Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Geert Wilders PVV – Geen gedonder in de tent – deel 16

Dion Graus

De volgende ???

Terwijl Machiel de Graaf  zich totaal geen zorgen maakt over de toekomst van de PVV, heeft Dion Graus er een hard hoofd in !!

PVV vliet

Dion Graus dreigt op te stappen vanwege de boycot van de PVV door andere politieke partijen. Sinds de -uitspraak van Wilders krijgen PVV-moties nauwelijks nog steun. ,,Als het zo blijft zoals nu, zal ik stoppen bij de volgende verkiezingen,” zegt Graus in een interview  met deze krant.

IMG_1490[1] IMG_1491[1]

IMG_1489[1]

Wilders 1

Wilders 2

Wilders 3

zie ook: Geert Wilders PVV – Geen gedonder in de tent – deel 15

zie ook: Geert Wilders PVV – Geen gedonder in de tent – deel 14

zie ook: Geert Wilders PVV – Ook een Europees kopje thee ??

zie ook: PVV doet aangifte tegen ‘Broodje Marokkaan’

zie ook: Geert Wilders PVV – broodje Marokkaan

zie ook: Ruzie tussen de PvdA en de PVV op weg naar 19 maart 2014

zie: Overzicht: Uittocht bij de PVV

zie: Overzicht: PVV’ers die tot nu toe vertrokken

Lees alles over de kwestie Geert Wilders in het dossier op AD.nl.

zie ook: LEES HET VOLLEDIG DOSSIER »

lees: HAATZAAIEN

Onduidelijkheid over buitenlandse schenkingen aan PVV.

NU 28.12.2016 Het is onduidelijk wanneer welk bedrag is gedoneerd door de Joods-Amerikaanse publicist en islamcriticus David Horowitz aan de PVV.

De bedragen die Horowitz meldt, komen niet overeen met de bedragen en jaartallen van de PVV van Geert Wilders, meldt NRC op basis van eigen onderzoek. Horowitz is een bewonderaar van Wilders en zijn belangrijkste buitenlandse donateur.

Sinds 2013 moeten politieke partijen buitenlandse giften openbaar maken aan het ministerie van Binnenlandse Zaken. Onduidelijkheid kan tot boetes leiden.

Schenkingen vanaf 1.000 euro moeten worden geregistreerd. Bedragen vanaf 4.500 euro moeten openbaar worden gemaakt.

Andere bedragen

In 2015 doneerde de stichting van Horowitz, het David Horowitz Freedom Center, 108.224 euro aan de PVV. Het hoogste bedrag dat jaar aan een Nederlandse politieke partij. In 2014 schonk Horowitz 18.000 euro via de Stichting Vrienden van de PVV. In totaal is er in die twee jaar 126.224 euro gedoneerd.

Volgens de administratie van Horowitz gaat het om andere bedragen op een ander tijdstip, meldtNRC. 75.000 dollar in 2014 en 75.000 dollar in 2015. De 150.000 dollar komt gecorrigeerd met de wisselkoers uit die jaren wel overeen met de 126.224 euro.

Dit jaar, waarover nog geen verslag is uitgebracht, zou nog eens 25.000 dollar zijn overgemaakt aan de partij van Wilders.

Horowitz kan de verschillen niet verklaren. Het lijkt erop dat de PVV in 2014 een te lage donatie heeft opgegeven aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en in 2015 een te hoog bedrag.

De bedragen zijn goedgekeurd door een accountant. Het ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigt aan NU.nl dat het bedrag dat eind 2014 is ontvangen voor 2015 is ingeboekt en gemeld bij het ministerie.

Lees meer over: PVV Geert WildersDavid Horowitz

Donaties PVV onduidelijk

Telegraaf 28.12.2016  Er is onduidelijkheid over geld dat Geert Wilders heeft gekregen van zijn belangrijkste donateur, de Amerikaanse publicist en islamcriticus David Horowitz. De bedragen die Wilders heeft gemeld bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, zoals wettelijk verplicht, kloppen niet met cijfers van de geldschieter, het David Horowitz Freedom Center, meldt NRC.

De jaaropgave van Wilders is goedgekeurd door een accountant. Daarop staat dat Wilders in 2014 een bedrag van 18.110,69 euro heeft gekregen en 108.244,24 euro in 2015. Volgens Horowitz gaf hij in beide jaren echter 40.000 euro meer aan Wilders.

Horowitz kan het verschil niet verklaren, de PVV en Wilders’ accountant willen niet reageren.

LEES MEER OVER

GEERT WILDERS PVV DAVID HOROWITZ

‘PVV op de vingers getikt na klacht werkdruk’

NU 22.11.2016 De arbeidsinspectie heeft een klacht ontvangen over de te hoge werkdruk bij de PVV-fractie. Dat meldt De Telegraaf op basis van bronnen.

De inspectiedienst kon niet achterhalen of de klacht gegrond was, omdat de urenadministratie door de partij niet goed werd bijgehouden. De partij heeft daarom een waarschuwing gekregen.

Onlangs openbaarde de oud-woordvoerder van PVV-leider Geert Wilders, Michael Heemels, dat de werkdruk extreem is bij de partij.

In een interview met De Volkskrant zei Heemels zich soms een Duracell-konijn te voelen. Meerdere fractiemedewerkers zouden langere tijd overspannen thuis zitten.

“Ik werkte echt heel hard, maar het was standaard niet goed. Hij (Wilders, red.) wilde de zaken altijd sneller. Hij vroeg vaak bijna het onmogelijke, ging altijd net over de grens van wat ik aankon”, aldus Heemels.

Wie bij Wilders klaagde over de hoge werkdruk zou te horen krijgen: “Dan neem je toch ontslag?”.

In het voorjaar van 2016 biecht Heemels in een mail aan Wilders op dat hij uit de partijkas heeft gestolen vanwege zijn alcohol- en coke-verslaving. De werkdruk voert hij niet als excuus op, maar wel als aanleiding.

Lees meer over: Geert Wilders PVV

‘Wilders vraagt te veel’

Telegraaf 22.11.2016 De PVV is recent op de vingers getikt door de arbeidsinspectie na een klacht van een medewerker over te zware werkdagen.

Dat melden goed ingevoerde bronnen, de partij wil zelf geen commentaar geven. Naar aanleiding van de klacht is de inspectie bij de PVV langsgegaan, maar omdat de urenadministratie niet goed is bijgehouden, was niet te achterhalen of de klacht gegrond was. Wel kreeg de partij een waarschuwing dat de gewerkte uren beter moeten worden vastgelegd.

Michael Heemels, de PVV-voorlichter die begin dit jaar weg moest omdat hij 110 duizend euro van de partij achterover drukte, klaagde in een recent interview ook over de stress en werkdruk bij de partij. PVV-leider Wilders versleet in enkele jaren tijd meerdere voorlichters.

Het is opvallend dat er voor de PVV onwelgevallige berichten over de arbeidsdruk bij de partij uitlekken. Normaal is de Tweede Kamerfractie een zwaar beveiligd en hermetisch afgesloten bolwerk, waar informatie over hoe het er binnenskamers aan toe gaat slechts mondjesmaat zijn weg naar buiten vindt.

PVV’ers hebben geleerd hun mond te houden over wat er zich intern afspeelt, uit de school klappen wordt niet gewaardeerd. En wie zijn baan bij de partij kwijt raakt, heeft vaak moeite elders aan de bak te komen. Des te opmerkelijker is het dat een medewerker nu zelfs naar de inspectie is gestapt.

