Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Geert Wilders PVV versus noodfonds ESM – Rechtzaak tegen de Nederlandse Staat

Waarom wil Wilders met Nederland uit de EU?Video

Na drie dagen debatteren stemde een ruime meerderheid van VVD, PvdA, CDA, D66 en GroenLinks tijdens een hoofdelijke stemming voor ratificatie van het verdrag, met honderd tegen 47 stemmen. Behalve de PVV stemden de SP, ChristenUnie, SGP, PvdD en Hero Brinkman tegen het verdrag. De bezwaren van deze partijen luidden onder meer dat de parlementaire controle op het fonds niet goed is geregeld.

 Het permanente noodfonds

Vijf vragen over het Europese noodfonds

Het permanente noodfonds, ESM, wat is dat precies?

Het permanente noodfonds

Brinkman op zeepkist  – Video

 
De PVV, de SP en de ChristenUnie zijn tegen het fonds en willen een besluit erover uitstellen. “In het licht van de slagvaardigheid van het fonds en de zekerheid naar de financiële markten zou dat niet gewenst zijn”, zei De Jager. “Als je niet in staat bent de brandweer te laten uitrukken is dat geen gewenste situatie. Maar het is aan de Tweede Kamer erover te besluiten.”
 
Zie ook: Geert Wilders PVV versus noodfonds ESM – Rechtzaak tegen de Nederlandse Staat – deel 2

NRC 04.06.2012 Is het echt zo’n “grote schande” als Hero Brinkman beweerde na afloop van het debat over het Europese noodfonds ESM in de Tweede Kamer? Betalen Nederlanders per hoofd echt het meeste van alle eurolanden, zoals hij beweert? Next.checkt zocht het uit. Lees verder›

EU: herkapitalisatie banken via ESM overwegen

Trouw 30.05.2012 De eurozone moet groei aanjagen om het vertrouwen van beleggers te herwinnen, maar de regio moet zich ook buigen over de herkapitalisatie van banken met geld uit het permanente noodfonds ESM. Daarnaast moet gekeken worden naar de uitgifte van eurobonds en de oprichting van een bankunie. Die aanbevelingen deed de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de Europese Unie, vandaag.

De aandelenmarkten veerden op na de aankondiging uit Brussel ook al betreft het geen formele voorstellen en zal er felle kritiek komen uit bijvoorbeeld Duitsland. Dat land is mordicus tegen eurobonds en een directe herkapitalisatie van banken met geld uit het ESM.

Lees ook: EU: Nederland moet aan de bak – 30/05/12

Lees ook: Brussel: Nederland moet renteaftrek afschaffen – 30/05/12

EU: herkapitalisatie banken via ESM overwegen

VK 30.05.2012 De eurozone moet groei aanjagen om het vertrouwen van beleggers te herwinnen, maar de regio moet zich ook buigen over de herkapitalisatie van banken met geld uit het permanente noodfonds ESM. Daarnaast moet gekeken worden naar de uitgifte van eurobonds en de oprichting van een bankunie. Die aanbevelingen deed de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de Europese Unie, vandaag.

 
 
Next checkt vier uitspraken van Rutte over steun voor euro en EU

NRC 29.05.2012 Rutte deed vorige week tijdens het debat over het noodfonds ESM enkele beweringen over de steun voor de euro en de Europese Unie. Op verzoek van lezer Bram Querido onderzoekt next checkt vier uitspraken van Rutte. Slechts één uitspraak blijkt helemaal waar te zijn. Lees verder›

Spanje: Geen steunpakket nodig voor onze banken

Elsevier 28.05.2012 De Spaanse premier Mariano Rajoy bestudeert nog op welke manier noodlijdende Spaanse banken met publiek geld moeten worden geholpen. Volgens Rajoy zal er geen internationaal steunpakket nodig zijn voor de Spaanse bankensector. Vrijdag werd bekend dat de Spaanse bank Bankia om een nieuwe kapitaalinjectie van 19 miljard euro heeft gevraagd om te voorkomen dat de bank omvalt. 

Tweede Kamer moet controle op ESM eisen
De gang van zaken rond Europees Stabiliteitsmechanisme noopt tot fundamenteel debat over eurobeleid. Kamer loopt achter de feiten aan
Lees het Elsevier-commentaarvan Carla Joosten

Zie ook:

‘Pro-Europa politici moeten maar hopen dat kiezer op 12 september deze belediging is vergeten’

VK 25.05.2012 De pro-Europa politici weten verdomd goed dat een meerderheid van het Nederlandse volk inzake het ESM-verdrag lijnrecht tegenover hen staat, schrijft René van Leeuwen.

Geert Wilders groeit bij elke geleden nederlaag

Trouw 24.05.2012 Acties tegen het Europese noodfonds zijn kansloos, maar de PVV-verkiezingscampagne krijgt alle aandacht. Een rechtszaak, drie keer hoofdelijke stemming afgedwongen, vandaag wellicht nog één of twee keer. De verkiezingscampagne van Geert Wilders met, zoals aangekondigd, als thema Europa, is begonnen.

‘Wilders is door het ESM-protest de grootste democraat in Den Haag’

VK 23.05.2012  Zelfs zonder de details van het ESM te kennen, kun je aanvoelen dat het hier om een belangrijk en controversieel onderwerp gaat. ‘Dat de huidige Kamer hier toch over heeft gestemd, is pure minachting van de kiezer’, betoogt René van Leeuwen.

In een eerdere column heb ik u al eens deelgenoot van mijn twijfels en overpeinzingen gemaakt. Toen, en nu nog steeds, wist ik niet wie ik eigenlijk moest geloven. De economen en politici die vóór het vasthouden aan de 3 procent waren, of de economen en politici die er tegen waren. .

Lees ook Debat noodfonds: Kamer klem tussen crisis en kiezer – 23/05/12

Lees ook ‘Het is een gedurfd juridisch waagstuk van Moszkowicz’ – 22/05/12

De oude Wilders is terug: campagnevoeren en provoceren

VK 23.05.2012   PVV-leider Geert Wilders weet de schijnwerpers weer als vanouds op zich gericht door zijn protesten – binnen en buiten het parlement – tegen het EU-noodfonds. Campagnevoeren zit hem in het bloed.

Bij aanvang van het debat over het permanente EU-noodfonds ESM was het gisteravond wederom PVV-leider Geert Wilders die een stunt liet zien. Hoewel hij in principe niets te zoeken had bij het debat – fractiegenoot Tony van Dijk voerde het woord – kwam Wilders als fractievoorzitter onverwachts opdagen om een hoofdelijke stemming aan te vragen om het debat uit te stellen. 

Lees ook ‘Wilders is door het ESM-protest de grootste democraat in Den Haag’ – 23/05/12

Lees ook Wilders vraagt weer uitstel debat eurofonds – 23/05/12

Elsevier 22.05.2012 De gang van zaken rond Europees Stabiliteitsmechanisme noopt tot fundamenteel debat over eurobeleid. Kamer loopt achter de feiten aan. De Tweede Kamer stemt deze week in met het Europees Stabiliteitsmechanisme, afgekort ESM. Daarmee levert het parlement budgetrecht in. Een gevolg van de wens om de euro overeind te houden en een stap verder in de richting van een schuldenunie. Het ESM moet financiële bijstand verlenen aan eurolanden die in financiële problemen komen of dreigen te komen. Besluiten hierover moeten door alle eurolanden worden goedgekeurd, behalve in noodgevallen. Dan is 85 procent voldoende.

 
‘PVV zal winst boeken met anti-Europacampagne’

VK 19.05.2012 Tussen PVV, SP, CDA en VVD bestaat grote electorale mobiliteit. Het is onverstandig deze potentiële kiezers te negeren. Het antwoord op de vraag welke partij daarvan het meest kan profiteren is helder: de PVV van Wilders vindt tot nu bij elke verkiezing een gat in de electorale markt en in 2012 is dat te vinden in de anti-Europese hoek. Als de PVV erin slaagt de afkeer van de EU op de agenda te zetten zal Europa voor het eerst bij Nederlandse verkiezingen het dominante thema zijn.

 
Stelt u zich voor: er tekent zich, bij naderende verkiezingen, in de Tweede Kamer een meerderheid af voor een wetsvoorstel waarin de ontwikkelingshulp volledig wordt afgeschaft – zeer tegen de zin van PvdA, GroenLinks en D66. Sterker: deze fracties zijn zozeer verontrust door hun dreigende politieke nederlaag dat ze besluiten naar de rechter te stappen om af te dwingen dat pas ná de verkiezingen, door de nieuwe Kamer over het voorstel gestemd wordt. Wat zou Geert Wilders daarvan vinden?

‘Wilders steekt zijn rechtstotalitaire middelvinger op tegen de democratie’

VK 18.05.2012 Door het aanspannen van het proces tegen het permanente noodfonds voor de euro (ESM), probeert Wilders een gevaarlijk precedent te scheppen: zijn het straks echt rechters die in Nederland gaan bepalen waar onze Kamer wel en niet over stemt? Dat schrijft Miko Flohr.

Rechtzaak.

Wilders sluit bodemprocedure niet Video

Moszkowicz: Kabinet handelt overhaast en onzorgvuldig

Trouw 29.05.2012 Het kabinet handelt rond het Europees noodfonds overhaast, onzorgvuldig en drukt willens en wetens wetsvoorstellen door. Dat zei advocaat Bram Moszkowicz dinsdag tijdens het kort geding dat Geert Wilders over het zogenoemde ESM aanspande. ,,Het is onwenselijk als een demissionair kabinet en een te ontbinden Tweede Kamer de stoelen van hun opvolgers bevuilen.”

Wilders sluit bodemprocedure om ESM niet uit

NU 29.05.2012  ‘Ik heb vertrouwen in het geweldige pleidooi van mijn advocaat’  Geert Wilders begint mogelijk een bodemprocedure als de voorzieningenrechter hem vrijdag geen gelijk geeft in het kort geding over het Europees noodfonds. ”Dat zullen we dan overwegen”, zei hij na afloop van de zaak. Wilders wees er wel op dat zoiets jaren kan duren.

Gerelateerde artikelen;

Wilders sluit bodemprocedure niet uit

RTL 29.05.2012 Geert Wilders begint mogelijk een bodemprocedure als de voorzieningenrechter hem vrijdag geen gelijk geeft in het kort geding over het Europees noodfonds. ”Dat zullen we dan overwegen”, zei hij na afloop van de zaak. Wilders wees er wel op dat zoiets jaren kan duren.

Wilders zei goede hoop te hebben op een goede afloop van de zaak. ”Anders zouden we hier niet staan.” De PVV-politicus verwacht dat de rechter vrijdag met een inhoudelijk oordeel komt, nu de landsadvocaat niet om de niet-ontvankelijkheid van de zaak heeft gevraagd. Dat deed Bert-Jan Houtzagers niet omdat Wilders als burger voor de rechter stond ”We zijn daar erg blij mee. Iedere Nederlandse burger heeft hier recht op.”

Lees ook:

Zaak Wilders tegen Europees noodfonds van start

Wilders sleept Staat voor rechter

Zes vragen over miljardenfonds ESM

Wellicht bodemprocedure

Telegraaf 29.05.2012  Geert Wilders begint mogelijk een bodemprocedure als de voorzieningenrechter hem vrijdag geen gelijk geeft in het kort geding over het Europees noodfonds. „Dat zullen we dan overwegen”, zei hij na afloop van de zaak. Wilders wees er wel op dat zoiets jaren kan duren.

Wilders: Mogelijk bodemprocedure bij afwijzing geding

Elsevier 29.05.2012 PVV-leider Geert Wilders overweegt een bodemprocedure tegen de staat aan te spannen als de rechter hem geen gelijk geeft in het kort geding over het permanente Europese noodfonds. Dat heeft de PVV-leider dinsdag na afloop van het kort geding laten weten. De rechter doet vrijdag om 10.00 uur uitspraak. ‘Als de rechter ons ongelijk geeft, zullen we een bodemprocedure overwegen. Dat kan wel jaren duren,’ zei Wilders. Elke burger heeft het recht een kort geding tegen de Nederlandse staat aan te spannen.

Zie ook:

Rechter doet vrijdag uitspraak in kort geding Wilders over ESM

NRC 29.05.2012 De rechtbank in Den Haag zal vrijdag om 10.00 uur uitspraak doen in het kort geding dat Geert Wilders heeft aangespannen tegen de Staat. Wilders eist dat de goedkeuring van het nieuwe permanente noodfonds voor de euro ESM wordt uitgesteld tot na de verkiezingen. De Tweede Kamer stemde afgelopen donderdag al in met het ESM, de Eerste Kamer moet nog stemmen. Lees verder›

Geding Wilders tegen ESM

Telegraaf 29.05.2012 Het kabinet handelt rond het Europees noodfonds overhaast, onzorgvuldig en drukt willens en wetens wetsvoorstellen door. Dat zei advocaat Bram Moszkowicz dinsdag tijdens het kort geding dat Geert Wilders over het zogenoemde ESM aanspande. „Het is onwenselijk als een demissionair kabinet en een te ontbinden Tweede Kamer de stoelen van hun opvolgers bevuilen.”

Wilders: Bodemprocedure over ESM niet uitgesloten

AD 29.05.2012 Geert Wilders begint mogelijk een bodemprocedure als de voorzieningenrechter hem geen gelijk geeft in het kort geding over het Europees noodfonds. ‘Dat zullen we dan overwegen’, zei hij na afloop van de zaak. Wilders wees er wel op dat zoiets jaren kan duren. De voorzieningenrechter in Den Haag doet vrijdag om 10.00 uur uitspraak in het kort geding dat Wilders heeft aangespannen over het Europees noodfonds ESM. Dat zei hij dinsdagochtend nadat Wilders en de Nederlandse Staat hun standpunten duidelijk hadden gemaakt.

Lees ook

Wilders sluit bodemprocedure om ESM niet uit

NU 29.05.2012 Geert Wilders begint mogelijk een bodemprocedure als de voorzieningenrechter hem vrijdag geen gelijk geeft in het kort geding over het Europees noodfonds. ”Dat zullen we dan overwegen”, zei hij na afloop van de zaak. Wilders wees er wel op dat zoiets jaren kan duren.

Gerelateerde artikelen;

Kort geding Wilders om Europees noodfonds ‘niet politiek’

Elsevier 29.05.2012 Bij de rechtbank in Den Haag is het kort geding begonnen waarmee PVV-leider Geert Wilders de beslissing over de Nederlandse medewerking aan het Europese noodfonds voor de euro (ESM) probeert uit te stellen tot na de verkiezingen. De advocaat van Wilders, Bram Moszkowicz, benadrukte dat het niet om een politiek proces gaat, maar dat Wilders de zaak als Nederlands staatsburger heeft aangespannen. 

Wilders vindt dat de staat te overhaast handelt en er willens en wetens wetsvoorstellen doordrukt. De PVV-leider vindt dat de demissionaire regering een controversieel besluit als over het ESM ‘in de ijskast had moeten zetten’. Landsadvocaat Bert-Jan Houtzagers zei dat hij niet om de niet-ontvankelijkheid van de zaak zal vragen. Moszkowicz betoogde al dat als Wilders hierom niet naar de rechter mag, geen enkele Nederlandse burger dat dus mag.

De rechter doet vrijdag om 10.00 uur uitspraak in de zaak. Geert Wilders zei een bodemprocedure te overwegen als de rechter hem vrijdag geen gelijk geeft. ‘De gang van zaken rond Europees Stabiliteits-mechanisme noopt tot fundamenteel debat over eurobeleid. Kamer loopt achter de feiten aan’

Commentaar van Carla Joosten: Tweede Kamer moet controle op ESM eisen

Wilders bij rechter om noodfonds

Spits 29.05.2012 De voorzieningenrechter in Den Haag heeft vandaag het kort geding dat Geert Wilders heeft aangespannen behandeld. De PVV-leider wil dat de Tweede Kamer een beslissing over het Europees noodfonds uitstelt tot na de verkiezingen in september. Landsadvocaat Bert-Jan Houtzagers benadrukte dat de Kamer heeft ingestemd en dat een verzoek tot uitstel van het debat over het noodfonds telkens werd verworpen.

Vandaag probeert Wilders besluit over Europees noodfonds uit te stellen – Video

NRC 29.05.2012 Bij de rechtbank in Den Haag dient vanochtend om 10.30 uur het kort geding dat Geert Wilders heeft aangespannen tegen de Staat. Hij eist dat de goedkeuring van het nieuwe permanente noodfonds voor de euro ESM wordt uitgesteld tot na de verkiezingen. De Tweede Kamer stemde donderdag in met het ESM, de Eerste Kamer moet nog stemmen.

Lees ook: ESM: waarom is het belangrijk en omstreden?

‘Het is een gedurfd juridisch waagstuk van Moszkowicz’

VK 22.05.2012 Wilders klaagt samen met zijn advocaat Moszkowicz de staat aan om Nederlandse deelname aan het permanente Europees noodfonds (ESM) te voorkomen. In de Tweede Kamer kreeg Wilders geen meerderheid, nu wendt hij zich dus tot de rechtspraak. Goed plan?

Moszkowicz: kort geding ESM heeft ‘redelijke kans van slagen’

VK 22.05.2012 Advocaat Bram Moszkowicz denkt dat het kort geding dat Geert Wilders heeft aangespannen tegen de staat succes kan hebben. ‘Ik denk dat ik een redelijke kans van slagen maak om te doen wat ik doe’, zegt Moszkowicz tegen Volkskrant.nl.

Geding Wilders over week

Telegraaf 22.05.2012 Het kort geding dat PVV-leider Geert Wilders heeft aangespannen om het Europees noodfonds (ESM) tot na de verkiezingen in september van tafel te krijgen, dient hoogstwaarschijnlijk volgende week dinsdagochtend. Dat heeft Wilders’ advocaat Bram Moszkowicz dinsdag gezegd. De raadsman heeft de dagvaarding inmiddels ingediend bij de rechtbank in Den Haag.

Geding Wilders waarschijnlijk over een week

Trouw 22.05.2012 Het kort geding dat PVV-leider Geert Wilders heeft aangespannen om het Europees noodfonds (ESM) tot na de verkiezingen in september van tafel te krijgen, dient hoogstwaarschijnlijk volgende week dinsdagochtend. Dat heeft Wilders’ advocaat Bram Moszkowicz vandaag gezegd.

Geding Wilders over een week

NU 22.05.2012 Het kort geding dat PVV-leider Geert Wilders heeft aangespannen om het Europees noodfonds (ESM) tot na de verkiezingen in september van tafel te krijgen, dient volgende week dinsdagochtend.

Gerelateerde artikelen;

Wilders vraagt weer uitstel debat

Telegraaf 22.05.2012 PVV-leider Geert Wilders heeft dinsdag aan het begin van het Tweede Kamerdebat over het Europese noodfonds ESM opnieuw voorgesteld om het Kamerdebat uit te stellen, tot na het kort geding dat hij er volgende week tegen voert. Hij wil dat de Kamer net als vorige week weer hoofdelijk gaat stemmen over zijn voorstel.

PVV zet kort geding tegen Staat door nadat Kamer ultimatum negeert

NRC 21.05.2012 Geert Wilders zet de rechtszaak tegen de Staat door. Verkiezingsstunt of niet: er is de PVV-leider ogenschijnlijk veel aan gelegen dat het demissionair kabinet niet beslist over het voorstel voor de ratificatie van het ESM. Op die manier is dit nieuwe permanente noodfonds voor de euro, vervanger van het tijdelijke EFSF, thema in de campagnes. Lees verder›

 Wilders haalt Staat voor de rechter

RTL 21.05.2012 Wilders had het kabinet tot maandagmiddag 16.00 uur gegeven om het permanente noodfonds voor de euro (ESM) minstens tot na de verkiezingen op 12 september van tafel te halen. Maar dat is het kabinet niet van plan. Wanneer de zaak dient, kon Wilders nog niet zeggen.

Wilders zet kort geding voort

VK 21.05.2012 PVV-leider Geert Wilders zet zijn kort geding tegen de Staat voort. Hij wil dat het debat over het Europese noodfonds ESM wordt opgeschort tot na de verkiezingen. Morgen stuurt zijn advocaat Bram Moszkowicz een dagvaarding naar de rechtbank.

 
Wilders: Het kort geding gaat door!

Spits 21.05.2012 Het kort geding gaat doorrrr. PVV-leider Geert Wilders gaf het kabinet een deadline, vandaag om 16 uur, om een beslissing over het permanente noodfonds (ESM) op te schorten tot na de verkiezingen op 12 september. Dat is het kabinet dus niet van plan.

Wilders zet kort geding door

Metro 21.05.2012 PVV-leider Geert Wilders zet de rechtszaak tegen de Staat door. Hij wil zo bereiken dat het voorstel voor de ratificatie van het nieuwe permanente noodfonds voor de euro ESM wordt uitgesteld tot na de verkiezingen. Dat laat hij maandagavond weten, nadat de regering geen gehoor gaf aan zijn ultimatum. Wanneer de rechtszaak plaatsvindt, kon Wilders niet aangeven.

Wilders zet kort geding tegen de Staat door

NU 21.05.2012 PVV-leider Geert Wilders zet zijn kort geding tegen de Staat over het Europees noodfonds door.

Gerelateerde artikelen;

Kabinet wijst ultimatum Wilders af en blijft bij eurofonds

Elsevier 21.05.2012 Het kabinet trekt het wetsvoorstel over het permanente noodfonds voor de euro ESM niet in, zoals PVV-leider Geert Wilders wil. Wilders heeft het kabinet hiervoor tot 16.00 uur de tijd gegeven en dreigt een kort geding aan te spannen.

Het wetsvoorstel regelt dat Nederland deelnemer wordt van ESM. Het kabinet vindt dat het aan de Tweede Kamer is om het ESM-verdrag al dan niet uit te stellen, meldt de NOS.

Verkiezingen
Wilders is van plan met zijn advocaat Bram Moszkowicz een kort geding tegen de Nederlandse staat aan te spannen. Hij wil zo voorkomen dat het kabinet nog voor de verkiezingen op 12 september instemt met het ESM. De rechter moet deze ‘onrechtmatige daad’ tegenhouden.

Weblog van Carla Joosten: Wat wordt het Europese verhaal van Rutte?

Zie ook:

Kabinet negeert eis Wilders

Telegraaf 21.05.2012 Het demissionaire kabinet is niet ingegaan op de eis van Geert Wilders om het permanente noodfonds voor de euro (ESM) van tafel te halen. De PVV-leider had de regering tot maandagmiddag 16 uur gegeven om de omstreden plannen te schrappen. Nu dat niet is gebeurd, zet hij zijn kort geding tegen de Staat door, zo liet hij weten.

Kabinet reageert niet op ultimatum Wilders

Metro 21.05.2012 De regering geeft geen gehoor aan het ultimatum van Geert Wilders om het voorstel voor de ratificatie van het nieuwe permanente noodfonds voor de euro ESM in te trekken. Dat laat een woordvoerder van de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) maandag weten.

Kabinet negeert ultimatum Wilders

NU 21.05.2012 PVV-leider Geert Wilders zet zijn kort geding tegen de Staat over het Europees noodfonds door. Wilders had het kabinet tot maandagmiddag 16.00 uur gegeven om het permanente noodfonds voor de euro (ESM) minstens tot na de verkiezingen op 12 september van tafel te halen. Maar dat is het kabinet niet van plan.

Gerelateerde artikelen;

Wilders wacht met doorzetten geding tot maandag

Trouw 18.05.2012  PVV-leider Geert Wilders geeft het kabinet tot maandagmiddag 16 uur om het permanente noodfonds voor de euro (ESM) minstens tot na de verkiezingen op 12 september van tafel te halen. Anders zet hij zijn eerder aangekondigde kort geding door, zo bevestigt hij vanavond berichtgeving van de NOS.

 Wilders spant kort geding aan

Elsevier 16.05.2012 PVV-leider Geert Wilders spant een kort geding aan tegen de Nederlandse staat om het permanente noodfonds voor de euro ESM van tafel te krijgen. Hij wil dat de rechter de ‘onrechtmatige daad’ tegenhoudt.

Woensdag wees de Tweede Kamer het voorstel van de PVV af om de steun aan het ESM uit te stellen tot na de verkiezingen. Van de Kamerleden stemden 41 voor en 99 tegen.

De PVV-leider vindt nu dat de kiezer zich moet uitspreken voor Nederland bevoegdheden overdraagt aan Brussel.

Wilders sleept Staat voor de rechter

Trouw 16.05.2012  PVV-leider Geert Wilders begint een kort geding tegen de Staat om het permanente noodfonds voor de euro (ESM) van tafel te krijgen. Wilders zei vandaag dat Bram Moszkowicz het kort geding namens hem gaat voeren.

De PVV’er wil dat de rechter een in zijn ogen ‘onrechtmatige daad’ tegenhoudt. Volgens Wilders worden door de instemming met het fonds bevoegdheden aan Brussel overgedragen. Het kan wat hem betreft niet zo zijn dat het demissionair kabinet daarover besluit, zonder dat de kiezer zich erover uitspreekt. Daarom moet er pas na de verkiezingen in de Tweede Kamer over worden besloten.

Achtergrond:

Vijf vragen over het Europese noodfonds

Het permanente noodfonds, ESM, wat is dat precies?

Brinkman op zeepkist  – Video

Telegraaf  24.05.2012 Voor een handjevol toehoorders hield OBP-partijleider Hero Brinkman op het Plein voor de Tweede Kamer in Den Haag een demonstratie tegen het Europese noodfonds ESM.

Kamer stemt definitief in met permanent noodfonds

Elsevier 24.05.2012 Een ruime Kamermeerderheid van VVD, PvdA, CDA, D66 en GroenLinks heeft ingestemd met het permanente noodfonds voor de Europese Unie ESM. PVV, SP, ChristenUnie, SGP, Partij voor de Dieren en Hero Brinkman waren tegen. Daarmee heeft het fonds de steun van 100 Kamerleden, 47 stemden tegen.

Noodzaak
Demissionair minister van Financiën Jan Kees de Jager (CDA) denkt dat het fonds noodzakelijk is om de eurozone bij elkaar te houden. Dat is ook in ons belang, benadrukt De Jager.

PVV-leider Geert Wilders verzet zich sterk tegen het noodfonds. Vier keer riep hij alle Kamerleden naar de Kamer om hoofdelijk te stemmen over een motie om de beslissing uit te stellen.

Daarnaast spant hij een kort geding aan tegen de staat en diende hij een motie van wantrouwen in tegen De Jager. Alleen de partij voor de Dieren steunde deze motie, die dus door een grote Kamermeerderheid werd verworpen. De gang van zaken rond Europees Stabiliteits- mechanisme noopt tot fundamenteel debat over eurobeleid. Kamer loopt achter de feiten aan

Commentaar Carla Joosten: Tweede Kamer moet controle op ESM eisen

Kamer steunt noodfonds – motie van wantrouwen De Jager weggestemd

NRC 24.05.2012 De Tweede Kamer heeft vanmiddag ingestemd met het permanente noodfonds voor de euro ESM, ondanks het vele tegengas dat de Kamer kreeg van PVV-leider Geert Wilders. De motie van wantrouwen die hij vanochtend indiende tegen demissionair minister van Financiën Jan Kees de Jager is door de Kamer weggestemd.

Kamer stemt in met bijdrage noodfonds

Telegraaf 24.05.2012 De Tweede Kamer is in ruime meerderheid voor Nederlandse deelname aan het permanente Europese noodfonds ESM.

Tweede Kamer stemt in met ESM-verdrag

Spits 24.05.2012 Het permanente noodfonds voor de euro is erdoor. Met een ruime meerderheid van Kamerleden van VVD, CDA, PvdA, D66 en GroenLinks (in totaal 100 stemmen) is het reddingsfonds voor noodlijdende eurolanden er doorgejast. 47 Kamerleden van PVV, SP, ChristenUnie, SGP, Partij voor de Dieren en het lid Brinkman waren tegen.  Drie leden waren afwezig.

Kamer stemt in met ESM-verdrag

NU 24.05.2012 De Tweede Kamer heeft donderdag met een ruime meerderheid ingestemd met het verdrag voor het permanente noodfonds voor de euro, ESM.

Motie van wantrouwen De Jager weggestemd

Metro 24.05.2012 De Tweede Kamer heeft donderdagmiddag de motie van wantrouwen tegen demissionair minister van Financiën Jan Kees de Jager (CDA) weggestemd. Alleen de PVV en Partij voor de Dieren stemden voor.

Motie Wilders afgeschoten

Telegraaf 24.05.2012 De Tweede Kamer heeft donderdag de motie van wantrouwen van PVV-leider Geert Wilders tegen minister Jan Kees de Jager van Financiën verworpen. Wilders’ motie kreeg de steun van zijn eigen PVV en van de Partij voor de Dieren en haalde daarmee 24 stemmen. De rest van de Kamer, 123 Kamerleden, stemde tegen.

Wilders dient motie van wantrouwen in tegen De Jager

Elsevier 24.05.2012  PVV-leider Geert Wilders heeft donderdagmorgen een motie van wantrouwen ingediend tegen demissionair minister van Financiën Jan Kees de Jager (CDA). Wilders verzet zich tegen de Nederlandse steun aan het permenente noodfonds ESM.

Wilders houdt De Jager verantwoordelijk voor de Nederlandse steun aan het noodfonds en daarmee het volgens hem opgeven van Nederlandse soevereiniteit. ‘Onverantwoordelijk, daarom sturen wij de minister naar huis,’ licht de PVV-leider toe.

PvdA-Kamerlid Ronald Plasterk vindt dat Wilders te laat is met zijn kritiek. ‘De Jager heeft in februari al zijn handtekening onder het ESM gezet. Waarom kwam de PVV toen niet met een motie van wantrouwen?’

Zie ook:

Motie tegen De Jager

Telegraaf 24.05.2012 PVV-leider Geert Wilders diende donderdag in het Kamerdebat over het noodfonds voor de euro (ESM) een motie van wantrouwen in tegen minister Jan Kees de Jager van Financiën. Wilders houdt De Jager verantwoordelijk voor Nederlandse deelname aan het ESM, waarin de belangen van Nederland volgens Wilders verkwanseld worden.

Motie van wantrouwen tegen De Jager verworpen

VK 24.05.2012 De Tweede Kamer heeft vandaag de motie van wantrouwen van PVV-leider Geert Wilders tegen minister Jan Kees de Jager van Financiën verworpen. Wilders’ motie kreeg de steun van zijn eigen PVV en van de Partij voor de Dieren en haalde daarmee 24 stemmen. De rest van de Kamer, 123 Kamerleden, stemde tegen.

Wilders zegt vertrouwen De Jager op

Metro 24.05.2012  Geert Wilders heeft het vertrouwen in demissionair minister van Financiën Jan Kees de Jager (CDA) opgezegd. De PVV-leider diende donderdag tijdens het debat over het permanente noodfonds voor de euro ESM een motie van wantrouwen in tegen de bewindsman.

Wilders wil minister De Jager weg

Spits 24.05.2012 PVV-leider Geert Wilders diende in het Kamerdebat over het noodfonds voor de euro (ESM) een motie van wantrouwen in tegen minister Jan Kees de Jager van Financiën. Wilders vindt De Jager verantwoordelijk voor Nederlandse deelname aan het ESM, waarin de belangen van Nederland volgens Wilders verkwanseld worden.

PVV dient motie van wantrouwen in tegen De Jager

VK 24.05.2012 PVV-leider Geert Wilders heeft in het Kamerdebat over het noodfonds voor de euro (ESM) vandaag een motie van wantrouwen ingediend tegen minister Jan Kees de Jager van Financiën.

PVV-leider Geert Wilders diende vandaag in het Kamerdebat over het noodfonds voor de euro (ESM) een motie van wantrouwen in tegen minister Jan Kees de Jager van Financiën. Wilders houdt De Jager verantwoordelijk voor Nederlandse deelname aan het ESM, waarin de belangen van Nederland volgens Wilders verkwanseld worden.

Verzoek Wilders verworpen

Telegraaf 24.05.2012 De Tweede Kamer heeft donderdagochtend voor de vierde keer een verzoek van PVV-leider Geert Wilders om het debat over het noodfonds voor de euro (ESM) uit te stellen, verworpen. Wilders’ voorstel kreeg de steun van 36 Kamerleden, 100 waren ertegen.

4e verzoek Wilders uitstel debat

Telegraaf 24.05.2012 PVV-leider Geert Wilders heeft donderdagochtend voor de vierde keer uitstel gevraagd van het vervolg van het debat over het noodfonds voor de euro (ESM). Hij ving al drie keer bot, maar probeert het nu opnieuw.

‘Waarom heeft Nederland geen veto?!’ Het ESM-debat van minuut tot minuut

VK 23.05.2012 De partijen in de Tweede Kamer staan lijnrecht tegenover elkaar. Aan de ene kant staan VVD, CDA, D66, GroenLinks en PvdA, voorstanders van het Europese noodfonds ESM. Recht tegenover hen PVV, SP, Partij voor de Dieren, ChristenUnie, SGP en Hero Brinkman. Op het spel staat 40 miljard euro, de Nederlandse bijdrage aan het noodfonds. Gisteren sprak de Kamer. Vandaag gaf minister De Jager in een knetterend debat zijn beantwoording. Morgen volgt de tweede termijn en de stemming.

 
Volgens Sinn hebben de Europese leiders met bijvoorbeeld het dezer dagen veelbesproken noodfonds en de reddingsoperaties van de ECB gekozen voor een verkeerde strategie om de schuldencrisis het hoofd te bieden.

‘EU-toppen hebben geen zin’

NU 23.05.2012 TILBURG – De EU-toppen waar de leiders van de Europese landen samenkomen om maatregelen tegen de schuldencrisis te vinden, hebben nu geen enkele zin.

Gerelateerde artikelen

De Jager: PVV maakt mensen bang – stemming noodfonds uitgesteld

NRC 23.05.2012 De PVV vertelt onwaarheden over het noodfonds voor de euro en maakt daarmee mensen bang. Dat zei minister De Jager vandaag tijdens het vervolg van het Kamerdebat over het ESM. De stemming over het noodfonds werd vanmiddag uitgesteld naar morgen.

Het debat over het ESM werd vanmiddag na de eerste termijn geschorst en gaat morgenochtend verder. Na afloop volgt de stemming over ratificatie van het noodfonds, die overigens een formaliteit is. Een Kamermeerderheid van VVD, CDA, PvdA, D66 en GroenLinks heeft al aangegeven ratificatie van het ESM te steunen. PVV, SP, ChristenUnie, SGP en de Partij voor de Dieren zijn tegen.  Wat is het Europese noodfonds ESM precies en waarom is het zo belangrijk en omstreden? Lees meer in ons achtergrondverhaal van gisteren.

Kamer stemt nog niet over noodfonds

NU 23.05.2012 De Tweede Kamer stemt woensdag nog niet over de ratificatie van het nieuwe permanente noodfonds voor de euro. Het debat over het ESM werd na de eerste termijn geschorst en gaat donderdagochtend verder. De stemming stond gepland voor woensdagmiddag, maar die wordt nu dus ook verplaatst.

De Jager praat over ESM

Telegraaf 23.05.2012 Minister Jan Kees de Jager van Financiën is woensdag in het debat over het permanente noodfonds voor de euro (ESM) begonnen aan het weerleggen van een aantal ‘misverstanden’ over het fonds.

De Jager weerlegt ‘misverstanden’ over ESM

VK 23.05.2012 Minister Jan Kees de Jager van Financiën is donderdag in het debat over het permanente noodfonds voor de euro (ESM) begonnen aan het weerleggen van een aantal ‘misverstanden’ over het fonds.

De Jager weerspreekt dat het fonds niet democratisch is, zoals tegenstanders als de PVV en de SP zeggen. Er is immers debat in het parlement en de Kamer bepaalt zelf of het wordt aangenomen, zei de CDA-minister.

De Jager weerlegt ‘misverstanden’ over ESM

Trouw 23.05.2012 De Jager weerspreekt dat het fonds niet democratisch is, zoals tegenstanders als de PVV en de SP zeggen. Er is immers debat in het parlement en de Kamer bepaalt zelf of het wordt aangenomen, zei de CDA-minister.

Ook is het volgens hem onjuist dat het ESM de bijdrage van landen bepaalt. Die is vastgelegd, maar een verhoging kan alleen met instemming van de Kamer. ‘Als is het maar 1 euro boven de 40 miljard euro waarmee we vandaag instemmen.’

De Jager: Europees noodfonds is wel democratisch

Elsevier 23.05.2012 Demissionair minister van Financiën Jan Kees de Jager (CDA) vindt dat het permanente noodfonds voor de euro ESM niet ondemocratisch is. Zodra er meer wordt uitgegeven dan de toegezegde 40 miljard euro, moet de Kamer daarover stemmen.

Dinsdag ging een Kamermeerderheid akkoord met de garantie van 40 miljard euro voor het fonds dat noodlijdende eurolanden moet bijstaan. Daarmee heeft het ESM een democratische basis, vindt De Jager.

PVV,SP en ChristenUnie hebben kritiek op het fonds, omdat Nederland beslissingen van het bestuur niet kan vetoën. In noodgevallen hoeft maar 85 procent van de eurolanden uitgaven goed te keuren. Verzet van Nederland kan dan vruchteloos zijn. SGP, Dierenpartij en Hero Brinkman zijn ook tegen het fonds.

De gang van zaken rond Europees Stabiliteits- mechanisme noopt tot fundamenteel debat over eurobeleid. Kamer loopt achter de feiten aan

Commentaar Carla Joosten: Tweede Kamer moet controle op ESM eisen

Verzoek Wilders verworpen

Telegraaf 23.05.2012 Een derde verzoek van PVV-leider Geert Wilders om het debat over het noodfonds voor de euro (ESM) uit te stellen is woensdag weer verworpen door een ruime meerderheid in de Kamer. Het voorstel van Wilders kreeg de steun van 33 Kamerleden, 98 waren er tegen. Een identiek voorstel werd dinsdagavond en ook vorige week al eens verworpen.

Wilders blijft debat over noodfonds vertragen – De Jager antwoordt Kamer

NRC 23.05.2012  Het vervolg van het debat over het permanente Europese noodfonds ESM is vanochtend uitgesteld omdat PVV-leider Wilders opnieuw hoofdelijk wilde stemmen over uitstel van het debat. De PVV-leider dreigde om vandaag vaker hoofdelijke stemmingen over uitstel te houden. Lees verder›

Wilders vraagt weer uitstel debat eurofonds

Trouw 23.05.2012 PVV-leider Geert Wilders heeft vanochtend voor de derde keer uitstel gevraagd van het debat over het noodfonds voor de euro. Hij deed dat vorige week en gisteren ook al, beide keren tevergeefs. Wilders wil net als de vorige twee keer ook nu een hoofdelijke stemming over zijn voorstel.

Wilders vraagt weer uitstel debat eurofonds

VK 23.05.2012  Wilders wil het debat uitstellen tot na een uitspraak van de rechter in het kort geding dat hij tegen de Staat heeft aangespannen over de Nederlandse bijdrage aan het noodfonds ESM. Wilders is fel tegen de plannen van het kabinet en wil dat een nieuwe Tweede Kamer er na de verkiezingen van 12 september over besluit..

Wilders vraagt weer uitstel debat eurofonds

NU 23.05.2012 PVV-leider Geert Wilders heeft woensdagochtend voor de derde keer uitstel gevraagd van het debat over het noodfonds voor de euro. Ook nu is dit door de Kamer verworpen. 33 Kamerleden waren voor het uitstellen van het debat, maar een ruime meerderheid, 98, was tegen.

Gerelateerde artikelen;

Debat noodfonds: Kamer klem tussen crisis en kiezer

VK 23.05.2012 Als ‘Europa’ het thema wordt van de verkiezingen, dan is de campagne gisteren begonnen. De Tweede Kamer debatteerde dinsdag over een fonds waarmee eurolanden elkaar in geval van nood te hulp kunnen schieten. In dat fonds, het Europese Stabiliteitsmechanisme, ESM, vinden zowel eurosceptici als eurofielen in de Kamer de bevestiging van hun gelijk. De een ziet er zeggenschap en geld mee uit Nederland verdwijnen, voor de ander redt het noodfonds de euro en daarmee de economie.

Kamer debatteert over noodfonds ESM: waarom is het belangrijk en omstreden?

NRC 22.05.2012  De Tweede Kamer debatteert en stemt vanavond over de ratificatie van het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM), het permanente noodfonds dat een vangnet moet vormen voor probleemlanden in de eurozone. In de Kamer en op internet is veel te doen over het ESM. Vier vragen over waarom het ESM belangrijk en omstreden is.

Geen steun SP voor ESM-verdrag

SP 22.05.2012 SP-Kamerlid Ewout Irrgang wil niet dat de Tweede Kamer akkoord gaat met het zogenaamde ESM-verdrag voor de oprichting van een permanent noodfonds in de eurozone. Volgens dit ESM verdrag verliest Nederland het laatste woord over de besteding van maximaal 40 miljard euro aan Nederlands belastinggeld uit het nieuwe noodfonds.

Tweede Kamer moet controle op ESM eisen

Elsevier 22.05.2012 De gang van zaken rond Europees Stabiliteitsmechanisme noopt tot fundamenteel debat over eurobeleid. Kamer loopt achter de feiten aan

De Tweede Kamer stemt deze week in met het Europees Stabiliteitsmechanisme, afgekort ESM. Daarmee levert het parlement budgetrecht in. Een gevolg van de wens om de euro overeind te houden en een stap verder in de richting van een schuldenunie.

Het ESM moet financiële bijstand verlenen aan eurolanden die in financiële problemen komen of dreigen te komen. Besluiten hierover moeten door alle eurolanden worden goedgekeurd, behalve in noodgevallen. Dan is 85 procent voldoende.

Kamermeerderheid steunt ESM – stemming volgt morgen

NRC 22.05.2012 De Tweede Kamer steunt de instelling van het permanente noodfonds voor de euro ESM. De regeringspartijen VVD en CDA en de oppositiepartijen PvdA en D66 en GroenLinks zorgden voor de benodigde meerderheid, bleek vanavond tijdens het debat over de ratificatie van het fonds. Lees verder›

Kamermeerderheid stemt in met permanent noodfonds

Elsevier 22.05.2012  Zoals verwacht heeft een meerderheid in de Tweede Kamer dinsdag ingestemd met het permanente noodfonds voor de euro ESM. In een Kamerdebat zeiden D66, PvdA, VVD, CDA en GroenLinks dat ze het fonds voor probleemlanden steunen.

Nederland zal 4,5 miljard euro storten in ESM en staat garant voor ruim 35 miljard dollar. Het fonds moet een leencapaciteit krijgen van 500 miljard euro. ESM moet het tijdelijke noodfonds EFSF vervangen. PVV -leider Geert Wilders probeerde het debat uit te stellen tot na het kort geding dat hij voert tegen de Nederlandse staat. Wilders vindt dat een demissionair kabinet niet verder mag gaan met de invoering van ESM.

Zie ook:

Meerderheid Kamer steunt noodfonds voor euro

Parool 22.05.2012 Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft zich officieel uitgesproken voor het permanente noodfonds voor de euro (ESM). In een Kamerdebat zeiden D66, PvdA, VVD en CDA dat ze het fonds voor probleemlanden in de eurozone steunen. GroenLinks zal dat naar verwachting later in het debat ook nog doen.

Liveblog ESM-debat: Kamermeerderheid steunt noodfonds

VK 22.05.2012 De eerste termijn van het debat over het Europese noodfonds zit erop. VVD, CDA, PvdA, D66 en GroenLinks spraken zich uit voor het ESM, gezamenlijk vormen zij een ruime meerderheid van 102 zetels in de Kamer. Lees terug wat er in het debat werd gezegd:

Lees ook  ‘Het is een gedurfd juridisch waagstuk van Moszkowicz’ – 22/05/12

Lees ook  Het permanente noodfonds, ESM, wat is dat precies? – 22/05/12

Kamer verwerpt voorstel Wilders en debatteert vanavond over ESM

NRC 22.05.2012 De Tweede Kamer heeft in een hoofdelijke stemming het voorstel van PVV-leider Wilders om het debat over het permanente noodfonds ESM uit te stellen verworpen. Het debat, dat om half acht zou beginnen, kan daarom alsnog de komende uren worden gehouden. Lees verder›

Kamer wil door met debat noodfonds euro

Telegraaf 22.05.2012 De Tweede Kamer is met een uur vertraging toch begonnen aan het debat over het noodfonds voor de euro ESM. Een voorstel van PVV-leider Geert Wilders om het debat uit te stellen tot na het kort geding dat hij volgende week over het fonds tegen de Staat voert, werd verworpen.

Gerelateerde artikelen;

22-05: Wilders vraagt weer uitstel debat

22-05: ‘Ellende niet te overzien’

22-05: Geding Wilders over week

22-05: ’18 miljard voor Griekse banken’

Opnieuw hoofdelijke stemming ESM – Kamerdebat noodfonds uitgesteld

NRC 22.05.2012 PVV-leider Wilders wil dat het Kamerdebat van vanavond over het permanente Europese noodfonds ESM wordt uitgesteld omdat hij nog een kort geding tegen de Staat heeft lopen over dat noodfonds.

Wilders heeft vanavond een hoofdelijke stemming over het verzoek om uitstel aangevraagd, die rond kwart over acht wordt gehouden. Het Kamerdebat, dat om half acht zou beginnen, is daarom voorlopig uitgesteld.

Kamer verwerpt opnieuw PVV-motie uitstel debat ESM

Elsevier 22.05.2012 PVV-leider Geert Wilders heeft dinsdagavond opnieuw gevraagd om het Kamerdebat over het permanente noodfonds voor de euro ESM uit te stellen. Wilders wil dat het debat plaatsheeft na het kort geding dat hij voert tegen de Nederlandse staat.

PvdA-Kamerlid Ronald Plasterk was boos over de opstelling van Wilders en noemde deze ‘destructief’. Voorzitter Gerdi Verbeet van de Tweede Kamer zei dat Wilders in zijn recht stond en heeft de hoofdelijkse stemming laten plaatshebben.

Een Kamermeerderheid van VVD, CDA, PvdA, GroenLinks en D66 steunt het voorstel wel. Het kort geding dat Wilders heeft aangespannen dient dinsdag om 10.30 uur voor de rechtbank in Den Haag.

Kamer wil door met debat noodfonds euro

Parool 22.05.2012 De Tweede Kamer is met een uur vertraging toch begonnen aan het debat over het noodfonds voor de euro ESM. Een voorstel van PVV-leider Geert Wilders om het debat uit te stellen tot na het kort geding dat hij volgende week over het fonds tegen de Staat voert, werd verworpen.

Wilders vraagt weer uitstel debat

Telegraaf 22.05.2012 PVV-leider Geert Wilders heeft dinsdag aan het begin van het Tweede Kamerdebat over het Europese noodfonds ESM opnieuw voorgesteld om het Kamerdebat uit te stellen, tot na het kort geding dat hij er volgende week tegen voert. Hij wil dat de Kamer net als vorige week weer hoofdelijk gaat stemmen over zijn voorstel.

 
‘Noodfonds in belang van Nederland’

Spits 22.05.2012 Jan Kees de Jager, beter bekend als de Nederlandse Minister van Financiën, heeft vandaag gemeld dat een permanent noodfonds voor noodlijdende Zuid-Europese landen óók van belang is voor ons eigen land.

Vijf vragen over het Europese noodfonds

NU 22.05.2012 De Tweede Kamer debatteert dinsdag en woensdag over het Europese noodfonds (ESM), dat is opgericht om de financiële crisis in Europa te bezweren. NU.nl legt u in vijf vragen het noodfonds verder uit.

Opstelling ChristenUnie geen invloed op Kunduz-coalitie

VK 22.05.2012 De ChristenUnie is de enige van de vijf partijen uit de Kunduz-coalitie die zich tegen het ESM keert. Is dat een probleem voor toekomstige samenwerking tussen de vijf partijen? Vanavond debatteert de Tweede Kamer over het Europese Stabiliteitsmechanisme (ESM), het permanente noodfonds voor eurolanden. Nederland draagt hier 4,6 miljard euro aan bij.

ChristenUnie voegt zich bij tegenstanders noodfonds

Trouw 22.05.2012 De ChristenUnie gaat niet akkoord met het permanente noodfonds voor de euro (ESM). Dit zegt fractievoorzitter Arie Slob. De ChristenUnie is de enige van de vijf partijen uit de Kunduz-coalitie die zich tegen het ESM keert.

ChristenUnie tegen noodfonds

Telegraaf 22.05.2012 De ChristenUnie (CU) wil niet instemmen met het permanente noodfonds voor de euro, het ESM. De partij wil volgens fractievoorzitter Arie Slob eerst weten wat er met de 40 miljard euro aan gemeenschapsgeld gebeurt. Dat meldt de NOS.

CU zegt nee tegen noodfonds euro

Spits 22.05.2012 De ChristenUnie ziet het noodfonds voor de euro niet zitten. De partij weigert in te stemmen met het permanente noodfonds (ESM) voor de euro. De partij wil volgens fractievoorzitter Arie Slob eerst weten wat er met de 40 miljard euro aan gemeenschapsgeld gebeurt, zo meldt de NOS. De ChristenUnie wil dat de landen die bijdragen aan het fonds ook zeggenschap krijgen over de wijze waarop het geld wordt besteed. Volgens Slob is dat nu niet het geval en daarom moet demissionair minister De Jager van Financiën terug naar de onderhandelingstafel.

ChristenUnie weigert akkoord te gaan met Europees permanent noodfonds

NRC 22.05.2012 De ChristenUnie weigert in te stemmen met het overmaken van 40 miljard euro aan gemeenschapsgeld naar het permanente noodfonds voor de euro, het ESM. ChristenUnie-fractievoorzitter Slob kan niet akkoord gaan zolang niet bekend is wat er met het geld gebeurt en zolang landen geen zeggenschap hebben over het geld, zo zegt hij voor de camera van de NOS.

ChristenUnie stemt niet in met permanent noodfonds

NU 22.05.2012 De ChristenUnie stemt niet in met het permanente noodfonds voor de euro ESM. Dat meldt hij op Twitter. “De partij kan niet akkoord gaan met het overmaken van veertig miljard euro aan gemeenschapsgeld zonder dat het parlement greep heeft op de wijze waarop dat geld wordt uitgegeven.” Dat zegt fractievoorzitter Arie Slob dinsdag tegen de NOS. Slob is niet tegen een noodfonds, maar vindt het verdrag zoals het er nu ligt ‘onverantwoord’.

Alles over de Europese schuldencrisis

Lees Twitterberichten over dit nieuws op NUlive

Gerelateerde artikelen;

‘Ellende niet te overzien bij einde euro’

Trouw 22.05.2012 Het nieuwe permanente noodfonds voor de euro is in het belang van noodlijdende Zuid-Europese landen, maar zeker ook in het belang van landen als Nederland en Duitsland.

Dat zei minister Jan Kees de Jager (Financiën) vandaag bij RTLZ. ‘Er is ons veel aan gelegen dat we de euro bij elkaar houden, want als het misgaat is de ellende niet te overzien’, benadrukte De Jager.

‘Ellende niet te overzien’

Telegraaf 22.05.2012 Het nieuwe permanente noodfonds voor de euro is in het belang van noodlijdende Zuid-Europese landen, maar zeker ook in het belang van landen als Nederland en Duitsland. Dat zei minister Jan Kees de Jager (Financiën) dinsdag bij RTLZ.

‘Ellende niet te overzien bij einde euro’

NU 22.05.2012 DEN HAAG – Het nieuwe permanente noodfonds voor de euro is in het belang van noodlijdende Zuid-Europese landen, maar zeker ook in het belang van landen als Nederland en Duitsland.  Dat zei minister Jan Kees de Jager (Financiën) dinsdag bij RTLZ.

Gerelateerde artikelen;

Peiling: na verkiezingen besluit over ESM

VK 22.05.2012  Een meerderheid van de kiezers (59 procent) vindt dat er pas na de verkiezingen een besluit moet worden genomen over steun aan het ESM, het permanente noodfonds voor zwakke eurolanden. Dat blijkt uit een vandaag gepubliceerde peiling van actualiteitenprogramma EenVandaag onder 23.000 mensen.

Na verkiezingen besluit over ESM

Telegraaf 22.05.2012 Een meerderheid van de kiezers (59 procent) vindt dat er pas na de verkiezingen een besluit moet worden genomen over steun aan het ESM, het permanente noodfonds voor zwakke eurolanden. Dat blijkt uit een dinsdag gepubliceerde peiling van actualiteitenprogramma EenVandaag onder 23.000 mensen.

‘Na verkiezingen besluit over ESM’

NU 22.05.2012 HILVERSUM – Een meerderheid van de kiezers (59 procent) vindt dat er pas na de verkiezingen een besluit moet worden genomen over steun aan het ESM. Dat blijkt uit een dinsdag gepubliceerde peiling van actualiteitenprogramma EenVandaag onder 23.000 mensen. De Tweede Kamer debatteert dinsdagavond over het ESM, het permanente noodfonds voor zwakke eurolanden.

Kamer moet controle nemen op ESM

Elsevier 22.05.2012 De gang van zaken rond Europees Stabiliteitsmechanisme noopt tot fundamenteel debat over eurobeleid. Kamer loopt achter de feiten aan.

De Tweede Kamer stemt deze week in met het Europees Stabiliteitsmechanisme, afgekort ESM. Daarmee levert het parlement budgetrecht in. Een gevolg van de wens om de euro overeind te houden en een stap verder in de richting van een schuldenunie.

Het ESM moet financiële bijstand verlenen aan eurolanden die in financiële problemen komen of dreigen te komen. Besluiten hierover moeten door alle eurolanden worden goedgekeurd, behalve in noodgevallen. Dan is 85 procent voldoende.

Advertenties

mei 22, 2012 - Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , , , , , , , ,

2 reacties »

  1. […] ook: Geert Wilders PVV versus noodfonds ESM – Rechtzaak tegen de Nederlandse Staat – deel […]

    Pingback door Geert Wilders PVV versus noodfonds ESM – Rechtzaak tegen de Nederlandse Staat – deel 2 « Debat in de Digitale Hofstad | juni 1, 2012 | Beantwoorden

  2. […] ook: Geert Wilders PVV versus noodfonds ESM – Rechtzaak tegen de Nederlandse Staat deel […]

    Pingback door Geert Wilders PVV versus noodfonds ESM – Rechtzaak tegen de Nederlandse Staat – deel 3 « Debat in de Digitale Hofstad | juni 26, 2012 | Beantwoorden


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: