Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 44 – tussenstand onderhandelingsronde 15.07.2021

Sigrid Kaag (D66) en Mark Rutte (VVD) tijdens het debat in de Tweede Kamer over het eindverslag van informateur Mariette Hamer.

Sigrid Kaag (D66) en Mark Rutte (VVD) tijdens het debat in de Tweede Kamer over het eindverslag van informateur Mariette Hamer. Ⓒ HOLLANDSE HOOGTE / ANP

Formatie gaat in zomerstand, zomerreces definitief begonnen

VVD en D66 zijn donderdag 15.07.2021 voorlopig voor het laatst voor de vakantie fysiek bijeengekomen om te onderhandelen over een ruwe schets van een regeerakkoord. De formatie gaat nu in zomerstand. Volgens betrokkenen zijn er weinig vorderingen gemaakt.

Informateur Hamer sprak eerder de hoop uit dat VVD en D66, na de eerdere strubbelingen in de formatie, ’binnen enkele weken’ tot een soort proeve van een regeerakkoord zouden kunnen komen, liefst nog voor de vakantie. Dat is niet gelukt, melden bronnen. De aankomende weken wordt er nog wel verder aan gewerkt, maar de formatie staat nu op een laag pitje.

Het ’document op hoofdlijnen’ moet medio augustus wel klaar zijn. Het wordt volgens de betrokkenen dan niet openbaar gemaakt. Het stuk gaat qua inhoud ’iets verder’ dan wat informateur Hamer eerder heeft opgeleverd, maar blijft een ruw, tamelijk oppervlakkig document. Het moet andere partijen verleiden om zich toch nog aan te sluiten bij VVD en D66 voor het vormen van een kabinet.

Impasse

Want tot dusverre kwamen potentiële regeringspartijen er niet uit. VVD en CDA willen niet met twee linkse partijen in zee, een optie die de voorkeur heeft van D66. PvdA en GL willen elkaars hand niet loslaten en CU wil pas kabinetsdeelname overwegen als andere opties eerst zijn verkend. Aan die verhoudingen, vertellen bronnen, is in de tussentijd eigenlijk niks veranderd.

Waar wel wat schot in zit is de sfeer tijdens de formatiebesprekingen. Volgens Hamer moest er na al het chagrijn over verkennersgate, de ’functie elders voor Omtzigt’ en de toegslagenaffaire ’meer vrolijkheid’ terugkeren in de formatie. Tijdens de gesprekken tussen VVD en D66 zou dat ook daadwerkelijk te bespeuren zijn.

Meer dan een derde (35 procent) van de kiezers verwacht volgens I&O-zetelpeiling inmiddels dat de huidige coalitie van VVD, D66, CDA en CU een doorstart maakt. Dat is een toename ten opzichte van juni, toen 26 procent van de kiezers deze coalitie verwachtte. Minder kiezers verwachten dat er een linkse regering komst van VVD, D66, CDA, GL, PvdA. In juni verwachtte 15 procent dit, dat is geslonken naar tien procent.

Volgens het onderzoeksbureau willen de meeste CU-kiezers wel dat hun partij met VVD, D66 en CDA in zee gaat. Zo’n 67 procent hoopt hierop.

Kortom, de formatie gaat ook met zomerstop.

Rutte heeft de handen vrij om in de formatie straks vele kanten op te draaien

Wat binnenskamers is besproken, blijft nog geheim tot half augustus. Toch werd in de Tweede Kamer de tactiek van de VVD al zichtbaar. De liberale partij houdt zijn mening voor zich, zodat alle opties openblijven.

Demissionair premier én VVD-leider Mark Rutte op het Binnenhof.

Is het denkbaar dat er miljoenen extra worden uitgetrokken voor het onderwijs de komende jaren? VVD’er Eelco Heinen, de financieel woordvoerder van de partij, wilde zijn handen niet branden aan de kwestie in een recent Kamerdebat. ,,Laat dat nou gewoon bij de formatie besloten worden’’, aldus de liberaal. En iets aan het salaris van zorgpersoneel doen? Heinen: ,,Dat is echt aan een nieuw kabinet.”

Lees ook;

Lees: De Bruijn, Wiersma en Van Weyenberg vullen vacatures demissionair kabinet in NU 14.07.2021

Lees : Nieuwe minister en twee nieuwe staatssecretarissen bekendgemaakt NOS 14.07.2021

Lees: Van Veldhoven verlaat kabinet, Kaag stopt als minister van Buitenlandse Handel NU 09.07.2021

Kaag over stoppen als minister voor Buitenlandse Handel: ‘Ik kan niet op vijf plekken tegelijk zijn’
Staatssecretaris Van Veldhoven verlaat kabinet: hele stoelendans volgt

Het deed PvdA’er Henk Nijboer op een gegeven moment verzuchten: ,,Maar wat víndt u nou zelf?” De financieel woordvoerder van de PvdA liep tegen een muur op: VVD’ers grossieren de afgelopen tijd niet in gepeperde (nieuwe) meningen.