Vloer met PVV aangeveegd

Telegraaf 07.06.2016  De Eerste Kamer heeft dinsdagmiddag de vloer aangeveegd met een voorstel van de PVV. Deze partij wilde aan een dienstverband bij defensie of een veiligheidsdienst de voorwaarde van één nationaliteit verbinden, de Nederlandse. Ze bleef er helemaal alleen in staan.

Sprekers van andere partijen wezen er stuk voor stuk en in niet mis te verstane stemverklaringen op dat dit in strijd is met de Grondwet. De SP wees er zelfs op dat er alleen in 1940 een dergelijk voorstel was gedaan, namelijk om Joden uit te zonderen van banen als ambtenaar.

D66 noemde het voorstel ongepast en kwaadaardig, het CDA smakeloos. De PvdA en de Partij voor de Dieren namen het woord discriminatie in de mond.

Verschillende partijen betreurden het dat de kwestie besproken moest worden in de Eerste Kamer. Ze hadden er liever over gezwegen om de PVV er geen aandacht mee te bezorgen. Maar omdat andere partijen van hun hart geen moordkuil wilden maken, legden ze toch maar allemaal een stemverklaring af.

Met name VVD en SGP reageerden niet alleen verontwaardigd, maar wezen ook nog eens op de overbodigheid van het PVV-plan. Iedereen die bij defensie of een inlichtingendienst komt te werken, wordt onderzocht op beïnvloedbaarheid. Het voorstel is dan ook ,,onnodig generaliserend en grievend”, aldus de SGP.

In het voorstel stelde de PVV ,,dat een meerderheid van de Nederlandse Turken aanhanger van Erdogan en zijn islamiseringspolitiek” is. Ze vermeldde dat ,,bij Marokkaanse Nederlanders de autoriteit van de Marokkaanse consul zwaarder weegt dan de autoriteit van de Nederlandse overheid”.

PVV moet duidelijk maken wat ‘de-islamisering’ is

Trouw  20.04.2016 De PVV belooft ‘de-islamisering’ van Nederland, constateert genocide-expert Ton Zwaan. Hij vindt dat de partij helder moet zeggen wat zij hiermee bedoelt.

Op 23 juli 1938 werden in Duitsland nieuwe persoonsbewijzen ingevoerd voor mensen van Joodse komaf. Op de papieren was een grote rode ‘J’ gestempeld. Mensen waren verplicht die identiteitsbewijzen bij zich te dragen en ongevraagd te tonen bij elk contact met overheidsinstanties. Het doel was vernedering, het bureaucratisch zichtbaar maken van Joden en het belemmeren van het passeren van landsgrenzen.

Deze stap in het vervolgingsproces was tot stand gekomen op aandringen van de politie en de regering van Zwitserland. Zij vreesden ‘verjoodsing’ van hun land. Die vrees voor ‘verjoodsing’ en als pendant het verlangen naar ‘ontjoodsing’, kwam destijds veel voor. Beide vloeiden voort uit de in Europa wijdverbreide collectieve haatfantasie van het antisemitisme.

In het huidige Europa is antisemitisme zeker niet verdwenen, maar een andere collectieve haatfantasie vindt nu meer weerklank: het anti-islamisme. In tal van landen zijn populistische bewegingen en partijen actief die ‘islamisering’ van Europa menen te ontwaren.

De massamedia fungeren vooral als megafoon: alle haatspraak wordt vrijwel kritiekloos gereproduceerd.

Sinistere dromen
Het spook van dreigende ‘islamisering’ is nagenoeg geheel een product van de eigen fantasie; en niet gehinderd door kennis of inzicht eisen deze partijen en bewegingen op hoge toon tegenmaatregelen. Kleine geweldsincidenten – het neerleggen van bebloede varkenskoppen, pogingen tot brandstichting, uitschelden en bespugen, agressief en intimiderend demonstratiegedrag – wijzen op de sinistere dromen die sommigen kennelijk al over die tegenmaatregelen koesteren.

In Nederland is vooral de autoritair geleide PVV actief in het aanjagen van angst en afkeer. Met een niet-aflatende stroom van goeddeels ongefundeerde, generaliserende verdachtmakingen aan het adres van ‘de Islam’, ‘moslims’ en tal van andere zelfbedachte grootheden (‘de elite’, ‘Marokkanen’, ‘de grachtengordel’, ‘journalisten’) wordt het maatschappelijk klimaat voortdurend vergiftigd, terwijl het leiderschap zich onttrekt aan elke verantwoording van de beweringen. De massamedia fungeren hierbij vooral als megafoon: alle haatspraak wordt vrijwel kritiekloos gereproduceerd.

Wellicht verleid door schijnbaar gunstige peilingen heeft de PVV-leiding onlangs gespeculeerd over mogelijke verkiezingsresultaten in 2017. Misschien wordt de PVV dan ‘de grootste partij’ en wordt de leider ‘de nieuwe premier’? Natuurlijk zullen in Nederland als coalitieland dan politieke compromissen onvermijdelijk zijn, maar, zo werd uitdrukkelijk gesteld, wat betreft ‘de-islamisering zal geen enkele concessie gedaan worden’. Ferme praat, maar de vraag is: wat wordt bedoeld met ‘de-islamisering’?

Het wordt tijd dat de PVV duidelijk verklaart wat zij onder ‘de-islamisering’ verstaat en hoe ze die wil realiseren.

Etnische zuivering
Verschillende varianten zijn denkbaar. Misschien in navolging van de fantasie van Donald Trump het aanleggen van een database van alle islamieten in Nederland en het stoppen van immigratie van moslims? Eventueel een rode hoofdletter ‘I’ in de paspoorten? Of meer iets als de Zuid-Afrikaanse apartheid van weleer: buitensluiting en maatschappelijke segregatie van moslims? Of toch liever etnische zuivering en gedwongen uitzetting van ‘miljoenen’, zoals de leider zich in 2009 op een Deense tv-zender liet ontvallen?

Het wordt tijd dat de PVV duidelijk verklaart wat zij onder ‘de-islamisering’ verstaat en hoe ze die wil realiseren. Niet in algemene termen, maar concreet en specifiek. Dat is het minste waar het Nederlandse electoraat recht op heeft. Dan kunnen ook de beide partijen van de onzalige en mislukte ‘gedoogcoalitie’ uit het recente verleden – de VVD en het CDA – laten weten hoe zij over de-islamisering denken. En, oh ja, misschien kunnen alle betrokkenen dan ook even toelichten hoe een en ander zich verhoudt tot de Nederlandse grondwet?

Aangifte tegen Dion Graus na uitspraken over Zaventem

AD 27.03.2016  Internetpublicist Izz ad-Din Ruhulessin heeft bij de politie in Den Haag aangifte en een verzoek tot vervolging gedaan tegen PVV-Kamerlid Dion Graus wegens discriminatie en het opzettelijk aanzetten tot haat tegen moslims. Graus vindt de aangifte achterhaald: ,,Het betreft een verzoek uit 2014”.

Izz ad-Din Ruhulessin © Twitter.

Ik vind dat door deze uitspraken alle islamieten, dus ook mensen die het moslimgeloof aanhangen, als niet geschikt voor een functie in de beveiligde delen van luchthavens worden afgeschreven, aldus Izz ad-Din Ruhulessin, internetpublicist.

Aanleiding is het voorstel van Graus om mensen met de nationaliteit van een islamitisch land te verbieden om op beveiligde delen van Nederlandse luchthavens te werken.

‘Van onbesproken gedrag’
Ruhulessin voelt zich door de uitspraak van Graus gediscrimineerd. ,,Ik vind dat door deze uitspraken alle islamieten, dus ook mensen die het moslimgeloof aanhangen, als niet geschikt voor een functie in de beveiligde delen van luchthavens worden afgeschreven. Terwijl ik mijzelf van onbesproken gedrag acht, in tegenstelling tot een aantal PVV-Kamerleden.”

Tweede Kamerlid Dion Graus vindt de commotie onzinnig. ,,Ik begrijp de ophef niet want het betreft al een verzoek uit 2014 naar aanleiding van diverse waarschuwingen door Belgische veiligheidsdiensten. Het gaat slechts om extra alertheid aangaande veiligheidsschillen en zenuwcentra, iets dat al langer geldt voor bijvoorbeeld kerncentrales.”

Feiten en waarschuwingen
Graus vindt dat zijn oproep niets met discrimatie te maken heeft. ,,Ik dien als lid van de Staten-Generaal verantwoordelijk om te gaan met dit soort waarschuwingen en zal er alles aan blijven doen binnen mijn mogelijkheden om de veiligheid van het Nederlandse volk te borgen. Dat behoort tot mijn plicht!”, aldus de PVV’er in een e-mail aan het AD. ,,Nogmaals, ik heb niets tegen moslims maar loop evenmin weg voor feiten en waarschuwingen.”

Internetpublicist Izz ad-Din Ruhulessin, die zich tegenwoordig sultan noemt, kwam enkele jaren geleden in het nieuws toen hij bij Pauw & Witteman het recht van Iran verdedigde om een vrouw te stenigen wegens overspel.

Lees ook;

Wilders donder

Wilders komt drie ton tekort

Telegraaf 21.03.2016 De PVV schrijft rode cijfers. Van alle fracties in de Tweede Kamer had die van Wilders in 2014 het grootste financiële tekort.

PVV-voorman Wilders en zijn Kamerleden kregen dat jaar meer dan twee miljoen euro van de Tweede Kamer. Met die bijdrage kunnen ze onder meer beleidsmedewerkers en andere ondersteuning betalen. Het bleek echter niet genoeg voor de PVV. De fractie kwam dat jaar ruim 300.000 euro te kort en had een voorschot nodig van een ton.

Dat blijkt uit de accountantsverklaringen van de Tweede Kamerfracties over 2014. Die zijn openbaar gemaakt en het zijn de meest recente cijfers die beschikbaar zijn.

Het CDA had na de PVV het grootste tekort. De christendemocraten gaven honderdduizend euro meer uit dan er binnenkwam. Bij deze partijen moet wel aangetekend worden dat ze in eerdere jaren geld overhielden waardoor ze nog een soort spaartegoed hadden bij de Tweede Kamer. Bij de PVV, die gisteren geen commentaar kon leveren, was dat zelfs opgelopen tot anderhalf miljoen euro. De hoeveelheid geld die fracties krijgen, is gebaseerd op het zetelaantal.

Overschotten waren er ook. De VVD-fractie hield in 2014, eenmansfracties en afsplitsingen buiten beschouwing gelaten, absoluut en relatief het meeste geld over. De liberalen kregen bijna 6,8 miljoen euro en hielden 1,3 miljoen over. Die partij had ook al 2,8 miljoen euro ’spaargeld’ bij de Tweede Kamer. Volgens VVD-Kamerlid Neppérus, die over het interne huishoudboekje gaat, doen de liberalen hun best om zuinig om te gaan met belastinggeld. Omdat het spaartegoed bij de Tweede Kamer aan een maximum is gebonden, gaat wat de VVD nu overhoudt ook echt terug naar de schatkist, meldt Neppérus.

De SP is een goede tweede als het gaat om zuinig doen. De fractie van de socialisten kreeg bijna 2,5 miljoen en hield een halve miljoen over. Kamerlid Van Raak zegt dat zijn partij overschotten zal terugstorten. Hij vindt dat Kamerfracties wel met wat minder toe kunnen. Bij een volgende bezuinigingsronde zou daar naar gekeken moeten worden, volgens hem.

Het is echter de vraag of hij daarvoor de handen op elkaar zal krijgen. Kamerfracties moeten met hun medewerkers opboksen tegen ministeries met duizenden ambtenaren. Er wordt vaak geklaagd aan het Binnenhof dat dat een oneerlijke strijd is. Financiële ondersteuning om de ministeries goed te kunnen controleren is dus hard nodig.

Verslaafde PVV’er door stof

Telegraaf 18.03.2016 “Op een gegeven moment heb ik uitsluitend nog geleefd in een sprookjeswereld, de realiteit compleet uit het oog verloren en alles en iedereen om me heen belogen en bedrogen.”

Dat schrijft de gevallen PVV’er Michael Heemels in een brief aan het Limburgse provinciebestuur. Heemels, fractievoorzitter in de Limburgse staten en persoonlijk woordvoerder van PVV-leider Geert Wilders, stapte onlangs op toen uitkwam dat hij zijn drank- en drugsverslaving betaalde met fractiegelden.

Voor zijn bekentenis heeft hij volgens eigen zeggen gesproken met de pastoor van zijn thuisdorp, die hem aanzette te veranderen. Heemels wordt op dit moment behandeld in een kliniek.

“Nu ik voor de puinhopen sta die ik heb aangericht en de realiteit weer enigszins kan zien, besef ik pas wat ik gedaan heb… Ik ben helaas toch niet de vlotte jongen zoals iedereen hem zag.” Een verklaring voor zijn gedrag zegt hij niet te kunnen geven, maar hij stelt wel dat de combinatie van zijn functies in Maastricht en Den Haag bijna niet vol te houden was.

Onderzoek PVV-er

Telegraaf 01.02.2016 Er komt een onafhankelijk onderzoek naar het betaalgedrag van PVV-er Michael Heemels. De Limburgse fractievoorzitter, penningmeester en daarnaast woordvoerder van Geert Wilders ligt onder vuur door hoge betalingen aan een stagiair, een onbetaalde rekening en opvallende overboekingen naar een bedrijf in Herkenbosch.

De PVV-er werd afgelopen weekend in het NRC beschuldigd van twijfelachtige transacties. Hij zou als penningmeester bijvoorbeeld een stagiair, die inmiddels fractiesecretaris is, flinke bedragen hebben betaald. Een onafhankelijke accountant onderzoekt de zaak. Heemels is niet onder de indruk van de aantijgingen, zo laat hij weten aan Dichtbij.nl: „Ik heb niets te verbergen.” Naar verluidt zou hij zelf om het onderzoek hebben gevraagd.

De politicus bekleedt als woordvoerder van Geert Wilders en fractievoorzitter en penningmeester van PVV Limburg meerdere functies binnen de partij. Binnen de Limburgse fractie zou er al langer onvrede zijn over zijn rol als woordvoerder van Wilders. Heerings zou daardoor te weinig tijd hebben voor het werk in zijn provincie. Twee partijleden deden daarover hun beklag bij Wilders. Heemels zei tegen het NRC alleen penningmeester te zijn omdat er geen andere kandidaten waren. Inmiddels zouden twee collega’s het willen overnemen, waar Heemels voor open zegt te staan.

Geert Wilders: ‘Bedankt, nu moet ik een nieuw anoniem Twitteraccount maken’

RTVWEST 12.01.2016  PVV-leider Geert Wilders baalt ervan dat is ontdekt dat hij een geheim profiel op Twitter heeft. ‘Bedankt, nu moet ik een nieuw anoniem Twitteraccount aanmaken’, zo liet hij dinsdag weten.

Wilders reageerde op berichtgeving van RTL Nieuws. Hoewel de PVV-leider niemand volgt via zijn officiële Twitteraccount, doet Wilders dat wel met een ander, anoniem account, ontdekte RTL. Wilders zou na ontdekking alle tweets hebben verwijderd.

Wilders las de tweets van zeventien Donald Duck-accounts. Via veertig twitteraars hield hij het nieuws uit Israël in de gaten en hij volgde de Haagse pornoster Kim Holland. Volgens RTL viel Wilders door de mand nadat hij kennelijk per ongeluk een voor zijn officiële account bedoelde tweet via zijn schaduwaccount verspreidde.

Meer over dit onderwerp: Geert Wilders Twitter

RTL: Geert Wilders tweet al jaren met geheim twitteraccount, politicus volgde onder meer Kim Holland

RTVWEST 12.01.2016 Geert Wilders heeft al jaren een geheim Twitteraccount. Dat meldt RTL Nieuws. Op dit account volgt hij onder meer Donald Duck en de Haagse pornoster Kim Holland. Nadat het nieuws over het tweede account van Wilders naar buiten kwam is het account afgesloten.

De politieke redactie kwam het tweede, anonieme account van Wilders op het spoor nadat hij met zijn officiële account een peiling van Maurice de Hond op Twitter plaatste. Op een ander account, met de naam @zip15nl_Frank, werd deze tweet namelijk twee minuten eerder al geplaatst. Wilders haalde dus waarschijnlijk zijn eigen accounts door elkaar.

LEES OOK: Geert Wilders noemt Katwijkse burgemeester Jos Wienen wereldvreemd
RTL maakte een volgersanalyse voordat ze met het nieuws naar buiten kwamen. Met zijn tweede account volgde Geert Wilders honderden accounts, waaronder Kim Holland, Donald Duck, tientallen journalisten en Israëlische media. Opmerkelijk is dat hij ook nog diverse oud-PVV’ers als Louis Bontes en Hero Brinkman volgt.
De geschiedenis van het twitteraccount @zip15nl_Frank is inmiddels gewist, maar de gebruiker is nog wel actief:

Tweets

Meer over dit onderwerp: 

Geert Wilders Twitter Anoniem RTL

SP-fractievoorzitter vergelijkt Wilders en Trump met Hitler

Elsevier 11.01.2016 SP-fractievoorzitter Bianca Behr van Hoogeveen heeft PVV-leider Geert Wilders en de Amerikaanse presidentskandidaat Donald Trump maandag vergeleken met Adolf Hitler.

Behr zette een foto van Hitler op het sociale medium met daarnaast foto’s van Wilders en Trump. Als begeleidende tekst schreef ze ‘Zoek de verschillen’.

Het bericht zorgde voor veel ophef op Twitter. De tweet werd in korte tijd vaak gedeeld – ook door Geert Wilders zelf. Behr kreeg veel woedende reacties op haar actie en besloot het bericht te verwijderen.

Advies

Tegen De Telegraaf zegt ze geen spijt te hebben van haar actie. ‘Ik heb dat bericht verwijderd, omdat Wilders het duidelijk prettig vindt. Die spint er garen bij. Hij heeft het zelfs geretweet.’ Het raadslid kreeg van haar eigen partij het advies om de tweet te verwijderen.

Behr zegt dat haar mening over Wilders geen SP-standpunt is. ‘Maar omdat ik fractieleider ben, leggen mensen toch de link. Ook dat was een reden om het bericht offline te halen.’

‘Gemeenschappelijke kenmerken’

Ze vindt de vergelijking tussen Wilders, Trump en Hitler nog steeds terecht. ‘Ik zeg niet dat Wilders een massamoordenaar wordt, zoals Hitler. Maar hij zet wel een complete bevolkingsgroep weg en zet anderen aan negatief naar die groep te kijken. Dat deed Hitler ook. De overeenkomsten zijn er gewoon.’

Behr zegt te zijn geschrokken van de ophef die haar bericht heeft opgeleverd. Volgens de SP’er zijn haar adresgegevens ook gepubliceerd op internet.

Wilders met Hitler vergeleken

Telegraaf 11.01.2016 SP-fractievoorzitter Bianca Behr van Hoogeveen heeft voor ophef gezorgd op Twitter door Geert Wilders en Donald Trump met Adolf Hitler te vergelijken.

Het raadslid plaatste foto’s van de PVV-leider en de Amerikaanse presidentskandidaat naast een foto van Hitler. Als begeleidende tekst stond er ’zoek de verschillen’ bij.

Daarop kwamen er woedende reacties binnen op de tweet. Veel mensen vinden dat Behr zich diep moet schamen. „Deze SP-mevrouw is zeer, zeer ernstig in de war. Mogelijk grondig geschiedenis bijspijkeren”, zegt iemand. Een ander vindt dat ze op moet stappen. „Dit kunt u niet maken.”

Geen spijt

Behr heeft de tweet inmiddels weggehaald, maar niet omdat ze spijt heeft van de boodschap, vertelt ze aan De Telegraaf. ,,Ik heb dat bericht verwijderd, omdat Wilders het duidelijk prettig vindt. Die spint er garen bij. Hij heeft het zelfs geretweet.” Daarnaast kreeg Behr uit haar eigen partij het advies de tekst weg te halen. ,,Dit is geen SP standpunt, maar de mening van Bianca Behr”, zegt ze. ,,Maar omdat ik fractieleider ben, leggen mensen toch die link. Ook dat was een reden om het bericht offline te halen.”

De vergelijking tussen Hitler, Wilders en Trump vindt ze nog altijd terecht. ,,Ik zeg niet dat Wilders een massamoordenaar wordt, zoals Hitler. Maar hij zet wel een complete bevolkingsgroep weg en zet anderen aan negatief naar die groep te kijken. Dat deed Hitler ook. De overeenkomsten zijn er gewoon.”

Behr krijgt inmiddels via Twitter enorme kritiek en wordt naar eigen zeggen ook geïntimideerd. ,,Er zijn mensen die mijn adresgegevens online zetten, daar schrik ik wel van.” Aangifte gaat ze niet doen, tenzij ze echte doodsbedreigingen krijgt.

Ondoordacht

Afdelingsvoorzitter van de SP in Hoogeveen, Ineke Bekkering, noemt de tweet van haar fractieleider een ‘ondoordachte actie’. ,,We betreuren dat dit bericht zo is geplaatst, de vergelijking tussen deze drie mensen is heel ongelukkig. Het was haar persoonlijke tweet en het is absoluut geen SP-standpunt”, benadrukt ze.

Volgens Bekkering heeft Behr haar bericht na een goed gesprek vanochtend en niet onder dwang teruggetrokken. ,,Ze zag zelf ook in dat dit niet handig is.” Excuses zijn volgens de afdelingsvoorzitter niet nodig. ,,Het bericht is weg, ze heeft in emotie gehandeld en is net als iedereen in onze partij bezorgd over hoe Wilders over bepaalde bevolkingsgroepen spreekt. Met het verwijderen van de tweet, is wat ons betreft de kous af.”

Bekkering is geschrokken van de harde reacties die Behr binnenkrijgt via internet. ,,Daar lusten de honden geen brood van.”

PVV’er Faber niet vervolgd voor haatzaaien

NOS 28.12.2015 PVV’er Marjolein Faber wordt niet vervolgd voor haatzaaien en discriminatie. Nijmegenaar Toine van Bergen deed aangifte tegen de fractievoorzitter van de PVV in de Eerste Kamer, maar het Openbaar Ministerie neemt die niet in behandeling omdat Faber niets strafbaar zou hebben gedaan.

Omroep Gelderland citeert Van Bergen dat hij het “er niet bij laat zitten”. Hij stapt naar eigen zeggen vandaag nog naar het gerechtshof in Arnhem om “deze weerzinwekkende mevrouw” alsnog te laten vervolgen. Het OM zegt de aangifte van haatzaaien en discriminatie onderzocht te hebben en geen basis te zien om tot vervolging over te gaan.

Toelaatbaar

Faber deed volgens het OM geen strafbare uitlatingen. “Het is toelaatbaar in het debat dat een politicus voert en bovendien moet je kijken naar de context; dit is wat een politicus moet kunnen zeggen in het openbare debat.”

De Nijmegenaar is boos op Faber omdat een kookavondje met vluchtelingen in de Nijmeegse wijk Brakkenstein niet doorging, “na de stennis die zij maakte”.  Toen die avond door grote commotie op internet niet doorging, liet Faber weten blij te zijn: “Verzet helpt.#kominverzet“, twitterde ze.

Van Bergen deed ook aangifte omdat de PVV’er volgens hem de aanstaande komst van vluchtelingenkinderen naar een school in Dukenburg bij voorbaat verziekt had. e tweet is volgens het Openbaar Ministerie niet strafbaar.

Als Van Bergen bezwaar aantekent bij het gerechtshof, zal worden gekeken of het OM de procedures heeft gevolgd en juist oordeelde. Is dat niet het geval, dan moet het OM Faber mogelijk alsnog vervolgen.

Marine Le Pen en Marcel de Graaff (linksonder) tijdens een stemprocedure

Europarlementariër PVV krijgt boete voor stremfraude

VK 17.12.2015 PVV-Europarlementariër Marcel de Graaff heeft een boete gekregen voor stemfraude. De Graaff stemde met de stemkaart van zijn Franse fractiegenoot Marine Le Pen (Front National), terwijl zij zelf niet aanwezig was. Stemmen voor een ander is in het Europees Parlement verboden.

PVV-Europarlementariër Marcel de Graaff © ANP

De Graaff moet vijf keer zijn dagvergoeding inleveren. In totaal komt de boete uit op 1530 euro.

De stemfraude werd gepleegd tijdens de plenaire zitting in oktober in Straatsburg. De Graaff heeft toegegeven met de kaart van Le Pen te hebben gestemd. Het was een ‘fout’ en ‘hoffelijkheid’ van zijn kant. Le Pen heeft gezegd dat zij niet heeft gevraagd te stemmen in haar plaats.

Woensdag moest Le Pen op het matje komen bij de voorzitter van het Europees Parlement, Martin Schulz. Zij moest tekst en uitleg geven over wat er zich had voorgevallen. De Graaff was al door Schulz gehoord.

Ook de Fransman Nicolas Bay is betrokken bij de zaak. Hij zou voor Le Pen in haar afwezigheid hebben gestemd, maar hij ontkent, ondanks getuigenissen van andere Europarlementariërs die hem dat hebben zien doen. Hij zal een tweede keer bij Schulz moeten uitleggen wat er precies is gebeurd. Pas daarna volgt een besluit over eventuele sancties voor Bay en Le Pen.
Ook zij riskeren een boete, maar het kan ook blijven bij een reprimande of een schorsing.

De PVV en Front National zitten samen in de fractie Europa van Naties en Vrijheid. Le Pen en De Graaff leiden de groep met 38 parlementariërs.

Boete voor PVV’er De Graaff wegens stemmen met kaart Marine le Pen 

NU 17.12.2015 PVV-Europarlementariër Marcel de Graaff heeft een boete gekregen voor stemfraude. De Graaff stemde met de stemkaart van zijn Franse fractiegenoot Marine Le Pen (Front National), terwijl zij zelf niet aanwezig was.

Stemmen voor een ander is in het Europees Parlement verboden.

De Graaff moet vijf keer zijn dagvergoeding inleveren. In totaal komt de boete uit op 1.530 euro.

De stemfraude werd gepleegd tijdens de plenaire zitting in oktober in Straatsburg. De Graaff heeft toegegeven met de kaart van Le Pen te hebben gestemd. Het was een “fout” en “hoffelijkheid” van zijn kant.

Woensdag moest de Franse politica Marine Le Pen de voorzitter van het Europees Parlement, Martin Schulz, al tekst en uitleg komen geven.  Le Pen heeft gezegd dat zij niet heeft gevraagd te stemmen in haar plaats.

Betrokkenheid

Ook de Fransman Nicolas Bay is betrokken bij de zaak. Hij zou voor Le Pen in haar afwezigheid hebben gestemd, maar hij ontkent, ondanks getuigenissen van andere Europarlementariërs die hem dat hebben zien doen.

Hij zal een tweede keer bij Schulz moeten uitleggen wat er precies is gebeurd. Pas daarna volgt een besluit over eventuele sancties voor Bay en Le Pen. Ook zij riskeren een boete, maar het kan ook blijven bij een reprimande of een schorsing.

De PVV en Front National zitten samen in de fractie Europa van Naties en Vrijheid. Le Pen en De Graaff leiden de groep met 38 parlementariërs.

Zie ook: Le Pen moet zich verantwoorden wegens stemfraude Europees Parlement

Lees meer over: 

Marcel de Graaff Marine le PenEuropa van Naties en Vrijheid

Gerelateerde artikelen;

Le Pen moet zich verantwoorden wegens stemfraude Europees Parlement 

Le Pen erkent stemfraude PVV’er De Graaff 

Boete PVV’er om stemfraude

Telegraaf 17.12.2015 PVV-Europarlementariër Marcel de Graaff heeft een boete gekregen voor stemfraude. De Graaff stemde met de stemkaart van zijn Franse fractiegenoot Marine Le Pen (Front National), terwijl zij zelf niet aanwezig was. Stemmen voor een ander is in het Europees Parlement verboden.

De Graaff moet vijf keer zijn dagvergoeding inleveren. In totaal komt de boete uit op 1530 euro.

De stemfraude werd gepleegd tijdens de plenaire zitting in oktober in Straatsburg. De Graaff heeft toegegeven met de kaart van Le Pen te hebben gestemd. Het was een “fout” en “hoffelijkheid” van zijn kant. Le Pen heeft gezegd dat zij niet heeft gevraagd te stemmen in haar plaats.

De PVV en Front National zitten samen in de fractie Europa van Naties en Vrijheid. Le Pen en De Graaff leiden de groep met 38 parlementariërs.

PVV’er De Graaff krijgt boete wegens stemfraude

AD 17.12.2015 PVV-Europarlementariër Marcel de Graaff heeft een boete gekregen voor stemfraude. Hij stemde met de stemkaart van zijn Franse fractiegenoot Marine Le Pen (Front National), terwijl zij zelf niet aanwezig was. Stemmen voor een ander is in het Europees Parlement verboden.

Als boete moet De Graaff daarom vijf keer zijn dagvergoeding inleveren, wat neerkomt op 1530 euro. De stemfraude werd gepleegd tijdens de plenaire zitting in oktober in Straatsburg.

Hoffelijkheid
De Graaff heeft toegegeven met de kaart van Le Pen te hebben gestemd. Het was een ‘fout’ en ‘hoffelijkheid’ van zijn kant. Le Pen heeft gezegd dat zij niet heeft gevraagd te stemmen in haar plaats. Woensdag moest Le Pen op het matje komen bij de voorzitter van het Europees Parlement, Martin Schulz. Zij moest tekst en uitleg geven over wat er zich had voorgevallen. De Graaff was al door Schulz gehoord.

Ook de Fransman Nicolas Bay is betrokken bij de zaak. Hij zou voor Le Pen in haar afwezigheid hebben gestemd, maar hij ontkent, ondanks getuigenissen van andere Europarlementariërs die hem dat hebben zien doen. Hij zal een tweede keer bij Schulz moeten uitleggen wat er precies is gebeurd. Pas daarna volgt een besluit over eventuele sancties voor Bay en Le Pen. Ook zij riskeren een boete, maar het kan ook blijven bij een reprimande of een schorsing.

De PVV en Front National zitten samen in de fractie Europa van Naties en Vrijheid. Le Pen en De Graaff leiden de groep met 38 parlementariërs.

Lees ook;

Tweet Gelders PVV-Statenlid valt verkeerd bij collega’s

AD 08.12.2015 Even naar de #alberthein voor de laatste boodschapjes. Krijg ik weer de Islam in mijn gezicht geblaft.#hoofddoek #kassa #islamisering

Een tweet van het Gelderse PVV-Statenlid Eric Venema heeft tot flink wat kritiek geleid van mede-politici. Venema mopperde zondag op Twitter dat hij tijdens het doen van zijn ‘boodschapjes’ de islam in zijn gezicht kreeg ‘geblaft’ omdat de cassière een hooofddoek zou dragen.

Minister Plasterk (Binnenlandse zaken) reageerde een dag later op de tweet door aan te geven dat Venema een spelfout maakte. ,,Wel kunnen discrimineren, maar niet weten hoe je Albert Heijn spelt”, reageerde de minister via sociale media.

Ook minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) was niet van de tweet van Venema gediend: ,,Boodschapjes (…) fijn dat de PVV onze beschaving verdedigt”, was de reactie van de vice-premier. 

Spijt
Het lid van de Provinciale Staten heeft inmiddels zijn excuses aangeboden. ,,De door mij gekozen formulering was inderdaad ongelukkig. Dat spijt mij,” schrijft de inwoner Venema dinsdag op zijn twitteraccount.

Het is niet de eerste keer dat een politicus op Twitter een uitglijder maakt. Zo tweette raadslid Mia Sliwinski van de partij LEF Nissewaard in september: ,,Grote kraan op Moskee in Mekka gevallen. Zeker 60 doden en 80 gewonden. Karma is a bitch! #9/11″. De vrouw raakte daarna haar plek in de politieke partij en haar werk op een middelbare school kwijt.

@ENVenema @KustawBessems De door mij gekozen formulering was inderdaad ongelukkig. Dat spijt mij

Lees ook;

PvdA-Statenfractie boos om PVV-uitspraken over ‘incestueuze narcisten’

RTVWEST 11.11.2015 De PvdA in Provinciale Staten heeft kritiek op de woorden van PVV’er Jan Zwerus. In een nieuwsbrief van zijn partij beschrijft Zwerus zijn visie op de cultuur in het Provinciehuis en de tekst is PvdA-leider Ron Hillebrand in het verkeerde keelgat geschoten. Dat bleek woensdag tijdens de Statenvergadering.

In de nieuwsbrief van vorige maand schrijft Zwerus dat de vergaderingen van de commissie Bestuur en Middelen ‘heel lang en saai’ zijn. Ook zouden veel van de politici zichzelf ‘graag horen praten en zichzelf heel goed vinden’. De vergaderingen noemt de PVV’er ‘een feestje van kleine, zielige incestueuze narcisten’.

LEES OOK: Oud-PVV’er Van der S. verleidde mogelijk jonge meisjes tot seks

PvdA-leider Hillebrand vroeg tijdens de Statenvergadering aan PVV-leider De Vree of hij afstand wilde nemen van de tekst en excuses wilde maken. De teksten zouden schadelijk zijn voor de politieke verhoudingen en het beeld dat mensen van de politiek hebben, aldus Hillebrand.

Geen excuus

Volgens PVV-leider De Vree ging om een persoonlijke visie van PVV-Statenlid Jan Zwerus en geen standpunt van de fractie. De Vree bood dan ook geen excuses aan voor de tekst en nam er ook geen afstand van. Hij voegde er wel aan toe dat hij deze woorden wellicht zelf niet gebruikt had.
Meer over dit onderwerp:

PVV Provincie Zuid-Holland Jan Zwerus

Voormalig PVV-politicus beschuldigd van verleiden minderjarige meisjes

Trouw 11.11.2015 Justitie verdenkt oud-Europarlementariër Daniël van der Stoep (35) van pogingen om minderjarige meisjes tot seks met hem te bewegen. Een woordvoerster van het Openbaar Ministerie heeft dat woensdag desgevraagd bevestigd. De politicus zou het bij zeker drie meisjes hebben geprobeerd, door ze cadeautjes te beloven. Hij moet over twee weken voor de rechter verschijnen.

Volgens advocaat Carene van Vliet is er niets aan de hand en hebben de meisjes dat ook verklaard. ‘Het is evident dat er niets is gebeurd’, aldus Van Vliet. Ze is er erg kwaad over dat het OM de verdenking naar buiten heeft gebracht. ‘Het enige doel is om hem te beschadigen. Hij komt hier nooit meer vanaf, want waar rook is, is vuur’, laat ze weten. Van Vliet is een procedure gestart die ze naar eigen zeggen vrijwel nooit voert; om de dagvaarding van het OM van tafel te laten krijgen voordat de zaak begint.

Volgens justitie heeft Van der Stoep de meisjes onder meer geld en cocaïne geboden en misbruik hebben gemaakt van zijn status. Dat gebeurde in de jaren 2012 tot begin 2014. De vermeende slachtoffers waren in het begin van de pogingen vijftien of zestien jaar oud.

Van der Stoep zat van juli 2009 tot juli 2014 twee periodes in het Europees Parlement. Eerst voor de PVV, waar hij zijn zetel opgaf nadat hij onder invloed van drank een aanrijding had veroorzaakt, daarna vanaf december 2011 als onafhankelijk lid. Later richtte hij de eurosceptische partij Artikel 50 op.

Oud-Europarlementariër verdacht van poging tot seks met minderjarigen

NU 11.11.2015 Justitie verdenkt oud-Europarlementariër Daniël van der Stoep (35) van pogingen om minderjarige meisjes tot seks met hem te bewegen.

Een woordvoerster van het Openbaar Ministerie heeft dat woensdag desgevraagd bevestigd. De politicus zou het bij zeker drie meisjes hebben geprobeerd, door ze cadeautjes te beloven.

Volgens advocaat Carene van Vliet is er niets aan de hand en hebben de meisjes dat ook verklaard. ”Het is evident dat er niets is gebeurd”, aldus Van Vliet. Ze is er erg kwaad over dat het OM de verdenking naar buiten heeft gebracht. ”Het enige doel is om hem te beschadigen. Hij komt hier nooit meer vanaf, want waar rook is, is vuur”, laat ze weten.

Van Vliet is een procedure gestart die ze naar eigen zeggen vrijwel nooit voert; om de dagvaarding van het OM van tafel te laten krijgen voordat de zaak begint.

Eurosceptisch

Van der Stoep zou de meisjes volgens het OM onder meer geld en cocaïne hebben geboden en misbruik hebben gemaakt van zijn status. Dat gebeurde in de jaren 2012 tot begin 2014. De vermeende slachtoffers waren in het begin van de pogingen vijftien of zestien jaar oud.

Van der Stoep zat van juli 2009 tot juli 2014 twee periodes in het Europees Parlement. Eerst voor de PVV, waar hij zijn zetel opgaf nadat hij onder invloed van drank een aanrijding had veroorzaakt, daarna vanaf december 2011 als onafhankelijk lid. Later richtte hij de eurosceptische partij Artikel 50 op.

Lees meer over: Europarlementariër

‘Oud-PVV-parlementariër (35) dwong meisjes tot seks’

AD 11.11.2015 Justitie verdenkt oud-Europarlementariër Daniël van der S. (35) van pogingen om minderjarige meisjes tot seks met hem te bewegen. Een woordvoerster van het Openbaar Ministerie heeft dat woensdag bevestigd. De politicus zou het bij zeker drie meisjes hebben geprobeerd, door ze cadeautjes te beloven. Hij moet over twee weken voor de rechter verschijnen.

Volgens advocaat Carene van Vliet is er niets aan de hand en hebben de meisjes dat ook verklaard. ,,Het is evident dat er niets is gebeurd”, aldus Van Vliet.

Ze is er erg kwaad over dat het OM de verdenking naar buiten heeft gebracht. ,,Het enige doel is om hem te beschadigen. Hij komt hier nooit meer vanaf, want waar rook is, is vuur”, laat ze weten. Van Vliet is een procedure gestart die ze naar eigen zeggen vrijwel nooit voert; om de dagvaarding van het OM van tafel te laten krijgen voordat de zaak begint.

Volgens justitie heeft Van der S. de meisjes onder meer geld en cocaïne geboden en misbruik hebben gemaakt van zijn status. Dat gebeurde in de jaren 2012 tot begin 2014. De vermeende slachtoffers waren in het begin van de pogingen vijftien of zestien jaar oud.

Aanrijding
Van der S. zat van juli 2009 tot juli 2014 twee periodes in het Europees Parlement. Eerst voor de PVV, waar hij zijn zetel opgaf nadat hij onder invloed van drank een aanrijding had veroorzaakt. Daarna vanaf december 2011 als onafhankelijk lid.

GERELATEERD NIEUWS;

PVV stijgt naar recordhoogte in peiling: 38 zetels

Vluchteling en hoogopgeleide helpen PVV in peilingen

Werkgevers bezorgd over imago Nederland door PVV

MEER OVER;  MISDAAD PVV CRIMINALITEITPOLITIEK

‘Oud-politicus in fout met meisjes’

Telegraaf 11.11.2015 ustitie verdenkt oud-Europarlementariër Daniël van der Stoep (35) van pogingen om minderjarige meisjes tot seks met hem te bewegen. Een woordvoerster van het Openbaar Ministerie heeft dat woensdag desgevraagd bevestigd. De politicus zou het bij zeker drie meisjes hebben geprobeerd, door ze cadeautjes te beloven. Hij moet over twee weken voor de rechter verschijnen.

Volgens advocaat Carene van Vliet is er niets aan de hand en hebben de meisjes dat ook verklaard. “Het is evident dat er niets is gebeurd”, aldus Van Vliet. Ze is er erg kwaad over dat het OM de verdenking naar buiten heeft gebracht. “Het enige doel is om hem te beschadigen. Hij komt hier nooit meer vanaf, want waar rook is, is vuur”, laat ze weten. Van Vliet is een procedure gestart die ze naar eigen zeggen vrijwel nooit voert; om de dagvaarding van het OM van tafel te laten krijgen voordat de zaak begint.

Volgens justitie heeft Van der Stoep de meisjes onder meer geld en cocaïne geboden en misbruik hebben gemaakt van zijn status. Dat gebeurde in de jaren 2012 tot begin 2014. De vermeende slachtoffers waren in het begin van de pogingen vijftien of zestien jaar oud.

Van der Stoep zat van juli 2009 tot juli 2014 twee periodes in het Europees Parlement. Eerst voor de PVV, waar hij zijn zetel opgaf nadat hij onder invloed van drank een aanrijding had veroorzaakt, daarna vanaf december 2011 als onafhankelijk lid. Later richtte hij de eurosceptische partij Artikel 50 op.

Lees meer over; daniël van der stoep

FRIESLAND WIL AANGIFTE TEGEN EX-STATENLID PVV

BB 17.09.2015  De provincie Friesland wil aangifte doen tegen het voormalige PVV-Statenlid Pieter Buisman wegens verduistering. Volgens de provincie heeft Buisman in 2014 fractiegeld aan hemzelf uitbetaald. Het gaat om een kleine 18.000 euro.

‘Zonder onderbouwing’
Het ex-Statenlid stapte in het voorjaar van 2014 uit de PVV en ging daarna verder onder de eenmansfractie Buisman. Uit een accountantsonderzoek is onlangs gebleken dat hij de fractievergoeding ‘zonder onderbouwing’ naar zijn eigen rekening heeft overgemaakt. Bovendien is dat niet toegestaan, aldus de provincie. Statenleden krijgen een aparte vergoeding.

Geen terugbetaling
Volgens de provincie zijn gesprekken met Buisman, die in maart de Staten verliet, over terugbetaling op niets uitgelopen. Commissaris van de koning John Jorritsma wil daarom aangifte doen. Het besluit daartoe moet formeel worden genomen door Provinciale Staten. (ANP)

Friesland doet aangifte tegen ex-Statenlid PVV 

NU 17.09.2015 De provincie Friesland wil aangifte doen tegen het voormalige PVV-Statenlid Pieter Buisman wegens verduistering.

Volgens de provincie heeft Buisman in 2014 fractiegeld aan hemzelf uitbetaald. Het gaat om een kleine 18.000 euro.

Het ex-Statenlid stapte in het voorjaar van 2014 uit de PVV en ging daarna verder onder de eenmansfractie Buisman.

Uit een accountantsonderzoek is onlangs gebleken dat hij de fractievergoeding ”zonder onderbouwing” naar zijn eigen rekening heeft overgemaakt. Bovendien is dat niet toegestaan, aldus de provincie. Statenleden krijgen een aparte vergoeding.

Friesland: aangifte tegen ex-Statenlid PVV

Telegraaf 17.09.2015 De provincie Friesland wil aangifte doen tegen het voormalige PVV-Statenlid Pieter Buisman wegens verduistering. Volgens de provincie heeft Buisman in 2014 fractiegeld aan hemzelf uitbetaald. Het gaat om een kleine 18.000 euro.

Het ex-Statenlid stapte in het voorjaar van 2014 uit de PVV en ging daarna verder onder de eenmansfractie Buisman. Uit een accountantsonderzoek is onlangs gebleken dat hij de fractievergoeding “zonder onderbouwing” naar zijn eigen rekening heeft overgemaakt. Bovendien is dat niet toegestaan, aldus de provincie. Statenleden krijgen een aparte vergoeding.

Volgens de provincie zijn gesprekken met Buisman, die in maart de Staten verliet, over terugbetaling op niets uitgelopen. Commissaris van de koning John Jorritsma wil daarom aangifte doen. Het besluit daartoe moet formeel worden genomen door Provinciale Staten.

Dion Graus dreigt met vertrek door boycot andere partijen

AD 21.08.2015 Prominent PVV-Kamerlid Dion Graus dreigt op te stappen vanwege de boycot van de PVV door andere politieke partijen. Sinds de minder-Marokkanen-uitspraak van Wilders krijgen PVV-moties nauwelijks nog steun. ,,Als het zo blijft zoals nu, zal ik stoppen bij de volgende verkiezingen,” zegt Graus in een interview  met deze krant.

lees: Dion Graus dreigt met vertrek

Na de beruchte verkiezingsavond in maart vorig jaar, zei de PvdA meteen voortaan tegen PVV-moties te zullen stemmen. Ook de samenwerking met andere partijen is moeilijker geworden. Zo ondertekent de VVD geen moties meer van de PVV.

PVV-Kamerlid Dion Graus, die in het verleden 61 aangenomen moties wist binnen te slepen, baalt van de ‘politieke spelletjes’. ,,Nu is het totaal gedaan met de steun aan ons.”

Als de situatie niet verandert, wil hij bij volgende verkiezingen niet meer in de Tweede Kamer komen. Graus maakt wel gewoon zijn termijn af en zal naar eigen zeggen nooit uit de PVV stappen om zelfstandig verder te gaan.

Overigens houdt hij er ook rekening mee dat zijn partijleider Geert Wilders hem op een onverkiesbare plek op de kandidatenlijst zet. ,,Ik zou het onbegrijpelijk vinden. Dat bedoel ik niet arrogant, maar binnen de PVV heb ik de meeste aangenomen moties en toezeggingen.”

Onterecht gepasseerd
Volgens Graus is hij in het verleden wel eens onterecht gepasseerd door Wilders doordat hij anderen hoger op de kieslijst zette.  ,,Toen gingen mensen mij voorbij die helemaal niet zo trouw en loyaal waren. Mensen die Geert later een mes in de rug hebben gestoken. Dan denk ik: Ja jongen, je moet wel je eerste ridders in de gaten houden.”

Begin volgend jaar moet Wilders zich voor de rechter verantwoorden voor zijn omstreden optreden tijdens de verkiezingsavond.

GERELATEERD NIEUWS

OM in Oostenrijk onderzoekt ‘opruiende’ teksten Wilders

MEER OVER: PVV POLITIEK

Dion Graus denkt aan vertrek uit Kamer

Telegraaf 21.08.2015 PVV-Tweede Kamerlid Dion Graus ziet nog een termijn niet zitten zolang de PVV door andere partijen wordt geboycot.

Dat zegt hij in een interview met de PZC. Andere partijen laten de PVV links liggen sinds partijleider Geert Wilders zijn minder-Marokkanen-uitspraak deed en Graus is die ,,politieke spelletjes” zat. ,,Als het zo blijft zoals nu, zal ik stoppen bij de volgende verkiezingen.”

Graus benadrukt dat hij zijn termijn gewoon uitzit en ook niet voortijdig de PVV zal verlaten en zijn zetel mee zal nemen.

Machiel de Graaf: “Kinderziektes en onrust hebben PVV sterker gemaakt”

Den HaagFM 17.08.2015 Het Haagse Tweede Kamerlid Machiel de Graaf van de PVV maakt zich geen zorgen meer over mogelijke afsplitsingen binnen zijn partij. Sinds de laatste verkiezingen stapten drie Kamerleden uit de fractie, die nu uit twaalf leden bestaat. “Iedere partij heeft pieken en dalen”, zei De Graaf daarover in het programma Nieuwslicht op Den Haag FM.

Volgens het voormalige Haagse gemeenteraadslid hebben de strubbelingen de partij alleen maar sterker gemaakt. “We zijn nu meer een fighting club, met mensen die voor elkaar staan en voor elkaar opkomen. Het is nu een stabiele partij en het gaat hartstikke goed.”

In de peilingen staat de PVV momenteel op 21 zetels. Is De Graaf niet bang dat er dan weer Kamerleden bij komen die in no time weer uit de partij stappen. “Ik denk dat we het nu wel aan zouden kunnen. We zijn de puberteit nu wel voorbij. We hebben onze kinderziektes en onrust wel gehad.”  …lees meer

augustus 22, 2015 - Posted by | 2e kamer, politiek, PVV | , , , , , , , , , , , , , , , , ,

10 reacties

 1. […] Geert Wilders PVV – Geen gedonder in de tent – deel 16 […]

  Pingback door Geert Wilders PVV – Geen gedonder in de tent – deel 16 | PolitiekKiosk | augustus 22, 2015

 2. […] zie ook: Geert Wilders PVV – Geen gedonder in de tent – deel 16 […]

  Pingback door Is ex-PVVer Daniel van der Stoep echt een Seksbeest ?? « Debat in de Digitale Hofstad | november 23, 2015

 3. […] zie ook:  Geert Wilders PVV – Geen gedonder in de tent – deel 16 […]

  Pingback door Gedonder met Michael Heemels van de PVV Limburg « Debat in de Digitale Hofstad | februari 6, 2016

 4. […] zie ook: Geert Wilders PVV – Geen gedonder in de tent – deel 16 […]

  Pingback door 22.02.2016 – 10 jaar Geert Wilders PVV « Debat in de Digitale Hofstad | februari 20, 2016

 5. […] zie ook:  Geert Wilders PVV – Geen gedonder in de tent – deel 16 […]

  Pingback door Gedonder met Michael Heemels van de PVV Limburg deel 2 « Debat in de Digitale Hofstad | maart 26, 2016

 6. […] zie ook: Geert Wilders PVV – Geen gedonder in de tent – deel 16 […]

  Pingback door Op weg naar de 2e kamerverkiezingen in 2017 – deel 2 « Debat in de Digitale Hofstad | augustus 30, 2016

 7. […] zie verder ook:  Geert Wilders PVV – Geen gedonder in de tent – deel 16 […]

  Pingback door Geert Wilders PVV – Geen gedonder in de tent ?? – deel 16 « Debat in de Digitale Hofstad | januari 14, 2017

 8. […] zie verder ook: Geert Wilders PVV – Geen gedonder in de tent – deel 16 […]

  Pingback door Geert Wilders PVV – Geen gedonder in de tent ?? – deel 18 « Debat in de Digitale Hofstad | september 9, 2017

 9. […] zie verder ook: Geert Wilders PVV – Geen gedonder in de tent – deel 16 […]

  Pingback door Debat in de Digitale Hofstad | januari 9, 2018

 10. […] zie verder ook: Geert Wilders PVV – Geen gedonder in de tent – deel 16 […]

  Pingback door Gedonder met Henk van Deún PVV « Debat in de Digitale Hofstad | januari 9, 2018


Sorry, the comment form is closed at this time.

%d bloggers liken dit: