Moet Nederland zich zorgen gaan maken?

Een Nederlandse delegatie wordt dinsdag en woensdag in Genève ondervraagd door het Comité tegen Rassendiscriminatievan de VN. De delegatie staat onder leiding van directeur Samenleving en Integratie van het ministerie van Sociale Zaken,Afke van Rijn.

Op het programma staan onder meer het asielbeleid, vreemdelingendetentie, integratie én Zwarte Piet.

Nederland is niet het enige land dat door de commissie wordt ondervraagd. De afgelopen dagen moesten ook delegaties uit Colombia, Costa Rica, Niger, Suriname, Macedonië, Tsjechië en Noorwegen aanschuiven in het beklaagdenbankje. De sessies zijn openbaar en kunnen worden gevolgd via een livestream. Gek genoeg is Nederland het enige land waarvoor geen webcast beschikbaar is gesteld.

Nederland weerlegt beschuldigingen

Het VN-comité onderzoekt of Nederland zich op deze gebieden houdt aan het Internationale Verdrag voor het Uitroeien van Alle Vormen van Rassendiscriminatie. Nederland heeft reedsschriftelijk antwoord gegeven op de vragen van het Comité, maar zal nu ook mondeling aan de tand worden gevoeld.

In het antwoord schrijft Nederland onder meer dat er geen sprake is van ‘racistische’ of ‘xenofobe’ programma’s van politieke partijen, omdat nog nooit door een rechter is vastgesteld dat partijen of politici anti-racismewetten hebben overtreden.

Het verbod op rassendiscriminatie is, zo meldt het schrijven, goed verankerd in de Nederlandse wet. Maar hetzelfde geldt voor de vrijheid van meningsuiting, al botst deze vrijheid nog wel eens met de godsdienstvrijheid.

Volgens Elsevier…

René van Rijckevorsel: Gastvrij Nederland moet zich niet gek laten maken door activisten

Wilders

In het document wordt de naam van PVV-leider Geert Wildersexpliciet genoemd. Er wordt onderstreept dat Wilders is vrijgesproken van alle aanklachten die er tegen zijn persoon liepen.

Het document beantwoordt verder vragen over onder meer asielopvang, kinderdetentie, racisme en uitsluiting op de arbeidsmarkt van immigrantengroepen. Ook wordt ingegaan op de situatie op de Nederlandse Antillen.

Zwarte Piet

Over Zwarte Piet wordt in het antwoord van Nederland met geen woord gerept. Toch zal de delegatie hier dinsdag of woensdag vragen over krijgen.

De ‘vermoedelijke negatieve stereotypering van mensen van Afrikaanse afkomst door de zogenoemde Zwarte Piet’ staat prominent op het vragenlijstje van de VN-commissie.

Lees ook…

Gerry van der List: Elke vorm van onderscheid wordt als racisme veroordeeld

Reputatieschade

Naar aanleiding van de gesprekken in Genève zal het VN-comité op 28 augustus met een definitief rapport komen waarin Nederland enkele ‘kritische aanbevelingen’ krijgt op het gebied van rassendiscriminatie. Gezien eerdere uitlatingen van de VN krijgt Nederland er naar verwachting van langs op het gebied van vreemdelingendetentie en Zwarte Piet.

Veel zorgen hoeft de Nederlandse regering zich daar overigens niet over te maken. De ‘aanbevelingen’ zijn vrijblijvend en niet verbonden aan verdere sancties. Maar de VN waarschuwt wel dat Nederland ‘reputatieschade’ kan oplopen als het de adviezen wegwuift. Daarnaast zullen de VN-adviezen dankbaar worden aangegrepen door de asielindustrie en anti-racisme-activistendie zo van nieuwe wapens worden voorzien.

VN-comité voelt Nederland aan de tand over rassendiscriminatie

Servaas van der Laan

Servaas van der Laan (1984) werkt sinds mei 2012 als online redacteur bij Elsevier.

Tags; racisme zwarte piet verenigde naties

zie ook;