Grondhouding

Het is de grondhouding van de hele VVD. De campagne is geweest, de verkiezingen gewonnen, dus ontkleurt de partij. Een fletser VVD is immers een potentiële coalitiepartner voor zoveel mogelijk partijen. Zo kan Mark Rutte, mocht hij dat willen, zowel met rechtse als linkse partijen in zee.

Mark Rutte tijdens de verkiezingscampagne. Daarin toonde de VVD zich al de partij van het midden.

Mark Rutte tijdens de verkiezingscampagne. Daarin toonde de VVD zich al de partij van het midden. © ANP

Eén beweging zette Rutte wel in. De VVD wil met het CDA regeren. Dus toen CDA-leider Wopke Hoekstra zei niet met PvdA én GroenLinks te willen regeren, haastte Rutte te zeggen dat hij dat ‘helemaal begrijpt’. Beoogd coalitiepartner D66 zag vervolgens enkele weken later hoe Rutte ongekend hard uithaalde naar de Hongaarse premier Viktor Orbán, vanwege diens anti-homowet.

In D66-kringen is die wet bij uitstek een gruwel, een Rutte die Hongarije maant dan maar de EU te verlaten: dat valt goed bij de achterban van Kaag. Het zal Rutte er niet (alleen) om te doen zijn geweest, maar prettige bijvangst was het wel.

Zo paait Rutte partners, maar blijft hij verder zo neutraal als Zwitserland. Het is een positie die hij als onderhandelaar al toe-eigende toen de formatie nog door verkenners Kajsa Ollongren en Annemarie Jorritsma werd bestierd. Toen na de blunder rond de notitie over Pieter Omtzigt hun aantekeningen werden vrijgegeven, kwam de buitenwereld inside-informatie aan de weet.

Bijvoorbeeld dat GroenLinks ‘graag wil’ als het gaat om toetreding tot een kabinet, of dat D66 binnenskamers geen halvering van de veestapel eiste, terwijl het dat altijd tot doel heeft gesteld.

Verkenners

Maar over de VVD? Je moest met een loep zoeken naar een stellingname. In de matrix van de verkenners was hooguit te lezen dat de partij ‘meer wil doen aan integratie’. En dat klimaat een ‘spannend onderwerp’ kan worden met D66 in een regering.

Op economisch terrein had Rutte voor ‘lastenverlichting’ voor de ‘brede middenklasse’, gepleit. Maar dat zal geen onderhandelaar hebben verbaasd. Op de terreinen van racisme, medisch-ethisch en Europa noteerden de verkenners überhaupt geen mening van de VVD. Letterlijk niets stond er in de tabellen. Blijkbaar was er binnenskamers niets noemenswaardig over gezegd.

Sigrid Kaag (D66) en Mark Rutte (VVD) na afloop van hun gesprek met informateur Mariette Hamer. VVD en D66 gaan het proef-regeerakkoord schrijven waarbij partijen zich moeten aansluiten.

Sigrid Kaag (D66) en Mark Rutte (VVD) na afloop van hun gesprek met informateur Mariette Hamer. VVD en D66 gaan het proef-regeerakkoord schrijven waarbij partijen zich moeten aansluiten. © ANP

,,Als grootste partij moet en zal de VVD in de coalitie komen, dus doen ze alles om zich niet uit de markt te prijzen”, herkent een ingewijde de strategie. ,,Je wilt de anderen gewoon geen stok geven om mee te kunnen slaan, want anders zet een blok van partijen je buitenspel. Dat is precies wat Rutte doet: alle kanalen openhouden.”

Debat

Sinds Rutte ternauwernood het debat overleefde waarin bleek dat hij tóch over CDA’er Pieter Omtzigt had gesproken, ging die aanpak in de hoogste stand, zeggen betrokkenen. Na die nacht dicteerden de andere partijen in de Tweede Kamer welke thema’s ter hand werden genomen.

Had Rutte voor de verkiezingen nog voor ‘snelheid’ gepleit, nu was alle haast weg. ,,Hij hoort wat de anderen willen en laat dat de inhoud bepalen. Straks pas, als er met een clubje partijen onderhandeld wordt, gaan we weer een VVD-verhaal horen.”

