Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 5 – nieuwe start verkenningsronde vanaf 08.04.2021

Een nieuwe start

De zojuist benoemde informateur zal donderdag 07.04.2021 nog geen gesprekken voeren met de 17 fractievoorzitters in de Tweede Kamer. “Donderdag is er eerst de verkiezing van de nieuwe Kamervoorzitter. Dat moet alle aandacht krijgen, daar moet ik niet doorheen fietsen”, zei Tjeenk Willink toen hij naar buiten kwamen.

Politieke partijen die een regering willen vormen moeten dit keer afzien van een dichtgetimmerd regeerakkoord. Dat zei informateur Tjeenk Willink in zijn eerste persconferentie over de vorming van een nieuw kabinet.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 2e%2Bkamer%2B2021%2Bformatie%2B%25282%2529.jpg

Kortom, informateur Herman Tjeenk Willink wil voorkomen dat de formatie eindigt met weer een dik en dichtgetimmerd regeerakkoord. Dat is nodig om de tegenmacht te waarborgen: „Het kan niet zo zijn dat je het regeerakkoord op de oude wijze doet en dan zegt dat je meer dualisme gaat prediken.”

Er moet een andere bestuursstijl komen en de verhouding tussen de regering en de Tweede Kamer moet worden verbeterd, zei Tjeenk Willink. “Dit kan niet met een dichtgetimmerd regeerakkoord, dat blokkeert. Het hindert de tegenmacht en zet de oppositie buitenspel.”

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 2e%2Bkamer%2B2021%2Bformatie%2B%25283%2529.jpg

De informateur wees erop dat hij twee opdrachten heeft gekregen: hoe een nieuw kabinet gevormd kan worden en hoe er een andere bestuurscultuur gecreëerd kan worden. En dat wordt een “heidense klus”, aldus Tjeenk Willink.

Tjeenk Willink wil zich nu nog niet bezighouden met de vraag welke partijen met elkaar willen regeren.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 2e%2Bkamer%2B2021%2Bformatie%2B%25282%2529.jpg

Het onderwerp van ’wie met wie’ wil of onderhandelingen over beleidsonderwerpen zijn nu nog niet aan de orde, aldus Tjeenk Willink. „Het gaat nu over het proces” om te kijken hoe het nu verder moet.”

Om te beginnen wil hij bij de fractievoorzitters inventariseren wat het onderlinge vertrouwen in de weg staat, en hoe die hindernissen weggeruimd kunnen worden.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 2e%2Bkamer%2B2021%2Bformatie.jpg

Van klein naar groot

Tjeenk Willink begint donderdag en vrijdag met de gesprekken met fractievoorzitters. Hij doet dat op volgorde van klein naar groot. Dat betekent dat Sylvana Simons van BIJ1 donderdagochtend als eerste aan de beurt is, en werkt vervolgens alle partijen af, van klein naar groot.

De 79-jarige minister van Staat denkt dat de frisse blik van politieke nieuwkomers kan helpen bij zijn aanpak. „Die partijen kijken met de nodige verbazing naar wat er hier gebeurt.”

De informateur belooft publieke verantwoording af te leggen na elke fase van het formatieproces. Het openbaar maken van gespreksverslagen is daar een onderdeel van.

De informateur weet niet of hij de gesprekken laat notuleren, zoals de verkenners Jorritsma en Ollongren lieten doen. “Je hoeft niet alles op te schrijven. Soms wil iemand gewoon even wat kwijt.”

De nieuwe informateur Herman Tjeenk Willink (79) krijgt drie weken de tijd om de patstelling te doorbreken die is ontstaan. Onder de nieuwe informateur moet het vertrouwen tussen Rutte en de partijen worden hersteld. Mocht dat niet lukken, dan is Rutte bereid de VVD-fractie vanuit de oppositie te leiden.

Opvolging 2e kamervoorzitter

D66-Kamerlid Vera Bergkamp (49) is gekozen tot nieuwe voorzitter van de Tweede Kamer. Ze won in één stemronde van oud-Kamervoorzitter Khadija Arib (PvdA) en PVV’er Martin Bosma. Volgens Bergkamp is het Kamervoorzitterschap de ‘Champions League’.

,,Ik ga voor alle 149 Kamerleden voorzitter zijn”, zei Bergkamp in haar dankwoord. Ze bedankte ook Arib, die ‘keihard voor het parlement’ heeft gewerkt. Met de verkiezing van Bergkamp, die 74 stemmen kreeg, komt er een einde aan de vijf jaar durende termijn van Arib, die sinds 2016 voorzitter was. Bergkamp zit sinds 2012 in de Tweede Kamer. In het debat, dat aan de schriftelijke en geheime stemming vooraf ging, zei Bergkamp vooral een onafhankelijk Kamervoorzitter te willen zijn en ‘partijpolitiek kleurenblind’. ,,Ik sta hier namens de firma-Bergkamp, niet namens D66.”

Gesprek kleine partijen 08.04.2021

Informateur Tjeenk Willink is voor vandaag klaar met zijn gesprekken met de leiders van de kleinere partijen. De minister van Staat werd dinsdag door de Kamer aangewezen als informateur. Hij heeft drie weken om te onderzoeken of een nieuw kabinet mogelijk is.

Het hoofdthema van de gesprekken, vandaag en morgen, is een nieuwe politieke cultuur en meer inspraak voor de Tweede Kamer. Zo moet het vertrouwen van burgers in de politiek worden vergroot, maar ook tussen de politici onderling. Daarbij kwamen de partijen met verschillende nieuwe ideeën.

ChristenUnie-leider Segers heeft naar eigen zeggen “heel nadrukkelijk” de optie van een minderheidskabinet op tafel gelegd. Hij wil geen kleine details meer in het regeerakkoord. “Zoals het chippen van katten, dat moet er echt niet meer in”, zei hij na zijn gesprek.

Geloofwaardige breuk

Zijn partij gaat niet meedoen met een coalitie waarin opnieuw VVD, CDA en D66 zitten. “Dat is geen geloofwaardige breuk met de oude bestuurscultuur”, zei hij. “Ik zie ons niet toetreden tot een nieuw kabinet.” Maar hij is wel bereid tot samenwerking. Hij zegt dat hij zelf ook medeschuldig is geweest aan het vastleggen van coalitieafspraken en hoe in de Tweede Kamer gestemd wordt. De hele Kamer moet meer betrokken worden, zegt hij.

Ook de Partij voor de Dieren ziet een minderheidskabinet wel zitten. Maar niet als Rutte daarvan weer de premier wordt. “Rutte en de VVD hebben zichzelf buitenspel gezet. Als je liegt tegen de Kamer ben je gewoon af”, zei partijleider Ouwehand. Zij vindt het noodzakelijk om “te breken met de machtspolitiek” van de afgelopen kabinetten.

Fractieleider Den Haan van 50Plus wil een regeerakkoord op hoofdlijnen, en haar collega Dassen van Volt sluit zich daarbij aan. “Niet dichtgetimmerd voor vier jaar, zodat Kamerleden zelf kunnen nadenken over wat moet worden verbeterd aan deze samenleving”, zei hij. Dassen is voorstander van burgerfora en inspraak van burgers zodat zij van begin af aan betrokken worden bij het beleid.

Controleakkoord

SGP-leider Van der Staaij heeft het gehad over het versterken van de rol van het parlement. Hij pleitte bij Tjeenk Willink voor een “controleerakkoord” naast een regeerakkoord. In dat akkoord van de Tweede Kamer moet volgens de SGP staan hoe de Kamer nieuwe wetgeving controleert. Daarbij moet ook gekeken worden naar wat die wetten voor burgers en uitvoeringsinstanties betekenen.

De Kamer moet vaker zelf beleid of wetten evalueren in plaats van die taak “over de schutting bij universiteiten te leggen”, vindt Van der Staaij. Verder kunnen volgens de SGP-leider fracties vaker de krachten bundelen: “Niet iedere fractie hoeft het wiel voor zichzelf uit te vinden.”

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 2e%2Bkamer%2B2021%2Bformatie%2B%25282%2529.jpg

Ongelukkige start

JA21-leider Eerdmans had naar eigen zeggen “een prima gesprek”, maar hij werd het niet over alles eens met de informateur. Tjeenk Willink hield gisteren de mogelijkheid open van vertrouwelijke opmerkingen die niet worden opgeschreven. Volgens Eerdmans is dat in strijd met zijn motie die de Kamer aannam, waarin staat dat de gespreksverslagen volledig openbaar moeten worden.

Tjeenk Willink zei volgens Eerdmans vandaag dat hij de motie wel uitvoert, maar dat hij mensen niet tegenhoudt als die hem iets in vertrouwen willen vertellen. Eerdmans sprak van “een valse start”.

Verfrissend

Eerder vandaag was het de beurt aan Bij1-leider Simons. Zij noemde het gesprek “heel goed voor deze fase van de formatie”. Ze vindt de methode van Tjeenk Willink “verfrissend”.

BBB-fractievoorzitter Van der Plas heeft de informateur onder meer verteld dat er minder fractiediscipline moet komen: “Kamerleden moeten wat meer vrijheid hebben om ergens voor of tegen te kunnen stemmen, zonder dan meteen te denken dat het kabinet valt.”

Denk-voorman Azarkan zei dat je wel kunt merken dat “deze man ervaring heeft“. Azarkan benadrukte dat het belangrijk is dat partijen elkaar weer gaan vertrouwen. Hij acht de kans dat Denk in het kabinet komt klein.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 2e%2Bkamer%2B2021%2Bformatie%2B%25283%2529.jpg

Gesprek grote partijen 09.04.2021

De fractievoorzitters van de grotere partijen, onder wie CDA-leider Wopke Hoekstra en D66-leider Sigrid Kaag gaan vrijdag 09.04.2021 op bezoek bij informateur Herman Tjeenk Willink. Deze ochtend begint met een gesprek met Thierry Baudet (FVD), daarna volgen Jesse Klaver (GL), Lilianne Ploumen (PvdA) en Lilian Marijnissen (SP).

Na de lunch is het de beurt aan Geert Wilders (PVV), Wopke Hoekstra (CDA), Sigrid Kaag (D66) en Mark Rutte (VVD) is de hekkensluiter van de dag. Zal het de ervaren Tjeenk Willink lukken om de impasse in de formatie te doorbreken?

Zie hier;

Informateur Herman Tjeenk Willink heeft vanavond het Binnenhof verlaten met een tas vol paperassen met moeilijk huiswerk. Twee dagen van 09.00 tot 18.00 uur heeft de 79-jarige minister van Staat in de historische Stadhouderskamer geluisterd naar zeventien partijleiders.

Hij heeft ook vragen gesteld.

Hoe denkt iedereen over de vorming van een nieuw kabinet?

En, niet onbelangrijk: wat zijn de ideeën over het creëren van een andere bestuurscultuur?

Dat er sprake is van een zeer lastige kabinetsformatie is inmiddels geen nieuws meer. In een mum van tijd hebben allerlei partijen, ook uit de coalitie, VVD-leider Rutte de rug toegekeerd. Rutte heeft gesproken en gelogen over een andere baan voor het kritische CDA-Kamerlid Omtzigt en nu wordt hij gezien als een belangrijke veroorzaker van een verziekte bestuurscultuur op het Binnenhof.

Praatmarathon

Het is aan formatie-nestor Tjeenk Willink om een oplossing te zoeken voor de impasse. Zijn eerste zet bestond uit deze tweedaagse praatmarathon en wat er in de Stadhouderskamer exact is besproken, blijft voorlopig geheim. Wel hebben alle partijleiders na afloop van hun bezoek de wachtende pers te woord gestaan.

Informateur Tjeenk Willink vindt dat nu niet kan worden gezegd dat VVD-leider Rutte geen belemmering is voor de formatie. Hij heeft daarover een verklaring uitgebracht aan de pers.

Tjeenk Willink is sinds dinsdag aan het werk. In de verklaring benadrukt hij dat hij kijkt hoe een kabinet kan worden gevormd, en dat dat niet los kan worden gezien van “de breed gevoelde wens tot wijziging van de bestuursstijl.”

In een persconferentie zei hij woensdag dat VVD-leider Rutte niet de enige drager is van de huidige bestuursstijl. Tjeenk Willink wijst erop dat sommige media uit die uitspraak de conclusie trekken dat Rutte geen belemmering is voor de formatie. De informateur neemt daar afstand van.

Conclusie niet van Tjeenk Willink

Geert Wilders liet voorafgaand aan zijn gesprek met informateur Herman Tjeenk Willink weten wat hij  op tafel ging leggen. “Die conclusie kan de informateur niet tot de zijne rekenen zolang het tweede deel van zijn opdracht niet is uitgevoerd: te onderzoeken of en zo ja onder welke voorwaarden er voldoende vertrouwen tussen partijen bestaat of weer kan ontstaan”, staat in de verklaring van Tjeenk Willink.

Er is veel discussie over Rutte, sinds duidelijk werd dat hij in het begin van de formatie de positie van CDA-Kamerlid Omtzigt ter sprake heeft gebracht, maar zich dat niet meer kon herinneren. De Kamer nam vorige week een motie van afkeuring aan over het optreden van Rutte.

CDA-leider Wopke Hoekstra verwacht dat de formatie nog lang zal gaan duren. Dat zei hij na afloop van zijn gesprek met informateur Herman Tjeenk Willink. Die heeft van de Tweede Kamer drie weken de tijd gekregen om de vastgelopen formatie weer vlot te trekken. ,,Maar reken maar dat het huiswerk over drie weken nog niet af is’’, zei Hoekstra.

Volgens D66-leider Sigrid Kaag heeft haar partij het voortouw genomen in de formatie, maar betekent dat niet dat verder initiatief alleen aan D66 is. Dat zei Kaag vrijdagmiddag na haar gesprek met informateur Herman Tjeenk Willink, die door D66 werd aangedragen. VVD-leider Mark Rutte had een “indringend” gesprek met Tjeenk Willink over hoe het vertrouwen in de formatie en in de politiek hersteld moet worden.

De SP vindt dat de bal bij Kaag ligt, maar daar gaat ze niet in mee. “Ik voel me verantwoordelijk, maar we spelen een teamspel hier, ik speel geen solotennis.”

GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver heeft vrijdag na zijn eerste gesprek met informateur Herman Tjeenk Willink laten weten een kabinet met Mark Rutte niet te zien zitten. Volgens hem is het nu aan de informateur.

Hoe het vertrouwen in VVD-leider Mark Rutte hersteld kan worden? “Ik zou niet weten op welke manier dat kan”, zei GroenLinks-leider Klaver na afloop van zijn gesprek met informateur Tjeenk Willink.

PvdA-leider Lilianne Ploumen en GroenLinks-leider Jesse Klaver hadden vrijdag een goed gesprek met informateur Herman Tjeenk Willink, zeiden ze zelf. De twee benadrukten dat, hoewel er inhoudelijke stappen zijn gezet, hun vertrouwen in VVD-leider Mark Rutte nog niet is hersteld.

Thierry Baudet van Forum voor Democratie wil een zakenkabinet zonder VVD-leider Mark Rutte. Hij zei dat vrijdagochtend voordat hij bij informateur Herman Tjeenk Willink aanschoof. “Ik heb dat vier jaar geleden ook al voorgesteld”, zei Baudet, die 10 minuten te laat was. Binnen probeerde hij Tjeenk Willink (79) tegen alle corona-adviezen in een hand te geven, maar die hield dat af.

Baudet wil dat de Tweede Kamer stemt over grote thema’s. “Leg de verkiezingsprogramma’s onder elkaar en kijk waar meerderheden voor zijn. Daar zoek je ministers bij. Dan kun je een neutralere premier hebben, een soort spelverdeler. En dan ga je echte democratie hebben zoals het is bedoeld”, aldus Baudet. Hij hekelde de gesprekken onder “prachtige kroonluchters” als een machtsspelletje van carrièrepolitici.

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 4 – voortgangsoverleg 06.04.2021

Zie ook:  Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 3 – Debat 31.03.2021– 01.04.2021

Zie ook:  Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 2

Zie ook:  Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 1

Zie ook:  Aftrap Verkiezingen 2e kamer op 17 maart 2021 – op weg naar de uitslag

Zie ook: Verkiezingen 2e kamer op 17 maart 2021

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 2e%2Bkamer%2B2021%2Bformatie%2Bpeiling%2BVVD.jpg

Na de heftige week rondom de formatieverkenning en de positie van Omzigt zien we deze week dat de pendule weer de andere kant op gaat. VVD verliest 3 zetels ipv 6. 34% accepteert nu Rutte wel weer als premier, was 28%.

De positie van Premier Rutte is nog steeds een stuk slechter dan een paar weken geleden, maar niet zo slecht als vorige week. Dat is goed terug te zien in de uitslagen van onze peiling van gisteren. De VVD heeft de helft van het verlies van vorige week (-6) ingelopen. D66, CDA en GroenLinks zijn ieder 1 zetel kwijt geraakt t.o.v. de vorige week.

Lees: De Hond: VVD klimt weer op in peilingen Telegraaf 11.04.2021

Lees: De Hond: VVD klimt weer op in peilingen MSN 11.04.2021

Lees: Impact gedoe Rutte en Omtzigt zwakt af  MSN 11.04.2021

Lees: Afserveren van Rutte levert Segers pislinke reacties op: ‘Partijen lijken vergeten dat ze jaren samenwerkten’ AD 11.04.2021

Lees: Werk aan de winkel voor Rutte: ‘Hij is hét symbool van de bestuurscultuur’ AD 10.04.2021

Lees: Andere premier eisen is gelijk aan kiezersbedrog AD 10.04.2021

Lees: Uitsluiten van Rutte zorgt voor tweestrijd binnen ChristenUnie Telegraaf 10.04.2021

Lees: ‘Uitsluiten van Rutte zorgt voor tweestrijd binnen ChristenUnie’ AD 10.04.2021

Lees: Formatie gaat door, maar Rutte vormt nog steeds een obstakel NU 10.04.2021

Lees: Rutte: met informateur indringend over vertrouwen gesproken MSN 09.04.2021

Lees: Ministapjes in formatie: geen cordon sanitaire rond Rutte AD 09.04.2021

Lees: Rutte spreekt over ‘indringend’ gesprek met informateur MSN 09.04.2021

Lees: Rutte spreekt over ‘indringend’ gesprek met informateur RTL 09.04.2021

Lees: Kabinet gaat agenda ministerraad voortaan openbaar maken NOS 09.04.2021

Lees: Twee dagen Tjeenk Willink: kiertje voor Rutte en veel ideeën voor betere bestuurscultuur NOS 09.04.2021

Lees: CDA-leider Wopke Hoekstra: Dit is over drie weken nog niet opgelost AD 09.04.2021

Lees: Informateur: nog geen conclusies over Rutte NOS 09.04.2021

Lees: Wilders: ‘Rutte mag nooit meer premierskandidaat zijn’ | Video Telegraaf 09.04.2021

Lees: LIVE | Tjeenk Willink: Rutte mogelijk nog steeds probleem in formatie Telegraaf  09.04.2021

Lees: D66 en CDA blijven zwijgen over steun voor Rutte, ‘eerst vertrouwen herstellen’ NOS 09.04.2021

Lees: Kaag noemt formatie ‘teamspel’ en vindt dat initiatief niet alleen bij D66 ligt NU 09.04.2021

Lees: Jesse Klaver ziet niet hoe vertrouwen in Rutte hersteld kan worden MSN 09.04.2021

Lees: Klaver na formatiegesprek: ‘Ruttes bestuurscultuur is bezwaarlijk’ NU 09.04.2021

Lees: Jesse Klaver ziet niet hoe vertrouwen in Rutte hersteld kan worden RTL 09.04.2021

Lees: GL en PvdA hebben goed gesprek met informateur, maar wantrouwen Rutte NU 09.04.2021

Lees: Baudet pleit opnieuw voor zakenkabinet, zonder Rutte MSN 09.04.2021

Lees: Van der Plas over Tjeenk Willink: ‘Was één gekke vraag’ Telegraaf 09.04.2021

Lees: Bijna de hele Tweede Kamer wil meer dualisme, maar gaat het hier zo slecht? NOS 08.04.2021

Lees: Tjeenk Willink moet formatie redden: vrijdag de beurt aan grotere partijen NU 08.04.2021

Lees: Gesprekken met informateur Tjeenk Willink over wat er moet veranderen in de politiek NOS 08.04.2021

Lees: Zoektocht naar volgend kabinet gaat verder Telegraaf 08.04.2021

Lees: Monter slikken partijleiders de spelregels van Tjeenk Willink – en Rutte krabbelt op uit het verdomhoekje AD 08.04.2021

Lees: Kleine partijen op de koffie bij Tjeenk Willink: Rutte-blokkade vertoont scheurtjes AD 08.04.2021

Lees: Segers: geen rol voor ChristenUnie in nieuwe coalitie MSN 08.04.2021

Lees: Tjeenk Willink ontvangt Simons, die ‘niet wil samenwerken met fascisten’ Elsevier 08.04.2021

Lees: Eerdmans vindt dat Tjeenk Willink valse start maakt MSN 08.04.2021

Lees: Kleine partijen bij informateur: ‘Je kunt merken dat deze man ervaring heeft’ MSN 08.04.2021

Lees: Kleine partijen bij informateur: ‘Je kunt merken dat deze man ervaring heeft’ RTL 08.04.2021

Lees: Tjeenk Willink begint als informateur: met deze fracties praat hij vandaag NU 08.04.2021

Lees: Tjeenk Willink: onderhandelingen formatie kunnen niet volledig openbaar RTL 07.04.2021

Lees: Tjeenk Willink gaat nog niet praten over de poppetjes bij de nieuwe bestuursstijl VK 07.04.2021

Lees: Nieuwe Kamervoorzitter Bergkamp: ‘Dankbaar voor het vertrouwen’ RTL 07.04.2021

Lees: Vera Bergkamp (D66) nieuwe Kamervoorzitter: ‘Dit is Champions League’ RTL 07.04.2021

Lees: Welke opties voor een nieuw kabinet liggen er nu nog op tafel? NU 06.04.2021

Lees: Informateur Tjeenk Willink: geen dichtgetimmerd regeerakkoord, debat stimuleren NOS 07.04.2021

Lees: Tjeenk Willink gaat het anders doen: ’Kan niet op oude manier’ Telegraaf 07.04.2021

Lees: Tjeenk Willink gooit het roer om: dunner regeerakkoord, niet praten over poppetjes AD 07.04.2021

Lees: Persconferentie van informateur Herman Tjeenk Willink live te zien bij NOS NOS 07.04.2021

Lees: Kamervoorzitter: ‘Zit hier namens de firma Bergkamp en niet D66’ NU 07.04.2021

Lees: Dit zijn de eerste woorden van de nieuwe Kamervoorzitter Telegraaf 07.04.2021

Lees: Nieuwe Kamervoorzitter Vera Bergkamp ‘ziet zowel de beveiliger als de minister-president en behandelt hen gelijk’ AD 07.04.2021

Lees: Bergkamp (D66) nieuwe voorzitter Tweede Kamer • Bergkamp: hoop het vertrouwen waard te zijn NOS 07.04.2021

Lees: Vera Bergkamp (D66) verslaat Arib en is nieuwe Kamervoorzitter: ‘Dit is de Champions League’ AD 07.04.2021

Lees: Vera Bergkamp (D66) gekozen tot Kamervoorzitter NOS 07.04.2021

Lees: Vera Bergkamp (D66) nieuwe Kamervoorzitter: ‘Dit is Champions League’ RTL 07.04.2021

Lees: Vera Bergkamp gekozen tot nieuwe voorzitter Tweede Kamer Telegraaf 07.04.2021

Lees: Tweede Kamer kiest vandaag nieuwe voorzitter: dit zijn de kandidaten NU 07.04.2021

Lees: ‘Teamspeler’ Vera Bergkamp (D66) wil verbinder zijn NOS 07.04.2021

Lees: LIVE | Tweede Kamer kiest nieuwe voorzitter Telegraaf 07.04.2021

Lees: Tweede Kamer kiest een nieuwe voorzitter • Bosma valt voor Denk meteen af NOS 07.04.2021

Lees: LIVE | Tweede Kamer kiest nieuwe voorzitter Telegraaf 07.04.2021

Lees: Kandidaten klaar met toelichting, Kamer gaat stemmen over voorzitterschap NOS 07.04.2021

Lees: Wie wordt de nieuwe Kamervoorzitter? Tweede Kamer kiest RTL 07.04.2021

Lees: Deze Tweede Kamerleden willen voorzitter van het parlement worden MSN 07.04.2021

Lees: Deze Tweede Kamerleden willen voorzitter van het parlement worden RTL 07.04.2021

Lees: Tweede Kamer kiest voorzitter: Bosma, Bergkamp of toch weer Arib? NOS 07.04.2021

Lees: Kamervoorzitter Khadija Arib lang niet zeker van herverkiezing AD 07.04.2021

Lees: Verslagen van komende verkenningsgesprekken worden openbaar NU 06.04.2021

Lees: Debat over rampzalige formatie: Kaag sprak met Rutte over positie Kamervoorzitter Telegraaf 06.04.2021

Lees: Formatie na totale puinhoop vlot getrokken, VVD-leider Rutte wijkt niet MSN 06.04.2021

Lees: Formatie na totale puinhoop vlot getrokken, VVD-leider Rutte wijkt niet RTL 06.04.2021

Lees: Ook D66-Kamerlid Bergkamp in race voor Kamervoorzitterschap NU 06.04.2021

Lees: Na Arib en Bosma ook Bergkamp kandidaat-Kamervoorzitter NOS 06.04.2021

Lees: Ook D66-er Bergkamp wil Kamervoorzitter worden AD 06.04.2021

Lees: D66’er Vera Bergkamp wil Kamervoorzitter Arib vervangen Telegraaf 06.04.2021

Lees: PVV’er Bosma wil Kamervoorzitter worden Telegraaf 05.04.2021

Lees: Martin Bosma (PVV) stelt zich kandidaat voor het Kamervoorzitterschap NU 05.04.2021

Lees: Martin Bosma (PVV) wil Kamer-voorzitter worden AD 05.04.2021

Lees: Bosma (PVV) kandideert zich weer als Kamervoorzitter NOS 05.04.2021

april 7, 2021 - Posted by | Uncategorized

3 reacties

  1. […] Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 5 – nieuwe start verke… […]

    Pingback door Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 6 – volgende verkenningsronde vanaf 13.04.2021 « Debat in de Digitale Hofstad | april 12, 2021

  2. […] Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 5 – nieuwe start verke… […]

    Pingback door Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 7 – volgende verkenningsronde vanaf 19.04.2021 « Debat in de Digitale Hofstad | april 17, 2021

  3. […] Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 5 – nieuwe start verke… […]

    Pingback door Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 7 – verkenningsronde 20.04.2021 en 21.04.2021 « Debat in de Digitale Hofstad | april 19, 2021


Sorry, the comment form is closed at this time.

%d bloggers liken dit: