Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

D66 op weg naar de 2e kamerverkiezingen op 17 maart 2021

Aftrap D66

Meer windmolens, gratis kinderopvang en een gekozen premier. Het zijn enkele hoofdpunten uit het verkiezingsprogramma van D66, dat als eerste politieke partij zijn agenda voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021 bekend heeft gemaakt.

Op de scholen moeten leerlingen een “rijke schooldag” krijgen, met onder meer een gezonde lunch. En voor het nog wat jongere segment zou de kinderopvang gratis moeten worden. Ook moet er worden geïnvesteerd in kunst en cultuur. “Dat is extra belangrijk, nu de coronacrisis de sector kwetsbaar heeft gemaakt.”

AD 30.01.2021

Gekozen premier

Verder willen de sociaal-liberalen toewerken naar een halvering van veestapel, anticonceptie gratis maken, Nederland een voortrekkersrol laten spelen in Europa, het toeslagenstelsel bij de belasting afschaffen, vaste contracten aantrekkelijker maken voor werkgevers en moeten er één miljoen huizen worden gebouwd “zodat de stille ramp op de woningmarkt stopt”.

Wat betreft klimaat streeft de partij ernaar duizenden windmolens op zee te plaatsen, zodat Nederland de grootste Europese windenergieproducent wordt. “En tot 2025 gebruiken we 30 procent minder nieuwe grondstoffen.”

Qua democratische vernieuwing haalt D66 de gekozen premier weer van stal. In 2003 probeerde de partij dat al eens voor elkaar te krijgen, en de eerste poging dateert zelfs al uit de jaren 60, toen de partij werd opgericht.

‘Ongelijkheid neemt toe’

We leven in een tijd van grote onzekerheid. Mensen leven tussen hoop op betere tijden en vrees voor de toekomst. Want we weten niet wat er nog op ons afkomt. Deze periode van crisis en angst brengt ook nieuwe saamhorigheid. Tussen jong en oud. Tussen stad en regio. Tussen zorgverlener, kunstenaar, leraar en ondernemer. We zijn allemaal doordrongen van het besef dat we deze tijd het beste doorkomen als we het samen doen. Daar kunnen we als Nederland trots op zijn. En nieuwe energie en inspiratie uit putten.

Deze moeilijke tijd is ook een periode van bezinning. Van opnieuw bij jezelf te rade gaan. D66 als partij heeft dat ook gedaan. We hebben met elkaar nagedacht, gesproken en gedebatteerd over onze ideeën voor de toekomst. Niet zoals we gewend waren, in zaaltjes en op partijbijeenkomsten, maar veelal op afstand in talloze online sessies en themabijeenkomsten, ook met experts van buiten de partij.

In het voorwoord (zie ook inleiding) van het programma schrijft de kersverse partijleider Sigrid Kaag dat de ongelijkheid in Nederland toeneemt. “Tussen kinderen op scholen in goede en minder goede wijken, tussen werkenden met en zonder vast contract, tussen mensen met hun wortels hier of wortels elders.”

Telegraaf 20.11.2020

Telegraaf 13.11.2020

Lijsttrekker Sigrid Kaag

De 58-jarige Sigrid Kaag, die minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking is, stelde zich in juni verkiesbaar voor het lijsttrekkerschap. Ze zei toen dat ze premier wilde worden. “Als je meedoet, moet je ook voor het hoogste ambt gaan.” Haar partij wil graag de eerste vrouwelijke minister-president van Nederland leveren.

De huidige fractieleider Rob Jetten maakte kort na de kandidaatstelling van Kaag bekend af te zien van het lijsttrekkerschap. Hij zei toen haar kandidatuur te steunen. “Met heel m’n hart”.

De Top 25 van de (concept)Kandidatenlijst (65) 11.11.2020

Van de 65 kandidaten is 51 procent man en 49 procent vrouw. 23 procent van de kandidaten heeft een biculturele of migratie-achtergrond, waarvan er 5 in de top-20 staan en 11 in de top-40. De LHBTI-gemeenschap is vertegenwoordigd met 11 kandidaten.

De jongste kandidaat op de lijst is de 19-jarige ‘klimaatstaker’ Stijn Warmenhoven op 43, de oudste is Paul van Meenen (64 jaar). De woordvoerder onderwijs staat op 14.

De D66-lijst is op 11.11.2020 als volgt:

1 Sigrid Kaag 1961 Den Haag

2 Rob Jetten 1987 Ubbergen

3 Hanneke van der Werf 1984 Den Haag

4 Jan Paternotte 1984 Leiden

5 Vera Bergkamp 1971 Amsterdam

6 Steven van Weyenberg 1973 Den Haag

7 Sjoerd Sjoerdsma 1981 Den Haag

8 Jeanet van der Laan 1980 Lisse

9 Salima Belhaj 1978 Rotterdam

10 Hans Vijlbrief 1963 Woubrugge

11 Raoul Boucke 1975 Rotterdam

12 Tjeerd de Groot 1968 Haarlem

13 Wieke Paulusma 1978 Groningen

14 Paul van Meenen 1956 Leiden

15 Faissal Boulakjar 1979 Breda

16 Hülya Kat 1983 Amsterdam

17 Joost Sneller 1982 Den Haag

18 Sidney Smeets 1975 Amsterdam

19 Jorien Wuite 1964 Sint-Maarten

20 Lisa van Ginneken 1972 Amsterdam

21 Romke de Jong 1984 Gorredijk

22 Kiki Hagen 1987 Mijdrecht

23 Alexander Hammelburg 1982 Amsterdam

24 Rens Raemakers 1991 Neer

25 Marijke van Beukering 1971 IJsselstein

En nog meer !!

D66 spreekt van een een sterk, divers en inclusief team van ‘Ervaren Kamerleden en nieuwe talenten’. Van de 65 kandidaten is 51 procent man en 49% vrouw. 23 procent heeft een biculturele of migratie-achtergrond en op de lijst staan 11 lhbti’ers.

Na lijsttrekker Sigrid Kaag (1) staan fractievoorzitter Rob Jetten (2) en het Haagse gemeenteraadslid Hanneke van der Werf (3) op de hoogste plaatsen van de concept-kandidatenlijst van D66 voor de Kamerverkiezingen van volgend jaar.

AD 12.11.2020

Los van Kaag, die al in september tot lijsttrekker werd gekozen, is ‘Haagse Hanneke’ van der Werf de hoogste nieuwkomer op de lijst. Zij is nu fractievoorzitter van D66 in de Haagse gemeenteraad.

In de top-10 prijken verder de zittende Kamerleden Jan Paternotte (4), Vera Bergkamp (5), Steven van Weyenberg (6), Sjoerd Sjoerdsma (7). 

AD 12.11.2020

Topvoetballer

Jeanet van der Laan (8) is wethouder van onderwijs in Lisse. Eerder was ze Ex-international topvoetballer en speelde ze tientallen keren voor het Nederlands elftal, en Salima Belhaj (9).

En ook  staatssecretaris van Financiën Hans Vijlbrief (10) staat hoog op de lijst.

Ook hoog op plek 11, staat geboren Surinamer Raoul Boucke, die jarenlang namens Nederland bij de EU onderhandelde over duurzaamheid.

Verder nog: raadsleden Faissal Boulakjar (Breda, plek 15) en Hülya Kat (Amsterdam, plek 16).

Andere nieuwe namen zijn onder meer strafrechtadvocaat Sidney Smeets (18) en Lisa van Ginneken (20), voorzitter van Transvisie, een belangenorganisatie voor transgenderpersonen.

Ook het Haagse D66 raadslid Fonda Sahla heeft een plek gekregen op de advieslijst, zij staat op nummer 27. “Ik ben blij en trots dat ik op deze prachtige lijst sta”, reageert Sahla.

‘Klimaatstaker’ Stijn Warmenhoven

Ook de HaagseklimaatstakerStijn Warmenhoven is op de lijst te vinden en wel op plek 43. Warmenhoven richtte Youth for Climate op en is bekend van de grote klimaatdemonstratie in 2019.

“Ik wil dat er meer jongerenparticipatie komt in de politiek. Ik wil dat er meer vaart wordt gezet achter de klimaatdoelen van Parijs. Ik wil dat er meer inclusiviteit komt in heel Nederland en als laatste wil ik dat er goed en betaalbaar onderwijs komt in heel Nederland”, zegt hij in een video op Twitter.

Vernieuwingsdrift 

De Vernieuwingsdrift leidt er wel toe dat er ten opzichte van 2017 flink wat afhakers zijn. Een zevental D66-Kamerleden houdt het al na één termijn voor gezien.

Aantal Kamerleden trok zich terug

De afgelopen tijd werd al duidelijk dat een aantal Kamerleden niet terugkeert. Om uiteenlopende redenen stellen Pia Dijkstra, Kees Verhoeven. Achraf Bouali, Antje Diertens, Jessica van Eijs, Maarten Groothuizen, Matthijs Sienot en Rutger Schonis zich niet meer beschikbaar.

Sommigen van hen wilden aanvankelijk wel opnieuw op de kandidatenlijst, maar trokken zich in een laat stadium terug, omdat ze een hogere plaats wilden dan de partij voor hen in petto had. Ook de huidige minister Koolmees keert op eigen verzoek niet terug in de Tweede Kamer.

Tonnen aan giften voor partijen: ‘Donateur wordt zo beetje werkgever van politici’

Het is veel geld: de donatie van 1 miljoen euro voor D66 en 350.000 euro voor Partij voor de Dieren van techondernemer Steven Schuurman. Maar uitzonderlijk zijn de giften  die vandaag 04.03.2021 in het nieuws kwamen niet. Ook andere partijen krijgen dit soort bedragen binnen. Dat mag wel, maar de vraag is: wat krijgen de donateurs ervoor terug?

Telegraaf 05.03.2021

Aandacht krijgen ze in ieder geval, stelt politicoloog André Krouwel van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Aandacht voor klimaatverandering in dit geval, want daar is het de 45-jarige techmiljardair om te doen, legt hij uit in Trouw.

Er zijn de nodige regels over partijdonaties en er is een commissie die de regels toetst, maar voor Krouwel gaat dat niet ver genoeg. Want het blijft soms niet bij aandacht. Donateurs kunnen door hun giften ook invloed krijgen binnen een partij, zegt Krouwel. Hij vindt dat een risico. “Want een donateur wordt zo een beetje werkgever van de politici, en naar wie luistert een partij dan? Naar de kiezer of naar de donateur? Donateurs krijgen zo toegang tot de macht.”

Wilde westen

Of partijen de oren laten hangen naar hun geldschieters is moeilijk aan te tonen. De jaarverslagen laten wel zien dat giften van enkele tonnen geen uitzondering zijn – al is een donatie van een miljoen wel uitzonderlijk. Onder andere 50Plus, GroenLinks en Forum voor Democratie zagen de afgelopen jaren flinke donaties binnenkomen van sympathisanten, soms meer dan 350.000 euro. Krouwel noemde Nederland twee jaar geleden al “het wilde westen van de partijfinanciering”.

Sindsdien is er niets veranderd, vindt de politicoloog. Sinds 2013 is er wel de Wet financiering politieke partijen, waarin onder andere staat dat partijen verplicht zijn giften boven de 4500 euro te melden, maar die is met enige moeite te omzeilen en het is lang niet altijd duidelijk wie de donateur is.

“Je kunt grote bedragen opsplitsen en door meerdere mensen laten storten of via stichtingen doneren. Nederland is ook een van de weinige westerse democratieën waar partijen buitenlandse giften mogen aannemen. Zo kunnen ook buitenlandse belanghebbenden proberen invloed uit te oefenen op partijen.”

“350.000 euro is veel geld in de relatief goedkope verkiezingscampagnes in ons land”, aldus André Krouwel.

Krouwel pleit daarom voor meer transparantie en meer controle. “In sommige landen, bijvoorbeeld Duitsland en Zweden, is er een onafhankelijke commissie waarin politicologen en juristen zitten, en die controleren alles. En partijen moeten ook alle uitgaven verantwoorden. Er moet volledige transparantie zijn.”

Die commissie controleert niet alleen de inkomsten, maar ook de uitgaven. Want dat is ook een punt: waar gaat het geld naartoe? “Een miljoen en ook 350.000 euro is veel geld in de relatief goedkope verkiezingscampagnes in ons land. Als dat geld helpt om verkiezingen te winnen of als het bij politici zelf terechtkomt, dan is een donateur meer de werkgever van die politicus dan wij kiezers. En krijgen geldschieters te veel invloed.”

Geen plafond

Er is overigens wel een onafhankelijke commissie in Nederland die toezicht houdt op financiering van de partijen, maar die controleert alleen of partijen zich aan de wet houden. Daarmee is het nog geen papieren tijger, zegt politicoloog Sarah de Lange (Universiteit van Amsterdam), want die commissie grijpt wel degelijk af en toe in. Dat gebeurde bijvoorbeeld vorig jaar bij Forum voor Democratie vanwege onduidelijkheid over het ledental van de partij.

En het is niet zo dat er helemaal niet wordt nagedacht over strengere regels. De Lange zat zelf in een evaluatiecommissie die twee jaar geleden aanbevelingen deed over de regels rond partijdonaties. Er werd onder andere gekeken naar de noodzaak van een plafond aan de hoogte van donaties. “We hebben toen gezegd dat er op dat moment geen sprake was van zulke hoge donaties dat zo’n plafond nodig was. In de meeste andere landen is zo’n plafond er ook niet. Maar we hebben ook gezegd dat er opnieuw naar gekeken moet worden als die bedragen hoger worden.”

Postbusadres

De evaluatiecommissie kwam wel met andere aanbevelingen: partijen zouden alle giften boven de 2500 euro bekend moeten maken (in plaats van 4500) en donateurs zouden zich niet langer moeten kunnen verschuilen achter een postbusadres.

Die aanbevelingen zijn door minister Ollongren niet overgenomen. Er is, sinds de Kamer daar in 2016 toe had opgeroepen, wel een wet in de maak om donaties uit het buitenland te verbieden.

De Lange is het overigens eens met Krouwel dat een transparante financiering belangrijk is. “Maar de regels moeten ook weer niet zo streng worden dat daardoor bijvoorbeeld de afdracht onmogelijk wordt die sommige politici aan hun eigen partij doen.”

Peiling

D66 heeft nu 19 zetels in de Kamer en staat in de Peilingwijzer, een gemiddelde van peilingen van Ipsos, I&O Research en Kantar, tussen de 11 en 15 zetels.

Stemmen

De komende tijd bepalen de leden de definitieve volgorde van de lijst. Van 19 november tot 1 december kunnen de leden van D66 namelijk stemmen over de advieslijst. Begin december 2020 wordt de uiteindelijke lijst bekend.

Daarna wordt het definitieve programma vastgesteld tijdens een online-congres.

Kandidaten op de lijst per 02.12.2020

De leden van D66 hebben flink wat veranderingen aangebracht in de concept-kandidatenlijst van de partij voor de Tweede Kamerverkiezingen. Na de stemming onder de leden komen veel Kamerleden hoger op D66-lijst en zakken veel nieuwkomers juist. Zo daalde het Haagse gemeenteraadslid Hanneke van der Werf van de derde naar de negende plaats en Jeanet van der Laan, wethouder in Lisse, van de achtste naar de dertiende.

AD 03.12.2020

Kamerlid Vera Bergkamp steeg ten opzichte van de ‘advieslijst’ van het bestuur van 5 naar 3, haar collega Sjoerd Sjoerdsma van 7 naar 5 en Salima Belhaj van 9 naar 6. Verder klom Kamerlid Tjeerd de Groot van 12 naar 8 en Paul van Meenen van 14 naar 11.

Staatssecretaris van Financiën Hans Vijlbrief zakte van 10 naar 12.

De kandidatenlijst 01.12.2020

Overige kandidaten

De lijst wordt van plek 72 tot en met 80 door het Landelijk Bestuur aangevuld met lijstduwers.

Kajsa Ollongren Lijstduwer

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken wordt lijstduwer voor D66 bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart, meldt ze in een interview met de Volkskrant. Ollongren zegt zelf niet de Kamer in te gaan, omdat dat “andere capaciteiten vereist die ik niet bezit”. “Ik ben ambtenaar, wethouder en minister geweest, het bestuurlijke ligt mij meer.” Ze zegt ze dat ze “zichtbaar betrokken” wil zijn bij het team van lijsttrekker Sigrid Kaag, maar ze gaat niet de Tweede Kamer in.

Over haar kandidatuur voegde ze daar voor de ministerraad aan toe: “Wat we altijd in Nederland doen met het lijstduwerschap is dat je heel laag op de lijst komt. Dat doe je dus niet omdat je de Kamer in wil. Als je dat wil moet je gewoon op een verkiesbare plek proberen te komen en dat heb ik niet gedaan.”

Ollongren werd lange tijd ook als kandidaat-leider van D66 genoemd, maar in mei maakte ze bekend dat ze daarvan afziet. Ze was eerder vanwege ziekte maanden uit de running en volgens haar is het voor haar gezondheid beter als ze geen partijleider wordt.

Eerder ook al op lijst

Ollongren is minister van Binnenlandse Zaken en vicepremier. In 2006 stond ze ook op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer, op de vijfde plaats. Doordat D66 toen maar drie zetels haalde, viel ze buiten de boot.

De laatste tijd is ze als minister veel bezig met het in goede banen leiden van verkiezingen in coronatijd. Gisteren nam de Tweede Kamer haar wet aan, waarin diverse speciale maatregelen voor de Kamerverkiezingen staan.

De belangrijkste bepalingen zijn dat de verkiezingen over drie dagen worden uitgesmeerd en dat mensen van 70 jaar en ouder ook per post mogen stemmen. De Tweede Kamer riep het kabinet gisteren op ook te onderzoeken of stembureaus in de buitenlucht een mogelijkheid zijn.

Stemming onder alle leden

Anders dan bij veel andere partijen worden bij D66 de kandidatenlijsten niet vastgesteld op een congres, maar in een open stemming onder alle leden. Daardoor is de kans relatief groter dat er veranderingen komen in de lijstvolgorde.

De leden van D66 wezen eerder minister Sigrid Kaag al als lijsttrekker aan. D66 heeft nu 19 zetels in de Tweede Kamer en staat in de Peilingwijzer, een gemiddelde van de peilingen van Ipsos, I&O Research en Kantar, tussen de 11 en 15 zetels.

Telegraaf 08.03.2021

‘Stop subsidies op olie, gas en kolen’

D66 wil dat alle subsidies en belastingkortingen voor fossiele industrie – olie, gas en kolen – stoppen. Volgens lijsttrekker Sigrid Kaag is er ‘in de samenleving van morgen geen plek voor het verbanden van olie of CO2-uitstoot’.

Dat zei Kaag bij de campagneaftrap van D66 in Veldhoven, waar ze met een klimaatspeech de concurrentie zocht met GroenLinks. Volgens Kaag draaien kolencentrales – daar zijn er nog vier van in bedrijf in Nederland – alleen nog maar dankzij subsidie. In 2030 alle kolencentrales sluiten, zoals dat nu afgesproken is, duurt te lang. ,,Ik zeg vandaag: dat moet sneller.”

Lees ook;

Volgens Kaag is er ‘geen minuut, geen seconde’ te verliezen. Ze hekelt politici die klimaatproblemen ontkennen, politici die de aanpak daarvan op de lange baan willen schuiven en ‘weifelende politici’ die ‘weglopen’ als het erop aankomt. ,,Het is tijd om te handelen alsof ons huis in brand staat, omdat dit daadwerkelijk zo is.”

Beter milieu

Daarvoor is het nodig dat de overheid de regie neemt, vindt Kaag. ,,Ook als het moeilijk wordt of impopulair is.” Een beter milieu, zei ze, begint niet bij jezelf. ,,Een beter milieu begint bij politieke actie en bij overheidsingrijpen.” Daarvoor moet het systeem ‘op de schop’.

,,In die economie zullen we nog steeds vliegen. We zullen ook nog steeds vlees eten. Maar de vraag is of het minder en beter kan. En het antwoord is ja.” Volgens Kaag moet vlees dat wordt gekweekt in een laboratorium – wat nu nog in de kinderschoenen staat – straks goedkoper worden dan ‘geslacht’ vlees. Ook moet voor kortere reizen de trein ‘makkelijker en goedkoper’ worden dan het vliegtuig.

10 miljard nodig voor onderwijs

D66 wil 10 miljard euro steken in onderwijs en het gratis maken van kinderopvang. Het begrotingstekort mag flink oplopen omdat het onderwijs volgens lijsttrekker Sigrid Kaag ‘een Marshallplan’ nodig heeft. ,,Tegen kennisverlies bestaat geen vaccin.”

Met het geld – 7 miljard euro voor onderwijs en onderzoek en 3 miljard om kinderopvang vier dagen per week gratis te maken – moeten de salarissen van leraren op basisscholen en middelbare scholen gelijkgetrokken worden, komt er een studiebeurs van minimaal 300 euro per maand die niet na vier jaar ophoudt en krijgen kinderen uit armere wijken een gratis warme lunch voorgeschoteld.

Lees ook;

In een eerder onderwijsplan van D66 zouden álle kinderen nog een gezonde lunch geserveerd krijgen. Dat blijkt te duur, erkent partijleider Sigrid Kaag. ,,Dit kost 400 miljoen euro. We beginnen daar waar de nood het hoogst is.’’ Op sommige scholen is het een bekend probleem dat kinderen zonder ontbijt naar school komen en ook geen broodtrommeltje meekrijgen. ,,Je kunt niet leren op een lege maag.’’

In september 2020 presenteerde D66 reeds het concept-verkiezingsprogramma.

En de uiteindelijke Tweede Kamerverkiezingen staan gepland voor 17 maart 2021.

lees: Proces Verbaal verkiezing kandidatenlijst Tweede Kamerverkiezingen 2021 01.12.2020

lees: D66 concept verkiezingsprogramma een nieuw begin 2021

Staatssecretaris Hans Vijlbrief woont in Woubrugge en is kandidaat-Kamerlid voor D66.

Hans Vijlbrief (D66) sluit PVV en Forum uit: ‘Zij dragen discriminatie en racisme uit’

AD 12.03.2021 Historische boeken zijn de grote hobby van Hans Vijlbrief, de huidige staatssecretaris van Financiën. De Woubruggenaar is getrouwd en heeft twee kinderen (22 en 19 jaar). Als iemand het onderwerp ‘belastingdienst’ aansnijdt, duikt hij niet weg. ,,Het is zoals het is. Ik ben aangesteld om het beter te maken.’’ Vijlbrief is nummer 12 op de lijst van D66.

Windmolens of zonnepanelen? 

Hans Vijlbrief is een van de 48 kandidaten uit het Groene Hart die bij de komende verkiezingen een gooi doen naar een plek in de Tweede Kamer. In een serie legt AD Groene Hart een aantal van hen enkele dilemma’s voor.

,,Zonnepanelen, en dan het liefst op daken natuurlijk. Wij zijn ook voor windmolens, maar dan vooral op zee. Als het aan D66 ligt, wordt Nederland de grootste wind-op-zee producent van Europa. Op zee is beter, want daar zijn ze uit het zicht en ze wekken op ze ook nog veel meer energie op. Windmolens op land vind ik zelf niet vervelend, maar ik woon er dan ook niet vlak onder.’’

Lees ook;

Koeien in de wei of natuur in de polder?

,,Beide. We hebben natuurlijk fantastische natuur. Denk aan de Reeuwijkse plassen of De Wijde Aa. Die natuur moeten we uitbreiden. Qua landbouw willen wij boeren helpen om over te stappen op kringlooplandbouw. Dat betekent voor het Groene Hart dat er minder koeien zullen zijn, maar dat die koeien wel vaker in de wei staan. En dat er minder uitstoot van stikstof is. Zo kunnen we in stedelijke gebieden ook nog extra woningen bouwen, want dat is ook hard nodig.’’

Jongeren hebben het hartstikke zwaar tijdens de lockdown. Ik zie het ook in m’n eigen omgeving, aldus Hans Vijlbrief.

Investeren in jeugdwerk of hardere straffen voor jonge criminelen?

,,Investeren in jeugdwerk en beter begeleiden van jongeren die voor het eerst in de fout gaan. Volgens mij moet je jeugdwerk ook los zien van criminaliteit. Jongeren hebben het hartstikke zwaar tijdens de lockdown. Ik zie het ook in m’n eigen omgeving. We moeten hen zo snel als mogelijk is weer meer fysiek naar school laten gaan. En we willen flink investeren in onderwijs zodat we jonge generaties helpen om zo goed mogelijk uit de coronacrisis te komen.’’

Hoe snel moeten we van het gas af, of hoeft dat niet?

,,We moeten heel snel van het gas af. Niet alleen vanwege de veiligheid van de Groningers, maar ook omdat we minder afhankelijk moeten zijn van bijvoorbeeld Poetin voor ons gas. We moeten overstappen op duurzamere alternatieven. Het zal per wijk verschillen hoe snel en op welke manier we dat gaan doen. Wij trekken daar veel geld voor uit, zodat we samen met bewoners en gemeenten daar goede plannen voor kunnen maken.’’

Onbegrijpe­lijk dat CDA en VVD in Brabant nog met Forum samenwer­ken, aldus Hans Vijlbrief.

Minder vliegen of lang leve Schiphol?

,,Minder vliegen, al is de kracht van Schiphol voor onze economie groot. Nederland is een aantrekkelijk land voor bedrijven, dat komt mede door de hubfunctie van Schiphol. Hopelijk ook na corona. We hebben met dit kabinet een eerste stap gezet door vliegen te belasten. Je betaalt dan per ticket. Wij willen de prijs daarvan iets verhogen en we willen in Europees verband een kerosinebelasting. Eerder vlogen zakenreizigers voor een paar vergaderingen naar de andere kant van de wereld. Nu zien we dat het vaker digitaal kan. Digitale conferenties zullen ook na corona hopelijk de norm blijven.’’

Regeren met de VVD of in oppositie met de PvdA?

,,Regeren. En met wie we een coalitie vormen, dat zien we na 17 maart. Wij sluiten de PVV en Forum voor Democratie uit. Omdat hun plannen en politici discriminatie en racisme uitdragen. Onbegrijpelijk dat CDA en VVD in Brabant nog met Forum samenwerken. D66 wil een zo progressief mogelijk kabinet. Dan kunnen we onze grote ambities voor bijvoorbeeld onderwijs en de aanpak van de klimaatcrisis het beste realiseren.’’

Kaag: medisch-ethische onderwerpen vrije kwestie

NOS 10.03.2021 Medisch-ethische onderwerpen moeten een vrije kwestie zijn en daar moeten geen afspraken over worden gemaakt in het nieuwe regeerakkoord. Dat heeft D66-lijstrekker Kaag gezegd bij de NOS.

Eerst was ze te gast in het NOS Radio 1 Journaal en daarna beantwoordde ze vragen in een NOS-uitzending op Facebook en YouTube “Dit hoort bij het maatschappelijk debat en daarna in de Tweede Kamer.” Kwesties van leven en dood kun je volgens haar niet uitruilen.

Dat geldt ook voor het wetsvoorstel voltooid leven van D66. “Als ik 75 ben en het gevoel heb dat ik klaar ben met mijn leven en dat ik wil sterven op de manier die ik kies, hebben we daar een zorgvuldig proces voor ontwikkeld. Daar moeten we als beschaafde samenleving naar willen kijken.”

Op de vraag wat dat betekent voor een eventuele nieuwe samenwerking met de ChristenUnie, antwoordde ze dat dat aan die partij is. “Dit lijkt mij de transparantere en eerlijkere weg.”

Kaag: ‘Kwesties over leven en dood zijn voor mij geen uitruil’

D66 wil het leenstelsel voor studenten omzetten in een systeem van beurzen. D66 heeft eerder meegewerkt aan het leenstelsel, maar is daar net als veel andere partijen van teruggekomen. Kaag zei dat het systeem niet goed heeft uitgepakt voor de studenten. Volgens de plannen van D66 kunnen studenten die in het leenstelsel hebben moeten lenen een compensatie krijgen van 4000 euro.

Kaag erkende dat dat een schamel bedrag is voor studenten die veel meer hebben moeten lenen. Maar volgens haar zou een hogere compensatie te veel beslag leggen op de begroting.

D66 wil 7 miljard euro extra steken in onderwijs en 3 miljard in de kinderopvang. In het onderwijs zet Kaag vooral in op gelijke kansen. Ze wil onder meer dat er meer mensen voor de klas staan, dat er extra taallessen komen en dat salarissen van leraren op de basisschool even hoog worden als die in het voortgezet onderwijs: “We moeten het hebben van onze kennis. We moeten niet achterblijven.”

Ze erkende nog eens dat het huidige kabinet meer aan onderwijs had moeten doen, maar benadrukte dat D66 niet de enige partij in de coalitie was.

‘Boeren kunnen niet zo doorgaan’

Over de stikstofcrisis zei Kaag dat D66 het eerlijke verhaal vertelt en dat de boeren niet kunnen doorgaan zoals het was. “Als je dit niet oplost, kunnen we niet bouwen en dat accepteert niemand.” D66 wil de veestapel halveren. Kaag wil dat er geïnvesteerd wordt in een verandering en dat de boeren worden geholpen over te stappen naar kringlooplandbouw. “En diegenen die dat willen, kunnen worden uitgekocht.”

Ook de coronacrisis kwam even aan de orde. Kaag is ongeduldig om mensen zo snel mogelijk weer aan allerlei dingen in het maatschappelijk leven te laten meedoen, hetzij met een bewijs dat ze zijn ingeënt, hetzij via een gratis test.

“Zo kunnen we allemaal weer een beetje gaan leven en kunnen we de economie laten herstarten.” Ook het kabinet wil die richting op. Kaag zei daarover dat het de goede kant opgaat. Ze benadrukte dat mensen zelf kunnen kiezen of ze zich willen laten vaccineren of dat ze een test laten doen.

De D66-leider wil zich niet vastleggen op met welke partij ze wil regeren. Volgens haar zijn kiezers daar niet mee bezig. “Wij willen een progressieve constructie vanuit de inhoud. Het is voortijdig om voor een bepaalde combinatie te pleiten.” Ze wil alleen in geen geval met PVV of Forum voor Democratie.

Kaag wil medisch-ethische kwesties niet regelen in regeerakkoord

MSN 10.03.2021 D66-leider Sigrid Kaag wil medisch-ethische kwesties niet gaan vastleggen in een regeerakkoord. Het moet een vrije kwestie zijn voor Kamerleden. “Daar moet je geen formatieafspraken over maken. Kwesties van leven en dood zijn voor mij geen uitruil”, zei ze tegen de NOS.

Volgens Kaag horen deze zaken bij het maatschappelijk debat en daarna moet het een zaak zijn voor de Tweede Kamer. Dat vind ze “transparant en een eerlijker weg”.

D66 komt onder meer met een initiatiefwet over voltooid leven. Dat houdt in dat mensen van 75 jaar en ouder met een langdurige en onveranderlijke stervenswens, de mogelijkheid krijgen om een eind aan hun leven te maken. In het huidige kabinet kwam dat er niet omdat CDA en ChristenUnie tegen zijn.

Kaag wil zich hard maken voor de initiatiefwet. ChristenUnie heeft al weer aangegeven dat het voor haar een breekpunt is. Het is ook maar de vraag of er een meerderheid in de Kamer voor te vinden is.

Bij de vorming van het kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie waren medisch-ethische kwesties een zeer gevoelig punt.

https://img-s-msn-com.akamaized.net/tenant/amp/entityid/BB1eruGY.img?h=985&w=1438&m=6&q=60&o=f&l=f&x=662&y=325

Kaag wil medisch-ethische kwesties niet regelen in regeerakkoord

MSN 10.03.2021 D66-leider Sigrid Kaag wil medisch-ethische kwesties niet gaan vastleggen in een regeerakkoord. Het moet een vrije kwestie zijn voor Kamerleden. “Daar moet je geen formatieafspraken over maken. Kwesties van leven en dood zijn voor mij geen uitruil”, zei ze tegen de NOS.

Volgens Kaag horen deze zaken bij het maatschappelijk debat en daarna moet het een zaak zijn voor de Tweede Kamer. Dat vind ze “transparant en een eerlijker weg”.

D66 komt onder meer met een initiatiefwet over voltooid leven. Dat houdt in dat mensen van 75 jaar en ouder met een langdurige en onveranderlijke stervenswens, de mogelijkheid krijgen om een eind aan hun leven te maken. In het huidige kabinet kwam dat er niet omdat CDA en ChristenUnie tegen zijn.

Kaag wil zich hard maken voor de initiatiefwet. ChristenUnie heeft al weer aangegeven dat het voor haar een breekpunt is. Het is ook maar de vraag of er een meerderheid in de Kamer voor te vinden is.

Bij de vorming van het kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie waren medisch-ethische kwesties een zeer gevoelig punt.

Kaag: subsidies aan fossiele industrie stoppen

NOS 13.02.2021 D66 wil dat alle subsidies en belastingkortingen voor de fossiele industrie stoppen. Het gaat onder meer om vrijstellingen van accijns op kerosine en scheepsbrandstof. Verder moeten alle kolencentrales sneller dicht dan 2030, zoals nu de bedoeling is. En binnen tien jaar moet er een einde komen aan de bio-industrie.

D66-lijsttrekker Kaag zette de plannen vandaag uiteen in een speech aan het begin van de campagne van haar partij voor de Kamerverkiezingen van maart. Een groot deel van haar toespraak besteedde Kaag aan het klimaat: “We hebben geen minuut te verliezen. Het is tijd om te handelen alsof ons huis in brand staat, omdat dit ook daadwerkelijk zo is.”

Kaag zei ook dat door de stijging van de zeespiegel Nederland van alle Europese landen het meest acuut wordt bedreigd.

“Rechter moet er niet aan te pas hoeven komen”

De D66-lijsttrekker voegde eraan toe dat het ons nooit meer mag gebeuren dat er een rechter aan te pas moet komen om de Nederlandse staat aan zijn kerntaak te houden: “de bescherming van het leven en het welzijn van zijn burgers”. Kaag doelde daarmee op het Urgenda-vonnis over de uitstoot van broeikasgassen.

Volgens Kaag heeft de politiek mensen te lang voorgehouden dat een beter milieu begint bij jezelf. “Een beter milieu begint bij politieke actie en bij overheidsingrijpen.”

De D66-leider pleitte onder meer voor een halvering van de veestapel. Ze zei ook dat in de economie van morgen nog steeds plek zal zijn voor de landbouw. “Maar dan moet het systeem wel overhoop.”

D66 wil dat er na de verkiezingen een ‘burgerforum’ komt van een willekeurig gekozen groep burgers. Dat forum moet “richting geven aan de klimaatagenda”.

Kaag in ‘klimaatspeech’: ‘Stop subsidies op olie, gas en kolen’

AD 13.02.2021 D66 wil dat alle subsidies en belastingkortingen voor fossiele industrie – olie, gas en kolen – stoppen. Volgens lijsttrekker Sigrid Kaag is er ‘in de samenleving van morgen geen plek voor het verbanden van olie of CO2-uitstoot’.

Dat zei Kaag bij de campagneaftrap van D66 in Veldhoven, waar ze met een klimaatspeech de concurrentie zocht met GroenLinks. Volgens Kaag draaien kolencentrales – daar zijn er nog vier van in bedrijf in Nederland – alleen nog maar dankzij subsidie. In 2030 alle kolencentrales sluiten, zoals dat nu afgesproken is, duurt te lang. ,,Ik zeg vandaag: dat moet sneller.”

Lees ook;

Volgens Kaag is er ‘geen minuut, geen seconde’ te verliezen. Ze hekelt politici die klimaatproblemen ontkennen, politici die de aanpak daarvan op de lange baan willen schuiven en ‘weifelende politici’ die ‘weglopen’ als het erop aankomt. ,,Het is tijd om te handelen alsof ons huis in brand staat, omdat dit daadwerkelijk zo is.”

Beter milieu

Daarvoor is het nodig dat de overheid de regie neemt, vindt Kaag. ,,Ook als het moeilijk wordt of impopulair is.” Een beter milieu, zei ze, begint niet bij jezelf. ,,Een beter milieu begint bij politieke actie en bij overheidsingrijpen.” Daarvoor moet het systeem ‘op de schop’.

,,In die economie zullen we nog steeds vliegen. We zullen ook nog steeds vlees eten. Maar de vraag is of het minder en beter kan. En het antwoord is ja.” Volgens Kaag moet vlees dat wordt gekweekt in een laboratorium – wat nu nog in de kinderschoenen staat – straks goedkoper worden dan ‘geslacht’ vlees. Ook moet voor kortere reizen de trein ‘makkelijker en goedkoper’ worden dan het vliegtuig.

Ook benadrukte Kaag wat D66 als ‘klimaatpartij’ bereikte in kabinet-Rutte III, dat in 2017 door oud-D66-leider Alexander Pechtold ‘het groenste kabinet ooit’ werd genoemd. ,,Ons kabinet investeerde meer in natuur en klimaat dan welk eerder kabinet ook. De doelen van Parijs zijn vastgelegd in de wet. We hebben een van de eerste en meest ambitieuze klimaatakkoorden van de wereld.”

Spaanse zonnek­racht, Scandinavi­sche water­kracht, Nederland­se windkracht: het is een machtige combinatie op de weg naar klimaatneu­tra­li­teit

Europese samenwerking

De D66-voorvrouw pleitte ook voor Europese samenwerking bij de klimaattransitie. ,,Spaanse zonnekracht, Scandinavische waterkracht, Nederlandse windkracht: het is een machtige combinatie op de weg naar klimaatneutraliteit.”

Ook moet er over tien jaar een einde komen aan de bio-industrie. Kaag herhaalde het standpunt van haar partij dat de veestapel in ons land met de helft moet inkrimpen. Wel moet ‘het boeren’ een ‘Nederlandse traditie om te koesteren’ blijven. ,,Maar wel zoals het ooit is bedacht. Met oog voor het welzijn van boer, natuur en klimaat.”

D66-leider Kaag wil snellere sluiting kolencentrales

MSN 13.02.2021 D66 vindt dat de nog resterende kolencentrales eerder dicht moeten dan in 2030. Dat heeft lijsttrekker Sigrid Kaag gezegd tijdens een campagnebijeenkomst van de sociaal-liberale partij.

Vanaf 2030 is het verboden elektriciteit op te wekken met behulp van steenkool. Alle kolencentrales moeten dan dicht zijn of ze moeten zijn overgeschakeld op andere brandstoffen. Die deadline hanteert D66 ook in het verkiezingsprogramma. “Maar ik zeg vandaag: het moet sneller”, aldus Kaag.

“Kolencentrales draaien alleen nog maar dankzij subsidie”, zegt Kaag. Daar moet wat haar betreft een einde aan komen. Dat geldt ook voor belastingkortingen en subsidies voor andere vormen van fossiele energie. “In de samenleving van morgen is er geen plek voor het verbranden van olie of voor CO2-uitstoot.”

In plaats daarvan moet wat Kaag betreft nog meer geïnvesteerd worden in duurzame alternatieven, zoals energie uit wind en zon. Grote, vervuilende bedrijven begrijpen volgens haar best “dat de politiek moet ingrijpen” om klimaatverandering tegen te gaan.

Waar blijft het Kaag-effect? ‘Met een campagne op sneakers kom je er niet’

MSN 13.02.2021 De campagne van D66 draait voor een groot deel om Sigrid Kaag. Maar het Kaag-effect is er vooralsnog niet. D66 is de enige regeringspartij die fors verliest in de peilingen. Toch houden D66’ers hoop op het Kaag-effect, blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. Maar er klinkt ook kritiek. Want: de tijd dringt.

Ophef rondom de sneakers van Sigrid Kaag, haar nieuwe kapsel of haar guilty pleasure, die ze opbiechtte bij Linda’s Wintermaand: het kijken van TLC na een lange werkdag.

En dan was er ook nog een spraakmakende publiciteitscampagne, waarin Kaag als een powervrouw werd neergezet en vergeleken werd met de grootste vrouwelijke wereldleiders.

Onder vergrootglas

De campagne van D66 – die vandaag officieel wordt afgetrapt – draait voor een groot deel om ‘nieuw leiderschap’ in de vorm van de 59-jarige Kaag. Op 21 juni vorig jaar maakte ze haar kandidatuur wereldkundig, de partij dacht goud in handen te hebben. Kaag was anders, apolitiek, met ruime internationale ervaring en ze stond symbool voor een nieuwe manier van leiding geven.

Ze zou weleens de eerste vrouw kunnen zijn die kans maakt op het Torentje. Een ambitie die Kaag meerdere malen uitsprak.

© Aangeboden door RTL Nieuws

Kaag-effect blijft uit

Maar vijf weken voor de Tweede Kamerverkiezingen lijkt het Torentje niet meer dan een droom. Het gehoopte Kaag-effect blijft vooralsnog uit, ziet ook Peter Kanne van I&O Research. Kanne houdt zich bezig met politiek- en opinieonderzoek.

“Er was misschien even sprake van een Kaag-effect. Vanaf het moment dat Kaag zich kandideerde, steeg de partij naar 13,14 zetels”, zegt de onderzoeker. “Maar dat effect lijkt van korte duur. Nu zakken ze weer iets weg.” In de meest recente I&O-peiling die vandaag naar buiten komt, staat D66 op 12 zetels, en wordt de partij voorbij gestreefd door de PvdA van Lilianne Ploumen.

Risico

Om Kaag zo naar voren te schuiven, is risicovol, zegt Kanne. Ze ligt daardoor onder een vergrootglas.

“Het is de vraag of het überhaupt verstandig is om een campagne op te hangen aan de persoon van de lijsttrekker. Helemaal bij D66. D66-kiezers zijn mensen die heel inhoudelijk kijken. Die vragen zich af: heeft een partij mij iets te bieden? Kan de partij het land besturen?”

© Aangeboden door RTL Nieuws

Warme vrouw

RTL Nieuws sprak met D66’ers door het hele land. Van oud-Kamerleden tot lokale D66-politici. Sommigen wilden met naam worden genoemd, anderen deden het liever anoniem.

Over de persoon Kaag klinken vooral lovende woorden. “Ze doet het knap en overtuigend. Ze is authentiek en echt”, zegt een oud-D66-Kamerlid. “Er gaat veel positiviteit van haar uit”, vindt ook het Leidse D66-raadslid Amela Halilovic. “Helemaal geen elitaire vrouw, zoals weleens wordt geschetst. Maar juist heel toegankelijk.”

Tobias van Elferen, D66-fractievoorzitter in Nijmegen: “Met Kaag laten we nieuw leiderschap zien. Ze is heel erudiet en interessant.”

Eerste Kamerlid Petra Stienen ziet de sympathie voor Kaag in haar omgeving groeien: “Ik zag iets opvallends gebeuren. Na de documentaire over Kaag zeiden opeens allerlei mensen in mijn omgeving die normaal geen D66 stemmen: ik ga op Kaag stemmen.”

© Aangeboden door RTL Nieuws

Tiener op sneakers

Maar er klinkt ook kritiek van D66’ers. Want: waar staat D66 nu voor en ligt de focus niet te veel op Kaag? Die publiciteitscampagne van #TeamKaag zorgde bij veel D66’ers voor een nare bijsmaak.

“Het enige beeld wat naar buiten lijkt te komen, is die campagne in de Schilderswijk waar ze op sneakers liep. Als een tiener op sneakers. Zowel inhoudelijk als technisch snap ik niets van die campagne. Ik heb geen flauw idee waarom D66 wil dat ik op ze stem”, zegt een hooggeplaatste D66’er.

Kans grijpen

Ook D66-prominent Jan Terlouw is kritisch. Het Kaag-effect is er nog niet, constateert hij. “Het is nu voor de kiezer ook niet duidelijk genoeg waar de partij voor staat en waar de nadruk op ligt. Dat geldt overigens ook voor de andere partijen.”

Terlouw verwacht dat dat bij de (tv-)debatten komt. “Tenminste, dat hoop ik. D66 moet nog wat loskomen van het regeerakkoord. Ze moeten een kans krijgen. Wie is ze en wat wil ze?”

© Aangeboden door RTL Nieuws

Corona maakt het moeilijk

Waarom de partij maar niet van de grond komt en het Kaag-effect uitblijft? D66’ers leggen de oorzaak ook bij corona.

D66-fractievoorzitter in Amsterdam, Reinier van Dantzig: “Het is gewoon een heel ingewikkelde periode om campagne te voeren, vanwege corona. Het is zoeken. We kunnen nu niet in zaaltjes samenkomen of langs de deuren gaan. Corona is allesomvattend. Iedereen heeft het moeilijk. Alleen Mark Rutte staat als premier de hele tijd voor de microfoon. Daar plukt hij de vruchten van.”

Een oud-Kamerlid: “Mensen vertrouwen nu de dagelijkse politiek. Het bestuur van Rutte. Dat is balen. En lastig ook voor D66. Niemand staat er goed voor. Behalve de VVD dan.”

© ANP  Minister Wouter Koolmees op het Binnenhof in december 2020.

Gendergekleurde Bach-uitvoeringen

Moet Kaag zich niet meer profileren en op de voorgrond treden? Of moeten de andere D66’ers in het kabinet dat doen, zoals de ministers Wouter Koolmees (Sociale Zaken), Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) of Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken)?

Een hooggeplaatste D66’er zegt daarover: “De enige D66-bewindspersoon die het goed doet, is Wouter Koolmees. Kajsa Ollongren viel ook tegen, ze wilde veel te fanatiek van het referendum af. En Ingrid van Engelshoven heeft zich de afgelopen vier jaar alleen maar beziggehouden met ‘gendergekleurde Bach-uitvoeringen’.”

Verbinder

Andere D66’ers roemen Kaag juist omdat ze zich in deze crisistijd opstelt als een enorme verbinder. “Dat siert haar en past ook in deze tijd.”

D66-fractievoorzitter in de gemeenteraad in Groningen Tom Rustebiel: “Ik vind het verhaal waarmee de partij de verkiezingen ingaat heel helder. Een goeie focus. Onderwijs, wonen en duurzaamheid. Dat zijn goeie thema’s voor de achterban hier in Groningen.”

Campagne moet nog beginnen

Is het denkbaar dat het Kaag-effect nog een opleving krijgt? “Alles is denkbaar”, zegt onderzoeker Kanne. “Maar ze zal het heel goed moeten gaan doen in de debatten. D66 is een sociale en warme partij. Dat sociale en dat warme straalt ze nog onvoldoende uit en dat zal ze moeten laten zien.”

D66’ers houden de moed er in. “Onze campagne geeft energie. We weten nieuwe mensen te vinden. Of we beloond gaan worden? Dat merken we bij de finish. Parijs is nog ver weg”, zegt Amsterdammer Van Dantzig.

Campagneleider Sjoerd Sjoerdsma twitterde over de stijgende ledentallen van de partij, sinds het aantreden van Kaag. Ruim 2000 nieuwe leden hebben zich het afgelopen jaar gemeld.

“Dat is natuurlijk mooi”, zegt een oud-Kamerlid daarover. “Maar de valkuil is dat D66’ers soms de neiging hebben vooral te luisteren naar de leden en te weinig naar de kiezers. Daar moeten ze voor waken.”

Vleugels bij de debatten

De campagne begint pas bij de debatten. “Daar kun je vleugels krijgen. Dat is het moment dat het losgaat. De wedstrijd moet nog beginnen”, zegt een oud-D66-Kamerlid.

Een ander zegt: “Het komt goed. Maar of het het Torentje wordt, dat is de vraag. Er kan nog van alles gebeuren: als Wopke morgen een fout maakt, dan zal je zien wat er gebeurt. Dat is het spannende aan de verkiezingen.”

Metoo-kwestie

Kaag moet dus aan de bak. Makkelijk wordt het niet. Daarbij sluimert er ook nog een vervelende metoo-kwestie rondom een prominent partijlid boven de partij. Kaag nam de kwestie meteen hoog op en startte een onderzoek naar mogelijke seksuele intimidatie binnen de partij. Maar de uitkomst daarvan laat nog steeds op zich wachten.

Kanne stelt dat in de politiek alles mogelijk is: “Verkiezingen worden besloten in de laatste weken. Misschien wel in de laatste dagen. Dus het Kaag-effect kan nog komen. Maar dan zal ze het in die debatten wel heel goed moeten doen.”

Wie is Sigrid Kaag?

 • Kaag werd geboren in 1961 in Rijswijk, als dochter van een klassiek pianist. Ze groeide op in Zeist.
 • Ze studeerde in Caïro, haalde twee masters in Internationale Relaties in Groot-Brittannië. Ze werkte daarna voor Shell in Londen en deed het diplomatenklasje van het ministerie van Buitenlandse Zaken.
 • In 1994 nam ze een baan bij UNRWA, de VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen.
 • Op 26 oktober 2017 trad zij toe tot het kabinet Rutte III. Als minister van Buitenlandse Handel.
 • Kaag is gehuwd met Anis al-Qaq, tandarts en voormalig Palestijns ambassadeur in Zwitserland, en heeft vier kinderen.

Meer: Agnes de Goede en Floor Bremer Sigrid Kaag

D66: 10 miljard nodig voor onderwijs

AD 12.02.2021D66 wil 10 miljard euro steken in onderwijs en het gratis maken van kinderopvang. Het begrotingstekort mag flink oplopen omdat het onderwijs volgens lijsttrekker Sigrid Kaag ‘een Marshallplan’ nodig heeft. ,,Tegen kennisverlies bestaat geen vaccin.”

Met het geld – 7 miljard euro voor onderwijs en onderzoek en 3 miljard om kinderopvang vier dagen per week gratis te maken – moeten de salarissen van leraren op basisscholen en middelbare scholen gelijkgetrokken worden, komt er een studiebeurs van minimaal 300 euro per maand die niet na vier jaar ophoudt en krijgen kinderen uit armere wijken een gratis warme lunch voorgeschoteld.

Lees ook;

In een eerder onderwijsplan van D66 zouden álle kinderen nog een gezonde lunch geserveerd krijgen. Dat blijkt te duur, erkent partijleider Sigrid Kaag. ,,Dit kost 400 miljoen euro. We beginnen daar waar de nood het hoogst is.’’ Op sommige scholen is het een bekend probleem dat kinderen zonder ontbijt naar school komen en ook geen broodtrommeltje meekrijgen. ,,Je kunt niet leren op een lege maag.’’

Kruideniersmentaliteit

Midden in de coronacrisis is er geen geld ‘over’ voor dergelijke investeringen. Om dat toch te kunnen betalen, komt D66 met een belasting op grote vermogens en op vervuilende bedrijven. Maar dat levert niet genoeg geld op. Daarom wil Kaag ook de staatsschuld laten oplopen om extra geld vrij te maken. ,,Bij de vorige crisis is de fout gemaakt om fors te bezuinigen. Dat was een kruideniersmentaliteit. Nu moet er geïnvesteerd worden, die urgentie en noodzaak wordt door het coronavirus alleen maar groter. Maar tegen kennisverlies bestaat geen vaccin.’’

Door dat geld in onderwijs te steken, wordt er volgens haar geïnvesteerd in welvaart voor de toekomst en kan de economie uit het slop worden getrokken. ,,Er is een Marshallplan voor onderwijs nodig”, zegt ze, verwijzend naar het Amerikaanse hulpplan voor Europa na de Tweede Wereldoorlog. Of het grote bedrag bij een eventuele kabinetsformatie een breekpunt wordt, wil ze niet zeggen. ,,Laat anderen mij dan maar overtuigen dat er ook een alternatief is om de economie te herstellen. Die weg ís er niet.’’

Fooien

Als je voor een dubbeltje geboren bent, kon je een kwartje worden. Daar ben ik zelf het product van, aldus D66-lijsttrekker Sigrid Kaag.

Ze hekelt VVD en CDA die bij de vorige kabinetsformatie respectievelijk 100 en 200 miljoen voor onderwijs wilden uittrekken. ,,Dat zijn bijna fooien’’, schampert ze. D66 wilde 4 miljard euro investeren. Uiteindelijk werd er 1,9 miljard uitgetrokken. Oud-onderwijsminister Jet Bussemaker (PvdA) schreef in haar deze week verschenen boek dat toenmalig D66-leider Alexander Pechtold vooral met een groot bedrag wilde pronken en zich weinig bekommerde om ‘concrete inhoudelijke resultaten’. Kaag: ,,Bussemakers partij heeft in het vorige kabinet op onderwijs bezuinigd.”

D66 steunde alle onderwijsbegrotingen van het afgelopen decennium en was er sinds 2017 als regeringspartij medeverantwoordelijk voor. Toch is het Nederlandse onderwijs volgens Kaag de afgelopen jaren ‘structureel verwaarloosd’. Daardoor krijgen niet alle kinderen dezelfde kansen. Vroeger, zegt Kaag, kon dat nog wel. ,,Als je voor een dubbeltje geboren bent, kon je een kwartje worden. Daar ben ik zelf het product van.” Nu gebeurt het te vaak dat kinderen die in bepaalde wijken worden geboren een taalachterstand hebben, zegt Kaag, die zij op school niet meer inhalen. ,,Je kunt niet zeggen: jammer, jij bent in de verkeerde wijk geboren.’’

Op de basisschool krijgen leerlingen van laagopgeleide ouders vaker een lager advies voor hun vervolgopleiding dan kinderen van hoogopgeleide ouders, blijkt al jaren uit onderzoek. Dat hardnekkige probleem is niet met geld op te lossen. ,,Geld is een middel’’, stelt Kaag. De gratis kinderopvang is volgens haar ‘niet alleen’ bedoeld om ouders meer te kunnen laten werken, maar juist om kinderen aan de start ‘gelijke kansen op goede taalontwikkeling’ te geven. ,,Je moet beginnen aan de basis.’’

Langere schooldag

Op de basisschool moeten leraren ‘meer waardering krijgen’. Dat moet volgens haar gebeuren door lerarensalarissen over de hele linie te verhogen en door te zorgen dat leraren minder uren voor de klas staan, zodat ze meer tijd krijgen om lessen voor te bereiden. Ook moeten er meer leraren in de klas zijn om achterstanden weg te werken, wordt de schooldag langer om ruimte te maken voor cultuur, sport en huiswerkbegeleiding en worden de klassen kleiner – naar maximaal 23 leerlingen.

Voor al die plannen zijn veel extra leerkrachten nodig, die nu niet beschikbaar zijn. In het onderwijs is momenteel sprake van een lerarentekort, dat met name in de grote steden wordt gevoeld. ,,Dit is geen oplossing voor morgen’’, erkent Kaag. ,,Maar je moet wel ergens beginnen.’’ Als het vak van leraar aantrekkelijker wordt, zal ook de belangstelling voor de lerarenopleidingen toenemen, denkt ze. ,,Als door gratis kinderopvang huidige leraren meer gaan werken, kun je met de bestaande leerkrachten al een deel van onze doelen realiseren.’’

Banen

Kaag zegt niet tot welke hoogte ze de staatsschuld wil laten oplopen, maar benadrukt dat het binnen de Europese begrotingsregels moet blijven. ,,Wij vinden dit plan belangrijk. De economie zal zich herstellen.’’ Onderwijs is volgens Kaag ‘cruciaal’ voor banen. ,,Werkgeversvoorzitter Ingrid Thijssen pleit ook voor meer investeringen in onderwijs. Ons verdienvermogen is daar één op één aan gerelateerd. Willen we middenmoter worden of willen we koploper blijven?’’

Je kunt niet zeggen: jammer, jij bent in de verkeerde wijk geboren, aldus D66-lijsttrekker Sigrid Kaag.

D66 wil lagere maandlasten voor starters op de woningmarkt

MSN 07.02.2021 De maandlasten voor starters op de woningmarkt moeten lager, vindt D66, bijvoorbeeld door een langere looptijd voor hypotheken. De maandlasten zijn volgens de partij nu vaak erg hoog, terwijl starters over het algemeen nog niet zo’n hoog salaris hebben.

De partij wil een looptijd voor een hypotheek van bijvoorbeeld 40 jaar in plaats van 30 jaar. Voor een huis van 325.000 euro scheelt dat ongeveer 220 euro per maand, bij een rente van 1,1 procent, rekent een woordvoerder voor.

“Jonge mensen die een huis kopen hebben ademruimte nodig”, zegt D66-fractievoorzitter Rob Jetten. “Daarom is het goed als je ervoor kan kiezen om de lasten wat meer te spreiden over je leven.”

Hypotheekrenteaftrek

Op de lange termijn kost het natuurlijk wel meer geld, omdat men langer rente betaalt. Ook houdt men mogelijk een hogere restschuld bij verkoop, omdat men minder aflost per maand. Hetzelfde geldt voor een deels aflossingsvrije hypotheek. De woordvoerder benadrukt dat het om een vrijwillige keuze gaat. “Uiteraard is het belangrijk dat starters zich goed laten inlichten: geleend geld moet immers worden betaald.”

Daarnaast wil D66 de hypotheekrenteaftrek afschaffen. Daarvoor geldt nu dat men er alleen recht op heeft bij een hypotheek die niet langer loopt dan 30 jaar. De partij wil dat iedereen een belastingvoordeel van “minimaal ruim 200 euro per maand” krijgt door de afschaffing ervan, die samenhangt met het plan van D66 om alle toeslagen af te schaffen. Volgens de partij pakt de hypotheekrenteaftrek vooral goed uit voor mensen met duurdere huizen.

Minister Ollongren wordt bij verkiezingen lijstduwer voor D66

 

Minister Ollongren wordt bij verkiezingen lijstduwer voor D66

NU 18.12.2020 Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken wordt lijstduwer voor D66 bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart, meldt ze in een interview met de Volkskrant. Ollongren zegt zelf niet de Kamer in te gaan, omdat dat “andere capaciteiten vereist die ik niet bezit”.

“Ik ben straks ambtenaar, wethouder en minister geweest, het bestuurlijke ligt mij meer. Ik wil wel zichtbaar betrokken zijn bij het team van Sigrid Kaag, maar voor het parlementaire handwerk acht ik anderen meer geschikt”, aldus Ollongren tegen de krant.

Eerder dit jaar zag de minister al af van deelname aan de race voor het partijleiderschap van D66. “Ik denk niet dat het verstandig is. Het is beter als jullie een van de andere kandidaten kiezen in de wetenschap dat er heel andere goede kandidaten zijn”, zei ze toen in talkshow M.

Lijstduwers staan bewust onderaan op de kieslijst en hoeven zelf geen zetel te winnen. Met hun deelname op deze plekken hopen ze wel stemmen voor hun partij binnen te halen.

In 2006 stond Ollongren ook op de kandidatenlijst van D66, op de vijfde plaats. Omdat de partij toen drie zetels haalde, viel ze buiten de boot. Daarna werd ze topambtenaar op het ministerie van Algemene Zaken van premier Mark Rutte. In 2014 volgde een wethouderschap in Amsterdam, waarna ze in 2017 minister van Binnenlandse Zaken werd.

Lees meer over: Politiek  Kajsa Ollongren  D66

Ollongren bij Kamerverkiezingen lijstduwer D66

NOS 19.12.2020 Minister Kajsa Ollongren wordt bij de Tweede Kamerverkiezingen lijstduwer voor haar partij D66. In een gesprek met de Volkskrant zegt ze dat ze “zichtbaar betrokken” wil zijn bij het team van lijsttrekker Sigrid Kaag, maar ze gaat niet de Tweede Kamer in.

Volgens Ollongren zijn daar andere capaciteiten voor vereist dan die zij bezit. “Ik ben straks ambtenaar, wethouder en minister geweest, het bestuurlijke ligt mij meer.” Over haar kandidatuur voegde ze daar voor de ministerraad aan toe: “Wat we altijd in Nederland doen met het lijstduwerschap is dat je heel laag op de lijst komt. Dat doe je dus niet omdat je de Kamer in wil. Als je dat wil moet je gewoon op een verkiesbare plek proberen te komen en dat heb ik niet gedaan.”

Ollongren werd lange tijd ook als kandidaat-leider van D66 genoemd, maar in mei maakte ze bekend dat ze daarvan afziet. Ze was eerder vanwege ziekte maanden uit de running en volgens haar is het voor haar gezondheid beter als ze geen partijleider wordt.

Eerder ook al op lijst

Ollongren is minister van Binnenlandse Zaken en vicepremier. In 2006 stond ze ook op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer, op de vijfde plaats. Doordat D66 toen maar drie zetels haalde, viel ze buiten de boot.

De laatste tijd is ze als minister veel bezig met het in goede banen leiden van verkiezingen in coronatijd. Gisteren nam de Tweede Kamer haar wet aan, waarin diverse speciale maatregelen voor de Kamerverkiezingen staan.

De belangrijkste bepalingen zijn dat de verkiezingen over drie dagen worden uitgesmeerd en dat mensen van 70 jaar en ouder ook per post mogen stemmen. De Tweede Kamer riep het kabinet gisteren op ook te onderzoeken of stembureaus in de buitenlucht een mogelijkheid zijn.

Minister Ollongren wordt bij verkiezingen lijstduwer voor D66

MSN 18.12.2020 Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken wordt lijstduwer voor D66 bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart, meldt ze in een interview met de Volkskrant. Ollongren zegt zelf niet de Kamer in te gaan, omdat dat “andere capaciteiten vereist die ik niet bezit”.

“Ik ben straks ambtenaar, wethouder en minister geweest, het bestuurlijke ligt mij meer. Ik wil wel zichtbaar betrokken zijn bij het team van Sigrid Kaag, maar voor het parlementaire handwerk acht ik anderen meer geschikt”, aldus Ollongren tegen de krant.

Eerder dit jaar zag de minister al af van deelname aan de race voor het partijleiderschap van D66. “Ik denk niet dat het verstandig is. Het is beter als jullie een van de andere kandidaten kiezen in de wetenschap dat er heel andere goede kandidaten zijn”, zei ze toen in talkshow M.

Lijstduwers staan bewust onderaan op de kieslijst en hoeven zelf geen zetel te winnen. Met hun deelname op deze plekken hopen ze wel stemmen voor hun partij binnen te halen.

In 2006 stond Ollongren ook op de kandidatenlijst van D66, op de vijfde plaats. Omdat de partij toen drie zetels haalde, viel ze buiten de boot. Daarna werd ze topambtenaar op het ministerie van Algemene Zaken van premier Mark Rutte. In 2014 volgde een wethouderschap in Amsterdam, waarna ze in 2017 minister van Binnenlandse Zaken werd.

Ollongren wordt lijstduwer voor D66 (msn.com)

MSN 18.12.2020 Minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren wordt lijstduwer voor D66 bij de landelijke verkiezingen in maart. In een interview in de Volkskrant zegt ze hiermee lijstrekker Sigrid Kaag te willen ondersteunen. Tegelijk zegt ze niet in de Tweede Kamer te gaan als ze met voorkeursstemmen zou worden gekozen.

“Ik word lijstduwer, dat vind ik een mooie democratische traditie in Nederland. Maar ik ga niet de Kamer in, het Kamerwerk vereist weer hele andere capaciteiten. Ik denk niet dat ik die bezit. Ik ben straks ambtenaar, wethouder en minister geweest, het bestuurlijke ligt mij meer. Ik wil wel zichtbaar betrokken zijn bij het team van Sigrid Kaag, maar voor het parlementaire handwerk acht ik anderen meer geschikt.”

Eerder overwoog de 53-jarige Ollongren zich nog kandidaat te stellen voor het lijsttrekkerschap van de sociaal-liberalen, maar in mei zag ze daar van af. Ze was in de maanden daarvoor uitgevallen wegens ziekte en meende dat het leiden van de partij naar de verkiezingen niet verstandig was voor haar gezondheid.

In 2006 stond Ollongren ook op de kandidatenlijst van D66, op de vijfde plaats. Omdat de partij toen maar drie zetels haalde, viel ze buiten de boot. Daarna werd ze topambtenaar op het ministerie van Algemene Zaken van premier Mark Rutte. In 2014 volgde een wethouderschap in Amsterdam, waarna ze in 2017 minister werd van Binnenlandse Zaken.

D66-leden stemmen nieuwkomers omlaag

Telegraaf 02.12.2020  De leden van D66 hebben stevig ingegrepen op de voorgestelde kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. Zo is de beoogde nummer 3 en nieuwkomer Hanneke van der Werf een eind teruggezet, terwijl bekende gezichten juist een zetje omhoog hebben gekregen.

De opvallendste wijziging na de ledenraadpleging is de positie van Van der Werf, nu nog raadslid in Den Haag. De partij had haar op plek 3 gezet, achter lijsttrekker Sigrid Kaag en haar running mate Rob Jetten. Maar de leden van D66 blijken het een stuk minder in Van der Werf te zien zitten en hebben haar naar plek 9 teruggeketst. De leden van de partij mogen altijd nog hun zegje doen over de kandidatenlijst die het partijbestuur opstelt.

Hoogste nieuwkomer

Van der Werf is met haar negende plek nog altijd de hoogste nieuwkomer op de lijst. Want na Kaag en Jetten volgen nu zes zittende Kamerleden. Vera Bergkamp (stond 5e) is de nieuwe nummer 3. Achter haar volgen Jan Paternotte, Sjoerd Sjoerdsma, Salima Belhaj, Steven van Weyenberg en Tjeerd de Groot. Dat laatste Kamerlid, bekend om zijn uitspraak dat de veestapel in Nederland gehalveerd moet worden, is door de leden gepromoveerd van plek 12 naar 8. Raoul Boucke maakt na Van der Werf de nieuwe top 10 compleet, hij is één plekje geklommen.

De andere nieuwkomer in de oorspronkelijke top 10, Jeanet van der Laan, is door de leden ook teruggezet. De wethouder in Lisse is van plaats 8 gezakt naar plaats 13. Staatssecretaris Hans Vijlbrief (Financiën) heeft zijn tiende plek ook moeten opgeven, hij staat nu op 12.

De D66-leden blijken meer met bekende gezichten dan nieuwkomers te hebben. Zo zijn de zittende Kamerleden Paul van Meenen (van 14 naar 11), Joost Sneller (17 naar 14) en Rens Raemakers (24 naar 19) allemaal gestegen op de lijst na de ledenraadpleging.

Eerder was er al gedoe over de kandidatenlijst van D66. Politiek commentator Wouter de Winther vertelt erover in de podcast Afhameren:

BEKIJK MEER VAN; lokale verkiezingen partijen en bewegingen Hanneke van der Werf

Zittende Kamerleden hoger op D66-lijst na stemming onder leden

NOS 02.12.2020 De leden van D66 hebben flink wat veranderingen aangebracht in de concept-kandidatenlijst van de partij voor de Tweede Kamerverkiezingen. Na de stemming onder de leden komen veel Kamerleden hoger op de lijst en zakken veel nieuwkomers juist. Zo daalde het Haagse gemeenteraadslid Hanneke van der Werf van de derde naar de negende plaats en Jeanet van der Laan, wethouder in Lisse, van de achtste naar de dertiende.

Kamerlid Vera Bergkamp steeg ten opzichte van de ‘advieslijst’ van het bestuur van 5 naar 3, haar collega Sjoerd Sjoerdsma van 7 naar 5 en Salima Belhaj van 9 naar 6. Verder klom Kamerlid Tjeerd de Groot van 12 naar 8 en Paul van Meenen van 14 naar 11.

Staatssecretaris van Financiën Hans Vijlbrief zakte van 10 naar 12.

Stemming onder alle leden

Anders dan bij veel andere partijen worden bij D66 de kandidatenlijsten niet vastgesteld op een congres, maar in een open stemming onder alle leden. Daardoor is de kans relatief groter dat er veranderingen komen in de lijstvolgorde.

De leden van D66 wezen eerder minister Sigrid Kaag al als lijsttrekker aan. D66 heeft nu 19 zetels in de Tweede Kamer en staat in de Peilingwijzer, een gemiddelde van de peilingen van Ipsos, I&O Research en Kantar, tussen de 11 en 15 zetels.

BEKIJK OOK;

Domper: Haagse Hanneke zakt zes plaatsen op kieslijst voor Tweede Kamer

AD 02.12.2020 De landelijke leden van D66 hebben de kandidatenlijst voor de Tweede-Kamerverkiezingen flink onder handen genomen. Een van de gedupeerden is Haags fractieleider Hanneke van der Werf, die van plek 3 naar plek 9 zakt.

,,Natuurlijk had ik graag mijn oorspronkelijke positie vastgehouden. Ik ben harder gedaald dan ik had gedacht, zegt ze. ,,Maar ik ben nog altijd de hoogste nieuwkomer op een heel verkiesbare plek. Vooraf had ik hiervoor  getekend.”

Lees ook;

De landelijke D66-leden hebben een stokje gestoken voor de vernieuwingsdrift van de kiescommissie die elf nieuwkomers in haar top 20 zette. Veel van de Kamerleden klommen op de definitieve lijst, zoals  voormalig Haags D66-raadslid Jeroen Sneller.

Verbaasd

Het Kamerlid voerde met succes actie om hoger op de kandidatenlijst terecht te komen dan de 17de plek  die hem was toebedeeld. Na de online-stemming  bleken de landelijke D66-leden hem beloond te hebben met een 14de plaats.

,,De leden hebben duidelijk voor de bekende namen gekozen”, analyseert Hanneke  van der Werf. ,,En dat kun je ze moeilijk kwalijk nemen, die mensen hebben zich bewezen. Ik was zelf ook heel verbaasd, toen ik hoorde dat ik op plek drie stond.”

Nummer 2

Bij de VVD zien we een voormalig Haags raadslid op een verkiesbare plaats terug. Ingrid Michon was tot 2018 vice-fractieleider van de VVD Den Haag  en staat nu op de twintigste plek. De PvdA beloonde Haags fractieleider Mikal Tseggai met  een 18de plaats.

Eerder al kwam Haags raadslid Pieter Grinwis met een vijfde plaats hoog op de kandidatenlijst van ChristenUnie terecht. Oud-raadslid Christine Theunissen doet het  misschien wel het beste. Zij is de nummer 2 van de Partij voor de Dieren.

Hanneke van der Werf zakt, Joost Sneller stijgt op D66-kandidatenlijst  Tweede Kamerverkiezingen

OmroepWest 02.12.2020  De leden van D66 hebben de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen opgeschud. De Haagse fractievoorzitter Hanneke van der Werf zakt zes plaatsen. Er is wel goed nieuws voor Joost Sneller, de persoonlijke campagne die hij voerde heeft hem een hogere plek opgeleverd. Hans Vijlbrief, staatssecretaris van Financiën, verdwijnt uit de top-10. Hij stond op tien, maar moet uiteindelijk genoegen nemen met plaats twaalf.

Hanneke van der Werf, de nummer drie op de conceptlijst, staat nu op plek negen. Haar plek wordt ingenomen door het Tweede Kamerlid Vera Bergkamp die op vijf stond. ‘Natuurlijk had ik liever nummer 3 vastgehouden, maar in alle eerlijkheid: hier had ik vooraf zeker voor getekend. Al met al prachtig om als hoogste nieuwe binnenkomer in de top 10 te staan!’, reageert Van der Werf op Twitter. Ook Kamerleden Sjoerd Sjoerdsma en Salima Belhaj komen hoger te staan in de top-10.

Jeanet van der Laan, wethouder in Lisse, verdwijnt van plek acht en gaat naar dertien. Haar plaats wordt ingenomen door Tjeerd de Groot, landbouwwoordvoerder in de Kamer, die op twaalf stond.

Joost Sneller stijgt drie plaatsen

Kamerleden Joost Sneller en Rens Raemakers hebben actie gevoerd om hoger op de lijst te komen. Met enig succes. De Haagse Sneller ging na de stemming van de D66-leden van zeventien naar veertien, Raemakers won vijf plaatsen en staat in de definitieve lijst op plek negentien.

Op Twitter bedankt Sneller iedereen voor de steun: ‘Dankzij de steun van heel veel D66-leden sta ik op plek 14 van de definitieve kandidatenlijst, ontzettend dankbaar en vereerd.’

Eerder maakten wij deze reportage over Snellers campagne:

De partij van lijsttrekker Sigrid Kaag zit nu met negentien mensen in de Tweede Kamer. In de laatste Peilingwijzer, een gewogen gemiddelde van verschillende peilingen, houden de democraten elf tot vijftien zetels over.

Haagse PvdA-fractievoorzitter op verkiesbare plek

Ook Mikal Tseggai, fractievoorzitter voor de PvdA in Den Haag, staat op een verkiesbare plek bij de PvdA. Ze is achttiende op de lijst voor de Tweede Kamer. Ingrid Michon, oud-raadslid van de Haagse VVD, staat eveneens op een verkiesbare twintigste plek voor de VVD bij de komende Tweede Kamerverkiezingen. Michon was tot 2018 vicefractievoorzitter van de Haagse VVD, nu is ze werkzaam bij het Rijksvastgoedbedrijf.

 Ingrid Michon@ingridmichon

Superblij!! https://t.co/0hPhqa0FZh

EoKksg7XYAcpWWo (900×675) (twimg.com) 17:25 – 1 dec. 2020 Andere Tweets van Ingrid Michon bekijken

Meer over dit onderwerp: D66 TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN HANNEKE VAN DER WERF JOOST SNELLER INGRID MICHON

Hanneke van der Werf zakt op D66-kandidatenlijst, maar blijft in top 10

Den HaagFM 02.12.2020 Nu de kandidatenlijst voor D66 voor de komende Tweede Kamerverkiezingen definitief is vastgesteld valt op dat D66 Den Haag-fractievoorzitter Hanneke van der Werf niet meer op een derde plek staat, ze staat nu op de negende plaats van de kieslijst.

“Ik sta op plek 9. Natuurlijk had ik liever nr 3 vastgehouden, maar in alle eerlijkheid: hier had ik vooraf zeker voor getekend. Al met al prachtig om als hoogste nieuwe binnenkomer in de top 10 te staan”, laat Van Der Werf weten via Twitter.

Het Haagse raadslid Fonda Sahla heeft 27e haar plek weten te behouden op de kandidatenlijst. Klimaatstaker Stijn Warmenhoven is een plek gestegen en staat nu op 42, Wamrenhoven voerde een campagne om als 20-jarige in de top 20 van de kandidatenlijst te komen.

De lijst van D66 wordt aangevoerd door lijsttrekker Sigrid Kaag en huidig D66-fractievoorzitter Rob Jetten op 2. De derde plek op de kieslijst is nu voor huidig Kamerlid Vera Bergkamp.

Kritiek Ollongren op verkiezingsplannen VVD

MSN 29.11.2020 Minister Kajsa Ollongren (D66) uit in een speech kritiek op het hoofdstuk in het verkiezingsprogramma van de VVD dat over de rechterlijke macht gaat. Kritiek op deze macht komt niet meer alleen van de flanken, ziet Ollongren na het lezen van deze plannen. “Conservatieve partijen stellen nu zelfs in hun verkiezingsprogramma voor dat lidstaten uitspraken van het Europees Hof in Straatsburg mogen corrigeren. Politici dus die beslissingen van rechters terzijde kunnen schuiven.”

Ollongren besprak haar zorgen over de omgang met de scheiding der machten in een speech vanuit de Sint Bavokerk in Haarlem, waar de verzetsstrijder Hannie Schaft werd herdacht. De Haarlemse Schaft zou in 2020 100 jaar zijn geworden. De minister besprak het werk van de bekende verzetsvrouw, maar maakte ook de link met het heden. “Waar we nu terugkijkend het nazisme afwijzen, zijn de bedreigingen van onze tijd dubbelzinniger”, aldus Ollongren. “In plaats van het zwart-wit van de oorlog moeten wij het doen met de grijstinten van de vrede.”

Populisten zijn volgens haar niet het “absolute kwaad”, en de kiezers van nationalistische politici moeten serieus worden genomen. Maar dat betekent niet dat populisten zelf vrij baan krijgen. Toen FVD-leider Thierry Baudet met de term ‘dikastocratie’ suggereerde “dat er sprake is van een machtsgreep door de rechterlijke macht” ging hij volgens Ollongren een grens over.

Rechterlijke macht

Maar ook bij haar “conservatieve vrienden” ziet de bewindsvrouw toenemende kritiek op de rechterlijke macht. Ze doelt op plannen in het verkiezingsprogramma van de VVD om lidstaten meer in te laten brengen tegen uitspraken van het Europees Hof en om maatschappelijke organisaties minder ruimte te geven om “uit naam van het algemeen belang” te procederen. Dit gebeurde bij de stikstof- en klimaatzaken die milieuorganisaties als Urgenda hebben aangespannen tegen de staat. Het kabinet moest na het vonnis het beleid aanscherpen om aan die uitspraken te voldoen. De liberale partij vreest zo dat de rechter op de stoel van de politiek gaat zitten.

“Rechterlijke uitspraken moeten worden uitgevoerd, ook als ze het parlement of het kabinet niet goed uitkomen”, zegt Ollongren daarover. “En dat doet soms pijn, zeker voor bestuurders. Maar macht moet altijd betwistbaar zijn in een democratie.”

D66-lijsttrekker Kaag haalt uit naar coalitiepartners en linkse partijen

NOS 28.11.2020 De Nederlandse politiek heeft behoefte aan gematigdheid. Dat heeft D66-lijsttrekker Sigrid Kaag gezegd tijdens het congres van haar partij. Ze haalde in haar speech uit naar coalitiegenoten VVD en CDA, die de deur voor samenwerking met partijen als de PVV en Forum voor Democratie op een kier laten staan. “Wij buigen niet voor de nationaal-populisten met hun Jodenhaat, moslimhaat en vrouwenhaat. En in tegenstelling tot VVD en CDA werken wij principieel nooit met hen samen”, zei Kaag.

Ze deelde tegelijkertijd ook een sneer uit naar PvdA en GroenLinks, die zich volgens haar vastklinken aan de SP. “Wij buigen ook niet voor radicale socialisten die uit de euro willen en onze banen op het spel zetten, juist nu zo veel mensen verlegen zitten om werk. Wat Nederland nodig heeft, is gematigdheid.”

Kaag had in haar toespraak opvallend veel aandacht voor de sociale ongelijkheid in Nederland. Ze wees op de bijna 1 miljoen Nederlanders die in armoede leven, de discriminatie op de arbeidsmarkt en jonge mensen die geen huis kunnen krijgen.

Nederlandse belofte hapert

“Het zijn allemaal signalen dat een belangrijke pijler onder Nederland aan het wankelen is. De Nederlandse belofte hapert. De belofte dat verdienste en hard werken bepalen hoever je komt”, vindt Kaag, die sinds 2017 minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking is.

Er moeten volgens Kaag de komende jaren scherpe keuzes gemaakt worden in de politiek om de ongelijkheid aan te pakken, zoals beter onderwijs, gratis kinderopvang en voldoende betaalbare huizen. En dan moet de politiek niet schrikken als de consequenties in zicht komen. “Want meer bouwen betekent minder megastallen. Daar zit de pijn. En daar wordt geen keuze gemaakt. En dan blijven mooie ambitieuze plannen gratuit.”

BEKIJK OOK;

Kaag wil ‘rug recht houden’: niet samenwer­ken met populis­tisch rechts of vastklin­ken aan radicaal links

AD 28.11.2020 D66-leider Sigrid Kaag heeft tijdens het verkiezingscongres van haar partij uitgehaald naar de politieke concurrentie. Zij hekelt partijen als VVD en CDA, die samenwerking met ‘nationaal-populisten’ principieel zouden moeten uitsluiten. Tegelijkertijd vindt Kaag dat linkse partijen zich niet moeten vastklinken aan ‘radicale socialisten’. ,,Wat Nederland nodig heeft, is gematigdheid”, meent ze.

Volgens Kaag moeten partijen ‘de rug recht houden’. ,,Wij buigen niet voor de nationaal-populisten met hun jodenhaat, moslimhaat en vrouwenhaat. En in tegenstelling tot VVD en CDA werken wij principieel nooit met hen samen”, waarmee zij verwijst naar de samenwerking in bijvoorbeeld Noord-Brabant, waar die twee partijen een college vormen met FvD. ,,Er zijn grenzen aan pragmatisme.”

Lees ook;

Banen op het spel

Tegelijkertijd zegt Kaag ook niet te willen buigen ‘voor radicale socialisten die uit de euro willen en onze banen op het spel zetten’, juist nu de werkloosheid hard oploopt. ,,In tegenstelling tot de linkse partijen klinken wij ons niet aan hen vast”, stelt ze, daarmee verwijzend naar de belofte van GroenLinks en PvdA om alleen met elkaar en het liefst ook met de SP aan het kabinet deel te willen nemen. De SP wil uit de euro stappen en een nieuwe munt introduceren waaraan alleen landen met een vergelijkbare economie deelnemen.

Kaag sprak tijdens haar toespraak haar zorgen uit over de staat waarin Nederland verkeert. Vooral ongelijkheid is daarbij een probleem. ,,We zijn minder één land dan voorheen. Een periode die ons land zo rijk heeft gemaakt heeft sommigen heel veel gebracht, maar anderen weinig tot niets.” De oorzaak is volgens haar gelegen in het ‘haperen van de Nederlandse belofte’: ,,De belofte dat verdienste en hard werk bepalen hoe ver je komt.”

Drie stippen aan de horizon

Kaag een aantal ‘acute problemen’ die van een oplossing moeten worden voorzien: allereerst ‘de stokkende sociale mobiliteit’, doordat mensen uit vermogende gezinnen het automatisch verder schoppen dan anderen. Ook speelt het opleidingsniveau van ouders nu een te grote rol. En daarnaast een gebrek aan erkenning (en beloning) voor waardevol werk. ,,We praten veel over het belang van gelijke kansen, maar een gelijke kans garandeert geen rechtvaardigheid.”

Het is daarom aan de politiek om verder te kijken en niet ‘in de coronamalaise’ te blijven hangen, stelt Kaag. Zij zet daarom drie stippen op de horizon: een hechter sociaal fundament, een schone economie en een rechtsstaat die ‘ook echt recht doet aan mensen’. Daarvoor zijn volgens haar investeringen nodig in onder meer onderwijs, woningbouw en gratis kinderopvang.

Kamerlid Joost Sneller (D66) voert campagne voor zichzelf: ‘Zet mij hoger op de kieslijst’

OmroepWest 22.11.2020 Hagenaar Joost Sneller heeft de mooiste baan van de wereld vindt hijzelf. Hij is Tweede Kamerlid voor D66. Maar op de voorlopige kieslijst van zijn partij staat hij op plek 17 en als de laatste peilingen uitkomen, valt hij net buiten de boot. Zijn hoop is nu gevestigd op de D66-leden die in een online-stemming de kandidatenlijst nog mogen wijzigen en hem hoger op de kieslijst kunnen zetten. Daarom is Sneller een campagne voor zichzelf begonnen.

Op Twitter krijgt Sneller van verschillende kanten bijval. D66’ers twitteren: ‘D66-leden: vergeet Joost Sneller niet hoger op de kandidatenlijst te zetten’ en ‘Als je van de inhoud bent, dan stem je op Joost Sneller’. Sommige leden hebben een video gemaakt die ze op de sociale media verspreiden om partijgenoten over te halen om Sneller naar boven te plaatsen.

 Joost Sneller@Sneller

Dank, @EuroPaulB, dat je mij morgen in de top-3 van jouw kandidatenlijst zet!🙏🏻 En wat een mooie motivatie geef je waarom je vindt dat andere D66-leden dat ook zouden moeten doen: https://t.co/TBW0hqvn4E

14:41 – 18 nov. 2020 Andere Tweets van Joost Sneller bekijken

Sneller zelf belt, appt en twittert zich een slag in de rondte. ‘Ik probeer zoveel mogelijk leden te bereiken met de vraag of ze mij hoger op de lijst willen zetten’, zegt Sneller. Het kost hem veel tijd, maar het is voor de goede zaak.

Raadslid Den Haag

Joost Sneller (38) kwam in 2017 in de Tweede Kamer. Daarvoor was hij een paar jaar raadslid in de Haagse gemeenteraad, hij werkte in verschillende functies achter de schermen voor D66 op het Binnenhof en hij was directeur van het wetenschappelijk bureau van de partij.

‘Ik denk dat ik als Kamerlid het verschil kan maken door mijn ervaring’, zegt Sneller. ‘Natuurlijk is 17 een mooie plaats en het is ook wat hoger dan tijdens de vorige verkiezingen. Maar het zou mooi zijn als ik in de top 15 kan komen zodat ik zekerder ben van een startbewijs voor de volgende periode.’

Concurrentie

Volgens Sneller is hij op plek 17 gekomen omdat hij veel concurrentie heeft van mensen met een zelfde achtergrond en woonplaats als hij. Er zijn gewoonweg teveel Joost Snellers bij D66. ‘Ik zou zeggen: er zijn nooit genoeg Joost Snellers’, lacht hij. ‘Maar het klopt wel. Op 10 staat de staatssecretaris van Financiën en ik ben woordvoerder financiën, op 13 staat een goed Gronings raadslid dat zich inzet voor democratisering en ik ben woordvoerder democratie. Er is dus veel concurrentie van goede mensen bij D66.’

Het Kamerlid weet nog niet wat hij gaat doen als zijn interne campagne niet slaagt en hij onverhoopt niet gekozen wordt tijdens de verkiezingen op 17 maart 2021. ‘Ik ben nu nog voor 100 procent bezig met plan A en dat is verkozen worden op 17 maart.’

Definitieve kieslijst

De D66-leden kunnen nog tot dinsdag 1 december stemmen op de kandidatenlijst. Een paar dagen later maakt de partij de definitieve kieslijst bekend.

LEES OOK: Haagse fractievoorzitter hoog op D66-kieslijst

Meer over dit onderwerp: JOOST SNELLER TWEEDE KAMERLID D66 VERKIEZINGEN KANDIDATENLIJST

Ook D66-senioren niet tevreden over Kaag

MSN 19.11.2020 Na gemopper vanuit D66-gelederen over te weinig kleur, te weinig nieuwkomers en te weinig jongeren op de kandidatenlijst doet nu ook de seniorenafdeling van de democraten haar beklag. Het verkiezingsprogramma houdt te weinig rekening met 55-plussers, luidt de kritiek.

In een brief aan lijstrekker Sigrid Kaag laat de 150-koppige thema-afdeling senioren en samenleving weten dat D66 naar hun smaak te veel de oren laat hangen naar ’mensen met een jonge of middelbare leeftijd’. „D66 wil het belastingstelsel herzien, maar de rekening komt vooral bij gepensioneerden te liggen”, geeft voorzitter van de afdeling Hein van der Reijden als voorbeeld. Ook op de thema’s wonen en werken zijn senioren door D66 uit het oog verloren, vindt hij. „Denk daar over na”, zegt hij richting Kaag.

D66 krijgt het de afgelopen weken stevig voor de kiezen. Veel kritiek is er op de campagne #KiesKaag die volledig op Sigrid Kaag als persoon is gericht en niet op de partij of de inhoud. Ook Van der Reijden is er ongelukkig mee. „Ik denk dat die campagne nu snel zal verdwijnen.”

De nieuwe kandidatenlijst doet eveneens veel stof opwaaien. De lijst zou te weinig divers zijn, te weinig nieuwkomers bevatten en niet jong genoeg zijn. Anderen vrezen juist dat kandidaten een lage plek hebben gekregen, omdat ze blanke heteroseksuele mannen zijn.

D66-kandidaten bekend: ‘Ervaren Kamerleden en nieuwe talenten’

NOS 11.11.2020 Na lijsttrekker Sigrid Kaag staan fractievoorzitter Rob Jetten (2) en het Haagse gemeenteraadslid Hanneke van der Werf (3) op de hoogste plaatsen van de concept-kandidatenlijst van D66 voor de Kamerverkiezingen van volgend jaar.

In de top-10 prijken verder de zittende Kamerleden Jan Paternotte (4), Vera Bergkamp (5), Steven van Weyenberg (6), Sjoerd Sjoerdsma (7) en Salima Belhaj (9). Ook wethouder in Lisse Jeanet van der Laan (8) en staatssecretaris van Financiën Hans Vijlbrief (10) staan hoog op de lijst.

D66 spreekt van een een sterk, divers en inclusief team van ervaren Kamerleden en nieuwe talenten. Van de 65 kandidaten is 51 procent man en 49 procent vrouw. 23 procent heeft een biculturele of migratie-achtergrond en op de lijst staan 11 lhbti’ers.

Topvoetballer

Los van Kaag, die al in september tot lijsttrekker werd gekozen, is Van der Werf de hoogste nieuwkomer op de lijst. Zij is nu fractievoorzitter van D66 in de Haagse gemeenteraad. Jeanet van der Laan is wethouder van onderwijs in Lisse. Eerder was ze topvoetballer en speelde ze tientallen keren voor het Nederlands elftal.

Andere nieuwe namen zijn onder meer strafrechtadvocaat Sidney Smeets (18) en Lisa van Ginneken (20), voorzitter van Transvisie, een belangenorganisatie voor transgenderpersonen.

De afgelopen tijd werd al duidelijk dat een aantal Kamerleden niet terugkeert. Om uiteenlopende redenen stellen Pia Dijkstra, Kees Verhoeven. Achraf Bouali, Antje Diertens, Jessica van Eijs, Maarten Groothuizen, Matthijs Sienot en Rutger Schonis zich niet meer beschikbaar.

Aantal Kamerleden trok zich terug

Sommigen van hen wilden aanvankelijk wel opnieuw op de kandidatenlijst, maar trokken zich in een laat stadium terug, omdat ze een hogere plaats wilden dan de partij voor hen in petto had. Ook de huidige minister Koolmees keert op eigen verzoek niet terug in de Tweede Kamer.

D66 heeft nu 19 zetels in de Kamer en staat in de Peilingwijzer, een gemiddelde van peilingen van Ipsos, I&O Research en Kantar, tussen de 11 en 15 zetels.

De komende tijd bepalen de leden de definitieve volgorde van de lijst. Begin december wordt de uiteindelijke lijst bekend. In september presenteerde D66 al het concept-verkiezingsprogramma. Het definitieve programma wordt eind november vastgesteld op een online-congres.

BEKIJK OOK;

Hoogste binnenkomer, op plek 3, is Hanneke van der Werf, fractievoorzitter in de stad Den Haag. Ⓒ D66

49% vrouw op diverse D66-lijst, bekende gezichten in top

Telegraaf 11.11.2020  D66 draagt de diversiteitsgedachte uit via de samenstelling van z’n kandidatenlijst. In de top-10 staan weliswaar veel bekende gezichten, op de lijst is de vertegenwoordiging van geslacht, seksuele voorkeur, etnische afkomst en kennis zo goed mogelijk verdeeld, zo meldt de partij.

In de top-10 staan veel oude bekenden: na lijsttrekker Sigrid Kaag staan fractieleider Rob Jetten en verder ervaren Kamerleden als Sjoerdsma, Paternotte, Van Weyenberg, Belhaj en Bergkamp.

Hoogste binnenkomer, op plek 3, is Hanneke van der Werf, fractievoorzitter in de stad Den Haag, maar als voormalig beleidsmedewerker van de Kamerfractie zeker geen nieuw gezicht aan het Binnenhof.

Op plek 8 wél een verrassing: Jeanet van der Laan, wethouder te Lisse en voormalig voetbalinternational. Hans Vijlbrief, nu staatssecretaris van Financiën, voormalig topambtenaar in Brussel en Den Haag, bezet de tiende plaats.

 Hanneke van der Werf

@hannekevdwerf

Ontzettend blij en vereerd met plek 3 op deze prachtige advieslijst voor de Tweede Kamerverkiezingen volgend jaar! #teamD66 #TK2021 #driewerfhoera

d66.nl/kandidaten/

3:04 PM · Nov 11, 2020 212 51 people are Tweeting about this

Ook hoog, plek 11, staat geboren Surinamer Raoul Boucke, die jarenlang namens Nederland bij de EU onderhandelde over duurzaamheid. Verder nog: raadsleden Faissal Boulakjar (Breda, plek 15) en Hülya Kat (Amsterdam, plek 16) en advocaat/activist Sidney Smeets (plek 18).

D66-raadslid Hanneke van der Werf komt binnen op nummer 3. Ⓒ ANP/HH

D66 laat zich voorstaan op de diversiteit van de lijst. „Van de 65 kandidaten is 51 procent man en 49 procent vrouw”, zo meldt de partij. „23 procent van de kandidaten heeft een biculturele of migratie-achtergrond, waarvan er 5 in de top-20 staan en 11 in de top-40. De LHBTI-gemeenschap is goed vertegenwoordigd met 11 kandidaten, waarvan er 8 in de top-40 staan. Er is spreiding in opleiding en leeftijd.” De jongste kandidaat op de lijst is de 19-jarige ’klimaatstaker’ Stijn Warmenhoven, de oudste is oudgediende Paul van Meenen (64 jaar).

„We zijn erin geslaagd een nieuwe generatie D66’ers de ruimte te geven”, zegt lijsttrekker Kaag. „Ik verheug me erop met dit team aan de slag te gaan richting de verkiezingen.”

Afvallers

Niet op de lijst staan bewindslieden Wouter Koolmees, Stientje van Veldhoven en Ingrid van Engelshoven. De laatste stond meermaals op de lijst. Huidige Kamerleden Mathijs Sienot (vond zijn plek te laag), Achraf Bouali, Rutger Schonis, Jessica van Eijs, Maarten Groothuizen en Antje Diertens meldden hun vertrek. Eerder kondigden oudgedienden als Pia Dijkstra en Kees Verhoeven al aan niet meer door te willen.

De lijst staat nog niet vast. De leden bepalen via elektronisch stemmen de definitieve volgorde van de kandidatenlijst.

BEKIJK MEER VAN; partijen en bewegingen lokale verkiezingen Sigrid Kaag Rob Jetten Den Haag Democraten 66

Ex-international op D66-lijst: ‘Het is vervelend als anders gezien te worden’

AD 11.11.2020 Jeanet van der Laan speelde 29 keer in het Nederlands vrouwenelftal. Na de verkiezingen van maart volgend jaar wordt ze opgesteld als een van de onderwijswoordvoerders voor D66.

Na raadslid en wethouder vind ik dat het tijd is om het te proberen in Den Haag, Jeanet van der Laan.

‘Met Sigrid Kaag. Ik kan je vertellen dat je de achtste plaats op de D66-conceptlijst hebt.’ Jeanet van der Laan is er beduusd van. ,,Weet je wat Sigrid mij aan de telefoon meedeelt?’’ vertelt ze haar man en kinderen thuis in Lisse. ,,Dat ik op plek acht sta. Geen grap!’’

Van der Laan hoopt woordvoerder onderwijs en sport te worden, als de leden haar plaats bevestigen. Van der Laan: ,,Wat me bezielt is dat ik er maatschappelijk toe wil doen. Dat heb ik jarenlang als docent gedaan en dat is doorgegroeid. Na raadslid en wethouder vind ik dat het tijd is om het te proberen in Den Haag.’’

Bijna drie jaar was ze D66-wethouder in Lisse, acht jaar raadslid gecombineerd met leraar Nederlands aan een scholengemeenschap. In 2017 stond ze op de landelijke D66-lijst met een tweeëndertigste plaats.

,,Mijn ouders waren bollenkwekers, we waren een echt voetbalgezin. Net zoals ik nu zelf een voetbalgezin heb. Ze namen ons mee naar de gemeenteraad en zeiden: ‘Hier moet je wezen als je iets wilt veranderen’.’’

Lees ook;

FC Lisse

Het politieke bloed is bij Van der Laan gaan stromen toen ze als 15-jarige bij de jongens van FC Lisse speelde. ,,We werden kampioen. Ik mocht niet mee promoveren omdat ik een meisje was….dat ontstak een geweldig vuur bij mij. Ik dacht: wat is dit? Het is vervelend te voelen dat je als anders wordt gezien.

Ik ging van de hoofdklasse naar het derde niveau landelijk. Daarvan zei de KNVB, dat is het voorportaal opleiding betaald voetbal van jongens en niet voor meisjes: ‘die hebben geen perspectief’. Dat vond ik totale onzin. Ik heb dat in een speech voor de grijze KNVB-bobo’s benoemd als discriminatie. Kort daarna hebben ze toestemming gegeven.’’

Van der Laan speelde 29 interlands als rechtsback. Twee van die wedstrijden in Oranje kan ze nog dromen. ,,Tegen het grote Duitsland in de Kuip, we hielden ze op 0-0. Veel vriendinnen en familie op de tribune.’’ En een verloren finale in Beijing tijdens de studentenspelen. Ze kreeg de A-status van NOC-NSF. ,,Daar kun je de huur van betalen.’’

Onderwijs

Zeventien jaar stond ze voor de klas, Van der Laan wil die ervaring verzilveren op het Binnenhof. ,,Wat ik het mooie vind van het voortgezet onderwijs is dat je die kinderen het geloof kunt geven dat ze veel meer kunnen dan ze denken. Daarom wil ik ook werken aan een verlengde brugklas, zodat kinderen zich langer vrij kunnen ontwikkelen voordat ze een keus maken.

En ik wil de werkdruk van leerlingen op de kaart zetten. En als je een generatie 15-jarigen laat uitstromen met een lage leesvaardigheid, dan is dat ook een grote zorg, dat wil ik aan de kaak stellen.’’

Waar ze nu tegenop ziet, is wat er op haar afkomt als ze eenmaal Kamerlid is. ,,Hoe ga ik dat managen met mijn gezin, dat is altijd een twijfel bij mij. Ik ben moeder van drie zonen, dat is het allerbelangrijkste! Ik heb er vertrouwen in, we regelen het wel.

Ik vraag me af, goh, wat voor leven ga ik nu weer krijgen? Het werk is belangrijk, je maakt lange dagen, dat snap ik, maar het moet wel in balans zijn. Ik hoop dat we een team hebben, dat ze me erop wijzen: daar kun je wat minder, daar moet je wel bij zijn.’’

“Ik vraag me af, goh, wat voor leven ga ik nu weer krijgen?”, aldus Jeanet van der Laan.

‘Haagse Hanneke’ hoogste nieuwe op kieslijst D66: ‘Mijn initiatieven zijn niet onopgemerkt gebleven’

AD 11.11.2020 Nieuw elan bij D66 in de Tweede Kamer krijgt een Haags gezicht: fractievoorzitter Hanneke van der Werf in de Haagse gemeenteraad wordt de nummer 3 op de kandidatenlijst voor de verkiezingen, achter Sigrid Kaag en Rob Jetten.

Dat heeft de partij vanmiddag bekendgemaakt. Van der Werf is een bekend gezicht aan het Binnenhof; acht jaar lang werkte ze als voorlichter van de sociaal-liberale fractie. Nadat ze in de hofstad de raadsfractie ging leiden, stapte ze over naar verzekeraar Aegon. Vorig jaar beviel ze van een dochter.

Het moet raar lopen wil ze geen afscheid nemen van de verzekeraar, na de verkiezingen in maart. D66 peilt rond de twaalf zetels momenteel, en heeft er op dit moment negentien.

,,Ik heb in Den Haag veel aandacht besteed aan veiligheid en integratie, het is niet onopgemerkt gebleven dat initiatieven ook tot resultaat hebben geleid”, begint ze een antwoord op de vraag waaraan ze de toppositie op de kandidatenlijst te danken heeft. ,,Ook ik had dit niet verwacht hoor. De gemeenteraad van Den Haag is natuurlijk niet de makkelijkste van Nederland, misschien dat zoiets ook bonuspunten oplevert. Maar je moet het niet aan mij vragen natuurlijk, maar aan de partij.”

Ook een andere vrouw uit de Haagse raadsfractie is verkiesbaar, al staat ze ruim twintig plekken lager dan Van der Werf. Dat is Fonda Sahla, die veel mensen kennen van haar jongerenprojecten zoals de Transvaal Universiteit.

Haagse fractievoorzitter hoog op D66-kieslijst

OmroepWest 11.11.2020 De Haagse D66-fractievoorzitter Hanneke van der Werf vertrekt na de Tweede Kamerverkiezingen in maart volgend jaar zeer waarschijnlijk naar het Binnenhof. Van der Werf staat op de derde plek van de landelijke D66-kieslijst, achter lijsttrekker Sigrid Kaag en de huidige D66-fractievoorzitter Rob Jetten. Van der Werf noemt het een eer om zo hoog op de kandidatenlijst te staan.

Van der Werf zit sinds 2014 in de Haagse gemeenteraad en maakte zich onder andere hard voor veiligheid, integratie en emancipatie. Ze zette zich in om criminele ondermijning aan te pakken; de vermenging van de onder- en bovenwereld. Ook stond ze aan de wieg van de uitbreiding van de keuzemogelijkheden bij ouderschapsverlof.

‘Het is een eer om op deze hoge plek op de lijst te mogen staan’, zegt Van der Werf. ‘Ik heb me zes jaar lang met hart en ziel ingezet voor de inwoners van mijn geliefde Den Haag, een stad waar ik inmiddels ruim twaalf jaar woon. Dit is een stad waar ontzettend veel gebeurt, die ervaring neem ik graag mee om het verschil te kunnen maken in het andere Den Haag.’

Wethouder Lisse op achtste plek

De achtste plek op de kieslijst van D66 wordt ingenomen door de 40-jarige Jeanet van der Laan. Zij is nu wethouder in Lisse. De in Lisse geboren en getogen Van der Laan was eerst drieënhalf jaar raadslid in Lisse en werd in 2018 wethouder.

Fonda Sahla, ook raadslid voor D66 in Den Haag, staat op plek 27 van de landelijke kandidatenlijst. Ook zij is blij met haar plek. ‘Met Sigrid Kaag krijgen we nieuw leiderschap’, zegt Sahla. ‘Ik ben blij en trots dat ik op deze prachtige lijst sta.’

Stemmen

Van 19 november tot 1 december kunnen de leden van D66 stemmen over de advieslijst. Op woensdag 17 maart 2021 zijn de Kamerverkiezingen.

LEES OOK: Advocaat Sebas Diekstra gaat de politiek in: ‘Ik kon niet langer toekijken’

Meer over dit onderwerp: DEN HAAG D66

Fractievoorzitter Hanneke van der Werf op derde plek van kandidatenlijst D66

Den HaagFM 11.11.2020 D66 Den Haag-fractievoorzitter Hanneke van der Werf heeft een derde plek gekregen op de conceptkandidatenlijst van D66 voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. Ze is na lijsttrekker Sigrid Kaag de hoogste nieuwkomer op de lijst. “Het is een eer om op deze hoge plek op de lijst te mogen staan”, zegt Van der Werf.

“Ik heb me zes jaar lang met hart en ziel ingezet voor de inwoners van mijn geliefde Den Haag, een stad waar ik inmiddels ruim twaalf jaar woon. Dit is een stad waar ontzettend veel gebeurt, die ervaring neem ik graag mee om het verschil te kunnen maken in het andere Den Haag.” Van der Werf zit sinds 2014 namens D66 in de Haagse raad.

Ook het Haagse D66 raadslid Fonda Sahla heeft een plek gekregen op de advieslijst, zij staat op nummer 27. “Ik ben blij en trots dat ik op deze prachtige lijst sta”, reageert Sahla. Van 19 november tot 1 december kunnen de leden van D66 stemmen over de advieslijst.

 D66

@D66

Dit is onze kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021! #trots D66-leden kunnen vanaf 19 november hun stem uitbrengen voor de lijst. Meer weten over #teamD66? Check: http://d66.nl/kandidaten

3:03 p.m. · 11 nov. 2020 200 351 mensen tweeten hierover

“Met Hanneke in de Kamer krijgt Nederland er een bevlogen en kundige volksvertegenwoordiger bij. En met Fonda in de Kamer is Nederland een inspirerende voorvechter van kansengelijkheid rijker. Gelukkig hebben we met Marije Mostert ook een vervanger klaar staan die meteen van meerwaarde kan zijn voor de raadsfractie”, zegt vicefractievoorzitter Dennis Groenewold.

‘Klimaatstaker’ Stijn Warmenhoven

Ook de Haagse ‘klimaatstaker‘ Stijn Warmenhoven is op de lijst te vinden en wel op plek 43. Warmenhoven richtte Youth for Climate op en is bekend van de grote klimaatdemonstratie in 2019. “Ik wil dat er meer jongerenparticipatie komt in de politiek. Ik wil dat er meer vaart wordt gezet achter de klimaatdoelen van Parijs. Ik wil dat er meer inclusiviteit komt in heel Nederland en als laatste wil ik dat er goed en betaalbaar onderwijs komt in heel Nederland”, zegt hij in een video op Twitter.

Vernieuwingsdrift bij D66: elf nieuwkomers bij eerste twintig op de kieslijst

AD 11.11.2020 Regeringspartij D66 gaat met veel nieuwelingen de Tweede Kamerverkiezingen in. In de top-20 van de lijst staan behalve lijsttrekker Sigrid Kaag nog tien nieuwkomers.

Hoogste nieuwe binnenkomer na Kaag is het Haagse gemeenteraadslid Hanneke van der Werf op plaats 3, die eerder actief was voor de Kamerfractie van D66. Zij staat achter fractieleider Rob Jetten, die de tweede plek bezet. Op plaats 8 staat oud-voetbalster Jeanet van der Laan en plaats 10 is weggelegd voor staatssecretaris Hans Vijlbrief, die voordat hij begin dit jaar de overstap naar het kabinet maakte actief was als ambtenaar.

Lees ook;

Opvallende naam op de lijst is verder advocaat en LHBTI-activist Sydney Smeets. D66 zegt bij de samenstelling van de lijst veel oog te hebben gehad voor diversiteit.

Van de 65 kandidaten is 51 procent man en 49 procent vrouw. 23 procent van de kandidaten heeft een biculturele of migratie-achtergrond, waarvan er 5 in de top-20 staan en 11 in de top-40. De LHBTI-gemeenschap is vertegenwoordigd met 11 kandidaten.

De jongste kandidaat op de lijst is de 19-jarige ‘klimaatstaker’ Stijn Warmenhoven op 43, de oudste is Paul van Meenen (64 jaar). De woordvoerder onderwijs staat op 14.

Vernieuwingsdrift

De vernieuwingsdrift leidt er wel toe dat er ten opzichte van 2017 flink wat afhakers zijn. Een zevental D66-Kamerleden houdt het al na één termijn voor gezien. Ook ervaren krachten als Kees Verhoeven en Pia Dijkstra keren niet terug.

Opvallende afwezigen op de lijst zijn D66-ministers Kajsa Ollongren, Wouter Koolmees en Ingrid van Engelshoven. Ook staatssecretaris Stientje van Veldhoven, in 2017 nog tweede op de lijst achter Alexander Pechtold, ontbreekt. Lijsttrekker Kaag spreekt van een lijst ‘vol herkenbare D66’ers’. Ook is ze blij dat de partij erin is geslaagd ‘een nieuwe generatie D66’ers de ruimte te geven’.

De D66-lijst is op 11.11.2020 als volgt:

1 Sigrid Kaag 1961 Den Haag

2 Rob Jetten 1987 Ubbergen

3 Hanneke van der Werf 1984 Den Haag

4 Jan Paternotte 1984 Leiden

5 Vera Bergkamp 1971 Amsterdam

6 Steven van Weyenberg 1973 Den Haag

7 Sjoerd Sjoerdsma 1981 Den Haag

8 Jeanet van der Laan 1980 Lisse

9 Salima Belhaj 1978 Rotterdam

10 Hans Vijlbrief 1963 Woubrugge

11 Raoul Boucke 1975 Rotterdam

12 Tjeerd de Groot 1968 Haarlem

13 Wieke Paulusma 1978 Groningen

14 Paul van Meenen 1956 Leiden

15 Faissal Boulakjar 1979 Breda

16 Hülya Kat 1983 Amsterdam

17 Joost Sneller 1982 Den Haag

18 Sidney Smeets 1975 Amsterdam

19 Jorien Wuite 1964 Sint-Maarten

20 Lisa van Ginneken 1972 Amsterdam

21 Romke de Jong 1984 Gorredijk

22 Kiki Hagen 1987 Mijdrecht

23 Alexander Hammelburg 1982 Amsterdam

24 Rens Raemakers 1991 Neer

25 Marijke van Beukering 1971 IJsselstein

D66 presenteert programma: meer windmolens en een gezonde lunch

NOS 20.09.2020 Meer windenergie, gratis kinderopvang en een gekozen premier. Het zijn enkele hoofdpunten uit het verkiezingsprogramma van D66, dat als eerste politieke partij zijn agenda voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart bekend heeft gemaakt.

In het concept-programma (de leden mogen zich er nog over uitspreken en amendementen indienen) komen natuurlijk de klassieke D66-thema’s aan bod, met veel aandacht voor onderwijs en cultuur. Zo moet er voor studenten een nieuwe studiebeurs komen “om mbo, hbo en universiteit toegankelijk te houden”.

Op de scholen moeten leerlingen een “rijke schooldag” krijgen, met onder meer een gezonde lunch. En voor het nog wat jongere segment zou de kinderopvang gratis moeten worden. Ook moet er worden geïnvesteerd in kunst en cultuur. “Dat is extra belangrijk, nu de coronacrisis de sector kwetsbaar heeft gemaakt.”

Gekozen premier

Verder willen de sociaal-liberalen toewerken naar een halvering van veestapel, anticonceptie gratis maken, Nederland een voortrekkersrol laten spelen in Europa, het toeslagenstelsel bij de belasting afschaffen, vaste contracten aantrekkelijker maken voor werkgevers en moeten er één miljoen huizen worden gebouwd “zodat de stille ramp op de woningmarkt stopt”.

Wat betreft klimaat streeft de partij ernaar duizenden windmolens op zee te plaatsen, zodat Nederland de grootste Europese windenergieproducent wordt. “En tot 2025 gebruiken we 30 procent minder nieuwe grondstoffen.”

Qua democratische vernieuwing haalt D66 de gekozen premier weer van stal. In 2003 probeerde de partij dat al eens voor elkaar te krijgen, en de eerste poging dateert zelfs al uit de jaren 60, toen de partij werd opgericht.

‘Ongelijkheid neemt toe’

In het voorwoord van het programma schrijft de kersverse partijleider Sigrid Kaag dat de ongelijkheid in Nederland toeneemt. “Tussen kinderen op scholen in goede en minder goede wijken, tussen werkenden met en zonder vast contract, tussen mensen met hun wortels hier of wortels elders.”

Maar met het programma van D66 kan de weg omhoog weer worden ingezet, is het idee. “Daar ben ik van overtuigd”, schrijft Kaag. Begin deze maand werd officieel bekend dat ze de nieuwe leider van D66 is. Kaag, nu minister voor Buitenlandse Handel, haalde 96 procent van de stemmen bij de lijsttrekkersverkiezingen.

D66 heeft op dit moment 19 zetels in de Tweede Kamer. In de peilingen staat de partij al een tijd op verlies. In de Peilingwijzer, een gemiddelde van de peilingen van Ipsos, I&O Research en Kantar, staat de partij van Kaag tussen de 11 en 15 zetels.

De Tweede Kamerverkiezingen staan gepland voor 17 maart 2021.

D66-leider Kaag: coronacrisis alleen internationaal op te lossen

NOS 05.09.2020 De coronacrisis is alleen op te lossen door internationale samenwerking. Dat heeft Sigrid Kaag gezegd in haar eerste toespraak als lijsttrekker van D66. Dat gebeurde in Arnhem, waar een beperkt aantal leden bij elkaar was.

“Dit is het moment om naar buiten te kijken. Dit is het moment om eer te doen aan onze internationale blik”, zei de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. “Onze strijd tegen het virus winnen we alleen door wetenschappers die internationaal samenwerken.”

“De crisis hakt erin. We weten niet wat er nog op ons afkomt. Het kan meevallen, het kan nog erger worden.” Volgens Kaag zullen de verkiezingen gaan over de vraag hoe de politiek omgaat met die onzekerheid. “Hoe we mensen het gevoel geven dat hun lot bij ons in veilige handen is.”

Nederland uit de crisis halen is één van haar prioriteiten, zegt Kaag.

‘Ik heb een andere houding in de politiek’

Corona moet wat haar betreft een aanleiding zijn om over te gaan naar een nieuwe economie. “Een menswaardige economie, dynamisch en modern, waarin niemand achterblijft.”

Kaag zei dat haar drijfveren alles te maken hebben met de wereldwijde crisis, de toenemende verdeeldheid in ons land en de afkalvende positie van Nederland in Europa.

Opofferen soevereiniteit

Ze wil juist dat Nederland het voortouw gaat nemen bij verdere Europese integratie. Daar hoort wat haar betreft ook een Europees leger bij. “Betekent dat een opoffering van nationale soevereiniteit? Ja, daar moeten we eerlijk over zijn.”

Maar volgens Kaag betekent dat ook het aannemen van een grotere soevereiniteit, de Europese. Die plaveit in haar visie de weg naar welvaart en welzijn voor iedereen.

Ze zei trots te zijn op wat D66 in het huidige kabinet heeft bereikt, zoals een salarisstijging voor leraren, zes weken betaald vaderschapsverlof en het klimaatakkoord. “Zonder D66 was dat allemaal niet gebeurd.”

Peilingenpolitiek

Kaag, eerder diplomaat, kwam drie jaar geleden naar de politiek in Den Haag. Ze ergert zich aan wat ze noemt de peilingenpolitiek. Het beleid wordt te veel bepaald door de vraag of er wel draagvlak voor is bij de bevolking.

“Als de peilingen laten zien dat sommige mensen zich zorgen maken over de kosten van het klimaatbeleid, wakker je de onrust aan over de wetenschap. Als de peilingen laten zien dat sommige mensen zich zorgen maken over de Europese economie, dan maak je de Italianen verdacht. Dat is geen leiderschap.”

Gisteren werd officieel bekend dat Kaag die nieuwe leider van D66 is. Ze haalde 96 procent van de stemmen bij de lijsttrekkersverkiezingen.

D66 heeft nu 19 zetels in de Tweede Kamer. In de peilingen staat de partij al een tijd op verlies, al is er ook weer sprake van enig herstel. In de Peilingwijzer staat de partij van Kaag nu tussen de 11 en 15 zetels.

BEKIJK OOK;

november 8, 2020 Posted by | 2e kamer, 2e kamerverkiezingen 2021, D66, Rob Jetten, Sigrid Kaag, verkiezingen 2021, verkiezingsprogramma 2021-2025 | , , , , , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor D66 op weg naar de 2e kamerverkiezingen op 17 maart 2021

CDA op weg naar de 2e kamerverkiezingen op 17 maart 2021

Partijaftrap naar 2021

Het CDA zet in het nieuwe verkiezingsprogramma zijn kaarten vol op de regio. De partij wil dat de Tweede Kamer grotendeels regionaal wordt gekozen. Daarnaast moeten door miljardeninvesteringen in woningbouw en nieuwe ov-verbindingen krimpregio’s weer gaan groeien.

Nu is het van belang hoog in de pikorde van de eigen partij te staan om hoog op de lijst te komen. In zo’n regionaal stelsel zal meer worden gekeken wie goed is geweest voor zijn kiezers, aldus Pieter Omtzigt, CDA.

Hoeksteen van de Samenleving

Het gezin blijft voor het CDA als vanouds de ‘hoeksteen van de samenleving’. De partij wil dat er meer aandacht komt voor jonge ouders die door de combinatie van werken en zorgen “topsport” beoefenen.

Het CDA wil het minimumloon met 10 procent verhogen bij een 40-urige werkweek. Verder wil de partij een ander kiesstelsel, waarbij grotendeels regionaal wordt gekozen. Er moet een hogesnelheidslijn komen tussen de Randstad en Zwolle, Groningen en Arnhem. Jonge ouders krijgen bij de geboorte van een kind drie keer kinderbijslag en het verheerlijken van geweld en terrorisme moet strafbaar worden.

Telegraaf 09.03.2021

CDA wil leger van zorgreservisten optuigen

Net als het leger moet ook de zorg reservisten in kunnen zetten als de nood aan de man is. Daarvoor pleit het CDA in het nieuwe verkiezingsprogramma.

Reservisten zijn oud-medewerkers die hun kennis en ervaring op peil houden en tegen een vergoeding weer kunnen worden opgeroepen, zoals nu in de coronacrisis. De christendemocraten willen dat de zorgreservisten elk jaar een paar dagen meelopen in de zorg en cursussen blijven volgen.

Telegraaf 16.03.2021

Het verkiezingsprogramma van het CDA telt maar liefst 98 pagina’s. De partij wil onder meer het huidige eigen risico in de zorg gelijk houden op 385 euro.

Telegraaf 11.03.2021

AD 11.03.2021

AD/Telegraaf 25.01.2021

CDA kraakt ’het liberale recept’

Met oude stokpaardjes als tucht, saamhorigheid en nieuwe voorstellen om bijvoorbeeld de woningnood te lenigen, wil het CDA hoge ogen gooien bij de Tweede Kamerverkiezingen van maart volgend jaar.

De christendemocraten presenteren vrijdag hun verkiezingsprogramma. Lijsttrekker Hugo de Jonge sneerde tijdens de presentatie naar een meer iberale kijk op de politiek. „Het programma is ons antwoord op het groeiende onbehagen dat al voor corona zichtbaar was in onze samenleving. Het onbehagen over het liberale recept van ieder voor zich.”

Telegraaf 05.12.2020

Tien CDA’ers trekken zich terug: partij worstelt met kandidatenlijst

De kritiek op de lijst is hard en bijna niemand wil er over worden geciteerd. De kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen bevat geen crimefighter op een verkiesbare plaats. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid mag dan als lijstduwer figureren, hij heeft zijn gezag verspeeld door de coronaschendingen op zijn huwelijksfeest. ,,Hij zit er alleen nog maar omdat Hugo de Jonge dat wilde’’, moppert een ingewijde.

Pijnlijk

Tien kandidaten hebben uiteindelijk bedankt voor de plek die hen is aangeboden. De meest pijnlijke is het terugtrekken van Rick Brink, minister van Gehandicaptenzaken. Uiteindelijk stond hij op plek vierentwintig. Dat accepteerde hij maandag aanvankelijk wel. Maar toen de volgende dag bekend werd dat Lucille Werner zich van een mooiere tiende plek had verzekerd, trok hij zich terug. Daar wist hij niets van. ,,Maar dat hoort nou eenmaal bij de vertrouwelijkheid van dit proces’’, zegt een ingewijde.

Slechte opiniepeilingen en een zittende fractie die krimp en vernieuwing vreest, zorgen voor Onrust bij het CDA. Geen specialisten op justitie, financiën, buitenlandse zaken en vrijwel geen diversiteit, zo morren interne criticasters van de christendemocraten.

Uitgaande van de huidige peilingen keren zeven zittende Kamerleden niet terug, maar liefst tien mensen bedankten omdat de plek op de lijst hen niet aanstond. Maar in een krimpende kiezersmarkt is het bijna onmogelijk iedereen tevreden te stellen, zo verdedigen betrokkenen zich. Zeker als ook nog eens bewindslieden op de lijst willen, Kamerleden terug willen én nieuwelingen een kans moeten krijgen.

AD 21.11.2020

CDA Lijst

De vers gekozen leider van het CDA won de lijsttrekkersverkiezingen deze zomer met slechts een minimale voorsprong op nummer twee, Pieter Omtzigt. Vanaf dat moment had hij in allerlei zalen de harten willen veroveren van die andere helft van de CDA-achterban die níet op hem stemde. Maar dat gaat niet. Hugo de Jonge moet noodgedwongen regelmatig inloggen op Algemene Ledenvergaderingen (ALV’s) van provinciale afdelingen.

En dat past niet bij De Jonge die graag mensen beetpakt, op de schouders slaat, ze indringend aankijkt. Dat kan allemaal niet door dat virus. Harten verover je niet met zoomvergaderingen. Uit arrenmoede is er binnenkort een wekelijkse vrijdagse borrel met de nieuwe kandidatenlijst.

Telegraaf 26.10.2020

CDA Lijst – Onrust achter de schermen

Dinsdag 27.10.2020 werd de CDA-kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen gepresenteerd, maar de onrust achter de schermen was al dagenlang groot. Er is een aantal opvallende keuzes gemaakt, waaronder een derde plek voor de omstreden wethouder Inge van Dijk. Grote verrassing is presentatrice Lucille Werner, die op plek 10 op de lijst staat.

Zo is er veel rumoer over de plaats van crime fighter Chris van Dam: hij stond gisteravond buiten de top twintig en daarmee waarschijnlijk onverkiesbaar. Volgens een ingewijde bemoeien De Jonge en Omtzigt ermee om Van Dam verkiesbaar te krijgen. De buitenlandwoordvoerder Martijn van Helvert zou genoegen moeten nemen met een zesentwintigste plek.

Het CDA zet na Hugo de Jonge en Pieter Omtzigt, de Brabantse Inge van Dijk op plek drie van de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer. Staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken) is de nummer vijf, Mona Keijzer (Economische Zaken) de nummer 7.

De prominente Kamerleden Madeleine van Toorenburg en Michel Rog hebben zelf al aangegeven dat zij na de verkiezingen niet in de Tweede Kamer willen blijven. Chris van Dam en Maurits von Martels hebben bedankt, omdat zij naar hun smaak te laag op de lijst kwamen. Van Dam had plaats 24 toebedeeld gekregen.

De kandidatenlijst is nog in concept. In december 2020 kunnen de CDA-leden zich er nog over uitspreken.

Het CDA boog zich afgelopen dagen over het maken van de voorlopige kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. Plek 1 en 2 waren al vergeven aan lijsttrekker Hugo de Jonge en zijn ’running mate’ Pieter Omtzigt. Daarom richtten de ogen zich dit keer meer dan ooit op plek drie. Een plek die vergeven blijkt te zijn aan de 45-jarige Zuid-Oost Brabantse Inge van Dijk.

Staatssecretaris Mona Keijzer staat volgens betrokkenen op plek zeven van de kandidatenlijst. Vier jaar geleden kreeg ze nog plek twee. Keijzer deed mee aan de lijsttrekkersverkiezing, maar moest het afleggen tegen Kamerlid Pieter Omtzigt en vicepremier Hugo de Jonge, die de nipte winnaar werd.

Telegraaf 28.10.2020

 

AD 28.10.2020

Een andere opmerkelijke naam is die van de voormalige Lingo-presentatrice Lucille Werner. Want ook is de keuze voor de presentatrice opvallend, op plek 10. ,,Een beetje creativiteit in de politiek is niet verkeerd’’, zegt ze daar zelf over in gesprek met deze site. ,,Ik verwacht dat ik als Kamerlid een gelukkig, vrolijk en enthousiast mens zal blijven.’’

Tegen het AD zegt Werner over haar carrièreswitch: “De ervaring die ik de afgelopen jaren heb opgedaan, neem ik mee naar Den Haag om directer invloed te kunnen uitoefenen op beleid. Zo’n Kamerlidmaatschap, daar krijg ik enorm veel energie van. Om eerlijk te zijn voel ik me al Kamerlid.

Rechterhand van Hugo de Jonge, CDA-spindoctor Bart van de Brink, staat op 21.

De kandidatenlijst is een concept-lijst. Later dit jaar kunnen CDA-leden bepalen wie wat hun betreft hoger of lager op de lijst moeten komen te staan.

De CDA-top ziet er nu zo uit:

 1. Hugo de Jonge
 2. Pieter Omtzigt
 3. Inge van Dijk
 4. Anne Kuik
 5. Raymond Knops
 6. Pieter Heerma
 7. Mona Keijzer
 8. Agnes Mulder
 9. Harry van der Molen
 10. Lucille Werner
 11. Jaco Geurts
 12. Karsten Klein

Oud-wethouder Karsten Klein staat op plek 49 op de conceptkandidatenlijst van het CDA voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2021, Klein staat daarmee net boven ministers Ferd Grapperhaus en Ank Bijleveld-Schouten. De CDA-lijst wordt aangevoerd door Hugo de Jonge, op twee staat Pieter Omtzigt.

Klein is nu directeur Belangenbehartiging bij Vereniging Eigen Huis, daarvoor was hij 13 jaar actief in de Haagse gemeentepolitiek. In maart van 2019 verliet hij de lokale politiek met de ambitie om voor zijn partij het Europees Parlement in te gaan, dat ging op het laatste moment wegens privéredenen niet door.

De Haagse oud-wethouder is niet de enige Hagenaar op de lijst van het CDA: Wytske Postma is opnieuw op de kieslijst te vinden, het huidig kamerlid staat op een negentiende plek. Daarnaast valt op dat presentatrice Lucille Werner de Tweede Kamer in wil, zij staat op een verkiesbare tiende positie bij de christendemocraten.

Huidig kamerlid Chris van Dam komt niet terug op de nieuwe lijst van de partij. Het kamerlid spreekt van een eigen keuze nadat duidelijk werd dat hem plek 24 op de lijst werd aangeboden. Klein spreekt op Twitter van ‘een verlies voor het CDA’.

Gehandicapten-minister Rick van de Brink zou in de top-20 staan, evenals Henri Bontenbal.

Rick Brink stelt zich toch geen kandidaat voor de Tweede Kamer. Gisteren werd bekend dat het CDA hem op de 24e plaats van de lijst voor de Kamerverkiezingen wilde zetten. Maar hij bedankt alsnog.

Brink, die in een televisieprogramma werd gekozen tot ‘minister van Gehandicaptenzaken’, heeft zich na het zien van de complete kandidatenlijst teruggetrokken. Volgens hem was het de tot dusver moeilijkste beslissing uit zijn leven.

In een toelichting op Twitter schrijft hij dat hij in de fractie wilde opkomen voor de belangen van mensen met een beperking. “Maar gelukkig staat er iemand op de lijst die dat ook gaat doen”. Hij doelt daarmee op oud-tv-presentator Lucille Werner, die tiende is op de conceptlijst.

Gevloek in huize Van Helvert om CDA-lijst: ‘Ik heb een contract met de kiezer, niet met de partij’

Het CDA maakte dinsdag de kandidaten voor de Tweede Kamerverkiezingen bekend. Parlementariër Martijn van Helvert uit Sittard aasde in de zomer nog op het partijleiderschap en moet het nu doen met plek 25. Al zijn hoop is gevestigd op een voorkeurzetel. „Ik heb een contract met de kiezer, niet met de partij.”

Dat schrijft De Limburger. Het komt niet vaak voor: gevloek in huize Van Helvert. Maar maandagavond, na het telefoontje van partijbestuurslid Alwyn de Jong, kon de Sittardse raspositivo zich niet inhouden. „Mijn vrouw Yvonne en ik hebben even flink staan schelden met zijn tweeën. Ik baalde er gigantisch van.”

BEKIJK OOK:

Heibel binnen CDA over verkiezingsprogramma

Ferd Grapperhaus van gedachten veranderd

Minister Ferd Grapperhaus komt niet op een direct verkiesbare plaats op de CDA-kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen te staan. Dat melden Haagse bronnen aan de politieke redactie van RTL Nieuws. Deze zomer raakte de minister in opspraak nadat er foto’s van zijn bruiloft naar buiten waren gekomen waarop hij de coronamaatregelen aan zijn laars lapte.

Eind juli liet minister Grapperhaus nog weten dat hij ‘best op de kandidatenlijst van het CDA zou willen, mits de partij dat ook zag zitten’. Mocht het CDA tot de oppositie veroordeeld zijn, dan vond Grapperhaus het geen probleem om in de Kamer te blijven, zei hij toen nog.

“De partij moet eerst maar eens een rapportcijfer geven over hoe ik het de afgelopen jaren gedaan heb”, aldus Grapperhaus tegen EenVandaag. “Ik vind dat echt belangrijk. En als men zegt: je hebt het goed gedaan en we vinden ook echt dat jij in de verkiezingen en daarna voor ons een belangrijke rol kunt gaan vervullen, dan vind ik wel dat ik dat moet gaan doen.”

Nu blijkt Grapperhaus van gedachten te zijn veranderd: volgens Haagse bronnen ziet de minister bij de verkiezingen in maart af van een verkiesbare plek. De kans is groot dat hij op één van de laagste plekken van de CDA-lijst komt te staan, als zogenoemd lijstduwer. Het CDA legt vandaag de laatste hand aan de kieslijst. Morgenmiddag wordt die lijst gepresenteerd.

Ophef bruiloft

Eind augustus raakte de justitieminister in opspraak nadat er meerdere foto’s van zijn bruiloft naar buiten kwamen waarop hij en zijn gasten niet voldoende afstand hielden. Ook omhelsde de minister  zijn schoonmoeder. De minister bood meerdere keren excuses aan en overleefde een pittig debat, maar de kwestie bleef de minister achtervolgen.

AD 14.12.2020

Lijsttrekker CDA 17 maart 2021

Hoekstra verdedigt WW-plan, hekelt kritiek op links: ’Selectieve verontwaardiging’

CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra ligt onder vuur van andere partijen omdat hij de Werkloosheidsuitkering wil verkorten. Hij ziet ’Selectieve verontwaardiging’ bij zijn tegenstanders en vindt dat de politiek te lang aarzelt als het gaat om de aanpak van de arbeidsmarkt. „De politiek draait eromheen”, reageert hij vrijdag op de ontstane commotie over het plan dat overigens gewoon in het verkiezingsprogramma van zijn partij staat.

Volgens Hoekstra vertellen zijn concurrenten ook niet het „hele verhaal.” De plannen om de WW te verkorten maken deel uit van het rapport van de commissie-Borstlap om de problemen op de arbeidsmarkt en de groeiende flexibilisering op te lossen.

Wopke Hoekstra volgt Hugo de Jonge op

Wopke Hoekstra volgt Hugo de Jonge  op als lijsttrekker van het CDA. Dat heeft het partijbestuur vrijdagavond 11.12.2020 unaniem besloten, meldt CDA-partijvoorzitter Rutger Ploum op Twitter. Hoekstra is momenteel ook minister van Financiën.

Minister Hoekstra van Financiën sloot eerder al niet uit dat hij alsnog lijsttrekker wordt van het CDA. Hij ging daar nog over nadenken. Donderdag 10.12.2020 maakte zijn collega De Jonge onverwacht bekend dat hij zich terugtrekt als lijsttrekker, omdat hij het als minister van Volksgezondheid te druk heeft met de aanpak van de coronacrisis.

Alles wijst erop dat het bestuur Hoekstra als de belangrijkste gegadigde ziet om De Jonge op te volgen. Op vragen over zijn positie zei Hoekstra vanochtend voor de ministerraad dat hij nu nog niet aan zet is.

“Het bestuur van het CDA is aan zet. Dat komt vrijdagmiddag 11.12.2020 bij elkaar. Mocht er een vraag voor mij zijn, dan ga ik daar dan over nadenken en dan zal ik dat thuis moeten bespreken.” Hoekstra voegde eraan toe dat de dingen in de juiste volgorde moeten gebeuren.

Opvolging lijsttrekker Hugo de Jonge 

Bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021 zou in eerste instantie Hugo de Jonge lijsttrekker zijn voor het CDA.

De minister en tevens vicepremier ging de strijd aan voor de lijsttrekkersverkiezing met Pieter Omtzigt, staatssecretaris Mona Keijzer en Kamerlid Martijn van Helvert. Die laatste trok zich terug. Bij de eerste stemronde viel Mona Keijzer af.

Grappenhaus

Minister Ferd Grapperhaus komt niet op een direct verkiesbare plaats op de CDA-kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen te staan. Dat melden Haagse bronnen aan de politieke redactie van RTL Nieuws. Deze zomer raakte de minister in opspraak nadat er foto’s van zijn bruiloft naar buiten waren gekomen waarop hij de coronamaatregelen aan zijn laars lapte.

Eind juli liet minister Grapperhaus nog weten dat hij ‘best op de kandidatenlijst van het CDA zou willen, mits de partij dat ook zag zitten’. Mocht het CDA tot de oppositie veroordeeld zijn, dan vond Grapperhaus het geen probleem om in de Kamer te blijven, zei hij toen nog.

Eerst een rapportcijfer

“De partij moet eerst maar eens een rapportcijfer geven over hoe ik het de afgelopen jaren gedaan heb”, aldus Grapperhaus tegen EenVandaag. “Ik vind dat echt belangrijk. En als men zegt: je hebt het goed gedaan en we vinden ook echt dat jij in de verkiezingen en daarna voor ons een belangrijke rol kunt gaan vervullen, dan vind ik wel dat ik dat moet gaan doen.”

Ophef bruiloft

Eind augustus raakte de justitieminister in opspraak nadat er meerdere foto’s van zijn bruiloft naar buiten kwamen waarop hij en zijn gasten niet voldoende afstand hielden. Ook omhelsde de minister  zijn schoonmoeder. De minister bood meerdere keren excuses aan en overleefde een pittig debat, maar de kwestie bleef de minister achtervolgen.

Madeleine van Toorenburg stopt als kamerlid

Madeleine van Toorenburg van het CDA stopt na de komende verkiezingen in maart als Tweede Kamerlid, vertelt ze vrijdag in gesprek met het AD. Van Toorenburg zegt dat het “tijd is om plaats te maken voor nieuw talent”.

De CDA’er zat veertien jaar in de Kamer. “Ik heb in die tijd gezien dat mensen niet aan de beurt kwamen, terwijl zij een goed Kamerlid zouden zijn geweest”, aldus Van Toorenburg. Potentiële CDA’ers zouden de Kamer moeten kunnen halen als ze hun schouders eronder zetten, redeneert ze.

AD 09.12.2020

Gemor binnen CDA: ‘Partijbureau staat volledig ten dienste van Hugo de Jonge en zijn vrienden’

In de aanloop naar het verkiezingscongres blijft het rommelen in het CDA. Gebrek aan enthousiasme treft de campagnekas en er is nog steeds twijfel of de lijsttrekkersverkiezing van juli wel eerlijk is verlopen.

Vijf maanden nadat Hugo de Jonge met een neuslengte verschil won van uitdager Pieter Omtzigt is het CDA nog altijd een diep verdeelde partij. Het gesukkel in de peilingen – stabiel in de min – en kritiek op de corona-aanpak van de CDA-vicepremier hebben leden er nog niet van kunnen overtuigen zich als één man achter de lijsttrekker te scharen.

Partijprominenten uiten anoniem hun zorgen over de haperende fondsenwerving, in hun ogen een teken aan de wand voor het geringe enthousiasme voor De Jonge. ,,Er komt geen cent meer binnen”, stelt een betrokkene.

Gedoe rondom Lijstrekkerschap CDA 2021

In de stemprocedure voor de nieuwe lijsttrekker van het CDA zijn geen procedurefouten of systeemfouten ontdekt. Dat is de conclusie van het onderzoek dat het CDA-bestuur door een externe partij heeft laten uitvoeren.

Het bestuur had het onderzoek ingesteld nadat er twijfels waren ontstaan over de uitslag, waarbij CDA-minister De Jonge door de leden werd verkozen. Die twijfel is niet meer nodig, De Jonge is de terechte winnaar, is de conclusie van het onderzoek.

Arjan Noorlander @noorlanderarjan

Het externe CDA onderzoek concludeert -met veel woorden- dat de vrouw van Pieter Omtzigt op Hugo de Jonge heeft gestemd. Per ongeluk nemen we aan. Het was geen computerfout…

Twijfels 

Omtzigt vroeg gisteren ook om een “sluitende uitleg”. Het zat hem namelijk niet lekker dat zijn vrouw vorige maand las, nadat ze dacht op haar man te hebben gestemd: “Dank voor uw stem op Hugo de Jonge”.

De echtgenote van een van de verliezende kandidaten, Kamerlid Pieter Omtzigt, had gemeld dat zij na het stemmen werd bedankt voor haar stem op De Jonge, terwijl zij dacht op haar echtgenoot te hebben gestemd. Zo kwamen nog vijf andere meldingen binnen, ook van mensen die dachten op De Jonge te hebben gestemd en werden bedankt voor hun stem op Omtzigt.

De derde kandidaat, staatssecretaris Mona Keijzer, vroeg na de twijfels ook om een nader onderzoek door externe partijen.

Ook CDA-staatssecretaris Mona Keijzer wilde dat het partijbestuur inzage geeft in het verloop van de lijsttrekkersverkiezing. Ze vindt het zeer terecht dat Kamerlid Pieter Omtzigt hierom heeft gevraagd. “Er moet geen twijfel zijn over de uitslag. Het bestuur moet verstandig kijken hoe er een einde aan de discussie kan worden gemaakt.”

Hoekstra zelf werd lang genoemd als belangrijke kandidaat, maar hij liet in juni weten dat hij geen CDA-lijsttrekker wilde worden. Hij vond dat hij niet uit het juiste hout was gesneden. Hij wenst nu dat het gedoe over de uitslag van de verkiezing snel achter de rug is. “Ik hoop zeer dat we met zijn allen een mooie toekomst tegemoetgaan.”

Het partijbestuur meldt nu dat dit onderzoek heeft uitgewezen dat de stem op een bepaalde kandidaat echt leidde tot de registratie van de stem op die kandidaat. De externe systeembeheerder heeft vastgesteld dat de codes op de stemformulieren geen fouten bevatten.

De zes ‘verdachte’ stemformulieren zijn door het onderzoeksteam bekeken, met de conclusie dat de registratie van de stem juist heeft plaatsgevonden en dat de melding “Bedankt voor uw stem…” overeenkwam met de kandidaat waarop was gestemd. Deze bevindingen zijn gemeld aan de notaris.

CDA-advieslijst Tweede Kamerverkiezingen 2021 bekend

Het CDA-bestuur heeft inmiddels de advieslijst voor de Tweede Kamerverkiezingen vastgesteld. De eerste twee plekken waren al bekend: Lijsttrekker Hugo de Jonge op 1 en Pieter Omtzigt op 2. Op plek 3 staat een nieuwe, Brabantse kandidaat: Inge van Dijk. Zij is nu wethouder in Gemert-Bakel en voorzitter van de provinciale CDA-afdeling Brabant.

Er zijn nog meer nieuwkomers:

 • Op plek 10 staat Lucille Werner, presentatrice en inclusie ambassadeur. Lucille is altijd maatschappelijke actief geweest en gaat dat nu voortzetten vanuit een volksvertegenwoordigende rol.
 • Op plek 14 vinden we Derk Boswijk uit de provincie Utrecht. Derk begon tijdens zijn MBO-opleiding al met ondernemen in de bouw en is inmiddels projectontwikkelaar, reserveofficier en Statenlid.
 • Op plek 18 staat duurzaamheidsexpert Henri Bontenbal uit Rotterdam, nu werkzaam bij Stedin.
 • De 26-jarige jongerenkandidaat Harmen Krul, marineofficier en CDA-fractievoorzitter uit Den Helder staat op 20.

Maar er zijn natuurlijk ook genoeg ervaren kandidaten: Anne Kuik begint op plek 4 aan haar tweede termijn als volksvertegenwoordiger vanuit Groningen. Twee staatssecretarissen staan in de top 10: Raymond Knops op 5 en Mona Keijzer op 7. Fractievoorzitter Pieter Heerma staat tussen hen in op 6. Verder in de top tien nog Agnes Mulder (8) uit Drenthe en de Friese Harry van der Molen (9).

De lijst eindigt voor nu met ministers Ferd Grapperhaus en Ank Bijleveld. In verschillende kieskringen zullen lokale CDA’ers de lijst compleet maken via een zogenoemde staartlijst.

Hugo de Jonge, lijsttrekker: ‘Het CDA is een brede volkspartij en dat laat de lijst ook zien. Ik heb veel zin om met deze enthousiaste ploeg in de campagne en na 17 maart voor Nederland aan de slag te gaan!’

Rutger Ploum, partijvoorzitter: ‘Een mix van vernieuwing en ervaring, met kandidaten uit alle hoeken van het land; dat kenmerkt voor mij deze lijst. Ik ben er trots op om dit veelzijdige #teamCDA aan Nederland voor te stellen.’

De volledige lijst ziet er als volgt uit:

1 Hugo de Jonge Rotterdam
2 Pieter Omtzigt Enschede
3 Inge Van Dijk Gemert-Bakel
4 Anne Kuik Groningen
5 Raymond Knops Horst aan de Maas
6 Pieter Heerma Purmerend
7 Mona Keijzer Edam-Volendam
8 Agnes Mulder Assen
9 Harry van der Molen Leeuwarden
10 Lucille Werner Wijdemeren
11 Jaco Geurts Barneveld
12 Hilde Palland-Mulder Kampen
13 René Peters Oss
14 Derk Boswijk Stichtse Vecht
15 Mustafa Amhaouch Peel en Maas
16 Joba van den Berg Goes
17 Evert-Jan Slootweg Bennekom
18 Henri Bontenbal Rotterdam
19 Wytske Postma Den Haag
20 Harmen Krul Den Helder
21 Bart van den Brink Amersfoort
22 Julius Terpstra Leiden
23 Eline Vedder De Wolden
24 Martijn van Helvert Sittard
25 Frank Meerkerk Molenlanden
26 Jantine Zwinkels Utrecht
27 Jaap Jonkers De Fryske Marren
28 Jelle Beemsterboer Schagen
29 Eveline Tijmstra Purmerend

 

30 Marieke Nass Gulpen-Wittem
31 Froukje De Jonge Almere
32 Lea Van der Tuin Westerkwartier
33 Mustafa Bal Gorinchem
34 Cees De Jong Molenlanden
35 Piet-Cees Van der Wel Hardenberg
36 Bert Van Steeg Utrecht
37 Gabriëlle Heine Maastricht
38 Michiel Dijkman Rotterdam
39 Rudesindo Nunez Queija Heemskerk
40 Inge Mous Amsterdam
41 Patricia Van de Vijver Sluis
42 Huibert Van Rossum Gouda
43 Douwe De Vries Noardeast-Fryslan
44 Evert Jan Van Asselt Houten
45 Bo Ter Braak Borne
46 Martin Reesink Borne
47 Ingeborg Ter Laak Zoetermeer
48 Karsten Klein Den Haag
49 Chris van Dam Den Haag
50 Ferd Grapperhaus Amsterdam
51 Ank Bijleveld-Schouten Hof van Twente

Procedure
Een adviescommissie onder voorzitterschap van Heleen Herbert, CCO bij Heijmans, heeft op basis van de motivatie van de sollicitanten, individuele gesprekken en een assessment ruim 50 kandidaten voorgedragen voor de nieuwe lijst. Het Landelijk Bestuur en de Verenigingsraad stelden de advieslijst vast.

De advieslijst wordt nu naar de lokale CDA-afdelingen gestuurd. De stemming binnen de afdelingen bepaalt hoe de definitieve lijst eruit ziet. Deze zal op 12 december door het Partijcongres worden bekrachtigd.

Telegraaf 13.03.2021

Hoekstra wil geen verruiming asielpardon

Demissionair minister van Financiën en CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra wil in de toekomst niet meer akkoord gaan met een generaal pardon voor asielzoekers. “Ik ben daartegen”, zegt Hoekstra zaterdag in een verkiezingsinterview met De Telegraaf.

In de afgelopen regeerperiode pleitte het CDA juist voor een verruiming van het kinderpardon, maar als het aan Hoekstra ligt, zal dat niet meer gebeuren. Volgens de CDA-voorman wijst onderzoek naar langdurig in Nederland verblijvende vreemdelingen uit dat pardonregelingen een aanzuigende werking hebben. “Dat moet je dus niet doen”, aldus Hoekstra in de krant.

De onbegrijpelijke CDA-focus op krimp

Waar komt die CDA-focus op krimp toch vandaan? CDA’ers willen een middenpartij zijn, maar bedoelen vooral: niet rechts. Het geloof in de markt is weg. Daarom mag de staat weer miljarden rondpompen.

Het CDA kiest voor de regio. Het concept-verkiezingsprogramma geeft voorrang aan de krimpgebieden. Er moet een speciale regio-minister komen die met een ‘New Deal’-actieprogramma de drukte in de steden afremt en de plattelandsregio  opjaagt. Ook het kiesstelsel moet veranderen, zodat de Tweede Kamer straks vol regionale belangenbehartigers zit.

Lees ook dit interview met Raymond Knops: ‘Een KVP-achtige middenpartij is nodig’

Procentueel is het CDA inderdaad sterk in plaatsen als Tubbergen, Gulpen-Wittem en Sneek. Maar of de achterban echt warmloopt voor zo’n ingewikkeld kiesstelsel of voor het openen van extra treinverbindingen naar Groningen en Enschede? Het moet ernstig worden betwijfeld.

Verkiezingen draaien niet om lokale percentages, maar om absolute aantallen. Als het daarop aankomt, moet het CDA het hebben van Zuid-Holland en Noord-Brabant.

Hugo de Jonge heeft niet alleen de coronacrisis op zijn bord gekregen, maar ook aanhoudende trammelant binnen het CDA. Thijs Broer vraagt zich af hoe de getergde minister met de vrolijke schoenen al die ballen in de lucht houdt.

Hugo de Jonge maakte er in het voorjaar al geen geheim van dat hij helemaal niet zat te wachten op een lijsttrekkersverkiezing, naast zijn hectische bezigheden als minister van Volksgezondheid middenin de coronacrisis. Tot zijn grote opluchting wist de bewindsman met de vrolijke schoenen de verkiezingen met hakken over de sloot te winnen van Pieter Omtzigt.

Maar dezer dagen zal hij zich regelmatig afvragen waarom hij überhaupt aan het lijsttrekkerschap begonnen is. Zo’n moment deed zich afgelopen maandag voor, toen De Jonge in de Eerste Kamer moest optreden bij een urenlang, complex debat over de coronawet. Tussendoor moest hij regelmatig bellen en appen met de kandidatencommissie en het verenigingsbestuur van het CDA, die op hetzelfde moment voor het laatst in conclaaf waren.

Met een getergd gezicht probeerde De Jonge op de valreep nog zijn voorkeuren mee te geven. Zoals: een goede plek voor zijn vertrouweling en politiek adviseur Bart van den Brink en een verkiesbare plek…

Zorg voor Elkaar

Dit voorjaar werd onze toekomst van de ene op de andere dag op zijn kop gezet. Maar teruggeworpen op de kern, kwam door het virus ook naar boven wat uiteindelijk het belangrijkste is. Toen alles om ons heen stil viel, was het de zorg voor elkaar die overbleef.

Door om te zien naar elkaar, kan iedereen het verschil maken in het leven van een ander. Vanuit dat besef is ons verhaal geschreven voor het Nederland dat we door willen geven aan onze kinderen.

We kijken vooruit, naar het Nederland na corona. Hoe we de economie weer aan de gang krijgen en mensen aan een baan helpen. Hoe we in heel Nederland een miljoen betaalbare woningen gaan bouwen en hoe we onze samenleving beschermen door criminaliteit stevig aan te pakken en grip te krijgen op migratie.

Telegraaf 03.2021

Samen bouwen we aan een Nederland waar de samenleving weer voorop gaat. Waarin iedereen meedoet en we niemand in de steek laten, aldus Hugo de Jonge.

#1 Thuis

De zorg voor elkaar begint thuis: in de gezinnen en families waar we opgroeien en waar kinderen alles leren wat ze later nodig hebben. Wij kiezen voor een gezinsvriendelijke samenleving, waar het belang van onze kinderen en gezinnen steeds voorop staat.

We zetten alles op alles om te voorkomen dat de jongeren van nu opgroeien als de corona generatie van later. Zodat jongeren kunnen doorleren zonder grote schulden te maken en uitzicht krijgen op een vaste baan en een eigen huis. Zij verdienen een goede start.

De beste manier om gezond oud te worden is door actief mee te blijven doen. De extra zorg en aandacht die zij op latere leeftijd nodig hebben, brengen we met elkaar op.

#2 Een sterke samenleving

In een sterke samenleving is goede zorg voor iedereen bereikbaar, betaalbaar en beschikbaar. Waar je ook woont in Nederland. Net als goed onderwijs die gelijke kansen biedt voor iedereen.

De afgelopen jaren is te vaak gedacht dat of de markt of de overheid aan zet is, maar het is tijd voor een land waar de samenleving weer voorop staat. Nederland is land van vrijwilligers, cooperaties en maatschappelijk initiatieven, Een belangrijkste opgave voor de politiek is om deze coöperatieve samenleving alle ruimte, voorrang en vertrouwen te geven.

#3 Een eerlijke economie

Corona heeft de economie diep geraakt. De opdracht waar we met elkaar voor staan is duidelijk: investeren en innoveren. We investeren in een krachtig economisch herstel en maken de omslag naar een eerlijke, innovatieve en duurzame economie.

We beschermen onze bedrijven door meer maakindustrie terug te halen en voor vitale producten en diensten zelfvoorzienend te zijn. We zorgen voor een forse vereenvoudiging van de belastingen en een eerlijke arbeidsmarkt waar werk weer zekerheid, waardering en perspectief biedt.

We maken een omslag van de stad naar de regio. Zo benutten we de kansen die regio’s bieden om te wonen en te werken en houden we de grote steden bereikbaar en betaalbaar voor gewone mensen.

We komen met een haalbaar en betaalbaar pakket om grote stappen te zetten in een schone, duurzame en groene leefomgeving. We kiezen voor een gezonde toekomst voor de landbouw, tuinbouw en visserij waar een duidelijk langetermijnperspectief, de ruimte om te ontwikkelen en een eerlijke prijs voor hun producten centraal staan.

#4 Een dienstbare en beschermende overheid

In een sterke samenleving zijn overheid en markt dienstbaar aan de burger in plaats van andersom. Dat vraagt om een slagvaardige en rechtvaardige overheid met een menselijk gezicht en een lerende overheid die uit zichzelf open en eerlijk is als het misgaat.

Een beschermende overheid treedt hard op tegen de ondermijning door de georganiseerde criminaliteit. We moeten doorpakken om een serieuze ontwrichting van de samenleving te voorkomen.  We investeren in de strafrechtketen van politie, justitie en de rechterlijke macht en verbeteren de samenwerking. Ook blijven we investeren in een sterke krijgsmacht en is het zaak dat we grip krijgen op migratie, integratie en burgerschap.

We zorgen voor meer grip op migratie en integratie. Door meer rekening te houden met de spankracht van de samenleving en mensen die hier mogen blijven sneller en beter te integreren.

#5 Een land van waarden en tradities

Er is veel meer dat ons bindt en het gevoel geeft bij elkaar te horen dan het enkele feit dat we met elkaar in hetzelfde land wonen. Mensen hechten aan taal, cultuur, religie, tradities en folklore. Die vormen onze identiteit en geven betekenis en kleur aan ons. Als samenleving moeten we de polarisatie doorbreken door scheidslijnen te overbruggen en te versterken wat ons bindt.

Als brede volkspartij zien wij het als onze taak om vanuit het midden steeds opnieuw een brug te slaan tussen verschillende groepen in onze samenleving en de verbinding en samenwerking te zoeken. Daarom kiezen wij voor een nieuwe politiek van samenwerking en verbinding.

lees: De Jonge stopt als lijsttrekker: Plan B kan het CDA vaart geven Elsevier 10.12.2020

lees: CDA verkiezingsprogramma 2021-2025

lees: CDA verkiezingsprogramma 2017-2021

lees: Zij aan zij rapport CDA

zie ook: CDA en het nieuwe “Zij aan Zij” versus Boeren, Burgers en Buitenlui !!!

Hoekstra wil geen verruiming asielpardon

MSN 13.03.2021 Demissionair minister van Financiën en CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra wil in de toekomst niet meer akkoord gaan met een generaal pardon voor asielzoekers. “Ik ben daartegen”, zegt Hoekstra zaterdag in een verkiezingsinterview met De Telegraaf.

In de afgelopen regeerperiode pleitte het CDA juist voor een verruiming van het kinderpardon, maar als het aan Hoekstra ligt, zal dat niet meer gebeuren. Volgens de CDA-voorman wijst onderzoek naar langdurig in Nederland verblijvende vreemdelingen uit dat pardonregelingen een aanzuigende werking hebben. “Dat moet je dus niet doen”, aldus Hoekstra in de krant.

Het grootste gedeelte van de achterban is het daar volgens de minister mee eens. “Ik vind het terecht dat er binnen het CDA aandacht wordt gevraagd voor mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld en wij daar een bijdrage aan leveren. Maar we moeten ook erkennen dat je niet alle ellende van de wereld op je schouders kunt meetorsen”, zegt Hoekstra.

Ook als zijn achterban de druk op zou voeren, zegt de lijsttrekker bij zijn standpunt te blijven. “Ik ben glashelder over wat ik erover vind. Het is wel onderdeel van een breder verhaal, ik zal ook blijven benadrukken dat we door moeten met ontwikkelingssamenwerking en echte vluchtelingen helpen”, aldus Hoekstra.

Campagne-update: Hoekstra erkent dat niet alles ‘van leien dakje’ gaat

NU 11.03.2021 In de verkiezingscampagne gebeurt veel. Wij houden je in onze dagelijkse verkiezingsupdate op de hoogte van de relevantste gebeurtenissen in de aanloop naar 17 maart.

Hoekstra: Niet alles gaat van leien dakje

Wie tijdens de campagne al toegeeft dat niet alles loopt zoals gepland, weet de weg naar boven meestal niet meer te hervinden. Gevraagd naar hoe de CDA-campagne loopt, moest lijsttrekker Wopke Hoekstra woensdag tegenover Nieuwsuur erkennen dat “niet alles van een leien dakje gaat”.

Na alle onrust rondom de lijsttrekkerverkiezing lijkt ook in de verkiezingscampagne weinig te lukken. Zo blunderde Hoekstra opzichtig met een rondje schaatsen met Sven Kramer, terwijl binnensporten sinds december verboden is.

Ook kreeg hij de hoon van links over zich heen met het voorstel om de WW-duur te verkorten. In het Radio 1 Journaal nuanceerde de lijsttrekker donderdagochtend dat dit plan iets is “voor 2025 of daaromtrent”.

Pijnlijk werd het dinsdag toen hij door Jesse Klaver in een hoek gedrukt werd bij Pauws Verkiezingsdebat, nadat hij eerder ook al niet goed scoorde in het lijsttrekkersdebat van RTL.

In de peilingen krimpt het CDA. Onder meer De Telegraaf en NRC gebruiken woorden als ‘stroef’ en ‘log’ in één adem met de CDA-campagne. Binnen het CDA zou zelfs de vraag worden gesteld of Pieter Omtzigt niet toch een betere lijsttrekker was geweest. Intern gemor is voor elke campagne een slecht signaal. Hoekstra heeft nog minder dan een week om het tij te keren.

Rutte vs. Wilders

Veel kans om nog gas te geven met de CDA-campagne lijkt er een week voor de verkiezingen ook niet te zijn. De laatste week staat namelijk vooral in het teken van Geert Wilders vs. Mark Rutte.

Zo treffen de twee elkaar donderdag bij Pauws Verkiezingsdebat maandag bij EenVandaag en dinsdag in het NOS-slotdebat. Alleen in laatstgenoemde krijgt Hoekstra nog tijd met Rutte.

De Volkskrant schrijft dat het een gevolg lijkt van een journalistieke afweging die de verschillende redacties los van elkaar hebben gemaakt.

Demissionair Minister Tamara van Ark voor Medische Zorg (VVD) en demissionair premier Mark Rutte tijdens het coronadebat.

Coronadebat

Van het urenlange coronadebat woensdag werd verwacht dat veel partijen hun kans zouden grijpen om er een verkiezingsdebat van te maken. Het werd echter eerder een herhaling van zetten. Sommige partijen hamerden
op het heropenen van het hoger onderwijs en de terrassen, ook de boosheid over de avondklok was niet nieuw.

De fractieleiders zagen geen kans om zich te onderscheiden. Wellicht bewust, zolang het over corona gaat lijkt immers vooral Rutte te profiteren.

De rechtsstaat

In zeker zeven van de veertien onderzochte partijprogramma’s staan voorstellen die in strijd zijn met de rechtsstaat, zo blijkt uit een analyse van een commissie van de Nederlandse Orde van Advocaten.

In de lijst staat onder meer het plan van het CDA om de asielvergunning van geradicaliseerde mensen in kunnen trekken (strijdig met verschillende wetten en verdragen) en een voorstel van de VVD om zwarte lijsten met fraudeurs op te stellen, en deze ook met partijen buiten de overheid te delen (“kan personen levenslang
stigmatiseren en zo strijd opleveren met het recht op privacy”).

PVV voert de lijst aan. “Met onder andere het intrekken van het verblijfsrecht van Syriërs, het weren van migranten uit islamitische landen, het bepleiten van een volledige asielstop, het sluiten van asielzoekerscentra, een ongedifferentieerd verbod op het verspreiden van ‘islamitische ideologie’ (scholen, moskeeën en Koran) en een
verbod op het dragen van hoofddoekjes, tornt de PVV aan de fundamenten van onze rechtsstaat”, aldus de onderzoekers.

PVV-leider Geert Wilders.

Kaag: geen medisch-ethische kwesties vastleggen in regeerakkoord

Sigrid Kaag wil niet dat medisch-ethische kwesties worden vastgelegd in een regeerakkoord. “Daar moet je geen formatieafspraken over maken. Kwesties van leven en dood zijn voor mij geen uitruil”, zei de D66-lijsttrekker woensdag tegen de NOS.

Haar partij kwam met een initiatiefwet over voltooid leven, waarbij mensen van 75 jaar of ouder die een langdurige stervenswens hebben de mogelijkheid krijgen tot euthanasie. Deze eerder ingediende wet haalde
het in het huidige kabinet niet omdat CDA en ChristenUnie zich er lijnrecht tegenover positioneerden.

Kaag zegt nu zich hard te willen maken voor de initiatiefwet en de ChristenUnie heeft op haar beurt alweer laten weten dat het een breekpunt is wat de partij betreft. De kans dat D66 en ChristenUnie weer samen in een coalitie te gaan zitten lijkt hierdoor klein.

Speciaal plekje in de hel

“Zoals Madeleine Albright (voormalig Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, red.) altijd zegt: er is een speciaal plekje in de hel gereserveerd voor vrouwen die vrouwen niet steunen”, aldus D66-lijsttrekker Kaag bij RTL Nieuws woensdag.

5 vragen | “Vrouwen moeten nóg steeds meer hun best doen. Ook om mannen een idee van een vrouw over te laten nemen.” (video) https://t.co/lNe7mBwzYY

 RTLnieuws

07:10 – 11 maart 2021

Met deze pittige uitspraak reageerde ze op het belang van vrouwen die zich uitspreken tegen seksisme.

Zo zei minister van Defensie Ank Bijleveld (CDA) deze week bij Op1 dat premier Rutte vrouwen tijdens vergaderingen eerder onderbreekt dan mannen. Zij heeft Rutte hierop aangesproken, samen met andere
vrouwelijke bewindslieden.

Kaag, die onderwerp werd van de hashtag #kutKaag, zag zich genoodzaakt seksisme meermalen te benoemen in deze campagnetijd. “Ik zeg jullie eerlijk, ik had ook niet gedacht dat ik op dit punt zou komen. Dat ik de noodzaak zou voelen de gelijkheid van vrouw en man in Nederland te bepleiten”, aldus de D66-lijsttrekker in een speech.

Lees meer over: Politiek  Verkiezingsupdate  Tweede Kamerverkiezingen 2021

Hoekstra: WW-plan in 2025 invoeren

NOS 11.03.2021 Het CDA-voorstel om de duur van de WW te bekorten is iets voor 2025 of daaromtrent, heeft CDA-lijsttrekker Hoekstra gezegd bij de NOS. Het geldt ook niet voor iedereen die nu al WW heeft. Hoekstra kreeg vorige week van veel kanten kritiek op zijn voorstel de maximale duur van de WW te beperken tot één jaar in plaats van twee.

De CDA-leider heeft al een paar keer benadrukt dat het plan past binnen een veel groter, genuanceerd voorstel om de arbeidsmarkt te hervormen en dat de WW niet tijdens of kort na de coronacrisis moet worden aangepakt. Als mogelijk jaartal denkt hij dus aan 2025 of daaromtrent.

Over de invoering zei hij dat het volgende kabinet een besluit moet nemen en dat het nieuwe systeem dan pas vanaf 2025 gaat lopen. Hij benadrukte ook dat in het begin de WW juist wordt verhoogd en dat meer mensen aan werk moeten worden geholpen. Hoekstra was eerst te gast bij het NOS Radio 1 Journaal en daarna beantwoordde hij vragen in een NOS-uitzending op Facebook en YouTube.

Hoekstra over verkorten WW, eigen bijdrage huisartsenpost en het klimaat

Hoekstra kreeg onder meer ook de vraag of het CDA de boeren niet harder moet aanpakken om de uitstoot van schadelijke stoffen terug te dringen. Volgens hem is het eerlijk om boeren een bijdrage te vragen en dat dat vooral samen met hen moet gebeuren, bijvoorbeeld door innovatie. Maar hij vindt het onverstandig om te zeggen dat de veestapel sowieso moet worden gehalveerd, zoals bijvoorbeeld D66 wil. “Dan wordt het iets dogmatisch.”

Hij herhaalde dat bezoekers aan een spoedeisende huisartsenpost voortaan een eigen bijdrage moeten betalen. Volgens hem gaan er nu te veel mensen naar zo’n post, zonder dat er haast bij is en moeten daardoor echte spoedgevallen langer wachten. Net als gisteren in Nieuwsuur voegde hij er wel aan toe dat hij openstaat voor wat mensen in de praktijk zeggen. Hij gaat nog praten met een huisarts die in Nieuwsuur kritiek op het plan leverde.

New Deal

Hoekstra herhaalde dat het niet eerlijk is om te suggereren dat de komende jaren in geen enkel geval hoeft te worden bezuinigd. Hij wil op korte termijn bezuinigingen wel voorkomen, en het liefst ook op de lange termijn. Maar volgens hem zijn garanties niet te geven: “In deze verkiezingscampagne buitelen de beloftes over elkaar heen om nooit meer te bezuinigen. Partijen als de SP maar ook D66 laten de staatsschuld dramatisch oplopen; dat is niet verstandig.”

Het CDA wil een ‘New Deal’ voor de economie, onder meer om te voorkomen dat ondernemers niet alsnog failliet gaan en om ervoor te zorgen dat meer mensen een vast contract krijgen.

Net als veel anderen hoopt Hoekstra dat het niet te veel tijd zal kosten om een nieuw kabinet te vormen. De vorige formatie duurde ruim zeven maanden en dat vindt hij “onredelijk lang”. Volgens Hoekstra past een snelle formatie bij de fase waarin het land zich nu bevindt.

BEKIJK OOK;

Waarom alles misgaat bij het CDA: ‘We zitten in de hoek van de fouten’

AD 10.03.2021 Zijn late entree zou de campagne flink opschudden, maar een week voor de verkiezingen worstelt CDA-leider Wopke Hoekstra met die nieuwe rol.

Soms stelt het leven je dezelfde vraag twee keer, zei een filosofische Wopke Hoekstra (45) toen hij in december het lijsttrekkersstokje overnam van Hugo de Jonge. De reactie was ditmaal: ik doe het. Eerder had de premierkandidaat van het CDA, intern wel ‘de nieuwe Ruud Lubbers’ genoemd, nog bedankt met de woorden: ,,Ik ben meer een bestuurder dan een politicus.”

Lees ook;

De vraag is wat hij met de kennis van nu de derde keer zou antwoorden op dezelfde vraag. Met nog minder dan een week tot de stembusgang weet Hoekstra zich in debatten niet echt in de kijker te spelen, hij maakte een schuivertje op het Thialf-ijs (waar hij coronaregels overtrad) en redde zich niet soepel uit de eerste kritische vragen over zijn WW-bezuiniging.

In de peilingen staat het CDA na een kleine klim begin dit jaar inmiddels op hetzelfde niveau als in Hugo de Jonges laatste week als lijstaanvoerder (gemiddeld tussen de 16 en 18 zetels, in de Tweede Kamer heeft de partij er 19).

Wopke Hoekstra, demissionair minister van Financiën en CDA-lijsttrekker voor aanvang van de ministerraad. © ANP

Murphy

Hoe kan dat? Het lijkt een combinatie van pech, gebrek aan ervaring en sterke concurrentie. ‘Team CDA’ zoals De Jonge het deze zomer nog trots noemde, is noodgedwongen een verzameling eenlingen op afstand geworden. De Jonge zelf is druk met de coronacrisis, nummer twee Pieter Omtzigt doet het om gezondheidsredenen rustiger aan.

En de campagne zit ‘in de hoek van de fouten’, zei CDA-oerspindoctor Jack de Vries: ,,Alles wat mis kan gaan, gaat dan mis, Murphy (naar de wet van Murphy, red.) zit even in het campagneteam”, vertelde de lobbyist en strateeg vorige week vóór de WW-kwestie op vragen van deze nieuwssite.

Die dag had oud-lijsttrekker De Jonge nog gezegd dat hij niet op Wopke Hoekstra zou stemmen maar op zijn politiek assistent. Dat werd ook ‘een ding’. En door het gelikte campagnefilmpje – met Hoekstra gracieus glijdend over het natuurijs – worden kijkers nu nog dagelijks op tv herinnerd aan de Thialf-misser van februari. Hoekstra op schaatsen? Was daar niet iets mee?

,,Dat gaat optellen”, zegt De Vries, nu niet betrokken bij de CDA-campagne. ,,Hoe dat kan? Je hoort bij de uitdagers van Rutte, de verwachtingen zijn hooggespannen, dan wordt er op je gelet.” Hoe kieper je Murphy dan weer uit je campagneteam? ,,Door inhoudelijk je punt te maken, als uitdager je agenda van verandering goed over het voetlicht te brengen.”

Alles wat mis kan gaan, gaat dan mis, Murphy zit even in het campagne­team, aldus Jack de Vries.

WW-kwestie

Maar het grootste CDA-nieuwspunt kwam per ongeluk en niet met de gewenste uitkomst. Hoekstra kwam donderdag 4 maart op bezoek bij de liveshow van deze site en wordt geconfronteerd met zijn bezuinigingsvoorstel voor de WW-uitkering.

Hij beantwoordt de vragen wat omslachtig, benadrukt dat ouderen soms juist graag doorwerken en zegt pas achteraf dat het plan vooral na de coronacrisis ingevoerd moet worden. Tegenstanders weten wel raad met dit rechtse stuk rood vlees in de arena, PvdA-lijsttrekker Lilianne Ploumen noemt het voorstel onfatsoenlijk, PVV-lijsttrekker Wilders doopt Hoekstra om tot ‘ongelooflijke aso’.

Campagnebeeld: CDA Wopke Hoekstra schaatst. © CDA

In het CDA-campagneteam wordt dan maar geprobeerd om met een geraffineerde jiujitsubeweging de WW-stok af te pakken van de opponenten om er zelf vervolgens mee terug te slaan. De arbeidsmarkt moet toch echt op de schop, de gezaghebbende adviescommissie-Borstlap beveelt dit juist aan: ,,De VVD wil alles bij het oude laten, anderen duwen de bal ook voor zich uit”, zegt een CDA-bron.

,,Dit is dan niet zozeer een tegenvaller, maar meer een symbool dat de campagne niet echt op gang komt, waarbij dingen snel groter kunnen worden. Daaruit moet je toch je voordeel zien te halen.” Of dat al wil lukken, durft deze ingewijde niet te zeggen. De Vries: ,,De helft van de mensen weet nog niet wat ze gaan stemmen, er kan heel veel gebeuren nog.”

Het CDA richt zich vooral op de VVD, waarbij Hoekstra wordt gepresenteerd als de verbeterde versie van Mark Rutte – sportief en mét gezin: politieke marketeers snappen de profilering. Maar peiler Peter Kanne van I&O Research ziet weinig scenario’s waarin het CDA de VVD nog achterhaalt. ,,Het zou me echt verbazen, het gat is heel erg groot. En Rutte neutraliseert Hoekstra’s aanvallen steeds eenvoudig door te zeggen: we hebben toch alles samen gedaan.”

Verkiezingen

We tellen af naar de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart. Op deze site lees je dagelijks verkiezingsverhalen. We bieden een mix van interviews met lijsttrekkers, inzichtgevende artikelen over verkiezingsthema’s en actuele campagneverhalen. Lees hier alle artikelen.

Hoekstra verdedigt WW-plan, hekelt kritiek op links: ’Selectieve verontwaardiging’

MSN 05.03.2021 CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra ligt onder vuur van andere partijen omdat hij de Werkloosheidsuitkering wil verkorten. Hij ziet „selectieve verontwaardiging” bij zijn tegenstanders en vindt dat de politiek te lang aarzelt als het gaat om de aanpak van de arbeidsmarkt. „De politiek draait eromheen”, reageert hij vrijdag op de ontstane commotie over het plan dat overigens gewoon in het verkiezingsprogramma van zijn partij staat.

Volgens Hoekstra vertellen zijn concurrenten ook niet het „hele verhaal.” De plannen om de WW te verkorten maken deel uit van het rapport van de commissie-Borstlap om de problemen op de arbeidsmarkt en de groeiende flexibilisering op te lossen.

Het CDA vindt dat de „genuanceerde” voorstellen van Borstlap moeten worden uitgevoerd. Maar wel met „een verstandige timing”, dus na de coronacrisis. Hoekstra wijst erop dat het CDA de werkloosheidsuitkering niet alleen wil verkorten, maar ook flink wil verhogen. Verder moet er meer geld naar scholing gaan en moeten er volgens de middenpartij meer vaste contracten komen.

De plannen voor de arbeidsmarkt van het CDA staan al in haar verkiezingsprogramma, dat maanden geleden werd gepresenteerd. Een interview van Hoekstra deze week in het AD zorgde voor de nodige politieke beroering. Andere partijen, met name op links en ook bijvoorbeeld de PVV, vielen over Hoekstra heen.

’Uitkeringen uitkleden’

Jesse Klaver van GroenLinks beschuldigt het CDA ervan dat de partij wil „bezuinigen op het sociale vangnet.” Gert-Jan Segers van de ChristenUnie vindt het „een slecht voorstel” van Hoekstra en volgens PvdA-leider Lilianne Ploumen wil het CDA de „uitkeringen uitkleden en zekerheden van werknemers afpakken.”

„Dat gaat snel. Van Nu Doorpakken naar Nu Afpakken”, merkte SP-leider Lilian Marijnissen op. „Nou, dit is wel het laatste dat je midden in deze coronacrisis wilt”, reageert D66-Kamerlid Steven van Weyenberg op het voorstel.

De commissie-Borstlap, die begin vorig jaar met belangrijke adviezen kwam om de problemen op de arbeidsmarkt op te lossen, pleitte ervoor om de WW „hoog en kort” te maken. De commissie adviseert „een WW-uitkering met een uitkeringshoogte die voorkomt dat tijdens werkloosheid het inkomen ver terugvalt en een uitkeringsduur die prikkelt om snel weer aan het werk te gaan.”

Het CDA stelt voor de WW te terug te brengen naar één jaar, en de uitkering voor de eerste twee maanden daarvan naar 90 procent te brengen van het salaris dat de ontvanger ervoor verdiende. De vier maanden daarna moet het volgens de christendemocraten 80 procent worden. Het laatste halfjaar gaat de uitkering terug naar 70 procent, het niveau waarop de WW nu staat. „De arbeidsmarkt moet verbeterd worden en mensen moeten worden geholpen om sneller weer een baan te vinden”, aldus Hoekstra.

Bijstand

Afhankelijk van hoe lang iemand heeft gewerkt, hebben mensen nu in principe recht op maximaal twee jaar WW. Als ze dan nog geen baan hebben gevonden, kunnen ze aanspraak maken op een andere uitkering, zoals de bijstand.

’Griekse taferelen’

Hoekstra haalde zich eerder de woede van de linkse partijen op de hals toen hij uithaalde naar hun verkiezingsprogramma’s. Die van zijn eigen CDA, maar ook de VVD zijn volgens Hoekstra „qua degelijkheid echt van totaal ander kaliber dan van de linkse partijen. Die komen met Griekse taferelen door als het gaat over de staatsschuld.”

Luister ook naar verkiezingspodcast ’De Stembus’ van De Telegraaf, met deze aflevering: hoe nieuw zijn de nieuwe partijen nou eigenlijk echt, en heeft Wopke Hoekstra de muzieksmaak van Mark Rutte gekopieerd?

Hoekstra: politiek moet niet treuzelen bij aanpak arbeidsmarkt

MSN 05.03.2021 CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra ligt onder vuur van andere partijen omdat hij de WW wil verkorten. Hij ziet “selectieve verontwaardiging” bij zijn tegenstanders en vindt dat de politiek te lang aarzelt als het gaat om de aanpak van de arbeidsmarkt. “De politiek draait er om heen”, zei hij vrijdag voor het begin van de ministerraad.

Volgens Hoekstra vertellen zijn concurrenten ook niet het “hele verhaal”. De plannen om de WW te verkorten maken deel uit van het rapport van de commissie-Borstlap om de problemen op de arbeidsmarkt en de groeiende flexibilisering op te lossen.

Het CDA vindt dat de “genuanceerde” voorstellen van Borstlap moeten worden uitgevoerd. Maar wel met “een verstandige timing”, dus na de coronacrisis. Hoekstra wijst erop dat het CDA de werkloosheidsuitkering niet alleen wil verkorten, maar ook flink wil verhogen. Verder moet er meer geld naar scholing gaan en moeten er meer vaste contracten komen.

Verkiezingsprogramma

De plannen voor de arbeidsmarkt van het CDA staan al in haar verkiezingsprogramma, dat maanden geleden werd gepresenteerd. Maar de plannen kwamen in de spotlight te staan nadat Hoekstra er deze week door het AD over werd ondervraagd.

Andere partijen vielen daarna over Hoekstra heen. Jesse Klaver van GroenLinks beschuldigt het CDA ervan dat de partij wil “bezuinigen op het sociale vangnet”. Gert-Jan Segers van de ChristenUnie vindt het “een slecht voorstel” van Hoekstra en volgens PvdA-leider Lilianne Ploumen wil het CDA de “uitkeringen uitkleden en zekerheden van werknemers afpakken”.

Hoekstra kritisch op ‘richtingloze liberaal’ en ‘visieloze’ Rutte

MSN 05.03.3021 Demissionair minister van Financiën en CDA-leider Wopke Hoekstra zet zich steeds steviger af tegen VVD-leider en demissionair premier Mark Rutte. Hoekstra hekelt het gebrek aan visie bij de liberalen en noemt het beleid van de laatste tien jaar onder leiding van de VVD en Rutte “richtingloos liberalisme”.

Dat zegt Hoekstra in een uitgebreid interview met NU.nl dat volgende week verschijnt.

“Ik vind dat je moet erkennen dat Rutte de coronacrisis goed heeft gemanaged. Maar deze verkiezingen gaan over wat we de komende vier jaar willen in Nederland”, zegt Hoekstra.

“Kies je ervoor om alleen de brand te blussen zoals Rutte? Of kies je wel voor een visie op de samenleving? Voor een langetermijnperspectief?”

Het hebben van een toekomstvisie is volgens de CDA’er een wezenlijk verschil tussen hem en Rutte. “Die (visie, red.) moet je misschien af en toe bijstellen, maar het helpt wel als je weet waar je naartoe wil, in plaats van dat je ergens ronddobbert.”

De groeiende kloof tussen vaste- en flexcontracten, het leenstelsel voor studenten en het tekort aan betaalbare woningen is allemaal onder toeziend oog van de VVD tot stand gekomen, meent Hoekstra. “Dat heeft toch alle tekenen van een richtingloos liberalisme.”

‘VVD als emmer achter de boot’

Het aantal flexbanen in Nederland is de afgelopen tien jaar harder gestegen dan in welk ander EU-land dan ook.

Hoekstra: “We stonden erbij en keken ernaar. Ik ben tevreden dat we in de afgelopen kabinetsperiode iets gedaan hebben om het aantal flexbanen terug te dringen, maar dat was wel met de VVD als een emmer achter de boot. Die wilden dat behouden.”

Ook het leenstelsel moet zo snel mogelijk verdwijnen wat Hoekstra betreft, de VVD wil het behouden. De wijze van studiefinanciering verving in 2015 de basisbeurs voor studenten.

VVD, PvdA, D66 en GroenLinks sloten daar in 2014 een akkoord over. Inmiddels heeft alleen de VVD het nog in hun verkiezingsprogramma staan, de andere partijen hebben hun handen ervanaf getrokken.

“Het was een bezuinigingsmaatregel die werd verkocht als een goed idee. Daar zit een deel van het wantrouwen in de politiek achter”, zegt Hoekstra daar nu over. Het zorgt er volgens hem voor dat minder jongeren zijn gaan studeren vanwege de rekening die ze achteraf krijgen. “Uiteindelijk voeg je weer een onzekerheid toe voor de middenklasse.”

CDA wil af van verhuurdersheffing

Tot slot noemt Hoekstra de verhuurdersheffing, een crisismaatregel die in 2013 werd ingevoerd om de overheidsfinanciën op orde te krijgen, maar er zijn partijen die vinden dat corporaties daardoor minder kunnen bouwen.

Het CDA wil er vanaf in het verkiezingsprogramma, de VVD wil de maatregel behouden. Hoekstra: “Er werd in 2013 door de VVD gezegd: ‘De woningmarkt is af’ Nou, die blijkt toch wat minder af!”

CDA-lijsttrekker Hoekstra: ‘Tijd is gekomen om WW-uitkering te verkorten’

AD 04.03.2021 CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra vindt dat de ‘tijd is gekomen’ om de maximale duur van de werkloosheidsuitkering te verkorten van twee naar één jaar. ,,Het is voor mensen nodig om werk te hebben, want je houdt er ook levensgeluk aan over.’’

Dat zei Hoekstra vanmiddag tijdens een nieuwe aflevering van verkiezingsserie De Lijsttrekkers op deze nieuwssite. Hij reageerde op het CDA-plan om 600 miljoen euro te bezuinigen op de WW. Nu kunnen werklozen – die lang hebben gewerkt – nog maximaal twee jaar een werkloosheidsuitkering krijgen. Als het aan Hoekstra ligt, wordt dat maximaal één jaar.

Lees ook;

,,Dit is een goed idee waarvoor de tijd gekomen is’’, aldus de demissionaire minister van Financiën. ,,We zien allemaal dat, omdat we langer leven en langer doorwerken, je aan de ene kant ouderen hebt die eerder willen stoppen. Aan de andere kant zie je ouderen die ook langer doorwerken. Ik zie het ook bij mijn eigen vader, die is ruim boven de pensioengerechtigde leeftijd, maar hij vindt zijn werk – hij is dokter – zo leuk dat hij één dag in de week patiënten ziet.’’

Levensgeluk

Volgens Hoekstra is het ‘de kunst om met werkgevers en werknemers afspraken te maken, zodat de mensen die dat willen gewoon door kunnen’. ,,Uiteindelijk hebben we al dat talent – of die mensen nou oud of jong, allochtoon of autochtoon zijn – nodig voor de samenleving. En het is ook voor mensen zelf nodig om werk te hebben. Want je houdt er ook levensgeluk aan over.’’

In de doorrekening van het Centraal Planbureau (CPB) staat dat het plan 600 miljoen euro bespaart. De WW-uitkering gaat in de eerste twee maanden van de uitkering wel omhoog naar 90 procent van het oude loon. Nu is dat nog 75 procent. In de daaropvolgende vier maanden wordt het 80 procent (dat is nu 70 procent). In het laatste half jaar blijft de uitkering staan op 70 procent.

‘Heel veel testen’

In de uitzending zei Hoekstra ook dat hij wil dat de samenleving weer opengaat door een combinatie van vaccineren en ‘heel veel testen’ op het coronavirus. ,,Anderhalve week geleden hebben we in het kabinet al gezegd: we moeten heel veel geld stoppen in het testen.’’ D66-lijsttrekker Sigrid Kaag stelde afgelopen zaterdag een vergelijkbaar plan voor om de samenleving te openen.

CDA wil 1 miljard euro voor woningbouw

AD 20.02.2021 Het CDA wil dat een volgend kabinet opnieuw 1 miljard euro steekt in het verder aanjagen van de woningbouw. Dat geld moet in een ‘nationaal garantiefonds’ komen waarmee de rijksoverheid de woningbouw stimuleert. Behalve de instelling van zo’n nieuw fonds, moet de overheid ook veel meer zelf de regie nemen om ervoor te zorgen dat nieuwbouwprojecten worden uitgevoerd, vindt de regeringspartij.

De christendemocraten maken zich zorgen over het woningtekort. Volgens CDA-Tweede Kamerlid Julius Terpstra zijn er nu al 331.000 woningen te weinig en dat aantal zal nog verder oplopen. Er is vooral een gebrek aan betaalbare huizen voor starters en middeninkomens.

Lees ook;

Het fonds moet onderdeel worden van een grootschalig Nationaal Woonplan, stelt de coalitiepartij. Ook moet er een minister voor Volkshuisvesting komen die hiermee aan de slag gaat, aldus het CDA. Nu valt woonbeleid onder de minister van Binnenlandse Zaken.

De komende tien jaar moeten er wat het CDA betreft zeker één miljoen huizen worden bijgebouwd. Meerdere politieke partijen sturen op deze aantallen in de verkiezingsprogramma’s.

Dit kabinet had ook 1 miljard euro vrijgemaakt sinds 2019 om woningbouwprojecten te ondersteunen. Met deze zogeheten woningbouwimpuls is de bouw in gang gezet van in totaal ruim 95.000 woningen. Daar zullen binnenkort nog enkele tientallen duizenden woningen bovenop komen.

CDA-nummer 2 Omtzigt neemt even gas terug na druk jaar

NOS 19.02.2021 De nummer 2 op de kandidatenlijst van het CDA, Kamerlid Pieter Omtzigt, gaat het rustiger aan doen. Zijn voorlichter bevestigt het bericht in De Telegraaf dat hij thuis in Twente “zijn batterij gaat opladen”.

Omtzigt staat bekend als een zeer harde werker, die het lastig vindt om zijn dossiers los te laten. Hij heeft met SP-Kamerlid Leijten jarenlang veel energie gestoken in het boven water krijgen van de toeslagenaffaire over de fraudejacht van de Belastingdienst op ouders met een kinderopvangtoeslag.

Nodig

Via Twitter laat Omtzigt weten dat hij een pas op de plaats maakt:

 Pieter Omtzigt @PieterOmtzigt

Korte uitleg waarom ik afgelopen week even alle afspraken heb afgezegd. Het afgelopen jaar was veelbewogen, met veel lastige, belangrijke, tijdrovende dossiers. En ja, dan is rust soms ook nodig en effectief (Toeslagenschandaal, Malta, corruptieschandaal) https://t.co/gJhzQhVgLq

Vorig jaar stelde Omtzigt zich kandidaat voor het CDA-lijsttrekkerschap en verloor dit nipt van Hugo de Jonge. Nu is hij de nummer 2 naast de nieuwe lijsttrekker Wopke Hoekstra, met een bijbehorende volle campagneagenda. Vandaag zou Omtzigt een debat doen op Radio 1, maar zijn plaats wordt nu ingenomen door Anne Kuik, de nummer 3 op de lijst.

De kans bestaat dat Omtzigt toch weer snel opduikt. Bijvoorbeeld rond de publicatie van zijn boek, volgende week.

Omtzigt neemt ‘even rust na veelbewogen jaar’ en zegt debat af

NU 19.02.2021 Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt, de nummer twee op de CDA-kandidatenlijst, neemt de komende tijd gas terug. Zijn partij laat vrijdag aan De Telegraaf weten dat hij de afgelopen periode “net iets te veel hooi op zijn vork genomen heeft”.

Omtzigt zou vrijdag eigenlijk deelnemen aan een verkiezingsdebat op NPO Radio 1. Ook andere afspraken heeft hij afgezegd, zegt hij op Twitter.

Volgens de politicus is rust soms nodig en effectief. Hij laat weten dat hij moet bijtanken vanwege onder meer de toeslagenaffaire.

Omtzigt heeft zich de afgelopen tijd samen met onder anderen SP-Kamerlid Renske Leijten ingespannen voor de ouders die gedupeerd zijn door de Belastingdienst in de toeslagenaffaire. Onlangs oordeelde een Kamercommissie in een snoeihard rapport dat de volledige ambtelijke en politieke top in die zaak verantwoordelijk is voor de jarenlang uit de bocht gevlogen fraudeaanpak van de Belastingdienst. Het rapport, dat in december werd gepubliceerd, leidde tot het aftreden van het kabinet.

Omtzigt was vorig jaar in de race voor het lijsttrekkerschap van de CDA. Hij verloor de lijsttrekkersverkiezing echter nipt van vicepremier Hugo de Jonge. Die gaf die functie later op omdat de functie niet te combineren was met zijn werk als minister van Volksgezondheid. Wopke Hoekstra werd vervolgens de nieuwe lijsttrekker.

Korte uitleg waarom ik afgelopen week even alle afspraken heb afgezegd. Het afgelopen jaar was veelbewogen, met veel lastige, belangrijke, tijdrovende dossiers. En ja, dan is rust soms ook nodig en effectief (Toeslagenschandaal, Malta, corruptieschandaal) https://t.co/gJhzQhVgLq

 PieterOmtzigt

17:05 – 19 februari 2021

Lees meer over: Politiek Pieter Omtzigt Binnenland

Hoekstra haalt uit naar Rutte: ‘Gebroken belofte is erfenis van tien jaar VVD’

AD 23.01.2021 Bij de aftrap van de verkiezingscampagne haalde CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra vanmiddag hard uit naar coalitiepartner VVD. Onder leiding van de liberalen is de overheid de eigen burgers gaan wantrouwen, vindt het CDA: ,,De erfenis van tien jaar VVD is een reeks van gebroken beloftes.”

Daarom is ‘verandering nodig’, zei Hoekstra in zijn toespraak vanuit een oud Philipsgebouw in Eindhoven. ,,De VVD kan niet die verandering brengen. Ze willen rafelrandjes bijknippen, dat is niet genoeg”, vindt de demissionair minister van Financiën die de VVD verwijt de ‘Nederlandse belofte’ van beterschap voor de middenklasse  te breken: ,,We kregen jarenlang de boodschap dat het vanzelf goed komt, als we allemaal maar zoveel mogelijk ons eigenbelang najagen. Het heeft geleid tot een winner takes all-economie en een overheid die haar eigen burgers is gaan wantrouwen.”

Lees ook;

Dat alles treft de middenklasse het hardst, vindt Hoekstra: ,,De agent op straat, de leraar voor de klas, de mensen in de zorg. De bouwvakker, de kleine ondernemer en de winkelier op de hoek.” Deze mensen moeten ‘weer op het CDA kunnen rekenen’, zei de lijsttrekker in een verder lege zaal, tegen de achtergrond van een groot Zoom-scherm met de andere CDA-kandidaten.

Het is een felle start voor de kandidaat die onlangs nog zei pas de laatste paar weken echt campagne te gaan voeren. Eerder zou niet gepast zijn, gezien de gigantische coronacrisis.

De aanval op de VVD is strategisch geen verrassing: de partij van Rutte ligt in de peilingen mijlenver voor, met gemiddeld 41 tot 45 zetels. De PVV (18-22) en CDA (16-20 zetels) volgen op afstand. Veel partijen richten de pijlen op de VVD, zo bleek vandaag bij andere congressen en ook afgelopen week tijdens het Kamerdebat over de toeslagenaffaire.

© ANP

Dat het CDA jarenlang samen met de VVD regeerde, betekent volgens Hoekstra niet dat zijn kritiek ongeloofwaardig is, stelde hij na afloop van zijn toespraak: ,,Ik ga niet doen alsof het allemaal alleen maar ellende was de afgelopen tien jaar. Maar het is wel tijd voor een nieuw begin. De verkiezingen komen eraan, nu gaat het erom wie na de crisis als minister-president de problemen te lijf moet. Ik hoop dat ik de mensen kan inspireren.

Wij waren altijd voor meer vaste contracten, we waren tegen het leenstelsel, we kiezen voor zekerheid. Dat is een andere koers. Er is behoefte aan visie en richting.” Tot dusver leverden vooral CDA-Kamerleden scherpe kritiek op de VVD, maar nu zijn de handschoenen ook bij de lijsttrekker zelf uit.

Demissionair Minister Wopke Hoekstra van Financiën. © ANP

Een eventuele samenwerking met de VVD in een nieuwe coalitie sluit Hoekstra echter niet uit: ,,Iedereen weet dat we een coalitieland zijn. Maar dit is de tijd om fair te zijn naar de kiezers: welke toekomst wil je?” Of collega Rutte hem al een bericht heeft gestuurd na de felle uithaal? ,,Geen idee, ik heb al twee uur mijn telefoon niet gezien. We hebben een goede verstandhouding, werken heel goed samen. Maar ik wil wel eerlijk zijn over waar de verschillen liggen.”

De Jonge

Hoekstra werd vorige maand lijsttrekker nadat Hugo de Jonge was teruggetreden. De Jonge vond dat de aanpak van de coronacrisis als minister van Volksgezondheid niet samenging met het lijsttrekkerschap. Eerder weigerde Hoekstra zich nog te mengen in de strijd om het lijsttrekkerschap (‘ik ben meer bestuurder dan politicus’) maar toen het partijbestuur in december opnieuw aanklopte kon hij – tijdens de heftige coronacrisis en met een partij in leiderschapsnood – geen nee meer zeggen.

Met Hoekstra als aanvoerder lijkt het CDA de koers wat naar rechts te verleggen. Het verkiezingsprogramma stamt nog uit het tijdperk-De Jonge, maar is op punten gewijzigd. De verhoging van het minimumloon werd geschrapt, winstuitkeringen in de zorg zijn niet meer absoluut taboe. Verder wil Hoekstra anoniem solliciteren mogelijk maken om discriminatie tegen te gaan, ook pleit de nieuwe lijsttrekker voor een vrouwenquotum bij topbenoemingen.

Hoewel de peilingen voor het CDA nog niet erg florissant ogen, gelooft Hoekstra in het programma en zijn verhaal: ,,Ik spreek nu heel veel mensen in het land en dan merk ik dat ze het vaak prima vinden dat ik wat meer van buiten kom, niet al een hele carrière in de politiek achter me heb. Ik heb jarenlang in het bedrijfsleven gewerkt en bekijk de dingen wat zakelijker.”

Hoekstra: ’Gebroken belofte is erfenis van 10 jaar VVD’

MSN 23.01.2021 Tijdens de aftrap van de campagne in Eindhoven heeft CDA-leider Wopke Hoekstra de aanval geopend op coalitiepartner VVD.

„De gebroken belofte is de erfenis van 10 jaar VVD”, zei Hoekstra vanuit een oude Philips-fabriek, waar de kandidaat-Kamerleden via een livestream achter hem waren geprojecteerd. „De optelsom van een reeks gebroken beloftes. Daarom kan die partij niet de verandering brengen die nodig is. Ze willen de rafelrandjes bijknippen, maar dat is niet genoeg. Het roer moet om.”

Volgens de demissionair minister van Financiën staat de VVD voor individualisme. „We kregen jarenlang de boodschap dat het vanzelf goed komt, als we allemaal maar zoveel mogelijk ons eigenbelang najagen. En dat is natuurlijk onzin.” Want: „Niet de markt, niet de overheid, maar de samenleving stelt ons de vraag: wat geef jij, wat geef ik, wat geven wij allen terug aan dit geweldig mooie land, waar zovelen van ons alles aan te danken hebben.”

Daarmee plaatste hij het CDA, zoals zijn voorganger Hugo de Jonge in het politieke midden, met punten die naar rechts neigen, zoals een streng immigratiebeleid. Voor nieuwkomers is het geen recht om hier te zijn, maar een ’voorrecht’, zei Hoekstra, die ook punten naar voren bracht waar gewoonlijk de meer linkse partijen op hameren. Zo wil Hoekstra anoniem solliciteren mogelijk maken tegen discriminatie. „Daarom roep ik werkgevers op om actief werk te maken van een divers personeelsbeleid en vraag ik van ons allemaal om op te staan tegen het gif van discriminatie, uitsluiting en antisemitisme.”

Klimaat redden om te kunnen schaatsen

Ook onderstreepte hij de ’plicht van Parijs’, al was het maar om ’s winters te kunnen schaatsen: „In de winters van mijn jeugd schaatste ik met mijn vader. Soms langer dan me lief was, maar wat was het mooi. Dat schaatsen op krakend, zwart natuurijs wil ik ook mijn kinderen nalaten. We kunnen en mogen niet wegkijken voor de ernstige gevolgen van klimaatverandering.”

Hoekstra zich zeker niet als linkse variant van de VVD presenteren, verklaart hij na zijn toespraak. „Als je ziet dat 48 procent van het VVD-congres nog pleitte voor legalisering van softdrugs, dan denk ik: met zo’n naïeve opstelling win je het niet van de georganiseerde misdaad.” Hij wil een ’hardere aanpak en meer investeren in buurten, zodat een nieuw generatie Taghi’s geen kans krijgt.”

Vriend en vijand

Toch is het met de VVD ’heus niet allemaal kommer en kwel’. Het kabinet kan best bogen op resultaten. „Vooral de manier hoe we dit land door de crisis hebben geloodst, waardoor we nu tientallen miljarden kunnen investeren. Vriend en vijand zijn het erover eens dat dit verstandig is geweest.” Desondanks pleit Hoekstra voor ’een nieuw begin’ en ’een nieuw perspectief voor de middenklasse’. „Met welke partijen dat gaat gebeuren, moeten we nog zien.”

CDA-lijsttrekker Hoekstra zet zich af tegen VVD

MSN 23.01.2021 CDA-leider Wopke Hoekstra zet zich in zijn eerste grote speech als nieuwe lijsttrekker onomwonden af tegen coalitiegenoot VVD. Bij de aftrap van de verkiezingscampagne van het CDA in Eindhoven spreekt Hoekstra zaterdag van “een gebroken belofte” en “het ontbreken van een visie, aan een politiek die richting geeft”. Dit is volgens hem te wijten aan de liberalen van premier Mark Rutte. De CDA’er is sinds vier jaar minister van Financiën in het vorige week afgetreden derde kabinet van Rutte.

Hoekstra, die nog maar een maand geleden de beoogde lijsttrekker Hugo de Jonge opvolgde, noemt het “een probleem van deze tijd dat de Nederlandse belofte voor vooruitgang voor steeds meer mensen een gebroken belofte is”. “We kregen jarenlang de boodschap dat het vanzelf goed komt, als we allemaal maar zoveel mogelijk ons eigenbelang najagen.” Het is volgens hem een recept voor individualisme en egoïsme en heeft geleid tot een overheid die haar eigen burgers is gaan wantrouwen.”

De gebroken belofte is volgens hem “de erfenis van tien jaar VVD. De optelsom van een reeks gebroken beloftes. Daarom kan die partij niet de verandering brengen die nodig is. Ze willen de rafelrandjes bijknippen. Maar dat is niet genoeg. Het roer moet om”, aldus Hoekstra.

Nieuw begin

De komende verkiezingen zijn wat hem betreft een nieuw begin, waarbij het CDA kan “repareren wat de afgelopen tien jaar op zijn beloop is gelaten. We willen een sterke en eerlijke economie, een krachtige en verantwoordelijke samenleving en een betrouwbare en dienstbare overheid”, aldus Hoekstra. Het zijn volgens hem “geen buitensporige wensen. Het is de ondergrens voor een fatsoenlijke samenleving”.

De CDA-leider zegt dat hij zelf staat voor de belofte dat iedereen die zijn steentje bijdraagt aan dit land, zal worden beloond. Nieuwkomers moeten wat de christendemocraat betreft ook dezelfde kans krijgen om te delen in de Nederlandse belofte.

Omdat dit nog niet goed genoeg gaat, wil Hoekstra het mogelijk maken om anoniem te solliciteren en wil hij een diverser personeelsbeleid. Ook roept hij iedereen op om “op te staan tegen het gif van discriminatie, uitsluiting en antisemitisme. In dit land telt niet je kleur, niet je naam of je afkomst, maar de bijdrage die je levert”.

Hoekstra meent dat de bewogen tijden waarin we nu leven, onder meer door het coronavirus, vragen om “stabiel leiderschap” en om “een politiek die vooruitkijkt”. Zo mag Nederland volgens hem niet wegkijken van de ernstige gevolgen van klimaatverandering. “Ik zeg er wel bij: Parijs is een plicht, maar geen excuus om te stoppen met nadenken.” Het CDA wil investeren in onderzoek naar nieuwe technologieën en versterking van de natuur.

CDA verwerpt vuurwerkverbod, Hoekstra lijsttrekker

AD 16.01.2021 Het CDA blijft tegen een algeheel vuurwerkverbod. De leden stemden vanochtend tegen een voorstel om de verkoop van consumentenverkoop te verbieden. Tegelijkertijd werd Wopke Hoekstra door de leden bekrachtigd als nieuwe lijsttrekker.

Door zich tegen een vuurwerkverbod te keren, trotseert de partij oproepen van prominente CDA-burgemeesters Sybrand Buma (Leeuwarden) en Hubert Bruls (Nijmegen). Vooral Bruls had eerder opgeroepen ‘nu door te pakken’, nadat de afgelopen jaarwisseling veel rustiger was verlopen dan eerdere edities.

Lees ook;

Vorige week kon de stemming niet doorgaan, doordat het online verkiezingscongres kampte met technische problemen. Gisteren lukte het alsnog, en vanmorgen werd de uitslag bekendgemaakt. Bij de stemming bleken 606 leden voor het verbod te hebben gestemd en 631 daartegen. Het voorstel, ingediend door de afdeling Gelderland, werd daardoor nipt verworpen.

Hoekstra lijsttrekker

Het CDA-congres bekrachtigde vanmorgen ook Wopke Hoekstra als nieuwe lijsttrekker van de partij, die ‘zeer vereerd’ zei te zijn. Hoekstra werd eind vorig jaar door het bestuur voorgedragen, nadat Hugo de Jonge de handdoek in de ring had gegooid. De leden schaarden zich in groten getale achter de nieuwe nummer 1: 1189 leden stemden voor Hoekstra, 55 tegen.

Hoekstra zei na zijn verkiezing dat hij met het CDA aandacht wil geven aan jonge gezinnen, ‘in het spitsuur van het leven’. De demissionair minister van Financiën zegt hen ‘de helpende hand’ te willen bieden, onder meer door te zorgen dat deze gezinnen nog meer gebruik kunnen maken van kinderopvang.

Volgens partijvoorzitter Rutger Ploum heeft Hoekstra ‘een winnaarsmentaliteit’, die volgens hem aanstekelijk werkt in de partij en leden motiveert. Tegelijkertijd bedankte Ploum De Jonge. ,,Wat een inzet en verantwoordelijkheid toon je. Voor je partij heb je je volledig gegeven. Dat was onvergetelijk om te zien.”

Rollercoaster

Ook CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt kreeg door de voorzitter lof toegezwaaid, vanwege diens volhardende rol in het aankaarten van de toeslagenaffaire, die vrijdag tot het aftreden van het kabinet leidde. ,,Pieter, we nemen allemaal onze hoed af voor hoe jij je inzet voor rechtvaardigheid in de samenleving.” Volgens Ploum werkt de nummer twee van het CDA ‘knetterhard’. ,,Met jou hebben we het beste Kamerlid.”

Volgens Ploum zat het CDA de afgelopen periode in een ‘rollercoaster’. De lijsttrekkersverkiezing kende een tumultueus verloop en de switch waarbij De Jonge plaatsmaakte voor Hoekstra vergde veel van de partijmedewerkers. Over zijn eigen rol bij de perikelen ging Ploum niet in. Leden uitten eind vorig jaar felle kritiek op de partijvoorzitter, omdat de door Hugo de Jonge gewonnen verkiezing niet eerlijk zou zijn verlopen.

CDA-fractie aan de bak om Moria-deal

De CDA-leden schaarden zich tijdens het congres ook achter een resolutie van de afdeling Zeeland. De partij is ontevreden over de opvang van vluchtelingen in kamp Moria op het Griekse Lesbos. Hierover werd in de coalitie een deal gesloten, maar die biedt volgens de achterban te weinig soelaas.

Daarom wordt de Tweede Kamerfractie van het CDA opgeroepen  de leefomstandigheden van vluchtelingen aldaar te verbeteren en de verblijfsduur te verkorten. Ook moet de fractie er bij staatssecretaris Ankie Broekers-Knol op aandringen dat Nederland bijdraagt aan een Europese oplossing voor de verdeling van vluchtelingen, ‘zodat vluchtelingen ook daadwerkelijk adequate en menswaardige hulp krijgen’.

In een eerder persmoment lichtte Wopke Hoekstra toe dat hij ‘niet anders kon’ dan lijsttrekkerschap van het CDA  te aanvaarden.

Hoekstra, zoals verwacht, gekozen tot CDA-lijsttrekker

NOS 16.01.2021 Wopke Hoekstra, demissionair minister van Financiën, is zoals verwacht gekozen tot lijsttrekker van het CDA. Ruim 95 procent van de leden die hun stem uitbrachten, koos voor Hoekstra, is bekendgemaakt op het digitale verkiezingscongres van de partij. Hij was de enige kandidaat, nadat Hugo de Jonge zich vorige maand had teruggetrokken als lijsttrekker.

Hoekstra zei “zeer vereerd’ te zijn door de uitverkiezing. Hij wil zich vooral gaan inzetten voor mensen “in het spitsuur van hun leven”, jonge gezinnen met kinderen. Hij wil er onder meer voor zorgen dat die makkelijker gebruik kunnen maken van kinderopvang.

Partijvoorzitter Rutger Ploum noemde Hoekstra “een echte leider” en “strategisch scherp”. “Je bent een denker, een vechter, je hebt een winnaarsmentaliteit”, sprak hij tot Hoekstra.

Ook het verkiezingsprogramma en de rest van de lijst werden door de leden bekrachtigd. De zittende Kamerleden Pieter Omtzigt en Anne Kuik staan op 2 en 3.

Tegen vuurwerkverbod

Het congres stemde met een kleine meerderheid van 51 procent tegen een voorstel om consumentenvuurwerk helemaal te verbieden. Daarmee gaan de leden in tegen de oproep van CDA-burgemeesters als Bruls (Nijmegen) en Buma (Leeuwarden). Zij pleiten juist wel voor een algemeen vuurwerkverbod.

Het was de bedoeling dat de CDA-lijst en het verkiezingsprogramma vorige week zaterdag al bekrachtigd zouden worden, maar toen waren er technische problemen met het digitaal stemmen. Het congres werd toen afgebroken, en vandaag dus afgemaakt.

BEKIJK OOK

CDA-voorman Hoekstra wil niet regeren met PVV

NOS 10.01.2021 Aankomend CDA-leider Hoekstra vindt het “niet goed voorstelbaar” dat zijn partij na de verkiezingen met de PVV gaat regeren. Gisteren presenteerde de PVV haar verkiezingsprogramma en pleitte daarin onder meer voor een verbod op het verspreiden van de “islamitische ideologie”. Partijleider Wilders wil verder een ministerie voor De-islamisering en hij vindt dat tijdelijke asielvergunningen voor Syriërs moeten worden ingetrokken.

In WNL op Zondag noemde Hoekstra het PVV-programma “geen aanbeveling om samen op weg te gaan”. Hij voegde eraan toe dat het CDA alleen kan regeren met “partijen die de rechtsstaat serieus nemen en ten volle onderschrijven”. Hoekstra hekelde de manier waarop de PVV omgaat met religie en andere vrijheden.

Rutte I

In het eerste kabinet-Rutte werkte het CDA, na een hoogoplopende interne discussie, wel samen met de PVV. De partij van Wilders gaf toen gedoogsteun aan een coalitie van VVD en CDA, maar het kabinet viel binnen anderhalf jaar na een conflict over bezuinigingen.

Voormalig CDA-leider Buma zei later dat hij niet meer met de PVV wilde regeren en ook volgens Hoekstra ligt samenwerking “totaal niet voor de hand”. Ook hij verwees naar “het drama met het eerste kabinet-Rutte”.

De minister van Financiën zou gisteren officieel tot lijsttrekker van het CDA worden gekozen, maar door technische problemen bij een digitaal congres is dat nog niet gebeurd. Zijn verkiezing is een formaliteit, want hij is de enige kandidaat.

BEKIJK OOK;

Hoekstra: programma PVV geen aanbeveling om samen te werken

AD 10.01.2021 CDA-leider Wopke Hoekstra ziet het niet gebeuren dat zijn partij in zee gaat met de PVV van Geert Wilders. Het nieuwe verkiezingsprogramma van de PVV is ‘geen aanbeveling om vervolgens samen op weg te gaan’,  zei Hoekstra in WNL op Zondag. ,,Ik vind sowieso dat het CDA alleen kan regeren met partijen die de rechtstaat serieus nemen en ten volle onderschrijven.”

Anders dan bij de vorige verkiezingen, toen het PVV-programma slechts één bladzijde vulde, kwam de partij dit weekeinde met een programma van ruim vijftig pagina’s met de visie en plannen van de PVV. ,,Ik heb het programma snel gescand”, zegt Hoekstra. ,,Als je kijkt wat daarin staat en hoe daar wordt omgegaan met religie en allerlei type vrijheden, dan is het niet goed voorstelbaar dat het CDA daarmee gaat regeren.” In het programma pleit Wilders onder meer voor een verbod op de Koran, op moskeeën en op islamitisch onderwijs.

Lees ook;

Hoekstra wil dan ook niet regeren met de PVV of een gedoogconstructie aangaan, zoals in 2010. ,,Met deze opvattingen en ook met het drama van het eerste kabinet-Rutte, ligt dat niet voor de hand”, zegt hij in het praatprogramma.

Wopke Hoekstra werd in december voorgedragen als nieuwe CDA-lijsttrekker, maar door technisch falen liet de bekrachtiging door de leden tijdens het online-congres op zich wachten. © EPA

Wopke Hoekstra nog geen CDA-lijsttrekker na digitaal fiasco tijdens congres

AD 09.01.2021 Het verkiezingscongres van het CDA is door technische malheur in het water gevallen. Daardoor moet Wopke Hoekstra langer wachten voordat hij officieel op het schild kan worden gehesen als nieuwe lijsttrekker.

Het verkiezingscongres begon vanmorgen om 09.30 uur en zou volgens het programma tot 12.30 uur duren, maar technische problemen zorgden voor flinke vertraging. De stemming over voorstellen van leden om het verkiezingsprogramma aan te passen verliep allerminst vlekkeloos. De leden werd een aantal keren gevraagd om te proefstemmen. Maar zodra de problemen opgelost leken, dienden nieuwe zich aan. Uiteindelijk is besloten dat het CDA een nieuwe datum gaat zoeken om het resterende programma af te handelen.

Lees ook;

Daardoor heeft de partij nog altijd geen definitief verkiezingsprogramma. Ook het vaststellen van de lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen laat op zich wachten. Vanochtend zou Wopke Hoekstra als lijsttrekker moeten zijn bekrachtigd, nadat hij eind vorige maand door het bestuur naar voren werd geschoven toen Hugo de Jonge de handdoek in de ring had gegooid. Maar Hoekstra moet dus nog even geduld hebben.

 CDA

@cdavandaag

De congresverbinding is uitgevallen. Uitslag amendementen 305 en 283 worden nog bekend gemaakt. Wij zullen het resterende programma op een andere dag afhandelen en deelnemers informeren over de datum.

1:40 PM · Jan 9, 2021 28 48 people are Tweeting about this

Niet voor het eerst

Pieter Omtzigt en Rutger Ploum tijdens het CDA-verkiezingscongres, gezien op een scherm. Vanwege corona vindt het congres geheel online plaats. © ANP

Het is niet voor het eerst dat het CDA kampt met technische problemen. Tijdens de lijsttrekkersverkiezing in juli moest de stemming een keer helemaal over omdat er fouten waren geconstateerd. En ook nadat De Jonge destijds als winnaar uit de bus was gekomen, bleven er twijfels bestaan of het digitale stemproces wel eerlijk was verlopen.

Het programma is inmiddels al wel op een aantal punten veranderd, doordat gisteren in deelsessies al wijzigingsvoorstellen vanuit het partijbestuur werden overgenomen. Nieuw is dat het CDA tijdelijk een toptarief in wil voeren voor de hoogste inkomens. De partij vindt het gerechtvaardigd om ‘na deze coronacrisis’ meer van de ‘sterkste schouders’ te vragen.

Hoe hoog het toptarief zal zijn en vanaf welke grens die gaat gelden laat het CDA nog in het midden. Het nieuwe toptarief is opvallend, omdat het CDA jarenlang voorstander is geweest van een ‘sociale’ vlaktaks. Dit plan werd tijdens de huidige kabinetsperiode realiteit, door de invoering van een tweeschijvenstelsel. Nu wil het CDA dus een derde schijf introduceren.

Betaalde seks toch niet strafbaar

Ook opvallend is de toevoeging aan het programma dat het CDA actief werk wil maken van meer gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen. Instelling van een vrouwenquotum is daarbij niet langer taboe. Daarnaast wil de partij ook meer aandacht besteden aan gelijke behandeling op basis van etniciteit. Daarbij wil het CDA onder meer inzetten op anoniem solliciteren om ‘bewuste en onbewuste discriminatie tegen te gaan en iedereen gelijke kansen te bieden, ongeacht afkomst en achternaam.

Verder komt het CDA terug op het met veel bombarie aangekondigde plan om betaalde seks strafbaar te maken. De partij wisselt van standpunt en wil in plaats van een verbod ‘scherpe maatregelen tegen de uitbuiting van vrouwen’. Daarbij wil het CDA onder meer dat de leeftijdsgrens voor prostituees naar 21 jaar gaat. Wel blijft de partij vasthouden aan een ‘pooierverbod’.

Deltaplan ondermijning

Op initiatief van met name Brabantse leden voegde het CDA ook een passage toe aan het programma waarin 400 miljoen euro wordt vrijgemaakt om ondermijnende criminaliteit aan te pakken. Dit geld is bedoeld om een deltaplan ondermijning mee te kunnen financieren, waarbij met name drugscriminaliteit kan worden tegengegaan. Een voorstel van het CDA Duurzaamheidsnetwerk om een vleestaks in te voeren redde het daarentegen niet. Dit voorstel, dat door CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt stevig was ontraden, werd door 81 procent van de leden verworpen.

Technisch malheur achtervolgt CDA, partijcongres gestopt

NOS 09.01.2021 Het CDA heeft een online-congres stopgezet vanwege aanhoudende technische problemen. Eerst waren er moeilijkheden met het stemsysteem en uiteindelijk begaf de hele verbinding het. Er is al wel gestemd over diverse amendementen op het verkiezingsprogramma. Vandaag zou Wopke Hoekstra officieel tot lijsttrekker worden benoemd en de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer zou worden vastgesteld, maar dat zal nu later gebeuren.

Het resterende programma wordt op een andere dag gepland, laat het CDA weten. Wanneer is nu nog niet duidelijk.

Het is al de tweede keer dat het congres wordt verschoven. Eerst zou het in december zijn, maar dat werd toen verzet naar vandaag, omdat de oorspronkelijke lijsttrekker Hugo de Jonge zich net had teruggetrokken. Inmiddels is Hoekstra door het partijbestuur aangewezen als zijn opvolger, maar dat moet dus nog worden bekrachtigd door de leden. Dat is een formaliteit, want hij is de enige kandidaat.

Ook eerder digitale problemen

Eerder liep het CDA ook al op tegen digitale problemen. In juli werd de lijstrekkersverkiezing overgedaan, omdat de partij niet kon garanderen dat die eerlijk was verlopen. Kwaadwillenden bleken toen geautomatiseerd valse stemmen te hebben kunnen uitbrengen.

En nadat De Jonge bij de interne verkiezing een nipte overwinning had gehaald, werden door sommigen vraagtekens gezet bij de uitslag. De echtgenote van kandidaat Pieter Omtzigt meldde dat ze een bedankje had gehad voor haar stem op De Jonge, terwijl ze op haar man dacht te hebben gestemd. Daarop stelde het CDA-bestuur een extern onderzoek in. Dat leidde tot de conclusie dat er geen procedure- of systeemfouten waren gemaakt.

BEKIJK OOK; 

Opnieuw gehannes en gesukkel op congres CDA: ’Blamage’

Telegraaf 09.01.2021 Techniek en het CDA: het blijft een moeilijke combinatie. Na de zeer rommelig verlopen digitale lijsttrekkersverkiezing afgelopen zomer, moet de partij zaterdag het virtuele partijcongres afblazen vanwege technische problemen. Tot onvrede van de leden: „Dit is geklungel.”

Het congres van de christendemocraten verloopt zaterdag op z’n zachtst gezegd met de nodige horten en stoten. Vanwege de coronamaatregelen kan de partij niet fysiek bij elkaar komen, en dus is er een digitaal congres. Bestuursleden Rutger Ploum (voorzitter), Marischa Kip (secretaris) en Kamerlid Pieter Omtzigt (namens de makers van het verkiezingsprogramma) begeleiden de leden vanuit een studio door het congres heen.

Maar dat gaat niet van harte. Bij het stemmen op door de leden voorgestelde wijzigingen in het verkiezingsprogramma gaat het mis: niet iedereens stem blijkt door te komen. De vergadering wordt één keer een paar minuten stilgelegd, als het daarna niet goed gaat nog een keer. Als de oplossing dan nog niet is gevonden, wordt het congres maar voor drie kwartier stilgelegd.

Aan het begin van de middag denken de techneuten van dienst een oplossing te hebben gevonden, door alle deelnemers op te splitsen in groepen en de uitslagen uit die verschillende groepen bij elkaar op te tellen. Het lijkt even goed te gaan, maar bij de stemming over het opnemen van een vuurwerkverbod in het partijprogramma gaat het toch weer mis.

Voor aanvang werden de huisregels doorgenomen. Dat ging nog goed. Ⓒ ANP

Tot een nieuwe poging komt het niet meer. De partij laat weten dat de verbinding is uitgevallen en dat het resterende programma op ’een andere dag’ wordt afgehandeld. Ondanks de haperende techniek blijft de uitslag van de stemmingen die al wel zijn gedaan staan. De stemmen kwamen volgens een woordvoerder van de partij op een gegeven moment weer niet door. Bij de afgehandelde voorstellen is dat wel goed gedaan, die stemmingen zouden ook door een notaris zijn goedgekeurd.

De kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen is door het afbreken nog altijd niet officieel vastgesteld, de positie van de nieuwe lijsttrekker Wopke Hoekstra ook nog niet.

Nieuwe episode

Het is niet de eerste keer dat het CDA worstelt met digitaal stemmen. De eerste ronde van de veelbesproken lijsttrekkersverkiezing afgelopen zomer moest ook opnieuw worden gedaan, nadat hackers een lek in het systeem hadden gevonden. En nadat Hugo de Jonge tot lijsttrekker was verkozen, rezen er nieuwe twijfels. Onder meer omdat de vrouw van De Jonges tegenstander Omtzigt na een stem op haar man het bericht ’Dank voor uw stem op Hugo de Jonge’ kreeg.

De Jonge haakte vorige maand overigens alsnog af omdat hij het lijsttrekkerschap niet met zijn baan als coronaminister kon combineren. De partij schoof daarna Hoekstra naar voren. Het congres, dat eigenlijk in december al zou worden gehouden, werd daarop al uitgesteld.

BEKIJK OOK:

Rampjaar dreigt voor CDA: ’De Jonge heeft niets gedaan om er één team van te maken’

Dat na de lijstrekkersverkiezing ook het congres nu zo moeizaam verloopt, zorgt voor onvrede bij CDA-leden. „Dit is geklungel”, moppert Theo Stehouwer op Twitter. „Dit moet de volgende keer beter.”

De kritiek komt ook uit de hoek van actieve politici. Zo spreekt Marco van Zandwijk, raadslid voor de partij in Culemborg, op Twitter van een ’blamage’. „Wederom laat de techniek mijn CDA in de steek. Ik haak af”, zegt hij al in de loop van de ochtend. De afdeling van de partij in Capelle aan den IJssel vraagt zich tijdens het congres af of het stemmen wel getest is en sombert dan al met voorspellende waarde over de bijeenkomst: „Dit komt niet meer goed.”

BEKIJK MEER VAN; verkiezingen partijen en bewegingen Pieter Omtzigt Hugo de Jonge Christen-Democratisch Appèl

CDA wil hoge inkomens meer belasting laten betalen met extra toptarief | RTL Nieuws

RTL 08.01.2021 Mensen met een hoog inkomen moeten meer belasting gaan betalen. Dat bepleit het CDA. De partij wil tijdelijk een extra toptarief in de belastingen invoeren.

Dit blijkt uit de amendementen die zijn voorgesteld op het verkiezingsprogramma. Het nieuwe toptarief wordt voorgesteld door het CDA-bestuur. Ook lijsttrekker Wopke Hoekstra zou, volgens ingewijden, dit voorstel steunen.

Sterkste schouders

“Van de sterkste schouders vragen we na deze coronacrisis ook meer. We komen met een extra tijdelijk toptarief voor de inkomstenbelasting voor de hoogste inkomens”, luidt het voorstel van het CDA-bestuur.

Volgens een betrokkene is het plan bedoeld ‘om bij het uit de coronacrisis klimmen lager betaalden wat extra te helpen, hun lasten te verlichten en dat moet betaald worden door zij die het kunnen dragen’.

Lees ook:

Wopke Hoekstra: ‘Kon geen nee zeggen tegen CDA-leiderschap’

Meer dan vier keer modaal

Dit weekeinde stellen de CDA-leden het verkiezingsprogramma vast voor de verkiezingen op 17 maart. Dat gebeurt vandaag en morgen tijdens een digitaal congres.

Hoe hoog het nieuwe tarief moet worden, staat niet in de stukken. Net zo min als vanaf welk salaris het tarief zal worden geheven en hoe lang het tijdelijke tarief geldt. Volgens bronnen in de partij gaat het toptarief gelden voor inkomens vanaf 4 tot 5 keer modaal.

De precieze hoogte van het toptarief wil het CDA volgens bronnen bepalen als het programma wordt doorgerekend door het Centraal Planbureau. Dan kan ook worden bezien wat de effecten van deze extra belasting voor hogere inkomens is.

CDA-leden willen ook vuurwerkverbod

De CDA-leden willen ook een aanscherping van het verkiezingsprogramma en willen daarin een algeheel verbod voor consumentenvuurwerk opnemen. De partij wilde lange tijd niet tornen aan deze Nederlandse traditie. Maar nu ook door het tijdelijke verbod vanwege corona met oud en nieuw duidelijk is gebleken dat het heel veel ernstige slachtoffers scheelt, willen de leden dit verbod nu ook voor de toekomst permanent.

De aanvulling op het verkiezingsprogramma wordt morgen op het congres in stemming gebracht en is volgens ingewijden zeer kansrijk om een een meerderheid te halen.

Daarmee zou een totaalverbod en daarmee definitief einde aan deze oude Hollandse traditie een forse stap dichterbij zijn, zegt politiek commentator Frits Wester. “Er zou zich nu echt een flinke meerderheid aftekenen voor zo’n verbod. Een discussie die al een paar jaar gaande is en nu dus na het eenmalige verbod tijdens de coronacrisis en de angst voor extra druk op de zorg, in een stroomversnelling is gekomen.”

RTL Nieuws; Wopke Hoekstra CDA Belastingdienst Belasting Belastingaangifte Tweede Kamerverkiezingen Verkiezingscampagnes

Keijzer: geen kandidaat voor CDA-lijsttrekkerschap

MSN 11.12.2020  Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) is “onder de indruk” van het besluit van haar partijgenoot Hugo de Jonge om af te zien van het CDA-lijsttrekkerschap. Zelf is ze geen kandidaat om het van hem over te nemen. “Nee, dat ben ik niet”, zegt de bewindsvrouw desgevraagd.

Keijzer deed eerder dit jaar wel een gooi naar het lijsttrekkerschap, maar kreeg niet meer dan 11 procent van de leden achter zich. Zij schaarde zich vervolgens achter Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt, die in de tweede ronde nipt verloor van minister De Jonge. Wie het CDA wel moet gaan leiden bij de verkiezingen in maart “is aan de partij”.

De twee CDA-bewindslieden verschillen de laatste tijd steeds opzichtiger van mening over de corona-aanpak van het kabinet. Keijzer pleit voor versoepeling, met name voor de zwaar getroffen horeca, zorgminister De Jonge wil daar niets van weten. Maar bij Keijzer overheerst nu vooral “respect” voor het besluit van haar partijgenoot om “landsbelang voor partijbelang, voor eigenbelang” te plaatsen.

Hoekstra sluit opvolgen De Jonge als CDA-lijsttrekker niet uit

MSN 11.12.2020 Wopke Hoekstra sluit niet uit dat hij Hugo de Jonge opvolgt als lijsttrekker van het CDA, mocht de partij een beroep op hem doen. Dat zei hij vanochtend voorafgaand aan de ministerraad. Hij benadrukte wel dat het nu eerst aan het partijbestuur is.

Als het partijbestuur hem vraagt de lijst aan te voeren, zal Hoekstra daar over nadenken en dat met zijn gezin bespreken. Eerder dit jaar gaf Hoekstra nog aan niet beschikbaar te zijn voor de klus, waarna De Jonge uiteindelijk een interne verkiezing won van Pieter Omtzigt.

Favoriet

Hoekstra was lang de favoriet om de nieuwe lijsttrekker van het CDA te worden, tot hij eerder dit jaar aangaf de post niet te ambiëren. Nu sluit hij het niet bij voorbaat uit, maar zegt ook: “Ik ben nu nog niet aan zet, het bestuur is aan zet. Men komt vandaag bij elkaar. Mocht er een vraag voor mij zijn, dan ga ik erover nadenken en het thuis bespreken.”

“Een moedig besluit”, zo noemt Hoekstra de beslissing van De Jonge om het lijsttrekkerschap neer te leggen. De combinatie van het lijsttrekkerschap en het ministerschap van Volksgezondheid was ‘ongelooflijk lastig en hij kiest nu voor het coronaministerschap. “Dat vind ik dapper, stoer.”

‘Eerst aan het partijbestuur’ Hoekstra sluit opvolgen De Jonge als CDA-lijsttrekker niet uit

RTL 11.12.2020 Wopke Hoekstra sluit niet uit dat hij Hugo de Jonge opvolgt als lijsttrekker van het CDA, mocht de partij een beroep op hem doen. Dat zei hij vanochtend voorafgaand aan de ministerraad. Hij benadrukte wel dat het nu eerst aan het partijbestuur is.

Als het partijbestuur hem vraagt de lijst aan te voeren, zal Hoekstra daar over nadenken en dat met zijn gezin bespreken. Eerder dit jaar gaf Hoekstra nog aan niet beschikbaar te zijn voor de klus, waarna De Jonge uiteindelijk een interne verkiezing won van Pieter Omtzigt.

Lees ook:

CDA wil Wopke Hoekstra als lijsttrekker na terugtreden De Jonge

Favoriet

Hoekstra was lang de favoriet om de nieuwe lijsttrekker van het CDA te worden, tot hij eerder dit jaar aangaf de post niet te ambiëren. Nu sluit hij het niet bij voorbaat uit, maar zegt ook: “Ik ben nu nog niet aan zet, het bestuur is aan zet. Men komt vandaag bij elkaar. Mocht er een vraag voor mij zijn, dan ga ik erover nadenken en het thuis bespreken.”

“Een moedig besluit”, zo noemt Hoekstra de beslissing van De Jonge om het lijsttrekkerschap neer te leggen. De combinatie van het lijsttrekkerschap en het ministerschap van Volksgezondheid was ‘ongelooflijk lastig en hij kiest nu voor het coronaministerschap. “Dat vind ik dapper, stoer.”

Lees ook:

Hugo de Jonge ziet af van lijsttrekkerschap CDA: ‘Dit valt zwaar’

RTL Nieuws; Wopke Hoekstra Hugo de Jonge CDA Tweede Kamerverkiezingen

Hoekstra gaat nadenken over lijsttrekkerschap CDA

Telegraaf 11.12.2020 Wopke Hoekstra gaat nadenken over het lijsttrekkerschap als het bestuur van het CDA een beroep op hem doet. Dat zegt de minister van Financiën een dag nadat Hugo de Jonge zich heeft teruggetrokken.

Hoekstra zei het al ’ontzettend moedig’ vinden dat De Jonge het lijsttrekkerschap op zich nam. „En gisteren heeft hij ook iets ontzettend dappers gedaan”, voegt de minister van Financiën daar vrijdagochtend aan toe over het besluit van De Jonge om zich terug te trekken. „Ontzettend stoer en dapper.”

Over of hij de handschoen wil oppakken was Hoekstra minder uitgesproken. „Ik ben niet aan zet, het bestuur is aan zet. Ik zal erover na moeten denken, zal het thuis moeten bespreken.”

Nu De Jonge zich terugtrekt als lijsttrekker van het CDA neemt de druk op Hoekstra toe om de handschoen op te pakken. Achter de schermen wordt door CDA’ers nadrukkelijk gekeken naar de minister van Financiën, die aanvankelijk al werd genoemd als de favoriet om lijsttrekker te worden.

Hoekstra bedankte in juni voor de eer. De populaire minister zei toen in De Telegraaf dat hij zichzelf meer als bestuurder ziet. „Ik vind dat ik uiteindelijk meer een bestuurder ben dan een beroepspoliticus. Ik wil dicht bij mezelf blijven.” Het CDA-bestuur komt vandaag bijeen voor overleg.

BEKIJK OOK:

Wopke Hoekstra gaat niet voor lijsttrekkerschap CDA

’Verdrietig maar verstandig’

Een ’verdrietige, maar verstandige’ beslissing: zo typeert CDA-minister Ferd Grapperhaus (Justitie) de beslissing van Hugo de Jonge om te stoppen als CDA-lijsttrekker. De Jonge zegt weken over de beslissing na te hebben gedacht.

De coronaminister zegt vrijdagochtend niet opgelucht te zijn nu hij de knoop over het CDA-leiderschap heeft doorgehakt. „Dat is niet het goede woord”, zegt De Jonge. Hij maakte donderdagavond bekend te stoppen als lijsttrekker van de partij. De combinatie met het zware ministerschap in de coronacrisis werd hem te veel en landsbelang moest dan boven het partijbelang gaan, was De Jonge’s afweging.

Volgens Grapperhaus, die zich voor de zomer achter De Jonge schaarde toen hij zich kandidaat stelde als CDA-lijsttrekker, is het een ’begrijpelijk’ besluit. Hij zegt de afgelopen tijd te hebben gezien ’hoeveel tijd het kost’ voor De Jonge om de coronacrisis te bestrijden. „Dus is dit verdrietig, maar verstandig.”

’Weken over nagedacht’

De Jonge zelf zegt dat hij niet over één nacht ijs is gegaan. Hij heeft er ’echt wel weken’ over nagedacht. „Een misschien wel langer. Maar ik denk dat ik zowel het ministerschap als de partij het meeste recht doe met deze beslissing.”

Staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken), campagneleider van het CDA noemt het een ’treurig moment’. „Maar ik heb respect voor zijn besluit.” Ook CDA-staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) zegt ’groot respect voor Hugo’ te hebben. „Ik ben onder de indruk. Het landsbelang gaat voor het partijbelang, gaat voor het eigen belang.”

Politiek commentator Wouter de Winther en Pim Sedee bespreken het laatste politieke nieuws in een tjokvolle podcast Afhameren:

BEKIJK MEER VAN; verkiezingen partijen en bewegingen Hugo de Jonge Ferd Grapperhaus Den Haag

Hoekstra gaat nadenken over lijsttrekkerschap CDA

MSN 11.12.2020 Wopke Hoekstra gaat nadenken over het lijsttrekkerschap als het bestuur van het CDA een beroep op hem doet. Dat zegt de minister van Financiën een dag nadat Hugo de Jonge zich heeft teruggetrokken.

Hoekstra zei het al ’ontzettend moedig’ vinden dat De Jonge het lijsttrekkerschap op zich nam. „En gisteren heeft hij ook iets ontzettend dappers gedaan”, voegt de minister van Financiën daar vrijdagochtend aan toe over het besluit van De Jonge om zich terug te trekken. „Ontzettend stoer en dapper.”

ver of hij de handschoen wil oppakken was Hoekstra minder uitgesproken. „Ik ben niet aan zet, het bestuur is aan zet. Ik zal erover na moeten denken, zal het thuis moeten bespreken.”

Nu De Jonge zich terugtrekt als lijsttrekker van het CDA neemt de druk op Hoekstra toe om de handschoen op te pakken. Achter de schermen wordt door CDA’ers nadrukkelijk gekeken naar de minister van Financiën, die aanvankelijk al werd genoemd als de favoriet om lijsttrekker te worden.

Hoekstra bedankte in juni voor de eer. De populaire minister zei toen in De Telegraaf dat hij zichzelf meer als bestuurder ziet. „Ik vind dat ik uiteindelijk meer een bestuurder ben dan een beroepspoliticus. Ik wil dicht bij mezelf blijven.” Het CDA-bestuur komt vandaag bijeen voor overleg.

’Verdrietig maar verstandig’

Een ’verdrietige, maar verstandige’ beslissing: zo typeert CDA-minister Ferd Grapperhaus (Justitie) de beslissing van Hugo de Jonge om te stoppen als CDA-lijsttrekker. De Jonge zegt weken over de beslissing na te hebben gedacht.

De coronaminister zegt vrijdagochtend niet opgelucht te zijn nu hij de knoop over het CDA-leiderschap heeft doorgehakt. „Dat is niet het goede woord”, zegt De Jonge. Hij maakte donderdagavond bekend te stoppen als lijsttrekker van de partij. De combinatie met het zware ministerschap in de coronacrisis werd hem te veel en landsbelang moest dan boven het partijbelang gaan, was De Jonge’s afweging.

Volgens Grapperhaus, die zich voor de zomer achter De Jonge schaarde toen hij zich kandidaat stelde als CDA-lijsttrekker, is het een ’begrijpelijk’ besluit. Hij zegt de afgelopen tijd te hebben gezien ’hoeveel tijd het kost’ voor De Jonge om de coronacrisis te bestrijden. „Dus is dit verdrietig, maar verstandig.”

’Weken over nagedacht’

De Jonge zelf zegt dat hij niet over één nacht ijs is gegaan. Hij heeft er ’echt wel weken’ over nagedacht. „Een misschien wel langer. Maar ik denk dat ik zowel het ministerschap als de partij het meeste recht doe met deze beslissing.”

Staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken), campagneleider van het CDA noemt het een ’treurig moment’. „Maar ik heb respect voor zijn besluit.” Ook CDA-staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) zegt ’groot respect voor Hugo’ te hebben. „Ik ben onder de indruk. Het landsbelang gaat voor het partijbelang, gaat voor het eigen belang.”

Hoekstra: pas nadenken over lijsttrekkerschap na verzoek partijbestuur

NOS 11.12.2020 Minister Hoekstra van Financiën sluit niet uit dat hij alsnog lijsttrekker wordt van het CDA. Hij gaat daar mogelijk later over nadenken. Gisteren maakte zijn collega De Jonge onverwacht bekend dat hij zich terugtrekt als lijsttrekker, omdat hij het als minister van Volksgezondheid te druk heeft met de aanpak van de coronacrisis.

Alles wijst erop dat het bestuur Hoekstra als de belangrijkste gegadigde ziet om De Jonge op te volgen. Op vragen over zijn positie zei Hoekstra vanochtend voor de ministerraad dat hij nu nog niet aan zet is.

“Het bestuur van het CDA is aan zet. Dat komt vanmiddag bij elkaar. Mocht er een vraag voor mij zijn, dan ga ik daar dan over nadenken en dan zal ik dat thuis moeten bespreken.” Hoekstra voegde eraan toe dat de dingen in de juiste volgorde moeten gebeuren.

Hij noemde het besluit van De Jonge dapper en moedig. “Het was een lastige combinatie.”

Hoekstra: Ik ben nog niet aan zet

Eerder werd Hoekstra ook al vaak genoemd als mogelijke lijsttrekker, maar in juni maakte hij bekend dat hij dat niet wilde worden. Hij zei toen dat hij meer een bestuurder is dan een beroepspoliticus. Dat hij toen niet aan de lijsttrekkersverkiezingen meedeed, werd door velen in het CDA als een verrassing beschouwd.

In de zomer won De Jonge de interne verkiezing nipt. Kamerlid Omtzigt eindigde als tweede en die kreeg daarna de rol van ‘running mate’ van De Jonge. Omtzigt houdt zich na de ontwikkelingen van gisteravond stil.

Combinatie

De Jonge wilde vanochtend, net als gisteren, geen antwoord geven op de vraag wie nu lijsttrekker moet worden: “Dat laat ik echt aan de partij”, zei hij. Hij herhaalde dat het niet mogelijk was om tijdens de coronacrisis het lijsttrekkerschap en zijn ministerschap allebei goed te doen.

De Jonge zei dat hij er weken over heeft gedaan om tot deze beslissing te komen, “misschien nog wel een beetje langer”. “Maar wat het zwaarste is, moet het zwaarste wegen en het coronavirus houdt geen rekening met de campagne.”

Landsbelang voor partijbelang

Staatssecretaris Keijzer, die eerder dit jaar ook meedeed aan de lijsttrekkersverkiezing maar in de eerste ronde afviel, benadrukte vanochtend dat ze groot respect heeft voor De Jonge en dat hij het landsbelang voor het partijbelang heeft laten gaan.

Minister Grapperhaus, ook lid van het CDA, noemde het opstappen van De Jonge “verdrietig maar verstandig”. En ook andere CDA-bewindslieden reageren begripvol.

BEKIJK OOK;

‘CDA-Kamerlid Omtzigt vindt dat Hoekstra lijsttrekker moet worden’

NU 11.12.2020 CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt vindt dat Wopke Hoekstra het CDA moet gaan leiden. Dat zegt hij vrijdagavond tegen Nieuwsuur, meldt de NOSDaarmee lijkt de weg vrij voor Hoekstra om opvolger te worden van Hugo de Jonge, die de functie van fractievoorzitter donderdagavond naast zich neerlegde. Hoekstra, die momenteel minister van Financiën is, heeft nog niet gereageerd op de uitspraak van Omtzigt.

Bij het aantreden van dit kabinet in 2017, werd Hoekstra net als de Jonge, steeds als CDA-kroonprins bestempeld.

Tijdens de vorige CDA-lijsttrekkersverkiezing in juli gold Hoekstra al als gedoodverfd partijleider, maar hij trok zich in juni verrassend terug. “Het (partijleiderschap, red.) vraagt om andere dingen waar je goed in kunt zijn”, zei hij daar destijds over.

De strijd om het lijsttrekkerschap ging vervolgens tussen De Jonge en CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. De Jonge won die strijd nipt.

Hoekstra is populair bij de kiezers, bleek uit onderzoek van onder meer EenVandaag. Die populariteit bleef De Jonge nadat hij partijleider was geworden ook achtervolgen. Hoewel men chagrijnig was dat Hoekstra bedankte voor de baan, zag men ook dat hij er geknipt voor leek.

De Jonge heeft het te druk als minister tijdens coronacrisis

De Jonge legde het lijsttrekkerschap donderdagavond per direct naast zich neer, omdat hij de baan te zwaar vond worden in combinatie met het ministerschap. Hij komt ook niet op de lijst voor de komende Tweede Kamerverkiezingen. Hij blijft wel aan als minister van Volksgezondheid.

De laatste maanden hield De Jonge zich bijna alleen nog met de coronacrisis bezig. “Ik ben tot de conclusie gekomen dat ik niet beide verantwoordelijkheden ten volle kan waarmaken. De verantwoordelijkheid voor de aanpak van de coronacrisis moet voorgaan”, schreef hij in een brief aan de CDA-leden.

Daarnaast liet hij weten dat het CDA een lijsttrekker verdient die “alle tijd en energie aan de partij kan besteden. Dat is mij nu niet gegeven.”

Zie ook: De Jonge streed op twee fronten, daar had hij geen tijd meer voor

Lees meer over: Politiek CDA  Wopke Hoekstra

Omtzigt: Hoekstra moet het CDA gaan leiden

NOS 11.12.2020 CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt wil dat zijn partijgenoot Wopke Hoekstra de nieuwe lijsttrekker van het CDA wordt. Dat zei Omtzigt voor de camera van Nieuwsuur. “Ik vind het heel verstandig als Hoekstra de leider wordt van het CDA. Dat is heel dapper”, aldus de nummer 2 van het CDA.

Omtzigt: ‘Goed idee als Wopke de partij gaat leiden’

Nu hij duidelijk gesteund wordt door Omtzigt, zal Hoekstra bijna 100 procent zeker leider worden van het CDA. “Het wordt dus Wopke Hoekstra”, zegt Nieuwsuur-verslaggever Arjan Noorlander.

Omtzigt verloor in de zomer nipt een strijd om het lijsttrekkerschap van De Jonge en kwam op nummer 2 te staan. Omtzigt was sinds gisteravond niet bereikbaar voor commentaar, maar kwam zojuist bij het huis van Hoekstra in Bussum aan.

Eerder dit jaar bedankte minister van Financiën Hoekstra voor de leidersrol, maar het ziet er niet naar uit dat hij nog een keer ‘nee’ zegt. De leden van de partij moeten zich nog uitspreken over zijn kandidatuur.

Gisteren maakte De Jonge bekend dat hij geen lijsttrekker meer wil zijn, omdat dat niet te combineren is met zijn werkzaamheden als ‘coronaminister’. De vicepremier won afgelopen zomer de lijsttrekkersverkiezing bij het CDA nipt van Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt.

Afbeelding  Arjan Noorlander @noorlanderarjan

Afbeelding

Breek Omtzigt zegt dat hij vindt dat Wopke Hoekstra de partij moet gaan leiden. Hij gaat hier net bij Hoekstra op bezoek

BEKIJK OOK;

CDA wil Wopke Hoekstra als lijsttrekker na terugtreden De Jonge

MSN 11.12.2020 Het CDA wil Wopke Hoekstra als lijsttrekker van de partij. Dat zeggen meerdere bronnen tegen de politieke redactie van RTL Nieuws.

Hoekstra, minister van Financiën, zou dan de opvolger worden van Hugo de Jonge, die eerder liet weten het ministerschap niet te kunnen combineren met de lijsttrekkersfunctie.

Bekijk hier het statement dat De Jonge vanavond gaf:

“De ongekende crisis die Nederland doormaakt, vraagt al maanden mijn tijd en energie”, schreef De Jonge in een verklaring die hij op Twitter publiceerde. “Ook de komende maanden zal dit zo zijn.”

Het besef dat de combinatie niet uitvoerbaar was, groeide de afgelopen weken en maanden, zei hij later vanavond in een toelichting. “De aanpak van de coronacrisis na de zomer werd steeds intensiever, ook in de energie die dat met zich meebrengt.”

De aanstelling van Hoekstra zou opvallend zijn, aangezien hij in eerder stadium nog aangaf niet in aanmerking te willen komen voor de functie. Uiteindelijk ging het tussen Pieter Omtzigt en De Jonge wie de lijsttrekker zou worden. In een verkiezing afgelopen zomer werd De Jonge toen nipt verkozen.

CDA zoekt lijsttrekker, druk op Wopke Hoekstra neemt toe

Telegraaf 11.12.2020  Nu Hugo de Jonge zich terugtrekt als lijsttrekker van het CDA neemt de druk op Wopke Hoekstra toe om de handschoen op te pakken.

Achter de schermen wordt door CDA’ers nadrukkelijk gekeken naar de minister van Financiën, die aanvankelijk al werd genoemd als de favoriet om lijsttrekker te worden.

Hoekstra bedankte in juni voor de eer. De populaire minister zei toen in De Telegraaf dat hij zichzelf meer als bestuurder ziet. „Ik vind dat ik uiteindelijk meer een bestuurder ben dan een beroepspoliticus. Ik wil dicht bij mezelf blijven.”

De Jonge zei donderdag dat hij zich vervolgens eigenlijk meer aanbood uit plichtsbesef, dan uit ambitie. Nu hij afhaakt omdat zijn ministerschap veel van hem vergt, wordt er door christendemocraten weer gekeken naar Hoekstra. Van hem wordt nu door sommige partijleden alsnog verwacht dat hij de kar gaat trekken bij het CDA.

BEKIJK OOK:

Wopke Hoekstra gaat niet voor lijsttrekkerschap CDA

BEKIJK OOK:

Hugo de Jonge niet langer lijsttrekker CDA: ’Landsbelang gaat voor’

BEKIJK OOK:

CDA’ers maken elkaar het leven zuur

Hoekstra zelf zwijgt in alle toonaarden. Het partijbestuur liet donderdag weten nog na te denken over een opvolger. Voorzitter Ploum zei het congres uit te stellen naar aanleiding van het besluit. „Met mijn bestuur zal ik me nu beraden over de ontstane vacature.” ’Op korte termijn’ laat hij meer weten.

Luister ook naar politiek commentator Wouter de Winther en Pim Sedee in de tjokvolle parlementaire podcast Afhameren:

BEKIJK MEER VAN; partijen en bewegingen Wopke Hoekstra

Hoekstra volgt De Jonge op als lijsttrekker CDA

NU 11.12.2020 Wopke Hoekstra volgt Hugo de Jonge op als lijsttrekker van het CDA. Dat heeft het partijbestuur vrijdagavond unaniem besloten, meldt CDA-partijvoorzitter Rutger Ploum op Twitter. Hoekstra is momenteel ook minister van Financiën.

Eerder op de avond zei CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt tegen Nieuwsuur dat hij vond dat Hoekstra de partij moest gaan leiden. Omtzigt bracht vrijdagavond een bezoek bij Hoekstra thuis. Beide heren werden het afgelopen etmaal nadrukkelijk in verband gebracht als opvolger van De Jonge.

Omtzigt spreekt ook op Twitter zijn steun uit voor Hoekstra. “Ik wil Wopke steunen om onze partij en ons land door deze buitengewoon lastige periode heen te loodsen”, schrijft hij onder meer.

Die steun van Omtzigt zal goed voelen voor Hoekstra. Tijdens de vorige CDA-lijsttrekkersverkiezing in juli verloor Omtzigt de strijd nipt van De Jonge.

In eerste instantie gold Hoekstra als gedoodverfde favoriet voor die functie, maar hij trok zich een maand voor de verkiezing verrassend terug. “Het (partijleiderschap, red.) vraagt om andere dingen waar je goed in kunt zijn”, zei hij daar destijds over.

Fractievoorzitter Pieter Heerma reageerde vrijdag verheugd op de keuze van Hoekstra. “Ontzettend mooie nieuws dat Wopke Hoekstra naar voren stapt om lijsttrekker te worden.”

Hoekstra is populair bij de kiezers, bleek uit onderzoek van onder meer EenVandaag. Die populariteit bleef De Jonge nadat hij partijleider was geworden ook achtervolgen. Hoewel men chagrijnig was dat Hoekstra bedankte voor de baan, zag men ook dat hij er geknipt voor leek.

Vandaag heeft het landelijk bestuur besloten om – na consultatie van de verenigingsraad – een beroep te doen op Wopke Hoekstra om voorgedragen te worden als lijsttrekker van het CDA. Zowel het bestuur als de verenigingsraad waren unaniem. 1/2

Afbeelding  RutgerPloum

20:36 – 11 december 2020

De Jonge heeft het te druk als minister tijdens coronacrisis

De Jonge legde het lijsttrekkerschap donderdagavond per direct naast zich neer, omdat hij de baan te zwaar vond worden in combinatie met het ministerschap. Hij komt ook niet op de lijst voor de komende Tweede Kamerverkiezingen. Hij blijft wel aan als minister van Volksgezondheid.

De laatste maanden hield De Jonge zich bijna alleen nog met de coronacrisis bezig. “Ik ben tot de conclusie gekomen dat ik niet beide verantwoordelijkheden ten volle kan waarmaken. De verantwoordelijkheid voor de aanpak van de coronacrisis moet voorgaan”, schreef hij in een brief aan de CDA-leden.

Daarnaast liet hij weten dat het CDA een lijsttrekker verdient die “alle tijd en energie aan de partij kan besteden. Dat is mij nu niet gegeven.”

Zie ook: De Jonge streed op twee fronten, daar had hij geen tijd meer voor

Lees meer over: Politiek  CDA  Wopke Hoekstra

Wopke Hoekstra genoemd als ‘serieuze optie’ voor CDA-lijsttrekkerschap

NOS 11.12.2020 Binnen de top van het CDA wordt minister Hoekstra van Financiën genoemd als mogelijke CDA-lijsttrekker, nu minister De Jonge het lijsttrekkerschap opgeeft. Dat melden Haagse bronnen aan de NOS. Er wordt gesproken over een “serieuze optie”. Een andere prominente CDA’er zegt dat het “niet uit te sluiten is dat Hoekstra in de race stapt”.

Zelf heeft Hoekstra nog niet gereageerd op het vertrek van De Jonge en het is onduidelijk of hij er nu zelf wel wat voor voelt om deze functie te vervullen. In juni paste hij hiervoor.

Het partijbestuur moet na het plotselinge vertrek van De Jonge op zoek naar een nieuwe geschikte kandidaat. Na een turbulent verlopen lijsttrekkersverkiezing in juli won De Jonge nipt van nummer 2, CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt.

De Jonge zegt zich te willen richten op de coronacrisis, over wie hem moet opvolgen als lijsttrekker wil hij zich niet uitlaten.

Hugo de Jonge: ‘Hoezeer ik ook houd van de partij, deze crisis gaat voor’

Maar het vertrek van De Jonge wil nog niet zeggen dat Omtzigt automatisch doorschuift naar de eerste plaats, zo wordt binnen de partij gezegd. Het kan ook zijn dat er gekozen wordt voor een duobaan, voor zowel Hoekstra als Omtzigt. Er wordt nog druk overleg gevoerd tussen CDA-partijvoorzitter Ploum en in ieder geval deze twee prominente leden.

Het partijbestuur gaat nu een voorstel maken voor het lijsttrekkerschap van de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021. De CDA-leden zouden komend weekend op het CDA-partijcongres de nieuwe lijsttrekker kiezen. Nu De Jonge kiest voor het ministerschap van Volksgezondheid is het congres voorlopig afgezegd.

In juni maakte Hoekstra bekend dat hij geen CDA-lijsttrekker wilde worden. Hij was een belangrijke kandidaat voor de door het partijbestuur uitgeschreven lijsttrekkersverkiezingen. Hoekstra vond zichzelf “meer een bestuurder dan een beroepspoliticus”, zo zei hij in een interview met De Telegraaf. “Ik wil dicht bij mezelf blijven.”

BEKIJK OOK;

CDA-bestuur vanmiddag bijeen, Hoekstra sluit leiderschap niet uit

NU 11.12.2020 Het bestuur van het CDA komt vrijdagmiddag bijeen om verder te praten over wie de nieuwe partijleider van het CDA moet worden. Nadat Hugo de Jonge zich donderdag onverwacht terugtrok, richten alle ogen zich op die andere kroonprins van de christendemocraten: Wopke Hoekstra. Voor aanvang van de ministerraad zei Hoekstra vrijdag dat eerst het bestuur aan zet is, maar hij sloot op voorhand niet uit dat hij de volgende leider van het CDA wordt.

“Mocht er een vraag voor mij zijn, dan ga ik daarover nadenken en dat zal ik dan ook thuis moeten bespreken”, aldus Hoekstra. Het besluit van De Jonge om een stap terug te doen was ook voor de minister van Financiën een verrassing. Hoekstra noemde het besluit “moedig”.

Met nog drie maanden tot de Tweede Kamerverkiezingen zal het voor Hoekstra moeilijk worden een verzoek van het bestuur om de kar te gaan trekken naast zich neer te leggen.

In de zomer zei hij nog niet open te staan voor het partijleiderschap, maar zag hij zichzelf meer als bestuurder. Op het Binnenhof wordt gefluisterd dat hij zich op dit moment niet in een verkiezingsstrijd wilde mengen tegenover VVD-leider Mark Rutte, die nog steeds een hoge mate van populariteit geniet.

Geen onvoorwaardelijke steun voor De Jonge van partijgenoten

Hoekstra mengde zich niet in de lijsttrekkersstrijd, die nipt gewonnen werd door Hugo de Jonge, al was de uitslag omstreden.

De Jonge kreeg in de maanden daarna niet de onvoorwaardelijke steun van alle partijgenoten. Voor en achter de schermen klonk kritiek op het coronabeleid van de minister van Volksgezondheid.

Opvallend is ook dat Hoekstra zich zelden openlijk enthousiast heeft getoond over het partijleiderschap van De Jonge.

Verkiezingscongres van het CDA wordt uitgesteld

MSN 11.12.2020 Het verkiezingscongres dat het CDA vrijdag en zaterdag zou houden, wordt uitgesteld. Dat heeft partijvoorzitter Rutger Ploum laten weten. Het besluit volgt na de aankondiging dat lijsttrekker Hugo de Jonge er per direct mee ophoudt.

Maandag maakt het bestuur de nieuwe datum van het verkiezingscongres bekend, liet Ploum via Twitter weten. De Jonge stopt er mee omdat hij het lijsttrekkerschap niet kan combineren met zijn baan als minister van Volksgezondheid.

De lijdensweg van een kroonprins: Hugo de Jonge werd nooit meer de oude

AD 10.12.2020 Twee dagen voordat de kieslijst van zijn CDA formeel door de leden zou worden vastgesteld, heeft de lijsttrekker zich teruggetrokken. Hugo de Jonge weigerde lang te capituleren. Maar de interne weerstand tegen de energieke Rotterdammer met het zonnebankbruine gezicht en de aparte schoenen bleek hem uiteindelijk te machtig.

Zeg tegen Hugo de Jonge dat hij iets niet kan en hij zal je het tegendeel willen bewijzen. Zelf zal hij zeggen dat die ontembare dadendrang de Rotterdammer in hem typeert. Of dat hij als geboren Zeeuw altijd worstelt om boven te komen. Maar een collega noemde de domineeszoon een man die zijn inspiratie put uit het bijbelboek Genesis.

Lees ook;

Daarin zegt God: ‘Laat er licht zijn’. En er is licht. Zo werkt ook de methode-De Jonge: de daden moeten worden afgedwongen door het woord. Maar dat lukt niet altijd, zie eerdere problemen met testcapaciteit en bron- en contactonderzoek, waarbij de met bravoure aangekondigde streefcijfers achteraf te ambitieus zijn gebleken.

Gemor

Je kunt zeggen dat het ook zo is gegaan met zijn gezag als CDA-leider. Uiteindelijk zouden de leden zich wel achter de lijsttrekker scharen. Uiteindelijk zou het gemor over de interne verkiezing wel verstommen. Maar dat gebeurde almaar niet. En nu krijgt De Jonge van zijn partij niet langer de kans om het tegendeel te bewijzen. Het CDA gaat met een andere leider de verkiezingen in.

De Jonge  wil zich de rest van zijn ministerschap volledig richten op het oplossen van de coronacrisis. De combinatie met het redden van zijn verscheurde partij is te zwaar. ,,Ik kan maar één van beide dingen echt goed doen. Die corona-aanpak is zo ongelooflijk belangrijk, we móeten Nederland door de crisis loodsen, dat gaat natuurlijk voor. Dat is wel zwaar: ik houd van de partij, had het graag allebei gedaan. Maar dat gaat niet.” De Jonge gaat ook niet meer op de kieslijst staan van de partij en keert na het aantreden van een nieuw kabinet mogelijk helemaal niet meer terug in Den Haag.

Wopke Hoekstra

Na het vertrek van Hugo de Jonge is formeel Kamerlid Pieter Omtzigt de nieuwe lijsttrekker. Hij verloor afgelopen zomer met een neuslengte verschil de interne lijsttrekkersverkiezing van De Jonge en is de nummer 2 van de partij.

Maar menig CDA-lid hoopt dat niet Omtzigt maar minister Wopke Hoekstra (Financiën) de kar zal trekken. Voor De Jonge zou zo’n scenario bijzonder pijnlijk zijn. Anders dan Hoekstra durfde hij immers wel mee te doen aan de interne verkiezing om het lijsttrekkerschap, ook al had hij van tevoren gezegd dat hij daar niets voor voelde. ,,Je moet altijd oppassen dat zo’n strijd niet onbedoeld toch beschadigend wordt voor de een of de ander”, zei De Jonge in de zomer van 2019. ,,We moeten een beetje voorzichtig zijn met elkaar.’’

Het bleken profetische woorden. De Jonge werd na de nek-aan-nekrace met Omtzigt nooit meer helemaal de oude. Aanhangers van het Twentse Kamerlid konden zich maar moeilijk over het verlies van Omtzigt heen zetten. Dat het partijbestuur ondanks vastgestelde tekortkomingen bij de internetverkiezing de conclusie staande hield dat er ‘geen grove onregelmatigheden’ waren geconstateerd, bleek een etterende wond. De tegenstanders van De Jonge bleven erop hameren dat de verkiezingen niet eerlijk zouden zijn verlopen en dat de bij het partij-establishment favoriete De Jonge de hand boven het hoofd zou zijn gehouden.

Bravoure

Typerend voor de bravoure waarmee De Jonge opereerde was zijn opmerking voorafgaand aan de interne verkiezing dat hij een ‘goede fles wijn’ durfde in te zetten op een overwinning in slechts één stemronde. Veel CDA’ers legden die opmerking uit als een gebrek aan respect voor zijn tegenstrevers.

Vooral CDA’ers uit de regio konden sinds De Jonges aantreden als minister in 2017 maar moeilijk wennen aan de vlot gebekte, gebruinde vicepremier met de aparte schoenen. Na Jan-Peter Balkenende en Sybrand Buma was sprake van een stijlbreuk, ook al mag De Jonge graag vertellen over zijn kinderjaren in Zeeland waar hij een zakcentje verdiende door met strobalen te sjouwen op een boerderij.

Inhoudelijk trok De Jonge het CDA naar het midden en probeerde hij de afstand tussen stad en platteland te verkleinen. Het CDA moest niet alleen de partij voor de regio willen zijn, benadrukte hij steeds. ,,De zorgen in de stad zijn net zo relevant als die in de regio. Dat verhaal is onvoldoende verteld”, zei hij bij de bekendmaking van zijn kandidatuur.

Leraar

Al voordat hij naar Den Haag kwam, werd De Jonge gezien als lijsttrekkersmateriaal. Hij begon ooit als leraar op een school in een achterstandswijk in Rotterdam, leerde de politieke kneepjes van het vak als gemeenteraadslid in die stad, was politiek assistent van toenmalig onderwijsminister Marja van Bijsterveldt en werd wethouder

Dat Sybrand Buma hem naar het kabinet haalde en meteen bombardeerde tot vicepremier, was een teken van vertrouwen. Hij of die andere kroonprins Wopke Hoekstra die minister van Financiën werd, moesten het CDA in de toekomst weer de grootste partij maken.

Aan het begin van de coronacrisis leek die kans ook niet denkbeeldig. De populariteit van De Jonge groeide snel in de peilingen. De minister van volksgezondheid die in de bres sprong toen zorgminister Bruno Bruins omviel kreeg hoge rapportcijfers. Maar die populariteit vervloog al snel. Eerst door alle commotie rond de interne lijsttrekkersverkiezing. Later door alle kritiek op de aanpak van de coronacrisis. Het CDA daalde steeds verder in de peilingen. Het gemor van het CDA-smaldeel dat liever Omtzigt of Hoekstra aan het roer had gezien, zwol aan.

Ongewis

Wat er nu gaat gebeuren, is ongewis. Eerder zei Omtzigt dat als hij lijsttrekker zou worden Hoekstra namens het CDA premierskandidaat zou worden. Het kan ook nog zijn dat Hoekstra alsnog over zijn koudwatervrees heen stapt en op de lijst gaat staan. Die hoeft pas begin februari te worden ingeleverd bij de Kiesraad. Wel zullen de CDA-leden daar ook nog iets over te zeggen willen hebben.

Zelf zegt De Jonge dat de kritiek vanuit de partij niet de doorslag heeft gegeven bij zijn beslissing om terug te treden. ,,Er is altijd deining”, zegt hij. Dat hij meedeed aan de lijsttrekkersverkiezing nadat Hoekstra daarvoor had bedankt, was volgens De Jonge ‘meer plichtsbesef dan ambitie’. ,,Ik dacht dat het te combineren was met het ministerschap. Maar wat het zwaarste is, moet het zwaarste wegen. En dat is nu de coronacrisis.’’

Partijvoor­zit­ter CDA: ik betreur, maar respecteer vertrek van De Jonge

AD 10.12.2020 CDA-partijvoorzitter Rutger Ploum ‘betreurt’ het besluit van Hugo de Jonge om terug te treden als lijsttrekker van hun partij. ,,En ik heb er ook veel respect voor’’, aldus Ploum. Het CDA-congres van morgen en zaterdag wordt uitgesteld.

Volgens de voorzitter bekleedt De Jonge als ‘coronaminister misschien wel de zwaarste kabinetspost sinds de Tweede Wereldoorlog’. ,,En hij werkt dag en nacht om ons door deze crisis heen te leiden.”

Ploum: ,,Ik heb Hugo de laatste jaren leren kennen als een zeer toegewijd CDA’er. Iemand die een ongelooflijk warm hart heeft voor onze partij en veel nieuwe energie heeft gebracht. Dat hij het landsbelang voor het partijbelang laat gaan, is zeer begrijpelijk en ook het juiste. Het tekent zijn plichtsbesef. Met mijn bestuur zal ik me nu beraden over de ontstane vacature en het aanstaande partijcongres. Wij informeren u op zo kort mogelijke termijn.”

Het partijbestuur gaat nadenken over wie in plaats van De Jonge de kar moet gaan trekken in de aanloop naar de verkiezingen van volgend jaar, aldus Ploum. Wanneer die beslissing wordt genomen, zegt hij niet.

Het CDA-congres van morgen en zaterdag wordt uitgesteld. Maandag maakt het bestuur de nieuwe datum van het verkiezingscongres bekend, aldus Ploum.

Lees ook;

Uit de partijtop komen ook enkele reacties. Minister en CDA-prominente Ank Bijleveld twittert ‘Respect Hugo’. Fractievoorzitter Pieter Heerma noemt het een ‘zwaar besluit en een krachtig besluit’. ,,Hugo verdient ongelooflijk veel respect voor alles wat hij de afgelopen maanden allemaal heeft gedaan voor het CDA en voor Nederland in het bestrijden van de coronacrisis.’’

Tweede Kamerlid Martijn van Helvert spreekt van een ‘moedig besluit om alle energie te steken in de strijd tegen corona’. ,,Landsbelang gaat voor partijbelang. We houden de focus met het CDA op de toekomst, die we met ons programma gaan vormgeven.”

Ook voormalig CDA-spindokter Jack de Vries spreekt ‘groot respect’ uit voor De Jonge. ‘Zijn verantwoordelijkheid mag geen onderdeel worden van politiek spel zoals gisteren in het debat’, tweet hij.

Collega-minister Stef Blok zei zojuist: ,,Ik heb als collega enorm respect voor Hugo , ongelooflijk zware klus op Volksgezondheid, midden in zo’n pandemie. Menselijkerwijs begrijp ik dat hij nu zegt: ik kan het niet meer combineren, maar het moet voor hem een heel ingrijpende beslissing zijn. Ik had al wel het gevoel: Hugo, hoe lang hou je dit vol?”

Hugo de Jonge stopt als lijsttrek­ker CDA

AD 10.12.2020 Hugo de Jonge stopt als lijsttrekker van het CDA. Dat schrijft hij in een brief aan de leden. Volgens De Jonge kan hij beide verantwoordelijkheden als minister van volksgezondheid en CDA-lijsttrekker niet ten volle waarmaken.

Het CDA verdient een lijsttrek­ker die alle tijd en energie aan de partij kan besteden, dat is mij nu niet gegeven, aldus Hugo de Jonge.

De Jonge blijft wel aan als minister van Volksgezondheid, maar verdwijnt helemaal van de lijst. ,,De verantwoordelijkheid voor de aanpak van de coronacrisis moet voorgaan”, stelt hij. ,,Het CDA verdient een lijsttrekker die alle tijd en energie aan de partij kan besteden, dat is mij nu niet gegeven.”

,,De beslissing valt zwaar, ik hou van de partij en geloof in de kracht van het CDA’’, aldus De Jonge tijdens een kort persmoment vanavond. ,,Maar allebei goed doen is onmogelijk. Er is altijd deining bij wisseling van de partijleider. Dat is goed te doen als je tijd hebt. En dat heb ik nou precies niet.’’

Helemaal onverwacht komt het besluit niet. Een delegatie van het dagelijks bestuur van het CDA bezocht eerder vandaag de geplaagde lijsttrekkerskandidaat. Daarop heeft De Jonge zijn conclusies getrokken, stellen ingewijden. De vicepremier zegt zelf echter dat hij vanochtend al aan de ontbijttafel, omringd door zijn gezin, de knoop heeft doorgehakt.

Naar eigen zeggen liep hij al langer met het idee rond. De Jonge: ,,De afgelopen weken, maanden, is het besef gegroeid dat deze rollen zich moeilijk laten combineren. De partij verdient ook mijn tijd en aandacht, en die kan ik maar één keer geven. Wat het zwaarste is, moet het zwaarste wegen. Dat is de aanpak van de coronacrisis.”

Lees ook;

Congres uitgesteld

Hugo de Jonge. © ANP

Nu De Jonge opzij stapt, hoopt de partij de uitzichtloze situatie voor het CDA in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van maart volgend jaar te doorbreken. Het omzetten van de wissel komt op een cruciaal moment: dit weekend zou de kandidatenlijst via een online congres worden vastgesteld. Het congres wordt echter uitgesteld, maakte partijvoorzitter Rutger Ploum zojuist bekend. Maandag komt het bestuur met een nieuwe datum.

Over wie hem als lijsttrekker zou moeten opvolgen, laat De Jonge zich niet uit. ,,De partij staat voor een nieuwe keuze, dat laat ik echt aan de partij.’’

Kritiek

De druk op De Jonge werd de afgelopen tijd al flink opgevoerd. Leden toonden zich bezorgd over de enorme kritiek die de lijsttrekker als coronaminister kreeg te verduren en die zijn populariteit geen goed heeft gedaan. In de peilingen staat het CDA onveranderd op verlies.

In de aanloop naar het congres van vrijdag en zaterdag raakte het hele proces echter in een stroomversnelling, zeggen ingewijden. Katalysator is de aanhoudende onvrede over de lijsttrekkersverkiezingen in juli. De Jonge wist toen uitdager Pieter Omtzigt maar net te verslaan en slaagde er sindsdien nooit in de hele partij achter zich te krijgen. Dit kwam mede doordat er tot in de top van de partij twijfels zijn blijven bestaan over de vraag of de verkiezingen wel eerlijk zijn verlopen.

De conclusie van it-bureau CGI dat er destijds ‘geen grove onregelmatigheden’ zijn geweest, strookt niet met de vele tekortkomingen die in datzelfde CGI-rapport werden opgesomd, zeggen kritische partijleden. Dat het partijbestuur desondanks aan deze conclusie vasthoudt en vragen tot dusver onbeantwoord heeft gelaten zorgt voor aanhoudende grote frustratie in de partij.

De Jonge plaatste een verklaring op Twitter:

‘De ongekende crisis die Nederland doormaakt, vraagt al maanden al mijn tijd en energie. Ook de komende maanden zal dit zo zijn’, schrijft hij op Twitter. ‘Voor de zomer ben ik naar voren gestapt om het lijsttrekkerschap van de partij op me te nemen, omdat ik hou van onze partij en geloof in ons verhaal. Ik heb me altijd gerealiseerd dat de combinatie van het ministerschap en het lijsttrekkerschap zwaar zou zijn. Maar, van hard werken is nog nooit iemand minder geworden.’

‘Ik ben echter tot de conclusie gekomen dat ik niet beide verantwoordelijkheden ten volle kan waarmaken. De verantwoordelijkheid voor de aanpak van de coronacrisis moet voorgaan. Het CDA verdient een lijsttrekker die alle tijd en energie aan de partij kan besteden, dat is mij nu niet gegeven.’

‘Dit heeft mij gebracht tot het besluit om het CDA-bestuur mee te delen dat ik niet langer beschikbaar ben voor het lijsttrekkerschap van onze partij. Nederland moet deze crisis te boven komen. Daar zal ik me met alles wat ik in me heb voor blijven inzetten.’

Hugo de Jonge niet langer lijsttrekker CDA

Telegraaf 10.12.2020  Het CDA moet plotseling op zoek naar een nieuwe leider nu Hugo de Jonge zich terugtrekt als lijsttrekker. Enkele maanden voor de Tweede Kamerverkiezingen is de belangrijkste positie bij christendemocraten vacant. Het partijcongres van zaterdag wordt uitgesteld.

De Jonge trekt zich terug als lijsttrekker omdat hij die rol niet kan combineren met zijn ministerschap. De partijleider doet een stap terug omdat zijn werk als coronaminister nu alle aandacht vraagt, schrijft hij aan leden van het CDA.

„Ik heb me altijd gerealiseerd dat de combinatie van het ministerschap en het lijsttrekkerschap zwaar zou zijn”, schrijft De Jonge.„Ik ben echter tot de conclusie gekomen dat dat ik niet beide verantwoordelijkheden ten volle kan waarmaken. De verantwoordelijkheid voor de aanpak van de coronacrisis moet voorgaan.”

Troonopvolger

„Het CDA verdient een lijsttrekker die alle tijd en energie aan de partij kan besteden, dat is mij nu niet gegeven.” Volgens De Jonge gaat het landsbelang nu even voor. „Nederland moet deze crisis te boven komen. Daar zal ik me met alles wat ik in me heb voor blijven inzetten.”

De Jonge heeft donderdagochtend aan naaste medewerkers verteld dat hij het lijsttrekkerschap van het CDA zou neerleggen. Vervolgens heeft hij partijvoorzitter Ploum op zijn ministerie uitgenodigd om het ook hem mee te delen. Daarna is De Jonge individuele CDA’ers gaan bijpraten.

Volgens een ingewijde was de minister gaan inzien dat zowel de coronacrisis als de onrust binnen zijn partij heel veel aandacht vergde, dusdanig veel dat de coronaminister zelf tot de conclusie kwam dat hij de komende maanden niet allebei kon blijven doen. Omdat het geen optie was om het ministerschap neer te leggen, viel de keuze van De Jonge erop om zich terug te trekken als lijsttrekker.

’Plichtsbesef’

Het partijbestuur gaat bepalen wie de opvolger wordt van de terugtredende lijsttrekker, laat Ploum weten. „Met mijn bestuur zal ik me nu beraden over de ontstane vacature en het aanstaande partijcongres.” ’Op korte termijn’ laat hij meer weten. Ploum zegt de keuze van De Jonge wel te begrijpen. „Dat hij het landsbelang voor het partijbelang laat gaan, is zeer begrijpelijk en ook het juiste. Het tekent zijn plichtsbesef.”

BEKIJK OOK:

De achtbaan van minister ’Bokito’

BEKIJK OOK:

CDA’ers maken elkaar het leven zuur

BEKIJK OOK:

‘Zorgen binnen CDA om De Jonge’

Gemor

In de partij klinkt al langer gemor over De Jonge, die volgens critici te weinig aandacht zou besteden aan de partij. De storm wilde bij het CDA maar niet gaan liggen. Eerder spraken CDA’ers in De Telegraaf al van ’venijn’, ’gezeik’ en ’deining’. Lijsttrekker De Jonge zou ’te weinig gezag’ hebben en het CDA zou ’op het ravijn af gaan’. De Jonge zegt nu dat ’deining’ er altijd is. „Daar is ook goed mee om te gaan als je tijd hebt, die heb ik niet.”

In aanloop naar de lijsttrekkersverkiezing was het ook al onrustig binnen het CDA. Aanvankelijk werd verwacht dat minister Wopke Hoekstra de favoriet zou zijn, maar hij liet weten geen kandidaat te willen zijn. Met Pieter Omtzigt raakte De Jonge verzeild in een nek-aan-nekrace, die De Jonge won. Nu hij zich terugtrekt moet het CDA met de Tweede Kamerverkiezingen in maart in het vooruitzicht op zoek naar een nieuwe leider.

BEKIJK OOK:

Shock en ’respect’ na opgeven CDA-lijsttrekkerschap Hugo de Jonge

BEKIJK MEER VAN; verkiezingen partijen en bewegingen Hugo de Jonge Christen-Democratisch Appèl

Hugo de Jonge stopt als lijsttrekker van het CDA, te druk met coronacrisis

NOS 10.12.2020 Hugo de Jonge trekt zich terug als de lijsttrekker van het CDA omdat hij het als minister van Volksgezondheid te druk heeft met de aanpak van de coronacrisis. Het is nog niet duidelijk wie de CDA-lijst voor de verkiezingen van maart nu gaat aanvoeren.

De Jonge zegt zich te willen richten op de coronacrisis, over wie hem moet opvolgen als lijsttrekker wil hij zich niet uitlaten.

Hugo de Jonge: ‘Hoezeer ik ook houd van partij, deze crisis gaat voor’

De Jonge zei vanavond bij het CDA-partijbureau dat het bestrijden van de coronacrisis en het partijleiderschap niet te combineren zijn. “Hoeveel ik ook hou van de partij, ik zie dat ik niet allebei kan doen, vandaar dat ik deze keuze heb gemaakt”, zei hij. Hij is ook niet beschikbaar voor een andere plek op de CDA-lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. Een ministerspost in het volgende kabinet sluit hij niet uit.

De Jonge ontkende niet dat de kritiek binnen de partij op zijn functioneren een rol heeft gespeeld. “Er is altijd deining binnen een partij bij het wisselen van de leider. Daar kan je in meegaan als je de tijd hebt, maar die tijd heb ik niet.”

Hij heeft zijn besluit vanmorgen aan partijvoorzitter Rutger Ploum meegedeeld.

Winnaar

Van de zomer kwam De Jonge als winnaar naar voren in een door het CDA georganiseerde verkiezing. Pieter Omtzigt werd tweede en wat de partij noemde de ‘running mate’ van De Jonge.

Ploum noemt De Jonge iemand die een ongelooflijk warm hart heeft voor de partij en veel nieuwe energie heeft gebracht. “Dat hij het landsbelang voor het partijbelang laat gaan, is zeer begrijpelijk en ook het juiste. Het tekent zijn plichtsbesef”, zegt Ploum.

Premier Rutte heeft respect voor het besluit, zegt hij in een eerste reactie. “We blijven samen doorknokken in deze crisis.”

Afbeelding Hugo de Jonge @hugodejonge

Afbeelding

Het bericht kwam aan de vooravond van een CDA-verkiezingscongres morgen en zaterdag. Daar zou het verkiezingsprogramma vastgesteld, maar voorzitter Ploum laat weten dat het congres nu wordt uitgesteld.

Afgelopen weekend uitten CDA’ers kritiek op De Jonge in De Telegraaf, sommige anoniem, anderen met naam en toenaam. Het is niet duidelijk in hoeverre dat van invloed is geweest op het besluit van De Jonge. De kritiek was dat hij veel in het nieuws was, maar zelden positief. Daar kwam bij dat de partij het niet goed doet in de peilingen.

“We gaan op het ravijn af”, werd een hooggeplaatste CDA’er geciteerd. Volgens Kamerlid Martijn van Helvert ging het “stroef”. Een voormalig voorzitter van de afdeling Overijssel vroeg zich af of De Jonge de verkiezingsrace wel zou volhouden.

Omtzigt

Het is niet zeker dat de tweede man bij de leiderschapsverkiezingen, Kamerlid Pieter Omzigt, nu lijsttrekker wordt. “De partijvoorzitter heeft laten weten dat de partij zich daarop beraadt”, zei politiek verslaggever Arjan Noorlander in Nieuwsuur. Er zijn berichten dat er weer een beroep op minister Hoekstra van Financiën wordt gedaan.

Diens naam werd in de aanloop naar de lijsttrekkersverkiezing veelvuldig genoemd, maar Hoekstra liet in juni weten niet beschikbaar te zijn. Hij deed niet mee aan de verkiezing in de maand erna.

BEKIJK OOK;

Hugo de Jonge ziet af van lijsttrekkerschap CDA

RTL 10.12.2020 Hugo de Jonge wil toch niet de lijsttrekker worden van het CDA bij de Kamerverkiezingen volgend jaar maart. Hij zegt die rol niet te kunnen combineren met zijn functie als minister van Volksgezondheid, die vanwege de coronacrisis al zijn energie vergt.

“De ongekende crisis die Nederland doormaakt, vraagt al maanden mijn tijd en energie”, schrijft hij in een verklaring die hij op Twitter publiceerde. “Ook de komende maanden zal dit zo zijn.”

Het besef dat de combinatie niet uitvoerbaar was, groeide de afgelopen weken en maanden, zei hij later vanavond in een toelichting. “De aanpak van de coronacrisis na de zomer werd steeds intensiever, ook in de energie die dat met zich meebrengt.”

‘Bizarre tijd’

“Dit valt zwaar”, zei De Jonge over de stap. Hij zei zich voor de zomer te hebben opgeworpen als lijsttrekker ‘omdat ik geloof in die partij, in het verhaal van het CDA’. Maar gaandeweg kwam hij tot de constatering dat de twee functies ‘moeilijk met elkaar te verenigen zijn’ in deze ‘bizarre tijd’.

Eerder dit jaar was De Jonge als lijsttrekker uit de bus gerold na een verkiezing die hij nipt won van het Kamerlid Pieter Omtzigt. Vanochtend heeft hij de partijvoorzitter van het CDA ingelicht over zijn besluit.

Het partijbestuur heeft geschrokken kennisgenomen van zijn besluit. Volgens ingewijden zal het partijbestuur nu hoogstwaarschijnlijk allereerst gesprekken gaan voeren met de nummer 2 op de lijst, Pieter Omtzigt. De kans is aanwezig dat ze daarna ook nog eens Wopke Hoekstra zullen benaderen voor een gesprek.

Lees ook:

CDA-voorzitter: ‘Ik betreur het besluit van De Jonge’

De Jonge is tot de conclusie gekomen dat hij ‘niet beide verantwoordelijkheden ten volle kan waarmaken’. Op Twitter schrijft hij: “De verantwoordelijkheid voor de aanpak van de coronacrisis moet voorgaan. Het CDA verdient een lijsttrekker die alle tijd en energie aan de partij kan besteden, dat is mij nu niet gegeven.”

‘Niet verwacht’

Voor politiek commentator Frits Wester komt de stap van De Jonge als een grote verrassing. “We wisten dat de combinatie van de twee banen een zware wissel trok op De Jonge, maar tegen mij zei hij altijd dat hij het wel volhield.”

Van binnenuit was er ook wel kritiek op De Jonge, zegt Wester. “Maar dit was nu niet verwacht.”

Niet op kandidatenlijst

De Jonge ziet nu helemaal af van een plek op de kandidatenlijst van het CDA bij de Tweede Kamerverkiezingen. Over wie hem als lijsttrekker moet opvolgen, hield hij zich op de vlakte. “Dat is aan de partij.”

Afbeelding  Hugo de Jonge

@hugodejonge

Afbeelding

Eo5qk4PW8AACHGh (900×506) (twimg.com)

8:55 PM · Dec 10, 2020 2.4K 1.4K people are Tweeting about this

Het CDA-congres dat vrijdag en zaterdag gehouden zou worden, wordt uitgesteld. Dat laat CDA-voorzitter Rutger Ploum weten. Maandag wordt de nieuwe datum bekendgemaakt.

RTL Nieuws; Hugo de Jonge CDA Verkiezingscampagnes Tweede Kamerverkiezingen Link in bio

Gemor binnen CDA: ‘Partijbureau staat volledig ten dienste van Hugo de Jonge en zijn vrienden’

AD 09.12.2020 In de aanloop naar het verkiezingscongres blijft het rommelen in het CDA. Gebrek aan enthousiasme treft de campagnekas en er is nog steeds twijfel of de lijsttrekkersverkiezing van juli wel eerlijk is verlopen.

Vijf maanden nadat Hugo de Jonge met een neuslengte verschil won van uitdager Pieter Omtzigt is het CDA nog altijd een diep verdeelde partij. Het gesukkel in de peilingen – stabiel in de min – en kritiek op de corona-aanpak van de CDA-vicepremier hebben leden er nog niet van kunnen overtuigen zich als één man achter de lijsttrekker te scharen. Partijprominenten uiten anoniem hun zorgen over de haperende fondsenwerving, in hun ogen een teken aan de wand voor het geringe enthousiasme voor De Jonge. ,,Er komt geen cent meer binnen”, stelt een betrokkene.

Lees ook;

In de Verenigingsraad van vorige week maandag zijn provinciale bestuurders opgeroepen ondernemers die zij kennen de CDA-kas te laten spekken. ,,Maar als je als ondernemer al moet bloeden door het coronabeleid van de lijsttrekker, ga je die niet financieren,’’ zegt een christendemocraat.

Vijf maanden na de lijsttrekkersverkiezing zijn er nog altijd twijfels of de strijd wel eerlijk is verlopen.

Vijf maanden na de lijsttrekkersverkiezing zijn er nog altijd twijfels of de strijd wel eerlijk is verlopen. © ANP

Verbrassen

Dus klinkt er harde kritiek op de campagneleiding, die het nodig vond om daags na de Amerikaanse verkiezingen uit te pakken met een paginagrote advertentie in de krant. De boodschap dat het ‘great’ is om wakker te worden ‘in een land met een midden’ werd door regionale CDA’ers niet begrepen. ,,Alsof het CDA het midden is tussen Biden en Trump”, zegt een provinciale CDA-bestuurder. ,,En waarom en door wie is bedacht om al zo vroeg in de campagne zo’n groot deel van het campagnebudget te verbrassen?”

© CDA

Vooral de gang van zaken bij de lijsttrekkersverkiezing, inmiddels een klein half jaar geleden, leidt in de aanloop naar het congres van komende zaterdag nog altijd tot groot ongemak. Tot in de hoogste regionen van de partij wordt getwijfeld of de strijd wel eerlijk verlopen is. ,,Het gezeik moet ophouden!”, verzucht een bron dicht bij de CDA-top over partijgenoten die twijfel blijven zaaien. Maar een Haagse partijveteraan weet wel beter: ,,Dit blijft dooretteren.”

Alarmbellen gaan af

Terug naar augustus. Een maand na de lijsttrekkersverkiezingen stelt IT-bureau CGI vast ‘geen grove onregelmatigheden’ te hebben geconstateerd die de uitslag hadden kunnen beïnvloeden. Het partijbestuur onder leiding van voorzitter Rutger Ploum besluit die conclusie onmiddellijk te omarmen. Maar de vraagtekens zijn gebleven.

Pieter Omtzigt en partijvoorzitter Rutger Ploum kijken toe hoe Hugo de Jonge het CDA toespreekt als nieuwe lijsttrekker.

Pieter Omtzigt en partijvoorzitter Rutger Ploum kijken toe hoe Hugo de Jonge het CDA toespreekt als nieuwe lijsttrekker. © Koen Laureij

Zo wacht registeraccountant Frank van Rossum nog steeds op antwoorden. Samen met een vakgenoot legt hij al in augustus het onderzoeksrapport onder een vergrootglas. Als ze in de bijlage zien staan dat één persoon – een voormalige stagiair van het partijbureau – grotendeels verantwoordelijk was voor het ontwerp, de bouw, het testen en de operationele ondersteuning van de stemapplicatie, gaan alle alarmbellen af.

Dat dezelfde persoon de omgeving waarin alle digitale handelingen zijn weggeschreven (logomgeving) meteen na de stemming heeft vernietigd, is de druppel. Daardoor is namelijk nooit meer te achterhalen of er met de stemming is geknoeid. Dat dit uit privacyoverwegingen zou zijn gebeurd, vinden ze ongeloofwaardig.

Geen winnaar aan te wijzen

Hoewel de twee geen lid zijn van het CDA, besluiten ze een mail te sturen naar alle leden van het partijbestuur. Daarin stellen ze dat de tekortkomingen bij de verkiezingen dermate ernstig zijn dat op basis van het CGI-onderzoek geen winnaar is aan te wijzen. De enige passende oplossing zou zijn om een nieuw onafhankelijk onderzoek uit te laten voeren, ‘alsmede het opnieuw organiseren van een verkiezing’.

Hugo de Jonge en Wopke Hoekstra voorafgaand aan de Algemene Politieke Beschouwingen.

Hugo de Jonge en Wopke Hoekstra voorafgaand aan de Algemene Politieke Beschouwingen. © Hollandse Hoogte / ANP

Het antwoord van het partijbestuur stelt Van Rossum teleur. Hij krijgt van de directeur van het partijbureau te horen dat het bestuur van mening blijft dat er geen aanleiding is te veronderstellen dat sprake is van grove onregelmatigheden. Hij vindt dat het partijbestuur zich verschuilt achter de conclusie van CGI en volledig voorbij gaat aan de ernstige tekortkomingen die CGI in het onderzoeksrapport heeft beschreven. Een tweede mail van Van Rossum leidt tot een soortgelijke reactie.

Toch is niet iedereen in de partijtop het eens met die reactie. De mail van Van Rossum wordt zonder diens medeweten doorgespeeld naar de redactie van RTL Nieuws, die erover publiceert. De druk op het bestuur neemt intussen toe, ook al omdat in andere geledingen van de partij mensen zich gaan buigen over het CGI-onderzoek en tot soortgelijke conclusies komen als Van Rossum.

Met een verschil van 258 stemmen versloeg Hugo de Jonge zijn tegenstrever Pieter Omtzigt bij de CDA-lijsttrekkersverkiezing.

Met een verschil van 258 stemmen versloeg Hugo de Jonge zijn tegenstrever Pieter Omtzigt bij de CDA-lijsttrekkersverkiezing. © Hollandse Hoogte / ANP

Uiteindelijk besluit Van Rossum via een opiniestuk op de website van zijn beroepsgroep het partijbestuur op te roepen om antwoorden te geven op zijn twee meest prangende vragen. Waarom is de log-omgeving verwijderd? En wie heeft daartoe besloten?

Vuile was

Advocaten van gerenommeerde kantoren aan de Amsterdamse Zuidas schrijven een al even vernietigende analyse, die rondgaat in de partij. Een vooraanstaand CDA’er uit het midden van het land stelt met een groepje ‘partijprominenten’ een memorandum op. Hun conclusie: de lijsttrekkersstrijd is ‘oneerlijk’ verlopen.

Er hangt een geur van onrechtma­tig­heid en intranspa­ran­tie omheen, maar er is voor gekozen alles onder de pet te houden, aldus Provinciaal bestuurder CDA.

Het gezelschap is echter beducht de vuile was buiten hangen en besluit de bevindingen voor te leggen aan hun provinciale afdelingsvoorzitter, maar die reageert ‘laconiek’. ,,Voorzitter Ploum had gezegd dat alles goed was verlopen. En dat was het”, zegt de CDA’er, die alleen op voorwaarde van anonimiteit zijn verhaal wil doen. ,,Ik vind het heel erg. Dat verkiezingsprocedures goed verlopen moet een speerpunt zijn voor een democratische partij.”

De Jonge en Omtzigt op het podium met hun echtgenotes.

De Jonge en Omtzigt op het podium met hun echtgenotes. © ANP

Hij is niet de enige die onder de radar wil blijven. ,,Politiek is vrijwilligerswerk voor mij”, zegt een andere provinciaal bestuurder. ,,Maar de centrale vraag moet zijn of je als politieke vereniging in staat bent om eerlijke verkiezingen te organiseren. De uitvoering is onderschat. Er hangt een geur van onrechtmatigheid en intransparantie omheen, maar er is voor gekozen alles onder de pet te houden.” Ook hij wijst met de beschuldigende vinger naar de voorzitter. ,,Van een advocaat mag je toch meer verwachten.”

‘Rotterdamse kliek’

Een collega-bestuurder uit het zuiden des lands ziet de defensieve houding van het partijbestuur als een symptoom. ,,Leden worden gezien als lastig. Als je een vraag stelt, duurt het twee weken voor je antwoord krijgt. We weten allemaal dat deze verkiezingen niet eerlijk zijn gelopen. Dit gaat niet weg.”

De partij is ‘rot van binnen’, stelt deze, maar niemand durft de mond open te trekken. De bestuurder spreekt van een ‘Rotterdamse kliek’. ,,Het partijbureau staat volledig ten dienste van Hugo de Jonge en zijn clubje vrienden. Hij komt uit Rotterdam, de voorzitter komt uit Rotterdam, het hoofd communicatie komt uit Rotterdam. Er gebeurt niks met signalen uit de partij.” Dat kan alleen maar slecht aflopen, taxeert de provinciale partijbestuurder. ,,De hele club zit vast in een greep richting het einde.”

Vijf maanden na de lijsttrekkersverkiezing zijn er nog altijd twijfels of de strijd wel eerlijk verlopen is.

Vijf maanden na de lijsttrekkersverkiezing zijn er nog altijd twijfels of de strijd wel eerlijk verlopen is. © ANP

Reactie van het CDA-partijbestuur: ‘In het artikel staan diverse onjuiste beweringen. Zo wordt er beweerd dat er ‘geen cent meer binnen komt’ maar dat is niet waar. Over het onderzoek naar de lijsttrekkersverkiezing wordt gesteld dat achteraf niet te achterhalen is of er met de stemming geknoeid is. Ook dat klopt feitelijk niet. Dit CGI-onderzoek heeft aangetoond dat er geen sprake is van grove onregelmatigheden. De beschuldiging dat er ‘zaken onder de pet worden gehouden’ is pertinent onjuist. Er is juist naar transparantie gestreefd, het onderzoeksrapport is in zijn geheel online gezet.’

Minister Hugo de Jonge is lijsttrekker van het CDA in de aanloop naar de komende Tweede Kamerverkiezingen. © ANP

Onzeker CDA worstelt met kandidatenlijst voor Tweede Kamerverkiezingen

AD 30.10.2020 Slechte opiniepeilingen en een zittende fractie die krimp en vernieuwing vreest, zorgen voor onrust bij het CDA. Geen specialisten op justitie, financiën, buitenlandse zaken en vrijwel geen diversiteit, zo morren interne criticasters van de christendemocraten.

Uitgaande van de huidige peilingen keren zeven zittende Kamerleden niet terug, maar liefst tien mensen bedankten omdat de plek op de lijst hen niet aanstond. Maar in een krimpende kiezersmarkt is het bijna onmogelijk iedereen tevreden te stellen, zo verdedigen betrokkenen zich. Zeker als ook nog eens bewindslieden op de lijst willen, Kamerleden terug willen én nieuwelingen een kans moeten krijgen.

Lees ook;

Daar bovenop moet ook nog een balans gevonden worden tussen alle provincies, man en vrouw, stad en regio, jong en oud. Toch gaf de Verenigingsraad maandag een applaus aan het dagelijks bestuur van het CDA na een middag en avond zoom-vergaderen.

De kritiek op de lijst is hard en bijna niemand wil er over worden geciteerd. De kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen bevat geen crimefighter op een verkiesbare plaats. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid mag dan als lijstduwer figureren, hij heeft zijn gezag verspeeld door de coronaschendingen op zijn huwelijksfeest. ,,Hij zit er alleen nog maar omdat Hugo de Jonge dat wilde’’, moppert een ingewijde.

Grapper­haus zit er alleen nog maar omdat Hugo de Jonge dat wilde

Schraal

De partij die na de Tweede Wereldoorlog 38 jaar ministers leverde aan het ministerie van Buitenlandse Zaken en over de grens een naam heeft hoog te houden, telt geen enkele buitenlandwoordvoerder in de nieuwe fractie. De huidige, Martijn van Helvert staat op plaats vijfentwintig, een plek die door zijn provincie veelzeggend gelaten werd geaccepteerd.

En ook als het om financiële specialisten gaat, ziet het er heel schraal uit, benadrukken christendemocraten. Minister van Financiën Wopke Hoekstra staat niet op de lijst, nummer twee Pieter Omtzigt weet van financiën, maar zijn kracht ligt elders en de relatief onbekende doch talentvolle Evert Jan Slootweg staat nu onverkiesbaar op plek zeventien.

En Dave Ensberg-Kleijkers, directeur van Jantje Beton, schrijft vrijdag in NRC dat het CDA kleurloos is en geen hand uitsteekt naar de biculturele Nederlander. Alleen Mustafa Amahouch staat op plaats vijftien. ,,Het CDA is meer dan ooit een partij van dorpen, boeren en witte Nederlanders’’, sneert Ensberg.

Daar staat tegenover dat allround politici zich deze portefeuilles eigen moeten kunnen maken, zo oppert een prominent. Dat geldt voor Pieter Heerma, Agnes Mulder en Mona Keijzer. En in het dagelijks bestuur is men van mening dat de eerste vijfentwintig in de Tweede Kamer terechtkomen, op voorwaarde dat het CDA weer mee regeert.

Wopke Hoekstra, minister van Financiën, staat niet op de lijst. © ANP/Remko de Waal

Veemarkt

De voorzitter van de CDA-kandidatencommissie, Heijmans’ cco Heleen Herbert, heeft met zorg kandidaten aangeleverd en iedereen intensief gesproken. Daarmee heeft ze veel lof geoogst. Er zijn daardoor ook goede kandidaten komen bovendrijven, zoals Derk Boswijk (14) en Harmen Krul (20). Maar ze moet met open mond hebben gekeken hoe de christendemocratische veemarkt functioneert.

Als alle namen op tafel liggen komt het aan op touwtrekken tussen drie krachten, zo ziet Herbert. Dat gaat tussen de nieuwe lijsttrekker Hugo de Jonge en CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma die zijn mensen in ongunstige omstandigheden verdedigt. Zij adviseren over de kandidatenlijst. En CDA-partijvoorzitter Rutger Ploum, die met vicevoorzitter Mariëlle Veerman vaak aan het langste touwtje trekt.

Lucille Werner, nummer 10 op de lijst van het CDA. © Marlies Wessels

Pijnlijk

Tien kandidaten hebben uiteindelijk bedankt voor de plek die hen is aangeboden. De meest pijnlijke is het terugtrekken van Rick Brink, minister van Gehandicaptenzaken. Uiteindelijk stond hij op plek vierentwintig. Dat accepteerde hij maandag aanvankelijk wel. Maar toen de volgende dag bekend werd dat Lucille Werner zich van een mooiere tiende plek had verzekerd, trok hij zich terug. Daar wist hij niets van. ,,Maar dat hoort nou eenmaal bij de vertrouwelijkheid van dit proces’’, zegt een ingewijde.

De CDA Verenigingsraad heeft afgelopen maandag alleen in de achterhoede van de lijst wat regionale accenten kunnen aanpassen. Naar verwachting zal het CDA-congres geen wijzigingen aanbrengen. Het woord is aan de kiezer. Op 17 maart zijn er nog wel kanshebbers die met voorkeursstemmen gekozen kunnen worden.

Vanuit de zittende fractie wordt Limburger en buitenlandwoordvoerder Martijn van Helvert (24) kansrijk geacht om op eigen kracht een zetel te veroveren. Crimefighter Chris van Dam gaat vanaf onderop de lijst een gooi doen. Getipt worden Jelle Beemsterboer (nummer 29), ‘de onderkoning van Noord-Holland’, en ondernemer Piet-Cees van der Wel (36). Ook Eline Vedder (23) wordt als kanshebber gezien. Zij meldde zich vrijdag via Twitter als auteur van de landbouw-paragraaf van het verkiezingsprogramma voor de boerenstem. Nu Agnes Mulder en Jacco Geurts verkiesbaar zijn, kan zij hengelen naar de agrarische kiezers.

Pieter Omtzigt is lid van de CDA-programmacommissie en nummer twee op de kieslijst, achter Hugo de Jonge. De partij wil een radicaal ander kiesstelsel. Een naar Deens voorbeeld. © ANP

CDA wil radicaal ander kiesstelsel

AD 30.10.2020 Het CDA zet in het nieuwe verkiezingsprogramma zijn kaarten vol op de regio. De partij wil dat de Tweede Kamer grotendeels regionaal wordt gekozen. Daarnaast moeten door miljardeninvesteringen in woningbouw en nieuwe ov-verbindingen krimpregio’s weer gaan groeien.

Nu is het van belang hoog in de pikorde van de eigen partij te staan om hoog op de lijst te komen. In zo’n regionaal stelsel zal meer worden gekeken wie goed is geweest voor zijn kiezers, aldus Pieter Omtzigt, CDA.

De christendemocraten willen ‘meer authentieke volksvertegenwoordigers met stevige wortels in de eigen regio of stad’. Het idee is om 100 van de 150 Kamerleden op regionaal niveau te laten kiezen, de overige 50 gaan nog wel via landelijke lijsten. Op die manier wordt een ‘goede vertegenwoordiging uit alle hoeken van het land’ gewaarborgd, denkt de partij.

In het plan wordt Nederland opgedeeld in ’12 tot 15’ kiesdistricten, stelt Pieter Omtzigt, lid van de programmacommissie en ‘running mate’ naast lijsttrekker Hugo de Jonge. Ieder district heeft een vast aantal Kamerzetels te verdelen, afhankelijk van het bevolkingstal. ,,Stel mijn eigen provincie Overijssel is één kiesdistrict, dan zijn er negen Overijsselse zetels”, legt hij uit.

Het grote voordeel van zo’n systeem is volgens Omtzigt dat Kamerleden zich automatisch meer zullen richten op hun eigen regio. In Denemarken hebben ze al een dergelijk kiesstelsel. ,,Nu is het van belang hoog in de pikorde van de eigen partij te staan om hoog op de lijst te komen. In zo’n regionaal stelsel zal meer worden gekeken wie goed is geweest voor zijn kiezers.”

Lees ook;

Lelylijn

Behalve democratische vernieuwing heeft het CDA ook de ambitie om de komende jaren tot 10 miljard extra te investeren in woningbouw en nieuwe ov-verbindingen. De partij mikt op één miljoen extra huizen tot en met 2030. Daarnaast wordt er in het programma gekozen voor de aanleg van een binnenlandse hogesnelheidslijn naar het noorden (Lelylijn) en het oosten (Amsterdam-Arnhem) en het aantakken van Groningen, Hengelo, Venlo en Maastricht op het Duitse ICE-netwerk.

Door in te zetten op woningbouw en bereikbaarheid kan de leefbaarheid in alle regio’s van het land worden opgeschroefd, stelt Omtzigt. Voorwaarde is wel dat voorzieningen als een regionaal ziekenhuis, een rechtbank en een theater voorhanden zijn, stelt hij. ,,De meeste mensen wonen niet in Nederland, maar in hun regio. Mensen uit Twente werken daar, gaan er naar Heracles of FC Twente of bezoeken het theater in Enschede, Hengelo of Almelo. Daar speelt het grootste deel van hun dagelijks leven zich af. Daar moet de regio op toegerust zijn.”

IJmeerverbinding

Regio’s hebben veel bij te dragen, maar worden nu onterecht vaak gezien als iets waar je gas vandaan kunt halen of een kerncentra­le neerzet, aldus Pieter Omtzigt, CDA.

Gebieden die nu nog te boek staan als krimpregio krijgen daardoor weer groeipotentie, waardoor grote steden kunnen worden ontlast. Volgens Omtzigt moet het beeld dat men in politiek Den Haag heeft van de regio veranderen. ,,Regio’s hebben veel bij te dragen, maar worden nu onterecht vaak gezien als iets waar je gas vandaan kunt halen of een kerncentrale neerzet.” Ook investeringen in de Randstad blijven volgens Omtzigt echter nodig. Zo wil het CDA ook dat de IJmeerverbinding tussen Amsterdam en Almere er komt.

Het CDA liet eerder al weten het opgeheven ministerie van Vrom terug te willen. Behalve voor volkshuisvesting moet er ook een aparte minister komen voor regionale ontwikkeling, die per regio’s deals sluit. Spreiding van overheidsorganisaties maakt daar onderdeel van uit, ook al maakt de afgelaste verhuizing van de marinierskazerne naar Zeeland volgens Omtzigt duidelijk ‘hoe lastig dat soms is’. ,,Op het moment dat je keuzes moet maken heb je na te denken over de leefbaarheid van je hele land”, stelt hij.

Op het gebied van woningbouw moet het kabinet dwingender afspraken maken waar er op grote schaal gebouwd gaat worden. Tegelijkertijd krijgen woningcorporaties meer financiële armslag door ‘verlaging of afschaffing’ van de verhuurdersheffing.

© Hollandse Hoogte / ANP

Pieter Omtzigt werd onlangs nog door demonstranten belaagd in Den Haag.

Huiverig

Omtzigt is huiverig om te zeggen wat alle plannen zullen gaan kosten. ,,Ik weet niet hoe Nederland ervoor ligt op 17 maart. Als er een derde golf komt, weet ik dat veel van wat wij voorstellen in de volgende kabinetsperiode niet kan. Daarin moet ik eerlijk zijn naar mijn kiezers toe.” Het CDA zal in ieder geval vasthouden aan ‘houdbare overheidsfinanciën’. Om geen schijnzekerheid te bieden zal een volgend regeerakkoord op hoofdlijnen moeten worden gesloten, en niet tot achter de komma. Omtzigt: ,,Dat zal dit keer nog noodzakelijker zijn dan hiervoor.”

Vanmiddag presenteert het CDA het gehele verkiezingsprogramma.

CDA wil leger van zorgreservisten optuigen

AD 30.10.2020 Net als het leger moet ook de zorg reservisten in kunnen zetten als de nood aan de man is. Daarvoor pleit het CDA in het nieuwe verkiezingsprogramma.

Reservisten zijn oud-medewerkers die hun kennis en ervaring op peil houden en tegen een vergoeding weer kunnen worden opgeroepen, zoals nu in de coronacrisis. De christendemocraten willen dat de zorgreservisten elk jaar een paar dagen meelopen in de zorg en cursussen blijven volgen.

Lees ook;

Het verkiezingsprogramma van het CDA telt maar liefst 98 pagina’s. De partij wil onder meer het huidige eigen risico in de zorg gelijk houden op 385 euro. Daar staat tegenover dat het basispakket niet langer medicijnen moet vergoeden waarvan ook goedkopere varianten bestaan die even goed werken. Ook moeten er strengere regels komen voor aanbieders van ggz-zorg voor jongeren. De kosten daarvan zijn enorm opgelopen.

Premie A-woningen

Verder wil het CDA onder andere dat elektrische auto’s straks ook wegenbelasting betalen (nu zijn ze daar nog van vrijgesteld), dat het minimum uurloon met 10 procent wordt verhoogd en dat er in tien jaar tijd een miljoen woningen bij worden gebouwd. Een kwart moet beschikbaar komen voor jongeren en starters. Daarvoor wil de partij weer een premie A-systeem invoeren. Daarmee konden mensen vroeger met hulp van de overheid een huis kopen.

Ook zou de kinderopvang rechtstreeks door de overheid betaald moeten worden. Ouders krijgen dan een rekening afhankelijk van hun inkomen. Op die manier hoeven ze de rekening niet eerst voor te schieten om daarna te wachten op compensatie via de kinderopvangtoeslag. Dat systeem bleek de afgelopen jaren tot enorm veel ellende te leiden, ook doordat de Belastingdienst ouders ten onrechte als fraudeur aanmerkte. Het vorige kabinet wilde ook al een aanpak zoals het CDA nu voorstelt, maar dat bleek toen onuitvoerbaar.

Zelfvoorzienend

Bij de presentatie van het verkiezingsprogramma zei lijsttrekker Hugo de Jonge dat Nederland ‘meer zelfvoorzienend’ moet zijn en ‘minder afhankelijk van andere landen voor de levering van vitale producten en diensten’.

Tijdens de coronacrisis bleek dat we voor de aanvoer van veel medische hulpmiddelen afhankelijk waren van China en India. Het CDA pleit nu voor een ‘Made in Europe’-strategie, waarbij onder meer medicijnen, voedsel en (defensie)technologie in de EU worden gemaakt. Daarnaast moet Europa vitale sectoren en diensten, zoals energie, havens en landbouwgrond niet in buitenlandse handen laten vallen. Nu koopt China bijvoorbeeld veel op in Europa.

CDA wil ander kiesstelsel, gezin blijft ‘hoeksteen van de samenleving’

NOS 30.10.2020 Het CDA wil het minimumloon met 10 procent verhogen bij een 40-urige werkweek. Verder wil de partij een ander kiesstelsel, waarbij grotendeels regionaal wordt gekozen. Er moet een hogesnelheidslijn komen tussen de Randstad en Zwolle, Groningen en Arnhem. Jonge ouders krijgen bij de geboorte van een kind drie keer kinderbijslag en het verheerlijken van geweld en terrorisme moet strafbaar worden.

Dat staat in het concept-verkiezingsprogramma dat de partij naar buiten heeft gebracht, onder de titel Zorg voor elkaar. De eerste prioriteit die erin wordt gesteld, is dat “we omzien naar elkaar”. “Een samenleving bestaat niet uit 17 miljoen individuen”, zei lijsttrekker Hugo de Jonge bij de presentatie. “Een samenleving is een gemeenschap. Van mensen die met elkaar het beste ervan willen maken.”

Het gezin blijft voor het CDA als vanouds “de hoeksteen van de samenleving”. De partij wil dat er meer aandacht komt voor jonge ouders die door de combinatie van werken en zorgen “topsport” beoefenen. Er moeten in tien jaar tijd een miljoen betaalbare, duurzame woningen worden gebouwd. En er moet een andere kinderopvangregeling komen, waarin de crèche rechtstreeks door de overheid wordt betaald.

Basisbeurs

Het CDA was van het begin af aan tegen het leenstelsel. De partij zegt na PvdA, GroenLinks, D66, SGP en ChristenUnie nu ook in zijn verkiezingsprogramma dat de basisbeurs moet terugkeren.

“Wij voeren een basisbeurs voor studenten in, zodat alle jongeren weer kunnen doorleren zonder grote schulden te maken. De basisbeurs geldt voor de bachelorfase en maakt onderscheid tussen thuis- en uitwonende studenten. De invoering gaat niet ten koste van de extra onderwijsmiddelen voor het hoger onderwijs en de ov-studentenkaart blijft behouden.”

Lijsttrekker De Jonge noemt het programma “een radicale keuze voor een sterke samenleving, waar we met elkaar de verantwoordelijkheid nemen voor het land waar we willen leven.” Hij zegt dat corona de onzekerheid in Nederland heeft vergroot, en dat die onzekerheid heeft geleid tot “een on-Nederlandse polarisatie”.

De Rotterdammer wil “op zijn Rotterdams” de mouwen opstropen om na corona de economie weer op te bouwen en te zorgen voor nieuwe banen. “De opgave om ons land uit de crisis te leiden is groot, maar is het CDA niet vreemd. In de veertig jaar van ons bestaan hebben we steeds laten zien dat oplossingen altijd uit het midden komen.”

In het programma staan ook voorstellen die zijn ingestuurd door mensen die gereageerd hebben op een oproep van het CDA. Zo moet in het onderwijs aandacht komen voor ‘digitaal burgerschap’, oftewel de manier waarop mensen zich op internet en sociale media gedragen. Ook moet er ruimte komen voor alternatieve woonvormen, zoals hofjes voor ouderen en tiny houses voor starters.

Regionaal kiesstelsel

Het CDA wil dat er een regionaal kiesstelsel komt. Op die manier komen er “meer authentieke volksvertegenwoordigers met stevige wortels in de eigen regio of stad”, denkt de partij. Dat zou de band met de kiezers kunnen versterken en er meteen voor zorgen dat alle hoeken van Nederland in de politiek zijn vertegenwoordigd.

Verder willen de christendemocraten dat er strengere, wettelijke eisen worden gesteld aan het democratische gehalte en de financiering van politieke partijen. En moet er in elke gemeente een loket komen voor burgers die zichzelf niet kunnen redden in het contact met overheden en uitvoeringsorganisaties.

BEKIJK OOK;

CDA kraakt ’het liberale recept’

Telegraaf 30.10.2020 Met oude stokpaardjes als tucht, saamhorigheid en nieuwe voorstellen om bijvoorbeeld de woningnood te lenigen, wil het CDA hoge ogen gooien bij de Tweede Kamerverkiezingen van maart volgend jaar.

De christendemocraten presenteren vrijdag hun verkiezingsprogramma. Lijsttrekker Hugo de Jonge sneerde tijdens de presentatie naar een meer liberale kijk op de politiek. „Het programma is ons antwoord op het groeiende onbehagen dat al voor corona zichtbaar was in onze samenleving. Het onbehagen over het liberale recept van ieder voor zich.”

De huidige ’coronaminister’ wil met ’het verhaal uit het midden’ kijken naar Nederland na corona, al is nog onduidelijk wanneer dat zal zijn. ’Banen, bouwen en beschermen’ zijn daarin volgens hem cruciaal.

Die banen wil De Jonge behouden en krijgen door bedrijven in Nederland ’op voorsprong te zetten’. „We willen meer zelfvoorzienend zijn”, aldus de lijsttrekker. „Minder afhankelijk van andere landen zijn voor de levering van vitale producten en diensten. Daarom halen we de productie en maakindustrie terug.”

Woningnood

De partij slaat aan op het nijpende woningtekort en wil dat er de komende tien jaar 250.000 betaalbare koopwoningen worden gebouwd voor starters op de woningmarkt. Een op de vier nieuwbouwhuizen moet voor ’woningzoekenden’ zijn. Volgens De Jonge moet huisvesting ’weer een rijkstaak worden’. Eerder pleitte het CDA al voor de terugkeer van het ministerie van VROM.

BEKIJK OOK:

Heibel binnen CDA over verkiezingsprogramma

Niet alleen de woningnood krijgt een prominente rol in de plannen. Het CDA wil dat de Tweede Kamer grotendeels regionaal wordt gekozen. Ook moeten door flinke investeringen zogeheten ’krimpregio’s’ weer gaan groeien, bijvoorbeeld door de aanleg van nieuwe ov-verbindingen.

Yogasnuiver

De Telegraaf onthulde eerder al dat het CDA 400 miljoen euro extra wil investeren om de strijd te winnen tegen nietsontziende drugscriminelen. De partij wil een tweede politieacademie en strengere straffen voor drugshandel. Ook haalt de partij het Lubbers-kampement van stal voor ’heropvoeding’ van jonge criminelen. De christendemocraten moeten niets hebben van het normaliseren van drugs, laat staan het vrijgeven ervan. De aanpak moet ook ’de yogasnuiver’ en het ’weekendpilletje’ treffen.

BEKIJK OOK:

CDA wil ook de ’yogasnuiver’ treffen

Het CDA wil dat er op sommige vlakken strenger wordt opgetreden tegen asielzoekers die geen recht hebben op verblijf. „Ook wordt het niet-meewerken aan uitzetting strafbaar en treden we streng op tegen overlastgevende asielzoekers”, staat in de plannen. De Jonge hint op een rem op migratie. „We willen meer grip op migratie en integratie. Door meer rekening te houden met de spankracht van de samenleving en te zorgen dat mensen die hier mogen blijven sneller en beter te integreren.”

BEKIJK OOK:

CDA wil ’Europees kookboek islamismebestrijding’

BEKIJK OOK:

Nieuwkomer CDA werkte in Brabant samen met Forum: ’Ik snap Hugo’s uitspraken over Baudet’

BEKIJK MEER VAN;  overheid partijen en bewegingen verkiezingen Hugo de Jonge Christen-Democratisch Appèl

november 8, 2020 Posted by | 2e kamer, 2e kamerverkiezingen 17 maart 2021, 2e kamerverkiezingen 2021, CDA, tweede kamer, verkiezingen, verkiezingen 2021, verkiezingsprogramma 2021-2025 | , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor CDA op weg naar de 2e kamerverkiezingen op 17 maart 2021

PvdA op weg naar de 2e kamerverkiezingen op 17 maart 2021

Iedereen garantie op werk, werkloosheid naar 0 procent

De PvdA wil een werkgarantie voor iedereen. Volledige werkgelegenheid moet de basis zijn voor een nieuwe verzorgingsstaat, zei partijleider Lodewijk Asscher maandagavond 07.12.2020 in de 27ste Den Uyl-lezing, genoemd naar de oud-premier van sociaaldemocratische huize.

AD 16.02.2021

Volgens Asscher zou niemand langs de kant moeten staan. Mensen die hun baan verliezen moeten actief aan ander werk geholpen worden. Als bedrijven dat niet doen of kunnen, moet de overheid banen creëren zodat niemand thuis hoeft te zitten.

“Ik wil dat werkloosheid gezien wordt als een collectief risico, niet als een individuele verantwoordelijkheid”, zei Asscher. “Ons streven zou moeten zijn om de werkloosheid naar 0 procent te krijgen.” Op dit moment schommelt die rond de 4 procent.

Is de PvdA weer op weg terug naar de verzorgingsstaat ??!!

Eerder helpen

Volgens Asscher is de focus de afgelopen jaren te veel gericht op de zelfredzaamheid van mensen en op de korte termijn. Pas als iemand echt in de problemen is geraakt, biedt de overheid hulp. Dat moet veel eerder gebeuren, vindt de PvdA-leider.

Naast recht op werk en een zeker inkomen, hebben burgers volgens Asscher ook recht op zorg en een veilige, betaalbare woning. “Wonen moet weer een expliciete verantwoordelijkheid van de Rijksoverheid worden.” Daarom wil hij dat in een volgend kabinet de minister van Volkshuisvesting terugkomt.

Werknemers moeten meer te zeggen krijgen over de koers van het bedrijf waar ze werken en ze moeten eerlijker gaan meedelen in de winsten. Asscher: “Daarom ben ik voorstander van een Wet Eerlijk Delen. Als bedrijven winst maken en dividend uitkeren, moet verplicht ook een deel naar werknemers.”

Dat zo’n wet hard nodig is, blijkt volgens de PvdA-leider in de supermarktbranche. Daar werden de afgelopen tijd miljoenen uitgekeerd aan aandeelhouders. “Maar de werknemers werden afgescheept met een cadeaubon. Erger nog: de cao-onderhandelingen liepen vorige week stuk.”

De Den Uyl-lezing wordt georganiseerd sinds 1988, één jaar na de dood van voormalig premier Joop den Uyl. Voor het uitspreken van de lezing worden “vooraanstaande personen uit het culturele, wetenschappelijke of politieke leven” gevraagd, zegt de organiserende stichting.

Volgens de PvdA is het de bedoeling dat de lezing een impuls is voor het progressieve denken over de samenleving. Vorig jaar was Eurocommissaris Frans Timmermans de spreker.

Asscher verwees in zijn toespraak naar Wim Kok, de PvdA-leider die in 1995 de Den Uyl-lezing hield. Kok noemde toen “het afschudden van ideologische veren” bevrijdend voor de PvdA.

Volgens de huidige leider is dat zinnetje daarna een geheel eigen leven gaan leiden. Het werd ten onrechte gezien als een afscheid van het linkse profiel van de partij. “Daarmee werd Kok tekortgedaan”, vindt Asscher.

Volgens hem heeft de PvdA nog steeds een progressief profiel. “Een PvdA die met trots haar ideologische veren gebruikt om mensen te laten vliegen.”

Niet alleen de PvdA heeft een probleem: heel traditioneel links lijkt uit de gratie

Politiek verslaggever Hans van Soest bespreekt in de rubriek Onder Politici elke week wat er speelt in Den Haag. Deze week: PvdA, GroenLinks en SP hebben een imagoprobleem.

Op de dag dat de PvdA haar 75ste verjaardag vierde, verpestte voormalige partij-ideoloog Bram Peper het feestje deze week met een vernietigend radio-interview. Kort samengevat: als zijn partij zo doorgaat, wordt het nooit meer wat.

,,Het is te makkelijk om alleen maar sneren uit te delen’’, zegt voormalig PvdA-Kamerlid Keklik Yücel over Peper. Al vindt zij net als hij wel dat haar partij de binding met de kiezer heeft verloren. ,,Mensen hebben niet meer het gevoel dat wij voor hen door het vuur gaan.’’

In de peilingen schommelt de PvdA nu rond de twaalf zetels. Dat zou het op een na slechtste verkiezingsresultaat ooit zijn voor de partij. Maar niet alleen de PvdA heeft een probleem: heel traditioneel links lijkt uit de gratie. Bij de vorige verkiezingen, toen de PvdA historisch veel verloor, profiteerden GroenLinks en SP daar amper van. En herstel blijft vooralsnog uit. De drie staan samen in de Peilingwijzer nog maar op 34 zetels, minder dan ooit.

En dat is opvallend, want de samenleving lijkt economisch linkser geworden. Zelfs de VVD wil het minimumloon verhogen en werkgeversorganisatie VNO/ NCW pleitte er deze week voor dat het bedrijfsleven zich meer moet inzetten voor de samenleving. Maar toch profiteren linkse partijen niet van die ‘verlinksing’.

“Neem de afschaf­fing van de basisbeurs waardoor jongeren hoge schulden hebben”. Dat is er mede door links gekomen

Volgens Yücel voelen kiezers niet dat ‘links’ er nog voor hen is. ,,Neem de afschaffing van de basisbeurs waardoor jongeren hoge schulden hebben. Dat is er mede door links gekomen. Nu wijzen PvdA en GroenLinks in de campagne heel erg op de economische ongelijkheid. Maar ik moet zien of kiezers nog geloven dat zij die problemen voor hen oplossen. Ik hoop dat het lukt om het vertrouwen te herwinnen, want Nederland heeft hardcore klassiek links beleid broodnodig.’’

Voormalig PvdA-Kamerlid Keklik Yücel. © Hollandse Hoogte / ANP

Je zou zeggen dat de markt open ligt voor PvdA, GroenLinks en SP, want de meeste kiezers zijn economisch links, blijkt uit het Nationaal Kiezersonderzoek: zo’n 68 procent. Ze zijn bijvoorbeeld voorstander van kleinere inkomensverschillen. Maar toch stemmen die mensen vaker op rechtse partijen.

Defensief

Links zit al sinds 2002 in het defensief, concludeert politicoloog Simon Otjes van de Universiteit Leiden. Dat komt omdat 36 procent van de kiezers niet alleen economisch links is, maar tegelijk ook cultureel rechts, zoals Otjes dat noemt: ,,Dat zijn kiezers die vinden dat migranten zich moeten aanpassen, die moeite hebben met de islam en die vaak voor hogere straffen zijn. Zij worden bediend door PVV of CDA, die ook voor wat linksere, economische thema’s staan.’’

Volgens de Peilingwij­zer blijft herstel uit bij de traditione­le partijen op links

Maar ook de 32 procent van de kiezers die wél economisch én cultureel links is, kiest niet massaal voor de drie traditionele linkse partijen. Otjes: ,,Ze krijgen steeds meer concurrentie: van de Partij voor de Dieren, Denk, Bij1 en ook deels van D66. En dan is er nu ook nog de coronacrisis die alle andere verkiezingsthema’s wegdrukt. Veel kiezers willen nu een crisismanager en gaan voor Rutte.’’

Integratie 

Yücel was een van de oprichters van de beweging Vrij Links, dat zich onder meer keert tegen ‘politieke correctheid’ bij linkse partijen. ,,Sinds Pim Fortuyn is links echt strenger geworden op integratie, maar links heeft nog steeds het imago dat het misstanden bij minderheden vergoelijkt. En dat heeft het aan zichzelf te danken. Er wordt bijvoorbeeld net iets harder geageerd tegen een antihomoverklaring van orthodoxe christenen dan tegen homohaat in moslimkringen. Kiezers voelen dat.’’

Wim Kok (PvdA), burgemeester van Rotterdam Bram Peper (PvdA) en Hans van Mierlo (D66) tijdens een bijeenkomst in het stadhuis van Rotterdam in de jaren 90. © Rotterdams Dagblad

Thuis bromt Bram Peper nog door. Partijgenoten vinden hem een has been en zijn boos over zijn interview. Dat begrijpt hij wel. ,,Maar dat doet niets af van mijn kritiek. Links heeft de neiging gelovig te zijn, dan verlies je nogal eens het zicht op de werkelijkheid. We lopen over van de goede bedoelingen en richten ons op de verheffing van allerlei kleine groepen, maar hebben geen idee meer wat er leeft onder de massa.’’

Als voorbeeld kijkt hij naar zijn eigen stad Rotterdam. Decennialang was de PvdA daar de grootste, nu heeft de partij nog vijf zetels in de gemeenteraad. ,,Met andere kleine partijen wordt een college overeind gehouden om Leefbaar Rotterdam buiten het bestuur te houden. Maar juist Leefbaar is veel volkser en trekt veel oud-PvdA’ers. Dan kun je als PvdA wel denken: wij zijn toch goede mensen? Maar ondertussen worden er lagere inkomens uit hun wijken verdreven door sloop en te weinig betaalbare nieuwbouw.’’

Politiek verslaggever Hans van Soest. © Guus Schoonewille

Concept-Kandidatenlijst

De PvdA wil alleen meeregeren in een volgend kabinet als GroenLinks, de SP of allebei die partijen ook in de coalitie zitten. Dat liet ex-lijsttrekker Lodewijk Asscher weten na de presentatie van het concept-verkiezingsprogramma op een mbo in Heerenveen. “Het liefst helemaal niet met de VVD, maar als ik nu naar de peilingen kijk, moeten we dat maar afwachten.”

Asscher zei dat de PvdA zijn lesje heeft geleerd, doelend op de regeerperiode met de VVD in het kabinet-Rutte II die werd gevolgd door een enorme verkiezingsnederlaag. Hij zei dat hij de ideeën van de partij het beste kan realiseren met bondgenoten.

AD/Telegraaf 08.01.2021

Telegraaf 05.01.2021

AD 05.01.2021

Asscher toch niet door als lijsttrekker PvdA vanwege de rol in kinderopvangtoeslagaffaire

Lodewijk Asscher was in eerste instantie niet van plan op te stappen als PvdA-leider, schrijft hij in een brief aan alle leden van de partij. Over zijn lijsttrekkerschap was in sommige PvdA-gelederen discussie ontstaan vanwege zijn rol in de kinderopvangtoeslagaffaire.

Asscher schrijft dat het rapport over de affaire de afgelopen weken “nog stevig nadreunde.” “Deze affaire staat zo haaks op wat voor mij de drijfveer is om in de politiek actief te zijn. Namelijk zorgen voor een samenleving waarin we eerlijk en fatsoenlijk met elkaar omgaan. En waar ieder mens veilig zichzelf kan zijn. Daarom wil ik vooropgaan in de strijd voor een nieuwe verzorgingsstaat.”

Onder plaatselijke afdelingen circuleerde in december een brief van de afdeling Hoeksche Waard, waarin werd gesteld dat Asscher door zijn rol in de toeslagenaffaire bij de komende verkiezingen geen lijsttrekker meer kon zijn. Dit weekend vroeg het bestuur van de afdeling Deventer om een nadere verklaring van de top van de partij over de discussies binnen de afdelingen.

Onvoldoende doorgevraagd

Asscher bood 21 december 2020 zijn excuses aan voor de fouten die hij als minister van Sociale Zaken en vicepremier in het tweede kabinet-Rutte heeft gemaakt. Hij vindt achteraf dat hij onvoldoende heeft doorgevraagd na signalen dat de fraudejacht van de Belastingdienst uit de hand liep. Hij schaamt zich voor zijn rol in de affaire.

De nummer 10 !! Habtamu de Hoop, raadslid Sudwest-Fryslan ANP

De eerste namen op de kandidatenlijst van de PvdA zijn inmiddels bekend. Hoogste nieuwkomer op plaats zes is Kati Piri, die sinds 2014 in het Europees Parlement zit.

Telegraaf 27.11.2020

Een plek lager nr. 7 staat Greenpeace-baas en oud-Klokhuispresentator Joris Thijssen.

In totaal staan er vier nieuwkomers bij de eerste tien. Barbara Kathmann, nu wethouder Economie in Rotterdam, staat op acht en op tien staat de 22-jarige Habtamu de Hoop. Hij was presentator van jeugdprogramma Het Klokhuis en is tegenwoordig raadslid in Súdwest-Fryslân.

De eerste vijf zijn de zittende Kamerleden Lodewijk Asscher (inmiddels teruggetrokken), Kamervoorzitter (die dat graag wil blijven) Khadija Arib, Lilianne Ploumen, Henk Nijboer en Attje Kuiken. Kamerlid Gijs van Dijk op plaats negen maakt het eerste tiental compleet.

Concept kandidatenlijst

Bij de volgende vijf staan nog meer nieuwkomers. Op elf staat de Songul Mutluer (wethouder Wonen in Zaandam), op twaalf staat Mo Mohandis, die de vorige periode ook al in de Kamer zat. Op dertien staat zittend Kamerlid Kirsten van der Hul. Onder haar staan het Groningse raadslid Julian Bushoff en diplomaat Kavish Bisseswar

Donderdag 26.11.2020  maakte de partij de hele conceptkandidatenlijst bekend. In januari 2021 mogen de leden er nog over stemmen. Op dit moment heeft de PvdA negen zetels in de Tweede Kamer. In de Peilingwijzer, een gemiddelde van belangrijke peilingen, staan de sociaaldemocraten tussen de twaalf en zestien zetels. De verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn half maart 2021.

Lijsttrekker PvdA is Lilianne Ploumen

Lilianne Ploumen wordt uiteindelijk de nieuwe lijsttrekker van de Partij van de Arbeid. Zij werd maandag 18.01.2021 gepresenteerd als opvolger van Lodewijk Asscher, die vorige week zijn verantwoordelijkheid nam voor zijn rol in de toeslagenaffaire.

Daarmee krijgt de PvdA voor het eerst in de geschiedenis een vrouw bovenaan het stembiljet. Niet eerder was bij landelijke verkiezingen het aantal vrouwelijke lijsttrekkers zo groot, nu ook D66, de SP, de Partij voor de Dieren en 50Plus door een vrouw worden geleid.

AD 23.01.2021

Telegraaf/AD 19.01.2021

In navolging van Asscher zegt Ploumen dat ze na de verkiezingen alleen in een kabinet zal stappen als dat met minstens één andere linkse partij is. Een andere optie is ‘ondenkbaar’. In de PvdA is veel spijt over het regeeravontuur van 2012 tot 2017 met de VVD.

De compromissen van die jaren werden door de PvdA-kiezers niet begrepen. Liefst wil Ploumen een geheel links kabinet, zo zei ze, zonder VVD en CDA. Dat is in de Peilingwijzer, het gewogen gemiddelde van de belangrijkste peilingen, nog wel ver weg.

Ploumen werd donderdag, na het vertrek van Asscher, door haar fractiegenoten al meteen tot fractievoorzitter gekozen. Er zijn in de huidige lichting niet veel PvdA’ers met meer politieke ervaring of een groter netwerk in de partij. Al in 2007 werd ze partijvoorzitter, daarna vijf jaar minister in Rutte II.

Op Buitenlandse handel zat ze bovendien ver genoeg verwijderd van het sociaal-economische beleid van Diederik Samsom en Lodewijk Asscher dat veel potentiële PvdA-kiezers zo slecht beviel. Veel meer dan Asscher heeft ze de handen vrij om met het geheel vernieuwde verkiezingsprogramma – waarin weinig overeind blijft van het beleid van Rutte II – de campagne in te gaan tegen minister-president Rutte.

Ook partijvoorzitter Nelleke Vedelaar benadrukte dat Ploumens profiel naadloos past bij de emancipatiestrijd die de partij wil voeren: ‘Haar persoonlijke geschiedenis vertelt het verhaal van de PvdA. De dochter van een melkboer uit Maastricht kan uitgroeien tot de leider van een beweging.’

Daarmee referereerde zij ook aan Ploumens zeer succesvolle She Decides-campagne, waarmee zij als minister ten strijde trok tegen het besluit van de Amerikaanse president Donald Trump om te stoppen met de financiering van de wereldwijde voorlichting over abortus, gezinsplanning en anticonceptie. Ploumen verenigde tientallen landen en haalde bijna tweehonderd miljoen dollar op om het Amerikaanse gat te dichten.

Profiel Lilianne Ploumen: onverschrokken politiek activist neemt PvdA bij de hand

Interview Ploumen in gesprek met Antoinette Scheulderman: ‘Macht is een effectieve manier om te veranderen wat niet deugt’.

Analyse Toeslagenaffaire treft ook PvdA-leider Asscher in het hart

PvdA gaat voor de Klassieke koers

Alsof de liberalisering onder premier Kok nooit heeft plaatsgevonden. Alsof de sociaaldemocraten opzichtig spijt hebben van hun regeringsdeelname aan Rutte-II. Zo zeer ademt het voorlopige verkiezingsprogramma van de PvdA de klassieke sociaaldemocratie van Den Uyl.

De partij pleit voor gratis kinderopvang, betere salarissen in zorg en onderwijs en hogere uitkeringen. Het minimumloon moet naar 14 euro. Het eigen risico in de zorg wordt afgeschaft, de zorgpremie verlaagd en zorgverzekeraars mogen geen winst meer uitkeren aan aandeelhouders.

Belastingen

Omdat dit alles niet gratis kan, moeten huisjesmelkers en beleggers meer belasting betalen. Er komt, zoals de partij het noemt: een ’prins Bernard-belasting voor pandjesbazen’. Ook bedrijven die het milieu belasten, moeten meer belasting gaan betalen. Voor techbedrijven als Google en Facebook komt er een digi-taks. Vliegmaatschappijen gaan kerosinebelasting betalen, consumenten een verpakkingsbelasting.

De belastingen op vermogens gaat omhoog. Tegelijkertijd mag het begrotingstekort verder oplopen. Het plafond voor de staatsschuld kan wat partijleider Lodewijk Asscher betreft van 60 naar 80 procent van het Bruto Binnenlands Product. Daartoe moet Nederland afwijken van de Europese begrotingsregels.

Verheffingsideaal

De PvdA is weer helemaal terug bij zijn verheffingsideaal, met een ’groot offensief om kinderen meer aan het lezen te krijgen’, het veranderen van crèche in (gratis) voorschool en meer geld om arme kinderen te laten sporten. De basisbeurs voor studenten komt terug. Wetgeving dwingt beursgenoteerde bedrijven werknemers te laten delen in dividend. De verhuurdersheffing, ingevoerd in het kabinet van VVD-PvdA, moet volgens de huidige PvdA worden afgeschaft.

Om de personeelstekorten in de zorg, het onderwijs en bij gemeenten in te vullen te bestrijden, wil de PvdA ’crisisbanen’. Bovendien grijpt de partij weer naar een middel dat in het verleden, onder minister Melkert, zo wisselend succes had: de gesubsidieerde arbeid. Er moeten 100.000 ’basisbanen’ komen om werklozen aan een baan of bezigheid te helpen, als wijkhulp of speeltuinmedewerker.

„Wij doorbreken het oude patroon met een optimistisch en ambitieus plan”, schrijft Asscher in het voorwoord van het verkiezingsprogramma. „Wij kiezen uit overtuiging voor een sterke overheid en een breuk met het dogma van het privatiseren.”

Daarom wil de PvdA ook niet meeregeren in een volgend kabinet als daar niet een andere linkse partij, als GL of SP aan deelneemt, zo zei Asscher bij de presentatie van het concept-partijprogramma. „We hebben onze lessen geleerd, en dat waren dure lessen.”

Het verkiezingsprogramma wordt in januari 2021definitief vastgelegd.

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2021-2025

Ons plan voor een eerlijker en fatsoenlijker Nederland

“We leven in een bijzondere tijd. Een moeilijke tijd. De coronacrisis maakt duidelijk wat veel mensen al langer voelen. Er is teveel verdeeldheid in ons land. De ongelijkheid tussen mensen is te groot. Goed werk voor een fatsoenlijk salaris, een fijne woning voor een redelijke huur, een steuntje in de rug als je het nodig hebt; het is voor teveel Nederlanders niet meer vanzelfsprekend. Dat moet anders. Ondanks de problemen die er zijn ben ik optimistisch over hoe we de toekomst kunnen vormgeven. Met ons plan voor Nederland kunnen we daar samen aan werken.

Dit plan vormt ons kompas voor de komende jaren. Het zal niet makkelijk worden. Maar het is ontzettend de moeite waard. Laten we Nederland weer eerlijker maken. Op weg naar échte vooruitgang, op weg naar een fatsoenlijk bestaan voor iedereen. Samen kunnen we dat. Ik nodig u van harte uit om mee te doen.”

Hieronder zijn onze plannen in meerdere vormen te lezen. Alle informatie is terug te vinden op de site, onderaan deze pagina te downloaden, en te lezen als interactief boek, aldus Lodewijk Asscher – partijleider PvdA

Prins Bernard is zeer boos

Prins Bernhard is niet te spreken over een belastingplan in het verkiezingsprogramma van de PvdA. Het programma rept van een ‘Prins Bernhard’-belasting, bedoeld om pandjesbazen aan te pakken, en zo de woningmarkt toegankelijker te maken voor onder meer starters. Dat het plan zijn naam draagt, is tegen het zere been van de prins, meldt De Telegraaf.

Telegraaf 30.11.2020

“Ik vind het vreemd dat een politieke partij mijn naam gebruikt in haar programma”, laat Bernhard weten aan De Telegraaf. Zijn zakenpartner Menno de Jong trok in een e-mail fel van leer tegen de partij, schrijft de krant. Volgens De Jong is er sprake van “populistisch opportunisme” en wordt Bernhards naam slechts gebruikt omdat hij lid is van de koninklijke familie.

Telegraaf 01.12.2020

De PvdA wil dat beleggers die meer dan vijf huizen bezitten meer belasting gaan betalen. Hun huurinkomsten en vermogenswinsten moeten via de inkomstenbelasting worden aangeslagen. Ook wil de partij het mogelijk maken dat gemeentes een woonplicht instellen.

Bernhard, zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven, bezit privé en via verschillende bedrijven zo’n 600 panden in Nederland. Dat zijn behalve woningen ook kantoorgebouwen en winkelcentra. Ook is hij mede-eigenaar van het circuit in Zandvoort.

Telegraaf 08.03.2021

Telegraaf 08.03.2021

Telegraaf 08.03.2021

Verkiezingsprogramma in vogelvlucht

PvdA-lijsttrekker Ploumen: ‘Geef jongeren premie voor aankoop eerste huis’ 

De Partij van de Arbeid wil mensen die een eerste woning willen kopen, tegemoetkomen met een overheidspremie. De partij denkt aan een premie van zo’n 5 procent van de aankoopprijs, met een maximum van 15.000 euro, zei lijsttrekker Lilianne Ploumen bij het NOS op 3-verkiezingsprogramma.

Mocht iemand het huis vervolgens met winst verkopen, dan wil de partij dat het bedrag wordt terugbetaald. “Dan kunnen we weer andere mensen helpen.” Terugbetalen hoeft niet als er verlies wordt gemaakt.

Voorwoord van Lodewijk Asscher

Lees verder

Hoe gaan we om met corona?

Lees verder

Onze kernwaarden

Lees verder

Meer informatie en downloads;

Lees verder

lees: PvdA 2021-2025 Ons plan voor een eerlijker en fatsoenlijker Nederland Printversie

lees: PvdA 2021-2025 Ons plan voor een eerlijker en fatsoenlijker Nederland Samenvatting

lees: PvdA 2021 2025 Ons plan voor een eerlijker en fatsoenlijker Nederland – Samenvatting-in-B1

Lees: Kan Ploumen de PvdA wel uit het slop trekken? Elsevier 18.01.2021

Zie: Toch maar de Linkse samenwerking PvdA-Groenlinks-SP-PvdD-D66 !?!?!?

zie ook; Eindelijk de Linkse samenwerking PvdA + Groenlinks + SP !?!?!? – de nasleep

zie verder : Eindelijk de Linkse samenwerking PvdA + Groenlinks + SP !!!

zie dan ook; Fusie PvdA, GroenLinks, SP ??

zie ook nog: Lijstverbinding PvdA, GroenLinks, SP ??

en zie ook: PvdA-Plus is linkse samenwerking met PvdA + Groenlinks + SP + D66 !!!

zie ook nog: PvdA 70 jaar partijvernieuwing

zie verder ook: Het Rode Bolwerk in Amsterdam is gebarsten – deel 2

zie dan ook nog: De SP-light van Job Cohen viel verkeerd bij de PvdA-achterban

en zie dan ook nog: De PvdA op weg naar SP-light ???

zie verder dan ook: PvdA-SP-GroenLinks-D66 versus een Hete en Rode Lente – deel 2

zie dan ook nog: PvdA-SP-GroenLinks-D66 versus een Hete en Rode Lente !?!?!? deel 1

en zie ook: Manifest Linkse oppositie SP, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en de FNV

zie ook deze nog: Provinciale verkiezingen 02.03.2011 – Groenlinks, PvdA, SP en ook D66 Samen ?

zie verder dan ook nog: Een Links Den Haag – samenwerking SP, Groenlinks en PvdA

zie ook deze dan nog: Geen Samenwerking PvdA, Groenlinks, SP en D66 ?

en zie verder ook: Guusje ter Horst en Jolande Sap – PvdA, Groenlinks en D66 samen

en ook nog: PvdA mobiliseert Nederland in strijd tegen het Rechtse Kabinet Rutte 1-deel 2

en verder ook: De PvdA mobiliseert Nederland in strijd tegen het Rechtse Kabinet Rutte 1 deel 1

Onlinecampagne PvdA draait om Ploumen en de regio

MSN 11.03.2021 De Partij van de Arbeid voert op internet het meest campagne op regionale onderwerpen, vergeleken met andere partijen die bij de verkiezingen kans maken op minstens een zetel. De partij adverteert met filmpjes op Facebook en Instagram die zijn gericht op specifieke regio’s, zoals de gemeente Bodegraven. Ook lijsttrekker Lilianne Ploumen is veel in beeld.

Wie in Utrecht woont, loopt kans op Instagram en Facebook een reclame tegen te komen van de PvdA die gericht is op inwoners van die stad. Die vertelt dat de partij gelijke kansen wil voor alle kinderen en bovendien meer salaris en tijd voor leraren en verpleegkundigen. Deze advertentie is getoond aan maximaal 1000 Utrechters en heeft bij Facebook niet meer dan 100 euro gekost.

De PvdA richt zich tot stemmers in specifieke gemeentes en soms zelfs wijken, zoals Feijenoord in Rotterdam, in vele varianten op deze video. Daarbij worden telkens andere standpunten uitgelicht. “Bij PvdA lijkt het of de regio in dit gedeelte van de campagne leidend is”, zegt onderzoeker Tom Dobber van de Universiteit van Amsterdam (UvA) op basis van gegevens van Facebook, tevens moederbedrijf van Instagram. “Bij andere partijen zie ik dat toch echt minder.”

Diverse groep stemmers

In tegenstelling tot partijen als 50PLUS en SGP – die een hele specifieke achterban hebben – richt PvdA zich volgens Dobber op een diverse groep stemmers. Dit soort partijen doen vaak uitgebreid onderzoek naar wat leeft bij verschillende kiezersgroepen die ze aan willen spreken. Zo weten ze ook welke onderwerpen spelen per regio.

Vorige week gaf de PvdA 33.000 euro uit aan advertenties op Facebook, Instagram, Google en YouTube. Dit betreft uitgaven van de landelijke afdeling, maar ook die van kandidaten, regionale vertakkingen en gelieerde organisaties. Daarmee behoort de partij vergeleken met andere partijen die kans maken op een of meer zetel tot de middenmoot. Het CDA gaf met 158.000 euro veruit het meest uit. Partijen voeren ook campagne door berichten te sturen naar hun volgers op sociale media. Daar hoeven ze de techbedrijven niet voor te betalen.

Internetadvertenties van de PvdA brengen naast regionale thema’s voornamelijk Ploumen onder de aandacht. Die trad laat in de campagne aan als lijsttrekker en is nog relatief onbekend bij stemmers. Peilingbureau I&O Research meldde eerder dat 68 procent van de stemmers Ploumen kende in januari. Bij de lijsttrekkers van de andere grotere partijen was dat doorgaans 80 procent of meer. Overigens staat de lijsttrekker ook centraal in internetcampagnes van veel andere partijen – zoals CDA en VVD.

PvdA-lijsttrekker Ploumen: ‘Geef jongeren premie voor aankoop eerste huis’

NOS 23.02.2021 De Partij van de Arbeid wil mensen die een eerste woning willen kopen, tegemoetkomen met een overheidspremie. De partij denkt aan een premie van zo’n 5 procent van de aankoopprijs, met een maximum van 15.000 euro, zei lijsttrekker Lilianne Ploumen bij het NOS op 3-verkiezingsprogramma.

Mocht iemand het huis vervolgens met winst verkopen, dan wil de partij dat het bedrag wordt terugbetaald. “Dan kunnen we weer andere mensen helpen.” Terugbetalen hoeft niet als er verlies wordt gemaakt.

Ploumen was samen met CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra te gast bij het verkiezingsprogramma. Ze gingen met jongeren in de studio in gesprek over de centrale thema’s zorg en wonen. Ook was er ruimte voor andere onderwerpen en voor vragen die kijkers via sociale media konden stellen.

Een van de eerste vragen ging over woningnood. Een studiogast vroeg zich af wat de partijen willen doen aan het woningtekort in Nederland. Het CDA en de PvdA willen dat er meer woningen worden bijgebouwd. Het CDA mikt op een miljoen nieuwe huizen. “Een kwart daarvan moet beschikbaar komen voor jonge mensen”, aldus Hoekstra.

Ploumen (PvdA) en Hoekstra (CDA) over woningtekort: ‘Meer huizen bijbouwen’

De PvdA wil verder huisjesmelkers aanpakken. “Je hebt maar één huis nodig om in te wonen. Maar sommigen hebben er 590, zoals prins Bernhard”, zei Ploumen. Ze pleit voor belasting op huurinkomsten en wil dat de overheid boetes kan uitdelen als de regels niet worden nageleefd. “Wonen is een verdienmodel geworden.”

Het CDA is daar milder in, maar wil wel dat het onmogelijk wordt om hele blokken woningen op te kopen. Ondernemers mogen wat lijstrekker Hoekstra betreft nog wel een pand verhuren. “Dat moet kunnen.” De overdrachtsbelasting voor een tweede “of zoveelste huis” moet volgens de partij wel fors omhoog.

Kanker, diabetes en hart- en vaatziekten

Een studiogast wil weten hoe de partijen zich willen inzetten om ziektes als kanker, diabetes en hart- en vaatziekten te voorkomen. Beide partijen willen dat mensen makkelijker gezond kunnen leven. “Het is aan ons om gezond leven makkelijker te maken”, zei Ploumen. Dat zou volgens haar kunnen met een suikertaks en de afschaffing van btw op groente en fruit.

Hoekstra sluit zich daarbij aan. Ook pleit hij voor meer onderzoek naar ziektes als alzheimer, obesitas en kanker:

CDA en PvdA: ‘Schaf BTW af op groente en fruit om gezond leven te vergemakkelijken’

Aan het begin van de uitzending reageerden de lijsttrekkers ook op de coronapersconferentie van demissionair premier Rutte en minister de Jonge, eerder vanavond. Ploumen: “Ik vond het eigenlijk een heel slecht verhaal. De cijfers lopen op, de massagesalons gaan open, maar jongeren mogen maar één dag naar school, de universiteiten en de hogescholen blijven dicht?”

Hoekstra, ook demissionair minister van Financiën, is blij dat er meer mogelijk is binnen het onderwijs. “Het is ook belangrijk dat er meer kan op het gebied van sporten (voor jongeren tot 27 jaar, red.) en voor de contactberoepen. Je zou graag meer willen, we hebben er allemaal genoeg van. Maar ik ben blij dat dit nu weer kan.”

Opleidingen in de zorg

Een kijker vroeg via de online community hoe de partijen een opleiding in de zorg aantrekkelijker willen maken voor aankomend studenten. De PvdA wil dat de salarissen voor de zorgmedewerkers omhoog gaan. Daar heeft de partijen eerder voorstellen voor ingediend in de Kamer. “Ik vind het heel teleurstellend dat daar geen meerderheid voor was.”

CDA-lijsttrekker Hoekstra beaamt dat geld inderdaad essentieel is om jongeren te enthousiasmeren voor het vak. Hij pleit dan ook voor een verhoging van het minimumloon en wil de belastingen verlagen voor mensen met een middeninkomen.

Hoe willen PvdA en CDA een opleiding in de zorg aantrekkelijk maken?

En hoe denken de lijsttrekkers eigenlijk over cultuur? Dat vraagt een van de studiogasten zich af. Ze komt uit Brabant en speelt in een dweilorkest. Er komt steeds minder subsidie vrij voor die activiteiten, vertelt ze. Beide politici benadrukken het belang van de cultuursector en willen dat er meer geld voor vrijkomt. “Cultuur brengt ons samen en vertelt ons iets over wie we zijn”, aldus Hoekstra.

Ploumen (PvdA) en Hoekstra (CDA): ‘Meer geld naar cultuur’

De komende dagen gaan andere lijsttrekkers van grote partijen in gesprek met jongeren, behalve PVV-lijsttrekker Geert Wilders; hij sloeg de uitnodiging af. Morgen is het de beurt aan Gert-Jan Segers (ChristenUnie) en Sigrid Kaag (D66). Dat gesprek begint om 20.00 uur.

Je kunt live meekijken via de site en app, de Facebookpagina’s van de NOS en NOS op 3 en de YouTube-pagina van NOS op 3. Via sociale media kan iedereen vragen stellen aan de politici.

Zo ziet het programma voor de rest van de week eruit:

NOS

Wil je andere gesprekken met lijsttrekkers terugkijken of teruglezen? Dat kan:

 • Mark Rutte (VVD): video en artikel.
 • Jesse Klaver (GroenLinks) en Lilian Marijnissen (SP): video en artikel.
 • Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) en Kees van der Staaij (SGP): video en artikel.

BEKIJK OOK;

Ploumen wil massa om Rutte naar links te drukken: ‘Het moet samen met GroenLinks of SP’

AD 17.02.2021 Lilianne Ploumen heeft nog één maand om de PvdA-boodschap aan de man te brengen. Vooralsnog maakt zij zich geen zorgen. ,,Iedereen lijkt alweer vergeten dat wij de grootste werden bij de Europese verkiezingen.’’

Nog geen maand geleden werd Lilianne Ploumen (58) lijsttrekker van de Partij van de Arbeid. Zij moet de partij uit het slop trekken, met nu 9 zetels in de Tweede Kamer en zo’n 12 zetels in de peilingen. ,,We zijn een van de weinige partijen die op winst staan, dat is fijn’’, zegt ze optimistisch. ,,Ik denk dat veel mensen nog niet met de verkiezingen bezig zijn. Mensen vragen zich af wanneer ze gevaccineerd worden, of ze straks nog een baan hebben.’’

Lees ook;

Voordat Ploumen in 2007 de landelijke politiek inging, werkte ze voor verschillende hulporganisaties. Een koperen armband om haar pols herinnert aan die tijd. ,,Deze armband gaat nooit af’’, vertelt ze op de redactie van deze krant. ,,Ik kreeg hem van een vrouw uit Zuid-Ethiopië, waar ik als directeur van Cordaid op bezoek was.

In het bijzijn van de mannen in haar stam vertelde zij over de rite waarbij jongens vrouwen tot bloedens toe slaan, om zo volwassen te worden. Verschrikkelijk. Het was heel dapper van haar om dit te vertellen. Zij gaf mij haar armband en vroeg mij haar nooit te vergeten. Telkens als ik naar de armband kijk, vraag ik mijzelf af: heb ik genoeg voor haar gedaan?’’

Lilianne Ploumen (Pvda) tijdens het Lijsttrekkersdebat op 8 februari. © EPA

U zet zich al jaren in voor vrouwenrechten. Is dit ook in Nederland nog nodig?
,,Ja. We zijn in Nederland echt opgeschoten. Maar nog steeds verdienen vrouwen minder dan mannen voor hetzelfde werk. En ik zie ook wat vier jaar Trump in Amerika voor gevolgen heeft in Nederland: vrouwen bij abortusklinieken worden vaker geïntimideerd. Daar maak ik mij zorgen over.’’

U was minister in het kabinet-Rutte II. De kiezer strafte uw partij genadeloos af voor die regeerperiode. Denkt u dat de kiezer u die tijd heeft vergeven?
,,Iedereen lijkt alweer vergeten dat wij de grootste partij werden bij de Europese verkiezingen in 2019. Ja, in 2017 hebben we hard verloren. Maar de afgelopen vier jaar hebben we echt lessen getrokken uit dat verlies.’’

U moet zich toch zorgen maken: uw achterban wil niet dat u weer samenwerkt met de VVD, maar zoals het er nu uitziet zal dat toch moeten als u iets van uw verkiezingsprogramma wilt verwezenlijken.

,,Weet u, het is echt aan de kiezer nu. Maar niet voor niets hebben we gezegd dat we niet meer in ons eentje als linkse partij in een kabinet stappen. Het moet samen met GroenLinks of SP. Je hebt massa nodig om Rutte naar links te drukken. Dat is een les die we hebben geleerd.’’

Ik vind dat we van bedrijven méér mogen verwachten. Zij profiteren van ons land, dan moeten ze er ook aan bijdragen

De VVD is al wel wat in uw richting opgeschoven: Rutte wil het minimumloon verhogen, lagere huren, invoering van een digitaks voor multinationals…
,,Het is een vrij land hoor, jullie mogen zeggen dat Rutte naar links is opgeschoven. Maar lees toch dat programma en laten we het beestje bij de naam noemen: de VVD is gewoon een rechtse partij.’’

Waar zouden deze verkiezingen volgens u over moeten gaan?
,,We zijn nu allemaal bezig met corona, en dat is logisch. Maar er komt een tijd ná corona. Een tijd waarin dingen die de afgelopen jaren – toen het hartstikke goed ging met Nederland – scheef zijn gegroeid.

Daarom moet het minimumloon fors omhoog, omdat te veel mensen niet kunnen rondkomen van hun betaalde baan. Daarom moet het eigen risico weg, omdat te veel mensen in februari al bang zijn hun zorgrekening niet te kunnen betalen. En daarom moeten we wat doen aan de woningnood: als we de verhuurdersheffing schrappen, houden woningcorporaties weer geld over om voldoende betaalbare huizen te bouwen.’’

Het lukt al jaren niet om genoeg huizen te bouwen. Wat wilt u anders doen dan het kabinet?
,,Naast die verhuurdersheffing moet ook het stikstofprobleem worden opgelost. Daar is dit kabinet niet in geslaagd. Nu kun je bij wijze van spreken nog geen fietspad aanleggen. Een deel van het probleem komt door de intensieve landbouw. We moeten boeren echt helpen de overstap te maken naar meer duurzame vormen van landbouw. En we zullen ook landbouwgrond moeten gebruiken voor woningbouw, anders lukt het niet.’’

Er is ruimte voor meer natuur en meer bouw, zei Lilianne Ploumen maandag in onze live-uitzending van De Lijsttrekkers.

Boeren zeggen: zullen we eens beginnen met een eerlijke prijs voor onze producten?
,,Dat moet ook zeker.’’

Maar dan moeten uw kiezers ook meer betalen voor hun lapje vlees of pak melk.
,,Dat gaat soms om een dubbeltje extra. De verschillen zijn helemaal niet zo groot. Ook voor de gezondheid van mensen is het beter als we de intensieve landbouw afschalen.’’

We moeten iets rechttrek­ken. Maar niet door weer de rekening bij de middeninko­mens of het midden- en kleinbe­drijf te leggen

In uw verkiezingsprogramma staan veel dure plannen: gratis kinderopvang, hogere salarissen in de zorg en het onderwijs. U wilt honderdduizend banen in de publieke sector erbij. Waar wilt u dat allemaal van betalen?
,,Wij geloven dat de staatsschuld wel wat mag oplopen, tot 80 procent van het bruto binnenlands product. We geloven echt niet dat het nu verstandig is te bezuinigen. En we vragen meer belasting van miljonairs en van multinationals.’’

Is het niet erg gemakkelijk om tegen kiezers te zeggen: we gaan veel meer geld uitgeven, maar we hoeven niet te bezuinigen en alleen de rijken gaan meer betalen?
,,Nee, want er is veel scheefgegroeid in ons land.

Er zijn zo veel mensen die geen betaalbaar huis meer kunnen vinden. Dan moeten we iets rechttrekken. Maar niet door weer de rekening bij de middeninkomens of het midden- en kleinbedrijf te leggen.’’

Tijdens de viering van het 75-jarig bestaan van de PvdA, afgelopen weekend, zei u dat Nederland een vereniging moet worden. Wat bedoelt u daarmee?
,,Daarmee bedoel ik dat je samen een doel hebt.

Bij een sportvereniging zetten mensen zich ervoor in dat er op zaterdag gevoetbald kan worden. En bij de volkstuinvereniging zorgen we ervoor dat de boel netjes wordt bijgehouden en gezellig blijft. Je doet het niet voor jezelf, maar voor elkaar. Daar wordt iedereen beter van.

Zo zou het ook met het land moeten. We zijn ver van dat ideaal afgedreven. Als je ziet dat bedrijven bijvoorbeeld wel dividend uitkeren aan hun aandeelhouders, maar hun personeel geen loonsverhoging gunnen. Iedereen moet bijdragen. Ik vind dat we van bedrijven méér mogen verwachten.

Zij profiteren van ons land, dan moeten ze er ook aan bijdragen. Hetzelfde geldt voor mensen met veel vastgoed die flink verdienen aan hoge huren, terwijl er te weinig betaalbare woningen zijn.’’

Lilianne Ploumen in het Textielmuseum tijdens de viering van het 75-jarig bestaan van de PvdA. © ANP

We horen u voortdurend over bedrijven en rijken die meer moeten bijdragen. Maar wat verwacht u van de gewone man in die nationale vereniging?
,,Nederland is een land van verenigingen waar heel veel mensen zich voor inzetten. Mensen dragen echt wel hun steentje bij. Kijk naar al die mensen die elke dag naar hun werk gaan, helpen op de school van hun kinderen en voor hun ouders zorgen. Juist daarom moet het niet alleen van hen komen. Bedrijven kunnen hier geld verdienen, juist omdat al die mensen dat elke dag doen.’’

U bent nog maar kort lijsttrekker, net als Wopke Hoekstra bij het CDA…
(Lacht) ,,Hoho, hij is vier weken langer lijsttrekker: dat is twee keer zo lang.’’

Hoekstra verlegde nog wat accenten in het CDA-programma na zijn aantreden…
,,En de verkeerde ook: hij sloopte de verhoging van het minimumloon eruit! Nou ja!’’

Waarom heeft u niets veranderd in het PvdA-programma nadat u het stokje overnam van Lodewijk Asscher?
,,Dat is me aangeboden. Maar dat wilde ik niet. Lodewijk en ik hebben samen in de fractie gezeten en we hebben samen aan dit programma gewerkt. Er zat geen licht tussen ons.’’

Er moet toch iets in dat programma zitten waar u het niet mee eens bent?
,,Nee, echt niet.’’

Ploumen: Verhoging minimumloon is breekpunt voor PvdA en ‘nog geen gelopen race’

AD 15.02.2021 Voor de PvdA is een flink hoger minimumloon een breekpunt aan de formatietafel. ,,Het is nog geen gelopen race”, zei lijsttrekker Lilianne Ploumen vanmiddag in de eerste aflevering van de verkiezingsserie De Lijsttrekkers op deze nieuwssite.

Dinsdag 16 februari 2021 komt SP-lijsttrekker Lilian Marijnissen langs op onze redactie. Van 16 tot 17 uur gaat ze live in gesprek over de komende Tweede Kamerverkiezingen. Stel nu je vraag.

Op een vraag van een kijker welke politieke punten niet onderhandelbaar zijn, antwoordde Ploumen dat een forse verhoging in stappen van het minimumloon, dat nu rond de 10 euro ligt, een breekpunt is. ,,Heel veel mensen kunnen nu niet rondkomen dus moet het minimumloon echt omhoog. Want veel van deze mensen hebben ons door de crisis heen geholpen. En dan gaat de AOW ook omhoog, want die is gekoppeld aan het minimumloon.”

De PvdA vindt dat je in Nederland van je werk moet kunnen leven. Alle werkenden verdienen een fatsoenlijk loon, aldus de partij. Toch zijn er steeds meer werkende armen en mensen die een baan hebben, soms zelfs banen combineren, maar niet rondkomen aan het einde van de maand. Ploumen meent daarom dat in een aantal jaar het minimumuurloon naar 14 euro moet.

Lees ook;

Nu wil de PvdA ‘een eerste grote stap zetten’ aldus de lijsttrekker, die vanmiddag niet aangaf om hoeveel extra loon het dan gaat. Ze verwees naar de doorrekeningen van de verkiezingsprogramma’s, die snel komen. ,,Dan kunnen we ook zien hoe de andere partijen er precies in zitten.”

Heel veel partijen hebben in hun verkiezingsprogramma een hoger minimumloon staan. Toch zegt Ploumen: ,,Zij moeten het ook echt willen en een dubbeltje gaat niet helpen; het moet een forse stap zijn. Het is nog geen gelopen race.”

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat niet als censuur, maar omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen via deze link.

Lijsttrekker Lilianne Ploumen tijdens De Lijsttrekkers © ANP

Ploumen (PvdA): zonder ‘forse stap’ minimumloon niet in coalitie

MSN 15.02.2021 De PvdA gaat niet in een coalitie als in het regeerakkoord plannen voor een flink hoger minimumloon ontbreken. Dat zei lijsttrekker Lilianne Ploumen in de serie De Lijsttrekkers op de website van het AD. Voor Ploumen is het verhogen van het minimumuurloon een zogenoemd breekpunt.

Overigens lijkt een hoger minimumloon na de verkiezingen een voldongen feit: vrijwel alle partijen pleiten voor het verhogen van het minimale salaris dat iemand per uur verdient. Maar niet overal staat even duidelijk met hoeveel het minimumloon omhoog moet. Veel linkse partijen en de bonden willen dat het van ongeveer 10 euro nu naar 14 euro per uur gaat.

Ploumen belooft dat ze geen genoegen zal nemen met “een dubbeltje”. Het moet een “forse stap” zijn, zegt de PvdA-voorvrouw.

PvdA-lijsttrekker Ploumen: hogere belastingen voor rijken en grote bedrijven

NOS 14.02.2021 De PvdA trapt de verkiezingscampagne af met plannen tegen “vermogensongelijkheid”. De partij wil hogere belastingen voor multinationals, miljonairs en “pandjesbazen”. Ook wil de partij een “digitaks” voor techbedrijven als Google en Facebook.

De winstbelasting ofwel de vennootschapsbelasting moet omhoog van 25 naar 30 procent voor winsten boven 200.000 euro, vindt de partij. En er moet een “prins Bernhard-belasting” komen voor verhuurders met meerdere woningen. Huurinkomsten zijn nu nog niet belast, de waarde van de panden is wel belast.

Ook de vermogensbelasting voor mensen met meer dan 1 miljoen euro wordt wat de partij betreft verhoogd.

Coronacrisis

Partijleider Ploumen koos dit thema voor haar toespraak aan het begin van de campagne van haar partij voor de Kamerverkiezingen van maart. Ook in het verkiezingsprogramma pleit de partij voor verandering van het belastingstelsel.

Ploumen zegt dat de coronacrisis de vermogensongelijkheid vergroot. “Tussen grote bedrijven die profiteren van de crisis en mensen in de horeca, de retail en de cultuur voor wie het vijf voor twaalf is. Tussen leerlingen die thuis geholpen worden met huiswerk en de kinderen die uit het zicht zijn verdwenen toen de scholen sloten.”

Vereniging

Zij ziet Nederland liever als een vereniging met meer saamhorigheid. “We winnen samen en bij verlies zijn we allemaal even verdrietig.” Grote bedrijven ontduiken de belasting en profiteren ondertussen van subsidies, is haar verwijt.

De PvdA-lijstrekker vindt dat haar concurrenten VVD-lijsttrekker Rutte en CDA-lijsttrekker Hoekstra geen plan hebben voor de economische en sociale gevolgen van de coronacrisis.

Ploumen vindt dat zij de rekening van de crisis bij de verkeerde mensen neerleggen.

Ploumen: “Zij zien Nederland als een multinational met een winst- en verliesrekening. Dat leidt tot verdeeldheid, terwijl we juist behoefte hebben aan saamhorigheid.”

75 jaar

De Partij van de Arbeid viert dit jaar zijn 75-jarig bestaan. “Bij de oprichting van de PvdA vonden sociaaldemocraten, vooruitstrevende liberalen, rooms-katholieken, en protestants-christelijken elkaar. Zij wilden strijd voeren voor een eerlijke samenleving”, zei Ploumen. “En die missie is nu nog net zo actueel als 75 jaar geleden.”

Ploumen ging vandaag ook de straat op met “Bloemen van Ploumen” zoals haar campagneteam het noemt:

lilianne Ploumen@PloumenLilianne

https://pbs.twimg.com/media/EuMIZZzWYAAhdLy.jpg

Leraren, verpleegkundigen, agenten: iedere dag doen ze ontzettend belangrijk werk voor ons allemaal. En in de coronacrisis onder moeilijkere omstandigheden dan normaal. Reden om hen rond #valentijnsdag te verrassen met een bloemetje!

BEKIJK OOK;

PvdA-lijsttrekker Ploumen haalt uit naar corona-optredens Rutte

Telegraaf  14.02.2021 vdA-leider Lilianne Ploumen heeft op het digitale verjaardagsfeest van haar partij de aanval geopend op VVD en CDA. De sociaaldemocraat wil een andere weg in slaan door multinationals, miljonairs en ’pandjesbazen’ zwaarder te belasten.

Verder wil de PvdA een digitaks invoeren voor grote techbedrijven als Google en Facebook. Ploumen stelt in een toespraak tussen de weefgetouwen van het Textielmuseum in Tilburg dat het tijd is om het „rechts-liberale denken failliet te verklaren” en van Nederland een „vereniging” te maken.

Kritiek op persconferenties Rutte

Volgens de kersverse lijsttrekker is dat ’heel anders’ dan het kabinet van Rutte en Hoekstra: „Zij zien Nederland als een multinational met een winst en verliesrekening.” Ploumen haalt uit naar de vele corona-optredens van de demissionair minister-president en VVD-lijsttrekker: „Persconferentie na persconferentie, maar geen plan hoe het verder moet met corona. Geen echte oplossingen voor de diepe sociale crisis waar Nederland in zit.”

Ook over CDA-leider Hoekstra is Ploumen venijnig: „Zijn eerste daad als lijsttrekker van het CDA? Het schrappen van de verhoging van het minimumloon. Zijn tweede daad? Een voorstel om de vergoeding van commissarissen van staatsbedrijven te verhogen met 15 tot 20%.”

Verkiezingen

Ondanks de kritische woorden laat Ploumen na haar toespraak weten dat de PvdA beide partijen niet wil uitsluiten. „De PvdA wil wel alleen in het kabinet met een andere linkse partij”, zegt de sociaaldemocraat. Hoort D66 ook in die categorie? „We delen een aantal progressieve waarden, maar ze moeten op sociaaleconomisch terrein dan nog wel wat opschuiven.”

Opvallend is dat SP-leider Lilian Marijnissen deze campagne samenwerking met de VVD niet meer uitsluit. Bij Buitenhof recenseerde ze het succes van rechts in de peilingen als een politieke kentering: „De VVD schuift onze kant op. De politieke winst is dat we het politieke midden naar links trekken.”

VVD

Ploumen deelt die analyse niet: „Ik vind dat de VVD helemaal niet naar links opschuift.” De PvdA vierde in Tilburg het 75-jarig bestaan in het Textielmuseum. Het scheelde bij de vorige verkiezingen niet veel of de partij was zelf een museumstuk geworden door een historisch slechte uitslag. Zondag telt de partij 13 virtuele zetels in de peiling van De Hond. Linkse concurrenten GL en SP moeten het ieder doen met 9 zetels.

BEKIJK MEER VAN; verkiezingen partijen en bewegingen Lilianne Ploumen Mark Rutte Lilian Marijnissen Volkspartij voor Vrijheid en Democratie Partij van de Arbeid Facebook

PvdA-leider Ploumen wil welvaart herverdelen voor Nederland als ‘vereniging’

AD 14.02.2021 Multinationals, miljonairs, pandjesbazen en grote techbedrijven moeten meer belasting betalen. Het geld dat dit oplevert, wil PvdA-lijsttrekker Lilianne Ploumen steken in betere zorg en onderwijs en betaalbare huizen. ,,Zo herverdelen we onze welvaart. En kunnen we investeren in het Nederland na corona”, zei Ploumen tijdens de 75-jarige verjaardag van de PvdA in Tilburg.

Het steekt Ploumen dat de grotere bedrijven ‘steeds meer macht’ krijgen, en ‘profiteren van de crisis en de groeiende ongelijkheid’. ,,Het beste voorbeeld is misschien wel Booking.com. Jarenlang weinig belasting betalen, hand op houden als het moeilijk wordt en vervolgens de medewerkers op straat zetten”, zei de PvdA-leider over het Amsterdamse bedrijf waarbij wereldwijd hotels geboekt kunnen worden.

Lees ook;

In een groot deel van Nederland zou deze dagen carnaval worden gevierd. Ploumen, geboren Maastrichtse, is ook liefhebber. Zij prees carnaval als een feest dat mensen samenbrengt. ‘Arm en rijk, jong en oud’ die samen werken aan carnavalswagens en -pakken. ,,Dat is een voorbeeld van het Nederland dat ik voor ogen heb. Nederland als vereniging.”

Armoede

Ploumen pleit voor een ‘koerswijziging’ ten opzichte van het ‘kabinet Rutte-Hoekstra’. Zo zette de PvdA’er zich af tegen de VVD en CDA. ,,Want als we de balans opmaken van de afgelopen kabinetsperiode dan zien we dat vanaf dag één vooral de topinkomens, miljonairs en multinationals moesten worden ontzien.” Ondertussen, zegt ze, nam de armoede toe. ,,Het aantal daklozen is gestegen. Er slapen 8.500 kinderen in de crisisopvang. Elke nacht. De voedselbanken kunnen de toestroom nauwelijks aan.”

Ook haalde Ploumen uit naar de ‘slepende en eindeloze lockdown’ die ‘zonder plan en perspectief’ is. ,,Vinden we dat normaal? Is dat hoe we in Nederland met elkaar omgaan?” vroeg de PvdA-lijsttrekker. Zij gaf echter geen alternatief voor het huidige lockdownbeleid. Wel stelde ze dat Rutte ‘geen echte oplossingen aandraagt voor de diepe sociale crisis waar Nederland in zit’.

Ongelijkheid

,,We weten wie de rekening van de crisis straks gaat betalen als het aan VVD, CDA en de werkgeverslobby ligt”, zei Ploumen. ,,Zij willen de rekening van de crisis neerleggen bij mensen die van de bijstand moeten rondkomen, bij huurders en bij iedereen die zorg nodig heeft.” De ongelijkheid, zei de PvdA’er, wordt dan ‘alleen maar groter’.

Volgens haar is het tijd voor ‘een nieuwe en progressieve lente in ons land’. ,,De sociaaldemocratie heeft de verzorgingsstaat opgebouwd. Dat kunnen we weer doen.” De PvdA staat in de peilingen nu op tussen de elf en dertien zetels. Maar Ploumen verwees naar de Europese verkiezingen van 2019, waar de PvdA de grootste werd. ,,Ook nu kunnen we weer verrassen. Let maar op.”

Ploumen wil liever niet in kabinet als PvdA gaat meeregeren

MSN 07.02.2021 Mocht de PvdA na de verkiezingen gaan meeregeren in een nieuwe coalitie, dan blijft PvdA-leider Lilianne Ploumen liever in de Tweede Kamer dan dat ze als minister of staatssecretaris in het kabinet gaat zitten. Dat zegt ze in WNL op Zondag.

Wel erkent ze dat de vraag haar enigszins overvalt. “Ik ben pas 21 dagen partijleider, dit is niet het eerste waar ik aan dacht.” Ploumen volgde Lodewijk Asscher op, die aftrad vanwege zijn rol in de toeslagenaffaire.

De PvdA wil alleen meeregeren als ook GroenLinks deelneemt aan de coalitie en als het minimumloon omhoog gaat. Ze zegt “liever niet” met de VVD van Mark Rutte te regeren. Die partij staat nu op ongeveer 35 zetels in de peilingen, de PvdA scoort ongeveer 13.

Activiste

Ploumen denkt dat ze in de Kamer goed het PvdA-geluid kan laten horen. Ze beschouwt zichzelf eerder als activiste dan als politica, zegt ze zondag. Ze vindt het belangrijk dat “activistische politici” in het parlement “opkomen voor hun zaak”.

Aan invloed hoeft de PvdA volgens Ploumen niet in te boeten, mocht zij als partijleider in de Kamer blijven. “De PvdA heeft dan natuurlijk hartstikke veel invloed door andere PvdA’ers die in het kabinet plaatsnemen.” Ook wijst ze erop dat politiek leiders vaker in de Kamer blijven. Zo bleef Diederik Samsom als PvdA-leider Kamerlid toen de VVD en PvdA de Rutte II-coalitie vormden.

Eerder was Ploumen minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in het kabinet Rutte II.

Ploumen leidt PvdA liever vanuit de Kamer dan als vicepremier

NOS 07.02.2021 PvdA-lijsttrekker Lilianne Ploumen wil haar partij na de verkiezingen liever als fractievoorzitter in de Tweede Kamer leiden, dan als vicepremier in een nieuw kabinet-Rutte. Dat heeft ze gezegd in het tv-programma WNL op Zondag.

Ploumen herhaalde dat ze het liefst zelf premier wil worden, maar in de peilingen ligt de VVD onder leiding van premier Rutte nog altijd ruim voor op alle andere partijen. Mocht de PvdA met die partij een nieuw kabinet vormen, dan zal Ploumen ervoor kiezen om Kamerlid te blijven, zei ze desgevraagd.

‘PvdA-geluid laten horen’

“U overvalt me een beetje met die vraag. Maar ik wil er ook niet voor weglopen. En ik zou zeggen dat ik dan liever in de Kamer wil.” Ze denkt dat ze vanuit de Kamer “hartstikke goed het PvdA-geluid kan laten horen en dan heb ik veel invloed in het kabinet door de PvdA-ministers die daarin zitten.”

Onder het VVD-PvdA-kabinet Rutte II leidde toenmalig PvdA-leider Diederik Samsom de partij ook vanuit de Tweede Kamer. Lodewijk Asscher was in dat kabinet namens de PvdA vicepremier en minister van Sociale Zaken.

Ploumen nam een paar weken geleden het stokje over van Asscher als lijsttrekker. Hij vertrok vanwege zijn rol in de toeslagenaffaire. Ze herhaalde nog eens dat haar partij niet in een kabinet gaat zonder GroenLinks of de SP en dat ze alleen meedoet als het minimumloon wordt verhoogd.

BEKIJK OOK;

PvdA-partijvoorzitter haalt uit naar kritische leden die vertrek Asscher eisten

AD 23.01.2021  Partijvoorzitter Nelleke Vedelaar van de PvdA heeft tijdens een digitaal partijcongres uitgehaald naar kritische leden. Zij neemt het de leden kwalijk dat zij de positie van de inmiddels opgestapte partijleider Lodewijk Asscher ter discussie hebben gesteld.

Vorige week stapte Asscher op vanwege zijn rol in de toeslagenaffaire. De druk liep op nadat een groepje kritische PvdA-leden in een partijmotie het vertrek van Asscher had geëist. Deze motie van wantrouwen werd uiteindelijk verworpen, maar kreeg wel steun van 33 procent van de leden.

Lees ook;

PvdA-partijvoorzitter Nelleke Vedelaar. © ANP

Tijdens het digitale PvdA-verkiezingscongres, vandaag vanuit Meppel, plaatst partijvoorzitter Nelleke Vedelaar vraagtekens bij de kritiek binnen de eigen achterban. Ze gaat een werkgroep vragen met voorstellen te komen om iets te doen aan de aanvallen op ‘de integriteit en de kwaliteit van politici en gewone vrijwilligers’.

,,Lodewijk heeft zelf geconcludeerd dat de discussie te veel over hem ging’’, zegt Vedelaar. ,,Dat is verdrietig, en ik heb daar ook heel veel respect voor. Maar er moet me ook wat van het hart. Ik heb als voorzitter nu een aantal keer meegemaakt dat we in onze partij, in onze ledenkamer, onze mensen ter discussie stellen. Ik vraag me oprecht af of dat de manier is waarop we dat moeten doen.’’

Eerder tijdens het congres zei Vedelaar dat ‘politiek van grote mensen is’. ,,En we kunnen allemaal tegen een stootje. Maar hou elkaar een beetje heel.’’

Ploumen

Op het verkiezingscongres wordt Kamerlid en oud-minister Lilianne Ploumen op het schild gehesen als nieuwe lijsttrekker. Zij moet ervoor zorgen dat de PvdA electoraal uit het dal klimt. De partij stond vorige week op zo’n tien zetels in de peilingen, terwijl de PvdA tot 2017 nog met 38 zetels in de Kamer zat.

Tijdens het congres stemde ruim 99 procent van de leden in met het PvdA-verkiezingsprogramma voor de verkiezingen op 17 maart. Ook is een amendement aangenomen om 1 mei – Dag van de Arbeid – tot nationale feestdag uit te roepen. Verder willen de leden dat het btw-tarief op biologische producten naar 0 procent gaat.

Is Ploumen de nieuwe verlosser? Dit zijn haar kansen

AD 23.01.2021 Lukt het Lilianne Ploumen om voor de Partij van de Arbeid een goede verkiezingsuitslag te behalen? Zij heeft slechts zeven weken om op de radar te komen bij het grote publiek. ,,Ploumen is geen stemmenkanon.’’

Vandaag viert de PvdA het feestje dat ze eigenlijk een week geleden hadden willen vieren. Lodewijk Asscher zou vorige week zaterdag op het schild worden gehesen als lijsttrekker voor de verkiezingen op 17 maart. Maar twee dagen eerder stapte hij plotseling op vanwege zijn rol in de toeslagenaffaire.

Lees ook;

Met stoom en kokend water schoof de PvdA afgelopen maandag Kamerlid en oud-minister Lilianne Ploumen (58) naar voren als nieuwe partijleider. Bij een digitaal verkiezingscongres, vanuit Meppel, krijgt zij vandaag de zegen van de leden om de lijst aan te voeren. Daarmee heeft de PvdA voor het eerst in haar geschiedenis een vrouwelijke lijsttrekker.

Lilianne Ploumen werd afgelopen maandag door de PvdA gepresenteerd als lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen. © ANP

Maar met een vrouw bovenaan de lijst is de PvdA lang niet meer uniek. Ook directe concurrent D66 gaat de verkiezingen in met een vrouwelijke leider: Sigrid Kaag. Bij de concurrent op links, de SP, voert Lilian Marijnissen al ruim drie jaar de lijst aan. En dan is er nog de Partij voor de Dieren, met Esther Ouwehand aan het roer.

,,Dat Ploumen een vrouw is, maakt niet veel uit’’, denkt voormalig PvdA-Kamerlid en campagne-expert Jacques Monasch. ,,Zij is niet de enige. En daarbij heeft ze deze week haar momentum gemist. In de pers kwam het niet veel verder dan: ‘goh, het is een vrouw’. Ze had ook kunnen zeggen: met deze drie punten ga ik voor de PvdA de verkiezingen in.’’

Lodewijk Asscher bij een demonstratie tegen het inreisverbod dat Trump instelde voor inwoners uit islamitische landen. © Hollandse Hoogte / ANP

Uit een peiling van EenVandaag van vorig weekend blijkt dat Ploumen voor PvdA-kiezers niet de gedroomde lijsttrekker is, hoewel 73 procent haar ‘acceptabel’ vindt als opvolger van Asscher. De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb scoorde beter: 80 procent van de PvdA’ers had hem een acceptabele lijsttrekker gevonden.

De peiling liet ook zien dat Ploumen buiten haar eigen achterban een flinke aantrekkingskracht heeft. Van de GroenLinks-kiezers zegt 32 procent een stem op de PvdA te overwegen als Ploumen aan het roer staat. Bij de SP is dat 31 procent en bij D66 is dat 27 procent. Hoewel D66 en de andere linkse partijen er momenteel niet florissant voor staan in de peilingen, kan Ploumen dus wel kiezers bij hen wegsnoepen.

Lodewijk Asscher en Lilianne Ploumen tijdens de uitslagenavond van de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen in 2019. © Hollandse Hoogte / ANP

,,Toch is Ploumen geen stemmenkanon’’, zegt Peter Kanne, politiek onderzoeker bij I&O Research. ,,Toen zij nog minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking was in het kabinet-Rutte II scoorde Ploumen een 5,3. Dat was gemiddeld, niet slecht. Maar wel beduidend slechter dan twee andere PvdA’ers die destijds minister waren: Lodewijk Asscher en Jeroen Dijsselbloem.’’

Maar dat was een andere tijd, waarin Ploumen een andere rol had. Deze week trad zij voor het eerst als PvdA-leider op bij grote debatten in de Tweede Kamer. Zij viel op, onder meer door zich af te zetten tegen de ‘politieke spelletjes’ van D66, GroenLinks en SP. Die partijen wilden dat de avondklok later zou beginnen dan 20.30 uur. ,,Ik ben niet geïnteresseerd in een halfuurtje eerder of een halfuurtje later’’, sprak Ploumen.

© Guus Schoonewille

Het is de vraag of Ploumen met dit optreden ook opvalt bij het grote publiek. Ze heeft niet lang de tijd om bekendheid te verwerven. ,,Ik verwacht dat de PvdA terug gaat veren naar de positie van vóór de toeslagenaffaire, toen de partij op zo’n vijftien zetels in de peilingen stond’’, zegt Kanne. ,,Maar bijvoorbeeld twintig zetels lijken mij onhaalbaar.’’

Binnen de PvdA is er hoop op meer. ,,Als de toeslagenaffaire doorettert, hebben we als PvdA pech’’, zegt een prominent partijlid. ,,Maar andere partijen staan er ook niet goed voor: de SP stijgt niet, GroenLinks zakt nog steeds en het ‘Kaag-effect’ bij D66 is als sneeuw voor de zon verdwenen. Iemand moet toch de progressieve kiezer aan zich binden.’’

PvdA: samenwerking sociale partijen is noodzakelijk (msn.com)

MSN 23.01.2021  De PvdA koerst net als GroenLinks aan op samenwerking met andere progressieve en sociale partijen om een vuist te maken tegen de VVD van premier Mark Rutte. “Met de linkse partijen samenwerken voor een beter Nederland. Dat is ook nodig, want als we dat niet doen is er maar één die lacht, en dat is de VVD vanuit het torentje”, zegt de kersverse PvdA-leider Lilianne Ploumen zaterdag tijdens het verkiezingscongres van haar partij in Meppel. “Het kan echt anders. Politiek doet ertoe.”

De leden bevestigden tijdens het online-congres haar lijsttrekkerschap, als opvolger van Lodewijk Asscher. Hij stapte op in verband met de toeslagenaffaire, waarbij hij als minister in een vorig kabinet ook betrokken was. Ploumen dankte Asscher voor zijn inzet de afgelopen jaren, waarin hij de PvdA “door een moeilijke periode heeft geloodst. Onder zijn leiding zijn we weer opgestaan. Hij gaf de PvdA weer kleur op de wangen. En wist als oppositieleider het rechtse beleid van Rutte III bij te stellen. Hij zorgde voor inhoudelijke vernieuwing”, aldus Ploumen.

Net als haar voorganger geeft Ploumen aan dat de PvdA onder haar leiding niet in een coalitie zal samenwerken met de PVV van Geert Wilders en Forum voor Democratie van Thierry Baudet. “Want ons land is van ons allemaal.” Ze sneerde dat VVD en CDA desnoods wel samenwerken met Forum om de touwtjes in handen te krijgen, zoals in Brabant het geval was.

Ongelijkheid

De eerste vrouwelijke lijsttrekker van de PvdA wees erop dat door de coronacrisis de ongelijkheid groter is geworden. “We moeten de regie weer in handen nemen bij zaken die te belangrijk zijn om aan de markt over te laten.” De PvdA wil dat het minimumloon omhoog gaat. “Anders gaan wij niet in een nieuw kabinet. Het moet anders, eerlijker.” Dat maakt een coalitie met het CDA al moeilijker. “Wat is er van dat gedachtegoed nog over bij het CDA van Wopke Hoekstra? Zijn eerste daad als lijsttrekker? Het schrappen van de verhoging van het minimumloon in het verkiezingsprogramma”, aldus Ploumen.

Wat Ploumen betreft moet Nederland na de coronacrisis niet terug naar het oude normaal. “We moeten naar een béter normaal. Een beter normaal, waarin niemand meer is dan een ander. Maar ook niet minder.” Volgens haar sluit de VVD de ogen voor de verdeeldheid in de samenleving. “Ze zijn het gevoel kwijt voor wat mensen normaal vinden. Ze doen nu vlak voor de verkiezingen of ze bekeerd zijn en naar het midden zijn opgeschoven. Maar hun politieke kompas wijst gewoon naar rechts.”

Ploumen op PvdA-congres: ’Toeslagaffaire is schuld van rechts’

MSN 23.01.2021 De toeslagaffaire is de schuld van rechts. Met die beschuldiging heeft Lilianne Ploumen als nieuwe lijsttrekker van de PvdA de aanval geopend op VVD en CDA en zich losgemaakt van beleid dat de partij zelf heeft helpen vormgeven.

„Voor veel Nederlanders voelt het alsof ze minder zijn dan een ander”, zei Ploumen, variërend op de les die ze van haar ouders kreeg en die ze nu als campagneslogan gebruikt: ’Je bent niet meer dan een ander, maar ook niet minder dan een ander’. „Omdat ze niet gehoord worden, machteloos in een hoek worden gedrukt, achterna gejaagd door de overheid. Zoals is gebeurd bij de toeslagenaffaire. Als gevolg van een systeem dat door rechts is bedacht. Waarbij het rondpompen van geld en efficiency-denken het grootste goed werd.”

Tijdens het partijcongres in Meppel, eerder uitgesteld nadat Lodewijk Asscher zich terugtrok als lijsttrekker, ging Ploumen zowat voorbij aan de rol van de PvdA in de nietsontziende fraudejacht van de Belastingdienst die duizenden gezinnen in de problemen bracht. Maar bij Asscher, als minister van Sociale Zaken verantwoordelijk voor de toeslagen, was de hand in eigen boezem oprecht geweest, vond Ploumen. Het aftreden van het kabinet was dat niet, zo redeneerde de voormalige minister van het vorige kabinet.

Smoezen

„Echt verantwoordelijkheid nemen is dan een zeldzaamheid in de politiek. Dus toen ik deze week in de Tweede Kamer tegenover de hoofdrolspelers Rutte en Hoekstra stond, kreeg ik met de minuut meer respect voor Lodewijk.” Ze waarschuwde haar achterban niet te geloven ’in de smoezen van Rutte en Hoekstra’. „Want dit kabinet treuzelt al jaren met compensatie. En intussen zitten ouders nog steeds in onzekerheid en in de schulden. Dus kom bij mij niet aan met zogenaamde praktische bezwaren. Hoekstra, regel het! Vandaag nog.”

’Prins Bernhard-belasting’

Ploumen kon als nieuwe partijleider amper nieuwe accenten zetten – het verkiezingsprogramma is immers al klaar. Wel onderstreepte ze waarin de PvdA verschilt van VVD en CDA. De sociaaldemocraten willen immers het minimumloon omhoog en de zorgpremie naar beneden en een belasting voor huisjesmelkers, die de partij de ’Prins Bernhard-belasting’ blijft noemen. „En we hebben gezien dat Mark Rutte bereid is om alles te doen om maar in het Torentje te blijven. Dat is de echte Rutte-doctrine. Alsof het zijn eigendom is. Alsof een VVD-makelaar de erfpacht van het Torentje eeuwigdurend heeft afgekocht.”

Standje

Eerder op de dag had partijvoorzitter Nelleke Vedelaar de achterban nog een standje gegeven om de aanvallen op Lodewijk Asscher die diens val inluidden als lijsttrekker. „Ik heb als voorzitter vaak meegemaakt dat we onze mensen ter discussie stellen. Ik vraag me oprecht af of dat de manier is waarop we dat moeten doen.”

Of Ploumen voor een verkiezingszege kan zorgen? Eurocommissaris Frans Timmermans, die vanaf zijn zolderkamer in Brussel het congres toesprak, denkt van wel. „Lilianne Ploumen zal de PvdA naar de overwinning leiden. Daar ben ik van overtuigd.”

Ploumen wil PvdA behoeden voor nieuwe nederlaag: ‘Ik ga voor dubbele getallen’

AD 18.01.2021 In nog geen twee maanden tot de Tweede Kamerverkiezingen moet Lilianne Ploumen (58) de harten van PvdA-kiezers heroveren. Haar partij staat op een schamele tien zetels in de peilingen. ,,Ik ga voor dubbele getallen.’’

In een vrijwel lege theaterzaal in Amsterdam-Osdorp – kort bij haar huis – heeft Lilianne Ploumen zich vanmiddag gepresenteerd als nieuwe PvdA-lijsttrekker. Door de coronaregels was er geen ruimte voor enthousiaste partijleden, knuffels of applaus. ,,Gelukkig zijn de theaterstoelen wel rood’’, zegt Ploumen over haar uitzicht vanaf het podium.

U heeft het afgelopen weekend getwijfeld of u lijsttrekker zou worden. Waar zat die twijfel in?

,,Je moet over sommige dingen gewoon een nachtje slapen. Het is een grote en een hele mooie opdracht. Er is heel veel te veranderen in Nederland. Ik wil zeker weten dat ik de persoon ben die dat kan doen. En ik vond dat ik het mijzelf moest gunnen om de voors en tegens af te wegen. Zondagochtend heb ik besloten om het te doen. Khadija Arib en ik keken elkaar toen in de ogen. We hadden gezegd: één van ons twee gaat het doen. En ik sta hier nu voor u.’’

Lilianne Ploumen © ANP

Als minister voor Ontwikkelingssamenwerking en Kamerlid kwam u op voor vrouwenrechten. Wordt dat het belangrijkste thema in uw campagne?

,,Ik blijf mij zeker inzetten voor vrouwenrechten. Dat is PvdA-eigen. Er is op dat vlak nog veel te bevechten. Mijn motivatie is heel erg gelegen in het bestrijden van ongelijkheid. Ik zie dat de ongelijkheid in Nederland en de wereld alleen maar groter wordt. De twintig rijkste mannen ter wereld hebben evenveel vermogen als alle vrouwen in Afrika. We moeten afscheid nemen van die ongelijkheid, dat kan door het bieden van bestaanszekerheid. Dat klinkt heel ambitieus, maar het kán wel.’’

U zat samen met Asscher in het vorige kabinet, Rutte II. Dat kabinet ligt nu onder vuur vanwege de toeslagenaffaire. Kleeft die affaire niet ook aan u?

,,Ik vind dat we met elkaar moeten onderzoeken: hoe heeft dit kunnen gebeuren? Niet oppervlakkig, maar écht willen begrijpen hoe dit kon gebeuren en hoe we dit kunnen voorkomen. Mensen wachten nu nog steeds op compensatie. Hoe kan dat? Dit is een opdracht voor ons allemaal, ik voel dat zo.’’

Maar u zat zélf in dat kabinet. Neemt u uzelf niets kwalijk?

,,We moeten niet vergeten dat kabinet Rutte I, met gedoogsteun van de PVV, al koos voor de koers ‘harder, harder, harder’. En was het maar zo dat we eerder hadden gezien wat voor ellende dit heeft veroorzaakt. Het is zaak dat we nu met z’n allen bedenken hoe we dit in de toekomst anders kunnen doen.’’

Vind u eigenlijk dat Mark Rutte kan aanblijven als VVD-lijsttrekker?

,,Kijk, elke partij gaat over zijn eigen lijsttrekker. Maar hij is natuurlijk wel zwaar beschadigd hierdoor. Vooral ook door zijn reactie. Ik kijk uit naar het debat met de Tweede Kamer.’’

U heeft nog maar twee maanden de tijd om u te laten zien aan Nederland. Hoe gaat u dat doen in coronatijd?

,,Normaal sta ik hier op het Osdorpplein om rozen uit te delen. Ik heb de stille hoop dat we dat de laatste weken misschien nog mogen doen. Maar misschien is dat te optimistisch. Het zal dus vooral gaan via Zoom-meetings. Daarvan staan er al een heleboel in mijn agenda.’’

Hoeveel zetels denkt u te gaan halen?

,,Ik ga voor dubbele getallen. Zoveel mogelijk.’’

Stel dat u na 17 maart kunt meedoen met de formatie. Uw voorganger Lodewijk Asscher wilde per se met GroenLinks het kabinet in. Hoe denkt u daarover?

,,Voor mij is het ondenkbaar dat we in een kabinet stappen zonder GroenLinks of de SP. Ik ga Jesse Klaver en Lilian Marijnissen heel snel uitnodigen om daarover te praten.’’

Asscher zei dat hij premier wil worden. Is dat ook uw ambitie?

,,Elke lijsttrekker moet premier willen worden. Dus ik ook.’’

Lilianne Ploumen (links) en koningin Máxima tijdens een handelsmissie in Brazilië. Ploumen was tussen 2012 en 2017 minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. © Hollandse Hoogte / ANP

Wie is beoogd PvdA-lijsttrekker Lilianne Ploumen?

NOS 18.01.2021 Als de PvdA-leden ermee instemmen, maakt Lilianne Ploumen haar kwartet compleet van sociaaldemocratische topfuncties. In chronologische volgorde: partijvoorzitter, minister voor Ontwikkelingssamenwerking, Tweede Kamerlid en dus naar alle waarschijnlijkheid lijsttrekker en partijleider.

Het had op allerlei manieren anders kunnen lopen – politieke loopbanen verlopen vaak onvoorspelbaar – en bij Ploumen had zelfs de partij een andere kunnen zijn. Voordat ze zich in 2003 aansloot bij de PvdA, was ze lid van GroenLinks.

Armoede en sociale ongelijkheid wonnen het van de groene thema’s. Dat is ook terug te zien in haar niet-politieke loopbaan. Ploumen werkte na een studie maatschappijgeschiedenis onder meer voor de hulporganisaties Foster Parents Plan, Mama Cash en Cordaid.

Melkboer

Nu, als kandidaat-lijstrekker, zegt ze dat ze wil opkomen voor mensen die zich minder voelen dan een ander. “Als de overheid zich tegen je keert. Als je niet serieus wordt genomen omdat je een vrouw bent. Als je niet gehoord wordt.”

Want je minder voelen, is onnodig. Dat heeft de dochter van een Maastrichtse melkboer van huis uit meegekregen. “Je meer dan een ander voelen ook, trouwens”, voegde ze daaraan toe tijdens de perspresentatie in een theater bij haar om de hoek in Amsterdam-Osdorp.

Lilianne Ploumen: ja, ik ben klaar voor het lijsttrekkerschap

Al na vier jaar lidmaatschap nam haar PvdA-carrière een vlucht. In zes rondes won Ploumen in 2007 de voorzittersverkiezing van partijprominent Jan Pronk. Partijvoorzitters staan doorgaans weinig in de schijnwerpers, maar wat velen is bijgebleven, is het zetje dat ze als voorzitter gaf aan partijleider Job Cohen.

In het staartje van haar voorzitterschap gaf Ploumen in een interview met de Volkskrant een aanzet voor het vertrek van de toenmalig fractievoorzitter, die geen hoge ogen gooide. “Er zit veel meer in de partij dan hij er nu uithaalt”, zei ze onder meer. Een paar maanden daarna vertrok Cohen, die later de kritiek van zijn voorzitter een dieptepunt noemde.

Superploumen

Ploumens volgende functie was minister voor Ontwikkelingssamenwerking in het kabinet Rutte II. In die rol verwierf ze internationaal faam met de oprichting van She Decides. Daarmee sprong ze op de bres voor seksuele voorlichting en veilige abortus in ontwikkelingslanden.

Het baarde opzien dat Ploumen het initiatief startte omdat de Amerikaanse president Trump de financiering beëindigde van organisaties die vrouwen helpen bij abortus. En dat er uiteindelijk bijna 400 miljoen euro binnengehaald werd.

In het tv-programma Zondag met Lubach leverde She Decides de toenmalig minister de bijnaam Superploumen op, met bijbehorende cartoon:

VPRO

Het was niet allemaal hosanna, Ploumen kreeg als minister ook kritiek. Onder meer toen er een rapport verscheen waarin stond het effect van het geld dat ze aan ontwikkelingssamenwerking besteedde niet meetbaar was. Als antwoord nam ze twee dozen vol rapportages en evaluaties mee naar een Kamerdebat.

Na haar ministerschap werd Ploumen Kamerlid, al was dat nog kantje boord. Ze kwam de Kamer in met voorkeurstemmen. Nummer 10 staan op de lijst bleek niet genoeg omdat de PvdA-fractie bij de verkiezingen in 2017 werd gekortwiekt, van 38 naar 9 zetels.

Een klap

In de Tweede Kamer had ze de portefeuilles buitenlandse zaken en zorg. De afgelopen jaren maakte Ploumen zich onder meer sterk voor de terugkeer van de pil in het basispakket en voor keuzehulp voor zwangere vrouwen. Ook was ze vicevoorzitter van de PvdA-fractie.

Dat kan je zien als voorsorteren op het fractievoorzitterschap. De titel van haar pas verschenen autobiografie De deur naar de macht suggereert helemaal dat ze het leiderschap ambieerde.

Overigens was het naar eigen zeggen niet haar plan om nu leider van de PvdA te worden. Ze noemde het vertrek van Asscher vorige week een klap waar ze ontdaan van was en sprak vandaag over een “paar hele rare dagen” die ze achter de rug heeft. “Ik moest mij afvragen, ben ik er klaar voor?”

 Lodewijk Asscher @LodewijkA

Heel veel succes @PloumenLilianne !💪🌹#pvda ##TK2021

Haar antwoord luidt ‘ja’ en als het partijcongres dat komende weekend ook zegt, wordt de 58-jarige Ploumen de eerste vrouwelijke partijleider van de sociaaldemocraten. En als het even kan, wordt ze ook nog de eerste vrouwelijk premier van Nederland, zei ze vandaag. “Elke lijsttrekker moet het Torentje ambiëren.”

Of het zo ver komt, is wel sterk de vraag. Over twee maanden zijn de verkiezingen en de PvdA staat op dit moment tussen de tien en twaalf zetels in de Peilingwijzer. Mocht het toch zo ver komen, dan moet er wel nog minstens één andere linkse partij meedoen in het kabinet. Voorbeschouwend op de formatie noemde Ploumen het vandaag ondenkbaar dat de PvdA als enige linkse partij in een kabinet zou gaan zitten.

BEKIJK OOK;

Lilianne Ploumen nieuwe lijsttrekker van de PvdA: ‘Ik ben er klaar voor’

AD 18.01.2021 PvdA-Kamerlid en oud-minister Lilianne Ploumen (58) wordt de nieuwe lijsttrekker van de PvdA. Vanmiddag is ze door de partij voorgedragen in haar woonplaats Amsterdam.

Tijdens een bijeenkomst in de Meervaart te Amsterdam zei Ploumen: ,,Ja, ik ben er klaar voor. Ik besef, corona heeft ons leven op zijn kop gezet, en ook komende maanden worden nog spannend en onzeker. Maar laten we daarna samen voor een beter normaal zorgen. Waarin niemand meer is dan een ander, maar ook niet minder.”

Lees ook;

De nieuwe kandidaat-lijsttrekker gaf in haar speech een stem aan mensen ‘die niet gehoord worden’. ,,Samen kunnen we het verschil maken. Samen kunnen we de wereld aan.” Ze noemde onder meer haar rol bij She decides, een wereldwijde actiegroep voor vrouwenrechten. Maar ook de ondernemers en cultuursector.

Lilianne Ploumen. © ANP

Aanhoudende discussie

Ploumen volgt Lodewijk Asscher op, die vorige week opstapte na aanhoudende discussie over zijn rol in de toeslagenaffaire. De PvdA zette Ploumen eerder als nummer drie op de kieslijst, achter Asscher en Khadija Arib. Van Arib was bekend dat zij graag door wil als Kamervoorzitter.

De uit Maastricht afkomstige Ploumen is sinds 2017 Kamerlid voor de PvdA. Daarvoor was zij voor die partij minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in het tweede kabinet-Rutte. In een verder verleden was zij landelijk voorzitter van de PvdA.

© ANP

Het partijbestuur van de PvdA gaf vorige week al aan haast te willen maken met de benoeming van een nieuwe lijsttrekker. De Tweede Kamerverkiezingen zijn op 17 maart. Ploumen wordt de eerste vrouwelijke PvdA-lijsttrekker in de geschiedenis van de partij.

Volgens voorzitter Nelleke Vedelaar heeft Ploumen het verhaal van de PvdA in haar haarvaten zitten. ,,Ze bezit het type leiderschap dat Nederland nodig heeft.”

Ambitieus

Ploumen staat bekend als ambitieus. Ze schreef onlangs haar boek met de veelzeggende titel De deur naar de macht. Het beschrijft de opkomst van de dochter van een melkboer die als minister een wereldwijde succesvolle coalitie smeedde tegen het anticonceptiebeleid van president Trump.

Ploumen ligt goed in de partij, maar ook daarbuiten. Er wordt van haar gezegd dat ze snapt hoe het spel om de macht wordt gespeeld. Zo gaf ze als partijvoorzitter politiek leider Job Cohen een duwtje richting uitgang. En informeerde ze haar premier Mark Rutte pas over SheDecides, toen de internationale actie om vrouwen zelfbeschikking te geven over hun eigen lichaam al op touw was gezet.

Lees ook (Premium)
Lilianne Ploumen heeft één missie: de PvdA uit het slop trekken. Met de keuze voor Ploumen gaat de PvdA voor het eerst in haar geschiedenis de Tweede Kamerverkiezingen in met een vrouwelijke lijsttrekker.

Onder vuur

Asscher lag al een tijd onder vuur vanwege zijn rol in de toeslagenaffaire. Asscher blijft tot de verkiezingen in maart aan als Kamerlid, maar vertrekt daarna. Daardoor moest de PvdA op het allerlaatste moment op zoek naar een nieuwe partijleider.

De druk op Asscher liep de laatste weken enorm op. Een groep kritische PvdA-leden eiste het vertrek van de partijleider. Daarover zegt Asscher in een filmpje op Facebook: ,,Er is de afgelopen tijd ook veel gesproken over mijn rol in die affaire. Ja, ik was minister van Sociale Zaken in die vorige grote crisis die ons land bezighield. Nee, ik wist niet dat de Belastingdienst een onrechtmatige jacht had geopend op duizenden gezinnen.’’

Van dertien naar elf zetels

Hoewel Asscher (46) vindt dat hij als minister veel goeds heeft gedaan, stapte hij toch op. ,,Ik hoop vurig dat op 17 maart een sterkere PvdA wordt gekozen, omdat ik denk dat dat essentieel is voor een eerlijke toekomst. Omdat ik vind dat we het moeten hebben over het Nederland na corona. Maar ik stel vast dat de discussie over mijn rol op dit moment het niet mogelijk maakt om daarvoor te zorgen. Daarom heb ik mijn positie als lijsttrekker ter beschikking gesteld. Ik zal mijn mandaat als gekozen volksvertegenwoordiger uitdienen, maar stel me niet opnieuw verkiesbaar.’’

De toeslagenaffaire wordt Asscher door de kiezer zwaar aangerekend, kwam eerder deze week naar voren uit een peiling van onderzoeksbureau I&O Research. De PvdA zakte daarin van dertien naar elf zetels. De partij is nu met negen mensen vertegenwoordigd in de Tweede Kamer.

Lilianne Ploumen voorgedragen als PvdA-lijsttrekker: “na bijna 75 jaar staat er een vrouw aan het roer”

Den HaagFM 18.01.2021 Bij de Haagse fractie van de PvdA wordt enthousiast gereageerd op de voordracht van Lilianne Ploumen als nieuwe lijsttrekker voor de partij bij de Tweede Kamerverkiezingen. “Blij met onze nieuwe lijsttrekker Lilianne Ploumen. En ook een beetje ontroerd: na bijna 75 jaar staat er nu dan toch echt een vrouw aan het roer van PvdA”, schrijft fractievoorzitter Mikal Tseggai. PvdA-wethouder Martijn Balster zegt verguld te zijn met de voordracht: “Een fantastische lijsttrekker voor onze partij: sociaal, eerlijk, van de menselijke maat. Op naar een mooie verkiezingsuitslag.”

Op het partijcongres wordt zaterdag de kandidatenlijst definitief vastgesteld, wanneer de partijleden akkoord gaan met de lijst zal ze de eerste vrouwelijke partijleider van de PvdA worden. Ploumen stond voor de komende verkiezingen al op een derde plek op de kandidatenlijst. De partij zocht een nieuwe aanvoerder na het vertrek van Lodewijk Asscher, hij trad vorige week terug vanwege zijn rol in de toeslagenaffaire.

Ploumen zit sinds 2017 dankzij voorkeurstemmen in de Tweede Kamer. Daarvoor was ze minister voor Ontwikkelingssamenwerking in het tweede kabinet Rutte namens de sociaaldemocraten. Van 2007 tot en met 2012 was ze partijvoorzitter bij de PvdA.

PvdA draagt Lilianne Ploumen voor als lijsttrekker

NOS 18.01.2021 Lilianne Ploumen wordt als het aan het PvdA-bestuur ligt de nieuwe lijsttrekker bij de Tweede Kamerverkiezingen. Zaterdag houdt de partij een digitaal congres om de lijst, inclusief lijsttrekker, definitief vast te stellen.

Ploumen wordt dan de opvolger van Lodewijk Asscher, die vorige week terugtrad vanwege zijn rol in de toeslagenaffaire. “Ik heb een paar rare dagen achter de rug”, zei ze op de perspresentatie in Amsterdam. “Ik moest mij afvragen, ben ik er klaar voor? Ja, zeg ik vandaag.”

Lilianne Ploumen: ja, ik ben klaar voor het lijsttrekkerschap

De kandidaat-lijstrekker zei dat ze wil opkomen voor mensen die zich minder voelen dan een ander. “Als je niet serieus wordt genomen omdat je een vrouw bent. Als je niet gehoord wordt.”

Alvast voorbeschouwend op de formatie na de verkiezingen noemde Ploumen het “ondenkbaar” dat de PvdA in een kabinet zou gaan zonder andere linkse partij. Asscher had iets dergelijks eerder ook afgesproken met GroenLinks-leider Klaver.

Minister en voorzitter

Ploumen stond als nummer 3 op de lijst en trad de afgelopen dagen al op als waarnemend fractievoorzitter. Daarvoor was ze vice-fractievoorzitter.

De 58-jarige Ploumen heeft ruime ervaring in Den Haag. In kabinet Rutte II was ze minister voor Ontwikkelingssamenwerking. In die rol verwierf ze internationaal enige faam door de oprichting van She Decides. Daarmee zamelde ze geld in voor seksuele voorlichting en veilige abortus in ontwikkelingslanden. Ze startte dat initiatief toen president Trump de financiering beëindigde van organisaties die vrouwen helpen bij abortus.

Ploumen kwam na haar ministerschap in de Kamer met voorkeurstemmen. Ze stond bij de verkiezingen van 2017 op plaats 10 van de PvdA-lijst, terwijl de partij negen zetels haalde. Van 2007 tot en met 2012 was Ploumen voorzitter van de PvdA.

Als het lijsttrekkerschap van Ploumen komend weekend definitief wordt, is ze de eerste vrouwelijke partijleider van de sociaaldemocraten.

BEKIJK OOK;

Lilianne Ploumen lijsttrekker PvdA

Telegraaf 18.01.2021 Lilianne Ploumen is de nieuwe lijsttrekker van de PvdA. Zij wordt vanmiddag voorgedragen in Amsterdam. Zaterdag wordt haar lijsttrekkerschap tijdens het congres van de partij bekrachtigd. Ploumen neemt het stokje over van Lodewijk Asscher, die vorige week opstapte vanwege zijn rol in de toeslagenaffaire.

Ploumen loopt al een tijdje mee op het Binnenhof. Zo was ze minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in het tweede kabinet van Rutte. Daarvoor was ze partijvoorzitter van de PvdA.

In 2017 ging ze aan de slag als Kamerlid. De PvdA behaalde toen tijdens de verkiezingen met negen zetels een dramatisch resultaat. Ploumen stond op nummer 10 op de kieslijst maar kwam door voorkeursstemmen alsnog de Kamer in.

BEKIJK MEER VAN; partijen en bewegingen overheid Partij van de Arbeid Lilianne Ploumen

Lilianne Ploumen voorgedragen als nieuwe lijsttrekker van PvdA

NU 18.01.2021 Lilianne Ploumen is maandag door het bestuur van de PvdA voorgedragen als de nieuwe lijsttrekker van de partij. De leden stemmen zaterdag over de voordracht, maar dat lijkt zo kort voor de Tweede Kamerverkiezingen slechts een formaliteit.

Na het vertrek van Lodewijk Asscher is de PvdA op zoek naar een nieuwe partijleider die de sociaaldemocraten door de Tweede Kamerverkiezingen moet loodsen.

Met Ploumen kiest de PvdA voor een ervaren partijlid met een schat aan politieke ervaring. Ploumen was eerder voorzitter van de PvdA en heeft ervaring als minister. In het vorige kabinet bekleedde zij de post van minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

In die rol maakte zij internationaal naam door met de campagne #SheDecides op te komen voor vrouwenrechten, nadat de Amerikaanse president Donald Trump de financiering voor internationale organisaties die zich inzetten voor veilige abortussen had stopgezet.

Ploumen zit sinds 2017 in de Tweede Kamer, waar zij zich onder meer bezighoudt met de portefeuilles Buitenlandse Zaken en Volksgezondheid.

Positieve Ploumen stelt zich voor als lijsttrekker van PvdA

Asscher stelt zich toch niet verkiesbaar

Asscher maakte vorige week bekend zich toch niet verkiesbaar te stellen voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart. Hij verklaarde zijn positie als lijsttrekker op te geven, vanwege de “discussie” in de Kamer rondom zijn rol in de toeslagenaffaire.

Asscher lag sinds de publicatie van het vernietigende onderzoek naar de affaire bij een deel van de PvdA onder vuur. Tussen 2012 en 2017 was hij als minister van Sociale Zaken betrokken bij de toeslagenaffaire.

Asscher legt uit waarom hij zich terugtrekt als lijsttrekker

Lees meer over: Politiek lilianne ploumen PvdA

Lilianne Ploumen nieuwe lijsttrekker PvdA: ‘Ja, ja, ik ben er klaar voor’

RTL 18.01.2021 Lilianne Ploumen wordt de nieuwe lijsttrekker van de PvdA. Dat melden bronnen aan RTL Nieuws. De 58-jarige Ploumen volgt hiermee Lodewijk Asscher op, die vorige week opstapte vanwege zijn rol in de toeslagenaffaire.

Ploumen (58) werd geboren als dochter van een melkboer. Ze was minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in het tweede kabinet van Rutte. Daarvoor was ze partijvoorzitter van de PvdA.

Ze richtte She Decides op voor veilige abortussen en kraamzorg in arme landen. Na haar ministerschap werd ze in de Kamer gekozen met voorkeursstemmen.

Voorkeur voor een vrouw

“De PvdA hoopt dat ze zich met een nieuwe lijsttrekker komende verkiezingscampagne niet alleen hoeven te verdedigen voor fouten die in het verleden zijn gemaakt, maar ook de ruimte hebben om te vertellen hoe ze de toekomst zien”, zegt politiek verslaggever Roel Schreinemachers.

Mogelijke kandidaten van buiten Den Haag wilden of konden niet. Daarop is besloten de kandidatenlijst af te lopen. “Partijvoorzitter Nelleke Vedelaar had de voorkeur voor een vrouwelijke lijsttrekker. Op nummer twee stond de huidige Kamervoorzitter Arib. Maar het is dus de nummer drie geworden, Lilianne Ploumen.”

Ploumen: ‘Ja, ja ik ben er klaar voor’

“Ik heb even getwijfeld. Ik heb er een paar dagen de tijd voor genomen. Maar ik ben er klaar voor”, zei  Lilianne Ploumen tijdens de presentatie. “Samen kunnen we het verschil maken.”

Ploumen is de nummer drie op de PvdA-lijst: “Arib, de nummer twee, en ik hebben elkaar aangekeken na het vertrek van Lodewijk Asscher. Eén van ons twee gaat het doen, hebben we tegen elkaar gezegd. En ik werd het.”

De nieuwe lijsttrekker vervolgt: “Ik verheug me er enorm op om samen met de leden van de PvdA campagne te gaan voeren. Het moet echt anders en we hebben mooie plannen. Het moet weer gaan over de toekomst. Een toeslagenaffaire mag nooit meer gebeuren. We moeten allemaal onderzoeken, wat er er anders moet. We willen heel graag vooruitkijken.”

De PvdA doet het matig in de peilingen. Of Ploumen denkt mee te dingen voor een plek in het Torentje? “Dat lijkt mij wel; het tij is te keren. Elke lijsttrekker moet het torentje ambiëren.”

Asscher stapte op

De benoeming van de nieuwe lijsttrekker wordt bekrachtigd op het digitale partijcongres, dat komende zaterdag gehouden wordt.

De PvdA moest op zoek naar een nieuwe leider, omdat Lodewijk Asscher zich vorige week donderdag terugtrok vanwege zijn rol in de toeslagenaffaire.

Concurrent voor D66

Ook al zit Ploumen al een aantal jaar in Den Haag, voor velen zal ze toch nog een fris gezicht zijn, zegt Schreinemachers. “Met een vrouw als lijsttrekker concurreert de PvdA ook direct met D66, dat de hele campagne heeft gebouwd rond het idee dat je met een stem op D66 voor het eerst een vrouw in het torentje kunt krijgen.”

Er is alleen nog wel heel weinig tijd tot de verkiezingen.”Ploumen heeft maar twee maanden om de kwakkelende peilingen voor de PvdA om te zetten in een klinkende overwinning op 17 maart. Makkelijk zal dat niet zijn.”

 

Lees ook:

Waarom de nieuwe PvdA-leider een andere koers moet varen dan Asscher

Andere kanshebbers

Ook Ahmed Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam, werd genoemd voor de belangrijke vacature. Net als Frans Timmermans, de oud-minister en sinds 2019 Eurocommissaris en vicevoorzitter van de Europese Commissie.

Maar Timmermans liet op voorhand weten niet beschikbaar te zijn.

RTL nieuws; Link in bio

Lilianne Ploumen moet PvdA uit het slop trekken

AD 18.01.2021 Lilianne Ploumen (58) is de nieuwe lijsttrekker van de Partij van de Arbeid. De Amsterdamse oud-minister volgt Lodewijk Asscher op, die vorige week opstapte vanwege de toeslagenaffaire. Ploumen heeft één missie: de PvdA uit het slop trekken.

Een grote verrassing was het niet te noemen. Om 12.00 uur vanmiddag heeft het PvdA-bestuur Lilianne Ploumen naar voren geschoven als nieuwe lijsttrekker. Haar naam zong al rond sinds Lodewijk Asscher vorige week terugtrad als partijleider. Ploumen werd gezien als topfavoriet voor de functie, samen met Kamervoorzitter Khadija Arib en de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb.

Lees ook;

Lilianne Ploumen (PvdA) wordt lijsttrekker van de PvdA. © ANP/Sem van der Wal

Toen vanochtend duidelijk werd dat de PvdA haar nieuwe lijsttrekker zou presenteren in theater De Meervaart in Osdorp – en níet op het partijbureau in Den Haag – waren alle ogen al gericht op Ploumen. Zij woont immers in de buurt, in Slotervaart.

Vrouwelijke lijsttrekker

Met de keuze voor Ploumen gaat de PvdA voor het eerst in haar geschiedenis de Tweede Kamerverkiezingen in met een vrouwelijke lijsttrekker. Alleen Jeltje van Nieuwenhoven kwam in 2002 in de buurt van die functie: zij werd toen in een intern referendum verslagen door Wouter Bos. Zaterdag komt het PvdA-congres digitaal bijeen om Ploumens kandidatuur te bekrachtigen.

Ploumen (58) groeide op in Limburg. Haar moeder wilde verpleegkundige worden, schreef ze in november 2020 in een boek over haar weg van dochter van een melkboer naar minister. Maar daar was geen sprake van, meisjes hoefden niet door te leren, vond Ploumens opa. Ploumen deed dat wel. Ze ging maatschappijgeschiedenis studeren in Rotterdam, maakte carrière bij goede-doelenorganisaties en werd in 2007 voorzitter van de PvdA. In 2012 werd ze minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Ploumen bij een persconferentie over SheDecides in Brussel op 1 maart 2017. © EPA

Ze vergaarde in het laatste jaar van kabinet-Rutte II wereldwijd bekendheid toen ze met SheDecides een eigen internationaal abortusfonds lanceerde als reactie op de toen net nieuwe Amerikaanse president Donald Trump, die de geldkraan voor vrouwenprojecten in het buitenland dichtdraaide.

Joggingbroek

Presentator Arjen Lubach beeldde Ploumen af in een Supermanpak en noemde haar ‘Superploumen’. Ploumen lag op dat moment in haar joggingbroek op de bank, zei ze in februari 2017 in een interview met deze krant, ‘zoals je dat op zondagavond doet’. ,,Ik zei tegen mijn man ‘volgens mij gaat dit over mij’. De media-aandacht was anders dan ze was gewend. ‘omdat eigenlijk iedereen het een goed idee vond’. Ze zette een foto van ‘Superploumen’ in haar werkkamer. Later gaf premier Mark Rutte haar nog een T-shirt met die afbeelding.

Ze kreeg als minister ook kritiek. Zo bleek uit een rapport dat het voor de Kamer onmogelijk was om vast te stellen of het geld dat in ontwikkelingssamenwerking wordt gestoken wel effectief wordt besteed. Ze pareerde die kritiek door twee dozen met evaluaties en rapportages mee te torsen naar de Tweede Kamer. ,,De Kamer heeft alle informatie al”, zei ze erbij.

Waarom de nieuwe PvdA-leider een andere koers moet varen dan Asscher

RTL 18.01.2021 Toen afgelopen donderdag bekend werd dat Lodewijk Asscher terugtrad als partijleider en daarmee als kandidaat lijsttrekker, begon het grote speculeren over wie hem zou moeten opvolgen.

Minstens zo belangrijk lijkt mij echter de vraag wie het partijprogramma, waarin veel aandacht voor sociale ongelijkheid en discriminatie, het meest overtuigend en principieel kan uitventen. En daarmee geloofwaardig is om af te rekenen met de derde weg die de partij lange tijd heeft aangehangen. Met als resultaat dat de sociaaldemocraten veel te lang als bijzettafel van een rechts neoliberaal beleid hebben gefungeerd.

Bovendien, het verkiezingsprogramma volgend, zou het iemand moeten zijn die kan uitleggen waarom de strijd tegen discriminatie niets te maken heeft met (linkse) identiteitspolitiek, maar een noodzakelijk onderdeel is van de wens om een eerlijker samenleving te creëren.

En daar heeft het de afgelopen decennia nogal eens aan ontbroken. Bevangen door de angst voor het populisme, dat met Fortuyn voor het eerst ferm de kop op stak, kon menig PvdA-politicus de verleiding om iets flinks over immigranten of allochtonen te roepen niet weerstaan.

De voorbeelden zijn bekend. Van de ‘kutmarokkanen’ van Oudkerk in 2002 tot het alarmistische ‘Code Oranje’-opiniestuk tegen het openen van de Europese binnengrenzen voor Roemenen en Bulgaren door Asscher en de cultureel-conservatieve Britse journalist David Goodhart uit augustus 2013.

En nog in het najaar van 2019 bleek Asscher in een Amsterdams zaaltje vol kritische partijgenoten niet helemaal afkerig van de strenge aanpak van migranten, zoals voorgestaan door zijn Deense evenknie Mette Frederiksen. In Denemarken kwamen ze zelfs met een ‘gettoplan’, dat autoriteiten de mogelijkheid geeft bewoners aldaar (hoofdzakelijk migranten) strenger te straffen en mensen te dwingen te verhuizen om de bevolking meer te mengen.

Lees ook:

Wat als de rellende Urkse jongeren een Turkse achtergrond hadden gehad?

Voor zover de Deense socialisten hun traditionele kiezers weer terug hebben weten te lokken, was de prijs daarvoor hoog: namelijk het met huid en haar overnemen van de extreme-rechtse anti-immigratiekoers. Bovendien wonnen andere linkse partijen, zoals de Groenen en de Sociaal Liberalen juist stemmen met een principiële campagne tégen vreemdelingenhaat.

Nog afgezien van de kwestie of een etnocentrisch anti-immigratie-programma past binnen het socialistische ideaal, is het zeer de vraag of de strategie om lager opgeleide kiezers, zeg maar de witte arbeidersklasse, weer voor zich te winnen, op de langere termijn wel verstandig is. Hoewel experimenteel onderzoek suggereert dat sociaaldemocraten met een anti-migratie agenda kiezers bij rechts weg kunnen lokken, verliezen ze degenen die zich hier niet in kunnen vinden. Een probleem dat ook bij de SP speelt.

Bovendien, zoals politiek wetenschapper Cas Mudde heeft laten zien, vergeten veel mensen dat de traditionele achterban van partijen als de PvdA al decennialang afbrokkelt, naar verhouding sowieso kleiner wordt, en dus niet kan worden verklaard door de veel recentere successen van rechtse populisten. En rechts-radicale partijen (en dat geldt ook voor Trump) putten maar zeer ten dele uit dezelfde vijver als links.

Het grootste probleem is echter dat meegaan in het anti-migratiedenken uiteindelijk het rechtspopulistische frame legitimeert dat alle sociale problemen te wijten zijn aan nieuwkomers. En dan met name degenen uit het ‘niet-Westen’, een even vage als stigmatiserende term. Zo stralen politici ter linkerzijde die de ‘terugwin-strategie’ aanhangen uit dat rechtse populisten eigenlijk wel gelijk hebben, maar dat hun oplossing veel te radicaal is.

Dat beeld wordt nog versterkt door er (impliciet) vanuit te gaan dat die lager opgeleide arbeidersachterban wit is. Daardoor worden Nederlanders met een migratieachtergrond buitenspel gezet, want zij behoren blijkbaar niet tot de kring van de gedroomde (bezorgde) burger. Terwijl het evenzeer mensen zijn die hun brood verdienen in slachthuizen, verdeelcentra, supermarkten, in kinderopvangcentra, het onderwijs, beveiligingsbedrijven, de politie en de bouw.

Dat betekent niet dat de PvdA, en links meer algemeen, voor open grenzen moeten zijn (daar is vrijwel niemand voor en is sinds 1914 ook nooit aan de orde geweest), maar wel dat degenen die hier wonen en werken erbij horen en gelijk behandeld moeten worden. En laat dit, samen met het terugdringen van sociale ongelijkheid, nu de kern van het nieuwe PvdA-verkiezingsprogramma zijn.

Als de nieuwe partijleider die boodschap overtuigend wil uitdragen, dan moet hij of zij niet alleen breken met het neoliberale programma dat de partij sinds de jaren negentig heeft gesteund, maar ook een bewuste inclusieve koers varen. En dat is geen ‘regressief linkse identiteitspolitiek’, maar ouderwetse solidariteit met burgers in de knel, ongeacht hun herkomst, en de erkenning dat Nederland door zijn ligging en economie een migratiesamenleving is.

 Leo Lucassen

@Leolucassen

Leo Lucassen is hoogleraar arbeids- en migratiegeschiedenis en Directeur van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. Volgen

meer: Lodewijk Asscher PvdA Immigratie

PvdA presenteert nieuwe lijsttrekker, partijcongres op zaterdag

Telegraaf 18.01.2021 De PvdA maakt maandag om 12.00 uur bekend wie de nieuwe lijsttrekker wordt, nu Lodewijk Asscher zich naar aanleiding van de toeslagenaffaire heeft teruggetrokken. De benoeming wordt bekrachtigd tijdens een digitaal partijcongres op zaterdag 23 januari.

Asscher stapte op als lijsttrekker om te voorkomen dat de nasleep van de toeslagenaffaire zijn partij zou schaden. Vorige maand verscheen een vernietigend rapport over de zaak, waar hij als minister van Sociale Zaken in het vorige kabinet ook nauw bij betrokken was.

Vele duizenden ouders werden de dupe van een nietsontziende jacht op fraude met de kinderopvangtoeslagen. Zij werden ten onrechte beschuldigd van gesjoemel en moesten enorme bedragen terugbetalen. Dat was mede het gevolg van beleid dat op het ministerie van Sociale Zaken werd bepaald.

Het partijbestuur van de PvdA gaf vorige week al aan haast te willen maken met de benoeming van een nieuwe lijsttrekker. De Tweede Kamerverkiezingen zijn op 17 maart.

Meer over de mogelijke opvolger van Lodewijk Asscher in een nieuwe podcast Afhameren met Wouter de Winther:

BEKIJK MEER VAN; lokale verkiezingen Lodewijk Asscher Den Haag Partij van de Arbeid

Lilianne Ploumen lijsttrekker PvdA

Telegraaf 18.01.2021  Lilianne Ploumen is de nieuwe lijsttrekker van de PvdA. Dat melden ingewijden aan De Telegraaf. Zij wordt vanmiddag voorgedragen in Amsterdam.

Zaterdag wordt haar lijsttrekkerschap tijdens het congres van de partij bekrachtigd. Ploumen neemt het stokje over van Lodewijk Asscher, die vorige week opstapte vanwege zijn rol in de toeslagenaffaire.

Ploumen loopt al een tijdje mee aan het Binnenhof. Zo was ze minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in het tweede kabinet van Rutte. Daarvoor was ze partijvoorzitter van de PvdA.

In 2017 ging ze aan de slag als Kamerlid. De PvdA behaalde toen tijdens de verkiezingen met negen zetels een dramatisch resultaat. Ploumen stond op nummer 10 op de kieslijst maar kwam door voorkeursstemmen alsnog de Kamer in.

BEKIJK MEER VAN; overheid partijen en bewegingen Lilianne Ploumen Partij van de Arbeid

Asscher wilde premier worden, maar rol in toeslagenaffaire nekte hem

NOS 14.01.2021 Vorige week zei Lodewijk Asscher nog dat juist hij bij uitstek geschikt is om het vertrouwen van de burgers in de overheid te herstellen. Hij had als oud-minister van Sociale Zaken weliswaar een belangrijke rol gespeeld in de toeslagenaffaire, maar met al zijn ervaring zou hij de komende jaren als geen ander de slachtoffers kunnen vertegenwoordigen.

“Ik ben de enige oppositieleider die weet hoe het is om in een regering te zitten. En ik ben de enige oud-minister die vanuit de Kamer vier jaar volksvertegenwoordiger is geweest”, zei de PvdA-leider, die vanochtend bekendmaakte dat hij zich terugtrekt als lijsttrekker. Het bleek buiten de waard gerekend. Binnen en buiten de partij stelden critici dat Asscher vanwege zijn verantwoordelijkheid in de toeslagenaffaire niet meer geloofwaardig was als lijsttrekker.

‘Broedermoord’

Lodewijk Asscher (46) werd eind 2016 lijsttrekker van de PvdA. De leden verkozen hem boven de zittende leider Diederik Samsom, die daarop direct uit de Tweede Kamer vertrok. De harde strijd tussen de twee partijprominenten deed de partij, vlak voor de verkiezingen, geen goed. Een deel van de achterban sprak van “broedermoord”.

De PvdA leed in maart 2017 een historisch verlies. De partij verloor 29 zetels en hield er nog negen over. Zijn rivalen in de Tweede Kamer mogen Asscher er in debatten nog graag aan herinneren dat hij als vicepremier en minister in het VVD-PvdA-kabinet-Rutte II, aansprakelijk is voor veel beleid waartegen hij nu in het geweer komt.

Toeslagenaffaire

Lodewijk Asscher was in het kabinet-Rutte II vice-premier en minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In die rol was hij medeverantwoordelijk voor de affaire met de kinderopvangtoeslag. Daarin moesten duizenden ouders ten onrechte grote sommen geld terugbetalen, waardoor velen grote financiële problemen kregen.

Voor de parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag bood Asscher zijn excuses aan. Hij zei dat hij weliswaar aan een ander stelsel werkte, waarin ouders niet zo hard zouden worden aangepakt, maar dat dit niet genoeg was. Hij had niet in de gaten gehad hoeveel ouders inmiddels in financiële nood verkeerden. “Ik vel over mijn eigen optreden een hard oordeel”, zei hij.

Voordat Diederik Samsom hem voor een ministerspost vroeg, was Lodewijk Asscher PvdA-wethouder in Amsterdam. Zijn naam zoemde al rond sinds het onverwachte vertrek van PvdA-leider Cohen in 2012. Sommigen zagen hem als de ideale opvolger, maar zelf vond hij de tijd nog niet rijp.

Vanuit de oppositie heeft Asscher de PvdA de afgelopen jaren “weer teruggebracht naar een meer klassiek sociaal-democratische koers, waarin het draaide om het begrip ‘bestaanszekerheid'”, zegt NOS-verslaggever Wilco Boom. “Dat is ook duidelijk zichtbaar in het nieuwe verkiezingsprogramma. De partij had dat verwaarloosd, vond hij. En dat was iedereen binnen de de PvdA van harte met hem eens.”

‘Goede debater’

Boom noemt het verlies van de lijsttrekker, twee maanden voor de verkiezingen, in verschillende opzichten een drama voor de partij. “Asscher is een hele goeie debater en een van de weinigen in de Kamer, met Wilders, die Rutte echt aan kan. Velen in de PvdA hoopten dat dit de partij bonuspunten zou opleveren in de komende verkiezingscampagne.”

Een jaar geleden stonden de sterren nog goed voor Asscher en de PvdA. De partij krabbelde in de peilingen overeind. En in de wandelgangen van een ledencongres sprak hij de ambitie uit om de volgende premier van Nederland te worden. “Ik heb de afgelopen jaren het hele land doorgereisd. Er is veel behoefte aan een fatsoenlijk, eerlijk Nederland en ik wil daar wel leiding aan geven.”

‘Sorry is niet genoeg’

Het onderzoek naar de kinderopvangtoeslagen maakte een einde aan die toekomstplannen. In aanloop naar het verkiezingscongres van komend weekend steunde een flinke groep PvdA-leden een motie om Asscher weg te sturen. Voor hen was Asscher vanwege zijn aandeel in de affaire van zijn voetstuk gevallen. “Daar kom je niet mee weg met een ‘sorry’, hoe goedbedoeld ook”, zei de indiener in Nieuwsuur.

Daartegenover deden vierhonderd leden,, onder wie partijprominenten, een oproep aan Asscher om juist aan te blijven. Het helpt niet om één persoon aan de schandpaal te nagelen, concludeerden zij. Maar het was niet voldoende. In een onderzoekje dat gisteren werd gepubliceerd, kwam naar voren dat er ook buiten de PvdA kritiek was. Op de vraag wie zijn functie zou moeten neerleggen vanwege de toeslagenaffaire, noemden de meeste respondenten de PvdA-lijsttrekker.

Verklaring Asscher: ‘Stel me niet opnieuw verkiesbaar’

BEKIJK OOK

Lodewijk Asscher: op handen gedragen in Amsterdam, afgedankt in Den Haag

AD 14.01.2021 Lodewijk Asscher was het bekendste politieke zondagskind dat het Amsterdamse stadhuis in lange tijd heeft voortgebracht. De PvdA’er zette de stad naar zijn hand. ‘Ik accepteer het als mensen teleurgesteld zijn in wat ik wel en niet heb bereikt.’

Zo gestaag als zijn weg naar het hoogste platform van de Nederlandse politiek verliep, zo abrupt is nu zijn vertrek. De toeslagenaffaire, waarvoor Asscher tussen 2012 en 2017 als minister van Sociale Zaken mede verantwoordelijk was en die zoveel leed heeft veroorzaakt, doet hem nu de das om.

Lodewijk. Een naam die in de Stopera al kort na zijn komst als raadslid in 2002 met iets van respect en verwachting wordt uitgesproken. Na studies psychologie en rechten en een promotieonderzoek werkte hij kort voor de Universiteit van Amsterdam. Zonder veel discussie wordt Asscher in 2004 na het aftreden van Rob Oudkerk fractievoorzitter en partijleider in Amsterdam. Vanaf het begin valt hij in de raad op door zijn intelligentie en soepele debattechniek. Hij is ook nog eens aimabel en bovendien zonder vijanden. Hij heeft gezag.

Oppermachtig

Lodewijk Asscher komt op in de tijd dat PvdA nog oppermachtig is als bestuurspartij in Amsterdam. Hoe de PvdA het heeft bedacht, zo gaat het meestal. Met een klein en hecht groepje medewerkers wil hij snel en vooral veel verschillende dingen bereiken. ‘Resultaat boven relatie’ is daarbij hun informele slogan.

Ook op persoonlijk vlak kan Asscher dwingend zijn. Als VVD-wethouder Frits Huffnagel in 2005 wordt gesnapt met gerommel met bonnetjes, gaat Asscher bij hem thuis op bezoek. Samen drinken ze een fles whisky leeg en aan het einde van de avond treedt Huffnagel vrijwillig af.

2007: raadsvergadering in de Stopera. Lodewijk Asscher in gesprek met burgemeester Job Cohen. © Klaas Fopma

Onder Asschers leiding, en met stemmenkanon Ahmed Aboutaleb aan zijn zijde, behaalt de Amsterdamse PvdA in 2006 een monsterzege: van 15 naar 20 zetels. Op zijn 32ste wordt Asscher wethouder Financiën en locoburgemeester, en is na burgemeester Cohen de machtigste politicus van Amsterdam. Bij zijn installatie vraagt een D66-raadslid over welke relevante werkervaring hij beschikt. Asscher grapt zich eruit door te vertellen over de zakgeldonderhandelingen met zijn vader.

Gevecht met Zalm

Al in zijn eerste maanden laat Asscher zich gelden, als hij een barrière opwerpt voor het plan van minister Gerrit Zalm (Financiën) om luchthaven Schiphol te privatiseren. Het gevecht met Zalm, dat uiteindelijk in het voordeel van Amsterdam wordt beslecht, zorgt ervoor dat Asscher landelijk op de kaart komt te staan.

Met een paar topambtena­ren verzint hij een list die al snel de Asscher­norm gaat heten

In de loop van 2008 stort hij zich op de aanpak van zwakke scholen, nog zo’n dossier waarmee hij zich profileert. Van de ruim 200 basisscholen in de stad staan er 38 te boek als zwak. Dáár wil hij iets aan doen. Er is één probleem: formeel gaat de wethouder alleen over de schoolgebouwen.

Met een paar topambtenaren verzint hij een list die al snel de Asschernorm gaat heten: basisscholen kunnen extra geld krijgen om het onderwijs te verbeteren, in ruil voor medezeggenschap van de gemeente. Dat leidt tot wrevel in de onderwijssector, maar Asscher boekt er resultaat mee. Uiteindelijk resteren er vijf zwakke scholen.

Wallenproject

Internationale bekendheid én de eerste kritiek ontstaat bij het Coalitieproject 2012, dat in de volksmond de ‘opschoning van de Wallen’ zou gaan heten. Al in 2005 zette Asscher zijn zorgen uiteen in het boekje Nieuw Amsterdam: ‘Als we weten dat de raamprostitutie in handen is van een klein aantal criminelen, als we weten dat voor een flink aantal vrouwen een achtergrond van gedwongen prostitutie speelt, als we weten dat Amsterdam voor veel loverboys een gouden afzetmarkt is, hoe trots kunnen we dan precies op onze Wallen zijn?’ schreef Asscher.

Lodewijk Asscher, als 31-jarige lijsttrekker van de PvdA in Amsterdam. © ANP

Asschers doel is om het gebied, waar de overheid vrij weinig te zeggen heeft, te reguleren, mensenhandel in de prostitutiesector te bestrijden en de Wallen ruimtelijk weer op een woonwijk te laten lijken. Coffeeshops worden gesloten, tientallen raambordelen uitgekocht, onder aanzwellende kritiek. Asscher wordt de ‘vertrutting’ van Amsterdam in de schoenen geschoven. Maar voordat het project wordt bijgestuurd, is Asscher alweer met iets anders bezig.

Als de PvdA in 2012 samen met de VVD in een regering stapt, zijn de verwachtingen over een transfer van ‘wonderboy’ Asscher torenhoog. ‘Er hangt iets nieuws in de lucht, iets ongewoons, en het gezicht dat daarbij past, is dat van Lodewijk Asscher,’ schrijft Volkskrant-columnist Bert Wagendorp. ‘Ik hou van Lodewijk Asscher,’ schreef journalist Frénk van der Linden. Vicepremier en minister van Sociale Zaken, wordt uiteindelijk zijn nieuwe baan.

Beladen geschiedenis

Privé gaat het Asscher voor de wind, niet vanzelfsprekend gezien de beladen geschiedenis van zijn familie, die getekend werd door de Tweede Wereldoorlog. Bram Asscher, de vader van Lodewijk, was lid van de VVD, totdat Mark Rutte zei dat wat hem betreft het verbod op het ontkennen van de Holocaust kon worden opgeheven. “Mijn vader was tegenover ons eerlijk over zijn demonen,” zegt de zoon.

“Hij praatte er met ons over en daardoor konden wij begrijpen waarom hij soms zo verdrietig was of stil. Het uitte zich bij hem in de neiging om vooral niet op te willen vallen. Nooit opvallen. Hij was bezorgd als ik wel opviel. Ga toch niet op die lijst staan, jongen, zei hij dan.”

2010: bij de beëdiging van Eberhard van der Laan als burgemeester van Amsterdam. © Jean-Pierre Jans

Knipsels

Bestuurlijk gezien zijn de vijf jaar als minister succesvol te noemen, het kabinet-Rutte-Asscher bezuinigt grondig en herstelt het nationale huishoudboekje na de enorme banken- en financiële crisis. Maar dat gaat ten koste van het geloof in de PvdA in de samenleving. In 2017 verliest lijsttrekker Asscher 29 zetels, het grootste verlies van een politieke partij ooit.

Ook in de oppositiejaren die daarna volgen, lukt het Asscher niet om de partij groot te maken, meer dan 20 zetels lijkt niet meer haalbaar. Een peiling deze week gooide de PvdA terug naar 11 zetels, twijfels over Asschers rol bij de toeslagenaffaire werden als belangrijkste reden genoemd. Zijn rol als lijsttrekker blijkt donderdag onhoudbaar.

In zijn afscheidsinterview als wethouder met Het Parool in 2012, op het toppunt van zijn roem, zei Asscher: “Ik ga ervan uit dat iedereen begrijpt dat de verwachtingen nu zo zijn opgevoerd dat ik die onmogelijk kan waarmaken. Ik bewaar al die knipsels wel voor op de ijskast, voor als het een keer minder gaat. En dat laat vast niet lang op zich wachten.”

Reacties op vertrek PvdA-leider Asscher: ‘Bijkomen van de klap’

NOS 14.01.2021 Binnen de PvdA is met ontzetting gereageerd op het plotselinge vertrek van partijleider Lodewijk Asscher. Kamerlid Lilianne Ploumen zegt dat ze pas vanochtend hoorde van het besluit. “Het is absoluut een klap, ik ben ontdaan.”

Ploumen is nummer 3 op de PvdA-lijst en op dit moment waarnemend fractievoorzitter, maar op de vraag over opvolging wil ze niet ingaan. “We gaan bijkomen van de klap en hoe het allemaal verdergaat is aan de partijvoorzitter.”

Kamervoorzitter Khadija Arib noemt het opstappen “vreselijk, onnodig en onterecht”. “Hij had al duidelijk excuses aangeboden en niet zo’n klein beetje ook.” Net als Ploumen wil Arib (nummer 2 op de lijst) het niet hebben over de opvolging. “Eerst verwerken dat een heel fijne collega gedwongen is om af te treden.”

Partijvoorzitter Nelleke Vedelaar zegt op korte termijn mededelingen te doen over hoe verder moet . Verder heeft ze lovende woorden over voor Asscher. “Lodewijk heeft onze partij de afgelopen jaren een nieuw gezicht gegeven. Met verve heeft hij de onfatsoenlijke keuzes van Rutte III tegenwicht geboden.”

Sociaaldemocratische idealen

Kamerlid Henk Nijboer, nummer 4 op de PvdA-lijst, zegt verdrietig te zijn en respect te hebben voor het besluit. “De PvdA is Lodewijk grote dank verschuldigd voor zijn leiderschap, inspiratie en inzet voor onze sociaaldemocratische idealen.”

PvdA-fractie ontdaan door opstappen Asscher

Asscher trekt zich terug als lijsttrekker vanwege zijn rol in de kinderopvangtoeslagaffaire. Als minister in het vorige kabinet was hij medeverantwoordelijk voor wat er is misgegaan.

“Ik had, heb en houd grote waardering”, zegt minister-president Rutte na het vertrek van Asscher. Mark Rutte roemt Asschers “enorme inzet voor ons land”. Asscher was vicepremier en minister van Sociale Zaken in het tweede kabinet-Rutte. Op Twitter schrijft de premier dat hij zojuist heeft gesproken met de vertrekkende PvdA-voorman. “Ik wens hem persoonlijk het allerbeste.”

Gedupeerde ouders

Advocaat Vasco Groeneveld deed eerder deze week aangifte tegen Asscher en vier andere (oud)-bewindslieden namens twintig gedupeerden. “Een goede, maar wel late stap”, zegt Groeneveld over het besluit van Asscher. Hij is overigens niet van plan de aangifte in te trekken. “Ook mensen die uit de politiek zijn vertrokken kunnen strafrechtelijk aansprakelijk zijn voor hun nalatigheid toen ze nog minister waren.”

GroenLinks-leider Jesse Klaver prijst Asscher. “Moedig en integer besluit. Ik heb genoten van onze samenwerking en ik ga je missen. Het ga je goed, Lodewijk.” De twee hadden een paar maanden geleden afgesproken niet zonder elkaar deel uit te gaan maken van een nieuw kabinet.

D66-leider Sigrid Kaag uit haar “grote waardering voor de toewijding waarmee Lodewijk Asscher ons land en de stad Amsterdam heeft gediend”. Voordat hij naar Den Haag kwam, was Asscher wethouder in de hoofdstad. Gert-Jan Segers van de ChristenUnie laat weten respect te hebben voor Asschers inzet voor de publieke zaak en zegt “deze begenadigd politicus” te gaan missen.

BEKIJK OOK;

Reacties op vertrek Lodewijk Asscher als lijsttrekker PvdA: ‘Een moedig besluit’

Den HaagFM 14.01.2021 Geschokt, begrip en verbazing. De reacties van meerdere Haagse kopstukken van de Partij van de Arbeid over het vertrek van Lodewijk Asscher als landelijke lijsttrekker lopen erg uiteen. Lodewijk Asscher stapt op naar aanleiding van de kinderopvangtoeslagaffaire. ‘Het is schrikken en maakt het zeker spannend komende tijd’, aldus gemeentefractievoorzitter Mikal Tseggai.

Asscher was tussen 2012 en 2017 minister van Sociale Zaken, toen duizenden ouders door de Belastingdienst onterecht als fraudeur werden bestempeld. Sommige van hen moesten onterecht tienduizenden euro’s terugbetalen. Na het rapport vroegen veel mensen rondom de partij zich af of Asscher nog wel aan kon blijven als lijsttrekker. Na excuses en een brief aan de partij besluit Asscher donderdag toch om zijn taken neer te leggen.

Asscher maakt zijn termijn in de Tweede Kamer af als Kamerlid. Lilianne Ploumen neemt zijn rol als fractievoorzitter over.

‘Hij trekt het boetekleed aan’
‘Het is erg nieuws voor Lodewijk en voor de PvdA’, aldus Tseggai, die voor de Partij van de Arbeid in de gemeenteraad zit. ‘Maar ik vind het heel knap dat hij open het gesprek is aangegaan met de commissie en de slachtoffers van de toeslagenaffaire.’ Daar wil Tseggai het bij laten. ‘Ik denk dat het niet aan mij is om hier nu een uitspraak over te doen.’

Willem Minderhout, inwoner van Den Haag en statenlid voor de PvdA in Zuid-Holland, noemt het een ‘eervol besluit’. ‘Hij is een van de weinige die het boetekleed heeft aangetrokken en heeft uitgelegd waarom dingen lopen zoals ze zijn’, aldus Minderhout. ‘Een tragisch beroep, de politiek’, zucht hij daarbij. Het statenlid hoopt dat er een goede vervanger voor Asscher komt, die deze schok voor de naderende verkiezing, 17 maart, kan opvangen. ‘We zitten in een moeilijke situatie op dit moment. Ik hoop dat de partijen zich van deze klap weten te herstellen.’

Martijn Balster, wethouder voor de PvdA, noemt het een ‘pijnlijk maar zeer te respecteren besluit’. Ook roemt hij het dat Asscher deze beslissing heeft gemaakt naar aanleiding van de toeslagenaffaire. ‘Diep respect voor de verantwoordelijkheid die hij voelt en neemt. Voor de slachtoffers en de rest van Nederland is het van groot belang dat er nu echt een einde komt aan het diepe wantrouwen richting burgers die in hun dagelijks leven afhankelijk zijn van een betrouwbare en eerlijke overheid.’

‘Mensen maken fouten, ook ministers’
PvdA-coryfee Adri Duivensteijn, oud-wethouder van Den Haag, is minder te spreken over het besluit van Asscher. Hij schrijf in een brief, die in handen is van Den Haag FM: ‘Alsof Asscher zitting heeft in het Kabinet-Rutte III, dat alweer zo’n vier jaar aan het bewind is. (…) Het is ook dat kabinet dat deze Tweede Kamerleden – en daarmee ons parlement – onjuist heeft voorgelicht en stelselmatig signalen negeerde dat er zich een ramp aan het voltrekken is bij de ontvangers van kindertoeslag.’

Met andere woorden: van hem hoeft Asscher niet het boetekleed aan te trekken, omdat Asscher al vier jaar niet in het kabinet zit. Hij beaamt dat Asscher fouten heeft gemaakt in zijn tijd als minister van Sociale Zaken, maar ‘heeft daarvoor publiekelijk zijn excuses aangeboden’, aldus Duivensteijn. ‘Fouten worden gemaakt door mensen, ook als zij minister zijn.’ Tot slot beschrijft de coryfee dat met het vertrek van Asscher volgens hem de koers van de partij vertrekt. ‘Zij die de leider, die van zijn fouten heeft geleerd, wilde wegsturen zijn blind voor het feit dat wij de koers weer allang weer hebben teruggevonden.’

PvdA-leider Lodewijk Asscher weg, wie volgt hem op?

AD 14.01.2021 Na het vertrek van Lodewijk Asscher als lijsttrekker van de PvdA lijkt er geen gedoodverfde opvolger te zijn. Een greep uit de mogelijkheden die de partij heeft.

Khadija Arib (60)
Als voorzitter van de Tweede Kamer kent Khadija Arib een hoge mate van populariteit en als vrouw zou ze wellicht een extraatje brengen in de verkiezingsstrijd. Het is echter maar de vraag of Arib leiderschap ambieert. Een keiharde debater was het nooit, de vraag is of ze een felle campagne zou (moeten) willen. Ze verwierf de laatste jaren toch vooral naam door als Kamervoorzitter ‘boven de partijen te staan’.

In een interview met De Telegraaf liet ze recent vooral merken als voorzitter door te willen. „Oh ja. Als ik geen Kamervoorzitter word, dan zie ik dat dan wel. Maar als je in de Kamer wordt gekozen, moet je ook gewoon in de Kamer gaan zitten. Dat is gewoon zo.” Procedureel is ze wel de logische opvolger. Ze is de nummer twee op de lijst, dus de PvdA zal eerst bij haar langs moeten.

Lees ook;

Lilianne Ploumen tijdens Prinsjesdag. © EPA

Liliane Ploumen (58)
Oud-minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, oud-partijvoorzitter, nu een Tweede Kamerlid. De in Maastricht geboren Lilianne Ploumen kent in ieder geval alle metiers aan het Binnenhof. Ze is vandaag ook al direct aangewezen als vervanger voor Asscher als PvdA-fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Of de partij met haar de verkiezingen in wil als lijsttrekker is een tweede vraag. En of zij zelf wil. Recent zei ze wel dat het ‘een kwestie van tijd is voordat we een vrouwelijke premier hebben’. ,,Ik vind dat vrouwen, vooral die van mijn generatie, nog wel eens te bescheiden zijn.” Opvallend: Ploumen bracht onlangs een boek uit, met de ambitieuze titel De deur naar de macht.

Eurocommissaris Frans Timmermans lijkt niet beschikbaar, maar heeft wel profiel binnen de partij en geniet veel bekendheid. © EPA

Burgemeester Ahmed Aboutaleb lijkt te verliefd te zijn op Rotterdam en zijn baan als burgemeester om daar te vertrekken. © ANP

Frans Timmermans (59)
Hij heeft nu hoog en droog een baan als Eurocommissaris en vicevoorzitter van de Europese commissie, dus de kans is klein dat Frans Timmermans zich tot het Nederlandse podium wil beperken. Niet in de laatste plaats vanwege zijn eigen ego. Toch zullen enkele PvdA’ers hoopvol zijn kant op kijken. Als ex-minister/ex-staatssecretaris/ex-Kamerlid weet hij hoe de hazen lopen en hij wist de meest recente verkiezingsoverwinning binnen te slepen voor de partij, bij de Europese stembusgang in 2019.

Ahmed Aboutaleb (59)
Hij zwoer dat hij niet zou terugkeren naar politiek Den Haag, zo erg had de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb het gehad met de stroperige landelijke politiek. Hij was in 2007 en 2008 staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, maar vond pas echt zijn plek als burgervader in Rotterdam. Het kostte hem een paar jaar om daar de harten te veroveren, maar leidt de stad nu met veel gezag, lijkt het. Eind 2019 liet hij echter weten dat hij nog eens zes jaar door wil als burgemeester, zijn derde termijn begint deze maand. Hij zei toen de ambitie te hebben om de volle zes jaar te dienen, maar zei ook: ,,Maar mensen met een plan voor het leven wens ik veel succes.”

Attje Kuiken (PvdA) is een minder voor de hand liggende keuze, maar heeft veel steun binnen de partij. © ANP

Attje Kuiken (43)
Minder bekend, maar zeker niet minder geliefd onder PvdA’ers is Tweede Kamerlid Attje Kuiken. Zou zomaar een dark horse kunnen zijn. Ze staat in het parlement bekend om haar soms felle toon, maar VVD’ers weten dat er ook betrouwbare afspraken met haar te maken zijn in een coalitie. Veelzeggend ook: in 2016 viel ze geruisloos in als fractievoorzitter tijdens het kabinet Rutte-II toen Diederik Samsom terugtrad. Daarnaast viel ze als ondervoorzitter van de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag op door haar scherpe en doortastende ondervragingen.

PvdA moet snel op zoek naar opvolger Asscher

NOS 14.01.2021 Het bestuur van de PvdA heeft weinig tijd om een opvolger te zoeken voor Lodewijk Asscher, die zich vanmorgen terugtrok als lijsttrekker. Over ruim twee weken, op 1 februari, moet de kandidatenlijst voor de verkiezingen van 17 maart ingeleverd zijn bij de Kiesraad. Een week daarvoor wil de partij een uitgesteld congres houden om de lijst definitief vast te stellen.

Omdat die lijst nog niet is vastgesteld, kan de partij nog iemand voordragen van buiten Den Haag, en die niet op de voorlopige lijst staat. Direct wordt daarbij gedacht aan Ahmed Aboutaleb. De Rotterdamse burgemeester wordt door veel leden al langer gezien als mogelijke ‘redder’ van de PvdA.

Populair

Aboutaleb is populair in Rotterdam en zou veel kiezers kunnen trekken, zo wordt geredeneerd. Maar hij is ook herstellende van een schildklieraandoening en is in de Maasstad net begonnen aan een nieuwe benoemingsperiode.

Aboutaleb wil vandaag niet reageren op de vraag of hij beschikbaar is. “Ik laat het nu eerst bezinken. Het is aan de partij”, zei hij in het Rotterdamse stadhuis.

Niet beschikbaar

Er werd ook even naar Brussel gekeken, waar Frans Timmermans Eurocommissaris is. Timmermans is de laatste PvdA’er die een echt succesvolle verkiezingscampagne voerde. Bij de verkiezingen voor het Europees Parlement in 2019 kwam de PvdA met hem als lijsttrekker tot verrassing van velen als grootste Nederlandse partij uit de bus.

Waarom zou hij dat kunstje in Den Haag niet kunnen herhalen, denken sommige PvdA’ers. Maar Timmermans is niet beschikbaar, zo laat hij vandaag weten.

De PvdA kan het ook dichter bij huis zoeken. Achter Asscher staan Khadija Arib en Lilianne Ploumen op de plaatsen 2 en 3 van de voorlopige kandidatenlijst.

Bekend gezicht

Arib is als alom gewaardeerd Kamervoorzitter een bekend gezicht voor alle Nederlanders en daarmee een mogelijk stemmenkanon. Probleem is wel dat ze als lijsttrekker ineens inhoudelijke, partijpolitieke debatten moet gaan voeren, terwijl ze als voorzitter vooral neutraliteit wil uitstralen.

Ploumen is misschien minder bekend voor de kiezers, maar heeft wel ruime ervaring in Den Haag. Als minister voor Ontwikkelingssamenwerking en de laatste vier jaar als vice-fractievoorzitter van de fractie. Onlangs kwam er een autobiografisch boek van haar uit, met de omineuze titel De deur naar de macht.

BEKIJK OOK;

Van Arib tot Timmermans: wie komen er in beeld als opvolger van Asscher?

NU 14.01.2021 De druk op Lodewijk Asscher om politieke verantwoordelijkheid te nemen in de kinderopvangtoeslagenaffaire leidde er donderdag dan toch toe dat hij het lijsttrekkerschap van de PvdA opgeeft. Met nog twee maanden voor de Tweede Kamerverkiezingen moeten de sociaaldemocraten op zoek naar een nieuw boegbeeld. Wie zijn de kandidaten?

Een blik op de kandidatenlijst laat direct twee kandidaten met een sterk profiel zien. Op nummer twee staat Kamervoorzitter Khadija Arib en op plek drie Lilianne Ploumen. Van beide vrouwen is zo kort na Asschers besluit nog niet bekend of zij beschikbaar zijn.

Khadija Arib
Arib geniet als Kamervoorzitter grote bekendheid en populariteit vanwege de wijze waarop zij de Tweede Kamervergaderingen leidt en opkomt voor de belangen van de Kamer. Dat betekent wel dat zij in de afgelopen jaren wat minder van haar partijkleur heeft kunnen laten zien.

Lilianne Ploumen
Een andere kanshebber is Ploumen. Zij was eerder partijvoorzitter en maakte internationaal naam door als minister van Buitenlandse Handel met de campagne #SheDecides op te komen voor vrouwenrechten, nadat de Amerikaanse president Donald Trump de financiering voor internationale organisaties die zich inzetten voor veilige abortus had stopgezet.

Zie ook: Vier vragen over de toeslagenaffaire die Asscher de das omdeed

Ahmed Aboutaleb
Ook Ahmed Aboutaleb, de burgemeester van Rotterdam, komt in beeld. Vier jaar geleden werd hij al genoemd bij de lijsstrekkersstrijd, die uiteindelijk tussen Diederik Samsom en Lodewijk Asscher ging. Hij haakte toen echter af omdat hij niet wilde meedoen aan een lijsttrekkersverkiezing. Of Aboutaleb beschikbaar is, is nog maar de vraag. De burgemeester van de havenstad is deze maand begonnen aan zijn derde termijn.

Jeroen Dijsselbloem
Een andere sterke kandidaat die de partij in huis heeft is Jeroen Dijsselbloem. De kansen van Dijsselbloem lijken echter klein. Hij was in de vorige regeerperiode minister van Financiën en uiteindelijk deels politiek verantwoordelijk voor de problemen bij de Belastingdienst.

Frans Timmermans of Diederik Samsom
Frans Timmermans voerde de afgelopen Europese verkiezingen een succesvolle campagne en maakte van de PvdA de grootste Nederlandse partij in het Europees Parlement. Oud-PvdA-leider Diederik Samsom sloot zich kort daarna aan als rechterhand van de eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie, een machtige positie waarvan nog maar de vraag is of een van hen bereid is deze op te geven.

Asscher legt uit waarom hij zich terugtrekt als lijsttrekker

Lees meer over: Politiek  Khadija Arib  PvdA  Ahmed Aboutaleb  Binnenland

Dit zijn de mogelijke opvolgers van Lodewijk Asscher als leider van de PvdA

RTL 14.01.2021 Lodewijk Asscher trad vandaag – toch nog onverwacht – terug als PvdA-leider vanwege zijn rol in de toeslagenaffaire. Maar de vraag wie hem binnen de partij moet gaan opvolgen is nog niet zo eenvoudig te beantwoorden. Een aantal namen doet de ronde. PvdA-watcher voor RTL Nieuws, Roel Schreinemachers zet de voors en tegens van een aantal mogelijke kandidaten op een rij.

Lilianne Ploumen

Oud-voorzitter van de PvdA, oud-minister en huidig Kamerlid Lilianne Ploumen is de waarnemend fractievoorzitter na het aftreden van Asscher. De ambitieuze Ploumen werd 58 jaar geleden geboren in Maastricht als de dochter van een melkboer.

Ploumen profileerde zich als minister voor internationale vrouwenrechten en richtte She Decides op voor veilige abortussen en kraamzorg in arme landen. Ploumen werd na haar ministerschap in de Kamer gekozen met voorkeurstemmen. Het zou haar naar verluid niet ontbreken aan ambitie.

Schreinemachers: “Ook al zat Ploumen in het vorige kabinet, ze had geen directe betrokkenheid bij de toeslagenaffaire. Als zij lijsttrekker wordt, doorkruist dat in elk geval de strategie van D66. Die partij dacht door met een vrouwelijk leider te komen, de enige vrouwelijke premierskandidaat te hebben.”

Lees ook:

Lodewijk Asscher stopt als lijsttrekker voor PvdA

Khadija Arib

De huidige voorzitter van de Tweede Kamer staat op nummer 2 op de kieslijst van de PvdA.  De 60-jarige politica zit sinds 1998 in de Tweede Kamer en is sinds 2016 voorzitter van diezelfde Kamer. Arib is geboren in Marokko en kwam op haar 15de naar Nederland. Ze deed hier de Sociale Academie en studeerde Sociologie. Na een maatschappelijke carriere kwam ze in 1998 in de Kamer. Daar was ze een van de initiatiefnemers voor het instellen van een Kinderombudsman.

Schreinemachers: “Als Kamervoorzitter geniet Arib grote bekendheid en is ze is – zeker binnen de PvdA – ook populair. Of ze ook uit het juiste hout is gesneden voor de rol van lijsttrekker, is maar de vraag. Bovendien heeft ze er geen geheim van gemaakt dat ze graag door wil als Kamervoorzitter, en of ze die ambitie wil inruilen voor de onzekere positie van lijsttrekker…”

Ahmed Aboutaleb

De burgemeester van Rotterdam wordt bij de PvdA altijd genoemd als er een belangrijke vacature te vergeven is. De 59-jarige Aboutaleb is sinds 2009 burgemeester van de havenstad en is daar bijzonder populair. Aboutaleb werd geboren in Marokko en kwam, net als Arib, op zijn 15de naar Nederland. Na de hts begon hij als verslaggever, werd persvoorlichter, ambtenaar en in 2004 wethouder in Amsterdam. Drie jaar later werd hij staatssecretaris van Sociale Zaken.

Schreinemachers: “Aboutaleb werd ook vier jaar geleden genoemd als mogelijke lijsttrekker. Toen deed hij uiteindelijk niet mee aan de lijsttrekkersverkiezing. Nu is hij herstellende van een operatie en valt om die reden waarschijnlijk af. En de vraag is of hij succesvol zou zijn in de rol van lijsttrekker. Aboutaleb zou niet de eerste zijn die meer bestuurder blijkt te zijn dan politicus.”

PvdA-leider Asscher stopt na discussie over zijn rol toeslagenaffaire

Diederik Samsom

De 49-jarige Diederik Samsom was politiek leider van de PvdA van 2012 tot 2016. De kernfysicus was sinds 2003 Kamerlid. In 2016 verloor hij de leiderschapsverkiezing van de partij, uitgerekend van Lodewijk Asscher. Hij trad direct terug als Kamerlid. Inmiddels is hij kabinetschef van Europees Commissaris Timmermans.

Schreinemachers: “Samsom lijkt me geen serieuze optie. De PvdA koos al voor Asscher omdat ze dachten dat ze met Samsom het verlies nooit goed zouden kunnen maken. En je kunt je afvragen of hij nu wel voor de wonderbaarlijke wederopstanding zou kunnen zorgen. Ook voor hem geldt dat ie nu een mooie baan heeft in Brussel, die hij dan zou moeten inruilen voor een ongewis avontuur in Den Haag. Niet ondenkbaar dat dit zou eindigen met een slecht resultaat voor de PvdA, waarbij zijn positie dan weer ter discussie zou staan.”

Frans Timmermans

Ook de naam van Frans Timmermans, de oud-minister en sinds 2019 Eurocommissaris en vicevoorzitter van de Europese Commissie, valt vaak. De in Maastricht geboren Timmermans studeerde Frans en Europees recht en maakt er geen geheim van dat hij maar liefst 5 vreemde talen spreekt. Hij kwam in 1998 in de Tweede Kamer, werd later staatssecretaris Europese Zaken en minister van Buitenlandse Zaken.

Hij zorgde bij de laatste Europese verkiezingen voor een verkiezingsoverwinning voor de PvdA in Nederland. Hoewel sommige PvdA’ers hopen en denken dat Timmermans dat kunstje bij de landelijke verkiezingen zou kunnen herhalen, is het al duidelijk geworden dat de Europees Commissaris geen behoefte heeft om de volgende PvdA-leider te worden.

Vertrek Asscher: ‘Grotere kans dat het kabinet nu ook opstapt’

Dossier Toeslagenaffaire

Het blootleggen van de misstanden bij de Belastingdienst in de Toeslagenaffaire, is terug te lezen in de artikelen en video’s die RTL Nieuws hierover heeft gepubliceerd. Bekijk het hele dossier.

RTL Nieuws; Lodewijk Asscher Diederik Samsom Frans Timmermans Khadija Arib Lilianne Ploumen Ahmed Aboutaleb PvdA Tweede Kamerverkiezingen

Vertrek Asscher: ‘Grotere kans dat het kabinet nu ook opstapt’

RTL 14.01.2021 Nu Lodewijk Asscher vertrekt als lijsttrekker van de PvdA vanwege de toeslagenaffaire, is de kans groter dat het kabinet ook opstapt. Dat zegt politiek verslaggever Roel Schreinemachers. “Zijn opstappen zet de discussie in het kabinet verder op scherp.”

Meer: Lodewijk Asscher Mark Rutte PvdA Toeslagenaffaire Belastingdienst

PvdA-leider Asscher stopt na discussie over zijn rol toeslagenaffaire

RTL 14.01.2021 Lodewijk Asscher stopt als lijsttrekker van de PvdA na de discussie rond zijn rol in de toeslagenaffaire. Dat maakte hij bekend in een video. Asscher hoopt op een sterker PvdA na de verkiezingen. “Maar ik stel vast dat de discussie over mijn rol op dit moment het niet mogelijk maakt om daar voor te zorgen.”

Meer: Lodewijk Asscher

PvdA-leider Lodewijk Asscher niet meer verkiesbaar vanwege toeslagenaffaire

NU 14.01.2021 PvdA-leider Lodewijk Asscher stelt zich niet verkiesbaar tijdens de komende Tweede Kamerverkiezingen. Asscher zegt zijn positie als lijsttrekker op te geven omdat de “discussie” rondom zijn rol in de Kamer vanwege de toeslagenaffaire momenteel “te groot” is. Dat maakt hij donderdag 14.01.2021 bekend via Facebook.

Asscher lag sinds het verschijnen van het vernietigende onderzoek naar de kinderopvangtoeslagaffaire onder vuur bij een deel van de PvdA. Tussen 2012 en 2017 was Asscher als minister van Sociale Zaken betrokken bij de toeslagenaffaire. Aanstaande zaterdag zou de partij op het congres stemmen over de houdbaarheid van de positie van de partijleider.

Asscher betuigde zelf meermaals spijt over zijn rol in het schandaal waarbij duizenden ouders door de onrechtmatige fraudejacht in diepe ellende werden geduwd. Toch wilde hij door als lijsttrekker, omdat hij vond dat hij met zijn ervaring als minister van Sociale Zaken het systeem kon repareren. Daar ziet hij alsnog van af.

“Ik hoop vurig dat op 17 maart een sterkere PvdA wordt gekozen omdat ik denk dat dat essentieel is voor een eerlijke toekomst. Omdat ik vind dat we het moeten gaan hebben over een Nederland na corona.”, aldus Asscher. “Maar ik stel vast dat de discussie over mijn rol op dit moment, het niet mogelijk maakt om daarvoor te zorgen. Ik zie ernaar uit om op een andere manier, op een andere plek en op een ander moment de samenleving te dienen.”

Het is nog niet bekend wie het partijleiderschap van hem overneemt. Asscher zegt zijn termijn als Kamerlid uit te dienen.

Kabinet komt vrijdag bijeen over politieke gevolgen toeslagenaffaire

Vrijdag vergadert het kabinet over de politieke reactie. Betrokkenen overleggen al weken over het rapport Ongekend onrecht, over de misstanden bij de overheid rondom de kinderopvangtoeslag. Volgens Rutte wil het kabinet de tijd nemen om op alle vraagstukken in het rapport te reageren.

Asscher lijkt in zijn verklaring te verwijzen naar dat proces. “Ik vind dat we de democratie meer dienen met zelfreflectie dan met brute verontwaardiging. Dat we de democratie meer dienen door fouten toe te geven, en dat je daarmee fouten voorkomt, dan door tactisch zwijgen.”

Daar waar Asscher zich terugtrekt, lijkt een val van het kabinet van symbolische, maar wel grote waarde te zijn. Premier Mark Rutte, die door de commissie nadrukkelijk als een van de verantwoordelijken voor het schandaal wordt genoemd, heeft eerder al laten weten na de verkiezingen door te gaan als partijleider. CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra is als minister van Financiën eindverantwoordelijke op het departement, maar zal ook na een val niet terugtreden uit de politiek.

Asscher legt uit waarom hij zich terugtrekt als lijsttrekker

Ouders werden jarenlang onterecht als fraudeur aangemerkt

Duizenden ouders werden jarenlang door de belastingdienst onterecht als fraudeur aangemerkt, waarna velen in zware financiële problemen kwamen. Daardoor liepen relaties stuk en werden mensen hun huis uitgezet.

De fiscus maakte zich tevens schuldig aan etnisch profileren door ouders met een dubbele nationaliteit strenger te controleren. De commissie die de zaak onderzocht, oordeelde dat de grondbeginselen van de rechtstaat waren geschonden.

Dinsdag deed advocaat Vasco Groeneveld namens twintig gedupeerde ouders aangifte gedaan tegen vijf betrokkenen, onder wie Asscher. Ook Tamara van Ark (Medische Zorg), Wopke Hoekstra (Financiën), Eric Wiebes (Economische Zaken) en Menno Snel, de voormalig staatssecretaris van Financiën, worden op het matje geroepen.

Groeneveld stelt dat de (oud-)bewindslieden strafrechtelijk verwijtbaar hebben gehandeld, door na te laten wettelijke bepalingen uit te voeren, terwijl dat tot hun taak behoorde. Het gaat daarbij om een aantal beginselen van “behoorlijk bestuur”, waaronder het fair play-beginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel.

Zie ook: Kabinet praat vrijdag over politieke gevolgen toeslagenaffaire

Lees meer over: Politiek  Lodewijk Asscher  PvdA  Toeslagenaffaire

Asscher trekt zich terug als lijsttrekker PvdA

NOS 14.01.2021 Lodewijk Asscher wordt toch geen lijsttrekker van de PvdA. In een verklaring op Facebook stelt hij dat hij zich terugtrekt als kandidaat-lijsttrekker. Het was de bedoeling dat de leden hem dit weekend op het partijcongres definitief zouden benoemen. Dat congres wordt nu uitgesteld.

Asscher zegt dat de PvdA essentieel is voor een eerlijker toekomst. Maar volgens hem maakt de discussie over zijn persoon het niet mogelijk voor hem om lijsttrekker te zijn. Hij maakt wel zijn termijn als Kamerlid af, maar hij stopt meteen als fractievoorzitter en na de verkiezingen komt hij niet terug als Kamerlid. Lilianne Ploumen neemt nu zijn rol als fractievoorzitter over.

Asscher lag de afgelopen tijd bij een deel van zijn eigen partij onder vuur vanwege zijn rol in de toeslagenaffaire. In het vorige kabinet was hij vicepremier en minister van Sociale Zaken en daardoor draagt hij medeverantwoordelijkheid voor wat er is misgegaan.

Moties over Asscher

Overigens werd vanochtend de uitslag bekend van de stemming over twee moties over de positie van Asscher. De PvdA-leden konden zich daar de afgelopen tijd over uitspreken. Een motie van wantrouwen tegen Asscher door Francisca Drijver werd verworpen, maar kreeg wel steun van 33 procent van de stemmers. 57 procent stemde tegen die motie en 10 procent onthield zich.

De motie over steun aan Asscher door Pieter Paul Slikker (fractievoorzitter in Den Bosch) werd aangenomen met 60 procent voor, 31 procent tegen en 9 procent blanco. Volgens ingewijden hebben deze voor Asscher niet zeer overtuigende cijfers mogelijk een rol gespeeld bij zijn besluit.

Verklaring Asscher: ‘Stel me niet opnieuw verkiesbaar’

Asscher benadrukt dat hij niet wist dat de Belastingdienst een “onrechtmatige jacht heeft geopend op duizenden gezinnen”. Hij heeft eerder zijn excuses aangeboden voor zijn rol. In de verklaring van vandaag zegt hij dat de “democratie meer is gediend met zelfreflectie dan met brute verontwaardiging.” Hij benadrukt dat hij zelf verschillende wetten heeft aangepast, omdat die te ver gingen in de fraudebestrijding en dat hij heeft gewerkt aan een beter systeem voor de kinderopvangtoeslag.

Asscher accepteert het “als mensen kritiek hebben op wat hij heeft gedaan als minister of als ze teleurgesteld zijn in wat hij heeft bereikt.” Maar hij vindt dat niet aan zijn integriteit moet worden getwijfeld en hij benadrukt dat hij altijd de rechtsstaat heeft verdedigd. Volgens Asscher is de toeslagenaffaire een “voortvloeisel van tientallen jaren aan gestapeld wantrouwen”. Hij spreekt van “een mensbeeld dat de overheid vijandig heeft gemaakt tegen de eigen inwoners”.

Democratie

Asscher gaat in zijn verklaring ook wat algemener in op de democratie: “Die moeten we nooit als vanzelfsprekend beschouwen. (…) Onderschat niet wat de schade kan zijn van de complottheorieën, het bashen van onze democratie of het salonpopulisme waarbij aan talkshowtafels wordt afgegeven op de elite en de macht. Dat berokkent veel meer schade dan men doorheeft. Of het nu het Capitool is of het provinciehuis van Groningen dat bestormd wordt, het is niet om te lachen.”

Aan het slot van zijn verklaring zegt Asscher dat hij hij ernaar uitziet om “op een andere manier op een andere plek op een ander moment de samenleving te dienen.”

Bestaanzekerheid

Volgens NOS-verslaggever Wilco Boom is het vertrek van Asscher een drama voor de PvdA. “Hij is de man die de partij de afgelopen jaren heeft teruggebracht naar een meer klassiek sociaal-democratische koers waarin alles draaide om het begrip bestaanszekerheid. Dat is ook duidelijk zichtbaar in het nieuwe verkiezingsprogramma. Iedereen in de partij was het met met die koers eens.”

Boom wijst er verder op dat Asscher een goede debater is en “een van de weinigen in de Kamer die Rutte echt aankan”.

BEKIJK OOK;

Asscher zag geen uitweg meer, regeren met Rutte kost hem alsnog de kop

AD 14.01.2021 Nu het kabinet dreigt te vallen over de toeslagenaffaire, kiest Lodewijk Asscher de vlucht naar voren. Hij stapt op als PvdA-leider. Jarenlang probeerde de oud-vicepremier het juk van regeren onder Rutte van zich af te schudden. Tevergeefs.

Geen knuffel, geen bemoedigend schouderklopje, zelfs geen oogcontact op 1,5 meter afstand. Op de dag dat Lodewijk Asscher (46) wereldkundig maakt dat hij opstapt als PvdA-leider zit hij thuis in quarantaine. Zijn zoon heeft corona. En dus kan hij zijn vertrek niet persoonlijk toelichten aan zijn fractiegenoten in Den Haag.

Lees ook;

,,Ik accepteer het als mensen kritiek hebben op wat ik gedaan heb als minister’’, zegt hij donderdagochtend in een videoboodschap op Facebook. ,,Maar diegenen die openlijk mijn integriteit in twijfel trekken of mij van kwade intenties beschuldigen, die weten niet wie ik ben en waarom ik dit werk doe.’’

In 4 minuten en 42 seconden vertelt Asscher waarom hij tóch de handdoek in de ring gooit. Niet omdat hij vindt dat hij ongeschikt is om door te gaan, maar omdat hij een einde wil aan de ‘discussie’ over zijn ‘rol’ in de toeslagenaffaire. Door die discussie is het volgens hem ‘niet mogelijk’ om te zorgen voor een goede verkiezingsuitslag op 17 maart.

Draai

In een paar dagen tijd is Asscher volledig gedraaid. Vorige week verdedigde hij aan tafel bij televisieprogramma M nog vurig zijn keuze om aan te blijven als lijsttrekker. ,,Ik ben opgevoed in het feit dat de rechtsstaat en de democratie het meest fragiel zijn, daar wil ik mij voor inzetten, dat is wat ik doe.’’

Ik ben opgevoed in het feit dat de rechts­staat en de democratie het meest fragiel zijn, daar wil ik mij voor inzetten, aldus Lodewijk Asscher.

Maar deze week werd het Asscher steeds duidelijker dat zijn positie onhoudbaar zou worden. In kabinetskringen klinkt de roep om politieke gevolgen te verbinden aan de toeslagenaffaire. Omdat de politiek op alle fronten gefaald heeft in die affaire, wil het kabinet met een ‘groots gebaar’ komen. Aftreden is een bloedserieus scenario.

Hoewel Asscher nu geen deel uitmaakt van het kabinet, heeft hij wel een hoofdrol in de toeslagenaffaire. Hij was tussen 2012 en 2017 als minister van Sociale Zaken in het kabinet-Rutte II verantwoordelijk voor de regels rond de kinderopvangtoeslag. Bovendien was hij vicepremier. Als Rutte nu gaat aftreden, zal iedereen óók naar Asscher kijken.

Motie

Daar komt bij dat uitgerekend vandaag het PvdA-verkiezingscongres zou beginnen. Dit digitale congres zou tot zaterdag duren. Op die dag zou Asscher op het schild worden gehesen als lijsttrekker. Maar dat kon alleen gebeuren als hij een motie van kritische leden had overleefd waarin om zijn aftreden wordt gevraagd. Nu Asscher zelf opstapt, wordt hem die stemming bespaard. Het congres is tot nader order uitgesteld.

Zijn er mensen die nog nóóit een fout hebben gemaakt?, aldus Lodewijk Asscher.

Sinds de PvdA in 2017 een vernietigende verkiezingsnederlaag leed – de partij zakte van 38 naar 9 zetels in de Kamer – trok Asscher alles uit de kast om zijn imago op te krikken. PvdA-kiezers namen het hem kwalijk dat hij in Rutte II koos voor zware bezuinigingen en afbraak van de sociale werkplaatsen.

,,Ik vroeg mij af: ben ik dan wel degene om de partij opnieuw te leiden’’, zei Asscher in een interview met deze site over de periode na de nederlaag. ,,Ik heb fouten gemaakt, en dat heb ik het afgelopen jaar ook te horen gekregen. Maar mijn wedervraag is dan wel: zijn er mensen die nog nóóit een fout hebben gemaakt? Ik heb geprobeerd om te leren van mijn fouten.’’

Peilingen

Toch lukte het hem nooit meer die erfenis van Rutte II van zich af te schudden. In de Tweede Kamer stond Asscher bekend als begenadigd oppositieleider, die belangrijke debatbijdragen uit het hoofd deed. Maar in de peilingen bleef de PvdA de laatste jaren rond de vijftien zetels schommelen. Dat zou een slecht resultaat zijn, voor de partij die jarenlang de grootste was. De PvdA won in mei 2019 wel de Europese verkiezingen, maar dat was vooral te danken aan het optreden van de populaire eurocommissaris Frans Timmermans.

De nasleep van de toeslagenaffaire doet Asscher definitief de das om. De politicus die doorbrak als wethouder in Amsterdam vertrekt na 17 maart met stille trom uit de Tweede Kamer. Dat is wrang voor de man die begin dit jaar nog dacht dat hij was herrezen uit de as. ,,Het enige wat ik nu tegen mijn partij zeg is: ik ben bereid om het te doen’’, zei hij in maart in een interview over het lijsttrekkerschap. ,,Ik heb de afgelopen jaren met jullie een reis gemaakt, en nu komt het leuke stuk.’’

Lodewijk Asscher legt lijsttrekkerschap PvdA neer

Telegraaf 14.01.2021 Lodewijk Asscher legt het lijsttrekkerschap voor de PvdA naast zich neer vanwege zijn rol in de toeslagenaffaire. Dat heeft hij bekendgemaakt in een videoboodschap.

Asscher was als minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het vorige kabinet een van de hoofdrolspelers in het dossier. De PvdA’er maakt zijn termijn als Kamerlid af, maar hij komt na de verkiezingen niet terug.

„Ik wist niet dat de Belastingdienst een onrechtmatige jacht had geopend op duizenden gezinnen”, zegt de PvdA-prominent. In zijn videoboodschap zegt hij juist verschillende wetten te hebben gewijzigd omdat ze te ver gingen en boetes heeft gematigd. „Diegenen die openlijk mijn integriteit in twijfel trekken en mij van kwade intenties beschuldigen, die weten niet wie ik ben en waarom ik dit werk doe.”

Discussie

Desondanks legt Asscher het lijsttrekkerschap naast zich neer. „Ik hoop vurig dat op 17 maart een sterkere Partij van de Arbeid wordt gekozen. Ik stel vast dat de discussie over mijn rol op dit moment het niet mogelijk maakt om daarvoor te zorgen”, zegt de PvdA’er. „Daarom heb ik mijn positie als lijsttrekker ter beschikking gesteld. Ik stel me niet opnieuw verkiesbaar.”

Met zijn besluit legt Asscher extra druk op het kabinet om af te treden. Vrijdag komt het kabinet met een officiële reactie op het vernietigende rapport van de commissie-Van Dam over de affaire. In de ministerraad buigt de hele ploeg van premier Mark Rutte zich over de vraag of en welke politieke consequenties de kwestie moet hebben.

De PvdA zou zich dezer dagen via een online congres buigen over de positie van Asscher. Meerdere sociaaldemocraten hebben de afgelopen dagen gevraagd om zijn aftreden. Het partijbestuur heeft besloten om het congres uit te stellen. Kamerlid Lilianne Ploumen, oud-minister van Buitenlandse Handel, neemt voorlopig het fractievoorzittterschap over.

„Traditiegetrouw steekt de achterban weer messen in de rug van de leider. Dit kan uitermate schadelijk zijn voor de PvdA vlak voor de verkiezingen”, zegt Wouter de Winther in de podcast ‘Afhameren’:

Rutte: ’waardering’

Premier Rutte heeft gereageerd. Op Twitter schrijft hij grote waardering te hebben ’voor zijn enorme inzet vor ons land’. „Ik wens hem persoonlijk het allerbeste.”

BEKIJK MEER VAN; verkiezingen partijen en bewegingen Lodewijk Asscher Lilianne Ploumen Den Haag

Lodewijk Asscher stopt als lijsttrekker voor PvdA

RTL 14.0.2021 Lodewijk Asscher trekt zich terug als lijsttrekker voor de Partij van de Arbeid. Hij nam het besluit naar aanleiding van het vernietigende rapport over de toeslagenaffaire. Dat maakte hij zojuist bekend in een video op Facebook.

Achter de schermen ontstond binnen de PvdA eerder al een felle discussie over de positie van Lodewijk Asscher, vanwege zijn rol in de toeslagenaffaire. Na een snoeihard rapport hierover vroegen kritische leden zich af of hij wel lijsttrekker kan blijven. “Trek je conclusie, Lodewijk!”, klonk het in december.

Schaamte

De politicus bood in december op Facebook uitgebreid zijn excuses aan over zijn eigen rol in de toeslagenaffaire. “De constateringen over mijn eigen rol hierin zijn pijnlijk en vervullen me met schaamte.”

Lees ook:

PvdA-leden zagen verder aan stoelpoten lijsttrekker Asscher

Vorige week schreef Asscher nog in een brief aan alle partijleden dat hij niet wilde opstappen als leider van de Partij van de Arbeid, ondanks zijn rol in de kinderopvangtoeslagaffaire.

Maar vandaag, anderhalve week later, blijkt toch dat hij stopt als partijleider. In onderstaande video vertelt Asscher dat hij zich niet verkiesbaar stelt voor de komende verkiezingen.

Toeslagenaffaire

In de toeslagenaffaire werden duizenden ouders onterecht als fraudeur bestempeld door de Belastingdienst. In sommige gevallen moesten ze tienduizenden euro’s terugbetalen, met alle gevolgen van dien. Asscher was destijds, tussen 2012 en 2017, minister van Sociale Zaken.

‘Dit zou hem blijven achtervolgen’

Volgens politiek verslaggever Roel Schreinemachers was Asscher eigenlijk niet van plan op te stappen. “Hij zei dat hij juist wilde bijdragen aan het oplossen van de toeslagenaffaire. Maar door de discussie die ook in de PvdA werd gevoerd over de positie van Asscher zag hij zijn geloofwaardigheid afnemen, en is hij tot de conclusie gekomen dat hij beter kan stoppen.”

Schreinemachers: “Niemand is groter dan de partij, zei een kritisch lid eerder al. Asscher stelt met deze beslissing het partijbelang nu boven zijn eigen belang, want het zag er naar uit dat dit hem in de campagne zou blijven achtervolgen.”

Asschers besluit geeft volgens Schreinemachers wel een andere dynamiek aan de discussie morgen in het kabinet. “Nu hij opstapt vanwege de toeslagenaffaire wordt het moeilijker voor het kabinet om te blijven zitten.”

Lees ook:

Kabinet valt (nog) niet: vrijdag meer over politieke gevolgen toeslagenaffaire

Partijcongres uitgesteld

PvdA-voorzitter Nelleke Vedelaar heeft respect voor het “moedige besluit” van Lodewijk Asscher om zich terug te trekken als politiek leider. Het partijcongres dat vanaf donderdag digitaal zou worden gehouden, wordt tot nader order uitgesteld.

Vedelaar zegt dat Asscher de PvdA de afgelopen jaren “een nieuw gezicht” heeft gegeven. “Lodewijk bracht onze partij waar we willen dat hij staat: tussen de mensen, met lef en een overtuigend sociaaldemocratisch verhaal”

Premier Mark Rutte heeft inmiddels gereageerd op het besluit van Asscher, en wenst hem ‘persoonlijk het allerbeste’ toe.

RTL Nieuws; Lodewijk Asscher PvdA

Partijprominenten steunen lijsttrekkerschap Asscher

NOS 09.01.2021 Een groep leden van de PvdA komt in actie om partijleider Asscher te steunen. Ook veel partijprominenten doen daaraan mee. Asscher ligt bij een deel van de partij onder vuur vanwege zijn rol in de affaire met de kinderopvangtoeslagen. Een ander deel van de partij, onder leiding van Pieter Paul Slikker (fractievoorzitter in de gemeenteraad van den Bosch) vindt dat niet terecht.

Slikker heeft daarom een motie voorbereid voor het partijcongres van volgende week. Om in stemming te worden gebracht, moet de motie door minimaal honderd leden worden ondertekend. Dat lijkt een formaliteit, gezien het grote aantal steunbetuigingen dat Slikker nu al heeft.

Eerder diende Francisca Drijver uit Krimpen aan de IJssel een motie in tegen Asscher. Zij vindt dat hij geen lijsttrekker kan zijn, omdat hij zijn politieke geloofwaardigheid heeft verloren. Volgens Drijver staat wat er in de toeslagenaffaire is gebeurd haaks op de principes van de sociaaldemocratie en is Asscher daar als voormalig vicepremier en minister medeverantwoordelijk voor.

Asscher verdient waardering

Ook Slikker en zijn medestanders reageren “met afschuw” op de toeslagenaffaire. Maar ze vinden ook dat Asscher waardering verdient voor de “manier waarop hij omgaat met zijn rol als voormalig bestuurder in het aangedane onrecht”. Volgens de toelichting bij de motie heeft Asscher als een van de weinige betrokkenen de uitkomsten van het parlementair onderzoek helemaal omarmd.

De sympathisanten van de motie benadrukken dat hij er verantwoording voor heeft afgelegd en zijn excuses heeft aangeboden. Ze vinden dat hij daarmee een goed voorbeeld geeft van “lerend leiderschap” en juist steun verdient.

Fractie en oud-ministers

Alle fractiegenoten van Asscher in de Tweede Kamer staan achter de steunbetuiging, net als partijprominenten als de oud-ministers Dijsselbloem en Bussemaker, de oud-fractievoorzitters Meijer en Hamer, de burgemeesters Aboutaleb, Marcouch en Broertjes, en FNV-voorzitter Busker.

De algemene verwachting is dat een meerderheid van de PvdA-leden zich achter Asscher zal scharen en dat hij volgende week officieel tot lijsttrekker wordt uitgeroepen.

BEKIJK OOK;

Opnieuw verzet bij PvdA-leden tegen lijsttrekkerschap Asscher

NOS 07.01.2021 Een kleine groep PvdA-leden wil partijleider Lodewijk Asscher dwingen zijn lijsttrekkerschap neer te leggen. Aanleiding is de rol van Asscher in de affaire met de kinderopvangtoeslagen. Asscher was daar als minister van sociale zaken medeverantwoordelijk voor in het vorige kabinet.

Initiatiefnemer is Francisca Drijver uit Krimpen aan den IJssel. Zij heeft een motie tegen Asscher ingediend waarover het verkiezingscongres van de PvdA volgende week moet stemmen.

De motie heeft vandaag de vereiste honderd digitale steunbetuigingen van andere leden gekregen om daadwerkelijk in stemming te worden gebracht.

Ellende

Drijver: “Wat er in deze zaak is gebeurd, staat haaks op het principe van de sociaaldemocratie dat de overheid een schild voor burgers moet zijn. Duizenden mensen zijn in de ellende gestort, levens zijn geruïneerd en er zijn zelfs doden gevallen. En hij was daar medeverantwoordelijk voor als vicepremier en minister van sociale zaken”.

Het partijlid vindt dat Asscher zijn politieke geloofwaardigheid heeft verloren. “Hij is dus niet meer geschikt als partijleider en lijstrekker bij de komende verkiezingen”, zegt Drijver.

Al eerder, in december, kwam interne kritiek op Asscher vanwege de toeslagenaffaire naar buiten. Maar dat het partijcongres nu over deze motie moet gaan stemmen, maakt het een stuk concreter.

Wantrouwen

Asscher heeft vorige maand zijn excuses aangeboden voor de gemaakte fouten en gezegd dat hij zich ervoor schaamt. Maar hij vindt dat het niks oplost als hij zich terugtrekt. “De oplossing is niet: meneer Jansen of Pietersen heeft het fout gedaan en die moet weg. Nee, de echte oplossing is: het toeslagensysteem moet op de schop, maar ook het wantrouwen tegen de burgers dat daaraan ten grondslag ligt.”

“En als er nou één partij is die dat moet doen, is het de Partij van Arbeid wel”, zegt Asscher. Want de mensen die slachtoffer waren in de toeslagenaffaire kwamen juist uit “een groep die wij willen vertegenwoordigen: werkende mensen die hun best doen en dan vermalen worden door de overheid. Daarom trekken PvdA’ers zich dit aan.”

Broederstrijd

De verwachting is dat de motie van Drijver volgende week geen meerderheid zal krijgen bij de digitale stemmingen. De vraag is wel hoe groot de steun toch zal zijn. Asscher is niet bijzonder geliefd in de partij, door zijn rol als vicepremier in het kabinet Rutte II en door de broederstrijd om het lijsttrekkerschap met zijn voorganger Diederik Samsom.

Niettemin zien veel leden hem toch als dé man die de kar moet trekken bij de verkiezingen. Illustratief is dat het altijd kritische partijlid Gerard Bosman een motie voor Asscher heeft ingediend. De partijleider heeft ook de steun van de Tweede Kamerfractie en van het partijbestuur. “Wij hebben de goeie plannen om de nieuwe verzorgingsstaat van Nederland vorm te geven, met Lodewijk voorop”, laat partijvoorzitter Nelleke Vedelaar via haar woordvoerder weten.

Vertrek

Wat Asscher verder helpt is dat er tot nu toe geen partijprominenten op zijn vertrek aandringen. De ervaring leert ook dat PvdA-congressen doorgaans de lijn van het partijbestuur volgen. De verwachting is dus dat Asscher volgende week zaterdag officieel tot lijsttrekker wordt uitgeroepen.

(met medewerking van Ireen Oostveen)

BEKIJK OOK;

Asscher krijgt motie van afkeuring van eigen leden aan de broek

Telegraaf 07.01.2021 De kritiek op Lodewijk Asscher vanuit zijn eigen PvdA wil maar niet luwen. Een motie van afkeuring tegen de lijsttrekker heeft inmiddels genoeg steunbetuigingen van partijleden om bij het PvdA-congres volgende week aan bod te komen.

PvdA-lid Francisca Drijver heeft de motie ingediend vanwege de rol van Asscher, minister van Sociale Zaken in het vorige kabinet, in de toeslagenaffaire. Asscher bood er in zijn ondervraging door de Tweede Kamer en later in een verklaring op Facebook zijn excuses voor aan, maar wil ondanks kritiek uit eigen gelederen wel lijsttrekker blijven. Asscher wil zelfs ’vooropgaan in de strijd voor een nieuwe verzorgingsstaat’, zo schrijft hij deze week in zijn nieuwjaarsboodschap aan leden.

BEKIJK OOK:

Asscher wil door ondanks kritiek op rol in toeslagenaffaire

Maar in de partij blijft het onrustig. RTL Nieuws berichtte onlangs dat onder de Tweede Kamer-kandidaten van de PvdA ook vraagtekens zijn gezet bij het aanblijven van Asscher. Door de motie van Drijver zullen de PvdA-leden zich nu ook moeten uitspreken over zijn positie als lijsttrekker.

Drijver heeft de motie ingediend omdat ze het excuus van Asscher niet voldoende vindt. Het doet volgens haar geen recht aan het leed dat de duizenden ouders in de toeslagenaffaire is aangedaan en dat zijn rol in de affaire ook de PvdA ’onherstelbare schade’ aandoet.

Het PvdA-lid heeft daarom voor het congres dat de PvdA volgende week organiseert een motie ingediend die het vertrouwen in Asscher opzegt. De motie heeft inmiddels de benodigde honderd steunbetuigingen binnen, waardoor de PvdA-leden tijdens het congres mogen stemmen over de vraag of de lijsttrekker nog te handhaven is.

BEKIJK MEER VAN; verkiezingen partijen en bewegingen belastingen Lodewijk Asscher Francisca Drijver Partij van de Arbeid

‘Kritische PvdA-leden eisen vertrek Asscher wegens rol in toeslagenaffaire’

NU 07.01.2021 Kritische PvdA-leden eisen dat fractieleider Lodewijk Asscher opstapt vanwege zijn rol in de toeslagenaffaire. Een motie waarin het vertrouwen in hem wordt opgezegd, heeft volgens het AD honderd steunbetuigingen gekregen.

Vanwege de honderd steunverklaringen moet de motie volgende week in de aanloop naar het verkiezingscongres van de partij in stemming gebracht worden. Alle PvdA-leden kunnen zich dan uitspreken over het lot van Asscher, waarna het partijbestuur bepaalt wat er met de motie gebeurt.

Eerder op donderdag werd bekend dat het Openbaar Ministerie (OM) geen strafrechtelijk onderzoek zal doen naar de Belastingdienst en zijn ambtenaren. Volgens justitie is er geen sprake van juridisch verwijtbaar gedrag.

Asscher noemde zijn rol in de toeslagenaffaire eerder “pijnlijk” en bood zijn verontschuldigingen aan, maar stelde wel verder te willen als fractieleider van de PvdA. Eerder deze week herhaalde hij als lijsttrekker te willen blijven fungeren tijdens de verkiezingscampagne.

Tussen 2012 en 2017 was Asscher als minister van Sociale Zaken betrokken bij de toeslagenaffaire waarin veel ouders onterecht als fraudeur werden aangemerkt. De commissie die de zaak onderzocht, oordeelde in december dat gedupeerden “ongekend onrecht” was aangedaan.

Lees meer over: Lodewijk Asscher  PvdA  Toeslagenaffaire

Kritische PvdA-leden eisen aftreden Lodewijk Asscher

AD 07.01.2021 Kritische PvdA-leden willen dat partijleider Lodewijk Asscher zijn biezen pakt vanwege zijn rol in de toeslagenaffaire. Een motie waarin het vertrouwen in Asscher wordt opgezegd heeft honderd steunbetuigingen gekregen.

Door die honderd steunverklaringen wordt de motie volgende week in stemming gebracht bij het digitale stemlokaal van de PvdA, in aanloop naar het verkiezingscongres. Alle PvdA-leden kunnen zich dan uitspreken over het lot van Asscher. Het partijbestuur bepaalt vervolgens wat er met de motie gebeurt.

Lees ook;

PvdA-leider Asscher liet maandag weten dat hij door wil als lijsttrekker, ondanks zijn rol in de toeslagenaffaire. Als minister van Sociale Zaken in het vorige kabinet was hij daarbij betrokken. Asscher liet aan de PvdA-leden weten dat het oordeel van de commissie die de affaire onderzocht ‘nog stevig nadreunde’. Toch wil hij doorgaan ‘in de strijd voor een nieuwe verzorgingsstaat’.

Achtervolgen

Dit gaat Lodewijk en de PvdA hoe dan ook achtervol­gen in de campagne, aldus PvdA-lid Marijke Beintema.

Maar partijlid Francisca Drijver uit Krimpen aan den IJssel vindt dat de schade ‘die door Asscher is aangebracht onherstelbaar is’. Op het interne berichtenbord van de PvdA krijgt ze bijval. ‘Dit gaat Lodewijk en de PvdA hoe dan ook achtervolgen in de campagne’, zegt een lid. Anderen vinden de motie juist ‘walgelijk’ en ‘prematuur’.

Ook PvdA-lid Sander Terphuis heeft een motie ingediend waarin de rol van Asscher wordt bekritiseerd. Zijn ‘motie van afkeuring’ lijkt echter niet bedoeld om de partijleider weg te sturen. Wel zegt hij dat ‘de (hoofd-)rol die Asscher in dit geheel heeft gespeeld onmogelijk buiten beschouwing kan blijven’.

Schoonvegen

Ondertussen laat afdelingsvoorzitter Nick Bolte van PvdA Amsterdam Zuidoost weten dat Asscher moet vertrekken. In een ingezonden brief schrijft hij dat Asscher door terug te treden ‘de weg vrijmaakt’ om een andere koers in te slaan. ,,De top van de lijst is er klaar voor’’, vindt Bolte. ,,En dan geeft de PvdA de boodschap af: schoonvegen van de trap dient bovenaan te beginnen.’’

Asscher bood eind december zijn excuses aan voor de fouten die hij als minister had gemaakt in de toeslagenaffaire. Zo vond hij dat hij onvoldoende achter signalen was aangegaan die erop wezen dat onschuldigen werden getroffen door de Belastingdienst.

Geen vervolging

Eerder vandaag werd bekend dat het Openbaar Ministerie (OM) geen strafrechtelijk onderzoek instelt naar ambtenaren van de Belastingdienst. Het kabinet deed vorig jaar zelf aangifte tegen de Belastingdienst. De Rijksrecherche onderzocht de zaak, maar volgens het OM is er geen reden tot vervolging.

,,Het OM realiseert zich dat deze uitkomst voor de getroffen ouders een teleurstelling kan zijn’’, laat justitie weten. ,,Ouders die zelf aangifte hebben gedaan bij het OM zouden via een zogeheten artikel 12-procedure de rechter kunnen vragen om alsnog tot vervolging over te gaan.’’

Asscher: ik kan vertrouwen van burger in overheid herstellen

NOS 06.01.2021 Lodewijk Asscher vindt zichzelf bij uitstek geschikt om het vertrouwen van de burgers in de overheid te herstellen. Dat zegt hij in een toelichting op zijn besluit om door te gaan als leider van de PvdA.

De lijsttrekker bood vorige maand zijn excuses aan voor zijn rol in de affaire met de kinderopvangtoeslag. Een aantal PvdA-leden vroeg zich daarna af of hij niet zou moeten opstappen.

Maar de PvdA-leider heeft er goed over nagedacht en is tot de conclusie gekomen dat het vertrek van hem of een ander ‘poppetje’ geen enkel nut heeft. “De oplossing is niet: meneer Jansen of Pietersen heeft het fout gedaan en die moet weg. Nee, de echte oplossing is: het toeslagensysteem moet op de schop, maar ook het wantrouwen tegen de burgers dat daaraan ten grondslag ligt.”

“En als er nou één partij is die dat moet doen, is het de Partij van Arbeid wel”, zegt Asscher. Want de mensen die slachtoffer waren in de toeslagenaffaire kwamen juist uit “een groep die wij willen vertegenwoordigen: werkende mensen die hun best doen en dan vermalen worden door de overheid. Daarom trekken PvdA’ers zich dit aan.”

En hij is dan de juiste persoon om de kar te trekken, vindt hij. “Want ik heb de ervaring. Ik ben de enige oppositieleider die weet hoe het is om in een regering te zitten. En ik ben de enige oud-minister die vanuit de Kamer vier jaar volksvertegenwoordiger is geweest.”

‘VVD kan dit niet repareren’

Op de vraag of VVD-leider Rutte niet iets soortgelijks zou kunnen zeggen, antwoordt Asscher dat dit niet geloofwaardig zou zijn vanwege de ideologie van de liberalen. “Ik denk dat de ideologie van wantrouwen tegen iedereen die de verzorgingsstaat nodig heeft, ervoor heeft gezorgd dat de regelgeving zo strikt is geworden. Wat mij betreft is de VVD niet de partij om de verzorgingsstaat weer te repareren.”

De PvdA heeft volgende week een verkiezingscongres. Dan worden de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma vastgesteld.

BEKIJK OOK;

Asscher trapt campagne af: ’Werkloosheid als collectief risico’

Telegraaf 07.12.2020 – PvdA-leider Lodewijk Asscher wil een nieuwe verzorgingsstaat zonder werkloosheid. Dat bepleit hij maandagavond in de 27 editie van de Den Uyl-lezing in de Rode Hoed in Amsterdam.

In de lezing trapt Asscher de verkiezingscampagne voor de PvdA af. „We moeten niet terug naar het oude normaal, maar naar een beter normaal”, zegt Asscher. „Dat begint met een nieuwe, moderne sociale zekerheid met een garantie op werk als fundament: De Werkgarantie. Ik wil dat werkloosheid als een collectief risico gezien wordt, niet als individuele verantwoordelijkheid. Ons streven zou moeten zijn om de werkloosheid naar 0 procent te krijgen. Volledige werkgelegenheid als hoeksteen voor een moderne verzorgingsstaat.”

Het pleidooi voor een baangarantie is een terugkerend strijdpunt bij de PvdA-leider. Onlangs wilde hij tijdens de onderhandelingen voor het derde coronasteunpakket bijvoorbeeld nog dat bedrijven verplicht zouden worden om werknemers naar een andere baan te begeleiden als ze aanspraak wilden maken op de NOW-regeling, de coronaloonsteun voor bedrijven. Het kabinet kwam uiteindelijk met een boete voor bedrijven die bij het ontslaan van medewerkers geen contact opnemen met het UWV om afspraken te maken over de begeleiding naar ander werk

Opvallend is dat Asscher onder de noemer ’sociale ontheemding’ toenadering zoekt tot de ’gewone man’ en nadrukkelijk kritiek uit op zijn ideologische verwanten. „Als mensen zich niet meer thuisvoelen in hun buurt omdat de nieuwe buren, vluchteling of arbeidsmigrant, de taal niet spreken. Als mensen wel een warm hart hebben voor de opvang van vluchtelingen, maar intussen bezorgd zijn dat te weinig wordt gedaan tegen overlastgevers uit veilige landen”, schetst de PvdA-leider. „Als de politiek dan ook nog deze gevoelens negeert of zelfs ridiculiseert, zoals Hillary Clinton deed toen zij over deplorables sprak, voelen mensen zich verlaten. Het aanpakken van deze problemen is wel degelijk een opdracht van linkse politiek.”

BEKIJK MEER VAN; werkloosheid Lodewijk Asscher Hillary Clinton Partij van de Arbeid Werkgarantie

Asscher: iedereen garantie op werk, werkloosheid naar 0 procent

NOS 07.12.2020 De PvdA wil een werkgarantie voor iedereen. Volledige werkgelegenheid moet de basis zijn voor een nieuwe verzorgingsstaat, zei partijleider Lodewijk Asscher vanavond in de 27ste Den Uyl-lezing, genoemd naar de oud-premier van sociaaldemocratische huize.

Volgens Asscher zou niemand langs de kant moeten staan. Mensen die hun baan verliezen moeten actief aan ander werk geholpen worden. Als bedrijven dat niet doen of kunnen, moet de overheid banen creëren zodat niemand thuis hoeft te zitten.

“Ik wil dat werkloosheid gezien wordt als een collectief risico, niet als een individuele verantwoordelijkheid”, zei Asscher. “Ons streven zou moeten zijn om de werkloosheid naar 0 procent te krijgen.” Op dit moment schommelt die rond de 4 procent.

Eerder helpen

Volgens Asscher is de focus de afgelopen jaren te veel gericht op de zelfredzaamheid van mensen en op de korte termijn. Pas als iemand echt in de problemen is geraakt, biedt de overheid hulp. Dat moet veel eerder gebeuren, vindt de PvdA-leider.

Naast recht op werk en een zeker inkomen, hebben burgers volgens Asscher ook recht op zorg en een veilige, betaalbare woning. “Wonen moet weer een expliciete verantwoordelijkheid van de Rijksoverheid worden.” Daarom wil hij dat in een volgend kabinet de minister van Volkshuisvesting terugkomt.

Werknemers moeten meer te zeggen krijgen over de koers van het bedrijf waar ze werken en ze moeten eerlijker gaan meedelen in de winsten. Asscher: “Daarom ben ik voorstander van een Wet Eerlijk Delen. Als bedrijven winst maken en dividend uitkeren, moet verplicht ook een deel naar werknemers.”

Dat zo’n wet hard nodig is, blijkt volgens de PvdA-leider in de supermarktbranche. Daar werden de afgelopen tijd miljoenen uitgekeerd aan aandeelhouders. “Maar de werknemers werden afgescheept met een cadeaubon. Erger nog: de cao-onderhandelingen liepen vorige week stuk.”

De Den Uyl-lezing wordt georganiseerd sinds 1988, één jaar na de dood van voormalig premier Joop den Uyl. Voor het uitspreken van de lezing worden “vooraanstaande personen uit het culturele, wetenschappelijke of politieke leven” gevraagd, zegt de organiserende stichting.

Volgens de PvdA is het de bedoeling dat de lezing een impuls is voor het progressieve denken over de samenleving. Vorig jaar was Eurocommissaris Frans Timmermans de spreker.

Asscher verwees in zijn toespraak naar Wim Kok, de PvdA-leider die in 1995 de Den Uyl-lezing hield. Kok noemde toen “het afschudden van ideologische veren” bevrijdend voor de PvdA.

Volgens de huidige leider is dat zinnetje daarna een geheel eigen leven gaan leiden. Het werd ten onrechte gezien als een afscheid van het linkse profiel van de partij. “Daarmee werd Kok tekortgedaan”, vindt Asscher.

Volgens hem heeft de PvdA nog steeds een progressief profiel. “Een PvdA die met trots haar ideologische veren gebruikt om mensen te laten vliegen.”

BEKIJK OOK;

PvdA belooft een geluksmachine, maar Lodewijk Asscher zit klem

Elsevier 07.12.2020 Lodewijk Asscher (PvdA) houdt maandagavond 7 december 2020 een toespraak waarin hij het ‘technische en morele failliet’ van het huidige kabinetsbeleid aankondigt. Hij wil een terugkeer naar de verzorgingsstaat. Krijgt de rode haan weer ideologische veren? In de toeslagenaffaire zit Asscher met de vingers tussen de deur.

De Joop den Uyl-lezing is het jaarlijkse feestje van de Partij van de Arbeid. Vorig jaar hield Europees Commissaris Frans Timmermans de toespraak en tot verrassing van velen won hij een half jaar later de Europese verkiezingen. Maandagavond spreekt PvdA-fractieleider Lodewijk Asscher, en zijn partijgenoten hopen natuurlijk dat hij de stunt van vorig jaar kan herhalen en dat de PvdA over drie maanden weer als grootste partij kan eindigen.

Lees ook: Asscher doet alsof hij het Volksfront aanvoert

Dat lijkt een onmogelijkheid, maar dat leek het vorig jaar ook en helemaal kansloos is de PvdA nu ook weer niet. In de peilingen staat de VVD van Mark Rutte fier bovenaan met ongeveer een kwart van de virtuele stemmen. Daarachter komen PVV (met zo’n 15 procent) en vervolgens vijf à zes kleine partijen (CDA, PvdA, D66, GroenLinks, SP en ChristenUnie) die rond een magere 10 procent schommelen.

Terwijl het land de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog doormaakt, zit er in de peilingen weinig beweging. In Den Haag wordt dit gezien als de opgekropte spanning aan de vooravond van een aardbeving. Komt straks de zaak in beweging, en dan kan er ineens iets heel ingrijpends gebeuren.

Asscher begon op kousenvoeten aan een opmars

Een jaar geleden leek het daar al op. De PvdA zat qua peilingen ineens in de lift en de VVD raakte in de versukkeling. Het leek erop dat de premier – die worstelde met de stikstofcrisis – zijn uiterste houdbaarheidsdatum naderde. Zijn derde kabinet maakte een nogal uitgebluste en moeizame indruk. In de peilingen begon Asschers PvdA destijds op kousenvoeten aan een opmars. Als het kabinet-Rutte III toen was gevallen en er zouden vervroegde verkiezingen zijn gehouden, dan zou een tweestrijd zijn ontstaan tussen Rutte (VVD) en Asscher (PvdA).

De coronapandemie veranderde het speelveld. De crisis bracht Rutte in omstandigheden waarin hij leiderschap moest tonen. Ruttes VVD herstelde in de peilingen en loopt sindsdien ruim voorop. Wie wordt zijn uitdager? Naaste concurrent Geert Wilders (PVV) zit vastgeklonken in de oppositie.

De lijsttrekkers van CDA en D66 – Hugo de Jonge en Sigrid Kaag – zitten vast in de huidige coalitie en staan straks ook in de campagne in de schaduw van premier Rutte. Asscher (PvdA) daarentegen is de virtuele leider op links. De PvdA heeft in de Tweede Kamer minder zetels dan GroenLinks of SP, maar desondanks blijkt Asscher in debatten doorgaans de scherpste uitdager van Rutte.

Daarom is die lezing van maandagavond zo belangrijk voor de PvdA. Wil de partij de ‘moeder aller nederlagen’ van 2017 uitwissen – de PvdA klapte toen in elkaar van 38 naar 9 zetels – dan moet Asscher een geloofwaardig alternatief zijn voor Rutte. Alleen dan kan hij de zwevende kiezers van GroenLinks, SP, D66 en de kleinere partijen aan zijn PvdA binden met het argument dat alleen hij in staat is  Rutte uit het Catshuis te verdrijven.

‘Ideologische veren’ zijn niet ‘de ideologische veren’

Kan Asscher zich maandagavond opwerpen als een betere Rutte? Het aardige van de PvdA en van de Den Uyl-lezing in het bijzonder is dat het daar niet over de laatste peilingen moet gaan, maar vooral ook over de lange termijn en de ideologische koers.

Dit is wat Eric Vrijsen schrijft over Lodewijk Asscher in het omslagverhaal Stijgers en dalers in de crisis: ‘Praat erg knap uit het hoofd, maar wel vaak over eigen betrouwbaarheid’

De beroemdste Den Uyl-lezing is nog altijd die van toenmalig PvdA-premier Wim Kok in 1995. Kok zei letterlijk: ‘Het afschudden van ideologische veren is voor een politieke partij als de onze niet alleen een probleem, het is in bepaalde opzichten ook een bevrijdende ervaring.’ Let op: Kok zei niet dat de PvdA ‘de ideologische veren’ en al helemaal niet ‘alle ideologische veren’ moest afschudden, maar zo werd hij later wel geciteerd.

De PvdA was min of meer opgehouden een socialistische of sociaal-democratische partij te zijn. Onder leiding van Kok was de PvdA een jaar eerder met de VVD gaan regeren. Dat leek tot dan toe een onmogelijke combinatie van links en rechts, maar de tijdgeest was er rijp voor. Zeker ook in de eigen PvdA. Er waren zelfs prominente sociaal-democraten die zichzelf betitelden als ‘marktsocialist’. De nu vaak verafschuwde ‘marktwerking’ in de publieke sector werd destijds door de PvdA ingezet en eigenlijk was dat maar goed ook, want het overheidsbedrijf was een grote, stroperige bureaucratie.

Asscher verklaart het beleid failliet

De sfeer is nu omgekeerd. Marktwerking is nu een scheldwoord. De VVD rept in het verkiezingsprogramma over de wenselijkheid van een sterke overheid. Asscher aan de vooravond van zijn lezing: ‘We komen uit een tijd waarin de markt het doel was, het individu de oplossing en de overheid het probleem. Dat systeem is failliet. Technisch en moreel. Voor onze toekomst is een ideologische herijking nodig, een herbezinning over de verhouding tussen individu en gemeenschap, tussen markt en overheid. Een nieuwe verzorgingsstaat waar de zekerheid van het bestaan mensen in staat stelt weer te dromen.’ Kortom, de overheid is voor de PvdA niet langer het probleem, maar juist de geluksmachine.

Het lastige van Asscher is dat hij met de vinger behoorlijk tussen de deur zit door de zogenoemde toeslagenaffaire. Als minister van Sociale Zaken (2012-2017) was hij verantwoordelijk voor een streng anti-fraudebeleid. Duizenden mensen die bij het aanvragen van fiscale toeslag voor kinderopvang een administratief foutje maakten, werden hiervoor keihard gestraft.

De PvdA wil mensen met een smalle beurs altijd zekerheid bieden en heeft nu ‘zekerheid’ tot de kern van haar politieke boodschap verheven. Maar op de manier van die fiscale toeslagen stortte de overheid juist onzekerheden over gewone burgers uit. Wie een toeslag kreeg voor zorg, huur, kinderopvang of studie, werd ’s nachts gillend wakker uit een boze droom waarin ergens toch een foutje was binnengeslopen en dat het hele bedrag met fikse boete moest worden terugbetaald. Asscher mag maandagavond precies uitleggen hoe dit ideologisch zit.

Milieubeleid raakt mensen met een smalle beurs hard

Ook is er de kwestie van het klimaat- en milieubeleid dat juist de mensen met een smalle beurs raakt. De groene enthousiastelingen in de PvdA – op de kandidatenlijst staat zelfs de baas van Greenpeace – willen iedereen van het gas af hebben. Maar de mensen die niet in een villa wonen, schrikken van de kosten van een warmtepomp of van de lening die ze daarvoor moeten afsluiten.

Het andere pijnpunt in de PvdA-ideologie is de kwestie van immigratie en integratie. In zijn tijd als vicepremier en minister lanceerde Asscher een plan om de rechten en plichten van nieuwkomers in ‘participatiecontracten’ vast te leggen. Daar is naderhand niet veel meer van vernomen. Een oplossing voor de huidige problemen met ‘veilige landers’ – eufemisme voor pseudo-asielzoekers die zich voortdurend misdragen – is het sowieso niet. Hoe het dan wel moet, mag Asscher maandagavond ook uitleggen.

Links zal Asscher de maat nemen

Zijn linkse concurrenten en de linkse media zullen hem de maat nemen, maar van die voorspelbare kritiek hoeft hij niet wakker te liggen. Alleen een realistisch en pragmatisch verhaal met een mooie ideologische omlijsting maakt Asscher geloofwaardig als uitdager van Rutte.

In linkse kring hoopt menigeen dat de PvdA-lijsttrekker – 25 jaar na Wim Kok – de rode haan weer van ‘de ideologische veren’ voorziet. Maar ‘de ideologische veren’, daarover heeft Kok het nooit gehad en dat moet Asscher ook niet willen. Een enkele ideologische veer is in deze tijden al heel wat.

PvdA ergert prins Bernhard met belastingplan dat zijn naam draagt | NOS

NOS 30.11.2020 Prins Bernhard is niet te spreken over een plan in het verkiezingsprogramma van de PvdA. Het programma rept van een ‘Prins Bernhard’-belasting, bedoeld om pandjesbazen aan te pakken, en zo de woningmarkt toegankelijker te maken voor onder meer starters. Dat het plan zijn naam draagt, is tegen het zere been van de prins, meldt De Telegraaf.

“Ik vind het vreemd dat een politieke partij mijn naam gebruikt in haar programma”, laat Bernhard weten aan De Telegraaf. Zijn zakenpartner Menno de Jong trok in een e-mail fel van leer tegen de partij, schrijft de krant. Volgens De Jong is er sprake van “populistisch opportunisme” en wordt Bernhards naam slechts gebruikt omdat hij lid is van de koninklijke familie.

De PvdA wil dat beleggers die meer dan vijf huizen bezitten meer belasting gaan betalen. Hun huurinkomsten en vermogenswinsten moeten via de inkomstenbelasting worden aangeslagen. Ook wil de partij het mogelijk maken dat gemeentes een woonplicht instellen.

Bernhard, zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven, bezit privé en via verschillende bedrijven zo’n 600 panden in Nederland. Dat zijn behalve woningen ook kantoorgebouwen en winkelcentra. Ook is hij mede-eigenaar van het circuit in Zandvoort.

Getransformeerde kantoorpanden

De Jong meent dat zijn activiteiten met Bernhard geen goed voorbeeld zijn van waar de partij tegen strijdt. Sinds 2006 zouden ze geen nieuwe panden meer hebben gekocht.

Daarnaast waren alle woningen al verhuurd toen ze werden aangekocht en is van onttrekken aan de woningmarkt dus geen sprake, stelt hij. Hun investeringen zouden er juist voor hebben gezorgd dat er 1000 woningen zijn bijgekomen in Amsterdam, door kantoorruimte naar woningen te transformeren.

Demonisering

Er is sprake van demonisering, schrijft De Jong aan de PvdA. Hij vindt dat dit “bijdraagt aan een negatieve beeldvorming over een individu en dit raakt zijn persoonlijke veiligheid, daar ben ik persoonlijk getuige van geweest”.

De PvdA zegt de naam van het plan niet te veranderen. In de mails van De Jong zou gedreigd worden met juridische stappen. Kamerlid Henk Nijboer zegt via Twitter zich niet op die manier onder druk te laten zetten.

 Henk Nijboer@henknijboer

We laten ons niet onder druk zetten door dreigen met rechtszaken. Beleggers maken gebruik van de woningnood, wij strijden daar uit overtuiging tegen. ‘Prins Bernhard-belasting’ van PvdA valt verkeerd: ’Vreemd om mijn naam te gebruiken’ https://t.co/fRUYTM7t9w via @telegraaf

BEKIJK OOK

‘Prins Bern­hard-belasting’ van PvdA valt verkeerd bij Bernhard

AD 30.11.2020 Prins Bernhard van Oranje is niet te spreken over een fiscaal plan van de PvdA. Die spreekt in haar verkiezingsprogramma van een ‘prins Bernhard-belasting’, bedoeld om huisjesmelkers aan te pakken.

Met zo’n belasting worden “pandjesbazen die vijf panden of meer bezitten, verplicht om netjes inkomstenbelasting te betalen over de huurinkomsten en vermogenswinsten”, zo staat in het PvdA-programma. ,,Ik vind het vreemd dat een politieke partij mijn naam gebruikt in haar programma”, zegt de prins volgens De Telegraaf. ,,Daarnaast vind ik dat ze uit moeten gaan van hun eigen kracht en daarbij niet één persoon moeten betrekken. Los van het feit dat ze mijn naam gebruiken op basis van artikelen in de pers en niet de feiten.’’

Vriend en zakenpartner Menno de Jong steunt Berhard en zou volgens de krant boze mails naar de PvdA hebben gestuurd. De Jong vindt het “populistisch opportunisme om iemand in deze discussie te betrekken omdat hij toevallig familie is van de koning”. Ook vindt hij het taalgebruik van de sociaaldemocraten “demoniserend”.

De zakenpartner voert aan dat huurwoningen die hij en Bernhard begin deze eeuw aankochten al verhuurd waren bij aankoop en dat daarmee niets overblijft van de suggestie dat daarmee woningen zijn onttrokken aan de markt.

PvdA-parlementariër Henk Nijboer benadrukt dat vaststaat dat Bernhard direct dan wel indirect vastgoed verhuurt. ,,Als Tweede Kamerlid ben ik vrij maatschappelijke thema’s aan de kaak te stellen en daar de woorden en benamingen bij te kiezen die ik gepast vind.”

Lees ook;

Prins steggelt met PvdA over ‘Bernhard-belasting’

MSN 30.11.2020 De PvdA heeft zich de woede op de hals gehaald van prins Bernhard, door zijn naam te gebruiken voor een belastingplan. Met de zogeheten „prins Bernhard-belasting”, waarbij pandeigenaren met vijf of meer huizen inkomstenbelasting moeten betalen over huurinkomsten en vermogenswinsten, willen de sociaal-democraten huisjesmelkers aanpakken. De prins zegt het maandag in De Telegraaf „vreemd” te vinden dat het plan zijn naam draagt.

Bernhard vindt dat de PvdA „uit moet gaan van eigen kracht”, en „daarbij niet één persoon moet betrekken”. „Los van het feit dat ze mijn naam gebruiken op basis van artikelen in de pers en niet de feiten”, zegt hij.

Volgens de krant heeft Menno de Jong, zakenpartner van prins Bernhard, een reeks boze e-mails naar de partij gestuurd over het voorstel, daarbij zou hij zelfs zinspelen op juridische stappen. „Particuliere beleggers wegzetten als graaiers of halve criminelen is leuk voor de bühne, maar lost het probleem niet op”, schreef hij in één van de mails. De Jong vindt dat de PvdA „demoniserend” te werk gaat. Het Parool schreef in 2017 dat prins Bernhard 590 panden in Nederland bezit, het grootste deel daarvan (349) zou in Amsterdam staan.

De PvdA zegt de term niet uit haar verkiezingsprogramma te schrappen. „Als Tweede Kamerlid ben ik vrij maatschappelijke thema’s aan de kaak te stellen en daar de woorden en benamingen bij te kiezen die ik gepast vind”, reageert Tweede Kamerlid en woordvoerder wonen Henk Nijboer in De Telegraaf. Nijboer vindt de term passend en hoopt dat Bernhard meer belasting gaat betalen. „We laten ons niet onder druk zetten door dreigen en rechtszaken.”

Lees ook: Prins Bernhard jr. haalt met zijn zakelijke activiteiten vaker het nieuws dan het Koninklijk Huis lief is. Wie is hij en waarom vormen zijn activiteiten een risico voor het imago van de Koninklijke Familie? Een profiel.

Vogelaarwijk, Balkenendenorm en Prins Bernhard-belasting: de naam zegt genoeg

MSN 30.11.2020 Prins Bernhard is niet blij met de – door de PvdA gekozen – term ‘Prins Bernhard-belasting’. De partij bedoelt daarmee inkomstenbelasting die pandjesbazen betalen over huurinkomsten wanneer ze vijf of meer woningen bezitten. De belasting wordt zo genoemd omdat de prins honderden panden zou hebben. De term is hierdoor meteen herkenbaar.

Prins Bernhard komt met deze naam in een lange rij bekende personen wiens naam aan een woord is gekoppeld. Denk aan de Balkenendenorm, Vogelaarwijk, een Tokkiebuurt of Melkertbaan.

“Dit is een typisch voorbeeld van een eponiem”, legt Ton den Boon hoofdredacteur van de Van Dale uit. Het is een woord of benaming dat is afgeleid van een persoon, een zaak of een plaats. Het wordt gebruikt om een bepaalde term kracht bij te zetten, doordat een eponiem vaak een aansprekend voorbeeld is.”

In het geval van Prins Bernhard is de term waarschijnlijk door de PvdA bedacht om er een soort afgunst mee op te wekken, denkt Den Boon. “Hij bezit honderden panden en is erg rijk. Hij staat dus als het ware model voor de pandjesbazen, het type rijke mensen waar deze belasting voor is bedoeld. Dat wekt toch een soort afgunst, dat is waarschijnlijk ook het doel van de PvdA.”

De betekenis van een eponiem blijft aan de betreffende persoon kleven. Maar het is wel meteen duidelijk waar het over gaat. Zo kent iedereen de term Vogelaarwijk nog. Nienke Bruinsma is bewoner en voormalig lid Buurtonderneming van Vogelaarwijk Woensel-West. Ondanks de negatieve lading zag zij er de voordelen van in.

“In 2007 werd Woensel-West in Eindhoven een Vogelaarwijk. Dat was aan de ene kant natuurlijk niet leuk, want het is nooit leuk om achterstandswijk genoemd te worden. Maar voor de bewoners kwam er daardoor wel extra geld beschikbaar vanuit de overheid.”

Investeren

De stempel die de negatieve naam erop drukte bleek positief uit te pakken voor de bewoners. “Door het geld wat er beschikbaar kwam is er veel veranderd op het gebied van onderwijs. Er werd geïnvesteerd in naschoolse opvang, huiswerkbegeleiding en taallessen. Nu is het zelfs zo dat gezinnen met jonge kinderen in deze wijk willen wonen vanwege de kwaliteit van het onderwijs.”

Barbara Kathmann als komeet naar Tweede Kamer: ‘Den Haag kan wel een portie Rotterdam gebruiken’

AD 28.11.2020 Voor politieke begrippen gaat de carrière van Barbara Kathmann (42) als een komeet. Minder dan zeven jaar na haar entree in de Rotterdamse gemeenteraad lonkt een zetel in de Tweede Kamer. De PvdA heeft de achtste plek van de kieslijst voor haar gereserveerd.

Het gezin van Barbara Kathmann, sinds ruim twee jaar wethouder in Rotterdam, moet weer even omschakelen. ,,Mijn kinderen van 8, 10 en 11 zijn net gewend aan wat ik doe. Nu leggen we uit dat mama gaat controleren of de minister-president en zijn hulpjes hun werk goed doen. Dan snappen ze het’’, zegt de Rotterdamse in hart en nieren.

Lees ook;

Speelgoed

Kathmann kijkt trots om zich heen in een loods bij de Van Nelle Fabriek. Daar staan enorme hoeveelheden speelgoed, netjes gesorteerd op leeftijdscategorie, en lekkers. De Stichting Jarige Job is een aansprekend initiatief dat Kathmann in Rotterdam opzette met haar man Huib Lloyd.

Maandelijks gaan, met hulp van 150 vaste vrijwilligers, zevenduizend cadeauboxen naar jarige kinderen van wie de ouders geen geld hebben om een verjaardagscadeau te kopen. Als bewoonster van de Mathenesserdijk in Spangen ziet ze heel wat gezinnen om zich heen die niet veel te makken hebben. ,,We zijn tien jaar geleden, in crisistijd, begonnen met de stichting. Als je ziet voor hoeveel kinderen dit nog steeds hard nodig is, zakt de moed je haast in de schoenen.’’

Het verschil in kansen begint waar je wieg staat. Dat wil ik helpen veranderen, aldus Barbara Kathmann.

Giovanni van Bronckhorst

Als het even kan, steken Kathmann en haar gezin ook de handen uit de mouwen om in te pakken. Tussen 2012 en 2018 hielp ze al kinderen door onderwijsprojecten op te zetten als directeur van de Giovanni van Bronckhorst Foundation.

Die kant van zichzelf wil ze ook in de politiek laten zien. ,,Het verschil in kansen begint waar je wieg staat. Iedereen moet de beste versie van zichzelf kunnen laten zien. Nu zijn er bakken met talentvolle kinderen die we op hun 4de afschrijven. Dat wil ik helpen veranderen.’’

Jarige jobben

Die missie begon als raadslid en de laatste jaren als wethouder economie, wijken en kleine kernen in Rotterdam. ,,Ik wil het leven beter maken voor alle jarige jobben in de stad. Met elk voorstel kun je zorgen voor verbetering. Ook in de Tweede Kamer kan ik proberen het beleid bij te sturen, om de ongelijkheid in Nederland kleiner te maken.’’

De positieve vibe die we bij de Stichting Jarige Job hebben, zie ik terug in het verkie­zings­pro­gram­ma van de PvdA, aldus Barbara Kathmann.

Als wethouder heeft ze de handen vol aan de economische gevolgen van de coronacrisis. ,,We hebben een omscholingsfonds opgezet voor mensen die langs de kant staan. Verder hebben we de horecabedrijven geholpen om met minimale regels hun terrassen te kunnen uitbreiden. Door ze omzet te laten draaien, behouden medewerkers hun baan. We kijken naar wat wel in plaats van wat niet kan. Liever achteraf ‘sorry’, dan vooraf ‘nee’.’’

Betrokken

Ze is ervan overtuigd dat die mentaliteit ook een reden is waarom de PvdA in haar een belangrijke kandidaat voor de Tweede Kamer ziet. ,,We staan in Rotterdam naast mensen en zijn betrokken. Ik denk dat Den Haag wel een portie Rotterdam kan gebruiken.’’

Het betekent dat de economie-wethouder een gat achterlaat in Rotterdam, juist nu een crisis is opgedoemd. Zelf vindt ze dat te verdedigen. ,,Als wethouder kun je veel bereiken, zie ik als ik nu door de winkelstraten en de wijken loop. Maar ook landelijk moet er vanwege de crisis veel gebeuren. Daardoor is de ambitie nog groter geworden. In de Tweede Kamer kun je het verschil maken.’’

Haven

Rotterdam blijft volgens Kathmann een rol vervullen in haar werk. ,,In het college zeiden ze meteen dat ze straks een beroep op me doen als ik in de Kamer zit. Ik ken de noden en kansen als er over deze stad en regio wordt gesproken. Na corona is de haven belangrijk als de banenmotor van Nederland, met 380.000 banen en indirecte banen. We moeten niet accepteren dat grote bedrijven mensen zomaar op straat zetten, maar zorgen dat ze een plan hebben om mensen te behouden of van werk naar werk te helpen.’’

Ze kijkt uit naar het campagne voeren. ,,Op de eerste plaats ben ik nog wethouder in Rotterdam, maar campagne voeren vind ik heel leuk. Dat komt ook omdat we een dijk van een programma hebben dat hoop en perspectief biedt. De positieve vibe die we hier bij Jarige Job hebben, zie ik daarin terug.’’

Directeur Greenpeace op lijst PvdA voor Tweede Kamer

AD 26.11.2020 Directeur Joris Thijssen van Greenpeace stapt over naar de politiek. Hij staat op plek 7 op de kandidatenlijst van de PvdA voor de Tweede Kamerverkiezingen. Er staan vier nieuwkomers in de top 10.

De hoogste nieuwkomer op 6 is Kati Piri. Zij zit nu nog in het Europees Parlement en houdt zich daar onder meer bezig met buitenlandse zaken en mensenrechten. Ook schreef ze rapporten over Turkije en is ze vicevoorzitter van de sociaaldemocratische fractie in het Europees Parlement.

Lees ook;

Na lijsttrekker Lodewijk Asscher staat op plek 2 opnieuw Khadija Arib, de voorzitter van de Tweede Kamer. Zij wil graag in die functie door, maar of dat gebeurt, is nog lang niet zeker. Daarna volgen drie zittende Kamerleden, te weten Lilianne Ploumen, Henk Nijboer en Attje Kuiken.

Klokhuis-presentator

De derde nieuwkomer staat op 8. Het is Barbara Kathmann, die nu nog wethouder in Rotterdam is. Daarna volgt Gijs van Dijk, die al in de Kamer zit. Op de 10de plek staat de vierde nieuwkomer, het Friese raadslid Habtamu de Hoop. Hij presenteerde eerder het tv-programma Het Klokhuis.

,,Deze kandidatenlijst vertegenwoordigt het Nederland van de 21ste eeuw’’, zegt PvdA-lijsttrekker Lodewijk Asscher. ,,Van jong tot oud, stad en platteland, hier geboren of van ver gekomen. Wij staan voor een eerlijke en fatsoenlijke samenleving waarin we allemaal onze bijdrage leveren zodat iedereen vooruit kan komen.’’

De partij telt nu negen Kamerleden. De PvdA verloor bij de vorige verkiezingen in 2017 dramatisch. Ze leverde toen 29 zetels in. In de peilingen staat de PvdA nu op 12 tot 16 zetels.

Habtamu de Hoop, raadslid Sudwest-Fryslan ANP

Greenpeace-baas en oud-Klokhuispresentator nieuw op PvdA-lijst

NOS 25.11.2020 De eerste namen op de kandidatenlijst van de PvdA zijn bekend. Hoogste nieuwkomer op plaats zes is Kati Piri, die sinds 2014 in het Europees Parlement zit. Een plek lager staat Greenpeace-directeur Joris Thijssen.

In totaal staan er vier nieuwkomers bij de eerste tien. Barbara Kathmann, nu wethouder Economie in Rotterdam, staat op acht en op tien staat de 22-jarige Habtamu de Hoop. Hij was presentator van jeugdprogramma Het Klokhuis en is tegenwoordig raadslid in Súdwest-Fryslân.

De eerste vijf zijn de zittende Kamerleden Lodewijk Asscher, Kamervoorzitter (die dat graag wil blijven) Khadija Arib, Lilianne Ploumen, Henk Nijboer en Attje Kuiken. Kamerlid Gijs van Dijk op plaats negen maakt het eerste tiental compleet.

Concept

Bij de volgende vijf staan nog meer nieuwkomers. Op elf staat de Songul Mutluer (wethouder Wonen in Zaandam), op twaalf staat Mo Mohandis, die de vorige periode ook al in de Kamer zat. Op dertien staat zittend Kamerlid Kirsten van der Hul. Onder haar staan het Groningse raadslid Julian Bushoff en diplomaat Kavish Bisseswar

Morgen maakt de partij de hele conceptkandidatenlijst bekend. In januari mogen de leden er nog over stemmen. Op dit moment heeft de PvdA negen zetels in de Tweede Kamer. In de Peilingwijzer, een gemiddelde van belangrijke peilingen, staan de sociaaldemocraten tussen de twaalf en zestien zetels. De verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn half maart.

BEKIJK OOK

PvdA kiest voor klassieke koers

Telegraaf 01.11.2020 Alsof de liberalisering onder premier Kok nooit heeft plaatsgevonden. Alsof de sociaaldemocraten opzichtig spijt hebben van hun regeringsdeelname aan Rutte-II. Zo zeer ademt het voorlopige verkiezingsprogramma van de PvdA de klassieke sociaaldemocratie van Den Uyl.

De partij pleit voor gratis kinderopvang, betere salarissen in zorg en onderwijs en hogere uitkeringen. Het minimumloon moet naar 14 euro. Het eigen risico in de zorg wordt afgeschaft, de zorgpremie verlaagd en zorgverzekeraars mogen geen winst meer uitkeren aan aandeelhouders.

Belastingen

Omdat dit alles niet gratis kan, moeten huisjesmelkers en beleggers meer belasting betalen. Er komt, zoals de partij het noemt: een ’prins Bernard-belasting voor pandjesbazen’. Ook bedrijven die het milieu belasten, moeten meer belasting gaan betalen. Voor techbedrijven als Google en Facebook komt er een digi-taks. Vliegmaatschappijen gaan kerosinebelasting betalen, consumenten een verpakkingsbelasting.

De belastingen op vermogens gaat omhoog. Tegelijkertijd mag het begrotingstekort verder oplopen. Het plafond voor de staatsschuld kan wat partijleider Lodewijk Asscher betreft van 60 naar 80 procent van het Bruto Binnenlands Product. Daartoe moet Nederland afwijken van de Europese begrotingsregels.

Verheffingsideaal

De PvdA is weer helemaal terug bij zijn verheffingsideaal, met een ’groot offensief om kinderen meer aan het lezen te krijgen’, het veranderen van crèche in (gratis) voorschool en meer geld om arme kinderen te laten sporten. De basisbeurs voor studenten komt terug. Wetgeving dwingt beursgenoteerde bedrijven werknemers te laten delen in dividend. De verhuurdersheffing, ingevoerd in het kabinet van VVD-PvdA, moet volgens de huidige PvdA worden afgeschaft.

Om de personeelstekorten in de zorg, het onderwijs en bij gemeenten in te vullen te bestrijden, wil de PvdA ’crisisbanen’. Bovendien grijpt de partij weer naar een middel dat in het verleden, onder minister Melkert, zo wisselend succes had: de gesubsidieerde arbeid. Er moeten 100.000 ’basisbanen’ komen om werklozen aan een baan of bezigheid te helpen, als wijkhulp of speeltuinmedewerker.

„Wij doorbreken het oude patroon met een optimistisch en ambitieus plan”, schrijft Asscher in het voorwoord van het verkiezingsprogramma. „Wij kiezen uit overtuiging voor een sterke overheid en een breuk met het dogma van het privatiseren.”

Daarom wil de PvdA ook niet meeregeren in een volgend kabinet als daar niet een andere linkse partij, als GL of SP aan deelneemt, zo zei Asscher bij de presentatie van het concept-partijprogramma. „We hebben onze lessen geleerd, en dat waren dure lessen.”

BEKIJK MEER VAN; partijen en bewegingen overheid belastingen Lodewijk Asscher Partij van de Arbeid

Asscher: PvdA alleen in volgend kabinet met andere linkse partij erbij

NOS 01.11.2020 De PvdA wil alleen meeregeren in een volgend kabinet als GroenLinks, de SP of allebei die partijen ook in de coalitie zitten. Dat liet lijsttrekker Lodewijk Asscher weten na de presentatie van het concept-verkiezingsprogramma op een mbo in Heerenveen. “Het liefst helemaal niet met de VVD, maar als ik nu naar de peilingen kijk, moeten we dat maar afwachten.”

Asscher zei dat de PvdA zijn lesje heeft geleerd, doelend op de regeerperiode met de VVD in het kabinet-Rutte II die werd gevolgd door een enorme verkiezingsnederlaag. Hij zei dat hij de ideeën van de partij het beste kan realiseren met bondgenoten.

Verkiezingspunten

Enkele punten uit het concept-verkiezingsprogramma zijn: het verlagen van de zorgpremie, een verhoging van het minimumloon, de AOW en de bijstand, gratis kinderopvang en een werkgarantie voor iedereen die zijn baan verliest.

De oppositiepartij komt met een lijst voorstellen om de door hen geconstateerde grote ongelijkheid tussen mensen te verkleinen. PvdA-leider Asscher vindt dat de coronacrisis duidelijk maakt dat er “te veel verdeeldheid” is en dat moet veranderen op terreinen van werkgelegenheid, zorg, onderwijs en de woningmarkt.

Gratis lerarenopleiding

Het salaris van zorgpersoneel en leerkrachten moet omhoog en de werkdruk omlaag, zegt de partij. De opleiding voor basisschoolleraar moet gratis worden voor degenen die er ten minste vijf jaar blijven werken. Ook wordt voorgesteld om de basisbeurs opnieuw in te voeren.

De kinderopvang wordt omgevormd tot een gratis voorschool voor alle kinderen. Er komt een offensief tegen laaggeletterdheid onder jongeren en vanaf 16 jaar mogen zij stemmen. “Zo krijgen jongeren een stem.”

In het concept-programma staat ook dat er jaarlijks 100.000 betaalbare woningen moeten worden gebouwd. Een aparte minister voor Wonen gaat zorgen dat huisjesmelkers boetes krijgen bij het vragen van een te hoge huur. Speculanten krijgen een bouwplicht en moeten hun winsten ook besteden aan het bouwen voor starters en ouderen.

Kilo frikandellen

Het eigen risico in de zorg wordt, als het aan de oppositiepartij ligt, stapsgewijs afgeschaft. De btw op groenten en fruit gaat naar nul om gezond eten goedkoper te maken. “Een kilo appels is nu duurder dan een kilo frikandellen.” Wegwerpplastic wordt verboden, tasjes worden beprijsd om de oceanen plasticvrij te maken en er moeten veel meer bomen worden geplant.

De PvdA zet fors in op werk. “Alle werkenden kunnen rekenen op hulp bij pech en op een fatsoenlijk pensioen”, zegt Asscher. Met een werkgarantie worden mensen die hun baan verliezen naar een andere baan begeleid en er komen crisisbanen. Werklozen worden ingezet in sectoren met een tekort aan personeel, zoals de GGD, zorg en onderwijs. Er worden 100.000 basisbanen gecreëerd voor “mensen die nu aan de kant staan”.

Afrekening met vorige kabinet

“Het nieuwe verkiezingsprogramma is een afrekening met de periode dat de PvdA samen met de VVD regeerde in het kabinet-Rutte II”, zegt politiek verslaggever Wilco Boom. “De partij keert zich nu tegen besluiten waar ze toen achter stond, zoals de verhuurdersheffing, het eigen risico in de zorg en het leenstelsel.”

“De PvdA kiest ervoor weer een meer klassiek linkse, sociaaldemocratische partij te zijn. Ook de keuze van Asscher om niet zonder GroenLinks en/of de SP te willen regeren duidt op een koerswending naar links”, zegt Boom.

Nieuw toptarief

De partij erkent dat de plannen geld kosten en daarom moeten bedrijven die het milieu vervuilen hogere belastingen gaan betalen, net als techbedrijven als Google en Facebook. Voor topinkomens komt er een nieuw toptarief van 60 procent en een hogere vermogensbelasting.

Het verkiezingsprogramma wordt in januari definitief vastgelegd.

november 8, 2020 Posted by | 2e kamer, 2e kamerverkiezingen 17 maart 2021, 2e kamerverkiezingen 2021, politiek, PvdA | , , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor PvdA op weg naar de 2e kamerverkiezingen op 17 maart 2021

SGP op weg naar de 2e kamerverkiezingen op 17 maart 2021

Babybonus

Gezinnen die een vierde baby verwelkomen, moeten volgens de SGP een ‘babybonus’ van 1000 euro krijgen.

Telegraaf 12.11.2020

Daarmee kunnen zij bijvoorbeeld ‘de aanschaf van een grotere gezinsauto’ betalen, zo staat in het vandaag gepresenteerde verkiezingsprogramma.

AD 10.11.2020

Vier jaar geleden stelde de orthodox-christelijke partij nog zo’n ‘babybonus’ voor bij de geboorte van het eerste kind.

AD 23.02.2021

Minder belasting

Concreter vindt de partij dat gezinnen met één kostwinner minder belasting zouden moeten betalen. En om grote gezinnen een steuntje in de rug te geven, pleit de SGP voor een uitkering van 1000 euro bij de geboorte van het vierde kind. Vier jaar geleden had de partij hetzelfde idee, maar dan voor de eerstgeborene.

Net als veel andere partijen vindt de SGP dat het belastingstelsel “eerlijker, eenvoudiger en begrijpelijker” moet. Daarbij wil de partij vooral huishoudens en het midden- en kleinbedrijf ontzien.

Weg met de Euro

De SGP denkt dat de euro niet het eeuwige leven heeft. In het vandaag 09.11.2020 gepresenteerde verkiezingsprogramma staat dat de Europese eenheidsmunt “op den duur economisch en financieel niet te houden is”.

Daarom moet er volgens de partij serieus worden gekeken naar een alternatief voor de euro. De SGP wil overigens geen vertrek uit de EU. “Nederland is op zijn plek binnen een EU ‘die zijn plek kent’ en terughoudend is met regelgeving”, heet het.

Doodstraf

Opvallend is verder dat de SGP de doodstraf weer in het programma heeft staan. De sanctie “kan voor levensdelicten, waaronder terroristische misdrijven, een rechtvaardige straf zijn”. Vier jaar geleden was de doodstraf juist uit het programma gehaald, voor het eerst in 100 jaar.

AD 18.01.2021

Samenwerking SGP/FvD

De SGP blijft open staan voor samenwerking met Forum voor Democratie en andere populistische partijen, zegt voorman Kees van der Staaij. De nieuwe partijvoorzitter Dick van Meeuwen ziet dat juist niet zitten.

In het Nederlands Dagblad zegt Van Meeuwen dat samenwerking met FVD volgens hem “niet mogelijk” is. “Als het gaat om samenwerken is de ChristenUnie voor mij eerste keus, daarna het CDA. Populistische partijen staan een stuk verder van ons af.”

Volgens Van der Staaij sluit de SGP op voorhand echter geen enkele partij uit. “Dat houden we staande.” Het interview is “geen aankondiging van een andere lijn”. Wel is de verwantschap het grootste met de andere christelijke partijen, zegt hij.

Verschillen

Van Meeuwen wijst in het ND erop dat de standpunten van FVD op gebied van onder meer euthanasie en abortus sterk verschillen van die van de SGP. “Ze vormen geen natuurlijke bondgenoot voor ons. Absoluut niet.”

Volgens Van der Staaij wilde de nieuwe partijvoorzitter de “wezenlijke verschillen” met de populistische partijen beklemtonen in het interview. Van Meeuwen werd zaterdag op een digitaal verkiezingscongres met 98 procent tot nieuwe voorzitter gekozen.

SGP-burgemeester stapt uit partij om standpunt FvD

De SGP-burgemeester van Veenendaal, Gert-Jan Kats, stapt uit de partij. Kats vindt dat de SGP ‘ondubbelzinnig afstand moet nemen’ van Forum voor Democratie en stelt dat de partij ‘een grens moet trekken’ bij antisemitisme. Eind vorig jaar werd bekend dat in de jongerenafdeling van FvD antisemitische berichten rondgingen. Partijleider Thierry Baudet zou antisemitisme hebben gerelativeerd.

Dick van Meeuwen, de nieuwe partijvoorzitter van de SGP die zaterdag op het partijcongres werd gekozen, stelde in een interview in het Nederlands Dagblad dat samenwerken met FvD volgens hem ‘niet mogelijk’ is. Later op de dag stelde partijleider Kees van der Staaij echter dat de SGP geen enkele partij uitsluit, ook FvD niet. ,,Dat houden we staande.”

Lees ook;

‘Laatste zetje’

Kats kondigde direct daarna op Twitter aan zijn partijlidmaatschap ‘te heroverwegen’. Nu stelt hij dat de discussie ‘het laatste zetje’ was voor zijn besluit. Hij had ‘graag gezien’ dat ‘partijbreed ondubbelzinnig’ afstand was genomen van ‘partijen en personen’ die zich ‘juist tegen de inclusieve samenleving keren en tegenstellingen meer vergroten dan verkleinen’. ,,Die duidelijkheid heb ik node genist en dat betreur ik.” Hij noemt in zijn verklaring, die hij vandaag twitterde, FvD of Baudet niet bij naam.

 Gert-Jan Kats

@gertjankats

Mijn antwoord op de vraag over lidmaatschap partij

1:52 PM · Jan 20, 2021 from Veenendaal, Nederland 383 137 people are Tweeting about this

Uit die verklaring blijkt dat Kats al langer twijfelde of zijn standpunten nog overeenkwamen met de SGP. Hij stelt dat hij als burgemeester ‘bruggenbouwer’ is en ‘met de volle breedte van de samenleving’ in aanraking komt. ,,Ik merk dat dit iets heeft gedaan met mijn beeld op die samenleving”, schrijft hij en dat dit zijn weerslag heeft op de manier waarop hij kijkt naar de politieke koers van de partij. ,,Ik constateer dat mijn persoonlijke opvattingen steeds meer afwijken van deze koers.”

‘Eerlijke afweging’

Volgens partijleider Van der Staaij lag de beslissing van Kats ‘al in de lijn der verwachting’ na de tweet die hij zaterdag plaatste. ,,Het spreekt vanzelf dat we liever hadden gezien dat hij een andere afweging zou hebben gemaakt. Maar, zoals hij zelf schrijft, door zijn burgemeesterschap heeft hij een andere kijk gekregen op de samenleving die zich ook politiek heeft vertaald. Dat is een eerlijke afweging.”

Kats was zestien jaar burgemeester namens de partij. Dat Kats zijn partijlidmaatschap heeft opgezegd, heeft geen effect op zijn burgemeesterschap. Hij blijft burgemeester, nu partijloos.

Verkiezingsprogramma

‘In vertrouwen’. Dat is het motto waarmee de SGP de Kamerverkiezingen ingaat. Het is ook de titel van het SGP-verkiezingsprogramma.

Het motto ‘In vertrouwen’ is bewust gekozen om in een tijd die gestempeld wordt door wantrouwen, kiezers houvast en uitzicht te geven. Lijsttrekker Kees van der Staaij zei daarover bij de presentatie dat dat vertrouwen een geloofsvertrouwen is. “Geloof en vertrouwen horen bij elkaar. Wij geloven dat er een levende God is Die regeert. Dat geeft rust en vertrouwen, ook in deze onzekere tijd.”

Download hier het verkiezingsprogramma 2021 – 2025

Download hier het verkorte verkiezingsprogramma 2021 – 2025

AD 05.11.2020

Kandidatenlijst

Op 9 november 2020 presenteerde de SGP haar 35 kandidaten. De SGP heeft gelet op een goede verdeling van achtergronden en beroepen. Zo staan er naast mensen met veel politieke ervaring, ook zorgwerkers, docenten, ondernemers en boeren op de lijst. Door daarnaast te kiezen voor kandidaten uit veel verschillende regio’s en provincies, zijn bijna alle hoeken van het land vertegenwoordigd op de lijst.

De top-3 bestaat uit de huidige fractie: op 1 staat partijleider Kees van der Staaij, op 2 staat Chris Stoffer – die in 2018 tussentijds de Tweede Kamer in kwam – en nestor Roelof Bisschop staat op 3. Campagneleider André Flach (44) staat op plek 4.

Bekijk de kandidaten

Het verkiezingscongres vindt plaats op zaterdag 16 januari 2021.

Er staan geen twintigers en dertigers in de top-5, waar jongeren vorige week voor pleitten op deze nieuwssite. De eerste twintigers staan op plek 10 (wethouder Nathanaël Middelkoop) en 11 (SGP-jongeren-voorzitter Arie Rijneveld).

Ik prijs me gelukkig met een grote club van talentvol­le jongens en meiden, aldus Burgemeester en voorzitter van de SGP-bestuurdersvereniging Evert Jan Nieuwenhuis.

Jongeren bovenaan 

Ook aan de SGP gaat de vernieuwingsdrang niet voorbij. Na de vrouwen bonzen nu de jongeren op de deur. Er mag wel weer eens een twintiger of dertiger namens de mannenbroeders hoog op de lijst de Tweede Kamer in, vinden ze.

Bovendien heeft de oudste partij van ons land gemiddeld de jongste raadsleden. Ook over jonge wethouders heeft de partij niets te klagen: recent werd Paula Schot (27) wethouder in Schouwen-Duiveland – de eerste vrouw die namens de partij een bestuursfunctie krijgt – en op Urk krijgt leeftijdsgenoot Nathanaël Middelkoop dezelfde functie. ,,Lokaal krijgen jongeren veel ruimte. Het zou goed zijn om die lijn ook landelijk door te trekken”, vindt voorzitter Arie Rijneveld (25) van SGP-jongeren.

Peiling SGP

De Tweede Kamerverkiezingen zijn volgend jaar maart. De SGP heeft op dit moment drie zetels in de Kamer. In de laatste Peilingwijzer (een gemiddelde van een aantal belangrijke peilingen) staat de partij op twee tot vier zetels.

lees: Verkiezingsprogramma SGP 2021-2025

lees: Verkort VerkiezingsProgramma_2021-2025

ANP

SGP-vrouwen roeren zich over vrouwenstandpunt partij

AD 22.07.2021 Een groep SGP-vrouwen zwengelt de discussie weer aan: is het partijstandpunt dat vrouwen geen politieke rol kunnen spelen nog wel van deze tijd? Een nieuw ‘vrouwennetwerk’ wil in gesprek met het partijbestuur om de argumenten die de SGP hanteert tegen het licht te houden.

SGP aast niet op regeringsverantwoordelijkheid, maar loopt er ook niet voor weg

NOS 03.03.2021 De SGP aast niet op regeringsverantwoordelijkheid, maar loopt er ook niet voor weg. Dat zei SGP-lijsttrekker Van der Staaij bij de NOS. Hij was eerst te gast bij het NOS Radio 1 Journaal en even later beantwoordde hij live op Facebook vragen van kijkers. Over de positie van de SGP benadrukte hij dat elke partij “ertoe kan doen”, nu kabinetten de laatste tijd geen stevige meerderheden meer hebben in Eerste en Tweede Kamer.

Hij onderstreepte dat de SGP van nature altijd al constructief is, dat je vanuit de oppositie inbreng kan hebben en dat juist de huidige tijd kansen biedt. Van der Staaij wil het liefst zelf in de Kamer blijven. Hij is al sinds 1998 Kamerlid, en heeft daar “voorlopig geen genoeg van”.

Van der Staaij zei dat hij geen enkele partij principieel uitsluit. Bij een eventuele samenwerking kijkt hij daarbij niet alleen naar de programma’s, maar ook naar of een partij betrouwbaar is en of je er bestuurlijke afspraken mee kan maken. Hij zei bijvoorbeeld dat Forum voor Democratie zich met “al het gedoe behoorlijk buitenspel heeft gezet”.

Gezinsvriendelijk belastingstelsel

Hij vindt een “gezinsvriendelijk belastingstelsel” een van zijn belangrijkste punten. De SGP-voorman hamerde verder op degelijke overheidsfinanciën, en een beperkte rol voor de overheid. Uit onderzoek van het Centraal Planbureau bleek deze week dat de SGP van alle partijen de rekening van de coronacrisis het minst doorschuift naar volgende generaties. Van der Staaij benadrukte dat de rentestand niet in beton gegoten is en dat er altijd weer een nieuwe crisis komt. “Ook zijn we kritisch op immigratie en Europese Unie, en we zijn voor een nuchter klimaatbeleid”, voegde hij eraan toe.

Hij is het ermee eens dat er sinds enige tijd een “grotere rol is voor vrouwen” bij de SGP. Hij erkent ook dat daarover nog steeds discussie is binnen de partij en hij wil voorkomen dat dit een splijtzwam is. Er is bijvoorbeeld al wel een vrouwelijke SGP-wethouder, maar op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer staat geen enkele vrouw. Op de vraag of dat bij de volgende verkiezingen anders is, antwoordde Van der Staaij dat “veranderingen niet van de ene op de andere dag gaan”.

Op een vraag hoe het komt dat de SGP al jaren zo stabiel is, zei hij dat de SGP vaste uitgangspunten heeft die de kiezers kennen. “Het geeft instabiliteit als je uiteindelijk alleen de waan van de dag volgt.”

Van der Staaij: waan van de dag veroorzaakt politieke instabiliteit

Vaccineren niet verplicht

Over het vaccineren tegen corona noemde Van der Staaij het heel belangrijk dat dat niet verplicht is: “Ik zie het belang van een hoge vaccinatiegraad, maar het is de persoonlijke vrijheid van mensen.” Hij is er niet helemaal gerust op dat dat zo blijft en hij wijst bijvoorbeeld op het pleidooi voor een vaccinatiepaspoort. Volgens hem is zo’n paspoort geen goede ontwikkeling.

De SGP blijft kritisch over de islam. Van der Staaij zei dat de islam in Nederland een feit is, maar dat we oog moeten hebben voor de donkere kanten. Hij sprak over “de verbinding met geweld die we vaak om ons heen zien”.

Volgens hem moeten we niet naïef zijn over de islam en moeten we oppassen te zeggen dat “de islam allemaal prima is”. Hij voegde eraan toe dat vrijheid van godsdienst voor iedere burger geldt. “Maar dat is niet onbegrensd. Want let op het steeds toenemende aantal gebedsoproepen in een andere taal.” Volgens Van der Staaij zijn kerkklokken een meer neutraal Nederlands gebruik.

SGP-lijsttrekker Kees van der Staaij: ‘Abortus is niet de mannen tegenover de vrouwen’

AD 24.02.2021 Van alle partijen heeft de orthodox-christelijke SGP misschien wel de meeste contraire standpunten. Toch zag lijsttrekker Kees van der Staaij de invloed van zijn partij de afgelopen jaren groeien. Al flirtten sommige partijleden ook met Forum voor Democratie. ‘Partijen die als een wonderboom omhoog schieten, zie je vaak weer omvallen.’

Kees van der Staaij stond vorige week plots in het middelpunt van de belangstelling. De rechter had de juridische basis onder de avondklok weggetrokken, precies waar de SGP-leider eerder in een debat al voor had gewaarschuwd. Even dacht Van der Staaij – van huis uit jurist – ‘zie je wel!’ toen hij ‘de glasheldere uitspraak’ las. Maar die reactie was beslist geen leedvermaak, benadrukt hij. ,,Ik had niet de neiging om het in te wrijven. Ik ervaar het wel als een steun in de rug. Dat ik het goed had gezien.”

Lees ook;

Schept u daar ook genoegen in?
,,Dat het de moeite loont om goed te luisteren naar de kritiek van de SGP vind ik een opsteker. Maar ik heb ook niet het idee dat ik de hele tijd tegen een blinde muur zit aan te praten hoor. We hebben best goede debatten.”

Van der Staaij voelt wel dat bij die debatten ‘een bepaalde druk’ wordt opgelegd. ,,Dat je eigenlijk op alles wat door het kabinet wordt bedacht ‘ja’ moet zeggen, omdat het nu eenmaal een ernstige tijd is.”

Hoe gaat u daarmee om?
,,Dat is voor mij een oprecht dilemma. Ik snap het belang van het uitstralen van eensgezindheid door de politiek en wil zeker niet in allerlei gekissebis vervallen. Maar het is onze taak als parlementariërs om de regering te controleren. Komt het kabinet niet te veel in tunnelvisie terecht? Dat héél erg naar de besmettings- en IC-cijfers wordt gestaard, maar te weinig op het netvlies staat wat de schaduwkant van al die maatregelen is. Dat hoort ook bij onze rol.”

Adoptie

Aan de keukentafel, thuis in Benthuizen, kwam de politiek recent ook heel dichtbij toen het rapport van de commissie-Joustra over misstanden bij adopties uit het buitenland uitkwam. Van der Staaij en zijn vrouw Marlies adopteerden na de eeuwwisseling een zoon (nu 20) en een dochter (17) uit Colombia. ,,Wij zitten er met de neus bovenop. Wij hebben daar intens mee te maken.”

Kees van der Staaij en zijn vrouw Marlies met hun kinderen in 2004 bij de publicatie van het boek ‘Liefs uit Botogá’ dat zij samen schreven over de adoptie van hun kinderen. © Jacqueline de Haas

Vraagt u zich dan ook af: is het bij ons wél goed gegaan?
,,Wij waren ons destijds al bewust dat er ook misstanden waren, wij leefden niet meer op de roze wolk van de jaren zeventig en tachtig. Ik zou het heel erg ingrijpend vinden als besloten wordt dat alle adopties niet meer mogelijk zijn, juist vanwege onze goede ervaringen. Maar ik heb ook met adoptiekinderen gesproken en weet hoe heftig het is als het wél fout gaat. De grens tussen kinderen helpen en kinderhandel is dun.”

De grens tussen kinderen helpen en kinderhan­del is dun, aldus SGP-lijsttrekker Kees van der Staaij.

In uw verkiezingsprogramma pleit u voor een bonus van 1000 euro bij de geboorte van het vierde kind in een gezin. Zou dat geld niet vooral bij islamitische gezinnen terechtkomen? Is dat wat de SGP beoogt?
,,Mensen kiezen uit uiteenlopende redenen voor een groot gezin. Oók seculiere gezinnen. Wij hebben niet gedacht: welke mensen krijgen straks het bedrag. Het is een algemeen punt dat er meer gedaan kan worden aan gezinsbeleid. Denk aan gratis openbaar vervoer voor kinderen.”

Al tijden lang slinkt onze autochtone Nederland­se bevolking, aldus SGP-lijsttrekker Kees van der Staaij.

U heeft het in uw verkiezingsprogramma ook over Nederland als dichtbevolkt land en rentmeesterschap. Werkt u met zo’n bonus niet overbevolking in de hand?
,,Die 1000 euro is ook weer niet zo’n groot bedrag dat je ouders ertoe overhaalt om een vierde kind te gaan nemen. Maar in Nederland zijn vooral zorgen over de vergrijzing. Voor elke generatie geldt dat het gezond is dat er opvolgers klaar staan voor de toekomst. Om de zorg betaalbaar te houden bijvoorbeeld. Nu slinkt al tijden lang onze autochtone Nederlandse bevolking. De groei zit meer in de immigratie, daarom stellen wij tegelijkertijd een stringenter immigratiebeleid voor.”

Aantrekkingskracht

Op dat onderwerp profileert ook Forum voor Democratie zich. De partij van Thierry Baudet heeft enige aantrekkingskracht op orthodox-christelijke SGP’ers. Zij hopen hun idealen dichterbij te brengen dankzij een grotere, seculier-conservatieve partij. Maar de nieuwe SGP-partijvoorzitter leek de deur naar samenwerking dicht te gooien door vorige maand te stellen dat samenwerken met FvD ‘niet mogelijk’ is. Van der Staaij reageerde meteen door te zeggen FvD níet uit te sluiten.

Wilt u nou wel of niet samenwerken met Forum voor Democratie?
,,Forum was in die discussie een metafoor voor andere partijen en of je daarmee kon samenwerken. Ons uitgangspunt is: sluit partijen niet op voorhand uit. In de Tweede Kamer dienen we moties en amendementen in met alle partijen, óók als die ver van ons afstaan. Onze natuurlijke bondgenoten zijn de christelijke partijen en er is een grotere afstand tot andere partijen.”

Is die afstand tot Forum nog groter geworden na de uitgelekte appjes met antisemitische en racistische inhoud?
,,Forum heeft zichzelf wel behoorlijk buitenspel gezet, ook voor kabinetsdeelname. Met het gedoe binnen de partij en de kwalijke geur die uit die appjes opsteeg.”

Hoe verklaart u de aantrekkingskracht van FvD op het SGP-electoraat?
,,Onderwerpen als een restrictief immigratiebeleid en kritiek op een steeds machtiger wordende EU leven ook sterk in onze achterban. En aanvankelijk had de mogelijke belofte van een hele grote partij aantrekkingskracht. Maar dat speelveld is inmiddels wel behoorlijk veranderd door het uiteenvallen van Forum. Partijen die als een wonderboom omhoog schieten, zie je vaak weer omvallen. Wij hebben de afgelopen jaren in het huidige politieke landschap met een paar zetels óók het verschil weten te maken.”

Kees van der Staaij zit al sinds 1998 in de Tweede Kamer. In 2002 maakte hij deel uit van de parlementaire enquêtecommissie die de problemen met aanbestedingen in de bouwwereld onderzocht. Van der Staaij staat uiterst links. © ANP

U zet zich altijd in tegen overspel en vóór huwelijkse trouw. Was Forum voor sommige SGP’ers dan een ‘Second Love’?
Lacht: ,,Iedereen die de SGP als eerste liefde heeft, raad ik vooral aan daarbij te blijven.”

De SGP is tegen abortus en wil ongeboren leven te allen tijde beschermen. Activisten bij abortusklinieken kwamen de afgelopen jaren in het nieuws. Minister Hugo de Jonge (Zorg) noemde de manier waarop zij te werk gaan ‘kwalijk en soms ook smakeloos’ en pleitte voor bufferzones bij klinieken. De SGP noemt de demonstranten in het verkiezingsprogramma ‘wakers’ die de vrijheid moeten hebben om te demonstreren ook als de boodschap ‘storend of confronterend’ is.

Abortus is legaal in Nederland. Is het dan gerechtvaardigd dat vrouwen op een confronterende of intimiderende manier worden aangesproken?
,,Intimideren mag nooit. Als je er ook met nare spandoeken gaat staan of schreeuwerige teksten, kun je je afvragen: past dat wel? Maar in een vrij land mag je ook aandacht vragen voor een ander standpunt. Dat moet op een respectvolle manier, gericht op hulpverlening. Bijvoorbeeld als een ongeboren kind niet welkom is vanwege financiële problemen. Er zijn ook vrouwen die positieve ervaringen hebben met de gesprekken.”

De meesten ervaren het toch als vervelend.
,,Nu lijkt het wel of alleen al het er staan en het in gesprek willen gaan al per definitie als intimidatie of te confronterend wordt gezien. Dat vind ik te ver gaan.”

In het publieke debat zijn het vooral mannen die zich uitspreken tegen abortus. D66-leider Sigrid Kaag sprak u daarop aan toen u een opiniestuk over abortus had geschreven.
,,Het is zeker een onderwerp dat de intimiteit van vrouwen heel bijzonder raakt. Het is goed dat niet alleen mannen daarover het woord voeren.”

Heeft u overwogen uw vrouw het opiniestuk te laten schrijven?
,,We hebben in het verleden ook wel eens door een vrouw binnen de SGP een onderzoek over abortus laten presenteren. Daar zijn wij sensitief op. Aan de andere kant staan we als politieke partij voor bepaalde standpunten. Wie dat standpunt uitdraagt, zal niet doorslaggevend zijn. Ik verzet me wel tegen de gedachte dat dit iets is van mannen tegenover vrouwen. Het gaat over bescherming van ongeboren leven. Dat zijn ongeboren jongetjes en ongeboren meisjes.”

Die ongeboren jongens en meisjes zitten wel in de buik van een vrouw.
,,Maar dat leven is er niet zonder toedoen van een man gekomen. Daarom is het een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid.”

De man wil die verantwoordelijkheid niet altijd nemen.
,,Sterker nog: niet zelden horen wij dat mannen of vriendjes aandringen op een abortus. De primaire neiging van een vrouw is om het leven te koesteren. En het is vaak de druk en drang van buiten – en van mannen – om daar een einde aan te maken. Daar is te weinig oog voor.”

Kees van der Staaij, SGP-lijsttrekker, over de aantrekkingskracht van Forum voor Democratie op sommige SGP’ers: ,,Iedereen die de SGP als eerste liefde heeft, raad ik vooral aan daarbij te blijven.” © Marco de Swart

Van der Staaij: Er is geen gezonde opbouw van onze bevolking

AD 22.02.2021 Onze bevolkingsopbouw zit niet gezond in elkaar. Dat zei SGP-voorman Kees van der Staaij vanmiddag tijdens De Lijsttrekkers. Daarom moet er meer ondersteuning komen voor mensen die kinderen krijgen.

Momenteel telt Nederland steeds meer ouderen, onder meer door de vergrijzing. Ook zijn er in de nabije toekomst steeds minder jonge mensen die werken en zo de AOW bekostigen. Dus is er meer aanwas nodig.

De SGP schrijft in het verkiezingsprogramma dat de miljarden belastinggeld die nu bestemd zijn voor de kinderopvangtoeslag, gebruikt moeten worden om álle gezinnen te ondersteunen. Dat kan volgens de partij eenvoudig en efficiënt door het kindgebonden budget en de kinderbijslag te verhogen.

Van der Staaij: ,,Het eerste jaar is voor de hechting van een kind aan de ouders van enorm belang. Daarom moet voor kinderen tot de leeftijd van één jaar in beginsel geen recht bestaan op kinderopvangtoeslag.”

Tegemoetkoming

Ook wil de SGP dat ouders bij de geboorte van het vierde kind een tegemoetkoming krijgen in de extra kosten die dan vaak gemaakt moeten worden, bijvoorbeeld voor de aanschaf van een andere auto.

Van der Staaij benadrukte vanmiddag tegelijk dat het krijgen van kinderen ‘geen economisch project is’, waar enorme subsidies op moeten worden gegeven. ,,Dat zou een onwenselijk financieel motief opleveren.”

Kees van der Staaij (SGP) in de Tweede Kamer © ANP

Nederland heeft volgens Van der Staaij nu ‘een matig gezinsbeleid’, in vergelijking met andere landen. Ouders moeten veel breder worden ondersteund, vindt hij. ,,Dat kan echter beter”, aldus de SGP-voorman.

De SGP-leider deed ook uitspraken over de omstreden protesten van christenen bij abortusklinieken. Van der Staaij vindt dat dat probleem ‘niet groter gemaakt moet worden dan het is’. ,,Hier zijn geen Amerikaanse toestanden.” Hij stelde wel dat zwangere vrouwen bij de klinieken met respect behandeld moeten worden.

Burgemeester Veenendaal stapt uit SGP na discussie over samenwerking met FvD

NOS 20.01.2021 Burgemeester Gert-Jan Kats van Veenendaal neemt afscheid van de SGP. Hij zegt na veel overwegingen en een langlopend proces tot die conclusie te zijn gekomen. Hij blijft wel aan als burgemeester.

Afgelopen weekend schreef de burgemeester op Twitter dat hij zijn SGP-lidmaatschap aan het heroverwegen was, na een discussie binnen de partij over wel of niet samenwerken met Forum voor Democratie. “Met heulen met openlijke antisemieten ga je een lijn over, die je niet over moet willen gaan. Jammer dat de partij deze lijn niet trekt”, liet de burgemeester toen weten op Twitter.

 Gert-Jan Kats@gertjankats

Mijn antwoord op de vraag over lidmaatschap partij 👇

Zijn besluit heeft volgens de burgemeester niet alleen te maken met de discussie van afgelopen weekend. “Ik kom tot de conclusie dat de partij en ik in de loop van jaren politiek uit elkaar zijn gegroeid. Niet op één specifiek punt, maar op meerdere onderwerpen en standpunten.”

Kats zegt dat het partijcongres hem het laatste zetje heeft gegeven. “Het punt dat ik graag had gezien is dat partijbreed ondubbelzinnig afstand was genomen van partijen en personen die zich tegen de inclusieve samenlevingen keren en de tegenstellingen meer vergroten dan verkleinen. Die duidelijkheid heb ik node gemist en dat betreur ik.”

Kats benadrukt volgens RTV Utrecht dat het opzeggen van zijn lidmaatschap een persoonlijke keuze is en losstaat van zijn functie als burgemeester van Veenendaal. “Het burgemeesterschap is geen politieke functie, dus voor mijn inzet voor Veenendaal heeft deze keuze geen betekenis. Zonder binding aan een politieke partij zal ik mij volledig blijven inzetten voor iedereen in onze mooie stad.”

SGP-burgemeester stapt uit partij om standpunt FvD

AD 20.01.2021 De burgemeester van Veenendaal, Gert-Jan Kats, is uit de SGP gestapt. Kats vindt dat de SGP ‘ondubbelzinnig afstand moet nemen’ van Forum voor Democratie en stelt dat de partij ‘een grens moet trekken’ bij antisemitisme. Eind vorig jaar werd bekend dat in de jongerenafdeling van FvD antisemitische berichten rondgingen. Partijleider Thierry Baudet zou antisemitisme hebben gerelativeerd.

Dick van Meeuwen, de nieuwe partijvoorzitter van de SGP die zaterdag op het partijcongres werd gekozen, stelde in een interview in het Nederlands Dagblad dat samenwerken met FvD volgens hem ‘niet mogelijk’ is. Later op de dag stelde partijleider Kees van der Staaij echter dat de SGP geen enkele partij uitsluit, ook FvD niet. ,,Dat houden we staande.”

Lees ook;

‘Laatste zetje’

Kats kondigde direct daarna op Twitter aan zijn partijlidmaatschap ‘te heroverwegen’. Nu stelt hij dat de discussie ‘het laatste zetje’ was voor zijn besluit. Hij had ‘graag gezien’ dat ‘partijbreed ondubbelzinnig’ afstand was genomen van ‘partijen en personen’ die zich ‘juist tegen de inclusieve samenleving keren en tegenstellingen meer vergroten dan verkleinen’. ,,Die duidelijkheid heb ik node genist en dat betreur ik.” Hij noemt in zijn verklaring, die hij vandaag twitterde, FvD of Baudet niet bij naam.

 Gert-Jan Kats

@gertjankats

Mijn antwoord op de vraag over lidmaatschap partij

1:52 PM · Jan 20, 2021 from Veenendaal, Nederland 383 137 people are Tweeting about this

Uit die verklaring blijkt dat Kats al langer twijfelde of zijn standpunten nog overeenkwamen met de SGP. Hij stelt dat hij als burgemeester ‘bruggenbouwer’ is en ‘met de volle breedte van de samenleving’ in aanraking komt. ,,Ik merk dat dit iets heeft gedaan met mijn beeld op die samenleving”, schrijft hij en dat dit zijn weerslag heeft op de manier waarop hij kijkt naar de politieke koers van de partij. ,,Ik constateer dat mijn persoonlijke opvattingen steeds meer afwijken van deze koers.”

‘Eerlijke afweging’

Volgens partijleider Van der Staaij lag de beslissing van Kats ‘al in de lijn der verwachting’ na de tweet die hij zaterdag plaatste. ,,Het spreekt vanzelf dat we liever hadden gezien dat hij een andere afweging zou hebben gemaakt. Maar, zoals hij zelf schrijft, door zijn burgemeesterschap heeft hij een andere kijk gekregen op de samenleving die zich ook politiek heeft vertaald. Dat is een eerlijke afweging.”

Kats was zestien jaar burgemeester namens de partij. Dat Kats zijn partijlidmaatschap heeft opgezegd, heeft geen effect op zijn burgemeesterschap. Hij blijft burgemeester, nu partijloos.

SGP blijft open staan voor samenwerking met Forum

MSN 16.01.2021 De SGP blijft open staan voor samenwerking met Forum voor Democratie en andere populistische partijen, zegt voorman Kees van der Staaij. De nieuwe partijvoorzitter Dick van Meeuwen ziet dat juist niet zitten.

In het Nederlands Dagblad zegt Van Meeuwen dat samenwerking met FVD volgens hem “niet mogelijk” is. “Als het gaat om samenwerken is de ChristenUnie voor mij eerste keus, daarna het CDA. Populistische partijen staan een stuk verder van ons af.”

Volgens Van der Staaij sluit de SGP op voorhand echter geen enkele partij uit. “Dat houden we staande.” Het interview is “geen aankondiging van een andere lijn”. Wel is de verwantschap het grootste met de andere christelijke partijen, zegt hij.

Verschillen

Van Meeuwen wijst in het ND erop dat de standpunten van FVD op gebied van onder meer euthanasie en abortus sterk verschillen van die van de SGP. “Ze vormen geen natuurlijke bondgenoot voor ons. Absoluut niet.”

Volgens Van der Staaij wilde de nieuwe partijvoorzitter de “wezenlijke verschillen” met de populistische partijen beklemtonen in het interview. Van Meeuwen werd zaterdag op een digitaal verkiezingscongres met 98 procent tot nieuwe voorzitter gekozen.

SGP wil bezit van porno verbieden, nieuwe partijvoorzitter wil niet samenwerken met FvD

AD 16.01.2021 De SGP wil ‘op grond van een Bijbelse waarde’ een totaalverbod op ‘de productie, distributie en bezit’ van porno. Ook wil de partij alle reclame voor sites die overspel aanmoedigen in de ban doen. De leden hebben daarvoor op het digitale partijcongres het verkiezingsprogramma aangepast.

Eerder bepleitte de christelijk-orthodoxe partij een ‘helder wettelijk kader’ voor porno en overspelreclames, maar dat vonden de leden niet ‘ambitieus’ genoeg. Omdat de partij zich realiseert dat een totaalverbod niet heel waarschijnlijk is, wil het in elk geval de leeftijdsgrens verhogen van 16 naar 18 jaar ‘om het verslavingsrisico in te dammen’. Volgens de partij is ‘pornoverslaving een wijdverbreid maatschappelijk probleem’ dat ‘effectief’ moet worden aangepakt.

Lees ook;

‘Cultuurchristendom’

De SGP, die nu met drie zetels vertegenwoordigd is in de Tweede Kamer, koos ook een nieuwe partijvoorzitter. Volgens Dick van Meeuwen is samenwerking Forum voor Democratie of andere populistische partijen ‘niet mogelijk’, zo zei hij in een interview met het Nederlands Dagblad.

Het ‘cultuurchristendom’ van FvD heeft volgens hem niets te maken met de Bijbelse inslag van de SGP. Dat is opvallend, omdat een aantal SGP’ers gecharmeerd is van het conservatieve gedachtegoed van de partij van Thierry Baudet. Van Meeuwen ziet CDA en ChristenUnie echter als ‘natuurlijke bondgenoten’.

Het was voor het eerst dat een congres de partijvoorzitter koos. De voorgangers van Van Meeuwen werden door het hoofdbestuur aangewezen. Van Meeuwen werd met 98 procent van de stemmen gekozen en in zijn speech zei hij ervoor te bidden dat de SGP de drie zetels kan vasthouden, al zou ‘een uitbreiding’ van dat aantal ‘een zegen’ zijn.

Hij neemt het stokje over van interim-voorzitter Maarten van Leeuwen. Die leidde de partij sinds november 2019, toen Peter Zevenbergen aftrad na een wachtgeldschandaal.

125 amendementen

Het grootste deel van het congres, dat werd opgenomen in een studio in Tilburg, werd besteed aan de stemming over 125 amendementen op het verkiezingsprogramma. Alleen de voorstellen waarover het partijbestuur positief adviseerde, haalden de eindstreep.

Het hele verkiezingsprogramma, ‘In Vertrouwen’, werd uiteindelijk – na zo’n 4,5 uur stemmen – met 97 procent van de stemmen aangenomen. ,,Het was een vrij technisch congres”, concludeerde partijleider Kees van der Staaij.

Volgens Van der Staaij heeft de val van het kabinet geen invloed op de verkiezingen, die toch al voor 17 maart gepland stonden. Wel zegt hij dat er ‘werk aan de winkel’ is om het vertrouwen uit de titel van het verkiezingsprogramma terug te winnen. ,,De toeslagenaffaire heeft laten zien dat de betrouwbaarheid van de overheid óók een knauw heeft gehad.”

SGP wil 1000 euro ‘babybonus’ bij geboorte vierde kind

AD 09.11.2020 Gezinnen die een vierde baby verwelkomen, moeten volgens de SGP een bonus van 1000 euro krijgen. Daarmee kunnen zij bijvoorbeeld ‘de aanschaf van een grotere gezinsauto’ betalen, zo staat in het vandaag gepresenteerde verkiezingsprogramma. Vier jaar geleden stelde de orthodox-christelijke partij nog zo’n ‘babybonus’ voor bij de geboorte van het eerste kind.

Ook de kandidatenlijst werd vanmiddag gepresenteerd: de top-3 bestaat uit de huidige fractie: op 1 staat partijleider Kees van der Staaij, op 2 staat Chris Stoffer – die in 2018 tussentijds de Tweede Kamer in kwam – en nestor Roelof Bisschop staat op 3. Campagneleider André Flach (44) staat op plek 4. Er staan geen twintigers en dertigers in de top-5, waar jongeren vorige week voor pleitten op deze nieuwssite. De eerste twintigers staan op plek 10 (wethouder Nathanaël Middelkoop) en 11 (SGP-jongeren-voorzitter Arie Rijneveld).

Lees ook;

Het gezin is één van de drie pijlers van het SGP-verkiezingsprogramma, dat als naam ‘In vertrouwen’ heeft gekregen. Zo wil de partij ook de kinderbijslag en het kindgebonden budget verhogen en wil het daarvoor ‘de miljarden belastinggeld’ gebruiken die nu naar de kinderopvangtoeslag gaan.

Euro

De andere twee pijlers zijn ‘leven’ en ‘Nederland’. De SGP ziet geen toekomst voor de euro in Nederland en wil dat er ‘serieus’ wordt gekeken naar een alternatief voor de munt. De partij was altijd al tegen de invoering van de euro. Daarnaast stelt de SGP dat ons land, in navolging van de Verenigde Staten, de ambassade moet verhuizen van Tel Aviv naar Jeruzalem.

De partij wil ook dat het strafbaar wordt om iemand te dwingen een abortus te laten plegen. Volgens de partij blijkt ‘uit talloze ervaringsverhalen’ dat een vrouw door familie, vrienden of omstandigheden druk ervaart om een abortus te ondergaan. Ook zouden vrouwen een zwangerschapsafbreking zelf moeten betalen, omdat het in Nederland ‘praktisch nooit voorkomt’ dat dit medisch noodzakelijk is.

‘Wakers’

De partij zegt ‘respect’ te hebben voor mensen die bij abortusklinieken vrouwen op andere gedachten proberen te brengen. Deze demonstranten worden door vrouwen vaak als intimiderend ervaren, omdat zij bijvoorbeeld de toegang tot een kliniek proberen te versperren. De SGP spreekt liever over ‘wakers’ die ‘de vrijheid’ moeten hebben om te demonstreren ‘óók als de boodschap als storend of confronterend wordt ervaren’.

Omdat de campagne vanwege de pandemie er anders uit zal zien, begint de SGP volgende week met ‘Studio SGP’, dat elke vrijdagavond via YouTube te zien is. Ook Forum voor Democratie heeft zo’n wekelijkse uitzending via de eigen kanalen, het FvD-Journaal.

SGP in verkiezingsprogramma: euro is onhoudbaar, wel in EU blijven

NOS 09.11.2020 De SGP denkt dat de euro niet het eeuwige leven heeft. In het vandaag gepresenteerde verkiezingsprogramma staat dat de Europese eenheidsmunt “op den duur economisch en financieel niet te houden is”.

Daarom moet er volgens de partij serieus worden gekeken naar een alternatief voor de euro. De SGP wil overigens geen vertrek uit de EU. “Nederland is op zijn plek binnen een EU ‘die zijn plek kent’ en terughoudend is met regelgeving”, heet het.

Klassiek gezin

In het programma vraagt de orthodox-christelijke partij verder aandacht voor “het klassieke gezin van vader, moeder en kinderen”. Volgens de SGP ligt dat onder vuur en moet er een passage in de grondwet worden opgenomen om er waardering voor uit te drukken.

Concreter vindt de partij dat gezinnen met één kostwinner minder belasting zouden moeten betalen. En om grote gezinnen een steuntje in de rug te geven, pleit de SGP voor een uitkering van 1000 euro bij de geboorte van het vierde kind. Vier jaar geleden had de partij hetzelfde idee, maar dan voor de eerstgeborene.

Net als veel andere partijen vindt de SGP dat het belastingstelsel “eerlijker, eenvoudiger en begrijpelijker” moet. Daarbij wil de partij vooral huishoudens en het midden- en kleinbedrijf ontzien.

Doodstraf

Opvallend is verder dat de SGP de doodstraf weer in het programma heeft staan. De sanctie “kan voor levensdelicten, waaronder terroristische misdrijven, een rechtvaardige straf zijn”. Vier jaar geleden was de doodstraf juist uit het programma gehaald, voor het eerst in 100 jaar.

De Tweede Kamerverkiezingen zijn volgend jaar maart. De SGP heeft op dit moment drie zetels in de Kamer. In de laatste Peilingwijzer (een gemiddelde van een aantal belangrijke peilingen) staat de partij op twee tot vier zetels.

BEKIJK OOK;

Zet de oudste partij dit keer jongeren hoog op de lijst? ‘SGP’ers zetten niet zo snel een voet tussen de deur’

Ik prijs me gelukkig met een grote club van talentvol­le jongens en meiden, aldus Burgemeester en voorzitter van de SGP-bestuurdersvereniging Evert Jan Nieuwenhuis.

AD 05.11.2020 Ook aan de SGP gaat de vernieuwingsdrang niet voorbij. Na de vrouwen bonzen nu de jongeren op de deur. Er mag wel weer eens een twintiger of dertiger namens de mannenbroeders hoog op de lijst de Tweede Kamer in, vinden ze.

Toen huidig partijleider Kees van der Staaij (52) in 1998 werd geïnstalleerd in de Tweede Kamer, was hij 29 jaar. ,,Ik voelde me een jongeling tussen de ouderlingen.” Destijds was de hoge plek op de lijst voor de twintiger – nummer 3 – niet onomstreden binnen de partij. Zelf merkte Van der Staaij daar niks van. ,,Ik vond mezelf vooral erg jong. Maar de kandidatencommissie was daar laconiek over: dat probleem lost zich vanzelf op.”

Lees ook;

In de schaduw van fractieleider Bas van der Vlies en Kamerlid Koos van den Berg – beide eind vijftigers, met ‘levenservaring en parlementaire ervaring’ – kon hij het vak leren. Tien jaar nadat Van der Staaij Kamerlid werd, werd hij zelf lijsttrekker.

Politiek talent

Sinds Van der Staaij werd geen twintiger of dertiger in de Tweede Kamer gekozen voor de Staatkundige Gereformeerde Partij. Dertiger Elbert Dijkgraaf zat 12 jaar in de ‘wachtkamer’ voor hij in 2010 – net 40 geworden – werd verkozen. Terwijl de partij over jong politiek talent niets te klagen heeft: SGP-jongeren is met ruim 7000 leden de grootste politieke jongerenorganisatie van Nederland.

Paula Schot is de eerste vrouwelijke bestuurder van de SGP. Zij is wethouder in de Zeeuwse gemeente Schouwen-Duiveland. © ANP/Jeroen Jumelet

Bovendien heeft de oudste partij van ons land gemiddeld de jongste raadsleden. Ook over jonge wethouders heeft de partij niets te klagen: recent werd Paula Schot (27) wethouder in Schouwen-Duiveland – de eerste vrouw die namens de partij een bestuursfunctie krijgt – en op Urk krijgt leeftijdsgenoot Nathanaël Middelkoop dezelfde functie. ,,Lokaal krijgen jongeren veel ruimte. Het zou goed zijn om die lijn ook landelijk door te trekken”, vindt voorzitter Arie Rijneveld (25) van SGP-jongeren.

Die kans is er maandag al, als de SGP de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen presenteert. ,,Als je het mij vraagt, is het verstandig de top 3 te verjongen”, zegt Maarten van Nieuw Amerongen (23), voorzitter van de SGP Leiden-Leiderdorp e.o. en oud-bestuurslid van SGP-jongeren. Om een jongere kandidaat de kans te geven meters te maken, net als Van der Staaij, moet hij nu op een verkiesbare plaats komen. Rijneveld: ,,De partij moet jongeren wel aan zich binden.”

Pensioen

SGP-Kamerlid Roelof Bisschop (63). © ANP/Bart Maat

De huidige Tweede Kamerfractie heeft een gemiddelde leeftijd van 54. Naast Van der Staaij zitten ook Roelof Bisschop (63) en Chris Stoffer (46) in de SGP-fractie. Maar Stoffer, zo klinkt het, wordt binnen de partij als jong gezien. Bisschop is zeer geliefd binnen de partij, met name bij de conservatieve kieskringen, en zou mogelijk nog een periode doorwillen. Maar bij de volgende verkiezingen, of tussentijds, zal hij hoogstwaarschijnlijk met pensioen gaan. Als Van der Staaij dan ook zou stoppen, blijft mogelijk alleen Stoffer over. Hij wordt niet gezien als dé persoon om straks de rol van staatsrechtelijk geweten – die traditioneel is toebedeeld aan de SGP – te vertolken.

Binnen de partij wordt door sommigen wel met een mengeling van verbazing en milde jaloezie gekeken naar de ChristenUnie, waar zittende Kamerleden genoegen moeten nemen met een lagere plaats op de lijst ten faveure van jong talent. Dat zou bij de SGP nóóit gebeuren. Het ligt niet in de cultuur, klinkt het, om mensen voortijdig te bedanken voor hun werk.

Kerkelijke achtergrond

Voorzitter Maarten van Nieuw Amerongen van de SGP Leiden-Leiderdorp e.o. © Privéfoto

Het is niet dat de SGP kampt met een gebrek aan kandidaten. Schiet een willekeurige SGP’er aan en er worden zo een stuk of drie, vier talenten genoemd – en vaak ook nog telkens andere namen. ,,Maar de SGP is geen partij die jongeren op de lijst zet omdat het jongeren zijn”, zegt Van Nieuw Amerongen. Bij het samenstellen van de kandidatenlijst wordt vooral gekeken naar regionale spreiding en kerkelijke achtergrond. ,,De factor ‘leeftijd’ is niet het belangrijkst.”

Toch krijgen jongeren ‘zeker mogelijkheden om te groeien binnen de partij’, benadrukt SGP-bestuurdersvereniging-voorzitter Evert Jan Nieuwenhuis (43), die als taak heeft om jong talent op te sporen en te cultiveren. Hij neemt zichzelf als voorbeeld: als twintiger werd hij voorzitter van een lokale SGP-afdeling, werd als dertiger lijsttrekker én wethouder in Lisse en is nu sinds drie jaar burgemeester van Waddinxveen. ,,En ik stond in 2017 op plek 10 van de kandidatenlijst. Een redelijk hoge plek.”

De factor ‘leeftijd’ is niet het belang­rijkst, aldus SGP’er Maarten van Nieuw Amerongen.

Maar in een fractie die de afgelopen decennia niet meer dan twee of drie zetels heeft geteld, met mogelijk een vierde binnen handbereik, is alles na plek 4 onverkiesbaar. ,,Als de fractie klein is, is de spoeling dunner”, erkent Nieuwenhuis. Maar de partij heeft de ‘kweekvijver en talenten zeker in beeld’. ,,Ik prijs me gelukkig met een grote club van talentvolle jongens en meiden die zich betrokken weten bij de politiek en de publieke zaak. Zij zorgen voor een fris en eigentijds geluid.”

IJdel

Dat zij dat geluid niet altijd in de landelijke politiek kunnen laten horen, ligt misschien ook wel aan de cultuur ín de SGP zelf: partijleden zijn niet altijd even assertief. ,,Een zekere schuchterheid”, noemt Nieuwenhuis dat. Waar bij de meeste partijen mensen solliciteren naar een plek op een kandidatenlijst, wordt je bij de SGP voor een politieke functie gevraagd. Ambitie, zegt Van Nieuw Amerongen, wordt in zijn kringen opgevat als ijdel. ,,Maatschappelijke functies zijn ondergeschikt aan Gods koninkrijk. SGP’ers zetten niet gauw hun voet tussen de deur.”

Van der Staaij herkent dat partijleden ‘vaak niet zelf op het idee komen’ om actief te worden binnen de SGP. Toch ziet hij daar wel een cultuurverandering, zegt hij, met name onder jongeren. ,,Er zijn steeds meer partijleden die een concrete ambitie aan de dag leggen.” Een ‘prima’ ontwikkeling, vindt de partijleider. ,,Dan weet je wat er bij iemand in het hart leeft.”

Zie ook: Het gedonder bij de SGP gaat weer verder

Zie ook: Ook gedonder bij de SGP – tot ziens SGP-voorzitter Peter Zevenbergen

Zie ook: Ook gedonder bij de SGP ??

november 8, 2020 Posted by | 2e kamer, 2e kamerverkiezingen 2021, sgp, verkiezingen, verkiezingen 2021, verkiezingsprogramma 2021-2025 | , , , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor SGP op weg naar de 2e kamerverkiezingen op 17 maart 2021

FvD op weg naar de 2e kamerverkiezingen op 17 maart 2021

Aftrap top 10 kandidatenlijst

De campagne die de ingeslapen Nederlandse politiek voorgoed gaat veranderen, is nu echt begonnen. FVD gaat vanaf nu, samen met ons fantastische team, het hele land door. We stellen alles in het werk om op 17 maart 2021 een monsterzege te boeken. Binnenkort zal FVD de overige 40(!) kandidaten op de lijst bekendmaken die, hopelijk samen met u, invulling gaan geven aan deze missie.

Kijk hier de hele show terug: https://www.youtube.com/watch?v=oc5L51RLcOQ

Bindend referendum !!

Via een referendum werd het vertrek van Thierry Baudet uiteindelijk teruggedraaid !! Hij is door de FVD-leden aangewezen als partijleider. In de afgelopen 24 uur (04/05.12.2020) waarin zij digitaal hun stem konden uitbrengen, ging 76 procent van de uitgebrachte stemmen naar Baudet.

Hij krijgt nu zeggenschap over de installatie van een nieuw partijbestuur en een nieuwe kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021. De Europarlementariërs van de FVD breken naar aanleiding van de uitslag met de partij en gaan zelfstandig verder.

Zie ook: Baudet wint omstreden referendum om partijleiderschap FVD met ruime marge

Eventueel vertrek van partijleider Thierry Baudet !!??

Thierry Baudet en het bestuur van Forum van Democratie (FVD) staan lijnrecht tegenover elkaar. Baudet maakte woensdag bekend zich toch weer beschikbaar te stellen als partijleider. Het bestuur is verrast en dreigt de partijoprichter uit de partij te zetten.

Volgens een meerderheid van het bestuur is in de afgelopen dagen een onacceptabele situatie ontstaan.

“De partij kan door de hele gang van zaken niet functioneren zoals dat hoort”, stellen drie van de vijf bestuursleden. “Bovendien wordt de partij hierdoor in ernstig diskrediet gebracht. Dat is volstrekt onacceptabel.”

Baudet en een filmpje op twitter: “Een beoogd royement? Zijn deze mensen helemaal gek geworden? Ik heb Forum voor Democratie opgericht.” Hij zou de toegang tot de social media account moeten opgeven om een royement te voorkomen. “Wat hier gebeurt had ik nooit voor mogelijk kunnen houden.”

Thierry Baudet staat niet langer ingeschreven als bestuurder van Forum voor Democratie (FVD), meldt de partij vrijdag op Twitter. Het bestuur zou hem hebben uitgeschreven als bestuurslid. De patstelling kan ertoe leiden dat FVD niet kan meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen in maart, aldus Baudet.

Baudet: ‘We kunnen helemaal niets’

Volgens Baudet dreigt een onhoudbare situatie nu secretaris Astrid de Groot uit het bestuur is gestapt. Het bestuur bestaat nu uit Baudet en penningmeester Olaf Ephraïm enerzijds, en anderzijds partijvoorzitter Lennart van der Linden en bestuurslid Rob Rooken daar recht tegenover.

Twee tegen twee dus.

“Zij (Van der Linden en Rooken, red.) kunnen elk besluit blokkeren. Dat betekent dat Forum niet mee kan doen aan de verkiezingen. We kunnen helemaal niets.”

Een Forum-woordvoerder liet aan de NOS weten dat het bestuur Baudet heeft uitgeschreven omdat hij “zich niet aan afspraken hield”. Welke afspraken dat zijn, is onduidelijk.

In een reactie op Twitter beweert Baudet dat “de couppplegers” (het partijbestuur, red.) hem “wederrechtelijk en in strijd met de statuten hebben uitgeschreven als bestuurders”.

Baudet, die zich eerder deze week na antisemitische en extreemrechtse incidenten bij jongerenbeweging JFVD terugtrok als lijsttrekker en partijleider, maakte eerder op de dag bekend zich alsnog in de strijd om het partijleiderschap te mengen.

“De rust die ik wilde laten terugkeren, is niet teruggekeerd. Het tegenovergestelde is gebeurd. Er is een bitchfight ontstaan, een enorm gevecht in het openbaar”, aldus Baudet, die vindt dat kritische leden in de partij “karaktermoord” plegen.

Hiddema en Cliteur stapten dinsdag per direct op

Dinsdag 24.11.2020 maakten Kamerlid Theo Hiddema en senator Paul Cliteur bekend per direct op te stappen. Volgens Baudet hebben veel FVD’ers hun lidmaatschap opgezegd.

“Daarom stel ik mij beschikbaar als partijleider en kandidaat-lijsttrekker”, zegt Baudet. Hij daagt daarmee de critici – die hem oproepen definitief uit de partij te stappen – uit om zich in de strijd te werpen en de keus vervolgens aan de partijleden te laten. “Wie vindt dat er te grote fouten zijn gemaakt en dat de koers anders moet, kan zich beschikbaar stellen.”

Het bestuur van FVD stelt dat het niet aan Baudet, maar aan hen is om een lijsttrekkersverkiezing uit te schrijven. Een woordvoerder liet eerder weten dat Baudet per direct uit het bestuur verwijderd is. Kort daarna meldde het bestuur dat hij slechts gevraagd is te vertrekken. Later op de dag volgde het bericht dat overwogen wordt de partijoprichter te royeren.

Baudet keert toch terug: ‘Poging gaande karaktermoord te plegen’

Chaos binnen de partij groeit

Baudet maakte dinsdag nog bekend terug te treden als partijvoorzitter, nadat hij eerder al het lijsttrekkerschap had opgegeven.

Forum voor Democratie had beter kunnen reageren op de  onrust die is onderstaan door de jongerenafdeling van de partij. Zo reageerde vicevoorzitter van Forum Lennart van der Linden op het vertrek van Thierry Baudet als politiek leider en lijsttrekker van de partij. In het programma WNL Haagse Lobby op NPO Radio 1 noemde Van der Linden dat bijzonder jammer. “Hij heeft zijn verantwoordelijkheid genomen en aangegeven dat hij de partij blijft steunen.”

Baudet heeft zich ‘in goed overleg met de achterban’ teruggetrokken, laat zijn woordvoerder weten aan persbureau ANP. Die zegt dat het partijbestuur de hele dag heeft overlegd over de onrust met diverse senatoren, Tweede Kamerleden, statenleden en Europarlementariërs. ‘Het doel was om in goede harmonie verder te kunnen,’ aldus Baudets woordvoerder. Freek Jansen geeft zijn positie op plek 7 van de FVD-kandidatenlijst ook op, meldt de NOS maandagavond.

Nadat hij maandagavond 23.11.2020 zijn vertrek als lijsttrekker van Forum voor Democratie (FVD) aankondigde, stopt Thierry Baudet ook als partijvoorzitter. Vice-voorzitter Lennart van der Linden vervangt Baudet als voorzitter.

Ook de nummer twee van de partij geeft er de brui aan, want ook kamerlid Theo Hiddema stapt per direct op. De eerste die aanspraak kan maken op zijn zetel, zit bij team-Otten.

‘De komende tijd wordt er gewerkt aan een goede en zorgvuldige transitie,’ laat de partij weten op de eigen website.

Volgens het partijbestuur zijn er nu drie prioriteiten voor de nabije toekomst:

1. De vacature van lijsttrekker en het opstellen van een volledige kandidatenlijst.
2. Het presenteren van het verkiezingsprogramma.
3. De aanstaande verkiezingscampagne.

Joost Eerdmans, die op plek 4 staat op de FVD-kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen, ambieert de vacature van lijsttrekker, zegt hij tegen het AD. ‘Ik wil dat die partij een goede lijsttrekker heeft en daar ben ik beschikbaar voor,’ zegt hij tegen de krant. ‘Het is ook de vraag hoe we dat als partij gaan doen. Komt er een verkiezing voor het lijsttrekkerschap, dan doe ik daaraan mee. Maar het kan ook aan de leden of het bestuur worden overgelaten.’

Baudet kondigde vertrek als lijsttrekker aan in video

Baudet kondigde maandagavond 23 november 2020 zijn vertrek als lijsttrekker aan in een video op het twitteraccount van FVD. De stap van Baudet volgt na een onrustig weekeinde in de partij, waarin diverse partijprominenten harde actie eisten tegen de jongerenorganisatie JFVD. Die was in opspraak gekomen nadat bekend werd dat opnieuw hooggeplaatste FVD-jongeren racistische en nazistische berichten hadden gedeeld op Whatsapp en Instagram.

De (voorlopige) Kandidatenlijst:

 1. Baudet (afgevoerd)
  2. Theo Hiddema (afgevoerd)
  3. arts Nicki Pouw-Verwey, nu nog senator voor Forum in de Eerste Kamer (afgevoerd)
  4. Joost Eerdmans (afgevoerd)
  5. Eva Vlaardingerbroek (afgevoerd)
  6. Olaf Ephraim, ook de penningmeester van de partij
  7. Freek Jansen, leider van de jongerenafdeling (afgevoerd)
  8. Ex-VVD’er Wybren van Haga
  9. Boerenvoorman Jan Cees Vogelaar

10. De voormalig chauffeur van Pim Fortuyn: Hans Smolders. (afgevoerd)

Wie maken er dan nog wél deel uit van Forum voor Democratie?

Van de tienkoppige lijst waarmee Forum vijf dagen geleden nog de Tweede Kamerverkiezingen in wilde gaan, zijn (naast Thierry Baudet) nog drie kandidaten over: Olaf Ephraim, Wybren van Haga en Jan Cees Vogelaar.

Stem Nederland Terug

Thierry Baudet gaat met tien vertrouwelingen (acht mannen, twee vrouwen) de verkiezingscampagne in, onder wie twee oud-LPF’ers. Zes van de eerste tien hebben al een functie binnen de partij.

Naast Joost Eerdmans staan ook het uit de VVD gezette Tweede Kamerlid Wybren van Haga en de Tilburgse lokale politicus Hans Smolders hoog op de kandidatenlijst van Forum voor Democratie voor de verkiezingen in maart.

Nieuwe gezichten in de politieke arena zijn onder meer rechtsfilosoof Eva Vlaardingerbroek en boerenvoorman Jan Cees Vogelaar.

Forum voor Democratie kiest voor loyaliteit en behoud boven opschudding en vernieuwing. Dat valt op te maken uit de eerste tien namen die de partij zaterdagavond bekendmaakte.

„We hebben mensen nodig die de ervaring al hébben”, verklaarde FvD-Kamerlid Theo Hiddema tijdens de presentatie van de top-10 vanuit Ahoy in Rotterdam. Zelf blijft hij de nummer twee, achter lijsttrekker en boegbeeld Thierry Baudet, die met vuurwerk en windmachines het podium betrad. Daar waarschuwde hij zijn aanhang voor de ’ongekend ingrijpende maatregelen waarin we ons land nog meer gaan kwijtraken’.

In de strijd daartegen – het woord ’partijkartel’ viel niet eens – presenteerde Baudet zijn nieuwe lijst voor de Kamerverkiezingen. Met op nummer drie: Nicki Pouw-Verweij, arts en conservatief katholiek. Ze zit nu voor FvD in de Eerste Kamer.

Forum voor Democratie heeft zeven nieuwe namen van kandidaten voor de Tweede Kamer bekendgemaakt. Afgelopen donderdag werd al duidelijk dat oud-LPF-Kamerlid en Leefbaar Rotterdam-politicus Joost Eerdmans op nummer 4 van de lijst is gezet.

De Rotterdamse Leefbaar-voorman Joost Eerdmans kiest definitief voor een toekomst bij Forum voor Democratie. Op de kieslijst voor de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar maart komt hij op de vierde plaats bij de partij van Thierry Baudet. Daarmee lonkt een comeback in de Tweede Kamer.

Eerdmans zat al eerder in de Tweede Kamer. Tussen 2002 en 2006 vertegenwoordigde hij de Lijst Pim Fortuyn (LPF).

Op een online bijeenkomst in het Rotterdamse Ahoy werd de complete top-10 voorgesteld en er komt later nog een langere lijst met nog eens veertig namen. Ook werd de campagneslogan onthuld: Stem Nederland Terug.

Kameraad

Oud-VVD-Kamerlid Wybren van Haga staat op nummer 8. Van Haga zit nu als onafhankelijk Kamerlid in de Tweede kamer en werd in mei dit jaar lid van Forum. Hij zegt dat hij nu per direct overstapt naar de FvD-fractie. “Dan hebben we nu drie zetels in de Tweede Kamer”, zei Baudet.

Terugblik Provincie Brabant

Het bracht een halve volksopstand binnen het CDA teweeg: leden waren boos, prominenten zeiden ‘doe het niet.’ Maar het eerste provinciebestuur in het land met Forum voor Democratie werd dit voorjaar een feit.

Een half jaar na de presentatie van het akkoord in Noord-Brabant ervaren betrokken bestuurders vooral rust. VVD-gedeputeerde Van der Maat: “We zijn een tikje naar rechts gegaan, maar er is voor iedereen wat te halen”. Forum-bestuurder De Bie: “Het college is van kleur veranderd, maar niet radicaal.” Van Pinxteren van Lokaal Brabant: “Er is weer zuurstof.” CDA-bestuurder Ronnes: “Niet alle pijn is weg, maar de samenwerking loopt goed.”

Focussen op Brabant

De visie van Forum op het coronabeleid en de complotdenkers waarmee Baudet zich inlaat, zijn voor sommige Forum-aanhangers reden geweest de partij de rug toe te keren. Brabantse bestuurders zeggen “geen last te hebben” van landelijke perikelen, tweets, of ophef. Dat komt omdat we ons “op Brabant focussen”, zegt CDA’er Ronnes. “Den Haag is Den Haag, Brabant is Brabant.”

De Partij van Thierry Baudet

Een nieuw boek over Forum voor Democratie door ‘‘Partijbiograaf’ Chris Aalberts is een weinig vleiend portret. Hij schetst een beeld van een partij met weinig interne democratie en beschrijft hoe Thierry Baudet gaandeweg steeds minder tegenspraak duldde.

In het begin was er nog de cockpit, de naam voor de gehuurde Jaguar van Forum voor Democratie, waarmee de partijtop van Forum zich in de eerste dagen van Amsterdam naar Den Haag reed.

Zie: En weer gaat het gedonder met FvD van Thierry Baudet vrolijk verder !! – deel 8 – de return van Hiddema

Zie: En weer gaat het gedonder met FvD van Thierry Baudet vrolijk verder !! – deel 7 – de verdere nasleep

Zie: En weer gaat het gedonder met FvD van Thierry Baudet vrolijk verder !! – deel 6 – de nasleep

Zie: En weer gaat het gedonder met FvD van Thierry Baudet vrolijk verder !! – deel 5

Zie ook: En weer gaat het gedonder met FvD van Thierry Baudet vrolijk verder !! – deel 4

Zie dan ook: En weer gaat het gedonder met FvD van Thierry Baudet vrolijk verder !! – deel 3

Zie ook nog: En weer gaat het gedonder met FvD van Thierry Baudet vrolijk verder !! – deel 2

Zie verder: En weer gaat het gedonder met FvD van Thierry Baudet vrolijk verder !! – deel 1

Zie dan verder ook: En het gedonder met de FvD van Thierry Baudet gaat vrolijk weer verder !!

Zie ook nog dan: Wordt het meer of wordt het Minder Thierry Baudet FvD ?? – de verdere nasleep

Zie dan ook nog: Wordt het Meer of wordt het Minder Thierry Baudet FvD ?? – de nasleep

Zie verder dan ook: Wordt het Meer of wordt het Minder Thierry Baudet FvD ??

Zie dan verder ook nog: De ondergang van Thierry Baudet en zijn Forum voor Democratie definitief ??? – de nasleep

Zie verder dan ook nog: De ondergang van Thierry Baudet en zijn Forum voor Democratie definitief ???

Zie ook verder dan nog: De ondergang van Thierry Baudet en zijn Forum voor Democratie ???

En zie ook verder nog: Forum voor Democratie versus Thierry Baudet

Zie dan verder ook nog: Wegloper ex-VVD’er Kamerlid Wybren van Haga stapt over naar FvD

En zie verder dan ook nog: Extreem-rechts versus VVD-FvD-CDA

Thierry Baudet tijdens een partijcongres van Forum voor Democratie.

‘Partijbiograaf’ schetst hoe Forum om één man draait: Baudet

AD 05.11.2020 Een nieuw boek over Forum voor Democratie door ‘partijbiograaf’ Chris Aalberts is een weinig vleiend portret. Hij schetst een beeld van een partij met weinig interne democratie en beschrijft hoe Thierry Baudet gaandeweg steeds minder tegenspraak duldde.

In het begin was er nog de cockpit, de naam voor de gehuurde Jaguar van Forum voor Democratie, waarmee de partijtop van Forum zich in de eerste dagen van Amsterdam naar Den Haag reed.

Lees ook;

Baudet gaat met oud-LPF’ers de verkiezingsstrijd aan

Waarom Forum daalt in de peilingen (en de PVV juist niet)

De inzittenden waren steeds dezelfde. Persvoorlichter Jeroen de Vries achter het stuur, naast hem Henk Otten en achterin de twee Kamerleden: Theo Hiddema en natuurlijk uithangbord en partijstichter Thierry Baudet.

In die begindagen, ruim drie jaar geleden, is het een kwajongensclub bijna, vastberaden om Nederland te veranderen. Een nieuwe, frisse partij die democratie op alle fronten predikt en na de doorbraak in de Tweede Kamer op weg lijkt naar een zegereeks.

Vanuit die auto wordt eigenlijk de partij bestierd, beschrijft ook Aalberts die Forum vanaf het prille begin volgt. In de auto ‘ontstaan ideeën, worden beslissingen genomen en contacten gelegd’. Hiddema omschrijft het als ‘de commandowagen’.

Theo Hiddema en voormalig persvoorlichter Jeroen de Vries , toen nog bij de partij, in de Tweede Kamer. © ANP

Vrouwen

Ze bedenken er campagnes, grootse evenementen. Die moeten de juiste uitstraling hebben, bijvoorbeeld. Dus als na het eerste partijcongres wat al te veel mannen op de foto’s prijken, besluiten ze dat er meer ‘mooie vrouwen nodig’ zijn. In de auto bladeren ze daarom door een catalogus van hospitalitybureau Make My Event. Otten en De Vries doen een eerste selectie, Baudet heeft vetorecht. Uit de keuze rolt ook ene Davide Heijmans, met wie Baudet zich later zal verloven. Al ontkent Baudet dat het zo is gegaan: de twee zouden elkaar vier jaar geleden hebben ontmoet toen hij een lezing gaf, waar zij toevallig als fotograaf aan de slag was.

Enfin, dat was in 2017. Want hoewel de verkiezingswinst bij de Provinciale Staten twee jaar daarna nog verpletterend was: er kwam ook reuring, ophef, ruzie, een breuk en volgens Aalberts is wat overbleef: eigenlijk een soort een eenmanspartij. ‘De partij dat ben ik’, luidt dan ook de titel van diens boek dat morgen verschijnt. De ‘ik’ is Baudet, zoveel mag duidelijk zijn.

Want nu, eind 2020, is het beeld van Forum voor Democratie anders dan de belofte destijds in het vooruitzicht stelde, concludeert Aalberts.

Uitbouw

Hij beschrijft bijvoorbeeld over de uitbouw van de partij in de provinciën hoe totaal onbekende lijsttrekkers daar in 2019 de Provinciehuizen bestormden. In de campagne was het –via Baudet en Otten- over minder-migratie, minder-klimaat en minder-EU gegaan, maar wat hun plannen voor de 12 provincies zouden zijn, werd nooit duidelijk.

Aalberts schrijft hoe de partij op die wijze ‘de regie wist te houden over optredens’. ,,Mediaverzoeken voor interviews worden afgewezen, aan debatten doen ze zelden mee, opiniestukken schrijven ze niet en ook op de sociale-mediakanalen van FvD komen ze maar mondjesmaat aan bod.”

Mediaver­zoe­ken voor interviews worden afgewezen, aan debatten doen ze zelden mee, op de sociale-mediakana­len van FvD komen ze maar mondjes­maat aan bod, aldus Chris Aalberts, Schrijver van boek over Forum voor Democratie.

Van elkaar lijken ze ook te weten dat ze een middel tot een doel zijn. De ene FvD’er noemt een andere de ‘ideale marionet’ van de partijtop voor in de provincie.

En na de verkiezingswinst weten veel partijen dan ook nauwelijks wat ze met de lokale FvD-fracties aan moeten: alleen in Limburg en Noord-Brabant besturen ze sindsdien mee. College-onderhandelingen lopen verder spaak, niet in de laatste plaats omdat Baudet uit de bocht is gevlogen met een tweet over ‘Marokkanen’ die in een trein ‘vriendinnen’ zouden hebben lastig gevallen. Daar blijkt weinig van waar en: het waren geen Marokkanen.

Bom

Overigens is intern de bom dan al gebarsten tussen Otten en Baudet. Als de jonge partijleider zijn veelbesproken boreale-en-uil-van-minerva-speech heeft gehouden, acht Otten de tijd rijp om in NRC Handelsblad te pleiten voor meer partijgezichten naast dat van Baudet. Na ordinair moddergooien over de boekhouding, vertrekt Otten uiteindelijk gedwongen bij de partij.

Thierry Baudet en Henk Otten tijdens een congres van Forum voor Democratie. Ottten zou later met slaande deuren vertrekken bij de partij. © Robin Utrecht

Waar Otten bijna een dagtaak had om Baudet ‘naar het politieke midden’ te sturen en hem te ‘behoeden’ voor verbale uitglijders, staat er sindsdien geen rem meer op Baudet. Zijn wil is wet, de zijn koers is de partijkoers , constateert Aalberts ook met zoveel woorden.

Een oud-medewerker zegt dat je voor of tegen Baudet bent, schrijft Aalberts. En als je het niet met Baudet eens bent, zet hij je neer alsof je dom en niet loyaal bent. Zo komt dus geen interne kritiek als rapper Tisjeboy Jay in het opgericht youtube-FvD-journaal het coronavirus mag becommentariëren met complottheorieën. Alleen senator en raadslid Annabel Nanninga neemt er afstand van via Twitter. Al sijpelt daarna voor het eerst (anonieme) kritiek door. Ook de peilingen zijn lager.

Dictatuur

Een volgens Aalberts onbelicht probleem is dat Forum voor Democratie zelf helemaal niet zo democratisch is. Otten en Baudet zette de partij op als een ‘flexibele’ start-up. Inspraak van leden, of een partijkader in provincies kon vooral veel gedoe opleveren en een stroperig circuit generen van ‘overbodige functies’.

Maar de ‘dictatoriale structuur’ (aldus Aalberts) is nu vooral ook een manier om kritiek en tegenspraak ‘in de kiem te smoren’.

Thierry Baudet bezoekt Tiel. Zijn partij en hijzelf voeren eigenlijk een permanente campagne. © Raphael Drent

Zo kunnen leden het bestuur nauwelijks ter verantwoording roepen. Een ledennetwerk is er niet om tegenspraak te organiseren, en zelfs als er één plan was, vereist het volgens de statuten duizenden leden om het geagendeerd te krijgen op een ledenvergadering.

Daar komt bij: de bestuursleden van FvD benoemen zichzelf en hun opvolgers. Het bestuur draagt kandidaten namelijk bindend voor. Alleen als tweederde van de leden naar de vergadering zou komen en dan ook nog eens tweederde tegen een benoeming zou stemmen, zou er iets besloten zijn. Maar met het huidige ledental, zijn dan al snel 25.000 mensen nodig.

Wie er tot die tijd in het bestuur zit: Thierry Baudet. Die houdt ook zijn pet als lijsttrekker op, bevestigde de partijwoordvoerder deze maand nog: een open lijstrekkersverkiezingen ziet het bestuur niet zitten.

Wijnkoeler

Het boek van Aalberts levert zo een keur van kritiekpunten op. Niet verwonderlijk waren veel afgezwaaide FvD’ers zijn bronnen, zoals Henk Otten en Jeroen de Vries. Nu en dan zijn er misschien daarom pijnlijke incidenten te lezen. Zoals over die keer dat Baudet een gepottenbakte wijnkoeler cadeau krijgt van de vrouw van een ‘prominent partijgenoot’. Die zou hij al na een paar minuten uit het raam van de partij-Jaguar hebben gesmeten. Niemand die er iets van zei.

Of dat Otten beschrijft weinig op te hebben met de boeken die Baudet zelf eerder schreef. Wat heet: als Otten niet kan slapen pakt hij Baudets boek De aanval op de natiestaat erbij.

Zo is ook te lezen dat Baudet in 2018 in de campagne naar de gemeenteraadsverkiezingen dacht te zijn vergiftigd in centrum De Balie, als hij daar in debat is met Lodewijk Asscher (PvdA) en Alexander Pechtold (D66). Otten rijdt hem na afloop naar de spoedeisende hulp, maar daar blijkt niets van vergiftiging. ,,Een medewerker houdt het op een restje vaatwasmiddel in het glas.”

Bij een ledenbor­rel in Rotterdam laat Baudet iemand een lamp op me zetten en begint de leugen te versprei­den dat ik me ooit heb aangeboden voor de Europese kandidaten­lijst, aldus Chris Aalberts, Schrijver van boek over Forum voor Democratie.

Baudet wilde zelf juist niet meewerken aan het boek van Aalberts. De schrijver beschrijft zelfs hoe de partijleider weinig gediend was van het schaduwen door Aalberts, die vaak via Twitter live verslag deed van bijeenkomsten. Aalberts zegt zelfs dat de partijtop ‘pogingen vijandigheid, intimidatie en getreiter aan mijn adres aan te moedigen’. Hij schrijft: ,,Bij een ledenborrel in Rotterdam laat Baudet iemand een lamp op me zetten en begint de leugen te verspreiden dat ik me ooit heb aangeboden voor de Europese kandidatenlijst.”

Geschiedenis herschrijven

Het past volgens hem in een patroon waarin critici worden verjaagd. Sterker nog: Baudet doet er alles aan om Otten cs. weg te poetsen uit de partijhistorie. In een video over vijf jaar Forum, uit november 2019, komt Otten niet eens voor, terwijl hij kort na de oprichting de partijmanager werd. In Baudets boek Politiek van het gezond verstand (2020) valt Ottens naam evenmin.

,,Hij beschrijft de opbouw van de partij alsof het een eenmansaangelegenheid was’’, schrijft Aalberts. Want de partij, dat is Baudet, oordeelt de schrijver.

Een half jaar besturen met Forum: ‘We focussen op Brabant, dat brengt rust’

NOS 30.10.2020 Het bracht een halve volksopstand binnen het CDA teweeg: leden waren boos, prominenten zeiden ‘doe het niet.’ Maar het eerste provinciebestuur in het land met Forum voor Democratie werd dit voorjaar een feit.

Een half jaar na de presentatie van het akkoord in Noord-Brabant ervaren betrokken bestuurders vooral rust. VVD-gedeputeerde Van der Maat: “We zijn een tikje naar rechts gegaan, maar er is voor iedereen wat te halen”. Forum-bestuurder De Bie: “Het college is van kleur veranderd, maar niet radicaal.” Van Pinxteren van Lokaal Brabant: “Er is weer zuurstof.” CDA-bestuurder Ronnes: “Niet alle pijn is weg, maar de samenwerking loopt goed.”

‘Rust’

Even een bakkie koffie doen of na een vergadering de kroeg in: ze hadden het graag gedaan en liever meer bij elkaar gezeten. Door corona liep het anders en gaat bijna alles via schermen. “Soms negen uur op een dag”, verzucht Van Pinxteren. Maar toch voelen de partijen zich al “echt een team”.

Vraag hoe dat komt en het woord “rust” valt bij allemaal. “Ja, die is terug”, zegt VVD’er Van der Maat. Hij zat ook in het vorige college en kon toen goed uit de voeten, maar het bevalt hem nu ook. “We hebben echt wel meningsverschillen. Daar is ruimte voor. Sterker, dat hebben we ook afgesproken. Door dingen open te laten ook, voor de Statenleden is er meer ruimte en rust.”

CDA-bestuurder Erik Ronnes verliet de landelijke politiek om in Noord-Brabant te gaan besturen. “Een enorme overgang en flinke uitdaging”, zegt de geboren Brabander. Hij is verantwoordelijk voor het stikstofbeleid, waar het vorige college op klapte, omdat het CDA de boeren meer wilde ontzien.

Tegen het zere been van sommige oppositiepartijen was zijn besluit om boeren meer tijd te geven hun stallen te verduurzamen. In plaats van 2021 krijgen ze tot 2024 de tijd. “Nog altijd strenger dan de landelijke lijn van 2025”, haast Ronnes te zeggen.

Ook op andere thema’s maakt het nieuwe college een andere keuze dan voorheen. Enkele hoofdpunten van een half jaar Brabants College met Forum, CDA, Lokaal Brabant en VVD

 • Partijen staan open voor kernenergie, TNO doet onderzoek naar mogelijkheden.
 • Boeren krijgen meer tijd voor verduurzaming stallen: termijn verschoven van 2021 naar 2024.
 • Er komt een correctief referendum (initiatief Forum).
 • Wel doorgaan met windmolens en zonne-energie volgens eerdere afspraken.

Partijkartel

Forum-bestuurder Eric de Bie zegt dat er “een wereld voor hem openging” sinds hij zich als Gedeputeerde in plaats van als Statenlid over de Brabantse toekomst buigt. Met een “heel ambtenarenapparaat” en toegang tot “veel kennis” ervaart hij een “ander perspectief”.

Wie De Bie in een filmpje op Facebook bekijkt en daarna het filmpje van Forum-fractievoorzitter Willem Rutjens kan zomaar denken dat de twee uit verschillende partijen komen. In het ene filmpje zegt Rutjens in een veld vol windmolens dat het klaar is met de ongewilde plaatsing. In het andere filmpje legt De Bie uit dat de energie een belangrijke bijdrage kan leveren aan de energiedoelen.

“Zie het als een mammoettanker. Het roer omzetten gaat langzaam, maar heeft op termijn effect”, aldus Eric de Bie, Forum voor Democratie.

“Het komt door de al eerder ingezette koers en het je committeren aan een akkoord. Ik zit er als bestuurder pragmatisch in”, legt De Bie uit. Bang dat de Forum-kiezer het niet snapt of denkt dat Forum nu bij het partijkartel hoort, is de Bie niet. “Het valt gewoon uit te leggen. Leden die ik spreek, snappen dat we compromissen moeten sluiten. Zie het als een mammoettanker. Het roer omzetten gaat langzaam, maar heeft op termijn effect.”

Verantwoordelijkheid nemen en niet aan de kant willen zitten, was ook voor Lokaal Brabant reden mee te doen. Het kostte Lokaal Brabant de tweede man, Van Dijk, die wegging. Wat voor Van Pinxteren de doorslag gaf wel mee te doen, was toch het gevoel “echt iets voor Brabanders te kunnen doen. Leg ons partijprogramma naast dit akkoord en je ziet wat ik bedoel”, aldus Van Pinxteren.

Focussen op Brabant

De visie van Forum op het coronabeleid en de complotdenkers waarmee Baudet zich inlaat, zijn voor sommige Forum-aanhangers reden geweest de partij de rug toe te keren. Brabantse bestuurders zeggen “geen last te hebben” van landelijke perikelen, tweets, of ophef. Dat komt omdat we ons “op Brabant focussen”, zegt CDA’er Ronnes. “Den Haag is Den Haag, Brabant is Brabant.”

Maar werkt dat echt? Is de onrust van dit voorjaar helemaal verdwenen? “Terugkijkend stemde toch maar een klein deel van onze leden tegen”, zegt Ronnes. “300 van de 6000. Je hoort er weinig leden meer over, we kijken weer vooruit.”

Forum-bestuurder De Bie: “Baudet en ik hebben geregeld contact, maar ik kan een eigen koers varen. Ik sta niet onder curatele van de partij.”

“Ik heb het misschien makkelijker”, zegt Van Pinxteren, “want als Lokaal Brabant heb ik geen landelijke partij die over mijn schouder meekijkt.”

VVD’er Christophe van der Maat: “Het loopt nu goed. En ik heb het geluk dat mijn voorman Mark Rutte heet.”

BEKIJK OOK;

Forum voor Democratie presenteert top 10 kandidaten Tweede Kamer

NOS 31.10.2020 Forum voor Democratie heeft zeven nieuwe namen van kandidaten voor de Tweede Kamer bekendgemaakt. Afgelopen donderdag werd al duidelijk dat oud-LPF-Kamerlid en Leefbaar Rotterdam-politicus Joost Eerdmans op nummer 4 van de lijst is gezet.

Op een online bijeenkomst in het Rotterdamse Ahoy werd de complete top-10 voorgesteld en er komt later nog een langere lijst met nog eens veertig namen. Ook werd de campagneslogan onthuld: Stem Nederland Terug.

Zoals al was verwacht, komt de huidige Forum-senator en arts-onderzoeker Nicki Pouw-Verweij op nummer 3 achter lijsttrekker Thierry Baudet en Kamerlid Theo Hiddema.

Actief

De rechtsfilosofe Eva Vlaardingerbroek staat op nummer 5. Zij is sinds 2016 actief bij de partij en is tevens opiniemaker en columnist. De huidige penningmeester van de partij, Olaf Ephraïm, krijgt plek 6. Hij is bankier en ondernemer.

Nummer 7 is de 27-jarige politicoloog Frederik Jansen. Hij is medewerker van Forum voor Democratie in de Tweede Kamer en voorzitter van de jongerenafdeling, de JFVD.

Kameraad

Oud-VVD-Kamerlid Wybren van Haga staat op nummer 8. Van Haga zit nu als onafhankelijk Kamerlid in de Tweede kamer en werd in mei dit jaar lid van Forum. Hij zegt dat hij nu per direct overstapt naar de FvD-fractie. “Dan hebben we nu drie zetels in de Tweede Kamer”, zei Baudet.

Oud-melkveehouder Jan Cees Vogelaar staat op nummer 9. Hij is bekend door zijn kritiek op de stikstofplannen van het kabinet. Hij is voorzitter van het Mesdagfonds dat de stikstofmetingen van het RIVM ter discussie stelde en zelf nieuwe metingen liet doen.

Het laatste aspirant-Kamerlid, op nummer 10, is Hans Smolders, de voormalige chauffeur van de vermoorde politicus Pim Fortuyn. Hij kwam voor de Lijst Pim Fortuyn (LPF) in 2002 in de Tweede Kamer en werd later actief in de Tilburgse politiek.

Smolders hielp FvD in het provinciebestuur in Brabant te komen. Baudet noemt hem “een held” omdat het Smolders gelukt is te “bewijzen dat besturen met ons wel mogelijk is”.

BEKIJK OOK;

Eva Vlaardingerbroek, Nicki Pouw-Verweij, Hans Smolders, Theo Hiddema, Frederik Jansen, Thierry Baudet en Wybren van Haga (vlnr) tijdens de presentatie van de eerste tien kandidaten van Forum. Ⓒ HOLLANDSE HOOGTE / ANP

Forum voor Democratie kiest met top 10 voor loyaliteit en behoud

Telegraaf 31.10.2020 Forum voor Democratie kiest voor loyaliteit en behoud boven opschudding en vernieuwing. Dat valt op te maken uit de eerste tien namen die de partij zaterdagavond bekendmaakte.

„We hebben mensen nodig die de ervaring al hébben”, verklaarde FvD-Kamerlid Theo Hiddema tijdens de presentatie van de top-10 vanuit Ahoy in Rotterdam. Zelf blijft hij de nummer twee, achter lijsttrekker en boegbeeld Thierry Baudet, die met vuurwerk en windmachines het podium betrad. Daar waarschuwde hij zijn aanhang voor de ’ongekend ingrijpende maatregelen waarin we ons land nog meer gaan kwijtraken’.

In de strijd daartegen – het woord ’partijkartel’ viel niet eens – presenteerde Baudet zijn nieuwe lijst voor de Kamerverkiezingen. Met op nummer drie: Nicki Pouw-Verweij, arts en conservatief katholiek. Ze zit nu voor FvD in de Eerste Kamer.

’Anti-feminist’

Nieuw in de politiek, maar niet in de FvD-gelederen, is ’anti-feminist’ Eva Vlaardingenbroek, die haar promotie aan de Universiteit Leiden heeft opgegeven om de politiek in te gaan. Ze staat op plek 5.

Tijdens de presentatie onthulde FvD ook de verkiezingsslogan: Stem Nederland Terug. De onhulling vergde een handeling van de penningmeester Olaf Ephraim. De bedrijfseconoom staat zelf op plek zes. De ex-bankier is niet onomstreden; hij was volgens onderzoeksplatform Follow the Money betrokken bij frauduleuze aandelentransacties.

Terugkeer Eerdmans

En al laat FvD zich erop voorstaan een partij te zijn zonder beroepspolitici, op plek vier staat toch echt iemand die bijna zijn hele loopbaan in de politiek heeft doorgebracht: Joost Eerdmans. Hij was medewerker van het CDA, Kamerlid van de LPF, wethouder in Capelle en in Rotterdam, voor Leefbaar. Voor Eerdmans zou het Kamerlidmaatschap voor Forum voor Democratie zijn terugkeer betekenen in de landelijke politiek.

BEKIJK OOK:

Joost Eerdmans is nr. 4 van FvD: ’Ik wil niet met complotten geassocieerd worden’

BEKIJK OOK:

Nieuwkomer CDA werkte in Brabant samen met Forum: ’Ik snap Hugo’s uitspraken over Baudet’

Op nummer zeven Baudet-vertrouweling Freek Jansen, voorzitter van de jongerenvereniging. Na hem weer een bekende: de gewezen VVD’er Wybren van Haga, die na zijn royement bij de liberalen lid werd van FvD en met een gestolen zetel feitelijk fungeerde als derde Kamerlid voor Forum. Zoals hij het zelf verwoordde: „We hebben al een jaar aan elkaar gesnuffeld”, zei Van Haga tegen Baudet. Vanaf nu zal hij echt als derde FvD-Kamerlid opereren, zo beloofde hij. Zijn loyaliteit wordt beloond met een achtste plek op de lijst.

Boeren

Voor het boerengeluid is daar Jan Cees Vogelaar, broer van voormalig PvdA-minister Ella Vogelaar. De voormalig melkveehouder voerde met het Landbouw Collectief fel actie tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Om zijn intenties te onderstrepen, had hij zijn tractor meegenomen naar Ahoy.

BEKIJK OOK:

Onvrede binnen Forum voor Democratie over Baudets geflirt met virusontkenners

BEKIJK OOK:

Ministerie: Forum voor Democratie kan aantal leden niet aantonen

Op de tiende plek ’een oude vriend’: Hans Smolders, voormalig LPF-Kamerlid, raadslid in Tilburg en sinds vorig jaar Statenlid voor FVD in Brabant. Bij de presentatie zei de voormalig ijshockey-international zich te willen inzetten voor ’een beter Nederland dat we niet gaan krijgen met de bestaande politiek’.

BEKIJK MEER VAN; partijen en bewegingen high-society Thierry Baudet Rotterdam Ahoy Forum voor Democratie

Baudet gaat met oud-LPF’ers de verkiezingsstrijd aan

AD 31.10.2020 Thierry Baudet gaat met tien vertrouwelingen (acht mannen, twee vrouwen) de verkiezingscampagne in, onder wie twee oud-LPF’ers. Zes van de eerste tien hebben al een functie binnen de partij. Nieuwe gezichten in de politieke arena zijn onder meer rechtsfilosoof Eva Vlaardingerbroek en boerenvoorman Jan Cees Vogelaar.

Of de partij de ‘top tien’ die Thierry Baudet vanavond presenteerde in (een leeg) Ahoy ook echt gelukkig kan maken met een Tweede Kamerzetel valt te bezien: in de peilingen daalt Forum als een baksteen.

Lees ook;

Toch kondigde partijleider Baudet met enthousiasme de eerste nummers tien aan ‘waarmee hij wil gaan meeregeren’. ,,Een team met allerlei verschillende expertises. Want we moeten Nederland redden van de plannen van de gevestigde partijen.”

De lijst:

 1. Baudet
  2. Theo Hiddema
  3. arts Nicki Pouw-Verwey, nu nog senator voor Forum in de Eerste Kamer
  4. Joost Eerdmans
  5. Eva Vlaardingerbroek
  6. Olaf Ephraim, ook de penningmeester van de partij
  7. Freek Jansen, leider van de jongerenafdeling
  8. Ex-VVD’er Wybren van Haga
  9. Boerenvoorman Jan Cees Vogelaar
  en op 10. voormalig chauffeur van Pim Fortuyn: Hans Smolders.

Vertrouwelingen

Met de lijst put Baudet uit een poel van vertrouwelingen en bewezen (lokale) politici. Voor een aantal (Vlaardingerbroek, Ephraim, Vogelaar, Jansen) is de politieke arena nieuw, maar voor de meeste van de top tien is de partij zelf maar al te bekend.

Zo lijkt een deel een dubbelfunctie te gaan krijgen. Zo is Pouw-Verwey bijvoorbeeld nu ook nog Statenlid namens Forum, zoals Hans Smolders dat ook voor de partij is in Noord-Brabant. Zo’n dubbelfunctie mag in principe.

Oud-LPF’er Joost Eerdmans, die bezig is aan zijn zevende partij, heeft ook al een andere partijpet op. Zo is hij voorzitter van de commissie ‘Provincies’, waarin hij de activiteiten in de provinciën ‘coördineert’. Ephraim is op zijn beurt de financiële man binnen de partij, sinds Henk Otten vertrok. Eva Vlaardingerbroek was medewerker van de fractie in Brussel, Jansen voert de JFVD aan, de jongerentak van de partij.

Eva Vlaardingerbroek. © ANP

Jansen is overigens niet onomstreden. Zo zou hij de ontmoeting van Baudet met de Amerikaanse white supremacist Jared Taylor en de extreemrechtse organisatie Erkenbrand hebben opgezet. Zijn voormalige chef bij de gemeente Westland claimde verder dat Jansen een enorme belangstelling had voor het Derde Rijk zou hebben gehad en voor de rol van Adolf Hitler. Ook zou hij de Holocaust hebben ‘gerelativeerd’. Jansen noemde dat ‘belachelijke’ en ‘lasterlijke’ verklaringen.

Nieuw

Jan Cees Vogelaar is wel een nieuw politiek gezicht, al is hij de broer van de overleden oud-minister Ella Vogelaar. Hij raakte betrokken bij Forum als aanvoerder van het boerenverzet tegen het stikstofbeleid, waarbij hij met zijn Mesdagfonds metingen van het RIVM ter discussie stelde.

Jan-Cees Vogelaar. © ANP

Dubbelfuncties zijn de FvD’ers verder niet vreemd. Bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten bleek al hoe de partij worstelt met het vinden van politiek talent. Noodgedwongen waren toen van de 159 kandidaten maar liefst 36 personen in twee provincies tegelijk verkiesbaar. In de partijtop is het niet anders. Thierry Baudet is lijsttrekker, maar ook deel van het partijbestuur, waardoor hij zichzelf dus aanstelt als partijleider, al was daar recent kritiek op.

Peilingen

Of de partij ook echt tien zetels zal weten te bemachtigen op 17 maart volgend jaar, is de vraag. In de peilingen daalt de partij, volgens analisten een gevolg van het geflirt van de partij met complotdenkers die niets van het coronavirus willen weten. In peilingen van Eenvandaag en I&O Research daalde FvD van zo’n 16 zetels in juli, naar een marge van 4 tot 8 zetels vorige week.

FvD-stemmers houden Baudet verantwoordelijk voor de vrije val, omdat hij te veel zou aanschuren tegen complotdenkers als het gaat om corona. Ook schaarde hij zich met een megafoon bij Viruswaarheid-demonstranten voor de Tweede Kamer.

‘Nu hij het wiel heeft gekozen van complotgekkies haak ik af’, schreef een FvD’er in de enquête bij de peiling. Een ander: ‘Ik ben erg geschrokken dat Forum complotdenkers openlijk ruimte geeft om hun gedachtegoed te verspreiden. Bij die groep wil ik niet horen.’

Van Haga, Smolders en Vlaardingerbroek willen voor FvD Kamer in

RTL 31.10.2020Naast Joost Eerdmans staan ook het uit de VVD gezette Tweede Kamerlid Wybren van Haga en de Tilburgse lokale politicus Hans Smolders hoog op de kandidatenlijst van Forum voor Democratie voor de verkiezingen in maart.

Bij de eerste tien kandidaten staan twee vrouwen: Eerste Kamerlid Nicki Pouw-Verweij op drie en rechtsfilosoof Eva Vlaardingerbroek op plek vijf.

FvD-leider Thierry Baudet maakte dat vanavond bekend tijdens een partijbijeenkomst in het Rotterdamse Ahoy. Het evenement is de aftrap van de campagne, zei Baudet, die tot aan de verkiezingen over 137 dagen zal duren.

Lees ook:

VVD zet omstreden Kamerlid Van Haga uit fractie

Afgelopen week was al bekendgemaakt dat het Rotterdamse gemeenteraadslid Joost Eerdmans op nummer vier staat op de kandidatenlijst. Hij was al eens Tweede Kamerlid voor de Lijst Pim Fortuyn.

ANP; Thierry Baudet Joost Eerdmans Forum voor Democratie Tweede Kamerverkiezingen Rotterdam

Leefbaar-voorman Joost Eerdmans op lijst van Forum voor Democratie

AD 29.10.2020 De Rotterdamse Leefbaar-voorman Joost Eerdmans kiest definitief voor een toekomst bij Forum voor Democratie. Op de kieslijst voor de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar maart komt hij op de vierde plaats bij de partij van Thierry Baudet. Daarmee lonkt een comeback in de Tweede Kamer.

Eerdmans zat al eerder in de Tweede Kamer. Tussen 2002 en 2006 vertegenwoordigde hij de Lijst Pim Fortuyn (LPF).

Lees ook;

Afscheid

Eerdmans kondigde een jaar geleden aan na deze periode afscheid te nemen van de Rotterdamse gemeenteraad. Bij twee verkiezingen was hij lijsttrekker in Rotterdam. Eerdmans was de afgelopen tijd al actief bij Forum voor Democratie. Hij geeft voor die partij bijvoorbeeld lezingen en begeleidt leden van de Provinciale Staten.

Baudet wordt lijsttrekker en Theo Hiddema vermoedelijk de nummer twee op de lijst. Eerdmans komt dus op de vierde plek. In de peilingen schommelt de partij momenteel rond de vijf zetels. Hij nam het afgelopen week op Twitter nog op voor Baudet. ,,Net als 20 jaar geleden met Fortuyn zie ik momenteel rondom Baudet dezelfde processen weer van demonisering en framing”, schreef hij. ,,Mijn advies: ‘Lees niet over hem, maar lees hemzelf met een open-mind.”

november 8, 2020 Posted by | 2e kamer, 2e kamerverkiezingen 2021, Chris Aalberts, Forum voor Democratie, FvD, politiek, verkiezingen, verkiezingen 2021, verkiezingsprogramma 2021-2025 | , , , , , , , , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor FvD op weg naar de 2e kamerverkiezingen op 17 maart 2021

Code Oranje op weg naar de 2e kamerverkiezingen op 17 maart 2021

Code Oranje

Lijst Code Oranje

Slachtofferadvocaat Sébas Diekstra komt hoog op de lijst van Code Oranje, de nieuwe politieke beweging van Richard de Mos.

Diekstra komt in de top 10, meldt de partij. De nieuwe partij doet mee aan de Tweede Kamerverkiezingen in maart en wil vooral veel meer inspraak van burgers – onder meer via referenda en jury’s.

Slachtofferadvocaat Sébas Diekstra wil niet alleen voor partij Code Oranje in de Tweede Kamer komen, hij gaat ook meehelpen een afdeling van de partij op te zetten in Wassenaar.

Code Oranje, de politieke vernieuwingsbeweging van Richard de Mos die bij de komende Tweede Kamerverkiezingen een aantal zetels in de wacht denkt te slepen, zal ook meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen. De in Wassenaar woonachtige en bekende advocaat Sébas Diekstra, nummer 8 op de landelijke lijst, zal de lijsttrekker zijn.

Behalve lijsttrekker Richard de Mos, ex-wethouder van Den Haag, komen onder anderen diens advocaat Peter Plasman (plek twee) op de lijst en Leefbaar Rotterdam-kopstuk Tanya Hoogwerf (plek drie). De Mos: ,,Met Sébas hebben we weer iemand die met zijn poten in de klei staat.” En verder nog Ruud Koornstra en Koert Westerman.

AD 19.12.2020

AD 19.12.2020

AD 06.01.2021

Onafhankelijk Delft bundelt krachten met Code Oranje

Onafhankelijk Delft wordt partner van Code Oranje, de nieuwe politieke partij van het Haagse gemeenteraadslid Richard de Mos. Raadslid Jolanda Gaal wil Code Oranje bij de aanstaande Kamerverkiezingen aan zoveel mogelijk Delftse stemmen helpen. Gaal voelt zich aangesproken door het programma van de partij. ,,De Mos wil met oplossingsgerichte ombudspolitiek mensen écht verder helpen.”

Gaal, die in Delft een tweepersoonsfractie vormt met haar dochter Lidewei Timmermans, werd onlangs door De Mos gepolst om samen te werken. Ze was direct enthousiast. ,,De Mos luistert in Den Haag naar de problemen van mensen en probeert ze op te lossen”, stelt Gaal, die zelf op de vijftiende plaats op de kandidatenlijst van Code Oranje is beland. ,,De Mos plaatst die problemen niet in linkse of rechtse hokjes.”

Hilbrand Nawijn wordt lijstduwer voor Code Oranje

Deze week werd bekend dat het Zoetermeerse raadslid Hilbrand Nawijn zich verbonden heeft aan een landelijke politieke partij. Lonkt Den Haag opnieuw naar de oud-minister?

Erg lang houdt Nawijn de spanning er niet in, want op die vraag volgt meteen zijn stevige ontkenning. ,,Nee, helemaal niet. Dit is een landelijk initiatief en ik ben als lijstduwer gevraagd. LHN blijft fier overeind.”

Dat hij bij Code Oranje aan boord is gegaan, heeft volgens hem alles te maken met wat die partij van plan is. ,,We hebben dezelfde uitgangspunten. LHN is dan wel lokaal en Code Oranje landelijk, maar behalve dat scheelt het niet veel van elkaar.”

Verkiezingsprogramma 2021-2025

Het Haagse raadslid Richard de Mos en zijn advocaat Peter Plasman willen met een nieuwe politieke beweging de Tweede Kamer in. Burgers krijgen een belangrijke invloed op de standpunten van die beweging.

basiself

De Basiself op een rij;
1. Pal staan voor de rechtsstaat en de vrijheid van meningsuiting
2. Oplossen woningnood: vooral binnenstedelijk bouwen, geen huurstijgingen & kansen voor starters
3. De kiezer beslist: bindende referenda, burgertoppen, gekozen burgemeester
4. Versterk de lokale democratie: meer geld naar gemeenten & regio
5. Corona-aanpak: consequent, transparant en met maatwerk
6. Koester MKB en ZZP: minder regels, lagere lasten
7. Beperken immigratie, stevig op integratie & waarderen van tradities
8. Verstandig duurzaam: tégen dure klimaatakkoorden, vóór schoon, circulair & nieuwe betaalbare energiebronnen
9. Beter salaris, minder werkdruk en meer personeel in zorg, onderwijs, politie en defensie (naar 2% bbp)
10. Goede gezondheidszorg, verlagen eigen risico, meer preventie, zorg in de wijk en heropenen bejaardentehuizen
11. De burger beslist over Europees beleid, begroting en soevereiniteit

Code Oranje doet mee in alle twintig kieskringen

Ook de andere nieuwkomer in de landelijke politiek, Code Oranje met de Haagse ex-wethouder Richard de Mos heeft genoeg steunverklaringen. Die partij doet bij de verkiezingen mee in alle twintig kieskringen.  ,,Geweldig voor Nederland dat we onze ombudspolitiek verder kunnen uitrollen”, aldus een blije en ambitieuze De Mos over Code Oranje.

Richard De Mos. © Frank Jansen

Telegraaf 29.09.2020

„We komen dit najaar met een conceptagenda die wij met technologische toepassingen, zoals apps, willen voorleggen aan de hele bevolking. Daarna gaan wij de boer op met de agenda”, stelt De Mos in het AD. „Een dichtgetimmerd Verkiezingsprogramma past niet in een democratie”, vult Blase aan.

De agendapunten worden door mensen “met kennis van zaken” uitgewerkt. Peter Plasman neemt het thema justitie en veiligheid voor zijn rekening. “Wij bepleiten oplossingsgerichte ombudspolitiek, voorbij het traditionele links-rechts”, zegt De Mos.

web: wijzijncodeoranje.nl

lees: Kandidatenlijst

Lees: De Basiself van Code Oranje: de beste ideeën van Nederland

Meer;

Lees: Richard de Mos stapt van Code Oranje over naar nieuwe partij Wybren van Haga OmroepWest  20.08.2021

Onrust bij lokale partij Arnhem Centraal? Nee hoor, zegt de voorzitter AD 15.12.2020

Van Haren: ‘Werk voor Code Oranje reden vertrek bij VV2000′ AD 15.12.2020

Ondernemer Ruud Koornstra jaagt een droom na: ‘Ik wilde geld verdienen door goed te zijn voor mens, natuur en milieu’ AD 13.12.2020

Ingeborg Hoogveld (Leefbaar Rotterdam) op regionale kieslijst Code Oranje voor Tweede Kamer AD 10.12.2020

Totale onduidelijkheid over voortgang Forum in Overijssel: wie krijgt het fractiegeld? AD 09.12.2020

Is de uil van Minerva vleugellam? Dit is er nog over van Forum voor Democratie in deze regio AD 06.12.2020

Volkspartij Nissewaard sluit aan bij landelijke Code Oranje AD 02.12.2020

Ook Veldhovense partij flirt met omstreden politicus De Mos: ‘Wij gaan ervan uit dat het een storm in een glas water is’ AD 27.11.2020

Arnhemse afvalvechter Van Butselaar wil de Kamer in voor Code Oranje AD 21.11.2020

Slachtofferadvocaat Sébas Diekstra lijsttrekker voor Code Oranje in Wassenaar AD 20.11.2020

Zie ook: Code Oranje versus Richard de Mos en de vlucht naar de Tweede Kamer

Code Oranje doet mee in twintig kieskringen

AD 05.02.2021 Ook de andere nieuwkomer in de landelijke politiek, Code Oranje met de Haagse ex-wethouder Richard de Mos heeft genoeg steunverklaringen. Die partij doet bij de verkiezingen mee in alle twintig kieskringen.  ,,Geweldig voor Nederland dat we onze ombudspolitiek verder kunnen uitrollen”, aldus een blije en ambitieuze De Mos over Code Oranje.

Richard De Mos. © Frank Jansen

Hilbrand Nawijn wordt lijstduwer voor Code Oranje: Lonkt Den Haag opnieuw naar de oud-minister?

AD 07.01.2021 Deze week werd bekend dat het Zoetermeerse raadslid Hilbrand Nawijn zich verbonden heeft aan een landelijke politieke partij. Lonkt Den Haag opnieuw naar de oud-minister?

Erg lang houdt Nawijn de spanning er niet in, want op die vraag volgt meteen zijn stevige ontkenning. ,,Nee, helemaal niet. Dit is een landelijk initiatief en ik ben als lijstduwer gevraagd. LHN blijft fier overeind.”

Dat hij bij Code Oranje aan boord is gegaan, heeft volgens hem alles te maken met wat die partij van plan is. ,,We hebben dezelfde uitgangspunten. LHN is dan wel lokaal en Code Oranje landelijk, maar behalve dat scheelt het niet veel van elkaar.”

Lees ook;

Furore
Code Oranje werd twee jaar geleden opgericht. De partij deed in 2019 mee aan de Provinciale Statenverkiezingen, maar haalde geen zetels. Dit jaar wil ze meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen.

Opmerkelijk detail: Richard de Mos is lijsttrekker. De Mos maakte eerder furore met zijn ‘ombudspolitiek’, waarbij hij het directe contact met de burgers opzocht. Hij schopte het tot locoburgemeester en wethouder, maar hij nam in 2019 ontslag met verdenkingen van corruptie aan zijn broek.

Ik wijt het ook aan jaloezie van andere partijen, aldus Hilbrand Nawijn.

Het was in elk geval geen beletsel voor Nawijn om lijstduwer te worden. ,,Daar sta ik buiten. Ik heb toch het gevoel dat Richard aangepakt moest worden omdat hij te populair werd in Den Haag. Een groot deel van de bevolking stemde op hem. Ik wijt het ook aan jaloezie van andere partijen. Hij moet nog voor de rechter verschijnen. Maar zijn uitgangspunt in de politiek, die ombudspolitiek, spreekt ons zeer aan. Wij zijn ook al jaren bezig dat te realiseren in Zoetermeer.”

Frustrerend 
Want Nawijn vraagt zich vaak af of wat er in Zoetermeer gebeurt wel allemaal in het belang van de burgers is: ,,Neem het ziekenhuis, dat heeft geld nodig. Andere partijen willen daar niet aan. Dat is zeer frustrerend. Het ziekenhuis is voor de Zoetermeerders belangrijk. Toch kregen we een aantal keren nul op het rekest. Je moet er niet aan denken dat het straks een polikliniek wordt.”

Ik zie mij niet in de Tweede Kamer terugkeren, aldus Hilbrand Nawijn.

Maar stel nou dat Code Oranje onverhoopt een enorm succes wordt, is wellicht dan een terugkeer naar de landelijke politiek toch aantrekkelijk? Maar Nawijn houdt voet bij stuk. ,,Ik zie mij niet in de Tweede Kamer terugkeren. Ik zat daar drie, vier jaar, toen had ik het wel gezien. Ik vind de lokale politiek veel leuker.

Je zit veel dichter op de problematiek, je kunt overal naartoe gaan en uitzoeken wat er aan de hand is. Je kunt ook veel directer invloed uitoefenen op het college dan bijvoorbeeld in de Tweede Kamer op een minister, die toch meer op afstand is.”

Raadsleden trekken op met De Mos

Behalve Hilbrand Nawijn als lijstduwer belandde ook fractiegenoot Ward Meijroos als regionale kandidaat op de lijst van Code Oranje.

Nawijns politieke loopbaan begon in 2002 in Zoetermeer als gemeenteraadslid voor het CDA. ,,Toen vroeg Joost Eerdmans van Lijst Pim Fortuyn (LPF) me of ik minister van vreemdelingenzaken wilde worden, dat was mijn vakgebied. Het was ook mijn politieke vuurdoop.” In 2006 deed Nawijn mee aan de Zoetermeerse gemeenteraadsverkiezingen en veroverde hij vijf zetels. Momenteel is LHN de tweede grootste partij in Zoetermeer.

En in Delft bundelt gemeenteraadslid Jolanda Gaal de krachten met Richard de Mos. Zij leidt daar nu de tweemansfractie Onafhankelijk Delft. ,,De Mos luistert in Den Haag naar de problemen van mensen en probeert ze op te lossen”, zei ze daar eerder over. Ze staat op de vijftiende plaats op de kandidatenlijst van Code Oranje.

Onafhankelijk Delft bundelt krachten met Code Oranje: ‘Richard de Mos is ook hier heel populair’

AD 06.01.2021 Onafhankelijk Delft wordt partner van Code Oranje, de nieuwe politieke partij van het Haagse gemeenteraadslid Richard de Mos. Raadslid Jolanda Gaal wil Code Oranje bij de aanstaande Kamerverkiezingen aan zoveel mogelijk Delftse stemmen helpen. Gaal voelt zich aangesproken door het programma van de partij. ,,De Mos wil met oplossingsgerichte ombudspolitiek mensen écht verder helpen.”

Gaal, die in Delft een tweepersoonsfractie vormt met haar dochter Lidewei Timmermans, werd onlangs door De Mos gepolst om samen te werken. Ze was direct enthousiast. ,,De Mos luistert in Den Haag naar de problemen van mensen en probeert ze op te lossen”, stelt Gaal, die zelf op de vijftiende plaats op de kandidatenlijst van Code Oranje is beland. ,,De Mos plaatst die problemen niet in linkse of rechtse hokjes.”

Lees ook;

Code Oranje wil onder meer de positie van de Nederlandse gemeenten versterken. De VNG stelt dat gemeenten jaarlijks twee tot drie miljard euro tekort komen. In veel gemeenten wordt daarom bezuinigd op jeugd- en ouderenzorg en voorzieningen als politiebureaus, bibliotheken en wijkcentra. Code Oranje wil een einde aan die kaalslag maken.

Gemeenteraadsverkiezingen

De samenwerking met Onafhankelijk Delft heeft ook gevolgen voor de gemeenteraadsverkiezingen, die begin volgend jaar op het programma staan. De Mos gaf vorig jaar aan dat hij met zijn partij ook in Delft in de gemeenteraad wil.

De Mos, die een grote naamsbekendheid in de Haagse regio heeft, denkt in Delft ‘een aantal zetels’ te kunnen veroveren. ,,We gaan straks in Delft één lijst vormen”, bevestigt Gaal. ,,De samenwerking belooft veel goeds. De Mos, die in Delft is geboren, is ook hier heel populair.”

Als de plannen worden doorgezet, doen volgend jaar twee stadspartijen aan de verkiezingen mee: naast Onafhankelijk Delft is dat Stadspartij Delft.

Raadslid Tineke Nieboer van Noordenveld bij Code Oranje op kandidatenlijst

RTV Drente16.12.2020 Tineke Nieboer uit Roden gaat zich inzetten voor de landelijke partij Code Oranje. Het 61-jarige raadslid voor Lijst Groen Noordenveld (LGN) wordt het Drentse gezicht op de regionale kandidatenlijst van Code Oranje. Ze zal op plek zeven van de lijst komen te staan.

Code Oranje bestaat sinds eind 2018 en ziet zichzelf niet als landelijke politieke partij, maar als een soort van beweging. De leden willen dat er meer wordt samengewerkt met inwoners. Dat kan volgens hen als er onder andere gebruik wordt gemaakt van een referendum, een burgerbegroting wordt ingevoerd en de samenleving de politieke agenda bestuurt.

In Den Haag aankaarten

Met Code Oranje wil Nieboer de regio Drenthe versterken. “Dat is broodnodig”, meent ze. “Jaarlijks komen de gemeenten volgens de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) 2 tot 4 miljard euro tekort. Daar komen de gevolgen van de coronacrisis nog bij. Dat heeft grote gevolgen, zeker voor de regio waar dorpskernen als gevolg van krimp onder druk staan. Gesloten politiebureaus, minder scholen; kortom een aantasting van het voorzieningsniveau.” Het zijn enkele thema’s die Nieboer op de landelijke agenda wil zetten.

Ook meer ingewikkelde zaken wil ze in Den Haag aankaarten. Zoals geen rijkscoördinatieregeling bij windparken, wanneer de meerderheid van de bevolking tegen is, en ook de omgekeerde bewijslast voor mijnbouwschade wil ze in Den Haag aankaarten. “Inwoners moeten niet zelf het bewijs aanleveren dat ze schade hebben door gaswinning, het moet andersom; het bedrijf moet aantonen dat het niet door de gaswinning komt.

Kunnen ze dat niet, dan moeten ze de schade vergoeden.” Ook wil ze zich inzetten voor de snelle Lelylijn, om het Noorden beter te ontsluiten via het spoor. Nieboer zit momenteel in haar derde termijn als gemeenteraadslid voor LGN.

Schakel tussen Drenthe en Den Haag

Bert Blase, voorzitter van Code Oranje, is blij met het aansluiten van de Drentse kandidaat. Ze is volgens hem de geknipte persoon als schakel tussen de Drentse behoeften en de bestuurlijke werkelijkheid in Den Haag: “Tineke Nieboer is een raadslid die je iedere gemeente toewenst. Zij verstaat de kunst om voor de volle 100% vanuit de behoeften van de inwoners te handelen en dat ook nog eens te vertalen naar het dagelijkse politieke handwerk.”

Richard de Mos, ex-PVV-kamerlid, is lijstaanvoerder. Hij is lokaal politiek actief in Den Haag, voor Groep De Mos/Hart voor Den Haag, en moest ruim een jaar geleden als wethouder vertrekken wegens een onderzoek naar corruptie. Er loopt nog altijd een onderzoek tegen hem.

Stem van de burgers

Tineke Nieboer is blij met de nieuwe uitdaging, iets wat in het verlengde ligt van wat ze nu doet: “Tien jaar geleden is Lijst Groen Noordenveld ontstaan vanuit een protestvereniging van burgers. Daar heb ik me toen ook bij aangesloten. Nu, tien jaar later, is er weer een nieuwe, leuke gelegenheid om door te zetten wat ik begonnen ben. De stem van de burgers naar voren brengen.”

Er staan Nieboer drukke jaren te wachten. Als gezicht van Code Oranje in Drenthe, maar ook als raadslid en onderneemster. Maar dat beschouwt ze als een leuke uitdaging. Aan stoppen als raadslid van Lijst Groen Noordenveld moet ze niet denken: “Ik ben verkozen en zal dus blijven zitten. Wellicht zelfs nog een termijn.”

Meer over dit onderwerp: Lijst Groen Noordenveld LGN Code Oranje Tineke Nieboer

Slachtofferadvocaat Sébas Diekstra lijsttrekker voor Code Oranje in Wassenaar

AD 20.11.2020 Slachtofferadvocaat Sébas Diekstra wil niet alleen voor partij Code Oranje in de Tweede Kamer komen, hij gaat ook meehelpen een afdeling van de partij op te zetten in Wassenaar.

Code Oranje, de politieke vernieuwingsbeweging van Richard de Mos die bij de komende Tweede Kamerverkiezingen een aantal zetels in de wacht denkt te slepen, zal ook meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen. De in Wassenaar woonachtige bekende advocaat Sébas Diekstra, nummer 8 op de landelijke lijst, zal de lijsttrekker zijn.

Lees ook;

Diekstra: ,,Wassenaar is een geweldige plek waar ik mij met veel liefde, passie en energie voor wil gaan inzetten. De Mos heeft gevraagd of ik in 2022 de kar wil trekken namens Code Oranje en dat doe ik graag en met volle overtuiging.‘’

Weer waagt een advocaat de sprong naar de Kamer: Diekstra op lijst Code Oranje

AD 05.11.2020 Slachtofferadvocaat Sébas Diekstra komt hoog op de lijst van Code Oranje, de nieuwe politieke beweging van Richard de Mos.

Diekstra komt in de top tien, meldt de partij. De nieuwe partij doet mee aan de Tweede Kamerverkiezingen in maart en wil vooral veel meer inspraak van burgers – onder meer via referenda en jury’s. Behalve lijsttrekker Richard de Mos, ex-wethouder van Den Haag, komen onder anderen diens advocaat Peter Plasman (plek twee) op de lijst en Leefbaar Rotterdam-kopstuk Tanya Hoogwerf (plek drie). De Mos: ,,Met Sébas hebben we weer iemand die met zijn poten in de klei staat.”

Slachtoffers

Diekstra wordt wel beschouwd als ‘de slachtofferadvocaat van Nederland’. Hij vertegenwoordigt nabestaanden in geruchtmakende zaken: Diekstra staat de vader bij van een van de slachtoffers van de Utrechtse tramaanslag, de ouders van het overleden fotomodel Ivana Smit, een zus van een slachtoffer in de zaak-Thijs H. en ook de vriend van Anne Faber, de vrouw die vermoord werd door Michael P.

De advocaat wil op het Binnenhof betere budgetten voor de rechtsbijstand regelen: ,,Je recht halen is lang niet meer voor iedereen te betalen, gewone mensen kunnen een gang naar de rechter amper betalen. Daar erger ik me kapot aan, het is een aantasting van de rechtsbescherming. Bezuinigingen moeten worden teruggedraaid, de eigen bijdragen en griffierechten weer naar een normaal niveau en er moet weer stevig geïnvesteerd worden in de sociale rechtsbijstand én rechtspraak.’’

Diekstra arriveert bij de rechtbank voor de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen Thijs H. © ANP

Diekstra noemt de toeslagenaffaire als voorbeeld dat goede rechtshulp cruciaal is: ,,Zo veel ouders die door de Belastingdienst volstrekt onterecht zijn weggezet als fraudeur en die nog altijd de grote schade niet hersteld hebben gezien.”

Ook wil de advocaat een parlementaire enquête naar de jeugdzorg in Nederland. ,,We zijn kampioen uithuisplaatsingen, zo veel levens raken verwoest, dat verdient een grondig onderzoek en herziening”, zegt Diekstra die zichzelf omschrijft als ‘wat rechtser’ bij justitie en veiligheidsthema’s maar ‘misschien meer links’ als het aankomt op ‘medemenselijkheid’: ,,Maar het leuke is: we willen gewoon problemen oplossen, daarbij speelt links of rechts geen rol. Er staan mensen op de lijst die je kneiterlinks kunt noemen en mensen die anderen extreemrechts zouden noemen. Maar daar doen we dus niet aan.”

Code Oranje mikt op zeker drie zetels in maart. In de wekelijkse peiling van Maurice de Hond wordt de beweging nu gepeild op één zetel.

Advocaat Sebas Diekstra gaat de politiek in: ‘Ik kon niet langer toekijken’

OmroepWest 05.11.2020 De bekende Wassenaarse advocaat Sébas Diekstra gaat de politiek in. Hij stelt zich verkiesbaar voor de nieuwe partij van Richard de Mos, Code Oranje. Diekstra komt bij de eerste tien op lijst, samen met De Mos, Peter Plasman, Tanya Hoogwerf, Ruud Koornstra en Koert Westerman.

De 39-jarige Diekstra is vooral bekend van zijn optredens als advocaat in grote strafzaken. De laatste jaren staat hij vaak nabestaanden en slachtoffers bij. Zo is hij de advocaat van de moeder van Orlando Boldewijn en staat hij de man bij van de vermoorde Etsuko.

Nu verruilt hij de rechtszaal voor de politieke arena. Diekstra geeft aan dat hij vooral de toegang tot de rechtshulp wil verbeteren, zodat het voor iedereen betaalbaar is om naar de rechter te stappen. Daarnaast wil hij misstanden in de jeugdzorg aanpakken. Vijf vragen en de antwoorden over deze overstap:

Waarom ga je de politiek in?

‘Je recht halen is lang niet meer voor iedereen te betalen. Dit vind ik een ernstige aantasting van de rechtsbescherming van burgers. Dat moet veranderen, daarom wil ik dat bezuinigingen worden teruggedraaid en de kosten om naar de rechter te stappen moeten ook omlaag. Daarnaast wil ik de al decennia tekortschietende jeugdzorg aanpakken.

Er zijn lange wachtlijsten en zware en complexe problematiek kan niet worden behandeld. Ik kan niet passief blijven wanneer zoveel volwassenen en kinderen in ons land niet die bescherming vanuit politiek en overheid krijgen waar zij recht op hebben. En ik heb al langer het gevoel dat als je iets wilt veranderen dat je het zelf moet doen’

Waarom heb je gekozen voor deze partij?

‘Het begon met Peter Plasman, ik ben met hem in gesprek geraakt over zijn kandidatuur bij Code Oranje. Wat mij aansprak, is dat deze partij voorbij gaat aan links en rechts. Ze willen tot oplossingen komen, samen met de burger.’

Betekent dit dat we je niet meer in de rechtszaal gaan zien?

‘Nee, zeker niet. De zaken die ik nu behandel zal ik niet zomaar loslaten. Het kantoor blijft gewoon bestaan, maar als we tien zetels krijgen of ik als ik genoeg voorkeursstemmen krijg, ga ik de Kamer in. Als je iets voor elkaar wil krijgen, moet je er volledig voor gaan.’

De partijleider, Richard de Mos, is verdachte in corruptie-onderzoek. Wat als hij veroordeeld wordt?

‘Hij is en blijft onschuldig tot het tegendeel bewezen is. Mocht hij schuldig worden bevonden, dan trekt hij zich terug heeft hij al gezegd. Dus dat is geen blokkade. In Den Haag doet hij veel goede dingen, hij gaat naar de burger toe en helpt hen met concrete oplossingen. Dat werkt, mensen lopen weg met hem. Hij dicht echt een gat tussen politiek en burger.’

Wanneer is dit politieke avontuur voor jou geslaagd?

‘Het zou prachtig zijn als we richting de tien zetels gaan. Maar voor mij is het belangrijkste: als ik op één van deze gebieden (jeugdzorg en rechtshulp, red.) het schip heb kunnen keren, dan heb ik gevoel dat ik van betekenis ben geweest.’

LEES OOK: Richard de Mos wil landelijke ambities waarmaken als leider van Code Oranje

Meer over dit onderwerp: SEBAS DIEKSTRA CODE ORANJE RICHARD DE MOS

Leefbaar Rotterdam-raadslid Tanya Hoogwerf sluit zich aan bij Code Oranje, de landelijke politieke beweging van Richard de Mos. © Jan de Groen

‘IJzeren Tanya’ wil met partij van Richard de Mos de Kamer in: Tijd voor immigratiequotum

AD 30.10.2020 Leefbaar Rotterdam-politica Tanya Hoogwerf (45) sluit zich aan bij Code Oranje, de politieke beweging van Richard de Mos. Ze komt op plek drie van de kieslijst en wil onder meer immigratie aan banden leggen met een quotum.

Dat kondigen lijsttrekker De Mos en Hoogwerf vandaag aan. Het Rotterdamse raadslid wil zich op het Binnenhof hard maken voor een immigratiequotum. Sinds 2005 stijgt het aantal nieuwkomers in Nederland, vorig jaar groeide de bevolking met 132.000 mensen, grotendeels door immigratie (+114.000).

Lees ook;

Dat is te veel, vindt Hoogwerf: ,,Terwijl de gevolgen van de toestroom van nieuwkomers voelbaar zijn in de steden mogen mensen daar helemaal niet over meepraten. We willen eerst een staatscommissie bevolkingsgroei instellen, daarna willen we met een referendum vragen wat Nederlanders zelf willen: met hoeveel mag de bevolking groeien? En hoe dan? Soms zal het moeten, als je de vacatures wil vullen die overal ontstaan door vergrijzing. Maar kansarme asielzoekers uit veilige landen willen mensen waarschijnlijk niet toelaten.”

Streng beleid

Hoewel daar nu al stringent beleid tegen is en immigratie en integratie al decennialang bovenaan de politieke agenda staan -bij vrijwel alle partijen van rechts tot links- vinden De Mos en Hoogwerf dat het bij de zittende politici ‘slechts bij praatjes’ blijft: ,,Ze ‘benoemen’ problemen, maar echt werk wordt er niet van gemaakt, gezien de aanhoudende immigratie”, zegt Hoogwerf, die zich in Rotterdam sterk maakt voor de aanpak van huiselijk geweld.

Richard de Mos wordt lijsttrekker van Code Oranje, Peter Plasman, de advocaat die hem bijstaat in de corruptieaffaire, staat op plek 2 van de lijst. © Marlies Wessels

Nederland zit nou eenmaal in de EU, vluchtelingenverdragen worden ook niet zomaar opgezegd, zegt De Mos, die zelf een partner heeft met Oekraïense roots en een klusjesman uit hetzelfde land: ,,Die klusjesman was hier al, hè. We jagen mensen ook niet het land uit, iedereen die er is, is er. Maar we gaan wel naar Brussel om voor Nederland slechte afspraken aan te vechten, verdragen aan te passen of op te zeggen, we maken er werk van!”

Ik heb geen enkele aanleiding om Richard voor minder dan 100 procent te vertrouwen, aldus Tanya Hoogwerf.

Hoogwerf komt op plek drie van de nieuwe landelijke beweging van de Haagse ex-wethouder en corruptieverdachte Richard de Mos. De politica meldt zich dus niet voor het vacante lijsttrekkerschap van Leefbaar Rotterdam: ,,Nu ga ik echt voor Code Oranje, ik ga ervan uit dat ik in de Tweede Kamer kom in maart. Tot die tijd ga ik vol voor Rotterdam natuurlijk.” Leefbaar krijgt mogelijk wel personele problemen in Rotterdam: gisteren werd bekend dat het andere partijkopstuk, Joost Eerdmans, op plek vier komt bij Forum voor Democratie, een partij waar Hoogwerf eerder ook nog lid van was.

Maar het wordt dus Code Oranje voor ‘IJzeren Tanya’. Die nieuwe partij is een smeltkroes van mensen en meningen: lijsttrekker De Mos zelf komt van de PVV, nummer twee is zijn advocaat Peter Plasman, die zo’n beetje altijd links van het midden stemde. Op drie komt Hoogwerf, op vier staat ‘duurzaamheidsgoeroe’ Ruud Koornstra. Hij deed eerder nog mee aan verkiezingen voor 50Plus.

Tanya Hoogwerf. © Marco de Swart

Maar het links-rechts ‘hokjesdenken’ is volledig achterhaald, vindt De Mos. ,,Dat werd hier ook gezegd toen iemand van D66 zich aansloot bij onze lokale partij Groep de Mos, hoe kon dat nou samengaan? Maar dat ging supergoed, we hebben bewezen dat het kan: het gaat om de oplossingen.” Hoogwerf: ,,Er komen nog meer politici van lokale partijen op onze lijst. In die steden en dorpen laten zij allemaal zien waar het om gaat: luisteren naar bewoners, en aan de slag.”

Dat De Mos corruptieverdachte is, het OM verdenkt hem van het bevoordelen van bevriende ondernemers in ruil voor (partij)donaties, maakt Hoogwerf niet uit: ,,Ik heb geen enkele aanleiding om Richard voor minder dan 100 procent te vertrouwen.” De Mos stelt dat het kiezerspotentieel van Code Oranje gepeild is op zeker drie Kamerzetels door Maurice de Hond.

november 8, 2020 Posted by | 2e kamer, 2e kamerverkiezingen 2021, Code Oranje, hilbrand nawijn, Koert Westerman, LHN, Peter Plasman, richard de mos, Ruud Koornstra, Sébas Diekstra, Tanya Hoogwerf, verkiezingen, verkiezingen 2021, verkiezingsprogramma 2021-2025 | , , , , , , , , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Code Oranje op weg naar de 2e kamerverkiezingen op 17 maart 2021

GL op weg naar de 2e kamerverkiezingen op 17 maart 2021

Verkiezingsprogramma

De coronacrisis laat zien dat radicale verandering niet alleen noodzakelijk, maar ook mogelijk is.

‘Startkapitaal voor jongeren’

Het meest opvallende onderdeel van het verkiezingsprogramma bracht de partij deze week al naar buiten: iedere 18-jarige in Nederland krijgt 10.000 euro. Dat geld kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld onderwijs of het opzetten van een eigen bedrijf. Het plan voor een ‘startkapitaal voor jongeren’ kost volgens GroenLinks zo’n 2,2 miljard euro per jaar. Om dat te betalen moet er een extra belastingheffing komen voor miljonairs.

Telegraaf 05.12.2020

GL past verkiezingsstunt met 10.000 euro aan

GL komt terug op de verkiezingsstunt om alle jongeren op hun achttiende verjaardag onvoorwaardelijk een Klaver-premie van 10.000 euro te geven.

Het plan werd met hoongelach ontvangen bij andere partijen. Op sociale media struikelden mensen over elkaar heen om grapjes te maken: van ’handig voor de aanschaf van de eerste auto’ tot ’dat zal lekker druk worden in het vliegtuig naar Chersonissos’.

Geschrokken van de commotie heeft GL besloten om het plan uit het concept-verkiezingsprogramma aan te passen. Dat kwam mede op verzoek van de eigen jongerenorganisatie Dwars. Ook hier vonden ze achttien jaar wel erg jong voor zo’n groot bedrag, erkent een woordvoerder van GL.

Zorgen

Daarnaast speelden zorgen over gezinnen met financiële problemen een rol, meldt de zegsman. De Klaver-premie zou kunnen zorgen dat ouders druk uitoefenen op hun kinderen om het ’gratis’ geld in te leveren.

BEKIJK OOK:

Hoekstra: ‘GL-cadeau van 10.000 euro is kwetsbaar’

Partijleider Jesse Klaver heeft daarom met de jongerentak afgesproken om het plan aan te passen. Pas als jongeren 23 jaar zijn mogen ze het bedrag vrij besteden. De eerste vijf jaar mag het geld alleen worden gebruikt voor studie en scholing.

De financiering van het plan blijft ongewijzigd. Miljonairs moeten door een nieuwe taks opdraaien voor het verjaardagscadeau van GL.

BEKIJK OOK:

Wilders: GL-cadeautje van 10.000 euro aan jeugd is strafbaar

Broeigassen

GroenLinks wil dat Nederland in 2030 60 procent minder CO2 en andere broeikasgassen uitstoot dan in 1990. Dat staat in het Verkiezingsprogramma dat partijleider Klaver in een online bijeenkomst heeft gepresenteerd. De partij gaat daarmee verder dan de Europese Commissie, die onlangs voor een reductie van 55 procent pleitte.

Het programma van GroenLinks draait voor een groot deel om het klimaat. De partij streeft naar een ‘klimaatneutrale samenleving’ in 2045. Er moet een klimaatfonds komen met 60 miljard euro, dat gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld de bouw van betaalbare en duurzame woningen of voor het openbaar vervoer. Ook wil de partij 17 miljoen bomen planten, “voor elke Nederlander een”.

Vasthouden aan de manier waarop onze economie en samenleving is georganiseerd is een doodlopende weg, Dat schrijft GroenLinks-lijsttrekker Jesse Klaver in het voorwoord van het conceptverkiezingsprogramma. De systeemverandering die GroenLinks in haar programma bepleit noemt hij het nieuwe realisme. Lees het hele programma hieronder.

Afspelen op YouTube

CONCEPT-VERKIEZINGSPROGRAMMA 2021-2015

Lees hier het hele verkiezingsprogramma

Klimaat
Klimaat staat centraal in het verkiezingsprogramma. GroenLinks bepleit aanscherping van de Klimaatwet zodat de Nederlandse CO2-uitstoot met minstens 60% gedaald is in 2030. In het programma is er een extra focus gelegd op het terugdringen van de uitstoot in de landbouw en luchtvaartsector.

 • De bio-industrie wordt afgeschaft. De landbouw en luchtvaart gaan, net als de vervuilende industrie, onder een strenge CO2-belasting vallen.
 • We stoppen met korte afstandsvluchten. Deze vluchten worden vervangen door meer en snellere treinen. Naar Brussel, Parijs en Londen gaat straks ieder uur een trein. Schiphol wordt kleiner.
 • Er komt een Klimaatfonds om de komende jaren 60 miljard te investeren in het bouwen van een duurzame samenleving

Huurplafond
GroenLinks lanceert een grootschalig investeringsprogramma om te zorgen voor 1 miljoen nieuwe woningen in 2030. Door de marktwerking in de huursector af te schaffen gaan de huurprijzen drastisch omlaag.

 • Voor 90% van de huizen stelt de overheid een huurplafond in: een maximumbedrag dat voor die woning aan huur gevraagd mag worden.
 • Meer mensen krijgen toegang tot een sociale huurwoning en we draaien de flexibilisering van huurcontracten terug.

Basiszekerheid en het bestrijden van ongelijkheid
Met een masterplan voor basiszekerheid wil GroenLinks de positie van de essentiële beroepen in de samenleving versterken. De thuiszorgmedewerkers, de schoonmakers, de vakkenvullers, beginnende docenten, zij kunnen nu amper rondkomen en dat moet veranderen.

Daarnaast wil GroenLinks ervoor zorgen dat iedereen zonder betaald werk in zijn waarde wordt gelaten en niet in armoede hoeft te leven. Dit plan komt voort uit het ideaal van een basisinkomen: het creëren van een bodem waar niemand in Nederland doorheen zakt.

 • Het minimumloon wordt fors verhoogd. De komende kabinetsperiode stijgt die in de plannen van GroenLinks met 20%.
 • Iedereen die te weinig verdient om rond te komen krijgt daarnaast een inkomensaanvulling bovenop het inkomen via een korting op de belastingen.
 • Er komt één arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor alle werkenden, die gefinancierd wordt uit de belastingen. Hierdoor zijn in de toekomst ook zzp’ers verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid.
 • Door de koppeling tussen uitkeringen en minimumloon stijgt ook de bijstand de komende kabinetsperiode met zo’n 20%. De kostendelersnorm, de boete voor mensen die samenwonen en een bijstandsuitkering ontvangen, verdwijnt.
 • Zolang het nodig is vanwege de crisis krijgen mensen die hun inkomsten verliezen door corona een crisisinkomen van de overheid. Dat is voor mensen die in loondienst waren 70% van het laatstverdiende loon en voor flexwerkers en zzp’ers tenminste 1050 euro.
 • Iedereen die achttien jaar wordt, krijgt een startkapitaal van 10.000 euro. Dat kan onder andere worden gebruikt voor een opleiding. Ook de ‘leenstelselgeneratie’ krijgt recht op dit kapitaal.
 • Deze plannen worden onder andere gefinancierd door de winstbelasting voor grote bedrijven te verhogen en de belastingontwijking tegen te gaan.
 • Daarnaast gaan werkgevers een nieuwe CEO-belasting betalen over salarissen en bonussen van meer dan vijf ton.
 • Multimiljonairs staan voortaan jaarlijks 2% van hun vermogen af.

Herwaardering van de publieke sector
GroenLinks kiest voor een radicale herwaardering van de publieke sector. Er wordt fors geïnvesteerd in de kwaliteit van het zorg en het onderwijs en de politie, in het verminderen van de werkdruk en de bureaucratie en in het betaalbaar maken van de zorg.

 • We schaffen de marktwerking in de zorg af. De zorgverzekeraars worden omgevormd tot publieke zorgfondsen. Geen enkele zorgorganisatie of zorgverzekeraar mag nog met publiek geld winst uitkeren.
 • De zorgpremie wordt fors verlaagd tot ongeveer 10 euro per maand, door de zorg voor een veel groter deel uit de belastinginkomsten te financieren. Het eigen risico wordt afgebouwd. De zorgtoeslag kan daarmee verdwijnen.
 • Kinderopvang wordt een publieke voorziening waar kinderen vier dagen per week gratis terecht kunnen. De buitenschoolse opvang wordt helemaal gratis. Ook de kinderopvangtoeslag kan dan worden afgeschaft.
 • De lonen in de zorg gaan omhoog en in het nieuwe zorgstelsel gaan werkdruk en administratielast fors naar beneden. Leraren in het basisonderwijs gaan evenveel verdienen als hun collega’s in het middelbare onderwijs.
 • We trekken miljarden uit voor het onderwijs. Hiermee verkleinen we de klassen.

Inclusieve samenleving
Met het programma sluit GroenLinks aan bij de waarden van een nieuwe generatie. Een generatie die zich niet kenmerkt door leeftijd, maar door een mentaliteit. De wil om te veranderen. De urgentie om de klimaatcrisis aan te pakken.

En de noodzaak om een samenleving te creëren waarin gelijkwaardigheid centraal staat. Daarom gaat GroenLinks de strijd aan met racisme en discriminatie, komen we op voor de positie van vrouwen en kiest GroenLinks onomstotelijk voor een inclusieve samenleving.

 • We pakken institutioneel racisme hard aan en stoppen etnisch profileren door de politie, belastingdienst en andere instanties.
 • We dichten de loonkloof. Grote bedrijven moeten aantonen dat ze vrouwen evenveel belonen als mannen.

Leden van GroenLinks kunnen wijzigingen op het conceptverkiezingsprogramma voorstellen door amendementen in te dienen. Meer informatie daarover vind je hier.

Kandidatenlijst —>KANDIDATENLIJST <—

Kamerlid Corinne Ellemeet wordt de nummer twee op de kandidatenlijst van GroenLinks bij de verkiezingen van volgend jaar maart. De 44-jarige Ellemeet wordt maandagavond online door de partij gepresenteerd samen met de andere kandidaten. Na de verkiezingen wordt ze de rechterhand van partijleider Jesse Klaver, schrijft Trouw.

GroenLinks wil graag deel uitmaken van een volgend kabinet en Ellemeet moet daar een belangrijke rol bij spelen. Zo zal ze betrokken zijn bij de formatiebesprekingen als GroenLinks daaraan deelneemt.

Nu is Ellemeet nog woordvoerder zorg in de GroenLinks-fractie. Ze bracht een discussie op gang over het ‘overbehandelen’ van ouderen die tot veel controverse leidde. Bij de vorige verkiezingen in 2017 was vicefractievoorzitter Kathalijne Buitenweg de nummer twee van GroenLinks, maar die heeft in de zomer verrassend bekendgemaakt dat ze er volgend jaar mee ophoudt.

De linkse oppositiepartijen hebben al duidelijk gemaakt dat ze na de verkiezingen samen willen optrekken. Ze willen als ‘links motorblok’ samen het kabinet in, óf samen de oppositie in.

GL maakte maandag 09.11.2020 de rest van haar concept-Kandidatenlijst bekend.

GroenLinks gaat de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar in met veel Bekende gezichten. Onder de eerste tien namen op de lijst zijn acht huidige Kamerleden.

Op de kandidatenlijst van GroenLinks, die wordt gedomineerd door de huidige Kamerleden, staan meer vrouwen dan mannen. Ook jongeren zijn ruim vertegenwoordigd, net als mensen met een diverse culturele en seksuele achtergrond.

GroenLinks gaat de verkiezingsstrijd in met een lijst waarvan 60 procent vrouw is. Ook is 70 procent van de kandidaten onder de 40 jaar.

Wel wonen vrijwel alle kandidaten in de top van de lijst in de Randstad.

Gisteren 08.11.2020 werd al duidelijk dat Kamerlid Corinne Ellemeet de nummer 2 op de lijst wordt, achter lijsttrekker Jesse Klaver. Ook verder staan in de top van de lijst vooral huidige Kamerleden. Op 3 staat Tom van der Lee, de klimaatwoordvoerder van de fractie, gevolgd door Kamerlid Laura Bromet.

Den Haag feliciteert Haags raadslid Serpil Ates 

Het Haagse GroenLinks raadslid Serpil Ates is een van de kandidaten om voor GroenLinks de Tweede Kamer in te gaan. Het raadslid staat op plek 24 van de landelijke kandidatenlijst, dat werd maandagavond bekend. “Als Kamerlid zal ik de bewoners van achterstandswijken een stem geven en de vertegenwoordiging bieden waar zij recht op hebben.” Fractievoorzitter Arjen Kapteijns zegt trots te zijn op de plek die zijn collega op de lijst krijgt. In december wordt de definitieve kandidatenlijst vastgesteld.

 GroenLinks Den Haag

@GroenLinksDH

We feliciteren alle Haagse kandidaten op de lijst van @GroenLinks! We zijn hartstikke trots op @NielsvdBerge, @Serpil__Ates en Jaswina Elahi. Speciale shout out naar @Raki_Ap1, nog niet op de lijst maar we steunen zijn campagne!

Weet jij al op wie je gaat stemmen?

10:01 a.m. · 10 nov. 2020 16 Andere Tweets van GroenLinks Den Haag bekijken

“Een bijzonder gedreven en vasthoudende politicus, die indruk maakte op de commissie met haar gepassioneerde vuur en haar prikkelende eigenheid”, schrijft de partij over de Haagse politica. “De commissie ziet in Serpil een belofte voor de toekomst, en ziet haar op diverse podia strijden voor een inclusieve, sociale wereld. Een krachtige politicus die echt contact maakt met haar achterban.”

Op de lijst met 40 kandidaten zijn naast Ates ook de in Den Haag wonende Niels van den Berge (12), Jaswina Elahi (38) en Jesse Klaver te vinden (1). Voor Klaver is het de tweede keer dat hij de lijst aanvoert, hij zegt na de verkiezingen met zijn partij (samen met de PvdA) te willen gaan besturen.

De hoogste nieuwe binnenkomer is Senna Maatoug (1989) op 5. Ze is een beleidseconoom die bij de ministeries van Sociale Zaken en Financiën en bij de Sociaal-Economische Raad heeft gewerkt.

Senna Maatoug GROENLINKS

Op nummer 9 staat Kauthar Bouchallikht, volgens de kandidatencommissie “een icoon uit de nieuwe klimaatgeneratie”. Ze is onder meer voorzitter van de Stichting Groene Moslims.

Kauthar Bouchallikht GROENLINKS

Opvallend is verder dat de huidige Kamerleden Nevin Özütok en Tom van den Nieuwenhuizen relatief laag op de lijst staan, op respectievelijk 17 en 22. Op dit moment heeft GroenLinks veertien zetels in de Tweede Kamer, in de peilingen houdt de partij dat aantal ongeveer.

AD 20.11.2020

Telegraaf 13.11.2020

Volgens partijleider Klaver staat de lijst vol met “absolute toppers”. Hij wil GroenLinks na de verkiezingen van volgend jaar maart voor het eerst in de geschiedenis in de regering brengen.

terugblik

Na een kritisch rapport over de mislukte verkiezingscampagne van GroenLinks roert een groep kritische leden zich. Zij willen meer inspraak en meer diversiteit. ,,Al heel veel jaren maken dezelfde mensen alle keuzes.”

lees: Felle kritiek op ‘democratie’ binnen GroenLinks AD 14.07.2021

lees: Concept Verkiezingsprogramma GroenLinks 2021

Klaver (GL): ‘Taboe bij VVD om bedrijven te laten betalen voor vervuiling’

NU 10.03.2021 GroenLinks wil gaan regeren. NU.nl sprak met partijleider Jesse Klaver over onder andere de afleidingsmanoeuvre van de VVD en over het aanpakken van de klimaatverandering, nog altijd het belangrijkste punt voor de partij.

Hoe staat het ervoor met misschien wel uw grootste belofte: Nederland veranderen?
“Nog niet goed genoeg, maar die belofte staat nog steeds.”

“Ik dacht vier jaar geleden dat die verandering zou komen als GroenLinks zo groot mogelijk wordt. Nu weet ik dat er meer voor nodig is: progressieve partijen moeten samenwerken, ook na de verkiezingen. Anders laten we ons weer door de VVD tegen elkaar uitspelen.”

Wat is er wel veranderd?
“Rutte heeft zijn beleid verder doorgetrokken. Dat betekent meer afbraak van de zorg en te weinig klimaatmaatregelen. Nederland is klaar voor verandering.”

Op basis waarvan denkt u dat?
“Op basis van het gevoel dat ik krijg uit de samenleving. Mensen accepteren het niet langer dat de huren explosief stijgen, zij zien in dat het tekort aan woningen geen natuurwet is maar het gevolg is van tien jaar VVD-beleid.”

“Er is behoefte om het rechtse beleid van de afgelopen jaren naar links te trekken. Dat proef je aan alles.”

“Voor de VVD is het een taboe om grote bedrijven te laten betalen voor milieuvervuiling”, aldus Jesse Klaver.

Dat is in geen enkele peiling terug te zien. Rechtse partijen scoren al jaren beter dan de linkse. Misschien spreekt u vooral mensen die toch al op u zouden stemmen?
“Rechtse partijen zoals de VVD en CDA nemen linksere standpunten in. Ik vind dat ongeloofwaardig. De VVD bezuinigt op de uitkeringen.”

Als linkse standpunten inderdaad populairder worden bij rechts, is het dan niet extra frustrerend dat u dat niet politiek weet te verzilveren?
“De kiezer prikt hier de komende week nog doorheen.”

Hoe weet u dat?
“Heel veel jongeren krijgen te maken met de woningnood. Die snappen heel goed dat de VVD onze woningmarkt in de uitverkoop heeft gedaan.”

“Oud-minister van wonen en VVD’er Stef Blok heeft de hele wereld afgereisd op zoek naar investeerders die onze huurwoningen wilden opkopen. De huren zijn de afgelopen tien jaar met 35 procent gestegen. Kiezers zijn niet gek!”

“Wij dienen deze week een wet in waarmee ook de huren in de vrije sector worden gemaximeerd. Huren zullen dan ook gaan dalen.”

Niet alle verhuurders zijn grote investeerders. Er zijn ook kleine ondernemers die een tweede huis aanhouden voor hun pensioen.
“Een huis is geen beleggingsobject, het is om in te wonen. Ik leg deze ondernemers graag uit dat ze wat minder winst kunnen maken op een woning. Jongeren en mensen die gescheiden kunnen zijn kunnen nu geen woning vinden omdat de huren te duur zijn. Wij nemen het voor hen op.”

“Huren zijn de afgelopen tien jaar met 35 procent gestegen. Kiezers zijn niet gek!”, aldus Jesse Klaver.

U hebt al vaak aangegeven dat u in 2021 wilt meeregeren. Maakt dat uw onderhandelingspositie na de verkiezingen niet kwetsbaar?
“Ik vertel wat ik wil, dat zie ik als een kracht. Je kunt er strategieën achter zoeken, of het gebrek eraan, maar dat is hoe ik politiek bedrijf.”

Is de oppositie nog wel een optie?
“Wij willen regeren. Dat is volstrekt helder. Daarom zetten we in op progressieve samenwerking. Nederland heeft een New Green Deal nodig. We hebben nog tien jaar om de klimaatcrisis echt aan te pakken.”

Vier jaar geleden deed u dezelfde oproep. Niet veel later zat D66 in het ‘motorblok’ met het CDA en de VVD te onderhandelen over een nieuw kabinet.
“Ik heb niet het idee dat het D66 goed is bevallen en ik heb niet het idee dat het ons goed is bevallen.”

Is uw morele ondergrens van vier jaar, het opvangen van vluchtelingen in de regio, er nog steeds?
“Wij vinden nog steeds dat je mensen die vluchten voor oorlog en geweld moet opvangen. D66 zat in de regering, daar zijn de kinderen in Moria niet bij geholpen. Wij zaten niet in de regering, daar zijn de kinderen in Moria ook niet bij geholpen. Dat wil ik een volgende keer anders.”

“Het is bijna zoals in Star Wars, waarin The Force alles bij elkaar houdt”, aldus Jesse Klaver.

Noemt u dat nog steeds een morele ondergrens?
“De precieze woorden gebruik ik nu niet omdat ik heb gemerkt dat mensen daar aanstoot aan nemen.”

Dat is toch een principe?
“Jazeker. Wij zijn een partij met principes. We vinden nog steeds dat je vluchtelingen moet opvangen. Dat lijkt me logisch.”

GroenLinks wil meer natuur, meer woningen en er komen al jaren meer mensen bij door immigratie en natuurlijk verloop. Hoe is dat te verenigen?
“We willen de veestapel meer dan halveren, een miljoen woningen bouwen voor 2030 en meer natuur creëren ter grootte van de provincie Utrecht. Dat is niet tegenstrijdig, het hangt allemaal met elkaar samen.”

“Het is bijna zoals in Star Wars, waarin The Force alles bij elkaar houdt. Doordat we boeren uitkopen, komt er minder bio-industrie in Nederland en krijgen we meer natuur. Daardoor is er minder stikstofuitstoot en kun je meer woningen bouwen.”

Hoe kom je aan extra natuur zo groot als de provincie Utrecht? Nederland is niet zo groot.
“We hebben allemaal postzegeltjes natuurgebieden, die kun je met elkaar verbinden. Een van de belangrijkste plekken is de Oostvaarderswold. Dat is de verbinding tussen de Veluwe en de Oostvaardersplassen.”

Komt er kernenergie met GroenLinks in de regering?
“Om een kerncentrale tegen te houden, heb je GroenLinks niet eens nodig. Je kunt in Nederland al sinds 2009 een kernencentrale bouwen, er is een meerderheid in de politiek. Waarom staat die centrale er dan nog niet? Het is nu al een van de gebroken beloftes van Rutte. Dat doet hij iedere verkiezing opnieuw.”

“Ook zonder kernenergie halen we onze klimaatdoelen. Wij verdubbelen de windenergie op zee en leggen alle daken vol met zonnepanelen. Daarmee red je het ook.”

“De discussie is een afleidingsmanoeuvre van de VVD voor al die zaken die ze de afgelopen jaren niet hebben geregeld. Grote bedrijven betalen in Nederland nog steeds niet voor hun vervuiling.”

“Wij willen regeren. Dat is volstrekt helder”, aldus Jesse Klaver.

Er is toch sinds dit jaar een nationale CO2-heffing?
“Klopt. Die opbrengst is 0 euro omdat er zoveel vrijstellingen worden gegeven. Daar liggen de grote bedrijven echt niet wakker van.”

“Voor de VVD is het een taboe om grote bedrijven te laten betalen voor milieuvervuiling. Zolang dat taboe er is, kun je de klimaatverandering niet stoppen.”

“Klimaatverandering in rechtse kabinetten gaat altijd over de vraag: hoe kunnen burgers zich aanpassen? Grote bedrijven moeten gaan betalen, dat staat in onze plannen centraal.”

“We investeren bijvoorbeeld in groene waterstof. Dat is nodig om te kunnen verduurzamen, daarmee kunnen we koploper worden in de wereld. Dat kan een exportproduct worden. Daar zitten zoveel economische kansen.”

Levert vergroening aan het einde van de rit geld op?
“Ja.”

Durft u dat te garanderen?
“Ja. Maar zelfs als dat niet zo is, dan zou ik er alsnog in investeren. Het klimaat is boven iedere rekensom verheven.”

Lees meer over: Tweede Kamerverkiezingen 2021 

Klaver wil ook campagne voeren voor andere partijen

AD 21.02.2021 GroenLinks wil een stembusakkoord sluiten met D66, SP en PvdA. De partij wil voor én na de verkiezingen een blok vormen. Op een van de verkiezingsposters van GroenLinks staan daarom ook de namen van de lijsttrekkers van die ‘progressieve partners’, zoals GroenLinks-leider Jesse Klaver ze noemt.

Dat zei Klaver vanmiddag bij de aftrap van zijn verkiezingscampagne. GroenLinks hoopt op een herhaling van de verkiezingen van 1972. Toen sloten de linkse partijen PvdA, D66 en PPR (een voorloper van GroenLinks) een stembusakkoord, getiteld Keerpunt 72. Bij de eerstvolgende verkiezingen wonnen PvdA en PPR (D66 verloor) en ontstond het kabinet-Den Uyl.

Lees ook;

Daarom voert GroenLinks deze keer niet alleen campagne voor zichzelf, zei Klaver vanmiddag. ,,Met GroenLinks gaan we campagne voeren voor een progressief Nederland, voor meer samenwerking, voor onze gedeelde waarden en ideeën.’’ De verkiezingsposter met de voornamen van de lijsttrekkers van SP, PvdA en D66 erop zal overigens niet de enige poster zijn die GroenLinks deze campagne gaat opplakken.

Opvallende oproep

De oproep om nu nog met een stembusakkoord te komen (Klaver noemt het Keerpunt 21) is opvallend. In de aanloop naar de verkiezingen hebben GroenLinks en PvdA al aangekondigd niet zonder elkaar in een kabinet te willen gaan zitten. Maar D66-leider Sigrid Kaag heeft gezegd geen behoefte te hebben aan ‘blokvorming’. En SP-leider Lilian Marijnissen zei vorige week nog dat ze wel wil optrekken met andere linkse partijen, maar dat ze wil uitgaan van de ‘eigen kracht’. Groot verschil met Keerpunt 72 is ook dat dat manifest toen door alle partijen werd geschreven. Keerpunt 21 is alleen een GroenLinks-product.

Dat alleen GroenLinks wint op 17 maart, is volgens Klaver niet voldoende om iets te veranderen na de verkiezingen. Om de macht van regeringspartij VVD te breken is het nodig een blok te vormen, vindt de partijleider. Dat GroenLinks bij de vorige kabinetsonderhandelingen afhaakte, komt volgens Klaver omdat zijn partij en D66 elkaar toen ‘onvoldoende vasthielden’. ,,Een belangrijke reden waarom veel verkiezingsbeloftes uiteindelijk niet worden uitgevoerd is het gebrek aan samenwerking, een teveel aan concurrentie tussen partijen en politici.’’

Overigens staat GroenLinks in de peilingen op verlies, net als SP en D66. Alleen PvdA zou volgens de polls enkele zetels winnen als er nu verkiezingen werden gehouden.

Volgens Klaver is de verkiezingsposter ‘geen trucje om de concullega’s wat te kietelen’. In zijn manifest schrijft hij oprecht te geloven dat de partijen elkaar kunnen versterken. ,,Wij hebben de ideeën. Maar talent en engagement is er ook bij andere partijen. Een kabinet met Sigrid Kaag weet meer over de diplomatie, het bedrijfsleven en de wereld dan een kabinet zonder haar. De bestuurservaring van Lilianne Ploumen brengt pragmatiek en nuchterheid aan tafel.’’

Jesse Klaver: ‘Wat we onze kinderen aandoen, dat kán niet’

AD 20.02.2021 In schoolklassen moeten maximaal 21 leerlingen zitten. GroenLinks wil dat die groepsgrootte wordt vastgelegd in het nieuwe regeerakkoord. De maatregel kost zo’n 1,5 miljard euro, een bedrag waar vooral beleggers voor moeten opdraaien via een transactietaks.

Volgens lijsttrekker Jesse Klaver zijn kleinere klassen op basis- én middelbare scholen beter voor kind en leraar. Een leerling krijgt meer aandacht, de leerkracht heeft minder werkdruk. Kleinere klassen staan bovenaan de verlanglijst van iedere onderwijzer die hij spreekt, zegt hij: ,,Als leraren allemaal zeggen: als we mogen kiezen, doe mij een kleinere klas, dan heb je de verplichting om daar wat mee te doen”, zegt Klaver in een interview met deze site. ,,Hier help je het onderwijs het meest mee. En kinderen ook.”

Lees ook;

Uit cijfers van het ministerie van Onderwijs blijkt al jaren dat in heel Nederland de gemiddelde klassengrootte op basisscholen rond de 23 leerlingen schommelt. Maar er zijn grote verschillen tussen scholen en tussen regio’s; er zijn ook scholen met uitschieters naar meer dan 25 of meer dan 30 leerlingen per klas. Ook zijn klassen vaak groter in de grote steden. Op middelbare scholen wordt de klassengrootte niet centraal bijgehouden, maar zijn klassen vaak groter op de havo en het vwo dan op het vmbo.

Beleggersbelasting

De maatregel kost 1,5 miljard euro en wordt bekostigd door een ‘beleggersbelasting’. Over iedere transactie moet volgens Klaver straks 0,1 procent belasting worden betaald. Een belegger die voor één miljoen euro aandelen koopt, betaalt dus 1000 euro aan de schatkist.

Het aftellen naar de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart is begonnen. Op deze site lees je dagelijks een verkiezingsverhaal. We bieden een mix van interviews met lijsttrekkers, inzichtgevende artikelen over verkiezingsthema’s en actuele campagneverhalen.

Om klassen kleiner te maken zijn er meer leraren nodig. Die zijn er niet, omdat er sprake is van een lerarentekort. Volgens Klaver is dat vooral op papier zo. ,,Veel leraren zijn afgehaakt door de werkdruk, die ervoor hebben gekozen docent te worden en niet in de ‘intensieve mensenhouderij’ te werken. Met ons plan gaat de werkdruk naar beneden en ik denk dat die mensen dan weer terug willen komen.”

Klaver erkent dat het ‘niet gemakkelijk is’. ,,Toch gaan we het proberen. Als het wat langer duurt: so be it. We moeten op weg daar naartoe. Als je niks doet, kom je er nooit.” GroenLinks wil bij de invoering van de maatregel beginnen bij het basisonderwijs. Op het voortgezet onderwijs moet het vmbo de prioriteit krijgen.

Lees hieronder het gehele interview met Jesse Klaver: ‘Wat we onze kinderen aandoen, dat kán niet’.

De campagne van GroenLinks draait deze keer minder om de persoon Jesse Klaver. De partij hoopt een links blok te vormen met anderen in de hoop Rutte te verslaan. ,,Ik wil niet keihard oppositie voeren.’’

© ANP

Vier jaar geleden had Jesse Klaver één doel: het Torentje. Maar in tegenstelling tot 2017 heeft de GroenLinks-leider de werkplek van de minister president deze campagne nog niet geclaimd. Klaver heeft naar eigen zeggen nu ‘een minder individualistische ambitie’. En ja, zegt hij, dat komt ook omdat hij nu ouder is (34). ,,Je moet leren van het leven.”

GroenLinks wil Nederland niet meer veranderen?
,,Ik wil nog steeds dat GroenLinks de grootste wordt. Maar mijn ambitie is eigenlijk nog groter dan in 2017, omdat die verder reikt dan alleen voor mijn eigen partij. Als ik in 2017 zei dat ‘wij’ Nederland gaan veranderen, bedoelde ik GroenLinks. Nu zeg ik dat nog steeds, maar bedoel ik met ‘wij’ een progressieve alliantie, met PvdA, D66 en wat mij betreft ook de SP. Samenwerken, ook in deze campagne. Elkaar niet af- of aanvallen. U zult mij niet horen zeggen wat D66 in het kabinet allemaal heeft vernacheld.”

Die woordkeus zegt misschien al genoeg..?
,,Ik bedoel: je kunt al uittekenen hoe zo’n campagne dan gaat: dat ik Kaag (D66-leider, red.) aanval met ‘u heeft dit niet goed gedaan’. En dat zij dan antwoordt: ‘Maar u stond aan de zijlijn.’ Dat is het standaard script. Daar komen we niet verder mee. Je moet het met elkaar doen. De PvdA haalde in 2012 38 zetels en heeft in z’n eentje geen verandering voor elkaar gebokst in een kabinet met de VVD, D66 is het ook niet gelukt en het lukt ons alleen ook niet. Daar moeten de progressieve partijen iets van leren.”

De positie van jongeren is in de coronacri­sis vergeten. Wat we onze kinderen aandoen, dat kán niet

Hoe is uw relatie met Sigrid Kaag?
,,Honderd procent beter dan die met Alexander Pechtold was. Daar ben ik eerlijk over.”

We willen de formatie van 2017 niet overdoen…
,,Bel maar een therapeut!”

…maar toen lieten D66 en GroenLinks elkaar los. Gaan die persoonlijke verhoudingen nu het verschil maken?
,,Ik denk wel dat dat heel belangrijk is. Net zoals het ook belangrijk is dat de relatie met PvdA’er Lilianne Ploumen en SP’er Lilian Marijnissen goed is.”

Deze campagne gaat Klaver online de boer op met uitlegfilmpjes rondom een thema en trekt hij in tegenstelling tot vier jaar geleden geen volle poptempels in wit overhemd met opgestroopte mouwen. Ja, hij mist het. ,,Tuurlijk. Maar dit is wat het is. Ik vind het nog véél erger dat mijn kapper nog steeds dicht is en dat niet alle kinderen naar school kunnen.”

Dat is de uitkomst van het kabinetsbeleid dat ook u heeft gesteund, dat kinderen niet naar school kunnen en kwetsbare ouderen uit het ziekenhuis worden gehouden. Hoe is dat met elkaar te rijmen?
,,Ik heb al voor de kerst, toen de scholen dichtgingen, gezegd: alsjeblieft, doe het niet. De positie van jongeren is in de coronacrisis vergeten. Wat we onze kinderen aandoen, dat kán niet.”

Als leraren allemaal zeggen: als we mogen kiezen, doe mij een kleinere klas, dan heb je de verplich­ting om daar wat mee te doen

En toch gebeurt het. Ú steunt dat beleid.
,,Ik heb er voor gekozen om niet keihard oppositie te voeren. We zijn wel altijd kritisch geweest. Ik heb vanaf het voorjaar voortdurend aandacht gevraagd voor de positie van jongeren. Mijn stijl van politiek bedrijven is niet alleen maar boos worden en zeggen dat iets niet deugt. Maar altijd met voorstellen komen die het beter maken. Ik vind niet dat je kunt zeggen dat ik ook verantwoordelijk ben voor het voortgezet onderwijs dat dicht zit. Die scholen moeten open, dat bepleit ik al weken. Maar dat is uiteindelijk aan het kabinet.”

D66 wil 10 miljard steken in onderwijs en gratis kinderopvang. Hoeveel trekt GroenLinks uit?
,,We investeren echt massive in onderwijs, een vergelijkbaar bedrag. Maar ik wil niet tegen elkaar opbieden. Het is geen biedingenstrijd, maar een ideeënstrijd. Wij willen kleinere klassen, met maximaal 21 leerlingen. Daar trekken we 1,5 miljard voor uit.”

Waarom 21?
,,In 2018 en 2019 ging ik op tournee langs kantines in het land om met mensen te praten. Daar hoorde ik altijd terug van leraren – soms met tranen in de ogen – dat ze aan het einde van de dag het gevoel hadden dat ze tekort geschoten waren. Dat ze alle zeilen moesten bijzetten om aandacht te hebben voor de vijf kinderen die hyperintelligent zijn en de vijf met leerproblemen, maar die twintig kinderen daartussen… Zij stelden dat 21 leerlingen een behapbare brok is. Als leraren allemaal zeggen: als we mogen kiezen, doe mij een kleinere klas, dan heb je de verplichting om daar wat mee te doen. Hier help je het onderwijs het meest mee. En kinderen ook.”

jn 2018 bezocht Jesse Klaver tijdens zijn Kantinetour de school Boschveld in Den Bosch. © Chris van Mersbergen/BD

Kleinere klassen betekenen ook meer leraren. Waar haalt u die vandaan?
,,Dat is een beetje een kip-ei-verhaal. Er zijn twee problemen in het onderwijs: de werkdruk op alle niveaus en op basisscholen het salaris. Dat de loonkloof tussen leraren op de basisschool en middelbare school dicht moet, is een no-brainer. Dat kost 900 miljoen euro per jaar. Veel leraren zijn afgehaakt door de werkdruk, die ervoor hebben gekozen docent te worden en niet in de ‘intensieve mensenhouderij’ te werken. Met ons plan gaat de werkdruk naar beneden en ik denk dat die mensen dan weer terug willen komen of dat bestaande leraren meer uren les willen geven.”

Politici hebben wel vaker kleinere klassen beloofd, maar toch gebeurt het niet.
,,Het is niet gemakkelijk om dit voor elkaar te krijgen. Toch gaan we het proberen. Als het wat langer dan een kabinetsperiode duurt: so be it. We moeten op weg daar naartoe. Als je niks doet, kom je er nooit. We kiezen ervoor om dit eerst bij de basisscholen te regelen en in het voortgezet onderwijs eerst op het vmbo.”

Hoe gaat u dit betalen?
,,Met een beleggersbelasting. Op elke transactie moet 0,1 procent belasting worden betaald. Dus voor elke miljoen aan transacties gaat 1000 euro naar het Rijk.”

Jesse Klaver (Groenlinks) en Pieter Omtzigt (CDA) tijdens het eerste lijsttrekkersdebat voor de Tweede Kamerverkiezingen. © ANP

Levert dat genoeg op?
,,Dat levert een miljard op. Maar we halen ook 500 miljoen meer dividendbelasting op.”

Vreest u dan niet dat financiële ondernemingen Nederland gillend gaan verlaten door die taks? Als er niks te heffen is, is er ook geen opbrengst.
,,Nee. Dat is precies het argument waar rechts altijd mee komt als ik een belasting voor een bedrijf wil invoeren. En dan zeggen ze: we hebben geen geld om de klassen te verkleinen. Wij willen een ander type politiek.”

U zegt flink te willen investeren in kansen voor jonge mensen. Tegelijkertijd wilt u hen opzadelen met een hogere staatsschuld.
,,Je kan niet op de pof blijven leven. De houdbaarheid van de overheidsfinanciën wordt te vaak gedefinieerd in financiële zin. Maar de samenleving is pas houdbaar als we onze kinderen een goede toekomst geven en klimaatverandering weten te stoppen. Dat betekent dat je er fors in moet investeren. De gevolgen van de opwarming van de aarde zijn niet te overzien en de kosten daarvan zijn vele malen hoger dan iedere euro die we uitgeven om dat te voorkomen.”

Ik vind het een enorm compliment dat mensen bij windmolens en zonnepane­len denken aan GroenLinks

Uw verkiezingsprogramma heet ‘Nieuw realisme’. Is GroenLinks bij zinnen gekomen?
,,Vroeger hebben wij over heel vaak gehoord: ‘die aanpak van klimaatverandering hè, eigenlijk kán dat niet’. Datzelfde geldt ook voor het minimumloon verhogen of multinationals aanpakken. Dat werd nooit als realistisch gezien. Nu zie je, plotseling, dat die dingen allemaal níet doen niet realistisch is. Het kan wél.”

Waarom zegt u bij kernenergie niet ‘het kan wel’?
,, Om de vier, vijf jaar is er een rechtse partij die zegt ‘dit zouden we écht moeten doen’. Maar nooit komt er één. Voor hen is praten over een kerncentrale vooral een excuus om niks te doen aan klimaatbeleid. Daar pas ik voor. Het bouwen van een kerncentrale kan allang maar is zo ongelooflijk duur. Er zijn twee landen die daarin uitblinken: Rusland en China. Ik wil die bemoeienis niet. De doelstelling voor CO2-reductie waar we nu op koersen is 2030, dat is super, superbelangrijk. Voor 2030 staat er geen kerncentrale. Dus je moet volop inzetten op zon en wind.”

Het beeld is dat GroenLinks het hele land wil volbouwen met windmolens en zonnepanelen.
,,Als jullie dat blijven zeggen… Ik vind het een enorm compliment dat mensen bij windmolens en zonnepanelen denken aan GroenLinks. Maar ik snap ook echt niet dat er niet op alle daken in Nederland zonnepanelen liggen. Ik meen dat er ruimte is voor 270 miljoen zonnepanelen. Leg die ook neer.”

Het klimaatdoel was eerst 49 procent minder CO2-uitstoot, werd toen door de Europese Unie verhoogd naar 55 procent en nu wil GroenLinks naar 60 procent reductie. Als de doelstelling dichterbij komt, gaat u de doelpalen verzetten.
,,Die doelstelling is er niet voor niets. Het doel van het klimaatverdrag van Parijs in 2016 was de opwarming van de aarde te beperken tot ‘well below 2 degrees’. Twee graden is dus niet genoeg, je moet strijden voor maximaal 1,5 graad. De afgelopen jaren is er niet genoeg gedaan, de CO2-uitstoot bleef stijgen. Omdat er te weinig is gedaan door rechtse regeringen moeten we nu dus méér doen.”

Mijn verkie­zings­pro­gram­ma is geen etalage met alleen maar leuke dingen. Nee, het is wat nodig is om klimaatver­an­de­ring aan te pakken

Krijg je de mensen ook mee als je de doelstellingen telkens ambitieuzer maakt?
,,Je kunt mensen niet meekrijgen met een doelstelling, maar wel met wat daarvan het gevolg is: schonere lucht, meer natuur, een betere gezondheid.”

Maar mensen zien nu velden met zonnepanelen, wat vroeger een mooi weiland was, en denken: nou dankjewel Jesse Klaver.
,,Als wij onze plannen kunnen uitvoeren komt er een gebied zo groot als de provincie Utrecht bij als natuur. In Nederland sterven bijna 8000 mensen per jaar vroegtijdig door luchtverontreiniging. Ik vind dat niet normaal. Dat moeten we aanpakken. Mijn verkiezingsprogramma is geen etalage met alleen maar leuke dingen van GroenLinks. Nee, het is wat nodig is om klimaatverandering aan te pakken.”

Vier jaar geleden kreeg u nog kritiek omdat u geen elektrische auto reed. Hoe is het nu met die Volvo?
,,Die heb ik al bijna twee jaar niet meer. We hebben geen auto meer. Best een uitdaging, maar het kan. Ook met drie kids.”

Als u weer 14 zetels haalt, een evenaring van uw record, bent u dan tevreden?
,,Wat ik nu ga doen is keihard campaignen en proberen de beste uitslag ooit neer te zetten.

Dat was niet de vraag.
Lacht: ,,Nee, maar dat is wel het antwoord.”

Klaver gaat niet toegeven op asiel | De lijsttrekkers live

AD 17.02.2021 Een breekpunt noemt hij niet, maar GroenLinks-leider Jesse Klaver wil niet toegeven aan ‘rechtse partijen’ als het gaat om asiel. Dat zei hij vanmiddag in de derde aflevering van de verkiezingsserie De Lijsttrekkers op deze nieuwssite. Klaver rekent daarbij op D66-leider Sigrid Kaag met wie zijn band ‘100 procent beter is’ dan met Alexander Pechtold.

Klaver wil dat D66 en andere linkse partijen elkaar ‘stevig vasthouden’ op het gebied. Drie jaar geleden wilde GroenLinks niet in het kabinet vanwege het asielbeleid, D66 stapte wel in. Het ging GroenLinks te ver om vluchtelingen, zoals toen uit Syrië, tegen te houden aan de hand van politieke afspraken zoals de Turkije-deal.

Klaver put er vertrouwen uit dat zijn relatie met D66-lijsttrekker Sigrid Kaag beter is dan zijn verstandhouding met haar voorganger Alexander Pechtold. ,,Die is 100 procent beter’’, aldus Klaver.

Jesse Klaver tijdens het partijcongres van GroenLinks. © ANP

Anders dan bijvoorbeeld VVD en CDA wil GroenLinks minder streng asielbeleid. Zo zetten de eerste partijen met hardere hand in op opvang in de regio. Klaver zegt dat dit niet werkt. ,,Tien jaar hebben we al rechts migratiebeleid, het werkt niet. Ik ben voor menselijkheid.”

Klaver: ,,Wat het belangrijkste is, is dat progressieve partijen gaan samenwerken. Probleem vier jaar geleden was dat we elkaar niet hebben vastgehouden. Dat wil ik nu wel. Mensen die vluchten voor oorlog en geweld moeten we opvangen. Ook kinderen die vastzitten in de kampen in Moria moeten we hier een plek geven.”

Klaver zei ook dat uitgeprocedeerde asielzoekers wel onderdak moeten krijgen. Dit en het vorige kabinet hebben juist veel opvangplekken gesloten. ,,Gemeenten moeten daar juist meer ruimte voor krijgen. Ze mogen niet op straat slapen. Nederland heeft er niets aan als die mensen op straat gaan slapen.”

Klaver: links-progressieve alliantie is medicijn tegen economisme

MSN 23.01.2021  GroenLinks stuurt nadrukkelijk aan op een linkse en progressieve alliantie “als medicijn tegen het virus van het al dertig jaar durende economisme”. Lijsttrekker Jesse Klaver heeft daarbij samenwerking met D66, PvdA en SP voor ogen, zegt hij zaterdag op het online verkiezingscongres van zijn partij vanuit Rotterdam. “Niet elkaar aanvallen in de campagne, maar samen optrekken tegen rechts. En bovenal elkaar vasthouden bij de formatie.”

In 2017 is dat niet gelukt met GroenLinks en D66, memoreerde Klaver, zodat “we geen vuist konden maken tegen de rechtse agenda van de VVD.” Toen GroenLinks destijds afhaakte, schoof ChristenUnie aan in een kabinet van VVD, CDA en D66. “Als we durven te leren van het verleden, dan kan 2021 een keerpunt in de politieke geschiedenis worden”, aldus Klaver, die in maart voor de tweede keer als GroenLinks-voorman de landelijke verkiezingen in gaat.

Hij hekelt tien jaar kabinetten van VVD’er Mark Rutte “waarin de ongelijkheid is toegenomen en onze publieke dienstverlening is verwaarloosd, waarin economische groei en winst boven welzijn en gedeelde welvaart staan. Het virus van het economisme heeft Nederland maatschappelijk ziek gemaakt”, zegt Klaver.

De toeslagenaffaire noemt hij als “het meest schrijnende voorbeeld van hoe een rechtse ideologie mensen kapot kan maken”. Klaver wil tegenover “het rechtse mensbeeld van wantrouwen en achterdocht, een mensbeeld neerzetten van empathie en vertrouwen, en de verzorgingsstaat weer baseren op het linkse ideaal van solidariteit.”

‘Coalitiedwang verdwenen’

D66 en ChristenUnie kunnen zich wat hem betreft de komende weken nog laten zien van hun sociale kant, door in de Tweede Kamer voor een verbetering van sociale kwesties te stemmen, zoals over sociale advocatuur, bijstandsregels en kinderopvang. Door de val van het kabinet Rutte III is immers de “coalitiedwang verdwenen”, stelt Klaver.

GroenLinks wil ook dat het volgende kabinet net zo veel urgentie toont bij de aanpak van de klimaatcrisis als nu met de coronacrisis. Daarvoor moet Nederland een klimaatnoodtoestand uitroepen, bepleit Klaver, verwijzend naar een oproep hiertoe van de Verenigde Naties. Inmiddels hebben 38 landen dat volgens Klaver gedaan en moet Nederland zo snel mogelijk volgen. “Dat is het eerste wat GroenLinks in een nieuwe regering zal doen”, zegt hij.

Hij wil een crisisstructuur instellen met een Climate Management Team (CMT) van wetenschappers, naar het voorbeeld van de medisch deskundigen in het Outbreak Management Team (OMT), dat het kabinet bijna wekelijks adviseert over het coronavirus.

Daarna moet er telkens een Kamerdebat volgen. “Als het gaat om corona luisteren we allemaal naar de waarschuwingen van de wetenschap. Maar als het om het klimaat gaat, verzint de regering telkens smoesjes om wetenschappelijke adviezen te negeren en de vervuilende economie in stand te houden. Dat moet afgelopen zijn”, zegt Klaver.

GroenLinks-leider Klaver wil ‘progressieve alliantie’ met PvdA, SP en D66

AD 23.01.2021 GroenLinks-leider Jesse Klaver wil dat zijn partij niet alleen met de PvdA, maar ook met SP en D66 een ‘progressieve alliantie’ sluit. De vier zouden moeten afspreken elkaar niet aan te vallen in de verkiezingscampagne en samen op te trekken ‘tegen rechts’. ,,En vooral: elkaar vasthouden bij de formatie. Dan krijgen we het meest progressieve kabinet van deze eeuw.”

Dat zei Klaver op het verkiezingscongres van zijn partij dat werd gelivestreamd vanuit Ahoy Rotterdam. Door de samenwerking moet worden voorkomen dat ‘rechts de formatie wint’. Met de PvdA is in november al de afspraak gemaakt om niet zonder elkaar in een regeringscoalitie te stappen. Na het vertrek van PvdA-leider Lodewijk Asscher noemde de nieuwe lijsttrekker van de sociaaldemocraten, Lilianne Ploumen, het ‘ondenkbaar’ om zonder GroenLinks of de SP in een kabinet te stappen.

Lees ook;

Op het digitale congres van de PvdA, vandaag in Meppel, herhaalde Ploumen nog eens dat ze met ‘de linkse partijen wil samenwerken voor een beter Nederland’. ,,Dat is ook nodig, want als we dat niet doen is er maar één die lacht, en dat is de VVD vanuit het Torentje”, aldus Ploumen.

Oordeel vellen

De GroenLinks-leden riepen de partij op het congres van vorig jaar juni al op tot samenwerking met de andere twee linkse partijen en D66. Als blok hoopt Klaver de VVD van Mark Rutte op 17 maart te ‘verslaan’. Hij verwijst naar de toeslagenaffaire, waardoor het hele kabinet vorige week aftrad. Ook Asscher en VVD-minister Eric Wiebes verdwenen vanwege die affaire van het politieke toneel. ,,Mark Rutte heeft dat niet gedaan. Het is aan de kiezers om daarover een oordeel te vellen.”

Het redden van het klimaat staat op het spel bij de verkiezin­gen op 17 maart, aldus Jesse Klaver, GroenLinks.

Volgens Klaver staat ‘het redden van het klimaat op het spel bij de verkiezingen’. Als GroenLinks na de verkiezingen gaat meeregeren, zo hield Klaver het congres vandaag voor, dan is ‘het uitroepen van de klimaatnoodtoestand het eerste wat GroenLinks doet’. Volgens Klaver is die crisis ‘minstens zo erg’ als de huidige coronacrisis en haalt het kabinet de gestelde doelen niet.

,,Maar voor de klimaatcrisis is er niet iedere twee weken een persconferentie met de minister-president. Worden niet bijna wekelijks nieuwe maatregelen aangekondigd. Worden niet op stel en sprong adviezen van de wetenschap gevraagd én overgenomen.” De ‘urgentie moet omhoog’, vindt Klaver. ,,Het redden van het klimaat staat op het spel bij de verkiezingen op 17 maart.”

Climate Management Team

Klaver vindt dat de klimaatcrisis net zo moet worden aangepakt als de coronacrisis. In navolging van het Outbreak Management Team (OMT), de pandemie-adviseurs van het kabinet, moet er een Climate Management Team komen. Die experts, vindt Klaver, moeten het kabinet ‘dwingende adviezen’ geven over de bestrijding van de klimaatcrisis.

Tijdens het congres, in Rotterdam, werd ook gestemd over aanpassingen in het verkiezingsprogramma. Zo probeerden partijleden het programma op klimaat ambitieuzer te maken, bijvoorbeeld door de doelstellingen voor de uitstoot van CO2 aan te scherpen. GroenLinks wil in 2030 60 procent minder CO2 en broeikasgassen uitstoten, maar dat gaat een aantal partijleden niet ver genoeg.

Open haard

Zo werd er gepleit voor 90 procent minder uitstoot in 2027 of om de uitstoot in 2026 terug te brengen naar nul. Het congres stemde tegen deze amendementen. Ook voorstellen om alle houtkachels en open haarden in de bebouwde kom te verbieden en plantaardig eten op te leggen kregen geen meerderheid.

Een deze week aangekondigde motie van treurnis over de partijdemocratie nadat een motie over het basisinkomen volgens een groep GroenLinksers niet werd uitgevoerd, werd door de congresorganiatie afgewezen. Zij vonden dat de motie niet voldeed aan de eis dat het een nieuwe, actuele ontwikkeling moest zijn. Een voorstel om het basisinkomen binnen acht jaar in te voeren, werd – tegen de zin van het partijbestuur – nipt aangenomen.

GL past verkiezingsstunt met 10.000 euro aan

Telegraaf 04.12.2020 GL komt terug op de verkiezingsstunt om alle jongeren op hun achttiende verjaardag onvoorwaardelijk een Klaver-premie van 10.000 euro te geven.

Het plan werd met hoongelach ontvangen bij andere partijen. Op sociale media struikelden mensen over elkaar heen om grapjes te maken: van ’handig voor de aanschaf van de eerste auto’ tot ’dat zal lekker druk worden in het vliegtuig naar Chersonissos’.

Geschrokken van de commotie heeft GL besloten om het plan uit het concept-verkiezingsprogramma aan te passen. Dat kwam mede op verzoek van de eigen jongerenorganisatie Dwars. Ook hier vonden ze achttien jaar wel erg jong voor zo’n groot bedrag, erkent een woordvoerder van GL.

Zorgen

Daarnaast speelden zorgen over gezinnen met financiële problemen een rol, meldt de zegsman. De Klaver-premie zou kunnen zorgen dat ouders druk uitoefenen op hun kinderen om het ’gratis’ geld in te leveren.

BEKIJK OOK:

Hoekstra: ‘GL-cadeau van 10.000 euro is kwetsbaar’

Partijleider Jesse Klaver heeft daarom met de jongerentak afgesproken om het plan aan te passen. Pas als jongeren 23 jaar zijn mogen ze het bedrag vrij besteden. De eerste vijf jaar mag het geld alleen worden gebruikt voor studie en scholing.

De financiering van het plan blijft ongewijzigd. Miljonairs moeten door een nieuwe taks opdraaien voor het verjaardagscadeau van GL.

BEKIJK OOK:

Wilders: GL-cadeautje van 10.000 euro aan jeugd is strafbaar

BEKIJK MEER VAN; overheidsbeleid economie, business en financiën Jesse Klaver Den Haag GroenLinks Dwars

GroenLinks past omstreden 10.000 euro-plan aan: pas na 23ste vrij te besteden  

AD 04.12.2020 GroenLinks past het omstreden plan om elke jongere die 18 jaar wordt 10.000 euro te geven aan. Pas als jongeren 23 jaar zijn, mogen ze het bedrag vrij besteden. De eerste vijf jaar mag het geld alleen worden gebruikt voor studie en scholing.

Dat blijkt uit het pamflet Een toekomst om naar uit te kijken, dat GroenLinks en jongerenafdeling Dwars vandaag presenteren. De jongerentak van de partij van Jesse Klaver zette vraagtekens bij de jonge leeftijd waarop jongeren de zak met geld krijgen. Op hun achttiende kunnen zij niet altijd ‘verstandige keuzes’ maken, stellen de jongeren, die ook vrezen dat het geld in gezinnen met schulden mogelijk niet bij de jongeren zelf terecht komt.

Lees ook;

De aanpassing is opvallend, omdat Klaver bij de lancering in oktober in deze krant nog stelde dat hij niet bang was dat achttienjarigen het geld zouden verbrassen. ,,We hebben daar vertrouwen in.” Ook zei hij dat er bewust voor 18 was gekozen, omdat hij ook wil dat mbo-studenten die na hun opleiding een eigen bedrijf beginnen het kunnen gebruiken als startkapitaal. Daarmee moeten zij in de nieuwe plannen vijf jaar wachten. Pas na hun 23ste verjaardag is het geld vrij te besteden.

Partijleider Jesse Klaver tijdens de presentatie van de Green New Deal van GroenLinks.

Partijleider Jesse Klaver tijdens de presentatie van de Green New Deal van GroenLinks. © ANP/Sander Koning

Miljonairstaks

GroenLinks wil met de 10.000 euro alle jongeren een gelijke kans geven. Het ‘startkapitaal’ voor elke jongere kost 2,2 miljard euro. Dat wil de partij betalen met een miljonairstaks.

In het jongerenpamflet van GroenLinks en Dwars is ook een generatietoets opgenomen. Daarmee wil de partij het volgende regeerakkoord checken op de gevolgen voor jongeren. Zo moet worden voorkomen dat zij door ‘een stapeling van beleid’ harder getroffen worden dan andere leeftijdsgroepen. De generatietoets werd ook voorgesteld door Coalitie-Y, een samenwerkingsverband van (politieke) jongerenorganisaties, waarbij ook Dwars is aangesloten.

GL past verkiezingsstunt met 10.000 euro aan

MSN 04.12.2020 GL komt terug op de verkiezingsstunt om alle jongeren op hun achttiende verjaardag onvoorwaardelijk een Klaver-premie van 10.000 euro te geven.

Het plan werd met hoongelach ontvangen bij andere partijen. Op sociale media struikelden mensen over elkaar heen om grapjes te maken: van ’handig voor de aanschaf van de eerste auto’ tot ’dat zal lekker druk worden in het vliegtuig naar Chersonissos’.

Geschrokken van de commotie heeft GL besloten om het plan uit het concept-verkiezingsprogramma aan te passen. Dat kwam mede op verzoek van de eigen jongerenorganisatie Dwars. Ook hier vonden ze achttien jaar wel erg jong voor zo’n groot bedrag, erkent een woordvoerder van GL.

Zorgen

Daarnaast speelden zorgen over gezinnen met financiële problemen een rol, meldt de zegsman. De Klaver-premie zou kunnen zorgen dat ouders druk uitoefenen op hun kinderen om het ’gratis’ geld in te leveren.

Partijleider Jesse Klaver heeft daarom met de jongerentak afgesproken om het plan aan te passen. Pas als jongeren 23 jaar zijn mogen ze het bedrag vrij besteden. De eerste vijf jaar mag het geld alleen worden gebruikt voor studie en scholing.

De financiering van het plan blijft ongewijzigd. Miljonairs moeten door een nieuwe taks opdraaien voor het verjaardagscadeau van GL.

GroenLinks komt terug op omstreden 10.000-europlan voor 18-jarige (msn.com)

MSN 04.12.2020 GroenLinks komt deels terug op het plan om jongeren op hun 18e verjaardag 10.000 euro cadeau te geven. Eerst waren de jongeren nog vrij om het geld te besteden, maar dat verandert. Tot 23 jaar kan het geld alleen gebruikt worden voor studie en scholing. Miljonairs moeten nog wel altijd opdraaien voor de kosten: 2,2 miljard.

Het opvallende plan maakte twee maanden geleden een hoop los. Critici stelden dat het gezinnen kon ontwrichten en beweerden dat het juist goed is voor een jongere om ‘arm’ te beginnen. Anderen vonden 10.000 euro startgeld voor iedere 18-jarige juist niet hoog genoeg.

Sleutelen

De afgelopen weken heeft GroenLinks, samen met de jongerenafdeling, aan het plan gesleuteld. Waren de jongeren eerst nog vrij om het geld besteden, in de nieuwe versie komen er de eerste vijf jaar toch voorwaarden. Het startkapitaal mag alleen gebruikt worden voor lesgeld, collegegeld of studiekosten.

Vanaf hun 23ste, het moment dat veel jongeren het huis uitgaan, zijn ze wel vrij om het geld te besteden.

‘Beter gemaakt’

GroenLinks-leider Jesse Klaver licht toe: “Jongeren gaven aan dat 18 jaar soms te jong is om verstandige keuzes te maken en dat het op deze leeftijd te veel druk kan leggen op gezinnen met een schuldenproblematiek.”

Het plan dat stof deed opwaaien, is volgens hem ‘beter gemaakt’. Het startkapitaal wordt gefinancierd door miljonairs. Zij moeten jaarlijks 1 procent extra belasting over hun vermogen betalen. Multimiljonairs 2 procent.

Belangrijk thema

Jongeren en hun toekomst is een belangrijk thema voor GroenLinks in de komende periode. “Het afgelopen decennium zijn onzekerheid en ongelijkheid onder jongeren toegenomen”, zegt Klaver.

De partij wil daarom gelijke kansen voor jongeren bevorderen. Klaver: “Met ons plan voor een startkapitaal hebben we groeiende kansongelijkheid op de kaart gezet. Bij steeds meer mensen valt het kwartje dat ook in Nederland je kansen worden bepaald door waar je wieg heeft gestaan, wat je ouders verdienen en of je gaat studeren.”

Klaver staat nog steeds achter omstreden kandidaat Bouchallikht

NOS 17.11.2020 GroenLinks-leider Klaver blijft achter de keuze voor kandidaat-Kamerlid Kauthar Bouchallikht staan. Zij staat nummer 9 op de kandidatenlijst voor de verkiezingen van 17 maart. Op de vraag of Klaver zijn hand voor haar in het vuur durft te steken zegt hij: “Ze staat op de lijst. Ja.”

Over Bouchallikht wordt al dagenlang in de media gepubliceerd omdat zij vicevoorzitter is van de islamitische jongerenorganisatie Femyso. Femyso wordt door bepaalde bronnen en onderzoekers al enkele jaren in verband gebracht met de Moslimbroederschap. Dat zij deze functie bekleedt stond niet in de biografie die werd verstrekt door GroenLinks.

Klaver zegt daarover: “Wij wisten dat zij deze functie had. Ik ga Femyso niet verdedigen, maar de Europese Commissie werkt met ze samen en ze krijgen Europese subsidie.” Het ging de kandidatencommissie om de klimaatstandpunten van Bouchallikht, zegt Klaver. “Zij is het boegbeeld van de groene beweging.”

Moslimbroederschap

Aanjager van de kritiek op de bestuursfunctie van Bouchallikht is de publicist Carel Brendel. Hij schrijft op 12 november in zijn blog dat Femyso “de studenten- en jongerenorganisatie van de Moslimbroederschap in Europa is”. Hij verwijst daarbij naar diverse openbare bronnen.

Brendel en andere media stellen vragen aan GroenLinks over de kandidatuur en de standpunten van Bouchallikht, maar krijgen geen of slechts onvolledig antwoord. Ook wordt er verwezen naar de tweet van Bouchallikht van 12 november.

Zij zegt in haar tweet: “Het doet me pijn om hierop te moeten reageren, maar ik wist dat dit soort verdachtmakingen zouden gebeuren toen ik me kandideerde voor GroenLinks. Elke keer weer dezelfde tactiek: guilty by association.”

Zij verklaart niet bij de Moslimbroederschap te horen maar wel bij GroenLinks. Verder verwijst zij naar een verklaring uit 2019 van Femyso, waarin de moslimorganisatie ontkent banden te hebben met de Mosimbroederschap. De organisatie zegt dat die beschuldigingen van extreemrechts komen om de organisatie te ondermijnen.

Bouchallikht krijgt veel bijval en steunbetuigingen, onder andere van Denk-Kamerlid Kuzu en lijsttrekker Sylvana Simons van Bij1. De Telegraaf en Geenstijl publiceren ondertussen verschillende kritische artikelen waarin ook de zwijgzaamheid van GroenLinks aan de kaak wordt gesteld.

De Moslimbroederschap werd opgericht in Egypte in de jaren 20 door Hassan al-Banna. De Moslimbroederschap streeft naar een democratische samenleving gebaseerd op islamitische principes. Behalve in de politiek, zijn zij ook vertegenwoordigd in de maatschappij. Zo worden veel scholen en weeshuizen gerund of gefinancierd door de beweging.

De partij is inmiddels actief in 82 landen en heeft een controversieel imago. Onder meer al-Qaida en Hamas komen voort uit dezelfde ideologie die de Moslimbroederschap aanhangt.

Klaver verstuurt op 13 november via de site van GroenLinks een verklaring waarin hij het opneemt voor “Kauthar en alle andere jongeren van Nederland”. Hij zegt verder: “Precies twee dagen heeft Kauthar Bouchallikht kunnen genieten van haar plek op de kandidatenlijst van GroenLinks. Daarna kwam de eerste aanval en het zal zeker niet de laatste zijn.”

Op 14 november twittert Klaver: “Mensen die heel lang niet op plekken van macht zaten, komen daar nu wel. Vrouwen, jongeren, mensen van kleur, met welke achtergrond dan ook. Samen zijn wij het nieuwe Nederland, waar ruimte is om te zijn wie je bent. Het is allang tijd. Dus Geert Wilders & co: wen er maar aan.”

En op 15 november geeft Klaver via de site van GroenLinks opnieuw een verklaring uit. “Haar bestuursfunctie bij Femyso was bekend bij de kandidatencommissie van GroenLinks en staat ook gewoon op haar cv en website”, zegt hij.

Onvoldoende antwoord

Verschillende media vinden deze verklaringen onvoldoende. Omdat er vragen van verschillende media open staan, en er verzoeken blijven komen voor interviews met Klaver en Bouchallikht, besluit Klaver vandaag toch de pers te woord te staan.

Klaver zegt dat de kandidatencommissie de achtergrond van Bouchallikht heeft gecheckt. “Is zij geschikt voor deze lijst? ‘Ja’, heeft de kandidatencommissie geoordeeld. En daar ben ik het mee eens”, zegt de partijleider.

Waarom de maatschappelijk relevante vrijwilligersfunctie niet in de kandidatenbiografie over de nummer 9 van GroenLinks stond, is nog niet duidelijk. GroenLinks laat weten dat Bouchallikht een eigen moment kiest om nader op de situatie te reageren.

BEKIJK OOK;

Haags raadslid Serpil Ates op landelijke kandidatenlijst GroenLinks

Den HaagFM 10.11.2020 Het Haagse GroenLinks raadslid Serpil Ates is een van de kandidaten om voor GroenLinks de Tweede Kamer in te gaan. Het raadslid staat op plek 24 van de landelijke kandidatenlijst, dat werd maandagavond bekend. “Als Kamerlid zal ik de bewoners van achterstandswijken een stem geven en de vertegenwoordiging bieden waar zij recht op hebben.” Fractievoorzitter Arjen Kapteijns zegt trots te zijn op de plek die zijn collega op de lijst krijgt. In december wordt de definitieve kandidatenlijst vastgesteld.