Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

De erfenis van Rutte III – het gedonder met de belastingdienst gaat maar weer verder !!!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 20210429_100443.jpg

Ruim 36.000 mensen willen toeslagcompensatie, uitbetaling op gang

In totaal hebben 36.196 ouders zich gemeld om in aanmerking te komen voor een toeslagcompensatie van 30.000 euro vanwege problemen met de kinderopvangtoeslag. Begin dit jaar waren het er bijna 26.000 en sinds half februari is er nog een groep van ruim 10.000 bij gekomen, blijkt uit de nieuwste cijfers van het ministerie van Financiën.

“Het is een enorm aantal. Iedere ouder is er één teveel”, zegt verantwoordelijk staatssecretaris Van Huffelen van Financiën. “Maar we zijn heel bij dat ze zich bij ons gemeld hebben.”

Een groep van 15.500 ouders zal rond 1 mei de vergoeding van 30.000 euro op de bankrekening ontvangen. Van Huffelen hoopt dat de uitbetaling “een belangrijke stap vormt in de richting van herstel van het onrecht dat hen is aangedaan”.

Duw in de rug

In december vond het kabinet na een overleg in Cathuis over het kritische rapport over de onterecht harde fraudejacht van de Belastingdienst dat de gedupeerde ouders snel een financiële compensatie moesten krijgen. Het bedrag van 30.000 euro zou uiterlijk 1 mei uitbetaald moeten zijn. Ouders moesten zich dan wel voor 15 februari gemeld hebben.

Het geldbedrag, inmiddels de Catshuisregeling genoemd, is bedoeld ter compensatie van de geleden schade. Van Huffelen sprak over een “duw in de rug” voor een goede toekomst. Sommige ouders werden jarenlang op de hielen gezeten door de Belastingdienst die onterecht hoge bedragen kinderopvangtoeslag terugvorderde. Het veroorzaakte grote ellende, zoals huisuitzettingen, scheidingen en psychische problemen.

Hoeveel mensen meldden zich aan voor de regeling? De cijfers die bekend zijn tot en met 27 april:

In december was een groep van circa 9000 gedupeerden in beeld. Na de deadline van 15 februari stond de teller op 25.946 ouders. Nu blijkt nog een groep van 10.250 ouders zich gemeld te hebben bij de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT).

De ambtenaren van deze organisatie hebben de aanvragen de afgelopen maanden bekeken. Er wordt een “lichte toets” gedaan om te kijken of er wel sprake is van gedupeerde ouders. Dat wil zeggen dat niet alle onderliggende documenten worden bekeken. Dat is te tijdrovend.

Gisteren vertelde Van Huffelen al tegen de Tweede Kamer dat van de eerste groep van 25.946 ouders op dit moment niet iedereen geld krijgt. Het gaat om 9.463 ouders. Zij hebben geen geld gekregen omdat uit die lichte toets bleek dat hun inkomen te hoog was of omdat ze het aantal opvanguren hadden gewijzigd.

Geen kinderen

Een andere reden is dat de ouders telefonisch onbereikbaar waren na meerdere telefoontjes, sms’jes of brieven. Er wordt geen geld overgemaakt als niet gecheckt is of de bankgegevens nog wel kloppen. Bij de afgewezen groep zitten ook mensen die geen kinderen blijken te hebben. Van fraudeurs wil Van Huffelen niet spreken. “Het kan ook zijn dat ze bijvoorbeeld problemen hebben met de zorg- of huurtoeslag.”

Er wordt opnieuw gekeken naar deze groep afgewezen ouders, die deze mededeling per brief hebben gekregen. “We hebben geschreven dat ze nu niet in aanmerking komen, maar dat we het integraal gaan bekijken”. Van Huffelen roept iedereen ook op bij vragen te bellen naar het UHT.

De aanvragen van de nieuwe groep aangemelde ouders worden de komende maanden bekeken. “We zullen doorgaan tot de laatste ouders geholpen zijn”, belooft de staatssecretaris.

Rotterdam neemt schulden over van ‘toeslagenouders’: ‘Het duurt te lang’

De gemeente Rotterdam gaat komende week nog de schulden afbetalen van ‘toeslagenouders’ die in een schuldentraject bij de gemeente zitten. Volgens Rotterdam duurt het te lang voordat de afspraken tussen het Rijk en de schuldeisers rond zijn. De gemeente wil daar niet op wachten.

Demissionair staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Toeslagen) maakte eerder bekend dat de overheid de private schulden gaat overnemen van een groep ouders die gedupeerd is door de toeslagenaffaire en in een schuldentraject zit. Door de schuld bij bijvoorbeeld de huisbaas en het energiebedrijf over te nemen, wil de overheid voorkomen dat schuldeisers de 30.000 euro compensatiegeld van de ouders kunnen opeisen.

Maar volgens de gemeente Rotterdam duurt het te lang voordat die regelingen rond zijn. “Deze mensen leven vaak al jaren van het bestaansminimum. Elke dag langer wachten, is onacceptabel”, zegt de Rotterdamse wethouder schuldenaanpak Michiel Grauss (ChristenUnie/SGP).

Volgens de wethouder is het voor gemeenten ook veel makkelijker te regelen: “Het Rijk is nog bezig dit op alle fronten rond te krijgen. Maar voor de groep die in een schuldentraject zit, hebben wij het al helemaal in beeld. We weten dat ze gedupeerd zijn, dat ze recht hebben op 30.000 compensatiegeld en ze zitten al in een lopende regeling. Dus we hoeven niet meer van alles te regelen met de schuldeisers, die afspraken zijn allemaal al gemaakt.”

Binnen paar weken schuldenvrij

Rotterdam begint nu met vijftig mensen die een gedupeerdenstatus hebben gekregen van de Belastingdienst en in een schuldentraject bij de gemeente zitten. Binnen een paar dagen worden hun schuldentrajecten afgesloten en krijgen ze een brief waarin staat dat ze schuldenvrij zijn.

Wethouder Grauss: “Momenteel weten we op basis van de gegevens van de Belastingdienst dat zeker 50 gedupeerde Rotterdammers een schuldentraject hebben bij de gemeente Rotterdam. We verwachten dat dit aantal oploopt tot 250 tot 400 mensen.” Op basis van de informatie van de Belastingdienst wordt er gekeken wie er nog meer in aanmerking komen.

Rotterdam loopt risico

Naast het overnemen van alle schulden gaat de gemeente de gedupeerden ook alles terugbetalen wat zij al aan de gemeente hebben afgelost. Of het Rijk uiteindelijk ook voor die aanpak kiest, is nog niet duidelijk en dus ligt er een financieel risico bij de gemeente Rotterdam.

De wethouder ligt niet wakker van dat risico: “Als er op landelijk niveau een nadeligere regeling uitkomt, dan hebben wij mensen die ongekend onrecht is aangedaan meer gecompenseerd dan de landelijke regeling wordt. Maar daar wil ik met alle blijheid graag aan meedoen. Mijn enige voorwaarde is dat de gedupeerden hier geen last van krijgen. Als ik er gedoe mee krijg, dan is dat zo”.

Staatssecretaris Van Huffelen in de pauze van het debat over de toeslagenaffaire ANP

Rotterdam heeft met zo’n 4500 mensen het grootste aantal gedupeerde zelfmelders en dat aantal neemt nog steeds toe.

De Belastingdienst stelt nog vast of deze mensen ook daadwerkelijk gedupeerd zijn. Maar door het hoge aantal meldingen heeft de stad ook flink ingezet op hulp. “Ik heb honderd man die hierop zitten en aan meewerken en dan is het ook makkelijker om met oplossingen te komen en dit soort stappen te zetten. Dat hebben niet alle gemeenten”, zegt wethouder Grauss.

Dat beaamt ook Peter Heijkoop van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG): ” Het is prima wat de Rotterdamse wethouder nu aankondigt. Het is in lijn met de afspraken die we gemaakt hebben met de Belastingdienst. Alle schulden moeten worden opgelost, óók private schulden. Maar het is niet voor alle gemeenten even eenvoudig om het net als Rotterdam te regelen”.

Daarom hoopt Heijkoop dat het Rijk tempo maakt: “Ik zie dat het kabinet op de goede weg zit, maar het zou fijn zijn als het kabinet nu al de toezegging doet aan alle gedupeerden dat private schuldeisers niets meer bij hen te zoeken hebben. Zodat de gedupeerden van al deze onzekerheid verlost zijn”.

Kabinet gaat beslisnota’s bij Kamerstukken vanaf 1 juli actief openbaar maken

De informatievoorziening aan het parlement moet adequater, opener en completer. Deze toezegging heeft het kabinet op 15 januari 2021 gedaan in reactie op het rapport ‘Ongekend Onrecht’ van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag. Daarom wordt voorgesteld vanaf 1 juli een start te maken met het openbaar maken van de onderliggende departementale beslisnota’s bij elk stuk dat aan het parlement wordt gestuurd. Met dit voorstel aan de Kamer hoopt het kabinet een wezenlijke, betekenisvolle stap te zetten richting een opener overheid.

Met het structureel openbaar maken van beslisnota’s bij kamerbrieven wil het kabinet de Kamer op een toegankelijke manier inzicht geven in de afwegingen en betrokken belangen bij de besluitvorming door bewindslieden. Doel is het parlement hiermee in staat te stellen zijn controle- en medewetgevende taken uit te voeren zonder voortdurend zelf op zoek te moeten gaan naar onderliggende informatie en argumenten. Uiteraard blijft daarnaast de weg voor ieder Kamerlid open om te verzoeken om specifieke aanvullende documenten of extra informatie. 

De nieuwe werkwijze zoals die nu aan het parlement wordt voorgesteld, zal in fases worden ingevoerd en zich in de eerste periode primair richten op Kamerstukken over beleid en wetgeving. Zodra dit proces is ingeregeld volgen ook de beslisnota’s bij andere categorieën Kamerstukken.

Beslisnota’s

In een ‘beslisnota’ zijn de overwegingen, alternatieven, relevante feiten en risico’s op een rij gezet voor de bewindspersoon. Ze zijn daarmee een rijke en handzame vorm van informatie. De beslisnota’s worden vanaf 1 juli a.s. op rijksoverheid.nl geplaatst op het moment dat de Kamers worden geïnformeerd over de besluitvorming door middel van een Kamerbrief. In de nota’s zullen persoonlijke beleidsopvattingen geanonimiseerd openbaar worden gemaakt om zo goed mogelijk inzicht te geven in de besluitvorming.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is belastingen.jpg

Rekenkamer erkent eigen fouten in toeslagenaffaire en noemt aanpak ‘wrang’

“We waren van meet af aan kritisch. En toch moeten ook wij concluderen
dat wij niet het volledig licht hebben laten schijnen op wat er gebeurde. Er
was meer mis dan wij zagen”, zei president van de Algemene Rekenkamer Arno
Visser woensdag tegen de Tweede Kamer op Verantwoordingsdag.

Op deze dag presenteert het kabinet de
jaarverslagen
van alle ministeries over het voorgaande kalenderjaar. De
Algemene Rekenkamer, die de uitgaven van de Rijksoverheid controleert, geeft
daarnaast ook een oordeel over het gevoerde beleid.

“Terugkijkend denken we dat er een vollediger beeld was geschetst als
we ons onderzoek meer hadden gericht op de gevolgen voor burgers”, aldus
Visser.

Het snoeiharde rapport Ongekend Onrecht van de
Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag, dat begin dit jaar
tot het aftreden van het kabinet leidde, was ook voor de Rekenkamer aanleiding
om te reflecteren op de eigen rol.

“Dat we de fraudeaanpak van de Belastingdienst in 2015 als een best
practice (de effectiefste werkwijze, red.) kwalificeerden, is achteraf bezien
wrang. Temeer daar we zelf aangaven dat een aanpak primair preventief en niet
repressief behoort te zijn.”

De Rekenkamer wil in de toekomst het burgerperspectief in de eigen
onderzoeken meer centraal stellen.

Rekenkamer kritisch op afhandeling toeslagenaffaire door kabinet

Naast de eigen reflectie heeft de Rekenkamer ook gekeken naar de afhandeling
van de toeslagenaffaire door het kabinet. Uit de verantwoordingsstukken over
2020 blijkt dat dit naast de coronapandemie een van de meest bepalende kwesties
van dat jaar was.

Een van constateringen van de Rekenkamer is dat het kabinet de Kamer
buitenspel heeft gezet. “Vlak voor Kerst vorig jaar besloot het kabinet om
de slachtoffers 30.000 euro uit te keren. Deze beslissing was
onrechtmatig.”

Het besluit werd namelijk tegelijkertijd in een brief aan de Kamer en op
sociale media bekendgemaakt. Hiermee werd de indruk gewekt dat het ging om een
besluit in plaats van een voorstel waar het parlement nog iets over te zeggen
had. “Daarmee is het parlement voor een voldongen feit gesteld.”

Hoewel er een speciale crisisorganisatie in het leven is geroepen, vindt de
Rekenkamer dat de communicatie met burgers “veel beter kan en moet”.
“Het laatste hoofdstuk in dit lange verhaal is nog niet uit, denken
wij”

Documenten;

Op Verantwoordingsdag presenteert het kabinet het Financieel Jaarverslag van het
Rijk (FJR). FJR 2020 blikt terug op de financiën …

Jaarverslag
| 19-05-2021

Overleg met parlement

Het kabinet wil over deze voorgestelde beleidslijn met het parlement in gesprek om te bepalen of deze aan de verwachtingen voldoet en hoe we daar de komende maanden praktisch invulling aan kunnen geven. De nieuwe werkwijze vergt een toegankelijke en efficiënte inrichting van de informatiehuishouding en archieven van de Rijksdienst.

De komende jaren wordt nog hard gewerkt om deze op orde te krijgen. Het voorgestelde nieuwe werkproces zal naar verwachting dan ook niet vanaf het eerste moment helemaal perfect verlopen. De bedoeling is wel dat per 1 juli a.s. een betekenisvolle start wordt gemaakt met de voorgestelde werkwijze die al lerende en in goed overleg met het parlement zal worden uitgebouwd of aangevuld.

Documenten;

Kamerbrief over voorstel voor beleidslijn actieve openbaarmaking nota’s

Kamerstuk: Kamerbrief | 10-05-2021

Zie ook; Rijksoverheid

Bekijk hier; ons dossier over de toeslagenaffaire. RTL

meer: Van affaire tot val kabinet NOS

Meer: Menno Snel RTL

Meer: Belastingdienst RTL

Meer: Toeslagenaffaire Belastingdienst RTL

Meer: belastingen Telegraaf

Meer: Jaap Uijlenbroek Telegraaf

Meer: Belastingdienst Telegraaf

Meer: Toeslagenaffaire NU

dossier: Kinderopvangtoeslag Trouw

zie: De erfenis van Rutte III – het gedonder met de belastingdienst – de parlementaire enquête is nog steeds onderweg – deel 5 – kamerdebat 29.04.2021 – terugblik

Zie: De erfenis van Rutte III – het gedonder met de belastingdienst – de parlementaire enquête is nog steeds onderweg – deel 4 – kamerdebat 29.04.2021

zie ook: De erfenis van Rutte III – het gedonder met de belastingdienst – de parlementaire enquête is nog steeds onderweg – deel 3

Zie dan ook: De erfenis van Rutte III – het gedonder met de belastingdienst – de parlementaire enquête is onderweg – deel 2

Zie verder: De erfenis van Rutte III – het gedonder met de belastingdienst – de parlementaire enquête is onderweg  – deel 1

Zie ook: De erfenis van Rutte III – het gedonder met de belastingdienst – de nasleep deel 3

Zie ook nog: De erfenis van Rutte III – het gedonder met de belastingdienst – de nasleep deel 2

Zie dan ook: De erfenis van Rutte III – het gedonder met de belastingdienst – de nasleep – deel 1

Zie verder: De val van Rutte III vanwege het gedonder met de belastingdienst

Zie meer: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 31 – nasleep POK eindverslag – deel 7

Zie nog meer: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 30 – nasleep POK eindverslag – deel 6

Zie ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 29 – nasleep POK eindverslag – deel 5

Zie dan ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 28 – nasleep POK eindverslag – deel 4

Zie verder: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 27 – nasleep POK – deel 3

Zie dan ook nog: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 26 – nasleep POK – deel 2

Zie verder dan ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 25 – nasleep POK – deel 1

Zie dan ook nog: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 24 – nasleep

Zie verder ook nog: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 23 – nasleep

Zie dan ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 22 – nasleep

Zie verder : De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 21 – nasleep

Zie dan verder ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 20 – nasleep

Zie dan ook nog: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 19 – nasleep

Zie verder ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 18 – nasleep

Zie ook nog: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 17 – nasleep – Parlementaire ondervraging

Zie dan ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 16 – nasleep rapport commissie Donner

Zie verder dan ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 15 – nasleep rapport commissie Donner

Zie nog meer: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 14 – nasleep rapport commissie Donner

Zie ook nog: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 13 – nasleep rapport commissie Donner

Zie dan ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 12 – nasleep rapport commissie Donner

Zie dan ook nog: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 11 – nasleep rapport commissie Donner

Zie verder ook nog: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 10 – rapport commissie Donner

Zie dan ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 9

Zie verder ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) met de belastingdienst – deel 8

Zie  verder dan ook nog: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) en het verdere gedonder met de belastingdienst – deel 7

En zie dan ook: De erfenis van (ex) Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) en het verdere gedonder met de belastingdienst – deel 6

Zie dan ook nog verder: Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) en het verdere gedonder met de belastingdienst – deel 5 – commissie Donner

Zie verder dan ook: Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) en het verdere gedonder met de belastingdienst – deel 4 – commissie Donner

en zie dan ook nog: Staatssecretaris Menno Snel D66 (Financiën) en het verdere gedonder met de belastingdienst – deel 3

en zie verder dan ook: Voorheen Staatssecretaris Eric Wiebes VVD en staatssecretaris Menno Snel (Financiën) het Gedonder met de belastingdienst – deel 2

en verder zie dan ook nog: Staatssecretaris Eric Wiebes VVD en het Gedonder met de belastingdienst deel 1

Geen vervolging kabinet voor niet informeren Kamer in Toeslagenaffaire

NOS 20.05.2021 Het kabinet wordt niet vervolgd voor het niet goed informeren van de Kamer. De Tweede Kamer heeft een verzoek daartoe van de PVV afgewezen.

Volgens de PVV heeft het kabinet een ambtsmisdrijf gepleegd door de Kamer niet het feitenrelaas over de Toeslagenaffaire te geven waar de Kamer om had gevraagd. Partijleider Wilders en vier fractiegenoten dienden daarom een aanklacht in tegen het kabinet. Vervolgens zou een commissie uit de Kamer die moeten onderzoeken. Daarna zou de Kamer de procureur-generaal bij de Hoge Raad opdracht kunnen geven om vervolging in te stellen.

Maar het verzoek van de PVV om een onderzoekscommissie in te stellen werd in een hoofdelijke stemming met 34 Kamerleden voor en 97 tegen verworpen. Alleen Forum voor Democratie, Partij voor de Dieren, Denk, de groep-Van Haga, BBB en Bij1 steunden het voorstel.

Het kabinet stelde zich eerder op het standpunt dat het de Kamer “zoveel mogelijk” heeft geïnformeerd, zonder daarbij in detail in te gaan op het handelen van individuele ambtenaren. Volgens het kabinet is er geen grond voor een strafrechtelijke aanklacht en een Kamermeerderheid is het met die laatste constatering eens.

BEKIJK OOK;

Rekenkamer erkent eigen fouten in toeslagenaffaire en noemt aanpak ‘wrang’

NU 19.05.2021 De Algemene Rekenkamer erkent dat ook zij fouten heeft gemaakt in de toeslagenaffaire. Het controleorgaan deed ruim vijftien jaar onderzoek naar de uitvoering van de toeslagen door de Belastingdienst en concludeert dat de Rekenkamer meer aandacht had moeten besteden aan de signalen dat mensen slachtoffer werden van de veel te harde fraudeaanpak.

“We waren van meet af aan kritisch. En toch moeten ook wij concluderen dat wij niet het volledig licht hebben laten schijnen op wat er gebeurde. Er was meer mis dan wij zagen”, zei president van de Algemene Rekenkamer Arno Visser woensdag tegen de Tweede Kamer op Verantwoordingsdag.

Op deze dag presenteert het kabinet de jaarverslagen van alle ministeries over het voorgaande kalenderjaar. De Algemene Rekenkamer, die de uitgaven van de Rijksoverheid controleert, geeft daarnaast ook een oordeel over het gevoerde beleid.

“Terugkijkend denken we dat er een vollediger beeld was geschetst als we ons onderzoek meer hadden gericht op de gevolgen voor burgers”, aldus Visser.

Het snoeiharde rapport Ongekend Onrecht van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag, dat begin dit jaar tot het aftreden van het kabinet leidde, was ook voor de Rekenkamer aanleiding om te reflecteren op de eigen rol.

“Dat we de fraudeaanpak van de Belastingdienst in 2015 als een best practice (de effectiefste werkwijze, red.) kwalificeerden, is achteraf bezien wrang. Temeer daar we zelf aangaven dat een aanpak primair preventief en niet repressief behoort te zijn.”

De Rekenkamer wil in de toekomst het burgerperspectief in de eigen onderzoeken meer centraal stellen.

Rekenkamer kritisch op afhandeling toeslagenaffaire door kabinet

Naast de eigen reflectie heeft de Rekenkamer ook gekeken naar de afhandeling van de toeslagenaffaire door het kabinet. Uit de verantwoordingsstukken over 2020 blijkt dat dit naast de coronapandemie een van de meest bepalende kwesties van dat jaar was.

Een van constateringen van de Rekenkamer is dat het kabinet de Kamer buitenspel heeft gezet. “Vlak voor Kerst vorig jaar besloot het kabinet om de slachtoffers 30.000 euro uit te keren. Deze beslissing was onrechtmatig.”

Het besluit werd namelijk tegelijkertijd in een brief aan de Kamer en op sociale media bekendgemaakt. Hiermee werd de indruk gewekt dat het ging om een besluit in plaats van een voorstel waar het parlement nog iets over te zeggen had. “Daarmee is het parlement voor een voldongen feit gesteld.”

Hoewel er een speciale crisisorganisatie in het leven is geroepen, vindt de Rekenkamer dat de communicatie met burgers “veel beter kan en moet”. “Het laatste hoofdstuk in dit lange verhaal is nog niet uit, denken wij”

Documenten;

Op Verantwoordingsdag presenteert het kabinet het Financieel Jaarverslag van het Rijk (FJR). FJR 2020 blikt terug op de financiën …

Jaarverslag | 19-05-2021

 

Zie ook: Coronacrisis zorgt voor financiële puinhoop bij ministerie van VWS

Lees meer over: Politiek  Toeslagenaffaire 

Fiscus weer in de fout: ouders krijgen ten onrechte incassobrief

NOS 17.05.2021 Door een fout van de Belastingdienst heeft een aantal ouders uit de toeslagenaffaire de afgelopen dagen een brief van een deurwaarder gekregen dat ze toch weer moesten gaan terugbetalen. Het gaat om ouders van wie al is vastgesteld dat ze voor compensatie in aanmerking komen en sommigen hebben al geld ontvangen, meldt demissionair staatssecretaris Van Huffelen.

“Dit had nooit mogen gebeuren”, schrijft Van Huffelen. Voor deze ouders geldt de zogeheten pauzeknop, de inning van hun schulden is stopgezet omdat ze door toedoen van de Belastingdienst in de problemen zijn gekomen.

Hoeveel ouders nu een incassobrief hebben gekregen is niet duidelijk, maar volgens Van Huffelen is het niet de schuld van de deurwaarders. Ze hebben vorige week een onvolledige lijst van de fiscus gekregen met alle gedupeerde en gecompenseerde ouders. Niet iedereen stond erop.

“De fout wordt zo snel mogelijk hersteld”, zegt Van Huffelen. “De ouders mogen de brief van de deurwaarder negeren.”

Niet de eerste keer

Het is bepaald niet de eerste keer dat het misgaat in de afhandeling van de toeslagenaffaire. Vorig jaar, bij het begin van de hersteloperatie, bleken ouders op basis van verkeerde informatie niet in aanmerking te komen voor compensatie. “Een onverteerbare fout”, zei de staatssecretaris toen.

Vorige maand nog kregen zo’n 400 mensen ten onrechte te horen dat ze toch niet aanmerking kwamen voor de 30.000 euro compensaties uit de zogeheten Catshuisregeling. Ook toen bood Van Huffelen excuses aan.

Kamerleden die de toeslagenaffaire aan het licht brachten vinden het onbegrijpelijk dat de Belastingdienst opnieuw in de fout is gegaan.

Renske Leijten@RenskeLeijten

Zucht. De ouders kunnen inmiddels met de fouten en volgende excuses bij de compensatie-regelingen een muur behangen. Maar wel telkens paniek en kortsluiting in gezinnen… https://t.co/H0jUQPva4m

BEKIJK OOK;

Gedupeerden toeslagenaffaire ontvangen onterecht incassobrief deurwaarder

NU 17.05.2021 Een ‘aantal’ gedupeerden van de affaire met de kinderopvangtoeslag heeft onterecht een brief gekregen van deurwaarders. Daarin stond dat zij hun private schulden weer moesten afbetalen, zo laat demissionair staatssecretaris Alexandra van Huffelen maandagavond weten. Hoeveel gedupeerden onterecht een brief hebben kregen, weet het ministerie van Financiën niet.

De Belastingdienst deelde een lijst met deurwaarders met daarop de namen van gedupeerden, zodat deurwaarders weten voor wie de ‘pauzeknop’ voor het terugbetalen van schulden geldt. “Helaas hebben wij daarbij een fout gemaakt. Niet alle gedupeerde en gecompenseerde ouders of toeslagpartners stonden op die lijst”, staat in een bericht aan de gedupeerden.

De gedupeerden die niet op de lijst stonden, kregen dus onterecht een brief waarin stond dat zij hun schulden weer moesten gaan afbetalen. “Dat klopt niet. Want voor alle ouders die geld van ons hebben gekregen of bericht hebben gekregen dat ze dat gaan krijgen, geldt de pauzeknop.”

De Belastingdienst benadrukt dat het niet de fout van de deurwaarders is. “Zij werken hard mee aan de uitvoering van het moratorium en helpen bij het herstellen van deze fout.”

Mensen die de brief kregen kunnen deze negeren. “We werken nu hard aan een nieuwe, juiste lijst. Aan de deurwaarders is gevraagd verder geen actie te ondernemen op basis van de verkeerde lijst”.

Een aantal gedupeerde en gecompenseerde ouders heeft een brief gekregen dat zij hun schulden weer moeten afbetalen. Dat klopt niet. Voor deze ouders geldt de pauzeknop. We maakten een fout en herstellen deze fout zo snel mogelijk. ➡️ https://t.co/QlMBN8yqlS

 

AvHuffelen

19:41 – 17 mei 2021

Lees meer over: Binnenland  Toeslagenaffaire 

ANP

Gedupeerden Toeslagenaffaire krijgen onterecht brief dat ze schulden moeten afbetalen

AD 17.05.2021 Een groep gedupeerden van de Toeslagenaffaire heeft onterecht een brief gekregen van deurwaarders waarin stond dat zij weer hun private schulden moesten afbetalen. Dat laat staatssecretaris Alexandra van Huffelen maandagavond weten. De bewindsvrouw biedt haar excuses aan voor de fout.

De Belastingdienst stelde een lijst op met de namen van gedupeerden, zodat deurwaarders weten voor wie de ‘pauzeknop’ voor het terugbetalen van schulden geldt. Daarbij is een fout gemaakt. Niet alle gedupeerde en gecompenseerde ouders of toeslagpartners stonden op die lijst.

Daardoor kregen gedupeerden onterecht een brief waarin stond dat zij hun schulden weer moesten gaan afbetalen. ,,Dat klopt niet. Want voor alle ouders die geld van ons hebben gekregen of bericht hebben gekregen dat ze dat gaan krijgen, geldt de pauzeknop”, aldus een verklaring van de Belastingdienst.

Alexandra v Huffelen

@AvHuffelen

Een aantal gedupeerde en gecompenseerde ouders heeft een brief gekregen dat zij hun schulden weer moeten afbetalen. Dat klopt niet. Voor deze ouders geldt de pauzeknop. We maakten een fout en herstellen deze fout zo snel mogelijk.

https://services.belastingdienst.nl/toeslagen-herstel/onterechte-incassobrieven-gedupeerde-ouders/…

9:41 PM · May 17, 2021 161 477

Hoeveel gedupeerden onterecht een brief hebben kregen, weet het ministerie van Financiën niet.

Mensen die de brief kregen kunnen deze ‘dus negeren’. ,,We werken nu hard aan een nieuwe, juiste lijst. Aan de deurwaarders is gevraagd verder geen actie te ondernemen op basis van de verkeerde lijst”.

Gedupeerden toeslagenaffaire krijgen onterecht brief over schuld

Telegraaf 17.05.2021 Een groep gedupeerden van de affaire met de kinderopvangtoeslag heeft onterecht een brief gekregen van deurwaarders waarin stond dat zij weer hun private schulden moesten afbetalen. Dat laat staatssecretaris Alexandra van Huffelen maandagavond weten. De bewindsvrouw biedt haar excuses aan voor de fout.

De Belastingdienst deelde een lijst met deur1waarders met daarop de namen van gedupeerden, zodat deurwaarders weten voor wie de ’pauzeknop’ voor het terugbetalen van schulden geldt. „Helaas hebben wij daarbij een fout gemaakt. Niet alle gedupeerde en gecompenseerde ouders of toeslagpartners stonden op die lijst”, staat in een bericht aan de gedupeerden.

De gedupeerden die niet op de lijst stonden, kregen dus onterecht een brief waarin stond „dat zij hun schulden weer moesten gaan afbetalen.” „Dat klopt niet. Want voor alle ouders die geld van ons hebben gekregen of bericht hebben gekregen dat ze dat gaan krijgen, geldt de pauzeknop.”

BEKIJK OOK:

Tamara werd slachtoffer van de toeslagenaffaire: ‘De ellende begint nu weer opnieuw’

Hoeveel gedupeerden onterecht een brief hebben kregen, weet het ministerie van Financiën niet.

De Belastingdienst benadrukt dat het niet de fout van de deurwaarders is. „Zij werken hard mee aan de uitvoering van het moratorium en helpen bij het herstellen van deze fout.”

Mensen die de brief kregen kunnen deze „dus negeren.” „We werken nu hard aan een nieuwe, juiste lijst. Aan de deurwaarders is gevraagd verder geen actie te ondernemen op basis van de verkeerde lijst.”

BEKIJK OOK:

‘Ik werk fulltime, maar mijn zoon groeit op in armoede’

BEKIJK MEER VAN; overheidsbeleid overheid Alexandra van Huffelen Den Haag Belastingdienst

Alexandra van Huffelen.

Gedupeerden toeslagenaffaire krijgen onterecht brief over schuld

MSN 17.05.2021 Een groep gedupeerden van de affaire met de kinderopvangtoeslag heeft onterecht een brief gekregen van deurwaarders. In de brief stond dat zij hun private schulden weer moesten afbetalen, terwijl dat is gepauzeerd. Dat laat staatssecretaris Alexandra van Huffelen weten. De bewindsvrouw biedt haar excuses aan voor de fout.

De Belastingdienst deelde een lijst met deurwaarders met daarop de namen van gedupeerden, zodat deurwaarders weten voor wie de ‘pauzeknop’ voor het terugbetalen van schulden geldt. “Helaas hebben wij daarbij een fout gemaakt. Niet alle gedupeerde en gecompenseerde ouders of toeslagpartners stonden op die lijst”, staat in een bericht aan de gedupeerden.

‘Klopt niet’

De gedupeerden die niet op de lijst stonden, kregen dus onterecht een brief waarin stond ‘dat zij hun schulden weer moesten gaan afbetalen’. “Dat klopt niet. Want voor alle ouders die geld van ons hebben gekregen of bericht hebben gekregen dat ze dat gaan krijgen, geldt de pauzeknop.”

Hoeveel gedupeerden onterecht een brief hebben kregen, weet het ministerie van Financiën niet. De Belastingdienst benadrukt dat het niet de fout van de deurwaarders is. “Zij werken hard mee aan de uitvoering van het moratorium en helpen bij het herstellen van deze fout.”

Mensen die de brief kregen kunnen deze ‘dus negeren’. “We werken nu hard aan een nieuwe, juiste lijst. Aan de deurwaarders is gevraagd verder geen actie te ondernemen op basis van de verkeerde lijst”.

Protest op de Dam over trage afhandeling toeslagenaffaire: ‘Genoeg geweest’

NOS 15.05.2021 Op de Dam in Amsterdam hebben zo’n 150 mensen gedemonstreerd tegen de trage afhandeling van de kinderopvangtoeslagenaffaire. Onder hen waren gedupeerden die de toeslag voor kinderopvang moesten terugbetalen, maar ook actiegroepen, lokale politieke partijen en mensen die op persoonlijke titel meedoen.

“We hebben jarenlang leed ondervonden door de Belastingdienst. Wij staan hier om ons leed zichtbaar te maken en willen dat wat nu nog steeds verkeerd gaat, stopt. Liever vandaag dan morgen”, zei gedupeerde Batya Brown.

Protest op de Dam over trage afhandeling toeslagenaffaire

Het kabinet beloofde in december dat gedupeerden die zich voor 15 februari meldden 30.000 euro op hun bankrekening zouden krijgen na een lichte toets. Van de 25.600 melders kreeg minder dan de helft uiteindelijk de compensatie. De rest van de ouders moet nog wachten op een volledige beoordeling. Na 15 februari zijn er nog eens ruim 10.000 aanmeldingen bijgekomen, ook die moeten nog worden beoordeeld.

‘Eigen geld terug’

Brown heeft de compensatie inmiddels ontvangen, maar daarmee is de kous niet af voor haar: “Na 14 weken heb ik mijn dossier nog steeds niet ontvangen. De verrekeningen krijg ik niet terug. Ik krijg waar zij vinden dat ik recht op heb, zonder inhoudelijk dossier. De waarheid is nog steeds niet boven tafel.”

Gedupeerde Eefke Postma deelt die ervaring. “Ze spelen schone schijn, maar het is eigenlijk te triest voor woorden”, zei ze in het NOS Radio 1 Journaal over de afhandeling. “De bewijslast ligt nog steeds bij ons.”

“Ze noemen het compensatie, maar het is ons eigen geld.Christie, gedupeerde toeslagenaffaire

“In december ben ik gecompenseerd”, vertelde Christie, die ook naar de Dam was gekomen. “Maar ik heb veel meer schade geleden dan wat we terug hebben gekregen. Ze noemen het compensatie, maar het is ons eigen geld.”

Stroef

Op de oproep voor de demonstratie stond “Ongekend onrecht, gerechtigheid nu”. De organisatie eist dat de Belastingdienst geen rol meer speelt bij de schadeloosstelling, dat alle slachtoffers voor het eind van het jaar hun compensatie hebben gehad en dat de emotionele schade die de affaire bij kinderen en ouders heeft aangericht, wordt erkend en hersteld.

NOS/ANNA PRUIS

“Anderhalf jaar hebben we met gedupeerde ouders in Den Haag gestaan. Dit protest is anders”, zei Brown. “We laten onze noodkreet horen en we laten zien dat de Belastingdienst nog steeds fouten maakt, dat het probleem nog steeds niet is opgelost. Dat ze ons nog steeds beliegen, dingen achterhouden, ons niet helpen en hun eigen hachje redden. We worden niet 100 procent gehoord. Daar zijn we klaar mee.”

“Het is elke keer heel moeizaam en het verloopt gewoon heel stroef”, aldus Postma. “Gelukkig heb ik een advocaat die me bijstaat. Dat dat nodig is, is te triest voor woorden. Maar de strijd gaat gewoon door.”

Jeugdzorg

Onder de deelnemers waren ook mensen die zich het slachtoffer voelen van ander overheidsbeleid waar veel mis zou gaan, zoals in de jeugdzorg.

Er kwamen ook Tweede Kamerleden naar de Dam: Renske Leijten (SP), Farid Azarkan (Denk) en Sylvana Simons (BIJ1). Het protest werd afgesloten met een korte tocht door het centrum.

BEKIJK OOK;

Gedupeerden toeslagenaffaire: afhandeling schade gaat niet goed

NOS 10.05.2021 Ouders die in de toeslagenaffaire ten onrechte als fraudeur zijn bestempeld, hebben voor het eerst hun verhaal gedaan in de Tweede Kamer. Dat gebeurde in een rondetafelgesprek, waarbij Kamerleden vragen mochten stellen aan de ouders. De afgelopen jaren is er al veel contact geweest tussen Kamerleden en gedupeerden, maar voor het eerst kregen ze het woord in een officiële vergadering in het parlement.

Ze schetsten een beeld van ouders die nog steeds diep in de problemen zitten en vertelden dat er veel mis gaat bij de afhandeling van de schade. Het duurt te lang, en ze dreigen opnieuw vermorzeld te worden door de regels.

Veel gedupeerden maakten duidelijk dat ze het vertrouwen in de overheid zijn kwijtgeraakt door de affaire. Ze moesten vaak jarenlang vechten voordat ze hun recht haalden. “Pas na zes jaar werd er gereageerd op mijn bezwaar”, vertelde Jacqueline Massop.

Er wordt nu wel gewerkt aan compensatie van de tienduizenden gedupeerden, maar die vinden de erkenning dat ze geen fraudeur zijn net zo belangrijk, bleek in het gesprek. De affaire heeft grote invloed gehad op het persoonlijk leven van de betrokkenen. Er zijn volgens hen nog steeds gedupeerden die zich uit schaamte niet durven te melden.

“Er is op een on-Nederlandse manier met ons omgegaan”, zei Marcel Moes, die plotseling alle toeslagen die hij had ontvangen moest terugbetalen. “Je moest gewoon betalen, geen discussie mogelijk.”

Tweede nationaliteit

Het is voor veel ouders ook nog steeds niet duidelijk waarom ze op een zwarte lijst van de fiscus terecht kwamen. Nazmiye Yigit Karaduman is ervan overtuigd dat haar Turkse achternaam en tweede nationaliteit hebben meegespeeld. Het waren ‘risicofactoren’ waar de belastingdienst mee werkte. “Als één van die factoren bij jou gold, was het al bingo.”

Ook Yigit Karaduman is daardoor haar vertrouwen in de overheid kwijt. “Tot dit dossier heb ik me een trotse Nederlander gevoeld. Het was de eerste keer dat ik me gediscrimineerd heb gevoeld in Nederland, en dat was dus door de overheid.” Zij heeft ook geen vertrouwen in de manier waarop de schade nu afgehandeld wordt en is bang dat er nog steeds gediscrimineerd wordt door de overheid.

Alle gedupeerden hebben recht op ten minste 30.000 euro uit de zogeheten Catshuisregeling. Mensen die meer schade hebben, kunnen naar een commissie stappen die de werkelijk schade berekent. Veel ouders wezen erop dat er door het grote aantal zaken inmiddels een ‘bottleneck’ is ontstaan bij die commissie, waardoor de afhandeling erg lang gaat duren. “En daar komen ook nog eens de meest complexe zaken terecht”, zei Massop.

Maar volgens de ouders is ook nog steeds niet duidelijk wie er allemaal gedupeerd zijn. De laatste tijd hebben duizenden mensen onterecht opnieuw een afwijzing gekregen, volgens de ouders omdat niet direct bewezen kan worden dat ze inderdaad kinderopvangtoeslag hebben gekregen. “Daar staan de deurwaarders weer voor de deur”, vertelde Michelle Brouns de Kamerleden.

“Het was de eerste keer dat ik me gediscrimineerd heb gevoeld in Nederland. En dat was dus door de overheid.Nazmiye Yigit Karaduman”, aldus gedupeerde toeslagenaffaire.

Er leven bij de ouders nog veel vragen over de manier waarop de schade vergoed en gecompenseerd wordt. Gedupeerde Joe ten Cate constateerde dat veel ouders nog steeds te horen krijgen dat hun verzoek afgewezen is, terwijl de reden niet duidelijk is.

Dat komt ook doordat veel gedupeerden nog steeds, ondanks herhaalde verzoeken, hun dossier niet hebben gekregen. Soms kregen ze wel stukken, maar die waren grotendeels zwartgelakt.

De afhandeling wordt gedaan door de persoonlijke zaakbehandelaars van de Uitvoeringsinstantie Herstel Toeslagen (UHT), onderdeel van de belastingdienst. Over die zaakbehandelaars zijn de meeste ouders wel te spreken, maar ze hebben volgens hen te weinig bevoegdheden om zelfstandig beslissingen te nemen. “Op deze manier wordt het een tienjarenplan”, verzuchtte gedupeerde Renate Wolbers.

BEKIJK OOK;

Lees: Rotterdam neemt schulden over van ‘toeslagenouders’: ‘Het duurt te lang’ NOS 07.05.2021

Lees: Rotterdam gaat schulden vijftig gedupeerden toeslagenaffaire alvast aflossen NU 07.05.2021  

Lees: Rotterdam lost op eigen houtje schulden af van slachtoffers toeslagenaffaire AD 07.05.2021

Lees: Stand van zaken Catshuisregeling | Tweede Kamer der Staten-Generaal  30.04.2021

lees: Ruim 36.000 mensen willen toeslagcompensatie, uitbetaling op gang NOS 30.04.2021

lees: Compensatie toeslagenaffaire voor bijna 10.000 ouders voorlopig afgewezen MSN 30.04.2021

lees: Compensatie toeslagenaffaire voor bijna 10.000 ouders voorlopig afgewezen MSN 30.04.2021

lees: Compensatie toeslagenaffaire voor bijna 10.000 ouders voorlopig afgewezen RTL 30.04.2021

lees: Toeslagenaffaire: 15.500 ouders krijgen 30.000 euro, meer dan 35.000 aanvragers AD 30.04.2021

lees: Ruim 4.000 gedupeerden toeslagenaffaire niet voor 1 mei gecompenseerd NU 30.04.2021

lees: Deel aangemelde ouders toeslagaffaire krijgt geen geld voor 1 mei NOS 30.04.2021

lees: Minder dan helft aangemelde toeslagenouders krijgt voor 1 mei compensatie NU 30.04.2021

lees: 11.000 toeslagenouders krijgen voor 1 mei compensatie Telegraaf 29.04.2021

lees: 11.000 toeslagenouders krijgen voor 1 mei 30.000 euro compensatie MSN 29.04.2021

lees: Nog niet alle toeslagenouders krijgen voor 1 mei compensatie RTL 29.04.2021

lees: Betaling schadevergoeding toeslagenaffaire verloopt chaotisch NU 29.04.2021

De Algemene Rekenkamer erkent dat ook zij fouten heeft gemaakt in de toeslagenaffaire. Het controleorgaan deed ruim vijftien jaar onderzoek naar de uitvoering van de toeslagen door de Belastingdienst en concludeert dat de Rekenkamer meer aandacht had moeten besteden aan de signalen dat mensen slachtoffer werden van de veel te harde fraudeaanpak.

april 30, 2021 Posted by | Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor De erfenis van Rutte III – het gedonder met de belastingdienst gaat maar weer verder !!!

Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 11 – op weg naar de inhoudelijke formatie

Eindverslag 30.04.2021

Informateur Herman Tjeenk Willink presenteerde vrijdagochtend 30.04.2021  zijn eindverslag aan Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp. De afgelopen weken sprak hij onder anderen met de leiders van de zeventien fracties uit de Tweede Kamer om te horen welke kant de formatie wat hen betreft op zou moeten.

De volgende stap

“De inhoudelijke formatie kan beginnen.” Dat is de voornaamste conclusie van informateur Tjeenk Willink. Hij heeft zijn eindverslag (.pdf) overhandigd aan de voorzitter van de Tweede Kamer en zei daarbij dat er wat hem betreft een nieuwe informateur kan worden benoemd. Die moet zich dan nog niet meteen buigen over de vraag wie met wie wil gaan regeren, maar eerst kijken welke problemen er moeten worden aangepakt.

Een ‘therapeutische debat’, donderdag 29.04.2021, over die vertrouwelijke notulen duurde tot diep in de nacht. De aanwezige bewindspersonen maakten verontschuldigingen en uitten goede voornemens. De Kamer nam een reeks voorstellen aan, die moeten leiden tot een nieuwe bestuurscultuur. Dat is iets wat de informateur ook graag wil.

De informateur wachtte met zijn eindverslag tot dit debat achter de rug was.

Informateur Herman Tjeenk Willink ziet nog steeds kansen voor een volgend kabinet met VVD-leider Mark Rutte. Wel moet er aan het ‘herstel van vertrouwen’ worden gewerkt en het dualisme. 

Vertrouwen

Voor veel partijleiders is de bestuurscultuur in politiek Den Haag en het onderlinge vertrouwen een belangrijk thema. Dat komt ook door de toeslagenaffaire en de nasleep daarvan. De oppositie is buitengewoon kritisch op de houding van VVD-voorman Mark Rutte in die kwestie en is daarom huiverig om deel uit te maken van een coalitie die door hem wordt geleid.

Kabinetsdeelname

Partijen nemen er de tijd voor in de formatie. Dat kan helpen om ze zover te krijgen dat ze toch weer met VVD-leider Mark Rutte gaan samenwerken. Want informateur Herman Tjeenk Willink ziet een route naar een kabinet-Rutte IV.

Alleen de PVV, SP en BIJ1 sluiten op voorhand deelname aan een nieuw kabinet uit als daar VVD’er Mark Rutte deel van uitmaakt. Onderhandelingen over “wie met wie” wilden de fractievoorzitters nog niet voeren. Een meerderheid sluit wel de PVV en FVD uit, enkele partijen ook JA21.

Bestuurscultuur

Oppositiepartijen PvdA en GroenLinks komen met een gezamenlijk voorstel voor een nieuwe bestuurscultuur, waarin onder meer wordt uitgesproken “dat burgers niet door de overheid met wantrouwen mogen worden behandeld”. Wetten en regels moeten daarnaast zo worden opgesteld dat er ruimte is voor uitzonderingen voor specifieke gevallen. Ook vragen de partijen structureel geld voor de sociale advocatuur.

In een motie die de partijen indienden aan het einde van een marathondebat in de Tweede Kamer, spreken zij uit dat de Tweede Kamer beter geïnformeerd moet worden en dat er bij het maken van wetten genoeg aandacht moet zijn voor de uitvoeringsorganisaties als de Belastingdienst en het UWV.

Volgens hem is het verder belangrijk dat een nieuwe informateur direct aan de slag gaat met een plan om uit de coronacrisis te komen.

Informateur Tjeenk Willink adviseert de Kamer daarom om kortetermijn oplossingen voor de coronacrisis te verzorgen en dan pas aan de vorming van een kabinet te beginnen. De formatie kan dus inhoudelijk van start.

Dat schrijft informateur Herman Tjeenk Willink in zijn eindverslag.

Na afloop van het gesprek geeft de informateur om 12.00 uur een persconferentie in de Oude Zaal. Deze is te volgen via de livestream 

Minister van Staat Herman Tjeenk Willink begon op 6 april aan zijn opdracht, nadat de Tweede Kamer hem als informateur had aangewezen in een debat. Een motie van Kamerlid Kaag (D66) om Herman Tjeenk Willink te benoemen, werd aangenomen. In de motie stond dat Tjeenk Willink gesprekken moest voeren met de fracties om te verkennen op welke wijze de vorming van een kabinet kan plaatsvinden. Hij moest binnen drie weken rapport uitbrengen. 

Lees hier het eindverslag en de bijlagen:

Dossier: Formatie artikelen – EWmagazine.nl

Lees: Zo komt het dat er onder tien jaar Rutte veel vakministers sneuvelden, maar van hem veel afglijdt AD 09.05.2021

Lees: ‘Pieter Omtzigt staat op het punt om te breken met CDA’ MSN 09.05.2021

Lees: ‘Pieter Omtzigt staat op het punt om te breken met CDA’ WEL 09.05.2021

Lees: Als de VVD niet oppast, zwemt Rutte in een linkse fuik Elsevier 05.05.2021

Lees: Overgrote deel Nederlanders wil dat politiek minder met zichzelf bezig is NOS 05.05.2021

Lees: Kamerleden onder druk zetten gebeurt vaker: ‘Na de stemming smeet hij woedend zijn tas op het bureau’ AD 02.05.2021

Lees: Sinds de verkiezingen zijn partijen vooral met zichzelf bezig AD 01.05.2021

Lees: Rutte moet solliciteren naar zijn eigen baan AD 30.04.2021

Lees: Is het vertrouwen in Rutte weer terug? Vier vragen over de formatie RTL 30.04.2021

Lees: Informateur Tjeenk Willink licht conclusies uit eindverslag toe NU 30.04.2021

Lees: Het eindverslag van Tjeenk Willink in het kort NOS 30.04.2021

Lees: Tjeenk Willink: inhoudelijke formatie kan beginnen, maar nog wel ‘ongemak’ NOS 30.04.2021

Lees: Notulendebat biedt doorkijkje naar formatie Telegraaf  30.04.2021

Lees: Tjeenk Willink: Nieuwe coalitie mogelijk, Rutte kan vertrouwen herstellen NU 30.04.2021

Lees: Tjeenk Willink ziet na alle ruzies toch kansen voor nieuw kabinet, ook met Rutte AD 30.04.2021

Lees: Tjeenk Willink: fractievoorzitters moeten zich op inhoud richten MSN 30.04.2021

Lees: Tjeenk Willink: “Eerst herstelbeleid, dan nieuw kabinet” MSN 30.04.2021

Lees: PvdA en GL komen met wensenlijst voor nieuwe bestuurscultuur MSN 30.04.2021

Lees: Informateur Tjeenk Willink: meeste partijen sluiten Rutte niet uit RTL 30.04.2021

Lees: Informateur: meeste partijen sluiten Rutte niet bij voorbaat uit MSN 30.04.2021

Lees: Tjeenk Willink presenteert eindrapport: ’Partijen houden deur open voor regeren met Rutte’ Telegraaf  30.04.2021

Lees: Tjeenk Willink presenteert vrijdagochtend conclusies na formatiegesprekken NU 30.04.2021

Lees: Tjeenk Willink presenteert vrijdagochtend zijn eindverslag MSN 30.04.2021

Lees: Aan het eind van het debat heeft Rutte toch weer hoop op een nieuwe termijn als premier AD 30.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 10 – verkenningsronde vertraagd

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 9 – verkenningsronde vanaf 25.04.2021 weer verder

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 8 – verkenningsronde 20.04.2021 en 21.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 7 – volgende verkenningsronde vanaf 19.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 6 – volgende verkenningsronde vanaf 13.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 5 – nieuwe start verkenningsronde vanaf 08.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 4 – voortgangsoverleg 06.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 3 – Debat 31.03.2021– 01.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 2

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 1

Zie ook: Aftrap Verkiezingen 2e kamer op 17 maart 2021 – op weg naar de uitslag

april 30, 2021 Posted by | Uncategorized | 2 reacties