Zo houdt de VVD al weken op grote thema’s de kaarten tegen de borst. In een debat over de Toeslagenaffaire ramden PvdA en ChristenUnie vorige week een paar keer op de deur: wat wil de VVD nou met de ingewikkelde en kwetsbare stelsel van toeslagen?

Maar de liberalen gaven niet thuis. Ze zijn ‘voorstander’ van ‘vereenvoudiging’. Maar daar hield de ‘mening’ ook wel zo’n beetje op.

Met andere woorden: Mark Rutte – toch al bekend om zijn politieke lenigheid – heeft zo de handen vrij om in de formatie straks vele kanten op te draaien.

ChristenUnie wil een dualisme-akkoord tussen kabinet en Kamer

Om er zeker van te zijn dat de mooie beloftes over een andere politieke cultuur niet verdampen, wil Gert-Jan Segers dat de nieuwe coalitie vastlegt hoe zij met de Kamer zal omgaan.

Het nieuwe kabinet moet naast een regeerakkoord ook een dualisme-akkoord opstellen. Daarin leggen de coalitiepartijen vast hoe zij de komende jaren omgaan met het delen van informatie met de Tweede Kamer, met besloten overleggen en met inzage van geheime stukken.

Gert-Jan Segers vreest dat veel bij het oude zal blijven in de politiek. Beeld ANP

Gert-Jan Segers vreest dat veel bij het oude zal blijven in de politiek. Beeld ANP

Dit voorstel doet partijleider Gert-Jan Segers van de ChristenUnie. Deze weken werken de leiders van VVD en D66, Mark Rutte en Sigrid Kaag, aan een gezamenlijk document, dat de basis moet vormen voor het nieuwe regeerakkoord. Volgens Segers is het belangrijk dat de partijen ook op papier zetten hoe de coalitie straks de nieuwe bestuurscultuur wil vormgeven, net als het herstellen van de balans tussen macht en tegenmacht.

In een pamflet (Een revolutie van dienstbaarheid), dat donderdag verschijnt, schrijft de leider van de ChristenUnie dat hij zich grote zorgen maakt dat er van de mooie beloftes over een nieuwe politieke cultuur en een menselijkere overheid weinig terechtkomt. “Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat deze kwesties uit het hart van het politieke debat zijn weggedreven”, zegt Segers in een interview met deze krant. “Mijn angst is dat alles bij het oude blijft. Met nog meer ergernis over de politiek tot gevolg.”

Burgers in nood

De ChristenUnie stelt ook voor dat de Nationale Ombudsman bindende aanwijzingen kan geven. Er moet een Constitutioneel Hof komen dat wetten kan toetsen aan de Grondwet. De overheid moet beter bereikbaar worden voor burgers in nood en ‘niet loslaten voor er een oplossing of antwoord is’. Ambtenaren zouden de bevoegdheid moeten hebben om af te wijken van de regels ‘om menselijke redenen’.

Segers wendt zich tot Rutte en Kaag : “Maak hier gebruik van. Als het straks weer business as usual wordt, falen we op een ongelooflijke manier.” In het interview benadrukt de CU-leider dat zijn pamflet geen opmaat naar kabinetsdeelname is. “Dit zijn geen huwelijkse voorwaarden. Het is niet ‘luister naar mij en ik schuif aan’.”

Begin april zei Segers dat zijn partij niet zal deelnemen aan het volgende kabinet-Rutte. Die stelligheid is inmiddels verdwenen. Hij zegt nu: “Wat er steeds in mijn achterhoofd zit is dat er geen nieuwe verkiezingen mogen komen. Als alleen wij dat kunnen voorkomen door uiteindelijk, als alle andere opties van tafel zijn, te gaan regeren, dan moet je je verantwoordelijk opstellen.”

Sigrid Kaag en Mark Rutte na hun gesprek met informateur Hamer ANP

‘Formatie’ gaat met stille trom op vakantie, hoe staat het er inmiddels voor?

Kortom, het is stil rond de kabinetsformatie. Dat blijft voorlopig zo. Want informateur Hamer en de onderhandelingsteams van VVD-leider Rutte en D66-leider Kaag hebben vakantie. Het idee is dat ze nog wel telefonisch contact hebben, maar dat ze de komende weken vooral gebruiken om tot rust te komen.

Informateur Mariëtte Hamer kondigde het drie weken geleden al aan. De formatie zat muurvast en ze zette Rutte en Kaag, “beiden winnaars van de verkiezingen”, aan het werk om de impasse te doorbreken. De twee moesten over hun eigen schaduw heen springen en ondanks de onderlinge verschillen binnen een paar weken een “document op hoofdlijnen” schrijven, een soort aanzet tot een regeerakkoord.

Daarin moeten ze ook rekening houden met de andere vier partijen die nog over zijn: CDA, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie. Het idee is dat de plannen die VVD en D66 op papier zetten één of meerdere partijen over de streep zal trekken om mee te gaan onderhandelen over de vorming van een nieuwe regeringscoalitie, die kan rekenen op de steun van een meerderheid in de Tweede Kamer.

Hamer plande meteen ook een paar weken vakantie voor iedereen in. Het leek haar een goed idee om even afstand te nemen na een roerige periode, met veel onderlinge wrevel. Vanaf komende week hebben zij en de teams een paar weken formatievrij. En als iedereen weer fris terug is, zouden half augustus de onderhandelingen over een nieuw kabinet kunnen beginnen, stelde de informateur.

Wie werken er aan het document?

VVD-leider Rutte is ook minister-president. D66-leider Kaag is tevens minister van Buitenlandse Zaken. Die twee hebben het dus al druk. Daarom hebben ze allebei een team van twee Kamerleden, die hen in het formatieproces ondersteunen.

Voor de VVD zijn dat interim-fractievoorzitter Hermans en oud-staatssecretaris Harbers. D66 heeft fractieleider Jetten en woordvoerder Financiën Van Weyenberg ingezet. De laatste wordt op 10 augustus beëdigd als staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en zal zich volledig op die nieuwe baan gaan richten. Het is niet zeker of hij in het formatieteam wordt vervangen.

De Tweede Kamer heeft SER-voorzitter Hamer drie weken geleden voor de tweede keer aangewezen als informateur. Zij begeleidt het schrijfproces. Hamer was in de periode daarvoor ook zes weken informateur.

Hoe het nu staat met het document? Dat weten we niet precies. Sinds de VVD en D66 er aan begonnen zijn, komt er nog maar weinig naar buiten. D66-leider Kaag zei vorige week dat er gewerkt werd aan “stukken die hopelijk handvatten kunnen zijn voor een aanzet voor het document voor een regeerakkoord op hoofdlijnen”. Ze zei dat alle betrokkenen ook de komende weken blijven nadenken “en een beetje schuiven en schaven” aan de tekst.

Op Instagram liet de D66-leider deze week weten dat “we een eind op weg zijn, maar ook zeker nog niet klaar”. De formatiegesprekken zijn nog in volle gang, schreef ze. “Die verlopen in goede sfeer. Inhoudelijk gaat het er soms stevig aan toe. Dat is logisch, want D66 en VVD zijn twee verschillende partijen. Toch ben ik positief gestemd over wat we kunnen bereiken.”

De Instagram-post:

Instagram-post van Kaag over formatie INSTAGRAM

De schaarse informatie over de voortgang van de gesprekken lijkt niet te stroken met de beloftes over een nieuwe bestuurscultuur, waar iedereen in Den Haag het vlak na de verkiezingen over eens was. ChristenUnie-leider Segers herinnert daar vandaag, op de laatste dag voor de formatievakantie, in een interview met Trouw aan.

Hij vreest dat de mooie plannen alweer zijn weggeëbd en dat alles bij het oude blijft. Geen dualisme, met tegenmacht vanuit de Tweede Kamer. Maar monisme, waarin alles wordt dichtgetimmerd in coalitieoverleggen. Daarom heeft hij een pamflet opgesteld. Daarin stelt hij onder meer dat de nieuwe regeringspartijen straks ook een dualisme-akkoord opstellen, waarin ze vastleggen hoe het kabinet met de informatievoorziening naar de Kamer omgaat.

Of dit betekent dat de ChristenUnie na de vakantie gaat aansluiten, wil Segers niet zeggen. Tot nu toe houdt hij de boot steeds af. In de krant zegt hij dat zijn pamflet niet bedoeld is als “huwelijkse voorwaarden”. “Ik kan me goed voorstellen dat mijn partij niet in de nieuwe coalitie zal komen. Maar dan kunnen mijn suggesties alsnog een bijsluiter bij het regeerakkoord vormen.”

Wordt dit de langste kabinetsformatie ooit?

De verkiezingen waren op 17 maart, morgen vier maanden geleden. De formatie begon de dag erna met het aanstellen van de verkenners Jorritsma (VVD) en Ollongren (D66). Dat is vandaag 121 dagen geleden. Tel daar een vakantie van drie weken bij op en dan zitten we rond de 145 dagen. De echte formatie moet dan nog beginnen.

Het record van de langste kabinetsformatie staat op naam van het vorige kabinet, Rutte III. Dat stond na 225 dagen op het bordes, en stootte daarmee de formatie van het kabinet-Van Agt in 1977 (208 dagen) van de troon. Tijdens de vorige formatie waren de onderhandelaars na vier maanden al wel verder dan nu. Precies 100 dagen na de verkiezingen wisten VVD, CDA, D66 en ChristenUnie dat ze met elkaar in zee wilden. Het duurde toen nog wel heel lang voor er een regeerakkoord lag.

Lees ook:

Dit viertal zet voor Rutte en Kaag de nieuwe kabinetsplannen in de grondverf

De luiken gaan op slot bij de formatie. Mark Rutte en Sigrid Kaag willen in stilte aan de bak, bijgestaan door hun teams. Wie zijn deze mensen die de komende weken de aanzet tot een regeerakkoord schrijven?

Interview Gert-Jan Segers in De Verdieping

Nu de kabinetsformatie zich voortsleept en de fase ‘wie wil met wie’ voortduurt, wil Gert-Jan Segers graag een boodschap kwijt.

Meer: kabinetsformatie 2021

Meer: Op weg naar een nieuw kabinet | NOS

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 43 – tussenstand onderhandelingsronde 09.07.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 42 – tussenstand onderhandelingsronde vanaf 29.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 41 – 2e kamer debat 23.06.2021 eindverslag verkenningsronde

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 40 – eindverslag verkenningsronde 22.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 39 – verkenningsronde 21.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 38 – tussenstand verkenningsronde 20.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 37 – verkenningsronde 18.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 36 – tussenstand verkenningsronde 17.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 35 – tussenstand verkenningsronde 16.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 34 – verkenningsronde 15.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 33 – verkenningsronde 14.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 32 – verkenningsronde 11.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 31 – verkenningsronde 10.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 30 – verkenningsronde 09.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 29 – verkenningsronde 08.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 28 – verkenningsronde 07.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 27 – verkenningsronde 04.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 26 – verkenningsronde 03.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 25 – verkenningsronde 02.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 24 – verkenningsronde 01.06.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 23 – verkenningsronde 31.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 22 – tussenstand verkenningsronde 28.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 21 – verkenningsronde 27.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 20 – verkenningsronde 26.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 19 – de verkenningsronde gaat een nieuwe fase in !!!

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 18 – tussenstand verkenningsronde 20.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 17 – verkenningsronde Jongeren en Kunst/Cultuursector 20.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 16 – verkenningsronde grote partijen 18.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 15 – verkenningsronde kleine partijen 17.05.2021

Zie ookOp weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 14 – start verkenningsronde met Informateur Mariëtte Hamer vanaf 17.05.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 13 – Debat 12.05.2021 en benoeming nieuwe Informateur Mariëtte Hamer

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 12 – vanaf 10.05.2021 weer op weg

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 11 – op weg naar de inhoudelijke formatie

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 10 – verkenningsronde vertraagd

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 9 – verkenningsronde vanaf 25.04.2021 weer verder

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 8 – verkenningsronde 20.04.2021 en 21.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 7 – volgende verkenningsronde vanaf 19.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 6 – volgende verkenningsronde vanaf 13.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 5 – nieuwe start verkenningsronde vanaf 08.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 4 – voortgangsoverleg 06.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 3 – Debat 31.03.2021– 01.04.2021

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 2

Zie ook: Op weg naar Kabinet Rutte 4 – de Formatie van de nieuwe coalitie – deel 1

Zie ook: Aftrap Verkiezingen 2e kamer op 17 maart 2021 – op weg naar de uitslag

Lees: ‘Formatie’ gaat met stille trom op vakantie, hoe staat het er inmiddels voor? NOS 16.07.2021

Lees: CU bepleit dualisme-akkoord voor omgang kabinet en parlement MSN 16.07.2021

Lees: ChristenUnie wil een dualisme-akkoord tussen kabinet en Kamer Trouw 16.07.2021

Lees: Rutte heeft de handen vrij om in de formatie straks vele kanten op te draaien AD 16.07.2021

Lees: Amper vorderingen in formatie ondanks hoop op ’document vóór de zomer’ MSN 15.07.2021

Lees: Amper vorderingen in formatie ondanks hoop op ’document vóór de zomer’ Telegraaf 15.07.2021

juli 15, 2021 - Posted by | Uncategorized

Sorry, the comment form is closed at this time.

%d bloggers liken dit: