Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Het demissionair Klimaatkabinet Rutte 3 in het jaar 2021 !!! – deel 14

Ambitieuze klimaatwetten: iedereen gaat het merken

Het demissionaire kabinet gaat “heel goed kijken” wat de nieuwe klimaatplannen van de Europese Commissie in de praktijk betekenen voor Nederlanders. Daarbij wordt vooral bekeken of ze haalbaar en betaalbaar zijn, zegt staatssecretaris Yesilgöz.

Eurocommissaris Timmermans kwam vanmiddag met een omvangrijk wettenpakket dat ertoe moet leiden dat de CO2-uitstoot in 2030 met 55 procent is teruggebracht ten opzichte van 1990. Zo wil hij dat in 2030 40 procent van alle energie groen wordt opgewekt en mogen er wat hem betreft in 2035 geen benzineauto’s meer worden gemaakt.

Het is nog maar de vraag of het hele pakket ongewijzigd wordt goedgekeurd, want daarvoor is unanimiteit in de Europese Raad van regeringsleiders nodig. Toch is wel zeker dat veel wetten het gaan halen, omdat de landen de 55-procentsnorm samen wettelijk hebben vastgelegd.

‘Europese samenwerking nodig’

Yesilgöz wil nog niet inhoudelijk reageren op de afzonderlijke plannen. Wel benadrukt ze dat burgers in alle landen een bijdrage moeten leveren. “Klimaatverandering houdt zich niet aan landsgrenzen”, zegt ze. “Dus voor effectief klimaatbeleid is Europese samenwerking nodig.”

In september zal het kabinet met een inhoudelijke reactie komen op het pakket. In die maand beginnen ook de onderhandelingen in de EU over de uitwerking van de plannen.

Milieuorganisaties: niet ambitieus genoeg

Milieuorganisaties vinden het jammer dat de doelen niet nationaal bindend lijken te zijn. Nu dreigt het gevaar dat lidstaten achterover gaan leunen, staat in een gezamenlijke verklaring van onder meer Milieudefensie, Greenpeace en Natuur & Milieu.

Ook vinden ze de voorgestelde kerosinebelasting te laag en willen ze dat boeren meer moeten bijdragen aan de CO2-vermindering.

Het is “zeer de vraag” of de Europese Commissie het doel van 55 procent uitstootvermindering kan waarmaken met deze maatregelen, zeggen de milieuorganisaties. “De lobby vanuit de fossiele industrie, landbouw en auto-industrie voor afzwakking van de ambitie op allerlei onderwerpen is enorm.”

Grensheffing

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland zeggen in een reactie dat de plannen waarschijnlijk leiden tot een eerlijker speelveld in de EU. Zo wijzen ze op de voorgestelde uitbreiding van het emissiehandelssysteem.

Omdat de Europese CO2-prijs in 2030 omhooggaat richting het niveau van de Nederlandse CO2-heffing van 125 euro per ton, wordt de concurrentie eerlijker, zo redeneren de organisaties. Ook vinden ze het goed dat de commissie komt met een Europese importheffing voor producten als ijzer, staal en aluminium, elektriciteit, cement en kunstmest. Daardoor zou oneerlijke concurrentie van buiten Europa worden vermeden.

Klimaatquatsch uit Brussel: aanval op vrijheid

De Europese Commissie heeft haar werk keurig gedaan. Op verzoek van de 27 regeringsleiders van de EU-landen heeft ze een aanval op vrijheid en portemonnee van burgers ingezet met ‘klimaatplan’ Fit for 55. De rillingen lopen een mens over de rug, schrijft Jelte Wiersma.

U deugt niet. En om te gaan deugen, moet u gaan betalen. Dat is zo ongeveer de strekking van het Fit for 55-plan dat eerste uitvoerend vicepresident van de Europese Commissie Frans Timmermans (PvdA) donderdag 15 juli presenteerde. Timmermans en zijn rechterhand Diederik Samsom (PvdA) kwamen in opdracht van de regeringsleiders van de Europese Unie (EU) met een plan om in 2030 de uitstoot van broeikasgassen met 55 procent te verminderen ten opzichte van 1990. Dit is een tussenstap naar 2050. In dat jaar moet de uitstoot van broeikasgassen nagenoeg tot nul zijn gereduceerd.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is klimaat%2B%25283%2529.jpg

Werk van Timmermans en Samsom is ‘clusterbom’

Timmermans en Samsom hebben keurig gedaan wat van hen is gevraagd. De Volkskrant noemde in een reconstructie het werk van het PvdA-duo een ‘clusterbom’. Clusterbommen zijn in meer dan honderd landen verboden. Het is immers een bom die kleine bommetjes loslaat en zo een groot gebied beschadigt. Deze bom wordt dan ook vooral toegepast als de afzender niet precies weet wat het doel is. De nevenschade is enorm.

Tandem Timmermans-Samsom onprettig voor Nederlanders, schreef Jelte Wiersma in 2019 al

Het doel van Fit for 55 is het beperken van de hogere temperaturen op aarde die de laatste decennia met steeds grotere precisie zijn vastgesteld. Om die hogere temperaturen te beperken, zou de uitstoot van broeikasgassen als boosdoener moeten worden beperkt.

Dat heet dan klimaatbeleid. Maar in de wetenschap dat de EU-lidstaten 6,6 procent van de broeikasgassen uitstoten, kan de Europese Unie geen klimaatbeleid voeren. De grote uitstoot van broeikasgassen en de toename daarvan vinden vooral plaats in Azië. China en India (samen bijna de helft van de wereldbevolking) stampen de ene na de andere kolencentrale uit de grond. De wereldwijd voorziene trend is dat de uitstoot van broeikasgassen blijft stijgen, ook als de EU-landen niets meer zouden uitstoten.

Klimaatschade Industrie en Lucht- en scheepvaartvaart

De Klimaatschade die de industrie en de lucht- en scheepvaart veroorzaken door het gebruik van fossiele brandstoffen is groter dan de CO2-prijs die de overheid in rekening brengt. Een deel van de uitstoot wordt helemaal niet in rekening gebracht, zoals die van een belangrijk deel van de landbouwsector. Dat concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een rapport over de beprijzing van de broeikasgasuitstoot.

Vanaf begin dit jaar geldt in Nederland een CO2-heffing voor de meest vervuilende industrieën. Met die belasting op uitstoot van koolstofdioxide door grote bedrijven hoopt het kabinet de ondernemingen te stimuleren om sneller te verduurzamen. Een aantal grote bedrijven was tegen de invoering van de CO2-heffing omdat ze voor hun uitstoot ook al meebetalen in het Europese emissiehandelssysteem ETS. De heffing geldt niet voor onder meer de glastuinbouw.

Met het onderzoek, dat het PBL op eigen initiatief heeft verricht, wil het planbureau een volgend kabinet instrumenten geven om de beprijzing van het energieverbruik te verbeteren. Het instituut verwacht dat Nederland afstevent op een “nieuwe aanscherpingsronde voor het klimaatbeleid”.

In december hebben de landen van de Europese Unie afgesproken de productie van broeikasgassen de komende tien jaar met ten minste 55 procent te reduceren, in plaats van de eerder afgesproken 40 procent minder ten opzichte van 1990. Vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans, die belast is met het klimaatbeleid, presenteert woensdag een pakket van twaalf wetsvoorstellen, Fit for 55 genaamd, om ervoor te zorgen dat dit doel ook wordt behaald. Daarbij moet hernieuwbare energie goed zijn voor 38 tot 40 procent van het energieverbruik.

“Deze nieuwe ambities stellen Nederland voor een flinke opgave”, meent het PBL. Volgens het planbureau is er in Nederland onder meer reden om de belastingen op elektriciteit te herzien. Die richten zich nu op het verbruik van elektriciteit en houden geen rekening met de hoeveelheid broeikasgassen die bij de opwekking ervan worden uitgestoten. Daardoor gaat er onder meer “geen prikkel vanuit om méér elektriciteit hernieuwbaar op te wekken”, aldus het PBL.

Meer: Klimaat | NU

Meer: Klimaat  NOS

Meer: Klimaat RTL

Lees: 14.000 wetenschappers waarschuwen na onderzoek: ‘Klimaatactie nu echt nodig’ NU 28.07.2021

Lees: De weersextremen van nu hangen wereldwijd met elkaar samen MSN 28.07.2021

Lees: VN-panel kijkt naar klimaatverandering, rapport ook voor Nederland van belang NOS 26.07.2021

Lees: Ministers G20-landen bereiken geen akkoord over klimaat AD 23.07.2021

Lees: Zeker 129 doden door extreme hoeveelheid regen in India NU 23.07.2021

Lees: De halve wereld heeft last van extreem weer: dit moet je weten NU 21.07.2021

Lees: Klimaatverandering maakte extreme neerslag Limburg heftiger NU 20.01.2021

Lees: Milieudefensie noemt beroep Shell in klimaatzaak gevaarlijk MSN 20.07.2021

Lees: Shell in beroep tegen vonnis in klimaatzaak Milieudefensie AD 20.07.2021

Lees: Shell vecht klimaatuitspraak aan in hoger beroep RTL 20.07.2021

Lees: Shell in beroep tegen vonnis in klimaatzaak MSN 20.07.2021

Lees: Shell vecht klimaatuitspraak aan in hoger beroep MSN 20.07.2021

Lees: Shell in beroep tegen uitspraak in historische klimaatzaak Milieudefensie MSN 20.07.2021

Lees: Samsom over klimaatplan: ‘Links- of rechtsom moeten we afspraken nakomen’ NU

17.07.2021

Lees: Samsom over klimaatplan: ‘Links- of rechtsom moeten we afspraken nakomen’ MSN 17.07.2021

lees: ‘Gewone burger draait op voor peperdure klimaatplannen van Timmermans’ MSN 15.07.2021

Lees: Klimaatquatsch uit Brussel: aanval op vrijheid Elsevier 15.07.2021

lees: Klimaatpaus Timmermans: ‘Hoe we wonen, hoe we werken, hoe we ons verplaatsen: alles verandert’ AD 14.07.2021

Lees: Uiteenlopende reacties op klimaatplannen EU RTL 14.07.2021

Lees: Kabinet: haalbaarheid en betaalbaarheid van EU-klimaatpakket bekijken NOS 14.07.2021

Lees: Dit ga jij merken van de klimaatplannen van Timmermans RTL 14.07.2021

Lees: Brussel presenteert megaklimaatpakket: dit zijn de belangrijkste maatregelen Telegraaf 14.07.2021

Lees: Timmermans: ‘Als klimaatpakket lukt, maakt mensheid een kans’ NU 14.07.2021

Lees: Europese Commissie presenteert ambitieuze klimaatwetten: iedereen gaat het merken NOS 14.07.2021

Lees: Europa maakt klimaatsprong: reuzepakket voorstellen moet burgers en bedrijven duurzamer maken AD 14.07.2021

Lees: Gigantisch klimaatpakket van Timmermans: van laadpalen tot CO2-prijs NU 14.07.2021

Lees: Klimaatplannen moeten EU koploper maken, Nederland stoot nu bovengemiddeld veel uit NOS 14.07.2021

Lees: Planbureau: Klimaatschade door industrie groter dan CO2-prijs NU 12.07.2021

meer: Klimaat NU

Lees:Stikstof: geduld oppositie raakt op, dit besloot het kabinet tot nu toe NU

Zie ook: Klimaatspanningen niet alleen in de Tweede kamer opgelopen

Zie ook: Klimaatmars 10.03.2019 van de Dam naar Museumplein Amsterdam – terugblik

Zie ook: Klimaatdemonstratie 07.02.2019 op het Malieveld – terugblik

Zie ook: Het demissionair Klimaatkabinet Rutte 3 in het jaar 2021 !!! – deel 13

Zie ook: Het demissionair Klimaatkabinet Rutte 3 in het jaar 2021 !!! – deel 12

Zie ook: Het demissionair Klimaatkabinet Rutte 3 in het jaar 2021 !!! – deel 11

Zie ook: Het demissionair Klimaatkabinet Rutte 3 in het jaar 2021 !!! – deel 10

Zie ook: Het demissionair Klimaatkabinet Rutte 3 in het jaar 2021 !!! – deel 9

Zie ook: Haalt het Klimaatkabinet Rutte 3 het jaar 2021 ??? – deel 8

Zie ook: Haalt het Klimaatkabinet Rutte 3 het jaar 2021 ??? – deel 7

Zie ook: Haalt het Klimaatkabinet Rutte 3 het jaar 2021 ??? – deel 6

Zie ook: Haalt het Klimaatkabinet Rutte 3 het jaar 2020 ??? – deel 5

Zie ook: Haalt het Klimaatkabinet Rutte 3 het jaar 2020 ??? – deel 4

Zie ook: Haalt het Klimaatkabinet Rutte 3 het jaar 2020 ??? – deel 3

Zie ook: Haalt het Klimaatkabinet Rutte 3 het jaar 2020 ??? – deel 2

Zie ook: Haalt het Klimaatkabinet Rutte 3 het jaar 2020 ??? – deel 1

Zie ook: 2019 – Het jaar van de waarheid voor kabinet Rutte 3

juli 14, 2021 - Posted by | Uncategorized

Sorry, the comment form is closed at this time.

%d bloggers liken dit: