen - Foto: Patricia Steur3. ELLEN VERKOELEN

63 jaar, wonend in Rotterdam, fractievoorzitter van 50PLUS Rotterdam. Ellen beschikt over veel kennis en ervaring op het gebied van duurzaamheid, diversiteit en inclusiviteit.

► Lees hier meer over Ellen

Martin Nijkamp - Foto: Patricia Steur4. MARTIN NIJKAMP

61 jaar, wonend in Bloemendaal, vervult een bestuursfunctie bij Robeco en heeft mede daardoor veel kennis op het gebied van pensioenen, een belangrijk thema voor 50PLUS.

► Lees hier meer over Martin

Henk van Tilborg - Foto: Patricia Steur5. HENK VAN TILBORG

63 jaar, wonend in Tilburg, fractievoorzitter van 50PLUS Tilburg. Maakt zich sterk voor een veilige samenleving waarin geweldsdelicten tegen ouderen zwaarder worden bestraft.

► Lees hier meer over Henk

Jaap Haasnoot - Foto: Patricia Steur6. JAAP HAASNOOT

69 jaar, wonend in Katwijk, veranderkundige van beroep en lid van de Provinciale Staten in Zuid-Holland. Hij pleit voor een minister van Wonen, gezien het enorme tekort aan seniorenwoningen.

► Lees hier meer over Jaap

Marc van Rooij - Foto: Patricia Steur7. MARC VAN ROOIJ

57 jaar, wonend in Almere, is bedrijfskundig strateeg en voor 50PLUS lid van de Provinciale Staten in Flevoland. Pleit voor een eerlijke en transparante overheid, waarbij afspraak afspraak is.

► Lees hier meer over Marc

Ruud van Acquoij - Foto: Patricia Steur8. RUUD VAN ACQUOIJ

57 jaar, wonend in Eindhoven, is naast fractievoorzitter van 50PLUS Eindhoven ook trainer en coach. Ruud maakt zich hard voor betaalbare gezondheidszorg die voor iedereen bereikbaar is.

► Lees hier meer over Ruud

Ron van Reenen - Foto: Patricia Steur9. RON VAN REENEN

58 jaar, wonend in IJsselstein, is gemeentelijk beleidsadviseur Openbare orde en veiligheid. Is pleitbezorger voor een inkomensafhankelijke subsidie voor ouderen om hun huis te beveiligen.

► Lees hier meer over Ron

Noëlle Sanders - Foto: Patricia Steur10. NOËLLE SANDERS

58 jaar, wonend in Amersfoort, brengt ervaring in op het gebied van Ruimtelijke Ontwikkeling. Noëlle gaat zich inzetten voor meer betaalbare woningen, voor jong en oud.

► Lees hier meer over Noëlle

De kandidaten op de plaatsen 11 tot en met 41, zoals die wordt voorgesteld door de kandidaatstellingscommissie:

11. A. Leerkes (m, 65 jaar), Wilnis
12. L. Verschuur-Otter (v, 49 jaar), Slagharen
13. J.F.X.M. Brouwers (m, 66 jaar), Son en Breugel
14. Th. Wiersma (m, 62 jaar), Drachten
15. G.A.M.M. Tomlow (m, 65 jaar), Den Haag
16. W. Willemse (m, 71 jaar), Vlissingen
17. A.G.H.M. Lammertink (m, 65 jaar), Zoetermeer
18. A. Hernández (v, 51 jaar), ‘s-Hertogenbosch
19. A.M.B. van Est (m, 56 jaar), Maastricht
20. H. Bongers (m, 58 jaar), Heesch
21. J.R.J. van Engelen (m, 62 jaar), Nieuwegein
22. J.C. Hessing (m, 72 jaar), Axel
23. E.M.N. Maarschalk-Meijer (v, 69 jaar), Amsterdam
24. H. Vlak (m, 65 jaar), Bergen op Zoom
25. H.J. ten Cate (m, 71 jaar), Haarlem
26. N. de Vos (m, 67 jaar), Julianadorp
27. L.H.B. Lodder (m, 69 jaar), Putten
28. C.E. Veeze (m, 76 jaar), Leek
29. Th. Hoppenbrouwers (m, 59 jaar), Eindhoven
30. F.J. Mol (m, 55 jaar), Helmond
31. J.P.W.A.A.M. Taks (m, 76 jaar), Breda
32. P.W. van Lier (m, 73 jaar), Breda
33. H.D. Nota (m, 69 jaar), Parrega
34. G. Timmerman (m, 65 jaar), Ter Idzard
35. F.W. Crouwel (m, 65 jaar), Terneuzen
36. A.H. Franse (m, 61 jaar), Goes
37. C.J.A. Verboom (m, 55 jaar), Kampen
38. W.C. Dekker (m, 70 jaar), Hoofddorp
39. J.W. van Es (m, 73 jaar), Amsterdam
40. G. Schuurman (m, 71 jaar), Hardenberg
41. L. Sazias (v, 63 jaar), Hilversum

Pensioenstandpunt

Van Brenk vertelt dat zij al eerder haar afscheid had aangekondigd, omdat ze zich niet kan verenigen met het pensioenstandpunt dat de nieuwe lijsttrekker van de partij, Den Haan, uitdraagt. Zelf werd Van Brenk door voorzitter Jan Nagel gepasseerd als dé kandidaat voor het lijsttrekkerschap.

,,En Van Otterloo, die al 71 is, was bereid om maar een deel uit te zitten van zijn komende termijn als Kamerlid. Hij wilde maar twee jaar doen en was graag bereid nieuwe mensen in te werken. Dat wilde de kandidatencommissie, waarin Den Haan ook zit, niet.”

Momenteel is er dus geen contact met de partijtop, aldus Van Brenk. ,,Dat hoeft ook niet, wij zijn hier gewoon dagelijks samen bezig om het oude programma uit te voeren en dat zullen we de komende vier maanden blijven doen. Voor mij houdt het daarna op, is het klaar.”

Verder noemt Van Brenk het jammer dat er, met het vertrek van Sazias en Van Otterloo, weer twee ervaren krachten uit de Tweede Kamer vertrekken. ,,En wij werken als fractie uitstekend samen, ook met de mensen in de Eerste Kamer. Maar met de top heb ik geen contact meer. Zo simpel is het.”

Is ze dan boos op partijvoorzitter Jan Nagel? Van Brenk: ,,Ik vind dat hij een domme keus heeft gemaakt.”

Pensioenen omhoog, de AOW-leeftijd terug naar 65 jaar en een dertiende maand voor AOW’ers. Het zijn geen nieuwe, maar wel drie prominente punten uit het verkiezingsprogramma dat ouderenpartij 50Plus vandaag presenteert.

Om de pensioenen omhoog te krijgen moeten ze weer worden geïndexeerd, betoogt de partij. Indexeren betekent laten meegroeien met prijsstijgingen. De afgelopen jaren gebeurde dat vaak niet, omdat pensioenfondsen daarvoor niet genoeg geld in kas hadden.

“We worden steeds ouder en vaak ook gezonder oud”, zegt de nieuwe lijsttrekker Liane den Haan. “Dat is heel fijn, maar daar moeten we onze samenleving wel op inrichten. Dat vraagt om een andere kijk op werk, pensioen, wonen en zorg.”

Studeren, kinderopvang en lonen

Niet het hele programma is exclusief gericht op ouderen. Net als veel andere partijen, vindt 50Plus dat het minimumloon omhoog moet. Verder zou kinderopvang gratis moeten worden voor iedereen, een idee dat ook leeft aan de linkerzijde van het politieke spectrum.

Daarnaast moet de basisbeurs weer terugkomen, want “studeren is voor iedereen”. Ook op dat punt kan 50Plus veel andere partijen de hand schudden.

Ouderenpartij

Ik wil de regie en vrije keuze meer bij mensen zelf laten, aldus Liane den Haan, lijsttrekker 50Plus.

Tot nu toe werd 50Plus neergezet als enkel een ouderenpartij, maar Den Haan denkt daar anders over. ,,We zijn er primair voor ouderen, maar er komt ook nog een hele grote groep 50-plussers aan. Voor hen willen wij er ook zijn, anders zijn we kortzichtig bezig. Ik merk ook bij onze achterban dat ze ontzettend blij zijn met die nieuwe blik vanuit de partijtop.”

Het programma is progressief. Zo vindt 50Plus dat iedere volwassene recht heeft op zelfbeschikking over het eigen levenseinde, moeten de gemeenteraadsverkiezingen op de schop, komt er een dertiende maand en volwaardige vakantie-uitkering voor AOW’ers. Ook wordt de kinderopvang in ons land gratis. Het eigen risico in de zorg wordt bijna gehalveerd naar 200 euro.

Den Haan: ,,Ik wil meer de regie en vrije keuze bij mensen zelf laten. Dat ze desgewenst verpleeghuiszorg 24/7 thuis kunnen krijgen, zelf kunnen bepalen hoe ze later willen wonen of vanaf wanneer ze hun AOW wensen te ontvangen. Gemeenten en de Rijksoverheid moeten die mogelijkheden scheppen.”

Versnippering tegengaan

Hoeveel invloed 50Plus gaat krijgen in de Tweede Kamer, is nog even de vraag. In de laatste Peilingwijzer (een gemiddelde van een aantal belangrijke peilingen) stond de door conflicten geplaagde partij rond nul tot twee zetels (0,7 tot 1,7 procent).

Opvallend in dat licht is dat 50Plus in het programma schrijft voorstander te zijn van een kiesdrempel van 3 procent om versnippering tegen te gaan. De Tweede Kamerverkiezingen zijn volgend jaar maart.

DE KRACHT VAN PLUS!

Het concept-verkiezingsprogramma van 50PLUS.

Samen laten we zien wat de kracht van PLUS is. Want het ouderenbelang is een gedeeld belang!

KOOPKRACHT & INKOMEN

50PLUS staat voor een samenleving waarin iedereen tot op hoge leeftijd mee moet kunnen blijven doen. Dat kan alleen als je een inkomen hebt dat je in staat stelt dat ook te doen. En precies dat staat op losse schroeven. De afgelopen 10 jaar hebben gepensioneerden al zo’n 20 procent koopkrachtverlies geleden. Onaanvaardbaar. Zeker als je beseft dat deze groep geen mogelijkheden heeft om dat verlies nog aan te vullen.

Waar wij voor gaan:
• Het geleden koopkrachtverlies van 20 procent door gepensioneerden dient de komende vier jaar ingehaald te worden. Binnen dat kader wil 50PLUS:
o Een volwaardige vakantie-uitkering voor AOW’ers (8 procent);
o Een dertiende maand voor AOW’ers;
o Hervatten van de indexatie van pensioenen;
o Herstelbetaling voor onnodig gemiste indexatie 2008 – 2020.
• Na meer dan tien jaar niet indexeren en zelfs kortingen mogen de pensioenen niet opnieuw gekort worden.
• Er komt een andere rekenrente dan de huidige extreem laag gehouden rekenrente.
• Flexibele pensioenleeftijd of deeltijdpensioen blijft altijd mogelijk.
• Een volledige AOW-uitkering op 65-jarige leeftijd.
• De AOW blijft welvaartsvast.
• Premiebetaling stopt op de AOW-leeftijd. Dat moet zo blijven.
• AOW’ers die recht hebben op een aanvullende inkomensondersteuning moeten deze krijgen zonder daarvoor een aanvraag te doen.
• Mensen die doorwerken na 65-jarige leeftijd krijgen, net als werkenden onder de 65, als bonus recht op een volledige arbeidskorting.
• Er komt een structurele verhoging van het minimumloon.
• Het belastingstelsel wordt drastisch vereenvoudigd.
• Het terugdraaien van discriminerende belastingmaatregelen voor ouderen.
• Mensen onder de armoedegrens worden extra gesteund.
• Leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt moet worden tegengegaan.
• Gratis kinderopvang om iedereen aan het arbeidsproces te laten deelnemen.
• Gezonde voedselproducten horen thuis in het lage btw-tarief, ongezonde producten in het hoge tarief.

——————————-> en nog meer<————————————–

Zie: Publieksversie_programma_2021-2025 50PLUS

50 PLUS wikipedia

Meer voor 50plus

Meer voor 50plus dales

Zie: Liane den Haan wordt de nieuwe lijsttrekker van 50Plus

Zie: Jan Nagel nieuwe partijvoorzitter van 50PLUS

Zie ook: Ook Geert Dales verlaat definitief 50plus

Zie dan ook: En inmiddels gaat 50plus gewoon weer vrolijk verder

Met 50Plus wil Liane den Haan strengere straffen bij geweld tegen ouderen

AD 03.03.2021 Wandelen met de hond, koken en motorrijden. Dat doet Liane den Haan graag als ze niet met politiek bezig is. Den Haan (53) is geboren en getogen in Woerden. Ze is alleenstaand en heeft drie kinderen (21, 19, en 18 jaar oud). Voor 50Plus is Den Haan lijsttrekker bij de komende Tweede Kamerverkiezingen.

Windmolens of zonnepanelen? 
,,50Plus is niet voor windmolenparken en zeker niet op het land. Als er windmolenparken moeten komen, dan liever op zee. Wij vinden dat we moeten investeren in nieuwe (schone en minder gevaarlijke) vormen van kernenergie en dat we moeten inzetten op de nieuwste klimaattechnologieën. Zonnepanelen op daken, bijvoorbeeld op bedrijventerreinen, is een mooi streven.’’

Lees ook;

Koeien in de wei of meer natuur in de polder?
,,Koeien horen in de wei, maar 50Plus is voorstander van het halveren van de veestapel om de uitstoot van stikstof te verminderen. Boeren moeten hiervoor wel gecompenseerd worden of worden geholpen met het opzetten van andere bedrijfsactiviteiten. Boeren zijn vaak bereid om een deel van hun ruimte beschikbaar te stellen voor alternatieve dagbesteding, bijvoorbeeld voor dementerende ouderen. Als we 1 procent van de landbouwgrond in Nederland gebruiken om te gaan bouwen, dan kunnen we 800.000 extra woningen realiseren. Daarmee is de woningnood in één keer opgelost.’’

Op de lijst

Liane den Haan is een van de 48 kandidaten uit het Groene Hart die bij de komende verkiezingen een gooi doen naar een plek in de Tweede Kamer. In een serie legt AD Groene Hart een aantal van hen enkele dilemma’s voor. De Woerdense is lijsttrekker van 50Plus.

Groene Hart behouden of buiten de kernen bouwen? 
,,Het Groene Hart is prachtig. Als we die 1 procent landbouwgrond (zie hierboven) die we willen bebouwen over Nederland verdelen dan kan het Groene Hart zoveel mogelijk behouden blijven. Er staat in steden ook veel leeg. Daar moeten we eerst gebruik van maken. In Woerden wordt nu bijvoorbeeld een prachtig woonproject gerealiseerd op het oude FNV-terrein. Belangrijk vind ik het om aandacht te hebben voor de huisvesting voor ouderen. Er is te weinig passend aanbod voor hen en daarmee stagneert de doorstroming op de woningmarkt.’’

Als we 1 procent van de landbouw­grond in Nederland gebruiken om te gaan bouwen, dan kunnen we 800.000 extra woningen realiseren, aldus Liane den Haan.

Investeren in jeugdwerk of hardere straffen voor jonge criminelen?
,,Veel partijen hebben de mond vol van het onderwijs omdat de jeugd onze toekomst is, maar het is ook belangrijk dat er geld komt voor jeugdzorg, buurtwerk en activiteiten dichtbij de jeugd. Jongeren hebben soms mentale en psychische ondersteuning nodig. Al die zaken zijn wegbezuinigd en we zien nu in de coronacrisis hoeveel problemen dit geeft. Aan de andere kant vindt 50Plus dat er strenger moet worden gestraft bij geweldsdelicten waarbij ouderen slachtoffer zijn. Het is bovendien goed als ouderen weerbaarheidstrainingen krijgen en we pleiten voor een inkomensafhankelijke subsidie voor ouderen om hun huis te beveiligen.’’

Minder vliegen of Lang leve Schiphol ?
,,Schiphol heeft een belangrijke economische functie in ons land en dat moeten we zo houden. Wel moeten we kijken of we zoveel mogelijk rekening kunnen houden met de impact van het vliegen op ons klimaat en daar maatregelen voor nemen. 50Plus vindt het belangrijk om alternatieve reismogelijkheden, bijvoorbeeld per trein, beter toegankelijk en meer betaalbaar te maken.’’

Regeren met de VVD of in oppositie met de PvdA?
,,We nemen regeringsverantwoordelijkheid als dat ons gevraagd wordt. Wij sluiten niemand uit. De impact van de coronacrisis vraagt echter om solidariteit en de bereidheid om samen te werken. De enorme gevolgen die deze pandemie op onze samenleving heeft kunnen we alleen maar partij-overstijgend oplossen. Samen de schouders eronder.’’

Leden 50Plus akkoord met kandidatenlijst en verkiezingsprogramma

MSN 12.12.2020 50Plus heeft afgerekend met de oppositie binnen de partij tegen het verkiezingsprogramma en de voorgestelde kandidatenlijst. Het partijbestuur kreeg daarvoor zaterdag de steun van een meerderheid van de leden op een digitaal partijcongres.

Voorafgaand aan het congres was er onrust over de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma, dat de partij vorige maand presenteerde. Met name de passage dat 50Plus bereid is om te onderhandelen over het pensioenakkoord dat minister Wouter Koolmees (D66) met de bonden sloot, zorgde voor onvrede. Zaterdag was daar weinig meer van te merken: een ruime meerderheid van 87,7 procent keurde het verkiezingsprogramma goed.

Ook de interne discussie over de kandidatenlijst speelde op het congres nauwelijks een rol. Zittend fractieleden zagen zich gepasseerd door onbekende nieuwkomers en hebben er inmiddels de brui aan gegeven, ze keren niet meer terug in de Tweede Kamer.

Pensioenakkoord

Lijsttrekker en beoogd fractievoorzitter Liane den Haan waarschuwde voorafgaand aan de stemming over de kandidatenlijst voor een kleine groep oproerkraaiers binnen de partij die „niet het partijbelang, maar hun eigen belang voorop stellen. Dat is gedrag dat we niet langer meer ac cepteren”, waarschuwde ze.

Moties en amendementen om nieuwkomers binnen de partij – zoals de nummer twee, voormalig VVD’er Raymond Brood – lager te plaatsen ten faveure van oudgedienden, strandden vervolgens. Brood kreeg voor die plek 52 procent van de stemmen. Zijn tegenkandidaat voor die plaats, Ellen Verkoelen, 38 procent.

Partijleider Den Haan riep aan het slot van het congres het kabinet op om „de constante dreiging van kortingen op pensioenen voor eens en voor altijd weg te nemen.” Het koopkrachtverlies (van 20 procent) dat gepensioneerden volgens haar de afgelopen jaren hebben opgelopen, moet „de komende vier jaar worden gerepareerd”.

Acties 50PLUS tegen jarenlang koopkrachtverlies gepensioneerden

MSN 12.12.2020 Ouderenpartij 50PLUS zet de komende week acties op touw om te protesteren tegen het koopkrachtverlies dat gepensioneerden al jarenlang treft. Hoewel er in 2021 waarschijnlijk geen pensioenkortingen komen, is dat volgens de partij niet genoeg.

Lijsttrekker Liane den Haan zegt zaterdag op een ledenvergadering dat er meer moet gebeuren. “De maat is vol. Ouderen zijn er sinds 2008 maar liefst 20 procent op achteruitgegaan.”

Volgens Den Haan zien meer dan 3 miljoen gepensioneerden dat hun pensioen, waar ze lang voor gespaard hebben, steeds minder waard wordt. “Alles is flink duurder geworden: boodschappen, woninghuur, energie, zorgkosten en gemeentelijke lasten.

Gelukkig zijn er mensen die goed kunnen rondkomen van de AOW en hun aanvullend pensioen. Maar er is een steeds grotere groep mensen die het water aan de lippen staat. We zien zelfs dat mensen zorg mijden.”

Den Haan noemt het tijdelijk van tafel schuiven van de pensioenkortingen volgend jaar een verkiezingsstunt van minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken). Hij moet met meer over de brug komen, vindt de partij. De 50PLUS-leider wil dat het kabinet de rekenregels voor het huidige stelsel “bij het oud vuil zet”.

Volgens haar valt met de huidige “extreem laag gehouden rekenrente” geen pensioen op te bouwen. “Ik roep hem op de constante dreiging van kortingen voor eens en voor altijd weg te halen.” Ook wil 50PLUS dat de pensioenen weer geïndexeerd worden, zodat ze meestijgen met de inflatie.

Een afvaardiging van de ouderenpartij zal naar Den Haag gaan om te protesteren. Lokale acties zijn afhankelijk van de coronamaatregelen, die mogelijk worden aangescherpt, zegt een woordvoerster. Ouderen in het land kunnen in ieder geval digitaal hun proteststem laten horen.

50Plus start met landelijke pensioenacties

AD 12.12.2020 Ouderenpartij 50Plus komt landelijk in verzet tegen het pensioenbeleid. De partij wil niet alleen dat kortingen van de baan gaan, maar ook dat ouderen gecompenseerd worden voor jarenlang koopkrachtverlies.

Dat zei lijsttrekker Liane den Haan van 50Plus vandaag in een speech tijdens een digitale algemene ledenvergadering. Daar werden de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma van de ouderenpartij goedgekeurd, zijn het na stemming door maar zo’n 230 leden.

Lees ook;

Minister Koolmees (Sociale Zaken) zal naar verwachting van Den Haan komende week bekendmaken dat er komend jaar geen pensioenkortingen komen. Wat 50Plus betreft is dat een begin, maar moet er meer gebeuren om de miljoenen gepensioneerden tegemoet te komen.

Ouderen zijn er volgens 50Plus sinds 2008 maar liefst 20 procent op achteruit gegaan. ,,De maat is vol.” Daarom gaat de partij komende week actie voeren in Den Haag en digitaal in de rest van het land.

Den Haan: ,,Er is een steeds grotere groep mensen die het water aan de lippen staat. We zien dat mensen moeilijk rond kunnen komen en zelfs dat ze zorg mijden. Dit kan toch niet waar zijn in ons land?”

50Plus eist bij de acties dat pensioenkortingen definitief van de baan gaan, dat we stoppen ‘met ons arm rekenen’ met een extreem lage rekenrente en dat de pensioenen worden geïndexeerd.

’Voorrang voor zorgvrijwilligers bij vaccinatie’

Telegraaf 07.12.2020  50PLUS wil zorgvrijwilligers ook met voorrang laten vaccineren tegen het coronavirus. Volgens de politieke partij zijn veel vrijwilligers, met name ouderen, uit angst besmet te raken tijdelijk gestopt met hun vrijwilligerswerk. Hierdoor dreigt volgens 50PLUS een vrijwilligerstekort bij zorg- en welzijnsorganisaties.

Lijsttrekker Liane den Haan: „Zorg- en welzijnsorganisaties kunnen niet zonder de hulp van vrijwilligers. Doordat in sommige organisaties meer dan de helft van de vrijwilligers tijdelijk niet durft te komen, staat de zorg onder druk. Vanuit 50PLUS doen we daarom de oproep aan de politiek met betrekking tot het vaccinatieprogramma.”

Voor mensen met dementie en hun mantelzorgers is dagbesteding volgens Den Haan van cruciaal belang. Zonder die opvang en begeleiding kunnen ze vaak niet thuis blijven wonen. Mantelzorgers raken uitgeput en kunnen het niet langer aan, en dan moet iemand naar een verpleeghuis verhuizen.

Liane den Haan: „Dagbesteding zorgt niet alleen voor een goede daginvulling voor mensen met dementie. Het is veel meer. Mensen die anders vooral thuis op de stoel zitten, hebben op deze manier sociale contacten, zijn in beweging en krijgen een paar keer per week een warme maaltijd. Laten we daarom met z’n allen doen wat we kunnen en zorgen dat deze mooie vorm van ondersteuning overeind blijft. En laten we vrijwilligers in zorg en welzijn zo snel mogelijk vaccineren, zodat zij veilig hun werk kunnen blijven doen.”

BEKIJK MEER VAN; ouderen politiek ziekten 50PLUS Liane den Haan

50PLUS wil voorrang voor zorgvrijwilligers bij vaccinatie

MSN 07.12.2020  50PLUS wil zorgvrijwilligers ook met voorrang laten vaccineren tegen het coronavirus. Volgens de politieke partij zijn veel vrijwilligers, met name ouderen, uit angst besmet te raken tijdelijk gestopt met hun vrijwilligerswerk. Hierdoor dreigt volgens 50PLUS een vrijwilligerstekort bij zorg- en welzijnsorganisaties.

Lijsttrekker Liane den Haan: “Zorg- en welzijnsorganisaties kunnen niet zonder de hulp van vrijwilligers. Doordat in sommige organisaties meer dan de helft van de vrijwilligers tijdelijk niet durft te komen, staat de zorg onder druk. Vanuit 50PLUS doen we daarom de oproep aan de politiek met betrekking tot het vaccinatieprogramma.”

Voor mensen met dementie en hun mantelzorgers is dagbesteding volgens Den Haan van cruciaal belang. Zonder die opvang en begeleiding kunnen ze vaak niet thuis blijven wonen. Mantelzorgers raken uitgeput en kunnen het niet langer aan, en dan moet iemand naar een verpleeghuis verhuizen.

Liane den Haan: “Dagbesteding zorgt niet alleen voor een goede daginvulling voor mensen met dementie. Het is veel meer. Mensen die anders vooral thuis op de stoel zitten, hebben op deze manier sociale contacten, zijn in beweging en krijgen een paar keer per week een warme maaltijd. Laten we daarom met z’n allen doen wat we kunnen en zorgen dat deze mooie vorm van ondersteuning overeind blijft. En laten we vrijwilligers in zorg en welzijn zo snel mogelijk vaccineren, zodat zij veilig hun werk kunnen blijven doen.”

50Plus gaat verkiezingen in met ‘ervaren kandidaten, met verstand van pensioenen’

NOS 27.11.2020 In de top van de kandidatenlijst van 50Plus voor de Tweede Kamerverkiezingen staan veel mensen met ervaring op het gebied van pensioenen.

Na lijsttrekker Liane den Haan, die nu nog directeur is van ouderenorganisatie ANBO, komen achtereenvolgens Raymond Brood, Ellen Verkoelen, Martin Nijkamp en Henk van Tilborg. Brood is partner bij een consultancy-bedrijf op het gebied van gezondheid, pensioenen en investeringen. Verkoelen is fractievoorzitter van 50Plus in Rotterdam en Nijkamp vervult een bestuursfunctie bij Robeco. Van Tilborg is fractievoorzitter in Tilburg. De leden van 50Plus moeten nog instemmen met de lijst.

Den Haan spreekt van inhoudelijk sterke en ervaren kandidaten. Zij vindt de kennis van pensioenen van groot belang bij de uitwerking van het pensioenakkoord. De pensioenen zijn een van de speerpunten van 50Plus.

Afsplitsing Krol

De partij haalde bij de vorige Kamerverkiezingen vier zetels, maar heeft er na de afsplitsing van partijleider Krol nog maar drie. 50Plus heeft te kampen gehad met veel interne strubbelingen. In de Peilingwijzer, een gewogen gemiddelde van verschillende peilingen, staat 50Plus op één tot drie zetels.

Krol gaat zelf de verkiezingen in met de “Lijst Henk Krol”. Hij spreekt van een “vooruitstrevend conservatieve” partij, Gisteren presenteerde hij zijn verkiezingsprogramma. Hij is van plan de economie op één te zetten. Verder wil hij zich onder meer inzetten voor ondernemers, de bio-industrie aan banden leggen, de zeggenschap van de Europese Unie inperken en een bindend referendum invoeren.

BEKIJK OOK;

Huidige 50PLUS-fractie keert na verkiezingen niet terug in Tweede Kamer

NU 24.11.2020 Geen enkel fractielid van 50PLUS keert na de aankomende verkiezingen terug in de Tweede Kamer. Gerrit Jan van Otterloo is het derde en tevens laatste Kamerlid dat laat weten zich niet opnieuw verkiesbaar te stellen, meldt de partij dinsdag.

De partij heeft sinds het vertrek van partijleider Henk Krol nog drie zetels in handen. Fractievoorzitter Corrie van Brenk en Kamerlid Léonie Sazias maakten al eerder bekend te stoppen.

Van Brenk deed een gooi naar het partijleiderschap, maar verloor de verkiezing van Liane den Haan, directeur van ouderenorganisatie ANBO. Omdat de onenigheid over het pensioenakkoord te groot is, kondigde ze aan niet op de lijst te komen als Den Haan het partijleiderschap zou winnen.

Maandag liet ook Sazias weten dat ze niet meer op de lijst wil. Ze zei aanvankelijk ook het partijleiderschap te ambiëren, maar sprak al snel haar steun uit voor Den Haan. Toch keert Sazias niet onder haar leiding terug in de Tweede Kamer.

De inmiddels 71-jarige Van Otterloo stond bij de vorige verkiezingen op de vijfde plek van de 50PLUS-kieslijst en kwam daardoor net niet in de Kamer. Hij kwam in 2019 alsnog in de Kamer, nadat Martin van Rooijen naar de Senaat was vertrokken. Van Otterloo was van 1986 tot 1994 Tweede Kamerlid voor de PvdA.

“Ik heb mij altijd met veel plezier en toewijding ingezet voor de zaken waar ik in geloof”, laat hij weten. De politicus zegt daarnaast dat hij het mooi zou vinden als meer oud-leden van de Tweede Kamer met hun nieuwe ervaringen en kennis terugkeren in de politiek.

Lees meer over: Politiek  50PLUS

Volledige zittende fractie 50Plus weg na verkiezingen

Telegraaf 24.11.2020  Alle Kamerleden die nu nog namens 50Plus in de Tweede Kamer zitten, staan niet op de lijst voor de komende verkiezingen in maart. Dat meldt de partij. Ook Gerrit Jan van Otterloo keert niet terug op het Binnenhof.

Na het vertrek van partijleider Henk Krol, bleef 50PLUS met drie Kamerleden over. Fractievoorzitter Corrie van Brenk deed een gooi naar het partijleiderschap, maar verloor de verkiezing van Liane den Haan, chef van ouderenorganisatie ANBO. Omdat de onenigheid over het pensioenakkoord te groot is, kondigde Van Brenk aan niet op de lijst te komen als De Haan het partijleiderschap zou winnen.

Maandag zei ook Léonie Sazias dat ze niet meer op de lijst wilde. Sazias zei eerst ook nog het partijleiderschap te ambiëren, maar sprak al snel haar steun uit voor Den Haan. Toch keert Sazias niet onder haar leiding terug in de Tweede Kamer.

BEKIJK MEER VAN; lokale verkiezingen partijen en bewegingen Léonie Sazias Kamerleden 50PLUS

Contact verbroken tussen fractievoorzitter en partijtop 50Plus

AD 24.11.2020 De fractievoorzitter van 50Plus in de Tweede Kamer en de top van de ouderenpartij praten niet meer met elkaar. ,,Er is geen contact meer”, aldus fractievoorzitter Corrie van Brenk.

Het ligt aan Liane den Haan. Liane wil het allemaal anders doen, aldus Kamerlid Léonie Sazias (50Plus).

Vanmiddag maakte de fractie via een persbericht bekend dat, naast fractievoorzitter Corrie van Brenk, ook Kamerlid Léonie Sazias en Gerrit Jan van Otterloo niet herkiesbaar zijn in maart.

Gisteravond lekte via deze site al uit dat Sazias niet door wilde, maar toen gaf ze nog geen reden. Nu zegt Sazias in de wandelgangen van de Tweede Kamer: ,,Het ligt aan Liane den Haan (de lijsttrekker van 50Plus). Liane wil het allemaal anders doen. En ik vind mijn gezondheid belangrijker.”

Sazias en Van Otterloo konden naar verluidt in eerste instantie allebei rekenen op een plek in de top 10 op de kieslijst van 50Plus, die vrijdag verschijnt. Maar inmiddels is het contact met de partijtop verslechterd. Liane den Haan weigert commentaar te geven op de gang van zaken.

Lees ook;

Pensioenstandpunt

Van Brenk vertelt dat zij al eerder haar afscheid had aangekondigd, omdat ze zich niet kan verenigen met het pensioenstandpunt dat de nieuwe lijsttrekker van de partij, Den Haan, uitdraagt. Zelf werd Van Brenk door voorzitter Jan Nagel gepasseerd als dé kandidaat voor het lijsttrekkerschap.

,,En Van Otterloo, die al 71 is, was bereid om maar een deel uit te zitten van zijn komende termijn als Kamerlid. Hij wilde maar twee jaar doen en was graag bereid nieuwe mensen in te werken. Dat wilde de kandidatencommissie, waarin Den Haan ook zit, niet.”

Momenteel is er dus geen contact met de partijtop, aldus Van Brenk. ,,Dat hoeft ook niet, wij zijn hier gewoon dagelijks samen bezig om het oude programma uit te voeren en dat zullen we de komende vier maanden blijven doen. Voor mij houdt het daarna op, is het klaar.”

Verder noemt Van Brenk het jammer dat er, met het vertrek van Sazias en Van Otterloo, weer twee ervaren krachten uit de Tweede Kamer vertrekken. ,,En wij werken als fractie uitstekend samen, ook met de mensen in de Eerste Kamer. Maar met de top heb ik geen contact meer. Zo simpel is het.”

Is ze dan boos op partijvoorzitter Jan Nagel? Van Brenk: ,,Ik vind dat hij een domme keus heeft gemaakt.”

50Plus presenteert verkiezingsprogramma: veel voor ouderen, maar ook voor anderen

NOS 09.11.2020 Pensioenen omhoog, de AOW-leeftijd terug naar 65 jaar en een dertiende maand voor AOW’ers. Het zijn geen nieuwe, maar wel drie prominente punten uit het verkiezingsprogramma dat ouderenpartij 50Plus vandaag presenteert.

Om de pensioenen omhoog te krijgen moeten ze weer worden geïndexeerd, betoogt de partij. Indexeren betekent laten meegroeien met prijsstijgingen. De afgelopen jaren gebeurde dat vaak niet, omdat pensioenfondsen daarvoor niet genoeg geld in kas hadden.

Om die reden vindt 50Plus ook dat de zogenoemde rekenrente omhoog moet. Hoe hoger de rente waarmee pensioenfondsen mogen rekenen, hoe makkelijker ze kunnen indexeren.

“We worden steeds ouder en vaak ook gezonder oud”, zegt de nieuwe lijsttrekker Liane den Haan. “Dat is heel fijn, maar daar moeten we onze samenleving wel op inrichten. Dat vraagt om een andere kijk op werk, pensioen, wonen en zorg.”

Zorg dichtbij

Wat betreft zorg wil 50Plus het verplichte eigen risico terugbrengen naar 200 euro (nu is dat 385 euro), en de partij wil onderzoeken of het helemaal kan worden afgeschaft. Ook wordt zorg “dichtbij georganiseerd” als het aan de ouderenpartij ligt, en moeten mantelzorgers meer ondersteuning krijgen.

Wat betreft wonen zouden de huren in de sociale sector moeten worden bevroren. Ook vindt 50Plus dat er kleinschalige woonvormen met zorg moeten komen “in veilige, groene en leefbare wijken”.

Studeren, kinderopvang en lonen

Niet het hele programma is exclusief gericht op ouderen. Net als veel andere partijen, vindt 50Plus dat het minimumloon omhoog moet. Verder zou kinderopvang gratis moeten worden voor iedereen, een idee dat ook leeft aan de linkerzijde van het politieke spectrum.

Daarnaast moet de basisbeurs weer terugkomen, want “studeren is voor iedereen”. Ook op dat punt kan 50Plus veel andere partijen de hand schudden.

Lijsttrekker Den Haan benadrukt dat 50Plus voortaan vaker wil meebeslissen. “We staan niet aan de zijlijn, maar laten ons zien en vechten voor die zaken die we willen bereiken. Met als motto: van deelbelangen naar gedeelde belangen.”

Versnippering tegengaan

Hoeveel invloed 50Plus gaat krijgen in de Tweede Kamer, is nog even de vraag. In de laatste Peilingwijzer (een gemiddelde van een aantal belangrijke peilingen) stond de door conflicten geplaagde partij rond nul tot twee zetels (0,7 tot 1,7 procent).

Opvallend in dat licht is dat 50Plus in het programma schrijft voorstander te zijn van een kiesdrempel van 3 procent om versnippering tegen te gaan. De Tweede Kamerverkiezingen zijn volgend jaar maart.

BEKIJK OOK;

50Plus wil zwaardere straffen bij geweld tegen ouderen en zieken

AD 09.11.2020 50Plus wil dat er strengere straffen komen voor geweldsdelicten waarvan ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid slachtoffer worden. Dat staat in het nieuwe verkiezingsprogramma, dat vandaag verschijnt.

Ook is het de bedoeling dat er een (inkomensafhankelijke) subsidie wordt opgezet voor ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid die hun woning willen beveiligen. De politie moet daarnaast gratis weerbaarheidstrainingen gaan geven aan deze groepen.

Lees ook;

50Plus wil ANBO-voorzitter Liane den Haan als lijsttrekker

Beoogd lijsttrekker 50Plus is ‘vechter’ met omstreden imago

50Plus-lijsttrekker Liane den Haan zegt in een toelichting: ,,Ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid zijn steeds vaker het slachtoffer van babbeltrucs, (woning)overvallen en phishing. Deze mensen moeten beter worden beschermd, dat gebeurt nu lang niet genoeg.”

In het programma van de partij, dat de titel ‘De kracht van PLUS!’ draagt, staan verder maatregelen voor de huidige én toekomstige generaties. Grote thema’s zijn een waardevast pensioen, een geschikte woning en goede gezondheidszorg voor mensen die dat nodig hebben.

Liane den Haan, lijsttrekker 50Plus © Thierry Schut

Ouderenpartij

Ik wil de regie en vrije keuze meer bij mensen zelf laten, aldus Liane den Haan, lijsttrekker 50Plus.

Tot nu toe werd 50Plus neergezet als enkel een ouderenpartij, maar Den Haan denkt daar anders over. ,,We zijn er primair voor ouderen, maar er komt ook nog een hele grote groep 50-plussers aan. Voor hen willen wij er ook zijn, anders zijn we kortzichtig bezig. Ik merk ook bij onze achterban dat ze ontzettend blij zijn met die nieuwe blik vanuit de partijtop.”

Het programma is progressief. Zo vindt 50Plus dat iedere volwassene recht heeft op zelfbeschikking over het eigen levenseinde, moeten de gemeenteraadsverkiezingen op de schop, komt er een dertiende maand en volwaardige vakantie-uitkering voor AOW’ers. Ook wordt de kinderopvang in ons land gratis. Het eigen risico in de zorg wordt bijna gehalveerd naar 200 euro.

Den Haan: ,,Ik wil meer de regie en vrije keuze bij mensen zelf laten. Dat ze desgewenst verpleeghuiszorg 24/7 thuis kunnen krijgen, zelf kunnen bepalen hoe ze later willen wonen of vanaf wanneer ze hun AOW wensen te ontvangen. Gemeenten en de Rijksoverheid moeten die mogelijkheden scheppen.”

Eenvoudiger

50Plus heeft ook een paar plannen die het leven van mensen direct een stuk eenvoudiger moeten maken. De partij pleit bijvoorbeeld voor digitaliseringslessen voor digibeten. Ouderen met alleen een AOW en klein pensioen krijgen een gratis tablet met een cursus hoe die te gebruiken.

Verder wordt het mogelijk in andere en goedkopere gemeenten bepaalde diensten aan te vragen (paspoorten, rijbewijzen) om hoge tarieven in de eigen gemeente te mijden. En mensen kunnen, als het aan 50Plus ligt, in de toekomst een meerjarige zorgpolis aangaan bij hun verzekeraar.

Tot slot nog een opmerkelijke wens: het Nederlands grondgebied moet groeien. ,,Aanwinning van nieuw land is historisch de gangbare manier waarop Nederland een tekort aan grond voor de toekomst heeft opgelost.” Deze optie verdient een verkenning, vindt 50Plus.

november 9, 2020 - Posted by | 2e kamer, 2e kamerverkiezingen 17 maart 2021, 2e kamerverkiezingen 2021, 50 plus, 50plus, tweede kamer, verkiezingen 2021, verkiezingsprogramma 2021-2025 | , , , , , , , , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

%d bloggers liken dit: