De dilemmacommissie gaat geen keuzes voorschrijven, maar laat die aan degene die om raad vraagt. De commissie is ‘puur een klankbord’, zegt de partij. ‘Je kunt integriteitskwesties alleen voorkomen door dingen vooraf te bespreken, in plaats van achteraf tot de conclusie te komen dat iets misschien niet zo handig was.’ (ANP)