Debat in de Digitale Hofstad

Stemmen uit de Haagse Wijken

Het demissionair Klimaatkabinet Rutte 3 in het jaar 2021 !!! – deel 15

Klimaat versus Noodtoestand

De noodtoestand werd twee jaar geleden al uitgeroepen voor het klimaat. Deze week werd daar nog een forse schep bovenop gedaan door 14.000 wetenschappers uit 150 landen. Hun boodschap: “als we nog langer blijven dralen, wacht ons allen ‘onnoemelijk leed”

Ecoloog Jasper Eikelboom van Wageningen University & Research is een van de 14.000 wetenschappers die oproept tot sneller handelen in het wetenschappelijke tijdschrift BioScience. Hij is ook een van de auteurs van het spraakmakende stuk waarin politici en overheden wordt verweten te weinig te doen om ‘overexploitatie van de aarde’ tegen te gaan en blindvaren op ‘symptoombestrijding’.

Lees ook;

Noodweer in Noord-Italië: ‘Dit was heel erg heftig’
Unesco stelt zich harder op in strijd tegen klimaatverandering

De wetenschappers registreren in hun update een niet eerder vertoonde opeenstapeling van klimaatgerelateerde rampen. Denk aan de overstromingen in Zuid-Oost Azië, de bosbranden in Noord- en Zuid-Amerika, en de opeenvolging van orkanen en cyclonen.

Deze zomer is het weer prijs: van wateroverlast in Europa tot brandende bossen in Siberië tot modderstromen in Centraal-Azië tot hitterecords en droogte in Canada. Los van al het menselijk leed becijferde verzekeraar Aon dat alleen al in de eerste helft van dit jaar voor 35 miljard euro aan materiele schade is geleden. Dat is veertig procent hoger dan het jaargemiddelde sinds het begin van deze eeuw.

‘CO2-uitstoot volledig compenseren met nieuwe bossen is luchtkasteel’

Het is lovenswaardig dat onze multinationals hun koolstofuitstoot willen wegstrepen door massaal bomen’ aan te planten, maar in de praktijk zijn dat onrealistische en onhaalbare beloftes. In een vandaag gepubliceerd rapport waarschuwt Oxfam-Novib dat er zelfs meer kwaad dan goed uit kan voortkomen, omdat al die beloofde bossen wereldwijd ten koste gaan van toch al schaarse landbouwgrond.

Per minuut sterven er nu waarschijnlijk elf personen door ernstige voedseltekorten en door klimaatverandering verdwijnt al vruchtbare landbouwgrond, zo waarschuwt Oxfam Novib in het nieuwe rapport Tightening the Net (‘het net aanhalen’) dat dinsdag 03.08.2021 is vrijgegeven.

Er zijn drie soorten manieren om klimaatmaatregelen te nemen:

minder CO2 uitstoten,

CO2 opslaan,

CO2 compenseren.

Het Oxfam-rapport gaat in op de opslag. ,,Als je klimaatneutraal wilt zijn, zou de volgorde moeten zijn: eerst zoveel mogelijk uitstoot bij de bron verminderen”, zegt Marita Hutjes, klimaatexpert van Oxfam. Maar er kunnen altijd omstandigheden zijn waarbij dat niet lukt en dat kun je dan met CO2-opslag compenseren door het aanplanten van bossen. Sommige landen willen daar fors op inzetten.

Dat klinkt heel groen en geweldig, maar Oxfam Novib heeft grote bedenkingen. Hutjes: ,,Wij zeggen dat er veel te veel op die CO2-opslag wordt ingezet. Ook omdat dat vanuit het denken van de rijke landen het minste pijn doet. En het klinkt natuurlijk ook goed dat je gaat bebossen. Natuurlijk zijn wij niet tegen bebossing als klimaatmaatregel, alleen komt de schaal waarin dat nu wordt voorgesteld niet meer overeen met de realiteit waarin dat mogelijk is.”

Want, zo heeft Oxfam berekend, als de CO2-voetafdruk alleen moet worden gereduceerd door bomen die de vervuilde lucht filteren, is er 1,6 miljard hectare grond nodig. Dat zijn ruim twee miljard voetbalvelden of vijf keer de oppervlakte van India. ,,Dat is meer dan alle beschikbare landbouwgrond in de wereld. Stel, je zou dat gaan beplanten met bos, dan zorg je bovendien voor enorme problemen in armere landen.”

‘Klimaatactie nu echt nodig’

Veertienduizend wetenschappers concluderen op basis van onderzoek naar de toestand van de aarde dat het nu echt tijd is om in actie te komen tegen een “klimaatnoodgeval”. De wetenschappers verwijten overheden in het wetenschappelijke tijdschrift BioScience dat die te weinig doen om de “overexploitatie van de aarde” tegen te gaan.

14.000 wetenschappers waarschuwen na onderzoek: 'Klimaatactie nu echt nodig'
14.000 wetenschappers waarschuwen na onderzoek: ‘Klimaatactie nu echt nodig’

Veertienduizend wetenschappers concluderen op basis van onderzoek naar de toestand van de aarde dat het nu echt tijd is om in actie te komen tegen een “klimaatnoodgeval”. De wetenschappers verwijten overheden in het wetenschappelijke tijdschrift BioScience dat die te weinig doen om de “overexploitatie van de aarde” tegen te gaan. 

De wetenschappers hebben 31 “vitale tekenen” over de toestand van de aarde bestudeerd. Ze namen onder meer de hoeveelheid ontbossing, broeikasgassen, extreem weer en de dikte van permanent ijs onder de loep. Achttien tekenen zouden zich op negatieve recordhoogte of -laagte bevinden.

Ondanks een dip vanwege de coronapandemie bereikte het aandeel methaan en koolstofdioxide in de lucht in 2021 een recordhoogte, schrijven de wetenschappers. Het ijs rond Groenland en Antarctica is op zijn dunst en smelt 31 procent sneller dan in 2006.

Volgens de wetenschappers “stapelt het bewijs zich op dat meerdere kritische klimaatgrenzen bijna zijn bereikt of zelfs overschreden”. Ze roepen overheden op tot actie over te gaan met klimaatbeleid en klimaatonderwijs.

Wetenschappers stellen klimaatbeleid op zes hoofdlijnen voor

Volgens de wetenschappers bestaan er zes hoofdlijnen van mogelijk klimaatbeleid. Dat zijn deze: Zes hoofdlijnen:

  • Stoppen met fossiele brandstoffen
  • Het fors terugbrengen van de uitstoot van vervuilende stoffen
  • Ecosystemen moeten worden hersteld
  • De mens moet overgaan op een plantaardig dieet
  • Het aantal mensen op aarde zou niet meer mogen groeien
  • De wereld zou moeten afstappen van het streven naar economische schaalvergroting

Extreem weer

Bosbranden in de VS en Siberië, extreme hitte in Oost-Europa en Canada, verwoestende overstromingen in Duitsland en nu in China: het hele noordelijk halfrond wordt deze zomer geraakt door extreem weer. Een aantal belangrijke feiten op rij.

Het is geen toeval dat zo veel gebieden tegelijkertijd met extreem weer te maken hebben. 

De belangrijkste oorzaak is dat westenwinden zwakker zijn dan normaal (daarover verderop meer). Door klimaatverandering komt dat vaker voor in de zomer.

De dramatische overstroming van de Chinese miljoenenstad Zhengzhou is de recentste natuurramp. Volgens het Chinese meteorologisch instituut viel er gisteren 622,7 millimeter regen.

Dat is meer regen dan er normaal in een heel jaar valt in Zhengzhou. Volgens lokale meteorologen zou bovendien ruim 200 millimeter in slechts één uur gevallen zijn, een absoluut record voor China.

Ook in Noord-Amerika had het extreme weer te maken met zo’n blokkerend hogedrukgebied. Het westen van Canada en de VS hebben hierdoor wekenlang te maken met droogte, hitte en inmiddels grootschalige bosbranden.

Dat geblokkeerde weer typeert de huidige zomer op het noordelijk halfrond, zegt het KNMI. Westenwinden zijn hierdoor zwakker dan normaal.

Dat doet zich vaker voor door klimaatveranderingzegt extremenexpert Dim Coumou tegen NU.nl: een krachtige westenwind op grote hoogte in de atmosfeer, de straalstroom, is ’s zomers zo’n 10 tot 15 procent zwakker geworden.

De zwakkere straalstroom gaat meer slingeren. Dat vergroot de kans dat luchtdrukgebieden langdurig klem komen te zitten boven één regio. Zo houden de extreme hitte in het westen van Canada en de VS en de extreme neerslag in Limburg verband.

Extreem weer van Canada tot Europa door een zwakkere, slingerende straalstroom.
Extreem weer van Canada tot Europa door een zwakkere, slingerende straalstroom. Foto: Bart-Jan Dekker, NU.nl

Klimaatverandering heeft ook een eenvoudiger invloed op extreem weer: door het oplopen van de gemiddelde temperatuur worden hittegolven ook heter. Bovendien neemt de verdamping toe. Droge periodes worden hierdoor extremer én nog warmer.

Door die toegenomen verdamping neemt de neerslag netto tegelijk toe: wereldwijd valt er 20 procent meer regen dan in 1980.

In Nederland wordt de zomerneerslag grilliger, met een scherpere afwisseling tussen droge en natte periodes. Het aantal zomerse stortbuien is al verdubbeld.

Zie ook: Stortbuien Limburg passen in patroon: zomerneerslag vaker in één klap

Statistieken over overstromingen zeggen weinig over neerslag, omdat dijken nu veel hoger en sterker zijn dan vroeger. Ook cijfers over waterhoogten in rivieren kunnen een vertekend beeld geven, omdat na de dreigende overstromingen van 1995 binnen de dijken veel meer ruimte is gecreëerd voor extra rivierwater. Een gelijke afvoer leidt daarom nu tot een lagere rivierstand dan dertig jaar geleden.

Maandag 09.08.2021 verschijnt het actuele klimaatrapport

Maandag verschijnt het langverwachte nieuwe rapport van het Wetenschappelijke VN-klimaatpanel (IPCC), dat de laatste wetenschappelijke kennis rond de klimaatverandering bundelt. Klimaatexpert Alex Crawford ziet vijf belangrijke aandachtspunten.

Wat kunnen we verwachten?

Het klimaatrapport zal het meest omvangrijke zijn sinds 2013. In de voorbije acht jaar heeft de wetenschap een grote evolutie doorgemaakt, betere methoden ontwikkeld om diverse aspecten van het klimaat te meten en betere modellen ontwikkeld om de toekomstige evoluties te voorspellen.

Het rapport komt drie maanden voor de internationale klimaattop in Glasgow, Schotland, waar wereldleiders manieren moeten vinden om de ergste gevolgen van de klimaatcrisis af te wenden en beloftes moeten doen over nieuwe uitstootbeperkingen. De publicatie verschijnt midden in een periode van ernstige hittegolven, droogte, bosbranden, overstromingen en stormen.

Het moet voor beleidsmakers een kader bieden met de best beschikbare informatie over de klimaatwetenschap. Dat is essentieel om beslissingen op lange termijn te nemen in heel wat sectoren, van infrastructuur tot energie en maatschappelijk welzijn.

Dit zijn de vijf belangrijkste punten om naar uit te kijken;

1. Hoe gevoelig is het klimaat voor de stijgende CO2-concentratie?

De concentratie CO2 klokte dit jaar af op 419 deeltjes per miljoen (ppm), dat is hoger dan in de voorbije 800.000 jaar. De gemiddelde temperatuur stijgt mee met die concentratie, maar verschillende factoren spelen daarin mee.

Klimaatwetenschappers gebruiken modellen om te begrijpen hoeveel opwarming er gepaard gaat met een verdubbeling van de CO2-concentratie sinds het begin van de industriële revolutie – van 260 ppm tot 520 ppm — en concept dat “klimaatsensitiviteit” genoemd wordt. Hoe sensitiever het klimaat blijkt, hoe sneller de uitstoot aan banden moet gelegd worden om de klimaatverandering te beperken tot maximaal 2 graden Celsius.

Oudere klimaatmodellen voorspelden dat die verdubbeling zou leiden tot een temperatuurstijging van 2,1 tot 4,7 graden. Maar de laatste klimaatmodellen (CMIP6 genoemd) gaan uit van een bredere schatting tussen 1,8 en 5,6 graden. De ondergrens is dus iets lager, maar het klimaat kan ook bijna een graad gevoeliger reageren dan tot nog toe werd gedacht.

Die sensitiviteit hangt af van een heel aantal factoren, zoals de invloed van waterdamp en wolkendek, die het effect zowel kunnen aanzwengelen of afkoelen. Wetenschappers werken hard aan manieren om die schatting minder breed te maken, zodat we beter weten hoeveel minder uitstoot er nodig is om de klimaatverandering te beperken.

2. Wat is er aan de hand met de wolken?

Wolken zijn de joker in het klimaatspel. Ze kunnen “feedback loops” veroorzaken, omdat het wolkendek reageert op warmere temperaturen en vervolgens zelf de klimaatverandering kan aanzwengelen of afzwakken, afhankelijk van de situatie.

Wolken reflecteren bij benadering een kwart van het zonlicht. Als meer opwarming dus meer wolken doet ontstaan, kunnen we aannemen dat er meer zonlicht wordt gereflecteerd en de opwarming dus wordt afgeremd. Maar de wolken isoleren de aarde ook, waardoor de hitte die wordt afgegeven door het aardoppervlak gevangen blijft zitten. Meer wolken kunnen dus ook de temperatuur (met name ’s nachts) doen stijgen.

Twee factoren vallen daarbij op: heel wat factoren, zoals het type wolk, de hoogte en het seizoen bepalen het effecten van wolken op de opwarming. En het is ongelooflijk moeilijk om die invloeden in modellen te gieten: hoe accuraat wolken gemodelleerd kunnen worden, is cruciaal om de klimaatsensitiviteit te bepalen.

3. Zit de klimaatverandering achter het recente extreem weer?

Sinds het laatste IPCC-rapport zijn we veel beter geworden in ons begrip van de impact van de klimaatverandering op extreem weer.

De opwarming leidt tot intensere hittegolven in de zomer en een toename van het aantal tropische nachten (met temperaturen boven 20 graden) in gematigde zones zoals Europa.

Warmere lucht kan meer waterdamp vasthouden. Daardoor kan er meer verdampen vanop het landoppervlak, wat leidt tot droogte en bosbranden. Een atmosfeer met meer waterdamp kan ook meer neerslag produceren en dus tot overstromingen leiden.

Wetenschappers voorspelden die gevolgen decennia geleden al, en nu wordt het duidelijk dat ze zich aan het voltrekken zijn.

4. Betere regionale voorspellingen?

De klimaatmodellen van het IPCC zijn altijd globale modellen. Die zijn essentieel om de verbanden in kaart te brengen tussen de polen en de tropen, of landoppervlak en oceanen. Maar die aanpak heeft ook een prijs: regionale effecten van kleiner dan 100 kilometer doorsnee worden moeilijker opgepikt, zoals kleinere stormen of het effect op eilanden.

Die regionale verbanden kunnen erg complex zijn. Zo kunnen extreme stormen helpen om de ijskap op de noordpool sneller af te breken, maar kan een kleinere ijskap ook tot sterkere stormen leiden.

Sinds het laatste IPCC-rapport zijn de technieken om die grootschalige modellen te vertalen naar regionale en lokale klimaten sterk verfijnd. Andere experimenten richten zich op specifieke regio’s, zoals de impact van smeltend zeeijs op stormen.

5. Wat is de invloed van Antarctica op de zeespiegel?

De gemiddelde zeespiegel stijgt omdat water uitzet bij hogere temperaturen, en omdat de ijskap boven Groenland en gletsjers over de hele wereld sneller smelten.

Maar nog deze eeuw komt het grootste potentieel aan stijging op rekening van Antarctica. IJsmodellen tonen aan dat die ijskappen de zeespiegel tegen 2100 met 14 tot 114 centimeter kunnen doen stijgen. Dat zijn zeer uiteenlopende cijfers, omdat alles afhangt van de staat van de West-Antarctische ijskap: blijft die relatief stabiel of begint een trage maar onstopbare ineenstorting ?

Hoe het IPCC over dat wetenschappelijke debat communiceert, heeft een impact op de planning van kustgemeenschappen voor die zeespiegelstijging. Laaggelegen steden zoals Lagos in Nigeria kunnen onbewoonbaar worden tegen het einde van deze eeuw, met name als de hogere schattingen meer gewicht krijgen.

Het IPCC-rapport biedt wereldleiders een beter begrip van de gevolgen die de klimaatcrisis vandaag voor ons heeft. Dat is van grote waarde bij de planning van aanpassingsstrategieën op korte termijn.

Maar naarmate de wetenschap beter wordt, is het vooruitzicht op de toekomst steeds meer ontnuchterend. Door grote onzekerheden die blijven bestaan, ligt er voor klimaatwetenschappers ook nog veel werk op de plank.

Alex Crawford is onderzoeker aan het Centre for Earth Observation Science aan de University of Manitoba.

Deze analyse is oorspronkelijk verschenen bij IPS-partner The Conversation.

Klimaatschade Industrie en Lucht- en scheepvaartvaart

De Klimaatschade die de industrie en de lucht- en scheepvaart veroorzaken door het gebruik van fossiele brandstoffen is groter dan de CO2-prijs die de overheid in rekening brengt. Een deel van de uitstoot wordt helemaal niet in rekening gebracht, zoals die van een belangrijk deel van de landbouwsector. Dat concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een rapport over de beprijzing van de broeikasgasuitstoot.

Vanaf begin dit jaar geldt in Nederland een CO2-heffing voor de meest vervuilende industrieën. Met die belasting op uitstoot van koolstofdioxide door grote bedrijven hoopt het kabinet de ondernemingen te stimuleren om sneller te verduurzamen. Een aantal grote bedrijven was tegen de invoering van de CO2-heffing omdat ze voor hun uitstoot ook al meebetalen in het Europese emissiehandelssysteem ETS. De heffing geldt niet voor onder meer de glastuinbouw.

Met het onderzoek, dat het PBL op eigen initiatief heeft verricht, wil het planbureau een volgend kabinet instrumenten geven om de beprijzing van het energieverbruik te verbeteren. Het instituut verwacht dat Nederland afstevent op een “nieuwe aanscherpingsronde voor het klimaatbeleid”.

In december hebben de landen van de Europese Unie afgesproken de productie van broeikasgassen de komende tien jaar met ten minste 55 procent te reduceren, in plaats van de eerder afgesproken 40 procent minder ten opzichte van 1990. Vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans, die belast is met het klimaatbeleid, presenteert woensdag een pakket van twaalf wetsvoorstellen, Fit for 55 genaamd, om ervoor te zorgen dat dit doel ook wordt behaald. Daarbij moet hernieuwbare energie goed zijn voor 38 tot 40 procent van het energieverbruik.

“Deze nieuwe ambities stellen Nederland voor een flinke opgave”, meent het PBL. Volgens het planbureau is er in Nederland onder meer reden om de belastingen op elektriciteit te herzien. Die richten zich nu op het verbruik van elektriciteit en houden geen rekening met de hoeveelheid broeikasgassen die bij de opwekking ervan worden uitgestoten. Daardoor gaat er onder meer “geen prikkel vanuit om méér elektriciteit hernieuwbaar op te wekken”, aldus het PBL.

meer: Klimaat – Vrij Nederland (vn.nl)

Meer: Klimaat | NOS

Meer: Klimaat  NOS

Meer: Klimaat RTL

meer: Klimaat NU

Lees: Stikstof: geduld oppositie raakt op, dit besloot het kabinet tot nu toe NU

Lees: Klimaatcrisis aanpakken: wat kun je zelf doen (en heeft het zin?) NOS 10.08.2021

lees: Bedrijven: klimaatverandering goed voor de zaken RTL 10.08.2021

Lees: Is bouwen van nieuw dorp onder zeeniveau wel verstandig? Vier vragen over het klimaatrapport  OmroepWest 10.08.2021

Lees: Bouwen in Groene Hart onverstandig, tóch komt er een compleet nieuw dorp NU 10.08.2021

Lees: Word Klimaatambassadeur van de Toekomst! RO 10.08.2021

Lees: Omstreden Chinees klimaatbeleid blijft hetzelfde ondanks alarmerend rapport NU 10.08.2021

Lees: Klimaatbeleid kan niet zonder adaptatie en kernenergie Elsevier 10.08.2021

Lees: Oud-CDS Middendorp: ‘Steeds groter beroep op Defensie door klimaatverandering’ RO 10.08.2021

Lees: Oud-topgeneraal Middendorp: IPCC-rapport ook militair van belang MSN 10.08.2021

Lees: Australië doet volgens premier al genoeg tegen uitstoot CO2 MSN 10.08.2021

Lees: Hoogleraar Rotmans: Nederland moet gigantisch deltaplan maken MSN 09.08.2021

Lees: Van Vuuren: Nederland moet stappen nemen om uitstoot te reduceren MSN 09.05.2021

Lees: Alarmerend klimaatrapport van het IPCC, kan Nederland iets doen? Elsevier 09.08.2021

Lees: Dit betekent alarmerend klimaatrapport voor Nederland | Video | Telegraaf 09.08.2021

Lees: Dit betekent alarmerend klimaatrapport voor Nederland MSN 09.08.2021

Lees: Klimaatexperts: IPCC-rapport alarmerend voor Nederland NOS 09.08.2021

Lees: Door klimaatverandering wordt Nederland heter, natter én droger NU 09.08.2021

Lees: Door klimaatverandering wordt Nederland heter, natter én droger MSN 09.08.2021

Lees: Dit zijn de grootste CO2-uitstoters van Nederland  RTL 09.08.2021

Lees: Dit zijn de grootste CO2-uitstoters van Nederland MSN 09.08.2021

Lees: Dit zijn de grootste CO2-uitstoters van Nederland – Wel.nl  09.08.2021

Lees: Snellere afsmelting Antarctica vormt grote bedreiging voor Nederland NU 09.08.2021

Lees: Antwoorden op jullie vragen over het IPCC-rapport en het klimaat NU 09.08.2021

Lees: Antwoorden op jullie vragen over het IPCC-rapport en het klimaat MSN 09.08.2021

Lees: Stel hier je vragen over het klimaat en het IPCC-rapport NU 09.08.2021

Lees: Vragenuurtje NUjij | Stel hier je vragen over het klimaat en het IPCC-rapport  MSN 09.08.2021

Lees: Kabinet: andere landen moeten klimaatambitie verhogen Telegraaf 09.08.2021

Lees: KNMI: waterhuishouding wordt uitdaging voor Nederland MSN 09.08.2021

Lees: KNMI – IPCC-rapport over opwarming van de aarde tot 1,5 °C 09.08.2021

Lees: IPCC-rapport: snelle klimaatverandering leidt tot fors meer weerextremen, snel ingrijpende maatregelen nodig – Klimaatweb 09.08.2021

Lees: Onderzoeker zeespiegelstijging: Nederland is als een badkuip AD 09.08.2021

Lees: Onderzoeker zeespiegelstijging: Nederland is als een badkuip – Wel.nl 09.08.2021

Lees: Onderzoeker zeespiegelstijging: Nederland is als een badkuip MSN 09.08.2021

Lees: Partijen willen nu actie regering tegen klimaatverandering  MSN 09.08.2021

Lees: Wereldwijd verontruste reacties na klimaatrapport IPCC NU 09.08.2021

Lees: Verontruste reacties op klimaatrapport: van ‘code rood’ tot ‘acute noodsituatie’ NOS 09.08.2021

Lees: Van ‘wake-upcall’ tot ‘nu of nooit’: verontruste reacties op klimaatrapport  RTL 09.08.2021

Lees: Extreme zomer door klimaatverandering: “Er zijn twee mechanismen tegelijk aan het werk” – Wel.nl 09.08.2021

Lees: Diplomaat over klimaatrapport: ‘Steeds meer mensen realiseren zich dat dit ook over hen gaat’ AD 09.08.2021

Lees: Rotterdamse haven vindt Nederlandse klimaatplannen niet ver genoeg gaan NU 09.08.2021

Lees: Milieuorganisaties: luister naar wanhoopskreet van de klimaatwetenschap AD 09.08.2021

Lees: Greenpeace: luister naar wanhoopskreet van de klimaatwetenschap MSN 09.08.2021

Lees: Ed Nijpels: iedere aarzeling klimaatbeleid is onverantwoord MSN 09.08.2021

Lees: Rutte: klimaatrapport zeer zorgelijk NOS 09.08.2021

Lees: Rutte: klimaatrapport IPCC zeer zorgelijk – Wel.nl 09.08.2021

Lees: Rutte: klimaatrapport is zeer zorgelijk AD 09.08.2021

Lees: Rutte: klimaatrapport IPCC zeer zorgelijk  MSN 09.08.2021

Lees: Yeşilgöz: andere landen moeten klimaatambitie verhogen MSN 09.08.2021

Lees: VN-chef noemt klimaatrapport doodsklap voor fossiele brandstof AD 09.08.2021

Lees: VN-chef noemt klimaatrapport doodsklap voor fossiele brandstof MSN 09.08.2021

Lees: VN-Klimaatpanel: meer extreme hitte in Europa ’onmiskenbaar’ door broeikasgas Telegraaf 09.08.2021

Lees: VN-Klimaatpanel: meer extreme hitte in Europa ’onmiskenbaar’ door broeikasgas MSN 09.08.2021

Leesa: Klimaatpanel VN: Klimaatverandering extreem snel, de mens is ‘onmiskenbaar’ de oorzaak AD 09.08.2021

Lees: IPCC: ongeëvenaarde klimaatverandering leidt tot fors meer weersextremen NOS 09.08.2021

Lees: Hitterecords en uitgestorven dieren, hoeveel weet jij van klimaatverandering? Doe de quiz RTL 09.08.2021

Lees: Hitterecords en uitgestorven dieren, hoeveel weet jij van klimaatverandering? Doe de quiz MSN 09.08.2021

Lees: IPCC-RAPPORT: Snelle klimaatverandering leidt tot fors meer weersextremen  Delfland – (hhdelfland.nl) 09.08.2021

Lees: Waterschappen: extremer weer is dagelijkse praktijk MSN 09.08.2021

Lees: Klimaatexpert Van den Hurk: Nederland moet zich weerbaarder maken MSN 09.08.2021

Lees: Klimaatverandering op Sicilië: ‘We leven nu al met de gevolgen’ NOS 09.08.2021

Lees: Conclusies, reacties, de achtergrond: het IPCC-rapport in een notendop NOS 09.08.2021

Lees: Vijf scenario’s die het IPCC heeft voor het klimaat AD 09.08.20211

Lees: Vijf scenario’s die het IPCC heeft voor het klimaat MSN 09.08.2021

Lees: Haalbaarheid klimaatdoel erg onzeker: aarde kan nog 5 graden warmer worden NU 09.08.2021

Lees: Haalbaarheid klimaatdoel erg onzeker: aarde kan nog 5 graden warmer worden MSN 09.08.2021

Lees: Klimaatrapport: wereld onomkeerbaar veranderd, maar actie is nog mogelijk RTL 09.08.2021

Lees: Klimaatrapport: wereld onomkeerbaar veranderd, maar actie is nog mogelijk MSN 09.08.2021

Lees: Stijging zeespiegel door opwarming aarde onomkeerbaar, zegt IPCC MSN 09.08.2021

Lees: Het zorgwekkende VN-klimaatrapport in zes vragen AD 09.08.2021

Lees: Dit staat er (in 15 bulletpoints) in het rapport van VN-klimaatpanel IPCC NU 09.08.2021

Lees: Dit staat er (in 15 bulletpoints) in het rapport van VN-klimaatpanel IPCC MSN 09.08.2021

Lees: Dit moet je weten over het VN-klimaatrapport dat vandaag verschijnt RTL 09.08.2021

Lees: Dit moet je weten over het VN-klimaatrapport dat vandaag verschijnt MSN 09.08.2021

Lees: Nieuw klimaatrapport VN wordt harde waarschuwing AD 09.08.2021

Lees: VN-klimaatpanel IPCC komt vandaag na acht jaar met langverwacht rapport NU 09.08.2021

Lees: VN-klimaatpanel IPCC komt vandaag na acht jaar met langverwacht rapport MSN 09.08.2021

Lees: De opwarming van de aarde volgens de wetenschap: gezaghebbend klimaatrapport komt eraan NOS 08.08.2021

Lees: Kabinet werkt CO2-plannen uit, maar progressieve partijen klagen over tempo MSN 08.08.2021

Lees: Kabinet werkt CO2-plannen uit, maar progressieve partijen klagen over tempo NU 08.08.2021

Lees: Oxfam: klimaatplannen leunen veel te veel op aanplant nieuw bos MSN 03.08.2021

Lees: Oxfam Novib: ‘CO2-uitstoot volledig compenseren met nieuwe bossen is luchtkasteel’ AD 03.08.2021

Lees: Maas voerde tijdens hoogwatergolf honderd keer zoveel water af als in 2020 NU 02.08.2021

lees: 14.000 wetenschappers luiden noodklok over klimaat: ‘Doodsbang wat volgende generatie gaat overkomen’ AD 31.07.2021

Lees: 14.000 wetenschappers waarschuwen na onderzoek: ‘Klimaatactie nu echt nodig’ NU 28.07.2021

Lees: De weersextremen van nu hangen wereldwijd met elkaar samen MSN 28.07.2021

Lees: VN-panel kijkt naar klimaatverandering, rapport ook voor Nederland van belang NOS 26.07.2021

Lees: Ministers G20-landen bereiken geen akkoord over klimaat AD 23.07.2021

Lees: Zeker 129 doden door extreme hoeveelheid regen in India NU 23.07.2021

Lees: De halve wereld heeft last van extreem weer: dit moet je weten NU 21.07.2021

Lees: Klimaatverandering maakte extreme neerslag Limburg heftiger NU 20.01.2021

Lees: Milieudefensie noemt beroep Shell in klimaatzaak gevaarlijk MSN 20.07.2021

Lees: Shell in beroep tegen vonnis in klimaatzaak Milieudefensie AD 20.07.2021

Lees: Shell vecht klimaatuitspraak aan in hoger beroep RTL 20.07.2021

Lees: Shell in beroep tegen vonnis in klimaatzaak MSN 20.07.2021

Lees: Shell vecht klimaatuitspraak aan in hoger beroep MSN 20.07.2021

Lees: Shell in beroep tegen uitspraak in historische klimaatzaak Milieudefensie MSN 20.07.2021

Lees: Samsom over klimaatplan: ‘Links- of rechtsom moeten we afspraken nakomen’ NU

17.07.2021

Lees: Samsom over klimaatplan: ‘Links- of rechtsom moeten we afspraken nakomen’ MSN 17.07.2021

lees: ‘Gewone burger draait op voor peperdure klimaatplannen van Timmermans’ MSN 15.07.2021

Lees: Klimaatquatsch uit Brussel: aanval op vrijheid Elsevier 15.07.2021

lees: Klimaatpaus Timmermans: ‘Hoe we wonen, hoe we werken, hoe we ons verplaatsen: alles verandert’ AD 14.07.2021

Lees: Uiteenlopende reacties op klimaatplannen EU RTL 14.07.2021

Lees: Kabinet: haalbaarheid en betaalbaarheid van EU-klimaatpakket bekijken NOS 14.07.2021

Lees: Dit ga jij merken van de klimaatplannen van Timmermans RTL 14.07.2021

Lees: Brussel presenteert megaklimaatpakket: dit zijn de belangrijkste maatregelen Telegraaf 14.07.2021

Lees: Timmermans: ‘Als klimaatpakket lukt, maakt mensheid een kans’ NU 14.07.2021

Lees: Europese Commissie presenteert ambitieuze klimaatwetten: iedereen gaat het merken NOS 14.07.2021

Lees: Europa maakt klimaatsprong: reuzepakket voorstellen moet burgers en bedrijven duurzamer maken AD 14.07.2021

Lees: Gigantisch klimaatpakket van Timmermans: van laadpalen tot CO2-prijs NU 14.07.2021

Lees: Klimaatplannen moeten EU koploper maken, Nederland stoot nu bovengemiddeld veel uit NOS 14.07.2021

Lees: Planbureau: Klimaatschade door industrie groter dan CO2-prijs NU 12.07.2021

Zie ook: Klimaatspanningen niet alleen in de Tweede kamer opgelopen

Zie ook: Klimaatmars 10.03.2019 van de Dam naar Museumplein Amsterdam – terugblik

Zie ook: Klimaatdemonstratie 07.02.2019 op het Malieveld – terugblik

Zie ook: Het demissionair Klimaatkabinet Rutte 3 in het jaar 2021 !!! – deel 14

Zie ook: Het demissionair Klimaatkabinet Rutte 3 in het jaar 2021 !!! – deel 13

Zie ook: Het demissionair Klimaatkabinet Rutte 3 in het jaar 2021 !!! – deel 12

Zie ook: Het demissionair Klimaatkabinet Rutte 3 in het jaar 2021 !!! – deel 11

Zie ook: Het demissionair Klimaatkabinet Rutte 3 in het jaar 2021 !!! – deel 10

Zie ook: Het demissionair Klimaatkabinet Rutte 3 in het jaar 2021 !!! – deel 9

Zie ook: Haalt het Klimaatkabinet Rutte 3 het jaar 2021 ??? – deel 8

Zie ook: Haalt het Klimaatkabinet Rutte 3 het jaar 2021 ??? – deel 7

Zie ook: Haalt het Klimaatkabinet Rutte 3 het jaar 2021 ??? – deel 6

Zie ook: Haalt het Klimaatkabinet Rutte 3 het jaar 2020 ??? – deel 5

Zie ook: Haalt het Klimaatkabinet Rutte 3 het jaar 2020 ??? – deel 4

Zie ook: Haalt het Klimaatkabinet Rutte 3 het jaar 2020 ??? – deel 3

Zie ook: Haalt het Klimaatkabinet Rutte 3 het jaar 2020 ??? – deel 2

Zie ook: Haalt het Klimaatkabinet Rutte 3 het jaar 2020 ??? – deel 1

Zie ook: 2019 – Het jaar van de waarheid voor kabinet Rutte 3

juli 31, 2021 Posted by | Uncategorized | 1 reactie