Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Rel bij de PvdA over strafbaar stellen illegalen – deel 3 – Einde ?

Illegaliteit wordt toch niet strafbaar. Van links af: Zijlstra, Samsom en Teeven

Strafbaar stellen illegalen.

Mensen die illegaal in Nederland verblijven, hoeven niet meer bang te zijn dat ze een boete krijgen of in de cel belanden. De regeringspartijen PvdA en VVD trekken hun plan in om illegaliteit strafbaar te stellen, zo hebben ze vandaag aangekondigd. PVV-leider Wilders noemt het schrappen van het wetsvoorstel ‘een laffe VVD-buiging voor de PvdA’.

Het voorstel, waar de VVD destijds in het regeerakkoord op had aangedrongen, stuitte op veel en openlijk verzet binnen de PvdA. Het plan van VVD-staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) betekende onder meer dat illegaal verblijf een overtreding zou worden die met straffen tot 4 maanden cel en een geldboete tot 3900 euro zou kunnen worden aangepakt.

De daling in de vreemdelingenbewaring maakt deel uit van het beleid, dat volgens coalitiepartner PvdA ‘humaner’ moest, van staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie), die de totale capaciteit van deze bewaring de komende jaren terugbrengt, tot 933 plaatsen in 2016.

Regeerakkoord

Het regeerakkoord is heel kort over de strafbaarstelling van illegaliteit: “Illegaal verblijf wordt strafbaar gesteld. Daarbij zijn particulieren en particuliere organisaties die individuele hulp bieden niet strafbaar.”Vandaag ging deze afspraak uit het regeerakkoord overboord.

Vorig jaar mei was er binnen de PvdA al veel verzet tegen de afspraak, die duidelijk uit de koker van coalitiepartner VVD kwam. Maar onderhandelaar Samsom was niet happig op heronderhandelen, want ‘afspraak is afspraak’. Bovendien was even daarvoor binnen de VVD een opstand ontstaan over de inkomensafhankelijke ziektekostenpremie, één van de paradepaardjes van de PvdA.

Samsom kwam toen de liberalen tegemoet, maar de VVD betaalde toch een hoge prijs. 250 miljoen werd uit de infrastructuur (het bij de liberalen zo geliefde asfalt) gehaald ten gunste van de sociale zekerheid. Samsom: “Als wij nu de strafbaarstelling van tafel willen, heeft de VVD de prijs al bepaald. Dan kunnen we zomaar 250 miljoen voor ontwikkelingssamenwerking kwijtraken aan defensie.” Vandaag bleek dat het wisselgeld voor het schrappen van het plan zelfs 500 miljoen euro is dat beschikbaar wordt gesteld voor een verhoging van de arbeidskorting. Hiervan moeten de inkomens tussen de 40.000 en 110.000 euro gaan profiteren. Het geld wordt gedekt door een bezuiniging op overheidsuitgaven waarbij infrastructuur, defensie en veiligheid zijn uitgezonderd.

Misdrijf of overtreding
Het knelpunt van het wetsvoorstel zat hem in het feit of een illegaal verblijf een misdrijf is of slechts een overtreding. In het wetsvoorstel, zoals in mei vorig jaar werd ingediend door staatssecretaris Teeven van justitie, stond dat vreemdelingen die na twee boetes opnieuw worden betrapt op illegaal verblijf, een ‘zwaar inreisverbod’ krijgen. Worden ze daarna nog eens gesnapt, dan is dat een misdrijf waarop een celstraf van zes maanden staat of een geldboete. Volgens het strafrecht is meehelpen aan een misdrijf strafbaar en dus zijn hulp verleners van deze illegalen dan, in strijd met het regeerakkoord, toch de klos.

“Teeven heeft z’n wetje iets te vrijpostig gemaakt”, zei Samsom toen. Wat hem betreft mag illegaal verblijf nooit een misdrijf zijn, maar slechts een overtreding, al was het maar met het oog op de hulpverlening. De angst bij de PvdA was bijvoorbeeld dat mensen die illegaal in Nederland verblijven dan niet meer naar de dokter durven.

PvdA congres

Tijdens het eerdere congres van de PvdA voelde men dus haarfijn aan dat het strafbaar stellen van illegaal verblijf een stap in de verkeerde richting is. Hirsch Ballin zei het in zijn Tilburgse rede zo: ‘Elke politieke partij ondermijnt zichzelf als zij haar principes geweld aan doet’.

Moties Politieke Ledenraad

PvdA 11 mei 2013 – Zondag 12 mei vond de Politieke Ledenraad plaats over de strafbaarstelling van illegaliteit. Hier zou onder meer worden gesproken over deze vier moties (pdf)lees verder »

Download de moties inclusief pre-adviezen (pdf) >
Download de moties inclusief pre-adviezen (html) >

Hoe ging de PvdA er in het vorige kabinet mee om ???

zie ook: Jacht op illegalen? Onder PvdA meer illegalen opgepakt

zie ook:  Rel bij de PvdA over strafbaar stellen illegalen – deel 2

zie ook: Rel bij de PvdA over strafbaar stellen illegalen – deel 1

zie ook: Vluchtelingenprotest Haagse Hofvijver 19.06.2013

zie ook: Teeven komt PvdA tegemoet: wil illegalen niet meer opsluiten’›-

zie ook: Adri Duivesteijn PvdA – Laat het kabinet Rutte 1 toch vallen !

zie ook: Ook Adri Duivesteijn liet van zich horen over Mauro

PvdA blij met kinderpardon

Telegraaf 14.04.2014 De PvdA is „verheugd” dat door het kinderpardon 675 kinderen en hun families in Nederland kunnen blijven. PvdA-Kamerlid Marit Maij laat dat weten in een reactie aan het ANP.

Volgens haar is de door staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) uitgevoerde regeling veel ruimer dan het voorstel voor een kinderpardon dat de PvdA en de ChristenUnie in 2011 in de Tweede Kamer indienden.

Maij: „Helaas blijven er altijd kinderen die niet voldoen aan de criteria. Dat is voor de betrokkenen heel pijnlijk, en daarom heeft de PvdA steeds aangedrongen op een ruimhartige beoordeling van grensgevallen.

Gerelateerde artikelen;

14-04: Helft afgewezen bij kinderpardon

1450 asielzoekers gebaat bij het kinderpardon

Trouw 14.04.2014 Door het kinderpardon hebben 675 jonge asielzoekers een verblijfsvergunning gekregen. Ook mogen 775 gezinsleden in Nederland blijven. Meer dan de helft van de verzoeken is afgewezen. Die voorlopige cijfers maakt de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) vandaag bekend.

Verwant nieuws;

Helft afgewezen bij kinderpardon

Telegraaf 14.04.2014 Meer dan de helft van de aanvragen die zijn ingediend in het kader van de kinderpardonregeling zijn afgewezen. Dat blijkt uit cijfers die de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) later maandag naar buiten brengt bij de presentatie van het jaarverslag. Het kinderpardon kwam op aandringen van de PvdA in het regeerakkoord. De VVD ging met tegenzin akkoord. De regeling geldt voor kinderen die vóór hun 18e ruim vijf jaar in Nederland verbleven. Ze mogen niet langer dan drie maanden buiten het toezicht van het Rijk zijn geweest.

Ruim helft aanvragen kinderpardon afgewezen

Trouw 14.04.2014 Meer dan de helft van de aanvragen die zijn ingediend in het kader van de kinderpardonregeling zijn afgewezen. Dat blijkt uit cijfers die de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) later vandaag naar buiten brengt bij de presentatie van het jaarverslag.

Ruim helft aanvragen kinderpardon afgewezen

NU 14.04.2014 Meer dan de helft van de aanvragen die zijn ingediend in het kader van de kinderpardonregeling zijn afgewezen.   Bekijk video - Dat blijkt uit cijfers die de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) later maandag naar buiten brengt bij de presentatie van het jaarverslag.

Politieke reacties op cijfers kinderpardon

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Kinderpardon IND

Ruim helft aanvragen kinderpardon afgewezen

Elsevier 14.04.2014 Meer dan de helft van de aanvragen voor een verblijfsvergunning in het kader van de kinderpardonregeling is afgewezen. De minderjarige asielzoekers woonden bijvoorbeeld nog niet lang genoeg in Nederland of had nooit eerder om asiel gevraagd. 675 kinderen en 775 gezinsleden mogen wél al in Nederland blijven door het kinderpardon.

Het gaat om kinderen die voor hun achttiende levensjaar ruim vijf jaar in het land hebben gewoond. Zij moeten het grootste deel van die tijd onder toezicht van het Rijk zijn geweest – wie meer dan drie maanden buiten beeld was, hoeft ook niet op een verblijfsvergunning te rekenen. Alleen naar school gaan of ingeschreven staan bij een gemeente, is niet voldoende.

De strafbaarstelling leidde bij coalitiepartner PvdA tot zoveel verdeeldheid, dat de partij met de VVD bleef onderhandelen om de wet weer te annuleren. Twee weken geleden werd bekend dat de wet van de baan is, en dat de liberalen in plaats daarvan een verhoging van de arbeidskorting krijgen.

Kinderpardon zo goed als afgerond, 1450 verzoeken ingewilligd

NRC 14.04.2014  Immigratiedienst IND heeft het zogeheten kinderpardon zo goed als afgerond. 675 kinderen die al langdurig in Nederland verbleven hebben een verblijfsvergunning gekregen, net als 775 gezinsleden. Verder zijn 1710 aanvragen afgewezen en 120 ingetrokken. Deze voorlopige cijfers maakt het IND vanochtend bekend, schrijft persbureau Novum. LEES VERDER

Lees meer;

3 FEB Aantal Syrische en Somalische asielzoekers flink toegenomen›BINNENLAND

31 JAN Kind in cel? Die discussie ligt nu te gevoelig›BINNENLAND

2013 Teeven wordt ‘een beetje moe’ van kinderpardon›IN HET NIEUWS

2013 Teeven: kinderpardon-discussie wordt in het voorjaar voortgezet›BINNENLAND

2013 Dennis is een randgeval, Mauro was dat niet›BINNENLAND

Illegalen verhuizen weer

Telegraaf 13.04.2014 Enkele tientallen uitgeprocedeerde asielzoekers in Amsterdam hebben een nieuw onderkomen. Ze zijn verhuisd van de zogeheten Vluchtgarage in Amsterdam Zuid-Oost naar de Vluchtmarkt in West. Daar hebben ze zondag een bedrijfsgebouw en een paar leegstaande sociale huurwoningen gekraakt.

Gerelateerde artikelen;

22-03: Reactie  hartverwarmend

19-02: Geweld onder asielzoekers

13-12: Asielzoekers kraken opnieuw 

Kabinet gaat geen opvang uitgeprocedeerde asielzoekers regelen

Elsevier 10.04.2014 Er komt geen grootschalige opvang voor illegalen in Nederland. Ondanks aandringen van mensenrechteninstanties en de PvdA blijft het kabinet bij de afspraken die hierover in het Regeerakkoord zijn gemaakt.

Geen nieuw beleid

Dat de strafbaarstelling van illegaliteit nu van de baan is, betekent volgens Teeven niet dat het kabinet nu ook uitgeprocedeerde asielzoekers een dak boven het hoofd gaat bieden. ‘Deze afspraak is gemaakt bij het aantreden van het kabinet en er komt geen nieuw beleid voor grootschalige opvang van illegalen,’ zei Teeven.

Zorgplicht

Eerder oordeelde het Comité voor Sociale Rechten van de Raad van Europadat Nederland de regels overtreedt door illegalen aan hun lot over te laten. Ook voor uitgeprocedeerde asielzoekers behoudt Nederland zorgplicht en is het verplicht om hen eten, kleding en onderdak te bieden.

Ondanks dat er geen landelijk beleid is, wordt de opvang van illegalen vaak lokaal geregeld. Zo doet de gemeente Amsterdam veel om illegalenonderdak aan te bieden. Deze geste van burgemeester Eberhard van der Laan (PvdA) wordt overigens niet door alle illegalen op waarde geschat. In november haalde een groep illegalen de neus op voor een door de gemeente betaald onderdak omdat het een voormalig huis van bewaring betrof.

zie ook;

Kabinet wil illegalen nog steeds niet opvangen

NU 10.04.2014 Het kabinet houdt eraan vast om geen opvang te regelen voor mensen die illegaal in Nederland verblijven. ”Deze afspraak is gemaakt bij het aantreden van het kabinet en er komt geen nieuw beleid voor grootschalige opvang van illegalen.” Dat zei staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) donderdag in de Tweede Kamer in reactie op pogingen van onder meer coalitiepartij PvdA om opvang wel mogelijk te maken voor illegalen in een kwetsbare positie.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over Strafbaarstelling illegaliteit

Kabinet: geen opvang illegalen

Telegraaf 10.04.2014 Het kabinet houdt eraan vast om geen opvang te regelen voor mensen die illegaal in Nederland verblijven. „Deze afspraak is gemaakt bij het aantreden van het kabinet en er komt geen nieuw beleid voor grootschalige opvang van illegalen.” Dat zei staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) donderdag in de Tweede Kamer in reactie op pogingen van onder meer coalitiepartij PvdA om opvang wel mogelijk te maken voor illegalen in een kwetsbare positie.

Spanning om opvang illegalen

Telegraaf 08.04.2014 Het vreemdelingenbeleid zorgt opnieuw voor spanningen in de coalitie. De PvdA dreigt een motie van GroenLinks te steunen die tegen het zere been van de VVD is.

Het splijtpunt is deze keer de opvang van illegalen. De sociaaldemocraten willen graag illegalen in Nederland ’bed, bad en brood’ aanbieden, ook al hebben ze volgens de wet hier dus geen verblijfsrecht.

Gerelateerde artikelen

02-04: Illegaliteit mag in Italië

02-04: ‘Illegalen moeten vertrekken’

02-04: VVD blijft voor straffen illegaliteit

01-04: ’500 mln voor lagere inkomens’

01-04: Teeven: ‘goede deal’

01-04: ‘Geen extra bezuinigingen’

Kabinet wil nog steeds het aantal illegalen terugdringen

Elsevier 08.04.2014 Het kabinet wil nog steeds het aantal illegalen in Nederland terugdringen, ook al is de strafbaarstelling van illegaliteit van de baan. Vooral criminele en overlastgevende illegalen worden aangepakt.

Dat zei premier Mark Rutte (VVD) dinsdag in een debat in de Tweede Kamer. Vorige week werd bekend dat de coalitie afziet van het strafbaar stellen van illegaliteit, een wens van de PvdA. In ruil daarvoor mag de VVD de arbeidskorting voor middeninkomens verhogen, wat 500 miljoen euro kost.

Rutte: aanpak van illegaliteit blijft een prioriteit voor dit kabinet

NRC 08.04.2014  Ook al is het wetsvoorstel om illegaliteit strafbaar te stellen niet meer aan de orde, het kabinet wil het aantal illegalen in Nederland blijven terugdringen. Dat zei premier Mark Rutte vanavond tijdens een debat in de Kamer over dit onderwerp, zo schrijft persbureau Novum.

Premier Rutte en minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën gingen in debat met de Tweede Kamer over de overeenkomst die de VVD en de PvdA vorige week sloten nadat was besloten dat de strafbaarheid van illegaliteit van de baan was. De maatregel was onder meer bij de achterban van de PvdA zeer omstreden. LEES VERDER

Lees meer;

1 APR Strafbaarstelling illegaliteit van tafel – arbeidskorting omhoog› 

25 MRT Debat over uitspraken Wilders gaat toch niet door› 

25 MRT PVV-fractie blijft achter Wilders staan – onzekerheid over debat› 

10 MRT Dreigement van Slob over illegaliteit geldt niet voor bestaande akkoorden› 

11 FEB Plasterk wacht pittig debat. Waar ging het mis en gaat hij het redden?› 

Aantal asielzoekers stijgt, minder vreemdelingen in bewaring

Elsevier 04.04.2014 Het aantal asielzoekers dat naar Nederland is gekomen, is gestegen van 13.170 in 2012 naar 17.190 vorig jaar. Intussen daalt het aantal vreemdelingen dat in detentie zit van 5.420 in 2012 naar 3.670 een jaar eerder. Dat blijkt vrijdag uit de Rapportage Vreemdelingenketen waarmee de ministerraad heeft ingestemd.

De daling van het aantal vreemdelingen die worden vastgehouden, past volgens staatssecretaris Fred Teeven (VVD, Asiel) in het beleid. Vreemdelingenbewaring moet alleen worden toegepast als ‘ultimum remedium’. De omstandigheden waaronder vreemdelingen worden vastgehouden, zijn verbeterd.

Syrië

Al in het begin van vorig jaar kwamen meer asielzoekers naar Nederland en dat heeft zich in de tweede helft van het jaar doorgezet. De flinke stijging is deels toe te schrijven aan de situatie in Syrië. Vorig jaar kwamen er 2.670 Syriërs naar Nederland, in 2012 waren dat er nog 450.

In vergelijking met andere landen binnen de Europese Unie is de stijging beperkt. Nederland stond vorig jaar op plek 10 op de lijst van landen met de meeste asielzoekers.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst heeft vanwege de toestroom extra mensen aangenomen. Ook probeert de dienst ervoor te zorgen dat aanvragen zo snel mogelijk worden afgehandeld.

Commentaar

Gertjan van Schoonhoven: Nederlands asielbeleid humaner? Nóg humaner is meer op zijn plaats

Flink minder vreemdelingen achter slot en grendel

Trouw 04.04.2014 Vorig jaar zijn er flink minder vreemdelingen in bewaring gesteld dan in het jaar ervoor. Werden vorig jaar 3670 mensen zonder verblijfspapieren tijdelijk in bewaring geplaatst; in 2012 waren het er nog 5420. De daling in de vreemdelingenbewaring maakt deel uit van het beleid van staatssecretaris Fred Teeven

Dat staat in de rapportage vreemdelingenketen waarmee het kabinet vandaag heeft ingestemd. De daling in de vreemdelingenbewaring maakt deel uit van het beleid, dat volgens coalitiepartner PvdA ‘humaner’ moest, van staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie), die de totale capaciteit van deze bewaring de komende jaren terugbrengt, tot 933 plaatsen in 2016.

Minder vreemdelingen in bewaring gesteld in 2013

NU 04.04.2014 Vorig jaar zijn er flink minder vreemdelingen in bewaring gesteld dan in het jaar ervoor. Werden vorig jaar 3670 mensen zonder verblijfspapieren tijdelijk in bewaring geplaatst; in 2012 waren het er nog 5420.Dat staat in de rapportage vreemdelingenketen waarmee het kabinet vrijdag heeft ingestemd.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Vreemdelingen

Illegaliteit niet meer strafbaar in Italië

NU 02.04.2014 Het Italiaanse parlement heeft dinsdag met grote meerderheid gestemd voor de afschaffing van de strafbaarheid van illegaliteit. De separatistische en extreem-rechtse Lega Nord was tijdens het tumultueuze debat in de Kamer van Afgevaardigen fel tegen de maatregel.

Illegaliteit mag in Italië

Telegraaf 02.04.2014  Het Italiaanse parlement heeft dinsdag met grote meerderheid gestemd voor de afschaffing van de strafbaarheid van illegaliteit. De separatistische Lega Nord was tijdens het tumultueuze debat in de Kamer van Afgevaardigen fel tegen de maatregel.

‘Het nieuwe zoet: een illegaal is voor beter gesitueerden 300 euro waard’

VK 02.04.2014 Een half miljard euro is best veel voor iets waarvan ons zo lang is voorgehouden dat de principiële zwaarte en de praktische gevolgen sterk worden overdreven, schrijft Volkskrantcolumniste Sheila Sitalsing.

Er zijn begrippen die je kunt oppakken, nauwgezet kunt bestuderen, bekloppen en besnuffelen – om moedeloos te concluderen dat je er niet uit komt. Neem: symbool. Dat is, zo heeft Diederik Samsom een jaar lang uitgelegd, iets waarvan de principiële zwaarte en de praktische gevolgen sterk worden overdreven. Een vlag om mee te zwaaien, zonder dat iemand terugzwaait of ‘ik geef me over’ zegt.

DOSSIER  KABINET-RUTTE II  LEES HET VOLLEDIG DOSSIER »

 VERWANT NIEUWS

Nieuw asielconflict dreigt voor coalitie 

PvdA en VVD oneens over opvang

NU 02.04.2014 PvdA en VVD zijn het oneens over de gemeentelijke opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. Dat blijkt woensdag tijdens een debat met staatssecretaris Fred Teeven (Justitie). PvdA-Kamerlid Marit Maij wil dat de staatssecretaris werk maakt van gemeentelijke opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Strafbaarstelling illegaliteit

Teeven: Illegalen moeten wel degelijk vertrekken

Trouw 02.04.2014 Illegalen, ook degenen die nu tijdelijk noodopvang krijgen in enkele steden, moeten wel degelijk werken aan hun vertrek uit Nederland. Ook al is de strafbaarstelling van illegaliteit nu van de baan, de vertrekplicht voor mensen zonder verblijfsrecht blijft overeind. Dat maakte staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) vandaag duidelijk in een debat in de Tweede Kamer over uitgeprocedeerden.

Teeven maakt zich zorgen over de uitkomsten in Amsterdam, waar een grote groep illegalen al enkele maanden opvang krijgt in een voormalige gevangenis.

Verwant nieuws;

‘Illegalen moeten vertrekken’

Telegraaf 02.04.2014  Illegalen, ook degenen die nu tijdelijk noodopvang krijgen in enkele steden, moeten wel degelijk werken aan hun vertrek uit Nederland. Ook al is de strafbaarstelling van illegaliteit nu van de baan, de vertrekplicht voor mensen zonder verblijfsrecht blijft overeind. Dat maakte staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) woensdag duidelijk in een debat in de Tweede Kamer over uitgeprocedeerden.

VVD blijft voor straffen illegaliteit

Telegraaf 02.04.2014 De VVD was, is en zal altijd voorstander zijn van de strafbaarstelling van illegaliteit. Het wetsvoorstel daarover is dinsdag alleen van tafel gehaald, omdat de politiek soms nu eenmaal om een uitruil vraagt. Dat zei VVD-Tweede Kamerlid Malik Azmani woensdag tijdens een debat over uitgeprocedeerde asielzoekers.

Arie Slob wil ook lastenverlichting voor lagere inkomens

Elsevier 01.04.2014 ChristenUnie-leider Arie Slob vindt een lastenverlichting voor alleen midden en hoge inkomens onvoldoende. Hij wil ook een lastenverlichting van een even hoog bedrag voor de lagere inkomens.

Dat is de inzet van de ChristenUnie bij de komende begrotingsbesprekingen met het kabinet, zei Slob dinsdag in televisieprogramma Nieuwsuur.

Lees ook

Vijf vragen en antwoorden over strafbaarstelling illegaliteit

Arbeidskorting

Met deze boodschap reageerde Slob op het schrappen van de strafbaarstelling van de illegaliteit, in ruil voor een hogere arbeidskorting voor Nederlanders met een inkomen vanaf 40.000 euro.

Minister Jeroen Dijsselbloem (PvdA, Financiën) zei in reactie op de lastenverlichting dat er geen ruimte is voor meer belastingverlagingen. De nieuwe maatregel kost het kabinet 500 miljoen euro. Daarmee neemt Arie Slob geen genoegen.

Slob is wel blij dat de strafbaarstelling van illegaliteit niet doorgaat. Hij dreigde eerder geen nieuwe afspraken met het kabinet te maken als staatssecretaris Fred Teeven (VVD, Asiel) het wetsvoorstel zou doorvoeren.

zie ook;

Deal in Den Haag: illegaliteit wordt toch niet strafbaar

VK 01.04.2014 Coalitiepartijen VVD en PvdA gaan het voorstel om illegaliteit strafbaar te stellen schrappen. In ruil voor deze deal gaat de arbeidskorting omhoog, een wens van de VVD. Dat heeft PvdA-leider Diederik Samsom vanmiddag aangekondigd.

Volgens Samsom lag het voorstel ‘ons als een steen op de maag’ en kon zijn partij er om ‘politieke redenen’ niet mee verder. Ook de constructieve oppositiepartijen D66 en ChristenUnie waren fel tegen het plan. Zo dreigdeChristenUnie-voorman Arie Slob vorige maand niet meer mee te doen met toekomstige akkoorden als de strafbaarstelling door zou gaan. Volgens SGP-leider Van der Staaij is de deal een ‘verstandige oplossing voor een politieke patstelling’.

o Lees ook Dijsselbloem: Er hoeft niet extra bezuinigd te worden - 01/04/14

o Lees ook Teeven kan instemmen met ‘goede deal’ - 01/04/14

Waarom na 1,5 jaar strijd nu toch deal over illegaliteit?

VK 01.04.2014 Bijna alle partijen zijn blij met de coalitiedeal tussen VVD en PvdA om de strafbaarstelling van illegaliteit te schrappen. Pragmatisme is nu even belangrijker dan het regeerakkoord, zeker nu er weer wat rek in de begroting zit.

De strafbaarstelling van illegaliteit was voor de PvdA wat de inkomensafhankelijke zorgpremie voor de VVD was: een steen in de maag. Het verschil is dat de zorgmaatregel vrijwel meteen na de formatie weer van tafel ging, terwijl de strafbaarstelling anderhalf jaar lang dooretterde in de coalitie.
Voor de gemeenteraadsverkiezingen meldde PvdA-leider Samsom nog dat hij er niet opnieuw over wilde onderhandelen. Nu stelt Samsom vast dat de campagne ‘en onze politieke geloofwaardigheid’ er te veel onder lijdt. Met andere woorden: het electoraat verwacht een antwoord na het verkiezingsdebacle. Zie ook Frankrijk, waar president Hollande gisteren zonder pardon zijn premier de laan uit stuurde.

oLees ook Dijsselbloem: er hoeft niet extra bezuinigd te worden - 01/04/14

oLees ook Strafbaarstelling illegaliteit van tafel - 01/04/14

Samsom: ‘Het was een molensteen voor de hele coalitie’

VK 01.04.2014 De strafbaarstelling van illegaliteit lag niet alleen de PvdA bijzonder zwaar op de maag, maar was daarmee ook een molensteen geworden voor ‘de hele coalitie’. PvdA-leider Diederik Samsom zei dat vandaag in een gesprek met het ANP, nadat hij had gemeld dat het omstreden kabinetsplan van tafel is.

‘Afschaffen strafbaarstelling illegaliteit is nogal vernederend voor Samsom’

VK 01.04.2014 PvdA-leider Samsom had zich alle ellende rondom het afschaffen van de strafbaarstelling van illegaliteit kunnen besparen, schrijft Raoul du Pré in het commentaar van de Volkskrant. Maar het belangrijkste is dat de onzalige maatregel van tafel is.

‘Ook symboliek kan pijn doen’

NU 01.04.2014 PvdA-leider Diederik Samsom verdedigde anderhalf jaar de omstreden afspraak uit het regeerakkoord om illegaliteit strafbaar te maken. Vrij plotseling klopte hij maandag toch aan bij de VVD om over de maatregel te praten.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Strafbaarstelling illegaliteit

Zo hard was die afspraak in het regeerakkoord dus niet

Trouw 01.04.2014 Het regeerakkoord is heel kort over de strafbaarstelling van illegaliteit: “Illegaal verblijf wordt strafbaar gesteld. Daarbij zijn particulieren en particuliere organisaties die individuele hulp bieden niet strafbaar.”Vandaag ging deze afspraak uit het regeerakkoord overboord.

o Lees ookWetsvoorstel van tafel: geen cel of boete voor illegaliteit - 01/04/14

Illegaliteit wordt toch niet strafbaar. Van links af: Zijlstra, Samsom en Teeven

Vijf vragen en antwoorden over strafbaarstelling illegaliteit

Elsevier 01.04.2014 Coalitiepartijen VVD en PvdA hebben dinsdag besloten dat illegaliteit toch niet strafbaar wordt. Hoewel de afspraak was vastgelegd in het Regeerakkoord, had de PvdA moeite met de maatregel.

De afgelopen maanden is er veel gezegd over het onderwerp, maar nu is de kogel door de kerk. Wat moet u weten over deze beslissing? De belangrijkste vragen op een rij.

Commentaar: Rik Kuethe: Met het oog op rechtsgelijkheid moet illegaliteit als overtreding gelden

Commentaar: Syp Wynia: Arie Slob is principieel, maar niet als het om zijn eigen woordbreuk gaat

lees ook: Driekwart van de Fransen vindt dat er te veel immigranten zijn

lees ook:  Fransen willen minder buitenlanders

zie ook;

Teeven kan instemmen met ‘goede deal’

VK 01.04.2014 Staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) kan ermee instemmen dat illegaal verblijf toch niet strafbaar wordt gesteld. ‘Ik vind het een goede deal van de regeringsfracties. De VVD heeft de maatregel ingeruild voor een half miljard aan lastenverlichting. Dat is een mooi resultaat.’

o Lees ook Samsom: ‘Het was een molensteen voor de hele coalitie’ - 01/04/14

Teeven: ‘goede deal’

Telegraaf 01.04.2014  Staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) kan ermee instemmen dat illegaal verblijf toch niet strafbaar wordt gesteld. „Ik vind het een goede deal van de regeringsfracties. De VVD heeft de maatregel ingeruild voor een half miljard aan lastenverlichting. Dat is een mooi resultaat.”

Gerelateerde artikelen;

01-04: ‘Deal om coalitie overeind te houden’

01-04: ‘Dit zal tot ellende leiden’

01-04: Deal legt paniek PvdA bloot

01-04: ‘Geen extra bezuinigingen’

01-04: Illegaliteit zou cel opleveren

01-04: ‘VVD buigt voor PvdA’

01-04: VVD krijgt denivellering terug

01-04: Illegaliteit niet strafbaar

‘VVD buigt voor PvdA’

Telegraaf 01.04.2014 PVV-leider Geert Wilders heeft geen goed woord over voor de beslissing van de VVD om illegaliteit toch niet strafbaar te stellen.  „Dit is een laffe VVD-buiging voor de PvdA. De VVD legaliseert hiermee illegaliteit. Rekening voor de samenleving. De boodschap van de VVD is: ben je illegaal, dan ben je welkom in Nederland”, vindt Wilders.

Gerelateerde artikelen

01-04: ‘Deal om coalitie overeind te houden’

01-04: VVD krijgt denivellering terug

01-04: Illegaliteit niet strafbaar

Kamer reageert positief op kabinetsbesluit illegaliteit

Elsevier 01.04.2014 De meeste partijen uit de Tweede Kamer reageren positief op de deal tussen VVD en PvdA, die de strafbaarheid van illegaliteit annuleren in ruil voor een verhoging van de arbeidskorting voor inkomens vanaf 40.000 euro. Alleen de PVV keurt de ‘VVD-buiging’ af.

Tegelijkertijd trekt het kabinet 500 miljoen euro uit om de verhoging van de inkomstenbelasting enigszins te verzachten voor huishoudens met een inkomen tussen 40.000 en 110.000 euro, door voor hen per werkende de arbeidskorting met 300 euro te verhogen, een wens van de VVD.

Herfstakkoord-partijen

D66 en ChristenUnie, twee van de drie partijen die het kabinet sinds hetHerfstakkoord de facto gedogen, hadden al langer aangedrongen op het niet strafbaar stellen van illegaliteit. D66-fractievoorzitter Alexander Pechtold, vindt het ‘goed dat het kabinet niet langer vasthoudt aan deze foute symboliek’. De verhoging van de arbeidskorting noemt hij een ‘mooie eerste stap’ richting lastenverlichting op arbeid.

ChristenUnie-fractieleider Arie Slob is ‘ontzettend blij’ met het schrappen van de illegaliteitswet. ‘Zoals bekend was het voorstel voor de ChristenUnie onacceptabel. Dat signaal is door de coalitie begrepen en daar ben ik dankbaar voor,’ zegt Slob.

Andere reacties

De linkse partijen GroenLinks en SP laten weten blij te zijn dat de strafbaarheid van illegaliteit niet doorgaat. Tweede Kamerlid Sharon Gesthuizen (SP) wil ‘nog wel zien wat de coalitiepartijen in ruil daarvoor hebben afgesproken’, GroenLinks-leider Bram van Ojik baalt van de ‘verdere denivellering’.

Lees ook: Samsom: strafbaarstelling van illegaliteit gaat niet door

Commentaar: Gertjan van Schoonhoven: Nederlands asielbeleid humaner? Nóg humaner is meer op zijn plaats

zie ook

Wilders: ‘Opgesloten illegaal overvalt geen juwelier’

Trouw 01.04.2014 ‘Een opgesloten illegaal overvalt geen juwelier. Maar dat zijn ze blijkbaar vergeten, dus dit zal tot een hoop ellende leiden.’ Dat zei PVV-leider Geert Wilders vandaag in een reactie op het besluit van PvdA en VVD om de strafbaarstelling van illegaliteit van tafel te halen.

Verwant nieuws;

Illegaliteit zou cel opleveren

Telegraaf 01.04.2014 Het plan om illegaal verblijf door meerderjarige vreemdelingen strafbaar te maken stond in het regeerakkoord, maar lag de PvdA-achterban zeer zwaar op de maag. Met het voorstel zou illegaal verblijf een overtreding zijn, die met straffen tot vier maanden cel en boetes tot 3900 euro aangepakt zou kunnen worden.

Gerelateerde artikelen;

01-04: ‘VVD buigt voor PvdA’

01-04: VVD krijgt denivellering terug

01-04: Illegaliteit niet strafbaar

25-03: Samsom: geen illegalenwet

‘Dit zal tot hoop ellende leiden’

Telegraaf 01.04.2014 „Een opgesloten illegaal overvalt geen juwelier. Maar dat zijn ze blijkbaar vergeten, dus dit zal tot een hoop ellende leiden.” Dat zei PVV-leider Geert Wilders dinsdag in een reactie op het besluit van PvdA en VVD om de strafbaarstelling van illegaliteit van tafel te halen.

Geen debat met kabinet over ‘cadeau’

Trouw 01.04.2014 De Tweede Kamer debatteert voorlopig niet over het coalitieakkoord over het schrappen van het strafbaar stellen van illegalen en een lastenverlichting van 500 miljoen euro. Het kabinet moet daarover wel voor vanavond schriftelijk uitleg geven.

De brief komt er op aandringen van het CDA. De oppositiepartij wilde een debat over de kwestie, vooral om te horen wat alle maatregelen betekenen voor de middeninkomens. Voor een debat was onvoldoende steun.

CU en D66 blij met afwijzing strafbaarstelling illegaliteit

NRC 01.04.2014  ChristenUnie-leider Arie Slob is “ontzettend blij” met de beslissing van de coalitie om de strafbaarstelling van illegaliteit van tafel te halen. Ook D66-leider Alexander Pechtold noemt het “goed dat het kabinet niet vasthoudt aan foute symboliek”, laat hij weten tegenover persdienst Novum. LEES VERDER

Lees meer;

12:38 Strafbaarstelling illegaliteit van tafel – arbeidskorting omhoog›

11 MRT VVD: strafbaarstelling illegaliteit onderhandelbaar›

11 MRT VVD: met PvdA praten over strafbaarheid illegaliteit›

3 MRT Slob spreekt met VVD, maar blijft bij dreigement over illegaliteit›

2013 Kamer wil einde aan illegalenquotum – ‘niet humaan’›

Strafbaarstelling illegaliteit van tafel – arbeidskorting omhoog›

NRC 01.04.2014 Het kabinet ziet af van de strafbaarstelling van illegaliteit. De maatregel was onder meer bij de achterban van de PvdA zeer omstreden. Als concessie aan de VVD gaat de arbeidskorting omhoog. Dit wordt bereikt door de inkomensafhankelijke verlaging van de arbeidskorting bij een hoger salaris in te laten gaan.

Strafbaarstelling was een pijnlijke maatregel die de partij maar bleef achtervolgen, zegt PvdA-leider Diederik Samsom tegenover de NOS. Het lag “als een steen op de maag”. “Daarom hebben we met de VVD afgesproken dat we de strafbaarstelling schrappen en dat we een impuls uitdelen aan werkgelegenheid en koopkracht in de vorm van 500 miljoen euro extra voor de arbeidskorting.”

VVD: STRAFBAARSTELLING ONDERHANDELBAAR

In maart liet VVD-fractieleider Halbe Zijlstra in een interview met nu.nl weten dat het standpunt over de strafbaarstelling van illegaliteit voor zijn partij onderhandelbaar was, zelfs al was de maatregel uit het regeerakkoord voor de VVD belangrijk.

NEDERLAAG GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

Toen de PvdA bij de gemeenteraadsverkiezingen fors klappen kregen, zag Samsom dat als signaal van de kiezer. In een excuusbrief aan de lokale afdelingen schreef hij dat het verlies in veel gemeenten is terug te voeren op “het landelijk tanende vertrouwen in de PvdA”. In de dagen na de verkiezingsnederlaag was al duidelijk geworden dat de PvdA bereid was “zijn plannen te wijzigen en de uitvoering te verbeteren” om het vertrouwen van de kiezer te herwinnen.

Lees meer

14:12 CU en D66 blij met afwijzing strafbaarstelling illegaliteit›

11 MRT VVD: strafbaarstelling illegaliteit onderhandelbaar›

11 MRT VVD: met PvdA praten over strafbaarheid illegaliteit›

2013 Een jaarlang balanceren›

2013 PvdA’ers willen wetsvoorstel aanpassen dat illegaliteit bestraft›

Wetsvoorstel van tafel: geen cel of boete voor illegaliteit

Trouw 01.04.2014 Mensen die illegaal in Nederland verblijven, hoeven niet meer bang te zijn dat ze een boete krijgen of in de cel belanden. De regeringspartijen PvdA en VVD trekken hun plan in om illegaliteit strafbaar te stellen, zo hebben ze vandaag aangekondigd. PVV-leider Wilders noemt het schrappen van het wetsvoorstel ‘een laffe VVD-buiging voor de PvdA’.

Strafbaarstelling illegaliteit van tafel

Hoge middeninkomens profiteren van politieke deal binnen coalitie

NU 01.04.2014 Illegaliteit zal niet strafbaar worden gesteld. Dit zijn de coalitiepartners PvdA en VVD dinsdag overeengekomen.  Bekijk video Het strafbaar maken van illegaliteit was voor coalitiepartner PvdA een gevoelige concessie. “Het voorstel lag ons als een steen op de maag”, aldus partijleider Diederik Samsom in een reactie dinsdag.

Symbool

Eerder liet Samsom nog weten te accepteren dat andere partijen een symbool nodig hadden bij het asielbeleid in de vorm van de strafbaarstelling. “Een vlag waar ze mee kunnen zwaaien. Zo lang het bij een vlag blijft accepteer ik dat”, aldus Samsom.

‘Niet gratis’

VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra stelde vorige maand in een interview met NU.nl al dat er alsnog over het wetsvoorstel van staatssecretaris Fred Teeven (Justitie) te praten viel, maar voegde toe dat dit niet gratis zal zijn.

CDA wil net als diverse oppositiepartijen op korte termijn een debat over de politieke deal. Volgens de coalitiepartijen is het nu echter niet aan de orde om over de aanpassing van het regeerakkoord te praten. In het regeerakkoord zijn al meerdereaanpassingen geweest.

Opgelucht

Verschillende PvdA-Kamerleden reageren op Twitter opgelucht, zoals Otwin van Dijk en Marit Maij. PvdA-voorzitter Hans Spekman laat weten dat het “veel angst weghaalt bij de mensen die het betreft”.

Ook GroenLinks is opgelucht. “Eindelijk is de strafbaarstelling illegaliteit van tafel. Helaas in ruil voor verdere denivellering”, aldus partijleider Bram van Ojik.

Kees van der Staaij van de SGP noemt de deal een “goede zet om de lasten te verlichten”. “De afspraken zijn een verstandige oplossing voor politieke patstelling”, aldus Van der Staaij.

NU.nl sprak met Samsom over het schrappen van de strafbaarstelling.
De belangrijkste aanpassingen in het regeerakoord

Gerelateerde artikelen;

Lees meer overStrafbaarstelling illegaliteit

Samsom: strafbaarstelling van illegaliteit gaat niet door

Elsevier 01.04.2014 De strafbaarstelling van illegaliteit is van de baan. PvdA-leider Diederik Samsom heeft dinsdag bekendgemaakt dat het kabinet een streep haalt door de afspraak hierover uit het Regeerakoord.

Samsom zei dat de PvdA nog altijd veel moeite had met het strafbaar stellen van illegaliteit, ‘een heel pijnlijk dossier’, dat volgens Samsom als ‘een steen op de maag’ lag. ‘De maatregel bleef ons maar achtervolgen,’ zei hij.

Illegaliteit

De wet die illegaal verblijf in Nederland strafbaar zou stellen, was afgesproken toen VVD en PvdA met elkaar in zee gingen in het kabinet Rutte-II. De maatregel lag erg gevoelig bij de achterban van de sociaal-democraten.

De PvdA ‘kreeg’ in ruil voor de strafbaarstelling al het kinderpardon, waar coalitiepartner VVD op tegen was, maar nog steeds bleef de partij erover verdeeld. PvdA-coryfeeën zoals Jan Pronk en Job Cohen en verschillende lokale fracties verzetten zich tegen het voorstel.

Commentaar Arendo Joustra: Zo humaan zijn die opstandige PvdA-leden niet

Strafbaarstelling illegaliteit van tafel

VK 01.04.2014 Coalitiepartijen VVD en PvdA gaan het voorstel om illegaliteit strafbaar te stellen schrappen. In ruil voor deze deal gaat de arbeidskorting omhoog, een wens van de VVD. Dat heeft PvdA-leider Diederik Samsom vanmiddag aangekondigd.

Volgens Samsom lag het voorstel ‘ons als een steen op de maag’. Ook de constructieve oppositiepartijen D66 en ChristenUnie waren fel tegen het plan. Zo dreigde ChristenUnie-voorman Arie Slob vorige maand niet meer mee te doen met toekomstige akkoorden als de strafbaarstelling door zou gaan. Volgens SGP-leider Van der Staaij is de deal een ‘verstandige oplossing voor een politieke patstelling’.

Strafbaarstelling illegaliteit van tafel

Telegraaf 01.04.2014 De strafbaarstelling van illegaliteit is van tafel. De PvdA zat vreselijk met de afspraak uit het regeerakkoord in de maag en heeft met de VVD afgesproken dat die geschrapt kan worden.

Gerelateerde artikelen

01-04: VVD krijgt denivellering terug

30-03: D66 grootste in de peiling

28-03: ‘Bezorgde PvdA’ers bijeen’

25-03: Samsom: geen illegalenwet

18-03: ‘Illegaliteit wordt strafbaar’

11-03: PvdA wil niet praten over illegalenplan

06-03: ‘Lagere lasten arbeid’

april 1, 2014 Geplaatst door | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Haags Smurfendebat

Smurf 1

Smurf

Leon de Jong PVV stond op tijdens een act van de Haagse cabaretier Sjaak Bral. Hij was niet blij met een vergelijking die cabaretier Sjaak Bral maakte over de PVV, Marokkanen en Adolf Hitlter. Hij maakte grapjes over de PVV en nazisme. „Ik hoorde Wilders zeggen dat hij van de Smurfen hield. Daar was het ook één volk, één leider, één kleur”, zei Sjaak Bral.

Smurf 2

De Jong bleef de rest van het debat weg. Op Twitter liet hij in een reactie weten: ”Hitler-vergelijking abject en onaanvaardbaar. Daarom debat verlaten.”

“Ik doe niet mee aan een debat waar onze kiezers worden weggezet als nazi’s”, reageerde Leon de Jong na afloop. “De vrijheid van meningsuiting is een groot goed, maar ik laat me niet vergelijken met de grootste massamoordenaar uit de geschiedenis.”

Sjaak Bral heeft geen spijt van zijn actie: “Als er vergelijkingen worden gemaakt tussen de PVV en Hitler en ik daar een grap over wil maken dan doen ik dat als cabaretier. Als Geert Wilders daar had gezeten was het niet gebeurd. Hij heeft namelijk wel humor.” Oh ja ??? zie video

Wilders vs. Balkenende -(SMURF Edition)- – YouTube

Nieuws over geert wilders smurfen

PVV-huilers rennen weg bij verkiezingsdebat Den Haag

 • ‘Een beetje theater, daar moet PVV tegen kunnen’.

  RTVWEST 17.03.2014 VideoAudiofragmentDEN HAAG – De rel tijdens het Haagse lijsttrekkersdebat van Omroep West en AD zaterdagavond heeft één grote verliezer: het democratisch debat. Dat zegt politicoloog André Krouwel naar aanleiding van het opstappen van … Lees verder

  Wilders stemt niet op Haagse lijsttrekker Léon de Jong

  RTVWEST 17.03.2014 PVV-leider Geert Wilders stemt woensdag niet op lijsttrekker van de Haagse PVV Léon de Jong. ‘Léon komt er toch wel’, verklaart Wilders op Den Haag FM. ‘Ik ga op iemand anders stemmen, dat vergeeft hij me wel.’ Op wie Wilders wel stemt, wil hij niet zeggen. PVV-lijsttrekker Léon de Jong is zaterdagavond boos weggelopen tijdens het lijsttrekkersdebat in Den Haag van Omroep West en het AD in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen aanstaande woensdag.

  De Jong is weggelopen omdat hij ongelukkig was met een vergelijking die cabaretier Sjaak Bral maakte over de PVV, Marokkanen en Adolf Hitler.

  Geert Wilders raakte vorige week in opspraak vanwege een uitspraak over Marokkanen. Hij hoopte op een stad met ‘als het even kan wat minder Marokkanen.’

  Wilders stemt niet op lijsttrekker Haagse PVV

  Den HaagFM 17.03.2014 PVV-leider Geert Wilders stemt woensdag bij de gemeenteraadsverkiezingen niet op Leon de Jong, de nummer 1 van de Haagse PVV. “Leon komt er toch wel”, verklaart Wilders op Den Haag FM. “Ik ga op iemand anders stemmen, dat vergeeft hij me wel.” Op wie Wilders wel stemt, wil hij niet zeggen.

  Geert Wilders raakte vorige week in opspraak vanwege een uitspraak over Marokkanen. Hij zei te hopen op een stad met “als het even kan wat minder Marokkanen.” …lees meer

  Bral wil ‘bakkie drinken’ met PVV-wegloper Léon de Jong: ‘Ik betaal!’

  RTVWEST 17.03.2014 Cabaretier Sjaak Bral wil wat gaan drinken met PVV-politicus Léon de Jong. Die liep zaterdag boos weg tijdens het lijsttrekkersdebat dat Omroep West met het AD organiseerde. 

  Tijdens dat debat nam Bral tijdens een muzikaal intermezzo PVV-leider Geert Wilders op de hak. Dat viel helemaal verkeerd bij De Jong. Bral maakte onder meer de opmerking dat ‘hij nu weet waarom partijleider Geert Wilders zo van smurfen houdt: een land, een kleur, een leider.’

  ‘Bespreken wat er mis ging’

  ‘Ik vond het jammer dat Léon wegliep bij het debat‘, reageerde Bral maandag. ‘Dit meen ik serieus, het is geen geintje. Ik wil die jongen gewoon eens een keertje spreken, bespreken wat er mis ging. Volgens mij is het ook onervarenheid. Of het is georganiseerd.’ Lees verder

  SjaakBralwilruzieLéondeJongbijleggen

  Den HaagFM 17.03.2014 Cabaretier Sjaak Bral wil wat gaan drinken met PVV’er Leon de Jong. De Haagse lijsttrekker liep zaterdag boos weg …lees meer

Weglopen PVV-voorman tijdens lijsttrekkersdebat Den Haag leidt tot veel reacties

RTVWEST 16.03.2014 Het weglopen van PVV-lijsttrekker Léon de Jong tijdens het lijsttrekkersdebat in Den Haag zaterdagavond heeft veel reacties opgeroepen. Op Twitter reageren mensen wisselend op het vertrek van De Jong.

De Jong liep zaterdagavond boos weg tijdens het debat in Den Haag van Omroep West en het AD in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen aanstaande woensdag. . Lees verder

Veel reacties op weglopen PVV-lijsttrekker na Smurfengrap

Den HaagFM 16.03.2014  Het weglopen van PVV-lijsttrekker Leon de Jong tijdens het lijsttrekkersdebat in het Theater aan het Spui heeft veel reacties opgeroepen. Op Twitter reageren mensen wisselend op het vertrek van De Jong.

De Jong liep zaterdagavond boos weg tijdens het debat dat live was te zien op Den Haag TV en TV West. Hij was niet blij met een vergelijking die cabaretier Sjaak Bral maakte over de PVV, Marokkanen en Adolf Hitlter. Extra boos werd de partij toen Bral zei dat hij nu weet waarom partijleider Geert Wilders zo van smurfen houdt: “één land, één kleur, één leider.” …lees meer

TERUGKIJKEN: lijsttrekkersdebat Den Haag

RTVWEST 15.03.2014 Het lijsttrekkersdebat in Den Haag zit erop. Onder leiding van Ferry Mingelen en Lot van Bree gingen lijsttrekkers van de tien grootste partijen uit de Haagse politiek met elkaar in debat, in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.

Er werd gesproken over achterstandswijken, zorg en bijstand. Op Twitter werd volop mee gedebatteerd via #070kiest. Die hashtag was zaterdagavond ook trending in Nederland. Opvallend was het vertrek van de PVV na een opmerking van cabaretier Sjaak Bral. … Lees verder

Heftige discussies tijdens verkiezingsdebat in Den Haag

RTVWEST 15.03.2014 De vonken spatten zaterdagavond van het grote televisiedebat af van Omroep West en het AD met tien van de dertien lijsttrekkers van politieke partijen in Den Haag. PvdA en PVV waren verwikkeld in een felle confrontatie over armoedebeleid, terwijl Groep De Mos / Ouderen Partij de huidige coalitiepartijen aanviel toen het over zorg ging. Lees verder

Lijsttrekkers flink van leer bij Haags Verkiezingsdebat

Den HaagFM 15.03.2014  In het laatste grote Haagse Verkiezingsdebat voor de gemeenteraadsverkiezingen komende woensdag werd door alle deelnemende lijsttrekkers flink van leer getrokken.

PvdA en PVV waren verwikkeld in een felle confrontatie over armoedebeleid, terwijl Groep De Mos/Ouderen Partij de huidige coalitiepartijen aanviel toen het over zorg ging. Rabin Baldewsingh (PvdA) en Léon de Jong (PVV) stonden lijnrecht tegenover elkaar toen het ging over investeren in achterstandswijken. GroenLinks en de VVD botsten over regels voor mensen met een uitkering. ..lees meer

Léon de Jong (PVV) loopt boos weg bij lijsttrekkersdebat Den Haag

RTVWEST 15.03.2014 PVV-lijsttrekker Léon de Jong is zaterdagavond boos weggelopen tijdens het lijsttrekkersdebat in Den Haag van Omroep West en het AD in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen aanstaande woensdag.

De Jong is weggelopen omdat hij ongelukkig was met een vergelijking die cabaretier Sjaak Bral maakte over de PVV, Marokkanen en Adolf Hitler. Extra boos werd de partij toen Bral zei dat hij nu weet waarom partijleider Geert Wilders zo van smurfen houdt: een land, een kleur, een leider.

PVV-lijsttrekker loopt weg uit debat na Smurfengrap SjaakBral

Den HaagFM 15.03.2014  PVV-lijsttrekker Leon de Jong is zaterdagavond weggelopen uit het Haags Verkiezingsdebat in het Theater aan het Spui.

De Jong deed dat na een grap van cabaretier Sjaak Bral over de vergelijking van Geert Wilders met Adolf Hitler. Bral verwees naar een opmerking van Wilders over diens voorliefde voor De Smurfen. “In snap dat wel”, zei Bral. “Eén volk, één leider en één kleur.” PVV-lijstrekker Leon de Jong besloot daarna het pand te verlaten. “Ik hoef hier niet aan mee te doen.” De Jong zei de grap “schandalig” te vinden. Niet alleen Leon de Jong vertrok, ook de rest van zijn fractie verliet het debat. …lees meer

Haagse PVV-leider woest

Telegraaf 15.03.2014 De Haagse PVV-lijsttrekker Léon de Jong is zaterdagavond woedend weggelopen uit een rechtstreeks televisiedebat van Omroep West.

De Jong stond op tijdens een act van de Haagse cabaretier Sjaak Bral. Hij maakte grapjes over de PVV en nazisme. „Ik hoorde Wilders zeggen dat hij van de Smurfen hield. Daar was het ook één volk, één leider, één kleur”, zei Bral.

Haagse PVV-leider boos weg bij debat

NU 15.03.2014 Léon de Jong verliet de zaal waar het verkiezingsdebat van Omroep West plaatsvond toen cabaretier Sjaak Bral tijdens een pauze-act PVV-leider Geert Wilders leek te vergelijken met Adolf Hitler.

”Ik hoorde Wilders zeggen dat hij van de Smurfen hield. Daar was het ook één volk, één leider, één kleur”, zei Bral.

De Jong bleef de rest van het debat weg. Op Twitter liet hij in een reactie weten: ”Hitler-vergelijking abject en onaanvaardbaar. Daarom debat verlaten.”

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Léon de Jong PVV Gemeenteraadsverkiezingen

Haagse PVV-leider loopt boos weg bij debat na Hitler-grap

VK 15.03.2014 De lijsttrekker van de PVV in Den Haag is vanavond boos weggelopen uit een verkiezingsdebat van Omroep West. Léon de Jong verliet de zaal toen cabaretier Sjaak Bral tijdens een pauze-act PVV-leider Geert Wilders leek te vergelijken met Adolf Hitler. ‘Ik hoorde Wilders zeggen dat hij van de Smurfen hield. Daar was het ook één volk, één leider, één kleur’, zei Bral.

maart 16, 2014 Geplaatst door | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 4 reacties

PVV de grootste bij de gemeenteraadsverkiezing 19.03.2014 ??

PVV de grootste ??

Volgens André Krouwel van Kieskompas trekt de PVV tegenwoordig niet alleen maar proteststemmers. De partij van Geert Wilders “wordt een gevestigde partij”. De PVV-aanhangers vinden zichzelf wel rechtser dan de gemiddelde Nederlander. De meeste Haagse PVV’ers schatten zichzelf in als een 8. Bovendien ziet een behoorlijk deel van de PVV-aanhang in de beide steden zichzelf als een 10. Rechtser dan dat kan niet.

“PVV-kiezersevencynischalsanderen”

Den HaagFM 16.03.2014  Mensen die op de PVV stemmen zijn even geïnteresseerd in de politiek als anderen en zijn even cynisch. Dat blijkt uit een onderzoek dat Kieskompas heeft uitgevoerd in Den Haag. …lees meer

‘PVV in Den Haag wordt een gevestigde partij’

RTVWEST 16.03.2014 DEN HAAG – Mensen die op de PVV stemmen zijn eigenlijk helemaal niet anders dan kiezers van andere partijen. Ze zijn even geïnteresseerd in de politiek en zijn even cynisch. Dat blijkt uit een onderzoek dat het Kieskompas heeft … Lees verder

‘PVV wordt een gevestigde partij’

Trouw 16.03.2014 Mensen die op de PVV stemmen zijn eigenlijk helemaal niet anders dan kiezers van andere partijen. Ze zijn even geïnteresseerd in de politiek en zijn even cynisch. Dat blijkt uit een onderzoek dat het Kieskompas voor het ANP heeft uitgevoerd in Den Haag en Almere. Dat zijn de enige gemeenten waar de PVV dit jaar meedoet aan de raadsverkiezingen.

Het Kieskompas noemt de uitkomst opvallend. ‘Uit andere onderzoeken kwam juist het beeld naar voren dat PVV-kiezers bozer en politiek sceptischer zijn dan de kiezers van andere partijen’, zegt André Krouwel van het Kieskompas. Volgens hem trekt de PVV tegenwoordig niet alleen maar proteststemmers. De partij van Geert Wilders ‘wordt een gevestigde partij’. Zijn kiezers zijn een doorsnede van alle kiezers in Nederland.

‘PVV wordt gevestigde partij’

Telegraaf 16.03.2014 Mensen die op de PVV stemmen zijn eigenlijk helemaal niet anders dan kiezers van andere partijen. Ze zijn even geïnteresseerd in de politiek en zijn even cynisch. Dat blijkt uit een onderzoek dat het Kieskompas voor het ANP heeft uitgevoerd in Den Haag en Almere. Dat zijn de enige gemeenten waar de PVV dit jaar meedoet aan de raadsverkiezingen.

‘PVV wordt een gevestigde partij’

NU 16.03.2014 Mensen die op de PVV stemmen zijn eigenlijk helemaal niet anders dan kiezers van andere partijen. Ze zijn even geïnteresseerd in de politiek en zijn even cynisch. Dat blijkt uit een onderzoek dat het Kieskompas voor het ANP heeft uitgevoerd in Den Haag en Almere. Dat zijn de enige gemeenten waar de PVV dit jaar meedoet aan de raadsverkiezingen.

Het Kieskompas noemt de uitkomst opvallend. ”Uit andere onderzoeken kwam juist het beeld naar voren dat PVV-kiezers bozer en politiek sceptischer zijn dan de kiezers van andere partijen’’, zegt André Krouwel van het Kieskompas.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over; PVV Gemeenteraadsverkiezingen 

maart 16, 2014 Geplaatst door | Uncategorized | , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Ruzie tussen de PvdA en de PVV op weg naar 19 maart 2014

Geruzie PVV en PvdA op weg naar 19 maart 2014!!!

Al eens eerder had Geert Wilders PVV het in Den Haag nog over Schilderswijk Shariawijk ??  Dan gaat het deze keer over Marokkanen in Loosduinen!!!

Verwijten over en weer PvdA – PVV

Wie heeft wat precies gezegd in aanloop  naar de gemeenteraadsverkiezingen? Hieronder vindt u een overzicht van de onenigheid tussen PVV en PvdA.

Marokkanen

PVV-leider Geert Wilders was woensdag voor de verkiezingscampagne in Den Haag. Daar zei hij dat Den Haag een stad met ‘minder lasten en als het even kan met minder Marokkanen’ zou moeten worden. De PVV doet tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart alleen mee in Den Haag en Almere.

Zoals te verwachten, spraken politici zich uit over de woorden van Wilders. SP-leider Emile Roemer zei dat Wilders ‘hier duidelijk een grens overgaat’ en VVD-leider Halbe Zijlstra noemde het ‘onjuist’ om mensen te beoordelen op hun afkomst.

Hitler-vergelijking

Donderdagavond kwam de Hitler-vergelijking van PvdA-bestuurslid Fouad Sidali. ‘Hitler is onder ons. In gedaante van Geert Wilders. Hitler vond ook dat er minder Joden moesten zijn. Opdat we nooit zullen vergeten,’twitterde Sidali.

Wilders retweette het bericht zonder commentaar en de tweet werd opgepikt door verschillende media. Al vrij snel noemde Sidali, ook via Twitter, zijn woorden ongepast.

Ook Spekman vond de vergelijking niet kunnen, maar: ‘Wilders moet wel beseffen wat het doet met mensen als hij zegt dat er wel wat minder Marokkanen mogen zijn. Die uitspraak blijf ik misselijkmakend vinden.’

Nog meer reacties:
* PvdA-voorzitter Hans Spek was wat explicieter: ‘Ik hoorde de uitspraak en moest ervan braken,’ zei Spekman. Volgens de PvdA-voorzitter zet Wilders een hele bevolkingsgroep opzij.

* Vicepremier Lodewijk Asscher (PvdA) zei: ‘Dit soort uitspraken kunnen mensen in Den Haag komende woensdag bestrijden door een andere keuze te maken.’ Dit werd door veel media gepubliceerd met de kop: ‘Asscher: Hagenaren moeten niet stemmen op PVV’

* Minister Frans Timmermans (PvdA, Buitenlandse Zaken) zegt dat Wilders ‘compleet buiten de werkelijkheid’ van Nederland staat. Hij vindt de uitspraken verwerpelijk en zegt dat Wilders ervan geniet dat hij mensen op hun ziel kan trappen en dat mensen daarop reageren.

* Wilders noemde op zijn beurt Timmermans een ‘zieke minister’. ‘Als Timmermans zegt dat ik ervan geniet, dan is hij niet goed bij zijn hoofd. Dan is het een zieke minister, want niemand geniet ervan om met Adolf Hitler te worden vergeleken. Dat is ongepast.’

* Inmiddels heeft ook premier Mark Rutte (VVD) gereageerd op de woorden van Wilders. Het heeft geen zin om een hele groep over een kan te scheren. Hij zegt bovendien dat Asscher nooit een stemadvies heeft gegeven. de feiten

zie ook: Geert Wilders PVV – broodje Marokkaan

zie ook: VIDEO: Wilders spreekt zich uit bij Omroep West: ‘Ik zet geen mensen tegen elkaar op’

zie ook: Schilderswijk Shariawijk ??

‘Oproepen tot minder Marokkanen of Polen? Wat een achterlijke vertoning’

VK 15.03.2014 Sinds de Tweede Wereldoorlog wilde niemand minder joden, minder moslims, minder christenen, minder blonden of wat dan ook. Nu lijkt het oproepen tot minder Marokkanen of Polen voor partijen de gewoonste zaak van de wereld. ‘Komt er een tijd dat we deze achterlijke vertoning normaal gaan vinden?’, vraagt Ferdows Kazemi zich af.

Een knuppel en een hoenderhok

Trouw 15.03.2014 Daags voor de verkiezingen heeft PVV-leider Geert Wilders een snel escalerende woordenstrijd veroorzaakt. Zelfs premier Rutte, die in zijn wekelijkse persconferentie altijd weigert in te gaan op uitspraken van afzonderlijke Kamerleden, reageerde op Wilders’ uitgesproken wens voor minder Marokkanen in Nederland.

De uitspraken van de PVV-leider lokten reactie op reactie uit: PvdA-bestuurder Fouad Sidali vergeleek Wilders met Hitler. Wilders dreigde met een rechtsgang, Sidali nam de vergelijking terug, Wilders stelde dat Sidali het beste naar Marokko kan verhuizen.

Elsevier 15.03.2014 Het Landelijk Beraad Marokkanen wil dat het Openbaar Ministerie (OM) actie onderneemt naar aanleiding van uitspraken van PVV-leider Geert Wilders over Marokkanen. Als het OM niets doet, dient de organisatie een klacht in tegen het OM.

Voorzitter van het beraad Mohamed Rabbae, een van de  personen die eerder aangifte hebben gedaan tegen Wilders, heeft dat zaterdag laten weten. Wilders zei op campagne dat Den Haag een stad met ‘minder lasten en als het even kan minder Marokkanen’ moet worden.

Rabbae: bal is aan OM

Telegraaf 15.03.2014 Het Landelijk Beraad Marokkanen geeft het Openbaar Ministerie (OM) tot maandag de tijd om actie te ondernemen naar aanleiding van de uitspraken van Geert Wilders over Marokkanen. Gebeurt er niets, dan dient de organisatie een klacht in tegen het OM. Dat heeft voorzitter van het beraad Mohamed Rabbae zaterdag laten weten.

Gerelateerde artikelen

14-03: ‘Wilders discrimineert’

14-03: ‘Klaar met Hitler-vergelijkers’

14-03: ‘Met Wilders samenwerken kan’

14-03: ‘Wilders stom, reactie PvdA dom’

14-03: ‘Timmermans is zieke minister’

14-03: Rabbae: Wilders is racist

14-03: Timmermans haalt uit

14-03: Nieuwe ruzie PvdA en PVV

Rabbae: Bal is aan OM na uitspraken Wilders in Den Haag

RTVWEST 15.03.2014 DEN HAAG – Het Landelijk Beraad Marokkanen geeft het Openbaar Ministerie tot maandag de tijd om actie te ondernemen naar aanleiding van de uitspraken die Geert Wilders deed over Marokkanen op de markt in Loodsduinen in Den Haag. Gebeurt er niets, dan dient de organisatie een klacht in tegen het OM. Dat heeft voorzitter van het beraad Mohamed Rabbae zaterdag laten weten. Rabbae vindt dat het OM zich tot nu toe laks heeft opgesteld tegen ‘discriminerende uitspraken’ van Wilders en daarmee ‘internationale verdragen tegen racisme schendt.’ Wilders herhaalde zijn uitspraken die hij op de markt in Loosduinen deed vrijdag opnieuw in de studio van Omroep West…. Lees verder

Gerelateerde artikelen;

Marokkanenberaad geeft deadline aan OM na uitspraken Wilders

Trouw 15.03.2014 Het Landelijk Beraad Marokkanen geeft het Openbaar Ministerie (OM) tot maandag de tijd om actie te ondernemen naar aanleiding van de uitspraken van PVV-leider Geert Wilders over Marokkanen. Gebeurt er niets, dan dient de organisatie een klacht in tegen het OM. Dat heeft voorzitter van het beraad Mohamed Rabbae vandaag laten weten.

Volgens Rabbae heeft het OM in 2007 zelf vastgelegd dat het zich actief moet opstellen in de bescherming van bevolkingsgroepen tegen discriminatie. ‘De bal ligt nu bij het OM’, zegt Rabbae. ‘We willen tot maandag wachten om te kijken of het OM zijn eigen beleid uitvoert.’

Verwant nieuws;

D66-leider Pechtold: ‘Opmerkingen Wilders zijn discriminatie’

RTVWEST 15.03.2014 DEN HAAG – De opmerkingen van PVV-leider Geert Wilders eerder deze week over Marokkanen in Den Haag, zijn discriminerend. D66-leider Alexander Pechtold zei dat vrijdag in Pauw en Witteman. De PVV-leider zei  tijdens campagne in Den Haag dat de stad een stuk beter af zou zijn met ‘minder Marokkanen’.

‘Uitspraken zijn misselijkmakend’

PvdA-leider Diederik Samsom noemde de reactie van PvdA-bestuurslid Fouad Sidali - die Wilders met Hitler vergeleek - niet verstandig, maar sprak begrip uit voor de emoties bij Sidali en andere Marokkanen. Samsom noemde de uitspraken van Wilders misselijkmakend.

Ook Pechtold toonde begrip voor de emoties bij Sidali, maar het is volgens hem zaak om je niet te verlagen tot het niveau van Wilders. Lees verder

Gerelateerde artikelen;

D66-leiderPechtoldbeschuldigtWildersvandiscriminatie

Den HaagFM 15.03.3014 De opmerkingen van PVV-leider Geert Wilders eerder deze week over Marokkanen in Den Haag, zijn discriminerend. D66-leide…lees meer

Pechtold: opmerkingen Wilders discriminatie

Trouw 14.03.2014 De opmerkingen van PVV-leider Geert Wilders eerder deze week over Marokkanen in Den Haag, zijn discriminerend. D66-leider Alexander Pechtold zei dat in Pauw en Witteman. Wilders is volgens hem weer een stap verder gegaan door het nu niet meer over de islam te hebben maar over Marokkanen.

‘Wilders discrimineert’

Telegraaf 14.03.2014 De opmerkingen van PVV-leider Geert Wilders eerder deze week over Marokkanen in Den Haag, zijn discriminerend. D66-leider Alexander Pechtold zei dat vrijdag in Pauw en Witteman. Wilders is volgens hem weer een stap verder gegaan door het nu niet meer over de islam te hebben maar over Marokkanen.

Gerelateerde artikelen;

14-03: ‘Klaar met Hitler-vergelijkers’

14-03: ‘Wilders stom, reactie PvdA dom’

14-03: Rabbae: Wilders is racist

13-03: Wilders blijft bij uitspraak

13-03: ‘Uitspraak Wilders is walgelijk’

VIDEO: Wilders spreekt zich uit bij Omroep West: ‘Ik zet geen mensen tegen elkaar op’

RTVWEST 14.03.2014 PVV-leider Geert Wilders zet geen mensen tegen elkaar op. Dat zei de politicus vrijdag in een interview met Omroep West. Wilders kreeg veel commentaar op zijn uitspraak dat Den Haag een stuk beter af zou zijn met ‘minder Marokkanen’. Volgens de PVV-leider zet hij met deze uitspraak geen mensen tegen elkaar op. ‘Ik zou niet weten hoe ik dat doe, ik zal dat ook nooit doen.’  Omroep West sprak met Wilders over zijn uitspraak en over de gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag waar de PVV aan mee doet. Bekijk hieronder het hele interview terug. Lees verder

Gerelateerde artikelen;

Verwijten over en weer PvdA – PVV

NOS 14 .03.2014 PvdA en PVV zijn verwikkeld in een hoogoplopende ruzie over wederzijdse uitspraken. Eerder deze week zei PVV-leider Wilders dat zijn kiezers in Den Haag stemmen voor een stad met minder lasten en als het even kan wat minder Marokkanen. Daar kwam veel kritiek op en PvdA-bestuurslid Sidali vergeleek Wilders gisteren met Hitler.

Wilders reageerde daar woedend op en dreigde met juridische stappen. Maar hij trok dat dreigement in, nadat Sidali zelf de vergelijking ongepast had genoemd. Wilders noemde de nadere woorden van Sidali verstandig, maar voegde eraan toe: “Vertrek naar Marokko zou nog verstandiger zijn.”

Ongepast

Ook PvdA-voorzitter Spekman noemde de uitspraken van Sidali ongepast. Hij zegt ook dat Wilders moet beseffen wat zijn opmerking over Marokkanen met mensen doet. Hij riep Wilders op zijn woorden terug te nemen. “Die uitspraak is fout en zet mensen tegen elkaar op.” Ook PvdA-leider Samsom vindt het terecht dat Sidali zijn tweet van gisteren heeft teruggenomen. “Maar het zegt alles dat Wilders vasthoudt aan zijn haatdragende uitspraak over Marokkanen.”

PvdA-minister Timmermans zei over de verwijten over en weer dat je niet met de Tweede Wereldoorlog moet aankomen, “want dan heb je geen debat.” Maar volgens Timmermans is het logisch dat Marokkaanse Nederlanders veel emotie voelen bij de uitspraken van Wilders. “Wilders bevindt zich compleet buiten de werkelijkheid van Nederland; Marokkaanse Nederlanders horen bij Nederland en blijven in Nederland.”

Bekijk ook...

Wilders waarschuwt Hitler-vergelijkers

VK 14.03.2014 PVV-leider Geert Wilders gaat een ieder die hem weer vergelijkt met Hitler voor de rechter dagen in een civielrechtelijke procedure. Hij bevestigt vrijdag berichtgeving daarover bij Omroep West.

Wilders zegt dat hij vanwege de vrijheid van meningsuiting nooit aangifte zal doen in strafrechtelijke zin. ‘Je moet alles kunnen zeggen zolang het niet tot geweld oproept. Maar abjecte, ziekelijke vergelijkingen met Hitler en nazi’s pik ik niet meer. Die zijn een grove belediging van de PVV, PVV-politici en al onze kiezers.’ Wilders kondigt aan in die gevallen over te gaan tot een civielrechtelijke procedure op basis van een ‘onrechtmatige daad’.

‘Klaar met Hitler-vergelijkers’

Telegraaf 14.03.2014 PVV-leider Geert Wilders gaat een ieder die hem weer vergelijkt met Hitler voor de rechter dagen in een civielrechtelijke procedure. Hij bevestigt dat vrijdag.

In een toelichting tegen het ANP stelt Wilders dat de Maastrichtse advocaat Max Moszkowicz jr. namens hem vrijdagochtend klaar stond om het PvdA-bestuurslid Fouad Sidali te sommeren zijn woorden publiekelijk terug te nemen. Sidali vergeleek Wilders donderdagavond met Hitler, maar nam dat vrijdagochtend terug.

Gerelateerde artikelen

14-03: ‘Timmermans is zieke minister’

14-03: Rabbae: Wilders is racist

14-03: Timmermans haalt uit

14-03: Nieuwe ruzie PvdA en PVV

14-03: PvdA’er: Wilders is Hitler

Wilders: PvdA-bestuurder moet terug naar Marokko

RTVWEST 14.03.2014 DEN HAAG – Fouad Sidali moet terug naar Marokko. Dat twittert PVV-leider Geert Wilders. Wilders reageert daarmee op uitspraken van PvdA-bestuurslid Sidali, die Wilders vergeleek met Adolf Hitler. ‘Sidali teruggefloten door Spekman, neemt woorden terug’, twittert Wilders, ‘Verstandig. Vertrek naar Marokko zou nog verstandiger zijn’, vervolgt de PVV-leider.

Sidali twitterde donderdag ‘Hitler is onder ons, in de gedaante van Geert Wilders. Hitler vond ook dat er minder Joden moesten zijn. Opdat we nooit zullen vergeten’. Wilders zei onlangs op campagne in Den Haag dat de stad een stuk beter af zou zijn met ‘minder Marokkanen.’ Vrijdagochtend twitterde Sidali dat hij spijt heeft van de vergelijking met Hitler.  Lees verder

Gerelateerde artikelen;

‘Wilders stom, reactie PvdA dom’

Telegraaf 14.03.2014  De uitspraken van PVV-leider Geert Wilders over Marokkanen waren „stom”, maar de kritiek daarop van PvdA-ministers als Lodewijk Asscher en Frans Timmermans was „dom”. Zij voeden met hun reactie alleen maar het debat dat ze zeggen niet te willen voeren.

Onenigheid tussen PVV en PvdA over opmerking Wilders: de feiten

Elsevier 14.03.2014 De spanningen tussen de PVV en PvdA zijn vrijdag weer eens opgelopen. De een noemt de ander een ‘zieke minister’, en de ander vergelijkt de een met Hitler.

Partijbestuurder PvdA: ‘Had Wilders niet met Hitler mogen vergelijken’

Trouw 14.03.2014 Fouad Sidali, lid van het partijbestuur van de PvdA, heeft vanochtend toegegeven dat hij PVV-leider Geert Wilders niet had mogen vergelijken met Adolf Hitler. Gisteren twitterde Sidali: ‘Hitler is onder ons. In de gedaante van Geert Wilders. Hitler vond ook dat er minder Joden moesten zijn. Opdat we nooit zullen vergeten.’ Die tweet trok Sidali in, waarop Wilders weer reageerde. Hij noemde het intrekken ‘verstandig’, ‘maar vertrek naar Marokko zou nog verstandiger zijn’.

PvdA-kopstuk trekt ‘emotionele’ tweet over Wilders in 

NU 14.03.2014 Fouad Sidali, lid van het landelijk partijbestuur van de PvdA, heeft een beledigende tweet aan het adres van PVV-leider Geert Wilders vrijdagochtend ingetrokken.  Bekijk video - In de tweet schreef hij donderdag: ”Hitler is onder ons. In de gedaante van Geert Wilders. Hitler vond ook dat er minder Joden moesten zijn. Opdat we nooit zullen vergeten.”

Vrijdagochtend twitterde Sidali: ”De vergelijking die ik maakte, is ongepast en had ik niet mogen maken. Men moet wel beseffen welke emoties de uitspraken van Wilders oproepen.”

Samsom

PvdA-fractievoorzitter Diederik Samsom vindt het goed dat Sidali de uitspraak terugneemt. “Sidali neemt terecht emotionele uitspraak over Wilders terug. Wilders houdt vast aan zijn haatdragende uitspraak over Marokkanen. Zegt alles”, reageert Samsom viaTwitter.

Wilders noemt het terugtrekken van de tweet verstandig. “Vertrek naar Marokko zou nog verstandiger zijn”, aldus de PVV-leider opTwitter.

Gerelateerde artikelen

Lees meer over: Fouad Sidali Geert Wilders Gemeenteraadsverkiezingen

Rutte: Asscher gaf geen stemadvies na uitspraken Wilders

Trouw 14.03.2014 De PvdA-ministers Timmermans (Buitenlandse Zaken) en Asscher (Sociale Zaken) hebben zich vanochtend gemengd in de discussie over de uitlatingen van PVV-leider Wilders. Volgens Timmermans zijn de uitspraken ‘verwerpelijk’ en Asscher vond het ‘schandalig’. Volgens premier Rutte heeft Asscher echter geen stemadvies gegeven.

‘Asscher gaf geen stemadvies over PVV’ 

NU 13.03.2014 Vicepremier Lodewijk Asscher (PvdA) heeft volgens premier Mark Rutte geen oproep gedaan om woensdag bij de gemeenteraadsverkiezingen niet op de PVV te stemmen. Bekijk video – Dat heeft Rutte vrijdag geschreven in antwoord op schriftelijke vragen van PVV-leider Geert Wilders.

Rutte (VVD) voegt er verder alleen aan toe dat Asscher in een vraaggesprek met de Persdienst letterlijk zegt: ”Dit soort uitspraken kunnen mensen in Den Haag komende woensdag bestrijden door een andere keuze te maken.” Wilders, die de uitlatingen van Asscher wel opvatte als een stemadvies aan Hagenaren om niet op de PVV te stemmen, had Rutte vrijdag direct om opheldering gevraagd.

Hij wilde weten of Asscher namens het hele kabinet heeft gesproken en of Rutte zo’n stemadvies niet ongepast vindt in campagnetijd. Rutte beperkt zich in zijn antwoord tot de constatering dat Asscher ”niet heeft opgeroepen niet op de PVV te stemmen”.

Geen zin

Rutte reageerde ook op de uitspraken van Wilders van afgelopen woensdag. De PVV-leider had gezegd dat Den Haag ”een stad met minder lasten en als het even kan wat minder Marokkanen” moet worden.

“Een hele groep mensen over één kam scheren en mensen wegzetten, heeft geen zin en leidt niet tot het oplossen van de problemen die er zijn onder bijvoorbeeld Marokkanen en Antillianen”,  zegt Rutte.

Racist

”Niemand wilde het geloven, maar nu is het wel duidelijk geworden: Geert Wilders is een racist.” Zo reageerde Mohammed Rabbae van het Landelijk Beraad Marokkanen op recente uitspraken van de PVV-leider.

”Eerst zei Wilders nog dat hij alleen kritiek had op de islam en niet op moslims. Velen trapten daarin, maar hij heeft nu zijn ware aard laten zien. Wie dat niet wil zien, is dom of heeft een eigen agenda tegen moslims in het algemeen en Marokkanen in het bijzonder”, aldus Rabbae. Of zijn organisatie aangifte gaat doen tegen Wilders, kon hij nog niet zeggen.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer over: Geert Wilders Lodewijk Asscher Gemeenteraadsverkiezingen PVV

Zeldzaam stemadvies minister: stem niet op de PVV

Trouw 14.03.2014 PvdA-minister Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken heeft hard uitgehaald naar PVV-leider Wilders. Volgens Timmermans zijn de uitspraken van Wilders over Marokkanen ‘verwerpelijk’. Minister Asscher zei vandaag dat Hagenaren beter niet op de PVV kunnen stemmen. Hierop eiste Wilders uitleg van Rutte over de gang van zaken. De minister-president heeft inmiddels laten weten dat Asscher geen oproep heeft gedaan om niet te stemmen op de PVV.

‘Timmermans is zieke minister’

Telegraaf 14.03.2014 Geert Wilders vindt Frans Timmermans „een zieke minister” omdat hij heeft gezegd dat de PVV-leider er met zijn opmerkingen over Marokkanen van geniet dat hij mensen op hun ziel kan trappen en dat mensen daar dan weer op reageren.

Gerelateerde artikelen;

14-03: Timmermans haalt uit

Timmermans haalt uit

Telegraaf 14.03.2014 PvdA-minister Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken heeft vrijdag hard uitgehaald naar PVV-leider Wilders. Volgens Timmermans zijn de uitspraken van Wilders over Marokkanen „verwerpelijk”.

Mohammed Rabbae: Geert Wilders is een racist

Trouw 14.03.2014 ‘Niemand wilde het geloven, maar nu is het wel duidelijk geworden: Geert Wilders is een racist.” Zo reageerde Mohammed Rabbae van het Landelijk Beraad Marokkanen op recente uitspraken van de PVV-leider.

Rabbae: Wilders is racist

Telegraaf 14.03.2014  „Niemand wilde het geloven, maar nu is het wel duidelijk geworden: Geert Wilders is een racist.” Zo reageerde Mohammed Rabbae van het Landelijk Beraad Marokkanen op recente uitspraken van de PVV-leider.

Nieuwe ruzie PvdA en PVV

Telegraaf 14.03.2014 In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen lijkt een nieuwe rel geboren tussen de PvdA en de PVV. PVV-leider Geert Wilders twitterde vrijdagochtend: „Sidali teruggefloten door Spekman, neemt woorden terug. Verstandig. Vertrek naar Marokko zou nog verstandiger zijn.”

Gerelateerde artikelen:

14-03: Wilders hoopt op nieuwe trui Spekman

14-03: PvdA’er: Wilders is Hitler

Hans Spekman noemt Hitler-vergelijking Wilders ongepast

Elsevier 14.03.2014 PvdA-voorzitter Hans Spekman noemt de tweet van PvdA-bestuurslid Fouad Sidali waarin hij Geert Wilders vergelijkt met Hitler ‘ongepast’. Wel moet Wilders beseffen wat zijn opmerkingen doen met mensen.

‘De vergelijk is ongepast en zou ik ook nooit hebben gemaakt,’ zegt Spekman tegen RTL Nieuws. ‘Wilders moet wel beseffen wat het doet met mensen als hij zegt dat er wel wat minder Marokkanen mogen zijn. Die uitspraak blijf ik misselijkmakend vinden.’

Emoties

Sidali heeft inmiddels zelf zijn tweet ongepast genoemd. Ook hij zegt dat mensen moeten beseffen ‘welke emoties de uitspraken van Wilders’ oproepen. Wilders heeft inmiddels ook gereageerd op de laatste tweet van Sidali.

Geert Wilders zei toen hij op campagne was dat Den Haag een stad zou moeten worden met minder lasten en als het even kan ‘minder Marokkanen’. Zijn uitspraak zorgde voor stevige kritiek.

Wilders zei donderdag dat hij het ‘te gek voor woorden’ vindt dat hij niet over Marokkanen mag zeggen wat hij wil. Hij zei tegen RTL Z dat Marokkanen oververtegenwoordigd zijn in alle statistieken over criminaliteit en bijstand. En ‘Marokkaans tuig’ moet wat hem betreft het land uit.

zie ook;

FOUAD SIDALI

PvdA-bestuurslid Fouad Sidali vergelijkt Wilders met Hitler

Elsevier 14.03.2014 Fouad Sidali, lid van het PvdA-bestuur, vergelijkt op Twitter PVV-leider Geert Wilders met Adolf Hitler. ‘Hitler is onder ons. In de gedaante van Geert Wilders. Hitler vond ook dat er minder Joden moesten zijn. Op dat we nooit zullen vergeten.’ Geert Wilders heeft de tweet geretweet maar heeft niet inhoudelijk gereageerd. Hij zet er bij: Fouad Sidali, lid van het landelijk partijbestuur PvdA.

Lid PvdA-bestuur: Hitler is onder ons in gedaante van Geert Wilders›

NRC 14.03.2014 Fouad Sidali, lid van het landelijk partijbestuur van de PvdA, heeft gisteren op Twitter politicus Geert Wilders direct vergeleken met Adolf Hitler. Zijn argument hierbij: Hitler vond ook dat er minder Joden moesten zijn. Wilders heeft dit bericht geretweet.

PVDA-VOORZITTER: DIT KAN NIET DOOR DE BEUGEL

Volgens PvdA-voorzitter Hans Spekman kan de vergelijking van Sidali niet door de beugel,zo laat hij aan RTL Nieuws weten.

WILDERS IN OPSPRAAK TIJDENS CAMPAGNE

Wilders raakte de afgelopen dagen in opspraak. Diverse politici reageerden verontwaardigd op een uitspraak die Wilders eergisteren deed tijdens een campagne op een markt in Den Haag. Wilders: “Mijn kiezers stemmen voor een stad met minder lasten en als het even kan wat minder Marokkanen.”

Lees meer

VANDAAG Minder Marokkanen Wilders doet PvdA’er bij nader inzien niet aan Hitler denken ›

2013 Wilders: kabinet, ga naar huis – harde aanvaring met Pechtold ›

2013 Orde heeft begrip voor uitspraak – Moszkowicz ‘niet vernederd’ ›

2012 Kijken: Geert Wilders wil de islam weer gaan bestrijden ›

2012 Wilders: veel bedreigingen ontvangen na uitspraken over ‘Almere’ ›

PvdA’er: Wilders is Hitler

Telegraaf 14.03.2014 Een lid van het partijbestuur van de PvdA vergelijkt PVV-leider Wilders met Adolf Hitler. In een tweet schreef bestuurslid Fouad Sidali gisteravond: „Hitler is onder ons. In de gedaante van Geert Wilders. Hitler vond ook dat er minder Joden moesten zijn. Opdat we nooit zullen vergeten.”

Klachten over uitspraken Wilders naar OM

Trouw 13.03.2014 Het Bureau Discriminatiezaken in Den Haag heeft drie klachten over uitspraken van PVV-voorman Geert Wilders doorgestuurd naar het Landelijke Expertise Centrum Discriminatie (LECD) bij het Openbaar Ministerie. Wilders sprak gisteren op verkiezingscampagne in Den Haag en zei dat zijn kiezers stemmen voor ‘een stad met minder lasten en als het even kan wat minder Marokkanen’.

PvdA-voorzitter Hans Spekman zei vandaag dat hij van deze uitspraken moest braken. Wilders hoopt niet dat Spekman daadwerkelijk moet braken, maar dat zou volgens hem wel ‘een mooie aanleiding zijn om eens een keer een schone trui aan te trekken’.

Wilders neemt uitspraak over Haagse Marokkanen niet terug

Den HaagFM 13.03.2014 PVV-leider Geert Wilders vindt het “te gek voor woorden” dat hij niet over Marokkanen mag  zeggen wat hij wil. Hij zei dat donderdag op televisiezender RTL5.

De PVV’er zei woensdag dat Den Haag “een stad met minder lasten en als het even kan wat minder Marokkanen” moet worden. PvdA-voorzitter Hans Spekman zei donderdag dat hij van deze uitspraken moest kotsen. Ook andere politici reageerden geschokt. Wilders hoopt niet dat Spekman daadwerkelijk moet braken, maar dat zou volgens hem wel “een mooie aanleiding zijn om eens een keer een schone trui aan te trekken”. …lees meer

Politici geschokt door uitspraak Wilders over Haagse Marokkanen

Den HaagFM 13.03.2014 Politici reageren boos op een uitspraak die PVV-leider Geert Wilders woensdag deed tijdens de campagne voor gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag. Wilders zei woensdag tijdens een bezoek aan de markt in Loosduinen dat zijn kiezers stemmen voor “een stad met minder lasten en als het even kan wat minder Marokkanen.”…lees meer

Wilders wil minder Marokkanen in DenHaag

Den HaagFM 12.03.2014 PVV-leider Geert Wilders heeft woensdag gepleit voor “minder Marokkanen in Den Haag”. Tot nu toe zei Wilders altijd alleen iets te hebben tegen de islam en niet perse tegen de mensen die dat geloof aanhangen.…lees meer

maart 14, 2014 Geplaatst door | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 4 reacties

Wouter Bos PvdA – Referendum houden over de euro en Europa

Referendum euro en Europa

Het idee van Bos is om zonder meer een referendum te houden over de euro en Europa. De PvdA-fractie wil niet reageren op de uitspraken van Bos, en verwijst naar het initiatiefwetsvoorstel dat nu bij de Eerste Kamer ligt.

De huidige PvdA-fractie vindt dat een referendum kan worden georganiseerd als er sprake is van een nieuwe Europese verdragswijziging. In dat geval zou een raadplegend referendum kunnen worden gehouden. Een initiatiefvoorstel dat dit instrument wettelijk mogelijk moet maken ligt op dit moment bij de Eerste Kamer. De Tweede Kamer heeft zich er al voor uitgesproken. Om zo’n referendum – dat voor alle wetsvoorstellen geldt – af te dwingen zijn 300.000 handtekeningen nodig.

Wouter Bos gaf punt eerder bij formatiebesprekingen weg !!! 

Dat Wouter Bos PvdA, nu bestuursvoorzitter van VUmc, de discussie over een referendum aanzwengelt is politiek pikant. Onder zijn leiding werd dit punt in 2006 in de coalitieonderhandelingen met het CDA weggegeven.

De PvdA schaarde zich toen achter het standpunt dat er niet nog eens zoals in 2005 een referendum over Europa zou moeten worden gehouden.

Lees in NRC Handelsblad meer over het crisisdebat in de Balie.

Voormalig PvdA-leider Bos: hou alsnog een referendum over de euro›

NRC 10.03.2014 Voormalig PvdA-leider Wouter Bos is voor een referendum over de vraag of Nederland de euro moet behouden. Dat referendum zou volgens hem een “heldere keuze” moeten zijn voor of tegen Europa, zei hij gisteravond tijdens een debat in De Balie. “Ja betekent: ja tegen de euro, ja tegen bankenautoriteiten en ja tegen noodhulp”, zei Bos. “En nee betekent ook: nee, met alle consequenties van dien”, doelend op een exit uit de Europese Monetaire Unie (EMU).

zie ook: Wouter Bos PvdA – Eventjes weer terug in de spotlights

Zie verder ook:

Britse Labourpartij stelt voorwaarden aan EU-referendum

NU 12.03.2014 Als het aan de Britse Labourpartij ligt, komt er alleen een referendum over EU-lidmaatschap als Brussel aandringt op verdere machtsoverdracht. 

 Pas dan zal de bevolking van het Verenigd Koninkrijk per referendum worden gevraagd of zij uit de Europese Unie wil stappen of niet. Dat zei Labourleider Ed Milliband tegen The Financial Times.

Capital Economics benadrukt eerder al wel dat „het verlaten van de unie natuurlijk risico’s met zich meebrengt”. Die moeten worden „erkend en aangepakt”. Voorts gaat het rapport  er overigens vanuit dat de andere landen wel zaken met Nederland blijven doen en dat de terugkeer naar de gulden volgens een goed plan zal verlopen. De transitie naar de oude betaalmunt zal in het diepste geheim moeten gebeuren, zo blijkt uit een eerdere ‘handleiding’ van Capital Economics over het vertrek uit de eurozone.

zie ook conclusies uit het rapport —>>> hier

zie ook: Geert Wilders PVV – Weg uit de eurozone en weg met de Euro

Zie ook: Geert Wilders PVV – De Euro en de terugkeer van de Gulden ? deel 2

Zie ook: Geert Wilders PVV – De Euro en de terugkeer van de Gulden ? deel 1

Zie ook: Geert Wilders PVV – De Gulden middenweg versus Ping-Ping foetsie

zie ook: Euro-propaganda: de drie mythes – Video

Lees hier het hele rapport over de Euro

en ook: Het vertrouwen in de Euro

zie: Geert Wilders PVV – Ook een Europees kopje thee ??

Zie ook: Mark Verheijen VVD in strijd tegen de ‘Geharnaste eurofielen’

Zie: Geert Wilders PVV en Marine Le Pen Front National – wij zijn 2 vriendjes

Zie ook: Geert Wilders PVV heeft een nieuwe strijdmakker – deel 2

En ook: Geert Wilders PVV heeft een nieuwe strijdmakker – deel 1

maart 10, 2014 Geplaatst door | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 reacties

Geert Wilders PVV – terug van weggeweest – deel 2

De beste tijden van de PVV liggen nog voor ons.

“Mensen denken dat ik naar Europa ga. Dan ga ik veel mensen teleurstellen. Of geruststellen. Ik zal opnieuw lijstduwer worden en hier blijven. Ik geloof echt dat ik nog veel te doen heb. Ik kan de PVV de grootste partij van Nederland maken. Ik voel dat.”  aldus Geertje !!

Bekijk video - U bent de laatste tijd samenwerkingen aan het zoeken in het buitenland; in Europa en zelfs Australië. Is uw missie in Nederland volbracht? Hij is dan ook niet van plan om zich volledig op Europa te storten, zegt hij vandaag tegen nu.nl.

Bekijk video - “Geloof mij, het zijn bijna allemaal machtspartijen. Die zouden hun schoonmoeder nog verkopen om aan de macht te komen”, aldus de PVV-leider. Lees hier het hele interview

Geert ‘Aristoteles’ Wilders  PVV bekijkt ‘The Killing’

PVV versus CDA

Wilders sprak vandaag in een interview met nu.nl de verwachting uit dat zijn partij de grootste van Nederland wordt en gaat regeren, hoewel het nog ruim twee jaar kan duren voordat er landelijke verkiezingen worden gehouden. Buma geeft hem niet veel kans, want “het is allemaal ruzie daar”.

Op het CDA hoeft hij daarbij niet te rekenen, zei Buma. Hij verwees naar de eerdere samenwerking met de PVV, toen de partij van Wilders een kabinet van VVD en CDA gedoogde. Volgens Buma liep Wilders destijds weg toen het erop aankwam moeilijke beslissingen te nemen. Buma zei, verwijzend naar het vorige kabinet van CDA en VVD dat regeerde met gedoogsteun van de PVV: “Hij heeft de kans gehad om te regeren en mee te doen, maar toen het erop aankwam liet hij het afweten. Daar moet je bij mij niet mee aankomen.”   LEES VERDER

Buma heeft een metamorfose ondergaan, schreef onze politiek  redacteur NRC  Emilie van Outeren vorige week in NRC Weekend: “van corporale burgemeesterszoon en overheidsdienaar die onder het mom van ‘verantwoordelijkheid’ zelfs met de PVV wilde regeren, tot oppositiemenner die het kabinet dwarszit en afstand neemt van de bestuurlijke traditie van zijn partij.”

Sinds de verpletterende nederlaag van september 2012 is Buma vooral bezig geweest met het herdefiniëren van waar het CDA voor staat. Hij lijmde met de dissidenten die zich tijdens de samenwerking met de PVV gedistantieerd hadden. Hij vormde praatclubjes over de fundamenten van de partij. Sprak met christen-democraten in andere landen. En hij benaderde de Engelse denker Phillip Blond om te helpen ‘onze ideologie te herontwikkelen en theoretisch kloppend te maken’. (…) De vraag is nu of hij de man is die het CDA er weer kan laten groeien.

zie ook: Geert Wilders PVV weer terug in Australië

zie ook: Geert Wilders PVV – Ook een Europees kopje thee ??

zie ook: Geert Wilders PVV – Geen gedonder in de tent – deel 13

zie ook: Hoe Geert Wilders PVV de stekker eruit trok

zie ook: Geertolax – Bestrijdingsmiddel tegen Geert Wilders PVV

zie ook: Geert Wilders PVV – Ook een Europees kopje thee ??

zie ook: Geert Wilders PVV – terug van weggeweest – deel 1

Wilders op Arabische zender: Ik ben geen racist maar een democraat

Trouw 04.04.2014  PVV-leider Geert Wilders komt volgens eigen zeggen zaterdag voor het eerst met een column op de christelijke Arabische satellietzender Al Hayat. De aflevering staat al op YouTube.

Wilders met ‘column’ op Arabische zender

NU 04.04.2014  PVV-leider Geert Wilders komt volgens eigen zeggen zaterdag voor het eerst met een column op de Arabische satellietzender Al Hayat.  De vermeende aflevering staat al opYouTube.

Gerelateerde artikelen

Lees meer over: Geert Wilders PVV

Uri Coronel: Wilders is groter gevaar dan we ons realiseren

Elsevier 04.04.2014 Oud-voorzitter van Ajax Uri Coronel stoort zich aan het ‘geflirt’ van PVV-leider Geert Wilders met de Joodse gemeenschap. ‘Wilders is een veel groter gevaar dan menigeen zich realiseert.’

‘Ik ben erg anti-Wilders. Wilders is een veel groter gevaar dan menigeen zich realiseert. Je kunt niet zeggen dat hij misdaden pleegt, maar hij is absoluut een racist. Zijn flirten met de Joodse gemeenschap irriteert mij gewoon.’

Coronel begrijpt niets van Joden die op Wilders stemmen. ‘Wilders heeft het over hoofddoekjes. Ga eens naar Antwerpen naar de Joodse buurt, hoe lopen ze er daar bij? Een echte vrome rabbijn geeft een vrouw ook geen hand hoor. Ze zou ongesteld kunnen zijn, dat is onrein. En dan gaan wij als Joodse gemeenschap achter Wilders staan? Die dan op de meest agressieve wijze reageert met woorden als “kopvoddentaks“? Nee daar word ik echt heel pissig over.’

Antisemitisme

Coronel sprak naar aanleiding van zijn boek Uri, mijn leven openhartig over zijn familieverleden, het jodendom en het antisemitisme in Nederland. Volgens Coronel is het antisemitisme na het collectieve schuldgevoel van de jaren zestig enorm toegenomen in Nederland.

‘Israël won twee oorlogen in 1967 en 1972 en gelijk met het binnenkomen van enorme groepen moslims is het toen omgeslagen. Nu is het zo dat Holocaust-onderwijs op scholen niet meer wordt gegeven omdat dat niet meer wordt gepikt. En in bepaalde buurten in Amsterdam kun je echt niet meer met een keppeltje lopen op zaterdag, dan word je uitgescholden.’

Politiek

De politiek is hierin volgens Coronel niet zonder schuld. ‘In de politiek zie je, bij sommige partijen, een anti-Israëlsentiment. D66 lijkt mij op andere punten zeer sympathiek, maar die partij is absoluut niet Israël-gezind. De PvdA is geen antisemitische partij, maar wel erg een anti-Israëlpartij. Terwijl Den Uyl een echte Israël-vriend was.’

Coronel stoort zich ook aan eenzijdige berichtgeving over Israël in de Nederlandse media. ‘Het verzet concentreert zich altijd op Israël. Er zijn landen die nog veel ergere dingen doen in de wereld. Dries van Agt hoor je nooit over die honderdvijftigduizend doden in Syrië, maar als er ergens in Israël een bom verkeerd valt, staat hij vooraan.’

Familie

Sprekend over Israël, toont Coronel zich een toegewijd man. ‘Ik ben zo fanatiek als maar kan. In elke vezel ben ik een Jood. Ik erger me aan Joden die naar Dubai op vakantie gaan.’ In zijn boek gaat Coronel in op de geschiedenis van zijn eigen familie. Zijn ouders overleefden de oorlog, maar verloren hun eigen ouders. Thuis werd daar na de oorlog nooit meer over gesproken.

Er hing zelfs geen fotolijstje van opa en oma aan de muur. Toen Coronel een paar jaar geleden met zijn vrouw Auschwitz bezocht, kwam opeens het besef wat zijn ouders moeten hebben doorgemaakt. ‘Toen ik daar stond, realiseerde ik me dat ik een geweldige jeugd heb gehad. Het leek alsof mijn ouders altijd lol hadden. Maar dat kan helemaal niet. Die moeten ‘s nachts dromen, nachtmerries hebben gehad. Maar wij merkten daar niets van. Het getuigt van een verbazingwekkende kracht. Dat ontroert mij.’

In het boekUri, mijn leven beschrijft Uri Coronel, oud-voorzitter van Ajax, zijn levensgeschiedenis en die van zijn familie.

zie ook

Geert Wilders zei zondag dat partijen die nu stellen hem niet te zien zitten toch wel met hem willen samenwerken in een kabinet, omdat het allemaal machtspartijen zijn die ”hun schoonmoeder nog zouden verkopen om aan de macht te komen”.

‘Wilders definitief vertrokken van rechts’

Trouw 17.03.2014 De PVV is definitief vertrokken van rechts en is momenteel op sommige punten zelfs linkser dan de SP. Dat zegt premier en VVD-leider Mark Rutte in een interview met NU.nl. ‘Het linkse blok is groter geworden, want de PVV is toegetreden. De partij van Wilders is definitief vertrokken uit het rechtse kamp’, aldus de VVD-leider.

‘Wilders definitief vertrokken van het rechtse kamp’

PVV volgens VVD-premier Rutte soms linkser dan SP

NU 17.03.2014 De PVV is definitief vertrokken van rechts en is momenteel op sommige punten zelfs linkser dan de SP. Dat zegt premier en VVD-leider Mark Rutte in een interview met NU.nl. “Het linkse blok groter is geworden, want de PVV is toegetreden. De partij van Wilders is definitief vertrokken uit het rechtse kamp”, aldus de VVD-leider.

Gerelateerde artikelen

Lees meer over : Mark Rutte Geert Wilders Gemeenteraadsverkiezingen

‘Wilders soms linkser dan SP’

Telegraaf 17.03.2014 Rutte ziet Wilders vooral opschuiven bij de terreinen zorg en sociale zekerheid. „Alles wat te maken heeft met het eisen stellen aan een uitkering, het bezuinigen op de sociale zekerheid, de noodzakelijke hervormingen in de gezondheidszorg.”

Rutte erkent wel dat Wilders zich net als de VVD profileert op het thema veiligheid, een klassiek rechts onderwerp. „Maar veiligheidsproblemen los je niet op door te zeggen dat alle Marokkanen een probleem zijn. Die problemen los je op door de problemen aan te pakken.”

Rutte: PVV is op sommige punten linkser dan SP geworden

Elsevier 17.03.2014 De PVV is toegetreden tot het linkse kamp, zegt premier Mark Rutte (VVD). Op sommige punten is de partij van Geert Wilders volgens hem zelfs ‘linkser dan de SP’, ‘Als je kijkt naar het financieel-economische programma van de PVV is dat natuurlijk heel erg links,’ zegt Rutte in een interview met nu.nl. Doordat de PVV steeds verder naar links opschuift, is het ‘linkse blok’ volgens Rutte groter geworden.

Rutte wijst op nog een verschil tussen VVD en PVV. Hij benadrukt dat zijn partij in tegenstelling tot Wilders geen campagne voert door te zeggen dat ‘alle Marokkanen een probleem zijn‘, maar hij weigert verder op deze opmerking te reageren.

Mark Rutte: “VVD en PVV mogelijk samen in stadsbestuur”

Den HaagFM 15.03.2014 Premier Mark Rutte acht het “denkbaar” dat zijn VVD gaat samenwerken met de PVV in Den Haag. Rutte zei dat vrijdag in zijn wekelijks televisiegesprek bij de NOS.

Rutte zei dat hij niet staat te trappelen om ooit weer samen te werken met de PVV, maar dat hij samenwerking met geen enkele partij uitsluit. “Als democraat kies ik er absoluut voor om geen partijen uit te sluiten.” Mocht het zo ver komen dan zal er volgens Rutte wel gepraat moeten worden over uitspraken als die Wilders woensdag deed, toen hij zei dat Den Haag wat hem betreft een stad wordt “met minder lasten en als het even kan wat minder Marokkanen”.

Volgens de laatste peilingen zijn er in Den Haag drie partijen die kans maken de grootste partij te worden; PvdA, PVV en D66. De VVD zou volgens de peiling twee of drie zetels verliezen in de gemeenteraad. …lees meer

Rutte: ‘Samenwerking met Geert Wilders denkbaar’

Trouw 14.03.2014 Premier Mark Rutte acht het ‘denkbaar’ dat zijn VVD gaat samenwerken met de PVV in Den Haag en Almere, de enige steden waar de PVV mee doet aan de gemeenteraadsverkiezingen. Ook een samenwerking met de PVV in de landelijke politiek blijft mogelijk. Rutte zei dat in zijn wekelijks televisiegesprek bij de NOS.

‘Samenwerking tussen PVV en VVD denkbaar’

NU 14.03.2014  Premier Mark Rutte acht het ”denkbaar” dat zijn VVD gaat samenwerken met de PVV in Den Haag en Almere, de enige steden waar de PVV mee doet aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Rutte zei dat vrijdag in zijn wekelijks televisiegesprek bij de NOS. Ook een samenwerking met de PVV in de landelijke politiek blijft mogelijk.

‘Met Wilders samenwerken kan’

Telegraaf 14.03.2014  Premier Mark Rutte acht het „denkbaar” dat zijn VVD gaat samenwerken met de PVV in Den Haag en Almere, de enige steden waar de PVV mee doet aan de gemeenteraadsverkiezingen. Ook een samenwerking met de PVV in de landelijke politiek blijft mogelijk. Rutte zei dat vrijdag in zijn wekelijks televisiegesprek bij de NOS.

Wilders maakt partijfinanciën openbaar

NU 13.03.2014 PVV-leider Geert Wilders maakt uiterlijk op 1 juli zijn partijfinanciën openbaar. Dat zei Wilders donderdag tijdens een interview met RTL Z. Wilders geeft hiermee gehoor aan de nieuwe wet over de partijfinanciering die vorig jaar in werking trad en die moet leiden tot meer openheid: giften vanaf 4.500 euro moeten openbaar worden gemaakt. De PVV heeft zich altijd fel verzet tegen deze wet. Wilders weigerde tot nu toe stelselmatig te vertellen wie zijn geldschieters zijn.

Gerelateerde artikelen;

Lees meer overPVV

‘PVV stil over jodenhaat’

Telegraaf 12.03.2014 Sinds de PVV samenwerkt met het Franse Front National spreekt ze niet meer over antisemitisme en homohaat. Dat raakt hun geloofwaardigheid.

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken zei dat woensdag in de Tweede Kamer in een debat over integratie. Eerder had CDA-Kamerlid Pieter Heerma al gezegd dat de PVV het de laatste tijd niet meer over antisemitisme heeft.

Wilders wil PVV’er als burgemeester in Almere

Trouw 13.03.2014 Het wordt tijd dat de PVV in een van de steden in Nederland de burgemeester gaat leveren. Dat vindt Geert Wilders. Almere is volgens de partijleider de meeste logische stad om een PVV’er tot burgemeester te benoemen.

Wilders wil Van Klaveren in Almere

Telegraaf 13.03.2014 Het wordt tijd dat de PVV in een van de steden in Nederland de burgemeester gaat leveren. Dat vindt Geert Wilders. Almere is volgens de partijleider de meest logische stad om een PVV’er tot burgemeester te benoemen.

„Ik zou het geweldig vinden als wij als PVV voor het eerst in een stad in Nederland een burgemeester zouden leveren. Dat zou Almere kunnen zijn, zeker als we de grootste worden”, aldus Wilders donderdag in een gesprek met Omroep Flevoland. De ambtstermijn van Annemarie Jorritsma, de huidige burgemeester, loopt volgend jaar af.

Buma: PVV hoeft nooit meer op CDA te rekenen

Trouw 09.03.2014 Het CDA blijft erbij nooit meer met de PVV te willen regeren. Dat zei CDA-leider Sybrand Buma zondag in het tv-programma Jinek. PVV-leider Geert Wilders zei vandaag in een interview met Nu.nl te verwachten uiteindelijk de grootste partij te worden en een regeringscoalitie te vormen.

Buma: nooit meer met PVV

Telegraaf 09.03.2014  Het CDA blijft erbij nooit meer met de PVV te willen regeren. Dat zei CDA-leider Sybrand Buma zondag in het tv-programma Jinek. PVV-leider Geert Wilders zei zondag in een interview met Nu.nl te verwachten uiteindelijk de grootste partij te worden en een regeringscoalitie te vormen.

Buma wil nooit meer met PVV regeren

‘Wilders loopt weg als hij moeilijke beslissingen moet maken’

NU 09.03.2014 Het CDA blijft erbij nooit meer met de PVV te willen regeren. Dat zei CDA-leider Sybrand Buma zondag in het tv-programma Jinek.  PVV-leider Geert Wilders zei zondag in een interview met NU.nl te verwachten uiteindelijk de grootste partij te worden en een regeringscoalitie te vormen.

Het CDA wil nooit meer regeren met de PVV

NRC 09.03.2014 Het CDA gaat nooit meer regeren met de PVV. Dat zei CDA-leider Sybrand Buma vandaag in het tv-programma Jinek, meldt persdienst Novum. De aankomende gemeenteraadsverkiezingen zijn de eerste electorale test voor de partij, sinds het zetelaantal werd teruggebracht tot 13 bij de landelijke verkiezingen in 2012.

Buma zei, verwijzend naar het vorige kabinet van CDA en VVD dat regeerde met gedoogsteun van de PVV: “Hij heeft de kans gehad om te regeren en mee te doen, maar toen het erop aankwam liet hij het afweten. Daar moet je bij mij niet mee aankomen.”  LEES VERDER

‘De mooiste tijden voor de PVV liggen nog voor ons’ 

NU 09.03.2014 PVV-leider Geert Wilders zoekt steeds vaker samenwerking in het buitenland, maar hij peinst er niet over de Haagse politiek te verlaten. “Ik geloof echt dat ik nog veel te doen heb. Ik kan de PVV de grootste partij van Nederland maken.”  Bekijk video – U bent de laatste tijd samenwerkingen aan het zoeken in het buitenland; in Europa en zelfs Australië. Is uw missie in Nederland volbracht?

Gerelateerde artikelen

Lees meer over Geert Wilders PVV

Wilders verwacht uiteindelijk te kunnen regeren

‘Partijen zouden hun schoonmoeder nog verkopen voor de macht’

NU 09.03.2014 PVV-leider Geert Wilders verwacht dat zijn partij uiteindelijk de grootste van Nederland zal worden en dat andere partijen met hem in een coalitie zullen stappen. Dat zegt hij in een interview met NU.nl. Bekijk video – “Geloof mij, het zijn bijna allemaal machtspartijen. Die zouden hun schoonmoeder nog verkopen om aan de macht te komen”, aldus de PVV-leider

Lees hier het hele interview

Gerelateerde artikelen+

Lees meer over Geert Wilders PVV NUopzondag

Wilders: in toekomst niet alleen gedogen, ook regeren

NRC 09.03.2014 PVV-leider Geert Wilders verwacht dat zijn partij in de toekomst nog een rol van betekenis kan spelen in de Haagse politiek. Hij is dan ook niet van plan om zich volledig op Europa te storten, zegt hij vandaag tegen nu.nl.

Wilders zegt onder meer: “De beste tijden van de PVV liggen nog voor ons. Mensen denken dat ik naar Europa ga. Dan ga ik veel mensen teleurstellen. Of geruststellen. Ik zal opnieuw lijstduwer worden en hier blijven. Ik geloof echt dat ik nog veel te doen heb. Ik kan de PVV de grootste partij van Nederland maken. Ik voel dat.”  LEES VERDER

maart 9, 2014 Geplaatst door | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Peiling 2e kamer 09.03.2014 Maurice de Hond – PVV blijft de grootste met 28 zetels

VVD en PvdA stijgen

De VVD stijgt twee Kamerzetels en komt uit op 21. De PvdA krijgt er een bij en komt uit op 14. Beide partijen hebben nu in de Tweede Kamer respectievelijk 41 en 38 zetels.

Die drie zetels winst komen van PVV, D66 en ChristenUnie. De PVV blijft volgens de peiling de grootste met 28 zetels, gevolgd door SP met 23. Daarna komen VVD(21), D66 (20), CDA (19) en PvdA (14).

Als nu Tweede Kamerverkiezingen zouden worden gehouden, zou de VVD volgens de peiling uitkomen op 21 zetels. Een week geleden stond dat aantal nog op 19 stuks.

Voor de PvdA is er ook een bescheiden winst. De partij van Diederik Samsom stijgt van 13 naar 14 zetels. De VVD en PvdA hebben momenteel in de Tweede Kamer respectievelijk 41 en 38 zetels.

De winsten voor de twee coalitiepartijen gaan ten koste van de PVV, D66 en de ChristenUnie. Alle drie verliezen zij een zetel ten opzichte van de tussenstand van vorige week.

De PVV blijft in de tussenstand wel de grootste partij met 28 zetels in het vooruitzicht als nu verkiezingen zouden worden gehouden. Dat zijn er 13 meer dan de partij van Geert Wilders er momenteel heeft in de Tweede Kamer.

Gunstig

Deelnemers aan het onderzoek van Peil.nl werd ook gevraagd naar hun reactie op de cijfers die het CPB afgelopen week publiceerde. Hieruit blijkt dat 56 procent denkt dat het begrotingstekort in 2015 minder snel zal dalen dat het CPB heeft berekend.

43 procent denkt dat de cijfers van het CPB rooskleuriger zijn gemaakt dan zij in werkelijkheid zijn. Vooral kiezers van de PVV, 50Plus en de SP zijn kritisch over de berekeningen. Kiezers van D66 en het CDA twijfelen juist het minst aan de cijfers zoals deze gepubliceerd zijn.

Uit het onderzoek van Peil.nl blijkt verder dat 21 procent van de Nederlanders sinds de publicatie van de cijfers van het CPB positiever is gaan denken over het regeringsbeleid. Bij kiezers van VVD, CDA en D66 ligt dat aantal zelfs rond een derde.

1 Peil

De actuele Thermometer.

Kiezers VVD en PvdA hebben spijt

Telegraaf 09.03.2014 Veel mensen die bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2012 op VVD en PvdA hebben gestemd, hebben daar nu spijt van. Daardoor weet een flink aantal kiezers even niet op welke partij ze zullen stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart. Anderen hebben al de knoop doorgehakt; zij stappen over naar een andere partij. Het berouw bij de landelijke coalitie is aanzienlijk groter dan bij de oppositie.

Kleine winst VVD en PvdA

Telegraaf 09.03.2014 De regeringspartijen VVD en PvdA zijn er in de peiling van Maurice de Hond iets op vooruit gegaan na de publicatie van de gunstige economische cijfers van het Centraal Planbureau (CPB)afgelopen dinsdag.

Licht herstel VVD en PvdA in peiling

NU 09.03.2014 De gunstige cijfers die het CPB afgelopen week bekend heeft gemaakt over de Nederlandse economie, hebben bij kiezers gezorgd voor een licht herstel van vertrouwen in coalitiepartijen VVD en PvdA. Dat blijkt uit de nieuwste peiling van Peil.nl, het onderzoeksbureau van Maurice de Hond.

maart 9, 2014 Geplaatst door | Uncategorized | , , , , , , , , , , | 1 reactie

Geert Wilders PVV – Geen gedonder in de tent – deel 13

Alweer gedonder bij de PVV

Gedonder met Joram van Klaveren en PVV’er Van Vliet wilde overstappen naar de VVD

Ze werden vaak gezien als het grootste politieke talent van de PVV. De poging van Van Vliet is des te opmerkelijker omdat hij een van de best functionerende PVV-Kamerleden is. Hij schopte het als enige PVV’er tot voorzitter van een parlementaire enquêtecommissie (naar woningbouwcorporaties) en leidt ook de Contactgroep Duitsland. Het gesprek had plaats op 30 oktober. Zijlstra heeft het verzoek van Van Vliet niet ingewilligd. Zijlstra bevestigt dat hij op 30 oktober heeft gesproken met Van Vliet. „Over de inhoud daarvan doe ik geen mededelingen.

En eerder al heeft Joram intern ontkend dat hij plannen had voor een opstand tegen Geert Wilders nadat de media daar vorig jaar september over schreef. Uit de correspondentie bleek verder dat Van Klaveren vorig jaar tegenover Wilders klaagde dat een ander lid van de partijtop, fractiesecretaris Martin Bosma, “gewoon heel erg lui is”.

PVV onbereikbaar voor achterban

De PVV’er zou zich o.a.   storen aan de grillige stijl en woede-uitbarstingen van Wilders en aan de relatief linkse koers van de PVV op het gebied van zorg en uitkeringen. Toen er na de nederlaag bij de Kamerverkiezingen kritische evaluaties uit afdelingen kwamen, reageerde hij enthousiast. “Gaat goed”, mailde hij een partijgenoot.

Rechts Nederland versus PVV

Van Klaveren zou al  in 2012 verschillende partijgenoten hebben betrokken bij zijn plannen voor zijn eigen rechtse partij en was daar begin 2013 nog steeds mee bezig. Hij wilde domeinnamen registreren en zijn eigen ideologie op papier zetten en hield enkele PVV’ers op de hoogte.

Meer macht in PVV

Van Klaveren zou uiteindelijk toch voor de PVV hebben gekozen, nadat Wilders hem veel meer invloed in de PVV-top aanbood. Momenteel vormt hij met Wilders en Laurence Stassen de commissie die de kandidaten voor de Europese Verkiezingen bepaalt.

Joram van Klaveren wilde de afgelopen weken niet op de zaak ingaan. De PVV was onbereikbaar. Dit alles blijkt uit interne correspondentie van PVV’ers, schrijft NRC Handelsblad zaterdag.

Lees ook  meer in ‘Hoe de leider van achterdocht de huisstijl van de PVV maakte’, een aflevering van de rubriek Haagse invloeden in NRC Weekend.

Volgens blogger Afshin Ellian: Vertrek Louis Bontes bewijst dat Wilders’ PVV-model vastloopt

zie ook: Geert Wilders PVV – Geen gedonder in de tent – deel 12

en ook: Geert Wilders PVV – Geen gedonder in de tent – deel 11

en zie ook: Geert Wilders PVV – Geen gedonder in de tent – deel 10

Zie verder ook:

Geert Wilders PVV – Geen gedonder in de tent – deel 9

Geert Wilders PVV – Geen gedonder in de tent – deel 8

Geert Wilders PVV – Geen gedonder in de tent – deel 7

Geert Wilders PVV – Geen gedonder in de tent – deel 6

Geert Wilders PVV – Geen gedonder in de tent – deel 5

Geert Wilders PVV – Geen gedonder in de tent deel 4

Geert Wilders PVV – Geen gedonder in de tent deel 3

Geert Wilders PVV – Geen gedonder in de tent ! – deel 2

Geert Wilders PVV – Geen gedonder in de tent !!!!! – deel 1

En zie ook:

Gedonder bij de PVV in Den Haag

zie ook

Geert Wilders PVV versus partijdemocratisering

Geert Wilders PVV – Partijdemocratie, agressieve en sjoemelende kamerleden – versus Gedoogsteun

Van Gedoogsteun, Minderheidskabinet en Gatenkaas.

Hero Brinkman PVV – Een zuipschuit maar zeker geen drankorgel

Hero Brinkman van de PVV slaat weer door

Gerommel in de PVV – VK

Van Vliet blijft bij PVV

Trouw 11.03.2014 PVV-Kamerlid Roland van Vliet is niet van plan zijn partij te verlaten. ‘Ik was PVV’er, ik ben PVV’er en ik blijf PVV’er zolang ik in de politiek zit’, zei hij dinsdag in reactie op berichten dat hij naar de VVD heeft willen overstappen. NRC Handelsblad meldde vandaag dat Van Vliet op 30 oktober vorig jaar aan VVD-fractieleider Halbe Zijlstra heeft gevraagd of hij naar de VVD kon overstappen. Zijlstra weigerde dat. Bronnen op het Binnenhof bevestigen het bericht.

Van Vliet blijft gewoon PVV’er

Telegraaf 11.03.2014  Ronald van Vliet van de PVV is niet van plan over te stappen naar de VVD. „Ik was PVV’er, ik ben PVV’er en ik blijf PVV’er zolang ik in de politiek zit”, zei hij dinsdag in reactie op berichten dat hij naar de VVD heeft willen overstappen.

Volgens PVV-leider Geert Wilders is „het weer verkiezingstijd” en is er sprake van „PVV bashen”. Van Vliet was, is en blijft bij de PVV, voegde hij eraan toe. Andere PVV-Kamerleden wilden er niet op ingaan.

‘PVV’er Van Vliet wilde overstappen naar VVD’

VK 11.03.2014  Tweede Kamerlid Roland van Vliet (PVV) heeft vorig jaar een poging gedaan naar de VVD over te stappen, zo meldt NRC Handelsblad op gezag van anonieme bronnen op het Binnenhof. Volgens PVV-leider Geert Wilders is hier sprake van ‘PVV bashen’.Op 30 oktober zou Van Vliet bij VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra hebben geïnformeerd of er voor hem plaats zou zijn in de VVD-fractie. Zijlstra wees het verzoek af. 

‘PVV’er Van Vliet wilde overstappen naar VVD’ 

Kamerlid ontkent dat hij partij wilde verlaten

NU 11.03.2014 PVV-Kamerlid Roland van Vliet heeft vorig jaar oktober aan VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra gevraagd of hij kon overstappen naar de VVD.   Bekijk video – Bronnen op het Binnenhof bevestigen berichtgeving daarover in NRC Handelsblad. Het gesprek had plaats op 30 oktober. Zijlstra heeft het verzoek van Van Vliet niet ingewilligd.

PVV’er Van Vliet wilde overstappen naar de VVD

NRC 11.03.2014 Het Tweede Kamerlid Roland van Vliet (PVV) heeft volgens Haagse bronnen vorig jaar een poging gedaan naar de VVD over te stappen.

In een gesprek op 30 oktober informeerde de PVV’er bij VVD-fractieleider Halbe Zijlstra of er voor hem plaats zou zijn in de VVD-fractie. Zijlstra sloeg het verzoek van Van Vliet af, zo wordt in kringen van de VVD gemeld.

VAN VLIET EEN VAN DE BEST FUNCTIONERENDE PVV-KAMERLEDEN

De VVD hanteert de interne code dat politici uit andere partijen die zinspelen op een overstap naar de VVD het voorbeeld van staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) moeten volgen. Hij stapte na een periode als Kamerlid voor Leefbaar Nederland (2002-2003) uit de politiek en kreeg in 2006 een verkiesbare plaats op de lijst van de VVD.

De poging van Van Vliet is des te opmerkelijker omdat hij een van de best functionerende PVV-Kamerleden is. Hij schopte het als enige PVV’er tot voorzitter van een parlementaire enquêtecommissie (naar woningbouwcorporaties) en leidt ook de Contactgroep Duitsland.  LEES VERDER

Lees het volledige artikel vandaag in NRC Handelsblad. Abonnees kunnen het stuk ook lezen in de digitale editie

‘Van Vliet overstap naar VVD’

Telegraaf 11.03.2014 PVV-Kamerlid Roland van Vliet heeft vorig jaar oktober aan VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra gevraagd of hij kon overstappen naar de VVD. Bronnen op het Binnenhof bevestigen berichtgeving daarover in NRC Handelsblad.

Het gesprek had plaats op 30 oktober. Zijlstra heeft het verzoek van Van Vliet niet ingewilligd. Zijlstra bevestigt dat hij op 30 oktober heeft gesproken met Van Vliet. „Over de inhoud daarvan doe ik geen mededelingen.”

‘PVV’er Van Klaveren had plannen voor eigen rechtse partij’

Elsevier 08.03.2014 De prominente PVV’er Joram van Klaveren, een vertrouweling van Geert Wilders, liep tot vorig jaar rond met serieuze plannen voor het oprichten van een eigen partij, Rechts Nederland (RNL). Dit onder meer omdat hij de PVV op sociale onderwerpen niet rechts genoeg vond.

zie ook;

Vertrouweling Wilders werkte aan oprichten partij Rechts Nederland

NRC 08.03.2014 Een vertrouweling van PVV-leider Geert Wilders, het Tweede Kamerlid Joram van Klaveren, heeft tot en met begin vorig jaar gewerkt aan een plan uit de PVV te stappen en een nieuwe partij op te richten. Dat meldt NRC Handelsblad vandaag op basis van interne correspondentie van de PVV. LEES VERDER

LEES MEER+

VANDAAG PVV Vertrouweling Wilders werkte aan oprichten partij: Rechts Nederland ›

VANDAAG Wilders is gewoon weer De Baas ›

VANDAAG Hoe de leider van achterdocht de huisstijl van de PVV maakte ›

2013 Partijgenoten die toeren uithalen alsof het een sekte is ›

maart 8, 2014 Geplaatst door | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , | 3 reacties

Geert Wilders PVV weer terug in Australië

Return of Geert Wilders PVV

Hij was al eerder in Australië om de weg vrij te maken. Maar niet iedereen was erg enthousisast over  de bijeenkomsten van of over Wilders.  Zelfs de Nederlandse Ambassadeur aldaar ging zich ermee bemoeien. Uiteindelijk zeggen de politici aldaar toch NEE tegen de ‘Australische PVV’ !!!

Australian Liberty Alliance

De Australian Liberty Alliance moet volgens Wilders, net als de PVV in Nederland, opkomen voor de eigen cultuur. PVV-leider Geert Wilders kondigde deze week aan dat de partij, die westerse waarden moet gaan verdedigen, volgend jaar het levenslicht ziet in Australië. Hij en de oprichters hebben samen plannen gemaakt voor de oprichting.

Vicepremier Warren Truss liet alvast weten dat de Australiërs een gematigde en vreedzame politiek willen. ‘Extremisme leidt vaak tot ruzie’, reageerde de centrumrechtse politicus. Hij kreeg bijval van oppositieleider Bill Shorten. ‘Extremisme, uiterst links of uiterst rechts, is niet welkom in Australië’, aldus de leider van de Arbeidspartij volgens het Australische persbureau AAP.

zie ook: Geert Wilders PVV toch naar Australië – deel 2

zie ook: Geert Wilders PVV toch naar Australië deel 1

en ook: Geert Wilders PVV Persona non grata

Politici zeggen nee tegen ‘Australische PVV’

Trouw 05.03.2014 Australische politici van links tot rechts hebben vandaag negatief gereageerd op de nieuwe politieke partij Australian Liberty Alliance. PVV-leider Geert Wilders kondigde deze week aan dat die partij, die westerse waarden moet gaan verdedigen, volgend jaar het levenslicht ziet in Australië. Hij en de oprichters hebben samen plannen gemaakt voor de oprichting.

Vicepremier Warren Truss liet weten dat de Australiërs een gematigde en vreedzame politiek willen. ‘Extremisme leidt vaak tot ruzie’, reageerde de centrumrechtse politicus. Hij kreeg bijval van oppositieleider Bill Shorten. ‘Extremisme, uiterst links of uiterst rechts, is niet welkom in Australië’, aldus de leider van de Arbeidspartij volgens het Australische persbureau AAP.

Politici zeggen nee tegen ‘Australische PVV’

NU 05.03.2014 Australische politici van links tot rechts hebben woensdag negatief gereageerd op de nieuwe politieke partij Australian Liberty Alliance. 

PVV-leider Geert Wilders kondigde deze week aan dat die partij, die westerse waarden moet gaan verdedigen, volgend jaar het levenslicht ziet in Australië. Hij en de oprichters hebben samen plannen gemaakt voor de oprichting.

Australie wil geen PVV’

Telegraaf 05.03.2014  Australische politici van links tot rechts hebben woensdag negatief gereageerd op de nieuwe politieke partij Australian Liberty Alliance. PVV-leider Geert Wilders kondigde deze week aan dat die partij, die westerse waarden moet gaan verdedigen, volgend jaar het levenslicht ziet in Australië. Hij en de oprichters hebben samen plannen gemaakt voor de oprichting.

Wilders lanceert ‘Australische PVV’

Trouw 04.03.2014 PVV-leider Geert Wilders heeft een nieuwe Australische politieke partij aangekondigd die op de PVV moet gaan lijken. De Australian Liberty Alliance moet volgens Wilders, net als de PVV in Nederland, opkomen voor de eigen cultuur.

In een videoboodschap zegt de Nederlandse politicus dat hij volgend jaar naar Perth gaat, waar de partij het levenslicht zal zien. Wilders ontmoette de Australische oprichters vorig jaar tijdens zijn bezoek aan Melbourne. Sindsdien hebben ze plannen gemaakt voor een ‘Australische PVV’, aldus Wilders.

Wilders lanceert ‘Australische PVV’

NU 04.03.2014 PVV-leider Geert Wilders heeft een nieuwe Australische politieke partij aangekondigd die op de PVV moet gaan lijken. De Australian Liberty Alliance moet volgens Wilders, net als de PVV in Nederland, opkomen voor de eigen cultuur.

Wilders: ‘Australische PVV’

Telegraaf 04.03.2014 PVV-leider Geert Wilders heeft een nieuwe Australische politieke partij aangekondigd die op de PVV moet gaan lijken. De Australian Liberty Alliance moet volgens Wilders, net als de PVV in Nederland, opkomen voor de eigen cultuur.

Gerelateerde artikelen;

04-03: PVV op zuidelijk halfrond

maart 6, 2014 Geplaatst door | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , | 1 reactie

Hoe Geert Wilders PVV de stekker eruit trok

Terugblik: de val van kabinet Rutte 1

PVV-leider Geert Wilders trok de stekker uit het eerste kabinet-Rutte omdat toenmalig CDA-leider Maxime Verhagen hem beloften had gedaan die hij niet kon nakomen. Een bezuiniging van anderhalf miljard euro op Ontwikkelingssamenwerking bleek toch niet mogelijk en hierdoor stond Wilders met lege handen.

Verhagen had partijgenoot en staatssecretaris van Buitenlandse Zaken Ben Knapen laten uitrekenen hoeveel hij nog kon missen uit zijn budget voor Ontwikkelingssamenwerking. “Als we echt willen, kan er nog twee miljard vanaf”, zou Knapen op basis van een berekening van zijn ambtenaren tegen Verhagen hebben gezegd.

Verhagen en premier Mark Rutte (VVD) stelden hun gedoogpartner daarop gerust. In ruil voor zijn steun aan nieuwe miljardenbezuinigingen zou Wilders goede sier kunnen maken met een stevige bezuiniging op Ontwikkelingshulp. Wilders had ingezet op een bezuiniging van drie miljard.

TECHNISCHE EXERCITIE, GEEN REËLE MOGELIJKHEID

Toen Knapen vervolgens van Verhagen te horen kreeg dat hij inderdaad een tot anderhalf miljard euro moest bezuinigen, kwam hij volgens de krant in verzet. Het bedrag van twee miljard dat hij had doorgegeven had hij beschouwd als een technische exercitie en niet als een reële mogelijkheid. Knapen gaf aan dat hij zou aftreden als het daadwerkelijk tot zo’n bezuiniging kwam. Verhagen en Rutte waren volgens de krant stomverbaasd, maar Knapen kreeg steun van partijgenoten in het kabinet die zich net hadden voorgenomen dat zij zich feller zouden verzetten tegen de grillen van Wilders.

Verhagen vreesde volgens de krant daarom voor het uiteenvallen van het CDA als hij Knapen liet gaan. Daarom kreeg Wilders tijdens de onderhandelingen in het Catshuis te horen dat de bezuiniging op Ontwikkelingssamenwerking toch niet doorgaat. Hierdoor was er voor Wilders weinig te winnen met langer gedogen van het kabinet en brak hij de onderhandelingen na zeven weken plotseling af, terwijl er al een begrotingsakkoord in zicht was.

Dat blijkt uit een reconstructie die de Volkskrant maakte op basis van getuigenissen van elf betrokkenen.

De reconstructie geeft antwoord op de vraag waarom Wilders opeens de stekker uit een kabinet trok waar hij als gedoger met 24 zetels veel invloed op had.

Verzet van Knapen

Staatssecretaris Knapen speelt in het verhaal een opmerkelijke hoofdrol. Knapen was verantwoordelijk voor Ontwikkelingssamenwerking dat toen nog onder Buitenlandse Zaken viel.

Catshuis

Maar Knapen wist niet dat de vraag van Verhagen inzet was bij de onderhandelingen in het Catshuis. Wilders zou nieuwe miljardenbezuinigingen goedkeuren in ruil voor een flinke hap uit het budget voor Ontwikkelingssamenwerking waar hij goede sier mee kon maken bij zijn achterban.

Bemoeial Wilders

En Knapen heeft daarmee de steun van partijgenoten die het gedrag van Wilders zat zijn omdat die zich overal mee bemoeit. Naast de gedoogterreinen immigratie, veiligheid, ouderenzorg en financiën bemoeide Wilders zich ook met andere beleidsterreinen, waaronder Buitenlandse Zaken. Minister Gerd Leers voelde zich constant door Wilders onder drukgezet, zo blijkt uit zijn dagboek.

Verhagen wil geen breuk binnen het CDA veroorzaken die er met het opstappen van Knapen zou worden gecreëerd en weigert tegenover Wilders de bezuiniging op Ontwikkelingssamenwerking. De PVV-leider was daar zo boos over dat hij op het laatste moment het Catshuis verliet. De val van kabinet-Rutte I werd daarmee een feit.

zie ook: Onderhandelingen Catshuis 2012 – bel voor de laatste ronde

‘Crisis in het Catshuis’ – Video

Knapen niet bezorgd over ontwikkelingsbudget – Video

BEKIJK VOLLEDIGE FOTOSPECIAL

Tussenformatie Catshuis

Dossier Catshuisberaad

Drie weken Catshuis in beeld

Catshuis

Catshuisberaad – NRC

Chronologie Catshuisberaad

Een greep uit het principe-akkoord

DOSSIER Het mislukte beraad Telegraaf

Catshuisberaad geklapt – VK

Catshuisoverleg geklapt – AD

Val kabinet-Rutte – NOS

Zie ook:

Geert Wilders PVV – De Stekker eruit ??

Geert Wilders PVV – het keffertje van Kabinet Rutte 1 ???

Ruth Peetoom CDA – de stekker uit kabinet Rutte 1 ?

Job Cohen PvdA – Geert Wilders PVV trek de stekker uit kabinet Rutte 1 – deel 2

Job Cohen PvdA – Geert Wilders PVV trek de stekker uit kabinet Rutte 1 - deel 1

Geert Wilders PVV Gedoogregering – gedoogrelatie versus open latrelatie

Wilders: We willen er uit komen – Video

Zie ook:

Verdere bezuinigingen en het krakende kabinet Rutte 1 – deel 3

Verdere bezuinigingen en het krakende kabinet Rutte 1 – deel 2

Verdere bezuinigingen en het krakende kabinet Rutte 1 - deel 1

Zie: Na de val van kabinet Rutte 1 op weg naar de 2e kamerverkiezingen 12.09.2012 – deel 2

Zie ook: Na de val van kabinet Rutte 1 op weg naar de 2e kamerverkiezingen 12.09.2012 – deel 1

Von der Dunk: ‘Mark Rutte is de premier die met elk briesje meebuigt’

VK 02.03.2014 Mark Rutte is op alle cruciale momenten een man zonder karakter gebleken – een Premier ohne Eigenschaften, die met elk briesje meebuigt, schrijft Thomas von der Dunk. ‘Voor de VVD zijn miljonairsrechten belangrijker dan mensenrechten.’

Beschikt een VVD-er over enig moreel besef? Wie de inhoud van het uitgebreide stuk in de Volkskrant-bijlage Vonk van vorige week zaterdag -‘Kruipen voor Wilders’ - tot zich laat doordringen, moet die vraag in ieder geval voor de ‘liberale’ leden van het kabinet-Rutte I ontkennend beantwoorden. En daarvan zijn er nogal wat doorgegaan naar Rutte-II.

‘Waar waren de journalisten die zeiden: Wilders en de SP hadden gelijk?’

VK 28.02.2014 Wilders en Roemer werden uitgejouwd en uitgelachen toen ze in verzet kwamen tegen de in Brussel afgesproken regel dat het begrotingstekort niet boven de 3 procent mag komen, schrijft Meindert Fennema. Terwijl ze, electoraal gezien, gelijk hadden.

En toen kwam er een soort zakenkabinet van Rutte en Samsom dat het begrotingstekort in 2014 liet oplopen tot 3,7 procent. Maar Nederland ging geen boete betalen.

De reconstructie die Jan Hoedeman en Remco Meijer maakten van de val van Rutte I is grotendeels gebaseerd op het dagboek van Gerd Leers (CDA) en interviews met Ben Knapen (CDA) en Uri Rosenthal (VVD). Een interessant stuk, maar sterk vanuit CDA-perspectief: Wilders is een enorme drammer die zich mede-eigenaar waande van het kabinet. De val van Rutte I lijkt te zijn veroorzaakt doordat Ben Knapen veel minder wilde bezuinigen op ontwikkelingshulp dan Wilders en de VVD. Wat niet ter sprake komt is dat de onderhandelingen van april 2012 bedoeld waren om het begrotingstekort van de Nederlandse overheid onder de in Brussel vastgestelde 3 procentnorm te houden. Wilders vond dat een dictaat van Brussel, waar hij zich niet aan gebonden achtte. Weet u nog hoe de PVV toen door pers en politiek werd uitgejouwd en beschuldigd van gebrek aan verantwoordelijkheid? Pechtold riep tegen Wilders: ‘U loopt weg.’ Vervolgens zou Pechtold zelf de gedoger worden van Rutte II.

Kabinet-Rutte I viel na misverstand CDA

Trouw 22.02.2014 Miscommunicatie en onenigheid in de CDA-top hebben begin 2012 de val van het eerste kabinet-Rutte ingeleid. Dat blijkt uit een reconstructie van de Volkskrant waaraan elf betrokkenen hun medewerking verleenden. Het verklaart waarom Wilders alsnog opbrak na zeven weken onderhandelen in het Catshuis.

‘Verzet CDA oorzaak val Rutte I’

NU 22.02.2014 De val van het kabinet Rutte I werd veroorzaakt door een misverstand binnen het CDA die daarna verzet bij partijgenoten tot gevolg had. Dat meldt de Volkskrant op basis van een reconstructie.

Kabinet viel na misverstand CDA

Telegraaf 22.02.2014 Miscommunicatie en onenigheid in de CDA-top hebben begin 2012 de val van het eerste kabinet-Rutte ingeleid. Daardoor kon partijleider Verhagen uiteindelijk niet leveren wat hij al aan PVV-leider Wilders had voorgespiegeld. Het verklaart waarom Wilders alsnog opbrak na 7 weken onderhandelen in het Catshuis.

‘Wilders beëindigde Rutte I om gebroken belofte CDA’

NRC 22.02.2014  PVV-leider Geert Wilders trok de stekker uit het eerste kabinet-Rutte omdat toenmalig CDA-leider Maxime Verhagen hem beloften had gedaan die hij niet kon nakomen. Een bezuiniging van anderhalf miljard euro op Ontwikkelingssamenwerking bleek toch niet mogelijk en hierdoor stond Wilders met lege handen, schrijft de Volkskrant vandaag in een reconstructie die is gebaseerd op gesprekken met elf betrokkenen. LEES VERDER

Misverstand rond Ben Knapen zorgde voor val kabinet-Rutte I

Elsevier 22.02.2014 Een misverstand tussen staatssecretaris van Buitenlandse Zaken Ben Knapen (CDA) en vicepremier Maxime Verhagen (CDA) over bezuinigingen op Ontwikkelingssamenwerking luidde in 2012 de val van kabinet-Rutte I in. Omdat Knapen niet akkoord ging met de bezuiniging, trok Geert Wilders de stekker eruit.

Dat blijkt uit een reconstructie die de Volkskrant maakte op basis van getuigenissen van elf betrokkenen.

Eerste kabinet-Rutte viel na verzet CDA’ers

VK 22.02.2014 Pijnlijke miscommunicatie en onenigheid binnen de CDA-top leidden begin 2012 de val van het eerste kabinet-Rutte in. Daardoor kon partijleider Verhagen uiteindelijk niet leveren wat hij al aan PVV-leider Wilders had voorgespiegeld. Het verklaart waarom Wilders alsnog opbrak na zeven weken onderhandelen in het Catshuis, met een begrotingsakkoord al in zicht.

Vandaag in Vonk, het zaterdagse achtergrond- en opiniekatern van de Volkskrant: een uitgebreide reconstructie van de val van het eerste kabinet-Rutte.

februari 22, 2014 Geplaatst door | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 reacties

Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.

Doe mee met 30 andere volgers