Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Rel bij de PvdA over strafbaar stellen illegalen – deel 4 – gedonder

ASIELZOEKERS en Mensenrechten

Notabene volgens de CDA is Nederland het ‘braafste jongetje van klas’ als het gaat over het Asielbeleid !!

Het opsluiten van asielzoekers in detentiecentra door Nederland gaat in tegen de mensenrechten. Vooral het gevangenzetten van kinderen is zorgelijk en gaat voorbij aan hun kwetsbaarheid. Dat heeft Hoge Commissaris voor de Mensenrechten Nils Muiznieks van de Raad van Europa vandaag tegen het ANP gezegd na een bezoek aan ons land en gesprekken met bewindslieden.

“Opsluiten is een allerlaatste redmiddel. Kinderen mogen nooit gevangen worden gezet. Niet in een gevangenis en niet in een detentiecentrum voor migranten”, aldus Hoge Commissaris voor de Mensenrechten Nils Muiznieks

Hij vindt dat Nederland moet stoppen met het automatisch opsluiten van asielzoekers die uit landen buiten de Europese Schengenzone komen.

De mensenrechtencommissaris is ook kritisch over de omgang met uitgeprocedeerde asielzoekers, die soms zonder opvang en voedsel op straat komen te staan. ‘Dit kan niet zo blijven, ze hebben geen leven’, aldus Muiznieks. Hij bezocht in Den Haag een kerk met vluchtelingen uit vooral Irak en Afghanistan die in Nederland niet kunnen werken.

‘Nederland hoort ervoor te zorgen dat die mensen niet in een kerk hoeven te wonen’, aldus de commissaris. Volgens hem moeten de migranten worden geholpen bij het terugkeren naar hun thuisland. Als dat niet lukt, moeten ze hulp krijgen om in Nederland te leven.

 • © anp.
  De Angolese asielzoeker Mauro kwam uiteindelijk in aanmerking voor het kinderpardon.

Kinderpardon
Ook bij het kinderpardon plaatst hij kanttekeningen. ‘Ik begrijp niet waarom van goed geïntegreerde kinderen de status in twijfel wordt getrokken.’ Hij hoopt dat Nederland soepel omgaat met de regeling. Muiznieks denkt dat dit geen aanzuigende werking heeft op andere asielzoekers, omdat het aantal kinderen volgens hem vrij klein is.

PvdA congres

Tijdens het eerdere congres van de PvdA voelde men dus haarfijn aan dat het strafbaar stellen van illegaal verblijf een stap in de verkeerde richting is. Hirsch Ballin zei het in zijn Tilburgse rede zo: ‘Elke politieke partij ondermijnt zichzelf als zij haar principes geweld aan doet’.

Moties Politieke Ledenraad

Zondag 12 mei 2013 vond bij de PvdA  de Politieke Ledenraad plaats over de strafbaarstelling van illegaliteit. Hier zou onder meer worden gesproken over deze vier moties (pdf)lees verder »

Download de moties inclusief pre-adviezen (pdf) >
Download de moties inclusief pre-adviezen (html) >

Hoe ging de PvdA er in het vorige kabinet mee om ??? —>>> Jacht op illegalen? Onder PvdA meer illegalen opgepakt

De brief van Teeven aan de Kamer Open Word-document (.docx)

zie ook: Demonstratie 2e kamer 25.06.2014 Eerlijk Kinderpardon

zie ook: Haagse PvdA en Groenlinks willen meer, meer, meer !!!

zie ook: Rel bij de PvdA over strafbaar stellen illegalen – deel 3 – Einde ?

zie ook:  Rel bij de PvdA over strafbaar stellen illegalen – deel 2

zie ook: Rel bij de PvdA over strafbaar stellen illegalen – deel 1

zie ook: Vluchtelingenprotest Haagse Hofvijver 19.06.2013

zie ook: Teeven komt PvdA tegemoet: wil illegalen niet meer opsluiten’›

zie ook: Adri Duivesteijn PvdA – Laat het kabinet Rutte 1 toch vallen !

zie ook: Ook Adri Duivesteijn liet van zich horen over Mauro

zie ook: Van Geert Wilders PVV en Turks Fruit – deel 6 – Yunus

dossier Ophef over Yunus Elsevier

KINDERPARDON Elsevier  – ASIEL ASIELZOEKERS

Je haalt het thuisland niet zomaar uit een immigrant

Elsevier 27.12.2014 Het is naïef om van een immigrant te verwachten dat hij zijn thuiscultuur zomaar even inruilt voor een nieuwe. Maar wat ook niet helpt is wanneer een overheid hier verschillende signalen over geeft.

Wie reist, neemt zichzelf mee, wie verhuist ook. Wel heeft de ene verhuizer de ambitie op te gaan in zijn nieuwe omgeving, terwijl de andere juist wenst vast te houden aan waar hij eerder al veel waarde aan hechtte.

Aanpassen

Wie alleen is, of met weinigen, heeft veelal geen andere keus dan op te gaan in de nieuwe omgeving – al was het maar uit economische noodzaak. Wie met meer is, of zelfs met velen, heeft veel meer mogelijkheden om zijn oude leven voort te zetten in zijn nieuwe omgeving. De noodzaak om te assimileren, is bovendien een stuk minder in een verzorgingsstaat, waar de economische noodzaak tot aanpassing ontbreekt.

Nederlanders hebben van zichzelf doorgaans het idee dat ze snel opgaan in buitenlanden. Inderdaad zijn er Nederlanders die zich al na een paar maanden New York Nederlands met een Amerikaans accent hebben aangemeten. Maar Nederlanders die in de negentiende en twintigste eeuw in wat grotere concentraties op het Amerikaanse platteland terechtkwamen, behielden juist hun gewoonten, hun kerken en aanvankelijk ook hun taal.

Immigratieland

De afgelopen halve eeuw werd Nederland zelf een immigratieland. Wie uit de voormalige koloniën kwam, werd – op de Molukkers na – verondersteld zich aan te passen. Voor wie niet uit voormalig Nederlands gebied kwam, gold een ander regime. Gastarbeiders werden geacht zich niet aan te passen en dat bleef zo, ook toen hun vrouwen, kinderen en de partners van die kinderen overkwamen. Het werd op prijs gesteld als ze werkten en studeerden, maar ze dienden hun identiteit te behouden. Gaandeweg werden er eisen gesteld aan ‘inburgering’, maar als voormalige gastarbeiders of asielzoekers een Nederlands paspoort wensten, werd dat soepel verstrekt – ook als ze hun oude nationaliteit wensten te behouden of daar niet onderuit konden.

In de kijk van de overheid op de gastarbeiders en hun nazaten was het aanvankelijk ook volkomen vanzelfsprekend dat het herkomstland zich met de nieuwe Nederlandse ingezetenen bemoeide. Met zowel Turkije als Marokko sloot Nederlandverdragen over de hoofden van de immigranten heen. Die landen konden hun diaspora koesteren en controleren en zo ook bevorderen dat de gestage geldstroom vanuit Nederland niet werd verstoord.

Derde fase

Na de eerste fase (behoud van eigen cultuur) en de tweede fase (inburgering) zijn we nu in de derde fase beland: de herkomstlanden moeten zich niet meer met hun emigrantenbemoeien, al helemaal niet als dat ‘culturele integratie’ en omarming van Nederlandse ‘kernwaarden’ in de weg staat. Oriëntatie op het herkomstland wordt nu als een obstakel gezien.

Turkije en Marokko

Turkije is uitzonderlijk nationalistisch, getekend door de krenkende teloorgang van het Ottomaanse Rijk. Sinds Recep Tayyip Erdogan er in 2002 de baas werd, mengt Turkije nationalisme bovendien met islamisme. Voor Marokko geldt dat laatste minder nadrukkelijk, maar was het toch altijd al vanzelfsprekend. Niet voor niets is de Koning daar het hoofd van de islamitische kerk.

Minister van Integratie Lodewijk Asscher (PvdA) wekt nu de indruk dat de ‘culturele integratie’ van Turken in Nederland zoals hij die graag ziet, wordt belemmerd door Turkije. Daarbij gaat hij er al te lichtzinnig aan voorbij dat veel Nederlandse Turken Asschers integratie ook helemaal niet willen en zich geruggesteund voelen door het Turkije van Erdogan.

Over de grenzen heen

Landverhuizers maken zelf wel uit, al gaat dat zelden pijnloos, in welke mate ze deel willen uitmaken van welk land. Natiestaten regeren intussen over hun grenzen heen, door emigranten als hun onderdanen te blijven zien. Politieke en religieuze organisaties uit de herkomstlanden doen hetzelfde. Een land als Eritrea legt Eritrese onderdanen in Nederland belasting op, zoals de Koerdische beweging PKK dat tot voor kort deed bij Nederlandse Koerden.

Andere kijk op de wereld

Bij transnationalen kan de kijk op de wereld sterk afwijken van die van Nederland. Er zijn Nederlandse staatsburgers die willen dat

Nederland aan hun herkomstland Suriname wegens de slavernij herstelbetalingen doet. Een van hun voorbeelden is de Jamaicaanse activist Verene Shepherd, die ook Zwarte Piet tot racistisch icoon verklaarde en hem aan de slavernij in de Cariben wist te verbinden.

Lees ook…

Enkele reis Nederland: hoe massa-immigratie ons land veranderde

Hoe Nederland in veertig jaar een immigratieland werd

Elsevier 01.12.2014 In het najaar van 2014 telt Nederland 3,5 miljoen inwoners van buitenlandse komaf: 2 miljoen van niet-westerse herkomst, de rest uit westerse landen. Hoe werd Nederland een immigratieland?

Het is najaar 2014 en immigratieland Nederland staat op z’n kop. Niet voor het eerst en vast ook niet voor het laatst. De oogst van een nazomer !!!!!

Bevrijden

In Den Haag, stad van de vrede en het internationale recht, is de grotendeels door islamitische immigranten bewoonde Schilderswijk een belegerde veste. Enerzijds radicale moslimjongeren die het koppensnellerskalifaat van IS in Irak en Syrië een heel goed idee vinden. Anderzijds nationalistische witte actiegroepen die de Schilderswijk willen ‘bevrijden’.

Vooralsnog minder bloeddorstig, maar toch goed voor veel lawaai, is het jaarlijkse Nationale Zwarte Piet-debat. Een nieuwe generatie Surinamers en Antillianen, vaak aan de Noordzee geboren, is het neerbuigende stereotype van Zwarte Piet zat. Witte Nederlanders die Piet zo zwart mogelijk willen houden, worden voor racist uitgemaakt – het kan verkeren.

Dat doet iedere politicus die pleit voor minder, minder, minder Marokkanen. Beide type politici zijn in gelijke mate valse profeten. Immigratieland Nederland is een feit en here to stay.

Verder:

Katwijk krijgt mogelijk permanent asielzoekerscentrum

RTVWEST 07.03.2015 In Katwijk komt mogelijk een permanent centrum voor ongeveer 600 asielzoekers. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) heeft de gemeente gevraagd te onderzoeken of de komst van zo’n centrum haalbaar is.

Het COA denkt aan een plek bij de 1e Mientlaan die nu tijdelijk als asielzoekerscentrum (azc) wordt gebruikt. Een andere optie is een locatie op het voormalige vliegveld Valkenburg. Andere ‘geschikte locaties’ in Katwijk worden ook niet uitgesloten. Lees verder

gerelateerde artikelen;

Hardenberg vangt duizend asielzoekers op

NU 12.02.2015 Zo’n duizend asielzoekers kunnen vanaf midden dit jaar terecht in noodgebouwen op een industrieterrein in de gemeente Hardenberg (Overijssel). Dit heeft het college donderdag voorgesteld aan de gemeenteraad (pdf).

Hardenberg reageert hiermee op een spoedverzoek van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). De opvang is bedoeld voor een periode van vijf jaar. Het gaat om een terrein van 40.000 vierkante meter dat in bezit is van de gemeente.

Lees meer over: Salland

‘Opvang van 1000 asielzoekers’

Telegraaf 12.02.2015 Zo’n duizend asielzoekers kunnen vanaf midden dit jaar terecht in noodgebouwen op een industrieterrein in de gemeente Hardenberg. Dit heeft het college donderdag voorgesteld aan de gemeenteraad.

Hardenberg reageert hiermee op een spoedverzoek van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). De opvang is bedoeld voor een periode van vijf jaar. Het gaat om een terrein van 40.000 vierkante meter dat in bezit is van de gemeente.

IMG_0785

Geert Wilders: Gemeente Den Haag is krankzinnig en ziek

Den HaagFM 08.02.2015 De plannen van wethouder Joris Wijsmuller (kleine foto) van Wonen om asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen binnen vier weken een huis aan te bieden, heeft de woede gewekt van Geert Wilders (grote foto).

De leider van de PVV in de Tweede Kamer vindt dat “dit ontspoorde multicultibeleid meteen van tafel moet”. Zo zegt hij in de krant AD. Den Haag heeft een flinke achterstand bij het huisvesten van toegelaten vluchtelingen. Om daarvan af te komen wil de gemeente afspraken maken met woningcorporaties om de mensen sneller te huisvesten.

Wilders noemt dat “ongelooflijk en schandelijk”. “Nederlanders die vaak al jaren op de wachtlijst staan, worden zomaar gepasseerd door gelukszoekers. Dat is krankzinnig en ziek.” …lees meer

Zaak Amiri: oppositie wil uitzettingsbeleid herzien

Trouw 05.02.2015 De 23-jarige Tamana Amiri is sinds begin deze week op Afghaanse bodem in de hoop haar spoorloze vader te vinden. Hij – Feda Amiri (54) – werd begin januari uitgezet op verdenking van oorlogsmisdaden. Sindsdien zegt zijn familie niks meer van hem vernomen te hebben. Een deel van de oppositie maakt zich ernstige zorgen over zijn lot en wil dat staatssecretaris Fred Teeven (VVD, veiligheid en justitie) zijn uitzettingsbeleid herziet. Hij is dat niet van plan.

Onderzoek pleit voor opnames bij asielgesprek, vertaling tolk wijkt af›

NRC 05.02.2015 De gesprekken tussen een asielzoeker en een medewerker van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) moeten worden vastgelegd middels een geluidsopname. Dit om twijfels over de correcte vertaling van de tolk goed te kunnen beoordelen.

Dit zegt Susanne van der Kleij die gisteren promoveerde op een onderzoek naar de rol van de tolken bij de asielinterviews. Een tolk heeft een sturende rol in het gesprek, vat samen, voegt zaken toe of laat iets weg. Een asielzoeker kán hierdoor benadeeld worden, al stuitte Van der Kleij tijdens haar onderzoek niet op grote onregelmatigheden.

Hoe onze overheid een Nederlands meisje moedwillig in gevaar brengt

Trouw 05.02.2015 Reis niet naar Afghanistan. Er is een acuut ontvoeringsrisico in heel Afghanistan, vooral in Kabul. (..) Vrijwel dagelijks zijn er aanslagen en gewapende incidenten. Daarbij vallen gewonden en doden.’

 •  Ook medicijnen mogen niet mee. Terwijl Feda kampt met gezondheidsproblemen. Hij wordt gedropt in Kabul. Zonder afscheid.

   

Duidelijke taal op de website van de Nederlandse ambassade. Dat maakt het verhaal dat ik vandaag met u wil delen des te zorgwekkender.

We gaan achttien jaar terug in de tijd, na de opkomst van de taliban in Kabul. Feda Amiri heeft tot enkele jaren voordien als politieagent voor het communistische regime gewerkt en dat maakt de situatie gevaarlijk voor hem. Met zijn vrouw en drie kinderen vlucht hij naar Nederland. Hier aangekomen levert hij zijn Afghaanse paspoort in bij de IND die hem en zijn gezin vervolgens een verblijfsvergunning verstrekt.

Geen baan, geen rechten
Maar in 2000 komt er een ambtsbericht dat stelt dat elke Afghaan die ooit voor het communistisch regime heeft gewerkt (ruim 110.000 mensen), zich schuldig heeft gemaakt aan oorlogsmisdaden; de 1F-regeling. Feda hoort hier wel van, maar er gebeurt niets. Tot in 2006. Zijn gezin vraagt de Nederlandse nationaliteit aan en dan hoort hij, in tegenstelling tot zijn vrouw en kinderen die allemaal Nederlands worden, dat hij zijn verblijfsvergunning moet inleveren. Vanaf dat moment is hij illegaal. Hij verliest zijn baan, heeft geen rechten meer, maar verder gebeurt er niets

Teeven wil meer opvang vluchtelingen in conflictregio

NU 04.02.2015 Staatssecretaris Fred Teeven (Justitie) vindt de huidige uitgaven van de Europese Unie aan vreemdelingenbeleid “ineffectief” en wil daarom dat de opvang in de conflictregio’s wordt verbeterd. Dat zegt hij woensdag tegen NU.nl na afloop van een debat over asielbeleid.

Volgens Teeven wordt momenteel door de lidstaten jaarlijks vier miljard uitgegeven aan vreemdelingenbeleid, terwijl dit maar gaat om 1 procent van het totaal aantal vluchtelingen.

Weinig steun

Teeven ziet echter weinig steun bij zijn Europese collega’s om dit op te pakken. “Terwijl dit de uitdaging is voor de komende twintig jaar. Hoe gaan we met internationale conflicten om? Halen we ze naar een ander continent of gaan we zeggen we proberen het daar op te lossen”, aldus de staatssecretaris.

“Daar is absoluut in Europa nog geen eenduidige lijn in. Maar wij zeggen als kabinet steeds, en daar word ik weleens meewarig om aangekeken, dat de opvang in de regio moet plaatsvinden. Ik ben er niet voor om mensenhandelaren rijk te maken.”

Lees meer over: Asielzoekers Vluchtelingen

Gerelateerde artikelen;

Amsterdam wil uitspraak over Vluchtgarage

NU 04.02.2015 Amsterdam wil dat de rechtbank alsnog uitspraak doet over de ontruiming van de Vluchtgarage, waarin ruim honderd vluchtelingen verblijven.

Volgens de gemeente is er geen sprake van overleg met de advocaat van de bewoners van de gekraakte parkeergarage in Amsterdam-Zuidoost.

Het stadsbestuur wil de Vluchtgarage ontruimen, maar de actiegroep We Are Here spande een kort geding aan op te voorkomen dat de uitgeprocedeerde asielzoekers op straat komen te staan. De rechtbank in Amsterdam besloot de zaak vrijdag vier weken aan te houden om de partijen de kans te geven er in de tussentijd uit te komen.

Lees meer over: Amsterdam Vluchtgarage

Gerelateerde artikelen;

A’dam wil uitspraak Vluchtgarage

Telegraaf 04.02.2015  Amsterdam wil dat de rechtbank alsnog uitspraak doet over de ontruiming van de Vluchtgarage, waarin ruim honderd vluchtelingen verblijven. Volgens de gemeente is er geen sprake van overleg met de advocaat van de bewoners van de gekraakte parkeergarage in Amsterdam-Zuidoost.

Het stadsbestuur wil de Vluchtgarage ontruimen, maar de actiegroep We Are Here spande een kort geding aan op te voorkomen dat de uitgeprocedeerde asielzoekers op straat komen te staan. De rechtbank in Amsterdam besloot de zaak vrijdag vier weken aan te houden om de partijen de kans te geven er in de tussentijd uit te komen.

Gerelateerde artikelen;

30-01:

Vluchtgarage zaak aangehouden

‘Zet vermeende Afghaanse oorlogsmisdadigers niet zomaar uit’

VK 04.02.2015 Vermeende Afghaanse oorlogsmisdadigers mogen niet meer worden uitgezet zolang hun betrokkenheid bij martelingen niet individueel is getoetst. Dat hebben oppositiepartijen GroenLinks, D66, SP en ChristenUnie woensdag gezegd in een overleg met staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie).

Het gaat om vluchtelingen die in de jaren tachtig voor de veiligheidsdiensten van het Afghaanse communistische regime hebben gewerkt. Door een ambtsbericht van het ministerie van Buitenlandse Zaken worden ze categorisch beschouwd als oorlogsmisdadigers. Daarmee vallen ze onder artikel 1F van het VN-Vluchtelingenverdrag en hebben ze geen recht op een verblijfsstatus.

‘Verkeerde vader’

Tamana Amiri vertrekt naar Afghanistan om haar vader Feda Mohammed Amiri te zoeken. Sinds zijn uitzetting, begin januari, heeft niemand iets van hem gehoord. ‘Fred Teeven heeft nu de verkeerde vader gekozen’. Lees hier haar verhaal.

Afghanistan;

‘Zet vermeende Afghaanse oorlogsmisdadigers niet zomaar uit’

‘Ik hoop dat politieagenten in Afghanistan om te kopen zijn’

Waar is de uitgezette Afghaan gebleven?

Waarom moet een Afghaanse vader weg als zijn gezin mag blijven?

Dode na aanslag zelfmoordterrorist in Kabul

BEKIJK HELE LIJST

Teeven gaat F1-beleid niet wijzigen

NU 04.02.2015 Staatssecretaris Fred Teeven is niet van plan het zogeheten 1F-beleid te wijzigen, waar een deel van de oppositie op aandringt.

Zijn beleid is erop gericht om asielzoekers die verdacht worden van ernstige (oorlogs-)misdaden uit te sluiten van een vluchtelingenstatus.

D66, GroenLinks en ChristenUnie vinden het oneerlijk dat mensen uit Afghanistan die daar voor een veiligheidsdienst hebben gewerkt, allemaal onder 1F vallen.

Ze pleiten voor een individuele toets en een opschorting van de uitzetting van Afghaanse 1F’ers. Maar Teeven, die verantwoordelijk is voor asielzaken, zei woensdag in een Kamerdebat dat hij hiertoe geen aanleiding ziet. Een meerderheid steunt hem hierin.

Lees meer over: 1F

Gerelateerde artikelen;

Teeven houdt vast aan 1F-beleid

Telegraaf 04.02.2015 Staatssecretaris Fred Teeven is niet van plan zijn beleid voor asielzoekers die verdacht worden van ernstige of oorlogsmisdaden te wijzigen. Een deel van de oppositie dringt hier op aan in verband met de uitzetting van Afghanen die jaren geleden in eigen land voor een veiligheidsdienst hebben gewerkt.

Dit zogeheten 1F-beleid houdt in dat asielzoekers die (mogelijk) ernstige misdrijven zoals mensenrechtenschendingen hebben gepleegd, geen verblijfsstatus krijgen in Nederland. D66, GroenLinks en ChristenUnie vinden het oneerlijk dat mensen uit Afghanistan die daar ooit voor een veiligheidsdienst hebben gewerkt, allemaal onder 1F vallen. Dat gebeurt op basis van informatie uit 2000.

Pleidooi voor opschorten uitzetten verdachten mensenrechtenschending

NU 04.02.2015 Diverse partijen in de Tweede Kamer pleiten voor opschorting van het beleid om zogeheten 1F’ers uit te zetten. Dat laten de SP, D66, ChristenUnie en GroenLinks weten aan NU.nl.

Deze 1F’ers zijn asielzoekers die volgens het Vluchtelingenverdrag categorisch worden aangemerkt als verdachten van schending van mensenrechten. De meesten werkten onder het Afghaanse communistische regime bij de inlichtingendiensten.

Bij hen geldt een omgekeerde bewijslast, dus zij moeten aantonen dat ze zich hier niet schuldig aan hebben gemaakt.

Lees meer over: Asiel 1F

Gerelateerde artikelen

‘Afghanen individueel toetsen’

Telegraaf 03.02.2015 Afghaanse asielzoekers die in hun eigen land voor de veiligheidsdienst hebben gewerkt, moeten als individu getoetst worden op hun vluchtverhaal. Nu worden deze personen altijd uitgesloten van een verblijfsstatus, omdat zij collectief verdacht worden van schending van de mensenrechten. GroenLinks vindt dat niet eerlijk.

De partij wil dat staatssecretaris Fred Teeven, die verantwoordelijk is voor asielzaken, dit verandert. Woensdag debatteert de Kamer over het asielbeleid.

Gerelateerde artikelen

05-01: Drama op Schiphol om uitgeprocedeerde Afghaan

19-09: Geen asiel voor Afghaanse tolk

23-08: Fout bij uitzetten tolk

29-10: ‘Uitzetting mag niet geblokkeerd’

06-06: Afghaans gezin niet uitgezet

Ruim 30.000 asielverzoeken 2014

Telegraaf 02.02.2015 Vorig jaar vroegen 30.020 mensen asiel aan in Nederland. Dat is 75 procent meer dan in 2013. Het gaat om het totaal van eerste asielaanvragen, mensen die het een tweede keer proberen en om gezinsleden van vooral Syriërs die hier al een verblijfsvergunning hadden gekregen.

Dat blijkt uit cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst IND, die maandag door staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) naar de Tweede Kamer zijn gestuurd. Teeven hield er vorig jaar mei nog rekening mee dat het aantal asielaanvragen zou kunnen stijgen naar 65.000. Hij baseerde dat op een hausse aan asielverzoeken uit Eritrea in de weken ervoor.

‘Noodopvang voor ex-vluchtelingen’

AD 02.02.2015 Haagse woningcorporaties kunnen de verplichte huisvesting van asielzoekers met een verblijfsstatus niet aan. Ze pleiten voor noodopvang in verzorgingshuizen en leegstaande rijksgebouwen.

Met een beetje pech gaat 20 procent van de vrijkomende sociale woningen naar ex-asielzoekers. En dat is wel héél veel; aldus Jolanda Hoogeboom, Sociale Verhuurders Haaglanden

Alleen Den Haag moet dit jaar al zo’n duizend voormalige vluchtelingen onderdak bieden. En dat gaat niet zonder fors oplopende wachtlijsten voor andere woningzoekenden in de stad.

Woningbouwdirecteur ‘dreigt’ met komst asielzoekers

AD 02.02.2015 Een opmerking van directeur Rob Wassenberg van woningbouwcorporatie Seyster Veste zorgde zaterdag voor grote onrust onder bewoners van zorgcomplex Park Boswijk. Hij ‘dreigde’ met de komst van Syrische vluchtelingen in een poging de veelal hoogbejaarde appartementseigenaren  te bewegen de renovatie van het complex te steunen.

,,Hoe denkt u dat de gemeente reageert als wij zeggen dat wij zoveel appartementen beschikbaar hebben voor Syriërs?” aldus Wassenberg. Hij deed zijn uitspraak op een voorlichtingsbijeenkomst voor de bewoners van Park Boswijk.

Zaak Vluchtgarage vier weken aangehouden

NU 30.01.2015 De rechtszaak over de ontruiming van de Vluchtgarage in Amsterdam-Zuidoost is vier weken aangehouden. Dat liet een woordvoerster van de rechtbank in Amsterdam vrijdag weten.  Mochten de partijen er in de tussentijd niet uitkomen, dan doet de rechter uitspraak op 9 maart.

De actiegroep We Are Here spande een kort geding aan tegen de ontruiming van de Vluchtgarage, waarin ruim honderd vluchtelingen verblijven. Hiermee wil ze voorkomen dat de uitgeprocedeerde asielzoekers op straat komen te staan.

Lees meer over: Vluchtgarage

Vluchtgarage zaak aangehouden

Telegraaf 30.01.2015 De rechtszaak over de ontruiming van de Vluchtgarage in Amsterdam-Zuidoost is vier weken aangehouden. Dat liet een woordvoerster van de rechtbank in Amsterdam vrijdag weten. Mochten de partijen er in de tussentijd niet uitkomen, dan doet de rechter uitspraak op 9 maart.

De actiegroep We Are Here spande een kort geding aan tegen de ontruiming van de Vluchtgarage, waarin ruim honderd vluchtelingen verblijven. Hiermee wil ze voorkomen dat de uitgeprocedeerde asielzoekers op straat komen te staan.

Gerelateerde artikelen;

20-01: Kort geding Vluchtgarage 30 jan.

14-01: Kort geding om Vluchtgarage

13-01: Vluchtgarage wordt ontruimd

Rechter houdt zaak Vluchtgarage vier weken aan

NRC 30.01.2015 De rechtszaak over de ontruiming van de Vluchtgarage in Amsterdam is vier weken aangehouden. Lukt het de betrokken partijen in die periode niet om het eens te worden, dan zal de rechter op 9 maart uitspraak doen over de ontruiming.

Het kort geding was aangespannen door de actiegroep We Are Here, die tegen de ontruiming van de garage in Amsterdam-Zuidoost is. Op dit moment verblijven daar honderd uitgeprocedeerde asielzoekers. We Are Here vreest dat de vluchtelingen op straat komen te staan.

Advocaat Pim Fischer zegt tegenover persbureau ANP dat in de komende paar weken overleg zal worden gevoerd met de gemeente over ‘adequate opvang’ in een bed-bad- en broodvoorziening. De gemeente biedt sinds december vorig jaar opvang aan nadat de voorzieningenrechter van de Centrale Raad van Beroep bepaalde dat de gemeente Amsterdam met onmiddellijke ingang bed, bad en brood moest bieden aan uitgeprocedeerde asielzoekers. LEES VERDER

Lees meer;

14 JAN ‘Vluchtgarage’ Amsterdam wordt ontruimd – actiegroep spant kort geding aan ›

2014 Elf uitgeprocedeerden naar nachtopvang in Amsterdam

2014 Gemeenten moeten bed, bad en brood bieden

2014 Gemeenten werken samen aan opvang uitgeprocedeerden

2012 Deel van asielzoekers tentenkamp Amsterdam in hongerstaking ›

Woudrichem: asielzoekers hier welkom

AD 29.01.2015 De gemeente Woudrichem zet de deur open voor asielzoekers. De gemeente heeft het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) benaderd omdat zij meerdere mogelijkheden ziet.

De gemeente laat weten positief tegenover het huisvesten van vluchtelingen te staan, nadat positieve ervaringen zijn opgedaan met een asielboot tussen 1999 en 2003. ,,In een oriënterend gesprek heeft het college het COA gewezen op de mogelijkheid opnieuw een asielboot af te meren bij Woudrichem. voor tijdelijke opvang.”

In Leerdam zorgt het plan om 350 asielzoekers te huisvesten tot enorme onrust bij bewoners.

Lees ook;

2000 handtekeningen voor Werkendams gezin

AD 22.01.2015 De petitie, die te zijner tijd aan de Tweede Kamer wordt aangeboden, is een steun in de rug voor het Congolese gezin uit Werkendam dat met uitzetting wordt bedreigd.

Jean-Pierre Mujyambere, zijn vrouw Angelique Ruhamira en hun kinderen Steve (7) en Ornella (3) moeten het land uit omdat een verzoek voor een permanente verblijfsvergunning is afgewezen.
Het gezin wordt massaal gesteund door hun plaatsgenoten.

Lees ook

Asielbeleid beweegt zich richting een kritiek punt

Trouw 21.01.2015 Nu staatssecretaris Fred Teeven (VVD, veiligheid en justitie) heeft besloten toch geld vrij te maken voor de opvang van illegalen, beweegt het Nederlandse asielbeleid zich richting een kritiek punt. Want als elke vreemdeling straks kan rekenen op eten en een dak boven het hoofd, wie is er dan nog bereid terug te keren naar het land van herkomst?

Terwijl Teeven treuzelt, is de uitspraak al een eigen leven gaan leiden.

Niemand, is de grote vrees van Teeven. Hij heeft zich in het openbaar dan ook altijd met hand en tand verzet tegen de opvang van alle vreemdelingen in het land. Hij wilde er ‘geen cent’ aan uitgeven. Onderdak voor wie meewerkt aan terugkeer, prima. Maar krijgt iedereen een bed, dan vertrekt niemand meer en staat het asielbeleid op losse schroeven.

Verwant nieuws;

Teeven liet 290 vreemdelingen alsnog blijven

Trouw 21.01.2015 Staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) heeft sinds hij in november 2012 belast is met vreemdelingenzaken, 290 maal gebruikgemaakt van zijn recht om uitgeprocedeerde asielzoekers alsnog een verblijfsvergunning te geven. Het gaat dan om bijzondere, schrijnende gevallen.

·                            De brief van Teeven aan de Kamer
Open Word-document (.docx)(68,6 kB)

Vorig jaar maakte hij 190 keer gebruik van zijn zogenoemde discretionaire bevoegdheid. Het jaar ervoor ging het om tachtig gevallen. Volgens de VVD-staatssecretaris komt zijn gemiddelde van 130 per gevallen per jaar ‘ongeveer overeen met het aantal dat tijdens voorgaande kabinetten is verleend’, schrijft hij aan de Tweede Kamer.

Meer over;

Teeven liet 290 vreemdelingen alsnog blijven

NU 21.01.2015 Staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) heeft sinds hij in november 2012 belast is met vreemdelingenzaken, 290 maal gebruikgemaakt van zijn recht om uitgeprocedeerde asielzoekers alsnog een verblijfsvergunning te geven.

Het gaat dan om bijzondere, schrijnende gevallen. Vorig jaar maakte hij 190 keer gebruik van zijn zogenoemde discretionaire bevoegdheid. Het jaar ervoor ging het om tachtig gevallen.

Lees meer over: 

Asielzoekers Verblijfsvergunning

Gerelateerde artikelen;

Teeven gaf 290 vergunningen

Telegraaf 21.01.2015 Staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) heeft sinds hij in november 2012 belast is met vreemdelingenzaken, 290 keerl gebruikgemaakt van zijn recht om uitgeprocedeerde asielzoekers alsnog een verblijfsvergunning te geven. Het gaat dan om bijzondere, schrijnende gevallen.

TEEVEN KOMT MET GELD VOOR BED, BAD EN BROOD

BB 20.01.2015 Staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid & Justitie) komt voorlopig financieel over de brug naar gemeenten die tijdelijk kosten moeten maken om uitgeprocedeerde asielzoekers ‘bed, bad en brood’ te verschaffen. Hij schrijft de Tweede Kamer dat hij dit heeft beloofd tijdens een overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Uitspraak

Teeven is niet zo voor dit natje en droogje voor deze groep vreemdelingen, maar er is een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. Die houdt in dat Amsterdam al sinds 17 december vorig jaar tijdelijk nachtopvang, een douche, ontbijt en een avondmaaltijd moet bieden. Dat moet gebeuren totdat het Comité van Ministers van de Raad van Europa een standpunt over de kwestie heeft bepaald. De Raad gaf toen al aan dat in dergelijke zaken in andere gemeenten hoogstwaarschijnlijk een zelfde uitspraak wordt gedaan.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Teeven komt gemeenten tegemoet met ‘bed, bad en brood’

Elsevier 20.01.2015 Gemeenten krijgen financiële hulp van staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven (VVD) om illegalen in hun basisbehoeften te voorzien. Dat heeft Teeven beloofd tijdens een overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

De staatssecretaris is zelf geen voorstander van de regeling.

De Centrale Raad van Beroep had al bepaald dat Amsterdam vanaf december vorig jaar tijdelijk nachtopvang, een douche, ontbijt en een avondmaaltijd moet bieden aan de illegalen.

Schending

Eerder oordeelde het Comité voor Sociale Rechten van de Raad van Europa dat Nederland illegalen moet opvangen. Wanneer uitgeprocedeerde asielzoekers geen bed, bad en brood wordt geboden, wordt het Sociaal Handvest voor de Rechten van de Mens geschonden, oordeelde de Raad.

Teeven zei destijds al het oordeel van de Raad van Europa, hoewel dit niet juridisch bindend is, zeer serieus te nemen.

Lees ook:

Teeven: ik neem uitspraak Raad van Europa over illegalen serieus

Verstandig

Tweede Kamerlid Attje Kuiken (PvdA) zegt de tegemoetkoming van Teeven ‘verstandig’ te vinden. ‘Het doet recht aan de uitspraak en zorgt dat er voor dat gemeenten op een goede manier opvang kunnen bieden.’

De gemeente Amsterdam is erg blij met het nieuws. Amsterdam trok 870.000 euro uit voor de tijdelijke opvang. Hoewel de opvanglocatie 75 plekken biedt, maken er maar enkele tientallen uitgeprocedeerden gebruik van.

zie ook;

16 dec 2014 VN vinden het ‘schrijnend’ dat Nederland illegalen niet opvangt

23 dec 2014 Congo geeft Teeven wettelijk geadopteerde kinderen niet mee

5 dec 2014 Hoe Boxmeer Teeven tegenwerkt door een illegaal te steunen

Teeven kan helaas niet tellen

VK 20.01.2015 Vandaag vindt een spannende stemming plaats in de Eerste Kamer. Inzet: het behoud van de rechtsstaat. De afgelopen maanden bleek dat de door Teeven voorgestelde bezuinigingen op de gefinancierde rechtsbijstand er onder andere toe zullen leiden dat verdachten veel moeilijker een goede ‘pro deo’ advocaat zullen vinden voor grote complexe strafzaken. Ook op andere rechtsgebieden zijn grote problemen te verwachten. Terwijl de toegang tot het recht en een goede rechtsbijstand onmisbare schakels vormen binnen een rechtsstaat. Een deel van de Eerste Kamer lijkt dat in te zien.

Het verweer van Teeven is een oud-officier van justitie onwaardig. Hij stelt dat de bezuinigingen nodig zijn om het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand ‘beheersbaar en voor de toekomst houdbaar’ te houden. Dat puur boekhoudkundige argument gaat echter niet op. Teeven voert aan dat de kosten van gefinancierde rechtsbijstand in tien jaar tijd 165 miljoen zijn gestegen. Dat is niet waar. Het ministerie veranderde de begrotingspost zodat opeens ook de kosten van het Juridische Loket en de kosten van tolken en vertalers daaronder vielen. Bovendien corrigeert Teeven in zijn berekening niet voor inflatie.

Teeven is om: hij gaat betalen voor bed, bad en brood

Trouw 20.01.2015 Staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid & Justitie) komt voorlopig financieel over de brug naar gemeenten die tijdelijk kosten moeten maken om uitgeprocedeerde asielzoekers ‘bed, bad en brood’ te verschaffen. Hij schrijft de Tweede Kamer dat hij dit heeft beloofd tijdens een overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Teeven is er niet voor, maar er is een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. Die houdt in dat Amsterdam al sinds 17 december vorig jaar tijdelijk nachtopvang, een douche, ontbijt en een avondmaaltijd moet bieden. Dat moet gebeuren totdat het Comité van Ministers van de Raad van Europa een standpunt over de kwestie heeft bepaald en dan ook nog in de twee maanden daarna.

Meer over;

Teeven geeft gemeenten tijdelijk geld voor opvang asielzoekers

NU 20.01.2015 Staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid & Justitie komt voorlopig financieel over de brug naar gemeenten die tijdelijk kosten moeten maken om uitgeprocedeerde asielzoekers ”bed, bad en brood” te verschaffen.

Hij schrijft de Tweede Kamer dinsdag dat hij dit heeft beloofd tijdens een overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

De Centrale Raad van Beroep bepaalde eerder dat Amsterdam sinds 17 december vorig jaar tijdelijk nachtopvang, een douche, ontbijt en een avondmaaltijd moet bieden. Dat moet gebeuren totdat het Comité van Ministers van de Raad van Europa een standpunt over de kwestie heeft bepaald.

Lees meer over: Uitgeprocedeerde asielzoekersFred Teeven

Gerelateerde artikelen;

Bed, brood, bad voor asielzoeker

Telegraaf 20.01.2015  Staatssecretaris Fred Teeven komt voorlopig financieel over de brug naar gemeenten die tijdelijk kosten moeten maken om uitgeprocedeerde asielzoekers „bed, bad en brood” te verschaffen. Hij schrijft de Tweede Kamer dat hij dit heeft beloofd tijdens een overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

LEES OOK;

Teeven trekt voorlopig toch geld uit voor opvang uitgeprocedeerden

NRC 20.01.2015 Staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid & Justitie) verschaft gemeenten voorlopig toch budget om uitgeprocedeerde asielzoekers te voorzien van “bed, bad en brood”. Hij schrijft aan de Tweede Kamer dat hij dit gisteren heeft beloofd tijdens een overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

De Centrale Raad van Beroep bepaalde vorige maand dat de gemeente Amsterdam een uitgeprocedeerde asielzoeker moet voorzien van een bed, een douche, ontbijt en een avondmaaltijd. Omdat het uitzetten van asielzoekers de verantwoordelijkheid is van de rijksoverheid, deed VNG gisteren een beroep op Teeven om de gemeenten financieel te ondersteunen in het uitvoeren van de uitspraak.

RIJK

De Centrale Raad van Beroep heeft ook over de verplichting van het Rijk om asielzoekers op te vangen uitspraak gedaan. Teeven liet vorige week weten daartegen in beroep te gaanen in afwachting daarvan namens het Rijk geen nieuwe beleidsmaatregelen te nemen. De uitgeprocedeerde asielzoekers die door de uitspraak door het Rijk van opvang moeten worden voorzien, kunnen wel terecht in de opvang in Ter Apel, schreef hij toen.  LEES VERDER

Lees meer;

14 JAN Besluit over opvang asielzoekers pas na verkiezingen ›

2014 Raad van Europa: Nederland móet illegalen onderdak bieden ›

14 JAN Geen besluit over opvang illegalen vóór verkiezingen

12 JAN Teeven in beroep tegen ‘bed, bad en brood’-uitspraak ›

13 JAN Teeven in beroep tegen uitspraak asielopvang

‘Nederlands asielbeleid is een lappendeken’›

NRC 17.01.2015  Het vreemdelingenbeleid van de Europese Unie en van Nederland is te versnipperd om effectief te zijn. Dat zegt Simon Bontekoning, als Amsterdams ambtenaar betrokken bij het vreemdelingenbeleid, vandaag in NRC Handelsblad.

Hij is de afgelopen jaren vooral bezig geweest met de perikelen rond de groep asielzoekers die onder de naam ‘Wij Zijn Hier’ protesteren tegen het beleid. Deze groep is uitgeprocedeerd, moet Nederland verlaten, maar verblijft intussen al tweeënhalf jaar open en bloot op verschillende plaatsen in Amsterdam.

Protestmars voor Congolees gezin

AD 16.01.2015 Kinderen van cbs Het Baken in Werkendam gaan actie voeren tegen de geplande uitzetting van het Congolese gezin Mujyambere-Ruhamira.

Kinderen uit de groepen 3 tot en met 8 gaan dinsdagmorgen in een optocht naar het gemeentehuis. ,,Om aandacht te vragen voor deze trieste zaak,” verklaart schooldirecteur Arnold van Ooijen. Dinsdag vergaderen de burgemeester en wethouders in het gemeentehuis. ,,We hopen dat zij dan even tijd nemen om ons geluid te horen en ons te woord te staan.”

Lees ook

Veel steun voor gezin dat terug naar Congo moet

AD 16.01.2015 De verslagenheid  is enorm onder de mensen die het Congolese gezin Mujyambere-Ruhamira al sinds jaar en dag bijstaan. Het bericht dat Jean-Pierre (40), Angelique (30), Steve (7) en Ornella (3) het land uit moeten is keihard aangekomen.

Het afwijzen van het kinderpardon door de rechter, waardoor de kans steeds groter wordt dat het Werkendamse gezin het land wordt uitgezet, heeft tot boosheid en onbegrip geleid onder de mensen die het gezinnetje al tijden met raad en daad bijstaan. Vader, moeder en de twee kinderen zijn zeer geliefd in de straat waar ze wonen, op school en zelfs in andere delen van Werkendam.

Lees ook

Werkendamse Steve (7) en Ornella (3) worden uitgezet naar Congo

AD 14.01.2015 Steve (7) en Ornella (3) uit Werkendam worden met hun ouders – Jean-Pierre Mujyambere en Angelique Ruhamira –  uitgezet naar Congo. Het gezin deed tevergeefs een beroep op het kinderpardon.

Vader Jean-Pierre, die in oktober nog cum laude afstudeerde op de Erasmus Universiteit in Rotterdam en zijn master rechtsgeleerdheid behaalde, vreest dat hij en zijn gezin gevaar lopen in Congo. Hij is daar al een keer opgepakt als politiek dissident. ,,Ze wachten hem op het vliegveld op. Zijn kop gaat er dan meteen af,” had een buurman al eerder gezegd.

Boosheid om vacature beveiliger bij asielzoekerscentrum

AD 14.01.2015 De gemeente Leerdam is verbolgen over een vacature waarbij gezocht wordt naar een beveiliger voor het asielzoekerscentrum in het voormalige Emmahuis.

Leerdam heeft het Centraal Orgaan Asielzoekers laten weten niet blij te zijn dat al in dit stadium personeel wordt geworven. Leerdam heeft veel moeite om omwonenden ervan te overtuigen dat nog geen besluit is genomen over de komst van het azc. Deze en vorige week zijn daar nog gesprekken over gevoerd.

Lees ook;

Illegaal vindt Ter Apel te min

Telegraaf 15.01.2015 Twee uitgeprocedeerde illegalen die van staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) onderdak in Ter Apel hebben gekregen, halen daarvoor hun neus op omdat ze in de grote stad willen wonen. Teeven constateert dat „met enige verbazing”.

Na een gang naar de Haagse rechter kregen twee vreemdelingen gelijk dat ze recht hebben op bed, bad en brood. Daar gaat Teeven tegen in beroep, maar in de tussentijd mag het uitgeprocedeerde duo van hem slapen in Ter Apel, waar al een opvanglocatie is. De twee maken daar echter geen gebruik van, ondanks de gang naar de rechter om juist dit voor elkaar te krijgen.

Gerelateerde artikelen;

12-01: HB in bed- en broodkwestie

Kamer steggelt over opvang uitgeprocedeerde asielzoekers

NU 14.01.2015 Een groot deel van de oppositie wil dat staatssecretaris Fred Teeven (Justitie) eindelijk werk maakt van opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Teeven blijft echter tegen, volgens hem hebben uitgeprocedeerden alleen recht op opvang als zij meewerken aan hun terugkeer. Woensdag debatteert de Kamer hierover.

Na verkiezingen

NRC schrijft dinsdag dat een besluit van het comité van ministers pas na de Provinciale Statenverkiezingen komt. Dit voedt vermoedens dat de coalitie deze hete aardappel voor zich uit schuift en geen onderdeel wil laten zijn van de verkiezingscampagne. Er zou volgens de krant nog onderhandeld worden met de Nederlandse overheid over de eindconclusies.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wil dat het Rijk voor de kosten van de opvang van de uitgeprocedeerden opdraait.

Lees meer over: Fred Teeven Asielzoekers

Gerelateerde artikelen;

Besluit over opvang asielzoekers pas na verkiezingen

NRC 14.01.2015  Een besluit van het Comité van Ministers van de Raad van Europa over de vraag of Nederland opvang moet bieden aan uitgeprocedeerde asielzoekers komt niet vóór de Provinciale Statenverkiezingen van 18 maart. Op zijn vroegst komt een resolutie over wat Nederland zou moeten doen volgens het comité op 31 maart, zegt een woordvoerder van de Raad van Europa tegen NRC Handelsblad. “Over de tekst van de resolutie zijn de Raad van Europa en de Nederlandse overheid nog in discussie”, aldus een woordvoerder. LEES VERDER

Lees meer;

VANDAAG Geen besluit over opvang illegalen vóór verkiezingen

9:41 ‘Vluchtgarage’ Amsterdam wordt ontruimd – actiegroep spant kort geding aan ›

13 JAN Teeven in beroep tegen uitspraak asielopvang

2014 Raad van Europa: Nederland móet illegalen onderdak bieden ›

12 JAN Teeven in beroep tegen ‘bed, bad en brood’-uitspraak ›

‘Vluchtgarage’ in Amsterdam wordt ontruimd

NRC 14.01.2015  De zogenoemde Vluchtgarage in Amsterdam-Zuidoost, waar al ruim een jaar zo’n honderd uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen verblijven, wordt ontruimd. Dat staat in een brief die de officier van justitie aan de bewoners heeft gestuurd.

HEILLOOS

De actiegroep ‘Wij Zijn Hier’ schreef eerder al op haar Facebookpagina dat het verzoek tot ontruiming van de Vluchtgarage duidelijk maakt “dat burgemeester Van der Laan de staatssecretaris blijft volgen in zijn heilloze asielbeleid”. De tijdelijke bed-, bad- en broodvoorziening is volgens de groep “geen enkele oplossing”, aangezien die alleen opvang voor de nachten betreft:

“Normale, 24-uursopvang is de enige manier om mensen te helpen die op straat staan. Dat de gemeenten via nachtopvang denken te voldoen aan de eisen voor adequate opvang van het Europees Comité voor Sociale Rechten, maakt Nederland tot een onbarmhartig en onbetrouwbaar land. Door te weigeren adequate opvang te verstrekken voldoet Nederland niet aan regels van verdragen die het zelf heeft ondertekend.”

ZORGELIJKE SITUATIE

De situatie in de Vluchtgarage staat al langere tijd bekend als zorgelijk. In juni vorig jaarconcludeerde het College voor de Rechten van de Mens dat er sprake was van een situatie die “mensonwaardig” is. In augustus overleed een 26-jarige Somalische asielzoeker na een vechtpartij met een medebewoner (€).  LEES VERDER

Lees meer

10:41 Besluit over opvang asielzoekers pas na verkiezingen ›

VANDAAG Geen besluit over opvang illegalen vóór verkiezingen

12 JAN Teeven in beroep tegen ‘bed, bad en brood’-uitspraak ›

2014 Elf uitgeprocedeerden naar nachtopvang in Amsterdam

2014 Uitspraak: Amsterdam moet asielzoekers bed, bad en brood bieden ›

Amsterdamse Vluchtgarage wordt ontruimd

NU 14.01.2015 De zogeheten Vluchtgarage in Amsterdam, waar illegalen tijdelijk worden opgevangen, wordt ontruimd. De officier van justitie heeft de bewoners dinsdag een aankondiging van de ontruiming gestuurd. Dat heeft staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie dinsdagavond aan de Tweede Kamer laten weten.

Hij schrijft dat er in het gebouw in Amsterdam Zuid-Oost, een gekraakte oude garage, momenteel ruim honderd mensen zitten. Het gaat om uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen.

Lees meer over: Vluchtgarage Amsterdam

Gerelateerde artikelen;

Amsterdam gaat garagegebouw met illegalen ontruimen

Trouw 14.01.2015 De zogeheten Vluchtgarage in Amsterdam, waar illegalen tijdelijk worden opgevangen, wordt ontruimd. De officier van justitie heeft de bewoners vandaag een aankondiging van de ontruiming gestuurd.

Dat heeft staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie de Tweede Kamer vanavond laten weten. Hij schrijft dat er in het gebouw in Amsterdam Zuid-Oost, een oude garage, momenteel ruim honderd mensen verblijven. Het gaat om uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen.

Actiegroep asielzoekers Vluchtgarage overweegt kort geding

NU 14.01.2015 De actiegroep We Are Here overweegt een kort geding aan te spannen om een ontruiming van de Vluchtgarage in Amsterdam-Zuidoost tegen te houden.

Woensdag overlegt de actiegroep met de advocaat over de mogelijkheden om te voorkomen dat honderd uitgeprocedeerde asielzoekers op straat komen te staan. “We willen de rechter laten toetsen of de ontruiming rechtmatig is”, zegt woordvoerster Marjan Sax van de actiegroep.

Lees meer over: Amsterdam Vluchtgarage

Kort geding om Vluchtgarage

Telegraaf 14.01.2015 De actiegroep We Are Here spant een kort geding aan om een ontruiming van de Vluchtgarage in Amsterdam-Zuidoost tegen te houden. De actiegroep wil hiermee voorkomen dat honderd uitgeprocedeerde asielzoekers op straat komen te staan.

„We willen de rechter laten toetsen of de ontruiming rechtmatig is”, zegt woordvoerster Marjan Sax van de actiegroep. „Onze belangrijkste reden is dat de gemeente geen enkele bestemming heeft voor de plek zodra de garage gesloopt is.”

Teeven vecht uitspraak aan dat hij asielzoekers moet helpen

Trouw 12.01.2015 Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie gaat in beroep tegen de uitspraak van de Haagse rechtbank dat hij enkele uitgeprocedeerde asielzoekers van opvang moet voorzien. De ‘bed, bad en brood-uitspraak’ volgde op soortgelijke uitspraken van de bestuursrechter en van het Comité voor Sociale Rechten in Straatsburg.

Teeven meldt dit in antwoord op vragen van D66. ‘Voor de tijd dat het hoger beroep loopt, zal uitvoering worden gegeven aan de uitspraken’, aldus de bewindsman. ‘Aan de betrokken vreemdelingen is gemeld dat ze terechtkunnen in de vrijheidsbeperkende locatie in Ter Apel’. Beleid wil hij nog niet ontwikkelen. Hij wil ook afwachten wat het zogenoemd Europese Comité van Ministers binnenkort vindt van de uitspraak van het Comité voor Sociale Rechten.

Staatssecretaris Teeven in hoger beroep in bed- en broodkwestie

NU 12.01.2015  Staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie gaat in beroep tegen de uitspraak van de rechtbank in Den Haag. Die oordeelde dat hij enkele uitgeprocedeerde asielzoekers van opvang moet voorzien (‘bed, bad en brood’).

Dat antwoordt Teeven op vragen van D66. De uitspraak volgde op soortgelijke uitspraken van de Nederlandse bestuursrechter en van het Comité voor Sociale Rechten in Straatsburg.

Lees meer over: Illegalen Uitgeprocedeerde asielzoekers

‘Nederland moet Syrische dochters van gevluchte gezinnen toelaten’

NU 12.01.2015 Nederland schiet zwaar tekort bij de gezinshereniging van Syrische vluchtelingen. Staatssecretaris Fred Teeven van Justitie moet oog hebben voor de kwetsbaarheid van achtergebleven dochters en hen toelaten tot ons land. Dat stelt het College voor de Rechten van de Mens maandag.

Volgens Teeven komen de kinderen boven de achttien jaar niet in aanmerking voor gezinshereniging, tenzij ze bijvoorbeeld een fysieke of geestelijke beperking hebben.

Syrische burgeroorlog blijft fel en complex l Interview met HRW-onderzoeker over Syrië

Chronologie van de Syrische burgeroorlog l Dossier Syrië

Lees meer over: Syrische vluchtelingen

Gerelateerde artikelen;

Zaanstad vangt asielzoekers op in voormalige gevangenisboten

NU 08.01.2015 Zaanstad gaat zo’n zeshonderd asielzoekers herbergen op twee boten in de Isaac Baarthaven. Dat maakt de gemeente Zaanstad donderdag bekend.

Het gaat om voormalige gevangenisboten die eerder al jarenlang dienstdeden in het Zaanse havengebied. De boten worden de komende tijd omgebouwd.

In de zogenoemde procesopvanglocatie worden asielzoekers ondergebracht die in de eerste fase van de asielprocedure zitten. Een verblijf duurt normaliter maximaal enkele weken, tenzij geen vervolgopvang beschikbaar is.

Asielzoekers op ex-bajesboten

Telegraaf 08.01.2015  Zaanstad gaat zo’n zeshonderd asielzoekers herbergen op twee boten in de Isaac Baarthaven. Het gaat om voormalige gevangenisboten die eerder al jarenlang dienstdeden in het Zaanse havengebied en die de komende tijd worden omgebouwd. Dit maakte de gemeente Zaanstad donderdag bekend.

GroenLinks eist opheldering over uitzetten vader Amiri

AD 07.01.2015 GroenLinks wil dat staatssecretaris Fred Teeven opheldering geeft over de uitzetting van Feda Amiri (54). De vader van drie kinderen werd maandag na 18 jaar legaal verblijf in Nederland terug gestuurd naar Afghanistan.

Tweede Kamerlid Corinne Ellemeet noemt het ‘hartverscheurend’ dat Amiri gescheiden wordt van zijn vrouw en kinderen.

Zijn dochter Tamara (23) deed uit wanhoop een poging op Schiphol om te voorkomen dat haar vader aan boord van het vliegtuig naar Kabul stapte. ,,In Afghanistan zien ze hem als landverrader, dat wordt zijn dood,” zei ze eerder tegen het AD.

Lees ook;

Gezin blijft in tranen achter na uitzetting vader Feda

AD 05.01.2015 Feda Amiri (54) is na 18 jaar Nederland uitgezet. Een uur later dan gepland vertrok het vliegtuig naar Kabul, Afghanistan. ‘We worden niet serieus genomen, alle moeite is voor niks,’ snikt zijn 23-jarige dochter Tamara uit het Brabantse Heeze.

Zoals afgesproken met zijn dochter, zou Feda Amiri niet vrijwillig op zijn stoel gaan zitten in het vliegtuig. Hij riep in het vliegtuig driemaal om asiel als ‘allerlaatste redmiddel’. Zijn gezin heeft tevergeefs diverse acties opgezet om het asielverzoek te vermijden. Volgens advocaat Bart Toemen kon hij zelfs asiel aanvragen op de vliegtuigtrappen.

Tamara liet eerder aan het AD weten bang te zijn dat haar vader het nog geen drie dagen volhoudt in Afghanistan. ”Hij wordt daar sinds zijn vertrek naar Nederland gezien als landverrader, dat wordt zijn dood.”

Lees ook;

Drama op Schiphol om uitgeprocedeerde…

Telegraaf 05.01.2015 De 54-jarige Afghaanse man Feda Amiri is maandag uitgezet naar Afghanistan. Zijn familie probeerde de uitzetting nog op het allerlaatste moment te voorkomen door reizigers op te roepen in actie te komen. Hierdoor vertrok het toestel met een uur vertraging.

“Na 18 jaar verblijf wordt hij gedwongen uitgezet. Passagiers, help mee om de familie te herenigen! Jullie zijn onze laatste hoop!”, stond er op de flyer die het gezin uitdeelde op Schiphol. “Sta op en doe geen riem om. Roep dat meneer Amiri niet mee mag!”.

Het ultieme kerstcadeau bleef uit: de verblijfsvergunning

Trouw 04.01.2015   Ze woont veertien jaar in Nederland, twee aanvragen voor het Kinderpardon zijn afgewezen. Toch houdt Buyna Delger hoop. Ze kan zich niet voorstellen dat ze uit Nederland weg moet.

Pompoenquiche en garnalensalade stonden dit jaar op het zelfgekookte kerstmenu van hbo-studente Buyna Delger (20). Voor de veertiende keer brachten zij en haar moeder de feestdagen in Nederland door. Maar het ultieme kerstcadeau bleef uit: het is nog steeds onzeker of ze in Nederland mogen blijven.

Verwant nieuws;

Meer over: Immigratie  Fred Teeven

 

PvdA bezorgd omopvang vluchtelingen

Den HaagFM 30.12.2014 Fractievoorzitter Martijn Balster van de PvdA in de Haagse gemeenteraad heeft vragen gesteld aan het stadsbestuur over de onvoldoende opvang van vluchtelingen in onze stad. “Den Haag moet zorg dragen voor een goede opvangregeling en het huisvesten van vluchtelingen”.

Uit onderzoek van Local Focus blijkt dat Den Haag de rijksdoelstelling om asielzoekers op te vangen niet haalt. Het onderzoek is op basis van cijfers van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. Hieruit blijkt dat Den Haag op 1 december in totaal 110 asielzoekers had geplaatst, terwijl de doelstelling van het Rijk 311 was. Dat zijn er dus 201 te weinig. “Daarom wil ik weten welke acties het college onderneemt naar aanleiding van het onderzoek. Inzet en aandacht blijft noodzakelijk.”

De PvdA wil van het college weten wat de oorzaken zijn en wat wordt gedaan om de doelstelling alsnog te halen. “Den Haag heeft hier immers een belangrijke rol als internationale stad van Vrede en Recht, en moet dat waarmaken”, aldus Balster. …lees meer

Zuid-Holland worstelt met huisvesten asielzoekers

RTVWEST 24.12.2014 Veel gemeenten hebben problemen met het huisvesten van asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen. Van de 403 gemeenten voldeden 319 op 1 december niet aan de eisen die zijn opgelegd door het Rijk.

Dit blijkt uit onderzoek van LocalFocus op basis van cijfers van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Zuid-Holland is hierop geen uitzondering. Lees verder

gerelateerde artikelen;

Den Haag heeft te weinig asielzoekers gehuisvest

Den HaagFM 24.12.2014 Den Haag heeft problemen met het huisvesten van asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen. Er zijn op 1 december 2014 in totaal 110 asielzoekers geplaatst, terwijl de doelstelling van het Rijk 311 was.

Meerdere gemeentes hebben moeite met het plaatsen van asielzoekers. Van de 403 gemeenten voldeden 319 op 1 december niet aan de eisen die zijn opgelegd door het Rijk. Dit blijkt uit onderzoek van LocalFocus op basis van cijfers van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). …lees meer

‘Asielzoekers onderdak bieden’

Telegraaf 24.12.2014 De Rijksoverheid moet nachtopvang, een douche, ontbijt en een avondmaaltijd regelen voor een uitgeprocedeerde asielzoeker. De rechtbank van Den Haag heeft dat beslist in een zaak die was aangespannen door een uitgeprocedeerde uit Iran. Het gaat om een voorlopige voorziening.

Volgens VluchtelingenWerk Nederland is het een belangrijke uitspraak. Eerder deden rechters vergelijkbare uitspraken, maar dat waren zaken die tegen gemeentes waren aangespannen. De nieuw uitspraak richt zich tot de Rijksoverheid.

Gemeenten hebben moeite met huisvesting asielzoekers

NU 24.12.2014 Veel gemeenten hebben problemen met het huisvesten van asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen, de zogeheten vergunningshouders.

Van de 403 gemeenten voldeden er op 1 december 319 niet aan de taakstelling die is opgelegd door het Rijk. Dat blijkt woensdag uit cijfers die NU.nl van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft ontvangen.

De gemeente Amsterdam heeft de taakstelling gekregen om 794 vergunningshouders een huis te bieden. Begin december hebben 225 daadwerkelijk onderdak ontvangen. Dat is een achterstand van 569 personen.

Lees meer over: Asielzoekers

Rechter: ook Rijk moet bed, bad en brood bieden

NRC 24.12.2014 Het Rijk moet zelf opvang regelen voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Gisteren bepaalde de rechtbank in Utrecht in twee zaken van mensen zonder een verblijfsstatus dat staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie, VVD) moet voorzien in nachtopvang, een douche, ontbijt en een avondmaal.

BED, BAD, BROOD

Nadat de rechter vorige week gemeenten al had gedwongen om ‘bed, bad en brood’ te bieden, geldt die verplichting nu dus ook voor het Rijk. Daarmee sluit het juridische net zich verder rond het kabinet. De VVD is tegen opvang van uitgeprocedeerden, de PvdA juist vóór. LEES VERDER

Lees meer;

VANDAAG Rechter: ook Rijk moet bed, bad en brood bieden

10 NOV Raad van Europa: Nederland móet illegalen onderdak bieden ›

17 DEC Gemeenten moeten bed, bad en brood bieden

16 DEC Kritiek van VN-experts op Nederlands asielbeleid ›

17 DEC Uitspraak: Amsterdam moet asielzoekers bed, bad en brood bieden ›

Asielzoekerscentrum Gilze naar 1.200 plaatsen

NU 23.12.2014 Het asielzoekerscentrum Prinsenbos in Gilze en Rijen kan uitbreiden naar 1.200 plaatsen.

De gemeente en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) ondertekenden dinsdag daarvoor een overeenkomst.

Het college heeft het COA daarnaast een vergunning verleend voor het plaatsen van tijdelijke onderkomens op het terrein. Die units zijn bedoeld om tijdens de renovatie van de gebouwen op het terrein mensen te huisvesten.

Lees meer over: Gilze en Rijen Asielzoekers

Landelijk verzet tegen azc’s

Telegraaf 22.12.2014 Zes burgercomités die zich verzetten tegen de vestiging van een asielzoekerscentrum in hun woonplaats, gaan samenwerken onder de naam AZC-Alert. Eén van de initiatiefnemers is Anita Hendriks, medewerker van de PVV-fractie in de Brabantse Provinciale Staten.

Het is Hendriks vooral een doorn in het oog dat het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) de azc’s er doordrukt, zo zegt ze in een interview met de regionale Wegener kranten: ,,Dat is een landelijk probleem en dat willen we landelijk aanpakken, want samen staan we sterker.” AZC-Alert is ook een website begonnen met nieuws over asielzoekerscentra.

Veel minder asielverzoeken dan staatssecretaris Teeven vreesde

NU 22.12.2014 Het aantal asielzoekers dat dit jaar naar Nederland is gekomen, valt een stuk lager uit dan staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie in mei nog vreesde.

Dat blijkt uit cijfers van de Immigratie en Naturalisatiedienst die Teeven naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. In de periode tot en met november meldden zich dit jaar 22.690 asielzoekers in ons land.

Teeven zag op dat moment duizend asielzoekers per week naar Nederland komen en zei dat het aantal aan het einde van het jaar op 65.000 zou kunnen uitkomen. Waarschijnlijk blijft het echter onder de 25.000 asielzoekers.

Lees meer over: 

Asielzoekers Fred Teeven

Gerelateerde artikelen;

Opvallende daling asielaanvragen

Trouw 22.12.2014 Er komen de laatste maanden veel minder asielzoekers naar Nederland: van ruim 2900 in september, naar bijna 2000 in oktober, en nog geen 1300 vorige maand. Volgens staatssecretaris Teeven komt dat door de tijd van het jaar: in het winterseizoen zijn er altijd minder asielzoekers, schrijft hij aan de Tweede Kamer. Maar dat klopt niet.

Teeven stelt in zijn brief aan het parlement dat in deze tijd van het jaar minder vluchtelingen de Middellandse Zee oversteken. ‘Dit betreft een meerjarig terugkerend patroon’, schrijft hij. Hoe hij bij die bewering komt, is onduidelijk. Wie de instroomcijfers van de maanden november uit de afgelopen vijf jaar met de maanden september uit die jaren vergelijkt, zal zien dat er geen sprake is van een daling, maar juist van een stijging. Alleen november 2011 liet een daling zien ten opzichte van september 2011: de instroom zakte toen met 6 procent. Ter vergelijking: de daling in november van dit jaar in vergelijking tot september is 56 procent.

Verwant nieuws;

Opvallende daling asielaanvragen

Telegraaf 22.12.2014  Ongeveer 33.000 mensen vragen volgend jaar waarschijnlijk asiel aan in Nederland. Misschien loopt dat aantal op naar 40.000. Dat zei staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) maandag in Dit Is De Dag op NPO Radio 1.

Dit jaar krijgt melden zich ongeveer 24.000 asielzoekers in Nederland. Dat is fors meer dan in de afgelopen jaren, maar flink minder dan het getal van 65.000 dat Teeven in mei had genoemd. Toen kwamen ongeveer duizend asielzoekers per week naar Nederland. „We hadden toen een enorme instroom van Eritreërs. Toen zei ik dat het over het hele jaar 65.000 zouden kunnen worden ‘als het in dit tempo doorgaat’. Maar we hebben de instroom aanzienlijk kunnen terugdringen. Laten we daar blij mee zijn, want anders krijg je draagvlakproblemen”, aldus de staatssecretaris. Teeven sprak tegen dat hij de aantallen met opzet heeft overdreven.

Staatssecretaris Teeven: toch minder asielzoekers dan verwacht

Elsevier 22.12.2014 Het aantal asielzoekers dat dit jaar Nederland binnenkomt valt een stuk lager uit dan staatssecretaris Fred Teeven (VVD) van Veiligheid en Justitie vreesde.

Teeven voorspelde in mei dat het aantal asielzoekers in Nederland tegen het einde van het jaar op zo’n 65.000 zou uitkomen. In november paste hij die voorspelling aan naar 33.000 asielzoekers.

Volgens dagblad Trouw, die de cijfers van de afgelopen jaren er op nasloeg, klopt de bewering van Teeven echter niet: er zou geen sprake zijn van een daling maar juist van een stijging. Alleen in november 2011 zou er een daling van 6 procent waargenomen zijn ten opzichte van september van datzelfde jaar. In dit jaar is het aantal in november ten opzichte van september met wel 56 procent gedaald.

De stijging in 2013 komt voor het grootste gedeelte door de toestroom uit Syrië. Het Arabische land was verantwoordelijk voor de komst voor zo’n 9000 asielzoekers.

Veel minder asielaanvragen dit jaar dan Teeven dacht

NRC 22.12.2014 Er zijn dit jaar een stuk minder asielzoekers naar Nederland gekomen dan staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) in mei nog vreesde. Teeven zag toen duizend asielzoekers per week naar Nederland komen en zei dat het aantal aan het einde van het jaar op 65.000 zou kunnen uitkomen. Nu blijkt dat het aantal asielzoekers waarschijnlijk onder de 25.000 blijft. De voorspelling van Teeven dat het er dit jaar 65.000 zouden worden, baseerde hij op een stijging van het aantal vluchtelingen in april. Voor de rubriek next.checkt (€) belde nrc.nextin mei met Yvonne Wiggers, woordvoerder van Teeven voor uitleg. Zij vertelt dat een berekening toen niet is gemaakt. Daar was ook eigenlijk geen tijd voor want “de groei in april kwam heel snel ineens”. Wiggers: “Mocht de huidige groei aanhouden, dan kunnen we daarop uitkomen.”

OPVANGLOCATIES STEEDS LASTIGER

In november zei Teeven dat het voor gemeentes steeds lastiger wordt om voor voldoende opvanglocaties voor asielzoekers te zorgen.  LEES VERDER

Mogelijk driehonderd asielzoekers naar buurtschap in de Achterhoek

NU 18.12.2014 Er komen mogelijk ongeveer driehonderd asielzoekers naar het buurtschap Barlo in de Achterhoek. Daar staat een asielzoekerscentrum dat in 2012 werd gesloten. De gebouwen kunnen nog worden gebruikt.

Het college van Aalten, waar Barlo bij hoort, laat donderdag weten het centrum Groot Deunk weer te willen openen.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft om herhuisvesting gevraagd. In de zomer kwam die vraag ook al aan de orde. Toen had de buurt veel bezwaren tegen de komst van asielzoekers.

Lees meer over: Asielzoekers Barlo

Gerelateerde artikelen;

Asielzoekers naar buurtschap

Telegraaf 18.12.2014 Er komen mogelijk ongeveer driehonderd asielzoekers naar het buurtschap Barlo in de Achterhoek. Daar staat een asielzoekerscentrum dat in 2012 werd gesloten, maar de gebouwen kunnen nog worden gebruikt. Het college van Aalten, waar Barlo bij hoort, wil centrum Groot Deunk wel weer openen, lieten het donderdag weten.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft om herhuisvesting gevraagd. In de zomer kwam die vraag ook al aan de orde. Toen had de buurt veel bezwaren tegen de komst van asielzoekers. Volgens hen belooft de gemeente nu al 25 jaar dat Groot Deunk wordt gesloopt en dat de grond een agrarische bestemming krijgt, maar als er nu weer vluchtelingen worden gehuisvest, schuiven die plannen opnieuw vijf jaar op.

RECHTER: SOBERE OPVANG VOOR ASIELZOEKERS

BB 17.12.2014 Uitgeprocedeerde asielzoekers moeten nachtopvang, een douche, ontbijt en een avondmaaltijd krijgen. De Centrale Raad van Beroep (CRB), op dit vlak de hoogste bestuursrechter, bepaalde dat woensdag in een zaak die asielzoekers uit Amsterdam hadden aangespannen. Het gaat om ‘sobere opvang’ die geldt voor een aantal maanden.

Mensonwaardige omstandigheden

In Amsterdam is al zo’n regeling. Het belang van de uitspraak door de voorzieningenrechter is dat asielzoekers in andere plaatsen zich er nu op kunnen beroepen. De asielzoekers in Amsterdam hadden een zaak aangespannen tegen de gemeente om opvang te krijgen. Een aantal van hen verblijft in de Vluchtgarage in Amsterdam. De rechter spreekt van mensonwaardige omstandigheden in de Vluchtgarage en de situatie van de mensen die op straat leven. (ANP)

GERELATEERDE ARTIKELEN

Opheldering over noodopvang

Telegraaf 17.12.2014  De Tweede Kamer wil opheldering over de mogelijke gevolgen van een uitspraak van de bestuursrechter over noodopvang. De rechter bepaalde dat gemeenten uitgeprocedeerde asielzoekers nachtopvang moeten bieden. De fracties willen uiterlijk donderdag een brief daarover van staatssecretaris Fred Teeven, die verantwoordelijk is voor asielbeleid. De ChristenUnie wil daarna direct een debat met Teeven.

‘Uitspraak opvang maakt blij’

Telegraaf 17.12.2014  Amnesty International en VluchtelingenWerk verwelkomen de uitspraak van de rechter dat migranten zonder papieren ‘sobere opvang’ moeten krijgen. De voorzieningenrechter van de Centrale Raad van Beroep (CRB) bepaalde woensdag dat uitgeprocedeerde asielzoekers uit Amsterdam de komende maanden recht hebben op nachtopvang, een douche, ontbijt en een avondmaaltijd.

Gerelateerde artikelen;

17-12: Ook daklozen extra opvang

Rechter: nachtopvang voor asielzoekers

Trouw 17.12.2014 Uitgeprocedeerde asielzoekers moeten nachtopvang, een douche, ontbijt en een avondmaaltijd krijgen. De Centrale Raad van Beroep (CRB), op dit vlak de hoogste bestuursrechter, bepaalde dat woensdag in een zaak die asielzoekers uit Amsterdam hadden aangespannen. Het gaat om ‘sobere opvang’ die geldt voor een aantal maanden.

In Amsterdam zelf is al zo’n regeling. Het belang van de uitspraak door de voorzieningenrechter is dat uitgeprocedeerde asielzoekers in andere plaatsen zich er nu op kunnen beroepen. Zij kunnen met de uitspraak in de hand hun eigen vraag om opvang kracht bij zetten.
Van de betrokkenen in Amsterdam verblijft een aantal in de Vluchtgarage, anderen leven op straat. Volgens de rechter is sprake van mensonwaardige omstandigheden.

Meer over;

Uitspraak: Amsterdam moet asielzoekers bed, bad en brood bieden›

NRC 17.12.2014 Amsterdam moet met onmiddellijke ingang nachtopvang, een douche, ontbijt en een avondmaaltijd bieden aan asielzoekers. Dat heeft de voorzieningenrechter van de Centrale Raad van Beroep vanochtend besloten.

De uitspraak heeft tot gevolg dat ook andere gemeenten per direct noodopvang voor uitgeprocedeerden moeten gaan bieden. De rechter heeft in de uitspraak rekening gehouden met de gebleken mensonwaardige omstandigheden in de Vluchtgarage en de situatie van diegenen die op straat leven.

Lees meer;

17 DEC Gemeenten moeten bed, bad en brood bieden

16 DEC Bed, bad en brood voor asielzoekers

10 NOV Raad van Europa: Nederland móet illegalen onderdak bieden ›

20 NOV Teeven wil gemeenten geen geld geven voor opvang illegalen ›

10 NOV Teeven neemt uitspraak Raad van Europa over illegalen nog niet over ›

Staatssecretaris Teeven (Justitie) negeert de ‘dringende oproep’ van drie speciale VN-rapporteurs

VK 16.12.2014 Staatssecretaris Teeven (Justitie) negeert de ‘dringende oproep’ van drie speciale VN-rapporteurs. De mensenrechtenexperts oordeelden vandaag dat de Nederlandse regering bed, bad en brood moet bieden aan uitgeprocedeerde asielzoekers. Toegang tot noodhulp is een recht en de Nederlandse regering heeft een internationale wettelijke verplichting om dat te bieden.

‘In deze donkere dagen voor Kerstmis is het verschrikkelijk dat de Nederlandse regering nog niet eens 0,01 procent van zijn begroting wil inzetten om mensen te helpen die in absolute ellende en armoede leven’, aldus prof. dr. Philip Alston, speciale rapporteur van de VN voor extreme armoede en mensenrechten. Hij verwijst naar het verzoek van zestig gemeenten die aan het Rijk een bijdrage van 15 miljoen euro vroegen om deze groep in de winter te kunnen opvangen.

Teeven blijft opvang dakloze migranten weigeren

NU 16.12.2014 Staatssecretaris Fred Teeven is niet van plan om dakloze migranten zoals uitgeprocedeerde asielzoekers onmiddellijk van eten, kleding en onderdak te voorzien.

Hij liet dat dinsdag weten na een dringende oproep van een aantal mensenrechtenexperts van de Verenigde Naties om dit voor Kerstmis te regelen.

VN-rapporteur Philip Alston noemde het schrijnend dat de Nederlands regering “in deze donkere dagen voor kerst niet eens 0,01 procent van haar jaarlijkse begroting wil besteden aan hulp aan mensen die leven in absolute ellende en armoede”.

Lees meer over: Asielbeleid

Teeven blijft opvang weigeren

Telegraaf 16.12.2014 Staatssecretaris Fred Teeven is niet van plan om dakloze migranten zoals uitgeprocedeerde asielzoekers onmiddellijk van eten, kleding en onderdak te voorzien. Hij liet dat dinsdag weten na een dringende oproep van een aantal mensenrechtenexperts van de Verenigde Naties om dit voor Kerstmis te regelen.

VN-rapporteur Philip Alston noemde het schrijnend dat de Nederlands regering „in deze donkere dagen voor kerst niet eens 0,01 procent van haar jaarlijkse begroting wil besteden aan hulp aan mensen die leven in absolute ellende en armoede”. Hulp aan migranten die op straat leven is volgens hem geen kwestie van liefdadigheid. „Toegang tot noodhulp is een recht en de regering van Nederland heeft een volkenrechtelijke verplichting die ter beschikking te stellen”, aldus de speciale VN-rapporteur inzake extreme armoede en mensenrechten. Hij wijst erop dat verschillende instanties Nederland daar de afgelopen jaren op hebben gewezen.

Kritiek VN op asielbeleid van NL

Telegraaf 16.12.2014 Een aantal mensenrechtenexperts van de Verenigde Naties heeft dinsdag Nederland opgeroepen om dakloze migranten onmiddellijk te voorzien van noodhulp, zoals eten, kleding en onderdak. ,,In deze donkere dagen voor kerst is het schrijnend dat de Nederlandse regering niet eens 0,01 procent van haar jaarlijkse begroting wil besteden aan hulp aan mensen, die leven in absolute ellende en armoede”, aldus Philip Alston, de speciale VN-rapporteur inzake extreme armoede en mensenrechten.

VN vinden het ‘schrijnend’ dat Nederland illegalen niet opvangt

Elsevier 16.12.2014 Stevige kritiek van de Verenigde Naties op Nederland. Het is ‘schrijnend dat de Nederlandse regering niet eens 0,01 procent van haar jaarlijkse begroting’ over heeft voor de opvang van illegalen.

Philip Alston, speciale rapporteur inzake extreme armoede en mensenrechten, laat zich dinsdag kritisch uit over het feit dat het kabinet illegalen niet wil voorzien van ‘bed, bad en brood‘.

Begin vorige maand oordeelde de Raad van Europa al dat Nederland uitgeprocedeerde en ongedocumenteerde asielzoekers opvang moet bieden. Staatssecretaris Fred Teeven (VVD, Asiel) liet weten deze uitspraak serieus te nemen, maar wil niet overgaan tot een basisopvang.

Lees ook;

Teeven: ik neem uitspraak Raad van Europa over illegalen serieus

In de nacht van maandag op dinsdag waren er maar elf personen in de opvang, 124 plaatsen waren leeg, meldt Het Parool. Een woordvoerder denkt dat niet alle illegalen de plek weten te vinden. ‘De doelgroep is vaak het Nederlands niet machtig. Het is denkbaar dat daar verandering in komt als hun omstandigheden veranderen, als opvang bij vrienden of in een kraakpand wegvalt.’

Commentaar;

René van Rijckevorsel: Kunnen barmhartige Nederlanders niet zelf een uitgeprocedeerde in huis nemen?

In dezelfde straat als de opvang verblijven zo’n 250 uitgeprocedeerde asielzoekers in een kraakpand, die geen gebruik willen maken van de opvang. ‘We vinden het fijn dat deze nachtopvang voor vluchtelingen is geregeld, maar het is wel lastig als we elke dag spullen moeten sjouwen,’ zegt een woordvoerder van de groep.

‘Bovendien kun je overdag zonder papieren op straat in de problemen komen met de politie. We blijven dus liever in het Vluchtgebouw. We hopen hier te blijven tot er een echte oplossing komt.’

VN uiten kritiek op Nederlands asielbeleid

Trouw 16.12.2014 Een aantal mensenrechtenexperts van de Verenigde Naties heeft vandaag Nederland opgeroepen om dakloze migranten onmiddellijk te voorzien van noodhulp, zoals eten, kleding en onderdak.

Toegang tot noodhulp is een recht en de regering van Nederland heeft een volkenrechtelijke verplichting die ter beschikking te stellen. aldus VN-rapporteur Philip Alston.

‘In deze donkere dagen voor kerst is het schrijnend dat de Nederlandse regering niet eens 0,01 procent van haar jaarlijkse begroting wil besteden aan hulp aan mensen, die leven in absolute ellende en armoede’, aldus Philip Alston, de speciale VN-rapporteur inzake extreme armoede en mensenrechten.

Kritiek van VN-experts op Nederlands asielbeleid›

NRC 16.12.2014  Experts van de Verenigde Naties roepen de Nederlandse regering op om noodhulp te bieden aan uitgeprocedeerde asielzoekers voor Kerst. De VN-mensenrechtenrapporteurs hebben een zogeheten ‘Urgent Appeal Letter’ gestuurd aan de regering met de oproep om onmiddellijk noodhulp te bieden aan uitgeprocedeerde asielzoekers.

Lees meer;

17 DEC Teeven blijft opvang migranten weigeren

10 NOV  Raad van Europa: Nederland móet illegalen onderdak bieden ›

27 NOV De asielzoeker wordt hier juist te humaan behandeld

27 NOV De asielzoeker wordt hier juist te humaan behandeld ›

17 NOV De stad volgt de regels, de staat niet

Wetenschappers die onderzoek doen naar migratie hebben volgens staatssecretaris Fred Teeven (VVD, Asiel) oogkleppen op.

Teeven sprak maandag tijdens een symposium van asieljuristen van de Vrije Universiteit. ‘De oplossing die door u altijd wordt aangedragen is: geef iedereen toegang tot Europa. Maar het Europese asielbeleid zou weleens onderdeel van het probleem kunnen zijn,’ zei Teeven, meldt De Telegraaf.

Teeven zegt dat hij kijkt  naar ‘de volledige werkelijkheid’. ‘Hoe effectiever onze reddingsacties op zee zijn, hoe sterker de stroom vluchtelingen groeit.’ Er was geen warm welkom voor Teeven van de vele asieljuristen die aanwezig waren. Toen Teeven een scriptieprijs uitreikte aan een student, riep een vrouw in de zaal: ‘Weet je wel dat je de prijs krijgt van een man die voor de ellende verantwoordelijk is.’

Teeven: mensensmokkelaars zijn grootste fans van asielbeleid

Elsevier 16.12.2014 Staatssecretaris Fred Teeven (VVD, Asiel) sprak maandag ter gelegenheid van de Hanneke Steenbergen scriptieprijs op de Vrije Universiteit in Amsterdam. In zijn toespraak sprak hij over het Europese asielbeleid.

Lees ook;

Hoe vluchtelingen een vrije doorreis krijgen naar Europa

Azc in Balk, Lemmer of Joure

Telegraaf 15.12.2014  De gemeente De Friese Meren en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) gaan samen op zoek naar een locatie voor een asielzoekerscentrum (azc) dat plaats kan bieden aan vijfhonderd mensen. Het is de bedoeling dat het opvangcentrum komt bij Balk, Lemmer of Joure.

Nieuw asielzoekerscentrum in Balk, Lemmer of Joure

NU 15.12.2014 De gemeente De Friese Meren en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) gaan samen op zoek naar een locatie voor een asielzoekerscentrum (azc) dat plaats kan bieden aan vijfhonderd mensen. Het is de bedoeling dat het opvangcentrum komt bij Balk, Lemmer of Joure.

Dat is de uitkomst van overleg, maandag, tussen het college van B en W en het COA. In het dorpje Rijs komt definitief geen azielzoekerscentrum.

Lees meer over: Azc Rijs Balk Lemmer Joure

Gerelateerde artikelen;

Geen asielzoekerscentrum in Rijs – ‘geen draagvlak’, aldus COA›

NRC 15.12.2014 Het aantal inwoners van Rijs gaat niet tijdelijk van 160 naar 660. De gemeente Friese Meren heeft met het Centrale Orgaan opvang Asielzoekers (COA) afgesproken dat er een andere locatie komt voor vijfhonderd asielzoekers.

ONRUST

In Rijs was veel onrust ontstaan door het plan om een voormalige instelling voor jongeren met gedragsproblemen om te bouwen tot een AZC. Volgens inwoners zou de komst van een groep asielzoekers van een dergelijke omvang niet goed zijn voor de rust in het dorp.Vrijdagavond sprak het college van burgemeester en wethouders zich ook uit tegen de komst van het asielzoekerscentrum, na een 6,5 uur durende zitting van de gemeenteraad.

TOESTROOM

Het COA is naarstig op zoek naar nieuwe locaties om asielzoekers op te vangen, vanwege de grote toestroom van asielzoekers uit met name Syrië en Eritrea. Dit jaar waren er vijftienduizend asielzoekers verwacht, maar er waren tot 10 december al 24.622 aanvragen gedaan. Omdat het gemeenten bovendien niet lukt om asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen een huis te geven, zijn er ook extra bedden nodig in de opvangcentra.

Lees ook in NRC Handelsblad: Rijs is lakmoesproef voor asielopvang in Nederland en‘Overvaltactiek’ COA bij opvang asielzoekers (beide €).

Lees meer;

VANDAAG Rijs is lakmoesproef voor asielopvang in Nederland

13 DEC Gemeente De Friese Meren: vestig AZC niet in Rijs ›

25 NOV Vijfhonderd asielzoekers naar Fries dorpje

25 NOV 500 asielzoekers, dat is Rijs te veel

1999 COA wil 35.000 plaatsen

Asielzoekerscentrum in Friese dorp voor 500 vluchtelingen van de baan

Trouw 15.12.2014 In het Friese Rijs komt toch geen asielzoekerscentrum voor 500 vluchtelingen. Dat is de uitkomst van overleg tussen het college van B en W van de gemeente De Friese Meren en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

Het COA besloot af te zien van het plan om honderden asielzoekers in het dorp te huisvesten na veel lokaal verzet. ‘Het COA heeft geconstateerd dat er geen voldoende bestuurlijk draagvlak is voor het inrichten van een opvanglocatie aldaar’, liet de organisatie vandaag weten. De gemeente gaat samen met het COA op zoek naar een andere locatie. Het is de bedoeling dat bij Balk, Lemmer of Joure een opvangplaats wordt ingericht die geschikt is voor een asielzoekerscentrum waar vijfhonderd mensen terecht kunnen.

In Rijs was veel weerzin tegen de komst van zo’n groot aantal asielzoekers. In het dorpje wonen maar 160 mensen.

FRIES DORP WEERT GROOT ASIELZOEKERSCENTRUM

BB 13.12.2014 In Rijs (gemeente De Friese Meren) komt geen groot asielzoekerscentrum (azc). Dat hebben het college van burgemeester en wethouders en gemeenteraad vrijdagavond besloten. In Rijs is verzet tegen de komst van een groot aantal asielzoekers. In Rijs wonen 160 mensen. Er was veel beroering ontstaan over de komst van 500 asielzoekers. Het zou de rust in het dorp niet ten goede komen.

Overleg over andere locatie

Het college van burgemeester en wethouders gaat nu in overleg met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) om een azc te openen in een van de kernen van de De Friese Meren. Het gaat dan om Lemmer, Balk en Joure.

Staatssecretaris naar Oranje

Eerder ontstond in Oranje (Drenthe) onrust over de komst van honderden asielzoekers. Oranje telt 140 inwoners. Het gemeentebestuur van Midden-Drenthe bekijkt nu hoeveel asielzoekers het dorpje aankan. Staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) is bij de plannen betrokken. Hij was op 2 december in Oranje om met de verontruste inwoners te praten. (ANP)

GERELATEERDE ARTIKELEN

COA en gemeente Friese Meren praten over asielzoekerscentrum

NU 13.12.2014 Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) gaat maandag met de gemeente De Friese Meren om de tafel om te praten over de komst van een asielzoekerscentrum. Dat heeft het COA zaterdagmiddag gemeld.

Vrijdagavond besloot het college van burgemeester en wethouders en gemeenteraad van de gemeente om geen asielzoekerscentrum in Rijs te vestigen. In het dorp was te veel ophef ontstaan over de komst van vijfhonderd asielzoekers.

Lees meer over: COA Friese Meren Asielzoekers

Gerelateerde artikelen;

COA praat met Friese Meren

Telegraaf 13.12.2014 Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) gaat maandag met de gemeente De Friese Meren om de tafel om te praten over de komst van een asielzoekerscentrum. Dat heeft het COA zaterdagmiddag gemeld.

Vrijdagavond besloot het college van burgemeester en wethouders en gemeenteraad van de gemeente om geen asielzoekerscentrum in Rijs te vestigen. In het dorp was te veel ophef ontstaan over de komst van 500 asielzoekers.

Geen groot azc in Rijs

Telegraaf 12.12.2014  In Rijs (gemeente De Friese Meren) komt geen groot asielzoekerscentrum (azc). Dat hebben het college van burgemeester en wethouders en gemeenteraad vrijdagavond besloten. In Rijs is verzet tegen de komst van een groot aantal asielzoekers. In Rijs wonen 160 mensen. Veel inwoners vrezen dat het grote aantal de rust in het dorp niet ten goede komt.

Gemeente De Friese Meren: vestig AZC niet in Rijs

NRC 13.12.2014 Als het aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Friese Meren ligt, komt er geen nieuw asielzoekerscentrum in het dorpje Rijs. Het AZC moet vijfhonderd mensen huisvesten. Het dorp heeft op dit moment 160 inwoners.

In Rijs was veel onrust ontstaan door het plan om een voormalige instelling voor jongeren met gedragsproblemen om te bouwen tot een AZC. Volgens inwoners zou de komst van een groep asielzoekers van een dergelijke omvang niet goed zijn voor de rust in het dorp. LEES VERDER

Lees meer;

25 NOV 500 asielzoekers, dat is Rijs te veel

11 JUL D66 onderzoekt benoeming partijleden tot wethouder Haarlem ›

25 NOV Vijfhonderd asielzoekers naar Fries dorpje

17 SEP Gezamenlijk werkplein voor West-Brabant ›

1998 Nijmegen biedt asielzoekers extra hulp

Fries dorpje Rijs krijgt geen groot centrum voor asielzoekers

NU 12.12.2014 Het dorpje Rijs in de gemeente Friese Meren krijgt geen groot asielzoekerscentrum. Dat hebben het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad vrijdagavond besloten.

In Rijs is verzet tegen de komst van een groot aantal asielzoekers. In het dorpje wonen 160 mensen. Veel inwoners vrezen dat het grote aantal asielzoekers de rust in het dorp niet ten goede komt.

Het college van burgemeester en wethouders gaat nu in overleg met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) om een asielzoekerscentrum te openen in een van de kernen van Friese Meren. Het gaat dan om Lemmer, Balk en Joure.

Lees meer over: Rijs Asielzoekers Asielzoekerscentrum

Gerelateerde artikelen;

Geen groot azc in Rijs

Telegraaf 12.12.2014  In Rijs (gemeente De Friese Meren) komt geen groot asielzoekerscentrum (azc). Dat hebben het college van burgemeester en wethouders en gemeenteraad vrijdagavond besloten. In Rijs is verzet tegen de komst van een groot aantal asielzoekers. In Rijs wonen 160 mensen. Veel inwoners vrezen dat het grote aantal de rust in het dorp niet ten goede komt.

Protest tegen asielzoekers

Telegraaf 12.12.2014 In het Achterhoekse Rekken hebben donderdagavond enkele honderden mensen een manifestatie gehouden tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. Dat meldt Omroep Gelderland.

Bewoners en andere belangstellenden liepen een protestwandeling vanaf camping Den Borg naar en rondom de voormalige tbs-kliniek Oldenkotte. Daar worden mogelijk maximaal 700 asielzoekers opgevangen. Door met zoveel mensen in het donker op onverlichte landwegen te lopen, probeerden ze de toekomstige situatie van de asielzoekers na te bootsen. Volgens de organisatie is de omgeving van de kliniek niet berekend op mensen die lopend voorzieningen willen bereiken die kilometers verderop liggen.

Alternatief voor asielopvang in Fries dorpje

NOS 11.12.2014 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Friese Meren wil meewerken aan de opvang van 500 asielzoekers, voor een periode van vijf jaar in de kernen Joure, Lemmer of Balk. Dat staat in een voorstel aan de gemeenteraad.

Vanavond praat de raad over de opvang van asielzoekers in het dorpje Rijs, in dezelfde gemeente. Daarover ontstond, net als bij de opvang van asielzoekers in het Drentse Oranje, veel commotie.

Mooi Gaasterland

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) wilde aanvankelijk 500 asielzoekers onderbrengen in Mooi Gaasterland, een voormalige opvanglocatie van jeugdzorg. De bijna 160 inwoners van Rijs en de gemeente De Friese Meren vinden dit aantal veel te hoog. De Werkgroep Rijs, waarin een deel van de inwoners zich heeft verenigd, pleit voor een aantal van maximaal 100 asielzoekers.

Gemeenten ver achter met huizen asielzoekers›

NRC 09.12.2014  Ruim driekwart van de Nederlandse gemeenten heeft een achterstand in het aantal vluchtelingen dat zij moeten huisvesten. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

Volgens een inventarisatie van het COA op 1 december moesten 319 gemeenten gezamenlijk nog 5.128 mensen met een asielstatus huisvesten om aan hun taakstelling voor dit jaar te voldoen. Een veel kleiner aantal gemeenten liep juist voor op hun taakstelling: 84 gemeenten boden samen aan 761 asielzoekers méér huisvesting dan het aantal dat zij hadden opgelegd kregen van het Rijk.

Lees meer

VANDAAG Gemeenten ver achter met huizen asielzoekers

VANDAAG Een vluchteling die mag blijven moet je helpen, vindt de gemeente

23 NOV Teeven: opvang toenemend aantal asielzoekers enorme opgave ›

16 SEP Syriërs? Gemeenten helpen liever mensen die er al zijn

2002 Woningzoekenden

CU wil dat Teeven gemeenten steunt bij opvang illegalen

NU 08.12.2014 Minstens vijftig gemeenten zorgen op dit moment al voor een bed, een bad en brood voor uitgeprocedeerde vreemdelingen of zijn daarmee bezig.

Dat blijkt volgens de ChristenUnie uit een eigen inventarisatie. De gemeenten reageren op een uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten om de uitgeprocedeerde asielzoekers en andere illegalen te helpen.

Tweede Kamerlid Joël Voordewind van de CU roept staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) en de regeringspartijen VVD en PvdA op de gemeenten snel financieel tegemoet te komen.

Lees meer over: 

Uitgeprocedeerde Asielzoekers Illegalen

Gerelateerde artikelen;

Weer vechtpartij in AZC

Telegraa 06.12.2014  Bij een vechtpartij in het asielzoekerscentrum in Budel-Cranendonck is een 17-jarige bewoner zwaargewond geraakt. Hij is met ernstig hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht. Een 37-jarige bewoner is aangehouden. Dat meldde de politie zaterdag.

Gerelateerde artikelen;

04-12: Weer alcohol voor asielzoekers

24-11: Weer grote vechtpartij azc

Opnieuw vechtpartij in AZC Budel

AD 06.12.2014 Bij een vechtpartij in het asielzoekerscentrum in Budel is een 17-jarige bewoner zwaargewond geraakt. Hij is met ernstig hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht. Een 37-jarige bewoner is aangehouden. Dat meldde de politie vanmorgen.

Vorige maand was er ook een vechtpartij in het nabijgelegen asielzoekerscentrum Budel-Dorplein. De politie werd ingeschakeld toen een ruzie tussen twee bewoners dreigde te escaleren.

Lees ook;

Opnieuw vechtpartij asielzoekerscentrum Budel

NRC 06.12.2014 Bij een vechtpartij in het asielzoekerscentrum in Budel-Cranendonck is een 17-jarige bewoner zwaargewond geraakt. Hij is met ernstig hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht. Een 37-jarige bewoner is aangehouden. Dat meldt de politie.

Vorige maand was er ook een vechtpartij in het nabijgelegen asielzoekerscentrum Budel-Dorplein. De politie werd ingeschakeld toen een ruzie tussen twee bewoners dreigde te escaleren.

Kort daarvoor ging het mis in het asielzoekerscentrum in de voormalige gevangenis in Overloon. Bij een vechtpartij gingen tientallen bewoners van diverse nationaliteiten elkaar te lijf, onder meer met stokken en ijzeren pijpen. Vijftien mensen raakten gewond. De politie hield drie mensen aan. (ANP) LEES VERDER

A’damse opvang illegalen

Telegraaf 03.12.2014 Amsterdam start een opvang voor rondzwervende groepen uitgeprocedeerde illegalen. Er wordt plaats gemaakt voor 135 asielzoekers. De opvang zal mogelijk tot oktober van 2015 blijven bestaan.

Dat schrijft burgemeester Eberhard van der Laan in een brief aan de gemeenteraad. De komende drie maanden zijn de illegalen welkom op twee opvanglocaties in de hoofdstad. Het gaat om nachtopvang inclusief douche en een maaltijd. De daklozen krijgen toegang wanneer zij zich registreren. Overdag moeten de uitgeprocedeerden zichzelf zien te redden in de stad.

Gerelateerde artikelen;

28-10: A’dam biedt asielzoekers hulp

Staatssecretaris Teeven bezoekt ‘asielzoekersdorp’ Oranje

NU 02.12.2014 Staatssecretaris Fred Teeven is dinsdag eind van de middag begonnen aan een bezoek aan het Drentse dorpje Oranje.

Hij wil zich nu niet binden aan aantallen. Hij zegt dat ”stapje voor stapje” bekeken moet worden wat mogelijk is.

Dat zei Teeven dinsdagavond na een bezoek aan het dorp. Hij praatte daar onder anderen met inwoners en Syrische vluchtelingen.

In Oranje, dat slechts 140 inwoners telt, is het al weken onrustig nadat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en het gemeentebestuur van Midden-Drenthe overeen waren gekomen om 1400 asielzoekers op een nabijgelegen vakantiepark te vestigen.

Lees meer over: Asielzoekers Oranje

SGP wil voorrang voor christelijke vluchtelingen

Trouw 30.11.2014 De SGP wil dat christenen uit de Arabische regio voorrang krijgen bij het uitnodigen van vluchtelingen. Volgens voorman Kees van der Staaij hebben christelijke vluchtelingen het in de Arabische regio zwaarder dan andere groeperingen. ‘Europa heeft als christelijk werelddeel een specifieke verantwoordelijkheid. En Nederland daarom ook.’

De SGP vindt dat er geen sprake zou zijn van voortrekkerij. ‘Wij zijn voorstander van zo veel mogelijk regionale opvang, maar voor christenen is dat in islamitische landen een groot probleem.’

Meer over;

CU wil geen definitieve verblijfsvergunning voor oorlogsvluchteling

NU 30.11.2014 Mensen die voor een oorlog op de vlucht zijn geslagen, moeten voortaan alleen een tijdelijke verblijfsstatus krijgen.

Nu mogen ze als erkende vluchteling na vijf jaar een definitieve verblijfsvergunning voor Nederland aanvragen. De ChristenUnie wil af van dat automatisme als het gaat om vluchtelingen uit oorlogsgebieden.

Tweede Kamerlid Joël Voordewind van deze partij wil daarover een initiatiefwetsvoorstel indienen. Hij bevestigt een bericht daarover van hetNederlands Dagblad zondag. Gedachte erachter is dat mensen terugkeren naar hun eigen land als de oorlog er voorbij is en daardoor perspectief houden op hun thuisland.

Lees meer over: Vluchtelingen

Gerelateerde artikelen;

CU: geef oorlogsvluchteling voortaan een tijdelijke verblijfsstatus

NRC 30.11.2014 Mensen die voor een oorlog op de vlucht zijn geslagen, moeten voortaan alleen een tijdelijke verblijfsstatus krijgen. Nu mogen ze als erkende vluchteling na vijf jaar een definitieve verblijfsvergunning voor Nederland aanvragen. De ChristenUnie wil af van dat automatisme als het gaat om vluchtelingen uit oorlogsgebieden.LEES VERDER

‘Motie van wantrouwen’ B&W Rijs

Telegraaf 28.11.2014 Het Friese gehucht Rijs heeft al het vertrouwen in de lokale politiek verloren na het openlijk moddergooien tussen het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en regenten van de gemeente De Friese Meren.

„Wij achten het college van burgemeester en wethouders niet meer in staat om namens ons, inwoners en ondernemers van Rijs, te onderhandelen over de toekomst van ons dorp en het asielzoekerscentrum”, laten de 188 bewoners van het piepkleine gehucht in een gezamenlijke verklaring weten. Ze willen nu zelf bij alle onderhandelingen zijn over de komst van het AZC.

Gerelateerde artikelen

27-11: ‘Opvang zorgt voor veel gedoe’

24-11: ‘De angsthaas is ons nationaal symbool’

‘Opvang zorgt voor veel gedoe’

Telegraaf 27.11.2014 Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en gemeente De Friese Meren liggen met elkaar in de clinch over opvang van asielzoekers in het plaatsje Rijs.

De ruzie werd gisteravond openlijk uitgevochten tijdens een extra raadsvergadering. Het COA verweet de gemeente amateuristisch handelen. Het conflict gaat over het aantal op te vangen asielzoekers.

Opinie: De asielzoeker wordt hier juist te humaan behandeld

NRC 27.11.2014 Uitgeprocedeerde asielzoekers moeten het land veel eerder verlaten, vinden Ronald Buijt en Michel van Elck (raadsleden Leefbaar Rotterdam).

Volgens de Raad van Europa schendt Nederland de rechten van de mens en moeten wij uitgeprocedeerde asielzoekers bed, bad en brood bieden. Veel politieke partijen en organisaties zagen hun gelijk bevestigd dat ons asielbeleid niet humaan genoeg zou zijn.

Lees meer;

VANDAAG Hoezo inhumaan? Asielzoekers worden hier juist té goed behandeld

27 NOV De asielzoeker wordt hier juist te humaan behandeld

10 NOV Teeven neemt uitspraak Raad van Europa over illegalen nog niet over › BINNENLAND

20 NOV Teeven wil gemeenten geen geld geven voor opvang illegalen › BINNENLAND

9 JUL Asielzoekers zitten vast in niemandsland

Teeven naar Oranje

Telegraaf 26.11.2014 Staatssecretaris Fred Teeven zal op bezoek gaan in het Drentse dorp Oranje waar duizend asielzoekers worden geplaatst. Hij zal dat doen op verzoek van de SP die vindt dat het daar mis is gegaan met de besluitvorming over de massale opvang „en dat is niet goed voor het draagvlak onder de bevolking.”

De 140 inwoners van Oranje voelen zich volgens SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen overvallen. Het COA en het gemeentebestuur overlegden niet met ze en ze hadden geen inspraak.

Teeven op bezoek in Drents dorp Oranje om asielzoekers

Trouw 26.11.2014  Staatssecretaris Fred Teeven zal op bezoek gaan in het Drentse dorp Oranje waar duizend asielzoekers worden geplaatst. Hij zal dat doen op verzoek van de SP die vindt dat het daar mis is gegaan met de besluitvorming over de massale opvang ‘en dat is niet goed voor het draagvlak onder de bevolking.’

Teeven ontkent bemoeienis met plaatsing asielzoekers

Trouw 26.11.2014 De 140 inwoners van Oranje voelen zich volgens SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen overvallen. Het COA en het gemeentebestuur overlegden niet met ze en ze hadden geen inspraak. Teeven, verantwoordelijk voor asielzaken, vindt dat het zowel bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) als bij de gemeente niet helemaal goed is gegaan.

Teeven ontkent schijn van belangenverstrengeling

NU 26.11.2014 Staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) heeft woensdag hard uitgehaald naar de PVV, de partij die de VVD-bewindsman ervan beschuldigt de schijn van belangenverstrengeling over zich te hebben afgeroepen.

Dit zou Teeven volgens de PVV hebben gedaan, door de grootschalige opvang van asielzoekers in vakantiehuisjes toe te wijzen aan een vakantiepark van partijgenoot Hennie van der Most.

“Gewauwel voor de bühne”, noemde de staatssecretaris de verwijten van PVV-Kamerlid Sietse Fritsma tijdens een debat in de Tweede Kamer.

Lees meer over: Fred Teeven Asielzoekers

Gerelateerde artikelen;

Teeven ontkent aantijging

Telegraaf 26.11.2014  Staatssecretaris Fred Teeven ontkent met klem dat hij bemoeienis heeft gehad met de plaatsing van asielzoekers in het Drentse dorp Oranje. Alleen daarom al is er geen enkele sprake van belangenverstrengeling of de schijn daarvan. Hij reageerde op beschuldigingen van de PVV dat hij deze schijn wel had gewekt, omdat Teeven de eigenaar kent van de huisjes waarin de asielzoekers komen.

Teeven zei woensdag in de Tweede Kamer dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zelfstandig afspraken met de gemeenten maakt. Zelf komt hij pas in beeld als lokale bestuurders eventueel moeten worden overtuigd van de noodzaak van de opvang. Onder de 140 inwoners in Oranje is veel kritiek op het besluit, omdat er zeker 1000 asielzoekers komen.

Gerelateerde artikelen;

25-11: ‘Teeven wekt schijn belangenverstrengeling’

‘Teeven wekt schijn verstrengeling belangen bij asielopvang Oranje’

NU 26.11.2014 Staatssecretaris Fred Teeven heeft in de ogen van de PVV de schijn van belangenverstrengeling gewekt met de grootschalige opvang van asielzoekers in het Drentse dorpje Oranje.

Een partijgenoot van VVD-bewindsman Teeven, Hennie van der Most, is eigenaar van het vakantiepark waar de asielzoekers worden opgevangen.

Daarover is een miljoenendeal gesloten, zei PVV-Tweede Kamerlid Sietse Fritsma dinsdagavond tijdens het begrotingsdebat van Veiligheid en Justitie. Deze deal “klopt niet”. Fritsma eist opheldering.

De PVV’er zei dat Teeven zich hard heeft gemaakt voor de grootschalige opvang in het kleine dorp en dat die opvang in strijd is met het lokale bestemmingsplan. Ook de gemeenteraad is gepasseerd in de besluitvorming, waardoor de rechten van burgers zijn verkwanseld, aldus Fritsma.

Lees meer over: Midden-Drenthe

Gerelateerde artikelen;

‘Teeven wekt schijn belangenverstrengeling’

Telegraaf 25.11.2014 Staatssecretaris Fred Teeven heeft in de ogen van de PVV de schijn van belangenverstrengeling gewekt met de grootschalige opvang van asielzoekers in het Drentse dorpje Oranje. Een partijgenoot van VVD-bewindsman Teeven, Hennie van der Most, is eigenaar van het vakantiepark waar de asielzoekers worden opgevangen. Teeven heeft al eerder laten weten dat er geen sprake is van verstrengeling.

Er is een miljoenendeal over de huisjes gesloten, zei PVV-Tweede Kamerlid Sietse Fritsma dinsdagavond tijdens het begrotingsdebat van Veiligheid en Justitie. Deze deal „klopt niet”. Fritsma eist opheldering.

De PVV’er zei dat Teeven zich hard heeft gemaakt voor de massale opvang in het kleine dorp en dat die opvang in strijd is met het lokale bestemmingsplan. Ook de gemeenteraad is gepasseerd in de besluitvorming, waardoor de rechten van burgers zijn verkwanseld, aldus Fritsma.

Gerelateerde artikelen;

25-11: Eindhoven biedt bed en brood aan illegaal

25-11: Kamer nu tegen opname Syriërs

25-11: ‘Vreemdelingen- dienst geïntimideerd’

25-11: Deur dicht voor Syriërs

25-11: Stop asielzoekers blijft

24-11: Weer grote vechtpartij azc

OOK EINDHOVEN BIEDT ‘BED, BAD EN BROOD’

BB 26.11.2014  De gemeente Eindhoven gaat voor uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen onderdak, voedsel en kleding regelen. De gemeenteraad heeft dat dinsdagavond in ruime meerderheid besloten.

Winteropvang

Aanleiding voor het besluit is een recente uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR) om illegalen van ‘bed, brood en bad’ te voorzien. Wethouder Lenie Scholten (GroenLinks) vertelde dat de gemeente al was begonnen met het zoeken naar de mogelijkheden. Ze denkt bijvoorbeeld aan de winteropvang die snel ter beschikking kan worden gesteld.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Eindhoven biedt bed en brood aan illegaal

Telegraaf 25.11.2014 De gemeente Eindhoven gaat voor uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen onderdak, voedsel en kleding regelen. De gemeenteraad heeft dat dinsdagavond in ruime meerderheid besloten.

Aanleiding voor het besluit is een recente uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR) om illegalen van „bed, brood en bad“ te voorzien.

Wethouder Lenie Scholten (GroenLinks) vertelde dat de gemeente al was begonnen met het zoeken naar de mogelijkheden. Ze denkt bijvoorbeeld aan de winteropvang die snel ter beschikking kan worden gesteld.

Eerste asielzoekers in Orangerie

Telegraaf 25.11.2014 De eerste vluchtelingen zullen woensdag arriveren in azc de Orangerie in Eindhoven. Dat bevestigt een woordvoerder van het COA tegenover Dichtbij.nl.

De komst van zevenhonderd asielzoekers werd in september aangekondigd, tot groot ongenoegen van buurtbewoners. De omwonenden zijn tegen de komst van de vluchtelingen omdat ze bang zijn voor overlast. De rechter besloot echter dat de belangen van het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) en de zwaarder wegen dan die van de omwonenden. Ook is er inmiddels overleg geweest tussen de gemeente en de omwonenden over het toekomstige azc.

Gerelateerde artikelen;

12-11: Toch azc in Eindhoven 

29-10: Protest tegen azc

Stop asielzoekers blijft

Telegraaf 25.11.2014 Een meerderheid van de gemeenteraad van Midden-Drenthe wil geen 1400 asielzoekers op een vakantiepark bij het dorpje Oranje, maar hooguit de 600 die er nu verblijven. Volgens de raad is dat aantal meer dan genoeg om Oranje, dat zelf slechts 140 inwoners telt, „leefbaar te houden”.

Burgemeester Midden-Drenthe: er komen maximaal 1000 asielzoekers›

NRC 25.11.2014 In het vakantiepark in Oranje zullen maximaal duizend asielzoekers worden opgevangen, heeft de waarnemend burgemeester van de gemeente Midden-Drenthe, Ton Baas, vanavond gezegd tijdens een raadsvergadering over de kwestie.

Lees meer;

24 NOV Zakenman krijgt nu dubbel betaald per vluchteling ›

24 NOV Van der Most krijgt nu dubbel betaald per vluchteling

24 NOV Opvang is big business geworden

15 OKT Gemeente stuurt asielzoekers weg uit vakantiepark wegens ‘overlast’ ›

4 NOV Voorlopige stop op aantal vluchtelingen in Oranje

Burgemeester: geen 1400 asielzoekers in Oranje

Trouw 24.11.2014  Er komen geen 1400 asielzoekers naar een vakantiepark bij het Drentse dorpje Oranje. Dat zei waarnemend burgemeester Ton Baas (VVD) van de gemeente Midden-Drenthe, waaronder Oranje valt, vanavond tijdens een extra raadsvergadering in Beilen.

Baas liet in het midden hoeveel vluchtelingen er dan wel zullen komen, ‘maar al naar gelang de omstandigheden zullen dat er nooit meer zijn dan duizend’.

Burgemeester wil geen 1.400 asielzoekers in Drents vakantiepark

NU 24.11.2014 Er komen geen 1.400 asielzoekers naar een vakantiepark bij het Drentse dorpje Oranje. Dat zei waarnemend burgemeester Ton Baas (VVD) van de gemeente Midden-Drenthe, waaronder Oranje valt, maandagavond tijdens een extra raadsvergadering in Beilen.

Baas liet in het midden hoeveel vluchtelingen er dan wel zullen komen, ”maar al naar gelang de omstandigheden zullen dat er nooit meer zijn dan duizend”.

Een meerderheid van de raad had eerder op de avond al duidelijk gemaakt dat 1.400 asielzoekers, in een dorpje dat 140 inwoners telt, te veel is.

Lees meer over: Midden-Drenthe Asielzoekers

Gerelateerde artikelen;

Teeven verwacht forse stijging aantal asielzoekers

Trouw 23.11.2014 Het zal steeds lastiger worden voor gemeenten om voldoende opvangplaatsen te creëren voor de steeds grotere stroom asielzoekers. Dat zei staatssecretaris Fred Teeven gisteravond in het radioprogramma Met het Oog op Morgen (NOS). Volgens Teeven zitten er nu nog 29.000 mensen in asielzoekerscentra, maar dat aantal zal stijgen tot zeker 33.000. Er zijn zelfs schattingen dat het er 40.000 worden.

Teeven was te gast om te praten over het enorme tekort aan opvangplekken. Uitgeprocedeerde asielzoekers ‘die geen recht hebben op opvang’ bezetten volgens de staatssecretaris plekken in azc’s voor bijvoorbeeld Syriërs, die zo’n plek harder nodig hebben. Hij schrijft de forse stijging dan ook vooral toe aan de grote stroom vluchtelingen uit Syrië. 60 procent van alle asielzoekers komt uit dat land. ‘Dat zijn mensen die echte vluchtelingen zijn, geen gelukszoekers.’

Teeven noemde het creëren van opvangplaatsen ‘een enorme opgave’ voor gemeenten en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers. Hij hoopt dat er in Nederland meer draagvlak komt voor die benodigde extra opvangplekken. ‘Soms gaat het mis en soms gaat het goed’, als er in een gemeente een asielzoekerscentrum komt.

Meer over;

Aantal asielzoekers stijgt fors

Telegraaf 23.11.2014 Het aantal asielzoekers in Nederland zal volgend jaar fors stijgen. Nu zitten er nog 29.000 mensen in asielzoekerscentra, maar dat aantal zal stijgen tot zeker 33.000. Er zijn zelfs schattingen dat het er 40.000 worden.

Aantal asielzoekers stijgt volgens Teeven fors

NU 23.11.2014 Het aantal asielzoekers in Nederland zal volgend jaar fors stijgen. Dat zei staatssecretaris Fred Teeven zaterdagavond in het radioprogramma Met het Oog op Morgen (NOS).

Nu zitten er nog 29.000 mensen in asielzoekerscentra, maar dat aantal zal stijgen tot zeker 33.000. Er zijn zelfs schattingen dat het er 40.000 worden.

Lees meer over: Fred Teeven Vluchtelingen

Gerelateerde artikelen;

Teeven waarschuwt opnieuw voor flinke stijging asielzoekers

Elsevier 23.11.2014 Op dit moment zijn er nog zo’n 29.000 mensen in asielzoekerscentra verspreid over het land, maar dat aantal zal volgend jaar flink toenemen. De verwachting is dat het aantal asielzoekers dan op 33.000 zal liggen.

Er zijn zelfs schattingen dat dit wel eens op kan lopen tot 40.000 asielzoekers, zei staatssecretaris Fred Teeven (VVD, Asiel) zaterdagavond in het NOS-radioprogramma Met het Oog op Morgen.

Verblijfsvergunning

Het is zaak hen een plek te bieden in de opvangplekken. Uitgeprocedeerde asielzoekers ‘die geen recht hebben op opvang’ bezetten volgens de staatssecretaris plekken in asielzoekerscentra voor bijvoorbeeld Syriërs, die zo’n plek harder nodig hebben. Teeven hoopt dat Nederlanders begrip hebben dat er meer van die opvangplekken komen. ‘Soms gaat het mis en soms gaat het goed’, als er in een gemeente een nieuw asielzoekerscentrum komt. En soms is er ook onrust in centra zelf, zoals laatst in het Brabantse Overloon.

Teeven wijst erop dat er nu een flink tekort bestaat aan opvangplekken. De staatssecretaris noemt de steeds langere beslistijden van de Immigratie- en Naturalisatiedienst ook als reden voor het tekort. Asielzoekers moeten langer wachten op de beoordeling of ze een verblijfsvergunning krijgen, waardoor ze langer in een asielzoekerscentrum moeten blijven.

zie ook;

12 nov Teeven: ik neem uitspraak Raad van Europa over illegalen serieus

5 nov Moet Nederland illegalen opvangen? Explosief onderwerp in coalitie

Teeven: opvang toenemend aantal asielzoekers enorme opgave›

NRC 23.11.2014 Het aantal asielzoekers in Nederland zal volgend jaar flink toenemen en het zal steeds lastiger worden voor de gemeentes om voor voldoende opvanglocaties te zorgen. Dat zei staatssecretaris Fred Teeven zaterdagavond in het NOS-radioprogramma Met het Oog op Morgen. Volgens Teeven zitten er op dit moment 29.000 mensen in asielzoekerscentra, maar zal dat aantal stijgen tot zeker 33.000.

TE WEINIG OPVANGPLAATSEN

Teeven kaartte op de radio het enorme tekort aan opvangplekken aan. Uitgeprocedeerde asielzoekers “die geen recht hebben op opvang” bezetten volgens de staatssecretaris plekken in azc’s die eigenlijk bedoeld zijn voor bijvoorbeeld Syriërs, die zo’n plek harder nodig hebben.

Teeven noemde het creëren van opvangplaatsen “een enorme opgave” voor gemeenten en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

En toch zei hij donderdag nog dat hij de gemeenten geen geld wil geven voor de opvang van illegalen, ook al eist de oppositie dit wel met het oog op de komende winter. Over de kwestie beslist het comité van de Raad van Europa in februari en tot die tijd zal Teeven geen extra maatregelen nemen.

Lees meer;

10 NOV Raad van Europa: Nederland móet illegalen onderdak bieden ›

20 NOV Teeven wil gemeenten geen geld geven voor opvang illegalen ›

12 NOV Gemeenten die vluchtelingen opvangen: COA handelt te haastig ›

16 SEP Syriërs? Gemeenten helpen liever mensen die er al zijn

15 SEP Teeven zoekt andersoortige opvang

‘Opvang groeiende stroom asielzoekers enorme opgave’

VK 22.11.2014 Het zal steeds lastiger worden voor gemeenten om voldoende opvangplaatsen te creëren voor de steeds grotere stroom asielzoekers. Dat zei staatssecretaris Fred Teeven gisteravond in het radioprogramma Met het Oog op Morgen (NOS). Volgens Teeven zitten er nu nog 29.000 mensen in asielzoekerscentra, maar dat aantal zal stijgen tot zeker 33.000. Er zijn zelfs schattingen dat het er 40.000 worden.

Teeven was te gast om te praten over het enorme tekort aan opvangplekken. Uitgeprocedeerde asielzoekers ‘die geen recht hebben op opvang’ bezetten volgens de staatssecretaris plekken in azc’s voor bijvoorbeeld Syriërs, die zo’n plek harder nodig hebben. Hij schrijft de forse stijging dan ook vooral toe aan de grote stroom vluchtelingen uit Syrië. 60 procent van alle asielzoekers komt uit dat land. ‘Dat zijn mensen die echte vluchtelingen zijn, geen gelukszoekers.’

Aantal asielzoekers stijgt volgens Teeven fors

NU 22.11.2014 Het aantal asielzoekers in Nederland zal volgend jaar fors stijgen. Dat zei staatssecretaris Fred Teeven zaterdagavond in het radioprogramma Met het Oog op Morgen (NOS).

Nu zitten er nog 29.000 mensen in asielzoekerscentra, maar dat aantal zal stijgen tot zeker 33.000. Er zijn zelfs schattingen dat het er 40.000 worden.

Teeven was te gast om te praten over het enorme tekort aan opvangplekken. Uitgeprocedeerde asielzoekers “die geen recht hebben op opvang” bezetten volgens de staatssecretaris plekken in azc’s voor bijvoorbeeld Syriërs, die zo’n plek harder nodig hebben.

Lees meer over: Fred Teeven Vluchtelingen

Gerelateerde artikelen;

Asielzoekersmars na 3 dagen wandelen aangekomen in Den Haag

RTVWEST 20.11.2014 DEN HAAG – Ze hebben 3 dagen in de benen zitten, maar zijn inmiddels aangekomen bij de Tweede Kamer. De 40 uitgeprocedeerde asielzoekers uit Amsterdam pleiten in een protestmars voor meer humane opvang voor mensen zonder papieren.

De mars begon dinsdagochtend met een demonstratie bij het stadhuis in Amsterdam. De deelnemers zijn na de lange wandeling en nachten met weinig slaap moe, laten ze weten. Toch blijven nog tot het einde van een vergadering op het Plein in Den Haag en hopen ook op gesprekken met Kamerleden. Daarna gaan ze met de bus terug naar de hoofdstad.Lees verder

gerelateerde artikelen;

Asielzoekersmars aangekomen in Den Haag

Den HaagFM 20.11.2014 Na drie dagen wandelen is een groep van veertig uitgeprocedeerde asielzoekers uit Amsterdam, verenigd in Wij Zijn Hier, donderdagmiddag aangekomen bij het gebouw van de Tweede Kamer.

Met de protestmars van Amsterdam naar Den Haag pleiten de asielzoekers voor een humanere opvang voor mensen zonder verblijfspapieren. Ze wijzen daarbij op de recente uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten die stelt dat ze recht hebben op brood, bed en bad. De mars begon dinsdagochtend. Na tussenstops op Schiphol en in Hoofddorp, vertrok de groep donderdagochtend vanuit Leiden naar Den Haag. Donderdagmiddag vergaderen Tweede Kamerleden over opvang en terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers. …lees meer

Asielzoekersmars aangekomen in Den Haag

Trouw 20.11.2014 Na drie dagen wandelen is een groep van veertig uitgeprocedeerde asielzoekers uit Amsterdam, verenigd in Wij Zijn Hier, donderdagmiddag aangekomen bij de Tweede Kamer in Den Haag.

Met de protestmars van Amsterdam naar Den Haag willen de asielzoekers pleiten voor humanere opvang voor mensen zonder verblijfspapieren. Ze wijzen daarbij op de recente uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten die stelt dat ze recht hebben op voedsel, kleding en onderdak.

Meer over;

Asielzoekers in Den Haag

Telegraaf 20.11.2014 Na drie dagen wandelen is een groep van veertig uitgeprocedeerde asielzoekers uit Amsterdam, verenigd in Wij Zijn Hier, donderdagmiddag aangekomen bij de Tweede Kamer in Den Haag.

Met de protestmars van Amsterdam naar Den Haag willen de asielzoekers pleiten voor humanere opvang voor mensen zonder verblijfspapieren. Ze wijzen daarbij op de recente uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten die stelt dat ze recht hebben op voedsel, kleding en onderdak.

Politie weer paraat bij onrust in azc Overloon

Trouw 20.11.2014 De politie is vanavond opnieuw massaal op de been in verband met de gespannen situatie in het asielzoekerscentrum (azc) in het Brabantse Overloon.

De politie zegt met een flink aantal eenheden aanwezig te zijn ter assistentie van het COA, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. Het is daar voor de tweede achtereenvolgende dag onrustig, nadat in de nacht van woensdag op donderdag de politie ook al moest ingrijpen.

Verwant nieuws;

Weer onrust in Overloon

Telegraaf 20.11.2014 De politie is donderdagavond opnieuw massaal op de been in verband met de gespannen situatie in het asielzoekerscentrum (azc) in het Brabantse Overloon.

De politie zegt met een flink aantal eenheden aanwezig te zijn ter assistentie van het COA, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers.

Het is daar voor de tweede achtereenvolgende dag onrustig, nadat in de nacht van woensdag op donderdag de politie ook al moest ingrijpen.

Opnieuw politie op de been om onrust asielzoekerscentrum Overloon

NU 20.11.2014 De politie is donderdagavond opnieuw massaal op de been vanwege de gespannen situatie in het asielzoekerscentrum (azc) in het Brabantse Overloon.

De politie zegt met een flink aantal eenheden aanwezig te zijn ter assistentie van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

Het is daar voor de tweede achtereenvolgende dag onrustig, nadat in de nacht van woensdag op donderdag de politie ook al moest ingrijpen.

Volgens de politie waren meerdere betrokkenen onder invloed van alcohol.

Lees meer over: Overloon

Gerelateerde artikelen;

Info over AzG-opvanghuis

Telegraaf 20.11.2014 Vooral ondernemers in de toeristische sector in Vierhouten maken zich zorgen om de komst van hulpverleners uit ebolagebieden. Sinds dinsdag hebben restaurants en campings al de nodige annuleringen binnen.

Dat bleek donderdagavond tijdens een druk bezochte informatieavond van gemeente Nunspeet en Artsen zonder Grenzen. Jeanet van Rijssen heeft een restaurant in Vierhouten. „Dinsdagavond stond de telefoon roodgloeiend. Mensen annuleerden omdat ze niet naar het ‘eboladorp’ wilden. Dat zijn zure centen.”

Een collega van haar zei dat als bij een van de hulpverleners ebola geconstateerd zou worden, de toeristische sector in Vierhouten ten dode opgeschreven is.

Vluchtelingen protesteren in Oranje

Telegraaf 20.11.2014 Ongeveer tachtig Syrische asielzoekers die op een vakantiepark bij het Drentse dorpje Oranje verblijven, zijn donderdagmiddag de straat op gegaan. Ze protesteren op de stoep van het asielzoekerscentrum en weigeren naar binnen te gaan. Ze zijn boos op de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) omdat ze nog niets hebben gehoord over hun verblijfstatus.

VVD en PvdA botsen over opvang illegalen

NU 20.11.2014 De PvdA wil dat staatssecretaris Fred Teeven (Justitie) met gemeenten praat over de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. De VVD vindt echter dat deze groep illegalen niet ‘beloond’ moet worden voor het tegenwerken van hun uitzetting.

De twee coalitiepartijen botsten donderdag tijdens een debat in de Tweede Kamer opnieuw over een asielzoekerskwestie.

Lees meer over: Fred Teeven Asielzoekers

Gerelateerde artikelen;

Fred Teeven: “Geen geld Rijk naar gemeenten voor opvang uitgeprocedeerde asielzoekers”

Den HaagFM 20.11.2014 Staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie is niet van plan geld te geven aan gemeenten die uitgeprocedeerde asielzoekers gaan opvangen naar aanleiding van de uitspraak van het Europees Comité voor de Sociale Rechten (ECSR). “Deze uitspraak verandert nu niets aan het beleid van het kabinet”, zei de staatssecretaris donderdag in de Tweede Kamer.

Het ECSR vindt dat er een basisopvang moet zijn voor illegalen, ook in Nederland. Teeven benadrukte dat het kabinet niet voor de opvang van uitgeprocedeerden is. “Het Rijk geeft daar dus ook geen geld aan uit.” Teeven wil een overleg met Europese ministers over dit onderwerp afwachten. Dat is in februari. De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie wil wel in overleg gaan met gemeenten over de ontstane situatie. …lees meer

TEEVEN: GEEN GELD NAAR GEMEENTEN VOOR OPVANG ILLEGALEN

BB 20.11.2014 Staatssecretaris Fred Teeven is niet van plan geld te geven aan gemeenten die illegalen (gaan) opvangen naar aanleiding van de uitspraak van het Europees Comité voor de Sociale Rechten (ECSR). Deze uitspraak verandert nu niets aan het beleid van het kabinet, zei de verantwoordelijk staatssecretaris donderdag in de Tweede Kamer.

Basisopvang

Het ECSR vindt dat er een basisopvang moet zijn voor illegalen, ook in Nederland. Teeven benadrukte dat het kabinet niet voor de opvang van uitgeprocedeerden is. ,,Het Rijk geeft daar dus ook geen geld aan uit.” Teeven wil een overleg met Europese ministers over dit onderwerp afwachten. Dat is in februari.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

‘Geen geld naar opvang’

Telegraaf 20.11.2014 Staatssecretaris Fred Teeven is niet van plan geld te geven aan gemeenten die illegalen (gaan) opvangen naar aanleiding van de uitspraak van het Europees Comité voor de Sociale Rechten (ECSR). Dat standpunt verandert nu niets aan het beleid van het kabinet, zei Teeven donderdag in de Tweede Kamer.

Het ECSR vindt dat er een basisopvang moet zijn voor illegalen zoals uitgeprocedeerde asielzoekers, ook in Nederland. Teeven benadrukte dat het kabinet niet voor de opvang van uitgeprocedeerden is en zich ertegen zal verzetten. Teeven wil een overleg met Europese ministers over dit onderwerp afwachten. Dat is in februari en daarna komt het kabinet met een reactie.

Teeven wil gemeenten geen geld geven voor opvang illegalen

NRC 20.11.2014 Staatssecretaris Fred Teeven (Justitie en Veiligheid) wil gemeenten geen geld geven voor de opvang van illegalen, ook al eist de oppositie dit wel met het oog op de komende winter. Een uitspraak van het Europees Comité voor de Sociale Rechten stelde dat Nederland dit wel moet doen.

Volgens het comité van de Raad van Europa moet er een basisopvang – bed, bad en brood – zijn voor illegalen. Teeven gaf vervolgens aan een bijeenkomst van het Comité van Ministers af te wachten voordat er verdere maatregelen worden genomen. Die bijeenkomst zal in februari zijn. LEES VERDER

Lees meer;

VANDAAG Gemeenten krijgen geen geld voor opvang

10 NOV Raad van Europa: Nederland móet illegalen onderdak bieden ›

10 NOV Teeven neemt uitspraak Raad van Europa over illegalen nog niet over ›

17 NOV De stad volgt de regels, de staat niet

10 NOV Uitspraak illegalenzorg zet kabinet onder druk

PvdA wil overleg met gemeenten over opvang asielzoekers

Trouw 20.11.2014 De PvdA wil dat staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) gaat overleggen met de gemeenten over de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers of andere illegalen. De coalitiepartij vindt een tijdelijke vorm van opvang wenselijk, maar wil zich nog niet vastpinnen op een mogelijke oplossing.

De PvdA wil de aanbeveling van Europese ministers over dit onderwerp afwachten, zei PvdA-Kamerlid Attje Kuiken donderdag tijdens een overleg in de Kamer. Teeven wil dat de ministers zich buigen over een recent advies van het Europees Comité voor Sociale Rechten om illegalen van ‘bed, brood en bad’ te voorzien.

Nuttige links;

‘Overleg met gemeenten over opvang’

Telegraaf 20.11.2014 De PvdA wil dat staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) gaat overleggen met de gemeenten over de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers of andere illegalen. De coalitiepartij vindt een tijdelijke vorm van opvang wenselijk, maar wil zich nog niet vastpinnen op een mogelijke oplossing.

De PvdA wil de aanbeveling van Europese ministers over dit onderwerp afwachten, zei PvdA-Kamerlid Attje Kuiken donderdag tijdens een overleg in de Kamer. Teeven wil dat de ministers zich buigen over een recente uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR) om illegalen van „bed, brood en bad” te voorzien.

Asielzoekers mogelijk gehuisvest in gebouw Pieter Baan Centrum

Trouw 20.11.2014 De psychiatrische observatiekliniek voor gevangenen Pieter Baan Centrum in Utrecht wordt mogelijk een asielzoekerscentrum. De gemeente Utrecht onderzoekt samen met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) of het gebouw aan de Gansstraat geschikt is om op korte termijn vluchtelingen onder te brengen.

Het Pieter Baan Centrum gaat naar verwachting in 2015 verhuizen naar verschillende andere locaties in het land. Het Utrechtse college laat vandaag aan de raad weten dat het gebouw de beste optie in Utrecht is om extra asielzoekers te huisvesten. Utrecht heeft al een azc, waar plaats is voor 450 mensen. Het COA is in het hele land op zoek naar extra ruimte, omdat de stroom vluchtelingen dit jaar sterk is toegenomen.

Meer over

Asielzoekers in Pieter Baan

Telegraaf 20.11.2014  De psychiatrische observatiekliniek voor gevangenen Pieter Baan Centrum in Utrecht wordt mogelijk een asielzoekerscentrum. De gemeente Utrecht onderzoekt samen met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) of het gebouw aan de Gansstraat geschikt is om op korte termijn vluchtelingen onder te brengen.

Het Pieter Baan Centrum gaat naar verwachting in 2015 verhuizen naar verschillende andere locaties in het land. Het Utrechtse college laat donderdag aan de raad weten dat het gebouw de beste optie in Utrecht is om extra asielzoekers te huisvesten. Utrecht heeft al een azc, waar plaats is voor 450 mensen. Het COA is in het hele land op zoek naar extra ruimte, omdat de stroom vluchtelingen dit jaar sterk is toegenomen.

Massale vechtpartij bij asielzoekerscentrum

Trouw 20.11.2014  De politie heeft vannacht ingegrepen bij een grote vechtpartij in een asielzoekerscentrum in Overloon (Noord-Brabant). Daar waren tientallen mensen met elkaar op de vuist gegaan.

Bij de gevechten raakten enkele mensen gewond, maar volgens een politiewoordvoerder is niemand er slecht aan toe. Verschillende mensen zijn aangehouden. De politie zoekt nog uit wat precies aan de hand was bij asielzoekerscentrum Maashegge.

Vechtpartij asielzoeker

Telegraaf 20.11.2014  De politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag ingegrepen bij een massale vechtpartij in een asielzoekerscentrum (azc) in Overloon (Noord-Brabant). Tientallen bewoners van diverse nationaliteiten gingen elkaar te lijf, onder andere met stokken, ijzeren pijpen en waarschijnlijk ook messen. Ruiten sneuvelden en inventaris werd vernield. Vijftien mensen raakten lichtgewond. Acht zijn in het ziekenhuis behandeld.

Den Haag besloot vorige week dat de groep uitgeprocedeerde asielzoekers, die nu nog verblijven in de daklozenopvang in de Zilverstraat, niet op straat komen te staan. De gemeente zal deze ‘vreemdelingen zonder papieren’ blijven opvangen in de Zilverstraat, maar niet in dezelfde ruimte als de daklozen, die alleen nachtopvang krijgen. Het stadsbestuur heeft dat besloten naar aanleiding van de uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten van de Raad van Europa (ECSR) begin deze week. Die oordeelde dat Nederland uitgeprocedeerde asielzoekers, illegalen en daklozen beter moet opvangen. Zij hebben minimaal recht op ‘bed, bad en brood’.

Halbe Zijlstra noemt Haags ‘bed, bad en brood-beleid’ “onverstandig”

Den HaagFM 19.11.2014 “Het is onverstandig van de gemeente Den Haag om bed, bad en brood te regelen voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Deze opvang moet je alleen geven in geval van nood.” Dat zei fractievoorzitter Halbe Zijlstra van de VVD in de Tweede Kamer in het EO-radioprogramma ‘Dit is de Dag’.

Zijlstra stelt dat de gemeenten Den Haag zich baseert op een uitspraak van de Raad voor Europa die niet bindend is zolang de Europese ministers geen afspraken maken over de opvang van asielzoekers. “Dat overleg van de ministers komt er pas in januari, dus Den Haag is op zijn minst te vroeg met deze maatregel.” Het opvangen van asielzoekers die uitgeprocedeerd zijn, kan volgens Zijstra schadelijke gevolgen hebben op de lange termijn. “Deze mensen frustreren hun terugkeer en blijven in Nederland. Als dat maar lang genoeg duurt, leren ze het land kennen, krijgen ze kinderen en dan komt er over een paar jaar weer een politiek debat over de vraag of er een generaal pardon moet komen.” …lees meer

Zeven tips over brand azc Eindhoven

Trouw 19.11.2014 Na de uitzending van het televisieprogramma Opsporing Verzocht,dinsdagavond, zijn bij de politie zeven tips binnengekomen over de brandstichting in het toekomstige asielzoekerscentrum in Eindhoven. Dat meldde een woordvoerder woensdag. Het is nog niet duidelijk of de tips bruikbaar zijn.

Ongeveer vijf weken geleden werd brand gesticht in het voormalige verzorgingshuis in Eindhoven. Een groep antikraakbewoners moest geëvacueerd worden. De schade bleef beperkt.

Verwant nieuws;

Tips brand azc Eindhoven

Telegraaf 19.11.2014 Na de uitzending van het televisieprogramma Opsporing Verzocht, dinsdagavond, zijn bij de politie zeven tips binnengekomen over de brandstichting in het toekomstige asielzoekerscentrum in Eindhoven. Dat meldde een woordvoerder woensdag. Het is nog niet duidelijk of de tips bruikbaar zijn.

Ongeveer vijf weken geleden werd brand gesticht in het voormalige verzorgingshuis in Eindhoven. Een groep antikraakbewoners moest geëvacueerd worden. De schade bleef beperkt.

Zeven tips over brand in toekomstig asielzoekerscentrum Eindhoven

NU 19.11.2014  Na de uitzending van het televisieprogramma Opsporing Verzocht, dinsdagavond, zijn bij de politie zeven tips binnengekomen over de brandstichting in het toekomstige asielzoekerscentrum (azc) in Eindhoven. Dat meldt een woordvoerder woensdag. Het is nog niet duidelijk of de tips bruikbaar zijn.

Lees meer over: Eindhoven

Gerelateerde artikelen;

CU: 13 miljoen voor winteropvang

Telegraaf 19.11.2014 De ChristenUnie vindt dat gemeenten geld moeten krijgen om de komende winter uitgeprocedeerde asielzoekers te kunnen opvangen. Volgens Tweede Kamerlid Joël Voordewind van die partij zou de rijksoverheid daarvoor 13 miljoen euro moeten uittrekken.

Aanleiding voor zijn voorstel is de uitspraak vorige week van het Europees Comité voor Sociale Rechten in Straatsburg. Dat concludeerde dat uitgeprocedeerde asielzoekers recht hebben op voedsel, kleding en onderdak en dat Nederland daar te weinig voor doet. Het kabinet wacht het oordeel van het Comité van Ministers af voordat het zelf met een reactie komt.

ChristenUnie wil geld voor winteropvang illegalen

NU 19.11.2014 De ChristenUnie vindt dat gemeenten geld moeten krijgen om de komende winter uitgeprocedeerde asielzoekers te kunnen opvangen.

Volgens Tweede Kamerlid Joël Voordewind van die partij zou de rijksoverheid daarvoor 13 miljoen euro moeten uittrekken.

Aanleiding voor zijn voorstel is de uitspraak vorige week van het Europees Comité voor Sociale Rechten in Straatsburg.

Lees meer over: illegalen ChristenUnie

Gerelateerde artikelen;

Stroom asielzoekers naar EU in vijf jaar bijna verdubbeld

NU 18.11.2014 De stroom asielzoekers naar de Europese Unie is de afgelopen vijf jaar bijna verdubbeld. Dat blijkt uit het jaarboek 2014 van het Duitse bureau voor statistiek dat dinsdag in Berlijn is gepresenteerd.

Tussen 2008 en 2013 steeg het aantal asielzoekers in de 28 EU-landen van ongeveer 226.000 per jaar naar zo’n 436.000 per jaar.

Vorig jaar ging bijna een derde (29 procent) van alle asielzoekers naar Duitsland. Dat komt neer op 1,58 asielzoeker per duizend inwoners. Gemiddeld kwamen er in de EU vorig jaar 0,86 asielzoekers per duizend inwoners. Zweden spande de kroon met 5,69 asielzoekers per duizend inwoners.

Nederland

In Nederland vroegen volgens gegevens van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) vorig jaar 14.399 mensen asiel aan, oftewel 1,17 per duizend inwoners. Dit jaar is volgens de IND de toestroom van asielzoekers fors toegenomen: in de eerste negen maanden ging het al om 19.431 mensen.

Syriërs die de burgeroorlog in hun land zijn ontvlucht vormen momenteel veruit de grootste groep asielzoekers.

Lees meer over: Asielzoekers

Gerelateerde artikelen;

Dubbel aantal asielzoekers in EU in vijf jaar

Trouw 18.11.2014 De stroom asielzoekers naar de Europese Unie is de afgelopen vijf jaar bijna verdubbeld. Dat blijkt uit het jaarboek 2014 van het Duitse bureau voor statistiek dat dinsdag in Berlijn is gepresenteerd. Tussen 2008 en 2013 steeg het aantal asielzoekers in de 28 EU-landen van ongeveer 226 duizend per jaar naar zo’n 436 duizend per jaar.

Vorig jaar ging bijna een derde van alle asielzoekers naar Duitsland: het ging om 1,58 asielzoeker per duizend inwoners. Gemiddeld kwamen er in de EU vorig jaar 0,86 asielzoekers per duizend inwoners. Zweden spande de kroon met 5,69 asielzoekers per duizend inwoners.

Meer over;

Asielzoekersprotest: Driedaagse voettocht van Amsterdam via Leiden naar Binnenhof

RTVWEST 18.11.2014 Uitgeprocedeerde asielzoekers in Amsterdam, verenigd in Wij Zijn Hier, beginnen dinsdag met een voettocht naar de Tweede Kamer in Den Haag. Ze willen er drie dagen over doen.

Met de voettocht willen ze uitdrukken dat ze heen en weer worden geschoven tussen gemeente en overheid. De groep roept bestuurders en politiek op nu echt werk te maken van de opvang van mensen zonder verblijfspapieren.  Lees verder

Automatisch gerelateerde artikelen

Asielzoekers protesteren te voet

Telegraaf 18.11.2014 Uitgeprocedeerde asielzoekers in Amsterdam, verenigd in Wij Zijn Hier, beginnen dinsdag met een voettocht naar de Tweede Kamer in Den Haag. Daarmee willen ze uitdrukken dat ze heen en weer worden geschoven tussen gemeente en overheid. De groep roept bestuurders en politiek op nu echt werk te maken van de opvang van mensen zonder verblijfspapieren. Ze willen er drie dagen over doen.

SP blaast college Zutphen op

Telegraaf 17.11.2014 De SP is uit het college van burgemeester en wethouders van Zutphen gestapt. Wethouder Engbert Gründemann heeft zijn ontslag ingediend.

Volgens de wethouder kreeg hij „totaal geen ruimte” om zijn eigen beleid vorm te geven. Breekpunt was de komst van een asielzoekerscentrum in Zutphen, waarover ambtenaren mailden met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Die mails mocht Gründemann niet lezen, zegt hij.

De SP stelt dat de wethouder „een speelbal” van de rest van het college was geworden. „De andere partijen wilden niet dat hij de regie over het azc-dossier nam”, aldus fractievoorzitter Ellen Verhoog. De partij erkent wel dat Gründemann „niet bepaald de great communicator” is. „Het is een dossiervreter met hart voor de zaak.” De SP geeft later maandag een toelichting op het besluit.

Zutphen was de laatste Nederlandse gemeente met een nieuw college na de verkiezingen. Die coalitie van SP, PvdA, VVD, CDA en ChristenUnie kwam al zeer moeizaam tot stand. Nu de SP uit het college is gestapt, heeft de coalitie geen meerderheid meer. Het college zegt het besluit van Gründemann te betreuren. De fracties gaan zich beraden op de situatie.

Bed, bad en brood voor iedereen, van overheidswege?

Trouw 16.11.2014  Als een groep echt reden tot klagen heeft over een veel te grote stroom vluchtelingen, dan zijn dat wel de 140 inwoners van het Drentse dorp Oranje. Zij hoorden onlangs dat er wel tien keer zoveel vluchtelingen in het dorp zouden neerstrijken, 1400 dus. Dat werden er na protest en onderhandelingen ‘nog maar’ 500.

Nederland is niet de Moeder Teresa van Europa, maar een middenmoter.

Nog altijd zijn dat drie asielzoekers uit een andere cultuur op iedere autochtone Oranjenaar. Het blijft in Oranje nog aardig stil, vergeleken met het protest dat deze week in Rome oplaaide en waarbij jonge asielzoekers bedreigd en fysiek belaagd werden door woedende buurtbewoners.

Asielzoekers in zusterflat Velp

Telegraaf 14.11.2014  In de voormalige zusterflat van ziekenhuis Rijnstate in Velp komen maximaal 240 asielzoekers te wonen. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) plaatst de eerste bewoners op 1 februari volgend jaar. Dat hebben het COA en de gemeente Rheden vrijdag afgesproken.

De zusterflat aan de Broekstraat, waar verpleegsters uit het ziekenhuis woonden, staat leeg. Rheden wil „haar maatschappelijke verantwoordelijkheid” nemen door voor twee jaar ruimte te bieden aan vluchtelingen.

Brand azc in Opsporing Verzocht

Telegraaf 13.11.2014  Opsporingsprogramma’s op tv besteden maandag en dinsdag aandacht aan de brandstichting in het toekomstige asielzoekerscentrum in Eindhoven. Er zijn aanknopingspunten die de politie met de kijkers wil delen, aldus de aankondiging donderdag.

Gerelateerde artikelen;

10-10: Brand azc aangestoken

09-10: Brand in toekomstig azc

Den Haag blijft uitgeprocedeerde asielzoekers opvangen

Den HaagFM 13.11.2014 De groep uitgeprocedeerde asielzoekers, die nu nog verblijven in de daklozenopvang in de Zilverstraat, komen niet op straat te staan.

De gemeente zal deze ‘vreemdelingen zonder papieren’ blijven opvangen in de Zilverstraat, maar niet in dezelfde ruimte als de daklozen, die alleen nachtopvang krijgen. Het stadsbestuur heeft dat besloten naar aanleiding van de uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten van de Raad van Europa (ECSR) begin deze week. Die oordeelde dat Nederland uitgeprocedeerde asielzoekers, illegalen en daklozen beter moet opvangen. Zij hebben minimaal recht op ‘bed, bad en brood’. …lees meer

Vluchtelingen mogen langer in Haagse Zilverstraat blijven voor bed, bad en brood

RTVWEST 13.11.2014  Vreemdelingen zonder papieren kunnen nog langer in de opvang in de Zilverstraat in Den Haag blijven voor bed, bad en brood. Dat heeft het gemeentebestuur besloten naar aanleiding van de uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten van de Raad van Europa (ECSR) begin deze week.

Het ECSR adviseerde de Nederlandse staat om onderdak te bieden aan daklozen zonder en met een verblijfsvergunning. De gemeente Den Haag verlengde de opvang in de Zilverstraat eerder tot 8 december en laat de voorziening nu nog langer open. De vluchtelingen worden in een andere ruimte ondergebracht, dan waar daklozen hun winteropvang hebebn. De 20 asielzoekers zaten eerst lange tijd in de Sacramentskerk en moesten daar weg, omdat het pand niet brandveilig was. … Lees verder

gerelateerde artikelen;

Den Haag vangt vluchtelingen langer op

Telegraaf 13.11.2014 De gemeente Den Haag geeft langer onderdak aan de circa twintig vluchtelingen die nu in een opvangplek zitten. Ze mochten tot 8 december slapen bij de winteropvang voor daklozen. Na die dag worden ze in een ander deel van hetzelfde gebouw opgevangen. Dat heeft Den Haag donderdag laten weten. Het is nog niet bekend hoe lang die opvang duurt.

Gerelateerde artikelen;

04-11: Vluchtelingen langer in opvang

Illegalen Den Haag kunnen rekenen op opvang tijdens de winter

Elsevier 13.11.2014 Den Haag vangt nu ongeveer twintig vreemdelingen op in een gebouw aan de Zilverstraat. Het gaat om een pand waarin normaal daklozen worden opgevangen.

Winter

De groep verbleef eerder in de Sacramentskerk, maar dat gebouw was te onveilig. De uitgeprocedeerde asielzoekers mochten daarna tijdelijk verblijven in de Zilverstraat. De gemeente heeft nu besloten de groep daar ook gedurende de winter op te vangen. Ze mogen voor onbepaalde tijd blijven.

De Raad van Europa oordeelde maandag dat Nederland basisrechten van illegalen schendt door ze niet op te vangen. Het gaat om het aanbieden van voedsel, kleding en onderdak.

‘Uitsluiting van onderdak moet stoppen omdat het de betrokken personen in een situatie van extreme hulpeloosheid brengt en dat gaat in tegen hun menselijke waardigheid,’ schrijft het Comité.

Serieus

Het opvangen van uitgeprocedeerde asielzoekers is in strijd met het kabinetsbeleid. Staatssecretaris Fred Teeven (VVD, Asiel) wil illegalen niet opvangen, omdat hij vreest dat zij dan niet meer teruggaan naar het land van herkomst.

Over het oordeel van de Raad van Europa, dat juridisch niet bindend is, zegt Teeven deze week in Elsevier dat hij het serieus neemt. ‘Het zijn geen rechters, maar hun aanbevelingen zijn wel gezaghebbend.’ Of hij toch overgaat tot een basisopvang voor illegalen, wil Teeven nog niet zeggen. Hij wil eerst weten wat het Comité van Ministers van de Raad van Europa van het oordeel vindt.

Regeringspartijen VVD en PvdA zijn verdeeld over de opvang van illegalen. Terwijl VVD zich verzet tegen opvang, is PvdA juist voor een ruimhartiger beleid.

Teeven vraagt Amsterdam om extra opvangmogelijkheden asielzoekers

VK 13.11.2014 De gemeente Amsterdam bereidt de komst van een asielzoekerscentrum voor. Burgemeester Eberhard van der Laan informeerde raadsleden dat staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) de gemeente in een brief heeft gevraagd om extra opvangmogelijkheden voor asielzoekers.

Toch azc in Eindhoven

Telegraaf 12.11.2014  Het besluit om een asielzoekerscentrum te vestigen in een voormalig verzorgingshuis in Eindhoven is weliswaar onzorgvuldig en overhaast geweest, maar de behoefte aan opvang is zo groot dat de vluchtelingen kunnen komen. De rechter in Eindhoven heeft dat woensdag geoordeeld in een kort geding van enkele omwonenden tegen de gemeente.

Vestiging asielzoekerscentrum Eindhoven toegestaan

NU 12.11.2014 Het besluit om een asielzoekerscentrum te vestigen in een voormalig verzorgingshuis in Eindhoven is onzorgvuldig en overhaast geweest, maar de behoefte aan opvang is zo groot dat de vluchtelingen kunnen komen.

De rechter in Eindhoven heeft dat woensdag geoordeeld in een kort geding van enkele omwonenden tegen de gemeente.

De komst van zevenhonderd asielzoekers werd in september aangekondigd. Zeer binnenkort worden ze in Eindhoven verwacht. De omwonenden zijn tegen de komst van de vluchtelingen omdat ze bang zijn voor overlast.

De rechter snapt niet waarom de gemeente zo snel meende te moeten beslissen op een verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zonder overleg met bijvoorbeeld de wijkagent en de wijkvereniging.

”Ook al is dergelijk overleg misschien niet verplicht, uit het oogpunt van een goede voorbereiding was het wel op zijn plaats geweest”, aldus de uitspraak.

Lees meer over: Eindhoven Asielzoekers

Gerelateerde artikelen;

Gemeenten die vluchtelingen opvangen: COA handelt te haastig›

NRC 12.11.2014  Burgemeesters en wethouders die extra vluchtelingen opvangen verwijten het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) een “overvaltactiek”. De haast zit zorgvuldigheid in de weg, zeggen ze, ondermijnt het draagvlak in hun gemeente en leidt als ze niet oppassen tot “onbehoorlijk bestuur”. Het besluit een asielzoekerscentrum te vestigen in een verzorgingshuis in Eindhoven is dan wel onzorgvuldig en overhaast geweest, maar de vluchtelingen kunnen voorlopig tóch komen, omdat de behoefte aan opvang groot is. Dat heeft de voorzieningenrechter geoordeeld.

Teeven: ik neem uitspraak Raad van Europa over illegalen serieus

Elsevier 12.11.2014 Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Fred Teeven (VVD) noemt het oordeel van Raad van Europa over de opvang van illegalen in Nederland niet juridisch bindend, maar neemt die visie wel degelijk serieus. In een interview met weekblad Elsevier van deze week zegt hij: ‘Het zijn geen rechters, maar hun aanbevelingen zijn wel gezaghebbend.’

Op de vingers

Eerder deze week oordeelde het Comité voor Sociale Rechten van de Raad van Europa dat Nederland het Sociaal Handvest voor de Rechten van de Mens schendt door uitgeprocedeerde asielzoekers geen ‘bed, bad en brood’ te bieden.

De voormalig officier van Justitie die bekend stond als boevenvanger noemt zichzelf in Elsevier ‘gepensioneerd crimefighter die politicus is geworden.’ Dat hij een zaak als hetkinderpardon loyaal heeft kunnen uitvoeren, heeft hem zelf verbaasd. Onveranderd is zijn passie voor de rechten van slachtoffers.

zie ook;

5 nov Moet Nederland illegalen opvangen? Explosief onderwerp in coalitie

10 nov Raad van Europa: Nederland moet illegalen opvangen

29 okt Asielzoekers terug naar ebola-gebied, behalve als ze ziek zijn

Amsterdam zet opvang door

Telegraaf 11.11.2014 Uitgeprocedeerde asielzoekers in Amsterdam kunnen de komende winter terecht in een tijdelijke opvanglocatie in de stad. Vanaf medio december biedt de gemeente ze 3 maanden lang nachtopvang, een douche, een warme maaltijd en ontbijt. Daarmee is een humanitaire ondergrens gewaarborgd, schrijft burgemeester Eberhard van der Laan aan de gemeenteraad.

Gerelateerde artikelen;

28-10: A’dam biedt asielzoekers hulp

Amsterdam zet winteropvang uitgeprocedeerde asielzoekers door

Trouw 11.11.2014 Uitgeprocedeerde asielzoekers in Amsterdam kunnen de komende winter terecht in een tijdelijke opvanglocatie in de stad. Vanaf medio december biedt de gemeente ze 3 maanden lang nachtopvang, een douche, een warme maaltijd en ontbijt. Daarmee is een humanitaire ondergrens gewaarborgd, schrijft burgemeester Eberhard van der Laan aan de gemeenteraad.

Het was al bekend dat Amsterdam bezig was met een winteropvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Dat is nu gelukt. De voorziening is qua vorm en inhoud zoveel mogelijk gelijk aan de dak- en thuislozenopvang, schrijft de burgemeester.

Krijgen illegalen in Nederland nu alsnog bed, bad en brood?

VK 10.11.2014 Uitgeprocedeerde asielzoekers die niet meewerken aan hun vertrek zijn momenteel in Nederland overgeleverd aan hun lot. Ze behoren echter een aantal basisvoorzieningen te krijgen zoals opvang en eten, stelt het Europese Comité voor Sociale Rechten. Gaat de situatie nu veranderen? Vijf vragen over ‘bed, bad en brood’.

Gemeenten wachten niet op Teeven, maar gaan illegalen opvang bieden

VK 10.11.2014 Afgewezen asielzoekers hoeven ’s nachts niet meer door de steden te zwerven. Gemeenten willen op korte termijn een sobere opvang voor hen inrichten. Dat zegt Jos Wienen, voorzitter van de commissie asiel van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

De steden voelen zich gesteund door een uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten die vandaag openbaar wordt. Het comité, dat naleving van het Europees Sociaal Handvest controleert, stelt volgens betrokkenen dat ook uitgeprocedeerde asielzoekers recht hebben op bed, bad en brood.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Somaliërs mogen toch terug worden gestuurd naar eigen land

Asielzoeker ondanks ebola teruggestuurd naar Guinee

Haagse asielzoekers moeten weg uit winteropvang daklozen

Teeven doet nog niets met uitspraak asielzoekeropvang

Trouw 10.11.2014 Staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) wacht af wat het Europese Comité van Ministers begin volgend jaar vindt van de uitspraak over ‘bed, bad en brood’ voor met name vreemdelingen. ‘Dan is het pas helemaal definitief’. Ook PvdA en VVD vinden dat beter.

De Nederlandse overheid moet uitgeprocedeerde asielzoekers, illegalen en daklozen beter opvangen, oordeelde het Comité voor Sociale Rechten vandaag. De kwestie ligt gevoelig in de coalitie van VVD en PvdA. Teeven (VVD) riep eerder dat Nederland niet in de houding zou springen en meteen iedereen zou voeden. Maar de PvdA wil een ruimhartiger beleid.

Meer over;

Teeven neemt uitspraak Raad van Europa over illegalen nog niet over

NRC 10.11.2014 Staatssecretaris Teeven geeft voorlopig geen gehoor aan de uitspraak van de Raad van Europa over de behandeling van illegalen. De Raad oordeelde vanochtend dat Nederland opvang moet bieden aan illegalen, ongeacht hun verblijfsstatus.

In een verklaring laat het ministerie van Veiligheid en Justitie weten dat staatssecretaris Teeven het oordeel niet direct overneemt en wacht op een besluit van het Comité van Ministers. Dat zou in januari zijn.

MENSELIJKE WAARDIGHEID

Vanochtend publiceerde het Europees Comité voor de Sociale Rechten van de Raad van Europa een rapport over de behandeling van asielzoekers en illegalen in Nederland. Daaruit blijkt dat de Nederlandse autoriteiten het Europees Sociaal Handvest schenden door illegalen geen onderdak, voedsel en kleding aan te bieden. Daardoor is hun menselijke waardigheid in het geding, aldus de Raad van Europa in het rapport.

De Protestantse Kerk in Nederland had de zaak aanhangig gemaakt bij de Raad. Vluchtelingenspecialist Geesje Werkman noemt de uitspraak ‘ongelooflijk goed nieuws’.

Amnesty International laat in een reactie weten blij te zijn met de uitspraak.  LEES VERDER

Lees meer;

7:05 Raad van Europa: Nederland móet illegalen onderdak bieden ›

VANDAAG Uitspraak illegalenzorg zet kabinet onder druk

VANDAAG Uitspraak Straatsburg dwingt Den Haag tot opschalen opvang

VANDAAG Misschien wordt het nu beter voor hem

8 NOV Politiek bommetje: opvang illegalen móet

Haagse vluchtelingenwoordvoerder blij met uitspraak over bed, bad en brood voor asielzoekers, illegalen en daklozen

RTVWEST 10.11.2014 Woordvoerder Frans Ohm van de groep vluchtelingen uit de Haagse Sacramentskerk is blij met de uitspraak dat Nederland uitgeprocedeerde asielzoekers, illegalen en daklozen beter moet opvangen. De uitspraak voor ‘bed, bad en brood’ deed het Comité voor Sociale Rechten in Straatsburg maandag.

‘Gemeente Den Haag doet het goed’ 

Volgens Ohm doet gemeente Den Haag het goed door de groep uit de Sacramentskerk in dedaklozenopvang in de Zilverstraat op te vangen.´Den Haag heeft met de Zilverstraat een voorbeeldfunctie en we zijn blij dat de groep langer mag blijven´, aldus Ohm.

Hij is met Stichting Stad en Kerk en andere ondersteuners vanaf september 2012 bezig met de groep uit de Zilverstraat. De groep zat eerst op de Koekamp en later in de Sacramentskerk in de Vogelwijk. … Lees verder

Gerelateerde artikelen;

Uitgeprocedeerde asielzoekers blij met uitspraak Comité voor Sociale Rechten

Den HaagFM 10.11.2014 Woordvoerder Frans Ohm van de groep uitgeprocedeerde vluchtelingen in de opvang aan de Zilverstraat is blij met de uitspraak dat Nederland uitgeprocedeerde asielzoekers, illegalen en daklozen beter moet opvangen. De uitspraak voor ‘bed, bad en brood’ deed het Comité voor Sociale Rechten in Straatsburg maandag.

Volgens het comité wordt het recht op voedsel, kleding en onderdak onvoldoende gerespecteerd. Maatschappelijke en kerkelijke organisaties in Nederland vinden het oordeel goed nieuws. Staatssecretaris Fred Teeven van Justitie wacht met een reactie totdat het Europees Comité van Ministers zegt wat ze van de uitspraak vindt. …lees meer

PvdA: “Vaart achter permanente opvangregeling asielzoekers”

Den HaagFM 10.11.2014 De PvdA in de gemeenteraad vindt dat Den Haag snel afspraken moeten maken met de landelijke overheid voor een permanente regeling voor de opvang van asielzoekers. De Raad van Europa heeft Nederland bevolen ook uitgeprocedeerde asielzoekers “brood, bad en bed” te bieden.

“Staatssecretaris Fred Teeven kan zich nu niet meer verschuilen”, zegt fractievoorzitter Martijn Balster. “Het Rijk is verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers en moet die nu ook betalen. Iedereen heeft recht op een dak boven het hoofd.” De PvdA maakt zich zorgen over de problematiek. Omdat het Rijk weigerde de opvang te betalen verbleef een grote groep vreemdelingen lange tijd in een tentenkamp en later in de brandgevaarlijke Vluchtkerk aan de Sportlaan. …lees meer

Vaart achter permanente opvangregeling asielzoekers

PvdA – door Martijn Balster op 10 november 2014 De PvdA Den Haag vindt dat gemeenten nu snel afspraken moeten maken met het Rijk voor een permanente regeling voor de opvang van asielzoekers. De Raad van Europa heeft Nederland bevolen ook uitgeprocedeerde vreemdelingen ‘brood, bad en bed’ te bieden. Martijn Balster, fractievoorzitter PvdA Den Haag: “Staatssecretaris Teeven (VVD) kan zich nu niet meer verschuilen. Het Rijk is verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers en moet die nu ook betalen. lees verder »

OVERHEID OP VINGERS GETIKT OM SLECHTE BEHANDELING ILLEGALEN

BB 10.11.2014 De Nederlandse overheid moet uitgeprocedeerde asielzoekers, illegalen en daklozen beter opvangen, oordeelde het Comité voor Sociale Rechten maandag. Staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) wacht af wat het Europese Comité van Ministers begin volgend jaar vindt van de uitspraak over ‘bed, bad en brood’ voor met name vreemdelingen. Ook PvdA en VVD vinden dat beter.

Toegang tot opvang

De Raad van Europa heeft vandaag uitspraak gedaan in een zaak die was aangespannen tegen de Nederlandse staat. In de uitspraak bevestigt het Sociale Comité van de Raad van Europa dat de Nederlandse overheid (rijk en gemeenten) dakloze mensen overal toegang tot opvangcentra moet verlenen. Gemeenten stellen nu vaak extra eisen bij de toegang, bijvoorbeeld dat een dakloze burger kan bewijzen tenminste twee van de afgelopen drie jaar ingeschreven te hebben gestaan bij de gemeente waar hij aanklopt of dat hij een psychische stoornis heeft.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

NL moet illegalen opvangen

Telegraaf 10.11.2014 Nederland moet de opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers verbeteren. Het recht op voedsel, kleding en onderdak voor dergelijke volwassenen zonder papieren wordt onvoldoende gerespecteerd. Ook de opvang van daklozen, al dan niet uit het buitenland, is onder de maat.

Gerelateerde artikelen;

05-11:  Bom asielbeleid op barsten

Raad van Europa: Nederland móet illegalen onderdak bieden›

NRC 10.11.2014 Nederland schendt het Europees Sociaal Handvest door geen opvang aan illegalen te bieden. De staat moet vreemdelingen, ongeacht hun verblijfsstatus, voorzien van onderdak, voedsel en kleding omdat anders hun menselijke waardigheid in het geding is.

Dat staat in een uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR) van de Raad van Europa die vandaag is gepubliceerd. „Uitsluiting van onderdak moet stoppen omdat het de betrokken personen in een situatie van extreme hulpeloosheid brengt, en dat gaat in tegen hun menselijke waardigheid”, schrijft het Comité.

Lees meer

VANDAAG Uitspraak illegalenzorg zet kabinet onder druk

VANDAAG Misschien wordt het nu beter voor hem

10:30 Teeven neemt uitspraak Raad van Europa over illegalen nog niet over ›

8 NOV Politiek bommetje: opvang illegalen móet

10 MEI Duits vonnis: asielzoeker loopt risico in Nederland ›

Raad van Europa: Nederland moet illegalen opvangen

Elsevier 10.1.2014 De Raad van Europa is eruit: Nederland moet ook uitgeprocedeerde en ongedocumenteerde asielzoekers opvangen. De Nederlandse overheid schendt door dat niet te doen enkele basisrechten van illegalen.

Dat staat in het definitieve oordeel van het Comité voor Sociale Rechten, nadat de Protestante Kerk een aanklacht tegen de Nederlandse staat heeft ingediend.

Asielzoekers die in Nederland zijn uitgeprocedeerd en niet teruggaan naar het land van herkomst, belanden vaak op straat. Ze worden opgevangen door maatschappelijke organisaties en kerken en zwerven van het ene leegstaande gebouw naar het andere.

Staatssecretaris Fred Teeven (VVD, Asiel) zei eerder dat hij niet wil overgaan tot een ‘bed, bad en brood‘ voor illegalen, wat de Raad ook oordeelt. Coalitiegenoot PvdA denkt daar anders over: de partij vindt dat uitgeprocedeerde asielzoekers wel basisopvang moeten krijgen.

Naar verwachting zal dit een moeilijk punt worden binnen het kabinet. Teeven neemt volgens ingewijden geen besluit over de opvang van illegalen tot januari. Dan gaan de Europese ministers kijken naar het oordeel van de Raad.

zie ook;

5 nov Moet Nederland illegalen opvangen? Explosief onderwerp in coalitie

30 okt Nederlandse officier: IS-terroristen zonder pardon uitschakelen

6 nov Hebben CDA en D66 de oplossing voor nieuwe paspoortfraude?

Raad van Europa vindt dat Nederland illegalen moet opvangen

NU 10.11.2014 De Nederlandse overheid moet ook uitgeprocedeerde asielzoekers en ongedocumenteerde migranten opvangen. Die uitspraak deed de Raad van Europa maandag in het definitieve oordeel van het Comité voor Sociale Rechten, nadat de Protestantse Kerk een aanklacht tegen de Nederlandse Staat had gedaan.

Nederland schendt volgens het comité enkele basisrechten van illegalen, zoals het aanbieden van voedsel, kleding en onderdak. Zaken waar iedere burger recht op heeft. Nu is het zo dat uitgeprocedeerde asielzoekers op straat belanden als ze niet terugkeren naar hun land van afkomst.

Lees meer over: Raad van Europa Illegalen

Gerelateerde artikelen;

Uitspraak over bed, bad en brood splijt coalitie

Trouw 10.11.2014 Opnieuw zullen VVD en PvdA een oplossing moeten bedenken voor een asielkwestie waar binnen de twee regeringspartijen totaal verschillend over wordt gedacht. Na het kinderpardon en de strafbaarstelling van illegalen ligt nu de opvang van afgewezen asielzoekers op tafel, een groep die momenteel deels op straat belandt.

Aanleiding vormt de definitieve uitspraak van het Europees Comité van Sociale Rechten, onderdeel van de Raad van Europa, die vandaag officieel bekend is gemaakt. In de uitspraak staat dat Nederland iedereen binnen haar landsgrenzen bed, bad en brood moet bieden. Ook afgewezen asielzoekers. De vraag is: gaat die opvang er komen en hoe gaat die eruit zien?

Verwant nieuws

‘Geef Syriërs ontheemdenstatus’

Telegraaf 09.11.2014 Nederland zou Syrische vluchtelingen een ontheemdenstatus moeten geven. Daarmee krijgen ze wel opvang maar geen verblijfsvergunning. Na een aantal jaar moeten ze dan terug naar Syrië om het land te helpen opbouwen.

CDA-leider Sybrand Buma bepleitte dat zondag in het televisieprogramma Buitenhof. Hij verwees naar de situatie in de jaren 90 toen veel vluchtelingen uit het uiteenvallende Joegoslavië een ontheemdenstatus kregen. Volgens Buma moet vanaf het begin van de opvang duidelijk zijn dat terugkeer naar het land van herkomst het doel is.

Bed, bad en brood voor álle asielzoekers

Trouw 07.11.2014 De Nederlandse overheid moet ervoor zorgen dat niemand in het land verstoken blijft van voedsel, kleding en onderdak. Dat geldt ook voor afgewezen asielzoekers. Die moeten worden opgevangen, in plaats van op straat gezet. Dat volgt uit een uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR) die maandag openbaar wordt gemaakt.

Gemeenten vinden al tijden dat het de taak van de rijksoverheid is om te voorkomen dat er vreemdelingen op straat belanden.

De uitspraak volgt op een klacht van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), een kleine twee jaar geleden. De kerk vindt dat Nederland vreemdelingen zonder verblijfspapieren moet beschermen in plaats van ze op straat te zetten. Het ECSR – dat waakt over het Europees Sociaal Handvest, een internationaal mensenrechtenverdrag – geeft de kerk nu meer dan gelijk. Want het comité beperkt zich niet tot vreemdelingen. Níemand mag verstoken blijven van voedsel, kleding en onderdak, zegt het ECSR.

Verwant nieuws

Stop op aantal asielzoekers vakantiepark Oranje

Trouw 06.11.2014 Op een vakantiepark bij het Drentse dorpje Oranje komen voorlopig niet meer asielzoekers dan de huidige 596. Dat hebben de gemeente Midden-Drenthe, waaronder Oranje valt, en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) vandaag afgesproken.

Op het vakantiepark zouden aanvankelijk 1400 asielzoekers komen. Dat leidde tot veel protesten uit het dorp, dat zelf slechts 140 inwoners telt. Die vinden dat ze totaal niet gekend zijn in de plannen en spreken van een ‘overval’ en ‘een besluit dat ons door de strot is geduwd’. ‘We zijn gast in eigen dorp geworden’, stellen ze. Het gemeentebestuur besloot maandag na een speciale raadsvergadering over de kwestie eenzijdig het aantal asielzoekers met onmiddellijke ingang te bevriezen.

Aantal asielzoekers naar Midden-Drenthe voorlopig bevroren

NU 06.11.2014 Op een vakantiepark bij het Drentse dorpje Oranje komen voorlopig niet meer asielzoekers dan de huidige 596.

Dat hebben de gemeente Midden-Drenthe, waaronder Oranje valt, en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) donderdag afgesproken.

Op het vakantiepark zouden aanvankelijk 1400 asielzoekers komen. Dat leidde tot veel protesten uit het dorp, dat zelf slechts 140 inwoners telt.

Die vinden dat ze totaal niet gekend zijn in de plannen en spreken van een ”overval” en ”een besluit dat ons door de strot is geduwd”.

Lees meer over: Oranje Asielzoekers

Gerelateerde artikelen;

Somaliërs mogen toch terug worden gestuurd naar eigen land

Trouw 05.11.2014 Somaliërs die geen asiel krijgen in Nederland, kunnen weer terug worden gestuurd naar eigen land. De Somalische autoriteiten werken sinds kort weer mee aan de gedwongen terugkeer, op bescheiden schaal, van Somaliërs.

Staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) laat dat weten in reactie op een uitspraak van de Raad van State. Die bepaalde woensdag dat uitzetting van afgewezen Somaliërs nu niet mogelijk is, omdat Somalië niet meewerkt.

Somaliërs kunnen weer terug

Telegraaf 05.11.2014 Somaliërs die geen asiel krijgen in Nederland, kunnen weer terug worden gestuurd naar eigen land. De Somalische autoriteiten werken sinds kort weer mee aan de gedwongen terugkeer, op bescheiden schaal, van Somaliërs.

Staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) laat dat weten in reactie op een uitspraak van de Raad van State. Die bepaalde woensdag dat uitzetting van afgewezen Somaliërs nu niet mogelijk is, omdat Somalië niet meewerkt.

Vreemdelingen voorlopig niet uitgezet naar Somalië

NU 05.11.2014 Vreemdelingen kunnen voorlopig niet uitgezet worden naar Somalië. Dat is het gevolg van een uitspraak woensdag van de Raad van State op een hoger beroep van een Somalische vreemdeling tegen een uitspraak van de rechtbank Den Haag.

De Raad van State stelt dat er sinds begin van dit jaar geen zicht is op uitzetting van Somalische vreemdelingen binnen een redelijk termijn.

Voor het ministerie van Veiligheid en Justitie is het een voorwaarde dat er zicht is op uitzetting binnen een redelijk termijn om een vreemdeling die geen verblijfsrecht heeft in Nederland in vreemdelingenbewaring te stellen.

Lees meer over: Somalië

Gerelateerde artikelen;

‘Gezinslocaties asielzoekers zijn schadelijk en niet effectief’

NRC 05.11.2014 De zogeheten gezinslocaties, waar uitgeprocedeerde asielzoekers met minderjarige kinderen worden opgevangen, zijn schadelijk – met name voor de kinderen – en niet effectief. Deze vorm van asielopvang moet worden afgeschaft. Dat concludeert de werkgroep ‘Kind in azc’ (asielzoekerscentrum), waarin onder meer Unicef, Vluchtelingenwerk en Defence for Children zitten, in een rapport dat vanmiddag wordt gepresenteerd. De gezinnen die er nu wonen, zouden zich in een gewoon asielzoekerscentrum moeten kunnen voorbereiden op terugkeer naar hun land van herkomst.

De begeleiding van de bewoners is “gericht op terugkeer”, zoals de beheerder, het Centraal Opvang Orgaan Asielzoekers (COA) op zijn website schrijft. In de gezinslocaties is sprake van een “sober voorzieningenniveau”, schrijft het COA. “Alleen de noodzakelijke voorzieningen zijn beschikbaar.” LEES VERDER

Lees meer

5 NOV Een bankstel mag hier niet – dat is te comfortabel

5 NOV Ik was jong en sterk toen ik hier kwam, dat is weg

2013 Kabinet maakt asielbeleid humaner – ‘grote verandering van beleid’ › BINNENLAND

23 SEP ‘Nederland voldoet nog niet aan het VN-Kinderrechtenverdrag’ › BINNENLAND

7 OKT Staat moet hoge schadevergoeding betalen aan asielkinderen › BINNENLAND

Bom asielbeleid op barsten

Telegraaf 05.11.2014 Nederland moet uitgeprocedeerde vreemdelingen opvangen. Dat zal de Raad van Europa volgende week oordelen, maar het kabinet legt die politiek omstreden aanbeveling voorlopig naast zich neer. Opnieuw dreigt daardoor een bom te barsten in de coalitie over het vreemdelingenbeleid.

Moet Nederland illegalen opvangen? Explosief onderwerp in coalitie

Elsevier 05.11.2014 Staatssecretaris Fred Teeven (VVD, Veiligheid en Justitie) dreigt in een lastig parket te komen. De Raad van Europa zal volgende week oordelen dat Nederland uitgeprocedeerde asielzoekers moet opvangen, iets waar Teeven geen voorstander van is.

Bronnen rond het kabinet zeggen tegen De Telegraaf dat de opvang van illegalen een ‘explosief onderwerp’ is binnen het kabinet.

Een ingewijde zegt dat dit onderwerp binnen het kabinet voor problemen kan zorgen: ‘Dan gaat het los.’ Als het aan de PvdA ligt, krijgen illegalen een basisopvang van ‘bed, bad en brood‘. Burgemeester Eberhard van der Laan (PvdA) van Amsterdam pleitte hier eerder al voor.

Maar de liberalen zien daar niets in. Zij vrezen dat het opvangen van illegalen het vreemdelingenbeleid ondermijnt, en dat illegalen het land niet meer zullen verlaten.

Commentaar;

René van Rijckevorsel: Kunnen barmhartige Nederlanders niet zelf een uitgeprocedeerde in huis nemen?

Lees ook;

Nog geen ‘bed, bad en brood’ voor illegalen: vijf vragen

Uitgeprocedeerde asielzoekers Haagse Zilverstraat mogen nog 1 maand langer blijven

RTVWEST 04.11.2014 DEN HAAG – De ongeveer 20 uitgeprocedeerde asielzoekers die tijdelijk in de Zilverstraat in Den Haag zijn ondergebracht, mogen langer blijven. Ze zouden 1 november uit het pand moeten, maar mogen nu blijven tot 8 december. Dat heeft de gemeente dinsdag besloten.

Het college van burgemeester en wethouders schrijft in een brief aan de gemeenteraad dat ze ‘mede gelet op de gevoelens vanuit de samenleving’ de opvang verlengen.

Het gaat om zo´n 20 vluchtelingen die niet willen meewerken aan de terugkeer naar hun geboorteland. Zij kunnen waarschijnlijk ook niet terecht in een opvang van het Rijk. Als ze uit het pand aan de Zilverstraat moeten, komen ze waarschijnlijk op straat terecht.

Sacramentskerk

De vluchtelingen woonden eerder twee jaar lang in de Sacramentskerk aan de Sportlaan in Den Haag. De brandweer vond de situatie er niet veilig en daarom moesten ze daar uit. Daarna werden ze opgevangen in een pand aan de Zilverstraat.  Lees verder

gerelateerde artikelen;

Asielzoekers Zilverstraat mogen maand langer blijven

Den HaagFM 04.11.2014 De ongeveer twintig uitgeprocedeerde asielzoekers die tijdelijk in de Zilverstraat zijn ondergebracht, mogen langer blijven. Ze zouden 1 november uit het pand moeten, maar mogen nu blijven tot 8 december. Dat heeft de gemeente dinsdag besloten.

Het stadsbestuur schrijft in een brief aan de gemeenteraad dat ze “mede gelet op de gevoelens vanuit de samenleving” de opvang verlengen. Het gaat om vluchtelingen die niet willen meewerken aan de terugkeer naar hun geboorteland. Zij kunnen waarschijnlijk ook niet terecht in een opvang van het Rijk. Als ze uit het pand aan de Zilverstraat moeten, komen ze waarschijnlijk op straat terecht.

De vluchtelingen woonden eerder twee jaar lang in de Vluchtkerk aan de Sportlaan in Den Haag. De brandweer vond de situatie er niet veilig en daarom moesten ze daar uit. Daarna werden ze opgevangen in een pand aan de Zilverstraat. In dat gebouw worden in de winter ‘s nachts daklozen opgevangen. Als de vluchtelingen er 8 december vertrekken, komt die opvang niet in het gedrang, stelt de gemeente. …lees meer

‘ARREST IS EEN BOMMETJE ONDER DE DUBLINAFSPRAAK’

Migratie-advocaat Flip Schüller verwacht dat er over het criterium van ‘kwetsbaarheid’ in Dublin-zaken nu meer geprocedeerd zal worden. Van kinderen en zwangere vrouwen is de kwetsbaarheid volgens hem wel duidelijk, maar zieke of getraumatiseerde asielzoekers zouden hier eventueel ook een beroep op kunnen doen. Ook het terugsturen naar landen als Bulgarije en Roemenië “waar de opvang niet wezenlijk beter is” is nu moeilijker geworden, althans in beginsel beter aan te vechten. Hij kwalificeert het arrest dat feitelijk een onderzoeksplicht bij uitzetting binnen de EU inhoudt, als een ‘bommetje’ onder de Dublinafspraak.

Rechter: Zwitserland mag Afghaans gezin niet naar Italië uitzetten

NRC 04.11.2014 Zwitserland mag een kinderrijk Afghaans asielgezin niet naar Italië uitzetten zonder individuele garanties van een menswaardige opvang voor de kinderen. Met dit arrest van het Mensenrechtenhof in Straatsburg van vanochtend is de automatische uitwijzing van illegalen naar het ‘land van eerste opvang’ moeilijker geworden.

In 2011 besloot het Hof al dat de opvang in Griekenland zo slecht was dat andere EU- landen daar helemaal geen asielzoekers naar terug mochten sturen. LEES VERDER

Asielzoeker ondanks ebola teruggestuurd naar Guinee

Trouw 04.11.2014 Een 26-jarige asielzoeker is vanochtend ondanks zijn verzet wegens de uitbraak van ebola uitgezet naar thuisland Guinee. De man meende dat zijn uitzetting moest worden opgeschort tot het besmettingsgevaar is geweken of tot de uitkomst van een eventueel debat over de kwestie in de Tweede Kamer.

De rechtbank in Roermond oordeelde dat er geen objectief bewijs is dat de situatie in Guinee direct voor iedereen levensbedreigend is.

Verwant nieuws

Asielzoeker terug naar Guinee

Telegraaf 04.11.2014 Een 26-jarige asielzoeker is dinsdagochtend ondanks zijn verzet wegens de uitbraak van ebola uitgezet naar thuisland Guinee. De man meende dat zijn uitzetting moest worden opgeschort tot het besmettingsgevaar is geweken of tot de uitkomst van een eventueel debat in de Tweede Kamer over de uitzetting van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen waar ebola heerst.

Minder asielzoekers naar piepklein dorp in Drenthe: vier vragen

Elsevier 04.11.2014 De gemeente Midden-Drenthe bevriest per direct het aantal asielzoekers dat terecht kan op een vakantiepark bij het kleine dorp Oranje. Er zijn nu ruim vijfhonderd vluchtelingen in het dorp, en daar blijft het bij.

Het besluit hierover werd maandagavond genomen bij een ingelaste raadsvergadering. Elsevier.nl zet vier vragen en antwoorden over de asielzoekers in Oranje op een rij.

Daarmee zou het aantal inwoners van Oranje in een keer vertienvoudigen, iets wat nagenoeg alle inwoners en politieke partijen absurd vinden. Het COA is hard op zoek naar plekken om vluchtelingen op te vangen.

In een petitie, die door bijna alle inwoners is getekend, hebben de inwoners van Oranje geëist dat dat de plannen van tafel gaan omdat het dorp anders volledig zou worden ‘ontwricht’.

In Vakantiepark Oranje. De eigenaar van het park, Hennie van der Most, bereikte een overeenkomst met de gemeente en het COA voor de opvang van asielzoekers. Het park werd enkele jaren geleden omgebouwd tot ‘Pipo-dorp’, maar het vakantiepark en het daarnaast gelegen indoor pretpark Speelstad Oranje verkeerden in financieel zwaar weer.

zie ook;

19 jul 2013 Willekeur van gemeente Amsterdam schaadt de rechtsstaat

7 mei 2013 Niet toegeven aan hongerstakende asielzoekers, Fred Teeven

MIDDEN-DRENTHE WIL MINDER ASIELZOEKERS

BB 04.11.2014 De gemeente Midden-Drenthe ‘bevriest’ per direct het aantal asielzoekers op een vakantiepark bij het piepkleine dorpje Oranje. Volgens waarnemend burgemeester Ton Baas (VVD) mogen er niet meer vluchtelingen komen dan er nu zijn, zei hij maandagavond na een ingelaste raadsvergadering. Dat zijn er nu ruim 500.

140 inwoners

In Oranje, dat slechts 140 inwoners telt, is de afgelopen tijd veel onrust ontstaan sinds de gemeente Midden-Drenthe en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) aankondigden dat 1400 asielzoekers uit vooral Syrië en Somalië op het vakantiepark worden ondergebracht. Nagenoeg alle inwoners en ook veel politieke partijen vinden dat aantal ‘absurd’.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Niet meer asielzoekers Oranje

Telegraaf 03.11.2014 De gemeente Midden-Drenthe ‘bevriest’ per direct het aantal asielzoekers op een vakantiepark bij het piepkleine dorpje Oranje. Volgens waarnemend burgemeester Ton Baas (VVD) mogen er niet meer vluchtelingen komen dan er nu zijn, zei hij maandagavond na een ingelaste raadsvergadering. Dat zijn er nu ruim 500.

Gerelateerde artikelen;

16-10: Oranje: 250 asielzoekers

15-10: Asielzoekers moeten weg

Midden-Drenthe bevriest aantal asielzoekers

Trouw 03.11.2014 De gemeente Midden-Drenthe ‘bevriest’ per direct het aantal asielzoekers op een vakantiepark bij het piepkleine dorpje Oranje.

Volgens waarnemend burgemeester Ton Baas mogen er niet meer vluchtelingen komen dan er nu zijn, zei hij vanavond tijdens een ingelaste raadsvergadering in Beilen. Dat zijn er nu rond de 300.

Midden-Drenthe zet stop op aantal asielzoekers

NU 03.11.2014 De gemeente Midden-Drenthe zet per direct een stop op het aantal asielzoekers op een vakantiepark bij het piepkleine dorp Oranje.

Volgens waarnemend burgemeester Ton Baas (VVD) mogen er niet meer vluchtelingen komen dan er nu zijn, zei hij maandagavond na een ingelaste raadsvergadering. Dat zijn er nu ruim vijfhonderd.

Lees meer over: Oranje Asielzoekers

 Gerelateerde artikelen;

Sikh-gemeenschap vangt deel asielzoekers Zilverstraat op

Den HaagFM 01.11.2014 Veertien van de twintig uitgeprocedeerde asielzoekers die komende maandag moeten vertrekken uit de Zilverstraat worden waarschijnlijk alsnog opgevangen. Dat zegt Henk Baars van de stichting Stad en Kerk. “Zo goed als zeker worden tien mensen ondergebracht in een pand van de Sikh-gemeenschap in Den Haag.”

Vier andere asielzoekers zouden worden ondergebracht bij leden van de Havenkerk in Den Haag. Dat is een kerk in het centrum van Den Haag. “Als dit doorgaat zijn er dus nog zes asielzoekers waar we nog geen plaats voor hebben”, zegt Baars.

De asielzoekers verbleven eerder in de Vluchtkerk aan de Sportlaan en daarvoor in tenten op het Malieveld. Hun aanvraag voor asiel is afgewezen maar de vluchtelingen zeggen niet terug te kunnen naar hun land.

“Uitstel tot woensdag”

Eigenlijk zouden de asielzoekers maandag uit de opvang aan de Zilverstraat weg moeten. Maar de meerderheid in de gemeenteraad gaat ervan uit dat zij in ieder geval nog mogen blijven tot er woensdag over hun situatie is gesproken met burgemeester Jozias van Aartsen. Haagse Stadspartij, PvdA, CDA, D66, ChristenUnie/SGP, GroenLinks en SP willen tijdens een debat nog een keer praten over het lot van de mensen. …lees meer

Overgebleven asielzoekers Zilverstraat Den Haag gaan maandag niet vrijwillig weg

RTVWEST 30.10.2014 DEN HAAG – Er is nog geen alternatieve opvang gevonden voor de 20 asielzoekers die in de Zilverstraat in Den Haag zitten. Volgens woordvoerder van de vluchtelingen Frans Ohm komen ze op straat te staan.

Opvang Zilverstraat wordt op 1 november gesloten

De gemeente maakte woensdag bekend dat, zoals afgesproken was, de opvang van de asielzoekers in de Zilverstraat in Den Haag per 1 november gesloten zou worden. Het gebouw gaat weer gebruikt worden voor nachtopvang voor daklozen tijdens de winter. Volgens Ohms staat in de brief van de gemeente dat de opvang maandag dicht gaat. Lees verder

gerelateerde artikelen;

AsielzoekersZilverstraatverzettenzichtegensluitenopvang

Den HaagFM 30.10.2014 Er is nog geen alternatieve opvang gevonden voor de twintig asielzoekers die nog in de Zilverstraat verblijven. Volgens woordvoerder Frans Ohm komen ze op straat te staan.

De asielzoekers moeten maandag de Zilverstraat uit, maar dat zullen ze volgens Ohm niet vrijwillig doen. Volgens Ohm maakt de gemeente het traject voor deze groep, dat ze samen Vluchtelingenwerk zijn aangegaan, niet af. In eerste instantie waren er 66 vluchtelingen, nu zijn er nog twintig over. Ze kwamen uit de Vluchtkerk aan de Sportlaan, die op 1 september werd gesloten vanwege brandgevaar. …lees meer

Inspectie: snelle uitbreiding asielopvang riskant voor medische zorg

Trouw 30.10.2014 Een verdere snelle uitbreiding van de opvang voor asielzoekers brengt bepaalde risico’s met zich mee voor de medische zorg. Hiervoor waarschuwt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) vandaag.

Zo zouden asielzoekers met een zorgbehoefte mogelijk niet snel genoeg in beeld komen bij de instantie die verantwoordelijk is voor de huisartsenzorg. Ook de screening op tuberculose zou onvoldoende kunnen zijn als er snel nog meer opvanglocaties bijkomen. Daarnaast bestaat het risico dat kinderen niet tijdig worden gevaccineerd tegen infectieziekten en zou er onder asielzoekers ontevredenheid kunnen ontstaan over de beperkte informatie over de zorg.

Snel asielopvang uitbreiden riskant

Telegraaf 30.10.2014 Een verdere snelle uitbreiding van de opvang voor asielzoekers brengt bepaalde risico’s met zich mee voor de medische zorg. Hiervoor waarschuwt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) donderdag.

Zo zouden asielzoekers met een zorgbehoefte mogelijk niet snel genoeg in beeld komen bij de instantie die verantwoordelijk is voor de huisartsenzorg. Ook de screening op tuberculose zou onvoldoende kunnen zijn als er snel nog meer opvanglocaties bijkomen. Daarnaast bestaat het risico dat kinderen niet tijdig worden gevaccineerd tegen infectieziekten en zou er onder asielzoekers ontevredenheid kunnen ontstaan over de beperkte informatie over de zorg.

Inspectie acht snelle uitbreiding opvang asielzoekers riskant

NU 30.10.2014  Een verdere snelle uitbreiding van de opvang voor asielzoekers brengt bepaalde risico’s met zich mee voor de medische zorg. Hiervoor waarschuwt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) donderdag.

Zo zouden asielzoekers met een zorgbehoefte mogelijk niet snel genoeg in beeld komen bij de instantie die verantwoordelijk is voor de huisartsenzorg.

Lees meer over: Asielzoekers

Gerelateerde artikelen;

Twintig asielzoekers uit Sacramentskerk komen op straat te staan

RTVWEST 29.10.2014 DEN HAAG – Ongeveer twintig van de 66 asielzoekers die tot voor kort in de Haagse Sacramentskerk verbleven komen waarschijnlijk op straat te staan. Het gaat om mensen die niet willen meewerken aan de terugkeer naar hun geboorteland. Ook kunnen zij waarschijnlijk niet terecht in een opvang van het Rijk.

Kerk was brandgevaarlijk

De vluchtelingen moesten op 1 september de kerk verlaten. Die zou brandgevaarlijk zijn. Zij werden vervolgens ondergebracht in de opvang aan de Zilverstraat. Hier mogen ze tot uiterlijk 1 november blijven.

De afgelopen periode is hard gezocht naar een oplossing voor de asielzoekers. Van Aartsen schrijft dat hij nog steeds van mening is dat het Rijk in de eerste plaats hiervoor verantwoordelijk is.

Rijk wil niet meewerken

Maar uit gesprekken met staatssecretaris Fred Teeven is inmiddels gebleken dat die niet wil meewerken. Van Aartsen: ‘Structurele oplossingen en/of maatregelen die gemeenten zouden ondersteunen om het ontstane probleem hanteerbaar te maken, zullen uitblijven’.

De gemeente, zegt Van Aartsen, wil de verantwoordelijkheid van het Rijk niet overnemen. De periode tussen 1 september en 1 november in de opvang was slechts een tijdelijke oplossing om de impasse te doorbreken. In die periode hebben gemeente, VluchtelingenWerk, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de Dienst Terugkeer en Vertrek van het Rijk hun dossiers bestudeerd. … Lees verder

Gerelateerde artikelen;

Twintig asielzoekers uit Vluchtkerk komen op straat te staan

Den HaagFM 29.10.2014  Ongeveer twintig van de 66 asielzoekers die tot voor kort in de Vluchtkerk aan de Sportlaan verbleven, komen waarschijnlijk op straat te staan. Dat blijkt uit een brief van burgemeester Jozias van Aartsen aan de gemeenteraad.

Het gaat om mensen die niet willen meewerken aan de terugkeer naar hun geboorteland. Ook kunnen zij waarschijnlijk niet terecht in een opvangcentrum van het Rijk. De asielzoekers kunnen wel steun blijven krijgen van VluchtelingenWerk en als de winter aanbreekt gebruik maken van de nachtopvang. …lees meer

Teeven wil extra geld voor Syrische vluchtelingen

NU 29.10.2014 Het kabinet onderzoekt of er opnieuw extra geld moet worden vrijgemaakt voor problemen rond Syrische vluchtelingenstromen. Met de winter in zicht maakt staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven zich grote zorgen over het lot van vluchtelingen in het noorden van Syrië en Irak. Dat zei hij vandaag in een overleg met de Tweede Kamer.

“De winter is een punt van zorg”, aldus Teeven. Hij wil daarom onderzoeken of er opnieuw geld kan worden vrijgemaakt voor de opvang van deze groep vluchtelingen.

In Syrië en de buurlanden bivakkeren honderdduizenden dakloze vluchtelingen. “Er zullen extra fondsen moeten komen om dat probleem op te lossen”, zei Teeven.

Syrische oorlogsmisdadigers vragen in Nederland asiel

NU 29.10.2014 Mensen die worden verdacht van oorlogsmisdaden in Syrië melden zich als asielzoeker aan in Nederland. Zeker vijf mensen zijn dit jaar door de Immigratie- en Naturalisatiedienst om deze reden geweigerd.

Dat schrijft dagblad Trouw woensdag op basis van cijfers van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Omdat Nederland geen sinds 2011 Syriërs uitzet vanwege de burgeroorlog in het land, is er een kans dat de van misdaden verdachte Syriërs lang illegaal in Nederland rondlopen.

Lees meer over: 

Asielzoekers

Gerelateerde artikelen;

Foute Syriërs onder asielzoekers

Trouw 29.10.2014 Onder de grote groep Syriërs die in Nederland aanklopt voor asiel, zitten verdachten van oorlogsmisdaden. Dat blijkt uit opgevraagde cijfers van het ministerie van veiligheid en justitie.

Het kabinet heeft er daarmee een hoofdpijndossier bij, want deze verdachten krijgen weliswaar geen verblijfspapieren, maar kunnen vanwege de oorlog in hun land ook niet terug. Nederland zet sinds medio 2011 geen Syriërs meer uit.

Verwant nieuws

‘Kabinet in zijn maag met foute Syrische asielzoekers’

Trouw 29.10.2014 Onder de groep Syriërs die in Nederland aanklopt voor asiel, zitten verdachten van oorlogsmisdaden. Dat blijkt uit door Trouw opgevraagde cijfers van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Het kabinet heeft er daarmee een hoofdpijndossier bij. De verdachten hebben geen verblijfspapieren, maar kunnen door de oorlog in hun land ook niet meer terug. Nederland zet sinds medio 2011 geen Syriërs meer uit.

Meer over;

Onheilsprofeet

Trouw 28.10.2014 Er hangt een behoorlijk negatieve lading in dat woord maar laat ik de zonnige kant van de zaak belichten: een onheilsprofeet kan ook nuttig zijn. Als zijn profetieën over onheil blijken te kloppen dan is de ziener als de man op de berg die de alarmklok laat luiden.

Zaterdag schreef columnist Goslinga in een stuk over immigratie: ‘Het is zaak aan de hand van feiten tegenwicht te bieden aan onheilsprofeten, onder wie Bolkestein en Ephimenco’. Goslinga noemde als voorbeeld het feit dat ik uit vrees voor aanzuigend effect ‘de paus kwalijk nam dat hij mededogen toonde met de Afrikaanse bootvluchtelingen op Lampedusa’.

‘Asielstroom houdt jaren aan’

Telegraaf 29.10.2014 De toegenomen instroom van asielzoekers in Nederland houdt naar verwachting de komende jaren nog aan. Daarom zoek het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zoveel mogelijk naar locaties die voor enkele jaren beschikbaar zijn, zo heeft staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) woensdag aan de Tweede Kamer geschreven in antwoord op vragen van de PvdA.

Uitzettingen naar landen met ebola gaan door

Trouw 29.10.2014 Asielzoekers uit landen waar momenteel ebola heerst – Guinee, Sierra Leona en Liberia – kunnen nog steeds gedwongen worden teruggestuurd als ze zijn uitgeprocedeerd.

Verantwoordelijk staatssecretaris Fred Teeven is niet van plan om dit op te schorten, liet hij vandaag weten. SP, GroenLinks, D66 en ChristenUnie dringen daar wel op aan. Wel is er ‘uiterste terughoudendheid’ bij uitzetting als de betrokkene ziek is en medische zorg nodig heeft.

Uitzettingen gaan door

Telegraaf 29.10.2014  Asielzoekers uit landen waar momenteel ebola heerst – Guinee, Sierra Leona en Liberia – kunnen nog steeds gedwongen worden teruggestuurd als ze zijn uitgeprocedeerd. Verantwoordelijk staatssecretaris Fred Teeven is niet van plan om dit op te schorten. SP, GroenLinks, D66 en ChristenUnie dringen daar wel op aan. Wel is er „uiterste terughoudendheid” bij uitzetting als de betrokkene ziek is en medische zorg nodig heeft.

Gerelateerde artikelen;

29-10: ‘Onterechte’ ebolavrees school

28-10: Patiënt zonder ebola overleden

28-10: Geen ebola-bedreiging WK clubs

28-10: FIFA geeft advies over ebola

28-10: Vinson mag ziekenhuis verlaten

28-10: A’dam biedt asielzoekers hulp

28-10: Leger VS isoleert troepen

27-10: Ebola-arts dood door malaria

27-10: ‘Quarantaine thuis’

Asielzoekers terug naar ebola-gebied, behalve als ze ziek zijn

Elsevier 29.10.2014 Asielzoekers die in Nederland zijn uitgeprocedeerd en komen uit een land waar ebola heerst, worden gewoon teruggestuurd. Staatssecretaris Fred Teeven (VVD, Asiel) maakt alleen een uitzondering als de betrokkene ziek is en medische zorg nodig heeft.

Oppositiepartijen SP, GroenLinks, D66 en ChristenUnie drongen hier op aan bij Teeven. Regeringspartij PvdA pleitte voor de uitzondering voor zieke asielzoekers uit Liberia, Sierra Leone en Guinee.

Reisadvies

Tijdens een Kameroverleg zei Teeven dat in het geval van zieke asielzoekers tijdelijk uitstel van uitzetting mogelijk is, omdat de druk op zorgstelsel in ebolagebieden groot is. Voor de uitzetting zal individueel worden getoetst of deze wel kan doorgaan.

De oppositiepartijen waren kritisch over het kabinetsbeleid omdat voor Nederlanders reizen naar ‘ebola-landen’ wordenafgeraden, maar uitgeprocedeerde asielzoekers wel worden teruggestuurd. D66-Kamerlid Gerard Schouw hekelde het ‘hypocriete beleid’.

CDA

Ook CDA-Kamerlid Eddy van Hijum vroeg zich af hoe het beleid van het kabinet wat betreft reisadviezen voor deze landen zich verhoudt tot het beleid van de staatssecretaris voor asielzoekers. De kans op besmetting is in de landen groot en de medische zorg is ondermaats, zegt Van Hijum.

zie ook;

1 sep Nog geen ‘bed, bad en brood’ voor illegalen: vijf vragen

15 mei Italiaans asielbeleid faalt, dus Europa moet binnengrenzen gaan bewaken

14 sep 2013 Nederlands asielbeleid humaner? Nóg humaner is meer op zijn plaats

Zieke asielzoeker hoeft niet terug naar landen met ebola – ‘hypocriet’

NRC 29.10.2014 Alleen uitgeprocedeerde asielzoekers die onder medische behandeling staan, hoeven voorlopig niet terug naar gebieden waar ebola heerst. Dat heeft staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie, VVD) gezegd.

Hij spreekt van “uiterste terughoudendheid” als het gaat om de landen Guinee, Sierra Leone en Liberia, schrijft persbureau Novum. In de drie landen staan de medische voorzieningen enorm onder druk. Daarom maakt Teeven voor zieke asielzoekers een uitzondering; gezonde asielzoekers moeten wel terug.

MAN UIT LIBERIA UITGEZET

Eerder werd besloten dat Nederland een 31-jarige man uit Liberia mag uitzetten, hoewel in zijn thuisland het ebolavirus heerst. Dat bepaalde de rechtbank in Den Bosch. De man stelt een reëel risico te lopen op een ebolabesmetting en beriep zich op het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, maar verloor de zaak.  LEES VERDER

Lees meer;

26 OKT Politie België wil asielzoekers niet terugsturen naar landen met ebola ›

2013 ‘Verblijfsvergunning voor rijken is zuur en vorm van klasseburgerschap’ ›

20 OKT Ebola geen belemmering voor uitzetten Liberiaan ›

2013 Kabinet maakt asielbeleid humaner – ‘grote verandering van beleid’ ›

2013 Twee uitgeprocedeerde asielzoekers in hongerstaking uitgezet ›

Teeven laat afwijzing naturalisatie bekijken

Trouw 29.10.2014 Staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie is bereid te kijken waarom bepaalde erkende vluchtelingen afgewezen worden voor naturalisatie. Het gaat volgens hem tot nu toe om een beperkte groep van 940 mensen die in 2007 onder een pardonregeling vielen. De meeste naturalisatieverzoeken die uit deze groep worden ingediend – 80 procent – worden wel ingewilligd, zei hij vandaag tijdens een overleg met de Kamer.

Teeven laat afwijzing bekijken

Telegraaf 29.10.2014 Staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie is bereid te kijken waarom bepaalde erkende vluchtelingen afgewezen worden voor naturalisatie. Het gaat volgens hem tot nu toe om een beperkte groep van 940 mensen die in 2007 onder een pardonregeling vielen. De meeste naturalisatieverzoeken die uit deze groep worden ingediend – 80 procent – worden wel ingewilligd, zei hij woensdag tijdens een overleg met de Kamer.

Kabinet onderzoekt regels naturalisatie ‘generaal pardonners’

NU 29.10.2014 Het kabinet laat onderzoeken of de regels om een Nederlands paspoort aan te vragen moeten worden versoepeld. Dat heeft staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) woensdag gezegd in de Tweede Kamer.

De evaluatie door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) moet binnen een halfjaar klaar zijn.

Aanleiding voor de evaluatie zijn duizenden asielzoekers die onder het generaal pardon vallen, maar geen paspoort kunnen aanvragen, omdat zij niet beschikken over de juiste papieren. Een ruime Kamermeerderheid drong eerder op de dag op een evaluatie aan.

Lees meer over: Naturalisatie Asielzoekers

Gerelateerde artikelen;

Protest tegen azc

Telegraaf 29.10.2014 Omwonenden van het beoogde asielzoekerscentrum (azc) in Eindhoven spannen een kort geding aan tegen de gemeente. Ze zijn tegen de komst van de asielzoekers en eisen dat de verbouwing van een voormalig verzorgingshuis tot azc per direct wordt stilgelegd. Het besluit om 700 vluchtelingen te vestigen in het noorden van de stad, is volgens de omwonenden onzorgvuldig geweest. Ze zeggen dat ze niet vooraf zijn geïnformeerd en geen kans op inspraak hebben gehad terwijl het gaat om een besluit met een enorme impact.

D66: regels voor naturalisatie moeten soepeler

Trouw 28.10.2014 De overheid moet de regels versoepelen om bepaalde erkende vluchtelingen meer mogelijkheden te geven zich te naturaliseren tot Nederlander. Dat vindt D66, die dit morgen zal voorstellen tijdens een overleg over asielzoekers met verantwoordelijk staatssecretaris Fred Teeven. Ook de SP en de ChristenUnie dringen aan op meer flexibiliteit. De PvdA wil eerst van Teeven horen of en hoe het beter kan.

‘Regels voor naturalisatie moeten soepeler’

Telegraaf 28.10.2014 De overheid moet de regels versoepelen om bepaalde erkende vluchtelingen meer mogelijkheden te geven zich te naturaliseren tot Nederlander. Dat vindt D66, die dit woensdag zal voorstellen tijdens een overleg over asielzoekers met verantwoordelijk staatssecretaris Fred Teeven. Ook de SP en de ChristenUnie dringen aan op meer flexibiliteit. De PvdA wil eerst van Teeven horen of en hoe het beter kan.

Gerelateerde artikelen;

23-10: Geen paspoort voor pardonners

12-10: ‘Pas op met uitzetten zieke’

18-09: Amsterdam: minder vluchtelingen

‘Winteropvang asielzoekers moet humanitaire ondergrens bieden’

Trouw 28.10.2014 Met de winter voor de deur kijkt Amsterdam naar mogelijkheden om tijdens de koude maanden structurele opvang te regelen voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Deze zogeheten bed-, bad-, en broodvoorziening moet volgens de gemeente iedereen die dat toekomt een ‘humanitaire ondergrens’ bieden.

Het voornemen loopt vooruit op een besluit van het comité van Europese ministers over een advies van het Europees Comité voor de Sociale Rechten (ECSR). Dat oordeelde eerder dat illegalen voedsel, onderdak en kleren moeten kunnen krijgen. Het kabinet wacht dit besluit echter eerst af, was eerder al bekend.

Meer over;

AMSTERDAM BEKIJKT WINTEROPVANG UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS

BB 28.10.2014 Met de winter voor de deur kijkt Amsterdam naar mogelijkheden om tijdens de koude maanden structurele opvang te regelen voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Deze zogeheten bed-, bad-, en broodvoorziening moet volgens de gemeente iedereen die dat toekomt een ‘humanitaire ondergrens’ bieden.

Besluit Europa
Het voornemen loopt vooruit op een besluit van het comité van Europese ministers over een advies van het Europees Comité voor de Sociale Rechten (ECSR). Dat oordeelde eerder dat illegalen voedsel, onderdak en kleren moeten kunnen krijgen. Het kabinet wacht dit besluit echter eerst af, was eerder al bekend.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

A’dam biedt asielzoekers hulp

Telegraaf 28.10.2014  Met de winter voor de deur kijkt Amsterdam naar mogelijkheden om tijdens de koude maanden structurele opvang te regelen voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Deze zogeheten bed-, bad-, en broodvoorziening moet volgens de gemeente iedereen die dat toekomt een „humanitaire ondergrens” bieden.

Het voornemen loopt vooruit op een besluit van het comité van Europese ministers over een advies van het Europees Comité voor de Sociale Rechten (ECSR). Dat oordeelde eerder dat illegalen voedsel, onderdak en kleren moeten kunnen krijgen. Het kabinet wacht dit besluit echter eerst af, was eerder al bekend.

Gerelateerde artikelen;

20-10: Asielzoeker uitgezet naar Liberia

20-10: ‘Asielzoekers nu niet terug’

17-10: Asielzoekers geweerd uit dorp

16-10: Oranje: 250 asielzoekers

15-10: Nee tegen asielzoekers Rekken

Liberiaan had nieuw medisch onderzoek nodig

NU 28.10.2014 De 31-jarige Liberiaanse asielzoeker die maandag op het laatste moment toch niet uitgezet hoefde te worden, had opnieuw medisch gekeurd moeten worden. Een keuring had duidelijk moeten maken of hij gezond genoeg was voor een vliegreis.

Omdat dit niet was gebeurd, stak de rechtbank in Roermond maandag een stokje voor zijn uitzetting. Dat laat advocaat Rob van den Berg dinsdag weten.

Elke vreemdeling die op het punt staat het land te worden uitgezet moet medisch gekeurd worden met een zogenoemde fit-to-fly-onderzoek.

De Liberiaan was al op 24 oktober onderzocht, maar sindsdien was zijn gezondheid achteruit gegaan. De rechtbank vond dat hij opnieuw medisch getest had moeten worden.

Wie doet wat in de strijd tegen ebola?

Zes dingen die u moet weten over ebola

Lees meer over: Liberia Ebola

Gerelateerde artikelen;

Rechter voorkomt uitzetting Liberiaan wegens ebola

Trouw 27.10.2014 Hij zat al in het vliegtuig terug, maar mocht op het laatste nippertje toch in Nederland blijven. Een Liberiaanse asielzoeker had bezwaar gemaakt tegen zijn uitzetting vanwege de ebola-epidemie die in het land heerst, maar zijn verzoek werd herhaaldelijk afgewezen. De man was vandaag onderweg naar Brussel om vanuit daar te worden uitgezet, toen het verrassende nieuws hem bereikte.

Een uitspraak van de rechtbank in Roermond voorkwam alsnog de uitzetting van de 31-jarige man, liet zijn advocaat weten. Vorige week oordeelde de rechtbank in Den Bosch nog dat hij naar Liberia kon worden teruggestuurd ondanks de ebola-epidemie.

Liberiaan mag toch blijven

Telegraaf 27.10.2014 Een Liberiaanse asielzoeker die maandag al vanuit Nederland op weg was naar het vliegveld in Brussel om van daaruit naar zijn geboorteland te worden uitgezet, mag vooralsnog toch in Nederland blijven. Een uitspraak van de rechtbank in Roermond voorkwam op het laatste moment de uitzetting van de 31-jarige man, zo liet zijn advocaat maandag weten.

Eerder op de dag besloot het Europees Hof voor de Rechten van de Mens nog dat de Liberiaan kon worden uitgezet. Ook de rechtbank in Den Bosch oordeelde vorige week nog dat de vluchteling naar Liberia kon worden teruggestuurd, ondanks de ebola-epidemie die in het land heerst.

Gerelateerde artikelen;

20-10: Asielzoeker uitgezet naar Liberia

20-10: ‘Asielzoekers nu niet terug’

Rechter voorkomt toch uitzetting Liberiaan

NU 27.10.2014 Een Liberiaanse asielzoeker die maandag al vanuit Nederland op weg was naar het vliegveld in Brussel om van daaruit naar zijn geboorteland te worden uitgezet, mag vooralsnog toch in Nederland blijven.

Een uitspraak van de rechtbank in Roermond voorkwam op het laatste moment de uitzetting van de 31-jarige man, zo liet zijn advocaat maandag weten.

Eerder op de dag besloot het Europees Hof voor de Rechten van de Mens nog dat de Liberiaan kon worden uitgezet. Ook de rechtbank in Den Bosch oordeelde vorige week nog dat de vluchteling naar Liberia kon worden teruggestuurd, ondanks de ebola-epidemie die in het land heerst.

Wie doet wat in de strijd tegen ebola?

Zes dingen die u moet weten over ebola

Lees meer over: Ebola

Gerelateerde artikelen;

‘Liberiaan mag ook van mensenrechtenhof worden uitgezet’

NU 27.10.2014 Een 31-jarige man uit Liberia mag worden uitgezet naar zijn geboorteland. Volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) vormt het feit dat het land kampt met het ebola-virus daarvoor geen belemmering.

Zijn advocaat Rob van den Berg heeft dat maandag aan NU.nl bevestigd, na berichtgeving van het Radio 1-programma De Ochtend.

De man, die al zeven maanden in een detentiecentrum in Rotterdam zit, wordt waarschijnlijk maandagmiddag nog op het vliegtuig naar de Liberiaanse hoofdstad Monrovia gezet.

Wel pardon, geen Nederlander

Trouw 24.10.2014 Veel asielzoekers die dankzij het generaal pardon in Nederland mogen blijven, kunnen niet daadwerkelijk Nederlander worden. Door de hoge drempels die voor die naturalisatie zijn opgeworpen, maakt de overheid van de pardonners tweederangsburgers, stelt VluchtelingenWerk Nederland (VWN).

De meeste pardonners kunnen niet het paspoort en de geboorteakte overleggen die nodig zijn om Nederlander te kunnen worden, blijkt uit een rapport van VWN dat vandaag verschijnt.

‘Nederlanderschap voor asielzoekers vaak onhaalbaar’
NU 24.10.2014  Voor veel asielzoekers met een verblijfsvergunning is het vrijwel onmogelijk om Nederlander te worden. Dat stelt VluchtelingenWerk Nederland (VWN) in een rapport dat vrijdag verschijnt.

Het gaat volgens de organisatie om 21.000 asielzoekers die dankzij het generaal pardon uit 2007 in Nederland mogen blijven. Zij beschikken niet over een paspoort en geboorte-akte uit hun land van herkomst die nodig zijn om een Nederlands paspoort te kunnen krijgen.

Vluchtelingen met generaal pardon worden moeilijk ‘echt Nederlander’›

NRC 24.10.2014  De Nederlandse overheid maakt het asielzoekers die dankzij het generaal pardon in Nederland mogen blijven, vrijwel onmogelijk om daadwerkelijk Nederlander te worden. Dat concludeert VluchtelingenWerk Nederland (VWN) in een onderzoeksrapport naar de belemmeringen bij naturalisatie van mensen met een pardonvergunning.

WAAROM LUKT HET NIET?

De meeste pardonners kunnen niet het paspoort en de geboorteakte laten zien die nodig zijn om Nederlander te kunnen worden. In 2007 kregen 27.000 asielzoekers een verblijfsvergunning op grond van het generaal pardon. Voor die vergunning waren nog geen geldig paspoort en geboorteakte nodig. Ze waren daarvan vrijgesteld omdat bij de aanvraag in 2007 overduidelijk was dat de meesten die nooit zouden kunnen laten zien.

EN DAN KAN JE VAN ALLES NIET

In het rapport Ik voel me Nederlander beschrijft VWN de belemmeringen die ontstaan bij naturalisatie. Mensen met een pardonvergunning kunnen bijvoorbeeld niet stemmen en komen moeilijker aan een baan. Daarbij vragen de meeste werkgevers om een paspoort, en op het moment dat dat niet overlegd kan worden, blijkt dat extra vragen op te roepen. Ook het afsluiten van een hypotheek of een telefoonabonnement geeft problemen.

Lees meer

VANDAAG De ‘generaalpardonners’ moeten zich maar zonder paspoort zien te redden

2006 Elke dag je vingerafdruk zetten

2002 Een dam van documenten

1992 Meeste leden van gezin die overkomen Nederlander

2007 ‘Vreemdeling heeft recht op ID-kaart’

Geen paspoort voor pardonners

Telegraaf 23.10.2014  Voor veel asielzoekers met een verblijfsvergunning is het vrijwel onmogelijk om Nederlander te worden. Dat stelt VluchtelingenWerk Nederland (VWN) in een rapport dat vrijdag verschijnt. Het gaat volgens de organisatie om 21.000 asielzoekers die dankzij het generaal pardon uit 2007 in Nederland mogen blijven. Zij beschikken niet over een paspoort en geboorte-akte uit hun land van herkomst die nodig zijn om een Nederlands paspoort te kunnen krijgen.

PVV: isoleer kind uit ebolagebied

Trouw 21.10.2014 Asielzoekers uit landen waar ebola heerst, moeten eerst 3 weken in quarantaine als ze naar Nederland komen. Dat stelt de PVV dinsdag voor aan de Tweede Kamer, aldus dagblad Metro. De partij wil vooral voorkomen dat kinderen uit de risicolanden de ziektes overbrengen naar hun nieuwe basisschool.

Rechters bij Raad van State kiezen ‘zelden de kant van de vluchteling’

NRC 21.10.2014 De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State kiest in het vreemdelingenrecht in hoofdlijnen partij voor de staat. En dus tegen de vreemdeling. Dat blijkt uit onderzoek van hoogleraar migratierecht Thomas Spijkerboer dat vandaag uitkomt.

600 RECHTSZAKEN ONDERZOCHT

Spijkerboer onderzocht ruim 600 rechtszaken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uit 2010 en 2011. Hij komt tot de conclusie dat de Raad van State, hoogste bestuursrechter van Nederland, zich “beteugeld activistisch” in het voordeel van de staat opstelt in het vreemdelingenrecht.  LEES VERDER

Lees meer;

VANDAAG vreemdelingenrecht Raad van State kiest vaak voor de staat

21 OKT Rechters bij Raad van State kiezen ‘zelden de kant van de vluchteling’

21 OKT ‘Raad van State is niet grondig’

9 JUL Asielzoekers zitten vast in niemandsland

2007 De Raad van State versus de vreemdeling

Asielzoeker uitgezet naar Liberia

Telegraaf 20.10.2014 Een 31-jarige Liberiaan mag van de rechter in Den Bosch naar zijn geboorteland worden uitgezet, ondanks het risico op besmetting met het ebolavirus.

Volgens de voorzieningenrechter heeft de man niet aannemelijk gemaakt dat sprake is van een reëel risico op besmetting. Hij kan zich door voorzorgsmaatregelen bovendien beschermen tegen het virus, aldus het vonnis.

Uitzetting asielzoeker gaat door ondanks ebolavirus

Trouw 20.10.2014 Een 31-jarige Liberiaan mag van de rechter in Den Bosch naar zijn geboorteland worden uitgezet, ondanks het risico op besmetting met het ebolavirus. Volgens de voorzieningenrechter heeft de man niet aannemelijk gemaakt dat sprake is van een reëel risico op besmetting. Hij kan zich door voorzorgsmaatregelen bovendien beschermen tegen het virus, aldus het vonnis.

‘Asielzoekers nu niet terug’

Telegraaf 20.10.2014 Uitgeprocedeerde asielzoekers moeten voorlopig niet worden teruggestuurd naar de landen waar een ebola-epidemie heerst. Oppositiepartijen als D66, SP en GroenLinks pleiten daar maandag daarvoor.

D66-Kamerlid Gerard Schouw verwees maandag in het radioprogramma De Ochtend naar het negatieve reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor de landen Sierra Leone, Liberia en Guinee. Hij noemt het raar dat volgens een ander ministerie – dat van Veiligheid en Justitie – asielzoekers wel terug zouden kunnen. „Dat is meten met twee maten.”

‘Stuur asielzoekers nu niet terug naar ebolagebieden’

Trouw 20.10.2014 Uitgeprocedeerde asielzoekers moeten voorlopig niet worden teruggestuurd naar de landen waar een ebola-epidemie heerst. Oppositiepartijen als D66 en GroenLinks pleiten daar maandag daarvoor.

D66-Kamerlid Gerard Schouw verwees maandag in het radioprogramma De Ochtend naar het negatieve reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor de landen Sierra Leone, Liberia en Guinee. Hij noemt het raar dat volgens een ander ministerie – dat van Veiligheid en Justitie – asielzoekers wel terug zouden kunnen. ‘Dat is meten met twee maten.’

Meer over;

Moeten uitgewezen asielzoekers worden teruggestuurd naar ebola-gebied?

Elsevier 20.10.2014 Uitgeprocedeerd is uitgeprocedeerd, maar wat nu als in het thuisland van de asielzoeker de ebola-epidemie heerst? De partijen D66, SP en GroenLinks pleiten voor een tijdelijke uitzetstop naar ebola-landen.

Asielrechtadvocaten wrijven al in de handen. Want bij de vele kaarten die ze kunnen spelen om uitzetting van asielzoekers te vertragen, is er nu een nieuwe troef bijgekomen: de ebola-uitbraak.

Meten met twee maten

Nee, vinden de asielrechtadvocaten, maar ze krijgen bijval van de politiek. Zo zei D66-Kamerlid Gerard Schouw in het radio-programma De Ochtend het raar te vinden dat het ministerie van Buitenlandse Zaken een negatief reisadvies heeft uitgevaardigd voor de landen Sierra Leone, Liberia en Guinee, maar dat het ministerie van Veiligheid en Justitie asielzoekers wel naar die landen stuurt. ‘Dat is meten met twee maten,’ vindt het Kamerlid.

PvdA-Kamerlid Attje Kuiken vindt dat elk individueel geval zorgvuldig moet worden beoordeeld om te bekijken of iemand kan worden uitgezet naar een land waar ebola heerst.

Geen aanpassingen

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, Fred Teeven (VVD), voelt weinig voor een tijdelijke uitzetstop voor ebolalanden. Teeven liet vorige week al weten dat hij het uitzetbeleid voor de getroffen landen niet zal aanpassen. De VVD’er zei daarbij dat het negatieve reisadvies van Buitenlandse Zaken niet op besmettingsgevaar slaat, maar op de toegenomen sociale onrust, binnenlandse reisbeperkingen, gesloten grensovergangen, geannuleerde vluchten en zeer beperkte medische zorg.

Volgens Elsevier;

René van RijckevorselDoor volstrekt verkeerde signalen heeft asielbeleid aanzuigende werking

Georgische meisje Renata (8) overleden in LUMC

RTVWEST 19.10.2014 Het zieke Georgische meisje Renata, dat eind 2012 van Nederland werd uitgezet naar Polen, is overleden. Ze stierf vrijdag in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) aan de complicaties ten gevolge van een beenmergtransplantatie, meldt advocate Maureen Helgers-Crompvoerts, die de familie bijstaat. Renata leed aan leukemie. Lees verder

Gerelateerde artikelen;

Georgisch meisje Renata (8) overleden aan leukemie

Trouw 19.10.2014 Het zieke Georgische meisje Renata, dat eind 2012 van Nederland werd uitgezet naar Polen, is overleden. Ze stierf vrijdag in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) aan de complicaties ten gevolge van een beenmergtransplantatie, meldt advocate Maureen Helgers-Crompvoerts, die de familie bijstaat. Renata leed aan leukemie.

Verwant nieuws;

Georgisch meisje Renata (8) overleden aan leukemie

NU 19.10.2014 Het Georgische meisje Renata Agamiryan, dat in 2012 naar Polen werd gestuurd omdat ze in Nederland geen asiel mocht aanvragen, is overleden aan leukemie. Dat meldt advocate Maureen Helgers-Crompvoerts, die de familie bijstaat.

Het meisje (8) is niet meer ontwaakt uit een kunstmatige coma die haar artsen in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) in augustus hadden opgewekt, toen er complicaties optraden na een beenmergtransplantatie. Eind vorig jaar besloot Teeven dat Renata en haar familie toch terug mochten keren naar Nederland.

Gerelateerde artikelen

Lees meer over Renata Agamiryan Renata

Inwoners Oranje: 250 asielzoekers, niet meer

Trouw 16.10.2014 Inwoners van Oranje willen niet meer dan 250 asielzoekers op een vakantiepark bij het Drentse dorp. Het aantal van 1400, waarover de gemeente Midden-Drenthe en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) eerder een afspraak maakten, staat in geen verhouding tot de nog geen 200 mensen tellende dorpsgemeenschap.

Verwant nieuws;

Oranje: 250 asielzoekers

Telegraaf 16.10.2014  Inwoners van Oranje willen niet meer dan 250 asielzoekers op een vakantiepark bij het Drentse dorp. Het aantal van 1400, waarover de gemeente Midden-Drenthe en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) eerder een afspraak maakten, staat in geen verhouding tot de nog geen 200 mensen tellende dorpsgemeenschap.

Gerelateerde artikelen;

16-10: Tekort huizen vluchtelingen

15-10: Nee tegen asielzoekers Rekken

15-10: Asielzoekers moeten weg

26-09: Kinderpark wordt opvangcentrum

Inwoners Oranje willen maximaal 250 asielzoekers opvangen

NU 16.10.2014 Inwoners van het Drentse Oranje willen niet meer dan 250 asielzoekers laten opvangen op een vakantiepark bij het dorp. Eerder spraken de gemeente Midden-Drenthe en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) af om daar veertienhonderd mensen op te vangen.

Maar dat aantal zou niet in verhouding staan tot de nog geen tweehonderd mensen tellende dorpsgemeentschap Dat stelt de actiegroep Leefbaarheid Oranje en Omstreken in een door het hele dorp ondertekende petitie.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over COA  Oranje  Asielzoekers

Boxmeer blijft illegalen steunen

Telegraaf 16.10.2014 De gemeente Boxmeer gaat op een creatieve manier kijken hoe een Armeens gezin dat uit Nederland moet vertrekken voorlopig nog (financieel) geholpen kan worden. De gemeenteraad heeft dat donderdagavond besloten omdat het gezin geen uitkering meer mag krijgen.

Nee tegen asielzoekers in tbs-kliniek Rekken

Trouw 15.10.2014 De opvang van asielzoekers in de voormalige tbs-kliniek in het Achterhoekse Rekken is van de baan. De gemeente Berkelland, waar Rekken deel van uitmaakt, heeft het verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) om de opvang te gedogen afgewezen.

Nee tegen asielzoekers Rekken

Telegraaf 15.10.2014  De opvang van asielzoekers in de voormalige tbs-kliniek in het Achterhoekse Rekken gaat voorlopig niet door. De gemeente Berkelland, waar Rekken deel van uitmaakt, heeft het verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) om de opvang te gedogen, afgewezen.

Gerelateerde artikelen;

15-10: ‘Nederland niet in oorlog’

15-10: Fors meer asielaanvragen Dld

15-10: Asielzoekers moeten weg

14-10: ‘Immigranten in niemandsland’

13-10: Emmy nominatie Bianca Krijgsman

12-10: Brandbom Duits asielcentrum

10-10: Overzicht geweld op scholen

10-10: Brand azc aangestoken

09-10: Ruzie VVD om uitkeringsverdrag

09-10: Brand in toekomstig azc

08-10: Hulplijn voor bootvluchtelingen

08-10: Ontslag oud-COA-baas terecht

08-10: Twijfel over extra vluchtelingen

08-10: ‘COA slordig met gegevens’

MINDER ASIELZOEKERS NAAR DRENTS DORP NA ONRUST

BB 15.10.2014 Het Drentse dorpje Oranje wordt niet in één klap ‘overvallen’ door de komst van 1400 asielzoekers. De grote stroom vluchtelingen zorgt nu voor onrust in het 200 inwoners tellende gehucht, meldden de gemeente Midden-Drenthe en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

Klachten

Tijdens spoedoverleg tussen gemeente en COA is nu besloten om de toestroom van nieuwe asielzoekers voorlopig te beperken. De gemeente Midden-Drenthe kreeg de afgelopen tijd veel klachten van inwoners, vooral over een groep van zo’n 100 alleenstaande mannen die regelmatig het dorp introkken. Deze groep wordt nu versneld elders geplaatst, zei een woordvoerder van het COA woensdag.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Groep asielzoekers moet weg uit Drents dorp

NU 15.10.2014 Een groep van honderd asielzoekers vertrekt woensdag uit het Drentse vakantiepark Oranje. Dat is afgesproken om de overlast van de alleenstaande mannen terug te dringen, meldt de gemeente.  Ook wordt de toestroom van asielzoekers naar het vakantiepark met 250 bungalows bij Beilen teruggedrongen.

De grote stroom vluchtelingen zorgt nu voor onrust in het tweehonderd inwoners tellende gehucht. Tijdens spoedoverleg tussen gemeente en COA is woensdag besloten om de toestroom van nieuwe asielzoekers voorlopig te beperken.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Asielzoekers  COA

Asielzoekers moeten weg

Telegraaf 15.10.2014  Een groep van honderd alleenstaande mannelijke asielzoekers moet weg uit de opvang in het Drentse Oranje na klachten van omwonenden over overlast.

Burgemeester Broertjes van de gemeente Midden-Drenthe zocht contact met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) na verontrustende berichten van bewoners in omliggend dorpen, meldt RTV Drenthe. De mannen trekken er vaak op uit voor bijvoorbeeld winkelbezoekjes.

Gerelateerde artikelen

14-10: ‘Immigranten in niemandsland’

Gemeente stuurt asielzoekers weg uit vakantiepark wegens ‘overlast’›

NRC 15.10.2014  Een groep van honderd asielzoekers moet vandaag weg uit het Drentse vakantiepark Oranje. Volgens de gemeente Midden-Drenthe is dit afgesproken om de overlast van de alleenstaande mannen terug te dringen. Ook wordt de toestroom van asielzoekers naar het vakantiepark teruggedrongen.

Lees ook de column van Carolien Roelants Vluchtelingen zijn gevaarlijk.s

Lees meer;

15 OKT ‘Zwolle is een warme samenleving’

27 SEP Vluchtelingen in een feesthal

2007 Beilen gaat naar rechter om GGZ

2007 Rechtszaak om daklozen in Beilen

2001 Dakloos gezin weer bij raadhuis

Minder asielzoekers naar Drents dorp

Trouw 15.10.2014 Het Drentse dorpje Oranje wordt niet ‘in één klap overvallen’ door de komst van 1400 asielzoekers. De grote stroom vluchtelingen zorgt nu voor onrust in het 200 inwoners tellende gehucht, meldden de gemeente Midden-Drenthe en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Tijdens spoedoverleg tussen gemeente en COA is nu besloten om de toestroom van nieuwe asielzoekers voorlopig te beperken.

‘Te weinig tijd’

Volgens het COA zijn de problemen in Oranje vooral ontstaan vanwege de snelheid waarmee het vakantiepark moest worden omgebouwd tot asielzoekerscentrum. ‘Doorgaans nemen we daar 6 tot 9 maanden de tijd voor. Die tijd hadden we nu niet, door het grote aantal vluchtelingen uit vooral Syrië en Irak dat zich de laatste maanden in Nederland meldt’, zegt een woordvoerder van het COA.

Kritiek op situatie illegale immigranten in Nederland

Trouw 14.10.2014 Illegale immigranten in Nederland bevinden zich in een juridisch niemandsland. Deze situatie moet dringend worden aangepakt. Dat zegt Hoge Commissaris voor de Mensenrechten Nils Muiznieks van de mensenrechtenorganisatie Raad van Europa vandaag.

Waar terugkeer onmogelijk of bijzonder moeilijk is, moet de betrokken persoon in Nederland kunnen blijven.

Muiznieks pleit voor een humane benadering en een aanpak in overeenstemming met de mensenrechten. Waar terugkeer onmogelijk of bijzonder moeilijk is, moet de betrokken persoon in Nederland kunnen blijven, aldus de Hoge Commissaris.

‘Immigranten in niemandsland’

Telegraaf 14.10.2014 Illegale immigranten in Nederland bevinden zich in een juridisch niemandsland. Deze situatie moet dringend worden aangepakt. Dat zegt Hoge Commissaris voor de Mensenrechten Nils Muiznieks van de mensenrechtenorganisatie Raad van Europa dinsdag.

Muiznieks pleit voor een humane benadering en een aanpak in overeenstemming met de mensenrechten. Waar terugkeer onmogelijk of bijzonder moeilijk is, moet de betrokken persoon in Nederland kunnen blijven, aldus de commissaris in een rapport over de mensenrechten in Nederland.

Brand toekomstig azc Eindhoven aangestoken

Trouw 10.10.2014 De brand gisterochtend in een toekomstig asielzoekerscentrum in Eindhoven is zeker aangestoken. Dat is de conclusie van technisch onderzoek, laat de politie vandaag weten. Welke aanwijzingen voor brandstichting zijn gevonden, wil de politie niet kwijt. Eerder meldde de brandweer dat er een benzinelucht is geroken.

Brand azc aangestoken

Telegraaf 10.10.2014 De brand donderdagochtend in een toekomstig asielzoekerscentrum in Eindhoven is zeker aangestoken. Dat is de conclusie van technisch onderzoek, laat de politie vrijdag weten.

Welke aanwijzingen voor brandstichting zijn gevonden, wil de politie niet kwijt. Eerder meldde de brandweer dat er een benzinelucht is geroken.

Gerelateerde artikelen;

10-10: Angst na brand in Eindhoven

09-10: Brand in toekomstig azc

Brand toekomstig azc Einhoven aangestoken

NU 10.10.2014 De brand donderdagochtend vroeg in een toekomstig asielzoekerscentrum in Eindhoven is zeker aangestoken. Dat is de conclusie van technisch onderzoek, laat de politie vrijdag weten.

Welke aanwijzingen voor brandstichting zijn gevonden, wil de politie niet kwijt. Het is niet duidelijk of de brand iets te maken heeft met de komst van de asielzoekers.
Een brandweerman zei donderdag al een benzinelucht te hebben geroken. In het pand aan de Castilielaan, het voormalige verzorgingstehuis Orangerie, waren op het moment dat de brand uitbrak tientallen antikraakwachten. Ze raakten niet gewond.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Eindhoven

Iraakse asielzoekers Haagse Zilverstraat naar asielzoekerscentrum vanwege IS

RTVWEST 09.10.2014 DEN HAAG – Voor driekwart van de uitgeprocedeerde asielzoekers die in het opvangcentrum aan de Haagse Zilverstraat zitten, is er een oplossing. Ze krijgen de komende zes maanden onderdak in een asielzoekerscentrum.

De groep van zo’n zestig asielzoekers zit sinds september in het opvangcentrum aan de Zilverstraat, na lange tijd gebivakkeerd te hebben in de Sacramentskerk in de Haagse Vogelwijk. Daar moesten ze op last van de brandweer weg, omdat het pand niet brandveilig is. Het pand aan de Zilverstraat is maar tot 1 november beschikbaar voor opvang.

Overige dossiers met spoed behandeld

Wanneer alle Iraakse asielzoekers de komende weken zijn vertrokken uit de Zilverstraat, blijven er nog altijd zo’n vijftien mensen over uit andere landen, zoals Afghanistan. ‘De gemeente is heel duidelijk, per 1 november stopt de opvang in de Zilverstraat,’ zegt Frans Oom.

‘Dat betekent dat er nu heel hard wordt gewerkt om de situatie ook voor hen zo snel mogelijk op te lossen. De dossiers worden opnieuw bekeken. Waarom is de eerste asielaanvraag afgeketst en is er een mogelijkheid om opnieuw een procedure te starten?’  Lees verder

gerelateerde artikelen;

Iraakse asielzoekers Vluchtkerk naar asielzoekerscentrum

Den HaagFM 09.10.2014 Voor driekwart van de uitgeprocedeerde asielzoekers die in het opvangcentrum aan de Zilverstraat zitten, is er een oplossing. Ze krijgen de komende zes maanden onderdak in een asielzoekerscentrum.

Staatssecretaris Fred Teeven (kleine foto) besloot eerder deze week dat Iraakse asielzoekers uit bepaalde provincies vanwege de opmars van IS in hun thuisland vooralsnog niet terug hoeven naar Irak, ook niet als ze uitgeprocedeerd zijn. Door het initiatief van Teeven krijgen ongeveer 45 Iraakse vluchtelingen in de Zilverstraat zes maanden onderdak. De eerste twaalf zijn daar al naartoe. …lees meer

Protestgroep neemt afstand van brand Eindhoven 

NU 09.10.2014 De protestgroep die ageert tegen de komst van asielzoekers in de Orangerie in Eindhoven neemt afstand van de mogelijke brandstichting in het gebouw woensdagnacht.

Dat laat de groep donderdag op Facebook weten. In het voormalige verzorgingstehuis worden binnenkort zevenhonderd vluchtelingen opgevangen. Dat leidt tot veel ophef onder bewoners uit de buurt.

“We willen benadrukken dat we absoluut ferm afstand nemen van mensen die op deze manier hun frustratie uiten”, schrijft de protestgroep. De kwestie roept veel reacties op van aanhangers van de groep, van wie een deel zeer emotioneel en fel is. Vanwege de toon van de reacties heeft de protestgroep besloten de mogelijkheid om te reageren tijdelijk te sluiten.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Eindhoven

Vermoedelijk opzet bij brand in toekomstig azc 

NU 09.10.2014 In een pand in Eindhoven waar binnenkort  zevenhonderd asielzoekers worden gehuisvest is donderdagnacht een brand uitgebroken. Vermoedens van de brandweer dat de brand is aangestoken, zijn reden voor de politie om de oorzaak te onderzoeken.

Brand in toekomstig azc

Telegraaf 09.10.2014 In verband met sporen die zijn aangetroffen houdt de politie er rekening mee dat een brand donderdag in een toekomstige opvang voor asielzoekers in Eindhoven is aangestoken. Om wat voor sporen het gaat, zegt de politie niet. Verder onderzoek moet uitwijzen of er echt brand is gesticht. De politie doet buurtonderzoek en is op zoek naar getuigen, aldus een woordvoerder.

Twijfel over extra vluchtelingen

Telegraaf 08.10.2014  Staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) worstelt met de wens van de Tweede Kamer om 250 extra erkende vluchtelingen op te nemen bovenop de 500 die de Verenigde Naties jaarlijks selecteren voor Nederland. Hij vindt het niet realistisch tegenover de 6500 asielzoekers met een verblijfsstatus die nu nog in de opvang zitten en eigenlijk moeten doorstromen naar gemeenten, zei hij woensdag in de Tweede Kamer.

Spanningen bij tijdelijke opvang vluchtelingen in Zwolle lopen op›

NRC 08.10.2014  De spanningen in de tijdelijke opvang voor Syrische vluchtelingen in de Zwolse IJsselhallen zijn in anderhalve week tijd hoog opgelopen. Verschillende vluchtelingen zeggen dat elke dag meer mensen ziek worden, dat de medische zorg tekortschiet en dat er om de onbenulligste redenen ruzies ontstaan.

In de IJsselhallen worden zo’n vierhonderd vluchtelingen, vooral jonge mannen uit Syrië, Irak en andere brandhaarden opgevangen – de Nederlandse bijdrage aan het acute vluchtelingenprobleem. Een afgeschut deel van de immense evenementenhal is ingericht als noodopvang, met stapelbedden, schotten en provisorische kantoortjes. Daar proberen medewerkers van de Centrale Opvang Asielzoekers (COA) de opvang in goede banen te leiden.

Lees verder in NRC Handelsblad (€): Zwolle importeert de spanningen van de burgeroorlog in Syrië.

Lees meer;

9 OKT 400 man in één ruimte, dat gaat niet lang goed

8 OKT Zwolle importeert de spanningen van de burgeroorlog in Syrië

27 SEP Vluchtelingen in een feesthal

30 SEP Eindelijk weer als mens behandeld

29 SEP Van Aleppo naar Zwolle: tien dagen in een donkere vrachtwagen

Deel asielzoekers Irak hoeft nog niet terug

Trouw 07.10.2014 Een deel van de Iraakse asielzoekers hoeft vooralsnog niet terug naar Irak, ook niet als ze uitgeprocedeerd zijn. Staatssecretaris Fred Teeven, verantwoordelijk voor asielzaken, heeft dit besloten voor een deel van Irak. Aanleiding hiervoor is de strijd in het land door de opmars van de radicaalislamitische terreurgroep Islamitische Staat (IS), zo schrijft hij vandaag aan de Tweede Kamer.

Het besluit geldt voor zes maanden voor asielzoekers uit de provincies Bagdad, Anbar, Ninewa, Salaheddin, Ta’mim, Diyale en Babil. In deze regio’s is de situatie zo onoverzichtelijk en veranderlijk dat de immigratie- en naturalisatiedienst IND niet in staat is om de informatie te onderzoeken die nodig is om over een asielaanvraag te oordelen. Teeven baseert zich hierbij op een onlangs uitgebracht nieuw ambtsbericht van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Verwant nieuws;

Asielzoekers nog niet terug

Telegraaf 07.10.2014  Een deel van de Iraakse asielzoekers hoeft vooralsnog niet terug naar Irak, ook niet als ze uitgeprocedeerd zijn. Staatssecretaris Fred Teeven, verantwoordelijk voor asielzaken, heeft een zogeheten besluit- en vertrekmoratorium ingesteld voor een deel van Irak. Aanleiding hiervoor is de strijd die in het land gaande is door de opmars van de radicaalislamitische terreurgroep ISIS, zo schrijft hij dinsdag aan de Tweede Kamer.

Deel asielzoekers Irak mag nog in Nederland blijven

NU 07.10.2014 Een deel van de Iraakse asielzoekers hoeft vooralsnog niet terug naar Irak, ook niet als ze uitgeprocedeerd zijn. Staatssecretaris Fred Teeven, verantwoordelijk voor asielzaken, heeft dit besloten voor een deel van Irak.

Aanleiding hiervoor is de strijd in het land door de opmars van de radicaalislamitische terreurgroep Islamitische Staat (IS), zo schrijft hij dinsdag aan de Tweede Kamer.

Wat er tot nu toe is ondernomen tegen IS in Syrië en Irak l Vier dingen die u moet weten over IS l Dossier IS

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Asielzoekers

Veiligheidsdiensten zijn alert op IS-strijders onder asielzoekers

NU 07.10.2014 Antiterreurcoördinator Dick Schoof en de veiligheidsdiensten hebben momenteel geen aanwijzingen dat IS-strijders als asielzoekers naar Nederland komen. Dat zegt zijn woordvoerder dinsdag.

Ook minister Ivo Opstelten (Veiligheid) zegt dat dinsdagmiddag in de Tweede Kamer. De Nederlandse diensten houden de reisbewegingen uit de IS-gebieden in Irak en Syrië wel scherp in de gaten.

De Duitse krant Bild meldt op basis van bronnen binnen de Amerikaanse veiligheidsdiensten dat IS groepen terroristen als vluchtelingen naar West-Europa wil loodsen.

Wat er tot nu toe is ondernomen tegen IS in Syrië en Irak l Vier dingen die u moet weten over IS l Dossier IS

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over IS

Vergoeding voor kinderen die onterecht vastzaten in opvanghuis in Katwijk

RTVWEST 07.10.2014  Twee kinderen die 20 maanden onterecht in Katwijk in een opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers hebben gezeten, krijgen een schadevergoeding van de Nederlandse staat. De twee Nederlandse meisjes van 2 en 5 jaar ontvangen allebei 5000 euro. Lees verder

Gerelateerde artikelen;

Staat moet hoge schadevergoeding betalen aan asielkinderen›

NRC 07.10.2014   De Nederlandse staat moet 10.000 euro schadevergoeding betalen aan twee Nederlandse kinderen die in een opvanglocatie voor uitgeprocedeerde asielzoekers hebben gezeten. Elk kind krijgt 5.000 euro. Dat heeft een bestuursrechter in Den Haag vorige week bepaald. Voor zover bekend legde de rechter zo’n relatief hoog bedrag niet eerder op in vergelijkbare zaken.

De twee meisjes zijn in de opvanglocatie in Katwijk “als Nederlanders onrechtmatig in hun vrijheid beperkt”, zegt de rechter in het vonnis. Hun Guinese moeder had geen verblijfsvergunning en daarom woonden de drie ruim twintig maanden samen in de opvang. De gezinslocaties hebben ‘sobere voorzieningen’ en verblijf daar is gericht op vertrek uit Nederland.

Lees meer;

7 OKT Vijf mille vergoeding per ‘gevangengehouden’ kind

3 SEP Creperende mensen, dat moeten we voorkomen

10 JUL Zaandam Asielzoekers mogelijk in bajesboten geplaatst

2011 VluchtelingenWerk: uit te zetten gezinnen in de put

2010 Veertien gezinnen met asielzoekers op straat

Asielkinderen probleem scholen

Telegraaf 06.10.2014 Steeds meer scholen trekken aan de bel omdat ze in de maag zitten met een toenemend aantal asielkinderen. Dat signaleert de Landelijke Onderwijs Werkgroep voor Asielzoekers en Nieuwkomers (Lowan) maandag.

Volgens een woordvoerster vormt de toestroom een steeds grotere bron van zorg voor scholen en gemeenten, bevestigt ze een bericht van de NOS. Sinds april is het aantal telefoontjes van gemeenten en scholen sterk gestegen.

Scholen worstelen met toestroom asielkinderen

NU 06.10.2014 Steeds meer scholen trekken aan de bel omdat ze in de maag zitten met een toenemend aantal asielkinderen. Dat signaleert de Landelijke Onderwijs Werkgroep voor Asielzoekers en Nieuwkomers (Lowan) maandag. Volgens een woordvoerster vormt de toestroom een steeds grotere bron van zorg voor scholen en gemeenten, bevestigt ze een bericht van de NOS. Sinds april is het aantal telefoontjes van gemeenten en scholen sterk gestegen.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Scholen Asielzoekers Asielkinderen

D66 wil klaarheid over gevolgen uitspraak Europees Hof

Partij vermoedt dat Nederlands uitzettingsbeleid erdoor moet worden beïnvloed

NU 05.10.2014 D66 wil snel weten welke gevolgen een uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten voor de Mens heeft voor het Nederlandse uitzettingsbeleid.  D66-Kamerlid Gerard Schouw heeft dat zaterdag via Twitter laten weten.

Volgens NRC Handelsblad heeft het hof in Straatsburg Nederland op de vingers getikt omdat het in 2010 een getrouwde illegale Surinaamse vrouw wilde uitzetten. Daardoor zouden ook haar (Nederlandse) kinderen moeten verhuizen.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Uitzettingsbeleid Illegalen D66

Drie verdachten na bekladding huizen medewerkers Justitie

Den HaagFM 04.10.2014 De politie is op zoek naar getuigen van de bekladding van de twee woningen in Rijswijk en Den Haag. Een actiegroep, die beweert dat het huizen van justitiemedewerkers zijn, wil op deze manier protesteren tegen het Nederlandse asielbeleid.

De bekladding van de woning in Rijswijk vond plaats rond 02.50 uur. Een ooggetuige zag daarbij drie mannen wegfietsen in de richting van de Harpsingel. De omgeving werd afgezocht, maar zij werden niet meer gevonden. De bekladding van een woning in de Hortensiastraat in Den Haag vond plaats op een onbekend tijdstip in dezelfde nacht. Deze woning werd eveneens beklad met verf en leuzen. …lees meer

Teeven spreekt afschuw uit over bekladdingen van twee woningen

RTVWEST 04.10.2014 RIJSWIJK – Staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie spreekt zijn afschuw uit over de bekladding van twee woningen in Rijswijk en Den Haag. Een actiegroep, die beweert dat het huizen van justitiemedewerkers zijn, wil … Lees verder

Fred Teeven: “Bekladden woningen is laffedaad”

80-jarige vrouw slachtoffer van actie tegen Nederlands asielbeleid

Actievoerders tegen asielbeleid bekladden verkeerd huis

Huizen van justitiemedewerkers beklad met verf en leuzen

HuizenvanJustitiemedewerkersbeklad

‘Huizen van Justitiemedewerkers beklad’

‘Huizen top Justitie beklad’

‘Huizen Justitiemedewerkers in en rond Den Haag beklad’

Hof tikt Teeven op vingers

Telegraaf 04.10.2014  Illegalen die de zorg voor een gezin hebben, kunnen voortaan waarschijnlijk minder makkelijk worden uitgezet. Staatssecretaris Fred Teeven (vreemdelingen) moet de belangen van kinderen veel zwaarder gaan wegen. Dat is het gevolg van een uitspraak van het mensenrechtenhof in Straatsburg vrijdag, schrijft NRC Handelsblad.

Hof: belang kind moet bij uitzetting zwaarder wegen›

Deze uitgeprocedeerde moeder mag toch in Nederland blijven

D66: klaarheid over hofuitspraak

Teeven schort uitzetting Armeniërs niet op

Teeven zet Armeniërs uit

‘Steden, laat asielzoeker niet op straat zwerven’

‘Plaatsmaken voor Syriërs’

Teeven wil plaatsmaken voor vluchtelingen uit Syriërs

Asielkinderen niet meer in cel

Trouw 27.09.2014 Gezinnen met minderjarige kinderen en alleenstaande minderjarige vreemdelingen kunnen vanaf 1 oktober terecht in een tijdelijke kindvriendelijke gezinsvoorziening in Zeist. Ze hoeven dan niet meer naar reguliere centra voor vreemdelingenbewaring of grensdetentie. Staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) heeft dat vandaag laten weten.

Verwant nieuws

Asielkinderen niet meer opgevangen in cel

NU 27.09.2014 Gezinnen met minderjarige kinderen en alleenstaande minderjarige vreemdelingen hoeven niet meer naar reguliere centra voor vreemdelingenbewaring of grensdetentie.

Ze kunnen vanaf 1 oktober terecht in een tijdelijke kindvriendelijke gezinsvoorziening in Zeist. Staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) heeft dat vrijdag laten weten.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Asielzoekers Fred Teeven

Kinderpark wordt opvangcentrum

Telegraaf 26.09.2014 Speelstad en vakantiepark Oranje in de gemeente Midden-Drenthe wordt een opvangcentrum voor maximaal 1400 asielzoekers. Het gaat vooral om vluchtelingen uit Syrië die de oorlog in hun land zijn ontvlucht, meldde het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) vrijdag.

Asielkinderen niet meer in cel

Trouw 26.09.2014 Gezinnen met minderjarige kinderen en alleenstaande minderjarige vreemdelingen kunnen vanaf 1 oktober terecht in een tijdelijke kindvriendelijke gezinsvoorziening in Zeist. Ze hoeven dan niet meer naar reguliere centra voor vreemdelingenbewaring of grensdetentie. Staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) heeft dat vandaag laten weten.

Asielkinderen niet meer in cel

Utrechtse burgemeester ontzet na uitzetting asielzoeker

Trouw 26.09.2014 Burgemeester Jan van Zanen van Utrecht is boos omdat er zonder zijn medeweten een Somalische asielzoeker op straat is gezet. De man zat in het asielzoekerscentrum in Utrecht. De burgemeester heeft de gemeenteraad gisteravond tijdens een vergadering op de hoogte gebracht.

Woensdagochtend werd de uitgeprocedeerde Somaliër door de vreemdelingenpolitie uit het Utrechtse asielzoekerscentrum gehaald. Tegen de afspraken in, werd de burgemeester hiervan niet door staatssecretaris Teeven op de hoogte gebracht. Volgens een woordvoerder van de staatssecretaris werd daarvoor gekozen omdat de gemeente niet wilde meewerken aan zijn uitzetting, zo schrijft de NOS.

INFORMATIE VAN BURGEMEESTERS LEIDT TOT RUIMER KINDERPARDON

BB 24.09.2014 In ieder geval 50 maar mogelijk 75 gezinnen mogen alsnog in Nederland blijven in het kader van het kinderpardon. Staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) heeft dat woensdag aan de Tweede Kamer geschreven.

Informatie van burgemeesters
Teeven heeft hun dossiers in de zomer zelf beoordeeld nadat ze eerder waren afgewezen voor de regeling, omdat de gezinnen te lange tijd niet in het zicht van de rijksoverheid waren geweest. Op deze eis in het pardon kwam veel kritiek, maar de staatssecretaris weigerde de regeling te verruimen. Wel zou hij welwillend kijken naar de gezinnen die om die reden net buiten de boot waren gevallen. Daarbij heeft hij ook de informatie meegewogen die hij van burgemeesters had gekregen. In totaal beoordeelde hij 92 gezinnen (297 personen).

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Alsnog kinderpardon voor vijftig gezinnen – GL en PVV zijn kritisch›

NRC 24.09.2014 Zeker 50 gezinnen die eerder zijn afgewezen voor een kinderpardon, krijgen alsnog een verblijfsvergunning. Dat heeft staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) vandaag bekendgemaakt.

Deze zomer heeft Teeven 92 gezinnen nóg een keer beoordeeld. Dit omdat ze langere tijd niet in het zicht van Rijksoverheid waren geweest. Eerder zei Teeven dat hij de grenzen van het kinderpardon niet wilde oprekken; wel wilde hij kijken naar bepaalde zaken, om te zien of daar sprake was van ‘schrijnendheid’. Van de 92 gezinnen (297 mensen) krijgen nu 50 gezinnen (158 mensen) een vergunning.

Alsnog kinderpardon voor 50 gezinnen die ‘uit zicht overheid’ zijn geweest

Alsnog kinderpardon

Alsnog kinderpardon voor vijftig gezinnen

Zwolle gaat vluchtelingen opvangen in IJsselhallen

Trouw 24.09.2014 In de IJsselhallen worden vanaf volgende week vluchtelingen opgevangen. Dat liet een woordvoerster van de gemeente Zwolle vandaag weten. Uiteindelijk kunnen er zo’n vierhonderd mensen terecht in of bij de hallen.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) vroeg de gemeente gisteren om een opvanglocatie voor vluchtelingen te regelen. Vanavond geven de gemeente en de IJsselhallen meer informatie over hoe de opvang er precies uit gaat zien.

Vluchtelingen naar IJsselhallen

Opvang voor vluchtelingen in Zwolse IJsselhallen

Academie voor asielzoekers

Budel krijgt meer asielzoekers

Telegraaf 23.09.2014 Er komen op korte termijn nog meer asielzoekers naar de voormalige legerkazerne in Budel (Noord-Brabant). De capaciteit van het eerder dit jaar geopende asielzoekerscentrum wordt met 300 uitgebreid tot 1500 opvangplaatsen, aldus een voorstel aan de gemeenteraad van Cranendonck.

Meer asielzoekers naar kazerne Budel

Den Helder gaat asielzoekers opvangen in oude kazerne

Trouw 22.09.2014 De gemeente Den Helder gaat op verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) honderden asielzoekers tijdelijk opvangen in de leegstaande Luitenant-kolonel Maaskampkazerne in de marinestad. Dit heeft de gemeente vandaag laten weten.

Asielzoekers oude kazerne in

Asielzoekers tijdelijk oude kazerne in

Eindhoven gaat 700 asielzoekers huisvesten

Trouw 19.09.2014 Eindhoven gaat maximaal twee jaar lang 700 asielzoekers opvangen in een voormalig verzorgingshuis. De gemeente heeft dat vandaag bekendgemaakt. De opvang is nodig vanwege de komst van veel vluchtelingen uit Syrië naar Nederland.

De asielzoekers komen in woonunits die tot voor kort werden bewoond door ouderen. In mei gingen er al geruchten over de komst van asielzoekers, maar toen ontkende de gemeente nog dat er plannen waren.

Verwant nieuws

700 asielzoekers naar Eindhoven

Eindhoven biedt plek aan zevenhonderd asielzoekers

Amsterdam: minder vluchtelingen

Amsterdam wil minder vluchtelingen huisvesten

Media 18 sept: Amsterdam wil minder vluchtelingen en Talpa in de verkoop

Asielzoekers opgevangen in gevangenis De Grittenborgh

Asielzoekers naar gevangenis

Teeven zet vol in op opvang voor asielzoekers

Trouw 14.09.2014 Staatssecretaris Fred Teeven gaat zich ‘maximaal’ inzetten om meer opvang te vinden voor asielzoekers, eventueel in leegstaande defensiegebouwen. Hij gaat zich wenden tot ‘iedereen die vastgoed beschikbaar kan hebben dat op korte termijn geschikt is’.

Meer over

Teeven zoekt opvang

Telegraaf 14.09.2014 Staatssecretaris Fred Teeven gaat zich „maximaal“ inzetten om meer opvang te vinden voor asielzoekers, eventueel in leegstaande defensiegebouwen. Hij gaat zich wenden tot „iedereen die vastgoed beschikbaar kan hebben dat op korte termijn geschikt is”.

Dat heeft hij dit weekeinde aan de Tweede Kamer geschreven. Sinds de tweede helft van 2013 is het aantal asielzoekers dat naar Nederland komt fors gestegen. Alleen al in de eerste 8 maanden van 2014 kwamen circa 6000 asielzoekers uit Syrië naar Nederland, schrijft hij

Teeven ‘overal op zoek’ naar opvangplekken asielzoekers

NU 14.09.2014 Staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) gaat zich ”maximaal” inzetten om meer opvang te vinden voor asielzoekers, eventueel in leegstaande defensiegebouwen. Hij gaat zich wenden tot ”iedereen die vastgoed beschikbaar kan hebben dat op korte termijn geschikt is”.

Dat schrijft hij dit weekeinde aan de Tweede Kamer. Sinds de tweede helft van 2013 is het aantal asielzoekers dat naar Nederland komt fors gestegen. Alleen al in de eerste acht maanden van 2014 kwamen circa 6.000 asielzoekers uit Syrië naar Nederland, schrijft hij.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Fred Teeven Asielzoekers

Problemen met asielzoekers

Telegraaf 01.09.2014  De grote steden zitten in hun maag met groepen uitgeprocedeerde asielzoekers. In Amsterdam en Den Haag bivakkeren groepen asielzoekers al jaren in leegstaande gebouwen, zonder dat er uitzicht is op daadwerkelijk vertrek. In Den Haag vertrok maandag het leeuwendeel van ongeveer 60 vluchtelingen noodgedwongen uit hun onderkomen.

Gerelateerde artikelen;

01-09: Asielzoekers uit vluchtkerk

01-09: Asielzoekende gezinnen niet meer in de cel

01-09: Zoeken naar onderdak illegaal

01-09: Vluchtkerk moet leeg

29-08: Teeven naar Van der Laan

28-08: Azc mag in gevangenis Breda

28-08: ‘Overal opvang asielzoekers’

28-08: Asielzoekers in gevangenis

SP wil structurele oplossing voor uitgeprocedeerde asielzoekers

Den HaagFM 01.09.2014 De SP in de Haagse gemeenteraad wil dat er een menswaardige opvang komt voor de vluchtelingen die nu van de Vluchtkerk aan de Sportlaan zijn verhuisd naar de daklozenopvang aan de Zilverstraat.

Het gemeenteraadslid Aisha Akhiat vreest dat de vluchtelingen, die niet terug kunnen naar het land van herkomst, ander zijn veroordeeld tot een bestaan in de illegaliteit. “Het is mooi dat er voor nu een tijdelijke oplossing is, alleen snakken deze mensen naar een structurele oplossing. Ze leven nu al jaren in onzekerheid. De Iraakse vluchtelingen, die vanwege het grove geweld van IS niet terug kunnen naar het land van herkomst, kunnen nergens heen. Deze mensen verdienen een goede opvanglocatie. De kosten mogen wat ons betreft verhaald worden op staatssecretaris Fred Teeven.” …lees meer

‘Oplossing voor Iraakse asielzoekers nog ver weg’

RTVWEST 01.09.2014 Het kabinet moet snel met een standpunt komen over het uitzetten van mensen naar Irak. Dat vindt de begeleiding van de groep uitgeprocedeerde asielzoekers die maandag de gekraakte Haagse Sacramentskerk verliet.

Volgens de steungroep onder leiding van Hagenaar Frans Ohm is een structurele oplossing nog ver weg voor de asielzoekers, die nu overgebracht zijn naar een opvang in de Zilverstraat. Daar komt bij dat in het gebied waar de meeste vluchtelingen vandaan komen terreurgroep IS nu actief is. Lees verder

Gerelateerde artikelen;

Meeste asielzoekers vertrokken uit Vluchtkerk( fotoserie)

Den HaagFM 01.09.2014  Bijna alle 64 uitgeprocedeerde asielzoekers hebben maandagmiddag de Vluchtkerk aan de Sportlaan verlaten. Een klein groepje weigert vooralsnog om te vertrekken.

Na een verblijf van bijna twee jaar verruilen de meesten de kerk voor een opvang aan de Zilverstraat. De kerk is brandgevaarlijk en wordt daarom door de burgemeester gesloten. De steungroep die de vluchtelingen bijstaat, heeft samen met de VluchtelingenWerk en de gemeente Den Haag naar een oplossing gezocht en daar is de Zilverstraat uitgekomen. De gemeente Den Haag biedt daar voor twee maanden opvang aan in een pand. …lees meer

Meer vluchtelingen in Rotterdam zoeken gratis medische zorg

Trouw 01.09.2014 Het aantal ongedocumenteerde vluchtelingen dat in Rotterdam gebruik maakt van de gratis medische voorzieningen van Pauluskerk Vluchtelingenwerk, is in één jaar tijd met 16 procent gegroeid. Het zijn vooral Burundezen en Somaliërs die van de medische hulp gebruik maken, zegt de Pauluskerk in het jaarverslag over 2013.

Meer vluchtelingen zoeken medische zorg

Telegraaf 01.09.2014 Het aantal ongedocumenteerde vluchtelingen dat in Rotterdam gebruik maakt van de gratis medische voorzieningen van Pauluskerk Vluchtelingenwerk, is in één jaar tijd met 16 procent gestegen. Het zijn vooral Burundezen en Somaliërs die van de medische hulp gebruik maken, zegt de Pauluskerk in het jaarverslag over 2013.

Nog geen ‘bed, bad en brood’ voor illegalen: vijf vragen

Elsevier 01.09.2014 Burgemeester Eberhard van der Laan (PvdA) van Amsterdam, en andere gemeenten hebben geen duidelijkheid gekregen over een onderdakvoorziening voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Hij wil ze ‘bed, bad en brood’ bieden, maar het kabinet stemt daar niet mee in.

Waarom wil Van der Laan asielzoekers onderdak bieden, en waarom wil staatssecretaris Fred Teeven (VVD, Asiel) daar niet mee instemmen. Vijf vragen en antwoorden over de opvang van illegalen.

Een groep van 120 illegalen zwerft door de hoofdstad, en gaat van kraakpand naar kraakpand. Momenteel zitten ze in een gebouw dat de ‘vluchtgarage‘ wordt genoemd. Het College voor de Rechten van de Mens waarschuwde eerder dat de situatie er ‘erbarmelijk’ is.

Van der Laan en Teeven spraken maandag met elkaar over het onderwerp. Teeven liet via zijn woordvoerder weten dat de staatssecretaris er ‘in principe niet voor is om opvang te verzorgen voor mensen die moeten vertrekken‘. De uitspraak van de ministers wordt in oktober verwacht.

zie ook;

3 okt 2012 Amsterdam houdt kamperende asielzoekers in de gaten

19 dec 2013 ‘Raad van State: overheid mag illegalen wél op straat zetten’

1 apr Samsom: strafbaarstelling van illegaliteit gaat niet door

Den Haag biedt asielzoekers Sacramentskerk tijdelijke opvang

NU 01.09.2014 Een groep van zo’n zestig uitgeprocedeerde asielzoekers die ruim anderhalf jaar in de Sacramentskerk in Den Haag verbleef, wordt de komende twee maanden elders opgevangen door de gemeente. Dat meldt de gemeente Den Haag in een persbericht.

De gemeente biedt de groep nu voor twee maanden opvang aan in een pand aan de Zilverstraat. Dat gebouw moeten zij op 1 november weer verlaten.

Zowel de gemeente Den Haag als de steungroep dringen bij staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie aan op een permanente oplossing voor de vluchtelingenproblematiek. De Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan zei maandag dat hij blijft onderzoeken hoe Amsterdam en andere gemeenten een sobere onderdakvoorziening kunnen vormgeven voor uitgeprocedeerde asielzoekers.

Gerelateerde artikelen;

Amsterdam en Den Haag zoeken zelf onderdak uitgeproceerde asielzoekers

Trouw 01.09.2014 Burgemeester Eberhard van der Laan blijft onderzoeken hoe Amsterdam en andere gemeenten een sobere onderdakvoorziening kunnen vormgeven voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Van der Laan heeft daarover vanochtend gesproken met staatssecretaris Fred Teeven (Justitie). Ook Den Haag zoekt – totdat het Rijk een oplossing biedt – zelf door naar onderdak voor de groep asielzoekers die morgen een Haags vluchthuis moet verlaten.

Verwant nieuws;

Zoeken naar onderdak illegaal

Telegraaf 01.09.2014  Burgemeester Eberhard van der Laan blijft onderzoeken hoe Amsterdam en andere gemeenten een sobere onderdakvoorziening kunnen vormgeven voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Van der Laan heeft daarover maandagochtend gesproken met staatssecretaris Fred Teeven (Justitie).

Asielzoekende gezinnen op Schiphol niet meer in de cel

Trouw 01.09.2014 Gezinnen met minderjarige kinderen die op Schiphol aankomen en asiel zoeken in Nederland, worden vanaf vandaag niet meer in het detentiecentrum bij de luchthaven opgesloten. Ze gaan voortaan direct naar het open aanmeldcentrum in Ter Apel in Groningen, waar ook asielzoekers naartoe gaan die op een andere manier Nederland binnenkomen.

Verwant nieuws;

Asielzoekende gezinnen niet meer in de cel

Telegraaf 01.09.2014 Gezinnen met minderjarige kinderen die op Schiphol aankomen en asiel zoeken in Nederland, worden vanaf maandag niet meer in het detentiecentrum bij de luchthaven opgesloten. Ze gaan voortaan direct naar het open aanmeldcentrum in Ter Apel in Groningen, waar ook asielzoekers naar toe gaan die op een andere manier Nederland binnenkomen.

Gerelateerde artikelen;

30-08: Mensensmokkel de kop ingedrukt

10-07: Asielzoekers weg uit Vluchthaven

02-06: GGD druk met screenen asielzoekers

16-05: ‘Per week 1000 asielzoekers’

13-05: Asielzoekers welkom in Budel

Zes asielzoekers blijven achter in Haagse Sacramentskerk

RTVWEST 01.09.2014 Zes asielzoekers die in de Haagse Sacramentskerk verblijven, zijn nog niet ingegaan op het aanbod om naar de opvang in de Zilverstraat te gaan. Zij hebben nog tot dinsdagmorgen de tijd om uit de vluchtkerk te vertrekken.

Zestig naar opvang

Maar maandag werd bekend dat meer dan zestig asielzoekers toch naar de opvang gaan. Ongeveer acht asielzoekers met psychische problemen gaan naar vakantiehuisjes in Kijkduin.

Den Haag hoopt ook dat het kabinet met een definitieve oplossing komt. De gemeente heeft staatssecretaris Fred Teeven (VVD, veiligheid en justitie) steeds met klem gevraagd bij te dragen aan een oplossing voor de zogenoemde illegalenproblematiek.  Lees verder

Gerelateerde artikelen;

Asielzoekers Sacramentskerk Den Haag opnieuw naar andere plek

RTVWEST 01.09.2014 DEN HAAG – Na bijna twee jaar in de Haagse Sacramentskerk te hebben geleefd, gaan 64 uitgeprocedeerde asielzoekers maandag opnieuw verhuizen. Een groot deel van de illegale vluchtelingen komt uit Irak. Ze vallen tussen wal en schip: ze kunnen niet worden uitgezet omdat Irak geen mensen toelaat die gedwongen worden om terug te keren. Hun zwerftocht door Den Haag begon in september 2012 op de Koekamp in een tentenkamp. Een overzicht.

19 september 2012

De rechter bepaalt dat een groep uitgeprocedeerde vluchtelingen mag overnachten op de Koekamp in Den Haag, mits dit in open tenten gebeurt. Het is de demonstranten verboden om een tentenkamp op te slaan.

13 december  2012

De politie en de ME ontruimen het tentenkamp van asielzoekers op de Koekamp in Den Haag. Uitgeprocedeerde asielzoekers en hun sympathisanten hadden zich vastgeketend om de ontruiming te verhinderen. De politie moest de mensen van elkaar loswrikken om ze te kunnen arresteren.

12 januari 2013

De uitgeprocedeerde asielzoekers die eerst in Den Haag op de Koekamp bij het Malieveld in tenten zaten,worden opgevangen in een lege rooms-katholieke kerk. Krakers hebben de leegstaande Sacramentskerk aan de Sportlaan gekraakt en overgedragen aan de vluchtelingen.

17 februari  2013

Burgemeester Jozias van Aartsen van Den Haag moet de regering onder druk zetten om met een oplossing te komen voor de vluchtelingen in de Sacramentskerk. Dat zegt PvdA-prominent Jan Pronk. Hij vindt dat de politiek te weinig doet aan de situatie van de 25 vluchtelingen in Sacrementskerk.

11 oktober 2013

Na ruim een jaar actievoeren hebben tientallen illegale vluchtelingen nog steeds geen duidelijkheid over hun toekomst.  De groep is uitgegroeid tot ongeveer 60 mensen. Ze zijn aan het eind van hun Latijn en hebben geestelijke en lichamelijke gezondheidsklachten.

28 november 2013

De asielzoekers die in de Haagse Sacramentskerk bivakkeren, mogen – als het nog kouder wordt –gebruikmaken van de winterregeling van de gemeente. Dat betekent dat ze bij strenge vorst de kille kerk mogen verruilen voor de nachtopvang voor daklozen.

23 juni 2014

De wijkvereniging van de Vogelwijk wil dat burgemeester Jozias van Aartsen van Den Haag voor 1 oktober een goede locatie vindt om de uitgeprocedeerde vluchtelingen in de Sacramentskerk te huisvesten. Dat schrijft de vereniging in een brief. … Lees verder

Gerelateerde artikelen;

Laatste dag vluchtelingen in Haagse Sacramentskerk

RTVWEST 01.09.2014 DEN HAAG – De uitgeprocedeerde vluchtelingen die in de Sacramentskerk aan de Sportlaan verblijven, hebben nog één dag om de kerk te verlaten. Dinsdag om 9.00 uur moeten zij hun vluchthuis hebben verlaten. Burgemeester Jozias van Aartsen heeft die termijn gesteld.

Uit een inspectie van de brandweer zou blijken dat de situatie in de Sacramentskerk niet veilig is. In de kerk verblijven al bijna twee jaar asielzoekers uit onder meer Afghanistan, Irak en Egypte. Op dit moment zijn dat er nog 64. … Lees verder

Gerelateerde artikelen

Laatste dag vluchtelingen in Sacramentskerk

Den HaagFM 01.09.2014 De uitgeprocedeerde vluchtelingen die in de Sacramentskerk aan de Sportlaan verblijven, hebben nog één dag om de kerk te verlaten. Dinsdag om 9.00 uur moeten zij hun vluchthuis hebben verlaten. Burgemeester Jozias van Aartsen heeft die termijn gesteld.

Uit een inspectie van de brandweer zou blijken dat de situatie in de Sacramentskerk niet veilig is. In de kerk verblijven al bijna twee jaar asielzoekers uit onder meer Afghanistan, Irak en Egypte. Op dit moment zijn dat er nog 64. …lees meer

Asielzoekers uit vluchtkerk

Telegraaf 01.09.2014  Tientallen uitgeprocedeerde vluchtelingen hebben de Sacramentskerk aan de Sportlaan in Den Haag verlaten. Ze verblijven al anderhalf jaar in de ‘vluchtkerk’. Ze moeten de plek uiterlijk morgenochtend verlaten op last van burgemeester Jozias van Aartsen.

Gerelateerde artikelen;

01-09: Vluchtkerk moet leeg

Vluchtkerk moet leeg

Telegraaf 01.09.2014  De zestig uitgeprocedeerde vluchtelingen die sinds anderhalf jaar in de Sacramentskerk aan de Sportlaan in Den Haag verblijven, moeten hun vluchthuis dinsdagochtend om 09.00 hebben verlaten. Burgemeester Jozias van Aartsen heeft die termijn gesteld.

Vluchtelingen moeten weg uit Haagse Sacramentskerk

NU 01.09.2014 Ongeveer zestig uitgeprocedeerde asielzoekers die verblijven in de Haagse Sacramentskerk, moeten hun onderkomen dinsdagmorgen voor 9.00 uur hebben verlaten. Burgemeester Jozias van Aartsen heeft die termijn gesteld, bevestigt een woordvoerder een bericht in de Volkskrant.

De brandweer heeft eerder aangegeven dat het gebouw aan de Sportlaan brandgevaarlijk is en niet geschikt voor bewoning. “Het kan gewoon niet langer”, aldus de woordvoerder van de gemeente.

Amsterdam blijft zoeken naar onderdak asielzoekers

Kabinet wil niet vooruit lopen op besluit Europese ministers

NU 01.09.2014 Burgemeester Eberhard van der Laan blijft onderzoeken hoe Amsterdam en andere gemeenten een sobere onderdakvoorziening kunnen vormgeven voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Van der Laan heeft daarover maandagochtend gesproken met staatssecretaris Fred Teeven (Justitie).

De gemeente liet weten dat het kabinet niet vooruit wil lopen op een besluit van het comité van Europese ministers over een advies van het Europees Comité voor de Sociale Rechten (ECSR).

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Asielzoekers Fred Teeven Amsterdam

Vluchtelingen in Haagse Sacramentskerk pakken hun spullen nog niet

RTVWEST 30.08.2014 DEN HAAG – De vluchtelingen die nu nog in de Haagse Sacramentskerk verblijven, zijn nog niet aan het inpakken. Ze moeten dinsdag 2 september weg uit de kerk. Uit een inspectie van de brandweer zou blijken dat de situatie in de Sacramentskerk niet veilig is. In de kerk aan de Sportlaan verblijven al bijna twee jaar asielzoekers uit onder meer Afghanistan, Irak en Egypte. Op dit moment zijn dat er nog 64.

De gemeente Den Haag heeft de asielzoekers al eerder aangeboden om naar een gebouw aan de Zilverstraat te verhuizen. Daar worden in de winter daklozen ’s nachts opgevangen. Een deel van de vluchtelingen gaat in op dit aanbod. Een paar van hen twijfelen nog over waar ze naar toe zullen gaan Lees verder

Gerelateerde artikelen:

Laatste dagen voor Vluchtkerk aan de Sportlaan

Den HaagFM 30.08.2014 De uitgeprocedeerde asielzoekers in de Vluchtkerk aan de Sportlaan moeten uiterlijk dinsdag daar weg zijn, maar daar is in de kerk nog niets van te merken.

“Een aantal vluchtelingen is onderling aan het overleggen of ze dinsdag wel of niet de kerk zullen gaan verlaten”, zegt woordvoerder Frans Oom. “Maar uiteindelijk moet de kerk dinsdag voor 09.00 uur leeg zij.” Uit een inspectie van de brandweer bleek dat de situatie in de voormalige Sacramentskerk niet veilig is. In het gebouw verblijven al bijna twee jaar asielzoekers uit onder meer Afghanistan, Irak en Egypte. Op dit moment zijn dat er nog 64. …lees meer

Moet Nederland meer vluchtelingen opnemen?

Trouw 30.08.2014 Zorgelijke cijfers overspoelen de Europese burgers. Meer dan 100.000 vluchtelingen hebben dit jaar aan de zuidkust van dit continent voet aan wal gezet. Ruim vijf keer zo veel als acht jaar geleden. Bij die oversteek op overvolle bootjes zijn bijna tweeduizend vluchtelingen omgekomen.

Nu ligt dat Italiaanse vluchtelingeneiland Lampedusa een flink end weg van Scheveningen of Rotterdam. Maar het is geen optie om als bewoner van een klein land aan de Noordzee met ontzetting de beelden te zien van de Italiaanse kustwacht die met mondmaskers voor de menselijke lading van de bootjes inspecteert en daarna over te gaan tot de orde van de dag.

Minder asielzoekers door aanhouding smokkelaars

NU 30.08.2014 Door een intensievere aanpak van mensensmokkelaars is de instroom van asielzoekers fors teruggelopen. Dit jaar zijn al 64 mensensmokkelaars opgepakt.

Dat bevestigt een woordvoerder van de marechaussee zaterdag na een verhaal hierover in de regionale Wegenerkranten en De Telegraaf.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Mensensmokkel

Minder asielzoekers door aanpakken mensensmokkelaars›

NRC 30.08.2014 Door een intensievere aanpak van mensensmokkelaars is de instroom van asielzoekers fors teruggelopen. Dit jaar zijn al 64 mensensmokkelaars opgepakt. Dat bevestigt een woordvoerder van de marechaussee aan persbureau Novum na berichtgeving hierover in De Telegraaf.

Teeven spreekt Van der Laan over asielopvang

Trouw 29.08.2014 Staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) gaat maandag ‘een kopje koffie drinken’ met de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan over de problemen met de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. Hij zei dat vandaag voor aanvang van de ministerraad.

Van der Laan wil met andere gemeenten overleggen over de opvang van uitgeprocedeerden. Hij wil dat zij niet op straat zwerven, maar ‘bed, bad en brood’ krijgen, net als daklozen. Dat kan volgens hem alleen als heel Nederland meedoet.

Nuttige link;

‘Illegalen hebben recht op bad, bed en brood’

VK 28.08.2014 Het rondtrekkend leger van uitgeprocedeerden wordt steeds hulpelozer. ‘Hier faalt het asielbeleid’, schrijft Raoul du Pré in het commentaar van de Volkskrant.

Niemand mocht de indruk krijgen dat er uiteindelijk altijd een manier is om in Nederland te blijven als je maar lang genoeg volhoudt.

Fred Teeven zal er vast wel eens over dromen: een land waar vluchtelingen netjes om toegang vragen – alle papieren bij de hand – en na een afwijzing de terugreis met frisse tegenzin aanvaarden.

VERWANT NIEUWS;

VAN DER LAAN WIL OPVANG ASIELZOEKERS IN HELE LAND

BB 28.08.2014 Amsterdam wil wel opvang bieden voor uitgeprocedeerde asielzoekers, maar niet als enige. ‘Iedereen die op straat zwerft, moet toegang hebben tot bed, bad en brood, net als daklozen’, zei burgemeester Eberhard van der Laan donderdag tegen de gemeenteraad. ‘Maar dit kan alleen als héél Nederland het doet. Voorzieningen voor iedereen, maar overal.’

Aanzuigende werking

Van der Laan voert hierover overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), de andere grote steden en staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie). Hij wil voorkomen dat er een aanzuigende werking ontstaat en alle asielzoekers naar Amsterdam trekken voor opvang. Enkele partijen in de gemeenteraad vroegen om een snelle oplossing na twee ernstige incidenten rond de groep rondzwervende asielzoekers in de stad.

OPROEP: BIED GEMEENTEN RUIMTE VOOR ILLEGALEN

BB 27.08.2014 GroenLinks en ChristenUnie dringen opnieuw aan op een structurele oplossing voor de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. Ze vinden dat staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) actie moet ondernemen naar aanleiding van twee incidenten in Amsterdam met uitgeprocedeerde asielzoekers.

Dode en gewonde

In het weekeinde kwam een Somaliër in een Amsterdams kraakpand om bij een ruzie. Maandagnacht raakte in het zogenoemde Vluchtgebouw elders in de hoofdstad een andere uitgeprocedeerde asielzoeker zwaargewond bij een ongeval.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

‘Overal opvang asielzoekers’

Telegraaf 28.08.2014  Amsterdam wil wel opvang bieden voor uitgeprocedeerde asielzoekers, maar niet als enige. „Iedereen die op straat zwerft, moet toegang hebben tot bed, bad en brood, net als daklozen”, zei burgemeester Eberhard van der Laan donderdag tegen de gemeenteraad. „Maar dit kan alleen als héél Nederland het doet. Voorzieningen voor iedereen, maar overal.”

Azc mag in gevangenis Breda

Telegraaf 28.08.2014 Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) kan doorgaan met de verbouwing van de voormalige gevangenis in het centrum van Breda voor de opvang van vluchtelingen.

De rechter in Breda bepaalde donderdag dat de opvang van asielzoekers in het gebouw niet in strijd is met het bestemmingsplan. De rechter gelooft ook niet dat het monument gevaar loopt door de verbouwing.

Breda mag gevangenis verbouwen voor asielzoekers

NU 28.08.2014 Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) kan doorgaan met de verbouwing van de voormalige gevangenis in het centrum van Breda voor de opvang van vluchtelingen.

De rechter in Breda bepaalde donderdag dat de opvang van asielzoekers in het gebouw niet in strijd is met het bestemmingsplan. De rechter gelooft ook niet dat het monument gevaar loopt door de verbouwing.

Asielzoekers in gevangenis

Telegraaf 28.08.2014 Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers COA kan vanaf eind dit jaar zeshonderd asielzoekers tijdelijk huisvesten in de voormalige gevangenis Overmaze in Maastricht. Dat maakte burgemeester Onno Hoes donderdag bekend. De gemeenteraad bespreekt de plannen op 16 september.

Asielzoekers in oude Maastrichtse gevangenis

NU 28.08.2014 Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers COA kan vanaf eind dit jaar zeshonderd asielzoekers tijdelijk huisvesten in de voormalige gevangenis Overmaze in Maastricht. Dat maakte burgemeester Onno Hoes donderdag bekend.

Het gaat om een tijdelijke opvang voor maximaal drie jaar. In de tussentijd wordt een pand aan de Francois de Veyestraat opgeknapt. Het COA huurt dat pand vervolgens voor een periode van vijftien jaar.

Oppositie wil opvang voor uitgeprocedeerden

Uitgeprocedeerden zijn nu overgeleverd aan particuliere initiatieven

NU 28.08.2014 Ook uitgeprocedeerde asielzoekers die niet kunnen terugkeren naar hun thuisland moeten kunnen rekenen op opvang door de overheid. Daarvoor pleiten SP, GroenLinks en ChristenUnie donderdag in een gezamenlijke oproep. De oppositiepartijen willen voorkomen dat asielzoekers in de illegaliteit verdwijnen of hun heil moeten zoeken bij particuliere initiatieven.

“Deze mensen mogen niet in Nederland blijven maar kunnen ook niet teruggestuurd worden”, zegt ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind. “Zo zijn er Irakezen die geweigerd worden door Irak, maar hier desondanks niet worden opgevangen.”

Illegalendebat laait op na incidenten Amsterdam

VK 27.08.2014 Opnieuw is een uitgeprocedeerde asielzoeker ernstig gewond geraakt in een kraakpand in Amsterdam. De Ivoriaan brak gisternacht een nekwervel en liep een hersenbloeding op, nadat een trapleuning afbrak in het kort daarvoor gekraakte ‘Vluchtgebouw’, dat tachtig mensen herbergt.

 • © anp.
 • © anp.
  De zogeheten Vluchtgarage, waar een 26-jarige bewoner om het leven kwam na een uit de hand gelopen ruzie.

De incidenten zetten de discussie op scherp over de illegale noodopvang van uitgeprocedeerden. Wettelijk gezien mag het gemeentebestuur de ongedocumenteerden geen hulp bieden, omdat ze illegaal zijn. Ondertussen leven in Amsterdam enkele honderden mensen onder erbarmelijke omstandigheden in kraakpanden, met slechte voorzieningen en hoogoplopende spanningen.

MEER OVER;

Oppositie wil uitleg Teeven over illegalen Amsterdam

VK 27.08.2014 Na de dood van een Somaliër en een ernstig ongeluk van een Ivoriaan in een gekraakt Amsterdams vluchtpand, is de maat voor oppositiepartijen in de Tweede Kamer vol. GroenLinks wil dat staatssecretaris Teeven van Asiel ‘bed, bad en brood’ regelt voor de uitgeprocedeerde asielzoekers. Ook de SP en ‘bevriende oppositiepartijen’ D66 en de ChristenUnie verwachten actie van Teeven.

‘Dagelijks ruzie in Vluchtgarage’

Telegraaf 27.08.2014 De spanningen in de zogenoemde Vluchtgarage in Amsterdam lopen zo hoog op, dat er inmiddels vrijwel dagelijks akkefietjes plaatsvinden tussen bewoners. Steeds vaker komt het onder de uitgeprocedeerde asielzoekers in het gekraakte pand in Zuidoost zelfs tot een handgemeen. Dat constateert het College voor de Rechten van de Mens. „Als er niet wordt ingegrepen, neemt het risico toe dat mensen sterven door honger of geweld.”

Amsterdamse asielzoekers blijven voorlopig in ‘vluchtgebouw’ 

NU 27.08.2014 Een groep van zo’n tachtig uitgeprocedeerde asielzoekers die zaterdag een leegstaand kantoorpand kraakten in Amsterdam Nieuw-West, mag daar voorlopig blijven. De officier van justitie gaat niet over tot een spoedontruiming. Dat meldt de Amsterdamse stadszender AT5.

De eigenaar van het pand aan de Jan Tooropstraat deed aangifte, maar voorlopig zonder resultaat. De vluchtelingen kraakten eerder een kantoorpand in Amsterdam-Zuid, dat na aangifte van de eigenaar wel werd ontruimd.

De groep van met name Iraakse en Afrikaanse asielzoekers trekt al jaren door Amsterdam, en verbleef onder meer in een tentenkamp in Amsterdam-Osdorp, een ‘vluchtkerk’ en een voormalige gevangenis aan de Havenstraat. Een andere groep verblijft nog in de zogenoemde ‘Vluchtgarage‘ in Amsterdam Zuidoost.

Vertegenwoordigers van het college gingen dinsdag langs bij de Vluchtgarage en stelden vast dat de situatie sinds een vorig bezoek in juni enorm is verslechterd, meldt het college in een persbericht. Ze vragen de gemeente Amsterdam en het ministerie in te grijpen, zodat de situatie niet verder uit de hand loopt.

Kamervragen

Tweede Kamerlid Bram van Ojik (GroenLinks) heeft woensdag schriftelijke Kamervragen gesteld over de situatie in de Vluchtgarage. Volgens een woordvoerder pleitte de partij al eerder voor de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers, maar laten de twee incidenten in Amsterdam zien dat de situatie blijft verslechteren.

Gerelateerde artikelen;

Asielzoeker zwaargewond in ‘Vluchtgebouw’

Trouw 26.08.2014 Een van de bewoners van het zaterdag gekraakte ‘Vluchtgebouw’ aan de Jan Tooropstraat in Amsterdam is vannacht zwaargewond geraakt door een val. De man, lid van de groep uitgeprocedeerde asielzoekers die al langere tijd door de stad zwerft, viel van de trap in het pand in stadsdeel Nieuw-West. Hij brak daarbij een nekwervel en liep een hersenbloeding op.

De actiegroep Wij Zijn Hier meldt dat vandaag op Facebook. Het slachtoffer ligt op de afdeling intensive care in het AMC.

Bewoner van Vluchtgarage overleden na uit de hand gelopen ruzie

Trouw 25.08.2014 Een 26-jarige man is vanavond overleden aan de gevolgen van een uit de hand gelopen ruzie. De man verbleef in de zogeheten Vluchtgarage, een onderkomen voor uitgeprocedeerde asielzoekers aan de Kralenbeek in Amsterdam-Zuidoost.

De politie maakte vandaag bekend twee verdachten van 33 en 31 jaar te hebben aangehouden. Beide verdachten zitten nog vast.
Het slachtoffer kreeg op dinsdag 19 augustus ruzie met een medebewoner. De ruzie liep uit de hand, waarna hulpdiensten zijn gewaarschuwd. Het slachtoffer verbleef sindsdien in het ziekenhuis, waar hij zondagavond overleed aan zijn verwondingen.

Vluchteling dood na gevecht

Telegraaf 25.08.2014  Een 26-jarige asielzoeker die woonde in de zogenoemde Vluchtgarage in Amsterdam-Zuidoost, is zondag overleden na een vechtpartij. De Somaliër was vorige week maandag in coma geraakt.

Het slachtoffer, Naser Galid, zou bij een uit de hand gelopen ruzie met een ander vluchteling klappen hebben opgelopen. Hij is sindsdien geen moment meer bij kennis geweest. Galid overleed zondag in het Academisch Medisch Centrum (AMC), zegt een woordvoerder van de vluchtelingen tegen AT5.

Gerelateerde artikelen;

19-06: ‘Vluchtgarage niet zorgelijk’

Eigenaar kraakpand asielzoekers doet…

Telegraaf 25.08.2014 De uitgeprocedeerde asielzoekers die dit weekend een nieuw onderkomen hebben gekraakt in Amsterdam, lopen opnieuw het risico dat hun onderkomen wordt ontruimd. De eigenaar van het bedrijfspand aan de Jan Tooropstraat in Amsterdam Nieuw-West heeft bij de politie aangifte gedaan van kraken.

Gerelateerde artikelen;

23-08: Asielzoekers hebben ander pand

23-08: Asielzoekers vertrekken

22-08: Meer geld voor vluchtelingen

19-08: Aangifte na kraak asielzoekers

16-08: Nieuwe plek na Vluchtopvag

13-08: Asielzoekers weg uit ‘Vluchtopvang’

Eigenaar kraakpand asielzoekers doet aangifte

NU 25.08.2014 De uitgeprocedeerde asielzoekers die dit weekend een nieuw onderkomen hebben gekraakt in Amsterdam, lopen opnieuw het risico dat hun onderkomen wordt ontruimd.

De eigenaar van het bedrijfspand aan de Jan Tooropstraat in Amsterdam Nieuw-West heeft bij de politie aangifte gedaan van kraken.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Asielzoekers Amsterdamse zedenzaak

Asielzoekers Amsterdam hebben ander pand

NU 23.08.2014 De uitgeprocedeerde asielzoekers die zaterdagmorgen uit een leegstaande school in Amsterdam moesten vertrekken, hebben een nieuw onderkomen gevonden. Een van hen zegt dat ze nu in een leegstaand bedrijfspand aan de Jan Tooropstraat zitten.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Amsterdam Asielzoekers Amsterdam Asielzoekers

Asielzoekers hebben ander pand

Telegraaf 23.08.2014 De uitgeprocedeerde asielzoekers die zaterdagmorgen uit een leegstaande school in Amsterdam moesten vertrekken, hebben een nieuw onderkomen gevonden. Een van hen zegt dat ze nu in een leegstaand bedrijfspand aan de Jan Tooropstraat zitten.

ASIELZOEKERS OP LAST VAN GEMEENTE UIT SCHOOL

BB 23.08.2014 De uitgeprocedeerde asielzoekers die sinds vorige week de zogenoemde vluchtschool hun huis noemden, zijn op last van de gemeente zaterdagochtend weer vertrokken. Ze moesten weg uit de leegstaande school in Amsterdam.

Rustig

Zaterdagochtend gaf een woordvoerder van de ongeveer 120 asielzoekers aan dat ze zouden wachten tot de politie hen uit het gebouw zou zetten. Volgens een woordvoerster van de gemeente waren die rond half 9 bij het gebouw en verliep de ontruiming rustig. Niemand werd aangehouden.

GERELATEERDE ARTIKELEN

Amsterdamse asielzoekers staan weer op straat

NU 23.08.2014 De ruim honderd uitgeprocedeerde asielzoekers die een school in Amsterdam-Zuid hadden gekraakt, staan weer op straat.

Na komst van de politie hebben ze het pand, de zogenoemde vluchtschool, vrijwillig verlaten. Dat laat een woordvoerder van de vluchtelingen weten.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Amsterdam

Een uitgeprocedeerde asielzoeker staat voor zijn kamer op een van de ringen van de Vluchthaven, een voormalige gevangenis.

Asielzoekers vertrekken

Telegraaf 23.08.2014 De uitgeprocedeerde asielzoekers die sinds vorige week de zogenoemde vluchtschool hun huis noemden, zijn zaterdagochtend weer aan het inpakken. Ze moeten weg uit de leegstaande school in Amsterdam.

Zaterdagochtend gaf een woordvoerder van de ongeveer 120 asielzoekers aan dat ze zouden wachten tot de politie hen uit het gebouw zou zetten. Volgens een woordvoerster van de gemeente waren die rond half 9 bij het gebouw en verliep de ontruiming rustig. Niemand werd aangehouden.

Asielzoekers verlaten zaterdag ‘vluchtschool’ in Amsterdam

NU 22.08.2014 De ruim honderd uitgeprocedeerde asielzoekers die een school in Amsterdam-Zuid hebben gekraakt, vertrekken zaterdagochtend. Dat heeft een woordvoerder van de vluchtelingen vrijdag gezegd.

De politie is van plan om het gebouw aan de Zuidelijke Wandelweg om 07.00 uur ’s ochtends te ontruimen. De vluchtelingen gaan dan zonder verzet weg.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Asielzoekers Amsterdam

Teeven wees aanvragen kinderpardon terecht af

NU 22.08.2014 Een jongen uit Ivoorkust en een meisje uit Armenië hebben terecht geen verblijfsvergunning gekregen op basis van het kinderpardon. Dat heeft de rechtbank in Den Haag vrijdag bepaald. Het ging om wee zaken die door de ouders en de kinderen waren aangespannen.

Geen ‘Vluchtschool’: school doet aangifte tegen krakers

Trouw 19.08.2014 De uitgeprocedeerde asielzoekers die afgelopen zaterdag in Amsterdam hun intrek namen in een schoolgebouw, moeten daar zo snel mogelijk uit. Dat is het doel van de Stichting Kolom, die aangifte heeft gedaan van de kraak van het pand aan de Zuidelijke Wandelweg in Zuid.

Volgens Jos de Wit, voorzitter van het college van bestuur van de stichting, moet het gebouw in september onderdak bieden aan 130 leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs. Een aannemer was vrijdag begonnen om enkele aanpassingen te doen in het pand, waar tot half juli de Peetersschool in zat. ‘Alles is al gepland, de verhuizing is al voorbereid. De leerlingen moeten naar school kunnen.’

Instroom asielzoekers in juni fors omlaag

Aangifte na kraak asielzoekers

Telegraaf 19.08.2014 De uitgeprocedeerde asielzoekers die afgelopen zaterdag in Amsterdam hun intrek namen in een schoolgebouw, moeten daar zo snel mogelijk uit. Dat is het doel van de Stichting Kolom, die aangifte heeft gedaan van de kraak van het pand aan de Zuidelijke Wandelweg in Zuid.

Amsterdamse school doet aangifte van kraak asielzoekers

NU 19.08.2014 De uitgeprocedeerde asielzoekers die afgelopen zaterdag in Amsterdam hun intrek namen in een schoolgebouw, moeten daar zo snel mogelijk uit.

Dat is het doel van de Stichting Kolom, die aangifte heeft gedaan van de kraak van het pand aan de Zuidelijke Wandelweg in Zuid.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Asielzoekers Vluchthaven

Vluchtopvang maakt zich klaar voor vertrek

16.08.2014 De groep uitgeprocedeerde asielzoekers in de Amsterdamse Vluchtopvang maakt zich klaar voor vertrek. De rechtbank besloot woensdag dat ze het gekraakte pand aan het Linneaushof in Amsterdam-Oost binnen enkele dagen moesten verlaten. ‘We hebben tot middernacht de tijd, maar zullen vanavond om 18.00 uur vertrekken’, liet een woordvoerder zaterdag weten.

‘Vluchtopvang klaar voor vertrek’

Telegraaf 16.08.2014 De groep uitgeprocedeerde asielzoekers in de Amsterdamse Vluchtopvang heeft een nieuwe plek gevonden om voorlopig te verblijven. Met hulp van een actiegroep hebben ze hun intrek genomen in een leegstaande school aan de Zuidelijke Wandelweg in Amsterdam, niet ver van de RAI.

Gerelateerde artikelen;

13-08: Asielzoekers weg uit ‘Vluchtopvang’

10-07: Asielzoekers weg uit Vluchthaven

Vluchtopvang maakt zich klaar voor vertrek

Gekraakte pand moet binnen enkele dagen worden ontruimd

NU 16.08.2014 De groep uitgeprocedeerde asielzoekers in de Amsterdamse Vluchtopvang heeft een nieuwe plek gevonden om voorlopig te verblijven.

Met hulp van een actiegroep hebben ze hun intrek genomen in een leegstaande school aan de Zuidelijke Wandelweg in Amsterdam, niet ver van de RAI.

De groep van 120 asielzoekers verbleef de afgelopen tijd in een gekraakt pand aan het Linnaeushof in Amsterdam-Oost. De rechter bepaalde woensdag dat ze daar voor zondag uit moesten zijn.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Amsterdamse Vluchtopvang

Asielzoekers weg uit ‘Vluchtopvang’

Telegraaf 13.08.2014 Een groep rondzwervende uitgeprocedeerde asielzoekers moet binnen twee dagen een pand in Amsterdam-Oost verlaten. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam woensdag beslist. De eigenaar van het pand was naar de rechter gestapt om de groep uit het complex te krijgen.

De asielzoekers kraakten op 10 juli het leegstaande pand aan het Linnaeushof in Amsterdam-Oost, nadat ze waren gedwongen een voormalige gevangenis aan de Havenstraat te verlaten. De gebruikers doopten de nieuwe locatie ‘Vluchtopvang’.

Gerelateerde artikelen;

15-07: Aangifte tegen asielzoekers

Asielcentra kunnen de toeloop maar net bijbenen

VK 11.08.2014 De groei in de asielzoekersstroom die Teeven vreesde is uitgebleven. Maar hij is wel zo groot dat het bij de opvang alle hens aan dek is.

In Dronten en Luttelgeest wordt gebouwd aan grote tenten waar zevenhonderd asielzoekers terechtkunnen. Ze zijn over anderhalve week klaar. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) spreekt liever over ‘paviljoens’, en zegt erbij dat ze over hardplastic wanden en klimaatbeheersing beschikken, maar het tekent de haast die wordt gemaakt met het zoeken en oprichten van nieuwe behuizing. ‘De urgentie is groot’, zegt Jan Stalman namens het COA. ‘Er is geen enkele reden het kalmer aan te doen.’

AANTAL POLEN IN NEDERLAND VOORBIJ DE 100 DUIZEND

BB 11.08.2014 Sinds 1 juli wonen er meer dan 100.000 Polen in Nederland, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag. Er gaan steeds meer Polen weg uit Nederland, maar het aantal dat zich hier vestigt is nog altijd groter. In totaal immigreerden in de eerste helft van dit jaar 76.000 mensen naar Nederland en emigreerden er 64.000, waardoor het aantal inwoners door migratie met 12.000 steeg, aldus het CBS.

GERELATEERDE ARTIKELEN

Meer dan 100.000 Polen in Nederland

VK 11.08.2014 Sinds 1 juli wonen er meer dan 100.00 Polen in Nederland, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag. Er gaan steeds meer Polen weg uit Nederland, maar het aantal dat zich hier vestigt is nog altijd groter. In totaal immigreerden in de eerste helft van dit jaar 76.000 mensen naar Nederland en emigreerden er 64.000, waardoor het aantal inwoners door migratie met 12.000 steeg, aldus het CBS.

Stijging aantal immigranten in eerste helft 2014

Den HaagFM 11.08.2014 In de eerste helft van 2014 hebben zich meer mensen in Nederland gevestigd dan een jaar eerder. Dat maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek maandag bekend. Er kwamen ruim 76.000 immigranten in Nederland wonen, 8.600 meer dan in 2013. Het aantal mensen, dat vertrok is gelijk gebleven (64.000). Per saldo kwamen er dus ruim 12.000 duizend personen bij.

Van de in het buitenland geboren immigranten vormen de Polen de grootste groep. Sinds de toetreding tot de Europese Unie in 2004 hebben zich elk jaar meer Polen in Nederland gevestigd. In de eerste maanden van 2014 schreven 12.000 Polen zich in bij een gemeente, 2.000 meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het merendeel is via uitzendbureaus werkzaam in onder meer de bouw en de tuinbouw. Een groot deel vertrekt na verloop van tijd weer. …lees meer

Aantal nieuwe immigranten in Nederland gestegen

NU 11.08.2014 Het aantal immigranten dat zich in Nederland heeft gevestigd is gestegen. In de eerste helft van 2014 kwamen ruim 76.000 immigranten in Nederland wonen, 8.600 meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag. Per saldo zijn er in de eerste helft van het jaar twaalfduizend immigranten bijgekomen. Het aantal mensen dat uit Nederland vertrok is met 64.000 gelijk gebleven.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Immigratie

Meer immigranten naar Nederland, vooral Polen weten de weg

Elsevier 11.08.2014 In de eerste helft van dit jaar zijn meer immigranten naar Nederland gekomen dan in dezelfde periode vorig jaar. Ruim 76.000 immigranten hebben zich in Nederland gevestigd, 8.600 meer dan in 2013.

Polen vormen de grootste groep, blijkt maandag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Sinds de toetreding tot de Europese Unie in 2004 hebben zich elk jaar meer Polen in Nederland gevestigd. 64.000 mensen verlieten Nederland in de eerste zes maanden van dit jaar.

Bouw

In de eerste helft van dit jaar schreven bijna 12.000 Polen zich in bij een Nederlandse gemeente, 2.000 meer dan een jaar geleden. Van hen komt 70 procent naar ons land om te werken, onder meer in de bouw en tuinbouw. Sinds 1 juli wonen er meer dan 100.000 Polen in Nederland.

Sinds 1 januari kunnen Roemenen en Bulgaren zonder tewerkstellingsvergunning in Nederland aan de slag. Sindsdien is het aantal Roemenen dat naar Nederland is gekomen, gestegen: dat aantal verdubbelde tot ruim 2.000. Het aantal Bulgaren is gelijk gebleven.

Syrië

Verder blijkt dat er relatief veel asielzoekers naar Nederland komen uit Syrië en Eritrea.

CBS: meer immigranten in Nederland, relatief veel Syriërs

 

NRC 11.08.2014 Een klein, maar snel toenemend aantal mensen vraagt asiel aan in Nederland. Er komen op dit moment relatief veel asielverzoeken van Syriërs. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag (pdf).

In het eerste half jaar van dit jaar zijn bijna drieduizend Syrische asielzoekers ingeschreven in een gemeente. In dezelfde periode vorig jaar waren dat er 600. Van deze groep vertrekken nauwelijks mensen. LEES VERDER

Dagvriend Amarel Ajjouri bezorgd om vluchtelingen Sacramentskerk

Den HaagFM 06.08.2014 Elke dag belt Den Haag FM-presentator Ron Davids met een andere Dagvriend. Op woensdag is dat schrijver en acteur Amar el Ajjouri. De Hagenaar heeft het te doen met de uitgeprocedeerde asielzoekers in de Vluchtkerk aan de Sportlaan. “Ze leven in een soort camping in de kerk”, vertelt hij op Den Haag FM.

De vluchtelingen moeten voor 2 september de vluchtkerk verlaten. El Ajjouri vindt het ergste dat er geen alternatief is. “Ze hebben wel een aanbod gehad van een tijdelijke opvangplek aan de Zilverstraat, maar daar zouden ze maar een paar maanden kunnen blijven.”

El Ajjouri is vorig jaar naar de kerk geweest. “Tijdens het offerfeest heb ik er vlees gebracht, omdat ik wist dat ze er toen zaten. Ze leven in tentjes in de kerk, dat gun je niemand. Ze hebben wel een dak boven hun hoofd, maar ze zitten altijd in onzekerheid. Het is toch gek. Dan ben je na een lange geschiedenis in een stabiel land en dan begint de ellende weer van voor af aan”, aldus El Ajjouri. …lees meer

Soepelere asielprocedure voor Russische homoseksuelen

NU 06.08.2014 Russische homoseksuelen, lesbiënnes, biseksuelen of transgenders (LHBT) die asiel willen in Nederland, hoeven niet eerst in eigen land om bescherming te hebben verzocht bij de autoriteiten.

Tot nu toe moesten zij aantonen dat de politie niet in staat of bereid is om hen te helpen bij zijn of haar problemen die ontstaan zijn door seksuele gerichtheid.

Deze voorwaarde wordt geschrapt, schrijft staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) woensdag aan de Tweede Kamer.

Teeven past asielbeleid aan

Telegraaf 06.08.2014  Russische homoseksuelen, lesbiënnes, biseksuelen of transgenders (LHBT) die asiel willen in Nederland, hoeven niet eerst in eigen land om bescherming te hebben verzocht bij de autoriteiten. Tot nu toe moesten zij aantonen dat de politie niet in staat of bereid is om hen te helpen bij zijn of haar problemen die ontstaan zijn door seksuele gerichtheid. Deze voorwaarde wordt geschrapt, schrijft staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) woensdag aan de Tweede Kamer.

ASIEL

Flink minder asielzoekers naar Nederland in juni

Elsevier 05.08.2014 De toestroom van vreemdelingen naar Nederland lijkt over zijn hoogtepunt heen. Het aantal asielzoekers in Nederland is na een opvallende toename in de eerste maanden van 2014 flink omlaag gegaan in juni.

Dat blijkt uit cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) die staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie dinsdag naar de Tweede Kamer stuurde.

Aan de hand van mensensmokkelaars wisten vooral Syriërs en Eritreeërs de weg naar Nederland opvallend vaak te vinden. Maar waar in mei nog 3.438 asielzoekers zich in Nederland registreerden, waren dat er in juni nog maar 1.758. Vooral het aantal personen dat zegt uit Eritrea te komen, nam flink af. Wel meldden zich nog altijd veel Syriërs bij de IND.

Lees ook…

Vijf redenen waarom Eritreeërs naar Europa vluchten

Vaak hebben mensenhandelaren hun eigen redenen om de ene keer voor Nederland te kiezen en een andere keer voor een ander land. Een verscherping van het asielbeleid en meer toezicht aan de binnengrenzenkan de smokkelaars mogelijk hebben afgeschrikt.

zie ook;

25 okt 2013 Wat u moet weten over babyluikjes in Nederland

3 sep 2013 SP: Nederland moet veel meer Syrische vluchtelingen opvangen

Instroom asielzoekers in juni fors omlaag

Trouw 05.08.2014 Het aantal mensen dat in Nederland asiel zoekt, is in juni fors omlaag gegaan. In die maand deden 1.758 een eerste asielverzoek en dat is een halvering van het aantal van 3.438 in mei. Vooral het aantal mensen uit Eritrea is na een enorme piek in april en mei, inmiddels flink gezakt. Het aantal asielzoekers uit het door een burgeroorlog geteisterde Syrië blijft wel hoog en is in juni nog iets gestegen, naar 894.

Haagse vluchtelingen slaan alarm

RTVWEST 04.08.2014 Zo’n vijftig Afghaanse en Iraakse vluchtelingen hebben maandag het maandelijkse luchtalarm in Den Haag aangegrepen om bij het stadhuis te demonstreren tegen hun huisvesting.

De uitgeprocedeerde groep, eerder verblijvend in een demonstratief tentenkamp op de Haagse Koekamp, zou op 1 september moeten verhuizen van de Sacramentskerk naar een daklozenopvang. Die huisvesting voldoet volgens de vluchtelingen niet. Ook vluchtelingenorganisaties zouden de daklozenopvang tot aan de winter als onvoldoende hebben gekwalificeerd, aldus woordvoerster Elise Leijten.

Zij verlangen van de gemeente een beter alternatief. Burgemeester Van Aartsen zei eerder in een brief aan de gemeenteraad daartoe niet bereid te zijn. Hij zegt al tot het uiterste te zijn gegaan en wijst op de verantwoordelijk van de rijksoverheid. Lees verder

Gerelateerde artikelen;

Foto’s: Gera Nieland (www.haagsallerlei.nl)

Actie asielzoekers bij stadhuis (fotorepo)

Den HaagFM 04.08.2014 Uitgeprocedeerde asielzoekers die al lange tijd verblijven in de Vluchtkerk aan de Sportlaan hebben maandag actie gevoerd bij het stadhuis.

Om exact 12.00 uur, toen de maandelijkse test met de alarmsirenes werd gehouden, lieten de vluchtelingen “de bewoners van Den Haag zien in wat voor alarmerende situatie zij zitten”. Ze deden dat door met krijtstrepen de contouren van lichamen op de grond te tekenen. De situatie in hun thuislanden zoals Irak en Afghanistan wordt steeds gevaarlijker, waardoor ze zeggen niet terug te kunnen naar hun land. Bovendien moeten de asielzoekers op 1 september de kerk verlaten. Een door de gemeente aangeboden alternatieve ruimte aan de Zilverstraat is door hen afgewezen. …lees meer

Vluchtelingen slaan alarm

Telegraaf 04.08.2014 Circa 50 Afghaanse en Iraakse vluchtelingen hebben maandag het maandelijkse luchtalarm in Den Haag aangegrepen om bij het stadhuis te demonstreren tegen hun huisvesting.

Australië wil alle asielzoekers het liefst laten verdampen

Trouw 04.08.2014 De Australische minister-president Tony Abbott gaat er prat op dat sinds december 2013 geen bootvluchteling voet op Australische bodem heeft weten te zetten. Dat was ook zijn credo tijdens de verkiezingen vorig jaar: “Stop the boats.” Maar Abbotts aanpak stuit nu op kritiek van De VN, Amnesty International en burgers in eigen land.

Tamil-asielzoekers werd geleerd hoe ze met reddingsboten terug naar India moesten varen, nadat ze al ruim drie weken op een kustwachtboot op zee werden vastgehouden, meldde The Guardian gisteren. De Australische krant baseerde zich op de uitspraken van de advocaten van de asielzoekers, die minder maar weinig toegang tot de asielzoekers kregen.

Verwant nieuws;

Aantal asielverzoeken in Nederland hoogste sinds 2001

NU 22.07.2014 Het aantal asielverzoeken is in het eerste halfjaar van 2014 sterk toegenomen. In deze periode kwamen ruim 12.000 asielzoekers naar Nederland, het hoogste aantal sinds 2001. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ook kwamen er de afgelopen maanden twee keer zoveel asielzoekers naar Nederland als in het eerste halfjaar van 2013.

Mensensmokkelaars

In Eritrea worden mensen op grote schaal om politieke of religieuze redenen vervolgd. Het aantal Eritreeërs dat hierdoor asiel aanvroeg in EU-landen nam halverwege 2013 sterk toe.

Teeven

Eerder meldde staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie dat de toestroom van asielzoekers onhoudbaar dreigde te worden met duizend aanvragen per week. Daarvoor ging het nog om duizend aanvragen per maand. Om de grote toestroom in goede banen te leiden, zouden mensen hoogstwaarschijnlijk moeten worden opgevangen op hotelboten, aldus Teeven eerder deze maand.

Waarom Eritrese asielzoekers massaal naar Nederland komen | De grote invloed van Eritrea op gemeenschap in Nederland

Lees meer over Asielzoekers

ASIELZOEKERS

Verdubbeling aantal asielzoekers eerste helft 2014

Elsevier 22.07.2014 In de eerste zes maanden van dit jaar nam het aantal asielaanvragen fors toe tot 12.300 verzoeken. Dat betekende een verdubbeling ten opzichte van de eerste helft van 2013.

Dat blijkt uit dinsdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Volgens het CBS vroegen sinds de eerste helft van 2001 niet zoveel vluchtelingen asiel aan. De sterke toename kwam vooral door de toestroom van Syriërs en Eritreeërs.

De afgelopen zes maanden kwamen 3.700 Syrische asielzoekers en 3.500 vluchtelingen uit Eritrea de Nederlandse grens over. Samen waren die twee groepen goed voor 58 procent van de asielaanvragen.

Populair

Vorig jaar was Nederland onder Syriërs en Eritreeërs lang niet zo populair: in de eerste helft van 2013 vroegen respectievelijk 750 en 250 vluchtelingen uit die landen asiel aan.

De toestroom hangt samen met de (politieke) situatie in het land van herkomst, maar ook met het asielbeleid van het bestemmingsland. Het aantal Syrische vluchtelingen nam explosief toe door de alsmaar voortdurende burgeroorlog in het land van president Bashar al-Assad.

Lees ook;

Vijf redenen waarom Eritreeërs naar Europa vluchten

Maatregelen

De toestroom van Eritreeërs fluctueerde de afgelopen maanden erg door het Nederlandse asielbeleid. In april en mei van dit jaar groeide het aantal aanvragen uit Eritrea plotseling, omdat mensensmokkelaars steeds vaker Nederland als smokkelland uitkozen.

Staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) pakte daarop onder meer de mensensmokkelaars aan en verscherpte het toezicht op het verloop van de asielprocedure.

Sommige vluchtelingen zeiden afkomstig te zijn uit Eritrea terwijl ze ergens anders vandaan kwamen, omdat Eritreeërs door de instabiele politieke situatie veel kans maken op een succesvolle aanvraag. In juni dit jaar daalde het aantal binnenkomende Eritreeërs weer naar tweehonderd.

zie ook;

17 mei Vijf redenen waarom Eritreeërs naar Europa vluchten

CBS: meeste asielzoekers sinds 2001, vooral uit Eritrea en Syrië

NRC 22.07.2014 Het aantal asielzoekers dat het afgelopen half jaar naar Nederland is gekomen, lag sinds 2001 niet zo hoog. Het CBS spreekt van eenverdubbeling ten opzichte van vorig jaar.

Zo kwamen er in de eerste helft van 2014 12.300 asielzoekers naar Nederland. De grootste groep asielzoekers kwam uit Syrië: 3.700, gevolgd door Eritrea met 3.500 asielaanvragen. In eerdere jaren waren Irak, Afghanistan en Somalië de belangrijkste herkomstlanden van asielzoekers.

INSTROOM ERITREA NEEMT AF

Over de toename van het aantal asielzoekers was eerder dit jaar veel te doen. Volgens staatssecretaris Teeven was de instroom ‘volstrekt niet te behappen’. Er zou sprake zijn van duizend aanvragen per week, waar dat eerder nog duizend per maand was. Vooral uit Eritrea kwamen veel asielzoekers. Uit de cijfers van het CBS blijkt dat in april en mei de instroom uit dit land inderdaad is toegenomen, maar in juni nam het weer af door een reeks maatregelen. Het CBS baseert deze cijfers op het aantal ingediende asielverzoeken. LEES VERDER

Lees meer;

15 MEI Vanmiddag spoeddebat over instroom asielzoekers ›

19 MEI ‘Overheid Eritrea zelf betrokken bij mensenhandel’ ›

14 APR Forse toename aantal asielzoekers – kinderpardon bijna afgerond ›

6 JUL Teeven: asielzoekers dreigen op boten en in tenten terecht te komen › –

2013 Pas op: relativerend artikel over onveiligheid ›

Asielzoekers uit Vluchtkerk worden individueel verder begeleid

Den HaagFM 21.07.2014 De uitgeprocedeerde asielzoekers die nu nog in de Vluchtkerk aan de Sportlaan verblijven, moeten daar voor 1 september weg. Uit een inspectie van de brandweer zou blijken dat de situatie niet veilig is.

In de kerk wonen al bijna twee jaar asielzoekers uit onder meer Afghanistan, Irak en Egypte. Eerder stonden zij met tenten op het Malieveld. Op dit moment zijn er nog 64 vluchtelingen in de kerk. Frans Ohm, die zich al lange tijd inzet voor de vluchtelingen, zei op Den Haag FM geen andere mogelijkheid meer te ziewn dan individueel met de uitgeprocedeerde asielzoekers gaan praten over een terugkeer naar hun land van herkomst. …lees meer

‘Gemeenten lopen achter met huisvesten ex-asielzoekers’

VK 21.07.2014 Nederlandse gemeenten moeten dit jaar nog voor ruim tienduizend vluchtelingen met een verblijfsvergunning woonruimte regelen. Lokale overheden hebben nu al moeite om deze groep op tijd te huisvesten: de gemiddelde wachttijd voor een huis voor ex-asielzoekers is inmiddels opgelopen tot 5,4 maanden, terwijl daar een termijn staat van maximaal 3,5 maanden, schrijft Trouw.

VERWANT NIEUWS;

Vluchtelingen moeten weg uit Haagse SacramentskerkVideo

RTVWEST 17.07.2014 De vluchtelingen die nu nog in de Haagse Sacramentskerk verblijven, moeten daar voor 2 september weg. Uit een inspectie van de brandweer zou blijken dat de situatie er niet veilig is, heeft de Haagse burgemeester Jozias van Aartsen de vluchtelingen laten weten.

In de kerk aan de Sportlaan verblijven al bijna twee jaar asielzoekers uit onder meer Afghanistan, Irak en Egypte. Op dit moment zijn dat er nog 64. Een deel van hen zat eerder in het tentenkamp op de Koekamp.

Verantwoordelijkheid bij Rijk

Burgemeester Van Aartsen wijst erop dat de verantwoordelijkheid voor de vluchtelingen in eerste plaats bij het Rijk ligt. Staatssecretaris Fred Teeven (VVD) zou met een oplossing moeten komen, maar dat gebeurt niet.

Mede na druk uit de gemeenteraad heeft de gemeente de asielzoekers al eerder aangeboden om naar een gebouw aan de Zilverstraat te verhuizen. Daar worden in de winter daklozen ’s nachts opgevangen.

Negatieve ervaringen

De vreemdelingen weigeren dat. Zij vinden het pand ongeschikt, onder meer omdat ze er alleen ’s nachts terecht kunnen en omdat er veel bewakers in uniform rondlopen. Dat zou negatieve ervaringen bij hen oproepen.

Wat er nu met de vluchtelingen gaat gebeuren is onduidelijk. Sommigen vrezen dat ze uiteindelijk op straat zullen terechtkomen. Lees verder

Gerelateerde artikelen;

Vluchtelingen moeten weg uit Sacramentskerk

Den HaagFM 17.07.2014 De vluchtelingen die nu nog in de Sacramentskerk verblijven, moeten daar voor 1 september weg. Uit een inspectie van de brandweer zou blijken dat de situatie er niet veilig is, heeft burgemeester Jozias van Aartsen de vluchtelingen laten weten.

In de kerk aan de Sportlaan verblijven al bijna twee jaar asielzoekers uit onder meer Afghanistan, Irak en Egypte. Op dit moment zijn dat er nog 64.

Burgemeester Van Aartsen wijst erop dat de verantwoordelijkheid voor de vluchtelingen in eerste plaats bij het Rijk ligt. Staatssecretaris Fred Teeven (VVD) zou met een oplossing moeten komen, maar dat gebeurt niet. …lees meer

We zijn bang gemaakt voor vluchtelingen uit Syrië

Trouw 17.07.2014 Juist in de week dat de Verenigde Naties waarschuwden dat het aantal Syrische vluchtelingen de grens van drie miljoen passeert, kwamen de eersten in Nederland aan. Honderd zijn het er, uit een groep van tweehonderdvijftig die Nederland opvangt. Een belachelijk laag aantal. Dat vindt ook de oppositie. ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind voorop. Hij is in de buurlanden van Syrië geweest, waar miljoenen mensen worden opgevangen in tentenkampen of vervallen huizen. Vaak onder de meest erbarmelijke omstandigheden.

‘De Syrische vluchtelingen hebben het politieke tij tegen’

Trouw 15.07.2014  De dooddoener dat Nederland de Syrië-crisis niet zelf kan oplossen, is geen excuus zo weinig te doen, schrijft Arnout Brouwers in het commentaar van de Volkskrant.

Toen de slinger eenmaal terugzwaaide, zwaaiden rechts én links volop mee – uit overtuiging of uit electorale angst, of een armetierige mengelmoes van die twee.

‘De huidige terughoudendheid vinden wij gezien de schaal van de Syrische crisis niet op zijn plaats.’ Het waren keurige woorden die hulporganisaties dit jaar aan minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans richtten inzake de opname van Syrische vluchtelingen in Nederland. Vrij vertaald: ‘Get a heart!’

Oppositie wil actie basisopvang Teeven voor illegalen

Trouw 15.07.2014 Staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid & Justitie) moet niet wachten met het regelen van basisopvang voor illegalen. Dat schrijven de SP, D66, GroenLinks en de ChristenUnie in Kamervragen aan de bewindsman, aldus Joel Voordewind van laatstgenoemde partij. De illegalen moeten volgens een recente uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR) uiterlijk november onderdak, voedsel en kleren kunnen krijgen.

‘Actie Teeven voor illegalen’

Telegraaf 15.07.2014 Staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid & Justitie) moet niet wachten met het regelen van basisopvang voor illegalen. Dat schrijven de SP, D66, GroenLinks en de ChristenUnie in Kamervragen aan de bewindsman, aldus Joel Voordewind van laatstgenoemde partij. De illegalen moeten volgens een recente uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR) onderdak, voedsel en kleren kunnen krijgen.

Oppositie eist actie Teeven voor opvang illegalen

NU 15.07.2014 Staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid & Justitie) moet niet wachten met het regelen van basisopvang voor illegalen.

Dat schrijven de SP, D66, GroenLinks en de ChristenUnie in Kamervragen aan de bewindsman, aldus Joël Voordewind van laatstgenoemde partij.

De illegalen moeten volgens een recente uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR) uiterlijk november bij de overheid aanspraak kunnen maken op onderdak, voedsel en kleren.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Politiek Teeven Asiel

Oppositie wil opheldering van Teeven over opvang illegalen›

NRC 15.07.2014  Vier oppositiepartijen, de SP, D66, ChristenUnie en GroenLinks, willen dat het kabinet snel laat weten of het voor basale opvang van illegalen gaat zorgen. Aanleiding is een uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR) begin deze maand.

Het ECSR stelde in een voorlopige uitspraak in oktober vorig jaar dat ook illegale vreemdelingen bij de overheid aanspraak moeten kunnen maken op basisvoorzieningen als onderdak, voedsel en kleding. Nu gebeurt dat niet. Verantwoordelijk staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie, VVD) nam geen maatregelen in reactie op die voorlopige uitspraak.

Lees meer;

15 JUL Oppositie eist openheid Teeven

2 JUL Rechter: Teeven te streng in zaak kinderpardon

2013 Oppositie wil uitgezette suïcidale asielzoeker terughalen›

12 MEI Vonnis Duitse rechtbank ‘gênant’ voor Nederland

2013 Kamer praat wéér over illegaliteit. Wat is stand van zaken in heikele kwestie?›

Aangifte tegen asielzoekers

Telegraaf 15.07.2014 De uitgeprocedeerde asielzoekers van de actiegroep Wij zijn hier horen nog deze week of de politie het kraakpand in Amsterdam-Oost snel gaat ontruimen of dat ze langer kunnen blijven. De eigenaar van het pand aan de Linnaeushof heeft aangifte gedaan van de kraakactie van afgelopen donderdag.

Gerelateerde artikelen;

10-07: Asielzoekers weg uit Vluchthaven

10-07: Oosterpark ontruimd

09-07: Asielzoekers vrijwillig weg

07-07: Teeven praat over boten

06-07: Asielzoekers op boot gezet

04-07: Vluchthaven wordt ontruimd

04-07: Asielzoekers Vluchthaven moeten weg

GEMEENTEBESTUURDERS VVD EN PVDA BOTSEN OVER ASIELZOEKERS

BB 09.07.2014 Lokale bestuurders van VVD en PvdA verschillen sterk van mening over de vraag of uitgeprocedeerde asielzoekers nog recht hebben op onderdak. Dat blijkt uit onderzoek van Nu.nl onder gemeenteraadsleden, wethouders en burgemeesters.

Opvang

Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau OverheidinNederland.nl. Van de VVD’ers vindt slechts een op de tien dat de gemeente bij definitief uitgeprocedeerde asielzoekers de mogelijkheid moet hebben opvang te bieden met voedsel, huisvesting, gezondheidszorg en onderwijs. Bij de PvdA’ers zijn dat er negen op de tien.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

VVD en PvdA lokaal oneens over asielzoekers

Trouw 09.07.2014 Lokale bestuurders van VVD en PvdA verschillen sterk van mening over de vraag of uitgeprocedeerde asielzoekers nog recht hebben op onderdak. Dat blijkt uit onderzoek van NU.nl onder gemeenteraadsleden, wethouders en burgemeesters. Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau OverheidinNederland.nl.

Van de VVD’ers vindt slechts een op de tien dat de gemeente bij definitief uitgeprocedeerde asielzoekers de mogelijkheid moet hebben opvang te bieden met voedsel, huisvesting, gezondheidszorg en onderwijs. Bij de PvdA’ers zijn dat er negen op de tien.

Verwant nieuws;

Asielzoekers verdelen VVD en PvdA

Telegraaf 09.07.2014  De lokale bestuurders van de VVD en PvdA zijn het totaal niet eens over de vraag of uitgeprocedeerde asielzoekers recht hebben op onderdak. Dat meldt Nu.nl op basis van een peiling door Overheid in Nederland onder raadsleden, wethouders en burgemeesters.

VVD en PvdA lokaal totaal verdeeld over uitgeprocedeerden

NU 09.07.2014 De lokale bestuurders van VVD en PvdA zijn het totaal niet eens over de vraag of uitgeprocedeerde asielzoekers nog recht hebben op onderdak. Dat blijkt uit onderzoek van NU.nl, uitgevoerd door Overheid in Nederland.

Van de ruim tweeduizend respondenten vindt een meerderheid (55 procent) dat de gemeente ook bij definitief uitgeprocedeerde asielzoekers de mogelijkheid moet hebben om opvang te bieden en eventueel zorg te dragen voor voedsel, zorg en onderwijs.

Gerelateerde artikelen

Lees meer over: Asielbeleid Vluchthaven Vluchtgarage

Verder:

Teeven blijft erbij: meer dan 250 Syriërs is onmogelijk

VK 14.07.2014 Duitsland vangt tienduizend Syriërs op, Noorwegen duizend, en Nederland 250. Zijn daarmee de verhoudingen zoek? Staatssecretaris Teeven vindt van niet, de oppositie denkt er anders over.

De eerste lichting Syrische vluchtelingen die door Nederland is uitgenodigd komt vandaag aan in Amsterdam. Tot afschuw van de oppositie komt slechts een selecte groep van 250 Syriërs in aanmerking. Staatssecretaris Fred Teeven (Immigratie) weigert vooralsnog om meer Syrische ontheemden een vrije doorgang naar Nederland te geven.

VERWANT NIEUWS

‘Onderzoek van Cecilia Malmström toont het failliet van immigratie in Europa’

Elsevier 12.07.2014 Door Carla Joosten Met het onderzoek van eurocommissaris Malmström naar vooroordelen over immigratie doet ze precies wat ze burgers en politici verwijt: vooringenomenheid. Het toont het failliet aan van immigratie in Europa. De Europese Commissie wil nu ook het denken van de burgers in de landen van de Europese Unie beïnvloeden. Die burgers hebben volgens de Commissie een volstrekt verkeerd beeld van immigranten. Die dragen volgens de Commissie wel degelijk bij aan de samenleving.

Stereotypen

Maar Malmström loopt al jaren tegen een muur op van weigerachtige ministers die zelfs amper Syrische vluchtelingen willen opnemen. Om de ban te doorbreken heeft ze acht ‘stereotypen’ laten ontkrachten door het Migration Policy Center in Florence.

Berekening

Maar het belangrijkste bezwaar van Malmströms exercitie is het ontbreken van een berekening van het echte kosten-baten-saldo van de komst van niet-westerse immigranten naar de Unie. Elsevier berekende in 2009 het ‘verzorgingsstaattekort’ en kwam uit op 216,4 miljard euro.

zie ook

11 jul Deze acht dingen mag u van Brussel niet denken over immigratie

Verliest ‘rechtse ijzervreter’ Fred Teeven zijn scherpe randjes?

NU 11.07.2014 De linkse oppositie zet staatssecretaris Fred Teeven neer als meedogenloos en ook hijzelf en zijn partij proberen zijn stevige rechtse imago te bewaken. Maar klopt dit beeld van rechtse ijzervreter nog wel?

Het is nu moeilijk voor te stellen dat crimefighter Teeven in 2002 Pim Fortuyn opvolgde als lijsttrekker van Leefbaar Nederland en later met positiviteitsgoeroe Emile Ratelband strijd voerde over het leiderschap van die partij.

Kinderpardon

Schouw ziet de ‘echte’ Teeven bij de discussie rond de reikwijdte van het kinderpardon. “Op de regels is hij strak en streng, maar achter de schermen maakt hij gebruik van zijn discretionaire bevoegdheid om die kinderen hier te houden”, zegt hij.

Meestal werkt Teeven echter zelf mee aan zijn rechtse profiel. Zozei hij eens dat de dood het risico is van het vak inbreker en maakte hij laatst een groot punt van de plotselinge instroom van asielzoekers uit Eritrea.

Ook noemde Teeven het kinderpardon ‘het zuur’ na ‘het zoet’ van de strafbaarstelling illegaliteit.

Teeven schroomde er niet voor om in dit verband tegen een uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten in te gaan.

Zo ging afgelopen tijd onder druk van de Kamer de strafbaarstelling illegaliteit van tafel, komt er een eind aanasielkinderen in de cel en lijkt er ruimte te ontstaan voor opvang van illegalen.

Deels werd Teeven gedwongen om de koers te wijzigen. Zo dwongde PvdA tijdens het debat over de dood van de Russische asielzoeker Dolmatov een humaner asielbeleid af.

Deze acht dingen mag u van Brussel niet denken over immigratie

Elsevier 11.07.2014 Er bestaan een hoop stereotypes over migratie en asiel. Het wordt tijd om acht van deze misvattingen voor altijd uit de wereld te helpen. Dat moet althans de Europese Commissie in Brussel hebben gedacht. Eurocommissaris Cecilia Malmström en Philippe Fargues, directeur van het Migratiebeleidscentrum, presenteerden vrijdag een rapport waarin acht mythes over Europese immigratie onderuit werden gehaald. Hieronder acht dingen die u van Brussel nooit meer mag denken over migranten.

Volgens Elsevier;

Dat veel van bovenstaande punten wel degelijk reden tot zorg zijn, wordt uitgelegd door Elsevier-redacteur Syp Wynia. Binnen de EU zijn grote verschillen in lonen en sociale voorzieningen. Arbeidsmigranten zullen daarom niet zozeer voor het werk gaan, maar vooral voor de hogere lonen en betere voorzieningen. Als we dan toch de grenzen open zetten, ontkomen we er niet aan het minimumloon in Nederland te verlagen en onze verzorgingsstaat te versoberen. Naar het commentaar van Syp Wynia

‘Haast maken met opvang Syriërs’

Telegraaf 11.07.2014 In Jordanië en Libanon staan in totaal 250 Syrische vluchtelingen klaar om naar Nederland af te reizen. Maar volgens Tweede Kamerlid Joël Voordewind van de ChristenUnie kunnen alleen de 100 Syriërs uit vluchtelingenkampen in Jordanië voorlopig in Nederland terecht.

Alle asielzoekers weg uit Vluchthaven

NU 10.07.2014 De laatste uitgeprocedeerde asielzoekers hebben donderdagochtend de zogenoemde Vluchthaven in Amsterdam verlaten. Daardoor was ontruiming van het pand niet nodig. De voormalige gevangenis aan de Havenstraat is inmiddels afgesloten en wordt overgedragen aan de eigenaar, liet de gemeente weten.

Van de 133 personen die de afgelopen zeven maanden in de Vluchthaven verbleven, zijn er drie teruggekeerd naar hun land van herkomst. Zes anderen kregen alsnog een verblijfsvergunning en 22 personen zijn nog in afwachting van hun procedure.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Vluchthaven

Alle asielzoekers vertrokken uit ‘Vluchthaven’

Trouw 10.07.2014 De laatste uitgeprocedeerde asielzoekers hebben vanochtend de zogenoemde Vluchthaven in Amsterdam verlaten. Daardoor was ontruiming van het pand niet nodig. De voormalige gevangenis aan de Havenstraat is inmiddels afgesloten en wordt overgedragen aan de eigenaar, liet de gemeente weten.

Asielzoekers weg uit Vluchthaven

Telegraaf 10.07.2014 De laatste uitgeprocedeerde asielzoekers hebben donderdagochtend de zogenoemde Vluchthaven in Amsterdam verlaten. Daardoor was ontruiming van het pand niet nodig. De voormalige gevangenis aan de Havenstraat is inmiddels afgesloten en wordt overgedragen aan de eigenaar, liet de gemeente weten.

Gerelateerde artikelen;

10-07: Oosterpark ontruimd

09-07: Asielzoekers vrijwillig weg

07-07: Teeven praat over boten

06-07: Asielzoekers op boot gezet

04-07: Vluchthaven wordt ontruimd

04-07: Asielzoekers Vluchthaven moeten weg

Oosterpark ontruimd

Telegraaf 10.07.2014 De aangekondigde ontruiming van het Oosterpark is woensdagavond rustig verlopen. Volgens de gemeente zaten in het park twee groepen asielzoekers, die eerder op de dag de Vluchthaven verlieten. Zij moesten om 23.00 uur weg zijn, en uiteindelijk gingen ze ook zonder gemor.

Vluchtelingen weer weg uit Oosterpark

Trouw  10.07.2014 De aangekondigde ontruiming van het Oosterpark is gisteravond rustig verlopen. Volgens de gemeente zaten in het park twee groepen uitgeprocedeerde asielzoekers, die eerder op de dag de Vluchthaven verlieten. Zij moesten om 23.00 uur weg zijn en uiteindelijk gingen ze vrijwillig en zonder gemor.

Inmiddels zitten beide groepen in de Muiderkerk, vlakbij het Oosterpark. In de kerk zullen ze de nacht doorbrengen. ‘Het is een hele mooie, moderne kerk met fantastisch sanitair’, zegt Marjan Sax, die de mensen bijstaat. Donderdag wordt bekeken hoe het verder moet met de ruim 60 uitgeprocedeerde asielzoekers.

Verwant nieuws;

Vluchtelingen weer weg uit Oosterpark

NU 10.07.2014 De aangekondigde ontruiming van het Oosterpark is woensdagavond rustig verlopen. Volgens de gemeente zaten in het park twee groepen uitgeprocedeerde asielzoekers, die eerder op de dag de Vluchthaven verlieten. Zej moesten om 23.00 uur weg zijn en uiteindelijk gingen ze vrijwillig en zonder gemor.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Vluchthaven

Politie Amsterdam zal vluchtelingen wegsturen uit park

Trouw 10.07.2014 Ruim 60 uitgeprocedeerde asielzoekers uit de zogenoemde Vluchthaven in Amsterdam mogen de nacht niet doorbrengen in het Oosterpark in de hoofdstad. Om 23.00 uur vanavond zal de politie ingrijpen als de groep niet vrijwillig vertrekt, zo meldde een woordvoerder van de gemeente.

Verwant nieuws

ZAANSTAD GEVRAAGD ALS LOCATIE ASIELBOTEN

BB 10.07.2014 Zaanstad is gevraagd om twee hotelboten voor asielzoekers te plaatsen. Daarop kunnen in totaal 600 vluchtelingen worden ondergebracht. Het verzoek aan de Noord-Hollandse gemeente is gedaan door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers COA.

Tweede gemeente nog onbekend

Staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) maakte maandag bekend met twee gemeenten in gesprek te zijn over een mogelijke opvang van asielzoekers in hotelboten. Zaanstad is een van die gemeenten, blijkt nu. Welke de andere gemeente is, is nog niet bekendgemaakt.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Politie Amsterdam zal vluchtelingen wegsturen uit park

VK 09.07.2014 Ruim 60 uitgeprocedeerde asielzoekers uit de zogenoemde Vluchthaven in Amsterdam mogen de nacht niet doorbrengen in het Oosterpark in de hoofdstad. Om 23.00 uur vanavond zal de politie ingrijpen als de groep niet vrijwillig vertrekt, zo meldde een woordvoerder van de gemeente.

De vluchtelingen wilden in het park de nacht doorbrengen en hadden daar voor onbepaalde tijd tenten opgezet. Die mogen vanwege het slechte weer tot 23.00 uur blijven staan, maar daarna is het wat de gemeente betreft afgelopen.

VERWANT NIEUWS;

Zaanstad gevraagd als locatie asielboten

Trouw 09.07.2014 Zaanstad is gevraagd om twee hotelboten voor asielzoekers te plaatsen. Daarop kunnen in totaal 600 vluchtelingen worden ondergebracht. Het verzoek aan de Noord-Hollandse gemeente is gedaan door het Centraal Orgaan Asielzoekers COA.

Staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie maakte maandag bekend met twee gemeenten in gesprek te zijn over een mogelijke opvang van asielzoekers in hotelboten.

Meer over

Zaanstad locatie asielboten

Telegraaf 09.07.2014 Zaanstad is gevraagd om twee hotelboten voor asielzoekers te plaatsen. Daarop kunnen in totaal 600 vluchtelingen worden ondergebracht. Het verzoek aan de Noord-Hollandse gemeente is gedaan door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers COA.

Staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) maakte maandag bekend met twee gemeenten in gesprek te zijn over een mogelijke opvang van asielzoekers in hotelboten. Zaanstad is een van die gemeenten, blijkt nu. Welke de andere gemeente is, is nog niet bekendgemaakt.

Gerelateerde artikelen;

09-07: ‘Asielzoekers naar bajesboten’ 

06-07: Asielzoekers op boot gezet

Asielzoekers naar bajesboten

Telegraaf 09.07.2014 Asielzoekers worden binnenkort waarschijnlijk opgevangen op twee ’bajesboten’. De twee pontons deden eerder dienst als gevangenis en de overheid lijkt met de huur ervan financieel het schip in te gaan.

Nu de instroom van vreemdelingen nog steeds overweldigend blijkt, zoekt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) naarstig naar nieuwe ruimte voor opvang en het oog is daarbij gevallen op deze twee vaartuigen. Pijnlijk is dat staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) eerder al aankondigde dat asielzoekers desnoods het ruime sop moeten zoeken en dat er werd gekeken naar ’hotelboten’.

Teeven vraagt Zaanstad als locatie ‘asielboten’ te dienen

NU 09.07.2014 Zaanstad is gevraagd om twee hotelboten voor asielzoekers te plaatsen. Daarop kunnen in totaal zeshonderd vluchtelingen worden ondergebracht.  Het verzoek aan de Noord-Hollandse gemeente is gedaan door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers COA.

Staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) maakte maandag bekend met twee gemeenten in gesprek te zijn over een mogelijke opvang van asielzoekers in hotelboten.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Asielboten Asielzoekers Hotelboten

Asielzoekers vrijwillig weg

Telegraaf 09.07.2014  Ruim 60 uitgeprocedeerde asielzoekers uit de zogenoemde Vluchthaven in Amsterdam mogen de nacht niet doorbrengen in het Oosterpark in de hoofdstad. Om 23.00 uur zal de politie ingrijpen als de groep niet vrijwillig vertrekt, zo meldde een woordvoerder van de gemeente.

Gerelateerde artikelen;

07-07: Teeven praat over boten

06-07: Asielzoekers op boot gezet

05-07: Asielzoekers moeten weg uit ex-bajes

04-07: Vluchthaven wordt ontruimd

04-07: Asielzoekers Vluchthaven moeten weg

Asielzoekers verlaten Vluchthaven vrijwillig

NU 09.07.2014 De ruim honderd uitgeprocedeerde asielzoekers verlaten woensdag aan het einde van de middag vrijwillig de zogenoemde Vluchthaven in Amsterdam, waar ze ruim een half jaar geleden opvang hadden.

Volgens een woordvoerster van Wij zijn hier wil de groep weg zijn voordat de politie de voormalige gevangenis in de Havenstraat donderdag komt ontruimen. Een alternatieve opvangplek hebben de mensen niet. ”Zij komen op straat te staan”, zegt de woordvoerster.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Asielzoekers Vluchthaven

Vluchtelingen wachten ontruiming Vluchthaven Amsterdam niet af

NRC 09.07.2014 Ze gaan weg, ze wachten de ontruiming niet af. De ruim honderd uitgeprocedeerde asielzoekers slapen vanavond niet meer in de Vluchthaven. Waar dan wel, dat is nog niet duidelijk.

Dat meldt een woordvoerder van de organisatie Wij Zijn Hier, die de asielzoekers ondersteunt, aan persdienst Novum. De groep brengt de nacht in elk geval niet door bij de daklozenopvang in Amsterdam. Daar kan de groep niet terecht.

Asielsysteem EU piept en kraakt

Trouw 08.07.2014 De druk op het Europese asiel­systeem neemt flink toe. In de eerste vijf maanden van dit jaar lag het percentage asielaanvragen twintig procent hoger dan vorig jaar. En dat terwijl de 28 Europese lidstaten in 2013 al ruim 100.000 asielaanvragen meer te verwerken kregen dan in 2012 – een stijging van een derde.

De cijfers die het Europese Ondersteuningsbureau voor Asielzaken (EASO) gisteren naar buiten bracht, bezorgen Brussel kopzorgen. Vandaag buigen de Europese ministers van justitie en binnenlandse zaken zich in Milaan over de problemen die de aanhoudende stroom asielzoekers met zich meebrengt.

Verwant nieuws;

Halbe Zijlstra: linkse partijen stimuleren de mensensmokkel

Elsevier 08.07.2014 Dat zegt VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra deze week in een interview in weekblad Elsevier. Hij pleit voor ‘keiharde maatregelen’ tegen landen die uitgeprocedeerde asielzoekers niet terugnemen, zoals het stoppen van ontwikkelingshulp. Nederland zelf zou moeten stoppen met noodopvang. ‘Illegaal is illegaal en dat moet je niet faciliteren.’

Stapelen

Zijlstra vindt dat Nederland moet stoppen ‘belasting op belasting te stapelen. De grens is bereikt’. Hij verwerpt de voorstellen voor belastinghervorming van de Commissie-Van Dijkhuijzen.

Deze ambtelijke adviesgroep adviseerde een semi-vlaktaks: slechts twee tarieven inkomstenbelasting. Zijlstra in Elsevier: ‘Ik ben tegen de vlaktaks. Op papier is dat eenvoudiger, maar het roept een hopeloos gecompliceerd toeslagenstelsel in het leven.’

Teeven in gesprek over opvang asielzoekers: hotelboten of tentenpaviljoens?

VK 07.07.2014 Staatssecreatris Teeven is momenteel met twee gemeenten in gesprek over de opvang van asielzoekers in hotelboten, aldus een woordvoerder van het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers). Mogelijk komen later ook tentenpaviljoens als alternatieve opvang in beeld. Volgens VluchtelingenWerk Nederland voldoet opvang in tentenpaviljoens echter niet aan de voorwaarden die de organisatie stelt aan rust en privacy.

OPVANG ASIELZOEKERS WELLICHT OP BOTEN

BB 07.07.2014 Als de instroom van asielzoekers hoog blijft en hun uitstroom naar gemeenten stokt, dan moeten asielzoekers binnen enkele weken opgevangen worden in hotelboten. Als de situatie dan nog niet verbetert, komen tentenpaviljoens in zicht.

Hotelboten

Staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) is met twee gemeenten in gesprek over een mogelijke opvang van asielzoekers in hotelboten. Een woordvoerder van het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) heeft dat maandag gezegd. Welke gemeenten het zijn, wil hij vooralsnog niet kwijt.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Teeven voorziet opvang asielzoekers op hotelboten

NU 07.07.2014 Als de huidige instroom van asielzoekers aanhoudt, dan is het onvermijdelijk dat mensen over een aantal weken of maanden in hotelboten worden geplaatst. Als die optie is uitgeput worden mogelijk tentenpaviljoens ingezet. Dat zei staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven zondagavond in Nieuwsuur.

Het aantal asielzoekers dat naar Europa komt, steeg vorig jaar met 30 procent naar 435.000, van 352.000 in 2012. Ruim 135.000 vluchtelingen kregen vorig jaar asiel in een van de 28 EU-landen, twintigduizend meer dan in 2012.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Fred Teeven Asielzoekers

Teeven voorziet opvang asielzoekers op hotelboten

Trouw 07.07.2014 Als de instroom van asielzoekers hoog blijft en hun uitstroom naar gemeenten stokt, dan moeten asielzoekers binnen enkele weken opgevangen worden in hotelboten. Als de situatie dan nog niet verbetert, komen tentenpaviljoens in zicht.

Staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) zei dat vandaag in Nieuwsuur. Nu worden volgens hem per week zo’n twee opvangcentra voor asielzoekers geopend. Dat gebeurt in oude kazernes of gevangenissen, maar als die mogelijkheden zijn uitgeput, komen de andere opties in zicht.

Teeven praat over boten

Telegraaf 07.07.2014  Staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) is met twee gemeenten in gesprek over een mogelijke opvang van asielzoekers in hotelboten. Een woordvoerder van het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) heeft dat maandag gezegd. Welke gemeenten het zijn, wil hij vooralsnog niet kwijt.

Gerelateerde artikelen;

07-07: Bijna 1/5 meer asielaanvragen EU

06-07: Asielzoekers op boot gezet

04-07: Vluchthaven wordt ontruimd

04-07: Asielzoekers Vluchthaven moeten weg

04-07: Uitspraak over asielzoekers

Teeven praat met twee gemeenten over opvang asielzoekers

NU 07.07.2014 Staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) is met twee gemeenten in gesprek over een mogelijke opvang van asielzoekers in hotelboten.

Een woordvoerder van het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers), dat namens Teeven de besprekingen voert, heeft dat maandag gezegd. Welke gemeenten het zijn, wil hij vooralsnog niet kwijt.

Teeven liet zondag weten dat de instroom van asielzoekers zo hoog is dat naar alternatieve manieren van opvang gekeken moet worden. In eerste instantie wordt gedacht aan hotelboten. Later komen ook tentenpaviljoenen in beeld.

Meer aanvragen

De Europese Unie heeft bijna een vijfde meer asielaanvragen gekregen in de eerste 5 maanden van dit jaar vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit maandag gepubliceerde cijfers van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken. Het aantal asielaanvragen steeg in 2013 ten opzichte van 2012 met 30 procent.

Lees meer over Fred Teeven Asielzoekers

Asielzoekers op boot gezet

Telegraaf 07.07.2014 Als de instroom van asielzoekers hoog blijft en hun uitstroom naar gemeenten stokt, dan moeten asielzoekers binnen enkele weken opgevangen worden in hotelboten. Als de situatie dan nog niet verbetert, komen tentenpaviljoens in zicht.

Staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) zei dat zondag in Nieuwsuur. Nu worden volgens hem per week zo’n twee opvangcentra voor asielzoekers geopend. Dat gebeurt in oude kazernes of gevangenissen, maar als die mogelijkheden zijn uitgeput, komen de andere opties in zicht.

Gerelateerde artikelen;

04-07: Vluchthaven wordt ontruimd

04-07: Asielzoekers Vluchthaven moeten weg

03-07: ‘Onderzoek marteling’

03-07: Breda stemt in met asielzoekers

ASIEL

EU-asielbureau wil vrij verkeer voor vluchteling met status

Elsevier 07.07.2014 Asielzoekers die een vluchtelingenstatus hebben verkregen zouden zich op den duur vrij moeten kunnen bewegen in de Europese Unie (EU). De beperkingen die deze groep nu kent – ten minste vijf jaar in de lidstaat blijven waar de asielstatus is verkregen – zijn op den duur niet houdbaar in een gebied waarin vrij verkeer voor personen geldt. Dat zei de Nederlandse directeur Robert Visser van het European Asylum Support Office maandag in Brussel tegen elsevier.nl.

Vrij verkeer

Visser presenteerde maandag  samen met eurocommissaris Cecilia Malmström (Binnenlandse Zaken) het jaarverslag van zijn bureau.

Gemeenschappelijk asielbeleid

In 2015 moeten alle lidstaten de Europese standaarden in hun wetgeving hebben ingevoerd zodat er sprake is van een gemeenschappelijk asielbeleid.

Utrecht gaat tegen Teeven in met opvang asielzoekers

NU 05.07.2014 Utrecht biedt noodopvang aan uitgeprocedeerde asielzoekers. Daarmee is het de tweede stad, na Amsterdam, die tegen het beleid van staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) in gaat. Dat schrijft Trouw zaterdag.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Fred Teeven Asielzoekers Utrecht

Vluchthaven wordt ontruimd

Telegraaf 04.07.2014 De ruim 100 uitgeprocedeerde asielzoekers in de zogenoemde Vluchthaven in Amsterdam moeten het pand uiterlijk woensdag hebben verlaten. De voormalige gevangenis in de Havenstraat wordt donderdag ontruimd. Dat schreef burgemeester Eberhard van der Laan vrijdag in een brief aan de bewoners van de Vluchthaven.

Gerelateerde artikelen;

04-07: Asielzoekers Vluchthaven moeten weg

Asielzoekers moeten Vluchthaven verlaten

Trouw 04.07.2014 De ruim honderd uitgeprocedeerde asielzoekers in de zogenoemde Vluchthaven moeten binnen vier dagen zijn vertrokken uit het voormalige gevangenisgebouw aan de Amsterdamse Havenstraat. Dat heeft de rechter vandaag bepaald.

Asielzoekers Vluchthaven moeten weg

Telegraaf 04.07.2014 De ruim 100 uitgeprocedeerde asielzoekers in de zogenoemde Vluchthaven moeten binnen 4 dagen zijn vertrokken uit het voormalige gevangenisgebouw aan de Amsterdamse Havenstraat. Dat heeft de rechter vrijdag bepaald.

Uitspraak over asielzoekers

Telegraaf 04.07.2014  De rechtbank in Amsterdam beslist vrijdag of de ruim honderd uitgeprocedeerde asielzoekers in de zogenoemde Vluchthaven weg moeten uit het pand. De gemeente Amsterdam had de bewoners van het pand, een voormalige gevangenis in de Havenstraat, voor de rechter gedaagd om ontruiming af te dwingen.

Asielzoekers Vluchthaven Amsterdam moeten weg 

NU 04.07.2014 De ruim honderd uitgeprocedeerde asielzoekers in de zogenoemde Vluchthaven in Amsterdam moeten het pand uiterlijk woensdag hebben verlaten. Bekijk video – De voormalige gevangenis in de Havenstraat wordt donderdag ontruimd. Dat heeft burgemeester Eberhard van der Laan vrijdag gemeld in een brief aan de bewoners van de Vluchthaven.

Uitgeprocedeerde asielzoekers moeten toch echt weg uit Vluchthaven

Elsevier 04.07.2014 De zeker 100 uitgeprocedeerde asielzoekers moeten van de rechter nu echt weg uit het voormalige gevangenisgebouw in de Amsterdamse Havenstraat. De gemeente was naar de rechter gestapt nadat de groep weigerde het pand te verlaten.

De groep moet binnen vier dagen weg zijn uit het pand dat door de asielzoekers is omgedoopt tot Vluchthaven. De gemeente bood de groep een half jaar onderdak in het pand, tot 1 juni.

Afgelopen dinsdag op 1 juli moest het pand worden opgeleverd aan het Rijk. Elke dag te laat kostte de gemeente een boete van 5000 euro.

Uitgeprocedeerde asielzoekers ‘Vluchthaven’ moeten weg

NRC 04.07.2014 De ruim honderd asielzoekers die momenteel verblijven in een oude gevangenis in Amsterdam, de ‘Vluchthaven’, moeten vertrekken. Dat heeft de rechter vanmiddag bepaald, schrijft persbureau Novum. De gemeente hoeft de groep niet collectief op te vangen, maar de asielzoekers kunnen individueel een aanvraag indienen bij de gemeente om mogelijk alternatief onderdak te krijgen. LEES VERDER

AMSTERDAM MOET RUIMER CRITERIUM ASIELAANVRAGEN HANTEREN

BB 04.07.2014 De ruim 100 uitgeprocedeerde asielzoekers in de zogenoemde Vluchthaven moeten binnen vier dagen zijn vertrokken uit het voormalige gevangenisgebouw aan de Amsterdamse Havenstraat. Dat heeft de rechter vrijdag bepaald.

Ruimer criterium gemeente

Toch is niet alle hoop voor de asielzoekers vervlogen: volgens de rechter kunnen zij ieder individueel opnieuw een aanvraag bij de gemeente doen om aanspraak te maken op alternatief onderdak. De gemeente Amsterdam moet een ruimer criterium hanteren voor het beoordelen van deze aanvragen.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

‘Het vluchtelingenkind is dankbaar dat ze hem Nederland gegeven hebben’

VK 03.07.2014 Er was eens een jongen die met zijn ouders uit Iran naar Nederland vluchtte. ‘Hij raakt verliefd op de taal, op de stad, op de cultuur, op het land’, schrijft Ferdows Kazemi. ‘Dat is wat Nederland siert, niet de verhalen over vluchtelingenkinderen die Teeven wil terugsturen naar het land van hun ouders.’ Nee, hij kent hun taal nog niet, maar een kind heeft vaak genoeg aan gebarentaal, een glimlach, een aaitje over zijn bol.

Onlangs had ik een gesprek met een jonge man die jaren geleden samen met zijn ouders Iran ontvluchtte. Hij was toen bijna negen jaar oud en had geen idee waar Nederland lag, überhaupt geen weet van landsgrenzen. Blonde haren en blauwe ogen had hij alleen in films gezien.

Asielzoekers moeten Vluchtmarkt verlaten

NU 03.07.2014 Een groep van enkele tientallen uitgeprocedeerde asielzoekers moet weg uit de zogeheten Vluchtmarkt, bestaande uit enkele gekraakte sociale huurwoningen in Amsterdam-West. Dat heeft de rechtbank in de hoofdstad donderdag beslist. Woningcorporatie Rochdale wil de al langer leegstaande woningen in de Ten Katestraat renoveren.

ASIELZOEKERS WELKOM IN BREDA

BB 03.07.2014 De gemeenteraad van Breda heeft woensdagavond ingestemd met de opvang van 400 asielzoekers in de oude gevangenisgebouwen bij de Koepel in het centrum van de stad. De gemeenteraad vindt de oude gevangenis in het centrum allesbehalve ideaal voor vluchtelingen maar wil niet dwars gaan liggen. ‘Asielzoekers horen niet in een gevangenis’, zei de SP. ‘De locatie is ongeschikt’, oordeelde de VVD. ‘De keuze voor deze plek is niet bepaald gelukkig’, meende het CDA.

Eerste asielzoekers in augustus

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) wil de voormalige gevangenis vanwege de grote toestroom van asielzoekers uit Eritrea en Syrië snel in gebruik nemen. De eerste asielzoekers worden in augustus verwacht. Tegen het plan bestaat veel weerstand van buurtbewoners. Een internetpetitie van omwonenden werd ongeveer 900 keer getekend. Er worden met het COA afspraken gemaakt, bijvoorbeeld over overleg met de buurt.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Raad Breda stemt in met komst asielzoekers

VK 03.07.2014 De gemeenteraad van Breda heeft ingestemd met de opvang van 400 asielzoekers in de oude gevangenisgebouwen bij de Koepel in het centrum van de stad. De gemeenteraad vindt de oude gevangenis in het centrum niet ideaal voor vluchtelingen maar wil niet dwars gaan liggen. Tegen het plan bestaat veel weerstand van buurtbewoners. Eeninternetpetitie van omwonenden werd ongeveer 900 keer getekend. Er worden met het COA afspraken gemaakt, bijvoorbeeld over overleg met de buurt.

Breda stemt in met asielzoekers

Telegraaf 03.07.2014 De gemeenteraad van Breda heeft woensdagavond ingestemd met de opvang van vierhonderd asielzoekers in de oude gevangenisgebouwen bij de Koepel in het centrum van de stad. De gemeenteraad vindt de oude gevangenis in het centrum allesbehalve ideaal voor vluchtelingen maar wil niet dwars gaan liggen.

Teeven in beroep tegen uitspraak kinderpardon

VK 02.07.2014 Staatssecretaris Fred Teeven van Justitie gaat in hoger beroep tegen een uitspraak van de rechtbank in Den Haag. Die oordeelde dat een Kazachstaans gezin ten onrechte is afgewezen voor het kinderpardon. Teeven wil de criteria van zijn pardon echter niet versoepelen en vecht de uitspraak aan.

Teeven in beroep tegen uitspraak kinderpardon

NU 02.07.2014 Staatssecretaris Fred Teeven (Justitie) gaat in beroep tegen de uitspraak van de rechter dat het kinderpardon te streng wordt gehanteerd.

Dat bevestigt het ministerie woensdag aan NU.nl. De rechtbank in Den Haag oordeelde deze week dat een gezin uit Kazachstan op basis van het kinderpardon een verblijfsvergunning had moeten krijgen.

Teeven wil helderheid

Telegraaf 02.07.2014 Staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) sluit niet uit dat een uitspraak deze week van de rechter over het kinderpardon ook bij andere asielzoekers van invloed kan zijn. Om die reden wil hij zo snel mogelijk duidelijkheid over de uitleg van de regeling en is hij meteen in beroep gegaan bij de Raad van State.

KINDERPARDON

Teeven: ik leg mij niet zomaar neer bij uitspraak kinderpardon

Elsevier 02.07.2014 Staatssecretaris van Justitie Fred Teeven (VVD) is niet van plan om de voorwaarden voor het kinderpardon te versoepelen. Hij verwerpt het oordeel van de Haagse rechter, die vindt dat zijn beleid niet zo strikt moet worden uitgevoerd. Teeven heeft woensdag besloten dat hij in hoger beroep gaat tegen de uitspraak.

Aantrekkelijk

Een van de voorstanders van een ruimer kinderpardon is PvdA-leiderDiederik Samsom. Hij vindt dat Teeven ruimhartig moet kijken naar kinderen die buiten de kinderpardonregeling vallen. Honderden burgemeesters zijn het daarmee eens, waaronder de burgemeester van Den Haag, Jozias van Aartsen – een partijgenoot van Teeven.

Verschillende oppositiepartijen, waaronder PVV en CDA, waarschuwen juist voor verruiming van de regeling. Zij wijzen erop dat het om een permanente regel gaat en niet om een eenmalig pardon. Als de voorwaarden zouden worden versoepeld ‘wordt het mensen wel heel makkelijk en aantrekkelijk gemaakt om niet te vertrekken,’ vindt CDA-Kamerlid Eddy van Hijum.

Vluchtelingenwerk: ‘Onzekerheid blijft ondanks uitspraak pardon’

VK 02.07.2014 Hoewel een rechter in Den Haag heeft bepaald dat het kinderpardon niet zo strikt mag worden uitgevoerd als staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie wil, hangt bij Vluchtelingenwerk Nederland de vlag nog niet uit. De hulporganisatie spreekt van een ‘hoopgevende uitspraak, maar de onzekerheid blijft’.

Uitspraak kinderpardon hoopvol voor andere gezinnen?

Trouw 02.07.2014 De strikte uitvoering van het kinderpardon moet worden verruimd. De rechtbank in Den Haag heeft staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie op de vingers getikt. Het is onterecht om een asielzoeker af te wijzen die niet in beeld is bij het Rijk, maar wel bij de gemeente, oordeelde de rechter gisteren. De uitspraak biedt hoop voor andere afgewezen kinderen. Mogen zij nu ook in Nederland blijven?

Mauro uit Angola mocht blijven.

‘Uitspraak pardon geeft hoop’

Telegraaf 02.07.2014 Hoewel een rechter in Den Haag heeft bepaald dat het kinderpardon niet zo strikt mag worden uitgevoerd als staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) wil, hangt bij Vluchtelingenwerk Nederland de vlag nog niet uit. De hulporganisatie spreekt van een „hoopgevende uitspraak, maar de onzekerheid blijft”.

Gerelateerde artikelen;

02-07: Teeven teruggefloten

20-06: ‘Te voorbarig met besluit asielkind’

20-06: Gemeenten geven info kinderen

07-06: ’Asielbeleid is uitnodiging’

04-06: Kinderpardon niet aangepast

Rechtbank corrigeert strikte lijn Teeven bij kinderpardon

VK 02.07.2014 Het kinderpardon mag niet zo strikt worden uitgevoerd als staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie wil. De rechtbank in Den Haag heeft gisteren bepaald dat het onterecht is een asielzoeker af te wijzen die niet in beeld was bij het Rijk, maar wel bij een gemeente. De staatsecretaris beraadt zich momenteel op een eventueel beroep tegen de uitspraak.

Teeven teruggefloten

Telegraaf 02.07.2014 Het kinderpardon mag niet zo strikt worden uitgevoerd als staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie wil. De rechtbank in Den Haag heeft dinsdag bepaald dat het onterecht is om een asielzoeker af te wijzen die niet in beeld was bij het Rijk, maar wel bij een gemeente. Dat schrijft de Volkskrant.

KINDERPARDON

Rechter zet streep door strenge handhaving van kinderpardon

Elsevier 02.07.2014 Het kinderpardon mag niet zo strikt worden uitgevoerd als staatssecretaris van Justitie Fred Teeven (VVD) wil. Het is onterecht om een asielzoeker af te wijzen die onder toezicht stond van de gemeente en niet bij het Rijk. Dat oordeelde de rechtbank in Den Haag, schrijft de Volkskrant woensdag.

Rechtbank wil minder strikte lijn kinderpardon

NU 02.07.2014 Het kinderpardon mag niet zo strikt worden uitgevoerd als staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie wil.

Dat heeft de rechtbank in Den Haag dinsdag bepaald. Het is volgens de rechter onterecht om een asielzoeker af te wijzen die niet in beeld was bij het Rijk, maar wel bij een gemeente. Er zijn in totaal honderd kinderen die wel bekend zijn bij een gemeente, maar niet bij het Rijk.

‘Nederland passief na Europees asieloordeel’›

NRC 02.07.2014 De overheid heeft vorig jaar geen gehoor gegeven aan het verzoek van het Europees Comité voor Sociale Rechten van de Raad van Europa om de leefomstandigheden van uitgeprocedeerde asielzoekers te verbeteren. Dat stelt het College voor de Rechten van de Mens vanochtend in een jaarlijkse rapportage, waarin vijftig aanbevelingen staan om de rechten van iedereen in Nederland te beschermen.

Rechter zet streep door strenge handhaving van kinderpardon

Elsevier 02.07.2014 Het kinderpardon mag niet zo strikt worden uitgevoerd als staatssecretaris van Justitie Fred Teeven (VVD) wil. Het is onterecht om een asielzoeker af te wijzen die onder toezicht stond van de gemeente en niet bij het Rijk. Dat oordeelde de rechtbank in Den Haag, schrijft de Volkskrant woensdag.

Overwinning

De uitspraak is een overwinning voor de voorstanders van een ruimer kinderpardon. Zij vinden het vreemd dat toezicht door de gemeente bij het kinderpardon niet telt als overheidstoezicht.

Ruimhartig

Een van de voorstanders van een ruimer kinderpardon is PvdA-leiderDiederik Samsom. Hij vindt dat Teeven ruimhartig moet kijken naar kinderen die buiten de kinderpardonregeling vallen.

Ook honderden burgemeesters gaven te kennen dat de regels moeten worden versoepeld. Zij hopen dat eerder afgewezen asielkinderen in hun gemeenten alsnog onder het kinderpardon vallen. Maar Teeven is naar eigen zeggen niet van plan iets aan zijn huidige beleid te veranderen.

Volgens Elsevier;

René van Rijckevorsel: Pardon voor kinderen is een beloning voor het bedrog van de ouders

zie ook

Rechtbank corrigeert strikte lijn Teeven bij kinderpardon

VK 02.07.2014 Het kinderpardon mag niet zo strikt worden uitgevoerd als staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie wil. De rechtbank in Den Haag heeft gisteren bepaald dat het onterecht is een asielzoeker af te wijzen die niet in beeld was bij het Rijk, maar wel bij een gemeente. De staatsecretaris beraadt zich momenteel op een eventueel beroep tegen de uitspraak.

VERWANT NIEUWS;

Vluchtelingenwerk: ‘Onzekerheid blijft ondanks uitspraak pardon’

VK 02.07.2014 Hoewel een rechter in Den Haag heeft bepaald dat het kinderpardon niet zo strikt mag worden uitgevoerd als staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie wil, hangt bij Vluchtelingenwerk Nederland de vlag nog niet uit. De hulporganisatie spreekt van een ‘hoopgevende uitspraak, maar de onzekerheid blijft’.

VERWANT NIEUWS;

Toch geen tenten voor vluchtelingen München

NU 29.06.2014 De Duitse stad München gaat toch geen tenten neerzetten om vluchtelingen in onder te brengen. Omdat de vluchtelingenopvang in een voormalige kazerne overvol is, worden ontheemden nu opgevangen in lege hangars en garages. Dat laat de regering van de deelstaat Beieren weten.

Zaterdag zei een woordvoerder van het Beierse ministerie van Sociale Zaken dat gedacht werd aan het inrichten van een tentenkamp. Maar minister Emilia Müller liet weten dat dit niet gaat gebeuren. “We kunnen inmiddels ook zonder tenten verzekeren dat elke vluchteling die in Beieren aankomt een dak boven het hoofd heeft”, zei ze.

Gerelateerde artikelen

Lees meer over München

Migrantenprotest tegen Israëlische asielprocedure

NRC 29.06.2014 Ongeveer duizend asielzoekers zijn vanochtend in Israël de straat op gegaan om de demonstreren tegen het migrantenbeleid van Jeruzalem . Dat hebben activisten verklaard. De Soedanese en Eritrese migranten marcheerden uit het detentiecentrum waar zij verblijven en eisen dat hun asielaanvragen in behandeling worden genomen.

“We kunnen niet in een kooi in de woestijn blijven wonen zonder vooruitzicht op een antwoord op onze aanvragen”, aldus de activisten in een verklaring. De Israëlische autoriteiten hebben nog niet op de actie en uitspraken gereageerd. LEES VERDER

PvdA laat regels kinderpardon overeind

Trouw 25.06.2014 De PvdA is niet van plan zich sterk te maken voor andere regels voor het kinderpardon, waar een groot deel van de oppositie op aandringt. PvdA-Tweede Kamerlid Jeroen Recourt zei dat vandaag na een betoging in Den Haag voor een ‘eerlijk kinderpardon’. Hij nam daar samen met zijn collega’s van de SP, GroenLinks, ChristenUnie en de Partij voor de Dieren petities en tienduizenden handtekeningen in ontvangst die daartoe oproepen.

zie; Demonstratie 2e kamer 25.06.2014 Eerlijk Kinderpardon

Asielzoekers definitief naar koepelgevangenis Breda

NU 25.06.2014 Bijna vierhonderd asielzoekers mogen maximaal twee jaar worden opgevangen in de bijgebouwen van de voormalige koepelgevangenis in Breda.

Het stadsbestuur gaat akkoord met een opvangverzoek van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), meldt de gemeente woensdag op haar website.

De gemeente bekijkt of er meer politie nodig is, omdat extra maatregelen voor de veiligheid nodig zouden zijn. Een groep van omwonenden, gemeente, politie en het COA houdt de situatie in de gaten. In eerste instantie blijven de asielzoekers een jaar. Die periode kan met maximaal één jaar worden verlengd.

Gerelateerde artikelen

Lees meer over Asielzoekers Breda

Haagse Vogelwijk: overheid moet zorgen voor opvang vluchtelingen Sacramentskerk

RTVWEST 24.06.2014 De wijkvereniging van de Vogelwijk wil dat burgemeester Jozias van Aartsen van Den Haag voor 1 oktober een goede lokatie vindt om de uitgeprocedeerde vluchtelingen in de Sacramentskerk te huisvesten. Dat schrijft de vereniging in een brief.

Geduld is op

‘Wij zijn van mening dat deze mensen niet aan hun lot moeten worden overgelaten, ook niet nadat ze een eerste aanbod op andere huisvesting hebben afgewezen’, staat in de brief. En: ‘In zijn algemeenheid geldt dat de bewoners van de Vogelwijk begrip hebben getoond voor de situatie, maar daar is nu wel een einde aan gekomen.’… Lees verder

Gerelateerde artikelen;

Irakese vluchtelingen uit Sacramentskerk willen andere locatie

Den HaagFM jun 24, 2014 De wijkvereniging van de Vogelwijk stelt burgemeester Jozias van Aartsen in een brief een ultimatum: voor 1 oktober moet er een goede locatie gevonden worden om de uitgeprocedeerde vluchtelingen in de Sacramentskerk te huisvesten.

Enkele tientallen uitgeprocedeerde vluchtelingen bivakkeren al anderhalf jaar in de onverwarmde kerk. Ze zeggen niet terug te kunnen naar hun land, omdat het er te onveilig is. Veel komen uit Irak, die deze mensen alleen toelaat als ze vrijwillig terugkeren.

Meer asielzoekers Gilze

Telegraaf 23.06.2014 Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) wil met een renovatie de capaciteit van het grote asielzoekerscentrum (azc) in Gilze uitbreiden tot 1200 plaatsten. Er komt bovendien ruimte om in noodgevallen nog eens 300 vluchtelingen tijdelijk onderdak te bieden. Het COA heeft dat maandagavond gemeld in de gemeenteraad van Gilze en Rijen.

Meer asielzoekers naar Gilze

NU 23.06.2014 Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) wil met een renovatie de capaciteit van het grote asielzoekerscentrum (azc) in Gilze uitbreiden tot twaalfhonderd plaatsen.

Er komt bovendien ruimte om in noodgevallen nog eens driehonderd vluchtelingen tijdelijk onderdak te bieden. Het COA heeft dat maandagavond gemeld in de gemeenteraad van Gilze en Rijen.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Gilze COA Asielzoekers

Minder asielzoekers Eritrea

Telegraaf 20.06.2014  Het aantal asielzoekers uit Eritrea loopt snel terug. Vorige week vroegen 50 Eritreeërs asiel aan in ons land, de week ervoor waren dat er 90. Dat blijkt vrijdag uit een brief die staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Aantal asielzoekers Eritrea neemt verder af

Vijftig Eritreeërs vroegen vorige week asiel aan in Nederland

NU 20.06.2014 Het aantal asielzoekers uit Eritrea loopt snel terug. Vorige week vroegen vijftig Eritreeërs asiel aan in Nederland, de week ervoor waren dat er nog negentig. Dat blijkt vrijdag uit een brief die staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

‘Teeven voorbarig met besluit over asielkind’

Trouw 20.05.2014 Nederland vindt dat staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) pas uitsluitsel kan geven over de schrijnende situatie van asielkinderen als hun rechtszaken en alle moties in de Tweede Kamer zijn afgehandeld. Ook moet hij burgemeesters langer de tijd geven bij hem aan de bel te trekken over schrijnende situaties.

Verwant nieuws;

‘Te voorbarig met besluit asielkind’

Telegraaf 20.06.2014  VluchtelingenWerk Nederland vindt dat staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) pas uitsluitsel kan geven over de schrijnende situatie van asielkinderen als hun rechtszaken en alle moties in de Tweede Kamer zijn afgehandeld. Ook moet hij burgemeesters langer de tijd geven bij hem aan de bel te trekken over schrijnende situaties.

Zutphen vangt 855 asielzoekers op

Telegraaf 20.06.2014  In de voormalige rechercheschool in Zutphen komt een opvang voor 855 asielzoekers. Dat maakte het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) vrijdagmiddag bekend. Het COA verwacht dat de eerste asielzoekers in juni volgend jaar er een plaats krijgen.

‘Geen azc in KMS-kazerne’

Telegraaf  20.06.2014  De gemeente Weert wil geen asielzoekers in de KMS-kazerne. Een verzoek daartoe van het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) past niet in de plannen van de gemeente, laten burgemeester en wethouders (B&W) van Weert weten.

Weert wil geen asielzoekers op kazerneterrein

NU 20.06.2014 De gemeente Weert wil geen asielzoekers op het terrein van de Koninklijke Militaire School (KMS).

Weert wil dat terrein na het vertrek van Defensie eind dit jaar benutten voor recreatieve doeleinden, en dat plan staat op gespannen voet met een asielzoekerscentrum. Dat schrijven burgemeester en wethouders vrijdag aan de gemeenteraad.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Weert Asielzoekers Zutphen

Asielzoekers Vluchthaven nog niet weg

Telegraaf 20.06.2014 De ruim 100 uitgeprocedeerde asielzoekers in de zogenoemde Vluchthaven in Amsterdam hoeven daar voorlopig nog niet weg. De gemeente Amsterdam wilde het pand ontruimen en had de bewoners voor de rechter gedaagd. Maar de rechtbank in Amsterdam besloot vrijdag de beslissing aan te houden.

Gerelateerde artikelen;

04-06: Teeven teleurgesteld

Asielzoekers Vluchthaven hoeven nog niet weg

NU 20.06.2014 De ruim honderd uitgeprocedeerde asielzoekers in de zogenoemde Vluchthaven in Amsterdam hoeven daar voorlopig nog niet weg.

De gemeente Amsterdam wilde het pand ontruimen en had de bewoners voor de rechter gedaagd. Maar de rechtbank in Amsterdam besloot vrijdag de beslissing aan te houden.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Vluchthaven Asielzoekers

Den Haag hoopt op extra kinderpardon

RTVWEST 20.06.2014 DEN HAAG – De Haagse burgemeester Jozias van Aartsen hoopt dat ‘iets meer dan tien’ kinderen in de stad mogen blijven, hoewel ze niet officieel onder het kinderpardon vallen. Hij vindt dat staatssecretaris Fred Teeven deze Haagse jongeren toch toestemming moet geven om in ons land te mogen blijven.

In heel Nederland hebben de afgelopen dagen ruim honderd gemeenten het ministerie van Justitie informatie gegeven over kinderen die onder het zogeheten kinderpardon zouden moeten vallen. Volgens staatssecretaris Teeven (VVD, Veiligheid en Justitie) heeft de informatie concreet betrekking op zo’n zeventig kinderen en hun familie. Hij gaat de situaties de komende zomermaanden bekijken. Lees verder

BurgemeesterhooptopextraKinderpardon

Den HaagFM 20.06.2014 De Haagse burgemeester Jozias van Aartsen (grote foto) hoopt dat “iets meer dan tien” kinderen in de stad mogen blijven, hoewel ze niet officieel onder het Kinderpardon vallen. Hij vindt dat staatssecretaris Fred Teeven (kleine foto) deze Haagse jongeren toch toestemming moet geven om in ons land te mogen blijven.

In heel Nederland hebben de afgelopen dagen ruim honderd gemeenten het ministerie van Justitie informatie gegeven over kinderen die onder het zogeheten Kinderpardon zouden moeten vallen. Volgens staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie heeft de informatie concreet betrekking op zo’n zeventig kinderen en hun familie. Hij gaat de situaties de komende zomermaanden bekijken. …lees meer

Ruim honderd burgemeesters vragen om kinderpardon

NU 20.06.2014  Ruim honderd burgemeesters hebben tot nu toe afgewezen aanvragen voor het kinderpardon voorgelegd aan staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven.

Dat heeft een woordvoerder gezegd. Vrijdag is de laatste dag waarop burgemeesters zich kunnen melden met nieuwe informatie.

Teeven wil nieuwe informatie bekijken waaruit zou kunnen blijken dat kinderen alsnog onder het kinderpardon moeten vallen, mits die uiterlijk vrijdag aangeleverd.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Kinderpardon

KINDERPARDON

Meer dan honderd burgemeesters hopen op ‘extra’ kinderpardon

Elsevier  20.06.2014 Ruim honderd burgemeesters hopen dat eerder afgewezen asielkinderen in hun gemeenten alsnog onder het kinderpardon vallen. Vrijdag is de laatste dag dat gemeenten nieuwe informatie over de kinderen kunnen aanleveren bij staatssecretaris Fred Teeven (Veligheid en Justitie, VVD).

Minderjarige asielzoekers konden vorig jaar van 1 februari tot 1 mei een beroep doen op de kinderpardonregeling. Eerder dit jaar bleek dat iets minder dan de helft van de 3.280 kinderen die een aanvraag deden in Nederland mag blijven.

In mei vroeg meer dan de helft van de 403 Nederlandse burgemeesters de staatssecretaris in een petitie om afgewezen aanvragen te heroverwegen. Zij beklaagden zich er vooral over dat alleen kinderen die onder rijkstoezicht staan in aanmerking komen.

Burgemeester van Den Haag Jozias van Aartsen, VVD’er, vroeg zijn partijgenoot Teeven het pardon ‘ruimhartig’ op te vatten.

Nieuwe informatie

Verschillende oppositiepartijen, waaronder PVV en CDA, waarschuwdenjuist voor verruiming van de regeling. Zij wezen erop dat het om een permanente regel gaat en niet om een eenmalig pardon. Als de voorwaarden zouden worden versoepeld ‘wordt het mensen wel heel makkelijk en aantrekkelijk gemaakt om niet te vertrekken,’ vond CDA-Kamerlid Eddy van Hijum.

Teeven meldde naar aanleiding van de petitie de regeling niet te zullen aanpassen, maar beloofde dus wel nieuwe informatie mee te nemen bij het uitvoeren van het beleid. ‘Kennelijk heeft u informatie die bij de Rijksoverheid vooralsnog onbekend is,’ schreef de minister aan de gemeenten.

Volgens Elsevier;

René van Rijckevorsel: Pardon voor kinderen is een beloning voor het bedrog van de ouders

50 miljoen mensen vluchten

Telegraaf 20.06.2014 Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog zijn er wereldwijd meer dan 50 miljoen mensen op de vlucht. Dat blijkt uit een rapport van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR dat vrijdag, op Wereldvluchtelingendag, verschijnt. In 2013 waren bijna 51,2 miljoen mensen op de vlucht, vergelijkbaar met de complete bevolking van een middelgroot land als Spanje of Zuid-Afrika.

Marcel van Roosmalen: Een korte inspectieronde van de vluchtgarage

NRC 20.06.2014 Het lot van de illegaal, de uitgeprocedeerde asielzoeker die terug moet ook als dat niet kan, had ik me nooit echt aangetrokken. We moesten ze niet te veel ‘vertroetelen’ was het regeringsstandpunt, anders kwamen er nog meer.

Na inspecteurs van het College van Rechten van de Mens – ze troffen ‘een mensonwaardige’ situatie aan – en ambtenaren van gemeente en stadsdeel – ze troffen geen onveilige situatie aan, helemaal niet nadat ze er rookmelders hadden opgehangen – bezocht ik gisteren ‘de vluchtgarage’, zoals de parkeergarage van Klarenbeek in Amsterdam Zuidoost wordt genoemd.

Voor het eerst sinds WO II meer dan 50 miljoen vluchtelingen

NU 20.06.2014 Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog zijn er wereldwijd meer dan 50 miljoen mensen op de vlucht. Dat blijkt uit een rapport van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR dat vrijdag, op Wereldvluchtelingendag, verschijnt.

Chronologie van de Syrische burgeroorlog l Dossier Syrië

Gerelateerde artikelen

Lees meer over: Vluchtelingen Vluchtelingen Syrië Syrië

Aantal vluchtelingen staat op 51,2 miljoen, meer dan na WOII›

NRC 20.06.2014 Eind vorig jaar waren er wereldwijd 51,2 miljoen vluchtelingen, meer dan na de Tweede Wereldoorlog. Dat blijkt uit een rapport dat de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR vanochtend, op Wereldvluchtelingendag, heeft gepresenteerd.

Onder dit aantal vallen vluchtelingen, asielzoekers en mensen die in eigen land ontheemd raakten. Sinds 1989, het jaar dat de UNHCR begon met het tellen van vluchtelingen, is dit aantal niet zo hoog geweest. Ruwweg de helft van alle ontheemden zijn kinderen. De UNHCR baseerde zich voor het rapport op eigen gegevens en op die van ngo’s en regeringen.

‘ER IS EEN GEVAARLIJK GEBREK AAN VREDE’

Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen bij de VN António Guterres zegt hierover vanochtend in nrc.next (€): “Er is tegenwoordig een gevaarlijk gebrek aan vrede. Dit alles toont aan wat de enorme prijs is van het niet beëindigen van oorlogen, van het falen in het vinden van oplossingen of het voorkomen van conflicten.

HELPEN DOET HET TELLEN WEINIG’

De UNHCR telt elk jaar. Helpen doet het weinig, schrijft buitenlandredacteur Maartje Somers vanmorgen in nrc.next: “De wereld heeft nooit geweten wat zij met grote aantallen vluchtelingen aan moest, en weet dit nog steeds niet. In Afrika groeien kampen uit tot uitgestrekte, semi-permanente steden van zeil en tentdoek. In Libanon wonen Syrische families voorlopig in garages.

Lees meer;

20 JUN 51 miljoen ontheemden Aantal vluchtelingen in de laatste 25 jaar (in miljoenen)

20 JUN Met 51 miljoen op drift: een vluchtelingenrecord

20 JAN De ruim vijf miljoen die Giro 555 binnenhaalde voor Syrië is op›

2013 Britse minister: we hebben enorm gefaald in Syrië›

2013 Rode Kruis geeft Syrische vluchtelingen in Jordanië creditcard›

Bescherming voor 135.000 asielzoekers in EU

Trouw 19.06.2014 De 28 EU-landen hebben in 2013 aan 135.000 asielzoekers de beschermde status verleend. In 2012 waren dat er nog 116.000. Dat heeft het Europees statistiekbureau Eurostat vandaag gemeld.

De bescherming betekent dat de asielzoekers niet hoeven terug te keren naar het land van herkomst. Zweden (26.400) en Duitsland (26.000) gaven de meeste asielzoekers bescherming. Nederland staat met 10.600 op de zesde plek.

Recordaantal asielzoekers

Telegraaf 19.06.2014 De 28 EU-landen hebben vorig jaar 135.700 vluchtelingen asiel verleend, 20.000 meer dan in 2012. De grootste groep asielzoekers (35.800), kwam uit Syrië, gevolgd door Afghanistan (16.400) en Somalië (9700). Dat blijkt uit donderdag gepubliceerde gegevens van het statistiekbureau Eurostat. Zweden nam met 26.400 de meeste asielzoekers op, iets meer dan Duitsland. Nederland komt met 10.620 opnamen op de zesde plaats.

EU liet in 2013 recordaantal asielzoekers toe

NU 19.06.2014 De 28 EU-landen hebben vorig jaar 135.700 vluchtelingen asiel verleend. Dat zijn twintigduizend meer dan in 2012. De grootste groep asielzoekers (35.800) kwam vorig jaar uit Syrië, gevolgd door Afghanistan (16.400) en Somalië (9700). Dat blijkt uit donderdag gepubliceerde gegevens van het statistiekbureau Eurostat.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Asielzoekers Vluchtelingen

Europese Unie liet in 2013 recordaantal asielzoekers toe

Elsevier 19.06.2014 Nooit eerder kregen zo veel asielzoekers een beschermde status in de Europese Unie als vorig jaar. De EU-landen verleenden in 2013 in totaal aan 135.700 migranten asiel. Dat blijkt uit cijfers van statistiekbureau Eurostat.

Grote vijf

Van de 28 EU-landen nam Zweden de meeste asielzoekers op (26.395). Daarna komen Duitsland (26.080) , Frankrijk (16.155), Italië (14.465) en Groot-Brittannië (13.400). Tezamen namen deze vijf lidstaten 70 procent van alle asielzoekers op.

Nederland nam, gezien de relatief geringe oppervlakte van het land, ook een aanzienlijk deel voor rekening met 10.620 goedgekeurde asielaanvragen. Lidstaten Liechtenstein (5), Estland (10) en IJsland (15) namen een verwaarloosbaar aantal asielzoekers op.

Volgens Elsevier;

Carla Joosten: Italiaans asielbeleid faalt, dus Europa moet binnengrenzen gaan bewaken

Syriërs

Het recordaantal moet niet worden gezocht in de uitbreiding van de EU die in 2013 met Kroatië haar 28ste lidstaat kreeg. De Kroaten verleenden slechts aan 25 asielzoekers een verblijfsstatus.

Opvallend is dat het aantal Syriërs blijft toenemen. Ruim 26 procent (35.800) van de opgenomen asielzoekers kwam vorig jaar uit Syrië. Ook Afghanen (16.400) en Somaliërs (9.700) zijn goed vertegenwoordigd.

Lees ook…

Immigratie in kaart: de vijf populairste routes naar de EU

Volg Servaas van der Laan op Twitter

zie ook;

‘Vluchtgarage niet zorgelijk’

Telegraaf 19.06.2014 Amsterdam verwerpt de kritiek van het College voor de Rechten van de Mens dat de situatie van de uitgeprocedeerde asielzoekers in de zogeheten Vluchtgarage ‘mensonwaardig’ zou zijn. De afgelopen tijd hebben de gemeente en het stadsdeel een paar keer een bezoek gebracht aan het gekraakte pand in Amsterdam-Zuidoost. „Daaruit is geen zorgelijke veiligheidssituatie gebleken.”

Gerelateerde artikelen;

18-06: ‘Geen meelij met foute asielzoeker’

18-06: ‘Situatie Vluchtgarage is mensonwaardig’

Vluchtelingen Haagse Sacramentskerk wijzen gemeentelijke opvang af

RTVWEST 18.06.2014 De uitgeprocedeerde asielzoekers die in de Haagse Sacramentskerk zitten, blijven daar voorlopig. Burgemeester Van Aartsen heeft ze een alternatieve locatie aangeboden maar die is door de vluchtelingen afgewezen. De plek voldoet niet aan hun eisen.

De vluchtelingen zitten sinds januari 2013 in de gekraakte Sacramentskerk. De omstandigheden waarin ze wonen zijn niet best. In de kerk is geen stroom en warm water. … Lees verder

gerelateerde artikelen;

Uitgeprocedeerdeasielzoekerswijzengemeentelijkeopvangaf

Den HaagFM 18.06.2014 De uitgeprocedeerde asielzoekers die in de Vluchtkerk aan de Sportlaan zitten, blijven daar voorlopig.

Burgemeester Jozias van Aartsen heeft ze een alternatieve locatie aangeboden, maar die is door de vluchtelingen afgewezen. De locatie aan de Zilverstraat wordt in koude periodes gebruikt als winteropvang voor daklozen. …lees meer

‘Situatie Vluchtgarage is mensonwaardig’

NU 18.06.2014 De situatie van uitgeprocedeerde asielzoekers in de zogenoemde Vluchtgarage is mensonwaardig en dreigt uit de hand te lopen.

Dat concludeerde het College voor de Rechten van de Mens woensdag, na een bezoek aan het gekraakte pand in Amsterdam-Zuidoost.

Het college roept de gemeente Amsterdam en staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) op maatregelen te nemen.

‘Opvallend dat kinderpardon weinig met kinderrechten te maken heeft’

VK 17.06.2014 De ‘worteling’ van een kind mag volgens de regering niet meetellen voor het kinderpardon. Maar dat is toch juist de kern?, schrijven Marielle Bruning en anderen.

Vandaag stemt de Tweede Kamer over de zorgen die bij een groot aantal Kamerleden leven rondom het kinderpardon. Die zorgen gaan, samengevat, over het feit dat de belangen van het kind, die op grond van het VN-Kinderrechtenverdrag voorop zouden moeten staan, nauwelijks een rol lijken te spelen bij de uitvoering van het kinderpardon. Die zorgen delen wij.

Demonstratie in Amsterdam voor bewoners Vluchthaven

NU 13.06.2014 Voor de rechtbank in Amsterdam demonstreren vrijdagmiddag zo’n vijftig mensen, om hun steun te betuigen aan de bewoners van de zogenoemde Vluchthaven in Amsterdam.

De betogers laten luidruchtig van zich horen en dragen spandoeken bij zich met daarop teksten als ‘geen vluchteling op straat of in de cel’ en ‘geen mens illegaal’.

Voor de rechtbank dient vrijdagmiddag een civiele procedure over de vraag of een groep uitgeprocedeerde asielzoekers die zich in de zogenoemde Vluchthaven bevindt het pand moet verlaten.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Amsterdam Asielzoekers Vluchthaven

Vluchtelingen naar Buitenveldert

Telegraaf 13.06.2014 Opnieuw biedt de hoofdstad uitgeprocedeerde vluchtelingen onderdak aan. Terwijl Van der Laan vandaag in de rechtbank bepleit dat de groep een oude gevangenis moet verlaten, ploft bij bewoners in Buitenveldert een brief op de mat met de mededeling dat tientallen illegalen in een voormalig kliniek in de wijk worden gehuisvest.

Dat blijkt uit de bewonersbrief die in bezit is van deze krant. Burgemeester Eberhard van der Laan zit in zijn maag met een groep uitgeprocedeerde die geen recht hebben op verblijf in Nederland.

Klik hier om te downloaden:  Bewonersbrief Walborg 2a.pdf.pdf

Amsterdam biedt opnieuw onderdak aan uitgeprocedeerde asielzoekers

Elsevier 13.06.2014 Een groep uitgeprocedeerde asielzoekers krijgt van de gemeente Amsterdam onderdak in een GGZ-instelling in Buitenveldert. Dit terwijl burgemeester Eberhard van der Laan (PvdA) de groep vrijdag via de rechtbank probeert te dwingen een oude gevangenis te verlaten waar ze zes maanden lang onderdak kregen.

Via een brief van de gemeente waar De Telegraaf over bericht, zijn omwonenden van de instelling op de hoogte gesteld van de komst van hun nieuwe buren. De groep vluchtelingen kreeg zes maanden lang onderdak in een oude gevangenis aan de Havenstraat in Amsterdam.

Vorige week liep de periode van zes maanden af, maar de vluchtelingen weigerden te vertrekken. Daarop stapte Van der Laan naar de rechter om het pand te kunnen laten ontruimen.

Begeleiding

Niet alle bewoners uit de oude gevangenis die ‘Vluchthaven’ werd genoemd, krijgen nu opnieuw onderdak in Buitenveldert. Het gaat alleen om een ‘kwetsbare groep’, bijvoorbeeld vanwege medische problemen, en om een aantal mensen dat op korte termijn van plan is uit Nederland te vertrekken.

Demonstranten

Bij de rechtbank van Amsterdam, waar de rechter vrijdag beslist of de vluchtelingen het pand aan de Havenstraat inderdaad moeten verlaten, hebben zich zo’n vijftig demonstranten verzameld.

Zwerftocht

In 2012 begon de groep uitgeprocedeerde asielzoekers met een tentenkamp in Osdorp, waarna de groep onderdak vond in een gekraakte kerk in Amsterdam-West, de zogenoemde ‘Vluchtkerk’. Later verbleven ze in een leegstaand kantorencomplex dat werd omgedoopt tot de ‘Vluchtflat’ en in een leegstaand kantoorpand aan de Weteringschans. In november kregen ze onderdak van de gemeente Amsterdam in de oude gevangenis.

zie ook;

Commentaar;

Gertjan van Schoonhoven: Nederlands asielbeleid humaner? Nóg humaner is meer op zijn plaats

Vluchtelingen in Noord-Nederland voorlopig niet vervolgd

NRC 13.06.2014 Vluchtelingen die Nederland met valse papieren zijn binnengekomen worden in het noorden van het land voorlopig niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie in Noord-Nederland heeft meerdere zaken aangehouden na een uitspraak van de Hoge Raad.

De Hoge Raad verklaarde het OM eerder deze maand niet-ontvankelijk bij de vervolging van een asielzoeker met een tijdelijke status. Volgens het hoogste gerechtsorgaan mag een vreemdeling niet worden vervolgd zolang nog niet over zijn status is beslist. Dat staat in het internationale vluchtelingenverdrag. LEES VERDER

Lees meer;

28 MEI COA wil tot 800 vluchtelingen opvangen in oud-gevangenis Doetinchem›

2013 Raad van State: beoordeling asiel homovluchteling moet anders›

2013 Migrantenboot gezonken voor kust Lampedusa – 50 doden›

Breda akkoord met opvang asielzoekers in gevangenis

Vluchtelingen komen onder andere in voormalige vrouwengevangenis terecht

NU 11.06.2014 De gemeente Breda is bereid om mee te werken aan de opvang van vierhonderd asielzoekers in de oude gevangenisgebouwen bij de Koepel in het centrum van de stad.  Het college van Breda heeft dat woensdag bepaald.

De gevangenis staat sinds kort leeg. De vluchtelingen komen niet in de bekende Koepelgevangenis zelf maar in de naastgelegen nieuwbouw en voormalige vrouwengevangenis. De gevangenis dient minimaal één en maximaal twee jaar als asielzoekerscentrum.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Breda Asielzoekers

Breda akkoord met asielzoekers in gevangenis

Trouw 11.06.2014 De gevangenis staat sinds kort leeg. De vluchtelingen komen niet in de bekende Koepelgevangenis zelf maar in de naastgelegen nieuwbouw en voormalige vrouwengevangenis. De gevangenis dient minimaal een en maximaal twee jaar als asielzoekerscentrum.

Asiel in gevangenis Breda

Telegraaf 11.06.2014 De gemeente Breda is bereid om mee te werken aan de opvang van 400 asielzoekers in de oude gevangenisgebouwen bij de Koepel in het centrum van de stad. Het college van Breda heeft dat woensdag bepaald.

’Asielbeleid is uitnodiging’

Telegraaf 07.06.2014 Het Nederlandse asielbeleid is een uitnodiging voor vreemdelingen om hier hun geluk te beproeven. Dat zegt de scheidend voorzitter van de onafhankelijke Commissie Integraal Toezicht Terugkeer, Gualthérie van Weezel, vandaag in een interview in De Telegraaf. Hij spreekt van een „aanzuigende werking”.

‘Nederlands asielbeleid heeft aanzuigende werking’

Elsevier 07.06.2014 Het Nederlandse asielbeleid is onder meer door de vele uitzonderingen een uitnodiging voor vreemdelingen om hier hun geluk te beproeven. Er bestaat een ‘machinerie’ om zoveel mogelijk asielzoekers in Nederland te houden.

Dat zegt scheidend voorzitter van de Commissie Integraal Toezicht Terugkeer en oud-Tweede Kamerlid Hans Gualthérie van Weezel zaterdag in een interview met De Telegraaf.

Daardoor wordt het moeilijker om vreemdelingen uit te zetten die niet onder een uitzondering vallen en krijgt Nederland een ‘aanzuigende werking’ voor vreemdelingen. Als voorbeeld noemt Gualthérie van Weezel het kinderpardon.

Sympathie

Gualthérie van Weezel heeft een hard oordeel over het Nederlandse beleid. ‘Zodra vreemdelingen op het Europees continent zijn aangekomen, gaan ze naar dat land waar de faciliteiten en het begrip en sympathie voor vreemdelingen in zijn geheel het grootst zijn.’

Naast Nederland noemt Gualthérie van Weezel ook Duitsland en Zweden. Van Weezel vindt dat Nederland samen met andere Europese landen een gezamenlijk ontmoedigingsbeleid moet voeren om de toestroom van asielzoekers te verminderen.

Eerder bleek al uit een jaarrapport van de commissie dat uitzetting van asielzoekers in Nederland eenvoudig is te voorkomen. Het uitzetten van vreemdelingen is een ‘schier onmogelijke opgave‘ geworden voor alle betrokkenen.

Teeven teleurgesteld over resultaat Vluchthaven

Trouw 05.06.2014 Staatssecretaris Fred Teeven (Justitie) is teleurgesteld over het resultaat van de zogenoemde Vluchthaven in Amsterdam. Daar zit een grote groep uitgeprocedeerde asielzoekers die tijdelijke opvang kreeg van de gemeente Amsterdam in een voormalige gevangenis aan de Havenstraat.

Verwant nieuws;

Meer over;

o                                               Vluchtelingen

o                                               Noord-Holland

o                                               Amsterdam

o                                               Fred Teeven

 

Teeven teleurgesteld over Vluchthaven Amsterdam

NU 04.06.2014 Staatssecretaris Fred Teeven (Justitie) is teleurgesteld over het resultaat van de zogenoemde Vluchthaven in Amsterdam. Daar zit een grote groep uitgeprocedeerde asielzoekers die tijdelijke opvang kreeg van de gemeente Amsterdam in een voormalige gevangenis aan de Havenstraat.

Van de meer dan honderd personen die er verblijven, zijn tot nu toe slechts twaalf bereid om terug te keren naar hun herkomstland, zegt Teeven woensdag in een Kamerdebat.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Fred Teeven

Kinderpardon niet aangepast

Telegraaf 04.06.2014  Het kinderpardon wordt niet veranderd, ondanks acties die zijn gevoerd door voorstanders van een versoepeling. Staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) wilde woensdag meteen aan het begin van zijn antwoord in het debat in de Tweede Kamer maar duidelijk zijn: de regels en criteria blijven zoals ze zijn.

De SP, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie drongen juist aan op andere criteria. Ze willen dat meer kinderen alsnog een verblijfsstatus krijgen, omdat zij wel in Nederland zijn geworteld maar net niet aan de criteria voldoen. Ook de Kinderombudsman voerde hiervoor actie en ruim 300 burgemeesters ondertekenden een petitie met die strekking.

Gerelateerde artikelen;

04-06: ‘Voorstel ruimer kinderpardon’

03-06: Uitzetbeleid wassen neus

28-05: Eerste klachten kinderpardon

28-05: Geen cel meer asielkinderen

27-05: ’Kinderpardon escaleert’

Teeven houdt voet bij stuk over kinderpardon

Trouw 04.06.2014 Het kinderpardon wordt niet veranderd, ondanks acties die zijn gevoerd door voorstanders van een versoepeling. Staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) wilde vanavond meteen aan het begin van zijn antwoord in het debat in de Tweede Kamer maar duidelijk zijn: de regels en criteria blijven zoals ze zijn.

Verwant nieuws;

Teeven houdt voet bij stuk over kinderpardon

NU 04.06.2014 Het kinderpardon wordt niet veranderd, ondanks acties die zijn gevoerd door voorstanders van een versoepeling.   Staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) wilde woensdag meteen aan het begin van zijn antwoord in het debat in de Tweede Kamer maar duidelijk zijn: de regels en criteria blijven zoals ze zijn.

De SP, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie drongen juist aan op andere criteria. Ze willen dat meer kinderen alsnog een verblijfsstatus krijgen, omdat zij wel in Nederland zijn geworteld maar net niet aan de criteria voldoen. Ook de Kinderombudsman voerde hiervoor actie en ruim driehonderd burgemeesters ondertekenden een petitie met die strekking.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Fred Teeven Kinderpardon

Kort geding tegen Teeven

Telegraaf 04.06.2014  Een groep van 111 gedetineerden heeft een kort geding aangespannen tegen staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie). Zij verzetten zich tegen een versobering van hun dagprogramma waardoor zij meer in hun cel moeten verblijven.

GROENLINKS STELT RUIMER KINDERPARDON VOOR

BB 04.06.2014 GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman dient woensdag in de Kamer een zogeheten initiatiefnota in om het kinderpardon te verruimen. De partij wil daarmee andere Kamerleden, in het bijzonder die van de PvdA, dwingen zich uit te spreken over een voorstel dat er toe moet leiden dat nog eens 600 kinderen in Nederland kunnen blijven.

Onrust sussen

Volgens GroenLinks heeft PvdA-leider Diederik Samsom de indruk gewekt dat staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) zijn discretionaire bevoegdheid zal gebruiken om nog eens zo’n honderd kinderen hier te laten blijven. Hij deed dat volgens Voortman om de onrust in zijn partij over het kinderpardon te sussen, maar voor haar is het onvoldoende.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

GroenLinks dient voorstel in voor ruimer kinderpardon

Trouw 04.06.2014 GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman dient vandaag in de Kamer een zogeheten initiatiefnota in om het kinderpardon te verruimen. De partij wil daarmee andere Kamerleden, in het bijzonder die van de PvdA, dwingen zich uit te spreken over een voorstel dat er toe moet leiden dat nog eens zeshonderd kinderen in Nederland kunnen blijven.

Verwant nieuws

‘Voorstel ruimer kinderpardon’

Telegraaf 04.06.2014 GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman dient woensdag in de Kamer een zogeheten initiatiefnota in om het kinderpardon te verruimen. De partij wil daarmee andere Kamerleden, in het bijzonder die van de PvdA, dwingen zich uit te spreken over een voorstel dat er toe moet leiden dat nog eens 600 kinderen in Nederland kunnen blijven.

Gerelateerde artikelen;

20-05: PvdA’er verdedigt Teeven

09-05: Burgervaders: ruimer pardon

08-05: ‘Ruimer kinderpardon’

20-07: ‘Weinig spaargeld bij gezinnen’

09-05: Lopen voor vluchtelingen

30-03: Familie Mauro  opgelucht

Teeven: instroom asielzoekers loopt flink terug

Trouw 04.06.2014 De instroom van asielzoekers, van wie een groot deel uit Eritrea, is de afgelopen twee weken flink gedaald in vergelijking met de weken ervoor. Schommelde het aantal eind april en in de eerste helft van mei rond de 1000 per week, dat is sinds de laatste week van mei ongeveer gehalveerd.

Dat maakte staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) vandaag bekend in een overleg met de Tweede Kamer. Volgens hem is de instroom echter nog steeds onverminderd hoog en de situatie nog urgent. Hij weet niet waarom de instroom is afgenomen. Het is nog te vroeg om een volledig beeld te geven, zei Teeven. Het is mogelijk dat de instroom de komende tijd weer stijgt.

Uitzetbeleid wassen neus

Telegraaf 03.06.2014  Het Nederlandse uitzetbeleid van uitgeprocedeerde asielzoekers hapert. Het aantal vreemdelingen dat gedwongen het land verlaat daalt, terwijl het kinderpardon en het beperken van vreemdelingenbewaring de effectiviteit van het uitzetbeleid verder onder druk zetten. Tot deze alarmerende conclusie komt de Commissie Integraal Toezicht Terugkeer (CITT) in haar deze week te verschijnen jaarverslag over 2013, waarvan een conceptversie in handen is van De Telegraaf.

Humane behandeling

Verder stelt commissievoorzitter Van Weezel dat het kinderpardon tot gevolg heeft gehad dat andere gezinnen, die niet onder de pardonregeling vallen, minder willen meewerken aan vrijwillige terugkeer. Linkse partijen en de Kinderombudsman voeren actie voor een ruimhartiger pardon.

Het rapport stelt dat het aantal vreemdelingen dat vrijwillig terugkeert met hulp van de Internationale Organisatie voor Migratie ook is gedaald. Het totaal aantal uitgeprocedeerde vreemdelingen dat zelfstandig vertrekt steeg wel licht, van 13 naar 14 procent.

De CITT oordeelt dat ons land qua humane behandeling bij opvang en uitzetting van vreemdelingen de vergelijking met andere landen „met glans” kan doorstaan. Dat is frappant, omdat de PvdA en andere partijen vinden dat het uitzetbeleid menselijker moet.

Gerelateerde artikelen;

03-06: Uitzetting simpel te saboteren

03-06: Asielzoeker trekt alles uit de kast

Kritiek op eenvoudig te saboteren uitzetting vreemdelingen

Elsevier 03.06.2014 De Commissie Integraal Toezicht Terugkeer uit kritiek op het uitzetbeleid van uitgeprocedeerde asielzoekers. Veelvuldig klinkt de roep om een humaner asielbeleid, maar volgens de commissie zou Nederland de vergelijking met andere landen ‘met glans’ doorstaan.

Het aantal vreemdelingen dat Nederland gedwongen verlaat, daalt terwijl het kinderpardon en het beperken van vreemdelingendetentie het uitzetbeleid verder onder druk zetten, staat in een jaarverslag dat deze week verschijnt en in handen is van De Telegraaf.

De commissie wijst op het grote aantal geannuleerde vluchten voor afgewezen asielzoekers. Dit aantal zal waarschijnlijk alleen maar stijgen doordat staatssecretaris Fred Teeven (VVD, Asiel) de vreemdelingendetentie beperkt.

Van Weezel zegt verder in het rapport dat het kinderpardon tot gevolg heeft gehad dat andere gezinnen, die niet onder de regeling vallen, niet willen meewerken aan hun vrijwillige terugkeer.

Mogelijk asielzoekers in oude Koepelgevangenis Breda

Trouw 03.06.2014 Er worden mogelijk bijna 400 asielzoekers gehuisvest in de lege gebouwen bij de oude Koepelgevangenis in het centrum van Breda. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft een eerste gesprek gehad met de Bredase burgemeester Peter van der Velden en er komt snel een vervolggesprek.

Meer over

Mogelijk asielzoekers in oude gevangenis Breda

NU 03.06.2014 Er worden mogelijk bijna vierhonderd asielzoekers gehuisvest in de lege gebouwen bij de oude Koepelgevangenis in het centrum van Breda. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft een eerste gesprek gehad met de Bredase burgemeester Peter van der Velden en er komt snel een vervolggesprek.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Breda Asielzoekers

‘Asielzoekers in oude gevangenis’

Telegraaf 03.06.2014 Er worden mogelijk bijna 400 asielzoekers gehuisvest in de lege gebouwen bij de oude Koepelgevangenis in het centrum van Breda. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft een eerste gesprek gehad met de Bredase burgemeester Peter van der Velden en er komt snel een vervolggesprek.

Amsterdam wil Vluchthaven ontruimen

Telegraaf 02.06.2014 Nu de uitgeprocedeerde asielzoekers de zogeheten Vluchthaven niet willen verlaten, stapt de gemeente Amsterdam naar de civiele rechter om ontruiming aan te vragen. Het project in de voormalige gevangenis aan de Havenstraat liep zondag af. De gemeente wil alleen verdere opvang regelen voor de extra kwetsbaren en mensen die werken aan terugkeer naar eigen land. De rest moet het pand verlaten.

Gerelateerde artikelen;

31-05: Bewoners Vluchthaven blijven

31-05: Bewoners Vluchthaven in onzekerheid

28-05: Bewoners Vluchthaven moeten weg

28-05: Geen cel meer asielkinderen

27-05: ‘Vluchthaven niet stoppen’

Amsterdam eist ontruiming Vluchthaven

NU 02.06.2014 Nu de uitgeprocedeerde asielzoekers de zogeheten Vluchthaven niet willen verlaten, stapt de gemeente Amsterdam naar de civiele rechter om ontruiming aan te vragen. Het project in de voormalige gevangenis aan de Havenstraat liep zondag af.

De gemeente wil alleen verdere opvang regelen voor de extra kwetsbaren en mensen die werken aan terugkeer naar eigen land. De rest moet het pand verlaten.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Vluchthaven

Asielzoekers weigeren morgen te vertrekken uit Vluchthaven

NRC 31.05.2014 Uitgeprocedeerde asielzoekers weigeren de zogeheten Vluchthaven in Amsterdam te verlaten, ook al heeft de rechter eerder deze week in hun nadeel beslist. Dat meldt de actiegroep Wij zijn hier.

Vandaag is de laatste dag dat de groep in de voormalige gevangenis mag blijven. Burgemeester Eberhard van der Laan (PvdA) riep de asielzoekers op om terug te keren naar hun land van herkomst, maar dat is “geen optie”, aldus de actiegroep. Wij zijn hier stelt in een verklaring: “Al willen mensen terug, ze kunnen niet omdat hun land niet veilig is. Bovendien is een groot aantal vluchtelingen nog bezig een verblijfsvergunning te krijgen.” LEES VERDER

Lees meer;

2013 ‘Overheid mag illegaal wel op straat zetten’›

2013 Amsterdamse asielzoekers kraken nieuw pand›

2013 Tweede demonstratieve groep asielzoekers in Amsterdam

2013 Deel asielzoekers accepteert aanbod gemeente Amsterdam›

2013 Zwerven door de stad, beter dan Ter Apel

Vang migranten op in menswaardige ‘brugstad’

Trouw 30.05.2014  In plaats van migranten tegen te houden, moet Europa ‘brugsteden’ bouwen om hun een kansrijk bestaan te bieden, betoogt stedenbouwkundige Bohdan Malisz.

Onze hoogstaande, humane, Europese beschaving staat in een schril contrast met de betreurenswaardige resultaten van ons beleid.

De immigratie van de arme bevolkingsgroepen naar Europa is een van de grote problemen van onze tijd. Naast de stroom van vluchtelingen uit oorlogsgebieden zoals Syrië zal de migratie voortduren zolang het enorme welvaartsverschil tussen Europa en de andere delen van de wereld blijft bestaan. Voor de honderden miljoenen in armoede levende mensen is Europa een paradijs. Daarom zullen ze tot in lengte van jaren blijven proberen hier te komen.

‘Aantal migranten dat naar Europa komt stijgt’

Trouw 30.05.2014 Er is een aanzienlijke stijging van het aantal migranten dat in de afgelopen maanden Europa heeft bereikt. Dat meldt de BBC. Als de huidige trends zich voortzetten, en met de naderende zomer, is er een grote kans dat de aantallen verder zullen toenemen.

Tot nu toen zijn er dit jaar al ongeveer 60.000 migranten in Europa terechtgekomen, van januari tot april. Dat is meer dan dezelfde periode in 2011, het jaar van de Arabische Lente, toen over het hele jaar 140.000 illegale immigranten hun weg naar Europa vonden.

‘Stijging van het aantal migranten dat naar Europa komt’

NU 30.05.2014 Er is een aanzienlijke stijging van het aantal migranten dat in de afgelopen maanden Europa heeft bereikt.  Dat meldt de BBC.

Opvang asielzoekers in gevangenis Doetinchem

In Doetinchem gaat op korte termijn een opvanglocatie voor asielzoekers open.

NU 28.05.2014 De opvang wordt gevestigd in de voormalige gevangenis De Kruisberg, die nu leegstaat. Dat heeft een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) woensdag gezegd.

Gerelateerde artikelen

Lees meer over: Asielzoekers

Asielopvang in gevangenis

Telegraaf 28.05.2014 In Doetinchem gaat op korte termijn een opvanglocatie voor asielzoekers open. De opvang wordt gevestigd in de voormalige gevangenis De Kruisberg, die nu leegstaat. Dat heeft een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) woensdag gezegd.

COA wil tot 800 vluchtelingen opvangen in oud-gevangenis Doetinchem›

NRC 28.05.2014  In de voormalige gevangenis De Kruisberg in het Gelderse Doetinchem worden op korte termijn achthonderd vluchtelingen opgevangen. De eerste vluchtelingen komen volgende maand aan, meldt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) vanavond tegenover persbureau Novum.

In het gebouw zelf wil het COA aanvankelijk 350 vluchtelingen opvangen. Door het gebouw aan te passen of noodgebouwen bij te plaatsen wil het COA uiteindelijk plaats bieden aan maximaal achthonderd vluchtelingen. De gemeente heeft aangegeven positief tegenover het verzoek te staan en ook de Dienst Justitiële Inrichtingen, de eigenaar van het gebouw, werkt mee.

Asielzoekers moeten weg uit Vluchthaven

NU 28.05.2014 De uitgeprocedeerde asielzoekers in de Vluchthaven in Amsterdam kunnen daar na 31 mei niet blijven. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam woensdag bepaald. Veertien uitgeprocedeerde asielzoekers hadden een rechtszaak aangespannen tegen de gemeente Amsterdam. De eisers wilden in de Vluchthaven blijven. Ook eisten ze dat de gemeente hen elders opvang aanbiedt als dat niet mogelijk is.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Asielzoekers

Asielkinderen hoeven de cel niet meer in

NU 28.05.2014 Gezinnen met kinderen die in Nederland asiel aanvragen, of die moeten worden uitgezet, komen niet meer in de gevangenis terecht. Dat schrijft staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) woensdag in een brief aan de Kamer.

De gezinnen worden vanaf 2015 opgevangen in zogenaamde ‘woonpaviljoens’ op een afgesloten terrein in Zeist. De families krijgen een eigen ruimte en kookgelegenheid. Daarnaast komen er buitenspeelplaatsen, draagt het personeel geen uniform en wordt de omheining van het terrein verhuld in groen.

Gerelateerde artikelen;

Asielkinderen niet meer in cel

NOS 28.05.2014 Voor gezinnen van asielzoekers met kinderen en voor minderjarige vreemdelingen komt er een nieuwe opvangplek in Zeist. Deze groepen komen niet meer in de cel, heeft staatssecretaris Teeven bekendgemaakt.

Teeven zei eerder dat hij alternatieven zou onderzoeken voor detentie van minderjarige asielkinderen. Dat deed hij na kritiek van verschillende organisaties. Nu komt hij met uitgewerkte plannen.

Bekijk ook…

Asielkinderen hoeven niet meer de cel in

VK 28.05.2014 Asielzoekende gezinnen met minderjarige kinderen en alleenstaanden minderjarigen zullen niet langer in een cel worden opgesloten. Staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) komt met een alternatieve locatie, heeft hij vandaag aan de Kamer geschreven. Vorige week kondigde hij zijn besluit al aan.

 

 • © anp.
  Kinderombudsman Marc Dullaert.

 

In de nieuwe, ruim opgezette locatie in Zeist kunnen kinderen en ouders volgens Teeven vrij bewegen op het terrein. Ze verblijven in woonpaviljoens, waar het gezinsleven en de privacy worden geëerbiedigd. Zo kunnen de paviljoens van binnenuit worden afgesloten. Om een huiselijke sfeer te scheppen kunnen de mensen zelf koken. Verder komt er een voorzieningencentrum met een winkel, een buitenspeelruimte en internetfaciliteiten.

VERWANT NIEUWS

Asielkinderen niet meer de cel in

Trouw 28.05.2014 Gezinnen met kinderen die in Nederland asiel aanvragen of gedwongen moeten vertrekken, komen niet langer in een cel terecht. Met ingang van volgend jaar worden zij opgevangen in ‘woonpaviljoens’ op een afgesloten terrein in Zeist.

Elk gezin krijgt een eigen ruimte met kookgelegenheid. Er komt een buitenspeelplaats, personeel draagt geen uniform en de omheining wordt met groen verhuld, zo schrijft staatssecretaris Fred Teeven (veiligheid en justitie) vandaag in een brief aan de Kamer.

Verwant nieuws

Teeven: geen cel meer voor gezinnen die asiel aanvragen›

NRC 28.05.2014 Gezinnen met kinderen die in Nederland asiel aanvragen of gedwongen moeten vertrekken komen niet langer in een cel terecht. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft staatssecretaris van Justitie Fred Teeven (VVD) dat de families vanaf volgend jaar worden opgevangen in woonpaviljoens op een afgesloten terrein in Zeist.

KOKEN EN SPELEN

Die nieuwe opvanglocaties hebben een aanzienlijk vriendelijkere uitstraling dan een cel. Zo heeft elk gezin een eigen keuken, er is een buitenspeelplaats, het personeel draagt geen uniform en door beplanting is de omheining afgeschermd.

Lees meer

9 MEI Teeven: kabinet versoepelt kinderpardon niet›

29 JAN Kinderen kunnen nog steeds in grensdetentie worden geplaatst›

2013 Teeven: scheiding kinderloze stellen wordt eenvoudiger›

2013 Dennis en Marten tegen de rest›

2013 Steeds minder kinderen worden onder toezicht gesteld›

Eerste klachten kinderpardon

Telegraaf 28.05.2014 Kinderombudsman Marc Dullaert heeft de eerste klachten ontvangen over de permanente kinderpardonregeling. Dat zei hij woensdag tijdens een hoorzitting over de regeling in de Tweede Kamer. „Ik zie een donderwolk zich aandienen.”

Gerelateerde artikelen;

28-05: Geen cel meer asielkinderen

27-05: Elke school een pestprogramma

27-05: ’Kinderpardon escaleert’

26-05: Strijd voor Li en lotgenoten

26-05: Kinderombudsman publiceert dossiers

23-05: Teeven past grensdetentie aan

Eerste klachten kinderpardon bij Dullaert

NU 28.05.2014 Kinderombudsman Marc Dullaert heeft de eerste klachten ontvangen over de permanente kinderpardonregeling.  Dat zei hij woensdag tijdens een hoorzitting over de regeling in de Tweede Kamer. ”Ik zie een donderwolk zich aandienen.”

Volgens Dullaert heeft hij inmiddels drie dossiers op zijn bureau liggen. In deze gevallen gaat het steeds om de vraag dat niet duidelijk is wat het criterium ‘meewerken aan het vertrek’ inhoudt. Dit criterium is volgens de Kinderombudsman ”volstrekt niet duidelijk”

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Kinderpardon

’Kinderpardon escaleert’

Telegraaf 27.05.2014  Het kinderpardon van het kabinet dreigt totaal uit de hand te lopen. Als er iets aan de Kinderombudsman en andere bepleiters van een soepeler pardon wordt toegegeven, zorgt dat alleen maar voor nog meer asielzoekers die richting ons land komen. Dat stellen CDA en PVV.

PVV en CDA waarschuwen voor gevolgen ruimer kinderpardon

Elsevier 27.05.2014 PVV en CDA waarschuwen dat aanpassing van het kinderpardon ervoor kan zorgen dat er meer asielzoekers naar Nederland komen. Het wordt de ouders van de kinderen zo wel heel makkelijk gemaakt. De partijen reageren met deze kritiek op het pleidooi van kinderombudsman Marc Dullaert, meldt De Telegraaf dinsdag.

Commentaar

René van Rijckevorsel: Pardon voor kinderen is een beloning voor het bedrog van de ouders

Gezinnen

PVV en CDA wijzen erop dat de regeling van het kinderpardon niet eenmalig is, maar dat het een permanente regeling betreft. Als kinderen langer dan vijf jaar in Nederland zijn, kunnen ze voortaan op basis van de regeling een verblijfsvergunning krijgen als zij aan de voorwaarden voldoen.

Sommige gezinnen vallen nu niet onder het pardon omdat zij niet onder rijkstoezicht stonden, maar onder toezicht van de gemeente. Dullaert wil dat de regeling wordt verruimd. Hij publiceerde maandag 56 dossiers van kinderen die niet in aanmerking kwamen voor de regeling.

Toekomst

Ook CDA-Kamerlid Eddy van Hijum waarschuwt: ‘Ik snap het wel als je kinderen en hun ouders eenmalig een pardon geeft, maar omdat het kabinet dit ook in de toekomst wil blijven doen, wordt het mensen wel heel makkelijk en aantrekkelijk gemaakt om niet te vertrekken en toch een vergunning te krijgen.’

Dullaert hoopt dat de procedures binnen een jaar worden afgehandeld, zodat gezinnen snel duidelijkheid hebben. ‘Dan hoeven we niet telkens een pardon uit te delen.’

‘Asielbeleid moet humaner’

Telegraaf 27.05.2014 De Duitse bisschoppenconferentie wil een ander en vooral humaner Europees asielbeleid. „Alles doen om iedereen te weren, dat gaat toch niet”, verklaarde kardinaal Reinhard Marx, aartsbisschop van München en voorzitter van de conferentie in een interview met persbureau DPA.

‘Opvang Vluchthaven mag niet stoppen’

NU 27.05.2014 Als bewoners van de Vluchthaven in Amsterdam binnenkort op straat komen te staan, betekent dit een ”grove schending van de mensenrechten”.

De gemeente moet dan ook de opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers in de Havenstraat voortzetten. Dat bepleitten de advocaten namens veertien illegalen dinsdag bij de voorzieningenrechter in Amsterdam.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Vluchtelingen Amsterdam

VAN DER LAAN: LAATSTE OPROEP AAN ILLEGALEN VLUCHTHAVEN

BB 27.05.2014 De Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan heeft dinsdag een laatste oproep gedaan aan de bewoners van de zogenoemde Vluchthaven om indien mogelijk terug te keren naar hun land van herkomst. De opvang in de voormalige gevangenis aan de Havenstraat eindigt zondag.

Mislukken

Als de illegalen niet uit eigen beweging teruggaan, dreigt het project, dat de gemeente samen met staatssecretaris Fred Teeven heeft opgezet, grotendeels te mislukken. In dat geval kan de burgemeester niet, zoals hij graag zou willen, de Vluchthaven een vervolg geven. Zoals het er nu naar uitziet, willen zeker tien personen uit eigen beweging terug naar eigen land. De indruk bestaat dat meer bewoners het overwegen, maar worden beïnvloed door anderen die niet weg willen.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Kinderombudsman strijdt voor Li en lotgenoten

Trouw 26.05.2014 Zaak 4 in de 54 voorbeelddossiers die de Kinderombudsman vandaag publiek heeft gemaakt, is volgens Marc Dullaert een sprekend voorbeeld waarin de geest van het kinderpardon niet wordt nageleefd.

De Kinderombudsman trekt deze week, voorafgaande aan de hoorzitting (woensdag 28 mei) en een overleg met de vaste Kamercommissie (4 juni) over het kinderpardon, ten strijde tegen de strikte uitleg van de regels door staatssecretaris Fred Teeven.

Meer over;

Strijd voor Li en lotgenoten

Telegraaf 26.05.2014 Zaak vier in de 54 voorbeelddossiers die de Kinderombudsman maandag publiek heeft gemaakt, is volgens Marc Dullaert zo’n sprekend voorbeeld waarin de geest van het kinderpardon niet wordt nageleefd.

De Kinderombudsman trekt deze week, voorafgaande aan de hoorzitting (woensdag 28 mei) en een overleg met de vaste Kamercommissie (4 juni) over het kinderpardon, ten strijde tegen de strikte uitleg van de regels door staatssecretaris Fred Teeven.

Gerelateerde artikelen;

26-05: Kinderombudsman publiceert dossiers

23-05: Teeven past grensdetentie aan

23-05: EU-topman kraakt NL-beleid

20-05: PvdA’er verdedigt Teeven

20-05: Kritiek Kamer op Teeven

17-05: ‘Teeven linksbinnen PvdA’

16-05: Burgemeesters: ruimer pardon

15-05: PVV: sluit grenzen per direct

Kinderombudsman eist aanpassing regeling kinderpardon

NU 26.05.2014 Kinderombudsman Marc Dullaert eist van de regering dat de regeling van het kinderpardon wordt aangepast.  Maandagmiddag heeft Dullaert de dossiers van 54 kinderen gepubliceerd die volgens hem ten onrechte niet onder dat kinderpardon vallen.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Marc Dullaert Kinderpardon Kinderombudsman

‘Nederland handelt in strijd met Kinderrechtenverdrag VN’

Trouw 26.05.2014 De Kinderombudsman heeft vandaag 54 voorbeelddossiers gepubliceerd waaruit volgens hem blijkt dat Nederland handelt in strijd met het VN-Kinderrechtenverdrag.

Kinderombudsman Marc Dullaert constateert dat de overheid rond het kinderpardon deels een onjuiste belangenafweging maakt of volgens te strakke criteria dossiers afwijst. Blijkens de voorbeelddossiers zijn volgens Dullaert de aanvragen van ten minste 54 kinderen ten onrechte afgewezen.

Verwant nieuws;

Kinderombudsman publiceert dossiers

Telegraaf 26.05.2014 De Kinderombudsman heeft maandag 54 voorbeelddossiers gepubliceerd waaruit volgens hem blijkt dat Nederland handelt in strijd met het VN-Kinderrechtenverdrag.

Kinderombudsman Marc Dullaert constateert dat de overheid rond het kinderpardon deels een onjuiste belangenafweging maakt of volgens te strakke criteria dossiers afwijst. Blijkens de voorbeelddossiers zijn volgens Dullaert de aanvragen van ten minste 54 kinderen ten onrechte afgewezen.

Gerelateerde artikelen;

23-05: Teeven past grensdetentie aan

21-05: Maatregelen kindermishandeling

13-05: Hulp bij vechtscheiding

08-05: Tiener snapt niets van uitzetting

07-05: Steun voor ruimer pardon

07-05: Dossiers over kinderpardon openbaar

15-04: ‘Twijfel over pardonregeling’

14-04: Helft afgewezen bij kinderpardon

‘Houding Teeven tegenover vluchtelingen is stuitend’ 

Stichting Vluchteling doet beroep op gastvrijheid en vrijgevigheid Nederland

NU 25.05.2014 Hoewel de Nederlandse regering financieel al fors heeft bijgedragen aan de hulp aan Syrië, vindt Tineke Ceelen van Stichting Vluchteling  de houding van staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) stuitend als het gaat om de vluchtelingen die naar Nederland komen. Bekijk video “Nederland heeft het Vluchtelingenverdrag getekend, dus dat betekent dat de mensen die vallen onder de Conventie van Geneve en dus het predicaat vluchteling horen te krijgen, dat wij hen moeten opvangen. Dat is onze plicht,” dat stelt Tineke Ceelen, directeur van Stichting Vluchteling, tegenover NU.nl.

Chronologie van de Syrische burgeroorlog l Dossier Syrië

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Syrië Stichting Vluchteling Nacht van de Vluchteling NUopzondag

‘Opsluiten asielzoekers door Nederland is zorgelijk’

NU 23.05.2014 Het opsluiten van asielzoekers in detentiecentra door Nederland gaat in tegen de mensenrechten. Vooral het gevangenzetten van kinderen is zorgelijk en gaat voorbij aan hun kwetsbaarheid.

Dat heeft Hoge Commissaris voor de Mensenrechten Nils Muiznieks van de Raad van Europa vrijdag gezegd na een bezoek aan ons land en gesprekken met bewindslieden

Gerelateerde artikelen

Lees meer over: Asielzoekers

Kabinet breidt mobiele grenscontroles uit

Trouw 23.05.2014 Het kabinet breidt het mobiel vreemdelingentoezicht uit om mensensmokkel en illegale grensoverschrijding beter aan te kunnen pakken. Vooral het toezicht op treinen wordt verruimd, zodat meer treinen en meer coupés kunnen worden gecontroleerd.

Teeven komt met andere vorm grensdetentie

Volgens staatssecretaris zit momenteel ‘een tiental’ kinderen in grensdetentie

NU 23.05.2014 Staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie vindt dat zoveel mogelijk moet worden voorkomen dat asielzoekende kinderen in een cel worden opgesloten.

Gerelateerde artikelen

Lees meer over: Asielzoekers

Teeven: tiental asielkinderen zit in de cel

Trouw 23.05.2014 Staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie vindt dat zoveel mogelijk moet worden voorkomen dat asielzoekende kinderen in een cel worden opgesloten. Op dit moment zit er volgens hem ‘een tiental” kinderen in grensdetentie. Die kinderen zijn net Nederland binnengekomen.

verwant nieuws;

Raad van Europa: opsluiten asielzoekers gaat in tegen mensenrechten

Trouw 23.05.2014 Het opsluiten van asielzoekers in detentiecentra door Nederland gaat in tegen de mensenrechten. Vooral het gevangenzetten van kinderen is zorgelijk en gaat voorbij aan hun kwetsbaarheid. Dat heeft Hoge Commissaris voor de Mensenrechten Nils Muiznieks van de Raad van Europa vandaag tegen het ANP gezegd na een bezoek aan ons land en gesprekken met bewindslieden.

Raad van Europa: Nederlands asielbeleid in strijd met mensenrechten

Elsevier 23.05.2014 Het Nederlandse asielbeleid mag één van de humaanste ter wereld zijn, voor de Raad van Europa is het nog niet humaan genoeg. Volgens de Raad gaat vooral het vastzetten van kinderen in tegen de mensenrechten. Dat zegt de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten Nils Muiznieks vrijdag.

EU-topman kraakt NL-beleid

Telegraaf 23.05.2014  Het opsluiten van asielzoekers in detentiecentra door Nederland gaat in tegen de mensenrechten. Vooral het gevangenzetten van kinderen is zorgelijk en gaat voorbij aan hun kwetsbaarheid. Dat heeft Hoge Commissaris voor de Mensenrechten Nils Muiznieks van de Raad van Europa vrijdag tegen het ANP gezegd na een bezoek aan ons land en gesprekken met bewindslieden.

Kinderombudsman: dossiers kinderpardon maandag op internet

Trouw 21.05.2014 Kinderombudsman Marc Dullaert zet maandag tientallen dossiers online van minderjarigen die zijn afgewezen voor het kinderpardon. Iedereen kan dan zien hoe het beoordelingsproces in elkaar zit, zei Dullaert in het radioprogramma Met het Oog op Morgen.

Kinderombudsman publiceert dossiers kinderpardon

NU 21.05.2014 Kinderombudsman Marc Dullaert zet maandag tientallen dossiers online van minderjarigen die zijn afgewezen voor het kinderpardon.

Iedereen kan dan zien hoe het beoordelingsproces in elkaar zit, zei Dullaert in het radioprogramma Met het Oog op Morgen.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Kinderpardon

Kamer debatteert tegen beter weten in over asielbeleid

Trouw 21.05.2014 Weinig Kamerleden zullen het toegeven, maar: de timing van het debat over de toestroom van Eritrese asielzoekers kon slechter. Kort voor de Europese verkiezingen een mogelijkheid om te zeggen wat je vindt van het Europese asielbeleid, die kans lieten negen partijen gistermiddag niet aan zich voorbij gaan.

Als de staatssecretaris zegt dat alle Syrische asielaanvragen hier worden ingewilligd, moeten we er niet raar van opkijken dat asielzoekers hier massaal naartoe komen

In verkiezingstijd is het zaak om je als partij te onderscheiden en laat de Europese asielproblematiek zich daar nou net goed voor lenen. Kamerleden weten ook wel dat ze aan het Binnenhof geen einde kunnen maken aan de gammele bootjes voor de Italiaanse kust en de doorreizende Eritreeërs. Daarvoor moeten alle Europese landen samenwerken.

PVDA-BURGEMEESTER: KINDEREN GEEN REDEN VOOR VERBLIJF

BB 20.05.2014 PvdA-burgemeester Jan Boelhouwer van de Brabantse gemeente Gilze-Rijen gaat zijn handtekening niet zetten onder de oproep voor een ruimer kinderpardon.

Ruimhartig
Boelhouwer legde dinsdag desgevraagd uit dat VVD-staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) tot dusver altijd ruimhartig is geweest voor schrijnende gevallen in zijn gemeente. In Gilze staat een van de grootste asielzoekerscentra van Nederland. ,,Ik kom regelmatig op het asielzoekerscentrum in Gilze en daar zitten uitgeprocedeerde gezinnen die niet worden uitgezet alleen omdat ze kinderen hebben. Het domweg hebben van kinderen is geen reden voor een verblijfsvergunning. Ik teken niet voor een algemene oproep”, motiveerde voormalig Tweede Kamerlid Boelhouwer dinsdag.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

PvdA-burgemeester neemt het op voor Teeven

Trouw 20.05.2014 PvdA-burgemeester Jan Boelhouwer van de Brabantse gemeente Gilze-Rijen gaat zijn handtekening niet zetten onder de oproep voor een ruimer kinderpardon. Boelhouwer legde vandaag desgevraagd uit dat VVD-staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) tot dusver altijd ruimhartig is geweest voor schrijnende gevallen in zijn gemeente. In Gilze staat een van de grootste asielzoekerscentra van Nederland.

‘Ik kom regelmatig op het asielzoekerscentrum in Gilze en daar zitten uitgeprocedeerde gezinnen die niet worden uitgezet alleen omdat ze kinderen hebben. Het domweg hebben van kinderen is geen reden voor een verblijfsvergunning. Ik teken niet voor een algemene oproep’, motiveerde voormalig Tweede Kamerlid Boelhouwer dinsdag.

Ook Nederland stuurt illegalen naar buurlanden

Trouw 20.05.2014 Nederland stuurt net als Duitsland mensen terug naar buurlanden als er sprake is van illegale grensoverschrijding. In 2013 deed Nederland dat 550 keer, naar Duitsland en België.

Dat zei staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) vandaag in de Tweede Kamer. Duitsland stuurde vorig jaar 450 personen terug naar Nederland, die illegaal vanuit Nederland de grens over kwamen.

Teeven: Ook Nederland stuurt mensen terug naar buurland

Trouw 20.05.2014 Nederland stuurt net als Duitsland mensen terug naar buurlanden als er sprake is van illegale grensoverschrijding. Dat zei staatssecretaris Fred Teeven van veiligheid en justitie vanavond tijdens een algemeen overleg in de Tweede Kamer.

In dat geval uiten mensen meteen de wens om asiel aan te vragen; die sturen we niet terug. Dat is wezenlijk wat anders dan illegale grensoverschrijding.

In 2013 stuurde Nederland 550 illegale grensoverschrijders terug naar Duitsland en België. Duitsland stuurde vorig jaar 450 personen die illegaal vanuit Nederland de grens over kwamen terug. Volgens Teeven gaat het hierbij niet om asielzoekers. “In dat geval uiten mensen meteen de wens om asiel aan te vragen; die sturen we niet terug. Dat is wezenlijk wat anders dan illegale grensoverschrijding.”

Verwant nieuws;

Ook Nederland stuurt weg

Telegraaf 20.04.2014 Nederland stuurt net als Duitsland mensen terug naar buurlanden als er sprake is van illegale grensoverschrijding. In 2013 deed Nederland dat 550 keer, naar Duitsland en België. Dat zei staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) dinsdag in de Tweede Kamer. Duitsland stuurde vorig jaar 450 personen terug naar Nederland, die illegaal vanuit Nederland de grens over kwamen.

Gerelateerde artikelen;

20-05: Kritiek Kamer op Teeven

‘Ook Nederland stuurt mensen naar buurlanden’ 

‘In 2013 werden 550 asielzoekers naar buurlanden gestuurd’

NU 20.05.2014 Nederland stuurt net als Duitsland mensen terug naar buurlanden als er sprake is van illegale grensoverschrijding. In 2013 deed Nederland dat 550 keer, naar Duitsland en België.  Dat zei staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) dinsdag in de Tweede Kamer. Duitsland stuurde vorig jaar 450 personen terug naar Nederland, die illegaal vanuit Nederland de grens over kwamen.

Waarom Eritrese asielzoekers massaal naar Nederland komen

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Fred Teeven

‘Teeven doet te weinig tegen asielstroom’

Trouw 20.05.2014 Staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) doet te weinig om de explosief toegenomen stroom asielzoekers tegen te houden. CDA-Tweede Kamerlid Eddy van Hijum zei dat vandaag, voorafgaand aan het asieldebat ’s middags in de Tweede Kamer.

Teeven meldde onlangs dat er momenteel 1000 asielzoekers per week naar Nederland komen, vooral uit Eritrea en Syrië. Daartegen zijn (beperkte) extra mobiele controles aan de grenzen ingezet, maar de grenzen dichtgooien is niet mogelijk volgens Europese afspraken.

Teeven: Italië moet meer doen om asielzoekers tegen te houden

Elsevier 20.05.2014 Met de instroom van asielzoekers in Italië valt het best wel mee. De Italianen moeten meer doen om de immigranten tot registratie te dwingen. Dat heeft staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven (VVD) dinsdag in de Tweede Kamer gezegd.

Asieldruk

Volgens Teeven is de asieldruk op Italië minder groot dan het land wil doen geloven. De staatssecretaris wijst erop dat Nederland, samen met landen als Duitsland, Zweden, Denemarken en België per hoofd van de bevolking,meer asielzoekers registreert.

Bij aankomst van een immigrant in Nederland wordt gekeken of die persoon zich eerder in een grensland van de Europese Unie heeft geregistreerd als asielzoeker. Als dit het geval is, wordt de asielzoeker teruggestuurd naar het aankomstland.

Lees ook…

Vijf redenen waarom Eritreeërs naar Europa vluchten

Eritreeërs

Maar in veel gevallen, zoals nu bij groepen Eritreeërs gaat er bij die registratie iets mis. Teeven zei tegen de NOS ‘indicaties’ te hebben dat op dit moment de stroom Eritreeërs bij aankomst ‘nagenoeg niet’ wordt geregistreerd.

De staatssecretaris sprak dinsdagmorgen met de Italiaanse minister van Justitie Andrea Orlando om bij hem erop aan te dringen dat Italië verplicht is dit wel te doen.

Volgens Elsevier;

Carla Joosten: Italiaans asielbeleid faalt, dus Europa moet binnengrenzen gaan bewaken

Asielinvasie af te wendenVideo

Telegraaf 20.05.2014  Nederland lijkt het braafste jongetje van de klas, wanneer asielzoekers niet aan de grens worden geweigerd maar massaal worden opgevangen. Dat stelt het CDA, nu blijkt dat onze oosterburen de bussen met asielzoekers gewoon weer terugsturen naar ons land.

Duitsland verwacht ook record asielaanvragen; ophef blijft uit

VK 20.05.2014 De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Thomas de Maizière, verwacht dat dit jaar 200 duizend migranten in Duitsland asiel aanvragen. Dat zijn er beduidend meer dan voorgaande jaren. Maar tot politieke ophef leidt het vooralsnog niet, omdat in brede lagen van de bevolking empathie met de vluchtelingen wordt gevoeld. Maar als de ontwikkeling zo doorgaat dan reken ik voor 2014 op 200 duizend aanvragen

Net als in Nederland gaat het om politieke vluchtelingen uit Syrië en Eritrea. Maar daarnaast is het land ook geliefd bij mensen uit Servië, Bosnië-Herzegovina en Macedonië. Hun asielaanvragen zijn over het algemeen kansloos.
In 2012 waren er ongeveer 78 duizend asielaanvragen, vorig jaar 127 duizend. ‘Maar als de ontwikkeling zo doorgaat dan reken ik voor 2014 op 200 duizend aanvragen’, zei De Maizière in Die Welt.

Herverdeling asielzoekers binnen EU splijt Kamer

NU 20.05.2014 De Tweede Kamer is verdeeld over de vraag of vluchtelingen over de Europese lidstaten moeten worden verdeeld.  Zeven EU-lidstaten luidden onlangs de noodklok over de instroom van vluchtelingen.

De scheepsramp bij Lampedusa eerder deze maand deed de discussie over de rol van de EU bij de opvang van vluchtelingen verder oplaaien. Zo’n 370 vluchtelingen vonden de dood bij de grootste ramp met een asielzoekersschip in de Middellandse Zee ooit.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Asielzoekers Fred Teeven

Nederland ‘braafste jongetje van klas’, vindt CDA over asiel

Elsevier 20.05.2014 Staatssecretaris Fred Teeven (Justitie, VVD) verschuilt zich ten onrechte achter regels van de Europese Unie. als hij zegt dat hij asielzoekers niet bij de grens mag terugsturen naar een ander EU-land waar de migranten vandaan komen. Dat zegt CDA-Kamerlid Eddy van Hijum dinsdag in De Telegraaf.

Alarm

Vorige week zei Teeven dat er de laatste tijd zo’n duizend asielzoekers – de meeste vanuit Eritrea en Syrië – per week naar ons land komen. Normaal zijn dat er ongeveer duizend per maand.

Teeven noemde de situatie eerder alarmerend en denkt dat er sprake is van georganiseerde mensenhandel. De mobiele grenscontroles zijn daarom sinds kort geïntensiveerd. Als we er niet in slagen om het aantal migranten in te dammen, is het ‘in het ergste geval nodig’ om asielzoekers op te vangen in tentenkampen of in leegstaande gevangenissen, waarschuwde Teeven.

Volgens Elsevier;

Carla Joosten: Italiaans asielbeleid faalt, dus Europa moet binnengrenzen gaan bewaken

Lees ook…

Hoe stopt Nederland ‘niet te behappen’ stroom migranten?

zie ook;

mei 24, 2014 - Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

13 reacties

 1. […] Zie ook: Rel bij de PvdA over strafbaar stellen illegalen – deel 4 – gedonder […]

  Pingback door Demonstratie 2e kamer 25.06.2014 Eerlijk Kinderpardon | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen | juni 11, 2014

 2. […] Zie ook: Rel bij de PvdA over strafbaar stellen illegalen – deel 4 – gedonder […]

  Pingback door Demonstratie 2e kamer 25.06.2014 Eerlijk Kinderpardon « Debat in de Digitale Hofstad | juni 11, 2014

 3. […] zie ook: Rel bij de PvdA over strafbaar stellen illegalen – deel 4 – gedonder […]

  Pingback door PvdA versus Code Rood « Debat in de Digitale Hofstad | juli 4, 2014

 4. […] zie ook: Rel bij de PvdA over strafbaar stellen illegalen – deel 4 – gedonder […]

  Pingback door Wethouder Rabin Baldewsingh PvdA luidt de noodklok | Jan de Wandelaar in het Den Haag van Morgen | augustus 30, 2014

 5. […] zie ook: Rel bij de PvdA over strafbaar stellen illegalen – deel 4 – gedonder […]

  Pingback door Wethouder Rabin Baldewsingh PvdA luidt de noodklok « Debat in de Digitale Hofstad | augustus 30, 2014

 6. […] zie ook: Rel bij de PvdA over strafbaar stellen illegalen – deel 4 – gedonder […]

  Pingback door Weer gedonder bij de PvdA « Debat in de Digitale Hofstad | november 13, 2014

 7. […] zie ook: Rel bij de PvdA over strafbaar stellen illegalen – deel 4 – gedonder […]

  Pingback door PvdA partijvernieuwing – Over wat van Waarde is – deel 3 « Debat in de Digitale Hofstad | januari 17, 2015

 8. […]  zie ook: Rel bij de PvdA over strafbaar stellen illegalen – deel 4 – gedonder […]

  Pingback door Rel bij de PvdA over strafbaar stellen illegalen – deel 5 – meer gedonder « Debat in de Digitale Hofstad | februari 19, 2015

 9. […] zie ook: Rel bij de PvdA over strafbaar stellen illegalen – deel 4 – gedonder […]

  Pingback door Rel bij de PvdA over strafbaar stellen illegalen – meer gedonder deel 6 « Debat in de Digitale Hofstad | maart 24, 2015

 10. […] zie ook: Rel bij de PvdA over strafbaar stellen illegalen – deel 4 – gedonder […]

  Pingback door PvdA partijvernieuwing – Over wat van Waarde is – deel 4 « Debat in de Digitale Hofstad | april 10, 2015

 11. […] zie ook: Rel bij de PvdA over strafbaar stellen illegalen – deel 4 – gedonder […]

  Pingback door Rel bij de PvdA over strafbaar stellen illegalen – meer gedonder deel 7 « Debat in de Digitale Hofstad | april 17, 2015

 12. […] zie ook: Rel bij de PvdA over strafbaar stellen illegalen – deel 4 – gedonder […]

  Pingback door Rel bij de PvdA over strafbaar stellen illegalen – nog meer gedonder deel 8 « Debat in de Digitale Hofstad | januari 1, 2016

 13. […] zie ook: Rel bij de PvdA over strafbaar stellen illegalen – deel 4 – gedonder […]

  Pingback door Rel bij de PvdA over strafbaar stellen illegalen – nog meer gedonder deel 9 « Debat in de Digitale Hofstad | juni 2, 2016


Sorry, the comment form is closed at this time.