Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Rel bij de PvdA over strafbaar stellen illegalen – deel 5 – meer gedonder

RUSSISCH GEZIN

Volgens Tweede Kamerlid Gerard Schouw D66 is het vastzetten van het uitgeprocedeerde gezin in strijd met een belofte die Teeven twee weken geleden deed in de Kamer.

Het bericht bereikte Kamerlid Schouw via een melding van Defence for Children. Volgens die organisatie, die opkomt voor de rechten van kinderen, is dit “kwetsbare gezin” in een gesloten gezinsvoorziening in Zeist geplaatst, zonder dat er is nagedacht over het belang van de kinderen.

DISCUSSIE LOOPT AL LANGER

De discussie of kinderen van asielzoekers wel of niet in detentie mogen worden geplaatst,loopt al langer.

In de bewaringszaak van het Russische gezin geeft Teeven volgens Goeman expliciet toe in strijd te handelen met zijn eigen beleidsafspraken. In het document staat.

PvdA ook bezorgd

PvdA bezorgd om opvang vluchtelingen – Fractievoorzitter Martijn Balster van de PvdA in de Haagse gemeenteraad heeft vragen gesteld aan het stadsbestuur over de onvoldoende opvang van vluchtelingen in onze stad. “Den Haag moet zorg dragen voor een goede opvangregeling en het huisvesten van vluchtelingen”.

Uit onderzoek van Local Focus blijkt dat Den Haag de rijksdoelstelling om asielzoekers op te vangen niet haalt. Het onderzoek is op basis van cijfers van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. Hieruit blijkt dat Den Haag op 1 december in totaal 110 asielzoekers had geplaatst, terwijl de doelstelling van het Rijk 311 was. Dat zijn er dus 201 te weinig. “Daarom wil ik weten welke acties het college onderneemt naar aanleiding van het onderzoek. Inzet en aandacht blijft noodzakelijk.”

De PvdA wil van het college weten wat de oorzaken zijn en wat wordt gedaan om de doelstelling alsnog te halen. “Den Haag heeft hier immers een belangrijke rol als internationale stad van Vrede en Recht, en moet dat waarmaken”, aldus Balster.

Hoe ging de PvdA er in het vorige kabinet mee om ??? 

—>>> Jacht op illegalen? Onder PvdA meer illegalen opgepakt

 zie ook: Rel bij de PvdA over strafbaar stellen illegalen – deel 4 – gedonder

zie ook: Rel bij de PvdA over strafbaar stellen illegalen – deel 3 – Einde ?

zie ook:  Rel bij de PvdA over strafbaar stellen illegalen – deel 2

zie ook: Rel bij de PvdA over strafbaar stellen illegalen – deel 1

Woon- en leefgeld illegalen

Telegraaf 18.03.2015 Eindhoven gaat illegalen en uitgeprocedeerde asielzoekers helpen met woon- en leefgeld. De gemeente denkt dat 75 vluchtelingen gebruik zullen maken van het aanbod en dat kost Eindhoven de eerste helft van 2015 naar schatting 160.000 euro, is woensdag aan de gemeenteraad gemeld.

Aanleiding voor het besluit is een uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR) die heeft bepaald dat iedereen recht heeft op „bed, brood en bad”. Vanwege die uitspraak werd in november ook al een opvanglocatie in Eindhoven geopend voor illegalen.

Hardenberg krijgt duizend asielzoekers

Trouw 17.03.2015 In de gemeente Hardenberg komt op een industrieterrein een asielzoekerscentrum waar op termijn duizend vluchtelingen komen wonen. De instroom van vluchtelingen gebeurt in fases, over een langere periode dan eerst de bedoeling was.

Hardenberg krijgt opvangcentrum met duizend asielzoekers

NU 17.03.2015 In de gemeente Hardenberg komt op een industrieterrein een asielzoekerscentrum waar op termijn duizend vluchtelingen komen wonen. De instroom van vluchtelingen gebeurt in fases, over een langere periode dan eerst de bedoeling was.

Dat bleek dinsdagavond tijdens de raadsvergadering van de Overijsselse gemeente. Een verzoek van de gezamenlijke oppositiepartijen om te zoeken naar een locatie die minder protest bij de bevolking opwekt, haalde het niet.

Lees meer over: Hardenberg

Hardenberg krijgt 1.000 asielzoekers

Telegraaf 17.03.2015 In de gemeente Hardenberg komt op een industrieterrein een asielzoekerscentrum waar op termijn duizend vluchtelingen komen wonen. De instroom van vluchtelingen gebeurt in fases, over een langere periode dan eerst de bedoeling was.

Dat bleek dinsdagavond tijdens de raadsvergadering van de Overijsselse gemeente. Een verzoek van de gezamenlijke oppositiepartijen om te zoeken naar een locatie die minder protest bij de bevolking opwekt, haalde het niet. Het onderwerp zou twee weken geleden al behandeld worden, maar werd uitgesteld om nog eenmaal met omwonenden te praten.

Gerelateerde artikelen;

12-02: ‘Opvang van 1000 asielzoekers’

Tri (12) valt buiten Teevens kinderpardon en vecht door

AD 12.03.2015 Een jaar geleden werd er actie voor hen gevoerd: de kinderen van asielzoekers die net buiten het kinderpardon vielen. Sommigen kregen alsnog een verblijfsvergunning, de 12-jarige Tri Pham uit Wageningen niet. Tri laat het er niet bij zitten.

Tri is al een bekend gezicht in Den Haag. Gisteren stond de kleine Vietnamese jongen weer op Het Plein om de politiek duidelijk te maken dat hij per se in Nederland wil blijven. Een paar Kamerleden drukte hij een wekker in handen. Dat was symbolisch bedoeld: de tijd tikt. De Wageningse jongen, die door zijn vriendjes gitaarhaar wordt genoemd vanwege zijn keiharde in de gel gezette stekels, wacht al zo lang. ,,Heel erg lang,” verzucht hij.

Lees ook;

Vluchtelingen in juridisch niemandsland

VK 11.03.2015 De aanvraag van een verblijfsvergunning door wie in het land van herkomst gewerkt heeft voor de geheime dienst moet individueel worden beoordeeld.

Na achttien jaar in Nederland te hebben gewoond, werd de Afghaanse asielzoeker Feda Amiri begin dit jaar uitgezet. Hij wordt verdacht van het plegen van oorlogsmisdaden in Afghanistan. Die verdenking berust op een ambtsbericht van februari 2000 van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

MEER;

Zij staan achter de illegalen in Amsterdam

Rechter: sluiten Vluchtgarage in winter is inhumaan

School draait op voor les aan asielkind

Soms wel kinderpardon, soms niet. Waarom?

Trouw 11.03.2015 Het lijkt haast tegen beter weten in: opnieuw wordt er vandaag actie gevoerd voor een ruimere toepassing van het kinderpardon. “Het kinderpardon moest een oplossing bieden voor de grote groep kinderen van asielzoekers en andere vreemdelingen die geworteld zijn in de Nederlandse samenleving. Dat is nu niet het geval”, betoogt organisator Defence for Children. Maar het ziet er bepaald niet naar uit dat de eerder afgewezen asielzoekerskinderen alsnog worden toegelaten.

Ik krijg het niet uitgelegd in mijn gemeente

Bij de actie – op het Plein in Den Haag – sluit ook een aantal burgemeesters aan. Die kwamen vorig jaar in verzet toen bleek dat enkele honderden kinderen en hun gezinnen buiten het kinderpardon vielen omdat ze zich tijdens hun jarenlange verblijf in Nederland hebben onttrokken aan het zicht van de rijksoverheid.

Verwant nieuws

Katwijk krijgt mogelijk permanent asielzoekerscentrum

RTVWEST 07.03.2015 In Katwijk komt mogelijk een permanent centrum voor ongeveer 600 asielzoekers. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) heeft de gemeente gevraagd te onderzoeken of de komst van zo’n centrum haalbaar is.

Het COA denkt aan een plek bij de 1e Mientlaan die nu tijdelijk als asielzoekerscentrum (azc) wordt gebruikt. Een andere optie is een locatie op het voormalige vliegveld Valkenburg. Andere ‘geschikte locaties’ in Katwijk worden ook niet uitgesloten. Lees verder

gerelateerde artikelen;

VNG TELEURGESTELD OVER UITSPRAAK KINDERPARDON

BB 06.03.2015 De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is teleurgesteld over de uitspraak van de Raad van State dat kinderen zonder verbljifsvergunning die niet in beeld waren van het Rijk, niet in aanmerking komen voor het kinderpardon. Ook niet wanneer deze kinderen wel in beeld waren van gemeenten.

Actieve houding
Van vreemdelingen mag een actieve houding worden verwacht om in beeld te blijven bij de vreemdelingeninstanties, meent staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie. Om in aanmerking te komen voor de Regeling langdurig verblijvende kinderen – ook wel de kinderpardonregeling genoemd – moeten deze kinderen in beeld zijn van ten minste een van de vreemdelingeninstanties. Die instanties zijn de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), de Vreemdelingenpolitie en de voogdij-instelling Nidos.

Veertig gezinnen
Staatssecretaris Teeven zal de komende dagen besluiten of enkele tientallen asielkinderen toch in Nederland mogen blijven in het kader van het kinderpardon. Het gaat om veertig gezinnen. Twee andere gezinnen mogen al in Nederland blijven maar hij zal de gronden voor hun vergunning opnieuw bekijken.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Raad van State steunt Teeven in zaak over kinderpardon

NU 04.03.2015  De Raad van State steunt staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie grotendeels in de zaak over de kinderpardonregeling.

Vreemdelingen moeten een “actieve houding” tonen om in beeld te blijven bij vreemdelingeninstanties. Dat oordeel heeft de Raad van State woensdag uitgesproken.

Teeven had eerder in vier zaken geweigerd om verblijfsvergunningen te verstrekken op grond van de kinderpardonregeling, omdat de betreffende ongedocumenteerden zich zouden hebben onttrokken aan het toezicht.

Lees meer over: Kinderpardon

Gerelateerde artikelen;

Raad van State: vreemdelingen moeten zelf ‘in beeld blijven’›

NRC 04.03.2015 De staat mag van vreemdelingen “een actieve houding” verwachten om in beeld te blijven bij instanties. Dat oordeelde de Raad van State, de hoogste bestuursrechter, vanmorgen in vier zaken rond het kinderpardon. Verantwoordelijk staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie, VVD), wordt hiermee in het gelijk gesteld.

Over de toepassing van de pardonregeling voor kinderen die al jaren in Nederland wonen, ontstond vorig jaar groot maatschappelijk debat. Coalitiepartijen VVD en PvdA spraken in 2012 onder meer als criterium af dat alleen kinderen die in beeld van het Rijk waren tijdens hun verblijf in Nederland, voor het kinderpardon in aanmerking zouden komen.

Belangengroepen en een flinke minderheid van de Tweede Kamer (SP, GroenLinks, ChristenUnie, D66) dachten daar anders over. Zo ondertekende vorig jaar een groep van 300 burgemeesters een manifest: zij vonden dat ook kinderen die alleen bij de gemeenten in beeld waren, voor het pardon in aanmerking zouden moeten komen.

Lees meer;

4 MRT Raad van State: vreemdelingen moeten actief ‘in beeld blijven’

2014 PvdA vraagt Teeven kinderpardon ruimhartiger toe te passen

2013 Teeven verruimt kinderpardon

2014 Rechter: Teeven te streng in zaak kinderpardon

2014 Forse toename aantal asielzoekers – kinderpardon bijna afgerond ›

TEEVEN BESLUIT SNEL OVER BIJ GEMEENTE BEKENDE ASIELKINDEREN

BB 04.03.2015 Staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) zal de komende dagen besluiten of enkele tientallen asielkinderen toch in Nederland mogen blijven in het kader van het kinderpardon. Het gaat om veertig gezinnen. Twee andere gezinnen mogen al in Nederland blijven maar hij zal de gronden voor hun vergunning opnieuw bekijken.

Raad van State
Teeven zei dat naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State woensdag over de kinderpardonregeling. De regeling geldt voor asielzoekerskinderen (en gezinsleden) die langer dan vijf jaar in Nederland zijn zonder verblijfsvergunning.

GERELATEERDE ARTIKELEN;

Timmermans: Brussel wil haast maken met nieuw asielbeleid

Elsevier 04.03.2015 Brussel zal eerder dan gepland met een nieuw voorstel over het Europees asiel- en migratiebeleid komen. De concrete plannen zijn nog niet bekend, maar het nieuwe voorstel komt twee maanden eerder dan gedacht.

Dit kondigde vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans woensdag aan. ‘Dit is een probleem dat ons allemaal treft,’ aldus Timmermans.

Commentaar;

Jelte Wiersma: ‘Europese grensbewaking? Veerdienst is een beter woord’

Mensensmokkel

De afgelopen weken zijn er steeds meer berichten over overbeladen boten met voornamelijk Syrische vluchtelingen die het Italiaanse eiland Lampedusa proberen te bereiken.

Door de conflicten in onder meer Syrië en Libië floreert de mensensmokkel: in gevallen waarbij stuurloze vrachtschepenworden ingezet om immigranten te vervoeren zouden mensensmokkelaars zo’n 4.000 tot 8.000 dollar per vluchteling verdienen. In de meeste gevallen worden echter gammele rubberbootjes ingezet die door de onstuimige zee veelal kapseizen. Hierdoor zijn inmiddels honderden vluchtelingen om het leven gekomen.

Weblog

Afshin Ellian: ‘Bewaak de grenzen van Fort Europa omwille van onze vrijheid’

Asiel

Wat is er wel bekend over het nieuwe beleid? In algemene zin wil de Europese Commissie de nationale asielsystemen beter op elkaar afstemmen. Ook moeten de buitengrenzen van de Europese Unie beter beschermd worden en wordt er meer aandacht gegeven aan het tegengaan van illegale migratie.

zie ook;

27 feb Hoe bootvluchtelingen terreur met zich mee kunnen dragen

4 mrt Bewaak de grenzen van Fort Europa omwille van onze vrijheid

Justitie gaat in beroep tegen uitspraak Vluchtgarage

NU 25.02.2015 Het Openbaar Ministerie (OM) in Amsterdam gaat in beroep tegen het vonnis van de kantonrechter over de Vluchtgarage van vorige week. Die bepaalde dat de parkeergarage in Amsterdam-Zuidoost na 1 mei ontruimd mag worden. Justitie vindt echter dat de rechter geen termijn aan de ontruiming mag verbinden.

”We menen dat we elk moment tot ontruiming over mogen gaan”, aldus een woordvoerder van het OM, die het beroep vooral een principiële zaak noemt. Het hoger beroep is ingesteld na overleg met de gemeente Amsterdam en de politie.

Lees meer over: Amsterdam Vluchtgarage

Gerelateerde artikelen;

Gevecht tegen vonnis vluchtgarage

Telegraaf 25.02.2015 Het Openbaar Ministerie (OM) in Amsterdam gaat in beroep tegen het vonnis van de kantonrechter over de Vluchtgarage van vorige week. Die bepaalde dat de parkeergarage in Amsterdam-Zuidoost na 1 mei ontruimd mag worden. Justitie vindt echter dat de rechter geen termijn aan de ontruiming mag verbinden.

Gerelateerde artikelen;

20-02: Vluchtgarage blijft open

04-02: A’dam wil uitspraak Vluchtgarage

30-01: Vluchtgarage zaak aangehouden

20-01: Kort geding Vluchtgarage 30 jan.

14-01: Kort geding om Vluchtgarage

Gedoog de 1F’ers die niet terug kunnen

Trouw 24.02.2015 Nederland moet 1F’ers basisrechten geven, zoals zij ook hebben in Duitsland, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk, betoogt criminoloog Maarten Bolhuis.

Veel uitgesloten Afghanen en Irakezen verblijven jarenlang in een situatie die het beste als een juridische ‘limbo’ kan worden omschreven.

De Nederlandse regering weigert al jaren actief vermeende oorlogsmisdadigers asiel op basis van Artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag. Maar nog steeds wordt niet voorzien in een menswaardige oplossing hoe met hen om te gaan als ze Nederland langdurig niet kunnen verlaten.

De recente, net voltooide zoektocht van de 23-jarige Tamana Amiri naar haar vorige maand naar Afghanistan uitgezette vader toont tot welke wanhoop mensen worden gedreven als ze met de 1F-status te maken krijgen.

Amiri.

ChristenUnie-Tweede Kamerlid Joël Voordewind wil van staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) weten wat er gebeurd is tijdens de uitzetting van Amiri door de marechaussee. Hij baseert zich op informatie van de Amsterdamse kunstenares Tinkebell en Amiri’s dochter Tamana, die Amiri in het ziekenhuis in Kabul hebben opgezocht. Amiri zou in shock zijn en zijn eigen dochter niet meer herkennen. Voordewind krijgt maandag een doktersverklaring uit Kabul.

Dochter vindt uitgezette vader in ziekenhuis Kaboel

Trouw 23.02.2015 Sinds zijn uitzetting naar Afghanistan, begin januari, was Feda Amiri (54) spoorloos. Maar nu heeft zijn dochter Tamana hem gevonden: hij ligt in een ziekenhuis in de Afghaanse hoofdstad Kaboel. Zijn 23-jarige dochter was naar het land afgereisd omdat er sinds de uitzetting niets meer van haar vader vernomen was.

Het Nederlandse 1F-beleid staat al jaren ter discussie, maar tot enige verandering heeft dat niet geleid.

Het is onduidelijk wat er precies met Feda Amiri is gebeurd. Het lijkt erop dat hij heel kort na aankomst in Afghanistan zonder papieren in het ziekenhuis is beland.

ASIELZOEKERSCENTRUM LEERDAM VAN DE BAAN

BB 22.02.2015 Leerdam heeft de onderhandelingen met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) over de mogelijke komst van 350 vluchtelingen afgebroken.

Haalbaarheid
Gemeente en COA verschilden dusdanig van opvatting over de haalbaarheid van een asielzoekerscentrum in een voormalig zorgcentrum, dat het geen zin meer heeft om verder te praten. Een aanvaardbare oplossing zit er niet meer in, liet een woordvoerster vrijdag weten.

GERELATEERDE ARTIKELEN

ChristenUnie wil opheldering over lot Amiri

Telegraaf 21.02.2015 De ChristenUnie wil opheldering over het lot van de afgewezen asielzoeker Feda Amiri, die begin januari is uitgezet naar zijn geboorteland Afghanistan. Sindsdien was niets meer van hem vernomen, maar nu zou hij met botbreuken en in shock in een ziekenhuis in Kabul liggen.

‘Uitgezette man met botbreuken in Afghaans ziekenhuis’

VK 21.02.2015 De in januari uitgezette Feda Amiri is vlak na zijn uitzetting opgenomen in een Afghaans ziekenhuis. Dit zegt zijn dochter Tamana tegen Omroep Brabant.

De zaak-Amiri

Een Afghaanse vader wordt uitgezet na achttien jaar in Nederland te hebben gewoond. Zijn gezin mag blijven: hoe kan dat? Lees het hier. Na zijn uitzetting werd niets meer van hem vernomen, zei zijn dochter half januari tegen de Volkskrant. Begin deze maand kondigde ze aan hem achterna te reizen: ‘Ik hoop dat politieagenten in Afghanistan om te kopen zijn.’

Amiri woonde achttien jaar in Heeze, maar werd in januari van dit jaar uigezet. Zijn vrouw en kinderen mogen wel in Nederland blijven.

Amiri kreeg in 1997 een verblijfsvergunning, in 2002 zelfs voor onbepaalde tijd. Het ging mis toen hij in 2004 om naturalisatie vroeg. Bij de behandeling van zijn verzoek wordt plotseling zijn status ingetrokken, op grond van een ambtsbericht van het ministerie van Buitenlandse Zaken uit 2000.

Afghanistan;

Is Amiri onterecht uitgezet?

‘Uitgezette man met botbreuken in Afghaans ziekenhuis’

Commando-acties VS fors opgevoerd na vondst Al Qaida-laptop

‘Taliban verruilen politiek voor criminaliteit’

‘Zet vermeende Afghaanse oorlogsmisdadigers niet zomaar uit’

BEKIJK HELE LIJST

‘Uitgezette Afghaanse Feda Amiri met botbreuken in ziekenhuis’

Trouw 21.02.2015 De in januari uitgezette Feda Amiri uit Heeze zou zijn gevonden in zijn geboorteland Afghanistan. Dat meldde zijn dochter Tamana aan Tweede Kamerlid Joël Voordewind (Christenunie). Amiri zou er slecht aan toe zijn. Volgens de laatste berichten ligt hij met botbreuken in een ziekenhuis in Kabul.

Meer dan een maand liet Amiri zijn vrouw en kinderen – achtergebleven in Nederland- in het ongewisse. Dochter Tamana kon de onzekerheid niet meer verdragen en reisde naar Afghanistan om haar vader te vinden. Daar trof ze hem “in ernstige toestand” aan in een ziekenhuis in Kabul, meldt Marya Yaqin van de Stichting 1F aan Trouw. Ook de stichting heeft contact met Amiri’s dochter. Hoe ernstig zijn gezondheidstoestand is, is nog onduidelijk.

Verwant nieuws;

Jurist hekelt Nederlandse behandeling verdachte asielzoekers

Trouw 20.02.2015  Nederland moet schoon schip maken met de Afghaanse asielzoekers die verdacht worden van oorlogsmisdaden. “Dat een Afghaanse vluchteling die wordt verdacht van oorlogsmisdaden geen asiel krijgt, is terecht”, zegt René Bruin van de Nederlandse tak van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR.  “Maar als het door een gebrek aan bewijs niet lukt die vluchteling strafrechtelijk te vervolgen, en hij om veiligheidsredenen ook niet naar Afghanistan kan worden teruggestuurd, dan moet de overheid zich afvragen of er niet om humanitaire redenen een streep onder de zaak kan worden gezet.” Het aantal uitzettingen kon in de afgelopen jaren op de vingers van één hand worden geteld.

Die humanitaire redenen, zegt Bruin, zijn bijvoorbeeld het feit dat de Afghanen al jarenlang in Nederland leven, dat hun vrouwen en kinderen doorgaans wél de Nederlandse nationaliteit hebben gekregen en dat ze inmiddels op leeftijd zijn.

Verwant nieuws;

Rechter: sluiten Vluchtgarage is inhumaan

VK 20.02.2015 De ruim 125 uitgeprocedeerde asielzoekers van de actiegroep We are here mogen nog tot 1 mei in de zogenoemde Vluchtgarage blijven in de Amsterdamse Bijlmer. De gemeente Amsterdam wilde dat de groep het pand voor 11 maart zou verlaten, maar volgens de rechter is het inhumaan om de groep midden in de winter op straat te zetten.

De situatie van de betrokkenen, van wie er ongeveer 125 in de parkeergarage verblijven, is uitzichtloos.

Volgens Amsterdam zouden de asielzoekers het gekraakte kantoorgedeelte van de garage kunnen verlaten, omdat er inmiddels nachtopvang is voor hen in de vorm van ‘bed, bad en brood’ van begin van de avond tot de volgende ochtend. Maar volgens de Amsterdamse rechtbank is dat niet voldoende. De vluchtelingen zijn dan overdag aangewezen op de straat, en dat is in de winter ongewenst.

Opvang uitgeprocedeerde asielzoekers in ieder geval tot eind mei

Den HaagFM 20.02.2015 De opvangvoorziening voor uitgeprocedeerde asielzoekers in de Zilverstraat blijft ieder geval tot eind mei open.

Het stadsbestuur heeft dat besloten naar aanleiding van de uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten van de Raad van Europa. Die oordeelde dat Nederland uitgeprocedeerde asielzoekers, illegalen en daklozen beter moet opvangen. Zij hebben minimaal recht op ‘bed, bad en brood’. Staatssecretaris Fred Teeven van Justitie betaalt de sobere opvang tot twee maanden na een uitspraak van de Raad van Ministers over de kwestie. Die bijeenkomst is gepland op 31 maart. Op basis hiervan heeft Den Haag besloten de opvang in ieder geval tot 31 mei open te houden.

De groep vluchtelingen verbleef eerst lange tijd in de Vluchtkerk aan de Sportlaan en daarvoor in tenten op het Malieveld. De meesten komen uit Afghanistan, Irak en Egypte. Ze weigeren terug te keren naar hun land van herkomst omdat ze daar naar eigen zeggen hun leven niet zeker zijn. …lees meer

 

Ontruiming Amsterdamse Vluchtgarage mag pas na 1 mei

NU 20.02.2015 De Vluchtgarage in Amsterdam-Zuidoost mag pas na 1 mei worden ontruimd, vanwege de winterse omstandigheden. Dat heeft de voorzieningenrechter vrijdag bepaald. De parkeergarage werd in december 2013 gekraakt door een grote groep uitgeprocedeerde asielzoekers.

Het stadsbestuur wil de parkeergarage slopen, omdat die voornamelijk leegstaat en een grote kostenpost vormt voor de gemeente. De gemeente wilde dat de asielzoekers voor 11 maart zouden vertrekken.

Lees meer over: Amsterdam Vluchtgarage

Gerelateerde artikelen;

Vluchtgarage blijft open

Telegraaf 20.02.2015 De Amsterdamse vluchtgarage mag tot 1 mei open blijven. Dat heeft de rechter beslist naar aanleiding van een kort geding dat werd aangespannen door de vluchtelingen.

De rechter erkent dat het inhumaan is om de uitgeprocedeerde asielzoekers in de winter op straat te zetten. De gemeente biedt weliswaar onderdak aan, maar dit geldt alleen voor ’s nachts. Overdag zouden de vluchtelingen dus op straat zwerven.

Geen asielzoekers in Leerdam

NU 20.02.2015 Leerdam heeft de onderhandelingen met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) over de mogelijke komst van 350 vluchtelingen afgebroken.

Gemeente en COA verschilden dusdanig van opvatting over de haalbaarheid van een asielzoekerscentrum in een voormalig zorgcentrum, dat het geen zin meer heeft om verder te praten. Een aanvaardbare oplossing zit er niet meer in, liet een woordvoerster vrijdag weten.

Lees meer over: Leerdam

Geen asielzoekers in Leerdam

Telegraaf 20.02.2015  Leerdam heeft de onderhandelingen met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) over de mogelijke komst van 350 vluchtelingen afgebroken. Gemeente en COA verschilden dusdanig van opvatting over de haalbaarheid van een asielzoekerscentrum in een voormalig zorgcentrum, dat het geen zin meer heeft om verder te praten. Een aanvaardbare oplossing zit er niet meer in, liet een woordvoerster vrijdag weten.

D66: toch weer asielkinderen in cel

Trouw 18.02.2015 D66 wil opheldering van staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) over het opsluiten van een asielgezin met twee kleine kinderen. Volgens Tweede Kamerlid Gerard Schouw is dat in strijd met een belofte die Teeven twee weken geleden nog heeft gedaan in de Kamer. Hij heeft vandaag schriftelijke vragen gesteld aan de staatssecretaris.

Schouw baseert zich op een bericht van Defence for Children. Volgens die organisatie is een gezin met twee jongetjes van vijf en zes jaar in de gesloten gezinsvoorziening in Zeist geplaatst zonder dat het belang van de kinderen is meegewogen.

D66: toch asielkinderen in cel

Telegraaf 18.02.2015   D66 wil opheldering van staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) over het opsluiten van een asielgezin met twee kleine kinderen. Volgens Tweede Kamerlid Gerard Schouw is dat in strijd met een belofte die Teeven twee weken geleden nog heeft gedaan in de Kamer. Hij heeft woensdag schriftelijke vragen gesteld aan de staatssecretaris.

Schouw baseert zich op een bericht van Defence for Children. Volgens die organisatie is een gezin met twee jongetjes van vijf en zes jaar in de gesloten gezinsvoorziening in Zeist geplaatst zonder dat het belang van de kinderen is meegewogen.

Opnieuw asielgezin met kinderen opgesloten. D66 wil opheldering

NRC 18.02.2015 D66 wil opheldering van staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) over het opsluiten van een asielgezin met twee kleine kinderen. Dat bevestigt de woordvoerder van D66 tegenover NRC.

Volgens Tweede Kamerlid Gerard Schouw is het vastzetten van het uitgeprocedeerde gezin in strijd met een belofte die Teeven twee weken geleden deed in de Kamer.

RUSSISCH GEZIN

Het bericht bereikte Kamerlid Schouw via een melding van Defence for Children. Volgens die organisatie, die opkomt voor de rechten van kinderen, is dit “kwetsbare gezin” in een gesloten gezinsvoorziening in Zeist geplaatst, zonder dat er is nagedacht over het belang van de kinderen.

DISCUSSIE LOOPT AL LANGER

De discussie of kinderen van asielzoekers wel of niet in detentie mogen worden geplaatst,loopt al langer.

In de bewaringszaak van het Russische gezin geeft Teeven volgens Goeman expliciet toe in strijd te handelen met zijn eigen beleidsafspraken. In het document staat. LEES VERDER

februari 19, 2015 - Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , ,

4 reacties

 1. […] zie ook: Rel bij de PvdA over strafbaar stellen illegalen – deel 5 – meer gedonder […]

  Pingback door Rel bij de PvdA over strafbaar stellen illegalen – meer gedonder deel 6 « Debat in de Digitale Hofstad | maart 24, 2015

 2. […] zie ook: Rel bij de PvdA over strafbaar stellen illegalen – deel 5 – meer gedonder […]

  Pingback door Rel bij de PvdA over strafbaar stellen illegalen – meer gedonder deel 7 « Debat in de Digitale Hofstad | april 17, 2015

 3. […] zie ook: Rel bij de PvdA over strafbaar stellen illegalen – deel 5 – meer gedonder […]

  Pingback door Rel bij de PvdA over strafbaar stellen illegalen – nog meer gedonder deel 8 « Debat in de Digitale Hofstad | januari 1, 2016

 4. […] zie ook: Rel bij de PvdA over strafbaar stellen illegalen – deel 5 – meer gedonder […]

  Pingback door Rel bij de PvdA over strafbaar stellen illegalen – nog meer gedonder deel 9 « Debat in de Digitale Hofstad | juni 2, 2016


Sorry, the comment form is closed at this time.

%d bloggers liken dit: